Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA)

 - Class of 1971

Page 1 of 312

 

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1971 Edition, Cover
CoverPage 6, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 7, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 11, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 15, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 9, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 13, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collectionPage 17, 1971 Edition, Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 312 of the 1971 volume:

'V ' ' V VV -'FV fri' ffm- W5 ---1-m r-Vw9-:.gV:,-n3V:fV1VV-VQV' V 1 Vw 5 ,VV A, ' - ,V , - -'V Vp VV' -- 2'V V' ,V 41,'1ff--"VU"-'H"V':i'WWff'G'r-" -'--V'-' x,V119VV"" Vw x' Vu, V- ,V-V-V.-.M-".,VMVaML ,ikgivf we-VQ 4-'-.V-VVVV 1 , V- - V V ,.,,i- V' ' ...y,....V-.-,VVV-mama-' - '--. ' .VVVVMYV-V-q,.VV,-g-Mwf4+ifv'w - V, VV V, sg ' ' A xggx-,4gVr:g':. N" rf' A ' ' ., ,V . . V,,, .5. 1 J 'Viz-QV '-V.-gVg+ 51:3-Air----Q-Alalv 0,4-1-,f -VV'V:Qfg. -.f',g':-..11:- 'J-V1-'g,.r1V1LV'1VVL11k'-AVE?"-f7Z::U,'V.' iV:' "Wi 3 --yi V ' 'QQflQkgx7"'RE'Yf-Q1'::-3521-Skin'U5V5V'1LiJ"- 'xeilgif-2-'VV5.3mE1f1r-53? :mx-SVU-V'-V - , 4-4-1 iw-gg! V-'l5'HirvVV-gm'-Vuisiw:v5if'V1TH:5nPe?ffgH'aV3:V-?V1wi"ifMQWEfwmil.-TV?Fe5?4Mk!415, 't5?r15'f'i'P'f'fff3Q1V'"?i5ff:"Z7-5jFilf,7-f2'4:"f1'54Y mf'-6,ffgV',-"Za-f ,L - V' :- .V .V VQ1- V. V-V.fA -V-511:47 .V,-q,Qq.x,V-V,pV4V -qw 93 V V -.VVV If -Vs Q V wdx- hu, LVmg..ll',,gTQ1N!qv lim-an V,.,Fg2-13.2n.,QVm4vwVg,V.g-VVVVV-V:-iexVVV.V:'?'-V,-V,.Vmsfa-V-Vggyg-1-5:-V-V1-x.7,Vgf --mlm swrufsy 1 -51 mb! sy' - , .,fJ,V, 'P 4 -V , :WL-:V-.-NQVVQQ-.VS-'qAwgp-rVI?V-4:,-Vgigmfif-Vi,V Q4 44 . v-"f--HMV v:1AaL-pfE!'l"'r1 fwfr?-7-:qw:1.' :r'r'qf,wS-Www-I-'Izm-51?VV'-31'--HV'Vwavn'-1FM-wi-2?:v.:V2" Vzlwrqy.-,-H'-'ff'-1mV1ar!f'V':7w9.'y-Ei -LVM' f,'-7",-'V'f:1f9'-4-1 V- :Zz - , 1-' -V -J. . V . 'V " ' Y N.. 1+ A V 1, .M V - '33 ' PV: -V- --JVRQVQ - 534-3-Yh1Q"4:vw-NJ-V'wV.V1rf?.Tw-Jul: mrs-'Vrm was-X-V V-1.-wraf-.r-V,-I-:V-VA-31:-. :-'VLA f-1-4--RTN-uf-f .216-flu VV .. 1254?-WV dz-W JV -r MV ' 1 V -vV-QXFVQQV ,VKX .V -QVSNRAVMVAVs5.QL.VHX--VINVBNEVV, m,QV5'g ,. V - .H wg, V -,MJ x,:5,54QlV,x, :,xIV,y,,ww V: V:'yg2v-5:--V wan,-7-VA,QV1.,V-V.Vy-Vrg'1t1V . GVVJ-V-VVVL-V',VrV,V-,4-. Vx--A vp-.-.g9f.,..g-VV...:,-1G,.f..J-a.-- v,r'?'Y,,,135,v..gV,f'n11G', J- Q . V ,wg V ':'15,l-QV-.V -lx-:ir-Vqpbx.-.Q-M1'n'-'5':-.bg13:-Q5 l .4 'VP-' Q' V -, V W '82-. wikis 'FM J3ix::Vf'If'Ha1'ViVx5aq3 :VA 5-Vu. 1:V1f?1'5:Vu-V1.1-lm-5-:tw'1aVV.:qdQ.?1'25V-1-::,:.w,-1:5-Ez5433-f-:V--ucnffuz-fgf-'fV'g:1,1Vat,zpf.-u,,:a-!mf1,,-,71Qvr4f!,-W' ,fni-5, 5'1g,7'571!rjf' ,rg ' V. 15 -fs-.VV--'-VVV--V-1Q--NVV'-ZTVL-P-1-VS-ARVVV-2?--gfvI1f'l::--Vr'4VQ4:.-1 i2'iV142 Qs V V xr, 'Hz kg:-VV,VV r2VyVVVg,V2suLVg:5-4: -u-VV:fV1f12f--3 VMHV2-'qfVv-1--'Sams-":VzXViVgf1z-'fger-r-V1'-1-'VVffVV'cwV'V-:VVQW+L-1:1--VVFQ'xr- --' 2323-mfjfm J' mlfiffa.-,V iw my--f.,zVN::,V-:V-,-V,.a.-Q-.V-VV -MV-hy-VVVVVV -VVVVA-.V-w :-V-bkypqqgwgl 'E V Vw '71-'P .'33'29'V"'Q'1 w7f1,,Vm-QWJVQ'3'tY-'5NZxfAV1-Vliamxkbrafmqw-Vim--I-war,A1fVa2:f.:f'frfVME1f,-Xfp2-P-nam-wif-'i:,vp':tVwf-:'45:W2T'?-7- 5-:Vw hyzggv- V-EH 'vp .V V-VVVV q.V.AN1,,' .JV'-mqVgV1:mVw,9A1---.VggAQm, VV- 9, V -S3' V H- ,Pug-VVEVVVQ-V :gf :QM1,gV-5gmV--VgqQ,pQf.,:.f,1-- -QVUQVJVQ-VQVIQV-:eV VV-,LV--on-:-V.4-su,--.:MV-.VgV,5gVwV,yf-QAVVV,-VVV. -Vf,5I5n:1ff1-'5,Vz-11,1554 V,-1-f,?Gf,1 V-4: ww' IMS' ef, :-rV51I-V'V,1'.VV::-3.02:-VVV-!:-iVf9.V:,5Yy,,---VW-1-542 :VQ-gf'-V-'5:5?U V. 2, wax Aw MS527-Eimixxggav-wiv?-s-,VwFV:-21:quam.wig,nk--Q.-afzpnw-vV:VEu,-Q,.5--Vim:2aV1if5,-VfVf-14Paii,ffu.,,--341'-.VEC-":ga 'gW4,g',i' ' '11 - -r 'Vw-Vi:.1?f'---Va-'K'WVVQQVSV wg?-dffvl'-'5VY','s1h-HVKQA:---Vg-V ,tk , V, V , MS-VV -Q--Sax-,.igV?'S11,N"-z.?-5"Wglxz-VQVE4iif'4mi?l:aqE-gE2:2V215Hf5:Vsaw-432429221-sgaisaziQg13qqf74ViQr:V,54fV2:P:15.:-2'wH,l?E-'.24L:wq4V:,.V5,g,A.,I,:g-, 46,1 ,- Vg f.-2-V---2-15-VG-V--'eV'V-.VVVL-VVsVwV55V-mfg wr-n?S- V gfbvglkgxy . .-Q -1 w-,Wav FV - qhyfmi-,Hip , 'V gr . " V-. V"V'-.VVVVV-::wV'V:p-s V-5:VV----Arm-VV.--V-me-.bin-MVVKV1-ifigak-.-. QE-Q X . V SIN' -yX?kV4VfiQ-2'-2'-SVM,-1-S-wm2N.f-A--faq15.127--QVVVQ--L.fimffff:-+sV4-:grf'H223p1-mieew-1V--:W-1-V-'VVQV-:La H1450 mf :V' ' . -1 -.-,WV -e.V,- .yn-:r-. .-Ju SV- H '-----J' " . N V V -,X V ' mf- -fxfmv-+21 -wwe-'H S-Bafl-.gr'A-VVhzl'?f.1w-.r'.:-v:-':-:JZ:V.:Vg-:AA-.Ar VQ.iV-f,.-ff-fjih -A--V,1-,mdff VV . 3 ' - .EYV A f V '-3,521 j- -' ei mf.-: V -- VV,-pg - AV-. V 1- V- . -V . , F VV 5 ' -w-. V- 2---' ' :Q 3V"f',:mw-wi:-Vwifqzuif-Vi:.A..V4ea:2.Q1p1.V:,:-iw f..,w'r-, im!" fl' JV- - -' ' ,G 1 , V, ,...-V-M mVV.Vr.',VV3 QAM .V.-Vx::--'iKWf-V.-5yxg-V-V, '--V. -V, 5. VH-VV, VS?Qq.,,1h,k. V,V,VV-V. kiwi .V .ini ,.V.Vg,V. JV -VV f.V.,,V- ,Q-....,.,.V.-.Vai-,Q-V.,wav. 41 , VV,-Vw -V ,Jr ,V , ,ea ff '- V----,MV-:Vg-:sg-V z:..12'fs3 '13-"WS-flu?fqM'sf1i'w.i::-Miiii. S' "Simi:-. VV '.-F5192-n,15e11,Ve+3-waislfi'-AVSV'-BfEzra-mfidi-K'-f9?Vf'-EweffgavsxbszS-5-32551-55iifQ:V9LfQf7E-,En-' :Er2fpf.,f ' ff :ff-,QW " ' 1 ff- V:V---:VV-'VV:-Nz:-5:I-:ix-1VV'-iff"-Vs.-1wsfwf,V-V:-V'-11,1 mama,-xx" QQVVV-V---VSV, V N. -rg -fx 'au' wx-V-,526-E -2 ' ,h .ai V V f -V'-VVQVV'VSV-.,.rw3-1tV--:VwVSM-v-2MmyiiiwxsVx5YaVrgV+,Vfs:2S 5'-siakl - -VV, V VV XV - V V: V MQ- ,2,f .. v.,-V1a:.V:VVVVVy5VVV-w-Wag-V-:A-mf:NV-qmxzsrczev.-'-,Vgvb-VVVVVKQKLEV Qzgvsg. V- V., . 1Q . Vw - -,:,..v?.f?1V--c-..V-. V 1'-wjfsfag'--1 zz. 'E+-2.-j'f'ffQ',Q5hf7'V'FiQNE1:I'QSUQYQTXXQIxiN:5i2'ESblihfQQif95:33. -Zh Sie-ea- 'w 1 -or 5fii:mwg2f452-:sif-'-q4fVs321VaQ.-fie'4qfb-.:5cs5f.Z2',v12i5- .,1g2:1H'.-1?-yyifii TJ a:,A', VV, lg,-Q' - F-QQ .- : cf' -VV-:-::-5'-VV-:V--.Vrms-:VVmf--.-qv.H-bmw-:xg:,s,VwF:'VQV.g3qf5h -ssw-Q QA- V --V V632 : . V +2-.21.V,,"if"1rV-.QV-E-'iw-gbwcxcs-.M,V:5-VQV:-V-? '-simrff-2- wgei+'5,4Vfs'.fV-ff "Sf -D12-.1.V-1--Q-f-1--Vf 4-'L ,157 25142 , ' cf - V- VI 'N' Ze?-Vw2-5-qerllgcim-'?faVVV-"Q'ki:Vi+-g-QVSQQVQ-,-VV -N-rc---wiki :'- -QR 'QV' Q .1 25 '-'Magi' - .P 'P359-9 + Qg'ggVz:af-g5pz2VVz,-4-f-5V-C.f2:VVf-1c,.9?:-Vg-112 V-rpV1V3.fgr:V:V- V - f.fVg1,2'fV1-,yy,,,.-,ggigg . ' ali. -f- -.1 ,-NVHVVVA-V14-'eu 1--a -"w'.1i':kV--.wf.VQs53ceTSV43?S5Q QV... -V s - - - L 'V WAV kr ' W3-nf?-fsp- 515-744 22?-6'G?:e"'-f-V'55'i:f:-ib'.?-a:Q?,i?' f -,2WJff:!l ,1y,Vr. ' .di---V W, .-- - .VP V ':-1---'wx-'VV:'zw5 q:'VVV-exV-----s-VRS:-QV-Yzilmwiaxgg-.fr-ww :-Wu. N- fx' 'XT -PM V -.1 .A , -f:?12'1s.fk:0Yd-- -R-VV-2-V:'K-J if ,-V-5221--:wav 1' ' 'Kin' '- 1 - H -gf' 1--'Q-2.-fa-"1vr VV. 1V-r V- VNV---e-.1VK.VVVV:3--,QV--mxv-wx'-.Vw-'AVV-mVNewv..k,:,Vz-,VxgV.'--Vi--AV-E-Q qs. V- a -.-V, v- 'L X JE, -V . YS M F- .,:yw'f- rw 4, -1 1- - Lb. 4 ,gulf-1 1 .,-:VJ-ffirx : Ap, V-VVV.-139.1-V-:+g:.'V::,:g-5--QVVQAQQDQVVVB-.Vw-2V,g::gf'Vzxx..VVV-'Sv-3-xA- V -. 2 - FG? V V- - V. -. .JN3::1, -P: - - '23 'W-V A Q'----Ve. Fi' f - rw . W 4'- V- -ig2:V-a:iVsVsi-w- -:FQ ' -f N,+32,5-v- - -N -rf'--. " ' 1124:-V -r ', 1 'M4-,W-iff ,:VV-V-. 4, 4, 5 1.- -:kia-'VEQVVS Vik.-5-5,2-V,.V5ViA,S '-'Q" ,1:3,Qg32,?'1 "5fQi-,,'Y 2- - ,246-sG',. .. -fff 1V.f1, in V V-in '-1-Z' 'V-S.:-As-2,VV5:f2:-gs-awflierww'V-V.ribs-xemVmV:eVzVf42?e5-HQQQQV-zsai'-V-55'-.wi-5'-1gV'-m.A.aI' - 542- X vff -5159 f- -V ,VJ '1'ih3'5'f,'P-i4f55:ff--gffz-V?" yn? V VV' 'V V1-QV,V.V:-:-'-V--ways:-N:..fVs,V-VVQ-ag-'VM:M-q-Q-f:3zV:f-5,.q,V.-gif-ns-'f,Vi.,-3QV:f,.g5-gs -A .,SVV-,Hg 'V x, .fz-115 -s-. V A-2' - LM.-V V499 V- : 5 , --1-5 sg -15:5gg-:1R,z,2wVV:V:-13:.VagaVg-5im's?Q:Vgfigx-VSQQQVVww Vagm.-2f,fg:3eq.2..-15, +-QQ'-:,.53 ,:-.,., . ,A . - - , . - VV 525 - m n V - - ,p,'-gif,-if, -widow?-3,2 ?:- 'T-V 22'-:--.S-Z2'f?'1S-SW-1.3w11+2?3f'5?':?:1-5- 3? ??E11"vV31m'Vi4TQe,-S:-'-232' 3:-s A. " - gf- . E f" . S ' fgufeww- --2""" ,162 . 11-P1591 LVQQ-3ff?'2f'.415ff4QS5ff K A :fy - ,, - Vjg V.V---1-vi-I'V:i:'V'1:"I'V.5 -my - A V .-'I'-2 -g.V: .-fx --V11-S---'-49:1,j1-L-1g,-,g,r.V:c:--2' 2355...-Q 'gh-2.2'3f.:'.'-12-.' ',-'sf .'VV4.'j..2"'ff ,,fV1Vf.1.1- ,e.Jf'a5a QV-'ff-fi 13.-W' -V ' - VV ,.V.+,-.VVAVb..-tVNV.,V.a- V V , - r V V,V,--.- A-V,.V-A .. , A . -.V. .V -.Q ..c,.A,.f f-....-.f5"b2Vf faV,VV-'-ffg-5164?-:1a:.wJ.a4:,-an-wf-Q-9-3 :V 'ec ,z,1,-sim-,.V:V:a:1k f:- ' VV -AA.-:V-v:V:L-Pb'-afar?-Y 'Z-'?1i'15: ,:-Yi-QC-If :-:'f4V5.- V- 1-9-:V -,:'-a:F'-irzf-1-:'.'?-Sz..-wg-,-gpg?-V149-4,s1.f-ssm451vV -5- Q .MH -'VM-'-D:,'+:..Vg9'f:u - . rg ,V - -. . .V V A --if V.-,-:-fir: '- -1- 3 S'-11.5--' -,-.V :V--'gS-w-:V.- 4.-:f-:1 2-: vv'45g33?J-259-:54B?7?n'1.2z''ielqjgguwffj.:::91'feh'?-esfftawfwef ag - VV' A V 1- V- -:.::S 1-1. qmmrfg' V . - . AA -. :',,.-.. V-.1-- --A-2.4.3.-.2 1: ::-:V.'. -V.'qg.::1-XL1' :-.-w1'.:'-,'.7,b1TT-35 - -- 1 1rf"f4i4PP?2f.v5?-yaizflvJ-2??2'5fV-QA!:f1'-M2271-kwf. 35,1 t V-g55:q45::Va,Vgg-:gi .,A1V,g-1,-M Ng, g -,W ,,,,,A,::'-1gg14g:- gV--3Q5i::rg:,-'- J-'--2-,Q -,-:Ki-1 - ---- ' qihf- ig:-f:-'-Q V.-55?cr:g22,aa-ygfig-4i6Va-2' 5-fg-fiazwtffkfifi-1,ee4:V V Elf i -zfzizif , -- V .J ' 1' '?Q:47f5f5fCfEE?-'5i555:5i?5?'V2-'5.5??s?-!'3'd-J5?fiS-l"'35'F-s5l"f"2L- J wr-'im me-13' Ei-,V 'ff-im ,VV . . , .-.- - -' 'V-V,-r .-Vu .-1-1-f-Q-: -V2-:.--:Vx-., -...-:L-L.-VG-Vqfbwr-f.V'Lv'YNww-fr:-W P!':g.w'.4Ig--I-1,3-PTA--Lef. -'Q-f-v2:-w-V.'fe,g- -'5v,-- 2-rv-f -e'-12:-1-, -,-J:'ra--fr-1-24-fx-51++:fGvf1'W:':ff-:Ja-a-,-VPEQQ-4.44 2: V - fkiffiw' 1-V-VVV-Vain -.QV--5'F3:Vu-E-wr +1 2-VVfxfa-fy-:Vf'-aaa.--1xmgq:4r-DFEVASHFVQ-x .'-v-VV-'-1'1ac2:-4-53'a.Q+2:gy-,-.?V,.4kirj:g:,,6g5?A22,5-55:V -Vw:-,fr-1-5. -Vf,-2 2-fw:Zyf.V-wg.s:caf'E.-'iam-24-:-2 f-VV , -'.VzV-:-4-'-::1:i-"- -if 1 F- - wfffzs- 'ref ' .-?iT'?f"'f "f is 4 if if-VKV -:QQ-VV15f,-'-fQ'f3af-f A "ff: ' . V V . .. 4 - :V V-,:V.'-:Vg:V--'-.-:C-wryfixa:-V , Q,-:ij:'a5'V:e:2-1--:Z'-C412 'Viz-:V-"24-1:2-afrzf-fri?"Eff- .-'22-QFNZ-VP:--'Lf F'V"fVV.-:f -51-1.fa-2:31-1.-..w " ' ff'-" f,-:QV'::F,gv:e5-:i?iV2'V..-:-1- 11:21:22:-:12:+VE,fVJf5,siiV1.2 .-Si v :VF--2: wi 1 ' V'ias-ig-515-I-25:2qY?R+.f-Vaiiiygp-f:-LfEhtg-5f-:3:52-:X:1,-15:1-sliffz . ' 'V ' Cui-:'4'Q'-15:-:gr-,,giiigfginivgf--,n'-P4.1,1f.f..if.?1-5-.125 '- V .av-ff-L11-iii-2-2'-.:9.Sai-2-:cis:IE11-ZWZ-11:21-i-12221:-.Qi -:-32212-:4-:fa-2 - ' . :4--1:21742---2:3-1V121f1i?:1-IEP-1-.VVE.'1-.--.':.f-2225152'ia -:EH V -- .I , -VV-V -f-"-'Va-FVQEQ:-4VVV. sid- E V X .f':1r'i4'1-Vi-E"152--Vff-5P.'E22?ES'-E255-E2951353527 :QV ,. Vs- 2:11-21 45-215-ai:-25-Tfislafs L:1i2:V-f---'--1,2,11515:51:21-r:QF154fl-5:31-1f-IVVS:-iaiiii-'QQ Qiff-r-zierl-gakrf. f2' :'i2"i93 ' - V. -i fi-Siilli'zff-'L523935f.'fQ:':T:1'S537f:1f1? f--,V.-:1- -3.i25:33fgE:-- fF?:j-21.49.24 ' -112:- ":g- Vx.--'mi-11V' - .,- --:-'fanny ' -Q?-fa, - - af:-V+?-5: Vw,-:Z-16'-is-ai--'LV' r.V1'V-V' - WSF! -.5,V'-:',c2- if-P.--:?V3-'V-'V' 1.1:-. -2 1'-'Vt ws- ' ," ,J-5, '1 .V '-Vi. S:-e, jV.Vj-,,V--"+V ,-'3g:Ar5-- V-5:-All '-v-ei'1g.V.35a2-:::T,ai:-:J 'Ifig-F?3:-zlfziwgfsaj55.32'' 2-52 ,VV gn'-. -'V4:VV-z-J :A " ""-VI.-f-r-.1-arg:-if -f-H --1:1-:r-:a1s2V:--:.gVi-S'f-2-V A .-i-A -:.2,-'--5.-5:12i2Vf2-5tif-I-'Cf-Vaifiw--QQVI-:VV-iff4 '-- -- - -.VV i p:V5 '- ' " ., . ':i"I '-:Y-: ,,rJa?Yg-11:-.-qi ' 5:3331i-Pgcg-ifglrg'-Vfga. V Q-i:f.fgq-,a-:Vi,'-'Jig'-Q2 V-FLYT: 1.V--34:vEVEm'5.gTg:1-7 -425-E-ifgi -1.,e:74p?L:- ef. '-f:.f2s1- ,.1':-1-1-21... --' Vai -K "1-LE2i3lrT3-:Ziyi - .A -524-9Vf1:1-.VV-1-V1--,e.1'V.1-.-ff.-A - 'f-:1frsfVz---.2-2 ---12f21:Vi--:-rw--2,112-292:-' fi " A -?.iVE?g2:2" X F-21 f?-if-gi-if jIiSE2E5:E2SVEi2j5+'ii-iii'-jf5""'-515 F13-:2"" "5"I1T??" Zvi? " pil-245 -2145 ' .. -1 "A "f11'zS?'V' '-'-'?iii?15:g?-'i iii? 12- '5-ii f-:LV f '1'Q'?f-.-., fc' gtg- ' :-' :fi , -:gay I ' gV,VS'u?' 545:-"'f.'-. " -'2l:V:11 KL:-L-1-3 A -AV:-,gg A A-4.5i.,2A::-E 1, Ly:- Q':41 Q 1?-. -fig - ,V"fa'zV. V - iff- g12'3'f-V -iz-V -5,-1 'f--::"EVg" . fr. J:V.V V' 1-:F ' V. --J. V 2.1-54-'V-i - A: jj-:VIH V 'V' --,fg.f,,'A:' .VgV: 2. j'1-,- QV: ,Vis :J 5-2523 54 f ' VP"!i5f, Es -f ' '- . :'- ' Y' 1' f' ' ' z-'32 2- V. :-- . f -5- ' A - 51' ' ' Az- . js?" A, 5- 2' !fV.'2-, 'xliff-Q .rj-322 1 'V ,VI-251, .V - "TQ: :gg gQA1A '- ' V , A.-Jil, J A ,jgzj V N1 ' - 'AQIQQ5 A - 31"-Z-J'-14 f- 5 ,ff ' :'3' " J':'1V3 " I VVP1-V 'Q "- 3' '-'-:'ifJ:, li-if ' ' -1 TX 5' 2'3" ' . 5.1: A, V ,l.,gV,. 11-Z' 'W' 12- '-' V r Z: . .Vpii 1 gg.-1' ' 1-. -V - - jjj: V V, :V:- ' 'V 122, 3 . 1'-SX J .'..- ' -"FI-f ' V- . '7-V.- V ,V J'- PW VA ,V.. -V- I,--V fa. V, .VV . '- - , Va: V V fA:V"': V A- 3A - fi? H fi-1.51: - , 1. -V a 'V K " ' ' xg 1-: .gg-1--1 'V Z"-gl-7, -L -' " 3 ,-fgj--1' :Ag 7 ' NX -mf -' -- f f -'Il' 'V 1 , 3.55.3 1- J! f' ' ' V' V sQVVV .-15,5 gfifjjzj, K, f . ,, -V -Vi:-A-, If .A ,L -, 5 , L, V . " A "lff':,:-I 1 - 3 -,.-:V - ' -XV ' ' 1 , ' A'VQ.5, .H , rlhfgy ff V' ' ', , ,Q ' -Vi-:Vfi uk ,iff-" QYZQXX , K, ,V F , - - V - -,L-Q. '1-. 5, ,. 5-11511 ' f-:Z ' ' V:Q:V--E"'5f1:1- 'SNA 1 V-'sQ,V"E1--V, if 'if' ' , "ff", . Af 'ffff' , V 1? r ' 1:1 :Ar -,1E1Ei',g-11r- -1- A, 3'-gi, " .Lf-'fl--ful ' 1.-1 '1-'f'I1i'1g AEf:?E-- Q-Sf 'L-flblf,-j'E'5EV 5? V1"1.:ViQ I I 1 -?:-f':1c-7'i:V ' -V-V-'-'VV-bf! -1 fi' L-:Q15'l"l33'L1-Ali!-.-12 -'V af'-'N -ij V VA V Vg-Vg:-Z -:V-V Vr - '- -----'-'---'V ' --' -- 5-A -3.3. 1-,-.3 - -- Q,-.f.J. ,. .2' VV-VH, 'VV' Wi- '-VV" Es'i2V-'f5i?-i':-ff-:favV5 1:7 -1-Q-A-V -'fl'-555'-f5EE5fV. ' FIV ..,:, ,g,g,ga1fV - V V V- -ji--,-1.35-grt - AA 5-9. I :.. V .. . 1-QTL?-5--. --A-"f?QfQl.-4 15:1 V L' Y AV 153' jf g"?1. 'A--,AV ::,,A' V ., ,I ,Q-if ., TAI!-Vu, ,RIF Zi -1:5 -im E-. 'ifjlggi--.fx 1- - 93319 ZIV ' V ' 'f ' 25 1- ,f 5 -J .V ..i1'-."'.5.1. 'f":9T,'11I'7V5-.V "if-'f'-1 V, -13739 --':'f-fn-2:-5'-X' 1 ' V E-'7V'gfV 'TV Vw I Vgg.--'-1 u- , -- V A:-if-' A .A :ffi-QQ-:'5-' 2 , fl' -'-2-11:23 ' '- ' -V'-9. THEuni.-Qtif"-E1,T'1"lgLV '-,':V:g-jk A 5 QV, ,if .. :.,-T-" . .,::Z ':-:V.':i:5'5-':- .. -ig-36,1-L: AA 5-,Q 5:15 g , - f . - ,ta-' 4,1 1:5 112155, "1:'-'-:Sv 1-Vg--VV: 'V-V . A -E. V V V ' 1--c. Q- -' 2- if E! .:'-1-:V -3. --Vx if V: , 1:31-QPr:-1-'-If-A.-:-:-.-3-P:-ysp:-:':'::z-V:-,AF3V'q11::e12V1::l J f-"32:1jVi,w2'-.41251-3 -V: i 12:1 .V :wa--VV-1.1: 1:-1,-:H ' 1,532- if-1' X I'-7 Vi, ,- --IV ' '-V,-72?-IVV' ra:-'V-V-:L--1fSff'?'1i1 f:Vj--If-21-1-:V:V-r-5fFf5'f-'1-5 :1':11 fir- 31'-Fi?-V,'?S.-"L-2'2.-'-.211 -. -EL,-'V T 5-11121: 'i?':'f-ff -' -' Q 2 . Ali' 5 ,hi-Q 'TAA -1- V ribizfcf-'V 22123 ' -AFA ffsfg' iff-145 ' W 'A T--V ' f25"3'Vf-iii?-1--V ,V iff 1552, ' 'E'-ft-f?ffE'?55f'F-3? ..-Ei-2-'31'5f'T?f359'75 7f511'iV,A- l'?-f?-55?-f - ,, -3 . Q.-1 V- ' 4214- .-V- Q:'Q'.V:,45VQ: ,-V- A- -iii:-1'V-.-QV-:-.Vfff-11?13:-1-1--1,-Q-5'-,Qing-rr V1.1 1-355-gf-g:1g5:-:-151:-,qVg::,-V33 EA.E-- - -V V: V,V 1, 3.115 . Q ' 5554-fii-Vi"2?-V ' k Y'3ii-E21i322EEEiVE32E21?3-fW'' ' "' V' A' '-f' 'V ' ':V!-:J -2'Z-.:- ri' " '-5lr-fcflrr-..::.1:f,V2'-:-:I:-:Ire-' :gms . - sgf: ' r'?Si V '1 JV- J ,T-flip .Fir "5??V7 -' , . AA, js, V.-12:L:-.2 ' . 5A,y:l,:,:,wa-133V-Vigil' , Z- V xr.-1-Lag-:rg .1-, , , V V- ffrf- -, -,.- ff: .- V'-..,-"-.,f:vA111-1--f-27? :lr':.:?0ETr'ifZ-ni.-ztf--,-: :ff-A--f,.,,.2-V-QA: 'rg-','-sr--:Z-Li-3'21--.54If'-'.?::fl1:.g:::., ,W . - '-35--Aga: 5- f 'A ""giL-:- . f1:Q??f??5rf2f-in V 4E3Q5j3EgIf1E15:iQ-L55 Eireifflri ff? ' 1'-I V -1 V '- , V1-1:ff4':1I,'f--A :sands:-5-5-1.11:'11i2-srfffa-14-2255-gr:-fl::sE?f?Viia1 1- '. -' V -HV' f'+-.VV -:-:'V--?'.'f- N V'-I--ff-Rr.-'-:Z-5-12 VVS?--7-4231:-"--:wif-Pfam if-F1-:ss-QV.-V-az-fe-i-ffVV 'hzfz-r113-V:-Ei-api:V149-:-1:'-rf:--:-2:52121s:44Vr5-:sfrszgi-if,..4g.4:,-V:Vsw:Q:V-35151--fir Lf--:1V -E ' ' "KT EV----iV, 3225- 1-pf-V V fl?-Efliig ' '51-V IQifI:aV:Vz- V, , V211-iii:92i:'1f-f.e:s.4Y5Q 441::iz'i9.-:-1-QQf:Van-Z1fgfqzs-55-21-2-:-39 . - --mea-:P 1: V 1 f V' - -' VV Iliff:--r-1-L-:iff-EJ-3 V - , 3 V 'fri' - fm---'-"ft riff'-'.'-1'1""'1-"'uf-'V'-"V"Af' ' .AVL 1 V VN -, ,- -P'-81? "N-1242: ,, , , 4- . ,,- , ., A V. 1, .V'x.,. 5. ' 1. ', ' 1 V '1E?"23ELE::PT4f::-127 ' .HV II. 1132 -2 .-1. 1 - ' V W - T1-!'x3'?-3 53 Vf' 'fr . ' - V '1' '- - ,- - H A Vg-VQEVZ-. :.:gV 5155, '-ifzi-"fi"-r VA A. ' -4 - - 4 I 5- -,V An--M: M U A - - A. A ,' v .3912-2-:iIQ52:. 6 V:f'g,5-,-1-Z-VVQQ.-i Vz- AV't'.V' ' 21' A , V V- ' -E ""- 'iclfism 'R -"6 -1--Vp-.1 'ir-v5:f?f-747'-f '-:.v"1'f-ff '11s:.1-be-QVJV 4, 'asv''9:e-'-'u-.VV1f'af:i5g:"'- 'i.g,-1-Y-.rf gi-4- 121- 2' 1. -J-.11-f -1 V--.- -Lf, 2- V VVV11,V-.:V:- 22 ' ' V- .2V1'f:-:-s-fzwz' -'-f-igszwlsi'-gm'-Qzxwi'-f W mfr: 1-r.-12-'fwxrfxfa fm:-drag?-,172-4 ,V V. V:-11-V:,:.-VV..-.-Vfecmw..4,1-..VV-,VVgfqwy,.gVp,,wQ,.,4FV5Ai9VzV:vV-aagfzfiwgggfa 1 -:ef-fygp,-..V-V?ap2.5w.g5-EQ.-ff?-'-J VRz,V5'5:Ay.5wQz:-as--V--VggVV:a--:f+-xAV2V1::m2eVV2s:.V-N:--.Q4--saezq-VVVV:VV. -,Vx-.V-1 mi ' -zr2'i:.'ff- 2V-q'1f3:6ff2z:"fEa- ,f--a,-2s.2a24m'-ff- .-iii--V-.V4 'W-2f'4?"'2: "buf . "U -WSE'-2-1?-wk-Sfiww--:95iiaiw5ilsfVfV1-ff:-VV::4BV-:W -x E V, V - ,,',ff-'VVV-1:V,3V:V,1f1-aV---gawr.-3-'z--ywaf-ww?125-3-1:-,wgi42Q:eev.2-as :ein-Vg5a2,,Vf "' -'v'f22V--2+-1 +5 g2xq4 lgxxgq,-!i'evV's:.2L-qizv-214:pgsxszsrqqnmienerhg-V.Vn-:QV-.. 12 . V V N " -V .-:,V-:fV::1a-V-:-sms!-1-2':'v!:f:2h-ri-'--1:4if-I4:Vff:f-VH-Vexif--Vzasizfikffigg-fw:.'k2--1-'QGAQL3 '-"""1'E'.-Tv'-L55-""-'-:5'7"'1' ' L 12 -'?f-1-25-1-x-54595-2s2i'S3'-f:'-'ww-5S1':Efif--1-fwliwfij E -V . v.. V-V,V1:V:QV-g:V,-VV.V.-:z-:VLA-:5:,pg4-wg--V.gV.9-..f:-.'g,,Vgf1-avg,-frz:-15y,yf,g.25V7-gig,V-4:-ya V f2-'gkp5-2,w.-?',5g.5-.- - .-., - . 55z.,.:, .VV-V ' Ewglbxgggiig--fq-EW-Q15,ff1:O'PR.V?2r,--faVV1.N.V,VVg..-2.Q-V., VV- V :V - 1JV.:-,-V,V,Q-,SV-VsTa2,4V5p-Vz-V-1,---:41f.Vvg1,:VVsgf1fVqyzi-k',f.vf .V-WV-.-fmvsvz-G:vsfV,iv7ff"V Vo. ,VQV-fy-V2w?gg-5: '-, si-.'25'-yi, ---Vw 2- V-V. V .sw-.. 1 -kazigivm-vamLV,VV:g3VVxa:VvVV.w:.u-V-.ww- EA. 5 -Vff:-V-VQV-.2'f1V,V'2:5fn1--1V,:-:JVQQ--1-,,ffpV:-V,if-vVs47-11,5-:V-12--g!fS:zf4?m5g,sf.g??,A,5,-,gf -ww-2-2 'Y-',,,-1 'ein -' ' 'K .w----'-.V:esE?,if-gwf-:,:af'g"- -me.if-V,-bmi-:afVfaVf-:--QV-z-I .V 1-VA , '.'V:Q,fa-::ng--wg:-an--1,1:ffQAMV-V-7.0.',4c,a1f:V.4g,gU,11-,V--3:-J---VgVf9-aw:jg-3.-:aww .V -:JZ - ' .W ',..- -Z: 51 . V -.,, - ' -Q-.2 -if-QAawash-ca.-:aV:::ww-wiv'-31' I4 'Z 3' Vf.'..'- "--5-12'5'115:15Q5iff'-25414ifsvfvs-iyfW2735-'35-241fLyi?-+','-5!vi'W-"'4?if2:'w?izV'Q?52.V1-,'IL' Ig- , -"' 5 -' ' - , Ha ' -'V' --5 :3 ' . ' -21 V25-5354-' 'riff 4.152-EIiVR97P7'3n:Wf':iES-.xxxkp4.g'.'s?Q, Za - V ,VVV , VVAVVVV-fip:ZVf-Vv-:V-.ew - -. -,V-2241 if "' 'U -, ---' 2-5 9. V -- V ,g 3 : V-V-V,,f-V--:::V Vy-f 42-'.-w-I T . . -. K. --f - 2 . . 2 f "'Sz5Sg?s:g VJkgVweVwV.vsa1qu.cfm-VV:Vgg, ., V AV V VV:-V. ,V ,-,V-,.V.. ,-VVV.f.1g..-,V,Vf,V, - V Vs' . '22 . A - - . , , ,V ., ,V Vx V-91-VA. -zV.VV Vma-GVQM-,-.gkgq-V-V--Vg- - fir? if' 1- V: -,.V,'V.-.M-5--:i:'.o-Vflbzim-ff'Vr'2-'0::V:,V.-rl---41ffiQ6fi55f1'W?7-f57,Qf--5-b!2?.r,.VrV .V!, .V9-:V fx, 4 4 :Lf ,ng-xi .,,,- - ,V . " .er as-V :Haig-ER-21? ww. g-f21S-Vg-4:'e.VvV1f7-'VvV'- -I f .v.-V.--.g,--V-,.-,-.VgVV-1f-5.':,5ff.g-'.,f'-51-swV.-Vwxaf-'fy lbzqaypyfr Huw- -a-,JV-',,. V -.f ef! -. 1-Q' - .VV 4-54-.JN-a gp. ,-5 -V- 1- - f.V.-A-, V. -5- 'V' Gb-V-523519-M.ugaxirszkgw--,-oM:5KVV.1-.Vg-1 -.-V- -N -1' .,VV':-w-111VV.-:-at-,6u,,"-,--4-va,-,fVVV-fidfw-'Q4-arid. ,V,,,-.r-'-,1f1,'1!ed4'?':4-4-H . V156 -,,,3-f4J4-- 1 2,211 -V " A-55.-'ggif--9-V- -V4. 1 f , -3951 V'1s'-N,-1-12N-V-'V '5fa-2.VV-v1:.-.VgcaVfa1':- - VV Vxg 'V.:-5V6,-1V::-.V:g4ag-QVV-:Vg-:Vw5,4233VWLQHVV:-v4z.fAfJ5z.,w-'f:?141,551261? .V-9' Va, '-1' .14-5' .125 V 2- 2'9'?5f- -':--,VJQIM ST: -" as . "-N- H Ju: -a2f41nV-P2--Emi-N:--c--Nw V Vg 5V:VV - :Vs-:Q-V --V -'VV-icy: -., .V2q.r,-G ,Vu-9-Hz!!!-.-1' JF 'sl ' - J- . ' 1-t, .V V - . 344'--ML-ag----ri--'. gzgdfvf- '- Vg -1 -Wx: V. .VL-VV 'lx 215. -5 VV-'qi-1-z:fQ4:V.:'-uh-1-f.bV-V V fm V V- Vu:'5'4'a1g-. ,-,gg--V-.:VV'V'4-L,.V4,,!-i'y'4-.V:'?fff,fQ:me-Wffap-:Ing-sffdff Q-aff? 1 ,, .5-' . 1,1-. 53. V 5,4 ,., 2:41 g-f?Vg5g2'2-v'f::4Ha-.g,r- Qin - ,E S., f.VeSQ.gy,V "iVK:fSV-'-5.-.bV.VxVQQVQVS-,:-V:,A V 2 :.r - V.-' 'fa-:qs'-f---fs-411-41cr-V-5es5fQ5a2VffwnyVv5sMfwVVf21423649fg,w4fVV-Q ' ' -nf. - -1.57 4,-:sv-P 44-5-32-Q -f-'V-ff ga, .- 'v Q V 'YV Ve, f '- ' VV11:11--V-1-::am-152-1sew-Vmf-f4ffew5,Vgff1-2:95555-1-Eff'40--fm V-V .pf ,ff .VV-eJ+2--2-Vw V- ,.V,5V-2-9---gg-, V V 1-2 V,-V V- V-- VVVVVVVV--VVVMVVVVQV-VVQ :VVV1 V :-VV.-.V V,V'2VZnI,n1Q:n.4V VA"--ffm-1f:,W"Vf-' fe 4 ,-1.4-x r ,gf V. f -gy 1-EVA-ff 255-2-:-W--,.gg:iw: - Thi'-"W: 2 Wm? . V:-VVV - '-'?NT1QkfIrT1"cQ:Ifv,-r-f-.-X1-GS ?-" .V , V V.-Va.-Vy,'V-V--1-,V-,ld-2-,V-QV-ii-E--IQ,--1-V,,Vw.Vw,:VJ.w'fssgwuiz Hp- A- QM ,.,f-,123 .1910 Vgvh-V-4g'4dn,,,,fei.gV2'Q,r-wA:-,b6'-1147:. -V-VV. ,aff-1 . V VV- Ll1xV,!'5rV""a-?1"1FQ?if9""2- Vg. 'V f .11-ju-1'-5511,-f!'5fLV:'4ffffffgjn-jgji'-35'-41,61-2':V:'if7,l'i-' Vfj-,,V.4,Vf gf'-.. , - , - f. 'SM-?,Vf.L-V:r'2-'S' M'-A -e-.- 2:55-1-"ma-V-,Lv-543.-VV: 7- -wrbgqilgo-' . -1' 1214: m :IM-S Q "5 VV-:-Qs2'2.gVQ-:V T1-W .- - QV . ,VVwc---Vg--9-V-1-,ww1V:VV,.g.-,-f,-1:V-my-V:fp2yjV.m?,cVyVV.V1 ,fa flak- ,V--, 551352,--VfV-V -Li-'Q53'F' QM- Q,-,:W:f,AV,gef5ga.if.gQf:V,-f-V,X, 'Mia-V 1, N 55 . :-IL-1 'I-1:'a.VpQrk'Q-vi --- fs-.. 2 V, -, '--1-:4f,.-VVq3,A:V-my,-ywg...VV,-V-LVLG-f-VVVVV7,,,4y-4,2Vfnf-4gg!'f1f"'-:,g,a-1 ez- -V ,yy-, ,Aff ,,5f25f':. hzgq-1.-.V-Vw-4.49-.V,-z'q,qgfe-1-QA,-we.--.-.1 25-Q, 4244.1 V f 354-VV qw :.V, ri ' 2' ,. e'-2.2-1:--fi'--auf-rwf2'VnVzV,fc-gg-'V-aV.:457Qg.4,VV.4 631: if ,312 W -'G ,-SR' ,,.g5:,g5:-2-6-' f-ggw-fxfq.-:V:ya-ips-fqgqV:4y-.VQf:,V:-tvaaim fhsiawm-VV..,A ' " wig xi? whbza-1--V V'--V , f--- n.VgV"':-,14:-ff.VV,fV,45,VVVVf24v-1--'affzwa,-.f,9f-.ffqff,.n-V--y55Z- :Q-Jiif . -V -'-- ' -PQTVH-f'H? VVQV-Vase-faV1,Vrwxy.-.-32-V2fa2vVV+V-Aa Lrf- -:fa--V-Sie. V Sw- Q,m1p,:L.'2:VV v-. -P W VVV.-V-4:-:VVL .'--,-3-'JQ-V45-V14-s-V2-V4'-ifI,-P11-MV-nga-6?-V-.-Vp-:-V-Vvg'-sad,-fd --:-fiff? ' zfv-'---PwQr-4,-2 -.-1---'fi-lf, . - 5gf.z-21s?2Hf5:f?5-LQ-V.'f,z:2e-fqV-:gg-sam- ,--zfsflhx-sg2rx V VV ' :-z .,,u.VV-Qi,-VV,pS42s -- 134 .VIVV--'.-VV-V--:,:r.5:fV-1-gsm,-aff'2swimW-fgVi:qf3vVsA,i'4fFi'372,ef'z' -QW-41-VV MV-f ' V,- Vs - I 4. mf-419 2, - .:-:s21?m-2-,?,:f27wfsf-'+u3i-'2E- em:-se-Q-VA-V-Vag,r,.-sw -.5-4 - QV , qgv,gV3'fViffV-'q:- - Y V- .V ,V -.gm LA.1V1,V,, nrsi- -.V ,V ,VV - fi..-9f,?,V ay! - 6, 5 ,zu-riff-739F.r -16-: A -P-g A-5.421,32-2.-,+?,,nf:f,LVgt5i-ma-H.V-X72-Vg:-gy was ,Q -px5"5lf"'f - 1. V, V - S:-,V,2k?g5VgLV V v-'. z' A.-Va:-.VrV1-Vp-79-.a-V-V1-:Z,Vpik--NME.:-21.1.Vw:325:-5124:-lwwr-L'17lfq.VwffVff,'V2fg?' V ,f,2-- -fgffgz-f ,, fr -V if all 3,gff2'-wuas-'sim'-VE-rn,-rev-7 AS- as -' V ' Ji'-Vi!" zgiifw---f-'-' ' an -Q9twill-Vg'?'V-V-'Vef,wff-.,gafzffggf-V2-444--few-:qv 144 1 -VP:-H V - 2 -2 -'ru-'H qffme - f 1-2'-'fi 5,3 A 5 , r 5' A, , , ,A 5.x .E- , .L Q. , 1,1 C., ,A 5:,,.V: -J:-V N V , A ,N dak- A. , i f 5 lwfxm 'S'9'999'9 5 -K souuadoua L ' 'V K N6 N 1 X x J , fzfw-flfgk ""M'xf"""f5f 4 WP C.:'J3'f?'??1'!Q' 11 QLH4 ff-fr , ""'W'7fm Wqrfswm ,r5gKc' M 'Y' fm rpfigifgfew? fi if . jp - fnf, . 'fy V , i A, f .J f ,Q Q01 "4 I W6 -M52 wfglmf Mggjgwj MMQMM T W uf-Mf7x H , 1 l 5 . KsH,i,,,,, f,f 1:1 37x67 Wgwggiwy a QPF ff' my 7 U1 1 ' ,f .ff 2519325 gwu 'ES 'www LI-1-:wg KM' xaafifggymqg W A Wx-X-EWS 'N Amp I 1 Mint? M ' eS'15a'ai XM' , 'K' I usa .-- g. a . . - f. f' , n L of xx f I My MS, g XJ-.5 5 Y kfx , bltik M M ff' QXNL ug 'Qxxig +XfQxS7bX lwi ?,lkVl'i 'LGA o X w.. f JV GXXXXLKIX 4 'xy K-5rVl Qrbxix-wfQl4P1l'+Q-fx AW' ww' A- Q' ., ,f 1 .A KD 'Q N Q WWA! A b M Ah! 5 ,f?r".3f'?' jIICW,1 f'3'X..,,f,"i: Vu I 4 F X ., Ml-V--, M- 'r' 'Lau W 'X W X Af ' 'A f ul 1 :off JF WA Ni J - ! fel .A bv ,SKY 542 f,f',m M 'V v'vffiH' Ylnlff ?gV'f-'-2',:1- ffl ' .sfvgxzw ' ' f nf 'K Jr.: f W 6,31 QiX4'1'!Cc ff' Urns ,mfr fr, 3,55 X , r 57 WAX I.,-X figs , , f V' T4 f f AF gjjfif' K. 1 1 b N :SQ : 1, if Q I 'ij ,gif L53 V 70? C N-gf Svfifif VC 1, JV j , ' lv? tl km? , cg'Qf'pgff 79 1 'XXW J' j LNVM m 57m9'Af'1 M ff +1 W Qc JM? J' M LQ' ,AW Awww www QQ, xl, UV l mjv' bQwm,,,,N.ka Jzfmwll f MWWWMM 4 f5 3 M W Awe vdivrnlvgrtg F,m1:f4L,f.,4,wbe5 MM f COM woewna, cAQ.,1,mf,J,M., X' WE' E' .N ,,4wvmfm.w.,, JZZJLL D ,Nl XJ Hill! - Zcdj M' bmw-if V' 0 Of'x'fe'7f E70 ? W Ld'nf5'0WQ I 525' , . jgadofezf J ff ' ,Lf-aff iff! 'TQ If 35401. I 1 J J Q I If JL F mfg ,Q? 9,2051 ,nj ,Q,,,6zA4, g lwywffyfv ,OJ ' 71144 MQ, All ,Mg 1241! , ., iqsigfu VF sq- V' ,Wg V ! V X AQMJ fr? If , ' X 0QL'r A7 Aw . ' 1' ' Wa 11 , I .U K A, 'LM -vi! . ., ,Q WML' WDM AO 1 . I 1 li f N 1 I A v 'UCL 56 .QJ 0 j 'T' , 15 U55 igigd Q' ,R CQ Cham MV M17 190V M1499 W N, .Ji gf c7LQz1,qLC LUQCQQ, IAQ mf TAMLWQ f'371'Uf7X9' I Cikq fbi' 4S1C'JUfyV,n,Y,F tj.. wCwQ M 1 , ' ' -Jw ' X Vlfx lf L, f- Mffvllc, -QC lgggj- LK GL: 1gf5U?PClQLfrWQg, 2 'W I X f-PL A 1 7 lfi , Q " J 2 . K, fi Q EM, xx' Q V gcew ""Q'!'? W Q , s ' -1 ' 'V' X Rex QAM " ' W xgtli. wi . K tr V 'Xi K E. 1 A x:5'f,xk1wx'C'x'5x' A A ,j K ' 'J' 'ly A Van' 'Q sax A ' .X , A gs f X M H S-, . K. X, n J V ,K STM- 1 My , , fx Q x V 5 A K. K g 5 L N , K A K fx v + V' , " wx X A X fx 7 N' . ,If 2 V, x I, Y K 2 K .. ww L - I anti X Q wx QL, QXWJ bs- favs L Q Q K J . I fkx ' 5' vi? ibqxxsvx .Mg --ss k' h w-4 , K 3 g,,g.x V xx , , 'b W. xx. U 3 Y ' . K A A '-if ' 2 f" '+L- 1"Z.:1,-NU: N59 ' sk gf'-1 1' W. ,- , . Qkiw ,, g 'L .. ' V J fx v 14' 'tts ' 'ie-hs, lf' 'Rf' -." .. , -, ,: . 5 .N fl " ,v NF! 1' -L, K ' V ' gf,-w ai" fp 3 UQ fjif! 5,9 f"'fi'35 K w' , vw ' 1. i' X". -QW I . .gy 1 4 ' 1 4' 7 xl ws ' , sf. f x. ,. ,Q I' ,Y ':- U X' f My "MV x .lkfxx . 'Q L 1 I ' 'sn 1 'X 4 fx 14' 1' , . s1'x, , Y ak! 'N n , '1 .,' f 11' ' 'H 'Q bf-ax Aj, h lr. T ,-9 in ., ,g x X,-,' XM? . A' A 1 was Wg, Us 'f'i.,S ig: '53 f' xgxxi . ., 1 Ax , 'J in 'W 1 It -fvfi 'Q . M 1 , r 'V . - xH ' v, - ' 'V 5 ur' if In .xv Q, QMS!! YQ W, "' sg Arcadia High School UF LE TAB ADIVII NI STRATI ON. ACTIVITIES ..... GRGANIZATIONS . SPGRTS .... SE NIORS ..... UNDERCLASSIVIEN ADVERTISING ... ,, 'f' , 1 .f X ,ff .df' oPER5"' 0' R RNSJIYTAYE socisw N595 gmvo M piggy' fpglwrjdawwx Jw 1 "l U WYMI' x' M Editors: Sue Stowell Terri O'Barski Advisor: James O'Brien Advertising: Judy Ortmann ,- Copyright 1970 Irving Musuc. lnc.1BMlJ Words: Paul Wmiams Music: Roger Nichols lU.5f V We've only just begun-to Live White Lace and promises A Kiss for Luck And we're on our way. 1 xx, I ,yfw 1 I '--- --Af, V V--TJ--.7w,:,vf,f.4'-f ff-V-,fin-:L::..,.,, U , .., ,W ,pw Ywlpg -f,.,,, , A,.M,,g ---, ... ..,..g Megg- I . M ,,,,. , ,,, 4.,, , ,A. , ., , CADIA HMIGH SCHO fx f . ' gf. EW' 51 ,, S-" e l "'f. " ':'1" '4f ' ' . 'H 1 V :H " ' ."-. .M . ,- ,-1: V V -M 2 - .H " 4. ' M Q f V M, m , ..-- V I E I K 1- We've only just begun, before the rising sun-we fly. So many roads to choose We start out walking and learn to run And yes we've just begun. . 1 V' 'L . ,Q ' - '--' , ' ,f iif f I fl: . , . K 'Cubin r L .,,.,Wmm K -:JN . .. W ,wQg6gw3:i45i5W: r I A K A ' I , I x J - ' rg K m ' fi K L - iff' ' 2.xf, L V " ,A " - .4 L ., , - H -' ' -1- - ,J 4 --9 ' Sharing horizons that are new to us Watching the signs along the way, r i i i Talking it over just the two of us Working together day to day-together T. 1 , xX m xg . NN ,Q -M' K X ' x X N K G-,LAX X I x 'XD xf.1EXV SN., C71 xflf-Xi ll- 1 X XB 1 r' QXNYX-N. NY'-F K.-1 f , X X X X L L7 X SX ' M-I 1-ffxx X X' xffs w XX XXX x 5 ' x R r x' K x ,f--.x X IX X X XNLXL N I! I , , X. I , 4 , g l , , f , J f fgfla ff 7' 'L ' ff ff 1 X ,ff 1 1 ff I ,X J" I J' ff! N ff I And when the evening comes-we smile So much of life ahead. We'II find a place where tnere's room to grow And yes, we've just begun - ..-'fy f -JA V, ,, f 1 if! I . X , . if 1 f 4, 2 Q '- 'f I u L ,f K f C:,,.,1 1 sa K 2 LC , ' 54.11 fb filly- X l XXV- -4' V-VX. kj L l,.kY-jf , 7 4 ,-.14 -1 A Kf 2.1 w ., SLU. s w '- wr g f K3 H-L ff ,, f .. f ' e , 3 .Af C C Vx' ' ' A. L I if 'J" ij , X J ff L 1' i be Clffjfj I K ," -,Q2i 'lff2.a- Q we i R H 5 We .5-F7 :, h Q? g fsfg If S1 .f V gn 5 .ga 1 1 a I s Q . fr? s QM.. z ., 1 Q 1 . . W i Ev fi 2. W . f 221' 'Ii i :Q S ig i af 2535 ' 1--' 'a 35: 35 ' .isa 5 M i E22 Pi! 4 HW 251 6: 3 5 5: E ws! fi iggi Ng Ei1' ,EE:y,E as LYSSQE, ,Vi 5.2, 2 pge iafiglf F gi! rg 411352 222 gi ?E.:.s2 .' gg: . 53555232512 1:-f W m ij g 'i fe .E N! 5 55 5252 gx!?E " 2 Haig ' .55 , , 5. 5 513 3.5 in .Hi .eil fsgsf ' ki fi, QQ: ws-2 :25 miss:-Q QU ? 1453. 2 Zig f -'., L if ,svn pw l gsnagx .. . 2? Q igewiisz 52134: 2? wb! 1235 fag ,Q 5-2 gf-' Q 5. A :Sf E5 5. ff2g, E 2 g..3 2332? QS ' 1 W' 55 55533: 2 L 3522 5553? E S 5 5 A ZZ EE S22 ' E '41 ' s -mv, ., ... . , Q -, I 1-in 4. Q2 3 ik .4555 " - 4 5 ., ..a 1.x his W. 'MSIE 7259 1 ' ,sr 213, L fggmg a AS Qi vgzgiiu ,Rex . ME Qs' L52 . ,am J I k K. kb A vu. -P' lr' -wk 5 Ai 3 mx igxg 1 af xxx ,ME -. ESQ " E was .ui , mx Se. 'P .ml af Jai, 'mf 3175344 G' . agwub... iiffwg a E-Q ,fr .-. .,,, . . Q H cz .. M'- i ff Q ff' 'ESU 'ilw i -If gf ,.', . '.' , 342 if ,',' ' 3 - , --A .11-., , 1, gas : ' A. 1-nf: . Ka, M 1 .A 'Ev-is ' H . 5 il' ' ., . qwggs f iw 3 Q 3 w E .. Q.. . ..,., . .- 3.3. figfg .a iii 5 55 - gs f f i is 1 ,- '13 5 55515 F e 2 5 1 2 fbi Q 5 sf . , .Msg if J- ,U 2 f 553553 W? 52226532 31 55.221-5Ls?2f,e5.1. F 5HV f 1Xff is : jf s is 33.5.23 E 32: I? Ez.. S 1 gf QQ' 1 Q g f f 2. 2 12. frf m -3 . Z' W i 3x Q ff'1. ' is :Q H5 'gi , ig 52123 AY:-gg gisi 23 iggiiii gg 2565? lgifggggs sg , Q53 gm .-egg .sgg w QM f . A gi 'if i f fiiiiifi iii N 5?F5 Eii???5 f f. A ... ,ff ,,., auf .g 22.5. s.i..g , Sg": .'Qz f?? sz f 1' Efa ffil' 'wild 'iw V553 1 i f2QQ 2E S g..?g?W s f.5 i 2i22.Qf2i 323,52 ...ax ,E ? Ea fl5 . ?2 E?3 ' ' f?iE5ffi.i l? f.f'f15. M U' "EP 5 5 in ' as M? 15 32?- -ax r ' 'W gs31! H'1',.f 'Q ix lg g T3 11.52 155 aff gg. Ee 12?,Qm.225 3 wi .Wx 5, w .g.-v af fw ffsi gb g 5i25 !E.fm,E: Eiffziwi 2: 12 55. 2? S2lf5i .aS 52fQ 52 55.25 1 'E ENF 3 f ' 52. 5 1 - Q 1 2 ff : ' iasi. 2 225.5 15 1 'if gg. 2gg5 55i..eg fs gfsf gil 1' 5 . i ? 5wQfQ3.5 5 f :i?2E, .SV 552' 'f ms' Ef 'ia 225 55253 W P2 5' -Q! f ..1?W.g fsvrgg' i?55Ef'QiS 5 Q 6S .2iE's. ' i.7i?53s?E 32.5sIgi.i55 '13, 1 iigifgg gsis iff SH 5 gif' .5 sa ,. iii '5 'i ..3s 52555215 fini" WEE E is Mi . W f:.2'.f- fr iii 'ki N 5. f,-Qbfa.- : W 54- 5E.5? QQA.YG.'i3 1 .3 x I fe X g2'2gf.:f.g 2 ggi. 2 f gfa yfixssf Sis . gi is iv 2 3 Q E35 '92 ' lg E 1 , L3 5 55,51 sg ,A . gm H if ii E 5 gi ig if 3 ff-2 , A-f ms ' -' " X ,f F 1 ' 1 ii' fgi J 562252 Q 5 5 ggi "5 .- 222225 M2132 6 E23 .EWS gi i ' A I X 4. .1512 Eg 5 2 V xi' ?' 5l5f5.5!E!5. xigiqp S.. 253 I H S xaggafggfwgg 2. .wg Ag. . Hag +i . Qjf s-1.,gg.rQ?,,1'Q53,!zk' : sz' ggggfs 3 ig Z!! Q2 5 ala X, lei' 1 ' fx gc! 1 .,' .Q ff .Ei gi! sl IQ, 9-32? . 'F S za W, ,segigggil :.s . E. i . S 2:5 ,f, Z 5 Egg Sri E sg 3 2: 5 ggfiegiiiiiggg I 22 FSS gggxia EE M QMS: S 22 s 1 5551 Q gig? gig fn f S gm 2 ? 3 Eeggiggfrig E E! fix JEQQL fu sQi.fs2i2Q.Effl.. E3.Q?f?g.' z f' ' Sir -1 ,fe N , N. . E-1. , .EJ r. "Q 'WS Q 3 P? I ,eEFi'hif4f,i PQ 1 , l :21QIf.F'v3if?2??f H. + Q, ff . M. '-'Fa . 1 ' .. a P :H- 81,1 i ' 5... .5 qxgmait . as a 'ff'-ff .1u9f.:,-".' ' X.. 2. -Qi" ' . 4 V. 1. I- jgwh .Q -.1 QTY-' Q n 2 5 5.32 gg - if Egaisifg Wi re if A w if we gf sei Mi Mg ,iifiqgfsfif 515 gf' LS ut: ,- Q HH, wE 3. .5 iam a w iw -. H S fm, 'W Egx. kia 2 Q in! .sag Qfj,l....,..i, 1 w 1 siSE2g. .e 1 F VIZ E ' L:- 63 mg.. 3 Q 5 wr +1 M em.. L 8, .2 F gs. dba we N e w '? was 21,28 w i e H 'HP'-" ' S' gc 5-'I L? WW 9 ' my E .fi 1 - 1 g n 5 si! .ff 2? ,ggi W2 af' W 5 . 2? ff' I Er: mg' 53 iw .gif 512,555 s 'Vial fi 2 E25 HE .si ' gli 2 gif gy EE 2 i K, z , i i fha ei ' .gge g vi L 2,2 'A' f H ,' a ,s . I 3:3 ' il 1 E5 5 5 is x a 33 5223 5 E ' 55, 'gif igk ggai L Q fig 552, - 5555 ggggi at . 5 322 ii 52525 . 2 K gg Eggs wg Bra! ima? 3 S FW agile 5, Hs? Hgw G. QE . fr ' 63:12 Qqgaef if ' iff? '- 2:01 5 . -,Z x sg 1-me . 1, . . ,W TZ, ,, ,, X. 1 'nifwff I 1525- i , ..-V. w n. ,, QW 5. 3, ag. -if .If 5 U29 Q A -. 25, N ffl 'EMA Ex xii 'ilu .if 55,314 gg ies gg iixii si 1 19 ' SF .2 Ll EI E M . . E13 FAQ 1 5 'gg l .. ff. 5 I iv eg I s .2 . is fail -'51 ei Z E.. . ffm :gf 2555 S I 3 E: at Ai S 32.3. sag : 1. 1.23- . 'u is P jx E5 Exif' iif wr L. 5? :, 3 ! .. 6 ! we I n 5 3' 552' V5 55 .f.?w.i fee 4:5593 1 PE g Q 555555. 4 152 'H ES Q 1, ilu si. if a it 513 f 1 if 1 ?' L 22 E 5:3321 'K 333262553 52 E SF 3133 3? f 52 952 513 'p gifiv ,5 2 Q 5 y 1 1:,, 5 1 I W Mei? Eggs? x g! ga f L H ? 55 : if .1 'E Lf 'S H5553 lm, X, 5 :Q Es 22 H af 59526 Ein Ep! Els WEEE! 515 fl 5 E 5 EL Z2 kg S. . 1: YL 3 Q 1 x Q L. ' 55: tv. . f 2 ' ' -1.1 xiiiqf e g.. A ,I I li .U ' ' s. wi '2 sf 1 1: L3 E 3 Q Pi . Gini? 51 5 w " 3 . 5 1 3 2 We Z .5 W, ,Q :I ii 2515 gf 3. . SL E 3' , I' E! : y fx 355 gf! R EM! gg i ! . .bg 1 Emi! Effgglxslf 3 if 55 2-2 Qi Q, E25 ig, . ,K 53 if, ii i T' 'Z 'Y fs 1 L6 E 3. J, N YE Via .Qi is? H ggi.: 534 - J J . Q' if Ez ' 2 ff-Mug.-H --WH-fx 2 ., 7 2 5 in .eg -,4 , ., .. 4 11 5 . t if R gil, 4 , wa I, Q.. 5: E 5 1 9 , z Q15 2 E .3 3? iii! :WW . ,EH fn fx Q. Z Q3-5 2555 1, gr 5 3 21 A li ' . y' "??ESE':E?5 iw z 'ig fi g . F 222112 fi 2. ESE . 5 tw! If s 71:5 I fi 'i?-il?i' ' li QE 5 . 5 . 5 if 1 xi ,fs ' 3 . ,EM . gglgxifg S L? iw .3 if I I. , ' 2 . :'f if gig at t gg E 5 355 iw V. 2 if' . ff. X .-E 3 Ig! ,. N M an. as ri ' fa wi Qg"'aE , as Wi gs z, 5 2 11-3 5 Er V 2 -1 52 :fi Vg .Ui SEQ lg I E IWTQ ' ,, We 3 QI va 2 f Fi 5. Qiiif 5 s 5 f , v Y ! "Z -521.5 E E? 1 .Mg 554 3 E Z ig Q 'EE gi fif f T E S Q23 lif v li' f f z '5 ggzz, 355 Wt Q5 ia Y i ix 'li E' if Q3 2 Q, asf, E 2 5. 25 Q ' gg i 'ii Li ' lu SE 3 1 Q F2 E d? iw ai i '11 xl 5 .- is-1 f N . if 2 1,94 z X , Q 5 iw ? .-...Q AS- ,yew rw Y 'g Y , 5 ...Q 5. ., . wgi?. ,.a f f , r vm., E ls. Q Q EH i-. -. . 2 ,gags 3 .1 W lg if QM Via f. 4 af: 1 -x E 1 E i S Q 4 L xi? ' :XF ,,, ii 5 1 151 sg ig i EQEE zz "fel , gf 'E '. M. .1 if E 65 553 SLS Nl S 1 1 3 'Zigi i ag is , i I wi 3 :fi Mi . egg., I E. -6. R 15 Egg ? . W 3 gf 5 2,93 3 Q' ZH ML : Q E fikg 1 ir 2- e in: j fs? 5. S rg if 51 s 5 , Hziig 5 3 5 5 S Erilfrf 2 ' 2 ., ,. E if ' x Qi 2, ggi gif' "ie ff .535 R 3? ii E 53 E P.T.A., Board of Education Below: P.T.A, officers, Mrs. Richard Emerson, presidentg Mrs. George Black, Mrs. Chas Beatty. Mrs, Arth Lisbin. Below Righty Gary L.MiIIs, pres- ident ofthe board. 18-ADMINSTRATION -vw-fu N 1 Ng. 'ik-Af Above: Board of Education members: James Harvey, August Goebel, Elbert Souders, George Mills, Edward Ryan, George Frempter, A.W.Nisson, Left: Superintendent Dr. Ed- ward Ryan And Associate Superintendent of Schools Elbert Souders. ADMI NSTRATION-19 "Everything is a beginning and these are great beginnings," was the comment of Dr. Cordano on the new History program and the revised English program. A better communication be- tween the administration and the students was achieved this year. Dr. Cordano felt this was chiefly due to the greatnes of the students and their ability to seak solutions. Dr. Cordano recieved his B.S. and MS. from the University of Southern California. He recieved his doctorate degree in June of 1971. Talking over major issues with students was a part of Dr. Cordano's job 'D Dr Cordano was a regular spectator at all football games. Senior Men's club sponsor, Dr. Cordano, dug ditches as a service project Dan Anderson, Vice Principal in charge of student activities, exhibited the gentle peruasion used to activate students. -4 e -' fm . t s is 'lr e . it 'A nw W, , " 2 ' Finn? "-fi. .4 l '1 k .q'?i PM iiygliiistii i Leeds Lacy, in charge of child welfare and attendence, stood in front of his Pontiac which he won on "Let's Make a Deal." Communicating with students was very important tor George Richardson, Vice Principal in charge of discipline. Heading the Curriculum Committee in its second year was the job of Wade Askew, Vice Principal in charge of curriculum. ADMI NI STRATI ON-21 4 i l 'J S Mrs. Lois Iredale B.S., M.A. Cal State, L.A. Pasadena College Max Cramer B.A. M.S U S C Coordinator ofGuldance Mrs Mavis Dumbacher A B M S Fresno State College U S C Miss Patncla Gnffin B A M S U of Michigan Syracuse University John Thompson 1 Mrs Loislredale Brigham Young University 'I Bs. 1 I - 1 ' ,gash E-,,,c,,ya, 3-Mrs. Mavis Dumbacher UCLA 2 Max Cramer B..A-,AMEC1 I 4-Miss Patricia Griffin 5-John Thompson M M MGM 6-Mrs. Jean E. Mcllyar BX Nf?'M,M4 7-Mrs. Margaret Gale U.ofWashington U.S.C. ww Senior John Enos inquired about his future college plans with head Counselor Max Cramer ADMI NISTRATION-23 W 5 311 "ik ' 'Q 4.4 P' mu, Secretaries and Librarians Left Secretaries were: Mrs. Sloan, Mrs Balaban, Mrs. Johnson, Mrs. Maher, Mrs Tisdale, Mrs. Nickloff, Mrs. Kay and Mrs Roe. Lower Left: Mrs. Smith, Mrs. Skinner and Mrs. Merz. Library Clerks were: Mrs Adams, Mrs. Luckenbill, and Mrs. Layman wwf' N5 'I Russell Bovie, Science Department Chairman, pointed out the solution to a difficult Chemistry problem. He is a graduate of U.C.l..A. with a B.S. and M.S. 26-ADNllNlSTRATlON Kenneth J, Abede Lennis L. Barlett B.S.,M.A. AB., M.A. U. of S.Dakota L.A.State College Colorado State Science Science Computer-Science Wayne Fountain Paul Ransom B.A., M.A. B,S., M.S. Occidental College U. of Southern Cal State College, L.A. California Science Science Computer-Science Biology Club Fred Schwab George Stapleton Dougias Wilks B.A., M.A. B.S., M.S., M.A. A.B. Cal State College, L.A. U. ofArizona U.S.C. Science Stanford University Science Ecology Committee Purdue University Science -gm! Versatile Greald Penny Science. Mr. Penny graduated ington with B.A. and M.A Miss Sheryl C.Parker A.B., M.A. U. of Redlands U.S.C. Language -lf" Language Queen's Mrs. Clara Primozich B.A., M.A. San Francisco State College U.S.C. Language 1-.H taught Latin and Social and the University of Wash- Mrs. Beryl Dmker B.A. Pitzer College Language Mrs. Lotte LFlaks B.S., M.A., M.A. New York University Colombia University U. ofwashington Bill Quackenbush Mrs. Brendette Stoner Sdyaigre Trillo B.S., M.A. License. M.A. B.A., M.A. U.S.C. Sorbonne Iona College Language Claremont Graduate U,5,C, School Language Language Mrs. Joanne Gumm B.A. Cal State, L.A. Home Economics Hostesses Mrs. Margaret Johnson, Department Chairman for Home Economics, showed her Advanced Foods class the utensils used in preparing meals. Mrs. Johnson graduated from Cal State, L.A. with degrees in Home Economics. ADMI Nl STRATI ON-27 28-ADMl NlSTRATlON John Hoffman Richard Johnson Mrs. Margaret Kavelaar John Kinlkin B.A. B.A., M.A. B.A., M.A. A.B. U. of Redlands Cal State, L.A. Hunter College Cal State, L.B. Mathematics Pasadena College New York University Mathematics Mathematics Mathematics Mrs. Elsie Hunsicker explained a complicated problem to her Algebra ll class. Chairman of the Mathematics Department and sponsor of the Mathematics Club. Mrs. Hunsicker attended Washburr University and the U. of Iowa. At these colleges, Elsie Hunsicker received her Masters and BacheIor's degrees. Allan Manachuk Robert Mauef BA- B.S.,M.S. Cal State, L.A. U50- Mathematics Mathematics Steve Rowe BIS., M.A. Tufts University Mathematics Sophomore Class Rex Welty BS. Utah State University Mathematics Student Court C.S.F. i Miss Diane Soldwedel, Chairman of the Girls' Physical Education Department, was in charge of Girls' Competitive lndivual Sports. Miss Marcia Goerke Mrs. Mary Ann Latham Miss Jayne Rice B.A. B.S. B.S.,Nl.A. Kearney State College Penn. State University Cal State, L.A. Physical Education Physical Education Illinois State University Drill Team Band Auxillary's Physical Education Girls' Swim Team Mrs. Virginia Stone Mrs. Jean H. Voznick Paul Baldwin AB. B.S. B.A. U.C.S.B. University of North L.A. State College Physical Education Carolina Physical Education Competive Team Sports Physical Education Coach Orchesis Paul Duhart Vallie Robinson Richard Salter Douglas Smith B.S., M.A. B.A., M.S. BS., M.S. B.A. Boston University Monmouth College U- Of OVGSOU UVliVe"SiiY Of Redlands Physical Education Western Illinois U- Of SOUUWGVU PTlYSiC2l Education Coach University California Coach Physical Education Physical Education Coach F.C.A. Varsity Football Coach Cheadj Chairman of the Boys' Athletics dept., David Ackerman, attended U.C. Berkley and received a Bachelor's Degree. ADMI Nl STRATION-29 Kent A Bamey Mrs. Katherine Bauer B.S. Loyola University Miami University Cal State LA English N Mrs Pauline Bnttan Mrs. Virginia Brown j!! B.A., M.A. . sy..