Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX)

 - Class of 1955

Page 1 of 236

 

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 236 of the 1955 volume:

Q- .- -vu, "' guy-.E u vs- 14-1- xg.. 9-1 vii' -1 1- -Y-Q nr-' I H f.v 5,-..l ,-,v.i,- ig? N , V- . ne' n 2 , V 1 A M - 54 r--'ff-'lf ' 1-1515 fi""'1 2 -,.L-fif .. . -5 WM ,gf-4 5'5- ggi, by ,-1 I x X KX 5 IIINIIW' 'f""1"" "!1"'1a I11'1I1ull'l lI'I11'I'I',1i1''I1"l111l11!I 1 I I IUIUHUHIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIHIIllllllllllwllII!lHI1IlImNIIHIIIIIIHIHHIIHIIIHI u11IIumawnmuulu-a1'w1111-M JMW ww? asnllnllltllllilllwmu f ZX 2 qos I 5 ' inllllg . s. 77 1 n mill 766-re 'vas a sbgol 0660656 111 00fIw4ffl'Ibf1 111 160 fiiuslahg 0121112 1615 yeah III" 4 5111-I sat 666113111 166- desk Alamy here slfqofloal 660111 166 8191106 ro a female 5102104 We 60,06 11011 'VOIJ1 56 'I OQl9.y,opo1111e0'111 Ibe resabli Qe Mustang M1216 was ours S0 foog now Av foam Every p1etl11-q every bbe of eopjg every ,011-oe of art Work IIS' 1191111591 zo ue Wben Me 6216! copy 1:9 ma17eo' 10 Me pnbreq r6e long 6f2'6l'lJOO0S aaa' evembgs of Ivor! 1661 beve 0le1111eo' our 1111111 81,106 Sqlglelryber are oven 726- 1955 44Ius1a11g ILS' yoarq 73948 good care of 11 and reflyebpber 1615 'leaf 61 4.12 S E o JPZQO1- I W 1 I Cb-42420, AIM mnk ul I x 1 I lt- SI fgyep fi' .-ish Wg AX xbw :R I n ?'5-gr XDNIININIIIXIIUN I SINIOIIN JLNIOIIH SOI HUNIOHPN IIIINIINIIN UR! XNI! VIIIWS FXIOIIVIIAS WHO? VK IIU M TII I TIES JI NIOII IIIFII FI ENII' NT IRI IDX FIITISFR9 4 'i Q If 6 Q sic X x.,' GQ? A . 'hg if, .. .Q , 5 4' " 51, - 'Q --.I A.-'P25-ff .-L-rgf 'S-.-P' - I I. . S ,.'f,,'s-f.V' Q ' I' .- K t I ' 1 Y - gf-fn -. 'ga I I ' N Q X ' " is 0.5 .15 L- F -'Q-.-if,-- '.. ' . lx ,.' ,. . .5 .,. -I 'EEIIL I I - ew .1 . ':,45.: W . 1 4 J 01 Z Il 2 I XQ'v ' ...rg H 'T -- V9 . -- ...1',, ,, I' - A I .. lf -1,4 U , . o 2.5 'I ,, , - - -as 1? , , Q A 4 51 ' ' ' ' ' ' I :li , v 1 ' rv ' Q Y 1 "3 - IAM, III .xv-' 5 ' . - Y . ' 1 '. .' rf -- . ,. . Q ' 'F- ' Q . - , s .fi -' , A . K K . 0, ' - J - . , Q - X ' . . ' .. . F ' if if - vi -1, , . v r . 1 . - G - : J., A rf . ,J . . --L I v 1 Q V ' ' " .'1 is I ,. , ' f. .A , s Y . - Y , , - . . - - 'ff' " HI FTIF9 -'-' as '3 . I I. x' 4- zls f, , , . ' - .17 I X af' ' A ' ' --'3. . I ' ' 'I . 0 VI., . I , 'Vu 1UY'5 . ' . ' I . . , I i I ,V . .- IQLI -, . . I. I ' , 'I ,s ,s. , Y N an-, , , nv' ' , 2 ' , . , . ' gl '- fs, 3:1 A ' ' I' KI 'l- ' 'I n i ,ft ,'. . 'ug R: 3' 'Qlx' , ' ,F --, , I F Nly . I , tin' -. . 1 'x ""1' ' W' 'Pl . ' ' ' 4? .Il I- 5,,,,A,Q. , , I . ..'M-F28 -- w - . --ms- L ' 5 'nl .n',':x , -'x'. ix Ill! ROW' It ' VIH-'Q' ' - U 'OW' I V .n,,.A,. .-s .,.