Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH)

 - Class of 1939

Page 1 of 102

 

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 102 of the 1939 volume:

...Q .W ' 4 w 4A.LvA. L4.L.sJ 444 vf . 74' " ' 1x4 JL " 1 1 A, ', . , 4 K. . , . ,.k. , .. ' ri I .Vx .LA .. .L A 'K K 'rr P J fe li as-J ual QC1ePkD y -u N X1 1 1 0 I A. .L v H THU Q1 .L 4 O f .1 L, 1110 QHMPL A. l JWUOO nd Lenl 101 NF 'x L 'T N F' U H111 011 A fr 111 fl A 'I 1 1.1 1 HV1 v 7 L' -J will tx.. Jacmm Y' r-jr 1' 'Y .LU 4.115 U uv 0 .uv Condi 1 Y' 7 .L. J A 7 VJGIIQP HP? 7 o 'WW OJ T ,L J C ,FN 1 1' N1 1 ,ff A V , . 1 11 1- '1"1 'f 1 , 1- . , , , i"-ff-Qia1,'-5-1'..',, 115 .15 , 1 '1 11' ' X 1 r ' Y - - ' L , -1 xfx, .1 A 1 . 1 1 4, . 1- XX I 5 11 mi 1 Xl 1 1 1 - x LMI ,N ,P lin. ,,- . sl X vi-1 ,I If 'A 1f1 .. . 1513 ACU "' 711- -gg -1,1 ' in '. , - 1,1 F 1. -1 H 1, . ., - . ' -vQ1nu k,,u1L, J 1 Un: 1 , 11111, tlMf .JC A0131 1qQ.g1. Twin U 1 - ' 1 ' '- , . --Y ' ' ' H ' - -1 - 1- 17, ,N , 91152 -5C if , 11tfLj,'- '51 ,W G . 51 vvxlvj 1X1f' WNW R 1 i 1Q Kill VNLS 31' "f ,wJiJ lfol' WLLQI1 tw 51,5 "1+ W1'CYi,T t D., 130063 . " 1X5Hi- ,JQ lf57o5 Hlwdl 402195 1w"wvu1+i Lfgig f.gqx-11.4, Q'J l1Guwl HUG unfurcd Lmto wa:1.1mm gy1 zgggg LH AAC f5'Uf1 of 122 11121011 -11 1 11 ' 1 111 of T10 Wom+vwq+ U19 U P1-f 1 1 .N 1M1M1WH f M . 1.11, R, 71, K1 1,f.,1,1 u . JLLNJ - Ill. .. L ,M . K -4, A UN U Q9 Jpq7"1e1 W M ' 7 ' 1 111 . .N , v A' D X 'DU -..-JQYQIQ, 'Lqijejeh fcflllif "1Y.'jI'fI-1.1 1'El'QLAf'AlIfj, LJ. gy. "-11 -1-, N TXT T1 ,- , 1' 1x 1 1 1 - 1 1-1 ! f1WV0U9 A- mc ag.:1, 1 J. QmuQu:1, John 5. Ayldr, 1 1 yr . Q1 ' 'V 11 1 f 1,- J 1 1 1 'D , 1, 1 ,,, r , iq 71 '1 A N '1 1 -, K V 1 1 , M .N,. , ,1. L. , , Q ful. .1wpM1 vlJJ1G. wggf ,J 4 ya, Q,:,1'Ll'1 r . D, 15 ,750 " A -5 . 11 1 . I ,1 W . -Q 1 ., ,. ,M ,, ,,,, .. F, .1 . N: Q11 t ff' 3 1 J1H, 50414610 WCLQ Ulwotci. ,J-V 1- - .," , .1. ww v . . i lflMCLD i Degu wylvertwr Linn 1 A11 WM 14.1 1,.,. 11.,- 1 1 l'1vG41'n-J4c,u1p X"j,1Lg N'14,JJj' 'jg L. jf "' 1 1-. TN .. f1-- A 'W if E -WG J 1: ii' MG ff, .l11'lL'fI'l L' , 5,6 4112 U.1Mf-1 11,1 1.W,1 1 N ' 3 L I ,L1,,1g:, J 4-0 J. t . I.. 3:1 1,53 .lu ,, r I'ff, ,'g3, if I H O ' '-X514 - 1- -. J 1. , .' - ., .4. ,, . 'f :- - 1 1 3 C' flm" WVU 1LlGf1-L fifslu und B. ,ufaozwy 1.115115 " 11711. 1 1 . . 1 g' 7 T 2111 ' 'Q .1 1.: ,,. .. Y , , , l ,- .Ll 1.3 5 -..1,j1,.VJ . V1 1 Qlglf lyllgv L1A,,1-LYLOQI' 3191.3 SCWO 1 J :J 1 F8142 1 '11' V. 1.1. fm .,. , E lldfd' .LCQJL . 1 . . ,f1 1 Aw 1wv1 1, VF v H 1HH-,, Xw ,V ,, 'I .1 'X 'FDC Jw-xhk 4.11-Q 1.1 u Z0 , L1 , X 11, 1.15- 11 1111.11 0 IQ 9 Jos 1 ,Q ' 1',, U A ' , " 1 1 w A 7-.1 Cf' P i3.q V, 1 A A ' j, Q 1' , -' 91?-U - 'wif .2-511 9- Luft Penfy J 'MU-U79 Nllvhe 1w1'AMnf1gmn plCUdLw H1159 lgLu1Qj1 5y3,nQj 1 , ' ffww 1 -.17 .- , 11f ,- -1 u ,- ,1 " ' ' A fx J 1 Q H ., 1-nj 41.1 .f 9 vi .. A 1f,j'.,,1 T1 ipgj a 11 1,1 . W' X Y ' ' 'Y L. V 1 f I 'wt' M I TKDJ 4219 1" 1'1" qrfiwmb? 1 'QJ7 My fxj 7 13 ' A1111 '1 3-:J I1 rv in Q V! -I n " 'Lf' -'-U- -- Q 152 1' 9 XA' .,,. R11 ,l L . 1.11, ,,.. . 1 ,,,J.V1,. Cul 3 ill. is-1f :Tl 551.1 1. Li 73,1 . JU D VT. .' , 1 1' v' 1 .I." ' W V5 g1"'1 1" 'N-1 1' 'L1 I ' TW "' 1 W ,- l -Al1.l.,1.TA 1.1,Al.l. v.I11L. OWU.-1 AM .f,L.f!'Uj ixllvhkjl Jwwh JL jl-.lnrfj 1 1 11- - -1, 'I Q" "7 Y, .K yr ,V -,M .. ' t M1110 Juamsil ,g, J, 1,Q, J.n4,, ,Jo V. 1 . . LL' fx 0l'171fD"1 TJUJB Pro L' 1f11L 11,311 121 A,11.1'141T'.31' T'rgQ,:3 L,,IfL::3'lfg. , ' 1 "F 1, 1 ,V U 11 4 V - , ,L V , 1 do 0- JLCnUHn , WMQUflLn'M ant. I 1 ' .1 ., ' ' '- ,. rw- . 1-5,1,1i"1 1 1 1 ' 3, L -L 1. A ,.1:-1-, .. . N 1" L' , 1 1 1 A - - JV ' 1.1, . 1-JL, 1, 11, 11 .ip 11 fl' '1' ,1 yy--1 1 i F? ,I FO WJ Kp 71 Q up Nw ,W I 1 WO, .1 , rx, . i .Lo ,Ai Jkljqsjj-5 lj. qu QJ ,:1lf1-IEZLQHJ Lo LJ. A1MMnL-.A ., 1 I-',J--wr-K 151-1 1 ,-. ., Y iv:m1,,gx, ,,,..f 7x7 V1 -- W, , 1 Mn 11...j .1L,, l . Fx JJ. LJ: 11..,1 ,JUli,1,L, .4 F ,, LQ-L 3J11AL,3l xi-.116 - V11 1,51 111-1 Q ,, iw ' ' U -Y 1 A - 1 12 11112 11 cf . V1 . Q1 1 E19 0,1111-M., . l, X V. A I. ., ,' 1 .1 - - .. 1 R51 1 11 " 1-5 ' 1 1 ,g 1 .- 1 -M if 9 J Q4 10110 C J Q U4 .LX n JOq mn! 'JN 111 A 110 .l.LL. w F! O19 dll Q 1 L3J S 1 .1 IX. .L 1 O Jlo Q I 1 1 .LL nwlo 9 1 J 1- 1 VW! L1 WY! ,-1 UNC L10 1 fl. LLC FDC! C IlPC 5 4' I uqhg rx r 1 f M.- I. 4 T 1 Ft"'N PQOO Q m AMY11 An wi 141111111 C nm U N rvfrf f 4 1 w fam' Vw s wr i our api mit T10 Kurs tn C WC L W1 1 'swwf I' Yuma oi 10 QQ nd fx spy' omurvm . fl QO oar fif S11 Lfut tuq bofl your d Jo Lon tc CHL Nm, 1 Ol ouz yvum re mm 0 Xour' fl utr po,1tlou 'md prormnf in tw NOT119 vm "N 1 S A f 1 01 M1 L V011 WIC CJNL.L1b11t1"1 'md 1 L OY fl up +0 lo so, VCU? Vfrff 5 +0 fl ,fox md to 10 1 IW 1 LC 0 in our 11011145 wltl Lrld mu mf 'Chou f ood nd f ithl M rf nt ' bommum T JT sr' 00+ man W ll co Q N. f . A VA v -5, 1 , . ,A , - . , V, . Qq NE , ,, A A A , A-'IJ . 'fO2iPlWOTIU X 'fhfr A- ','f 1'y SL 'f,'.f1'1 to s" Q.1f A 'sho t Q fff jf 3 QE3E'f'. VI, Imrfliivzcr flint tixmf di .A nf, .wry QE -W4ff 'Li. cl fl ms, :ul lt S h 1 1 1113 in Q3 J -0.1 it fl A as fiihxf .1 QI' fr" IICL. FX , hi 19 , , : fj'1f,'?S It is f 1. f f -se 1 ', 1 will assi:-xt in siY'fm-'ithfgnlner ami hoidimvi Q xx Y 4 A. sl N' .J J V Hg: f I , 1t .'e 5 s" ' f .Q ' 4?TlCQ N' fx? V F' C Vmy mt, al 0 'QJ1"X3Sf2 tl ex h. 7'3 U,.:' ,, ,, :uf ff ff, . .viql c 1 .- f W .1 I ,, cj J be It J if 53 wi 'ld :, 1 tl' ' A ". ,j In Y.71lf."11 jfwu 1 'f,si H, so W' ai jf h,h ' - lf ' 1 L ' 'fp to 1' ,Al 51217-Il, 'Wo . 1 I1-, , if , .21 "1" .' ri. 4 .. . Q 1 ' . . .- . 6 9125.1 f ' ' x x. , flhy' , A 1 ,f , 11 A f X ,' S t , X f f If I ,lf ' x X X f A A fir! fl .I ,f xx 'X ' C 1 w .X . XXX x X , xx L - ,X 5 ,X I X X , X KN 1, .1 f X Q N, ANP, 5 1 - N A xy X . fy ' Na X h I f f - 1 . f , Ax ff' Q N ' 1 ' I - Q X . xx ' -. . ' X LH ' y ', I ,f K ,, N. W 'I X. 2" gb- Q! M x , Y' 1, ' ., if -1 I - , , , V I X .X ,U ,j lx , Q X, X x x 4 1 . 'H 1 X X xt ' A I j 'X H 1 4 l v VV, K. ' s X X - , X X X ,V I X 1 A If ff X 1 5 ' 1 N A 1 X xx l X X Wx Ri 1 VU fl TII fu 1 1 Tr r'-un OL M C 110 flfxlf f -ffjfjff ff fff! if lihkvilj fx xufffvxlx 7, X. Wm LX LLC K Q C n XNN 044' C'4Yf-J lqfxfv J XL. I7 QW ,I ,rg flft 1 I 1 ff W r Vxz , UAL I rr 1 . 1 fxffi 00 , JL X V17 2 JR AA My V L Nukwbx .Wm ,ef 6412! ,fl ffd' xllffff ffl! A 0. K I -,N 1A . ' 17. IW 4 ' L 'J fx 'N 1 X Nl 1 '77pf 3 ,LJ x',. x I ' . I ' f' W fr H ' ' ' : X V 7. -6,1 ' ,, 1 I Vx , ,Y ,MH i f Nu f 4 1 f w X. ,Lil A 1 A ,ffifv ,.-f -' 5 4, I I 'Q :J J 1 All 1 K. In 1 f, f lf If , , 1 , , I Jllb 1' 'wo ' 1 ,lf I " LK Jlwl my W, f, , fi V Y 1 A W THE X7 VW' 'i1w"'1 DY' 1' ' Q- - I fi X - H-1-ww A- ,yoga 013 X fm - x , H' -'W N Y 4 I , 1 ff AnJ' H"'g Ol . XL! ! ' Av' f'f! J H' ' ,, I ,VM J! ,iff I M , 4 , , I , , W ff, -I uf, - . , 71 f MJ, X xy ., x S ff ' ,f + , -W ,. . xy x in .QM 3 xkv X N' If ', VA V J X! I 1 I . FX All gr I I, l YQ 5364, "N . . Q gm J R f ? ' A y '- , C., L ' I f -U ' ' - 'Q ' ' ' ' 'f j - fl ' 7 'fwfr Q .I f I 'IQ -- 'H - f fx ' . , HK. Q1 'ff iff ! A ' , ' ' , Y X ' 1 ' LV, 01 ff" Auf' ,Q f -Qzwu: f A , X 1' ry! 1 A J! A 1 Qi W l , 5 , .1 V' ' 'L' tk " 1 www. . 4, , ,NO f 1 1 ', WL l 4 K fx f, L' M , ul 1 . ' 1 ' 1 ' CQ L ,JJ X fu, 3.12 ,I wg 1 yjcm, ff: I KIA! , f' I w X f ,V ' , , ' m "" X fkbf ,, ,' X '11, .- 'I Iv A - f I 3 IL' N " X' A .. 1 ' ' - 7 fl . ' ' ., .J , ' ' 34,5 1 IF 4 ' s5'W'f,f'5 ff!!! .9-fx' .f' lil' "Al-'Q'd"'O'yJL Q X LJ' ' 1 V I lr I I 'jf l L.--7 J I flu" 1" . A , l ' V . lfjl. V A I If I J if A 1,4 , :ff fl 4 4 X11 . , 7 K' V, 1 Kxftlfv' ' . ,CQ-CL' 4 'IL I J 'rf "' lf? -,f'j V . ' .fy , ,V -- J' ' - 1 X 1 H In V' Za . V Z, fy ,Qfn , V X CJ! I f JZ' Inf' QA I 1 ' xx,x,'i1u. - Tx R Sk J X ' , , A .e 4,2 1, J 5 I V I. It 'P F J. '1f"L' ff ffl., fi., 1' -f"l I 7, I 'AVN .3 Yi' . ,' ' "0 1 ' J - .' ' 1. ,K ' , f X I fl I K h If ,fr kr fw , f 1 KC 17 ff My f U' O- ,' ff' , , , . -LVL ,, Qrffl-1 4. yay... ' I , f ' - ' ,'7 -' ' - 1 ' , 4 l 1 A' f ' ' " 7 ' ij """ 3' Q' , I . I ,jf ,r K1 .X-Ay ' Ihrfi -I 'V ,, 2 'f f 5' ' " ' k" , - Y I , 1 I V f V X 'JJ If' I I ,. JV - 1' 6, Avia!-h!,'Ll, 191- ,L yz' ' x f f f' N 5 . - E ,J Tr. Y ' 43 Y , xl 5 ,Yrs Y - X Y ' 2 x x mERb A - f' LIT I-sa , Te, chcr I 11 'G Q brm ms I 8 1Bi'1?i1Tsfv I' 'fb 11 lrfxctioe ,T T 6 l56 1 w Or-gf mia -SQ-P-C1--ZQ? it lf, at Omk ood 36293 gg! io? Glws Org min P oohb ll 'O 'hr-1 QVll10 I Q5 A Sf sf JJ f A Z ?fff'F1I75 Lx 'i fx .55 -L ,Z CCI? 11,211 Qc-11.1 Ixf, 5.1 1 nl O '7 OQE pmj, 1tw arp OCJG or f XIYFJC' nn z OCIZ 2 WV ETSVLO' JK J 1 tr Q N Oct o QL. OM ici f Oct Dr., 11 t XID: Q ump b 101 ui Hors P M Kb Q Iion tie S 3 fOct PM tb 11, P 11 11,95 J, Anfwmrp L T! 3 I' .fIfW 7 w :fr C fr' NOV orb 1:11101 Vmohurt' ,IATI I D ug A T01 K., SLI + ,P r---'---- NOV 1 qwmw F lf mia X III'-5 Xi NGV 1 11 offD 'L nov jdd,IR,GIsI XS u nf brdf 'Y' Nov 15 kgt 1 Antxffp fi fjgdilx IIIIOV 2 . I Iotb ll Grovbr' H3 A?-is.I1fe!I'p, Q Ov 4 Q. 114 ml s, 1V1I1g V mc mtiou. I I PP 'lj awfg-1? . ' 2' 'A' " A A' 1 '- I V. 0 Q -. IN I: EJ L N I 1 I - f I f I. V" I.. ' I . I I 1 IJ L Y 'I l"'A'w'--W""um-"M 'T U 'T W 73 M M f 'hr-NJ - I 1 I 1 I ,ff 1 - I -. . : 1- , ,M , H, :vii . Y, W, , ..,.. I.-..,..,,. - ,,,. --,I --, ...L ..., -...... ...I I B Q V., i, Q. -..7 C5 ,X I ' Yi. 5. . .LEIII wa. x -2 S' vflc.ft,' 155. I 1 SG 0 60 ofa 1 15. . g km! I I I--In-0 ' ICI . . .I. 'TL ' VT-ij S. . u ' C fum- um- FM S I . I ' I Pt- -E -221' ' 325. I I 6-H I -4MAf-M.M ff w . .. . .... .. ... ... ... . .. w,Wm4.wf 31WfW2f3Y3wwfQi2ifT I E93 IQQ I - I f ' X L ,IQ 'A" " ,Z I " I, . -wQ.Il-f.g1 W-.- I,,,,,,, ,,i:,,,giQ' " ffgii ",," ,.. . ,,QQ,, ,,.,, g'A+',:.... .... .. ..., .:..-- ..- ...-- .--V.-..Y.--.---0 -f----,.---------.----4-I-f---q---- I In :SI-q' , Wi I Q ,'-1 IW I I I I I- K' fl 1" . , fl , X- I I L . reg.: nfl, gl, ' I J V I L x 'f I L I I 4W,,,,,1ggq, V ,m-,,,,. A.-g,g,,,I ,W ,,,,. ,M , ,,., .'1. , .L ---, L.. ..,. .--- ..1. ...-.--.---..-.........--.. . r fxfTfMU Q' I IIIQI-, fKN,fLj5 X. ,,-,, ,-,T,,,,,-,,, M., ,,,,,., I, N, W., ,W iz ,- ... ...-,.-- ,..,.--........-..-... , I 1 f.,,x Ixk 1 I I 7 N:.DIrQN5 I L- 4""HNH'"Hm'm"Wi'ii?fixT3gIja,gifIf gg f?1Ni?ii2u'WT Mm'29WmH' I'Nm"' S I Uni'If"1!,SQZ'If31 ., ' Ko ate. I f I L- - .. F--4 Cty 0 0 APIC 'S fl., A "' fi I V Rf I 5 M .lht -1-lg----. L.---in . 10..SOU - Q 1, 1,3 ' '. as I I f , k 0 0 , . K 0 1 0 QTIIJJ 256 4, , fx "f V5 I I AI. I J 2 N 3 , w ,w'. J . 4: 2 - I I 1 1 s I L Iff' IJ 4 'I : I J' f.. uf " ! -I ' Z 1-.--lQ--...,',- ...f bww wifi' fi . ' ,l.,f:. ' I f ,I . 23.. lb . ' 511 1Iio1v-.UIQ lj ' In rw E f ' ' I.. . g C I j I K I a x ll ,A I Q K 2 I OI 131i fy? Milf' F59 1 I . ' -.,.LA, 'i,..--..., --.... ....Tti.-i..w..--:.- .1 -..I . .Lf L . . ,,, . . .-...- - .. nfw gwfp I N' j X ' f I xx , V ..-f If w ' ,J 1.-- I X fix I' "' I ' "' 'f"""""' ' ' ' ""'4 ' """ ' "" " -QQ'f'mT-'A , I Of 2,m.- C f 4' 4 1 Kr ,frmrx I- . ...fl -I. H+. -1 -Q-.. -,- -I ..w+',-,ygfcffwbafg f-- I I Z 5-14.1-I I 'I2-..Wi S IW11'15 L-JJ 'f I Q I I I I I Mu f ti' 143 at T. I:dO. I 'F"'4" ,, .- 'A 'Lil-1 m M I I 1 'mn 0 14. .F L, 5 1 Cl as ff O ' 55, , ' fn " f X-QI I I L-. l'7..I:T1's Elsig ' 1:11 5' 1 Q ' A 7 LJi,,g.wM,.w+-ff-QJIQw. I ip 'N s ' 19"-fmg-A bH ls VI. piiggwii 139 fIf ' I I . .0 .3m.s..z sw. ' -1 5 ', sy, . I- -N kj ' :gm .5 fi ff' B -, I 5 I l -f I I-+-M--A---rw ----r QI,-. - I . f 1. 1 V...-f a O I FQ 1 - X I :--:ff-- ' I L I - i 3 I i + - I ,.. , 1 -4-- . I. 1- , .- ff ., ,,. .L.,fi. me Rib -' M A 7? K , : 'fa X 1 , N. ' r , x X 4 N 1 ' n-'gf X . . X f Q fi. X N wil My .J -.M SEMOR CLASS 3'5- ' .f Q F '-". , M ks 2129531451 x X , ' - . , ' ' H . ' 5 ., ' ' if 1 - 2 V ' f K ? 'V- - "WE f 1 .. .f,. Q..A, ' 1 iff , 331 .5-'X - f v 5, Q - ,fgr- yf I at g f. , 4 , 'N V - 1 X A l ,vt , . ' -A i . ,4.- W K K .V LX V H I . 5 2, - , . . ,Q 4. -Q n ' i - '1?3Q'3? 7 5t.W is i'Y - f aQ +?x fig 'f .4 N I gf- , 'ifaf . .: H 'YL an " f J 'NM ' Q.. f 4 ' . sQ'WQkm NE 7 a ' eu f L.: lil f ?5f"F.3i, ' 2:1111 lb, I 3 A ggi: ' , fi' , X X, , A . rw Y K 1 1 , r .1 ,ff J ,, ' R ' ,g -. M li 'fy 1 ' v . . L K-ZS" -V f " 1 'ff ' A 1 M iw Vnv ffg w 'fi waw. 'wafwsw - f 5 Qi-gf - A V , a 'fir V L, ' 1 rg L wax f J -NDxyia , ' 1 - ' .fa . 'Ti , I , . af L ,fx Y i L ' . " 'T 3? I . 32:3 K Q I Nqyg, A V , vi g 6.' k , ,, ' ' PQ ,iff 3 ' 5 W , ' Q V ,, h V , . I .. .. L- ' A L ,,4I ..-.... - " - Vi i- f,.." 7 +--1 f " ff 3? 