Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA)

 - Class of 1952

Page 1 of 96

 

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1952 volume:

W' Mm ,YV WWWjWf? WMW W4fZQffW'w ijmigjfff MMWM 2 W ff 4 A 1' L I Q f J? 1 6 S- W vi . , ' . L J f ,U ff , lf' 4 4 fl 1717 V W J' , UW gf Lf I x V I! ' if . VW 'Y JJ rl!! LY K M' ,ff K '- A j Q K N DIN 4 V 5,f5! , K 1 3 A W 4i f A ' L ' ? Q' ' Fi f if iiffirj X J Q It A film iff!! R::fff"L Q ,rf fy WWW X if V V if I-'JJ gif Aff' f ' , 4 if fy. f , I MGMT A fy A i ,iff JI if 1 1 N 'ff N 'f ' 79 z B45 9 bc WM UW ,wif J AM W WM if wgfywvfgffffzff of J ff '9Qv5f?DfQ,,1,JW Xjjzjg x '51, W , 'VNX ff Wim fi W :W li . Q A j A MMT xr x fn XL .. 5 HJ? W 'WY K ' ,4 X- ' kk fy FI! will A+: . , , Q- be gyda My QI if ff dy W ' YJ Q ,fu gy JC QQ '44 if 'VY 3' rf Q, 'Z X xy. 'KLA J, I 4 N W ' ' , , 'Q IMZMAI, ge? xp Wx 'Juv y 0, HV, ov yr f 4 ' " 'E J' s tl A ' x- SYN ' ,lu V! fp I ' kk' Awww V 1 VJ 1. Ywxgu.. Q In A Uvfijflf ! fu A X f' i Xfjfv x X . 2 F' A Ulf-J .N b J ,jf Lljijvv V l I K. K j x . ' f 'V 'gb x, if ' by .W if . gfv jf 52 'J 4. 'J"A"! 76 Q , , , .sy - 5 N4 PUHSXN HT HAFIC ULINI NIENIINISSH ,ll'Y-XBIT rlmps snlrwtirrzv Ifl' sfmll lll'ffi,LflII to rvlrzvlrxfwr t1'11'.w thing to tht- svsszons 0 su :wt .Slllfllf thought I summon up remvmbranrv of things pa.st Wlllldlll Shakespcal f- N GDS AN D BECKS THE ANNA HEAD SCHCDQL BERKELEY. CALIFORNIA 0 YUl,lfMI'I H 0 1952 DEDICATIQN ui the futurv lifutlolmlnlx tledla lu thl hook To ills' vlussvs I we the' Class of 1952 2 . A u - I x .J . bi l is . I-IEADMASTERS MESSAGE IN 1.11 11111 1 1 1 111111 1111 lt 1111 11 1 1 1 11611 11116611 I1.1- 1111111 l11 114 gflll 1 II1 Ill 1 I1 1111110 l11111l1Il of .1 fr1.1l 1111 1111 1I 111111 111 111 111.1 1. . - - 1. 1 1111' ll 111 1 llllt ll 1 DD .nw Y1111 I1 111 11111111 1 1 111 1.1r1 11 1 111 1 1111 1 1 F1 ll 11 .11 llt 1e111v11l .11 r111.1r1I W 1 111 11 1 1.1- 11 ll . 1111111 pr1 .1 111I1.111 ll 1 11111 111 11111r 1 1 11111.1 1 ,..1r1-.1111 11- 1111 111 e 111 11.1t1 1 11r 11111r 11111 NlllltSNt 11. 1 Nl 11' cl . 1r 11111 t1111.1r1I II11 111 1 1r 11 II1 1 11 ll- Nlr D1 DXNII-I DINXPX IJIN Hemlmmtzr I 111111111111 1 TI1'.' Im' I " 1 111111111'11t1111f 11-'11' lI1r1111gI11111l II11- 1'11rI1I. YY I 1 - s - 1 ll -1'1111s11111111al'11 11I' lI11- .lilliilll -1 - 111-111' - lr -111.. A ' ' ' tl I ' 'FI tl '1 '. TI1'r1' is II ' gn " r, ' 5, " I' "2 ' Iwi I "1' all I lllt'. :Xt .-Xl ' Il "11I. Ill 1l11i1'l1-r 11'1l1'r.. ,11 l11 f111'z1I1. 11111 I '11 - I1r1 ,I 2 s '--ssf I 'I11s1- II111 11111I1-111111' 11I' I'1111r i1111 1 l'IilIlI ye' 1 'z" 1I'sI-II' Ilz.I1. 'II l.1l1-I-W f--l'- .Y-I1-'tlul-1-11, I 111-- Fillilbll for II11- fulurv l11 wI1i1'I1 11111 I1111I1 I-0l'M'ill'lI so 4'ilgt'I'Ij. Y1 -"'lI's-I I"1I zI'I'1-'t' 'I-r1 -1f' In II-.l "il W pl fll " -I f 1' - ' q .'.' -s i11 II111 I --1r. 111 1'111111-. IiHOS'.l ,, tI1'1 11111 IIHNQ' 11ilI1i11 11111 II11- -:l11'1Iit1' 11I' 11'1 k' X, " -'I-1lf1 'I ' 'I AIII I . . i11-. II-11111311111-3 1x11 IIXNII-Il. 1-1 11111' I 1 '9 I I I Q , . I f .1 A 3. 1 '3' I 1:1'1'111s111x1s 11. 21111 .- - 1.- -.11 STAFF l l I1 ll lll HX I I ADVERTISING STAFF I H1 Illlll I lid' I' 1Ql'll1'l' tF4'f0l Xssislallll lfwlilur Lilally l,Ill 1 l.ita-rury lfdilm' jam- Guin-lmr ill lx Phu D:1l'illIIlil'I'1lIiI1PI' 1:fIlIIIiilSIN'lIX Xrt lf4liIm' ,lmmnv Hurringlam Hlliil --5 Nl: nga-r , YI: ', xllll lim 4 Xffiatunl Bllrill 's- We llilflfl' Ill-lvm' X 2lIilIDl'I'Qll ifalrul Hr mn XII -Hnllw Jtlilll Wore-I Lillllil Nlillvr' Nu '- HYHISEIXIIXIII Wg rgiv Huey' HHH Ullilluf-fl !:ilI'lPilI'Kl IMQQ4' XIHIINISTIQ XTIHN l'ug4' ' l',il1'llIlf Pago' Z! K '7 1fm1m'il- Pgngv- IH . I3 11 . Paige' I3 SQ'Ili nl' Vanglv- ltr-2" ,lllllilif l,ilQI4'- fill - 33 .1 plummrv' Pzlgcw 251-XT l'4l'1"IIlllilll Pugv- 1521- ll lfiglllll Puggv- I2 - 154 54' -nlll Palgv- 11 - 13 l"iI'lll :ami Ill I'iI:ll'N Ur- lT l"irfl. 5411 ml. 'l'Ilil'4I illll I'-llllI'lll l'zlg11'f HS- W UPU Il XVI' UNF P11514-f Sl -01 K'l'Hl.l'1'l'l1IF l'ugg4-5 lf - T2 XIJY-1"'.'INtQ Pugv 'fi-"I I xxx! s 1 50 X1 Nix I 1 x XX Il IHIIN 7 lil f ADMINISTRATKDN llls mn Wu "I" I rmvnnrux' brings flu' ligllf nf nllwr rluyw Ilfllllllll nuzu Y 1 r ir uw' F CULT z n :nl ' gh" : . , --s KfYl'HARlNli BXChl'S l.Ul'ISIi HXILICX NIILDA NI. RAIN- YYONNIQ Ii,XRlJE'l English. Ancient Hislorx lfnilish BRIDGE French Piano HELEN HUCIIFR SLS-XX HRXIH 1 ANNIE CAHVHEIAI. Mathematics House Xlunzulcr l'h'x HRl Nil '51 lst and 2nd Grades Office Sccrularx NIXRIUN G. IJXXIS I-QI.l-QXA du I-'RIi5lliRN h A v K -4 K r MARION GRXNGI Registrar Nludern Histnrx Hl.Al'kN l4'xl'l'I"HARI English ll S. Hismrx Tth Hmdu XNIJRIQE Ill'lAI. CUNS'l'XNCIl', 'french l"l.URliNIQl'. .llaNSIiN liklIil.l X I, XXI XR LIC XlIl'fl7N Lnmcr Schnul Nth Grade Latin Sth and fmth firudcx 8 XIX 1951-1952 4 1 , 1 X, 1-f'D'A'!Lzm'L I fffmfff L7f,'.fiA if I .1 I' X0'I"I'-X I.I.UYIJ I'A'I'RICI X IIASK Clmnning Ilusk Iluly l.uwn:r Schuul I'. Ii.. Kr! 'I'ru:lf-aurcr IIIIXIII III FI.llIiIiNKIIi NI 'm'IIIi KN XI KRIVXN IPXRIIY , XIURTUY I1II'Y X YI'KI I' J I I'I1y sicnl Iiduczniun NX II.I.I.-XXI I' KI! Iilx Chemistry I'Ily sicul Iiduculiun RY I.IiIi 'I'II.IJIiN Spuniah IJOROTIIY I'Ii'I'IiR5 I Hinlogx I.nu ur ScIm.rI Scicncu s"C!I,XIIiIi l'I'SIIl'R Singing I 5 X ,pi , , J Izmilish .IIHXN RXIBII1 Krl, IIisturyuf Xrl Rl"I'II NN ICRNI-IR Supurxisur uf Uuhlcs N'flI'l'll.ll'f1'IplP: 0 -Tk . Q -I ..' I ff xr un mm. ,iw-'div ' l,b.b.,"'i-'KA' 1 -" I Xssislant Ilcnn nf ' J ,- ' ,, Residence ' I.XI'R'X I.II',IlII'I' Lower Schmml I'innu N YI' kI.IIi Sllifilil, I.1m ur 5L'IlunISIl12ll12 Xl'IIl'S5I..'X NIIIIISI' I'Ilxsics. NIutIlurnutlL-. l,Ul'ISIi W. I'X'I"I'0N Donn of Residence Department KI.Ii'l1III-1 S'I'UNIi 3rd and 4th Iirndu IiIlN K WIN'I I'.Ii Nurse STUDENT CQUNCIL I.rr1mrieh1.' JYIJY GREEN HXRW 130138 I'1'n'xi1l4'llI .f11lliru'fflu.xx l'r'1':ide'r1t - lIlll1'f.1 !.v,wuiullu11 ISXRBAR K 'l'Ul-'FEl.NllliR SVZY lll'l Zllill l'r'f'x1'dw1l .Vvfzfur ffluw .S'lmlru! lfndy I if uvl'1'mid1'11! ll NNE TF KSIHQI. N XNIIY .IU .I Kfflllllilflifllfli l'l'1'u'1l4'nl I' rrxlmmll 1, lm X .Ya'r1rlrlr'r of f ilirrrlxllifl IGXRBXRK JUIINSUN NXFNIH IIXWLIQY Sllldvllf Ifnrfy .Y1'4'r'l'l11r1' l'J rx1'df'11l .N'njvl11.1m,r':' Klux x .I XNIST lil 'l .I .-X RU Nli'l"l4Ii Xl ll.l .lfli Ifhuirnunz uf ffilirfmlfffv Sluflwu! Ifwlr l'nwi1l4'r1I Hn- 5IlUlPllI f.1lllll1'll.l'l1'1'l4'4l lay ilu- stunlc-nl Imsly. flllH'fiUllr to intvrprs-I tln uislws unol 1lf'tf'l'lllillP thu- nvvmlf of ilu- ftuqlvnls it l'1'pl'1-wills. VIQIIFUIIQLII llla- prar- lwv ui IHISII'1lf'lll1N'l'iill1'lDl'lll4'IlPlP4VUIIIIDIIIPCI ullll YIIQLIIIIN and lllll'gl'llY. llw rvp- S4'llillllY4'r IIPIID 1'2ll'Il slmlvnt Ill In-r I'l'lilllUllhllIlN xsllll ilu' izwully uml I4-Ilfm -IIIIIPIIIF. unsl try In 4lf-xvlnlv ilu- 1'1Pll1'1'I,l of the- lllilvilbl' illlllUl'lilll1'l' of inte-lliggvnl IIIIZPIIPIIIID. llla' Mlnllnlflmllu- f.0llll1'll uurlwsl l4IQ1l'llll'l'lllI ull wlnml ln'o-ga-vip uln-lwxvl' ponilrlvzlllel1-ll4I1'au'ul'1'4I.thisy1'z1l'.ln1'slzlIrIir-I1Jvlillile-lll1'1'liIIg1IalyfI'ul'zllI1'IllIrr mul orgzlllizutimls. Xlsn. for the- first tinw. ilu' .'xfIlllIllIrll'illIVi' limlllvil 1'omIl1m'Iv1l il Slllillxllf lnmly nmvting for ilu- lPlll'll0SP ol' Illll'Ofllll'illgj thc- vlulv pl'vsi1Im1ls unsl ilu-ir plana. WJ- SIIll'4'l'l'ly lwpv that wc' haw- 1-stulrliflwsl zu pl'v1-mlmlt XYIIIUII will prow- to lu- of lN'l'lllillll'llI vulllv to Ihr' svhnul. XIII' IN l'll,'I'l'Rl: .- JU KN NIUREI. l'rrxnlrnl .Vpuinxh ffluh Iwi: In rialvz. SKl.I.N Xl1IIXl'lQlll'fY kI'I"IIY IIXHIXNN l'r1'xid1'ul Ilnmm ffluh l1'ul1'r'l11i1nm'r1l fflmnnfmz NNN If SVG-XR NI XRCI X S XCIxli'I"l' l'rmi4lvnl ,-Irl ljluh Igflimr QI ll-s xxlv III. xx M KIX NTHIX SPIQRRY 1IRUfI'f KSIWICR l'rml1lru! I- run ll Linh lzzhlnr' Nuns xxlu H11 nw R01 -XNNIC l"IfI:I,I'fY N KNKIX Pl l'l"l'IfR l'rw.xl'rf1'11l Ulm' lflnlv l'1'1'xl'11f'ul Sinus' lfrrri' Nl XRTH X Il.XHll.'I'0N llJIil.Ii HI-IIICUYICII I'r1'xirlz'uI l,'urn'nI l:'1w'l1lx lflnh ,V1ul'ul.Y1'rZ'1'1'1' lflmirmmz ADMINISTRATIVE CCDUNCIL Illllf' fltlilvtiv Council is vomposml of officers of thc' Atlllvtiv Association and manage-rs of various sports. Tho purpose is to represent the student body in deal- ing with the sports program and avtivitivs. During the year a varied sports pro- gram was Carriml out. The main evvnts were Dominican Playtlay. the Swimming Moot. the Ski Week End. Hills Playday anfl the Tvnnis Lunvheon. Before all compvtitive games a rally was hclcl in Chapel to lTI'83lf' spirit and a determination to win. The Council playvll host to several schools fluring the spring in 'I'6nnis. Baslufthzlll and Swimming. IlIi1'0lIl'SQ'. we- 1Ii1In't win all tho gamos. hut we alitl win now frientls and adrlefl plf-asant expvrimives to Athletics at Anna HCHII-S. S7'.INlJl.'N'!i. Inf! to right: MARY ANN BURUE Spnrtx lfdimr of QI'II'S SUE BROWN Swinimimf .llanrlpfrr MARILYN 5IA'l'TKI'i Chvzfrleurifr ADRIHNNE FGGERT lfheerlvudvr .IO-XNNH IIARRINGTUN Ifkwrleridzfr vsn CRXNK5 RUTH RUMI.-KNO I'it'n'-Prrsidpnt YYUNNE IRWIN Rernrder of Poinlx LIBBY LUCAS Tennis .Ilanagrr .IEANNINE HULI. Hm'L'e'y .llanuecr Sl-fi! TED: MARY COBB l'rf'xidr1lI ATHLETIC CQUNCIL LQWER SCI-IUCN. CQUNCIL XI'I.VIIl.V1i,lrflm riehl: KEINNY ZINN ,. l':'e'w'4lm1l Ifiuhllr lirmlv X ' , 'Uff,.Qff,,f,l,,f'l' Slllill.,X in x' xx xc :ii s wlnu UIISSUN """""""' l'n'vidvnt I'i11h firmly l.liNlJRIi HERCUYIKIII SUSAXN ROSE .Ym'i'f1l.Yerz'irz' li'rfvr'rwv1rut1m' l'rrxiJn'n! .Yixfh lfruzfr JVUY ,XIII-EN 'gli I1 Eh: -l lhlriiu' Rc'pn'n'utuIl1'r xi XlJlil.lNli xx ll.lJIa W"-U SUCK l'l'rxl4lrn1 Iwurlh liruilr l""'l ""X"I""l lllil,liN XNN liN1il.liIl XN'I Ifk kNklli ll!-ZXNIH .liulgr nf !'uur1 l'rvxi'drul Srzwrzrh lirmlr lllll1'fl'ill'NilFIllill'lil'4l lay il1lllll'l.llllllliillliilll'l'l'2lliZ1lllllllUligtbthllPllllvlhllllbilllll lair plug. 'lilll' l,I'4'Plllt'Ill of llu- l,0wvr Svluml l:0llll4'll llaul tlu- lull 1'Ulllll'l'illlUll ul' ull ilu- nu-mln-rs. -X 1'lllill1'P for xunkilig with lrlllivl' S1'llU0l girlf wah zlll'm'1l4-il lay tlu- lltllllllff' Fair. This yr-ur. uiulvr ai mfw plain. girls lrmii ilu- l llllvl' zuul l.mu'i' Fvlumls mn-ki-.I lUg1t'llll'I' un tlu- sunu- lmutlls. l'iu-ryoiu- purtivipuh-ul t'llllll!-l- uflivully. ln Ilui spring. lulvnl slums gun- 4'Yl'l'y0lIQ' inlvrc-,tml am llIIIl0l'lllllllf to ln- un tlu' siugv. 'l'lu- girls hull grvat fun singing. 4lanu'ing uml uurlxing up -kit-. Kll in ull. lliv yr-ur was ai gmuul mu-, CLASSES l'hc first world battle uus . . " 4"l'ruu hut nut useful," lnlx the minutes murel" 4'lSuonxl" 1B'1t uh:-re's tlmt xmu NN hut is itz" "Sulnennc sux frog legs?" CLASSES III! In I Ii nl Illlll fu 1 ........... mul uf Il fri: mf Ill'-ll' llHl1l4'.-D ,l1'1l PN ll 4 S? uf nr nn: Y f.'SENlCDRS X ' 4 IIllCl.lC ISICIKQIHXICII I " lml all fllllfwi lwsl of elurlf mul lrriiulzl ' , llvvl in lIf'l' uslwrl mul lII'I' 4'kYl'.N.'- Hyrnn g l,l't'rlllt'Ill ul' S4H'lill 5e'l'Xi1'1' Ulpalllilzitiull . . . l.i'llUl'1' . . . pvrlul cmnplvxiun . . . always ru-ul . . . vnulf . . . ne-u-r nvmls In gn on an xlivl . .. lilufx llc-an Nlaurlin mul ,lvrry lmxsi- . . . , 7 ' X , ll ., Q? ' .Ll L s 1 Fzv V M ,V A Q I .Q NXNLX lllllhlm I p W 'W' . .lrlm in ilu' lun' nj Nulurf- lmlfls l..UlIl!lIlllli0ll ra-iflz lzwr 1'i.xilflv f-Ulllllm . . xy' . ' r I ' Y ' ' U :Hmm l,ull:'n Hryunl X Dairy farm ...illlllbllltllli In lIilNl'il1'2llllt'l'ilIll'll .. . lllllHlPll'lll'll1ll IQ' lllllli lm' ilu- HIUl1lgY'lll4ll'lllN . . . -we-vi In-r-mmlitx . . . lillfllll QI l l Nl'll1'l' , . . "l.1mk. Nu llilllllN. Sl F XX HHUXX N "ff I lzrnl ,win-1' In .sil mul silly. . lllllll ll iflflllllll IXIIUMII uf "5ll1"'. . . 1'UIlll'1ll4'lllll' . . . piaml-I . . .1'lllllIHINl'l'. UIH'l'l'lliI I4-ml .. ."l"uml.fowl,lm-41-lurxillpl lim.,-fl.-1-I" . . . vlvlll I 1 Ile-llf . . . -Nllllllllllu llH1lI'4lN , . . xxilllllll llrmv . . . Qlxiilv- . Y' Y' "Hmm: N0llll1'l'n , . . .I XNITI' lil I,l.XNIJ "I ln'4'ull1r'1l II .Vlillllf inln Ilia' air." l.nn'uf1'lluu' l.llILQ'llrlllll l,llilII'llIilll . . . ,lull -IIIQLVI' . . . -:mg on raulmf lllll XX1'ilN1'l'Sll4lSS . . . "lYllfly.U ll1'l'1'Ulllt' . . . nu NIPlll'lP . . . l"l':lll l.anin1- . . . usllllllsl . . . furnwr l4IllQ1lliIll'...illl X1 . . . Illul l"l'4'll1ll zu'1'4'lll . . fy 1. 1 I i 4 v . 4 l K J J ' dl I K K 1 X I 1 ., f ' N I Q ,., I . 77.77 f1"' V rt,'ltu , Ji ,IA ,IA llfsfb 5 ?- 0? . -L H 0 Il X LV f ed wg' 'V U tif f of MARY ASN Sl?-URGE O vf yv Tfeasurer I I My ' Tlnyarfl in eyes."-Cale Young Rive I ,V usil isiylan r Norls and Bw-ks .... - hnbition: to be a nursi , . . . Sem l :argl 1 . . . her sophomore sister . . . Dick . . . 11.0. P.. . skiing . f. 5 airs: one for Mary Ann, one for her cast . . . JULIA JANE CHANT "And that smile, like sunshimf, dart' Into many a sunlefss hear!.',-Longfellow New Mexico . . . typing articles for Quips and Cranks . . . always friendly . . . maroon coat . . . "Save the Navajoslv . D',4,4 5: .v ..4,.o:,+Q---, - i I, n In 4 l f X -' '-" , - I . Lt J , - 4 LDT M4 .2A'I"' " , Lbuhlvh-4' A it '7 . x . , , ' . l, RY COBB - - ., " f u. 111.-ive-9. 'DU'-ll-wdsr- -1 MJ--Y ie- V " " YHl'T4lbfl'S were deeper fhan llllbflepth f of waters stilled at evenf, ,l V Y -1 8 , Q I J l-Dante Gabriel Rossetti i an-lu " ' , -L' 5 .cvyt -5 'va' - sg- Athletics Presijent . . . blue eyes . . . blonde hair . X. . Tennis Club . . . operetta lead . . . vokes . . . Suzy Ditzlefs other half . . . monkey mimic . . . x W, if be -fe f-uw MOLEN DING "A million trwwzlrrfs I know."-f'VIury Dixon Thayer Cute Chinese clothes . . . Dar'eelin . . . "I'm so excitedly . . . J 11 H problem: how to eat lunch and study five solids at the same time . . . Formosa . . . loves to sing . . . baby sitting . . . I I7 SE-N10-Ri' SUZY DITZLER "joy rises in me like a .summer's mornf, -Coleridge Vice-President of Student Body . . . her incredulous wwlll3?M . . . elxapel announcements . . . "little idiosv . . . "Have you done your Biology?" . . .good mimic. . . Nlary's other half. . . tennis . . . WMM ROYANNE FEFLE Y "Few things are impossible to diligenee. . . H -Samuel Johnson Glee Clulm President . . . leading A Cappella in morning . . . new house . . . "Uh. Mary Clare!" . . . operetta lead . solids . . . "None But the Lonely Hearti' . . . taxi service JANE GAINSBURUUGH Secretary 'fllusie resembles poetry: in eaeh ,-Ire nameless graces, zrhieh no methods teaehf, -Ailexaruler Pope fra-512 ellapel R . . live Literary Editor Norls and Berks . . . wants to be a writer . . . "Uh well. awfully nieeln . . . lier relapses . . . playing the piano . . . Pi Pi Kappa Alphas . . . Stanford vs. Cal . . . red and green eyes . . . GRACE GEYER "The learned is happy Nature to explore." -.