Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI)

 - Class of 1927

Page 1 of 180

 

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1927 Edition, Cover
CoverPage 6, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 7, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 11, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 15, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 9, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 13, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collectionPage 17, 1927 Edition, Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 180 of the 1927 volume:

F JC Ilb1'lS I X. 1' , Q .XX Fd udte Jhmud Pubhcdhon JIHTIQO uzlscowsm 1927 UI XX UC i. Anticjo High School oume I l I Il I II ni ll I IX Il urlm ll lui 111 X1 Il Ill I lfliq It Ill I 1 IIIIIY in zczclw harm bu Ifn uull I L slu1 4 lil rr Lu!! upfmn-Ili! ,-Xprzl on ffm' hw! of IIVFIUDI-V751 LL'lvVTfn'I' frfuds -f -Rwmuu ami ful: 'nl' --Jr-4 flfacultg XV llmllfl ul. l.l.1.f1l1.m r 1 v x w N SVP!R1Y'I'l?YID1N'I' II. In SXIHII IWW lm: N41lP.XI,X'.Ii. KLON I I I U T ?" .NQQK ' un-unonnf' XY? KI AD fXSII PJILI If ul sh luim lamb X 1 X Erwlzsh nan X 1X N '11 I Bm N1wc,xmT Dxsmu In I Inqlmh Wuthmmlzcs in xx N , Xl 11 wr cn . Q ll 6 W A v 5. 4 f " 4 -H l .U I , W 1 u , , 1 V l Q M , .X Q ef Y- A .I l 2 - 1""-li" ., 2' ........ 9 PJlf:'x'l'RI fi .NMS Mx 1 i "'I.IfR 1'.u1wlI Vullvuv l'11iu-mwxtp uf XYlwu11s1l1 fzki.. . ,Xfl iwr N-nf-lr Virfx. PQ X41 Kvr I"1'wl111t1m llirlx, li-K ISI lxfxrslfru BH-mi llm rrsitv' nf XX iwmxxxn I'rvsh1 ' ,- flXiNC'I' .X I 'i-vr l'xI't','hlllZiIl lh-5-N. K-X1 ETL 5 , .. 'AN . ' .- 1 : Q . Ripon Vnlwlc Vxxixvvwity uf Hirmluinl fifilflllllfi' A 'tic .Xrl 'For I'1I'L'.'l1Il12lll Il: ys, X-Z ,X1l'-501' -lm 'f lluys. l.-Q 11 r f":rrI:'f' I 5 X I J 8 N Cl ll I fl-F N f-3' 143 5 rpqft f agx . ,Q WS All 'X II XX J lhuizcal Iduaurzcm Hzcmru ILIIL 1 x X Ps H1 R I ENGI mi 1 Nh Vathfmatzci X I 1 1 I Ilmfxx Llslh bxxxox Q Nil' Cxhcmzilru Iizoloqu General SNLICUCQ lr: xl-nr 1 , U uhmmvre AN I 1 kctba Luau XI bi li I l IXN Pam Tim! rn . .2 .5 . 1 , ' Q 5 if A 2 A I , q if , ' Mg' I ' , 1.f w f f 'fag .2 3' AV' Ml -'ag r' J N 5 '. ' -W' ,, J l in 2- ,, I ' fi 5" , , gf "-Q5 V4.9 . C, . - ' , lf V: , ', l in Y fvh, I' af., -V-. 1..- ' l, - ' 1.. L Q-' -P 7 V ' ' ' .4 . : J - Q Af ,,-ye---y---Q-- 3, .NNN R r - ,f :mf 1'-'fix flI..XRI:NfQl- H. lixxlczll 'I'IiIzI,k1.' S. 15111 .'D'I' Rigwm tlrllrgv Ripmx Vnllmlc :XII 1' " lb: ch .Ml 'iwr l'xY't'rllIIl2lIl Ilwya H--I X11-i-vr 5a'uiur flwyy .X-I. ,KT .1 . .' . f l'niu'rsiIy mf Uicrnuivm .Xml "N-r .Iuuic r Cfirls, IQAK PHILI 5 it . .'DT : ' 1: A' RU-nn full-plc Vni f shy uf XYiscm1siu lQI'1illlliiIL' lfinancial ' 'tic .Xml juni wr Virls, Q-Z 9 1 Cl' is iz s " II ' ' '11 Ml 'scr S4111 m nr- Hr U-Z U 4 QQ F ISI x XX 1 nlvwnla I 1 IXI Rox lux x Scum! Sumnu Hzclorq Cmmqruphu lkl nu r xl 1 xrxu ,mwr mr x 'K ' A. ' ' AL-L . ,. ff f- A J . w l Y I. ,J . K, , I , 'J x K Q .MO M .I b ,,- , I . . - J , 'Xi ,sv ' .fu . - g 0 5 ' Y' 4 .Crt . yxf , , ll " - sf' . , ' V 1' N ' t' -'19, 1. A 1 if 3 xx ' J: Y.. I W l A-, s . 'ju . Mxls Jw:-11 mum IU 1 l1!l!.X ll! Ii. llxrlclyn N I 'XX-H lm.v,'x1'XX- 11-,- w'- ',"n:..'1X.-u... lfw.'-" In-M xi.-x - r.,g-Mm rp-lk, 1, K. U .11:..1 L 'M I:w13,:-lm. K:.4f-' Q 11mm fh'xlI1V..1T "N lwu' X1l'.f-wz'Ll11'm ' 'Via Xi HEIIN X1 Cum: Nnwlell XV-" Lu- NLM' N-xwvuf C, . zu! Xwlxiwx' Ifrwllxxlqnl Miflx, NX H.'xme1a'1"1'f1 I.. Creli I., ' 311s l'111xv:x1tv uf XX'1wm1-911 l'niu-x'-H3 -rf Wlwfnuuxilw hluniwl' lim-111110 l'rv: 'I Sr 'v lim-hzllv l,Il2iL"l ,Mi 'sur Smtiwr H1 ya, Xl-Z jxfl S- ' Hirlx, R-7 'll'l'll vi' 3 Xraxl hxxx J1xAIxo ul m 4 Q C lmvmm zu Hzxluru X X RH H lx XI jublzn Splubzml Q 1' ll " '1 . Spvi 'i A ' ,q r ' .' Ani ' 4' ' ' 11' .A 'uf A N, - -' ,' I A ' . .RKU Q A. KI-.XT .' ' S RRY IHNDWIL' .XIllfht'l771.1flt'S Musu' Supfruzsor . X ".'v -if . F'-If 4"K 'QT' 1111 M111s1 V11111 I M111111s Hldh School I 1br11r111r1 IULIIISIW 111 I 4X1 11 RC X141 X N 151111111111 Cmmqraphu Xl Xl XVII sox A M1111 xx O1 N11 O1 SI Nl Phuizcs C1oc1ruphLf Wuihunulzcs Manual -1rtS 1 1 11 11111 5,111 1 1 1 1 N11 H ,1: 1- .HON 1 : ' Q 1h11k11-11 Stun- N111111:11 l'111111x113 111 N1111111'wl1 1.f111':11'1' 1111111111 '1':11111- S1 11N11r. X11 114111111111 1111111 AX1-QL-r S1111111111111r1- 11111-, 1'-X, .X1'1NL'!' .111111l'1' 111111, 11 1x M11 3. -'11 D. .11111-11 1'111'.1-1N1tA'11f X11-1'1111x111 ,11111i11r V121-5 .X11 '4Sl'1' .X11 "wr VI11111111' Girls, 1.-1'. . i'f. l'11111-xwily 111 X1'iw1111N111 flN11k11s11 Sturm' N111A111:11 S1111 11 11: 11i1'1'. 1.ig1 '-1 f 151111111111 K 111111 X11 '1Nl'I' 511111111111 l1'1' 131111. 111, 111111 5l'11U4I1 11z1sc11:111 11 1111 I l ll 5' :f1'1'11 A1 rung In X QQ V71 x hir ' Cfhumrstru- lJhLfSlAL'f UBI XX Sf HR X u l'nqsm1l IZQCIYLIULIIHJIU 1:-t".Ns ' I 1 , xi .N A l r.l1flV7 Y' . f'.: N rr 1- ,M X F Q' ff" if XII xx M Xxxl 1JI77L xl x INN m ,,f' 1 u U I I 1 I I . II ' 11+-" x. X Q, . Y ' l ,T 4 . 4 Q A I A-4. Q4 Q A Q,....... . , XYIA' iss an Z1 1 xr Mx A C1 li1N.L+i!KN 4 -- V Y - -. 1' X 'j. I 5: PI , 1 X , gg .I yy ll A I1Lc1mN771m Nwvllmx Irf IM x,l1H'1Z"4Il'l1lI1 Hrlxlu' ifw-wrw1':rN Vlub Fpmwwi' .Ml iv-1' lfrwfxmxlum Hlrlm l. li x1.'Ql1W.l'I 1' 'XX .X"',wli1f N Vx S:-'Va-lzxr'y tv: thy E'Vi:1Q1ps1E s,j 'Vw Hu X sn X :ze -U Q-0 21, Q, 3' 5, .fr 4 T ,X R J' 4--T 4 k '1 gona 4 NE? MMR gig oo fa' S .H ,U x ,F x jg E, ,HMM ,fcggnfgf f Q35 iizky J ,-I I 916,-gf z I O QQ: Xu mei Q Eli. .17 NSLWM N in has ..-1' Q5 'br Wk 'fad CHQ. full XA Q -Q Am D ikkkfff f 4, if ,.,-14 Kslli-J "xi lusses Ar fl! X K Z 7' I' fl' . . 1 1 , K I 'fx -f 3 f X f' - 1 P , 1, ,N-I X- ML ,!, l L V' If , i A 114- xx 2 W ' Q -N 32- ., WN . YW' fx I 1 . ' - i X -. , ' wif -1 1 -ff 4. -1 ' -V .1 . LEC? W 1 il -T. I ff f3fffjf'.'xsggTi1fv ttf 'J ,X I I , I ,. - 'alfa E3-A b y?-51: 'fi' 72. F.-- fax' 'B .,- ' , -gf-'aa ,w1- f- ' up' , ,J . , ' 16:1 ' J ' ' - '5'3i X ' ,?31m! -V ff-Ji: + ' f' 5 ' . - U ,J ffgx Y 'v7'j.,. A TTA 291025. 1 1,2 fy x K1 .fx K 'S' 4' A, N1-sg La, f 5 1-Er' , .af , A,-I an :2fQj4,fQ K, I 4 . -. , R 5 . , , ,f n J: ','- K , ,.,f ficlif- --.M-ug" Y .A ,ni .W f if T W, Y' 2 Y .- 5 ,l 1 lv - 5j,3,'g?:.,l,h ,V ,I I I 'fri 1, '1 9 A 1.-'E' N Q1 "P H A ' - A - 4. Qs: Q Q f A W -l, R f Q61-qgv - ,Q 31 V' 121' - f if '?7L53S,, ,f - f gy f, na., , 'va . N I .,j?f, Y . Ky: . 1 X w " Afdfg JU afy'-"H, Q 1' Wfiyg L ffhg JG-' u-' A 4 ,NX Q95- 'Q ' I V if 'K' J ,QM -'L Ex .X '- . -4,,f1kLj!5.x xr'-I if ,x X . '15, I - 'Sf x x -V!-r x in , ' v wx? v r l W' I Y .,,:' In x ,X Lin' ...M M '--. L, "W -W 'fi i N, n' - ff 'v1 5"!:.- ' .A -Q ' f 9' f . v - 4 ., K t - f. 4- 15 fffi "' 'fl '- ' L xg Y' ' 5 J. f,!-W J, 1 -., 4' f, s Qc ,f ' A-7.-5 'Eff J-it .- QCSW W' ! I , f" ,fa ,gsm V' ,lf ' ,Q 4"'1- 5 Ri 'fy Y' ' ' ,Y WW' V - if? E ,fgsw f Mfg.. 1152" .--' 4, ' QPF' if vi E 'N I ,ji f, EX Hifrsyg- ia-r iq ,ily ,-.Q L0 ,. 'QV R VF ',t4,k :---f"f 4 , "" 155' J 5 v .PSQ ,' f 3 Mr 1 ,Q wi, c 5:3 ,SES , V-I l I ,. -gf , 1 4 ve' 'A 'V , A 'V -' - K f A ' - K, " 2. Y ' f K V if X ifri?-if., - '55-11 J 1 , f if J -.111 1 Ylabxkgx J .L V ' --' Y i , , ' I f' 4:5-ff V SENIOR FLASS NI rtsfdtrf H tm Rl VINYL t t rtszdtral ORC I TOOK XttftltlfLf XX Xl JCUNI lrtusurtr Ili? wld Vttam L01 ORS ltllou and ll hzlt Ihc semors haxtng novs completed four tears of vs ork rn Antrgo Htgh Qchool are about to undertake somethmg vsholly new to them Qomt hue ftntshcd thetr schoolmg others expect to spectaltze tn those llnes tn hcglnntng of new actntttes and new responstbtlttres lhe class of l9Z7 vull do tts htt to msutt the natton s good health as tt boasts ten prospectne nurses su eral promtstng ore mtdtcs three dlett tlans and four future gym tcachtrs and coaches Txxtnty one plan to serv. thetr country tntcllectuallx as teachers Ftglctecn expect to enter thc bustncss vxorld and others plan to enttr thc fields of tngtnccrnng chem lstry forestry law archttecturc journalnsm mustc and dramatlcs Durxng thetr hugh school carter thc scmors haw acqutttcd themselxcs xx 1th honor T hey haxe been vxtll represented IH all school actrvtttes and hate set vxorth whtle standards for the underclassmcn to Inc up to Antn go H1 School ns proud of IIS sennors and expects to hear great thmgs of them 1 future years Good luck 27 P017 T4 :fx one l l Isloy -1, Pfxtaxtt-ta 'e,-- I' tv tif - ' rf e--Y Ht-el' '. '. G11 34 .tw e---- . -- ' lin 'A at I .'i."xD Avkr- ' - fXlO"" . ' fi -if 'i 1 7 A l I Y Y Y 3 1 which they are most interested. Paul for each. May 27, IOZ7. marks the y vm xl y I 1 v 1 1' , u f 1 m r 1 V , I x I vm 'Y kt' :'e'1-'- 1! sl 4 .Q, W! 5 45 N UI IXX K x OXNIL N BMX XNIN I x I XIXN NNI wwf. ,g1Ix4 J.', 51 ..x ..:,4 , MN II I NX N If IxXNI Iixmr I'I XY, ISI I my IIIHI ' V, YN Ip- Irv' ,- I-:waz Iv In'1.'f 1QIwI'I.4y 1 1--,IW'.w . 2. I.'I' WIKI' ' ':',',' V . - I II , ' ', Tm 11-xxx ISI". 'I If I" 1"' I'ww-.mv II I Xlw' IBI-xx' Iii Nix Iwwxvfqlll L 1. 1 I 4- , Wy XII- . XXIII I Avi ISI HI IJUI-XX fy-, I I CQ1 M' UN IBUII l'.I-- I"'x'fv1' ' I" -' IX nf I- I . 1 nQ,.,,n...i, 1. q 1. L1 lC.IxIv" f '. '. , - I Iilf fm ISI 'mr 1:11,-'.. 1 'Mfg ' ML-',. NIM ,Am 1' I51 ."n'l' 1a,.NL.1'.' 1 ,. , I .W : Iklu xx xXX N x N1 B Dcuxu 11 ISL NS x xxmxluf XI 11 11 1 1 1 II1 cj 1111111 lI'! 111.11111 1 1131 1 11-111,111 1, 1 11111,x111'11I.1 1 Xlit .X1 V1 A X1 1 1. l'1l1l11'.1.' 'x If 1 IX H1 . 1 .XV 1 ' Q11 1 1 IV I ' ' 3 ,,.11,1 1, 1,113.1 I -X 1 ,1x.11 I HN 1 . l'X'Isl1N .X1111:11:1:1:1 3, f111'1 1r:1111 111111: 11151 1111'111'. N'1f 111 '11I11,P',:15,11'11' lx111.: 11.11 .I V .RAT l 1111111 1111 11 '111.11:1111 l11'11 111 ..11111' 111,11'I111111'11 11!111:11J.1111. 711' 1115 111111111 13111111 .111 I1'1'1'1' 11'f111!1'11. 'Ins 11 1.1111l1111111 11 X11111:: .' 'INS 15.11.11 5, 1 V111111 I1411111111 l'h:111111. 11 .X1111:1111.111 ,X11 1. 1. .111 '11111:-111.1 1:11 111t1'.vl, 111'! i111!1" 11.11 1'1.11'1'1l I11 111111 11111, 11.1111f, 'WI 11l111'1 '11 1 111'11f, l'111111x 11111111 KQW1 1111 IJ .X1111411111.111 1. Il111:1111:111-15 1. Q 11,1v S1"111:115 I l11111111111x1- R1:11.:11,1 T l'111111 NH111 l11:111111.111. 41.1-N F1115 3. 111111111111 51:11 1. 1 1 11' X1121111 1,11"1 1.1: -' 1' 71 11111111 N 1111! .1'1 f1'.'1'111f1f11:.1 1111. ix11.4 .l11i11 4 WW X L X MIXN S X x xx Ibxxhxxx Xl JIINI Du x I ON T Ill: I Ht X lL1II11fQ,Xrcl ,L 712. -frrf ',7f,',.'rQ'r1 171:-,, W A,',' H,,,ff f' ,yy 5 Mm ' r 1, Xl'x-V .X-fx .Vwuxl X :Vvx Cfxf-'1fI'lN ill IVX IL.-L,wM.U K 4.3, 1 -J, . 1 f , ,f- , , H- f .X- Nw: 1.11 I' fi1W-K!lIJ 1. XRXIJ Xl.-..,-1' Ax-N V xv- 7 lwwthxii V. Z l1,.Nkf'W.,R! 4w.wvl If w' .,. V114 'Inww , ' lfv- I-.J-':-1' L flf, nb.: 'wfhf , 119, 'f.1, '.':u'wv,' u , A Xli11'x ,MM .VH 'I' X '7'1':. MA' ' Cllfl m mi' .' ,V f yy' : ffm ,V :uh hr. Kvg Ill'-. X QQI IWW lil-I' I' I4.ulur".4II R. .' 4!..w N.:fx.w- Z. Q9 num If Hr A V1:J:.X1iw.X1'--it Xw"'x If-. Q .. 1 l5wk:I'v.AYf , 'fx H Jffzf., ,Arn .1 nnrrj, .wifi Xlzzrl' .YM .Xlwxxt Y -'V':.4 Cf QL . 'IQ N 1l1:nlI:.4Im- 1. 1 'l'nwf'r1l,x fu' Iffx fum.. ' lluviulqnwxlu. lun. 'INN NNW wx XXM X Ax ID1 X x x N Q n x xX1Dx I , I- ' fi: . Q . 'UVA Y '. 'Z'lI.- . DLKIKIQ N 1 IDXHI 1 1 1 1 N DOXX IX'iv1xIJ11.11,111 'Ik1'.1lDL1-1111 ,IH 1 ,:1 I'-1- 141,141 11 Ivfw 1 'I"1, f'.1XX VX1, 3 'FI '1'P'w , I X' Xl" ' .X X X XX'.I5x11.x111 x' .11 l'.'-.tf1"1111.1111--1- Nt11.1k1 .Xv.11,--11.111 , 3 11111111151 111' lin?-.1'f T l'1.1r,:'11.1: II1Y1.1?1 2 I 1.1M l'i:15 l N'-, 1 J. 1'1" '1i'r1:f':!I:yv11 1 lis'1111-11 I-1s1'111P1e 51111' 111,111 1121111 11"111 11:11 f,."11r:,, V111 P, .X1 XVIUI VI' I'INIH"1X4 K !!1 Q :1'11:'11-'K ' ,,1 Fx ll XIII XXVIII IKM I'ISlH'I-f l4xt1v11p111.11.1fr:- Fgnlm .X111:1111.111 5, -1. IL1111! I J. 11.1-N I".1y 1 H II1 111111 r:.f 5 X if l,o1e1e1x1Q1-Vox: ' 'II11 1'111' 11- '111 '1,1n1 11,11-1 11J1. 'I'u111.1111111v111 1 X 1 lr x v x J 1X ll HIM I I xwxl Gllxxxx 1 C3211 r I 141 msn EI 4 lim. ww L lim iw: X'Iv.mvw1,x'1 ' I .M l':wvfi:-' V2""'Xm'1f 11" 'V !'w,v1:vw!..v lvfww , 4 iZf1x:'1.Mf 1N-4 1' Iv ww 1l-.12'.Afy- , 1, Ifmx ,Ll 4 .:v.-- rzhw, N .M 1, x INN fl',1'11.xfz NIA" X. 3 , xf 'fl' I 'A - A'1'!r 'rf hum, ix .Vx li- Im vw- I-mi-m liwxlxm?-AU '. 1 1.'.L-fini 1 vm 'M ,nf W 'xml 'fx ,1 ffm' ' ' :HI ' ,YI . ' rfww 1 J' Af',r'fx Xl'x.?' .X1l'.X!w'1I NNN CQIXYI1 N VRHIQ ltd-,E f, 1 'uf NJ 1-vw. :.f:w5r,m M' fm' aux' ,Xvwvul :xml 4M4,1'.n huiix Cf l,.xlecJ',x'1fi7 ffwr, X rm'f":rf1f W fvfwfrvlm 11 mum I- 1:,f",w .f "MU J I :frrwlrlju K1 4 Hlum X rlilll, Plili CLXII 'NISPRU fm, -,Ur fz ""f fu' .mr xivzzfw' v rr17w' 'Hu 'l'.uvvmL1Ml Hu Nl XV. ., . .' t Mlm' l'lll,r J, ff? Cul! ff Ln ,jiwf fm ffm f1r"1.' :I 1 myfnllsr 1' ,f1!.h.w. Xluwh .Mlm .Xlmul Xwtluu I 'UH x H x ll 'N N CHX! n I v 1 ff f I. lx H ir H Iuli NRI JI N 1 I V xxn Jox x5 Imfxlxxl N1 XR RL Dc 1 4 IXN IXANI DI PH KARBON hurl fm O I4 1 111 Y i IINNI HL" new W ni.. Nm, 1, 1, . 1 .5-f 'w'f41'f'.x ' H :' V 1 '. X, I l'!.4 Xl1v.klv,.m -fr X mm IIQYINL IlL'11 I-'lwrllqmil 3. 'H 5,'f1Yw', ffx ' H, 7 ':r1-. .Xwlhl-115 .lwl I 'm-I1-Hvl Roy- W fNs11N ifxlurm-x:ll1wl11N,'V-g4lxi1: -. 5 Mlm Vlulr l. .Vw my f.:v!. I um W fzffw 7 . imfmirnl J' Hz :- mf! ftrvirlf In mx Hu h .XJ-1 XM!-at Xfyrlvlvm Y ROI .' . 1 llzunl 5, 4. Uuvlu'-tru -4 I-'.m!lml1 vl,i:h1xu1glvrQ, lfuxl 'llnm 5. ll Hminm, I ,mww:r f law' JJ f ur! fl! ull." Hxmvlml .112 -KA lin-tP1:ull 1. I. 5. .XIV I win' Xlmlnzvr J. Y .f nu mm: f.r,JM'f."1 f ' . f Naam-1 'Wx' lnfmzw, flmlml' mf! my I' 111, cl funn' luv will." The' Vmn -fly uf lfr'l'wx'- HIL-:A Vlub Z, 3, lz 3. -1, "l.1'I Hx 'ruiw' 1f1,1'l1m' for 1: Cvmwl ur limi." A- YQ-11 I,1kc It AU H N IX1,l HN KN KN hwxrxxln up 5.- XI f Nl lIlfX x I 1111 411 I1 I I 1 1 I ll LI ll KK. I ,X1'.1..111 1 71.1-111W 1 11,11 ' 1111, 1111-.1111 D111-1111111 X KI: Xl xl I!.,XL11z'1,1" 1. '. ' .X1'x111111, I 11111'-51.1, H I: IL.-1 , 1 'A' 111111121 lD1111111'111lxL'1.11l1N I1-1111.14'11!1 A '1'.:1,'Z1xh 1 1111'11 11.1111f111' 1 '1 If 11 1 11111 1-111 111 f 11, 11111111 1.x1'11l1 Xnuilxl ANN1. M. Llxs - 1:1111 1111111111 .1 1111. .111' ,111 1111 1'11'1 11f111 111111, lx11.1 I 11.11 , .l.'X.' .X111u11111:11' li1.1111.1 l'111I1 1. 11.111 I-1.11 1 11111111111 1 1':.11 "11 '1111.11'1':1- 1 .1 '1 1111"11, i1'11i.1 11111g. f1.11111111 1' .1' .1 11 ,'11 1 111111f11,1.1f11'11,11!:1111. H-1111111.11111 -l11I111 IEYI I HX , 'ill 1 'I 5,111.'1'l -l1:1':X 4.11X.11 H11 . 11 ,UN 41111 1I11?1 1 lK.1111: 5, J. 'H1111 1111:1'1f 11 M111 f11l1:1' 111 n:111.' H:1111l-I. fxx H rx un XIXKDONXIID x X D PI Ix 11 um In 'W Lux x xNXIxI v flff I I I I . N., lv-.W . 2 I 41141 '." I 'V I II " ylyu ,,I 'r f, II- XII-Nw' 'X.-I Xlxw 1: 5 1 W4 '-.E-:IIN . N ' I fm I' C1IXIf:NI1.XI., 4,1 -xf I I X!:.wv1:r II' Xlmwm J. . -s . A- 'lfwzf 1' mmf? mfr :ff 3 ax 'faux' mf' 11- km . Ilnmh-1 XXvII.I.I NI . ICI OLKLXI, "l'U'r :mu fmw , H", 1' Iffffhf Iv' :.r'.'.1u1.I'rrr In .fznfmrfr Ilrw fI1f1fAwl'w! mx' frm' I1 fix" Igzfuf fmlzm. 'I 1 Huny IX HM '. . I1.'Nl. I'vm11I..4II1u I Imlwmgm. ICM!!-.III 1l,l:Ix'xul:I1r 5. Ifuxl 'llfzmv -ll lwI'1' : i..x'."1l7ff1uJ' lull' v ffm 1"! 'wr H II XI1xfI' .X1l.,IXM,11z XMIHM: I IzbI'I'. I. " 3 INIf'CIIi,X'III 1' .rm u:.f"J'. ,.-, If-1, '. .Xmx-my .mil 1'I1-M3,,n::1 v 1 111 Il11rtx 11111 O 1 K NN mu k X1 1 SIIR Nlxxs 1 Nhnr xx 11111 I 1 1 ll AL 11 1 LKJN NIVCAH QOH H.1xk1l!1,1ll .3 41111 4111l1Q. 1, 1 J 11111 11111 111 11111 1 1:1 1 ,111 1-1.13. 