Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI)

 - Class of 1940

Page 1 of 148

 

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1940 Edition, Cover
CoverPage 6, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 7, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 11, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 15, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 9, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 13, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collectionPage 17, 1940 Edition, Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 148 of the 1940 volume:

-4 M -4 wg -4 ug -4 M -4 M 4 'LL' -4 M. V 'f V' E1 V -4 M v-aw , w, ,1. -mb. 11- -a:rwi1.m, . 4,4 -my V. , 2-2152 2315 , , ifn15g'..sg gs,v1,5xyy.z-A .ear 4,1 ' :se:y1g.ap.:... ear-my aim-.iimdglemf,e:'wadi-'-f.!: gpm EW.: 14.2513 f:e:2iw1-21-blur. - , ala :aww 2 fi vp: 'af-M221 , v113-1-rgfgnyz-11:k,,, 3.11215 'f,vQp1faQw:a wa. Mvinlf' ww: gl vw- -:.'?f:1: 1f10.1m-K,u1!.:m,- , +-yggj,--'gfjigw-1-.if-gil,"-,y-gqtysw, gm-A,Q fg3':vge:154 21u'4J2i:g:e:f51Zi:ig'.f11::f-2:-'SHEE1?e2i1f5Q2a:E2e:'X1+23f1-Hiisiw 2.-va-'12':a,Q5ij Qiexii-Qi2!LAgg,., . , --ann-'zz R"5'::H:1' NL'--+5ik-,flier ' 1.lg::Q1u .ex:.,1"X-Ifurigslwa-9 :Emma ' '9':n-y',12':f1:,. 11.XfraLag!-,:,:qa!.wK,---,q::1EW..31-1.::.wga1:gf,: 14:4-W ' Xig,1.sE:e-54 wgmr- xw:ra'1e':a: gfsf:-1 k:.vu1--arfxe:ff'iw.m -E11..Q,. Q-.15--pw ww: :fm ,:,u!0-.:H::-ff.1.,1fk, .-'zap-ul 1..:f-.mafia-ga,ww!Q'-mg-1113 im-'.v-1,21-4 1--Q , .. .afar 2-.mf :ffnfwf'91-ns:-awe' -wmv "1.1g::g15 wr .22-:wi-Ifgrlbgflm-9Q 'Fr ff 'ivwi ,. Qflmx,-r'f-g',-wm,n-w.,--rv-5'1,.x:1w 22:1 1311: 19.2LL1L.!13:!f :!.wg,-I-.fgigi -wig-v12gsgif:2'R: 1'3+a:5iig2xizfia'x,a'f::'sP-::1r3v1!1- :i!9g:?ii-awgkh. yang-1,2 fgg -vgmw IM- -ixgcfgfgmqg-.-11:pf.e11p:1g: .11f5kT5e5f,e:'nad,-wr img ini- .214.2513naeiriwa-Q1-:,,z5,,yw 'Saw sw '11-vim!sp:.5Qma,g,i 45,1-',-22..,.1-fu-f'v xE:.9'.5,.g . , --Sgaw-'zz Rwsksl' x':1"-+R-,ffsiwr '1.1g:f:1up15-ea:,4:'x-Ifurigslwa-9:im.2ii5-' lfgzn-5312-2 ,. 1 J:41-.1:fi:iQ'Fe111b::g35:1-zprqnxuw-i'f:myger,:Qf55.:5f!1:!'.Q:y:f2sQfl+:-:..- mlfrvg::L.s-,:,xqg!.x.,--,fymp,r.,111.g:3ga"gf,:vmy Xi:,1.sE:a-5.4 wg-fJ,:iX3y::ra-1,a'fn: gem ,:,u.1- -arfxegimwfz '-112:-mwahwere-.afpx vw: 2a1wf1vi'g1,:ra1-211: n'mf'.2.-1.2:-4 ami-11-4:-:,!xsp,, .. ,ml51311-:f3.1.,s:.5q3g g,'4f't1--'V-gp.,.1-'Q vp:-Q, ,-w,v:--ma.:,,."fq,.1f1-afzzfl:4ge:1.f1,1--'ga-.w:r11gv3'91-avg-aqqf':A-ef,Qq:1,g-.2 11'-+ ..vg::Q15ma5.Q5g:,4:'i-Ifgrgbgflwa-9viexamzf' 'Jim-f' uw: ,. we Emi: .ew 415. ufQ.f-,:1:- :!.wg,-1-me 1e1:v1Aa: mfisus Maier: :1,1-siang.4..:i1a:::w-mfra'x:e':1a: M 42 :.z'!1P-wifi:-aLM. eu,-Nb,M.mgdmzi-,.,g9f1mgf.NWNmy.1,:,g-:Fi-e ,'-vv:.:,::y'-- .:-'fqfw-+142'-::3.1.,:s:.fqJ:,,,g!,e1 ' n-3,vt1:..Q,12,p,-4:2 I-fa.: 1 .,.:q-.fl-F.:E-fJ:w.af1 1--,-.2-.-,W :firm q., m :-uw' Q---w V. '+iix-,fwiiwi 1.14:-,np2E i't fu?-'L.s1m-9: jwiwgiiiav1:-:zn-",i2':511gnw-.1.qEiQ'k i111pQ3:g,:f5vww:g:wgQ1i'f:fm2,2395 'pie-:1.'.d:u E1z+-'2:+:-:.- 112-4-R?1'fsxfifglv-Wivtggk 59-1 Ja 31'fq:..EE,-I-,ff:1epr1.'v12liiwxfxvizvm M ,,.1.,X.,,..-y.,,A .,n.l4:L,,,Q ,, ,4.,.-...N,,,,,,.AL,,1y.,..-:,,,,,v1,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4-1,.: ,Mi-...:K-..,1,l.-,,. -, JH ., -wh.-,L ,. ..',,,, M, .. ,Q.4...mfv m.,,.2,f-.,L.,w,,1- man. lv-f11'w..1-r,:,,,u -.MQ.,-.-,:f:v.mzgnwh-.Krfm, 5,393 pf.,q,.gg,, 1,..-.1,3f- 1b.31..:, ly., ,x..L,.:gs-HM, EPI.,--1..L:..Lgf1-v,:v.:,1-.X-bp-.mm-,,.,:1g..QA.. 2415--M.img-1.,v-.gmei.,,:,.,4.-iM:..f,1.i,,k, ,.v4J-iMffi1.i,,1f .1---.m-myapi-,i.fQ4-yew:midi-Q1-E'mg inf- .v-1,11Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,zfjafs.-:,1-,mvK. img!-af,'!,eI:.',-2::.'-ww1:.-wizpw-mga.:.vegrfr-sta-g'iv.-arm:-1-,Q-,:1.:'v,swf-g1.,nf-I-,Jv.av if---,, ,.v.:v-A in--vpw--.up-,1:.gf5.ge1':1-. lynx gf.--,Mya-.4g,1-.f,5:ppiei.,w-,:31q-.g:,-umq,,T,,y..g-m:,..f:,1-5.7.g1.g,7.,,,gX.L:,:-gemfn.myq.vw--1-ww:-,1:x,,.g--.w1!,,Q::v,v:e,:f15q1:x':-,3- lvznuma-wx-uw-'-'.ff:1:nf1'...1w-KLuMsr,,,-. rm. ,im-mu,-:r:z1vm:: ::,y:,:1q1.:-'fum,V-::1g.1..:s:.fqg,5,,,a,,.qw-gg-W5:-,,vp:--Q, .2f:13w,:1- -mg.: ,,,'.fq,,1g--ai:E1fQ:4:e.s.f1.1-ww.-1-':'.:r11w1-."5':4H:g:4wy:1.g:, 1':1-+yak-w511- 1- 1.lg:::-nga, .5551,4s'i-Ifgrim-,-,:lm.z5- 1:-:xp-gl!-if-11,,. 5,1..-,- f,,,:.v-.mn1w:7q,Lw..11r,:,Q1g -.LLgf.-.ldf:v.m:g:wf-,:fw,,, :ragga 55.4 .gm.11-g.u1+i.:,,,-1,..-W:mug-11.gf.1:,,1g,., e:.vL,.:fs-jyziww, ..F.11,--,..L:..L5f1-Y,L14,1-.X-,N-.y,,.:.,1,5:1g.,QA.. Wt-.:,,,.Ewa-..,v,1g3,gsw:,.:4..iM::.fi-.M pang-,,q fgg ,vges H Huh- -qxpfgfgmzg-.-Aer-eiq-vm as-.iifpdqemf,e:waw,!: gpm ini- .2 mag Wi:-wg-41-:,L:e,.yuh--ffizfgpfw wawlsfv -11-aim!sp:.5Q!Aa,g,i M511-',-::..,.1-ww 12:.g15,v,1s1:1-wxfgq: 3 .31:g:f:-gfavgqzmvi1:-5-,Q-,img,swf-g1.,ng-I-,Jv,iv -A my ,,, --www: Jwmksl' val'--HRK-,ffsiqr ' wgzrglu .vaxgzw-Isgrgfgflwq-9 :lm,r',z5-' 19519-,-,ie-: ,A 1 J Q-..1:rg:,Q19a::1:Q::g3g:v.,m:wg:12'f: pw ger,:Qfg5,:5f!1:!'.4:g zffspliriq..-'-111:-4,351 'fqpzgfili-W4 im 19.2La:r.!-jzlfqzlwi -I-,qfmg 112:s:wgf1:'a:u:.14, 11.kqf--L:m.!-,:,xq:!.xl,--,fH:1fp,rL.31h-::.ww'g:,:vR.,-iqg X5:,1.sE1e-5.4 g41g'f:w,r-E?:H2'!4i':al:PSNf:.M--i!rx2::f'i1-aug! '-112:-urxvm aka-.am '12-zmiwwvgu-:ral-vvvsamf'.2.':.e:-:a'i0.,f-11-J1'11liv-P'M2fviiibff-'f-f"f'2fF''- 'W-1-SP2-iQ1iF SH?---"'2'1-T ' "V 12f'kw15+' H 31, ,Q.4.,,,, 3,5 1 -,Wy L1.wa..v-,...--xg: .uv . ,1-auf, J, ...,N ,Q ,,,x,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. -.u.4- ... X-xy:-,w.k,,. YLMA.. Q.-Hf.w.v:r2-1.Lv',.g,f ::.,.:y1!4J-,Mg-v.1. V fm-upY..-Y.-,-W-'ae---,Q ww -.,:,,'.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -my .,,,:,..-,L-,,:,.w,:, 1- :mm Q. 'mu' .,.-nn., ,Q-,:L.n1,,, ,-f'.,.t1.A,f,fH,L..11 .ba . -..,- 2, ,qw ,,.,, W...-,.vg,+P.,,,, 1,...,,,. 1 1...-,1,., f..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. ,ffw,.v..1 tx tp ,,,.,:11..Q,. Q.-5--,-Q . .,.:3w,.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,' fm -,Q ww ,w.,,,,,.,f-V, 1.1.-+-.e .. .QL-1 l-., . .WL T-Q,:1:Q.4ge15.:1,1--W.w.::--ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-W ..l..,Q-,M :Qr4'-s.w-wif-H-,E .nw-'-f11,w-.1 q. 1-.H .rg-.wh-.-:Y.qv,,:,:,,:J:.a.1f.,.,.t.g Q-'Ym-:..- w,-.QW 11pLi:L+-gf-1.f1.gw. f-.-L:-:..-Ma..u -fp-rl,-M-::.m:f::':,-vq..1 ,, I-.1451 11 M..:,,Q,., e:.:L,::f.s-,:,x,,g!,w,-.-f2f:EP:1,- 11.::..Lgf1y,:v-:,1-iw--gm X5-.1.5E1g..QA.. wt-.J 1. 5:,:K5-1.51213 ,g,f:.,e:,.,4. -iMg.'i1.i,qf wmfw aka-,:.aQd-'ag mfwi-g.,:g--vzvgK.-y--v.:-1,-.-Q-aefrm-51-1,Lg-.,--.wwf i:.1,,g,:.-:,L-mayww feaagfa ff x':1:.',-211.2-L--M11.-Q lan- , -PM-.L ..v.,.Q-,M .. 1. .,-f.w.,,. y..,,,,-,,-..,v,1.-f11,w..,,q,. ,,g..xL5-.1:,.y,,, :,,h:.a pf.:.,.k.y Q- 1-:..- ,1-. 41- 1.13. ft..-4, ,y:..u,--,1 -: -sph.1'---:.wq..':,-v1..g tx, 3-.:f.,,w ,w-:aww ew.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, . ,,.1.tX.,,..-y.,,A Hn. 41,-M H, ,g,.,.,. ..,,,,,,,,,,,1,.,.,.: ,,,vt,..-HE .1,,.,,,,.,.,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,4,,.,i- B J., 1., -Wy,-,L ,. ..v.,,, M, .. ,Q.4...m,, m,,.,2,'-.,L.,s,,1- f11,g.,w..,.q,.,,f,, ,:,f1,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv ..5-..- , 12'-f11'w..1-r,:,4x -.M bv...-,:g:1.mayb-,Ifi-V ,,, :ragga 1f.,q,.gg,, 1,..-.LST 1h.gf..:,,Q,., ,:.vL,.:fs-Haag, .,F.1,,--1..L:...gf1-Y,:y.g,1-.ftp-.mm-,1.,:1g..QA.. 2415--M.img--.Lv',.g,fm,:y1,4.-iMf.'.1.i,q, ,.!Ln,1b,x,,,i-,i,,Q,g.: .Q mfwi-g.,:.-.,:,, K.-W-v, -1.1.-we, ..1.--L-1,!.g., . vw4?-axfwiwgr .'----ear-upara-.1,fQ4-emu:mlm-pe'mginf-.2-1,91ifaejrm-:L-:,Lgg.,-ww:f,zf3jaf,1.-:,1-mayX. QSLQJ-af,'!,:r:.',-211.1-,wa1:,-ml:,aw-nm.:,1'fi:f:-stagfp.-qv:1:.g-,Q-,aw,swf-g1..nf-I-,Jv.av ,nwlrw--Hr,-,,1:.gA.gg1'-1.71,:1.kq:,1,E-f.l-,wq:.,wg,-.1Qagpm15.,531J.,,,:,.vg,.g4,l. ,mv-A in--vp1--.up-,1:.g5.gew:1-. lynx ,fb--Jwqa--45.w-.fm:rpgeg,,,1--,:31q-.,:.-m-241. ,T,,p.-g-219.-w:,:-57.3-1 .g,p.,,,iM,:-ga 15.1. mg '4.u-1- -W.1yp-,1:k,,. 5--.1,15,,Q:: 1,,:fQ,115q1w-,,- lgznxwn-wx.lm-'.'.fQ:1:1f1'..,1g1!-pal,-sr,,,-vm-rwzywz fqmgpw-v:4.1-4:fr.:s1,5,5-..:v,1--vw-,-,-'e:',.qJ:--qi-eva'V 5411. ma-K,u,,-sr: mx: ::Ly:,:1g1.:-'fum,V-::1g.1..:s:.fqg,5,,,a,,.g'v-gg-W1-,,vp:--Q, .2f:13w- -mg.: ,,,'.fa,fg--ai:e1fQ:41e.s.f1,1--W.-mxzrlnwf1-."z':4H::mwy:f.g:':, N -+yak-.w511- 1-1.lg::Q-nga,,fx::,4s'i-leg:lm-,-,:lm.sr 1:-:za-",12':f11Lnw-.12-1:gftlt 31:7Qi.,3,:f3ww:q:xu5Qf:fm.: 112155 4f.:e,.Q:g , f.w..-.- ',,,:,-M :iw 'w:A11L:4-..1:q:iNx -.LL gf.-.ld!:,.,1mw-nf:-YV.: 2: 2191 we 4-H.h-g.u1+f,:...-M..-.Mg-1fm:-11.31.11-,L-bw. e:.vL,.:r!-jzzzqflm -p-11,--1..u..Lgf1-wr:v-L1-ix-fv--.wwz-.1.+1g..Q .. we--J:fw':I2'w1fJ:few:v1!1--:M-ff'i1-avi' A112--!:""1bM.:-WJ!-'1f':"WfWi't'-5'i"'1'lHW""1-'-'W'--W1-J"'1'l'-f - Fzaxgyvfgg -gf: H ,y1!43-qxgcgggmg,-.-11:gf.e1r1:1y g353115547545f,a1'w11M-Q14'gpvzvgim- .2 14,5513 3:32:11-21-:,L:5,.ywhk-'fQz'5if,-- ' ,iiwwlv'15-e51:L1.k3g:,4QTa,g,i !g51:.','52,.,.1-'wi xE:.5121v,191:1-fxffigg gqegrg1-gfavgqfmaava:-gl54.11.213,swf-91-,ng-I-,Jv,2' isp' Q1--.QggQ.51sii::2w1':'55 lang .e?-fayial:-:Ss.1gqx5f:wFq!a11 :-1535-iikff 'ae-My --5gaq.g1-':::-1nsn3'9-J"5-ml' vel'--4524-.flawT21'1.1g:::15ga5.'x::,4:'X-Ifgvitgslwhm,2',s5-"QQ.,w-mi,.1H:,3-:Sg:iv"a:115s:gT1f:1Wagga-i'f:myger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fqpiifili-wiiairgwk 19-Qui 'jl!5q2!.Ti'?-35:12 '--shiiwdf'-'i:vLg'riwzvvrla-ni1E.:lp.1'Bw--iarfpwira-ytfvg:g'swf:1r :.v1!1?-if4if:ffiH-aux, . 31.Xggigpg-,g,:qg!,w!,3,q5:3gpMN3.ggggfxgrf 14,2155 ' X:1,1.5E5Q15.9.gfi1gg7:w,giX3w9'1,Q':ng q.yv1-325553:-51:3 ' -prpqzugqxub Qefggafpx vw: 2ai3wg'g1,gr ag-vvvsJg.'mg'.3.'?Q:1q afq0.,5g1-ggullispiyudm:f,2:gpff21q:.:gqipngp J-v:3.1.L:s:mga,gmfitigw-Ep:-Liga:'3,vp:r-Qglsfpq1121-Elric,fifazgg-R:zzsgiageiial-53.23.-1-2:g:f11sn3'q-,Eff-avi V., ,giggig-gig.Hr51555,5,..g.1g5gp-meg',,y1J:igqE5fg.,q,-l-- .119:,imgQ1nige:qJQ2eg-f1,5--wg!-'I:.:5-may1,-giissggsl mgpylii., nam'-qyx5:z"gqp,f31.g .vgzgqqhplv .1a.::g,Ji't gupmggf :lp-35, ,aa :gm-5 ,15ym1gLg:y,5mgi-J: :15,5gg.gf1f5'wprmgwrfav5v:,5r,f4fa, ri:-5, .div ,fz?Q?g?:5f-v'nw-Iliff,algigziei'-'rf12:11 :E-2Lei''jlv1q!--Jg,'1-mfrp!ff:'-A1:vldflivivai-LA.. .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,..g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,.,,,,:1:.,QA.. Q.-F.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,,,4..,,H,:..,,1,,,, Wm hg ww ,w.,,,,,,,V. , 1.1.-4-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,.,,,-. .MV ,ehqirx 'mu' -fmt., , .WL T-Q,Moguls.:1,1--W.n-'.::1-W1--1w::.:- ve, ..1..+,ny,.1a.::.,-..:Qr4'-s.1-Wim-,E -5-..fw,,1-'-fqijw-.1rw, 1-.H .rg-.wh-.KrY.qvw:,:,,:J:-me-,...t.v w,-.+V 11pLi:L+-gf-1.f1.gw. f-.-L:-:...-,,,xq:..ul .fp-I.,-u.::.w.,f1:u,.vq..1 wg 5. x5-n..ff:1-LQ.1-Q-we--.W,Um-wgffxefv.:-x,:.v1-1--1-H::-ww-M 2-.1451 11 M..:T,Q,., e:.1L,::f.s-,:,1,,gs,w,-,.fq:,P11,-11.::..Lgf1y,:v.g,1-.Qpr-Ln X5.,1.5E1g..QA.. QW-.Jf.5:,:r3-1.513 ,fgezqel,,,4.-iMg.'i1.i,qf ww KH-,:,fQ4.v45 xafwi-g.::g--:xgK.-yr-v.:-19.-w-aefrm-sa-1,Lg-.,--nv:f,a:,mf,2.-:,L-fm,ww :c:4Qi'af,'!'!!I-',-Em'-'L-1'yv:,'iv12-9-Suu-..iv V-:WL-sfav:'-w-.19411:1-,v-,.1.:v,f!.f,f-M.-I-,.t.av -,,,,.,i ,,,,.,.,.,,, ,. 1. .,,f,w.,,, !,.,,,,,-,,..,,y,11..Tq,,w..,,,, ,,3..w,.:,,y,,, ,,,,,.a p,.:,Ht,i, i,. ,,,..4,,,. ,b.,1..., 143, J, 4:,,y,,.,4.EWv...:..L.,.,g,,.v..,4 .M 3. ,L my ,Lyra 1.41, ,f,,:q.:,y1,4- -,.fw.1.,,:k, fm w,.::,.1mf:g-,.,X-f1Q,g.:..1-1,m.yf-'.v 15:--1--V. .-,---,-:,,., . ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,, HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH ., -wh.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4r.--v1---HL-'fm -: W:--1.-Y:--2 1v.-q,'w.,1-,,:.,1g -.i,-Q,v g:,,,-my,..m., 5, wg, ,,.,4 4-,,..i.g.vg.,,,,,,,, M.,-My. lbw.:-,L-,., ,:.vL,.:fs- :f,ps,w, .--.1,,--1..L-Nag-V,gy.:1-ix-bv-.HM-,-.-:1g..Q .. Q-:-L--3 1- wang-1.Lv',.g ,Q-e:.,.y1,4. --Mfr. .V-f ,.m,1,5,,,-,R-:Q .Q ww -Hu,k.-,--'V-1.-.-H-ae 1-., -my L-w..w:v 1- :Q-Mixer' mu' ,L--mb: pm, ,,.,,,,,,1L T-D,,1,Q.4g!l..:,,.-,,,.,,.1,H..n,v,.,, ,W ,, NN ,,,,,,,x Imm.,,,L,,.,.,,5,,,..,,,11.x.Tq,'h,,.,,,,,,,,gl ,Wh-,:f.-v,,, 1, :J:.a.,,pf...,.g.:v..Q-'lm-:.v w1-.-1ff:- 11-w.f,m. f-.-L:f:..!-,,.xq:..u 2:-Ep-I., 1-.L:.WJf:-u.v-..1 wr--:. X5-N.-fE:1..QA.. Q-.12--.W L-::ra'w:f,1 eq. ':vu1--,rw-L .gg .:2g.'al+5.:.,, W.:-4735: wifi :by-11+ 1:35. 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'r'-gR:fvrx:-4.5512-an u2:1r-11,:- 3:1:ra'wr,3 wx: H:vw!1--a:fxe:ffi1.g1g1' '.-11:-A-eivvxb K.:-a-.md-'25w1wadi'g1-ErMg nw-I'.v-:,v1 IH-:dir-11-dz-:,L:-N,kwW-r:f,E5ix1- .f-'ffzinvwlvf11-e-1:,1.- deagle w !'51-.','2::.1-,ww +:.'w1z1u19':L-.x.ag:- ,':':f:-sfavg"f4m9!11:-'-,Q-,.1.:v,awe-g1..1f-I-,Ju.av may ., .. ., ,,,,,,.,L 1..Qf,w.,,i!Q.l,,,,,,-v.-.,y,11.-711794-..,,q,.,,,,,..,,t1.g,:,,.,,,,,..xL1,-.5.5.q,,,:,,h:.a 1f.:.,.t,J p,..4,,,- 1.3. 2-N-,,,X,,:..uI,.-,171.Ep-I.,,h..:.w.,.,,u,.u.,g tx, , m.f:.1-g.1- 5-.:f.,,.-,w-raw.f4.-f,.- ,:.vw,1--,.fx:.1f.w-M,.V-.Q-ul-1.1,1,.:fQ.wq':g-g.,X-wg-: ww3.w-'.vA.!:--1-- ,. ,,,g,L,,,.,r, -vim, ..4...-...f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,,1-.41 -if-,-I.. .,.,1. .-, 4, .y:..4I,--,1-.-4-rf f,w..-.- ',,,,,.M.1,,-. hp:41,,n,,..1:,,:,m5 ..,,L g:,.,1mw..:Lg.,,,, xrzqfgf if!!! 4-,,.h.g.vg1+i.,,,,-1,.,-5,3-1 1D.yf..:-,1-.., e:.vL..:.s-,:::qe!.w, ..p11,--1..u..,w-mg14,1-.X-,N-,y,,.:.,1,:1g..Q .. wt-.J,.5,,:,,1..Lv,1,3,EWS:,.:4.-iMg.'i-.i,.gf -:uri.w,1.u,.H:.1Q4.'4e-: xafwx-Ng-.v:,:Hwy- V-1.-.-Q-v1.11-:L-bl.-.,--.w:i,.5fMf,1.-:L-,,:1,.w. 1- :Q-Qqlm 1-- f:Hh'1e Fil -P51112 :.vw!13-a!9ie:f5w-am'.A11:Lf-2111112 Q3111155675252:1'wadi'Q1-E:gpmmg-.21,513gacgriwa-A1-1,Lg5,,ywv,' , -5,5-lfiamslv 41-e51:11,x3g:,4QQAa,g,g !g51:.',v52,.,.1-'ww f:.g1z1v,191:1-wxf,gg:g ,ggegzg1-gfawgqfmnqra:-g1,qi,:1.:g3 ,s1,eps-awe-I-,Jv,i' mv Q1--.QggQ.51sii::2w11:'f lang ,aT-fqyial:-:Ss.1gl1y5f:wFqE:11':-:asia-iw'iraqi4551-iifivr-ffzazsg..itriE3:+Evy.1:E!:Hl' --5gaq.g1-':::-fnsn3'9-nfs-uws' 1':1'--QQEQ-.flawTix'1.1g::q1upa5-iran-Ifurifgslm-9:H-rwg,r',a5-"lip-,',i2-:,.1 H:11:1:Jg:iQ'Fa:115s:gZ1f:v-:5:g:iymi'f:myger,:Qf55,:5f!1:!'.4:g 'f4pi2f1'1i-wliairgwk 19-Zvi fjzlfqswi-'-,fwfr"-shiiwdf'-12:1L.-ic'riwzvvrxa-niSE.alp.1'Bw--iaffpwira-1.fvg:fiat ,..vw!1?-af4ie:ffiw-iii'.-11212-2111112 H1?f.E1fJd5!252i"H+aW ,Iwimy.Jy,1qg!,w,,-,.,qq1,W,,1,1.L:..L5f155,5vm-.qi ,i:,1,5E1g.54 WWW.Ewa-,.g,143Wi.,,:,,.,4..ig,,E::.i1.i,,1 --1,,,.mfy1b g,,:5-,iw vw: :,gmf1W1.,:g1.v:,g i.-m:'.:,-1,21-4 a-:e.,:-wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,i:jf,:.-:,gl-,fmX. '1-e,1:,1.,:p:.5Qi:ag,.!,eI--',v2::.1-Lg-'y1::.313,u-up-fm.,,vgfgrfl-ga-sl2415-mn:-5-,Q-..1.:qv,awe-9.3,-I-,M in-wyn--.girv-.,f1,f5.g1-1,:'-l Trang: 31, ,Q.4.,,f, 3,5 ,: -,wx L1.wa,,v-,,...--xg: .uv ,1-.hw ,,,,E,,g,,, ...,N ,,.: ,,,X,y:..wI,-,1,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,-+,.m- Q.. M41-,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz..v,,- 4:-41,-'...--Q-1Lg1,.m,,1. ., -.2-fvwlu ,:11,,QA,, ,.,.,.:.,.5,,,,3-..J-,3,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..',1.,, Wm1,.g,.A-Y.-,-m.'4e---,Qww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e -., -my .M L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,,t1.A,f,v.'-W1 .va .A--.1 rv n,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--Ag.-v wp, 1 .- -.N-w:,,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, N...-,.vg,+f.,,,, 1,...,,,. .1 f...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,ffw,.v..1 .X tp .J X5-,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .v.:3wf,.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.e .. .QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 ziggy- V1-1..'--:,.,,.,.--MT.. 9-ww-wx-W ,mtl- ,WL ,Dr::,J,l,l,,:,,..m,,,,,,,,,,.m,y,,.1:,,,J K, i NN .,,, ,,v,,,,l,,, ,K :m,n5,1.,,,p,..,,,v,5 my x1.x.,q,j,,.,, M ,q..wh...:,,T,,,,:,,,g:.a,,,.,,,.t,g i,.',,+i.:.,. 1,..4,,,- .h.gf.1,T,1,,., f..vL:.:...-,,,xqg..y, .EF-r.,-w..::.w.,f15u,.nhl Ax,-1' 5. X5-...fgzi-LQN Q-we--.W L-z:ra'w:f,: eq.:-1 ,:,vw,1--QM:-f.w-,wfk A-ul 21,351 wig. 1, M..:,,,g.,, g1.1L:1,g.g.Jg,xqgg,w,-,.fq1,F,11,-M:..,5f1y,:y,g,1-vp,-gm ,5.,1,5E1g.,QA.. 241,-.Wbrag-1.gv:1,M,ggfzqer,,,4.-igk,5g.fi1.i,q- fhrxsqg QM-,:.fQQ.v45 1.5 xafwx-w.,:g1.v:,g in--v.: -141.-w-aefrm-A1-1,Lg-.nnv:5,a:.:,,3eV2.-:,f-,mvww we-1,,1, :::4Qfaf,' !'51:.',v2::,'-,L--Wy11,-mia -suv .x.51- fefzfl-Qfav:"w92:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,-u-iveacmwf 11--.ivy-.fr .,,,,.,i ,,,,,,,.,,, ,K 4, M., !,..,,,,-,,.,,,,, xl. .Tq,,,,..,,q,. ,,3..w,.:,,1,,,, ,,.,,,t,, Q. QT, ,b,,..,, 1.23, J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A .,n.l4:L,,,Q N ,4.,.-...,,,,,,,,.tL,,1y.,..-:,,,,,v1,..-HE .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-Q.: ,Mi-...:K-.,,v,l.-,,. -, Jw 1., -wh.-,L ,. ..',,,, ,W 1. ,Q.4...m,, m,,.2,f-.,L.,w,,1- me Ll.g,:,fw,,.,.-.xL1 ,v .t.Lv ..5-.v nw--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4r.w-m---Hp-lf, W:-nf,-Y:--A M. 1p.,q,,n,,..1-,,:,,y -.M QW.-,, g:w13myh-,Km-1 ,,, 5,393 ,.f.,g,.gg,y.G-g.'J,+5.:,,, M.,-.,,3,. 14,5.1b.31..:,,,g,,, .:.vL,.:gs-jg-QM,-,125.,P1,,--1..::..Lgf1-v,:14,1-.X-,p-lmpmg-,,.,:1g..QA.. Q-:qs--3,1-3:,:n3-1.4,-3 ,egez-,.:y1,4--img-LV. .mg -V1:-f.ew-up,..H-,5.1Q,4e1:-,Q xafwi-g.,:,'-,xvim-v.,-1,-1.-w-ac .-1.--L-1,L.g., '.v-,zip .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.-,wy1f:.3L ,.v4J-iMffi1.i,,1f . i.m-my api-,i.fQd-451,41midi-Q1-E'mg inf- .2-1,-1 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,.zf3jfs.-:,L-,mvK. sgfjgra ff !'e1:.',-hm'-my +:.-w1z1a1s':L-wxffsqv 1':':f:-sfa-g'-:mari1:-I-,Q-,cw,s1.f,f-me-I-,Jv.av is-v p1--my-.f:1:5.:e1'-'-7tfrzzmz,,e'f-lwxar:-:4s,--vmfgwpmf, 1:-:asia--,,f,-'12-mq.H ,wsu-fff:5-1-..st: .:2 aw-f '4.!"1-'1-,,:se1m ,.t,:,..i,. M, ,,,x,,:,,y,,..,,,,fEW, , i.,ff,,,..,L,,.m.Q,1.-W,:,,1,4--.MIL.1.,,:k, W.,..1-,,,3..,f-V., Ag.: .5-,f,l,.,,,, v1:..Q,.,: 1:-mn,.v.:.-.,f1-Fvwrm..f,1--,-.,-.-,WI-wa.'fl-:Jun -- -1-N--f..11.:p-1,L.g.,-Y.vpf:f,zmf,---:.H-fm.,K- zefjqfaf,g!,sr..',-2::.'-L-:M1':.31:,a-yu-mm.:,,g:g.,,f1-wa-g'V0me:1.-5-,Q-,mvWwe-9. -v-4 45-9-l.,1--.ggrv .,':1,E.p1-1:'-- warm: qyxq:-,4s.gvm-Q,m,,.':-1,-'m--,,f.-mgq. an-f:1g15A:-..1::-s,:-my.:-L2 rm:fm-gl,,:si.u2-lip.,5--1,:f1.w,w'f:f:f1'1Qxnf: vw 19.:L1::'f-'wvvwxz-.-fsiwddu fun-9 1r',s2S1J-xfwff-Lima:'U :51:!gfgQ19::z15Q:.-.13smgmyg:lf'lw,, fgflimgev2511312155.1.5--1:::1.1,3f:'f:f:51'15:gn1e4iay.3 e9.:LL:s1s1j::f,p!,w: -pmay-"wx,-P'.,--.-3.-1f,ur0-Mfg, fair :.mfw1yQ1pf5:aJQ2!4f-fLg--m:1u-Qr.gfinsy 3,-,gf salsa ifavzabcgl,ug.Fnv2s:23:zmfZ1-:,1l1grs:p5X. 5E?4QQAa'f,g5!g- pang-,,g fgg ,vges H Huh- -ixpfgfqwgzg-.-Aer-2113-vm api-.aifpdriemezwmv-Q1,!:img im- .2 2.2113 ascii-wg-41-Liner,ywvp--ffizfgpzr wamslv '11-e51:L1.!sp:.5Q!Aa,g,g 5qe1:.',-::..,.1-ww 12:.g15,ags1w-wxfgq: 1 ,31:g:f:-gfavgqzv-mv?1:-5-,Q-,mg,swf-91-,na-I-,Jv,i' Many Q1--.45g4.,f1:5.:e11:'g ,gram ,eg-lwar:-:Qs.g11m2:pqEr,1':- :asia-if hmq: rn pi,-:ifsm-ff1g15Q: .:2,2 .-g3,z:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-:Jw iq--+gQ,.,f15a7: '1,l3:,:5.g3g,,gg,1,ar-If5p3,gf1uq-g:le.r.:,::g5-' 1959-,-,im 1 JL11..1g,g:,m9f:a1:Q::53g:v,zmnwgalzgpwgfr,5Qfg5,g5f!14t'.g:g:f2sQa1+i.:...--1,zz-dw:'f4pggfg1z.weQ,i:g.: lizmz fjzlfqgsmz -I-,qsmp '--,1ns::gf'-vnzv:Vgrlgmvrq-,p42.aLp,'sw--iaffpwira-g.fv::g'sege:uH:,y1!4?-ix::e5fi1.i:1g-.-11:p2.e1r-my migfirmdglagf,e1w1m-Q1 :MrsLM.J,,1qgg,w,,.,.Kq3,1,R,,,1,,,l:.,,w55,5,M-W ,5:,Ng,5A4 WWW. E?z,,3,,.g:1nl !g,g:.,,:I,,,1. .ig,,,:,,m,i -.1,,,.!mb gA,d-,iw vw: 1,5 xwi-U.,gi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,2.-:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,,,e-.',-211.5L1-M1::.Q.,13,v-up-fm.,,qegrfl-gig-gg:M-aL1,1:-5-,Q-,.1.:y,awe-9. pf:-.Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H tyznlgz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,- Wm- Q.. M41-,w.k,,. -,L 1,,m,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .uv .A--.1 rv 89:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw mH,:.fQQ.va5f,q-ww!-g.,:p.v:,gm--'.v-:,v--H-:Fr-wa-sz-1,Lz-.,wh. :5,a:.:m,2--:,f-'fmwwwe-1,,1, zefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -s:L-.x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr -PM-,L ..v.,,Q-,M .. 1. -,-:.w-H. p-...V-..-..,w,,1--f11,w..,.q,. ,.1-.xg-.1:f.qw., JW:-Q pf.:...k.y g+- 1-:.v ,1-. 41- 1.11. ff..-J, ,I:..ul,.-,Q4.fp-r..1-h..:.w.,.,,u,.v-.Q W, 3-.ffmU:-ra:-a.f4.:f,.:-1trm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-'.,X-flaw-:.f1-vvmlvf-'.1 151--1--1...-,---,-1,4-. -nm.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,, HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,M.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH 1., -qi.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 15,,,1,h,,,,,.,F.,.t .,,,Hb, !,,,,.,,,w,.,,V:., 2,5 Q, ,M 4-,,,G.g.,g,,,,,,,,, .,,,-,,,4,. 1,,..:-,,-,N ,5,,L,.,55. ,,.,!-vu, ....1,,--1..L...L,,f1-V,gm1-.X-4-.yM.,-,,:1g..Q .. Q.:-L-.3 I. wma-1.Lv-.l ,Q-f:.,,:,.,4. --g-,E5.,, .,.-V ,.h.1,1,5,x,-,R-:,-J .Q ww -.,:,.,,-,f.v.-,,.-.-we l-., -.wwf L-,wgzv 1. :Q-Qqiwvxx-1 'M-..L.,w,,,: pm, ,,.,,..,.1LT-D,,1,J.4gQ1..:,,1.-M,.,,.v.H..n,w,.,, ,W ., NN ,,,,,.,x :m.,5,1.,,,L,,.,,,,5,.,..,,,,1.x.Tq,'w.,,,,,,,,,1l ,q..wh-..:V,.,,,, 2, ,g:.mf.,,,.g,,,..i,.u,+i.:.,. 1,...1,,f- :1.gf.1.T,1,,., f..vL:.:..s-,,,xqg..y. :mp-I., 1..::..L.,f1-u.v-..1 wr-.4 X5-...yE:1.M.-- Q-.15--.W Um-w:,,.:f,!:-f,:vw,4--.:H::- .gm .:2Q.'2l+5,:.., W.:-4735: 44251 lf-gf-11+ 1:35. 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm-1-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14.1-Qc'r'-gF:fvrXa-4.5512-an u4:1:--11,:-prmfwrig -Hai:-12:vw!1--affxegffiw-am' '.-11:'f-limb H.:-A-.Wd-'25wiwaww-E:mg i.'y-r'.v-1,211 IH-sei:-wa-sz-1,L:-N.kwW-,:f,z3ix1- .f-vfziwlslvf:1-e-1:,1.- zgmglia fy !'51-.','2::.1-'ww +:.'w1z1a19':L-wxf,ag:- ,':':f:-sfavg"f4m9!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. r-f-r-,Ju-2' ,, ., ., ,,,v,,,,,L 1,.Q5,1.,,iwu,,,,-,.,,,,11..Tq,Yg.11..,,q,.,,,..,,t,,,:,,.,4,,,..xL1,-.N.q,,,:,,,,.a 1f.:.,.k,J F,..4,,,- 1.3. 1-t..-,w.y:..u,--,f-1-Epr.,1-..:.w.,.,,u,.u..gix, , m.f:.1-5.1- 5-.ffm.W-r2w.f4.:fw km--..fx:.1f.w-M, .H.,-uw-v.,:1,.::,.wxf:g-g.,X- 1641-:..1-w3..1f-. 4,21--11 ,. ,,,g,L,,,.,r, -vim, ..4...-...f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, -.-4-If EJ..-- f,,,:,vM-mn 'w:Aq1'w..1:r,:,v1x -.LL smrvnw-KILQ-1,,, :ruff 4414 4-H.11-g.u1+i.:,,.-1,..-5,3-: 1S.3f..:-,1-,., e:.vL..:gs-jyziww, ..p11,--1..u..Lgf1-vm14,1-.X-,N-.y.,.:.,1,,:1g.,Q .. 241,-.Waw,-..,v,1,l M45:,.x4..iM.:,,i1,i,,1f Am-Mm--6,5,x,,,i-:MQ-QQ.: wwhelg--vzy:inf- .-, .1.-Wm.: -,L-.,-w.v,:i,5mf,:.-: L-,,:v,.w. 1- is-Q41 w P- wirafwfxs -Paw :.v1!1F-ar9e:f5w.mg'.A11::f-ear-var .a1f5dTie5ae:'wadi-Q1-Q: img 2.-1+ .Q abil: 3:61251-A1-1,Liip,ymvH"fRE'5Ea , -:.f-lffawwlf ':i-25141. sg:.4QQAa,g,a S211-',v:2,...1-1 -iv 12:.9121v:91:1 -flying .mire1-an-sqfwlaarar-af61.11.2131?1rfwf'a1-,ne-mi' Fw- 111---45:1-f1Pii1rH1'2'1I 'Hiru '2'f-:'4:'11I:-S!,:-'wif:wPe!:'11':-:ard-5522 'wmqi em-:gf:v1-viagra: ml: --5g6q.g1-':::-1nsn3'9- nfs-uks' NL'--4524-.flierT21'1.lg:::1up25.'?::,4s'X-Ifurifjslm-9:HN:w:,r',z5-"1fgm-,312-:,. 1 J:11Cady:iQ'Fa1115s:g3fhvprgniygi-i'f:92,7gfr,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fspiifili-wiiairgwk 19-dai 'j1!?.y!!.TE'T-,qfzwfl"-11HEIKSf:t'FirhkwrfP2F:fVI12-nilE1!lM.1"War--iirfiiilh'wf23'iPsf:1FM13-i!4i2:ffi1-izii'rliff-!i"'FI?H1?f.ETFJQ?52E':i"W15i'W 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb gA,:Q-,iw vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,1.-:.gl-mayK. '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L5-M1::.313,v-up-mrs.,.vqegrfl-gg-gg:N-ae1,1:-5-,Q-,.1.:y,amps-9. pf:-,Ju-H in-pwN--.459-.,f1,:5.g1-1,:'-l gzzwz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., .L.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,L,,-I.. gf,,-+,.m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,m,.',pq,:Q - 1Q2L1,M.-wz.lv,,- Af:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,M- ,, ..:-fvwlbg -ILMA.. Q-.-Hf.w.,:r2-1.Lvf,.g,f :M.:y1!4J-,Mg-ff.1.V fm -W.,-Y.-,-,1Qk.,4f.. .4 ww -.,:,,'.,--'V-1.-.-4-.Q 1-., -.wr .W-.-.L-,,:,..x,:, 1- imma- 'sm 0.-mv., ,Ya-,vi-wxfw V-f,.,.t1-Am'-W1 .ma ,A--.1 rv Wm 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f---1.-v wp, 1 .- -..N-wg,-Ln ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- mga., ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-mf.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,1qg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr -ni.-.L ..v..,Q-,M .. 1. -,-:.w-H. p-...V-..-..,w',1--f11,w..,.q,. ,.1-.xg-.1:f.qw., pf.:...k.y g+- 1-:.v ,1-. 41- 1.11. ff..-J, ,I:..ul,.-,Q4.fp-r..1-h..:.w.,.,,u,.v-.Q W, 3-.ffmU:-ra:-a.f4.:f,.:-1trm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-'.,X-flaw-:.f1-vvmlvf-'.1 151--1--1...-,---,-1,4-. -nm.: ,,,1.,X.,,..-y.,,A .,n.,:L,,,Q ,V ,4.,.,..,,5,,,,,,.tL,,1y.,..-:,,,,,v1,.iM .1,,.,,,,.,.,,M.,,:,.J.4.,1,.: ,Mi-...:H.,,1,l.,-,,. E J., 1., -,yu-,i ..v,.,,,,x,1, .. ,Q.4q..1.,,, 5--1,,,.2,f,-..h.,s,,1-,mg ,...,,t1.g,:,f1,,.,.-.ui ,Y,,,,.!,h5-M,.:...t.J .W 11-.41 .1,,E,1:,-I.. 1.1. ,w.y:..4K,-,f,7.-4-K.,1-.,:.w.J.,,,:,.vqmq. y,,ln-T115,,..1-r,4,,,u 1.:.7g1.gf:f:'-15:1-.wb-.-:m1,,:,:r,:Jfa pf.::,.k.g,.2+Q2,+i,:... 1,..-4ff:- 141Lff11f,w:T,1:,., ,:fqg..u.,-,-,ff.EW-11-.::.wgf1:u,:v-.dgqr-,g,:w:...fE:1-g.1- we-fJ,:v,Laww:fa::fm,:.vw,1--a.fxe:1Q,-mg .-'wr-!1"'v-1.1,.:fe-.aapmim-Qc,MWA'-:isa-1113 im-v.,-1,21-:viii 1--W-'-LU-Pr'v"'FNfvlMf"' -f"":f'-"fu :Sf-M125-iiifl ng:.L.,,, 14.-i:,5g.fi1.3,,q,. ---f.e1m,.,.,g:a-,gmfag-,qimflvi-Np-mgmf-.1-19.-w-ae,.-wx--1-:Agp-,K'nw:f,a:QgxV---E.f-'wmvK- '1-e-1:,1.- :gmqfa ng !,5f-.','2::.1-fu--Mx:.Q.,,:,a-we-mm.:,,':g.,.t1-wavg'w1-1,51.-5-,Q-,.1.wweve-a1.,n,-I-,Ju-L' v.Lf,Qfqf in--1' N--.ggrv-.,,:1,E.g.:1--l ,wznlmz,,a'f.14w.1:-ps.1-vm-g,pq,g,, ,:-:531a--V,-.- :u:4q.'i,,,3-,5.91-v:1g15A:'..:t:W:-mxy.1-g-.ew-4- :fm-4 '.:.!"1' 1-Him .-v-1-A .wa--vpw--.up-.1:.,i5.ge1':1-. lynx ,fb--Jwqa--45,w-.f,5:rp4ei,,w-,:31q-,,,:,-119241.,T,,p.-g-21,1-w:,:-5?,Q-1.a,v.,.,iM,:-9 arm gum--1-.,xf.:y:-,1:k,,.g--.w15,,Q::',::fe,1f15Xm:4 M- 1g:g1M-wz.m- 54:141ff..,1w-KLu1..m,,,-vm-:,::,y:f:1 :qubg5-L1-v:4.1.L:f:.:q1,H5-..fv,1--vw-,-,1ge:',,v4J:--qi 1,-1--Ls.::..w:ff-nfe::Q-me:J-ww-n-'Irwwsf-1.'I'::H:- rm. me-5,5-sr: 2-wr l:Lw:::1.r"f:z,e:u."vm-1-.:Sf-:aaaK,-Ln.e'f:z-wsr',.vp:--Qu -2fL11v.J1- -'aa-: wnfipbzv-'mre:mr4:u-:1.1--w'--wI'.:f21:P:1A.":':gH:::swz1f.g:':, ve' '-fm-,2":iw 1-1.lg:::-My,.1ax::,4:'i-leur!,g:.w-rf:lm.sr 1:-:xv-",w:f11gnw-.un:wx 21:5 Qi.g,:f5ww:1:w5Q-: f: vs.: ff.:e..Q:y fawfsv-w:+1:g1. 12-2wa!-,1"q:!.wK,---.fzmp-I1 5,w..-.- ,,,,:,Mm-, 'w:Aq,Lw..1g,,:,v1y -.LLQ,v,..:,,f:m1mw-qfw,,, 2:5391 45.4 gn,.11-g.u1+5.:,,,--,..-.173-1 fm:-11.31.11-1-,., 9:.vL..:1s-jyziqesy,-,.,21.-F41,--1..xr..Lgf1-wr:14,1-.X-tw-4F.v.g-,1.4:1a.M .. 24:15--Jffwrdrg-wifglex:-rryw!4--qxwegfffi-.iw -hrA-eww1..:-a-:md-av: wfwiwfg'-vzvlnw- 1-1-1.-w-:vi-wx-J' -13.-N,-'.v-f:i,5f:mV2--5 f-'f:v,.w- ww-1: 1- is-aqlww P' yara-yq 51:3 -P51442 :,yw!43-qxgtegfgwgzg'.-11:5-eivwzb QEg-515547525f,i:'w1di-Q1-E:gpvzvging- .2 14,5513 gaeiriwa-Az-:,L:5,.ywhk-ffQz5if,-- ' ,Siwww ff-s51:L1.x3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.g1z1v,191:1-wxffipg ggegrg1-gfavgqfwlaava:-gf54.11.213v51,sws'a1-,ni-:-mi' infw Q1--.dgQq.,f1aiiL:2ww1:'15 isbn .aT-fayiai:-:S!.1gqm5f:wFqEr11':A:asm-igfw he-mq: 4551-iifivr-vfzzzsg ..itriE3v+Evy.1:LQ hi' ..gk,q:,,1.q,,-Engng-9. gt-5-gif' N1--.45g4.,fl557pT1-1,l3:,:g.g3g.g:1,4:'X-IfgpgtgflQ-:gha'.:l:-vig-vlig.,v,-Tv:A1HL,3-gsgfivlvgfaxsgggzy,.,wmyg:.z-f,tg,55,,5y,5slg5,!1:!'.ggg 'f4g5g1z.3n1e4,i:g.: wma fj1!5q2!.EE-I-55:14 '--,1::a::5f'-van:,,-if'rlgmvzq-.5s2.a:p,'uw--iqffpwzena-g.fv::g'segmw:,y1!4J-ix::E5fi1.i,qg-.-:1:g1.ur1:1y m1p:5:aQ4g!45:,g-mai-Q1 znllfn-L:m.!-,:.xqa!.xl,--.fH:1ep,r..311.::.wga"gf,:vL,-qg X:g,1.sE1e-54 gwfzw-xw:ra'1e'n: gfsf:-1t:,vw,4--arfxe:1viw.m '-12:-ewgvm QM-.atm '12-:miwflvi-Q1-:rn-vzvgi.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,2-wg-JL-:,Lzg-,--nm:f,a:5pf,1--f.:l-fmX- '1-vp:.1.,:s:.sei:a9.55--w-f::.:-L1-'v1::.313,v-wx-fm.,.vqegrfl-an-sg241g-een:-5-,Q-..1.vqvlf!-eve-9. pf:-uv-i' in-wN--455'-.,f1,i5.:a-1"-- frzzwz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,-+,.m- Q.. M41-,w.k,,. -,L 1,,m,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .md .A--.1 rv 59:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, V .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 4:2911 X1-nrfm, 9r.1La:1,!-,:,xqg!.wI-,-v:mpr1,- 11.::.wga1:u:v-:,1--wr'-:H Xf-.1.sf:a-M-- 24:12--pwb:':ra'1avr,.:Hgh-rryw,1--axHefffiw.m' A-eww K.:-a-.:,fJd-Vega' ww!-5-:rp-vzvg in--xv mv--H-:Pr-11-iz-:,L:-wnv:5,apamrl--5.f-'wmvww '11-5-2.1. zermfaw !'511.','2::.'-,L--M11.112 -f:L-.x.az- ,':':f1-Qfa':"w92:1:-'-5-,.1.w,shape-a1.,n,-I-,-u-Heucmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1. ,,3..w,.:,,1,,,, p,.M,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,Im.-..,w.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,,.-y.,,A ,,n.l4:L,-M H, ,4.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,...:,,,,,v1,...k,E .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,,,,.,i-...:K-.W,-,,. B J., ., -qi.-,L ,. ..v,,,, M, .. ,l.4...u.,,, m,,.g,--.,L.,x,,1- me L1.g,:,fw,,.,,-.xL1 ,1 .t.J ..5...- 11-.41 .1,,E,11,-I.. 1.1. ,,.x.y:..4r,-,W-.-4-I., M. 1p.,q,,n,,..1-,,:,,y -.M QW.-,, g:w13myh-,Km-1 ,,, 5,393 ,.f.,g,.gg,y.G-g.'J,+5.:,,, M.,-.,,3,. 14,5.1b.31..:,,,g,,, .:.vL,.:gs-jg-QM,-,125.,P1,,--1..::..Lgf1-v,:14,1-.X-,p-lmpmg-,,.,:1g..QA.. Q-:qs--3,1-3:,:n3-1.4,-3 ,egez-,.:y1,4--img-LV. .mg -V1:-f.ew-up,..H-,5.1Q,4e1:-,Q xafwi-g.,:,'-,xvim-v.,-1,-1.-w-ac .-1.--L-1,L.g., '.v-,zip .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.'-,wy1f:.3L y1'43-qxmeffiwgr . A-eww :Pa-.am-vemfkqzmai-Q1-E'mg nw- .2 -1,11 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,.zgjaf,1.-:,L-,mvX. 3g:,4QJAaf,' !'e1:.',-hm'-ww1:.-w1z1a1s':L-wxf,ag:- 1':':f:-sfavg'-ima:1:-'-,Q-,iw,shave-a1.,nf-I-,Ju-H if-v pw--my-.f:1:5.:e1'-I-7Vnzznlsm,rbi-qwqg-,4g,--.f,g:5pg5g,, 15-5315-.,:,-vqpagq.,H ,W-we,115.1-..5g .Q2 aw-1 'mt--1-,,:fe:, ,.k,,.,,. M, ,,,xM,,.,,,,W.,,1...:..L,.,,,,.h,,g , Q-,2f.,,..,w.E,.Q,nM.,,,,.:,,.,1.-,.,xL,.1.,,,k, W.,..1.,,,Z..,f-Y., Ag.: .5-m,..,., w..L.,,,: ,J-M,.,,f,...f1-,,w,,,M...1..,-,,-,.,.W.:,rg.M-QL.. ---Q.,+--2.11-:L-:,L.g..--np:f,.zmf,-.-:,L-W.,X. zefjqfaf,g1,sr..',-2::.'-L-:M1':.31:,a-yu-mm.:,,g:g.,,f1-wavg'V0.-Q411.-5-,Q-my,FWS-9. .v.1v 4n-9-N--.qrv .,:1,E.g1-1:'-- wzmz qyxq:-,4g.3.'m-Q,m,,,':-q,-wq--,,r.-bmi. L.m-ws.:-..1::-:,:-Wy.:-L2 :wgfm-gl,,:ai.m-:1+,,,5--1,1-mf:'fmizwmwa vw 1s.1L1w--'vvzqr-wg -Main: an fun-9 1:',gs3:m-mf,-Liwgq,'H g51g:gfgqw9:n15Q:...:3!:,:43mygq.z-LQ.:H,, 5,2141-.gg,,:siwggay54,5--1::g1.,,g5:'f:5:51w5gn1541ig,.3 e9.:LL:zfs1gy:f,ps,mg .L+::,1-"wx,-P'-,--sg.-1f,'-rwm-X, 7112:3-291715K1PiiE??JQ5522'fffi"W5a?i'Q7-EfiH5FEh!-' SHS: Ifiefiia-25:Axe-FwwLszizfimfil-:.1l19iffn5X- sE?4QQAa'f,if!9- ?,5,3,A,Q fy ,gy S IM. .igg,5:551.i,,1,-.-:1:r.!11p:1g 515547145f,e:w11w,!: gpm mm- .2 mag Wi:-wg-41-:,L:5,.ywvp--'fyzfjzr wawlsfv '11-e51:L1.!sp:.5Q!Aa,g,i 5qe1:.',-2:..,.1-ww 12:.g15,ags1:1-wxflzqc .31:g:f:-gfavgqzv-mr?1:-5-,Q-,mg,swf-a1.,na-I-:Jv,i' Many Q1--.4gg4.,f1:5.:211:'g erm ,eg-lwar:-:Qs.gqmf:wpqEr,11:A:asia-if Hmq: rn pi,-:ifrm-f2n15g .:2,2 .-gk,q:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-gif' Nl--+5g,.,f1557: -1,l3:,:g.g35,g5,1,4r-If3p5,g51uq-9gym.:-,gi-' 1955,-,-,im 1 JL11..1g,gf,q19f:a1:Q::53g:vwmmygalz-fi,ewgfr,5Qgg5,g5,!14!-.ggggs2gQag+i.:,,.--1,ag-dw:'f44ggfg1a.gme4,a:,.: 19.:L,:vs-3::f,p!.w: -I-,qfmp '--,1us::gf'-vnzv:Vgrlgmvvzq-,5a2.a:p,'sw--iqffpezena-g.fv:sgmezzfw:,y1!4J-ixcaeffiqqg-.-:1:g:.un:1y m1p:5:fQ4g!45zgiwlw 2.51.1ws-,:,:qg!.w.,-,-,q:f:,W,,11-..L:..Lgf1g5,514:6-W X5:,1.aE1a.5A4 we-mf.ppm-g.gvf4ggag.,.:,y1,4.-i:,xm1.i,,g --:1:r.mfg:1g g,,:Q-,iw vw::,q1xa1W1.,:g1.v:,gK.-m:',:,-mg.:3-:e,,:-wg-:L-bln-,--nm:f,a:5pf,1--:.gl-mayX- '1-e,1:.1.,:g:,5Qiiag,,,,e-.',-2::.1-L5-M1::.Q.,13,v-up-fm.,.vqegrfl-gg-gg5415-mp:-5-,Q-,.1.:q1,swf-9. pf:-,Ju-H in-:vN--.qgv-.,f1,:5.qg-1"H Vyzwz 31, , ,Q.4.i.,,. 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa..v-,...--xg: .uv . Mgr, ,,,,EM,g,,, ...,N ,,.: ,,,x.y:..wI,-,f,7.:.5-r., .L.J.,,f,.u,.,41., ,.w,,.-w:.1.5,.l1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. ...vw Q.. x..4p.,1,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1M1wf.-w:-m- Af:-:n-'-.,--ve-141'-vmM- vwly YLMA.. Q.-,-.3f.5.,:r5-1.Lv-.g,, gz.,.ryqxtl-,Ml-.f,1.,, Mm1,.g,x,-Y.-,.,1Q,g:-.-,Qww -.,y,,,,,Y.v,-,,.-.-he x-., -N, ,,,,,..-,L-v,.,,,.x,:, 1. :mm Q. 'mu' ..u.n,T,, ,,g-,:L.m,,, ,-f,.,t1.A,f,..'-W .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wp, V .- -..N-wg,-Lu .L -..,- w..w,..:f,., 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .f,..,.1L T-D,,1,,.4gQ1..:,,1--W.,w.q1K-myif--1,,,:4 5- W-,f-,.1,g5., pk +yx,..g15-41. T21 ,.1.,.g,,l,1,,3.2g.,-,. :g4,,.f.w-,,:lv..-,E .551-'-fq1Jw..1rm, vm 5-N,:3..wh-.K:f.y,,,,:, ,3:.m.f.,.,.k,:v..Qf,,+5.:.., M.. 41- 1112:-,n-31-1.-f,1,w, f..'L:-:...- ,,,Xqg..yI -11,4 npr.,-1-.::.w.,a15u.v'..1 tm' ,:, X5-...ff:1-M-- Q-we--.W ,L-g:ra'wp',1 eq.:-st:,vw,1--QM:-fflw-,wx 512 A-21' 21,351 QVQQ1 M..:+,1g,,, g:.:L:::g.s-Jy:1qg!,w,-,.fq:,F,11,-11.L:..L5f1y,:y,g,1-ftp'-gm'-xg-,1.5E1a.M.. 24:15--pw:wg-1.avf,,lege:-fmy1!4--qxk,55,,i1.gw'1' nelnfw a.:-a-,md-'45 1: XML-wfgnvzvg in--'J -1.511iw-:rr-wa-A1-1,Lg-.w.W-5:f,zf:mV1.-:,f-,wapww we-1,,1, zefagfaw !'51:.','2::.'-,wiwlzmh, -9':L-.x.az- ,':,:f:-sfav:"w94:1:-K-5-,.1.w,shape-m..n,-I-,-u-H:ncwfsf 1 pw--.dvv-.fs .,,,,.,i ,K 4, ..,f,1.,,,,..,,,,-,,.,,,W. ,,1..u,.,.:,,,,,,, ,,.:,,,t,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,:,,1,4.-.mix.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,..y.,,A nn. 41,-M H, Qg,.,.,. ..,,,,,,,,,,,1,.,.,.: ,,,vt,..-HE .4,,.,,,,.,.,,,M.,,,,.J.4-,1,.: ,4,,.,i- B J., 1., -qi.-,L ,. ..v.,,, M, .. ,Q.4...w.,,. m,,,,2,f-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv .,5...- 11-.41 .f,.E,1,,-I.. 1.4. ,,.X.y:..4K,-,W-.-4-I., M. 1,,,,1,n,l,u,.,F.,.t .,,,-Q, !,,,,.,,,w,.,,V:., 2,5 Q, ,M 4-,,,G.g.,g,,,,,,,,, .,,,-,,,4,. 1,,..:-,,-,N ,5,,L,.,5g. ,,q,!,,, ....1,,--1..L.M,3l-V,gm1-.X-,F-.wM.,-,v1g..Q .. Q4-5-.3f.w,:Q-1.,v-.g,Q-f:.,,:,.,4.--My, .,.-f ,.h.,-,1,M,-,R-:,-J .Q wfwx- -.wbV.-,--H-1.-.-H-ie 1-., -.wwf L-w.,w:: 1- :Q-Qqfws'-1 "r:,.,'.'L--vw: J.--Q, ,,.f.,.,fL T-Q, :::J.41e1..: :,1--W.w.::--mm-,. ,uf ., 11, ..l.,fQ-,X :g4,-:.mHim!-L-,Ea-5-. .iw-'-T11'w..1.f,. in ,:4..wh-.1:f.H,,: 1, :J:.a.,,pf.,.,.g,:v .Q-'J,1ri,:... 1,..-w,,:- 11-gf-1.f,1.w. f-.-L:f:..!-,,,xq:..ul 2:-Ep-I., 1-.lwgff-Y:-v-..1 wr--:. Xi-...fE:1-LQ.-- Q-1:--.W L-1:r2'wg,,.:f,::-f,:yw,4--.xH::- .gg .:EQ.'al+5.:.., W.:-4735: aqwfgbgf-1:+,1:m 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'P'-gR:fvrXa-4.5512-an u4:1:--J,:-3:g:ra'wr,: :Hgh-12:vw!1--affxegffiwgz' '.-11:-A-lirlvzb H.:-A-.Wd-'25wiwadiw-E:mg nw-I'.v-:,v1 IH-:air-11-dz-:,L:--,kwW-r:f,E5ix1- .f-'fzinvwlvf11-e-1:,1.- :p:,4Q!+af,'lu-.',-211.1-bww+:.'w1z1919':L-wxffaqr ,'ef:f:-sfavg"fw19!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. ff-I-,Jw ,, ., ., ,,,v,,,.,L 1,.Qf,w.,,i!Mu,,,,-,.ny,11..,q,Yg.11..,,q,.,,,..,,t,g,:,,.,,,,,..xL1,-.h,.q,,,:,,,,.a pf.:.,.t,J F,..4,,,- 1.3. 2-5.-,,,X,I:..uI,--,171.Ep-I.,,h..:.w.,.,,u,.u..g tx, , m.w:.1.5,- 5-.ffm,w-raw.f4.fw.- ,:,vw,1--1-rw.1-mx,.'..,-eu-v.,:N,.::,.1,.Qq':g-g.,X- inf-:..1-wg.. V-. 4,21--11 ,. ,.,Q.L,,,,-mi -vim, ..4...,....f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, .y:..4I,--,1f.-4-rf 5,w..-.- ',,,:,Mm-, '1ewAq,'hw..1g,,:,v1y -.LL Q,v,..:,, 1:,,,1mw-Q L: -1 ,,, 2:53541 44141 4-,y.11-g.vJ1+5.:,,,-M..-21,3-1 fm:-13.31.13-,L-,., 9:.vL..:gs-jyziqesg,-,.,21..pr1,--1..Le..Lgf1-wr:14,1-.X-,w'-Aww.:-,1.-:1g.M .. 24:15--J1-wmxg-1.Lv,1.g lege:-fmy1!4--qw-:vi-.iw -arf.ewm,hM.:-A-:md-vael: mfwi'g.E'gx-vzvlnw- 1-1-1.-w-:vi-wx-J' -gl.-N,-'.Vv:l,5f:vx1--E '-'fw,.vl- ww-1: 1- :Q-mira' P' yarafyqvfgg -P51442:,yw!43-qxgtefqwgzg'.-11:5-eirwxb gps515547545f,i:'w1di-Q1-E:gpvzvgim- .vigizg gaeiriwx-sz-:,L:5,.ywbk-'f1iz5if,-- ,Sim21v'1i-25141. 3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.g1z1u,191:1-fxffipg ggegrg1-gfavgqfwlaava:-gl54.11.213'weve-91-,ni-:-,Jv,2' infw Q1--.dgQQ.51siiL:2ww':'fthrall'--' ,e'f-fayial:-:Ss,1gm5f:wFqEr11':A1:35-55hhe-Q12 4551-iifinr-ffzzzsg ..itriE3v-Wvivym hir --536:41-'zz nfs-uks' NL'--4524-,flier ' 1.lg::Q1u -?::,4s'X-Ifurifjslm-9 :H1in:,2',s5-'wgfw-,',12': ,. 1 J :JCady:iQ'Fa1215s:g3f:vv5:q:iygQ1i'f: my ger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'faaifili-9124 im 19-2L:1i1.!-31!P.y:!.wi -I-.qfmfl '--vhiiwifsvi: uk:-wr' "UH--iirfpiira-wf:1'svsf:1r :.vw!0-af4ie:ffiw-igzi'.-11212-21"'v1t H1?f.E1fJd?!252i"H+aW 2.51.1ws-,:,:qg!.w.,-,-,qq:,W,,F1.L:..Lgf1g5,514:6-W X5:,1.aE1a.5A4 we-mf.ppm-g.gvf4ggag.,.:,y1,4.-i:,xm1.i,,g --:1:r.mfg:1g g,,:Q-,iw vw::,q1xa1W1.,:g1.v:,gK.-m:',:,-mg.:3-:e,,:-wg-:L-bln-,--nm:f,a:5pf,2--:.gl-fm'X- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L1-M1::.315,v-up-mrs.,.vqegrfl-gtg-gg:M-aL1,:-5-,Q-,.1.:y,swf-9. pf:-,Ju-H in-:vN--.qgv-.,f1,:5.qg-1"H gzznlgz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-, ,.,,.vu,-r,. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1W.-wz.lv,,- 4:-g1,-'..,--ve-141,-,MM- Vwg: ,:11.,QA.. Q.-L-.3f.5.,:K5-1.Lv-.3,, gz.,,:,.x4J-,fH,:..f,1.,, Mm x,.b,x,-,.-,.,1Q,4:-. .4 ww -.,y,,,,,Y.v,-,,.1.-M x-., -M, ,,,,,..-,w,.,,,,x,:, 1. :Mm Q. vm., .,u.n,T,, ,Q-,:L.m,,, ,-f'.,.t1.A,f,..'-W1 .ba ,.1--.Q rv num 4w.y:--wg.-.w.-Q4-,f---1.-v wp, V .- -..N-wg,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .WL V-Qi-Moguls.:1,1--W.N-'.::1-ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-AT ..l..,Q-,M :Qr4'-:.w-mlm-.25 .nw-'-f11,w..1 q. M ,mb-.frf.qvw:,:,,:J:-a.p:.,...t.v 5+-'f:+:-:.v wy-.+V 11pLi:g+-af-1.f1.gw. f-.-Lfz...-,..xq:..u -fp-rl.-N--::.w-.Jf::u,-u.,1 -Nfl' 5. X:-N.-wgri-w.w Q-1:--.ww .L-z:ra'w:ffJ ew.:-1V:.v1-1--1-H::-ww-mx A-M' :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1. ,,3..w,.:,,1,,,, p,.M,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,Im.-..,w.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,h.tX.,,,.y.,,A ,,n.l4:L,-M H, Qg,.,.,.r,,,,,,,,,tL,,1,,,...:,,,:,,v1,.iM .1,,.,,,,.,.,,M.Y,,,.J.4-,1,.: ,Aw-...:ti.,,1,l.,-,,. B J., ., -W.-,i ..v,,,,,,x,1, .. ,l.4q..wA,,, 5-.1,,,,g,',-..h.,s,,1-,712 ,...,,t1.g,:,fw,,.,.-.ui ,Y,,,,.!,h5-M,.:...t.J .W 11-.41 .f,,E,1,,-I.. 1.4. ,,,x.y:..4K,-,f,7.-4-K.,1-.,:.vm.,,,:,.vqmq. w,,1---T115W1-f,4iY,'g 1f:,7gi.g,:f5vqty--wg-.frfw,,g,:r,:Jfa f-1.5, .by ,q+g2,+5f:.., 11-.-qw 141Lifg1v,gf-1:f.1:gw. F-.11-:.,.-J: fqg..y,,-.-,gf npr.,-11-.::.wga15u,:vx.,115'r-gf,:wgn..wf:1-5.1- Q-me-f:w,qX,Laww:'41 waz:-s,:.vw1--1-w2::q ,- up :Arr-!1""-1.',.v:a:i+5mf12E'QUMW'-:isa-111:sum-'."1e:-:wi,--1---ful-sr,,'-'v:2fw::uf-- .5-'f'w-Nfl''-1-:r:.1.- :s:.4:1!,g,a!95! "g1,..-1-fw v1g:.g,.1- 14.-iH::.'i1.i,,1,. ---mmf-,1,.,.,,:f-,im-'45-,qiwflv-g.,'5--wg inf- .1-19.-H-ae,.na--1-1,Lgg..--.w:f,a:1af,-.-:.M-mayX- igffqi-ang!,sI..',-211.1-1--M1:.Q.,,:,v-yu-fm.:,,':g.,.f1-may10l-1.51.-5-,Q-,.1.v'1weve-a1.,n,-I-,Ju-L' in--vN--.ggrv-.,,:1,E.g.1'Q ',:.:nM:,rbiqwqa-pg.Y-vm-QM,,g-qg31q-f,,-,- :p:4q.',,,3.,f.m-ws.:-..1:g:,:-MXM1-6-.ek-'5-mqf'4.!'N1- 1-,,:si:m ,.v.1-A .WK--vp1--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx ,fb--dwg:-.4g,--,f,5:ppgi.,,'--,:31q-,,,:,-vlmqq,,,g.-gAXL:,.-w:,1-57.51.g,p.,,,iM,:-ga :wgbm--1..,xf.:y:-11:x,,.g--.w1!,,Q::'fj:e,:-lima :-.,- 1s:n1wsa-w:-:w- ffm1f1'..,1g1e-wel,-yr,,,-vm-:n::,y:f:1 :qulgpw-::4.1.L:f:.fq1,5,5,..f1,1--V-ap-,-,gen-,,vp:--Q, 1,-L--Lu.::..w1cf-nfe::Q.42e1-.5L1--W-wi:zdwsf-lwvsks- rm. me-5,5-sr: 2-wr l:Lw:::1.r"f:z,e:u."vm-1-.:Sf-:aaaK,-Ln.e'f:z-wsr',.vp:--Qu -2fL11v.J1- -'aa-: wnfipbzv-'mre:mr4:u-:1.1--w'--wI'.:f21:P:1A.":':gH:::swz1f.g:':, ve' '-fm-,2":iw 1-1.lg:::-My,.1ax::,4:'i-leur!,g:.w-rf:lm.sr 1:-:xv-",w:f11gnw-.un:wx 21:5 Qi.g,:f5ww:1:w5Q-: f: vs.: ff.:e..Q:y fawfsv-w:+1:g1. 12-2wa!-,1"q:!.wK,---.fzmp-I1 EM. ,3,,,,,m., v1,,,A1:g,M,Fi,.t .,,,LQ,,...1,:g,,,1mw..:fg.,.,, 2,551 45.4 4-H.h.g,,!L,i,:m.,,,..,,,s., ?,,,,.1t,E,,,:-,,-.,, gf,,L..,gg.jWg,w, ..F,.1,.,.,u..,w-mi,,g,-,N-,y,,.:.,1,4:1g..Q .. Wt--5,frwv:w.Lv'1:g,egezqw:y1!4.-iMfvi1.i,,1f -swfm'-V1.5MH-:.1Q4.vae-:-,Q-xafwi-g.5'g--vzv:nw- vw--H-:vf.m.J..,,1.-..--.W-,:i,5mf,:..:L-,,:v,.w- 1- :Q-Qqgwxu yang-pq 2123 :mlb :,yw!43-qxgtegfgwgzg'.-11:5-eivlvxi Q311115547525f,i:'wadi'Q1-E: aim EM- .2 14,5513 3:61261-iz-:,L:5p.ywhH-'fQEf3if,-- ' biiwwlv fi-e51:L1.x3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww f:.g1z1a,191:1-wxpsq: 5 ,ggegrg1-gfavgqfmaava:-gf54.11.213,swf-91-,na-:-:Jv,2' infw Q1--.dgQQ.s1eiiL:2ww1:'f isbn .e?-fayiai:-:S!.1gl1mif:wFqEr11':A:asm-igfw he-mq: 4551-iifsnr-ffnzsg ..striE2v+Evy.1:LQ kewl: ..gk,q:,,1.q,,-Engng-9. gt-5-gif' N1--.45g4.,fl557pT1-1,l3:,:g.g3g.g:1,4:'X-IfgpgtgflQ-:gha'.:l:-vig-vlig.,v,-Tv:A1HL,3-gsgfivlvgfaxsgggzy,.,wmyg:.z-f,tg,55,,5y,5slg5,!1:!'.ggg 'f4g5g1z.3n1e4,i:g.: 1s.:L,12r.s-3::fqg!.w: -I-52:14 '--,1::s::5f'-van:,,-wr'rlgmvvzq-.5s2.a:p,'uw--iqffpwgena-g.fv::g'segmw:,y1!43-ixcaeffiqqg-.-:1:g1.ur1:1y m1p:5:aQ4g!45:,g-max-Q1 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb 9,71-,i,f,k vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,2.-:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5ge,-.',-2::.1-L1-M1::.3151v-vim-wxffsgz,ppt1-gfg-gg54x-gawk:-5-,Q-,.mv,awe-9. pf:-.Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H gzznlgz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW 5,1 .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm-,,:,-vu.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,--x',.vw- Q.. Rug-,w.k,,. -,L 1,,m,.1pm,:Q - 1M1,,Lf.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,MM- wg: ,:11,,QA,, ,.,.,.:.,.5,,,,3-..J-,3,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..',1.,, Wm1,.g,.A-Y.-,-m.'4e---,Qww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -.wr .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,,t1.A,f,v.'-W1 .va .A--.1 rv .1 -- n,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--Ag.-v wp, V .- -.N-w:,,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.e .. .QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 ziggy- V1-1..'--:,.,,.,.--MT.. Ya-,vw-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,,,,,,,.,,, ,K 4, M., !,..,,,,-,,.,,,,, xl. .Tq,,,,..,,q,. ,,3..w,.:,,1,,,, ,,.,,,t,, Q. QT, ,b,,..,, 1.23, J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: ,,.1.,X.,,..y.,,A ,,n.l4:L,-M ,V Qg,.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,...:,,,,,v1,..-HE .4,,.,,,,.,.,,,M.,,,,.J.4-,1,.: ,Mi-...:K-.,,v,l,-,,. B J., 1., -qi.-,L ,. ..v,,,, M, .. ,Q.4...wA,,. m,,,,2,'-.,L.,w,,1- me Ll.w:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv .,5...- 11-.41 .f,,E,1,,-I.. 1.4. ,,.X.y:..4K,-,W-.-4-I., M. lv-fq,'w..1-r,:,,,u -.M Cf.-.-35:1.mayb-.lrfi-V ,Q xr 2193 pf.,q,.g:,v 1,..-W. 1t.3f..:,,1g,., ,:.vL,.:1s-Mm, .,F.1,,--1..L:..Lgf1-Y,:y.g,1-.ftp-.mm-,,.,:1a..QA-. Q-:QE--M.ima-1.Lv-.g,f5e:.,.:,.,4.-iw:-V, .ML i.w,.g,.,,4-,im-'ae-:-,Qmfwrg.,:.-.,:,-i.',f-V.,-1.1.-Q-ae ..w.--L-1,L.,., wmzfw, ,L-f:v,.ws1v :::4qfaf,g!g-1 V-2:,.,.'-,ww:.3L MJ-q:,x5gfi1.i,,g- . f.e1rw api-,md-'45 mimic!-5-Efgnvzvg nw- .2 -1,-1 ifaejrm-JL-1,Lg-.,Kww:f,zfj3f1.-:Q-vfziwK. '1-3214 sgfgqlia w !'51:.','2::.1-,ww x:.'w1z1u19':L-wxffigv 1'ef:fi-Qfavg"f4f1-1921:-'-,Q-,tw,swf-g1..nf-I-,Ju.iv ensmmf if-v p1--my'.f:1ai5.:Lw1"'-7'hrzwlfvwz,,e'f-gmal:-Hs,"mif:wFq!r, 1:':s31a--Vw'le-24.5 ,vim-ffrzs-1-.itzGy:-Wvsvya-LHRis-Efvwfas-!"1"1-3:5215 ,.t,J..5,. 3,..4,,,- M, ,,,X,,:.,y,,.-,VgW.,,1...:..L.,.,g,,.vg.,g W, , 3-,E ,L,,.:3g.q,4.-f,,.-4,:,y1.4--,.p:.1f.1.,,fk, ,'..,.m 1,.,T,,,,Qx,':i-,.,x. 1Q,g1.,..1-v,,3..W-'.v 441.41--1...-,L--L-:,,.g-, .h:.:,::Ly:,-- .5-fwftv fy-:I :f:.fq1:-..f,,,-A vwz.-QW w,-L--mg.'.f.-ff,-FVI1-,,.m,..f,1--,-.,-.-wx.ww.1,r-:Jun -- -1-N--f..11.:p-1,L.g.,-Y.vpf:f,zmf,---:.H-fm.,K- zusqfang!,!i--',-21:.'-L-1'w:.j211,D-ws-'Img,v1:g.,,f1-we-g''4116211.-5-,Q-,-1.111vp!-avril. -v-4 45-9-l.,1--.ggrv .,':1,E.p1-1:'-- warm: qyxq:-,4s.gvm-Q,m,,.':-1,-'m--,,f.-mgq. an-f:1g15A:-..1::-s,:-my.:-L2 am:fm-gl,,:si.u2-lip.,5--1,:f1.w,w'f:f:f1'1Qxnf: vw 19.:L1::'f-'wvvwxz-.-fsiwddu fun-9 1r',s2S1J-:fwf,-Lima:'H :51:1gfgQl9::a15Q:...::zfmgmygalz-if-ea, 'gfliqqpy22113121255.1.5--Nzzms:'f:5:51'15:gn1e41ay.3 e9.:LL:s1s1j::s,p!,w: -p::,1-"v1.-P'-.-'.':-Uff-rP'H-'z, Ulf1-211'-115:1Pf.E1?QQf!ef-Pf'e"H+2Idi-if-EfaniwEn?-' 5'f4.if1 Ifiefii-25:Axe-5'WW2s:2iEfiwaf31-5.165115X- 2E?4eTa'mi5!9' ?,5,3,AQ Zigi .gy S IM. .igg,,551.i,,1,-,1,,,.!5.3w g izfigdgg 1,51 mlm-w,gg gpmg i,-W. ,Q 1,313 gmg:.1g.41-!,Lgg,,pw?--ffizfjw. wal: ,:1-egg!sp:,5Q!Aa,g,i 5qe1:.',-::..,.1-ww 12:.515,v:91v1-virgin: 1 .31:q:fi-gfa-sqzv-MP1 1:-5-,Q-.img wwe-91-,na-:-:Jv,2' Ham- Q1--.Qgg4.,f1:5.:e11:'g erm ,eg-fqyxar:-:Qs.g11mf:pqEr,11:A :aria-if Hmq: V, gm-sifswimsg .ear .-gk,q:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-gif' Nl--+5g,.,f1557: -1,l3:,:g.g35,g5,1,4r-If3p5,g51uq-9gym.:-,gi-' 1955,-,-,im 1 JL11..1g,gf,q19f:a1:Q::53g:vwmmygalz-fi,ewgfr,5Qgg5,g5,!14!-.ggggs2gQag+i.:,,.--1,ag-4,351'f44ggfg1a.gn.e4,a:,.: 19.:L,nr.s-3::f,p!.w: -I-,qfmp '--,1na::gf'-vazv:Vgrlgmvvzxg-,p42.a:p,'sgeqf--iqffgweng-g.fv::g'sege:z,w:,y1!4J-ixeagffiqgg-.-:1:3:.un:1yn1pf,3:fQ4g!45ggiwju-gr znllfn-L:m.!-,:.xqa!.xl,--.fH:1ep,r..31h.::.wga"gf,:vL,-qg X:g,1.sE1e-54 gwfzw-xw:ra'1e'n: gfsf:-1t:,vw,4--arfxe:1viw.m '-12:-ewgvm a.:f1-.aw '12-:miwflv-Q1-:rag-vzvgi.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,2-wg-JL-:,Ln-,'-nm:f,ai5pf,1--5.5L-mayX- '1-ep:.1.,:s:.5e1:agmt--w-fmL1-M1g:.g,13,v-wp-fm.,.qegrfl-gba-sg2415-ALR:-5-,Q-..1.vq1laws-9. pf:-,lv-H in-wN--.dgQ".,f1,ia.:e-1"-- fpzwkgz 31, 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,.v-,...-.xgi .uv . ,1-,QW ,,,,E,,g,,, ,..,3. ,Q ,,,x4:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1.11 ,.,,.vu,-r.. gf,,- ,.,u.1- Q.. M41-,w.k,,. -.1 1,N,.,,pq,:Q - 1Q2L1,M.-vmv,,- 4:-41,-'..,--15-141,-,MM- wlu YLMA.. Q.-,-.3f.5.,:r5-1.Lv-.g,, gz.,.ryqxtl-,Ml-.f,1.,, Mm1,.g,x,-Y.-,.,1Q,g:-.-,Qww -.,y,,,,,Y.v,-,,.-.-he x-., -N, ,,,,,..-,L-v,.,,,.x,:, 1. :mm Q. 'mu' ..u.n,T,, ,,g-,:L.m,,, ,-f,.,,t1.A,f,..'-W .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wp, V .- -..N-wg,-Lu .L .W ,,,,w,.,,,., 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. ,V ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .,,.,,.1LT-D,,IL.4gg1..:,,1.-M,.,,.v,H..m,lf.-1,,,:J,f ,Q.,f-mga., HN -,,x,.,g1,A7. T21 ,,1v,.,.,l,,,,3,Z:.,-,K :lp4,,f,w.,,:l.,.,.,,5 ,iv,1.X-fq,,w..1rm, vm 5-M,,:3..wh-,:f.y,,,,:, ,3:.m.f.,.,.k,,v..Q.',,+5.:.., M.. 41- 11pl,A.f.gf-1.f,1,,., f..vL:.:...-,,,xqg..y,-,-,ff.EPM-1..::..L.,aggu.v'.,1 -yr' ,Q X5-.,.,E11.M.. Q-.15--M,ing-g.Lv:V,glf,-4.:,y1,4--,Mg-f'.1.,,,k -'12 fm :-+351 44291 H-11+ lm. ?!.2LJ:i.!-J1!:q:!.wl-1-f::1epl1:11-lmgfxiv::v1!,1'-c'P"gE"X5-,,1.igL!-nQA-- 24:15--Jr-b:':ra'navf,. :Hgh-42:yw!1--a:Hefvi1.m' A-eww c.:-a-.:sJd-Agn' ww!-Q1-grgnvzvg in--xv -1,511IH-:air-wa-Az-:,L:-Nrnw:f,zf:mfV1--:,f-win,ww we-1:,1. :e:4Q1'!f,'!'!!l-',-fm'-'L-1'ix1:.'iv12, -9':L-.x.iz- v':f:fi-Qfav:"w92:1:-'-5-,.1.w,swf-ambn,-I-,-v-iv:zcwfsf 1 pw--.d'rv'.f: .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1..Tq,J.,..,,E,.,, ,,1..u,.,.:,,,,,,, ,,.M,i, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,:,,1,4.-.mix.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,V HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH ., -wh.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 1,x,,1,h,l,,,,.,F.,.t .,,,HQ,, !,,,,.,,,w,,,,V:,, 5: ,M ,M G.,,,,g,,3,,,,,,m ,,,,.,,,4, l,,,,:,,,.,,l ,,,,L,,,5,. ,wg-,,K ,..,,,,..,,L..,L,,,,,,:N1-.X-,F.,y,,,,E.n-,,:1g,,Q .. H.,..:.,.5,,,,2-..,v-,l,Q-f:.,,:,.,4..-Mfr, .,.-f ,.h.1,1,5,x,-,R-:.-J .Q ww w.,1,, t,-,Y.v,-,,.-.-we x-., -.wwf L-,wfzv 1- :Q-qqfws'-1 've:,,,-.,L--vw: J.--Q, ,,.f.,.,fL T-Q, :::J.41e1..: :,1--W.w.::--mm-,. ,uf ., 11, ..l.,fQ-,X :g4,-:.mHim!-L-,Ea-5-. .iw-'-T11'w..1.f,. in ,:4..wh-.1:f.H,,: 1, :J:.a.,,pf.,.,.g,:v .Q-'J,1ri,:... 1,..-w,,:- 11-gf-1.f,1.w. f-.-L:f:..!-,,,xq:..ul 2:-Ep-I., 1-.lwgff-Y:-v-..1 wr--:. Xi-...fE:1-LQ.-- Q-1:--.W L-1:r2'wg,,.:f,::-f,:yw,4--.xH::- .gg .:EQ.'al+5.:.., W.:-4735: aqwfgbgf-1:+,1:m 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'P'-gR:fvrXa-4.5512-an u4:1:--J,:-3:g:ra'wr,: :Hgh-12:vw!1--affxegffiwgz' '.-11:-A-lirlvzb H.:-A-.Wd-'25wiwadiw-E:mg nw-I'.v-:,v1 IH-:air-11-dz-:,L:--,kwW-r:f,E5ix1- .f-'fzinvwlvf11-e-1:,1.- :p:,4Q!+af,'lu-.',-211.1-bww+:.'w1z1919':L-wxffaqr ,'ef:f:-sfavg"fw19!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. ff-I-,Jw ,, ., ., ,,,,,,.,L 1..Qf,w.,,i!Q.l,,,,,,-,-.,y,11.-f1,Yg.11..,,q,.,,,,,..,,tl.g,:,,.,,,,,..xL1,-.h,.q,,,:,,,,.a pf.:.,.t,J F,..Q,,,. 1.3. 1-5.-,,,X4:..uI,--,Q-1-Epr.,1-.-:.w-.,..u,-11.4W, , m.w:.1-gw 5-.ffmU:-raw.f4.-rw ,:.v111--1-rw.1-mx,.V-.Q-211wg:-,.:fQ.wq':g-g.,X- 1Q,g1-M1-wx.. f-. 