-llexaruler Pope Nods and Berks Editor . . . badminton . . . piano aeeompanist . . . whizz at seiences . . . that Nlcnlo brother . . . "l mean" . . . rw . ' 5 , 1 I 1 I l , p , I ' - , Q L, ! J- J f , i -lf f q Q N N " 7 ' il 15 ua- w 9,4 f My -XQEA, ' Qt: fa 1' Nj-. . F 'fb I A I . '..1r"'A I K My v l N ff ..v' " ,v. . . her soft voice . . . "poodle" . . . her poise . . . A ...f-LL' -Q r.Hw-ffM- , , A Q,1,g.,'2, 4,21 I. J 4 ...ly 24.2 f ,Ll . CLASS GF '52 MARTHA HAMILTON "She was a phantom of delight."-lVordsworth Current Events Club President Mrs de Fremery's "right hand man" . . . llouie . . . Stanford teaching Sund y School . . . ' - Cazadero . . . Pi irdvv . M . JOANNE HARRING N W M607 Senior Hostess f . J.. Q I . "So quick with love and life her frame."-S. A. Brooke f H My Cheerleader . . . Piedmont . . . artist . . . can't gain weight . . . A "Really!" . . . "l'ni going steady with Dave again" . . . 1 HEATHER HORN "She walks in beauty."-Byron House President . . . clothes . . . San Luis Obispo . . . modeling BARBARA JOHNSON Her voice uas like the vowe the stars Had when they song together " aj Dante Gabrl Roseau Senior year . . . Japanese dict ary . . ' oot n p Secretary of Student Body . . . lead in 0 eret iq uniy'nd ' eu . . . ' ' fried chicken and bananas fo nc . . . " o n MMV fy LJ .f SENICDRS 'WH 415 uu- I XLRX XNNIL lxlN'HIIl 1 trns to fill l11r11'1l 0 tha Il Hilton m1 111 1111 do ull 1 l11111 llllllx 111t Il Ylllf'f'kQ t xl lhv 1G le 1111 Xl 1 Ili' 1 111 Rm 1111111 plan N XRKIX KLNIFC 3 Stars Ilmt 11111111 on 1l11r I 11111111 Burn: H K 1Int ml 1 I1 Gill 1 H1 l l X 1111 S N N IAH XXX 'N- H101 151 ll If 51111111 Us mrn l' 1111 11111111111 Ill 1l1.111 1111111 duo nl nm x 1 1111011112 mer 1 Nut to X011 di lun fWf fl 1 11 111 1 of hun 1 PIII 1111111l1 l fxsfl pr r lo 0 1 m 1 ,11 1 1 1111 vou 1l1 1 3' 1 ur I 1 1 5 1 Q 1 I 1 5 5 ' 1 ' J ,- . . 0 ' 5 ' A . ' 0 ' 1 1 L- 5 1 -1 - . J , 3 1 I I l - ' f , I . ' I 1 I 1' 'L' ' ll . 1 " 1 A . 5 J. , , ' v ' ' 1' ' 1' Y U . . . 1 1 . . 1 1 . " ' f . .. . l "l1s'1.' ' ' , f 'Sl'....f,f L '-s wil' gg 111111 niillyll' gr to " l1 th ' wal" . . . s " - ' ' l'f '1s,'- lu giggle... ' jsix al' gg. lill- lla' "1 'S -ni' I N, It ff Y Il dl A 3 " s' " fm' fn - ' , , ll ' 11' il lmllvl 1lillH'1'l' . . . ll1il'llll'l . . . l11r11r1li11g 111"1rss ll 1 l'l'1 Ill '111 's . . . llm silly' llllillil IPZIQ1'-lilly . . .1l1 'ing A4 ill Siu 1-1' V1-lls Ballvl 4'llUl'llS . . . 4 X 1 X YW 71 1. - If Tx - X xf ' . I 1 11' 4 xx 13 x' xx X . I I 1 A v ' Y 1 J I 'I FN 1. 1 1 1' K' ff x X-"Y-I Ia' " 1 1 " sl ...11 1 43 lvl' ' ' ...pi' zfglnh' ' ...2lI'l'Sl...".v S ' "..."T' g ."l'Hlll'S... ' lll"SlIl5xS' 10'.'f. s - ' - A 4 .- E LH Y " 1' 11'1' ' f.l'l' 1 . ' 1 .NM -ln " -'Il 5 Y fo 1k ll 1" 1 " -s . . 1' im 1rf,l Cu ' ' ln -1 s Clul gg Ill " l 1' l11'11 ll I0 ...lzl 11 l Ju' f' H'll?j . . . vol 1- lz1t1 . . . 53 ju T ' v' ii" rfb- ' , . I - 4 ' J o Q un? ' . kr" i .I ., ss " . 5 X H x f X V If .TJ 4 -V 'P 1 ya -. X 15 V 5 haf . V f A S S Q I: 5 2 g, L12 I A I I Q' ,I I ' I "Q X off! ,iris , I l - . .1 L 1 I "1 ' aj' - lxnk' url, W V54 V' lf' I n snllm-:xn I.UClxl'I'I"l' ,--5 Nfrlllll Ilmt I IIl'l' nm I. fr A -l,i:1'H1' UHUUIIIIYJFIII Rrww' Palm Springs . . . IlOill'1Il'l' . . . Xlarshznll . . . fowl frmn lmnu' . . KWLI-IIIIIIIIIQ . . . Hl'1'IN'l'?x .3GiII1KIlllii'4IIHSll the' sliflv all 5Im:I4m Q X. X, X55 5,5 xwix N J 5 ,W K - -5 'Q Q '- a K I x. Q in .xsfg M Lk L' D Xxx Q. . sA - NJ 0 at 5, ,' fc' 9 J S , Ny! x . 5 3 ' 1- ,3 I -I kg Y Jw s .K 3 X X W -es , fNl,-KRIIJ Y Nl,-X'l"l'Ixl'I xv HK 5? .- .. . RCW' N. I -X " L I lc-4--Pnvslelc-ll! N' ,W-Lx, 'N W3 gf' A' uLl1llglIl'l1 like' tlw tinlflv 0' rain." - 18 .sf RXIM "' -7IIll'IHI0Sill flurrisnn IIIH'l'f'IIil Ivzul . . . Iligll SUIHYIIIO voirv . . . IN'lDliy 1'I14-1-l'Ie-alelvl' . . . "-I IIIIFISIIIIHS Czn'uI" . . . Iivrkva' High . . . winning Slllill' . . ' 5 'X fm' . Ex, cg. .L Q 1 HTTNA' 1 42-.., ds 4... ' X I U' 'Zh0u'7'l '11 of joy. ' rlszrnrt T-a,' Prvsidvllt UF ilIlIl0lllUl'!'IIIilSig1!..5'I'IIllIIllIlu . . . XVI'-VIIKIIIQLIIIQI llziir slylc . . ,Il . . . Ivtte-rf frmn Ku . .4211-Pk fc '-s . . . NI'I'I"I'If XIILLEH "Tl1v hl'fll'l'l1 SIll'Il gram' dill 101111 fwfr." 'Sllfllfl'S1N'!l7'l' Stuflr-nl Body Prvsiclvnt . . . folk rlunm-ing . . . Quilzmsl . . . vn- signs . . . I3 years of lnullvl . . . tennis tmnn . . . lIl01If'I . . . "Uh, BHFIIZIITIIH . . . "H0wC0uI1I I on Bvlivvm- NIP XX Iwn I sui1I I I,uw-ul You?" . . . S E-NIORS .ll IAN MUREL "I come from a land in the sun-bright deep." -Thomas Moore President of Spanish Club . . . "Durango" . . . Mexico . . . always knitting . . . trying to talk Senora out of homework . . . 7 , '04 fda 61 Ju., N ARI 'YN IORTENQON ' ' 4-Z, 4' pdl! :yr yu auf "Those smile Jmd glances . .I . -Robert Burns Richmond . . . "Have you do your panis . f. . . oves to play tennis and golf . . . "Have you see my wallet?' . s . 0- 24-M Li N, 1. 1,1 , f' if' I, 9: X ,I tv, I ,f I , ' ' 1 J 40 'Fifi ' ,J 6 9 , ,. ,r f 1 NANCY POTTER X "Curries of a quiet spiritf'-John Drinkwalvr ill ,f 4. Stage Crew Manager . . . high basketball scores . . . slender figure . . . naturally curly hair . . . her sweetness and sincerity . . . MARCIA SACKETT "Out of the abundance of the heart the mouth speakethf' -,New Testament Quips and Cranks Editor . . . famed joke teller . . . KROW . . . dict lunch . . . "doe-eyes" . . . ambition: to be a newspaperwoman . . . "Schuyler" . . . wearing out the sidewalk between Head's and the printeris k k fx-Jn.. ' . s S. ' I g.x,"f"-f'g6"A l s ., ,, '-x. i-'N -vu ,X Nw J.-.J-K 'X gods... -U"bx xx 5 ' 1 . . , .' -.5 i s A- 'X "Vi- if I V 5 I ,yryl CLAS? -OF '52 CYNTHIA SPERRY serve for delight. for ornament, and for ability." ---Franeis Baron Frendh Cluh President . . . "party-pooperq . . . "Yes, I'm going to the Tennis Club" . . . "H'll0SilIliIl"YN . . . metieulous mrintinff r-. I :- . . . getting pietures for Nurls mul Beelfs . . . RAYE SUGAR "Let me gn u'here'er I u'ill."-Enierson Art Clulv President . . . "Sugar" . . . Stoekton . . sehievt s giggle . . . short hair-eut . . . trying to end '. oral exp ' tions . . , ' l l J A I K ,L J . . 'P g ' BARBARA TUFI' HLNIIER .ff f' - President "The happiest heart that ever heatf,-J. V. Cheney "'l'ofTv" . . . her an 1 rendix . . . "Does amvone want to 'fo to the 1 ' Q . I I A 41 1 o V P 7 w lzxpress Ulliee with me? . . . exotle Jewelry . . . murder and Ihr Sunshine Co. . . . Europe . . . Nl.-KRCIA WILCHX "She has a roiee of giadness, and a smilef' -W'illia.m Cullen Bryant "Hi!" . . . Charleston . . . EICQ1-rim . . . tall hoy friend . . . always smiling . . . "Don't feed it: it might follow you home!" . . . P . ' ' I' x- 3,,-i. ff lf M, f! if -ef . ' a6,w'f f f f f ,ff ,,, f If-. .. 1.4, ,F 11 ., rf-u, " K.Q.+"' 5 :-.- 1 -3 Q 1 r sl 6 , iz . .i ' 6 1 i elk i E t ,B M...-v .gn-anus ,,-5.-hr --f""""fH pf' . Y f ff' Lv? SENIOR CLASS WILL Wie. the Senior Class of 1952 of the Anna Head School. City of Berke- ley. California, enjoying good health and being of sound twe hope! mind and memory but calling to mind the uncertainty of this life and being willing to dispose of our worldly estate. do make and publish this our Last Will and Testament. ive give. devise and bequeath our worldly estate in the following manner: ldele Bcreovich leaves the care of her sister., Lenore, to Carolyn Mell along with a book on "The Care and Feed- ing of Your New Pet" - Nancy Briggs leaves one of her Dairy Cows to Dana Johnson f Sue Brown leaves her musical masterpieces to liuth Rumiano - ,lanet Bullard leaves Frankie Laine to Liz Bravindcr, but only for two weeks at a time A Mary Ann Burge leaves her friendly ad- vice service to Stephanie Awalt. a satisfied customer - .lulia Chant leaves New Mexico to Nancy McNerney - Nlolen Ding leaves a copy of the "Return of the Native" in Chinese to Anna Fellner tSee what you can do with that. Anna! I - Mary Cobb leaves her blonde hair to Yvonne Irwin - Suzy Ditzler leaves one broken racquet and two dead tennis balls to Libby Lucas -W Royanne Fefiey leaves her voice to her sister NI ary Clare. for such things are best kept in the family -- .lane Gainsborough leaves her poetry to Mary Blumenau V- Grace Geyer leaves her orchid plants to Carol Sehlenker 1 Martha Hamilton. having graduated to Stanford. leaves her Nlenlo Student Body card to Liz Gilbert - ,loanne Harring- ton leaves a book on the "Life and Loves of ,loanne Harrington" to Beth Blackie K Heather Horn leaves her poodle cut. which is fine for swim- ming. to Phehe Cramer - Barbara ,lohnson leaves her cross-legged bowling form to Nancy Hickerson -f Laura Anne Kinsell leaves her water- wings and life preserver to Heather Alexander - Nlarcia Kuster leaves tickets for the ballet to Vicky Chick - Kitty Lahann leaves her talented fingers to Nancy ,lacobbcrger lllonit worry. Kitty: you can still play the piano by earl D 1 Barbara Legge leaves untravelml riding paths to ,loan Rose - Shirley Loekett leaves Palm Springs to Margot Plant. Gloria Perkins and Yvonne Merker Y Nlarilyn Nlattkc leaves her cheery smile to Nlary Crumb f Margie Melntyre leaves "'l'alullah" to Nlrs. De Frem- ery land a bodyguard to "Talullah! I - Nette Miller leaves her immortal song entitled "How Could You Believe Xle Wfhen l Said l Loved You. Xvhen You Know I've Been a Liar All Yly Life ?'i to Joanne Bruno - ,loan Nlorel leaves Mexico to Carmelita Bates twho else can understand the natives?t V Marilyn Mortenson leaves her place in the Senior Class to Diane lsaacs, but old Number 26 will never be the same again! - Nancy Potter leaves her basketball scores to Roberta Rose - Nlarcia Sackett wills a quarter to Anne Colby tShe'll need it when she sees the financial statement of Quips and CranlfsJ -- Cynthia Sperry leaves her taxi serv- ice to Kaholyn Daily - Raye Sugar leaves her dangerous curves to Mar- gie Harman so Margie can go on T.V. - Barbara Toffelmier leaves Non- nie Baughman The Sunshine Co. and wishes her a very merry Christmas - Marcia Wilcox wills her farmhand lunches to Jeannine Hull - Martha Hamilton leaves her "weirds," which are good for everything except oral expositions, to ,lorgine Sachse - Heather Horn leaves a bottle of oil for the squeak in the Third Floor stairs to Sally N'lcCaughey f Nette Nliller leaves some extra ensigns for Viola Kessell. Barbara Quinn, .ludy Butts. and Nlary Dyke llt's a big Navy!! - Barbara ,lohnson leaves her voice to ,ludy Green. a few more renditions of "Frankie and Johnnie" and ,ludy'll need it! SENIOR HCDROSCCDPE NAME Idele Bercovichn, Nancy Briggs, ,, Sue Brown .......,,,. Janet Bullard ....,.,,. Mary Ann Burger, Julia Chant ...,,,,.. , Mary Cobb ,..... A Molen Ding .,,,,,..A Suzy Ditzlers, AMBITION Hschoolteacher, ,,., ,. ,cattle rancher .. , ,foreign correspondent .... .Jazz singer .,..,.,,,,,,....... ,Registered nurse., .lndian witch doctor, , be a WAVE,... . .surgical nurse.. marry and have 8 kids ..,. A Royanne Fefleyn. .. Jane Gainsborough .....,..... Opera singer, ,. .poet ........,..., Grace Geyer ,...,,...,.,,,, , ,.,, scientist ,,,,,. , Martha Hamilton ,,.,, , ..,,, marriage ,,,,,, , Joanne Harrington. .. Heather Horn ...,,, Barbara Johnson ...,,., ..,.. Laura Anne Kinse Marcia Kuster, . Kitty Lahann ..,.... lll'llSl ...,,, ,, Conover model ,,...... ,Opera singer .,...., .airline hostess ....,.. ,ballet dance-r,,, ,, ,. artist ...,,....,..,,, Barbara Legge ...,.... ,,,,.t0 go to Cal......, Shirley Lockett ,,,,.. Marilyn Mattke,,, Margie McIntyre... Nette Miller ....,,.., Joan Morel .,,.,.....,,. Marilyn Mortenson Nancy Potter .,......... Marcia Sackett ...,.,,. Cynthia Sperry ...,,,., ., Raye Sugar ....,.,,. Barbara Toffelmier ,.,.,.,... Marcia Vifilcox, ..,,. ,,. ,. , ..,.. secretary ......,,,,..,,,, ,, interior decorator, marriage ,.........,,.....,.,,,.. foreign ambassador ......,...,,, FORECAST ,Senior English at Head's , .raising fleas on a dog ."Quo Vadisn ,building a skyscraper for her Frankie Laine records patient on Pill Hill ."Last of the Mohia-ans" .member of shrimp boat auxiliary ,,,,.,.,.dissecting frogs for Miss Peters ,selling copies of "Cheaper by the Dozen" Hstanding room at the Met ,bedtime stories .bottle washer "War and Peace" I , ,l inhead painter salesgirl at Penney's "Phantom of the Opera" ,bird watcher Ulead in "Corps du Burlesque" Rogues Gallery M2538 Channing Way lnear Cal anyway! taking dictation from hubby surgeon "Veni, Vidi, Via-i" emptying waste baskets at Lake Success Mexican ambassador, ,,,, .... t ortillas are better than ever first grade teacher ,..,.,. guide on Mt. Everest journalist ,,.....,..,, , U. N. translator ..,.,. .,,,.. artist ....,....... . .actress .... lawyer, . wild animal trainer conducted tours "Two Thousand Leagues Below the Sea" printer's devil Sanskrit to Lower Slobbovian painting white lines down highway Academy award for portrayal of streetcar in "Streetcar Named Desire" taking care of Mrs. De Fremery's lawsuits AMBITIONS AND MEMGRIES Some Fragments -Xmong nn fnxt IP1Ullllll0llN .arm tho fldgII'dlllf' of 0ltdglll0l1N prmtvr- lllk Xillllihlllf' umlu A hdnh llf .itnwnt of -nap tho rhwthnm roar of hlfrh Gps-ml IHQNHCQ, and thv 1001 touch of txpe -cut on ll- -hnmllerlng vnu to the lneltlng room below B1-f.m-e there was no Sunday QJIUOII Qundaw MM mv claw of 111110 dl1flQPCk 1101111111 fllfldlltlf' CWllIldf'lS of nt-ws Gllllllf of plckmg out words on Gllvnt hp: unter- of nunmnf' up llllllllflgllllqlblfl sum- un unu-ed dlldlllu' llld1hlI'lf'N .md of pre-lun Ill 0 mom- .md mv N 1 Pl wut: p l0t0"Idll 1 o 1 npr as and ot nn .lst llldtlllfl llldlfll Nluu lx Su Isl-TT qc-num ln nn chllrlhoofl .1 flalrx vnu to me .1 place fm Wdnxlllg with Inu: feet Ill the HX cold llllnxllllllll ln thc' -lllkltqkl pant of cl -Uzlmlf hut fldY It offvrml an oppor tunnis for ffonw on the llllnx mutf Ill thf ham of the Parlx lllllllllllfl wslwn thc' .m mm tllcwlouxlcl .lu fro-is .ms mu .1100 nm 0 um wax 1 1 un furflmlung rv-1 s 1 ac 1 Ill cn- ln u .1 if dllllllr, lm tu n .mal quick s up un out hdnrlful- o PAIIICIN sm- .1 v .lu m 1.11 nnff QAIWPN to dunk Vblllli I1 lmttul thru Inu - d"'dlllNI tho lrlukct dll! wplllf-ml warm milk 1 l mm nn jc .ms .md un :uh wr boot- Xml lt wax .1 ff 0I'l0llH palm we fm ro mg In great -hulv of has am lllllllllg 0111 all umm rm fl wslth -Hikm- But non tht' dans offm- lllf' unls an Ollll0lfUIllfS fm monk .anal lnmv wsmk X I Nldllll ln the dfnk of thv PQIIIN lll0l'IllIlfl .xml pull on nn cold ilfmmn boot- .msl fumlmlf- hath the llumk lnuttnn- of mx yfulmt I -Lmu lrrwfls at the IUIIIIIIUIIN I 0 If .1 .1 N lx .me . . - . - f mmnmff llll knw 'N VN! 1 BRI! 1 S Sc mm Us 1101111 the xllltllCdIl culons Ill Dllldllglil ss .1- d 0111111 - Shdll"'l'l La nefwlllw lllillllllff not vufn the- tompfmx of 0111012 to nmkf lt 10111111010 QNIIIIIIIIHQI lll 1110 .xlmo-t Mann ssdtm of a 11001 that was wlldwlml In ox Prhdnvlng lIldIlg0 tree- .mal HIIIIOIIIHIPII In fm: -I mm: 'IQINN an .lllopmgr on ms 111110 bl uk pun! ow-r Ildl m Ulllftlllll ssl- ln-f m 1 0 num- an me on ru - Ili'-I tunw- mf-u .mx mln 0 s 1 ll 1 1011 ll land tsuttmul .md 1111111011 Ill .11 0 -fn 1 ua .ms ll DINIIN - umm wn nwh :ul floss: :N whsle llll up 111011 lmttufhc- l"Il0l9ll ilu m .xml land: 41 on 1110 oranggc and ulloxs Llllllld- 1110 lll0IllIlU' of 1110 'KWH fomlnna sl with the 11191 1 hm f of the IIdldk0PtH fills fl thu dll w nth 4 nm lldlltlllu Nlbllllfl ,lou 'Nlokrl Se-nun SIFIIIIUIIIIIP In I .xlm bpllngx IH not llllg at all but I llke lt I llkc' It hecauie 0 tlu In duh of Ihr 1l1Nf rt the fullnv - of the dv-Pri .mel the 110.111 .mel qulvt of thr- df wrt W hen I ws as .1 mhllcl I use-fl to dvllght ln gomg out mio Ihr- warm, elm alr and wmlklllff down 1 duh fluQtw road vshlch I called ms Dewrt Row, 0lmv10uG to QW1 I'Xth1Il1T euept the plant- and dllllllHlQ of Ihr df'-vrt fjllif' I found that I had Dv x ve.. K-5 Q . I- . I 'I 1 4-tw A- hw 1 . rn 1 u . lv: 4 ' ' fl I ' I .'