-- .,4 ,Q " "Vw Z' 4 - 'I fn I-5' ' ' -A. . . -'1 'I 'Q' . - fu. I uf. ' ' Yna' '13 In x 'cf' mx ni 5 N I llllv IV' t .- " ' I ' - I, ' . Q I "1 n 1 5 A 'l l K XJ i . . . JK,-I, f..,, , ,. - . , .. , . IN o 'fi 45 I .A l.-,,Xg , I ',', K., ' I - Q - I - V ' ' '- ' Mlm .' is t A Sedan! Zoned gm-d, le-ft tu right: .lulmm Smith. ff. If, Cilfflllil. I.. Y. 'Nizuii-1111, Slilllthllfli f IIlltf'IlCr0Tl, jr.. J- X. flme-r. 'frm' l.liNliIt'I. Clyde- lf. Hrnunm. H. N. Moxlvy, HR I X RHXIH if I f I! V flllrllk NK. ' """'-f-vw- 4 im-4. '.s1'.m1r1f ,NIIIIQVIQIIIWVN VH. Xl. U, XUNILXNI ln' NIR. YHRNUN VKX NK 1'rim'zp11l of fufziur High NIH. ,I. l.H1 SNIITH n-zpul nf High 51111 . . . ,Q ,E + 1 1 ' E 'l l'I'lvlIfl'fI!Il ol Primary ,.l. li. VH MVHIHUIJ 'fjtgl Q J, ft' ff.-. L"'f-SP 4 Q M., ,.1 f I Q W,V 2, MRF. NI-ZLL BRUXNN Engxlhh HA.. 'll-xaf llIliXf'I'Nity1 lfulnrutlu Slate hllvglr 5. Ll INK 1QXI.lH'1 Npanix ' 4 I 53' 1' - . 4 1 1, 43 . NIR. KHlfl'4iN NIISS .IU NNN l,. HRICNX ICR HHHNN N LIXIVN hurl- f'.l'.. l'niwr-ity l5.5.. 'IR-xas 'l't'l'll r N -jg N MR. KIHARHQS NIR, KQIIJKRIJCF F. CHU-KVIVE flUN1l"l'UN Nlalhe-matics Nlath BA.. North Tvxa- US., Ifrnlral S flnlle'gr'. okla NIINN IH XXX NIH HHH It 'VR mum: n um x Flwllxh NIIVI1-1 5 N1 X H.H1iHlNllIlII rn UN. Y' 4 'H -Q. L r f XL " "' NIHN 'IIH-.INIX XIINN XIXXIXP I'IfXNIfI HM H N l"Il1'l' xp1'l'1M l,I.lVII.l ,m-I I1 X. lfm- ltrlglxxfl IIIINPINIIN Il N.. 'I N1.XX. .54 5 yt' , -. P. 1 sv' X i .xv . URN. HH PXP 5v'1'I'rILlTN HRD XlR,1,I,PQNN FRVXZIHR f'.m:Ifr11Il1n3 Ulf.. 9111 H1 i.SXXl1.fXYI"I' MRS. NIRMINIK lmlu-tr1.1IKrIx MXNII NIR. MAX GOLDSMITH BS., North Te-xas Stats! Te-achvn Cnllvgr' 'Vi-pl' NIR. RII.l. fl. GORDON Innlu-trial Art- I'r.5,. Nr-rtll Tr-X85 M, '-y.. Qz.fi3.,ff1.4.- A" ' ' ' V ..f.. , ,,., 'U- 95' I MR. FDW.-KRD K. MRS. DONNA HARIDING HARRIS Math'-mativu R.N.. Svhwvol Nurse Nnrlh Tt'XaS 191 "VK ,414-u I XIII FXIQIIIWIUI' XIINN 'NI'kXWI1I.I XIIMIII. Ihmvi Iiir v-1' I4-r I1'IIllIl"Tt'lLlI Nlmlvgwt- NIA.. 'll-wx If-vh Ii.I4.X KY 'I' N 4' Ii'K...X.tQ.1. if .17 ,MA Q 1 !n--. D lv 3134 Rqylgpjm' MIM Xl,-'IRTHA NIUNNLUNIFRX JINE NIOREHART Histnry .-Xsfiftant Band B5.. N-11tlmf-At!-rlm Di""f'f0Y 'W' X 1',,i.,.,,.,, lm.. s.x1.l'. NI..-X.. Texas Tech MRF. I.I NN KINI, XIK4. .II'IffI': I.l VIN Lilrrarxun IIS.. Nlwfvl Nurw Hb.. INN. Nflkrl. MRS. J. LEE NHS? JUNE WARD SMITH Hunw Economivg Engllsh NIE.. E.I.5.T.L. BS.. T.5.C.W. 'P 'fi NIR. DUN HRH " fwnavlliul liudvh P. W ILS. 'll-we 'l't'1'll NIH. j, Il, l'.'kRTRllJtLI-I Fmvtlnull and Ham-lnall NLE., 'l'r'xa- XX 1'-IVIII fwfr 'W glikg ,i V NIH. fl. W1 W,'KIilJf':N Gulf fluilvll lib.. If-xzh Tu-rh NIR. GORDON WII,LI.vU1S llmlrxlalimu ami Hi'-tory IS.,-X.. N,T.S.iQ. 49? .33 39 , A F :Q- wsv ff," 'qw 1.1 . 