4.2:--M ,. ,.,Q.L,,,,-mi -vim, ..4...,....f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, .y:..4I,--,1f.-4-rf EM. .,v,,,,,,m., v1p:41,,n,,,,,:,,,,N3 .,,,L g,,,1mw..:L:.,,,, 553,51 4,214 4-,,,h.g.,g1,,i,,,,,-.,,,-EMS.: Q,E,..:-,,-.N g5,,L,,,55.j,g1q,g,w, ..p.1,.,.,u..,5f1-mg14,1-.X-,wk-.w.,,.g.,1.-:LM .. 2415--:Www-1.Lv'1.g ,fgez-islyqtq.-iMf.fi1.i,q' -:tri.m'-,pu,..:Yf-:md-'ae-: xafwx-Ng--vzy:nw. ,-,.,..Q-w..w1.:p-1,l.-.,--.w:i,5f1,,3f,:.-5 w,,w,.w- 1- is-Qqlww s'- psrg-g.g fgg -vgme :,y1!4J-qxgcagggwgqg1-11:gf.e1r1:zy 515547525f,a1'w1di'Q1-E: gpm mg- .2 15,5513 gaeiriwa-Az-:,L:5r.ywhH-'fQz5if,-- ' ,Siwww fi-e51:L1.k3p:.4QQAa,g,i lqtli-',':2,.,.1-'ww xE:.51z1v,191:1-wxf,ag:g ,mpg1-gfavgqfmaava:-gl54.11.213v51,svs'a1-,ni-:-mi' infw Q1--.dgQQ.,f1aiiL:2ww1:'f isbn ve?-1'4y11I:-:S!,1gqmif:wFeEr11':'15315-55h 'ae-Q12 4551-igfrvl-ffzzxsg ..itriE3v+EvyfE hi' --536:41-'zz nfs-uks' 1':1'--4524-515212 ' 1.lg::Q1u -?::,4s'X-Ifurifjslm-9 :H1in:,2',s5-'wgfw-,',12': ,. 1 J Q1:1:Jg:iQ'Fa:115s:gZ1f:v-15:q:iygQ1i'f: my ger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fazgfili-9124 im 19-2L:1if.!'31!P.y2!-Wi -Y-.qfzwfl "-11HEIKSf:t'R: uhwr' ' we--iirfswira'wf2:'ivgf:1r :,vw!1?-arwffiw-izzi'.-11212-21"'v1t H1?f.E1fJd5!252i"H+aW 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb gA,:Q-,iw vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,1.-:.gl-ffmK. '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L1-m::.315,v-up-mrs.,.vqegrfl-gg-gg:N-ae1,1:-5-,Q-,.1.:y,amps-9. pf:-,Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H gzzwz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-, ,.,,.v,L,,-r,. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1W.-wz.lv,,- 4:-g1,-'..,--ve-141,-,MM- Vwg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .md .A--.1 rv 59:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. 1 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .WL V-Qi-Moguls.:1,1--W.N-'.::1-ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-AT ..l..,Q-,M :Qr4'-:.w-mlm-.25 .nw-'-f11,w..1 q. M ,mb-.frf.qvw:,:,,:J:-a.p:.,...t.v 5+-'f:+:-:.v wy-.+V 11pLi:g+-af-1.f1.gw. f-.-Lfz...-,..xq:..u -fp-rl.-N--::.w-.Jf::u,-u.,1 -Nfl' ff. X:-N.-wgri-w.w Q-1:--.ww .L-z:ra'w:ffJ ew.:-1V:.v1-1--1-H::-ww-mx A-M' :-4735: wif-11 Xf.1-fly., 9r.:Lz1:1.!-J:,Xqg!,w,-,-v:g1EPr1,-11.::,.Lgaggu:v!:,1-vp'-QR X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:wg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5gvi1.3,q' felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: ww!-g.,:g'.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,,,v,,,.,x,,, ,K 1, ..,f,w.,,, y..,,,,-,,...,v,1.-,q,,w..,,q,. ,,1..xL,-.l:,.y,,, :,,h:.a pf.:.,.t,g Q- ,,,.. 41- 1.13. J, ,,:.,y.,.-,Q4.EF-r.,v...:..L.,.,,u,.v-.Q ix, 3-.ffm,ug-raw.f4.:f,.:-1,rm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-f.,X-flaw-M1-'wwf-'.1 151--1--'...-,---,-:,,.:-. -nm.: ,,,-1.,X..,..y,,.,1..n.,4:L,,,Q ,, ,g,.,.,....N,,,,,,.AL,.1y.,..-:,,,,,v1,.--HE .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,4,,.,i-...:K-.W,-,,. B J., ., -qi.-,L ,- ..',,,, ,W 1. ,Q.4...m,, m,,.2,f-.,L.,w,,1- me Ll.g,:,fw,,.,.-.xL1 ,v .t.Lv ..5-.v nw--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4r.w-m---Hp-lf, M. wr'-f11'w..1:r,-in -.ie gf.-.-,:f:1.mayb-.lrfi-V ,,, :nga pf.,q,.g:,1 1,..-.1,3f- :f.gfn:T,1:'., -:.vL,.:1s-Hem, .EP1,,---..L:..Lgf1-v,:vw-.X-,p-.mm-,,.,:1g..QA.. Q-:qt--M.ima-1.Lv',.g,fge:.,.:y1.4.-iw:-V. M, f.w..g,.,,Yi-,wvvge-:-,Qxmi-g.,:.-.vzkiw.,-1,-1.-Q-ae ..w.--L-1,L.g., wmzfw, ,L-,':1,.ws1v :::4qfaf,g!g-1 Y-2:,.,.'-'L--m,:.3L ,.v4J-ifH,ffi1.i,,g -. 112- wlinfw api-,pad-251q1wadi'g-E'mg inf- .2 -1,11 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-ww:f,.zgjafs.-:,L-fmX. smglta ff !qe1:.',-hm.--my 1:.-w1z1a1s':L-wxffaqv ,1':g:f:-saw:-50-nav:1:-I-,Q-,aw,s!.f,f-g1..nf-I-,Jw is-v p1--.Ap-.f:1:5.:ew-'-7tfrzzmz,,e'f-lwxar:-:4s,--vmfgwpmf, 1:-:asia--12,-':v2Aq.H ,xasm-we-1-..st:ea-my.:-L2.:2 aw-f '4.!"1-'1-M5515 aw.. .,F,..k4i,,-,,,g5,,g,,f,1., .fm gt..-,,,x,I:..4!,,-,1,5::ERghg-.,:31J.,,gf,.14,2 41. ,T,,:..g-u:,..w:,1-5.7.31 .g,7.,,,iM,:-ga 15.1. my Vw- -1-ww:-,1:k,,. g--.w1!,,Q:: 'f,v:e::f15m1:i':-,2- lsznlwsa-wx-Im-'-'.ff:1:nf1'..,1gve-pal,-sr,y,-vm-:n1:,y:f:1 :quEgpw-v:4.1.L:f:.fq1,5,,.,,,1--V-gp-.-,gen-,,v1n:--Q, qw--lrga.::,.f.f.,,1ce-Qi:E1:Q.4gs1..f1,1--W-.wuzwmv-1.f:-my 311. .,1mgfu,.:r, z-vm: ::,y:f:1q1.:"fqp,gu -.,.--:,,.,-,tw-H,--l,.f-,WaM'-MW,-f,L 1,11--,yx,.,w511. 1-1.lg::,4.y1,.Egg,ass-Ifgr3'4f.w.,-,:lm.af 15-gm-t-,1e':fq,5:Mgt :pg fn, Qi,5,:g5,.,11:w,qK:f::v:.:,er,:Jf5 5f.:a,.g:g 444259.31-1:+.1:g3. lr.:Lag!-,:'fq:!.wK,---,fzmp-11 EJ..-,Q ',,,: Mmn1w:7q,Lw..1g,,:,Q1y -.LL s:v.,11:w,-,Kr fi -1 ,,, xr 5193 55.4 .gm.11-g.u1+i.:.,,-1,..-W:mmf-11.3f..:,,1g,., e:.vL:.:gs-jyziww, ..P11,--1..L:..,3f1-v,:W-.X-,N-.y.,.:.,1,5:1g.,QA.. W,-.J,,.3:,,51..Lv.1g3,g,f:.,e:,.:4..ig-,E5.,i..i,.1f -:ir,.w,1b,x,,,i-,W4.,4:-: mf,W.,Kg-.vzyg K.-W -Q-:ef..11.:p-:,l.g.,--.v+:i,zf1,,3f,:.-5,M-,,:v..vX- 1- :Quia qi sg- ?,5,3,A,Q ,gl ,gms IM. .ig95:551.i,,1,-.-:1:r.!11p:m gpg-,gimdqag1,e1w11w,E:gpm ini- .2 agzg wi:-wa-41-:,L:e,,ywvp--ff5z'5pf,? wal:-11-e51:L1.gsp:.5Q!4a,g,i 5qe1:.',-2:..,.1-ww 12:.g15,ags1w-wxfgq: 1 .31:g:f:-gfavgqzv-mv?1:-5-,Q-,mg,swf-a1.,na-I-:Jv,i' mp- Q1--.45g4.,f1:5.:e11:'g ,wsu .eg-fqyxar:-,Qs.gl1mf:pqEr,1':A:aria-5,,fw'12-LAM gm,-sifsnwimsg .ear ,.-53,zg.,,.qq!f1ngqg'a1-Q,-5-ml' H1--+g:,.,ff5a7: ,:1.315.335,vggyyx-If3p5.gf1uq-9vim.:-,gg-' :gsm-,-,1231JL11..1g,g:,q19f:a1:Q::53g:v,,mmyg:Ki'fgpwger,2Qfg5,:5f!11!'.g:g:ffsQuL+i.:...--1,zz-dw:'f4pggfg1a.gmi4,i:g.: lvmz fj1!5q2!.EE-I-,qfzmf '--,1us::5f'-vnzv:,,-iffriwzvvrq-.ia2.a1p,'sw--iaffpwira-g.fvg:g'sege:uH :,u!4J-i:::affi1.i:1g-.-11:g2.e1r-my aipfgrmdglagas-'mlm-QI :g1.kfr.-Lag!-41,qg!.x.,--,m1EF,:.,111.::..Lgf'-55vL,-W F'-?Q.w:,1.aE:a.5.4 yiwfzwvr'E?::Ka'!4i':al3251:-xf:,v111--iiwewiw-awp: '-11:r-uvxvxba.:fa-.arm '12-:miwflvi-Q1-:rn-vzvg i.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,r-wg-J:-bla:-,'-nm:f,ai5pf,1--f.:'-7-anyX- '1-ep:.1.,:s:.sei:a g,.!9L-.w-2::.:- L1-M x::.3151v-vim-fxrfsng .vqeqrf1-an-sgiwm21,:-5-,Q-.-1.w:sws-9. pf:-uv-i' in-wN--455'-.,f1,i5.:a-1"-- frzzwz ,wig , ,Q.4.,,,, .: , .Wm L1.wa..v-,...--xg: .uv . ,1-auf, J, ...,N ,Q ,,,x,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. -,u.1- Q.. x..4p.,1,k,,. -.1 1,N,.'1pq,:4 - 1M1W.-w:-m- Af:-:n-'-.,--ve-141'-vmM- vwly -MQA.. Q-,-L-.3 1. 5. ,na-1.Lv-.g ,f 3:4,:y1!4J-,Mg-.f.1.,, Wm1,.p.,-Y.-,-,1Qv4e---,Q ww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -nv: .W-.-.L-,,:,.,x,:, 1- Maia- 'sm -t.-fm.. 1,9-,ul-wwf ,-f,.,.t1-Am'-W1 .ba ,.1--.Q F, .1 .. .Tm 4w.1:--wsu.w.-Q-pw.--1.-v wp, 1 .- -..N-wg,-Lu .L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,,,.,,,,. ,t ,..-,,,,, ,...L..Lg.j,,Xq!,,H, .. ,fl-v,.y.,1 .X tp ,,,,,:11.,QA.. Q.,-,-.,,. . .,.K3-1.,v-,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-Q,:1:J.4ge15.:1,1--W.H-'.::1-ml:--1:,,::.:- ., 11, -fya.-.515-AT ..1.,,:-,M :Qr4'-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-J:Y.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-. 41- 1fpLi:1+-31-1: 1.15. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 Xf.1-TQ., 9r.:L:1:1.!-J:,1qg!,w, -,-QNPI1,--11.:: .w.,y-:v,:,1-.fbpb-gmwg-,1.5E1g..QA.. 24:15-.W:mg-1.fv:1,,,egemty1,4.-qxM5g,fi1.3,q- felnfw nH,:.fQ4.vayq-mfwi-g.,:p-:ngm--'.v-:,v--H-:Fr-wa-sz-:,L:-N.'J-fzf apxmrl--:,f-vffzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,x,,i 3 ,,v,,,,k,,, ,L 4, W., !,.,,,,, ,,, 11. .Tq,,,,.,,,E, ,,H..xL,.,.:,,,,,,, ,,.:,,,t,, Q. QT, .b,,..,, lm J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: .,,-1..X..,..y n.,4:,,,Q ,, HM.-...f5,,,,,,.,.,y.,..-:,,,,,v1,.--me 4,,.,,,,.,.,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,MQ-.,,:--.,,v,l,-,,. B J., 1., -wh.-,L ,- ..',,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- 712,94-.,.q,.,,f,, Ll.g,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 12--111'nw..1:r,-57,2 -.Mgf,-.-35:1mzgnwh-.Kr t, xr 5Qfa.,,,.f.,1, .gm ..:-g.'J,+5.- ,, 1,..-.wisp 14125-1f.gf.1gT,1g,., -:.vL,.:1s-jx-qesy,-,125.,P1,,--!..::..Lgf1-v,:v,:,1-vp-:mmf-,,.,:1a.M.. Q-:qt--3,1-frm-1.Lv,-3 ,em.:y1,4.-qxwgg-.f,-.im -'15-.m,,g,,A,,i-,i,,J,gu:..q xafwi-w.,:,x.,:,.i.',f-',,-1.1.-w-ae ..w.--L-:,L.g., '.w:f,h, .f-'f:v,.ws1vf:-:-1:,1.- gefaqfangigli "2:,.,.'-,L--M1,:.3L MJ-q:,,gfi1.,,,1 3 111- weanfw :pa-,md-'45 ww KL mg i.w.v-1,2-1 iwi.-,1dz-Link.Knw:f,zg53f,r.-:,L-wapM. '1-er1:y.- Epesgia w igtli-','H1:.1-'ww x:.'w1z1v19':L-wxffagv ,vegzfi-sfavg'1f4f1-:AH1:-5-,Q-,tw,swf-g1..nf-I-,Jv.2v ensmmf if-v p1--Ayr''.f:1ai5.:Lw1"'-7'hrzwlfvwz,,e'f-gmal:-Hs,"mif:wFq!r, 1:':s31a--Vw'le-24.5 ,vim-ffrzs-1-.itzGy:-Wvsvya-LHRis-MQ'as-!"1"1-3:5215 aw.. ,,p,..k4i,,--img-,g,,f,1., .fm ,,...4!,.-,1,R::ERgh1-.5w.J.,,,f,.v1,,gA1,,T,,:..g.m:,..,:,1-5.7.51.g,7.,,,v,L,,:-gmA.M4.4,u.4--..5x5.1!g.,1fk,,.:..,,15,,Q,,N,,:f,,1.15Xm-,.,,- 1g:g1,:..g-wx..m-'.v,f5g1g1ff..,1,,5-KLg,,.p,.,,.pm.f,::Ly:,7: :qu,LQ,-M1.,:f:.,qi,5,,,.,,,1--V-gp..-,-'gn-,,v1p:.-Q, q,-L--ma.::,.f.f.,,1fT-Di:e1:Q.4ge1..f1,1--W-.wuzzwwff-1.':'::H:- 5411. .M-g5u,,.:r:z1v::: ::y:f:1g1.:"fqp,gu nm.: :,,.,-,tw-H1--l,.c-,WaM'-M-L,-f,L1,:'-+yak-waz? 1-1.lg::Q-Mya,.fxrzmw-leur545.1-,-,:lm.ar 1:-:xn-f',12'ff11gnw-.12-1:gftlk in?Qi.,3,:53ww:g:xu5Q-:fm.: 112155 4f.::,.Q:g fqrlfgf-nf-1:+.1:g1. 12-2Lag!-,1"q2!.wK,---.fzmp-11 EM, ,VF Mm., v1,,,41:g,,,,,:,Fi,.t .WL ,..m.,,,, 2, 551. 4,4 GE,Fg,,J11,T,:m.W-..,,s., W..:-,,-.,, gf,,L,.,5g.j,g:q,w, ,.F,l1,--1..u..Lgf1-mgy.g,1-.X-,N-.y.,.:.,1.+1g..Q .. wt--Jffw'::?w1:glege:-,H:y1!4--ax-xe-miwfz' -arf.m1.u,.,,Yi-:md-'12-: www-5'z-.v:,:nw- V-,.1.-wav.-11-J''uh-N,nv-s:i,5!:,,5e,1.-51-,f:v,N- 1- ,Q-4qJA:f,' s-- yzirafwfgg231:16:,yw!13-axgiegfqwgzg'.-lzepf-eirvxt QEa-515547525f,i:'w1di-Q1-E:gpmE.'32:'.v15,25133:32:11-21-:,L:5r,ywhszfizgia, -5.5-lfbiinvwlv fi-55141. 3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.51z1u,191:1-wxffipg gqegrg1-gfawgqfM:A!a:-gf,zi.11.vq3 v51,ews'a1-,nz-:-mi' infw Q1--.dgQQ.s1eiiL:2ww':'55 isbn .e'f-fayiai:-:S!.1gm5f:wFqErg11:A1:35-igfw he-mq: ggi,-iifsnn-vffgzsg ..st:is:z1w1EgXyfLQ kewl: ,.-g3,z:.,1.q,lflngqg-91-g,-5-ml' Nl--.4gQg.,f15a7: -w,:1,l3:,:5.g3g -rf3p5,gf1m-gQH,r,u",gg-'wggqv,-,ie-zgq, ,J:isp,qrrfnzsgggzg:,:mmyg:.z-fipp,g5r,5Qgg!,g5,!1q!'.ggg 'f41ggf1wz.gn1e4,ag,.1 19.:L,:s f3::sqg!,w:-1-new '--11::g::gf1yp:v,:,1-if,rlgmfvzlg-Jsgualp, "ww--iqffgaera-g.avf:g'evge:1r :,y1!43-ixcaaffimiqg-.-:1:g:.uw:1y m1p:5:fQ4Q!451,3-'wju-gr g,3,l,:.vL::g.g.J,,.Ml,.,.!q:f1EW.,1v1.::..Lgf1g5,,:yqgw-W,,.?g,,.g:,1.5E1g.5A4 wt-,:,,f.35,32-,.g:141wg.,.:,,,,4.-ixfw.,.,,,g -,szfkwmfgvxg g.H-,pm vw:miwflvi-g1.::g1-vzvgi.'m:'.v,-1,21-4a-ae.2-wa-J:-bln-,'-dvr:f,2ijf,1--f.:'-fmX- '1-vf:.1.,:s:.se1'agmt--w-h1-t-L:-'v1::-3139-ws-fire...vqfqrfl-an-sliw-621,12-5-.Q-..1.v1'lf!-wa. pf:-uv-i' in-wN--.dgQ".,f1,ia.:e-1"-- frrzwz M317 1 .Q.4.iA,,, .: -,Wy L1.wa,f-.,.,,-.gi .uv .. Mgr, ,,,,E,,g,,, 5.1. ,Q ,,,x,y:..wI,-,f,7.:.g-ri,,1-.,.vm.,,:,-vq,.,41., .-w.,.-w:-1-gn,-1 ,.,,.v,w-r.. :w,- tm- 1-. X-.41-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.',pq,:Q - lug, ..-wz..v,,- 4:-41,-'..,--15-141,-m,,M- 'wuz -MQA.. Q.-L--3 1. 5. M2-1.Lv,,.g ,f ::.,.:y1!4J-,Mg-.'.1., fm1,.g,.,-Y.-,-m.v4e---,Q ww -.,:,,,.,,.',-1.-.-4-.Q -1 1-., -.wwf L-,,:,.w,:, 1- :Qui Q. 'mu' .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .uv .A--.1 rv 89:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,JW ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. ,..-,,,,, ,.,.L..,kg.j,,xq5,,H, .. -v..y.,1 .X ,p .:,,,.,5.,,,,:1:.,QA.. Q.,-,-.,,. . .Q-1.Lv,,,g,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .f,..,.1L T-E,,1,J.4g1,.:,,1--,,,.,,.v.q!K-ml:.'1,,,:J5- ,Wi-,.1,:.., NN-,g,.,gf5.A1. ,lv,,,.,l,,,,3,::.,-,K :lp4,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,w-Tq,Jw..1,r, ,VWvm-'.g,,g-N,:g..wh-.izY.qv,,p,:,,:J:.m.f.,.,.k,g,.Qf,,+5,:..,1,..4V,,-11pLi,1.f.gf-1.f,1,:.,f..'L:-:.,.-,,,xqg..y,-,-,Wizapr.,-1-.::.w.,a15u,.v4.,1-xg ,Q X5-,,..wf11-wwQ-we--.W,L-::Ia'wpf,J:f,.:-xfm--1-Lu:-V11-lurk 512 A-21W-M. M351 gm, 1, M..-,,,g.,, g1.1L:1:g.5.Jy,1qg!,w, -,.f:f:,F,11,--11.L:..w.,y.:v.5,1-ftp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 24:12--M-:mul-1.51-K ',age-,H:y1,4--q:Hagfvi1.m' ' wewwc.:-a-,:.fQd-2514wfwi-54:51-vzvgm--'.v-:,v--H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'nw:f,a:.:m1--5,f-win,ww'11-e-14. :semi-a fy !'51:.','2::.'-,L--M v:,'w1zYa-sul-. .rv ,':,:f1-sfa,:w.19p11:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.bv enamwf x pw--.ivy-,fr -ni.-.i ,3 .. ,.. -'-s.m,,g--fm'-.,-..,s ,1--f11,w....q, .4-.up-.-: - :.,h:.Q-.,nf.:...t.y wy-.+V 1.13. ft..-4, .y:..u,--,f-a-apr.,1-h.-:.w.,.,,'f,-v-.Q W, 3-.efmU:-rex-Q.f4.:f,.:-1,rm--..fx::1f'.w.,wfk, A-eu-vm,w,.:fQ.ww:g-'.,X-f1Q,g1-:..1-'MW-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.p-. -nm.: :,,.1.,X.,,..-E nm,-M H, Qg,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,1,,,,...:,,:,,v1,...HE l,,.,,,,.,.,.,M.,,,,.Q.4-,1,.: M i ,W.-,,.,,.,,,..u.,,f,,-M., ., -4,-,i ,. ,.,,,,, M, .. ,Q.4...m,. m,,,,g,--.,L.,s,,1- me L1.g,:,f1,,.,.--xL1 .' .t.lv ..5...- 11-.41 .1,,E,1,,-I.. 1.3. ,,,x,y:..4K,-,W-.-4-I., M. m.-q,'n,4,.,,g,,--,ll -.i,-bv..-,,g:.,,-my,-K: ,, :rg vm. ..,.,g 4-,,..1-g.'g.+f.-,, 1,..-My. 1:25-1w..:-,L-W, NL .- y,xqe!,H -M21..-,1,,--1..L..Lf:f1-v,gm1-.X-tw-4w1vv.Xg.,,:1g..Q .. Q.:-5-.3,.5:,:K5-1.Lv-,3,Q-q:.,,:,.,1.--gkwf, .,,-- -'15-i.m,,,5,M-,L-:,-J-gen-.Q mfwi-H.-f 1.,:,,,,-,-.v,-1.1.-we ..-..-L-l l-., wwf L.. L-'fav .wsu 1:---1, 1- in-Myer' in "r:,.:.,L--MT: mi? . . g.,.,,,.,,L .-D,. .w,.:,,.-,, , .,.M.-g.,.,J ,- ,.,.,w X., .,,,,.,g1,.,.. W. : w.,5,1..,,p,,., ,F M. ,W 1.x.-q,'h,,.,1,,,,.,g -..,-Q,v 2, 41.1. ,,.,, g,,...-,.4,+f.,,,, 1,...w. 11 M...-M, f..vL..Ls-j,,x,p.,H, .--.1,, ,fl-v,.v..1 .X bp-.Q X5-.,.,:11..QA.. Q-.-L--J 1- - .dna-wf,..:f ::q.:y1,4--,aku 1-.,x,i.y.,-11.k,,.,--. 1,-EM1,N,.'1Qq.-L ,-.,- L,. 1.-MQW.y.fQ,1.1,1'..,1m-541,-m,,,1,-.x-..-,:,y-f,1,1..n-Qplgpm ,:g,....- .,,5,5,..fv.1--1.Q-We,,,vp.--q,.m,,,-V -.1a.:,,.f.,.,,1L T-D,magels.:1,1--W.w.::--mp--1,,,:4,:- 11, ..1..,Q-,l,1,.f.:q.,-1.:Qr4'-s.w-Lfviw--f,,,.25f-rw,,1-'-www-.1.1 1--H .21--wh-.-:f.w:,:,,:J:-Q p:.....k.v,4g+ ., V, - N -.,,,,.,2:,1T. 1,l3:,,gL may ,--www.,-,,L,..', ,E lv.-1,-, x1v:,q,5,,.,,1,,:.,gg the ,h...:tf,.V,, 5g,m,,,gH4g,, Jig.vg:,,i,,,,,--M.:-.,,4f: 11.3f..:,,q,., s:.:L,::f.s-,1,1qgs,w,-mga,-.1,,--w1.::..Lgf1y,:y.g,1-.pp--?m1v,.5.,1.5E1g..QA.. QL:-5--1-,p:ma-1.avf,g ,:y1,4--ax-wiwr A-eww c.:-a-.am-vemfta'ww-.,.,:z-.vzyg nw- .'-:,v- -+1 CM .K-,!,,,,,.,,, .MQ ,,,,,., Q -,,,,, H ....ku ..g.. ,,., .D,.,,,,.J,,: ,- X., .,,,,.,i ,. ,K 1. ..,f,w.,,, .,...,,, UW...q,J.1,..,,,.,,,, ,r,..xLh-,.:f,M J, ,gm 1f.,.,w..i,. i.:... 1,...w,,,- .f.,f.1., M. ,Iam .Ep-1. EJ..-,, 2-,F 12.-W'1v:Aq,'w..1g,,:,v1g -HL ,r.:LiL1l, 4,2141 4-,y.xi-gfa1+i.:,,,--1,.:-EW:wwf-16.31.131-'21 e9.:L.::fs-y:f,p!,w, -1.ref:-5111,--X11Laagfmzv.:,1-AX-bv--ww ---,1.+1a.M L. wt--Jfrwm-1.av,12g ,smslyqti.-i:k:Ef.'i1.i,,gf f.w:1,u api-:.fQ4.v4e-: mmm-Qx.efgnv:,:i,-V. Q-1.-1N-ww.:-lm.,-nv-,:i,.5mf,:.-:L-fm. 1- is-Qgwew x'- ?,aK51,.QZigi,pme:,,,xtJ-igg:5:551,3,,1,-.-:1g3i.!gn:qg gEQ-,izfigagg:,g1'x4v,:x-W gpm 3,-,gags 144513 3:eg::11.:1-1,Lg5,,pvpyfiizgga, -5,5-lfiimlslv'15-551,L1,k:g:,4QQAaKg,i !g51..,'52,.,,1-'mv 15:,g1z7ag91:1.nx ',mfg1-gagqw-Mya:-gI,qi,:1.:q3 ,swf-amhnz-:-,Jv,i' infw Q1--.dgQQ.s1aiiL:2ww1:'f 'Minn e?-fayiai:-:S!,1gqm5f:wFqEa11':':asm-igfw 'ie-mq: 4551-iifivr-vfzzzsg ..st:2E:v+EgXy.1:LQ kewl' ,.-g3,z:.,1.qflflngqg-91-g,-5-ml' Nl--.4gQg.,f15a7: -w,:1,15:,:5.g3g 135.453-:,L.:mg-,gg-'wgg,,,-,-9:51.H,,3-gsfL,wma15Q:g5:g:,,,7myg:.z-fiyy,g5r,5Qgg5,g5,!1qt'.ggg 5--1,12-W:'f44gg51'1z.gn1eQ,a:,.: lvms 13::a,,g!.w:-'-,fmpn'--,1::5::gf'-vm:,,-if'rlgmvzq-.p:2.a:p,'E415--iqfrgagsxg-g.fv::g'sQge:z,w:,y1!4J-ixcaaffimiqg-.-:1:g:.e1w:1y:1pf,3:fQ49451,3-'mm-Q1 ,:M5,,L:1g.5.J,,,.M,,.,.!q,,1,R,,,1,1,l:.,L5,,55,5,M-Ww.?g,,.,E:,1,5E1g,5A4 w,.T:,,,.Wm-,.g:143,gsm,IM..ig,,,5.fi1.i,,1,-,:1:,.m:1bgm-,i,fQkT.-:,wf1W1.,:imgi.-m:',:,-mg.:3-:e,:.w1 "-1 kg..--.vp3:s,a:5pf,1--:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qfag,,5,eI-.',-2::.1-L1-'v1::.313,v-up-fm.,.qegrfl-gtg-gg:N-mn:-5-,Q-,.1.:q1,amps-9. 9,-I-,Jw in-pwN--.gpv-,,g.,f5.g1-QI.l vznwz ,wig 1 ,Q.4.,,f, 3,5 .: 2 -,Wy L1.wa,f-,...-.xyi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-I.. gf,,--f,,,m- Q.. x...yp.,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.',pq,:4 - 1M1,.Lf.-wz..v,,- Af:-41,-'...--,L-1Lg1..m,,1. ,, -.2-fvwluf YLMA.. Q.,-L-.3f.5.,:K5-1.,v-.3,, g:.,,:,.x4J.,gk,,:..,,1., Wm ,4f....Q My ..,y,,.,,,.v,-,,....,..Q -, x-., -M, ,,,,,. .v,.,,,,n,:, 1. :Qui E. vm., W., ,Q-,:L.n1,,, .'f'.,.t1.A,f,.'-W1 .ba ,.1--.Q rv ,,,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--q.-v wi 1 .- -..N-ww,-Lu .L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M,:y1,4--,Mg-v.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -my .,.,.-. .My 1 Jamie- Vs-1..'v.:,.,,.,.--vw.. 9-ww-wx-W ,mtl- .WL T-Di-Moguls.:1.1--W.H-'.::1-ml:--livgaq.:- ., v:,+yx.-.f1:-A1- .1.,,Q-,kg1,.f.::.,-1.:lr4f-:.1wim,.E w,,1-X-fqwl-..1.r, 1...1 ,:g..wh-.-:f.qv,, :,,:J:.a..,pf.....t.y ww--+V 111L?:+-su'-fl-:M f--'l:'l---war!--fl -HPR"Mr-"4ff15'f,-'1-X1 AM" rf- W-F211-'Q-1' Q'1f'!-H' 'L-1:'2'!A1'2'fl ffvfq'I-"'1"'-H:l"'1-H1 A-H"'-:HH :-+351 wif-11 M..-TQ., s:.:L:n1,s- J:,1qg!,w, -,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 2415--Jf.::v:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5g,fi1.5,q-- '---f.m:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .vzvgmr'.v-:,v--H-:Fr-wx-sz-:,Lg-.J.W-f:f,a?:m2--:,f-wfwvlslvwe-1:,1. :c:4Q1'5f,'!'!ll-',-fm'--L-1'y1:51212 -sul-.x.a'V f:,:f1-Qfa,:"w9e11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.2venamwf ww--.ivy-,fr .,,,,.,i ,3 ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,,-,,.,,,y ,1.-,q,,w..,,q, ,MF-..: ,,,,,.mf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. ,,,X,,:..y.,.-,Q4.EPMp...:..L.,.,,u,-v-.Q ix, 3-.:f.wU:-rex-a.f4.:f,.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.wxf':g-,.,X-wg'-:Lil-vvvzilvf-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.g-, -nm.: ,,,.1.tX.,,,.-E nm,-M N Qg,.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,,...:,,:,,v1,...HE 4,,.,,,,...,,M.,,,,.J.4-,1,.: M i ,W,-,,.,,.,,,..Wf,,.1,5:., ., -,yu-Q ,. ,.v,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,1- T12 L1.g,:,f1,,.,,-.xL1 ,' .t.J .,5...- 51-.41 .1,,E,1,,-I.. 1.3. ,,,x,y:..4K,-,f,f.-4-I., M. 1ex.,q,'nw.,1g,,-,L-.EHN..-,,g:,,qgpwh-,.: gr 53ga.,,,.f.,g,.gg,y ..1-g.u,+5.- ,, 1,..-.wisp 14125-1b.g1.1g,,1g,., NL. .-jy,1qe!,y,-,Wg.EW--1..::.Lgf1-v,:14,1-AX-,p-4Hw.q-,,.y1a.M.. Q-:qt--g,, Trina-1.Lv,V.g,ege:-1,:y1,4--qw:-ff..ML -Vwf.em,.g,,H,i.1Qk.vge-:bgxafwi-g.,:,'.1:Pim-v.,-1,-1.-we .-1.--L-1,L.g., '.v-f:f,L:..vf,-- .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.'-,wy1f:.3L vw'4?-a:H:ffiw.m '. 11:-A-eww :Fa-.am-vemffqzxa lL mg K.-V-:'.v-1,91 Imy-,1A1-1,Lg-.,-ww:f,zf3jf,1.-:,u-fmww1- 5 -QA-a ff !'e1..',-2:,.,.--my 11:.-w1z1a1s':L-wxf,aq:- 1':':f:-sfavg'-fm 1:-f-,Q-,iw,swf-a1.,nf-I-,Ju-av is-v pw--my-.f:1p:5.ge:v-I-71,::nl::1:,rbi-qwqg-,4g,--,wg1gwpg5g,, 15-5315--,,:,-m-agq.H ,mm-we,115.f-..sz!a,p.w,ggM,:-gm aw-1 421-1--1-,,gfg:, Ht,i,,.i,. ,, M, T, ,:.,P.., 1...:.k.,.,,,,.y,,g , Q-,fm L,1.f2,.Q,4.,W,:,,.,4.-..,u,:..1.,,,,, W.,..1.,,,3..,f-V., .5-,f,1,.,,,, ,1:..,-,: w-.xffm.v.:.-.tfl-Fw, mf,1.-,-.,-.W,f1,M.,I-QL.. -- +L+-'j..,1A1-1,L.g.,-1nv:f,zf1,.3f,-.-:,f-fm.,X. Wg, z -QQ-Wig-1..',e:,,,, ---mf,31:a-yu-nm:,,pi.,.t1.5,:av:'V0.-1,55.5-,v-,.1.,y,f1.f,s-am-I-,.u.Jengmwfin-,Wm--.ggrv .,:1,E.ge:1-I-x harm: qyx-I:-Hs."vm-:FREN-'12-'wwG,-'v:Aq-'wi..--:HL-H1-f::a15-:'..:'1fir-mus'9n,-4-!'mqf:i.!"1' 1--,tai-ui-11.xw5--1,v1.,,u::'fJ:g,:15m.m:-.,- 1g.1L1W.-wg,-v,,5.,,f4:1g1,1 :Un-iv 1r',z2"'G-ml''ivwqyn:51:1gfgv19::a15Q.'...23sim.. wi-Li-:H,5'er '4f!1.1'Q-H:s21yPe.aff.:.r-1:12-.gf:fm-lfiignxexia-t.:21:.'L,:s1s-gzzissm-:.Miucpiat--N11u::gffvmv.:,?m-fmugfv '1:23Q:95121,-Lgqawash--.fvtcg'gqf:1ge:',.v4J:ifQ:E-:Vg-.51--I :ar:.!gm1:QQ1pfezmisg-f:,g--mm-Q:.gfgn:3:g,l,1.' ms:1Qwygig':,jxi:,,'-qyL,:2ggqF,i31.51.lg:5g5u, ggvmg.,-,xvigu F,srg-gf,gg,v-ez.,.:,y1!43-qxgcagggwiqg3-11:gf.e1r1:1yg39515547545f,e1'w1di-Q1.ErgpmEMP.:14,2513Qaciriwa-21-Mixer.ywhszfizfjia, -5.5-lfiinvwlvfi-55141. :p:,4QQAa,g,iigel-.,'52,.,.:-'wwx2:.g1z1u,191:1-wx ,mfg1-gfavgqfm1qy5:.gI,qi,:1.:U,swf-g1..ng-I-,Ju,2v 2435141 in Q1--.Q5gg.g1pi5:gg:1':'g tnzznf--' ,a?.34y1q:-,Sg.g.g52gwpgEg,g:'g-1335-5522hpagqzggi,-gifsm-weiggg,.s::1a:p4,ggXy,::Lqml: ,.-53,1 -Qngkp tn,-5-4,4 Nl--.4gqg.,f15a7: -1,:1,13:,:5.g3g -Ifgpggfh-:,L.a',,,--,gg-'wg,,v,-Twgq.U,,3-isp,wmazsgggzg:m7myg:lz-fipg,gfr,5Qgg5,g5,!1g!'.ggg 5--1,12-W:'f44gg5g1a.gn1e4,a:,.3 19.:L.-Hs-3::a,,g!.w: -1-,qsnm '--mxgxgfv-mzv:Vgrlgmvvzlg-,5s2.a:p,'ugeqf--iqffgweng-g.fv::g'sege:1,w:,y1!43-ixg:Effi1.i,1g-.-:1:g1.un:1y:1pf5:fQ4g!45:,g1'w,u-gr ::Mf,1L:.t'g.J,,,. H ,,W,,1,.,l:..Lw53,,,M-.qiN-?g,,.,E:,1,5E1g.5A4 1512-mf. Ewa-,.Qv:1ng Egg., WM. -iH:f.fi1.i,,g -. :1:r.m'g:1g gm-,i.ff K, .,f,q1wf1vi-wrgg-wg i.w.v,-1.2:-4 a-:e.,r-wx--1-1 in-.'-m:s,a:5pf,1--5.fl-mayX- '-ep:.1.,:g:.5Qiia , ,,-.',-2:..,.1-+5-M 1::.g,151u-vim-wxflsqq ,ppt1-gfgvggiv-Bmw:-5-,Q-,.1.:qv,sws-9. pf:-,Ju-J in-iv l.,1--455'-.,f1,i5.gg-1 -'-- tyzwz ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4,..wI,-,f,7.:.5-r., A+, ..w,,..w:.1-5.1,-, ,.,,.vu,-r.. gf,,--f,,,m- Q.. mkyp-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1,,Lf.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wlu YLMA.. Q.,-L-.3f.h.,:l3-1.Lv-.g,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..f,1.,, Mmx,,b,M-,.-,.,,Q,4u..4 ww -.,y,,,,,,.v,-,,.1..,..Q -. x-., -M, ,,,,.. .',.,,,,n,:, 1. :Mai Q. Vm..vv.:,,,,....n,T., ,Q-,m.n1,,, ,-f,.,,t1.A,.,.'H,..m .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wi 1 .- -..N-ww,-Lu ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--.Mg-ff.1.,V fm -,Q ww -1.-..-.,,,,,.,V-'V 1.1.-4-.e .. .-QL-1 1-., -.mf .,.,,,-. .My 1 55.12. Vx-1..'v.:,,,,.,.--mt., ,Q-,vw-nu-,uf ,mtl- .,,..,.1L T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wi.-1,,,:J,T ., NN-,,L,..g15-41. .1.,.,,,k,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:l.-..:,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1...f ,:g..xyh-,:,.y,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 11pLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-Lzfz...-,,.-2.4! -Hy-I..--h.::.w.,f::u,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-MNQ-12--.W,L-are-w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mf'-uw.. 21,351 gm, 1, M..-,,,g.,, g1.1L:::g.5.Jg,1qg!,w,-,.fq:,P11,--11.L:.w.,y.:v,g,1-.f'p'-12.1.2,1.5E1g.M.. 24:12--Jr-:mul-1.51-K ',age-,H:y1,4--q:Hafvi1.gV1' ' feww c.:-a-,md-'45 1: ww!-Q -mg in-:xv mv--H-:Nr-wa-51-:,Lg-wnv:5,apamrl--:,f-'wmvww we-1:,1. gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- fefzfl-sfa':"w92:1:-I-5-,.1.:v,shape-m.,n,-I-,-u-H:ncmwf 1 pw--.Qvv-.f: .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,y xl.-,q,,w...,q, ,,3..xL,-,I , ,,,,,.mf.:.,.t,g 1,..Q,,,- 1.11. ,,,x,,:..u,.-,Q4W.,p...:..L.,.,,u,.v-.Q W, 3-.:f.y,fU:-rex-Q.f4.:f,.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.ww:g-,.A-wg'-:Lil-vvvzilvf-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.g.. -nm.: gy,-1-.X-,nk-.Q ,-,QILM .. QQ..-.-.-.rw,:K,-..Lv.,gv.Q-,-:.,,,,.v4..--HE A,-,.m,,,5,K-,L-:,-Q-4-w: X4 L .W.-,,.v,-,.,.Wm..-1.g:., x., -wi.-Q ,- ..',,,, ,lflw .. , --..N-H. m,,.,2,'-.,L.,s,,1- me L1.w:,f-,,.,,-.xL1 ,v .uv x- m1--41, ,1.,E.+1,-I.. 1.11 ,,,x,y:..4,-,1,,..4-I., M. ,E-.-1,,n,,,,,:,,..,nl .,,-Q,....,:g:,,,-my.: ,, 2,5 vm. ..,,4 4-,, g,,,,,-,, .,,,-.,,4,. 1f,5.1W..:-,,-.,, ,,.,L ,. wg, H, .,.,:, ,. .,,,,.1,,L. ,L,,f,,,:,,51-.X-.p.4p,,A,E.n ,:1g,,Q ,, ,.,.t..: 5,,,,31..Lv.,,3,Q-g:.,,:,,,1..-gwiy, .,.-V -,ig-i.m,,,5,,,-4-:.-J-gen-,Q xafwi-H.-f um,,,-,-.M-1.-.-Q-ae ..-.--,-V l-., wwf L-. L-'fav .wsu 11---1, 1- in-Myer' in 'v2:,.:-,L--MT: mi, 1...q,,,,,, . . g.,,.,,,,,.1L T-D,.,1,J.4g!1..:,,.-M , .mw,.-g,,,u,,- N ,,1v,:,.,x,,,,,:,.,a,. : w.,,f,m.,,:L.,.,,,,5 v,..,n,,1.x.,q,'nw..1,,,,,,,u gg.. 1, 4:.a.,,pf.,.,.g,,y..i,.u,+i.:... 1,...w,,f- 11425-11.gf.1T,1,'., f..vL:.:.s-,,,Xqg..y. if.EF-I.,-1..::.L.,.,w-.v-.,1 wr-.:,.w-,,.fE11..QA.. Q-.15--,W ,1::2-g.Lv',,,,f,::-,.:y1,4--,aku gg ..--1,.:-.1,3f: fqp:fgb.gf..:+,1g,., L,..k.s-,y:f- aw, -,.,f:f:,F.11,--11.:g.Lgf1gvg:v.:,1-.Qp--?m1fv:xg.,1.5E1g.pA4 QW-.:,, Trina-1.fvfgg ,egezqeIum.-i:,wi1.i,,1,-.-:1:-ww m.H-,im-vemfkqzmm-Q1-E:mg K.-vw.:-1,2-1 IH-:err-wa-:L-1,Lgg.,-wv1f:f,.zfjR,- -fwamsfv :semi-ang!g:r..',-2:..,.'-my11:.g1z7a1s'w-wx 1:.g-,Q-,.1.:'v,f1.fp5-9. nf-I-,Jw -1.1. +--:rm-51-1,Lg,.,-nv-,gf,zf1,,f,:.-:,L.-,mpX. L -Q1-gm1,-s..',ve1,,,-4--v,ugh9-,:.m,a,:,-fpt1.g:1.:Q..-1,14.5-,f.,q,:',,f!,f,f-Mg-I-,.t.1v ,K--vp1--gp.-,f:.g5.gg1,'-1.. 1:.1.,:,1 ,E-5.--,Mp-,4g,--mzgpiei.,X-,g.wm.,L-v,,,g1,,w,3..guL.n..w:,5g.7-.3-1.g,f.,,,M,,z-rm tm--1-.pgyp-,1fk,,.5--.q1,15,,Q::N,,:Q,1f15q1w-,,- 1g:Q11:Lfa-vwlvng.,.f4:1:1f1 gui-:F ' 21:5'lla-mfw'ie-2Aq,'H551-Egfgvlfizzzwbv..itzfEvw.. uKi'LiuH,5er nag!!!Q-,V:i21yFa.apf.:,?--:zz-Egf:aux:-lfignlfdii-,.121:.,E,:i1s-jgziasm-:.?s2:Jpi1i--11:u:x5fg-Pmv,:,?m-fvlmwrv '7:23Q!H1511-L55Ligier?-mv'2g'gege:x541'y1'4J2qx::5-:Vg-.gg'-1 :af:.!gmq:QQ1pfe:qJQ2u1.::.g-'H+ if '21iFiE.W5'feWSiifivfigizu-v,kg-.,'-wwgiifamil-51.,gI5::5l.' 'QEJAHV 1E?4QQA:'f,vh'1 ?,5,g-,.- gp-fi., ,,,.:4J-ifg:5:f51.i,,1g-.-:1:gf.e11p:1y gipgziragdgaegf,:1'w1ai-W:game.-92:'.v:a,25:g aaegriwa-21-1,Lz5,,ywhszfizfjja ,,-5.5-lffawwfv'ff'1:11.,p:,5QQ4a,g,g !qe1..,-52,.,.1-'ww 15:,g1a1ags1w.n1 ,Wg1-gf1wgQ50-maui:-g2,q:,:1.:U,swf-91-,na-I-,Jv,2' inQ1--.4gqq.,f1:a::211:'5:fhrzu ---fs,3l1w5f:wFqEr1'1:-as'Ld-5,522Hmq:'gym-uifsnn-wel: ml: ,.-53,1 -Qngql,-,1,-5-4,4 Nl--.H5g4.,f1557: -L:1,l3:,:M5,,g,1,4,w AQL,-.'L:,1-qw,-,pin,"-,wwf-,,Q5'1.1p1,kf 5--va:-dw:'aqpg5fg1a.w1i4,i:g.:19.1L."'!-3:!f,p!.w:-I-,qfm'I'--11r:s':5a1va:vqkwr'rlgmfvrxa-.i22:alp., Quin-ffm2:'iPsf:-1':.vw'1?-afsiww-irzi'slirif-lllfibf1?f.EY'QdJ:5eeiwlc1-Q' g,3,k,:.1L:.bs- dxf- g!.wl,-,-,M .,W,,1,..::..Lgf1g3,511,6-WL-,-Em.,.Xg:,1.5E1g.5A4 3415-,J,f.,LFmq.gvfag,asm.:,y1,4.-q:,4:gvi1.3,5q 3 '1:r.ewg:1gg.::g-,pfmr .,f,q:wf1vi'g1-grgg-wg i.'mf'.v,-1.2:-ga-16.2-11 li:-S'0:32fpizgpd--E.:-'ffuwK- "vs:.1.,:s:.5efa ,,'.J1.kW1--'I.w-am'-wa",-L 24-Qfafaf an-:P w'--iii''Effie-:"1.2'-1 '::-lust: ,wig , ,Q.4.,,,, 3,5 .: 2 .,w,,m L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,.,f,f.:.l-I., Y -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-I.. gf,,.-f-,u,4- ... x..4p.,1,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1M1W.-w:-m- Af:-:1.-'..,--ve-141'-mb,Mr-,Mwvv 1-f'f'1-v 1: YLMA.. Q.,-L-.3f.5.,:l3-1.,v-,3,, g:.,,:,.xp.,g-,,:.,,,1., Wm.,,b,M.,.-,.,,Q,g...4 My ..,y,,.,,,.,,-,,....,..Q ., x.., -N, ,,,,.. .v,.,,,,n,1, 1. :Mai E. 'mu' T., ,Q-,:L.n1,,, ,-f,.,.t1.Mv.'qi-.11 .ma ,J--my -1:-. Wm my .11--wg,1.w.-gp-,f, 19:41. .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y,4.-,Mg-v.1.,,, Mm -,Q ww -1.-.,-.,,,,f.,,.', 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.hy .,,, -. .w,:, 1 zqhqie- vm.. v.:,,,..,.--MT., ,Q-,xx-wx ,Ewi- .,,..,.1LT-D,,1,J.4g1,.:,,1--W.,,.v.qU-m,,l1.'1,,,:J5-W.,f-my-.,NN-,,L,.,g15.A1.Tgw ,lv,.,.,l,,,,3,:5.,-,k :lp4,,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,1n-Tq,Jw..1,r, ,VW we-',g,,g-M,:3..wh-,1:f.y,, :,,:J:.a.,,f.f.,.,.t,g My-',,+5.:.., 1,..4T,- 11pLi:L+-gf-1.f.1.gw. f-.vL:f:...-,U-:..u -1-,ya -epr..-1-.l:.w.gf:5':,-vu.: wi' ,:..w-n..wf11-MN Q-as--.W ,L-z:ra'w:-,L ew.:-sk:.vv1--1-H::-ww-mx .'1rf-2:Hv.,.1. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-141.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..-'n-5:5,apamrl--:,f-'wmvwwwe-1:,1. gefagfaw !'51:.','2::.'-,L--M1f:.'w1zY, --'ul-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.u.ivenzwfqf vpw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,, x1..,q,,w....q, ,,3..xL,-,:,.y,, :.,h:.Q.,,nf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. 4W.,v...:..L.,.,g,,.v-.Q ix, 3-,.:f.wU:-raw.f4.:f,.:-1,rm--1.fx::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.1mf:g-'.,X-f1u,g1-:..1-vmvf-'.1 -V .Q-, -nm.: gm-.X-,nr-.Q ,-,QILQM .. QQ..-.H,eww-1.Lv-gv.Q-,-:.,,,,.q..iM 11,-,.m,,5,K-,K-:,-Q-4.45: mfwy. .W.,-,,.v,-,....Wf,.-hgh., ., -,yu-,i ..v,.,,,,x,1,,1- .. , -q..w.,,, m,,,,,,-,.,h.,x,,1-,712 ,...,,,t1.gMy-,,,,,..xL1 ,V,,,,.!,N.Q,,,n,.:.,,t,J .. 3,..k4,,, .1 , M, ,,,x,I:..4.,-N,.4.1,,,1.,::' y..n.,a4q. ,V f.x.,q,5w.,1gm1,,1l W, 61,53 g5,,,m..w,-,Q ,, :r,53fa.,,,.f.:g,,t,g ,.2Hg,+5,- ,, 1,..-QT? 1415: 1b,gf.1gT lg., NL. .-J:,1qg.,y,,-,-,iff.EPr,,--1..::.Lgf1gv,5v1,,115,p-if,p,.q:,,,,E11.5,. 512-fg,, Lg,::yg.qg,4gBegg:-4,:,y1,4--q.peg1Q,.,m may-e11'1v.,. !,.:fQ-.aapmeg-,a,wf1vi'g1-:rgg-1113 nm-nv -1.5:-4 aim.,--wx--,-v l.:p.,'-Wvmzfplzggaw -'ffm-'GIF'1-:s:.1.- :s:.4:1!,g,a !J'!--wax..-1-'Q vwzr-gf .4.-if,,g.'i1.i,,q, Mm-m,.,.,,:i-,imvveg-,q1xa ML 5-.mg K.-vw,-:,,-. -H-ae,.na-51-1,Lgg..-Ymf:f,ai1af,---:.u-ffmww1- z -qu ng !qe1..',-2:,.,.1-'L--M v:.Q.,,aiu-w':L-wxfw ,f:g.,,f1-ww'-14h-me1.-5-,Q-,.1.wwipe-g1..n,-I-,Ju-1' in--v W--.ggrv-.,,:1,E.p -1' l ',,.:1M:,effqwq:-pg.--.wg-Q,pmyg-15315--,, - wzgqq, 1,3--4-w.n:-ws.:-..:: 42 2 :i1!"1' 1-arm ,vu -A x- pw--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx --.4g,--.f,5:ypi5k., lu.:vm-,,,:,-vqM1.,, ,,g..g-W-w:,1-5.7-.31 Q:-52.9 M41 bm--1-.wuz-,1:k,,. g--.wr!,,Q::vjwzfliqxu :-.,- lyznuwwz nw- ffm 1f1'..,1w-:Luk-m,,,1vm-:p::,pf:.,, -:qulgpw-::4.1.L:r:.fq1,5,5-..f1,1--V-:P-,-.1ge:',,v4J:--qi 1,-'--I 11-::.-wwf-nfem-42e1l.::.1--X14 L '1:Ps1-'i:2:'::H:- :gan .,1mg5u,,.:p:z1v::: ::y:f11g1.:'-fqgligu ::g.1.g: Q,,-,Kp-k,1--l,.f-,WaM'-M,-1,-f,Lv:' 1-gzw-tm,.fxrzwi-Ifurlfgsm-T:hx-w. sr 1:-:za-wifiignw-.arm-wt 21:74.53551-zwrmnxubi-: er,:Jfh-.,nf.::..e:v .-'-my-ruff:fsvlfpw-w-1:+,::g1. f---Lk.-,:!:q:!.wI,---,wang-1' 5.1---4 za: M- :wt '1v:A11Lw..1:r,:,v1x -.LL 3-K: fi -1 W, :T 5491. 45.4 4-H .11-g.u1+f.:.,.--,..-.Mg-: 11.31.11-1-t., e:.vL..:fs-j::f- ew, .-Pla,--w..:r..Lgf1-vw:14,1-Ax-V1-'-.mv .QILM .. wt--J ffwdrg-1.Lv,1:g :ege:-m1!4- -iw -mm 12-f.ew-v1.uw..H-:md-1:-: w lL 5--uv: nw--'V-1 -w-:mu-sh-YA.-.,--.w:i,5mf,1.-: L-f:v,.ws1vf:- 1- te-MJ: ff F Family wi:-4,:,yw!13-itgiagfgwgig'.-11:3-bilpvztQE5-.iifpdriif'gii'W1a?i'Q'-Et552315h'?2i'.215,5521iidiiiwl-21-:,Li5p.Nvszfilifjia,,-E.:-lfiinvlwv'li-551:L1.k:s:,5QQ'aKg,iigtl-.,-25..,.1-'L-WixE:.f2121Pj91:1-'Il gqegrg1-gfavgqfwlaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' :imwf in Q1--.45gg.g1pi5:gg11:'55 ,nzmk ---9s.1gqw5f:wFQEa1'1:'as'Ld-252,-'ie-Q12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:glilei ,.-53,1 -Inga,-,1,-5-mg Nl--.hgg4.,f1557: 1:1,l3:,:5g3g,,g,1,4g' AQL,-.'L:,1-q,-,pi5,-'-Q-XL-V-,,Q5'1.1p1,kf 5--wa:-4,351'a4pg5fg1a.w1iQ.i:g.:19.1Li'!-jzlfqglmi-I-,qim '--meadams:umgr'riB:f1rx:gni1E1alm., iwirawfvz21951:-1,:.vw'1?-1292551-igzg'.-1121i-211111211?f.EY'5dJ:E21i'W1f"k 5::,kf5.1L:.t'g.J,,V.M,,.,.n3,,,W,,1,,,L:.,L5fl53,5,M-W 341E.,J,,.,L?z,,31,.g:143Egg.,,:I,,,1..ig,5:5,,i1,i,i -. ,,5r.!Lr5:1b gm-,i,fQk, .-1,5 xafwx-U.,:gl.v:,g K,-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg lawnm:f,a:Qpf,2--5,5-'fmK- '- e,1:,1.,:g:,5Qiia ,,'.J1.k11-.fx,Q--4,5'.wa',-L :zqa,Qfqf in-9' N--.Qggv-.,f1,i5.p -1,9-l f,.:nU:, ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q L1.wa,,v-,,.,,-.qi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p.,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1M1,..f.-wi..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,l.:.,my,, 1.:-fvwly ,:k,,QA,, WH.,.,N,,,3,.,,,,l,, gn,,:,,gp.,fH,:.,,,1,,, ,M.,,b,M.,,-,.,,Q,g...4 ww ..,y,,.,,,.v,-,,.1..,..Q -. x-., -M, ,,,,.. -,,,,,.x,:, 1. :Qui Q. 'mu' W., ,,a-,vi-wxfw ,'f'.,.f1-Aw:W1 .vm ,A--.1 rv -1:-. 59:1 41' . wr,-.w.-gp-,M M41. .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4.-,Hg-f'.1.,,, Mm -,Q ww -1.-.,-.,,,,f.,,.', 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.hy .,,, -. .w,:, 1 zqhqie- vm.. v.:,,,,.,.--MT., ,Q-,xx-wx ,Ewi- .,,..,.1LT-D,,1,J.4g1,.:,,1--W.,,.v.qU-m,,l1.'1,,,:J5-W.,f-my-.,NN-,,L,.,g15.A1.Tgw ,lv,.,.,l,,,,3,:5.,-,k :lp4,,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,1n-Tq,Jw..1,r, ,VW we-',g,,g-M,:3..wh-,1:f.y,, :,,:J:.a.,,f.f.,.,.t,g My-',,+5.:.., 1,..4T,- 11pLi:L+-gf-1.f.1.gw. f-.vL:f:...-,U-:..u -1-,ya -epr..-1-.l:.w.gf:5':,-vu.: wi' ,:..w-n..wf11-MN Q-as--.W ,L-z:ra'w:-,L ew.:-sk:.vv1--1-H::-ww-mx .'1rf-2:Hv.,.1. 21,351 wif. 1, M..-,,,g.,, g1.1L:::g.5.Jg,1qg!,w,-,.f:f:,P11,--11.::.w.,y.:v,g,1-.xftg-'-QHWL,1.5E1g.M.. 2:12--J 1- :wg-1.av 1 'lex:-,H:y1,4--q:Hafvi1.gv1' ' A-eww c.:-a-,md-'45 1: ww!-Q -v:1gi.'y-r'.v-:Ju-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-N.K'nv:5,apamrl--:,L-'wmvww'11-ew. gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- fefzfl-sfa':"w92:1:-I-5-,.1.w,shape-m.,n,-I-,-u-Henswfqf 1' pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,, x1..,q,,w....q, ,,3..xL,-,:,.y,, :.,h:.Q.,,nf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. 4W.,v...:..L.,.,g,,.v-.Q ix, 3-,.:f.wU:-raw.f4.:f,.:-1,rm--1.fx::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.1Mf:g-'.,X-f1u,g1-:..1-vmvf-'.1 -V .Q-, -nm.: ,,,.1.AX.,,,,-E HIL,-M N wh.,,,,,:,:,,,,AL,,,,,,.,,: , ,Nl l1,.,.,,,.,,.M,4.,,,J.4-,l,.: ,M,,, W,.,,,,.,,,-,u,,,f,,.1,,., .N -,,,,.,i ,. ,.,,,,, ,.,,,,, .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,s,,1- T11 ,v m 1-Ama, 1- 11-.41 -1 , 1.4. ft..,..X.y:..4l,-,f,-.-4-I., ..vq.-4 X, 1v.,q,'n,,.,,g,,-,nag -.MQ,,...,:g:,.,1mh...: :,5ggm,.,4Hgg,, ,. 1,..-W. 14425-1t.3f..:,,1g,., ,:.vL, .-Mes,w, .,F,1,,--1..L:.Qi-Y,:vw-.X-'p--.mm-.1.,:1g.M.. Q-:qt--1,, Twna-1.Lv,,.g,fge:.,,:y1.4.-qwfv. .ML -:irfm-mb,x,,,i-,i.1J,4f-:.,g-mfwx-wr.-.vzyfim-v.,-:,. +-1 l.g..-.v-f:f,a:,m,- :Q,4qfgf,g mbzgizf vw'1?-arH:ffi1.m '.he-A-ewwapi-.im-vemwixa lL mg in:nv-1,91Imi.-,1sa-1,Lg-.aww-f:f,zg53f2.-:,L-ftzinwwv--5-1,y,5 -Qian'!'e1..',-2:,.,.'-my11:.-w1z1a1s':L-wxffaqr 1':-:fr-sfavgwfm,11:-I-,Q-,cw,swf-g1..nf-I-,Jv.av ,nf-vpw--.Lrv-.f:1:,.:1-1'-I7fnzzmz,,e'f.1'4wq:-ps.-.'g2g,p,' www-,--Ymqvwge--Q-w.M-w2f15:'..s-1as-my.:-'2.:1 -. aw-5 '4.!"1-'1-3:5513 ,.t,g.,,. ,, lu, ,W ,:.,F,.,, ,..:..,.,,,,.vq..g , i.,ff.,, w.l3,.Q,a,.W,:,,.,4.-,MIL.1.,,,,, W.,..,,,,3..,f-'.1 ,J :,:.,qw,.f,, ,1:..Q,,,: IM ,!.:1.v.:.-.fl-wr v -- -H+--:..,1si-1,L.,.,-Y.w:f,zmf,-.-:,1-,WX. z -sim1,-sm,M--v,1,:,g1:9-,:.n1,,,:,4fi.,.t1.5,:av:'V0.-1,51..g-,f-my,FWS-a1..n,-I-,.v.1v in-pw--.ggrv .,':1,E.ge1-I-. 1,.:W: JN:-,4s.--vm-:vim'-1:-'wa,L-'v:Aq.'w,..--stwwzazs-2-..:'1-in-mxu.1-'M '4.!'-1- 1--,xii-ul-11.w5--1,v1.,,Q::'f,Q,:f15q.:4:-,,- WL .-wfq,.v,,E.,,f5:1g1,- fun-:Q 1:',gs'w-mf,-'avmqyng51g:3fgv19:n:5Q,v,..sgzgsm.. uf-LQ.:2,5'5, f4,!1,1-3-,,:ae:y1g.g,f,,,g1-1:12-.gf:fm-1'i5gn1f:1i-..g21:.vL.:zgs-31:15:33-:.wiucpiat--N11u::gffvmy.g,rm-fmurv '1:24:52.wleqf-45:arqasng-mv'2g'eQge:zi41'y1'4?2qxc:a-wifi'-'if2.e1rw11Qa1pfEIQQQSQQ-fha-'x1+ 11 '21i3f2.-V:2S'1aHfiIfivigi2:-1,lg-.,'-wv25:21:5mf21-:1-grsvwhylv-'re-QHi'i 5EP4QQff,'5!' Family.-7:3 lv-f:-4,:,yw!13-qxgiegfgwgzg'.-11:14-eil'-vatQ511115547525f,i1'wadi'Q1-E:imgE.'?2I'.vH25133:63:11-21-:,Lz5p.ywbszfiizfjia, -5.5-lfiinvwfv'li-55141. :g:,4QQAa,g,gigel-.,'52,.,.1-'wwx2:.51z19,191:1-fx gqegrg1-gfavgqfmaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' elzmwf in Q1--.Q5gg.g1pi5:gg:1':55 ,xml ---9s.1gqw5f:wFQEa1'1:'as'Ld-252,-'ie-Q12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:NRlei ,.-53,1 -lngkp ,n,-5-gif' Nl--.4gQg.,f15a7: -1,:1,l3:,:5.g3g f5p5.gf1m-g,Mm-,gg'Mg-m-,-,1v:5q,,,11:isp,qlffzativggzg:m7wxyg:Kf-fipa,ger,5Qfg5,g5f!14t'.g:g 5--1,12-4,351'f44ggfg1a.yn1eQ,ag,.: 19.:Li's-gzzfqgsmz -1-,qsnm '--me:gf1gvn:v,:,1-if'rlgmfvrlg-.FQLQLQA, wana-ffmSfiwfz-1t:,vw'4?-arLie:fviw.ifzg'.-1121!-2111112 H1Pf.E1fQ492E21i'H'1di'k g,3,l,x.1L:.t'g.J,,.M,,.,.!q:f:,Rr.,F1.x:..Lgf1g5,5vq:,g-Wa' l::15-fJ,f-3gz:nyg.gvf4glege:-4.:,y1,4--q:pag5vi1.g1f1 '. 11:r-ewgvzg pefg-,gs XT .,f,q1xaf1W1.::gg-mg i.'m:'.v,-1,21-4 a-ae. I-11 "H li:-S'9:32fpizgpfzl--E.:-wan'K- "vp:.1.,:s:.sefag,g-, ' 1-'nzz-3139-wx-fini.,.virqrfl-Qzvsliafa'1.f1,12-5-.2-.-Liv:fl-fwS'9m':-:qv-i' an-:Pw'--455''Effie-:"w.2'-l 1:-Iuuwi. ,wig 1 ,Q.4.,,f, .: .why L1.wa,f-,,.,,-.xg1 .t .- ,,1-.nw -1 , 5.1. ,,.: ,,,x,I:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-r..,, gf .--f,,,m- Q.. x...yp.,w,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,..f.-wz..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,I.:-,,,:,y,, 1.:-fvwly ,:11,,Q,, ,.,.,.:.,.5,,:,5-..Lv-,3,, gz.,,:,.x4J-,gH,:..',1.,, fmx,.g,.,-Y.-,-m.v4e---,Q ww w.,:,,,.,V-V.-1. + - -1 1-., -my .,,..- -fwffv 1- iqfqqig- 'mu' T.. ,Ya-,vi-wxfw ,'ff.,,f1-Aw:-vm -1.9, .mv ,A--.1 rv -1:-. ,,,.:1 my .11--wg.w.w.-gp-,f, 19:41. .- -X..N-wg,-Lu ,L .W 2, ,QW ,,,,, t,,,.,.,.vg,,,,,-,, 1,.,.,,,. .1 f..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, 1 -v-.v..1 ix tp ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .v.ny1.Lv',.g,f ,M.:y1,4.-,Hg-.f.1.,,, fm -,Q ww ,-.,,,,f., H 1.1.-+-.Q .. .QL-1 1-., -.mf W. -. nw 1 iqhqie- vm.. v.:,,,..,.--mt., ,Q-,wx-nu ,mtl- .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,.-M,.,,.v.H..n,,,,.-1,,,:J,,- ., l.:N.,,x,.,g15.,7.T3 ,,,.,.,.,,,,5,:,.,-,. :m.,f,w.,,,L.. ,E y,,1.x-,q,,,1-..1,r, 1...1 ,:4..wh-,:,.y,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t,g 1,..4,,,- 11pLi:L.f.gf.1.f,1,g.. f..'L:.....-,,,qg..ul .Ep-I..-u.::.w.,f1:u,.n.,1 -m ,f..w-n..fE:1-w.1- .-we--.W,L-wrafwgffxew.:-1':.vw,1--QM:-f'.w-,wk A-wh-1.-x :-mga:wwf-1w.1-,,1g,.,s:.:L,::1,s-J:,1qg!,w,-,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML,1.5E1g..QA..QW--5,f.::v:n3-x.fv K ,egezqe:y1,4.-q:M5g,fi1.i,q-- '---f.m:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .mg in:xv-:,v.-w-:air-wa-Az-LL:-.J.hf:f,a?:m2--:,f-vfzmslvwe-1:,1. zefagfa w !'51:.','2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- ,':f:f1-Qfa':"w92:1:-K-5-,.1.w,f1.eps-me,-I-,-u"-eww vpw--my-,,1r -ni.-,L .v..,:-,ny1w.:.1.1. 1.---ewwmm'-.,-..,w ,1--fiijw-...Q .,g-.nb-.-:f.qv,, :.,h:.Q-.,nf.:...t.y wy-.+V 1.13. -1-Ep-rl,vh.-:.w-.,.,,u,-mug ix, 3-.ffmU1-ray-Q.f4.:f,.:-1,lm--..fw.w.,wfk, A-ul-vm:w,.:fQ.1mf:g-f.,X-f1Q,g1-M-vvmlvf-'.v 1.2, + -V .Q-, -nm.: :,,.1.,X.,,..-E NN,-M H, Q,,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,,,,...:,,:,,v1,...HE 1,,.,,,,.,.,.,M.,,:,.Q.4-,1,.: ,MQ-. ,W.-,,,,,.,,,..Wu-1,5:., 1., -4,-,i ,. ,.,,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,.- T12 L1.g,:,f-,,.,,-.xL1 ,' .uv .- 51-.41 -1 , 1.3. ,..X,y:..4l,--,f,f...p -.mug M. 12-.-q,'3w.,1g,,--,lg -.i,-bv..-,,g:,,,-my,-Q ., :rg vm. 15.4 guy ..1-g.u.+P.- ,, 1,..-.up wif-1w.1g-,L-,., :LVL .- wel,H,-,-121.--,r,,--1..:-.mfg-vfzvxa1-AX-kv-:Fwy-,.-:1a.M .. Q-:-L--1 w:':rywV.gle-f:-f.:y1,4---:Hag-V. .w -dr f.e1w'1v.,h,..-Ya-:Q -vw: -,Q mm -1.-: 1-vu,f.-y--'V-1.-.-w-ae ..-.--,-V l-., 'n-,gi L-..,w- -',,:1.ws:w---1, 1- in-Myer' P '2:,,:.,. me mi, . . g.,.,,,..,L .-D,. .w,.:,,.-,, , .,.M.-g.,.:J ,- ,mf K., .,,,,.,g1,.,.. .,,. : w.,5,1..,,L,,., ,,,: M. ,W 1.x.-q,'w.,1,,,,-,rl -..,-Q,v 2, 41.1. ,,.,, M...-,.'g,+,.,,,, 1,...w. 11 Xf..-M, f..vL..Ls-Me.,H. .--.1,,-1..:- ,J-.v-.1 ix kr-.: ,,.,:11.M.. Q-.-L--J 1- - .vm-w if 5:-f.:y1,4--,Mg-L 1-.,x,i.y,,-,1.k,,.,--.1,-5,211',N,.f1Qm.-L,-,,- L,. f.-wx ,mg .y.f4,1. n,1'..,1mKLg1..m,,,1 Qmgpfm ,:g,....- 5,,5,,.,,,1--V .Q-.-.1,q,,,vp.--Q, .,,-V ,,.f.,.,.1L T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::--ml:--1p,:4 .:- 11, -fyx.-,gfpw .l.,.Q-,M .. :g4f..s.1-5f:lx1-n,,,a5 M- dw, ,1-X-f11,w..1.r, 1-.H .rg-.wh-.-: , :,,:J:.a.,,pf.,.,.t.g 5+ .MT - -:,ffQf.4.5,,q.,1-.,,,,.,2:,1T. 1,l3f,.gL may ,--w.Q5,y.,-,:L,,.,,,E 15.31,-Vx1v:,q,5w.,,g,,:-,gg g,,,E,,..:,,g:,,,?v..,h.,.:5:.V,, if5ggh.h,i,.,gHgg,,Jig.vg,,y5.,,,,--1,.g-.1451 wif-11.g1..:,,1g,,,s:.:L:::1.s-Jy,1qg!,w,-,-my-,r,,--11.::..Lgfggv,:v,:,1-vp'-gH.'v.XL,1.5E1a.M..ui:-L--5-,p:msg-1.av,,,gis-ez-4.,y1,4--q:Hafvi1.gv1 ' 11:-A-eww c.:-a-.5sQd-egffrw, K -v:vgi.'v-f'.v-1.21--H-: fin. .Q-M.,1..m, -MQ ,.g,.,.- .-,,,., 5, ,.-, .- yt. -na.-,L .. 1. -,-s.w-H. m v..-..,v,1--f11,w..,.r, ,:,..xLh-.-: :, :J:.a.,,pf...,.t,:v..Q- .. 1,..-w,,,- ,f-,f-I., .fm .-,,,x,y:..u -fp: EJ..-,, 2-,F x.-1,,-.-'1v:Aq,'h,,..1g,,:,v1g -HL ,r.:LiL1l, if!!! 4-,,.h-we1+f.:,,,--1,.:-EW: 16.31.131-,lg e9.:L,nfs-y:f-ew,-1.veg:-pn,---1:ungfm:v.:,1-ix-bv'-ww .+1a..QL. 2412--Jfrwm-1.fv'12g,sms:y1!4.-ima-:vi-.,,g - 11:-.wwe api-:.aQ4.v4e-: m W iw:K.-,Vw-1.1:iQ-w..,15:-qs.,-nvx,::,.5mf,:.-:L-,,::ms::':- 1- :Q-qgwew x- fdrwxf wi:-s t:.vw!13-i!9ie:f5w-am'.-11:5-22131212Q5111155475252i1'wadi'Q1-E:mgSwv.:1,513gacgrm-21-:,Lg5,,ywhszfizfja ,,-5.5-lfbiinvwlvif'1:L1.,p:,5QTs,g,i igtl--,':2,.,.1-'wi xE:.Q121P:91:1-fl .mpg1-gfavsqiwlwii-gf,zf.11.mvflrfwaa-,ni-:-:Jv,2' in Q1--.dgQQ.,f1aiiL:2w11:'f'ning ---9s.1gqw5f:wFqEr1'1:'as'LM-552,-'ae-2Aq24551-:ifrm-F2111sg-..i'riE3:+Ew:SElei ,.-53,1 -Qngq,-,1,-5-4,4 Nl--.h5g4.,f1557: -X:1,l3:,:5g35,,g,1,44w AQL,-.'L:,1-q,-,pin,g-,wwf-,352.151,Rf5--wa:-4,351'e4pg5fg1z.w1i4,i:g.: 19.1Li'!-jzlfqglwi-I-,qfmfr'--112:s':5f1va:16,15riwsvrxa-NHSELQLQ., Qwirawfu2:'iwf:1N:.vw'0-1292551-ifzg'.-1421i-211121211?f.EY'QdJ:521i'waf"Q g,3,k,:.:L:.t.s-J:,--g!.wl,-,-,M.,W,,F..::..Lgf1g5,5vm-.qt 3415-,J,f.,LFmq.gvfag,asm.:,y1,4.-q:,4:gvi1.3,5q -,1:r.ewg:1g g.::g-,pear.,f,q:wf1vi'g1-grgg-wgi.'mf'.v,-12:-ga-16.2-11 li:-S'0:32fpizgpd--E.:-'ffuwK- "vs:.1.,:s:.se1'!g,x-. ' :"v1::-3,139-w,v-fini.,.virqrfl-Qzvsliafv1.f1,1I-5-.2-.-Liv:fl-fwf'9m':-:qv-1'24-Qeafafan-9'w'--455''Effie-:"1.2'-l 1:-Inav .V ,wig , ,Q.4.,,,, 3,5 .: 2 .,w,,m L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wl,.,1,f.:.p-I., M. -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,w-r..., gf ..-f,,,m- ... x..4p.,w,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1o2L1W.-vvv:-:vH- AQ:-:1.-'..,--ve-141'-WMr-,muy 1-f'f'w:: -MQA.. Q.-L--3 1- 5. 4:3-1.Lv,,.g lf 5:-,.:y1!4J-,Mg-L'.1., Mm-,.pw..-Y.-,-,1Qfee---,Q ww --v:,,,.,f-'V-1.-.-+-.e -1 1-., -.wr .,,.',- -,,:v.w::, 1- zmqia- 'sw mb.. ire-yvl-wxfw ,'ff.,.f1-Aw:-W1 -1.9, .ba ,A--.1 rv -1:-- 5,41 my 1--www.-g.p-,f, 19:41. .- -X-.nn-wi,-LA. J .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,. 1,4.-,Hg-.'.1.,,, Mm -,Q ww ,-.,,,,'., M 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.mf W, -. .w,:, 1 iqhqie. vm.. -lm., ,,p-,uhm mtl. .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., HN .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,p,.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-Q-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mm.-. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-141.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..-'n-5:5,apamrl--:,f-'wmvwwwe-1:,1. gefagfaw !'51:.','2::.'-,L--M11.112 --'ul-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.u.ivenzwfqf vpw--.ivy-,fr .,,,x.,i T3 ,,v,,,,k,,, ,K 1, M., ,.,,,,, .,,, xl. .Tq,J,,.,,,q, ,,l..w,.:f,,,,, ,bg Q. QT, .h,1..,, 1.13, ,A .-,,,x,,:,,y,,,.,, ,Z W., 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,n, ,W .IM.-,.,w.1.,,,k, Mm ,,.,:Q.m,':i-f.,x.fW.,,.w,,3 W., 121. - -1 wr.: :,,h.,X.,,,.-E MIL,-M N HM.,r,,,,,,?,,AL,,,,,,,...:,,,,,v1,.iM.,,,i,,,,. 1,,.,,,,,..,,M.4,,.Q.4-,1,.:.,,-,,,W,. ,W,,.,,,,,.,,,,.u.,,f,,.1,,., .N-.,y,,..i ...,,,,,,x,,,,, .q..w.,,.m,,,,g,f,-.,L.,w,,1-,mg ,V,W,.,,h5-M..:...t.J .- 51-.41 -1 , 1.1. ,,,x,y:..4I,--,f,f.-4-r.,,1k.,:. ,-.v4.,gA+ yyf.x.,q,5,,.,,gm1,,1i W, 61.53 g5,,,m..w,...: ,, :f,5ggM.,.:gHti, ,.EHg,+5,- ,, M..-wg. 141LifL1f,g1..:,,1g:., NL. .-Jy,1qg.,y,,-,-,iff .EW-1..::.Lgfggv,,:vq.,115,r -if,1vv.Xg:,,.,E11.5,. Q-:qt-fg,, Lyg:r2'g.qgY4g:em,:,yw,4--a.peg1Q,.,m may-e11'1v.,.1,.:fg-.iqpmag-,iwflvi-5-:r.1-1:13 K.W-'.1-141.4ai:c,,.-wp-,-V l.g,.,'.vp3:f,h:gf,- -'f:1,.ws1vw-:,1:,1.- :p:,4qia,g,g !g'1--','f,...1-'Q v1g:.Q,,1- .4.-i:,,g.'i1.i,,q, f.m1,.,.,,:i-,imvvag-,q1xa lL 5-.mg K.-my-:,,-. -we,.na-L1-1,Lg,..-Ynv:f,a:laf,-.-:,u-fm,ww4- z -Q11 ng !qe1..',-2:,.,.1-'L--M 11.5,,aiu-w':L-wxfw ,f:g.,.f1-www--11.51.-5-,Q-..1.wweve-a1.,n,-I-,Ju-1' in--v N--.ggrv-.,,:1,E.g.-1' l ',,.:1M:,,2'f.14w.y:-pg.--.fm-QM, ,g-:vm-Q, - 19:41. V, ,,3.-92.91-w:1g15.:l..::: g:,v-my.:-9 .ew 2 'wi' 1-,meek ,vu -A x- pw--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx --.4g,--.f,5:ypi5k., lu.:vm-,,,:,-vqM1.,, ,,g..g-W-w:,1-5.7-.31 Q:-52.9 M41 bm--1-.wuz-,1:k,,. g--.wr!,,Q::vjwzfliqw :-.,- lsznuwwz nw- ffm 1fv..,1w-:Luk-m,,,1vm-:myw:.,, -:quigpw-::4.1.g:+:.fq1,5,5-W.,-Amy-,-,., ,-',,vp:--qi 1.-'--I 11-::.-wwf-ni:em-4241-lf1,1--W'-wi '1:Ps1-'i:2:'::H:- :gan .,1mg5u,,.:p:z1v::: ::y:f11g1.:'-fqgligu ::g.1.g: Q,,-,Kp-k,1--l,.f-,WaM'-M,-1,-f,Lv:' 1-grfq-ugh,gaxrzwi-IfurEmu-Tvim. .sr 1:-:xv-",:2':f11gnw-.arm-wx 21:7Qi.gf:f5v-mrqrxubi-: er,:Jfh-.,g:.::..e:iv x-"ny-ruff:fsvlfplv-w-1:+1::1. if-in--,1!:q:!.wI,---,wep-1' Et,q.,, ,VF ,, m., v1,,,41,g,M,Fi,.k .WL ,..H.,,,, 2, 5351. M GE, -,Tg.,31,,f,,,,,-.,,,-Ns.: 1t.3f..:-,1-,,, gx..L,.:gf.j,g,. nm ..F,11,--,..u..L51-mgy.:,1-.X-tv--.mv .QILM .. QW--1, :www-1.Lv,1:g ,fge:.,m!4. -iw -:vi1.i,q 112-i.m-1,1.u,.H:mdle-: Xa lL gum: K.-,--'V-1 -Q-w..w1-su-,L-.,--.v1,::,5s1,,af,:.-: L-,,:v,.w:w 1- ,Q-M41 w P gang-gr lv-1:-4.:,yw!43-qxgtagfgwgzg'.-11:5-eilpvxbQ311115547525f,i:'wadi'Q1-E:imgE.'?2r'.vH25133:63:11-Ba-:,L:5r,ywhszfizfjia,,-E.:-lffiinwwlv'11-e51:L1.k:MQQ-a,g,5igei-.,-32,.,.1-,ww12:.51z19,191:1-wx gqegrg1-gfavgqfwlaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' :imwf in Q1--.45gg.g1pi5:gg11:'55 ,nzmk ---9s.1gqy5f:wFqEa1'1:'as"5-i5f,"1e-N12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:glilei ,.-53,1 -lngm,-,1,-5-4,4 Nl--.Hgg4.,f155,: -L:1,l3:,:5g3g,,g-1,44' AQL,-.'L:,1-q1,-,pin,g-,nur-,,Q5'1.1p1,kf 5--ma:-4,351'aqpg5fg1a.w1i4,2:g.: 19.2L."'!-j1!5q:!.TE-T-,qfzhil"-11HEKSf:t'3i:hhlgq'PhgFi7IXEgniSE1!1M., iwirafwg2:'i2sf:1x4:.vw'0-1292551-ifzg'.-1121i-211121211?f.EY'5dJ:521i'W1f"k :MisWg.J,,,qM,,.,.Kq3,,,W,,1,,,l:.,,5,l5x,,,,M-W,,.?g,,A,E:,Ng,5A4 lq1H,,,.d,,,2,,.g:143Wi.,,:I,,,4..ig,,E:5,,i1.i,,1 -. ,,:,.m'y1b3,71-,i,f,k, .-:,qmf1W1.,fgpmg K.-m:',:,-mg.:3-:e,,:.w1 kg.,--.vp3:f,a:5Ff,1.-:,gl-mayK. '-e,1:,1.,:g:,5Qi:a - 5-M1::.Q.,,3,u-up-fm.,,vqegrfl-gigvggw5-1.51:-5-,Q-,.1.:qv,f1.fps-am,-I-,Ju-J in-,v -1,9-l Vyznwz, ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q L1.wa,,v-,,.,,-.qi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r..,, gf .--f,,,m- Q.. x...yp.,w,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,..f.-wz..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,I.:-,,,:,y,, 1.:-fvwly -MQA.. Q-.-L--3 1- 5. 4:2-1.Lv,,.g lf 5:-f.:y1!4J-,Mg-f'.1. V fm-,.p..-Y.-,-,1Qvee---,Q ww --v:,,,.,f-'V-1.-.-+-.e -1 1-., -my .,,.f,- -,,:v.w::, 1- Quia- 'mu' W., ,Ya-,vi-wxfw ,'ff.,,f1-Aw:-vm -1.9, -va .1--.ary -1:-- 8,41 my 1--wg.w.w.-gp-,f, :MT .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--,Mg-v.1.,,, fm -,Q ww ,1.,,,,,. 'V 1.1.-+-.Q .. .QL-1 1-., -my .,,. -. .w,:, 1 zqhqie. vm.. --uv., ,,g-,uhm mtl. .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., wk-,,x,..i'f5-A1.T3 .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-.-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mm.-. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-121.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'n-5:5,apamrl--:,f-'fmwwwe-1:,1. gefmfaw !'51:.','2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,amps-a1.,n,-I-,.u.vencwfqf vpw--.drrv-,fr -,,,,.,i 1547.51 ,,,.,.,l,,,,,,z,., ,k 1. .,,f,w.,,, y..,,,, -.,y ,1.-f1,,w..,,q, ,VW Li.g,:,,,,,,3..xL5-,K:f.y,, :,,,,.a.,,nf.:.,.t,gMy,wp 1,..4Y,,- 11,211+-,f-1., 1.53. J,,x,I:.,y,,-,171npr.,p...:.w.,.,,u,.v-..g -X, ,:,.wgn..w:.1-5.1-5-.ffmHz-raw.f4.:f,.:-s,rm--1.w::1f'.w-M,.r-2A-2:1'V-1,1,.:fQ.ww:g-f.J-wg'-mg-wuzmf-xv1.2:--1--n.--11 -' .a-. '-Wm.: 1,-1-.X-,W-,Q N-4:,,,Q ,, Qg,........f5,,,,,,.A,,,y.,.,-: , ,vb A,-,,,,.,.,,,5,x.,,:,.Q.4-1,.: ,Mi-. ,W,-,.,,.,,,..u.,,f,,-M., 1., -,yu-Q ,. ..v.,,, ,lfw 1. . --..mp m,,,,g,'-.,L.,s,,1- T11 ,v w 1- 11-.41 .1..?,1-,lr , 1.4. ft..,w.y:..4l.-.f,-.-4-lf, --mug X, 12--711'uw..1:r,-px -.Mgf,-.-35:1,mzgnwh-.Kr 1:5Jfa.,,,af.,q,.g:,y.zi-Jvsm.-,. 1,..-.wisp14plfA1h.gf.1gT,1g,.,fm, .-jy,1qe!,w,-,Wg.EW--1..::.Lgf1-v,:14,1-.Qpk-4mgW.,1,,:1g.,QA.. 2.51,-.ln ima-1.Lv,,,3,g5f:.,,:,.,4.-ig-,5g.f,.ML -:ir4.!Ln,qg,+L-,i.1Qk.vge-:-.4-xafwx-W:M,i,-,f.',,-1.1.-H-:e,..w..-,-1 Lg., '.v1,:f,a:,:,,f,- -',,:v,.ws1:,:1-:-1,,1,- :Quitef,g!g-1..','2:,.,.'-I Mvzgizr vw1?-arfx::ffiw.m '. 11:--eww cps-.1.fQd-awww lL mg nw-:'.v-1,2-1 Imy-,1sa-1,Lg-..-nw:f,zf3j3f,:.-:,L-,wapwwbz- 5 -Q4-aw !'e1..',-2:,.,.1-ww11:.-w1z1a1s':L-wxf,aq:- 1':-:fs-sw:-fm 1:-I-,Q-,aw,swf-g1.,nf-I-,Jk.av is-v pw--.41-.f:1:5.:e-1'-I7Vnzznlmz,,e'f-1'4war:-As,--vmfxpqkr, 1:-:wa-f,,'-'12-LAM gm-:H:.m-fffzsq-..s:: .ek 2 aw-5 ai-!"1"1-3:5513 ..t.Lv-Agp 1- my-.+V 1.4. ,y...uI,--,f,f:.Epr.,1-..:w.,.,,u,-u..w, , 5-.em U:-rerun.ew.--1t:.vw,1--1.w:.1f.w-M, .V-.Q-ul-H.:1,.:f!.wq':g-g.,X- 1Q,g1-M1-w3..vf-'.1 44:-41--V..