-pill 1 'I I I," ls. Ill: I-' f' S -' ' ' ' " .... al rg H""' I 'lt tl'.It".'zllz'- " f' all-'k'll'l -I'-lv Q ' t ' s " ' If I I ' " It gg ' .- ff. It ll...f .l' r ., .' ,' Elpy , '. I .. ll, ,I-. h. . . I k. -. il . . .Y ,. A. . '. . 1 I . X , rl 1 A, , .. lk . H . A. . . '. . I 1 -' ' .Y '. v '. .- f A .E " - in 1 y ' Af o . A - - . I- . 1 A dnl fll ' ' I' rm 011 " ' I r1"1llz4' llrnl I mu:l hurry 'mal lvl Ihr' vow: Ill or tha' ' ,. I' P, .... v 1 t J' m- x A, 1-' . . .- ' .. - wi . ' 'F S . E- '- ' s ' rl A. . . W . ,S -:I . ri .. :Sl . gl. ' v ' i . - v v . .- rn gs -' 'sI ,.1'Ils rv- - Ill--st on---1.- l I' ,,: - - pit-el ln' "I 's f nil' 'I 'l lllmul. Tl 'X tl - ' ' s " '1 ' - ' ' ' tht' slrll' f,."0l t4--s.' ll'l .' fl ' lil "l "P t " ' ' llti- ' A V 1 ' I F-i Q n u 1 N l S 1. r . . ,4 . .. kq l. 1 E - . . i . . A f I V . , R., l SA- A- I . . -. . ' ri . U . . n Q , - . , . 1ll1I1l1 1. . . 1 1.1 Il 111111 1I1y .1 111-1 . .1 . 1 . 11 1 1 111 'f 111 NI 11 1. .1111 1. 1 11 111 1 1 1111 11 .1111 lll1 II IIN 11.11 11 1.1 1111 1.11 111 g1.11111111 1 '111 I1 ll' 11.1 Il1l lllt IIN 11.11 1 11 IIIIN 11.11 1111111II11111f I 111111111111 1I 1111 I1111a11I-1 IP 111111111I.1111 5111111 II11 1.1111I I11111111I 111111 1111k II1.1I I I1.11I I11 11I1111I1 I111t I 1I11I 1111I 1111111I ' 1 1 1 1111 1.1 1111 1 .11 1 1 1111 INIFIII '1111 11- llI'fl 1 'II11' I 11111 111111.15 .1111 . 1 1111 1 111.1 1 IIIIIXIII fl 10111 IIICII 1u1I1I111I1 I I111.111I .1 ld 1 1 ll 1 1 111 111 1 1 11 1 1 lll'I 1.1III11111.1I1 1111 Il . 1 II . . 1 111111I I Il If 111111 111 11.11 I11 11111111 .1111 1 111 . 1 11 1 . 11. 1 1.1 1111.1I IIIIII . . . 1 11.1 5tll 1 . 1 1 lllll IS 1.1 1.11I I1 1 1 .1 1 1111111 Ndli I IIIU I1 IY4 I NIMH 1 1 IHS V II I 1 .1 II III" .ll I YI I I1 IRII-I l11111111 N111 1111 1 . 1 .111 11.11 11111 .1111 II11 I11 11I1 111 Ill 1I 1 1 1 . 1111111 11 1.1111 .1 . 1 1 1 II111 1 . ,. ll .11'. 1 .1 '111111111 1 .1 1' . 1 11111 Nlll 1I1111 1 I111 11 1 11 1 . 1 . . 1 1 1' 1 II 11. 1 1 . IIII IINII 111' 1 1.111 .11 1 IIIX 1111 1 If Il 111 WN .111 1 1111 11 1 1 .1 I111 .1 11111111111 1 1 1111 1 .11 1111 1.11 11 1 11111 .11f.1111 .111 1u11 11111 1 11 11.11111 1I.1gn. . 1 . 1- . 1 11111 1 'ft 1111111I111111 111 111111 111111 IIIIIIIIIPI -1 IlllII . . . . . 1' 1 1 . I1111 1 1 1 Il 111111 Ill Il 11 .1111 11111 Ill 1 Ill 1 1111111 YS 1.1 IIIIXH 111II11 lllll 1 1 11 1 1 1 1111 . 1111 llll NI1111 1111111 811111111 1 .1 bl 111 1 1' 1 1111 11 111 11.11 lll 11 . .11 . 1 1 11l111..1 111 1 -f1111 ll 1 1.11 111111 1. 1 1 11 1' -IIIIII 11111111 11 1 1111 II11 1 1 I1 11 . .1 1 Ill 1 . 1 1 111 11.111 IIX 1 . 1 1 . . 1 1 1111111I11111 1IllI 1.1 1 11111 11 ll 11.1 .111 .1 . Ill.IN 1 1 . 1 11 11 11111I11111 11f II11 11 1 11 ll 1 111111.11 k11 I1.1II1111nl11' IIIII 1 ll -11 lllllllll 111.1 I A If IIINNI NN II l N 1. . .1 . -f Illlt NI ll 11 . . . 1 1 1 1 1.111111 III! 1. 11 . 1 1 1 1 1 .111 1 . . lllt 11 1111111 1111' 1 1 1 .1 1 1 ll 111 1 111.11 1 1 11011111.11 1 1 111' 1 .1111 11111 .111111111 .111 111I111. 1 1 111 . 11111 If . IP 1 1.11111f' I1111111 I KIRK A111 Ix111111 511111111 11'1 "'1I I'iII' 11II' II11' 1' 1'11I. IIIII I 1II1I 11111 1"11'11 I11'1"111.'11 II 1"1. EI I 11 I'I' I 1 I'111' 111' k' .4 I111II1111' II1'1I II I1 '15 1111' 11111'I1I IIIIII 111I1111 '1I 11111. .XII '1I11111I 11111 I 1' 11I1I 511 1 PIII- in, I111I 1'1'11 IIIII' I1111I11'1. IIIIIIIIII'-I1'I'I'lIS. 1I115 11'I I1111I111'. II1.'I'I'I 1'111'I11' 1'1s. ' I "11'I- 11115 II 1' 1ill III ' I I .I 11. 'I'I 'I'I I' I I' I 5 " " :I.' ,.,' '11: II "1 'I '1: II': I'I': ' ' I.. ' ' 1 ' ' . II I'11'1I111g5I' 1'I.'I 11-'gg-II11' 'IiI'.' 'nb II '."'I5.",.I ' I 11"1I 'I ' gg II111 IIIII11111i 'I.' 1' gg f1' ' " 5 1 .' " ' "III11. 'I'I111'1-11111 11111111 IIIZIIII 111 Iv' I'11-I ' f' III 1 f Ill? I I2 1' 'I-1 I .5 1 " 5 ' '11 ' 'I 1I 'IIII "'11I1' I11 1I1'Ik1'. I k111'11 IIl'lI II11 ' I'11,., I ' II I " S ' .' I 511 I SIRI' 1 I 1l11I1'I. Il'Il'IIIf' 4IiII'IllQj I11 I11'1111II111. I 1"5I11 1I. 'IIIII II11'11 I1 "ly4' I. II ' I II " II111' 111 11111'11II 11111I 1111 '111'11. Nut 111111'1' IIl'llI I11'11 lllIllllIl'.' IiIIl'l' II111 1 'k11 5 ' l1'Ii I1II111II1 11I il 1'111'k 111 I 111111'1' IIl'lII IIll'I'4' I'l'I'I I'l'1Illl 11111. II 11 I".' g 'I 'I I11' I ' I11111. I11'111'11I1111 III. 11111. I1I1-1-i1I1-1I111g1111111111' 1111' ' IJ11--I 1 " 'I. I1 II111 wllll 1111111 1I111111 I11-I1i111I II 11 111 I'1i111. II111 - '11 ing . ' I1111. 5I I 11'- 1'1'1-1I II11' lII'. 1'1'I '15 iI' II11II11'1' N11I111'11 1111111 hIIl'I'i I' .4 il I1I'1 k -I 11 ' 11' II I11 111'11I1'1'I II I'l'Illll II11- 1'11I1I night 1I1 "11I. --SH ,1' . 1' .I1 I111'. . . . I51'I 1 -11 . ix '1111I . 1'YI'Il I11 II11' 1111-11I11gL. II111 ' ' ' " 5 ' I.' I 1 " "111I 111 I III'II'Ii 11111I 1I11I1 11I Illf' 1111111-1I skin. I 11'11uI1I 5II 1111 '1 111I I' I 'IIII 11"1I 'I II11' .1 . 'I .I'4' II11' LII'I'iII I1'1II 1'I11111-'11 I'1'11111 1'1'II1111 I11 II111'1' 1'1I '..'lIll.'I il I1'1 'k,.' I III' l1I11I . lIl"l 1511. '111I l1111'l1I11-1I1'11z1k111I sky. II k 5 I' ,I 1' II11' I1111'Iz 11. 'I'I11 111'1 PI'l'lllI'1I I11 b2'll.'I' IIl'lI II 11"15 1Ir'111'I11g IlI,,IlI 11111I II1'1I ' '11 II11111 I11 1'111'k. l1111I1. 1'I1111'11. 11111I SIIIZISII illllllllg II111 l'IlI'IiS 111 II 111'1'111' 1111'111111I I11 1I11 I11 II111 1IiIyIIllll'. IIIIIIIIIIIII, 1111 1111 111111 11I' 1I11- 1'111'k1. I 1'1111I1I sit '1111I '1I 'I II 1 5 '11,'11g. .'l1 " ' 5 II1 'y 1'1111'1'111I D' I I.'. XII 1 II " ' 1' llll I11511' ' " ,1I'5 l'I'hI KIIIUI Ill'I' '1 I-.-I' gg I ' 'k I ,I '- -I.' ' . I 1' ' 1 '111 I5 I " '. 5' 'IIII '111 I g1I'1 .'.' 1' 1'I11'11'. I,111111I11gg 1'I115111'. I ' ll 5,1 1. 5 1 ' ' I. ' ,I. 11I 111I 1 11"1 '1111'1111111111. 'I'Il4'f' 11'111'1' ll I111'1uIII'1lI '11'1"11' 11I' I1111,. .'11I'I I1I111I'11' II115 1'1'111 ll 11I 11'III1 llIllI" 5 I1 Ii 'I ' I ' II' 1, 5 1 'I'I ' 1 lll.'. . . . I 115. II is II111 Ill ,',' I1 1'i11115 51111 I I k f111'11"11'1I I11 II111 11I. 'I'I1I. I1II111 1I111'1'11I'111111111I1'1'1'.'111I 'I' ll.' y111111,. .-II111 1'I1'1111 I.' 'I 'I " 5 ' Ir11- IIII ' '1I 11I illl 11'11'I1' '1,g1' I11 II11' 'lXI4I SIIIQIIX' 11I' II11' I111'11I1'1'11I1' III'1 11I' II11' H2 'I ' '111I 11'I . 1 III1 I1'1'1'1'111'11I1I11 I. 1I I'1 'I1111 1 I ' 5 ' II '1I 'I1z1II 11 gin, 5 ' " fl 111' 11'III ' 1 11iI11"1 I 111I. X1 I"Il' I1111'k '15 I I'iIIl 1'111111111I 1111' Sllllllll4'l'.' I1'11'1- I111111 IIII1'I "II Ing. IC1' 511-1,111 'II II'llH' II111I. II111 1II 'ku' ' ' I II.' 5 -ll I' II 1 51' " "111I II1111Ii1I'111I 511'11I11g4 'IIIIII 1 ' 'z.II 1"51' ' " 1'1 ' ' 1, 1111I I11 I'I'IlllI 11I' II11' -III1 rlilj. l'I'IllI 11I 11111 1I' II 'Ill...' ' ' I1 " I1I11. . . . III 11' 1111 1111111'1I I11 II111'k11I111'. 1111 1"111111 I11I II11' I 1.'.' I1111 I' 11111' I'1'5I 1'111'1' 111111 ."1III111'1I. SI111 11"1.'11'I I'Il'QII' 1-111111,I1 I11 I11' 111I11Ipl1111I 11'III1 il 11111I111'. 1' 1 I111 g,II11IiIII111111II111'11'1I11111'11"11. SII11 11"15 11111' 1I11IIg1I1I. II11I.I'k ' 1 ll 'I 1 I1Iy l11--'11111- I'l'5IIl'. 5 I'111' a11111II11'1' I111'1I: 511 111' 511I1I I11 1' six 1111111II11 Iz1I1'1' 11111I 1I I' '1111I llll ' 111'1'11'11I-1I'11' I111'1I. II11' 'WI' I '1 , I8 II. I1 P. 11'III1a11I1'z1I'I11IIIII11111111' 5' fI. Sh 'k-1-I1-'g "1I11 'QI 1 ll ' 'I1I.'fIII'I.I 'PI ' I ' I' ' ' ' ' '11'1I 11'III 11 lIlllI'Il I1111'11-1 11111' 111 '1111' I111'I111aI PIll.IIll'. W11 1"1II I 1' llll' 'I' 1. l 1 1 1 III N 1 1 I1 P I ' 1 IN I I Ill 1 I I D , x , 1 1 Nl III I N A 1 4 1 1 II Il TELEPHCYUF I gp I In NI NISUIIUI SUNSET I I 1 1 H 1 XI N' I Ill4 .m lnuxnl IIIIUIIIIIDH Iolu I1 -:Isnt Io.Iy1N XX .nhl Il II11l1n on I1m1'1.1I4I1 .1 -Inst Iwlll NX :III Nlzllm -- II mls xluph II In mln ln: HIINNIHIIIIIIIII Q1 mm . . . NX I 1-11 I Ilml 1'-lulnli-I11'4I 11- my slviillitn- goal an 4'zu'a'4'r in 'lrI. I Iwganl lu Inllmy III1' Iv1IIIl'I'Il wl Ivy mu-I m'1nIrIlyIn'fI11 IIN' 'url yyurI4I. I lmIl'1mIz4'1I IIN' 'ul " lII1'l'i1'x 4m1I u 'I'IlIIlN. I liUlII't'II my nIIms'nu'1' inln yyuI1'r4-1nI1n'- 'mal Il0rIt'l'I 'linl I I11'I1'Ilu'fI p1'11pI4' in 1'y1'ry 1-mu-1'iyzlIrI1' lIa'4'. I'IXl'll my 1'IuIIu'. In'gg'm Io I Il2IlIIy INIIIVIIIIIIII 1lI'UIIIllI IIl1'I'IIQ1'r. Xlfu. In Ill' IIlIbI'HI'IlIII1' ul' AIII nm' p1I1'nIinI In1nlN1'glu'-IN. I 1'1my1-rl1'1Imn'-pnrv I11'1Ir nm into am 'nrti-I1 ggurrvl. IIUI my 1' lll II plism nl' url yah ml iIIII'I'Q'l'IIlIl'1IIl!IIN'l'1'Ir. I yy'1 inlvnfa' In my HIll1Iy 'IIllI I.l Imra'1I 4I1'Ie'rmin1'1IIy on my y'nl'iuu- HIIl1INIl'l'lPII'I'I'h.u -nlm'IIll11'- FIPWIIIIIIQI lnlf Inyx in my Iiglnl IilII1"'-lil1IIn.U I ys1uIcI sI11'l1'I1 IPl'0Ixl'll ImIlI1'.. 'm4I Inlm1'I11 ul yrugw- Ilranln-II 1I1'1'1n'zlIiy1'Iy IIII IIN' In-4Iru1nn 4Il'4'-rI'l'. or my oysn Iurm In'I'm1 III4' l'uIl-Ivnglln IIlIl'I'0I'. I Iiy1'4I :ml IrI'1'1!IIll'1I '1rl. I I'e'II I Im-ul Ilmml my 1I'f illy I Xy1I'INlI'lI I1ll'I'l'lIII'. I Ixmm mm lIl'nlII1ul yu:-xml yslny I yyuf Imrn. Iiulnf-yn-rIlu'I1'-Nllu'-m1:l1I1'ring IIIIIFIIIIIII -till vuiwl-. mul lnvrlmlv- -IlIlll'1I1Iy sulm'1m1'yyiII Ivuy IIIIVHIIIIIF IHIIIIIIIIQL Ixl' "y I.yn xxx. SI'llIllI'. 1 I I I Q IImm1I. ysIlII:'1IIuI1'y1'- yyiIIl I1In1'I1 1'ir1'Ia'- 5I1l'4'ilI mv. X-I1 mn'I1v41lvlnr1nl1'I1. 51' r1'Il my I11'-ilulillgg I"ll,.o'l'Iip-. Wy irmlgilmliml ring- VI-Ill' I1'I1'pI11nll1' I- -IIII. ,ly A Huy LII. S1-niur. I lin-II -lm. XX 'II I'IIIIIlII'I'lI Iluy. Ili-1lpln'm'4'4I Ivrum Irzzy' N'lSIIll"F. I 'ville-1I Illl nn. IIIIIIQIIIQ, In NUlbIy IIIQIII. I-Iu':I IIII' II' I Iuul mlly lm-,1-4l1I11- funn- 1I'1y. ,I I 4. Huy. I,IlI'1lI I.II. SI- 'nz SENIORS .1 A-M QW .fr - g N W' ' :ff 5 '3--...S X QW' . "You dun'l say." 1 2. Before exams. 3. After exams. 4 . Ambition plus -- 3. Wow! Potter! 'I 6. Symphony today. 10 7 . Sophisticazes and teddx hears. ll 8. Lazy week end. 12 -Xluuya ruzzm fur mnrc Buwlinpl? You name it. All set QOY the match. JUNI RS I I 1 5 IIACK ROYY, left tu right: Yvonne Irwin. Lihhx Lucas, Nancy .In .ILicubI'uer2er. fiilflllldlllll Bates. Judy Uriscn. , Nlury Clare Felley, Mary Hlumcnau. THIRD RUXY: Vicky Chick, llarhnru Quinn. .lurginu Snchae. Nancy 5lcNcr- I 4 1 . ncy. Ruth Rumianu, Juan Ruse. Gloria Perkins. l.i1 Ilruxindcr. SIECUXIJ HOW: Nlnrgut l'lunl, .luannu Ilrun-1, EI Roberta Rose, Stephanie .-Xwalt, Nlury Dyke, .-Xnnn: Colby, Beth lilnckic. Jeannine llull. Sully Nlcliaugllcy. FIRST ROYX: Nonnie Ba! hmun, Heather Alexander, Yurnnu Nlcrkcr, Suu llurl, lialmlxn lluily, Carolyn Nlcll, llunu 5 f Jnllnsml. Ctirul Sc ker. NOT IN PICTURIS: .IULI3 Butts, l'Iiclw Crunlur, Annu l5'cIIncr, l.iz tlilhcrt. Nuntx I I I A Iickenonblliane lsazlvsl Marjorie Harman, Yiuln lit-ssvll, Nlnry ffrnnlh. 1 .1 f I e 1 r If 5 f I v 'A , 4 'I ' ' fi ' 1 t I I J 1 g if ol I' , if , ' Y 1' : 4 I B I N. Jiillt GREEN ' NI.-XRUQYI' l'I,.XN'l' N' I " I7 PrQxil1'ut4 if , Sm'r'1'I11r'y , .r , , ' e E . 'J CfAlml.YN x1ELLa A f 0 Mun' IlYkIi , X 4 J I I liirf-l'n'Sid211f I Tr'4'u.vr4r'u'1' 1 I . i 3 ' a , ' y I 4 'fb 1 I . w ' 1 , 4 K I , , , B Q f .. F "'lll1f'n shall wa' threv IIIPPI ugaun. in Illllll4Il'l'. Ilglllllllllg. or in ruin?" 1 This quotation I-l'0lIl SIlilkt'SlH'lll't'.S .lllwlzvlli has lung IIPCII lypival of I1kll'ilSSf'tI- 1 1 . . . . . . - , ' f l00IilIl:1,IllIll0l'S flushing ahout the Quail. HIIPIIIIDIIIIQL to lll9lll0l'lZ1' various notulrln- K fl I i lgftssuggffs. We wvrv successfully intmiluceil to SIlilIi0SlH'iil'0. 'l'lim-kvmy. and Dirk- 1 f . vns. and assistml in glfillllllliil' hy our stalwart unlvisur, Vllrs. I:l'illlflt'l'. The yt-ur's avtivitivs beglan with an Gnjoyzllllv pivnif' ut ,lualy IQFPPIIGS. fullnwvil in IIFIUIDPI' hy at tml at Channing Hall, hvlrl hy IIN' ,luniurs for lhvir purvnts und thc faculty, ' Wt- aulopted ,Iuniur pins which wc- wurv with prielv. prvsffntml FlIt'1'C'SSI'llI Friday 'I ' Q ' 1 I P ,f Y1 . Q I - , ,, uftc-rnoon movies. annul took our turn ut the Clvam-up Cllllllllllglll. Pllllfllltllllgf thn- N B Xi yi-ar with thc- SIIITPSSIIIII ,lunior-Svnior Prom mul the ,lunior-Svniur IJlllll'IlC0ll. ' 0 A . - - . ful traulitions of our sc-hool in nur 1-inning S1-nim' yi-air. L u 'I 41 X . N . . V . V , , -- A ' In ll1l'll10l'I!lIll. Sl In Ill li I. xI2ll'1'Il26,IQPn.2 30 Ni ' ' . As we solemnly rv:-vivv our 111111-ll-t'm'1'tf'4I Svnior rings from lhv ggrzuluatingr Sen- iors. we fvel Qll'ilIt"I.lll for the W0lllIPl'I-III yi-ar umlor the- Il'2iIIt"l'SIllll of llrs. t,ll'llllgIt'l' s ussistvml In' ilu' vluss offivvrs. ancl wc- 1I04Ii1'utv misc-Irvs to Ci-ll'l'Ylllf1 on lhv wumlvr- HHH IND l SIID .11 . 11 1 . 1 ll' 1.1 1111111 111 llllt Ill 1111 1 1111 1.1 11 1tt11111 1oI11 I1a1I .11111.1r1 ntI1 I1 ft 1111- .1n1llwa1l1111 1lI1 tr.11111v1I I 11111 lt d tI11 f11111t 11.111 .1111I 111.11I1 IIIW 11a1 1Io11I1 1111 the 11.1th I111110111111 I11-r1 and tI11 ll to I-PQI tI11 1oft11111 of .1 fIo1111 a111I to I11t611 to the I11r1I1 111111 F111 I 1111611 1t would IJ? a I111111 t11111- I1efor1 I nught 1Io th11 dgdlll I I'E'dCIll1I tI11 f1o11t doo1 .1111I IldII'lV had I t11u1-I11-1I 1111 t'i11111 t11 th1 Il0II 11 IIPII the door I1u11t 11111-11 and I 11.11 llf'dlI1 1111111111 1111-1 I11 .1 111.1111I1I11111111as1 of I111111.1111t1 11h11 I1 11-1111111I1-1I 1111 of 1 N111 xfllk I111 111 111k Nll 111.11 .1111a 111t 1 1111 . .1 1 11 1I J11111111 I1v 1 .111I 1111111 1 . 1-.11 11 ltl .1111 11.11 ll 1 1 1 11 11I111t.111 III 111111 1 .1111 IUI t11 11111 1 1.1t Ill 1 tI1111111 1t ,, .11111111 1 tl 11111.11-I1 1 IIIW 1111 11111111 .1 Ill 11111 1.11 11 11111 111 1 Ill CVUIIIIIQL' tale- 1111oI1111g PuI1I1111 and I'u11.1nu1 1111 tI11 ll 11 AY t11 tI11 1t1111 fol tI11 ll Illdlfl' I t111 tof-d 1 .111 full1 .11 FOQH the room, 1.11 d111111 .1111I 11111111 t11 mad IIIX 1t1111 ll .1 11 IW 1111 111111ut11 1 1.1 11 bl 11.111 to llS If 111 1111111 111111.1111I 11 1.11111 1 t 1.1t I11 th1 t11111 I ll .11 he1 h1 111I1 I11 11.11 h11II1-111111 IUIIII f'll0ll"Il t11 1I1o1111 11ut 1 11111 111111- l1.111d Xfter 1h11k11111 to 11-0 that I111 1I1 1 11-1 11111- 1 IN .1111 111 1d1 111 1 1111 Ill 1l 111r111 FN 111 t 1.1t no 11111 111 If 'Ill 11111 lllll 1111191 t11 t11 11 1II1l1111 MI 1 ll V1 1? 