11 11, 1111'111l 1 lf11111'1 1111111111-,1'111:1 1 I11111111 111 ,X1I11y1 1 VR M'u NL -su "l l111.l 11 l'::111 311 111" f1'51f I :1lf1' lil JI :.'1'1" wmv 7'-'Mfr' VH11' Q Ki Q F P1bm1N1 '.. ARX l'111111 HMM I'1.1111111111. I"1111tl1:1II 1. l1'1111 1'111',1! 1111 111'1 1' 1! 1 'f1'1'.1-1'1111'1 1'1' 1 .1 -. 1'1111'1' 11? mr NI: 1 I " 1'1'.'.'UN l'111m 1'h:m'n1.u1. 411:11Iu:1I1- 1: l41:N1l11'N. XI.1'.:1:1z. N llr 1,1 11 1111111, 111111 ffm 114' 1131 J: 11,'., I vl'11H 1111! f11111' 11,"1111 I111' IH. 11111151 ' Hunllmt ID RH1lH'NlLY1R ' NX11' 1.1 11 .'1'1111-111. Il'1'1111111' 111115 '11' :1'1 1 N1. 11' 11 i1'1111:1111, l1'11'r1'1 111' 11111-'. '11' :1111 lxr.1N .X111l1'1111 11 CjIlI'5lI5R N1Il.I.I'lQ Vlqux 511111-t:11x 4l:1-X l'11-11l1-111 5 , If11111!1:1lI 4, R. 5. 1 . , i "ll111 111111m.1:1111I111I1'.1 1 'l1'11l 1'1'1'111'1' 1111' 1 11'111:f1-1 11' Ik111r11:X:11:1W1-1- 1 1 1 Chnxir 1 1 1.' "H'f11'11 11111-' 11111 'l1r11f1' I" 1'11:1' 111111111 .Y1 1111 111111 r111!11'.' H-:1N1111- fm' H1-:ullu It ' 'A A V'-1' ' ! N cv lldx fxi x N X X 'XIX4 XIXN N Hx II .inlffmx X ,IL 41I!, f ll: ' 11 ,V , , lx, , 'D1slxM II' J' .1 ,I 'jff ff, Ilf' f' 3. 'VU I Y I X .Xv1:.wm.u w 'l'v..1k L 1 ' Inf---'Mall K. 3 Vrwm Ivv"k Ilmr"v,' llmvvm 4 I.::.flH.lll 1, lxxJIH1 X-jf N1.X'3,XI'IVI'fN1L'lI.IN X 'l'.'f wfuvlf ' ff ' I mf-1' .lmf lvl my .HPV rl" f'1. " Hu-1" w W Y Rklbnul IPI! .'V .Y i I l,Q+..-"QV M1 I 5 i I,XL'RIVI"l',X NI L' J .V Hn' ' XVDVI .'. NN l5.vL4t'.x' '. ., 'H X11 n 17.,,',wvwf '.f1'. X1, A H t Y I I MH- ,lx1F1i:Nl'.1f-,- f x x N111 xx 'xoxxolx 1 xx O IS 1 R wx 1 I HMI! .'111.xx 151 X111-Q N115 11 I .1 ' f.,Y 11 . - 1 1- 1 N., , I .- Im, 1 X- I' 1. . I .'1 v EC1 .'1 ' 111 '1 YI, ' ' .X X H.1x1u1T1:111 15- 1-11111111111 J. 1. " '- 111111, f-1 1 XVIYI, f l RIPN XYX '1l- CDI. .' 'I'1:1-lx 7. I, I-'1-11l1:1ll 5. I. H1 ', 'f'f1.. f1'1.' 1 1 I1 2,11 I :mil yn' AIXIN fjS'I'ffRX'll II R If-1--1 1 11'1 3 VAN I'1,11 51 .' "11: '11 .'-151 1 11 1 11 11.1 f1"1' !1'1111 1 X N 11 l1L ll N IIN SON 6 I 1 III E I x IIMAI IMI 1 . . x,.:- .4. , , . , I '. I"-.l'1II , I , . -, IIIIII' - 1 I' f ' 4 I 'I12 I"-.1 'tel Ix 11-' V IDI III'-N I x- I H ' XX'II,kI.'X A I'1'II-II. I IHH IH.,-:'f' I. x .x, I'- , I':I-fx' I'I1z.III II... H II.IxIMlIr.III J. '. 1 1.14: IIILII 5 IIr.nu.I 11213 ' Mv.wI11.m I jH',Il I ff' I . ' . I III XX f' - I.: I1Ii.INlI3IIUl1IIx XXX' I fx, III IXIQ ,X'!v,-:v..' f Iv-,.'-W., INV 1 Vw- I"..y MMI XI . V ' .iff f'i' In IIII' f1X - ,'. .- 'I . XI: I, .X .XV-112 NAI". V.- O0 -4 NNI fx lx N I ISO Im xRX1 1 Rxxrxx Foxx xR1JRix1sH 1 1 rn I 1 IMI RI NIJI S I I IIILR St IROI I IL XNITX Sc IIROI Q In 1 x v fir I I In MA 'I RIVI- III mn.. r'I.1v. I l4.'.I1I 'I.',:'I.I I ." Inf. I 'I .' III.wIf IIIIIIIV, III I I N Rui-IIN! IIJIH X Im- I"rwfA1' ' Ilr.IHI.I IIIIII 1 'Inv I'E.I5 I XII JI- "rI1:I:I III: Il' I, I III' I, HIIIIII :wff :III frm., ' - 'fu' '.III.I' ' IXII4 ,II-I1' XX',x1.IIIf A145 I "ll, , mmf, -1,'wII3wI 1::I-. I .M Y-" I-Iv I' I I IJBIN Q I.'VfIII'IQ I fray lflm' In'I1,I' . fzfssn-'. HIIIQIIjI1iI'.f:n.IIn:1. .vin In p1I"f'I-I .II :.'I1!I'I' II- 1 Izfrr XIHJII .XIIII .VI--nxt XIIII1:z.4 AR" ' Q1 -DLR I'fxr:"ngIIII.Im-IIIIN XIII-gIIfc::I: I. -. -. 1. l'I1Iw I'I4I5 1 'l um mffulfflv. I1 tif IrIrfI:.I': ffm, IH ?."wf. tru' 'r J' .swf I nw .,':I.:.'If' lfrrr I rw ' 'IW :II 'I 'rn:.ln:,,' -Iulmx Vzu--JI: I I Q ' .- Q i QDHQ I IJII ff.I'.'II f.I 'w rw II",'I ' ,lv .' I..H: K Q Imxu Iivrflwx Sfirmor-PI ma I livzullmtm' 4, I I 'If'1lI lfwn furry mzfxr. ' f Th- Tmnixru III' thx- SIU x I ' Nl SNX5 x NSU ummm T III I IXN 'HVI If U H km, lv. XX sw NK Ein Huw is X". X' . My 2 M -. 1 y . 'H XX " - I Iii '-.xx 211 SI I mm, m.,1":' Q fi Ilwinwx-.1 1 lzivux 1'.u-.lr Rm 5lI1I'I. 'llfmrx 1, r x Mm... lm! ww fflmxlmr f' -':"'7'.fr.,,--V X' ,,fr,1'rw If-mf l,f,.'1w'ufr,,' X 'X V xx Xw1!.llu 1' I'HI'f7 'I I'R P, Msn f: fmzfl' 5.1. XXXw1!I.Ylx1'lY Sill'-.lS1JI'I'.'. N If fm, '- ff:fr':w.ff1 n:ll1f.z.ff v:3:'f ' ff,,,':,',X.1I1 vflrf' f'v'f,r., f fly H, nn 'J-w, nf lwvsfx f,.mv ' 'Hu' Xlnlx z Numb!! lluzmv Xlllmcf-IJ STI-NUI, 'H X nu- i. H ff, Twr-. 'f11'H:fI. 7 '11 X. - julm- Hum: N N I 1 X SIRI IXRIIS SWIM XRX II, KINIX DRI A Ix 11 II rn 7 lil lr! 11 XIIIIJIJIIJSIIdI?Il4W.' I I' VV X, A v I . I IH: l,.vw", M' 'Ez' ' f, I Xl .xr IIC aw. II.IXi-.11'1.II , ., 'I-YI 'IIWII' UNM . 'r".' .'f1'I1:l X' I I I I I CI, ,I ' ' URI. 'llr :I ,r I.fw',1nw1r 5 I1 1 pf wwf 5 lmmylmfl Aww, 'ml x'wf5v"', ,wwf frrwrfyz' 11111 H '1 2 Ile-my YIII 1 IX.NTIII,IAI',N ,I',-YIIIQO 'J'!fw1:.v "1 -I ffm ' 'IM-: 'fix' wf.,w',v Y'.1I.' 1 riff -n I K1 g IIm'H1y XIII C.I,: .A ,IQf I NUR I "J nuff fn' 'r':.'1w1'f turf mmf. Thr XI:-rcllzmt uf X:--.vw , Xue 'IQI TRMIQX'-11, I lxlxkf-11,111 1. Ilrgnnzn lxluln 4 "Iliff rm' lrufw' tu wwf: mv YHI If." 'nm' "Iv v I'1111r 111 xx IIOXIIN 111 1 1 K x N 1 1 111! ISII L x IIX 1 1 11 1 11 1! X KN RAX s 1lI11I 11 1 1 111, 1 1 I ARI I I N X AN DORI N 1 xx X11t11,11111 1 M 1II 111 IIXI 11 1 1s1 IX 1111 1 Oi1I XAMYIR HR UH 1 H1 111 1 11tl111l lm I 1 I II.XI'I'I , .IIN '11, .'1'l111I 111111 1111111 T111fl1111 X111 l11l1', N 1 l!1111111I1 111111'l 1111 II11' 1111171111111 1'11l1"" 1 NI ':1x11111 1111 NI-1111111 I C111 11'1.1- 'I'1v11l 111' Ifxn-1111111111111111111,11.1I111g ,, I. 3. I'11-N 4 I1'11111I1.1II 5, 4. l'I:1w S1'1'1'r1:115 I lklnw I'Iz13 4. 1l1'1'1' .'111111,1 11 1111111 11' 111111!.11f. :1-!1111.' 111l7 1 ll 1 1111111 1'l1lI1l mx' f1111:1'l11111 1l1x1'111111'11I 'I'I11- NI-11111111 111 X1111111 M.-x 1 . I'l'.'I- .11-11 "l,111.11r 1111' lx ll11' 1'111.11' 111 1, 111. lx 11:1'f1'1I'111' 11'11' 11111111 f1'I11'11' 11' I1 :1'1' Ylv 111 !11'11:1'11." Ki ' II1'111y XI I I'JIiRYI. I1' .I DF 1' HI11' Vl11I1 I. J, -1. .1X11li1:11111:111 J. Il:1k1 :I J, 3. ID11 1111 K'I11I1 4. - "l"11r 311111 l11'1'111111'.1' II11' lm!! 1111! 1111'1'l1'.1'.x l17'1'1'y l111l 1! :111'1111 II11111I1t II1-1'I:1111z1t11'y I, 2, 5. l4Ill Yi1'14-I'1'1-si1I11111 J. MIN- l4I11I1 Z, 4. . 1 2111 R, 411':11I1:1t1' K. I'111111 I"111'1111111'1' VI11111' 11111. Il1:111111 I4I11I1 4. VIQ1 I'I:15 4. ' II11 11111111 II1111 m111l1' 311111 11111 H1 1 m1 I' 71-1111 11111111 " XI1-11-11111 1111 XI1 YIO .I'M V."xI'IIf 1 'll11:1' 1111' 1111111 1'-x'1'1 m1j f'11'1'11'1 I 111 U' I 11-II." I K1 1 I.1 11 C11 119V '. E "Th 111'l 1'41'11 11.1 111.11 -1 1111 H .-lx 1"1'r my 1'1111r'1'r.1'11t11111 f1'1l 7' . II: h I711' .--I71'11 Q m 11 11 111 X 111 IRN Wlxc I xi Sl V l-lf RBI RT XX 1xT1fR 1tl1l 4911111 X I 1 111 1111111 x L 1 X 1 lOIl l XVOJAN 1 lu if vt Loman 1 1 1 mu 111 I B1 xv llf XXO1 Pl-RT n1t1 1 1 N111 1 It 11111 ux lum. 15,1 1 fr 111 1 111 Xmnnx 1 11 C ual Yomx I 1 I 1 I Lmx XRD I mx 111 lr 1 n T P11111 1' l HL?1ll XVAIJ, 1 1 H11-v l'lul1 K. 3. l li: 1l .Sv 4. lh:m1.1 1'l11l1 l. Vlznw Play 4, "f I1'11l1l my l1111:1'1 V111! Il' .1f'1'1'1l 111 1:11111 !111111:11'. 111111 111 11 'J 11 1'1rl1f1111!1r.' ,I 'lx A1111 .'Xl111ut X11ll1il1: 1 llsf fiiffax "L 1111 nm' 1l1'vl'r1' 11111 unrl: 111 11 11111111 I1'-1111f" E .Xs Yun l,ik1A ll. 5 J r , liznk- 1: I .' -1 nl T1-:uni 3. flaw Yi1'1'-l'1'1"i1l1'n 4. "U, fm' tlr' l11:1' -' 'l1!1'1'," l All', VYAII That linlx Y-ll. v , 1 p ' "Tl1','11x 'I' , l'f1' b1'.'tf1'1r1111'!' '11 111111 11rl71'r11r'l'1'1i .ffzrff lrl1lu 1 1'1n1n'l1'xl'1'.v." Aluliux l':u'-Ju' . , . y . lhxk-l:1ll l. H1-'lzu11:lI1r5 f zt' V1 ultra! l, J, lfr1'l11'slr1x 2. 3. lux -1 1 1121111-11 , S3-vii" ' fluln, S1-C. ll1t1-lpn-tlxr Rtlllllill 31 -1, 1Xv1t"mi:m X. 4. l lbrznzm l'lul1 3. -l, Vlzlw Play 4, 4 ".l111' 1111111111 :1-:Ill 'r lwr, 111 ' 1' :tum xl '1' ffm' 111l.l1ll1' :11r1'1'l,x.' 1 D' :ml 1'l1-11at:':x 1 l if , ' "Hr 1'1'11'1'l1'1! fm' .1'l'H1'1'. lil!! l11't'1'r lu.'411 fm' .vl'1"1'l1," Allk XY:-l 'l'h1n lfml- XY1-ll 1 1 I vt 'lf I 1 ".-I l.'1'111i1'r 111':1tl1'm11n tr1'111I.1- not ilu' 1' 't 'l'l1- H1-1'1'l1zuI! 111' Y1- i1'1- 1 i 1 1: fur' JUNIOR CLASS DI 1 lrtszdtnl II l rat lrtsrdt 71 Lsmx l max Stcrtluru ual N U1 xt Hvt R Irtasurtr 'XlOTIO W ork tmd ll m Q01 O28 Grttn and Xl hm I or thrtt stars tht jun or class has trntd to make a namt tor ttstlt and to promott the utllarc of Anttgo Hgh Qthool It has cntcred into cxtra currttular acttuttts xxrth a um And ntxt mar ut hop s to tall satxsltctor lx tht posntron of ltadcrshnp ltft tt hx tht class of 1977 lootball rs thc G t b 1 cunt of tht scason and the class hopes to htlp vt an the xallcx mtmbcrs ol th class ol Z8 ccond Tht class hop s that ncxt scar other schools vxrll tina lt dnfllcult to bcat zlnt go tn debate and that thc mattrnal shown rn thas ycar s junnor ccb tc ttam max bc ol rtal xaluc to thc school lt up cts to bt reprcstnted rn track and all thc othtr s lool .1 tnnttts nn lud ng, band glct tluh dtclamatorx work cxttmp o n ous speak ng ancl ntcrp etnxc readtng l'h jun or class s p ouc of the tact that tt ns at tht prtsent tlmc the largest class un huh chool lt hop s to bt as grtat an JSSLI to the s hool next year as tht class of 1927 h s bc n th s car IN MEMORIAM Iomzxtxt McCoRxttcrt October 2 l926 111114 111 X 4 1 . XVA 5 XX'1ilss'I"sR ---s- P - XVI . .I."sXl l':l..'X'l'l.lfY --'- V "- JW' 'I R455 -7A- f .. , 1 ' . - V vs' s ' Ay L- - s 1 l 1 , '- 'v"sf V' 5 w , .T 4, Y. , .,. .A e. , ,' . s. . .J .D I , , , E . I X champzonfshtp. lt: baskstball men wrll be students of Antngo Hrgh School Hrst and ' Y 1 - s s 1 . - s- s , vm l ra c ' ' Q . f l e r "' ' . 'Z 43- I ck- . - s K 1 -Q s va R s a' 'Q yr . T L ' Y ff 'f-"f'1l' 11111 X 111 Xn111rs1111 1111m.111 Xrx1s11n X111111r 151111 X11111111 15111 811111111 5 11111 13111111111 sau 111 1 Bus 11111 I 111 1 1111 1 13r1nn11 X1.111,11111 1511111111 IXJX moni C 11111ns C p11 L11111 XX .111 X 11111 IC s1x1 C 111111111 13111111111 LIN! l 1 1111111s 11 111 X18 1 1 D111 g 1 111111 D111131 XX JIICI' Dr1x1o11 111111111 Dro1d111 Rom. DL111111 XXJYIOYIL D111 rn11111g11 XX 11l11m 111111n X1n.1 1rm1n1111 C .11011n1 1ss111111n 171111 1x1 Cf 1 1s111r S11p111.1 11111111 XX 11 1am JLJNIORS 1 R111 1 D1 111 I1 n 11 H1110 11 1111n11111., 13111111 IX 1.1111113111 H 1111x111 C 1111 1 C111111111 C1111l1111r Q11.111111l1 Jl HMT I-11 111 C11111111' Ruth C1111111 non 311111 1118 T111.,1l' F1111 1111n1 X113 11,1 C1111111 R1g1n.1 H111111m.111 31111111 Hmus 111111 111111111111 E1m11 H111m.111 X1 11111 1'4IlfU1Of1 X .1n11 H1111 X1.11qu111 H111111111 X111111 1 1 1 1 H111r1111s X1Jl'gJYLl H1rm.111 E1511 111rn1.111 1 1 I1 H1111111 C11o1g1 11111 C11o1g1 Hunler Larl Hunur X onda J.11h1m1st11a1 Ron J.11obus E1.1n3,111n1 1111 1111 1 111 1.1 C 1111111111 111 111 1211111111111 1o111s H1111 Jo111s ss 1o111s L1 1-111 ll 1x11 IDILISNII :X 1x1bb11 John T1 X1 1 1 1 1 X 111 1111111511 X1111111 111111 '1 n 1xo111us X1.1u11 X11 1xos7.11111 H 1 1x1a Car111 1.111s1 C1111 1, 111us1 1 11111n11 1xub1nx C1.1r1n11 1xub1.11111 11111n1.11 aabs XX 1111.1111 .1B1ond XL1111111 CLF C .1r111 1 aubx Lmma 1ad1ng11.1111 Donald 1111 1111 111s Qe1111 1nsd.1u Xlufflll msdau XX 111111 1pma11 13111111 won B1s511 OXXKX X Jflt lflfx T , , .'X11. . ' 1.1 1'111'11'1. 11'11 .1.111" , 13 1'11' 1- ' ' . ' 1'1.11'v. 111 f'1 . 1 ' .- . . 51' 1 . 1 . "1 . . ,. . C1. ' 'g. 1' . . . f Q C' . '. 1'1c11 J1"1' 11'. ' C111 ' 2 Q 1 1's . '11. 1. 1' i 11, 151'f 11.1 11 '. '. .1.1111' '1 x 1 j . . 1111' "1 . .QR ' 1. " , ' ' 7 '. . I,Jr'1 1-. X11'lv111 CMI '. '1' Kcv . . 111111 - j ' H '. i'11'. .1.' Q. . D. Ci1"1 11-.1-1 1i11". 11' '. -, ' Q Cx " '. . 1 ' ' . .- 11' 0.111-, .1 '-1 ' , - ' ' ' . fm CQ1'.111.1, C11.1111w H.111.11111. :X111'11.1 Kou11c111.1. 11.111 CQ11's"1' , 1l1'11x . ' . 1 ' ' 1. Q 'X Q ' . ' . .1 K N' rjc CQ11111' '. 1f11'1 '.' . ' K .1 ' " CQ 3 .1 1 1 . . c ' ' '. Q ' " DJ", 1.11'.1I'I 1 . ' " ' ' " .H ' 1 1', i1 '. 2 . ' 1' 1. 1 X 1-h ' 1 - '- , , " 1. c. . . ' 11'11u. f111.111 1.Jl'1". 11 '1' ' -, " Q ' . ,-111.1 19 . F' Ii, I A" t I . la' ' -' 1 Ii. k I ' . V1 V '. . 14' X- V A . ' I5 ',',' ' ' , ' ' . : 1.' ' . ' ' 17:12 Pau '. I If 1 - " ' : 1- 1- . .I . ,,' , li A1 ', Xlxrunmls Xdlm Xllrx Il17aIuth 'Xlltuts HULI 'Xluthmls I orralm XI C mcllgss X'I1r1a XIIC1IonI 'aulrun Xlclxxnnon Ilormc XI Ixmnon I orranm Xlglxxnnon Nu XI Xlullyn Rnhard Xlgvxlfl I1 Opll X umm C .mrl Xhrrx ohn XIorsL Cathnrlm Nloss Robnrl Xlunhl I lu I XIutt1rt Hnlun XIurtIns 'XIIIFCKIIIIH XILIFQIIX lohn 'Nglson 'Xgms 'Nelson Iohn Ngubarggr Ihrnnn Nlcholson Dmncl O ISFILN 5XIoxs1us Olson Donald Ophoun Xlmrx Osurmulr Ixanmlh I I JUNIORS I arsons I Llnl Ijntnrson .Iona I s In n Pmoxroxxskx Anna I oss Gunn 1 I orur I llllbnlh I rlhn ,ILIJIIII1 I rum XX mllum I rossar C Iulxs UITIK Aunllu C urls C llflo I RL71'llClklx Cnorm Ross Il mx mond Rlsgh Iousl IXISLIU Xlolx S lumix Cl Sghogplu Donald Mhradnr Vmml Suhrogdur Qnorgn Snhrondnr Iorrum Slnldon Glulxs Slnkxnggr Agms Sluter Alun Spnegl 'Xlartln Stats 'Xrlcrton Subcr Ilmnr Sungl Lx Glyn Slumson May bc-llc Strum Ilurclu Iot7kI Iilkhlfll HI nlor 'Xlaurlm I mslu C ordon Truduull 'Vlugarnl I LIYLOIU Rlxmond Iuttln C1 nn Ltmhmlr Rulun lnduxmlkmr I 1 I X xughn I uX I nn X urusln XI1mn mmngnr Iorresl XX ubslxr XX MIL I I ulss I 1 Lgmr Ognlnn Innl Xlarlorn ax I rm I ax ox XX nnunlsen Chrnslx Ir X nga Rolnrl fungal I ours fnda Inna 4 , 1 . . i , ' , : , , . . V, Pct crf. f"Iy .' . .. . .QQ . " I ,'.X. ' .J " I 'I . : I D x . 4 Ig 1. x 'I . I 1 I . . .IVI I 1. 1 M 2 'ly . 1" Q . . 21' . 1' rn X'. - '. ', , xc l.1 .IV ' .Q 2 7 X' '. ., "rf . ' '. .I ,'.'. I V' 'I ' , .. . . '- Nloc. Clcorgu Iiunstils. Annu XX'.1gncr. John . -. Q H I ' 1' , 5 ' XX'. '. 5 . ' .. in 'arc ful I . Qam XX'ccd. llnn . . . ' K 1 '. . XXV- fllmn . ' . . . I ' -, 1 A XX'-1 - , - ., V In . Q I XXX-sl". 5. ls ,. Q ' , . ' XX"sl-'. I, us o . . I f -1 2 XXIlI1IX.IfJl'I Z? N., .I Q' dilbi 01 ,,..... M ff sr SOPHOMORE C I A99 X1 1x1NN mm 11 I 1 r sd1r11 N1 x MFLVLIFJ 1 OX, lnusurlr 1 I N K L: JL LUN LV FUI' 7 11 N fx I1 'L 1 1 ' 111 . It 1 11 11s 111111 1ts pun 11 1 1 1 1 11 Wl 15 1 1111 111111 1 1 11 1 11111 1 1 111111111 1 1 L 1I'l F151 Th NOD IOITIOYQ KK IS I YT1xU1 MY 1 1 1 1 1 1 1 sc111111111or1s 11111 PITI IU 11111 11 1 1 1 1 UQ LUTII1 NK S S1111 111 O 110 11 1 11 11 1111sL SlLIL1Lf1lS 1.111 U1LlCh11I'O1'T1 11 L 1L1111s 1 11111 uno L N 1111181 s '11 1 111 K x Ill 1 1 1111 11 11 1 0 1 Ql 'l51I'L xH 1 ELL 1 10 IN N11 KIORI-XXI I X 1111111 11 1 1 1 ' ' 1 A 1 1 A 1 1 1:1 1 ll 1 , . 1 1 I 1 11- b t 11 . +- - , . K 1 I -2 1 I 1 5 ' J A 'f IQ . V, 13 F' , f -' . 1 10 1 1 - . 1 I . 'f .- A 9 Z ' LQ' V 'fr Q K . L h . -. Av. '- 5+ -. 1 ............ 9 I f 1 f 11 1 . . . .1.V1X.1" ,111 - I' 111.11 K1 1111s1x1 XXI1111 1 1111-P .11 -. 'IL X1fsQ.1.1' 1'If'1 f - '. ' 1.,X1Xv1'1'Nf1' .J N Y 1 . '.- - X11'1'111. CH11111. 11.-111 '111 I, 11'."ru Ifn' flux 111111 111' ' 1' rmtx 1711111 11 K ici rx 111111111 17111 111' 1 but 1 111 1115 l'11A11I' 117.1 1171111' 1111- 113m 11 lWJ111.1s11s1115N1R'v x'u.11'x s1111.11".111. 1,3111 .1 '.1n1x' 11 1. . 1' ' 5 '.'T1" 1111 111 x1111c11 .1C1lX'I1'k'N. as w11111111111rw 11.1141 p1.1'x'k1 111 1111x'I"NC11 1' x'.'lIT1'N. 11'1 1.111 .1111 11.1x v111.111. .1111 11111 1111111111vsx I'k'PI1'Nx'1'11 11111 N11 1 111 1111111 11.1w11.111 .md 11.111 111x 1111' 1.1m 11.1s .11s11 11.111 118 I'C17I"S'l'lI.1l1X'L'N Ion' 'cs O ' 1 1 '. ' . ' 1 ' 111 111' 1111111 s'111111 .1f11I'TT1.ll1'n' 41x'17.l1k' 1'.1111. .1111 s-1'u1'.11 1 11 . I111' vxrmg .11 'mu Nl3'.l1'x1I1f.1 .1111 :111'r111'1-1111 11.1111 A ' 'sly 11 '.1 .1 1 m rc. 1 . 