6 it lv I gf , Nw ' JKZAS' r. -U K ,J-QQ7 I. f K SmmdM40gg4zm Treasurpr SANDRA TVIQXHICIKIH' Secrelary JANNA-X UH' W.-XY Vice l'rf'5z'1lent PHIL IJANIIQI. l'rP.s1'1lent DON SPENCER Sponsor MISS NIARCUEHITI-I Mm-GILI, Sponsor MR. BILL GORDON la" lll ,J Xsx av- 4' A -Q 1? V37 mx Xnonm xx IXIHNII H01 'VX .Q rn ufmrz I y II . , L H 1' fl , X. u rl 1 1 ' 1 UA- 14' Nlfvlx Xxnlnl .1 Irfllflllffff 1,-I I ull, ,mvl U f rv ll.u1'.ll4-IHfY11ll fi "Q'vs CHARLES BREWER Cluh 2. 3. 4 Football 2. 3. -l Footlmall Captain bl .Kll-ljiqrict 4 Golf 2. 3. -1 'llliwl Youth l. 2. 3. tl Allie-cl Youth l'rv-idrnt 4 w'll0.N who 'lf Nklllotlal Honor Soflvlj' .Xnnual Stuff 3 .'lV7IbLIl'0I1- 'lun llQ'1'llllll' all e-le-vtrxral f-nglnf-Q-r .-.rv-.1 Cuocrk C.lRR1"ru lfootlrall 2. fl. Rl Travk l. 2 lla-kt-thall l. 2 llolf 2. 1 lfre-Nlunan lfavoritt- l Ftufle-nl tlounm-il 2. IH. l limp' H. lf. 4 " X" llluln 2. 3. 4 lloflr-o ljhairman 2. 3. l .-llrlfflttoll f llo to ll-il anal ropr- valu-N mm llox Hou HRtx4:Rl-:Ex nu ,' -4 ' , A um- F' A- t lluuue-r-up tor llulloxu-vu l,ihrurx 1 luln 2 l,lll1't'll -5 llhrixtiun lnion Qi. l lllulnu 1.lulu l Svmor l'Iax l l.llIlNllLlIl lniou fl. l xllllfrlllml 'll' go ro 1 I xlfllllllllbull llo to .1-llfgt I,-gp mul IH' A ,ull CZ' lf M, My. JIMMY COLLINS HENRY COOMBES All-Statv llanfl 4 llluh llanrl 1.2, 3. l Football 3 Goofu- Gang tlonuluvtor -1- Track 4 Allic-rl Youth l. 2. 3 Choir l. 2 Scivnu- Club 2 Alliml Youth 3. 4 . - . lloys ll. lt. .5 Cont:-kt Play' 2. fl Senior Play -I H051 'llalt-nt:-rl 4 Stuflf-nt llirvrtur -l Honor Sovivty -1- Allllliflllll Xlajor in Nlusir' Illcrcmcl, linux l'ml. ll-xwlrju " X" 1 lull 2. II. I 4.lu-- l'rv--lflvlll I X Ilmtlvzlll 2. 3. I I Afvl llrall I. 2. fl. I flux- xlfl' l'rr'NI4lvAIll 2 I , I -llllllx I, 2. I I 'VI 4 Im-kl-rllall 1. 2 I- 3' lim -A Flulw .I I ,III yx " llullvl' Nrwlrlk I 4.lu'l-tum I nwn rl. 1 I I sv, 4 lun-tmn I niwn l'rv 1 5 'lm ss, I INII Ilxxls J-Xl.Klli Ill: 5IH7lJ I Piciu re Noi' Available JAMES DIXON flvnt I Ntu-lvn! Lmlmil I XX lull Xl lm I JIMMY DORLAND Shoriy lfmullbiill 2. 3. 4 Track 2, 3. 4 Basketball 2 Club 2. 3. 4 State Track 3 Buys' H. E. 4 .4I7IbI'fl'Ull A Get a gl degree in geology Jud W Q? JERRY Nlxx 1l1'1:cAN I'111:1:1' 1'11.l.IS l'1'g x11I1'11 11111111 , ov- ,,X 51'111Il11 51'I111'NI1'1 1 1 1111.11 XXI111 1 1 Nt11111'11I 1111111111 1 1 51111111111 1111111111 11111111-11111111 1 S I F1111-tx 11111111 1 11111111 1f1111111'11 1 . . Q 1,t'll 11111111 1.3. 1 f 1 11Ull11l' F111l1'1N 1 - K 4111111111111 11111N11 111311 b 1' ' 51'111111I 1-1x13 1l1.x111111: 519111114 11v1:11Ts 5111111-111 4111111111 1 5lI1l1l191l 1 11111 1.2.3, 1 X1111111 X1-11111 1 1114111118 1.1ll1P 2 J 1131141 1. 2. 71. 11 11111111 1. 2. I1 1 ,1 , SIFLIH1-11 1111111 1. 2. fi. 1 11111111111111 51111 1 X . 