11.1lk11l llll and 1Io1111 l1.11k .1111I fo1tI1, .1111I t1II I11 11111 ll ll 1 111 1.1t 1111111 V1 111I11 111 .1 w.11 111 t11 1 111 Hlllldlltlll 11.11 t11 111.1I11 Illlll tI1111k I 1I11 ll 1 .116 aI1out Illlll an1I v1a1 11a111111 1111 QIIIPIIIIOII t11 I11111 V1 1tI1 IIIIH 111111 IIIIIII' 11Ie.1 111 Illlllfl I put h1111 Ibdfxk lnto h11 111I1 an1I 'dt down 111th 1111 I1.11I1 t11 Illlll I 11ut lllY fut on another 1h.111 loam-1I I1.11k and oI1111111I tI11 I1aI11 I11 llll .1111 of tI11 Illll 1or on the o1111o11te 51110 of the room -XII 11f a Nlltlflf Il lt YS a1 11111111 11-11 11u11-t H1 v1.11 lung on I111 NI0llldC'h, 116-e111111 through tI11 I1.1r1 of IIIN lllll I h.1d 1 fu11111 f11I11111tI1at I11 11.11 vsatr-hmg 11111 and I1-IoQ1-1I 1111 1111-1 to 111-t r11I 11ftI11 I11 Illl 1 P111 11 l'0w111111ut1f1tI11-r1- v1.11 11I1 n11 11tt11 111111111 te' I11'.111t1f11l 11I111111 II11 II I I11 .nd 1 1111111 sound and o1111111I 0111 111- PVQI' N0 iI1ghtI1 to 1.1t1 I1 1 rlllllll 1 of I11111 II1 .11 I111 IIIOUIII 111d1 1111011 .11111 I11 11.11 11 11.1t11111 1 ONPI 1.1 1.111 11.11 I.111111 11111 Iaughlng at 11111 Ill BRANINIII-R ,Iu111o1 THE DANCE I'.11 I1 1ou11I1- float- a1ou111I th1- 11o111I11I fIo111 I'a1 I1 1111rl1 and lltlfi a111I rh1tI111111.1II1 111.111 Io the 1-xqulilte 111u111 that th1 I1.1111I INo11 11Ia1s 501110 laugh and Joke, NIIIIL 1o1111 1o11t1111t th1 11111 N4 1 Io wh1rI, and 11l1'11tI1 glow h.111111n1-111 So1111 glggllng, otI11 11 Illlfjllgll th1-11 Hllllllll 1 ,Io1 1ll'1r11-1111 N1111 hem 11o11 th111, .1 tall 1I.11I1 I1111111 11111 FN IX11111 of the Dance Floor followed I11 one 11a11 of 1-1111 V1 h11 I1 LOUStdIllI1 111111u1 th11 11.11ago11 'II111 IIIOIIZC Stlll 1111 II11- Ill1lldII 1Ia1111-3111 11I111I .1I1o11t X 11111 I'1111ch lSllll 0111-0 thought fit to 1.11 1 1 t0llJl,ul5 u11 11u1 .1111111 1t 1111 1 111 c .11111 .1111111 41111111111 1 Ju111111 THE A .1 .Y "IIE I ENT 1 .I 111 Q -1 1'i1-tim f 1-11-1-11111.-1-1111--. NI1' Sl :I P I f 't - ' I Ig' 1. I 'I I. gqi- 1 I . 1 .S . 1. 11 . 1 1: - 1 1 . .1 . 1- ... P , ,J . ' .1 1 ' . . ' , 2 1 , . V . -, -I - Q I " 'WI' 1111- x 1 1 ' - -1- of 11-1111-1' ut lllt'. 1:r'II - ' ' U tI1- I1'1 . :I ' -I "I'111 ilu '1I1 ' I fl - '.' I1 " -1'-11lIyfl1- 1' 111t 11f.'I,,I1t. I '- - ' tI1' 11'1- ' I 1 ' I sl I - I r. ".-th. 1'I' 1 1-1'1-1111111 this will I11-." I ,I . 11I'1 -' 1 ll' - -t' 't U' at .' I" 1 I If t' I I1. I I ' I I '1 1 ,It "tl 1 1 llll . . ' - I -.. -1 'v . . U. 11. .1 1 uri . . -1 1, I .-,- I 1 ' th-I'I.'I-,' II: 'I 1 'A ll,- 1. .Y , 1 , . 1 -S , 1, 1, .- F P . . 1 1' . . . 1. ' P N. . -ll .S 1.1. 1 1 . .'t1 I .'1'1 - I' 1'.' '-'-:'-k',,I' .I I--'I I '1 " F "tl I1i1 . 1' - ' ' . ' - 1 ' - 1' - - I. I tl - I1--' I1'1I tl 1 , su, -I kg' -'I ' .1 , '-at tl - ' " J 1 '- ' ' ' I 't .I 1. ' 1 ' va: '.vn I- Q 1 nl F rllo A 1. N.. 'v' '11 1. . I 1 -' P . . 1. 'S . , .' . . 1 i '- yx- 1- . 1 1 1 1 - 1 1- 1 ' 1 1. 1 1 U- ' 51 ' . 1 h' I ': " - .' - " 5 "I " ' 1. all ' '. T111 I ' I .' '- Q - ,I - PT 4 ' ' A- . - - . - - gpy., ..l1-,i . ' . I. 1 I . ' ECHC . 11111 I11.11 1 1 .1 111 .11 .111. . 11111 1 .11 N I1 D 1 Ill I 111 II 11 1 1111I11 IQ 1111 1 1 Il ll HUM 11 d INS 111 1 1 1 ll 111 I4111pt1 111tI111u1 1I11 11I111I1 111111 11 1 .111.11 IP ll 1 .1-1. Il XI1111 I 1111111 Illlllbl IN N4 111. 11 1I111l '1 Yill 'rd 111 d PM llblll 11 N N 1' 1 11 111 1111 1 ' kd 1 4 Ill" ll 4' NIC 'K P11 111 I1 111x111 11111111 THEEND 15 II 1 N I1 Illd ' lll1 llll H I Il"l 1' 1 ll 1 ll 11 .1 II111111 111 - 111 - llIt 111111 1 111 11 . 1 15 15 '- P l 4 N in 111 51 1 1 I1111111r I 1-'111 -' '1I11- I11-IIa 19111. I11 1I11- 1I1s1'1 '- I" '1 '11'. I 1"lIl I1-' 'tI111.'1111g 1I -1 1I'11: 11-1 111111- III siI1-111-1'. I 1'z111'I1 il 1 1-. I'I1111 I 11itI1111 1I11- I11I1'. I':lll'l -"1I I11' 1I11- I'l'0Zf'll 1I ' ng.. I1-'1 I1 II1 1I -11111 " v 11l'a1 I"11'. ,-X11I I1 ' il 111111111-111 I111I1I. il 111': 1"'- 1 II-1' " U' 'I'11 ' Il '1 ',.'1i11. aI1111'. 31. . . ,I ' '. I111 11 hip 11i1I1A -P1 - ' I'1y. U 1I '1'Ilk1lN'I 1 'D IIII. II11- 1'11i1-12 'll'1' D 111, '111I 'I "11' M ' II I ' I1'i1-111I. tryin, 11111 Ili. 11119. S11I'gI 1I11- sung 'U IIII. I11I'1'11111111'1111-II1111 ugvf- I 'Illl ftbllllgl. Ill? .1-111 111111' +1iII 1 'i1f. Xa I 1-1111'1' 111 1I11' 1'I1'1p1'I 111' -I11 ,I gg 11,,1'. N1 I 1 ' - sit. '111111I11'1' 111 llly 1 I'1-1-. NI1 I .1 I . .I ' '. 'I'I11- 1-1-1I 1'11.1- I '. I1.1z111-t11I. VIIIII' 1-1-1I I1I11111I I1'1. Illl'll1'1I 111 I1 111'. 'I'I1'1111.'11-1'1' 'I 'i11. . XX I only 1I11- ali' I111. 1111111-1 II1 1 1',,I1 Il'l, X1'-I -1I '1fI11II1- 'ings 'll4I 1111 1Il'1'1IIQ'.'i XX I ' 1 ' 1 lPIilft'lI l'll I -1, 111 1I11- '1i1'. 'III1- r1'1I. r1-1I r 151- Il'lj I11.'1 SI l1'1a1I. 11111 il 11-111' 'XIII I I1'11'1' I11.1 il I-114 N11 I .1 11-: -11., ' JUNIQRS 1 xx M399 8 pri' Qs NIH FQSH 'S sa Wwxw 4 bib. mm V951 . - l ncrgx plus s Quartet 1 gluh Happy Hlrthdax in lhgmlx und lmpudeme Jumur I or Campused' tbennur and Junmrl H.: ha ld l'rx xnur umm at There goes the dlet Il foo much candx 33 This yvur. the Snplloinore Class. gnirlwl ln Wlrs. Backus nnsl four vonipvh class ufli1'r'l's: Vlivrnly Hawley. -Xlivs' Lonilon. .-Xlnw Cllvxs. Nlarion Nloorv. .N lnlwn part in many H-lmnl activitivs. 'llllf'l'l' liuvc' lwvn vugvr Suplmiimn-s in Krt. Spzlnisli. Fl'l'Il1'll. unrl Ulm- lllulis. Snpllunmrc-s llziw' alan ln-vn prmnnn'nl in Imski-llfull. Shllllllllllfl. lun-lwy ainfl lvnnis. Un llll'll'S0f'lilll'illl'lHl1ll' Xsvru' un llllllllllll it-an lim' purvnls unel liiil'llllf'. an Sflll P elamvf' ancl pzn'ti1'ipatiun in thi' Country Fair znnl lln' Ski XX 1-Pls l'lll4l. 'lille' svlling of "lIm'nnuls" at I1-H-ss was an original annul Sll1'1'1'SSl xslxivll he-lpf-il limnive' llw zwtivitic-s fm' tln' ymn' lul prop it Now it is Iinu' lliut we- slmnlel ln- Ullolilillg lip in tln- XX 0l'lll.-I Viv ure- lmnlxlng lnrwurll In living liplwrvlusslm-ll ne-xl ye-an' WICNIH ll-XXX l.l'N I'rr.xi1irul ,XNNE IIHISNN lily-I'n-xirlr rl! Xl XRION NIUURI' .N'1'irrlurv Xl,lCli LUNIN DN l'rrmm'rr ll.-XCK RUYY, lvl! In righrs Nlalrdic Cullen. Yulcric Gilman. llanrlmrn 'l'ilwln:tts. liuil lirunn-r. .lnlncl lluilux. 'lill RONY: Ann Smith, lflnrcncc Conner, Nlarinn Nlnmrc. Anne Clluu, Nlnrgie llurgc, Snc Snrtnin. SECOND li Nina Hiiln. linrnl Brown, llifnw llulziel, Klart -Xrclicr lircllmu, .lcllirnp llardin. FIRST RUNN: l.indu Nli gr llnnyn Ynunpl. Alice l.nndnn. W1-ndx llawluy, 'liillic Hxlrlnw, llclcnc Ynlnhrcgue. NUT IN l'llf'l'l'lilf: .lnmct 1 Ll llnrhuru Jolinstnn. Stnnizl Nlurx, lfurnl Olsun. 6 wwf' 'Qf.'f" 49 WF? v Myijisf X E. I? ,.-., f ii mi M ... - k Y "-T75 " F A 11:2 fl S 9 W l i Q 2. E , Q in 5 l SK f , X- 1, M kj. A AQ- - Q V f. pi N ,gg 5 Sei 2: W . M, A I ., ,. E .:: L iyrfnlg 33 A f ii All M Q - Twig Ei Nan-, i SCDPI-l RE THE POWER QE BUYING lllll ll u Y 4 0 u I N 4 " Yll P 1 l 1 lb P I I ll N sNl PN U IH u Nu PARQDY GN HAMLET S SQLILQQU TO ELUNK QE NCT TQ ELUNF l l Ill b ll ll u u Il v ll ll X IP ll I I Il D L SSCDE54 l l'iN4'll tluuuuglu uuu-uu -luv lul luauvu- uuu -1- uw--In-1-l lm' ilu- 'uma-u' nl' uuuuuu-u ll' uu -lu. tlu-u luuuu-uu-L aut lu-au-I uuul uulu-uu llu-u flu Ilu- luuuuuilu Nlllllilllllgl. lla- 1 uvu. - ruuua- uuluuuul llu- luuuu-4-luulul luuuulggu-I. uuuu l uuuu llu- ruuru- 4u-u-uu-iuuuu- uulu-uu tlu- laulu nl' llu- luuuu-v lvl- ilu-uuu -luup. Ilu-Q zuu'1-llu-1uuu-- usl uu ll-llilllf lbI'l'iIlx Ilu- lPll4lQLl'l. X lllillltiijl' i- uxuuaullu mul lm' lN'1lIIlf.illl l lu- i- uuuuuw- like-lu In luuuu luuuu-ilu uuuwupluu-ul lllllll'iI1'll1'lll Ilil1'liiIr.1'F tluzuuu lui- fl' -. X lllllllilllll usluu luzu- lu-1-uu -u-uul lu :lu-I lurn-sul uuul uuuillx uuuigglul 1'll1llO'lllll'lx usitlu luu'igluI-1-uluuuwl llIll'4lll-Nl'1lIIIN'll "I il-lxla-al auuulu-l ulu lu-1'1" or nlHll'lN'1'lll'll puupuuyuu lN'l'lh llll l zuluszuu- usitlu ilu- iuuuuu-1-uut 1-uuuuuuu-uul rusluu uu lui- uuilu- luuwulu--I-P: "lint, llc-ur. usa- uuuiglut lu- uululu- In uu-v llu-uuu -euuuu- uluuu lu luul il' luv luau- mu- ol' Iluu-a- luuu-lu-l- tluuul roll uuruuuuul uuillu luiuuu usuulu-lu lll Xl! 'I' luu- lu'u- lu-zuruu-ul lo lIlilIll'llXl'I' mu- all au luu'u'uulxuue-vlx -pe-4-el. lu- i- lilxu-lu In llIX uuuuuugglu lure-:ul uuuul uuuillu In luu-I au uuuuuullu. pluu- uu guuul -uupply ul' "-1-uuuuu-u-ul -uuuul uuul "lur:uuuliu-ul -uuluuuuuu -Irip-.M Xuul uullu-u' lu- luuu- luulwuu llu-uuu luu u- uuuul lui- uilu lm- -1-uul luiuuu luzu-lx In llu- -luuu'u- usillu lui- pr:-Hu puuvluuge--. lu- uuuuullo-u'- uuuulu-u' luu lure-uullu "llc ul4u-- -lu- lxuu us -lu- mlm--uuil liku- Nl'ilN1'1'll -uuuup: -lu- usuuuululuuil 1-Yuuu 'u I- ilf' Hu :uu-u 'I'uu:uuuf'u"u-..' pluuuuuuru-. u' Y -- H f. 'lin pau--. nu' to ll llllx lluzul i- lll!'lIll1'NllillI XX l e- lu-u' 'ti- uu luln-r iuu llu- uuuiuul lu -- llu-u' 'l'lu- u-uuu-4-4luuu-uuu-u-- nl' luuriouu- puurvuul- Hu' In lzulu- auruuu- augauiuu-I uu -mu nl' In-uuvluw-u'-. Xuul luu uuluuuu-iuug 1-uul Ilu-uuu. lu I-'I nl- zuuu Xuul lay auuu lu -aiu uw- 4-uul XII llu- uu ruuuuul zu-uuiruuIiouu- lu lx uuulu-.ly ililuzui uw- luauu- luaul. "I'i- au llII'll ul' lauh- Xol In lu- usi-lu-sl leur. ln l'4l uulx zuuu Kuu ll1'l'll1lIl5llH4'1'Ull4l1'llilll1'4'2 nu. Ilu-u'u-'- llu- ruuluf l"uuu' iuu Iluuul -4-u-uuuul tru usluuul llllllllN uuuquu 1-uu u- lfrnuuuu llu- lip- ul' lluu--u- uuuuuuw- luu-ly uu--. NXI1 luuue- pau--4-ul. ,lllH'l'l'.S Iluu- u'u--In-vl 'liluaul uuaulu-- zu u-zulzuuuuilu nl' luriuugiuug luu u- au Inu u' u'a-luuurl vauuwll Ilu-uuxu Xuu uu:u:u-u.u ui. S1Illl4lIllliI'l'. A SQRROWFUL SUBHECT CYQL1 Guessb 4 4 P N 1. ' N 11111 N N 4 1 U 4 1 1 N 4 1 A U 5 1 4 1 4 - 1111 1 11 ' Q 4111 4 1 1 l 4 4 ' 1 0 4 l 1 c 41 V 1 illl P 1 4 I 4 l 4 ll 4 1 I4 4 I 0 NN 1 U01 N Ull 1 4 1 1 NI1 ll 1 4 X 111111 1' 4 X 1 4 4 4 4 N " 4 I 4 111 I1 1 1 - 1 1 1 .1 -1 1. INIII' 1 1 I ll 4 P ll ' li 1 1 4 11 INN 41 11 1 "IN U 1 IX! 4 N N 4 N 1 1 1 ll 1 1 . 1 1 1 .1 1 N A . 1 - 1 1 11 . 1 I1 1 . -11 1 .1111 1 1 1 . 1 N 4 4 1 4 N4 Ill xl Ilf 1111 NIH 1 1 111. 1111-11 ll ll1"ll'1'1bll1 111 1-111 11 11111.1 11-11'1- 111-1-11 111-1'11r1- 11lll,l' 111111 111111 l'il1111ll:1 1111 1-, 111' 111111 1-11111-11 1--11-- N1'l'l' 11111-1111-11. 11 11111-1 1l'1X1' 111-1-11 1111--1111 11111111111 1111 1111-g1'11111111g111',,1--11'-.111-"111-1-I1-"1111 I"l111l1."111'1111-11111-11.111111 1111- 1111111 'Ill 1 1111g1'1 1'1'11-- 111' 'lll,,ll1. 111-11 111111111'1-I- 11- 111 -1 111-'11' 1111- 1-1'11111-11 111' il 1'1'll11l'l'. 11111 1 1- ill'1'll-1 11111111 111 1111- 11-1-1: -11 111- 111111- 111 14il4'1' 1111- 111-111111-111. illl11 1111111 ll lll'U1b1l'lll 111.1 I111111111i11g111111-11111-1 11-111 11ll'Ullg1l 1111- 11111-11 1111---. 111 111g11'f 11 '-l'1' 11. 11 - 11- - 11 Y4'l'f 1111l1111'1'1111 1111111111111111-111 111 111111-11 111- lIlllN1 11111 111- 1111 -1 X1 N1l211N1'll'111111111111 01.111112 111- 1411 11111 111111-11- 111-1A111'1- 1111- 1-x1-111-1111-111 -1-11'1-. '1111-11 1111 111. il Nll11l11'll. 11111 111' 1111- 111111-. 1- 1111-- 11 1-111' 11-11111 111111111-1-1-. -1111 111 1111- 11-11 111111 11 i-I11-11111111-11-1-11. 111-11111111 111-11 11 1- 111111111 111 1111 1'1g111 11-1 '11 1111-1-1-. 114' 1- 1-111111111-11-11 111 li 11111- 111 1-1'1-1'1'1111111. 11 1- 1111 11111' I1--1141-- '1111 1111- 111-1'-1111 111 11-11-14 11111-- 111 N'1ll -.-111111111-1111-1111111-1 -11-11 111' 111111 r1-l11--11-1111- lDl'll1'1'l1lll'1'. 11111' "1111-1-111-111111111-11 11' 1-l'..l ru P. -. 1111111-11 11111111111 1-11-1' 1-1-1111l111g 111-11 111- 1l'lN A11llllIlll'11 1111 111-111111 1111' 111111-- 1111 1 ll 11--1 -X111-1' 1111-111- 11-11 111111u11-- 111' Il111Il:111Il:l. 111- 111-111-1-1-11 llll llll 111" --111111'1-. 111- F11 1111' '111111111-1' 11- 1 11111-11-. '1111 1111-11 11l1'1't' 1- 1111-1-11-r 111-1--1-111 1-111' 111111-11 1- 1111111111--11-11-111-11 -11111 1. 111111111. up il 11111111- 11lll1'. 111- 11-1'1 11111' 11 1'1'X1 1--11'- 1'1'11111 1111- 111-1' 1111 - 11 '1llllf'11l1'0ll1,I1lZ 1111-11 111- 11'1 1111- g1'111111 11ilN1l1 XX 111-11. 111- jlI.'1 11111111- 111111 111-1 1l'iill! X- 111- 111111- 111111 111-11111111111111-1111 1111111111--. 111-1111111111111 11111 111-11111-.XX - -1111.1 111-.11111 11111' 1111- 111-xl 1'-11 111111-lu 11 -1-1-111- 111-1 171111- 1- 11g11111-1 llN Ylvllll. - 1'1-11 1111111-1 11111.11I1 11111. 111111'1 1111-1 141-1-I1 1111-111 -1-1? 111- ilrL'l1ll 111111-1-1-11 11111 I ,111111 111- 11111 111-111111111 il 1l'111A1l4llll'12l1' 1111--- 11111' 1"ll' -'111 111- 111 ,LL-1 X11 1.11111 11g1'111'11 11-11 lllUl'l' I1I11-11-. 11111 1'Nl'l'f'11l1llQ1 1'1111- -111111111111. 11 ilill 11111 1111111113 111111111 1111-1--11-fr '1111-11 11111 1'I'0Ill 1111' -1411'11ll1'- 11111'1- 11111- 111' 1111- 1.11111 IIN -111-1-11-- 111 1'11V'l'f1 54""'l'11-- 111-11. 11lXI'l' , -- il ,.111111 1111111-1- 111' I'll1l1ll'I' '11111 11111' 111-1'11-- '11111' 1-11111-1' -111111- il 11-1411 -111-1-1-111111--11111 1111111-1--111-1-11 -1111--11-1-1-1. 111- 111121111 iIl'1' 1'1--11'11111g1 11111' 1111411-1-1111-. XX - 111111' ll 111-111-1' 14l'1'11ll:g Il 111. V11- 11I'l'1Xl'. 1111111111g11 111111111 1111-1111-1111- 1111 1111-- 11111-. 111- 11l1Il1k 111 -1' lllll' -11111'1 11'1I1. 111- 11-111- 1-111111- 111 1-11111111-1 111111 RI 1111 111' 111'111-1'- '1111-1 111-1-1-111'11111-11'1 LIII41 111111-111 111111-1'-. -1111 111-1 11111111 111' 1111 l111-1111-- 111-1 11 1111--1-111 X1 1- 1-,1-11111-11 1111- 1'l'11'll411f 111-111111-111111 11111- 111 -11111 211111 4'1l'l1 1111111- -11111111 111 1111-11' 1-'11'- 111 1111' 1111111111- 111' 1111- 11111-1'-1-1-1'11111 V1'1l1'l'1' ilI'l'. 111-11. 11111.1- 111111 l1llIl.1 111-111-1'1- 111 l11ll1'.ll:1 1111-11' 11-11 1111111-1' 1111111 1111'1111gg11 1111- 1111 111111 111 11-11 11111 11-11 1 -I -11'1- g. 111g1111111. 111- 1111--1-11 1111- -111-1-11-111-1111111 111111 11141--111l1-1-- 111 1111- 11r1111g 1- - 11111 1111-1111l1-1'1"1r-1'111111l1g 1111-11-11 111111 1ll 1111- -111111- 1llll -1 1 11111 '11l'l1 11111 11-11 -1-11.11111-11 l1llI'1l'1IP. 1 11-111-. 11111 11111111111'1 11111 1'111111-1' -1111 - 1'11-'f 1 1 l1l11 111-Z ll1111,111. 5111 111111111'1-. SGPHCDMGRES .- bf J SQL, ff I ,, fmameme-as xxx, wr' 4 1 l fruininl for the circus? S. Svrinus huwim s 9. 7 l'un:nty u1iv1.1Svsnlhlis., fs. XUIQIIK up? 10. lfucv.'uckf" 7. Hsnfs husalwsw? 8 NX hut nwulings tndn-x ? H. "Smilu lm' thu hirdivf' Test iuurlh puind. Hack vu the Sult minus ll. X cmluh-o!l1ln!N, I.n"f I FRESHME nu cr W' , if 'cy : ix QW iii W' nv. B 42 A 'K ,K-,, nf.. -W ik :.'.:.:f .A ' f WL A is A 'rfigiiiz 1 ' ISXCK RUYY, Ivy! In riqhf: lin.-xerly Lyon. l.uruc llarter, Sally Xksclsen, Nlarx Hull, .Kdricnne Eggcrl. l.ynm. luusdcl. 