111 11.11 tlrsl plan' 111 l11c 11uQ1.1111.1111r1' q111111'x1. .5111 1 2 1 ' 1 '1 1sc 111 1ll1L1I'1'1Q1Ol'X' 1 11' 11 1 1 '1i11'I. 11111, 111- w111 111 1- 1LlK'L' 1111-11 1111.11 1111111-rs 1111111 11111 mic 1111 's .11111 .1c11vc 'up 111 ' 11 .111 L1 111 "'DI., 11 1111' g1.1sx 111.11111.11r1 IIN 11rusc111 x1.1m1.11'11 111 1. 111111 1-11111 .1111 - M111 ' Splfll w111c11 11-11 111 .1 one 1111111111111 11111 'mx p.11.'r11 'nl 1 c1.ss 1105 .' V 'sh' 111' ll N111 111- w'11 1111111 111 s11.1uc11 111 11111 1111s111or1 111 lu. 1-10111 IH 20. Al.ILl-1.191163 I Oc ' . 1 7211 d ,gf gxx.. C l rl . w r.Ni lv pq NNN? ' l X lv Y A! X mv fl ll M' llll lx 1 C UCC N K. C full lL Il LH l L A ndl lllrrx Pnhr ldxsard URS Bllorr Robrrr Blrdm lxrnmth Lffllll cJLOI'gL Burr Olal Blank Romalnr ll lk Bollr lmma Bomlak Raxmond Brlnllon Carol Brunnan frla Bubllll Vlllron Bubolll Flxlra Bunlnn Alla Burns 'VllCl'7JLl Buss Nlmrulla C anlnld Nflarlon C anmx lrancls Carpnnur Dorollm Coblgnll Halen Crandall Shrrman C urtls l dw ard Dalqm Georga Daskam K lxlan Dunk Charlotu Duuhrou Exelxn Elllolt Arul Engholdl Rlchard Pederman Henrx Pell Richard I I f 1 SOl9HOXlORl S Rlxnm KILOH CXX mlnr Cnorgn lsr nr m mnr mr l'l1i,1Il lxnn X ondoxx Osur rrdrrnk flllmn rrmh Normm rudl Nlarn llrudland Clladxs rndlmnd Xxllll Cnbbons Eugrm Gugla Cnuln Cnldburg, Dakld Cmmer Damlan Gundrrson loul Halr Hmrrmson Halgman 'Nlargqrl Hartman ldna Haus Agms Haus Dan Hralx Dorolhx H mlm llsu H lblg llur Harms Bertha Hoffman Allrrd Hoffman Alun Hoffman Xflargarll Holup MJLIFILL Huncoskx Blancln lngs MJXIDL Jams Mary lll n Janes Raeburn N g Of YL f'lL lnsrn Domi lx lolmson C ll nrx flux HK rn lxlllmlrn mrr lxrllml n r a lxlnr Dwrorhx p anll-C dm lxrlvblo. 'Nladmlxn I lulkslxl Romm lxnlholrr losaplm lxl xslg Harold lxnlqhl C lnrlrs lxo llmr Xrl n lxull lxlr ard lxolf Sophla I l l' C 1 I 1 lx a lhssll ll Ll h anur lxgnmth auhx Nnlmlas Lmmgr llonard lonard Caerald lndsax Drlua lslxa Amon lska l rancns ms Doroxhs loxd C harlm ukas Orlln Ul'COWlLl llonml n lxe l won Calnnn X Xl +C .Q ,ld C5 ax' N V IQ' C Nl l xi ax .C ls 5Y""1 ' XQJJF5 ,z 5 'RJ ' Ll " C " s xx' LJ X' . 5 if in V lr ,Q N EVE X BQ' XX Y' Q QF' Ad. u . Cxcwgc lfclcr, . ' nd .lan cn lic:-nl. ' All .lc lra ll' l . lil 'ln .lapx l, ram' All ' , lflx' lf" -, V g' .lag 2 Xla ' Kll- , illll If "l ', lf lllL' .l- a- , l ' r . . ' ln 'l '. l.. un.c . ' . lr l ' 'n . . I ' l5la .j. , .lamux .lo l.. ' 'ncc Ba .lack l5 ' , . larlc '. ' . lfl - ' . - l5 '. '. u , l m Pr' 4 V ' l3'A..' . Ka l ',rX. ,Vv, ' A IQ ', V A, '. I p y' A , I. B01 l . l. Villu l: V . . " lan ' ' V ,. " . Q H r 1, " ' l ', .A l ' , 'J i V , ' ' ' 'h 1 " 2 . Kxnl . l'lcn ' . A ' " , .' 11 c lir.l. Nl ldrud '. . ' ' , 2 'r l. . 1 " I' a.', 1 " Kr". R l 1 ' , I A ' 14 -,I ', , 1 ,V,' Q '. , V. lx .X A ' . , Q ' '. V' el 2 l.' '. 9 Q ' f Q ' , r - lx , K I 2 ' , ' ' lf' . ' V , r 1' L7 I Z ,g- . Q ' , l l. I' . Q . ' . -.', ' 2 Q l,yo , 2' lyn L UYFIIIL I l'Iu 1 IFIIUX I11r1 1 1r1I1x 1111 XILIXIUHOII 111 VILIXIUULID I11Ix 1 tfll 1 111r X 1 1r1II1 1mr1111 IIll1ILl'I X 1r1,1n11 rrms C 1r1n IYIITIX XIII 71 11rI X 1rr1II C1I1mc1I1 41 IIL r IIT 011111 DI11 1I"l 1s11r X 1r1,1n 1 wx XI1111111 1 T1 XI1rg 11 1 X ISII Ou N1Is11n IX1nmII1 son I c1rr1 1 Nou o1n1 I511r111l11 111111-1 ILIXXXH 0 1ro11 I 1I1 C DIED I ol I SOPHOXIORLS X LY1111 I1 X Loginr C1111 11 I IL 1 I 11I1 I31111' 1 opl-111 f I1 on 1 111 I I1 I3r1bosI11 Anna 1 up I1 D O 1 III RISTUIDVI XI11r1 Il1r11111g1or1 R11II1mI Ihs1m111s C I'111rI1S 1 1111 II1r1 LX 1111 XIII 1111 IioI1111so11 I:d11I1 Ixo I1 XLT mm 1 1I11' I,I X OIL 1111 I1 Row Ilusull 1111I XX 1 1 1 R mhrs XI11 S1I111I11r II11mI0r1 S I1m1pI1r XI1rq1r11 NLIS C1111r111 S11'1s r1I1r nn r I IIrL 11 11s I-mul S1r1 1Io11 11I11 Strong., Don1I1I S1 111111 XI1r1 S11 OITULIT I du 11'cI S1 Ixora 1Ic1s1pI1 1110 IXIIYLIF 1m1n1 Ion I 1 1 m X 111 Alur Dun X osm1Ix QJLOFLL ILTILI' um 1 Ix11I11r 1 I1 XX 1I 1 11' I 11 111111r1g,1r RI111 LTILII Osnr Lrgm C I1r1m Nia In oI11r IXIIXUIYLI I1 n X ounq R1IpI1 I XIX. 'I1. I '11 'IS I'11I1111'r. " I1 , ' , " lv' XIAL1 '. Ci 1 Iw I'1'r11rs 1. 1 I11rc1'II11 1 ' 1' 1' 1: f ' '1d fXI'CQ1 ',1I1 '1 I'I' "1 " cv"1'1' S11 1 1" '1 1 A " , R ' I'I1sI111. Q 'I 11rnI 1 'I '. Il '11 1 ' " . .1' I I11 . '1 11' 1 1. 1 XI'K' '11'. I,'Ik'f I3 ". fff I f '1 1 1 1 ' XIcC1"' . .I1I11'I IIr.1s 'I1 '1c'.. 'I'IL'I'I . ' 1. 2 '1 XICCI1 .X" ' ' f f' 1. " IXIQX ' ' . ' 'I I1 I'rcI1 1' . 1'II11 I1 . 1 1 Q1 1'1 XI.1 ' . QI, ' cc Iyr xvr. S1 1 In 1 1 I'r1'1I IXI1 '. 1 1 II1 1 . 1 ' Up 1 .1X"r ' XI.11'u, XI11rg11ru1 R1'1'1I. I 11c1IIc L'1n1'I1n11'r. Ircnc XI11" . II11II11' ' j . 1 '1 '. 1 1 I' . ' ' I 1 '," ' I 1 I I ' . I' XI I 1, .I1 1,-s RTI '. 1 XX'1 1 A I ' ' XI ' 1'. I 1' I 11' R1' II. 1 1 1 XX'11IcI. '1 '1r1' XIcfI ' , ' j 11 ' , A ' XX'11Ic 1 'I II11m XIQ , 1 1' ' Q . 1' r 1 XX'aII1'. 51 1I:r11' X11 II1' . . 1 g. 1' R1 1' '. 1'II1s XX'. 1'. '1 .'I1: . R " R 'I . .1ck XX" . 1" , " ' XX" J' . Q1 ' AC Nclq . 11r1' RVI1 , '1II1c' XX'I '. I2 I 'I OrI1".f " - - XX'II1.I's1' 1I '. 2 'cn fc ' 1 1 L. ' ' x. 1 D11 1 , . 1 11 V IX! 51 V' rl Jpwq il!"kf.Q x 4 x IRESHWANI C I AQQ N uexuxx Bu uexuu lr S 1. II F In ill ruulsuuu I Wu Yu r ulm 71 J K f ll! V! A an though thu class oi lfhlb hgs hun un hugh suhool hut om mar u n usumu ull un 1 numhur ui xx n un uni 0 xx muuu us uus hugh hunkunq uxuru u thu hughusl uluss uurugu un Anuugo Hugh Suhool Dururug thu x ar thu trushmun hax uunuiuuulucl Ihcur umru ussumhlx progruuuux un J up ahh manmr md hum shown uhuur umhutuum hy suuruunu, 1 irushmm unuploxmunl huuru hu ham thuur own ghuur luadurs who Ind rhum un xpuruuud x lls and uhuur umurusl un hugh school acuuxutues us of thu kunest Ihu uppnrclass suudums uull hu glad to vsulcomu lhum to thu iunuor assumhlx mxu fall Wuhomc frushmun we uxpuuu hruau thungs of you un xour tuuuru uuurs us suudunts ul 'Xrulugo Hugh Suhool uu I nu Y X n x 1 u x ,N X' V ., , .. X k I X n -- I ---1 . - : - K ' - X S i ,, A K' ' W W f Tum 1 1 V N" - t 1 Av I ug 4' - , F 2 ' ,,, u 1 u 1 V . N ' if Y , . -1-af ' r . .. wsffvyzgq -U fi 5 Ja 'ff' . 8 , , -3, "QL ,uf 1."' L. H, tg? u H fix, ' I' ' . I- , ,W ,1 up u-43511, 1 " , , 1 X I " -. s Y' rv . u 41,4 'E 1 f u , 12. ' 'Q . f u I fl 5. il . f , . V h Q Y -1-A Q h 1 , I Q , X nf ,, V , 1 .' , 31 M5 , x ,,f,' ,ui lf. N Q! A .o '.g xi lc, 'Xu A 3 . u u i - u . fuk , Q ' I -Q f f ' vcuu 'nl Hfxuaucuufux Yuxuuue Y X'uuu'7l'ru-suulu-nu .IKX A5 'I-RXIJI 'WI f I Suu' u' lfzl H.-XI IIB .JVRN - - IA 'N "u' MO' IO'--l.u1uu1. xl ml, ml . 1 urn! U u, uues---Rv! md Wl,1f Ev' ' ' V ' 3 " ' '1 ' . ,I has uxudu its pf-'X --f- ' u 1 Y yum. ou l'l'.f f 'I'l '1 . '4.'-.g-f-- ' I 'f ' L, ' 4 ' ' - 7 ' V7 -5 k - ' , V,L, , ' ,,. , vc A A . ' , K . , , k . ' .L 'I - V uf w I v u - 1- 11 y ' t- v ' v Y , in - A- V- u nf NA IH' fl JI. A' , v' , ,z V 'K 7 Anclgrson XX llur Angus Xln Asuhir I lonnce llx as I I rin rl I h71nt IHIIL O18 'nloll Idu 1rd Ihlou Dorolhx Pnrmr 'Normln Ilnssu Aho Bnshop Rexford I a Illl n sI7xlC C I Ilmmrmr Rnhlrd n C I'Il'llC I5 ou n Xlmr n Broun XX nlbur Burns XX1mlrId C mlxhan Cum mr Ir x I o Cr Xllrx ln C hLsl1lC Fumu H1ron ohlxr Dorothx o r Nlirlon rovl s Dorothy Danalnr HxnlnlhI D-.rrldxngu Iranus Dnlrnh XIIICIFLLI Dorm nburg I lox d Douutu 'Vhrlu IDYIIKL ID0l'UIhX Duchac Jam Fda Ruth I Iddarmfxn Hahn I+.ller X nrglma I-Lncll Gladx s I RLSHMEIN LFLIISOTI I Ion1 lsuhur I:x Ingallm I ur X IO Cr I Ihs. sn rankoxxllk Rxglna rm oxxnl-I Slllx rm! XIIFIL rndl -Xgms rmh Srmlq rm r h BIrn1rLl romlx Fdxnard 1 lglfl I lornnu ul mr I un CILIINIISLYI Klan C1 ru Rusull C IIIQNII Rlxmonnl Cmflllh Rmxmoml CJTIHIFII Raghal Cllnnlhmr C x I Crull Dorol wx lm C lilrunu Cmnchrson Orm1 xhrh IIC r Cjorc un Hnrux Bmtrxu Haplu HInrx H mln I orrum Hax mr I oum Hunrnlx ox Hmsllman Hmrrx Illggnns Gladxs Hmmm Juamla Hlnll Dun nn Hoffman Arthur Holland Thomas Holly Rudolph Hubauh Helm Hull Ijulromlla Hurllurl X lolul Huuhlnson 'Xlaholm Lnkson C x I I LF XC I.1pI Ruth C SLD O 1 Hlrn YL 1 Johnson Allarllll Johnston Ida Iundra Rom rx H1roI I LC Ixim J1 lx Ixlnl. Rolmrt Ixaplamlx Hgnrx Ixnrlnlx Ron Ixlrmh 'Xlargant Ixlrshlnslxl Inur lxlubnll 'Xl1rg1rIt lxnollnslu Raxmond Ixol7 Hurrnt Ixommrrs Xxlllldm Ixonrad lohn Ixormlx Fnrnlu Ixowwrglx Ind Ixrause Raxmond ar7LlCrI ClLOI'glJ 1Llghlll'l IIILINH Lgro XIOILI Lhman Nqdfglfkf Lonnrd Vllrll. eRox Iyona lns I.1ll11n lpman Jm oxu 'Norman I lf! .I fin ' ' ' I , Q. V 'L , fl, , I V 1- K w , C 1 '. 1 1' IJlllJIl'C'.lll, Mvrrlll I , " ' Aul' , .l v-sph I3is'l ' , " lei . ' f . ll 'd' I'mllj, Z l-C I5ish-, f 'lj Ja'g', Ii "lx'n Ba l. f'..l ' h I5 . -1' I 2 IV. I. I5 . lx . ' J'n ' . l.u tha l - , 2 '. li . 2 ...I ' Jicln. . wld - Q V' I9 W , I Jilck. I 'n' Blah, f ig C'.1ll'1. . ' - '- .lu 2 'I ll I5l.1:'.' . Ulm Cla l - . i icc Kallx.. 'I"l lin cvlx, lc lv 'ul . '. - '. '. ' r ' . . . Il I I.. . ' I ' . I I' ' , ' Grccnc. Opal Kcohn. Irene CQ. I'.IC.1Y I ' ', flxl' 'i . 9' ' Clnsc '. D rls I lc. l ' ' , . . I ' CQh- I. . . ' Clu lx Q ' " ' ' ' f V' Cflarlx . ll III " c' c. ' ll ' ' 1 " ' CQ hlc. . . 2 I I' ' ' ' - h ' 5 CQ 'I', ' J' ',', . Q ' ' '. " , .r , - - ,I 1 ,' '. ' R V. It 1, , .l I ' N ., .' A . , ' .,.' ' I., I A K , ' Y . Y In 4, if, 1 ', . ' f lf 1 ' Q I "' 'I , 3' - , - - ', If , - 'A . l, 1 ,. . . - V x 5 I4 Vx' A 1 X .' . . v Q A X xo I up XIIC llllm C Jrroll X nth l uc ll XlLCmg,or Rn Xl um clllkflflk Xlxlxmnon Hwrold Xlxdu CHUM Xloss Harold xchl I rx n N gx Xllrx Nllson lilrmcg Nxumm lslln Nonmmallxlr lumon Nonmmnlur l'helm1 Xoxx losgphnm Ofonmll Donald lson lnnml nr 1ll umm Illln I op Do othx Iluboskl Anton Ilrolxuplk Ruth I lrtl I RESHMIQN xmlmu C1 n Rasmussln I duh Ihslmnus Xlxrlon Ihllloff lixron Ryxnolcls XlllllkLDl Ronin lxulunxn Rosa, Allurl x 1llx X 10 1 Sghrmml I clxx un L urmlllr lun SIl1ull7 Xlmrprli S l"l1fI1Ll C lxrm Summa f3lLlLlll'lL Snmons Illmlll Slms Xhrumlns Slxllgfke Dorollix Smlth R x Smllh XX nlxx S Is XX1lllll1 Sulnbaclx XX1llx1m S Lll'llLSl X lfglflll SILDQI X Lromous S nhl X lX n S IQ,LlSl'xl Xlnx Smlfman loum Sxxul Xllnrls. lr lx Cum IX lor HL In lluompson lolm ornlnx Inmlorx muh XX lllorcl OllI'lllllOll Sumllx lxxxll lm Llflll lar ull x Iss lla mggmr nm X IQNDLI' X xrgxmm lllLl' Ilun rn x lam Lml X mls. llums Irm nllnmson C hrlslmm ulk Xlulclrul X lhr Hlrrul X iran Anthonx Xla' . Q vm Ill' x . Qlu fl' 1' ', . . " .lcG. . , ic H." Q . .Q .Q . ' ' I ' Q 'I . I ' . I' 'lQ.1l. wx' . wr . CG Q 1 Q. ' A ' 1 . Ql- ' - 'l' I Sa'lx. '. " l. 'l' 'A , 'Q Q XII ., Q 'i . . Q " 'IQ Q . .Q . V' fgxw g , . ' Sl ' I . 'wld lmal- " . .I wx Nclson, IQilccn Sclmxvinglc. CQl.1r.1 Upton. Glaclvs .Q' . . 'r .i '. Q . . XX l. 'illc A' , . ,' lx ,h . , xyr, .'1,, Q wiw, . -- w .. xxx -. 0- ' 3 - . Q . I -, p xxx-iq 1 'fm O' . . '. '. Q . cx XX'- l , .'l.l ' Url - s. . Ifarl .Q Q , 'Q -' XX'i L .. nnlx '51 x I. I" fra " ' . XX" Q I . Q Q u 3' ,. A, KX .' 4 1' 'A xy l A ' . ' ..., .l' 'f. I I , I ' .Qtc 1. 'Q 'la ,vx Z 4 Hill ehcs Q M , W5 HJ ty M, Wwfw XR! Nt x x trs 15,0 r mngu tmmt to ntugo 1 t wo urmt, tn x mrs stntt t tn ht his nutr iultd to stand tor tht hntst nn sportsmlnshmp Ht has toathtd both um nlng Ind losmng, turns hut nntr hms xx tvrx counted mwrt 111111 honor ti tt ts largt sthools tlgo hxs hun glmd t nt t t t st nt tw rt mtts stu mort t mtangtblt somtthtng nhl h IS 1 matttr ot the ptrsonulxtx t tts tom h .1 somtt mg xxhtth has bun 1 titnnttt tnfiutntt tor fltrntss mtnltntss Ind trttndlxntss Iht braduatt stxfi tmkts thus opportunttx oi txprtssmg tor tht tntm studtnt bodx nts 1pprtt11t1on ot Ill that Nh' fgmtgh hts munt to Psntxgo Hugh Sthool 1 1 ,I mx f I L Q-A Y ir V N . X , I. VM Y s CI .- il' HKHMH fix- 't-. 4' 51.12 'tl '. ' A 'I Hgh S1 l. D ' I' xx , ' t' h' . f 1 X. . .' "ct ' H t - K ,an ' jfly due to his inflttuncc that Amigo has mmntaincd tht' tint' ruptltatton tt ptvsscsscs with other An " 1. 0 I. 'c X'l'INt'1-JS. hut th' 'I Ml .tp 'cl ' ' ll ' hat ' "c ' ' 'h' ftm' 'tftjuffr FIRST TEAM S x I O S II' xi H WII Ixxo XKLL S 7k Off. Sn. YOU VL xrnsl oI Sl L88 I'I1LI'I XX IO YIIILL 7OSSl7k I II .1 7 170 txxxnlx IIIIoxxs xx In rmdx Ior rLaI xx ork bx Qgpunxbnr Ihxn xx as .1 vxLaIth ot maurnl mm tha nsults oi In mar suoxx thL hard xx orIx oi lIn Iuoxs and xs xurx s I x I Q .ls xx III 18 sporlsn sxrxx IIII Indu glxxn Io IM IIn suson xx 1s xLrx suguss u a XIITIL md onIx XX .1us.1u xx IS slronx Inough to sIorI upon tInm CI x vn PuIIba Ix ug-, I I Ixn vt II1IIImnIx Lf In Jonas RoIIand O son XX 1Iur oo xx Cnorgx Noxxolnx C1 Inn Pmlnha Pnnnu fonrmd I dxx d Roxk Xormm X 1 IIJ XX :III n nr Ixonrmd Cnorgu Ill lll C IUILT Clulrd Cluard .1 Ix I uk Em I'nc Cluard K xnlnr I acIxII 'IIMIKII N mga Ilobnrt Cr1ndIII Shxrman I I dxx Ira XIxC1ll'I1'IIS Harold Strong I3on1Id o uns o 'N lrx I uum Hwmann Iugxm I urn on I dvx n I5.1r1n1xIx Aloxsu lnlnr Jonxs I xxxrnnu I 'IIIN x".1r Anfg il. VI Ioc II .'I ' "'Ix' I 'II ' "I I I 'gan Duc lo thc 1nl' I IIN I3Ll.'Il'I"f ' . 'I I I' I ,'.' II' .1 tr.I Ing c my JI Post I..1Ixc, .I ul . I ' " 5 I I ' fI ' ' ' ' ' " I ' ' ' 'II ' IcIf lox" " ' I1Ixx'.1x" p'ppj .1nI IIuII oi' nhl. ' " I' ' mn IIIxc. 'IIh" IIIIII' dc- " -"' I'm. 'I ' I..' I1 I " Boll, Ia 'ln ICI.1pl,m I C I ' ' . ' I Dx I ', fax :Cul . clcclv ., I ' I . ' , .I ' I . NIIII' , KQI 'slut I' ' IIr1'dI. I '. I If I I . . ' I 1 If I 'II I' 2 " 3' 'II c If CI III 1 .I Im I ' .I ' 1 II' II' .I. lg," . I .c I . . i 'ar 1 I 5' I , 2 "I , ' XXI' , ' Qu 'I' ' NV' ', I2arI I I . ' I5isI 2 IIJUI 'I ' .I ' ' " Q . ' . ' 311' Vfnxdr IS In Loauhus hL LX L x ms Anlxgo d1d not Iosg I ll Gulrd Cluwrd m nn IYILYIUILIK II1IfImIIx IIIIII11 Ix HaIIIvuIx H1IIIw.nIx HIIIIHII-I I uII vuk xrurbnk LIGHTWEIGHTS ln s to Ihr All Amlrucans Ihr mln xx ho undmrllx ln ruzponsnblr lor thr suc ccssful loolball season through Vlhlfh vm ham just passed lractlcmng lun nlghl IH thV. vu! wld or any xualhlr Gghtmg an IX unh no hopV ol xntorx and no thought of ruxard Ihosr flllovxs Lau all thu had to gnu. to lhl blllllllfli, ot .1 xunnmg mam lor Antxgo Hlgh Sghool Thu an thy lslnd of frllous that gust lnsutuuons an bullt on and WL an proud that xu han such a Sm spmt ofsaVr1fnV md slrxm ln Anlmgo lllgh School Hgn s to lhl All Amlruans 'Mlson lxnnmth Hulk lllrrlson Hanmmm Album lxoudlllu lxarl Du nr lrxm Drugur Eduard Pnrmr Norman Drlsgoll Dan Drlsgoll Rob rt nn Dk Guard Hallha lx C Lnlur Guard Hallharls Lldfltfblglx Hallhmlx Pashop lcRox Joms lrssu Hoflmm Allnd Stats Fumx Adamnls Grorgl Nlnruns Vlarullus lxafka 'lld XlUVlullVn Rnhard Flanagan James l ullhulx Crumrd Guard l'nd Hallhnk Guard Ml luliln Cruard Tukly lil! f fir' l 'Q A ' - V ,. L4, l l . V V HV V'- V " V' " V V V ' 'V- V V V -' V VV , . V . . A V ' VV VV - V- D ' V-V V H vu - v vx 5 I V V V' I " ' VV -V V -- , VV VV .V V , V V ' . ,V V V ' V V V ' ' ' V ' VV V VV VV . V - - -V -V V-V . u . . , , . . . V. , , E. 1 l. , , t. V '. I. i V- V . V . .. . V V V, V .. , V V ' V ' V - ' - VVV V V V. A. . . - . VIV V' 'V V V V V - , , . . V , , , ,, , . ., . 4 . , 4 ,X . , ' ' - ' s ' - V , ,VA V A '.. ' - ' s - s . C . Y V 'rgn' 1 ,V Z". fm! M112 1- 1 avv 11 11 W UUQV 7 Lafffv 111111 I H1111 C 0111 h C I '11 ION OI I 111111711111 IKXLIPILIIDI z 1 kt N INIHI 11 N 11111 1 1 111 11 11 111 1 11 111 N 1 1, 11111 11 11 111 1 All FD111x I-1 RDON Hulfbaflz N 111111 1 N 11111 Q N 1.f1Il1'1 A 111-. 1 1 11 1 1111 1111 1 11 1 1 xt 11 11I1111 111 1 -XNVRI NCP .IONI S Quarterback 1 1 11 1111 1 lsr s1111 11 1 1 111161 11 Il 11' 1 1 rn 1 11 111 I11 1,1111 1 111 111 1 1 11111 Ns 1 11111'11 r 1 L 1 N 11 1 1 x1 1111 XVII I IANI XVAI LII Cxmter 11 1 CQ ez 11 11111111 m Hel 11e '1r1 s111'rI1 11111 11111 at 1 S 1, 1 11111 111 1 1 1 11 11 11 1 111 11111 6 ' 4 ' . , f f If I I L7 , ' 1 f 9 . ' Ubi!! I I lx I , H1 , I' I 'R, Y I ' . . f . 