1.e ' 1.4qQ . A V A - V 55,411 5 Q 57, f 3 K - . H 5 V, . L v wbi W Af L 17- S-fi' in 'sf 'W are QM, M ua ff- JUMOR CLASS on 6' P 'YS- - - SENIOR Phyllis Bissoll,WPhyl.W NHere,let me help you.N Clrss l-2-3-43Dr2mQtic Club l-25Glee Club 2-5-4gClassf Ploy ?,BoCletb2ll 2 Oppro 4 L 4,ADtWGFD1 n 2 7 W rren BJsQoll,NB1sG N Nut " Cl sf 3elke b ll f,OoorCtta 4 Glen Club 4 Tr1ck 5,Foot bwll 4,1 Gob l 1 Cwtherlne E tler NK to N HAiter Povne l Boskotb Z Plas Q ll thus 15 publlc f, ll 3 ,C1oer loroer Plqy 7,Antmero1an 4 Dorls BrucKPrt,NJJnloy ' HOh,l loo't Awov H Paulilnv , l p 2 Z 4,An+worp1vn 4 Iesse Cflr, IG Q 'lun9 ,Clogs l 7 A Foot W l l Q,BwQ1b l lchord C3TW,NCHqPllC U NJe',sarQ vou H1o" Cl l C 4,Gleb Clxo l Onerlttw l f 4 Cl so Pres l,SPholorsn1p Toon A U, Footoqll l 1 ! f,Antlcrp1anQ fa C , TIVITIES Dorothy Daegor,NDot.U NOR GQo!H5Class l-2-Z-43 Dramatic Club l-2. .' ' 7 - V '1.' I +hr5n Cotttell,UK-to N UOKQO OJoKC,Lct's Go Class l 7 4,0peretta l Dlamatic Club l N, Antmorplan f Aar3ory Evans,NUarj Y N01 mQ'Or my'U Clafs l 4,Gloe Club l O 3 Oporetta l ,Dranatlc Club l f,Antwerp1an 3 4 Clos Vlco Pres Holland F1ShEP,HROlll9 NO1,LPt" 5Qe'W Cl ss l f 4, Football Lloyd or1Qps,UPetQ H waan Kllf ' Clneq Vctball Uorofr, Corcon,HDot N ' 1 on boar Tbaron CSS , Gloe C l Q + 4,Ooeretta l Dr H3ClC Clxb l Sono ar S110 Tpdm Abtxorolan J o C as Trooouror flew ffrdlo Jordy Y 7 4 CLQQTOD CbeQrbr,HCloTtor On,sqrQ N Cl Scholorsblp Teo l b l 1 E,Footboll 4,7r 1W11C Club l,fnfYwro1oH A P ullob CloveUpor,'P oflo Voll H Cl Scnolorfhlp leon l 4 Jlemqll ab l or orolwm Ivan Cottrell,WCoer5l fcr 'we IO QM f Cl lar A bases l 9,Foot 'll Pxqzit Rlcbdrd CF3QUV,uDlPk W Wloneot To Gosn9 lo S 4, ootb ll l 7 4,Dronr+1c ub P Qoill l 5 7 B1 ketb ll 4 Y f Troon 2 Cl ss PrcQ 4 To 1 411 1 opml' , C 2 S .J .ULU JG B A lop lo,o J. 3 lqinxf H CLFSQ 11. FD: foofbell 1 1 Q, l K 'x pil 1 Y oo'+ u LLH C' P11 l r 1 G ew CLUU , Anil r 13 ,. c f, c ' -,.1.x. - . 3 , ul C, ' .' . ,, 8. , C' '7 ' ' T -,-- . L -.J-4. - wg 0 , 'n O .. "L,-"1."" .3 ' - "A,""1.-' . - , . 2 A -4 .., Z J on 5 L 'Q' ' V 0 " V ' ci 1 Oh lr s.' lo Q l-Q-5-43 fl , , ,-Q. ll' t,H- 5'p., A V W' N ' A, 0 3 1' ' A Y A, f " " . ,. lf l C ..4': a.....' . .Ll 1, ,Q A. u 'J '- Q-,'E4... ' ..,v.. .- , . -.., , . ' . , Q I' 1 C . , 'IL D- s .f 'sv-':."' . 1 9 N. . . N an. I . A . xl. 1. ..- r a .1 . .1 . g . , H, A -C'C,zss -43 J ,s ' l . l ., 'I Qv lg w V 1 ., 3 .Ll L. -XL ' 11 L ,F .. I i O 3.x k 5 . 1' LI... 'V 1 5 a r . , T n H 1 '1 l , , .J u . . J E. ' 2 I '1 f" 'I 4 5. 0 ' 4,,"6"' M. , ,, P L I x v 1 . x,, A J. X- r-s . ' ,, . 1-C P-Q ---.- ,. -, C C .. , , ,. A , ' ' N , 1 - MI. .' 't t1ll-.!5.'3 rx.. f, . ' U fl ' 4 "T- 'Z ., W H1 ss9.' l-L-5-ugnaslq M, ,. "I N . H' rho. -Z-'ff-1 ' - ' ff' - ' w " 3 bfl - ' lCm.?l 1 l ,uf A ll . 1' ' or 'A W a ix C' Y .L 4 L.-. n Clrx , .1.."2"f"'!'. . , vlllb ' r -1 - 7 '13 Y fwc-61 1 41 "' o 55 7 Q 4 L.. - U .. Q , -": .J -,.v " V' L1"'.c A 1 - gl" Li- 9 1-ff-'L - w v -2-sr-45 - - ' - -, 1 l -2- 1 rw f-f ' 1. - . - . - L , -4-Q--3, 0 . .. l.L W' l-8-3.M,v, A 1 ' -A . "l -,. C-7' 45Clasr Pres. 'g ,1 .5 lc.-...4 --":lf"':J- i" 1 'T ' .. '1"'3 ..' '. :..C'- ,- 1 , .N . . 1 jr I 1.l .IV , F 1 1 ' .1..., .1 'L,.n1 Llcx .1 J-1 x.,.,HFl .Y 'I V - 1 fly "' 'I ' , I, ', f, ' ' 2. ,.P3: l-Q-0645 Wllr'b ,f,o on nl ' l.s ' -vx 73 ,-1 ,A ' '7 f' "' ' ., 1""' . H- , . . ,.mM .5 m?oc Pll l-7-L-QQULQC mldu 1-ENQ . r , .. . - ' .. ., . ' TEN, , ..-L ' .. 2' fx Y 53:--J'iA R5-if lu lVJ',fll!,-!+,l,7 -j"-,,j:.'l Tlx Q.-LC ,, -.'d ,va I Q- It Gln' l-k-5o,rClllS L loam Eg Close S,c.4 p ' by ' ' ro F 3" I . H ' .,,- M .3 'Z 1 ' , .',- ' ' A 5"f,. . v Uv: . ,-ws. 1-Q-L-43 Q fA1os,Yl n,y.P ' ' K ' i 4-4 JH.: N s- , ,. A ,. , fr 1 , .J ... -1. "L--L, 1 'T' L L ,. f C 7 1..'l.r,1 M fills, 1. .4 L --W 1 . .. C' 0 .,, ' . if fi r, F- ' 'fx ,.., 'N .7 '7 Cl1 'wogll A. A C. .L--fr. .-If-a"ff-ff V. Cm, L' .Lf . c."'m.i'45 T'1,-,.., ..' ,. 'N-,Q -1 ' ' . NluuJllC b-lo l-J-5'r , . . 1 QT. ,-.4-. 4- . "' -fl f" .- ,- . - lf: . 95 2 . H L- gl- Sl-Jrm,1,bc' 1. l. fi, Qbll-4 gf P.l.3f Nl ' 1'fhl1T tl s?y.U ' ass 'mom 1 ,W 1 1 - :I 3 V- v lf-134 , , f'll. -' , - .1el..r ,m1g2l,o,'ffll- y.1 '- 1, . 1' N - ' .-,-, ,J , .. - - " ' bc 1 25-43 lf, .. L T ll WP. NL' L- cfllu Ulf' lflat T. Q n nj Cl -we 1--' -'1-fh Dr ...L . -- no -1. rf, V. '. .. - . , : - Q3 -J , . -1 . , .. V . .-. Clow L-f-503C 0.,a 45 ll, ' U7 'lf " V --v , ' . fl i H , - ..HgC QS 1-2-5 A l' ,fs p Un 1. QF' -1 L' - ' ' A ' 1. CL . . -'kf"Lf-'. RQ I 1- J P1 - , 7, rr Cl , Qglas, -l -,-C-45 Q' 2 ' 1: S 1 El "Lf" 4. C. v.5 . f' ' -.. 'zu f 1 KX fix ' 1' ' ' ,, L 1 - . ,IZ YM, I P 4 W 1 I I I 1 Q 1 I i I I , , . i i 2 K I I . , NA 4 f,r"N . xx ,, f',,- fx ' '7 ' ' viz, 1 I, , - . .. -' "1 fy - W F w..',, ',.. , I A . ' . 441.1 Y '-3 4, 1 A ' ' .fag ':i,u ' .f ' ' 1 1 : ,, V ,1 -1- ' r,.i1..I..4'i ,- . z . .,- .. 3 Vx . R- '. , ' :',,.J,-A.y, u - .W ,1., .f ' ,,'?E1" f wi, w1,:'QtI,l ' Iv, 1 HY! L 1.-3 MQ: . Q, 1 ,,,, L 1- ,1 N K. '., ..jc,',uC -, " .1' . K Q, uw :.X' J, Ju .-.1 ',',,, 1 J , '. v 1. 711 fx 'Q tt L13 1, 1, ,,-x, Ie ' k . 1 . 'J ' ' AL ', 'Y I F7 .13 fiuY?L -. y , L. . H., UU 'J 3 ' 1 - al 1' 213' gf ,fly 4. 1I'1,3L'1 f1',:Lj, ,, 1 . '. 14g3,53i'1" cs"f:W1iL ' . . 1 ,X . , . . VfL,',-1.1 LH! 1-' 'PW 'T 'Q lfwfl., 1 . H ' ' .1 1, , ,., , .. P , ', , 1 . ,.' I. ,xJ...J -- ! , 1 Ab Y . 1 , lf , . A , , f , 1 .V O fx SFNTEH TD P QHQPJFCY X One 1fLo1Qoon 10 JQR8 Vg d O f7uF Jowl v X Lkff VlCtOT' 5 nf A l 3. foothw F t 1Ob even ,kore ' g LUQT Lnem L FL UFWL 6 R01W1md T15 L who we qkxli foo L Qu rf Smeg 1 0 0 W Hao v L Lncoumt red Ona fFOHp Powfv vnm 101 us tu ULU 1 ik, Uukuny RKY told Us th1+ HPTIC f mouw 0111 T dPHOQTq,WCFG OW Llvi Fro0by,famouS lL gn Powcll vas gOlDg NOVl Ana th t Uorotny Qld 1 10 fly to Cql1fGfn11 U mi c1lWQd thu E10F1OUS m '75 IhlCh u S L 1 gnm Q wr fmlnw A r 1 P r 1 'Y uh r CT 1.30 'W ut rt Ov on as 3 lqv iobolt m f vw+ raw Frqwf c cmd Qom mr t1n -oU11PL,xwr7i ml" H4 O ,4 ll" tll' All w 0F10 Bruovqr , MT 11 wnauy 1 lack Q 1 T56 L 1 d1fnwvkrLi Q CN YJ. C e ' ' L O 5 YT ion L1 W X t tt f cz ihfr ,I N Q7 W f i0r an w fl", cg is 114 e fi 'sxflq or U UU F LJ H 1 Ox QUA bait f r rf LVYLU LT: 1 C T x HT' J W WYNGLQ W VOM T' " w .J U 1 1 'W kT'l IFC YI lla 0 rw J Jgqyprl 1141 L,OYlVfI" Jil T,DOIO1 O FO Cf JTW an 'Wu 'X H fOT'J 1 T UW d 1 FU 'OF j T Fix KY f L ThrK 1 .Lia 'I Wan H' 'C A Lwachlnf LU. l 1 P Tir c A 1 u L cn TH X. WI' CV' c c 1 1 h P11 .J dw , N sJ,, 1 ,fx Q4ifgl5':-1-iffceff'aa--pff fx.: if if-P ',BN'A iff :ii "1 '-" fy, f,,. V.-- ' me I in ., C ..l.'.t?L2 .I LJ 1 A - f",fL H '. MQ, mW .Q,f ,C 3 ' ' C ', . 'f t Sc, thc RMCQ F 'l Vamq. T,, wa Q rgrr ,Hn ,f ,. Q ' LQ cu A. . TI. C' 4 Rall 'tcm of J ff ' ' ff? url- Q dJfeS ,. , d. W L e -1 A F7 w wQs madn Q w',,. 'f' . 5 P37 tbl fn QUNN. f0',-g'sQ,. .Wz, f' llzr, '. .ws the . atc 1'I'aQK and kiil' Q d ai mnming his F ya J dQ.'10 ftp gyms, vc' wifi: t H lJ-j5m1 d .'YhO'f'1? we fp.. , Ja,X l?gLW,, sec .1 ?5,..f . QA, w', taxa M. A H 'Dht Cl -,whi,1 MUS owned by Tai 0,13 K. 2. Q, V hu 1, fun E313a,1f, A', N T1 L.Y1C1 lqETl- ?i L li f'L.3 iv N. -.Lf az .Q '.f, - 4: , L ,iA M -- , to cp' ,eff ,aim Hx T, cvf.f'r1Q:. 'llsfo T' 1 , - f m Nic pr Kg2.r, who 5,10 Q ,mat Ef'Cg y: , mf' , '- 5 tr ln Q The 1W5f'Yf rylc in his UPW I 'Q P ' 'fa . ' ' , Q vfs his own pv?',,x stcmowreph r. , TH,4 we flcw io San fULL:isco, whura D 'F . JLQ t M 2 SC3,A U ja HfiHiP:WE3 bging fl?QJf,5 im fu' fuff S 'CGW SkPtj,.5 3 .L tin ffm ive uu.:iiffwwfNr1gL Tkunt vp, ,, .:e? nh '21 f GXLF? mxn 3 we Cyllgi no +iQ Escovt Agarcy and .f0, 3 1Lf wfthnt Carr ll Hvr7i3'ovnrd it. fC QffQF'd UH th, Sgr' CQS f igof Q ?T1'1 CfL9fNY,T?TFMT 1iGN ll,nm- ,',Q Edwird MP,ra ry. Y 4-5 FI-gnu C:!1ii'oI2wif: 'V fig U 2f1 fu1iw',1'p .Q E1 'yrld tlu Q 1Vtn'Ld' 5 U2 ir. Q 1,,f wvm lJTHLQJf vm SQNY thg::nP7w3 Vfiyrrg SYNJ- ' lux k,TLO inf :mqd us thft HhylTir Sis , '4 gli WTN the s,vc:ss 1 , ul ecix ' of fm. Antwerp Cgvomicleg snd qVmt VL.1,n Stev 2 iemff, taught ','A- AHLT1TTM vnu WN LQ Listwry i A.LHc .-'. p '1gh. f 5 PbyLILi iwfmrmvf us ihwt JTUYQ Criqgi hid xmm '.,f great f ifn mf ar: tzfe Uw9rT4?f:s Cbrfmpfawn gigmxgfwwgigfwt EY, 'er .n L'C I lJe?w C4'r was his MHNUQUFSTAT Cwt2 tl1 NYS in Blavkr whcrd Wh: N23 rvuunuly pqrzhmswu n 4f'r fwrw. T351 wg Flew O New' yY',1f simii nffklari hun-f A A- w'n?w Eumri wa. wE2wn1fiO Ifvll G. Jr .33 .735 2 fkhr wwwuvwr? LQ .' Lilkvrl 11 Sent uS twf gui gG,HHx P t-O iran :rd gl .Ab Ti e:m,. f.A f-r'. f Ai wg si ullgd Pwwn Fiftm Dvw WA wp wwf thu SwvAk'3St f'3FTLf'-filh EGEIUJCAJ' iilzflxcm. 'Inn "j.9'f1 Tx f'N'j,,U.E.. 131115 Llfl IA' 'rf- QLor,1..fthY Dfefcrp Fx ist mL.N VC whnt jmSi6Q aw? 6 Q - kgci Wit! ,njqf We llj .' ' vjd tint Q Thpriuc Hi. u '.' :ny i,QrwA.,Un HwHfgJTf Mwaus OTUQM 1 .' wvQ14 Snaps An f rtv-if Jmd 5S1t'. j ,',ql,,f. 1g11'1:1X Q 1v'fxi 10:HAt,' Ai, swf' ff 1 -7A A1 x wA. f fi1d,4 Vg Ilcfi: wi 1j5l1,2 fx.-J, f XGo'Hm3m ffT'fUTgw1 f.J'C f? aj 'q'31Wh? 'gi TEL' T,glfj2ET11Qjygf Clg V'1!C1,T KWWL: 1r1ff fca11QMNr Oi' 5:1 Q.' Xllhwf ffwQU7'1 fYH5f1it1YCi,Nlj Patil- "v, iQrfraVQ WPS still prrciicimf uw?Gimgg?md ibut LQ, jH Cot rQll,fmJous M.trmpwLiLvu U arf itQr wma Rich: A Cwrr,1 gg V3JjxL,VYt rvws wV3.FL M?hfUl5Pf31MTil L.LUUMHZCQFi Llw iz' FffF'T? ,'A.5 iP'DTjVlS. ,?, W, c,1 nav YQ .mtv rp in tim, tm go v'tZ Ka+ Q 'QQ 'fwntfingly nu' Jury H uuxqy tn Hurt Jmorgw MagCi Q FPC hiS f'fL it br Udcwxt QC H ra6io :rswL ?. - .-'1 wwfiwi fw ' ' sais fw ,A.f ?19Jqi3?E3?Njf? V A A A , ' -4, M-. hx E v f X x X S JW - 'f J- , uf 7 V' '- ,, N q . ' H, wr, ,1- ,1 , ' 1 1 g , ' . 3 S 4 , ? N .. . 'f . X, " "Y if ' 'P' I X W X I J V: VA ,,. - N52 A ' x 1 f' if - V-A. a ., A. .32 , ' r 1 ' ' 4- V 'ff . .. -.. ... ., .,.... 1 . 1 . , .. , , x f I P 7- M0344 Y y 0 ,.. , . ' 1 pl'-H Y .-pr W W f ', 7,1 - 1 fV'f',"' " 1 X ' ' , ' 'VV' " if - . , ' .,-,4--, 1' f , A ' 1 -.,L , ,. m f .- .,,-...,-..- ' N , L: ' -1 ' L v. N1 .'j. " : . , '-""7':' K""'J""'f , ., v- 1 ., '- H ' L1 . fi, I ' 1.-V - ,I 1 N .. vu H' . mv 1 A .- -.......-....... 1 N W 1 1 1 i 1 1 , , , s I , 2 'Ps X, faxx 1' X . X1 j , ., 1 . My ., . N-, ,k,,. M W- . . XV I D L-2 ' ' gi-, .M m f -, W ,xl M, 1 V .. WAY- f---- .ff .X L 1 fx f fi Qx fx L,,Q I ' I W 07 erw fl 7 f fr 1 Q .L.,T.-. g T ya J I J -w www! -. 1.4 T K V 7 T' 3 I fIT1 K -pr f Y' f 1 Y' + vcrw KJ L4 1 J vy Wil X Nffw N K J ,. V X X9 'O J A I , , J' - --P:-f---fp-1-f-----v -.v - x 1 . . 1 '."" ' . - QFEXX-' ilQIf21g5T'5Li':i' W- if- I-.'g4:'gl-,3':.14.-? l'-Vi 'VV' If 1' ' 1113- .,..-Q 41- - - .,. ,- ,. . X I, x r ' ' . W7 .- -.,. 1' ' ,--- ' , -Txml L' x,.Lf.fm ...,LSf,-,JI,,.' N -- '- -' - 1 -. .-. W ,- 4 v-.- 9- ' 2 - ., . 1 v-, -. N , IU, H163 ki T 1 -1 Y, .Xf3.'i-.J UL. I. ,,' .L F154 ff mfr. ,wmv NZ . .. ,..-.' ,. A . . . , .. .' . - -., - iii WU f. VN ' fJ'T2gU fjflifl. -1 . 1, uf 9-.g1im5er',w P115 Q4.'.J1CfJ'.wl. . I Vff. 9 fawv. A? LIL' 'JPY f,I",,li ffifff 1,-H 1 ffl 'Vip fi n:,1g,f,,. V3 'R' nf- . . ., .. --M, . -. 1 ,,:. ,. 5 .,,,, r ., ..1. Iowg 110. Q avi .1 ,fc-riff, 1 j!7.L..x iwrw. fxil 1, I 162 L vi.-iT .gfu T. T.ii.f2w 1' ea w w1f1.:7 Q vi in Ififfvrl Eff:3':w.H. . VVTF I1 V P I2 EPT? A 'Wi WPT 1. 'V"l1"'?"1v-F721 ' '?41ffw1q f'fw"sfi'f M1 Tas. of Wifi fi11'kfi "f1f"'.'Af fu? v1Q.Vf X e2 Is f'1+1Qd wx 1 , fa-' -Y ' . .lx ,. , ,.. ., . ,, V, ,. ., , ...LQ 1,u5,l.-l,',?a.1f'- .uf 1.077 Q czfm-..11.. 4, 'ill KT. - 0 ' - . M. .X , 2 Lfrzi 'f'1-17f,0i-- - 5'4,1fT Dau.: 1 . ... J . V 1,412-P1'f5 A . -- F13 'OIL ff :M i7 , .., . . K IT-fi'9f,f4 lm 11. Irm1"F?,'. 1 ns' ' ff. "-- . - ., -. V LIT' 1l1.T'4-- ...rl Ari. Z? inn ' 5 I Ili xy .---' img. 1 2mi,wrl 'z ,. . 1 ' ,. . i g .1 ,-.. ,VN Q? .1 vf-1 .C. X., X .f 1 .. W f+tp?f f1 : ., L4 sl' Q Eff f.. 1 fm A L1,Lu E aJI'i.Y1e' 50 n.:w .. . ' il f,-.::.p.w,, :V 1, !,4.3OiwG I A , , -, -h' 4 EI .,, .' 1 . , My 1 . - If ,A ,. I 11ff..1.'f1,K 111' TJ' ' J, SLK -ffa ..q..L- MJQT. Nuo A1,.T.1f. ii" .1 "0 2,13 Hn N4 . W 5 'Sur f .'1r5 r . 5 7 . E 1 We Ci1i wf'f'QLf.-fi 5wf'w -E1 Yf'1'1fi fI r'r113 V oi' fllix -:V. fgf3f1:.l- ' Exif .'C?1'10fpl, f, ' V 1' W1 of T15 Lwfff,' 1 M- rifflfi P xiafxr ?c1f'3.:vf H 5.11 ff n H, '1i . 'Xri Flin 1 Q 'f'c -'f'O 1 of vm 2.1 7' 1 , 1fv1f'f n2f'lQf 'H-77"'1 1' rf: lf wh.: 1-, 7'-TD i qlkfgff li 1.11-2 :'r.rLp.uf,LL f,fm,1l.' V. 1.5 '1F i Llff'I'f:5. F i:Af,' t'f fjnf, ,En ww' w IDT W "'.-'f 'W.E.T'1f fl 'bo :I,,' Aj, , ll .1 4 fviwmj 'H Ax- FH ,L O iff", E , uw !'f1kl 'ff 'V' f' '7 H' 'ff rv . ' K'fr1',mf'-1 '! , L. Uhr Q- -ri 'N 1 fi! T :w '5::' K X --T W.-Y- 'El M -q J TTY 1, ,- VT" .. -- I.2j"fu fi iff! , . ,, , , . 'f V. .' '1, '. . ' + .i ll' UQ. I ! Lf' 5 nip-A 3' Pt, wi A .. If '1 T--' , '13 "f "'1'T . . igfi.. r if? :gl 'Ml 1' JH? 'N VT 'Lv my Q. HU. ' . 2' .- -, - , , 1.. V, , .3 -'v x 5.15.3 " HU N il, - 1-V . rx '.1'L '. 