11111111111111 Staff 1 1'1111ir .X 11111151811 1 - 1 1 '. Q. 1.11111r 1 .11n1l11'f1'11r1 111 111' 1111 1-ffi- 1QlaN- 51'1'ro'1Lll'X N111-I 11f'iill1l1ll1 .1 1111Ill1l' 5111'll'11 1 .-1111111111111 -111 Ill' 11 NQ'1'fQ'- Iarx GENE 1'.ITZCERAI,D JERRY F1'rzc1:R,1Ln 11111111 'll1'111 2 1'11a1,1 11111 1. 2. 91. -1 --1-11z111 Z f, 11411 x12.U'1llIlf' 2. 31. -1 15151 2 11113-' Ba-k1't11a11 11 A1111-11Y11ut1111 ,4n1l1iliol1 111 go to .4n1l11'r1'11r1- 'IQII 111- an 1111- 1-11111-gv 1ll1Tii1 111 11ll' 1 . 5. Nan' Blu! I-'smliin IMNNY Cjnmix YA l.Iul: 3.1 Hu-lm-Ilxull 3. I H I ln-'mln lnllfllm ' '11 am Q-lmlru-all rnglm-f-r 1 H . , . 'N Pnc+ure No Avaulab lllllflll utlrdll 2 lt nun 41.2 Nw PA-xx I. Ilu,f,-.fm Jn Picfure Noi' Available ,ZS 04' "7 lf' IMRHNF HARRI- x RX Noun len: , r HHN D l I 111 l1rInmfnl.1r .ln n llmrz nv I 1 ut m Nh Urn: ARI Houux 4 5 d Ill ll! 11:1 11 w 1 11' Cv-' 6' 6' 'v -if QF Mlm H1 :mu J Ii jxwsr AIVIA muff lISl-'NBEF Xue l'r4 nlent 2 llmll 2 31 llmnm 4lul1Z Nlqjurfttn l 2 S Um Mt l'lfn font: I 5 NfIdlllNll f lull l 2 5 1 X llul: Z 5 1 flllllf 2 1 Ntuelvnt ftllllllll 1 lluw llumr l'4 5 Whu Wlmi l'0oIl1dll 2 l 4 Ml Dnslrxu 4 Baseball 3, 4 Honor 50114-ty fl- , . .m I-311. lslilill llUI.l, mm 1, I.lcfl.HQ Ill lPl.lflPNF Xl' fllllll .l. l f'-Ivrllf l'lmnllI.lll .l. l lwntlw' ll 2. fl. 1 Eli llxll 1 lnlv S. l "X"1IuI.2, S. 1 lflllli 2. -5 "X"fll1ln2,.i, I ll.:-vlmll l Xll-llixlriwt liulllvglll 1 Ifmlilugqll Xlg 4151.41 2, R, 1 ll:.m1.1 4 lull Q lm-lv-Ilwall 2. -5. l 'l'r.u'l, Nl4nr1.1ggrr'Q,.4 Un- X-I l'l.u I UNI' -I I HUIIH' ll' fl lluxlxr-Iluill Nlurnxgf-r 2 N mm l'l.1s l '1V71!7A 'VI lv gl- IH will'-uv -lmlf mn lu nmlm- .1 lllllll llllnwr 5rl41f'lN 1 .xml play fmvll all -In lnfzffn lf. ly.. .4 rn. I1 .num v . ,. . b .. ' l ,Q HU' l ..'. -1 0 l . ak 4 ' f Q 5 " T I' I I r X 'V 1 . . 1 K. S k Y . fm F qw xxx Ii ,x 'Q F' ' .i fig Q -AWN '-'f' A av ,.- fc. f , K ' 1 ....,,.f V! , x 1-f 1b i Q47 14, K Q -1.1 7 I 0'N 3 '40 , 4. lf ii f BENN1' l,1.11Y11 111111111 XI1g1'111311f11x S1N1111,1 311111111111 1511111111111 2. 1. 1 1. 11.1-k1'111.11l2. 1. 1 11"1'NI'I 1 11.1111 Z. 1. 1 1'1111111-1 111111 ll "X"4l11l12. 1. 1 11111111 11 3 H.,1-'II1,111. I-Q 1 11111-11 11111111 'L 1 1ml11!1111r 11+ 111' .1 1111111--N11-11111 111l"11 1"1ll11 Nw "" Y11"dIl 1 1,..1,,, xll1ll1.l1 N1.1ff.'1. 1 X-'lxlillll 1511111-1 1 11111r'111.111 .L 1 111 '1,11.1K11111 1 1.1.1-- 151111-11111 1 1' 1v4+ 111.111 X11Y11'1.lII1 1 1111111 1111412 1111111 X1111-11 5111111111113 'N1111'11x W. li. Nl1w11,1n11111 11111111 1-H 1.1. 1. 1 'vm' 11111111111 3 P1-11 11.ll1f1 1 11111111 511111111-111'1 1 15il"'1'Ll11 -5- 1 1 1.1.1, 14 Q l,km,1 1. Q. lg. 1 1111x111-1111111 11111111101 1 11111111 3, 1 11111-11 11-111112. 1. 