1 1.1.-11111N1,11 H. 111111.11 1 I f I "I'I411l4' II11II 1111s 1I11' 11IA:1I 1112111 111 I1':11I 1111 111111I1:1II 11':1111 1I11'1.11gI1 :1 N11L1'-w111I 1-4 , .X 11111I1'1I111-111 1114111 1111I1 4111 :1II-1'111111-1'1-111'1- I114'11I1 1111 111 111111, I11- 11:1 11111I1:1I1Iy - 111l1I11- 111111 1'z1I11:1I1I1' 1111111 1I:- '111g, IIIN 1-11I z1I11I111 111 11:1-1 :1111I 11I:1'-kink I11111' 111 111: 111' 111111111 I111' .X. II, S IIK' 111II I11- 1111111-1I I11 II - Nl11I-11.:1111111' 11I1 I ' :n I11111 1 in 11 g11111I 11-II1-11. 11111-111l. 1111I 1 II1-11-. I I I I I I 11:11 :1 111'11' 111:111. I1111 111 11110 uf I11 I11cI-1 111' 1-x1 ""11c- I11- 11.111 El " .I1I1' 11I:11'1-1'. II1' Qh1111'1-1I that I11- I1z11I 1'1':1I stuff in 1 I1i1 ' I I11'1'z11'ri1'1I 11111 I1:1Il. II1A ix : 11I:1y1-1' '1I :1 !1'111I1'111'y fm' I11114 111', 1 I will I11- :1 1':1I11zI - 1111111 1'111' RI: Iivigl 111 I111'I1I :11'1111111I 111-.' ye.-z11'. I,. f I - . . ' if "I.:111'1" Kiki 1I :1I I'11,I1'I Ii! I111 . 11f I11111I1z1II n1:11'1'i:1I th- A is I11 I1e I 11'- 1-1'1'I:1-nw. XYI1- ' 'A '1':1I1-I thc- -.111. I11- NI11. -1I 1I11' 11111 1111I I11'11I11s 1ha1t :Arr :11'y 11111 :1 1:11111 1 1 A Iz11'k. XY' :1r1- 1gI:11I I1:11 I11- 11'1II I11- 111th 11' I111' !11'11 111" '-2. 11s, I P I 1 'All' " .1111 1111 A 1'111'u1'r I 111 111 thu 11:11 -1' as :1"I11I- an." ' I, . - 1 ,' 'I - 111 'I th' I1- I the "11'I1' half- 11 1-1 '1. "Nj" is 11 11111 111 r1' :ml 111II I11- :1 , Ing 1111111 11111111' te-:11 , In 1I1r ' 111-, ',' "VA--"1l1! 1A151AN Sl 1111 '1'N1x Asszstanl Couch F1 DON D11111 1 HaItb111l1 lfxup1u1n1I1111 1111111 1 11111 m'111 11111 1111 ms111' 1 1111111 1,1 11111 1 111 N1 X 11 11 1 11 1 11 11111111111 1111 1 11 1 1111 11 11111 111111 L E XR1 1N'11 R Fullbml' 1 1 111 1111111 11 1. 1. 1 I N 0 L11 X l 11 11 D11x 11 11 S-1-R1,Nf Quurlcrbm I1 111 1111 1 1 1 1 11 11 N 131 1111 1. 11 1 1 1 11111 11 I 1 1 1 L. 111 1 11 11 1 1 1 11 1 1 ST1 R N111 C1nt1r 1sI11 1 N x IH lf 1 11.11 111111 1 1 1 N a es 11 'lr 1 1 1-11 1 1' 11 111111 1 111- 11111 h 1 11 r11111111 1 1111 11 11 1111 11111 ll 1 1hr11 111rs 11 ns 1 1 II ss111 from 1111 C 1111 1' ll 1 1C'lf 11111 i 111 I1f11 Il 1 - . . ' 1 Q , - , A . .-11111 ' 1 - 1 ' y1-:11',"A1"111' '-11 hi , - -1 . 1' 111111 :11 1111111 1 "-111- :1111 111-' -1 -. 111- 11:1 11 1':1111:11111- 111: 1, 1111 111-111-11 11111 1111- 11-111' 111 111111g 111111 1111- 111-:111 111' 111' - '. 111- 1111 11111111-1' 11-111' 111 vh 1 , 1 mf 1 , . . 1 1i:11'1 11:11 1111- 1111111 111 1111 1111' 111:11'1- 111 f11111:11'114 wh- '. - 1111. 111 - 111h1N 1111111'i11' :111111y :1111 11131 111111 11 1'k, 111- N111 "-- 111-11 11-11. XY- 1 :1r1- 1111111111111 11 1-'f:11'1 111 1111 1111 1111 1111' 11 - ' NU1111111 111-xt 11-1111 , .A .. 1 . I 111 11:11 1111- 1 . m1111s1- ur-111-1211111111 111111u111 11Q N111 -1" 111111111411 11111- 111 111- 111 -1 -111'-'N 1111 N1-:1s1111s 111 11111 1111111-111' 11111111-1. 11iQ "111-V1-1' 1 ' 511 -1 11111 1111- 1121- 111- 111111 -1 111 1115 11:1y 111-111 1111' 1111- g11111' 1111111-r 1-1'- 1111- 111111 1115111-:11!1'11i1114 1'11'1'11111s1:11'1-N, 111- 11:11 111 1111r1- 31-:111 111 41'111111, XY- 1111-1-11 1-1111-1'1 111: 1111114 11'1111 11111 , 1 C-111f.' f 1 .1.17R 1 1 l'h-' -' 1 :1, 111'1111z1111y 1111- 111-1 C1-1111-1' 1:1 1-1'- 11111'1- 111' 1-1111" - 111- 115 111- 'C 1 5 z l 1 111111111.', 1-1' 11111c1- 11 'hich ii 55 -112111111-1 11 . 'g11. "K'h- " is :1 !11 - -' 1111111 :1111 1111- j- '-I-I 11i1'1 1111 wh'- ' 11-111 1111, 111111114 1111' -- I'-1 '. b ' A1 -1 :1 1'z11'11'i11- 111' 1111- 1:111'. 111- will 111- Q L 1133- - 1-1 -- 11 1-1 ,' . 's - -'-11. 11' 1' i layv Slrtv N1111111x R111 11 1111 1211 N1111 1 1 L1 11w111 :Ll N 111 1 1111 1111 11 1 1 R111 1x15 J11x 1s Guard 1 1 1 1 111111 1x11 1 1. 1 1 1 1 N x111z 1 1 s 111111 161111111 1 H11lfbu1k 1 1 1 1111 R1 1 N 11 I 1 Ili., 11 Il F 1 HXROI 11 M1 QINXIS End 1 N 111 Ass 11 111 tcm 6 1 1 1 111 11 k1r1111 1 1111111 1,111NNI 1 XVK1 '1 1:R OI SON Guard 111111 mn S 1 1 .1 1 1r1 vu: 113111111 Le-1141111 1111 111s N an 111 1111 1n111rz1.511111 W 11111 N11111111 IIS 1111s s 111,, 111 11 f - 'F f' 'f "" W1 1 1 . 1 Q 1 1 , . X - 1 ".'1 1" 12- 11 111111, agp' 1111151111 11111 111 1111111 111111 111-11-1'111111:1111111. 11111111 11111 :1 111:111:11', 111' 11:11 111111111 11111111 111111111-11111' 111 1111 111 1111. "N 11" 1x 11111111111 1111111 1111. 111111 111111 111' :1 1 N111 4111111111 111-111-11111 111111 1: 11111 11111 111:111, "R11.l11-" 1111 1111 1111111111 :1 11z1111. 14111 21111111 111 u11z11'11. 111' 111111 21 11111111 1'y1' 1111- 51111'111u 11111111- 1 11-1114' 111:1's, 1 -,'1 11 111-1111111 11111611 111 :1-111111 1111-1111u1 1111- 1'llt'. :111l 11111 :1 1111 111- 11:11'11e 111-111111111 11111 11111'r 11-111111" 1' 1' 1111111. "R11111-" ix :1 N1-111111' 1111: 511:11 111111 1 111-1' 1 '11:111 1111'.1X. 11. 5 111 1 - 11'1'. 1 1 JOHN C,111,1,1NS E If 1111'I'l' 1-11-1' 11:1 :1 11111111 11111 11.1- 111111111 1 111111-11. 111:11 11111111 1111i 1111111 11111 111. Y1 - 111' 1111 111:11 11111-. 111- 1111 ll 112111113 'I'11-'1- 1111 1111 1111 1 1111. .11111 1- 11 111111111' 111111 ie :1 11I'11'1'I1 111'11x11r1'1 11111 111-11 y1':11'4 1-11' 1111. 11:111111l'4 1111114 1'1'z11'11 111111 :111iIi1y 111 1111111111 11111 111 1111111 1111s,1-S wen- I 'fist 1 1' z 1. H 11N :1 11111 11111 111111111 11'ay1-11, 21 11, Q '1 'ug 111 1111111 - 1 - '11g. 111. 11111. 11 :1 Q1-111111. "S - H13 by hir 1111- 111-11-1111 '111 11111 .11 I," ' "1'11' ' :h -111' 11:1' 111:1ki111.g 111111 1' 1 ' - 111-, ' - LXJl11l'11 11111111 111 1111 1111yth11111, 111' 11111 11. 11" 1- "Su - 124.11 y1':11' 111 A 1'-111 '14 1 I 'A 4 B xxu ISI x 174 N n . 4 A 1 RC lac hiv. f 1 N xus N xc N u 4 z v ku 1 xl HI RXIXNN Hulfbucl' x,, rn N mx m N tum X N mm 1 an Ulu 1 1 N G1 I xx Mmm xx Iackla 'YI if xr k u A 1. 3. 1 mm 1 r N num Xn 11.11 Nt N v nr gn tu n 'thu' r v 1 Q - EDXK KRD CUNY? AD End xml xx Ax rl NI K I Cx slshm Q, mu num I N N 1 HL ln uw lwlriln x Q x T Purlr S1 rtx nm I , Y ' 1 Ink' 1 ..'Il.X If 1 3 1 .X xrlruzm nl' ln! 5:-:nl tx-sun. Hmmm xx.n mn In thx nvgnnxxzyx A thu 54-:HY elfuu lla- hull in an-l1v:u'k:N: Jahvlllg In ULU- guwxm-, 'l'h1N. rf-xxyvful unh hu 117111115 in 11 :1:v'we'. vvm-Ir nvzny xlxlfxtznxtlanl gznnx fm' --1:1 tum, .mfl 1 f1vIv1M'lu1 :I Quan 1111-N M -'azz -xx -ew tml Nm-gums. ' 1 X 1 Y Clk? ll' lOi3l.f Y X 124-1 rue- un- zm :ull-0.1114-lwxucr vrzm tl lx yum' Hr un 4-nr uf ilu lurzmxln-I play:-vw wx: Klu- IWZ1 vlvu-n. :Xlx :U mum: lmllx lux Yvvmrmx :mrl In 11-v111a1'k1nlvlc pllysirul ability ni -vm lhe-W' xxnulll C um mvst, ha' :mill-wi gr:-:nip tw- , W nun! Hu' vvwmy xlciuwiu .If um' tn-xml, 11. .1 ' , .' , . X Hn 'sum flfvmfvl the- he-lwwt xml? LLM- W xhi your fr' th- ill I A '. lfxvu tln-11:I1 he um light. hi knack uf mi ting. plwflmu. W : l fl lginu mzulr him an rliaxmuvru-xv mz,:1 XVI ' - ln Hyun rirhl rmuiuu -lr in luuuug , th lun, "Nm" znlx-,ny lnmlv hz- yamlx. ' . , , . , ,. , , . Z. . . N . , X "Tru" lvl'm'm-fl thin kirklum wlmw fl' v-,1- 1 Q- nl, pnwlrlul it! Ihr rigl 'lml. XVI -21 it ' cznlr x kickin' thx- piuxku 1 nl. "P rf-" nu ul. NIU 'l. Hal nm 1:1115 punn-41 fm' th" . I" :ful . nr. Tut :mlm 1-lay--I za un- -I. -Ir: ly '1 nn- :Ll :'kiv. H-'N :nu - mzm fu .-Xlltim II um-1' on-1, fm' he- ix :I-nn: 0:11 uit! thx' 'ln x uf 'lf ' , Y Y N , , X , 1 W , "l'21l1lic's" thi' yn-:lr on Ihr train 2' hix 1 Y - . Hr :fx nys phnywl an su-zuly :mi Ill- ', ' 'z -. Hr Cuulfl Cmrx' gr I 'ut :md un: ami:-pt at 'z 'h' g 5: "cs, "I la-:A vs th- te-:nu this D-1-zur, 4 l'mu Gzorzcf KONRAD I uckh A u fn N AA th I N hr hm AlvAaxN A un NN1 AAAA M N N A A AA N A ln grv ltAtlN Nlbl I Guard AAA A NeA Nun ue vx N AA A N full time A n IAAANNA-1 AAN Nlx ve tu AA N A A ANt Al Au A t 1 N Am A AAA Eu A Nl Muex Halrbafh AAAN N H AAA A I A A rf Aint A A N Altl A A N A N A ROBI RT Yhl C I R Guard N ' I NNIXK Ay. Am A N A t t N nupzh N lily, Nlumu A z Au1rumA1tN um A Ax I A l Xi EDXK XRD l'l2ll DI End 4 ' N Il ll 7 AN xi mv HA nexex ux what the wml lwmn lllld At XX e rm Az l Athn At A AA A It 1- A A ll, Ae ham 'A mANN him nrxt Nc A A f 3 f . ' , . 1 1'A-rp.,- nn: :A vim-pt-ml:AlAlc ma in A' line. k l"4:AN Am hi fm-A anhrl ainy, - : ' ha-cl I hAN Apprm-nt ' ng, 1" r'- pl:Ayz-Al hl. I l:A,t g:AmA- 1' wr .-Xntlg thlf yA-:Ar. :N - : l- A A l l .lllll A ' . .lfN l . . A , li - IAA injuru-N run-Avvwl A-a'ly An thc '1- l , ,l ' a. A1lA:All- tu play hi ' ' , 'l'h- !A-:A A 51-rt:Ainly I lf' f t ' ur incl fs uf mAA'A'lA' :ml gmul ll1lllll'!'. XY ry A A :All. '- Nh: ll h:AAc nu nAuA'A- Avppultunity A in-L' xlm' in 1lL'll tx, :AN h-, tum grzul :tvN. A A l A X L A 1. 1 x . V ' . . .Xlxz-' :A tl:A hy 1Il:Aym-A, "l' uku rln-li'-'ell ' th' gAAAAlN wlwlvvc' C:AllA-Al ug an IA- 1 th: lv:All. Altllmluh thlN w:AN "l'Amk'N" l'lrNt yr-:Ar :At l'AmAl:All, ln- A-:Arm-Al hi pl:ArA- :AN lA: Auvk. A XY' :Arm Arrry tw l:NA- him, :AN hi pl:Arc ulll A lu- :A llJl!'4l mm' AAA till. A A A A 1 A 1 A 1 A llllll' l':A.t :Agpyv wurk of "llAAlA. thc li:At- ! tlh ' ll'Anl," isa: : Area tn tht- ':AAA.. Al- ' th :A Azre-:AAA man, his play' ' 5 '-l h' h:Acl th- reg A - - . of :A Q l Al:,'rA'. "llul " iN :AnutlAA-A' tlgllting jA1AAlAr uhm will ln- Axitl AAN next -' -:Ar. l v : l"riA'll'N tiglltivlg .pi-'A kvpt liAiAJ1'N grlxl st:A :Alwa,'. in the he-st uf l Amr. ' ' ' ku-' " -' 2- -'x. 'hth- ' cr tlwrc- we - HH mon Am tmp of Ill!! or vsh- -' A w:AN zu IIC!! tim-lvl, "l'IAll"" k ll 851 f, Tl ' 'l ' ' ' .' ,"-2'- A l ' .S-I-.l',f.'ff7l" Okxu O1 six l zghtwezghl Couch Sm RNIANI C,RANm11 Guard all 1 L hc 4 was guofl uaturc nm, v dll! UVSII l N lHlI1'llI.,l I XLT In mln r I xl mm 1 I III! II LI IISI Tackle nu 41 I., 1: l li 5 W Q' Q IIIIII I1 I I IIIII 1 t Q' 5. It dlh 1 I gn trouble for has uppumut n c h m ru 1n1I ar return: ug, In um C' X Nl Al OI SIUS BAR XNZI Ix Halfback nluku x wax '1 gm r I x I x mn- ans Q I xiluduc nun un I was Ir rl e I n naw-txutly IIIIYIIU., the H1 nun 1 a u Q., mp. Anngu .I 1 unpmusup team I lexus school thus slut p, 6 Pam Sr rf :I l I I - v i'n-:mul 'Q uutstamln' clmznvnutf-ristic ml thn- '-lI ' -, Du" ' all thx- up ' l fl ' 5 rf .'cr' af-, lc mf- lust hir - -. As I'rnncI:xll is 1 mph urn. xx- shxll prulmllly wr lu- of hu m-xt ya-:un PA ' , - 5 HER Ifv- th u'h IIS is I':uxI's first yn-ar In :Xu- t'g. hi: hm-rv' 1II'r nrvm nan fu' I' clmsiflrmlrle- praise, III- um always ln thu milx of th flfl ' I muh- 1 ' -at III-:II of - , XII- lik- I arn- I' ' . f I ' - . Iin"h "ll h: 11 vuluznlrl man fm' hi, lim- m-'t ,--ar. . . ,, I v "S waf ' i . f .l. harl ylajer. AILI un his f-I I .h'f!y, :I '. 'II- ' I' ' , thx- I1zxItlva'k xx 'itimm I fill I. II mI:,m-ml Cl.":- ' "1 .-1. .xml i4I-lin 'iv' ' ' ' 'hz ' 'I' . II- -z 3 3 "nn K ' . '. iv- nu x FXS IUWX' XXX X! NX x NX Hx H ' 'EH X I i:w"':u ,. , X , ,, X ' w N ,xxx 'NX 3-XA' xx,x 4 , xi 4 N 1 xkfmi " 1 'pn 'QI' fx! X M 1'fM Vfxm ' ' I 1xl,,v L1z:.fKf,1.k 1 . KNN N . K, V. , X -- 'J 1 .i I fx1,. jk ,, A' 'X . . .h , ., A-wi rim' .i v t m fI.EfI'n' 111 N , V - . IPX ,qv '.,i'i rA, , ,. X - ,1X.NK. I , . , X XM. 1 .:, J ', N, ,N .k- ...,.,x.,, ,, , X X L L T11 f1"IN?' jxL1kxkx M UNNIN X I IvN'.'1:II.1'vl' Ifff M11 If IHIIII INIIIMIIINI NIIIIII HI XNIIKIII 'F'W"x 1515191115 I BALI 1 1 11 1111111111111111111 I 'UU1 'NL1S Ll' I1'11L1'1 1 1I'11U1l'1 11 1lI'N1 V14 S1LUl'1L 1181715 W1 1 1 1 1 1 li 81111111 Xi 18 11171111 L11 1 MIN X T1 1 11111111 18 m1f 1 in 111111 11111 ll 1 n111n1 111 11111 11 1111 1 IR 11111 1111 Il 1111 1 111111111 mum X 1 111 11111111 11111111 111111 1111 11 1 1 1111111 111181711111 LN 11 1 11 1 1 1 Xn11g11 1111111 1 .1 I1 X11 111 1111 1 8111111 111111 111 11111111 111 11211111 nl 1 11 1X1 11111185 1111 H1081 UPWO l'1ll '1 11 1 1118 111111 111 5111111 11111111111 111111111 11111 111 111 111 111m 1 17 1 1111111111 11111 1 111 111 1 811111111 ID1111 1111 151111111 111 11111111 111111111 1111111 X111111111 X 11111 XX111l 111 111111 1111 1 C1111111 1 11111 1111 111111 11111111 1111111 C1111111 C1111111 1 111111 1111 1 s11n 1111111111 1111111111 111g1111 11111111 1111 D1111 1 1 FH 1 I 1711m11 X 1111111 H11 H1r11s1111 111118 1 111111111 15111111 'N111111111 R1s1m111s 11111111 L1111111 11111 1111 11111 1111 LLDILI' 11111 .1111 C.1nI1r 11111 1111 11111 1111 0111 1111 I1 N11 '1'11'1.111 1111 11.1s111'111.111 1'111111111'1'1s11111154111 11111 .1 1'.1111'11' 111 1.11 " . . . " 1m' 111' 111 . 1 1 '..1111. A11' .1 111111111111 ' s11" 1 3.1 11' .. 1 " 1 ' ' "1' 111111 .1111 11 I ' '11, 1,3 ' 111 lT1,l11l'X' .11111 11111111 111' .1111 1315 111 .11 llm' 1 .. 1,111 11.1v1' 11" '31 "1 '11, A1 '. ' . 1111' 11111111 1'l'11 11n1' ' 12115 11'1 l111'111. . '11' . 11 1" 11' "1 1 ' ps, Y ' . ' 1 11 ' 11'.1' 1111" . 1"' 1'1 . 11 3111, .1-11" I1 1 11 1cf'.1 .11 11'1'11 .11 1'1 '11 11' 111111 1111 1111 '1-111 11' 1 11 .' 111111 11 11 f1Ll1 1111' 1' 1'1 11' h 111 '1 1111 '111 .1 1 '11111 IN 111 111' 1' Q . "11 '.111 1'1'.11 1111' 11.11111 111' 111.11 1111111 111 11' 1 " 1. ' L' ' ' ,1 1- Ill 11'1 1111 11111'1' 111111111 111111 111.1111' 1111 1.111511 111'1"111.111' 111 11'1 CQ1.11'11 1111111 11'1 '1 . 1' 11'. ' 1. '1'1 . . 1' 11'1 11' '1111 111'N1' A11'.'1X1 11-XSK1711'-X11 111111. lQ1.11'11111 1Cf.1p1.1 ' 1 N '1 . " '1 , N . K1 ' .. '. 1CQ.11 -'1'c11 i '. H' . . 2 ' ' 13 '. ' 1'.11 '1. 1. 11'1 Ci' ' CQ . , Ii '.1111 If '. . . . ' . 111, i111 X' ' N11 UNI? 'I 1.11.1 1111511-"1i.'11I. 1 1111 ' 1' ' . ' . " 1 13 ' V. ' . ' .1 111.1111 ' '. .' . 15 '. XX" ' . E111 5 '. ' f . " ,15 '. All O 1 mu! 1 In YI 1 ul m X '- r xx 4 lx 1 1 11111111 x xtlu .I N X Dox XI D Sllzoxc Guard . N ls lan xg I N N no 1 1 It 1 X cl 1 I nu urn x Q Elm XRD C owe XD I oruard ix N 4 xx N I N H1 1 rx 1 11 X N! la n X Ng: Hun xr H1 RXI xxx lwruura' N N mln nm 1 N I ll X IL x tn N I 1 11 s u N., V I ll H tl 1 ill kfum Y ' C.l,,NI?l-N1 LA H, Lxilcsri I Juli Y ' C.I.,XY'l4 N P1Ol.I, CL ' C41 1411171 W W Hull Pfxwlxglmt lux llluxlxl-:lx AUQ-tu' Vinum' w 1 iw Jn IIIIHHJ rlww -lmxmg Ill' 1027 luzukm-llvznll N1 :N-xx XY! -1 Ihr vvwxgnln- ul' rhl tm-:ml xxx W-xx. "I lzxylu xnxx :nl J5- th-lr In ru' Ihr ' ' Ivll mx .fu tw thviy' -t. llm- ua ng my rln- .nfl-nv. gm-I ll 1--.-k :L mighty :Q -ll 111.411 r-. qv! suwnxnri hun xxlxllv Un thx- -lvfvxxw , .Xx V143-1:4111 In ilu' Immun. lu' 1-I 11 tim- 1- :un- , Mr In his lmfll , Y W Y I . , . X A A' . 5 , l Y .Xlilww-ll he- 1- mxly :L wgvlmzru-uv, lion lx :L xx-!11:m. in hm' In-uzul hi :nh'c-lu' xxurk in h' Irwhnz - in, He- vm :4 Int nf :xvti-an hix ya-nr, nlxznyx crnrxyluu In e-ml wt' the Vk 1 in A szxtlefzwturg m:uxm'1'. Hx- will xml. 111!