--,L--L-:,,.:-, m.f,L:Lp,- :J zmqig-,,,,, --v1:..Q,.E1L 1.1-.x ,wg.'.f.-gf,-p,:1-f,.w-.f,1--W.-wx -- .H+--fm-51-1,L.,.,-Y.W-,:f,zmf,-.-:,H-ffm.,K. L -gum!,ef-f,-2:.,.'-'L--Mv:.31:9-yu-fm.:.v1:g..,f1-we-:'wi1-1,11.-5-,v-myweve-Q1-,n,-I-g-v-L' in-M-1--.Airy .,:1,E.ge1-'-- n,.:nM: qyxq:-,4g.3.'m-Q,HSMX-1,-wa,f.-w:4q.',.,--gwmg15.:-..:-1-an-Wy.:-'2.:, am. fm-Q-.,:ai.m-11.x,,.5--.,1,1.,,Q::'f,Q,:f1Qm.m :-.,- 19,4 .-'vvfq5:v1,g-:.f4:1:1.- fun-:Q 1:',gs'w-mf,-'avmqyng51g:3fgv19:n:5Q,v,..:gzgsm.. uf-LQ.:2,,'5, f4,!1,1-3-,,:ae:y1g.g,f,,,g--1:12-.gf:fm-1'i5gn1f:1i-..g21:.vL.:zgs-31:15:33-:.wiucpiat--N11u::gffvmy.g,?m-fwiwrv '1:24:52.wleqf-45:aww?-1.fv'2g'eQge:zi41'y1'4?2qx::a-wifi'-'if2.e1rw11Q:1pfEIEQQSQQ-fha-'xxf 11 '21i3f2.-V:PS'1aifiIfivigi2:-v,lg-.,'-wvL5:23:5mfi1-:1-grsvwhylv-'re-QHi'i 5EP4QQff,'5!' fzirwxf'QLwi:-st:.vw!13-iK5ie:f5w-am'.-1121i-lima?Q5111155475252i1'wadi'Q1-E:imgwiv.:1,513gacgrcwa-21-1,Lg5,,ywhszsizfja, -5.5-lfiinvwfv'11-1:11. :p:,4QTa,g,ilgtl--,':2,.,.1-'NwxE:.5121P:91:1-fl gqegrg1-5favsqiwlwi:-5f,zi.11.mvilrewam-,nQ':-:Jv,2' inQ1--.dggig1Lii::2ww':'fthrall "---faykl'--is,1gqw5f:wFeEa1'1:'as'LJ-iikfw'ie-A124551-:if1v1-Fizzzsg-..i':i23:+Ew:iiikewl ,.-53,1 -Qngglp 'n,-5-gif' Ml--.45g4.,f15a1: -1,:1,l3:,:5.g3g -Ifgpggfim-gQlemzgg'Mp-Ev,-,ie-:5q, iJ:isp,Q19f:a15Q::g::g:m7wxyg:Ki'f:92,7ger,5Qfg!,g5f!1q!'.ggg 5--1,12-W:'f41ggfg1z.gn1e4,a:,.: 19.:L.-Us-3::a,,g!.w:-1-,qsnm '--11::a':gf1yn:v,:,1-ffrlgmfvrlg-.FQLQLQA, Qw2ra'1.avf:1'ivgf:1fH:,vw!4?-arLie:2fiw.ifzi'.-11:11-Mx? H1Pf.EYfQ492E2ii'H+1di'k g,3,l,f,1L:.b5.J,,,. M,,.,.!q:,1,W,,1,1.L:..Lgf155,511:6-W nb-?g.,.q:,1.5E1g.5A4 wt-1,,,. Ewa-,.gv:14g ,fge:.,.,,.,4. -ifpagfv. ,. up -,:1:r.mfg:1g g.H-.iwr.jiwflv-Q1-grgg-wgi.'m:'.v,-1,21-ga-ae.2-wx "H in-.'--hmzfniigpfs--S.swan'K- "vw:.1.,:s:.sefag,g-, ' 1-'n::.313,P-ws-fire...vqfqrfl-are-slivQ-wr-5-.Q-.-1.211rf!-fwf'a1-nf:-:Jr-i' in-wN--455''.,f1,ia.:1-1,:'-L 'g:.1llg::,. ,wig , ,Q.4.,,,, .: .Wm L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,.,1,f.:.l-I., Y -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,w-r..., gf ..-f,,,m- ... x..4p.,w,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1o2L1W.-vvv:-:vH- AQ:-:1.-'..,--ve-141'-WMr-,muy 1-f'f'w:: -MQA.. Q.-L--3f.h.,:r2-1.Lv,,.g,f ::.,,:y1!4J-,Mg-L'.1. V Mmx,.g,.,-Y.-,-,1Qv4e---.Q ww -.,:,,,.,,.',-1.-.-4-.Q -1 1-., -.hy .,,,.. -,,:,..l,:, 1- MMM. vm., T., ,Ya-,vi-wwf ,'f'.,.t1-Aw:-W1 -1.9, .uv ,J--.ary -1:-. 59:1 Jug:--wg,-,f,.-g.p-,M 19:41. .- -X..,.-ww-LA. ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. 1 f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--,Hg-ff.1.,V fm -,Q ww .-.,,,,,., 'V 1.1.-4-.e .. .QL-1 1-., -my W, -. Hwy 1 ziggy- vm.. -lm.. , --:N-wx ,mtl- .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., wk-,,x,..i'f5-A1.T3 .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-Q-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.,-wk A-wwf.-. :-+351 wif-11 M..-TQ., s:.:L:n1,s- J:,1qg!,w, -,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 24:15--5, 1- :wg-v.fv -K 1,egezqe:y1,4.-q:M5gvi1.i,q- - f.em:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .v:,gi.'y-:'.v-121.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'n-5:5,apamrl--:,f-'fmwwwe-1:,1. gefmfaw !'51:.','2::.'-,L--M1f:.'w1zY, -sm-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,amps-a1.,n,-I-,.u.vencwfqf vpw--.drrv-,fr .,,,,.,i ,,v,,,,,k,,,,1,,:,1, ,K 1, .,5,,.,,,!,.,:,,,,-,,..,,, 11. .Tq,,,,.,,,E, ,,l..u,.,.:,,,,,, :,,,,.m,.:,,,t,, 1,..QV,,. 4.13, ,,,x,,:,,Q,,,.,,,E.,P.,,v...:,.L.,.,,,,.h.,E i.,,,?,..,L,,.Q,.Q,Va,,W,IM.-,.,x::,f.1.,,,k, in--,.,,,,.,:,.M,':i-,.,x.fW.,..1.,,m.,f-V., -1 wr.: :,,.1.,X.,,..-E NN,-M H, Q,,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,,,,...:,,:,,v1,...HE 1,,.,,,,.,.,.,M.,,:,.Q.4-,1,.: ,MQ-. ,W.-,,,,,.,,,..Wu-1,5:., ., -4,-,i ,. ,.,,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,.- T12 L1.g,:,f-,,.,,-.xL1 ,' .mv .- 11-.41 .1,,E,1-,-1 , 1.3. ,,,x,I:..4I,--,1,Y..4-I., -.vm M. is-.-q,'3w.,1g,,--,lg -.i,-bv..-,,g:,,,-my,-Q ., :rg vm. 15.4 guy ..1-g.u.+P.- ,, 1,..-.up wif-1w.1g-,L-,., :LVL .- wel,H,-,-121.--,r,,--1..:-.mfg-vfzvxa1-AX-kv-:Fwy-,.-:1a.M .. Q-:-L--1 w:v:ry1.uf-g :e-m,:y1,4- --:Hag-V. .w -dr f.e1w'1v.,h,..-Ya-:Q -vw: -,Q mm -1.-: 1-vu,f.-y--'V-1.-.-w-ae ..-.--,-V l-., 'n-,gi L-..,,f,- -',,:1.ws:w---1, 1- in-Myer' x'-1.."2:,,,'.'Q me mi? lm, . - g.,,.,,,.,.1L T-D,,1,J.4g!1..:,,.-M , .mw,.-g,,,,J,,- NN ,,1v,f,.,x,,, I w..,f,m.,,:l.,..,,,5 .iv,ln-,qynw..1,r,.,,,u ,:4.. ,,, 1, :g:.a.,,,f.,., 4,1 .. i,.u,+i.:... 1,...1,,f- 11 M-ITM., f..vL:.L.s-,,,Xqg..y. if.EF-I.,-1..::..L.,.w-.v-.,1 ,..fE:1.LQ.-. Q-.15--.W ,ww .':f,!:-f,:vw,1--QM:-f .gg,:2g.'a1+5.-,,-W.:-4735: f4wfL1b.g1.1g+,1g,., L...,.s-,::--em,-,-f:f:,Pr1,--11.:5.kgfggug14,1-.Qp'-gmsvzq-,1.5E1g.pA4 QW--g,, 3:z:ny1.avfgg,egezqmy1!4--qxpagfvimqr ',-larQ-eirlvxbK.:-A-,iid-V255'-a1W1a?i'Q'-Etimlvinv-i'.?':,v2iwifi-wi-5L':,li--.'WFr:5,E'ja1- -'f:inwH1v':1-s-1:,1.- :g:,4Q!Aaf,' !'51:.',v2::.1-mu+:.'w1z1a19':1-wx 153- fefzfi-sfavg"f4m9r11:-I-,Q-,qw :ws-g1..nf-I-,Jv.av --fr,-M., '.,,.,y,.-.i ...,,,,1,x, , -5.1-,,.gN.l,,.,,,, ,..h.,x,,1-,-QLD-11,..q.,if,, ,I-.5t1.g,a,f-:,.,.,1,1.g.-.Y.yy,,5,,E,5.Mf.:.,.t.J iK....p,..L4f,,- 1.3. ,Z-E..-,,,x,I:..uI,.-,wifHW., 1-.,:.vm.,,gf,.vqmq., 5-1.g,f.,,.iM,:-raw aw,--1,4,m--..p:.1Qp.,wfk,,.V-.Q-ul,-Q,,-,.:fQ.1',5qfg-Q.,3- wig .-w:-m-'.'.f.e:-::f- -4 .25 -1-4:vqffsgb,-vqmqgr ,.gi1ggf:,, L5::ra'w:f4: my-s ,4.vw--a-rug:-am,.-dr:-QLIQQQQ,Nmefegltapwa-QaAMv5g1,:Lnw nm-w.-55:-4 ,'Jv::f,:Lpw f -iw51:1-::1g.1.L:s:.sq1,2,Q,a:cl-A ,v 3:2-QW1'-2'--I gan: .nfs-fc1-we+g:m11.f1,1--f. v -1r:vf'91-1-:I-:ml .v 1'1"--HL,-.5152-2Q21.-1.1g::--ww 2.:,4:':-If-:rims-::HN - -- y1:..Q,,,,v,-1:-.mm,,1:g.,.f1-5,:1H4LQ-1,11.-,-,Q-.W,f1.:p:-aw.,-I-,Jv,1' Q..-:vN--+,,,.,2,1,1,.. 1.1,,,:.:w.,,:g.l4y.1--,,g,L.,1..-QM, --1, ik.-1,,-3 19:41. ,M-,, - qi- Q,-..1,.g:,,,mw:.:-g,.:1, mH.'4.!,41 4-,,:h.g.vg1,,w,,--1,12-.bw'fmmhM..-L,-wg L... 5-gunnw:-mln.-,11--11:u:s:f1-wmv.:1-.X-,1-'-wzfvzxv-.1.421e:p'La QL:-L---fffwvexa-nav 5.!1g1- 4-,, 514.vg1,,,,,,g--.G-,,,Q:, g,Q,mf,5,:4 5-wg g95L,1gLg.jgg:mug-1.41.1.1'..me-55551-mm1-.X-,w:1p,,.,1..,5qz1e1pL1nge..-.:rfrhk,aKg-1.gv,1efav-f-:ye:,,!43-iguag-2:5-.W'- r.. .mazemir:ith-41m-s1.5-'mmm-'-f.1:gniFif.'?i:2:fg.:1'wwi-1-2:-1H.knvLx-,f'5f2wfZ1--1-ursm. ::1.-1 ,'w-QS-W-evfi'-3.i'e2, fri-ivy 11-1-f11La14':1-maxi wwf:-Q,:fE'11p!x19ra:.frfin' ":m4.:1mavpq,1.y:., xg:,,-qyxgffgqp, .g1.l,:5mg1, :5rQ:.w-5-,gig--Q.,,.25,,,r- .ivy11:1-m1g,gw,1.q1if,Q 11g.5gi.gfaf5v-17"--wig.-:gaqw,5r,ggfMe-I-..t.av x- p1-.:4fr:- 1Fpg51,g1yq1:f 1.11. n.-L4 .-,..:q:..ul,---,Wie 1 --wg:wmf::gf,:vq,.g15gr ug-i1ggf:,, L51:ra'w:f41 my-1 tm- -1.gmfyp-amfr:-QLIQQQQ, w,,:fega'15xm:a-wmv!Q -4 .,5.M,..,:35f'3,,.yMy-,:,,N,,.,E.1.5A,..Q-hW,fiX,L5,:m,q:4,,rw,4,y1,4.-,.,x:::m.i,,k .'1:r.m,gQ,,,,,H,1.1Qm,.,-,q,x.f1vgg1,,,.1-1,13 im-'.v,-351.4 1i.v..,.-wi -V .QMm:f,L:Lp:,,--1.5-fi!,wh4:E5.1.,:p:.5q1,:,,,g-,--w-f...,, 1-,vp:..Q,.,p,-mv--lm.,.'.fq-.fl-fy:E+J:4g:1.f1,1--,-.2-.-wr1:1-:wf'91-4-:I-uw w'--NL,-,waz-2 -1.-1.14:--naw-. - ,1:.,Q,,,,1--:L-.u Q.,,,1fi.,.t1-5,:1H4L5-1,51..,-,Q-W,rim-gm.,-I-,Jv,Lv ,x-N--+,,,.,,1,1,.., ,l N:.::.g.,,:g-1Jin-1:-Qsm..-:,m',,f:-::- ., y-1v:4q.',-..,,-,iy.n1g :1,1-Q,-.:.g:,,,1mw:.:-H.: 4-.fm4-,,21.4.vgx+,,,,,,--1,12-.ww:NJ-wtM..-L,-wges.:L.ws-311'-nw:-we-1.-.11--N1::ms:fm:v.:1-.X-,v--ww--,1.421e:p'L1 'gain'4-,,:si-u.'g1+,,. 5--.,1:-.hwg,Q,rq mp:-.,g gs.1L.1zLg.3,:gq,gn.g -144.1 1.v...1m ' -vm.g1-.X-+am:v.V NP..-,-5.11,wp-Hv-rwx,-.14,m,, iam:,,,'-2:14.11mam:-1.2:-VH.-nvlx-Jifiwa"-'1-l-I5:q,nyu,1a.f:1.-1 :mQs.1-wiv-3..aa, ,r--aw11-1-wiws-:1.n1:af,:wg. M"::Qq.:1iQwgg,1.g:., gem-qya,::'gqpf,. .l,:5:1,ng1,.1a.::,,-1. :QQ:.M-f,:lgu3gg,,,aap,M w,,131-m1gggw,1.q1i',g ug,5gi.g,5f51wp:1,9uw:5:yi, :r,gggm,,nf.:.,.k.y,.ghg,,1g55:..,p,..g4,,:- 1,pg5L,g,gf,1:f.1,g3. Ljqw-h.,3y,A1F.rw-P-.-.W-11 gray-1,,5,vw,1--a.pe:fyp-an .wer-!113xQ.,1,M -. .,HW..,:35f1,5,,.yqmqzp -,f,,:.m,,,.,E11.5A,.'wW,fiX,L5,:m,q K, W., .4,y1,4--,.,x::1Qg.m,, --f.m,gQ,: 1,5fw5Wg-,qA- wg Q .-wx nm-'.v,-55:-g ,-npr:f,hLp:,,--1.5-fi1,,vgg-::3.1.g:s:.5qi,:,,,gf,,Q-.w-f..,.,4Q1- ,v p:..Q,.2,, -I gn: .uri-ff1-bVfi-f5:4ga11.f1,1--,-.Q-.-my1:fr:vg'91-1-:I-:ml .v w'--mx,-.2 - 1,-','::..,.,-N w.,Q,,,a1-1:1-.x QF:,,g:g.,f1-5,f1,,4W:1,,1 1.-,-,Q-,.,.q -f.w-M.,-I-,Ju,:'gniadfqf ,1--+,,,.,g151..gwwm f,:.:1lg.,,:.1ar-I:--wsw..-::lm:'::,:H.-W aemq- w..1-rg:-my mx-Q."..:,.s:w1vmwvK:'fg er fm. wa-2,41 Q-2121:-J.'el1rw ,,--nz:-.wrw'e:X::f11 X1-1-ww:99.1L,1:'!-jzlrqelwi-I-ff-1--X11--will -'Pam--ff ,5.!1g1- du, :si.y.,g1,,,,. 5--.,::-W, 1?,,fg:11g.wQ 5-.4 gm ..jWgvHg.y.ff,1.n,1'..,1m-55531-,r,,,g1-.X-,.-::Ly5::X1-.,g:z1e:pL1 ww:-.gv,1e1':v-b-:1,e:,.x4J-img-2.f, ,.m:1:u Qin:e:fQ.4gs1,.f1.5-'mmm-'-1.1:mf 1.-:MQ .:1miv::-1.:- -1 l'1.'wV1k"f'5fiFa1- -1.rs:1.ww.f:1,-It :5nQs.1-wiv-gag' as: ml-l'f1L :Q Q .:1 aQiv:qq1.2:-, xi:,,-qyx,:gfgmE,L,.5 1.l,:5:1,w 1 . :-w-Q:.1-5-,,:lm,g,,.25,,,-:L.ivy 11:1-mm w,1.q4if, Q 1-g,5Ei.g,affv-zprqh ,H-rg: vi.: .bv 91--:uv 1,133.2-gf-1-T 1.13. fmL:-Q..-,,,:q:..uK,---,f,5:gpigi,--D.Q: : upggggr gi1ggf:y,:v,L5::ra'1,Q gray-1 ,4.u.1- -a.pe:f3 -4 .EM-,..,:.Ldfv5,,.yMfg-,:,,:.5:,,,,E.1.5,.'WH, L5,:m,g,4, W., ,M4.-,.,x,::m.i,w-'1:r.e.:1Q,,,JWTWQ-,q,x.f1Qg,,:..,U,H im-'.v,-35-g af-'..,.-15-gLg,,.:p.,-lvvrzfmpffp , -'fiftygf-::1g.1.L:s:.sq1,:,5,afb!-fy-s--,-,., -1,vJ:--Q,.ff1-w,v'--Iim:.nfs-Qc1-mg:m11.f1,1--,-.2-.-wx -1-:wg'91-1-:mf - 1, -- n:..Q,,,,v,-1:-.mi,,g:g.,.f1-5,:1H4LQ-1,11.-,-,Q-,W,f1.:p:-aw.,-I-,Jv,1v Q..-:vN--+,,,.,31,11..T1 1- N:.:1.g.,ag-1Jr-1:-:ps,3,u..-::pm --1, 1H.-1,-,- 1v:Aq.',-,.,,-,f-.vw mx-by-..:,.g:,,,mwr.:- :ma-2,11 g-,,:h-4.'a1+,.-,,--1,12-.bw'fmiflhM..-L,-wg 99.4 .qyzfqggwg-:.ff-1...1- fwzigt-4-,,rm.vgx+,,,,g--.,1g-W:qm::f1f.5.:Q,:-,.1 e9.:L.1gLg.3,gz ,wg 4.3.1. 1.1'..,1:uwsfm:v.g rxmzpufQ:-L-Liffrwvsxy-1.514fav-we:y1!4J-i:::E-2fi1.g,- -- :1ri.m:1:u Qinirezm-4121:-::,g--m L iam: 1,-giwg .:1 mam-1.2:-V w. 1-1.rsmp:: It :5r4Qs.1-rf:lg- ":w4.:1:fav::11-2:-Y ls.,-wvLs:f'5fm -:1-l,:s:1,xgu .ar4Qf.1-mix!-Q..,ea:,.-:my11:1-m1z,g11-wx :fe'rg1.gf1ff'-1prx19uwr,::mv,5r,a4fa1.,nf-I-..t.v 1- pw--:uw 1F1gg:ua':1:f1.::1 2--Jr,'--.wx2rpqEy'1h-2:'Lmf1ixfJ':pa1q:P 2i1::f:w,rgX,Lx::ra'w -4 33 .EI-M1..,:35f1,5,,. yum? w -,g,,:.X5:,,.,E11.5,.. Q-g1g3f5,,fM5z:n3 bg: 74, EW., ,5,y1,4. -,.,x::1m.m,,. '.., .m,gQ,, !,5:w5Wg -,Ln wg pg. .1-wx an W-xv,-54:-, +- n.,--15 gLu,,.sp. ,'dvr:splzgpw--1.:"fiwQ ::1g.1..: 'aims :VA--'ws'-.-,qu 1' ,v 3:--Q, .ffl'w,v1- -Iris.: 1 mfs-ffl-av:e+g:4ge11.f1,1--fu-wx - 1,.','::,.,,,-N y1:.,Q,,,a1-lui-.x ,!,:Z,,g:g.,,t1-wiv, '14 --.11.-,-,Q-,W,f1,:p:-M.,-I-,Ju,Jg.i:,,fqf ,vl.,1--+,,,.,?1,1,..gwwm walk -- .blqyx-I:-:ps.4,1,u..-:: b:-1: 4-.-W iv:-X1-'ww..1-.-gr-rig ::i1-Q,'..:,.s:m1v.. yum fr:'m.'+!,q1gm2:1-J.'al+P.:...--1,::-.vw'ewxsffu X1-1-ww: PM ,5.yg1-G-,,gfi.y,,g1,,,,. 5--,,1:-,Mg,Q,w q..-5-,Q gg,:L,1gLg.3,gQ,!v,,g.y.fQ,1.1,f...1m ' -,M1-W.,,::Ly5:1,1..n5qp1!gp . g4..-g:f,:w,ab-..- fm., ,:,.x1J.igqE Aaafwgmzh inexp-41e1f-f1.5--ww'-1.1:in:3ff,wi:w4.:1 mam:-1.2:-V ve. -nvux-wgsapk "--1-1.rs:1.w.1 M":mg.:1fQwpq,w-n., xg:,,-qu,:ffgqF,.,. .l,:5Q1,l,1, .. :gms.w-,-mv!!!-3gg,,,25g,,-,Q ,1:g-m1gggw,i.m4if,4 1-QTELQ.5:51-zprqquq.-rg:qv :f,g,g - .bv 91--:uv 151331-s'g1:f,1.:1. f:,1L:'e.--M 2-.Q:,---.f,5:rpgeg-'--2:wmfrtgrsm-215:2-79.-p-2:91-wee:-gal -421.25-M1..,: -hwy!,:A13p-,:,.:.XL,,,.,E.1.5,..3-,15fJ,fM5z:n3g,v,4,EW.,,bu4.-,.,x,g:m.ggm.-'1:r.e.11Q,,,5,g11q5Wg-,qA-nib, gg-w3nv,,'.v,'5f:-4af-'..,--wg-gLu,,.:p,,'-Vvrrsplzy,,-1.5-'fiwgfg-H :g.1..:s:.5q1,:,5,xfy!--wif'-,-,1, 1',v3:--Q,.ff:,'w,v'--I4:61.f.fq-.,f1- - 17-','f,.,., ng..Q,,,u,-ww-.xWZ,,g:g.,,f1-5,f1v,4g4M51,51.-,-,Q-,.,.q -1.9:-91.i.,-I-,Ju,L'p.H:,,fqfQ..-:vH1--.+,,,.,31,q,..gm, n:.:nlg.,,:g-144'-I:-:p!,4,1,x..-:vim:'::,:H.-W iemq- w..1-rf--my mx- Q,"..:,.s:1w:wr.m-Q1,- er fm. wa-2,41 Q-wth-J.'al+ -,,---,zz-.w,w'a. FN.G,u:E?!NMh Miz,-!R,:,?:,Q:,Lw,,,.,5R PM .,3,35q,!v,,E.,,fQ,1.1,q..,m!-55131-m:y.g1-.X-, ::,y,:1,1..,5qp,Q1p-L.'gig..-.:f,:w,a,,-hfv,ev':Q-b-:ye:,.qJ-if::5-:.',1.5,-'- :afavr-:quaqwe::J-me1,5-ww-'.1:g1i3ff.'w:w4.:1waw:-1"--V VJ.-usa-ti 4"':nf4.:1miv::w1-22-1l.1.:nv15:f'5fmf,:.-:1-1,I5v:ws::,:11.1r1- 1'w-Q2J-:'f,:f!'-3:.',e2r,'rL-ivy11:1-mizrawux-nxmf.:zfebygiqfafi'wp!x19ra:.fr,:::gm,5r,:4fa1..nf-I-..t.svfzgqffbsfvpw--fav1F1gggpg-sf-1'f1.pg.gmMfg..-,,.:q:..uK,-x-,1,5:gRgi,-11-.gn v -5-zvmglag -4 -E5-,W-,:3gf'g:,-v,Mgr-,:..gu5gn..wE.1-gn-.wggfzn L5::rax,Q:f4.my-14311--1-:agp-afk,,.-Hr:-2."Q:,,,:Xe:1q5km:g-QaA-f1QQ,,m.lw1nm-'.'.'?f:-qaf-'...--we-K.: -sm'-'vr2fmQw: . 'vim'm:f'v:r-1-L:Sf-iqivua-Srv Mr--sz-er - n:..Q,.,,v,-wp-.bm.viva-.kfl-an-fwzafwe1--,-.2-.-wr1:1-:wsu-4-sr-gqvgl' 4---9'w---+yL,.,ww1-.T-1 .1ff:-1ugw..:g-1ar-I:-:p!,g,x..-:vim.-sw: 4-.-qv1v:Aq-'w..1-rf--myws-Q."..:,.f:,.,mwrl:-WQ1, 2, :'w,.'+!,g1gmt:1-3 ,5.y1L1-G-,,gm,,g1,,,,,.5--.,1:-W,-?,.Q,1fLw,:Q5.,,R gg5L,,gL5.3,gQ,!vN.g 4.3.1. 1.1'..,1m-55531-mg1-.X-,w:,y5:.,, ,gqmgpufgg..-L:r,:w,ab-1.5-2vw-b-:.,,,,.x4J-ifQ:E-2fg1.g,- -- :1fi.m:1:u Qin:2:fQ-4115.5,,g-w,ai-'- 1i3ff.'5i:P::a.2:wa M":m4.:1iQwgg,1.g:., k:,,-qyx,:ffg5Ff,L v.:5m,1,,f.fg,,-.. :5r4Qf.w.,-,vip-Q.,,,g5g,,-:ww-5,121-m1gggw,1.m1if,Q1-g,5gi.g,af5v-zprwubg.-:Q-nf. :f,ggfMf.:...t.y .-p1-.:4fr:- 1:1gg:ea':1:f1.g1. mt..--N12--Qr,'--.wxfrw -4 zz .EI-irW1..,:35fg,5,,.vmmqgv .-E11.5,.. Q-gqg-fg,,fMgz:n3 3914, 55,4 .:,y1,4- -,.,x:g1m.,,A,,. f1:r.m,y.,, 1,,:fag1q5yq:g-ga,X- 1, gg-wx nm-m,-:fa-g af-'..,--,5qLg,,.:p. ,'dvr::,::2p:::--1.:-'fm'gg-' v:1:.1.g:sr.5s1,:,m fy - v1:..Q,.2fP,-ww-fl, .f'fa-,VL1-M-3: .VU,few-91.5,-I-,Jv,1' ,y .,1--+ g1,:1,l 3.11 -5-gay-Ig--w!.g,:1x..-:Q b:-an 12.-1,-w 1v:A-'HW-,Ay-v19::i:L gf-..f:fmwwrlr-fi +1 ' '-Pf?1Q51i31p12a2. 1 ,1't'H,-'z,g.-,fc-.pg.3-wifi".P-',g,,-'W--191 .:--q,.2f:11w,:L-- rig.:1,,ffa,,1ga-bmi um.f1,1--W-.H -Iwi .' ggi ,:"-+yak-,:'f511- .-1.1g:5Q-Aga, 1' suv-,gen-rv mg., ,sa lr--:fs-,',12-:aw Wag,-,xx am, Qi. . H45 5,354 4.3hJ,!11,,,,x!.,,--.gm Wu., 9,.,L,,. 5. ,1,q,!v,,I ,..,,1..,,,u.,,,f1-mlN-.X-,My,,.,1..,-,,:1Q,,Q ., W...-.-.f5,,,,,-..J.,,.Q-,-:.,,.,,q. .,,- 12-,.m,+,x 41-'rn-:4.:1i-1m,1.g::,v:,,-qm-.g1gq1,T1.-1.l,:5hel,1,.f.f:,,4:' :5r4,-f.w-ff:Ly-3:,.Ev,-rw-t 121211, wan 15-J: Qi.gfaffwwrmx:b:.-:faqw,g:,g4fmf-::..e:v x- nw--:Q-sw " -wR5gaglzzggryjsgxg-qu-2353' rfaqzimfgh 'fgggzfiiimii 1af,29z1v.! :naps13::s,,Qs.dz'-1-gqfswqpfir--mg. " Mm mwf ' ' wat:-s tm- -afrwfy,,-,1:1gQ.-11rrc15'!Qb Q:fega,iQ4Q'2m'Qa1XMv5'Q11:ran-we amf'.2.-15:141-mi-11-41: lisrz-Wvrrfl-2552: ,, -'fixup51211-v:1:.1.L:s:.sQ1ia an 5901-w-Ep-,-I-'Q N 3:2-313 n1..rg,-I-,Jugelwffgfg..-:1xl,,1-4,-V .,.,1,q,T.e-1 ' 1 warm. df-1 qyx-I:-psgvy..-:,L,Eq,,.,,-ag iv.--V, V-9:41. mu.,--,i--nr-t :RLL-,V-..:t1f:,,7vmwrf4L-.T 1 M45 5-ZW Q-,nm win:.,'1'..me-5511,-mi gpm:511-vm..-4:fg:. 5-.ice .:-M: 14-::.m1,LK-ni:e:f,:2e15.::.1--um,-'I 'wswsf-w isza-fa ' :I-5m,vsaf,1:g1fw-V l1:1g12gg1w:m 1519: ,megigfaxfqfprmva:-gr,"' R5 fr.:4f5imeY1lEJd,2' 111--th5q1.,1f1pfa:2Qa':'5v 12:3-km: 1-43'xq2!,?s,g.wxf:wR! f'Hi5.:gf!1:t'.u:g 5-pzzidiss: tm L.....s13::2 e!.w:,-I-,qs:14gg1t1-112gswgffsga: Qsqggeiafgpiara-1,21 "frsQg1, '.mgggi-sp:yum?:Q-L:,mE::::Ergqgz1g:QA '5a,5Kg-i.fv51g3'gv-me1'.:J:2fQ:E5P12f.i4-fairwlglfiny21?fgzmgzlgi-:ig--n6:Qwi ' ffytik'-J,lf1-pi,M51'aff-W'-'-1rf','H ":2i'1a,ifi g1l.'-nviszfim -: 1-lsiivmyb Y QEPQQUQ F-1.. ,-22,.,.'v-'HW 11E1:m'zYa1s':5wx1n2 115-:gn -4 if .Hy-QW. ,:31J.1,gf,. 14,2 41: v -,f..gui:,..wE.1-gn-. g11ggf.w,rgM,z:ra wg qw-1 ,4,u.1- -,.fx::1yp-,wfk,,. '1r.f-!1',xQ::',, - 1 ,. -- y ww. vi- .x Z .,1:g..,f1-5,f1'f414L-!11.f11.-,-,Q-.WVFW:-a1.i.,-I-:Jv,1' 9- W--+,,,.,2 fgdui- 4-,, :si-u.va1+w 5--1,12-.bw 'fmizwzwa 5-wg L.:zLs.gg:fq!!vHg -1.4-1. dn'--me ' -mg 14 1-.X-' M-'::i:4.:1iQwpg,1.g:., xi:,,-qya,::fgqF,T,. .1,:5Q1,xg1, :5vQ:.w-,-,iiy-3gg,.25g,,-,Q M121-112, -4 .Hy-M11k.,:3gf1,g:,. umqgr -,f..guL,,..fE:1-5.1-. Q-i1ggf:1,:iX,L5z:ra ga ., my-1 91,4--..fx::13 - v1:..Q,.,v,-1:1--I M.fax-.bf1-af:-34:41-e11.f11--,-.Q-.-wx -1-:wsu-1-sr-aqvf' -'Hi5.:5f!111' 4-,, 'f:pf1'1z.3n.e: ,M sm .-j::f,p!.w: -1- ffm-pr' ' g' I 52532 S1015 L1 iiulliiri Nw56522112-riqiiniilui v:3L1.LEs:.sQQia,Q,i.!i V :Im :,.ga.,,,,3-'ww 1aE1p15gv,ls1m5:1:'g affqzzfxhxra:-52.if.11S1 -'m..:gf!1e!'.e:v tfpwlirim,-p11::45s?:,'ff1g5g3gfqm24 .M rv . :pg-g 11-mn --1,L.g,.,g.h34f -V -:I-lm,-E2....,, Wgvwiljigf '4 if -:HE ff,,f' 45- ,, Q .,gf.5,kg, ., , gym? f 54 Z , Z?" rw wax Z5- x I .W- ff.. L XX.. f -4"E."'.g fcutq 1 ,556-4 6 X ' f ff' al ff r- 1:41 X Y- wfr- -... NN? ,Q X ffl 94" I X ' if 5. Q2 1 !'K'H..f 1. wr fast s. 1.1-v 1. 'J ww .lg-a,xq,,L , ,K iv-5 vcr-Q -,MJAML -fr '6L.:s"3'1.'?'f. -.1 yhix ,nr 135. -3. 1 -gl w. ,L 'Wm .11 'L 5 x'-.L "-v.-':4'q, "" 'N a. 1. v 1 , I-fs-B . H7 - . nw? '11 la an s'L1"'L ,,.. -r , LLXV1 '- it Y X' Eu-K+.- ..,- -.17 W- 1:--GJ 14? A 'li -H.. 1.x,x 2 " 422' -1 JL." L. 'r ,.. f nf W 554- - 'avg 'N-f' 'x""' s-'?z-. iggizl ,sv 1' " 1. gm.-1-gf A TRL I '-f"'.mf-1fw1,g.g 5. - 4-- -1.- -qf-.,m .,., ,,.-F ..:3fL3.-L.. ... - "" L"'!"11 mln.. '...n'...-4" x' 1 ' 'lxi if.. 3.4.- 'S 'll- -4 4 if g EH. -. fs 3 -1 ..- -.., .. . fi J 7 MR W-fr, -hitxhs aft, E. Mgf in-Q.:-as .. 1-fn-.:1:.'g'-Z"?g: 'Q'fs"gi.""q2'E-M,-r""1"'..':. " ' "-- '12,-' "'1's-- 212- A 1 "vu " - - -L kgigvh .x. nv -..- ..-Q- --M L, ur.-,,. ---.,,,g-1. ,A -,, 4 .- ,r-A,-, .nn.,.:x... -.5 --4 -:.z-'-.,:,,xA,..-L-N... .-,5,g... ,L .5 -4 . x :Q "3lT.- v.. ' 1 4-.--. 4 fi'-2+,j'E"i'::, - YL'--..:"K1.:":'3l'l" Q " .... 'v -. YS.. ,rm 'iii -:ar ,gqggxzit-.-,--:---. ..,. - .- .. , -.-FJ.. 4, X: N xy.- ,, 2, Y",-Q-:-gg..---. -, 115211 ,, .. 1- 'wwf' 4355:-I' -437-225 -3' ' 'h ,, I :W-r.v'?1' 4, "' ' 1439. 'lg "",, lug- J 'W-.-s'1Eia"" s:::w'x '- .-,. 4., - . :g..ar..z. 3. - -- -1-. 21, -Eu. .75 A - -Q A., 5-In-., , vu ' " .. - ' 5'f,,- f:fa1..,M '572-X .,:ez-- L 'Y -4-.-3 s,."'----if" -. SM'-.-.- ,'-2Iz4S2-:'fl3'-i"- ' ' -K . 'iv J.. 'V' 'I . i"'r'-.JIQN .L 3, 'L2L. N ..,q'.'?g:'l5i'?:5L:4'1" -Q.. :Z lb 1. . E ......... .. - ,- :..g-.A-J-..1,. ,--..L " 33541. '44 'K 1 'QL 'va 1, 1. 1' -gh Quan.. ' ' f " - ' -:assi--1 I -.-: '-M ..-.12-Q-1.1-1'-.. , .,. ,M 'F-:r,.... -53, -.-vvw sv-3535.--A it 7 Q " I." xjg-laxsig'-'L ..-n. .4 534333, .. ':-.- '- v-QQ 'x"" .. ...4 ' .- .. - '1 . " 140-4 " in 'L -.JJJJIS -..,- 371 ...fm r. -1-. - . ff 'Q 'ti x-ag ,. ey '1" ' W F F' ...-2,-Lg l'v"7j:-'iq ef' - .- , -L -I.. 12.-Q -- ,, . - ru. " zbiau-w-+1 fLZ:'rZ"g,2i"2f'.. -14 fusjjqsrj-12-.Iii,.... H 'xii-ivlsbqmx .-. 'i www- db' "' .. v.r"f1:4- --' Nc "1 .4 ., .Q 1. T.. an . '.- . .eq ,. 4.- ka qv v' ' 11' f 3 .. K.. gg- , , -.ning ,,-,fir 1 . ' ...- . r.-.-gf .. ,,.. 1-:,4" -wa 2134 ... q 1:-assay .vw-33. Jw... ':,'..1.-..w-4-.A -. 'i1Q!.. Q-1-.J-..a Q-nga. 1,'9,r'v,7, ak'Irr.3tx. " .na nw .. ,. .. ,. . ':.-77' ze.. fl! .:r:""- ... ".. -2-" 32:-STB: .' W. 31.- ,...,'..-v-5 ""' -4 -- . A- 1..- 1:1 ' 1.- - "' .41 .-f T.. 5 Q at-.., ". 1 71 '--f n' K' ans ' 4 ...Q v' Q- -1 W H- 0 sn .446 9' .,.'-.5 Q-ram? " "' I-' ..- -vsa w- ., 1 gs.. .K 4 3 i Ni 'i 8 3 -4, .1- -.. ...- --:E gk TQ? Aq5a.:,w-,:.,,:i2'-.'S-Q --. Q'--:""-s-1: .... .-... M - -s .. 1-11-li Rfmf--1:s2' -. - , " - "E,-'--Q -M .g....., -. . . .- 553333- -vc' .5 nga SWL M um... X 'im' 'X 1 1 2' """' " 'Civ-R ,, im -.nk -R Qu. -nz-.1 x 3. :t.Nis:':b:x ,Q-5 :Z -.. :.:. 'WV ' xn. 1--1 ...xg .. ..,, " .ao.a'i-LL -Q . "c?...:: -.. , , '--. ., 5 .. -. . . -- 1-.,.q,, ., n- 'A 1 .A xx-' Au y- -x 5 Q.- A in . '53 !:,..g.. .. ,, 'H.x..,'a.x:2,,,L - .:-.'-' 'r-..-: -N 5' ,. ....-B-............,. M., -N A 1 u .... L... N. . N' '-M. .B':-..A?.x:gN-1. vs- 'N:...a..... , -. .- - v 1.3-3 gp -.-..-k "1 JA..-22 ,... ...-.1 1,y2,r -.. :- ... ., . -.,, :Bif f -1-.W ' Y-M 'ifxz---un-.- '- - -kv-M X. iaiiv-QQ Qin 13 "' ?.' 'ig '-2' ,--W suv. " 'hu 15 Ts 'Tal -0-w. 3g:kX,1'2nYf- "' 'Lx R""'-iz'-Ili" i f. -::' w.f..,.I2 .1-12? .- Q 4? '-1f"2q'52Fp. 'fn' bru- , ' 3... .-Q'-"-1 M 7 4g5-x I Lu. . Az31,:5:,j.'2.'Eq,,., if-1.-r.'x rgllx. v 13 -4- H . ..-vc 'a ,., -5 X . -S "'J- - ' , - rx.: . . -.A., T 5 kktzkzk-N' Niki xx 4. .47 ..- 'L L-- .- ... 'X -1.3 M .s.. -an -Q 'K wg.. Q- s -A-X -Q., 1 'ls -.,g HQ 5.3 3 3251.11 -. 1. 'L 'n-.Au- -,- g 1.1. A -...- -.mx -.. s-. ...Ls -1- -x "5-ff' f-1,2 .-.-4 --f.. -R. N. - u. K . -- 4: x x -R -. G35 Q -wgg xA. Lita. -..-,A x -. . Q.,- wx -.- - -N- -. --., fx., lm- - Nx -. ...- .- .f -v ...qu - . nw -nw. ,- ..- 4-.1 .- Q. .WL Ps-53 Q .'.'x': 2 -g.,-' 7. '--:'ay'v:z 12.3-."?,,".' W , ' "ir ':.:":w'.'-fy,-3,-.'.... 4 .1 -Q , ,t Q. - ',,1-X'-fre '. -.-. . f -.,-,', Arg 11- -,vfg -1- -5 ', TJ ',. , . '- - xr: ' + :Ti a:'.". - 5 ,, -gg" 'Ja-' .' 5'15':'.f-'igr - X'- 13.5 ": '.. :'.".'- ff-.':-"ff, :. . r:"H'.t - -'g - . , E1-5 -,-2:62a 'T tg- - , .', M M ' .',-.":, ',' 1. ,pf '1",,',i'.g3,2 "' ' ' . ' -1 '- "' "Lf.'.4', .' 5 fn". ""'-fx". ' -4 1- ',"' '- -.-'::-,'.'- ' 'r'Qv"' 'Q' .1 - 'TL'-5 p' w" ' "4 J. w'- .". -f v".'. , , - 3 .'I'.f"..".?'.7J' ' "-'T-I' ' 'Cv ' '.- , - -,A.L.g'-"ff 1.3 4 .: ..-. : ' 5.-- . .-1- .L,L,: R Y, , .N .::q. .'.,f,L ... - -,,'.,::. ,A 5.1, A .,w:.::RA.--51:3 . ...A, 5- f b ,Q fJ..Y.....,, 1, M ,YL , -..J ,..:.:'.:,'. 3,gZ5EZj-it :af-'GJ '-.f1 ...,,.,: - " -- jx - vu . -.gf 4. -. , . . . '-tra-. 1- -135 rf. A-1-3-:QL-, :1.Z1f.-1 , ,.1: 1.-.-viii, 3.2.11 -:-'ii-'-41 -Q, , - 1-::,.- . ' ', -' -L . 2 ' 4 ' '- Q5 . " ' f. , - - ' '-tau - 'i-'-.1-. .- if .--. . 1-:f:'.1-L A ' " ,- - ' S -1 - - ,a-4 '-,xx '-'.1..:'.."..f' JW,-1'.Q'Y X , . ' ' -1 gf. .3 - ' hr- "fry -.-"rf 'r 1- .2 xv,- zm-f-'wv' .- - 1-4,1131 ' w . 1 f -Q. . f I -. f 1513 5551+257 -Q ,L 1. ' ' " 'ff '9 , fvff ' 1 Q1l1'f'7': ' ,,,m.,.h ,,- -:,'4, F,-.,g:,: , T.: X . Q ., 1,1 .V -. .f D. .7 - ..,4 , . W , Q:-fi,-ffgszg-'-:S 5753-PE " ' vp, x ' 5, " 7 . ,W , ,I fl '. g in V f-sake.-ge-, .9 S-.1 -23:1 111 . ' 6 M . 4- W ' 'T T'-' 1 3,1 ' fx, 1 ST-ir.-..'.': -1:13. H ' ' 'W V' ' .- 'f :l- 'J M- -' I ff' 2:fL4.?Z'l.'f " 15,1 :::.,-.-.-:. .1-.-.-3. I . H , M - 1- -M cu -.-1 f N-4' . ' '-4-1':.'.'. .. .71 , :.':. A , ',: 1,-1-.: A-1 3- :::.:-.. ': ' . A , .1-5- f ----. .' rr ,- -5 -' ' ' l21i4'.11'.x':'.:"',,- ..',,- , .2-.3223-.'::-z: . nl.. I, ,,,ii',",--,-,--Mg-A--,-, lj, , , - -. -' ., ,f-",.--- , . -,1 ':'.-:.-,- gff-712 -, ' ' 'f','.,f-341-'J-22'-2-Q . ' -,ri-1'f'f"7':-Z2fC"-Tgtifi-L :Qi1TE'Vg-'-Fifi-iiiT.-1:5-'II -1-'-if-'-i-' Y .-1542 " S-Q-,. "1 3 . 5 . ' 1 . ' ,-Qs.-.-1-if-ifit-if-3- -- ' ' '-":f'4x ' '-,xii Ein. 5' 'FV-''1f4.".I-'-31,"".Q."',"?fg-I-'J 131442:EEEEIQQffl-L'.'F,f'l'..'.' 'fi 515.3 ':.-- 1- Juf 9 -' J .' 'Tis .,-111' - -'.'. '. ' . SQ- g.' E55-Ii' Lf- ' ' fY'i'H-?Li1'::.:':.::-N..-LQ'5"'Z'x: -'ff-'diff?:J'W"-I-322' ,- :EFT N ' Q L ' rl f ' 11' -'-'ff' '.'.-Tr-'-' - - .-I'1"' ' f , . :'Y4'i"1'K W" KL.. -v...- "5-3 'Yf1Ii'f"'xr "A'5-j'f'M4"1' x 'v"f,"""i:.'.': . 21-If3jJ:."'f V : f'j'-2' --"ff '. , '- -' 'J W' ' i , f. g.- V-:J W- A ,- 5: N.. V . f. f ' 1. k V ...J-,.,,g,, .-,i.-.M . ,- .gf -A ' - J 41. 4' Y , . , I , MJ,-Q-WL X. .. L h-Y 'V 1 .-,-.? y wi, N, UL. ,M D, p 5,5 T, . fb , lu'-'-1 ff -.25 bd ? -: 5 k 3 y ,. Q' ' . ' :hir fc 'wiht YI 'Z ' 'V L ' 'uf ' ' ' A 1' 7: - - .: , if Lx: - - - i V. W A M -'ff :- LN W -.Q 1 in 7 .5 up M h-qv' N :L -"' 3 :I-:7 . , . "-"-.. - "u.x.,x ,JPN J- ' 1 .L':'l':.. -:EfE'A '- ,fr , 'lQ H N ' k ., . 1 '. 'f " -:ev ff- 1. - 'fr ---ffwyxm-.1 -- - - -2'-'ff - -'-'--,---.-.-.f -' -.-.4-:ia - -1- --4 .1 - :L 1-' - ' ' 1 X - - 1 ., - - - 2,--. .ef--'-i .f M.,-:: 1 -lf--Fi '- , '-1. -1.-Z'1':2i,i'-.-i.'-"' -+g::,:,':.-f.-N-X f Q-14 1 .-1.-.L.-,Q--.-.-.132:35 ' , , - Z ,.-- -1 W ,51 wg'-'-:.-.,--' "1 - , -- - . :'.n-:41-,131-a': '.' -' -r-Ziiwl'-'f ,-'fr'3:frE'.f:.-I-'f-''-2-"-1--. :-1'1 "" W V - '-' ' 3' "' ' "I"""" - -' "' X' 'gm' "Ll "F " H -H-9' I rr' if '1':i4Ni.i1:if-Fi-1'7'-'-"""-"'.. 1 '- - - - - U ,A . "" ' 'L ' , .. ' .7 1 ' . ii' 'F ".:' :.:f:.j'.h 32,52 f:':' - ' 11- cg' A-,-Q.1,-W 11 Hr- - -1- - V -I , - .. " in .r . Q' -' ... '...L-., -11-1 ' -H 'ar-,-' -,Q--'-.--v.---.V . "' " -' ' w ' 51 F .if Z..-.-.re :r.':' P-' .:E'-'-'ffrr f:.-:."::r-' ' -' :L ,, 1. -' Q' tg " ' :L R,"-"QE ,QI-::. f f t ' 'N-4.'.-Ii-Zyjjr-.,rf Q ' 'ff ll'-Q f . -, - I A - ,, .-. -M ,- -.gg ,.-.f,'.z." ,I .- , V -4 - -..-. -:.,':. :,'.. ,M - ,A--, , A - - . - . '- -.: , .:.. - -5- , .-, -L..-... h- .,,, W , ir 'L f 4. . ' - l I .wr ..-.-.- -. ' -- -A . V r- 'L' "' f 1102- ,-:Q 1- ' 4 Lrg- ' X' .Q A-.Rx fy ,H -1 - . -'.':I"'-,w1'-'-'-'1'- - ff., 1' 7- " -W " N ., - ' ' "" ' - "':.:hL ' '.. ' , ..? " ' --1'f.'r:-'-"':,-JJ,-Q". ,M - 'mfr'-' 'sfsfii-'ff T- 'T . V 4. - ,L - ' -- ..:... , , . - '- . - 5- L ' S" -"3 f -- "fx-:--'.-1-V.r.'1:.-.i-3.-,x-,rf-::E,2. -1'..'."J.'.',,',,f.',-'.'f-ff ,- 2- W -' , ' , -'. - -.- Q A 1 1' ' ' '- 'vu ..-- " "'-1---I I-- ' 4,1 N 'J-'----.-f'I I'-'-gi-T'I+C-Lil-FQ-''-" 1 .- ,, - -L n'--: 1 -- , 1. , at V 1 ' .. 1.. - -9- ' N --- M- -,, .'.-.-R1-----.uh-Y yn-A-1--,-,f.'-A., A '. .3 , w -. .ri . I '12 1- .i. s-, - s 1-mf,-is ' x-.:.'21:'-If .,,, -, .J-,ff K ,A. A' -1- W- -1 f A f -v 1 - - , ' , -- .f-5' -1 --. at,1-Y-:qi-ffs:-1:-1:--'-2:.- - , . - ,, - A ,. -,- ' - , , .. -.. ,,, , .U -- -5:-r -,-.,-,-.-J,-,-: rj .., - , . - " J ' " 2' . ' ' ' ' ..,T ' -: If ".- -,- - . :::::,','.',, , J.. 1 .s. gp-, Ag '. -. , I K 1- ,, D , -. i. .N '31-1 ,fist , W -- -,-.M..-..+:.-. -.-:-.-.'.z'.g,,-5 f 1 5 :' ,Z ,, - ' - ' " ' - ,. ' 329' ,jr H M "J: --,-,1'.'.'ffr.-rig:-. -JV - , ff I '- . . -. - , x ---,:.,-:::..'::.- .-wf.. 55. '1 Q -- gh .g 1 .. L Q 'Z " "f .. '33 -T.: xkma,-:'.1'f: -J.-,','-:'f'.,'.' A' - . .. f - ' - , - . . - , 3 s1,- Nc:--::.-1-J-F.- --,-in-,-.1 . v- - - -.. . '- . - - - - f , , , -.- 4 -:: , - ::.- '.. -V 1,33- 1. . 1- ' ' ' - -.. -s ,A , Y' gh I Am- , ' . W- - 1- ' 1,1-:..':..".'.'.2."' 'Ja .5-G. -- X M V ,... - . Len- MU. LA . , .. 13.5 ,, R N--.- , b fm. -.. - H- 1-.:.:-. .--.:'.-. fl.: " 1.132 ." - 'I .. ,"' , - I nf?" '. - 1 -1 ,, fag." ' Ylgli' --. "" - " : j ,E-Q-F:-1:4-:.'.':PP.'l1'.fi'f:'f"1 .. ., - A A -1 - A, , , - - ---.-.,.. ,, 1... ' - '- -- 1- --.-g.'-'r.'-:J.f:,:3:,,-, , ,,.,- V ' Y- - I 2?-lax Ma , 1.1 v 1 . , 1 -- .-- Iss .A 8.1.5- -.:+:-R 5.3. ,::.sqg..:.3.:.1.:.5m-,Z3.3 , -:' 4 ' " ,K ' - -.-,M . - 1' -. . " V I - 25 V- Ng- -..,-,1?:.:-gil''H.'..".'...':'.1:.:-.jp-,'-,' - '- 5-25-?55'2:f 5' ' .- 'E "- ' -- '- - - 1 . - 1' ,, - -: -aw 1,3-1 --. 1-Q: -5- -.::':-1-:-13.-1-1.-4-:-:-t ' ,-,fjcff-'53 ,Q 1 37 ' I A : WY' "' """4zQf 4 -:A - - :4 1- ' - -w'f-w.- 'Z "'-'f-za-1-:-:Q-2.7-13.3-gf U- 4-Q , .Qi , I, ,.. 1 .l -4 W . 33: as n 31, 7. - .za-. . ,cy . 1 -. -,1,1:.?...t.-:-l. .ff-illl -1, A ,, ' .- - 'Y -Z' ' , A ' ' " 4 ' , -1-l'1'Qfl'1'i-212 Q -:Lu - -' , V K ' .v .. - .:' , ' " f - 7' 1 r .Q i-'-'ff"2'-.--'-'- - Q - '- - - N ' ' f- -' . - :Q :Q -:-:-:- 1.-.4 - .-: -" ., 5 t . . ' f - Q . ii A A . J' :, 'S '-f--. Q - - ' - .-.-.51-7-7, . .1 -,, - - . W- ,, A A - , ' , , , ' -An A ..--. ,-4 g, A . e ,X -.. , ..?m- A .-:.2. -5,-:J Jig..- 'iq ' - v ... 1" :mr-xx. "-" 5' 1- .. , , -' 355 --::'.. -ii .f -F-:fx - -1'-. fs .ug -'-'-'-'-'-:I":.'3 .45 -., ,., ,, - .-3-. - Vg 5, J: V.---...-Q.- - - .. A .- Y- 4, -.,, N ::J, -::::::...-l-,-: zgii:-' - - - - -:. 4 f 5 sg , - -1. , - .4 .1 x 3, ' Q.-,,: u: ' K he-zl-ze-5:1-1-2.. - -.- 1: '-, -1-V -.-."" - . ' ' . -0 M - F- 4. . --, -if -.::: '.:..."'.'- -O-. gt.. ff. V, " 1.7. .. -... . Q--5 ---. A -5- .. .Q -- -, .' -5'-':x ., 3-. ,:":,1.,.', .-.Q-4'-,'.'. .v-,wrrr '1 .-.J ' f - ' - S. ' . I " 'f- :.. 5 ' N-' 1 - ' un: -"u-'-"::,'-'-'- -- -, - - - V -3 . -,,-5 A- . :.-M. ...-::rr.. ., ., .-. , , . .. , -.. 'Y ' .c::.' ':.-.-.':::-,-,-r. " N .- ' ' 3 -9 , - . ' ,F "' , -A ' 4. qiiii-11-1-:+I-?:.1-1 .....-. A y Q '-' -H A- M 1 r gg ., if'-I-Z-51-2:-1-7-Iii:-3 1- '- .:' . A ' '-ii-is r., ' ..'- af -.1 -'-.- , '-'-I-'-I-ffl-E-ff'-' ---' "' - - C ' ' A - 1- . 1. ' ' "' ' ' , - '- .: ' - 5: -.., - -'- . . ::1".-::'.".'-11 -ag" H "'f' 1 1 - . - -- . - - M'-"1z:'g'-2 3: '-. ,::'.--LQEQ:-mf zur.. .3II.f, '25-5-'-3:5-3-1'-'--4 '2 4, - ' ' . . 4 ' - '- ' ---. -- E -N -- . 1- H"-gs .F"":.h -.J A 'slings4f'.':::'::-'-if -- ' -,gk ' .-. ,, -. ' - ' -Q: 4' -mr,-::... " - ---.-.-.." 'W - -i-I-" -'-5:1-'im--,. :.:::41.'-'-"3 - - - ... N -1 -v A ., QQ - --Q. ---' - 7-- -U.. ' 9- -.P ,. . . --..,-...A.,N ..--...Q-, J:--J- ,1,:,',,'..q ' 11" .'. '- Q . P". . Vw: -'. -1 1-.Q-eq -. J" v ...Y I ' -I ' N " " ' 5 - , 52 Qx' . , . , .f. Egg" ' '-:wt '.',"'. A ,L ...Q .:'.., .,, . ..., ,LV . ,Y ., l 5 . ... , y .. I , 5 .1 Q L. Y - ,:..u? -.: -- , - -. 'A fx . , -- - -'H ' ., -:- " - - - 3 -.:.j-,- L- , , , - 1.1 , , .,, ,I 3. -3 ...uf - ,- ' f- 'V 5 . ' 7- V "1 " -, .J '.. A , - -'A - .. 4-f,:'.' ig- . 'Q . ' -, - - V, 7 5 ' .. -, "L,-.-.gi .ni , , - . , . . --, r.-W :: .-I :gf D . 1 . -Lf 5 , A . .lf --, V ju. ,qu v -YM A . x . N , k V, .. ' ,L 'Q . . ,: M :E ' 355 N- Li-i ..'.2'- .- .. ' , , .L wc: ".-- . .1 -.., '.. Q ' Q- rg, ,'.'-'J '- ' 2' V 4 "4 .. "' ' ' - ,- f " . "' - T : , F-.1-:. 2:., ::- . f-ZH r:- -'.'-'-"- Q:-:azz-4?-1 '- - 3 ' - : - "' ' f' ' 'f fg - '-1'-:Q-2'ef:'::-zz' f-5 5 -3- ..-:+-.legage-:.gq.f-,,-3:5: -f-:S -, :' ' , , A . 1 - - A . I-, , : :.... ... - --.: "'.-:.-fm..,.'1"' -ff.-1-1' N+M-.'.-51.-.-I-'-'.'.'::::.'-:.r ': ' '4-'Ul"4.E11LfQf' -q" ' ' " ' I " f l.. f Q '- -X ' ' I 1- 'z 'la-Z,:j"""1'-1:25.-j:.'-., if-N' xi' f-':I-E1-"-':' f-1-2:4 ., 5.j,,,-3-:.-.' ' I - ' Q- , . ..- 1. -gf ' - 5. -- :-E.-::1..:.-""."-fy. ,ff -. . . N -.q,-5-.,::.-:..L,5 M:-3.-.-,w::.:.-,Q '-I-:1' -45 'Z .-4+ -Q .. " 9' - -- - 1. ,, ' , " ' "--N -.:.--A-'-'-P-1 :.. lS,f:v,-- :F - - '11 11-'.-Fifi-'::.-:::-'-f- -1 "-.:f- -- -A :ful '- -: N - f - 5- - "M - - - - -'-'::.-L r QL- . . rf - - :.,- -14: in -1 :: ' ' -.-:A - -'J " 5 ' -'-' .--. . J- '3'1"L"J'I'. ' - Q. -' ' iz: -:.:-:,-3'l- -- .3 M "--- -'J :IOL-"' .-.5-': -Z:-'-'-'.'.'1'-" '-'J' -.iv 5,3 -f. ' .uf - Tv J, - N' - . , x -- jx - ": . ':.-211' .ie i-5:i-'::'::f-.'.:.-:.2 ".'... "U, ' -5 vi' --- ' 'a , , ,-7 1, + ' .. -P ' '::.-'- - QF' -'-'.i- -'-'.'.tr..'.'-1-.. 1" ' .-. v ' ' Y. F . J - " "- 3.11 -. kt: -11 '- -- -C-JJ. J.'..' ' ' ..... , -1- . K- , .. , . , ,,- ... -- .. .:--, -.,.:---, ,, - --gg' '?- 5,97 . A- - - .- . 1 . 5. ,5 1 ' 7 :Q 1' k .- '5 '- - Sc: C,1S,-,-- . - --3, J. 1:1 " ' . F' ' , ' -.- - v. ss. ' . - -- . "- w I-H. 0 --T ",-'V'-'TLA-1".':'. -- Otzih , ' .' -.' "'l- 9 . .4 " .7-'L .. 11 ' 'ff'-'.' ' '.':4 -'-' ' 'Lf - , - , .-. 1 - "' ' -' -K " " E" . "1 - - --a-. .ii riff. :Svc -:J 'S'-'r'Z'.?:.'-75 - f 'l3..'A-.1 . AW". ..: :L-3:-: L... ..-:A-:V --I.: -,g.-,-x-:.- -1 .-. ,- -3-z- -- -1' ,- , ' ' " 1- Q V 1 ' ,, ' '::. 'fre-,-, f.. :.'s.'."gfv- . 4-.-,-:Trp 4 L- iff: :Q-.1 4, 1-3 rr. :Q--3 .. 1 a . ,eg .,' M., ,, M 1. - -.. - , 4.5. 5 ,nr :., 1..,i?..-I.,--wx.:, - -.,,.K:, Q , Q.,-. -55 U 47,-52- -M 3 . ,.v - N. -I . ,M ,- ... - - -Q -- Ml., -1 h -,-- g . , -:N - :rm ' I - : 1..:.y,Q-: :gg IQiZZ'.yf1-2-f ' '-'34 ff' 3 J . 'QQ 'xii' Y-1: 4 P:-cs '-1-.5-figzfl-Lit ff- Tw"-':1fg-.-1-'r'-'Q .-.Xa -33 .,,',-.'.-- --, l ' .'. - V .,--g f , ... 5 - .. :.- .nr ,--5 A.-, A . .:,3,i.-4 .. . f.'.-,v-.-.'.-f.-.r.'.: ',. . .'.i --gpg, . " .- -' -'Ez Hwy '- ' " - nz: , qt- ': .gl :- . his 'fz:2f'-'.-.:- :. ,- . .' -M1-, :S':.r,'.-,':,.':.'. -g -.-.'.'.'-21-:::. ' - . A '- L. -- X . - '. x.: . 'f:""" 1 fi'-+I' ' '-'I-r: '-1' " ' 1 J.w':f:,'--.:"f-'r-.2,-.- '-a'.'.'-'fj-.:4':r:- :. ' 'f .' ' f ju - - . 1:- " : .rn ,- :AN ja-2 . Q .3-1-'PF-f,': ':.'f'f'Ij.j4f-ff" ' -T' -' " , - --QV '. Q- :Sf L. :H Q' L.. 3 . - rf,-Q .jf--1-'.i-19 .ffl -.'.'.jfq',1.'.' rr - ' 1 45' ' ,- . - N . 3. .3-5' :. Q . rg- .1 : .K -' Qf:,-'."- -'57-'IrIi":: :Q-Q-,-.1.-.ff ,- - A ' . ' A '.,"3- ---I '. : L ,.:-A gg' Lf A: xr' .ic '4 xg ,-:..':.' J--3 ' .' A - ' , - , AM -5 - 1 " ,, , 4-9 -L if .- 'cg 5-,gg 4 QQ- :. - - ' - , - - -"1 2" "1-. A 1 -.-- :- - "1 .gf 1 z-.r-- :- :.jr-Q J. 1, 3- -, .Z-. - - 3' 1- -"" I nm 1,1 -.,. ,::.1 .,-mf-: .-'J-4 -43:4-u, ::-:.-- - -'Q If-':Z':-' , . ..- - - . , 1 .--M. - 1--35:-::...-. .,.7-:'-- . - NX- -. ,-.,- V - 1 3 -- , ::--'-f'2'.','-'fl-.'.'.'L . ' 'II - ' "' - rt .T 'ix :Fig -.. 44'-' . ' - -:-:-:T-T-1-'4::.g: ?.Q'2'-' 1345? -t. ' ' '-1'- :T-11-2-,-' Q2 ' 'T '- -'1f'f'.'."'-ff' '-'iii-.s5fIi': -1- ' nigh ' A ' wk '53 , ' ""i4' blk' 5 -gli'?g?-f"F.f'f1'1'-':.':1i1 19-L '-"'i'I-"i" f L Eff-T 'fi"7'.""i.:t 'if lE:?f.': :.- -. 4,-,,.- I L - 'L' 1 ,":I.'1' .. -,-5.-4 .. 5- . -,--:'.'z:-: -,- -,-tif. ,-- 5.':gb- .r.,- s- -j. . ,-':,-'.-- . 4 .Ar - - 5 , .'. . . . . , - 4,-.': .4 v - -1 1 . , . ,A - , ..--: L,,z..,-y-3--f,Y1, ,123-5 A- ...-'.',: . ,- 53, .A -:tp -, . 3, , : ,:,. 1- . ":'p - ':.'.'-7,-.'.'.',-, . P. 3 -,-:. ' 1 :: - 7 ' ' 1 ,4 '1':Tg1- 1-2-.Luv-gf-5-r.-.1 3-5-:.4.-J.-.,,f -jr. '.-.111-1-1-rf. 4, nf- 1: " '.1"-'-.".'-P-'4' - - ' -::..-- - . .. l ' ' 7 -. 1 -.snr-S-' si:f"-'.-,'-:rg-,-.,,.x.g. -3-1' ':'-':'x-1'.- V E' .-'A - .'-'- T-I'.'.''-I'.'.'-2-If-PI-I 4: .ga ' -2- - , ,Z . " , , 21 a3,3:.'fi'-255..-:,'g:j.j 'ff-11:'::::?2f-f4'.?:,,,-fi' 4, .,,-J ,-j' '-,-jmf mf.-,f'.','.. .ar Dedication To Miss Louise Poulme Wemmonn Omega In oppreclcmfxon of her cheerfulness encourcxgemenf and kindly understanding the sfoff dedicofes fhe nineteen-forty FOTCWO fd Thus years Omega marks a com- plete change Ih form Instead of having the usual dlvlslons the book IS dlvlded according to months whereby you can see what hap pened when It happened Each member of the staff hopes you will luke the new arrangement and that you will preserve the book as a pleasant memory of the school year 1939 1940 n I 0 n . .ao I a -. - . o . . ' . September October .. November December January H February hnarch .4....... Apdl .4...... AAay .....r June ...A..,. Table of Contents Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Page Advertisemenis ....... ........ iii? W. My K L55' I '.x5", was 'M-f: wa wh. W :' 33-fl , ' ., .5 --"1vJ'Qf,x 'AW.,.1KyL""g' if X 'Af' Y. , . 1 A xx N, f XVM , 4.4 if A-, 'R f""-4,,,' - 1.4,-Q. M ,Q ' . ff 'N A ' 'del x "5 -'--. x : 'x .xx P . S Q ' x by x -1 Lf"k ,f 5... ,uv .,, 4,-.,.u ., ,fu 1-ann wmbzfif H-I-lnnnplnw. nr- --n... i -I4 .lux , 1 ff 'ef ' Y 4 , I if i . 'L W Ja 1 1 E, ,. '. Zi a u-,w,, ,, . v- wgg",,E, . . . ..,,,z':10. -,A.q """' uw-vu '.. N 'ann :wud ' 'S W Y is-IZ: 3 .. UZ' -1,1 ,.,.,,f.-4 o . W1 2 J ,xg 2 vw , , 13. ,sv , I ..,. ', ...nv-Uyn-Q. ti- . ' lx- f A ' . , . . 5- -' . Q Q Q w , n 1 f.. . . Q X - - Q 1- Q 4 , 4 1 '4 . o Wk .l'5:!"'3nvq'X,Z'u"'Z'qv"i90'4' 'DRQKXVK'.?.'!tl'x41-1fs'A ffiw4."":f ji'-0',Wf"y.n, ' 'N MA1 ff. wv,'1d 'l H Y ' SJ fvf 4 J.1v , , a vwfr ,whl,ffM 'leaf .mu "' gcivftfklh x5ME?:!l6x:a?'fwt"E lJ?6:iA?1",,t4g5 ,fY1',f4'?att':?j 11 0 -Q " W in gas' V, 'f " . 4 Q . K' A ' ' Q s , v '.- ' 31.9 tg 'Q n'!:5lx'l'1g'1U2!1""v5".?f7XX' Aff, yt!! !""!:"',:1'e1'i' '45 ,ff 'Q-l"ilA2'4f1"f " its ull!! fix! x! 'lnailu 4.2.1 Lieg'nwx,l .1"ziw'xf", psf - 'J 1-"Q: .l'...L5'.l' .I -af ..411'4,.zl'7' ' -,4",, 49 . an ' ' Q 1 s s 5, A sf - 1 1 ,,,, ,, ,Z 4 -f ,, Q1 5 L .4 ' - A fa Q z ' 2 af " 5 'S 4 ,, , ri A, N .-.,... I ,.. .ia ,.:r.qf, if September 11 Enrollment Q-1 Ak W mf S l September ll' Ah how anxlous everyone seemed to be that frrst day! Some were here even before the doors were opened fWell almostl All three corridors were full of lolly folks laughmg about Johnnys Dutch hanrcut and Marys hugh heels Jeans loud plalds couldnt help but be notrced and Bob looke like an lndlan with hrs summer ton After a thorough gomg over of home sweet home the luds frnally settled down In therr assrgned rooms But not for long soon they were to be hurried from room to room meetmg their teachers and getting assrgnments Lucky the boys who were fortunate enough to be members of the shop classes whrch were meetrng In the new addltaon The others hoped ln valn for classes there Sophlstlcated senuors and chattermg Iumors could be seen scurrying about and the easlly detected sophomores wanderrng from A floor to C found themselves lust a little out of place and on the wrong floor Follow mg some around where should we see them go but to the students bool: exchange whrch was bemg successfully taken core of by members of the Student Councll With the d f 12 ay over as ar as 00 students were concerned most of them were lost nn the mad rush to the bookstores The merrbers of the school faculty were back at their old posmons welcoming students old and new and belng of as much assnstance as possible wrthout losing their heads land thelr mnnds tooj In the mad rush From the staff of fifty four but three new changes became effechve for the new term Mlss Bingham the new lrbrarlan replaced Mrs Brown and rn the Englrsh department Mrss McDowell succeeded Mass Roblson a return f l b staff at the begmnrng of the second semester I g acu ty mem er and Mrs Greene lonned the l IHE FHEUUH MISS SARAH E KEEN MRS JEANNETTE SMITH THE FACULTY PRINCIPAL MR LEWIS L FORSYTHE Secrefory MR NICHOLAS SCHREIBER MISS HILDA HAAB Secrefory MISS LELA DUFF MR DONALD GARY MISS LOUISE GEORGE MR ROBERT GRANVILLE MRS MARION GREENE MR JOHN ALLISON MISS ANNA CAWLEY MR KARL KARSIAN MR CHARLES BARCLAY Bfology MR MAHLON H auELL Physvcs ENGLISH HISTORY SCIENCE THE ARTS MRS HELEN WALLACE Foods MR VERNOR H COOK Manual Trafnrng MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MISS MRS. LINDA EBEPBACH Clolhmg ELIZABETH HOWARD Ar? MAUDE MCMULLEN Clcfhmg FOREIGN LANGUAGES LAVANCHE REIGER Lahn FRANCES SEELEY French DOROTHY NOYES DOROTHY PATON LOTTIE M. CARSON ALICE ENSMINGER MATHEMATICS COMMERCIAL MISS ELIZABETH McDOWELL MR GLEN MILLS MISS MATHILDA PFISTERER MR FRANK REED .IR MISS SARA OBRIEN MISS EDNA PARRY MISS LONA TINKHAM MR MAURICE ISAACSON Senior Science MR SIDNEY QUIGLEY Chemrsfry MR HAROLD MATZKE Chemrsfry MRS GENEVIEVE SOLLER Nursmg MR MISS MISS MISS MISS MISS MISS FRANCIS POPE Aufo Mechanrcs GEORGE ROSS Mefal Work ROBERT VAN SICKLE Wood Work E A WOLTERS Prmhng ANNA B STEELE French LOUISE WEINMANN German OLIVE NcLOUTH MABEL VAN KLEEK FERN JENSEN DOROTHY CHAPMAN MR. WILLIAM CHAMPION MR. KENNETH BOWSHER MISS LAURA HAMMANN MR. DONALD DRAKE MR. ALEX SHAW SECRETARY Miss FLORENCE mson MUSIC PHYSICAL EDUCATION MR. GEORGE MACKMILLER MISS JUVA HIGBEE MR. LOUIS HOLLWAY MR. A. T. RYAN MISS GENEVIEVE ZEMKE Secrelary LIBRARIAN Miss ELIZABETH BINGHAM SESSION ROOM TEACHERS .I . I, ' ' MR.. , I ' . , ' MR. , , MR. , Student Council lnauguration "Endless enthusiasm" is a fitting quotation for this year's council. September 28 was only a starting date for its work under the direction of its capable president. The first outbreak of projects at the beginning of the school year was the book exchange. The success of the Friday afternoon iitterbug sessions-the tea dances, the contest for new "Fight Ann Arbors," the "roll 'em up" pep meetings, and the encouraging of a "Merry Christmas" spirit was owed to the council. The tutoring system, the playing host to the Five A League meet- ing, and the revision of the Constitution, more serious proiects, merely name their activities. The cooperative and bouyant spirit of the council was largely due to the active executive board: President ........, .......,. O live .lean Royce Vice-President . .,..., ..,... H ale Champion Elias Vlisides Secretary .................t.....,. ....... 1 ..Rita Graybill Corresponding Secretary ........ ,,,,.,,, M qrthq Kinsey Treasurer .............. , .............. ........ T ommy Colvin 'i YY TOP ROW: John Holland, Tommy Colvin, Erwin Pryer, Dick Lichty BOTTOM ROW: Miss Pfisterer, Kathleen Hood, Mr. Forsythe, June Bandoli, Mr. Buell The Athletic and Non-Athletic boards composed of faculty members and student representatives from each of the three classes function throughout the year under the iurisdiction of the Student Council in the control of athletic and all other extra-curricular activities. TOP ROW: Mr. Barclay, Carl Wentworth, Kenneth Zemke, Mr. Forsythe BOTTOM ROW: Miss Noyes, Phoebe Morrill, Barbara Benson, Margaret Loubengayer September 28 Tlle CplZll'l'llSL TOP ROW: Ed Johnson, Melvin Bauer, Louis Toth, Ernie Keebler, Henry Ritz, Art Jaeger, Parley Davis SECOND ROW: Harry Kelly, Don Exinger, Ed Sayre, J. A. Erlewine, Bob Pittman, Bernard Wright, Bob Flory, Jaclr White, Carl Wentworth THIRD ROW: Mr. Wolter, Warren Fralcer, Loren Lutz, Hale Champion, Perry Trytten, Fritz Schleyer, Ted Heusel, Vernon Boman, Don Naylor, Bob Isaacson FOURTH ROW: Eleas Vlisides, Mr. Allison, Desmond Howarth, Shirley O'Reilly, Polly Titus, Rosemary Schlenker, Pat Meyers, Jean Waggoner, Mary McCallum, George Seyfried, Bill Blaess, Mr. Wright BOTTOM ROW: Phyllis Eggleston, Mariorie Ball, Helen Hopper, Dorothy Potts, Betty Ann Bacon, Louie Lawton, Joan Mahey, Mabel Stenke, Dorothy Woodhead, Edna Russel, Martha Kinsey v4"' "lt saw all, it printed all"-about the school. The first paper set a high standard that was Z upheld by each succeeding issue. As a result the Optimist, as in previous years, was awarded 2 a first class rating by both the National Scholastic Press Association and the Columbia Scholastic Press Association. Heading the paper this year were Louie Lawton, editor-in-chief, with Dorothy Potts and Miriam Chapin as the front-page women, Sally Peacock and Perry Trytten featuring second page, Helen Hopper taking over third page, and Bob Abbot sporting with the fourth page. Hale Champion, last year's editor-in-chief, remained as columnist. Eleas Vlisides headed the business staff. Mr. Wright, Mr. Allison, and Mr. Wolter ably directed the editorial, business, and printing staffs respectively. Sophomores must be sophomores but how can they when they do not know each other? The sophomore prom however brought some one hundred and fufty newcomers together for the furst entertaunment of the season Harvey Judson s Arustocrats furnushed the musuc for dancung and the boys and gurls who dudn t dance took advantage of the pung pong and card games To top everythung off the sophomores were treated to the much desured refreshments Events such as the sophomore prom untegrated the sophomores so that they were able to choose capable class offucers Cathleen Hood Duck Walterhouse and Connue Colluns held the offuces of presudent vuce presu dent and secretary respectuvely Cathleen Hood was a member of the Modern Dance Club and was very much unterested un lournalusm Her hugh scholarshup together wuth her cutuzenshup made her an excellent presudent Duck Walterhouse hugh un scholarshup also us probably best known for hus athletuc prowess exhubuted on Ann Arbor Hugh School s bas ketball football and baseballteams Connue Colluns took tume from her secretarual labors to perform her dutues as a member of the Rota Beta Club All three of these offucers were members of theur uunuor hugh school student counculs .X Class of 1942 September 29 R 3 " i 2 uf" 5 f vi June Allen Kathryn Anthes Frances Bader louise Baker Helen Balhoff Patricia Ball Eleanor Barker Ruth Barker Barbara Benson Charlotte Berry Christine Bezirium Barbara Blades Marguerite Barton Jean Boyke Peggy Briegel Patricia Brindle Kathleen Brooks Shirley Brooks Evelyn Bryant Evelyn Buchanan Ruth Bunnell Hazel Canter Florence Carstens Deloris Christiansen Pauline Clickner Betty Coe ,fl Sophomore Girls ol C-3 Nancy Caller Bernadine Collins Constance Collins Bette Cook Norma Cook Mariorie Cornell Johanna Costman Rhea Davison Virginia Dean Jacqueline Denison Joan Donaldson Alice Easton Barbara Eddy Kathryn Eddy Marian Edick Phyllis Eggleton Donna Fahrner Patricia Felter Sylvia Ferguson Hazel Fields Margaret Fletcher Virginia Frederick Aileen Friedman Nancy Fritz Christo Gagalis Jean Gallup Jean Gardner Margaret Gault Maurine Gayman Betty Gleason Carmenia Glisson Frances Gochis Marian Goldman Edna Griffin Beatrice Griffith Juanita Guster Marilyn Hall Mary lou Hall Mariorie Harris Stephanie Harris Ruth Hartman Barbara Haynes Geraldine Heckman Katherine Hedlesky Patricia Hendry Eleanor Hicks Hulda Hicks Arlie Hitchcock Wm. Hitchingham Priscilla Hodges Bonnie Hoffman Mary Hollway Edith Hood Kathleen Hood Elizabeth Hoppe Doris Howard Garnet Hudson Mary Hunt Kathryn Hutchinson Nellie lachini Alice Jamadanian Allie James Maxine Janousky Mariorie John Laura Johnson Mary Jones Maxine Kaiser Joan Kombly Barbara Kappler Mary Katapodis Charlotte Kayuska Anne Kienzle Marie Kilbreath Verna King Ruth Kiptmiller Lois Kivi Virginia Knox Betty Kuebler Patricia Kvett Edgar Akers Bruce Alber James Allen James Amerman Robert Bailey Lawrence Baker James Barth Robert Bates John Bertsos Jack Bevier George Bibbs Robert Blaess Tom Bliska Rudy Born Theaphilus Bostic Don Bowerman Billy Brady Carl Brauer Paul Braun Sherwood Breining Robert Briggs Richard Brigham Bill Britton Kenneth Brokaw Charles Brown Sophomore Freeman Bryant Earl Burt Orville Bush Frank Carson Don Carter Robert Christman Ralph Chubb Dean Combs Theodore Cooch Howard Corbett Emmett Courdway Robert Courdway Douglas Cowin James Crippen Eugene Dale Malcolm Dale Edward Darr Raymond Daugherty Robert Davidson Robert Davis Melvin Donally Leon Dosey Albert Drake Darwin Drake Leonard Drake Boys ol C-3 Richard Drury Dwight Duncan Albert Eastman Warren Empie Peter Eoyang Carl Ernst Don Foster Bill Freeman Charles Fries Richard Gates Charles Gerstler Alvan Golden Don Gould Melvin Graham Donald Grayer Wendall Greenfield Wesley Groften Warren Guenther Erik Hansen Charles Hardy Vance Harper Robert Hatto John Hawkins Wilbur Heckman Gilbert Henso Max Hentz Edward Heorodt Myrl Heusel Robert Heusel Robert High Dick Hinds Robert Hiser Marlin Hoyt Robert Huff Leonard Hughes William llli Carl Isaacson Ellis Jones Glenn Jorn Robert Kalmbach Mike Katapodis Paul Kempf Elmer Keppler Erwin Keppler John Kittel Robert Klose John Koklrales Harry Kopel Otto Kruse Paul Kuohn Charlotte LaRue Diana Lawton Betty Lewis Mary Jane Lewis Beverly Libolt Martha Lunny Virginia Luplte Nancy McAllister Betty McCallum Martha McCracken Helen McFadden Ruth Mclntyre Jane McMahon Jean Magnussen Loretta Mallory Shirley Marshall Fay Mault Ursula Maurer Esther Meiselbach Winifred Miller Helen Morgan Phebe Morrill Mary Morrison Orel Mullreed Sophomore Girls of C-1 Lyle Nelson Helen Newland Joyce Nottingham Evangeline Nimlxe Mariory O'Connor Marilyn O'Kane Edith Oldridge Thelma O'Trambo Senta Ottenheimer Dorothy Otto Dorothy Owens Helen Passow Mattie Patterson Jacquelyn Peden Maxine Pierce Pearl Porter Josephine Prior Helen Ramsdell Ruth Reglski Jean Reule Lois Mae Reynolds Donna Rice Joy Rice Elizabeth Richardson Maxine Robertson Gloria Roney Leta Rothenbeclxer Lillian Salow Lucile Schaerer Jacquelyn Schaeffer Marjorie Ann Schairer Helen Schetfler Rosemary Schlenlxer Cora Seybold Lucille Seyler Verna Sharkey Isabelle Shelley Shirley Shilling Vida Shipley Ruby Smedley Gladys Spiers Barbara Steinlze Katherine Stevenson Betty Talbot Arlene Taylor Mary Townley Norma Usrey Barbara Vogel Shirley Wadhams Martha Walker Marie Walter Mary Walters Jetral Watkins Lillian Watts Doris Wenger Bonnie Whiton Dorothy Whittemore Dolores Wiederhoft Martha Wight Eleanor Willett Patty Williams Marie Williamson Joyce Wilson Mildred Wolff Evelyn Walter Dorothy Woolaver Carolyn Wulfert Georgia Wyman Mariorie Zeeb Walter lanning Alton larmee Donald Levleit Roger Lewis Robert Loper Jack McClure Jack McDonald Robert McMillan Dan MacKinnon Millard MacLachlan Francis Malone Douglas Marsh William Marshall Kenneth Marx Joseph Mercado William Mettert Kenneth Meyer Robert Mills Dean Morgan Neilan Navarre Nelson Navarre George Naylor Stanley Newman Douglas Newton Robert Nickels Merrill Nolan Harry Nordmeyer Herbert Novotny James O'Leary Sophomore Boys ol C-1 Adrian Onderdonlc Haroldean Passow John Perrin Robert Peterson Keith Pettit Donald Poppenger Norman Poppenger Harold Porter Harold Powers Erwin Pryer Eugene Pullen Blair Rafeld Edward Rafeld Donald Rauser Charles Rettick Robert Rice Wilbert Roberts Russell Rochte Donald Rogers Walter Root Oliver Rosted Fred Rowe Richard Ruffinx Irvine Rummler Richard Sayre Myron Scharbat Rudy Schmerberg Hal Scovill Jonathan Seitx Martin Seitz George Seyfried John Sherman Harry Skinner Don Slocum James Smith James Soper Dale Spaulding George Spies Robert Sprentall Alvin Staebler Wilbur Starry George Steele Fred Stegath Robert Steward Dale Stollsteimer John Stone Richard Stribley Charles Strickland Clark Sullivan Charles Sumner Archie Talbert Richard Thiellr Warren Tindall Dean Titus Peter Trosper Robert Twining Garrett VanBelle Hans Vetter Robert Wall Erich Walter Richard Walterhouse Kenneth Waltz Hugh Wanty Robert Webb Ray Weiner Charles Weir Harold West Philip Wheeler Alfred White Jack White Ralph Wichtermann Raymond Wier Howard Wight David Wightman George Wild Ethan Willie Harry Willsher Hugh Wilson George Wohlwend David Wolaver Phil Woodruff Wesley Wuerth Howard Yek Edward Zahn Lloyd Zill . , K ' M mA,ffM:,..0 .M .,,.,., 1,4 .,,M, M . 