1 N11-1111111 1 N111111111111 1 111-1111- 11 21 .1 P1-11 NQIIILI41 1. 2 1-1lf1N11.l1l I 1111111 .L 1 11111.11'x 111111 1 1111111111 N11111 1 Nl'1l'll1'l' 11l11l 2 N1-111111 1'1.1x 1 ffllfllflflll 11,11 111- .1 ll '-N .11 111111111 51v1'11'1x XS1Iill1'xl'l 1 1111 13" ...,f 4111111111111 111 LlFLlf1ll1l1o' 11'111'1 111111-,gf 111111 111.1111 .1 11111 111 lllX 111.11111 U 1, Fr . .3 fri? 0-ll xt, X, " 45 I' bg' 'S tgs 7, c Q? BAR111111 NI11s111.1:1 Hin' 111111111 121 1. I 91111111-11 1. 2. .1. 1 11111-11 11111111231 11211111 1. LZ. .1. 1 1111111111-1111 1 .XIIIIUZI1 911111 1 11ra11111 1.11111 2 1111111 111111 1 1111111111111 1211 111 11111 vga- .1 C11 j-1x11:s N11i11111s 111 -Xxx Nomx 1111N1111111:111 2. .1. 1 N111111-111 111l1Ill'I1 Qf'l'Y1'1.lfX 1 11.11111 2. .1, 1 1111111-1 11.1N- NV4 11-1.111 1 "1A'1111112..1. 1 11.11111 1. 2. I1. 1 1111111 11111111 111111111411 1. I1, 1 111111-1 1x111g .1 11.11111 1111111111 1 1111111111111 X11 11111-1 11111111 111111112..1. 1 11111111- 171 1 1, 1 11111 1.11111111' .1 1111111 111111 1 N111111N111.111-11111 11811111 1 N.1t11111111 111111111 511-11-11 1 1111111.11 N111112. 1 111111.13 15111111311 P111.1.1' 1'1c11111.1' 1111: I'12121'1.1-is 1111.-.1 14111111 1. 2. .1. 1 P11111 1111111 1. 2. 51. 1 1111N11ll'NN Nt111f 1. 2 17111 1.2. Y1 I'1-11 11111111 I1. 1 1111-k1-1111111 2. .1. 1 11111-111-r111111 1. 2. 1 N1i1'1111- 111111 11 v11f'IlIl1S 2 1" 1-11 1114111 1111111111111 1 11111-11 11111111 I1 '11fil41i Q1. 1 14151 Nu 1-1- 111111111 1 N1111111 1'111N 111111:1g1'r 1 1'111I11.111 1. 2. 1 11111111 1. 12 'lfflfillllfll 111 111- Ll 1111-1111-N-1111111 "X"1.111112. f1. 1 111111111 1,1111 .1 111-N1 X11-1111111111 1 11111111-I 1'1.1x .1 11511111 1. 2. .1. 1 1111111111111 1.1l11'l'1l 1 5111r1111-I1'r- 1 1111111111 1'1- 11 1'111111-- 1 111151. 11111111- 111' 1 1111,-.1 1.111111 1 .'177l,I1llIII1 111 -11111-1'11 111 M1lil11 1111111511 Nuff 1 1-11-r 1 g:11 at N111-I 111-4111111111 1 we-'Y 1111111111111 1111111 '1 1111111111111111' 3.1 7 Hum I'IxIIIIIIIx IIlII.II'l l'III.IIIc III:-II IIIIIIII I IIIIIII I I I X IIIIII., I I IIIIIIIII IIIII I XIII I IIIIIIII IIII II Il, I I II 'IIN I I I II II III-IIIIIII I III.IIII.I I IIII IIIIII.II XIII' I Il NIIIIIIIX I I III III-IIIIIII II- XIII I I IIIII I I II.I.I ., I, I In.IIlII .I, I IIIIIIIII I XIIIII.II IIII I XII I'I NIIIIIIIIIII XIII I ' I I rx IIIIII ,, I I IIIIIIIII I Ix I II I III N' IIIIIIII I IIIIII I III LIIIx.Ix- III' IIIIPIIMII I .IIIIIIIII I I' I I IIIIIII III III .I II 'III IIIIII II NIIX IMI.-IIII.I. IAIIIK ISIN-Im XII II IIIII IIIxIIIII'I III-I I 'III I II.II1II I, Q. I. I ,A I I I . 