- ' 1-flly lm Ihr m1'le-u- of Ili' I gvznrl llm'f'1w :ml slmuld all-xvlup mm um- uf Arlfgnfe mal . :xll-xwmnml :xthl'tzw. V V ' Tlmwm 'hunt Ihr- tm. 51-Ju nf "l'1:l1lxv':" vxf pm-1'lfx1s' In Hu- H-:wx lu' lun lwvn :A crm iv 1 I4-nt lvlzxymw, main-fl Im hm Il'IlZH'iIj' :mi mlliy- ing xpirxl. Ill- hu play:-xl ix 511041, hvzuly 1 ui 2' :uni hzw uf 'k ul 1-'urge fm' tht V'l P inn-'--IN uf tin- u-nm. l'11fm'tuvx1:n1-ly,.hc is In whim :uwl xxx!! plug no nl rr tm' 1 ll H. W W W . . . Thi yn-zu "flu-' uf x lux' Ill' vcmml 'mv gl 5.15405 un .1117-fx hu km-Hull -um. Hn' play-41 zu um html! umm- in Ihr fmxxzuwl Im riwm :xml lwlpwl m mnkv in gui tm-:nn tm , Am uw.. Ill f In uulllril-N. hm- un' unbh- j play all wa xx. lm lu- farm- bark wtrsuu In tl' Iuurn: www. "Sh-'nf' i4 nur of lhv fum wulmw fm tlxv u-:nm uhm uill 'ral ut' L lk jun' N K ' 1 ' ,Yl','!yw1'f1lrI xhX I A I him NALIJI I hX lAArILA1rd C upturn A KAI A A A IIA I I A N -.xr FI NI I sux Guard 4 nm .AIAA hA,ht pu--I A A A-AA A mu AAI A, X Ith IAAIIL I A Atx Ii I I Deux Dom I C Amer - - I Im AI I I! NI X C enur N IIAlC II N A 5 5 l I A x A I III Nhltk IIAI-IA I -AAA v i .il3ll.' J i'K.X .XltlA,II:h hi .A.A- :AAAI ,A AAAI-IAAVAA-A AAI thi- AA,A-'- AAAAIIAJAH AAA MA-lACAI'A.AlI tA:AIAA-. AAAA IAA-A-AAAA I: .Xvitlgh High 5 !AA-AAA Ix.A- IIIAAAA- x:I.Aiiy IMA- ACIAAA AAA. A-A :-AAAAA ch--Aly .A--AAAI.AIA-Al Axzvi. Avthni. th:AIA AMA- "INA-iIAt " HI- II-:AT -A-I'AiAA IAA thi -AhAAAAi ,A- ' "II,A:IAAv,' "I'AA.AAh." "IAA.AAA:A--A .AA-Ai "QA-AAAAIAI .AIhhIAA h,AI.A.x IALAIAH AAAAIA IA-- IIIIAA thi- 'II-.Ally :A-iIIIII.AII-AI- AAI Ihi -IIIAIAIAI ?-A1-A AA- IAA-ll :A- hi- .X A A ' ' f , A'l'Il - " '.Y-AA" IIJA- :A I:-Ax nIIAII A-IA thi- tt-:Am thi- 51 :AI HA- IAi:A5A-Al .A QAAAAI g:AIII- :All -A-:A-AAIA :AIA-A AAIAAIA-A1 hAAAA-A't I-A PAA- IAAJAAIA- AAI AA-:Al .XAAIi:-- -IIIII. 'I'hI- II-.AI'- I-xi-IiIA'III'r -hA-AIIAI .Alu- hxm IA-AA IIAIIIJAIAM- IAA Ihm- IIA-xt 5I-:AI'- In-:III Aff Axhi-h ht- Axifi NA- -':AIit:AIIA. lmti- :lu K::'i' XYUII' :All IIAth IAAIA A A - . , .. , v . . A '. . ' A A - ..C . "KMA" Miki 1IIIAAthA-I' IANA nI:AiA thi- AI-:A:. JA iAI'AAlIIL'I nf III-I ycIAr'- In--hnI:AIA AIIIIIAtA'I. HA- I':II - to thA- tI-:Am Ixith :All thi- :1I'II-InI1IA:AtIAAII ' I 'I hl-3 :ml lAI-fAAAA- thA- -A-I AA AIA- '-', hc wzi- ivlzfvnu :I- :I rt--IIl:AI'. Y' SI' I. hi' IIIYI Ak- A':AI'c AAI' I-t pain"- gII:II l'IIM I A . . A A 1 W B , 1 ".-Xl" IIIJAAII- hi Ah-IAAIY IIA lm IAA-IiA:All IIN IAA-Tl :A- A in fAAAAtlA:AIl thi- pf-JAI, :AIAfl I-A':AxI-A1 him-I-II III1 A ig' IUIIAAAVAII- AAI hAAIAIIAAg III' ht- A-IIAl :Af tha- hat- i th- in :Ali tht- 221 -- in which ht- iA:II'ticii:teAi, Iimlut- I- JA IIIIAIAAI :AIAAI I- A-xp:-A'tA-A1 t-A IItAh:AlAl th- lAA'AuAt AAI IAA-xt AA-:AI - A':AAIIiA: gn. UAA' -It PAII.. IVR A .X- "fl '-" -A-IIIAAI' yin' IIJA- hi- thxrui AAIA tlu- II-IIIIA. IIAI 'h II:A A-xiAA-CII-Al :Af IIIII, HA- :AlI1IV- IAIAAQI--1 th- zum- hzAi'Al :AIAl w:A A-IAA AAI l'AA1A'h'- ht-:A in--t iAAAiiIt-u:AI -I'-. fi ' I f- ht- higl -A'hAAAAI I':Ii'A-A-I' thi- ji 'IIu. i A A ,, I T NV I,IMfcf"'I'fZ212I, 1. 'Iv-1 , bww-L' fb ' ' 'ff' r0'VNI' Vw-if T I x"iD If '. BOX S INT IR CI A99 ISASKI I BAI I I on os SI n or II IIIII wr Nul1I1oI110rL uxlmun INNI Iumors Sgmors w mms SopI1ommIs Iunmrs SIIX Dlskim 'XIorm Ixmun I Ihlam I wht T S I Lhla dt PM In 1 S fx I I LI mors Suplumnons 1 I Suphomorus I umors INNI If I rIsIm1I I Nymors Snnlors I rIsI1mIn SupI1In1m I r shmm SopI1onmr IIII I I rlshmgn SupI1omorI s ushmm IN I ER ADVISORY BASIN IBAI I I RID on cms IIII 6n6 7 1 -III! 7 J Fmlgh Snhrmk Moors Brx In hr um Ixoun ILNIIJR NIIIR 0 US 'XJ J IQ..1ss XY I. 'I Ilcl. I I6 II I,III I . II 1 -I IIII I' ' ' 2 -I ,III I "" ' 4 -I ,III Il' . '.' II I ISIN III." ',' ' I I5I'Ii , ' I I-I . I I ' ' Ir I 5 I' c ' -I ' III .' ' -I ' III I' Us .Z 1' ' III .Iurimrs II I3 .I :vrx I j II Q 7 -I - II lk - 4 . A I I-I A I .I I 'vs 'I .I -' -I Suniwrs III I'r'vsIm1cn -I Scmurs I5 I"' ' 7 I'IiI'. .IAN SHIIIIIDRIIJIII' I III, I SI .I IIRIIIAII NV I. 'L Pct. XV n I. I Pct. I 6 II I.I I 1 ' -I II I.I I . I -I Z . I I I I ,750 'I " I I .'IIII I 5 I I .7'II P, R. 3' It I I .'IIII A'I I .I ,III I My ' 2 I , I ' c' ' I -I ...'II . 3' n I -I .JDO I ' II -I . II W ' I :J .II6 II II 7 77 OO S1 N11111s 11 N1111ex 1 X 11m1 171111011 111 ll 1 f 1111111111 'XfI111x 1111111111 1 1 111s XIkc1fLgOf 111111111 I 11511111111 X11111s S1111ng 1111 51111 11n111 N Ll 111.1 15.1111 1111 XL I 11111111 S11 1 n1 1111 1 I'11111111n 111 1xn11s11 XI11g1111 111111111111 X1 1 111111111111 111111111 D11 1 T1 1111111 IRL 1111111 XI11g.1111 S 1111111 XI1b 1 XX 1n111 X 111111 S11 11 1.11111 111111111 1 1111 IIDILI 1 C IRLS AT 1-II LT IQ ASSO1 IAT ION 1 I1 11s1 GXXI 1 X11 1 P 11111 IL 1111111111 1I1I12rLl 1111111111 IS 11 n11g11 111 111111 111 11 1 1 1 ms111 111 111.11n111111111 ITL 11114 1111 11n11111111 11111111 1 1. p 1. 11111 1. 1111111 Q11 1 1111 1 s1s11m 111 111 111111113 1111111111 111 IJ 1 11111 I'lllf'I1I 1 11 11111 ILSL 13011118 LIU 111n111 1111 1 1 1 1 1 11 111 r 11' YI IT' 1 1 11 Ilxx s11p1111111111 01 XI1sx 11111111 1111m111rs 11110 11111 111111111 .1 111 1111111111 111 11111111101 111111 1 JIIHQ' 11111 11111111 l'1L11'1g 1111111 111111 1 1 d UI IH 1111 1I1ss1s 1sp111.1II1 ln 1111 s1n1o1 1 111 s 1 11111 11111 111 11.1111 111 -X II11 1111111111 1111n111 111.11 1.1n 111 JIIIIHLL1 11111111 111 11111ng 1 1 .1 Ulfll 11 IX 11111 Q111111 spo s s 17 s 1 A 11111111111 1S 1111 ol 1111 I1I'1LSI 111111 111 11111 111g11 Sk 111111 111 I I 7, .I 1' . . S171'I1JX11UE11iS ISI1I'S1IXI15X X' . 1' " Q. V '. . . ' . ' ' . 1-X1"' I.. 1 1-1 . K 111111 IXI. 1 ' 1111.1 ' .- 1. '. . ' . 1 1 .1 ' I. f. ' I 1 f 1 .. 1 X'11' . I.. .1111 . . 0 '- -R f 151 .'1- 111111 ii. 1 ' . 11.1111 ' .I -1111 1,111.11 - 5 'LII NIJ 1. - 'I' . I'X"I1 Qful. ' . In . " 191- ' "AI .1 1 . .X 1111 111111 CQ 1' I7 XI'1d ' V !'4CI1 'H 1 ' I I - 1 1 I 1 .I 'IQ I . ' XXII' XIX 111-" - 2 3X 1 - 111.11 1.1111 1,01 . I." IJRI1'IJI - - XI1A1"'I, ' .,IL'.-X. ' 111'IIX - A 1 - SUM' XI.-1 , '1-111. II!'X1 1' 1 . 'I - - -' ,III1 1'1'.11 111cC1. .-X. fX. 1' .LX ' 1I'j1 S'1 I 1. ' I '1111 1'1'1'11 1111111 s111'1"Ss11lI 111.111 il 11.11 1.151 11.11 111 .1I'OllSlf1g an 1n11'11's1 IIT .111111-1111 .111111ng 1111' 1,1 I 11' .I1'1s 11 1 1.1 1 1 'I'11-.i 1 '11 5. . 1 'K11,. 1 1 V ' 1 . 'iI9':' 111' f1fIS 11.11'1' 111.11 "-' 1.1 11111 1 11.11' 11111'.111 V K .111 'IA11'C1. .'X. rX, . - 1 '. K ' 11111. 1 ' ' ' . " ' ' c1'r . 111 1 IDIS. T1 ' 1. be z 1 1' ' ' ' 'r IIICS 1211111 .11 I.1sI1'1I1.1II. 1'11II'1' IUJII. 1'nn1s. 1'I11ng, II1' 511 ' t. . ' " ' '1' j. N111 . I' ' 1 1: .1 1Ic'1de SI 111 111' 111'.1I11' ' ' ' A' I 1 ' 'IJSS. . . S111 S1 ' 111' 11v.1lr1', 1.111 1. '. . K f fl.'1'T'lJ1'1.'I71 ay 111' G. . A. ' 1 ff'1"N"'N XJ W W!! W lf, ff LlET1QlCb1CS I nu-1' 3, 'YI 'l . P X n ju s e . N ' ','I4jf, I ' ' K' '-x , , , 1 ' w f --,' B , W if 4 X Q lx' "'x4fkf19g' 5' 11 fl ,' X' ' 1 H X u ' r , . f Q v 4 1 :E P 5 v ' " 1 x V , V X 5 L51 31 L4 XX-,K 1 , ff ii ,Z .ivtffb Y- ...- ,,- N35 vlvw' I , -,f H '-I 1,-1 ' Il' in 'V ' 'Y ,I MMM N1 f W '-ff Jw' l 'I' 1 ,f , 'fQ'f I , V ' ' ,IWW .' ..', ' C , 1 L- 1111111 1 L 111 511111 1 L 111 1111 1111111 111111 '11 '11 1 111 1 1.11 N k 1 X1 1 n 11 NL 1 L 1 Fl 1 1111 1 s 11111111 111111111 NK 1 1f1S., 11 1 11 111 111111 ' U x. n k U0 S 1 K 11 1 1 1111111111 11111 1 111 1 1 1 sL111 11111 111111 1 1011 ll I 1 11115.17 XK1 1 L 1 11 N X 1 1. X 1 KK U IL 1 11 '111 N T11 ' 10 OI Y'l111xlY1SLQ fLxOS,f'1lIlO1'1 11 U1 IIN 11111s Int 11111111' xOl'T11'T1llf1 1 1 1: F ,L-L E, I 1 1 1 11111111 .LX -111'111f 131 5 1111' 11.1x1 111111 1'1'.11's 1111'r1' 11.11 111'11 L Qt 111.111 S11 111 1 1111 111.1 11 1' 111.111 111.11 111 X11. 111111-r 111111.11 1L'.1'111-r 111'11.111 111. 1 .1:111 11-1'sL1r1.11 111' L1. 11.1 111-.L-111' .1 '.":L11 11.111 L11 1111 111 1: 'N 11.1 111' 11 '11 111 rL.11y11s. K1:' 11,1131 1 1 1111111'111111,L1r1 111 11111 111111111 11L1 L1 ' '111 L1 11 1-:L' 111.11111 111 L . 11111 111' 111 111:'111s11 111'1111'.1's. . 5411 1111' ' 11.111 11111 11L"r1 1.1111 j. 11:1 r1's1'r1c' 1.x 1 '111 1'1-.1:11m1'112.11 111 111L' 11L'.11:11g 111 11111 1L111s111111xr11'ss 111 1111' s1u111'111 11111112 .111 1K1L'J1 s11111cr11I '1111s 111.11 1111r111:r11L. 1.11I111l11. .1r111 1111311. X1 :'L-11'.'1111 11118 '11r11r11111111111 11.15 11111 111-L'r1 11 111111 111 S511 1 L1 N11. '11l11'l"N 11111 1111- 1111n1-xx 11.lN m.1111' 11s1'11 171 L R ' 111 1111 111- 1111 11n1L1'1' 11 ' 1111 . L ng 111- 1111111 111111111 111 11111 ' 1r111111111' . 1Lrgy .-11111 1 " 1.1111 1111118 111 cxprws 111' 1511111 111 1111111 vc 1111111 11111 1'r1'n11. xv' are s1n.1111'11 111s ' r111, .1n1111 - C1rL11111.11' 81.111 .111' 1: 11.1 11 L K " 3 ' 111 11111-1.1 1. L L 1 A 111: N iw"- A XX ISC QNSIX I LAC UI DI ISA I I S ny M x m r 'Iuur my mfu l 5 k O ml n LK m. L Y L wo L I C0 fl I L ill L u,1sIuL1rL I I 1 pn w I xx I nsults xuu 1 on r of x In xxon In Ants' xx H1 X FI I 1 ru L I X IL H K x ,Q wx" Q ' II1C.1IIrI'IT. ' X m Ivxyz' ' - .' ' . JIIUJLI, ' I ' : 1. 'L' IRAN C131 . Ulxwwl I. ,. L ' fx Dx VI , ' I 1' I .A" . 'A,"'L. ' f ' . ' vim 'Jus . f nun my I 'rn.Jl"' won AnmoL1sIx'.whi ' f 4. Inf Iwo um I ' Lho Q ' 1 ' . "- . IIJr0I,I Iiksxig Inzcn Rn! y Iimmcll Bclow Dcxlur . 'ollc III1mInI wsu ' Iirciman Iiissvll . 3 nal' if '. 'r"cmI, Ilmrnard Dwjc . l"fff' Ing on rx S O X L I' K Nm Xnrmm A lv' X 1 K S x IXKM 4 x x XHINU I N 1 Ix U NN w 1 I ' w.xN x X H I k I U L Imx NPUIINIIIIII K K5 C I C X umm mux ll 1 ILIWR Ixm N num I UI I 5 I u'1I .V -1 . rv, Y , I ' 4' gy .D , i n s - r wx , S f 'Y , 2 , 5.-'Va 4 I A I V I' I as, , ,h - . ,N - , if , , I I V 5 .' Q," I l fl x 1 ' . , I - - I ,T W ' 2 I J ,. H, . ' 'N ' s 5" ' . r ' I I I Q ,,. U, H - .Z I - 4 x -1' . ' ha L ,..A jx: 1 gp 1: 1, 'I'Im1.m IYLIQQQIC ml 1Inw:.1-mu xx.1xi.w Nu- .Imrnpwmlmm or nh' 5l'X"I1xI3O1I1l II I . .1 II'I.1YI1Ql1I.1l ciulxllc Iv: Hn Ii Iyar NXQxwa1'w:1 Ii.1puIx. .mi : gx , Up lm LIL imma M Klux I.1wl mIrI1.llI' -'.I1l.Qs' X IuV'IxI 'Am wguizvz lu IINI wi .mv Iu.1m IH thu nI1sl1'1.'I I' uwr, Im' rurncd wl pn ihv I1x'i.1.lIlYx' Iowa LIILIIUINULI Iv .xi IQIIg.1r .mi IIN .1fIIrm.1 xx' 1. 1 nl' .1 l I dw wwn Ir' m XXIENQR n 'rw Il.1g1Iix. 'Ibm gnu I:IIg,Ar lbs LIINIVIQI ulmmp' WH xhzp .md .Krmligw -MI-ml pI.1U XI . 'Ik1pIc:'g..:1 MMII Iw pn Lui vi IMI Iili"' IMI ctimm vi lux rnmx VINIQ Io I7 .ln I .lIIx'I'I1.lIx', .In II Iwoumgr.1111I1l.wI In IIUUII Imrxl xx rk .mI tk ' . xlwm 'III' xrmuangg my x .I 'I llxu IfIlw:i.':x N aw Im- x'.1IL1uI .u Im1gImIx .1-. lluq Ivn : or uzztzw zu, lIJvx2' ix X .'.I I IR. IX IIIYII IQI1, URI? NIfL1:X'I'IX'I2 QIQLQ DHD .N 'ugw 3 Y. . 11 fxnrpgn I XY. .mu I I j w 3 XVI 1p,u.1 'H .-Xml go I XY. gk .1 I n 'bo Q XY1s. I. , ml I q". L H U Iidgaz' I A I Q' . I 1 .. I rw INIYMI iuxx X U1 x lv. 'NNN 'QP' l JUNIOR SENIOR DEBAT E lht clostng of tht dax of D ctmber l l9Z6 found tht tradtttonal luntor Semor dtbatt an tttm on the pages of the past lt vtas a momentous and xnttornous day for the tumors who su on tht txxo to one dtcts on and 1 true ttst of character for the sen tors who pros ed themselxcs the best of losers The tumors marchtng nn dtcktd ln farmtrs costumts to tht lnlttng Spanish melody Barcelona made truly a remarkable stght A feature of the parade vsas a donkey rcallsttc segttablts also walked tn thc parade After marchnng around tht audttornum the Jumors entered thelr canopy bullt to rep esent a barn and coxered utth green and vshtte shtngles lt was a remarkable canopy Vlhlfh shovned both ornglnallty and effort on the part of tts makers The Jumors then began the stunts wtth a plax starrtng Archle l-ovsler Archte rep re entlng the Amertcan farmer staggered under hrs load of surplus unrellexed by the McNary Haugen bull ln concluston to thenr clexer stunts the jumors sang Comlng Through the Rye thetr own xerston Through thetr orchestra the jumors showed the excellence of thur mustcal talent Thetr clalm to the best orchestra IS O kayed by all Thus notable orchestra was com posed of Bob Yaeger Paul Flsher Bob Drxscoll frank XVesley leurs XVesley Arthur Ars eson and Earl Othersall Tmy hats whlch ntted on any part of the head from the ttp of the ear to the bump of knowledge were worn by these performers Soft ltghts glowed on excited and rosy faced thtrd year students as the debate began The questton for debate was Resolx ed That the essenttal prouslons of the McNary Haugen bull should be enacted unto law The junlors represented by John Merry Donald Schoepke and Bull Hatley upheld the negatlve stde of the questnon Mlss Greene jumor coach should be complnmented on the qualxty of her debate team It was through her effort that the jumors became a team all for one and one for all l l l l l Il - . Stu -1 l'lsI l-'xxtllx .Xlr-:xx 7 - ' T . -' s v t s 1 ' ' ' Y ', ' 1 K s 4 ' s s ,sf - . 1 g- s g H- ' K, ' V V 3 vu 1 rx It 1 U., x v I I 1 Y 3 Y' who stopped every once in while and "mule-ily" voiced his feelings. A large group of i 'A 4 P I is L Y I 3 H- 1 I 1 A I I v ' ' y V y ' V ' ' ' v C . . I. . ,, .. . V l'uyn' lf1'y1l:f-v't:t'o 4 P? nv., -."rf JUNIOR SENIOR DEBARI L 111111 1 1 11 1 111 1 1 F1 Y1 11111 1 1111 1 1 1 1 111 11111111111 111111110111 11 1 1111 01111 1111n Q1111011' 1 11L1m1 11111111 Dm 1511111111 11111 13011111111 1xr111s1 F111 SLU Of 11110111 11 18 0n1 111 1111111101111 b111111 C10111 511111 1111111 s111.1m1rQ 1111 10 1 1101111 1n 1111 T11 11111 11 1111 11n11p1 1111111 1lll1'1Q 1 g1111 11OfI'1 01 p11n11 H1111 110111 111 n111 11111 X1 IS m1111 UK N11r10111 C .1nH1111 111 1 111 18 1n1 ugh 1.1111 11317111 118 11111111 11111 11g111s .1n1111111c1 110111 1150 11r0ug11111111 1111 13131111 01 1111 CZIHOPX 1111 s1r110r s111n1s b13,.1n 111111 1 111111 11111111 IUYOXLL1 1111 n11cs9111 01 1 N1cNar1 H.111g1n 111n11 101 11111111 111s n 11111 111111 J1'1J1OgX 11:1n11sC1nn11 and17111r x1.lC1X11'17lt 111111 s1n1111 1111 1.1n1s11111g 'Xm11111n and 11111011 P81mLf and Jack 'N'111x11111011 r1p1151n11d 1111 fa1m11 11110 11n115s 111111111 01 surplus 110ps m1g111 10011 10m 1111 COYTIIUJHX of 1111 1 1n1s111ng AIULYILJH Durmg 1111 LOUFSL 01 1111- 111b.111 1111 SLHIOTS 1115111211111 1xce111n1 SpOfl5lT18I'1Sh1p 1115 11 11: 1x1mp116111 by 1111 11110n1 of 1.10n11 Palmer s1n101 p11s1den1 and c11.11rm.1n 101 1h 111n111g 11h0 A1111 :111111111n11ng 1111 11111111 01 1111 ILIII OTS 11 as 1111 11111 10 10r1gr.11111.11 1111 v11nn1rS T111 Qcmor class WGS r1p11:s1n11C1 by 1mn1c11 1511011 D1:11c1 'N0111 and 1-1.12011 R111 111, v1h011 11p11n1i1d 11 Ofk 111111 1111 JUTIIOYS 10 111111 1111 11111 '1111 c10s1n15s of 1111 11111 111m 1110111 b0111 1111 11111111n1 11111111 01 1111 s1n101 11.1m 11111 1hc 1.111h1111 and 11n1111ng 111111 01 'V11ss Jones 10 11110111 1111 5111101 11.195 011 15 1 111111 01 g1.111111111 l1l11!1 V . v ' 4 ' h , I , V 1 A1 VA D . 1 . p-Q-y - 2 X I Il.: 1 1 ,' 3. . 4 ' 1 H fx . '1,.', 4 ,, .1 1 ' 'hx f ". 4 1 fm 4 ' I ' 'Q' pg 1 - Rt " ' 1 '. fo- ' at ' - 1' WJ? . g y 1 1- 1 k . ' 9. 1 1 fp' A 1 1 'Z 1' .1 . f 1 1 4, 1 , f'i , 1. ., A , in Y vi '. , , 4 , J ' I . 1 1 1 L 1,,1,1g1,,' Q, if . , A 1' RA D if wr fm. 1 - :A 'Q ' , A -- . ' " 1 1" ' I-1 . , - - - 'W ' 'f 'P 1' 1 1 1 ' .1 in . 1 N111111. X11111 Hszw- ,111-.11 , , . - 1 ' 41 4 S11 ' ' .11'1cr 1110 cr1'r..11'- 111 1111 ,ILlI'1111!'S. 1111' 111111 is 111111 111' 1.11 111 111.11111 111 "111u1-1" c0s111111cs 31111 .111111g 111c 11.111 111 larmcrs. 1111' 111111. 'ACI1111111 1? 1 Ccr1a1n11' Ci 11f' XVQL' 11111111611 11' . " '. f'1 1 R 11. 1 J 1 . 12 " ' 1 ' '1 . . '. . . 11 . . L 1 Q ' 1 11' 1 1 1 3' . 