1.. -.1 fl u, 'X ' iL'..1.t,,j VXA Yiiriffmf f . 'vm 1701, E g,,f..'.1 i:l T11,C""L'f"ff,174113, 27 J 1, ,, X. '. , 1 , ,f-. I .-," , -, 4' . -' , 1 '-A 1-,-. 3.0. ftI'L fm f, 11 'H .w,xjf1?w l. 1, fini 1C,1U-.,' L' f' .,.-,,Iw rvfj L. T7f'.W !1 in 'fi F35 nj.uz'g? im. .E 11ml fu. Mfg-.,TXi,i'Dl.' . , . ,, '1 1:,-,.-., b"'1LfIt1e.2i,. fill! ufeim 'i' .g1 5 he 1w..f,u 'DU --2- .4-L .'-,r sz-, 'Vi' ,, ll ,.. u,1,,-A- ui N-.,L.,.,I, .,, ' - ,L 1 , , 1 ,k,, ,, r::r,. ' I Y'Ef. ,--PT'-yf,.1.-- LX':N"l.1. w,ll.f C A 'H PAW-f 1 , -.f fy, ff .. . c .Q -A --W 11' .X .. w,1.J is rrrq .. .1 Hp - ily- .fm fi .lx by 'fx 1.""' L. .L..jx,' L- .H-M,Q1 yi lm ,531 Arr' . - -- 'Q WV,i5fDI"1.,' Ifiifw'-11 f 'l.143f f ifvi ri-M 'Yfifsgs ? 'if'1 f1'1'-z 0f'.1 ff' .xl lxx VI. " if "T"""f ff' I 0555 ,Lil ' "QLgJ1.4z:gLZ,M."'..Vf:, -flj. . --f-Q.-.-,,,.-.,.L . ...- ff x r I -n ,. Q 4 L , , ' I , ,Q , "V " V' ' 1 M ' IV- - fl "Q 'V ' ., ,' ' - VV , V -.V. I --VV , V V , . . . H V. - 4 W, ,. 'VI . V f ., , ,V Vi' ,V' , .V --' 1 1 N, . fi' 'S - '5 ,gs .V VV Q V . - Q V - - V- 1 7 ,V . a Q, .- --V. 3 V 1 ,Q VA 4, 'V , V QV V. A ,. '1 V. ,:V .1 l f- V. , . J: , 'i ff L, " 5 V- 1 1 ., VJ ,-V, V- ff- ' ij . 1 V-V V . VV ,. 'Z , 'V '.l f- V4 'V A. , . :V --V I VV V 'VV 'V " A .V V 1 . V - : ' rV'-- V- ' , V V ,V E W :M A' . V., , . . 1 47' v ' , 1- V-4, ' 1 , - , , ' , V , Q VV ' ' , ,,, L.. . V-1 . ,, V , 1+ VV V V VV V,. V V Va: .Q V ,,. . V VV A . . ,QV . M V ' . A-, 'J VV V V . fr, . I5 V , V, :VV ,J '.V 4 ... V MUN- ,V- -V' i , . V . , J' 'I f' J S , ... 1 , V-1 ,T O VV -V V V- V: ' Q "1 V " 1 ' ,V+ V Vr , V - -3 V V1 V A V L , V V 7 ,, V I V1 ,. V V VV- V VV 5-. ,V J J - . "1 V - ', . , . ' , . , A , ,, , 'T ff? V V ' V ' ' ' VV , V V V :V V '-'- . . C ,, J V V 5 11 Lb V J V V: . V, V -V - V .V . ' f -V- -. . -. + -- , ' A 1 VV N- v A A 5 'iV 1+ ' LS L - ,-,, V 'V V 1 TV. V .3 '. F If , .-- V ' Q ' Q, VU U J. iff V' V 5 -'V N , V 5 'D -H , ' ' ,, 1 V': , .1 V -5- .J i .1 , V. .V V: V4 Vi 5 P ,. -V . V , -V 1: , ' . ' . .' ,-' ,g 4 . N ' ."" - , ', f 1 Q' 'V-V V ,V 'l ,, VL' V. -V -Q V. V . V ,,1. , V I . K, 'V -V V- -5 j ' Z. 1 . W . . X4 3 T V J V , , ,M ,- A A ,, ,I .. ,, V ,,.. K-, A. ,i Q .I .V V' , 13 . V V: '5 , , V' Q ,Q ,Vx V V - -3 , , -V Q V ,, ,..- V , .. V, V V Ve , ' P A A ' . 14 A ' i U ' . ' l A HL "4 . p "il Af' , . , L h , V,. . NL ,,: H W h, . , T .I I ,L ,I . V: VV V V V, -VV , ,. , .L V, . V VV V- 4 h A, . 4 V' V I Z N . ' , ' Q ,.,, ' -- 1 V. . 5 - VVVV V ,, 1V ,. .V V, . , , , ,, V, , '- 4 - - ,,- V ,-, V J : . V , ' , ' -V .a Lf .1 , ,, . V . . ' ' - ,v f , 5 V V 3 .,L 1 Lu ' V ,,: V f V- 3 'VV r- ,1 Vi L.. - F M -4 . 44' 1- J. . , . VVV r- "" ' .. j 'g V 'Q 'Vg '3 'V :V -5 g V V, VI ,V ,. 9 , O 7' 3 V ' P ' l' , if .T . 1 . V--. 'Q QD Z - - '3 V, ., , 1 : VT V. ,V I 'Va ., V rV 1, . La -+ V ' V . V Va V .,: ' f ,, ,1 V . - ' 'V' V V , . L .A W , U ,- N , ,- .., .. -. V . A , . , . , . , .,. V. , , ,. . .,, , N , ,, -4 4, Al , ., -,, V VV -V 'V V ' ,i 7 -rj V- t V V. VV pu , V -1 " w -.1 v vw 1-r Nm '- .., I-- ,,-- .... .2 A . ff - -' 1 1 1 V , , L- I V ..,L.. Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Duo iU'f"f's Q8 Dr -G1 217.9 Hregqgfg ext Body 9 fihilm I rg 61114016 IPOI1 9 .sim Basket 3,1 ,at H 'Svafh Q., l5.f3fJ1zT1bme.? o3gi1,xgfTk'q1'J at 51 lv,-M B'1SkiigY5f1l1r'1i5 GMSIGY2 22 f wifi? if :S.2:5 ,gh G Qi-vixixbmen .PJF5 P r LQ,faQtC:,on ffl... AL it W ' Jan B Qkmpbq 1?fM,Qrk Cfntff at Alwff TP Jan. 111m body R11 mmf bf SHFHP BL 13 A Jan III an an Jan Jah an :J .Dfw SMI' X111 111 1mm I 's lieth L Cv mod -wuxnfzwbrp , 10 1 qw 'Why' Not Livg Lg Egg wo d 4 Hiqtgp kBL1'1d MOETI I' R1 lf: 51 wiyng t pmtxmxp off Q42 Growwiinv 4 YJ f- 1,Fsku,tbz1ll,L L tt wa Antwprp Q vgxf S1 xt 'md Sm Storm ,KJ-LJE W nk' L........... 'Cb 1' Tfwsvibtbmll 'mt T wiv fx 1143121516 B sketch 11 Lc,nL11t I'1f1nti32JO 1"1lw is lund FUD 111m H1101 bf Crm Valvgi Co Heb rl? lcdrbwll, Ju111o1 H1 1 0 llwlul An rrp K X f ,7.f.'...+ ui 31, lb Bhskwb 11, P uldmp, fran wgiwp f5!TlL:bs.xfT51 T11 slfvtb 111 JUl'llOI" High at F2I'mQ,I',f Pwxn 15. K tb ll Lt 11 LvJ1:,:mfY xv 'Reb Q4 2 hxskitbfall 1ou1n1me,nt at Paulding 1 Qfll O I E , N Q 3 Y r- rf 2 X ,' 3 ,-4 'vu J' i-X,, , X' 1 2.5 L.. l X Q Y 1 1 .1 11-.. -.-. --- -- ----b v- --- 1 7' 1 I I 4 I f ' FN 1 1 1 ' X 3 ' , , , A, Eiga,-,GQ , 1- - , -1 .--. LI' +. h I wi ' 1951" ' " W 'fx 1 I ' X ""', "TN - . :.'f'.- ,f",Qjf' 1 ' ' 0 o a o 1 0 I : ' ' - ' "ip " 4f 1 ,Q ' 1""' r""-"""""""' 0 0 ' ffw- gg 1 . ' , 1 .,, .. 1 X ' , 1 '- ,' " , L4 1' ..e, E A V ' I I,-VV' ' ' .L, 1 Q ,,,-I up-1 "'-' . I h Q h It -. ' L- , .' .1 'i-L 73:13-',"' -" ,f ,V ' U XO Vino ll' L -' I .J .nl mfg V, 'pgs 1 A 0 F 'Es -31' Q, f' xv I ,Eff ' s , 4 , -- ,MR 5 'I ,' E 1-V, ' If-f' -iw 2 gm! , .X 0 A bm, 11 1 ' uh V 1 "K 1 0 In -' iv in-Aignl J 1?H'1""1 i i5 fn rp W Q5 '1 0 Dx . 1 1 1 U 7 J K E L 4-1 1 , 5-1 . -1 .--H - 'P J.9u"1 x 3 Q E451 if X' ' , -.Y V ...V WW , N ,1..- . .... ...-vi'-iv -3--K 'H ' " "' W" Tm" 'W ' 4 'X 1 1 X ' Q --2. o o s o 'win ' ,vein "' ixdf 3 -X 34 A ,lit i.............,....,.....1... 1 - ' ' xt a , I 2 .comma A U 'E V ':-W'J- .-1, .-if E . 12-l5."'2.1.Q JE gi li it . ...K j - 1 4 Jef I 17 o 0 0 o FV S N - -' :fig IZ!! R-Ag? H Q I A l I-L . ,- ' ,if 'L ' . H J U u 0 s fiifd x . S 'lf,,vfFQ,' X5 ' T l: , - .3 ' I J I 9 u 0 S vdtbl, U Z1 'I O 'lm I Q X R i t lj a 2:LsoooL1: 'N I Q-.1 . 1 Ai? 43 Sl J-QQ-0, 24. , . .VF S, -UN A 'A 3 1 0"-I , C2 C? Jim. 225. . . .I-111:15 W -cifz-ry? P11115 Eiqjfefstr-1nf3'S g- -I fx' l x X: N ,f '-IA ' R 1,1 .i..,- s--1 Jpvy ' I 1' 1 ,Y A . 3 ,,,, , K' ci Lf Ji. 0 1 Q Ji 1 3Osulou,N5,1u'!.x,2l Ox 1 t iii Q -ill 4 .1 ,.'- wr. LJ" ., f N. 1 ,,,--,, .1 H-------2 --- --- W--'4f. Kg'-11-ifcf-4,1'fy"'L,, F' 18" E ' 'QR Q- ' lf Q. I N l. S NJ w--f1 H-.244 I X l . L33 0,1 51- -1 I - ' ,J B . ' 1 1 L-v .,,,.,- Vibe u n.: rl-1 f, c wr 1-'AT-'g 7' V . 0 0 o 9 of ' Uv' ' ' fl Us J 'X 'O-n, . . .2 L. fri -l Al l fi K- ., ,T I M V , . ,. 51 V 3. I ka r tvs 41 5 . i ,f 1 'QV .'1.f'.3 A -I 1.0 , x H I "ff 'lv N ,Q ocjx,-'sf-n s 0 0 4 f 1 ' 'IW E L5 I 'iii- ll fd ' 'Q - SQL . J .1 1 , 9, ' 1. ' . ' ' pdf, ' flprgzlfjl I 1 j in f F ,C t , 1 f ' '- - 5" 741 -1 A 3 . .'f,."s'-:.f1j:-bf '-1 k nn W A : tx '4 7' 1' - X C X VL L' h,pr.:.e' f4Ql.g1 H A Lf Ex . ' 91 1 "if 3 9 .4 J, Q 1 nj, A h- CQ.. 5195,-wif' vig AQ L 3 - AL b VN. A, 3312. , xAif1Q1."ifef',f1..S57 - ik- a S T S '. 4' . I fl ... . la A , I F1 V1 g A 1 ,Q Y f 1 ir , k f- Q ""--- - V.-9 J U -1' lx. U' Phyllis Guys HQQT X. lil Hn C J. J. 1 NCur diutlnQ1isQQd Jlhba ,. ... X "- 'N 1 ff -TX., .. .LJJL469 013,30 I4l"j-.f"'xQQ..LJ..vE?J.Hcl'lU1 C Nu 'Clow Clul l-2-Z53QSWAJ l V A,Pley 5'Antwc1nia ,.. .l.l1'lG H '1 l JOOC LC .Lvl f W HOVJB, July KJ ll 5 Og-FRN. 3 Jla, KW on 413.11 lflt, 'Z ..l. UBC .ulify fi, C Tlll. Doll K' O if .J.L'1,J .A F J fx! vwx,1 Y 14.4. J 1 Q Y U L l Jwflllq l Cl TLA. 3, L len Clal l,A1tUC n gf lCl" 4 Q 3,3 Q, d ll Gino Chef J 'H AJ ,J .X I Luv C T l llt l Cl .f w A Cf 4. lt Y ff.: U.: fOQ J WC J. L "', ,Lf ' . , '. Lu, .1 . . ' N C ,v 9 - ' .. , xv! "'w w v -X --X1 ' ,L v r tg . . .x,,,,A MJ l.,f,lJn .V fx? ' ' . . V ' N C VW lDlC U.- ,Qu l-M-,1,.u- 'Y 1 ' Y N7 l1'x A L' . .L. .'J-L ' 1... lm 1 MALL., WV- - Q ,- M -N' ' rot J 1 w1nvq1CC C Aa A4 Y-U. J. P fl 1 :lk C 3 Ant Cl, F Nl Q c lln. W Jlb' lin C wln -X Jx K, D L 'I .UU Lx U Cl f 41, ...J Q l l fxlfl U gl ll! .LJ 5 J Wfw LQ C, ... .LL "Lu Q KJ f3'U.L J. ll 'T .L K J.. .F 1 W7 J U " lJJTwH 4.1. Q a 1 1 1.54 .. IQ .4. , -Jlfl' lvuj 5,vUv Cl D -L ,Ja l-fi-Sn , 5 ' Van- nn -:UCQJL 0151-13 1 l-Z-3. 4wtWevpiun 5 fw ..f.'x ' , "'- ,,,,: -, -, v-. ' J. . , ,. .' ,. NN kJ?.LLJ , J1iLl,l LLB lJO l.' fx,1D L,1 lfd XID C uQx, ll? Clarg RQfc'-L23.H Hipylrn L25 my hea-L H ' 1.nCl fs l-E-Ti C asm l-2-Egflc. C.'5 2-3: GlQ- Club l-23 CrchcsLra 2- 5' wwmjian 2-5 !Cqne3y7'w T HJill Ufzfw W'1?H .u fC Rhlad Class l-C-35 ,C Club H'hH Class gift to the l-Q-Z5PCwy gf- fr Leader bQys.H Class l-2-55Glcs 7" tmbry' n F Club l-2-55CW'1cstra 2-5 Anitcypian 2-3 C.,o1.'ijjQ Ifg,,:tg1311P I 'WJ' CL3TlW l 'thi.gj,J?1iQ lQyif,+j Q Blind gllHSf5 W 3f"3 age.U HGCu,hm.-'t he -ut3.H Class l-L-Uglxamatio Club Clzss l-2-bgngsxgtbfl lgFoAt1mll l-Q-E l Jsemy 7-QL .fy fgzezl Ov'-11 in-mit H355 Iefds app10l TC ggr.H 'Just s1y.H Class l-2-359105 'luf -25 Clasu 2-5 3askeMTf" l ' "1i:5gr ,fJ-JTlC55 .. :Q: llill ir HlElgt Qs :-ifHto3jJ2 A 'L Hkuy f?iQLi,indQ:d.U it mwfwl.HCla5a l-2-55 313,35 1-ff-3 fl-lg-.3 l 1129 1-3-5 Qgfici :CCTCQTI Rptl fjggy ffygcyf nl? 1- C4 5Y7Q.gE H' Mb'fy E. Qld: C21 . H" w1r SSGJ lg: 1'.Xfi1f gi.rl.QH A fFT l-L-bgbaxkltbml' l-R-55 Clasp l-2-5gClHC C wb lf KHtWCfQl9H Q-5gPlay 5 Crgmqtic Club lg X 30hQl-:44ip TCQQ l-25 f.:l'I'l llflflllpill flgztty f Q3:,l1Q. '3gE.3fzll. l-2-5 HfL5 zmwyb CQQ 1' Down ,kg 21045 inc ilgrtlgzr init t'4g 1,ztQfyf.' lMgg4p5t .julglgr ClQSS l-3-5gD3Qn1tic CluE 1: HI-0-1.5 S-U-W yo .H ?lgv 35 V.Iros.of Class l, jnsewgll 1-Q- gllay 55 3,Lolgf4liy Tomi Si Irg4qi1Q C145 15 AAlfCJQlVh 3 Ug,Qv5tra l-Q-35 . 9CLU1ZfQhlp TgLm 1-25 fwr'ory Eutman Qiuttyj Antw,g,imn l-2-53 H1 Latg tyis wa'4img fftwcrg N125 75TTC1Sa gr ugi.UClaig l- -Jg Cf Clins UQVEQQ-PyCs.5, AHLU3FQl2R 2-Sgiluv Claw Trixk Q lgif-1,010 Clwb l53mS.Q'5': 0' 'msg Sglluj 3 'snail TQUOQT fCf'1lof A Jackie fQbDC3,Cnr ludigr 1 'til li 12:0 tt LLQJH. Hf3,l1"1nj's11i5v 'pcrun ll-fig 14 fricnu to 4VCryb'Qy.H L'C.QTylZH A-5g:rCr.'i blaxsa l-L5-33I1':-,1i1Q1'j.Q +Cl:1ln lg Clflrargl lgllajf gigfiullgzstxfi. 3 Cv ' 'H l-B-5j'ec.of Class l-Q-5gClJe Club l-2-55 ' ' 1 VflTyl2L 5 Clm:Qr 1A3MJUl' A-1'5StwuHn t ligr. 5' 'VCC-thfill 5 D", . I qi, 'QI i M rsh March Meir-oh March Mardh March March Mgrch Mcm shf March ' I H141-IQ. .4 1 Paulciigw F' f 1: 51:1 x, L I LC 131131 Cfroat t worn r 1 The Coldpn Journey O 17+ 1117! BCZLIKCQ in bro Woods Q' Film Trp New Oregon Troll Qffzrlior ohol r hlp 'Posts 'mt D fl occ Collo Q If 1a,1o1 f o u V r c 1 o I 7 51 W lu V t+1o Olphmn Annlp, Piod P1 o f Q6 P 1 fofnlflnk 4. April Aprll April April April Aprll April April April Apr-11 Aprll flpl 11 L -ri r F Il 15:1 'vri Sohol r Imp To il S' 1007 n 111011 1111 On To riS"2'fK he loeoua Ba ob O Film Soulfpffgrfgfi 3115 A Juuvor QQnifrfRo L L County dhplarikipx ow? t Juldlng F Film Blffcfll B All hvblpi Lngf Eh B 114, Autumn Lf, J fs, how Mo o Ulctur Q ci 'alk L1 morturd ooh o p om Su VCI B1 fb 11 o kl,f3wmt1 g no um, mu D 4 1 lotlol n, Jun 1 , B mv D vi Lnloz P115 'A 1Xi111or1 D011 r'J 1 YQ Q C2 K M LN iv lj Bm fb 11 l'1t+-y t Antvf ry AN4 ul 6 W f W L-is 1? m Flr 01 thc, lrrb r U11 D l1f'l'm,11'1g r Tr 1 1 F ox H111 L fmtw o U my-L, but Jrwol hi psf mlamfin ff n Schob' Lxhlbir lr fuflitoriu W Qob 11 wt Oakfood I fomoqocr lQ"l1Tlll'1 tloo 3 germ ter U: min ltlon f Q Comm noun nr Dr Cluwry opp ks Choo rm Wind ,V Q no lxllfllf VxVV VA lf' V I NV K' '- 1 I .V I AWK lf' K f..-.., I X-I 2 lv X X 'x I I .......--. .. .- .. .--.,.,...-TL.l,..V- . 1.-. V.. r... 1. -. .,-- V..- .-. -. ,F 1 ,H -V ' V V V : 'V V , I-R V : If ,' . jg 1' 'f 1 1 N ,' ' . 1 - ,fl . 13 sll.w.v,r lp . 1 ,- Vp , fp ww ----' S. 'VZEA-1-f'Vl2V.VAl'rljflgibsigi ji "york lj 1.512 1' 1 ff Loi--1 iL."J..5 1, uf rl. 6-1 kj ' If '5I'Vq1qfLL 2.1. 1' T LQ 'f ,X 1.1.1 cry: .- i 'Q 5' Xl ' f ' V1 9:--4 j 41 V' ,ai 'lomxi ,f Iw,f'11f.fz.1T, 2 I V1 ' ' l ,,,.,,,,,,,,, VVQ.F.. VV X5 J, 5? 3 Q1 ' ' , 3, 5 : .. . -..1,...-.E. '. - ....- .... V , I r ,D lk A A: " 6 1 X ' V' K WV .c Fm.-. ,....- Y ' . VXJVVAL - in 1 I . ' 0 .-.. !.--,.-..,. 11 .. .-.1-.l................ ...... V 25+., ' fo.,S S ' , . .. o za, -3 -1-pc. 4 ' '7 ' , . ,, . , ' K ' -' A ' . , A f. QQ-H 1 5. Lo t ro b, M . Det'i K, .4 1+ 1 A D , . . , , - . .....--.1... 1 -- 1 1 : .11 .- 1 11' o ' 1-1---Q---A--4 1io1w,1.im' ' g. af' ' ' ' ' f Vu-VLIV V V9 V lvl , . 100 J 3 t A V I I L 1 - ... X I . KY- 1 ' l .. X Q J 5 sf 1 ,,,,,,.,,,-.,,..,,., ,,.,.,-,.-,,,,-,,,,,,,.,,,,,,,,, B., ,,.,,, , ,,, ,,.,,,.,,.,,.,.,.,,,. VVV 3T7+?,?P,,:.,,,,.-...,...,.1:- V V ..-.-.... ...--W. 1 V..--A-.. V. 1- Qgfh-in X. ':gj.- , "mira 1 Vg '-1 . g Vg ..., 7 :lf ' 1 ' j ' 5' 1'..-Q f' -K lflxx 'm,f.+f,1 f xV i VV,-3-uv I f-...,..-.. ............ .. ,,-. .....1...... .,.,...f... ..., ... .. -.. . .... ....,... ...gy -V i,.-V':i. .N .-.- --021 .--v--- ------4---fm --- ------- -----v-0 I i A X r, tru! X A 5 - 1-- al ss -. wtf 1 -lilo Sol . 5---,-.131 V H - J 3 QR 1.50 V .... ........ 6- - S 1 all ffur V. ' VV' 9 -- ,-. . .-. .-...,...,.......... ..., wl.....-. ..--- .- 10-" .: Q 1 . ro ' 0' es. " '- a rv . I ?'. n X AV,a' A 'V x ', lo- ' -' - 5 '- xi 1 - ' 1 xl? I .....