'lillllill RUXV: Nlurgie lk-nsirigl-r. liclll tluilhert. Nancy llulchur, Rae lfngblnm. llchhic Xlussnmn. Xlicc IPuYul. .luliunn Ruin. SIQCUNU ROW: Dunn liuttunllcx. Susan llruunficld. .luxce llnrrcr, Xlurjurie Wood. .ln Ann nmxlcsr Nluriun Henry. FRONT ROW: Yirginin Littlazton. Nlnrilxn Wiriglxt, Hnnnic Bunker. l.ynn tilickmim. lixie: llnscuni, llunpx Jordan.lxuti1:lleuey.NU'l'INl'lC'l'l'Rl'f:liemiliduurds. LYNNIC 'l'li,,XSlJEl, BONNIE HXNKER l'r-mid,-vzl Se'f'r4'lury llliYlfRl.Y LYON Nl-XRIAN HENRY l'irn'-l'rvsid4'nt Trruxurvr Une' slay lust S4'llll'llllN'l' wt' l'il'PSllllll'Il turn:-el our fave-s lun-I our lrrzlinsl tummwl tht- mightv l ppm' Sm-lmul. NN 1' liOllll4l it smnc-what tvrriliving at lirst. hut umla-r thv lt'2l1lt'l'Slllll ul' our 1-lass ollii-vrs uml with tht- llvlp nl' our zulvisur. Nlrs. l'urry. wv lnm- mnnplvtvfl zu SUt't't'SSl.lll y4'kll'. lllll' lirst l1Iltlt'l'l2lklll:L was the Frvsll- mam tml in NONt'llllN'l'. Thi' tml was givvn so that thu- lll0llN'l'S :tml tvzu'lwl's shnulel :nm-t 1-avll othvr. :mel most nl' thc-in tliel. l':w'l'y girl in the rluss lmlpl-fl to lllillit' our lll'Sl party an goml unc-: thc lla-liviuus fowl lu-lpl-fl. too. Nvxt ws- vnjoyecl a spvviul ewvusinn. tht' l"l't'Slllllilll-S1'Ill0I' lum'hP0n at the- lltlllli' of Lynn c:llt'klllilIl. Un Xpril l9tl1 wx- In-lil our long-uwzlitl-tl Fl't'Slllllilll tlulwv. Wa' haw- haulour4lilli1'ultivs sum-li as hunting up an lmy for tlw ilznu-1' :mil rais- ing Illtlllftf' lnut tu lllt'Illl0ll slum-sl. But wr- lmvm' tlonv all the things we' plannvfl. . 1 . . .. . ..-- W 0 shall IIPYPI' lurifvt our Prvslnnam YPi'll'. buvh is the Dll'll ul thc' vlass ol JJ. r- . l SI-IGP WINDCDWS lll1IlIt I . 1 It N 1 N I . oo NlII11b 1 1 I ' 0 1 1 1I 1 I I 1 IIN! I I 1 Inf' . N I 1' on In 1 . 1 1 . 1 p I A 1r 1 o N. 1 It I. 1 I N l l N 1 D un 1I1IxlII N N I I I I N o 1 1 I I oot 1 . 1 II y . IUIII1 N I IIII1 N . N . Iox I 11 x 11 H11 1 H 1 N N 1 1 N 1 1 1 I NS 1 UU I 1' N 1 1 1 N 1 I Ill I Ill DNN ll CS N I 1Y1l1 X 1 1 1 1Ill1 1I UI ISIN I X1I It IIIII1 CARE AND EEEDING QE PARENTS 1 1 1 1 1 I N 1 1 1 " ll U ' 1 1 1 1 ' I1 K N I I1 4 1 1 I 11I 1 1 1 I I1 1 1 N1NN 1 I IIIX t N . 1l 1 H1 IW 1 1 N 1 I1 III I C L S S Q E ' 5 5 So ' ' I1'N I1I1-II yvilkiug 1I1HSll II 1'l'1NS1I1'1l NtI'1'1't with IaII'g1' PIIUIIF on 1" II1'r Ni1I1-. you 1'1'1IllIl2lI'1'IlIIf int1'nt I.'l1'1'.. young, 'III1I oI1I. I king iII at III1' " I WN. I1-t. 'lI'1' th -y I1I1 I1ing ut Illl' IIIIIIII-1'1lI1lI'1'1I llliltlilf ol' III1-I'1-IIIIII1IiN1- or IIl1'Il' wu I'aI1'1'N. IP1'1't'IIl:1 ID't1'Ix1tI tII1'III'f X I'tt':11' IIux III IS1lIIl'lll Io1I1N in III1- vin I1 . IIN NII1' IX1lllI1I into ll tltIl'l'1ll'1II1I IIII 'I'i1-1IIy priIIIpN Il1't' Il'lIl'. talk' g II gLI'Ill1'1' to .'1'1' il' II1-r LIQL1'-1II1I 1'1IIIt'N IiIIi Ig iN NII A g. FII ' NlI"IigIIt1'IIN Il1't' IittI1- NtI"Iyy Il'II tII'It NitN lP1't'1'II1'1I upon II1-I' II1-'I1I. :I IIAII yIIIi1'II aI QLIINI ol' ysiII1I NUllI1I Islow right olli. II1'l'1'1'1Ill1'N 1lf1Dllllg I1'1'Il-'IQL1' girl with Il1't' II1"IlI. yszillxing lPl'1Dll1IIf 1I1lNll thc' NlI'1'1't aIN illt .'Iy. "Sv ' ul It I l1o1-." 'I'II1'll NII1- l11l1N in il ysiII1IoyI III II1'l'1NSll l'1'II1'1'II1lIl to pm- il' it iN I'1'uIIy truv. or il' lPl't'Il2 pN. NII1' iN juNt llI'1'ilIll.llQ1. ,I'It1'll IIIigIIl 1'1lItl1' III1- .'III'III IIoy Isho NI1il N gziily 1I1D III1' NtI'1'I-I. Ixll ' ' g oI1I I1I1II1'.i- Illltl1II1'. I-I'1DIll ysithiu IIl1'Il' :,LI'2lFlIP or trip- IIIIIQL II IittI1- girl IS ho iN playing illllllb-t'1lP1'. II1'.I1l1. I1HiIxN IIIIOIIl1'ISIIlI1N'.'.IIlII tlllly ItlI1D1'1't'I1tIIl II1'N. III1- ysiII1I1mN tII'It I.FllIiIy 1'It'l'y little' IMI,-N1It'1'1IllN I' - II'IIIN. gjtlllr. NIiIIgNIIotN 'Ill I I lII1'l'II"tl1'IS.II1'1"lllItlI1z.' I hi. I'itIIl1'l' giy ing I' itll' of lIIo.'1- pI'i1-1-I1-NN 1ll'1"llll. tII'Il Ollly Iittlv I .N 1'1II truly 1tIbllt"'I2tI1". N1-ft -Ini- Ing 1I1HSll III1' NIt'l'1'I iN II Illitll who lllity hun' 4iuNt haul IIiN IIt'hI I'ilIS1' iII Nzilziry. II1' II1 'Il1tI'lllIII I1l1DIxN I't'1lllI Ni1l1- I1I.I1I1'ilI p1'IpI1-. ItllI1'.lI1'1'IilIIy into III1'HI1DI'1' iII- I I N. tliN 'tIt'y IIIII1'Il1i1IS1"tIINI1lIll1lI1'1lI1'IIIllI Il1'1'1IllI1I Inuy what IN iII tII'It sin- 1I1i 'lllll tll17l'1' t I NX itl IIII ol' th I 1- "tIlII't'1Il' .1'1'Ix1'I'Nu tll -I'1- 'II' ' Ntill III1P.1' who I I1 kin IIl1'Il1'i ti- Iiully 2ll't'1ltlg11'1I NII1 p ui I . 1 I1I I'1'ilIIZ1' that th -A 1I1l ll1'1'1I .'1bllI1'III.IIQL - ' 'tl' tit1-III'1I on IiNpIIIy. in thc-y go to Iuuy it ' I tII't iN 1'Y1'I'y NIIUII NlI1'l'-S '. I. A 'NI 3 I 'I'11III1R. FI-1-N 'uI. I'zII'1-IItN 'II'1- X1't'y 1I1'II1'ilI1'1lIli1'1'IH 'lll1I 'll'1'I1b II1' II'III1II1-1I 11iItI1'AII'1-QII :III ti lI1'.. III tlty I.1PlII'I1'1'tl y1-'IrN of living yyith IIl1'llt. I II'tY1'Il1'1'lllIll'lIII1'I1l IIr.lIl'1' III1- I ut. 'I'II1'y N1'1-III to Q11'I lll1bl'1' IIIyit1-riouN1-y'1fI'y1I'Iy. 'In1l III1-11orNI 1lIiIIl1'II'1ltlIlI1' iN III'tI IIl1'f 1'iIll t'1"l1I right tIIrougII uw. iI'Il1't'1' ought to II1' il S.I'.1i.I,. for III1' No1" 'ty ol' llt'1'I1'IIII1Dll ol' 1't'lll'IIy to IHlI'1'tlIN 'In1I 5.I'.1i.1i. for Illl' .1I1'I1'Iy ol' ltt'1'Y1'ltII1lIl ol' 1'l'lI1'IIy to 1'IIiI1II'1-II. II1 tl 'l'N1ll'1' lP'lt'II1'IlI'll'Iy II1tI'1I to II'III1II1- ysII1-II it 1'1 III1-N to Ilt'I1IQ,'C1'1'IIlII. I ' III ' Il1Plll1'IIlil:11P1l1IIlI1I1t1I.'lIIIINII1lI hull 'nN'f xI1lIIl1'I'IILlN lll1'1'llllI1' in to -'Iy "II1'IIoi' to tII1- I:I1Ii1-N.1III1-of tII1- IzI1Ii1-N 'ily 'I' "tix 'N it" I.1Pl'lll1' IIy NIIy"ng. "'I'1'II III1-. n 1l1"ll'.Il1HS i. y1DtIt'lPI'Ill1I1'1btllIItg? II uit you lII'Iy IIN II lPI1'1'1'?u I try to g1't out ol' it. Ivut tlt1!IIt1'I' 'IyN. "IN Iv NII1"1I Ioy' I to." Fo I II'Iy1- to .it 1I1lt'1ll an1I III'tf It ' I 11 1I1II1 .1I ruins 1111 .1 11111111111 .1111 1.111 11111 II1 1 Id 11111111 111 1 N II 1. 1 Il 1- 1r11N1111 1 pro 1 11111 11 llll II 1111111N Illlll 1 11k1 I IW . N11 1111111 .1111 111 llf' 111111 1 1111 11 .11111 1 I111 11r1 N1111I 1111 ll .1 ,.r1 It 1 11I1I1 Ill 1 II ll 1111 1 1 II 11111 111111 N1 11111 111111 1111' 1 . 1 1111 N 1 N . . . 1 . N 1 if I 1' 1- N N .I 1' 0 11111 1 1 1 .1 1 111 1 11 . .1 N . 1 1 . N .1 N.11N 1 111 1II111 I11111 lllllIl 11111 11.111 111 111 11 1111 111 11 1 1 1 NN N .1 . N 1 . 1.1N 1 1111 11111II1 f.1I 1 Ill 1 1 N u ur 1 . ,F . . . 1 1N11 11 N , N NN 1 1 N 1 1 111 . 1 N 1 IIIIII .1 1 . 1 111I .11 N N. N N. N N 1.1 111 I 1 I N , N , N N 1 I 1 IY IY I gd I I N SPN I llll AN OLD SWORD .I ll I N . . 1' N 11 1 N N . N 11 . N11 1 . 1N YN 1 11NN 1' .1NN 1 1111 111 ll' . 1 . N . lf 11 111 . - IIIX XI IN 1 XINIP II . 1 ll 111 IIS N 1 . . .111 N I1 1 N 1111111 IIlNlll . . N 11 N 11 . . N Ft 1' 1 1 Illl N 1. 1 II 111 I111 . N 1 N 111 ll 11N Ill 111.1111 .11I111111 1 .1111N .1111 1 II N 111 II u111 1.11 1 1 N11'1 11 IIIX -1111-11 1111fr.1111111N .1 . 11I I11 IUIN 11u 111IN UI111111111 111tI1 p1t1 1 1 1.1 1N 1 1.11 1111 1111 1 1 1111 1 1 1.111N11111I11 1.11 11 111 llllf' 1 IIII v1.1- ll IIIX 1I1 1111111t ' N11 I11111111 111 11111 1 1 1111 1I llll .1111 1111 I.11111 1011 1N I 11 NWOI1 I 1.1t 111111 11r ll' our XI FY 1 1 II 1 1N1111 1111 fl I111 1I I111 llll IN1111 II111 I1.1111 llltl Ildllllfl Mdl' .1r1 1111 1 If 1 11111 II 1111111 11 111 111 11 N11111f1 ll5fx 111 111 11 111 I 1. 1111111 1111 1 1111 ICIIINP 111 1111.1 I 111uI1I I111 111.11 11 111111 .1 IP I I11 .1111111111111 1111111I 111111N .1N 111 .IN 1 1N.1NI1 r 111l1fI1I 111111 I11' 111.11I6' 111I11 .1 111111 11r1 .1r Illlll 111 1 I11 NPI' 1 10111111 1 1- 1 1 N rl 1 Ill' .1111I 11111 1. NI1.1 III-IIIIPUTJIC' 111 ll 11 INN Ix1111111N IPHIIIIIAII Iittl ' II1' ' Q " 'ft ' ' I I1' '11 ' 1 I'1I I I ' II111 '11.'I nf II 1 I11. I"1II I .' I1 II 'I 1 ' ' 1.1 ' 1 I1j 1. HI1 '11'11 5 "II1 ' I '11' I I I' ,.I.'I' '1 '1'1111'pr 1 1'I1 iI11 1111 I11 IIII 1111. I 111111111 I 1 f' .' 'I I 1 I' I, I11'11-IifI- . I 11"1iI u11IiI Ill, IHII1111' 1111 I1111111. H11 1'1111111.' i11 II111 1I1111r '1111I I '1111 11"1iti11g. I111' I1i111 11'iII1 11 .111111I I'ItI1- ki .'.'. 'III1 'll I ,,11I I1i.' .'Iil1p11r.' LIIIII l1111111r for I1i111. I II1i11k I 'Ill goin.. I 11111 II111 Ill llll I 1'I1'I Ililll 1 ls? I 1111I111' II111 I ll '1111I 'Ill just '1l1111I I1 '1.'I1 I1i111 'IIII I111 "N1 1 ' ' 1' -' " I. -' u" Il I ,. i1 r. I ,LII iI." I rllI1'.'. I j11.'I 1"11 'I I1'1111II11l1z11'1111I.' i 1 IIl'lI lIl'.I' 1f I'f . 'sl 1"1 .' ' I11 r. I"11II 1 's 11111 4'0lllllIl'I 1 IIIIII v111'. 11I' 1' II 11. I j11'11 il 1I'1111'i111f "l'llllll '1111I II111 'VII'- 1111Is '11'11 sul ll lf 'I I IDI' I111.'t 'IIIII I111.'I11 .'.' flll' 11111 Ii11111. F111' 1111-11. 11111II111r is .ll f111' iI. -XI 1Ii1111111' IIII II 1' 'IIIII I g1111II1' Iry I11 t11II 1I111I1I1' 311 Ill' 11111'I 1 I1'sI' III 'III I ' I I1'1'1I11.'z11 1'11s. I111I I111 11111I111'.'I'1111I.'. IIi.' '111.'11'11r is il II111 "NH," XX I 'I I ,Ill 1I11 11'ilI1 Zlll llllIIl31'l' 1I' l'llIIlll'I' lik11 1111' IIRIIII 11'Y I 11.'. 11111'1111Is '11'11 1I11Ii1'z1I11 11I1j111'I.' '1111I iI Iilkli' illl 11x11111'i11111'111I l1111'.'1111 I11 Iilll- 1II11 III 'lll. I111I 1I111 'I ,11I 11111 11'1'1111,,. I I111'11 II111111 jl1sI II 11 11111. 511. I11.11l..', . I'i1'1sI illl. II111'11 I Ii11 i11 II111 11IIi1'. I. wI111 11'11s11111'11 fkllll0llS. I. WI111 1111s 11111111 g1'11z1I. IIIIII' I1111 gI11' 1 i1 g I1I11111I-1'111I 1'uI1i11.' 11'I1i1'I1 '11I111'11111I 1111' I1iII '1r11 ,.111111. .'11I1I I11 il AiI'NI'II'l' for 111111'11 Ill llI'y. 'III11 .'IllI.'Il'l' I1I111'I1 1111'1I I1z1: 1. 1111' '1I. . Ill II1 'ir lDI'll'I' '11'II I ,.I' .'.'. NIU' 1 1 gI1111 i ,5 I1I'11I1 f1'11111 v1'I1i1'I1 1111111 f11II is I'11'11i.'I1111I '1111I l'llSII'lI. 'I'I 11111 is ll IIIll,.'l' '1111 11u1'1111.'11 I11 1' 111111. II1 '11 I r111I11 i11I11 I1'1III11. I111II 11 I1i,.I . 'III1 '1 1 11. II1 1 IiI'11. I I"lll still I111'11' II111 1'I1' 'gg 1. .'111f1II I11 I111I I1111'.111' .'11111II. I.l'1'I II 1 ' I ' :I f 'lIl'. II I1'1.' I1111111 I1111, .'i111'11 I IDIllll,.I'lI 1I1111p i11I11 '1 Ill'IIl..' 1'111'1 IlI'kll'I. 1I1I1i11,, Ili ll 11I' lif1. I11 ga' 1'i1'I111'1' I-Ill' 1111' 11w111'r. WiII111uI llll' llllll'Il I1i.'I111'1' w1111I1I 11111111' I '11'11 I1111111 11" I1111. N1 . 1 '11I '1111. N11 111111 11v111' 1-1111111.' I 1 5611 11111. Il 1 1 1 Ii' 1,.. I 1k ' U' ' "'11g1 ,5I'1 ' I lu1111.' '11II I ' 1'I1 at 1l1-3,11 f .' 1 Z. ' " ,,.' '111I '111'f 11 I I1 ' 1 " ' 1 11'I ' 1 I ut 1'1 I' 1 I I11I1 I '1 1. I": '1II'-kt II I' 1'I1 I .'11 2 ,.rI 'II1 I I11 1' I "TI I I' ' f . '1.'I'f1."'I'I1'11 I il" " i' 1. v ' " 1" ".1I " f' 1."I'w III1I111II111' if I 11'111'1 II1I I ' I I 1 I I .' Q . .-I "II '1,. DIIIII I111 I111II111' I'111 I-,-P.-I ..A. .Z-.L . .1 ' .11 . ..r '1lI'. I'.":1.I ', 1' ' ' ' I 1'If' f'1II 1111I 1' 1' .I. IlllI 1111. I111r11 I 111u.'I li 1 u11IiI II iq 'IIi' falls I11 I JI. ' 'I 1115 1, -11 P- "1I'1. - ,I ' I .1 . If' S ' . ,f FRESHMEN dl xv "Un uilh the shun fu lfncrnnching nn Scninr prnpcrtxf Rcullw ? Hzumnal ? l 'uc.n1v: ? x 13 asm uv .Q linux it work? V. -Xw, it's rum. Ill. "Hnrsutalil" or "l'1mdlv '? ll. 'I'Imt1u12v:lic In ok. I1 I3 "Must he funny." licxurly. 1, 2, 3, clxck. Wlmtlu mess! Ifxic. U V5 lmd hy Ginny Zinn. ljl'f'SltlPlll., the Eighth Uratlf' has talwn an avtivv part in svhool life. Enthusiastic support of the Fair. avtivv intvrvst in social prnjm-ts. and vuiipcration with Uppm' Sf-hool plans vliarat-t1'l'izvfl tho yt-ar. ln addition to tlw prvsidt-nt our oflivvrs were: x7ll'f'-Pl'f'SlIll'I1l, Sara llutvhvns: Sm-l'1'tal'y..lvull XX vnt- wortll: and Lilirarian. Phyllis Porter. Thr- class had many partivs in lll6IIllJf'I'S. honws. But at recess, ton. with food and fun, we celebratvd Halloween, Christmas and Yalvntinffs Day. ending thc' year in a whirl of graduation festivities. GINNY ZINN Prvsidxnr BACK ROW.lef1 to right: Nlarylie Nlell. l.enore Hercmich. .lean Xlasclml. llede Xlitchell. .lane Nldileaxc. lilllRlJ ROW: Sara Hutchens. Judy -Xllen. Xlargo llart. Xlully Sock. .lunc llulcliisnn. SECOND ROXY: Kathi Nluncuru. Jean XYentn'nrtll. Sue Murphy. lixie llinglmm, Sully lierdes, l'hillis Porter. FRONT RUYY: .lane Russell. llelcn Ann Engllehart. Sheila K3Y3!'l3fll. Judy Nlcllunald. -Xlevandru Smilh. l,il'vl'u Rule. ST-XXIJINKQ: Ginny linnu NUT IN l'lC'l'l'RF: Xlnrx Elizabeth Kfupv. llnrlislta lxnis. EIGHTH GRADE IAUNE ET BLANC NQIR Nl X I 1 I '-I dl! 5 1 I4 1111 ll Il - I4 ll ll 1 . 1 . - 111111 111 - 1 1- 1.111 ll -111 - ll ff 111 II 1 I .1 11 .11- -. 1 11111 I ll ff 111 I1I - Ixllll 1 - 1' 1 1 NON ' I1 RAIN I 1 .1 - . If ll II11 11111 11111111 1 -11 11 ll 111 5 5 IN 1A NN 11 - 1111 A1111 ll 111111I- 11111 1 1 1111 1 1 1I11 . II ff 1 If 1 1 l 0 UNUSUAL WEATHER Ill! 111 I r 4 Il Q lx x u C f N, I IN Ill If N I' H N l 'Ulll' U 1l N 1 1 1 1 IN 1 I 1 1 0 I l'II ld XI1 1'11I I+ 1'1'1'1 ,'II' 1 SI1- I"llI.I 1'1'1'11 l'IIlllII ll I1'1-11. SI1' Is11."' "1I1-1111. 1-11-11 11I' il I11'1-I II' sI11- gvtf 111111 il Il'4'I'. .'I1- l'XI'l' 1-1111 g1l'I I 111: WI 1 :I - till! l1w.ill1111I llI. Iiul -igl11s11-'1igI11 1111 in II11- '1i1': II1f1' I'1iI I111'11. up. I11-1' 11I1ifI11'1'f 1I . 51 I QI1' I1'1. I-III' I11 sl' ' '. NI1' I'11II -1' v A :I -'S F11 I I'111' 1111II 'llg,. Bill 'I .'l1."5Il' I- I1111I I'1 I I'111' s111111- l'11,,." N1 ' 1111' .I'1'-f III1 I 11: SI1 ,.11111I I111' I11'11g1 1111-. ,I1 N1 II1 11,111 . liig,l11I11L'-11l1-. X111 I V1 -If 'I'I1'I'sj11qt 11'I1'1I 11111 11111 XII ' 1 l'ilIlI 1'111111-- 1I g 5i1,.' ,1 . 11, 1" I Ilripf Ilripf It 1111111If IIIQ1' il 1'I 'Is llr- il II1'Ii-. lla '. 1111 I11 'III111f i.I' 3, 111I. :X 1I " JI' Il 1111-rs P Ill 11111I 1111. CI1iI1I1'1-11 I1111- I11 11'1 I 1 Ill r.llIIl'l'N. Rain is IIIIIII It lll'lIx -. llll' 111111 I11 1'1111 11111I 'lIIl. ,Il 111 WILD N1l.l1. IfigI1II1 Ilr111I1-. 5111 'I' . . I,I'l'l'IllIlI'l' I. 1951. I 1111111 ilI'l'1lr- II11' U1 I1I1-11 IIIIII' Ifri Igv l1'11 ul 'F I11-I'111'11 II11' I1ri1Ig1' 1111. 1'I11.'1-1I IN'l'1Ill, 1' 11I' I1111'1'i1"1111--IIIQ1' 11'i111Is. 'I'I1 - I'LlIDIl'.' II1 ' I111I- i11 II11- 1'11iI' gg 11'1-" 11II 11I1i. IIi11,4 IIII' 1111111 I4'I'l'IIlII' ,1111111I.'. 'I'I11- I11' IPI! il' il' it 11111'1- L ' rg 111 1' ll-11,1-. It -11"111'1I I'1'11111 -i1I1- I11 fi1I1'. 'IIII I nw II11 I11'i1Ig1- 311 up Ibll II11- I1-I'I Ni1I1'. IIll'Il up 1111 II11- right -i1I1-, 'I.Ill'1'1lIPI4'S llll4YI'l'l'lI .1 II11 1-11-1111-111iI1--'111-I111111' 11'i111I I1I1-11' II11-111. 'I'I1-1 f1111111I1-1I ilf II' 11 11I111I1' 111-1 I11 'I.11llI 11I' I11111-. 111-1-1-I1'1i11g1 Ill 111'1I11- Ill' I11-1111III'11I l'Illll'lI. li111.1x H1x1.11111. Hg! tl IQ- 111 SEVENTH GRADE li'XfIlx KUXV, Ie','! In riiki: M1111 l.uu llc.fn. line lf,xs'.wrm1l. liutlfuetm Ilexllia C'1':'nlu flrtcflu, lulniluy l'remlws Nlllllllji IIUNY: Snzumu llreuss. llzpc Hzlllenhcck, Colleen llemplllcrh. lirnnleic lfcucx, Nlenllx Xlnles, FRUNT . JS: lmzizfu 1: Pin, .ltnlx lmslq. .Indy Smith. Klzvfa Hart. STAND Nil: Slre.-rrp llunn. NUT lN l'lC'l4l'lil'.' l,1.n.lx llarney hack. Ifli.-XNKIIS DEX! ICN l'rwirI'e'nt .xllllllllglll we- ure' Hlllilll in llIlllllli'l'S lllis yvur. ue' like' ter l'e'e'l lllul see- ure- inl- pen'laenl rl'll00llll4'llll'l'l'r4.xxl'1l0lilI0Ve'llflll me- llaxel ne: trerulmle' winning our xerlle-y lrull gzune-al l"ranlxie' lle'we'y ie our l'lilr4r4 lvre'siele'nl. llllilflillll' l'iu wana tlme' ll0HlQ'N- lllll'1llll'fllll'lillll1i5 party. Uure'l1upe'l r1'l"v'l1'1'l7ll ,lilllllilfy 21 4'llllPlli!r4lZPll tlme- ne-e-el for l'I'l1'll4lSl1llP ennenng ull e'l:ilelre'n. Xlups Ie-ll l!