1. '. X11-1' " 1,-1 ' t- t- 1, I K V 1 ' .1 1 14 k' 1 L A I ' vv 1 5-1 1 1 " 1 ' A 1 FL '- 1 A - " 1 1-1 1 ' R 1A'm - 3 V X K 1 1 K- 4 1 ' 1 1 5 ' 4 C ',' 1 K 1 - 1 ' 1 1 1' ' h 1' -1 1 1,1 I R 1 -1 1- 1 1-'- L-A 'ip x 1 '41 1 Y A i k'x 4 1 t 1 I I ln- ,1f11' '11 1' "1-ff FX ll XIPORAXEOLS SPEAKIXC C I UB l x V I ILIIS I tmlt IMOLIS Rpt l lltl sttlttnts s I I L1 n x I I n xl n n n xx MH UNK L llt XX St I I u ' l xx 10 l lllk torl 1 1 ln th tllks xx Iltlrlx lnlx IX cnlln lssttt I wt u s 5 I 'ITIL lsw I I l m I x IIl1llOfIO xxh n l tx SI'I1lIlllO on watt 'ITIL lto I ur IJ I t IHILIPTKIIXL r ltllng xontts Bllnt Wo rl xx on rst I xx 71 I lnot ltr ILSUTIII1 oro lx I oxx xx on st one ss II DECLANIA TORY llx I It xx In lltgll st wool JLlClIlOfILIIT1 at 'S I7 o I ct xxo Llrls rtprxstnt tl ntl I lss If Ltr m utlrlntt lnc IL sx tt ns I I I I L li lol o L L K It X Cart uct x lrst ,J att Ex lxn llpman staontl and Narx I Il'YII'Ll o llt glr s spo xxt and tn Ion ns X lssts lrr lg am II Iltlnv Irxt I1IllLl7 pm ht ltldlus xxtrt Nllss Hahn tom Ntxx london Mr Vx Jlsh Appltton Ind Nllss lonxs NI nlshl l 4 ,- - 7 , . , x , , . . -1 -. . - . . I l , , ClI-Ulu .I VI -NI I I lV'l'u.s:IfI'lll liI3X.'.XItIJ l'I-?'I'IDI s - xlllt' l'l-Ilsstll-ll l'IQ.'lYIi V111 I 'l - - Xut 'I'II1l'L.' I " ur 1' VlVhI' lfxt' I lla ' . .V 'Jlxllig ClIIl7 was Ofgjillltkl lol' thc purposc ol I ' l ng l' to pulls casllx' ani fl I' ll' lUL'l'O!'C .tulle css, lts orba lmtlo IS ot 'l llx' tor thc pulp ' Ol-SlllilYII'IQ1 spqcch-nl.llslng. lilll. hx' gont 'sts to lllf'll7L'T thc lnor oi tht' s:hool Cn 4 'L'llI'IJ l.lx'. MJ ul 23. tht' .1I1Y1IIQll vt-gtxlllpomnuolls spqllxlllg, contcst xxnls hsltl III thc hlgl fl xl I li 'IIITI lllcl cluss had lts rcprcscnt.ltlx'c. . tl 0 . ' 'src ' -. ' .Intl .I 'gg xn. lfrl . Ii I' . Il nl -ml 'r ol' thc st-nlor class. wt n nrt ylar' . l .ln r.-4clx"Il thu 'llP. lhc lI'x'Nl7ITlx'U tlcqlllltvd ll c s'lx't's x'V r, ' c lx' .V olx nv, al ll " I iH. li .l x' llrfl. ln hc' " c. ' 't. . 'hc VI' pu ' fl ' placi 'll' . lt IV"l , .D 1Ij l5'l 1 ' lc l. Xll Ku. V lng ls to hc congl'.ltlll.ltcd on thx' succuss ol thls X'x'Jf'S sptullwrs, 1 A r On lfrlt. ' 'Vtflllifq .xldtfld 15. tht' .lnnllnl lntcrfclass Ilculalnatorx' 'sntcst .ls hull! ID If 'j fl V V I: ' 'lvly 'I' ' 1' I X c 'fl Vllhc orif If ADI 'I . 'l . I tl ' :'l"'tlo l h-x' rxll ar' . ' lxvs: 'I llt- Xl2ll'i'I' ol' lJI','11illN , ,, lxltifx' lsvllxg lxlllllll' lit- Xlx XVILli'IIl lll- If 'lvl-llqtx XNClIl'I', ll't's'lrl1:l' 'tht' l.ltillA l'.lIlIt' l'1X1'-XII l,lllIlI2IlI lIIIIl-+I' fXlzllll':zl's I-wr Xilqt- Sulllllllltwcll, -:lll-ll' Xlltl l'VI'k'IIIIlIIllf lllltll llrlcll llzlls, sl-llll-1 .Ilx liffs Xllillfl? ,lJllI1'I Xlx'l'z1l'tllx'. Nlllbll lllll-21 VI lll lm-t 5lJ't"ll Xlztrll-ll I:lll'll'l l. slrlfw-lll PTI' I lwllll l'-HIII' Vl'lll Sl-xml ,. l.-llllv ll2lXlI4'1', I.I'k'NllIlllIlI lan- -l:Q hx' "l'udf ll .V '. ll 'Klllx' .V . All IV llg I" kc "ll, ll ' 51 .1 '.'.' 'K Ht lson. ll I-. lM. 'x' Ku V ,, tls' " A iw. f. I lffllllx-f'.'-lr .A FX if-?""" iii'-f Rx X W Grgmzuatiun 4 J! Sxx 4" y N--fx-X' :J 4 W 5XX X xx X i i Y X 1 . 1 I x N if i' A n 1 7 T X' V J. V ' F ' , 5 . f' A . . Xx Q rg- ' A , . Q 5 ff lx Q if K 4 Y A W ...pl x X E g , 55' ' : K. Q Y- . 5 . fl, 'fx - , ' Jn 41Ci-,Ii, " I ' S, V' ' X " A' 2 .Cf H" w xx DRAXIA CLI, B AI I'IIzX Xdams X1oIa Andrrson XIJIMI Ihllm Dorolhx Bun 111 Du 'ISL XIII IL C I Iford IDU OIIN C Iuka Crlldxs Douch1 Rude lph Duchn XI.1r3or1I I urfu om II.1rIm IH XIIrn1 I-Iunur X onda mdnnll In Ilpmm In n Ioxux IVI1r1I Osurnnnr -Xlx Putnrson XX1Im1 I'I7ak Amon Ilortnr Ilwabeth Raettug Hvrn RQ7n14.Ink Cnorgv. Roehm Hglrn Stuenson Maybnlh Slrum Imuulta Tradcxull Xhrgant I'raduuII Xrrgnnm Van Doran Arlun XX en7o.l Marjoru XX csu Iours XX olpnrt Blanche Xxx son Xr mu ColI ns Ia n I 1 r rx I sLhs.r I I nh XIIYLLI II IYIILY I x 'X Ixlnfiburx Dorls I 1I5IondI XI1r1on I lpmm nm x ann IL 1 Xlmhux I orrarm Inrrx ohn 'X 1 IU Ioa Nuxhurgnr Bnrmu Pmlnnskr Cnrmarm I Iurson lou Pmbosku Marlon Iuhn Jumrta I rossu Crladxs Sghoaplu Donald Schumxlsch Alma SIIQILI AIILL Llnchmar Ruben Xan Duma Berxl X xndervx 'alker Luulla XVagner John XX 1lI Hugh 4 I I - , I'uIf'I'fX f . " 5 "c' .f II r ' I . . ' I i 1 . 'IJ '. V' DVI u, I2 'nn 'I' . 'id 5if' 2 Paul 61.1 . r"I Hal: Iclcn Q1 , r ' IIu.'.fI1cc . I . IIL ' . Iinrl ., 1 Ii 'II ', .Inry . , . ' . f I . A ' M ' IICC . .III I..1ughlm. Dorothy XIfX'IuIIcn. Dick I. ".Ifdd" . '- f . . . Qwly X ' '. .I . Hx. .ILII'., ' K- x 1 Iv A A In v I ' 1 I-v 1, . . ..,, '.,4 t4A.I , i . ' L 4 ' I", , ' '. . 1 , X x fkXV.EX X' Ax? fix. BAND MEVIBERS l Ladnr C harlas XX PhllllpS Cl ARIXET S Dan Driscoll -Xrlhur Aruson HJFTILI X ahr Cllnnn Rabnduu Claxton Frur Ben lxllpsu Rlchard I' 11 Dorolhx B low lda Johnson Harold Bnssn lg m Xrl lint C s Rudolph lxxrhon Robnrl Xlxllmr l ouxs XX mln LORNETS Har my l yon RLX Smuh Roburt Drxsgoll Cnc rp Bahr 'Vlr luhlandt lornsl XX annnngur Robert Pnlott John Hanus Jamu 'Xlolxlor Rudolph Holly Al TOS l uVLrm X aughn X xllam lxsh r Guorq Dulun TROVBCDNE9 D11mondC.1lk1ns Xllrlon 'Xloss Pmul Plshnr Rulnrd lxoll Dmln Bn on S X XDPHONES Rollnd Jonai Ognhn XX 15,n r Dorolhu lxrlus Dnlur Noltv. Jol Allllk John Nglson B XRITONF Izugrm G bhom BASSYS Ro nrt X ng r 'xCl1l'T1 'Xl.1r mlalx SNARE DRUXflS Earl Othnrsall XX1llr1d lnosch BASS DRL Xl Hugh XX all , . l A A C 4, .gl .b fn ' ' . , f- X"l' 5 c ,K - 1- K ' A wir Y 7 A . C V A V' . K M. " , . , A 1. A' 1 ' '. c . - c . C , C, . . . Exim" k K 1v'l' 't'r' 1 - 'Ay Ll V -. John NK Jgncf Gcorgc lwshvr ' ' H I . Q' ' , ' 7 sl- v A' C 4 7,5 ,, y V K .l'A.' ' H: 1,, 4, A Lv: 3 1 V . . ,, , I . R13 1- 1.4 . . 5' h' 'mkc - 4 g A K , , D Cl" ' . .Q ,. . y , Y I , , 1 , 1 X I5Lk XLLIYJ C I Url C Izblrrhll C11YI1XJ 111 1 1 I'111II1 I1mm1 Buss 'VI.1r11II.1 11k.1 C 1r11I1n1 11I1.1 C1I.11Ix9 C I1ff11r1I D11r11tI1x 11I1I1r D11r11tI1x 11I1I1r XI1r111n 3111I111 JNL 1rm1n11I1 CaroI1n1 11 Du 111 r1n1 NIIJFIL 1 I CU I1I11r1I I 111 1q1r E11 I11I1ns11n rXII1r1tI1 GI EF CI UBS X 1rx Ix1111s1 ID11r111I11 111n XL I Irs ID11rotI1x 1 I 11rr1 L NLUI C X1Ix1r'n11n I111r11n1 I11I111 X 1r1,1n11 X 11rr11 ID1I11I11n1 s YI I xI'I'IlCL 1nsI11 C11r1111 1 1rs11ns I1I I K L S I K I111rs11r1 XX I111 1 111 I111n1 r11ss1r SITI Lk 111I1rs 51 II Dom 11 S11r1n3., I5I1n1I11 SI11I1I11n C1I11ixs I r11I1xx1II XIJYQJYLI X .1n IDLYJI P11rxI X 1n D11r1n 15XrI11n X 1gn X 1rg1n 1 XX 1nn1ng1r RIULI C r1n1'1II SI11rn11n C11I1I111ns I 11g1n1 H1I1I11ns11n XI1I111In1 11I1s11n C X 1 I1ns1n R11I11rl IXL X IX1I11'I1ll 11I s X 1I 1 XI1C1r1g11r RIX XX 1II HIILII XX 11,n1r CDg.,1I1n X11111111 R1IOI1 1 1 ns 1 11111 11ups II1 I1 xs 1n1 s 111 1 s 1 H118 WI X LSIL 1 n 1 111 LC 1 n11I1,I11 78 1 1 1I1 s1111I1n1 111 ssI.11Ixs11, 11 11 CIIII73 f I KQIIV. 1I. j ' 1, 1 ' 1 1'Xs'I11'r, :I 'n '1' ". 'J .1 ' . I . 1 '. V " I.lpI. .I2"I1'n ,1 1 I5I.I., I,'III.1n .1 1 V' ' 1 .. 1 ' '. 1 . fXI.1 iI1111s. , 11nc '. ' . " 1 '- fXI'C1. 'j 1 I. 11s '1 '. cr, ' ' 1. CQ' . f. '- 1Ii". 1 . 1 '. ' '. 1. C11 , fXI1'X I' , ' 1 1 f. 1. , .I 1 , I ' , j 1 I 1 12 ' ' ' M 2 ' ' CQ 1. ' N1'I.11. 11 1' " .1 . ' CI ' .11' I7.1I ' . V .1111 1I.' ' , :IV'CI' I ' IJ., .ilL' - I5- 1 ". f ' 1 I3'I'f'. I'Icn "'II'. V -I I5r.1I' ', I". 3- - ' . '11 1 I,..1-. X" I 11m If. " I7r'I . . 1 '1.1 1 1" . 1' C1.111lI11ur. Eunice I'r11ss1'r, CHI.11Ivs ScI1.11I1cr. 'I'I1c111I11r1' II.1I'. I1'I' I' 1. , '. . 1 II11 1 1 . .' n.1 RMI. I 1111II1' "Q L 1 - 11.11. '. f"Iyn Rv ' 3 1 I . ' 1. . . ' . .1 ' 1 F1Ix,II1'1'Ix1', II ' 'I'I11 v11c.1I organimlio I 11I' LI11' s'I11111I 111'1' 1111 I' xi 111 11111 Qr 1- 11' ' g1rIf' 1 '1' cI1I11 VIQIV CiI1r1sl 1 A11gr.1111 .1111I 11-1 1I ' IlICI'IISU su 5,1 I1' I ' ' ' 1 " CIIlIf w1II long I11' r1'n1-:n1I11'r1'I '11 1' i ' b Iv. IXIIJQ . ' '. 1on1I1111s .III IIIQI1 QcI11111I 11111-1i:.1I Org.1111z111111ns cxccpt II11' I1an1I. had charge OI' 1I1.' 5 1 'OI I I RS AN I IGQNIAIX S I AI I I"LIll0f rn Ihre! f soulu kll wr A srslml I LIII xr Bus nus Xiang f so 111 I'ausxnIss Sr orl Idmlor I xr nn Q xi I an r Humor I dxto Humor Icl wr 1 ullx 1Xc x NIORS I'nrn1rdI3vxur Alun Schumllsch Iulxn Bun In NIORS 'XIars,arIl Brunner Bob Yugar Ill lohn C ollrni IJJIIUIIM XX olpurt Iulyn I xpman Harold Brsscy Ihrold Ixlusxg Robyn Drns oll Alum Qlutcr XX1II11m Ilshar X mu Harmon Xhrqmm Hgalx md Idxx 1rd Sahr 'Xlrss XI no s XIIFIOYIL Duuhn X 1 nm I 1 ns C IIIULTIYIL 'XIorsL IIUXIOR Ixrlhnrlm Johnson XJIIIKIFLLI Ixrafl 'VI1rgN1rIl IIofIrn1n I orusl XX anmngrr IK' Imma I Iubx I umm Crauthur C lun Ldrr Crordon Iilirrbuku Vlabrl Andarson Ru Smulh I Manor Pzoxh Ddulmh IDutmI1 v' - v v -' - 3 : . I . Xsf '. ' Ii IW - f . ' ' ' ' S ,", I f V '--" ' .I Il .4 . 'cr - w ' XS C. u I' I IXIA IQQJ1' . ' f 5 2 ' - - f ' 'xc 231. gc Ii iimr ----f . " In um' fI'1o , , " 1 ' fI'lc - - - .4 ' ' ' 1' 1Xrl Ilciilors Iintlu-rxnc XX'.1lch. rXnIon I,iQkn . 2 '. I Ilc V' l'is.'r f - - . If . '1 If REI 1' 'i f .' . XVII. ,.JI,' ' I- Sow rs ILL' J '. ' ' I , A x, I , 1 A ' I ' I 37, I L 7k I .1 I 1 -I ' ' - Iilcrsr 1. N IYPISTS IIKT III TI C RADUA I F S I AYI 1 111111 x 3 1 s n xx XIJIIILLI X11xs1111 X 1 I511s1111s NI1n1g 1 I 111 111111 Mus 1111 AFI 1 D 1 1711111111 1 111 CInsx1s I 1111s 011118118 IJ11m1111s NIIISI S 11111 11s S 1111 1111 11111111 11111 1 111111 111111111 X1 I111'1111x 1 11 X T1 ID11x11 XI1111111 1711I111sI-11 1511113118111 131111 Ix1111gsI11111 T1 H11m11 111x111 N11I11 D11111 17111111111 NI1r1N1111I51111n T11 lk L GMT ON L IXPISIS 1111 D11m111 I11 XD S1 1111111111 111 1 FI K 1 111 1' F1111 WMM 1 1 s 5 LN 011111 1 1I111s1 m1111 111s s111111 p My 1 1 1n IL 111m 1111111111 11' 1118 111 11111 111n s 111 1 I 11111 C 1m IDIITIIL 1 tl 1 1 111111 1 1111nx 1 11 X 1 1 1 Ik 111111 11111 1' I1 1uf, .111n9N 1111 11111111 s11111n JJ, 3 ' ' 1 'I Q l Ij11 1 1111 - - If:11111111 I11'f11'.-.' .3.sx1 q1.1I1' f 11 I 1'x11'1' N.1'11x 111: X11 111'11 15111 . 1 1' - V 1.1's1.'r . . .- ss, . . .ju s 1111111111 I5:11.g11II, XX'111:.1m 151.11131 .-X11 12 M1111 - f X111 1' IQQ.111I1,'111 .A ' 1. 1 1131511 11.1112 CQ111 111111 I .1 '1s 11378 XYI . V' 111 I4.1:11I1v - f f CQ. I Q . 111x1- Q - .-11111 S1 1 Q11 A 111' ' f f - 131'x11" N 1112 .I111' . I11II1'11 I' ' f- f i 13.1 j 1.11 H V .1 li ' 1 I5 ' .111 D. ' f 1 ' I ' ' I W .1151 ' vf-f .5111 1' 1,115 . I. '.1r1' - 131 ' I..111gI11111. 1.11111 X I A 1.11111 Ii '15.'1. 111r1.1111'I-111111, I1 111 If 'I'v , I lf' ,Q ' XII' c 2 2'1I' .I 1 7 1' I9 - J 12111111 1.11 4111111 - - 5 '. ' uf," A11 Q 1111 ---- Mr. I L1 I1 I 4 4 1511111 '1.1I CQ IIIf X111 1 QII A ,. 1 ,! v.'- 'IA111' 6131115111 1.111 w1'I1' 1 I1 11 .II ' - I M 111 1' IU 11 wh 'JJ 1 V7 I11I11'1 11" .1A' .1':I11I1. S1".I I. I1.1'1'11 ' IQ '.hd K ff' 1' 111 11111 1'11 1171 -IJFI , .1111 1 YIII 11 5 cr. VI1 ., 1 111, 1' ,-F" 111 '1 " 111 II11' 51.111, 13.111 w1111ng1I1' 111 111s 1111111 :n 11 '1'x'.1 11 mm I 111 lh 1 1 .I ' t lu, 14 , C xy 'gil lf' J lr. Y N rf' I !'1i11l' XIllL't'1 f-I""' 1 PEKN-w F? flmk A-A. School Dongs ...P vim IW Spade rs awurdba' 1? 1' T 1 vi lk .fi XWPH Y' 'J' rn- W5, .Liv we 121 ,am Y N QU' X loJeonCunqon,m, Elin lik 'T' A 4 I u- tgf- Anffltben uacatron bf-mm and epkmone 4, 24 H govs on pumcs and rzshlng .Q A kwa Q- qi A 1 ga, v ffl gl 5. -. .' ,..5.',f X' , ,- gf' ., M, - .. A K M V f , '1"f'-l3i :i1?I FL. . , bkx iv , IF A Q ' x Q.: ' 9' , ' - lr . V. , 5. t Q . J . ' 'lm . , K, ' - 5-fl. list. ' LV 5 YV 2 .QV 31341 A 1 IFA' Ln - -1-' . .. " ,L A K L ' ix -r fl - , .. df- 'K fi. 'A '41 .QU . K, ', . . 1 ' ' I o 1 E 1 ' .F 1 ' . , V' Wm' , 'f""'T" "f' f3j" -f- - , f , . ,- , fr. . .L .1 ,..,-. .:...,. . 5. Bmigsy. . Ly 5' ' A ,. ,,,' . f ' 25' ': Wg! Y j 9 3 W ' ' , , : A' ' . -',fwk.:W" ' - 1 - . "' 2 , ,,, - - V I 3.2 fi . 'Tp- ! if P 1 . I Q 1" W Z fl I. K .li ' f 94 I gi ...Ax I Q. -V , I Liifi if Ye' 'F' Y ,Qi T' N y " .. 1' sn . f f . 5 H 1 1 I 'kt' ' 3 A 4 ' , X In .2541 ' ,f TQ ' F . Q Q . 5 . -. ,,.,,.. ' if ' A X ' L 4- 'LV - .W .. Efuf: '7 gwf.-g7" ' """ 'W ' 'hu LL? 15 V mf TC- ' K V m S b- .. J Q - J. I 5- J 0 J 5. , . M A E' I W ' - f, -. ff .. W : . X 'r A E?-1 4 2 if 5 , F X' ' I 2 ' .1 if wi P j 3 I N D, ,. it . tri V. 44, MK z w 2 ' 1 5 1 . ' b gf, .4 ' 425 ' 33 i I A '. .. Y . rr ' m,M :i'ggQ ' . . , 51 . . v x " v. W: -- -.f-vw- --11.-- . . 1 iz -'V , -' Q . F. "W ' "' A - . .4 "J '. . I - Aa, A 3 , I b . , " 1 1'?,.nf .J - -' 3 ,Q A ,L , 1 if " ' f , . , - W .A , V 4. x - , . A 'Jn 159' 1. :Y jr' , - .. In V V 5 h?- .eefxfkxl .D I QS S '71 Us Tn 9 -1 5 F ,,,,,v,,w A -,ff WJ Jw Ag w, ll- 'U kv Mhvmm -'rv fwfr ., G l1rX:2 1 MRA 'T 'Q i 2 9' 5 QgA.x3.g,.m.?'.h5 'fx 4' my fhunnifgs than Ewiiii k W "' -f A f . I., . - ' : 4-+ -- 1+ 'A' fm , e' .. 'T' Y R. . fy, - P mf . 2' ZX ' . . r g-, ' -A '.-.::. ...QL ' F .- LL, xi, z -.f4f,,,g,:. .". i 3,4 , 5-A ,F 5 ' I ,A 'S I I - 'vf H O' ' giffr 9 , as Q .' - nf -ff if W ' L . dr, .52 'Q V sl 1" ' -5, ,-'F' ' 7. If 1 - if A -. .3 'fx 1 ' .. 15.7 V.. f - S .Y ' 'jf A T' 1 Y ' Q t -r ' a 15,5 1 , if - ' - 7 Y ' lv S . fi . ' , . - wi .. A 1 mg ' ' - 4 A n Y ' P "- ' I ' A '- .-. . s' 5' 'if K Y .vfli :. '-A 'I . . V, :V , it 1 if 95 1 . Q . y -ar- f '- 4q'f"'f'-'ff' f " mf Q . - A if . . ,gh 3. 5.7 ' L1 L' S ' 'J 'V M .1 A r 4 " ,I , '. 'Af' Y Q SSE J , , . 75' 5 ' 4 V , K I . Q i v J 1-1 Q., .lk - ' I JMR '-1 ' . as ' .fsff 11 'Q . ' ,A I , I .X ' ,K 1 i 5' ' 'Y 1- v- 'nil , ,KWQL , x 4 - X 1 l?! , . 5 xx. Q, I 'xx a - E 5, Y -N 754. , .05 - " - ' . KK ' x ' . f ' ' 'L'- ' Zvi 'ii ' .ff :fi Q 5 .1-, ' 4' 3, . 13,1 if I -. . - ' . A, . ,, I . ,I H, p - , 5 . A .. iff Q fs -H ' S Q' ' -.L 4 Qt.: 3 . 1 is ft: V ., 'Q k 4 - I H, Q' , -lf' ', W A . ' ' - F ,K - . y U ' , J U 'f W V-f 4-Jai ' fi- N I fl, I .1 3,,5-2.5. .M 'R U X ' ' 23.1 ' 1 . ,QE 4, X , ?.. , Q . ..-y- 'X -' -fg, I A 1 x x V 3. fr? if V -W C E4 1 ad ,QQ I' , .W a, ' , .., fri .1 ,,f 1 gif- an 4 A if -' 1 :B ff' . ' 1.3 vig I In at .Sd Y V Y Y' .Q A A '-2 Q '. -U . ' 3, Sf' , " l .:. ' ' -Jn LE ' X f .M -a ip, 1, - if fi' ff f- - A , ,173 If .Max '4-H--mx 71' 9+-r V Jai., I 4 gm ,M 3. In Q M six' W , ,J X 4 -' I , ' .. x ' . W Q ,v N .Q-., y A f. V- . At ,., - K u , ,' x aff. Y K , . 'Q if 5 ' - iff., V4 ,511 .4 '!":'- rf' gf,:Q' fp" N 'lfl' -'FH' -'H' 'll , ' ,, 4+- QT Fu! '9 1 if W ' f' "y31,,f , :Ph J "f.' fig.:A Q LZ, , , V' 5 - 4.-, ,-' S C 'I J ' 'SQ fl if ,QQ - H -+ .nn-...J.... -VAA .jr . ' . 'l JEf,,' I fbi V' a wifi: Y , . -. 4 ,.:3w."' ., - iSxgW,5,,L.. 'bf' n fs X 1' A ga ,game 1" rd ye studs-1 f HL au 52 buty espefwllu U Gmduaie xmff '-Y mn as 1 ,3f,,:r"', was P V , IV' 2, 'P M.. .n,:n?!dh...Qg Q ir Kb 'met 'xi- Dfw li-no-0 4' Nl A Q fffff x ' -U ,V , Y U I 1 1' S 7 J 'Y' ix". in , Y Q5 .1 ., ' 5,4 f Q- '-N-. ' , . .2 V -1-Q9 1 if l V , 1 . S Q qos -5- P jf. 1 . I A L I pf gl. . Qt ak 'I !Z', 'gif L - f . 'Q ' 1 ,, f- Ji 1: T-af A f 'K 1 I . I I. 3, Q Q, . V J ,f , 5 n ,,, , g, k,,e.,:, , M, X- ' I F- A - Q ' 1 ' r' T 1 ' . ' -'J ' . "' ' ' ' L ' t sf' 'f if S x .1 'fs Lfffu 'J P. .3 rqrf- ""' I ' A 4 . 13' 1 , if: ,Q g ' iff! 'Q .,' LX in , If T-4 Q'-1, -5 N .Y , '.' , . V Q, ix-. . . W- - , 5 ,di i il , li f, 2 W 1 4. ff . - xt.. 3 , 4 o V4 R 1 - .14 .. +---- f- " " 1'-"N mg., ' : A Q L QI dx - 1 1 ' v - 3 P- , X .E -tn E is 3' 1 it I V V ,. 4. b. I ,A - v I til . . A. l . 364. L1 'VQK K 7, 1 'QV ' 4,4 71 xh! ,Y I Y pr a 1 6' 1 , A -V "1 xv J' ' .ba " P-'E E K I 1 1 ,QV 1 Fi 9 f. 'r V . " 71 , , I r X 4 X 4. .5 x ,TN . :.?.--vu-T:-T ,.., , xi. 4: 2,3--F - +x' ff A wi M I. ' 453 ' 1 If ' p f- - amz W" 2 + 11+ " ' 'J 1: A -f sig ff s f ., jL f?jj, ffx- i,! 1 Sigg. ' '3 V J Q 'Ji' -M 913.1 A M J in Footbqll becomes ye 'center wgfiiniefeat -fats llalf 5' m"l""' N315 lf' 5'-f 1 "T"77!Y5' v' ' wr -- djh' Um' lln n gf 1...-A ",,..f- Jw -5 4 "' ' L YeS 11 'L "L, 4'k'5'- t we Wa ?".s f M f'-1 An ff,-Q, ,pg fr' +2 W hw JY T "P '19 Ne, wma eelp 5 .f 5 ,M nuff 4 MQW? 'wg'-xg,-,r' X W 'if' ff' .ff 3 hunk rd ft ii A MSM 41 Q vlpftshaw X efusiwl Mx. If I "-,q,'L' " 'az 'M t . ' Yi' T' ,Al ' .