-.. f '- f - - Sheffield University Immaculate Heart Enghsh College Mrs. Ann Hall, English Department Chairman, explaind a story to Jeff Bosackl - graduated from Whittier and Pasadena College with a B.A. and an M.A. Creative Writing Club Er1glISh Junior Class Sponsor Leonard Buell AB., M.A. U.C.L.A. Cal State, L.A, English Driverlnstruction Chairman Water Ski Club 3GADMl Nl STRATI ON Miss Nancy Cash Mrs. Jean Driver I-lafgld L, Gex B.A., M. Ed. B.A. M,A,, B,A, Whitter College U.C,S.B. San Francisco State English English College Cum Laude Club Girls' League English Boyce Harris B.A., M.A. Brigham Young University U. Ol Washington English National Forensic League I 26:5 2 Rgben Ken' Mrs Donna Lanehart Mrs Ethel Moffat Fred Nahra B A M A B A M A Brown Unrvafstty U S C Ohlo Unnverslty Seattle Unlversuty Cal State L A Englrsh English Loyola Unlversnty English Natanes Service Club Suflshlfle Commltee English mmf wfwz-www James 0 Bnen Mrs Karen Owen Thomas Payne Robert Plenk San Fernando Valley B 5 M A State College Cal State LA U C S B U of Oregon El'1gllSl'1 Engllsh Engllsh U S C Arcadlan Pow Wow Pep Squad Thesplfifls PGP Eflgllsh Comm Make up Club Sr Jesters Thesplans Uoyd Savage Sanford Sulversteun M,-5 p,-,Seiya Tedesco Mrs Patrlcla Thmger MBS Lynn Wheeler English BA BA BA BA MA Football announcer Cal State L B Kalamazoo Cgllgge U of Colorado U C LA English Engllsh and Foreugn English Engllsh Cal State L B Language Human Relations Club Klowas English Jr Exchangettes Mrs. Pilda Plyler B.S., M.S. State College, E. Stroudsburg, Penn U.S.C. Librarian ADMI Nl STRATION-31 Chris Appel Fred Aubum Bruce Bonnello Harvey Goddard BS,,M.S. BA MA AB MA U S.C. U S C Cal State L A Bates College Social Science Cal State LA Social Science U C B Interact, Coach Social Science Junior Clvltan Social Science Mrs. Carolyn N A.B. U.S.C. Social Science Fred Pentore Ray Petterson Mrs. Glenna Rasmussen AA BA BA MA B.A.,M.A. Fullerton J C U C S B Cal State LA Cal State, L.B. Cal State L B Social Science Social Science Soma' Smence Coach Lani Exton Social Science Chairman graduated from U C L A with Robert Shortell James Spain Edward Whittmore B.A.,M.S. B.A.,M.A. B.A. Wisconsin State Cal State, L.A. Whittier College College Social Science Social Science U. ofWisconsin Senior Class Sponsor Social Science Adult Ed., Principal A o Robert Wick Verne Willman Dennis J. Frost -W 3 BS., M.S. B.A., M.Ed. A.A,, B.A. ' U.C.S.B., U.S.C. Whittier College E. L.A. College , , , . Social Science Social Science Cal State' L-A' Ben Dennison, Special Education Chairman, received a B A Special Education and M.A. from Cal State, L.A. He was Key Club sponsor. Coach Harry L. Conover Miss Margurite Wilcke Col. George Mellin Sgt. Paul Regalado A.B.,M.A. A,B.,M.A. BS. AA, U.S.C. Western College U.C.L.A. Citrus College Special Education Pasadena College Aerespace Education Aerospace Education Special Education Rocket and Astronomy Rotc Drill Team Club ADMI Nl STRATI ON-33 U Miss Anne E. Gaydos B.S., M.A. U. of Pittsburgh Business Education Mrs Jeanne Ulmer Mrs. Cheri Zuccarelii B S B.S. U of Toledo Pacific Union College Business Education 7 Business Education James Caulderhead Mrs. Ruth Lubin BA M S B,A.,M.F.A. U of Redlands U.C.L.A. Cal State College L A U. of Southern California f An William Jokkel Thomas Morgan Donald Nordvold BS., M.S. A.A. A.B., M.A. Stout State University Pasadena City College Occidental College Industrial Arts Cal. State College, L.A. U. of Southern Engineering Club Industrial Arts California Car Club Industrial Arts .lohn F.Ward Jake Weiler Robert White B.A. B.A., M.A. B.S., M.S. U.C.S.B. Colorado State College S.E. Missouri State I , lnduslrlal Arls lnduslllal Alls College Daniel Lucero, head of the Industrial Arts department graduated Bowling Club Indiana University from Cal State, L.A. with a B.A. and M.A."' Industrial Arts WWW i 'fi 1 will K! fusm Nm uc Chairman of the Music Department, Ronald Hoar devoted most of his time to the award-winning Apache Marching Band. Mr. Hoar has a B.A. and M.S. in Music. James Neumeister Wayne Reinecke B.A.,M.A. B.A.,M.A. Occidental College Whittier College Vocal Music Cal State College, LB. A Capella, Chanteurs Instrumental Music ADMINISTRATION-35 z -Vfiflinjwfgszzf,-.A A 2Se55rs-VpVV:1V:,':- V ifffgei- Vw VV.. .V V V.gg,,5,VVVV,5V,V,,gVl,A-VVVAAVV-VVIV ,AV,: ,VVVA-:V.:.A-:VV g. -V , fl- V -,3,gV,.iJ1K,.JT3ggV zV,V3g'iQQVQV.:5I?g115gK:'IZQ:.rf52Vi2fQK3!1n??f?f??V9f VESANTVCACQ'iwrfrfjlffgEFLA'ff''5?:gf'f5bt?Vs1!H133?1giueij-53323 -555V81-sKV2?f-iii:-?lfK9?2LKV'XVI:i!"'K6ffr?Tgj2Kf14V1.,?V5'Kt:L'fZi? :T13i'EV1 V.if'?3-VVif'Kl'Q1V:Z5fViUYGIg5 'ff :ml-IVV'A?'JVK3A5.Zv'g,F,E2VY'i5y1n ,, -V--LVVQVV-VVV-V1AsKVVV Vgzfefar,Vsims--VVq?,gff1f?'VeV 3VfV,V1:rQVQAQVAKVVVHVV-gyff QVVA-g.gVz.VVAg:.V,ggVv.1-VAVVVV3Vs,V--VVj::gffAq.VVfVz:VVV-afV-VVQ V-VV-2,-QVVVQ -ff-:,:rgg,VpfV VV--qV1.fVfsVv's:eV's.-,VGVVVVJVVVVKVVVV-yy-V-Q: - . A,MAAV-,F-VAV,A,VVgA5,SAV-A,A--,AVVg.V5V.3,,,QATV,,.VV5,VAAi-AVVVVVHZQVEVVVAgVVV,VV,Vg-A 31am-Jw.:VV5VAV:Q-V-uAAV53'f-VAaw-1-AVVAA:V AV- Q-Vf:Vg,zV4ggV,:V'::V.VzV-AfVVV,s:9qVff,-V:VV,Vbf,AVVAVVVQAVVV-gVAepVKtV5,VVV-3 -Vw.-, ,- " -KK' VV-K'VVeVps.5s2-VVV,..V,,V,A, . A e?5fi'f:f-'iiiVKVV.Kf'VffVKKV!VVl-fx'61Vif:V:VV1:V agzUfKgK7rgfA'5zf3.V12-V512VAVA'1.VfVgatsgVzKV:,'fKV- V,fA51sf5Vfag:VgVKg,VVVe3.gV-VK5r!V:5gg Vff1.51V:53gf-VVV:22-Vefgg-VVV-VVVAQV ' VF '5"K"" "'i5?A5ff414VK'figwK2VfVKV- VA,fs':-VVV',53AiV:K3rc:V-if-sgzzwhfrifse VJ-gee.:'21seKV5fV:g':V3VV 1.5 KV2VfVV"sK'-'KVf7VV VVKVr ,VVVV 3s5'VK1Vg-3:2-1"2" V-diff-KKVJ-jf! ' KVA- iff:-VVVV V-'V-V5V5A:-2KVs2fVVsQV,fV-eg1i,zi'.?Ks--VV'Vis5szK:KV4sKf:Jf,Ks-55V.:VVVV , AA , . , " '55-55..ViV25:'iVflz.f5VVK??K5231: ,-VggjigV5--'VVsaw?-I-sKgg5:z-3.'iff -VV 2. V KgfQKVA5555Q1Ve.gg3V3egVVgfsgg?VVifsgVigergzgfggfifsawdgzg---figVVLAQVQVQ:c::gfKe15,5.5 2.'Vff-:Vj'A5'2V25r:VVKfjAKVfV2i54ffi1'V1gAK'if053535 VV: f.'f V,VVVVK.V21-5-YfAKdfV-1:59Kflff-5V535V5AgVJV-'?'VV2if'VVVAK'V5E22SAMHZQVSVVKVQ-Kf.K2Q?f5VVrK32VeKV"V iiVffKfVfsVj.fsKV-'VVLAVaAVVVVi21g1Kf'2f-iK:V:5fqKVVi7V-4Vffsf- V KK! LVVKT -FKSIKVQYTJI A VKASVVwg-55.2452555359VigigwgV-3,25-5!5ciV1,VqV3rfg?2i:il2'KK:KAaVViVVQ'jjJVVVVj5gI5gf?i2sVffiafggfzg-VV'?5g'V'5g.VfVVgg:VgV,A4--QVfgV1fV5sV.:fg,-Vx-VjVV-VVg5gAAg,V,Kg,,VVVAQQVVV-3A.VV'K5::.?VVf-KV.f:VA,fIVjaV'VKKL1KV-'JJ'-V'V:VVV'KVV -Vg 21f2V12V,L:V-fig:JrfV'fI?:1VtV3-Q'gf-1zfVV:aV1lV5iV.ffJfV:V ' 'jf 'K-1' 'V'V'e11V,Kfi'-g V29-Qfi-'5fK'VffV +:51,V' KA KKVVVV .V 3 .KK V11-if: s'wife-1:e,H'2zfV'f-55 VLVVVLVZ-" VLVff-5,525'Kiavfgxff-S'V1'-Vsif-Va!V-VVVSYJV-'firfT'JU'Y-fJf"KVA,:?VVVKi'i2-Vif--greg.-SGV1Tf'1-EVQVTK VA'1V:f- za-'a:JfVVVKVfs-V191-x1:.VAKV ',VVzV:,KVAiVfVgi'e,VV,KgVz,V 'KW af2:iVVV3AfKfKs1gAVep5g,v:Vtig VKSAVVVSA'-.Kgsz-'AQfs-R,-jf,P:sijVfVAg'KffgAVfA,V-ilfF.VAgVV512f,V.1:VVSgAiGvK:QVVeKx 'si -K1 V---'-KK? .Vt VVVVie.V '--Vxrfrwff -IV5-'segI:VVKg13g:aAAg:'VV1VVVgs-, . 'Q A V V V s V 4 V V ,A V V . A . V V V V V A . A . . A 553mVVVQVAEWVV,AVVVZAFVVAV..f2-Vis-myr'-V-31-Ae:-KfrfV'VAV:1'VV5V'VVi'Vw.gA-s-s:1V-KVVVK-Vw KV5,-1--,5VfsVVVV, V2'AsVVVV.VAV., V1--'+A 1,-Va:-..i::VVVVV V KV--VVV-AVVQ--AfVf:V.V-VV VVA:fVfV!fsspAV2-:VV:f-K2--1s,:K:VPV- VwV-5-L:KF-ifwK-gKV1V:'!KKVIPKV'S-V?'V'VK'1-ffKVfKK'-K1ffffVKKV1 KKV KK?-KWH KVKKKKKIKKKWKf""f'1'5-"'KK'f fV15-VVKVQ-:e'iVPVVA5251421KaifzfifKVKZVV:5V-V-5ffs5AkVf2'41-fag.Ki-fViKVVVV1,3'?VKSV-ZA VVVf'f2ZiAfe'5.f'V!lV2fK !.V52'3-fVff32VVVQ1-ISIS ns-5S555fV'fV1:?V.iK:V--Vfig!-ffif 'Vf-K':Vf, ff-VTVVV-VVSSJQP "Vfs:'13f- KV V511 -fVVsf!V- fri S51 AVVKV51-VNEKVJ:-K1 Ef::V'3K:VV-V51 sVVfVf1V2-5VgVV:Lef2flV.5zf:::f?VV-25-fKKz--EiffA:'12VV- '-'HMV-VVVV"Ki-'VJ'-KVYVK. K-iKVALL'2?KV.Kff-VK-5K ' 'V-K KV?--ff'!V? '11 VKVKLMS V-K?K2V'5:'-5fV'f21rfV:j2 ii-lr?FSM.-2f:VffEsVf1VV5 egVV1:I:V mfgg'i3VVff7A.:Vf:'V2fVVifYV?fgfjl-VfsifsfkfsiVVfVK!1'Vf'VVV.V-iff:QKVVEVQ453:251:5555-fV.fV.f5-VefKKz,-lim'LV-VKVsi?-AQVVKVKKQKVVKV VV:32V.Vfi-QVKVKA-Vj:EV" ' " - fffif-KiVff'V5fV'KV" :IKV51L2K2f2ff:Afe'i"V 135-15Vf:VfffV6'f-VfMagVV5V,A,AV.VV-A,.3,AV,37a .Am3A.,,sV,VV:,,A,V-zAgV.V VVAV-,VV-V.AVVV4VV.VV..AVVVVVV,gf-VSQWVVV-A,,V,VA,Aff-A ,.,.V.VVVA,,VVVg,,A,- VVV,VV.,-V-,AVg,A- AV--A,,-. A,,V,V.VV VV.V..VV V.A,V,-- ,.AVV,.VVf-Az-qV,V,AVVVVV-V,.,VV VVVVVQVVV-VVVVVVVVA-.V,,AVVfV e V-- 1,-VV-AV.-VVVV ,A VV,AV, ,VAVVg ' VwAVVV--KKVV:V:V-VVV,---1.'-K'KV'VfVsVAIVVVVKcVVes-VVfLV.VVVVV.:.Fe.--wg-QVVV-aK VR- qgV,faeVf:'fVs-KVVVSVVS-:VVz-gray,-V meg 1miV,gKV:VV':V-VKA.V.KVVAVVV.VV:-fs-'A V-3:30:.VVVq,AAAVVAVmVVV AAVffV-.:,--5,,V-:gAVg.VgVi,AVVVVV:,5s-AVV-VV, VVLVVVQAVQ-,,f7--, .VV -5 V,:VVVg,VVg5,AVKA ' V.VVV.V ,,.,-.A,.V'-AVV'VAVVvVV,Vw -:VVgV,sAAV?KA V--:f,:V'V:KK- fVgA.V' J:-,V -.s-V- AVV:K:VgV,f Vw -VV'VK'VVf,VVV--fm-VK' gV-VVKVQV-VKQVLQVV 5 ztfxx,-ffKVVV1:V VVQVAVQVVVrw-QVVVQ--QV:-Vvsz 5V5Ag5AV,,K,,V,VVfjWV,..,V,,,-V.V-V5,,Ag5-VF.,VAAVVVAVA,.AA,V-AVLAVVAV VVVVA.VVAgA,V,VVV,VV.,5VV,fVVV-VVVAVA-VVVVVV V.4VV-,V .A-V.. VV A. V,VgAA-VVAVV-V1.1 ,-V, H- VV:, V-K V--V--AVAVV-Va'-V--V. V VVK+IVVVfVV,1AV-Vs Vw., VfVVVV-:zVVVfKg?Va,K VA- V VVVV-sV:V. -KV 1--VV VA, VV: V-V-A-VfVVfK. -VA-'::KVmVV-V-VVJVVVVKK-V:--:VVV-fVVY:-3531.29-Vf:4VVVVV,sVV-ry VV-,Van-V.VV:rV VVVV -' EKJIQVKV3iii353'12ffKK5-YSVEKEVViff!'WZCLIVE1'fV-D1iK:A?fK9KVZf,Ii:?V225:f5LTV5K"V-YTVAKKVQV-VKK-'QYKKV E-233511Vki5:32AfKVi:QfVT5fiJVi.pV-J: JA W2?K'VVY3VfVKf':fW7S'.:V5'KQ?lV5iK!'?4'Vilf'f1VK4'EI.VKJIKV--fK'1VgK.1'fHi'2AKVKKESV K A .WA V - 'ii'fVVf4V3Tsfflpfr'ViLfSYK5:"U-S'T'iV'K ET -Kfixffas,!f.?I!123'E12,l - K ' , V.f"VV' VK 3::'!9fK KV i'KKKKC1f2'rfVWiV5'i VF 34' ffV1Vf?if25!!.Kr"f'2TViQ5KVJ5VKfi'fl 11K?AVVfi:3359-59" fE-d:VpVfVVVz,gs1-Vw-!+rfs,VfHVVVAAVVVVVVV-A'VVV'V-AVfV.VV. Vff:,w:VVV-VKVVVV-VVKV:f-VQV-Q-:Viv-V-gVf:sVV,g-VV4V1V:g.:--VVss.-fa-VVVVVVVV::..VVgg:--VKV,-AVVK-LVV-V-f'.VA-eKVVVsVgfA:g-.,VVVA VV':,:.VVV,VUVVVfV-VV:.sVV'--V-fm-V'V'3VAVsV:e1Vf-'Ks-my-VzV,V:-VVVVVVQV'yVfV2,fVAVfVVVVVA-. -. .V:, K - --,Vw-s-V-V,'aV:z,f.-VV..VVVQVKV-V-V-V-VLVp-!A:51VVVVf',me-VVVyfsfVs1e-4V1-FLVZJVH-1''W-?ffVfK A5g5,,.i3,,:EyV5,b5,VV.ini-T 5.-,gV-fr-V-,V':,VV3V,A gV,A ,.VVV ,V IV,',V-1j,,1VV,f,fgiig-3V-,K:A'Kg,VV K51K2V:Ai5?KgVVg-1655A fV,VVV"fK2,V!VV1 '.V9'V?5gQ5,- ST- 'VVVKVV 1VK:-5,VA:V-zAEKK4A'Vf:,'VQ-- KVAVFVV :.5A"'Pj:-'V5'?'A VNV VV 'A 'KK . K - V1V'lI:VVV?5fAA,'V'E-1,A-KVV5VVK:i'5:!'VVE2'r55V'V5546-1''Nail?f'K?-V'?fVV-Vw1KfIf-- ,.V HKV -'FV-2? 'VVfV.Vii5,5V5-mV,'fK5,f5:wVV.-flK'E5f5VE' VQAVSIISVKK?'V.'i'g.V3'I'-KIIWASEEKV- KV 551 VHSHKIVW -5214555.V35gc,VyQV5,3,?5VggAf14Vggg,,5g:5g. JAQAVVW-A ..:,AK.Kk,V3g.lf5:VL1fKpK,,Lj.V,q5yVif1:VV,Vg:iAA,?j33,1g:5A 5K5:V:..'.51 -1VV...5:gigVVVVV,V511Vj5'lKVf''EAiVSVf9,jI. ffm-f1,A:gjVjQf1V'g.V,.AVg:iVif!AV'gKYVV3"V!gAg3::A'2.VjV'fVV. f:A?v5A33.QKj ,VVf5:5Kg5iji.1VV: ,iii'AVg'iji3:3zgi:hK-VKtj,5!'KAL "KK"K'Kr VfK,7.3.:lK "93VSKVVA5KV sflt:Vf'ifKA9-9:V,VVA'i'jgA:1-2'5A3iz2V-3V?-,VSKVQASVVLQQaT:VVKVAnffg'3?IV:?:'K"V'!f!:5qifV122 V5-A3V::,iV:-5jf'V qKfzf:'Vj-5Vf1Vg5fffV1V'33,Vryfj-,V:'5f3VVfes5fVjV,-VV-5331-Kr.:--if 5'g:VjV:V--Ig'-V3-VVVEVK VAV'VV-VAVVAA ' VA VVA., . ' K V .A V Jia-:EA :ZX K' 123214E'CV:-91VV5Vf'17V5 QVK-VV1: 1:KgA Q.: 'Q JV KK.2 11' 1 .55. Kig-K-dK'U5AVj:VA VVAIVVV -V :I V1'15,':EAV1-JH V " V1-V: ' VE J-V XVI 'fgf-FILA". V V 'K Vl:'f"V1' -'fK'Kf-VwffffiV1-IVIKI :GV Vf3K'5?ZV?E- V?-K 3? EV V.9'fKKfVVK42--'?'VJ:f2 45111 V E' " K K - V. V KK ' ig' -V A-VKff'":SV1"QI1K7-5"VXK3::':KE?2I-'V"KifKf1?Vf15iKK3ItV1'?'413ViV lf'VfKS'51Zf-1'Ii- 5-34.-5VVz-AVmy-gV.'VA5VVV,jf,.:K,.VVAVVVVAKVVVVg2VA,3'K,1Vgsyf VQfgVVgf'rgg,gg,-V5,...VgV,AfV-VA-,KKVKV5-VV355'A5VgAVVg,AA,.Vy-V5gA..VVV ,ftp -Va',V.-:V-VV -A--KVK.,V-L-VKKV.,V3g:.Vf-.f.VV -VV-V --IVV.-3,3-VV' 'V :JV-gg-,V.2a1':AVy1VV.':5f,'V i:"Vff'sV2fa.,L 1-VV, - , , A '-,"+ A --V'e.gVg4z'gzH:fKV'1gc--ner,'-'53VwKVLV-V-1'?x1'2Vg:V5V-gVVV1-VALVWIMQV: f:S'zgVV'Amfs-1-sf-V,KisVVf,A.V.fVfVvV.,'A,f-K:VVVV.V:VzV.V -J fVrf,VV-A-'VVV,VV4.'Kf-VVigKVV:VV ,VV--fVA.,V--'sis-FKA V--V-':VVKVVs-V--V'-1.VKV-:VV VV:Vi2VVf'AVAKV'2s.VVVK-'V-VVsV'V.-1-VV..-V: V-'V -sp V-1 aff' ':KVV2fVVAfVKg--Ve :V -iss V2VVK'A2'K"'fVV-VMV--KKV:VK--VVIKV-2K-'VVK'VfKfi-Kf'F:VEYVVZSV2 VKA AKKVV ,. V- w-A KA:.,V' g,V VVVVJKKQ V-V'IV-iV:'VKssVfZ"ii'fVV5V'V'4?'KV11 5312 -H LV 21: V'fV VV.: VKV' V.--r::'KV-Vg.eK'Vt.fVfA, KK VVVQ'-gV V.K V-,:fVfV -rV:K-1VV-zV.VaKV,fVVVnV1fV" -:feg--VV-'- :AfV-f:Vg-VsVVV',VVVVz'- V-VV .VV-KVVVV.K-VV1.V.K:V K' VVIAVV 'JV V-Vfw'-'Q--,VV-V'3--if'Vf-ifeVV-- ' -1: -A1,KVK-VV -V-V:f'?V'1VfVVV-QV:-sw-V1 ipsV::,:-JVVVAVVVQPQ+V?'Vf:'g5V'vVisf'VV ..A5,,,,VPAVA.,.,,i,A..AV,A,A,,,.,.AVAVVV ,. V,A,V.., ...,. A A AA AVV,..,.AAV., VV V ,V -A- V.. VA A ,- . V. V, , A V ,A AAA.,, A.A,V.V. , VAV , ,V , V.,V, V , V,.V.VVV-VVVVAYV VAVWV ,WSW AV.A..5A,,,VaVA,V,VA,,VVA.VVVVgV,,-,QV-VV,,A,-kV,VVx,V,.,.5 V,-V,.V,,AVNVA,-,ViA.VVV,V:V-VV., -V-A,VVVVVVMAVV--A,g,V,VVg,VV-VV Vggg ,V'VVV' gVVVV:V:K-. 'V A.A,, V:VVV:VV-A V,:,V',VV,AVffVV,,:,V VV.V1 VV V'gA:f -. fw. V-,AV -A. .V, ,V K: VVV- VVVas:'VafAAVf.AJ,,gVfVVVVAVV.VV1V-VrVV.V,fV.,. V-fVA1.gVV-ge V- ' gVV3gg55sfg,- KIEQV--:AE1'V,. YK- 'Kwgggi-K:Vf.VAVi'VK1Vz.5-AgVVV--V,1V,VfAV KV-KggVgKVfV.VfegAgrV-fV.V.'V.-VV,-rVrg.VVV ng if "F .V,.,.AV.,, .V A V V A .A V.V yVVmVV5f23?!gVia'fV5:z.-V---Vf.g:fV-'.:V1K.---:VV1KV'K -A '15VV'V-5.1--VVIVKQV.VV,-.VIVK-QAAVVQZVVVVVt.A.V-KAAV-VV':.s.V-qs:-V:fV:VAV-.VVLg.V:K' VKfVKV..V -'Aw-gf' VS- VV V--VV:',--1,V,-4-Vu-Q-V, V 1 -VVE,--'V , V ., -V VV-,A--VVAVQMVVVVAAVVV-AAVfVA3V.VA,V-V V- 'A?'A'fV'fVfK5':f5f?!KfKK' ,, 'K1ffe?V"f.?fV-KV?f -VV VV'5VVK-'51 fl Qfifi-'Z':'i"iffKV5-15-'V,fS'K'VVffxf-V :V ,V A K KK '5?1ff5K'K K--if ,'Kr1ffV5'??'KV!TrKj2Efe,V-K V V, K " V-T5-f VV?-2735'fK??f?-Kffiiffleii.'2'K5K5' V-:KQV--I ' QffiffirliglfisVV-f35fK7K3ffff5lffpwififfi ' A V. 11 . -VQ1':V?fViS'K:.VVsi:VeieA:iVAVVV1Vvf5Am-ggV-SV-AVf:,r:5VVfKfgV355KVfggVI-em'VVVzQZVV?5V'iAg,sis, g'55f-'VVQSKS-Effie-1 KIQVVQQEA4-KV-V" ,' VVYVFIY-1VV:fKK" S' 2'.A ,K F2312 Af-:fKQL'VVjV'i, -V -- VVVV V1.AfIfVV'.zVV V.V"-I?Vf- --61 .K?Pf3'SV!sf-KESVVf?.Q19:If?VVKVV VEf,vL5igg,j5Vyfe5VVQVgg53if IV,gg3'Vp,-VfS3VfKf.v5f2"5XVjf5V13QKV',Kf2VV:31,Vgg19YVgQ,Vg,VVVQQQVg555,VVQQVAQ5-VVQVAVIVQHV351V?:5+CQVfVA?V!Lg5Vg5A-ifVy.sV1"LVV:f-V,VV5,AfAVA V,:A5 V-,.VAVfr,A5,VVgVVgV:LVggV, ,5-55AVV.V,,gN.Vf:Vg.V,'KgV 'jjf,VfrVA5 ,Arty-,gV Kriffqgi jS3VjpfV-gf,-f6VS,V5L-.1VliJ5A I V-3V'V5-V'V'-.1 VKVE V V K " jV'5fVK'i..b1'AvVK9,V- 5? , H-AVE-2V?'3lVKK:ASWK:3pi'ff4V'V15J!VVi'JE2?'EV-fVAV5lZE2!f'K m,V,.AA.5LVV.AV,-,,,vAV,QVV-,,A,-5V,V,r.V,,-AAf,,-VA-.V,-f.AV,VV1.VV,---Vw zVVQ,V,VV.VqAA--VA eff-V.V,AVVV:3VVVV. ,VVAV.-qV.AVVp--VA,AVVV-V,.AfVV,AV-.V V-,VVVVV A,,V3,,VVV.A-V,.V,V-:.A-V,VV V V - ,V Vg.. - VV,A,A-A.,VVVVV..AV,.g,,-V..VV.V.V V..-Vs,-V VgVVAV.V V V,--1-2V'KV,.KV--VVfVV-V -KVV-fVVg- Vg-AAV.-V.V.V:VV-Vai--V-VVwfK'KVAfVQ:VV-1,'4-VVV.fV:VfVVf:V'f MVA.V33A!I53.xygVVVVAV-:..,,,j2-5 gV.:,,r,5:ViEL1AVV4'5j:5,Vgf,:t5K5Vmg,.:VVVf.V,-ff, A-g,WV',,uAg.2gAVlVAf V3JVAVg,VK.,e9VVg2AAVgVi,Qi5,fKV':f1P-V.,Afg-VV1SVK,! A:1'5:'fA3ZjVVKK-LVVVIV75 -K'AVfA VKiJi1-KV,f- ,IKV Y-.Kin-r'VjV'i-4'V,VK3K VVJ-'35-KYBVJ-K'K73V'V"fV51VV- . K K " Vi'i-illzf V-5 1V,K:-K"5A1K1?:KgKV-VKVVVKKKIF?Vffzgif-5-QV3-3Si'KAV-'-'KEIKAWV -5fi1"1ffVVf KSETSVGV VVKEfsV,V.VgVVssV,V132-VVVVVmVAVQVVV.gAf-V-VVV-Ag,--Vfg,.VfV..V,:,gV VVVA-,fy-51V-AM MVA QVAVVAVI-.AV-Vg-,AA3Vu-VV-AVVV-VV-V1gVVVVgV-V,:-s:fAV,-VV -f .VV-V'V,KVV-VA?--Vg K--VV VV.V1KV2,V--1' fu:-V 'VK -fV,VVz.1Vn' V-VVVK.:VVV VVVV:VV'K:V-VVVKVQ-few:fAVV-KV:V.'sz--arg V--VfgVV, A A. V- KQVV.--VV'----Vf'VVI.+Vf-VVKK-V1 fVVVa---Kigm 'VVVV--AzVV5--VEE1'-VVVVVVVH AA -V - V- KgV'g1g.A-Q9 gy'gAV?:f'Ai?5QiQV1EV4f-B951fC1.fQQAV,g.?K?2eeqV:f7 V3-'fVQQV?'V'52f'V.5f'f'Vi?53,6'f'Vf1gKfAS,VK25ff.KfNJ:EKV 'V--J 151332'i,A:J2KK:Vf-QVKQF' Q5 "fl, J' KKf3'?i-IK-F:K1i'i11VVK 'f-1'?f'KfQTVKKKV1'Sify-525''i3KKz7?'-J'K'VfV'KV' V-:3?KVffV'V7 'L VNV-5 . KK-VV .V V 'N KKK' VK"Q:VVVKKKfi5A.55VfV1f5-VV361iKKKQ'Vf!fT5f5'K .7'AKYI'V?4fVV-AK.rQK3P?f?s?? H315VS55KXHV1Jf??V2512,VV'-:1VV:ViQi2115f1,!fEQVViz''LRi?3A3Kf9z'i!Q1'fIV'l'l?f:Tiff-v2E2.UV' Awvrii EEKWVYQEKQ5I-VVV-V,ff:l?151KJV'VvEVAf.VV,'K-',.i5KKAA?VrI,Ji5VKeA5fV-SQVTKL ' lhVK:f-fl.- K5,V'AfV AAii,, ,.V-:gg.iVj.:.K'3VQK-fii5V4VV5gA,.?,1:EfVV?Agf:'V VKVLZgK1KVVV7l."5:ZVVV ,':A- fI11iV -'KKQJ1 fV.'VVA VEV-i'.fKVfV VM. V FEKVT5V:VfK2-VTKV-32'K64V'l1gififK'Q1-VI'Y.QJKKVK'-.5K'Ei3KViV.1EI.SEEK .JA,V -fVVVK-2-f-g--rA,KV- V: " V, -E-K-VVf'Ix+'?15'-V'VJ15'-:'2V'V-2IVVf5sVVfVfiVfVVV?Sf'irfKK-ff---KKSK-VA?'f-SV"KKVIKVVV 1 V- '14 'VV V' -K V V- V -- V VK V ., 'VV g:gVVg,15jVy-yV.e,KVj4V5SVj5ViV'eAVs:5g3V-IVAVV.IV'Q.f-2V:K?j.T-itlb-WV-QVVKK K KQV Z,,. V,AiV!g "K5i?V,V.'KK::i,2V,i1VV?V' K' , Q?-595352 V Vf1:.5,V,,VVA,,V,,VGVA..VV,AV..Vz,A VV,,AV,,.,,,-,V, ,AV.VfVA.-VV ...VV Q.A,V,V-,-.:,.V, ,VVV,,,,,, AV.V V..,,V.,VV -VVV.V--.-xV,..AV,,A-,- ,A,VV V..A,VV,V.- -A.. ,VV..,,,-. -V V ...- VV, V.. V, ,A VVVV-VV V..,V.-,,VV.A,VVV+VV,..VV,.,V--V..-VV-V--,V-,V,VAVV-- ..V.--VV.,, .-AVV VV,., .,V.. VV, A,.V--VV,.,VV-VV,-.VVV A1,AVVVA.V.,.V.,-A- VV.AVu-VA,.V,V,fn,.VVV Z QVVVVQV-5531 grpigf-55 Vifglzj V211 :GVJVZKV-SVVV LK VgVgA V 'KVVVI51-AV-ggfjilfxfp 5-513155955 TVA:Vi'gAj,'yjV:12,-5f4.Vg::i AVVAVV,.A152K.V'1fL3Vty fvfKVi?1j-V. -Vfjmigq i,Aff3VA1fV1g. f1V'KEf1U'11-fV3-SA,El?'i'K1.'E, Vgg.j,-.-Y5- .Vp ,Q1l1'g,5Vr--V:.'7gxAV- ,..VQV:?Q V: V:Vi1.:V1KE.-Q.V:fffV, Y-'1 13,13 1--f'V.:'ff i""V' VgV,5VVV:7-V:!fK,,'5-gA:V2 L .V f.9:VVVJVA':KV5-VVifV,52,3-VF-..6gV3g!2V,VEIVJ1315 V:-V'KgJ..3:51if5L.V , A ,Ag VVAAV,gV.,,AA,.,,,,,A,.AV..AAVVLAVVV-, V, A A., AV ,Ah V,,V.AA,A,, ,A,.VA, ,V , AV., , , A..A. A.A.AA,. -V ,, ,V ,AV V,V., V .,A:A V. V AV VV.V VVVVVVA- . AVVVVVVVA, ,V,,VAV,.,V.V Ve V-fi: mmf?VHS'F'x?2VegfiVG:f?Wf1V:Vf2'i'3VKs13f KBKVVYRf5KV'iV5:V1f?f.VKK-AWS' HVK25315:iiVffVV3,1VV"KifEV1l.iVf5V2T2V1-A-KIQKKQ-i'PVVAZCVVE2V.-C4KAAfK.ZfK'K':1,'VK-1fK5"VV UE, VK'-55. VV 2471 iff ,ir V: Af-V1'L5V'V?K'K:ifl2.:V IV KL 95 Ani? iKVKK3?:.P'iK' iff- 'V"V15Vj- Clif..-VfVffV:V"g1Af,'1'3i.V.V:'A I-V 'EES-VJ - VKKIVfK'V'V-V ""'Qf.VK5' K4-Af'2:S'1Vf5?K'fQfVK'f'1,::TK:ESVV:Jf5 '?9ffT.5I,'?'1' 'Vf'1:ijffmZS? EnQf.3Vzg2?J1229:aVsgg3VVVVVVVQVeVVVgrKp-EVVVV VV-iAVVV.VVg:--:V--:VV-AVVf:'QV-Vfq,-QV-VVKV.V:-V,.VVVKV-LVM--VV:-5gVVVK:A'-KVKVHVKV-2 K K:--VVV .--Km Vf-'- -Vs-:'V-fmtVVVV:'.VvV:-VV--ffmVVVAI' V-VV VVVg, VVV2KKQVfKKV VV:fsr'f -:Vg -VV "::VA - -LVVUKV Vw:-KwVfzQ5'V2--v:sVVeKVV'-VV Afzgwge2fg5r2,VzQV:eVe.gf:Vssfsfgggvgfg'5V1g35AVpi1VVfVVVQVE-gV-3.5VVVsAiVVeyr1gVyV-Vqgfziprsgwzjf:i.VzVVgVqfV5sVf.,Vf "V-VVf5f1ggf,5VrIK'?KVV VV1..:AsV-V V- V-K:.ze35Vzz'V,s, Km-VVg.fg-V-sV:AVVgsf ,AKKVV-if VV, 1'VAV.VvKVAV KV-VVV1K5fi-, :bfrifj-iV'f?VfK'Yi-V'-Vgss,AV-Vf9j2V1VV'VVVSHKVVAVVEQAVEKVAQ-1-gsiV:-V,VHVj'ffzlfdfaKH5s2?K-'aV-1V'2if2- kjg,yA5-,,izVV,VVQV155. AV.,,A555-V,,.555',5VVf,Vgggg5AA -5: gy My VV 4-QV -QJKQAVVVVK JV'V53,uVV5jV.V-KK5L3.1V:'V Wifi. ,Mi 1-V I'V"VV-jj'-V fL'f,2:j5V- KK Vgg-. K1-L 5, V115 V Vgw .' V VN -',fgiiV3VffgV17-A jg-AV, -'KJVVIQ 5V-5-VE:A5VV'KKEV,vV1QA V-if V 1-'QVHIKV 4.51.3--V V142 Q., Vjr- -K.-V: -NU ' 'V V :V'3i'.,LfK5 ZHFAKVVVEQVIfj:J3,,i-2V.VVlQ,?V'1!Y2V'ViHA::Vf.V-SV gig?-VVEEIQ pQ,Lg3V5VffV'sV'fe5.5Vg 5Y57tf:'5Q i-1: XA:z3a5f2V55K:1iV'VfeVsfill KV, K VV:Kf:i.2VK4. iff'V-fLK'iiJ-Vlf.2'V,2-K? 'f55f'VVV .,,EfsK1sI'E .A ,VVAQV AVVQVVQVQVKVQVVVVKEQI VVQVVQA,ggVVVVVQ-,AV,fV:sVVVffVVvVV'y,-AQVVL-fVfVVQV1:A VVVVAVVVVQVVVV.-VVVQVVV-V.,,gVV-VVVEASAV,-V,AVQVrVV,V,VVVVVAV,V-VVpVVV:.g ,V-VKKV gp 'IV-5 '- ,VVVAV-VV '- ,V-::VV:VVVVA V-.VAgVgA::V,AAV'gV:V. V---Vg'-V,,':-V -V-V'V:VVV-sf --VV fy :zfVK..V VV,-ff, :VV V.tV1-V :V V A.--VGVVSif-'VVVV'VQVHVVVVVA-sz''rw'mt'aVVVsV-VVVzs::5K 'VfKfVVVgA::s2V VVV1- AVVVV-f -VVVVVVVV.,uA,-VVVVV.VA-VfVA.,.VVV,AAVA.-. VA., ,,,,A., AVVA.,A,,,,,AVV, , .,AAV ,..AA,, V . ,..A,, ,VV A A, , A, A, .VV , -.AV.VV A, ,,,,,VV,,V, V.,,-VV. ,V -V -V.V V V V. V V ,V . V VAV. VV VVVV-.V-,VVVV VVV,.V.fVVV.-VVV- V-V -.-,V VVVVVVV- VVVV-A. -2 -- ' K' -- ' A A V951-VQVVVVVQA-4.V:AVV:VAVV-VVV-.fAAVs-1-VV,,V-1.5. V-fy.-.V Ka-sq, a.A- VV1VVg.gVV- ',-gA:VVV -, V - K ,A VV . A,A . V--,-,VV--QVVVVVVWVVVVVVVV'V-.aV-.VaVVagVVVVAVVVV-Vw--V-VgVVVQVVQYVV-A 5 -AVRVVV-VVV1. V-Vw - V-g1V.:VIAV.V- V,-AVVV Ve. V V-V r.VA AV V KVV nf V :VV V. -V V. V:'V V: 1 VK- .A :V 1 z:V- VV K ' V VV . .Ve KV V V:: V V VV V KK -- VV.:VV Vu A'V-KKVVKVVVV,-21--52.1, Marv 'V 'L-Vcm :n+KK!. KK -AA,AA55PA5,,5VAA,VVAVV,AVVVVV,, VVVWV,-AVVVVVA,A ,,1.V,V,V V,g-g,V'AVVVA3V- -VVVV K V- :2,fV,::V1Vj.fg-esugrVfgmWV-'Vy..:a+VfVs'5g-VA:--VlyaggiK ', K V -K ., VA .. V 4-'YVK ff-if-VA-K..s.-K-VVf5.VKfig.,--if-g:.AZ1VVK'KKsQwc:fV'A-Vale? K'fEV- 'V , ffff. KK "K'K"r' -VIVKJ.-?Vr,iVV5r,'i1.AVfVfVfVA -"V,Ki'f5r.5VV'g K' V-:A- VK' .VV - -Tiff 'K 'K'K KKVK 'V V.VV'Kl ' ,V V -TVK: , , 4" '. V V,VVV , 1:1-Kun! 'gmar--J:VKVf,:--f.Tj':K, :nw Vfv3V :AMISVSV -V KVVVKVVV- V-, - V . ': ..VVV. ,Vw- VV... 'gV's-fVVVxV:fqVV-Vex-:ww V1g,V.,,VVV,V.WfVVMV 'V -V VVVA .VV- 5VV,g5Af5gVVV,f,VVs.,f,,Vufsyqjszea-sxz KK' K' KK KSVVVVVV I V'K - VY!- KV , -V ff ' ' - SV-V--VJ KK ..,V " JV' -, VV- 1, 33-VVVV, VIV' .. VVEQAQVQEA-V:-ggVV,f55.2?fff!f , V. G-V-fVs,gV VVVV -VVV-VA::KV"-VSIVQVEHVV EVJVVV ,,- VVV- ,. -V V. fflifvfg mf: VV gg- -VVA:,,V,QV39V,--p.VA,V.VVg..V.VVpAV'-V.:VQVVVV:VVVVV -fV::VfAssVf-VVVV-am,-gf V- :VVVAVV V-VKK ,, a.A.3VfVVVVVV,V-VV,.VVV34fVVf-VVV.V.VVf,VVeVVVAVmAVf -V-:VV-VV ,A VVVVVVA .,VgVV,,.VVfA ,.V--VgA- V,VV.,.AV 1k1V:is?f!29VfSk7V?f3V?5i?fVV!,VVVJA'7159521-'Q'.'gZi.V,5fE"KWEEK?VV: i2g:,5ACy'?if:PV-52 5153-af,K'fVV.1,l5:'-KK.1K3'5I5Ef.V-VTVEAQK-SVKJVV VA 3KiVf:2K?KViK VV.A, 52V?j?5E5i:i5?f1VXVx!EAgfi'fifxi?f'jfYiQ2Q?1FlV5K9E'!A?ZffjCV33ZJ,fif'52Y:1li'.fE:VffV531911KKVif'f3i1Vtfffffff-KVV.L'If'e'EfV-K"-VP Eff2171-ifV"-V"'?l5V-SKI, :4EKTKT!VVVrIQKV:2-'ir'A'VV'VV-SV K 'KN KK-5'KVV'VV5.1'V-K'T -- V,K K1 'K V KAVfKK5Y-"TMS V . V " .V , A -- V .V , 5m1ifhi3QQVVV55-ff61'EV,'v?K5?:ti5i?ifSE-LS?K-za' VE?-LST: 'EVV ..I.'fi'f-EVVLKVIJEIVK.1'L-VKKEfV,v5V K'V:1 ,Off ',4ViV,f-5VK5KVfVK7iVVV' V..V.VKVEYA,1,ffK'1V' -fs-V2 V VL ' fVlVQKL'KVliA .VVKiKvi-TfKK'VKW2N5KfifV'V'-i'?i'KV'?'-ii'VVV?f"5f-AiYK5Vf- V5K'I V ' WK-:K5i'K? 1-VE' -1:---' 4-- 5122515 AfSQQYVVMSVQVE'EKVQIf?55'b1VK-fi1.5fV11VEf:-SREVFKV1 Z..VJ4 K.KK,1"E?V1fAVKEf'3iKAlVVV -VV.1Vz:I .3.,ViVV' . V, 'EQ-V255KVf2V'I5-V19'KE-VVWIIVVYSVV KK KK F' iff'-V -TTT,-'V' V V, FVUVVSVYY V-V--it IV' "Vr:?JfVVVK:Z'l1-1-1VK5IVV'3:K!fV1-"lVL. 'VKVKKVTA-yr- -KV 'VV -V V'-K" V'-EVVKKVVVL-1KfVif.VVVPK-'2"Y'K- KH- V 'V--V 12531212115'gumfe2'::JV.:V:"KVV?iVVsQ'?'VVVf:-L'AV'-:.:'w5:-KVVZVVV JVV:UVfV1'i'2 KVI-3-5 V4-E''nf-1?-tV':ALKKVf.ffVf-K4 if-'TV-KVVVK':1'3V1-VQV--'E-lf,KK:1VV?K.1'KJ' i"':':.'KAV V.-Y' m---V- VVK'KVV'-V' HKVVJK VV ?'K"V KK H-VK?.'VV:fK' VV'5-I-EKfKV1J'K'KV'1V M!2lKVSVV"K:V-V 'KK' '-fKKKTfVV"5K --VVAIVKKK VW' IK-Y-'V1 -f1'flWK-VV--VV" KU'-'f'VVK 'WVVVKU-V V Vs531523.95VZK1fVf5V1ffa.51i:V5fV5rf3Ja'--2 -K25VV:K,':'V.Vf:V? :J-Im!--VVfwf-V:-?V1'-Ai'f::2-:V2iK:'?w-f.V'1AKV VA4:V-'.':1VV-VV,.-VV.Kg ?,A--VKVAVK V,...V:AVVf -V' - K- Vg IA 1VKK-VV- k V.,,-,AA :VVVA.-V1.3 V.-V-.V HV' VKVV--V,gAV.gVVVVV. V.Vf' ' VK': K V- . .K .3.'L2V:Af1.V- VVV5K31V1KfK1VVA2K'V.3KV3141, iisV-Rf V 1'V1KV,V-KTN2. ?V1"iJl't: V..VV, V . 'KK' 'wif'Q-VV:1-g1Vi':VsaV::5'-s2sAV:3gsf3VV:2A--VVIVV:fA5z'VeV4 VipV:Kf,V VfV-K' V- .HV K V-Vff-V VKQVV--Af' 3.11:V-sv'-fKVfV-V5V'fV---K:VV--V-V.A,A'.' KK' KKV'AgVKVV'VViVVf--'VKJIK:"KV:'ff'i1f5fVKff?'iiifif'-Ki-'f1fi1f1VK153Vf5'f'Kf"11!rKf5Z-V-A fVL?S'V?fP'1K :V A KgeA,GawVsf,ggsgVg:z.Vqs:y,qi:-,Ag:fVV'Kz-V.ts,VVAVVVKKVV,mg,VVVV'--QVez-KVQQ.-Vw'gg-gsVV,e,V1Vz2-Aur- zyf- fA'fr:KVVAVfK" KVVVAVQ 'QV asf--A.f v-VVVK VV gVVAV.4-,LV V '-V'-VVV:-QQVV---agVVVV-AfzfymVV:-,Vx-gKAfVV1mV'::.VVK-f-V'-VV-1:V-VVVVN.-y1.vV.--agVcs,---V-.egvwV-VV,fffH54VK2ff4f'V'ff?f'2Fa1f2Vf1KVQZ1VVVVfUHH- A ,VVg,AV,Vg.,,AMrfwW,wi,V,V,,:,qsfV.LVv.VV-.VVA.VVVgAVVV,AV.'V.fV1VAV.fVV.VAVAVAVVVAA,AVgVV,VV--VAA. -V3.1-V rg, 5-Va. -,nfs fVVVVVV- VK ,VV-V VpVVV-VK -g :V ,VV --VVVJ V- V,-V.a VAVVVVVV- V--VV.:-VV..VVV'QVVVVVVV--my-aV'.VVV'--4.55 ggi---VVVr.VV,VVV,VV-VVy-LQ--V-V1,,.VVVVV:VV--V-myVV--VVV'fAVwVVgV,V,V:VVVV-exp :gg qgViy11gg'53541933,.gagVgV33:.53,AVf:gViVg,n,VgV'-Vq,K31:Vvf-:VV,:V',jVifq:.f5if K,q--Vg-Yiwu:'.,,AiV-VV'j,.1fK,A'--V1-, .Vf.5,:Ef5 Kffflig. - -TAA5 4 Vw ' 'ASQ-KQV -fV1AV- - V' "K-f IV-VVY'.JVEVfi!--f-Z2igA5ef1V1!1e5.Zvi'K-ViKVVfiAV:fKf'i-139515-KK?V"53K'f5-Vs'LP34-JSIIVSIQVKTQVffKi3:5V,KVl53VFVV3,AfVVV'fP13?P5A5?it':-fa 10514-2 2K'L'x5fif23!QVQV1'U-Vf??iVf2T5lV5?:EfKVKAVTV'SV' S55WKTYTLQSVZVQ-51V31?if5VFKEVW-5V'9'.V?11V'FlVV VSKI V.V1'?V.'1":"-7i3K5V .V1 VEKV ZVVQVV iV'fVKV'- ViEfKV '.5J-'IWC VXE ,V KL' V. K-1:1-V-V VVV -. A, iKK:v'-V'fz-Syl,-Iii?ifV1KifiV+5-H2Ef':f,'-VV?f1K?ff':"V?K5511511VVVK1K5K:E-f55KZ'V'1VKH?K3?f3'n5g,1:VfV,1:V-VK,fwK5V'VS fZ:i"fS5A'K -,.VVVA5V15,..hV-V,VA..,W-V,,AV,AVV.VV,fAV-VAVVV AV.,-VV,VfAVV..VrVVVVV.-V Af--VA.VVV .V,VV,,A---:V-VV,.VVV.VVVVV VVVAf,- VV-. V V .V-V, ., V ---VV-A A - -- V- V V.VVfV,. V-AVVV-VVVVVVV--f,.Vf--:.VV-V,-VV,--VV-V,V AVVVVVV A-ViV.V-VVVVVVVVVAV-V V.a,1sVV.---V.V--AV--,V A f-V,,gfVAm5.vVf-HWKVVVV---VKKVVVV-VwV---V-VVVVAVV4VVVV-VV,AVV-VV,--VA.V:V.V.-VV-AVV -VVA- Vs--VVV. VV--.V'VV,.fVV V-AV-VV V-V. --fV:. VV V VVVV- A VV ' V VV A V A , -V A- -.VVAV-AV'-VV.-V V.-V,-Vf-A,'fVfVVV.AV--VV:-VV. VVVV VVVVV..--V--Ver-VV ,AVVVVV-Vff..-VV-V-HV. VVVV-VgsVV:1,g'VV- A-ffm . VV A. " K' -,VVV-V ,Vp -451-gVVA,V1Vf.,,AVVi, 3:V,, AVVVVV-VV,gV1VV.V-..'!.V--fm VVAV:4- mV,J.V -.VVV AKV, VVV-Va V-VV .V-AVV. V-. VV gf- - V V!-.VV -VV- VV V5 VA:V V V, , ,V - V A. VV- VVV - - .V. V V V-.HVVVVVVV-.VV-:1VVV::wV.g 11-mf-VV,f.gK1-VKV.VV1fv.1VV .VV:2AwfV,V-xVVu-VVVVVVVQ4.1.4 -V.f,V--w-VV.:VV- hw-?f:VeefV1m:ss:VV-V-aAVsVAv:.:5g!-Vz,V:VVVVVVVM V,f1KV.g-V-V2 -VV1f'-VVs:VV2',VrV.-1VV:-,LV-VyV,VV V-K KV: VVVzK:1VfggVK-V-:K QVV-VVK'.VKVzqVK VVV- agzV,K,Vd.V- ,,Vf-Vz,F-VKKVVY-VVTIKVV :VVVVV K' V-.A :ffKV1KWKll2122-'K'iVV:2riV:sVVff:KVV2f-swifVQSVV-VIMHVBVSV-9222221-QPVKVVVVVfVKV:K24Vff5V'2f2-? AV3im.a??VVAf5ff.,V,fVV2::V-2K::13:V:1ASQVVV-FVVQEKQVVV-V-V.rVVVVf'gg:AgAAg,VV's.qV:Ve:jV,KV'a. f,,'KV-:VVQVVVV--:V VV-f-:-VVf,V-V7V:---V--'K -K-VK:V.fVVVgVV'rAV V AKVVeKAVV2'KVV:fK:VgK-V'ff fl: V:VV'Vf" Kz1f-V 'd'KK'KK-1'V'fS4fT'K Zf'iVS- KKWKV' IKKWVff?3'PVVKV?KfVfV1552HK'-fiVVVfVVVsV:VK''WVVVVVVGHSVSVIFAV-ff'w1V::sJKVVKVKKQSVVW'--ffffif-V1K'VKVs'if VAEVAAVEAV--A-VVV:ra.wiEffizfi4569-555VsVV3VVgV1g3fg3VfgV-'3pV,VfjVAVV:K',Ag-Vsfjjjf Kfjr VV., gjg1.Vg'V55' 'V ,,.2V:VV-, -j"1 VA V' ig -VfAV"?"5ViV 'IV-K Kf,V-VV:-. .ff ' DKK 'KVKKV iffQVVZVfa::2AVVV5g''AVe.,f3-VjifA'5VJfA.V-V ,VA eKf::45Qf'5x'K--9-.QK--VKVTVAV 'fig K' 'ftfr KV-3139 -V' K'--'Q-fVK:: V K 'IEKVKV VVK' 'f'1v!.14z53KKfQA 2jVVV:,KK2f'?V,V::,-VV, -- 'f?iVfVf1i'V:KK:-V '-1-,V5j5,V'VKa.5z,'1gsfgVKVVA,-U V 3412 VK VV V2 :SV-. VV "---11+ -KV -- 'VAKFVA VK '.A VV Lf-fVVV,V,5-'SVV'V155Vffi1SK5-K42iVKf:f.kV-T'2Ki:.V.fK?:1Cg??.2fV52Kiw?TK55f-Sifffiizgtffliiwmnf Www,,TSAAMAAVAki.A,E,.AA.pA.,VH,,A5..A,mAA.,AAN,,Vr,AWVALW,,w.RL ,A.A,4M,,.kVV,vA ,,,,..-:V V VV A A , VA A,A L, V ., , Am, A , V VA. , V.,AAV.A, N I A A A, --V V-,QA -VVsVf-VrfVVf4g,:f,AsVV'5.iq.-fVVV5A5VqgAVgVV9f-f,,VVAVQV. KK?ffVV2s5g:4.Qf--'SA-gf: ViVffV Vgdiwfs-KfK:QV--giiffiV1KV'K-KV 5VVVVVV1 If-KKVAV-Kfsfg,,l'fVfA,KVVf. K -'Vf-iK:KV V KKK- K-V-Vf.VVE5Al5fVT-.KAVV-'G'-l3?'i2 V, V122 ,Kffa KV'ff-:'gzr'.AVV:-A?L1VV- VVV' "- V'-ffff'-3,-H.'FWffgi-VV-:KiwiffVi,fggfi5E'fSf?3Ki?V4 K2'islfim'1g:'2-.V7f:1':if'fVVf -fVf.IV"K-V,-V35 V"f:l1VV'.'5i-if V:K" VVKKKLVVrbAVzKi,sVS -K: . A:V V' VV-VVV V!K!A'f:l1i'VKV'Vi,.iVj:2--VKE :1KV'KVVV- aV,VjJA .V ,V V Vgfy, fair-KigV,V3VKVV:, 'K' V K KK' VV'VVVVI-M2-5f,1'VZVQKIQVS-V,i?KZ'A' n'5'iVTf454'5Z1 .V 'VV 'KV' .-'gf-VV. VVKKV'VifA5gqV.r-Vuzz ",KVA V, , :' .. VK V. -V K- A..,,-7-g5.:AKg-V,gg,KK, V --V2 rVKVgV-3fg,,'- fi' VVV KV 1, V--V- iff. fVI,,QKV1:Vf:EgglT'VVK5AVQ5T5VVgVVQ:+5,5kf2Aii:i2': ' .V 15Va53,VisV:VA3Vv'-5i3HVf.5V 1.VrV:V'V'V'V i--VV --VV -K JV' EEK-V-VKr'f:y4 mfg , .VVS-VYV VVVV VV' V - 'VKXKVKKK AVV- ' " 'ini VK-V'f KW VfiAi'Y'f?I.VKK'is--Vi'ZJ'2VV:f1KLsfF535iVfff :i4AmKs':j4Vg xg. -AV i5Ak.V+A,-AVVKIVT, 'K:V1 V1-V 34,55-V-AA3AVa'lfV.K2,' VVVV-V gfg- A-., V ,-V-Vi' .J -, V V ,V ::Af--V V- YV. V4-V., f,.:'YV VV: KKKGIQ?-V1' vsLA':V19rVV?0Vu:?f :EVA- Vf . . V VVV- VVVLVV VVVAV,V5fVnVA,,V- A.ALk,VVA.VVfAAVV V,..--VA -AAV,-5,-.V V ,V-.V ,A VV ,, AV, ,,V -Vg VAV,-5-.-VVAV,VA-35V.5.A,g55VVgV,5fgfV, V :gg ' V, , -i-ig T'fV9.'QViVK??f5iV1. ' A K JK' ' ifgf-"V'f.-V,K:1?iV'ViAlAK Q'-VKLVI-,,ffEKf1V'KK'f.Z2K4lffl17AK5V- 51- A K' YVVMVV-V' A ' 5V I-'VV ' V-fi 'K K' ' VV'V?5K?-K ?f:'f1i!2ffQiy V?1?5f'IVI'K5Ef?? AA V. V, " V, 'K'KYKKVYVKK--I5fVf4fKZK K1 "K-'KK' V' KKV5? ' -KKYV-'K-fVV' '-V ' -, K K -VVKKs,-V-I-fVKeV1Vi'1V Kffl',fV2fVVV.. VV'V,"-V,5'VVfK-"VAK:V VVV- VV 1'-VVVAIKVVVV 'K sf-V:V-- if' .V 'V'zV'V5f"KK'Kufif--Kffif'-'K--VY-ifVVKQVVQ V' K in-..-ff-ff .AV4V1-' ,KV . V AVVQQVV. VII I .VAV .. "jiVKfA 'K V A gVf:zz?zVV.IfV'gVKfIfAVfge:2Z5gVgV:Qsfra-2K5::Vf5fVzfVV?5If-A'.ff--V V Aff'V51-eV.'iV VVVgS.i::K'gVVK..A V,V:'KVfA VViVV:VK:'VKIVsK,.:JKiV--1-,Vi-KK51'fVfVK'-VVViglrfixffff ifLi?-iEK!2fZf5VfVff.F7ffK?Vf:9'VKi'ff Riff:--2-elkVVfVVVK,iK,:fg' K" K VA K -55225F-VFVVKQVVVEinSKKiifis'fifirfkil-5Ti':V2:?EZf25:Af4-fiK:VfVgVJ'5!-K- "'KKiVff'V-V1 ' K KKJL1'-s, :A .ffl Y?'ff5K'EK5'A '.VU?Kilf5i1ffV KK Vf-V, -fK ' '1K1VV,,KV ,, Kfif i,.532555-f5KK""'iVfVj'?.V5KwT5i 'VKV'ii-gl?-if 'K'K1KV.Kf KKKK' V---TKKVI-i.,'K'i,KK-1 KK iflv? KK K K K'-VVV-iff-V-'I V:V'V VV- KKKVKKV1 KKK-K-VIN?-VKVVfKI! ' A Kaz V, ,, ?fV2.V -VKKV1VK V, V'-Q2 V- ,,. ' ,..25?'Vf,VKfJ,A VAVKK Kimi .V K-aV'V?i'iEasfVV2K1i ,Vjg59VgS,3QVj,sVj7Iv,g3V1gI.V12H':VSgA:g-V5.Q-2332955'5Qi:SfVKV.'gfjfVgISK AVEQVVASLV5?K'A:QI.'f52,VgfPA5,ZKi'4.V'VV"f'AV'KK.. -SQAULKVV fK - .f.KVQV'V YK QXVHEV5- .fV-KKEJVVIEVV, V.5i'K:5fVKKF.VAVfK.V3l':Sf'Ht'KQKIA-VKX' :V-VK3A2g5:V'e1QV.3V:f.QKQQKV-Vi'J5,13Z9,jf3VY VVEZKZSVK5 12215165,VV.fKjil5zK??5AK:V-V52 V52 VJVVQAIVf-2-VVVZV'firKm-Vnffsflife.VV-5112--VA '-V'f5-VVK'fVfV'K ' K2VfAVi -VV?isa,-f7fi'fVVf,JfgVVlV2Bii-A524155-VV3-5::GVVKVV5,VV:V2.QV-Ki5V..V 'e'5i'uVVfaf 'ff5K:'VVffff'K ssl?-2QVsQVf''i2Vf1A:ssAVEfVVfV. V-fm.-VVVVVAVV.VKfVVQ----AVgV:5f-f5KVVVVf:QVVVVVPV V1-my--V-AV':2..,VVf'-gf-im.--V'fryVff.f'.VVVVg1-V A sf: VK VV V ' V ':VVV,VV 1VVVfVgV-:,,,K:V 'aVV.VVVz.j-rV-VVQV.AVV-VV-,VVA:V.V...VVf.'V-1:V:AVQ:VV1-QVVVVVVfV.s:K'fV-VVVV-f...---VV-AV1,:.VVg,V.1gVVsV.-VVVVVVVAQV K K' ILKWQAQVVVVVVAVAFAV,,AVg,5AVAV.V-V-g:.AV,fVVVAAVVV..-VV-V:.A,--V VVVsVVVf-VAVVV.-.V--VAg, .VV,VVVAA,V----V, , V V.VA.V,,,V--A-AVVV-.VA:V-'.-.VV--LVVVVAVVVAVKVVV-1 VA-.'V.:V:VVffVV1VVf---KALVV5-V-Vfsx-Vw-V, K V V " 'K ' V K' ,V V, V ,, A V V, V A AHAVV,V,V,AVVa-VA,V3V5AVy,,VfA-VVVVV.VA,4:V-VAQ-A-,VQ.VV,..4VVVVVVAV-VVV, V -V,,,VV VV, -VVV,1 V V-V. A, . V, A--AV A V, V V-.f.V--VVV., -VLVVAVMVVV-VAVVVVV,VVVqA.-V.- y'3f5K'?L'1fV KJ-'L1g3VeSwV45r:'f15QF-Sl3gKi?fj,9V21:.5V32fVf2fl'ifKYfxEsQEEVngzi-VVK?4.iyfVVVKj2 i5V'g.iVV5VSVfl11A:fVf-V,', KQV?-K'VI15VKKfV?Kvf" K " fKK - A f' V' KlVV'KifV5V?A5,:-VVK15.52J4"Vv5VV5r""Kji-1g?111gf!VAi3gg.-, ., AV, V-SVVV K'-V K V VVS-2. A aVi:2'tKfag5IJVf'2:VVV V1:,g'Vf-V me--:K -V'KVj-VfK-VA Vaefaggsfggw255rfVK-'f,Vs5fVfgV1f1V 'f?1,TzVV'LVK1. 'f'fK-VVfVV, f- , V. V.V.:::VV'ggV5,'. 'KrVV1sf:.Vi2"K'2VVVVfA K- V 1'KK2F,'V -V KKVYK 'V VV'KK'-V'K K K K13ff3:KE:ff5'fQ.AVf- V ' V-VKqV.VAgKs,Vrf-V, ?'KVK K-'KKK' V' 'K KKIf'KKK'KKK'ff KK'If' K V V. -V VVSK'KKLSLZQliff-.f:f.VVFKV'fV?IfK'V'VEK1K'f' -V' "W-,I-'fV'VV'V-' -VKKVV KK -I K' V.V V. "'K5lV5i'K-1KfK3',-,l' VV-ff-JJKK A,VV,,,,5.AA,,AA,AA,.,V,,.,AV,,VV,A.VV.VA,.V ,VA ,V,,.V,.V--,,V,VVVA,fV .f,,,V,A.-AVVVV,.VVq,,.,V..VAVVV,,,VVVV-V,V,V VV..-V.,A.V -VV V- VA-V -VV -VVV V-V V , V- --VV. V, .V .VVVV V A V .V V VV V, VVV-VVVVV-. V-VQVAVV-.VV,-V-mf. Qgffqmg3V353Agjfg2u3A5f5Vjgg-Vf,g5:AA1KfS7:jV5gAVK5jgK:15,:VaA'3.5,g3:f',ff3'qVV511VVff?QA'gf' y2S1.fK3g55fggg!5E5i 5i5V?':i31g:fA5gS95f55gV2f5sIfbgVA'7s 22,34 .5 Vfg-V-VASVAVA-V-5-KVf,'55'f2VV, '3V'IV2AK5r 'KK-' f KfSVf'lif1V'5' 'f51'lAN'V! I WKZ53 .K 'MAVF-, 1. A ' K' VV gi, V. ' V . 'J1'.JAV-V, V' 2 V? AVVV"I1jVViV5fff31!?:g'V1f5fi99VVVf'2jl5EG, V MyS5ezVK:sfVg2fGf,K:25Az:iEKV13i1VfVf,LIe A--VVI2segVfVVf5!f'i5KK-mi-VijVK.:Afffi'5Vf ,Vzsw -V VV -V -411V 'V .V . K -AV V'K::V-V K K'-K r if KK -V V Vszvfqfffiiiimir-5i'V5fy:figs1Kf52fvEAVs2fdfjfgf?:fVs?V-gs?fA5V,:'gVVsg.-24.-2i'KQ12f:A, -5154QE5V'fVVVV::.s1VVe!?jf'fiViAVVY5.Vivfs5A 'rwiig-Vg, Vi, V53i:i'!?V2!Ifi'KVV2f,'A4 K' VK- VK,g-V,VVV,- VSV KK 2'EVM-VVVK'KV'ff5iKVV' V :?V 'KK' ,5.,Q,55AqggAg.fAqfggg-AgVg,A,VgVV.Vg3VVAg-VV.2mg,5V:ggVfsyy:g4'ge.g:AfVVVVgg.514gpV:ggVfVgV:ggqfV,Vzfg,V:VV5fAgrVzfAV4ug,-VVVVQV4-f,V-VzV-:Vz5gV5fgV gym:',VsfVA'aVVV:sVVVfVVV5g-gfVssVwj, V."--sfVV2g.g,gg,-V'VVVgVVs:fVV, -Vps 5 -fyVV,-V-V'VJ--rKKVVV1'if 'Vi4VV-K1- VV I' K '- VV- :s,:. 2 " V, K1-,VV52'LVfVfz9V ,ggi.A5452:VgHt.sg5'VfV:VVggVVg3-A5555 ,Agp1EVVqV3Vr1:V2'K3fVVs:,fV.1:5?gf3VeVVAsK2'A-qs. 2sV4gVV-VQ:s:-fefylsewifjixggswgswgsz-K3VF-55.55,5KVV:gV-::AVf-Vg'if-VLV'--QVV5z:VzVV.V-QKVV-Vzs,-VV.V-fAKe: '--'TV:sAK? .VVz:AfffV'VVKAVrf'AV5-V'f2:2e'Vf:2i5ff :aVg'VfiA.VeVA KSV V--V-VVQQV., KK 'M i' -Aff. ' 'Kr-VV AVV5,5QA5g53Q5iAV55A,VV5,SVVAQVA,-5Aff555VVVV5,V.VA5VVVVgV,Vg5g5,gA,g,i5gwV:iVQas1,5fgg5.33VjsgVAgg5gg5VAygggVVVV5593-VAAVAVV.VVVVVAV52Vf5?ZfEVffVf:V:-isp-gg:gg,gyAV55VVV,5V-VV-gVVVV:-fVA5V'eV.5VVg255Jtgg,KKVKaiE55VV2V:gKKsgV5y5Vj5ggf:-giKV',V5.1.Ag:z.g,Vg,A.Vg KVVZQV1-A'f,gV-ffggz KKKQafwsg."SVRKViSi,,VfIA51:V'5QKV3sif35'Shia-gfif-V?'K1VfeA-5?1"ZiVVKK"-'f--IK A gmgZ5,,36,.ZA,AAAA:,,LV,VV,A,AAZ,AV..m,VA.,A5.A-,..,.5V,VA5..ii.mg,-AVVVQVAV,VWV-Vg,ggiV,,Vi,VAAi5,,3-VVAVVQJVHws-AVisa,VVAVsgA3-V.Vg.VAA5VVV,VVV,gVA,5VAVAV-VAVQ-VV-A,,V5.,V,V5VA-3-VV,-VVAAV rf- gg-'.gV-V,"VVVfA,V,4-A:VVV,-,',V-f-:A.,g:-A-A ff,V'gV,Vfg,VVVgV,.-V, s-KVVV,-.VV V,.VVV-AAVVAAQV.AgV1.,VVfVgVVtggg-VVVVA42 -VVVV3V.VfV.VV ag-,VVg-V -V.: ,:VKVKf f--V7.KgVVe-VAfVVQVKVK-:VAVV'.V:VgVgV-,V,.V . KK V:-V '5":Vfs:AifV bs-VQQVVVSVPAVVQ fKVV 'Agiaimg':szVg1fsVVrs:V.fVf.VQVV-sm-,gVwef1:AwVV.VVaAaVKA-mayVzKz--sa'Vg:s1-:V -argueVVssV-VzV:V-s3AVV- VVVg::sz'VzeKVA-1355-'VVVV--AfVSVMVKV-fAK1fVVVV-K' K-H1411 VKf'VVfQK-2-VVVVVf:zVsiV'-1+-V,-Vw--SAK-fV:V.V--Af-KA': -Viz:--fVA-VfVKK:Vff:' V1'2V'V? 'KVV"ff1-Ki"V-K2lK3fK 'KV 'VVVKfVK?f'U1 V" V VV'Kf'Wil'K''-212Vifl-ffvfzfssfz-1-V-VV A. AA,.VAVAVVVV,V:V,V5f,AVVAAAVg zffgZ!:C'?5?d5V3fi1:fV??5V4Eq?!3ELAKS'-1?'1ggV3:,5Vg353.VVV-,1g1:V.i5V.V2?2:.V:INVV::V,1V!V:I5573fEE.VvZ.if-KfeV2,f:545'gdiV3A71:33 fjifikVYQQVVVIZAVEQVIVVQQQ? ffiyrk-Q ViE35fLAK2V"-345-255575AS: A V.:V:1jfKV5j" "r,-'iffKV1j5A.'gKVV2fVE7KKffVKf2V.fif"1:'iVV'?:KKr:KEVVK:Vf'Vf.YVfi1"f7IfEfV'l?'KfAK,15''5iVfffIY5Vbf?Ei1'E1VC3'f-ffiK'?f'V4":K4"KV-' VV1iV'2'fIfKVVKVVViV 2VfV7Kfi'KjV?KVGi-V'W-:KGKZEIQKKKFKH'ff,VVKiK?'7fV'iKKL.'4fV2f3'. 'Ve ' V. V. V VV 'K'Y3Vf'I'U.frV'i?-VvfV -'i1K3?5f?5VVm2! V, .gAYip?fjVfVV-VVK-VVAVKVsf-.gf-VVKV,'VVVKQVAKff5VV4Vg5A,VfrgefVgfAzif.3f?l K',Vf.5zeVf:g::i':-AVK5g--gegfgrgfK5i55v2:1VgVf5Q:gVf.,.fgA,VfV:gAVV3A-V3-MV pVPVV,iKV,i-Kf:.'KV,:V':iVfA?2'fsQAf::,,ffV':VzV.V:2f'VAeVVKKVVKg..-- -V-V:AVV3gg'-gi.Vgs1I:5QfVe2iffffsfaiffsaziiiiil' K- Va VV K' . ., V:-2yqSAVNS13fg'gygfyris a:V4VAVV5.g:.t15 VEK,fiAfjffm?QVTFKVEVQK65.45231VKv:?V2Vfs,Vi5K.3Vg3.Kv25rf--V'gfS5:KV"VSVf"rw:AAVs1'VV:12f,-E-VVVVW? VVNV 1-::V52KK'V':VVKV ::,.. ..'Ki1', Zi-'VVVVIVLIVVVQ .VJ VK' K' V. VZVVVVT 'A3V'V-E,fv'.JfVV:5-r'f9f:V.,fv":5V:?.s?f.i1VKV:-?'iI55'1 1 V:E5IKf:-- V-V VV,-'-V "'-VfV"V1K K AV., :Vi-VVVf1"AfVf 5-25V'KiVrV' V-. Vi V5VgVVV A'VfK:-Vm'.V 'wg 1- -V--K5V:FV-':n?3Vf fr:i"a:VsP':V3 fs,-VV-VVVAA A,.A,V,,V.VfAV,VVVVAVV..V:AVVf.VV,.VV.,VVV.,,.,.VVVVVVV-VVV.,-,.V4VAV.-VQVVVVVV-.fVV,.,VVAV,VV,-V.,AMA,...VVV.,VVVV,V.A, V. ,, A,. V ,V,,Q,,VAA .A,V,VyAV. V.,,,..,,VVA,V ...V-, VVVV V AV .V VAVV .V , , , ,A --AVVVVYVVV-VA.. K :Q fi K ' ,V.:TV,jfV1 i'KVV 'rf V VKVflV"K1KiK- if?':?'VV1' ViiA .A .V f' K KV-95- ff-V31 VV K V,.K'! 55,gAV5,A5V5V,-AV-V'QA,VgVVS.54gVVVV3,V,,VV5fV-gVV3'AgggKj5'V!,:VA5gV-AggfggigV'-gq5.Vyf,Vf,g-Vsfgg,-535-za,.Vg-gg,sgVVsAVA,7ggAfV35gVggVgg'jgVgA55gk,gV1VV,::VV up-5-,KAAV--V,-V--gsKgAV,A -VV-V-Ay-VAVAiVA,,.5VA A V-VA 'ey -V Agri ,-,VV if Vfgjl,--K K -VK"2VV-TV V Vg?-Q5V'KAjV 'IK' 'A 'K ,gym,Vg,:sVgai:yVVgVmV,VV.VV,VVVVAKKJVA-gf.-VV1KVsgA5aKVVV1'rV:::iyVfVV.f.Vg's.AV-g1AVV'VAgV'VVfA::,V1:fgVVg,se1fVgg,fs5',VQ,55-VgVgV,V3,11'VVzffigVfKgVV-.5V.KVAgV5:g.V,.V-VV'VAVg,A.V,.,A,Ag-VV V,A,V,g--V: V VVVQ.-V. .,:V. .,,, KK-'VVgV,sVgVg1'V,"VVKV-,V3AV:K.,,V-V :V1,VV,yg:,V-,VV ,,,,, V,':-V -V VHA' KVVQVj1asi'KKVix1fefe12'?ig QV: exVAg55zV:f2?V?Ee:VfeA-V VQQZXQQVV:VVfgfVfg,VVVA,VQgK:5V37,gV1fJSTVtfrL'2Ae5. VVVg:sVVAf:!SAggE,f3AV-. :YV 'AVV,V3'f'5iSK15V:1'zgV!Eg7A-qfiffV?VQ,fV3-VifsvfiieVVf5KKC.LVVfi?1?U5VffiTi KSYHV J' KK5KK'3,V5?.5 K' -K 'K " V:VV IjV'fVVVI:.VVKlVKV'K VWPVMSVVKVLVVIK fT'V4S'5V JK' V:V"K'5"',"KK-VV KK VK Vfi V ksyw V V- 1-f'Kv -,'A'-S1?3KTWf'53'551?'V36519 VAAVAAQVQVVQWV-Vee.,-V?AVsfV.ggAff,Aff-VssAVVgfAf,VLV-V,:'1geV-LfVVV7'VgVVVVAVs.VVA2zfeVVVV:VV -Vf'1fV5fVVf3VAVV5K' fAsV-ffV,VV-fg:A:V, rKVs:,VffV K' -VI-V f::VVVA .V--VVVVQW . .VV V -gViVs,'V-V- VVS- - --Via K:fKV-VVV'KVgK V ' K -K -- Va,VfVVVg1-s'VIf!sVVVvV'zKfVV1:zrsV3vi?Ti+ VVVAVVV,.VV,VVVeVffV--.V51,73sgggVVgA:V'VV452355V:-if:'KsKzrffgVffffff'zgK25VAff5VVrVVrVV1fA5i2Ke5V1K13Qs5A'V-'ig,15fV','fVgfV,5f2fV:V:K:gAVVK1VPVV5Kfzfjsf1myVE?-15Kif-WVIVSK:sVV:??fs5K?Ki?:'2 VV."f1V:KVVK V'ie'ffKVKff'Vf-fVV'..VVAVVVf-:-f::V'ffV:5:fV,Vfgfzggy.,KVV'K1V--V,V-,Agp-3V'VV "vw -fV'KVV! VVAV. KK 'Kg , 1V- KK'-?9'ifK"'5iAiff- f"K2K"f'ff5ffsfiVV'isfff?Kf5s'iV-115'iE-'ci-I3-3fz1?frQE5fsVffiA I-KV?552.'rff!?VfK5?VKV.,, f'VVK"f'efV'V'!.fE?"fVlff Kfffil '-Af' "'K'W:V?iV-V f4K?T5?1V-KKVV 'VelfK5i5JfK,VfA,rEf' K -KI' KK ,ff -V V-VV,.,--,VV .VV ,VVVVV V,.V fVV.AfVV-V,,VV,,-V-VV-AVV,V-AVVAVVVV.AV-VV.V.--.y.VVVVA.,.f V,VVV.'pe,,VAVVVVV-.VV -V V V-VV-V, ..VV-,,.- :ff V',A- -A ..,V A V VV-,g-.VVV-VA5A.wVV-VVVWVV VA K- VVg1ifV3KVVjA Kf,Vs5 'V15-23-V:VV,A " K K' K--Vgjf.QVgKf V EVA- KK':!!V. V551 KK K Ki: ' KK 511-152.VfVKwKf4V?VVe.ffVf'5is.V-,fig-SizesV551Ve:VVeVr'A pf Y'V'sV 51 asf 2V1VfKVV2VV-V " .V:3.VVi1A '-Vr:'sVV-KV:'i1Kff.VVVVVVVVVMQKV-fVV,Vr VV -V V:V,s,V 'K'KKi'K--1 'T:,VV-K-5-VvrfzA5541-V r'VV5KVK?V-K :HV--"' 'K V.AV.V.--V-V,.g,V---Q .fv -K VV - ,VA --VssgVVV-V-A-fVV'Vz'--AV-KVsa,V:V: -.-- 'eV :.,- A VV.V.fA ..Vp:VpV31'-s:QVVA.51s,m5na 'V-A, VV, MAY? 11 L1 ,VKV'-g'V.VJVKAVV-V.-jA:V,'K ,V1. gm jj K-2VsV VA KK ."r-F-VfiffiiffVRVTKVQSVXWVQ1 ' K" ' V- V-sais--VV:Q-VifgfffiVaV'.V,zg,fV.fV5' - - V K'KV.VV' -Vw .NV-KV'-e V!V::v2.K Vsazfrfi-2VKYF3V?f'2VfSiJ'11 K' .VV AV 1 "K'f1:f'--'.V,f-5'1- .V'Vi,r'fV:KKK' K' V'iiKVff1IV3-Iii!! f:fVKS252'sVs51 VVVVIV-V,-V.VA . A VV KVVVVVV-ff.Vfs:VVgVVssA:VA VV,.,,,,AA V, KK K"'KK'V- +'.K'V,V .. K -AV-V---V A V KK " 'K'K:KKK'TK1'f?f17g7f,. JVVV-:.,Vff,V,.. V, K VVVAVVfVA:p5VQ:f,jKzV+,-AV-,VAVV A A K KK 'KK-'KK:'T'V!KKKV':fbffVgsfgV-VVVV.VV.VK,,.I A 1 V- V+- :V-VVQVV-aK.:AV-gg, :VV V- -V VA-v1::VVpsisVVVf.V:V V V , V.-V-V.VV.AA,,.A, , VAVVVK KV' ' - f'-'A VA.VVVVA,, A V V -VV-,V,Kf-VVVLV.