1 .,Jz,. 1 1 'Q A v., 1. 4 5 . I + V7 1 ff., .. f -W .4-. .-.i .,, f . 4 f 1. .n,.,f av ,.f. , .,. ww- ,- My , , M4 -.. ,Q Aa, ,. ,.,,A ,6 f4 4... , ,"vx, I Rf , , , ,, . M7 1, fy, .- I f V. , '. 'H 'X ., ' v, yay! V, , ,. . Q,- , N3 ' A - ' 'fftw ' ' ' , . ,Af . 0,40 ,. ,, 0 4' , Q , ' ., , Ali: f 'JK ti M fa 4 fn ' ' , XA., -' ,ff f "':,,'.A ,'1'f 4 , . , 4, J.. ,. f fi. U. ..4544'gx '25 ,L xo, 'Q' 'V 4 ,,- . -4. , Q Af.: '- v 'Y f ' ' .Jfi , 7 ' Jr, . '.4f""k 'Qffn 'A "f'.'.' Y V K -- Q 'Q . - ,,,, . .V V , 4. 4 2 . , Jw ,' Ayfiavawfk EKISVLC 3 ffm ' Kfzifgfi ,'ZlQfhl 4 1 Q, N40 , , -4, ink , ' I 'ffm 1-1 - .ffffs f..z.'f A ' ',.9"1'of:n . . , f,s,:,f 'K w'k' " 4i'.+,i1' V Q, 1 4, , Q11 H ' A 5 ' ' A 1 u 1 Q7 '- -Vx.-,.'fD, A i 4 Q M 'Q . Q "'- ', 2.44.0 , . .. SY . .' ,. 1 . X 1 av . LA N, 43... .':'fv" va' la l4A'4,, 4 2,1 41, pg W 'F sf fy A 5. vf ' ' ,Q 7 Al-.ffxs ,,xj,1,a2 w v"L"g"a ff. 'ffa ' 4 'WT 1 'ww' 'sf' W ,qi f '.,,w1 ,,xi,iQlv4A,. ., 9' A 3' . ft .. 1 x v ' an X0 81 I fn ? .- A , , n I f i 5 . 1, 4 4 ? K S 1 2. ,, P . "I ,zwqg S . """'2? Q 5' 'Yr' 4 glsig, zfb, ra: . ii! 553 'Altar' .r I t Q, ' 4. 4 in 7. v 'Sang '? . v . O, A ' ' X - ., f- f ff-ff' fggaf 4 "'g.4-z"'f--'J - ' bf' T "'f ' " ' ,Aff 1 - - ,Jw-Q ' -ill!! JJ. ' fwmfm -.f::,,,f'L'd-4.4- October 12 Travel Club TOP ROW: larry Darling, J. A. Erlewine, Eleas Vlisides, Harry Koepel SECOND ROW: Frank Tobey, David Wightman, Marian Allmendinger, Johanna Costman, Esther Ringkvist, Garret Van Bell, Clark Sullivan BOTTOM ROW: Betty lou Flickinger, Maxine Grimston, Mary Katherine Harris, Martha Lou McCracken, Robert McMillan, Miss George, Orel Mulreed, Virginia Hoy, Betty Maurer The trip to the Detroit Auto Show was the most outstanding activity of the Travel Club. First organized last year, the club was one of the most popular in school, for its members really did things. At the meetings they had speakers, among them Mr. Benz and Mr. Isaacson, who told of their travels in many lands. The group was under the leadership of Miss Cowley and Miss George. The president for the first semester was Frank Tobey, and for the second, Bob McMillan. Thejunior election held October 18 1939 was an election to be remembered The candidates nominated gave a very good showing and made it difficult to elect the best Among the candidates for president was Eddie Jamadanian who was unanimously elected Eddie has shown himself an outstanding student in his classes. Being fond of music he was a member of A Capella Choir and splendidly portrayed the part of Florestem in the Bohemian Girl He was a Washington Club member and quarterback on the football team This was the second time Suzanne Springer held the office of vice-president, having been elected to that office in her sophomore year. She took part in the Junior Play and was an active member of the Student Council. Peggy Laubengoyer also served as class secretary for the second term. She was co-editor on the Omega staff, one of the seven sisters in the Junior Play, and active in Student Council work and other school activities. Altogether the iunior class had a successful year. The fine group of leaders set a pace for the rest of the class and also the school as a whole. The Junior Prom was held at school and proved a gala event, well attended by a maiority of the class. The Junior Play, "Seven Sisters," was the outstanding event for the class throughout the year. C GSS of Qctober 18 if X 4 ' 5 J. 4? ' 7 32 Margaret Addis Frances Aldous Rosemary Alexander Jean Alien Ruth Allen Virginia Allen Doris Allmendinger Mary lou Andrews Ella Angell Shirley Appleton Betty Ann Bacon Mercedes Baker Shirley Baker Betty Lou Bau Marise Beatty Mary Louise Beckler Doris Behnke Dorothy Bissell Marietta Bixby Bette Bleekman Donna Bleekman Roxanne Boldt .lunior Girls ol C-3 Tessie Boych uck Virginia Boyd Dorothy Braun Dorothy Breining Ernestine Brewer Florence Brooks Virginia Burt Frances Card Lois Call Merle Chapin Marion Chenery Helen Clarke Helen Clark Bette Cole Gwyneth Collins Irene Comiskey Muriel Cotton Betty Courtright Jennie DeGroff Phyllis DeVett Dorothy Dodge Marian Ehnis Evelyn Ernst Ann Evangelides Mary Falcone Carlene Feiner Barbara Feldkamp Jeanne Finlayson Betty Flickinger Virginia Folts Virginia Forshee Cleo Forton Katherine Frey Doris Ganzhorn Constance Goulden Maxine Gratton Mary Greschke Maxine Grinston Barbara Gross Dorothy Hack Mary Harris Betty Halta Mavis Henderson June Herrick Geraldine Hoff Virginia Howard Virginia Hoy Ardis Hunawill Mary lachini Ethel Iverson Betty James Helen James Marian Janousky Agnes Jensen Edith Jensen Lois .lohnsmiller Elizabeth Jones Betty Jean Kampfert Mariorie Kopp Berle Kearney Ruth Kempt Betty Klingler Leola Knox Virginia Koch Robert Abbott Marshall Aberle Malcolm Alber leonard Allen Floyd Bailey Sherman Baker Melvin Bauer Carl Bird Richard Blake Vernon Boman Edward Bostic Robert Boughner Kenneth Braun La Mar Braun Richard Broolu Fred Bross George Brown Martin Busch Robert Call Charles Carey Nich Carros Robert Checkley David Cheney Junior Paul Clifford Floyd Cloakey lvon Cole Hugh Cooper Bill Copp James Creel Don Cress George Crocker Harry Daum Clifford Davis Sherrill Davis Allen Dean Leo DeMareo John Denton George DeWolfe Bob Defenderfer Reginald Eggleton Dale Evans Donald Exinger Clyde Fahrner Neil Fauber Billy Fields Bill Fischer Boys ol C-3 Robert Fischer Warren Fraker Frank Frisinger Dick Gainey Lewis Gardner Ernest Gauss Robert Goetz Randy Gordon Stuart Gould Carlton Gregg Bertrand Greve Edgar Gyde Paul Hackbarth Clifford Hale Wilbur Hann Edward Hanselman Donald Harris Glenn Hartman Don Heller Frank Henry Robert Hochrein Alan Holcombe John Holland Kenneth Holzaptel Frank Hauser Russell Howard Desmond Howarth Earl Hubbs William Hume John lmming George Jaeger Edward Jamadanian Lloyd Jones Earl Kopp Ernest W. Keebler Nathan Kett James Killins Donald Knight Wallace Koebnick Paul Koons Jacob Kooperman Harry Koruan Bill Kuehn Marian Laidlaw Mary Lake Margaret laubengayer Virginia Lelling Mary Letsis Jean Link Elizabeth Lirette Joyce Livermore Marietta Lohmiller Eliott Lounsberry Virginia Love Shirley Lutz Vada McClenathan Phyllis McClure Ma rian McEwan June McNutt Louise Mallory Mary Marchese Shirley Marsh Berthilda Metzger Patricia Meyers Mariarie Michael Dorothy Mitchell Gail Moody Mary Moon Betty Mourer .lunior Girls of C-1 Doretta Muirhead Marilyn Mukensturm Virginia Mulholland Rose Nagy Llorraine Nelson Elsie Onderdonk Nancy Ottenfeld Catherine Palmer Deborah Parry Mary Pauleuc Lola Pfeifle Elinor Porter Dorothy Potts Laura Belle Poyson Lorena Pratt Carolyn Prelcetes Betty Prochnow Kathleen Radford Marian Randall Louise Ransom Carolyn Rafti Gloria Rettick Lois Earle Reynolds Esther Ringkvist Jessie Roberts Clarinda Robertson Ruth Romelhardt Edna Russell Irene Samborslri Ida Sands Margaret Sattlemaier Olga Scharbot Eleanor Schulte Annabelle Schultz Florence Seitz luetta Seitz Ruth Seitz Dorothy Shall Alice Shankland Patricia Shan Marie Smiley Marie Smiley Bette Smith Judith Smith Jane Snodgrass Margaret Somerville Suzanne Springer Virginia Staebler Bette Lou Stearns Katherine Steeb Cheryl Steiner Helen Stevens Lenora Sweetlancl Betty Swift Hope Tappe Maizie Terry Janet Ticlxhor Elaine Vogel Margaret Vogel Betty Vorce Arlene Walker Eleanor Walker Ruth Walters Betty Ward Burdette Watson Ethel West Norma West Ernestine Wicliett Bette Willemin Dorothy Willis Margaret Wint Elizabeth Witherspoon Viola Wolff Betty Yahr Margaret Young Betty Zahn John Laird Walker Lang Raymond Loyher Richard Layher Robert Leneberg Kenneth Levy Richard Lichty Karl Liechty David Linebaugh Gerald Lipnik Albert Loy Charles McDowell Josiah McHale Colin McKenzie Robert Maier Leonard Meabon Hans Metzger Robert Mukensturm John Nimz William Nugent Harold Olson Delbert Packard Ted Palmer Junior Robert Perry Duane Poland Richard Pool Robert Pope Robert Price Robert Putman Clarence Rafeld Alfred Rentschler Walter Renz Russell Reuter James Robbins Willard Robinson Roman Roehm Rank Sage Wilbur Salow Richard Schindler William Schlecht Martin Schlenker Robert Schmidt Richard Schneider William Schouer Russell Schutt Ben Scott Boys of C-1 Raymond Shall Lawrence Sheldon Jack Sinlair James Slocum John Slocum Valendar Smith George Snyder David Soule Samuel Soyk David Spindler Don Sprentall Frank Stampfler Herman Steeb Roy Stephens Richard Stewart Ned Stautter Frederick Sullivan William Sunday Joseph Sweeney Frank Tobey James Van Buren Arthur Van den Bosch Wesley V isel Eleas C. Vlisidn Elmer Von Hate Jack Walker Robert Walker Jack Walters John Wares George Waterman Herbert Wenk Basil Wentworth William Wheatley Sam Wight Ed Wild Loren Kenneth Will Ralph Willoughby Robert Wesler Bernard Wright La Verne Yarke Edward Young Donald Zahn Lyle Zeigler October 18 A 5 3 'S , yi Q - sf, 'g I J A i xi A V' ,A Q ' X , ', X2 3 ' 1 Q j ?, I ia fr I I f 9 11 5 ' A , , ' A '22 f . ' ' 5 , , i U ' 5 , - 1 f 5 l i M 2 X a W' . Q .. as ,ga f W 1 1 f jf! X: 4' 9 2, E 1 J V X . 1 I IQ. 431 X S5 5 ', '- -Q? :W fx . 1 '4 1' i s w f "V A , L fp vw SL' xi it . . as 3? 31 J if 4 1 9 'fi' W, V Q! ss as V' 3 u eff " 12? W -4' Q N5 4,2 f Aylxi LYS 9,95 J 3' Q ff- 5 If -Q-J f ' I X' . W f iii 3 S :J-'V fl 1 3 .9 if 1 get 4'1- l Y-X . ,Z yi If 'lxxxx y' A ' ,fx . .I f.. gg., 55 :K mn V Swim V I ,rf ,Q,M,,j,.1 S 14 ,., ,f 4 p,, , ..-.-. ,vw ,, af . uwif' '..,,f , -nf' .1 . .gulf 7 . - -1 .., A,,,. an ' A , , 4 , ,, .. W . . , ,fr .A 409' .-. . H... .. f ,M 1 gg.. .. - - , .-f 1-:mf ...... . f - p yu... A V , 7, , ., f.'. - . ' .,. . .. ,, ,,,, . , , , , . My-.v vi f ....,,. ,,. .x K , ,. . , , wr 1' I 1, , .W . s -lin ,, , . v f .L , , . - .,...., v.w.'::..I - M th . , , 4 .. X. "A--'V 627,15 ,, 'TSX ' ,.. M5123 5 ,-Q' cr - ., . w -we ff' ff ., ,1. ' V I 1 ,749-0 aw' Q' at I , " fir: W' ..- ja' ' 2' , ' QM., ' A-L I -"7 w v 5' 'S W7 V so 0:5 VY, . 'fn Ovvfsf i-uw' ,H ' s V fu- , .rvscrem . -, .:,,, I V. .l sntlv f ... - .My .4 x ..o al Q iw, . "'. -,. - f'i'.". , , ., .' -.13 , .f,- , "I -,141 4 . , . V s"',. . Z., ,. .. I 1.9 A .A , 5, ' ,4 if .-, wi, , E., ,I ,. . V.: Y . . i.' v,a 1 , J , , . is .",.4.. ',",zv',Q.f r--,. 4, 1 t. ,,, 4,v,'y,'.4 , 1 ,,1 .H 3 .L .W .fr -4 1, v 594, lf , 1 , ',.w -f:4,z,,t2.",' w ,. 'x ,' .V 4,,vf,.4i'1y,g5,b.1'.f rf , . '.,, f ,.', 1 . 1, gla. 1, A 1 1 M fn 'f 'K " "' .t'1' f,1'. at . , ., , , W , ,v X I 4 ' N p . Q 4, , , , , .. , . ,, , , , K , 1 Yv..,, Y . , .,.J.q. nf, K 9 . 411, ,a -,. .1zfr,1,,:,: 1 '., v 7 1 Y 'f' 1' 'A " 1 1' ff' 4"',s"v"f'v , Y ,i , . 1 - I u , . ag. . . , y. .2 ' ff 1 " c 1' 1 ' , " ' ".'4 I . - ,H ,L 4' , , ' 7, Q no .A4, J , , ,L 'A , 't,'4, ' it as., -e'. 'vw J' tv ia! X 9 il ' EF 104 -2? 155 'F' if ,Q I5 Q, . F W , x k I 1- vs fb V 3' TW' K Y 5 - 1 X . Ry' 'S if .V . M T? I f-if-if f.-im November 3 eserve Football Team TOP ROW: Glen Jorn, Carl Ernst, Herbert Novotny, Neilan Navarre, George Wild, Ralph Reese, Robert Nichols, Dale Stoll- steimer, Myrl Heusel, James Creel SECOND ROW: Pete Sayre, John Bertsos, Christo Gagalis, Lyle Zielger, Nelson Navarre, Lloyd Zill, Harold Passow, Jack Mercado, Hugh Cooper, Fred Bross THIRD ROW: Bob Klose fManagerJ, Otto Kruse, Alan Holcombe, Ralph Chubb, Harold Zulz, Bob Webb, Bob Kalmbach, Max Heintz, Alvin Stoebler, Don Rauser, Harry Willsher FOURTH ROW: Sherman Olmsted lCoachJ, Val Smith, Dick Stribley, Don Bowerman, Bob Twining, Bill Fischer, Bill Marshall, Bob Hochrein, Vernon Boman, Herbert Cowell CCoachD BOTTOM ROW: James Smith, Wendell Greenfield, Jr. Packard, Bill Wheatley, A. J. Shaw lCoachJ, Don Knight, Jack Bevier, Howard Yek, Warren Fralxer The climax of the second team season came when Ann Arbor played the championship-bound Saline team who rated the game as a breather. The game was sensational, Ann Arbor coming out on top 6-0. The team that played this game consisted of V. Smith and D. Knight on the ends, H. Yek and J. Bevier at the tackles, Smith and Fraclrer as guards and B. Wheatley at center. There was a fine backfield consisting of Greenfield and Bowerman at halfbacks, Twining at fullback and Packard at quarter- back. These were not all the players, however, as Hochrein, Bostic, Gaglis, Fisher, Holcombe and Navarre played well all season. The team had prepared for an exceptionally fine year when 106 candidates turned out for first practice. Their spirits were dampened, literally, when they lost the first game to South Lyons 12-6, playing in the mud and rain. The next game at Wines Field was a scoreless tie, Ann Arbor holding a strong Dearborn team the whole way. The first victory came at Manchester when the Pioneers defeated this highly rated team 6-0. Home again, they met Pinckney and found surprising opposition in spite of the fact that Pinckney brought only I3 players and the water boy. The game went scoreless until the last quarter when Ann Arbor scored the only touchdown. Cross Country Team November 4 5 ,fflhsfvfff Q-s Q9 VET .in Q vwl'1l'C1 fzgyflfll rf' TOP ROW: Wilbur Heckman, Stanly Newman, Eleas Vlisides, Parley Davis, Robert Perrin, -Basil Wentworth BOTTOM ROW: Herbert Wenlc, Ted Palmer, Louis Jeffries, Reginald Eggleton, Sherman Balmer, Mr. Ryan This year's cross country team was the best in years, having placed third in the 5A meet, in which Lansing Central and Lansing Eastern placed first and second respectively, and sixth in the state meet thereby beating the two above-named teams. The week following the state meet, the Pioneers won from Flint Northern, the team that had placed a high second in the meet. In addition, the team completed an ex- ceptionally fine dual meet season, losing only to Royal Oak. In all but one of these meets, the distance-medley relay was used. This was originated by Coach Tim Ryan in 1937. He intended it for boys who could not run the long two-mile course, and it is rapidly gaining favor in the state. The cross country team trains for one of the hardest of all athletic contests, and credit should be given the boys for their courage in training for and running the races. ln future years, it will not be so hard as it is now, it the relay idea is adopted. November 10 F0Otb6ll The football team, captained by Pete Gochis, ended a fine season at Wines Field with a T3-6 victory over Jackson. An inspired Jackson team led the Ann Arbor eleven 6-0 at the end of the half, but Ann Arbor scored soon after the beginning of the third quarter, although they failed to make the extra point. The game continued evenly after this, until the last few minutes, when Harry Koroun provided a story-book climax by returning a punt to Jackson's 3-yard line. Ann Arbor scored from there on a plunge by full-back Bob Plicta, and this time Bill Bush made the extra point. The gun which ended the game soon after that also ended the high school football career of thirteen seniors. The schedule and results of the season follow: Ann Arbor beat a strong Monroe team 14-6, the Wayne game was another T4-6 victory, Wayne scoring onthe kick-off fthis one had the boys worried for a whilelp Ypsi was easy, 39-O, but Lansing Central finished its third undefeated year, and the Pioneers suffered along with the rest. However, Ann Arbor led the champions 3-O until the last quarter, making this game one of the mast thrilling of the year. Battle Creek had a good team but was beaten, 7-6, in a game too close for comfort, Lansing Eastern, always a fine team, held the Pioneers scoreless, and beat them 7-O. Ferndale was supposed to have the best team in years, but Ann Arbor defeated them 39-O in a warm-up game before Jackson, the last game of the year. To crown the season captain Pete Gochis and captain-elect Harry Koroun were picked on the All 5-A team and also received All-State honors. I A .i Q N M . Er! W .x V A vu, Q , at Q ,, - 1 .I I ' . A X4 2-4 f 1 4" Q 1 f Qx f 5 Q 1 A M , X 2f ,,E ,, 81 QQ f 1 if Q jx : ' K Y fi umrxgv, 1, ' M swag swiy W v.f lk A ll i V 1, ' 'W : ' - iff, A' f? il: ' 3. -5' ,"4 , .X 5 if: 3 M W- ,,, 1 L? if 5 X Q A RN l -" W2 fx QQ P A fi Q ' Q Ta W A November 21-22 U The Seven Sisters" A Hungarian play, "The Seven Sisters," by Edith Ellis, was presented by the class of 1941 under the direction of Mr. Reed. The audience felt they had been carried away to a small part of Hungary when the curtain rose showing the "Seven Sisters" at work and at play amidst a Hungarian set and clothed in lovely Hungarian costumes. The plot centered around Mrs. Gyurkovics' seven daughters' attempts to get married. The action began when Mitzi Uean Carib was expelled from a convent and returned home to find that if she ever wanted to marry, she must follow the old Hungarian custom and wait for her older sister to marry first. With the help of Ferenz Horkoy fBill Humej she succeeded in marrying Ka- tinka fDeborah Parryl to the brusque Colonel Radviany CStuart Gouldl, Sari Uune McNuttJ to the lady-killer Sandorffy Uohn Lairdl, and scatterbrain Ella fSuzanne Springerl to Gida Radviany Uoe McHaleJ. Poor Janko lBill Schosser and Russell Schuttl, a lisping cousin, Toni Teleki, and the three little girls, Teska, Lisa, and Klara played by Betty James, Patricia Meyers, and Peggy Laubengayer respectively, were not included in Mitzi's and Horkoy's match-making plans. The climax of the play occurred when Mitzi herself succumbed to the charms of Horkoy. ll S lfle November 25 . , f 5 , H f 'f it 0 . 1 sg.. V. B fe-sl ask " S ii 12-1- TOP ROW: Raymond Shall, Bob Twining, Harry Koepel, Charles Fries, George Wild SECOND ROW: Warren Tindall, Charles Brown, Robert Heusel, Francis Malone, Dale Spaulding BOTTOM ROW: Earl Hubbs, Albert Landa, Mr. Barclay, Dick Haines, Charles Rettick, John Sherman During this month, the month when the hunters start cleaning their equipment in preparation for the hunting season, the Rifle Club, not to be outdone, began work on a range in the basement of the school. This range has three targets, the lighting for which was arranged with the assistance of Mr. Rebman. The boys in the club, numbering about twenty, did the work themselves. The range was completed in March, at which time girls were admitted for the first time. The club met weekly under the sponsorship of Mr. Barclay. The officers for the first semester were as follows: Charles Rettick, president, Albert Landa, vice-president, Bob Hatto, secretary, Paul Hackforth, treasurer, and Earl Hubbs, chairman of the program committee. For the second semester the following officers were elected: Dick Haines, Albert Landa, Earl Hubbs, Charles Rettick and Charles Sherman. , , . 5 I 5 5 , I Gem tw 3.--W , DECEMBER CALENDAR llonor Banquet. Howling success 'accent on howlinqfl Assembly on "Alcohol and Health." Lesson learned by all! Basketball with Dearborn. Lost in the shuttle! All-school party. N.A.B, tries to show us G good time. Delbert K, Harter Assembly. The way he handled those swords made us qulpl Basketball with Flint Central. Masquors' Formal Dance. All the Clark Gables and Greta Garbos, plus the great director. were present. Lusty voices filled B-corridor with carols. We need this vacation to recuperate alter re- ceiving our reports, All school party. Great splurge feet broken in tor Christmas shopping. Impressive assembly given by A Capella Choir. Basketball with St. Thomas. Lost---no more need be said. .1 fwwwmwwymr 1 " 1 4 W ? 4 ""' 3 CQ f 5 , 'N 1 , ' 1 M f 5-. December 20 COlOl'll'l8dC "-v TOP ROW: Margaret Sattelmeier, Annabell Schultz, June McNutt, Joyce Livermore, Betty Willemin, Carlene Feiner, Edith Jensen, Marian Chenery, Jean Link SECOND ROW: Elinor Porter, Jean Whittemore, Dorothy Blicke, Betty Swift, Martha Lou McCracken, Mary Lou Andrews, Joyce Nottingham, Phyllis McClure THIRD ROW: Betty Mourer, Barbara McMahon, Helen Damman Virginia Aprill, Marilyn Mahlke, Doreen Bird, Harriet Hibbard, Suzanne Springer FOURTH ROW: Betty Ann Bacon, Arlene Walker, Clarinda Robertson, Betty Behnke, Patricia Meyers, Joyce Mann, Ann Schwartz, Betty Grimes, Cheryl Steiner, Betty Lewis BOTTOM ROW: Margaret Rayburn, Barbara Gross, Maxine Hall, Lillian Klein, Miss Rieger, Maxine Fulford, Betty Strieter, Deborah Parry, Peggy Laubengayer ln keeping with the true Christmas spirit, the Colonnade Club busied itself with several activities during the month of December. These included the making of favors to be placed on the trays of crippled children at the University Hospital, a dinner and Christmas party for several under-privileged little girls, and an evening of Christmas carolling. Colonnade, in its nineteenth successful year, is a Girl Reserve organization of the Young Women's Christian Association. lt had an active membership of fifty iunior and senior girls who held as their purpose to radiate a spirit of friendliness among the girls and to maintain the high ideals of personal and social living. The girls in this year's club were especially interested in the development of personality. To guide this interest several meetings throughout the year were devoted to this topic. Speakers on these subiects included Miss Ethel McCormack from the Michigan League and Miss Sara Kleinschmidt of the University Health Ser- vice. After discussions, a personality quiz was conducted which proved to be very helpful to the girls. Colonnade had as faculty advisers Miss Lavanche Rieger and Mrs. Jeanette Smith. Miss Kathryn Steiner served as adviser from the Y. W. C. A. The officers were as follows: president, Lillian Klein, vice-president, Maxine Fulfordp secretary, Maxine Hall, and treasurer, Margaret Rayburn. Cl'lflStlTlaS Week December TOP ROW: Lola Ptiefle, Bette Bleelrman, Betty Wisely, Bob Hiser, Sam Wight, Melvin Bauer, Carl Watlrins, Leonard Allen, Martin Sietz, Ralph Wichtermann, Harry Eskin, Jeanne Finlayson, Geraldine Huff SECOND ROW: Lorraine Nelson, Marie Smiley, Dorothy Willis, Ed Jamadanian, Gerry Bloom, Stuart Gould, Earl Burt, Dean Mason, Phillip Wheeler, Eleanor Schutte, Lillian Klein, Antonia Vetter, Delores Watkins THIRD ROW: .loan Mahey, .lean Link, Eleanor Lake, Martha Wight, Marietta Bixby, Robert Huff, Lester Thayer, Bob Wislor, Kenneth Wills, George Hildinger, Jean Waggener, Margot Schlessinger, Betsy Ann Eddy BOTTOM ROW: Mary Clunas, Betty Procknow, .lennett Angell, Mary Marchese, Jean Hadley, Virginia Allen, Betty James, Miss Higbee, Joan Eddy, Marilyn Schultz, Muriel Cloakey, Mavis Henderson, Ruby Medley, Peggy Beck Christmas Week at Ann Arbor High School included many pleasant activities. Among these was the singing of A Capella Choir as its members strolled through the halls during utility periods. Carol-singing during the noon hour led by one of the musical organizations was much enjoyed by those participating. Contributions of food were brought and placed under the brightly decorated tree in B corridor to be distri- buted to the needy. The week was climaxed by an impressive Christmas assembly. The auditorium was beautifully decorated with Christmas trees and lighted only by the tree lights. Members ofthe A Capella Choir, dressed in their purple robes and carrying lighted tapers, marched into the auditorium. Their rendition of Christmas songs together with several readings and group singing gave everyone the true Christmas spirit. The A Capella Choir, one of the most prominent musicalorganizations in the school, was under the direction of Miss Juva Higbee and contributed to many programs throughout the year. AQ '4 v A 5 I .A . 5 -K - Q 'ff , A' ,Q 'YJ 5' s U 4' Q Q , I Q x . f Q Q x . If it 0 x Q , . Q. J ,X 32 5 ff' 9 if 424- " Q Q S I W' 1 4 uv I ,W 44 ok g 4 A' 'O 9, f 0 K I a 32,15 tl" ,:, sv. IY-I fl 1 . M, r Je -. 'v .., ',.r,' 12151.-f. Q: i-1,941 f-,Jie Y' 5. . , H1 fi' 8 ' :Lf ' 95. 3 1' .Aiea-,W f' , 4 Ng, w i 41 Grp Q. 4 9, X Q A if xg ,, 'XJ li . .4-Hrs 'W , 4 v up ' ,l,, ,M ., . QW, v n ,V .4,, QM 'KA"ufw.1. '7' mn Atmu . ,,6. ,, .7 ,Wit V . I L V.-,-1' ,, ' . 'V ' w-Iv f , M. I .....- I L 'i rv A ,, . , 1- .L- , 'A' , , , www! " ,,, L ' f ,V ,M v-naw 11 f": . ,V 51 .df 1 QW, . V f , ,Q , Q1 ,,, 1 f .. , A' ,V "IV 'S' 2 gm .uf f , , Q . -fl M 4' ,sf . . . I W gn, - Vg ' "" . 4, ,if ,M P., 2-y V , , 1., ,Z ,f fn 4 M "V 1: ki, vii l A ' . . 'Q " "' ue ,"' V. 4 ' , , . Q , V 7 35:21 fm 3-5 -gi gg fi., 33:42 ' N W . W 0- f , ,Q 4.454 ,Q fd xg W -ji, . ," " , , 1 L" f 5' W f, , 171 R " ,nm " W. 'W' -, " .- " G , 2' ' ' uw fe, V, Q I up M '11 c 71:5 ' -o 3623 , " qfi AM. 1 4. f -f . , ,, Qs 14, -vt ,M fem 4 - - .4 . ev V .,.. ' 91 ,J . ',, -w , f . M . ,'A, ., , A ,U ' 'u .W M ff . ,N f 'fi ,, wx ,V 4 2 .H V fe' 7. 1: '-Vw' , 'C' 1, -N' ,K ff- . ,Q 1 "4 'sw Y 4 W1 ..-.. fu 4 , , . -4 , A, 1 -4 ,Z , ,, 4, , n . A! ,, , .. ,LM ,. J: 4' 4, , . -v .,. . Us .Jun My any V f " TF" 1,3 M-11 ,. 1 rf- IV yi' 'LI' -1 'W' " -' "Av A "ITL '71 .1 1 W1 yw " '41 4.4 - , .. .1 , g..,. ziyfx ', '. 'CJ , - .5 -' .1 . qv: ' f., ,-, ' , , w qv-- V .W , ,TQ M, ,fin '.f:'5,, I ,f?,4,-gun.. i ,mwah A 1,-at , A v M-', .--fM- ,u.mw'vVv'. -' . i, ,,,,w- f,, f ,,f.W1f ,, ,, - 1 WU, , ,Gila K , ,Ly -. ,552 , '- ,. , V-Hfiigpz. ':i..,if 7 ' -H' IW.. L42 fX'b'g ig ' V . - l' gr, '13 fj-.... if . , ffl' ..nvN' ,QU .' ' , A-f r -- NWN ', . ,.,., ..,. -..H-5 ,, , ga: ,I -1. V ,L . Q 'Z' XNQQQQQLMV-vjg:7,.T35Ti1." -I: ,,,Q1.QZ,'fQQ, .,.,.1Ug'ff'Hjf'1A-M,,,..1fl-1712, MLW' H E ,.f,3gf- ,f4,,.4:. -:Q 4z,:j'fg,g,, A Vj'1Q',1,.,, I ,n 'tyga .ww-"11f1g:,. in LL, Z, 11,1 I' "g3Z4Il,1. 12 -. WMV' v--7-Q g,,. .y,'. If XM 4,1 'H a, s I my L xii, ,,,,,,,,.,.U, Vg,.,L,::. , , rl., ,. H H ., Mg, W, ,,, .. V V. v , ,. ",, , .M '1 14 mm ,, ..,. A. U, ,, , ...,,...L7- Wm' ' ' iL11f ,f 1 ...H-V, .hw 'z' . M V 7 h. W1 fj:,',g1m,hA V 42. , v v , Ur:-ve" WAI' ' 'fhlik' 1 m- f Oki' N , , .,., , ,,,, J. I' I V A A . ,g, AT" V - gfbigj-Q, . . ....5.,. 1, , . , I ...,,.-.-Af ,,, 14. ,M W , ,.,., W.. .Z , ,W , - , ,,., . ...HW-,.w,zf ,Wiz ,,,,,,,,w 5, , .. ..f..H..w,, Q, . V N ,. , . , , , H ,A ,, ...W V gg , ,1 :.5:k.,.,fM.,. M f i,I'4 qw' ,..,p,,,2.,.. , . , :ax r ,..,,,,.,.,,, M, ,,,,..,,,,,,,Q.,,.,.Q.4 ,f,f, .. yi. V. Jw. .,,.,5,.,.,,,Q.n,, , M .. vwmf. . ,-swam.-'uv-ww A, - A H+ - M- .Q-'nuns-auf. f U H-f.f.,., ...- .,..,,......w,...... . WM, .. .v.,,, .. . -f--vw-M 0-1 Y .. . .-.-V..-.-qw .... . ., .-.,44u-H-'we' wf,v,y,1,. ..,,...N, .i,,.,if.Q 1 A'.f.? 'Tj -V, ifZ,f,f',f ,.., H ..,,4 'finfliif ......,. . vm...A.A T- 7Jilf sy. ... f '1-f ...., ,..., ,...,.,, -MNH., ..... :x!uaxar,.u.,,,2, h'A Mm, -... 4... ,., u4w.r.f.'u,. , ,,,,A ...V ,.,.... . .. 2, ,..., . ,.,... ....,. A.....,. 1. .,.,. ,,.,,, fywfiv -HM ab ,M lggizfgg .R,.,:,,,,.,.,. .V ..,., ,,.:,f:'g ,vw -. ::.1....,. ,.x.....,, ., ...H -.I1.'itqffQg -I-1:3 ,.... ..,,. ,.4.n.. ' 'v,s4ok,A n , ,YH-.. VG' H ..Xf ,..., ,B www 31, wus .w f wp... 4 . . Q Q an 4- V ,. Av-. 1, Q W 4 H '1 Ut X y 5 , ' 1 1 f f A 1 21- . 2"--' ,Fig Via, lt if . Vs E .UI l, 1 Tix, V fn ts-4 12 ,, Vg, W7 5, 4 7? 5 yi ' we aw W ..,. - , - , g ZA, .5 rig fr A A. ', sag? ' iv.. JANUARY CALENDAR 1-1940. 3--Definition ct a vacation: A time when all knowledge vacates and you come back C vacuum. Bob Hewitt. cowboy, had us agog over the good old West. 5-- Lansing Eastern GU-Ann Arbor 21. We didn't 4 get L:ns1ng's scalp but pulled hair on same passes All scho part Leap year gtrls leap' Sw 'mr ra meet wth Ypst They sank' Svstrr trg rr-ce 1thLanstng Then too sank Basketball vu tn Battle Creelc Lo 7 26 Grrrr Sc 'et Sc m,.er Colormade gt ls go 1n redl' Cram c cn' cra'n the k1dS are crarrrrungl All s 'too party The ca m beta e tne sto 'n lack c sum'-r ng meet Wor Icckson nas kctoall g rre Won The Deluge' Exams Wtl they never enct'f'f"" Make up day Where there 5 'tie there s hope' Speaktr-g of Heaven Sentor Froltc Crcett l ,S We know the worst Basrubcl v.1th Lansmg Central Lost E rollment VVe arent gtven any ttme to rest Classes begtn General sympathy lor new sophs ml, January 9 Rota Beta TOP ROW: Georgia Wyman, Alice Carpenter, Floramae Schlenker SECOND ROW: Mary Glover, Pearl Porter, Johanna Costman, Mary Townley, Ruth Hanselman, Helen Clarke, Frances Collins FIRST ROW: Jane McMahon, Constance Collins, Nancy Caller, Diana Lawton, Miss Mclouth, Rosemary Schlenker, Jacqueline Denison, Jean Reule, Kathryn Fowler Making scrapbooks for shut-ins at the hospital was one of the main activities of Rota Beta during the year. Rota Beta is a club composed of sophomores under the direction of Miss Mclouth. Among their other projects were skits for the Band Frolic, the Girls' Fancy Dress Party, a bake sale, a bicycle hike to Saline Valley Farms, and a party each semester for the incoming sophomores. The members were very active, including the presi- dent, Diana Lawton, vice-president, Rosemary Schlenker, secretory, Nancy Collerp treasurer, Jacqueline Den- ison, inter-club council representative, Georgia Wyman. Aft January 16 TOP ROW: Martin Seitz, Bob Hiser, Garrett Graham, Ralph Wichtermann, Tom Stout SECOND ROW: Pat Meikle, Nancy Christman, Florence Brooks, Anne Leary, Margaret Sattelmeier THIRD ROW: Dorothy Woodhead, Betty James, Caroline Berry, Shirley Wilson, Reba VenDenBosch BOTTOM ROW: Stella Guia, Jessie Roberts, Helen Damman, Miss Howard, Antie Price, June Flournoy, Martha Wight A significant contribution of this year's Art Club was a mural, which depicts the history of Ann Arbor from the coming of the pioneers to the present day, painted on the walls of the cafeteria. The club was composed of students interested in any phase of art work, such as painting, sketching, metal- work, clay modeling, and plaster work. lt was under the capable direction of Miss Howard and the officers, Antie Price, Jessie Roberts, and Helen Damman. A ii' .Uv ' Z ., gui 15? y. 1. 4 5 I T 4 4 gf . i ig, ML i .Quai n -4 Z1 is 1 ma 1 5 fi 'Y ,1 '55 i 9 Inf I Q Q .-Af ,., ,f Ji' 'L 5 , Az ' Qs' XT' . ' cb. A i fs.. .Q 4 x - .? 'xg Q 3, A . . , 'Q' xhx x ,qi 4 s 5 X l -uslf-35" f E ax, lp! . Y . l ,J its ,r VI x I S Q1 1 5 M P 3' -ff 'I 'B 'km 1 X in nv skxgfk . ,Q ,Vw "- ,... 'bid' Y-0-I 'W X ' S .4 no X 4 x A-"'1 , '-waxy x 4 fly! X x x Q 57? ff 4 ii I A :J- ,' ' , yy' " jill . X 1 ,V S '1 J, S I 'rk.A, .W n V, ,Q K rr" W.. . 'e x' - ,,g,., XA , Q' .911 ,'. ' . f 3 ' I i f . X u: A 2 3 O X . 1 4 4 1 -p ,A n January 29 New sophomores And who could forget January 29, when many bright and shining faces appeared, 138 in all fdid you count them?J which brought back many memories of those dear old days in junior high? Just like all other sopho- mores, they were excited and worried over what to do and where to go. lt wasn't very long, however, before the "green" wore off and signs of budding genius appeared. The ice was entirely broken when they at- tended their first all school party on Friday, February 2. Many ofthe boys are interested in athletics, and will prove valuable to the old "Purple and White." They in- clude Carl Hetchler, Clarence Kollewehr, Howard Holden, Bob Foor, and Bob Strieter. We will soon be seeing many in dramatics. They are Pat Bird, Doris Shumacher, Larry Darling, Frank Ross, Garrett Graham, Joan Hiscock, Nancy Christman, Gerry Bloom, and Pat Cline. The Student Council will profit also from the experiences in council work in junior high of Betty Eastman and Garrett Graham. Garrett, Dorine Haab and Tom Stout were members of this semester's council. New sophomores January 29 Ertis Ann Allen Russell Andres Harold Andrus, Jr. Jack Apfel Evelyn Barth Don Baylis Marian Behnke Dorothy Bergren Carolyn Berry Patricia Ann Bird Gerald Bloom Evelyn Brauer Charlotte Brindle Margaret Brown Peter Buhrman Alice Carpenter Dorothy Case Roselin Cheek Nancy Christman Richard Clarke Pat Joyce Cline Frances Collins Marguerite Coach Robert Cook Esther Court Allan Crandall Peggy Cummings Larry Darling Charles Davis Muriel Davis William Delhey Arthur Dersham Margaret Dettor Doris Downer Dorothy Dudley Betty Jane Eastman Joyce Eberle Robert Eberth Dorothy Elsifor Jack Elsifor Irene Ferris Leonard Fisher, Jr. Bettie .lane Fletcher Wanda Fletcher Bob Foor Kathryn Fowler Ruth Fritts Carl Georeff Helen Gillette Mary Glover Bob Graham Garrett Graham Robert Gray Dorene Haab Lorraine Hanselman Ruth Hanselman Marian Hardin Betty Anne Hathaway Carl Hetchler Joan Hiscock Lucille Hoffman Howard Holden Harry Jaeger John Kent Madeline Klaphaak Lois Knopf Doris Koch Marilyn Koebnick John Kokinakes Nick Kokkales Clarence Kollewehr Joe Laird Robert Laughlin Theodosia Lee Loretta Lindemann Ellene Lips Wilbur Lutz Evelyn McClintock Eugene McDaniels Dan Mahler William Marz Bobette Meyers Constance Michael Bernard Miles Kenneth Millspaugh Charlotte Moody Betty Morgan Shirley O'Reilly Craig Parker Ann Perakis Fred Perry Betty Lou Pratt Teddy Pratt Rudolph Rechle Dolores Pretzer Paul Ringkvist Frank Ross Melanie Ruffins Marjorie Sauer Florence Schlenker Mildred Scherdt Mary Schmidt Patricia Schmidt Isabelle Schmidtke Doris Jean Schumacher Ardath Schutz Robert Sell Glen Shankland Vern Shipley Richard Sibert Robert Siferd Wendell Sinclair Richard Skinner Catherine Smith Robert Sprentall Elizabeth Staebler Tom Stout John Stratos Robert Strieter George Stuyvesant Mary Temple Glen Thayer Rosemary Titus Henry Tobey Robert Trubey Patricia VanOsten George Vlisides Roland Vroman Dick Walker Ralph West Heidy Wiedman Sally Wilder Norman Williams Ted Wolff Leon Warren Nellie York Clayton Lewis Robert Lewis Hilda Mason Duane Poland 1 4 As LNB' .Q :Ma , . 1 W 'Y H6446 an std 2 "N Anim I Q."tw'1-ann nam :gl-4-4.-new fufvvtnm na. anus ww fmwwk , nn. ua ,' , n"m.,a,,4u '-M' ' 'anwfim flwvgvqgi.. f umm ,. .. 'O . rffg W., 4 'H' . 'fg. . . -, .g1,, f . .,, I .ff yi ' Q 1 . ,,1", A 'A . f 1 Q . , W . ' A D 1'f, . if . .. ,. , , ,, 3,1 , 4 ff, . Y 2, . ,, f f u 9' 1 1 , . ' 4 v' 11' ' ' f,' f, f ,f ' y' 1 is A .f 'Y W ' 1? fe f 'Q W 1 1' I' Q + ' V r. 'V lk' I ,f H 3 W . if tf? A 1 L Q A li-,A , .1 gk ,JW v - a' ,K sa' cg B wifi? 191-MS ,gm . a f V, .,...,k,..,, h9J' F I N ' ' N5 sf f Y ' ,Y , February 1 F0l'2l'lSlCS TOP ROW: Pat Cline, Sally Wilder, Peggy Cummings SECOND ROW: John Kokinokes, Peter Trosper, George Vlisides, Garret Graham, Tom Stout, Jack Fisher THIRD ROW: Donald levleit, Henry Tobey, Wesley Brashares, Hale Champion, Bob Mason, Hugh Wilson, Paul Ringkvist BOTTOM ROW: Maxine Pierce, Kathleen Hood, Barbara Benson, Charlotte LaRue, Helen Gillette, Mr. Mills, Margaret Detlor, Doris Downer, Mildred Scherdt, Elinor Porter, Marian Hardin Under the guidance of the debating coach, Mr. Mills, the high school debating team composed of Hale Cham- pion, Wesley Brashares, and Robert Mason revealed their ability by winning three of their four preliminary scheduled matches. These victories enabled the Ann Arbor team to get into the Regional Elimination Tourna- ment. Their victories were won from Adrian, Hazel Park, and Grand Rapids, while their lone defeat was at the hands of Flint Central-last year's state champions. The Regional Elimination Tournament was held in Jackson on February first. Even though Ann Arbor did have the misfortune of being in the tournament with several of the best debating teams in the state, Cham- pion, Brashares, and Mason defeated Jackson two to one before losing to Flint Central in the finals. Jackson had previously won all four of their preliminaries. Others who participated in practice debates were Elinor Porter, Bettie Baker, Hugh Wilson, Charlotte La Rue, and Marietta Bixby. ln the second semester forensic contest Peggy Cummings won the declamation contest, Bettie Joyce Bakerjhe extemporaneous, and Kenneth Waltz took first place in the oratory contest. ll ll The BOI16mial1 Gif' February 9- 10 The music department of the Ann Arbor High School put forth its best efforts in the production of "The Bohemian Girl," a colorful opera by Michael Balfe. The beauty of the opera was accented by the colorful costumes of the peasant and gypsy choruses and the excellent scenery and lighting effects. The songs which especially thrilled the audiences included "Thou Who in Might Supreme," "l DreamtThatl Dwelt in Marble Halls," and "Bliss Forever Past." The gay gypsy and peasant dances gave an added sparkle to the production. The story centered around Arline, daughter of Count Arnheim, who was kidnapped by a band of gypsies and lived with them throughout her childhood. Arline fell in love with Thaddeus, a Polish exile living with the gypsies. Victimized through a plot by the jealous queen of the tribe, Arline is accused of stealing a medal- lion belonging to the Nephew of Count Arnheim, She is brought before the Count, who, recognizing a scar on her arm, realizes that Arline is his long-lost child. The story ends happily when the Count consents to the union of Arline and Thaddeus. The excellent cast of solo voices included the following: Arline, Mary Clunas, her attendant, Mary Marchese, Thaddeus, Dick Dennie, Count Arnheim, Stuart Gould, his nephew Florestein, Edward Jamadanian, Gypsy Queen, Jean Hadley, Chief of the Gypsies, Melvin Bauer, Captain of the Guard, Dean Mason, Servant and Lookout Man, Earl Burt, Little Arline, Barbara Wilson. The opera was directed by Miss Juve Higbee. She was assisted by Mr. Rebman as stage director and Mr. Reed as dramatic coach. Several other faculty members served on the costume, make-up, properties, and ticket committees. The dances were under the direction of Miss Hammann. An account of the opera would not be complete without reference to the high school orchestra, under the direction of Mr. Champion, which added greatly to the effectiveness of the performance. The orchestra also played a prominent part in other school affairs throughout the year. Fl'Cl"lCl'l February 12 TOP ROW: Perry Trytten, Eleax Vlisides, Taylor Potter SECOND ROW: Marian Hendee, Elizabeth Berry, Margaret Wright, Jeanette Van Belle THIRD ROW: Marian Fritts, .lean Hadley, Mary .lane Wilder, Shirley Wilson, Stella Guta BOTTOM ROW: Miss Seeley, Elizabeth Grimes, Louie Lawton, Jean Whittemore, Dorothy Potts, Miss Steele Organized to parler francais and to gain a better knowledge of France and its people, Le Cercle Francais had very successful meetings which were held in the homes of the members. One of the highlights of the year was the annual dinner which was planned and served in French style, during which no one was supposed to speak English. Other programs consisted of French skits, stories, gam es, cross-word puzzles, special reports and discussions, and an unusually fine talk by Professor Pargment of the University of Michigan. The club was under the splendid guidance of Miss Steele and Miss Seeley. OFFICERS Co-Presidents ...... ...... J ean Whittemore Louie Lawton Vice-President ....... ....... D orothy Potts Secretary-Treasurer ..... ...... B etty Grimes February 16 Basketball Team -rl sv 3:21 TOP ROW: Bob Leneberg Cmanagerl, Dwight Gerstler imanagerl, Howard Wight, Val Smith, John Ninz imanagerl, Dick Haines lmanagerj SECOND ROW: Walker Lang, Harry Koruan, Peter Gochis, Randy Gordon, Joe Dobransky BOTTOM ROW: Don Exinger icaptain-electl, Jack Davies, Carl Watkins lcaptainj, Coach Al Shaw, Fred Wellington, Dick Walter- house. Absent: Captain Louie Apostolou Probably the most thrilling Ann Arbor High School basketball game of the year was played against Jackson's Vikings on February 16. Throughout the game suspense and interest were very high. One of the few vic- tories ofthe season was accomplished at this time as Ann Arbor nosed out Jackson by a score of 38 to 36, which was the second victory over the traditional foe this year. Without exception the players gave an exhi- bition of team work and individual brilliance in this game which was won in an overtime period by the sink- ing of six foul shots. But on the whole the 1939-1940 basketball team went through an extremely disappointing and heartbreak- ing season, which placed Ann Arbor fourth in the 5A League. The final record was three games won and ten games lost. Six of their games were lost by a total of only twelve points. Dick Walterhouse and Jack Davies seemed to be the shining lights of this year's team. In the Lansing Central game Walterhouse ran up a total of 17 points. Jack Davies was one of the high scorers in every game. Fred Wellington played consistent ball throughout the season and alternated at the center position with Captain Carl Watkins. The Pioneers closed their regular season with a 29 to 24 lacing from Lansing Central's Big Reds. In the Regional Tournament they were defeated by a strong Monroe team by the score of 39 to 24. eserve Baslcetball February 23 fit: :WX ,-nd TOP ROW: Bob leneberg lManagerJ, Dwight Gerstler lManagerJ, Howard Yelr, Bob Twining, John Nimz lManagerl, Dick Haines lManagerJ SECOND ROW: Dick Stribley, Jack Bevier, Sherman Omstead CCoachD, Roger Lewis, George Vlisides BOTTOM ROW: Otto Kruse, Neel Fauber, Christo Gagalis, Coach AI Shaw, Earl Burt, Bob Kalmbach Most ofthe glory in basketball goes to the first team, but very important to the success of any basketball team is its second team. Ann Arbor had an aggressive second squad under Coach Shaw this year, the experience on which proved valuable to potential first-teamers. Perhaps the outstanding prospects developed this year were Christo Gagalis and Dick Stribley at guards, Bob Twining as center, and Earl Burt, Roger Lewis, and Neel Fauber as forwards. There were several exciting second-team games, among the best being the one with Flint Central and the last with Lansing Central which was won by Ann Arbor, 29-26. I1 A ' 1' is ' P 4 . ' +,z,xz?xL If :gif '!f!,?"2 1? 1 -ifrfo 'Q A, 2 Z iaiziz 511,12 V 1,141 220' 'fffiii 140 rffgxvg' 2 n . .xy 41 ,, Y' v I I P, f A . 1- .flfawwe 'ff ffl 7 '-'T X" Q" ii , X ' . I . X March 1 4? TOP ROW: Robert Schmidt, Jack McClure, Harry Skinner, Dick Brigham, Mr. Drake, Jim Crippen, Bob Mills, Darwin Drake SECOND ROW: George Crocker, Dale Evans, Carl Ernst, Phil Holcombe, Ralph Chubb, Dick Pool, Don Rogers, Marlin Hoyt, Melvin Donally BOTTOM ROW: Bill Copp, Bob Hochrein, Perry Trytten, lewis Kivi, Bud Lake, Charles Fries, Phil Reed, Bob Call, Paul Clifford On March 2, the State Swimming Meet was held in the beautiful Albion College pool. When the spray had settled that evening, Ann Arbor was in third place, losing by ten points. Chuck Fries broke the only record that night when he lowered the indi- vidual medley mark. He also won the title in the 100-yard breastroke. Trytten swam his way to a state title in the 220 free style and came back one event later to place fourth in the 100 free style. Clifford chased Trytten to the finish line in the 220, placing second, and comeback two events later to take fourth in the hardest of all races, the individual medley. Phil Reid took fourth in the 50-yard free style. This team of four boys scored almost enough points to win. The week before, the Regional Meet had been held in Jackson's pool. The boys crashed through to come within three points of the Regional championship. This meet had been held to qualify swimmers for the State Meet. Besides Fries and Trytten who wan titles, Bob Hochrein, Paul Clifford, Bob Call, and Phil Reid qualified for Ann Arbor. The Five-A Meet was o surprise. An inspired Battle Creek upset calculations and won the title in spite of the fact that Ann Arbor won five championships, broke three records and tied another. Lewis Kivi swimming for Ann Arbor for the last time lalthough he didn't know itj broke the records for the 50 free and 100 free. Chuck Fries tied Skinner's record of 'l:07.3 for the breastroke and broke the record for the individual medley. Perry Trytten won the other championships, swimming a fine 220-yard race. Kivi was declared ineligible two days later on a technicality which resulted in A.A. receiving third place instead of second in the meet. The other schools did not accept forfeiture of the previous dual meets, and so the team kept its unbeaten dual-meet season, the first in its history. Swimming Team lub , . lv fx , t ga G Q s W x A I i fi gi' pug" 'H W 9 ' 9 ' M gl 4 W, , . , , 3 3 gl- T' fi fr: flfzffz, ,, :S 1 4z"'f.1fejf I M ,, , K M Al My .. V ,. A A f Q Q tl af I W - V ,, T W I A 4 I if 1 Y af V 4 5 'B 3 'Q 'x g I 4 K W ff we A M .,-ff, Q M Q mx, Q Y I M A, ' ' Q if W E 2535 iz. A4 M W A if KK ,g, ,iL9 I LA A 'Z -' .-:mf ge 14w:',1'f f ' W V f E2 ,gb WSWWM? 4 Aww Eff , , gf' M M Q an If Q r SV , March 16 Wrestling Team TOP ROW: Clifford Hale, Gilbert Hense, Craig Parlrer, Robert Webb SECOND ROW: Allan Holcombe, Ken Levy, Hugh Wilson, Mike Katapol, Bob High, John Kolckales, Rudy Born BOTTOM ROW: John Crandall, Martin Schlenlcer, D. Drake, Capt. Caswell, Ed Shannon, Gene Mann In its first year under Coach Harold Nichols, the wrestling team had a successful season. With 1939 state champions, Captain Gil Caswell and Ed Skannon, returning, a well-balanced team was built up. The big event of the season was the State Meet, held in Ann Arbor on March 16. Though Caswell was the only one to win a championship, Ann Arbor had four men in the finals and came in fourth behind East Detroit, Grand Rapids Union, and Grand Rapids Ottawa Hills. The team was more successful during the dual meet season, beating East Detroit and Ottawa Hills, tying East Detroit in a return meet, and losing only to the powerful Alumni and Michigan State College freshman. Out of about twenty-five who went out for the sport, the following got letters: High, Shannon, Caswell, Schlenker, Wilson, Crandall, Katapol, Mann, Levy, Hense, and Parker. Katapol was elected captain of the 1941 team. Science Club March 19 TOP ROW: Robert Fry, Phil Holcombe, Hans Metzger, Walker Lang, Phil Reid, Hal Scovill, David Linebaugh SECOND ROW: Nelson Upthegrove, Betty Strieter, John Klaphaak, Doris Allmendinger, Malcomb Alber, Neel Fauber, Willard Robinson, Olga Schmidke, Elizabeth Berry, Maralyn Mahlke THIRD ROW: Marian Fritts, Margaret Beck, Doris Hainen, Betty Baker, Mary Jane Wilder, Marie Peplinski, Marian Hendee, Margaret Rayburn, Maxine Hall, Virginia Hay, Dorothy Woodhead, Betty Behnke, June Birdsall, Mary Jane McCallum, Dorothy Waters, Ann Schwartz FOURTH ROW: Mr. Isaacson, Jeanette Van Belle, Judy Smith, Florence Brooks, Alan Holcombe, Joe McHole, Gerald Llpnik, Helen Hauser, Marietta Lohmiller, Jessie Roberts, Marye Foster, Carlene Feiner, Joyce Livermore, Betty Wellemin, Martha Kinsey, Joan Mohay FIFTH ROW: John Slocum, David Spindler, Jack Ferneau, Earl Hubbs, Robert Whisler, John Crandell, Herman Steeg, Robert Mills, Ted West, Dick Shindler, Robert Goetz, Billy Schosser, Robert Prieskorn, Charles Rettick, Mr. Matzke BOTTOM ROW: Eric Hanson, John Laird, Jack Fischer, Charles Fries, J. A. Earlwine, George Wild, Richard Brooks, Bernard Wight, Douglas Newton, Joe Marlow A glass blowing demonstration, which was presented by Mr. Karl Kessler of the University of Michigan physics department for the members of the Science Club of March 19, was much enioyed by the group. Other pro- grams consisted of lectures on "'Photography in the World War" and "Learning to Fly" by Mr. Rufus, as well as trips to the Cyclatron at the physics building and to the Simpson Memorial. These activities carried out the purpose for which the club was organized, that of giving students particularly interested in the sciences an opportunity to enlarge their knowledge of physical and scientific phenonema. The club was under the sponsorship of Mr. Maatzke and Mr. Isaacson. Malcolm Alber held the position of president, John Klaphack vice-president, Doris Allmendinger secretary, NeelFauber treasurer, and Willard Robinson program chairman. March 15 Senior Moclc Electron Most popular grrl Most popular boy Prettlest girl Handsomest boy Most attractive grrl Most attractlve boy Most easlly fussed girl Most bashful boy Steepest blutfer Hardest worker Most concelted boy Most athletic glr Most athletic boy Teachers pet glrl Teachers pet boy Most likely to become Class comedian Best dancer girl Best dancer boy Most learned shark Class tomboy Class baby Best actor Best actress Best natured girl Best natured boy Best dressed boy Best dressed girl famous Olive Jean Royce F C Wellmgton Ruta Graybrll F C Wellington Martha Kinsey Earle Hoag Maxine rlall Pete Gochls Bud Lake Louie Lawton Jack Bentley Grace Cook Carl Watkins Mary Jane Wilder Perry Trytten Wesley Brashares Ted Heusel Gert Bucholz Alex Lenlo Hale Champion Carolyn Sharkland Mary .lane Wnlder Phxl Savander Pat Melkle Dorothy Bllcke Tommy Colvin Herman Steeb Martha Knnsey Most conceited girl Jean Hadley ' ' I Floriculture Club March 29 TOP ROW: Betty Klingler, Esther Ringkvist, Evelyn Ernst, Ruth Kempf, Lillian Haas, Dorothy Mitchell SECOND ROW: lrene Somborski, Mary Landa, Marie Smiley, Eleanor Hicks, Marian Ehnis, Barbara Steinke, Janet Ticknor, Viola Wolff, Ruth Romelhardt, Berthilda Metzger, Virginia Burt BOTTOM ROW: Clarinda Robertson, Arlene Walker, Joyce Mann, Margaret Wright, Anna Evangelides, Miss Jensen, Betty Lirette, Lola Pfeifle, Dorothy Hack, Lois Johnsmiller, Betty Hatto On March 28, 1940, the Ann Arbor High School Floriculture Club had a grand time at the Detroit Flower Show. This was the most important proiect of the year, and everyone enioyed herself immensely and profited by the trip. The first Floriculture Club was organized about five years ago by Miss Jensen, when it was felt that a greater variety of clubs was needed. The club consisted of twenty-five girls. The purpose of the club is to give a real opportunity to high school pupils to learn a few of the fundamentals of both indoor and out- door gardening. This is a very interesting club for students who would like to know about plants and how to grow them. The officers of the club for both semesters are the following: First semester Second semester Betty Lirette, president Betty Lirette Margaret Wright, vice-president Ann Evangelides Ruth Kempf, secretary Lola Pfufle Norma West, treasurer Margaret Wright 2 . is lr' Y EQ ya . .xl ' .:' l f -. .J ' .