- 1 - A' ,M fo' ' -11,4 A-, ln, Y 1' 34 thy A ri K .. K :H via, ya .- 1 - -4-'-H - ' -'L ,' 4. . v .A A .. , -Nz - .: -,...- - .-.....,., ,-, .gi ,A b uf , ' W2 -F 3 An 2' 2 sq . ,,. ' Q 'g ' I N ' I' A 4 5 - 5 Y f fl "' f 1 T L - , x ' fx 5 rf ' - ' ' 1? 1 ' ' I an '- x A :J , ' AZ - i , xf +1 7 w I ' rf I lg K Y' . fa" . -' - , v 1 fb- . r W- , Q , , 4 ima Li-gv ' 'G .f Ch? X -' 1 K il' 5 V gf Y 2, V 1 4 , V I S' , , ,K 7 P' I "' I 1 Q. 35 ' ,f Q1 .j ' 5 E '. 1 1 H 1 I www. : 5 f' f - h',fx V 'y ' ,f' .M - . " f I v . ' ' , - ,glylif A I ' ,K ' L,.' ,4:'la'f' 1 ' '- - V- . - .3 f ' '. ' ' -- " iff f Q ff' f' ., I," in . ,I .- ' w s ' 35 I je 1 .Q V 'X' , A f,iy'g ' V qi, . .I '. b' - 2 '-- 4 'zu wi' . Q3 'lb . P " ' ' P ff ' ' f 5. X -Q H F4 E ,Ji -I .. XJ.-4 , , Itjw ji 'L ,, f J q 5- 5 , isa ' f' m ' " ."'51 - ff' Y, Wa ' J b in, .- P 1 ,. , T F7 5 J' 91. F., gli. .I 3, .3 wyg- V 4.1, 24: '--' ?. A- L w f. f K' -- WF A-uf ' .24 ." -ff H 9... : 'X " f . gy' A Q A A , gt, i' . - - fi' 5 -5- f.,5,.f 9, , L w A -Vg' ' x .gf . ' ' .am '--...a - , qi , xv 'Zi K' w -V . .' f 5 . y - if L' . r X .42 'fy I ,JN ax , Hg 54, ,sv ' ' g f - 5 . if ' Q Z V W 45 1 if --- -- -'-- v brgfv4,-"W f . A , M . ' 51 'Sir ' e ' Y, "Wa, 1 . A ,r , ' V ,1 ,F . - . f , ' 6 'K ' . z -J ' QT F iiga q .-"i . Y , ' - aw f as v Aj 5.1. if 1. AEVJZN - 1 X 1 1 A ,,.. .gi 1 L L Q V ' , , iff 7 ,F Vis 'Z lf vbugft Lf? api 'V il - X 15, 5 I J! ' ,L -Q If 1 If r .fp K . 'Vvfgg 4 .Q :lf N1 Q I M I Mil ,- A x ' . 02 1' xii' 'L 4,1 .:2'2fA tiff ff' , gf ' ff 2 Hfgz' fi .-M' ,J -I -. A vs'-'FA an a --QW A i 1 i' ,nt ,J fi -, 5,1 v '51 i ,Q ' , 1-' ' 'V ' - - U , w lg X ' ' ' 1 J ygf, TMJ . E Q ,S A f- 4,- ,, AY "f . Aa 591 'sf gg K?g?Ax' V5 , In v K wr A R. x y ra ' ' Q A.. v if ff .I sift 'Q .Q .aff 4'?'1f.ffg,'fg? , . 4 5 x, 4 Q -R ' 2 A Q' -, , , , ' I Q ' Ima f. an-1 ff fe- by - . -. 1 423' ff -Q. , 4 : '1."'V 'I' IH! V11 fl' ' iilifff N343 L7'Zi3.igfkf?'s5., Q .?1iz.-.. L..ft?4s?F?'f' 'I"1!r7' F- fi? 4s m .WV O 'V J, sl.. we ' Agn 44, u r ai vi Q 94 . Y J .,'3.'A 'ff 4 .mmm man. -4. ..1....,.4-Q I, 1 -5-4 1 4A Qm0?7'hanhQw and Q., Q ff ff: AML k 6' 1 'I Eggfi, fue., win 31,"5'9r ' Levi 'i J vm ' L i"5s?f"2, Qfgglxgxdqlf 'Sz 1 3? v A 4 V, V Q HQ mv 1?-QI l Ill ...1 1 b V. ' , nt' -' hurl ' ' A h iw 35: V, ,Q , f-'+P If Vt, ,.--,.-,..-...f4.. .-.-.-...z.,. n ' .A - .......4L4.-4. . F 0 Ah! I V- - -5,4 , V . V' V - ,371 7. i V fb . .. , ' QV F' ,VV V lx. ,Q-. A gl . V gg. is f. H . f I V ,A ,V 1' ' I - 'Y z .J z' wil 3 A .FQ 44 ' ,I 1 .jx ' ,:'...g if 'M UQ- f, ff A 'jr 1 . rg ig I . , . ,i A V V :ja V V :L ..,. . N V "A ,'V ' 203715 h 'Ly' I ' 1 . K 1 ,. x '- . 'R V V n nw if a .lf ,1 A. .J .A 1, -L fm - y :V .hyat ' .- . ' ff 4. 3: I xy 'g lg I. - g. .'3p,' ,Q ,V V iw 1 iq 3' ,V-E " 51 I -' . .' ' .. Vi .. -,q.a:" Q A VV 1 I , 1. 1.349 'Q ".', 1 Q ' f. 'L if f. ly ,I ,- ' QV K ...,-,- - .. if ,' .' ' ' 4 ' .. -z- .. ' ,' ,- V Q - lm 1 A 1' , :+V si " 'fl A 5 if A. 'Simi 'f'1'2: 7 I Q I A V V .EV I . ' .Xb-. 1.,:x .2 D J . ' V V V. X V V 5 y . ,L Qi' V N tl if-F., 'F Af' - - A A ' Vg., :Ffa . My V' 5: Wi' .. 5 K. Z., 5- AV. f' - A l ' 1 V., V' Q X' "5 U-vSSf'1?f' ' A-f 'J 1.'Q:1 H ,i:W"V1"' .V iii "NT .., 1 V V I, A "N , V lpy A -we KW f V if , V Ai. 3' A s , V ,A , il , - 3153. ge.. 51.2 , , ' ' - - gm- ' ' - 5. JZJV A :Lv Viiv -V V, KF Vg. , ll 'V V V V M V x K .QV .311 :V V7 L,-'VA V V V V , V? ., I 5 V :A VV ' Q- ' , w Q. Q- diy.. ' E76 V fi, y V 'Q fgll V ., 'fi N VA" . it ' , x . " fi", 2 . 'V I ' gif - rf Q ' .fff"' w-' " ' 'TQ , ' .. . V A x 1 ,.,V, - V., ,, ,VV ,. 4- - V A V - A - ,A . . ,, , VA .V V , V ii f 5' A VX, ' 3V Q-, '-, ' . f . ' ' . L x - 'A V , ' I r ' V AV D, 'V ' Q" -V5 .. 'Z ' ' su- ,' .V-.831 3 .if ' ' fd? -7- '5 - u :" Af f "3 ' 1' if 35' , f- 7'f ",Y , - -5 -.' -, . 1 ' 2" ' A A. . '-' " 'ff' ' 1 ' fm fwfr" f lffllrf .JIM 1 S I lam Am Ilmnind xml . - ' 'f V' KL ' A' -, L, I 'l:ii, ' if f fi ' N ' -... W qv, 'Y ' D . , ,r ,I ' .' Q3 1 1 5 ,rr -E l ," if 2 . 9 , ,f f , ' ff! T3 ' 4 ' A jzqf , A 1 " Vi , I ' sn A "' r 5 , :fig F P 1 my 1 VI A I I' I ' .L , ' J ' s 1, 3 A - iz? ' v -Y pl . I V 45 'HQAQQ ev" 'Q' v 9, A , YQ lg 54? '23 if vnfxm mms , V "' W N - X 9 ' A 'J L W X N 1 K ' 1, f 'xy -' f M , 4 js im 1, 3 N in Y.: is ,i , 'Z A'-' V 'a,:u,kQ'1 ,' kv f v 3, . ws 1?1f'x'k1'a ,i . M 2,1 85.1 l ij! ',f3'in3'5q ,JY , tl-Q31 , 32" ' X' -135 ' ffl' ' f, V- 'v3,,L 4 W", A Q r V W I X 'Sy-:kan Wm! M S55 mB' l vff 4 M55 7 'mf hal' val Fu 1?!"'Yv , 3 'X s 'IIN-E, V' KN J A'-.ea-if 4' -0- Ji,-fi i Y 19? ,pa If s Lf ge dnifm c b presents :ts plqgg bmi ye G qate gdeg fp press-41g-qvmg Q rhrslhzsrory ro ne-comp md byge dxf? of 1978 " V! N .0 Q! ab- 35,4 QQHTS'-an ' f J! K3 iv ,gf . , ,,,,, A Q - fi . ,. , 1 A-,1 933 -A F, +-4e?': f L ' ', : 9 ' 2 S A' I ' ,, A ' 9- V I , ' 7,fQs'f :Q v ' 'rmf . I-f A,,ggH'm', l m 11, ' 'V , X V Q . ' . . .V A. N ' Q Q 'H ,W 5 . : 1 ,fx ' ffm: . I , T 1 W ,. , l' Q . -ral 1 . - --W T an -S V .' A . - H ALA-0 I 1,69 -, I, , rfgq A In .5 'ff + i-1 -, r, f ' Jw' 'f u 1 ' v - 'i' J .F pg., 'Q ' 1 Q s Q 1 ff' 4 ng, f 1 fi- ,A I- " , WV .fx ey' 'V ' "V if af Q W - V 5 - 4 ,, Q, ,mi V+ ,fi . , ,ug ,Z K - I . J 'A L, , W V K, .I -...,,.,.., ., .,.. H iw, , IX ', k . - E 'Y , , 2,4 k ,lf ,.- ,, ,. . V -- .U Q , ' , H X 'A A' -fr "7 f nf - . f' " f A' . is f- -- ,V , E 1. , - gf. . fag f f -.-. ...W .KM V -, f- fu 1' ' 'VW ..,. ,U . ,sr ws.. Q h wk' ' Q - 'ww "" ' ww 's g , -S' , 1 ' TQ - ' ' ' K ' it i f - " I. K XJ. . is. ,Q -I ' xx, ' .2 V+, -f -1 13 1 '34 " ' 1. ' ' ,yi V 4 V QF Y 'Q 1 ! I A , I! . 1 , I V 1' I L, Y Q 1 1 ' -r 1 ' V. I W ,S l.g'V W 1 ff Q4 1 9.0 , . 5'Q1fl ' 6 I 1 5 .if 1 J "?fx",1 ' K' 'JFK 1. I., . ' '1"'L ' lp- Y 4' J -. .... ,Y I LT I A- -I .t nf' 'KQV' gt -- 1 1 H sf " U - ' 29- is V g M -A. R ,E U 's . ol xg X . , M. , 51 15,1 AQ, lx' , K , - x V U 4 'gk . jig, f r fb' 533711 V Y' 25 , QLT A ,, ,, , KA fag , iw , V , , ff , U, , ji L 33 A ,, In 1 ,HL fe L V ,stvk k V yt! iv ,P if- f Q- - 2- ,L- ff u , - H1 .- Y Him' Um' Hnmirrf !"'.-1 pr TI 1tG1'I1QJ I x IH Vf Q1 f , 1 i ,ff f o 1 ,sf DEATH COMES RALEIGH WI TO GENERALS OYAL FAVOR PRE- Jn -1 U5 AND CASSIUS SRU O E- 31 E- 42 A H bl f'N 1.1 .CZ O Z 1..- ,... fN,. Z. '1,.: ,4 F ,f ,. ,- ',. X SAVILS CLOAK GALLANT S UEEN S DA NTY IDI 4-I JJ 54 f7.Z, f , J 11 X111 S11 LL i-1 VJ 51. O O TRIAL COURT iN COURT YE FLEE 1 . ' NS 1 1' ' R 1 . A, 1 1 , v 1. 111. 1 1 ' I Y '1 111511 Q OTS lf . 1111 '111111 111.11 1111'r1' 111'1'111 g.111.1111 1g1'1111' I . , 1- 1111 111V 1111'11 111 X11'1'1'e1' 1711g1.11111 11.1111 111'1'11 1 ' , 111'1'H V -V' p1'111'1'11 1'1's11'111.11' 111 1-1'1'111111.' .11 , .' - F11-1111 11111.1 111111111111 1 .1 E. X 111111 1 1111 1 C7111 .'111111 1.1111'1'11 1'11' 1111 1111 .1 " ' ' ', X 111 111 1. '11111111111j 111111. .1 111111 .1 111111 11111' 1 1 -A Q , , .1 1.-11 ,-1 1.1.11 1'1111111111':111111.1 111'111"11111111115111 ' I gum 11, X1 11111111 1'1' g.111111' 11111113 111 11' 111111131 I ' 1 - I0 sf ,WN .MN . - 1- 1-' '- 1 . 1 , 1 11.1111111.111.111111111 1.111111 1 1 1 I U H1 .11111 11' 11111111151 11.11 1111-..1'-1121 111' f f .X f I ly. If ' V I .111x1' 111 11111111 11111-1 11111 11111111 X , f',. . 1 --" , ' 1' ' 1 Q111'1'111'1.11111' 111 .1 1111111111 11'11'11' J 571954 ' lp ,M 11111' 11 111 11111'1'11' 111111111 11.111' 111111111 11' 111'11 7 . I ' "-' 1 V1 " 1 1111111111'r1'11 s1111111'1'x 111.11 111'1 X1.111'111 'J 1 'C 11111 11' "71 11.111 111s1 111111'11.1x1'11. 1111'1'1' 11.11 H I A 121'1",1'1 1111 1111111' 111 111'1' .11l1'1111.1111 .11111111. .11111f N1 11111111 111111111111 1111 KII1'-1' 131111111111 111' 11111111'11 .11111111 111 111'11.111 2111 1111 111 1 1 s111111'11'.11'111 11.111111 1 - 1, 1. S11 XY.1111'1' 11.111'1g11 .1111111'11'1' W "D IIZIUH 11 H 1. 1111111g 1'1'w111'1f1. 111111111111g.1111'11 11:1 1 -Hum UH-K 112 11'111'11 1111 1'1'1w l1'11 11111111 11 X 1 V M Y 'N fi 1' A 3111'1'11. 4111.11 11111 ' 111.11111 111 .1 .1'111 1' 11.1.1 X111 ET 111,11-1 111 11111 1111111111 111 11'.11' 1111 11's 1'1'11'1'l 1111111 'X1'1'1111' 11111 ' X111' S1 11 "" 11 111'1' 1"111X 1111 111 Um ' 11111111 '11 X 111, ,N 1 BO Jr: L . ,J .ll ,..'. '3 -5, -L-I -.Q .QA , r-.. -1.1 5 . .- ,,,.. I Pi L 1. ff N1 L -. X 5 g -. :AN ,- 5- ,.. .- .4 -. -. 'bw A 1 ... 5-1 it S lu. An 'wx V'-1 1 xg ' - x Q.. .,. x. --. .. xg -?' PM Tl' LJ, N -.. - ' Til . .. Q v -.. "' . i . .. e- " rx vw -. L.. "' F. X. 4. If 'Y- Q1 'X A -. -if.. h n..L Y -, .Q fqf 11 0,3 ---. V LA, , - ,A , ' "" uf.. 1 ff gr -D., ,, . x . '-L K - W -1 ,V . A , ff V N, ,' iff ..' ' ul , 1 -N . "' 11' I- D- ,V KX k A' "1 --l., , -..f -1- CL v KL, '1 . , n.. 'X :Q Ib- ,JK I IR II' 'R E-Q UN O '1 F xf I TY T" V 1, I . ' X ' 2 fn ,LQ -ywf 1 A ' ,I .5 'Lf p 15' ff-1,",, . if N -xy 32, HEI! kd lf juii ixilvlxx' 'X " A FQ:-Rw1W .,:, Z..,5 I , Q-1 .4 -x - I 111715 Ill , , , P' , f .' ' .S ' ' I ,' Q 31 'Q E gffvky ' f fv' xv fs 5, If-'r rf! Ai' Ai l V,-ffl. :ji lf ,EM 1,1 i' 'o w 1 , 'I I Tx' l-V ,V ' I gi, , A '1 "fu ""r'QF1ffKfL. A A f.4FU',!f7S ' ' fl! 'f' iff , .f .KJ ' . -. 'Win Fbx r- "1 H U nl 4 mf ll l fu -. Q 14. qw- H.. fn A Wh- QUHIX .- -.. -X v- ar" 1 ,1 f-. Y -.. '-.4 My II 'Cl 'UF Q. N, 'Q X N1 . 1 is 'S 54 -. -. -n. A 1+ mx, :W hs, 1 ...4 L. x 'UJ -n. -.. -. . , '47 1 La- fl , fy .,:, ,. . "L, 2, , -.- 27 C"- LL. '1 -1 f m N. 1' .x-, 9 F- . F, N' L -' ' 'x v .-. lg k, -, i ,, Ql J , L 2, 2' -fi - il. ,lj D-- . ' .a. Q-' , V ' Fi . ' Y" 4 . . Li. Q 3 Q4 W -, . -X ff . ,Q , , 1, Q' :A ., 5-- IT KE I L YOU S A NS W7 D0 A RLA PRESENTED HERE OUT In D NG RESTL5 ,- .1 s NN Heb Q Nt -.. C!d-4 ' 'f 1 ,- N., I vM...... 'Wax-::.e:. EN bb T L DEPAQTMENT Q'-Q tixustl XYI C1I'NVl'l I' 'Xlivl ul I'.'XIlN'L, 0 I . ' ' r Q1 f I I Y , , A " mwxwl1 XX lynn xlmll xv viz.-ml I 1 ' ' ' I U X I -' 1 1 '- I 4 sur! lo K-.11 K II l I X 'v f .'Xnswcr' xXx sawn .ls xx' Iuml lu- 'X"f"m'N INN ' "IM ' J ,, , ,, . f - -- Ill' IX ll1r'lw1'I1lw I1 w f v IIII ',I1,II I XII VII, IIII, ,i.z, nu .A xx 1.x I ,, . M111 r1.z.xx1ml 1. x ...ln , un M lumul 1 ' 1 1 1 . , ' f , I, , 1 . rw1m.11 X v 'Mlm'p..1xmw11s.'.1p4.1x' 5 I . Imax HI Ilmlx ulx lmI.1. kin.n.11.- I I , I Illvxlwly 511011111 vs pl.1Iv ln' u.1l I I I I I II I1 11 Img -,wmv IMI, ,WIHI xX ll . 1.1: .X .mrwmlx xx 1,-X . z wi .A- ' ' " . I Pl 0 1 "N -INV! XV INV-H IW I I II 1 , X I Ulm lu.1l.wm.1rr ll lmllm lwwn , Y ww .11-.' 1: . : rm.-. 111 9 . w I. .' ww: KI Xl X 'P ' ' 'I ' Mxllwi ,Xx M1111 xl.. lx .uni lmllw .Q ' Im mxami lwul an ulwhz ': mv, I , I xX11xwu1' H vp lu' xlml! luunqrx .11 I I II IIIIIIIIIIIIIWI1 mL4.,X1 ,la ,,g,.x x., .D v I I II II III I' II aux .u mm Irwin x. Hg.. :wr , -1 'vi '. 1 '. x' . u .um Ill lllff K K X K I K mf lw.1xlvs'.'..1x.11:m.f'M1l 1 :s'r11E':" ' , , I 'I pl.1lu ullmvrxmw lim:-MIIIIIIHII IIIII IIIII III. II,I I X! mul.: 1,,.a1w,,. . 111 vm-in I , 44 I ,Ig 1:1 R , , . ' Il lv N'r4fU',1 ' , V an WH, lu mm f, ',m1l.uI UNI, ' mul. slw.wIx1! fhazhw U Imrvw I I Illvsluun ll vu lnslw lmm' ln'.m11rflIIIII II xII,IIIIIIII I IIIIIII II III III, In umlw ,mxuzn-:ml ml' xx wx rl x- 4 L Y -- v.' ' Y, ' ' ' 4. ' ?:,nx.xi,1N ,xzx .1mm,!,.Af M1 rx. .uv , NUNP"NII"1"1 I' 'NI-'XXII xlmllm mlm'-1 xzwm xmwxx 1 zrn ,I -ln, I II I I N lux xx1.11 N nm. .u II I I I I ,III I - ' 'A 'A nlum' H I K HNMHI MNIH A' Im , NUM' Q ' X. rfrmml 1'-1 xx.. 1w.r?:xu1x ' ' pmnm u-'lm X-wzzwm w. , I I' , .Xnxxwl PIJU' um lmmi lwmrv X- ,HM 'I H 5' V- x- 1 . , . vu mwullm lu mn-K-11 w WIK F " "MN M 'F "- 1 MXH' ' UNI l.1x'1lx .xml umllu Af E' 5 E H ,amz iifw,xxm:mi ,Hrlwwxfru Imax :A Duc lo vc xI1Hrl11r1g.1 xl11H .Jllvd W ulhcl rullmxr xv nl H . l 53-VW -1 INF 'Q -i' W1 H WXWXI-'. Llrch, hulhvrlu Llnkxwu n um X151 1VINi'UP1 JYUXIV- w:1rIl.v.-w111n, llc lf11gl.1nd, Mxlmix' :mul mving' Illvslmn Yv glnlsx' lumix slwuld ll l'X'X"l' YX'I""'X"! M -"WX, -W Nl 'I"A1II'X """N "3 W'f"'i 'U XII .1m'llNng.1lmul Xlnlmnlv in-cll1m,II. In II II,,.I ulnu l glnmlx 111.1 -M N ,IlI.1w. r.1:In .1 1' , X V11 I I If IMINI N I ' 1 - .112 , -, , gm, 'w N SNL! . Hip, ..1!.1x . .llvlc lu maku hcr ru!! our wt sln-ur I QI' X' I M PIX X U . ll H ,I , V IX 1I II 1 -- 1 V' - wm U wmzuxruw -:1. H19 wx. ,uznn '1 .1 rw mv xllxllx, wlmlm shv quuhl mwl dw yrs ' mum 'H M ml" "N" WI H X ' I I I , , II I I I X I I I I I I I IINN x,XI1..NlK-WI,I,lI1W,,-IIIIUN Nw xx u11A1Lz111mg,5 MIM. ' :L . I- u ml.. mwml .mm .. M1 .ml .. ' mulls Illrll U11 xx' H931-, iw xy g.m,p .11 tim FI X 1' X. ,ful -mwl xigwxnki XM mx v.:1.IH.1 In I'r.mqc. vu 1uH lmllm gmxxn w 'rx .liv-ml xl mmm. ,Im .u um A. rw .I .N lm 4 v V V u 'I , ', zv il 2 x.: ll.!' ' Imgc thnx ll rvsurmmlulcllm .1 hugc I11cxrmr1. XX hu lx xx- mmm gums I 'XIX' IKWMII' 1 IM' 'I' fx ' 'V ' JI" X' M 'IM lm U" 7 ' ' 'nt 2 . 5 A. 2 K 'xx i4'w.:z1!.'I:-11 musllmmwl, wnh X11l.ulxw 11.141 .ls Iul mcllnui UI Lxxlung 'v Mm I Wuxi I Im K 'N X K I I X I IIIIIIIIII IIIIIII, ,X xy lx xx rpm! lux h.1r1mw11 xr N411 fu I v- -- A '11 '11 - - 1 U L Iwxxm-rx to lurxwx. x. I.1:v1N. N X I 1 X X 1 X X E L E I ls wlluspcrwd llmz xv rnulww IXIINII II HUM W IIIIII II IIII Y-VH' -'V YN-IIN -TH'-N -'-1 U- V X 101-our Cnmd ILlcvr1s.nlwp1mg lbw IMIII IHHIIN HMI III I lv. uv lu xv p.1.'-11:11-N xx lmlxlw . .lrlulv ul r1ukgu.1r lv-'v1lv.1 Qlmm' lu WMI YI, I VIII lIII ,IIN " II "" M Vlf"W ' I 'I 'X' ' ' ' 'N -' .ml V' ',"r!.1l 111 2' :rv 1 X 1 f 1' kumml xv xml tml llml sbs lmllw xxnrlm W It-,I I1.vI1,mg X, X "K H K K N , I f I N xv !n'rnu1 .mai 'uv v11.1Nl lwrvi IN. X g Inllvn .1 xmlxnm in xx- mumps Ami- Klum' ml xv imvl im. XII IIIII II II I I I I , I I IN I , 1 n V x. .U 74-11.! . Y . A I I I ,- I " nicsuwlll lo kwmxull hum' mul? .lmu mu-ly . I , . 1 A WW- WW- Wil'-'1'1U'32i I , X lm lnglll :nm rx-.ur11.',1w: I N- 2 1 COFIAUII IW I lufn. XX ux.1r1r1o1s,.ax' nmz.-. tml lun I HI-Nl,.,,1I HOW mllkl, ,HMV I I 11 IIIIIII IINIIIMI XI IIIIIIII XIIIIIIIII II y ' Y' I thnx ulmrunulu max' bmw wmv rvxyxl IF RI I I IIIIIIIWII IIIIIII pI,I,IIIIII, IIIII II ' Apolwglfung In dn, :Xr wx ' I 1l vu lumrxl ln' cmplx' II- NNI. I, 1,Im5.II. M., QNIHI, VI, gx I- , ur u'c.1v.1rulv runlnzl. xx WI1 1 mmf M, xp Y. -31, I ,I I- XX c mnrwl mx' wlmullwr' xx' xlwxuw I I I I UI 'I ' ' " ' I' I " helm UMUC I fi-NIV V u win vu s rl m.mn 'rw iw rv. .lurww 1 , - . , , I. wllllwlmwxgm'L1Qhl luyxmmnwug lm ' K ' I X, K I X W ' II I ,it 3 U Alu Llodx. I I I' I vw kual XX , ,'X I -Xl llm Imam! lm- xx .aw Mum I u"n' X "1 .1 'J In V ' X H K XSS Md In lmnsl X I nk" 'Xngxx xy X ' 'Ll I gly mlllf lm' mv HK IX' iw INN lxslxl H11 In ll! 111 X I WX CE V! D NG 1 UNT ,K Q iith 'E .1 .L , A V fx X1 N- ,- V rogra f l O ge 311 ! c Mars Z ..- N I' YOSCS JS OY ,.-. Ye Fr mm Conservatormc X ,- V 'ljff Ui ' I no v-'xl wsi S PK S I I C ix A ,- ,- A v rx V-Z -- ,.. ... A V V ,.. X... V ,M ,- CARGO OF COAL I v .., H10 K' ' 9 ,-. -X --.. X. s s. fro stra ght v--4 Ye Low Cou 11 y ASTER THOMAS ALCOCK ,.... ..4 v -Z ..s.. ... ...J ,-.. ..... O dum Il'1 XV Nuivrn T1 r nge. SP leather ,... px -.4 V x 'Y' '. " Qfwfgf .L 73 x'N tus il yxxngi 1 :J 1 :Y H? ,Q 0 1 ' -x 2' Q 11 , ma af Aff AJ 4' ix W h fag ,SW 'Hg Ij?2x'rQ ff 4'5Hx?FQl ff' Xb' ,gi l Y L 'f 1 aw J QNQ P iff? "',lx x J 1 I6 Ili az' w 1 A f' 1Kf7'x-,E ' I 1 X H' X Hx ff ik wwiff Hi W .IIIIIIILH A X 1 ff' J-5X XA 1' .ff "Jr-1-. Y ,ifiigdm li :I ':'2QT5a"?!!4V:,yl I, .vw cv-s 1 J' ffm .w.,f'. ?y-' 'f 7f',. 