-grVV ,, A mg fVVA.V1VV,A., , 'VV - K QVVVV VA-:V-VVas'V,g -V K9Vffif-9VJ'!,1?V-KVVAVV,,V:4-V-VV, , V AV A I -V V V ., fgafggrggirz, , .. A -VVV,-gVg,V:Af. V -QVVVVVAVAVVQ--VVf:,'VQVW VV-VVVVVMVLQWVVAV VQVA:VVVVVf.--as.rm:VAVVV,-QAVV--VVgAVf52yVVVVVKLVV-eV-V gg.VV,,gVVVVAA.V-V:A:VVVV,s:,V . --VV-V :xpV'r,gVuK:VVA VV -' 9f11VY"'1IVff-9251-if 'Vf'ufV1"fJrfL2:.11-KIFVIVK'Y-552' E-fz4fK:TE3'V?'VKq4YK.5:?fVA,:fLKV?1,Ii'K'.5wJVLKVQEIVGVEK'wg-'?"Av'KVVV5.Vf'VKfAfVxV1VV. VVfVfz:VaVAVV-A.. V. .QVVVq1,ff3.:Vs:V3VVAVVVAAQVVQVVVVVVVV,LVWVVVA-ff VVfVVVV.A..VVqVVVVVVV,AVVV,.V:VM-V5--VgV.VV-VVVVV, -VA,-V-V:,gV, -VfVVVV.,V:VgA V Iii- K- 'IVE' QEKJVIVVEVV .T- 'K::.flF5!f?!22iV?SfVVV755YI53ff5!5j55gSVfS:E1fffffUSZLiIlE'5-'SQQSHZ''IVV-2IFf5LV3f'iKli'575A:f2f9K?:5??SSX353'USVLQESEVQ575521-L,-1S.ff5V3? Wifi-A if ,. ..A.VV:V--An.V.qA,A:vSr-VfV:79sfF9.v::5Vg.gv1V!35gsigVV55gVVfz:V'vQ1:f1IVf?5KfF'2i.LiVf:5159525VeV1"1lQVVVtV'c912w5f4'::vV1V'Ktgft'-gfiffc-A'Vi JK K -7 'CK . .V'fKVVA'IK.V ' 41K fl?-V V V K "VVVNV-K::r7.5,:1f5SlZ51f13'i5.'?J1V:1fFd'11wV:f'W2'51VVVr?l1f2z'F-5'UM1537?3VKI'5lV?'i5f'7KEnV13151-'Sei-'KK "FK 73' K W KKK "'KV KV -- 'ZQVKSK-'SV'-KAQVKKLHVYW :-VV -V. V-:V,.VVLA.qV5AVfAQ,m2sfVfV4VgV.gV-21'V-VwVVVE-VifffngrmVVVz.f-VszmeVVZQV-rfV'V?1:V--. .V ':VVsV-if-V-g ' ,f- 'V VSV-VVAVVVAVV--V VV-1'-re--VVVQVVV - wf.:f3j5:f-gg55fA.gg1V.gi'gg3gigfggfgxfggg:ygtgfgKA:,gVY3Ag.335.,,5fVj-,VVVVAlVf..V, 351'-VgV3K5K 1 A V 'VK-I f' V :VKKXTM..,iffi.VVnV:.'2,fKE5K5?K3Y- "" 'KV'QT-1!fKJJKVJ9A5f3-ff'KKVf'VVlV17-V:e'KV .VV V A . -- ---VVe-V-VVV-,AVV':V21ffEVE:V553Vwa1si'YVi?L'Z5'Z-?Hf.2:?Vf5:AV,V.J-: ': VV.:.- ,.V ' if --V H f'fr:".f :Af-FS-fV'5i5V55 K"V--VKVrf3V'K2VVAfVfEVf-2A.fQA2V-VVf- V 'V-:VV-,.KfV:': VV: VVV'Kif'Ki-V':K-Vi-5VVKf2fV,V'f2fe: - ,. K V. ' 'K' K. ' KVKK11-VVV2-'Q-ffKefT1KV'f?2r'Vf4f2fVss2fiiAV2':'L'fi-mf'-'--KV.fVVV-f'?HV.V,, V NV--sf-A VVVV.VV-V:-sf12,41yVf,V,Vf5V:gA:yVyVf VV-VJ., 'K Vszffaa- :VK -mt .W We V V553-5 VVV -V.-V,-VV ,.VVV,A,.. ww V V'-'V:V:VnV,VV K VVVVV if WV rcadia Marching Band 13 12 1 Above Left: Band Director, Mr. Hoar, instructed a section lead- er during halftime practice. Lower Left: The Apache Marching Band, led by Drum Major Denis Magoffin, performed the pa- rade march for the cheering crowd during a halftime perform- ance. Upper Right: The princesses and auxilaries practiced on the street with the band, in preparation for upcoming parades. Left: Drum Major Denis Magoffin. directed the band through one of their selections. Above: Lianne Bergstrom, Head Tom- Tom, and Denis Magoffin, Drum Major, displayed their winning trophies afterthe Whittier parade. ACTIVITIES-39 Tom Tom Drill Team Apache Tom Tom Drill Team for 1970-71 included, Front Row: Cl-rj Marsha Collins, Vicki Needle, Donna Berger, Linda Russel, Wendy Lich- necker, Elissa Arnold. Second Row: Cindy Newton, Sharon ller, JoAnn Engstrom, Vicki Bittner, Jennifer Hillings. Marisa Giedt. Third Row: Jennifer Magoffin, Robin Mitchell, Cheri Ashton, Carolyn Clark, Nancy Lindberg, Gloria Trencale. Fourth Row: Lora Doleshal, Carol Crack- nell, Nancy Tankersley, Lisa Doleshal, Dana Kern, Diane Nickloff. Fifth Row: Penny Hillemeyer, Barbara Higgins, Sue Griffin, Laura Jensen. Sharon Sullivan, Nancy Otte. Sixth Row: Carol Soash, Christy Mclntosh, Cindy Carroll, Pam Sward, Anne van der Veen, Laurel Plato. Sev- enth Row: Randi van Buskirk, Karen McClintock, Pat Kraemer. Debbie Walker. Sue Parkhurst, Lynn Askren. Eighth Row: Sue Stokes, Sue Arthur, Wendy Retzlaff, Susan Dreier, Cathy Holkestad, Susie Schaefer. Ninth Row: Nancy Nelson, Judy Cashbaugh, Debbie Malczynski. Debbie Sinclair, Patty Parnkopf, Cathy Thorpe. Tenth Row: Debra Walker, Julia McClary, Nina Waynick, Suzette Stover, Barbara Hinshaw, Linda Wunderlin. 40-A CTI VI Tl ES Left: Head Tom Tom, Lianne Bergstrom, performed with the drill team in parades and halftime shows. Below: Front Row: fl-rj are Monica Riordan, Right Guide and Rondi Hil- lery, Lett Guide. Second Row: are Princesses Glynell May- field, Susan Tanner, Colleen Fredericks,Nikki Cavalier. Third Row: Jill Condron, Susan Snow, Carol Swendson, Linda Zerman Cheadj and Sue Schulz. VT"Mff'?'5', if H f lrfi iff ACTIVITIES-41 APACHE JOE Right: Donned in authentic Indian dress,Apache Joe, Mark Mont- pass, added enthusiasm to the Arcadia Spirit Team. Below: The Apache Flag Girls included: Cl-rj Patti Kay iheadj, Pamela Cuff, Eileen Vallone, .lean Kelly, Barbara McMurray, Kathi Moody, Cathy Welch, Brooke Otte. They contributed much to the spirit of assem- blies, pep rallies and home football games. -T., 42-ACTI VITIES SUNG GIRLS , , , ,, 1, L' 1Sif5jg,fv3f?l1iEfZ 'ff 'Bei 5 l if, lf'-azsftw--l ig - 1.4-itggfaftm It ,. ww A fl" if 5 E3 'fffrllzlf 'XXV-Y? r f ,54,,qrf1, ' ' ye 1 i'??Sf49'i 'Qf'E'?' r fi ', 3, - Apache Song Girls for the school year 1970-71 included: Kim Luman Cheadb, Jill Gerhardt Cseatedj, Debbie Wright, Pam Anderson, Jane Barber and Beth LeRoy fstandingj. The six girls were screened and then selected by the student body to help promote spirit at assemblies and sports events. They formed an important part of Arcadia's pep squad. ACTIVITIES-43 ,h.3.'1.q,b1x .y ' . '-5 , "N" " N855 "J ,Q ' '. "", f , . My l Av,zw,- Af J, . N .Q 1 5' 6 A' . . "L, .-','-"v ' -. -. -A . 1. ...- an 'M 2 ff? ,-fqj I 49- A ,Q . ' , ,,'cjguq,.l!'.5 Q 2 1 g wx! X. ." 33" I , 2 T: 'Q I' Q . , Wy g U h A 7 . Y Q Q . . , p,5.,.f.fw-. fl ff,-gf7'1" " ,N '..,'f'. ,. K . fw.g,-W' w "W- - 'E ' ff: - 11. , N '.-,- ": " in -six x 1 " ' W' "'fY.,1' U 5 I 1'Q.",x 1 ' ' f ' T565 ' M -, I ' A151-ff' . QAM A 1' ' vp-f I3 if . '- . , 5, Sg flrtxr si 4 1 'Y ,v t ' " f N 5 , .., . L 4 8 E K 4' - gy ai In le- af Y. 1' Rf! pun , Lf!- 0 Q M X a 1 I K, 4 1 -.521 .' MS. 'L ii tw L, Wh- 4 ,AA x R Xu Junior Varsity Cheerleaders . "1 A-ij, I 3' 4, ""'H'- ,V , 1 fa, .,,. -.s , 1, .ef . Q. 1 , . fs' -2f, : y- ., 1,4 9 -if .,-':j'j- ,L "'f 1 - ,ig g g 4- 59' 'xjiggifw-:Qi-'- ' 3 -in Q .' " - if .,-: gifs-S45 SMH '1?:f, i "Q : 1 is "sm ss., ,ess V . - ap. .. , .,. . ,H 5. ,W . - of Q. ' , v. 953 'E 51? fig 5259 5- Q: ff, ME., 1, IE ..- Q? E-f-' -nf-and , . 1 f .J ' aw" .4 r -'W , Jeff .3-AF. svn' rg ff '4 aff? if E' . -,4 -. . -- ,, C.. . 1: 4,1 - Y,wlf'1':f '.:i V - fi . ,- Q . , .5-,, . fqg'5v..1L, ,-,. J, .4 .,, .,.. . ,i,, .,,,5.,., , f M4 ,4 Vrigr-CLSHQ-3135, 31115,Jxik-if-rggke .. , ' 1--eff ,S-fr-:fre ,'-:+Qi',--:ws ',-' YE -s '-C, ,az .5 1 1.1 -i-.'gi.i.'2f1.f ' H A A be ' f--'fxs.+"' :wif 'i " ' " 1+-Lf,2f'."'f-' ' 11,4 , 1-': sf? - M-', Q," A ' QE 9' ' 1 - . .'ii1:1":. g 'f-f'.g.ff-W-"2-1 . . 3. 5 Q:.j"'A5f"jg,.3Qg' 3,gefbci i..- .sy,hx-g:31j1eT5j1j.'-151: 154' ., , f:f: ,' L. 4' rfcfi--'aw-1 iff : a . . of - fr 1 '-T522-ks .V L5.r1.'wL'f"i"1r 334. '."if3"fff'ii"'r"-P573Z1i'iii"'Q' 3'-J:-i??Yjfba+m6, 2f227,2?fi1.ivf1lf-Mei?-ll 'Mill "qv ,.r,,wg ,f-'-- --'-'57-q,1gg.3g,g,:,,R h wp., , ,QQP3 -"x5Qq:l:,l1,13--Q11L.-,4a,af.f- --iflag . . ."":.f' ,15- 5,1 -. f,:..,,y. ,if-,, , . - - ,ff..,- 5.5,,,:.:,-V,m:,,'ehg.,.,gf!fs ,...,f -. , " 145, .5151 . -. -f I, 521' .V-i'6,.-'eil-diffs A .mf fag' 3.71,-Qi, .. 5 - .. - ug? .1 , . ':':'r57-55:3 ,Z,-wftggzgil. ,-.,- 1,1 'y.,-'f:.- V-A -E ', 4 rv Q ' -:- Y, ' - if ' '-1-1 -11,2-' " '- . '-f",'s.41Lf,- Pie"-- . ,-,. . , J ':,- e'2.f- -L . 175-f.'-in"iw-'rtlfefi-Qi:2:91 'ga P. ,5,:i?fgt: ,:,i4s?ggi5,1,'r e,:,,g,Q,' f i.i,3?2i5,g:.., ,av C i sf., "sag: 'fur' -- 1-1,1 - '1 L-. 5- -- A.: fx - , ft-'1:. wi,izwtz.':s,1e1- 322 ff . an , fir! . ri, 'With yr Jhkhiwg,',',l5i5.,'gg?iZQ.,1iU jvrfjgh' 'i . ,rf-iqigyif A- -,,,, ,-. . ,gf5'qaryi."i,- :i,,ii,i xp ai: A:-,L "2 - ,,i 1,2-, , 1 ,,-V. A-2 H, , V- L '.j,' A ' 1-gfv. 1- 1-:E ,'-"',.Z.ff, ur :ir P' . X 554 f f s if-ew' 'J' ' " 9, -ig:-ig.f,g.,.,,.,.., ' gr 2. .' 2 Above: Junior Varsity Cheerleaders included: Kathy Morris, Martha Worthy, Sonia Con- treras, Kim Andrews, Diane Vis Cheadj, Karen Pounds, Denise Coupe, Sid Womack. The Junior Varsity cheering squad functioned well in aiding the Varsity Cheerleaders at assemblies and Junior Varsity sports. Left: Vivacious Judy Shroads, Arcadia's Pep Com- missioner, was responsible for the organiz- ing of each activity and inspired school spirit and pride. Working along with the cheerleaders and Apache Joe, the ultimate in e citihg enthusiasm was achieved. U'vg,..J , - Od tl-of .1- 45 Qf.Cf1ff one cyepsv. 1 m LlO.L UL! gzgwf, .Kamp ui . arb'-H1153-i' 0'-'dl C,-han u.r6 LAZOZY QM mums 5 . ard MACK 0-ll-D0-4d5 J.. . . 33:1 fr' 'J-55?-T,f'.jlf2?2Qj2?' n 3.925 f . it p ACTIVITI ES-45 46-ACTIVITIES COMING Far: With the theme "Apache Past" in mind, the Thespian float swept up first place for the second consecutive year in the Homecoming parade. Lower Left: Song Girls, old and new, watched the halftime festivities and Coronation of the Home- coming court from the sidelines. Lower Middle: Debbie Wright and Neil Rasmussen performed a skit about Homecoming Royalty during the Pep assembly. Left: Still undefeated the final Homecoming score against San Gabriel was recorded at 14-6. Lower: As the Apaches smashed through San Gabriel's defense for a first down, the thrilled crowd leaped to their feet in excitement. Homecoming Royalty ' o,o, F53 'W . boo. J, ,. 'iw 48-ACTIVITIES am- is .W 1 mlm? Q N -1 :3 'irish Far Left: Jill Gerhardt, Queen, posed with her Homecoming Court: Kathi Moody, Senior princess: Lisa Arnold, Junior princess, Kim Andrews, Sophomore princess and Honorary princesses: Marilyn Kruger fSouth Africab, Francoise Rault QFrance5: Anne Zedving CSwedenJ. Upper Left: Her Majesty, Jill Gerhardt, smiled proudly at the Homecoming crowd. Left: Seated along the sidelines after the Coronation were: Front Row, princesses Kim, Lisa, Kathi, Mark Anderson, crown bearer, Queen Jill Gerhardt and honorary prin- cesses Marilyn, Anne, Francoise. Escorts included: Steve Perko- vich, Sophomore President: Erik Linnes, Junior President: Dave Russell, Senior President: Paul Rabolini, Speaker ot the House: Jose Zamorano QColumbiaJ: Chris Grondahl, Boys Athletic Com- missioner: Howie Coleman, Senior Justice. Above: Jill Gerhardt, paused fora brief moment before her reflection. ACTIVITI ES-49 Right-At one of the many fantastic pep assem- blies the Song Girls did a skit on the plays made by the Varsity Football Team. Below- Leeds Lacy along with other administrators dressed up as a Song Girl and did a routine. Bottom-The pep band played for all of the assemblies that needed live music. Center- Hedge and Donna were one of the more pop- ular groups to give a performance at AHS. l W, l l 5C- ACTIVITIES Assemblies Above-Principai Richard W. Cordano dressed as a Song Girl and led the traditional Red-Gold cheer. Left-The Arcadia and Monrovia cheer- leaders ran through the "in- stant repIay" skit that was on much demand, ACTIVITIES-51 .. . :m,.b,A ., A Aboveg '69 Road Runner owned by Steve Capronica. Lefty Bill FoIImer's 1960 Porsche. Far Left ftopjq Three entries. Senior Paul Tennyson's '69 Chevorlet, EI Camino, AI WaItz's '58 Porsche and a '71 Vega owned by Rick Alcala. Far Left Cbottomb, a '56 Chevorlet entered by junior Gary Wykidal. 52-ACTIVITIES get N wr' 'Sy-f.,Q,... CAR SHOW J-' 0, Y K Af " " iff .9 Xxx : if In g, 'P W'1"f1 f.g,Q, fr" X Q ,, A ,. N,. ,H4 3 W gf U VVNL R kf'l 2 "- 1 wi . h A, , , YQ k XL .fl 1 f f4f"Afgi " 4, - 'ff ., L, ',fk' arf. .1-.3-' ' A gnu. -',-:vw .w .. 4 ,, 6- 21' Bu- 1-eg, , "' ri-.,Q'f52?g"j ,W 'A ' ,,..,gA ,kv ' A w. ACTIVITIES-53 Top: Rick Callahan played angry Ben Franklin. Right: Performing on stage were fstandingy Glenda Bachman, Robin Parker, Stella Morabito, Jackie Garcia, Csittingy Julie Marshal, Laurel Plato, Sue Kiefer. Left: Toasting to good fortune were Rick Callahan and Cheryl Heath at the Patriotic assembly. 54-ACTlVlTlES l 1 -1 Leflg Rehersing for the One Act Plays were Nancy Cress and Sue Parkhurst. Belowg Brad Stone respectfully saluted. Bottomg Colonel George Washington Ueff McQuenj politely thanked Miss Betsy Ross fShari Rossb. ACTIVITIES-55 E l E x 5 l l l Junior-Senior Prom Court Royalty members were: Cathy Thorpe, Jane Barber. Melissa Williams CQueen5, Vicki Schultz and Cathy Carlson, 56-ACTIVITIES Pronw Royahy Left: At the Junior-Senior Prorn. Queen Melissa Williams was proudly coronated. Below: Royal Members of the Prom Court skipped joyfully together. Mem- bers were, Melissa Williams, Jane Bar- ber, Cathy Carlson, Vicki Schultz and Cathy Thorpe. l ACTI VITI ES-57 i - ' EM, H ,ggi ,, sqf, qi+35iE5 -.., wg.,-vf,g,, aegis.:-,- .21 -. :f, 1 z,., ,::c -af .. N ., W M m y , -aptfmplfgb ,,3i,, ggggm Mm, . Q gg V- jk: ? 1 HZ gl il ff' 5 E+-fi mv Ti Q1 ' as . , , , :EL I ,I ' 5 42, S 'Eh' WA -2' 'K 5 3, 13 in gwpm r A ' ravi-qgim sfffffle If 1-' :H+ H xx M sf if' E, 13? 'E 'ada n."'ff -2' 17uQf'Qf:W A 6 F? a K -fi' i E , dl sf g! g Q nga? . KEQEEE jg 1 44 it td Ak -Q-,2Ew55?zW5d'E-Q55 ,A 'f "-., .132 an 15, wi mp ' iw 3' qs wg., We ' 5 F'-K V 1' s - - - .V -- - 'ii fs f 1 , 5 la-42 NK ,:.. s ' , wi :R fu .I W .H . ,M ,- Q ffff , 'H . s , 4, ., , ., i gig: 12,5315 H 5 . ' 4 -s ,,. , ga J 5 fv ? 1-f Z 3' F -- 64 , fi - , - f -- ' 4 1- if ' fgg4i?"" A, f f , 1.:- Q. , E Q-align" ,CS Q2 X , ,.,. , M- ., - , 51913153 I 1 1 QT' f Wxuax , ,YAY Az, J' L ff fQffg,,fgf1,'Ma1 '52 A : .- ' jf 1 f Q . :pg f Q, qv - V- 1 Qin, .rw-gf ' , Q' fs A ,, if . , , . i i - 54 S fig K ' x QMS ..,,. . I: ,. ,,. , ,, l ,,,,.,.,,,,N ,, .. ...Y 7.7 ,,, . , , .. .... . , ' , , 2 - - , w aa ' ' V' - -A -ESM - 'W ,, x. , . '. -fgff f W' 'Y F 11, mg--Si ,, ' 5ff jj--ii rg 2 ,Q - ,Q 1. ---1 -Q 21, ':w'1fwQ5 , '- Q iw , "1f"f' 'Q-:."'f!H12bmb ,-H - 225 i .. . - 3 -' - . K ' Q lg' ' ,fuigi ,siaffimggaya : F--2 2- g - K EEP? -- g ' ,Q nf! N - . , Q- 2 , 1,5 ,, , sa w F. eg 1- 1 ,QS-uff,2f,f1g , ws? -Q-, - ef 1 -:' -.. ' I Wijlfs ' -,-',g- L.:-1?-1,-- -arf I A . 1 A W- f ,. , , 2 :gif M f 5-55 ?2'3w5,.1f 3? js . -:Q ' - rn ' fi: " "'f',ii.Q:J.-f.- '. A li- 'Z , A - 1 ,. :- Q J F Y 11512-,fe-,.w .' ---. fgx-..f w g.- . w p m 'QM -129-A A .mg gas iff: , .gs A - ' fi' La, .. - , g - M u Q 'i ., 5- 51 1 - - - . M- - - , f- -M-4--Q Jw- .1 nf' '. f lv. f. , V -.fag-ggaew! A g if f ei:-ff-,ms Pffeeefwm 'Uma RL 'HW W- --25 fu mf - W-ft, -QM '-fm? M-N,,Q--ffiiw-551 Q F- , ,n:i-g, ,7,Vg5i ,QL : gg 'ggi .sr giggggggaisg, 5, E-1, Jgmwgg Mag , ,,gp5:1,aMf.f?,3.vx N 1 ww S Jigga- 55: 1 .T ff 5? X 9 f E g -ggi' T ,-Q. f 'Q 4 221 '--, . . . f , A W 3- wgqm, ., N3 - 15 - -limit! A -.s v .., .' ', v:': . , ff -fa -- N 2 .5 - ,,755?aEgS1KiU3,?, f'qIif1i,2,53ms. ., .,,J,F f in A -di .wygcn ik A ,- f?"-hw-'W 1532, ff , vw, ggymfvia 2 A. -H, ,.,W,s, Q ,F ww- --we-5 A, ffq qfqw -,-S1-HIST kjlfqf 5? Zgwgggfk?-mf if F 6 1' H' ' iw-2.5-fa AW -1 if H-ff ,wig BQ,--2-2fiiQf?T1w ef-25? f , 5 5- Pwifsff- W-.-ifkff -if ,gg if--E. 2- J, we ff? 1- if 4 W--L K-if ww M Www? Q 'wigkwim M at M Txefuw Q P Ns W' 5+ H? dmgpgggiig fii 'fi r I' ESM-rg, M351 , 1 rfkimj Aiwa Nh SEQ gfL'H1f2-'f-53" qw ,, im' .,,- w fs Ei , " 2 , xx ,,,,-,.g,.f,.5f- N1 .,Ql1LH3l-egj P ,.,,,, gin Q 1 I -1: r a ,- ' 1' 11" fa 9 x 1 2-, M., 31 55! 51 55! M wi , M H nA Li p ! 9, i QQ ng-N' any we W1 'Q A - , . fr 1 Q M' -2 H Y JZ, Q' k xwffm hg 1 HB5 ffsxwji 66 an if-f-1"f 'ffl aw p fxf55H ' 2Eu 1 f ,f?, if ?' 'ew , ei? wi lm says! .. 1. ff is-5, MJM1 ,Q may -1-mi 9 . . -v ,, Q Fix if we ,M f 5 swf- -M F' 25533-225 3-5? --Siigw-w sg i' 'R Q f f Q 'W ,f E-MM ,sg . ' Y Q I , R" A G -Vi 5. ak' a WF- ESM 4 1? LW 1 - yu"-Nw , M-PG! '2 f- JW. -1 -f -,QQ wf!-1 LY S1 -K, w"'j,Vv A' -N2 , ,af . ' wifi' . -521 .. six , 'S' 9 1 5, W 52 3 ML, f nw M " . , N was ae, gif g,f'f-my-gm -3 - ,Z ,M,.f2i5g:H 4 5 'f N54 5: i H21-N Sw Lzvu " QW h ,H g fm- wfzkw -H N? ff 00+ -5- M ii-fl LE M 9: v 1 - - If xv .ku SN I ' ' ' L rx, '? .,,. , ' , , 37", if ',hh L"l' W? J' A , . i f ' 2 F . '-Wk . -Q3 55 -, 5 , 12, 5 ,., W. . , , , 31, ,.. king, -YE 2 A, ' ,ah ,41 1 2 5, 56 i E! 1 'Mg 5 -1.:'s',,,m1-,,m-gf M , Pgvm.-H :,.,,f M.- . fa -1 ,-q s V.-JL- 11 ,2 L E Y E -iw ,sea ..,.gQ.,,, 1g,- 331.96 5,...,l,.,i,,,.5 , 1-:J 5, F.. qg , S in fl ' gifs E 21 ig grf- 5 - -,ga Q 5? if .51 ,if Af - ff, if-gb -f-'-' Q' H, Nj ggg af-fi 353 5 ta i, E! 1 1 Q . 3, 1 ' 2. V fs' P gg , af gg-, , 2 gf' ' 5 . ' . 7 '-ihaif - asf ,315 ,s fa- 9. Wg! f E 2 ' S - ? ffsf2 EiiE22ff-5 A s, sw f f if ig f s' ESQ- iii? g iizg kfg img E552 QE' -H -,N f'1-'- -5 -swf ,:-mf.. , , Ag-..:' F-1,1 ga.-- 11 ', -5. , 'a w f,,::: , A , 4,,ef, 143 ' egigif-:Q E - 5 3,5233 wg E --'2 , i g gag igisgi-'g 3 Q5 E 52 E . 1 5 1 'lg ff- 1 ? 51 3 g 'F M gr 4- Q A 5 f 1' -ff' 12 ga 2 me E, W 5 ff E5 fi .g g ? 2? L ,Egg ?3 Q w .2 5 Q , . - 51 ,z 5 ,, - 5 - -'4 A -3 - S 'ff -553 , 5 ' ,Q .u ,Sl f 1, HI 5 g P ff ' .Q Q E W EV 5? 5215 5 xfxes g- E335 55 ' ff ' Q Hi er' -'-M22 g f Si? - 'E EM Q 322 ii 5 We -5 -' M X 55 32 , ..,a.g -1',:e'Q 5 gi 15,325 w f f . if f ,.. A - 'f 1. f.-A-:V X- , Q .zu :farm -Q, ,Q , , - --fa Q 2 Q 5 5,55 -gg '?7 F:'h - ,yihf ' f . r-gk ,ma xv F21 G -5 g it-2 EQSE QEQ ' - Q - 6 my -iii gk 5 5' g f' 5 1 ,S Q Q' M , -ei - , S- 'Q 55525 3 . , H i -ff 'W TSEVN Q5 1- Ma Q 4 2+ an x mf 'fm im JW as-,fl M1 ,- H W sa , Q. ,, + B , , ..,, 1. , M3122 w, N. ff g i gggi' Q P L , 6-wi? , rag s-ga Q.-' 2 E ng 252 ,., f k Q, may wing glam .L s wim! fl i f - 5' 2' , 4' K GAF' ' 1 2 f ' A F 1. f' ' , Q - - yt. ,..- 21- jvsr xgffg g' . 1 1 R W , Q1 A Q - ': i f ? 1ffa ,f WE? +135 f fi?-Q?-ff' g?5fFff"5lfL"'f1.gL 2 '35 ,QS ii l 33, ,, 2 C W, , Q J N, E K, M Y i kg? 'MF ' NT' ff' ' -ZH Qrff' 1 KY! 1 'XJ W T' - 212 6 R 325-7 if Rr ,Y w - HH '35 Q' LL ' ,. -525 W flu ? LB fi' Q 5- 2 S' P My W 1- 9' GH? if ,gf H- ,f 1-fi Q -iff-'F ,M , 2 W , wif' " fs 'Q -fi-L 1- 15- if I awww- i a '35 3 M? 're q,,,?iE51A""s1j+Rb' f fir k' 5, Q, 1'5 ',g,5 '5 .L-,z , V 1 .. .- -,gif-2, Q- 5 1 K ' v ' if Fw : Q ' M- , - ff ffm gf- w a ag if 2235: Riga, I sam .EZ ?g ,, ga W 1. f rj E, ,Q i n i s S . 2 wb w-32? 3 W if if dwg' 22' .3 - H f J.---' f s . -. 5'-' g n , , w u P Wi' fi QS' wif Mig P R5 3 . ,.,.. f, ..-+A! - 5 2495, -, fm, 4 agp ,Q 5 if my Wifaw-gg - 2 f 'F QQ ' - g s Q W ga- 2 1 ,A -rm-1 :21 .,. - -Ex,-1 A 5 ra 1, Q 5- 'Y Q Q ,L 'Q - -Q Q - E?, , i,--4,fL'i ,, 1 gig' E M B' wif? 5 9 i 'ffl 1. ' Q 'E f 5 ga mx ..W,.,nN . QF' vw ff ii? 'WN fa ?'i3w'd 'QE vis? Naz1'E'Fg552?Q 5 A M P15 ' k 'Ei' 55 ,W g ' ff 1 ' Q' A '5 - Eg af. 1 M fi M 39551 g l '," i 'TL A P we Q 1 K5 11 if Ei L R ff SR mi m i H H122- ww ---iigmf-PMs,:?W,. , f,,f,mgs? El AQ. -LYFQP, if Ja Z1 '21 1 L ' ' 5' Q-if 56 133-gfi'ff'QE,, X5 A " af, ,g ,y f 'L 'I+ : 'P X W f . nf - : A Q f f ,,-' if 'LY A L S 1 E ' ., ffm, LZ -ZW f Jigiesf-QQ , ' ,555 - QQ? F255 :Q vgw-,N 1.32 ,pf ,445 11 kz,,5:,,i-1Nxx. 1' A Y I-ff., , W Q ,, f 4 gm F511 1 1 fs lj, Evghafl' -HQ Af. ' 'QQ 1 5525 53' L 1 ,, ,X fi ,W M , al ' 12, F 4 Q- - is Q- W-Q , - mi? kg My Q ' " 5 - . V? 1, . b 0 Q 15311 I ' if 'fa -Q , ' ER i' 2 z V Y 'W H H W?-I - iizm 15254 , M 'fig az 5 Q ' 1. TEE-.x,., I ,nw m y .x,, ,Q ,. 4 , ul L .. .f, , , , L ing :dy Q x Q- X -6 E1 ' v - SY gf is ,533-Q fd E ,Q P. as ,W ,S ,fem Q- gg, sf- " jk J ad 's ii," ,WE af, if 45 in Q xg: X gg, w YJ ax m rp Q Ji ! gg? iam 3562? 5591 ggi 'F , i ,, cf P f, ,,,. L- .1 . A , K 1, J, 1 ,, 1 Q' QE a 'w ?2 s J a ng R195-F 4 2 1 'pai Egg 'E-. qi ,-L, fffm S-is ff 1 ,B TF g ig? Egfiwk Q K Q, P3111 3 55' wwigqw n 51'-i - 'Q' WJMQQQKQQ- sf- 35551 WWW? - -as 1 - if XM , , gm big? ,WL 'wud J, A, 2 1 is Ji- SEPT , ggi KES fujgaga-xw B 455, ,rf 3 W Q, is ,A 1,1 53 39 'QQQ Q 4 1 ff ,, . f -2 za H- f 553 K 5 ,sig v .Q any n gh? qv 4 new Q T? In umyggagggg ima , r .WRF SQM J B -wall? ' B gl W .--1,5125 Q X Y' 1 A AE' L, iw V, ,L 1- N- f , 4 1- : gig " fm ' H652 'SQL fag: Q I w Q J -J if i H gf- L1 2 My 5599 'Q ,- f-wi fa ,s,,'---H - J-1, f f "HP, ,, ' 1 -' 52 - ... , , . gb N 55-53 5 2- --,K -is l .W , ,..,,,,,, H ,-Q1 - , -wiligifwsiaf 2 , , W , Q L 9" e fi 1 J M- A in am 2- we em gf 4 Q f Q ra, vi 2 . . F- 1 W J 4 - gag-ffw - ggi f . , ,,-, fi if il w-342 as W W-3-3,5 5-Qsff-,,,g- gfigii ag, -fi . if N, gn- we 1 my W3J'5W5 we Mg- ,,, ,A 'L -f g ,. 5,2 " . Q 1' ,QL Q' . , . . 2 . a,,:5-,K -1- Q ' '- T 4 . '..w.,h . ,N , Jw- , -5 3-, - ,4 55 L, 55,5 15" i5,,?nsgmg-315.gif -'1g2'Ef, , 15655, m,1?5,,.f nb fl' Lg, ' Ja - Q fl-.1-M ' fi? my r 9 9 me H -1- : H ,, ff- . - . - A ff - ' . , f a, :L ad?-nf, q.1'f2w,- -1't3mni:f '- g Egg. wi F' if' ,FE Q 5 85? WF Q-0 19 "P 4. - fx ff A+- ' L-em i i!g1.Lx5" ' 3E1ifw2 -:s.f f' ,-'gif ' qff Q w 4' G+, if ,a if za H f' v- w .: ' 1' , - - '-A '1'f1 "-W-,:. "'cc ,.,-. p .' - ff 3 " F 5535? Q If W W' ,:, ' -' fl ' 5-,S g wg! gf ,tgp fri? 1? 5535: gn, :gn .6 m.1. . g.,. Wag, ,ga mm, M giflfgxgk HL. -f E ,,-, .,N .-Y lg, .13- , Q- li m, r-gf ' ' 42,1-ma.. 'ig-,s Q, 2, ai -' .43 1 -' EQ. 9 ga Q T fy -Ay - , ,Q 1. 5 - 3- R - .- W g, . a-.'::.f . my Q Y ,,' 2-- ' - - -.n w '-59' :N - -2U 2' e1gE,' .- d w-, 1f5l2'L!"'fgf5l15ii":4I4j?---.-f ---ilfdfu ,' ,175 , - L- '- -2 - w 1-4 ',' . -:S f eh: fa- - , ,. fi -, , H , Q -- gg E l , -' D , - ,f . .. -,- I - X' . f' Q Q53 ' -Q F '-:fi -H ff 4, S5Q?H52?a?iE.n-wi5Q4a?5Zf??i'5m.w!3-1,53Zi zu- ,,-- fkrm-1 Sf.w,e'GTm- ,iff fe," Efwf ai 11 4- , - R 1 ' 1. A " :-,H ' ,- -f -in - v ., H- ,, - - , ?.,gg,a5, ,g M 5 , .W ,, - , ., ,, ,- f .- J , , E., . my 1. Qmwg , - . ,-IYL , -, K. f , Mm . - A. r ff , ,'1F:,?Sf3l:fgf,:wm 5,-fry, gilsfugn 511' kg?--w - B5 12 -55,1-gs nw, ,ew .W,1sg. ,muy 55 --'H A -. .em 45 , R ra,-uw , x mg, -Juv' . -sw f ff? . f a wa K ,F H - , fu ' f- Ei -, 1- - 'TT qs 5, , srgff'QiP'f,. 1-ji? :Qs in ww, 1: fs- -ka A.n g,. A gm gm ,Nam ,. .,,r,i'5g . , -:,21',.,,f5i - .a2E:,5,, Eiga , .W gpm ? . 'awe 'p ,: "f -' ,H xy .SSH dip.. .Y N - " --- ' V , me A ., P-ifgaw -- 'W H . 1 fu-M4gi2xgfxYE11,,'KS7'b:523?95,Q'??'- if , .- . g y ,- 2 kwwx swf RT-'E gg '- fa ,. 1.-Q' T I -1 In , ' . - - ' , ,,- , Q -ae . qc, W Qfbiyw ' - Q - ,gf ' -A f - W 4 . , ' K '- . - -- - K:-in-f 9? Ji? "" , .. ' , . ' ,x .ggggq .,, .,. 18... ,.,,,. .4 3 ,R , Img ,fy ,., 3, Ei, Egg? ggi E21 Q. -.1 LAM L, , i aw , - H- 12555 YQ , Ma -f 4-321 -Q-g-gg, -W ' .- .Q -ww , .W -M . - A ': ,f ,- . . wffw . ' - f d- . 1-1-- F 5 , ff- -fw -, ,-4 4 f- - , -- .- X- , Q .- ,S-,Q - A - ., -- W. me :, 5' ' M .. 5 'Q , gi ffgz e-,w w f-- ai- , -- J' -Q "' -F - S5529 "- ' -, W 4' - . 'W Q 512- , ,- ne- "Y - : . 1 ' - x ,ai . 2 . x J -' f yp,5.E2,E, .-'fi-1 P'1:'41:.1,'Efm:' ,,... ' 'Q A-+ Z'-' ": ':f" N. , M i n , 17 ',:.,.fN5 b' .--.me-,f - A . A ' -5- A:fz1'41 ., ,l ':'- 'gp - D, .- , ., .1 . - in ,fe 5' W :- 5,4-3 . aj . - :wif-ng ,aqua- .f,,,,.f f 4- f 5 -2 - .Q V .ar d 1- - 5: , - W j 3 YJ' " '- 12552 ,Q--,T HQ -f ,W - . ., .. fm f -' Y A , x . - , . -- - L M-Q 3192 -- br, , w f f f V - f f iq. W B , b , - ' ' ' -1- ' H - S -W jf f x' ' 2 -w w 'i' "ii, ifu. ,JV - ,Z":g Q, - Qq1 - g v1 SE'3Gmfi n V ,,.3,: fz?'i5? - ."?35, .G f 1i!Q51,. - E, M59 -5 - - " fi ' , F- . " H, - 5 ' -. ,- -1 1 fSE ew :f24??'Yb?i5' -'.S t f: , ,,'-Q : f,. f- -wg: f f 2. 36 2 'wi " in - - 'rf Q 12 " -- f ,-,M - f ' f,,?..: - r . . L"'f' Fi? - ' -'Q3Qiw??5?H1'- - km? . -Maw-L '-H 5 ,- 55? ,gg .,- ge- F QQ., ,, MAF, -f -W ,lip , fish-3, 45 -1 .av 5- N ,f - ag , , iw M f55?ss25g,,.,,gQW-QS wife? 'Q f X Q -- .. . . 3 A mem ' X - 1 , - AXE. ' -- - -fav ,Z-fe , f m v-tw? -11 -11 nfs-uf W QQ, ., .gy ,I - -ima,--'. wir. n,--- - - . . . Eggs, V YQ-4343--512 W -if au- - fws . ' N' 'H M , , 2 g ,... H. .. H ' gr , nz: , , 5, 5 , - , , N . j -- . ., .- , . V - , ., ,F - ,, ,,3m- -, 5, ,. 'Fu 1 A A , 1 1 53? Yr? ,-ff X Wk.-gk -ie iq .. ., , S . -fa 351- 1 '. -MQ, , 6 -- f - gs H "di1!'g " 3-wma E-if Q , 3 -5- , , , t, I A Q- 'ffm X iEQi1, , W? f ' H .1-fdH'a .ga -ai alga is 21 - A . z -iw. ' - -" -W-Ga -- - ef: .V " gm Eh 4 342: .+'E? -d vi, ,ff . r ' ,, - . gs -- -MMM-, .-'--E. f 'W .. A la Qs., -w5few::'i4:2?r- "Kwik . .: -t -JE 'AE3'-5'5 27,.zf?5'ggq - aw QW' ,si - - - A, J' ,yr-, IWW 3-'SS - 5 1-fm -' -H n : nwiw-". 1 .- .Tv - , , -Q52-5 5951, WWW'sw51321511fizfieexqsgwwnfwlliiw A fff g 285 - - ' Q' w ig me '-ff " .1 , - - , ' 42 f M f if. Q - w f ?g,HS,f-QQQQEQISEQ-51f,2QQ,Qf,51,ff - 242 .- , ' 51?'ae5's.'E-irif wff!,EQ"-w ww-mai ,l We . Q? 1.3ff'.., ,, M, , Tw - e z . f Qi ' gag' f W2 'A Q- sf L- . . 5 F p 1 ,,,, nxecutive council Members during 1970-1971 were Patty Burch, Lynn Kruger, Paul Rabolini, Leslie Marine, Helen Dahlquist, Jose Zamorario Barbara Hinshaw, Scott Young, Vicki Morrison, Ann Jedving, Judy Shroads, Susie Schaefer, Nancy Nelson, Kathy Roe, and Pam Cuff. 60-ORGANIZATIONS Executive Council worked hard this year striving to improve surroundings for Arcadia rligh Students. Dress and Curriculum committees were formed by the Council. Also student - administrator relations were evalua- ted and improved through Council actions. Class- room visitations also made Council more aware of students desires. These improvements in communications were the most important contributions of this year's Council. Executive Council '70-71 Daniel Anderson-Advisor 4 F iz ORGANIZATIONS-61 Top-Susie Schaefer, Recording Secretary and Scott Young, Student Body President, discussed issues that were brought up at a meeting. Above-Francoise Rault, a Y.F.U. student from France and Barbara Hinshaw, Girls' Activities Commissioner, looked towards Scott, who led the discus- sion on probable dress codes. Right-Vice- President, Leslie Marine, offered her sug- gestions on a problem. 62 ORGANIZATIONS ---...., Z ,I Top Center- Arts Commissioner, Patti Burch, listened intently along with Jose Zamorano, A.F.S. student from South America. Top Right- Paul Rabolini, Speaker of the House, tried to express his ideas. Left- Pep Commissioner, Judy Shroads, sat silently at an Executive Council meeting which is shown above, ORGANIZATIONS-63 I. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tina CokefHistorianJ Nikki Cavalier Patricia Thingerfsponsorj Kim Lu man Vicki Needle fsecretaryy Helen Dahlquist .Kathy Thomas fvice-presidentj Barbara McMurray Leslie Marine Karen Weidaw Jenny Waterhouse Diana Mies Pam Cuff Francoise Rault Patty Burch Ann Jedving Linda Williams Nancy Tan kersley Rondi Hillery Linda Zerman Monica Riordan Linda.Minkley ftreasurerj Karen Bohmkefpresidentj 64-ORGANIZATIONS ,J- aff fgv g .L Kiowa and Senior lVlen Top: Lance Martin, John Forbes, Rich Simmons, Jim Bartruff, Mark Micozzi, Dave Russell. Middle: Andy Ross, Lee Anderson, Lee Heins, Jose Zamorano, Byron Campbell, Paul Rabolini, Gene Duval, Scott Young, Stan Stead, Dave Beatty, Denis Among the many other activities preformed by the Kiowas and Senior Men was Mag0ffif1- BOU0m1Jim GOSHHG, Don l-6WiS, Riflhard COVdar10. their main fund raiser, the annual carwash, held in late October. sponsor, Conrad Geidt, president, Russ Holiday. Lau. Q L, ORGANIZATIONS-65 W' gm-iqx .-1. .i.i,, n 1,lt Q0 A gf . l Nfv L vi S . 1. lf till il, flll Lisa Wolf AI Haislet Tracy Livingston Ken Eggleston Cathy Carlson Sue Malouf Kathy Holkestad Steve Bates .Jeff Bosacki ,Tim O'Donnel 66-ORGA NIZA Tl ONS 11, Linda Williams 12. Bill Howe 13. Debbie Lund 14. Pat Weber 15. Jody Haglganz 16.Jack Cloyd 17. Michele Vinson 18. Gary Findley 19. Janeen Tapp 20. Not pictured: Helen Dahlquist. Chantuer members rehearsed briefly before leaving for a performance Mr. James Neu meister-I nstructor M Chantuers T and A Capella Directed by Mr. James Neum- eister, the A Cappella choir perform- ed for community groups and the school. ln December, they present- ed their annual Christmas concert at the San Gabriel Civic Auditorium. Spiritual, sacred, and popular selections make up the repertoire of vocal music perfected by the members. The A Cappella Choir: Rebecca Arn, Susan Banns, Leslie Bird, Ricky Berger, Marilyn Bush, Judy Cashbaugh, Carol Childrey, Nancy Cress. Larry Crawford, Dianne Domenico, Bob Elizaide, Tim Ellis, Jo Ann Engstrom, David Evans, Sally Finch, Lauren Grove, Albert Haislet, Deborah Harris, Pam Honza, Jane Jameson, Ann Jedving, Susan Jensen, Pete Kallen. Robert Kinslow, Sandy Kofford, Patty Kraemer, Jan Kusik, Jerry Laidlaw, Duff Lawrence, Tracy Livingston, Maria Lozano, Debbie Lund, Mellissa Lundgren, Sharon Madsen, Patty Marshall, Debbie McMullen, Marta Mendez, Robert Michaels, Mike Miller, Joyce Milosevich, Robin Mitchell, Cindy Moody, Stella Morabito, Annette Myers, Suanne Nelson, Linda Pearson, Sue Pedrotti, Gary Pine, Leslie Potter, Francoise Rault, Lynne Reardon, Ann Robertson, Arlinda Russell, Nancy Saltzer, Tom Sawyer, Robin Scherer, Janine Shoelz, Vicki Schultz, Paul Sherman, Sue Smith. Sue Surra, Sue Tanner, Jerri Valentine, David Van Stone, Nancy Vickery, Michelle Vinson, Nina Waynick, Cathy Welch, Joan Wheeler, Elizabeth Willardson, Holly Yarton, Monte Yoder, Cheryal Walters, Patrick Regan, Sue Richardson, and .lack Gill. ORGANIZATIONS-67 Music Band ll, directed by Ronald Hoar, practiced daily to reach that sweepstakes sound. Tuba player, Gary Carter, received instructions before beginning rehersal Dave Smith practiced with the band to get that "winning" sound, 68-ORGA NIZATIONS -3.0 3, am, iii f .Af ' l ' ' l ' i' 'N' e Pmides l PRIOEJW' hm f -A-- ., ,W ,. .ez ,hkkw The brass section exercised their musical abilities while inside the band room. Orchestra pirector-Wayne Reinecke Band Director-Ronald Hoar "Tank" Brown played with utmost superiority during one of Arcadia's half-time shows. ORGANIZATIONS-69 The Arcadia High School APACHE POW Wow Vol. 19, No. 4 Arcadia High School, IBO Campus Drive, Arcadia, Calif., 91006 Nuvembe, 3 ,970 Wednesday Meeting Called Committee To Probe, Propose Sr. Privileges Lee Anderson-Editor in Chief Q Pow Wow Re orters, Top: Steve Wagner. Janet Kline. Bottom: Pete Bond, Bruce Ndgrhasz. Band Takes Beginning its competitive marching season with a score of 94.7, the Marching Band took first place in its first parade of the year at Whittier on October 24. The Tom Tom Drill Team also took first place with a winning score of 93.3. Apache Flag Girls and" Princesses also marched and were scored as Band Auxiliaries. "Voice of the Guns" was the march played by the band. This-will be the march used in all parades this year. Band Director Ronald Hoar, Assistant Band Director Wayne Reinecke, and Drum Major Jim Magoffin had been Anderson Calm Flag, So Mr. Dan Anderson, vice-principal in charge of student activities, was the featured speaker at a special session of the House of Representatives called Wed- nesday, October Z8 for the purpose of calming 14 women who, he termed, as "coming apart at the seams." 'l'he women in question, members of the flag and song teams, have recently been the center of an emotional controversy conceming their respective roles in the gromotion of school spirit. Summary Made Early in last week's meeting, Speaker of the Home Paul Rabolini yielded the floor to Anderson who spent the remainder of the period summarizing the troubled situation. He began his 40-minute dialogue, ex- plaining that the entire matter resulted from the chaotic condition of all Held Top Honors leading the Band in practice for weeks preceding the parade. - The Drill Team, under the direction of Miss Marcia Goerke, Drill Team Advisor, Lianne Bergstrom, Head Tom Tom, Monica Riordan, Right Guide, and Rondi Hillery, Left Guide, has also been prac- ticing with the Marching Band. The marching units also performed at the parade at Chaffee which was held on October 31. Upcoming events include a November 14th Parade at Santa Monica, the West Arcadia Band Review on November 21, and the All-Western Band Review in Long Beach on the 28th. ng Girls gives Song Girls a closer identity with the pep squad and states that the Flag Girls shall be "firstly responsible to the band." Because of this priority, the policy forbids Flag Girls from participating in cheer routines. In addition, the policy forbids Flag Girls from participating in cheer routines. In addition, the policy states, "Due to lack of space, the Flag Girls shall not perform at away games." A JOIN performance presented by both the song and flag girls at the first and third quar- ters is also included in the new plan. Communication Lack Anderson , said that the unfortunate- situation can be attributed to a lack of communication on the part of the Flag Girls, Song Girls, administration and the student body. 1 He finnly stated, however, that the Continued on Page 3 Statf Members: Lee Anderson, Debbie Sinclair, Wally Thompson, Sheri ller, Jerw Coombes. Allen Lee, Dave Helm, and John Enos. Apache Pow Wow Pediovich New President ,,.,...,.,,m., Soph. Election Results ny DAVE nam Assoc. News Editor Results of the Sophomore elections were announced last Friday at 3:00 pm. ln the activities office. Steve Perkovlch will be the greshhnt for the sophomore class and will sit on executive council. The president's duties entail sitting on executive colmcll and helping to decide problems such as dress codes, open lunch and other things concemed with the students welfare. He is alsotheheadofthesophomore classand helps plan class activities. Perkovich beat Paul Waalkes in the election. In Case of Absence Vice President of the Sophomore class willbeSteveGex. I-lisduties aretoflllln for the president and do any duty the president cannot fulfill. Since the president is often in executive council activities the Vice President takes a large handinrunnlngthesophomore Class. Gex won the election by a close margin against Cin'tis Rogimon. Karen Reed will serve as the Recording Secretary after wlrmlng a hard fought campaign against Hazel Sayegh. Reed will be responsible for keeping all class records up to date and keeping minutes of class oiicers meetings. She also helps plan class activities. Commanlmtton Corresponding Secretary went to Joanne Plscltelll. Plscltelli will have the job of keeping the class in touch wld: other schools administrators and school board. Sie is responsible for the duties of the Recording Secretary ln case of absence while the Recording Secretary has the same responsibility for her job. Ptscltelll 2EatKarenJesslnhercampaignforthe ice. Usa Martindale conceded defeat to Kathy Kidd in the election for Treasure. Kidd's duties entail keeping and accounting for all money spent by the Sophomore Class. This meam balancing books and keeping the other othcas informed as to how much money is left in the bank Historlanhasthedutyofrecordinglnthe records any event of historical value. This jobwlllgotoConnie Doolan who beat Julie Marine in the election. As like all other officers, she will help plan class activities. Maureenkochettowlllserveaoneyear term as the Sophomore Class Representative to the Youth Commlssim. She won the election campaigning against Griff Williams. Special Election Kathy Zoller won the special elections for JunlorClass'l'reasurer. Her dutlesare basically the same as all other treasurers. Sie beat Melissa Limdgren in the election. Counm for the elections could not be releasedbecsuseitlsapolicyintheschool not to. Mr. Anderson, Vice Principal ln charge of school actlvltl , said, "I can't give them to you anyway but especially not these, they were too close. Wally Thompson-Snorts Fditor S . K .. 1515 Q C.S.F. Membership ....... Continued from Page 1 Ashton, Lynn Askren, Janet Bates, Mike Bell, Betsy Bevan, Judy Bevan, Vicki Bittner, Patrick Bever, Bruce Bohmke, Robert Brennan, Robert Burke, Nicholas Burns, Mike Chaput, Michael Clapper, Susan Goss. Mark Curry. Jim Daniell, MaryDorue, Keith Dodsen, Debra Douglas, Susan Dreier, Janet Easton, Gordon Elmtrand, lauren Elliott, Joe Erpenbeck, Iaurie Ferguson, Sally Finch, Scott Fraser, Marisa Giedt, Robert Glidden, Paul Grein, Susan Griffin, Marilyn Hadley, Robert Hewitt, Patrice Hogan, 'lhomas Hogue. Suzanne Hollowell, linda Home, Sharm ller, Darcy Jack, Carol Johnson, David Jordon, David Kaplan, Tim Kaufman, Geri Kelley, Kevin Kinslow,.Erik Linnes, Kirk Livermont, Michael logsdon, Sharon Madsen, Susan Malouf, Randi Mason, James McKendrick. Susan McWade, Richard Meaglia, Millard Melnyk, Rolin Mitchell. Tom Murray, Ann Myers, Cindy Newton, Don Olradovich, Dale Ortmann, Erik Osaibaugh, Doug Page, Patricia Pamkopf, Steve Phillips, Sarah Polarek, Wendy Retzlaff, Greg Ring, George Robinson, Susan Shaw, Cindi Shroads, Richard Shunk, Debbie Sinclair, Stevm Snith, Thomas Somers, Char Spanjian, Janice Spanjian. Sielley Spelzer, Andrew Stern, Victoria Supp, Donald Vail, William Vogel, Susan Wall, Deborah Webster, Leslie Wells, Elisabeth Willardson, Tom Willhite, David Wills, Lisa Wolff, Linda Wimderlin, Robert Wyman, Patty Youell. Judy A. Jensen, 'l'homas S. Larkin, Nancy Otto, Mark Conover, Elizabeth D. Clarke, Steve Collett, Lianne E. Bergstrom, Dianne E. Peck, Paul Kllmke and Pam A. Cuff. ' Arcadian Staff . ' -Nl Annual Editors 1970-1971 were: Terri O'Barski, Barbara Hinshaw, Patti Kay, Judy Ortman, Jerry Coombes, Sue Stowell, Randi Van Buskirk, Connie Taylor, and Bill Lewis. 72-ORGANIZATIONS x- 1. Kathy Harding 2. Jim Riddell 3.Cindy Burgess 4.Terri O'Barski 5.Barbara Hinshaw 6.John Brewer 7. Karen Jess 8.Jerry Coombes 9. Heidi 10. Scott Harms 11. Randi van Buskirk 12. Bill Lewis 13. Jill 14. Patti Kay 15. Debbie Bryant 16. Bobwhitmore 17. Paul Hess 18. Barbara Peck 19. Robyn Roemer 20. Sue Stowell 21. ConnieTaylor "5u..N. xii ik Hari ik A Q- , 9 Top: Susan Wall, Graham Williams, Mr. Boyce Harris. Bottom: Nancy Hines, Cback to cameray, Diana Mies. Cathy Holkestad. 74-ORGANIZATIONS Q gall uc.. N Top Bob Wyman, Jim Sayer, Cher Ashton, Casey Kins- low Bottom: Bob Wyman. Forensics "Preparation" and "Success" were the key words of this years Forensics Club. The Arcadians, directed by lVlr. Boyce Harris, won many awards including individual certificate awards. Alongwith a second place win in Sweepstakes division at Mon- rovia, individual certificates were also won at University of South- ern California and Brigham Young University. Each individual put forth great effort to make this year's For- ensics Club one of Arcadia's best. ORGANIZATIONS 75 Girls' League Randy Paul, Tye Graves, and Mike Miller, raced to the finish in the Santa Claus contest, sponsored by the Girls' League sunshine committee. 76-ORGA NIZATIONS Mrs, Daniel Anderson assisted in serving at the Mother-Daughter Tea Sue Stowell, historian: Sharon Madsen, vice-president: and Ann Myers, corresponding secretary, tested tea for the Mother-Daughter Tea. Committee member, Debbie Sinclair, sold a candycane to Nancy Lindberg, to raise money forthe League's treasury. After entering school each girl was an automatic member of the Girls' League. However, thirty-five girls were selected to serve on the council before the beginning of the year. Throughout the year the council planned and carried out many different and enjoyable activities. Some of the various activities they have had have been the Big-Little Sister Picnic, held during the summer, Mother-Daughter Christmas Tea, Father- Daughter Banquet, Zodiac Dance, held the first week of school, plus assemblies such as the Santa Claus contest. To raise money for the Girls' League Scholarship, given at the end of the year, a sucker and candy cane sale were held in October and December. Other activities included making cookies for the City of Hope and giving a Christmas party for the under-privi- leged children at the El Calvario Center at Christmas. Relaxing, Sue Stowell, historian, and Barbara Hinshaw, president discussed plans for the Girls' League scrapbook after school ORGANIZATIONS-77 il I f 62.265 78-ORGANIZATIONS Friendliest Girls Top Lefl: Winters friendliest girls Maureen Rochetto, sophomore: Sue Parkhurst, junior, and Cathy Carlson, senior: showed some patriotism by saluting the flag. Bottom Left: Friendliest of Spring Bobbi Kellas, senior: Sheri Lamoreaux, sophomore, and Merri Gar- rett, junior, relaxed in spring flowers. Bottom Right: Jill Gerhardt, friendliest of the year, exhibited her greatest "envy," Top Right: Friendliest of Winter Judy Kay, sophomore: and Penny Guthrie, junior, displayed their acrobatic talents. Not pictured: April Mosbach, senior. Ellen Bosl and Liz Burdorf practiced new dancingtechniques. Liz Burdorf dreamily gazed ahead, whilethe class discusses future plans. 