- -129 mg g gA.f " 4 - 1,, , wx ,,, -3 I 4 fa 4 if .fa if at 5 4.1 ,ff dir i. vw k,..J W M Af gf: dv MJ Z Hmm n. 1 ,.. . , My Wk S, V f W4 5 2 W MWWQWU ,U QE ' 'hiwalt i 'Q Q 4 . k:'.a3'K',,, " 0 lj ,dr O I 1 ,j, 41 ,1 ,VP ... ..f58kn. fnfqww W' "W 'QWVUMYV v"'W"' , -4 q'4w,'ff Q' 4 4 1"'u'f 9 '9 A Y, rawinavgil , 'L 'V' A U-,,,,,'. wagers , .,,awf,ff 0'-gf? ' l QW0 ' f ,' .:'1nfQQ""f" , , .ffquw4 1 5. 6 'l .Lf-1 Q vvfoi 'IQ Y' ..- .Q '. W .af ' ., . 'b'l' . - A - .,, ,Q . +ss-Q50 '-'Wa-uv "iQl"44" 1'-'9. .-, ,,f,, .-...'f.,- 'vnu .4vG. we u on vis,- . Q. E ,..- .,.n, 1.14.- cs-1 -bisq- '. , 1. v .4- 4 -Q rv 141- g, , , .1,,.mqo1 an q, ,4,,4,gnpaYnm lv tvn+0Ax5i" s-,q'f44,. .9 rv. ,...+....qs 1. .,.a,.Z..n44 5.,u ..4vf,.4. ,guy , ,,. p.,'a . ,4 of...-..,-m.,qs fl fl mi, 'Aa 'llfiwilanolhoi 041-ssalov-but no f-'aku' - -mfr-fn fffva'qs4.qnQ1.savu,400of2 I 1-vii' .v ---,Aan -1- .4 n he A--ff-.404 nv- .4..g... -...qfinn-1 nmvf-144' fee'- yn-an-smoky - aan ,.n.N,,-4 A., Qfottnmfnxqa yawn. .44-4-f.1 ftssdq,-L..,,, 41-Q.,-mlm fn be Qwuwanp 4 An,f.nQ4n4:guu nun 3, .,..M?A1', if tfdffooan 1--,,. Q 1 Q' .Qi ffm nnqfofs,-ns 'f'-Q'.f4Ov QAAA .1144 -l1C4,'Q.i 'ff I ,, , 1,4 .hwy Q n ,,,.. .fa ,.f.,-. ,, , 'oc 4 ov' Q7 on 1 -14059 o 1 411414.14 Q 1 as 4..q4,,. 404.4 9gyi4,4 -wnlu :Q Isvf Cf- as O-1 11 Gawain, all of M41-' trxfhflwi fund-6, Q 4 6 0 azxna.-ll 'M 4 s 8 train - , . Q4 .Q 0 ii u SSA pf" fm ,annum Q- :Pl 'N 5' ' 1.1 :gf pi LM! f -an. ft, 4" I -18 - '55 x, . f 'Xa Y. A ig' I' . S ' Ayii-fa','Y' 'waz O 1 . 1 Q. ,Q-J. y-...fa ,Q 1 y' 5 A Q I K ' Vx U '.l April 7-13 Washington Trip u '?'3'f,?'-Q" sa.. llc :AJ H aa. ' ' ljqgiggifffifl l Q ' eww- . , ' . . f i will A ,- W v One hundred and fifty-five seniors, after working a year to earn the necessary money, spent spring vacation in Washington and New York. The girls' group had two presidents, Lloraine Nelson and Dorothy Blicke, and Miss Paton and Miss Seeley were the group's sponsors. Mr. Allison was the sponsor of the boys' club, and J. A. Erlewine was its president. Some impressions that these seniors will always keep are the efficiency of the Federal Bureau of Investigation, the awe-inspiring Lincoln Memorial, the towering Washington Monument, the splendor of the White House, the simple beauty of Mount Vernon, and the gaity of New York. Z' a 2 S' 2 .'.: arriet ' I BACK ROW: Dorine larmee, Carlene Feiner, Betty Kempfert, Marjorie Ball, Shirley Lutz, Carolyn Otto, Jeannette Angell, S u Foster, Marillyn Mahlke, Patricia Meikle, Phyllis De Vett, Mary Eleanor Lake, Margot Schlessinger, Dorothy Waters, Jean goner, Miss Seeley, Antonia Vetter, Dolores Watkins, Mary Weese, Miss Paton, Betty Raab, Mary Storti, Mary Falcone, H o .E 3 2 -. ua fi 4 .- C o :E n v .. A. Girls Athletic Club April 23 TOP ROW: Doris Allmendinger, Barbara Benson, Mary lou Hollway, Shirley Brooks, Maurine Gayman, Ruth Bock, Betty Kempfert MIDDLE ROW: Nancy Coller, Florence Carstens, Martha Lunny, Florence Brooks, Mariorie Ball, Olga Schmidtke, Helen Hauser, Martha McCracken, Esther Combs, Betsy Eddy BOTTOM ROW: Miss Hammann, Jean Carl, Marian Allmendinger, Eleanor Barker, Marise Beatty, Dorine Larmee, Helen Stevens, Hope Tappe, Betty Yahr, Margaret Feldkamp, Doris Wenger A softball game scheduled for Wednesday, April 23, was just one of the intramural games promoted by the Girls' Athletic Club to provide means of learning and practicing many different sports. The G. A. C. also had many pleasant social times such as picnics, skating parties, open house, and play days for all the girls who desired to participate. The officers of the G. A. C. were Dorine Larmee, president, Marise Beatty, vice president, Marion Allman. dinger, secretary, Helen Stevens, treasurer, and Hope Tappe, social chairman. The managers of leading activities are Doris Wenger, hockey, Betty Yahr, volleyball, Eleanor Barker, basketball, Virginia Reagle, softball, Virginia Reagle, badminton, Margaret Feldkamp, modern dance, Betsy Eddy, archery, Grace Cook, bowling, Olga Schmidtke, riding, and Doris Allmendinger, life saving. The faculty advisor is Miss Hammann, Q0 X Badminton Fiockey Volley Ball gi av! pr' Basketball -A Wx Q' M -'ff I ,,,v K 4 ff 'Q 22: 39 ' A ,V 44 'fb ' , I gg? shzenfnrl V 93 f rw , V .fi I Q if ' w 5' ar M' r?w af x 4 3 Y xi' jig? 4 121 , '51 'fx Q an 'mlkdgxfgf ,,,,,1+f'?54'si' A qqggf, wk April '27 The Band TOP ROW: Wilbur Hahn, Allen Dean, John Teachout, Ted Heusel, Ray Middleton, John Crandall, Martin Schlenkor, Fred Woll- ington, Paul Koons, Bob Bailey SECOND ROW: Ed Johnson, Joe Lee, Karl lichty, Bill Capps, Dale Evans, Jerome Hough, Stewart Kingsbury, Dick lichty, Bill Schosser THIRD ROW: Mr. Champion, Richard Blake, Jim Robbins, Harold MacMillan, Nelson Upthegrove, Jim Crippen, Tom Stout, Bill Mettert, Bob Putnam, Arthur Rickel FOURTH ROW: George Stuyvesant, Adrian Onderdonk, George Bibbs, Harold Porter, Hans Vetter, Bob Graham, Ed Hansel- man, Joe McHale, Bill Wheatley, Bob Shaltis, Ralph Barron, Mr. George Roach BOTTOM ROW: Bertrand Greve, Virginia Boyd, Margaret Rayburn, Elizabeth Grimes, Lawrence Zeeb, Malcolm Alber, Bob Mason, Caroline Ratti, Betty Reddeman, Betty Kempfert, Ed Rayfield The annual State Festival, in which the band played, was held April 27 in Ann Arbor. The band made a fine showing by placing in third division. This was the most important activity of the band for which they worked all year. Previously they placed in second division in the Regional Festival held in Grosse Pointe, making them eligible to play in the State Festival. The boys in the marching band, which played at all the football games, should be congratulated for their excellent work. Also, the new basketball band made itself worthy of notice by its performances at all the basketball games. Another important event of the year was the Band Frolic, called "The Bandana." Mr. Wm. Champion, the very able director of the band, with the splendid cooperation of the boys and girls, has made the band a great success this past year. J l K 1, 'IB' I f 7 K if x 5 ' vfsq g Q. 3 ff iw I f 1 sw 9 Ve-WCL ' Q- . 3. s P.-' f-....m.,....,. -W - . , , .,.,, .',k'1,,4.- M.. Xi x'Nuv K L .,, .., Q 3. vm ' Q . x E 's Q ' v 4 1. f Q ' f pf ... .y.,.n-.-..,...,, . ,, fwfr. Q . - . .. . rf.- .Whig '+ us fc -q.-M..V,,,N,N. .wg ,Q '-Q- -1-Q-.wf-...Q by ...... ,, .,, . ,.'.1.gZ,"'V ' ff f . .m..,,,,,,,w U.--.,.. -.uv Q-an -s an Q M 0 -.va 4. vw sq- 'Q-.nw .Q was an '-f.,x.,""'.Y ' r 4-as N u 1 .1 Iliff' -lk X4-,. 4.4 0.,. .. .,, Q,,, his.. Y van sn . , ,i 1 if , , . wi. . as 0. A m Q 4.04 1-os..--Q -c 4-an 4 -4 -.4 -Q Q-4444.-. 4-4... Ana-4--4-A 1 'SQICQIQCQUQ 144.61-111 -some-can-sq--.4 -1-Q-.4-. 1. -. "VQM1w-ltliibll Q4 .nu--4.4-v... nav-ny.. .naman-o ..,-4...--Q ...AQ 1411461416193 nn-we-v-an ann 44 Assam . -.0 n 1 4 -1 -4.1-4. -- -ng ey. vm -V. --Q . Q.. Q ..-- 1 , -.., Q..-. Q. ., uf Y Q ' 15 1 'ol 45, 11-'-L, ? . .g 'iff A H15-9 I 'Y sin 1 V-is ,o N1 f -fM'aQ ws, A . 6 ' G W A-.Maxx SVR , - .1 IIE .gig . 4A+u.f Q 1 .C fir! May 1 Clio TOP ROW: Margaret Foster, Virginia McCleery, Ethel West, Marye Foster, Thressa James, Genevieve Mortensen, louise l.oy, Virginia Howard, Clemonce Donner, Connie Britton BOTTOM ROW: Virginia Raab, Edna Russell, Miss Bingham, Delores Watkins, Antonia Vetter, Doris Allen, Mariorio Ball, Morin Beatty, Betty Jane Kampfert, Dorine Larmee Came May and Clio's May Day flower sale, which has been held every May since the club was organ- ized. Clio was sponsored by Miss Bingham, the school librarian, and Katherine Steiner, the Girl Reserve Secretary at the Young Women's Christian Association. As officers this group of twenty junior and senior girls elected Doris Allen as president, Antonio Vetter as vice-president, Marjorie Ball as secretary, and Delores Watkins as treasurer. The club participated in all sorts of activities. At Thanksgiving they prepared a basket which was sent to the Welfare Bureau. In February they sent two representatives, Doris Allen and Ethel West, to the Girl Reserve Conference held at Battle Creek. Glee Clubs May 13 TOP ROW: Dorothy Forshee, Betty .lane Talbot, Ruth Seitz, Betty Bau, Evelyn Brauer, Beatrice Griffith, Winitred Miller, Virginia Frederick, Esther Ringlcvist, Lorena Pratt, Helen Morgan, Patricia Hodges, Barbara Feldkamp SECOND ROW: Marian Horlacher, Georgia Wyman, Reba Van Den Bosch, Ruth Romelhardt, Julia Hall, Marian Ehnis, Marye Foster, Ursula Maurer, Dorothy Mitchell, Viola Wolfe, Lois Reynolds, Marilyn Mukensturm, Caroline Preketes THIRD ROW: Dorine Larmee, Hazel Canter, Bonnie Hoffman, Barbara Eddy, Flora Mae Schlenker, Edna Mae Griffin, Martha McCracken, Rosemary Schlenker, Jean Reule, Betty Glisson, Pearl Porter, Constance Michael, Luetta Seitz, Mary Falcone FOURTH ROW: Maizie Terry, Voda McClenothan, Nancy McAllister, Garnet Hudson, Eleanor Hicks, Thelma Otramba, Orel Mul- reed, Juanita Guster, Laura Johnson, .lean Boyke, Dorothy Shall, Dorothy Woodhead, Virginia Burt, Marguerite Cooch, Charlotte Berry, Polly Titus, Loretta Mallory FIFTH ROW: Virginia Raab, Doris Howard, Theodosia Lee, Ruth Barker, Betsy Eddy, Martha Kinsey, Gwendolyn Fossum, Miss Higbee, Ruth Ehnis, Ruth Reglislci, Dorothy Hack, Patricia VanOosten, Patricia Cline, Mary Schmidt, Betty Hathaway, Mary Temple BOTTOM ROW: Patricia Shaw, Ruth Seitz, Betty Ward, Marietta Bixby, Ruby Jane Smedley ln May the all-city concert was held at Hill Auditorium, at which the various musical organizations of the city schools participated. The main public appearance of the Girls' Glee Club was made at this concert. The girls sang "Lift Thine Eyes" by Mendelssohn and "Nymphs and Fawns" by Bemberg. The girls also gave a concert at the fall Parent-Teacher Association meeting. Several of the best voices from both Glee Clubs were selected to sing in the chorus for "The Bohemian Girl." Because of the lack of tenor voices, the Boys' Glee Club made no public appearance but devoted their time in training for future member- ship in the A Capella Choir and singing songs of their own choice, The Glee Clubs are open to anyone in the high school interested in vocal training. TOP ROW: Robert Schmidt, Mr. Helner Cstudent directarl SECOND ROW: Frank Henry, Melvin Bauer, Ralph Wichterman, Martin Seitz THIRD ROW: Don Heller, Don Knight, Jack Perrin, Bernard Miles,-Garrett Graham, Nick Kokkales FOURTH ROW: Bill llli, Harry Kopel, Howard Holden, Russell Rachte, Russell Schutt, Hugh Cooper, Charles Strictland, Charly, Brown BOTTOM ROW: Hans Metzger, Russell Andres, Carl Lichty, Don Bowerman, Miss Higbee, James Soper, Robert Heusel, Robert Mills, Jack Fisher Track Team May 18 Jffc QD . l HN' if ff K if 'L .9 ,."' J' K ' ":' N- ' my r N ,ish 'M ll ii X5 Q ul f JM, ef TOP ROW: Peter Buhrman, Richard Thielk, Eleas C. Vlisides, Glen Shankland, Bill Marshall, John Bertsos, Edward Jamadanian SECOND ROW: Ted Palmer, Desmond Howarth, Jack Wiessler, Basil Wentworth, John Holland, Marshall Aberle, Sam Wight, Carl Watkins, Bob Twining, Coach Tim Ryan THIRD ROW: Bob Blaess CManagerJ, Wilbur Hahn, Louis Jefferies, Parley Davis, Stanley Newman, Eleas N. Vlisides, Nate Kett, Herbert Wenk BOTTOM ROW: Jack Bentley, Howard Holden, Bill Wheatley, Donald Bowerman, Reginald Eggleton, William Liddicoat, Craig Parker Coach Tim Ryan's 1940 track team got off to a good start this year by defeating the Alumni. Headed by co-captains Dan Sekaros and Frank Bostic, the Pioneer trackteam made a fine showing. Next on the list came Ecorse, who came out on the small end of the score. After winning these first two meets, the team traveled to River Rouge where they were badly defeated. The meet following the River Rouge meet was at home with Wyandotte in which the home team was again on the short end. The indoor season ended with the Pioneers being trounced by Lansing Eastern at Lansing. The first outdoor meet was held at Jackson on April 26. The meets following this were with Pontiac, here, May 4, Adrian, there, May 10, and the 5-A meet at Kalamazoo on May 18. Members of the track team of 1940 were Stanley Newman, Jack Wiessler, Bill Liddicoat, Glen Shankland, and Wentworth, half mile, Ted Palmer, Reginald Eggleton, Edward Zahn, and Dick Hines, mile, Donald Bowerman, Wilbur Hahn, Marshall Aberle, and John Holland, hurdles, Parley Davis, Herbert Wenk, pole vault, Louie Jeffries, Bill Wheatley, Tom Blisha, Nate Kett, Eleas Vlisides, and Bob Maurer, dashes. di 1 Q Q QA! ' 9' si., 1 by bw., 'nit 0405! W X Ziyi ,I V 2 4 g f , , , :Jah W ,, I 52g , ,J ,Q 6 U ZWW4 ' ,W ff ,Z 'WI' 2fh,,41VfAg,,4'iZ.Zw ,M 4 fy 7 4410, ff Q 'aww' wif 1 - f A 54' 1 "' '53, ff ? K ,, 'A' .. W" ",ag.L,,., ' Amimpx ' ,MU . i YA ! I J ,w -4, an A VN M 21f5f"'.: H-' '- qw F f if M J , ,, ' gm? ..:, W vw, '.7 pfgwh ,,,Y ,G I, "ju-Y Q '7' 2-1 -A-bf M, WW A' A12 f fw, WLWN fur JE ,W ,Mm , M, 'M y.-'44, N ww ' "'g.,, ,,f., .f ... Q f W A , L. , .1 .,,, .4 Golf Team May 18 45 SECOND ROW Nelson Navarre Bull Freeman Glen Jorn Dale Stollstelmer BOTTOM ROW .lack Ferneau Willard Robinson Captain Bob Saxton Douglas Cowln Earl Burt Thus year on May 'l8 Ann Arbor Hugh School was host to the Regional Meet Although lt was too early to tell the outcome of the fourteen game schedule when the Omega went to press a good mdncatuon of nts success was gnven when a team composed of Captaln Bob Saxton, Earl Burt, Leon Dosey and Frank Frnsunger defeated Unuversaty Hugh by the margm of thurty three strokes In the flrst game of the season An unusually large number turned out for the team and of these snxteen remauned durmg the season The veterans from last year Included Duck Strnbley, Don Foster, Nenlan and Nelson Navarre, and Bull Freeman The team was coached by Kenneth Bowsher , in x I ul TOP ROW: Don Foster, Neiland Navarre, Richard Stribley, Malcolm Dale May 24 Camera Club TOP ROW: Ed Johnson, Ralph Woodhead, Ted Lent-Koop, Bob Kasurin, Jack Weissler, Nelson Upthegrove SECOND ROW: Dick Clarke, Jack Fisher, Garrett Van Belle, Robert Fry, Bertrand Greve, Donald Williams THIRD ROW: Joan Donaldson, Marian Fritts, Olga Schmidtke, June Guy, Mariorie Cornell, Elizabeth Berry, Marian Allmendingar FRONT ROW: Robert Shaltis, Harry Kelly, Mr. Buell, Leslie Case, Robert McNutt The Camera Club activities for the year came to a climax at the annual picnic, which occurred in May. This was the one social event of the year, and needless to say a good time was had by all. The obiect of the Camera Club was to help beginners develop, print, enlarge, and exhibit pictures, and to furnish the equipment necessary for these processes. This season was an unusually interesting one. The members saw instructive movies and viewed exhibits of outstanding pictures. They worked hard to get together an exhibit of their own pictures to circulate throughout the United States. At the head of the club as sponsor was genial Mr. Buell, who is a friend of anyone interested in photog- raphy. Serving as officers were such enthusiasts as Leslie Case, president, Albert Storer, and Harry Kelly, vice-presidents for first and second semesters respectively, Mariorie Cornell and Bob McNutt secretary- treasurers, and Ed Johnson and Bob Shaltis program chairmen. 1 vvgf Baseball Team May 25 'Y BACK ROW: Dick Drury, Howard Wight, Harry Willsher, Don Knight, Bob Davis, Coach Shaw, Dick Walterhouse, George Crocker, Sherrill Davis, Warren Fraker BOTTOM ROW: Ray Thurber, Tom Colvin, Alex Lenio, Capt. Bill Kuehn, Ted McBride, Ed Sayre, Wallace Koebneck Manager: Warren Tindall When the call for baseball was issued by Coach Shaw, seven of last year's veterans, including Captain Billy Kuehn, Wally Koebnick, Ted McBride, Dick Walterhouse, Alex Lenio, Ray Thurber and George Crocker, answered the call. In addition forty-three other candidates turned out for the first practice. Among those who made the grade were Eddie Sayre, Warren Fraker, Tom Colvin, Sherrill Davis, Dick Drury, Hally Willsher, Howard Wight and Bob Davis. The team faced a ten-game schedule including one with Battle Creek on May 25, played at West Park. . if, Q 1 f f LM , 2 S f , Y L i Z 3 .Z 'I K4 Hg Q Q 5 '09, Lu il? , ,,.,,,,.v,... i ""----4.-. r r s , Mm. :li -4 X. S' lr 2 li if ,VV7 M, .nd W hliwgf. ,n", ...WA I I X ,WW ' 1 L ' .,s,ah,t 1. J, ni- 'iff ff f 4, Y Wy? A, , iff? iv? '-is gf - 'AA ' -Q. f-f't'w?!Q+f-' 'Z M- A fl W 'qfffggf' A: , ,v . , mm-.5 V-' 'WU' -'X ' '- - gii?'f'+g,- W V f N -4-V. A-ff, Fig ,M slam L44? : . t 6 A H, .2415-j. 4 3 ,Til W Q 4, "2"-in -,'-11611 is .av - :ak 2 Tennis Team May 3 e 'NSG BACK ROW: Russell Schutt, Stuart Kingsbury, Stuart Gould, Hugh Cooper SECOND ROW: Wesley Brashares, Jim VanBuren, Joe McHale, Tom Stout THIRD ROW: .lack Davies, Roger Lewis, Mr. Drake, Clayton Lewis, Joe Dobransky BOTTOM ROW: Bill Plesscher, Fred Wellington, Bob Matthews, Hale Champion The tennis prospects for this year were among the best in the history of the school, according to Coach Drake. With seniors Fred Wellington, Bob Matthews, Hale Champion, Bill Plesscher, Don Foster, and Joe Dobransky returning, the team had an experienced backbone. Clayton and Roger Lewis, lately of Indian- apolis, greatly bolstered the team. Roger, a sophomore, had national boys' ranking last year. Bad weather prevented an early start outdoors, but the team progressed rapidly, losing the first two matches in Adrian and Lansing Central only by close scores. Joe McHale and Jim Van Buren rounded out the squad, while a large turnout of sophomores and iuniors fought for a place on the team. The State Meet was held in Ann Arbor on May 31. -Qa- 4 ..444. -ou- -..--ff. ew.,,.w,1...fw-.-Q-nada-A1 1w..., ....,...,... ,-.-.,v,.f,,.-. . 1 s-ummm.-4, +44-'14-.,'1'aw..,,, unmfnanan-na-,'ln1vsw'l1a41", ...M-QM...-4....,, ...aww... . ,AQ -M. ,,--.-..,,,.,.,,.-1 .N ,, 4-...4.,.-..,....A ,14-w- -141 wwf. 4-Q-,-...-... ...-,,x,.f-ww nga .w.-1f,,-... . . -... . .,.N..,,,..-qw, .-..,,.',.. Q .,q...,. , nvvnnvv-we 1, ..,, ..,-.-f...,.., .AQ -,.-.,-..,f,-.- ,....,....,.4A.4,' n:wa,u,f-a's4f 41nu.,'.-Lxaf . - 1 . ..-fw. 4, .,, ,.,,. . X un ,,. .A .Q ,..., , . ,,,4,,.,2 ,,. , ,....,, ,, ,......w,,,,.,.,. . , .....,.,4..,. . v.., , .. ,.,., , -..,, , 4 -.HA " ,.. ,. , qv. .. .,,.. ,,N.A .,,,..,.. 1 .. , 4.1- QM-eu... .Q-n an : , .4 A - - 4,.-.M,,,, ,,...,,w, W. 4 . ,.. a,...,.,4 ,ana ,,., T f 4'.....-,...,,,,, ,... ., -A. ,. .,., V.-..,.,,,, ,,,,,,, ,,,, .,,. 1.4. ..,., wx,-,..,,,.,.,,,, ,,,,.. ... ,. ,M,,.,A. .AJ ,,, , .,,,N,. ,,... ..f. ,.,, 4,, ,....1q., , ., , , ,. - ,. ... . ,, , . .,,..,,1.-. I , , . ,. , M ...., . , ,,,,,, ,. ,, , K, --4 f , , , . ,,...,,..,,.,4,.- K,-vw - - W -4 fs f.4,.,,:,..'.-410. . ., r at - -- - 'su . .-1,..,,.., .,. .. .. ., -on ,. .-.w..,... .- -- . ... Man... ,, . . . . ,,., +. ...- ,.,,. .. Q.-,,--.V-4.4 . . ,, .,.. , 1, 1 . .,., ,, ,U ....,- .MJ ,., ,, ,A . ,. ,, ,, N W . . . ,. ,. ,. ,,.,.,.,4 . . , , . ,, . ...M 4, ,, M., 4, Q -k.,,,, Q . . .WW ,1,,., , . , , 1,4 V .4 A . ,M Q x ,H . A ,.,,, 4 ,,. ,md 4 , . ,, . . .. L , ., , .M ,, . ,. .4 -.AM ,., . , , ,v,,, ,,, , W.. ,. . .k ,, ,, ...,. .. .,,,. , ,V . A . W. - , A, ,. .4 ,n,"f, ,,. .,-.,,. ., . ,,, , . ,.., ,,,Q.,,. .m,,, .,.1.,.,q: A-,...,., .,,.Av-1f,,,,.,.,,, M. A.. .,. , . . , , . , .,. ,ww . ., . . . .,,.,.,.., .,h,, . ,... h.,,,.,,,, .. Nfnx, ,, ,,.. .f. ., ., . . t.., . . , ,,,. ,,,f.....,n..A..,...v..,, .,.,,....,,....-4,,.w,,-,4-.... ,,,, .,.,.,,.,,, .. . ..,, M. ,, .-., ,4..,,. , Q an , . . W., ,, . .,.,, ,. , . .,,. K ,. . 144 1-ima ' ..- JMU. .,.,.,.M.., . .QAQW naa 1,,.,1,, .. .. ...A 1 .AM-.4-.Q ,,,A., ,,,.N .,-. .A , ., -4- .-.-. . ,,, -,,, ,x , , Q ,m,,A..,g,w. A N ,, , ,, , . . .,,,... M., ,, A . ., ,, ,H f,,.,-,.. .....xm,,H,w ,QW V. . ,,. 1 ,. ,,,.,f- ,.1,,4,a, V.,.., ,,,1,4, .Q ,f..,.1, ,x.,Aw aw-an mms ,.,..,..m ,..L. ,. . 4 4 . ..,, ,qw 14.4.4 4mm 4.4 A , f .WH .,, -1.,f,,w,. ,,..a,..-.w,.,.,4.4-- n y , A.,,. ,....,.n, 4. 1M.,4,4..., ,.,Q .. ,, , . ..,. ...,,,.,v--wf1,,4.a.w14,qA.Hs.m xg. qua., , .1.MJi..,,fw,,.m...,4-.4f4,4.,.1 ...Q ,MQW ,...1. ,fd 4,,.M,.f ma.QmwVa,'n-49,4- W, ,, . . .. ., ..,f. , ,.,',,-,.W4.4,4ff-4A4'0'4- AHA , ,, ,.,,,,..h,, ,.......,.u...',.,,.,,, , ,v.,,,,--4.14 ,,,,,,. . ,. . .. .... ..,. ,.,..,.....4,, , .. ,.., .. . , ,. - . .-,....,...--,...,4.,-,-1,4EN--4 ,,., , . .A .-4., . f .1 .nun ....,1....U-441.,4,......- ,,,, ,. . ,.. , -- fm Yew...-,-..,.-.,4.,4v .,. ,,, , ,.....,, . , ., ..,...,.,...4.,,,.fn,4 ,,,,, ,.. , 4 .44 .Mn In L , ,,,,,.,, , ,. . ..1..,,,,,,,.4,.M.. N awww, ,,,.,,sm ,,..,, . ,M..,,,,..Awf.,q'-.nf-1.-Q ...W . . , y if.,.,, .,.. . M. 4 A N...,4,,4..M-v.,f.,4..,ofw ,, ,M ,,,.,.-f..1-ff. ff 4,4.fw, ,.,WUfoww.of'4f4f-4 ... . . , 1, f. hunf. Q 1 -. .JM . ,u,,,4.4,.f.f,aom , ,,,, .4 ,..,.m..w,-I L., awww p.1.,4mma-.anfwf I ,.,,,, ,Y . .,..,.,, . ,,,, A. .Z 4-14m-.nanny ,. . ,,.,,,, .,,, ,, ,.,w,. --,, 1.4 ..4.q.a,n.ua ,.,,. 1. .4.. . ,, ,np -4.341-nf fawmv, up K . ,. Q .fnw,-,,..,, ,.. ,, .,,,., ,',.,n..., V ., ..,, . .. . ,. ,.. .,,.,, , , ,. . .,....., 1 , x . 1 .. WL.-.. Q ,,, ,,, .,.. ..,,, 1 ,J . ....... .4 .,.,,, 4 Q - ..,,.. , . 1 . . .,. .. ..,,, .aww ..,., , . , 1. X. .,,..' 4 ,..., .,..... .. ., . 5 , . .MM ,, va 11 gf,-yy. - ", 4',','.f...l .' 5... , -V. M. . U.. .,... .Wh ,' ' . pu , A ,. . 'NM y .' .....,.., .,. .. -. . , , 4 ..,, .. ,.ff... " ......., M. . ..,...,., ...f-Q.. . 14 ,,, A ,. .,-ff. ..,. .., A ... " ' . .. .1 .,.,. ..,...a.., . ..,.. .u,...Q,,,..,. , . , . . . . 4 . .,..,..,..,.,-.W ,,.,., , 4 ,,,,,, , , , ,. . , ..,. .I ,.a.A...,.f,.., -.,. .. .,.,.,.A..,,,,,.,,,M ,191 , .,,. ., . .W u,,,..,.. ,,. ,,,,,..m.f. ..,,. , .. V.. ....,- Q .-......n ,..,,, . ,. . .,. x.,fN-. M...-A.. 1 f, , 4, . . . 1... , -. , x . -.. . ., . .. .Hu A '3 , ..X- 4 . s A5 y .1 '.. ,,,,m-f f1Q,.,z,-nu 1, J. . .,. . '.T,' U. ' ', . .,,,-.,.,,'.... L ... . 'H 4. .. V- .. U4 .xx .M .., ,, -., ....,.- , , . ..,..,.. ,.,,... , . ....--- ' , ,,.f,,.-- --v f ..,.,....- -v do M H rv xx u it S A an ilflff' ',-R if f 9 n-1 -1, .. .,. . xg. -lv: L, 1 if 5 5 r June 6 Cmega Staff 4 V41 ff HV WW 1 an Q 2 H N ff Q ' VV" ,. I V y fpx . W. .J VV , -' ,Li Q! , W A Q, . , V N, -A me - 4 U' eq an-2 M snr '41, A 'gf' . . ' ' ' ' L 122 W V M 59 ' , ,I sf ' f ' , ' I1 Q , I I I V Ju' v mm WWW Mawr' M z- 1431. few ' 'gif 424' 5 fi' 4 i4'!r'7'ff4?XI!U9Qki1i E w A, iii' June 10-14 Senior Week 'IT' Senior Week, probably the favorite week of all the seniors, was the climax to their activities. It was a time for them to relax and enioy their honors and privileges. After finishing early exams, the seniors be- gan their week with a class meeting Monday morning when the activities were outlined. Tuesday night was the gala affair-the Senior Banquet and Dance, which were held in the ballroom of the Michigan League. Wednesday afternoon the senior class, through its Class Day program, presented its history, essay, will, song, and prophecy, all of which united the class into one spirit. The same evening the seniors enioyed being the guests of the Alumni Association at the annual Alumni Banquet. Credit slips and Honors Assembly, when the athletes received their letters and pins, came at the usual time Thursday morning, being followed by the final edition of the Optimist. The next morning, Friday, was graduation, which ended the Senior Week. Class of 1940 The goal graduatron set by the class of 1940 back rn rts sophomore year was reached on June 14 when three hundred senrors marched to Hrll Audrtorrum to recerve therr drplomas Durrng the three years that the class has been rn Ann Arbor Hrgh School rts members have many accom plrshments to therr credrt Among these were the plays Skrddrng and The Royal Famrly both very successfully produced Representatrves of the class who were on Student Councrl helped rt to contmue as a vrtal force rn the school whrle others arded the Optrmrst rn marntarnrng rts hrgh standard Many of the boys also contrrbuted greatly to Ann Arbor Hrghs successes rn football basketball track and other sports The offrcers elected by the senrors were responsrble rn no small way for the effrcrent runnrng of the class F C Wellrngton elected presrdent rn hrs 'unror as well as senror year performed the dutres of thrs offrce rn hrs usual commendable manner Tommy Colvrns electron as vrce presrdent marked hrs thrrd successrve year rn that offrce Rrta Graybrll ably held the offrce of secretary Though the hrgh school career of thrs class rs frnrshed rts rnfluence wrll contmue to be felt rn the years to come June 14 ROBERT LEE ADAMS The busmess of lv e u to go forward MARIAN LOUISE ALLMENDINGER Her ways are ways of pleasantness C 12 Secretary 141 Hxdxnq Club Intramural Sports 12 31 Sctence Club 131 Washmq ton Club 131 Travel Club 1 LOUIS APOSTOLOU A Sportsman through and through Football 12 41 Reserve Bae ketball 121 Baseball 121 Intramural Sports 131 Bae ketball 13 41 Captaxn 141 Waehmqton Club 141 DORIS MAE ALLEN A maiden sweet vuthout pretense Blessed mth reason and common sense Roosevelt 1Ypsnlant11 Hsqh School 12 31 Flonculture Club 131 Washlnqton Club 141 Scrlbblere 141 Cho Club Presxdent 141 ELLA JENETTE ANGELL But all God s angels come to us drxguued Glee Club 121 A Capella Choxr 12 3 41 Waehxnqton Club 141 VIRGINIA AMANDA APRILL Joy IS ever present when :he is mgh Rota Beta 121 Glee Club 12 31 Cmzenshxp Award 121 Opera Commxttee 131 Intra mural Sports 131 Colonnade 13 41 Iumor Play Commxt tee 131 Honor Banquet 13 41 Washmqton Club 141 Omega 141 Semor Banquet Commnttee 141 Student Coun QQ- 'W 'T "Yr CD at DAVID P ASKREN Much study ss a wearmexs to the flesh Scxence Club 121 Rntle Club 121 Tennxa 12 31 The Mrk ado 131 Washington Club 141 Travel Club 141 Archery Club 141 The Bohemian G r 41 ELIZABETH YVONNE BAKER The maldest manner: and the gentlest heart MARJORIE ELVIRA BALL Tlx good nature only wins the heart Rota Beta 121 Glee Club A C C I0 3 Flonculture Club 131 Iumor Play Committee 131 Senior Banquet Committee ' Washmqton Club 141 Intra mural Sports 13 41 Scrub blere President 141 BETTIE JOYCE BAKER What sweet delight a quiet life affords Dtqhton 1Maesachusetts1 Hlqh School 12 31 Sconce Club 141 Masquers 141 De- bate 141 Intramural Sports SHERMAN HOWARD BAKER Wfth the swlftest wmgs of speed Track 141 Croee Countrv 141 JUNE HOPE BANDOLI Don t ever aslr agam why gentlemen prefer blondes Royal Oak Hxqh School 121 Student Council 141 Wash lnqton Club 141 nn ' " ' .ll if rf 1 I is an .- 4 . 3, 41. 12' 3' Ui n 4 I V 8 6 141. : H . . ' '90 - X ,I I . . : ' : '- '4 , n , . I: : : I -' - 'J F-fu eil 141. I I ' I 1 3 I-f. Q0 4 , 1' if - 4 If I H L I R 1 l 1 . 1 5 a . Q 4 .. . . 21: VG. . . 13, Imp 1' 1 ,.41, E E ' L .-41: H .4 , f HELEN MARIE BEHNKE Im growing up-almost Intramural Sports 12 3 41 Senior Banquet Commrttee 141 Senror Play Comrnxttee ELIZABETH ELLEN BERRY So simple and so charmrng Glee Club 121 Intramural Sports 121 A Capella Choir 12 31 Crtlzenshxp Award 12 3 Iumor Play 131 Honor Banquet 13 41 Colonnade 13 41 Masquers 13 41 Art Club 131 Omega 141 Iumor Prom Commxttee 131 French Club 141 Semor Frollc Com mxttee 141 Nasquers 13 41 Qemu Banquet Commxttee 141 Washrngton Club 141 'ference Club 41 JUNE JANET BIRDSALL An rndnvldual wnlh mdlvlduchiy Glee Club 121 Intramural Sports 12 3 41 Opera Com mxttee 131 Masquers 13 41 Colonnade 13 41 Scxence Club 141 Washmqton Club 141 Semor Frolxc Commxttee 141 JACK PARKER BENTLEY Courtesy wms woman as onroe Hrqh School 121 Student Council 141 DOREEN HELEN BIRD maid of quaef pensive ways Pleaxmg ln all she does and says Colonnade 13 41 Washrnq on Club 141 JULIUS EMERSON BLAESS Crea! men are modest men MARY KATHRYN BANDROFCHAK Peace above all earlhly digniiies. MARISE ELAINE BEATTY Oh what a pal was Marrsel Rota Beta 12 31 Secretar AC 41 V1 President 141 Washrnqton Club 141 Cho 141 MARY LOUISE BECKLER For all fha! fair IS IS by nafure good Rota Beta 121 GAC 12 31 Intramural Sports 12 1 Colonnade 13 41 Archery 131 Washington Club 141 Rrdxng Club 12 31 RALPH BARRON 'A lrue and brave and downright honesl man. Rifle Club 121: Wcrshinqton Club 131: Band 12, 3. 41: - tramural Sports 12. 3, 41' Masquers 141: Orchestra 7 "The Royal Family' 141. MARGARET LUCILE BECK Greaf oaks from :Ho acorns grow GAC 12 3 41Glee Cub 12 3 41 The Mrkado 131 A Capella Chorr 141 The Bohemxan Gxrl 141 BETTY CAROLINE BEHNKE Her lovelmess I never knew unhl she smiled af m Rota Beta 121 Glee Club 12 31 Intramural Sports 12 31 Colonnade 141 ci 3 , 6 sv., H H In i 141' " 1. " l'l OM 3.6 .Y HI ls' 8 . .. Ce- , , 5 I :H 1 I I : . . . 1, of I l .: well as valor may." .h . I M ' , : 141: ' u , h ,,A . . . :.. 'h 1 1' I ' ' 3 1 WILLIAM KARL BLAESS So soon I am done for I wonder wha! lm begun or Band 12 3 41 DOROTHY JEAN BLICKE Earfhs noblest fhmg woman perfeded Skzddmg 131 Honor Ban que! 13 41 Colonnade 13 41 Cmzenslup Award 131 Mas quere 141 Omega 141 Wash mgion Club Presldent 14 The Royal Famxly 141 WILLIAM JOHN BOSSEMEYER A sfaunch and slurdy friend Hughes! 1Cxncmnatx1 Hlqh School 121 Covxce 1Cal1lor ma1 Hxqh School 121 Har monxca Band 131 Waslunq ton Club 141 DONALD A BLAIR Be sllenf and safe- srlence never betrays you Intramural Sports 121 Iumor Play Commmee 131 Swxm mlm! 131 RUTH .IANE BOCK My nafure honed by ex penence wise Healfhy by femperamenl and exerclse Rota Beta Treasurer 121 G C 12 3 41 Modern Dance Club 12 3 41 Intxa mural Sports 12 31 Wash mgton Club 141 Honor Ban que! 141 BEATRICE HELEN BOUCHARD Her manner IS as wmnmg as her :mule Uruversxty Hugh School 12 31 French Club 141 Intra mural Sports 141 DORIS ELIZABETH BRAATZ Her life IS a bubble Cho 131 CONSTANCE BRITTAN And shll my clelrghl ls m o young man Glee Club 121 GAC 12 31 Cho Vlce Presxdent 131 Pres ldent 141 Iumor Play Com n-mee 131 Semor Play Com mxttee 141 Washxnglon Club 141 Senior FKOIIC Commztlee VIRGINIA BROWN WESLEY EMERSON BRASHARES Profound smcerlfy IS fhe only basis of lalonf as If IS of charader Skxddmq 131 Iumor Prom Commmee 131 Tenms 13 41 Semor Prom Commxllee 141 Debate 141 Intramural Sports 141 The Royal Fam 11 1 MARIE BROUGH Many have suffered by lalkmg but few by silence GERTRUDE H BUCHOLZ Romance rs always Shes a fair crealure young A Capella Chor 131 Th Rd Club 4 Mlkqdo can I e clulfclq U wa'hmg'o" Happy am l from care GILBERT WILLIAM CASWELL I m lree Why arenf they all con rented like me"' Tenms 121 Wresthnq 12 3 41 Honor Banquet 12 3 41 lntramural Sports 12 3 41 Washmgton Club 141 MURIEL MARIE CLOAKEY She is the best of all HIUSICIGUS She IS the sweetest of all singers Glee Club 121 A Capella Cho1r12 3 41 Florxculture Club 131 Scrrbblers141 The Bohemxan Gxrl 141 THOMAS STRICKER COLVIN JR Don I take life loo serious- ly for you can l gel out alive anyway Basketball Manager 121 Glee Club 121 Intramural 5P0rts 12 3 41 Class Vxce Presxdent 12 3 41 Student Counctl 12 3 41 Treasurer 141 0111990 13 41 Co Bust ness Manager 141 A Capella Choi! 131 Baseball 141 Washington Club 141 GORDON BUNN "Were silence golden, I'd be a millionaire." Optimist 131. WILLIAM LESLIE BUSH He is a good sport and a good athlete well worth remembering Wresthnq 12 31 Intramural Sports 12 3 41 Honor Ban quet 13 41 Washxnqton Club 141 Football 13 41 KENNETH BRITTON CARTER l never llunlr ol the future it comes soon enough Hltle Club 131 GROVER S. BUSH "Wlval's the use of worry- ing?" Intramural Sports 12, 3. 41: Basketball 13. 41. Manager 131: Honor Banquet 141: Foot- ball 141. MARJORIE HELEN BUSHNELL Born will! lhe gif! ol laughter Orchestra 12 31 V1cePresx dent 131 Florxculture Club Vrce-Presxdent 131 I-'ttdtnq Club 131 GAC 13 41 Mod ern Dance Club 13 41 Washington Club 141 LESLIE D CASE .IR The shortest answer is doing Camera Club 12 3 41 Stu dent Councrl 131 Omeqa 141 CLYDE BURTON CEBULSKI He ll ware who says nolh mg when lhere is nallung to Say MARY JANET CLUNAS Her music lreepx her merry all the day Leammqton 1Ontar1o1 Hxqh School 121 A Capella Cholr 1 The Bohemlan Girl ESTH ER FRANCES COMBS Good nature is but one ol her virtues Rota Beta Treasurer 121 In tramural Sports 12 3 41 Modern Dance Club 13 41 GRACE COOK Her eyes were lllled wllh laughter C 2 Club 141 Camera JACK LLOYD CRAVEN A man compounded nl oddaty lroluc and lun Intramural Sports 12 Baseball 12 3 41 Walhxn ton Club 141 Science Club HELEN MARIE DAMMAN Ar! IS power! Rota Beta 121 Student Coun cxl 131 Art Club 13 41 Sec retary 141 Colonnade 13 41 Scnbblers 141 Washxnqton Club 141 Honor Banquet 141 Omega 141 COREINNE JULIA COTTON Her rfrenglh ll ax the strength of ten because her hear! n pure Waslnnqton Club 141 JOE L CRISTANELLI A little learnmg ll dangerous thmg mversxty Hxqh School 121 Archery Club 141 MARY JANE DARLING Ax good to be out ol lhe world as to be out of faxluon Clxo 131 View it S- 1 JACK DAVIES In all fhmgx afhlehc does thas man excel Reserve Football 121 R serve Basketball 121 Cxtlzen shxp Award 121 Intramural Sports 121 Halle Club 121 Football 13 41 Basketball 13 41 Baseball 131 Tenme 141 Semor Frollc Commxttee DICK DAWSON The world belongs to the enthusaart who lreepr coo Rllle Club 121 Swxmmmq 12 31 Intramural Sports 131 MARGUERITE FRANCIS DE WOLF Ahl you llovor everythmg you are the vamlla ol socaety Tap Dancmg 121 Art Club 131 Intramural Sports 12 3 41 I-'lonculture Club 13 41 Presxdent 131 PARLEY DAVIS But now my task as rmoolh ly done I can fly or I can run Reserve Football 121 Track 12 3 41 Intramural Sports 12 3 411 Cross Country 13 41 Honor Banquet 141 BETTY LUClllE DEAN Dnshndfon mth a drller ence Cho 121 Masquers121 Band 12 31 Orchestra 12 31 Stu dent Council 131 JOE DOBRANSKY like two single gentlemen rolled mio one Basketball 12 3 41 Tenms 2 3 41 Reserve Football 131 Honor Banquet 13 41 Waahmqton Club 141 G.A. . 1. 3, 41: ' , ' , ci 91 1' 1' If 4 . ,I I : I U l I I - : Q f 1, Q A HJ. : ' if - . 'ji A I Q1 U f '5 ff I I - 1 I I . ,' ' . 1, 46 1 I I : ' I I 1 - 'K ' Q I E. 9' U : I I T, A ' ' I ' . . I . 1 37' , 5 32 3 'tif P l." h l 1 , Q I1 4 wi if 0 9 I'-1 I ' H- ' . I' Y D tg, ' Q b , I : . DOROTHY LEE DODGE Deep brown eyes runnmg over with glee Senxor Frolrc Commrttee 143 JEAN ELIZABETH DRYSDALE So much to do so Ifttle done Opera Commxttee 133 Iumor Play Commxttee 133 Wash xngton Club 143 Senxor Frolxc Committee 143 DUGALD NEIL DUNCANSON Every day IS ladle: day with me Football 12 33 Basketball 123 Baseball 123 Cxtxzenshxp Award 12 3 43 The Younq est 133 Student Councll 13 43 Presxdent 133 Scnence Club 143 Intramural Soorts Track 143 Semor Frollc Com mrttee 143 Masquers 143 REGINALD CHARLES EGGLETON Science admits no he Debate 123 Cross Countrv 12 3 43 Captam 143 Track 13 3 JOHN ERLEWINE Talent and clevernexs are common enough but sln cerrty and trustworthmess are great but rare virtues Travel Club 143 Washma ton Club Presxdent 143 Op txmlst 13 43 Intramural Sports 13 43 The Rovul Family 143 HARRY NATHAN ESKIN I remember well those lessons As tor what I learned that IS a drfterent questson A Capella Choir 12 33 The Mikado 133 Glee Club 12 43 The Bohemlan Glrl 143 Intramural Sports 123 DORIS MARIE EHNIS Laugh and the world laughs with you Flonculture Club 133 Senxor Banquet 143 Washmqton Club 143 Scnbblers 143 NEIL ALFRED ESCHELBACH Srlence seldom does harm Cheer Leader 143 HELEN L FAUBER Tls only lovely thoughts can make a lovely tace GAC 12 33 Treasurer 133 Intramural Sports 12 33 Flonculture Club Treasurer 133 Honor Banquet 13 43 Modern Dance Club 133 Washmqton Club 143 CLEMANCE DARLEEN DONNER Her heart was kmd and so t C110 143 Scnbblers Secretary STANLEY DULGEROFF Great men are often un known or what I5 worse mlsknown ELIZABETH ANNE EDDY She always hrts the bull, e e AfCh9l'Y 12 3 43 Mgma er 43 GAC 12 3 43 q U19 Clllb 12 33 Manager 133 Intramural Sports 12 3 43 Modern Dance Club 133 OPUYIUII 143 A Capella Girl 143 Waslungton Club ' I ." ' 143. ' A I fa . ' hz' U- ' ." . '.. y 4 : ' " ' 13. : . gm,-1- 0' '- . - ' .' ' 3 13. 43: Washington Club 143: Choir 143: "lI'he Bohemian ' ' ': . 143. ' 141. I I : 'I . Wanhxnqton Club 141 Intra EULA GLORIA FELDKAMF Blessed mlb a ploasanf and an unassuming manner Ypulantt Central I-hah School 121 JACK EDWARD FERNEAU Thurs Il always llh for fha lwmg Hlqhldnd Pink High School 121 Bullalo Bennett l-hah School 131 Scxence Club 141 Intramural Sports 141 Bas kelbdll 141 ROBERT FLORY llh as too :mporlanl a fhmg over to Iallr seriously abou! mural Sports 12 3 41 MARGARET FELDKAMP Graco rx Oo Iha lady what pudgmanl II lo fha mmd Rota Beta Preudent 121 GAC 12 3 41 Modern Dance Club 12 3 41 Prem dent 131 Intramural Snort: 12 31 Student Counc.ll12 31 Washmqton Club 141 Honor Banquet 141 JOSEPH JOHN FISC HER Men grow wrsar ovary GY Iumor Play Commxttoe 131 Honor Banquet 131 Wash mqton Club 141 Scxence Club 141 Travel Club 141 JUNE FLOURNOY Sho oflen burns fha mld nigh! oil Club 141 JAMES CHESTER FORBES I navar mo! a man I dsdn 9 llko CLEO M FORTON No! fllat I lava dudy lou bu! fha! I Iova lun morn Waxhznqton Club 141 Cho Secretary 141 MARGARET A FOSTER A penny for your Iltougllh Glee Club 121 Washxnqton Club 141 Cho 141 DOROTHY JANE FORSHEE A cheery smile and a win mng way malro hath of friends GAC 121 Glu Club 12 41 Student Councxl 12 41 Art Club 131 Maaquers 141 Waxhmqton Club 141 DONALD FOSTER A follow among follows Band 12 31 Intramural Sport: 12 3 41 'l'enml13 41 MERRY ELISABETH FOSTER There ara ofhn vovco and words nn a silent look Glee Club 12 41 Cho 141 Waxhxngton Club 141 U - I J l D .t Va . Hd cn . a 'I 1 ' ...I - Q ' Student Council 1217 Art 2 ' 3 - . 0 L 5 I 4 0 Q " u n Q3 me -. avail RALPH HENRY FREY "Sometimes I sit and think and sometimes I just sit." Cheer Leader 131: Washina- ton Club 141. ROBERT .I FRY He ls the fountain of honor Camera Club 121 Band 12 31 Orchestra 141 Scnence Club 141 PHYLLIS MAE GERMAN We are contented because wg are happy Waslunqton Club 141 MARIAN FAY FRITTS "You have to believe in happiness or happiness never comer." Rota Beta 121: Intramural Sports 121: Science Club 131. MAXINE ONITA FULFORD I lust can t help smllmg Rota Beta 121 Student Coun cxl 12 31 Colonnade 13 41 V1cePres1dent 141 Tumor Play Commxttee 131 Wash mqton Club 141 Scxonce Club 141 Ornega141 PETER GOCHIS I love the sport welI Football 12 3 41 Caotam 141 Basketball 12 3 41 1 tramural Sports 12 41 Track DORIS JEAN GODFREY She s a wmsame bonny wee thmg Iu'uor Play Commxttee 131 Colonnade 131 Scnbblers 141 Clxo 141 Washxnqton Club DORIS ANN GRAY Beauty and pleaxantness are often companions Iumor Play Commxttee 131 Colonnade 131 Scnbblers 141 Semor l-'rohc Comnuttee JAMES GRENNAN I am a man and nothmg that concerns a man do I deem a matter of mdsfter ence to me RICHARD EUGENE GODFREY What care I for brams when I can do so much without them? Southeastern 1Detrolt1 Hlqh School 121 Football 131 RITA M GRAYBILL Preclous thang: come m small packages Student Council 13 41 Sec retary 141 Iunnor Plav Com mxttee 131 Washxnqton Club 41 Semor Class Secretary ELIZABETH TORREY GRIMES An earnest maiden and clever too Orchestra 12 3 41 Band 12 3 41 Secretary 141 Colon node 13 411 Omega 13 41 Co Edxtor 141 Student Coun cxl 131 lumor Play Commnt tee 131 Opera Comrmttee 131 French Club Secretarv 141 Washmgton Club 141 Honor Banquet 141 Semor Frohc Comr'-lttee 141 Seruor Play Committee 141 ' A 1 I I 1 . k . D :I .- . 'H I 1 I 'I V : li' . ' ram. ' ' 1 1 1411 I I 1 ' W, 1411 I 1 h 1 I: ': 1 141. f, ' 1? e -if ffl STELLA GUTA A mald exferror hrdes a hear! ol gold Flonculture Club 12 French Club 12 3 41 lntra mural Sports 12 31 Iumor Play Commxttee 131 Omeqa 141 Art Club 141 Lxbrarv Club 141 Semor Plav Com mxttee 141 JEAN MARIE HAAS The hear! has no ncrel whrch her condud does no! reveal Flonculture Club 131 DORIS MARY HAINEN A malden never bold fn :pmt Rota Beta 121 A Canella Cho1r12 3 41 Student Coun The Bohemxcm Glrl 11 Washxngton Club 141 Flon culture Club 141 JUNE LILLIAN GUY A damfy masd ll she pnm and neal Royal Oak Hxgh School 12 31 Camera Club 141 Intra mural Sports 141 JEAN LUNETTE HADLEY Those darlr eyes how elo quenfl A Capella Choxr 12 3 Slnddmg 131 Masauers 13 41 Colonnade 13 41 lumor Prom Ccmrmttee 131 The Bohemxan Gxrl 141 French Club 141 Optnmxst 141 Wash xnqton Club 141 RAYMOND KENNETH HAINES Noi by years buf by dis posmon IS wisdom acquired Band 12 3 41 Washmqton Club 141 Intramural Sports 'Y' QQ X99 'uf- Mir' RICHARD F HAINES Young fellows will be young fellows MAXINE REBECCA HALL Genflg ln manners lrrm In realny Colonnade 13 41 Secretarv 141 Iumor Play Commxttee J1 Opera Commntee 131 Wash ngton Club 141 Cl ence Club 141 Omeqa Sec retary 141 Semor Banquet Comm ttee 141 Honor Ban quet 13 41 JACK W HARPER JULIA MARIE HALL Many receive advice only lhe wise profs! by ll Hanover Hugh School 121 Grass Lake Hxgh School 131 MARIAN MARGARET HARLACHER Vfrlue IS lllre a rich :fone besf plum :el Flonculture Club 131 HELEN LOUISE HAUSER Cheerlulness and good will malta labor hgh! The reward of a lhmg well Glee Club 12, Inuumurul done IS fo have done fr Spong 12 3 41 wushmqwn Club 41 GAC 141 Honor Banquet 141 .. . . . ,. . . . I so ' , 31: - , " . , ,.., , g I .41 L I sr ... 5 V , 1' H' N 4 F ' 'X : .. . . ' f v , , , . . .. I l . N cu 131: "The Mikado 131: ' I ' N " ' ' " 4: , , : ' , . ' l 141. ' M fe V: i A : . I l 'ein K . I I QEQRA 6 X hx MARIAN HENDEE Good humor brings success Intramural Sports 121 Honor Banquet 13 41 French Club 141 Washmgton Club 141 HARRIET HIBBARD Dancing will keep you gomg Intramural Sports 121 Col onnade 13 41 Cheer Leader 13 41 Washxngtan Club 141 Scnbblers 141 VIRGINIA MARIE HITCHINGHAM Her smile was the sweet est that was ever seen Rota Beta 121 Iumor Pla Committee 131 Colonnade 13 41 Masquers 13 41 Wash mqton Club 141 LOIS HOFER Virtue is the performance of pleasant actions Archery Club 12 3 41 ARLENE A. HOLTZMAN ' A quiet tongue in a quiet way. Chelsea High School 131. HELEN MAE HOPPER "l am a busy woman." G.A.C. 12, 41: Intramural Sports 12. 3, 41: Masquers 131: Colonnade 131: lunior Play Committee 131: Riding Club 141: Optimist 141. WALLACE PHILIP HOLCOMBE Dont wait tor opportun ity make rt Rockford 1lll1noxs1 Hxqh School 121 Reserve Football 13 41 Swunmrng Manager 131 Swrmmxng 141 VIRGINIA M. HOOD A pleasing countenance is no slight advantage. Intramural Sports 131: Flori- culture Club Treasurer 141. MARJORIE HOUGHTALIN "For she is just a quiet kind whose nature never varies." Intramural Sports 121. TED JAMES HEUSEL Make much of me g men are scarce Band 12 3 41 Intr urul Sports 12 3 41 OPl1m1Sl13 41 Washrnqton Student Council GEORGE VEIDT HILDINGER He is complete m feature and in mind A Capella Chorr 12 3 41 Glee Club 121 Swxmmxnq 131 Washxnqton Club 141 EARLE HOAG Hung sorrow Care will kill a cat and therefore lets be merry Swrmmxng 121 Wrestlrnq 131 Washington Club 141 JOHN PHILIP HUNT Keen sense common sense no room for nomens LILLIAN MARGARET ISAACSON Her hear! rx alwayx doing lovely Hung: GAC 12 31 Archery Club 121 Iumor Play Commxttee 131 Intramural Sport! 12 41 Malquerl 12 3 41 Socre tary 131 Omoqa 141 WILLIAM JACOBY I care noi not I lei the cnhcx go whrsfle lntramural Sports 12 3 Walhmqton Club 131 Ten me 141 Honor Banquet 141 Somor Banquet Commxttee JOSEPH GEORGE INGBER A man of strong opmrons 2035311 Central Hiqh School 1 ELEANOR JACOBUS :einen Il the hy to success THRESSA MARVEL JAMES She has a nature that ll onlle and rehned Waxlnnqton Club 141 Honor Banquet 141 Cho 141 I-. 'I 5.- LOUIE NEIL JEFFREYS Do your bed and leave the rest Cross Country 12 3 41 Captam 141 Track 12 3 41 Intramural Sports 12 3 41 Honor Banquet 12 3 41 ROBERT W JOHNSMILLER I m well conlenfed Intramural Sports 12 3 41 Basketball 131 Waelunqton Club 141 JAMES JOSEPH JOHNSON A handsome man wrlh pleasing ways Wreetlxng 12 41 Tennis 12 31 Intramural Sports 12 31 Swxmmxnq 131 Waslnnqton Club 141 ROBERT LINCOLN JENKINS Boiler a bad excuse Oban none at all Tnnity 1Washmqton Penn sylvamal High School 121 Camera Club 121 EDWARD C JOHNSON Thmk ol ease but work Band 12 3 41 Camera Club 3 41 Optnmlt 3 Student Ccuncxl 131 Semor Play Commxtteo 13 41 Jun nor Play Commxttoe 131 Or cheltra 13 41 Honor Ban quot 141 ROSEMARY JONES All greatness rs born of ambnhon Wlutmore Lake School 121 Intramural Sports 13 41 Student Councxl 141 Y 11 3. 'QI' his ROBERT J KASURIN I never with Important arr In conversation over bear Rifle Club C2 31 STEWART ASHLEY KINGSBURY The most manifest sign of wisdom vs continual cheer fulness Band C2 3 41 Tennis C3 41 Washington Club C41 Swim ming C41 LEWIS PETER KIVI Thy modesty s a candle to thy ments Orchestra C21 Swtmmina C2 3 41 CoCaptam C41 Mas quers C41 Washington Club C41 Omega C41 The Roval Family C41 ANNETTE KEFFERSTEIN A silent maiden IS always more admired than a noisy one Glee Club C2 31 MARTHA LOUISE KINSEY Every girl has her own pleasures her style ol wrt and her own ways Highland Park High School C2 31 Student Council C41 Senior Frolic Committee C41 Optimist C41 Masquers C41 The Royal Family C41 JOHN ROBERT KLAPHAAK Knowledge comes but wisdom lingers Science Club C3 41 Presx dent C41 Washington Club C41 Travel Club C41 LILLIAN RUTH KLEIN A smile for all a welcome glad A 'ovlal coaxmg way she ad Intramural Sports C21 G A C C21 Glee Club C21 Rota Beta President C21 A Cabella Chou C3 41 The Mikado C31 MasquersC31 Colonnade C3 41 President C41 Wash mqton Club Treasurer C41 Student Council C41 Omeaa C1 The Bohemian Girl ALBERT GEORGE LANDA "A gentleman from soul to crown." St. Thomas High School C21: Harmonica Band C31: Rifle Club Vice-President C41. DORINE MARIE LARMEE "Already: ready to lend a helping hand. Student Council C21: Rota Beta President C21: Glee Club . 41: G.A.C. C2. 3. 