- . April 14-Baseball 'QbHfLiRt, XV fpnool " aim? --.'----41---4------ Q ' 15- T ' L, . s 51 ' ' ,fm - 1 ' 17 1 . ,QV i ' T fm -. A "' I . Q, , -jf! 1 ,. J . 3 - X Q L1 ., L. t M.-fw-M-HHmoro.oaff-' ' ll we in eL.VO ..aH Thu - on-'M' IV . . zz. ' r Q. ,f fi V V V V V . -. 1- V f ' - 5 - Ls: z' ' "1 1 " 7, , ' 1 . lk. . 'A . ' 7 ' . ' '1 . 1 L- ,....:...- 241-Flln: L' L L 'fm ' gg o'-ASQ? or S. - '-- -- Q "lil-EVA ' ' , fi' Z a V o'iG.,.,:,, . 4' 28w- .sr U : 11 , Q . -o J f ?VaQ . 1.1, 7 ...l-,,.,.A. ,,.,. ...- ....-L,.,.,-.f..-.,,.- .J .... ...1,..i...f,..-.-. -.- 1 AV., fw- , l L.-w V V 1. VV'JVM..Zf V x ' +A X !,x,- .-f V, 4 VV V v x f ,fix 1 1 ' A,V4, ,4 VV mf -V V. I, . .... . .., ,. .,.. . . - ......,- - 1... . .........1-..,..-. .. .. ..,-....--..-- .. 'I :fl ---fb-5+-F-Q-' .1 ' '------ -- "' 'M' 2' ,., . Y 4 1' I - 4 I I ' j d,:."flV .1 - ' LV' x 4 ' -A 11. vw . I .g E ' W ll' .. . . , , - H X- ,jf fiug ,Lf , .,,.,,,,, A-1'-W 'A 'V 1---F11 : f 1 . 'A , . o . lost . f" 'V V..f':.l QVV' I Illlagf 5----Q1 'say ' C., ff. .3 who Pad. o ' 3 fu' '. 1 Y Q' f' 1 3 f WT T' 5-Q-B:i.So'b:1l : .Ir for 'L as A SP4 . C 4 QE afar.-g3,' """M:1y ES--'is "' f-Frm G C' ,lf arg. p T H 1 sa ,' " 'gg'-3 . 'M' 'I TH- 1 ' ' Al ' - f ' 1 f W K NAL-LLY 12" -' K-.L J 1 Q - . . ' fry Y!.Vx 1 VV V11 l Mf.4'y' lg.,-..LV,pLVH .5 iw' K , yy 0 t 1 J .V I VV. V. 13-VIVV.V ' f--1----- Nloy 16--M5 , 2. -Q1 11:11 ' 1. ' , 3, - ----H-Q ---of--'x-lf' F 1 5' 11 , ' 5 I ' ' . KA May 17h- 1.H3 f. Aff :. S. Q .l, Vdf F, May 18--4 , .o J. . M.. Q " . 1121 . - .pi ff f ' an-v -1 ' - --I---A J 19---:S . 1 X 13 S . ---' 1- -4--W' ---div--LV --14 --A-h-----4 K 1 f F 3 1 -1 . w ll kj . . V I V V V ., p, V P11 V100 xff LE 5 V71 VXLDW Low 1. P50111 I 1 rx ,X Wuiflly 5 V C J H 1 J x J .L Tiki JJ 'XKGLL X L I v P xl l 1 J N I' x :FJ Nm F x W w -ww I OW , -A mc' 3 xm f 3iWi fUP.flxf1 : 62153 +1-.,.,,1+ v-A A . . , . I a LCQQL , :TCf1H.f'lJ.9CfI'L, C.n,3L'.1, lviwlgzfvfm., lEfff,l,.f'V?ff fflsfrfim , .ilrflev Miltilfflfiiiiilll, Mein 1.0 Sjl.'.1.::i1s-13, 1U'F11,1J1f'z q1:'w1 CIufI,1,w". 'S TC o1'1f'f T? ffm :L PM-l, 1oPfg f'22ri,l,,Q5s, 217 J'1 3 u5:U,rf flair?31'Y,rs11Q! '5A, P5'L1QI. De wfvf11Q5f,R-ii.Lckfnfc! Hel :a15Ll,, T 21 Wi42'1g' , T7Q,1"O thy Sri'agi,Ll:, -In Qt HQl.3J3i1 Efrljgffiimj. Z.. Na,i.qfr1'i,f.2l'.,, Efiwtlfx ijlfr'u'1", W-I. 15211 UPG-fi2?i.l., Lu'i.2w1 Hmvfz ?3fffQ"Qf'1? Qlfgor, Mojyril Lgfi,Ls,l c1jQ, Ea1..1Ai,f x, bwi.Qi.:'afuw, T1-iomfwr TE: 515j.Pr'vvr f , Pbf,fQI 1.iE.fff ffJ1:,s'13.L'ru , VL"'i.em C W ,1ifE,m , Iw Za1r1uf'2'1 S52fm,I w'f1??f, T13 Qfmr,H 'E-ic'fv1. f:1.MQ!, RJDV7 1' ,V JL, 1 U", lflwi' 521-Qwailv' 1fS?.1,1QL Ffm,.1T' 1 R "1 If-f 2 ,fm--yq ?'L 3.fAl,f i DQ 1 ',zmy2'1., Cf'li11'P i.f"v 1fIf"3,.1vi1e-5. lfPfjf,r'i,- NQ:3'fEli.f1"', If: 1j,'r:u ,. 4 EWj.,2'1r2f I Jawig if3QL.'iiri1pmi'j5J, ETw 1i,i37,f ii fi , Mgxrf: : tf,.--irwji .."5, TJUf'v1f2TVl,- Xf,jgg1 I-6?,1'j f2:jjXj1efs1"1", Lip'-iIJ'Z'i-i'3jp fl f'1f'm'f2i13".'Lf 1. Iii, 15' if 1 Rfv-1: ji.'.aTl1J5'?fn V' ,"'h iA11g1j, Dfsyi, 1 Tfrigg-Q-'1', A!5a:Lfw'O:'s Y'it 1f'f.vvl,i ,, i 321.Ci5 f'3V,El.DYl., Yzfl.,:miis- 1I,'q4g5u ,,vr'?g,. E154-gfw k., rt ' .,ffi,,f, Y'3'YL'il,"ExjD CU,m.fc,i1921Qfn. F11 fbi Ki? -PM N FiP:'a'iL Pow: WM'rH4,lfQ141 C:mm1Qn. CMTJVQQ iTw uk? 571i A .'4 lT1 H f5iUih li, L'1nlf5 JUL54frgff:c, f ', f7mf'iTi2lf.7 Cf's':", T-i3'l,Wj7 4Q,Tf"C't3AefL'i-, iaiiLfzi-'11 C'Ll,'Ll01', Dffxps 35.103, R vWmf lQ rR Ti?j!,Z u'v, L?'i, .Q4' wA:.1 'f.E UHs""r'E f'rl'5 , 1.3m: 'm l71mw : U Illgtigfgf Tmf'TJ T W, MW- l-, f 'f .IL fQ' ,,fg 4f,?i,r1AgQfL-'Q-11, 'L'lwir.:1: s lRL:'ir'Q'!,i,u, Lui-1Q11'l F-fill ,Y 'fling 1f"f'2.11Tsaf 5173"-T Yflflff Tip - "V1il'V-V9 V-gif i l31' -'tv E- f'fff'1-145-ff Chu.-r'r3' wg m.1. l, nju i'fr:,11gA:1, AF 1 .. ' . ' fil'f' f15!'jQ ffl Viifl izzlwiw. T1l'5.,IZf.f iigmz A M Dila: wfiwj, Q? -flwiwi,f,Eg',,, ,U wa i15lLLs!: ,,1', ijiutil Lf f l,ci2 XIV, RI155-12551, Q5 1-'fl Qjjlsj-3"LiLg17 2f'fg,f11,555 L'l..f"1,ip'.1,5.', :jill i',E,iLi:ac1w . Il'f'vifl3 1 'fgi ,z"xfsf:?w., T'Yl':f" 5!"4f- Cifi.. A ,1 lfffi 23'igf Qr,?:51 ?. 1u PM ,1 r'?1I'1 IR sn J 3 25g -j fQ,x1 illli' fi T' , 54 ?:A, Twii 2 3" ,V', 1nci ,rv , Ti xlfui , T' .T fl ,ffr., 13' Qunf' T 153 l3i1R 'Cl ,f1.z,s ,m,'E,g- ?fs111Ig'i,f!,m 3,f', AEM1' ., 1 Wiz if3mi,'iglff vf ,f Fi' 1 - 1.5 IJV1' 2Z Mrr', f.f3 6 .C1 if Z:1 I'p l ff1w 3,: Clylzil, A' ram, ffY:,: hv1 QI-.. Wg' 1 zf1? 'rrm1zm T93 fig RCJVJR Yiwil k '2 1,fA Mill l.-,-J", IJ5, ?f i,1'1 1361, fl , Lf 'l'1 1! T f.'!', "l l fVWI-x' UQwz22Ll,i,,iL: V':0 l-V'i,O if:'3y!', I rd' 'T.1'ii if -".A 1.'1W'f.CfPI., 1-:5'ciY i1 T471 f.'13f'r: ",k "L-1,2 T,fianfh: v4f w.7'?Li-"'i ,,L C"1:q. , Elma' S9214 LH. Xa Eli . ill ...mm QE HZ. I fun li ful 'ai SOPHCMOPE C! fSS 'fn- . Am S -IO f' .... a.......... 'F A F' Ekdmlkn A mia. ""' Ain mir? me .1 "" nm 4 can FREQHMAN CLASS if lf' B.. S K. 1 f ,Q I .L bv A s 1 . ' 75 , . ' Wi" ' ' f, ', ' . A A K , fp W X ' an ,N if' 4. , V -"' -Q ' ' fa , J - 1 , an ' 2 uf ' ' , N-is ,fp -1 ., ' 1 2 A . ' . L X -, ff? , -, , K , i '9ff'g' ' ' 1:71 Q " 5 fi .3 1 . ,. i ' ' mx i Z" Q. . 5 n- L an g I .A Q 1. is Q A , X 1 gg . ..,.. , V .. In .E i V g K 4 Q Q ' ,. :X A G 1. . 4 Q 4, '-Eg ' . . K ' 4. -li-Q f, a FQQ? - -r ' v J ' J R ' ' 3 Qi- 23:2 EL' ,wigs fi I lf V1 X , , . - - ' - J.- . .X ' V AW . 5 ' Y 'Q sf 7. Qui s., 1 3. W K K' I, .L . , g , , - , f F- I Y f K . ? , ,Eg ,,, 8 fp I Q .J g 5 gym Q , , m-H' f , - 5 Q . L 1 ue - QE, I. V yr.. fl , x . K A R L V g x lr xii, JL .l AY V . .M - . f . ' -f 'L ' ., 3? ,V ' A fl, 4, , . ' B-5 ' I K 7 Q A W 3553 af: ' 'I 1 ' 'M k ,Rip xA A. g j , f K x . A . L 4 ,QQ b , , L W t - ' ' ra a- ' V ' itJ '35 P Q A, .- f 95 2 1 f' ' " I - 1 ' 1: v ' , f 1 ' A , Y K I ' 4' 4. if ' . . 1 xx xv, I LA. I , ,yn adn A A ' 1 A in X :N W fn, :i , 1' KV W K I T , 511 5-Luv 6 1,4 Sw c., ,QT ah , H ul- Q Q 9 . ,,, . J, Frw A 5 X mv: , X'-E , 4 in .iw P 4 nfl. 1 gk L. .I 3, , f in ww , V VV N 2 -, 2, n Q ,, ,., H5 ,,,.. '7 wg L Q- Q' ' ' Q Q V' .I Q 9 v ' .194-f " ' ' .sp P N . 2 : V A A z W- x . . 1 K -3 .VVL ,I , K - NJ v K tie? r Z MQ v f , , A 5 l Q A 4 V M . Q v Q: " .- mmf , " .-4 1- 4 " 'ff' ,"' al f A 4 ,V f i 5 EJ I . L.. ' 6 . I I ' fe x 'I " f y. ,L.. .AJKJ x X1 Xxx Xx,,.XX 7'-:X:lXilj'i. .fit I M -X 1, X 1 .3 1 gx .,X1. 1 '- - -' - 1 1 1 fqf X1 f 3 ,J , .5 QX! XX, 1 1 1 1 1 1- 1 1, , I . I - 11, 1 f.,., ,I . 4 1 1 '111 X X X-1 4 1 1 1. . X X 1 ' -1 1 wx X, ' ,, , 1 , 1.1 L ,L .. ,1,l- -11 1 ,. ,1 .11 .1 1:3 1 .', 31 11' c , 1 1 X X X X ' X I . ' , ' , ,Q ',,1,3YL.,',:, LX j,,j1j zjl ,,,, VZ 11: 'MX xii' XXX X, ". - . X, 1 - 1 1 .,. . - ,1, 1 -. ,. -. X f 1 '11 X , 1 X ' . - . X' ,. 1 1 , , , .14 J 11 , .1 , X ,T,1, 1 ., V .QXVXMI1 ,, P - ,.,.. X J . 1. 1 'X A'2'1. . ,' QT ,,. . . ' ' 1M .,.X, , 'X ' X X- , 1 XX , , XX .. 1 , Q . ' .f11.1J11.X - 11.1 ,,1 ,11,gj11 , 1 l f 111- V' 1 -. - . 1 , , ,..., , X I 111 71 .1 ,.z H11 112 1 .,I 3, 13 K 1 , . . A .- . , , 1 , .X 1 ,X , 1 J. , ,.: . . ,1 , , -1 X 1' , , 1, ,I A , X, X 5 4 . 1 X "J 1 ' 'J 1 Y g -, U" .J 14 1 , , .. .. 1 1- ,,.111 .3,, 1, , ',11 ,. 1, X ,Q , 17, .U gn X 1 " J. -A 1-A X 1.5 1 I . ,- ,X V ,X 4 1 M1l,11,,1.D1,L1.. 1. 11 2,1111 ,1 Q3 "1 JZ ' f'1,Q "l,'1, 1 X Twf .11,CO1, ,141 1 JJ, , X --. ,LJQJ ' .1 ,, ,'1, A 1 11,1,, U AVN! , J, .1x,,L X 4, , X AX .1 'Q' 14 '. A . 1, 11A 1 ' ' L ' ,, - X, X-X, .XV X, ,X . A .X ,X X XX, 3 I X X X- 5 'R 1 . . . ,X XX ' 1 . 1 7 X '.X 1' 1114111.12 x. , 1 F 1 '1," ' 1 , 'x ., I A , .' A 1 I ,I I '- r"X X ,' . X 1. . , . 1 .. , , , XY , , ,,., , X ., 1 - 2 1. , , , ., , . . , , ,1. . 1 1. X i A X 1 . X , 1 .'1 , 1. .. 5 , ., 1 1. .1 A X .,, L . , 1 ,J 1 1 , . .X z ,1 .u 1 ,fx 4, 1, Z. Z5 V X. 1 1 l mm, .. --- -1 - NX '.: -.' 1,1rk, 1 'X , 1- ,', 1 l,,. 'N .' ' 1 1 4, xx, WJWQJ T1 .. ,N ' -Q 1, -J A 4 QQ - ' ,1 F111 'Tw A. , ,. . -A-, ,:.,lxJ- .-- 1 J rw , r1.3 11. .. ,Jil , .-.1 Jwbjl, NHL ,,J',w,-'..Q'J . , .:, :.. . ., it , vii' " 1' f 1 . ll- ' . " '21-vm -, , 'N - w . 'm . as , ,.l,,1.,A , J "--V1 Vw " 1 H v .K 'Q - I N -' -' - , . , . .Q , x.. ,-' 'X l ' I M X w x Y ' f-1 li. For envcral OGTG THD v9rLovO nhnol of PdUldlHF County have be n camp K p Soholmrshlw TQam, I U pwvfm In cn? SUDJOCI 0 tfo h1 h t mn T1 SI 3 cts 111 uv Quit tl 1U J Trlc 1 A Soho 1r,b1p an bIn1l LNUMTW thus TL Ji I QfCtlWH r Q t Ca A llsf 1 A co 1 Tvnv LW lmuldln follm Chb i tl hun ral S01 PIJQlG 1 t Yeqr Al 1 no ubowbtr NUpTlCQH II ol lLt'n I Tin br,nch I Qt Y 1 En 1JQh X11 1541. L Q .SLI Qth Y"' L.Qll, l?th Y ' " ,' Qjff,1 Blologw whbourth Plncc ll '41--H I I I, lvl MLAwlYth Il,., F TDP IQTTI' I I N301 LL T K c F of WQ1 L lc JNLU Hof Io And 11 A1 L Mm I 451-1 ja , f0r0f mMHZll lljuu g.D AUQL--'Q 7 t.1ur ,1,Q ' lift v,. .f -, 1 'llllf If-cfs. ,A I BOWllHf HIGH A 5 UIWW if F. i ldlfg .1rL If ,. -Q I Ein h Ln wavtion on thi Countg 1AtLqH dl r IH tb v T1OUS lqtmr comp ton fOW1lUm hru H. fox bot! thu I LHWI mon Tew IJWLUHLW C-DUI tw 1 arm C,cv III I,Q1n1 Jounfg fo OHM L, x Qu County ,vm Fouwtf TJar H+H fCtlOW, -,ith Timm. cation. pg ,Q tlon. 1U EOWllHg SCHOLARSHIP TEAM 1957-1953 A .S A I fgM . III , f I, aw I S ' ' J Q e Eu Iuvefing for 9 lwcz IA f C A Trusts P12 'rr " Ifffrf - 'M JS. TMA W .ff'Qs f :nk f Jo a.' 'U 1 nz ic 3 tins O 1 '7 1Y1ay1 -Iflt , v I In ,U Q Dis, ',t-Stntf ,lf SITI Isnt at U An'IJ ' IQ LA 'ul1'iP1As fmrif liA2tfmi 'it - 1 tilmd .I I 1 A lovlf 5 GTUw1 QQ, '- ani thf 2 wtw ' , of 'tllosfl mpeff. ,f, f A the '1Ut,'. ft - , . Ji AT Y-. FIS. ,I'n 3 'y Jupu ,,.w N- 4'j Twmmif A VL Su1-G I 3 fl Q up ,: P'f'1l LQ' 'Kuff' ' '1 ff TJ, SC-91' RCbgFt hgrlf Lvwq s IHEHTETWFPE7 I 1vtY TN IL mmw Mfidich S ' In f1I,Ib11a1 IL ww? f1't: d,i1i J.I,s L lar,P Ewiurlu P Q. A 1. iT7i'7I77fi?" H . . VI . If-f WM Qf,c , I ' C I' s't 1jf ITfWIN Jl'Tl I':yf:Q'1.f'1' f' . ,gf 'A ,:1n1 Iii 3I5I11 ,ci TY1 'T Q' 1?13 ,L L AI Ruth Cirr C ,Ly T,Qm9H? I,fQ1l Malls? I 7 Uwww Iu,PI II lffbHHiffT?Qm1 4 F,f,St P III? I A PaNL1nw Cl vvulur EGihh F'nzlit X h T1.3f f-'ffffni 'ffm Mfwiib wwfvrrt 105' Xvmr Edgli ' ufmwbhf 'm1Ht 11 2 H Fi I W MILL' IW1,f T S11 JI f'1 llfxl' I 'l'Lf V I H M ,v1 I wwf E1'lisH JH'w1i- IH ft P H fLw I 'W rf,lI ' , ' L4 N 'rv W K f " ,y JJ .M I I J I J I Hr W: F3H+ f A ,I ' IJOU 1' L , KQ1 4 n S , ' , ' 1553 Plf' in Htftf. k'ifCF Tl8Ow I BOW ' b P1 U 260, 4hX ifih nlacl 'L ' ' , W' -n S- I Wn1h7'x ' arf Civ in ,D 711, Gr N 7,0 ' Puu 'Ig Couiby 'Luv PTACLQ 3 L ' I ' AAN H X f ' N ,.- -S I. I-.,, X ' x f 3 x N., X 1 5' 1 r '4 f f' f ' ,I I fa , 1 f 1, I uf 7 ' ' .xii ' -ff 'f f K 'L , 1. X f x -2 , I V ' . f. ,'- 5 5 . Q x .. f' , J I -f A 1. X f'- 5 ff f' - ' I, I N' J f 5- f 2 W 1 xxx Xml N If ' . xxx, IR. 2' 5 U4 X v , . . X. ,I i 1 - rx , 1 X 'X K . - 4 , , , L - zz X fl, ,, f . ' e' M f' 1 xx - 1 I f - .f Z' K ,' ' ' . 1, ' 1 1 H Y J , , 2 Q , , ,. , , . ,. I ' , ' J 4 Q .' , , . U X 1 ' ' 1 , C ' x 21 I ,V V u fl If , ,f .' 1 rf" fx V4 ' 1' t , 1 ' " w 1' ,' ' , 4 v f ' ,- Q ' ,- . , ,, 'E w A , f 5 .Vi , 1 ,V I A X N , t K! , tx 3 ' 5 , X ' ' T R: 7 1. 'flk 1511! fl 1 x I f . 3 ' ,f f -Q I X . H . -1 -4 , f X 7 JC A V x, X I 11 A! , I X 1 'Y -Nf- 4' I' 5' '-:'... A, . ,A.,.- A ...-.-.- f , - ,V -1 .V . , 'V . V . 4 .,1, ..,, - .. V V ' , :.. W. 7 "'11V wfvml E , V .v . , V . -. . ., .. . V V V VN -5- -N '-2, ., ...ftp '.V'-,v:,.I' ' ' -1 s W, jsViVN11Va V .' 1. ' K, L.f- 1, .. V. .'. ' - 1 I . .Vg -' lg' f',',V. V V 5 I !', , ' V , .V ' .. " 1 V 2 - V V AVJWV' V l!!"'flk' -7' ' ' , 1 V ' V -, . . -- ' V V 1 :V V V 'X - w.V ' . s 1- ,V ' ' V w , - V V V --' 1 ff .. V ' : A i V , V ,' fl' V. 4 ' 4 , . .V . V v -1 'V V 1.1 ,FVVV,- -V - VI K. ,fV.w1 'V 'M 7 ':,: V . I ' .1 ,' 'X V' T4 N 1 l :EH M ' V Y' r - 'Z ww-, .V, V -. g NQ, 'A . VT. VV 1, ,X e- ,. , V V V VV' -. A1- T, , K V V. .V L, A. .., -V V.. i " 'F ' --1 , ,,v QV Q V.. Q 'fi I.: 6' mf. XV' . M135 '- "V V . . VV A + V V V Q....V ' ., V' , 7. VVl,,1h QU., ,' v.VVV,1 ,V ','VL,Q,V',4, V L , V V 1 . XVI N ,. I - 1.4l1.'.1 ,-,.'-p-x: 91.4 . , 2 N-'H A 1 ' " "' V. V .,,, ,., : mi .. X V. - .. z .w f X V 'Q ' 14,-I A rVV,,"' V' V . ., :,'..y,.fl ..,-V1k, Vf--'-V- ww-V :.: gf3,,,, -' QQ . ' M V, ,I ,. , A . ,7 1- V V , 41.-.. Hg- ,V -.V. Q-V3 T 'z' - "W M' V . ,fm V . . V' I , - V I f f fm. LVM' - '- 5 ' - -1 K 4. "' ,' M...-wfw ml-"" 'N 1 I X' "'f-- X ,v V 1 AM 5' fi" I 1 A , 1 LQLJJ xfi..g.'V.1- - KJ V'V gg j 1 , r, VV. 37 V.-, v,- ""':4" -x,1'Q ' WVU ' 1" 'Z' ' 'I' - , . V- . I . f . s .VV 'T' V-V-Y - fwfr . 3, , .VA V' -' V. 1 U V .- . 1 A I V .VVVVYV '1f,.VV .' '17 "J" ?.'."'13 YV,V'7"-'P71' ,NT ','77.,.,' X . ,. .' V VI 1 ' 5. -V ,, ,- T...'. ,- I-:I T- ,WNV Vy,,V,.,',Vk? ,T .'!: ..