8GORGANlZATIONS In preparation fortheir annual show, members practiced daily to perfect form and precision. rf i ..,, .,. C r , iw,-f.,.,gg,f: -,V-y3r,e:' ff- .mf L Orchesis Near the end of the year, girls with excep- tional skills in dancing were chosen as new Orchesis members. The girls practiced daily preparing for their annual show, which was given the latter part of the year. All dance num- bers were choreo- graphed by the class members. At Christmas time the class also did a number of dance routines to Christmas music for other classes. Supa Thongchua and Cindy Burton discussed plans for an upcoming Orchesis show. l ,gl I... f K in if 1 Jean Vosnik-l nstructor Susan Banns and Glenda Bachman performed for PE classes ORGANIZATIONS 81 Ski Club members Top: Brian Booth, Barb Eilau, Sharon Granger, Doug Showalter, John Chap- man, Robert Burke. Bottom: Miss Patricia Griffin, sponsor: Jeff Bosacki, president: Miss Lynn Wheeler, co-sponsor: Gene Stuart and Beth Grew prepared to leave on ski trip to Mammoth, Future Teacher Members Pat Kraemer, Kerry Slingluff, and Kathy Holkestad, president, in- terested in a teaching career spent a day at Holly Avenue School as part of teacher obser- vation training. Other activities included working with the Head Start Program in Pasadena in the month of Jan uary. 82-ORGA NIZATI ONS Ski Club Headed by president, Jeff Bosacki: vice - presi'dent, Neil Walter, secretary, Robin Dienerg and historian, Joanne Jackson, this years Ski Club had quite a ful- fillingyear. Using their treasury funds the Ski Club visited such places as Alta, Utah during Christmas vaca- tion and also made twice monthly trips to Mammoth. Councelor, Miss Pat Grif- fin, acted as club sponsor thisyear. I Q 5. 5 .,..,," 'W--if-'n'A'l"'h Hostesses 4 '- . 9 r"' b , J K , ka Hostesses sponsor, Mrs. Gumm, was a great help to the girls this year. Kathy Kidd along with the others helped to serve Headed by Buildings and Grounds Commissioner, Helen Dahlquistg and spon- sor Mrs. Gummg the Host- esses had a mildly busy year. Comprised of all the elected girl class officers, the Hostesses Club served at various banquets and baked cakes and pastries to sell. In the past the Host- esses also served as the official guides for visitors oncampus. Kathy Zoller and Debra Sinclair attended to school Superintendant, Dr. Ryan. ORGANIZATIONS-83 Water Ski Club The Water Ski members visit- ed Lake Elsinore in the middle of October and the Colorado River during the Spring vaca- tion, staying at different hotels along their way. After increas- ing their budget, they were able to paint the boys 'Aheads". The girls have waited for their bathrooms ton receive their new coat of psychedelic colors. This club enjoyed a fine year. JSE Y, f 84-ORGA NIZATIONS RCTC and Court Justices i v ROTC members, shown here in full dress, enjoyed an outstanding year of performing at games, assemblies. and other activities. Court Justices Brian Viselli, Joanne Hage, Craig Clifford. Jenny Waterhouse, Brad Barron, fChief Justice, kneelingj, Tom Harold, Joanne 'ackson, Kathy Moody, fkneelingj, and Howie Coleman made varied decisions in cases. Right: The Modeling Club had a fulfilling year participating in many successful fashion shows, both on and off Arca- dia's campus. Bottom Right: Junior Exchangettes members: qTopJ- Janas Buckingham, Peggy Dayley, Kathy Simmons. Lisa Wolff, Sharon Madsen. fBottomJ Ann Myres. Gail Dodd, Susie Malouf, Kathy Butler, advisor Miss Wheeler, and Sue Dreier. 86-ORGA NIZATIONS House of Representahves Top: House of Representatives officers Julie Marine, recording secretary: Paul Rabolini, Speaker: John Forbes, Speaker Pro-Tempore: Su Dekema, sec- retary-role: and Bobbi Kellas, recording secretary, were "up- in-a-tree' over open lunch policy. Below: House members at a typical morning meeting. ORGANIZATIONS-87 88-ORGANIZATIONS Top: Jose Zamorano, Dave Russel and Ann Jedving discussed the Executive Council. Center: Debbie Sinclair and John Mathews fed ducks at Arbore- tum. Top-right: Mr. Davies, sponsor, checked-out banner for club day. Bottom: Lynn Kruger, Ann Jedving, and Jose Zamorano relaxed in cool- ing breeze. Center: Judy Cashbaugh asked Lynn Kruger about her home in South Africa. Bottom right: Debbie Sinclair and John Mathews discussed plans forfuture abroad. 4 'V "ws fr lm. fills A.F.S. This year Arcadia had three American Field Service students Jose Zamorano, Co- lumbiag Ann Jedving, Swe- deng and Lynn Kruger, South Africa. They arrived in Ar- cadia in late August and were oriented to the school with the other incoming students in September. Earlier in the year the A.F.S. club collected money through their annual walk to send two selected students from Arcadia a- broad.. They were Debbie Sinclair and John Mathews. ORGANIZATI ONS-89 l4o""'W' :V Ech-o-nee members Leslie Potter, Sharon Madsen, and Ann Willardson speculated position where their new plack would go. Ech-o-n ee Ech-o-nee, a service club on campus, completed pro- jects for both the school and community. Serving at teachers luncheons, usher- ing at school plays and ser- ving at the student store were some of the activities performed. Sue Surra, president. discussed future Ech-o-nee activities with interested club members Cindy Thurston, Ann Willardson, and Sue Stowell at a meeting. 90-ORGANIZA Tl ONS Cu m-La ude and Letterrnen Top: Letterman officers Eugene Du- val, secretary: Rusty Gregory, presi- dent: Stan Stead, vice-president: and Bruce Yuhasze, Sargeant of Arms, displayed their letter earning talents. Bottom: Cum-Laude mem- bers Casy Yank, Diane Nickloff, Brady Lock, Cindy Shroads. and Patti Eilau made a trip to Disneyland as reward for nigh scholastic standings, ORGA NIZATIONS 91 ..k .,, ., ' 5 If. -. 9 'E I .B wr M V ,Q A-, 5 'E Ds Q 5 .gi 1, 3 ' H 1 x gi 'B .D 2 v , 1 is l' 'L H X 3. -x15T57ifi-?,l" 'P -my ' f-f ffw . T. 0,,.. ,v - -.:, 1 ... . M-1-?"i'if."',:k IPP' W I Q ' A y . Q . . A "' -' --' 1 .Shias 1 .6 s 553 . if ' g y ' , fi Y 2 .VV 221' 'T f , V-"1 ,' f5E2'i3'3'Z5"g'f'1Y A :VA V VN. ffm FMA. . 2 gf- . -Q V .2-H.,-. :::-'- tae-' 'kq5'i?:Vafiaf2'm11SA"wbzfHj6! a .:f-1: 9 g g: ish-fy mv: ,L' ' V Aer 5 k g,i55f'5.Qikf2vEsf55Xf -. - 2V , fQff:Vw 'V "-' L '-5' 'f' . .,V,i.,F...z V if f :sez N E V 333 J ' if 5" H ' 'U ' f ' 5 . ' Q ' 5 f 5? i. 5' J Mqgiigrf T'a5f2amFf.., 4. -'H --ffafxadw-.HMS 'ww-:?fs-WV.. Q- wg..- lm 5 5 - 5: v QV ai- 'V m g 1 E '55 Vg 55 345251 ' 4'fwsf'?"? :Vi 'iff 5 ' ev ' '5 2, ' 2 49 . 55255 if ' V M452 'V ' 21 " f- Q 5 . . ff .N w .iglwg rs v's?f?S' Asi f- V. :V ,Q V1 V H IP VS ff.. X- we E V -. " ay 'v vgfd -' :',-, H "' ?0ep, f.:x '-. -'wi!E"5?'2E5 -21 ., --' '-- a 5 ..VrL,g' .Vz '-..nam nf 'Q V-5. 52 w g. za. g 1,5 fi . 531 V4 fi gs if A : W y A V . ,ff 1 'M .:V K - - .K - .. . ,- we - -. . -.' V- -1 ff' N ' -2- 1 '. , " fu... --.fn :wan 1 J. . -S M V. 'Q vvesf: ' VV 1. V Q . 1 Vf1v.fn m 2. EQ? k - .2 Aa . -- f'7" V mH fa 572 . - f. W- W' ihsef-'M-5' -' gfvfflfv Ugg - An .EQ . 5525 .U if f 25.1 afw ggfff f T ' V. -' - S325 5 pig? ' g g S: ,z fivgd J, : 2. A Qu m f ..,g ,1 y im.. ' g 1 fV.Z' -',..j ,,5 . . T" 5 : ' YE' VH ' y x,- V 2 , ' : P M 11 35 - 5' P 'K 'af --1'.,.-egg .b-' V X V T1 Q e gg-fs.-:E !' a55SV1QM 'V 2 . ..em '1 2 .25 2? --LM ' J w : -f '2 4 :, 'mix-1' 5 V E ' 1V2 V -u gf' L if x W QFYQW V ' - ,, w if? 1 f- -Mi l vpvu if - . f f' H, 5 2. BW V? if? 'N 11 VE. 3 3354 . 2 Vi E E' "u 'If f W3Q' : w's,5Q' 5J ., '-' - Vp .61 :i z if 'Z f- 2 Vff: " H P J ' -' 53 1. ' g '- S. 4, V ' as 55? ,,.W A I V. - 'ml -' 7 ' V81 . 1 V 'W E age-vmilzq ,VQEQEQQEQV W -fQ.5, ., A4 i. xg . , u i ff fQ,++ Vg?5"k ' D if .,.. W - st. 5 ui?sV L,fE'QSEC 'K f4gF4N" ,- ' gl ' Ma i -'gs V - 1 5315. 95. .6 EQ! 553 2 5 f ' wa. i V '- . " V1 1235 ig, 1 V YQ if' 'Q 2' - 1" ' V P' w di ffi b . wif a ml-M 'Sh . EHS 1 ". - 33 'wgiffl W4 1q,W u' . .i.1fw .' L Eg A Sma l -"f1 'Eg2 .Veg :E A . "-be f sfzg-w54i.,a Eh I Vlsfif W' 1 H ,QV " i sg., : aaa ' 51395 L V. , - '. V 'Mg 5 SE. V. f1,, , :. y -kb -55423 1 .69 .1-' -V -gg i? 's f . . in-.g gLg, '. Q- jig ,M 1 5. igfeeg Sex EF ' , , . . 53 525 wg ,, ,V V53Wb2gg 3af k5 jeff .fi gggfy gi.. K . Tli. 'Ef 3 - f l 'V W 2 .. ESV ? 5 ' V Q Egg gg 1 gi g? 5 V J ," X. if - .igwfj NV 'Z ,gig xiii , .ni Y' E s Lg-,gl 33 .QV ' iz V 2. H - '4 ' '. ., . 1 Im it 55 . F Egg f 1 .2 . 1 iv. 1 .E sf Vf,2621gm w ' ff 5 Vi Q. E -If fi S22 S as e Q91 .ef Q V' .. .5f H44'QQm if ,I 'v m-EM . ' aw' M -12 ' : '22 -zsvi fitw z V: sV5z?Es 1Ji ' ' 2 w '1f?h'? : .1.w - lem 2. w i, Q : eg. K N 1. 5 'Q f Q Z EFI gi: 1 W H. ' . 0. , 'Q 'fn' Q gs anne , - QQ ,ya ii? gf-134 ' 57 . . . 1 52 2 ffm - Vg ga . Eff? si 9 .pi , . .u 25' -2 3 ,Vw ,. W ,Vw V ..-..-. : Hg. .4591-we-5lEfs,f.:MP?Q-if-f i M : wr -' vs- .r qgmaw -V -f-f , - VV 1 31-V? 1- 2 Y f 'G' - wmip 23- - 'w'E'Z6Fi'i'ff1ws3155iF,E9 -f 'Jia , . V 53 1 Q -if " 5? iq 4 gig sg 1 2 Sfiiafiff f? V 'V - nfiwiavf LW . QV . V vw ,- -QAQVVQBV .-'f f m237'i4QgEs53.-nv if-,Q--.,--sign., -L ' A 5 13 2.3-,VK--. .f:aVV-iV.-af--ymiaci i' new S- 'ga 'z -L gg- vw - - if! Q AM V 1 - gf ., 2 . n? 1 '?.5,. " 'fEl?f.: . f - ri .V- lg "fg -1'in','i 12E5 a1w3- f- 11, 15 aefsa-,qw : 'rg V V :gd -H' ., 1 , - 3 EG! fx "SV 15 'V-F2 V xg. 'f?'Qfi?E 15535. E5 g g. 3- is 5 V. 552, . gg 2 - fa' Msg .:' .1 M 'f 1f.Z1'1f W - 21. ff? -S 35 Xf 2.12 ie W 1. 252925 V Vw 13' Q' Q Er V i 3 E i . it V 3 'A . 's . 1.5 22? 1 ,s V2 ' 5+ n ew -' ' i Vfw fgsg ' W L5 Ei515g.VQ1?' . ' f f .:111Q.7 -' -' w a y. iw 523' 5 , V! .Sak L ' fi p b . Af gr. 1-5 fi3fEi1'2'5V Vi. fa g? 4'g32:wVV Y ' 5555 53 R i' 'E'-If 25 E353 3 225' 'if " WEE' A 3 V1'KaE?fv'+f " q EN E: 2- if. ve V525 51? is 1? XE 1 M 5 Q rV'wmwsza 2 ff.. Q i f" ai iif 2 ' fy 5-32 f f i . .v '2 Us ' . fl . f2e. - .', ag . ggf!iii'm'!v .i ' V g' .l eaf .MQ -M. , -, cw'-Zia, 'ga ffi gm ' 1 if 2' 353.3215 V E ii ,Q 'biffggggf fl' fi' " 1. 3 . ,wie ag? gym' V ,g , fi' 'gif ' d f? VU' ' W rl -Va ' 22' A . .1 .af gg gg 3,2562 55 Vg in Eggs ?g1g,g5g fi ms 1-Q1 Q WSJ' IV H? A mv V. ff1Vef32iV!9.?ffs 1- Xml'-:-.1.35,5g gg-im:--:225 2V' '.,- . 23' My 5,2 E5 5 g Q' If 55 E 3 gflwguiif-rfgggiii .--w w . 4f?a5gs' 7. .N M5 Z., 5.-Q! ,Q 5125. 4 f ,Emi W 2 N I .1-,Qty wi - :W V5 'f2VEf1V'5Vgs1 2 V2 - 6 ' Mtffagi P' if S! if 513' QW wx-M2921 -e 1325 S. .V .-sw . E -- 1--1-1f,A..+ V Vi . Qi, gwem 5 M .- S 4 2 22 J Mu.. ,SE Q .. i ,f , 2 5 937 2. 1. Q + .Q 15. y Vgigfezzg KM Q.. 1 .!l1'5iEz!Q Vgf ' -T22 if V -5- V, .wi .. 1. . ' 55:2 ,E .V Va rufhg V 1 .5 Vg i ig' QE 2 gk? ..5a 3,'Z-5351 . V 15 3 :A Ag 335 253: , ,g,f,iAg,, 55.3135 as ,ji 5. P. Vfh l wiil. . QV Q 4' 5i'i5f53f .eg'Egi' i.3?QEq'SfWE5315 H gi fi -ii 2 We 2 1.6 'ig gy- 1. M n . -V :V:.--ff-' Qu .. sq - ,-.Qin ai F51 ' gg" iff? . H V' .V' fi E z fa! - 5 Www ' xg ' Q. ' .V .4 .5 Q ffQ? 2gVg,5f !., .:.. 12 .M if ,2g gf V ,eQ2 VH .E . ga A... ,g Vg ? Qglg g! - - FW , .59 1 ' aH"a:fV Fi 'fi zzz gi... " Q' 556 f H Egg if V ' M m f veff fw-l T W 5: 52 QA .. 'Vai A 3 if Q5 u. .Ii i , V . V51 wg. V . . ,E iii ,E my V-W N . f "M hJ'a' .V5a ,j. + "" '4" "' .,y. 022 55' img ? , f 1, e 22- if-' .1 3-E221 5 2 . 2 1 Ugg :., f 1fv?ff3!z1G2 - -fe . V- ,. Wh QW- sa! 'ig' V5 L- WEP? 95 is 1553123 2 .zz 'M e 15 23 rw w?'zf5-fi:faQ1'5g,532?:+rfYz,x-+4 V- . 2' 5.1 Q, ,-1 925.5 ,Q-f 'fi y-.- ,. ,, E .J mm! ,Mp ,xi 2.5 .4, 3... , ,W 2,5 ,W 44 ire .V 1252 If : 95 1. ag. if H 35 + 11 9 2 'f r i 15 ? 553 V 1 'i 2 523 2 Q 91 f ei V ' .. 3 'SH P -V V . 5' V 5. if if ' ' if K 1 ' 5 K . ','- .2f2'ff'2 -'A. Vfrgf u g h ' fewg VV 5 F 5 . 1, 1... 2 ni 9' f mf Si gn V -. '51 f . f ' 3526 5 4 'A " " WH . 2 fziwrg V 41. - -1 115, ., KV ygfswgg.. .W , gQ ,5w?l3P,wV ,av .. . -F VV-. , .5-wil i - W1 , :af , van fu ' Ll ?31.s:?1aV'EMrJwrg.gf5gLQ,g:w' 5: 1 jy wgg . r r gl if , L .. :fi-W 5 V sg , Q . K2 . gg V 5 ..'. QV ' f U 4 Q .. A My NY-F ,, .Vw-W .V W .331-gm . ,Vg , L Z.,-4.1 ..,. V. M w ig. fy Vg A ,"d2g4V19ik23EP?5w'g3S'. .' 1, Mfg zziivsiii -.pl ge im. ' -S1-. fm. 'S TSaj2..-M554 1 4 exif?-wiEf4"f2'+am hims elf z-- 214' wzfifwfff fzvnuv 0' -- zz .-Sw 'V ' V sw f I f 'W 1' .. .- 3 .w s-iw.. V V. R Vf ' W . N 'SH 14 "fi f J A -wiffgfsiim.f4,Lffsbw,wV2:M affix' Vggm.: R fb ". ,V W " 42 .: 1V2Gwee.im5f2'5fgQ5sg5E?wE5eRb W52ffe55.wQ.5Q.,: .D'4e:S,f.952. wg ugigiw l. ,Q .K4b.4Lq., pq W,-:,, f V,,1e:5g.W,1- fg., P A V7'ff?2xfieV3w.s11V'f. na: VV-zz -. Wm. 1 f M aff"-V H VM ' ' - e 'E-'f"'M .GV .eu--Q.. . N' "" -5' -51 Nm. my - - ' e9Y"E,. Qu. P-iq. ,, 5 f V S Vw y V 1 , E sm .. ". ,gf -V ,332 .. V ' . 1 2 ' L . .V ' V . . -V V. , 2? SV .V , ,. A -. ffvrfwczf, 1 . . ff -- - - ' 'V , , 3 N ,K ' ig: 'F l - V W' ff . ,Q - i eg: K im S ,,. A. .A ,gfmlm l ' . A-'awww , -,gb , VV . . q v Q 1, 5 , :-V V , 4-zfaxfs L -H ..,-W , Jf5?iT'+V22.-Ng-,HS QW Q A H V + - fa. , Q.. Zi-gg 1 . gag A L ' M 1,1 1, :L ., f, ., F95 .I .O k ,, M ,M . tk X Z XC .f iv if F ', Q A m 'Q ,,,L if lf' 4 Left: Quarter- back Neil Rass- mussen eluded a Bishop Amat defender during the first round of the CIF play- offs. Varsity Football Team: Front Row: Doug Showalter, Kelly Yank, Tom Lockridge, Mark Bird, Joe Sweatmon,Robert McEwan, Danny Lopez, Dennis Rooker, John Toekeshi, Mario Miranda. Row 2: Brady Lock, Scott Young, Ron Helmuth, Jeff Clark,Chuck Ring, Rick Carlson, Jim McGuffin, Rick Spanjian, Dennis Miller, Craig Clifford, Steve Erthel. Row 3: Coach John Boyle, CoachDoug Smith, Steve Smith, Rick Grewe, John Coats, T.J. Noone, Jeff Margett, Randy Cockrell, Rick McNulty, Mike Wardlow, Coach Paul Baldwin,Coach Dick Salter. Row 4: Tom Schrader, Greg Ring, Neil Rassmussen, Rusty Gregory, Jim Lucas. Ted Stiles. Van Day, Tom Hansen, Paul Tennyson, Cliff Clark. Jack Cloyd, Tom Mahr. Randy Wright, Larry Gladhart, In Coach Salter's first season as head coach of the Arcadia High School varsity football team, the Apaches completed regular season play with nine victories and no defeats. For the first time since 1963, the Apaches won the Pacific League title, undefeated in nine games. The Apaches have not had an undefeated season since 1960, the first year Coach Paul Duhart was at Arcadia High. All Pacific League quarterback, Neil Rassmussen, showed tremendous improvement over his junior year performances to pilot the varsity into CIF play. The Apaches played Bishop Amat in the first round CIF playoffs. Led by the All-American quarterback Pat l-laden, the Bishop Amat team de- feated the Apaches in an exciting contest, 35-20. Left: Jim Lucas constantly made clutch catches against Bishop Amat. Above: Quarter- back Neil Rasmussen looked for an open receiver in the game against San Gabriel. Right: Scott Young brought down Bishop Amat flanker Phil Convertino with an assist from Brady Lock. L ye -5 :J . L P-15 ., L n N '11- iiiei f ts, J 1 , X" fi V A 1 ' i lt, I 1 , , .. ff' , . ' T . ,',, fi,-. :,z:'v:2-ner yszgizzefygg 1: q.,,e34e,,e Wgpgwa gf, N-:ravi , e xv ,... ,, i f lagtll K 'vm -VK, 1: Neil Rasmussen Dennis Miller Pacific League First Team Offense Back of League San Gabriel Valley Third Team Offense CIF Third Team Pacific League First Team Offense Rusty Gregory Pacific League First Team Defense San Gabriel Valley Third Team Defense . ii ' f " I iii' gg! . .,,.. . Wea ,, 1 V' xi 1 f' . , T -ru ' ,J is .if 'f ia f f 'Y A BT , M 4 , Ui. N . . 3 I 2 Q E' in L - er 42 ai axe. g 2 :P I' W si, ,J A L f ge ,il if Q: L -a, 2 ig? 1 i is- 'ir V7 . , r .4-,Al Ensign 3 W' -r . , 4 'ga , W J. 5 ',-1 , f .age if 3 W5 Q5 , .wie .ti Z., is it , , . ,, W 'fe . X L gh A 5, 3 -Q. 5 I IH pr H J 5 'S ' Wi in I i 'L rfia 1 N 3 N in 7 ns .Ji ' .if rf Van Day Pacific League First Team Offense First Team Defense Lirieman of the League San Gabriel Valley First Team Defense CIF Third Team if Jim Lucas Pacific League First Team Defense First Team Offense San Gabriel Valley First Team Defense Third Team Kicker I Dan Lopez Pacific League First Team Defense -, T ' W i i Tilt? as -, -a r y7i1iQ52fQiaa ig., e, Ami' 1.-3 25 Q f -9,1 A i qi . fe 9 . , ,,., A HY. K B I i F. as L as , i i. iw ' i ,Ji f '5f,'Zl. re M - en A ex V r " l Doug Showalter Pacific League Second Team Offense ' .f -2? f D - im ffl . ' L ' X J L . ., LL 1 -44-. . tr:-ran 21-5. Cliff Clark Pacific League Second Team Offense Tom Lockridge Pacific League Second Team Offense SPORTS-97 , 5 E' i .,Zx 1 3 Lt, A f . 'Z ,L 4 9 J if w h ' , f f ' A' 4 - J o r ' ,1 I A431 ,f J 'lpn , L J "" QW fs f ' W M ' L il: , ' .9 1 .ly A KZ Q.- , yiq , , y 6 ,qw of , .. ., r K ,J -fARxrx lr3Q.v.gv5, m -'JA' , ,qi 'JY V 4 fy., E W L el PM it t - +A i J "1' .-'.. I J R ' .. J Junior Varsity Football: Front Row: Ken Freeman, Steve Bearcar, Jim Collett, Nick Delperdang, Larry Lar- son, Pete Eisenhart, Grant Burdick, Joe Pecoraro, Mark Clark, Dave Simonich, Mark Milosovich. ROW 2: Randy Fowler, Jeff Jebbia, Phil Meeker, Jeff Gryde, Jim Cunningham, John Gold, Ned Vessey, Wayne Mar- 'tin, Dave Pierce. Dave Zimbe., Doug Huecker, Ken Rozack. Steve Gex. ROW 3: Coach Vallie Robinson, Jim Green, Dave Weckerly, Bill Wagner, Mike Hege, Randy Cockrel, Steve Ray, John Coats, John Schumacher, Paul Tennyson, Greg Yerkes, Joe Anppenbeck, Bruce Renfrew, Dan Scott, Coach Ronald Morse. Row 4: Rod Osgood, Gary Schultz, Daryl Wessel, Cliff Montgomery, Tim Larkin. David Sandiford, Ron Baker, David VanStone, Tom Boice, John Clark, Pete Picculas, Glen Polley. I i 98-Sports Left: Dropping back to throw Larry Larson a- voided the pass rush with good protection from John Coats. vw Coach Robinson watched with some dismay. Above: Quarterback Larry Larson handed off to his running back Ken Rosak who pushed forward to pick up a few yards. Right: Place kicker Randy Cockrel tried the important point after touchdown. fi a2i5iVQi?535f1492U?59i5D?Lf'c5"if4r+E5 'r -wr-, r sw me ,. ,meg-5 Q-ifer ers w Www wg M432 ,peg Rakgargi-mazbwisfeiiirge eg, .mu ,nM,...,.,qgQ,,4,t5,5 we ar. .V . ,5. f i ga7 fii ' 9 . L AA Y JF E 1. 51 3 F- ia ---'Ml ' at Asks f .fringe at-ww. w e .i2'?Ss53gligaEffErh i,2. '5' if r 1 'it F " A , 5 ui 1 w?,2EL22'2iseei5'P?Ws,1rif I V. g trial mfs-. ,M We me -' 1rgqi5wJQ11rwaAaWsAw-xEe,ri,g2r5 . if ,.. ' L g ,MQ3Wgee.2i?g tram: gk, 5 ' s 1, 5 f ,, r , 4,251. 63 sf Q fr-2 ' ima momazrez at-:rm ff H-ft? ,ww - MM ef-fl ie b41ewerrQiemf+ ., W f- - i g K, f ,S3efiN 5 f ' if ,A w -' :Q Q fr - ,U . W . . .. M, r Q W, . Q . K of 9' Y "swag - I O i i I i 2 r Q 5 ? E Q e 5 i 1 is E 5 3 i i f E 3 Q 5 - e SPORTS-99 Bee Football P tg N I i Q i Front Row: Steve Webster, Dave Cuffia, Steve Sadoris, Jeff Sterk, Steve Holman, Joel Work, Keith Ricter, Hal Harver, Matt Feld- meth, Row Two: Coach Sweeney, Mike Lesch, Rick Orchard, Doug Stewart, Don Obradovich, Steve Smith, Mickey Ferguson, Tom Tapp, Mike Bell, Keith Muirhead, Coach Smith Row Three: Lower Right: Quarterback Jeff Sterk prepared to take this snap from Steve Smith. Right: Hard running Gary Findley took a hand off from Jeff Sterk and swept left end behind Steve Sa- doris and Don Obradovich. gg ,:!.':. .,., ...,. , Q l , X -W .lem is ,si s ,il if ii! . l . - 2-:ar I l - - if lifit .:.,,, ,-4. . Tvfril' 1, '51?g,E F t Wm' -lf."qf Y 'S Qur- an,-ry X r 'll a tif' -are - ' Art!! i, Q13 4212? .fail ei?-g.m5.,g: 3' 1 'A S at ,i-1 'Q F' E- 4 f ,,T-ijlj33v5,K if , ,A tml: Q, Wi, : 3' - if 7" Q .Riff Psi-'irwiw if Fifi ...la 5. is-S' 2 1 gg el H-rim' i Q 1,-'42 4 1 .a fiEi'.11??I' 'f ' M L- 9-PM -91+ ,.mi -: Jw 1' S r g? eiefif ' S .1 E f igaf M 5, 3 '!f'Yi ,z i igl E w if il ' will f I w li 2 5 '21 Q5 xg- if it 2,-3 i t is 2 2 J l e'5j"" V5 Eu? fi! 5 ' -N ',--2':-'vw-.sw we H al-F -s :S az' N' a t -, HJ 'fiffaiiltf ' f 1: 4 .J uf 15,61 ' ' f!.x4'f1kf.l5' 4' 2 . ef. -rf is , f. - if? 5 ia ,. w we .,-- gi nsfizawm :":3'4" ..-, E . i . g i iw et lf 3, 4. -bf.. f2 j3:..,ja" " N ' Z liliailf Gary Findley, Jim Pitcl, Dennis Mitchel, Tim Forness, Eric Le- Feuvre, Rich Jackson, Craig Roeters, Steve Ertell, Bob Mathews Row Four: Bob Cass, John Stevens, Jim Coombes, Brad Greer, Ted Sprin k, Rick LeFeuvre, Mark Mew, Mark Rouse. .. y,. . il 1 ,'Hr1 Q' Cee Football aaig, f oagi ! ltgx. Q ri i S t,r,,, Coach Fred Peritore, was not always able to con- trol his temper duringthe hard fought games, - ' ' - ff: tam -"1f,.,' I 3 , it 191 . .,. Q,-Q ,Z 33 i, ll All 1 31 ' 'ali Els' ,313 1 iff fi Qi. A 5 .t , 3 . gy taaaralaava lb f ' i f ,i l " "l'Z' : i 'E 'Q 1,25 ff: .mix " F l 1 i H , 3:53 5 "5 ti , lm SWWWM glJ any l , , .. .ill ,,, . .,.. M li A T s, 1 .,, ...R 3 ,,.1.,r t ...,. ,,r, , A ig , .,5,35,,. - , :ig Levif'-, if, Qiiiritsiizr iezggfzirl 1 fig 2 ,E Y 3:3512 aa mpeia. tvzgfi,-wt' J?" Mai. , ,ff :L it , ,..., , mt, Jf, i,j Paul Possemato barely got the ball to Scott Butler on this handoff. a . , 5 Cee Football Front Row: Cam Luman, Tom Lamp, Dave Cole, Dave Polarek, Earl Harris, Tom Ross, Don Harper, Mike Barret, Paul Pos- semato, Ron Pirolo, Bill Voden, Scott Butler, Row 2: Pat Lockridge, Jim Coulter, Tim Coleman, Scott Phillips, Frank Perini, Roy Mc- Cracken, Jetf Henderson, Tim Muirhead, Jack Hayes, Ron Fowler, Coach McKenzie. Howard Zager, John Buirley, Row 3: Coach Fred Peritore, Greg Car ter, Mark Clark, Curt Bell, Angel Gonzales, Rick Deetman, Marty Gainor, Walker Karn, Mike Shaw, Scott McKenney, Horace Sargent SPORTS-101 Above: Jay Vee, Scott Harms, exerted his strength as he passed the baseball diamond. Right Above: Greg Linn raced toward the finish line. 102-SPORTS Combined Cross Country Teams: Front Row: Grant Niederhaus, Steve Heins, Bob Gonzales, John Coots, Peter Gascoyne, Dale Ortmann. Row 2: Mark Conover, Gene Duval, Dave Jordan. Scott Harms, Mike Hoar, Chip Sundstrom, Ralph Lopez, Jeff Eidemiller, Craig Whitney, Paul Horton, Chris Barry,iJack'Head,Greg Linn. Bob Gonzales warmed up before an im- portant meet with the Arroyo Knights. F i 1 - S 'Y . ,,. B233 Q-mmf 515 6159.4 qi, N A aziml zraczecfnlzlf evQh.aie'ee5ME1M, W ,,,..W.e se, 1... W , nw. .ml ,Wa -M all ll .am News J. imlse,,.,i ,.,,.,,,ffxQ,L..-W -M. , . f1gHfw.,,.Waf, H 'Q A A s e , D. , V , . pwlw gi .f.b,?g el ,L,5f,lq ,gi ,ge K-Alun 1v,,3h?M,g,-3 ,gg H . 5 .,gu,,.,5z4.,mQ,5 . H.. infix, 31,-me We ,al - 1 '. wg, , , -, X5-f el. A ' . el, 5 A . 3 .Nev 7 M 'N ' -. ,af ff 'r T-J 79' 1 ..L we E S sa w ' -HK W 1 ,,- .W 5 Q21 fm., we iw 1 ij , Wifi. , -, 'f 'ga-5?9mf'!m-WLT xl' ' x . ' -' 1:2 1, me .3 , - 'f effm, .Q 9 la 1w'W' . " 'W' f5?f5QeAE?5L Your H ,qw 'wfl-'QMMQV .., ' mafia vi- '51 :QQ 1555+ fgfiirdfissse Ages weaggfe' ggsefiai1""lQ2e?5l2lsgQz?ll?nf! g .1 ll A M. 'gage-HdgsefQ'W V Left: Jeff Eidemiller crossed finish line well ahead of Keppel foe. Below: Gene Duval a- waited the linal score. e SPORTS-103 wh: 104-SPORTS -1--f---i i-.f,,-Q.. ,K I , ..,,.lr, tw If: i. gz- ,ie x W , .,'. Q J. ff...- Vleffffffi ffffag ' ff -2f'5wf5feQ'I!'i1"'2,'egisfif''YO':f2.a,.':.fffL.uf,f.:'iivzwis-it . .. I.. ,..,,. ,,.,, ,,,,x ,., ,.,,,,., , fir-r-f:fw--fir: 4:-if-f-'v,a,f-mf., f',,it-M .-,V ... HI.,-r.1::.':-.4 Q-Q..: we we nz .i-.,.. ,M ,,-- 1,..-:r..flg.,,,.5,j-,..g, ,..vb rmwssf,---., ., :fm ,---:wp--L if-i.f:ss .. '12.w: i .-,. , .,..f I--W., .f,.. - ew., . ...Q l F l ,, , .,,,..,,. ,.,..,,.., oi ...,, , ,..,, .,. , l.,,z!5g, 'rf 112 'T-ivilifftfEfffff,,11efff"21S:152i13755-li , 55" 557 Miss2rpg,fsffiffvi-fi 21:1 if 1 . . . nu, gg.: Q 1, L,f:ff'1' wi,-e U.. .iff -,fr ,,,1.-,f,.,. r ' f . f,.: rg mg, ms, ri ,ffl ' 1' , t i'i,f.,Ifff.:, gif ' 1 .....,w ..,f-,.. ' - ie. -1 -..fzewz W.-f.,.-,,.1 ' U., , we 11 , r ff 1.,v,t.,-n.: 1 ,, -.gf fn, .., az, lf7if"i.552i17f7l,I':? - are 1 7-ff A ,..,,,-5. ,... .,,,..t, Left: Dana Jack drove in for an easy lay- up in a pre-season game against Lake- wood. Below: Varsity Basketball Front Row: Monte Yoder, Dana Jack, Kevin Blue- mel, John Moser, Coach Vallie Robinson, Rob Mayhew, Rick Beaston, Mike Gilles. Back Row: Mark Clark, team manager, Randy Brown, Tom Maher, Frank Diemer, Steve Frier, Tom Harold, Steve Wagner, Jerry Cooper, Mark Curry, Mark Miller, team statistition. Junior Varsity Basketball 108-SPORTS Top Right: Jeff Sterk drove around the de- fender from Gladstone in their Bee game. Top Left: Casey Kinslow made a great drive to the basket against Pasa- dena, Top Middle: Brian Werderman drove past his former teammates from Pasadena. T- l Junior Varsity Basketball Team: Front Row: Steve Perkovich, Casey Kinslow, James Adoa, Uganda national basketball coach, Brian Viselli, Brian Werderman, Andy Wilhite. Row 2: Andy Secrest, Richard Lunghard, Dave Pintard, Rick Stewart, Chuck Thomas, Coach Chris Appel. Row 3: Mark Miller, Tim Larkin, Rob Russell, Steve Hill, John Schumacher, Tom Wil- hite, Tom Hansen, Cort Peterson, Ken Fietz. :U -' 4 -rl-fef"isn , 'ti'H-zflle-I-'ffffr'5:esfw-Fatisew-figs:M ,. ,G,f, N ,,,,, .lfn ., .,.,. ,. .g.x.. ,L,,.,,1JlWt, L:,,,., , -X PM +V' fel- lil if .3, ,f V, P 'gy l '2 is tw Q1 l , 2,1 K,-.,.W,Qx, ,Li 3112.3 -i-,T.mt,f3H.,,,.-lat.: ..,.1w,e we he f.Qfh5,,.Wm,..,, ,., em 1 59 ie,,wW nf,e,1fm,x,,e,,efew wt.,p,.a We ,a 11 Q,-fowcle,.,,,..1.,1r3-. ,le.gf::l:e.m ewanwwamiemmafeffigtgvlgfelifrflmexzzafgeaamwbehewwaplqzeaeeilwmfwff,-wsstil ff-Q-we eww aftlfwm elm-gf gf-3:5 fe 122511, :fi,i.-M32 , vfggg 'g'5E'g14s3?'qg11:4ftss'e ivy sfv L iq efsflbkffflf Jflirfz ff? if 25525 A,geupiff.gqgffwaifpzsil'sz1zf.zS51f,gs atfffomgi:-u.:fs,1zae Bee Basketball Bee Basketball Team: Front Row: Bob Sloan, Roger Anderson, Steve Prophet, John Holmes, Jeff Sterk. Row 2: Rick Meaglia, Mel Richter, Denny Mitchell, John Stephens, Mike Stewart. Mike Barret. Row 3: Coach Ron Morris, Rick Spanjian, Tom Masline, Ted Sprink, Paul Possemato. S PORTS-109 - Bob Kinslow made a good drive to the basket, while Kirk Bell set a screen. Cee Basketball 110-SPORTS Bob Matthews shot, while Bob Kinslow trailed the play. Cee Basketball: Front Row: Scott Freeman,John Ulmer, Bob Kinslow, Craig Winn, Brian Tiedge Back Row: James Treydte, Steve Jahnke, Bryce Corley, Steve Simon, Kirk Bell, Bob Matthews, Dale Snyder. Scott McClellan made a drive to pass two defenders in a game against San Gabriel. ea. ret,-,,1,i New-,vi -- use team: :.wieiw,.'wl: f,,le.,,ie:e5 e,eg.?e,WAt,afQ:la .ii in ,engage-'f1YQ,e,e, W it Q , 4 f K e .aw ., , N ..r M. . i. ,V 2-,J i, V9 .1 ,V . 2 . me 1 .W -. t,.'v,.-W.,-.iw Si A af, 4,,, ...,nwL,., we ,.W, 1 .Ha,.ew,.i..,Q.t.,,15i"9f. , .,..Nt. fm. . L 5 ailing? eff We K Dee Basketball Dee Basketball: Front Row: Mike Stoker, Bill Vogel, Rick Barton, Bart Halberstadt, Glen Carter, Back Row: John Blair, Jeff Henderson, Mark Hoherd, Steve Jenson, Coach Art Farr. SPORTS-111 e N34 3?-ef W. f -."' W ,gihw - N.,- qu QW . x .M Q in V . A :Q Y 5 ' -. , 3 ' b ' -'H 1 Q QQ N h A , ., 1 ,, i mi 1 A A .. V - , ",:-f' 7 'A J , ,,,,, ,, 51.-' k .V:,fb Ni in ., , " . mx my .df ,f kit' ,,i:s:.A or .ff 1 no s b- ' , Q. fa ., V ,fe ai? ea-we lt? wr it ,,-1, sie Q, , -.yi .,,., W yy e ., .W A , .,.-W., M, 'W Yi' o a Qi! its if i - ' l 4. f ..gg4-affix, 'Q A 1' .1 'mi 2' ' ff. 1 . eg. E' W K 4' is Quit Egg Far left, top: Practice was returning Letterman, Kirk Woodside, hard at work on backstroke. Far left, second: Ron Milich displayed his good forrn enroute to winning the 200 yd free- style. Far left, third: Jeff Albers gave a strong performance in the 100 yd freestyle in meet at Arcadia. Far left, fourth: David Russell ripped by at top speed to catch first place in meet against California. Left: Andy Ross helped Arcadia to a victory over San Gabriel by winningthe 100 yd butterfly. .mark .E 4 , 'Q :ac 9 rf 3 A " .ff . as 3 I? v -, ' ig Q Q Y fs' , QW gn if W Q QM 'QQ' we i ,q u .MW , ., . ,,,r,,,a,i,,,,.J,. ' , a,Mi,,f.1,,MQa.e1,,,.aa,1,.,eW 1' ,awww-' an Combined Swimming Teams: First Row: Walter Mann. Craig Whitney, Cameron Wingate. David Allen. Tim Muirhead. Bill Tan. Lance M t' . d - " ar in an Jack Head. Second Row. Jeff Albers. Andy Ross, Ron Milich, Bob McEwan. John Murphy, Gary Findl . B ' ' ' ' ' ey rian Reynolds. and Kirk Woodside. Third Row: Gary Oderkirk. Graham Williams. Don Lewis. Jon Allesso. John Ash, Eric Linnis. Tom Powell, Bruce Petter. and Coach Peterson. ,,, Q ag rf: 1 .riar pp " i is , i i i , I K K W i I h ..,, ,k.- 3 135 ,i, i,', :.Q?gzi.g , , Z i kkk. , W .r- 4,46 --,, f,13:,g" g , ? K A ,A i. ,gn . ,., , ,, . .. , 1' ig, : fi , . i 1. . ..f. Q , 'ei , rf 'Y i '.' ,, 1'31H. 3 'ii i W 3 ' 5?- ' -' . Z' UT - 1652 , ' 2'-1 ii!! rl "Az : r " " Q, ' of '.-,, ,wsiwizvizlzfn fai 1, 221 f N1 " -I h V' A r z A ' - , rx f N , ig, 'VL 'E 3 W 1' 1 'X 'ifwsif f fl? q,, A , '- w,,' 3 Q 4 ',1Q152,:- - .C ,-Q. 1- , - , W 1:,,' va., r 5' Y ,..,w..,,,, 114-SPORTS Al , 1 . 1 ,C XLEAJX N A 'Xa5,L4,y vQ,1,LMM,Lhk UXM JNJQ CQVLQW km-QQJL Wm LWLAA YNgCQ+gQgY.Lj B LMGQ Xogkjwkgg ClfQJYbC 5 hmmm M3601 ' UQYAW C5 kfgeowp AKHEV3 Ama? bqabgvgwwmugm U I S1 Wu ECL, vilurwv-f.QxJX A Cx xQ,Q,Qcz,g C-vigvvmg Qjwt,-NX 4-f56MMC3xCLfu.Q xpoovvdb x,ty,VW3? W il sw Lim: my , :sm QW SMH" , 4 1 ' 1-M sk Q S PORTS-115 124 ,Wm m,gfj'L2'i"" K V i px nut and si? Here. John Murphy found out how much of a non-contact sport water polo is, or wasn't. The 1970-71 Varsity Water Polo Team, Left to Right: Sitting: Eric Tom Linnes, Dave Russef, Graham Wiliiams. John Ash, Kirk Woodside, Coac and Stan Stead. Standing: Ron Milich, John Murphy, Greg Sarnbo, wa A5 Coach Frost drew plays on blackboard. Powell. Don Lewis, Chuck Brewer, Bruce Linneger, and h Dennis Frost. K l The 1970-71 Bee Waterpolo team: Front: Dave Allen, Tom Milich, Nally, Dwight Thompson, Chuck Knerr, Dave JOhI'lS0l'1i Walief Bill Stowell, Bruce Petter, Gary Oderkerk, Jeff Albers. The Cee Mar1r1.R0rl MIIICIT Waterpolo Team: Back: Coach Dennis Frost, Mike Rudd, Milo Mc- , 'if if .,.,, .ua-5.2 - IIIIIIIIIIEEWEWIHWWEIIIIIIIIIIIII T .5 . ., ,: -:f Sie'-V5 -N' It T .1 1. :,. .. 11 , 'W Q ,aa ...a . .. . g1.. .y--waf' .. 4 ..,. .5 . .,,,.,,3'. E Het - f .. -Arm- f if - . ,mime V 'Es 'LS , . . -. ... F girl :far -f 3 x Il 2 F i? 2 I l Q Wada. -2. 625-f?g jf ggi ,E rf -- 1,1 , 1 fl 5:25 Z., ..,, . . 19,31 . ' Hifi .V , K. 3.34, ,.,,,, V. jf, .J a .ii.r,fef, 3. 65, i i r S725 as Licgjg ,,. ,, 2 fzgrn E 2 q.,,3-H. as ha 5, s :fa wagz- L. R lflilg fig ' elf . . 2 EFL. iris if -1. Swwiaa was H f ' "W 1 'W -,. . ' Q' E' ,ll .. ,'-5 , 5 , :, fir -14' 65, i 'W zi. 65, ,gi 9 ,, ,., L Q-3 ie fit' " gg' :ff A.',siifi if-wa 1 ,,-ffgsyfz rg. 5 lk. 151: ,Y . T ..,.3.3fvw4 -3,2 Eg! 2 .. .Q-,uf 51.4 df.- fi i. a,.,:i,5 fig E sg: 2.52 - .EM Qi, . V-.-J., uv 2:3 y i .W ,Jr .32 -1' U .. Tl - if . we 513 1. 'fuirz - -- vw, 'af div? 5 .M . ... K J' fr YF, l 5: il 7' 1.1 in uf ti 1.3 . ., ,.,. . gl .- ef-, ff . 'iw L. ff We r . . ,.W.W l Z 2? at A Q E ,Zyl . . ,, -.4 if ' gl. - r ' Ag JEQEQE2-sig!-LE' i I ., ,. .,,,.., . qi:-J fp . awww 2 'Q e f H- .,sf,..1.e U: N ,, fer .1 1 5 Z 1f' gl'?:k:k.si?'+ " if. Q.: V uf. will P . ... ....ei2r Siii ' F. ll i H ' l 5 5 1 .1 iii ' sei ,,.,,,:,E-,A g fl. I" Y' r 3 if 2 T l 67 'i lik e all 1. r L fail ak? ' E.. ez.. Qgfl' 5 I l 13 52 ' Eigf 2 , iiiii W l i 5 E 4 B l Q 'K z1sf,11,,3-gf' L E ' i ,-...W W . f taffi 44 Q, z .. ? X -2- gi 3 2, 1 A, .EI'Zg:,,e1.4,- -msg 'H ff.: Q- 2 -W have 4. -if ii: , .. .,'- if Q E51 E12 z i s 'X ,Egg i 1 2311 1 i , J E "H 'ig g 1. Q if i ' Q a' rs 4 W ., - an y 1, 5.2. l I A 5:3 -'cc x - .Q 5 :Neff I ' .gl .E ..,.. , ,., ..,.,, ..,., . rr!..,.,n,-V l 1 Vi E' i' T -rr- , ,QW A-- - tis, mfg. ,., ,r 3 ii..-V fe: :lily as T 43. svn, Q ww .- , ' Gen- .i E .. f . , ,F . , .. Qu WW.! 5 , A Q. ,-'-.- 3 . i l i ggl. l ':z . .fam 'gqfhms - z Q.. ,Q:-.ISF l . , ' ,Ji 3 .:-1 f - ' 'Q iii 2. F? E313 ,gi 2333 ii Q -. if rg .gi 25 5 5 fr vi 3 E' W !- ' s T ill i f 5 g a ' iff an I ,Si E " g 'i sll 's st, , ii gi ii S itil I l 555323 it fir iii i 52 Lgg ,. .. ,r,., - 2- r 3 Let: H EQ ,,. H, . ,ik.w ,,,. , ...we ,rm M :Hr f E 5 . . 551: 3,412 at - , f ' f ' ,Gaza 4 ..,, g sw- ., . i - .N .. A iii 1 E-4.1, 2 , rm. A .gg nl gi, A . T. r L5 ' Bri? 55.3 ,qfrg .gg .... 52255 , ........,..... 2.6.24 if EJ gl W ii E il 5,5 ,El 5 Qian. 2 S i . Lkyk R45 aaa Mfr . p l if .M ,que . ... . 'Q' it .5 A . ,.., Q: 1 Staff, 'ji .aeaeeeeeaae i. T T- 11' f ..t. T 'Yi 353-S, - f . ii' in we .VVV . ,V it me A J Aix. ww' ' . ,Q . . K, .. :W u,,,vk . M . yx il .ligne my 'L " - L U ' 'ff N T . we . Ly, .Mimi I tm Hands went up as Bill Stowell hammered a shot in for B Team point, Q' Q .Mi , "7-.A . 3 or if 3 wg: 5. . M, gmfegub . ,kk .9 - . f , Y QS 5 , ' 2- l f 'qw g'q,, .V, . , 'feat K 'diff ef" " sf l-'- . .',,' ,,,"" Fi if ' it rf A .fff' f H risk. 4.4 ' 'j'.Tag. .,., if-vw! A, eyff ff e 175, " x wx J ,F 'P' Y T gQXQ aggfg Q, . V . . A ,ffl a my ef ff? l l I 118-SPORTS Varsity Wrestler Bruce Yuhasz nearly pinned his Arroyo opponent but settled fora 5-1 win. Arcadia won this match 30-17. i Varsity Wrestling: Front Row: Steve Emerson, Steve Franco Jim Behrens, Bob Gonzales, Dave Mitchell, Steve Raiken, Pat Lockridge. Row 2: T.J. Noone, John Coats, Bruce Yuhasz, Jim Bartruff, Don Obradovich, Kent Jorgeson, Coach Jim Sweeney. fifffehiffwd ' 'flfww-W:Aauefiwusas wwfiirlr1:fezfaezefw..-.orzszz V i r x isefifwfl raw we lie'we-1waw1w?f1re22J1sea:-ifeftzze'vzzieevfl-tem.gyfgmesi. ,'zmlw1,,rg,g,.3,,,, ,,L,, r, H r i L,,. eg ,,kVV,WL r H 1 Wrestling Mn, ...,,,.e1N:-:W ffm-wry,-ew ,-w' :fre-Hfi.,,,,,:f --1--mf,.,:,1 5 Aa , ,.w. AA ' I 'Q- "" R ' . ref, :"frs1meigZ' gf ' w It W: 4 Q -' ,TQ ri W A 2 .r.:rs::txw:f-ns.. f'N?."l " gf ig rfazzfgew W' ' az: 'wif J ,. A.. ' ,::i I' Ili-.il':: 43? 9315 fifllinauk 51 v ,. f 3TF:,j'g:g'QEU"'i:1yf' , at , ar,WR11ua.gW K i, New tx, Q-'ff ,Q is 1, 1-rw. M wil' Q -W r1W'Hw 1,-1 for ve, We-1-f New ww iv 11, , me Pai: l i-wf.zl1E1:Z:?'Wi?''13 F2555 Mft '197"'+:lYL 15a?"24?i N411 1235-1535, -v fr-wi ew, ,.,. 4,1,,.AgMi,q,,,,3,nL,4 i,,k,,, Jimi, N, 1,:,g. 4. wt.. lm., . ,hw V ' ' Jim Bartruff. wrestling in the 168 lb. oivision. struggled with his opponent 'giii A M L'LLg' before finally winning by a 4-O decision in match at Arcadia, Junior Varsity Wrestling: Front Row: Rick Rysell, Bruce Bohmke. Angel Gonzales. Rick Deetrnan, Ron Peters. Roy McCracken. Row 2: Hal Brown. Skip Marshall. Tom Old. Mark Rouser. Jeff Gryde. Gary Nelson, Coach Dick Salter. SPORTS-119 Varsity Baseball 120-S PORTS Neil Rasmussen a returning varsity letterman made a fine catch in a game against the Aztecs from Azusa. Varsity Baseball, Front Row: Doug Showalter, Tony Torres, Rob Hayne, Jim McGuffin, Doug Reid, David Rapp. Row Two: Phil Romani, Sonny Kruep, Steve Smith, Bob Rochetto, Rick McNulty, Chuck Ring, Rob Mayhew. Row Three: Coach Lani Exton, Mike Wardlow, Neil Rasmussen, Jim Lucas, Rick Grewe, Fred Dale. Left: Right fielder Fred Dale had to dodge an inside pitch thrown by an EI Monte pitcher. Above: Chuck Ring scored another run as he slid past the Azusa catcher into home. Rick Grew, waiting his turn to bat, watched the play. S PORTS-121 Sophomore, Junior Varsity Baseball 122-S PORTS Q J In L ,, 5 i lasyg, for Above: Kelly Yank nervously awaited his turn at bat. Right: Gary Taulbee stabbed this line drive in game atArcadia. 5 in f o ., Q fi :fx "-'," fu W. , , 5-if - ' W " , iii' V' 1 V A ' , , nie ' K ,-f, 4 ,, ' no i v - r 5 .,i., 4 1 r L f 'X if - 4 A A ..1,swQ,n.::akvZ'..z'2m.-1r'-M3?lz'xiffm,vf- 'ik ., ,. 5:44,-a,::1v:e,:f'yfv f M- f H2?.'fe52wa:3wQw f r-W1 , -, x Q .f:,,,,,,f.,w,w1 5- - ,1: "'w, . , yi " A is ,. " -5. . .' m,VL K X w w '-1 regf-fi ,,w1. r,gv fa ' r ' X .. , gsm ww - N A- wa.g ,f , .. WS' ,X A- r g x w i 3 1 N M wt- we-as ,.,:,L 1:51 55? J f-f1':?"' -4-v.L:Y' - N V- r if -mafia : S1Ef,PWw,',, Q',ii'13?f'.-22, 'X 'lil A - A- ' - , . . , ai ,V , N ' 'f y V in ' gi' if A y 1 i' , 2 - W 1, 1, ,mf li if W. ' '12 , lem. f cf ,, 1 W Mm- -y -lwia.,g:i1 'f?f" , ffl? Vsyw? , . - -Y: ,-we " X' l"o'i ' " 4i"" " ' wr if " -. -ww ' i f 31 , ai v vw M ip, , if M x 5, co E We W fr fiiil-1'o'f2TfgQfGN Mwgrg 'H Q " u, 'W Q auf' , 2 w','s,1 GTM , ,fag ,Ai ,KEWJQQ 1 Lg 35537, 5 ff 8 My in ir'-Aragewww ,ei we sh li ifiwffm arwgiiwkm r 1 'iii eylrr 2 we We nie? LQ bmi? ,i W 4 sg f 'fa' S R 5 , M r K If he Q '-hr 6 as- 7 1 , if l f fy x , 6 Q, 12 f 5 i c X W w i 3 Z fl N Y' , x-gf e . i, , emo- H, v 4 ff , r g ry, ,, . ,Q - - .wg-1 if Efffi' fm 5 i "H, A . ef-3. Vivfgzffrf 1f'3v1lffQ,zA2ww if W- 1f3.1."'1- 'l 1 ' -A ffeifjfonvi, giveyggl he-ff1'fi"-' 'gfkfrliff well' lea'-f' - 5'9i"', H.-f'v'5i 5211, N, 'A 115.-. , -HJQ 1 552ai1'gi"i'7fL Y'-fag? B' . 'f . f ' '-yivm, YQ?'l11"'iT: lid 2.?Y."f'51YLf'A59'xa9' J' x.,,,h,M .ggi ff. H f . ffjkgr I A -M-Q:-fi 'b 1 iisf? 1 wi? 5 P, 5uggo4i:+itF1 'rw -at . , Y 43, fr H, , ,-Sv-,-ww" 1' Q K'f::i.i,,j. 1 h. .2 X f , K- ,, ,xi .fgigl . - ,-Q ,-1 ' , f 4 af-,gr :y,2g,:t , meet, 5 '-Jeff: ffl? J t giygifui-.',f,l5,.'at"',5i-,wifi " so A, Wm , 'V i i A r ' Qfagrrff f Q 2 e sa4:i"yw?i'?ff if "M - "fi .' . K '3 :V ,K Z i 5 H,1g,gA, v X , ..". ' ET , ., ,EV my Wk AN, ,. ' 2 If - - H . W, ,B fl' fm . frf-ff' on f r ' 2 .1- L" -1'? " f' " " f N' ' " L 'W 13' , iii, L ,1'a,.f4,, ,l l Q A --1 f if .2 X, mf, ,, - , 1ffM,.,Y f ,, I 7 ,V n,.M.,:,+ff.,w 4: ,N , r :ie ,, 'ws i ' fel. ie,-an-nl' ,, Q. 1 11, N ' Hz? ,ff if Y- v Wwe- w I Y L I ' J 'l s "' A if1f' i4 ?ff" i, A . Q " ,, ' U M V faimf W. 1 if W A -f ' x f n ""b?v?ii525ii'i""?"tiT '--' WZ' f .1 1 ' ".'f2-rf ' 1 2, ..J,,,h W lg . 7,431 .V to., -' i l S gr. ,B :mv s W I 44, X-, -F Am,- e Top left: Dave Cole connected with a pitch and lashed a double to right field. Above: Ted Cummings was a mainstay on this year's sophomore baseball team. Left: Joel Werk put out a valiant effort but was unable to handle a wild throw. S PORTS-123 i Varsity Track . W., ., We ., , 1. . "h' mf i , ff 3 T4 "QQ . i Yi A- ., M, V, 1 f T , aft, ' 'Y i,,w,A L I 3 ' 4 asv : r 1 -1 " f - , A - 1 t " 3 -m, n A m V., wi, ,h A' LJ, h Z. 1 k i-,?' W , A , .43f3,gb,N- ,ii K, ,u ff -- 5-f " - ' s, , i - ' , b, . - - ,Q sf. , , , ffiif Q 5 n, A 3 A 5, 1. -- . 1 of 1 g, . 1 .5 , -K A i.. Ln. me A ,N f -. . i ., iff ? , . , . , A g .ga , i W K, X 2 Zggj., 2 ,jg 4? ci ik 'M' Q J-if-f- 5 ii Mfg 3 J , 'vxffi 5 T mg r Wag -- Q, MW -H 1 -f. V fi K - . ,.-A - .M " i ilu ' E' E r I V 1 . i ' sc' 1 - " Mf m. Waw---1,:,:f.'L-W . . .4 v, , i , I A :,, , 'rt 1 , . ame n 3- f tif f 42, . ' 76' , fp " i J 5 fl ,fy 1 , W, 1 , A ,M ,ii C f . -v ,. Q 1 'M is ,jf " l 'xi , 5 Q. ' T '. Q ' . ' i my " 5 - ' 'iffiflilfl --.' ,' t Lungs, Ab K -sy +2 I , .i , cw 5 M,-Q 1 by f,,.F..,,,,i . v at ' if -for Egg ' 2. ' Q ,f . ix' - em, ' iw , ,. X r ' - ' -1 -. .V is , j gg: TM . , ,,.., . - , . , , V , V ,Q y, A b,i-,.gt,1,-- 1, 'Q . ' ff- U -ww' -iw ff, ffgzaff-qrfiwf g:,:g'4w1-. gfi,,,5,,f bg, YF' 2' Ev. 4 N-'I-awai j , - 1 . 'f f VIL- or " , ,X 'sr ru' v ,. 