41. Pr '- dent C41: Intramural Soorts CZ, 3, 41: Clio C41: Washina- tan Club C41. GLYNN WILLIAM LAKE Though he was rough he was kindly Reserve Basketball C21 Rttle Club C21 Swimming C2 3 41 Intramural Sports C2 3 41 Football C41 Washinqton Club C41 The Royal Fam l MARY BESSIE LANDA 'A quiet maid with a quaint way.' St. Thomas High School C21: Floriculture Club C411 Ar Club C412 Scribblers C41. LOUIE LAWTON "Loveliness can also mask intelligence. ' Pontiac High School C21: Student Council C31: Colon- nade C31: Optimist Editor C41: French Club Co-President '41: Washington Club C41: Senior Frolic Committee C41: Senior Banquet Committee 441: Masquers C41. of ,ef Central 1Detro1t3 Hxqh School ANNE FRANCES LEARY A tender heart a wfll fnllexlble Rota Beta 123 Colonnade 133 G A C 133 Modern Dance Club 133 Washmqton Club 143 Art Club 143 THEODORE ROBERT LENT KOOP Wise to resolve and palnent to perform Muckenzme 1Detro1t3 Hlqh School 12 33 Omeqa143 GERALD AARON LIPNIK Though a man be wnse rf rs no shame for him to lrve and learn 12 33 Science Club 143 ALEX LENIO I have assarled her wrth music Reserve Basketball 123 Base b 12 3 43 Intramural Sports 13 43 Waslunqton Club 143 WILLIAM K LIDDICOAT Behind that quiet loolr there IS a qutclr and ready spmt Band 12 33 Intramural Suorts 3 43 Pasadena 1Calxtorn1a3 Iumor College 133 Washmq ton Club 143 NORMAN LOVELACE Pursuit ol knowledge- under difficulties Reserve Basketball 123 Foot ball 12 33 Basketball 133 235 ,Av ,J 4. LOUISE ESTHER LOY I ltve on the sunny side ol the street Roosevelt 1Ypsxlant13 Htqh School 123 Modern Dance Club 133 Florxculture Club 133 Scrtbblers Vtce Presldent 133 Washmqton Club 143 Cllo 143 LAUREN E LUTZ Nothing rs more uselul than sllence VIRGINIA MAY McCLEERY Be merry and be wise Intramural Sports 123 Stu dent Counctl 13 43 Cho 143 Scrxbblers 143 MARK LUEDI Hell land a way Iumor Play Commtttee 133 Masquers 13 43 Camera Club 143 CHARLOTTE MAE LYONS Her heart lteth outstde the school Intramural Sports 12 3 43 BARBARA JEAN McMAHON A marclen ln all her charm Rota Beta 123 Colonnade 13 43 Modern Dance Club 13 43 Science Club 143 Senior Froltc Commxttee 143 Wash mgton Club 143 . . 'Sv I : - .rr : - Air' K. . , . A 5 t all , I . :I ' . I I , . . : . , E? , .l I 1 QCD I Ai 3 af Q 'A - A 3 ,Q : . : 'A . n I U . : I I BARBARA JOAN MAHEY Her hasr rs no more sunny than her smule A Capella Chou 12 3 41 The Mxkado 131 The Bo hemxan Gul 141 G A C 141 Washmgtan Club 141 Senxor Play Commxttee 141 EUGENE JOHN MANN Life may be real lrtg may be earnest but why should I be? Football 12 3 41 Wrestlmcr FLORENCE MILDRED MARKEY It you re there before :ts over you re on tame Washmgton Club 141 DEAN CLARK MASON He warlrs and blows the coals and has plenty of other Irons ln the tire Rifle Club 121 Glee Club 121 A Capella Choir 13 41 The Mikado 131 The Bo hemlan Gxrl 141 Cheer Leader 141 Omega 13 41 Co Busmess Manager 141 NORMA MATTHEW lovely m youthful come lmoss New Trier 1Ill1no1s1 Hxqh School 12 31 Semor Play Committee 141 JOHN D MAYFIELD Wrth wonderful zest watches the rust Washxnqton Club 131 Foot ball 12 3 41 Stage Crew 13 41 Intramural Sports 141 ROBERT GEORGE MASON Zealous yet modest aqer 141 Orchestra 13 41 Debate 141 Oratory 141 Ex tempore Spealanq 141 ROBERT A MATH EWS A little nonsense now and than Is relished by the best ot fnlfl Camera Club 1 1 Iumcr Play Committee 131 Tennla 12 3 41 CoCapta1n 14 n tramural Sports 12 3 Student Counctl 12 3 Honor Banquet 13 41 Max quers 141 Scxence Club 141 Senior Class Day Commit tee 141 Track 141 Washing ton Club 141 The Roval Family 141 JEAN MEADOR Great thoughts come from thu heart Semor Play Commnttee 141 MARILYN MAHLKE A lovely manden with charms and grace Pleasmg ways and a pleasing face GAC 121 Rota Beta 121 Colonnade 13 41 Masquen 131 Skxddmg 131 French Club 13 41 Washxnqton Club 141 JOYCE ANN MANN Full ot pep and right m step G A C 121 Student Councxl 3 41 Colonnade Washmqton Club 141 KATHRYN MARTIN Dont try to estimate what there IS In a qumt person Rota Beta 121 Washmqton Club 131 S' A , , , A 11 ' Q ' ra. 41: 1 12, 3. 41. - 0 ' , 1 ' ' I Band 12, 3, 41, Business Man- ' " . ' ' A 2 : '. " D. . . . 1 - I - 'I 1: I V V . . . 41: 1 U . ' 7 ' , . 41: A - I " ' , he . : . it ' ,sl MARY PATRICIA MEIKLE Come sn down every mothers son and ro hearse your parts Rota Beta 121 Masquers 12 3 41 Secretary 131 Vxce Presxdent 141 Sklddma 131 Rrdmg Club 131 lumor Prom Commlttee 131 Art Club 141 Washmqton Club 141 Colon node 131 The Royal Fam GERALDINE MICHAEL Her arr her manners all who saw admired Opera Commxttee 131 Wash mqton Club 141 Intramural Sports 141 Modern Dance Club 141 VIRGINIA LOUISE MILCER A sharp word never comes out of a good heart Intramural Sports 12 Iumor Play Commlttee Senior Play Commxttee 141 ELOISE ELIZABETH MICHAEL You shall ye! be falrer than you are Student Councrl 121 RAY MIDDLETON Thou arf a fellow of good respect Band 12 3 41 Orrhestro 3 41 Camera Club 131 Wash rngton Club 141 MAXINE J MILLER Hs mce to be natural when you re naturally mce Glee Club 12 31 Intramural Sports 12 31 Archerv 131 Colonnade 13 41 Washxnq ton Club 141 Scrlbhlers 141 Senxor Play Committee 141 JACK MILLS Alone I dvd at Rlfle Club 121 Intramural Sports 12 3 41 Washmaton Club 141 Honor Banquet 141 DOROTHY LOUISE MURDOCK How lar that lrHle candle Ihrows :ts beams Washmqton Club 41 FRANK T ONDERDONK Shall I do today what l can leave unhl tomorrow? Camera Club 12 31 Orches tra 12 nd Intramural Sports 141 GENEVIEVE MORTENSON Ever damiy neo! and sh Washmqton C b 141 Cho Treasurer 1 cr1bblers141 DON LEVERN NAYLOR Push on keep moving Intramural Sports 12 3 41 Baseball 131 VIRGINIA HELEN OSTROSKI For she IS pus! Ihe qulel kind Monroe Hrqh School 121 In tramural Sports 131 Floncul ture Club 141 Washmaton Club 141 fX MAYNARD OUTWATER Washington Club 141. SALLY PEACOCK Central 1Detroxt1 Hrqh School 121 Opnmrst 13 41 Wash xnqton Club 141 Senxor Ban quet Commxttee 141 The Royal Famxly 141 MARIE ANN PEPLINSKI Glee Club 121 Scnbblers 131 Sclence Club 141 WILLIAM HAROLD PLESSCHER A man of silence rs a mon of sense Rrfle Club 121 Tennis 12 3 41 Intramural Sports 13 41 ton Club 141 ANTJE L PRICE Born Io Improve us fn every par! Her pencil our faces her manners our heart Student Councxl 121 N A B Secretary 121 Intramural Sports 12 31 Art Club 13 41 Presldent 141 Travel Club 141 Omega 141 VIRGINIA MAE RAAB Her repulahon be speaks her charm Intramural Sports 12 Student Councll 141 Scn bleu 141 Glee Club 141 MARY ELLEN PORTER Endurance fs nobler than sfrengfh BETTY MARIE RAAB We loved the lltlle ways she had her sudden laughler her Iwmlrlmg e e Student Councll 12 3 41 Treasurer 4 Orchestra 12 3 41 Florlculture Club 131 Washmqton Club 141 Scnb blers Treasurer 141 BERNARD KENNETH RANDALL I am not only witty m my self but the cause of Ihat wil m other men G 12 31 Football 131 Wrestlmq 141 BETTIE ANNE PAINE "Good sense and good nafure are never separaled. Glee Club 12 31' Archery Club 13 41. GOLDE MERLE PEPPER There IS o soft and pensive grace A cast of thought upon her face Flonculture Club 131 Scnb lers 141 ROBERT PITTMAN Wrfh all good grace Io grace o genlleman Band 121 Intramural Sport! 131 Optmnst 141 1 is Q f' 'i I fs 1 : ' ' D :A I I.. bv- : " ' 5 ' - A . ., I L : Sdience Club 141: Wasninqi ' I ." ' y ." I t I . :: . , 2 A ' I . y I . . . R h , am: - A .. ,, I ' . : ,br . I . all . , J 5 ' ' f rx HOMER RASMUSSEN "Life is o job and all things Show II: I used to think so, and now I know it."' Football 12, 31, Manaqer 131: Intramural Sports 12. 31: Honor Banquet 131. VIRGINIA MAE REAGLE "Her joy is in sports." G.A.C. 12, 31: Intramural Sports 12, 3, 41. MARIAN RUTH RENAUD A still and qulel conscience Glee Club 121 MARGARET STUART RAYBURN "Do good by sleallh and blush Io find if fame." G,A.C. 121: Intramural SDorts 21: Fota Beta 21: Opera Committee 131i Iunior Plav Committee 131: Masquers 131: Colonnade 13, 41, Treasurer 141: Band 13, 41: Washinaton Club 141: Senior Banauet Committee 141: Science Club 41. BETTY JANE REDDEMAN "CIeverness opens the door: efficiency keeps Ihe stronghold." Glee Club 121: G.A.C. '21: Intramural Sports 1211 Iunlor Play Committee 131: Band '3, 41: Washington Club 141: Senior Play Committee 141. ARTHUR MONTAGUE RICKEL JR Men of few words best men Band 13 41 are he -6' -533' naar 'MW' f Lov- 11A ,Q 74 f 1 as- 3' its WAYNE RIGGS An honest mans the noblesf work of God Mackrnaw Clty High School 21 Washington Club 141 HENRY RITZ By Ihe work one knows Ihe Workman football 31 SELMA JANE ROWE As calm as the sea Umversity High School 121 Orchestra 3 41 ROBERT CHARLES RI NGKVIST You may not always be aware of his presence but he s there with Ihe goods Orchestra 121 Band 1 Stage Crew 121 Student Council 131 Washington Club DOROTHY LEE RONEY She can dance and she con sing She can do most any thing Archery Club 121 lntra mural Sports 13 41 OLIVE JEAN ROYCE She moves o goddess and she looks a queen Declamatlon 121 Iumor Class Secretary 131 NAB 31 Student Councxl 13 41 Presldent 141 Washmqton Club 141 . ,, " v 4 .. I li b l R ln l I if 1 1 JI ,n Q A - Air 'I' ' 1 I - n : . 12: Q: fi 141' ' 5 ' Q 1 ft gn ,f I " I . :I 'I' I ii .H - D I . ' N I it I I E ' , , I ' : "I I ROBERT JOHN SAXTON "I drive gollballs crazy as well as my teachers." Basketball 12. 41: Intramural Sports 12, 3, 415 Golf 12, 3. 41: Washington Club 1417 Honor Banquet 12. 3. 41. LLOYD W SCHILLER More men are Iulled overworlt than the lm portance of the word lustlhes Intramural Sports 12 Washmqton Club 141 MARGOT ROSILIND SCHLESINGER Forever foremost In the ranks ol fun Rota Beta 121 Student Coun cll 121 Glee Club 12 31 The Mxkado 131 A Capella Cholr 141 CI1o141 Wushmgton Club DORIS MAY SCHLUPE The lass so neat with smile so sweet Flonculture Club 131 SCHNEIDER She with all the charm woman She with ull the truth of man Intramural Sports 12 1 Archery Club 131 Scnbblers MARILYN MARIE SCHULTZ Musnc when the soft voices die Vrbrotes m the memory Capella Cholr 12 3 41 Glee Club 21 The Mrkado 31 The Bohemxan Gxrl 4 OLGA NINA SCHMIDTKE Modesty IS the beauty ot women Fhnt Central Hxgh School 121 Rldmq Club 13 41 Intro mural Sports 141 DUDLEY MILLER SCHROEN Begone dull corel Thou and l wrll never agree Bond 121 Student Council 121 Intramural Sports 131 Travel Club 131 Optxmlst 13 41 ANN ELIZABETH SC HWARTZ The world belongs to the energetic Glee Club 121 Rota Beta 121 Flornculture Club 21 Student Council Optxmxst 1 lumo Play Commlttee 131 Iumor Prom Committee 131 Colonnade 13 41 Omeqa 141 Sclence Club 141 Senxor Frol xc Commmttee 141 Washmq ton Club 141 ED HOWARD SAYRE "There ix no other word so great as onward." Fort Dodge 1Iowa1 Hiqh School 121: Baseball 13. 41: Football 13, 41: Basketball 13. 41. LOREN JULIUS SCHILLER I malre the most of all that comes and the least of all that goes Intramural Sports 12 31 Bas ketball 12 31 Baseball Man aqer 131 Washlngton Club FREDERICK WILLIAM SCHLEYER Slight not what s near though arming at whats ur Optxmxst 13 41 H D by .. 1 . 31: i' I - - ' 141. ' : I . :" I 141: ' 1, 2-.. sh.. -- MARIORIE MAXINE " ' ol -- I Y. 3: I I I ' ' L 41. W IWW . . ,, 121: 31: ' i A . , 5 A I 1 :H - H . : Y : 5, 1:" "11. ,7A . 1 131 sCl'lbblEIB141 Wushmq WARREN HOWARD SCOFIELD Books hs a dull an endless sfnfe Basketball 12 3 41 Wash inqton Club 141 DAN G SEKAROS As flee! as Mercury himself Truck 12 3 41 Co-Capicnn 141 Student Councll 131 I trumurcxl Sports 13 41 SCL ence Club 141 Washmqton Club 141 CAROLYN ANNE SHANKLAND Fnends Romans Counfry men lend me fhme ears GAC 121 Rota Betq 121 ton Club 141 BEN HAMPTON SCOTT Our deeds delermrne ul as much as we defermme our deeds Cheer Leader 12 3 41 Cap- tcnn 13 41 Wcxslunq1Qn Club BETTY MARIE SEYBOLD Life as nof so shorf buf fhere IS alwnyx fume for courfexy Glee Club 121 Rxdxnq Club 121 Intramural Sports 131 EDWIN S SHANNON Ill To Ihmlr he was once a freshmanl Hamburg Hlgh School 121 Club 13 41 49 43' JUANITA SHILLING Only a sweef and YIVTUOUS sou luke seasoned hmber never grves PHIL HALETT SMITH The nobles! mmd fhe es! contentment has Washxnqton Club 141 DIONYSUS PAUL SOROLIS Wlfh words we govern men Declumuhon 121 Debate 12 31 Oratory 131 Science Club 141 The Royal Fczmzly 141 DOROTHY AGNES SIGLER Leave no :lone unfurned HELEN FRANCES SOREN She fha? was ever fair and never proud Had fongue af will and yer was never loud Mc1squers13 41 Ophmxst 141 Wushmgton Club 141 French Club 141 DORIS SPAR For words divide and rend Bu! sslence IS mosl noble hl the end Wcxshmgion Club 141 " -'1 ,. ff ev ' . G - 141. ' ' : I l l ' : rg- 'H -. Rldirmd .Cldb 12, a. 41: cue Wfesiling 13' 411 51059111 ,I .. .. - b ' . 1 A rw TOM SPILLING Anything for a quiet 1 el Intramural Sports l2 31 WALTER HARVEY STAMPFLI Never trouble trouble tlll trouble troubles you Rifle Club IZ1 LUCY KATH ERN STEEB Virtue IS a hablt of the mmd conslstent with na ture and moderation and reason RUTH CAROLINE STAEBLER A sense of humor us the salt ot lite Glee Club 42 31 Modern Dance Club 131 Student Councxl 131 Washlnqton Club 141 HERMAN JOHN STEEB I talre my tun where I fund rt Rifle Club I2 31 Intramural Sports I2 3 41 WILMA ELIZABETH STEINKE .lolrmg and humor are pleasant and often of extreme utrllty A Capella Chorr 42 31 Clee Club IZ1 Rota Beta C21 I tramural Sports 12 31 Col onnade I31 Student Counml 431 Scr1bblerSi4I WGShlhq ton Club Secretary C41 Omega I41 0,1 MABEL A STENKE She wrll either find a way or make one Glee Club L21 A Caoella Choir l31 Student Councrl ALBERT WALTER STOHRER let us do or die lumor Prom Commlttee 131 Camera Club I2 3 41 V1 e Presldent V41 MARY ROSE STORTI A smile that IS the mam sprung ol happrness Wnshlnqton Club 141 LUCINDA R STIERLE A malden falr to see Irght hearted and content Glee Club 421 MARY STOIANOWSKI An open hearted malden true and pure Glee Club 121 Intramural arts l2 3 41 G A C 41 Semor Play Comm1tleeI41 BETTY JANE STRIETER Her mirth the world quired she bathed at In smrles of glee 'Iota Beta Treasurer 121 ln tramural Sports Z1 Modern Dance Club ,21 Declamatlon 21 Art Club 131 Iumor Plav Commrttee Q31 Colonnade I3 41 Washrnqton Club C41 Om ga L41 Sensor Plav Com 'mtteelftl In I , ' 19:1 1 tw V' I S-. A V v M QCD X I .. 1 li .4 . 1, 441-I I l I ' I VIRGINIA LOUISE SUTLIFF "She has a smile that lit: her face, and she wears it every day." Orchestra I2, 31: "The Mik- ado" I31: Iunior Plav Com- mittee I31: Washington Club I41. ROBERT F TAYLOR Heedless of grammar they all crrea' Thats rm Rxfle Club I21 lntramural Sports I3 41 Waehmqton Club I41 C CATHERINE THALER l would help others ou of a fellow feeling PHILIP SWANDER "On the stage he was natural, simple, affect- ing... Declamation I21: Masquers I2. 3. 41, Treasurer I31, Pres- ident I41: Swimminq IZ, 3, 41: "Skidding" I31: lunior Prom Committee I31: Wash- ington Club I41: "The Royal rmn11y"c41. JOHN DUANE TEACHOUT There IS music wherever there rs harmony Orchestra I31 Band I3 41 Semor Banquet Commxttee LESTER LEROY THAYER What should a man but be merry? Swxmmmq I21 The Mxkado 31 Glee Club I31 Staqe Crew I3 41 Washxnqton Club I41 'Qs RAYMOND LEROY THURBER Nothmg IS more simple than greatness Indeed to be simple IS to be great Intramural Sports I21 Base ba IZ 3 41 Football I31 Glee Club I31 The Mrk ado I31 Washxngton Club I41 Scxence Club I41 JOSEPH PERRY TRYTTEN Hrs buoyant spfnt can pre Vol Where common cheerful ness can fall Skxddxng I31 Iumor Prom Commxttee I31 Student Coun cxl I2 41 Masquers I3 41 Treasurer I41 Swxmmxnq I3 41 CoCaptmn I41 Optxmlst I41 French Club I41 Wash mgton Club I41 The Roval Family I41 NELSON UPTHEGROVE Active stirring all aflre Could not rest could not are Camera Club I21 Student Councll I21 Iumor Prom Committee Chaxrman I31 Iumor Play Commrttee I31 Hrfe Club I2 3 41 Band I3 41 Masquers I3 41 Pres ndent I41 Science Club Vxce Presrdent I41 Washxnaton Club I41 Semor Frolxc Com mrttee I41 Semor Play Com mrttee I41 LOUIS ALBERT TOTH son keep well thy tongue and keep thy frrends Football I21 Intramural Sports I2 3 41 Golf I31 DOROTHY TRYON My thought my conduct rs my own JEANETTE MARIE VAN BELL ne who IS always wrllmg to do what must be done Modern Dance Club I31 Iun nor Play Commrttee I31 Omega I41 French Club I41 Washxnqton Club I41 , h. 'H' , . l ',, I D . J ' Hy' , , " do " , f . . . ., Sr- ., F In I : I- : I H in It 1 ' H "My , ll . . :. U : ' i f aw. . Q 'I' . n U F no . . . '14 . , U: 2 - - l Q REBA MAE VAN DEN BOSCH Figure of truth f forth ol loyalty Art Club 13 41 ELMA VAN SICKLE She IS a music maker Rota Beta 121 A Capella Chorr 12 3 41 Intramural Sports 12 31 The Mxkado 131 GAC 131 Student Coun crl 131 Scrrbblers 141 'lne Bohemran Grrl 141 Class Day Commlttee 141 ANTONIA MARIE VETTER There s music on her hngerhps Glee Club 121 Intramural Sports 121 A Capella Cholr 12 3 41 Orchestra 131 The xado 131 Cho Vxce Presrdent 141 The Bo hemlan Gxrl 141 Scrrbblers 141 Washlngton Club 141 BETTY JANE VOGEL All succeed with people who are sweet and simple Flonculture Club 131 Scnb blers 141 wQShlhqlOD Club JOSEPHINE JEAN WAGGONER Her bnght smile haunts me stfll NAB Secretary 121 Mas quers 131 Student Councrl '2 31 Glee Club 12 31 Rota Be a 12 31 The Mrkado 131 A Capella Choxr 141 Colonnade 141 Washrnaton Club 141 Optrmrst 141 NEIL WAGNER There rs no good m arguing with the mevrtable DOROTHY AND DORIS VOLZ You never see one with out the other Intramural Sports 12 3 JOSEPH MARLOWE let tomorrow talre care of tomorrow Cross Country 13 41 Track 141 Washxnqton Club 141 In tramural Sports 141 ROBERT WALKER He IS a privileged man Randolph Macon Academy 121 lackson Hugh School 121 Band 131 Semor Play Comrmttee 141 BETTY VAN HEEST Truth malres shmmg the face of the person who speaks rt IRENE RUTH VENCIL l would be fnsnds wrth ou Southwestern 1Detrort1 Hrqh School 121 Vestburq I-hgh School 131 ELEAS CONSTANTINE VLISIDES Bold lust and :mpartfal Reserve Football 121 Track 12 3 41 Capta1n1-11 Honor Banquet 12 3 41 Cross Country 13 41 Intramural Sports 13 41 French Club 141 Washmqton Club 141 GLADYS NAOMI WOLTER Farr gurl I d Iuka to be hor lnend Flonculture Club 133 Wash ngton Club 143 Scnbblers ALBERTA EDITH WARNHOFF Enthusiasm IS the funda mental quahfy of a strong sou Intramural Sports 12 43 Orchestra 133 CARL PHILIP WATKINS The great pleasure In hfe IS doing what people say you cannot Football 12 3 43 Basketball 12 3 43 Captaxn RUTH WALTERS At best womans a co tradvdaon stall DOROTHY ANN WATERS Ax fresh as a daisy Rota Beta Vrce PIESld9hf Intramural Sports 12 33 A Capella Chou 133 Clxo 143 Masquets 143 DOLORES WATKINS A daughter of the gods dlvmoly fall and dlYlflUly alr Glee Club 123 Student Coun cxl 123 Intramural Sports 123 A Capella Chou' 12 3 43 The Mlkado 133 Iuruor Play Commxttee 133 Clio 13 43 The Bohezman Gul 143 Scnbblers 143 Washrnqton Club 143 Semor Play Com mrttee 143 ADOLPH JAMES WENK Consplcuous by hrs absencn Intramural Sports 12 33 FRED C WELLINGTON None but himself can be his parallel Student Council 123 Tenms 12 3 43 Band 12 3 43 Pres ldent 133 Washlnqton Club Skxddxnq 133 Iumor Class Presxdent 133 Semor Class Preszdent 143 Basket balI13 43 GISELA WEISE A lace mth gladness overspraad Irondequort 1New York3 Hxgh School 133 EUGENE FREDERICK WENGER A frown IS no exhngulrh er It does nof put hum ou Whxtemore Lake Hxqh School ROBERT C WELCH A quiet chap as he MARY LOUISE WEESE How sweet and gracrous even m common speech' Durand Hxqh School 123 l tramural Sports 133 Wash xngton Club 143 Scnbblers 143 Senlor Banquet Com m1ttee143 3 CARL WENTWORTH modest chap wth deep thought! Student Councxl 13 41 JAMES THEODORE WEST A nglrt good scout ll he Hill! Club 121 JOHN COLVIN WIESSLER pleases you by not xtudymg to please Wrestlxnq 121 Football Club 131 Stamp Club 13 Intramural Sports 13 4 Glee Club 13 41 Omega 141 Ten me 141 Clan Day Commrt tee Chairman 141 Waebxnq ton Club 141 ELIZABETH BERTRAND WIGHTMAN And on l1er lace a smile there grew Glee Club 12 31 MARY JANE WILDER Clever cute and lull of P'P Rota Beta 121 Masquen 12 3 41 Slnddxng 131 Colon nade 13 41 French Club 13 41 Washrnqton Club 141 The Royal Famxly 141 SHIRLEY ELIZABETH WILSON The magic of a face Ridrnq Club 131 Art Club 13 41 Archery 141 Omeqa 141 French Club 141 ROBERT B WIGHTMAN A true smcerlty governed lm deeds Cross Country Manager 121 Rxllo Club 121 GERALDINE WILLIAMS lt 3 no matter what you do If your heart be ever true CATHERINE ELIZABETH WINANS Hide lt rn smlle and affabnlrty Flathead 1Kallepell Mon tana1 High School 121 Cho 131 GAC 13 1 VICTORIA WERNER A tender heart o will mflexzble Glee Club 121 Flonculture Club 12 31 Scnbblen 141 Wanhrngton Club 141 JEAN WHITTEMORE Nature made her what :lie IS and never mode another Intramural Sport: 121 Stu dent Councxl 121 Glee Club 121 Cxtxzenshzp Honors 12 31 Iumor Prom Comrmttee 131 Skrddxnq 131 Art Club 131 French Club 13 41 Pree xdent 131 Co Presxdent 141 Colonnade 13 41 Honor Ban quet 13 41 Malquere13 41 Omega 13 41 Co Edxtor 141 Waxhxnqton Club V1cePrel :dent 141 Semor Frolxc Com mxttee 141 Senxor Banquet Comnuttee 141 The Roval Family 141 RONELL H WIGHT Do well and nght and let the world smk Sclence Club 121 Intramural Sport: 12 3 41 Stage Crew 12 3 41 Wreetlmq 13 41 Football 141 UA u . 1 .pg I , l my ' - : n ' . ' - I "He - ' : 131: ' ." ' Science Club 13, 41: Rifle . . S : . 1: 1 1 :' ' CD . .. - - Q Y : ' g . . . . 4. i . RALSTON BROWN WINSOR A vory honosf hoarhd follow DOROTHY FRANCES WOODHEAD Shy labors on xocludod In her sfudy Gleo Club 12 3 41 Ootxm mt 141 Waslungton Club 141 ROBERT WARREN YAHR A sporfmg good chap BETTY H WISELY A merry hoarf dodh good Iuka modvcvno Glee Club 121 The Mxkado 131 Modern Dance Club 131 A Capella Chou 13 41 The Bohemmn Gul 141 Wash xnqton Club 141 MARGARET ELEANOR WRIGHT Lovely Io look al hghflul fo lrnow Camera Club 121 Wcxshlnq ton Club 131 Student Coun ml 131 Cho 131 lntxamuxal Sports 131 Modern Dance Club 141 Sensor Fzohc Com Vxce Preudent 141 LOIS MARGIE YEK As merry as Iho day ll ong Rota Beta 121 Colonnade 13 U WCXSIIIDQTOD Club 141 X af: CVUO BENTON INSKIP YOUNG Tho manly par! as fo do wrfh mlghf ond mam wha! you can Rxile Club 121 Stage Crew 13 41 Scxence Club 12 31 Waslnngton Club 141 KENNETH MAX ZEMKE Loafhmg prohnca hc drd vufh choorful wlll Who! ofhor: fallrod of whsle Iholr hands wort Sh Howell Hxqh School 121 Walhmgton Club 141 Stu dent Councxl 141 Smonoo Club 141 LAWRENCE EDWARD ZEEB Gonorous kindly man norod and plcasanl fo folk wlfh Band 12 3 41 Vxce Pxesxdonl 141 Orchestra 13 41 Wash mgion Club 141 RALPH ZEMKE To be for one day onhnly ai lnnuro IS fo bo for ons day lmmorfal HAROLD WILLIS ZULZ "Honor has rn honed foul " Rxflo Club 121, Intramural Sports 12 3. 41 1 H H In - H ' " I I I. - i : : 3 ,I 6 ' . :" I 1 ' 1' 1 . I ' A A ' A, R, IX 1 " ' , do- r H . I ." gy s r 'H - . - I . I - 1' 'A ' mgnee 141: Floticultuxe c1u1Q 1 'Y ii W-H I ." : . ' , I f ' 1' ii 4 E 'u." I ' JAMES ALLING For man rs mon and master of his fate YVONNE BADER The more I see her the more I like her Scrxbblers 131 Flonculture Club 131 RICHARD KENNY BAYLIS Hrs very Ioot has muslc an It Stamp Club 121 A Capella Chou' 12 31 Scxence Club 12 3 41 The Mrkado 131 ALTON OTTO BLAESS Hold the tort Im commg Cheer Leader 131 CLARENCE RAY CARNES You cant keep a good man down Basketball 131 Swrmmxnq HALE CHAMPION Hrs mmd rs not changed by time or place Rrtle Club 121 Debate 13 41 Student Councxl 141 Vrce Washsngton Club 141 Tenms 13 41 Intramural Sports 13 41 Opt1nust13 41 Ed.ttor131 THOMAS DEL PRETE Hes great fun I can tell you Student Counczl 121 Intro mural Sports 12 3 41 MELVIN VAUGHN FERGUSON The deed I rntend rs great but what as yet I know not Reserve Football 121 Foot ball 141 Washrngton Club JEROME HOUGH The great end ot lite not knowledge but action Rrtle Club 121 Band 12 3 41 Orchestra 12 3 411 PAUL ROBERT HILDEBRANDT There rs no truer truth obtainable by man than comes ot music Rstle Club 121 Orchestra 12 41 Student Council 131 THOMAS W HOPPER lm sure cares an enemy to hte Band 12 3 41 ELEANOR HOWARD Theres a lot ot fun n the world :I one knows where to tlnd lt ART .IAEGER Nobody would thunk lt but lm naturally bashtul RALPH EMERSON KEATON The secret of success s constancy to purpose Student Council 121 Wash mgton Club 141 LEOLA KNOX To do or not to do that rs the question Intramural Sports 12 3 41 JAMES LAUGHLIN Ambltlon has no rest ALI J MOHAMMED Il ALEXANDER L HAYNEL Heaven gave htm u dauntless heart Scxence Club 121 ROBERT MARTIN MOURER Llve while ye may VIRGINIA R MULHOLLAND Novelty IS a storehouse ot pleasure Glee Club 121 ROBERT DUFF PLICHTA What he hft II hrstory what he missed IS mystery Track 12 3 41 Football 12 3 41 Intramural Sports 12 3 4 JACK PRUNER The rule at my lite rs to make business a pleasure and pleasure a b sr ness Swimmlnq 12 31 Baseball 12 3 41 Intramural Sports 131 Cheer Leader 131 ELLWOOD CHARLES RETTICI1 By doing our duty we learn to do lt WILLIAM REYNOLDS Everything rs for fhg best and the best rs possrble DON CARL SCHALLHORN Hes backward about commg Iorward Intramural Sports 131 JEANETTE SEEGER Mistress ot herself though the world a A Capella Choir 12 3 41 Student Councxl 131 e Mxkado 131 RAYMOND EMERSON SHALL Thought ll deeper than all speech Archery Club 141 Hrtle Club GERALD NELSON SHELTON Enloy the present hour be thankful tor the past And neither tear nor wlsh th approaches ot the last Northern 1Flxnt1 Hxqh School VIRGINIA MAE STAEBLER Little said tl soonest mended Gxee Club 12 31 LE ROY WORDEN VAN ATTA None thrives for long on the happiest dream Northvxlle Hrgh School 121 DOROTHY WAGNER A merry laugh a sprlghtly tongue cheerful NANCY ANNE WARNER Light toot and laughing eye tuns assured when she rs mgh Glee Club 121 Camera Club 11 The Chxmes at Nor mandy 121 Kemper Hall Kenosha Wlsconnn 131 KARL HENRY WEBER Happy go lucky I am and ree Nothmg there rs t o bothers me ' ," U 1 i n r : ' - ' .. , B ,: 1 uf' H' ' - .. I ' ' , ' ' ' ' U ' : un .. 5 " ' " , 141. ' W. . , , . President 141: Mqsqubrs 1412 ,. ' . 121: Rifle Club 131- ll I I ' I . ., 141. ' . . 1 . ' f mf ' " ' it .. . . I ll . s . ' If I . 1 I U .U : .H 2: H ' I . l I , : I g .. . . . h' - , 6 19 , ,5 Equal Opporlunztx or Fzery Boy and Gzrl in Ann Arbor HNN HRBOR PUBLIC SCHOOLS The foresnght and generosltw of the cmzens of Ann Arbor have made possxble a cxty school system for Ann Arbor whxeh IS m keepmg wxth the remarkable development on the Umverslty Campus Eu vllvnt Equlpmf nl Slllf nrhd S1 hnul llmldmfis lun hlllllllll lludx These are the luv Words m modern sehool edueatxon Ann Arbor has all four Well Trained -l-l'iIl'lll'FS I , . ,' . . I L 1 ,.,. P- . 1 I . We have served Ann Arbor Hxqh School students for over half u century Let us contmue thls service to you after qrudu atxon WAHR'S BOOKSTORES 103 N Mam St 316 S State St VM spul alum on thc Bust that IS new Palmer Studio Q ..- , .. x-xv: 'n .1 . ,L 1, x' r .1 1 . C . . ZW! the perfect health food Carotenes thnarnm ascorbxc sterols and mtemahonal uruts- all terms that apply to the vrta mm content m every quart of mtlk to hghtly menhon the butterfat and mmerals such as calctum phosphorous and the twenty some other elements- but sayl were gettmg besxde the point! what we really started out to say was o'o fx MILK DEALERS of ANN ARBOR ,Q N Xt ,X Congratulations 21-O f lk X lx Q fffmmq 91111461 S4 95 to 522 95 9 20 KESSEL S HOSIERY y t QUALITY C ect Sh d d t ly P Smartest Hoslery Shoppe hg I CARDS FOR INVITATIONS 50-75c 100-51 OO ATHENS PRESS Prmfers 308 N M h Take the ROYAL Road to BETTER WRITING R b gf L' Rider s 302 5 COINCHATL I A'l IOINS MILLERS DAIRY FARM STORES Farm Made Ice Cream I Ii ou wan . orr c es, O Q Sizes E Nan' w Seams cmd Mo era e ncedg- T , VY Nickels Arcade . Main Mic i gn Thea fe Bldg. ' 1 A cya! Porta le Typewmer IS the I Graduate! most vafued possession. ., See wt at f- ,-17.,,- - N753 'fpgqfl I Q fi' - - 11:1-1.22: 3, . . uin Nor? of Postoffice Y,--T 'SNNSL ' 7 1 1 Y I 4 . n Q Q The Eherbach Pharmacy DRUGS COSMETICS CANDIES KODAKS SURGICAL GOODS CHEMICALS LABORATORY SUPPLIES SCIENTIFIC MATERIALS Ebuhdmll A funn In li I I J' I I , I Q Prescription Pharmacists -2 . i r r E M A Y E R S C H R E R STATIONERS-PRINTERS-BINDERS F TTE Ma GREETING CARDS A O Lcxtest Styles CLOTHES HATS cmd FURNISHINGS F rst Nutxoncxl Buxldmg HIGHEST HONORS FOR NEW YOUTHFUL FASHIONSI MUEHLIG G LANPHEAR Hardware and Sheet Metal Work Pho 2 3277 .JO X ears I4 IDL Photography 1890 1940 319 EAST HURON Your Negcrtwes are Kept on Fmle For Your Future Use' T H - A I C 0 . O F l C E O U T F l R S II2 S, in St. Ann fb r Stadel 8a Walker Furnaces Pa-ms " In 1 ' ' ' V 311 S. Mann St. ne of TO 9 Ann Arbor Savmgs an Commerclal Bank i, State Savmgs Bank Ann Arbor, Mrchrgan Pd lDp 1 C 0 N1 b ' FdflR vs, , . P , B E MUEHLIG DRY GOODS QUALITY MERCHANDISE POR NEARLY 30 YEARS I26 S Mann Sf Phone 23 I 84 WATCHES JEWELRY alla J State Street Jewelers CLOCKS SILVERWARE Pres rxptmus Dru Sundm Stud nt Supphes M1 1 m 5 Fouutun S ru 40 S ST RTE ST exalt St e the Ca IS O D Morrlll 4' " 314 s sem st fOppos1te Kresge sb Typewnters Addmg cmd Ofhce Mcxchmes of all mcrkes Student and Ofhce Supphes In tcxt on cards pnnted or eng czved CLEANER Phones 22567 22568 204 E Washmgton S+ Ann Arbor Much FILTERED LIGHT PORTRAITS THAT ATTRACT BY SHEER BEAUTY PHOTOGRAPHERS 332 South State Street Dlal 5031 n I X . . - 4 , . , vi i ' r Swift's Drug Store S I N Q' ' VV-f g 'cs C . lggjgf 4' C "CC I The R ,' ur on mpl I . ' Choosing Vocation 54 x i E SECRETARIAL AND BUSINESS TRAINING All graduates have been placed HAMILTON BUSINESS COLLEGE 25th You W t tate Graduahon Comes Gruduauon Goes But GOODYEAR S In the Lwes of Ann Arbor Hxqh Students GOODYEAR S EIBLER S JEWELRY STORE Since l904 THE HOME OF FINE WATCHES Hcumlton Elgm Gruen 308 South State Street Ann Arbor Dletzels Shoe Store The Headq arte s for SCOUT SHOES cmd AIR STEP SHOES lnco poruted 109 E Washmgton St Drug and Surgical Supplies ' a I I . 1 ' ' . W . T I ud MAX 23 Goes On and On X ' .. - , 1 r illiam o S I u r r AFTER HIGH SCHOOL-WHAT THEN? You may have a fortune 1n your hngers-Who knows? Investlgate our Modem Method of Tra1nmg Alexandra School of Beauty Culture 601 East Wtllxam St. Phone 4702 Ann Arbor Bedding Co s,,,m,,,J,,g,,, SPEDUING MATTRESSES SPRINGS PILLOWS COMFORTERS 1003 Broadway Phone 6652 Good Photographs Only 6l9 E L berty Phone 4434 New Styles Flrst W' 4 l S gym LT' cnnvtson coms T1 '-'J sr PLEATED SLACKS 'H S7 50 SLEEVELBSS SWEATERS S2 50 Q I Wlld 8: Company State Street on the Campus For you young thxngs Wllh Hlgh Spmts we ve pacemakers 1n smart Fash1ons for every sea- son s every demand The Ellzabeth Dillon Shop 309 S State Street . . I . . i Y ' ' D . Q ' 4, cn - . . . 44" - ' . . , . . lp 0 I , 5 xg , 1. ol 4 45' ' 1 fir-' t is , l 0 4 ' " lg 1:-L ff? H152 lv' 17 1155? ' 3' 'alo- - s1s.oo - g ta?3gZ4.::kg-4 7-ZR 'N fl,L'gi:g': y:t:Q1Qq,N.ti. :ggi - ' "' f J-SEYT Ii 534-2 xt Ei " . . '-rf..'.'E 5 -C ' T I LINDENSCHM ITT APFEL Cr CO Better Wear for Men 209 S Ma nce I The Campus Shop 233 South State Street HOSIERY LINGERIE SWEATERS PURSES three smart glrls who know where to Shop A Qi I-I R BOR KRIN S CRAFT SHOP UPHOLSTERING FURNITUHB RBPAIRING Custom Buxlt Fumxturo 107 M Iler A e Phone 3275 Everyfhmg PHOTOGRAPHIC GACH Camera Shop 14 NlCk61S Arcade BEING WELL DRESSED Becomes an Art Rathe Than an Accxdent When You Shop at C 0 L L I N S Lxberty at Maynard The OMEGA STAFF of 1940 wlshes to thank the Merchants who advertxsed rn our pubhcatxon. . in Si 895 X i v . I X . 1 2 'U Xe EL'S - I . -Qufogzapb -4 M -4 wg -4 ug -4 M -4 M 4 'LL' -4 M. V 'f V' E1 V -4 M v-aw , w, ,1. -mb. 11- -a:rwi1.m, . 4,4 -my V. , 2-2152 2315 , , ifn15g'..sg gs,v1,5xyy.z-A .ear 4,1 ' :se:y1g.ap.:... ear-my aim-.iimdglemf,e:'wadi-'-f.!: gpm EW.: 14.2513 f:e:2iw1-21-blur. - , ala :aww 2 fi vp: 'af-M221 , v113-1-rgfgnyz-11:k,,, 3.11215 'f,vQp1faQw:a wa. Mvinlf' ww: gl vw- -:.'?f:1: 1f10.1m-K,u1!.:m,- , +-yggj,--'gfjigw-1-.if-gil,"-,y-gqtysw, gm-A,Q fg3':vge:154 21u'4J2i:g:e:f51Zi:ig'.f11::f-2:-'SHEE1?e2i1f5Q2a:E2e:'X1+23f1-Hiisiw 2.-va-'12':a,Q5ij Qiexii-Qi2!LAgg,., . , --ann-'zz R"5'::H:1' NL'--+5ik-,flier ' 1.lg::Q1u .ex:.,1"X-Ifurigslwa-9 :Emma ' '9':n-y',12':f1:,. 11.XfraLag!-,:,:qa!.wK,---,q::1EW..31-1.::.wga1:gf,: 14:4-W ' Xig,1.sE:e-54 wgmr- xw:ra'1e':a: gfsf:-1 k:.vu1--arfxe:ff'iw.m -E11..Q,. Q-.15--pw ww: :fm ,:,u!0-.:H::-ff.1.,1fk, .-'zap-ul 1..:f-.mafia-ga,ww!Q'-mg-1113 im-'.v-1,21-4 1--Q , .. .afar 2-.mf :ffnfwf'91-ns:-awe' -wmv "1.1g::g15 wr .22-:wi-Ifgrlbgflm-9Q 'Fr ff 'ivwi ,. Qflmx,-r'f-g',-wm,n-w.,--rv-5'1,.x:1w 22:1 1311: 19.2LL1L.!13:!f :!.wg,-I-.fgigi -wig-v12gsgif:2'R: 1'3+a:5iig2xizfia'x,a'f::'sP-::1r3v1!1- :i!9g:?ii-awgkh. yang-1,2 fgg -vgmw IM- -ixgcfgfgmqg-.-11:pf.e11p:1g: .11f5kT5e5f,e:'nad,-wr img ini- .214.2513naeiriwa-Q1-:,,z5,,yw 'Saw sw '11-vim!sp:.5Qma,g,i 45,1-',-22..,.1-fu-f'v xE:.9'.5,.g . , --Sgaw-'zz Rwsksl' x':1"-+R-,ffsiwr '1.1g:f:1up15-ea:,4:'x-Ifurigslwa-9:im.2ii5-' lfgzn-5312-2 ,. 1 J:41-.1:fi:iQ'Fe111b::g35:1-zprqnxuw-i'f:myger,:Qf55.:5f!1:!'.Q:y:f2sQfl+:-:..- mlfrvg::L.s-,:,xqg!.x.,--,fymp,r.,111.g:3ga"gf,:vmy Xi:,1.sE:a-5.4 wg-fJ,:iX3y::ra-1,a'fn: gem ,:,u.1- -arfxegimwfz '-112:-mwahwere-.afpx vw: 2a1wf1vi'g1,:ra1-211: n'mf'.2.-1.2:-4 ami-11-4:-:,!xsp,, .. ,ml51311-:f3.1.,s:.5q3g g,'4f't1--'V-gp.,.1-'Q vp:-Q, ,-w,v:--ma.:,,."fq,.1f1-afzzfl:4ge:1.f1,1--'ga-.w:r11gv3'91-avg-aqqf':A-ef,Qq:1,g-.2 11'-+ ..vg::Q15ma5.Q5g:,4:'i-Ifgrgbgflwa-9viexamzf' 'Jim-f' uw: ,. we Emi: .ew 415. ufQ.f-,:1:- :!.wg,-1-me 1e1:v1Aa: mfisus Maier: :1,1-siang.4..:i1a:::w-mfra'x:e':1a: M 42 :.z'!1P-wifi:-aLM. eu,-Nb,M.mgdmzi-,.,g9f1mgf.NWNmy.1,:,g-:Fi-e ,'-vv:.:,::y'-- .:-'fqfw-+142'-::3.1.,:s:.fqJ:,,,g!,e1 ' n-3,vt1:..Q,12,p,-4:2 I-fa.: 1 .,.:q-.fl-F.:E-fJ:w.af1 1--,-.2-.-,W :firm q., m :-uw' Q---w V. '+iix-,fwiiwi 1.14:-,np2E i't fu?-'L.s1m-9: jwiwgiiiav1:-:zn-",i2':511gnw-.1.qEiQ'k i111pQ3:g,:f5vww:g:wgQ1i'f:fm2,2395 'pie-:1.'.d:u E1z+-'2:+:-:.- 112-4-R?1'fsxfifglv-Wivtggk 59-1 Ja 31'fq:..EE,-I-,ff:1epr1.'v12liiwxfxvizvm M ,,.1.,X.,,..-y.,,A .,n.l4:L,,,Q ,, ,4.,.-...N,,,,,,.AL,,1y.,..-:,,,,,v1,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4-1,.: ,Mi-...:K-..,1,l.-,,. -, JH ., -wh.-,L ,. ..',,,, M, .. ,Q.4...mfv m.,,.2,f-.,L.,w,,1- man. lv-f11'w..1-r,:,,,u -.MQ.,-.-,:f:v.mzgnwh-.Krfm, 5,393 pf.,q,.gg,, 1,..-.1,3f- 1b.31..:, ly., ,x..L,.:gs-HM, EPI.,--1..L:..Lgf1-v,:v.:,1-.X-bp-.mm-,,.,:1g..QA.. 2415--M.img-1.,v-.gmei.,,:,.,4.-iM:..f,1.i,,k, ,.v4J-iMffi1.i,,1f .1---.m-myapi-,i.fQ4-yew:midi-Q1-E'mg inf- .v-1,11Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,zfjafs.-:,1-,mvK. img!-af,'!,eI:.',-2::.'-ww1:.-wizpw-mga.:.vegrfr-sta-g'iv.-arm:-1-,Q-,:1.:'v,swf-g1.,nf-I-,Jv.av if---,, ,.v.:v-A in--vpw--.up-,1:.gf5.ge1':1-. lynx gf.--,Mya-.4g,1-.f,5:ppiei.,w-,:31q-.g:,-umq,,T,,y..g-m:,..f:,1-5.7.g1.g,7.,,,gX.L:,:-gemfn.myq.vw--1-ww:-,1:x,,.g--.w1!,,Q::v,v:e,:f15q1:x':-,3- lvznuma-wx-uw-'-'.ff:1:nf1'...1w-KLuMsr,,,-. rm. ,im-mu,-:r:z1vm:: ::,y:,:1q1.:-'fum,V-::1g.1..:s:.fqg,5,,,a,,.qw-gg-W5:-,,vp:--Q, .2f:13w,:1- -mg.: ,,,'.fq,,1g--ai:E1fQ:4:e.s.f1.1-ww.-1-':'.:r11w1-."5':4H:g:4wy:1.g:, 1':1-+yak-w511- 1- 1.lg:::-nga, .5551,4s'i-Ifgrim-,-,:lm.z5- 1:-:xp-gl!-if-11,,. 5,1..-,- f,,,:.v-.mn1w:7q,Lw..11r,:,Q1g -.LLgf.-.ldf:v.m:g:wf-,:fw,,, :ragga 55.4 .gm.11-g.u1+i.:,,,-1,..-W:mug-11.gf.1:,,1g,., e:.vL,.:fs-jyziww, ..F.11,--,..L:..L5f1-Y,L14,1-.X-,N-.y,,.:.,1,5:1g.,QA.. Wt-.:,,,.Ewa-..,v,1g3,gsw:,.:4..iM::.fi-.M pang-,,q fgg ,vges H Huh- -qxpfgfgmzg-.-Aer-eiq-vm as-.iifpdqemf,e:waw,!: gpm ini- .2 mag Wi:-wg-41-:,L:e,.yuh--ffizfgpfw wawlsfv -11-aim!sp:.5Q!Aa,g,i M511-',-::..,.1-ww 12:.g15,v,1s1:1-wxfgq: 3 .31:g:f:-gfavgqzmvi1:-5-,Q-,img,swf-g1.,ng-I-,Jv,iv -A my ,,, --www: Jwmksl' val'--HRK-,ffsiqr ' wgzrglu .vaxgzw-Isgrgfgflwq-9 :lm,r',z5-' 19519-,-,ie-: ,A 1 J Q-..1:rg:,Q19a::1:Q::g3g:v.,m:wg:12'f: pw ger,:Qfg5,:5f!1:!'.4:g zffspliriq..-'-111:-4,351 'fqpzgfili-W4 im 19.2La:r.!-jzlfqzlwi -I-,qfmg 112:s:wgf1:'a:u:.14, 11.kqf--L:m.!-,:,xq:!.xl,--,fH:1fp,rL.31h-::.ww'g:,:vR.,-iqg X5:,1.sE1e-5.4 g41g'f:w,r-E?:H2'!4i':al:PSNf:.M--i!rx2::f'i1-aug! '-112:-urxvm aka-.am '12-zmiwwvgu-:ral-vvvsamf'.2.':.e:-:a'i0.,f-11-J1'11liv-P'M2fviiibff-'f-f"f'2fF''- 'W-1-SP2-iQ1iF SH?---"'2'1-T ' "V 12f'kw15+' H 31, ,Q.4.,,,, 3,5 1 -,Wy L1.wa..v-,...--xg: .uv . ,1-auf, J, ...,N ,Q ,,,x,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. -.u.4- ... X-xy:-,w.k,,. YLMA.. Q.-Hf.w.v:r2-1.Lv',.g,f ::.,.:y1!4J-,Mg-v.1. V fm-upY..-Y.-,-W-'ae---,Q ww -.,:,,'.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -my .,,,:,..-,L-,,:,.w,:, 1- :mm Q. 'mu' .,.-nn., ,Q-,:L.n1,,, ,-f'.,.t1.A,f,fH,L..11 .ba . -..,- 2, ,qw ,,.,, W...-,.vg,+P.,,,, 1,...,,,. 1 1...-,1,., f..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. ,ffw,.v..1 tx tp ,,,.,:11..Q,. Q.-5--,-Q . .,.:3w,.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,' fm -,Q ww ,w.,,,,,.,f-V, 1.1.-+-.e .. .QL-1 l-., . .WL T-Q,:1:Q.4ge15.:1,1--W.w.::--ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-W ..l..,Q-,M :Qr4'-s.w-wif-H-,E .nw-'-f11,w-.1 q. 1-.H .rg-.wh-.-:Y.qv,,:,:,,:J:.a.1f.,.,.t.g Q-'Ym-:..- w,-.QW 11pLi:L+-gf-1.f1.gw. f-.-L:-:..-Ma..u -fp-rl,-M-::.m:f::':,-vq..1 ,, I-.1451 11 M..:,,Q,., e:.:L,::f.s-,:,x,,g!,w,-.-f2f:EP:1,- 11.::..Lgf1y,:v-:,1-iw--gm X5-.1.5E1g..QA.. wt-.J 1. 5:,:K5-1.51213 ,g,f:.,e:,.,4. -iMg.'i1.i,qf wmfw aka-,:.aQd-'ag mfwi-g.,:g--vzvgK.-y--v.:-1,-.-Q-aefrm-51-1,Lg-.,--.wwf i:.1,,g,:.-:,L-mayww feaagfa ff x':1:.',-211.2-L--M11.-Q lan- , -PM-.L ..v.,.Q-,M .. 1. .,-f.w.,,. y..,,,,-,,-..,v,1.-f11,w..,,q,. ,,g..xL5-.1:,.y,,, :,,h:.a pf.:.,.k.y Q- 1-:..- ,1-. 41- 1.13. ft..-4, ,y:..u,--,1 -: -sph.1'---:.wq..':,-v1..g tx, 3-.:f.,,w ,w-:aww ew.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, . ,,.1.tX.,,..-y.,,A Hn. 41,-M H, ,g,.,.,. ..,,,,,,,,,,,1,.,.,.: ,,,vt,..-HE .1,,.,,,,.,.,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,4,,.,i- B J., 1., -Wy,-,L ,. ..v.,,, M, .. ,Q.4...m,, m,,.,2,'-.,L.,s,,1- f11,g.,w..,.q,.,,f,, ,:,f1,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv ..5-..- , 12'-f11'w..1-r,:,4x -.M bv...-,:g:1.mayb-,Ifi-V ,,, :ragga 1f.,q,.gg,, 1,..-.LST 1h.gf..:,,Q,., ,:.vL,.:fs-Haag, .,F.1,,--1..L:...gf1-Y,:y.g,1-.ftp-.mm-,1.,:1g..QA.. 2415--M.img--.Lv',.g,fm,:y1,4.-iMf.'.1.i,q, ,.!Ln,1b,x,,,i-,i,,Q,g.: .Q mfwi-g.,:.-.,:,, K.-W-v, -1.1.-we, ..1.--L-1,!.g., . vw4?-axfwiwgr .'----ear-upara-.1,fQ4-emu:mlm-pe'mginf-.2-1,91ifaejrm-:L-:,Lgg.,-ww:f,zf3jaf,1.-:,1-mayX. QSLQJ-af,'!,:r:.',-211.1-,wa1:,-ml:,aw-nm.:,1'fi:f:-stagfp.-qv:1:.g-,Q-,aw,swf-g1..nf-I-,Jv.av ,nwlrw--Hr,-,,1:.gA.gg1'-1.71,:1.kq:,1,E-f.l-,wq:.,wg,-.1Qagpm15.,531J.,,,:,.vg,.g4,l. ,mv-A in--vp1--.up-,1:.g5.gew:1-. lynx ,fb--Jwqa--45.w-.fm:rpgeg,,,1--,:31q-.,:.-m-241. ,T,,p.-g-219.-w:,:-57.3-1 .g,p.,,,iM,:-ga 15.1. mg '4.u-1- -W.1yp-,1:k,,. 5--.1,15,,Q:: 1,,:fQ,115q1w-,,- lgznxwn-wx.lm-'.'.fQ:1:1f1'..,1g1!-pal,-sr,,,-vm-rwzywz fqmgpw-v:4.1-4:fr.:s1,5,5-..:v,1--vw-,-,-'e:',.qJ:--qi-eva'V 5411. ma-K,u,,-sr: mx: ::Ly:,:1g1.:-'fum,V-::1g.1..:s:.fqg,5,,,a,,.g'v-gg-W1-,,vp:--Q, .2f:13w- -mg.: ,,,'.fa,fg--ai:e1fQ:41e.s.f1,1--W.-mxzrlnwf1-."z':4H::mwy:f.g:':, N -+yak-.w511- 1-1.lg::Q-nga,,fx::,4s'i-leg:lm-,-,:lm.sr 1:-:za-",12':f11Lnw-.12-1:gftlt 31:7Qi.,3,:f3ww:q:xu5Qf:fm.: 112155 4f.:e,.Q:g , f.w..-.- ',,,:,-M :iw 'w:A11L:4-..1:q:iNx -.LL gf.-.ld!:,.,1mw-nf:-YV.: 2: 2191 we 4-H.h-g.u1+f,:...-M..-.Mg-1fm:-11.31.11-,L-bw. e:.vL,.:r!-jzzzqflm -p-11,--1..u..Lgf1-wr:v-L1-ix-fv--.wwz-.1.+1g..Q .. we--J:fw':I2'w1fJ:few:v1!1--:M-ff'i1-avi' A112--!:""1bM.:-WJ!-'1f':"WfWi't'-5'i"'1'lHW""1-'-'W'--W1-J"'1'l'-f - Fzaxgyvfgg -gf: H ,y1!43-qxgcgggmg,-.-11:gf.e1r1:1y g353115547545f,a1'w11M-Q14'gpvzvgim- .2 14,5513 3:32:11-21-:,L:5,.ywhk-'fQz'5if,-- ' ,iiwwlv'15-e51:L1.k3g:,4QTa,g,i !g51:.','52,.,.1-'wi xE:.5121v,191:1-fxffigg gqegrg1-gfavgqfmaava:-gl54.11.213,swf-91-,ng-I-,Jv,2' isp' Q1--.QggQ.51sii::2w1':'55 lang .e?-fayial:-:Ss.1gqx5f:wFq!a11 :-1535-iikff 'ae-My --5gaq.g1-':::-1nsn3'9-J"5-ml' vel'--4524-.flawT21'1.1g:::15ga5.'x::,4:'X-Ifgvitgslwhm,2',s5-"QQ.,w-mi,.1H:,3-:Sg:iv"a:115s:gT1f:1Wagga-i'f:myger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fqpiifili-wiiairgwk 19-Qui 'jl!5q2!.Ti'?-35:12 '--shiiwdf'-'i:vLg'riwzvvrla-ni1E.:lp.1'Bw--iarfpwira-ytfvg:g'swf:1r :.v1!1?-if4if:ffiH-aux, . 31.Xggigpg-,g,:qg!,w!,3,q5:3gpMN3.ggggfxgrf 14,2155 ' X:1,1.5E5Q15.9.gfi1gg7:w,giX3w9'1,Q':ng q.yv1-325553:-51:3 ' -prpqzugqxub Qefggafpx vw: 2ai3wg'g1,gr ag-vvvsJg.'mg'.3.'?Q:1q afq0.,5g1-ggullispiyudm:f,2:gpff21q:.:gqipngp J-v:3.1.L:s:mga,gmfitigw-Ep:-Liga:'3,vp:r-Qglsfpq1121-Elric,fifazgg-R:zzsgiageiial-53.23.-1-2:g:f11sn3'q-,Eff-avi V., ,giggig-gig.Hr51555,5,..g.1g5gp-meg',,y1J:igqE5fg.,q,-l-- .119:,imgQ1nige:qJQ2eg-f1,5--wg!-'I:.:5-may1,-giissggsl mgpylii., nam'-qyx5:z"gqp,f31.g .vgzgqqhplv .1a.::g,Ji't gupmggf :lp-35, ,aa :gm-5 ,15ym1gLg:y,5mgi-J: :15,5gg.gf1f5'wprmgwrfav5v:,5r,f4fa, ri:-5, .div ,fz?Q?g?:5f-v'nw-Iliff,algigziei'-'rf12:11 :E-2Lei''jlv1q!--Jg,'1-mfrp!ff:'-A1:vldflivivai-LA.. .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,..g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,.,,,,:1:.,QA.. Q.-F.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,,,4..,,H,:..,,1,,,, Wm hg ww ,w.,,,,,,,V. , 1.1.-4-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,.,,,-. .MV ,ehqirx 'mu' -fmt., , .WL T-Q,Moguls.:1,1--W.n-'.::1-W1--1w::.:- ve, ..1..+,ny,.1a.::.,-..:Qr4'-s.1-Wim-,E -5-..fw,,1-'-fqijw-.1rw, 1-.H .rg-.wh-.KrY.qvw:,:,,:J:-me-,...t.v w,-.+V 11pLi:L+-gf-1.f1.gw. f-.-L:-:...-,,,xq:..ul .fp-I.,-u.::.w.,f1:u,.vq..1 wg 5. x5-n..ff:1-LQ.1-Q-we--.W,Um-wgffxefv.:-x,:.v1-1--1-H::-ww-M 2-.1451 11 M..:T,Q,., e:.1L,::f.s-,:,1,,gs,w,-,.fq:,P11,-11.::..Lgf1y,:v.g,1-.Qpr-Ln X5.,1.5E1g..QA.. QW-.Jf.5:,:r3-1.513 ,fgezqel,,,4.-iMg.'i1.i,qf ww KH-,:,fQ4.v45 xafwi-g.::g--:xgK.-yr-v.:-19.-w-aefrm-sa-1,Lg-.,--nv:f,a:,mf,2.-:,L-fm,ww :c:4Qi'af,'!'!!I-',-Em'-'L-1'yv:,'iv12-9-Suu-..iv V-:WL-sfav:'-w-.19411:1-,v-,.1.:v,f!.f,f-M.-I-,.t.av -,,,,.,i ,,,,.,.,.,,, ,. 1. .,,f,w.,,, !,.,,,,,-,,..,,y,11..Tq,,w..,,,, ,,3..w,.:,,y,,, ,,,,,.a p,.:,Ht,i, i,. ,,,..4,,,. ,b.,1..., 143, J, 4:,,y,,.,4.EWv...:..L.,.,g,,.v..,4 .M 3. ,L my ,Lyra 1.41, ,f,,:q.:,y1,4- -,.fw.1.,,:k, fm w,.::,.1mf:g-,.,X-f1Q,g.:..1-1,m.yf-'.v 15:--1--V. .-,---,-:,,., . ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,, HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH ., -wh.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4r.--v1---HL-'fm -: W:--1.-Y:--2 1v.-q,'w.,1-,,:.,1g -.i,-Q,v g:,,,-my,..m., 5, wg, ,,.,4 4-,,..i.g.vg.,,,,,,,, M.,-My. lbw.:-,L-,., ,:.vL,.:fs- :f,ps,w, .--.1,,--1..L-Nag-V,gy.:1-ix-bv-.HM-,-.-:1g..Q .. Q-:-L--3 1- wang-1.Lv',.g ,Q-e:.,.y1,4. --Mfr. .V-f ,.m,1,5,,,-,R-:Q .Q ww -Hu,k.-,--'V-1.-.-H-ae 1-., -my L-w..w:v 1- :Q-Mixer' mu' ,L--mb: pm, ,,.,,,,,,1L T-D,,1,Q.4g!l..:,,.-,,,.,,.1,H..n,v,.,, ,W ,, NN ,,,,,,,x Imm.,,,L,,.,.,,5,,,..,,,11.x.Tq,'h,,.,,,,,,,,gl ,Wh-,:f.-v,,, 1, :J:.a.,,pf...,.g.:v..Q-'lm-:.v w1-.-1ff:- 11-w.f,m. f-.-L:f:..!-,,.xq:..u 2:-Ep-I., 1-.L:.WJf:-u.v-..1 wr--:. X5-N.-fE:1..QA.. Q-.12--.W L-::ra'w:f,1 eq. ':vu1--,rw-L .gg .:2g.'al+5.:.,, W.:-4735: wifi :by-11+ 1:35. 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'r'-gR:fvrx:-4.5512-an u2:1r-11,:- 3:1:ra'wr,3 wx: H:vw!1--a:fxe:ffi1.g1g1' '.-11:-A-eivvxb K.:-a-.md-'25w1wadi'g1-ErMg nw-I'.v-:,v1 IH-:dir-11-dz-:,L:-N,kwW-r:f,E5ix1- .f-'ffzinvwlvf11-e-1:,1.- deagle w !'51-.','2::.1-,ww +:.'w1z1u19':L-.x.ag:- ,':':f:-sfavg"f4m9!11:-'-,Q-,.1.:v,awe-g1..1f-I-,Ju.av may ., .. ., ,,,,,,.,L 1..Qf,w.,,i!Q.l,,,,,,-v.-.,y,11.-711794-..,,q,.,,,,,..,,t1.g,:,,.,,,,,..xL1,-.5.5.q,,,:,,h:.a 1f.:.,.t,J p,..4,,,- 1.3. 2-N-,,,X,,:..uI,.-,171.Ep-I.,,h..:.w.,.,,u,.u.,g tx, , m.f:.1-g.1- 5-.:f.,,.-,w-raw.f4.-f,.- ,:.vw,1--,.fx:.1f.w-M,.V-.Q-ul-1.1,1,.:fQ.wq':g-g.,X-wg-: ww3.w-'.vA.!:--1-- ,. ,,,g,L,,,.,r, -vim, ..4...-...f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,,1-.41 -if-,-I.. .,.,1. .-, 4, .y:..4I,--,1-.-4-rf f,w..-.- ',,,,,.M.1,,-. hp:41,,n,,..1:,,:,m5 ..,,L g:,.,1mw..:Lg.,,,, xrzqfgf if!!! 4-,,.h.g.vg1+i.,,,,-1,.,-5,3-1 1D.yf..:-,1-.., e:.vL..:.s-,:::qe!.w, ..p11,--1..u..,w-mg14,1-.X-,N-,y,,.:.,1,:1g..Q .. wt-.J,.5,,:,,1..Lv,1,3,EWS:,.:4.-iMg.'i-.i,.gf -:uri.w,1.u,.H:.1Q4.'4e-: xafwx-Ng-.v:,:Hwy- V-1.-.-Q-v1.11-:L-bl.-.,--.w:i,.5fMf,1.-:L-,,:1,.w. 1- :Q-Qqlm 1-- f:Hh'1e Fil -P51112 :.vw!13-a!9ie:f5w-am'.A11:Lf-2111112 Q3111155675252:1'wadi'Q1-E:gpmmg-.21,513gacgriwa-A1-1,Lg5,,ywv,' , -5,5-lfiamslv 41-e51:11,x3g:,4QQAa,g,g !g51:.',v52,.,.1-'ww f:.g1z1v,191:1-wxf,gg:g ,ggegzg1-gfawgqfmnqra:-g1,qi,:1.:g3 ,s1,eps-awe-I-,Jv,i' mv Q1--.QggQ.51sii::2w11:'f lang ,aT-fqyial:-:Ss.1gl1y5f:wFqE:11':-:asia-iw'iraqi4551-iifivr-ffzazsg..itriE3:+Evy.1:E!:Hl' --5gaq.g1-':::-fnsn3'9-nfs-uws' 1':1'--QQEQ-.flawTix'1.1g::q1upa5-iran-Ifurifgslm-9:H-rwg,r',a5-"lip-,',i2-:,.1 H:11:1:Jg:iQ'Fa:115s:gZ1f:v-:5:g:iymi'f:myger,:Qf55,:5f!1:!'.4:g 'f4pi2f1'1i-wliairgwk 19-Zvi fjzlfqswi-'-,fwfr"-shiiwdf'-12:1L.-ic'riwzvvrxa-niSE.alp.1'Bw--iaffpwira-1.fvg:fiat ,..vw!1?-af4ie:ffiw-iii'.-11212-2111112 H1?f.E1fJd5!252i"H+aW ,Iwimy.Jy,1qg!,w,,-,.,qq1,W,,1,1.L:..L5f155,5vm-.qi ,i:,1,5E1g.54 WWW.Ewa-,.g,143Wi.,,:,,.,4..ig,,E::.i1.i,,1 --1,,,.mfy1b g,,:5-,iw vw: :,gmf1W1.,:g1.v:,g i.-m:'.:,-1,21-4 a-:e.,:-wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,i:jf,:.-:,gl-,fmX. '1-e,1:,1.,:p:.5Qi:ag,.!,eI--',v2::.1-Lg-'y1::.313,u-up-fm.,,vgfgrfl-ga-sl2415-mn:-5-,Q-..1.:qv,awe-9.3,-I-,M in-wyn--.girv-.,f1,f5.g1-1,:'-l Trang: 31, ,Q.4.,,f, 3,5 ,: -,wx L1.wa,,v-,,...--xg: .uv ,1-.hw ,,,,E,,g,,, ...,N ,,.: ,,,X,y:..wI,-,1,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,-+,.m- Q.. M41-,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz..v,,- 4:-41,-'...--Q-1Lg1,.m,,1. ., -.2-fvwlu ,:11,,QA,, ,.,.,.:.,.5,,,,3-..J-,3,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..',1.,, Wm1,.g,.A-Y.-,-m.'4e---,Qww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e -., -my .M L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,,t1.A,f,v.'-W1 .va .A--.1 rv n,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--Ag.-v wp, 1 .- -.N-w:,,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, N...-,.vg,+f.,,,, 1,...,,,. .1 f...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,ffw,.v..1 .X tp .J X5-,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .v.:3wf,.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.e .. .QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 ziggy- V1-1..'--:,.,,.,.--MT.. 9-ww-wx-W ,mtl- ,WL ,Dr::,J,l,l,,:,,..m,,,,,,,,,,.m,y,,.1:,,,J K, i NN .,,, ,,v,,,,l,,, ,K :m,n5,1.,,,p,..,,,v,5 my x1.x.,q,j,,.,, M ,q..wh...:,,T,,,,:,,,g:.a,,,.,,,.t,g i,.',,+i.:.,. 1,..4,,,- .h.gf.1,T,1,,., f..vL:.:...-,,,xqg..y, .EF-r.,-w..::.w.,f15u,.nhl Ax,-1' 5. X5-...fgzi-LQN Q-we--.W L-z:ra'w:f,: eq.:-1 ,:,vw,1--QM:-f.w-,wfk A-ul 21,351 wig. 1, M..:,,,g.,, g1.1L:1,g.g.Jg,xqgg,w,-,.fq1,F,11,-M:..,5f1y,:y,g,1-vp,-gm ,5.,1,5E1g.,QA.. 241,-.Wbrag-1.gv:1,M,ggfzqer,,,4.-igk,5g.fi1.i,q- fhrxsqg QM-,:.fQQ.v45 1.5 xafwx-w.,:g1.v:,g in--v.: -141.-w-aefrm-A1-1,Lg-.nnv:5,a:.:,,3eV2.-:,f-,mvww we-1,,1, :::4Qfaf,' !'51:.',v2::,'-,L--Wy11,-mia -suv .x.51- fefzfl-Qfav:"w92:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,-u-iveacmwf 11--.ivy-.fr .,,,,.,i ,,,,,,,.,,, ,K 4, M., !,..,,,,-,,.,,,,, xl. .Tq,,,,..,,q,. ,,3..w,.:,,1,,,, ,,.,,,t,, Q. QT, ,b,,..,, 1.23, J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A .,n.l4:L,,,Q N ,4.,.-...,,,,,,,,.tL,,1y.,..-:,,,,,v1,..-HE .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-Q.: ,Mi-...:K-.,,v,l.-,,. -, Jw 1., -wh.-,L ,. ..',,,, ,W 1. ,Q.4...m,, m,,.2,f-.,L.,w,,1- me Ll.g,:,fw,,.,.-.xL1 ,v .t.Lv ..5-.v nw--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4r.w-m---Hp-lf, W:-nf,-Y:--A M. 1p.,q,,n,,..1-,,:,,y -.M QW.-,, g:w13myh-,Km-1 ,,, 5,393 ,.f.,g,.gg,y.G-g.'J,+5.:,,, M.,-.,,3,. 14,5.1b.31..:,,,g,,, .:.vL,.:gs-jg-QM,-,125.,P1,,--1..::..Lgf1-v,:14,1-.X-,p-lmpmg-,,.,:1g..QA.. Q-:qs--3,1-3:,:n3-1.4,-3 ,egez-,.:y1,4--img-LV. .mg -V1:-f.ew-up,..H-,5.1Q,4e1:-,Q xafwi-g.,:,'-,xvim-v.,-1,-1.-w-ac .-1.--L-1,L.g., '.v-,zip .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.-,wy1f:.3L ,.v4J-iMffi1.i,,1f . i.m-my api-,i.fQd-451,41midi-Q1-E'mg inf- .2-1,-1 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,.zf3jfs.-:,L-,mvK. sgfjgra ff !'e1:.',-hm'-my +:.-w1z1a1s':L-wxffsqv 1':':f:-sfa-g'-:mari1:-I-,Q-,cw,s1.f,f-me-I-,Jv.av is-v p1--my-.f:1:5.:e1'-'-7tfrzzmz,,e'f-lwxar:-:4s,--vmfgwpmf, 1:-:asia--,,f,-'12-mq.H ,wsu-fff:5-1-..st: .:2 aw-f '4.!"1-'1-,,:se1m ,.t,:,..i,. M, ,,,x,,:,,y,,..,,,,fEW, , i.,ff,,,..,L,,.m.Q,1.-W,:,,1,4--.MIL.1.,,:k, W.,..1-,,,3..,f-V., Ag.: .5-,f,l,.,,,, v1:..Q,.,: 1:-mn,.v.:.-.,f1-Fvwrm..f,1--,-.,-.-,WI-wa.'fl-:Jun -- -1-N--f..11.:p-1,L.g.,-Y.vpf:f,zmf,---:.H-fm.,K- zefjqfaf,g!,sr..',-2::.'-L-:M1':.31:,a-yu-mm.:,,g:g.,,f1-wa-g'V0me:1.-5-,Q-,mvWwe-9. -v-4 45-9-l.,1--.ggrv .,':1,E.p1-1:'-- warm: qyxq:-,4s.gvm-Q,m,,.':-1,-'m--,,f.-mgq. an-f:1g15A:-..1::-s,:-my.:-L2 rm:fm-gl,,:si.u2-lip.,5--1,:f1.w,w'f:f:f1'1Qxnf: vw 19.:L1::'f-'wvvwxz-.-fsiwddu fun-9 1r',s2S1J-xfwff-Lima:'U :51:!gfgQ19::z15Q:.-.13smgmyg:lf'lw,, fgflimgev2511312155.1.5--1:::1.1,3f:'f:f:51'15:gn1e4iay.3 e9.:LL:s1s1j::f,p!,w: -pmay-"wx,-P'.,--.-3.-1f,ur0-Mfg, fair :.mfw1yQ1pf5:aJQ2!4f-fLg--m:1u-Qr.gfinsy 3,-,gf salsa ifavzabcgl,ug.Fnv2s:23:zmfZ1-:,1l1grs:p5X. 5E?4QQAa'f,g5!g- pang-,,g fgg ,vges H Huh- -ixpfgfqwgzg-.-Aer-2113-vm api-.aifpdriemezwmv-Q1,!:img im- .2 2.2113 ascii-wg-41-Liner,ywvp--ffizfgpzr wamslv '11-e51:L1.!sp:.5Q!Aa,g,g 5qe1:.',-::..,.1-ww 12:.g15,ags1w-wxfgq: 1 ,31:g:f:-gfavgqzv-mv?1:-5-,Q-,mg,swf-91-,na-I-,Jv,i' Many Q1--.45g4.,f1:5.:e11:'g ,gram ,eg-lwar:-:Qs.g11m2:pqEr,1':- :asia-if hmq: rn pi,-:ifsm-ff1g15Q: .:2,2 .