-...VV A EZ: L Vi VV I .Vl ., lr n,i',. R V Jslaf .Y .AT I , V' A J, ,V VV ,V W i575 1 .- ..., In M 35' E Q6 -36 -Q 'F li C9 lm nf JF- 'ul Y imma 'K H 66 'IO KHTH KHADI 99 luuunuq ASF' E- 5.1 Cl' Nm Q 56 VLNTH QRADL Q L 'L W hm L .fi J 5 .' ' t in- U I , ', A - ' L, V. 5 1 5. - . .l .1 .... 5 . 4, . . .Q 1: I . , fi Q A - v ? wg 1, Ib S, 2 Q A If n 5 K fi . Q 5,3 L, . ' A+ A fm ..,: ., H M K ,A K "Q . " ' ' g , ' ' L' 4' ' f 0, I E . . ,...,,.g, 4 , V may x sv . A --' f ' . ,Q ff , 9.1 f A av Q e, v , Q ., . A F M, I W A. . W Asfjl.. f "if :QL 5 , 4 H Q 'S' i 11 fd i 1 Qllff, T L S: ah X N L E J 5 .J 74.12A - .mu-. n ,f f ,M ' ' "' T- ggi 'f V. ,p A .fi ? ' Q G A L LL - ' ' A L L " 293 ' . ' L K L ' 4 -' af , f' f Q M 5 f- ff' f' by . 3 A ' . . 4 K ,NK :J -1 . KM -. , I if A la D MB Q .5 ., " 'I L ' ,. A I 4 Q - Q , ' .. G ,1 .V iQ. . J M .zfgf vw - xii. - Q . - 3- f A ' 2' if gd 4 y fig., ,Q m L' wi Qi f Us yi ww . . - .1 , an L G, ,A 1 W , 1' J ' ff' , Q L .V , H I Q ,L ' " I W y K" f fi ' - n- ' ' 1 l ' , , ' 5 " ' K . " av at 3 f L V , f ,- L - 5- , A "' M " 1- . 1 1 ,, . V Ui K K Q L2 I tv, ' . gm L -nu----.-qv.. X: A . wiki K M fxVWEw.,,,. I 4. ' W KA V - V. 1 iv , , 1,5 ,A , Y H- N-ag , , . . 5 f A gf .,. ,g ,, . A A. ,QL '- os. I Q- 5 .4 ,Q ' . ,, 1 , I N -IJ -.w , 1 u Q' Q 1 5 4 A - L fy. . 2 .X ':?' . X 5 I :STX ',- l gi' , H ' 1 - X ' H -'V rg ,.W,,,h,. .1 s G It Q, 4 0 .- 4 2 I, 5 ' X I H Y .L -24 k Q V 1 Eff.. 4' ' fl' 'W' ", '- fn ' . M J 3 L .' , , Lv ' ' .i 'f . im. a. Www q M -4, 13 J 1, 5. 1 f ""' f ' ' 'LT' """ A a .g f A K , ' I j 'iff u , , H ,, -- R .1 ' I Q 1 N V .F 5 ' LT' L 'L' LYS? ' A .J "HW Q N. XX. T vu vw -. I' A i ' ' " U' 7" ' ISF? X.X.v , , 4 4 K X A , - ix ff, QA Qilgii fllfy' f 7 1' 'X X .. X - X - , x x 1 Ll' nf ' ' ' f . I' f'11.xfX,l X! Y. F.. Q ,K 3 '7 ' X 71'Y " X , E , XX . ,' , ' A 1 XX'X A, ix, .I If f1YV fl 2 . T, ,L X gg ' I I V. H V Q x .4 . , ,X 14 ILM' j! VMI!! 1 , ' A k' H 5 2 7 T fx . ,- ...XI 4 -1 -- -' I ,X '... , X-X 1 X . , w X JY" . -X N IT xr, UW Iggy- i nf ,,. lu! f '1. , X' .x ,- ,, N , L . jx. I 3 , ,K .. V P- 4- MV., ... l TA XM f ' ' " " - - u , .. . ' . . X , SV IN ,-. XX .. ,".X,,1 , W, ' ' X X X X 7 'Y -- .5 . ' - X L, X , , J X 1 'I f ., . X . 4 ' ' '4'v ' . 1: ' A.. V ,- A' . A , V u ' I 4. ' , ,, 1 ,- . W.. . . ,l I . 4 .qwil VV 'hm M -,., , n ,. L . XX . 4 4 X 'V . .- - . , , X TV 1 X -' - 1 ,F 4, :NV ,-W... ',, . ,X ' ' .- ' 1- , l. Y' HX " ' f"f' ' yy' ' lv ? 4 , 51 1 . ,MQ ,, . ' ,, , , X , A . .1 4 l 4 , QQXX 4 :l4X 1, XX 4 I g X . ..f '. . X, 4' Cfy, Y. " "1,3x - 1 - - . . N .V , A ' ' ' . A: .. , ,, ,L .1" Y ,N , 4. - XT ' '. , 4 4 7 ,' -gr k ,, 1 L . ,. X .A ,P , , ' . 1 WX ' , 1 'N ' WL X .4 , 1 ' I : ' X . 7 X ' X X X 3. r' 4 '. I' I -v ' .J 1241 L Q ..- v. 1 X X -A X XX' 4 E w X X 4 .- , 1 . 1' , I X. 1 X. 3- ' L 4 X s 7 ' 1' 1 x , 1 ' 1 YA . , -, ' . . E, x' -N h. -Af' . ,X If '- 1- 1 a ' JI ,,' ,X -1 ,. X , . , . I? , 4 , - - L , 4 V X l -A 4 'X XX! X T' X,,?.f1j V , . . X ' .'- T: l' I 5 ,. . . , ,., It X, . X :X L V7 3. I i V - X. -. v l- . 1 4 . . , X - T. 1 'X ,H . A I -1 X , 4: 'TM "?'XQ'1f. 'K T"f".X .T ., XS. 1- f' 4 ' " I ' T X 4 - - X ' . ' ' ,'. Xl 4 ,. . Y K '4 , V, .' , ' Q ' ' ' F 1 If 1 ' ,I 1 , Ig 'f 1 I X.. w ,fx :f""1 "t"": f ' U' x XT' K J . Ig ' JE Q , .Lf , L . , . , ' .- T U7 Y , 1 . 1 , . 3 , 9 L, CI , .vw ,- -, ,, - T , ff 3' FZVVAN , yy-f J Y. 1 , A 5, , v r' ., . , 1 9 ' . - , y -L 'Y , ', L-JM, , "Ly 'J Kvv I 1' v 4 ' 4 j V .. L, A .1 I , . , R U " , 1' IJ H 1 h r . X, x 2 . Yr .,, , N , N -WN , K, , .,.. M , -1 3 ,,M,, , ,. 'H s ' ,ww , , 'wg 5 1 NT? 1. ui ' ' - I , . , , , . , 3 Q WI 7 E ' ,Ni i 1 41 . If? 3-. fu 'V ' .A - 4 ' , U QW' lj Xl f . . ,, 'a , , -VL' ' H' NE1, . . A,. 4, 1 L . 32 2, "r1?H ' - " Mk' ,- Z f X N ,..f "i" ' V V, . K X -1 'Vx K ' , . V , XA . . 5 V ' 'i' V ' ""' A - -A ' .QN pf X f X' ' , .x A . 1 ', ' ,K 474 ,' V V' AK X ' 4 V V. .V , ,V A V V V" 1" c K f ' V" I V, W, 1 x ' , Y . , s - A '--X . --" 5 - , X , I is JV ' 'x , V I , V .l - XV , i" V1 ' ' 'J' . V sf - , , .,. ---V ' ' V 1 ' V + ' 3 V s . J .f - ' 5 'A A V7 ' H I I A 1 " - 1 I --VA-Q q , X J ii - 'V wf' 1 fa ' VN VV' V V , ',A 5 .l , , A iq X 3 " , A 7 5. V--fR',, 5 V V ' 1' ' ' .V , ff," 1 I ' F ,K K mi 2 V ' ', A4 4' ' ' Y Nw 4 V, '- V V' ,Q V . Q, V V .V ,- V - 5 V . 3 1 ,V ' ' . Q ' 'V ' 3 ,f ' , x ,A H. , 1 ,- . , ' V V V 'X V w f . "" Vx' - ' V iw' 4 ' 1 - 1- X, ' ff ,- X V . L , -- ' ' ' 1 l f NV I, Xilgxr' j' . . X.. ' X . Xxx ' Z-- ..V' f"'-V- ' ' ' ' ' -' fx X ' IV E V ."w, 4' -X , V .K 'V V' I W-'V I V V kk .K I, N V, 1 H. X - . ' ' V- V V X L I X ' 'A V ' , ' X4 ' . K . - V -V ' x V' ml '- ' V .N K. I Y V! X f X ' V. , 1 .- ' I A ' ' -X , If V . X ' V ' A I I 1 x-. , U , -.v XX up ' ' X: K- 'I .., W , '-. ' x AV N .h v, '. , V . ' V. f -5 . 1 X . f,-I xt- I4 V X , ' - ':. V VX - ' A X . X , V V 'R " V , ' . ,. . " X ,f- ' R. -3 ff N , w f XX ,f ' I! V K ' ' f 'V R' .f" 5 7 1' X, . f I , ' . , f 'X Q I ,. ,. I ! - X f A, V 1, ,- lf xv . 1 x A X, V h' ,, "V, ' 'XX ,FN .X H ', .g,. l X ' -V .- ' X J' V ' k' . x V V1--" X X x, V' " 1 " . ,X ' V' J. Vf K , ' I V V' 3 N ., ,f r' ' V, ' ' nu ,V f 3 I I ' 1 . X .. 'V 'VV 521' Q ' V f V V I V' ,J-'f V N K -' V .Vx .V X V , X V 1 V 1 f J' ' X' N I-" 1 K. J V! In Lf 1 V V I i. V 1' wx-,x ,E In ,L 3-, ,X fn. 3 -'yrm' 1.-Tx, v',L. Yygpy.-I.,-L .jx-.L-,f,-44, qw-,,1,'L M11 qgk, wwf, V1 Hg Iwi- 3 'I W'1"5'1 I , . ..V, , , 4' f. r 3 . 'K -4 m'.k,'M.1. g. ", Aw ' I Hflff Tfffi "QQ, + ,V V "Mr A .1 "iw fvwl lf,-" Q I ry y . :,.1- w'3Y', '1 ' w.x-rwrw, + v f: - -. ' w - ,- .. -.: ., .101 . ,I-f. X, 1X1.,. ,.,4 1 J, 1 -f T',X:.1 '. L,.,f,3, M, ir w. 1 ,,j,,V: ,,, wi fag 'X rj ,M Q ini : 4.3. A: fl 3 .sv ,1 . 1 s rw 3 3, X . . , ,A -143 ' A ' 7- -'vw f""w ,1 1 . ,- ,mgrg ,g. , W 1 . . K- . 121+ hufi' 1',,,'Il'k'f 1 y'1 ' I r 1 X . 4. ,. .N ,N X. , Q.-N,-fw- -1 f-"tj M f 5... -.g,...:., -rr Q9 1, A X 1 up-, -X rv! ,w X ,KN :',',1'xf '+ - A1-!.wW I ff,l-'WN-X?-fl 5 X-Qmjfgai gvuwf wi' QL Qgifwmk l".a 'fy ' , , '1 , ' . . , , - , N , , X, , v . . , ,' v H X 1 5 " - I 1 "- ' V l gc, 0' 14,6 "' 'UQ -ob l-A J p...- lc as 'a L U wa Qu 4' ' LL.Z.,..x 48" 4-1 Q -:r if A D 6 Y Z9 ,F Ni vb yn,-P'1 if L....jA .,.. 'hh-6 Q0 S' SIXTH GRADE AQ Wm ii' ev- 9? LL inf FIFTH CRADL W li- ' A "" af' 1? 6' 'FQ' 9? an -' . ' Nw Y . ..., 1 . B . ' " L . . 51.13 , ' - . A K ,Yay A- . QV' 'f . . -7- 1 X. .. .- 4, , . V . f , - v , . ' Q. ff I x I . , ' A -. 'T ' f .4 15 ' ' -41 1 41 K-6. 1' f 1 , k - , M. . . f,Lf " V - , t- . f ff . , , . - ' 7 - A -S 'Q ' k A 4 . B Vi , . . . , , G 5 nv W K Q A I ' f V 'F 9 . .. ,H .I -v W ,ti E . ,, . Q, i-gd .ll -- , , .. M I 3 , . I ' J 1 ' V -lf' - V f 4 1 ' e k H . J V . . . f . ff Q -- gag, I K V f , ' . ,ff -, . N V, .V U i 2. uf 2 1 A ' 1 4 , ,A ' . "'1' A ' , , A li N - 1 12 Q! .Q 4:9 Q . 4 ie" ' - 1 - - , ",H'1u-9 V A 5, V Z ,Lf 1- - f ' , n -K + 4 'i ' , A ' H f A ,, . V ff '- fr QQ 4 2 .1 ' ""' V ' ff w- -, K . 3 :U , I wr, .. My 4 5. gg V .f V - - - ' 1 ' t 4 " I ' A fr LA , k. ..,.. 5 2. , I was K , EI Q . , H 4 vu - 5,55 .LM . 'L 5. ' 1, ' , , Y K 5 ' V gf' l , - . ' in . - vw- li 7 - V- ' 1 -, Z" 4' " ."'gf ' A - . .A .. xv., A 'Y A VV, -: g ,. ,1 A - ,, -' - N Q, ' fx W i, .. . I, ' -I N , ' 'W if W .Q '. ff 'i x I J' X ' "fm W, x Q l V K ' f I -QM ,fix pv- ,ffs ff I ' . 2 , f V f .5 gr H A ' 5 N , gee ., s l 5. H K 4 f. I F k KAW 1 s W ggi ' g 'Q . ' L' ' - ' ., l A a s "' fl ,K'., Q P " 5 . -.tis . , . I V ,Q Q . -I A 4 rl .,. 1 S 7 QQ 4 . . ' Q if . Q 5 .. L ,. A tj A ,lg V r ff ,. 'U Q t iff- ' A J , ! E, ' . ' - W b . N j- Q h wh . EXAM 5 qi' 3 5 .7 ' , F55 L L VT' ' L : ii: if ' i ' 77: -'gl A . ik' . ' 4 i i' , - W W V ffffsii - - A h' 4 V 73 9. 'wf 4 . . . N' f , , ,F W T Qg Q , nf X . Q- C Ly- V K S.. ,A Deir rather T1me, 'Cro we S11 tfV1ng do nard CUT1OHa about W au 11fL MAG 1U suor Ye 1u 1 feepQ 5Lea11 H 1HtO 1G 11nd Onowlk to nww 1 1 10W fn In ton ycaru from now I 11 Clvdc SDJ 1 1 Yave Wfn eo 11ru1anCJ 1H1LCHt 701 O at111 fhew 011 1111 be 11y1rf 1 111 1 Q G '1 1111 198111 X111 ,can M111 LL Le QUJ1 Gtlj Je, 11 11 9 J111 LP1E1d Jreooeu 1111 11L1Vx 111 iofr Jnfl LU1 V 3 O l.LJ tlll 1, 1 11 1 1 JC 1 111 L JD Q1 ndy U6 3516 u W1 1 .1101 bert be t111 for mf T 1 13 !111 f1 u111 1 'LJ 1 1 W 111 'ILT 1 111 1. J1 J 1 FJ 1 1 O LJI13 1 1C 1 Qoom ulX A1Lwer0 Bub110 hnools Antwovp, Oh1o Q1 9, 1 0 tu y b1t we arc Q for ug and Lkouvhtv our N1nd0. Wouli you erp1ex1nL QULwt1OHa 1 r9 W111 Norvb u. be 1HHk1Y1, 1011 0 mol 1 11TJ anna W 11 Irene tl 1 1 be P1119 NTOOJ 1 1HtO K1Fd11Hg wood? 'Q 1 Q n HO 101 or JI S U 11 1 Pdby be 1 O1Q5 1ona1 16 t111 la 11t 1 brf1 1 ifi. 37 up O11 'J V0 9 uP1 b1b, brown +13 1 GVC1 11 Betty ana Q 1eQ1N11nf W 1 J, wa y 1r9 l1f'0tI1b DWI1 Q1 110 1111 fcnnctk 1 K1 1.11 1165 FL .J 1Cu1C1 1 f11T t e 1110fQC11q9 1 at1a1fW 111 1101fu rg 1 d lun bg 1 1OU1 Q1 31 cr 111 1HV Jo ua '111 O10 1 1 U JUQ1 a boon fnw 1 Jum11n 1 1 1 uXe E11 JJ WUPCS1 1 1 Ll J1Lf1NC, tv .jO111u9 E1 1f1 Grid 1 1 " 1'7 .1 ' ', SU' , 1. -1-L l iylagr? L1 Q59 ,L 71- ki .', H- , "- -,' N '- t1 S d , 11 1 U +,1 F.--11,0 of t1 r tvre X in " 'nu ' ' 1' U ' 1 C' Q, .' 1 Q -3- a S561 ' 11J 1,ry U .' .' 2 4 19 ' P? V 41 U 3 -, U, 1 -- ' " ' Q1 st'1 1, f11,k1 U? W'11 R' hard P - " Q Kr 1' L - -P ' S' 5 f 1 FQ .f Q1 Q ? T1 S"11 g'g11 sk 9Mn'1y. W111 Shirley st'1 1 J' d Qyn? 'V' ', Q ' ,N ' 1'0 F1 Q1 s ' ",, ". 1 1. Y' F A111 full 1 m. so zmailj wlc 1, 1 1, Skate ? 1' '1S"r s" , BO s1Ff4? T11 1" 1 5 pr ',rsf bqgc 'Q11 11s'L T V1-1 1 Wet S 1 1 , S JV 'W e1,v? N' C CQQ S " wgar her ' t1, fooUYf1 - fy .Qy. Y' Mary G 19m s'111 wxmr .afdc? Ui. Q 1 ' ',"1' st'1' P surh pals? F111 T.r Jan, b H P'51' 5 F "f f'? 1111. 1fQ?H11f3C i3Cf.--, kruve 51 ,EL gi1c4'tv f 'v' 11a' . 11' 0 ' 'iutfz Y , U, f'KHlt ggifniigst? 111111 D4 'nf . 1' ' Ch, , iE1:t,1j'? -fQ". C1g:,1rx3 tvs V1 gy tg . 'ff LQ . A Ava ic, l1o3?i5Q-brawl: ,rjfEi114 3g ,muon he 'li "? "1 F 'ores still like to w.sh L 1 ',L1,Q". 7411 Eo' " ., Q cL1QkQu min 11kQ E10 f g,:, VL 1 T',VLfd C, S ' yeh to pda. his 5QQ,L. JP? Wf11 1'y',1 1 an art' t? N111 Iqfjoric sti11 be ro 1 K 'P T1 1 4 vEft' Q? -' M1rgL1Q xL'11 likc H1rcSs1ng upn v 1211? M' L 'P 1 11211 S bee Qoczf--n:1t11r,'1? Yf'1L1 f4y,' Qu, S ti. 1 'Wo F "1 1 worm? V111 Luth V. st111 be so j.nd of ".f4 3 ropu? V11 Wfglyu s ' 1 bQ nucL Q QVF1 '1l1Em? W11. Rrth H 3 A111 1 aw QQ? Clay HQQ? A 1DQ'1f4L-711' v1'f' ' me 3f1.J1 11 1Q. X Q5 f VJ fbf Q LQ, X L, of Q KA IL 5 w, L CQ f Kp.. 'L 7 xfff W Dv RY C7 Ufl fAKCv Xf K Rip Tix '7 X x2 lx Qluff J wwf 2 J f , fx BW A 7 fp.,- W C7 7 UYJJ Z Gare .my-6 Qvv, :bgfff ,g,--,,5.,?,lgi-1. ,gli H :xv W" Xwxjf 51, 5 jg 13 F V: ,.k'. tl 1 531 ,wth I ilaliih .1 f X f I-, 1 +- X-mxgj X X If' xx fr E r mn 4 I --1 f-"- KJ! ' A , 1 J , L , A U! Z5 If A . , ' , 1 f I ,X f .- f ff- jf g w.. K A li 5 ,Q J 5 Q M X X X , l 1 Q T N f ff' l 'Q CJ 1 K N f Rf 'rl-ff - K - f 5 1 f A b I ' if - s , xl' ,M-,QC if I ' it 1,-,L O x 5 .LW I J N fc i 5 'X V ' I --3-.x, I I I 'Q X V! ' 1" , --.JY 1 1' X, Vx Q xq N-, , K , . X .. . MX 14? M ,,ff:r1ff'1 .X Kr XXX k A I QQ Hx ' Q .4-- XXX, X, ,f X-,f X X n 5 I rj XX A, ,N My If ,- , X X! 2 f ' 1? X w ,ff sf pf f 5 L- 'P ' , ' . -2 x 1 , NJ f fn- sd I x 1 f 2 IA ff , Y fc? 'iff 'Q fx? RAXQ. xxx M, - W .. 4 fr 5 xx X-ff' X "QQ J w ' X, Q57 XUXN- 7 N49 xx Xl' xxx .lllf IX 4!!7 V f j N z av 5 5 h i J Q 735-ff ff! yf gg NX , 1 ILL If 'X t f X I Q I ,H ' XI f' ' H' ,fr 3 ' fm R ,CHQ-,-, 1' I ,:-V' X X , 'L -'Xxx I A 'ff 'I , 'A 4 T Y , 95 -5 Ai.. ,Af f Lf.. , , . I Ig I . f -' 1-'L "---. f A. 'e-ia "Y: 2117 2511 3 .5,.ff'j-ji,f5f'zjf.5- A? 74, A 5 , K5-zlncf fs Xu., yt X V X CJ x GIU3Fwfgg5, Mr' GGV Nfl Vw? I fvgxim s X535 NK ff Mm F5KZw MIB Xvfwdx GSM- JX vx L0 ' RMNQQ HL GGN47 CW D X ff? Mar f E Q E c W MLB 501 UHWHPFH HAlL0Uk Q DMVQRMBQ 9 Qggx tv UCL MDN -J M Ffh ff H wb f 1 I ULQ ,URN Cfbr Df-1 Aff D f-ffffl? O G ID O Vxomwf K f X ,XGHE f' 1 X 1 1 X N f X X HH 0fQ XX ' K s. S 1' ff XFX X :mf MAJQR K K H 3- I , JANE Q0wzLu Nffwoekglv OUT JN AN HRT ,Dl?OJL'C'Tl ROOM S 17L3fQ ' fi 5' 431 V ' T www, f a 'f4fp, ww ,Sf 1 Xb xm, 'NA .XX jf? I !', f.'vf, L I. - K v ,X ff' I ' pf 'ix DL CXKNS D J X X XI, DN,C, ' , , i :NJ x 'NW-H ' if AX -E , H Y fff ww ' l ,f' ' , ..,...-.....--f-'fd xi K I X ,f C- A ff X-M X: Q J L Ay X ff W XWffV1 Xgf. TL f,ww , VNTTDJ NKJXLX VC' J- 5 N+f"f ,?'iNMQ, lg y ' P 1.711 XJ '1' -f QlE,f,xX5QQ5, 5 ,4 N "7 ' .