911 ,f-17 ' '-sl," Wii. 1- J.,. , ' "f . ' f i'- ., 1i2,eL'1't -Lq,g,'Nw ' ,- . J . -Q 'ff-+ i.ir:i1 v . ., " 1 i" . 1 f J 4' 1 f , - i 'W Varsity Track Team: Front Row: Ken Freeman, Dale Ortmann, Gene Duval, Mark Bird, Russ Holliday, Brad Becnel, Torn Lockridge, John Coots. Row 2: Dennis Miller, Bob Wishart, John Eklund, Craig Clifford, Keith Bergquist, Steve Benson, Jeff Eidemiller, Joe Boyer, Jim Hansen. Row 3: Coach Kent Barney, Coach Roger Smith, Brady Lock, Chip Sundstrom. Steve Gex. Ken Rozack. Jim Gosline. Mark Montpas, Torn Sawyer, Tom Orchard, Joe Yount, Coach Doug Smith, Row 4: Jim Muhlsteln, Ed Himelhoch, John Stefanchuck, Larry Gladhart, Joe Brosius, Van Day, Gary Bouquet, Bill Jones, Steve Bates, Jett Yerkes. . E., wie U' 7 f we: Q F? wwmx . 'H' Mg. -Y - iff -f'w ' r' .,4'. inn b ,X,-1w .-sd" Far Left Coach Doug Smnth watched hus team wnth enthusu asnm Mlddle Left Tom Orchard clenched fusts to get extra dns tance rn long jump Left Dennis Muller practnced the shot put be fore a tug meet Upper Left Bob Cass completed one lap of hus wan nnng effort an the 880 early In the season Above Bob Wrshart easnly won the mule run agannst Bur roughs S PORTS-125 ifrfzfEt?it'fffff - , ' ' , fs no "' "me, I : 1 , , Q ,,A',, Q, .3.5-, 2 Y Y f' A -'il'-Q W' ' 'A 'Lflk2lQf'iQf'iQ? S f-51.31-if f ...QQ WZ W fir.-Q-f 'Y I . ilk., tif W . H , , Sf? ja in , W T , fm. w r if ,,.,, , .G 3 4 ',, b 335' re 4 T gg f f 55 ,Q A. -if T , i S -' T ,Vim 3.1, ,,- It K J A gi.. 2 A ,A 4 a ' . -A f Q" 1' .K 4 J, Q ,kia f -1. f . Q' ,Q S i 1W.af 'W r 1 We ,,,. 'f- 'T . X- W ' fi "W-" f v- ' K , f M' f Az. We Q 14, Q 3 , , L, -- 5' K g -ff-,ibqefx hifi T3 f 'S ff we ' 4 Ml, fr " A , i' T . 'Q S i yi vii. X .1 1 J iffy M . n . V ,: rev., ,T 2- T T T ' ', Q, S' I --1 '1,' 'L .. LJ" f 7 ifiY-ill."-"f 'k'-L 'f'i5fiZ"-' 'dlefezi'if11fL'.f"l-Q4"fg,szx.EifgLz'5i152T7v'gg,.j,g,4 ' if Sig., we-. ,, ' x . A 5 ' " JI fl "-. T , . '. ,' I Bee Track Team: Front Row: Doug Scott, Scott Harms, Mike Lesch, Steve Erteil, John More- hart, Eric LeFeuvre, Dave Cuffia. Row 2: Grif Williams, Jeff Jebbia, Doug Stewart, Bob Cass, Seve Webster, Gordon Smith, Chris Barry, Robi Dow. Row 3: Tom Tapp, Craig Roeters, Dave Jordan, David Gale, Ted Sprink, Greg Bird,. Mike Hoar, Bud Lortz, Tom Hogue. 126-S P ORTS Bee, Cee Track M -ag 12 V -0 . ,R Q Qi.. 4 . Wm r l ,pwifw Top Left: Mike Lesch crossed the finish line yictoriously in the 220. Above: Eric Leleuvre cleared 12 feet on this vault. Bottom Right: Fritz Maxwell displayed good form in easilyclearingthebar. Cee Track Team: Front Row: Gary Blair. John Murray. Rusty Watkins. Hal l-larver. Mike Shaw. Row 2: Scott Lisbon. Richard Smith. Jeff Sterk. Steve Heins. Mike Phillips. Joe Falabrino. Row 3: Bob Matthews. Tom Ross. Steve Dargan. Walker Kern. Doug D'Ewart. Grant Niederhaus. S PORTS-127 fl' 'Willa fail fi .1 1. , 'l'5Q'5?1" W . 2 i W 1 ., 3. .x 53" fy 5 , 'sat fmmfgfew www, H Ga 5- J: 'ie 3 , eau lg-g "f", 95353 -,hw f. .f1y..1Hi:.:.: ,. - N . , , ,, Q L ,ir ' 4' 'ww K Hf'f'M5r'7'--J ' L ,, A . B'-20 Q gpgfuwsfqwmgsfzw 1wewfy1fr mf We-,, 1 , A " W- A . Qi" ' -H 3 N Hg, My x , We K X, mf- Right: Billy Cheeks attempted to get by opponent from San Gabriel, Above:Chuck Brewer tried a free kick attempt in game with Damien. Above Right: Coach Al Manachuck viewed his team's performance early in the game. 128-SPORTS i t ,i ,, Eli QE l Iii, '5 Refi i , , ,J Q 46 ' ' ' -' . 4 .J. , . Li . is lgiiif Essays' 5. sk' l 1 res: l ag' F l N 1 1 we . i 2-V wi-.ia :- , 1 i i i n i ii , Ili , gh . i I , 3, 5 ll ,L ,l l 1 . if L w ill ii ! E35 ig iN',r I EEF as E i 'V E i ,EE i l, R l 5,1 ig E59 liiii i g 3 3 i ' 3 l gT?3'if5lr5'li 1 ' jill y gill rg fir will gi ziililf i ' i, i Wil 6232 ,i nrtJr1,amn,rr ll " ilE"'5i2 '13 -: ill- .,., 5 "-225, Es'.i",1? E v iii is is ' vgu- :1.2 ,Wir N il' gy 113 it -Q .iiz w il - i H ,-f' 5, li ' Sg, 2 , rwewkhwmweaeill ":i 5,4 ' ' , M F 'f"""" -V ,LW Soccer Junior Varsity Soccer Team, Front Row: Greg Kovacic, Jeff Taylor, Dave Johnson, Keith Dodson, Row 2: Steve Van Stone, Gary Dandanville, John Backus, Warren Downs, Jeff Hansen, Charlie Charis, Mark Peterson, John Mathews. Varsity Soccer Team: Front Row: John Diehl, Paul Waalkes, Jim Cunningham, Russ Ho. day, John Sepulveda, Tom Nelson, Row 2: Richard Smith, Brad Barron, Jose Zamorano, Torn Tapp, Neil Walter. SPORTS-129 130-S PORTS I 1 Paul Baldwin returned as varsity coach after Completing a Successful Season last year' Tom Ritter used his powerful forehand to return this shot. ..........T..,....- if ' W - ,L ,x .fi I 13, 5 i 'Y .ffsi-212 i't' H s ' A- 24 l - is A X f r ll' . Z 'i be 1 6 - 1' ev t W ' J if X In X 7 I m -ll. , . , Av , .... ...,.. 'lf-i X lt ' -NY 4:4 ffv iiill. F' 1 1 , ixzfi :ygli " 'Ti fi if , 42 t "1 4' i:::.z'x: i A ,, s ieeie i.i e4i Ai k 5 y 1 v Q t rvei t Varsity Tennis: Front Row: Bob Mc Auley, Norman Symonds, Tom Ritter, Don Fryer, Barry Cox, Row 2: Phil Hamilton, Ben Earl, Dave Beatty, Clark Berdan, Coach Paul Baldwin. not pictured: Jim Tusa ,K egg , Bob McAuley was barely able to reach this ball in match at Arcadia. Varsity Tenn is , ff Q , ,... M M-w..,M.,.,.. ,l.,,.,,. -, A ,Y,,W,,,, V WW ,K,,,N,,,?W '3 0 ' 1 . K A W 3 3 ? ' Y 'lf - 4 A M ll' f V ML M M , X www al' fa. 1 M if , , 'ff , , 315' K "L k""ff-YQ .f',e',, L My ' wwf: " Y" ' ., :ff . " - .. 5 .Q, I, '-:.fJQ fi ' , "'- Rf, Q,"f-iff sig -Z' fi: 'Q . 1 Pl '- :QQ by 1. fl a H . Je? 4-ry Fi . f 3,1 .' 3.-Af. "i.5'q?,3jYg1 -?.,'I':fi,i,?g4.wf' . qgmglpfff, Q-1134 .L ' 5,:f-if 1' ff wir' . -,.- ', -. wg.. Tis" g ,- ' ,uf Inga, ,"ir,f-,I 1 . ,...-, . Q ..1,, " . ... ,,.,5, ,,l j. will . vs .A M, f , + V xp K, .q,i.,. J--i gy V:-l, Nrf, A 2 wg f ff' iv l 1 . , - A T F f H ,R .r !.,.X,'-.1 '.' ., ie-, 3- 4 51:58 1: F -N-. N wt Magi- V ...:. x . Ai.. -- I. ia' N., ' iii' A.. tz,5a5. -L'?3:cL,5j,Z',,f, fgqggide HQ ,, .-i.,,..3,'f,':,f,- .rf,5uQ. :li-5.5gMA,,,x T3! iff- ' f-.'i'1'4 ' -. 'gli' f ' 555 f 'QYQQ' 'V ' -' 'WZ ""2' Q gig L.A.,3w,f'W - ,, fs . -.ws ., ,q,.yl.,.: ggmxv i,!"ni4:Q,',. ,ke 'Www . 1 .,.-,5 ,, ., 8.4! 5 , fi af 'y'a,E.':'I ug? ' , ' .bl -' .kg 941' f:,'m:.- ' aff:-5. 'f , '.-Q.-. ' ,K b x b ,... ,.,.4 . ,,,,,u-H , aw,- 1 N 4 MA , ,vp Mfr ay.. kg ,Q A 3 i W ,, V fy """ R ,, nr filig, . ff' W A ' 22 lfg ifif ,N E W 2 ' a-,a S PORTS- 1 31 ba.: l ff' T'-'-.. 'mi' VV .4 Witt, Tenn is i Q JA ff J r 1 ,: i X 'i K i Q .V 4 4 A, J. 1. A L .A xy . - f --i Q - Q s x' 1 ri , , ,. .i qty f 5 . , it if 1 - i V . .. ij s v 1 Y. 1, X. - u, '. Q, ,- . ,- , V 1 f, ,,.. " 3' ,V ,nf v ,' ,Xitwgj 1 1 r' ,ef J K ,H ,L Y. 1 if 1, Jl'i .J I F X S L l ' N jx xl .Y Q I il AY V! ff' Af QV , 4 A 4 :L W I KA' A 1' KX ix I, K K . r' V. v 1 T . H , f , ,WJ4 .,.k, P, F f 11' -r 1 -. pf 'nf : n 1 u ,r 1' 1.f.i, Q v ii i, is 1 K- . . , 4 t 1 . f . , . , J t x . 1 . 5' r .1 , f' wif-"Y"ff" ,. 'Ti' f i . t Q t ,fn 'L f ,' ,J ,F rf' 3 1 n V -1 x, gn 1, 1 f ', 1 - L fr .. K. , ,, if 1-:V 12 - 1, te, V ,T 'if' G4 y' 1 1 12 JH. K TH A V ' A 4 ' C. kk Z, fl.. X, , . ,. K, g ,f ,E - Q , v ' . f I 'kms 1 f 4 Q ' ig ry 1 . rf' 14 f fl ,J.:, ,X Q,-K , yn., ' V ' W 1' 'uf' 'I J, tk ' f Ak.. , . ,, V, . , must, . Viva ,H 5.4 Junior Varsit Y i- 1 L J f 1' f me z f' I + A J . ,v , l v' ,N 1 , .h ,tx , 1' 1' Q Q r in ,ij .K w. ,ff rx 'r 4 3 . ,K I. I' t v4rr .J f ri s v w 1 r Q 1 , 1 1 v f 3 9 , 1 , 1 ,Q J L K v ,. f ,S Q Q 1 r f Q1 i , kb 1 Q ' 1 1 r . 1 f ,Q J . 1 Q 4 J I . f v A L un f rf 1 A L ' ,1 I r f f 1 S . . f 4 . . , 1 X 1 f ,F J . Q v 1 1 1 wi 4 J 1 L -, 4 .Q , . . 1 J f i 1 t f A v ,- T ,1 . 3 X 1 it t , 1 W s . 1, .. , ,J,,cff. 525, . , .?.".,,g, ,Q .F 1' 'f . , 'H it Mi ' , ' 'qwf,4.k,'L1'Tff Lf. ' ' ' I 1 ' ' W K ' F .4e:,,w,it:-iw ' J 11" iff 59" ' K Q 3 iw YQ is ew K . 1 2 1 . Q -9. W ' X is V "fff'?f:-Jgf?,g- W 'Q H ?1f Wag gm- Q. 4 4 at W wg , .1 , ,M .f ,MMG 1"'x'i ' 9 p 3 ,1 1 v ,., 4 ef: ,i J A fy 5 V ' -,.: A 5' .I i t ff .?"5'M'?1-iiizifefe 7 ve?'-saw? J ,, . , J llf -"' J g , .,., t is G Cb ig, f is 5. E 2 ,KJ Si vga Ti' Junior Varsity Tennis Team: 1st Row: Casey Nicholson, Boyce Munoz, Gary Greenburg, Josh Bradbury, Steve Collett, Curt Robinson, Wright Gary. 2nd Row: Coach Bruce Bonnello. George Robinson, Tim Kaufman, Bruce Russell, John Reamond, Bill Stowell, Mike Barker. Not Shown: Steve Simond, Bob Sloan, Steve Jahnke, Dana Jack. 132 Above Far Left: Josh Bradbury returned a difficult volley. Above Left: A well executed return was hit by Dana Jack. Above: Bob Sloan was surprised by a tricky return. Above Right: Bruce Russell com- pleted a succussful serve. Right: Bill Stowell performed his excellent backhand. Q' x iq if pf. .. Y 1 . 'sxf' 1 x V ' if .fe 25 . i W e ,, f 4 ,X : a 1, X ' , ,. V-' ,519 fr 'Air - 1, pt-'J vii? Kf: . Q1 A K- f ffl ,N , ,f ,Ht-in va, rv A Q ,gs A , sf f , .f f' A. '1 ""- ' rl n 1 u ,f ,r X k f , ,, .- , Myugfjr ' 4: Q- fy X -A 3' I lx if , W A " f ,L , . ' 1':f'f1 ,1 ft 'illti X ' 1 w 1 iii .-,..55- "ir 7 K kt It f A . A Lf A -- w Q., vin W f Elk A, A . r , be Y S Q 5 ki Wt, fx :xx a rfy AQ t,:t, rift: see, ,. ,. 1 x 1 w .1 l 1 , ff. x , W rr y K 1, 1 Y H gtk Y, K tux ix, fr qxk X A? ig:-1 VVVV, z ,Mlk-x:.j6,f' big, ,W awzqxfi by s'rQewrywwl sqm YE ,. 1 V 4' f1'x'f, I , El' h:I?,'A:Y.r'3,1L:,f., Q f ,t Q , V A ' gg In 141, is Q R , K ,ggig-g'ifw if 1 V 4-.xx to klIiJ"5T1.f1ff.efj'H s ,a Yi F g 1 divide? 1 . A -1 A. I , 1 is ,kklrf I , J fieifi-Lffixy 1 l 'f nf Qi! ' 1 r fu 'tasks 'Vfffk' ' fi.JfgiVfVV,.1sww,l m21l,v.i 'ks i I 1 :V glyph VQll1,s1,X.i,fbf 'I -'11 . N L ' ' 'tl fm t' 1 A ms' fri' K fkf'V,gf,3g'Qgffhifiaffft. Nt- I-2w"KY1l',g . . . w A W sw '- if. , 4"wx'2,fxlsi'.L5 if ,Q,2:z,,t,,,,,.,,g,,,i: .ft to i, .L ,L A: A - as .A - i X -,, w +V ,ft 1 4 ,V , fffi faff-1 12: ' 5 t Z V ,Z Q A Q " of : , K r 5 - we 1- :egg .3 ..- ,- f, V ,t 22,4 1 ' ' " f V -fb' , f -f - f, .4 '- ' wmmeemmwmmemem Mpeg . Y- 5'5 " "if-fu p .V A V N rt 56:1 3 iii' ' .:'. ,I, 7 -,fc A xr 1-4.-J H . 'v..- - A. l l bmw 'Q--Q vw' ' ' "U V51 1" 9 ' S PORTS-133 Lit i s Q Golf. Left: Larry Fritz smiled as this putt dropped in the hole on the second green. Top Right: Steve Jones blasted out of bunker at SantaAnita. Varsity and Junior Varsity Golf Teams: Front Row: Coach Paul Duhart, Bruce Jenkins, Steve Jones, Larry Fritz, Bob Bray, John Holmes. Row 2: Rick Riddle, Randy Windsor, Mike Chaput, Skip Swaney, Rick Stewart, Bill Lewis, Craig Winn. SPORTS-135 . f"Q.fm5, r T in is ff . .. K 4 E N ,it .,,,,.. i,,Afm .U. . , . -, ff-iff 1339 fr- Q' S -:: rf: fa 'i?f2f.'ji'-,ffZf'f, Jf,5EJF,fi , , ,, ., ., ., WL,,. Z' kr' V i . ."' f wi ,ii '-?"i1E'f1W Z- 'Q -1241 new , . '34, if 4, if C. if if? e T CM ' V" ' :Qi Jin' n f :gi AV, .x, i if -f W azz? MQ' fr e - P ' g. , , i- Q i ' -' 4 Leslie Wells skillfully hit thetennis ball duringa match. A Girls' Tennis Team Cindy Fleischer successfully returned the ball while playing in a tennis match. Girls' Tennis Team Front Row: Tina Gary, Phyllis Cook, Malouf, Marianne Mills, Leslie Wells, Back Row: Susan Debbie Walker, Val Erich, Debbie Myers, Diana Mies, Swafford, Anne Sheffer, Cindy Fleischer, Sheila Darby, Nancy Rudolph, Middle Row: Jenny Clemons, Cathy Cut- Dana Symonds, Julie Marine, Nancy Davis, Nancy Saltzer, ter, Mona Mitchell, Mary Leper, Debbie Wesbrook, Susie Robin Diener. 136 SPORTS Girls' Volleyball Team Jerry Valentine looked on as Elin Tyler hit the volleyball. Both teams took notice of Paula Proctor when she fell during an exciting game Girls' Volleyball Team: lst Row, Elaine Bernal, Joyce Reinig, Jerry Valentine, Karen Hagger, Karen Roth. 2nd Row, Terri O'Barski, Vicki Williams, Robin Rose, Penny Guthrie, Linda Haupt, Rita Rasmussen, Janice Diehl, Mary Munill, Paula Proctor. 3rd Row, Janine Schoeltz, Jan Kusik, Debbie Phillips, Elin Tyler, Mary Webb, Dana Durham, Anita Swanson, Jenny Clemons. SPORTS-137 Girls' Synchronized Swimming Lou Ann Long, Phyllis Davenport, Sharon Lay, Julie Carter, Linda LaCorte. and Rene Jasmin, of the synchronized swimming club, practiced a routine for their snow. Shroads were officers of the synchronized swim c Girls' Synchronized Swim Club: 1st Row: Connie O'Conner, Chris Gehring, Pat Getzen, Nancy Michalak, Diana Lowrie. Cindy Starkey. Kathy Watt. Darcy Jack. Barbara Gaynor, Becky King. Holly Yarton. 2nd Row: Miss Rice, Phyllis Davenport, Rhonda Coulter, Karen Tinker, Pam Schuhmacher, Robin Parker, Lou Ann Long. lngrid Jakobsen. Shirley Rollin, Karen Williams, Julie Lawrence, Marilyn Corley. 3rd Row: Julie Carter, Joyce Milosevich, Pam Robinson, Karen Reed, Jill Overlock. Sharon Lay, Nannette Bosacki, Cindi Shroads, Lois Blacksher, Robin Lewis, Alicia Corley. Linda La Corte. 138-GI RLS' SPORTS Karen Reed, Alicia Corley, Nanette Bosacki, and Cindi ' ' lu b. Girls' Basketball Team Barbara Peck watched as Elin Tyler, Cathy Cutter, Leslie Wells and Tina Coke fought val' iantly for control of the ball. All were players on the Girls' Basketball team. Girls' Basketball Team: Front Row: Nancy Davies, Mary Munill, Lou Ann Long, Leticia Howard, Susie Malouf, Tina Coke, Dana Symonds, Joyce Reinig. 2nd Row: Wcki Williams, Melissa Lundgren, Barbara Held, Linda Haupt, Barbara Nolt, Kathi Bryant, Jerri Valentine, Leslie Wells, Penny Guthrie, 3rd Row: Paula Reeves, Kriswillits, Lori Jepsen, Elin Tyler, Jan Easton, Diana Mies, Barbara Peck, Nancy Paquin, N , l i Q Girls' Track Team Senior Anita Balding, a member of the track team, practiced the long jump for a track meet. Girls' Track Team: 1st Row: Elaine Burnol, Debbie Loos, Holly Merwin, Karen Roth, Tania Horton, Joyce Reinig, Laurie Wright, 2nd Row: Terri O'Barski, Sue Austin, Sue Lopez, Janice Diehl, Linda Stickler, Vicki Williams, Mary Lou Austin, Nancy Markling, Robin Smith. 3rd Row: Miss Goerke, Rosanne Quill, Sue Griffin, Sue Baker, Paula Reeves, Anita Balcling. Barbara Peck, Elin Tyler, Looretta Veltman, Sheri Owens, Jenny Cie' mons. Girls' Softball Team Softball team member, Missy Lundgren hit the ball with determination. Girls' Softball Team: 1st Row: Nancy Davies.Jerri Valentine, Vicki Williams, Melissa Lund- Nancy Davies, a junior, skillfully pitched the ball gren, Denny Clarke. 2nd Row: Denise Bronte, Diana Mies, Vicki Dudek, Leslie Wells, Mrs. GIRLS' S PORTS-141 Stone. W w 1 hir uf ' FW 9 1, ,QV f 'htfaf "FH NVQ 'Shy' X56 M wiki mgf3,3,,,,,w,-Q rw'--3? 5 'YQ7'i1fwc Tm M www Swmmanws, 'SE 4.4-.rg 1 . fffszgqq? .wma -.S-wx-we .niggas 1 Q - T , s ef Q, ,, . . wav. wwf .M-'fw..sZd.m :HQ f H, M W . MW' SEM Q l-xf.w'm: 'QT' Qvkqagay ,jim -W Kfmaggg, .-1fgwg..f.1,"H W.. - W 'C-'M,,M"',"4.-af-12, 6+ Q A ,sxwsfgw EW i g L, ,-AU, ei n, L K ,U 1 W .. M 5 r A lk . f f - . gj i k W Hu ng- -, M' ' 2 - Mg -w h irl ma.. ' -' ' 2 ' . gf. L ' W .Lg - 1 . , f . N -w,,5,,,wZug,wL-J -. 2-2?':f:9waqgs-giafiw, t?7E2f.S1e5a1.1P 9 43 2555634391 EQ. :kia '- ' -, Q 1 s NW -. rf I A I , my , .,-. 1.f3 K , ..,1 . .. . . .,,. W M.. . . - . ,. . .. 1 Y? 5 K - 1 ww 2: ' Q. y L H ff 6- W.. . H vbifwftiwgiy, F ,M g:f'..,,M .Sf nw ,sh QMM ,gifw A age is if J.. aw wffwick, ,,i,,LN.w:w1 6+ HQ, raw fmvgfvmgzrgu gf f,,f,,1"5 , . -. . . 1 . Q3-QQRg5w.41,QdQ.1ewr .,g - ,vs-1g5,,,...8- figfim . A E -- f ff '- . -- ffifg-EQ Q5 .wfifkiag iw f'Wfi?Q,f'5"'?Q'Z'2v. L.-we we ff 1492+-f'+Hw X .mx 'ff' gnvemiaffmi L W M 1 Ai Q Q 2 .wfnimw .A , E... 5 -1 R . Q . f - ' X ,. , - 2'-' . 1 . -. - ' E? -sig 'm-mms g 41 - ffl mf. Wa: -Y SMS- --ff 'w.1'1.'-...f . -- " Qgwwfgafsfmgd mfiggleg 1 W y 119 S- A-anim, fm 4 -2,5.L,MXQfn 441995 q .1 2 5.1 wb 1 apggmgwgamgggwgw wfmwii-i'. , 'ff . A -' , if " V 'uhiiai' ev., ??"f1, yR""5' ,, Qi. . ima?-QF,-1 fa , 'Q' ' 3..z'i3:2fi5,34':Wf1. 1' .f',,.- L -JS '1f55?lT.S ' 11' 2 ' 2 L ' F. m 35'-53. W .ji V Q Q. , :- ww . 1 ,iw 3 W . ' 43335. va rs U fee .i WWE ' 192:55 afggigfgg -922 P"i'Q!6Hf'5'?f..+ 'fxbgmpfifgf X wb ' ii ,N W1i'f"ff-Q mf E 'wfyiai f df!--GW? Q-232 4 -,Mm M 4 E 7+ Rafi ' R gg. G3 9 Q. fm? E rfb 'J L 'F , www 11. Q1 'x fwww' -Q, Q Q W w vm 255-f5fws f5if1?i5ff .w s -N7 f aw' A ' ,gif :f..., ' f'Q-We 5955 W' 9 M 'fff W E+ f ' 1+ ' . Q. K M in QS? ,,.,,, Q' - .W 13 ,mug - -- - - - wgqna- F . -.1 11-Jgv-1-"--y 4532353 'E-Qiglfigiia 5'95uE'5G 6 if 4353 W D lQN 1g .,,, E5 65:54 U fa L1 mm ammna ft 4 1- . "A, 'Q N' N-f.5...,a...,.,,'? .LW f' 'R WMQJL fffavWw,JP :Lf-EES' W -M ' : " 1 h" 7S"' ' ' ' . ,,,W,i, ... 1.,,.,,,,,,,.,6,. ,, f,.,,,,,.,,,. ,S . 3:lNW.,mA,4f,,l .QM5 5-T fqrqgiw rpgvifszu 1. A. f . H 5 V if . , Z Q Q - 3.22. . - fi -5 -' . X fg....Jff,- 1, ,QQ-Ehafgw MEQM, E V 1 W.. . MH-WL? ,si vig,-, f A - "f12fHe??'1.fMf-ww-gim-memwwf+--ew-A me rg ky- Y? n'Qfff?'2Ff-www-'f-412. :ff ' i,,,..5. ,,,5 , , ,W mat-, v 1, M, ,fqmrx cfjvil. x.,.. , ,Biff :- .: ., , , . rr? 4 N 1 f su 5, -H ' A - - ,er EMG, as gb gig. mx f-M ww - -4 JW'---3'3'w -Mfr-5'h Q -'M ei, ' 1' 5 , W A- 5 1 .. iw if ig .. A .,,, .w h gm S5515 43-EH m3i z ivgwwisig sw :Mgr-.J wwf w ,K W JK ,,.,a,Wgq,,a ,jmrfik 1v5'Q .af-p gf ,-my ,,fZQ,g W If F man 151 QQBLQJQTE 23461 ,QE A9J.j4lW,Q gb MQW L, N vdgsim ex-rx 4 Qi ,mmf ,M xa mg5?wQ 1 Er +I mx A64 K N 1 6,3-,uh 5 K? Uri' '1 nf' 5' 'f. 3 mi Jigw xg? gig' sl 3a qwg52g.5i5f zr1 gli fi? vpwg 2- mf Mfg www 1: AWE LA? .mm b ,,1!Eg6.+. x aww. is q uiz? 4 3, . , .J ' .p...... ' L: f - - W 1. , Ai'2wm.,1-Fi S- Fila ,.S'..!,, .. .xa?fbf-.1, m,i1ff..-Sz?Mr?-Z-Eiga. ..,,ffT2-1 .1..ma..uq:mf?T1.w. wkgw-'?-1391?-i?e1Q3:a2!e2gW w YE U aw.-ww.. ffam u - Q 1.2m-E f.. W .-www. f--M ,Qw21'-ff....f1..f-ifw-2 .f FP-M -:fb 'fr -M Q ff f A ex QM- al 339 6 auf ' EE? M559-3 af ss S-1 W 'Elia M iw u iwww 'WY .Q vm- V my ' imwd Qw+J12w-ivrmwqi w'5'fF3'W-5 9 uk f f utglf ' W Hg, Q ff img - ' . . , .:. ' ,z '. Q gig-.TZ?1 J? ,F A - :X E li fa? , , i ' m lm-,h A, 5525+ wnRWq3WE5 W3 -M ww' +53 ,525 W K Wfli A. 'N dw M ' if 4 gzlwggr w21'?+'f-Wi' JQJQM? mfg 142 T wg ,sw ., L ,Q , wzm,aZ.f?,,m,.gAfg, Q., ,,gfg?.iE?', fwiii W? Sw , U. 'T-'fe N '4 H 1 'W " mm 1 ' 1 .ll 'f 4. -Q A , - Q f ., .- ,, . 25 sp: 5 Tr-'fl K '1 1 'F ' 1 .1 , ' 1 . gf gg - . '- f l.lT3Z'A . Q . 93 X. K- f 1 W - . 1 - - Q- .f L, . MM W If 5. we Q . .. M5515 21 I A Wk' 2 rw me at M1 if F-gn-gawk mb? ,Wq,,w-.W ,La ASL WJ, My fxwfgnvi ka Q -N1 ,Qing Q gn WWE H555 QGWG, 3- Q j, . xgQF,5 Q. V imgfmigm .. M . , ' G? CJ ,Q , 1 im a is Q 3 , JQXV -. Him zgslkuqgzlif IM W .gm kgqwsiggigggt., . , , .g5,,.g5z,fEigedgqk , QQ na, , .w ma . . . mg. ,mm,,M.. Mew..f.f...w+,...f2H,.i,fE.-- -----'-+..f,LLw-wrquf-F22-EZVQZ ff u -wif'-EW www, wwf and HQ , . wg C, E Q SEE Q 2 HM- uw g if W iw ,mf-?ff?s , Qgggxpgg -il' , Q. f .T 3A 5 'E W tau . :Q .ma xy, . Qn1fg,Qfi,,.,,-m,, W. ,P .M gwggia as 1 2 3.45 E .xg . - N' PM-4?-1 'F 1 " ' 5 ' - 1-g f "-- - .. -- s w f . -- si -5, sggggnis aww V JZ as L, KS F KS xi imwqwgggxmh Q spa? ,Vg 2 F .L-wa 1 -.-1 nm + n '- . 'rfff' fy- -57 '. -if nr' E Q 5 HWMH Q-,1i3,g,3.Yj1'-ii-5,5-5 f 5' li f .I wiki f 1, 5' 55555, if-g5,,Q9gu 33,1 sf B :jr nga! H 9 F2?3'g?,. .. lswmS,.Hqi,S,i . ,. mmgmf--i?' 1 .W .. Q Q em - 3355 55 . J, A . H . L mu? 5,3 Mfg, i,m,,,,..e-.nw-2 .5 Q.. vm 1, 564- C 'ZF fy ...fa Wffz 'ifiififs .eww , m-if? -ff aw ,f ev WSG 59. '25, NiN'l:sfsfwf+ ,Via -'34 aakpgfxfgw 9 '-S" ' M H 5 aware... g fm M.l+-W ,, -F "iff 'H 42. H3 . ' A R 'J new - ' ik. ' . X 1 - ' P J 'f .- " "' ' ' ' ..'- -iw N5 2 N 5 ' ,, .uLQ,..W,+1, hu a 2-we iff-E -iw wa g L ,Gm Riagg, -XA' .- 1 I N. .Y 1 . , ,. M1+wgw,V9hTj Egvwg-Fr. M19-Hxrhf qw FEW ,,. 'A .5.. 'aff-r ' ff ' 3 , L w. wif- ' shams? 'Q ,rS+Qxg,3'N f9i4i'QF uf N 32,5 .fry 2 f.-Pf. EH' 1 A my M E.. 5, N: ,f M vm, . 5 v ' W ' H2121 F32 5 2 " 13 ' 4 L " W M- W"- 1+ 3 iw fi' T535 .22 M51 N mf W EEE .af f . Q fi -3 yn mm w JS' fl,-I 9 B Z Us 'X Q S'-5 5 K Q il" my S 5 1 T E . r ,twist Pl, L q ' ff : .f 'fri' S flgiifi- W 1 X' A 3 L ' 4" ' ma- 1 'ff --Ss? mi J i Q ggi 4 Nl 5 12: if ,gh ,gy 3?-Egg: Q -4, M if , gm 218 553 ' ' f M 7 153- ' ,H. V . . ' , K .. ,Q A Q . fm.. nf- RTF' . iaix lf ? aa? , , ., . , w..qg,.a f'.,gj5J P w.4zLmJaif-Gagggxigzxg Q53 .,,1:.W15,f.i 4 W-Mi.f,f Q f A-p. .m K, ,gg 2,5 ,aw i lx' T ' 1 ,, A F A ff , 4222- 155321 -fu-ga.-3 : ,L ' " W' V V 1. if '-135, Q- 932- - E. 4 ,snip 'W 'L 925'-SY M' 1 X- '1 1 , m s. I L 2 - .1 K . A: RB: fag-.L,,,3,5 ' gfw kwugsiwyxgkl ,L 'S - - -:e f - QXWQEEH :ff .1 s Q .Q ' Q',,:,,,x EL ee v- H1155 ,Lake man wig X f,,,gf5?QaQ'g'E-'i .535 . if - 3 'WW m m g y A - E fi ' " 1 .- P gi ve H. 4 .,- ,f-.,,w . .EES--fam.:z.mf-igggtig -rw- T f wk y 1 H-fgx-1 , tw 5- aw, 1-1 JU: 1 is L-mm 1 Q ,K 5 grwefrwv .. e1 , Q ,. . E .Q AH W M35 -.'. P. .. WSSQFS'S9SsE"??5i4Yw2 - ' ' ' www?--f' ns A 1 ' ' ,, x. .1-XE.-. ...m 22 4 ...1..:.z:x V,,.V, U.. .. x., . S1334 , 2.gm--SJW?-wm,Qz.,u.,...,....Af W., wasg..5?'f:sfqE-meww--S-11J1W--H-W1-vxf-PA-HMM -+1 -S5353-,.-.A - 2' W A 1- 4 A Sig? E " ' 4 .a'-' 5 11:5 w i ' aff. 'Q E if E 1-- 3 -. s ,N Qggk gengaaxs HH 1 I 'ETS ., it .. 'Z . .L 'M-Eu agagSgM3.51:, -4325555 -.5985 2 EQ' 2-A.-W fw',Sg.?1,shM,-Q . MM W, 1,2 22 r4y1M,f wt ,M 5 Q: 1 an + . N5 F45 W, .Q at E iw? K5 af' s 5 3? D S 2 : airy gag 5385? Q .. , - 1 - , . 1 - 1 aswzazw, W,,-W QA A ' W ':W""' 1-"1-L" as , W -,gi Qmgiwgg .ggggjgfgaggaa Wgagiwgwfwaagi- I . Q 'lv wojw .M 1 Q-Aww-Q M525-T M, L, K5 Em-mv gg-,EU wiv gg fgggg.-L, -1. 4 r Aw f-am sr mmmmsw Q55 -1 in X-'MQW Y' " " 9, ffm LH?-if is-' gf-E9En"S Qi. . iam 2fi1'W'?i23gr 'ff Vw-f' X ww kw-f'+ f??J'rdvdF"'Tf-11? '9:j'1'w?- -. W- ,Q - . 5 . ,.H. . mg, ...W Mm., F 3, , AM, .Mi . . X Aga, A , , , W... ,H ,, - , , Mm 1 . .. . S f ,--. f -. - . Q ff. .W 4 v Sf '2' , If fm . We ,. 'Q 1 Ha ,gg gan., . , M Q. 5 ,, N Qgfi., fi , Ja i w f . M , . Q M, M ?n'imi,, I ik. Qzgwwy wigs .. W U. Q ,Q , 'E Q, if . ,gm f A X Q fi ff .2 mix Affiiggf 51 'K F" fu Q. ,Jan we 1 ?P s ,? W y, Q Q 3 S MQW 41' sg 9 EE? LY 1 A dziiwv 553'H'5jZ F 2, nf SE aa iw' bww? U W ' i 5 2 A Q X " MQW gn 5 W 5 b ni E mg M5 jig? my is iw: rg, 355.32 Q, z S52 ann xx PRA Q55 r X I ,gag jr -r icy x ,ff ,., 55.5.9 52 mg A B 4,k 5 Q3 , 1, x W -f wp i A Q -3 Q ig , 1 1 Egg E Em Eglifqgng dai. i JW . + ,Q 3 Z M Fifi HH H Er L K fda 'PHFQXM gJ,N.53'4 ag ' f' v rsr' gr 1,5 214 4 X, ?,E?g 5?533+,,is rp I 1 5555, E WWE- L , W5 ., 'q in ,5 n Y f :M QU.. N .W M5 Q- ,fgwj 5. reggae E35 ' E ' Q5 25 ,3 51323 K4 4 y A R 2 xx, , Q w K M mwwqgige g44?n5'a5 'E Rfgefqwxgi Liirgqgkzfv SEM g,3wE.,'i,' JA was :rdf X, wifi Wish? Lfmmgwxg 4,2 2 3 Nagin 1, w . ig iq? : k ing ,gh gigs gi 5? vi' VX? N R55 Rift QUE nga, Irv Six P- zmg D-Egygfasffkf vQRiMvQMiviandf ia Q kglbpz 2 .,9y,gM 1.m t, 45553 as 5.6 Wei? 4343, Qwmsgx up Qiggqixmfg N 2 Q9 Q UW 51 gt-Hgamg 'QSZJQBQ 15 Q we f5?it.g"M.a 'fm Qs , agf hveg 55 5353. ,525 i s '55 21. gay if gl my QE 39-5 if QQ 1 , fi S W 5 - E R , ixfg 1:5155 9 Q sa fwfr?-'Q-3,,,1i in I 1 fp 1 54. 1-4 ,ga Q 4, 1' rz,5v1QE ff ig ga gp-wig-an Qaida? 33 'WC H. -EC rfgfdi fm a 3 29115222 QEiv9?gff5 A152 5 Q' H 53,24 ,QZ1:'.,i! 3 ,E Ex 6:2535 5659 bi J' was -HW rg, aim 5 EL ' 15' F fa W SZ K 1 95 2- S4 if, -N5 3, 5 X Hit 33? lv gg gg? gy mf W L A 'AW Ji ,Sq 'ggm ,a 'S g 'Q QQ, me 5 3 4 if sg ig' xkwggyik ff , Q wi'F'B,P"5"q,7s?',dy 22 " 242. se gud Q EZQWE ak K 5' E A-Q QW? ,ki as 'S' is ggi A xii gsjfmmy fig rr :ia vi? 'W :K 15'-A5311 "H R -yi infra ev 5 ga K gg vw My FIM S2613 e sf' i +5-,af gg 1 3 235 Q. 435 T 1 11 32 S Q il Mask' Jgkelm gagwggffigizflg f? 'PV W if 1 Wi HQ M". Q 3 JU- was girQX?f?b? 3 4Ei5?G1Zg Q 45 Qwgwms E 35? viii in U ',-fm aj' ik Es 3 QL Q Q FEMS BE ESPN mr? we vi Uv N-Rajiv -ma R fn gig + 5 5 X316 .Q Hg? Q wi-+ 334546533 W Q, fu if ,Q Lge GQ ,-!',3'Q':'i2gE Q, 2355? 3 5 ma, ,rn L , , 3+ -1 , -la, :Mg 1, 5 ,f 4 1 N . 5, 5.. 5 J n 1 5 as S1 an-f milieu F1 FE !iei Ekm? g g gW F' Qdgggggw EE' isa? iii! 5 is :X LW , nj? Q LII, 2, 23.339 E542 ? q'??53QmEi5e!.x W?-3 ii' Y 9 Exefggmmr id wig Ei i E iga? . - H A , n UL K n ' "f H -EW is 535 - aj f , w 3 H 1 Fl- 22 Qi.. If-M KW W fm W if fe H- W --i 1 - -N ww .- ' m ff:-45 1-H fi if PH E- . ' 2 1 ' bgggwsg ng? E MEF 15, Zu! iv WEA, ew- if W L NNN V 1 Inf A4 lbw Pm , W Bm Q f r5 wwe- F 1 gi g N. I 1516, J' if mf? if mg ,M H LMP U,-fk 5 5L,1g' ,i1w g :fi cm A w ' if 3 'Sam k.-2 f Sf.. sh 2-Wh fm f- . -' -if Q - M M SQSEFE v Q . 1 + K, fs. 1- x E JZ Ea 1 N 1 aa? SN EA ng V if + A Swgmivll figs wg 'fix Pi, " any Hz 2 me gan Yagi A59 ik 53 6:2 mfffg fix 1 0,051 35 15 .dwg WNW V? 5 -' 3 Q Q I .F P' ,N I, m sf H LQ-'f V iz 4 fig WJ 2 fggfczgg GZ EM "fr M 133205 L EE! 6+ .gjE 'QE!.1'f' 1 . 2 4 M Y f fm H- ah P' gi ff H U5 Q 912 JN A 351 ff 3 .fs-JAM .uf . W wa MA 'mm . ,ip M., y .5 U E -B , Q 23553 E E QB is M35 5 gg fr' g f may M- V H ff? 2213? 345 I Umfmfmifsi W gg M3 GEM 2522. ' A '3Vl.?3-if J 2 E F? SQ Eiga mgvffa N ff .5 H if .f 4: if -1 ...ff fd. 1 1. .W-f-..w wif... 5:15 .. -2 W if-. 2. 3 Ev 'Q ,Q I WE 15 , ...J Ei?-fd N ,Q L, 'Q , Q1 F1 :Q 4 gig WWW? an fp New 52 Ni- -P , 3 -Q Q . glffh i 5 'H1 2 5' gba! gg 'Q M EXW? LEW-:1+l . agggg ji Q Haig J g QS 2 wg- gf QW ez meg4vEYmz .NELK dgiffqr QSEEQQEQH mdmvfgqseh Q 1.55 Eg? x I L31 Q Q35 H 4' V A 95:5 uh P F2 -F9 "2 Q52-5 5 6 'L jj .L if ,SJ ef 2 N i ef K-1 ' 35- +1 ' ,fl 5, 1 9 Ed A 1 N -5592 PM -wi J... Ms- W .saw -New -f 'gf Hes.. .a wkw - .Q F by Eng, ffm? we f my QSLMQQGE' npiiw-4 Wag? 'ZW Q' .QW nt .3 Nami "?3'i,:glgFfi 21 QQQW. 5l2'fiiW?5g?r,q,5?- ,gg MS rg 3 Q i 2. 4 if 5 2, Qin 3 .QE-Q f 1559 -1 .ff Q-W di- Q- -M , -.2 -1 , f. W --2 .aw -Q -2 .f-Q f W- 5 Yqg sig fgi? 2 -21- N X., -2.13 . 29. -aww .1 502 M .ggi Q 5 mg Q. W 5 M-'ff 'WY an mg, A f me w, , 4 QQ . fi .2 ? in :fa yn w EQ r 25 li K5 A R., tiiiiggwiqgiagg 9 f wx M 5331.5 , Md K T: 559.25 Sv 2, Q MQ Q Gigi- -H E Ein iflzaw Ei mggigigg N1 A 3 ,WMA ,145 1 . Haifa .Q S M' x v E 'J I , mfg' W1 QW. Q.. --.iifwi-gm H M 1 We .,.. Q .M ae-fs sw QQVEZQ E 'H ,ww -gf 'E if 1b,,BhM N' N 1 Qmzsiff 1,Q1If'4 :RA ISHN J x Haw H, 5, H ARMA ,N ga 55, gagnggggg H gh Q ' E Ti' iii. Q43 we 3 fv 55 kg 552 5 hi Q X .JM A L wx' y A Q 5 25 Nj? 2 fd Qqsf Q A is was if E 4 mn -5 BBB 'ggi K' ,iw 53 gk E 'K' 1 " i W? f . w Q f A, ' s af Jrfw '5 vi A xg' gg gk J Q 55 E gf, Dfw, 5- Ev .fr M 5 M . KES if-M 2. L ... J. A .J .L .f Ml A 6 W' P f 2 E3 f sa'Esii2F?Q E , X 'a m x 1 K Y av ' X -vs I 4 a K , r 5 3 'SQ EG 3' Q Q Eiga? ww J QE fig- E? Yiwu D, if E T 1 QMQHWM W egg? v13"f4? 2 k ' Egiimivb QP W 583 A3' Q 1 , , V336 an 6 6 5,2 F? ,Rm xi EVE? an R 3722-A-Ziggy-' I M Jn NY Z, Q gs S Q ig Q mx SE in V 1551 5 V AL 555351 2 5-xv 3 5 J'1-Egg LW me gg B 5 ,r , " 1.23 'EMM WWE?-Q " 343+ W5 x H S5 25" N fi' Hgi- wif 3 R2 '-gg ww 3355? N522 Q ga if -flu ids . gp- M5 We 'fp ' .wa ff L G fi 55 W -A-'ff M- Q J' 52 H.-22 M62 M 'wf'Qf"5g'l1-.g52'5f 5 ' if rf., 1 ,EQ U, A, Sf. 1 qu" 5,- Wag F wr' Ziff Fam Y J is Q-3 HH' 5- if 5 Eg Q W ff- ,153 -if '. F' ? SF W ,E 34 Q' 253.5213 - 2 Xfjwl ,Q f, 2 A W F Sf Q4 ...iff 155 , 4 ' 556 , "1 ge ne , figs I. SEP? Q, 'EE-Za W3 Q S, ka WQ QEW rgwafggifis' 5 sw 33' ' H f E ng 5. mswa FT W W T affix gf? 9Qg?'?.,-ga, M '51 2555 ' 'Ea ,, -wg' ' 2- QQ um ,QW q Him, 156 HH. 1 aw W Q ,, Q ,. 5 ,J in lgfaifiaik ,H 1 M 1 A 2 5 , .FF am? If J: H .i e mggggfwsaigsi ml i if Hgh wgxgigm E ga mZ:r'5,?,iz1,-figtqsrg E 'A QM , 4 -1 1 Q xiii: use il BE W ig xl il 5 wijlisils fi gigii ljl wan Z 3? E225 'ru iw f 5 , ,Q ,W if 5,45 f Shag- f SQ, im v . 3 ,B + 1 we .4 -1? ,- fwwgw-kwfmwmwq .w MlZwWWW?MWQfwWW5 E f. fr 1 fl- mg. W H -.Q fb MXQEKAMW sg W L -',, i E -X f 1- , . sr , fa .f e Q 5152. Jw, px sg, H 4 V ' Us 2 512335-.Q S meg Q ,g'f' j3 wg, 2 3,3 i QE Ml -2 ,M is fs ! ff YFEVEQQ: X 1- Q ri g L, we rf. Ag? x ggggfiirjg L! A M if 5 54 ix 5 .2 Q 3 XE 1-1, if S 1 u Q U 5 H Q M iw gan w T E si if Q , is E232 gg L , X N .1 A xn ' I J H? 2 Www 9 Ugg W5 M ae? M, 2' 5 -if S img mu E f f-. 5.F fm ? 4 2 U 1 35- 55. ,Zu A . an E? is RQ 9 ' xii H - new ' wiv ' m J9giQiZ www :Qb :sfiZi.gw.mQ ,S wf'EgfEQ::,f.'l'i"'f Ream " f may Id -S-Ef113' wgfkivgigw M 3- ,1 'H V YY ,- 1. a : L4 44 ff 'TE Alisa ,Esau g fx 'S :ry fa 'W 5 l , mis g a xgff 'QR Eg o. 2 .mf Q L ' H' ' E , , , X ,Q F'f"'+', u P391 xg, . ' I-v . nan: M C : r. - -- M 1 ,455 -S ,4- .. . ,EL -E , ,,,- nh M, .A Q 3 - H ,giw Ng... ,Q irfgA.,.T,,2fy'-, ,.m Q .,-.,,?Q - , :, . . Q A, , ,f . :S ,,.yqK, . L g .: .qu M. . . y dmv R.. . S 1, ASQ. 4, - Yagi .4 12- , . 1 -- , ' 'Q f A wi ev v. . . 'Fi sgiizwg . mx 2-.2331 .. . g ym MW A -,, MMQQ , 5,511-. . 14 .,f1,q,g1 f - x 'fi' Sh 'gMfszf+a . ' ,- fs.mS.EyE ' 2. v'-v i ' ' EW 'Vie'-5. J ff"x5Qfi21 A f"1V ' awww ' f' FiFE'l'11 ' HSS ' gm, Wi .352 -fmigsi.., , 2 vb . 5. N 3, 5 -HPS "3 1 mnwfa V "W .ggi , N 2, . K - . -, we eh . , fy ..,5 , .M .,,g Q. . , Q , , - 1- A -mf -G HBH. . r--- 2-1 'sg .-M.. . : Q ., H M ,pdf L, B. W, ., gr .-A -252 fggg nfifgfifs' .2-. - ga. -, . e n. , iw J M , , mf W J , 6 , ,,m.1Q5,- , gg D A 122'-,Q A- M ,E'5,, A A fs 1- 5 if-5515. ' r 1 Sf- - - -zf 1 S w 33 HHH L ..x.,,, W W ,, .. 1. W, ,,,,l . ,: lt, 5 A , . K i b V JA I ,,,, :Mga,,,,,x, ,fl-ig. -m.-aug 1- wp-mqfygm . W. 11 LW .. 12. A, H, . mfzlawd 1-W ff --'K Q 411-1 -ff -vz:-" 5-E 2 ' 5 1, -rw Vwgugw gi , ga Emu I , I I QW, HE 4 , 3 nf.: z .:..,. .A , K ,. 5, mg, A .. MV., , gy ' . A.-. .:.. 4: '-if Qmgyiigi- my ww A., , w x. pigwf... 9, ,- . K. 1,335.55 1 A? f-.2 25 ' 75553532 vi .xl . . M, .E L qggagsy 2- in ,R , ,Swag X W " 1 1 95 I I . . NV M N ., , W SH, :diff -I ,. VR in-fs , Q-, H Q fs, sae! , ru- V W. 'f ,, fg1:.22 'iq' 5555 22' nh . f,,,f 5 Q, E3 'S . QLQ LQEQ ,df , . Ag- 'aw -, , f ' ,, . M , f Seizsgsi f sr W - . W B A . --' . , gym -' - z 1 , ig K .age , , - ig ,- -2.'f.SA we " 43 w if" Q - , 1, ff- -. .- m'Y'f. -' Ig' 1 -N T' -P' P - Egg?-'i?f '. 32Ai5 5 ,, S. 553 ' IW' Q Af S- 1 , f2?5, - - 11' ' ' ,., -P. 215- EI A A5731 2' 51515-1 V l'EQf?-93'-3-ig,,E55EW'TQ -'fi -S? " - . , '45-.1 - 7, 13 ,E 'L 1 w i FP W 31 3- mfg gf . -fSa2mf-gigkawsizzf .,.,:mEu, ,Ka ,H -5,2 ,Qs . vp -. ,f ., W ml' ' 2' .vp 99. L I -1, -- naw w w .- ' ,W , f ff 552:- : ' -. -S55 A Y- ,F -- ks 295, Q-, .mggnmai ., 2F-3,-w mgaggavgkm . A .pafagggiav H.:g.m4g,-Q4 ?12'i'5'w1- - A . fmwu ,, , Q W um gm Q...-E,' .,.wf Q-3 if E2 g . af. M' --ww -sf . - W'f""QH-- N A 5 . ' 'gifs L a - gKQ ggfQ5wEmQn.w 15.532-. wwsawlf Wy .. az .. . - ' WRT 21425. u .. S . , Al.. - , gg i-Q -yrgzh .W SfFfi'z.W.' ' gig Ei-"i6gf5H'iefP2Qr.-iam -'-, - . . Rf A g , 4 .Q . EH , g, iii? g '- 1 Y.-T 2 -f " W :wa .31-gs ' Em' pam' :Q S . 7 ' R 'F M ig K 1 . H- im - . 3. 5 - -., ' UQ? .Q W - . Qi an' 2 - - -. - we W-. -Fmmimi, , '- , . i - fa-ff' - ' ':"'f'f' w-: + WLS-:L f iwafif y y! , . Q ,A - 6 ., --- . , . .H J Q. 2, ' 1 .55 ' L.. . Q- ' 'MER A W H f wmsafw 22-wi., 1. 1 EW- -is-EQQSM Q 2?5Qmw'5x--S2-Lg. 4.-qgm, Qsrp' '35,2Hf.57Mf -.SEQ 9' .1seHf-2, 2:Wafsff2fzE!31vfS'T H-wwgllwnrwlfifgfig E .- H - -' ' A2553-"' - -Q5 41. . - - 'I . ww item - fb- ew' n f ' ,fly ,A A , REE,-Q .W,g,.,,..9.la.gggg,m,gfsfgf,2E55,,fL?321+zFQQRIQQQ, H1,315EfifsmazjyqLr,Eeoiz:fE::..sf.w-adam- '-sf-"!s's?Eef1fw2w1f...-G2--f-ff!-2L"wH24551..,wQg.wfwwwwi WW-' W- 2 . -. .-..,' H+-ff .. -UM 5 956. .f as-95-2 '. - "ef-232 -- Y- .- . W wh . -- a . .wwf wwagwg . QQHW -f ff WWDQHQ Q-H4 .rwmfefifafq-:WS an S gk. - a Q- 2 wash -J fav-'magma ., -aw ': - --1 . it K. -1, g .'iq,i . m',.f?f-24nQJ'250'f?fys'-- 5 uf '- .2 - W :QQ Q. . my .512 -.gin f. '::v-G... wid. - --3w??2pf .ff ff fn 5 M, 4, W , W Z: 1 Z ig!! dm, L3Qw1Wg,gggMa5ggg,eLwQ1?--2,3-..,gf539g1gaasSw wif? HSwi-ezH3af?sHQ:Qszyfgifgggagqzfwgademwi-+ .f-:F Axe.-wwwazmzfgaw-waesewiagw. :fu 22353 - .4 W - Q, 111'47?J',.i1f1 bf: wa na 9 M5-XE m ,N?.,w582ig,I,w,5gQigwgs3,W,,Wx?iZ,,ggby::13.MgQ',,,gffw35.- 1 .W -wm'5?a:eegQsf1pggse .Q ERR , . , ,5.,.q 1- ,. Y ip -M..-QW -- -vs M? -1 sit, ' ,W ,EM mg , , -- -'sie- + 5'f'w?S- :fr mm -- 'mv-sg. . Y. H 'jiQ.'f:.-:M . -. H- , K - ii- Q' - . . ., . 'W .,smf,,L,+.. , -A . ' U , in -.. M59 1- W . 1' f BW T1 F55 -1: 'P' E W. Lg . 5. ,.g g:.:,Qf E. 3 5 E YF Q -,L e 3 1. f 1 1971 Gold Seal G d U LEE ANDERSON MICHAEL BARTHELOMY ROBERT BONHAM ELLEN BOSL TOM BRALLEY MICHAEL BURCH PATRICIA BURCH BYRON CANIBELL NIKKI CAVALIER DEBBI CHINN DIANE DOMENICO EUGENE DUVAL CATHERINE FLETCHER BARBARA GAYNOR CONRAD GIEDT RONDI HILLERY REBECCA KING 44 DAVID BEATTY CLARKE BERDAN DEBBY BERG KAREN BOHMKE inn iris -ww- WEEE iw ,114 I IEEI 5 g VL J, , ,V - gf BETH LEROY KIM LUMAN MARNIE MAC DONALD DENIS MAGOFFIN ROSALIE MANDALA LESLIE MARINE LANCE MARTIN LEE MEYERS MARC MICOZZI LINDA MINKLEY DIANNE PECK MONICA RIORDAN NANCY SALTZER JANI NE SCHOELZ VICKI SCHULTZ SUSAN SCHULZ SHERRIE SELL PAULA SHELLEY JUDY SHROADS RICHARD SIMMONS STAN STEAD NORMAN SYMONDS NANCY TANKERSLEY KATHY THOMAS JOHN TOKESHI JAMES TUSA ELIN TYLER JENNIFER WATERHOUSE ALLAN WEBER LINDA WILLIAMS 4 I SENIUR CLASS OFFICERS i a C, , so Q, 52 2 .L . af. A 515' Far Left: Seated were Dave Rus- sell, President, and Lee Ander- son, Vice- President. Standing are April Mosbach, Treasurer: Janet Jamison, Corresponding Secre- tary. and Keri Slingluff, Record- ing Secretary. Pictured at Left: Senior Class Officers enjoyed an old fashioned" day at the Los Angeles County Arboretum. Right: Lady officers took a moment to poise for a traditional family portrait. SENIORS 147 STEVEN ADAMS GARY ADEN GLENN ALLEN MARILYN ALWARD ANKER ANDERSON LEE ANDERSON PAMELA ANDERSON LOUIS ANTON RICK ARMSTRONG CYNTHIA ARNOLD STEVEN AROBIO LAURENCE ARTHUR MELINDA ATKINSON GAIL BACH KAREN BAIRD ANITA BALDING SUSAN BANNS JANE BARBER STANLEY BARCHAN JONATHAN BARNER JOHN BARNES BRADLEY BARRON JAMES BARRY MICHAEL BARTHELEMY JA NET BARTO LO 148-SENIORS if 5 A 'T If. JOSEPHINE BARTOLO JAMES BARTRUFF RICHARD BEASTON DAVID BEATTY JO ANNE BEHR JOHN BEHRENS ANGELA BELLASIS Enjoying a heady lunch was Cheerleader Neil Walters and his Flag Girl companions who supported our prize-winning band this past season. 3, 'f"'3i "V NANCY BENKULA CLARKE BERDAN DEBORAH BERG JANE BERGEN JANET BERGER KEITH BERQUIST LIANNE BERGSTROIVI GARY BESINQUE DALE BIBLE MELODY BILECKI SENIORS-149 MARK BIRD PHILIP BIRD GLENN BIRDWELL CYNTHIA BLACK MARLA BLACK CATHERINE B LACKWELL LINDA BLAIR KURT BLANTON JEFF BLUM KAREN BOHMKE THOMAS BOICE TERESA BOLEY BRUCE BOLONESI PETER BOND ROBERT BONHAM DON BOOBYER JOANNE BORAN 150-SENIORS During Auto Shop class, Senior Dave Puma performs an oil change successfully assisted by a fellow classmate. This class taught boys the basics of auto mechanics. EFFREY BOSACKI LLEN BOSL IARY BOUQUET ENNETH BOVIE ETSY BOWLING ORIS BRADLEY THOMAS BRALLEY NILLIAM BREEDEN HARLES BREWER ONNA BRINK KATHY BRODHAG TIMOTHY BRODHAG MARILYN BROMBERG CHRISTOPHER BRONTE RANDALL BROOKS JOSEPH BROSIUS IANINE BROWN QANDY BROWN NILLIAM BROWNING DEBRA BRYANT DAVID BUESCH KATHLEEN BUFFINGTON SUSAN BUFFINGTON TERRY BUIVIGARDNER JIICHAEL BURCH SENIORS-151 PATRICIA BURCH ELIZABETH BURDOR RICKY BURGER CYNTHIA BURGESS WILLIAM BURROWS DIANE BURTOFT CYNTHIA BURTON THOMAS BUTLER DIANN BUTTERFIELIJ JOANN BUTTERFIELI JONATHAN BYRON BYRON CAMPBELL NANCY CARLIN CATHY CARLSON RICHARD CARLSON DEBBIE CARRISOSA CAMPBELL CARROLL GARY CARTER JULIE CARTER JUDITH CASHBAUGH NIKKI CAVALIER FRANK CECERE JOHN CECERE MARl.A CHARIS RICARDO CHAVEZ WW 1 ytkw ffl ,,,,,,--arf Senior Jim Erler rnunched intently on his Girls' League candy cane while he listened to a lecture in-class. GEORGE CHECKAL FRANCES CHIANG CAROL CHI LDREY DEBORAH CHI NN HILIP CHRISTENSEN LIFFORD CLARK COTT CLARK YRON CLUTTERBUCK AMES COCKING RANDOLPH COCKRELL TERESA COENEN CHRISTINA COKE HOWARD COLEMAN JAMES COLEMAN RAYMOND COLLETTI MARSHA COLLINS JILL CONDRON MARK CONRAD RICARDO CONTRERAS SENIORS-153 154-SENIORS NANCY CRESS JO CRIPPS CAROLYN CRI SCIONE CAROL CROSBY DONALD CROSS THOMAS CROW GERALD COOIVIBES GERALD COOPER ALICIA CORLEY JOHN CORTENBACI- DAVID CORTEZ NANCY CORTRIGH' BARRY COX NANCY CRAIG LARRY CRAWFORD MARCIA CREASSER PAMELA CUFF BRADLEY CURREY PAMELA CURTIS RICHARD DAGGETT HELEN DAHLQUIST FRED DALE JOAN DANIELS SCOTT DANTLER PHYLLIS DAVENPORT VAN DAY DEBORAH DEAN SUSAN DEKEMA LUIS DELGADO KENNETH DEMARET DONNA DUELING JOHN DI CIACCIO JOHN DIEHL ROBIN DIENER JANINE DIGRADO ROGER DILLER IRENE DOBRZANSKI DIANNE DOMENICO TERESA DOOTSON CHRISTOPHER DORSCH WILLIAM DU BAY SENIORS-155 FRANK DUNBAR DANA DURHAM DONALD DUUS EUGENE DUVAL DEBRA EDHOLM VALERIE EHRICH KAREN EICHERLY JOHN EKLUND TIM ELLIOTT TIMOTHY ELLIS STEVEN EMERSON DEBRA ENGLISH JOHN ENOS JAMES ERLER DALLAS ESKOLA MELI NDA FALABRI NO KIM FELLOWS LINDA FIDDES JUDITH FLANNES CATHERINE FLETCHER PAU L FLOYD 156-SENIORS A 4-I ,117 Ulff' xy 2s:Laffff'l . - If ' Y I Ex fj ,' ,. 'f I ' A .1 fl , I 95- ' I Z - fi I gn--K M.. BONNIE FLUKE KENNETH FOGARTY WILLIAM FOLLMER JOHN FORBES KAREN FOY STEVEN FREAR COLLEEN FREDRICKS DEBORAH FREE KENNETH FREEMAN RICHARD FREMPTER LUDY FREW KRISTI FRIEDRICH LARRY FRITZ JAMES FRY GARY FULLMER KARIE FUREY IRIS GANSERT RONALD GANZER CYNTHIA GARBER VANESSA GARSIDE CHRISTINE GARY SENIORS-157 BARBARA GAYNOR KENNETH GEARHART SHARON GENOVA JILL GERHARDT PATRICIA GETZEN CONRAD GIEDT ERIC GILBERTSON STEVEN GILMORE JAMES GLIDDEN DONALD GLIDER DANIEL GOAD LAURIE GODBER MARY GOEHLER JAMES GOSLI NE TYE GRAVES CHRISTINE GRAY ROBERT GRAY DEBBIE GRECO LINDA GREGO VICKI GREIDER RICHARD GREWE MATTHEW GRIFFITH PATRICK GRODE ROBERT GRONDAHL RONALD GROSS 158-SENIORS fiii ,si A Searching for reference books, Chris Grondahl utilizes the library card catalogue system. LAUREN GROVE JAYNE GUNDERSON JOANNE HAGE ISAAC HAIGHT ALBERT HAISLET ERIC HANSEN JAMES HANSEN WILLIAM HARDCASTLE SCOTT HARMS DEBRA HARNOIS THOMAS HAROLD RANDY HARPER DEBORAH HARRIS JAMES HARRIS SALLY HARRIS SENIORS-159 MARLENE HARTZLER SHARON HARVEY MICHAEL HATCHER JEFFREY HATCHMAN VICKIE HATZENBUEHLE ROBERT HAYNE SCOIT HAYNES BRENT HEGLER LEE HEINS KERRY HELLIWELL RONALD HENCH NANCY HENDERSHOT LAUREL HENDRY JOHN HENKEN KAREN HENLEY JEAN HERBERT 160-SENIORS 'Trn- Eating a satisfying apple. Senior Penny Hillemeyer enjoyed her lunch period with friends on the Rally Court grass. gr! K -515.9-ff 351' , N F74 PAUL HESS TRICIA HICKEY JOANNE HICKS LOIS HICKS JAMES HILDEBRAND PENNY HILLEMEYER RONDI HILLERY NANCY HINES BARBARA HINSHAW PRISCILLA HINTZMAN DINEEN HOBLACK JEANNETTE HOIT CATHY HOLKESTAD RUSSELL HOLLIDAY GARY HOME JON HOOD MARK HOOKHAM CHRISTINE HOVANITZ MARGARET HOWE DOUGLAS HUECKER TODD HULL JAMIE JACKSON JOANNE JACKSON MARGIE JAMES JANET JAMISON SENIORS-161 JOAN JANCLAES LINDA JANDA ROBYN JANSSEN RENE JASMIN ANN JEDVI NG CYNTHIA JOHNSON DALE JOHNSON SUSAN JOHNSON ANNE JOHNSTON PRISCILLA JONAS DONN JONES JUDITH JONES SANDRA JONES STEVEN JONES KATHERINE KAAK GORDON KAGY PAULA KAISER JANET KAPLAN PATRICIA KAY JAMES KEARNS JULIE KEIRSEY BOBBI KELLAS JANIS KELLOGG JEAN KELLY REBECCA KING 162-SENIORS DEBORAH KLOCK MELODY KNERR WILLIAM KOZAK PATRICIA KRAEMER MARILYN KRUGER ANN KURTEN g fm um., JAN KUSIK KATHLEEN KUTTRUFF LINDA LA CORTE Chanteurs Debbie new musical score Lund. Cathy Carlson and Michel 33, THEODORE LAFRANCHI JAROLD LAIDLAW THOMAS LA PATKA LAWRENCE LARSON JANET LASSER GARY LAUER LEWIS LAWRENCE PAMELA LAWSON SHARON LAY MARTHA LEAL SENIORS-163 le Vinson, practiced a Seniors John Thompson and Kurt Wiesenberger Observed a few techniques in Mr. Jokkel's Engineering Drawing class. gif 'af X. 164-SENIORS NANCY LEE ROBERT LEE MARY LEEPER RICHARD LE FEUVF' BRUCE LEIGHNINGEI BETH LE ROY FRED LE VAY DONALD LEWIS RICHARD LEWIS WILLIAM LEWIS DAVID LICH STEVEN LINDEN VICTORIA LINDSEY SUZANNE LINETT MITCHELL LININGEP TRACY LIVINGSTON THOMAS A LOCHMOELLER THOMAS LOCKRIDG JOHN LOETTERLE EOSA LIE MA NDALA ESLIE LONERGAN ' OU ANN LONG 'iv IANCY LONG 'M' INDA LOPEZ IICHARD LOPEZ .ENNETH LOUD IAVID LOUDON ,AMUEL LOVELACE 'IARIA LOZANO EFFREY LUFF IMBERLEY LUMAN EBORAH LUND HRISTINE LUNDGREN OBERT LYMAN IMBERLY MACAU LEY AMES MAC CRACKEN IIARNIE MAC DONALD LRIS MADDEN ' hENIS MAGOFFIN DEBORAH MALCZYNSKI f i IUDITH MALLORY JIARTI N MANCHESTER HILLIP MANDELLA IAMES MANN SENIORS-165 MICHAEL MARIKIAN LESLIE MARINE SUSAN MAROSHEK STEVEN MARQUARDT JOHN MARSHALL PATTY MARSHALL LANCE MARTIN PAULETTE MASSIER VICTORIA MATUS GLYNELL MAYFIELD ROBERT MAYHEW ROBERT MC AULEY MICHAEL MC CAMAN GARY MC CANN KAREN MC CLINTOCK PATRICIA MC CORKELL CRAIG MC CULLAH DAVID MC CULLOUGH ROBERT MC ENROE ROBERT MC EWAN TERI MC GUFFIN RICHARD MC MASTERS DEBRA MC MULLEN BARBARA MC MURRAY RICHARD MC NULTY 166-SENIORS h ff' 4' Qi it is bo' qyfw'-v EDWARD MEAD PAUL MEEHAN W-O DOUGLAS MEYER KAREN MEYER , JE Av RICHARD MEYER ' LEE MEYERS ..., ,, - J! ',11ik'l, 7 Lorraine Veltman. Carol Thomas and others in fourth period Physical Education class typically relaxed on a sunny day. NANCY MICHALAK MARC MICOZZI '--M. DlANA MIES RONALD MILICH DENNIS MILLER LORI MILLER MICHAEL MILLER """- DANIEL MILLS MARK MILOSEVICH WILLIAM MILVERSTED xiii? A ' 2 . . 