41" -- ,dfi Mm, I s N W-yy' Q ' , I IIIII I..' I I XXIIIII IXIIIII I I I I- NI.III I L s , 'I-III-I II ' I.I I II IIIII IIII I A5 t 'I I, I lr ,, Wy .IQ 'S ,Q ., NIIIIII ,,- .4 4,17 , fs I II I II II I IIIIIIII II -. I.I IIIIIIIII II' I XIII IIIIIIII I I .II I k II III I N-III.IIf IMII-I IIIIII I IJ NI' .I 'A XI III-III' . I III I IIIX I I I R IIIIII I .IIIIIIII I XIIIIIIII II" I I I I ' ' I XX IIII XX I II-III III.IIIXIIIII XIMIIII I IIIIII I NIIII-Ix I If IIIIIII IIXI IIIIIII III III II 'III I IIIi'I"I'I IIIIAIII .IHH I4 xxx' gl IIIIIIIIII I II I III IIIIIIIIII .2 I IIII.III I I I II III I' I I ' I"II'II:III I XIII I IIIIIIII I II.irIx .2 I-I NIII-lx XIIIIII I XIII.-III IIIII I IIIIJII NI.III I IIIIIIIII IIIII- l N4'Ill4'I IIII I IIIII Ilxlll I III:-II -, I IIilxIx III.III I.IIl III I IIIIIIIII NII4 If IX I IIII'II X '27 fi AJ' 57 .1 . f.l,YllIi Sllxa-ix' 1 'AWN IQ. WH 3 1II.II.,II.. 'Luk gh l f fa NIIIIIIIII Imlrxwl "Xu IQIIIII 3. I X IRIX Nwmx X I I I lll 'III I HH NNITII 'H-X N II I II Illli "E" Q:-wa NXII I H II I'rm. v I ILIIIII I. M .. I IZIINIIIIN I I ,.., TS I T' fx-'S-7 i NI.III1l I I N, f . in 491 ll HI Ill Ill I N N I Ix X Q-1 iff' .41 -40 .po fu all? 'WO ...f N: 'fl 'O' ... ,fd T' nc- ,qw fi FU CQ snr 'Q 'iv' 3 s-I .ff XII 1 I x Img IIIXNIIC- 'K Q Im 'l,,m,. Ilfl,,,,, 1 K Imyl I. L', 1 I 1 fs' 4Iex- Imwrurv .I 3 I -A XA' 4 IIII- .f L I ' ' . XIl1..I Myw I 1.1 ' if ' 5 .I ,- 'fx N r-IIIXII r- I I ,N A I N, 'I Il1vI.fII-.1II.f 4. ,xx wks , , IIIIV I. ,' A . Y IN. I. z Y I f .. mm I'IIx I LI' U U I Iwi IHIIII1!I I I , I 1 If ' I ' sf. , ' ' MMI- "ww LI I ,, i ' Iffyfffw II- muw III 1 , lfImIur,1 x i'.,.-Q6 ', . 1 W, ' 3 40 I v A' r X J Ihmm 'I'HXIl'IxIN- IA, ,H,.A,: 'l',,m.3m- IHHIIMIII I, l. 1. I . , In num In VIILIHI 1 , , I""IX -' I-wury Ilm.-yy I,u ,I . IA' 'IHIII 'A I .1x. .IHII I-mlm III IIIIIIIQ ,,,. -I QA X . 'K 'qw ' ......g .- ' I n E 113:11 'I fi. ' I V. .::n:' 1 ' . :::z:' :g I 5 f llgfflfgli 52 , I .QI - g f . Al.. sf..-.. .. 3: " - .' 4f'.,'.- .:::: .::g ,,-" - 1"-' "?:::::::::::-7':!.... 1 -- .-J ,:::::::::::::::ff11:rr"' Q,p........n.......:::...- "1:"-if' 55355, ,i IP fair ,N-gi 3' n -- . 2: " . . Im num lu me -7, I.XIIl.IfNIi X1 'rusrcy I.1lI'I Ll. 1.1 I 'VIII' IH-'Il1X4..un: 2. I. I 1II..i, 1. Q- ,, NIQIIIIIINUIN I , A II1.1m.a IIIIII 2 I ,mfl I IIlII14II I , "' g fi - Q fx .5 IMI' I IHI. ly 24 3. 1 IIN:-11.111 Ill:-In I I , V - I,I,,.,,x 1IHI,2 XV" I,"'NI'I"" I ,ff I ' I"If'1l""f IH IIILlIu gm-II III-111-1 Nwnlnlx I , H, Iif. Ifffl'll'f"f 4.1.1:Il1.1l4 Irum R' ni jrkkw Wxlhrk un nu II NI aff II n x nn n frm xxxlru n X Ilr IIII I ni o dlll I f I 1 I 'Innual 'I aff nfl I Drama fIuI 2 ldent 1 1 1 1 m 1111011 I 44 T4 ldl'X N Vxn xx! XI Plciure I I I 1 ' f 0 VIII Avaulable BIIY Wrax R I I Vxxxux Rx Ifmfn l III 11114111 I I Bu' 'I H WK' 5 Y'rn IIIIII f'r' lumix! I.IuI+ .I IM-lI+.lII I, 2. 