- I f X I 1' V Jo AY , 4 , - x 1 hifi ,Y S X G . t N575 M M A"fX it 7 ,x,, NX Mb, I J " ' Q jr L7 T 9 vsp X ., Q 1 ' f X V L E -1 Z4 f fi L Cy 4 4 E' L' A C Sm T L J A ' fg fp L' 'Q L' , A I pf M CQVQ '+ v ' DL 9 1 fff J M Us CI VV, J ff 'X B w Q V I f 'S ,QI Q f ff , E 2 XQ U L: S IL! V!" if E A 1 AQ - W f tQSQ'H E ff W f Q D C , Q7 JXQXX 'Z Q u R 7 4 , A V A L, U f 1 ff ' X, fy , K ' , 1 N X f X WWA! I fqfff f fffx 1, fl X X 'fff ,fs X , X 1 1 If x' X -F-. , ' X X X Q I I f 'X ' . -.ff x ,1 xx , ,, f ' x U fi' 1 k I x x 'Hxk X F f N ksf f X C"1,f X I l XB s -X' I Mxx r f' 7 xx Q! qv,-v V la V! , X . 'K X ,ff k . , I f' X N I A I , 5 .,.-.f-""X xx . N Q X -. 5 4 X ,, , , ,X ' I x 1 f ' rf ,ff I ,' - A I X f V., I I f . gf! lf I A ' 1 - , If I , .X f ' . K f ' K ,X 1 X ' X r- ' x , f K 1' .5 f mhz, 'X' 'If ,X , I, , 'X "' '., 1 A X-X mx x, f r f I ,xx .Rx X f x ,V WX! X11 f I I , X Q! X. f -' 'L -, X - 1 N, .. - L Q ! 'N' . 'X 'X ' x x, x ' ,V Q X , F J x K' A, H J KX ,. In c X X ,V . If ,N Q , ' Q1 , 'A 'jf f 7 . 4 I Y -I. X V xx! . 7 n , X QQ .Xa f A x , ,Q M , , , X fu Y-V V '5k R V 4 'f .A N N X I X V, I I M X . , X ,f ' - . xv f ' ' xx X fr H ' " K ' X A x V U, M-.- I 4 f AI ' xg f f f ' 1 ,. I 4 1 I' f If ,J 1 X , , - I x ,,,. A, ' . H- H-V ---- 0 ------f--'- -,f """"'w x ' ..-- -""' " """ f Q ,,, , ,I . - f -, jj' 1 "L1":r" ' 'J Xxx " Y NM ,.. 4.-V- - 3 X xx M A F A - ,. ..- Y ff ,KK ,. - J, x KM, - in J WI, f '- N-Vw rx .L 1 L YCNCI CX.. ,- ' 'E .' 1 fy 'w 3 , '-4 v- .luf ' T131 tif .L ,. ", 1-,. , JW! ., Vflfx' ff " ..,.k 1 0 nk xx i 1,7 ,k. -. Ax ' 45 . ,,,,,-, -c 7' 4 f I -'qv' X us 4' i wmv, .1 , J: Y , Q h K . Q 1 if f 1 f W ivy xXXyx N3 '69 kms Lv, ,..Sa.....5. 'lb Y-.Jn FOUR TH GRADE 5 THIRD G RADE it ,it 4 . A O Hr .ml Q5 Www: ,Qin -0.46 fl. UOQW ww I -1 - . I , A , 4 V , v 1, .gi ww f - t 7, . " ' " 'EN Rm f s - Q- .. --.,- Q., K 'W , , , ' i ' . , xg v 4 ,.................. K ' ' 5 rg . - A , 4 .N 45,7 K? Q Q A Y ' 6 5 4 V -ff YF - ' . gk ,V ' U , I 5 R Q , . I Y , ' ' Q - k 3, Q fs , ' x ' C, 4 I - vg i A . . - X ' '- r , W T ' c. .-.,..,,..W.. I Q N J at N C k , 2 , f f -V 1 K7 K , -1 1? 1 A L -1 4 , 1 i 1 , Kg K ' H kgs--i f ' ' am . A gb W W v-www... lit? ' 'WT' ,, m I iig k , it 2 Lkyyh 4 TQ f g .V Q N g 4. 1 f , -. ,, WL My 1? XR K A Q Q a f Q-fl j ng k gf' Q ,,-:A 1 S . A 1 .Q M, W . V.-Ei: ':,Q- 1' I V k ' fi wr ,A v , E . ., A K 44 il ' 2 W H 0 M, - X K, . iq A -..s. .. .4 ,N 659' " ' ,S A wm""""" ,,L, f ,rf "L """' r-,, , Lay' I . rkr: l ij- ki V V avi. 4 , ' A, ' lk - A I 'Q - I A I . siig gg U eil' .A,. n- , V, A h ' -.Q 4, na ly AJ, ff ' Q 1 W H 34 ' -. J f N X 'E' ng' Q11 . L? givawzw X X li 'LL Ylrpul 1 M 5, - NX 1 X X' 1 xx 'dv' Mx'-N X X ,'l I K -1 fr x .X I 1 K X ' v, f' K7 TA grfgl "J, .. y XX!! 'I I N l : -F 1 .N -1- 4 X A4 wir, - X -X I A x ' NE , Y 1,,--fw f' 1 ' "' X Z XA ffl, iff, 1 Q . xi E lf, A A X xx ff A V N' 'fx 1 r f 1 1 50 'f .1 1 . -JA X"'! xxsg X 1 K N - x X . kk ' - qllf',X',',J fl, If 1 f 1 l X M ,11'XqU A V 'V X' 1. +1 X 5 l , 1 'V 1 Y ' ,. I 1 5 1 1 - 5 ' Q 1144 fi P" 'wil 55 N -.-..-. --.--,Jl1,LL4 --L,Q.-, .3..f.l.l. ,M 1, I f .,,Y ,, !g1'f ,.., .u,1.,-.L -.9 ng M.- L ' P' 1,1 f fl U 1g'11'Pf1SI1f1r12f I V, in I . . Q , - - " X fx ' A N -V L X,,"'R XX 1 1 f 1 ' X ,XX i K Xx 1' ' W 1 QNX Ylxt I ,R 1 1 1 1 N N1 f f Q f I 1 K, , I 1 1 5 ' 'x I , g 1 1 , 1. 1 I 1 4 1 XX 1 1 xx X1 5 1, 1' 1 i 1 if J, ll E 7 J f iff' VV If NX' X 1 1 1 'ji XX I 4' X 1 1 ff Y. 5 T 1, ff11' 1 1 .1 1, 1 , 1 1 11111111 -qjgf 1 11,1 H111 iwjfff W-,-si'-I W 1-2 YI 'f 2 V v ' A f'N f x 1 ,x fx ,. X X 1 w ix X fx N X 1 1 X I Nx ' .X. fbi "-fit-'i WH' Y Y -4 I '-1 ,K , , . ,--'- .Y - X 1 fff, "", ' , . ' ' V , I -W .' , .. 'rzxj-x 1- E ., X. . l 'jg -."1"-wx 'xr M .ff Q , , x , f , 3 1 3 ,L 1' . X ' I A . J X f J - k.f-f 1 X XM, 1 M V f --f 5 I I i 1 1 4 I fi R xt , X, Qu-A lxv 5 XJ, 3 ti" , ,K 1 V I 1 y l 1 1 i i 1 . . J , I . ,M 4 ,gb , -. X 5 N f N, X f is ,N Qnl .,. K C C, C Q W F W O r-- J. XJ 4. C. J VLH Y nj lf f 9 LLO Ll w .L... vw ,X JILCV M XJR x 11 Q' L x. L 5 :- U ... ...f ,, X, w g , . . , V ., . V . N . , ,WA V V-J L. ,V-J V .VVL.p X'-'IV4 1 V., .4 . .AA I-I -A .- , A531 V C2 VV VL LV: 1.1 . ,V-Q -U ,,. LU 3, . f 1 A V- V' f- . :L ry V ' . X -, P fl 1 I' ' H 1 'V' 'W ' 1 "I ' ' '7 C+ 7' '1 O 0 f- rw A V ' A- V A' V: AV :J- V.: t V, H V- .- . A - V- I... gf A- 1 2 L., 4 'f - - Q V ' -1 -4 L: -xg Q ij ,Q . ' P: "' 'V 5 ' 'A ' A ' l' 'N N 4 N k rl ' L3 -'N '- 1 nj Z ' f 1 f - 3 ' V ' X F" C7 '- 9- TT - V: . - ' V A ,. N N . 1 . ' X. ,MV ,,. AJ -T. V- J ,V , p-x .43 r. FD -A f .- - .. -V I -A -V' 2 - AJ " -' -Ar A. 'A 3 r - . f . ' ' , . A ' , , A 4 ' v A 1- ' 'A " ' ,V 'A ' -0 A , , A ' fl, O O '-I hx lj fV'7 .- .. LVQ C-1 N' X' " h r A ' A I xV I fj f-AV WL Q4 L., r1 A L- LJ V. ! -.. V-1 2 1. D .1 V . ll- K -Vw AV . K5 p-3 V24 I I . V ' V- V ,,. A ' V- -V 1 A-V. W Vp- Vg k f, . . . . A L' -- 9-N f. P-, . , X V ' 'I 3 .A--. A V :A LV. 'V Q Q V.: ' gf. 'U . 3.4 -.. .A V - V- 'H - A -. A: ' N- - v VI "' f- , t E - I V ,, . L. . V I+ U f 5 , , f J fb - V . ' g 1 . , Hf , , ' ' L.. .. X 'A - ' 4 ,.- FV 'A ' --T1 , . Y ., ,L 4. U . ,J , 1- u. 1. . -- :V f 1--' , ',3 !- -, V.. V V. ,... , x . ' ' . ' ". -:. A - . ' L-' 'A' - w --f V , - .- . V- .. V-. V-V, , N - , V ,Vg ., l 5 4 lx- ,i V V ' i ,. ' ' N Af- 'W , ' .-4 ', . -4 .AI 'Q . P55 L 51 1 V - . + V f. V . ,V rf fi' rv:-1 . K .-V 4 V M. LV, 3, K+ J, 5 1 ,V ,E LV U A .,Z H . gf - A 1' . '. ,.,A ' ', A - - ' fl- V- 'V f . . g 'JJ an +T- " -- . V +-- -.A gl' . ' ' " 'W ?" 'P rVV'N -' V' ' -V . i + ' ' gr o 1.1. , ' --R 'L' x' 'A' V V . +z-- c- ff.. AW? Q. .AH -f' X' .. Q . A, V. I ' 1 ff' A-4 VA, .1 jg jwt. ' V - I LJ 'V A1 A - 4 N4 1-A ,U V - V' 1- 0 .. Q V . - . 2 ' N' ' ' Y' ' -T C' 1 P: A. NT fA ' ' Q" " . V -. - - t . jj K--. A. I f-V 21 A H ' Yr-" ri , ' .. . ' -+A - --1 ,. : . , - X A ' V , 1 .. s V A ' . - A f" 1... i.: - .V V - V -V t :U " V sm- ,J V yu., V, .V - A-4. Q eg, 543 A QU VA. QV, H Y LM A iv -- rj H. R ,V ,X ,E , .- . V. - XJ .A in L, ,QW Q A Y A - .V c,, uf -1- ' , 'Q V. 2' an F .h x-I 5-. .4 ,I IV. 4 4 .. xi, fx l . Q.. ...Z l Q A. ' ' 3, '-vu , V ' 1 :A ' A V " n4y-V - , L.. . ,, fl C? -V . - f - . :,... L-. .V, V.. N ' ' " A f . ' fm L-V ' Us "' "Al .'+ ' ,-, g ,, A . . , A x L G L, N . . g A V ua :A V- -V 1: :P , f-' -A -A A V - 1. af C- .- f AA 5 -A ,U Q3 P-Q gp . V A! -V H ,J A L-A 4 7' Y. H. 5.3 N fl ,AX i , 14, l 1 .1 L-H -',V - 1'-V - .V " fl .- N.. X f ' I - iw ' ' . "J . I ' - V.. H V. V . , 5 - VJ, V . , A -x V - , . I -- X-A. XV Y ,, .N i! 5.3 Q, C ' ' , sr V " - x.4 HQ 1- -V . V ' . V , - V . -A ' 1' .A A , ' x- --1 " -' 'N -f ... -A '?. ' ' " L1 -VHP: 021 .h V . V 3 H. 4- - 1' V-- V h . . X, , V, V , I --A 'I 1 .-' -'V , -V .. -V .4 -. +1 W. ,V f . X, A. A - J- 1--V 1 X P f-' A-V-.J LV A. ' fy fv , "' L ' , Y L , ,A - Q - .1 - - -- . . PJ f- 'i , :Al V .V ..V V , -- -L g.V .x . . V .. -- ,- ,A .. V- ' ?AgIvV .. Q' 5 .1 f','.. AM A l F V V ,, V 5 -V "" - V. .f ' -V C. T .AJ I- LJ gr I A 1 'A -V ,. 'I .--A V C4 -1 Cf. A 'f 1.1. I K , " -V1 ., fi v-4 'll h - -- C-5 ,.- CV , V ,, T .M Q V,: V V - , V. - , . VJ. - V V - LV ,V Q., ,W jw -V . 3.3 5 V.. Fi ' P S: rx I. K ' H C -T' h-' if s' - LA- V. 1 L. ,N 5 .A A , . ,QV g .: -41 ' ' .L .V ,fi P3 LJ L- 3 . ' VV' - - - U V- :.LA:: 2-1 A- VVV- V- x J" A -- 41 ,V .+ f- .V ,, A L V ,Y rV .. 1, , ,-' ' .--A L. r-' ., M f- -. ,, F' N .A, ,J ,- ... ' 4 ,A , 14 ...I , A ' r fr Pl, if ,..1. 5.4 '-J I f 1 V 1... V1 - y-I - A ,. A A - C1 1 C A-A - -, X - W .1 LD w ' .A ,.: K. ' " -J K C P' fin f,V.., VV - V ' V ' ' ' 1 O A A 1 -- 5 . ' A1 :' 'A 'A Lf P-' :A-'C+ 5-A -A LV V. A " - V- C 5. ,. P' f? I ,T ., . .. . A. . 'J - '- ' ' fi r ri f-.Q V 3 3 I 'A Q- . . P' " 11 1 ... Q Q, C pa-qpnn----ov .gn- 'ids 'T' qfvkg X g 1 f ul M ig Q , 'i ., A a f' ff f , PIII A "SNP I 'ikt v-' i .-..., .. f V, if 4 r gt ,J 4. X nl 1 4 ' 4 X Hy? ' 5 tg ,,' f' car 'sw r S 1 4.0.1 ' fff, de 1 K . . ' 1 x ' , x X X -4 M A f . , Y ' A Q A A f ,X X K x X Q fi H I f f 1 I I l , 1 , A xx- ' K . :gl I Px,s.,J-P f Pnrclval Svnin, buQhfu1 wud F zvu 11 Waves WL two 1Il6Hd , marcLd Bcnilfy and Ro LLP Azkwlwfnf, wbo take AGVQW wge of h1Q qhy and Llmli mannolwq Qr't UHTLl E w UQ ns kxe 1 on tue conf that P9lGlXf1l var' 1W qf To fa,QQrt ?rumsQlf bwlnt a P1Vu1,o There 19 after h r Q an ft X UCUQ 9 k lc wkoomc a xavorllty 0 zdwnquke Hu L 1 KW ana a WlT3 Wniolmlnv him tha? h a D 1 Nl liOD doll G 00Q if A, PWQIV as LQ? Smlth 3m hJQ 1Wn W W ll 1 S 9 LQ vital 1o1QLnv for Who 'Down Qu' Ulf F AIFwrign+ and bnntlef Q1 U cfs 111 in v rlivmnp thc rxwwr t a Smlthf fortunm lg my 1 f 0 cwugif 1 thc pol1T1CL 1 1, 1 1 m1iU L0 7939 Qhc tllnl HlN r cb vu W H1 ' HV upon P c 10 Q wi bd? fiom b ln, QYUC SWL P LCQ 11W iOliK C Q ' in Wfn Q LlSq GLbbQy 1LfW + TW rl Q ir Olmnf t oq 0 1 wlmf L uortLr of nvl A11 U 1 fUCV, Hqw hlgb hopk P fldnim 19109 H11 W U P51 n hir Lnfm fnb L .L do 1 mffum L 1 L '11 UIQ ann bgf I nm , LL! 1 of lltil . 1 1 v fl 1 1 1. " UL W u Xnn 131 dol x QIH '1 A. Uri MQ Emi frm f' f 1 T NP L C Lvfl UFQ1qP1l Y41v of1+3 1sVfu7 nd for L ri um r 7 W C C r HWFJLL f W no 1 wTU'L fQ 1 ' V. H Vvv NQL , Q Tl V um ' J H W 1 1 'O P W 5 5 1 V w 111 Q L C ivlk B010 NLL U HL 1 Eb , 0 E0 fy lul, ,.. Q I 1 -,. i EWWIOY CLASU LLAT V ' 'MYZV -. ' L' QO1,'U-Ti9Q, ,f v, 'th D" "s H .' ,Q 3 3 ' ' ssi'1 M1'HWl5'p - - .- f . ,,qt,j, ', ,Lg di' " fri c - :vs It im, U'Y xegij E,htT, apQ aim 11, 3,--Q ,f' ' ' ' 5 is 1H's1,d5l . ,S.XfU '1.2 w. 'Aa J , FK ,-1 '. .' .Q gets Ui. ywls ,U fu,u+ ni 14 dQ- cides to Le, EJ a m q ,si ' a1il',Lo P.L ft 'S P6g2Y ' f no u Q "" ' W.: 5 .'. ', J ,Q is u go'T to . hil- I - ',ar state that d 4. tin trivk, -u j, HJs'M,n 7 A 1. in caL3aigL. A 40'W 'S U 'U bq ,2' F l.' , QL. ', g - lxf sn. '- fqd ',' -'5 ffm Quo wjS?1 i Q,'1,1.q ., 1. ' h U ' 2 , W'L V 'J OD1. H fckc. kli,imf lg 53201 of Q j 0,',fu1 Morguz ertbralln SF'i7 Em A131 HS . HX E ' is A'1 i . I T imma fatal? turns to Bw ulvy 'Q e'lt f nwvs to the coL?r:rV. 'f '- ,c' Q 'f.5hQd by thm news, LA'th ,mate Q- S' 1 L 1 ,- ' 'q71UI' F3.:11s 5111 naar-cnf+g: ?111un+ lfu ', oft?1.L..t0 M' L 'fm X sNsczy:fLL, - , .0 fwgtt-ry, tv1uL ' om her 1? .fr stzmfi of og QQOTETZ, t tk -" t 01' PH 2 ,A'Y ' it.51'lJ3 sup- h a ' Tmnfho A?'r4iQhL, ",' wit? Eniliah pwrsist,.,1 Lf: "f- N.,vs of vf'M'Wg Vwf in A fair is How h.iy 1 1. E,d1QiW5QU to Bqutloyu mhz million-Q lwur lwwacy ,A '4c vutYQYt5C 1- 'A' e 2 f., 'Qfej w ' Qmfih, ma01y in luvw, sh'U "T.w iufhrwnt I1 tLQ verge of Switk, HWMVF Q irrf, got ysuth ani lwvy, whfh dogg hu nw t u Ai11,i1 ' lays f' ef" mHE "3T V?" 0 L 35-Y? 5 YP mod fgfrrw 3.:mfv'L1-xvr. . . . .... .Fffif 1Il1V?fi9S IfJx.l.vti.Sg Flkxlq lf '.3- if ,N cj L. 3 111-, a n n 0 0 J:L'Ll'Y lJ1,",l:"'LS PGJEL 11 ,mL,g, br A - Q . 5Q1gic-t1cd,..Rl3hl M 'gr Bil, JOLQS, or ihu DGWQ dn' Qui rsQ0f,.,Q.,U.J,SS 'CT I'z, f'1A? l3X:-Lt.,+,jI, s:1f133rtf :xrzd T147-f 0--fl viz. . Q .??3 -?.'1 fci ' x .: xif Rafvihiw ArnwrivH+, nb f1,li9hW'U..mn..C1d3tOU Chp.VQF Duwid -fA' Morgan H' .wat is p0litiGign.J..G5vP ll fhx"3 Allcia M Pfam, Iii .euutffal dpufkb-P..n.3?lynn Tovuli Hgnur Lqfght, Qn?j0riQ' . , ROQCN p,?fndf..,3.1LiU W?'acA N'sn 3l.fs f the U mQu 3 Cgfk . ..Mnrirn Skov 'f xmcn QENSOF? PLAY ITUNFGR PLAY eE'n LE i In the prologue Svlvla and her irlend are d1,eovered looklng over the eontente of the t znk or oylv1a's gl A mother, whose name was Sylvla wj7Vl1 dons the weddlng gown of her grandmother and lu dlgeovered by UlCh3G1 Wllloughby, the ooy next door he becomes COHVlHCDd that t e, were reant for each other end vereuedee her o bred 16 gagement WltM a boy, derly Foreman, when she doesn t lovd Ae they lead the dlary Ol nel grandmotrer the play taxee us beer to re llve the UTHQIC TOIQHCG of ojlvla' prandwother and llCh el's Qlandfmther l1e roranee hwd legle endlng olHCC nlCh el h ln ploteetlny ylvle brother ln duel, lo.t Sylvie. The knowledge of JlCh3S1'S ecret who Wltl leld from Sylvlm untll Deelree revealed the reason for l1ChqGl'S stranoe UqHuV1OT on the nlprt or hls betrothal to ovlvlo. Ven though Sylfl uerguoded not to go through wlt her merrlege to Har ey, She oel1e.ee that 10 deeordenee wlth the tlmes, sle should not Old' her UTOWISG made on the nlght of ulehael' I llure to woleur t thelr betrothnl pwrty The TCVCl8ulOH or H13 SSCle orlnge h pnlnees o Sylvxa, but she goo tnrouun tue Hdflllgn to Wtrley In the Eellogue, t1e TCQdlUQ or no dlary lS flnlshed S vlu en rleha 1 QGH t Clf grandmother un grwndfwtoer dled of brolen heerte thoufn m Tfled to an other me end women n1eh el lo d tGMMlHGd that ey vlu should not go through L eb L rrlege qUCl Ho ier grtnd mother. oylvlo bree.s er ei meot end the eonf of love 15 ken l1VG. The tense Horente of h U y e ?llGJ5J my humourous lologuo of t e two ne lO e fmn e 1 ndf ,nd foley CAD .L LROLOQWS AND SJITOGUE S Vlt, tie grml Elly Moe en. Polev, t e serv nt ...MAG lrlend oulel, the frlend Alded ov rd ehoel, the oo .n x 10. llh Mandy, negro nmld on 1eCreery. Poley, L ndy'e o,, c e,t vel cr Ure, Corlottd ojne, Svlv 1 w 1 llze Chlles Sylvla, the Melo v . alra noeoeh. Mleloel nlllOugVUI. .. .. .lax D uh. Steven Noyne, oy J P Jvotaer De ill Ieboer Hel ey Lorem n, I1 dleeord.. on ld hUdCllG filth, bl e of r n rt 3o1y Butmon Shirley, Cause or the dxel . . ern Imtzen DLSlTOC,VhO cept t e eo1r lite lyllle Guyslnger. 