1:1- jl I A K at Y 'I "1 'A" in I ' Gfgtffvgzzzxf. ', A ,- ., 1 ,yah-5 1 M alia? I SENIORS-167 CARLA MINER LINDA MINKLEY JOHN MINTER PAUL MIRANDA DAVID MITCHELL STEVEN MITCHELL JAMES MOLNAR CLIFFORD MONTGOMERY MARK MONTPAS CYNTHIA MOODY KATHLEEN MOODY DEBRA MOOMJEAN ROBERT MOREMAN FRIEDRICH MORITZ VICKI MORRISON PAMELA MORSCH APRIL MOSBACH 168-SENIORS VX-4 Ronald Milich discovered that a change of atmosphere made studying a little bit easier. This study area was widely used by students for studying and last minute homework checks. eZ22?5't-'EWR f J 3 A . - , , if I 1 I .5 T17 F iii, B M- E X L In f as ,ga Al? Iii. I - 5' - 5 111 f.-- K,.. 1 : f. xg V pp A j, 11. -me ,, 1 It if . ' I is 'ii 5 I E Q ii ? I Www ,wr ,iv fd' I E y LV . -.E 3' - I. I A EVA , 1 125 Inf I I K 'X 1, K QI ' 4 ,f-"' 1 5? is ,B Q3-Q. KHP? gg 1.-Q k Ie N? I F' SUSAN MOSS JAMES MUHLSTEIN DEBORAH MULICK MARY LOU MUNILL VAN MUNNS JOHN MURPHY MARILYN MURPHY ANNETTE MYERS DEBORAH MYERS ROSEMARY NASH SANDRA NASS JOSEPH NATALE RAY NEBEKER VICKI NEEDLE NANCY NELSON SUANNE NELSON WENDY NEWELL TRACY NEWTON LORRIE NICHOLSON JEFFREY NOODLEMAN CHRISTINE NORBERG RITA NORCROSS ROBERT NORTON PETER NOWACK GARY OEDEKERK SENIORS-169 LEE OLIVER JUDITH ORTMANN MICHAEL OSGOOD BROOKE OTIS BROOKE OTTE KEITH PALMER SARA PANATIER DOUGLAS PARKER VICKIE PARKER KATHERINE PARRISH IRVI NG PATTERSON PAUL PATTERSON BEVERLY PEACO FRANCES PEARCE LYNDA PEARSON BARBARA PECK DIANNE PECK BARBARA PEIFFER THOMAS PELL RICHARD PERKINS MARGARET PESOTA DAVID PETERS JOAN PETERSI LGE CHRISTINE PHILLIPS DEBORAH PHILLIPS 170-SENIORS , . 1. ISPI WNW -x J A A ,..-L-", 'If' A . slew 1 ,I K ' "I' 1241- w r , S 4 L . ' . I ,,, f K Saw 1 I ,iff I 'QI 45 R oem., JEFFREY PHILLIPS JOHN PHILLIPS MARILYN PICK GINA PISCITELLI 6 " Senior Cathy Holkestad glanced up from her Chemisiry work. 'I' .,..,, 'di I ji' A f f LAUREL PLATO A ig, JOSEPHINE PLUMHOFF H- Q CYNTHIA POLLEY f CAROL PONTIUS JANET POSEN I ANDREW POTTER DENISE PRAGA GREGORY PULLEY D "'I DAVID PUMA JUDITH PUPO KAREN QUICK LYNN QUTLL PAUL RABOLINI DEBRA RAINE DEBORAH RAMINC SENIORS-171 ROBERT RAMSEY GLENN RANSOM NEIL RASMUSSEN FRANCOISE RAULT GAIL RAUPERSTRAUCH LYNNE REARDON BARBARA REED KAREN REED PAULA REEVES MARGARET REGETS MARCY REICH DOUGLAS REID BARBARA REINHARDT BRUCE RENFREW BARBARA RICE GREGORY RICE 172-SEN! ORS QI 'Staff Taking a break from her tiring studies, thoughtful senior Sally Smith investigated the library for unusual visitors. BRENT RICHARDSON EDYTHE RIGGINS CHARLES RING MONICA RIORDAN GREGORY RISSE JAMES RITTENHOUSE THOMAS RITTER DENISE ROBERSON JOHN ROBERTS PAMELA ROBINSON ROBERT ROCHETTO KATHRYN ROE JULIE ROGERS STEPHEN ROMAINE PHILLIP ROMANI DENNIS ROOKER KATHARINE ROSE ROBIN ROSE ARTHUR ROSEN ANDREW ROSS JACQUELIN Ross KENNETH RozAK RQBERTA RUKES CURT RUPRECHT ARLINDA RUSSELL SENIORS-173 DAVID RUSSELL DAVID RUSSELL CAROL RYSELL JO ANN SABO ERIC SAHAGUN JANICE SALISBURY SUZANNE SALTER VALERIE SALTERNIK NANCY SALTZER GREGORY SAMBO ROBERT SANTANA SARA SARGENT MARILOU SAULS MARIA SCATENA LORRAI NE SCHAEFER SUSAN SCHAEFER JOAN SCHAMADAN ROBIN SCHERER GIL SCHMIDT BONNIE SCHNEIDER JANINE SCHOELZ NICHOLAS SCHOU THOMAS SCHRADER HOLGER SCHROEDER KATHEREN SCHU LTZ 174-SENIORS ff G li I I Q , I Img . I 'Q 2, ,nk ... ,wav ,,,,,,,,.,, . 1 A I 'S 5-1. 'ICTORIA SCHULTZ ,USAN SCHULZ ,,, 'IICHAEL SCOTT EAYMOND SCOTT 'IARY SEAMANS i Seniors gathered at the Publications House to reserve time for portrait make-ups. WOHN SEPULVEDA WULIE SEXTON ANNE SHEFFER 'AULA SHELLY 'AUL SHERMAN 5 XARBARA SHOBE LEVIN SHOEMAKER lOUGI.AS SHOWALTER UDY SHROADS LHERRY SHUBIN JENNIE SECCHI SHERRIE SELL L I SENIORS-175 RICHARD SIBLE SUNETTE SILENCE LINDA SILVERMAN RICHARD SIMMON MARIE SIMOVICH ' I wigv MARY SKINNER ,X ff' BARBARA SKIPPER if I I, I' I Seniors John Ladduceur, Debbie Greco, and Gien Allen discussed an assign ment, 176-SENIORS I V ,, 'AR W A if , si W WE: KATHLEEN SLANE KERRY SLINGLUFF GORDON SMITH MARK SMITH SALLY SMITH STEPHEN SMITH STEVEN SMITH SUZANNE SMITH THOMAS SMITH SUSAN SNOW S ROBIN SNYDER NIILDRED SOENARIO DIANE SOLOMON LORI SONNENFELD PATRICK SPALDING GAIL SPIELNIAN LAURIE SPRATT ANITA STARKEY CINDE STARKEY JOHN STEFANCHUK STEVEN STERT LOWELL STEVENS TEDD STILES SHERRY STIMLER THOMAS STOBART SHANNON STONE SUSAN STOWELL SUSAN STAGNELL TANIA STREIVIEL SHERRY STOUD SHARON SULLIVAN HOWARD SUMNER SHARI SUIVINER JANETTE SUPP SUSAN SURRA in--9, 'ff-'xt ,wb I ' w g Jw ...k1,I 2 ,. ,I ., V, is Ii 4 Is . I x I T in g gg, I E sf A K I' 42"'Pw we lk? any I 4 gi 'xg -ggi, -:rg I .f 'G W-"Ji,-SP' . . Yfiiflwf 'BT' .JuVw"- 'u If- ' 5' Ai-99" "'4.2-ff SENIORS-177 178-SENIORS SUSAN SWAFFORD ANITA SWANSON PAMELA SWARD DAVID SWEATMAN CAROL SWENDSON NORMAN SYMONDSI JOHN TALLON NANCY TANKERSLEI SUSAN TANNER JANEEN TAPP CONNIE TAYLOR CAROL TEASE PAUL TENNYSON BRIAN THIBODEAU CAROL THOMAS KATHERINE THOMA! VINCENT THOMAS ILEE THOMPSON JOHN THOMPSON WALLIS THOMPSON SUPHAPHAN THONGCHUA CATHERINE THORPE CYNTHIA THORPE SCOTT THRASHER PATRICIA THRUN CINDY THURSTON JOHN TOKESHI ANTHONY TORRES KATHY TORREY MELINDA TREFZGER GARY TREVOR SANDRA TURNIDGE JAMES TUSA ELIN TYLER CLAIRE URICCHIO EILEEN VALLONE MARSHA VALLONE DARLA VAN BIBBER RANDI VAN BUSKIRK ANNE VAN DER VEEN DAVID VAN STONE NADINE VANDERGUCHT GREGORY VA NNI TERRI VELASQUEZ Aher successfully locating a quiet corner in the library, Albert Haislet was soon absorbed in studying for his exams. SENIORS-179 LORAINE VELTMAN LORETTA VELTMAN NANCY VICKERY MICHELLE VINSON SUSAN VODEN MICHAEL VREELAND MARCIA WAALKES MARGARET WAGNER STEVEN WAGNER DEBRA WALKER SUSAN WALLACE PATRICIA WALSH NEIL WALTER ALLEN WALZ ROBERT WARDEN MICHAEL WARDLOW RICKEY WARREN JENNIFER WATERHOUSE DAVID WATKINS MARY WEBB ALLAN WEBER 180-SENIORS I is 'X 0, ,-44 LW J W V f I Q1 , "4 Fourth penod art students joined together to decide upon their next project while fig E, 4 vt, - - ., it . 7 others concentrated on completing their handicrafts. 13' KAREN WEIDAW SYLVIA WEIDLEIN SUSAN WEISS CATHERINE WELCH JANICE WELLS JOHN WELTY STEVEN WERNER JOHN WHITE TIMOTHY WHITEHEAD KURT WIESENBERGER KATHY WILKINSON DWIGHT WILLIAMS GRAHAM WILLIAMS JEANENE WILLIAMS LINDA WILLIAMS MELISSA WILLIAMS JEFFREY WILLIAMSON PAMELA WILLIAMSON ANNETTE WILSON BEVERLY WILSON MICHAEL WILSON SENIORS-181 ROBERT WISHART KIRK WOODSIDE SU SAN WOODWARD DEBORAH WRIGHT PEGGY WRIG HT Randy Windsor looked intriguingly over his shoulder to help neighboring classmate. NANCY YATES JEFFREY YERKES MONTE YODER GARY YORK SCOTT YOUNG JOSEPH YOUNT BRUCE YUHASZ JOSE ZAIVIORANO LINDA ZERMAN KENNETH ZION 182-SENIORS jp' ZOE XA NTHOS HOLLY YARTON GRACE ACUNA PATRICIA ALLOR GLENDA BACHMAN PATRICIA BAKER RICHARD BAKER TOM BENAK ERIC BETZLER BENNY BIEDEBACH EUGENE BRAGG ROBERT BRAY ELIZABETH BREWSTER RICHARD CALLAHAN STEVEN CAPRANICA COLLEEN CASS DAVID CHAMBERS BILLY CHEEKS RALPH CI NQUE DALE CLARK MICHAEL CONLEY PHYLLIS COOK DENNIS COOPER DOUGLAS COOPER KENNETH DAGGETT FRANK DIEMFR IRENE DOMBI KAREN DRURY SCOTT ESTERAN DAVID EVANS RICHARD FINNEY RICHARD FULTZ STUART GERSH ROBERT GONZALES DWIEVA HAHN CHARLES HANNIS CATHERINE HAY STEPHEN HOULE ROBERT HOUSE MICHAEL HOWELL DENNIS HUNT KURT HUTCHINGS FREDERICK JONES KENT JORGESON MICHAEL KASPER JOHN LADOUCEUR CHRISTOPHER LAMAR PAUL LE PANTE NOT PICTURED DANIEL LOPEZ WILLIAM MANG PAULA MARSALA PAMELA MASTERS MICHAEL ,MAYDON LARRY MC CANN ROBERTA MC DERMOTT MICHAEL MC NAMARA JEFFREY MC QUOWN JANINE MEAGLIA MARTA MENDEZ DAVID MILLER JOYCE MITCHELL RANDOLPH MOLLER JAMES MOYNAHAN WILLIAM NOBLE LINDA RACHWITZ DAN REDLER MICHAEL RICE ROBERT RICE CHRISTOPHER RIFE BRIAN ROBINSON STEVEN RUBIO DANIEL SCOTT RANDALL SEALS ALLAN SHAPIRO FRANK SMITH JOHN SOLA STANLEY STEAD EWING SWANEY THOMAS SWENSON ROBERT TABER ALLEN TERRY ANN TYSON NERELYS VALLES VERNON WATKINS WILLIAM WATT JAMES WEIS RICHARD WIGLEY CECIL WILD DWIGHT WILLIAMS MICHAEL WILLIAMS BONNIE WILLITS JEAN WILSON GEORGE WINDSOR SENIORS-183 BK LOOKS JANE BARBER AND CHRIS GRONDAHL rf 184-SE NIOR AWARDS SERVICE SCOTT YOUNG AND HELEN DAHLQUIST 11.3 , E K, PERSONALITY JEFFREY BOSACKI AND KAREN WEIDAW 3 b 5. z hr Y' SENIOR AWARDS-185 186-SENIOR AWARDS BRAINS MARNIE MAC DONALD AND TOM RITTER ni' ,gf 3 W-we .. "" X, 1,4 l The Senior Class chose two stu- dents who best represented the cate- gories of Brains, Personality. Looks, Spirit, Service and Success. Selected Most in Brains were Mar- nie Mac Donald and Thomas Ritter. Voted Most in Personality were Karen Weidaw and Jeffrey Bosacki. Chosen as Most in Looks were Jane Barber and Chris Grondahl. Recognized Most in Spirit were Frances Chiang and Rick Callahan. Elected Most in Service were Helen Dahlquist and vi, 4.4. Scott Young, Voted Most in Success SPIRIT FRANCES CHIANG AND RICK CALLAHAN -at X , A- ' 'ff-VA!! l K Sri 6112352 l 1 4 get ffwmwonzl ARCOclea were Leslie Marine and Lee Anderson. CX l 4- W A .-,.. ,J SUCCESS LEE ANDERSON AND LESLIE MARINE M ----...., SENIOR AWARDS-187 SENIOR AWARDS National Merit Letters of Commendation winners were: Seated: Debbi Phillips, Bonnie Fluke, James Tusa, Lance Martin, Marc Micoz- zi, Karen Bonmke, Jeffrey Noodleman. Standing: John Forbes, Donald Lewis, Alan Weber, David Beatty, Richard Simmons, Dennis Magoffin, Keith Palmer, Lee Myers. DEBORAH BERG BILL OF RIGHTS 188-SEN IOR AWARDS ..,. ' ti, 'in ' ,E 9 U f 27 JULIE SEXTON BETTY CROCKER HOMEMAKER SCOTT YOUNG CALIFORNIA SAVINGS AND LOAN . .iee ' rrltrr .-., ww.- mmn5,,,,.-1' 1 -25 , RONDI HILLERY D. A. R. Bank of America Plaque Win- ners Rosalie Mandala, Vo- cational Arts, and Norman Symonds, Science and Math, looked toward the future. Not pictured were Leslie Marine, Liberal Arts, and Lee Ander- son, Fine Arts. wt' if Bank of Arnerica Certificate winners for 1970 were: Kneeling: Thomas Lockridge, David Beatty, Alan Weber. Standing: Marc Micozzi, Jayne Gunderson, Loretta Veltman, Lorraine Veltman, John Stefanchuk. SENIOR AWARDS-189 DIANA MIES NANCY TANKERSLEY GEMCO SOROPTIMIST CITIZENSHIP AWARD . NORMAN SYMONDS LINDA MINKLEY Winners in the Women's Club Painting Contest were Mike Hatcher, third: Jayne Gunderson first and Craig McCuIluh, second place. of the MEDALLION V YEAR Successful Senior Jayne Gunderson won a Scholarship to the Art Center School for her artistic efforts. Not pictured was Doug Reid. 190-SENIOR AWARDS fl? - ,- , , -v-2 L u , -we ,.,h,,, , L-jg J rg- M fy M ,-ggi, ii 4 Q rv m , 1 51, gif,-ji. ., ' , , , ,.,,i,A if 1' .' " :sf 4 3 an . If H y I K , if J .D Aw '4 I , A 'Q ' ,44 YfSQXyj,ffiQ,g J U, ff ., N nf- 'rf A' :N , k 7 - ,.g.wq5a,i.,,v l, A, 1 A 'fa ' .gg Q, ,wt-K fx in f,3,., wif vb w w, 1 t- ff A is ' 1 f-jf, -N vw 'Y i t ' 1 N - ,' . ' 1. fig s. " ,,,-'.,w., qi-.Mx ' rig p',Kl,f' 4 , M' 3 W1 V ,W . L. ,i it Mg, , . ,, I I1 bi - A e. 7 r",, ' -W. fi i , j if i I ' , '- f ' Q7 'gm '-fLf"'hL-'5?1ml','Z'f'ff:A.ifig? ia ? 4, Q' Q l , f I, .Q4,'fLf,I,, pllfffzffrffxiwfig V li A. l,.V f , iii A, f y m is L 'Ni 1-ig, , f ., f V r,?19f5w1f'l f , l ."'.'1 I f J K :,5:::3Q:'1f1gr, 5, 'N SE: ' - warg 53 W' f..:xf.:qis I y 1 4, in W- , rs' '5f:?.li.1 'QTQL' .1 if y iixffeg ' 3' ' 'Ii'-gif"-V i zrfwkiifhl 3i1ii'?P'ffii5f"S5?Ef'f9?'f EEE-'iff 7 ' Q V, ,i, ,, ,fee , 1 , - r41fLf:.l?i fwfr, 1522 i if .' f f57'33Q.,Qf54'532 I-hi ' it f A 1 , f ,, v-.wpw-,,. ,rf gp , , M, v, iv . ,, ,ff ,J RN ff Q , :L r ,--- f that 'l,'fwfwp A-ft if f w i . wr 'S Uk or . 5 Mf'-,:. A 7'fx-',:i-f?w..3f'K,f,'5n- Yi fgst ' 4- ef 1, . ,RQ .. f -' R . . lr and-'fa -ff wi .tzs.z5Et-m.-rr-Wi? K , v -suv. Ha. ,. -f inner. Lefty Seniors, Norman Symonds and Tom Ritter, enjoyed fame as Nation- al Merit Finalists. Above: Artists Skip Swaney and Janet Berger won first and third places respectively in the Rotary Worio Peace contest. SENIOR AWARDS-191 i Q si E E e E E 2 F 5. ii I P :X ls a f J J E 2 2 E 1 ,I e A f F K i L, E f v A Q A S X I A 3 X Q 5 , 3 3 X 5 Q 5 v s f 1 X 2 f 1 E f K 5 Q F V X 9 2 1 X 5 S F . V V . V. K rf. 4, ,,.V. , ,.,, .,... X.W.f,n,.,.V,m.Y,-, ,,,,. B 1f,,y.V,, QWA,-WLu.mmfwmw.Ww-um'Q-wwwWmwmmwmw..wwwmvfm-ammmmwmmwmwmwmmmmnmmfmmmmfn.fmwmmmmwmmmmmwnmmmwmmwmwmemwmmwwmmwmmmwmmwmummmmmgmwmggmwwwl 5 w 1 194-JUNIORS Junior Class Officers From Leh to Right are Sally Finch Qcorre-sponding secretaryy, Sue Parkhurst fvice-presidentb Marcia Pickens Qhistorianb, Debbie Sinclair frecording secretaryj, Kathy Zoiler ftreasurery and Erik Linnes Cpresidentj Cnot picturedb. CSF-JUNKJRS: Donald Adams, David Alexander, Karl Alexander, Cheri Ashton, Lynn Askren, Mary Lou Austin, Janet Bates, Mike Bell, Betsv Bevan, Pat Beyer, Vicki Bittner, Lois Blacksher, Bruce Bohmke, Robert Burke, Elizabeth Clarke. Mark Conover, Susan Cross, Jim Daniell. Mary Dodge, Debbie Douglas, Janet Easton, Chris Engemann, Steve Ertel, Laurie Ferguson, Sally Finch, Gail Finley, Scott, Fraser, Marcia Gieclt, Robert Glidden, Paul Grein, Marilyn Hadley, Mike Hoge, Terry Hogarth, Linda Horne, Sharon ller, Jane Jameson, Carol Honson, David Jordan. Sheri Kelley, Casey Kinslou, Brady Lock, Michael Logsdon, Charles Limmer, Susie Malouf, James McKendrick, Susan McWade, Millard Melnyk, Robin Mitchell, Scott Munroe, Tom Murray, Ann Myers, Don Obradovich, Erik Ogenbaugh, Nancy Paquin, Steve Phillips, Sarah Polarek, Dick Shunk, Debbie Sinclair, Steve Smith, Tom Somers, Char Spanjian, Janice Spanjian, Greg Sprehn, Shelley Speizer, Andrew Stern, Linda Stinstrom, Victoria Supp, Shirley Tisa, Bill Vogel, Susan Wall, Carol Wallstrom, Leslie Wells. Brian Werderman, Chris Willis, Ann Willardson, Dave Wills, Lisa Wolff, Kathleen Wooden, Linda Wunderlinv Bob Wyman, Patty Youell, Kathy Zoller. Donald Adams Marilyn Adams Peter Aijian Janice Akridge Jeffrey Albers Richard Alcala Jonathan Alesso David Alexander Karl Alexander Steven Allen Steven Amromian Patricia Ancona John Anderson Roger Anderson Laura Apodaca Joan Apparcel i Mark Arbogast Michell Arbucci JUNIORS-195 Rebecca Arn Elissa Arnold Ximena Arrlagada Susan Arthur John Ash Cheri Ashton Lynn Askren Frank Atwood Joy Bineault and Roger Anderson stopto converse briefly in the Rally Court. Mary Lou Austin Christopher Bade Susan Baker Philip Baldwin Denise Bandas John Banigan Michael Barker Richard Barnes Michael Barrett Christopher Barry Robert Bartlett Carolyn Barton Michael Barton John Bartruff Karen Bass Janet Bates Kerry Bates Camille Battaglia Salvatore Battalia Stephen Beaucar David Becking Bradley Becnel Nancy Beerman Michael Bell Patricia Bell Joanne Bentz Donna Berger Bonnie Bersik Steven Best Beth Bettin Julie Bettin Judith Bevan Patrick Beyer Janet Billrnan Joy Bineault Leslie Bird Sharon Bishop Susan Bishop Vicki Bittner Lois Blacksher Gary Blair Julie Blue Kevin Bluemel Janice Bochte Bruce Bohmke Nina Bonura Nanette Bosacki Monee Botkin Gary Boukather Josh Bradbury Julie Bramble Carol Brennan Robert Brennan Robin Brenner John Brewer Denise Bronte Wayne Brooks Melanie Brown Darryl Bruce Anna Brunol Kathleen Bryant Randall Bryant Sandra Bryant Grant Burdick Robert Burke Larry Burns Nicholas Burns Marilyn Bush Mark Bydalek James Caldwell Mary Calhoun Robert Cameron Hugh Campbell Lucy Cannizzo Patricia Ca rder Judie Carlson Karen Carlson Cynthia Carroll Thomas Carter Gayle Chamberlain 198 JUNIORS L Y. 1 Q ff iirlfigfi 2 1 ,5 Q, g , 5, ,,5, I 5' ul if' .1 Several students enjoyed casual conversations while relaxing in the shade of surroundingtrees duringthird lunch. Michael Chaput Charles Charis Gregory Checkal Gail Christensen Gary Christrnan Kenneth Church Lisa Ciolfi Michael Clapper Carolyn Clark David Clark JUNIORS-199 Nancy Clark Elizabeth Clarke James Claypoole Mary Clements Kelly Coberg David Cole Timothy Coleman James Collett Stephen Collett Richard Combs Thomas Conger Mark Conover Mary Considine James Coombes John Coots Marilyn Corley Glenn Cornish Lane Cosner 200 JUNIORS K fi: 3 , . N i 'La Junior Varsity Cheerleader, Sonis Contreras, sat in the middle ofthe rally court to think 1 is Marianne Costa Richard Constantino Clark Cocell Gary Cowdery Carol Cracknell David Craig Jane Craig John Craig Prudence Crist Susan Cross Carolyn Crow David Cuffia Charlene Cunningham Mary Cuomo Brian Curry Julianne Curry Mark Curry Catherine Cutter Qrnthia Czyz Michael D'Zurko Laura Daddurian Lesley Dahl James Daniell Shiela Darby Maw Daughtrey ' Glenn Davies Nancy Davies Deborah DeMaddalena Cynthia Delahoyde Larry DePietro JUNIORS-201 Nick Del perdang Lon Den kler Dale Denning Terrie Dewing Michelle DiPaulo Janice Diehl Keith Dinwiddie Nancy Diven William Do bschutz Mary Dodge Keith Dodson Lisa Doleshal Lora Doleshal John Donaldson Sheree Dore Debra Douglas William Douglas Robie Dow Warren Downs Susan Dreier Scott Drown Michael Drylie Victoria Dudek Helen Duggan Benjamin Earl Timothy Eastman Janet Easton Thomas Ebert Kenneth Eggleston Jeffrey Eidemiller 202 JU NIORS V Patricia Eilau l CA Gordon Ekstrand Lauren Elliott Linda Ellison JoAnn Engstrom Joseph Erpen beck Diane Eustachy Wayne Evans Robert Elizalde Carlton Elliott Clark Engdahl Christian Engemann Steven Ertel Eva Kay Eskola Debbie Fainblit Laurie Feldmeth ln a friendly game of football Pete Picoulas tried to catch a pass dispitethe close coverage from defense man. JUNIORS-203 Michael Ferguson Bruce Fetter Sally Finch Gary Findley James Finlayson Gail Finley Mark Fish Carlos Fisher John Fitt Cynthia Fleischer Richard Flynn Richard Foote 204-JUNIORS Mike Gilles, dillegently worked on his drawing in Mr. Jokkels sixth period drafting class. v Larry Ford Allen Frame Michael Franceschini Leonard Franco Scott Fraser Bruce Freeman Marci Freeman Leonard Friedman Donald Fryer Craig Funsten Sandra Gagnon David Gale 3 John Gallagher Margaret Gallal David Gallo Norman Gammell Carol Garcia Jacquelin Garcia Nancy Gardner Merrilynn Garrett Richard Garrison Deborah Goddes George Gehrke Gary George A Dennis Gerlach Marisa Giedt Michael Gilles Louis Giordano Robert Glidden Susan Goad James Goetz Jerry Goetz John Gold Aibin Goodson Mathew Grabowski Peter Grady arilyn Graper ark Grayson Linda Greco ames Green ary Green burg Richard Green burg Nancy Greene Bennett Greer Paul Grein Susan Griffin Alan Griffiths Karla Groseclos JUNIORS-205 Jeffrey Gryde Grady Guard Barbara Guiwits Patricia Gunther Bonnie Haag Marilyn Hadley Jody Hagelganz Karen Hagger LeRoy Haight Mary Haight George Haines Judy hall AQ. Jon Halliday Phillip Hamilton Kathleen Hannah Elizabeth Hansen Jeffrey Hansen Patricia Harabedian Deborah Harding Kathryn Harding Gregory Hardy Kathleen Harlan Donald Harper Earl Harris Laura Harris Eileen Hart Michael Harteis Harold Harver David Hanley Janet Hatzen buehle LindaHaupt Janet Hawkins Timothy Hayden Linda Hayes Scott Haynes Jack Head 206-JU NIORS Gregory Heartt Mark Heiss David Helm Robert Hewitt Deborah Hill Marian Hirt Cheryl Heath Barbara Held Ronald Helmuth David Hiday Jennifer Hillings Patrice Hogan Michael Hege Robert Helliwell Michael Hershey Barbara Higgins William l-lintzman Terry Hogarth Thomas Hogue Suzanne Hollowell JQW1 Holmes Nancy Holtgeerts Pamela Honza Linda Home Paul Horton Jeffrey Houle Michael House Polly Kelly listened to comments made at a House of Reps. meeting. JUNIORS-207 Stephen Howe William Howe Patricia Hubbell Holly Huber Mark Humboldt Leonard Hunsicker Robert Hunter Thomas Hutchens Jeffrey Huston Sharon ller Janet lngels Diane Iverson A photographer caught junior Jenny Hillings as she was throughtfully pausing before goingin the High school library. 208-JUNIORS Dana Jack Darcy Jack Carla Jakeway lngrid Jakobsen Diana James Jane Jameson Bruce Jenkins Carolyn Jenkins Judy Jensen Laura Jensen Susan Jensen Thomas Jensen Carol Johnson James Johnson Karen Johnson Nancy Johnson Reginal Johnson David Jordan Jacque Jordan Bruce Junvik Edward Justice Steven Justin Richard Kaliel Peter Kallen David Kaplan Dale Karr Kristal Kath Tim Kaufman Adam Kavic Nancy Keeble Geri Kelley Pauline Kelly Peggy Kelly Steven Kemp Dana Kern Susan Kiefer Steven King Kevin Kinslow Janet Klein Karen Klempka Kim Knisley Lori Knoll Sandy Kofford Richard Konrad Debra Kracher Fred Kraft Edward Kraus Philip Kress JUNIORS-209 Conrad Kretzschmar Vicki Kroeger Harold Kruep Kathleen Kuy per Denise Laflfond Kristin Lagerstrom Susan Lamb Susan Lamoreaux Thomas Lamp Thomas Larkin Karen Larson LeRoy Larson Diane Lauder Julie Lawrence Margaret Layne Michael LeFave Eric LeFeuvre Jan LeGros Lorraine Leinhart Michael Lesch Maureen Letton Robin Lewis Charles Limmer Nancy Lindberg 210-JU NIORS Junior Judie Carlson carefully worked on a lab during her environmental biology J as if , Q XA I Shu 'xqk -iullvbv Q ill-X'-v 'QW- slim? 37 'FMF .-0 Nancy Morehouse John Moretti Kathleen Morris John Moser Steven Moss Keith Muirhead Scott Munroe Boyce Munoz W Varsity football player, Rusty Gregory described next weeks opponents. Paul Murphy John Murray Thomas Murray Ann Myers Dennis Neal Betty Nelson Thomas Nelson Ernest Neumann Deborah Newby Cindy Newton Diane Nickloff Barbara Nolt Thomas Noone Clayton Norcross Nancy Nowack Terri O'Barski Donna O'Brian Constance O'Connor Timothy O'Donnell Kathleen O'SuIlivan Mary Oathout Donald Obradovich Patrick Okey Constance Omillion Richard Orchard Thomas Orchard Erik Osen baugh Nancy Otto Jill Overlook Douglas Page James Palm Antonia Palmieri Jeffrey Palmini Laura Palos Beth Papavero Nancy Paquin 214-JUNIORS Mhz G 4 i With torch in hand, Richard Reinig skillfully worked on his project in metal shop Steve Parker Susan Parkhurst Patricia Parn kopf Randy Paul Peter Peckham Lisa Pedrlni Anthony Peterson Cortland Peterson Cory Peterson Jacquelln Peterson Kathleen Petrotta Kenneth Petty Scott Phillips Steven Phillips Marcia Pickens Peter Picoulas Kenneth Pierce Randolph Pierce Gary Pine Elizabeth Pink Michael Piscitelli Dennis Pocino Sarah Polarek Marguerit Pollitt Teresa Portis Leslie Potter Raymond Prewitt Carole Price Paula Proctor Theresa Prucha Richard Puck Susan Pupo Pamela Pust Cecilia Quigley Rosanne Quill Lydia Quintana JUNIORS-215 Linda Rademacher Steven Ray Wendy Retzlaff James Riddell Paul Rodeno Robin Roemer Craig Roeters Gary Rogers Shirley Rollins Christopher Ross Karen Roth James Rouse Randall Rozak Nancy Rudolph Bruce Russell Darlene Russell 216-JU NIORS Steve Raiken Michael Ramos Joan Ramstedt Rita Rasmussen Linda Rawicz Denise Reahle John Redmond Christine Reed Richard Reinig Thomas Renaltner Brian Reynolds Stephen M. Rice Steven C. Rice Holly Richards Keith Richter Grant Riley Steven Ritchie George Robinson John Robinson Karen Robuck Frances Bonura and Karla Groseclos demonstratetheir skill for math equations on the board. James Sayer Norman Scheibel Cynthia Schellin Kent Schelvan Gilbert Schaefer Glenn Schinke Jeffrey Schneider Werner Schuchner Sandra Schuhmann Pamela Schuhmacher Elizabeth Schuster Susan Schwartz Douglas Scott Jeaneane Scott Andrea Secrest Kurt Sexton Dickie Sharp Dennis Shaw Sondra Ruyle Steven Saddoris Mark Samuelson Leticia Sanchez Thomas Saul Thomas Sawyer Tiny JUNIORS-217 FUD-w.q,i With care and fasination Timothy Eastman conducted a science experiment with the assistance of his lab partner James Behrens in Mr Schwab's third period Advanced Biology class Susan Shaw Molly Sheahan Perris Shepherd Kathleen Sherman Kenneth Sherrill Lesley Shipley Cynthia Shroads Ronald Shubin Richard Shunk Jeffrey Simon Debra Sinclair William Singer Patricia Skafte George Skinner Robert Sloan Brenda Smith David Smith Dean Smith 218-JUNIORS A S, . it if. - : E , g QS S Q fa 2- X Q, if in N iz? a 5 .N if 2 is if g 220-JUNIORS William Tan Karen Tarnowski Gary Taulbee Anthony Tauchman Gregory Taylor Richard Taylor Lori Tease Timothy Tennyson Gracie Teran Walter Terberg Sherrie Thompson Gerald Thorarinson James Tibbetts Lee Roy Tidwell Dion Tingley Karen Tinker Milena Tomovich Colleen Tormey Barbara Tremblay Patricia Treydte David Tuinzing Donna Tuttle Eric Tuverson Mya Tuverson Uebra Ungar William Upstone Elizabeth Vaca Donald Vail Suzanne Valcq Jerri Valentine Ronald VanDusen Robert Van Helden Suzanne VanRiper Debbie VanWormer lrene VanderWiel Mary Velasquez The football stands overflowed with enthusiastic homecoming fans who cheered thevarsltyfootball team to a victorious win over San Gabriel. Marlena Veteanu Domenic Viotti lll Diane Vis William Vogel Charles Wagner Kathy Wagner William Wagner Deborah Walker Paul Walker Susan Wall Carol Wallstrom Cheryl Walters JUNIORS-221 if 345, ' s, 5,4-A Joanne Ward Elizabeth Wardell Debra Watt Lorraine Watts Nina Waynick James Webb Deborah Webster Stephen Webster Richard Weikel , . . . . James Weirick Robin Weiss Steven Welcker Rick Neuman, a member of the junior class, seriously pondered over a compli- cated problem during his science period. Elisabeth Wells Jeffrey Wells Leslie Wells Daryl Wessel Michael West Joan Wheeler .f"'Z. Robert Whitmore Pamela Whitney Roger Whittier Elizabeth Willardson Thomas Willhite Karen Williams 222-JU NIORS '3 n Q 'E Lester Williams Alan Wilson Lisa Wolff William Wuille David Zinsmeyer Linda Williams Debra Wilson Brian Wollard Linda Wunderlin Michael Abbott Nancy Allen Claudia Allsberry Nancy Arch Cynthia Arnold Richard Banik James Beesley Jan Berchtold Betsy Bevan Gregory Bryns Elizabeth Ceban Wade Bledsoe Ronald Bowen Craig Brown Gregory Bruns Donald Cameron John Canter Theodore Chubinski Jeffery Clark Craig Clifford JackCloyd John Cocores Michael Colia James Cotten James Coulter Vickie Williams Christopher Willis Kristeen Willits Elisabeth Wilson Pamela Winslow Joseph Wintroath Sydney Womack John Wood Kathleen Wooden Robert Wyman Kelly Yank Shannon Yehle CAMERA SHY Rhonda Coulter Timothy Coyle Diana DAmico Deborah Evans Laurie Ferguson Richard Foss Steven Franco Christine Gehring Larry Gladhart Richard Good Alan Gregory Lynn Guild Thomas Hansen Dennis Hefferman Jacque Hendricks Robert Hoherd David Howell Shirley Jisa Gretchen Johnson Joseph Kasell Linda Krall Donna LaTelIa Vern Luce Christi Lundgren Joan MacCracken Susan Malouf Maureen Matthews Douglas Mayo Cathleen McWilliams Mikecal Mosher Michael Nelson Cheri Nocita Dale Ortmann George Ott Linda Parlopino Pamela Payonk Joseph Pecoraro Craig Perry Ronald Peters Carl Peterson Douglas Rife Gregory Ring Ann Robertson Mary Ross Stephen Ross Richard Rysell Louis Saltzer David Sandiford Gregory Schottke Gary Schultz Judy Scott Jeanne Slane Steven Smith Lori Spencer Greg Sprehn Deborah Stifle Linda Stinstrom Steven Strawn Thomas Ta pp Mercedes Villacres Gloria Troncale Cynthia Warner Kathleen Watt Michele Weissman Brian Werderman Marc Wiley Michael Williams Janice Willson Judith Wilson Randall Wright Stephen Wright Gary Wykidal William Younger Lonnie Zschomler David Wills Deena Wise Martha Worthy Patricia Youell Kathleen Zoller JUNIORS-223 Sophomore Class Officers Steve Perkovich, President Steve Gex, Vice President Ka ren Reed, Recording Secretary Joanne Piscitelli, Corresponding Secretary Kathy Kidd, Treasurer Connie Doolan, Historian Maureen Rochetto, Youth Commissioner CSF-SOPHOMORES: David Allen, Brett Anderson, Dana Archer, Diane Arnott, Susan Bach, Bonnie Barron, Richard Beatty, David Behrens, Kirk Bell, Dennis Beven, Dennis Bicker, Sandy Borden, Donna Chinn, Jenny Clemons, Chris Cockrell, Gabriella Cohen, Steve Collett, Susan Dover, Doug D'Ewart, Connie Doolen, Mischelle Drenk,Ted Earnshaw, Ann Eldredge, Marilyn Fisher, Carol Fistler, Sandy Forbes. John Fasano, Sue Foss, Ellen Foster, Peter Guscoyne, Vicki Getzen, Cathy Grewe, Marcia Hadley , Steve Hanks, John Heath, John Hoffman, Walter Horst- man, Janice Jackson, Rich Jackson, Keith Jenkins, Karen Jess, Linda Jones, Bob Kinslow,,Dorothy Krinke, William Kupteror, Molly Kusik, Scott Lisbin, Pat Lockridge, Leah Lynch, W. Mann, Paula Massengill, Bob Matthews, Tona Mc Aftee, Scott McKenney, Kathee McNamara, Rosa Meehan, Marianne Mills, Mary Lynn Milligan, Karen Miyamoto, Debbie Nass, Roni Newton, Marilyn Nichols, Sheri Owens, Milinda Piet, Joanne Piscitelli, Elizabeth Plyler, Karen Pounds, David Rapp, Karen Reed, Wendy Reeder, John Reilly, Joyce Reinig, Victor Republicano, Wendy Richards, Maureen Rochetto, Cheryl Ruftell, Sandy Sabersky, Roger Sands, Kathy Simmons, Patricia Simovich, Peggy Sundstrom, Dana Symonds Jeff Taylor, Janice Todd, Mary Toomey, 'Jim Treydte, Jim Van lwaarden, Bill Voden, Christie Vogel, Robin Vollbrecht, Terry Vreeland, Gary Warden, Anne Wayment, David Weckerly, Joanne Wellman, Craig Winn, Barbara Woods, Linda Zoller, V. Zorkocy, Pamela Massengill. Jeorge Acuna Dianne Agee Karen Albright Carol Alexander David Allen Deborah Allen Robin Allen Wendy Allen April Anders Brett Anderson Colleen Anderson Debra Anderson John Anderson Karen Anderson Kurt Anderson Paul Anderson Thomas Anderson Tori Anderson SO PHOMORES- 225 Kimberly Andrews Lawrence Antista Elizabeth Apodaca Dana Archer Kaaren Arn Diane Arnott Candy Arthur Stephen Ashley Susan Austin Susan Bach John Backus Pamela Bailey Blake Bain Richard Baker Ronald Baker Susan Baker Joseph Baldo Kimberlee Barrett Bonnie Barron Lloyd Barrows Constance Barthelemy Nancy Bartolo Mary Barton Richard Barton Steve Bates Valerie Bates 226 SOPHOMORES ' V :fri i , l"i .',' 5 S 2 in -fefgsfgiy ' rf R E .ing Z I was Q ,. 5 l,.,, .F t'hi4 T l' l3Tiil'2jgg3Q 4 z V Teri Vincent helped to pin up the hem on a dress if f MM l made by Teri Ducich in a homemaking class Richard Beatty .lon Beebe Steven Behr David Behrens Kirk Bell Mary Bell Susan Bell Jerllyn Bender Kathleen Bender David Benson Dawn Bergeman Jay Berger Gary Bergstrom Elaine Bernal Dennis Bevan Dennis Bicker Elizabeth Binkowski Donna Bird Gregory Bird Debra Black Toni Black John Blair Kerry Blanton Diana Blatherwick Carolyn Bledsoe Melinda Blindbury Kenneth Bock Carla Body Beverly Boggess Emily Boice Ginger Bonham Frances Bonura Brian Booth Sandra Borden Sallie Bortells James Boucher Renee Bowe Sarah Bowling Susan Bowling Alan Boyer Bradford Boyes Lori Brandley SOPHOMORES-227 Richard Briggs y . Lynn Brintnall , y Harold Brown Janis Brown Jerilyn Brown Jill Brown , 9. i, x 1. all C, E3 K Richard Brown Samuel Brown Janis Buckingham James Buechler John Buirley Gala Burgener , ' 'K X C M E L-ei. Amy Burgess Scott Butler Debra Carlisle Darrell Burgess Ernest Burland Ronald Burnson Robert Buschrnann Ellen Calkins Patricia Callan Elizabeth Campbell Pamela Campbell Wendy Carr Douglas Carson Glenn Carter Gregory Carter Dennis Chambers John Chapman Sarah Chatfield Celia Chavez Daisyann Chiang Donna Chinn Kathryn Butler Patricia Butler Rosanna Canney Cathleen Caputo Denise Casino Robert Cass ' i X Helen Chipley Wendy Christman Carol Ciochetto Chris Clark Garth Clark Jeffrey Clark N., Q ,g li hr i J - siii 228-SOPHOMORES 9, ., , 9 l.,:A V ' X is 'K ' Q , 'iff X to J John Clark Mark Clark Mark D. Clark Debra Cleary Kathy Clements Jennifer Clemons Thomas Cleveland John Coats Cynthia Coberg Christopher Cockrell Anabela Coelho Gabrielle Cohen I X 4 is ip? f W i s? in -ff 1232? 2 1 1 Lavonne Collette Cathleen Combs Robin Combs Robin Conan Kathleen Cone Catherine Conover Neil Conrad Sonia Contreras Julie Conway Patricia Cook Julia Cooper Richard Cooper Carolyn Copping Michelle Corey Bryce Corley SOPHOMORES-229 Sophomores learned that physical education required not only a variety of sports activities but also taking out the equipment f Linda Corrigan Maria Corten bach Lydia Cortez Denise Coupe Paul Cozza Cynthia Craig Karen Creel Sandra Crumley Eddie Cullipher Theodore Cummings Ja mes Cunningham Mary Dahlquist Peggy Daily Bradley Daly Denise Daniel Steven Dargan Lisa Davider James Davis 230-SOPHOM ORES Elaine Dayton Denise DeHart Michael Depietro Michele DeSimone Lisa Deacon Catherine Dean Richard Dean Richard Deetman Susan Dever Karen DiGirolamo Debbie Diller Lynette Dinielli Deborah Docherty Gail Dodd Gary Dondanville Constan Doolan Stephen Dorsch Dusan Dragicevic 'SW .ai Cathy Dragovich Michelle Drenk Penny Drew Susan Dfumflghf Teresa DuCiCh Jennifer Duddy Gloria,-m Duff Kimbra Dunkel berger David Dunn C-3m9V0f1 Dl-inning Helen Easley Debbra Eggleston Jane Eh mke B?fb-Hia Eilau Peter Eisenhan Ann Eldredge Ricky glizalde Michael Enright Eflk E"'kSS0n Mike Ewright David Ductor Edward Earnshaw Janis Eisenhower Randolph Etter SOPHOMORES 231 'if Debra Evans Marcy Feller Marilyn Fisher Diane Fordham ami 2 " ' it 7 s ,Ng ii f i if it ife'9',H i Heidi Evans Deborah Ferguson Carol Fistler Timothy Forness 232 SOPHOMORES , . Joseph Falabrino Angela Falasco John Fasana Wendy Fehniger Allison Fetter Regan Fetterolf Kenneth Fietz Ronald Fink Patty Fetz Kimberly Fix Cynthia Fletcher Sandra Forbes Susan Foss Randall Fowler Ronald Fowler Scot Freeman Steve Friar Deborah Friedrich David Fritch Jeffrey Fry Daniel Garrett Sally Garside Wright Gary Peter Gascoyne Martin Gaynor Kathryn Gehring John Geiger Alice Geller Francine Gersh Victoria Getzen Steven Gex Gail Gibson Ronald Gibson Susan Gilbert Leslie Giles Debra Goebel TerranceGoins Angel Gonzales Lonise Gordon Barbara Goss Rhonda Gottschlk Carl Gottuso Michael Gourley Asta Gralauskas Sharon Granger Kent Graves Susan Gray Susan Green Alexander Greenshields Bradford Greer Cathy Grewe Erika Griegbrian Bottoms up! A student in shop used his creativity by decorating an everyday household article with glue and paper. SOPHOMORES-233 Joseph Gualderon Marcia Hadley i 'P "--.., ww. Nancy Hahn Barton Halberstadt Sigfigixggn gfjgfg 332:51 While waiting to talk to her counselor a student read a copy of the Pow Wow. The AHS counselors offer guidance in curricular and vocational questions, scholarship and college information and programs. 234-SOPHOMORES Jackie Hansen John Harold Joan Haskin Debra Hatch Debra Hauck Steven Haupt Jack Hayes Kala Hedlund Steven Heins William Henderson Craig Hendrickson Paul Herrin Ann Herrington John Herrman Wendy Herron Tiffany Hersh man Richard Hetrich Nora Hicks Michael High Jeffrey Hild Steven Hill Karen Hillery Julie Hillman Edward Himelhoch John Hoffman Vicky Hoffman Micki Hogarth Jacquelin Hogge Pamela Hogge Mark Hoherd Susan Hollander Steven Holman Kim Holmes Laura Holmes Ann Holmlund Stewart Holt Thomas Hontos Ronald Hopkins Jane Horsman Walter Horstman Tania Horton Jane Hosterman Peter Hughes Candace Hull Dane Humphrey Heather Hunter Kevin Hutchings James lrvin Janice Jackson Judy Jackson Regina Jackson Richard Jackson Steven Jahnke Keith Jenkins Stephen Jensen Lori Jepsen Karen Jess David Johnson Karen Johnson Maureen Johnson is Michael Hoar Susan Hoke Edward Hong Leticia Howard SOP HOM ORE S-235 236-SOPHOM ORES fe. ,W Pamela Johnson Randall Johnson Sheila Johnson Ronald Johnston Steffani Johnston Craig Jones Linda Jones William Jones William R. Jones Laurilyn Jorgenson Robert Kaak Elisabeth Kaliel Robin Kamins Carol Kaplan Anne Karr Mark Kasper Mary Kavinsky Judith Kay David Kearns Jody Kendall Stephan Kendrick John Kenney James Kenz Bryan Keri Quinton Kern Stephan Kerns Bruce Kerr Kathryn Kidd Kim Kiebert Marie King Robert Kinslow Charles Knerr Gregory Kovacic Randolph Kramb Holly Kraus Catherine Krause Susan Krause Dorothy Krinke Deborah Krupp Peter Kujundzich William Kupferer Molly Kusik Sophomore Physical Education classes took part in such sports as vollyball, swimming. baseball, badminton and folk dancing too Z , .. 1 ,ijqm ' sa.. is , -G W in - A . TQ ji,, i s fl James LaFranchi Lyn LaFranchi Sheryl Lamoreaux Robert Landis Timothy Larkin Bruce Lasken Laurie Latimer Kristin Leathman Marshall Lee Wayne Lee Jeannette Leeper Jeanne Legg Laura Lesperance Susan Liepman Connie Lightner Debbie Linnett Scott Lisbin Dennis Lockard SOP HOMORES 237 Patrick Lockridge Neil Long Gaw Lookabaugh Charles Lorente Roger Lord Vicki Loucks Sandra Loud Sharon Loudon Frederick Lucas Steven Luce William Luman Daniel Lund Richard Lunghard Leah Lynch Steven MacKaig Donna Magner Elizabe Maize Leonard Makert James Mallory Jo Mamer Walter Mann James Marche-se Julia Marine Nancy Markling Wa. Students in period four Homemaking worked on their individual sewing projects A required assignment is turned in to Mrs Gumm each semester. Linda Marshall William Marshall Lisa Martindale Theresa Martinez Thomas Masline Robin Massaro Pamela Massengill Paula Massengill Renee Massey Don Matern Joan Mathews Robert Matthews Fritz Maxwell Kathleen Mazzola Thomas McAfee William McCall John McCawley Jay McClellan Douglas McComb Roy McCracken Kathleen McCreary Marcia McCune Richard McEwan Paul McGarraugh James McGuffin Bedford Mclntosh Scott McKenna Stephen McManus Karen McMurray Nancy MCNalI Rib Ma Careen Merkley Robert Meyer Thomas Milich Larry Miller Ronald Miller Marianne Mills Jo Mitch-ener Mark Mew Patrick Michaels Deborah Miller Mark Miller Marylynn Milligan Dennis Mitchell Karen Miyamoto Milo McNally Kathleen McNamara Corby Meadows Rosa Meehan Philip Meeker SOpHOMORE5,239 vw' Donna Moburg Kimberly Mock Gina Morgan Mark Morgan Van Nlunns Marilyn Murray Steven Nelson Renee Nesson Gary Nicholson Grant Niederhaus Abby Nimmo Kathleen Noonan Marsha Norton David Nouskaiian Catheri Novak Thomas O. Novak Thomas Novak Eileen O Shea Thomas Old Jaime Oldham Robert Olmstead Rodney Osgood Sheryl Owens Carol Palmer Robin Parker Susan Patten 240 SOPHOMORES Adrienne Moffett Christine Moritz Mazin Nasier Robert Newell ,f t , ww 'tx 1 lt sf' William Patterson Julie Pattison Frederick Pausch Barbara Pearsall George Peckham ll Suzanne Pedrotti Frank Perini Stephen Perkovich Susan Peters Douglas Peterson Mark Peterson Jeanette Phillips Michael Phillips Patricia Phillips James Paulsen Nancy Peck Deborah Pellerito William Pesota Mardell Peterson Jeffrey Phillips Linda Pielemeier Sophomore, Jim Paulson studied his history work with David Pierce Edward Pierson John Pierson Robert Pierson Milinda Piet David Pintard Ronald Pirolo Joanne Piscitelli John Piscitelli much concentration SOPHOMORES-241 James Pitcl James Pithey Ray Plumhoff Elizabeth Plyler David Polarek Bill Pongo Janda Poole Deborah Ponsolle Paul Possemato Lawrence Potell Thomas Powell Jeanette Pritchard Steven Prophet Kathy Puma Elizabeth Quayle hs 'N L..