-- of uinel. evl' ruin. uf remels. enl' lllllllvr. all 1lllll.l'l'l'Ill. lull tlle-5 elev nenl te-Il llselllllle' ll1'lll'tr0l. pvenplv- elle- fzune- llll'0lIQ.fllUlll llll' xsenrlel. llll- pire-m rllflllllllI'lZl'r4 tlze' IDl'UgIl'iilll. "ln lll'ill'lS tener yullngr for Pllllllly 'lllwre' lie-F t"v sean' len lnuke' llll'll l're'e'. XX lle'n e'llilelre-nl l.l'l1'Il1lFllllPrill'l' werrlel-wieleu News ugew will lve- glewillvel. l,e'l e'l1llel lerve' e-llllel. zinel strife' will e'e'ufe'. l,lF2ll'Ill III? In-ares. for that is pefue-run RLPORT CARD FUR MAXIMILI!-KN VQN HAPSBURG DEWEY II l I P1 lm l N IXI4 N llll Nllll I4 a 1 KN ll 1 lllllflilll Il ll IIHIIIIIII1 ll I Il I X1 PUSSY WILL CWS ll 1 X 1 U QNX NIH Nl-Xhl STARS N I ll S l 0 t ll NIH CN . S a +I f If ,ulisll ll llilll-llll lm' lilll'l'l:lll'lNII'll IN'I'rllIl In llllll1'l'-lilllll llll' lilllQLllll:1l'. .Nl -l A Ig l" Still Fillllllil le-ll lll4'1Illli4'I'l'Il1'1' lu-ilu-l-ll "Ialilu alllll ulllll'.u 'WI' Ill: i- lnlll l-.lll-ll l -il Hll llll- I-lllll 1'lllll'l'1'll',-I Hl'lll'- la -YPA' f .V I' i lllalil- In llllllt-!'llII1' lIlIlNlI'llllIl l'll1'l-. l'll 'fir' llil - ' li Xt'i'1lNl0l'X1'l'1'lPl' lllUl'Q'l.Ul'21 nl hllSllII'l', llnml rlalx- II , . l lll-l' 4-xl-4-lll lllill lla- IIIII-l ln- lll llll' Illil-la lll' Illillg-. Ill I - 'ns ll XX 0 lll ilu lu-Ill-l' il' lll- Xxlrlllll li-le-ll In ll'iI1'lll'I'-N l-xlvlalllallioll. ll. llilx lu-I-ll -l'4'll1'UlIlIllIll11llll lli- I nl--, lull. llaul llallnill XII Il Nll IIS, 1Iul,l,l-lx llfllhlll-IIIX. lXK'Ill.I-I-X ll0I,I.IN. ,lllll SXIIIII. Sl- -lllll llrallll llllll' lll-lu-5 llillllllX llall-ll-llllllll. l'ilhI' plll'Il'alil fm- lunge- SU. , l'll--l lsill ls- llllX4' IIU l-yl-- llillallis ll'lll' al- ll'lIl' VKIII lu-. lllll .ill-I ill l'1lbl'lll4'f llliglll llill -. l all Hiya lmllx In rl'1'. l'llN-5 XkllllllxllIillxl'Il1l-tllllll l lallms lllall Illia i- ll'lI1'. lllll ill lHll'l'lf 1'lU'-4'lllX I-ll--. I-Ill Nlllll' I-lllll'1lI'lll1'IlI"xl' fl llxli ' llx. St'XQ'Illll lll'iUl!'. 'xi 'l.ll4'l'l' 2Il'1' lllilllf ligglllx all all-. XII l llll-5 ilI'l' Illl- -Iallw ill llll- -lay. l'iIIlIl4"llt'll ill llll- ll-lu-I ala 'lxlll---. l'llll'4'X4'I' lllt'I'l' In lil-. llIllll':1l'1'1ll xsllill- Xlilky XX ily. ll.ll1"lilI'N QLl4'ilIll Nlllll'4IIl1l llill0'. l"m'llllllg1 l.1lI'lll'lUIl X Qlllll ing. Nllillillg Iralil. lll llll' -ilu-rl pallll ul' llll' lllmlll. vl.ll1'NlSll" lil- will-lll RlIl1lI'Ul4l. NN ill alll lll' Illl- -pl 'lltllil' illll ln-al Is lll' l'1'llllII'll'N llllltblll. fl llxl I-1I'Hlx. .'.-ll-lllllhl--lll--. Haw' you noticecl all of tlu' artivily in llu' Quzul lan-ly? ll' you liavv. you will see that ilu' Fifth aiul Sixth Craslvs arf' vvrj active- at 5lll'll sport, as lbaslwllmall. jumping rope. playing jack- anel liopsvolvll anel rollvr skating. .M tlu' lwginning ol' tlu' yvar vlc-vtions morn' lu'l1l. anul Saiulra Uilrson was o'lf'1't1'1lpro'si4lc'nIol'Ilu' lfilitli lrl'2lllt'illl1l Susan llosc'pl'c'si1lt'llt ol' tlu' Sixth Crzulv. XY Q' Slave' a Neff' int:-rc's!ill,2 Cllailwl Irrollrani on llow ilu' Nlissions ol' Califor- nia were lirst f'stalrlislu'4l. anrl c've'ryoiu- luul ilu' pleasure' ol' participating. 'lilu' girls of tluesi' iwo classes llaw' shown a grvat 4le'al ol' alriliiy in ilu' arts. Nlany ol' llll'lll tools part in tlu' ill1Ill'Ill Show. anul llwrm' was a grval xarivty ol' talent. NYS-XN Rllsli SANDRA GIBSON President Nixlll llrudr Prrxidrll! l'1'YIhHnnl1' il-XNIJING NT BOARD. Irv: lu riyhls St:-plwnu' Jensen, Roberta Greenlee. .laynu Berry. Leslie Lu Hoyleaux. Nlartha Tucker. HFXCK RON: Linda lipperson. lliuna Wilde. Carolxn Hall, Sandra Gibson. THIRD RUNY: Lou:- lxn l'lmer, l'amela Griffin. Yuleric Noll. Knna Christine llonard. SECOND HUNN: Susan Rose, Peggy Page. Kuhn-x llegnan. Nancy Walker, Frances llaydcn, Cordelia Nlxxnrer FRONT RUW: Heidi Uexin. Jackie Slay!- Qiora. NUT IX l'lC'l'l'Rl'i: Diana Perkcs, .loan SlllllX1in..lenl1i1er Breeze. Nancx Force. FIFTH AND SIXTH GRADES I X X MYDCC UBQH NIIUMN IND WINTER II l III x I I HE SPRINT 4 rll X M ALX h IYI f N I 7 I , I IIx -Ing ,I IIIPIII. I.IlII4'. IIRII IIIIII 1'IllIIuIrI. III nu- il ll1i-vIlivxuII- pup. III- Imam-Iv-:I Inrr my Irl'IlIllIlll0IIlI'I4'- I-up. VIIIIl'JlIl1IIllIlIIl1'I'Vlllllt' Ilmm-, -IIIA NI-nl Ililll I4 "UIl,"IImI1uI1I 'mm' IIIIvIny. "I ni-II I In-rv III III I'lI.I.x I'u,I, Sixth I null V1 I . x I I In XIIIIIIIIII IIII' Imnr- run fIuxsn IIII- -Ire-4-I: IIlI'f IU In-11' nI1iI-Il nm- mm Iwnl. IIIII -mm IIII- Il'1lXI'NIlSlXI'g n- sunny. MMI II IIIIVI' iIl'l'IN4'- in MIIIII- ilI'I'llf. I I XX I In. I"iI'IIn I mul: ff- f Y . I r 'T IIIIxl'IIl1'NlPI'IIl:lhIl'IlII ix Nll my. II lIIiIIxI'- me- Il-I-I-1,2415 auul Illlllllf. I In uluany- I'lIII of Il'i1'Ix- amI play. I uigll IIII- -IIIAIIIQL In III III xuy- -Ian. Ii:-I-I Um I-xl II. Sixtl Inull LVLL II.: I- my Jug. II.-I .I- ruun1I al- an Ing, IIIIII-NI4Ix.IIm'I-Iu-4-InIIn-gl'm1lI4I. I If xv Ilim Imlan IIIIII .Ill IIlI'Il'1ll4 ruuml. I.ml-mx lnxuI:.l"iIlI1I IIIII THIRD GRADE V . . w XX4' Iwlpn-4I ilu- I,nwc'r 5l'll00l gnu' l,lmp4-I at lIlll'ISIlllilr timv lay singing "Hu1Iolpll. Ilia- H4-4I New-cl Hvimlm-r." In ,lilllllilff uv hull lIllillH'l isilh llw l'iullrtI1 llraulv. xxllltbllgl ullivr uvtivitim in- Plliliytxtl an purtx' nn Yilll'llllllf'-H Dany. -XII lu- gjt'lll4'I' iw- uurluwl uml pluyvsl Imrrl lllillilllgl an prulitulrlfh f1'ill'. II-Xfilx ROV, Irv! In riqhl: Hurburu Haxnlhsrg. .Iunicc Vixrun. Ifurhuru Griffin. FRONT RKHY: Ii'!sx Hc'n1hucI1ur Yulcriu Fuhnustuck. STXNIJINU: Xlnrihu LW Wluitu. NUT IN l'lC'l'l'RIf: Iicutricc Hnulcs. .lnnc Iiurgelnh, Culllcrim- Iluudlutlu. FIRST GRADE XX 0 1-njoy our pri-ily. nanny l'lil5il'00lll N'llil'll IS just right lm' us. Il llili lu-vu lun l4'ilI'lllllgI in work mul play lngvlllvr. XX4' like- In I1-ml :mel vn- im our Iilrrnrx :lan IIN' lwsl nl' alll. XX 4' slmll mia, lln- wvmlsl Q1l'il4l1'l'H no-xl ye-au' :mel xsifll llll'IlI Ufimnl I.lu'lx." l.FF'l' IU RIGHT: Ixnlln I.uu Wall. Xladulcilw Ifnulrr, insqnn. lidllmix NUT IN I'llf'lil'Kl'i: Ilussundm l'IIu-rg, EGURTI-I GRADE Xl ilu- lltjllllllillgl ul' ilu' y-air uv n-lm-In-nl nf- livvr- mlm iw-rv In-lpn-II :luring ilu' ivan' Inj mari- uuf lll0llll0I'r. NN 1- ure- -urrj that funn- nl' us in-rv ulnwnl NIIPII thf- vlufs lii1'lllI'l'F xsvre' Izxlxvn. Hn Ilullmwf-an um- :ln-wfvxl in l'llrllllllf'F unfl Iiaal an party. 'lillrmlgllolll llu- ye-au' mv Sll1'I'4'rrlillllf l'0Ill- Irim-4l -lllllf xsilli IIlt'l'l'IIll1'Ill. I5-Xfllx RUXN, Irv! In rfuhl: Szmdrn linkcrnu, Nludcline Wilde, Hun Yuck. FRONT ROW: Calrul .Xtnmmd, lmlitu Huysen. Holly Bean, STXNIJINKI: I.ulnnm: I.am2. NOT IN I'IC'I'l'KF: Diana Nleek. Yicki Sexwn, .ludx Stcnd. Sxdnus Wnnd. Stcplmnie Edwards. S E C Q N D G R A D E XX 1- llllillgllll IIN- KIIIFISIIIIZIS lH'0g1l'ilIll was Nvry ll1'illllll.lll anal in- in-11' happy tu In- an part ui' it. lllll' tlire-4' l:lllllH'l IPl'0gl'illllF xsmw- I.-fl Ivy xllfllvll' l,ilIll'l'PlDll. Silfilll Ilvuvy uml liulvill BPLIII. Il',l'l 'IDU Nllilllz Robin liunil, .lmlilll Holm-, I.xnn In Huxlcgulx XI7cl1ulc l'nltvrs1m,Surulx Iicnux. BUTCH 'l'lll'4rllgh our lsill4l4m nl- l'illl 54-4- Iilll1'h. lhl- -4lllirr4-l. ill llll- ll'4-4-. llc' N1ll1'lll'H ll! with rlllllf 4'j4'. ,I1'l'lir lllh l1lIl.l'lllIlllH III! lllglll. 'I'll1'I'1' h4- i- lllllhl 4'N4'I'X llilN. lt ll ls mls l llllllll 4 . lll x l ll . m Ill I CPYN 4 I bVVlM lllvlll 4lllll4 14 will lxlln ll ll D HQ ns ll ll Il YS . 4 4 1 THE LITTLE FAIRY Q 4 4 4 4 4 . llll4- l 4 .ll44 .- 4.x 1 4 AS 4 . 4 4 N U Q 1 4 1 U 4 1 4 4 54 4 l -' . 4- ' v . . - . 4 ll.lll 4 " 4 H N lxl NN XXI - 4- Nlllllx. XSll1'llh4'll". ll4- i- 'Ullll'l.llll'r so Xl'l'f ' I. If-ll -4'i4llly il'lll4-41445 i- - Ill' . XX l 4' llle' xsilllvl' l"llll- polll' ll xll. XXI H4- l- 4 lll' lAl'i4'll4l. lll4- 4'l Ill' l"ll'-l 'lllll S4-4'4nll4l U 'll4l4--. Al-' -- - f- -1 Xl' l Illt' In ll lu' gn. lll l'l'illlf lrllll. D' ' ls. UI '. lu . lllI'4'f'. llt lll'. l' -. N4 M- lime' ln 4llNl'. XXI ' 4' 'lr' alll ill. 'l'llI'll-S lh4- lilllv l4l -lsllll. l"il'-l 'lllll Sl'1'lllll lll'll4l4-4. 4 ',Il1'l'llINlIl1I llIll4'.lll'l'1'XS'l' il lillll- l"lll'f. 5h4- lil44-4l lu 'ally ill lh4- lllll QLIUIN' Nll ' h444l al rl l'Xl'I'flll'llg1 flll' ls'llll4-4l. XII -hv H1 l'l lvl, Rl l'l'i4-ll4l. lllll' ll ' N'lN IIl'Alllg1 ill lhl' lalll gLr4l-- 'llll flu- l'4-ll lllllbil hull- 'lllll .'ll1'l'lllll4lll.l g11'l1lll Nh' -4lll4'4l 'lIl1lt'4lll'll lllll' h4-lp. Flu- llNlllrQlll lll'll Ill! 4nl4- N1' ll1"ll' hut Ill"ll'lly x -4- .lll 4-Il'. ll4- llI"ll'4l lll'l' Villllll, lm' ll4-Ip. ll4- l'll-lll'll lo lhv hull- 'lllll ll'l4-4l ln ?l1't 'IPI 4llll. Flu- lvl xl-ry liglll lnlll h4- 4-4llll4l ll0l g.4-l ll4'l' 4 lll. 'Illll'Il Ill- -'lls -0llll'l1lll gjl"l'- lll'ill'llf. llo- pi4'l44-4l UIlll"lllIl plll il lllHSIllll1'lllbll'4lllll Illlll4-4l lll'I'Ulll.Sll 'l ' l44-4l llllll 'lll4l lll4-5 lllilfvll l4l,,4-lll4-l' illlll ll'l4l lvllll alll lh4- l'4'.l ul. lll4-ll' li 4-5. X14 SPX 4: . l'llllll'lll l4l'illIQ'. LCDWER SCHGGL ' ,un F x, Y 3 , . . K in-1 333' 0535? -'fi fs 1 gui M' Q - J 1 A 1. 1 K 'al' s X 'W 2 WL,v M 5 5 4 - ig, Y mi., " g-Mg f F S ' L, U f 5 -1 "Fueling mighty haw." unch time. "'l'uas the night hcfnre -' "All INilY1lf0!' Christmas is ' fi ggi: .i,.., 5 , 12. n l'irn1er'nthL-Dull. 6 7. Ready F' N. Duef. . fa 1 . "Thirsty X , l'p und in ur. "Imp I" Thrce muskctuurs Among friends. Cnuntrx Fair. SBC., g A,-f CDRGANIZATIQNS I hum 1 WAN I1 UIJIIIU. lnnff ln' mv lll'!lI'f ll'i.f.,Z S!ll'll Ill!'lIIHI'iI'S ill1'1l."' F' P' , , , R N , Q h GLEE 'NLUB l.lilf'l' TO RIGHT: Royannu: lfctlcy. l'rv:si' dcnt: Vicky Chick. 'lircasnrzsrz Laura .Knnu Kinsell, Vice-l'rcsid1:nt: lyativ: lkwuy, l.i- brarian: lfyic liawoni. l.ilwrarian. Nllixl- HIQRS: llsallnsr -Kluyandur, Sally Xlywlsun. Stvplianiis Ayyall. Nonniu liauplllnian. liutli Blackie. Xlary lllunlunau. llayyn liottomlcy. l.iL lirayindcr. Nlary Xrclicr llrclimu, Suv liroyyn. Nancy Briggs, Nancy Ilutclicr, .Indy Butts. Annu Cllvw. Mary Cohh, .Xniw Kiollyy, Kaliolyn llaily. Suzy llitzlur, Mary llykc. Mary Clare Fcflcy. .-Xnna lfcllncr, .lanc Gains- borough, l.iz Kiillwrt, Yalcriu Gilman. l.ynn Glickman, .ludy lirccn, Wundy llawluy, Har- ian llunry. .lcanninu llull, Yyonnc lryyin. Nancy .lo .lacohhcr1.!cr, llarlvara Jollnson, Hana Jolinson. .lo Ann Knoyylus. Yirginia littlvton, Shirley Lockctt. .Nlicu London, l.ihlyy l.ucas. llcyisrly l.yon, Nlarilyn Xlattku. Nancy Nlc- Nurncy. Yyonnc Nlcrkcr. NL-ttc Xlillcr, l.inda Hiller, Nlarion Nloorc. Nlarilyn Xlnrlunson. Margot Plant. liutll llniniano, Xnn Smith. l.ynnc Tcasdul, liarhara 'l'ilvlu-tts. Nlarcia Willcox, llonya Youml. It is plvasing lo rt-mf-mlwr tliv Fall Com'r'rt yyln-n llarlnara Johnson sang so livautifully' ":xlll'llllil.h am-onipaniefl lay' a C'll0l'lI5 ol' sixty'-liyo y'oi1'f's.all1l .l1'kllllliIl4' llull. Sue Brown. N vonnv lrwin aml Lynnv Vllvasilvl gave' lllU'I'IPl'l'lilii0llS of "Go Down Nlosvsfl Soon aftvrwarils. llli' Cliristmas month arriy'1'rl. lrringiiig music fillvil witll ilu' traelitional anal svntinivntal spirit of Christmas. From tliv lualronivs in flllillH'l. rams- lliltll familiar ancl unfamiliar varols wriltvn so long ago anll sung so fri'- qua-ntly' now. Xvxt l'iilllP work on tlw opt-rvtta. "A Vbialtz lJl'Pillllu lay' Usrar Straus. Sui' Brown's lilting soprano voice- still vcliovs through tlir walls of Chapel. portray'- ing lim' part of Niki. .-Xml Ylarilyn llattlivis tlvliglitfnl lnut tvnrlffr love- songs. sung so lncautifully' to lim' lost lovvr. still ring in tht- vars of all. All the programs. im-lurling tht- part ilu- Glu- Clulu took in the gratluation at the- 1-ml of thc yvar. wvrv umlvr the ulirfwtion of Nlrs. lllwllllf. C!-XPPELLA BACK ROW. left to right: Nlary Cnhh. Suzy Uitzler. Nancy' Jo Jacohberger, Nettc Nliller, Ruth Rumiano. Jean- nine Hull, Laura Anne Kinsell. Libby Lucas, Nlary Dyke, Dana Johnson, Beverly Lyon, Valerie Gilman, Linda Miller, Vicky Chick, FRONT ROW: Yvonne Irwin, Heather Alexander, Lynne Teasdel, Nancy Briggs. Anne Chew, Stephanie Awalt, Jane Gainsborough, Kitty Lahann. Beth Blackie, Sue Brown, Royanne Felley, Marilyn Xlattke, Barbara Johnson, Joanne Harrington. Anne Colby, Wendy Hawley. This year the A Cappella Choir has tried to express song for the enjoyment of others not only by singing daily responses at the elose of ehapel services. but also by singing for larger and most enthusiastie audiences both here and away from school. We began by singing a few solos in the Fall Concert in which the Clee Club also took part. Not long afterwards, we repeated the same performance in a Candlelight Service at St. ,lohn's Presbyterian Church. Christmas carols and anthems were practiced and prepared to be used again as they have been used so many times before. The Christmas spirit was really upon every one of us and the carols echoed through the rafters of Chapel filling it with singing "in exeelsis Deo." We sang to the outgoing Seniors in a Baccalaureate Service, ending another year filled with the enjoyment of bringing good music to others. This year's staff of Yorls flHI1Bl'l'h'S benefited in a new way from work done on last year s Annual because last year's Annual was rated for the first time bv the Columbia Scholastic Press .Kssociation and received a First Place a booklet of constructive criticisms. With this helpful advice to on this year's book was begun early in the Fall with the making the signing of advertising eontraets and the taking of pictures. The Certificate and guide us, work of the dummy, work of getting write-ups and eandids and of proofreading continued through the year until tho book went to print in the Spring. I wish to thank my entire staff for the excellent jobs done in the fields of Advertisin f, Art Literature and Photo ra hv. This book is the fruit of the hard 52. ' . . P ' . . work and cooperation of all. I wish also to express my warm appreciation to Mrs. Parry, our faculty adviser, for her willing advice and assistance. Nor can we forget the many ffirls who handed in literarv contributions and candids. This hook 1 P . ' . . . belongs in a s rectal wav to each and every one who had an active hand III its P . I - : ' . preparation. but hnally it belongs to the whole student body for whose enjoyment these happy memories were gathered into a permanent reeord. -GRACE Garak. I.lil9'l' TU RIGHT: Grace Geyer. Editor: Cynthia Sperry, Photographic Editor: .lane Gainsborough, Literary Iiditor: Joanne Harrington, Art Editor: Helene Yalabregue, Assistant Business Manager: Mary Ann Burgc. Business Manager: Libby Lucas. Assistant Editor. NCDDS AND BECKS During the past year the staff of Quips and Cranlrs has attempted to improve the paper in all of its aspects-reporting, journalistic style, make-up, headlines, and advertising. With the help of our advisor we have constructively criticized each issue immediately after pulnlication: any editing or comment on a story has lieen returned to reporters. ln order to gain a diversified representation of school opinion. memliers of the staff. faculty. and student council have heen en- couraged to contrilrute editorials. Various mcmlners of the staff alternated in assisting with the make-up and headlining of the four-column. ten-inch page used for the first time this year. We have improved the make-up of the paper with more descriptive headlines. more pictures, and linoleum lrloek drawings. Visits to the Berkeley Gazette plant. where the four-page paper is printed each month. provided interest and knowledge of pulrlication procedures for the re- porters. The staff of the Gazette. as well as other guest speakers front the news- paper world. has given us many appreciated suggestions for improvement. Atl- vertising has luecn sparked lay the gathering ol' ads from a wider area and hy several campaigns which co-ordinated ads with columns suggesting gifts or places to eat. The entire stall' has gathered several times to enjoy luncheon or refresh- ments while discussing a lretter Quips mul Cranks. illaiuzu S.