7g 1 '4',Q 1. '1','11- 3 f 'N g f ,T 4.47 laafl A' vi ii: ,355 ri .gf , , ::,. i -f'4'1,g ni- ' vii... -afiv'-'2 4+ , TA -1 551 'W V, fdkzli :,1,.SVf' , 5 '9 ,L ,-'iw N 15-1 , 5'fz.'ff9j,gL ix K.F ' fg?f'Q,'1fg,f ' . -L rl V: 1 11 5 ,F - .l ,," I r n : .V I, E13 :L 51 ,. V-,-5,f,xJ'L!lT3? ?.?1:.,..hg5y, x -A if rvipvf Q, -s ' "4 Ygd J' 95'-J 'p fi pf V' 'If' V Q4 iw? 3 ww f ' 314 :J ,f 1 M . .v ff' lg . n ,fin-i5 -+i 3A'f 'sQ1gA.',gj if Qp 2351? gfi ffgwifi - .- ry as j 'A 1 A v f Kg ' , ff- : -A V'H "f',Yf11','?f,e,5 ,' .- A-PM fl ,7' '-U s75Ql+2fi' 'ffm-1 ,i if 'f'.-5f2,!y,lQ.' .- WNN, p, 1 g, . fx ggNk?.1f p?t,,,'vS.,f1- 1' if ll. ffl' " 1 1" A 11' Hifi, RT ' 'P A Jil? 175' "fu" , W QM! N pq, J -A vs :f: . L 1,333 K L' :I 1 v. I!,", ,,-I 2 'w r , f N fi I 'IL',,,. p JI. .I JM '.K'1'1'4f' 1 , f f5?,T-fgq p V: .vi "A W if N "L ', -'Q ' ii' ' TE' 'PN Vw ' E 5 fy' III- 'fglql 5233 'F , , , '11 7 'pm Y.-ff :.- ' -' " V " " V , . -3, W psfgggr f, AW - n ff fg ,Q r ,f 'f fl" ? ?.?:13' ' 'W Win' . 23? ,ff V ,-114:--Y T- 1 , an ,fa 1- Uv ,, lzga-1 ., -Y? 'ab' 3? T , .fill BL! f If if A571 'WQx,-'.:'.f- . g-137 'f f' , -, 7 1. 'f :L "LL -Lt . FM! fy 7 "", 's1,7 slr 411' 6 . -, ., 'X '13 I 1 15- - -f H ' 1 '-ey' , , 5: FX, 4 X rig -1 i, -a ,I X ..,',1 'X 3 .A X, 4 sl 1? 1A , fa- Hair! . J 'M V E f' QV fr 53 . -' v-N ' -f,--41. V , , M: A ff . . 4 , eqhf x ig.. T21 ' 'f 191. 7.L A .1 f ? , ,xy g' - xv! V X Y ' J!! ' my , L Qu, Q - j' 'f , N ,H -1,2 1 , X HQ' fag.-.3 f ' T H X ' Q N-gg' AX I 4 Y W -A-.f 5 iw If wx-xx 1,5 - hw, V A 'Y:,'lL3x . ,tv , X' ' 5 Z ,Qi 5 flgpsxfx J' f, " wrffi' N W A Vi In ,,- U r V 1 U .:". - , V VA " Q' ,f 'sf 'Q 'N , 7, N LNXVX K ' .X. V A - I-,J ld - - I .'.""K t . I . l 35 N A Q55 F NE 37' 'xg 54 ' l f ggi A 'Lx 1 Q if vjifwff f H ' 1 E 1 A 1 A i X , L: V I :A 2 A MIX P1541 Ijwlkfz' INIJ' X I azglzlfff C llllllh opclzs la!! Session 1971 III ZlSf 29 NOICJIA L SCHOOL CHEESE AND l0HN'5 BUTTER SHOE HOSPITAL X X ,, H . IX V !l..i 1. V, I- Ixjhlx V4 Nl AWE w llw. NXr44lwx X1 X . ' w,m' 'M M... 5. , 2 . " ',,,.l, . H' 'I.ZT11',ll.T'-I .1 X, rl'-, X ' '::'5"' M ANTIGO At Your Servlce o PERA KRAFT Cl-IEECE co H 0 U ' E of WISCOHSIII PACIFIC ICE CREAM FACTORY Wholesale Dealer m Butter and Cream Complzments of THE PLACE BOWLING The West Sade AL SIMS Market 8m Grocery Staple and Fancy GROCERIES Fresh Vegetables and Frults ll N 1 I 1 N I I - v ui -01 n ' ' ,if -wi H XYIFA mf. Fl E3 xyk."v!1XIkiNil :H QV 'za X ' 'X l I I X IHMXIINUX JW- :X In Season ,351 Vll rm-ml Flrvvl W1 1,5 1 gyi R Nrliixf fmlrflwflIlM'U'1'H" n' . I-1 l' IT li! . . '-XVI? HlllA,u Xrzllgv- XX LUMBER MILLWORK TI vi-fo HBUILDING SUPPLY The Old Relzabie Lumber Company HARTFORD BOOK STORE STATIONERY FOUNTAIN PENS S ho lSuppl1es fall ku d So Sn THE HOFFMAN HOUSE OLKS DRUC O UCHAC 84 STORE SQN5 f Lowes' Prices Coal and Cement Hlghest Qualztyf Vim 1 S1111 me Vllfrllm X11 Mb Vlww X- If-fl XIIWQH UM .. . c o ' 0 'n s, S uvenirs and -nortin Goods g T11 VE: "uit , R". x If -IA H"f'l'TXl RN. I'rw3A 7 5 - 1 S, f A li'lll 'I T' g Compllments FAUST UCHAC LUMBER AND SUPPLY P Phon No 596 PRIEBE BROS Sheet Metal Works FURIXA EC SL ei Meta' Co 1tractorQ T 'E Q'I'NL COAL PO x aI ty Coali Unly AKJTIGO SHINE HARLOR H s C awed ard Blocked FRICCH GREEN HGUSE Smile and Say It Wlth Flowers WEQTIN DRUG CTDRE The Rexall Store MCCAND'-E55 3' LOUIS F PETERS LADWIG 4 FLOIJR and FEE I 11 x D Phone No 606 Resldence Phone No Y6ll I I ' of I' I ,I ,C .J ,, gon 1.53 . A P. . XJ. I I ' ' nh- ua. AN V-:"vpi1vum. V ' Q1 I ., ' I I Q4 .' .T . li X W -, , X I r - at ,Ie . ' . , U 4. 'MN IIQINI II : Ch ' 7' . 5, " N. ' 3' ziiz' uv Q .I IFUII XXVIIIIL' X121fgM.XX I Plumbing and Heating XYII II I NNI I .mei IQI5 I .XII Y - ffm llwv. I' lzJfs'fIl'q1v l',u:."w1. ' IWIN A X1 Ingo. f XX 1 '1 I 7 .' M' xxnlxgu XX' . ANTIGO CM-'E A Betferi lace to Eat' Real Home Coolang uallty and Sermce to Please All' Ut s The Coffee! OPEN DAY AND NIQH1' vii THE ZENIT'-I WAC!-IFR LENDVED SCHUL 117 HARDWARE CO Langlade Laundry Company wmlock X DYERS and DRY CLEANhRS We Use Soft Water GRADUATION SUITS BAU RES TOGGERY ' ?g7' gm " '. KX ' ' D ' Q' z ' ' Q f -- . . , X l , i ly X ' 'I': A an-..... , . . . 1 -, ,. M M . ,HN A:-X 1 V , X I fx., ' FY fi? 'X . M I xl -X -mir. H f- X - . ' - r ' ' . yrx -X' Y'x' . "T .. ,,.1' , H X "MX ' " f1'.'N A f f' i ' 1 Uma '. i. ' wi 'x ' 'J ' 131.11111 XX Y' w.1 , 'KK A, 5 N ' "rn .. W' .:. f, U: :A :z :N m Xi- ,".,111 IV' tw. " ,V 'L .11 Un, N .L rf I1 Q- ,Uwim '..111.v In-xx -xzwz' Wi - ' 'J ::,. W I' ,WI '. . '. 'I lu ,lwvm '. .IY1 1 N -If V -. .zww zzwxumxgf X I ' ' "H X1 l NMI f" ,vw 3 , x1 'M , e M I 'W " " .-XIl'Z','X f!:::Im.,,':Ni'N ,XLx1xmf'x1f1,,x 'n.zw1r.rznr11.xrzdxxxh tml 1 , -' IA y lmmlf ru. f. tw wQN'H14mi11p 'H 'mf v ' ff, .4.1 A4 I X ll' V FWS! atmnal male ANTIGO WISCONSIN Resources Dver Two Mllllon Dollars Compliments o . f ' I 9 I I TO 'VIAKi: 'YOJR HEQH SCHOOL D LOMA XVORT -l MORE T WMJSAU BUSENESS ING TOTE THE ANTIGO TELEPHONE CORPORATION , 1 1- ' ya 1 " w w w -7-y. , 1 v' if 1 .4 I . Y s . ".' wvmg, ' if z , I I I BI RN1 R BROS PUB C O Spec zalzsls 111 II11 f11111f111 f S11 of l11111111ls 111111 all 31111001 I 'lf7fIl 11110115 SIIIRIUI INIHU IIISCUX X x lp lzli 1 1 y 1 1 I J J 0 Y , 0 ,I 0 Y o o L V I x x U F , .9 1 Q CI. ' w . , K N, AA 1 , K 1 'Q' I D . I . N ' .' ' 1' ST. 1 . ' .'Sl. lf, f- 1 -'1' 1 ff! 111-A' I - 1 '1 H LIPMAN FRUIT STORE HIRT BROS MILLING CO Wholesale and Retail Fruits Antlgo Wlscoxmslrm Frults and Vegetables Daily To the Graduates our best wishes for vour Take Your Shoe Repair NVorx to the ANTIGO SHOE HOSPITAL MUTTART 8: MQGILLAN WHITTALL RUGS AND CARPETS Karpen Upholstery When Lookmg for uallty and SCYVICC m Your Grocery Needs Call PALMER S GROCERY I I I . . . . . .11j'f.l. l u. . at , Nl' l :V' 'if " .1 lux successful happmess. we X f X ilv- at l ' -1 i f O . :- Vxl. is il' . Q is tit :tx Ts Isl' ' I X l "ft.1' ' I 1 s'.1zw,3 1-4 , . Q . . . , 9 S dmlems Sweet Shop The Home 0f AND ICE PREAM Cleanhness and Q..l.a!lty Gur Alm PHONE NO 117 807 F fth A A tg W 'Tile weetest Place in Townv f v GUOD HQME-MA E CANDIES THE FENV WHO THINK AHEAD P SUUOQFYCI 50009 3b00p 2 H0p ver V GSHKOSH BUSINFCQ CGLLFGE 0 H om WIC Jmw TH RD WAR GROCERY EUGENE PALMER I I X I u V1 ' A , 518,00 ex' year 1 S , 'e a' l S . . 'ez' year I S . ' 1 ex' year ' 7 -w S ,fl 01" a .f 'X ' for b 01. 1 ..-.19--. nu . .. 5 K .N , ----- ..,-ff ' fx L' -1 I Exit-X -w-, .4 'XZMMI W4 lglkl r a t Que SLE A A LUECK Ph G D 0 5 SHOE SHOP PROGRESSIVE REINF-'RT RACMANN INSURANCE AGENCY M E HARRIS Antzgo s Greatest Clothing Store MATHISUN S GRUCERY Where Qual ty and Personal Servxc Count EARL J PLANTZ ATTORNEY AT LAW xx If YQUC n' .Je Well TT YI I " v. '5NQ': 'Il X1 . Q " ---an - il i I,.,X'N'. ,I Xyii W II. .xx V XI VHTYP ff 1 X X-,ffi"f IQVFAXT XXX- f I . , . XXf:'.'l XX3N"'YFlX 7 i ' 'e ' Q f ,N V K, NIRTYQE T 1 WRT: " TTT. :ral ' wi ,l + X. gw,i,,5. -. VU , A F .-Q-z+?'1 Q! ' "x, gm an X 1 Q k 1mL L c lim 1111160 LI 'rn ITT ' K mmm Luwn rv lm mffr IX H DIAMONDS WATCHES FLOCKQ' JEWELRY' JOHN H DABEL Fxrst Llass Watch Re aa rmg JEWELER W H WESSA .JAMES GAGEN E A Abs ra f ind Lo nb MRS A R WENTER Staple and Fancy GROCERIES I SAM WOLPERT The Home of Good Clothes Styl plue and Faehlon Park C10 hlng Portls and Knox Hats and Caps Munslng Underwear Emery Shlrts B'ack Cat Hosiery Every Article Guaranteed V ' ' y '- ' f sz E.: - a - w .. . , . ! Pl . v L 1 4 'T' Tw ' --kv' A-. ' tC.SL ai X My 'X X, , V. u q I ' . , . ,ujxl e. Q 5 . 1 . Her Graduation Her Debut HARDWARE Her Weddm Hugh Graflg Harclwa e and Houeehold Appliances Probably there is a reason S Studebaker and Oldsmobile Agencies CRANDELL 84 REINERT INSURANCE and REAL ESTATE HOWES CREAMERY C0 HOME OF GOOD DAIRY PRODUCTS uallty and Servl I ' O, g o A 'I u D-' 'A r 3' lf' :ffl . " ' " ' 1 sl ,- A . N' , . A ' lu -- l.1"w' Xlrf' 7 . lk? N-A.. 1. fT'lI,' " I1', 'X l' ' I Nl- 1 :2'.' " A: 1 " :gg 5- N, 3 v A X Iln ' if 'll A l..::.' -' N1 ' llrv ll r Y I Q ' 'ce l'l1'mwXf'.lf" X' I ABFLQ TAXI QVRVICE You Are Insured When You Ride Wlth Us Courtesx Efficiency Serwce Lux X Ia N NNVALLEY Pogszgymfnl AN H KEEN TIRES STORAGE BATTERIES ACCEQSORIES n::v:: 1 '.-A 'ul ilu: - - 99 5 ' ' 5 Ewiww N . . 7 ,, , if wr" ' V 55 A , li -V '. I.-',' 1' i ,Ax Af 1,1 If f ,f Af 1 L., ' X J ' 1 I I 1. AQ, . 1 - Y S 5' 45' xv-v -15 - '..'. 'K ,HI ,zikll any L.'cW,......' .-,..,,.,.m.af.m , ,- f ' . 1 ' J ' f N . 4 L., Y- ., , PLAY SAFE' Caus of Dental Decay The Results of Dental Decay How to Prevent Den al Decay T ntzgo Dental Soczeiv I e . , , v 5 ' . L C-0 0 Your Dentist Regularlyf O , ff f 4 f , f ' ' 5 Uur Object To Serve You Eetter uttezfhela' 0 0 ANFI IGO VVISCONQIN Gave More Thought to NIUSIC LYON MUSIC QTORE QUALITY SERVICE C X il lk., XM"AEx 'M Q4 3441. I X 1155 X 1 XX Get Your Picture for Next Year's Graduate Taken at MADISON'S STUD O g .UM-3, J' 'N jj ,k,. CITY DRUG EAST SIDE STORE GROCERY Staple and Fancy Ph 103 one GTOC8Tl8S Resldence Phone 129 General Motors Latest Achlevement THE NEW PoNT1Af six SEDAN S775 VAN DQREN MOTCDR C0 Jos nuauzrrs BEE HW5 Gnocznv Staple and Fancy Grocerles QUALITY GROCERIES Frults and Produce Freed s Gram Globe Feeds A Store of uallty Merchandlse at Just PFICCS Featurlng the New Thmgs for Men and Young Men s Wearlng Apparel I J LEMPEREUR I3 IFIQXNVI ,"' 'N W. . . I ...E ,- ,ll HEX Xlvl MQ l llxu, I ' gr-fr"-4 'Mizz , . Y .5-f - i I I , . 9 l'lM-mt JW" lu" Sw Numa: I Y 13" liltl' .lux .lnlljg-H Xlfnt . Q 1 , . , , I I l .1 lt' X Svuzrfwf Umm ' X' Al,l.'Yf'. 1' w::".1 ll.-fa wuz' ' 1 GEO E MOORE Mazgr and fwmor Surgerx Y Rox Dzagnosu, and Treatmant JOS W LAMBFRT 1nterna11'4ed1C1ne and Obstetrzce 1 N DR. X - E' . K .W J DR, First National Bank Building ROBINSON S GROCERY GFOCCYICS Frults Vegetables Sausages an tl bmoked Meats JOHN RE' NGER Excluswe F nner Flne Fur Coat Mak .bgeclalty X Y L VAN UN Bfl.L!ARUfPARLOR Wher ij Uodqfellows 5166! ASQORT EN5' GF A H GRADE Wim. cool, Candy and Tobacco ool and 'nllmrds Phone No 335 DR M A FLATLEY EYE EAR NOSE and THROAT SPECIALIST Glasses Fitted VVF WRITE Fire Tornado LIV to k Automobile Llablllty Accident an nlfe Insurance Mf3:E A JANSEN AGENCY 7 1 v - 'v 18 V XY? 1331 U. I EQ A V Z f Q . , . " 0 l W 1 I I Y. Q11 37 f 3 1 X. X 51 .1 it , yyq L' WWW' It 1 , A X -Wv Ji , , 1. C r U ' if ft 4 ' 1 7 , Ht' -f 1 f f o r 1 , - i A. - . , 1-fv ' C x' ,U A o L' ,N 1 ,A -r ' ,, K6 . V 32 i f 1,9 R ' X ' ' . qt., .J L. F, ij. ' SEER ' A 35 D 3. . F L r NH.: lfilqliz Xxmrt- Xxwlilgf-. 'XX i-wr: 711 I I I 7 Y A 5. .,1z:.111lHmhi:x, Xllllyw ,XV . , , . K Q C I A . , . .. , . d I Q I Self RAM Ixnm .'tXQ'I'lflU, YES mm X M1-'R' 121 s llnnohue Q Dfmnlzue Ph sucians ami cnrge-ons C omplete X Rm Laboratorx OFPIQF D 1ONE 791 ,Ip x A 0 " ' few 'AJ X, 5 gk l lu - .-I ' I . 'i :U gui 4' 1 w 1 . . V, i A i , . E ' ... ' 'lx Wwrfv - - Ai UI! X 5 ALBERS DRUG STORE GEO W SCHMITZ Headquartex I-or Fme Stationery FOUtaln Pens and All Kmds of School Olk Bu ldmg Supplies E E PALMER AGENCY INSURANCE LOANQ We Clean from Head to Foot Hats Cleaned and Blocked Shoes Shlned THE AVENUE SHINE PARLOR KOMMERS HARDWARE Establlshed 1915 Hardware For Hard Wear , 1 I .S . . Q . n u -1- Lf U. XIX-my XXX' had .111 rmln mlm- mluur' .M Ihr' lmaglx .tx .lx '. RV, Nl Xlullvn HXXvll.lI um llh' lowes! ' 17 Xlcvur l dunk hmm l lmvc 'l 'C1Xn'klI1lX Imp' . 'lyom l3l11'irr ww luulmvm mln l. llmll ilu' xxmmloxu N. - "I - IA' --I wlwun ll N so Lwlrl nn lwlrf - as as Ill? Xilflill lk, 'S l':op Al Ll . . as u , ' M l'l1f+m- SUM 'NJ' ,I If My I ,XA LII, GREISCHS COFFEE STORE lty T BOOKS. t' g ' . GIFT CARDS ANTIGO NEWS 84 FLOWER SHOPPE IRVING A WHITE Att y- -L 'g H'ghSh I E A MORSE Aff COOK WITH E GAUTHIERS5 DRUG STORE O A A M ARVESON Sp Ag OL LINE LIFE INSURANCE 7 Qua i eas, Coffees, Spices I Mee ln Place of Frlends I.. I 1' ff W ff. I I I r' ' w X ' r. wk I X 1 X. orne at aw Antl o 1 c oo 1909 orney RQUINLAN AGENCY G A S Real state and Insurance , , ur im To Serve You Better . . , ecial ent Il Q' NWI, XII INk'NI4Ik'IIVk' I'II1'I1'-. - T gag 9-Q-o-Q-v-0-o-+4 YOUR MONEY IS SAFF' x I K x HN N LNN lllkx I NNI N K K LANGLADE NATIONAL BANK ANTIGO WISCONSIN x-f J I HEALY ELECTRIC TREATMENT SCHOENFELDT S Antlgo s Leadmg Barber Shop FOUR CHAIRS ATTEND GREEN BAY BUSINESS COLLEGE Inc For Insurance of All Sorts See BROWN INSURANCE AGENCY BUERGERS GROCERY GTOCGTIBS and School Supplzes H .IACOBUS 84 C0 Sportmg Goods Washing Machines Radios and Cacuum Sweepers 1' I H Zi- V w:::T:tN I31:z,NT ' I . , . I N PIM?-A I'-f7I'wI'+fXJ1 I. NVII NI IN' .PT ' if' 7 I I .N E , ,. I '1I,' YQ' 'VI "N, IA' N ' X IX I ' 'I EHIL .1 I' 1 I Tw Iwi 1QffI'INlNl Tiff-NQW C 7 lf'J1liigI1m Xxvlllln' Xnligw. XX iw-'T te I I . Y . . y . V If I' X C, Mi' l.f'.xn:.,.:.n- III. f.:1. fi llze lzdclzlm Sl1UIIl,S Haul ANHCO WIS MEETING THE TECT There 1 m1'v one method of meetm e s est 't consl t f strlv ng for the best Be ready for the tesf by accumu latmg a lxtfle r ady money tlmat you can call your own f 7 We e W a 1 2 v -' 0 ' 1 K x 9 K 1 , . ., . ..,, sf S , .., . . ,. , . gsizf 4. ' . 4 . S 5 0 ' S , . . -5 1 X - . e . 1 'K n RAY C DEMPQEY Atfroney Insurance MEYER? MEAT MARKET RYDER 81 YENTZ M EAT MARKET Beef Pork Veal Lamb 'Vlutton and Game ll Season All Kmds of Home made Sausage a Specialty HEALYS ELECTRIC SHOP Elect: cal Contractor Flectrlcal Applxances of All KIDCIS Carried m Stock A RESCH GRDCERY QLHOOL SUPPLIES We Dellver WAHLEITNERQ GROCERY GFOCCYICS Frults School Pappl es QERVE QELF CTGRE Home of FERNDELL Brand II an - ' -J 7 ml 1 15, fflljifi 9 U V 9 1 I ' A HQ' N. 7 T 1 N Il 1' IN E .. - -., 7 ' if 'J N' EH IQIUR Ni , , J' ! sl ' . at '- md cc vv v Xxqyxx f", ,. J' I V .f1L 4I ,VLL '11 Pi . ,l"L"N ,U rw wh A '- MINI r If J"-IW wa If ,W gNL'ACEN THEATER ,Af 'L 'I If A ANTIGO PLUMBING 8: HEATING C0 Headquarters for Kodak Fzmsh ng Kodak Home Made Ice Cream and Candles Fllms ar' iSupplzes Glft Goods and PFIZPS uallty and Prices S FREYS RESTAURANT E V RUDOLPH General Merchandise of ualxty 'W M ly 0 VI-II '-'II " YM 'df' 'J' - U 1 , I M pf X NW Wild IL IIXIQXIQN IIXNNIN. I'rw'gI. 1 , ,D . 0 'I' J s3III'.1IIN1v1QfII'g'g" I'Iw::f XIII. 6 LY-t1tp:Irv IIHV . . I Q u XXI'IIIIII:x 1I1Im'z 'xx2t3'.1Iw-- Q V X H 4, f l I l I XII XIISI Ii CDI IIII INIII I'I,NIDI XI IIIMIT I IIS II I ' XXI I I II IJIIU 'IM I C1 :I Sturm XICIWI. In-1 II:.'1r II Imv I.Iv.m IIIMIIM' 5 STRANDBERGS ELECTRIC SHOP Notxce the Lzghtlng Equipment RADIO FENTONS GROCERY Staple and Fancy Groceries VISIT OUR MUSIC DEPARTMENT SEIBERH ING ALL TRLADS 117712 X. Complete Llne of the New Orthophomc Vlctrolas Zi BRETL TIRE C0 M PAN Y MCCANDLESS ZOBEL co X 1 1 THE PALACE MARKET Manufacturers of Superior Sausage and Special Meat Products WHOLESALE RETAIL 807 Flfth Avenue Antlgo Wlsconsln 7 l'l1wm- fwl " " Nll'll"iI'iI1 Xwnm- I " 'f'1l ,ww-V KUII, lI'XIlI X.I' yf' li-'-lV.,. -i?1l.L'!- ,-,'.'.,Q'.u v- .-,ug - I I 3' -.I 'AI x -F 'UI ,ff , ,Q ' ffk f'3?' ,fj nfl, ' Um' X1 'R Xi.-11'-,lm lit-vwxwk - 15k XA' K . ff X V , Lw11111'1wX:1ll ilu' I1lI'.'XI. :lx xxvll I I 1 :Lx mln- Nl1lI14I1li'xI wlwliwxxx In ilu' In-xr Jaflixlxizu1111-xwf1'H. Lxpxrwr Sl. 1'P1m1v IWW f X I - M Uggfu A A we. 1 7 , I 1? ai. I 1 - . 3 . af , If Fi n is


Suggestions in the Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) collection:

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Antigo High School - Hi Light Yearbook (Antigo, WI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.