- as J Clarisse Raiken Cheryl Raine David Rapp Polly Ann Rasmussen Nancy Rawicz Frances Rawie 242-SOPHOM ORES Glen Polley Karen Pounds Diane Rademacher is 3 Q 'Y P f ,Q Sophomore Kathy Caputo skillfully ironed a dress that she made in her homemaking class Linda Rawnsley Janice Reardon Diane Redler Karen Reed Jeffrey Jebbia Wendy Reeder Dolores Regets Betsy Reichardt John Reilly Joyce Reini g Victor Republicano Jack Reynolds Wendy Richards Kurt Richter Richard Riddle Doreen Rirnmer James Rincon Debra Roberts Luther Roberts Douglas Robinson Karen Roche Maureen Rochetto Curtis Roginson Jorge Rojas Denise Rollins Paul Romaine Casmir Romanski Julia Romanski Deborah Root Yvonne Rosas Susan Ross Thomas Ross Mark Rouser Elaine Roy Galen Rowell Stanley Rubenstein James Rudd Michael Rudnick Cheryl Ruffell Clay Rukes Caulette Rush Robert Russell 't :gf- SOPHOMORES-243 Robert Russell Debra Rutherford Sandra Sabersky Monte Salot Roban San Miguel Roger Sands Horace Sargent Ill Hazel Sayegh Scott Sayre Robert Schaar Pamela Scharman Larry Scheel Stephen Scheel Nancy Scherer John Schilling Gary Schober Karen Schoelz Cheryl Schou Shirley Schreiber Lars Schroeder John Schuhmacher Georg'Ann Scott Kenneth Scott Peter Scott 244-SOPHOMORES Steven Scott Richard Sears Ben Serar Kevin Shaw Michael Shaw Robert Sheets Nancy Shipman Wade Shurtleff Herbert Siegmund Kathleen Simmons Steven Simon David Simonich Patricia Simovich Donna Skipper Debra Slape Judy Slingluff Debra Smith James Smith Kimberlan Smith Paula Smith Richard Smith Steve Perkovich intently listened to Mr. Quackenbush during Spanish class. Dale Snyder Nancy Sparadeo Lori Spaulding Celia Speirs William Spurgeon Shirleen Stauffer Helen Steen man John Stephens Jeffrey Sterk Karin Stevens Chris Stewart Eugene Stewart Richard Stewart Terry Stewart Linda Stickler Mark Stobart Michael Stoker Laurence Stone Sharon Stothers Paul Smith Richard Smith Robin Smith Nancy Spangle l MM. 1- ' SOPHOMORES-245 246-SOPHOMORES Brian Tiedge Linda Tiffany Janice Todd Mary To keshi Mary Toomey James Treyote Mikel Trice Joseph Tunzi Carol Tyson John Ulmer .wsfn William Stowell Douglas Stuart Merry Stu bblefield David Sullo Judith Summerell Margaret Sundstrom Jeffrey Sunshine Thomas Suttles Dana Symonds Clara Tanacsos Jefferson Taylor Susan Tedlock Teri Telford Grace Telian Michael Terrell Charles Thomas Dwight Thompson Kathy Jo Thompson Maureen Rochetto listened attentively to someone speaking in the lubranj Sandra Valentine Jane Vallone Sietze Vanderheide Deborah Van Dusen James Van lwaarden Steven Van Stone Laurie Van Zile Victoria Verhage Leonard Verner Ned Vessey Susan Vickery Janet Vickroy Daryl Victor Teresa Vinson Thomas Viotti William Viselli William Voden Christine Vogel William Vogel Michael Walker Anne Wayment Joel Werk 'X 44 ., Robin Vollbrecht Terry Vreeland Paul Waalkes William Wagner Mark Wales Eileen Wall Debra Walter Gary Wardein Eric Waterhouse Linda Watts Robert Wayne Patricia Weber David Weckerly Stephen Wegerbauer Joanne Wellman Debra Wesbrook Charrise Wheeler Marcia Whitehead Craig Whitney Andrew Wilhite SOPHOMORES-247 Sophomore and Junior students impatiently stood in line at Arcadia High s snack bar while waiting to purchase lunch Janene Wilkinson Cynthia Williams Douglas Williams Karen Williams Griffith Williams James Williams Joy Williams Mark Williams Mary Williams Victora Williams Lisa Wilson Vickie Wilson Wendy Wilson John Wiltsey Patty Winchester Robert Winchester Marcia Wise Denice Wood 248-SOPHOMORES Barbara Woods Vickie Yeutter Kathe Wright Dan Yoder David Zirbel John Arch Gregory Betzler Teresa Bralley Scott Braunwalder Cathy Byer Rita Cossio Dennis Coyle Douglas D'ewart Alex Darquea Gwinda Deere Nancy Drenten Michelle Dudek Richard Forkner Ellen Foster Gina Gayton Ronald Glassco John Heath Terry Henderson Byron Hendricks John Hummel Laurie Wright Stanley Wright James Xanthos StephenlYarton Susan York Howard Zager John Zemer Gerard Ziegler Linda Zoller Victoria Zorkocy Wendy Zucker Gregory Zuzow CAMERA SHY Richard Hurn Shari Lindsey Michael Lingo Sue Loper Ralph Lopez Nancy Luckie Timothy MacDavid Kenneth Maliett Karen McKenna Heidi Mjellem Mary Monson Gary Nelson David Parker Stephen Pawluk Claire Pecoraro Teresa Petermann Thomas Pittman Riga Rengel Richard Rechit Teresa Richter Gregory Yerkes Michael Zion Steven Rudder Anita Sanchez Patricia Schamdan Karen Schneider Danny Skelton Michael Stark William Stegner Betsy Kay Stoehr Daniel Strilcov Stanley Sweatmon Barbara Turnbow Gene Ursua Kenneth Wagner Rene Weddell Deborah West Debra Wills William Wilson David Wiltse Gary Winkelman Craig Winn SOPHOMORES 249 iggarisfigsg :??1f?SISSev3M? 1 zz IQ q ,Q 9 ' E . . .. R P , M, , RI'Q!i5ES'!m9 'gaawasf 25: E 'M 2 ww E 5 i q - q A W f . g " ? 2EQnw if - Q . 3 Q L 2 SM 'ff - ' - Q3 imimxi - Q -1 1, X f' A ' 1,, wi .... ?. rf 2 - EQ , . X- 85? W '- f- a sig 5' My X be , f E123 W 3535? 52 fgggaigasgg - ' N- ,gag :..q,.ZEqw.,gg4,, -5 N W m ' ' ' f-14' M "b' ' f ' ' A if -- "-Zfiiifiwi L l 'f.3"".: .'5ff ..l' " 3 I waeffm w w , '11, 1 l la - as " .l i m Q. Lii zffiii gm 5 52595 'e 1' E -Q ggi . 55253 5 1 gggga gsssx Zigi if Em.-L. . ii qs se ein? EQ" '3'1?'a fi' -f 3 31322 S' f gazi f Q 'Jglb q W E '3 w a silf g L, HV- --g'4,M4g- ,a gf. 1:9 H E 'S 3 .7 5 55 if gf ? , ' 235253222 2 25 154 5:5555 -1 , - " 7- E gm iggiggg g g gifs? ' 3? , Y JHf2f1WS:,.' '?f'?' 9 '3'f4ax- 'Fi ?,M,fP1. -FH.. .f -if-iais: . , ,g, A ' gg- mfh., F3392 . -, -V - -f,gQEJ,r19p.554.,1.. .1, f331m.',2 Xa" 211435555 sa w- , M A - : i 1 f.: A P "'i'a'. .Q-4'?'-!9, 7 ' 2 : 5 , -, V ai? ,H ' KW N wiie I 8-X ---4 ' 1 :' - Q , 5. .. :- . Nu , I "fi 'f'4"b"'f3' ' ' F5 Hx ' .,'.1i,J',i'Lf'Z.." g g S5 , ,b 1 H 6 "- ,311 51 i' xy, A z -2 E SGW P792 -2 'F ' x x-, If sw. " saga, M 25596 W 2- fi E Q3 , we wiv Q:-f mt g'?'. -Wmsmewfwgimngm as . an +1 1- , , ,S 3- QSM gf.. e .251 f memeamsasxsas,-.'af 4511 38, H- L 15, 3335?-4 QL-fffm -- f , mf xmsi' 'f"" ' E wg,Qgyf W , 315 , ve g igs ggi eh 4 hgjwgf? agp B as - may--y I:"f19' ? if? sg. ff 32 55? 22-my 1 i -6-Q 3' 4 . , Q - 13 3 l x 1 2- 15 3 B .nazi 1 5, , 2535 1 5Ri?EzEaSz?5g5sggss ' 1" 1--fi. -B 'X W a- " 292,36 Ri E MQ ? WQZQSBE gk, , QM? fn nfl' v L Q 'L,fL 'G .,., .- if V 1 g - ,. -if ,Jzvz:uf1an, , 5. A - A 231 K . gig . Fi 1, Q- H- , Q. ein nf gf- - 4' gg? '51, ' fi, em- 2 4- -feimwm-gggww za-sez, MQW M- 'NE . 5 awww-W ww' 4 32222525552 He? .J ftzszf g2f1'F39G?f3, ?, '!'ir- . .1 'Q ff fr : g f sig ig 5 n X nm N. we W Qggijxazimzeugsamfnzsu, ' ' - 1 . H ggrgg ' , Q as mg - 5 't f MQSHQQ -1 A www , iw is 2 123281 aw w w Suigasiluwi gl, ' f a . --4 J 2 - ' L, Z '93, w 4 1- 1 M .nf , 242 F, Si if f E 2 2 5 1 H' w h ..A. 3 Sit a 'HE iirz5.gy..:v - e y - 3 ' "N Z 'J gf Us Ja MQ ? gg 5 , ggi . ms 5 'H ' M ika-a1i:2'x w g fi Lx :g ag ' L' '41 ' ' Q 4 if 1 Eggs, , 5,35 ,:- 2 S ' -- 3, . - q . 3 ' .V, w W, ' F31 ' gh x Q v L ' -rw . if ' if is mpg EFE3' if '- E 'M , ' ' , fi in 5? z Il W 'x J i 1 Ti 1-. , , 31 14 ,4 - Q 51 -1 -N 252-ADVERTISING BOB'S BIG BOY TELEPHONE C2139 446-0155 cue duels lOl sou'rH FIRST AVENUE YouR I-Iosrs ARcAoIA, CALIFORNIA 91006 DON al GINA COMPLIMENTS OF I if wALLY's MEATS ' 150 Wes? Los Tunes Drive H' 64695 ' A aqaizafyka up BY , A Joe D's APPOINTMENT W 128 E. L.lVE OAK HI 6-5354 ARCADIA I I A - -4 Q4 RlCHARD'S MENS STORE 1315 South Baldwin Avenue 446-4653 10917 East Valley Boulevard El Monte 443-4038 ADVERTISING-253 FRANK BERTINI FranIc's CentraI Service Garage GENERAL REPAIRING PHONE 447-2667 Ol.nEs'r GARAGE IN ARCADIA BOB S. SANTA ANITA AVE. ESTABLISHED 1947 ARCADIA. CALIFORNIA 1 3 ' BECHERER BUICK 840 W. Huntington Drive 359-3201 . .AN UNDIVIDED RESPONSIBILITY.. NATIONAL ASSOCIATION OF PLUMBING CONTRACTORS WE wrrsn HEATERS SELL Look FOR slNK DISPOSALS INSTALL 'rms sem. SERVICE GUARANTEE MEMBER DON'S PLUMBING SERVICE Over 45 Years Practical Experience B40 SO. BALDWIN AVENUE ARCADIA, CALIF. OFFICE "DON" GLADUE HI 7.0592 RES. HI 7'5B23 HI 6.4353 254-ADVERTI SI NG JAY ROSS 1251 S. Baldwin Avenue 445-1342 LEWIS SHOES 1317 S. Baldwin Avenue 446-2028 Kms Pnmmncv 54 East Huntington Drive, Arcadia, Calif. 910060 447-2136 "STU" HENDERSON FREE DELIVERY WE GIVE s 8. H GREEN STAMPS +15 . sins . S JI Z air fr 4' 47 4 4 'b"'4l:.uav5'd, 297 W. SIERRA MADRE BLVD. 1220 HERMOSA AVE- SIERRA MADRE HERMOSA BEACH . CALIFORNIA 12133355-3365 C2135 3768811 FORMAL KNIGHT 1000 S. Baldwin Avenue 445-0540 6500421 ROY LONG'S ARCADIA SPORTING GOODS 23 E. Huntington Drive 447-3271 207 S- First Aven ue 447-4923 ADVERTISING-255 Q", L ,Q g.: I Q 1' I I rl f ,MI ' .- 5. 4 bggtl L pftrgrkzu I 36W. Live Oak Avenue 447-8169 446-4697 'I :Il x ral, RS 12 NORTH FIRST AVENUE GIFFORD P. EASTWOOD ARCADIA, CALIFORNIA 91006 PQ lanunnlilwll N. Hmmm FAMILY RESTAURANTS MEXICAN and AMERICAN CUISINE COCKTAIL LOUNGE Strolling Troubadours Food to Go - Banquets HOLLYWODD HACIENDA EL MONTE HACIENDA 6439 Lankenhim Blvd. 76 I-1755 GLENDALE HACIENDA I635 W. Glenoakl Blvd. 144-GI!! IO632 Lower Azusa Road 579-OIGO LOS ANGELES HACIENDA Iiil Su. Boyle Ave. 256-6280 256-ADVERT! SI NG I 15,0 2 CROCKER CITIZENS BANK 60 E. Live Oak Avenue 446-4611 747 W.Duar1e Road GIFTS - HALLMARK CARDS - ORIGINAL PAINTINGS ETHEL'S GIFTS 81 GALLERY BILL AND ETHEL MCMILLIN 158 E. DUARTE ROAD. ARCADIA PHONE 447-7194 Best Wishes To Arccwdicfs Future Home Owners 'Q :f '6 lr Z 3 Quia:-r' , s 1, vo ,,, , ARCADIA BOARD OF REALTORS 203 East Duarte Rocld HI 6-4649 ARCADIA LUMBER 214 N. Santa Anita Avenue 446-3181 '35 wr 3: ' 1 S,'ET5,f':fQaf 1-, ... ,L S51- , .1 1,-wfri , 9 s ,w.g:f.,"1:f-agffmt 11- ' K z'f,'61!a?5is3:U'E?.?5"' 'Tiff ff jf ff" mis hm- 3 fag 1 A-I Q :sims 4,3 'Ik T S Wie H ' 1 v Lf' v I 15 r r.s,,,,.,5 0 J , 2 P ' L'-inf .:,1gs,1:j:f:Qg::fg?.r5'Q,i!g:g,-Qil Q ,,, :I is ' 'i'rH"' K '1i'Vf1'4 , . - H I..-, . 1 .4::r,:.g1g:gg-5: ' ' Q ' , f . .f ff is rf . I S, s ,L 3 sijasfi, 1 4 f f G ' ,Lk J 1. . ' L+, 4 M - ,gf fx. V ,, 'v f I E az --..... ,,,.s,.,,,1k, ,V ,V, 1 +-v-.,,,,M,,M0 V c' 1 4 465 I' M2- S11 P IVIARBERRY SHOP '3621 E. Foothill Blvd. Pasadena 351-9743 ADVERTISING-257 ng.: ta 1 5,6 'V Rig! 1 2 ,Snr George s I' ! J 'M '-'- '-" . - I SIR GEORGES 9 West Las Tunas 445-1611 511 0 San Gabriel, California 312111. "Fabfib5 ICIearman's Villagej Telephone: 286-3052 o K' ,IL 8970 Huntington Drive 8 0 5.4 X339 ,X f 842 Duarte Rd. Arcadia, Calif. IN GOLDEN WEST VILLAGE Phone: 446-0934 Lou's BARBER Hair Styling Shop By Appointment 10011 Olive C Nr. Baldwinj Temple City Phone: GI. 3-7703 0 driving 0 pro shop range ' snack bar 0 grass tees v club or mats rentals plane for reservations 443-9367 99 SMP 258-ADVE RTI SI NG 99? 120 East Duarte Road TACO LI TA 445,288.9 T, J .,,,Mw,W,,MV , 8 I E .v ,i I . .. iff. I or ARCADM ' Q Road Nur 5'9" xa.Anm N., an NONE LOIIHA an ,d 1 IKJEIIII l?I1IDVPIPiCl 32 E. DUARTE RD.. ARCADIA PHONE 447-2485 PACESETTER 225 East Foothill Boulevard 357-3687 IE2.A.l5AEIBIiI.A1T'S SALES 81 SERVICE ED RAMBEAU ANTSCO ANTENNA, ACCESSORIES 17 WEST SIERRA MADRE BLVD. - SIERRA MADRE - CALIFORNIA 91024 12137 355-1560 42133 355-6587 ADVERTI SI NG-259 I ., .4 I' 2 . ' - V I' f 1 wr. 3 'iifvvg A 'ff 4 x' L , FRE DERI cos 447.4474 949 West Duarte Road. Monrovia 446-2511 g 1 if I I-H4 1 . .4 wg -as-Q -1f-', 4454 - 4 Muakbqpyrm gf ff Ur HHH, I f :,:,reI14 1 f L 1 if .4 . -Y ' 33 rw4-we-w--ww-i4:arIwfi11T"?C ' GOLDEN STATE PAINT CENTER 111 So. lst. AVENUE, ARCADIA- Phone 445-4070 STORE HOURS: WEEKDAYS 7AM to 7 PM-FRIDAY TIL 9:00- CLOSED SUNDAY We have the finest paint products in the West and the most reasonable prices, Let us help you with Free expert advice on all of you antiquing, wood finishing and painting problems. Advice given in your home or our store. VISIT OUR COM PLETE HOME DECORATOR CENTER PAINT- PAINT SU NDRIES-WA LL PA PER-BRUSHES LADDERS-HOUSEWARES-TOOLS-CAR PETS S PRAYI NG EQUI PMENT-CONTACT PA PER WINDOW SHADES-OLYM PIC STAINS RENTALS "We Guarantee Everything We Sell" 260-ADVERT! SI NG ARCADIA T.V. 25 East Huntington Drive 447-9515 M R. A LB E RT 1311 south Baldwin Avenue 445-0250 2156 Huntington Drive. San Marino 284-1201 S U S LY S ES 6-7107 2 PIE KING RESTAURA NT 13 East Live Oak Avenue 446 CONGRATULATIONS TO THE SENIOR CLASS OF 1971 FROM S PA NJIAN S PORTSWEAR MANUFACTURERS OF ATHELETIC CLOTHING PASADE NA, CALIFORNIA E 2 N CU LLIGAN SOFT WATER 316 South First Avenue 445-3161 262-ADVERTISING , . IN wzsr Annum "for The 1Voman 117110 Cares" -314 .fix .fair 6onAffnnsJSaA1n 9 Bryn: .2 ' , , ,. , . f ' a - AMPLE PARKI G ' K HAIR 5'ZTgE2E'E17fsG-25522754.9145 IN REAR N , ,SQ 1 1 us um ysfpg DESIGN -fmmfwm 5,1141 .WJ m,zz,,51,f1.1.,.1c4,m..1 454 J , OPEN MoN. THRU sn. '9' Q 9 A.M. 'ro 5 P.M. 'Iii wuuuznuznnn master nr-args THURSA Ms' mL 9 'M' I EI I 447-5839 UR 447-5881 668 W. DUARTE RD. Uust L of BSIUWIFI Ave,l WEST ARCADIA FOSTERS FREEZE WILLIAMS LOCK 81 SAFE 102 East Live Oak Avenue 447-7644 20 East Duarte Road 446 -6253 -. Q Q :5.1,,,,,....- It 'x X45 X 'I 'FITNKAQCXN' 17 i i 7' 9-D XX X We IZ MONARCH SAVINGS AND LOAN SYMES CADILLAC 1111 West Huntington Drive 445-3220 655 East Green Street, Pasadena 79543381 ADVERTISING-263 I I V- :aQR..? F. - AE.. g ffrif? gg is pa-.rggs ,6"""' aa: wif' il III lx, I' l- il' .lin lil I limi ONGRATULATIONS to YOU the Graduates of Today and the Promise of X M' :I Tomorrow! A I We need your heIp!,Workingtogether, we can achieve the goals and the dreams of the My Republicans: li., I' Ill' To effect peace for your entire generation.. .to clean up our environment.. .to bring fairness and justice to every lilll individual, at the same time protecting each of us from M the tyranny or violence of either right or left. . .to safeguard I for all the opportunity to share the bounties of enlightened till progress instead of sinking into a frustrating "sharing of I poverty". . . to I.. lll lil il This isthe America ofthe Future We can build.. .WITH YOUR ACTIVE PARTICIPATION' -- Board of Directors, d o ARCADIA REPUBLICANS, inc il s ,W 7,11 . I We maintain a headquarters the entire year at 119 So. First Ave., Arcadia - to be ofservice to you. We welcome your inquiries. in-ii a ... -4- ' 4 iv if'Y , 'F i'V Y ' 1 tx, 5 I-.fain it 4112-1- , 1...- 264-ADVERTISI NG - -1 Ll BEAUTY SALON 32 EAST HUNTINGTON DRIVE ARCADIA, CALIFORNIA 446-6300 Plumbing Service - Remodeling Fixtures on Display Heating Sales and Repairs Central Air Conditioning Sierra Madre Plumbing Co. 15 Kersting Court CAcross From the Flag Poleb Sierra Madre, Calif. 355.7272 Home 358-9859 W. 't"lf""U IVIR. SIR 223 East Foothill Boulevard 357-4251 TAPES - ALBUMS o POSTERS o INCENSE o LEATHER Gooos SOUND FAIR DISCOUNT MUSIC 162 E. Huntington Drive, Arcadia Tape Installation 84 Repair I213I 445-9195 WILLIAM 0. MORRISON OWNER HUNTINGTON HEALTH CLUB 41 EAST HUNTINGTON DR. ARCADIA, CALIFORNIA 91006 - 36 Ed Rhodes 445 46 Dave Proffer ,Lai ,A ,grmj r I 6 ANN AND RALPH HURWIT EL TACO GRANDE 247 East Foothill Boulevard 357-3418 RALPHS SHOE STORE SI'lO6S for tI1e FamiIv 41 N. BALDWIN AVENUE SIERRA MADRE, CALIFORNIA 355-0479 ADVERTISING-265 lst Award Winner Best Editorial Page or Pages fweeklies over 7,500 cir.J General in- terest editorials lor a wide circulation area Arcadia Tribune Editor is Dick Lloyd. BE THE ONE T0 KNOW FIRST . . . sl award -if ,I T N'n: .1 ' J si. mm .. -T.. uns-1--ki 1:-nur ......4Jiiea...., - - mn A - .., ,..... .....- 1 . t'AllYCiRV'n UKWHAPII Vl'lHTFPY!lvB ,. D .. N lx in niunuw :rar lst Award Winner Best Womens Interest Coverage fweeklies over 7.500cir.J 4th time won 3rd tirne won consecutively, Women's Editor, Mrs. Catherine Mundy. Meritkward Best Editorial or series ofeditorials, A most thorough af nalysis oi the narcotics situation by Arcadia Tribune reporter Torn Livingston. .2. ' y! - " - READ THE N .4 .AP - - -in . no The future is yours! It is up to you. the young people of today, and the place to start is right here in Arcadia. Know your city and its potentials. Know all the facts, Read your Arcadia Tribune, Statewide Award Winner of the California Newspaper F'ublisher's Association Better Newspaper Contest. Get up to date coverage on all teen events, in your school and community. Read the Arcadia Tribune and know whats hap- pening. Read the Arcadia Tribune for on the spot Sports Events when it happens. . .where it happens . including Baseball, Football. Basketball, swimming. track, etc., by Sports Editor Freddie Robledo A Foothill lntercity Newspaper Arcadia Tribune, 10 N. First Ave., Arcadia 1,1 5 8 .W 1 ies.. HARDINGS GARDENLAND IVIEI TIN IMPORTS 145 East Live Oak Avenue 446-8511 1234 Golden West Avenue 445 0760 266-ADVERTISING M i2wQgQwgxj1K , 5 U.S. NATIONAL BANK 128 EastHuntington Drive 447-2111 213-358-1851 Myrtle Avenue Lumberd Hardware Company 123 West Pomona Avenue-Monrovia, California 91016 wal! elm PIII vm -,u,.. ffeefs Y II1s'w':ErIIii'rI1oI4IiI'rIlin:iIoiI an Q. ,ff M fer 38 'I G I NA SALON 60 Alta sneer 446-7916 ED'S T.V. SERVICE 404 South First Avenue 446-8246 ADVERTISING-267 M L X Aly --f J 'Ga , W ' ll x V We M ew Q , ' I 4 X I v 1 ,Ir , 1 A' 'Wt he Hillagz appzning MODERN HAIRCUTTI NG WITH FRIENDLY OLD-FASHIONED SERVICE WHERE YOU CAN GET JUST A TRIM, IF THAT'S ALL YOU WANT I x f VERNS HAIR DESIGN DAVIDSONS PAINTS 1111 H ghl nd Oaks Drive 447 0735 1310 S th Baldwin Avenue 447 4365 268 ADVERTISING Gall Us for Your Prescription, Drug and Cosmetic Needs Large Selection Hallmark Cards Complete Skin Care Department Youthful Cosmetics Yardley - Love - Revlon Hypoallergenic Lines Fast- Inexpensive Film Processing PHONE: 446-5225 FREE DELIVERY BLUE CHIP STAMPS E. LIVE OAK AVE, ARCADIA, CALIF BOB S BEEF BURGER 218 East Huntington Drive 447 9861 THE FRIENDLY SHOP 206 SOUTH FIRST AVENUE ARCADIA, CALIFORNIA 91006 U.S.A. PHONE: AREA CODE 213 445-1634 Featuring. .. Best Sellers Sunset Craft Books Sierra Club Books Cook Books Excellent selection of Bible study books. The very best in chiIdren's books. Complete selection of greeting cards. Inspirational cards and books. Exquisite and unusual stationery and note pa per by Gwen Frostic and Walter VonGuenteII Recorded Bible study lectures and hymns by: Edyth Armstrong Hoyt- Kenny Baker A Thomas L. Leishman - NIcHenry Boatwright - Emma Dunn - Nedra LamarfJessica Driver - John Shafer- Mary Deans - Hours: 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday thru Friday Saturday until 6:00 p.m. Phone for mail Order, or write Box L, Arcadia, Ca. 91006 THE FRIENDLY SHOP 206 South First Avenue 270. ADVERTISING 445-1634 Q? Q-XO 6 xokelb' ' rg ix ul if 24 Hr. Service. Qxggxzxbaex OQOQAO ,.i5f lu Q P V 5? YQ H PHCC 3 vi 43 1534 'O 0 , 0:1 7 ,U 4 wi? 'Hg wa CK ii? lei In-:H-.f "X,-, fi.: '3.ff:3,'a::':Qs 3 t Qagxzlgql 1 DQ Q11 PLUMBING 8. HEATING INC. C' . Q-if 57 4f'6 320 No. FirsI Ave., Arcadia, Calif. 9I0O6 'IZ' 'xyf YQ? F RAY AHUMADA 447-3569 17 QW if DAR'-DEI-ITE A HUNTINGTON MOTORS 915 West Duarte Road Monrovia 446-6060 55 West Hummgton DWG 447-3571 3 'i E . E 5. I . , .SI .I-IL 4, 1 CITY REFUSE SERVICE SANTA ANITA CAMERA 215 EastHuntington Drive 446-4691 1119 VVestHuntington Drive 447-1854 ADVERTISING-271 W ff , , ARCADIA SMALL ANIMAL HOSPITAL MACKAIG AND SONS 311 North Santa Anita 447-8144 632 West Huntington 357-3266 PHCC GD .tw-.5 ,I : . :aw GEM PLUMBING, INC. HEATING AIR CONDITIONING REPAIRS OUR SPECIALTY OFFICE PHONE EL 5-0753 43 N. Baldwin Ave. Sierra Madre, Calif. I FOR 24 HR. SERVICE CALL HAL JORDAN or GORDON CALDWELL EL 5-7475 EL 5-6673 ARTS YARDAGE 515 South Myrtle 359-2561 272-ADVERTISING Y ,, CO .X . wa-E. 0 Z1 Q V W ' . 1 'TYEQ3 fi.-il, ' ,I -:- 0 ' 6 4 , E WORLD WIDE DELIVERY 447-'I000 359 140 E. FOOTHILL BLVD. 357-1721 'U' 357-'I 828 K Zkfgkfandez Pet ' f jx ' 5. afquamzm Centex ,VW Rgfmll IN THE HIGHLANDER SHOPPING CENTER WH' .aw ' ,f 145 E. FOOTHILL, ARCADIA 357-1787 EL RANCHO MARKETS INC. 1101 West Huntington Drive 44648561 1 , 1 gk 'R 4' f . 'ws if S J HINSHAWS 1201 South Baldwm Avenue 446-4680 ADVERTISINGA273 681-76181447-8101 HUNTINGTON DESK CO. 55 E. Huntington DrIve. ARG D I I PM ,n , 1 II ,. 'W Q Ilqvlll 1A I Hmcnzsr 7-8105 I AQ if ., IK ......-illllllllllll! 34 E, IIUNIINGYDN DR. ARCIIDIA, CALIFORNIA RICHARD E HUNTER VOLKSVVAGEN "THE HOUSE OF SERVICE" SALES - SERVICE - PARTS CAMPERS - BODY SHOP "Serving Entire Son Gabriel Valley" 359-8291 S A L E S 420 W SERVICE roomlu. smvn. P A R T S Mounovm cn. GLENDALE FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 100 South First Avenue 446-5265 ' 681-0655 DUAL EXHALJETS HEADER5 MLIFFLER5 TAILFIIPES SI-IIIIEK5 ARCADIA IVIUFFLER SERVICE 3113 EAST HUNTINGTDN DR. FRANK YAMAMDTD ARCADIAJ CALIF. .JACK KAWAHATA 445-534m Complete Line of: 0 Watches 0 Jewelry 0 Diamonds 0 Silverware EXPERT wA'fci-i AND BUDGET JEWELRY REPAIR TERMS 447-4319 50 E. Huntington, Arcadia WALTER GOCKLEY STATIONERS 49 East Huntington Drive 446-6143 HUNTINGTON JEWELERS Hours-9A.M. to 5:30 PM. Hillcrest 7-8310 Monday thru Saturady Evening 7 P.M. to 9 P.M. Friday mhz Qrtisan Art, Handicraft and Hobby Supplies Picture Frames Picture Frame Mouldings Custom Picture Framing OriginaIOii Paintings HAROLD SHARP 617 SO. FIRST AVE. ARCADIA, CALIF. THE ARTISAN 617 South First Avenue 447-8310 ADVERTISING-275 .-4" "rw Animal llosviwl ICI """ c""'S9 Animal '5""'0 DRS. SCHMUTZ 81 GUINEY, D.V.NI.'S -r"""" " ff 1 F I T ' 'ffm .Lv iv A ARCADIA QUICK-CLEAN CENTER FRANK PERINI 12 B East Foothill Boulevard 445-0777 71 East F00f'1l"B0U'eVa'd 446-3595 vjytlhpx 4 msmzns ' BANKAMERICARD DINERS MASTERCHARGE buzz 4-Swfozsi, Una. PARTY HEADQUARTERS - GLASSES - BAR - ETC. LIQUORS - FINE WINES - DELI KEG BEER 210 E, DUARTE ROAD ARCADIA, CALIF. 91006 PHONE 446-2207 'msumcs' X A 1 ,,,m.af1ff N WU, .mu We Sell Insurance To Cover Every Need AUTO - LIFE - FIRE - COMMERCIAL WORKMEN'S COMPENSATION 25'!, Discount on Aulo Insurance lo Good Sludenls FARMERS INSURANCE GROUP lO2l S. Baldwin, Arcodio 446-4635 ADVERTISING-277 IVIARIE CALLENDER'S PIE SHOP DAISY SHOPPE 820 South Baldwin Avenue 446-5229 136 North Lake Street, Pasadena 2 , 4493446 No matter what happens, you can read about it in a newspaper The free press. Thot's what it's all about, friend. The established press or the underground press, they print the news of and opinions about S0ciety's full spectrum. Read 'em all if you wish, thut's your right. When the press is free . . . so ore you. M0 xruhin wswnst P.O. Box 461, Arc d C I fornic f Phone 359-45'II 278 ADVERTISING Int rnatnonal House of Pancakes GREAT FO0D . . . ANY TIME BREAKFAST 30 dillerent Pan- cakes and Waffles, 14 varieties ot Eggs and Omelettes. LUNCH 14 round the world Hamburgers and Sandwiches. Delicious Salads. DINNER 14 taste tempting International Dinners. LATE NIGHT SNACK Pie, Shortcake, Tarts, Sweetrolls, Ice Cream Desserts. 13 Beverages. ,neun tl 4 ji ,,-fi gi "' E: lag ., ws 1,2 Mfg lk ..1 5387 nr. f i 'lil' 1 Q i r-553325 eSt3lll'8ll S 0' or ,iam ot l f A :fi-li l! 'Y 05221Z.,i1mn.Q!?-f?.'n3'.32fY 446-7300 Uust North 1113 S. Baldwin ,,D,,,,,e Rd., Arcadia SHAKEY'S PIZZA PARLOR 245 East Foothill Boulevard 359-6631 ffgff . .., QF S 1 ...' ,, are , ' e Y' it , " j ' a f I A 5-A W 1 wg I lv ' . -1 fit - " - 1 ' H wig- I as a ' I I f f wsx,-5 ,, ' rv 4, . ,. " iff f , -we X Nfjfyifi 6 1' L aft -P 1 il' -. "s fm '-4,-..t,Q4j 11 , A 'W if "'i 3.195 3 A . v i - fr f or rs, 1 fefwfym- ,L -.., .M gy? L: r 2"-S F - fnsfzifr' Y de' I f :rsffisefss 1 4 S I 7-2.1. Il'- 1 , .V 1' . -' A 1 -1 if . 1.2511 iff- 1 , l 5 ' 5ffi?5?ifgg?fi'fl gfffflg A s' 5 A fi l wif 1 .f -.5 it 2 . f r if "1 " .. ' .S."f71f'if.!5 1' ? I Y A 2 a if iiri A A 1 A 3 f. .. 9? ' :ei '- ,eff g l is-L T . was f gif f 7231 1 Q Q 1' 3 is 3 A rs.s fsrr r .... "Vex, X 5 ' -ig-gsigngggzgigi-SJ' I . . . aw, lVlOD SHOP 101 East Huntington Drive 445-6423 I Bog 4 Coloz Canter. PAINTS ee HARDWARE ARTHUR G. CRABTREE 130 E. LIVE OAK AVE. 447-0141 ARCADIA, CALIF. 91006 flinoz .ffoycf ayaizafyling 227 E. FOOTHILL BLVD. 359-7113 ARCADIA. CALIFORNIA 91006 ADVERTlSlNG'279 'fs of Q 113224 THE LAZY DAISY SHOP 602 East Walnut Street, Pasadena 79249121 ARCADIA DATSUN BARRONS EIVIPORIUIVI DRUG STORE 333 East Huntington Drive 447-2101 1271 South Baldwin Avenue 4462118 280-ADVERTISING i .4 N. tin . wig .. 11 , , , ., .. 7 ,,,, Q M IZSS Fnvsl' HRCHDIH V 4461165 DEQ-PX VV sf 5" A 'sa -P' we .az , ,. A .J -rf, 0 "7 11: . V is '- if . l1 7.5 - V k I ...ji if-vie. wr 4' 4, eififi' f'Qs5f-lw-Qffij 9, . ' , M . , . ,A 4 . 9, K . ' . ':-R:g,vqg.1,,q'?,5fi 4' nf' ,Vg V 1. Jaw -hge' ,,. fz f v-is fn: -' Q Q 'Q "M :ij .1134 M if W ' uf 'Z' is ii Q , 'Q R.. 1 P- W2 if if 1 News iw'-"5'f sf 'IX ,514 ,f A K ZH' me, f X5 ' . A QQ me irq U .Q HQ1-ws' 'A :kg - I gm-on ,E if '-sf ,.- - 3' fi, 'H . A J 2" - ilW '?2ff551f? ADVERTISING-281 gaeaawaiigmt fffy A , A A PEDRO GUERRERO SPECIALIZING IN SANDWICH VARIE1IEs SNACK-0-RAMA 1045 SOUTH BALDWIN AVE. PHONE IN YOUR ORDERS ARCADIA, CALIFORNIA 447-2511 - ROESS MARKET - Our 32nd Year In Sierra Madre ROESS MARKET , 331 West Sierra Madre Boulevard 355-3338 801 East Mann Street, Alhambra 289-5203 Compliments of ALFRED AND FABRIS STU DIOS Your Senior Portrait Photographer 282-ADVERTISING ROLLANS 1309 South Baldwin Avenue 446-2701 Have you ever seen a 4251E Live OakAVe COMPUTER do it's thing? Why not? This and every Saturday we are having an OPEN HOUSE. Here you will see some of the most powerful computer equipment in Pasadena. The seminar will include a complete analysis ofthe industry. Schedule 1O:OO am Film - showing the basis ot data processing 10230 am Tour - this includes our dual computer system 11:00 am Seminar 11:30 am Questions and Answers They are a lot of fun. Come and enjoy. Control Data Institute 61 S. Lake Ave. Pasadena, California 795-4265 2nd Floor Imperial Savings Building Corner of Green and La ke CONTROL DATA INSTITUTE 61 South Lake Street, Pasadena 795-4265 9575 LBSTUH-BS DVIVG TGFHDIG C W 236 8694 C. W. REINHARDT 84 ASSOC. 20 La Porte Street 445.3777 284-ADVERTISING E I I I Senior Activities Index ADEN, GARY: Cum Laude, Thespians, Road Show. ANDERSON, ANKER: Interact, Computer Club. ANDERSON, LEE: Pow Wow, Editor in Chief: Senior Jesters, Senior Men, Sr. Class Council, Vice President. ANTON, LOUIS: Junior Exchange, Bowling Club. ARMSTRONG, RICK: House of Represent- atives, Track, Thespians, Junior Jesters. 43- BACH, GAIL: DriIITeam. BACHMAN, GLENDA: Thespians, Orchesis, Secretary-Treasurer: Senior Jesters, Cum Laude,VicePresident. BALDING, ANITA: Girls Competitive Sports, Jr. Homecoming Princess. BANNS, SUSAN: CSF, A Cappella, Orchesis, BARCHAN, SKIP: Key Club, President: Con- cert Band 3, External Affairs. Marching Band. BARBER, JANE: Song Girl, House of Repre- sentatives,PepCommission,SkiClub. BARNER, JONATHAN: Marching Band. BARRON, BRADLEY: ASB Chief Justice, Varsity Soccer, CSF, Dress Code Committee, BARRY, JAMES: Junior Exchange, Presi- dent: Ski Club, Motorcycle Club. BARTHELEMY, MICHAEL: Concert Band, Marching Band,KeyClub. BARTOLO, JOSEPHINE: House of Repre- sentatives. BARTRUFF, JAMES: Junior Civitan, Treasurer: Senior IVIen.VarsityWrestling. BEASTON, RICK: Varsity Basketball, Interact. BEATTY, DAVID: Senior IVlen, Marching Band,Tennis,ComputerCIub, BENKULA, NANCY: Future Business Leaders, CarCIub. BERDAN II, CLARKE: Interact, Vice Presi- dent:VarsityTennis. BERG, DEBORAH: Thespians, Forensics, Cum Laude, Pep Commission. BERGEN, JANE: DrillTearn,CSF. BERQUIST, KEITH: Varsity Track, Bee 8: Cee Basketball, Engineering Club. BERGSTROM, LIANNE: Drill Team, Head Tom-Tom: House of Representatives, Cum Laude. BESINQUE, GARY: Marching Band, Concert Band 3, House of Representatives, CSF. BIBLE, DALE: ROTC, President 84 Executive Officer: Rifle Competition Team, Vice Presi- dent:GunCIub. BILECKI, MELODY: Soph. Class Council. BIRDWELL, GLENN: Wrestling, BLACK, CYNTHIA: Future Nurses, Secretary: JuniorJesters. BLACKWELL, CATHERINE: Pep Commission, SkiCIub,AssembIyCommission. BLAIR, LINDA: Ski Club, Girls Competitive Sports, BLANTON, KURT: JV Baseball. BOHMKE, KAREN: Concert Band, Marching Band, Jr. Class Council, Recording Secretary: Kiowa, President. BOICE, THOMAS: JV Football, Bee Basket- ball. BOLEY, TERESA: Junior Jesters, Modeling CIub,AssemblyCommission. BOLONESI, BRUCE: Orchestra, Basketball, Interact, Boy's State. BOND, PETER: Interact, Pow Wow. BONHAM, ROBERT: CSF. BOSACKI, JEFFREY: Cheerleader, Ski Club, President: Chanteurs, President: House of Representatives. BOSL, ELLEN: Orchesis, Cum Laude, Girls League, Campus Pals, Chairman: Senior Representative. BOVIE, KENNETH: Interact, Secretary- Treasurer: Bowling Club, AFS. BRADLEY, LORIS: Marching Band, Treasurer: Natanes, Treasurer: Cum Laude. BRALLEY, THOMAS: Engineering Club, President-Vice President: Bee 8: Cee Basket- ball. BRAY, ROBERT: Varsity Golf. BREWER, CHARLES: House of Represent- atives, Varsity Water Polo, Varsity Soccer Lettermen'sCIub. BROMBERG, MARILYN: Girls Competitive Sports, Bowling Club. BROWN, JANINE: Future Business Leaders. BROWN, RANDY: Varsity Basketball, Bee Basketball. BRYANT, DEBRA: Arcadian, Natanes, Human Relations. BUESCH, DAVID: JV Baseball. BUFFINGTON, SUSAN: Future Teachers, Cum Laude,lVIodeIingCIub. BURCH, MICHAEL: Key Club, Art Club, Pep Commission, Cum Laude. BURCH, PATRICIA: Jr. Class Council, His- torian, ASB Arts Commissioner, Kiowas, CSF. BURDORF, LIZ: Sr. Class Council, Historian: Thespia ns, Orchesis, Hostesses. BURGESS, CYNTHIA: Orchesis, Vice Presi- dent: Arcadian, CSF. BURGER, RICKY: A Cappella, Varsity Basket- ball. BUTTERFIELD, DIANN: Water Ski Club. BYRON, JON: Football, Basketball, Soccer. -C- CALLAHAH, RICK: Thespians, President St Vice President: House of Representatives, CheerleaderfHeadJ. CAMPBELL, BYRON: Senior Men, Concert Band 3. Marching Band, Cum Laude, CARLSON, CATHY: Chanteurs, Future Teachers,JuniorCivitan.ACappeIIa. CARRISOSA, DEBBIE: Cum Laude, Future Business Leaders. CARTER, JULIE: Synchronized Swim Club, SkiClub. CASHBAUGH, JUDITH: A Cappella, DriIITeam, AFS, CSF. CECERE, JOHN: House of Representatives, JV Football,JV BasebaII,SkiClub. CHARIS, MARLA: Girls Competitive Sports, Girls League. CHEEKS, BILLY: JV Soccer. CHIANG, FRANCES: Jr. Class Council, Trea- surer: Cheerleader, Drill Team. CHILDREY, CAROL: House of Represent- atives, Junior Jesters, A Cappella, Ech-O-Nee. CHINN, DEBBIE: Orchestra, Cum Laude, Girls League, CSF, CHRISTENSEN, PHILIP: Marching Band, Concert Band 3. CLARK, CLIFF: Varsity Football, Lettermen's Club. Boy's State. COENEN, TERESA: Junior Civitan. COKE, CHRISTINA: Pep Commission, Thes- pians, Kiowas, Stagecrafts. SENIOR ACTIVITIES INDEX-285 COLEMAN, HOWARD: Court Justice, Interact. COLLETTI, RAY: English Club. COLLINS, MARSHA: Thespians, Drill Team. CONDRON, JILL: Drill Team, Princess, Cum Laude. CONRAD, MARK: Cee Football, COOK, PHYLLIS: Girls Competitive Sports. COOMBES, GERALD: Pow Wow A Arcadian, Photography Editor, House of Representa- tives, JV Basketball. COOPER, GERALD: Varsity Basketball, Varsity Track, House of Representatives, Engineer- ingClub. CORTEZ, DAVID: JV Football, Marching Band. COX, BARRY: Varsity Tennis. CRAWFORD, LARRY: ACappella. CRICIONE, CAROLYN: Soph. Class Council, Treasurer: Pep Commission, Water Ski Club. CUFF, PAMELA: ASB Corresponding Secre- tary, Orchestra, Kiowas, Flag Girl. CURRY, BRAD: Senior Priviledge Committee. CURTIS, PAMELA: Creative Writing Club. -D- DAHLQUIST, HELEN: ASB Building 81 Grounds Commissioner, Jr. Class Council. Vice Presi- dent: Chanteurs, Kiowas. DALE, FRED: Varsity Baseball, House of Repre- sentatives, Cee Football, Cee Basketball. DANIELS, JOAN: House of Representatives, SkiClub. DANTLER, SCOTT: Junior Jesters. DAVENPORT, PHYLLIS: Girls Competitive Sports,SkiClub. DAY, VAN: Varsity Football, House of Repre- sentatives, Lettermen's Club, Thespians. DEKEMA, SUSAN: House ot Representatives, Ski Club, Junior Jesters, Sunshine Committee. UELGADO, LUIS: JV Soccer. DIEHL, JOHN: National Honor Society, Wrestling, Soccer. DIEMER, FRANK: Varsity Basketball. DIENER, ROBIN: Cheerleader, Ski Club, Thespians,GirlsComoetitive Sports. DIGRADO, JANINE: Sunshine Committee. Youth Commission, Pep Commission, As- semblvCommission. DOMENICO, DIANNA: A Cappella, House of Representatives, Future Business Leaders, French Club. 286-SEN IOR ACTIVITIES INDEX DOOTSON, TERRI: Cum Laude, Natanes, PepCommission. DORSCH, CHRISTOPHER: Cum Laude, Cross Country,Track. DUNBAR, FRANK: Thespians, Drama, Ex- ternal Affairs. DURHAM, DANA: House of Representatives, Girls Competitive Sports, Ecology Club. DUVAL, EUGENE: Varsity Cross Country. Junior Exchange, Vice President: Senior Men. Secretary 8: Treasurerg Lettermen's Club, Secreta ry St Treasurer. EHRICH, VALERIE: Girls Competitive Sports. EICHERLY, KAREN: Girls Competitive Sports. EKLUND, JOHN: Marching Band, External Affairs, Track, House of Representatives. ENOS, JOHN: Pow Wow, Managing Editor: Forensics, Publicity Director. ERLER, JAMES: Junior Exchange, Marching Band,ConcertBand. EVANS, DAVID: ACappella. -F- FALABRINO, MELINDA: Orchesis, Modeling Club,Dutchesses,RidingClub. FIDDES, LINDA: Junior Jesters, Junior Civitan. AFS. FINNEY, RICHARD: Track Wrestling. FLETCHER, CATHERINE: DrillTeam. FLOYD, PAUL: House of Representatives, Marching Band,Key Club,Cum Laude. FORBES, JOHN: Senior lVlen, House of Repre- sentatives, Speaker Pro Temporeg Road Show, Stage manager: Pep Commission. FREDERICKS, COLLEEN: Drill Team, Princess, PepCommission,Girls League. FREE, DEBBIE: Orchesis, FREEMAN, KENNETH: Varsity Track, JV Football,SkiClub,Lettermen'sClub. FREMTER, RICHARD: SkiClub. FRITZ, LARRY: Golf, CIF Finalist 8t lVlost Valuable Player, House of Representatives. Marching Band. FRY, JAMES: JV Basketball, JV Football, House of Representatives, Water Ski Club. GANSERT, IRIS: AFS,IVlodelingClub. GANZER, RONALD: Key Club, Vice President: Dee Basketball, Junior Exchange. GARY, TINA: House of Representatives. PepCommission,SkiClub. GAYNOR, BARBARA: Synchronized Swim Club,CSF. GEARHART, KENNETH: Concert Band, lVlarch- ingBand,JuniorExchange. GENOVA, SHARON: Girls League. Repre- sentative. GERHARDT, JILL: Song Girl, Homecoming Queen, Friendliest Girl, Sophomore Home- comingPrincess. GETZEN, PATRICIA: Ech-O-Nee, Secretary: Synchronized Swim Club, AFS, Cum Laude. GIEDT, CONRAD: Senior lVlen, Concert Band, Marching Band, Principals Advisory Council. GILBERTSON, ERIC: Forensics, Vice Presi- dent: Debate, Captain. GILMORE, STEVE: CarClub. GODBAR, LAURIE: House of Representatives, Pep Commission, Ski Club. Assembly Com- mission. GOEHLER, MARY: Future Teachers. GRAVES, TYE: Marching Band. GRECO, DEBRA: Water Ski Club. GREIDER, VICKI: Pep Assembly Commission. Bulletin Board Commission, Ski Club. GREWE, RICHARD: Varsity Football, Varsity Baseball, Lettermen's Club. GRIFFITH, MATT: Bee Basketball, Orchestra. GRONDAHL, CHRIS: ASB Boys' Activities Commissioner, Interact, Bee Basketball, Varsity Baseball. GUNDERSON, JAYNE: Orchesis, Thespians, Art Commission, Publicity Commission. HAGE, JOANNE: Court Justice, Orchesis, JuniorCivitan. HAHN, DWIEVA: Ski Club, Marching Band. HAISLET, ALBERT: Chanteurs, A Cappella, House of Representatives. Track. Manager. HANSEN, JAMES: Varsity Track. HARMS, SCOTT: JV Cross Country, Cee Swimming,CeeFootball.Arcadian. HARRIS, DEBORAH: ACappella. HARRIS, JAMES: JV Basketball, Hiking Club. HARRIS, SALLY: Latin Club. HARTZLER, MARLENE: SkiClub. -fi yy ,f J W,-1 eq- , ,QQ Q if gi-i.,.wQ l. Y C, ,ttt f?lL k?Ef sig ww ' 4 d:lf:QS2I1'ilR me , M2153 HATCHMAN, Secretary Si dent. HAYNE, CSF tive Youth Pep Commission Orchestra, Orchestra, LA PATKA, THOMAS: LAR Club,Cum House of Drill Team, A Cappella rc , O l CSS: L W all PAMELA Junior Jesters. Thespians, JV Junior Civitan, Forensics, Nurses, Historia ng Forensics Cee Basketball. Ski Club, Modeling Clubj MAC MAC J ustice, Ski Club Pow Wow Club. Road -Show. Band, Human Club. Arts Com- Council, Corres- ball ub Cartooners Swim State Outstanding Citizen, Girls Nation, DrillTeam, MARSHALL, JOHN: Orchestra, Concert Band 3,MarchingBand. MARTIN, LANCE: Senior Men, Lettermans Club, Cum Laude, Swimming. MASSIER, PAULETTE: Marching Band, Con- cert Band 3, Orchestra, Historian: Concert Mistress. MAYFIELD, GLYNELL: Drill Team, Princess, Future Teachers, Sunshine Committee. MAYHEW, ROBERT: Varsity Basketball, Varsity Baseball, Interact, Ski Club. MC AULEY, ROBERT: House of Representa- tives,VarsityTennis. MC CAMAN, MICHAEL: Ski Club, Bowling Club. MCTCLINTOCK, KAREN: DrillTeam. MC CORKELL, PATRICIA: Pep Commission, Future Business Leaders, Water Ski Club. JuniorCivitan. MC CULLAH, CRAIG: Road Show. MC ENROE, ROBERT: Marching Band, Con- cert Band 3, Orchestra. MC EWAN, ROBERT: Varsity Football, Varsity Swimming. MC GUFFIN, TERI: Girls Competitive Sports, Girls' League. MC MULLEN, DEBRA: Future Teachers, ACappella. MC QUOWN, JEFF: Junior Jesters, Senior Jesters, Drama. MEAGLIA, JANINE: Natanes, Secretary: Future Teachers, Junior Civitan, Secretary. MEEHAN, PAUL: Concert Band, Marching Band, Orchestra. MEYER, DOUGLAS: Senior Jesters, Thes- plans, Interact. MEYER, KAREN: RidingClub. MEYERS, LEE: Marching Band, Concert Band,CumLaude. MICHALAK, NANCY: Natanes, President: Junior Civitan, Synchronized Swim Club, CreativeWriting. MICOZZI, MARC: Senior Men, Cum Laude, President: ROTC, Arts Commission. MIES, DIANA: Kiowas, Forensics, President: Road Show, Girls Competitive Sports. MILICH, RONALD: Senior Men, Letterman's Club,Track,Swimming. MILLER, DENNIS: Varsity Football. Varsity 288-SEN IOR ACTIVITIES INDEX Track,JuniorCivitan,VicePresident. MILLER, LORI: Junior Civitan, Cartooners Club. MILOSEVICH, MARK: JV Football, House of Representatives. MINKLEY, LINDA: Orchestra, Kiowas, Treas- urer: Human Relations, President: Concert Band. MIRANDA, MARIO: Varsity Football, House of Representatives, Bee Football, Cee Track. MITCHELL, JOYCE: Thespians, Drama. MOLNAR, JAMES: Interact, President, MONTGOMERY, CLIFF: JV Football, MVP: Bee Football, JV Wrestling. MONTPAS, MARK: Medicine Man, Varsity Track, House of Representatives. MOODY, CYNTHIA: ACappelIa, MOODY, CATHLEEN: Flag Girl, Water Ski Club,CourtJustice. MOOMJEAN, DEBRA: Pep Commission, Sun- shineCommittee, MORRISON, VICKI: House of Representatives, Assembly Commission, Girls League Repre- sentative, Soph. Class Council, Secretary. MORSCH, PAMELA: Pep Commission, Campus Pals, MOSBACH, APRIL: Sunshine Committee, Hostesses, Sr. Class Council, Treasurer. MUNNS, VAN: Football, Wrestling, Track, ACappella. MURPHY, MARILYN: Pep Commission, Junior Civitan, Treasurer: Girls League Publicity, CampusPals. MYERS, ANNETTE: A Cappella, Future Teachers. -N- NASH, ROSEMARY: Ski Club, NATALE, JOSEPH: Varsity Wrestling. Bee Track.GunClub. NEEDLE, VICKI: Kiowa, Secretary: ,Drill Team. Girls League, Senior Representative: House of Representatives. NELSON, SUANNE: A Cappella, Cum Laude. Ech-O-Nee. NEWTON, TRACY: Marching Band, Concert Band 3, Human Relations, French Club. NICHOLSON, LORRIE: Drama. NOODLEMAN, JEFFREY: CSF. NORBERG, CHRISTINE: Thespians, Cartooners Club, Treasurer: House of Representatives. NORCROSS, RITA: RidingClub. NOWACK, PETER: Thespians, Stagecrafts, Road Show. -Q- OEDEKERK, GARY: Swimming, Water Polo, ORTMAN, JUDITH: Arcadian, Advertising Editor: Cum Laude, Pep Commission, Natanes, OTIS, BROOKE: Junior Civitan, Vice Presi- dent: Pep Commission, Ech-O-Nee, OTTE, BROOKE: Drill Team, Flag Girl, House of Representatives, Pep Commission, PANATIER, SARA: Thespians, Publicity Chairman. PARKER, DOUGLAS: Marching Band, Presi- dent: Concert Band 3, Orchestra. PARRISH, KATHY: Cum Laude, Natanes, Pep Commission,CampusPals. PEACO, BEVERLY: Human Relations. PEARSON, LYNDA: A Cappella, Girls Com- petitive Sports, Ski Club, Future Nurses, President. PECK, BARBARA: Girls Competitive Sports. Arcadian,HikingClub. PERKINS, RICHARD: Track, Ski Club. PHILLIPS, JOHN: Marching Band, Concert Band,Orchestra,Thespians. PICK, MARILYN: Girls' League, Recording Secretary: Youth Commission, Modeling Club. PLATO, LAUREL: Senior Jesters, Drill Team, Thespians, Road Show. PONTIUS, CAROL: Pep Commission, Model- ingClub. POTTER, ANDREW: CSF, JV Basketball. PRAGA, DENISE: Pep Commission, March- ing Band. PUMA, DAVID: Cee Football. QUICK, KAREN: Drama, Leo Club, Creative WritingClub. RABOLINI, PAUL: ASB Speaker of the House, Jr. Class Council. President: Senior Men. RASMUSSEN, NEIL: Varsity Football, Varsity ., ,,,., WM.