3. I Ilmrlfull I, 2, .I IIiINIxl'IIHIII I. 2 IIANIWIIMII I. 2. .I 'Ir.u'Ix I. 2, 3. I Iravlk II. I "X" l1l11Iv2, .I. I Q . WIN- IIIH I Il4If'III Imm II -I A , ' 5IILIIllNIl I IIIIP 12. I, I xx N + Sy. wh I IuI+ I'rv--nl:-ul I I IIIPIIIIIIIIIP I I ' In ul Nuff I III-ll XIII- I Imlfzlmlr 'ID In- am IIUIII :NI will v . 5 5' I f 9 1 ' . - I-If I'I 1v4v IIuL1II I. 2, .I ' I Ihxw-Ingill I ' I IIUII I. 2. .I " X" 1 lui, 2- ,Ii 1 N1 'nw klulv II R., .Imp 1 'I 5I'Il'Ill'1' I Iulw 'Irwu-unr I In 4 fg .L I , , II:-p I.IlIIP 2. fI. I IIIIIIIPIIILI I'Iayf'r- .5 .4 fl I 'IH IH' 11 N-r 'ur Play X U rf Mt I'lux 411111:-Nt 12 . 4 'fi'u3 I .4 ll. 'rn In IH- LI -ul - ww in MIIdIt'X!'I' I :In Jag' . ' I 'L 'E f.Ia-N HFII4' I I-SINILHII um Wuwr 2. FI If Ilrl Wai'-r I w Iiaslu- I ' Il I1IIl'l'lI .I A- Llaw 'Irv-uxurvr I. 2. QI . I l,Ia-- N-rrvtury I I 'Ir '-I I.IllIr I. 2. .'I.'I II.l'I'ilNllTl'F I H..m- fp- 1 1 ' -' .-III:-I In llh II 1 , ' . z I Ilrmfll- Gang 2. 3. I Ba .2. II. I 9 ' ' . I Prv! ' 2 . ffllri-tial I ni an 5. I WIN-N WIWI 1 .4 I' I 'lu In- ll gmail f"" Plcfure o Available XX Xl Im XXINIHN Tl I 0 T HH um I mimi Q. N HI Xxx I 4k Mr Idffl -N Q- I -4. my , 5 - A 1 1 V u r 1 V 1 ' W fu J .. -K O x if '1 H H ag 'W ff N., .., nu g. l 'flwuiv' 47-T' C 5 , , ? Q? 1 'N . nf- L A' 1'- ' if v-:""+' i 1 4 5, 648634 Offcbvw l'r1's1'flr'l1l IIUNXHQ IiliXl lylvfl' l,ff'.Yl'lfl'lIf Cfxlil. PU Nt'l'fl'flII'-5 IH lil-INIC 'IWW I Oli Trffrmzzrer 5HlRl.l'lY I.'X'I'l 5 mnwnr Xllig 1' Xl UH Sponsor NIR. UNH' J Virginia Almvy llnnnin- lie-nhrun Charlvs Bw! ,lannvs Bryant Wanda Abner' Dale' fXmiersor1 Diana Bnlin 1 ',. 1 W Larry Bradfielrl , Yl I ', tx Nelda Carlisle Patsy Carlson wa' 'V 1 P fp. 62' ,fri 7 ,cf 71" 1 Juawanna Colbert Norman Colbert Barbara Dillard Sumly Cunningham Patsy Downs Sandra Bailoy l,uvx lllldllllldll Put Llauform .fr lloll Collins Coy flux 1r"'f' VS .. - D J, lf, 1 1 "."' . 4 l IU' il E 1 I fs, 1 .,,. ., l -41- 1 ' . 1. , b X 1 Q "L, ff' su 1 lihurlmu- Duggan James Durbin .Iatuan Durbin 1-it Hwnnx IM:-r fl N1z1rgun-I liurlf- Sammif' Fwnvl lb MIX V llulorffs Flurvs Gary Ford Ihla Kay Ford SW? 5--.s I--In f Q rf ' ' vu ' fry. ' 0 li iw 1 'C' X ,Imrc fii iii fn-nv in KiM Sli 3 I i in 1-rxmml Haiiinin Nlury Cuiilvl I ..z1X4rxile'iiuwiillls jamvltf- Hamlin Niiiiim iliillmsux lumix fvAlI'liIll'f iziiiiiiu ju lrfiiilillll 'IQ ,as rv? YZ' 11- qv-J .J runny Griffin lv: N1 ff N Y' 1- 'nv -7 ff "1 - 1 Xy1 .J- '1' Ifrmwt Hays Barbara Hogue If-ndun Hudgens 'Z- Z Qg' 'f f W Q 5 .J ,Q 49 l -2' Q 63' ,gig . ...JE-ji' Dm1l'a11lJwr1Ps 'f vw' ' tl Y, I A Xu- N 23 vc-, a 24, . -xl! " QL, iid' 4, A , -a 4 o Delores Lanclun 1 I7 '9 Wai" Jerry Lasater 5,2 f I' .1 'Q an Y' ' Charlw Lamfwn x., -tif' qi .v "-' Shirley Latham mst