'ff-1 iff - , 1-73 SOQVJ 'F .l 1' '1 ,ll - w - I .J ' , ' A . V ' .L , I ' J- T " 'Q' ' 1 'na -' F - ' .A L' . - , .. ' ef - - , " ' L 'A 'J 1 Q L." ,.. c' A . . . , fg 1 S-1 1, V. . . , ,. . J o . 'W V r h V fe- Q A , ' Q ' o 1 ' t 7 -4 , , ' 7, 'V 4 'nh v ..,LL4Jf. 1 .L c ' 1 .u 5 1.-. 1 ! 1 a- '.' Q i . .0 - A Q , ,.. ww Y 3 - L , . . J- . N J . 'N . ' A 417. X S ' , ' 'T' -V1 ' 1, V11 , 'v V A. - 4. .. uf -D Q, g ., .4 s, 1- - I-1 . . . Tin.. H X . N4 J- I- . 1 . 4 ' .L Lf- - ., A e , .ed , e . S ' , Q., .. ' . , , 1 ' .. ' a K 1-4, 4. ' 1 ' : X1 ' S i'1 " 1' 1- 1 1. ' U ' A T-T. K x .LL ., A . . ,n ,. et .D V 3 J. . -L ,-, : . J V . ui ' fx 1 1' IW 1 7 1 J' .E ' . . T Lu lS L -f -to ' , ff h . - .. 1 -. . . . fu ' . v C4 . .", fi 1 ' .n. , . .. - , ' Q ' 1. ' in f 1- , ' -I A 1. K.Jr.,1-- . -4- - - ' T,'-5 cf nn ' - v 1-. 'N . ' . l nl l. O LA. l- H L 'J 1 C , J, . I, . V . . Q . S e A 'et W H .3 Y G t J L 1 - -1 - 1 ' H C. .. -t 4 . - .5 l - 0 ,'.', .. .1 1 X . U l L' o . . . .. . . . . . , . . - -- f, as 1 - rv t 1 x " -' 11" ., t T ' . 1, ,., yl o M d - - e. leuln het Rr - U L. M S d , , - - . . c. 1, 4. ' F 'X ,. 'X .1 P. 'J w off' fr ' ' ' N 1 'fx - . clan. ul gr r Q AL - -.u ,... H EJ .L 1 Q . .r ' . V. ,- 1 . - e fnlff 3 I'-'fu 'L' K , 1' " 1 ' -F I "' C' ' D- h --. . . - -Lf A 4 ' . tl. 4,1 l I 55C,UC.x 1. 'L + 5 . Q li a ' .. ,, J- , , . ' . ,. ".. M M . e toe ,la nr, r, - e . - 14, , . - rr - " ' d U .. Q A P -g' S r-L t' m3 J Q . X . f, mr"1 -'J-r l N , A 'f 'V Q .. .4 JJ- ., ,J -. fn' ' -W. .-' 'fl '- Q 'T' . 1 yl rn 1 1...u 0 A 0 ll" Q I 1 "J, - 1 'fi ' 1 ,, , , f . U fa. C... 0 R4 ' I L " ' S. ' ' fx v' fs 137' 1 LT ey., .. . Q g .. .. L f,,. l... .tv o T' ' '- 1 " 1 "V, .- rw 'L .uyllu R.. X . If o o o 0 o u JH. DLQ ll 'D ll' .. ' T".-, ' . 1" 4,- V 0.4 if ooannsooosos 1 can lsllvbrlv Ll x -, 1' '-'1 g 0 X M U , 1.3. f b fi-looauaoaoooo-oooitvsoovb13?-I. - I --1' I 'H 7' 1 'W' ' Y 'I-T' -I-7 1 mm -F f -f ' - ' 'JL i ... ' -L T X b S .O l:I..Gl 0 ibnu v A J. ' 0 -1 ' 3. ,. if d E: ' 7, 'w 7, V - -',-,nnbsoonouuut onsiouosbo . -,-,. . 14- -r- . -, ' 4 , - r, '. JL. -'.lQ aonocoo oonoaooosaclo or me LJ P' - ' ,. 1 7.1 . 1, , 3 U ' 1, 1 ' .. ' 1'l-..OJl l lpabluooolii "flu W" A 11 7 - - 'rn nu 4 ff. . f, ,1 - f, -1 1 ..s.v Lx, I o0l0l1olo0lD bv X1 l 'U v -v - fu -1 s , , --',, - N -v C. - G tie ,LT 5701009000000 u no0ll.m.uI'L - 4 0 : ,K .cw 1 A 111 , Aw . a ' ' 1.....l blooms ouatuc I-L LC- 0 ' . 1 7 ff. w 7 '. P' , 'A A 1' ,. . WET ' ' 'N xx , 'ull - lfx I J, w-a. Je oouoo ll-.L .L. J -vw X ..,.M X , .- L ! N , N X a j I , N . W Q , X X X X 1 - S -. I ,,,....- xx i ,f x - ' ' X '-Y W. X . 1,1 -xyg 1 f . ' 1X I 1 1 X 'Y f, v N N .,.-................l..-..l.. ....... , f ' Y . . fl ' f . . TI ' J' . ,. 4 V' v Q n ' . I.. ..,. , ,, ,WV-,,., :Z , ,NL ,x ..g c ' . 1' ,I ,A .L ,,, '. '. sux-VV. .. j n . ' .A w -. V .-1, , , .-, .-.. I 'A' ,.. , ,I . .fix , , A I, ,. V. JM ,,,.,?,. ,1 ., 5,7 X 0 "' ' . ' tv j 3 1 - ,' - . ., . N "rf - .1 3 A .. 2' , . , 1 U v, Y VV ,- 'L 1 ,. V V. K- . 4 n A I a 1, a n o u g 1 Q, ., .A ,. ,- vs ' 1 L,, - 1 iv! ' - I I .F 'I B " N I U .V UU 5 UJ9'L " IL.-.2 .coco-aocso uluosouua unsl 'l. 'ly 'Q 4. X " ,, lw' .v-.reooolu:oQufnvluasusuaacu-l"' A ".-.l,1 1, , , -' , , . - k , K 1 'ry . y , v :NA "K,..L': l,. 1,1 Z 1 .V 111, J" i, L.71, 'Q-I . f N, ..,. '--V.. - fr " .. .. YT A-,C --v,,,., .x,-' UI.4,J.,..,.,4.J. 9 .. 9 ms .- ' " ' Q' T - V 1' ' ,Q f- fw --1' A' -:' ,-- wf.'l'. . .. ' - pw, L,-",., ,. . , L.. n' ','. ' , J. ', .' ,Ng ., M 'T .flxu 1,1 xlf - ,, .. mg ,, , "H, LH U' IORCHEQTRA GRADE OPERVTTA Fl 7 131. YD C' f LY' 18QO Q 1nH AF 0 11f S11nt1 1 W1 0 Qt f 1t Pu11j 116 to Unuare 1 rt C f CJD 15 IMI 0 cDc1ff 1111 vc 1 Q 11 P11Ud Q Wurdcrcd 1U oc p1 L -u1f Tottn Cq1j t1c 1 t1cj fic to lc H f1f fc1r 01 Indun Joc 1 LH Jtc c.a vac 111 To Q T1 Lrt I 11+ V 1-uw T1 1 1. CII! 1 el t c lOt L 1 'c nd CL c c u1ft1 return J 1 f 0 tba 1 t1tf1 10 11uQ1 0 mC C 'Q 111 tkc tor tic C101 C 1 LI F 7 1? 1 1' L C 1 .L 1 c 0 1FCCVLlL1 O '11.,1o QC 1 fDtU O lb EPC C1 b C11CVCQ C1111' OCQY O 5111 QY L41 o to kc Trcfo POb1H on dence or .A to our fc 1 1, DI 11 Cv 1 M u11t cfft QfCqHQC 0 w111y tc11s out 1 ext 1 terror 10 .L mc O 1 1 tra 1111 U Q 1 1 QILP1 'I A. U L 11 V11 1 11 doom 01110 1n1 t1 1111011 t 1 t1I1 1 LlCCW1l S LOYO one I1 t 1 aw11 P O tu Y o1u1 I 1 V11' U n LOJ1 W' J t 110 1 tu 1 Cl 11 r c H1 To V' 12 1.1 Ill OIH1n C1010 lt 15 11' L t WI nc I1 ttrcc 1 11 0 1 111FG n uA'nown 0 10+ 1 O1 Q f W 1 n11 oc f1tU I 101 1 1 nc 1 1 ucl 111 1 111 C TPC 1 t 1AOf D01 1 F1 5 Q '11 QV 1 11u Q 1 M11 o 16, 11i 01 tra or 1 C 1 11 1CI M,f1ER Tom UQWQQI 10 a tynipal -gcrican 111 of the 7 'V f 11 11 'S. EI, 4-1 1 11152 i1.'11u'H lI 1 -011- 'NP My il iiscL'ef ani saokinr zfvj- .I1. E13 . Q- n 1n11 1' 5 t ' -S '1 i.. 1UhQLt S11 U 11' 1 11, is host- M31 W tke 1d ff1 api 1 L1 11' 1'. Tom ugu111W es Qjes h' JvL1f1m 1t by S 5 n1J t Lck. Eu,k1f'1:13 J'W1 Coates To: to 7 t- fra ygzd W'th 3 1Q1d cat , 'Q Tarts. l - , WM11 Hiding b-E' 'ushos tgtg Sfc . 1 ' S ' 1 1 1 by InjL1 J 1 who , acc: 1 U' f- 1 T 3 f tvr. 'L'j K1 D js know f-o is Q ' 5 an- I J 1? EI 1 110, it 3 Q ', 'J M 1 f t111'1 fu 7 4 ' 1. T Tl f'.1N 1' ' 1 1 nj1 14 -O'1l1g ml 3 1ivc: '1 3 1 f hiA. E1 ani muy y Ly the Wo'1d'S - iQ txt- uc11, fo., I nk ind Ltc fc'o111Qc to bc 1'tatc, 211 nU2ko 'cm H f'. Thug f111t A17 the 1'sS- 's1'ppi to J:cks1r's 151231 whurc Huck teaches htm to Sioxf Q QSC. ff,' g'Q L " U 1 drive iwaj th hOf4S1C1TCEC -' 4'1g 1 t-4m 2111 Tow. i", -Q ' s '1.1 A 1'ih. 1 3 t 112 1 11 '11 1 JIM are Q Q'd'Lf 2 fu1crQ1 fwv ' -fni. 'Wgq1'J1, 1Q' t'g 1105's 'j1:n11 t 0 1 t .-' 'V 31 1 Q1 and t 1- the xowt I f 2 keys ' A Y1. L1f" ' 11 1 'L ' t 1101. 1" 'S f1OVT1 iT 'lgg Tlfzt '1 11 -iv Q gzrtg '1 thu civu in ificl SR1 111 ' H v111Q fff :nd b c11c 'ost 11 kc cnilcsm H'Hi' 1Lfs of th ,Qvc. It 13 L "mf E ' - ' ' d'ff f'1 th J irc 'onc. mE1g fro 11s 11 2- 5 . 1 259 Tcftr TCL f'11v Q M1Q1 H 3.3'ng W1 lj th' Vissifqijyi diver. 1 Q11 J - 1'1w of Ct: vpt' l il tgc Ci'1 ind T1K 111 H' L 1121 tWc1vc fhff Lf 1 1QIu. U ioncy 'Q iuvcstci for ham by W'1.v TQ11S and Ju.5 E-mt'1cr. Twg 1rF'c S F'Hb t 3 i,1wtc1 'y 1 wid v url 211 -n1s h1pg'1j. W fQ'i5' if? FOOTBALL Ili' ISU BASEBALL 6 I6 w "TI " If QL 4 Ty 4 , ,WL ij, 'TZ 1 1 5 T4 . 5, 1. . 1 'l, vi 4 wr I' ff, 4 I , ff 1 XX xf R 1 , .. . , 1' , 1 J .L l FLJT1 in Q11 Ouunfv 6 r :wif Nutc Pldv I Lmrrw Mug'Lf1 0 Ort T41 63 Wf i D1 Lf Q 1 B WUOUIOW P 4V ll U11 Qohc on J HE: E JY C41 v nc f J Q 1 comin K J Ofn wlfl lCV nww 1 L L 'l CV J KWW L W, Y I L I w Y O L ,--pw i ,- ,- , 4xff,f1 ink Anfwerp md, Y, 111 QT LcJxv O L 1 L1 WLT J f O C t. fllluf' Fcntcr 1 1114 1 :ik 1 4 :nl LL 7 Ll 1 Yi C lwam Autve p ravi? lauldlnf P lldlrg Ilyle L1WxJ1 rx lntxelp Oxf'Oq APUMOIO 11x11 LQ Jn whvn Ant exp an 18 5 ky ov LJWlPP weew HJ tw? waN9 1stt1ng V QTu L0wCd fXIlx Co1rTy O OVXTP Flu I LPI JL' K J l J f 57! "" X , 4 XM' 1 '1 I x lf Jf4x Q J A Q X--5- X -..V Fc'cr'f'ff, y.r. Q up XL f ,-,',,pJ tzmw wng Pl ctvd , 9 ,' ' ff? eg ' 3sQ" Q46 hgf if l'2f' kwmy C: 4e15:1'a:k1, CIWDf3b, L d YaiQ'1' The twin wwf QS VOl" 5: i,fe' 1' S'tior V,s, G1 'iQ 4',i'fJ LQYA Und .W vp? R V, Sp ol ' LGI, Vagkl, AW,1 HQ Marr :vis Laf' T Q J T1K ,' 3 JUCH Stahl nw ,, V Q 'f lnLw10 1301 mJJi 'rL1cl1exf I?i:j t G.'51mi 'ai 1' ' . , U . , W U'Y".W 7uLk Ni? t T'QM Q ,5'?3 Ervin Shaffer Rij4Q End PQ'+ML g Ja Wi Ykw or Qurnftor 5Hiff ', w M C. ' ' iW'1 T 't ifalf' HITYJ c L Iii O1UflIWf ffrxc JI15f Iii, 'ITL Pfuf'IW ' A f '- ,Q RiChfUd A1lnm,Ju: Full m'c1 Pux.H'r' mf I ij .'AKs,.Dl, '.Ali:1V.1 'fl-rw 'Yfjrsk' ' 2 .V ' 'czwffw "Dv 'Q mn I " , 'K ' T..' 1 xxx. L- QJM, .JA.1,..iLnl .. .,a .. vw. L' An Vic.. '. .. 1. w isitCM thv Uagw OJ mine x40 :wwe Home with ' 4- shol fCVin . Amtverv uv:mgQJ LLLS dvrQ,t f- A cr- : .'f5 thw UrJvam1EQLLL twin 5-3. The TfU,f x'.? r,' Lh'v Tqcial B Q F , ,rgi QQilxLLfwi L11 L7 Lty Lf Al 3 CA. , fi 5n5 Sucre. In an uVkrevi4VQJ :id-mwQK Practice K 3 5iHrnQ ff .51 if, .x:avj,1W Q Lite ErOgf5 fC1lTl? txlavilw ne, ' I V Gy? ang tfwu,,,J their novthbhi nQQfQ'Lr3 FJ 3 sc' 2 fx of 13m4. I , if If r'ff'tL1 'X I1 gt wi'fL'1 O.+i1,. 'ml I,r1L',.4c ': rp Sl" ,. ' P, itsQWL a muwh lmpyov N tl r :ni fvinunhwi by L , 1- run fmxgid, 5-Q. Antz rp wvvw H vilanq in the r,g1,' Gf1iY7iYH tj mfr ilpflpl rvt Clslgwampfi 1 nu? :lQ,'f1 L-wi tlwgxu LB' km TCCMM uf lf-O. N 'hw sfyfufiufl Owmwn d 1 ,CLD hu'w rp'3 wbr1y :Laing 1s'q mltQ qu oiwgt ' g syfgt L' 'ph N77'r'1:'r1f' 'Q - 7f1,-,fz gyff ' VH f +1-, Ln -w V -Q H ., 1A,,,M., M L1 ,. L .vm , .Jr W., -L,nL, oygu QQ! 'foainifikf t xl GYHuvL1',iil1. in ftxm iiluwifs to xvin thg cm Qty ChgNpjcn5mfQ 'nf thc cup, ffkj ,iflf ' . Ill 5? NN J, X H l. s I ix, fr QmXffwML:wvvvQ4w+qgv' w 'x fwmm:apfs-,aQ2uTv- ld: .,,. V' : P ' , ' I ,AX ,X F A .W its z xr WN x.. 5 , K lxf :Q ' .L, ' r. 1 X I I x, 3. 1, in 3 I Y 1 ,LV .lx .,. ww 3 GIRLS' BASKETBALL X HO r lx ,L fun econi u 1' L19 ul d JQLQQA t um Jeiewt +19 IIDU 1 f YI wcnud lf Crum y tOl1F V + vm,n DAN touted J vtn tx lr m PU 0 U e U ut L UO 1701.11 lorf 0 d or uv no L o tuf l WS T V LLP If Ll ull fx -ng L K PUFO C ff H 0 tlt U ' Q L.l.f Lk x .1 3' MOH v VJ U J wllow H L LH ' A L 1 d tic In F X ty NW L f H T13 10111 CQQT 1 A t jc xwcvtt tx vl L Q tfN 1 1 Ll t vu 5 mod fo HV 1 bf-I xLL knkkf Lil., -'fx K Y v 1 t L EW 'la 0 IC lc WQU f TAP Scott fntwcr t vtr H111 7 I tu thot? ntx 1 J QC Nl ,L L5 P N' t t L 1 C lp t r,l L b 1.'.'L1f f P VIL lx he T' L ttf J X K 'L '10 W lt" f T +K 1 f vlTt,w Llp Va QLFU G I1 'x un, llf' U if Pc w nnlm In I 1C IQC1 wv JLrW'l fn L f"'x fri J D W 1 Ylf t WCIK. J GTC Uk VN' l'l'-m vs 3 wo VU! NJ. and 7 L JL Y N ll , 0 f WY f NW 1 dGfPQt d OVW Cvl F7 Ox I L T6Wdl ax t WN 1 LU t lftfc ul f Q L 7 w,LTE of ff Tu W L1 1 plnv K vit O r 4 XELU omlr Hfvys wllo 1 JE , N W C F ' t Ulf ltf OSP 1 U O Tntqv lHC1U1L Yuver, H1541 n 91 m 1 ,Mu 101 BLSVETWLVL TLL Va 3Qty UHfkOtVmll tvum CJr,T0tvd its We L f ldy si! d'fQ m,Qtf' at Puuldtuf whcrm it Sf' f,w cl at .J int hs Oibiu rauggf Qud Jvpffwd ,ADA ItQ 4A.fv1L1ZQt iin ttn. sg f game of tti 25' tf ' 1Hfg1.3n . A2thtpiT L'jne a , tr ,' Q ,! 1" a 1f,gQ Q4 EN, thw Antvgri boy: nes L upfv' 'hm "Oe mnokct sy ,tdlri t Cir Pppiuvrtw to tt, SI 3 JH f' tttf rat 1'e jftr "1 f tfir':t 't1n'tce cu nlft ', x gms axni 10:1 j out finally Ay " A l-A 1 5,, J jf 27-25. yQ t, ax :ste.I't f' L Q Scrisiofw 41fl+MUQI7-3 f151Llvfwi '4t'fi.Q:Ai1e thc naw gym at Vaf'1ing and un Q W'5aWt of good tfam Work Q' " ,. Gil f'yff ifoli 1gw.' T415 Quiz cvtu: fY' hctwtp ml.t51 a ?Lu-JYS lc:tt r'f. The ftf. 1i.g ufak intwuro Qmtnftuir d G70 my H'll A thi l0"f:- Sflfm can i 51 A?.t,.JC,tLlI' team Wfbjl lA,JZf-fl" . 'Q tia fgmu with FJTNTf tio bq.S wsre dmfuatgJ '5-18 bk' Q t Lil., t,1P'f?i.ur1Qtmi tidik? Hc1t'HEL l9.f4gf' mvnrtt t tt , Rf. nl H-nl-Dinals at Lgigriu. Tut Yolfzwiwg ink fl -.PD 1'l'.1Q-I 'fi to Hi tg mm Tix'-t,I'Q. fxit,fzi,:. 'ttd 614 tear l1' f:.J3'Y' Lfxtji thfl lsizzfslz tv mjmtt. f: 'vj' plrzy. J -. . 