-,,,.,......,,,,,.,,W,,.....,.,.,,.,M.Q.f.fw. . ,,...ff,m,vwww,-M,,.mfm,m-.,f-wf-v-1f...mw-,f----wwe,..:ef:-,:.cffmm-,awwk 1,w.y-vwwnwQ55-121: yy J-fa-f:1f53f"2sf2tH mean ' ,c22affasm1,1,vm-1"'fws'M ialsfmzwazwa - ws -T- TANKERSLEY, NANCY: AFS, President, Drill Teai'n,Kiowas. TANNER, SUSAN: Drill Team, Princess, ACappella,Cum Laude. TAPP, JANEEN: A Cappella, Chanteurs, Girls Competitive Sports, Human Relations. TAYLOR, CONNIE: Arcadian, Underclassmen Section Editor, House of Representatives, PepCommission. THIBODEAU, BRIAN: Track, Marching Band. THOMAS, KATHERINE: lVlarching Band, Con- certBancl 3,Kiowas,SkiClub, THOMPSON, WALLIS: Pow Wow, Sports Editor. THONGCHUA, SUPHAPHAN: Orchesis, Car- tooners Club, Modeling Club, AFS. THORPE, CATHERINE: Drill Team, Ski Club, Girls League, Committee Chairman. THRASHER, SCOTT: Nlarching Band, Con- cert Band 3, House of Representatives, JV Football. THRUN, PATRICIA: Synchronized Swim Club. THURSTON, CYNTHIA: Ech-O-Nee, Ski Club, Campus Pals. TOKESHI, JOHN: Varsity Football, Bee Foot- ball, Cee Basketball, Engineering Club, Presi- dent. TORRES, ANTHONY: Varsity Baseball, For- ensics. - TORREY, KATHY: Girls Competitive Sports, Assembly Commission, Pep Commission, Ech-O-Nee. TREFZER, MELINDA: Orchesis, Thespians, ArtCommission,PepCommission. TREVOR, GARY: CSF. TUSA, JIM: Varsity Tennis, Radio Club. TYLER, ELIN: Girls Competitive Sports, Girls State, Alternate. TYSON, ANN: AFS, Arts Commission. URICCHIO, CLAIRE: Creative Writing Club. VALLONE, EILEEN: Drill Team, Flag Girl, PepCommission. VAN BUSKIRK, RANDI: Drill Team, Arcadian, Senior Section Editor: lVlat lVlaidens. 290-SEN IOR ACTIVITIES INDEX VAN DER VEEN, ANNE: Drill Team, Ski Club, InterClubCouncil. VAN STONE, DAVID: A Cappella, JV Football. VELTMAN, LORETTA: Girls Competitive Sports. VICKERY, NANCY: Future Business Leaders, Vice President: A Cappella. VINSON, MICHELLE: Chanteurs, A Cappella. VODEN, SUSAN: Leo Club, Human Relations. VREELAND, MICHAEL: Road Show, Drama, CSF. -W- WAALKES, MARCIA: Pep Commission, As- sernbIyCommission, WAGNER, STEVE: Pow Wow, Varsity Basket- ball,KeyClub,JuniorExchange. WALKER, DEBRA: Drill Team, Girls Com- petitive Sports. WALTER, NEIL: Ski Club, Vice President: Varsity Soccer, Cheerleader, WARDLOW, MICHAEL: Football. Baseball. WATKINS, VERNON: House of Representa- tives, Senior Jesters, Letterman's Club, Wrestling. WEBB, MARY: Marching Band, Girls Com- petitive Sports. WEBER, ALLAN: Computer Club, Electronics Club. WEIDAW, KAREN: Marching Band, Historiang Concert Band 3, Girls' League, Kiowas. WEIDLEIN, SYLVIA: Orchesis, Thespians, House of Representatives, Human Relations Club. WEISS, SUSAN: Ski Club, Water Ski Club. JuniorCivitanClub. WHITEHEAD, TIMOTHY: SkiClub. WILKINSON, KATHY: Thespians. WILLIAMS, GRAHAM: Water Polo, Captain, Swimming, Forensics, Letterman's Club. WILLIAMS, LINDA: Kiowas, Chanteurs, Thes- pians,ACappella. WILLIAMS, MELISSA: Junior Civitan, Human Relation Club, Orchesis, WILLIAMSON, PAMELA: Girls Competitive Sports. WILSON, BEVERLY: Pep Commission, March- ing Band, Concert Band 3, lVlat Maidens. WISHART, ROBERT: Varsity Track, Varsity CrossCountry. WOODWARD, SUSAN: Marching Band, Con- certBand2. WRIGHT, DEBORAH: Song Girl, Drill Team, House of Representatives, Cum Laude. -X- XANTHOS, LOE: Princess Nlascot, Girls' League, Campus Beautiful, Chairman: As- semblyCommission. -y- YARTON, HOLLY: Girls' League Council, Ech-O-Nee. Synchronized Swim Club, A Cap- pella. YERKES, JEFFREY: Varsity Track, JV Football. YODER, MONTE: A Cappella, Varsity Basket- ball. YORK, GARY: House of Representatives, External Affairs. YOUNG, SCOTT: ASB President, Senior Men, Varsity Football, Letterma n's Club. YOUNT, JOE: Varsity Track, Bee Track, Bee Football, House of Representatives. YUHASZ, BRUCE: Varsity Wrestling, Pow Wow, Opinion Editor: Letterman's Club, Sargeant of Arms. -Z- ZERMAN, LINDA: Drill Team, Princess, CHeadD3 Kiowas, Art Club, Girls Competitive Sports. ZION, KEN: Wrestling, Football, Sound Crew, HikingCIub. Bell Bell Bell Bell Black Black Black Marla 18 119 Black Tom L 227 Black Bledsoe Bledsoe Blindbury Blue JuI1eA 197 Bluemel Kevln C 197 Blum Jeff 150 Bochle Janice 197 Bock Kenneth 227 Body CarlaA 227 Boggess BeverlyE 227 Bohmke Brucew 197 119 195 Bohmke Karen L 64 150 188 1 Boice EmlIyA 227 Boice Thomas 0. 150 Boley Teresa L 150 'W 'WNW Bolonesi, Bruce A. 150 Bond, Peter S. 70,150 Bonham, Ginger E. 227 Bonham, Robert W. 150,144 Bonura, Frances M. 217,227 Bonura, Nina I. 197 Boobyer, Don J. 150 Booth, Brian C. 227,82 Boran, Joanne 150 Borden, Sandra S. 227,225 Bortells, Sallie M. 227 Bosacki, Jeffry B. 3O,44,66,151,82,185 Bosacki, Nanette 197,138 Bosl, Ellen 80,151,144 Botkin, Monee T. 197 Boucher, James 227 Boukather, Gary K. 197 Bouquet, Gary 151 Bovie, Kenneth H. 151 Bowe, Renee 227 Bowen, Ronald T. Bowling, Betsy M. 151 Bowling, Sarah A. 227 Bowling, Susan K. 227 Boyer, Alan J. 227 Boyes, Bradford 227 Bradley, Loris A. 151 Bradbury, Josh 197,132,133 Bradley, Rhonda M. Bragg, Eugene 183 Bralley, Teresa 249 Bralley, Thomas B. 151,144 Bramble, Julie R. 198 Brandley, Lori S. 227 Braunwalder, Scott 249 Bray, Robert J. 183,135 Breeden, William E. 151 Brennan, Carol A. 198 Brennan, Robert F. 198 Brenner, Robin A. 198 Brewer, Charles C. 151,116,128 Brewer, John R. 72,198 Brewster, Elizabeth G. 183 Briggs, Richard E. 228 Brink, Donna M.151 Brintnall, Lynn C. 228 Brodhag, Kathy S. 151 Brodhag, Timothy L. 151 Bromberg, Marilyn 151 Bronaugh, Susan J. Bronte, Christopher 151 Bronte, Denise 198,141 Brooks, Randall L. 151 Brooks, Wayne A. 198 Brosius, Joseph J. 151 Brown, Craig G. Brown, Harold T. 228,119 Brown, Janine J. 151 Brown, Janis J. 228 Brown, Jerilyn J. 228 Brown, Jill C. 228 Brown, Melanie 198 Brown, Randy C. 151,107 Brown, Richard T. 228 Brown, Samuel J. 228 Browning, Bill T. 151 Bruce, Darryl G. 198 Brundl, Anna 198 Bruns, Gregory D. Bryant, Debra E. 72,151 Bryant, Kathleen 198,139 Bryant, Randal C. 198 Bryce, Sandra M. 198 Buckingham, Janis 228,86 Buechler, James R. 228 Buesch, David C. 151 Buffington, Kathleen M. 151 292-I NDEX Buffington, Susan 151 Buirley, John T. 228 Bumgardner, Terry 151 Burch, Michael B. 151,144 Burch, Patricia H. 60,63,64,152, 144 Burdick, Grant A. 98,198 Burdorf, Elizabeth A. 80,152 Burgener, Gala S. 228 Burger, Ricky E. 67,152 Burgess, Amy C. 228 Burgess, Cynthia A. 72,152 Burgess, Darrell 228 Burke, Robert W. 198,195 Burland, Ernest L. 228 Burns, Larry A. 198 Burns, Nicholas 198 Burnson, Ronald 228 Burrows, William L. 152 Burtoft, Diane C. 152 Burton, Cynthia L. 81,152 Buschmann, Robert T. 228 Bush, Marilyn J. 67,198 Butler, Kathryn G. 228,86 Butler, Patricia 228 Butler, Scott T. 228,101 Butler, Thomas G. 152 Butterfield, Diann C. 152 Butterfield, Joann S. 152 Bydalek, Mark E. 198 Byer, Cathy 249 Byron, Jonathan 152 -C- Caldwell, James H. 198 Calhoun, Mary E. 198 Calkins, Ellen K. 228 Callahan, Richard M. 44,183,54 Callan, Patricia C. 228 Cameron, Donald H. Cameron, Robert W. 198 Campbell, Byron J. 65,152,141 Campbell, Elizabeth J. 228 Campbell, Hugh P. 198 Campbell, Pamela M. 228 Canney, Rosanna M. Cannizzo, Lucy S. 198 Canter, John Capranica, Steven F. 183, 53 Caputo, Cathleen J. 228 Carder, Patricia S. 198 Carlin, Nancy S. 152 Carlisle, Debra 228 Carlson, Cathy J. 66,152, 163,78 Carlson, Judie J. 198,210 Carlson, Karen A. 198 Carlson, Richard A. 152,95 Carr, Wendy 228 Carrisosa, Debbie J. 152 Carroll, Campbell 152 Carroll, Cynthia 40,198 Carson, Douglas H. 228 Carson, Kimberly Carter, Gary C. 68 Carter, Glenn A. 228,111 Carter, Gregory W. 228 Carter, Julie A. 152,138 Carter, Thomas J.198 Cashbaugh, Judith L. 40,67,152,88 Casino, Denise F. 228 Cass, Colleen M. 183 Cass, Robert 228,100,126 Cavalier, Nikki A. 41,152,144,64 Cecere, Frank A. 152 Cecere, John T. 152 Chamberlain, Gayle A. 198 Cl1ambers, David I. 183 Chambers, Dennis J. 228 Chapman, John H. 228 Chaput, Michael R. 199,135 Charis, Charles P. 199 Charis, Marla A. 152 Chatfield, Sarah 228 Chavez, Celia L. 228 Chavez, Ricardo 152 Checkal, George G. 153 Checkal, Gregory S. 199 Cheeks, Billy J. 183,128 Chiang, Daisyann 228 Chiang, Frances C. 44,153 Childrey, Carol 67,153 Chinn, Deborah S. 153,144 Chinn, Donna E. 228,225 Chipley, Helen 228 Christman, Wendy M. 228 Christensen, Gail E. 199 Christensen, Philip 153 Christman, Gary M. 199 Church, Kenneth 199 Cinque, Ralph J. 183 Ciochetto, Carol L. 228 Ciolfi, Lisa B. 199 Clapper, Michael J. 199 Clark, Carolyn E. 40,199 Clark, Chris J. 228 Clark, Clifford S. 95,97,153 Clark, Dale B. 183 Clark, David A. 199 Clark, Garth M. 228 Clark, Jeffrey E. 95 Clark, Jeffrey W. 228 Clark, John W. 229 Clark, Mark T. 98,229 Clark, Nancy S. 200 Clark, Scott D. 153 Clark, Mark D. 107,229 Clarke, Elizabeth D. 200,141,195 Claypool, Paul F. Claypoole, James P. 200 Cleary, Debra A. 229 Clements, Kathy S. 229 Clements, Mary J. 200 Clemons, Jennifer L. 136,137,229,140,225 Cleveland, 1'homas M. 229 Clifford, Craig J. 95,85 Cloyd, Jack 66,95 Clutterbuck, Byron B. 153 Coats, John L.95,98,229 Coberg, Cynthia K. 229 Coberg, Kelly C. 200 Cocking, James B.153 Cockrell, Christopher L. 229,225 Cockrell, Randolph 95,153,98,99 Coelho, Anabela 229 Coenen, Teresa A. 153 Cohen, Gabrielle 229,225 Coke, Christina 614,153,139 Cole, David R. 200,101,123 Coleman, Howard M. 49,153,85 Coleman, James B. 153 Coleman, Timothy R. 200,101 Colia, Michael D. Collett, James B. 98,200 Collett, Stephen C. 200,132,195 Collette, Lavonne K. 229 Colletti, Raymond C. 153 Collins, Marsha 40,153 Combs, Cathleen L. 229 Combs, Richard W. 200 Combs, Robin M. 229 Conan, Robin M. 229 Condron, Jill 41,153 Cone, Kathleen D. 229 , sf 1' w mf? . fi WM 5, .3 1 A 1 , A-.. ,. A 1 .L K I My if DoleshaI,' ia 49,202 .51 Nbombi lr 3 -if Domenico, Dian3?fQi6'?'ff 135,144 Donaldson, John 202 Dondanville ary L. 231,129 ..'-3' f 8 3 Wir, lr.: 1 .M fn noolamcon ' 231,224,225 . WS Dootson,Te sa.L.,.l55....T5? Dore, Sheree L. 202 uf' Dorsch, Christoph AW,,A A Dorsch Stephen 231 mf 202 H 202,129 Drenk, ,.-gvfai ,,.,,. 202 , I. 231' L 183 Michael W. William Terega J. David C. Victoria 231 P. 231 iii3 u.ff.f-.Q ,.,,, f. . . :Ma iii 1:4723 , ,, . 5 2' Ga ' 5 . 156,137 Donald Eugene F P' Eriksson, Erik M. 231 Erler, James W. 153,156 Erpenbeck, Joseph M. 203,98 Ertel, Steven K. 95,203,100,126,195 Eskola, Dallas L. 156 Eskola, Eva Kay 203 Esteran, Scott V. 183 Etter, Randolph C. 237 Eustachy, Diane 203 Evans, David 0. 67.183 Evans, Deborah A. 202 Evans, Debra L. 232 Evans, Heidi A. 232 Evans, Wayne 203 -F- Fainblit, Debbie L. 203 Falabrino,Joseph M. 232,127 Falabrino, Melinda 156 Falasco, Angela M. 232 Fasana, John R. 232 Fehniger, Wendy S. 232 Feldmeth, Laurie E. 203 Feller, Marcy R. 232 Fellows, Kim D. 156 Ferguson, Deborah L. 232 Ferguson, Laurie A.195 Ferguson, Michael F. 204,100 Fetter, Allison L. 232 Fetter, Bruce A. 204,117,114 Fetterolf, Regan J. 232 Fiddes, Linda C. 156 Fietz, Kenneth E. 108 Finch, Sally 67,204,194,195 Findley, Gary S. 66,204,100 Fink, Ronald S. Finlayson, James R. 204 FinIey,GaiI E. 204,195 Finney, Richard P. 183 Fish, Mark S. 204 Fisher, Carlos A. 204 Fisher, Marilyn C. 225 Fistler, Carol A. 232,225 Fitt,John R. 204 Fetz, Patty L. 232 Fix, Kimberly Y. 232 Flannes, Judith D. 156 Fleischer, Cynthia G. 136,204 Fletcher, Catherine 156,144 Fletcher, Cynthia B. 232 Floyd, PaulA. 156 Fluke, Bonnie A. 157,188 Flynn, Richard 204 Fogarty, Kenneth J. 157 Follmer, William T. 53 Foote, Richard T. 204 Forbes, John B. 65,157,87,188 Forbes, Sandra J. 232,225 Ford, Larry 204 Fordham, Diane M. 232 Forkner, Richard 249 Forness, Timothy A. 100.232 Foss, Richard Foss, Susan S. 232,225 Foster, Ellen J. 249,225 Fowler, Randall M. 98,232 Fowler, Ronald K. 232 Foy, Karen E.157 Frame, Allen L. 204 Franceschini, Michael 204 Franco, Leonard J. 204 Franco, Steven A. 118 Fraser, Scott E. 204,195 Frear, Steven S. 157,232 Fredericks, Colleen C. 41,157 294-INDEX Free, Deborah B. 157 Freeman,Bruce A. 204 Freeman, Kenneth D. 98,157 Freeman, Marci L. 204 Freeman, Scot M. 110 Frempter, Richard N. 157 Frew, Ludy D. 157 Friar, Steve A. 107 Friedman, Leonard 204 Frierrich, Debra 232 Friedrich, Kristi A. 157 Fritch, David Fritz, Larry T. 157,135 Fry,,James E.157 Fry, Jeffrey P. Fryer, Donald A. 204,130 Fullmer, Gary L.157 Fultz, Richard 183 Funsten, Craig K. 204 Furey, Karie L.157 -G- Gagnon, Sandra 204 Gale, David 204,126 Gallagher, John E. 205 Gallal, Margaret M. 205 Gallo, David M. 205 Gammell, Norman D. 205 Gansert, Iris E.157 Ganzer, Ronald 157 Garber, Cynthia 157 Garcia, Carol A. 205 Garcia, Jacquelin 205,54 Gardner, Nancy J. 205 Garrett, Daniel R. 232 Garrett, Merrilynn 205,78 Garrett, Nancy E. Garrison, Richard 205 Garside, Sally A. 232 Garside, Vanessa G. 157 Gary, Christine A. 157,136 Gary, Wright W. 232,132 Gascoyne, Peter J. 232,102,225 Gaynor, Barbara L. 158,138,144 Gaynor, Martin S. 232 Gaytan, Gina A. 249 Gearhart, Kenneth R. 158 Geddes, Deborah L. 205 Gehring, Christine L Gehring, Kathryn A. 232 Gehrke, George B. 205 Geiger, John I. 232 Geller, Alice E. 232 Genova, Sharon L.158 Gentry, Kyle J. George, Gary W. 205 Gerhardt, Jill 43,49,158,79 Gerlach, Dennis 205 Gersh, Francine M. Gersh, StuartJ. 183 Getzen, Patricia L. 158.138 Getzen, Victoria J. 232,225 Gex, Steven L. 98,224 Gibson, Gail E. 232 Gibson, Ronald L. 232 Giedt, Conrad D. 65,158,144 Giedt, Marisa 40,205,195 Gilbert, Susan L. 233 Gilbertson, Eric R. 158 Giles, Leslie L. 233 Gilles, Michael J. 204.205 Gill, Jack R. 67 Gillmann, Robin Gilmore, Steven M. 158 Giordano, Louis Jr. 205 Gladhart, Larry L. 95 Glassco, Ronald 5.249 Glidden, James 158 Glidden, Robert H. 205,195 Glider, Donald B. 158 Goad, Daniel D. 158 Goad, Susan A. 205 Godber, Laurie K.158 Goebel, Debra 233 Goehler, Mary B. 158 Goetz,James E. 205 Goetz,Jerry W. 205 Goins, Terrance E. Gold,John C. 98,205 Gonzales, Angel J. 1 19 Gonzales, Robert 183,102,103,118 Good, Richard A. Goodson, Aibin 205 Gordon, Louise A. 233 Gosline, James W. 65,158 Goss, Barbara 233 Gotta, Gregory Gottschalk, Rhonda L. 233 Gottuso, Carl V. 233 Gourley, Michael 233 Grabowski, Mathew K. 205 Grady, Peter E. 205 Grakauskas, Asta M. 233 Granger, Sharon L. 233.82 Graper, Marilyn 205 Graves, Kent M. 233 Graves, Tye 76,158 Gray, Christine L.158 Gray, Robert 158 Gray, Susan 233 Grayson, Mark T. 205 Greco, Debra L. 158,176 Greco, Linda J. 205 Green, James R. 205,98 Green, Susan R. Greenburg, Gary B. 205,132 Greenburg, Richard B. 205 Greene, Nancy A. 205 Greenshields, Alexander D. 233 Greer, Bennett 205,100 Greer, Bradford 233 Grego, Linda 158 Gregory, Alan S. 95,97,213,90 Greider, Vicki Jo 158 Grein, Paul B. 205,195 Grew, Beth 82 Grewe, Cathy L. 233,228 Grewe, Richard 75,158,120,121 Griegorian, Erika B. Griffin, Susan L. 40,205,140 Griffith, Matthew D. 158 Griffiths, Alan C. 205 Grode, Patrick J.158 Grondahl, Robert C. 49,158,159,184 Groseclos, Karla G. 205,217 Gross, Ronald C. 158 Grove, Lauren W. 67,159 Gryde, Jeffrey 98,206,119 GuaIderon,Joseph E. 234 Guard, Grady 206 Guild, Lynn Guiwits, Barbara L. 206 Gunderson, Jayne E. 159,189,190 Gunther, Patricia S. 206 Guthrie, Penny A. 137,139,79 -H- Haag, Bonnie L. 206 Hadley, Marcia M. 206,234,225 Hadley, Marilyn J. 195 ..,,,3 Laurel J L50 John E. 160 Henley, Karen L.,n1m60 Herbert, Jean C. 160 Herrin, Paul E. 234 Herrington, Ann 234 vs Herrmann, John F. 234 Herron, Wendy P. 234 .ii Hershey,Michaeip, O7 Hershman,Tiffany ,WV A ,,,,, 1.5. Hess, Paul R. 72,161 1 Hetrick, Richard J. 23 Hewitt, Robert C. 207 Hickey, Tricia S. 1 f is Hicks,Joanne E. 1 H Hicks, Lois E. 161 Hicks, Nora E. 2345-gn, 15.5 Hiday, David L. 2021, Vyv, Higgins, Barbara K. High,MichaeI A. 235 3 Hild, Jeffrey D. 235-,L W, Hildebrand, James 116 1' Hill, Deborah c. 207 Hin, Steven c. 235.1081 Hillemeyer, Penny C. 40,160 161 Karen, M. 23 5 oritli 41 1 20 23 5 R ,64,161,ngjs 144 S Jensen, Stephen P. 235.111 Jensen, Susan J. 67.208 Jensen, Thomas L. 208 Jepsen, Lori J. 235,139 Jess, Karen A. 22,235,225 Jisa. Shirley A. Johnson, Carol L. 209 Johnson, Cynthia 162 Johnson, Dale 162 Johnson, David 235,117,129 Johnson, Diane M. Johnson, Gretchen S. Johnson, James 209 Johnson, Karen E. 209.20 Johnson, Karen L. 235 Johnson, Maureen D. 235 Johnson, Nancy 209 Johnson, Pamela J. 236 Johnson, Randall K. 236 Johnson, Reginal W. 209 Johnson, Sheila M. 236 Johnson, Susan E. 162 Johnston. Anne K. 162 Johnston. Ronald 236 Johnston, Steffani A. 236 Jonas, Priscilla L. 162 Jones, Cheryl L Jones, Craig S. 236 Jones. Donn R. 162 Jones, Frederick R. 183 Jones, Judith F. 162 Jones, Linda S. 236.225 Jones, Sandra L. 162 Jones, Steven L. 162.135 Jones, William M. 236 Jones, William R. 236 Jordan, David W. 209,102,126 Jordan, Jacque L. 209 Jorgensen, Laurilyn L. 236 Jorgeson, Kent W. 183.118 Junvik, Bruce T. 209 Justice, Edward R. 209 Justin, Steven S. 209 Kaak, Katherine E. 162 Kaak, Robert S. 236 Kagy, Gordon C. 162 Kaiser, Paula M. 162 Kaliel, Elizabeth 236 Kaliel, Richard L. 209 Kallen, Peter 67,209 Kamins, Robin 236 Kaplan, Carol P P. 236 Kaplan, David H. 209 Kaplan, Janet D. 162 Karr, Anne C. 236 Karr, Dale K. 209 Kasel, Joseph J. Kasper, Michael 183 Kasper, Mark 236 Kath, Kristal L. 209 Kaufman, Tim 209.132 Kavic, Adam 209 Kavinsky, Mary H. 236 Kay, Judith R. 236.79 Kay, Patricia C. 42.72.162 Kearns, David P. 236 Kearns, James W. 162 Keeble, Nancy 209 Keirsey, Julie 162 Kellas, Bobbi Ann 162.87.78 Kelley, Geri L. 209.195 Kellogg, Janis S. 162 Kelly, Jean M. 42.162 296-INDEX Kelly, Pauline 209 Kelly, Peggy J. 209 Kemp, Steven F. 209 Kendall, Jody C. 236 Kendrick, Stephen A. 236 Kenney, John G. 236 Kentz, James A. 236 Kerl, Bryan H. 236 Kern, Dana J. 40.209 Kern, Quinton W. 236,127 Kerns, Stephen P. 236 Kerr, Bruce G. 236 Kidd, Kathryn I. 236.224 Kiebert, Kim V. 236 Kiefer, Susan 209.54 King, Marie C. 236 King, Rebecca R. 162,138,144 King, Steven W. 209 Kinslow, Kevin 75,209,108 Kinslow, Robert 67.110.236.195,225 Klein, Janet 70,209 Klempka, Karen C. 209 Klock, Deborah 163 Knerr, Charles R. 236.117 Knerr, Melody L. 163 Knisley, Kim V. 209 Knoll, Lori 209 Kofford, Sandy K. 67.209 Konrad, Richard 209 Kovacic, Gregory 236.129 Kozak, William C. 163 Kracher, Debra M. 209 Kraemer, Patricia 40,67.163.82 Kraft, Fred 209 Krall, Linda V. Kramb, Randolph J. 236 Kraus, Holly A. 236 Kraus, Edward W. 209 Krause Catherine M. 236 Krause, Susan L. 236 Kress, Philip 209 Kretzschmar, Conrad 210 Krinke, Dorothy 5.236.225 Kroeger. Vicki A. 210 Kruep, Harold J. 210,120 Kruger, Marilyn A. 49.6O,163.88.189 Krupp, Deborah A. 236 Kujundzich, Peter 236 Kupferer, William A. 236.225 Kurten, Ann 163 Kusik, Jan 67,163,137 Kusik, Molly J. 236.225 Kuttruff, Kathleen 163 Kuyper, Kathleen L. 210 -L- La Corte, Linda G. 163.130 La Fond, Denise 210 Lapatka, 111omas M. 163 La Tella. Donna J. Ladouceur, John F. 146.183 Lafranchi, James P. 237 Lafranchi, Lynn M. 237 Lafranchi, Theodore S. 163 Lagerstrom, Kristin 210 Laidlaw. Jarold R. 67.163 Lamar, Christopher 183 Lamb, Susan G. 210 Lamoreaux, Sheryl M. 237.78 Lamoreaux, Susan A. 210 Lamp, Thomas F. 210,101 Landis, Robert A. 237 Larkin, Thomas S. 210 Larkin, Timothy J. 108.237 Larson. Ka ren S. 210 Larson, Lawrence H. 98,163.99 Larson, Leroy 5.210 Lasken, Bruce A. 237 Lasser, Janet L. 163 Latimer, Laurie L. 237 Lauder, Diane M. 210 Lauer, Gary L. 163 Lawrence, Julie A. 210 Lawrence, Lewis 67.163 Lawson, Pamela S. 163 Lay, Sharon A. 163.138 Layne, Margaret E. 210 Le Fave, Michael J. 210 Le Feuvre, Eric 210.100.126.127 Le Feuvre, Richard M. 164.100 Le Gros. Jan M. 210 Le Pante, Paul L. 183 Le Roy, Beth M. 43,164,145 Le Vay, Fred C. 164 Leal, Martha K.163 Leatherman, Kristin K. 237 Lechuga, Donald A. Lee, Lee, Lee, Marshall D. 237 Nancy M. 164 Robert A. 71.164 Lee, Wayne V. 237 Leeper, Jeannette 237 Leeper, Mary C. 164.136 Legg, Jeanne D. 237 Leighninger, Bruce G. 164 Leinhart, Lorraine 210 Lesch, Michael A. 210,100,126, 127 Lesperance, Laura J. 237 Letton, Maureen 210 Lewis, Donald K. 65.164.116.114,188 Lewis, Richard K. 164 Lewis. Robin V. 210.138 Lewis, William 72,164.114,135 Lich, David E. 164 Lichnecker, Wendy 40 Liepman, Susan E. 237 Lightner, Connie J. 237 Limmer, Charles D. 210.195 Lindberg, Nancy A. 40.77.210 Lindberg, Philip R. 211 Linden, Steven J. 164 Lindsey, Fredricka S. 211 Lindsey, Shari L. 249 Lindsey, Victoria S. 164 Linett, Suzanne 164 Lingo, Michael B. 249 Lininger, Mitchell H. 164.116 Linn, Greg W. 211.102 Linnes, Erik W, 49.211.116.114.194 Linnett, Debbie 237 Lisbin, Scott J. 237,127,225 Livermont, Kirk K. 211 Livingston, Tracy L. 66.67.164 Lobeto, Jose 211 Lochmoeller, Thomas 164 Lock, Brady J. 95.96.211.90.195 Lockard, Dennis A. 237 Lockridge, Patrick 238.101.118.225 Lockridge, Thomas S. 94,95.97.164.189 Loetterle, John C. 164 Logsdon. Michael W. 211.195 Lonergan, Leslie 165 Long, Deborah F. 211 Long, Kathryn 211 Long, Lou Ann 165.138.139 Long, Nancy A. 165 Long, Neil C. 238 Lookabaugh, Gary W. 238 Loos, Debra A. 211.140 Loper, Sue 140 Lopez, Daniel L. 95.97.183 Lopez, Linda 165 A. 167 Marta 67,183 David Lori A. 167 Milligan, 239 Milligan, 212 Mills, Daniel L. 167 Mills, Marianne D. 136 Mins, 2 J. 239 K. 212 Richard M 166 J. 212 Debra J. 67 166 Murray, Barbara A. 42 64 166 Mc Murray, Karen J. 239 Mc Nabb, Susan T. 212 McnNall, Nancy L. 239 D 239 Mc Nally, Milo R. 117 239 225 A. 239 212109 Miyamoto, Karen K. 239,225 Mjellem, Heidi L. 249 Mjellem, Norman F. 212 Moburg, Donna R. Mock, Kimberly A. Mocnik, Gary S. 212 Moffett, Adrienne Molden, Richard A. 212 Moller, Randolph A. 183 Molnar, James R. 168 Monson, Mary C. 249 Montgomery, Clifford 168 Montpas, Mark E. 42,168 Montpas, Nancy C. Montpas, Susan L. 212 Moody, Cynthia F. 67,168 Moody, Kathleen J. 42,45,168,85 Moody, Patricia A. Moomiean, Debra L. 168 Mooneyham, Eric S. Morabito, Stella S. 67,212,54 Morehart, John L. 126 Morehouse, Nancy A. 213 Moreman, Robert M. 168 Moretti, John D. 213 Morgan, Gina B. Morgan, Mark S. Moritz, Christine l. Moritz, Friedrich E. 168 Morris, Kathleen A. 45,213 Morrison, Vicki F.60,168 Morsch, Pamela J. 168 Mosbach, April 168,147 Moser, John R. 213,107 Moss, Steven 213 Moss, Susan J. 169 Moynahan, James F. 183 Mueller, Marilyn J. Muhlstein, James M. 169 Muhlstein, John P. Muirhead, Keith D. 213,100 Muirhead, Timothy J. 114 Mulick, Deborah E. 169 Mullen, Teri A. Mundy, Susan M. Munns, Van A. 169 Munill, Mary L. 137,169,139 Munroe, Scott W. 213, 195 Munoz, Boyce G. 213,132 Murphy, John D. 169,116,114 Murphy, Marilyn S. 169,240 Murphy, Paul M. 213 Murray, John J. 213,127 Murray, Marilyn Murray, Thomas M. 213,195 Myers, Ann C. 77,213 Myers, Annette 67,169,86, 195 Myers, Deborah L. 136,169 -N- Nanko, John R. Nash, Rosemary 169 Nasir, Mazin A. Nass, Debra L. 240,225 Nass, Sandra D. 169 Natale, Joseph J. 169 Navasie, Muriel 240 Neal, Dennis M. 213 Neal, Edward A. 240 Nebeker, Ray L. 169 Needle, Roberta 240 Needle, Vicki Jan 40,63,169 Nelson, Betty J. 213 Nelson, Gary S. 119,249 Nelson, Michael A. Nelson, Nancy A. 61,169 298-I NDEX Nelson, Steven D. 246 Nelson, Suanne E. 67,169 Nelson, Thomas E. 213.129 Nesson, Renee A. 240 Neumann, Ernest F. 213,222 Newby, Deborah A. 213 Newell, Robert S. 240 Newell, Wendy L. 169 Newman, Charles E. 240 Newton, Cindy 40,213 Newton, Roni 240,225 Newton, Tracy D. 169 Nichols, Marilyn 240,225 Nicholson, Casey C. 240 Nicholson, Gary R. 240,132 Nicholson, Lorrie M. 169 Nickloff, Diane G. 40,213,90 Niederhaus, Grant R. 240,102,127 Nimmo, Abby A. 246 Noble, William E. 183 Nocita, Cheri J. Nolt, Barbara C. 213,139 Noodleman, Jeffrey S. 169,188 Noonan, Kathleen 240 Noone, Thomas J. 95,213,118 Norberg, Christine L. 169 Norcross, Clayton W. 213 Norcross, Rita N. 169 Norton, Marsha G. 240 Norton, Robert D. 169 Nouskajian, David 240 Novak, Catheri 240 Novak, Thomas D. 240 Novak, Thomas 240 Nowack, Nancy A. 213 Nowack, Peter W. 169 101 0 Ba rski, Terri L. 72,137,213,303,14O 0 Brien, Donna A. 213 0 Connor, Constanc L. 213,138 O Donnell, Timothy M. 66,214 0 Shea, Eileen C. 240 0 Sullivan, Kathleen M. 214 Oathout, Mary C. 214 Obradovich, Donald 214,100.118,195 Oedekerk, Gary R. 169,117,114 Okey, Patrick B. 214 Old, Thomas M. 210,119 Oldham, Jaime A. 240 Oliver, Lee D. 170 Olmstead, Robert L. 216 Omillion, Constance 214 Orchard, Richard W. 214,100 Orchard, Thomas F. 214 Ortmann, Dale A. 102 0rtmann,Judith M.72,170 Osenbaugh, Erik E. 214,195 Osgood, Michael R. 170 Osgood, Rodney L. 98 Otis, Brooke E. 170 Ott, George D. Otte, Brooke L. 42 Otto, Nancy K. 40,214,195 Ottolia, Andrew 0. CNerIock,JiII D. 214 Owens, Sheryl L. 140,225 -p- Page, Douglas 214 Palm, James A. 214 Palmer, Carol L. 240,225 Palmer, Keith A. 170,188 Palmieri, Antonia M. 214 Palmini, Jeffrey J. 214 Palos, Laura A. 214 Panatier, Sara D. 170 Papavero, Beth M. 214 Paquin, Nancy 214,139,196 Parker. David 249 Parker, Douglas 170 Parker, Robin D. 54 Parker, Steve T. 215 Parker, Vickie L. 170 Parkhurst, Susan K. 40,215,54,78 Parlopino, Linda J. Parnkopf, Patricia L. 40.215 Parrish, Katherine A. 170 Patten, Susan 240 Patterson, Irving B. 170 Patterson, Paul S. 170 Patterson, William P. 241 Pattison, Julie D. 241 Paul, Randy A. 76,215 Paulsen, James E. 241 Pausch, Frederick D. 241 Pawluk, Stephen M. 249 Payonk, Pamela A. Peaco, Beverly A. 170 Pearce, Frances A. 170 Pearsall, Barbara 241 Pearson, Lynda L. 67,170 Peck, Barbara A. 72, 17O,139, 140 Peck, Dianne 170,145 Peck, Nancy E. 241 Peckham, Geo ll 241 Peckham, Peter A. 215 Pecoraro, Claire M. 249 Pecoraro, Joseph R. 98 Pedrini, Lisa L. 215 Pedrotti, Suzanne 67,241 Peiffer, Barbara A. 170 Pell, Thomas B. 170 Pellerito, Deborah M. 241 Perini, Frank C. 241,101 Perkins, Richard H. 170 Perkovich, Stephen G. 49,108,241 245 225 Perry, Craig B. Pesota, Margaret 170 Pesota, William S. 241 Petermann, Teresa Y. 249 Peters, David G. 170 Peters, Ronald 119 Peters, Susan 241 Petersen, Anthony C. 216 Petersilge, Joan E. 170 Peterson, Cortland A. 215,108 Peterson, Cory L. 215 Peterson, Douglas H. Peterson, Jacquelin A. 215 Peterson, Mardell A. 241 Peterson, Mark A. 241 Petrotta, Kathleen 215 Petty, Kenneth T. 215 Phillips, Christine L. 170 Phillips, Deborah J. 137,170,188 Phillips, Jeanett R. 241 Phillips, Jeffrey S. 171,241 Phillips, John R. 171 Phillips, Michael J. 241,127 Phillips, Patricia L. 241 Phillips, Scott 5.215.101 Phillips, Steven K. 215,195 Pick, Marilyn S. 171 Pickens, Marcia J. 215,194 Picoulas, Peter M.98,203,215 Pielemeier, Linda D. 241 Pierce, David K. 98,241 Pierce, Kenneth D. 215 Pierce, Randolph H. 215 Pierson, Edward C. 241 Pierson, John R. 241 Rault RBWICZ Rawie Rawnsley, Ray, Reahles Reardon Reardon , Rech if Redler Redler Reed, Reed Reed Reed Reeder, Reeves, Regan, Regets, Regets, Reich, Reichar Reid, Reilly Reinhardt Reinig, r Remig Renaltne Renfrew Rice, Rice, Rice Sanchez, Anita S. 249 Sanchez, Leticia 217 Sandiford, David B. Sands, Roger A. 244,225 Santana, Robert 174 Sargent III Hoorace W. 244 Sargent, Sara P. 174 Saul, Thomas N. 217 Sauls, Marilou P.174 Sawyer, Thomas W. 67,75,217 Sayegh, Hazel 244 Sayer, James W. 217 Sayre, Scott G. 244 Scatena, Maria C. 174 Schaar, Robert 244 Schaeler, Lorraine C. 174 Schaefer, Susan 60,174 Schamadan, Joan M. 174 Schamadan, Patricia A. 249 Scharman, Pamela E. 244 Scheel, Larry J. 244 Scheel, Stephen R. 244 Scheibel, Norman 217 Schellin, Cynthia S. 217,195 Schelvan, Kent E. 217 Scherer, Nancy R. 244 Scherer, Robin 67,174 Schilling, John D. 244 Schaefer, Gilbert 217 Schinke, Glenn D. 217 Schmidt, Gil 174 Schneider, Bonnie 174 Schneider, Jeffrey 217,110 Schober, Gary J. 244 Schoelz, Janine E. 137,174,145 Schoelz, Karen S. 244 Schottke, Gregory A. Schou, Cheryl A. 244 Schou, Nicholas J. 174 Schrader, Thomas W. 95,174 Schreiber, Shirley M. 244 Schroeder, Holger 174 Schroeder, Lars 244 Schuchner, Werner H. 217 Schuhmann, Sandra L. 217 Schuhmacher, John W. 98,108 Schuhmacher, Pamela E. 217,244 Schultz, Gary A. Schultz, Katheren 174 Schultz, Victoria L. 67,175,145 Schulz, Susan J. 41,175,145 Schuster, Elizabeth J. 217 Schwartz, Susan L. 217 Scott, Daniel T. 183,98 Scott. Douglas H. 217,126 Scott, Georg'ann 244 Scott, Jeaneane M. 217 Scott, Kenneth C. 244 Scott, Michael R. 175 Scott, Peter H. 244 Scott, Raymond C. 175 Scott, Steven A. 244 Seals, Randall E. 183 Seamans, Mary 175 Sears, Richard F. 244 Secchi, Jennie J.175 Secrest, Andrew K. 217,108 Sell, Sherrie L. 175,145 SepuIveda,John C. 175,129 Serar, Ben R. 244 Sexton, Julie A. 175.188 Sexton, Kurt J. 217 Shapiro, Allan M. 183 Sharp, Dickie 8.217 Shaw, Dennis W. 217 Shaw, Kevin J. 244 Shaw, Michael K. 244,127 Shaw, Susan 218 300-INDEX Sheahan, Molly A. 218 Sheets, RobertG. 244 Sheffer, Anne C. 136,175 Shelley, Paula 175,145 Shepherd, Perris E. 218 Sherman, Kathleen A. 218,195 Sherman, Paul C. 67,175 Sherrill, Kenneth A. 218 Shinnebarger, Candace J. Shipley, Leslie A. 218 Shipman, Nancy K. 244 Shobe, Barbara J.175 Shoelz, Jamie 67 Shoemaker, Kevin G. 175 Showalter, Douglas J. 95,97,175,82,120 Shroads, Cynthia J. 218.138,90,195 Shroads, Judy A. 44,45,6O,63,175 Shubin, Ronald L. 218 Shubin, Sherry L. 175 Shunk, Richard A. 218,195 Shurtleff, Wade H. 244 Sible, Richard 176 Siegmund, Herbert 0. 244 Silence, Sunette 176 Silverman, Linda S. 176 Simmons, Kathleen 244,85,225 Simmons, Richard E. 65,176,145 Simon,Jeffrey S. 218 Simon, Steven R. 110,244,132 Simonich, David 98,244 Simovich, Marie A. 176 Simovich, Patricia L. 244,225 Sinclair, Debra L. 4O,71,77,218,83,88,89, 194,195 Singer, William J. 218 Skafte, Patricia L. 218 Skelton, Danny R. 249 Skinner, George B. 218 Skinner, Mary J.176 Skipper, Barbara I. 176 Skipper, Donna 0.244 Slape, Debra 244 Slane, Jeanne L. Slane, Kathleen A. 176 Slingluff, Kerry L. 176,82, 147 Slingluff, Judy A. 244 Sloan, Robert D. 218,109,132,133 Soash, CarolJ. 40,219 Sobolewski, Michael A. 219 Soenario, Mildred M. 177 Sola,John183 Solomon, Diane L. 177 Somers, Thomas W. 219,195 Sonnenfeld, Lori 177 Spalding, Patrick J. 177 Spalenka, Susan M. 219 Spangle, Nancy L. 245 Spangler, David H. 219 Spanjian, Charlee M. 219,195 Spanjian, Janice L. 219 Spanjian, Richard S. 95,219,109 Sparadeo, Nancy P. 245 Spaulding, Lori 245 Spaulding, Ruth 219 Spaulding, Scott A. 219 Speirs, Celia A. 245 Speizer, Shelley F. 219,195 Spencer, Lori A. Spencer, Nancy L. 219 Spieckerman, Mike L. 219 Spielman, Gail M. 177 Spratt, Laurie L. 177 Sprehn, Greg A. 195 Sprink, Theodore H. 219,100,109,126 Spurgeon, William H. 245 Spurlock, Sandra L. 219 Stafford, Melissa M. 219 Stark, Michael R. 249 Starkey, Anita M. 177 Starkey, Cinde 177,138 Stuaffer, Shirleen M. 245 Stead, Stanley W. 65,183,90,145 Steenman, Helen 245 Stefanchuk, John S. 177,189 Stegner, William J. 249 Stephens, John W. 100,109,245 Sterk, Jeffrey D. 100,108, 109,245,127 Stern, Andrew J. 219,195 Stert, Steven 177 Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith Smith, Smith, Smith, Brenda 218 David H. 68,218 Dean E. 218 Debra G. 244 Frank K. 183 ,Gary B. 219 ,Gordon L. 126 ,James R. 244 ,Janet A. 219 Karen R. 219 Kimberlan R. 245 Mark D. Mark W. Paul W. 245 Paula 245 Richard A. 245 Richard A. 219,127 Richard H. 245 Robin 245,140 Sally Ann 176 Sherlyn 219 Stephen H. 176 Steven J. 176 Steven J. 95,100,120,195 Suzanne M. 67,176,219 Thomas 176 Smulders, Pieter M. 219 Snelling, Robin C. 219 Snow, Susan M. 41 Snyder, Dale J. 245 Snyder, Robin E. 177 Stewart Stewart Stewart Stewart Stewart Stewart Stickler Karin A. 245 Lowell H. 177 Stevens, Stevens, , Chris P. 245 , Cynthia 219 , Eugene W. 245 Miichael D. 219,109 Stewart, , Richard S. 108,245,135 , Terry E. 245 , Wayne L. 219 , Linda M. 245,140 Stifle, Deborah L. Stiles, Tedd 95,177 Stimler, Sherry L. 177 Stinstrom, Linda E. 195 Stobart, Mark A. 245 Stobart, Thomas A. 177 Stoehr, Betsy Kay 249 Stoker, Michael B. 245,111 Stokes, Susann 40,219 Stone, Bradford W. 219,55 Stone, Laurence W. 245 Stone, Monica 219 Stone, Shannon L. 177 Stothers, Sharon J. 245 Stover, Suzette R. 40,219 Stowell, Susan A. 72,77,177,91,303 Stowell, William . 246,1 17,132, 133 Stragnell, Susan L. 177 Strawn, Steven L. Stremel, Tania T. 177 Strilcov, Daniel M. 249 Stringer, Susan M. 219 Stroud, Sherry L. 177 Stuart, Douglas H. 100,246,126 Stuart, Gene 82 Stubblefield, Merry 246 Terrell, Terry, Allen R Thibodeau, Brian M. 178 Thomas, Carol S. 167,178 Thomas, Charles F. 108,246 Thomas, Katharine E. 64,178,145 Thomas, Vincent 178 Dwight 246,11 7 llee M. 178 i' . , Van Stone, C. 247 Janet 247 47 66,67,163,180 226,247 E. 221 247 108,85 V. 180 Wardell, 95,180,120 :fer 64,18O,85,145 Enc 247 David L. 180 Vernon D. 127 Debra S. 222 Watt, Kathleen A. 138 Watt, William E. 183 Watts, Linda M. 247 Watts, Linda M. 5 Watts, Lorraine A. 222 2 Wayment, Anne 247,225 Wayne, Robert A. 247 w 1 Nina 40 67 'L James N. 222 Mary A. 137,180 Weber Webster Stephen Winn, Craig A. 11O,249, 135,225 Weirick, James K. 222 Weis, James W. 183 Weiss, Robin L. 222 Weiss, Susan L. 181 Weissman, Michele L. Welch, Catherine A. 67,181 Welcker, Steven R. 222 Wellman, Joanne P. 247,225 Wells, Elisabeth 222 Wells, Janice L. 181 Wells, Jeffrey A. 222 Wells, Leslie A. 136,222,139, 141,195 Welty, John 5.181 Werderman, Brian M. 108,195 Werk, Joel S. 100,247,123 Werner, Steven L. 181 Wessel, Daryl C. 222 West, Michael A. 222,249 Wesbrook, Debra C. 136,247 Wheeler, Charrise R. 247 Wheeler, Joan A. 67,222 White, John D. 181 Whitehead, Marcia E. 247 Whitehead, Timothy 5.181 Whitmore, Robert S. 72,222 Whitney, Craig M. 102,247,114 Whitney, Pamela L. 222 Whittier, Roger G. 222 Wiesenberger, Kurt A. 164,181 Wigley, Richard B. 183 Wild, Cecil N. 183 Wiley, Marc E. Wilhite, Andrew S. 247 Wilkinson,Janene 248 Wilkinson, Kathy A. 181 Willardson, Elizabeth 67,222,91,195 Willhite, Thomas L. 222,108 Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams Williams, Williams, Williams Williams, Williams, ,Cynthia C. 248 , Douglas E. 248 , Dwight H. 181,183 ,Karen A. 248 ,Grahan J. 74,116,114 ,Griffith J. 248,126 ,James S. 248 ,Jeanene B. ,Joy 248 , Karen L. Lester 223 Linda L. 64,66,181,145 Linda 5.223 Mark 248 Mary K. 248 Melissa A. 181 Micheal B. 302 - INDEX Williams, Michael J. Williams, Vickie J. 137,223,139,140,141 Williams, Victora L. 248 Williamson, Jeffrey J. 181 Williamson, Pamela A. 181 Willis, Christopher L. 223,195 Willits, Willits, Bonnie 183 Kristeen 223,139 Wills, David G. 223,195 Wills, Debra 249 Willson, Janice L. Wilson, Alan P. 223 Wilson, Annette M. 181 Wilson, Beverly J. 181 Wilson, Debra A. 223 Wilson, Elisabeth R. 223 Wilson, Jean 183 Wilson, Judith V. Wilson, Lisa L. 248 Wilson, Michael A. 181 Wilson, Vickie A. 248 Wilson, Wendy L. 248 Wilson, William E. 249 Wiltse, David H. 249 Wiltsey, John A. 248 Winchester, Patty L. 248 Winchester, Robert 5.248 Windsor, George R. 183,135 Wingate, Cameron 114 Winkel man,Gary T. 249 Winslow, Pamela 223 Wintro ath, Joseph M. 223 Wise, Deena L. 223 Wise, Marcia J. 248 Wishart, Robert 182 Wolff, Lisa Y. 66,199,223,85,195 Wollard, Brian J. 223 Womack, Sydney L. 45,223 Wood, Wood, Woode Denice M. 248 John C. 223 n, Kathleen A. 223,195 Woods, Barbara A. 249,225 Woods ide, Kirk 182,116,114 Woodward, Susan E. 182 Wooldridge, Bryce H. Worthy, Martha D. 45.223 Wright, Deborah J. 43,47,182 Wright, Kathe L. 249 Wright, Laurie J. 249,140 Wright, Peggy L. 182 Wright, Randall D. 95 Wright, Stanley P. 249 Wright, Stephen L. Wuille, William K. 223 Wunderlin, Linda J. 40,223,195 Wykidal, Gary C. 53 Wyman, Robert A. 75,223,195 -X- Xa nthos, James P. 249 Xanthos, Zoe 182 -Y- Yank, Kelly 95,223,90,122 Yarton, Holly A. 67,182 Yarton, Stephen M. 249 Yates, Nancy L. 182 Yehle, Laura S. 223 Yerkes, Gregory A. 98,249 Yerkes, Jeffrey J. 182 Yeutter Vickie S. 249 Yoder, Dan W. 249 Yoder, Monte E. 67,182,107 York, Gary S. 182 York, Susan V. 249 Youell, Patricia L. 223,195 Young, Scott H. 6O,62,65,95,96 182 184 188 Younger, William R. Yount, Joseph A. 182 Yuhasz, Bruce 7O,182,118,9O Za ger, H owa rd Zamorano,Jose F. 49,61,63,65,182 129 88 89 Zemer, John P. 249 Zerman, Linda S. 41 ,E-34,182 Ziegler, Gerard 249 Zimble, David 98 Zinsmeyer, David S. 223 Zion, Kenneth R. 182 Zion, Michael L. 249 Zirbel, David L. 249 Zoller, Kathleen M. 223,83,194,195 Zoller, Linda J. 249,225 Zorkocy, Victoria A. 249,225 Zschomler, Lonnie G. Zucker, Wendy A. 249 Zugow, Grogery 249 . What can be said about the hours it took to pro- duce a great annual? Quite a lot! This year has been an experience to me and everyone involved in mak- ing this yearbook. It takes a lot of cooperation within a staff to make an annual. I am very thank- ful to the people that put forth the effort, even though the weekends spent in the Publications House could have been spent skiing or going to the beach. All I can say is the 1971 Arcadian was done "with a little help from my friends." EW! OZZQKSO' Administration Terri O'Barski Sue Stowell Kris Williams Activities Patti Kay CSection Editor! Nancy Michalak Linda Tiffany Organizations Barb Hinshaw CSection Editorj Terry Stewart Sports Bill Lewis CSection Editorl Jim Muhlstein Rick Meaglia Paul Hess John Schilling Kathy Harding Seniors Randi Van Buskirk Debra Bryant Underclassmen Connie Taylor CSection Ed itorj Robyn Roemer Although this year is only the beginning of many things for many students, it is also the end, the end of many memories I know we will all remember, memories that the 1971 Arcadian has tried to cap- ture. I would like to thank again and again the staff for their hard work and dedication and you, the students and faculty, for being such great subjects and part ofthis past school year. alum., Advertising Judy Ortman CSection Editorb Barbara Peck Patty Parnkopf Karen Jess Photographers Jerry Coombesf Photo Editory Staff Photographers Cindy Burgess Barb Hinshaw Scott Harms John Brewer Steve Rice Bob Whitmore Rick Dean Mike Barker Contributing Photographers Charlie Charis Cathy Novak Bob Sheets Ben Serar Larry Burns 303 'I A fx. 5 'uf Q G R0 ERTY DKK' C mli,L X5 gb K ' Q Wx X0 S X Xw Q, My ES X' W QL N x U XJ, L' 'BXYXX xv Q X bl WJK R X Sq lv X iv RW k SN XXLAC X BQXKUVQ X 'Lk WS A NC N ww, 50 X ' Xwvi xg ' C' Q1-5 SQL OHXQLEP xxklq voicf-WDM XS'-JL ,J X- XQNN-1-lx yQXXXl e, x K X XXLQ W . R VAC up x H5 C' f , XXOAQXQ.. xv C Smxwwf Bm P md X SWK Mdvx Q-lm. I VD C7614 1: X C J Qu ' U ..,f 2 -V Mi xx fu X X X xg fb w Z . 2 J 'f 75, W 4 ' ,W M 1 ' ' 1' l f yi fig ,r . ,,, 5 ,vw vw! ffl' W A f Wqgf' ., fl' lil . ,nw R I X iii. M! 'xigvv-JI X . .4 X K' le KW an , 1 .f'A.f,1 I' W -W. f'.' 5 Tis K A ff -fggr. 1 f 5 Ai Af' X ',,,f2f- . ,fy W 1 'X W IX


Suggestions in the Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) collection:

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

Arcadia High School - Arcadian Yearbook (Arcadia, CA) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 1

1975

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.