-g3,z:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-:Jw iq--+gQ,.,f15a7: '1,l3:,:5.g3g,,gg,1,ar-If5p3,gf1uq-g:le.r.:,::g5-' 1959-,-,im 1 JL11..1g,g:,m9f:a1:Q::53g:v,zmnwgalzgpwgfr,5Qfg5,g5f!14t'.g:g:f2sQa1+i.:...--1,zz-dw:'f4pggfg1z.weQ,i:g.: lizmz fjzlfqgsmz -I-,qsmp '--,1ns::gf'-vnzv:Vgrlgmvrq-,p42.aLp,'sw--iaffpwira-g.fv::g'sege:uH:,y1!4?-ix::e5fi1.i:1g-.-11:p2.e1r-my migfirmdglagf,e1w1m-Q1 :MrsLM.J,,1qgg,w,,.,.Kq3,1,R,,,1,,,l:.,,w55,5,M-W ,5:,Ng,5A4 WWW. E?z,,3,,.g:1nl !g,g:.,,:I,,,1. .ig,,,:,,m,i -.1,,,.!mb gA,d-,iw vw: 1,5 xwi-U.,gi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,2.-:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,,,e-.',-211.5L1-M1::.Q.,13,v-up-fm.,,qegrfl-gig-gg:M-aL1,1:-5-,Q-,.1.:y,awe-9. pf:-.Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H tyznlgz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,- Wm- Q.. M41-,w.k,,. -,L 1,,m,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .uv .A--.1 rv 89:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw mH,:.fQQ.va5f,q-ww!-g.,:p.v:,gm--'.v-:,v--H-:Fr-wa-sz-1,Lz-.,wh. :5,a:.:m,2--:,f-'fmwwwe-1,,1, zefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -s:L-.x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr -PM-,L ..v.,,Q-,M .. 1. -,-:.w-H. p-...V-..-..,w,,1--f11,w..,.q,. ,.1-.xg-.1:f.qw., JW:-Q pf.:...k.y g+- 1-:.v ,1-. 41- 1.11. ff..-J, ,I:..ul,.-,Q4.fp-r..1-h..:.w.,.,,u,.v-.Q W, 3-.ffmU:-ra:-a.f4.:f,.:-1trm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-'.,X-flaw-:.f1-vvmlvf-'.1 151--1--1...-,---,-1,4-. -nm.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,, HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,M.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH 1., -qi.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 15,,,1,h,,,,,.,F.,.t .,,,Hb, !,,,,.,,,w,.,,V:., 2,5 Q, ,M 4-,,,G.g.,g,,,,,,,,, .,,,-,,,4,. 1,,..:-,,-,N ,5,,L,.,55. ,,.,!-vu, ....1,,--1..L...L,,f1-V,gm1-.X-4-.yM.,-,,:1g..Q .. Q.:-L-.3 I. wma-1.Lv-.l ,Q-f:.,,:,.,4. --g-,E5.,, .,.-V ,.h.1,1,5,x,-,R-:,-J .Q ww -.,:,.,,-,f.v.-,,.-.-we l-., -.wwf L-,wgzv 1. :Q-Qqiwvxx-1 'M-..L.,w,,,: pm, ,,.,,..,.1LT-D,,1,J.4gQ1..:,,1.-M,.,,.v.H..n,w,.,, ,W ., NN ,,,,,.,x :m.,5,1.,,,L,,.,,,,5,.,..,,,,1.x.Tq,'w.,,,,,,,,,1l ,q..wh-..:V,.,,,, 2, ,g:.mf.,,,.g,,,..i,.u,+i.:.,. 1,...1,,f- :1.gf.1.T,1,,., f..vL:.:..s-,,,xqg..y. :mp-I., 1..::..L.,f1-u.v-..1 wr-.4 X5-...yE:1.M.-- Q-.15--.W Um-w:,,.:f,!:-f,:vw,4--.:H::- .gm .:2Q.'2l+5,:.., W.:-4735: 44251 lf-gf-11+ 1:35. 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm-1-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14.1-Qc'r'-gF:fvrXa-4.5512-an u4:1:--11,:-prmfwrig -Hai:-12:vw!1--affxegffiw-am' '.-11:'f-limb H.:-A-.Wd-'25wiwaww-E:mg i.'y-r'.v-1,211 IH-sei:-wa-sz-1,L:-N.kwW-,:f,z3ix1- .f-vfziwlslvf:1-e-1:,1.- zgmglia fy !'51-.','2::.1-'ww +:.'w1z1a19':L-wxf,ag:- ,':':f:-sfavg"f4m9!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. r-f-r-,Ju-2' ,, ., ., ,,,v,,,,,L 1,.Q5,1.,,iwu,,,,-,.,,,,11..Tq,Yg.11..,,q,.,,,..,,t,,,:,,.,4,,,..xL1,-.N.q,,,:,,,,.a 1f.:.,.k,J F,..4,,,- 1.3. 1-t..-,w.y:..u,--,f-1-Epr.,1-..:.w.,.,,u,.u..gix, , m.f:.1-5.1- 5-.ffm.W-r2w.f4.:fw km--..fx:.1f.w-M, .H.,-uw-v.,:1,.::,.wxf:g-g.,X- 1641-:..1-w3..1f-. 4,21--11 ,. ,,,g,L,,,.,r, -vim, ..4...-...f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, -.-4-If EJ..-- f,,,:,vM-mn 'w:Aq1'w..1:r,:,v1x -.LL smrvnw-KILQ-1,,, :ruff 4414 4-H.11-g.u1+i.:,,.-1,..-5,3-: 1S.3f..:-,1-,., e:.vL..:gs-jyziww, ..p11,--1..u..Lgf1-vm14,1-.X-,N-.y.,.:.,1,,:1g.,Q .. 241,-.Waw,-..,v,1,l M45:,.x4..iM.:,,i1,i,,1f Am-Mm--6,5,x,,,i-:MQ-QQ.: wwhelg--vzy:inf- .-, .1.-Wm.: -,L-.,-w.v,:i,5mf,:.-: L-,,:v,.w. 1- is-Q41 w P- wirafwfxs -Paw :.v1!1F-ar9e:f5w.mg'.A11::f-ear-var .a1f5dTie5ae:'wadi-Q1-Q: img 2.-1+ .Q abil: 3:61251-A1-1,Liip,ymvH"fRE'5Ea , -:.f-lffawwlf ':i-25141. sg:.4QQAa,g,a S211-',v:2,...1-1 -iv 12:.9121v:91:1 -flying .mire1-an-sqfwlaarar-af61.11.2131?1rfwf'a1-,ne-mi' Fw- 111---45:1-f1Pii1rH1'2'1I 'Hiru '2'f-:'4:'11I:-S!,:-'wif:wPe!:'11':-:ard-5522 'wmqi em-:gf:v1-viagra: ml: --5g6q.g1-':::-1nsn3'9- nfs-uks' NL'--4524-.flierT21'1.lg:::1up25.'?::,4s'X-Ifurifjslm-9:HN:w:,r',z5-"1fgm-,312-:,. 1 J:11Cady:iQ'Fa1115s:g3fhvprgniygi-i'f:92,7gfr,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fspiifili-wiiairgwk 19-dai 'j1!?.y!!.TE'T-,qfzwfl"-11HEIKSf:t'FirhkwrfP2F:fVI12-nilE1!lM.1"War--iirfiiilh'wf23'iPsf:1FM13-i!4i2:ffi1-izii'rliff-!i"'FI?H1?f.ETFJQ?52E':i"W15i'W 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb gA,:Q-,iw vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,1.-:.gl-mayK. '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L5-M1::.313,v-up-mrs.,.vqegrfl-gg-gg:N-ae1,1:-5-,Q-,.1.:y,amps-9. pf:-,Ju-H in-pwN--.459-.,f1,:5.g1-1,:'-l gzzwz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., .L.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,L,,-I.. gf,,-+,.m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,m,.',pq,:Q - 1Q2L1,M.-wz.lv,,- Af:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,M- ,, ..:-fvwlbg -ILMA.. Q-.-Hf.w.,:r2-1.Lvf,.g,f :M.:y1!4J-,Mg-ff.1.V fm -W.,-Y.-,-,1Qk.,4f.. .4 ww -.,:,,'.,--'V-1.-.-4-.Q 1-., -.wr .W-.-.L-,,:,..x,:, 1- imma- 'sm 0.-mv., ,Ya-,vi-wxfw V-f,.,.t1-Am'-W1 .ma ,A--.1 rv Wm 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f---1.-v wp, 1 .- -..N-wg,-Ln ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- mga., ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-mf.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,1qg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr -ni.-.L ..v..,Q-,M .. 1. -,-:.w-H. p-...V-..-..,w',1--f11,w..,.q,. ,.1-.xg-.1:f.qw., pf.:...k.y g+- 1-:.v ,1-. 41- 1.11. ff..-J, ,I:..ul,.-,Q4.fp-r..1-h..:.w.,.,,u,.v-.Q W, 3-.ffmU:-ra:-a.f4.:f,.:-1trm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-'.,X-flaw-:.f1-vvmlvf-'.1 151--1--1...-,---,-1,4-. -nm.: ,,,1.,X.,,..-y.,,A .,n.,:L,,,Q ,V ,4.,.,..,,5,,,,,,.tL,,1y.,..-:,,,,,v1,.iM .1,,.,,,,.,.,,M.,,:,.J.4.,1,.: ,Mi-...:H.,,1,l.,-,,. E J., 1., -,yu-,i ..v,.,,,,x,1, .. ,Q.4q..1.,,, 5--1,,,.2,f,-..h.,s,,1-,mg ,...,,t1.g,:,f1,,.,.-.ui ,Y,,,,.!,h5-M,.:...t.J .W 11-.41 .1,,E,1:,-I.. 1.1. ,w.y:..4K,-,f,7.-4-K.,1-.,:.w.J.,,,:,.vqmq. y,,ln-T115,,..1-r,4,,,u 1.:.7g1.gf:f:'-15:1-.wb-.-:m1,,:,:r,:Jfa pf.::,.k.g,.2+Q2,+i,:... 1,..-4ff:- 141Lff11f,w:T,1:,., ,:fqg..u.,-,-,ff.EW-11-.::.wgf1:u,:v-.dgqr-,g,:w:...fE:1-g.1- we-fJ,:v,Laww:fa::fm,:.vw,1--a.fxe:1Q,-mg .-'wr-!1"'v-1.1,.:fe-.aapmim-Qc,MWA'-:isa-1113 im-v.,-1,21-:viii 1--W-'-LU-Pr'v"'FNfvlMf"' -f"":f'-"fu :Sf-M125-iiifl ng:.L.,,, 14.-i:,5g.fi1.3,,q,. ---f.e1m,.,.,g:a-,gmfag-,qimflvi-Np-mgmf-.1-19.-w-ae,.-wx--1-:Agp-,K'nw:f,a:QgxV---E.f-'wmvK- '1-e-1:,1.- :gmqfa ng !,5f-.','2::.1-fu--Mx:.Q.,,:,a-we-mm.:,,':g.,.t1-wavg'w1-1,51.-5-,Q-,.1.wweve-a1.,n,-I-,Ju-L' v.Lf,Qfqf in--1' N--.ggrv-.,,:1,E.g.:1--l ,wznlmz,,a'f.14w.1:-ps.1-vm-g,pq,g,, ,:-:531a--V,-.- :u:4q.'i,,,3-,5.91-v:1g15A:'..:t:W:-mxy.1-g-.ew-4- :fm-4 '.:.!"1' 1-Him .-v-1-A .wa--vpw--.up-.1:.,i5.ge1':1-. lynx ,fb--Jwqa--45,w-.f,5:rp4ei,,w-,:31q-,,,:,-119241.,T,,p.-g-21,1-w:,:-5?,Q-1.a,v.,.,iM,:-9 arm gum--1-.,xf.:y:-,1:k,,.g--.w15,,Q::',::fe,1f15Xm:4 M- 1g:g1M-wz.m- 54:141ff..,1w-KLu1..m,,,-vm-:,::,y:f:1 :qubg5-L1-v:4.1.L:f:.:q1,H5-..fv,1--vw-,-,1ge:',,v4J:--qi 1,-1--Ls.::..w:ff-nfe::Q-me:J-ww-n-'Irwwsf-1.'I'::H:- rm. me-5,5-sr: 2-wr l:Lw:::1.r"f:z,e:u."vm-1-.:Sf-:aaaK,-Ln.e'f:z-wsr',.vp:--Qu -2fL11v.J1- -'aa-: wnfipbzv-'mre:mr4:u-:1.1--w'--wI'.:f21:P:1A.":':gH:::swz1f.g:':, ve' '-fm-,2":iw 1-1.lg:::-My,.1ax::,4:'i-leur!,g:.w-rf:lm.sr 1:-:xv-",w:f11gnw-.un:wx 21:5 Qi.g,:f5ww:1:w5Q-: f: vs.: ff.:e..Q:y fawfsv-w:+1:g1. 12-2wa!-,1"q:!.wK,---.fzmp-I1 5,w..-.- ,,,,:,Mm-, 'w:Aq,Lw..1g,,:,v1y -.LLQ,v,..:,,f:m1mw-qfw,,, 2:5391 45.4 gn,.11-g.u1+5.:,,,--,..-.173-1 fm:-11.31.11-1-,., 9:.vL..:1s-jyziqesy,-,.,21.-F41,--1..xr..Lgf1-wr:14,1-.X-tw-4F.v.g-,1.4:1a.M .. 24:15--Jffwrdrg-wifglex:-rryw!4--qxwegfffi-.iw -hrA-eww1..:-a-:md-av: wfwiwfg'-vzvlnw- 1-1-1.-w-:vi-wx-J' -13.-N,-'.v-f:i,5f:mV2--5 f-'f:v,.w- ww-1: 1- is-aqlww P' yara-yq 51:3 -P51442 :,yw!43-qxgtegfgwgzg'.-11:5-eivwzb QEg-515547525f,i:'w1di-Q1-E:gpvzvging- .2 14,5513 gaeiriwa-Az-:,L:5,.ywhk-ffQz5if,-- ' ,Siwww ff-s51:L1.x3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.g1z1v,191:1-wxffipg ggegrg1-gfavgqfwlaava:-gf54.11.213v51,sws'a1-,ni-:-mi' infw Q1--.dgQq.,f1aiiL:2ww1:'15 isbn .aT-fayiai:-:S!.1gqm5f:wFqEr11':A:asm-igfw he-mq: 4551-iifivr-vfzzzsg ..itriE3v+Evy.1:LQ hi' ..gk,q:,,1.q,,-Engng-9. gt-5-gif' N1--.45g4.,fl557pT1-1,l3:,:g.g3g.g:1,4:'X-IfgpgtgflQ-:gha'.:l:-vig-vlig.,v,-Tv:A1HL,3-gsgfivlvgfaxsgggzy,.,wmyg:.z-f,tg,55,,5y,5slg5,!1:!'.ggg 'f4g5g1z.3n1e4,i:g.: wma fj1!5q2!.EE-I-55:14 '--,1::a::5f'-van:,,-if'rlgmvzq-.5s2.a:p,'uw--iqffpwzena-g.fv::g'segmw:,y1!4J-ix::E5fi1.i,qg-.-:1:g1.ur1:1y m1p:5:aQ4g!45:,g-mai-Q1 znllfn-L:m.!-,:.xqa!.xl,--.fH:1ep,r..311.::.wga"gf,:vL,-qg X:g,1.sE1e-54 gwfzw-xw:ra'1e'n: gfsf:-1t:,vw,4--arfxe:1viw.m '-12:-ewgvm QM-.atm '12-:miwflvi-Q1-:rn-vzvgi.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,2-wg-JL-:,Lzg-,--nm:f,a:5pf,1--f.:l-fmX- '1-vp:.1.,:s:.sei:a9.55--w-f::.:-L1-'v1::.313,v-wx-fm.,.vqegrfl-an-sg241g-een:-5-,Q-..1.vqvlf!-eve-9. pf:-uv-i' in-wN--455'-.,f1,i5.:a-1"-- frzzwz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm--:,-vq,.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,-+,.m- Q.. M41-,w.k,,. -,L 1,,m,.,,pq,:Q - 1M1,M.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .md .A--.1 rv 59:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, V .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. 1 ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 4:2911 X1-nrfm, 9r.1La:1,!-,:,xqg!.wI-,-v:mpr1,- 11.::.wga1:u:v-:,1--wr'-:H Xf-.1.sf:a-M-- 24:12--pwb:':ra'1avr,.:Hgh-rryw,1--axHefffiw.m' A-eww K.:-a-.:,fJd-Vega' ww!-5-:rp-vzvg in--xv mv--H-:Pr-11-iz-:,L:-wnv:5,apamrl--5.f-'wmvww '11-5-2.1. zermfaw !'511.','2::.'-,L--M11.112 -f:L-.x.az- ,':':f1-Qfa':"w92:1:-'-5-,.1.w,shape-a1.,n,-I-,-u-Heucmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1. ,,3..w,.:,,1,,,, p,.M,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,Im.-..,w.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,,.-y.,,A ,,n.l4:L,-M H, ,4.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,...:,,,,,v1,...k,E .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,,,,.,i-...:K-.W,-,,. B J., ., -qi.-,L ,. ..v,,,, M, .. ,l.4...u.,,, m,,.g,--.,L.,x,,1- me L1.g,:,fw,,.,,-.xL1 ,1 .t.J ..5...- 11-.41 .1,,E,11,-I.. 1.1. ,,.x.y:..4r,-,W-.-4-I., M. 1p.,q,,n,,..1-,,:,,y -.M QW.-,, g:w13myh-,Km-1 ,,, 5,393 ,.f.,g,.gg,y.G-g.'J,+5.:,,, M.,-.,,3,. 14,5.1b.31..:,,,g,,, .:.vL,.:gs-jg-QM,-,125.,P1,,--1..::..Lgf1-v,:14,1-.X-,p-lmpmg-,,.,:1g..QA.. Q-:qs--3,1-3:,:n3-1.4,-3 ,egez-,.:y1,4--img-LV. .mg -V1:-f.ew-up,..H-,5.1Q,4e1:-,Q xafwi-g.,:,'-,xvim-v.,-1,-1.-w-ac .-1.--L-1,L.g., '.v-,zip .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.'-,wy1f:.3L y1'43-qxmeffiwgr . A-eww :Pa-.am-vemfkqzmai-Q1-E'mg nw- .2 -1,11 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-nw:f,.zgjaf,1.-:,L-,mvX. 3g:,4QJAaf,' !'e1:.',-hm'-ww1:.-w1z1a1s':L-wxf,ag:- 1':':f:-sfavg'-ima:1:-'-,Q-,iw,shave-a1.,nf-I-,Ju-H if-v pw--my-.f:1:5.:e1'-I-7Vnzznlsm,rbi-qwqg-,4g,--.f,g:5pg5g,, 15-5315-.,:,-vqpagq.,H ,W-we,115.1-..5g .Q2 aw-1 'mt--1-,,:fe:, ,.k,,.,,. M, ,,,xM,,.,,,,W.,,1...:..L,.,,,,.h,,g , Q-,2f.,,..,w.E,.Q,nM.,,,,.:,,.,1.-,.,xL,.1.,,,k, W.,..1.,,,Z..,f-Y., Ag.: .5-m,..,., w..L.,,,: ,J-M,.,,f,...f1-,,w,,,M...1..,-,,-,.,.W.:,rg.M-QL.. ---Q.,+--2.11-:L-:,L.g..--np:f,.zmf,-.-:,L-W.,X. zefjqfaf,g1,sr..',-2::.'-L-:M1':.31:,a-yu-mm.:,,g:g.,,f1-wavg'V0.-Q411.-5-,Q-my,FWS-9. .v.1v 4n-9-N--.qrv .,:1,E.g1-1:'-- wzmz qyxq:-,4g.3.'m-Q,m,,,':-q,-wq--,,r.-bmi. L.m-ws.:-..1::-:,:-Wy.:-L2 :wgfm-gl,,:ai.m-:1+,,,5--1,1-mf:'fmizwmwa vw 1s.1L1w--'vvzqr-wg -Main: an fun-9 1:',gs3:m-mf,-Liwgq,'H g51g:gfgqw9:n15Q:...:3!:,:43mygq.z-LQ.:H,, 5,2141-.gg,,:siwggay54,5--1::g1.,,g5:'f:5:51w5gn1541ig,.3 e9.:LL:zfs1gy:f,ps,mg .L+::,1-"wx,-P'-,--sg.-1f,'-rwm-X, 7112:3-291715K1PiiE??JQ5522'fffi"W5a?i'Q7-EfiH5FEh!-' SHS: Ifiefiia-25:Axe-FwwLszizfimfil-:.1l19iffn5X- sE?4QQAa'f,if!9- ?,5,3,A,Q fy ,gy S IM. .igg,5:551.i,,1,-.-:1:r.!11p:1g 515547145f,e:w11w,!: gpm mm- .2 mag Wi:-wg-41-:,L:5,.ywvp--'fyzfjzr wawlsfv '11-e51:L1.!sp:.5Q!Aa,g,i 5qe1:.',-2:..,.1-ww 12:.g15,ags1:1-wxflzqc .31:g:f:-gfavgqzv-mr?1:-5-,Q-,mg,swf-a1.,na-I-:Jv,i' Many Q1--.4gg4.,f1:5.:211:'g erm ,eg-lwar:-:Qs.gqmf:wpqEr,11:A:asia-if Hmq: rn pi,-:ifrm-f2n15g .:2,2 .-gk,q:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-gif' Nl--+5g,.,f1557: -1,l3:,:g.g35,g5,1,4r-If3p5,g51uq-9gym.:-,gi-' 1955,-,-,im 1 JL11..1g,gf,q19f:a1:Q::53g:vwmmygalz-fi,ewgfr,5Qgg5,g5,!14!-.ggggs2gQag+i.:,,.--1,ag-dw:'f44ggfg1a.gme4,a:,.: 19.:L,:vs-3::f,p!.w: -I-,qfmp '--,1us::gf'-vnzv:Vgrlgmvvzq-,5a2.a:p,'sw--iqffpezena-g.fv:sgmezzfw:,y1!4J-ixcaeffiqqg-.-:1:g:.un:1y m1p:5:fQ4g!45zgiwlw 2.51.1ws-,:,:qg!.w.,-,-,q:f:,W,,11-..L:..Lgf1g5,514:6-W X5:,1.aE1a.5A4 we-mf.ppm-g.gvf4ggag.,.:,y1,4.-i:,xm1.i,,g --:1:r.mfg:1g g,,:Q-,iw vw::,q1xa1W1.,:g1.v:,gK.-m:',:,-mg.:3-:e,,:-wg-:L-bln-,--nm:f,a:5pf,1--:.gl-mayX- '1-e,1:.1.,:g:,5Qiiag,,,,e-.',-2::.1-L5-M1::.Q.,13,v-up-fm.,.vqegrfl-gg-gg5415-mp:-5-,Q-,.1.:q1,swf-9. pf:-,Ju-H in-:vN--.qgv-.,f1,:5.qg-1"H Vyzwz 31, , ,Q.4.i.,,. 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa..v-,...--xg: .uv . Mgr, ,,,,EM,g,,, ...,N ,,.: ,,,x.y:..wI,-,f,7.:.5-r., .L.J.,,f,.u,.,41., ,.w,,.-w:.1.5,.l1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. ...vw Q.. x..4p.,1,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1M1wf.-w:-m- Af:-:n-'-.,--ve-141'-vmM- vwly YLMA.. Q.-,-.3f.5.,:r5-1.Lv-.g,, gz.,.ryqxtl-,Ml-.f,1.,, Mm1,.g,x,-Y.-,.,1Q,g:-.-,Qww -.,y,,,,,Y.v,-,,.-.-he x-., -N, ,,,,,..-,L-v,.,,,.x,:, 1. :mm Q. 'mu' ..u.n,T,, ,,g-,:L.m,,, ,-f,.,t1.A,f,..'-W .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wp, V .- -..N-wg,-Lu .L -..,- w..w,..:f,., 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .f,..,.1L T-D,,1,,.4gQ1..:,,1--W.,w.q1K-myif--1,,,:4 5- W-,f-,.1,g5., pk +yx,..g15-41. T21 ,.1.,.g,,l,1,,3.2g.,-,. :g4,,.f.w-,,:lv..-,E .551-'-fq1Jw..1rm, vm 5-N,:3..wh-.K:f.y,,,,:, ,3:.m.f.,.,.k,:v..Qf,,+5.:.., M.. 41- 1112:-,n-31-1.-f,1,w, f..'L:-:...- ,,,Xqg..yI -11,4 npr.,-1-.::.w.,a15u.v'..1 tm' ,:, X5-...ff:1-M-- Q-we--.W ,L-g:ra'wp',1 eq.:-st:,vw,1--QM:-fflw-,wx 512 A-21' 21,351 QVQQ1 M..:+,1g,,, g:.:L:::g.s-Jy:1qg!,w,-,.fq:,F,11,-11.L:..L5f1y,:y,g,1-ftp'-gm'-xg-,1.5E1a.M.. 24:15--pw:wg-1.avf,,lege:-fmy1!4--qxk,55,,i1.gw'1' nelnfw a.:-a-,md-'45 1: XML-wfgnvzvg in--'J -1.511iw-:rr-wa-A1-1,Lg-.w.W-5:f,zf:mV1.-:,f-,wapww we-1,,1, zefagfaw !'51:.','2::.'-,wiwlzmh, -9':L-.x.az- ,':,:f:-sfav:"w94:1:-K-5-,.1.w,shape-m..n,-I-,-u-H:ncwfsf 1 pw--.dvv-.fs .,,,,.,i ,K 4, ..,f,1.,,,,..,,,,-,,.,,,W. ,,1..u,.,.:,,,,,,, ,,.:,,,t,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,:,,1,4.-.mix.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,..y.,,A nn. 41,-M H, Qg,.,.,. ..,,,,,,,,,,,1,.,.,.: ,,,vt,..-HE .4,,.,,,,.,.,,,M.,,,,.J.4-,1,.: ,4,,.,i- B J., 1., -qi.-,L ,. ..v.,,, M, .. ,Q.4...w.,,. m,,,,2,f-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv .,5...- 11-.41 .f,.E,1,,-I.. 1.4. ,,.X.y:..4K,-,W-.-4-I., M. 1,,,,1,n,l,u,.,F.,.t .,,,-Q, !,,,,.,,,w,.,,V:., 2,5 Q, ,M 4-,,,G.g.,g,,,,,,,,, .,,,-,,,4,. 1,,..:-,,-,N ,5,,L,.,5g. ,,q,!,,, ....1,,--1..L.M,3l-V,gm1-.X-,F-.wM.,-,v1g..Q .. Q4-5-.3f.w,:Q-1.,v-.g,Q-f:.,,:,.,4.--My, .,.-f ,.h.,-,1,M,-,R-:,-J .Q wfwx- -.wbV.-,--H-1.-.-H-ie 1-., -.wwf L-w.,w:: 1- :Q-Qqfws'-1 "r:,.,'.'L--vw: J.--Q, ,,.f.,.,fL T-Q, :::J.41e1..: :,1--W.w.::--mm-,. ,uf ., 11, ..l.,fQ-,X :g4,-:.mHim!-L-,Ea-5-. .iw-'-T11'w..1.f,. in ,:4..wh-.1:f.H,,: 1, :J:.a.,,pf.,.,.g,:v .Q-'J,1ri,:... 1,..-w,,:- 11-gf-1.f,1.w. f-.-L:f:..!-,,,xq:..ul 2:-Ep-I., 1-.lwgff-Y:-v-..1 wr--:. Xi-...fE:1-LQ.-- Q-1:--.W L-1:r2'wg,,.:f,::-f,:yw,4--.xH::- .gg .:EQ.'al+5.:.., W.:-4735: aqwfgbgf-1:+,1:m 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'P'-gR:fvrXa-4.5512-an u4:1:--J,:-3:g:ra'wr,: :Hgh-12:vw!1--affxegffiwgz' '.-11:-A-lirlvzb H.:-A-.Wd-'25wiwadiw-E:mg nw-I'.v-:,v1 IH-:air-11-dz-:,L:--,kwW-r:f,E5ix1- .f-'fzinvwlvf11-e-1:,1.- :p:,4Q!+af,'lu-.',-211.1-bww+:.'w1z1919':L-wxffaqr ,'ef:f:-sfavg"fw19!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. ff-I-,Jw ,, ., ., ,,,v,,,.,L 1,.Qf,w.,,i!Mu,,,,-,.ny,11..,q,Yg.11..,,q,.,,,..,,t,g,:,,.,,,,,..xL1,-.h,.q,,,:,,,,.a pf.:.,.t,J F,..4,,,- 1.3. 2-5.-,,,X,I:..uI,--,171.Ep-I.,,h..:.w.,.,,u,.u..g tx, , m.w:.1.5,- 5-.ffm,w-raw.f4.fw.- ,:,vw,1--1-rw.1-mx,.'..,-eu-v.,:N,.::,.1,.Qq':g-g.,X- inf-:..1-wg.. V-. 4,21--11 ,. ,.,Q.L,,,,-mi -vim, ..4...,....f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, .y:..4I,--,1f.-4-rf 5,w..-.- ',,,:,Mm-, '1ewAq,'hw..1g,,:,v1y -.LL Q,v,..:,, 1:,,,1mw-Q L: -1 ,,, 2:53541 44141 4-,y.11-g.vJ1+5.:,,,-M..-21,3-1 fm:-13.31.13-,L-,., 9:.vL..:gs-jyziqesg,-,.,21..pr1,--1..Le..Lgf1-wr:14,1-.X-,w'-Aww.:-,1.-:1g.M .. 24:15--J1-wmxg-1.Lv,1.g lege:-fmy1!4--qw-:vi-.iw -arf.ewm,hM.:-A-:md-vael: mfwi'g.E'gx-vzvlnw- 1-1-1.-w-:vi-wx-J' -gl.-N,-'.Vv:l,5f:vx1--E '-'fw,.vl- ww-1: 1- :Q-mira' P' yarafyqvfgg -P51442:,yw!43-qxgtefqwgzg'.-11:5-eirwxb gps515547545f,i:'w1di-Q1-E:gpvzvgim- .vigizg gaeiriwx-sz-:,L:5,.ywbk-'f1iz5if,-- ,Sim21v'1i-25141. 3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.g1z1u,191:1-fxffipg ggegrg1-gfavgqfwlaava:-gl54.11.213'weve-91-,ni-:-,Jv,2' infw Q1--.dgQQ.51siiL:2ww':'fthrall'--' ,e'f-fayial:-:Ss,1gm5f:wFqEr11':A1:35-55hhe-Q12 4551-iifinr-ffzzzsg ..itriE3v-Wvivym hir --536:41-'zz nfs-uks' NL'--4524-,flier ' 1.lg::Q1u -?::,4s'X-Ifurifjslm-9 :H1in:,2',s5-'wgfw-,',12': ,. 1 J :JCady:iQ'Fa1215s:g3f:vv5:q:iygQ1i'f: my ger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'faaifili-9124 im 19-2L:1i1.!-31!P.y:!.wi -I-.qfmfl '--vhiiwifsvi: uk:-wr' "UH--iirfpiira-wf:1'svsf:1r :.vw!0-af4ie:ffiw-igzi'.-11212-21"'v1t H1?f.E1fJd?!252i"H+aW 2.51.1ws-,:,:qg!.w.,-,-,qq:,W,,F1.L:..Lgf1g5,514:6-W X5:,1.aE1a.5A4 we-mf.ppm-g.gvf4ggag.,.:,y1,4.-i:,xm1.i,,g --:1:r.mfg:1g g,,:Q-,iw vw::,q1xa1W1.,:g1.v:,gK.-m:',:,-mg.:3-:e,,:-wg-:L-bln-,--nm:f,a:5pf,2--:.gl-fm'X- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L1-M1::.315,v-up-mrs.,.vqegrfl-gtg-gg:M-aL1,:-5-,Q-,.1.:y,swf-9. pf:-,Ju-H in-:vN--.qgv-.,f1,:5.qg-1"H gzznlgz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-, ,.,,.vu,-r,. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1W.-wz.lv,,- 4:-g1,-'..,--ve-141,-,MM- Vwg: ,:11.,QA.. Q.-L-.3f.5.,:K5-1.Lv-.3,, gz.,,:,.x4J-,fH,:..f,1.,, Mm x,.b,x,-,.-,.,1Q,4:-. .4 ww -.,y,,,,,Y.v,-,,.1.-M x-., -M, ,,,,,..-,w,.,,,,x,:, 1. :Mm Q. vm., .,u.n,T,, ,Q-,:L.m,,, ,-f'.,.t1.A,f,..'-W1 .ba ,.1--.Q rv num 4w.y:--wg.-.w.-Q4-,f---1.-v wp, V .- -..N-wg,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .WL V-Qi-Moguls.:1,1--W.N-'.::1-ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-AT ..l..,Q-,M :Qr4'-:.w-mlm-.25 .nw-'-f11,w..1 q. M ,mb-.frf.qvw:,:,,:J:-a.p:.,...t.v 5+-'f:+:-:.v wy-.+V 11pLi:g+-af-1.f1.gw. f-.-Lfz...-,..xq:..u -fp-rl.-N--::.w-.Jf::u,-u.,1 -Nfl' 5. X:-N.-wgri-w.w Q-1:--.ww .L-z:ra'w:ffJ ew.:-1V:.v1-1--1-H::-ww-mx A-M' :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1. ,,3..w,.:,,1,,,, p,.M,2, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,Im.-..,w.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,h.tX.,,,.y.,,A ,,n.l4:L,-M H, Qg,.,.,.r,,,,,,,,,tL,,1,,,...:,,,:,,v1,.iM .1,,.,,,,.,.,,M.Y,,,.J.4-,1,.: ,Aw-...:ti.,,1,l.,-,,. B J., ., -W.-,i ..v,,,,,,x,1, .. ,l.4q..wA,,, 5-.1,,,,g,',-..h.,s,,1-,712 ,...,,t1.g,:,fw,,.,.-.ui ,Y,,,,.!,h5-M,.:...t.J .W 11-.41 .f,,E,1,,-I.. 1.4. ,,,x.y:..4K,-,f,7.-4-K.,1-.,:.vm.,,,:,.vqmq. w,,1---T115W1-f,4iY,'g 1f:,7gi.g,:f5vqty--wg-.frfw,,g,:r,:Jfa f-1.5, .by ,q+g2,+5f:.., 11-.-qw 141Lifg1v,gf-1:f.1:gw. F-.11-:.,.-J: fqg..y,,-.-,gf npr.,-11-.::.wga15u,:vx.,115'r-gf,:wgn..wf:1-5.1- Q-me-f:w,qX,Laww:'41 waz:-s,:.vw1--1-w2::q ,- up :Arr-!1""-1.',.v:a:i+5mf12E'QUMW'-:isa-111:sum-'."1e:-:wi,--1---ful-sr,,'-'v:2fw::uf-- .5-'f'w-Nfl''-1-:r:.1.- :s:.4:1!,g,a!95! "g1,..-1-fw v1g:.g,.1- 14.-iH::.'i1.i,,1,. ---mmf-,1,.,.,,:f-,im-'45-,qiwflv-g.,'5--wg inf- .1-19.-H-ae,.na--1-1,Lgg..--.w:f,a:1af,-.-:.M-mayX- igffqi-ang!,sI..',-211.1-1--M1:.Q.,,:,v-yu-fm.:,,':g.,.f1-may10l-1.51.-5-,Q-,.1.v'1weve-a1.,n,-I-,Ju-L' in--vN--.ggrv-.,,:1,E.g.1'Q ',:.:nM:,rbiqwqa-pg.Y-vm-QM,,g-qg31q-f,,-,- :p:4q.',,,3.,f.m-ws.:-..1:g:,:-MXM1-6-.ek-'5-mqf'4.!'N1- 1-,,:si:m ,.v.1-A .WK--vp1--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx ,fb--dwg:-.4g,--,f,5:ppgi.,,'--,:31q-,,,:,-vlmqq,,,g.-gAXL:,.-w:,1-57.51.g,p.,,,iM,:-ga :wgbm--1..,xf.:y:-11:x,,.g--.w1!,,Q::'fj:e,:-lima :-.,- 1s:n1wsa-w:-:w- ffm1f1'..,1g1e-wel,-yr,,,-vm-:n::,y:f:1 :qulgpw-::4.1.L:f:.fq1,5,5,..f1,1--V-ap-,-,gen-,,vp:--Q, 1,-L--Lu.::..w1cf-nfe::Q.42e1-.5L1--W-wi:zdwsf-lwvsks- rm. me-5,5-sr: 2-wr l:Lw:::1.r"f:z,e:u."vm-1-.:Sf-:aaaK,-Ln.e'f:z-wsr',.vp:--Qu -2fL11v.J1- -'aa-: wnfipbzv-'mre:mr4:u-:1.1--w'--wI'.:f21:P:1A.":':gH:::swz1f.g:':, ve' '-fm-,2":iw 1-1.lg:::-My,.1ax::,4:'i-leur!,g:.w-rf:lm.sr 1:-:xv-",w:f11gnw-.un:wx 21:5 Qi.g,:f5ww:1:w5Q-: f: vs.: ff.:e..Q:y fawfsv-w:+1:g1. 12-2wa!-,1"q:!.wK,---.fzmp-I1 EM. ,3,,,,,m., v1,,,A1:g,M,Fi,.t .,,,LQ,,...1,:g,,,1mw..:fg.,.,, 2,551 45.4 4-H.h.g,,!L,i,:m.,,,..,,,s., ?,,,,.1t,E,,,:-,,-.,, gf,,L..,gg.jWg,w, ..F,.1,.,.,u..,w-mi,,g,-,N-,y,,.:.,1,4:1g..Q .. Wt--5,frwv:w.Lv'1:g,egezqw:y1!4.-iMfvi1.i,,1f -swfm'-V1.5MH-:.1Q4.vae-:-,Q-xafwi-g.5'g--vzv:nw- vw--H-:vf.m.J..,,1.-..--.W-,:i,5mf,:..:L-,,:v,.w- 1- :Q-Qqgwxu yang-pq 2123 :mlb :,yw!43-qxgtegfgwgzg'.-11:5-eivlvxi Q311115547525f,i:'wadi'Q1-E: aim EM- .2 14,5513 3:61261-iz-:,L:5p.ywhH-'fQEf3if,-- ' biiwwlv fi-e51:L1.x3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww f:.g1z1a,191:1-wxpsq: 5 ,ggegrg1-gfavgqfmaava:-gf54.11.213,swf-91-,na-:-:Jv,2' infw Q1--.dgQQ.s1eiiL:2ww1:'f isbn .e?-fayiai:-:S!.1gl1mif:wFqEr11':A:asm-igfw he-mq: 4551-iifsnr-ffnzsg ..striE2v+Evy.1:LQ kewl: ..gk,q:,,1.q,,-Engng-9. gt-5-gif' N1--.45g4.,fl557pT1-1,l3:,:g.g3g.g:1,4:'X-IfgpgtgflQ-:gha'.:l:-vig-vlig.,v,-Tv:A1HL,3-gsgfivlvgfaxsgggzy,.,wmyg:.z-f,tg,55,,5y,5slg5,!1:!'.ggg 'f4g5g1z.3n1e4,i:g.: 1s.:L,12r.s-3::fqg!.w: -I-52:14 '--,1::s::5f'-van:,,-wr'rlgmvvzq-.5s2.a:p,'uw--iqffpwgena-g.fv::g'segmw:,y1!43-ixcaeffiqqg-.-:1:g1.ur1:1y m1p:5:aQ4g!45:,g-max-Q1 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb 9,71-,i,f,k vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,2.-:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5ge,-.',-2::.1-L1-M1::.3151v-vim-wxffsgz,ppt1-gfg-gg54x-gawk:-5-,Q-,.mv,awe-9. pf:-.Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H gzznlgz 31, 1 ,Q.4.,,fv 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...-.xgi .uv 1 ,1-,QW 5,1 .,.,3. ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,7.:.5-r., vm-,,:,-vu.,41., ..w.,.-wz-1-gn,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,--x',.vw- Q.. Rug-,w.k,,. -,L 1,,m,.1pm,:Q - 1M1,,Lf.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,MM- wg: ,:11,,QA,, ,.,.,.:.,.5,,,,3-..J-,3,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..',1.,, Wm1,.g,.A-Y.-,-m.'4e---,Qww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -.wr .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,,t1.A,f,v.'-W1 .va .A--.1 rv .1 -- n,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--Ag.-v wp, V .- -.N-w:,,-Ln ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. ,V 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f , .:y1,4--,Mg-f'.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.e .. .QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 ziggy- V1-1..'--:,.,,.,.--MT.. Ya-,vw-wx-W ,mtl- .WL T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::1-W:--1:,,::.:- ve, -fyu.-ff:-W ..l..,Q-,M :Qr4,-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-.QY.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-.+V 1fpLi:1+-gf-1.f1.gw. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 H.1gT,1y., 9r.2L:1:f,!-J:,xqg!,w,-,-v:g1EPr1,- 11.::..Lgf1y,:v.:,1-vp'-gm X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:mg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5::vi1.3,q- felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: mfwi-g.,:p.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,,,,,,,.,,, ,K 4, M., !,..,,,,-,,.,,,,, xl. .Tq,,,,..,,q,. ,,3..w,.:,,1,,,, ,,.,,,t,, Q. QT, ,b,,..,, 1.23, J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: ,,.1.,X.,,..y.,,A ,,n.l4:L,-M ,V Qg,.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,...:,,,,,v1,..-HE .4,,.,,,,.,.,,,M.,,,,.J.4-,1,.: ,Mi-...:K-.,,v,l,-,,. B J., 1., -qi.-,L ,. ..v,,,, M, .. ,Q.4...wA,,. m,,,,2,'-.,L.,w,,1- me Ll.w:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.Lv .,5...- 11-.41 .f,,E,1,,-I.. 1.4. ,,.X.y:..4K,-,W-.-4-I., M. lv-fq,'w..1-r,:,,,u -.M Cf.-.-35:1.mayb-.lrfi-V ,Q xr 2193 pf.,q,.g:,v 1,..-W. 1t.3f..:,,1g,., ,:.vL,.:1s-Mm, .,F.1,,--1..L:..Lgf1-Y,:y.g,1-.ftp-.mm-,,.,:1a..QA-. Q-:QE--M.ima-1.Lv-.g,f5e:.,.:,.,4.-iw:-V, .ML i.w,.g,.,,4-,im-'ae-:-,Qmfwrg.,:.-.,:,-i.',f-V.,-1.1.-Q-ae ..w.--L-1,L.,., wmzfw, ,L-f:v,.ws1v :::4qfaf,g!g-1 V-2:,.,.'-,ww:.3L MJ-q:,x5gfi1.i,,g- . f.e1rw api-,md-'45 mimic!-5-Efgnvzvg nw- .2 -1,-1 ifaejrm-JL-1,Lg-.,Kww:f,zfj3f1.-:Q-vfziwK. '1-3214 sgfgqlia w !'51:.','2::.1-,ww x:.'w1z1u19':L-wxffigv 1'ef:fi-Qfavg"f4f1-1921:-'-,Q-,tw,swf-g1..nf-I-,Ju.iv ensmmf if-v p1--my'.f:1ai5.:Lw1"'-7'hrzwlfvwz,,e'f-gmal:-Hs,"mif:wFq!r, 1:':s31a--Vw'le-24.5 ,vim-ffrzs-1-.itzGy:-Wvsvya-LHRis-Efvwfas-!"1"1-3:5215 ,.t,J..5,. 3,..4,,,- M, ,,,X,,:.,y,,.-,VgW.,,1...:..L.,.,g,,.vg.,g W, , 3-,E ,L,,.:3g.q,4.-f,,.-4,:,y1.4--,.p:.1f.1.,,fk, ,'..,.m 1,.,T,,,,Qx,':i-,.,x. 1Q,g1.,..1-v,,3..W-'.v 441.41--1...-,L--L-:,,.g-, .h:.:,::Ly:,-- .5-fwftv fy-:I :f:.fq1:-..f,,,-A vwz.-QW w,-L--mg.'.f.-ff,-FVI1-,,.m,..f,1--,-.,-.-wx.ww.1,r-:Jun -- -1-N--f..11.:p-1,L.g.,-Y.vpf:f,zmf,---:.H-fm.,K- zusqfang!,!i--',-21:.'-L-1'w:.j211,D-ws-'Img,v1:g.,,f1-we-g''4116211.-5-,Q-,-1.111vp!-avril. -v-4 45-9-l.,1--.ggrv .,':1,E.p1-1:'-- warm: qyxq:-,4s.gvm-Q,m,,.':-1,-'m--,,f.-mgq. an-f:1g15A:-..1::-s,:-my.:-L2 am:fm-gl,,:si.u2-lip.,5--1,:f1.w,w'f:f:f1'1Qxnf: vw 19.:L1::'f-'wvvwxz-.-fsiwddu fun-9 1r',s2S1J-:fwf,-Lima:'H :51:1gfgQl9::a15Q:...::zfmgmygalz-if-ea, 'gfliqqpy22113121255.1.5--Nzzms:'f:5:51'15:gn1e41ay.3 e9.:LL:s1s1j::s,p!,w: -p::,1-"v1.-P'-.-'.':-Uff-rP'H-'z, Ulf1-211'-115:1Pf.E1?QQf!ef-Pf'e"H+2Idi-if-EfaniwEn?-' 5'f4.if1 Ifiefii-25:Axe-5'WW2s:2iEfiwaf31-5.165115X- 2E?4eTa'mi5!9' ?,5,3,AQ Zigi .gy S IM. .igg,,551.i,,1,-,1,,,.!5.3w g izfigdgg 1,51 mlm-w,gg gpmg i,-W. ,Q 1,313 gmg:.1g.41-!,Lgg,,pw?--ffizfjw. wal: ,:1-egg!sp:,5Q!Aa,g,i 5qe1:.',-::..,.1-ww 12:.515,v:91v1-virgin: 1 .31:q:fi-gfa-sqzv-MP1 1:-5-,Q-.img wwe-91-,na-:-:Jv,2' Ham- Q1--.Qgg4.,f1:5.:e11:'g erm ,eg-fqyxar:-:Qs.g11mf:pqEr,11:A :aria-if Hmq: V, gm-sifswimsg .ear .-gk,q:.,,.qH-Engng-9. 3,-5-gif' Nl--+5g,.,f1557: -1,l3:,:g.g35,g5,1,4r-If3p5,g51uq-9gym.:-,gi-' 1955,-,-,im 1 JL11..1g,gf,q19f:a1:Q::53g:vwmmygalz-fi,ewgfr,5Qgg5,g5,!14!-.ggggs2gQag+i.:,,.--1,ag-4,351'f44ggfg1a.gn.e4,a:,.: 19.:L,nr.s-3::f,p!.w: -I-,qfmp '--,1na::gf'-vazv:Vgrlgmvvzxg-,p42.a:p,'sgeqf--iqffgweng-g.fv::g'sege:z,w:,y1!4J-ixeagffiqgg-.-:1:3:.un:1yn1pf,3:fQ4g!45ggiwju-gr znllfn-L:m.!-,:.xqa!.xl,--.fH:1ep,r..31h.::.wga"gf,:vL,-qg X:g,1.sE1e-54 gwfzw-xw:ra'1e'n: gfsf:-1t:,vw,4--arfxe:1viw.m '-12:-ewgvm a.:f1-.aw '12-:miwflv-Q1-:rag-vzvgi.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,2-wg-JL-:,Ln-,'-nm:f,ai5pf,1--5.5L-mayX- '1-ep:.1.,:s:.5e1:agmt--w-fmL1-M1g:.g,13,v-wp-fm.,.qegrfl-gba-sg2415-ALR:-5-,Q-..1.vq1laws-9. pf:-,lv-H in-wN--.dgQ".,f1,ia.:e-1"-- fpzwkgz 31, 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , -,ww .1 L1.wa,.v-,...-.xgi .uv . ,1-,QW ,,,,E,,g,,, ,..,3. ,Q ,,,x4:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1.11 ,.,,.vu,-r.. gf,,- ,.,u.1- Q.. M41-,w.k,,. -.1 1,N,.,,pq,:Q - 1Q2L1,M.-vmv,,- 4:-41,-'..,--15-141,-,MM- wlu YLMA.. Q.-,-.3f.5.,:r5-1.Lv-.g,, gz.,.ryqxtl-,Ml-.f,1.,, Mm1,.g,x,-Y.-,.,1Q,g:-.-,Qww -.,y,,,,,Y.v,-,,.-.-he x-., -N, ,,,,,..-,L-v,.,,,.x,:, 1. :mm Q. 'mu' ..u.n,T,, ,,g-,:L.m,,, ,-f,.,,t1.A,f,..'-W .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wp, V .- -..N-wg,-Lu .L .W ,,,,w,.,,,., 2, :Jw ,M t,,,A,.,.,g:,,,,,,,, .,,,.,,,,. ,V ,...-,,,,, ,.,.L..,kg.N!,,H, .. ,fl-y,.y.,1 .X ,p ,,,,,:11.,QA.. Q.-,-.,-,. . .,.K5M,,l,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .,,.,,.1LT-D,,IL.4gg1..:,,1.-M,.,,.v,H..m,lf.-1,,,:J,f ,Q.,f-mga., HN -,,x,.,g1,A7. T21 ,,1v,.,.,l,,,,3,Z:.,-,K :lp4,,f,w.,,:l.,.,.,,5 ,iv,1.X-fq,,w..1rm, vm 5-M,,:3..wh-,:f.y,,,,:, ,3:.m.f.,.,.k,,v..Q.',,+5.:.., M.. 41- 11pl,A.f.gf-1.f,1,,., f..vL:.:...-,,,xqg..y,-,-,ff.EPM-1..::..L.,aggu.v'.,1 -yr' ,Q X5-.,.,E11.M.. Q-.15--M,ing-g.Lv:V,glf,-4.:,y1,4--,Mg-f'.1.,,,k -'12 fm :-+351 44291 H-11+ lm. ?!.2LJ:i.!-J1!:q:!.wl-1-f::1epl1:11-lmgfxiv::v1!,1'-c'P"gE"X5-,,1.igL!-nQA-- 24:15--Jr-b:':ra'navf,. :Hgh-42:yw!1--a:Hefvi1.m' A-eww c.:-a-.:sJd-Agn' ww!-Q1-grgnvzvg in--xv -1,511IH-:air-wa-Az-:,L:-Nrnw:f,zf:mfV1--:,f-win,ww we-1:,1. :e:4Q1'!f,'!'!!l-',-fm'-'L-1'ix1:.'iv12, -9':L-.x.iz- v':f:fi-Qfav:"w92:1:-'-5-,.1.w,swf-ambn,-I-,-v-iv:zcwfsf 1 pw--.d'rv'.f: .,,,,.,i ,K 4, .,f,1.,,,,..,,,,-,,..,,,,,1..Tq,J.,..,,E,.,, ,,1..u,.,.:,,,,,,, ,,.M,i, 1.23, J, ,,:,,Q,,.,,,.,F,.,,,...:,.L.,.,,,,.y,,,L 3.,,,,,..,L,,.Q,.Q,V4,,W,:,,1,4.-.mix.1.,,,,, in--,.,,,,.,:Q.M,fi-,.,x.fW.,,.1.,,m.,f-V., wr.: ,,.1.,X.,,..-y.,,A ..n.4:,,,Q ,V HM.-...N,,,,,,.AL,,1y.,.,-: ,,,vt,.--HE .1,,.,,,,.,.,,,5,x.,,:,.J.4.,1,.: ,4,,.,i- -, JH ., -wh.-,L ,. ..'.,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- T11 ,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1..E.+1-I.. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 1,x,,1,h,l,,,,.,F.,.t .,,,HQ,, !,,,,.,,,w,,,,V:,, 5: ,M ,M G.,,,,g,,3,,,,,,m ,,,,.,,,4, l,,,,:,,,.,,l ,,,,L,,,5,. ,wg-,,K ,..,,,,..,,L..,L,,,,,,:N1-.X-,F.,y,,,,E.n-,,:1g,,Q .. H.,..:.,.5,,,,2-..,v-,l,Q-f:.,,:,.,4..-Mfr, .,.-f ,.h.1,1,5,x,-,R-:.-J .Q ww w.,1,, t,-,Y.v,-,,.-.-we x-., -.wwf L-,wfzv 1- :Q-qqfws'-1 've:,,,-.,L--vw: J.--Q, ,,.f.,.,fL T-Q, :::J.41e1..: :,1--W.w.::--mm-,. ,uf ., 11, ..l.,fQ-,X :g4,-:.mHim!-L-,Ea-5-. .iw-'-T11'w..1.f,. in ,:4..wh-.1:f.H,,: 1, :J:.a.,,pf.,.,.g,:v .Q-'J,1ri,:... 1,..-w,,:- 11-gf-1.f,1.w. f-.-L:f:..!-,,,xq:..ul 2:-Ep-I., 1-.lwgff-Y:-v-..1 wr--:. Xi-...fE:1-LQ.-- Q-1:--.W L-1:r2'wg,,.:f,::-f,:yw,4--.xH::- .gg .:EQ.'al+5.:.., W.:-4735: aqwfgbgf-1:+,1:m 1r.1L:1:..!-Jzlzqglm -,-v:mpr1,-111.:5.wga1:u,:14,1-wr'P'-gR:fvrXa-4.5512-an u4:1:--J,:-3:g:ra'wr,: :Hgh-12:vw!1--affxegffiwgz' '.-11:-A-lirlvzb H.:-A-.Wd-'25wiwadiw-E:mg nw-I'.v-:,v1 IH-:air-11-dz-:,L:--,kwW-r:f,E5ix1- .f-'fzinvwlvf11-e-1:,1.- :p:,4Q!+af,'lu-.',-211.1-bww+:.'w1z1919':L-wxffaqr ,'ef:f:-sfavg"fw19!11:-I-,Q-,.1.:v,amps-9. ff-I-,Jw ,, ., ., ,,,,,,.,L 1..Qf,w.,,i!Q.l,,,,,,-,-.,y,11.-f1,Yg.11..,,q,.,,,,,..,,tl.g,:,,.,,,,,..xL1,-.h,.q,,,:,,,,.a pf.:.,.t,J F,..Q,,,. 1.3. 1-5.-,,,X4:..uI,--,Q-1-Epr.,1-.-:.w-.,..u,-11.4W, , m.w:.1-gw 5-.ffmU:-raw.f4.-rw ,:.v111--1-rw.1-mx,.V-.Q-211wg:-,.:fQ.wq':g-g.,X- 1Q,g1-M1-wx.. f-. 4.2:--M ,. ,.,Q.L,,,,-mi -vim, ..4...,....f. ,,,,. 5, , . -qi.-,L .-..v.,,, ,l,1,,,...., .. ,Q.4...m,, p-W, T- f11J.,w..,.q.,,,, ,.,-.xL,.1.f. 1,.:.,.t.J ,J-.41 -if-,-I.. .,.,1. 4, .y:..4I,--,1f.-4-rf EM. .,v,,,,,,m., v1p:41,,n,,,,,:,,,,N3 .,,,L g,,,1mw..:L:.,,,, 553,51 4,214 4-,,,h.g.,g1,,i,,,,,-.,,,-EMS.: Q,E,..:-,,-.N g5,,L,,,55.j,g1q,g,w, ..p.1,.,.,u..,5f1-mg14,1-.X-,wk-.w.,,.g.,1.-:LM .. 2415--:Www-1.Lv'1.g ,fgez-islyqtq.-iMf.fi1.i,q' -:tri.m'-,pu,..:Yf-:md-'ae-: xafwx-Ng--vzy:nw. ,-,.,..Q-w..w1.:p-1,l.-.,--.w:i,5f1,,3f,:.-5 w,,w,.w- 1- is-Qqlww s'- psrg-g.g fgg -vgme :,y1!4J-qxgcagggwgqg1-11:gf.e1r1:zy 515547525f,a1'w1di'Q1-E: gpm mg- .2 15,5513 gaeiriwa-Az-:,L:5r.ywhH-'fQz5if,-- ' ,Siwww fi-e51:L1.k3p:.4QQAa,g,i lqtli-',':2,.,.1-'ww xE:.51z1v,191:1-wxf,ag:g ,mpg1-gfavgqfmaava:-gl54.11.213v51,svs'a1-,ni-:-mi' infw Q1--.dgQQ.,f1aiiL:2ww1:'f isbn ve?-1'4y11I:-:S!,1gqmif:wFeEr11':'15315-55h 'ae-Q12 4551-igfrvl-ffzzxsg ..itriE3v+EvyfE hi' --536:41-'zz nfs-uks' 1':1'--4524-515212 ' 1.lg::Q1u -?::,4s'X-Ifurifjslm-9 :H1in:,2',s5-'wgfw-,',12': ,. 1 J Q1:1:Jg:iQ'Fa:115s:gZ1f:v-15:q:iygQ1i'f: my ger,:Qf55,:5f!1:!'.Q:g 'fazgfili-9124 im 19-2L:1if.!'31!P.y2!-Wi -Y-.qfzwfl "-11HEIKSf:t'R: uhwr' ' we--iirfswira'wf2:'ivgf:1r :,vw!1?-arwffiw-izzi'.-11212-21"'v1t H1?f.E1fJd5!252i"H+aW 23,555LM.J,,1qgg,w,,.,.Kq,,1,R,,1,1,l:.,Lj,l53,5,M-W ,m,5ELg,54 WNW.E?,,,3,,.gE3W.,,:I,,,4..iH::,,i1.i,,1 -.1,,,.!mb gA,:Q-,iw vw: 1,5 xwi-n1.,fi1.v:,g i.-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg-:L-1,Lgg..-Y.vp3:f,a:5pf,1.-:.gl-ffmK. '1-e,1:,1.,:g:,5Qiiag,,5,eI-.',-2::.1-L1-m::.315,v-up-mrs.,.vqegrfl-gg-gg:N-ae1,1:-5-,Q-,.1.:y,amps-9. pf:-,Ju-H in-wl,,1--455'-.,f1,i5.gg-1"H gzzwz 9, , ,Q.4.,,,, .gm .: , -,ww .1 L1.wa,,v-,...--xg: .uv . ,1-.nw ,,,,E,,g,,, .,.,3. ,Q ,,,X,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-, ,.,,.v,L,,-r,. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1W.-wz.lv,,- 4:-g1,-'..,--ve-141,-,MM- Vwg: YLMA.. Q-.-L--3f.w.v:r3-1.Lv,,.g,f 5:4.:y1!4J-,Mg-Lf.1.,, fm -,.p..-Y.-,-,1Qvee-- -,Q ww -.,:,,,.,f-'V-1.-.-4-.e 1-., -.mf .W-.-.L-,,:,.w,:, 1- :Mm Q. vm., .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .md .A--.1 rv 59:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, W...-,.'g,+,.,,,, 1,...,,,,. 1 1...-,1,., ,..vL..Ls-Ne.,11, .. ,fw,.v..1 .X Vp ,,,.,:11..QA.. Q.-5--,-Q - .YQ-1.Lv',.g,f .4.:y1,4--,Hg-f'.1.,,, fm -,Q ww .w.,,,,f.,f- v 1.1.-we .. .-QL-1 1-., -.mf .W-. .My 1 Jamie- Vs-1..'--:,.,,.,.--mf., ,Q-ww-wx-W ,mtl- .WL V-Qi-Moguls.:1,1--W.N-'.::1-ml:--1:,,::.:- ve, -fyx.-.515-AT ..l..,Q-,M :Qr4'-:.w-mlm-.25 .nw-'-f11,w..1 q. M ,mb-.frf.qvw:,:,,:J:-a.p:.,...t.v 5+-'f:+:-:.v wy-.+V 11pLi:g+-af-1.f1.gw. f-.-Lfz...-,..xq:..u -fp-rl.-N--::.w-.Jf::u,-u.,1 -Nfl' ff. X:-N.-wgri-w.w Q-1:--.ww .L-z:ra'w:ffJ ew.:-1V:.v1-1--1-H::-ww-mx A-M' :-4735: wif-11 Xf.1-fly., 9r.:Lz1:1.!-J:,Xqg!,w,-,-v:g1EPr1,-11.::,.Lgaggu:v!:,1-vp'-QR X5.,1.5E1g..QA.. 24:15--M.:wg-1.fv:1,,,egezqmy1,4.-qxH5gvi1.3,q' felnfw aka-,:.fQQ.v45 L: ww!-g.,:g'.v:,g in--xv mv--H-:Nr-wa-Az-:,L:-wnv:5,apamrl--:,f-fzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,,,v,,,.,x,,, ,K 1, ..,f,w.,,, y..,,,,-,,...,v,1.-,q,,w..,,q,. ,,1..xL,-.l:,.y,,, :,,h:.a pf.:.,.t,g Q- ,,,.. 41- 1.13. J, ,,:.,y.,.-,Q4.EF-r.,v...:..L.,.,,u,.v-.Q ix, 3-.ffm,ug-raw.f4.:f,.:-1,rm--..fx::1f'.w-M, A-ul w,.:fQ.1mf:g-f.,X-flaw-M1-'wwf-'.1 151--1--'...-,---,-:,,.:-. -nm.: ,,,-1.,X..,..y,,.,1..n.,4:L,,,Q ,, ,g,.,.,....N,,,,,,.AL,.1y.,..-:,,,,,v1,.--HE .4,,.,,,,...,,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,4,,.,i-...:K-.W,-,,. B J., ., -qi.-,L ,- ..',,,, ,W 1. ,Q.4...m,, m,,.2,f-.,L.,w,,1- me Ll.g,:,fw,,.,.-.xL1 ,v .t.Lv ..5-.v nw--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4r.w-m---Hp-lf, M. wr'-f11'w..1:r,-in -.ie gf.-.-,:f:1.mayb-.lrfi-V ,,, :nga pf.,q,.g:,1 1,..-.1,3f- :f.gfn:T,1:'., -:.vL,.:1s-Hem, .EP1,,---..L:..Lgf1-v,:vw-.X-,p-.mm-,,.,:1g..QA.. Q-:qt--M.ima-1.Lv',.g,fge:.,.:y1.4.-iw:-V. M, f.w..g,.,,Yi-,wvvge-:-,Qxmi-g.,:.-.vzkiw.,-1,-1.-Q-ae ..w.--L-1,L.g., wmzfw, ,L-,':1,.ws1v :::4qfaf,g!g-1 Y-2:,.,.'-'L--m,:.3L ,.v4J-ifH,ffi1.i,,g -. 112- wlinfw api-,pad-251q1wadi'g-E'mg inf- .2 -1,11 Ifaejrm-:L-1,Lg-.,-ww:f,.zgjafs.-:,L-fmX. smglta ff !qe1:.',-hm.--my 1:.-w1z1a1s':L-wxffaqv ,1':g:f:-saw:-50-nav:1:-I-,Q-,aw,s!.f,f-g1..nf-I-,Jw is-v p1--.Ap-.f:1:5.:ew-'-7tfrzzmz,,e'f-lwxar:-:4s,--vmfgwpmf, 1:-:asia--12,-':v2Aq.H ,xasm-we-1-..st:ea-my.:-L2.:2 aw-f '4.!"1-'1-M5515 aw.. .,F,..k4i,,-,,,g5,,g,,f,1., .fm gt..-,,,x,I:..4!,,-,1,5::ERghg-.,:31J.,,gf,.14,2 41. ,T,,:..g-u:,..w:,1-5.7.31 .g,7.,,,iM,:-ga 15.1. my Vw- -1-ww:-,1:k,,. g--.w1!,,Q:: 'f,v:e::f15m1:i':-,2- lsznlwsa-wx-Im-'-'.ff:1:nf1'..,1gve-pal,-sr,y,-vm-:n1:,y:f:1 :quEgpw-v:4.1.L:f:.fq1,5,,.,,,1--V-gp-.-,gen-,,v1n:--Q, qw--lrga.::,.f.f.,,1ce-Qi:E1:Q.4gs1..f1,1--W-.wuzwmv-1.f:-my 311. .,1mgfu,.:r, z-vm: ::,y:f:1q1.:"fqp,gu -.,.--:,,.,-,tw-H,--l,.f-,WaM'-MW,-f,L 1,11--,yx,.,w511. 1-1.lg::,4.y1,.Egg,ass-Ifgr3'4f.w.,-,:lm.af 15-gm-t-,1e':fq,5:Mgt :pg fn, Qi,5,:g5,.,11:w,qK:f::v:.:,er,:Jf5 5f.:a,.g:g 444259.31-1:+.1:g3. lr.:Lag!-,:'fq:!.wK,---,fzmp-11 EJ..-,Q ',,,: Mmn1w:7q,Lw..1g,,:,Q1y -.LL s:v.,11:w,-,Kr fi -1 ,,, xr 5193 55.4 .gm.11-g.u1+i.:.,,-1,..-W:mmf-11.3f..:,,1g,., e:.vL:.:gs-jyziww, ..P11,--1..L:..,3f1-v,:W-.X-,N-.y.,.:.,1,5:1g.,QA.. W,-.J,,.3:,,51..Lv.1g3,g,f:.,e:,.:4..ig-,E5.,i..i,.1f -:ir,.w,1b,x,,,i-,W4.,4:-: mf,W.,Kg-.vzyg K.-W -Q-:ef..11.:p-:,l.g.,--.v+:i,zf1,,3f,:.-5,M-,,:v..vX- 1- :Quia qi sg- ?,5,3,A,Q ,gl ,gms IM. .ig95:551.i,,1,-.-:1:r.!11p:m gpg-,gimdqag1,e1w11w,E:gpm ini- .2 agzg wi:-wa-41-:,L:e,,ywvp--ff5z'5pf,? wal:-11-e51:L1.gsp:.5Q!4a,g,i 5qe1:.',-2:..,.1-ww 12:.g15,ags1w-wxfgq: 1 .31:g:f:-gfavgqzv-mv?1:-5-,Q-,mg,swf-a1.,na-I-:Jv,i' mp- Q1--.45g4.,f1:5.:e11:'g ,wsu .eg-fqyxar:-,Qs.gl1mf:pqEr,1':A:aria-5,,fw'12-LAM gm,-sifsnwimsg .ear ,.-53,zg.,,.qq!f1ngqg'a1-Q,-5-ml' H1--+g:,.,ff5a7: ,:1.315.335,vggyyx-If3p5.gf1uq-9vim.:-,gg-' :gsm-,-,1231JL11..1g,g:,q19f:a1:Q::53g:v,,mmyg:Ki'fgpwger,2Qfg5,:5f!11!'.g:g:ffsQuL+i.:...--1,zz-dw:'f4pggfg1a.gmi4,i:g.: lvmz fj1!5q2!.EE-I-,qfzmf '--,1us::5f'-vnzv:,,-iffriwzvvrq-.ia2.a1p,'sw--iaffpwira-g.fvg:g'sege:uH :,u!4J-i:::affi1.i:1g-.-11:g2.e1r-my aipfgrmdglagas-'mlm-QI :g1.kfr.-Lag!-41,qg!.x.,--,m1EF,:.,111.::..Lgf'-55vL,-W F'-?Q.w:,1.aE:a.5.4 yiwfzwvr'E?::Ka'!4i':al3251:-xf:,v111--iiwewiw-awp: '-11:r-uvxvxba.:fa-.arm '12-:miwflvi-Q1-:rn-vzvg i.'m:'.v,-1.2:-4a-:e.,r-wg-J:-bla:-,'-nm:f,ai5pf,1--f.:'-7-anyX- '1-ep:.1.,:s:.sei:a g,.!9L-.w-2::.:- L1-M x::.3151v-vim-fxrfsng .vqeqrf1-an-sgiwm21,:-5-,Q-.-1.w:sws-9. pf:-uv-i' in-wN--455'-.,f1,i5.:a-1"-- frzzwz ,wig , ,Q.4.,,,, .: , .Wm L1.wa..v-,...--xg: .uv . ,1-auf, J, ...,N ,Q ,,,x,I:..wL.,f,7.:.5-r., w.J.,,f,.vq,.,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r.. gf,,. -,u.1- Q.. x..4p.,1,k,,. -.1 1,N,.'1pq,:4 - 1M1W.-w:-m- Af:-:n-'-.,--ve-141'-vmM- vwly -MQA.. Q-,-L-.3 1. 5. ,na-1.Lv-.g ,f 3:4,:y1!4J-,Mg-.f.1.,, Wm1,.p.,-Y.-,-,1Qv4e---,Q ww -.,:,,,.,--'V-1.-.-4-.e 1-., -nv: .W-.-.L-,,:,.,x,:, 1- Maia- 'sm -t.-fm.. 1,9-,ul-wwf ,-f,.,.t1-Am'-W1 .ba ,.1--.Q F, .1 .. .Tm 4w.1:--wsu.w.-Q-pw.--1.-v wp, 1 .- -..N-wg,-Lu .L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,,,.,,,,. ,t ,..-,,,,, ,...L..Lg.j,,Xq!,,H, .. ,fl-v,.y.,1 .X tp ,,,,,:11.,QA.. Q.,-,-.,,. . .,.K3-1.,v-,l,, 4 ,:,.,4..,,.,,:..,,1.,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .WL T-Q,:1:J.4ge15.:1,1--W.H-'.::1-ml:--1:,,::.:- ., 11, -fya.-.515-AT ..1.,,:-,M :Qr4'-s.w-Wim-.25 .nw-'-f11,w..1 q. vw .xg-.wh-J:Y.qvQ,:,:,,:J:-a.1f.,...t.g g+-'Ym-:..- 11-. 41- 1fpLi:1+-31-1: 1.15. f-.vLf:...-,,,xqa..u -Ep-I..-h.::.w.,f1:u,.u.,1 -w 5. Xi-n..fE:1-w.1- Q-we--.W,L-are-wgffxew.:-1,:.vw,1--QM:-f'.w-,wgk A-ul :-+351 wif-11 Xf.1-TQ., 9r.:L:1:1.!-J:,1qg!,w, -,-QNPI1,--11.:: .w.,y-:v,:,1-.fbpb-gmwg-,1.5E1g..QA.. 24:15-.W:mg-1.fv:1,,,egemty1,4.-qxM5g,fi1.3,q- felnfw nH,:.fQ4.vayq-mfwi-g.,:p-:ngm--'.v-:,v--H-:Fr-wa-sz-:,L:-N.'J-fzf apxmrl--:,f-vffzfnvww '11-5-11, gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11,-mia -sub .x.51- ,'ef:t1-sfav:"W9p11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.ivenzmwf x pw--.ivy-,fr .,,,x,,i 3 ,,v,,,,k,,, ,L 4, W., !,.,,,,, ,,, 11. .Tq,,,,.,,,E, ,,H..xL,.,.:,,,,,,, ,,.:,,,t,, Q. QT, .b,,..,, lm J, ,,:,,y,,., ,Z .,F,.,, 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,4, ,W ,IM.-..,w.1.,,,,, fm ,,.,:Q.M,':i-,.,x.fW.,,.w,,3 mf-V., lg. - wr.: .,,-1..X..,..y n.,4:,,,Q ,, HM.-...f5,,,,,,.,.,y.,..-:,,,,,v1,.--me 4,,.,,,,.,.,,M.,,:,.J.4-,1,.: ,MQ-.,,:--.,,v,l,-,,. B J., 1., -wh.-,L ,- ..',,,, ,W 1. .Q.4...mf, m,,,.2,'-.,L.,s,,1- 712,94-.,.q,.,,f,, Ll.g,:,fw,,.,,-.xL1 ,v .t.J ..5-.v m1--.41 .1.,E.+1-L. 1.41 4w.1:--4rw-vy---HL-'fb M. 12--111'nw..1:r,-57,2 -.Mgf,-.-35:1mzgnwh-.Kr t, xr 5Qfa.,,,.f.,1, .gm ..:-g.'J,+5.- ,, 1,..-.wisp 14125-1f.gf.1gT,1g,., -:.vL,.:1s-jx-qesy,-,125.,P1,,--!..::..Lgf1-v,:v,:,1-vp-:mmf-,,.,:1a.M.. Q-:qt--3,1-frm-1.Lv,-3 ,em.:y1,4.-qxwgg-.f,-.im -'15-.m,,g,,A,,i-,i,,J,gu:..q xafwi-w.,:,x.,:,.i.',f-',,-1.1.-w-ae ..w.--L-:,L.g., '.w:f,h, .f-'f:v,.ws1vf:-:-1:,1.- gefaqfangigli "2:,.,.'-,L--M1,:.3L MJ-q:,,gfi1.,,,1 3 111- weanfw :pa-,md-'45 ww KL mg i.w.v-1,2-1 iwi.-,1dz-Link.Knw:f,zg53f,r.-:,L-wapM. '1-er1:y.- Epesgia w igtli-','H1:.1-'ww x:.'w1z1v19':L-wxffagv ,vegzfi-sfavg'1f4f1-:AH1:-5-,Q-,tw,swf-g1..nf-I-,Jv.2v ensmmf if-v p1--Ayr''.f:1ai5.:Lw1"'-7'hrzwlfvwz,,e'f-gmal:-Hs,"mif:wFq!r, 1:':s31a--Vw'le-24.5 ,vim-ffrzs-1-.itzGy:-Wvsvya-LHRis-MQ'as-!"1"1-3:5215 aw.. ,,p,..k4i,,--img-,g,,f,1., .fm ,,...4!,.-,1,R::ERgh1-.5w.J.,,,f,.v1,,gA1,,T,,:..g.m:,..,:,1-5.7.51.g,7.,,,v,L,,:-gmA.M4.4,u.4--..5x5.1!g.,1fk,,.:..,,15,,Q,,N,,:f,,1.15Xm-,.,,- 1g:g1,:..g-wx..m-'.v,f5g1g1ff..,1,,5-KLg,,.p,.,,.pm.f,::Ly:,7: :qu,LQ,-M1.,:f:.,qi,5,,,.,,,1--V-gp..-,-'gn-,,v1p:.-Q, q,-L--ma.::,.f.f.,,1fT-Di:e1:Q.4ge1..f1,1--W-.wuzzwwff-1.':'::H:- 5411. .M-g5u,,.:r:z1v::: ::y:f:1g1.:"fqp,gu nm.: :,,.,-,tw-H1--l,.c-,WaM'-M-L,-f,L1,:'-+yak-waz? 1-1.lg::Q-Mya,.fxrzmw-leur545.1-,-,:lm.ar 1:-:xn-f',12'ff11gnw-.12-1:gftlk in?Qi.,3,:53ww:g:xu5Q-:fm.: 112155 4f.::,.Q:g fqrlfgf-nf-1:+.1:g1. 12-2Lag!-,1"q2!.wK,---.fzmp-11 EM, ,VF Mm., v1,,,41:g,,,,,:,Fi,.t .WL ,..m.,,,, 2, 551. 4,4 GE,Fg,,J11,T,:m.W-..,,s., W..:-,,-.,, gf,,L,.,5g.j,g:q,w, ,.F,l1,--1..u..Lgf1-mgy.g,1-.X-,N-.y.,.:.,1.+1g..Q .. wt--Jffw'::?w1:glege:-,H:y1!4--ax-xe-miwfz' -arf.m1.u,.,,Yi-:md-'12-: www-5'z-.v:,:nw- V-,.1.-wav.-11-J''uh-N,nv-s:i,5!:,,5e,1.-51-,f:v,N- 1- ,Q-4qJA:f,' s-- yzirafwfgg231:16:,yw!13-axgiegfqwgzg'.-lzepf-eirvxt QEa-515547525f,i:'w1di-Q1-E:gpmE.'32:'.v15,25133:32:11-21-:,L:5r,ywhszfizgia, -5.5-lfbiinvwlv fi-55141. 3g:,4QQAa,g,i !g51:.','52,.,.1-,ww x2:.51z1u,191:1-wxffipg gqegrg1-gfawgqfM:A!a:-gf,zi.11.vq3 v51,ews'a1-,nz-:-mi' infw Q1--.dgQQ.s1eiiL:2ww':'55 isbn .e'f-fayiai:-:S!.1gm5f:wFqErg11:A1:35-igfw he-mq: ggi,-iifsnn-vffgzsg ..st:is:z1w1EgXyfLQ kewl: ,.-g3,z:.,1.q,lflngqg-91-g,-5-ml' Nl--.4gQg.,f15a7: -w,:1,l3:,:5.g3g -rf3p5,gf1m-gQH,r,u",gg-'wggqv,-,ie-zgq, ,J:isp,qrrfnzsgggzg:,:mmyg:.z-fipp,g5r,5Qgg!,g5,!1q!'.ggg 'f41ggf1wz.gn1e4,ag,.1 19.:L,:s f3::sqg!,w:-1-new '--11::g::gf1yp:v,:,1-if,rlgmfvzlg-Jsgualp, "ww--iqffgaera-g.avf:g'evge:1r :,y1!43-ixcaaffimiqg-.-:1:g:.uw:1y m1p:5:fQ4Q!451,3-'wju-gr g,3,l,:.vL::g.g.J,,.Ml,.,.!q:f1EW.,1v1.::..Lgf1g5,,:yqgw-W,,.?g,,.g:,1.5E1g.5A4 wt-,:,,f.35,32-,.g:141wg.,.:,,,,4.-ixfw.,.,,,g -,szfkwmfgvxg g.H-,pm vw:miwflvi-g1.::g1-vzvgi.'m:'.v,-1,21-4a-ae.2-wa-J:-bln-,'-dvr:f,2ijf,1--f.:'-fmX- '1-vf:.1.,:s:.se1'agmt--w-h1-t-L:-'v1::-3139-ws-fire...vqfqrfl-an-sliw-621,12-5-.Q-..1.v1'lf!-wa. pf:-uv-i' in-wN--.dgQ".,f1,ia.:e-1"-- frrzwz M317 1 .Q.4.iA,,, .: -,Wy L1.wa,f-.,.,,-.gi .uv .. Mgr, ,,,,E,,g,,, 5.1. ,Q ,,,x,y:..wI,-,f,7.:.g-ri,,1-.,.vm.,,:,-vq,.,41., .-w.,.-w:-1-gn,-1 ,.,,.v,w-r.. :w,- tm- 1-. X-.41-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.',pq,:Q - lug, ..-wz..v,,- 4:-41,-'..,--15-141,-m,,M- 'wuz -MQA.. Q.-L--3 1. 5. M2-1.Lv,,.g ,f ::.,.:y1!4J-,Mg-.'.1., fm1,.g,.,-Y.-,-m.v4e---,Q ww -.,:,,,.,,.',-1.-.-4-.Q -1 1-., -.wwf L-,,:,.w,:, 1- :Qui Q. 'mu' .,Q.n,T,, ,Q-,:L.n1,,, .'f,.,.t1.A,f,v.'-W1 .uv .A--.1 rv 89:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.-Ag.-v wp, 1 .- -..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,JW ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. ,..-,,,,, ,.,.L..,kg.j,,xq5,,H, .. -v..y.,1 .X ,p .:,,,.,5.,,,,:1:.,QA.. Q.,-,-.,,. . .Q-1.Lv,,,g,, 4,,:,.,4..,,-x,:.,f,1,,,, wm hg ww ,.,,,,,,,V. , 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -.hy .,,,.-. .win 1 iqhqie- V1-1..".:,.,..,.--vw.. Ya-ww-wx-W ,mtl- .f,..,.1L T-E,,1,J.4g1,.:,,1--,,,.,,.v.q!K-ml:.'1,,,:J5- ,Wi-,.1,:.., NN-,g,.,gf5.A1. ,lv,,,.,l,,,,3,::.,-,K :lp4,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,w-Tq,Jw..1,r, ,VWvm-'.g,,g-N,:g..wh-.izY.qv,,p,:,,:J:.m.f.,.,.k,g,.Qf,,+5,:..,1,..4V,,-11pLi,1.f.gf-1.f,1,:.,f..'L:-:.,.-,,,xqg..y,-,-,Wizapr.,-1-.::.w.,a15u,.v4.,1-xg ,Q X5-,,..wf11-wwQ-we--.W,L-::Ia'wpf,J:f,.:-xfm--1-Lu:-V11-lurk 512 A-21W-M. M351 gm, 1, M..-,,,g.,, g1.1L:1:g.5.Jy,1qg!,w, -,.f:f:,F,11,--11.L:..w.,y.:v.5,1-ftp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 24:12--M-:mul-1.51-K ',age-,H:y1,4--q:Hagfvi1.m' ' wewwc.:-a-,:.fQd-2514wfwi-54:51-vzvgm--'.v-:,v--H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'nw:f,a:.:m1--5,f-win,ww'11-e-14. :semi-a fy !'51:.','2::.'-,L--M v:,'w1zYa-sul-. .rv ,':,:f1-sfa,:w.19p11:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.bv enamwf x pw--.ivy-,fr -ni.-.i ,3 .. ,.. -'-s.m,,g--fm'-.,-..,s ,1--f11,w....q, .4-.up-.-: - :.,h:.Q-.,nf.:...t.y wy-.+V 1.13. ft..-4, .y:..u,--,f-a-apr.,1-h.-:.w.,.,,'f,-v-.Q W, 3-.efmU:-rex-Q.f4.:f,.:-1,rm--..fx::1f'.w.,wfk, A-eu-vm,w,.:fQ.ww:g-'.,X-f1Q,g1-:..1-'MW-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.p-. -nm.: :,,.1.,X.,,..-E nm,-M H, Qg,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,1,,,,...:,,:,,v1,...HE l,,.,,,,.,.,.,M.,,,,.Q.4-,1,.: M i ,W.-,,.,,.,,,..u.,,f,,-M., ., -4,-,i ,. ,.,,,,, M, .. ,Q.4...m,. m,,,,g,--.,L.,s,,1- me L1.g,:,f1,,.,.--xL1 .' .t.lv ..5...- 11-.41 .1,,E,1,,-I.. 1.3. ,,,x,y:..4K,-,W-.-4-I., M. m.-q,'n,4,.,,g,,--,ll -.i,-bv..-,,g:.,,-my,-K: ,, :rg vm. ..,.,g 4-,,..1-g.'g.+f.-,, 1,..-My. 1:25-1w..:-,L-W, NL .- y,xqe!,H -M21..-,1,,--1..L..Lf:f1-v,gm1-.X-tw-4w1vv.Xg.,,:1g..Q .. Q.:-5-.3,.5:,:K5-1.Lv-,3,Q-q:.,,:,.,1.--gkwf, .,,-- -'15-i.m,,,5,M-,L-:,-J-gen-.Q mfwi-H.-f 1.,:,,,,-,-.v,-1.1.-we ..-..-L-l l-., wwf L.. L-'fav .wsu 1:---1, 1- in-Myer' in "r:,.:.,L--MT: mi? . . g.,.,,,.,,L .-D,. .w,.:,,.-,, , .,.M.-g.,.,J ,- ,.,.,w X., .,,,,.,g1,.,.. W. : w.,5,1..,,p,,., ,F M. ,W 1.x.-q,'h,,.,1,,,,.,g -..,-Q,v 2, 41.1. ,,.,, g,,...-,.4,+f.,,,, 1,...w. 11 M...-M, f..vL..Ls-j,,x,p.,H, .--.1,, ,fl-v,.v..1 .X bp-.Q X5-.,.,:11..QA.. Q-.-L--J 1- - .dna-wf,..:f ::q.:y1,4--,aku 1-.,x,i.y.,-11.k,,.,--. 1,-EM1,N,.'1Qq.-L ,-.,- L,. 1.-MQW.y.fQ,1.1,1'..,1m-541,-m,,,1,-.x-..-,:,y-f,1,1..n-Qplgpm ,:g,....- .,,5,5,..fv.1--1.Q-We,,,vp.--q,.m,,,-V -.1a.:,,.f.,.,,1L T-D,magels.:1,1--W.w.::--mp--1,,,:4,:- 11, ..1..,Q-,l,1,.f.:q.,-1.:Qr4'-s.w-Lfviw--f,,,.25f-rw,,1-'-www-.1.1 1--H .21--wh-.-:f.w:,:,,:J:-Q p:.....k.v,4g+ ., V, - N -.,,,,.,2:,1T. 1,l3:,,gL may ,--www.,-,,L,..', ,E lv.-1,-, x1v:,q,5,,.,,1,,:.,gg the ,h...:tf,.V,, 5g,m,,,gH4g,, Jig.vg:,,i,,,,,--M.:-.,,4f: 11.3f..:,,q,., s:.:L,::f.s-,1,1qgs,w,-mga,-.1,,--w1.::..Lgf1y,:y.g,1-.pp--?m1v,.5.,1.5E1g..QA.. QL:-5--1-,p:ma-1.avf,g ,:y1,4--ax-wiwr A-eww c.:-a-.am-vemfta'ww-.,.,:z-.vzyg nw- .'-:,v- -+1 CM .K-,!,,,,,.,,, .MQ ,,,,,., Q -,,,,, H ....ku ..g.. ,,., .D,.,,,,.J,,: ,- X., .,,,,.,i ,. ,K 1. ..,f,w.,,, .,...,,, UW...q,J.1,..,,,.,,,, ,r,..xLh-,.:f,M J, ,gm 1f.,.,w..i,. i.:... 1,...w,,,- .f.,f.1., M. ,Iam .Ep-1. EJ..-,, 2-,F 12.-W'1v:Aq,'w..1g,,:,v1g -HL ,r.:LiL1l, 4,2141 4-,y.xi-gfa1+i.:,,,--1,.:-EW:wwf-16.31.131-'21 e9.:L.::fs-y:f,p!,w, -1.ref:-5111,--X11Laagfmzv.:,1-AX-bv--ww ---,1.+1a.M L. wt--Jfrwm-1.av,12g ,smslyqti.-i:k:Ef.'i1.i,,gf f.w:1,u api-:.fQ4.v4e-: mmm-Qx.efgnv:,:i,-V. Q-1.-1N-ww.:-lm.,-nv-,:i,.5mf,:.-:L-fm. 1- is-Qgwew x'- ?,aK51,.QZigi,pme:,,,xtJ-igg:5:551,3,,1,-.-:1g3i.!gn:qg gEQ-,izfigagg:,g1'x4v,:x-W gpm 3,-,gags 144513 3:eg::11.:1-1,Lg5,,pvpyfiizgga, -5,5-lfiimlslv'15-551,L1,k:g:,4QQAaKg,i !g51..,'52,.,,1-'mv 15:,g1z7ag91:1.nx ',mfg1-gagqw-Mya:-gI,qi,:1.:q3 ,swf-amhnz-:-,Jv,i' infw Q1--.dgQQ.s1aiiL:2ww1:'f 'Minn e?-fayiai:-:S!,1gqm5f:wFqEa11':':asm-igfw 'ie-mq: 4551-iifivr-vfzzzsg ..st:2E:v+EgXy.1:LQ kewl' ,.-g3,z:.,1.qflflngqg-91-g,-5-ml' Nl--.4gQg.,f15a7: -w,:1,15:,:5.g3g 135.453-:,L.:mg-,gg-'wgg,,,-,-9:51.H,,3-gsfL,wma15Q:g5:g:,,,7myg:.z-fiyy,g5r,5Qgg5,g5,!1qt'.ggg 5--1,12-W:'f44gg51'1z.gn1eQ,a:,.: lvms 13::a,,g!.w:-'-,fmpn'--,1::5::gf'-vm:,,-if'rlgmvzq-.p:2.a:p,'E415--iqfrgagsxg-g.fv::g'sQge:z,w:,y1!4J-ixcaaffimiqg-.-:1:g:.e1w:1y:1pf,3:fQ49451,3-'mm-Q1 ,:M5,,L:1g.5.J,,,.M,,.,.!q,,1,R,,,1,1,l:.,L5,,55,5,M-Ww.?g,,.,E:,1,5E1g,5A4 w,.T:,,,.Wm-,.g:143,gsm,IM..ig,,,5.fi1.i,,1,-,:1:,.m:1bgm-,i,fQkT.-:,wf1W1.,:imgi.-m:',:,-mg.:3-:e,:.w1 "-1 kg..--.vp3:s,a:5pf,1--:.gl-mayK- '1-e,1:,1.,:g:,5Qfag,,5,eI-.',-2::.1-L1-'v1::.313,v-up-fm.,.qegrfl-gtg-gg:N-mn:-5-,Q-,.1.:q1,amps-9. 9,-I-,Jw in-pwN--.gpv-,,g.,f5.g1-QI.l vznwz ,wig 1 ,Q.4.,,f, 3,5 .: 2 -,Wy L1.wa,f-,...-.xyi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-I.. gf,,--f,,,m- Q.. x...yp.,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.',pq,:4 - 1M1,.Lf.-wz..v,,- Af:-41,-'...--,L-1Lg1..m,,1. ,, -.2-fvwluf YLMA.. Q.,-L-.3f.5.,:K5-1.,v-.3,, g:.,,:,.x4J.,gk,,:..,,1., Wm ,4f....Q My ..,y,,.,,,.v,-,,....,..Q -, x-., -M, ,,,,,. .v,.,,,,n,:, 1. :Qui E. vm., W., ,Q-,:L.n1,,, .'f'.,.t1.A,f,.'