'tg i25-2V' iuYGI1 tic, flruxl. ULJ Stwkl Sovxtlod- qw1C 'Q p -ITVS spgipin m3g3HfiAf C':i tixv jfgl. tg- 1 J . ,Q tru G.n: p, ' f ,,,: 3 t game by Q SQOVQ rf bk-?i Our heya 1 Ji fill. Of' tlmf vw y, 1L1t 11 lxnnf' 31uvt.5?Y vg,g Dfi tkna C1?o"ew Hill lwgfs put LJUE gqmc 111 ice iv Tiw, lxwt rV1u1tc lj '.lMy. Th" wvs po HVQ? thu most uxuitlu, gfmv nt Chi sugqon. ing fits gum' Qftmr tif 1wWid1yv Mtik Cu 42? it'ttttd tif ,f S15 IJ u nuff- uf SQMUF. Mupy 1 1 ff til, Of 'rica tfg-t lk rl. tr41t,m' PLA: tm Q 1 , JI' txt: bafxt p1:1yw:.J '- his pgrt gp tLu st te. TYL- ogvs LH1fiQ cal Q' vi ,':Hry' UNI V ilslaurwiyi Evu 'Jhee ?v"t Dy. , Ent muff dafvitag vdtm th1j jumftfvtd tw - A Uuxwvod tk? frf,f ii, wugk. T1, F- 'Q of tLw Lirst gn.: was 40-.83 t.: scurt ,f tHn swoutu, 54w4O. .T U Next wtnk :tw t' gates in w:',h Lgyna GefQa+ff tue lmcnl bnys QQAZO ind gt dce"'f"tf:f,i by -1 Sf? We if fit-1-LSU. 5,T-+2321 ISM v. :re Dl5fHHi mn th. Bran, fl wr. Jil tvt IV turn. ,t't 11a niflt titty tki:i,.Ff1"u'fA hn32i-QIw.S3Qd 'ts fnrt ray ' 3 zwin fav thc Sami flaw pt titty, bmt finflly Mtn ut wg u rwore UL 55-EQ. 111 4 gL', 'Z' 3 5 t 'eafi w4.5 can rti, .',, .lffl wuLg,1 I9tA1I.t'i11g YVQII - 4','. Q, h ,ty heme flytr VF 1 Sc TT of QF-97. ,I 1 tQ'Q jla,5t SQWXGNDQIKQQ QQHWU? tit? 1YIz'wr?y?u fV?Lf3 pl QQEBG a :M'WktWl2 gate with Navllarl an vin 't.t ty 0 :mvgv E7-21. Gilt3w,7 if Haviland tipgvd NHQ LI Uny Agtwc F 'hiXT liter '5f'QJ ti be tug may it cf t't' 'Wt.ry. In closing thg Dnw?v'?ot, an ion thf 'ers' Y 1 ,,3 f Lvl- f- ka'J Ften StsHm1 ts durirg the Suas H. '2-g ' , pe QQe Wefgici, Yxttud Jtd C' Qty. Q,f ,Q L11 LL, , W vU ou: out Ol Eve VL f mp , lg wp Q1 nm 1 GOV 1.u OST yegr ie flrlg nm GQ mmf f 1 L W work una cnevdl over 1 J Q1 qu Q. 1 two 3PU1OT 0 1 r flt 1 110 Qtewenwon, who m 11 Q mLssed mu1h nvxf ye I Tha fo11om1nf lo Jmm ry oi tnc me e r v 11 Qfck 1 t 0 m,n L e QOL QOY1 f-rg' ve 1 , up L ID5 Qu uLn or t C1 own 1 O W 1 1D ldfr 1 v M 1 L C umm J on LH lquldln ' Z vt K ou h Qnd Luwv f, HL 0 four ctw COVIL f Q 1 OJI ut L H1 'O nf1 1 J H 1 11' 7 54.1111 O fjN1H 1'L,V yi D Jac V ovcz H 1 uf Q10 Tb P V11 L OCR V11 11 vx 1 1'1vLIQ ,L "MN YVLT3 QL K1 UFO 'CLC lk nY1 V Lv J 1 Q yn L fo KA J ntvpr. 1 1 L 10110w mr ILHWLIQ UQ P51 1. 17 Juv x p1 ved ov tha ho lu y Groxor H1 1 L+' Grovfr lf1Q1Dg 1 Th gnu 1 Jouxnpved t 110 H1913 N mule had I no na thls tmmc Qto1vQQ cold 1D ng P Phe Vlqltlmg L T141 fl x Q1 Q 100 1 glt .LCJ 1nf 1 Qfuzn g mt V1 h O1 VBWQ GLPLQ e J, 1 of floor gnu f 4 Q L P vnL th m L HC lt tUIHnd ,W YHQ5 w1re 1 J 'V ont yO1Ht JL XLF Cc, Q In nc1ng the 10001 KL Thy F q,Y viorb nH1v41D I 1 t H V11 Qu l A .. 1, -1 ,,1 ' fx pg ,3WfWfH5iwFQVJ fH.'VU QL2HNMffnyfff,wmf+V . -, 'A- fiffm V 1 A.:,b LLLKh1g1UL '1'M' "WW'f'ay lxy,-M? . , , ,, ' 'v ,, ,X , , . 'X 1-, fx Tkxwf' f'egr- t11e 'nxtx ff'1 11111 S wk P. ,, 1 1 111, f .1 L .1 X gQh,s vh hh 15 A pvtt f TQVQTU tHnI t.,, 11' 1' , u1. TH ' .' SNVME1 nlgh impravumgut in 'emu 1 f LH g- ,m' D' .11st 1 G' W5 S: .4-1 PVD hLc1 J . , S YI? Vde team this yQQ', +"1eg Z1 , 11 '3 F .. '1 b'1 .' ,.W1 1 J 1L'. LJ Q f' W 'N L 5'.1Q.' ' ' gamuQ plaf Q. TL? Q1T1S ix 3116 +A' M11 e i2.Gd 'hz 011. Yi 11 lv '1f1rt' W P"1" 5 16-L1 1 Fn'W ' '1 o Y , X4 , , V . . A , J. . 4. O This " c',e.tg11u wi: the ffrJt ff .T jlay-1 ' L'. '.g 5 new Cyn. Tt was A .4r, 1 g 'M- ' 111, ar Q Vht 2111.9 C n The sw ,i ggm of thu samfi. MLS .Q,1' - 1 - me fl f' F 'MC H1F1S zur: GcfcnLwd 16- 7 bj 11 T- '11.I Tqls mis ag t'e: iii: LH4 tuck kettle w'QU - 11 ea" f 9-7 at tum hglf ini fwtmury 1QLQirg 12-11 at Q Q 1 ' ofn the third 3f'1Lc. , The T 11 ming w14K the 1ocL1 g'v1: ' ' 24, Or 1Q1Hn.1: Lnzt 1310 fJ'fQ QlYDVemA tw 1,Q Erhi . M cas f. t'JHHi x psig LT? QV . M. fl 5 55 -HQM J HQH,,. ii? O 1 V ff. 16 tic IJJLQ1..fTgf'i.:.11f5 mjzwfe gLf'L1i.r1 ' " 1. 'Db 1 I Gr1'11 QL,1 tuis tirt ON CYovgr's f11 r Q ' f', f,1f by A UT,FQ of 1'-J. 5 ' ' - . . I The -fxt wiex the girlw xfrc M jfX1 t 15 i 1 ,21 gjh My g TLSL Nqri CfUt,, tw m, LO-8, fMe 'PQ ' .3 5 gi1,s varp Q iuch momv fAp1:11 fyQ squqg thg ibm f 1 1.t12' girls. F Inpchglz :1,tH TLWQ of Llc a1q:'r thm ,,,Q f"1Sf ' 1, . . ' ' . .1 , Y . . . : f.u QQLQ Duc My Unuwuou QU Lhg hum, Plyyv 13-11. I I lea T1,1Ja' 5 muck Alfmvr, ,lryrm Q re. W ,4.f H't Q f3 Qgiwn G Lili time J tic 1ftter'S :LOOP yum VQ1? 11lxt di f 1 tc3 'ie CIIUVQ CLF L14-E3. X ' Y . . . . 3 .' -, A .1 1, .J : L1Lf.Xt LQ, V5.6 vw' LJ 1.1-1111 lf' .f,T1Q 1 1,4 'J IL IUC ' . '. A the 'ntffff H1115 marc Wummgu unaur TOQF. Tnw Yah + WL. ,X 14Atf.' M011 t?N2 CLLU1tQA ChQny11Qmmi1Lj. fi Lgtgy wgs the 'L.' Logn to be plgyid QV1 1 -5 f F 0 it Q 17:1 0 :35 :'atr'J'1s im' 'tgnmz 'iscgl tkmvx L 5 ,. ff A 2 muigptgd 12-1V by Q IQJL ntapgirg tc m. 1 A V' g thru jwuwmw3vQ hw Lqtty Lad lost Qt Q H ' 6-Hb. T112 1' .H. .1 X5 1.6111 ti., PL1f'd1,fQ f:"15 :gnf to t.2' Q14 Jil gvcet rmwemgc by Lf,u Q 1 , , ', toqm A'-14, M 2 -1 11 St gy G19 Ji' t?yg F11 sjpx 14,5 jlil id L 41 ' 4 ,f .ch YJ- U 'l Z-'v W 14 N-.f lf f1af'fg:L.tx,'3d 255-J7. ljf :Pkg -'x L Na I l,' "NX I, , I .,,. 5 nqu, rf- 1- j3,j, .-.7154 l tk, QL., vgj-ffg,,Q:r.,- :.',.:gg,,, 5p,y5.Z,vj-.14 3 : . x, kj xr, - - -f - 74. - :A .,'- ,- . -,-, A. 5 V H, 1,,1 7 1 X COTIU 4 1 X 0 1 ppntqar' v 1 L A I Vvku VCX 4 ua 111 XXX 11 he Int I in V' 1 1 VE' C Ir U L Tn JYUL f 1 QVX in L, Hu, t ff f Hn JHJT V I QOVII1 W fx w f 111D U n X L 1 ux 1 fm nt he L um t LTWKL 17 J IT1 M F' LLn 1 L FL7LJN CWT1 L L Q L, L J :JW Qf T Y Y V+ A1 ix V1 1 1 KN-: , Fl',1i'lfVl1Q fv,.il1fQi'I'L', 1 LF. 5 TL 1 'vniyy r'a25f5,-'ve La, :'sz1:, !,,1 :JW Amy' yan JQVE of I Qlewpn gamlegs ,n1 :.yef5i. TE ff q1t,p,,r'f,ir1g i Lfeem wa' 1.519 rein? 124 y Fifth-Q of" ""e.fl,r'g.z1d hX'1fCI'fFX1?'! :at f'Ow.'. g12ii, L.1ii.1g.f at l , :21.1cl 3,1u?'1 ff,t-K mimi nTv.'iz1g g j141n.1w i. ' A .. i'1fn3t HLJZM' of tha f1csf .zc1z tim 11-fix 1, rfwfnysf !Oef'Qk1,er:11 GN 144: Hill Q 'Lher ."l'TNL fifif LEBJCJ. 'THQ 2:05151 5 S113 al lo JS C:x1L11"z fj7f - z-.mi liffht fn Q' . V' germ' ,rg 11 CT-id E ciL:'1Qivs,:1tQ 51fe .nt L- hpli' fff.1i'Hl n1 .f"i4Aw'. 1:2 V'FE.'11 11? t Rims Vkfgfi QQ Li':j.?' V'IITiL?'f' 1"'l.f'umH. 'This WV" 5: dif3s,g5t1r'-:gi 'Lo tm' ,Local 'wgrs ':3 tmgf' .xo':'e. f1t'a1fl'i,,C' V 549-fb. T' 12 iicffor' l'1vi5'?1?, of the-i'f' 4,,',w, : iv- ill v., :: tg , N prNL.a 1'j,f .if':a1:17O' ' m1t3'. :c P,v':'1 nipf-f:,t. X In 1331-' r1' ,arm ull" Um, ,mn A-1k,x,, 71,3 M. f.A J"4 .1qx1gu 3 B by ?-Hf"'f :vL11,fg' on Hz r,,' la.1giL , 2 'L-.s -,fr my 1 ,,1i'l,PT1ig fri L:.GI'-Li. 3 Tha AiLQi'i -3v.iAll.Q Mgr: -, fit '14 f'i'fEx 13.1 .HT1 :mai ! hui MLC 1, ,LAitQl1'ELf tgfgo muf-u ig- .A - t I 'mia Lim '-1111-1 lrushx :Up 'x:efr'fQ, :, ' fir ." 1,111 ..i:::1ir'!f 0fnQLw1,:T1nX I Qggirm H' fTLc,il,: timr Tim. K.f' 4 fi! sl ' 7- mm, Mi- . Tlxii X mfs rig Lui: twiki .vztiil ., :L . Litl, flf1lgm.a1"g Lsu,.c i- I iflgj if--42 LAL 11:12 iplfx Hu , fAf1. iii" ff Q TY13 1' .' l.7K'x'hI1gf' w -. r-fx ui :'l1"f.fwg' tm M0 I x LEX i,'1,lT-nzxf wi 1- W 51 W T ' r if rylgf fi 11-il I 'H ,Ira +' Lmnr', fy 1.1" Vazfk 1, li.j T5r .L4 f:4u1Lluf, f tha.: , .,-cpm: f+ -31. Cm izli-.-' hfwgz. i 'l-m' 'LF' iffff t,l1,ir 1.Lf1Y1i,. 'xg gf Stl'ifz,5" ry mff',.TL7f, 1' U '. 'L '. LD'-.4'.lZ -'. nififi' fji V-1.53 frm., ?,"'K,L3-1 L51 "mfr: lil! L t. git, .L y ? y:a1fw. k Wf QQ.-1 aflfl 1 ,. mg 11, v4 1irf1,H in 1,21 1 rl, og 1 wt '1 1-11. ff lx? ,, 1'-,YM,l":1 L' , .1 VA j 4 U f Lv qruf. v, ',-mu 1,-1,24 15.11 LQ' --ij? ' ' in - 'rv Lvl A ,ff'2E: Li tf in 5511-MJH Cf fr,w:f, 'u1L l, , tk.. , Q11 is , EA-1.1in.gff to mu . V Thi 3Q'fif1.1 .Jv f,1f' 'kv' f',.v . ',f' iz. c Ef.'i" ting K' fhffllv lf?-- '?'. ,Ap tyfq ii' ', wr, uf htm.-1 Qi,-'F' 'A V1 vor Of .'L7.LY' 1' iff. 'r1i',f..f I'. V1.,,t iyi L7 F 'L n1Tn ,',i"1 I. 'ily in tam- 11f',g'f.AV5,i'i gQ . 1 , H K. Ly A HU-L3 dlS'L,Uf.f,,f'it.ff,,' ',.1 L .v".,i f-Tizm. f.F"? .OE-gs 131:fc:lc Y'ex' ,z15 x 13111 1'1vL,t 1' in 1.u1,x. ' i ,.:f 11'w. i.r' OMR, f'f Oor. ln, Liu fL4.' 1L fm Lui?" tzinfumf-QQ ru 1.l Q .lrx' iii'--LE.. r1.f,'?QfLfJNI'fH .11 uw. Lim Ufifi' gt? ting .LJ 1.ffYlf.E. myjs Lum -5 lu. ll 2 wr tml l'. f1 Li,iNg T'wj'.'L in Tvlig. ,fx X ,f , , , ., HW, H: 5-'N y, , ,.,.. ,, , .. Custoclzams S Drrvers U. J, ,- 1. f-,rw -w rw-w -4 .ll-,fl-Q 'jl, ..s,: izgvwxj :N .'..1,. 5.111-l,-.,-ful-In . X ,, w, V. ,,. . Y, 1 iw 4 ' Lily .,- xg , , -. 1 f ,, ..-. ., .. uuf.',l'j ,zfwv E .Lyn g.1::k, A: H . E !:n'xf'N1-, AT I-wg fC53'n,1v U7 I fill 4.1 Q1-il 'l1"'Wl - ' 1 .. L1 1, :-- I r Fw I I 1 :lx . ,X..,:.. ,. .. . . f ' X ' ..f,1. Mal, .' L:f"'!'1,, xx, Af g',5 -Y 'N ' . - -v.. .sy uv ..:..,-3, N 14.f"I' :H'X,'2tfx, ,,1jj',5'c"'2j"fi 1 C"1N'-.'..U? -r , , . V1 . v A 11. fb f", -Q 1-F ,E I .V.1ff,' 5'f'f'1 ,H Tr f- .vi U VV '7 rv" 1. ng ' 2:5213 .'.J 1. 1 1, is fn '. " ' ... . Y" ..' , V, - , .xxJ..1..vvL fQ4 .:...s L' 3. .7193 . fi F15 Q?L11.'vi'g I Q1 ':fiN . .. -1 N 7 Q' K!,v',f,i,7N'1.j gl, HQ., .,gz3fQj "I, ff, i.5ff'i,if5'1 'fTff1lC M-ff? .-7 X, X K , fl. ,,'...,. . W 1 , ,I :Q-, 1, ra ' L-In , '- . 11157 kf' Y, ,., ', X.. x-'r L . L' Q 1 -r X . H f, ,Y,.x ., x-ff 1 "QF 'Fifa' . l' ..., , Q, ' ' x .ff -V-.1--N f- '- :-- .. 1 W ly X 5'-f Hi ,Y 1 VLH fi E' 'ffl' TE, f,f'i--T---....x v.. "" "-ph: 4. ' ah' 5.1.1.-UQ-T-,I .j"Li,15T5- 1 M:-w,,T,L7f,1':, A if T I ,,wM3"1 " ' 'iff W"XU,:, 'i .V .14 L' l5.,,..f.f f, q.'la- Lx i,f,I.l1F . 1'-fwxif 12' uf f-,g4.w':f2-.,p,- tl f.sx'J..xf 1'-. f r',1 AfT.3f.'Z-af---.4-fwexx 1 ,, J., 1, , w .L.-.L. X LJ.3,J ..1...1:., 5.,2Q"'Z XFX 5Xff.3"-'..i'1'L' 1'1" Q.-'ILV 5 X' 3.4,-,,,1 1 r"..,!.,..,- Z.. .gli .JV .:. 4 1. LJ' XJ 1 ,. Q. 5' Q. 4., Q.. .K U.. fH,w3,,,-.E I. t'L..,5'.-' -."- , 1' -,R , -7 '. x ' J -fx.. .Lvl . N N ' 1.351 ' 1 . ' '- I vi 1-I ,Z x -I , .... . ., ,,! ,X J. xx w -, A, ,I .V i -17 . .- , ,. . f' .3 -17 . ., W 1, if , - , I-,wqrw R ..1L.1 if -... ,t ,1--,-..A....v'.!7 , 'L5'f'f' W' 5 F fx 5' 'TV1 5. ' ' 7" 7' . . X , -. '---- , .53 , ,V - J'H.f1"X ' ' T . .1 W' ,.., ,,'.q 'W' , .. X 51. 1 X vu P iw M. '-W'r1 ?,.: ,A -ww, I wx 1 X ?'- ,Mm ' -I ' ff, .L 1' 11 fr'-,f:p , , ,, N ', ' - R 'wffw'1,R ,f.-fNif,'-fi? 'N -1, f Lain N1 V K' I ', ' X ,. v1YJ..l'! '...1A, v J-X . 1, Lf ,jf ',,jg.c'g,3fm5,1-.':4x Ly4,..:,,w,,1 "fn" iw X115 '. .1 -, fw,.f':1 ' .V zi' i.-tl... .:1g.1 Ly.-Ji, , Q' L, '.'1,1f'1 1.11 iiffli .LQ112 2 L '.' ..: ., , V L' ' -' J. .. X '.- muff-wa.-5.....,1f, ,L 1' . I 1. ..ff'f1'Y , f f.ffg.:w-'.f.xg' U ',,. . ,.f. ,n V: " ..L- fy' -J AMW- - - .Z' - ,ff-Q WJ. :T :14'.1..1.,f.'53L! X-,,1f:.Lf1w LLL, 1VV .1 1 1 1,1 , - 1 . -111 Ti,-.1 ,-1 f- -A "1 , .J 1 1 fgvl 1' 3 4:--Q1 1fIf-1,1-.i 141.,: 1 - '- . K 11 X ' 1.'-.f"'17'11'-'1' ff f ,Q 1 ,, X , V. ,. . 1 12, ,. 1 1,v1L1,1'.z .761 " ""'x' X N -1 "..y.-r- ,:'5 1 f 1 -1.7, .11 lf. If. Y-.Mg H1111-. klfllwv 4,1 1 -11,1 ,, J, ,W ,. ,,,.. I 1, -J." 111 'I 1"-.Q 11 5113171 1 H I-'-'1 ' , 5 It :fu 1' 1 1 '. .-1-1--11..--.-1 1'..L11'1'f1? ..'.'1,Q1f.i.1' 1 1114-'1.1.,1,,, .111.j 1.11, 1-.. f., I h ' ' 1 .. 1 1-1.11-11.r', - 1"7- ':'.'-11-1"'11"Z'X ' ,11..111,1 -T11-11 11 1' ff 1 5 1-'I '1".:1' 1 1--,1 .-,1f'1""1fi V12, ' , . .. 11,1 I ':'11'1 L 1 i'1V1 111 1 11f..'1',1, ,,, . 1 1- -1'- 1-1. : 1 . ,, ,, 1 . 1.1 1-1 li.-. . I, . ,.,. ..,.. 'J if? .1-'fi UV? 1 W ,1. 1 "" ' . ' . , , 1-5-11 71 . 1 .1 .. , -, - , 1 1- .1 .,11,f1-Y 1 1 ,- .,. ,,, 7, 1115 fl, .1 , . ., ,-. 1 . 1 11 -1 1 , ,..,-X1 '1 1,111.1 11.51 - 717541 I 1'-Z, Lf. . -1-- -'1 " - 1 1, -- 2 1,- , . - Y, 21-131 Q 1 1.'1,1?'1-, -1 1.55: 1'.1.'1'1f1'1l.1v1' U-1-ff 11 1 . ,. " f--- 1 ...1 .1.' 1',' 1 J f1"1 ZNV4'-1-I1 ?',1.1,-,.l ' 11, 1,-,1 1 1 . 1 . - 1 .N . . , .1 v ' V - fr- , ,, ,," 1 '.Y11'. " :X 1 :mn T1m:M,1,,.l1-.1-M., 11.1 1l'.U11'1 -fx! .J ., , ,. , 1" 11,.,,. , X' VIL M1711 ffl iw I ,JL 1,7'l.','.1'.5..'f 1-.p,.' . 1 1,,11'1"f'1 Jfy?"1 fl,-' 1 1- 1 .- 1 f-.nm-1,,,H,, L,.',11! .1 1- 1. .1 1,41-11-1. -. 1 "1 in 1, .1 1 ..,. ,, - , ,, . IQ-1,-.1'..'1'1f --'1'1"AI3f' V1 Wgn,-11, 1, 1 'X . 1- 1 1 1 ' .1 1 '11'1111Q1 -1--.5...11f . . . ,. ,, . V I ,IJ , ,A H 1 , TH?-.g1",g ,,1,qQ11'J1'f'.1.1." . 1 1' , x 1, ,. '1 , -'1 , ., 11 ,. -5- -1 3 -gr , .1 - . "' ' ' 33,1 ,g-.1 .. 1. -----j ,' -1. 1 ,. 1. , , .f ,1. ., '1 1 1,115.11 I.. - N , W. ..., L f . .H 5 415111. 1.,-1I1g,! , X '1..,..1,1 Q .K , E. K, A , K 1-j' , - 1 Q' Q, 1 , , ,XJ ,X ,,,, , , . JA" 1' ' A' I '. 1 ': 11 Z. 13 1 R11 -1 . .1". 1-.11--1-111' 1' 11 - 1 --1'- - ' 1 1,71 .,i.1.,1, .1111-.1 1 11 . 1 , .- 115 1M-- .11,1IA..j,,1 -1.1 :X 1 1--5111 111 ' I. A 5111. . -, .. 1 1 1,' -1 ..N 1 11 ' . .'1v ' 1 1- , , , , Y xv 1 fl: A is 1W11,1,V,1,,.--- gk 1.1 !. ,1 , i-.Y N ., K , Y 1 , ,Q , . ,, 1 'g -11'-f-1' 11, 1 Aj 1.1.11 11- 1, X 11, ,g 1,1 11? K V N 1-1 , -. , ., .1- 111- 1, 1 1 I X 4 ,, -.,, , , I -- - .,,. 4.12 1".--- 1 1 711-1f---1,i,:1'1115111J ,,T,' . '-1 1- ,. ' 11.-1-1-5-1, 1 ., 1 1 1 '-Z..-. -.'.91.'-':"":'. ' A' H' Y . :"' . . , 1 '. 74 11 " .E -In .1 1 'X X 11 X, E N-V111 1 .,.?....,., - ,J 1-,1, ,. .. , V, ,V . ,rx .,,. wb.-,nr V -1.71. L-X-hMlvj,,,X,.1 A I . - 1-V1 1 .1 .1 -111 1, . 31.31 Nj u rx' 'V .f..MgV.'j .,, W, X L 15,11 ,111'1!,k:Xk1,1.,1. '1 . . I-h ,X 1 LK" J' 1 1 4 . 1' 1 1 11 1 1 -, 1 vw? ix v ':.,1,1 .1,,V.M1A?- 1. A . Y 1 , 3,1 1. ,. . 1- R .1 I 1 ' . 1 .1 -v -N 1 -X kk '1'j ' l ff. 1 '-.1-15 1' -' '- -- .' ' 1-11 ' 1 ' A 111 1,,1,i 11.1 ,-1-1-1-,wwf M ' 1-13,1 1.1 1.1 1. 1--,V , J ,- 11 . 51' ' '. , 17,


Suggestions in the Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) collection:

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Antwerp Local High School - Archer Yearbook (Antwerp, OH) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.