-u:m:'t'1'. ,kDYliR'l'lSlNG STAFF: Anna Fellner, l.aura Anne Kinscll, Marilyn Wright, Mardie Cohen, Marcia Wilcox. Mary Crumh. TYPING S'l'Al5'F: Heather Horn. Shirley Lockctt. Rlil'0R'l'liRS: Anne Colhi, Anna Fellner, Cynthia Sperry, Barbara Tottelmier, Yvonne Merker, Margo llart, Sheila Kavanagh, Nancy Briggs, Margie Burgc. Margie Mclntyre. lEFT TH RIGHT: Mary Ann Barge. Sports Editwr: Sally Mcifauiihev, Circulatiwn Manager: Marcia Sackett Editor: Kitty Lahann. Feature Ed'tsr: Julia Jane Chant, Typing Manager: Beth Blackie, Assistant Business Manager: Jeannine Hull, Business Manager. QUIPS AND CRANKS DRAMA - EN' FERT 'AINMENT ns, l,IiF'I' TD RIGHT: Sally McCaup2hey. Drama Club President: Stephanie Awalt, Secretary: Kitty Lnhann, Enter- tainment Chairman. NOT IN PICTURE: Nancy Hickcrson, Drama Club Vice-President. MEMBERS OF DRAMA CLUB: Libby Lucas, Jeannine Hull, .Iulia Chant, Nnnnie Baughman. Margot Plant. Yvonne Marker, Mary Dyke. Yvonne Irwin, Idcle Bercovich, Liz Gilbert, Beth Cuilbert, Barbara Tibbetts, .lo Ann Knowles. Erie Bascom, Marcia Kuster, Mary Hlumenau. This year the Drama Club graduated from a workshop into a club. .M thc lirst of tht- year the members of tht- Drama Club, under Miss Tildcnis direction. did pantomimes and monologues. Then came the Christmas play. Even though beds walked around by themselves and the lights wercn't always on the right half of the stage, everyone agreed that the play was a success. After a month of rest thc Drama Club diligently embarked in the spring play: "You Can't Take lt Ivith You." We presented the play on the evening of March 29th. The main project of tho Entertainment Committee this year was the presen- tation of the Variety Show for thc Country Fair, which featured such talented artists as Stephanie Awalt, Margie Mclntyre, Nlarcia Sackett, Royannc Feflcy, Barbara Johnson, Sue Brown, Nette Miller and Janet Bullard. Other activities included speakers and skits for recess. The Committee consisted of Marion Moore. Yvonne Irwin and Kitty Lahann, Chairman. ART CLUB i s 5 LEFT T0 RIGHT: Diane Isaacs, Secretary: Raye Sugar, President: kitty Lahann, Vice-President. NlliNllHiRS: Roberta Rose. Liz Bravinder, Mary Blumcnau. Joanne Bruno. Valerie Gilman, Shirley I.ockc!!. Because the Art Club is a novice among the organizations of Anna Heatl. the goal for l952 was to make the Art Clulr rccognizctl as a worthwhile society. Through the activities of the past ycar the memlrers have gained knowlcflge as well as cxpcriencetl cnjoymcnt. Paint hrushes in hand, for a Christmas project, willing but skeptical girls set about redecorating oltl toys. W'hen the last toy car had its new coat of refl paint and when olfl Raggedy Ann lookerl new in hcr starchcfl gingham pinafore. the toys were rlistrilmteil alnong neerly chilalren through thc auspices of the Junior Reel Cross. ln Fehruary the Art Clulr and other memlrers of the stutlent hotly were for- tunate enough to sec an cxhilmit of American contemporary paintings at the Pal- ace of the Legion of Honor. This remarkalmle collection variecl from the com- pletely albstract to stark realism. which so often typihes American art as well as literature anfl clrama. The most important event of the year was an Art Cluh sponsored open air art exhilnit at school of stuclent contrilnltions. This show proviflctl an incentive for talent, antl many fine pieces of art work were unanimously acclaimefl hy the entire school. The French Cluln, this year, has tried to create a lasting interest in France, her language. ller people and her culture. To strengthen the girls' conversational ahility in French and to encourage them to speak only French at the meetings, the Club is restricted to those now taking French lll or lV. Under the leadership of the officers and the faculty advisor. Madame Bardet. many activities were planned to meet these ends. The tea in flctolner for the memlrers and their moth- ers at which were exhibited many lneautiful French art books from the Consul's office, several dinners at the memlners' homes where everyone saw movies on famous French artists and listened to French records, the lroxes of clothing sent to an orphanage in France. the trip to the Consul's office in San Francisco, the presentation of the play "Le ,lugement de Renardi' and the farewell dinner at a French restaurantAall these served to arouse enthusiasm for France and her language. LEFT TO RIGHT: Anne Colby, Yice-President: Cynthia Sperry. President: Roberta Rose, Treasurer: Helene Yalahregue. Secretary. MEMBERS: Nlary Archer Brehme, Janet Bullard, .ludv Butts. Kaholyn Daily. Anna Fell- ner, Jane Gainsborough, Jeannine Hull, Nancy Jo Jacnbherger, Grace Geyer. Barbara Johnson. Marcia Kuster, Libby Lucas, Sully Mcfiaughcy, Nancy McNerney, Nette Miller, Marion Moore, .loan Rose, Marcia Sackctt. Carol Schlcnker, Barbara Toflelmicr. FRENCH CLUB The- Spanish lllnlr thi, yvur has strive-n to uvquaint its Illf'lllll0l'S- girls who urv taking Spanish ll. lll or ll . with the language anil vustoms of Latin Anwri- van Conntrivs. lfmlvr tht- giiielann-v ol' Svnoru Neale tlwy havf' at-hir-vf-el a cvrtain zunonnt ol' Sllt'l't'5r. ln aulelition to tht- usual I't't't'S5 nu-1-tiilgs at which vvrtuin lllf'llllN'l'S give skits for thi' t'Ill1'l'lilllllllt'lll ol' tht' othvrs. tlu- girls llavf' haul clinnvrs at whivh tlu-y vooluvl untl wrvval llvxivun fooil. zinil thvy llzivf' S0011 slillvs on Yucatan. At tho QIillll0l'lllQ1S an vllort wus nieulf- to spvak only in Spanish. Although they flidnit speak with u lPf'l'l.l't'l 2l1't't'Ilt or with peilvt-t Q1I'illIlllliil'., for that IlIElllt'l', they haul lozuls of fun nttmnpling to spvzik tht- lznlgilzigv zinrl singing Nlvxim-an songs. For the-ir lust uvtiiity Ihr- girls tl.-4-itll-il that thvy woulfl like- to llilVl' clinnvr all u SlHllllFll l'l'5lillIl'lllll. llll' thvy mont to an N'0lllll'l'l-lll ilinnvr zlnll to thc- vnfl of illltDllll'I' Spanish lllulv yt-ar. liXIIlx ROW, IMI in right: Nonniu llaughmnn. Treasurer: llcutlwr Alexander, Sccrctnry. FRONT RONY: .luun Nlorel. Prcsidcnt: lhma .lolin-un. Nice-l'rusidunl. NIEMHIERS: Stuplmnie Awnlt, Carmelita Bates, Nancy Briggs, Yicky Chick. llinne Dalzicl, Xlnrx Claire Fetluy, Suu Hurt, Kitty Lahann, Yvonne Merker, Marilyn Morlensnn. Ruth liumfano, l.iz liravindcr. SPANISH CLUB CURRENT EVENTS LEI-'l' TU RIGHT: Martha Hamilton, President: Libby Lucas, Secretary: Julia Chant. Vice-President. MEM- BERS: Royanne Fctiey, Anna Fellner, Marcia Sackett, Raye Sugar, Kitty Lahann, Grace Geyer, .lanet Bullard. Yxonne lrwin. Mary Clare Fetley. Judy Green, Liz Gilbert. Dana Johnson. Laura Anne Kinsell. Barbara John- son. Barbara Toffelmicr, Sally Mclhaughey, Cynthia Sperry, Barbara Legge, Nancy Jo Jacobbcrpler, Suzy Ditzlcr. The Current Events Club had a very aetive program this year. The first exeur- sion was to the M. H. de Young Nlemorial Museum in San Francisco to see the ,lapanese Art Exhibit. In the afternoon there was a trip to the Japanese Tea Car- den and the Aquarium. During the year guest speakers have helped ns to broaden our views on foreign countries and their problems. Early in the fall, Nlrs. Blake, who had lived in Turkey, spoke to the whole student body. Unr other speakers were from the University of California and from the I'.N. At our bi-weekly meet- ings girls gave reports on countries which were current danger spots in the world. We also heard records and saw movies on topics of current interest such as "Crime in America" and "lnside Russia." Un our social calendar in early spring we all enjoyed a potluck supper at Barbara Leggc's home. After dinner we amused each other with charades. Later in the year we feasted at a picnie at Mt. Diablil STAGE CREW LEFT TU RlGl'l'l': Julia Chant. Manager ol Chapel Lights: Nyna Miilu, Secretary-Treasurer: Carol Brown, Assistant Manager: Nancy Potter, Manager. MEMBERS: Mary Ball, Margie Burge, Rae Engblnm, Beth Guilbert, Nancy Hickerson, Jeannine Hull, Stania Marx, Debby Mossman, Janet Bailey. Lct's take a peek through thc glaring spot lights and Hying dust. Behind the lights antl curtains are seen many stage crcw me-mhers running ahout the stage painting, constructing various props anal setting up the stage to hring you the type of entertainment you want to see. How tlrah your plays and musical pro- ductions woulcl he without spot lights and sctting. 'l'hc stage crew has worked very hard this year and has coiiperatefl with the Art Cluh and the Dramatic Cluh in furnishing a varictl entertainment. The crew was indispensable to the Fall Concert in Uctoher. thc Country Fair in November, the Christmas play, Dickens' "Christmas Carol" in Deccmher. tht- spring play, "You Canit Take It With You," in March and thi- opcretta, "'l'hc Waltz Dream" in April. All those who helpctl on the Stage Crcw tlcserve a rouml of applause for their unseen efforts. This ycur the Social Service Urgzmizution umlcrwcnt sonic important cliungcs. We revise-fl tht- plan for the Country Fair. our main cvcnt. hy climinuting class and cluh booths. Now any girl from grades scvcn through twclvc muy work in the booth of her choice. Vic replaced the Yaris-ty Show hy a half-hour film in Study Hall. Everyone seemed to like the innovations. From the 1'cco1'4l-lnrcaking sum of S1000 made at the Fair. wc gave S250 to the Community Chest, S250 to CARE and S250 to the Damon Hunyon Cam-cr Fund. The rcmuining amount was kept in the Treasury to pay expenses for tha- rf-st of the year. At Christmas time we he-ld at Clothing Drivc. -X nur-strickcii Frcnch school rcccivexl tht- clothes we collcctcnl. Lenore Bercovich. l.owcr School Represcntutixez Idcle Bcrcosich, President. SCDCIAL SERVICE The Ivoursling cleparttnt-nt is 1-oniposetl of thirty girls who live untlvr at totally tletttovrutit' g0Vl'l'llIlll'lll lit-zulvtl hy thc House Cotmvil. The Counvil tm'tnlners give ye-llow slips for offettsvs such us tlisturhing study hall. yt-lling out of windows and having a light on aftt-r "lights out." we holul House Court sessions lo :let-itlv whether at girl is guilty or not guilty and to fix tht- punishment for the olfetisv. Thi- lmrightt-r sifle of our livt-s is liantllt-tl hy our Plntertaintnt-nl Cliztirtnztn. This year un4ler her planning wt- hztvt' given two tlattivvs for Nlt-nlo lvoys. Wt' ltuve haul St'Yl'I'ill vntt'rtztining lll0Yll'S shown in flllillllllllg ztntl hatvt' gone' to rotttw-rts untl opt-rats untl. of 4-oursv. our wt-ekly lIlUYll'. Wo. likv any other group living together. lutve grievances, hut our goofl times outweigh them greatly. LEFT T0 RIGHT: Jane NlcCleave, Guhles Representatise: Nancy Hutcher. Freshman Representative: Sue Sartain, Sophomore Representative: Sue Brown, Senior Representative, Secretary: Liz Gilbert, Junior Represen- tative. Entertainment Chairman: Heather Horn. President. Judge of House Court. BCDARDE S ACTIVITIES "Know xour parts hy "Shaping healuties?" Future de Vinci? Nlerrx Chrlslmas, Nlnkc n wish. Ilcndllne nmmrrnm, 'A prnmulr:!h1:2cnerzlI ucllnrc " "Come to the Fair." "Huh, llllmhllgfu Cmnrihutinns lwcdcd! "-X Klhristmas Carol." Nlcxicu hound. Oh. sax can sou see -' 0 UA, ATI-IL13 l Kb U1 I I I 1 -Nl In r ful. ll 1' Iinw H'lIl'lI In 1l'l'I'l' fly". zlllv TENNIS With the Pacific Coast Tennis 'l'ournamcnt alreafly in progrcss whilc we were trying out for the team, wc. as anxious tcnnis fans. were inspircil to play so that wc might someilay enter such a tournamcnt. 'l'wclvc girls wcrc chosen, hoth for their ahility and tcnacity in practicing. Regular practice times wcrc arranged: every day of the week thc courts ol' thc Bcrkcley 'liennis Clula were crowclesl with Head's girls. We all participatecl in class tournaments: thc winners of these tour- nalnents then represcntcml their classcs in an inter-class competition. ,-Xftcr prc- liminary matches in Nlarch and April. thc team played in thc annual N.C.G.l.'l'.A. Tournament, which was terminatctl at the 'l'ennis Lunchcon Ylay 3r1l. This was a grand finale to a profitalile season. BACK ROW, left to right: Nlary Cobb, Lib- by Lucas, Nette Miller. Tillie B1rlow, Alice London, Suzy Ditzler. FRONT ROW: Carol Schlenker, Marilyn Wright, HHPPY Jordan, Helene Valahregue, Kitty Lahann. AH- SENT: .loan Morel. BACK ROW, left tu right: Yvonne Irwin, Sue Brown, Dana John- son, Wendy Hawley. Anne Colby. FRONT ROW: Roberta Rose, Martha Hamilton. Heather Alexander, Anne Chew, Mardie Cohen, Evie Basccm. SWIMMING The swimming season this ycar was rcwariling not only in thc numhcr ol' races won aml the numhcr of points scorccl hut rcwarfling in a scnsc ol' achicvc- ment aml sportsmanship. ln Novcmhcr wc participatcel in the annual lntcr- seholastic Nlcet in San Francisco along with llurkf-'s. Sacrcil Heart. Castillcja and Hamlin's. Nlills Playalay in llarch was another of the highlights ol' the swim- ming vear. Coming once in two vcars. it takcs placc at Nlills College anil includes every private school in thc Bay arca. lniportant. too. were thc hours spcnt train- ing, gaining speetl anrl form. the cnillcss repetition ol' turns and flircsx all were a part of perfecting thi- sport as a whole. 'fall VCHLEYBALL This yt-ar ll:-a4l's was l't'Ill'l'Sl'Ill4'4l hy the-ir xollvylmall tc-ani at the annual llmninii-an Playclay. ln prvparing for this. tln- l'IIi'l'f1f'llt' girls on tln- team stayrfl .llill'l' at-lmul 1-v1'l'y slay. anel nnllvr tha- vari-linl 0llFl'l'YiIl!t'1' nl' llrs. llorton. prav- lim-sl hurwl for tln- 1-mning vu-nt. H4-siilvs lm-arning how to play volleyball and lf-arning gmul Sll0l'lSlllilllSllllP. 