-W1 .ba ,.1--.Q rv ,,,.:1 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f--q.-v wi 1 .- -..N-ww,-Lu .L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M,:y1,4--,Mg-v.1.,,, fm -,Q ww ,w.,,,,f.,f- v 1.1.-+-.Q .. .QL-l 1-., -my .,.,.-. .My 1 Jamie- Vs-1..'v.:,.,,.,.--vw.. 9-ww-wx-W ,mtl- .WL T-Di-Moguls.:1.1--W.H-'.::1-ml:--livgaq.:- ., v:,+yx.-.f1:-A1- .1.,,Q-,kg1,.f.::.,-1.:lr4f-:.1wim,.E w,,1-X-fqwl-..1.r, 1...1 ,:g..wh-.-:f.qv,, :,,:J:.a..,pf.....t.y ww--+V 111L?:+-su'-fl-:M f--'l:'l---war!--fl -HPR"Mr-"4ff15'f,-'1-X1 AM" rf- W-F211-'Q-1' Q'1f'!-H' 'L-1:'2'!A1'2'fl ffvfq'I-"'1"'-H:l"'1-H1 A-H"'-:HH :-+351 wif-11 M..-TQ., s:.:L:n1,s- J:,1qg!,w, -,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 2415--Jf.::v:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5g,fi1.5,q-- '---f.m:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .vzvgmr'.v-:,v--H-:Fr-wx-sz-:,Lg-.J.W-f:f,a?:m2--:,f-wfwvlslvwe-1:,1. :c:4Q1'5f,'!'!ll-',-fm'--L-1'y1:51212 -sul-.x.a'V f:,:f1-Qfa,:"w9e11:-K-5-,.1.:v,awe-a1.,n,-I-,.u.2venamwf ww--.ivy-,fr .,,,,.,i ,3 ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,,-,,.,,,y ,1.-,q,,w..,,q, ,MF-..: ,,,,,.mf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. ,,,X,,:..y.,.-,Q4.EPMp...:..L.,.,,u,-v-.Q ix, 3-.:f.wU:-rex-a.f4.:f,.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.wxf':g-,.,X-wg'-:Lil-vvvzilvf-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.g-, -nm.: ,,,.1.tX.,,,.-E nm,-M N Qg,.,.,...,,,,,,,,,AL,,1,,,,...:,,:,,v1,...HE 4,,.,,,,...,,M.,,,,.J.4-,1,.: M i ,W,-,,.,,.,,,..Wf,,.1,5:., ., -,yu-Q ,. ,.v,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,1- T12 L1.g,:,f1,,.,,-.xL1 ,' .t.J .,5...- 51-.41 .1,,E,1,,-I.. 1.3. ,,,x,y:..4K,-,f,f.-4-I., M. 1ex.,q,'nw.,1g,,-,L-.EHN..-,,g:,,qgpwh-,.: gr 53ga.,,,.f.,g,.gg,y ..1-g.u,+5.- ,, 1,..-.wisp 14125-1b.g1.1g,,1g,., NL. .-jy,1qe!,y,-,Wg.EW--1..::.Lgf1-v,:14,1-AX-,p-4Hw.q-,,.y1a.M.. Q-:qt--g,, Trina-1.Lv,V.g,ege:-1,:y1,4--qw:-ff..ML -Vwf.em,.g,,H,i.1Qk.vge-:bgxafwi-g.,:,'.1:Pim-v.,-1,-1.-we .-1.--L-1,L.g., '.v-f:f,L:..vf,-- .f-'f:v,.ws1vw-:-1:,1,- gefaqfangigu 'v2:,.,.'-,wy1f:.3L vw'4?-a:H:ffiw.m '. 11:-A-eww :Fa-.am-vemffqzxa lL mg K.-V-:'.v-1,91 Imy-,1A1-1,Lg-.,-ww:f,zf3jf,1.-:,u-fmww1- 5 -QA-a ff !'e1..',-2:,.,.--my 11:.-w1z1a1s':L-wxf,aq:- 1':':f:-sfavg'-fm 1:-f-,Q-,iw,swf-a1.,nf-I-,Ju-av is-v pw--my-.f:1p:5.ge:v-I-71,::nl::1:,rbi-qwqg-,4g,--,wg1gwpg5g,, 15-5315--,,:,-m-agq.H ,mm-we,115.f-..sz!a,p.w,ggM,:-gm aw-1 421-1--1-,,gfg:, Ht,i,,.i,. ,, M, T, ,:.,P.., 1...:.k.,.,,,,.y,,g , Q-,fm L,1.f2,.Q,4.,W,:,,.,4.-..,u,:..1.,,,,, W.,..1.,,,3..,f-V., .5-,f,1,.,,,, ,1:..,-,: w-.xffm.v.:.-.tfl-Fw, mf,1.-,-.,-.W,f1,M.,I-QL.. -- +L+-'j..,1A1-1,L.g.,-1nv:f,zf1,.3f,-.-:,f-fm.,X. Wg, z -QQ-Wig-1..',e:,,,, ---mf,31:a-yu-nm:,,pi.,.t1.5,:av:'V0.-1,55.5-,v-,.1.,y,f1.f,s-am-I-,.u.Jengmwfin-,Wm--.ggrv .,:1,E.ge:1-I-x harm: qyx-I:-Hs."vm-:FREN-'12-'wwG,-'v:Aq-'wi..--:HL-H1-f::a15-:'..:'1fir-mus'9n,-4-!'mqf:i.!"1' 1--,tai-ui-11.xw5--1,v1.,,u::'fJ:g,:15m.m:-.,- 1g.1L1W.-wg,-v,,5.,,f4:1g1,1 :Un-iv 1r',z2"'G-ml''ivwqyn:51:1gfgv19::a15Q.'...23sim.. wi-Li-:H,5'er '4f!1.1'Q-H:s21yPe.aff.:.r-1:12-.gf:fm-lfiignxexia-t.:21:.'L,:s1s-gzzissm-:.Miucpiat--N11u::gffvmv.:,?m-fmugfv '1:23Q:95121,-Lgqawash--.fvtcg'gqf:1ge:',.v4J:ifQ:E-:Vg-.51--I :ar:.!gm1:QQ1pfezmisg-f:,g--mm-Q:.gfgn:3:g,l,1.' ms:1Qwygig':,jxi:,,'-qyL,:2ggqF,i31.51.lg:5g5u, ggvmg.,-,xvigu F,srg-gf,gg,v-ez.,.:,y1!43-qxgcagggwiqg3-11:gf.e1r1:1yg39515547545f,e1'w1di-Q1.ErgpmEMP.:14,2513Qaciriwa-21-Mixer.ywhszfizfjia, -5.5-lfiinvwlvfi-55141. :p:,4QQAa,g,iigel-.,'52,.,.:-'wwx2:.g1z1u,191:1-wx ,mfg1-gfavgqfm1qy5:.gI,qi,:1.:U,swf-g1..ng-I-,Ju,2v 2435141 in Q1--.Q5gg.g1pi5:gg:1':'g tnzznf--' ,a?.34y1q:-,Sg.g.g52gwpgEg,g:'g-1335-5522hpagqzggi,-gifsm-weiggg,.s::1a:p4,ggXy,::Lqml: ,.-53,1 -Qngkp tn,-5-4,4 Nl--.4gqg.,f15a7: -1,:1,13:,:5.g3g -Ifgpggfh-:,L.a',,,--,gg-'wg,,v,-Twgq.U,,3-isp,wmazsgggzg:m7myg:lz-fipg,gfr,5Qgg5,g5,!1g!'.ggg 5--1,12-W:'f44gg5g1a.gn1e4,a:,.3 19.:L.-Hs-3::a,,g!.w: -1-,qsnm '--mxgxgfv-mzv:Vgrlgmvvzlg-,5s2.a:p,'ugeqf--iqffgweng-g.fv::g'sege:1,w:,y1!43-ixg:Effi1.i,1g-.-:1:g1.un:1y:1pf5:fQ4g!45:,g1'w,u-gr ::Mf,1L:.t'g.J,,,. H ,,W,,1,.,l:..Lw53,,,M-.qiN-?g,,.,E:,1,5E1g.5A4 1512-mf. Ewa-,.Qv:1ng Egg., WM. -iH:f.fi1.i,,g -. :1:r.m'g:1g gm-,i.ff K, .,f,q1wf1vi-wrgg-wg i.w.v,-1.2:-4 a-:e.,r-wx--1-1 in-.'-m:s,a:5pf,1--5.fl-mayX- '-ep:.1.,:g:.5Qiia , ,,-.',-2:..,.1-+5-M 1::.g,151u-vim-wxflsqq ,ppt1-gfgvggiv-Bmw:-5-,Q-,.1.:qv,sws-9. pf:-,Ju-J in-iv l.,1--455'-.,f1,i5.gg-1 -'-- tyzwz ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4,..wI,-,f,7.:.5-r., A+, ..w,,..w:.1-5.1,-, ,.,,.vu,-r.. gf,,--f,,,m- Q.. mkyp-,w.k,,. -,L 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1Q2L1,,Lf.-wz.lv,,- 4:-41,-'..,--15-1Lg,,.,r,,M- wlu YLMA.. Q.,-L-.3f.h.,:l3-1.Lv-.g,, gz.,,:,.x4J-,g-x,:..f,1.,, Mmx,,b,M-,.-,.,,Q,4u..4 ww -.,y,,,,,,.v,-,,.1..,..Q -. x-., -M, ,,,,.. .',.,,,,n,:, 1. :Mai Q. Vm..vv.:,,,,....n,T., ,Q-,m.n1,,, ,-f,.,,t1.A,.,.'H,..m .ba ,.1--.1 rv 5,41 4w.y:--wg.-.w.-gp-,f,.--1.-v wi 1 .- -..N-ww,-Lu ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--.Mg-ff.1.,V fm -,Q ww -1.-..-.,,,,,.,V-'V 1.1.-4-.e .. .-QL-1 1-., -.mf .,.,,,-. .My 1 55.12. Vx-1..'v.:,,,,.,.--mt., ,Q-,vw-nu-,uf ,mtl- .,,..,.1L T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wi.-1,,,:J,T ., NN-,,L,..g15-41. .1.,.,,,k,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:l.-..:,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1...f ,:g..xyh-,:,.y,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 11pLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-Lzfz...-,,.-2.4! -Hy-I..--h.::.w.,f::u,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-MNQ-12--.W,L-are-w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mf'-uw.. 21,351 gm, 1, M..-,,,g.,, g1.1L:::g.5.Jg,1qg!,w,-,.fq:,P11,--11.L:.w.,y.:v,g,1-.f'p'-12.1.2,1.5E1g.M.. 24:12--Jr-:mul-1.51-K ',age-,H:y1,4--q:Hafvi1.gV1' ' feww c.:-a-,md-'45 1: ww!-Q -mg in-:xv mv--H-:Nr-wa-51-:,Lg-wnv:5,apamrl--:,f-'wmvww we-1:,1. gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- fefzfl-sfa':"w92:1:-I-5-,.1.:v,shape-m.,n,-I-,-u-H:ncmwf 1 pw--.Qvv-.f: .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,y xl.-,q,,w...,q, ,,3..xL,-,I , ,,,,,.mf.:.,.t,g 1,..Q,,,- 1.11. ,,,x,,:..u,.-,Q4W.,p...:..L.,.,,u,.v-.Q W, 3-.:f.y,fU:-rex-Q.f4.:f,.:-1'rm--1.w::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.ww:g-,.A-wg'-:Lil-vvvzilvf-'.v 151--1--'...-,---,-:,,.g.. -nm.: gy,-1-.X-,nk-.Q ,-,QILM .. QQ..-.-.-.rw,:K,-..Lv.,gv.Q-,-:.,,,,.v4..--HE A,-,.m,,,5,K-,L-:,-Q-4-w: X4 L .W.-,,.v,-,.,.Wm..-1.g:., x., -wi.-Q ,- ..',,,, ,lflw .. , --..N-H. m,,.,2,'-.,L.,s,,1- me L1.w:,f-,,.,,-.xL1 ,v .uv x- m1--41, ,1.,E.+1,-I.. 1.11 ,,,x,y:..4,-,1,,..4-I., M. ,E-.-1,,n,,,,,:,,..,nl .,,-Q,....,:g:,,,-my.: ,, 2,5 vm. ..,,4 4-,, g,,,,,-,, .,,,-.,,4,. 1f,5.1W..:-,,-.,, ,,.,L ,. wg, H, .,.,:, ,. .,,,,.1,,L. ,L,,f,,,:,,51-.X-.p.4p,,A,E.n ,:1g,,Q ,, ,.,.t..: 5,,,,31..Lv.,,3,Q-g:.,,:,,,1..-gwiy, .,.-V -,ig-i.m,,,5,,,-4-:.-J-gen-,Q xafwi-H.-f um,,,-,-.M-1.-.-Q-ae ..-.--,-V l-., wwf L-. L-'fav .wsu 11---1, 1- in-Myer' in 'v2:,.:-,L--MT: mi, 1...q,,,,,, . . g.,,.,,,,,.1L T-D,.,1,J.4g!1..:,,.-M , .mw,.-g,,,u,,- N ,,1v,:,.,x,,,,,:,.,a,. : w.,,f,m.,,:L.,.,,,,5 v,..,n,,1.x.,q,'nw..1,,,,,,,u gg.. 1, 4:.a.,,pf.,.,.g,,y..i,.u,+i.:... 1,...w,,f- 11425-11.gf.1T,1,'., f..vL:.:.s-,,,Xqg..y. if.EF-I.,-1..::.L.,.,w-.v-.,1 wr-.:,.w-,,.fE11..QA.. Q-.15--,W ,1::2-g.Lv',,,,f,::-,.:y1,4--,aku gg ..--1,.:-.1,3f: fqp:fgb.gf..:+,1g,., L,..k.s-,y:f- aw, -,.,f:f:,F.11,--11.:g.Lgf1gvg:v.:,1-.Qp--?m1fv:xg.,1.5E1g.pA4 QW-.:,, Trina-1.fvfgg ,egezqeIum.-i:,wi1.i,,1,-.-:1:-ww m.H-,im-vemfkqzmm-Q1-E:mg K.-vw.:-1,2-1 IH-:err-wa-:L-1,Lgg.,-wv1f:f,.zfjR,- -fwamsfv :semi-ang!g:r..',-2:..,.'-my11:.g1z7a1s'w-wx 1:.g-,Q-,.1.:'v,f1.fp5-9. nf-I-,Jw -1.1. +--:rm-51-1,Lg,.,-nv-,gf,zf1,,f,:.-:,L.-,mpX. L -Q1-gm1,-s..',ve1,,,-4--v,ugh9-,:.m,a,:,-fpt1.g:1.:Q..-1,14.5-,f.,q,:',,f!,f,f-Mg-I-,.t.1v ,K--vp1--gp.-,f:.g5.gg1,'-1.. 1:.1.,:,1 ,E-5.--,Mp-,4g,--mzgpiei.,X-,g.wm.,L-v,,,g1,,w,3..guL.n..w:,5g.7-.3-1.g,f.,,,M,,z-rm tm--1-.pgyp-,1fk,,.5--.q1,15,,Q::N,,:Q,1f15q1w-,,- 1g:Q11:Lfa-vwlvng.,.f4:1:1f1 gui-:F ' 21:5'lla-mfw'ie-2Aq,'H551-Egfgvlfizzzwbv..itzfEvw.. uKi'LiuH,5er nag!!!Q-,V:i21yFa.apf.:,?--:zz-Egf:aux:-lfignlfdii-,.121:.,E,:i1s-jgziasm-:.?s2:Jpi1i--11:u:x5fg-Pmv,:,?m-fvlmwrv '7:23Q!H1511-L55Ligier?-mv'2g'gege:x541'y1'4J2qx::5-:Vg-.gg'-1 :af:.!gmq:QQ1pfe:qJQ2u1.::.g-'H+ if '21iFiE.W5'feWSiifivfigizu-v,kg-.,'-wwgiifamil-51.,gI5::5l.' 'QEJAHV 1E?4QQA:'f,vh'1 ?,5,g-,.- gp-fi., ,,,.:4J-ifg:5:f51.i,,1g-.-:1:gf.e11p:1y gipgziragdgaegf,:1'w1ai-W:game.-92:'.v:a,25:g aaegriwa-21-1,Lz5,,ywhszfizfjja ,,-5.5-lffawwfv'ff'1:11.,p:,5QQ4a,g,g !qe1..,-52,.,.1-'ww 15:,g1a1ags1w.n1 ,Wg1-gf1wgQ50-maui:-g2,q:,:1.:U,swf-91-,na-I-,Jv,2' inQ1--.4gqq.,f1:a::211:'5:fhrzu ---fs,3l1w5f:wFqEr1'1:-as'Ld-5,522Hmq:'gym-uifsnn-wel: ml: ,.-53,1 -Qngql,-,1,-5-4,4 Nl--.H5g4.,f1557: -L:1,l3:,:M5,,g,1,4,w AQL,-.'L:,1-qw,-,pin,"-,wwf-,,Q5'1.1p1,kf 5--va:-dw:'aqpg5fg1a.w1i4,i:g.:19.1L."'!-3:!f,p!.w:-I-,qfm'I'--11r:s':5a1va:vqkwr'rlgmfvrxa-.i22:alp., Quin-ffm2:'iPsf:-1':.vw'1?-afsiww-irzi'slirif-lllfibf1?f.EY'QdJ:5eeiwlc1-Q' g,3,k,:.1L:.bs- dxf- g!.wl,-,-,M .,W,,1,..::..Lgf1g3,511,6-WL-,-Em.,.Xg:,1.5E1g.5A4 3415-,J,f.,LFmq.gvfag,asm.:,y1,4.-q:,4:gvi1.3,5q 3 '1:r.ewg:1gg.::g-,pfmr .,f,q:wf1vi'g1-grgg-wg i.'mf'.v,-1.2:-ga-16.2-11 li:-S'0:32fpizgpd--E.:-'ffuwK- "vs:.1.,:s:.5efa ,,'.J1.kW1--'I.w-am'-wa",-L 24-Qfafaf an-:P w'--iii''Effie-:"1.2'-1 '::-lust: ,wig , ,Q.4.,,,, 3,5 .: 2 .,w,,m L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,.,f,f.:.l-I., Y -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-I.. gf,,.-f-,u,4- ... x..4p.,1,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1M1W.-w:-m- Af:-:1.-'..,--ve-141'-mb,Mr-,Mwvv 1-f'f'1-v 1: YLMA.. Q.,-L-.3f.5.,:l3-1.,v-,3,, g:.,,:,.xp.,g-,,:.,,,1., Wm.,,b,M.,.-,.,,Q,g...4 My ..,y,,.,,,.,,-,,....,..Q ., x.., -N, ,,,,.. .v,.,,,,n,1, 1. :Mai E. 'mu' T., ,Q-,:L.n1,,, ,-f,.,.t1.Mv.'qi-.11 .ma ,J--my -1:-. Wm my .11--wg,1.w.-gp-,f, 19:41. .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y,4.-,Mg-v.1.,,, Mm -,Q ww -1.-.,-.,,,,f.,,.', 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.hy .,,, -. .w,:, 1 zqhqie- vm.. v.:,,,..,.--MT., ,Q-,xx-wx ,Ewi- .,,..,.1LT-D,,1,J.4g1,.:,,1--W.,,.v.qU-m,,l1.'1,,,:J5-W.,f-my-.,NN-,,L,.,g15.A1.Tgw ,lv,.,.,l,,,,3,:5.,-,k :lp4,,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,1n-Tq,Jw..1,r, ,VW we-',g,,g-M,:3..wh-,1:f.y,, :,,:J:.a.,,f.f.,.,.t,g My-',,+5.:.., 1,..4T,- 11pLi:L+-gf-1.f.1.gw. f-.vL:f:...-,U-:..u -1-,ya -epr..-1-.l:.w.gf:5':,-vu.: wi' ,:..w-n..wf11-MN Q-as--.W ,L-z:ra'w:-,L ew.:-sk:.vv1--1-H::-ww-mx .'1rf-2:Hv.,.1. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-141.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..-'n-5:5,apamrl--:,f-'wmvwwwe-1:,1. gefagfaw !'51:.','2::.'-,L--M1f:.'w1zY, --'ul-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.u.ivenzwfqf vpw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,, x1..,q,,w....q, ,,3..xL,-,:,.y,, :.,h:.Q.,,nf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. 4W.,v...:..L.,.,g,,.v-.Q ix, 3-,.:f.wU:-raw.f4.:f,.:-1,rm--1.fx::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.1mf:g-'.,X-f1u,g1-:..1-vmvf-'.1 -V .Q-, -nm.: gm-.X-,nr-.Q ,-,QILQM .. QQ..-.H,eww-1.Lv-gv.Q-,-:.,,,,.q..iM 11,-,.m,,5,K-,K-:,-Q-4.45: mfwy. .W.,-,,.v,-,....Wf,.-hgh., ., -,yu-,i ..v,.,,,,x,1,,1- .. , -q..w.,,, m,,,,,,-,.,h.,x,,1-,712 ,...,,,t1.gMy-,,,,,..xL1 ,V,,,,.!,N.Q,,,n,.:.,,t,J .. 3,..k4,,, .1 , M, ,,,x,I:..4.,-N,.4.1,,,1.,::' y..n.,a4q. ,V f.x.,q,5w.,1gm1,,1l W, 61,53 g5,,,m..w,-,Q ,, :r,53fa.,,,.f.:g,,t,g ,.2Hg,+5,- ,, 1,..-QT? 1415: 1b,gf.1gT lg., NL. .-J:,1qg.,y,,-,-,iff.EPr,,--1..::.Lgf1gv,5v1,,115,p-if,p,.q:,,,,E11.5,. 512-fg,, Lg,::yg.qg,4gBegg:-4,:,y1,4--q.peg1Q,.,m may-e11'1v.,. !,.:fQ-.aapmeg-,a,wf1vi'g1-:rgg-1113 nm-nv -1.5:-4 aim.,--wx--,-v l.:p.,'-Wvmzfplzggaw -'ffm-'GIF'1-:s:.1.- :s:.4:1!,g,a !J'!--wax..-1-'Q vwzr-gf .4.-if,,g.'i1.i,,q, Mm-m,.,.,,:i-,imvveg-,q1xa ML 5-.mg K.-vw,-:,,-. -H-ae,.na-51-1,Lgg..-Ymf:f,ai1af,---:.u-ffmww1- z -qu ng !qe1..',-2:,.,.1-'L--M v:.Q.,,aiu-w':L-wxfw ,f:g.,,f1-ww'-14h-me1.-5-,Q-,.1.wwipe-g1..n,-I-,Ju-1' in--v W--.ggrv-.,,:1,E.p -1' l ',,.:1M:,effqwq:-pg.--.wg-Q,pmyg-15315--,, - wzgqq, 1,3--4-w.n:-ws.:-..:: 42 2 :i1!"1' 1-arm ,vu -A x- pw--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx --.4g,--.f,5:ypi5k., lu.:vm-,,,:,-vqM1.,, ,,g..g-W-w:,1-5.7-.31 Q:-52.9 M41 bm--1-.wuz-,1:k,,. g--.wr!,,Q::vjwzfliqxu :-.,- lyznuwwz nw- ffm 1f1'..,1w-:Luk-m,,,1vm-:p::,pf:.,, -:qulgpw-::4.1.L:r:.fq1,5,5-..f1,1--V-:P-,-.1ge:',,v4J:--qi 1,-'--I 11-::.-wwf-nfem-42e1l.::.1--X14 L '1:Ps1-'i:2:'::H:- :gan .,1mg5u,,.:p:z1v::: ::y:f11g1.:'-fqgligu ::g.1.g: Q,,-,Kp-k,1--l,.f-,WaM'-M,-1,-f,Lv:' 1-gzw-tm,.fxrzwi-Ifurlfgsm-T:hx-w. sr 1:-:za-wifiignw-.arm-wt 21:74.53551-zwrmnxubi-: er,:Jfh-.,nf.::..e:v .-'-my-ruff:fsvlfpw-w-1:+,::g1. f---Lk.-,:!:q:!.wI,---,wang-1' 5.1---4 za: M- :wt '1v:A11Lw..1:r,:,v1x -.LL 3-K: fi -1 W, :T 5491. 45.4 4-H .11-g.u1+f.:.,.--,..-.Mg-: 11.31.11-1-t., e:.vL..:fs-j::f- ew, .-Pla,--w..:r..Lgf1-vw:14,1-Ax-V1-'-.mv .QILM .. wt--J ffwdrg-1.Lv,1:g :ege:-m1!4- -iw -mm 12-f.ew-v1.uw..H-:md-1:-: w lL 5--uv: nw--'V-1 -w-:mu-sh-YA.-.,--.w:i,5mf,1.-: L-f:v,.ws1vf:- 1- te-MJ: ff F Family wi:-4,:,yw!13-itgiagfgwgig'.-11:3-bilpvztQE5-.iifpdriif'gii'W1a?i'Q'-Et552315h'?2i'.215,5521iidiiiwl-21-:,Li5p.Nvszfilifjia,,-E.:-lfiinvlwv'li-551:L1.k:s:,5QQ'aKg,iigtl-.,-25..,.1-'L-WixE:.f2121Pj91:1-'Il gqegrg1-gfavgqfwlaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' :imwf in Q1--.45gg.g1pi5:gg11:'55 ,nzmk ---9s.1gqw5f:wFQEa1'1:'as'Ld-252,-'ie-Q12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:glilei ,.-53,1 -Inga,-,1,-5-mg Nl--.hgg4.,f1557: 1:1,l3:,:5g3g,,g,1,4g' AQL,-.'L:,1-q,-,pi5,-'-Q-XL-V-,,Q5'1.1p1,kf 5--wa:-4,351'a4pg5fg1a.w1iQ.i:g.:19.1Li'!-jzlfqglmi-I-,qim '--meadams:umgr'riB:f1rx:gni1E1alm., iwirawfvz21951:-1,:.vw'1?-1292551-igzg'.-1121i-211111211?f.EY'5dJ:E21i'W1f"k 5::,kf5.1L:.t'g.J,,V.M,,.,.n3,,,W,,1,,,L:.,L5fl53,5,M-W 341E.,J,,.,L?z,,31,.g:143Egg.,,:I,,,1..ig,5:5,,i1,i,i -. ,,5r.!Lr5:1b gm-,i,fQk, .-1,5 xafwx-U.,:gl.v:,g K,-m:',:,-mg.: 3-:e,,:.wg lawnm:f,a:Qpf,2--5,5-'fmK- '- e,1:,1.,:g:,5Qiia ,,'.J1.k11-.fx,Q--4,5'.wa',-L :zqa,Qfqf in-9' N--.Qggv-.,f1,i5.p -1,9-l f,.:nU:, ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q L1.wa,,v-,,.,,-.qi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..f:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-I.. gf,,--f,,,m- Q.. x..4p.,w.k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:4 - 1M1,..f.-wi..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,l.:.,my,, 1.:-fvwly ,:k,,QA,, WH.,.,N,,,3,.,,,,l,, gn,,:,,gp.,fH,:.,,,1,,, ,M.,,b,M.,,-,.,,Q,g...4 ww ..,y,,.,,,.v,-,,.1..,..Q -. x-., -M, ,,,,.. -,,,,,.x,:, 1. :Qui Q. 'mu' W., ,,a-,vi-wxfw ,'f'.,.f1-Aw:W1 .vm ,A--.1 rv -1:-. 59:1 41' . wr,-.w.-gp-,M M41. .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4.-,Hg-f'.1.,,, Mm -,Q ww -1.-.,-.,,,,f.,,.', 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.hy .,,, -. .w,:, 1 zqhqie- vm.. v.:,,,,.,.--MT., ,Q-,xx-wx ,Ewi- .,,..,.1LT-D,,1,J.4g1,.:,,1--W.,,.v.qU-m,,l1.'1,,,:J5-W.,f-my-.,NN-,,L,.,g15.A1.Tgw ,lv,.,.,l,,,,3,:5.,-,k :lp4,,,f,w.,,:lv.,:,,,5 y,,1n-Tq,Jw..1,r, ,VW we-',g,,g-M,:3..wh-,1:f.y,, :,,:J:.a.,,f.f.,.,.t,g My-',,+5.:.., 1,..4T,- 11pLi:L+-gf-1.f.1.gw. f-.vL:f:...-,U-:..u -1-,ya -epr..-1-.l:.w.gf:5':,-vu.: wi' ,:..w-n..wf11-MN Q-as--.W ,L-z:ra'w:-,L ew.:-sk:.vv1--1-H::-ww-mx .'1rf-2:Hv.,.1. 21,351 wif. 1, M..-,,,g.,, g1.1L:::g.5.Jg,1qg!,w,-,.f:f:,P11,--11.::.w.,y.:v,g,1-.xftg-'-QHWL,1.5E1g.M.. 2:12--J 1- :wg-1.av 1 'lex:-,H:y1,4--q:Hafvi1.gv1' ' A-eww c.:-a-,md-'45 1: ww!-Q -v:1gi.'y-r'.v-:Ju-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-N.K'nv:5,apamrl--:,L-'wmvww'11-ew. gefagfaw !'51:.',v2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- fefzfl-sfa':"w92:1:-I-5-,.1.w,shape-m.,n,-I-,-u-Henswfqf 1' pw--.ivy-,fr .,,,,.,i ,K 1, .,5,1.,,,!,.,,,,, .,,, x1..,q,,w....q, ,,3..xL,-,:,.y,, :.,h:.Q.,,nf.:.,.t,g 1,..4,,,- 1.2. 4W.,v...:..L.,.,g,,.v-.Q ix, 3-,.:f.wU:-raw.f4.:f,.:-1,rm--1.fx::1f'.w-M, A-ul'V-1,w,.:fQ.1Mf:g-'.,X-f1u,g1-:..1-vmvf-'.1 -V .Q-, -nm.: ,,,.1.AX.,,,,-E HIL,-M N wh.,,,,,:,:,,,,AL,,,,,,.,,: , ,Nl l1,.,.,,,.,,.M,4.,,,J.4-,l,.: ,M,,, W,.,,,,.,,,-,u,,,f,,.1,,., .N -,,,,.,i ,. ,.,,,,, ,.,,,,, .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,s,,1- T11 ,v m 1-Ama, 1- 11-.41 -1 , 1.4. ft..,..X.y:..4l,-,f,-.-4-I., ..vq.-4 X, 1v.,q,'n,,.,,g,,-,nag -.MQ,,...,:g:,.,1mh...: :,5ggm,.,4Hgg,, ,. 1,..-W. 14425-1t.3f..:,,1g,., ,:.vL, .-Mes,w, .,F,1,,--1..L:.Qi-Y,:vw-.X-'p--.mm-.1.,:1g.M.. Q-:qt--1,, Twna-1.Lv,,.g,fge:.,,:y1.4.-qwfv. .ML -:irfm-mb,x,,,i-,i.1J,4f-:.,g-mfwx-wr.-.vzyfim-v.,-:,. +-1 l.g..-.v-f:f,a:,m,- :Q,4qfgf,g mbzgizf vw'1?-arH:ffi1.m '.he-A-ewwapi-.im-vemwixa lL mg in:nv-1,91Imi.-,1sa-1,Lg-.aww-f:f,zg53f2.-:,L-ftzinwwv--5-1,y,5 -Qian'!'e1..',-2:,.,.'-my11:.-w1z1a1s':L-wxffaqr 1':-:fr-sfavgwfm,11:-I-,Q-,cw,swf-g1..nf-I-,Jv.av ,nf-vpw--.Lrv-.f:1:,.:1-1'-I7fnzzmz,,e'f.1'4wq:-ps.-.'g2g,p,' www-,--Ymqvwge--Q-w.M-w2f15:'..s-1as-my.:-'2.:1 -. aw-5 '4.!"1-'1-3:5513 ,.t,g.,,. ,, lu, ,W ,:.,F,.,, ,..:..,.,,,,.vq..g , i.,ff.,, w.l3,.Q,a,.W,:,,.,4.-,MIL.1.,,,,, W.,..,,,,3..,f-'.1 ,J :,:.,qw,.f,, ,1:..Q,,,: IM ,!.:1.v.:.-.fl-wr v -- -H+--:..,1si-1,L.,.,-Y.w:f,zmf,-.-:,1-,WX. z -sim1,-sm,M--v,1,:,g1:9-,:.n1,,,:,4fi.,.t1.5,:av:'V0.-1,51..g-,f-my,FWS-a1..n,-I-,.v.1v in-pw--.ggrv .,':1,E.ge1-I-. 1,.:W: JN:-,4s.--vm-:vim'-1:-'wa,L-'v:Aq.'w,..--stwwzazs-2-..:'1-in-mxu.1-'M '4.!'-1- 1--,xii-ul-11.w5--1,v1.,,Q::'f,Q,:f15q.:4:-,,- WL .-wfq,.v,,E.,,f5:1g1,- fun-:Q 1:',gs'w-mf,-'avmqyng51g:3fgv19:n:5Q,v,..sgzgsm.. uf-LQ.:2,5'5, f4,!1,1-3-,,:ae:y1g.g,f,,,g1-1:12-.gf:fm-1'i5gn1f:1i-..g21:.vL.:zgs-31:15:33-:.wiucpiat--N11u::gffvmy.g,rm-fmurv '1:24:52.wleqf-45:arqasng-mv'2g'eQge:zi41'y1'4?2qxc:a-wifi'-'if2.e1rw11Qa1pfEIQQQSQQ-fha-'x1+ 11 '21i3f2.-V:2S'1aHfiIfivigi2:-1,lg-.,'-wv25:21:5mf21-:1-grsvwhylv-'re-QHi'i 5EP4QQff,'5!' Family.-7:3 lv-f:-4,:,yw!13-qxgiegfgwgzg'.-11:14-eil'-vatQ511115547525f,i1'wadi'Q1-E:imgE.'?2I'.vH25133:63:11-21-:,Lz5p.ywbszfiizfjia, -5.5-lfiinvwfv'li-55141. :g:,4QQAa,g,gigel-.,'52,.,.1-'wwx2:.51z19,191:1-fx gqegrg1-gfavgqfmaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' elzmwf in Q1--.Q5gg.g1pi5:gg:1':55 ,xml ---9s.1gqw5f:wFQEa1'1:'as'Ld-252,-'ie-Q12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:NRlei ,.-53,1 -lngkp ,n,-5-gif' Nl--.4gQg.,f15a7: -1,:1,l3:,:5.g3g f5p5.gf1m-g,Mm-,gg'Mg-m-,-,1v:5q,,,11:isp,qlffzativggzg:m7wxyg:Kf-fipa,ger,5Qfg5,g5f!14t'.g:g 5--1,12-4,351'f44ggfg1a.yn1eQ,ag,.: 19.:Li's-gzzfqgsmz -1-,qsnm '--me:gf1gvn:v,:,1-if'rlgmfvrlg-.FQLQLQA, wana-ffmSfiwfz-1t:,vw'4?-arLie:fviw.ifzg'.-1121!-2111112 H1Pf.E1fQ492E21i'H'1di'k g,3,l,x.1L:.t'g.J,,.M,,.,.!q:f:,Rr.,F1.x:..Lgf1g5,5vq:,g-Wa' l::15-fJ,f-3gz:nyg.gvf4glege:-4.:,y1,4--q:pag5vi1.g1f1 '. 11:r-ewgvzg pefg-,gs XT .,f,q1xaf1W1.::gg-mg i.'m:'.v,-1,21-4 a-ae. I-11 "H li:-S'9:32fpizgpfzl--E.:-wan'K- "vp:.1.,:s:.sefag,g-, ' 1-'nzz-3139-wx-fini.,.virqrfl-Qzvsliafa'1.f1,12-5-.2-.-Liv:fl-fwS'9m':-:qv-i' an-:Pw'--455''Effie-:"w.2'-l 1:-Iuuwi. ,wig 1 ,Q.4.,,f, .: .why L1.wa,f-,,.,,-.xg1 .t .- ,,1-.nw -1 , 5.1. ,,.: ,,,x,I:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.v,w-r..,, gf .--f,,,m- Q.. x...yp.,w,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,..f.-wz..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,I.:-,,,:,y,, 1.:-fvwly ,:11,,Q,, ,.,.,.:.,.5,,:,5-..Lv-,3,, gz.,,:,.x4J-,gH,:..',1.,, fmx,.g,.,-Y.-,-m.v4e---,Q ww w.,:,,,.,V-V.-1. + - -1 1-., -my .,,..- -fwffv 1- iqfqqig- 'mu' T.. ,Ya-,vi-wxfw ,'ff.,,f1-Aw:-vm -1.9, .mv ,A--.1 rv -1:-. ,,,.:1 my .11--wg.w.w.-gp-,f, 19:41. .- -X..N-wg,-Lu ,L .W 2, ,QW ,,,,, t,,,.,.,.vg,,,,,-,, 1,.,.,,,. .1 f..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, 1 -v-.v..1 ix tp ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .v.ny1.Lv',.g,f ,M.:y1,4.-,Hg-.f.1.,,, fm -,Q ww ,-.,,,,f., H 1.1.-+-.Q .. .QL-1 1-., -.mf W. -. nw 1 iqhqie- vm.. v.:,,,..,.--mt., ,Q-,wx-nu ,mtl- .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,.-M,.,,.v.H..n,,,,.-1,,,:J,,- ., l.:N.,,x,.,g15.,7.T3 ,,,.,.,.,,,,5,:,.,-,. :m.,f,w.,,,L.. ,E y,,1.x-,q,,,1-..1,r, 1...1 ,:4..wh-,:,.y,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t,g 1,..4,,,- 11pLi:L.f.gf.1.f,1,g.. f..'L:.....-,,,qg..ul .Ep-I..-u.::.w.,f1:u,.n.,1 -m ,f..w-n..fE:1-w.1- .-we--.W,L-wrafwgffxew.:-1':.vw,1--QM:-f'.w-,wk A-wh-1.-x :-mga:wwf-1w.1-,,1g,.,s:.:L,::1,s-J:,1qg!,w,-,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML,1.5E1g..QA..QW--5,f.::v:n3-x.fv K ,egezqe:y1,4.-q:M5g,fi1.i,q-- '---f.m:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .mg in:xv-:,v.-w-:air-wa-Az-LL:-.J.hf:f,a?:m2--:,f-vfzmslvwe-1:,1. zefagfa w !'51:.','2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- ,':f:f1-Qfa':"w92:1:-K-5-,.1.w,f1.eps-me,-I-,-u"-eww vpw--my-,,1r -ni.-,L .v..,:-,ny1w.:.1.1. 1.---ewwmm'-.,-..,w ,1--fiijw-...Q .,g-.nb-.-:f.qv,, :.,h:.Q-.,nf.:...t.y wy-.+V 1.13. -1-Ep-rl,vh.-:.w-.,.,,u,-mug ix, 3-.ffmU1-ray-Q.f4.:f,.:-1,lm--..fw.w.,wfk, A-ul-vm:w,.:fQ.1mf:g-f.,X-f1Q,g1-M-vvmlvf-'.v 1.2, + -V .Q-, -nm.: :,,.1.,X.,,..-E NN,-M H, Q,,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,,,,...:,,:,,v1,...HE 1,,.,,,,.,.,.,M.,,:,.Q.4-,1,.: ,MQ-. ,W.-,,,,,.,,,..Wu-1,5:., 1., -4,-,i ,. ,.,,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,.- T12 L1.g,:,f-,,.,,-.xL1 ,' .uv .- 51-.41 -1 , 1.3. ,..X,y:..4l,--,f,f...p -.mug M. 12-.-q,'3w.,1g,,--,lg -.i,-bv..-,,g:,,,-my,-Q ., :rg vm. 15.4 guy ..1-g.u.+P.- ,, 1,..-.up wif-1w.1g-,L-,., :LVL .- wel,H,-,-121.--,r,,--1..:-.mfg-vfzvxa1-AX-kv-:Fwy-,.-:1a.M .. Q-:-L--1 w:':rywV.gle-f:-f.:y1,4---:Hag-V. .w -dr f.e1w'1v.,h,..-Ya-:Q -vw: -,Q mm -1.-: 1-vu,f.-y--'V-1.-.-w-ae ..-.--,-V l-., 'n-,gi L-..,w- -',,:1.ws:w---1, 1- in-Myer' P '2:,,:.,. me mi, . . g.,.,,,..,L .-D,. .w,.:,,.-,, , .,.M.-g.,.:J ,- ,mf K., .,,,,.,g1,.,.. .,,. : w.,5,1..,,L,,., ,,,: M. ,W 1.x.-q,'w.,1,,,,-,rl -..,-Q,v 2, 41.1. ,,.,, M...-,.'g,+,.,,,, 1,...w. 11 Xf..-M, f..vL..Ls-Me.,H. .--.1,,-1..:- ,J-.v-.1 ix kr-.: ,,.,:11.M.. Q-.-L--J 1- - .vm-w if 5:-f.:y1,4--,Mg-L 1-.,x,i.y,,-,1.k,,.,--.1,-5,211',N,.f1Qm.-L,-,,- L,. f.-wx ,mg .y.f4,1. n,1'..,1mKLg1..m,,,1 Qmgpfm ,:g,....- 5,,5,,.,,,1--V .Q-.-.1,q,,,vp.--Q, .,,-V ,,.f.,.,.1L T-D,:1:J.4ge15.:1,1--W.w.::--ml:--1p,:4 .:- 11, -fyx.-,gfpw .l.,.Q-,M .. :g4f..s.1-5f:lx1-n,,,a5 M- dw, ,1-X-f11,w..1.r, 1-.H .rg-.wh-.-: , :,,:J:.a.,,pf.,.,.t.g 5+ .MT - -:,ffQf.4.5,,q.,1-.,,,,.,2:,1T. 1,l3f,.gL may ,--w.Q5,y.,-,:L,,.,,,E 15.31,-Vx1v:,q,5w.,,g,,:-,gg g,,,E,,..:,,g:,,,?v..,h.,.:5:.V,, if5ggh.h,i,.,gHgg,,Jig.vg,,y5.,,,,--1,.g-.1451 wif-11.g1..:,,1g,,,s:.:L:::1.s-Jy,1qg!,w,-,-my-,r,,--11.::..Lgfggv,:v,:,1-vp'-gH.'v.XL,1.5E1a.M..ui:-L--5-,p:msg-1.av,,,gis-ez-4.,y1,4--q:Hafvi1.gv1 ' 11:-A-eww c.:-a-.5sQd-egffrw, K -v:vgi.'v-f'.v-1.21--H-: fin. .Q-M.,1..m, -MQ ,.g,.,.- .-,,,., 5, ,.-, .- yt. -na.-,L .. 1. -,-s.w-H. m v..-..,v,1--f11,w..,.r, ,:,..xLh-.-: :, :J:.a.,,pf...,.t,:v..Q- .. 1,..-w,,,- ,f-,f-I., .fm .-,,,x,y:..u -fp: EJ..-,, 2-,F x.-1,,-.-'1v:Aq,'h,,..1g,,:,v1g -HL ,r.:LiL1l, if!!! 4-,,.h-we1+f.:,,,--1,.:-EW: 16.31.131-,lg e9.:L,nfs-y:f-ew,-1.veg:-pn,---1:ungfm:v.:,1-ix-bv'-ww .+1a..QL. 2412--Jfrwm-1.fv'12g,sms:y1!4.-ima-:vi-.,,g - 11:-.wwe api-:.aQ4.v4e-: m W iw:K.-,Vw-1.1:iQ-w..,15:-qs.,-nvx,::,.5mf,:.-:L-,,::ms::':- 1- :Q-qgwew x- fdrwxf wi:-s t:.vw!13-i!9ie:f5w-am'.-11:5-22131212Q5111155475252i1'wadi'Q1-E:mgSwv.:1,513gacgrm-21-:,Lg5,,ywhszfizfja ,,-5.5-lfbiinvwlvif'1:L1.,p:,5QTs,g,i igtl--,':2,.,.1-'wi xE:.Q121P:91:1-fl .mpg1-gfavsqiwlwii-gf,zf.11.mvflrfwaa-,ni-:-:Jv,2' in Q1--.dgQQ.,f1aiiL:2w11:'f'ning ---9s.1gqw5f:wFqEr1'1:'as'LM-552,-'ae-2Aq24551-:ifrm-F2111sg-..i'riE3:+Ew:SElei ,.-53,1 -Qngq,-,1,-5-4,4 Nl--.h5g4.,f1557: -X:1,l3:,:5g35,,g,1,44w AQL,-.'L:,1-q,-,pin,g-,wwf-,352.151,Rf5--wa:-4,351'e4pg5fg1z.w1i4,i:g.: 19.1Li'!-jzlfqglwi-I-,qfmfr'--112:s':5f1va:16,15riwsvrxa-NHSELQLQ., Qwirawfu2:'iwf:1N:.vw'0-1292551-ifzg'.-1421i-211121211?f.EY'QdJ:521i'waf"Q g,3,k,:.:L:.t.s-J:,--g!.wl,-,-,M.,W,,F..::..Lgf1g5,5vm-.qt 3415-,J,f.,LFmq.gvfag,asm.:,y1,4.-q:,4:gvi1.3,5q -,1:r.ewg:1g g.::g-,pear.,f,q:wf1vi'g1-grgg-wgi.'mf'.v,-12:-ga-16.2-11 li:-S'0:32fpizgpd--E.:-'ffuwK- "vs:.1.,:s:.se1'!g,x-. ' :"v1::-3,139-w,v-fini.,.virqrfl-Qzvsliafv1.f1,1I-5-.2-.-Liv:fl-fwf'9m':-:qv-1'24-Qeafafan-9'w'--455''Effie-:"1.2'-l 1:-Inav .V ,wig , ,Q.4.,,,, 3,5 .: 2 .,w,,m L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wl,.,1,f.:.p-I., M. -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,w-r..., gf ..-f,,,m- ... x..4p.,w,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1o2L1W.-vvv:-:vH- AQ:-:1.-'..,--ve-141'-WMr-,muy 1-f'f'w:: -MQA.. Q.-L--3 1- 5. 4:3-1.Lv,,.g lf 5:-,.:y1!4J-,Mg-L'.1., Mm-,.pw..-Y.-,-,1Qfee---,Q ww --v:,,,.,f-'V-1.-.-+-.e -1 1-., -.wr .,,.',- -,,:v.w::, 1- zmqia- 'sw mb.. ire-yvl-wxfw ,'ff.,.f1-Aw:-W1 -1.9, .ba ,A--.1 rv -1:-- 5,41 my 1--www.-g.p-,f, 19:41. .- -X-.nn-wi,-LA. J .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,. 1,4.-,Hg-.'.1.,,, Mm -,Q ww ,-.,,,,'., M 1.1.-4-.Q .. .QL-1 1-., -.mf W, -. .w,:, 1 iqhqie. vm.. -lm., ,,p-,uhm mtl. .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., HN .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,p,.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-Q-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mm.-. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-141.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..-'n-5:5,apamrl--:,f-'wmvwwwe-1:,1. gefagfaw !'51:.','2::.'-,L--M11.112 --'ul-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,awe-a1..n,-I-,.u.ivenzwfqf vpw--.ivy-,fr .,,,x.,i T3 ,,v,,,,k,,, ,K 1, M., ,.,,,,, .,,, xl. .Tq,J,,.,,,q, ,,l..w,.:f,,,,, ,bg Q. QT, .h,1..,, 1.13, ,A .-,,,x,,:,,y,,,.,, ,Z W., 3.,,,,,,. ,L,,.K3,.Q,n, ,W .IM.-,.,w.1.,,,k, Mm ,,.,:Q.m,':i-f.,x.fW.,,.w,,3 W., 121. - -1 wr.: :,,h.,X.,,,.-E MIL,-M N HM.,r,,,,,,?,,AL,,,,,,,...:,,,,,v1,.iM.,,,i,,,,. 1,,.,,,,,..,,M.4,,.Q.4-,1,.:.,,-,,,W,. ,W,,.,,,,,.,,,,.u.,,f,,.1,,., .N-.,y,,..i ...,,,,,,x,,,,, .q..w.,,.m,,,,g,f,-.,L.,w,,1-,mg ,V,W,.,,h5-M..:...t.J .- 51-.41 -1 , 1.1. ,,,x,y:..4I,--,f,f.-4-r.,,1k.,:. ,-.v4.,gA+ yyf.x.,q,5,,.,,gm1,,1i W, 61.53 g5,,,m..w,...: ,, :f,5ggM.,.:gHti, ,.EHg,+5,- ,, M..-wg. 141LifL1f,g1..:,,1g:., NL. .-Jy,1qg.,y,,-,-,iff .EW-1..::.Lgfggv,,:vq.,115,r -if,1vv.Xg:,,.,E11.5,. Q-:qt-fg,, Lyg:r2'g.qgY4g:em,:,yw,4--a.peg1Q,.,m may-e11'1v.,.1,.:fg-.iqpmag-,iwflvi-5-:r.1-1:13 K.W-'.1-141.4ai:c,,.-wp-,-V l.g,.,'.vp3:f,h:gf,- -'f:1,.ws1vw-:,1:,1.- :p:,4qia,g,g !g'1--','f,...1-'Q v1g:.Q,,1- .4.-i:,,g.'i1.i,,q, f.m1,.,.,,:i-,imvvag-,q1xa lL 5-.mg K.-my-:,,-. -we,.na-L1-1,Lg,..-Ynv:f,a:laf,-.-:,u-fm,ww4- z -Q11 ng !qe1..',-2:,.,.1-'L--M 11.5,,aiu-w':L-wxfw ,f:g.,.f1-www--11.51.-5-,Q-..1.wweve-a1.,n,-I-,Ju-1' in--v N--.ggrv-.,,:1,E.g.-1' l ',,.:1M:,,2'f.14w.y:-pg.--.fm-QM, ,g-:vm-Q, - 19:41. V, ,,3.-92.91-w:1g15.:l..::: g:,v-my.:-9 .ew 2 'wi' 1-,meek ,vu -A x- pw--.up-,1:.,f5.gw:1.. lynx --.4g,--.f,5:ypi5k., lu.:vm-,,,:,-vqM1.,, ,,g..g-W-w:,1-5.7-.31 Q:-52.9 M41 bm--1-.wuz-,1:k,,. g--.wr!,,Q::vjwzfliqw :-.,- lsznuwwz nw- ffm 1fv..,1w-:Luk-m,,,1vm-:myw:.,, -:quigpw-::4.1.g:+:.fq1,5,5-W.,-Amy-,-,., ,-',,vp:--qi 1.-'--I 11-::.-wwf-ni:em-4241-lf1,1--W'-wi '1:Ps1-'i:2:'::H:- :gan .,1mg5u,,.:p:z1v::: ::y:f11g1.:'-fqgligu ::g.1.g: Q,,-,Kp-k,1--l,.f-,WaM'-M,-1,-f,Lv:' 1-grfq-ugh,gaxrzwi-IfurEmu-Tvim. .sr 1:-:xv-",:2':f11gnw-.arm-wx 21:7Qi.gf:f5v-mrqrxubi-: er,:Jfh-.,g:.::..e:iv x-"ny-ruff:fsvlfplv-w-1:+1::1. if-in--,1!:q:!.wI,---,wep-1' Et,q.,, ,VF ,, m., v1,,,41,g,M,Fi,.k .WL ,..H.,,,, 2, 5351. M GE, -,Tg.,31,,f,,,,,-.,,,-Ns.: 1t.3f..:-,1-,,, gx..L,.:gf.j,g,. nm ..F,11,--,..u..L51-mgy.:,1-.X-tv--.mv .QILM .. QW--1, :www-1.Lv,1:g ,fge:.,m!4. -iw -:vi1.i,q 112-i.m-1,1.u,.H:mdle-: Xa lL gum: K.-,--'V-1 -Q-w..w1-su-,L-.,--.v1,::,5s1,,af,:.-: L-,,:v,.w:w 1- ,Q-M41 w P gang-gr lv-1:-4.:,yw!43-qxgtagfgwgzg'.-11:5-eilpvxbQ311115547525f,i:'wadi'Q1-E:imgE.'?2r'.vH25133:63:11-Ba-:,L:5r,ywhszfizfjia,,-E.:-lffiinwwlv'11-e51:L1.k:MQQ-a,g,5igei-.,-32,.,.1-,ww12:.51z19,191:1-wx gqegrg1-gfavgqfwlaava:-gf,zi,t1.m,swf-91-,ng-I-,Jv,2' :imwf in Q1--.45gg.g1pi5:gg11:'55 ,nzmk ---9s.1gqy5f:wFqEa1'1:'as"5-i5f,"1e-N12'fwiq-E35rw-F2111sg-..i-ziiizqvagxg:glilei ,.-53,1 -lngm,-,1,-5-4,4 Nl--.Hgg4.,f155,: -L:1,l3:,:5g3g,,g-1,44' AQL,-.'L:,1-q1,-,pin,g-,nur-,,Q5'1.1p1,kf 5--ma:-4,351'aqpg5fg1a.w1i4,2:g.: 19.2L."'!-j1!5q:!.TE-T-,qfzhil"-11HEKSf:t'3i:hhlgq'PhgFi7IXEgniSE1!1M., iwirafwg2:'i2sf:1x4:.vw'0-1292551-ifzg'.-1121i-211121211?f.EY'5dJ:521i'W1f"k :MisWg.J,,,qM,,.,.Kq3,,,W,,1,,,l:.,,5,l5x,,,,M-W,,.?g,,A,E:,Ng,5A4 lq1H,,,.d,,,2,,.g:143Wi.,,:I,,,4..ig,,E:5,,i1.i,,1 -. ,,:,.m'y1b3,71-,i,f,k, .-:,qmf1W1.,fgpmg K.-m:',:,-mg.:3-:e,,:.w1 kg.,--.vp3:f,a:5Ff,1.-:,gl-mayK. '-e,1:,1.,:g:,5Qi:a - 5-M1::.Q.,,3,u-up-fm.,,vqegrfl-gigvggw5-1.51:-5-,Q-,.1.:qv,f1.fps-am,-I-,Ju-J in-,v -1,9-l Vyznwz, ,wig 1 ,Q.4.iA,f, 3,5 .: , .,w,,q L1.wa,,v-,,.,,-.qi .uv .- ,1-agp, -1 , ...,N ,Q ,,,x4:..wI,-,f,f.:.l-I., , --u,,,A1., ..w,,..w:.1-5.1,-1 ,.,,.vu,-r..,, gf .--f,,,m- Q.. x...yp.,w,k,,. -.1 1,,,fQ,.,,pq,:Q - 1M1,..f.-wz..v,,- 4:-41,-'..,--Q-1Lg,,.,p,,I.:-,,,:,y,, 1.:-fvwly -MQA.. Q-.-L--3 1- 5. 4:2-1.Lv,,.g lf 5:-f.:y1!4J-,Mg-f'.1. V fm-,.p..-Y.-,-,1Qvee---,Q ww --v:,,,.,f-'V-1.-.-+-.e -1 1-., -my .,,.f,- -,,:v.w::, 1- Quia- 'mu' W., ,Ya-,vi-wxfw ,'ff.,,f1-Aw:-vm -1.9, -va .1--.ary -1:-- 8,41 my 1--wg.w.w.-gp-,f, :MT .- -X..,.-ww-LA. ,L .W 2, ,Jw ,,,,, t,,,.,.,.,g:,,,,.,, .,.,.,,,,. 1 1..-,1,., ,..vL..Ls-j,,x,p.,H, .. -v-.v..1 ix tp ,,.y1:..QA.. Q-.-5--,-Q . .YQ-1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--,Mg-v.1.,,, fm -,Q ww ,1.,,,,,. 'V 1.1.-+-.Q .. .QL-1 1-., -my .,,. -. .w,:, 1 zqhqie. vm.. --uv., ,,g-,uhm mtl. .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., wk-,,x,..i'f5-A1.T3 .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-.-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.w-,wk A-mm.-. :-+351 4425-11 M..-,,q,., 9:.:L:::gs-J:,1qg!,w,-,-QENPK1,--11.::.w.,y-:v,:,1-.f,p'-12.1.2,1.5E1g..QA.. 24:15--M.a:,:n3-x.fv -K v,egezqe:y1,4.-q:H5gvi1.i,q' - felnfw aka-,:.fQQ.v45 1: mm-Q .v:,gi.'y-:'.v-121.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'n-5:5,apamrl--:,f-'fmwwwe-1:,1. gefmfaw !'51:.','2::.'-,L--M11.112 -sm-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,amps-a1.,n,-I-,.u.vencwfqf vpw--.drrv-,fr -,,,,.,i 1547.51 ,,,.,.,l,,,,,,z,., ,k 1. .,,f,w.,,, y..,,,, -.,y ,1.-f1,,w..,,q, ,VW Li.g,:,,,,,,3..xL5-,K:f.y,, :,,,,.a.,,nf.:.,.t,gMy,wp 1,..4Y,,- 11,211+-,f-1., 1.53. J,,x,I:.,y,,-,171npr.,p...:.w.,.,,u,.v-..g -X, ,:,.wgn..w:.1-5.1-5-.ffmHz-raw.f4.:f,.:-s,rm--1.w::1f'.w-M,.r-2A-2:1'V-1,1,.:fQ.ww:g-f.J-wg'-mg-wuzmf-xv1.2:--1--n.--11 -' .a-. '-Wm.: 1,-1-.X-,W-,Q N-4:,,,Q ,, Qg,........f5,,,,,,.A,,,y.,.,-: , ,vb A,-,,,,.,.,,,5,x.,,:,.Q.4-1,.: ,Mi-. ,W,-,.,,.,,,..u.,,f,,-M., 1., -,yu-Q ,. ..v.,,, ,lfw 1. . --..mp m,,,,g,'-.,L.,s,,1- T11 ,v w 1- 11-.41 .1..?,1-,lr , 1.4. ft..,w.y:..4l.-.f,-.-4-lf, --mug X, 12--711'uw..1:r,-px -.Mgf,-.-35:1,mzgnwh-.Kr 1:5Jfa.,,,af.,q,.g:,y.zi-Jvsm.-,. 1,..-.wisp14plfA1h.gf.1gT,1g,.,fm, .-jy,1qe!,w,-,Wg.EW--1..::.Lgf1-v,:14,1-.Qpk-4mgW.,1,,:1g.,QA.. 2.51,-.ln ima-1.Lv,,,3,g5f:.,,:,.,4.-ig-,5g.f,.ML -:ir4.!Ln,qg,+L-,i.1Qk.vge-:-.4-xafwx-W:M,i,-,f.',,-1.1.-H-:e,..w..-,-1 Lg., '.v1,:f,a:,:,,f,- -',,:v,.ws1:,:1-:-1,,1,- :Quitef,g!g-1..','2:,.,.'-I Mvzgizr vw1?-arfx::ffiw.m '. 11:--eww cps-.1.fQd-awww lL mg nw-:'.v-1,2-1 Imy-,1sa-1,Lg-..-nw:f,zf3j3f,:.-:,L-,wapwwbz- 5 -Q4-aw !'e1..',-2:,.,.1-ww11:.-w1z1a1s':L-wxf,aq:- 1':-:fs-sw:-fm 1:-I-,Q-,aw,swf-g1.,nf-I-,Jk.av is-v pw--.41-.f:1:5.:e-1'-I7Vnzznlmz,,e'f-1'4war:-As,--vmfxpqkr, 1:-:wa-f,,'-'12-LAM gm-:H:.m-fffzsq-..s:: .ek 2 aw-5 ai-!"1"1-3:5513 ..t.Lv-Agp 1- my-.+V 1.4. ,y...uI,--,f,f:.Epr.,1-..:w.,.,,u,-u..w, , 5-.em U:-rerun.ew.--1t:.vw,1--1.w:.1f.w-M, .V-.Q-ul-H.:1,.:f!.wq':g-g.,X- 1Q,g1-M1-w3..vf-'.1 44:-41--V..--,L--L-:,,.:-, m.f,L:Lp,- :J zmqig-,,,,, --v1:..Q,.E1L 1.1-.x ,wg.'.f.-gf,-p,:1-f,.w-.f,1--W.-wx -- .H+--fm-51-1,L.,.,-Y.W-,:f,zmf,-.-:,H-ffm.,K. L -gum!,ef-f,-2:.,.'-'L--Mv:.31:9-yu-fm.:.v1:g..,f1-we-:'wi1-1,11.-5-,v-myweve-Q1-,n,-I-g-v-L' in-M-1--.Airy .,:1,E.ge1-'-- n,.:nM: qyxq:-,4g.3.'m-Q,HSMX-1,-wa,f.-w:4q.',.,--gwmg15.:-..:-1-an-Wy.:-'2.:, am. fm-Q-.,:ai.m-11.x,,.5--.,1,1.,,Q::'f,Q,:f1Qm.m :-.,- 19,4 .-'vvfq5:v1,g-:.f4:1:1.- fun-:Q 1:',gs'w-mf,-'avmqyng51g:3fgv19:n:5Q,v,..:gzgsm.. uf-LQ.:2,,'5, f4,!1,1-3-,,:ae:y1g.g,f,,,g--1:12-.gf:fm-1'i5gn1f:1i-..g21:.vL.:zgs-31:15:33-:.wiucpiat--N11u::gffvmy.g,?m-fwiwrv '1:24:52.wleqf-45:aww?-1.fv'2g'eQge:zi41'y1'4?2qx::a-wifi'-'if2.e1rw11Q:1pfEIEQQSQQ-fha-'xxf 11 '21i3f2.-V:PS'1aifiIfivigi2:-v,lg-.,'-wvL5:23:5mfi1-:1-grsvwhylv-'re-QHi'i 5EP4QQff,'5!' fzirwxf'QLwi:-st:.vw!13-iK5ie:f5w-am'.-1121i-lima?Q5111155475252i1'wadi'Q1-E:imgwiv.:1,513gacgrcwa-21-1,Lg5,,ywhszsizfja, -5.5-lfiinvwfv'11-1:11. :p:,4QTa,g,ilgtl--,':2,.,.1-'NwxE:.5121P:91:1-fl gqegrg1-5favsqiwlwi:-5f,zi.11.mvilrewam-,nQ':-:Jv,2' inQ1--.dggig1Lii::2ww':'fthrall "---faykl'--is,1gqw5f:wFeEa1'1:'as'LJ-iikfw'ie-A124551-:if1v1-Fizzzsg-..i':i23:+Ew:iiikewl ,.-53,1 -Qngglp 'n,-5-gif' Ml--.45g4.,f15a1: -1,:1,l3:,:5.g3g -Ifgpggfim-gQlemzgg'Mp-Ev,-,ie-:5q, iJ:isp,Q19f:a15Q::g::g:m7wxyg:Ki'f:92,7ger,5Qfg!,g5f!1q!'.ggg 5--1,12-W:'f41ggfg1z.gn1e4,a:,.: 19.:L.-Us-3::a,,g!.w:-1-,qsnm '--11::a':gf1yn:v,:,1-ffrlgmfvrlg-.FQLQLQA, Qw2ra'1.avf:1'ivgf:1fH:,vw!4?-arLie:2fiw.ifzi'.-11:11-Mx? H1Pf.EYfQ492E2ii'H+1di'k g,3,l,f,1L:.b5.J,,,. M,,.,.!q:,1,W,,1,1.L:..Lgf155,511:6-W nb-?g.,.q:,1.5E1g.5A4 wt-1,,,. Ewa-,.gv:14g ,fge:.,.,,.,4. -ifpagfv. ,. up -,:1:r.mfg:1g g.H-.iwr.jiwflv-Q1-grgg-wgi.'m:'.v,-1,21-ga-ae.2-wx "H in-.'--hmzfniigpfs--S.swan'K- "vw:.1.,:s:.sefag,g-, ' 1-'n::.313,P-ws-fire...vqfqrfl-are-slivQ-wr-5-.Q-.-1.211rf!-fwf'a1-nf:-:Jr-i' in-wN--455''.,f1,ia.:1-1,:'-L 'g:.1llg::,. ,wig , ,Q.4.,,,, .: .Wm L1.wa.f-,...--xp: .mv .- ,,,-.nw -1 , ...,N ,Q ,,,x,I:..wI,.,1,f.:.l-I., Y -.n,,,A+, ..w,,..f:.1-5.1.11 ,.,,.v,w-r..., gf ..-f,,,m- ... x..4p.,w,k,,. -.1 1,N,.',pq,:4 - 1o2L1W.-vvv:-:vH- AQ:-:1.-'..,--ve-141'-WMr-,muy 1-f'f'w:: -MQA.. Q.-L--3f.h.,:r2-1.Lv,,.g,f ::.,,:y1!4J-,Mg-L'.1. V Mmx,.g,.,-Y.-,-,1Qv4e---.Q ww -.,:,,,.,,.',-1.-.-4-.Q -1 1-., -.hy .,,,.. -,,:,..l,:, 1- MMM. vm., T., ,Ya-,vi-wwf ,'f'.,.t1-Aw:-W1 -1.9, .uv ,J--.ary -1:-. 59:1 Jug:--wg,-,f,.-g.p-,M 19:41. .- -X..,.-ww-LA. ,L -..,- 2, 41.1. ,,.,, U, .. .-,.v1,+P.- ,, 1,...!,,. 1 f..-M, f..vL,.:ks-Ne.,H, .. -Y-.v..1 tx 'p ,,.,:1:..QA.. Q-.-5--,-i. . .,.ry1.Lv,,.g,f ,M.:y1,4--,Hg-ff.1.,V fm -,Q ww .-.,,,,,., 'V 1.1.-4-.e .. .QL-1 1-., -my W, -. Hwy 1 ziggy- vm.. -lm.. , --:N-wx ,mtl- .WL T-D,,1,J.4g1,.:,,1--M,.,,.v.H.-Wt.-1,,,:J,T ., wk-,,x,..i'f5-A1.T3 .1.,.,,,.,,,,5,::.,-,. :lr4,-f.w.,,:lv..:,,,,5 w,,1.'-fqwl-..1,r, 1..,f ,:g..wh-,:,.qv,, :,,:J:.Q.,,pf.,.,.t.g w,..4f,,- 1fpLi:1+-gf-1.f,1.gw. f-.-L+...-,,.q:..u -Hy-I..--h.::.w.,f::':,-vq.,1 tm' ,f..w-n..fE11-w.1-Q-12--.W,L-are-1w:f,::f,.:-1,:.v1,1--QM:-f'.,-wk A-wwf.-. :-+351 wif-11 M..-TQ., s:.:L:n1,s- J:,1qg!,w, -,-QNPK1,--11.::..w.,y-:v.:,1-vp'-1m.ML ,1.5E1g..QA.. 24:15--5, 1- :wg-v.fv -K 1,egezqe:y1,4.-q:M5gvi1.i,q- - f.em:1g:H,:.fQQ.'45f,q-mfwx-Q .v:,gi.'y-:'.v-121.-H-:Fr-wx-sz-:,Lg-..K'n-5:5,apamrl--:,f-'fmwwwe-1:,1. gefmfaw !'51:.','2::.'-,L--M1f:.'w1zY, -sm-wx 151- ,':,:f1-Qfa,:"w94:1:-I-5-,.1.:v,amps-a1.,n,-I-,.u.vencwfqf vpw--.drrv-,fr .,,,,.,i ,,v,,,,,k,,,,1,,:,1, ,K 1, .,5,,.,,,!,.,:,,,,-,,..,,, 11. .Tq,,,,.,,,E, ,,l..u,.,.:,,,,,, :,,,,.m,.:,,,t,, 1,..QV,,. 4.13, ,,,x,,:,,Q,,,.,,,E.,P.,,v...:,.L.,.,,,,.h.,E i.,,,?,..,L,,.Q,.Q,Va,,W,IM.-,.,x::,f.1.,,,k, in--,.,,,,.,:,.M,':i-,.,x.fW.,..1.,,m.,f-V., -1 wr.: :,,.1.,X.,,..-E NN,-M H, Q,,,,.,,..,,,,,,,,,AL,,,,,...:,,:,,v1,...HE 1,,.,,,,.,.,.,M.,,:,.Q.4-,1,.: ,MQ-. ,W.-,,,,,.,,,..Wu-1,5:., ., -4,-,i ,. ,.,,,,, ,lflw .. , --..w-H. m,,,,g,--.,L.,x,,.- T12 L1.g,:,f-,,.,,-.xL1 ,' .mv .- 11-.41 .1,,E,1-,-1 , 1.3. ,,,x,I:..4I,--,1,Y..4-I., -.vm M. is-.-q,'3w.,1g,,--,lg -.i,-bv..-,,g:,,,-my,-Q ., :rg vm. 15.4 guy ..1-g.u.+P.- ,, 1,..-.up wif-1w.1g-,L-,., :LVL .- wel,H,-,-121.--,r,,--1..:-.mfg-vfzvxa1-AX-kv-:Fwy-,.-:1a.M .. Q-:-L--1 w:v:ry1.uf-g :e-m,:y1,4- --:Hag-V. .w -dr f.e1w'1v.,h,..-Ya-:Q -vw: -,Q mm -1.-: 1-vu,f.-y--'V-1.-.-w-ae ..-.--,-V l-., 'n-,gi L-..,,f,- -',,:1.ws:w---1, 1- in-Myer' x'-1.."2:,,,'.'Q me mi? lm, . - g.,,.,,,.,.1L T-D,,1,J.4g!1..:,,.-M , .mw,.-g,,,,J,,- NN ,,1v,f,.,x,,, I w..,f,m.,,:l.,..,,,5 .iv,ln-,qynw..1,r,.,,,u ,:4.. ,,, 1, :g:.a.,,,f.,., 4,1 .. i,.u,+i.:... 1,...1,,f- 11 M-ITM., f..vL:.L.s-,,,Xqg..y. if.EF-I.,-1..::..L.,.w-.v-.,1 ,..fE:1.LQ.-. Q-.15--.W ,ww .':f,!:-f,:vw,1--QM:-f .gg,:2g.'a1+5.-,,-W.:-4735: f4wfL1b.g1.1g+,1g,., L...,.s-,::--em,-,-f:f:,Pr1,--11.:5.kgfggug14,1-.Qp'-gmsvzq-,1.5E1g.pA4 QW--g,, 3:z:ny1.avfgg,egezqmy1!4--qxpagfvimqr ',-larQ-eirlvxbK.:-A-,iid-V255'-a1W1a?i'Q'-Etimlvinv-i'.?':,v2iwifi-wi-5L':,li--.'WFr:5,E'ja1- -'f:inwH1v':1-s-1:,1.- :g:,4Q!Aaf,' !'51:.',v2::.1-mu+:.'w1z1a19':1-wx 153- fefzfi-sfavg"f4m9r11:-I-,Q-,qw :ws-g1..nf-I-,Jv.av --fr,-M., '.,,.,y,.-.i ...,,,,1,x, , -5.1-,,.gN.l,,.,,,, ,..h.,x,,1-,-QLD-11,..q.,if,, ,I-.5t1.g,a,f-:,.,.,1,1.g.-.Y.yy,,5,,E,5.Mf.:.,.t.J iK....p,..L4f,,- 1.3. ,Z-E..-,,,x,I:..uI,.-,wifHW., 1-.,:.vm.,,gf,.vqmq., 5-1.g,f.,,.iM,:-raw aw,--1,4,m--..p:.1Qp.,wfk,,.V-.Q-ul,-Q,,-,.:fQ.1',5qfg-Q.,3- wig .-w:-m-'.'.f.e:-::f- -4 .25 -1-4:vqffsgb,-vqmqgr ,.gi1ggf:,, L5::ra'w:f4: my-s ,4.vw--a-rug:-am,.-dr:-QLIQQQQ,Nmefegltapwa-QaAMv5g1,:Lnw nm-w.-55:-4 ,'Jv::f,:Lpw f -iw51:1-::1g.1.L:s:.sq1,2,Q,a:cl-A ,v 3:2-QW1'-2'--I gan: .nfs-fc1-we+g:m11.f1,1--f. v -1r:vf'91-1-:I-:ml .v 1'1"--HL,-.5152-2Q21.-1.1g::--ww 2.:,4:':-If-:rims-::HN - -- y1:..Q,,,,v,-1:-.mm,,1:g.,.f1-5,:1H4LQ-1,11.-,-,Q-.W,f1.:p:-aw.,-I-,Jv,1' Q..-:vN--+,,,.,2,1,1,.. 1.1,,,:.:w.,,:g.l4y.1--,,g,L.,1..-QM, --1, ik.-1,,-3 19:41. ,M-,, - qi- Q,-..1,.g:,,,mw:.:-g,.:1, mH.'4.!,41 4-,,:h.g.vg1,,w,,--1,12-.bw'fmmhM..-L,-wg L... 5-gunnw:-mln.-,11--11:u:s:f1-wmv.:1-.X-,1-'-wzfvzxv-.1.421e:p'La QL:-L---fffwvexa-nav 5.!1g1- 4-,, 514.vg1,,,,,,g--.G-,,,Q:, g,Q,mf,5,:4 5-wg g95L,1gLg.jgg:mug-1.41.1.1'..me-55551-mm1-.X-,w:1p,,.,1..,5qz1e1pL1nge..-.:rfrhk,aKg-1.gv,1efav-f-:ye:,,!43-iguag-2:5-.W'- r.. .mazemir:ith-41m-s1.5-'mmm-'-f.1:gniFif.'?i:2:fg.:1'wwi-1-2:-1H.knvLx-,f'5f2wfZ1--1-ursm. ::1.-1 ,'w-QS-W-evfi'-3.i'e2, fri-ivy 11-1-f11La14':1-maxi wwf:-Q,:fE'11p!x19ra:.frfin' ":m4.:1mavpq,1.y:., xg:,,-qyxgffgqp, .g1.l,:5mg1, :5rQ:.w-5-,gig--Q.,,.25,,,r- .ivy11:1-m1g,gw,1.q1if,Q 11g.5gi.gfaf5v-17"--wig.-:gaqw,5r,ggfMe-I-..t.av x- p1-.:4fr:- 1Fpg51,g1yq1:f 1.11. n.-L4 .-,..:q:..ul,---,Wie 1 --wg:wmf::gf,:vq,.g15gr ug-i1ggf:,, L51:ra'w:f41 my-1 tm- -1.gmfyp-amfr:-QLIQQQQ, w,,:fega'15xm:a-wmv!Q -4 .,5.M,..,:35f'3,,.yMy-,:,,N,,.,E.1.5A,..Q-hW,fiX,L5,:m,q:4,,rw,4,y1,4.-,.,x:::m.i,,k .'1:r.m,gQ,,,,,H,1.1Qm,.,-,q,x.f1vgg1,,,.1-1,13 im-'.v,-351.4 1i.v..,.-wi -V .QMm:f,L:Lp:,,--1.5-fi!,wh4:E5.1.,:p:.5q1,:,,,g-,--w-f...,, 1-,vp:..Q,.,p,-mv--lm.,.'.fq-.fl-fy:E+J:4g:1.f1,1--,-.2-.-wr1:1-:wf'91-4-:I-uw w'--NL,-,waz-2 -1.-1.14:--naw-. - ,1:.,Q,,,,1--:L-.u Q.,,,1fi.,.t1-5,:1H4L5-1,51..,-,Q-W,rim-gm.,-I-,Jv,Lv ,x-N--+,,,.,,1,1,.., ,l N:.::.g.,,:g-1Jin-1:-Qsm..-:,m',,f:-::- ., y-1v:4q.',-..,,-,iy.n1g :1,1-Q,-.:.g:,,,1mw:.:-H.: 4-.fm4-,,21.4.vgx+,,,,,,--1,12-.ww:NJ-wtM..-L,-wges.:L.ws-311'-nw:-we-1.-.11--N1::ms:fm:v.:1-.X-,v--ww--,1.421e:p'L1 'gain'4-,,:si-u.'g1+,,. 5--.,1:-.hwg,Q,rq mp:-.,g gs.1L.1zLg.3,:gq,gn.g -144.1 1.v...1m ' -vm.g1-.X-+am:v.V NP..-,-5.11,wp-Hv-rwx,-.14,m,, iam:,,,'-2:14.11mam:-1.2:-VH.-nvlx-Jifiwa"-'1-l-I5:q,nyu,1a.f:1.-1 :mQs.1-wiv-3..aa, ,r--aw11-1-wiws-:1.n1:af,:wg. M"::Qq.:1iQwgg,1.g:., gem-qya,::'gqpf,. .l,:5:1,ng1,.1a.::,,-1. :QQ:.M-f,:lgu3gg,,,aap,M w,,131-m1gggw,1.q1i',g ug,5gi.g,5f51wp:1,9uw:5:yi, :r,gggm,,nf.:.,.k.y,.ghg,,1g55:..,p,..g4,,:- 1,pg5L,g,gf,1:f.1,g3. Ljqw-h.,3y,A1F.rw-P-.-.W-11 gray-1,,5,vw,1--a.pe:fyp-an .wer-!113xQ.,1,M -. .,HW..,:35f1,5,,.yqmqzp -,f,,:.m,,,.,E11.5A,.'wW,fiX,L5,:m,q K, W., .4,y1,4--,.,x::1Qg.m,, --f.m,gQ,: 1,5fw5Wg-,qA- wg Q .-wx nm-'.v,-55:-g ,-npr:f,hLp:,,--1.5-fi1,,vgg-::3.1.g:s:.5qi,:,,,gf,,Q-.w-f..,.,4Q1- ,v p:..Q,.2,, -I gn: .uri-ff1-bVfi-f5:4ga11.f1,1--,-.Q-.-my1:fr:vg'91-1-:I-:ml .v w'--mx,-.2 - 1,-','::..,.,-N w.,Q,,,a1-1:1-.x QF:,,g:g.,f1-5,f1,,4W:1,,1 1.-,-,Q-,.,.q -f.w-M.,-I-,Ju,:'gniadfqf ,1--+,,,.,g151..gwwm f,:.:1lg.,,:.1ar-I:--wsw..-::lm:'::,:H.-W aemq- w..1-rg:-my mx-Q."..:,.s:w1vmwvK:'fg er fm. wa-2,41 Q-2121:-J.'el1rw ,,--nz:-.wrw'e:X::f11 X1-1-ww:99.1L,1:'!-jzlrqelwi-I-ff-1--X11--will -'Pam--ff ,5.!1g1- du, :si.y.,g1,,,,. 5--.,::-W, 1?,,fg:11g.wQ 5-.4 gm ..jWgvHg.y.ff,1.n,1'..,1m-55531-,r,,,g1-.X-,.-::Ly5::X1-.,g:z1e:pL1 ww:-.gv,1e1':v-b-:1,e:,.x4J-img-2.f, ,.m:1:u Qin:e:fQ.4gs1,.f1.5-'mmm-'-1.1:mf 1.-:MQ .:1miv::-1.:- -1 l'1.'wV1k"f'5fiFa1- -1.rs:1.ww.f:1,-It :5nQs.1-wiv-gag' as: ml-l'f1L :Q Q .:1 aQiv:qq1.2:-, xi:,,-qyx,:gfgmE,L,.5 1.l,:5:1,w 1 . :-w-Q:.1-5-,,:lm,g,,.25,,,-:L.ivy 11:1-mm w,1.q4if, Q 1-g,5Ei.g,affv-zprqh ,H-rg: vi.: .bv 91--:uv 1,133.2-gf-1-T 1.13. fmL:-Q..-,,,:q:..uK,---,f,5:gpigi,--D.Q: : upggggr gi1ggf:y,:v,L5::ra'1,Q gray-1 ,4.u.1- -a.pe:f3 -4 .EM-,..,:.Ldfv5,,.yMfg-,:,,:.5:,,,,E.1.5,.'WH, L5,:m,g,4, W., ,M4.-,.,x,::m.i,w-'1:r.e.:1Q,,,JWTWQ-,q,x.f1Qg,,:..,U,H im-'.v,-35-g af-'..,.-15-gLg,,.:p.,-lvvrzfmpffp , -'fiftygf-::1g.1.L:s:.sq1,:,5,afb!-fy-s--,-,., -1,vJ:--Q,.ff1-w,v'--Iim:.nfs-Qc1-mg:m11.f1,1--,-.2-.-wx -1-:wg'91-1-:mf - 1, -- n:..Q,,,,v,-1:-.mi,,g:g.,.f1-5,:1H4LQ-1,11.-,-,Q-,W,f1.:p:-aw.,-I-,Jv,1v Q..-:vN--+,,,.,31,11..T1 1- N:.:1.g.,ag-1Jr-1:-:ps,3,u..-::pm --1, 1H.-1,-,- 1v:Aq.',-,.,,-,f-.vw mx-by-..:,.g:,,,mwr.:- :ma-2,11 g-,,:h-4.'a1+,.-,,--1,12-.bw'fmiflhM..-L,-wg 99.4 .qyzfqggwg-:.ff-1...1- fwzigt-4-,,rm.vgx+,,,,g--.,1g-W:qm::f1f.5.:Q,:-,.1 e9.:L.1gLg.3,gz ,wg 4.3.1. 1.1'..,1:uwsfm:v.g rxmzpufQ:-L-Liffrwvsxy-1.514fav-we:y1!4J-i:::E-2fi1.g,- -- :1ri.m:1:u Qinirezm-4121:-::,g--m L iam: 1,-giwg .:1 mam-1.2:-V w. 1-1.rsmp:: It :5r4Qs.1-rf:lg- ":w4.:1:fav::11-2:-Y ls.,-wvLs:f'5fm -:1-l,:s:1,xgu .ar4Qf.1-mix!-Q..,ea:,.-:my11:1-m1z,g11-wx :fe'rg1.gf1ff'-1prx19uwr,::mv,5r,a4fa1.,nf-I-..t.v 1- pw--:uw 1F1gg:ua':1:f1.::1 2--Jr,'--.wx2rpqEy'1h-2:'Lmf1ixfJ':pa1q:P 2i1::f:w,rgX,Lx::ra'w -4 33 .EI-M1..,:35f1,5,,. yum? w -,g,,:.X5:,,.,E11.5,.. Q-g1g3f5,,fM5z:n3 bg: 74, EW., ,5,y1,4. -,.,x::1m.m,,. '.., .m,gQ,, !,5:w5Wg -,Ln wg pg. .1-wx an W-xv,-54:-, +- n.,--15 gLu,,.sp. ,'dvr:splzgpw--1.:"fiwQ ::1g.1..: 'aims :VA--'ws'-.-,qu 1' ,v 3:--Q, .ffl'w,v1- -Iris.: 1 mfs-ffl-av:e+g:4ge11.f1,1--fu-wx - 1,.','::,.,,,-N y1:.,Q,,,a1-lui-.x ,!,:Z,,g:g.,,t1-wiv, '14 --.11.-,-,Q-,W,f1,:p:-M.,-I-,Ju,Jg.i:,,fqf ,vl.,1--+,,,.,?1,1,..gwwm walk -- .blqyx-I:-:ps.4,1,u..-:: b:-1: 4-.-W iv:-X1-'ww..1-.-gr-rig ::i1-Q,'..:,.s:m1v.. yum fr:'m.'+!,q1gm2:1-J.'al+P.:...--1,::-.vw'ewxsffu X1-1-ww: PM ,5.yg1-G-,,gfi.y,,g1,,,,. 5--,,1:-,Mg,Q,w q..-5-,Q gg,:L,1gLg.3,gQ,!v,,g.y.fQ,1.1,f...1m ' -,M1-W.,,::Ly5:1,1..n5qp1!gp . g4..-g:f,:w,ab-..- fm., ,:,.x1J.igqE Aaafwgmzh inexp-41e1f-f1.5--ww'-1.1:in:3ff,wi:w4.:1 mam:-1.2:-V ve. -nvux-wgsapk "--1-1.rs:1.w.1 M":mg.:1fQwpq,w-n., xg:,,-qu,:ffgqF,.,. .l,:5Q1,l,1, .. :gms.w-,-mv!!!-3gg,,,25g,,-,Q ,1:g-m1gggw,i.m4if,4 1-QTELQ.5:51-zprqquq.-rg:qv :f,g,g - .bv 91--:uv 151331-s'g1:f,1.:1. f:,1L:'e.--M 2-.Q:,---.f,5:rpgeg-'--2:wmfrtgrsm-215:2-79.-p-2:91-wee:-gal -421.25-M1..,: -hwy!,:A13p-,:,.:.XL,,,.,E.1.5,..3-,15fJ,fM5z:n3g,v,4,EW.,,bu4.-,.,x,g:m.ggm.-'1:r.e.11Q,,,5,g11q5Wg-,qA-nib, gg-w3nv,,'.v,'5f:-4af-'..,--wg-gLu,,.:p,,'-Vvrrsplzy,,-1.5-'fiwgfg-H :g.1..:s:.5q1,:,5,xfy!--wif'-,-,1, 1',v3:--Q,.ff:,'w,v'--I4:61.f.fq-.,f1- - 17-','f,.,., ng..Q,,,u,-ww-.xWZ,,g:g.,,f1-5,f1v,4g4M51,51.-,-,Q-,.,.q -1.9:-91.i.,-I-,Ju,L'p.H:,,fqfQ..-:vH1--.+,,,.,31,q,..gm, n:.:nlg.,,:g-144'-I:-:p!,4,1,x..-:vim:'::,:H.-W iemq- w..1-rf--my mx- Q,"..:,.s:1w:wr.m-Q1,- er fm. wa-2,41 Q-wth-J.'al+ -,,---,zz-.w,w'a. FN.G,u:E?!NMh Miz,-!R,:,?:,Q:,Lw,,,.,5R PM .,3,35q,!v,,E.,,fQ,1.1,q..,m!-55131-m:y.g1-.X-, ::,y,:1,1..,5qp,Q1p-L.'gig..-.:f,:w,a,,-hfv,ev':Q-b-:ye:,.qJ-if::5-:.',1.5,-'- :afavr-:quaqwe::J-me1,5-ww-'.1:g1i3ff.'w:w4.:1waw:-1"--V VJ.-usa-ti 4"':nf4.:1miv::w1-22-1l.1.:nv15:f'5fmf,:.-:1-1,I5v:ws::,:11.1r1- 1'w-Q2J-:'f,:f!'-3:.',e2r,'rL-ivy11:1-mizrawux-nxmf.:zfebygiqfafi'wp!x19ra:.fr,:::gm,5r,:4fa1..nf-I-..t.svfzgqffbsfvpw--fav1F1gggpg-sf-1'f1.pg.gmMfg..-,,.:q:..uK,-x-,1,5:gRgi,-11-.gn v -5-zvmglag -4 -E5-,W-,:3gf'g:,-v,Mgr-,:..gu5gn..wE.1-gn-.wggfzn L5::rax,Q:f4.my-14311--1-:agp-afk,,.-Hr:-2."Q:,,,:Xe:1q5km:g-QaA-f1QQ,,m.lw1nm-'.'.'?f:-qaf-'...--we-K.: -sm'-'vr2fmQw: . 'vim'm:f'v:r-1-L:Sf-iqivua-Srv Mr--sz-er - n:..Q,.,,v,-wp-.bm.viva-.kfl-an-fwzafwe1--,-.2-.-wr1:1-:wsu-4-sr-gqvgl' 4---9'w---+yL,.,ww1-.T-1 .1ff:-1ugw..:g-1ar-I:-:p!,g,x..-:vim.-sw: 4-.-qv1v:Aq-'w..1-rf--myws-Q."..:,.f:,.,mwrl:-WQ1, 2, :'w,.'+!,g1gmt:1-3 ,5.y1L1-G-,,gm,,g1,,,,,.5--.,1:-W,-?,.Q,1fLw,:Q5.,,R gg5L,,gL5.3,gQ,!vN.g 4.3.1. 1.1'..,1m-55531-mg1-.X-,w:,y5:.,, ,gqmgpufgg..-L:r,:w,ab-1.5-2vw-b-:.,,,,.x4J-ifQ:E-2fg1.g,- -- :1fi.m:1:u Qin:2:fQ-4115.5,,g-w,ai-'- 1i3ff.'5i:P::a.2:wa M":m4.:1iQwgg,1.g:., k:,,-qyx,:ffg5Ff,L v.:5m,1,,f.fg,,-.. :5r4Qf.w.,-,vip-Q.,,,g5g,,-:ww-5,121-m1gggw,1.m1if,Q1-g,5gi.g,af5v-zprwubg.-:Q-nf. :f,ggfMf.:...t.y .-p1-.:4fr:- 1:1gg:ea':1:f1.g1. mt..--N12--Qr,'--.wxfrw -4 zz .EI-irW1..,:35fg,5,,.vmmqgv .-E11.5,.. Q-gqg-fg,,fMgz:n3 3914, 55,4 .:,y1,4- -,.,x:g1m.,,A,,. f1:r.m,y.,, 1,,:fag1q5yq:g-ga,X- 1, gg-wx nm-m,-:fa-g af-'..,--,5qLg,,.:p. ,'dvr::,::2p:::--1.:-'fm'gg-' v:1:.1.g:sr.5s1,:,m fy - v1:..Q,.2fP,-ww-fl, .f'fa-,VL1-M-3: .VU,few-91.5,-I-,Jv,1' ,y .,1--+ g1,:1,l 3.11 -5-gay-Ig--w!.g,:1x..-:Q b:-an 12.-1,-w 1v:A-'HW-,Ay-v19::i:L gf-..f:fmwwrlr-fi +1 ' '-Pf?1Q51i31p12a2. 1 ,1't'H,-'z,g.-,fc-.pg.3-wifi".P-',g,,-'W--191 .:--q,.2f:11w,:L-- rig.:1,,ffa,,1ga-bmi um.f1,1--W-.H -Iwi .' ggi ,:"-+yak-,:'f511- .-1.1g:5Q-Aga, 1' suv-,gen-rv mg., ,sa lr--:fs-,',12-:aw Wag,-,xx am, Qi. . H45 5,354 4.3hJ,!11,,,,x!.,,--.gm Wu., 9,.,L,,. 5. ,1,q,!v,,I ,..,,1..,,,u.,,,f1-mlN-.X-,My,,.,1..,-,,:1Q,,Q ., W...-.-.f5,,,,,-..J.,,.Q-,-:.,,.,,q. .,,- 12-,.m,+,x 41-'rn-:4.:1i-1m,1.g::,v:,,-qm-.g1gq1,T1.-1.l,:5hel,1,.f.f:,,4:' :5r4,-f.w-ff:Ly-3:,.Ev,-rw-t 121211, wan 15-J: Qi.gfaffwwrmx:b:.-:faqw,g:,g4fmf-::..e:v x- nw--:Q-sw " -wR5gaglzzggryjsgxg-qu-2353' rfaqzimfgh 'fgggzfiiimii 1af,29z1v.! :naps13::s,,Qs.dz'-1-gqfswqpfir--mg. " Mm mwf ' ' wat:-s tm- -afrwfy,,-,1:1gQ.-11rrc15'!Qb Q:fega,iQ4Q'2m'Qa1XMv5'Q11:ran-we amf'.2.-15:141-mi-11-41: lisrz-Wvrrfl-2552: ,, -'fixup51211-v:1:.1.L:s:.sQ1ia an 5901-w-Ep-,-I-'Q N 3:2-313 n1..rg,-I-,Jugelwffgfg..-:1xl,,1-4,-V .,.,1,q,T.e-1 ' 1 warm. df-1 qyx-I:-psgvy..-:,L,Eq,,.,,-ag iv.--V, V-9:41. mu.,--,i--nr-t :RLL-,V-..:t1f:,,7vmwrf4L-.T 1 M45 5-ZW Q-,nm win:.,'1'..me-5511,-mi gpm:511-vm..-4:fg:. 5-.ice .:-M: 14-::.m1,LK-ni:e:f,:2e15.::.1--um,-'I 'wswsf-w isza-fa ' :I-5m,vsaf,1:g1fw-V l1:1g12gg1w:m 1519: ,megigfaxfqfprmva:-gr,"' R5 fr.:4f5imeY1lEJd,2' 111--th5q1.,1f1pfa:2Qa':'5v 12:3-km: 1-43'xq2!,?s,g.wxf:wR! f'Hi5.:gf!1:t'.u:g 5-pzzidiss: tm L.....s13::2 e!.w:,-I-,qs:14gg1t1-112gswgffsga: Qsqggeiafgpiara-1,21 "frsQg1, '.mgggi-sp:yum?:Q-L:,mE::::Ergqgz1g:QA '5a,5Kg-i.fv51g3'gv-me1'.:J:2fQ:E5P12f.i4-fairwlglfiny21?fgzmgzlgi-:ig--n6:Qwi ' ffytik'-J,lf1-pi,M51'aff-W'-'-1rf','H ":2i'1a,ifi g1l.'-nviszfim -: 1-lsiivmyb Y QEPQQUQ F-1.. ,-22,.,.'v-'HW 11E1:m'zYa1s':5wx1n2 115-:gn -4 if .Hy-QW. ,:31J.1,gf,. 14,2 41: v -,f..gui:,..wE.1-gn-. g11ggf.w,rgM,z:ra wg qw-1 ,4,u.1- -,.fx::1yp-,wfk,,. '1r.f-!1',xQ::',, - 1 ,. -- y ww. vi- .x Z .,1:g..,f1-5,f1'f414L-!11.f11.-,-,Q-.WVFW:-a1.i.,-I-:Jv,1' 9- W--+,,,.,2 fgdui- 4-,, :si-u.va1+w 5--1,12-.bw 'fmizwzwa 5-wg L.:zLs.gg:fq!!vHg -1.4-1. dn'--me ' -mg 14 1-.X-' M-'::i:4.:1iQwpg,1.g:., xi:,,-qya,::fgqF,T,. .1,:5Q1,xg1, :5vQ:.w-,-,iiy-3gg,.25g,,-,Q M121-112, -4 .Hy-M11k.,:3gf1,g:,. umqgr -,f..guL,,..fE:1-5.1-. Q-i1ggf:1,:iX,L5z:ra ga ., my-1 91,4--..fx::13 - v1:..Q,.,v,-1:1--I M.fax-.bf1-af:-34:41-e11.f11--,-.Q-.-wx -1-:wsu-1-sr-aqvf' -'Hi5.:5f!111' 4-,, 'f:pf1'1z.3n.e: ,M sm .-j::f,p!.w: -1- ffm-pr' ' g' I 52532 S1015 L1 iiulliiri Nw56522112-riqiiniilui v:3L1.LEs:.sQQia,Q,i.!i V :Im :,.ga.,,,,3-'ww 1aE1p15gv,ls1m5:1:'g affqzzfxhxra:-52.if.11S1 -'m..:gf!1e!'.e:v tfpwlirim,-p11::45s?:,'ff1g5g3gfqm24 .M rv . :pg-g 11-mn --1,L.g,.,g.h34f -V -:I-lm,-E2....,, Wgvwiljigf '4 if -:HE


Suggestions in the Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) collection:

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ann Arbor High School - Omega Yearbook (Ann Arbor, MI) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.