1-at-I1 girl hail ln-r 4-llam-0 in lm vaptain for a 1 lav. ln this way she- ln-arnvll frmn lln- llllSliilil'S nl' hor 11-alnnlatvs. :Xftf-1' the gamfs wvrr- ow-r. vavh girl. ulwtln-l' shi- haal won or lust. was alt-tvrlninf-il to go out H-llvylnall again nc-xt ye-ar anil to try 1-ve-n harils-r. BASKETBALL for LEFT T0 RIGHT: Anne Chew. Laura Anne Kinsell, Julie Chant. Sally NlcCau4h- ey, Mary Clare Fel- ley. Nancy Jacobberger. JudyC-reen. LEFT T0 RIGHT: Tillie Barlow, Kitty Lahann, Ruth Rumi- ann, Nancy Jacohheril- er, Jeannine Hull. Bf't'illIr0 of thc- largv sign-up lim' lraslu-tlrall thi, svasnn. Xlrs. Horton. the I aslu-tlnall l4'ill'llt'l'. Nanvy lnltl-r. the- Nlanagvr. anil Nlarvia XX ilvux. the Assist- ant Nlanage-r. hail ilillia-ulty in :ln-1-i4ling npun tha- nn-mln-rs of this ye-alfa teams. luiifiste-:ivy in maintaining a guml playing quality. spurtslnansllip and attvncl- alive- su-rv tln- vritm-ria for -illtlgllllg thnst- pc-rsuns 4-ligililf' for tht' lf'llIllS. The first nt- of tht- su-asun wai plan-el ln-rv at H1-zul's un Fc-lrruarv 20th with Hamlin,s. Ihr- tc-anlf alan lPlll'llf'lllillt'4'l in Qllilllvi with 0llll'l' svhools anel in Wills Plavflav Bvvausf' of thc- limited gruuntls ut si-html. mlilmll przlvtim' and ggzum-s wr-rv lu-ltl ut the- Ulwrvv Strvvt I,lilYgLl'Ulllltl. :Xltvr plwwtivt' svssiuns ut tht' lwgginning ol' tht- svason in halting. llll'tNS'lllQ1. valtrllilig uml Flllllllllgl. vluss tvzuns we-11' fm-mt-tl. 'I'h vsv tvams playful vavll Ullll'l' with zu lu-e-n t'0Illlll'llliXtt spirit. ,Ks thi- st-asun lll'0gl'f'SSf'Il tlu-rv was an notit-4-alnlv flrnp in tlw numlwr ul' Prrurs mul tlw lmttingr RIVPIYIQIUS lIl1'l'1'ilSf"tl. l.FF'l' T0 Hlf'll'l' Flurcncc Ctmpcr. Nlnry ffnhlv Nlaftlui llamil- ton. Ruth Rumiaitn Nancy .lzlcuhhcrgcr .lezinnine llull. l.IiF'l' T0 RHDIIT, X 'z1ic"'-- Vjlrfnn Nun- n u ll:l"zflzm.l .lv:1l'l- " "c ll'1ll Xlufdiu Kinlwn. Florercff li' up- cr, l.iz Bm" ndur, Ru- hertn Rwf c. Hovkvv this vvzir was at lnig Slll't'l'SS. liY9I'Y0ll4' haul ai gmul time-. lJOIllllllt'itll Pluyclay was a lww0xpm'im1c'e' lm' :many of the girls on the tr-am. Vlillt'II'Z1lll playa-el wvll tl mugh tlwy llzul haul littls- limv to ln'zu'tim' l0QIt'lllf"l'. 'lille' gaum- with D0- minivam was liznrnl mul fast. lmt tlu-rv we-rf' no 1-usimltie-s, 'lilw tmnn pnuwtii-ml llilrtl lm fore' tllv nvxt ganu' zmrl tival with l3urk0's. Sim-if llm-km' was mw ul' the- main sports. many girls signal up. 'lllvy finish:-al tht- se-zisun lmleling this tlwught that llovkvy is a gmml. vlvam ganw unfl lots of fun il' itls play-fl wvll. BADMINTCDN For those with Hcxililc wrists. zu quick eye and fast feet. hzuhninton is just the sport. Variation in thc movement of the "lrir1lic" is furnishecl outrloors hy surl- clcn gusts ol' wintl :intl imloors hy thc relrounsls from at low ceiling. This year as always thc enthusiasts of this sport founcl keen competition at l,Ullllllll'2ill llluytlay where holh llouhles aml singles wcre played. Batlminton is only one ofthe many sports which we enjoyetl on the grassy Dominican campus tluring at tluy lnenlorahle for sportsmanship anal friendship. DANCE Llil-'I' TU RIKQIIT1 Nlnrion Nlocrc, 'Xnn Smith. Grace licycr. LEFT TO RIGHT: Marilyn Nlattke Man Cohh. Suzy Dilzlcr, Kitty Lahann. This year lroth the Upper and Lower School took part in Dance. The Lower School. classes one through eight. centercfl its work arounfl folk and square tluncing whilc thc Upper School's work consistccl of a colnhination of folk anrl lll0flCl'I1 tlance. Classes were held in the workshop twice a week unfler the fli- rection of Nlrs. Lusk anfl Hrs. Horton. Lower anfl Upper School teachers, re- spectively. BACK ROW, left to rizhl: Jo Ann Knowles, Mary Blumenau, Bev- erly Lyon, Lynne Teas- del, Marjorie Wood, d i n Jeffrey Har FRONT ROW: llonya Young, Gail Kramer. LEFT TO RIGHT: Ann Smith, Margo Plant, Nancy Potter. RIDING For ten Monday afternoons during the fall sports semester. seven girls got dressed up in their riding hahits and ran to get into the station wagon to ride to the Cl'?SSlll0IlHt Stahles. For ten Mondays at four o'eloek seven sore riders climbed off their Various lnounts and ran stiflly to the same waiting station wagon. However. when the riding lessons were all over everyone was sorry. and we all are looking forward to the next series of riding lessons. The girls taking Recreational Activities this winter enjoyed a variety of sports. Une of the most popular was sailing on San Francisco Bay. Despite fre- quent "dunkings". everyhody enjoyed sailing llIllIlf'llS0ly. Another favorite was howling. and next ealne iee Skating for which Stess Awalt aeted as manager. With such instruetors as Frank Davenport and Casey Jones, who wouldn't relish even this, the ehilliest of sports? Nlany a fall was had hy all. hut. regardless of the humps and the eold, the partieipants heeanie quite adept. when the first signs of spring llf'l'i:llll6 apparent. everyone. led hy Julia Chant. manager. delighted in hikes into the Berkeley hills. Un foggy days roller skating suffieed for a method of exertion. RECREATICDNAL ACTIVITIES BQWLING with thc guidanm-0 of lliss 'l'ild1-n and howling managvr. Nanvy Hivkerson, howling liiglnliglmwl thv wintvr sports svason. .-Xlrout lilly girls Pnjoyvd howling during tht' wintvr. and with thrir romplvtv vo-opt-ration. lliss 'l'ild0n inadt' rapid progrvss with tht- wholv group. llvalizing that rompvtition stiinulatvs iniprovvnivnt. tht' group 9Illl'l'l'll an intvr-4-lass tournanmnt with thc' S1-niors and S0llll0lllUl'0S against the- juniors and Fl't"Slllllt'lI. They also had an inter-school tram that had a tournament with B1-rlu-lvy High School on tht- fourth of March and a tournamvnt with Castillvja on tht- li0Ul'll'1'lllll ol' Klart-h. Thi' voopcration ol' tht- girls and the-ir willing-to-learn attitudv continue-d throughout thv SPRISUII and madv this howling ye-ar an outstanding and prospvrous one-. l.liF'l' TO RlKlll'l': Nctte Nliller. Laura Anne Kinscll, .lane Gainsborough, Nancy llickerson. LEFI' 'HJ RIGHT: Marilyn Nlultke, Adri- cnne liggcrt, Joanne Harrington. NOT IN PICTURE: Mary Hull. lfrom that vvry ln-ginning ol' linux man has vngagvd in sonw kind ol' physical activity. Tho Greeks had thvir grvat Ulympii- LLHIIIPS. The ,lilIlilIl0Sf'. the Poles and tht- Alll0l'il'2lll lndians all indulgvd in sporting vvvilts. They also held great rallif-s w'ln-rv they sang and yt-llml and gave' rvligious and spiritual danves. Wie hold rallivs to vncouragv spirit for a ganna- w'hi1-h is coming and to lvt the tvani know' that wi- arv right lu-hind thvm. 'l'his yvar has lwvn a most vnjoyahlv om- with lnaslwthall game-s. swinlming inf-e-ts. tvnnis l0lll'Ililllll'Ill5 and play days at Dominivan and Nlills. NYC hopt- wa- haw- 4-arried out our duties to your satisfaction. and wc- want to thank you for the opportunity. W-Nl XRILX x Nl i'r'lisr. Nl im li su.. Joxxxl-1 llmRlNc'l'oN. CHEERLEADERS 9 liz ATHLETICS Prixate conference. "Strlke Y" After-dinner purley. 7. Caribbean cruise P ' 8 "Not slain." i 1 All 5. "lien Diten . . ," fu. 'l ennla anyone ? .AHS 4 plus 2. -...I "llun't kill 5nurself." "NYl1eu'l 'l'lml's on-r' "Sex enleenf' lllepiul? Teams nrk. fa? Jul ,Q- ACKNGWLEDGEMENTS WY' wish to thank our fri:-mls. thc' aulvrfrtisc-rs. for thvir 1-nope-ration und to express our gratitude' to Hal xl8tHUIl.S Studio for tha- ru-e-llc-nt pivturw- of group, and individuals used throughout this book. ADVERTISING W lllldlll 'Shake pe .au 1 1 l " A , . . , , , - M - - .5 .4 -. OUUIIIY LOUTIGSY Eronomy LITTLE MISS AND MISTER SI-IOP Ex erythmg Iol the CINICI N Vow I do Iltom to I4 YQLHQ CQNGRLXTUI ATIQN CI ARS QF LINCOLN MARKET S CQIVIRI IMENTS WILLIAMSGN S LOCKER SERVICE Whole oIe Mood Frozen Fooos P ood P1 ooossmq Y 'X FOODS TG IAVF HoME LA TOLTECA FRPSH DAILY 7'7J ' fN I fc' - 1 , f I ., Q A .4 K, - I lg fx L L f E fo A 0 , Y T , 1 1 ,.. T , S , f ., I' vf' IIIfII:.Y,:' IIreIv,1rP1I',"r1' SIKTIIII-'Il rv v f -.f D . I . , IVI1:Iof.1I:: 3 QFDUID 'WI IX' 'INV "I'f1'fr1v' AV- , 0 CUIIQLI-':1.I1 IQ, I 1 Il FINE HIE, IL 'ALI 4. .J KLJ EW ix J , I Tho "Or:-1:rI:1I" S . . TVIIIf'IS:'iflSOI11?II,1 , , . M1IcIFIovorm. 'I .. 1 , I' I TTIVFTSIIY Avflruleb Pmoue BEreX:f-IPX' '7 UCIQI I owl QQ? W'oI:II1I CTV' Qgfffxll Slmdfxy f'If.1sCd Ix!IowIf1. Km Bw 40.24, cNNAu AD ? THIS YEAR 64 SHATTUCK SQUARE ANN? HARRINGTCN il TOWN 84 COUNTRY SHOP Apparel and Accessarles at Ouallty FOR WOMEN AND MISSFS YOUNG FASHlONS YOUNG lN PRILE 'ffl L 5 A u Qalx a Cl Hlalfmqate 6 Q9 BUY MOR' R T M SPEND IESS MALAGA OIL PRODUCTS VEK ETABLE OILS COMPLIMENTS o a FRIEND C ongratulatfons Graduates We Wlsll You Best Luck e nd V S11 Our lar HEAPS OF NNE FOQ D ITPMS LAKESHORE HEALTH 84 FINE FOOD ld H S1 ad Me S St ad Speuah iq m Far cy lf' 1 t PC Cks SDICG nd Spemall e T plep 7 4 3273Lak elf A ' , A rx O N , O , , R 1 ers at O Y fxi Y akenare ven e 'l rn J 44 S.. Cam, a i ' S e D ,. Q -f Tea rmmermls ta YIl9IlllOIl Dav .ie 0 daza . e " 'ZH 1 Nl 1 , ' S a . ' 1 lim -ar .f5U5" 1,1-e ve. o Oaklar'1dlO,Cal1l Best GOLDEN STATE Wishes from "Since 1898" COFFEE CO LUCE 5 CO RESTAURANT SERVICE Coffee Pulveyors of fmest Ullf Quohty Meots Kcm ms Coffee Brewmo Equlpment cm rcmclsgo ol W1 Mm M4-Lmfy HR Piedmont 5 0945 ll wont to not C NS bxve vom elf Cr tr ot TENNIS RACKETS O u pl s md xkes you ll llkeo oi ,fa XX Also our other im ds both cold ond Moi' Come to K ,ff om E-if THE DOE SI-IOP Q, 206 Te jfGpI1AX9I1ll I B0 rum r h ml hbr lxmm rkeley Lollformo 1 b 1 Rrrl 5 S H Nlfl ly 1 ,WIT Q .' Sing-et S F ,if Vi. , 7" ' Ti LY lush, Nw. 'V 8 - ., If yo ' 2 , otfm? T H , AS . 9 , Tl, cry' ' ",.Ti , ,o , f ff'x.'.x','. . - ,. . ,Vx ,- l - . Nw 1 !x...'.4V,-.'.....1. V N . , , . MAX.. . . of 1.1.1 X 5923213 .fQ.",'. -j, 1,25 X .Iii ,.-H SRX ,l-. ,'.H'.. ,JY ,'.A. FB 4 1 T YT xx, Xl . 3 ' T 193 w 1 Q . .WRX H ' V ' Sim 11- wt 1 -o 4 QISRL. ua 'A-' 9 T 7 1 E' ' ' tions. Nlylor s 'ng- x ing. Bo lui' iggp. x Dun Ululgn-.unl Align- x A I. lu c nundcls. - vs CGMPIJMENTS f FRIEND GOLDEN BEAR VARIETY Wishes You Luck Q OROEOLS LJIETS Homoddlncg Rclpou Ing of VVUIC nos ond Iovvohy II I I MORRISON S Congrotulotlons Seniors WELD RITE CO ANd I o We Iuxuuools pro ont 1 S Amen IC ci S Imo watch best Iovod for the future' CI-ILEE 'N N 1 T N 'N 1 I ffr 'llcirnowr IZIIILI ' A V ' Q ' Q! In ' . A L I , ' ' Ifjwr'-:'1 :L I fkIv1a: o NIL 1'I1'.l": ?pI.:.y 0 W1 I1-xml ,'IfrIIII1 O I '.I'1m11c1r'II1rIr1x1 Iftvf If2r:2 .l-Af If-211 :I I1 Av'-1:11, I I Q I A I , , II':.I. , V' N A! 'TQQV' 1ip,1,zI - wvix 1-VQIE Uuiirmo QIIVIH LAxIQSI,,,1 I,'.7,,If f':I1f M: HELEN S GIFT SHOP For the Brxde cmd Baby GREET ING CARDS STATIONERY GIFTS FOR ALI.. OCCASIONS HELEN AYRES Phone Oluymplc 2 3 73 4027 Pledrnonl Avenue Oakland Public Skating Year Round AT BERKELEYS C2 dl! THE BLACK SHEEP Serves Luncheon Tea 0 Dlnner 7550 Bancroft Way BErkeley 7 8277 VISIT Our Complete Party Department SEE Our Fme Stat1or1ery and Notes BROWSE ln Our Well hqhted Card Nook ASK about Our G1ft Wrappmq ATlONllY P RIN Y I N 2475 TELEGRAPH AVENUE BERKELEY 4 CALIFORNIA 1 O O ' - l U Q I Pubhc Skating cmd lce Shows Ward and Mllvxa Streets . . , D I 0 6 mm. THE YARN BowL Qfflsc, 1 k d AShb y 3 4940 243 T 1 q phA y B O O K S Stanonery Fountaln Pens Greenna Cards Leather Goods G its SATHER GATE BOOK SHOP 2335TlqaphA Be 1yo W'E APPRECIATE YoUR PATRoNAaE1 CLIFF THEBAUT S 25 Bancroft Way erkeley, Calm ...qilqhwfke 2215 fykafdwk Jivwzue 4 ip! ,Q r Q2 7 "All in s of yarns ' For patches and darns, E Wool for knittin' gi Socks and mittens." Phone err - l e e ra venue Berkele 4, Calif . . . ' 0 0 1 e e r venue rke e , alif 1 38 B 'f COMPLTMENTS f MATH EWS CONVEYOR CO 'VN EST LOAST Q CONVEYING EQUIPMENT SHOES OR WO AEN Spcildmgs fi Cclpezlo S ZIXINZ MUSIC ON RECORDS Come In and Listen C5 BEST VVTSHES TO OUR ERTENDS ANNA HEAD SCHOOL THE BARD O I , A ' T' F . I ' En ineers and Mcmufciciturer- . of BIICWZISKIIICTSC1,fT1'fS Flc1t.:1mdHf1eks 'QW 'jf51,lT'1TY Road SG. 1.15: P55399 LYQ11 3,2132 23411 'Tiff UCIXSI1 ,A'.'efru1,1s 1, 1 A Q11 We 2384 Colle e Avenue near Ashby BOIICIOTK at Teleqmpr: .A.vez1ue9 BEH-ieley 7-2607 APPAREL DURANT AND TELEGRAPH INVITATION TO A PARTY? Whether it's dancing under the slats or barbecuinq hamburgers in a neighbofs back yard Sather Gate Clothes will always cinch you for the cutestfqirl-tl1e1p class. SALLY MCCAUGHEY, '53 shows how delectable you can qei. Best Wrshes to Class of 52 Broadway If Quality IS Preferred CHARALTER CANDIES ICE CREAM STG ES l Col Fl Congratulations Seniors SHATVUCK HOTEL Breakfasts Luncheons Teas Dlnners Banquets t BEkly773OO FINE JEWELRY Coro Roto son Lonalnes Harnllton COLLEGE JEWELERS 234 T 1 Q phA . . . serve 1 rw I and Et 1 San Francisco 0 Oak and o Berkele Walnut Creek o Menlo Park Mail r ers 1l.Gd 3276 Lakeshore Ave. o Qakland, Llfill for every OCCOSIOT1 "ln the lteart ot Berkeley" 2 ee ra venue a tuck at Allston r e e - LEON PEARSON GENERAL AND PAINTING CONTRACTOR 4 4852 3 6990 CONGRATULATIONS CLASS OF 52 E BERCOVICH 8 SON Ph KEN A - KEII v - I From COMPLETE HQME EURNISHERS 4 ranklin STFGST Qakl d JOHNSON OIL BURNERS e ef mom b me We wo e G 4 I C U S T JOHNSON COMPANY 4 A rQ+ F VQPI ROD C FISCI-IER MORWEAR IAINTS ful A. IOOI PURE M FRIEDMAN PAINT COMPANY INC Aameds B r eey CD Icrmo Fm Ivae IVIim1IaCIur I MORWEP R QIJAIIIY PAINTS ConqraIUIa+IonsI BERKELEY BOWL e Show P C9 IBQIQ 2777 SIWQIIUCI A enue TU enf vIen rw Hffermo vee A 'III 5 0 -. u ,rzsarc Ifmvwm PICI uv EIO IorIwiqI1 ,IIIfIwm,v and Iww Ipemhrq ogfy IIIM' , H IIIHIIP,-im! IVE' I5 :II In CXIII IMI Ilv ,IIRFIY E' ULU O O Igs fr '-1"1- 'J 9,0 r'Iw 0. A .,IfaQ'II4am1F II II, '13IfvII1?VICI.FvfI,fA '- uw 7 IIIH Bw, fxvw. .V H f ' ' I' ff' f If :IMI I"--I-I. I " ' - , I- Im 4' I LIN' QMI I vf ICI I ,- In I O I II I 1 f 14-4 ' ' IIE Ia 1 f eIeyj , . 7 , V I ,f - ek I V eu 's ' - 'I I S' d Jw f T r SVN O I c ,OHM r ' Ior IN In-,fruffioms AUTQGRAPHS 'bf 'Ziff 0,.,,,ZfL.,,y.,,--pg.-7'-"7' if riff Y f f .A Q- v 2 Q '4fffr3'2f 'ff1f Wfmb 3 AUTCDQSRAPHS I WMM U aw-'UU mtmfwdd WMLMMW M M 'SW M1 3?Q2i33Wd?'fM Jaw -X if fx? WWQWW YM Nw M N A+ Afkfiligiiff W 1' X ff .V I I I -ylct Q5 A .447 p , , - , , . . Q .K U N 1 x x , 1' ' f ' ' N . M 'Lwx C -4 As. 'S . A X xy 8 A", Q , N! X ' ' 2 ' Q' Ax C Pc t 1 7 ,ef 0- X 61- X' 7 ' - 5' S"- 1 ,. 7 . 7 . ll? Q -7 , ,--1 1 1 ss ,N I Xfsk 5,1 ! 4 ' x ' r . il - qqz 4 X A "ffm Xl x J Y fy A 1 fx ig' 3, -f N! x' N . xx " . - , . X X , I . - ' W. A' y '1 N 'Q ks W 6 ' 4. f' Q I' x ' , P6 - x , R 'N K 'Lg 6 K 1 WL 5 2 xQj-C5126 Q5 'WQQW f EX? HJ pinfl 9"M':. Q gb 335 "?if'+ W dw G 52 'blf' ?EZT?:wfWfgk,,, Www SR 1 E Q 9333! if, E LM ifgfsi? R M' ' I 5 S' Q A , ,, Q14 SSS - Q g ' ' .B E-Q, iq r K X . . Z lf- S Q, 10 ' ' . ',21'H5 5,1 5 f . 2 ' 4, ' '1 ,Z f Q AQ g35 .53 '3?f N 53,23 13 MW 3 PM ' x' ' ,VH-Af' x4 I WMT my fn'-'17 fill Qi ' wx., f,.,,,,,,,g ,-if--M91 1-pM.fn.A x: INV-JL, 1,mu,t1,.,- ,' , -W -W . W 'T"7+ff ,


Suggestions in the Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) collection:

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Anna Head School - Nods and Becks Yearbook (Berkeley, CA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.