Humlmc-rw ,Q 46- nXlt"9J Ro' 4 Q' i 1' 9551? nm Luwlh -r Fave Luttrall J Q Barlvara N1I'tilbI'klP Ge-ralfl N112-Xllisler Wx rnzi Marlin llhvryl Martin ,-M1111-Itv XX llllalmx Il I. Danny lmlm He-tty Ly ll:- -E' ,Q 'li-,gif ' 5-Cav 7' Y' Virginia Mathis ,lack Maxwell Marlene Moore 1- 1- llrexz-ll Nix ' J, Vernon Mitchell . ij, . ff 'A Frances Payne 'I I Loretta Peeples if Buddy Phillips Gerald Pilgrim Carl Ponca 5-G 4--' it fl 0 Shunnnn Pcwvx Buddx Priu- Rddie Price Mary Redding Nathan Reinhardt Hubby Reese Carolyn Reed l"rances Reed if 'C' Yu., ' if -lx' 1 1, 1-,J ,I i.f Larry' Robertson Sue Rhodes .-., 5--4? 1 'J' ,fs .lj If JPN' SUP Sum Dwight Sensabaugh Bobby Toups Fra-fl Flax jmm- Tulmr 4 X 1 , if 1,1 1 I I Ifchiiz- Uaylf' 514-ss 're-nv 'I-aylur Carle-nc Tharp Joy Lee Thumpson Leland Weiss .faq I? ..,,w a-if iz ' .,.,, - 'ffl T YQ- A- N .XA fd r Q I 3 f"f'f+' I I L., J' ,yy 31 5.-is 'N L. I v fl A Q y'r',- l giixfl K' ' 5 72 Q , , '. -E 3- P 11-' 'H - 3 ani .8 Y ,gas mag 1. Y 5 X X, if ff-'Q' 17.17 'f .-E ', ","r ,na-ff: -' ' nfg,f'.n,': ' W-- .,.n ...I Q .f,-:gl.,,3'!"- xc' v -- in ,S . . , . ,4 ,Q ,rv--3 nag as .qfn ff- H' .' n 0, , ' X f'Q"Y"f-y, ,tix ,'f 2 .".'u:. 4.4 -.. ' -P. ,, ,nv .K . 41,-, 9, .miyf Lx- F' ifji.-Q' 'g . 'bst V :. Qf' l .ggi -:-, Siu:- A a 39s 1-ah -, ' , W" . I'N 3 Q Q Q 'ff iw Y, . ., , . ,H - . cl? -n ' " 4 , X -, 8 '- 'r figs.. - I j.". 4 .J 14- . , Q - I 'I - - A.: ' Q.: 1- - ' ,N- YE-I , , . A . - ' - ' .5 " 'X L 1'-V , . " ' M - 551 L f' , . Q xv ' -' A . , .irglt I Wa, I ...sir -v.f,,..adf-k, fp :Va mnqgp,4f 1 . ' I-'J r n r., "gg .. 1 ,M -. f tg n Q ,wb -vu '- ,. 13 ..'Ji?e' .F-V53 ,, n ., Q , 2 2' r'1.Qf6':z"A,ak3,f'. 1:41, . QQ'-.4 1 2 ' QQQQU S I' res iff ent Vice Presirlffnl Serrettlry Sponsor Sponsor 614440 LEEMAN SMITH , MIKE SEAY SUE MAXWELL MRS. KING COACH JOHNSON Ywmm- :Xlmey llmmlxl .'X4lLllIl5 Hnnniz- Parker s Illl Barr EQ W alma 5Il'H'k 'K' Ruhml Brmwer lfrrx W right Un Hn rl Brunken Va lml lumpklns 'Vlelun C lm mcntQ mm S li 'Y L Q' i-4 A.v mul :ef I fa' ,Q Charle Bowden Donald Buwer '1"' -0-"" 'ff . I I '!Nf Y'-f' ff A29 Nm 'NJ 5:5 s n wwf - -pl Hairy Duke-f Ir111vIllr1-wwllx lllli 'Q . ilmrlz-5 4111111111115 IIPIPII HLIXI 'af :Xnm'tte- Ile-S Lumina Ilurluml Ntlflllil 'MU ofx fi li- 3 I mmlnn hmmm Eddiv Ihnna Jenna Wvlvl, Rita Dunn 11115 -Mm White It IIIIIIX Hvlrllf-r IAHVII hull UNCH Nz1r1nllai4f1'r'lr HHlAlIl1l4vl'I1vft's Km limi lwml ,as ff X. f Hugvl Ulnnvf mlm mlm H.1Il .l. Hull .. -d. --H ...y Wuyrpi 3 .- rv' if Q lhrrf-ll Haxnlltfm -'sf 'NNI C,? X -N lf rrx ll.ul.m.lx han Humlltnn lin Nli Illllt' HHIIIKIHS 1-hm-l Hurgrmx' 1-4' .nl ' 'un' f A Y Nldrx H m fanny W1 kllli 4? 41' 13 lxn Ruth 1 ll 'U 2' As Curlif Hurt Nvu- HIIIPN l '35 l . X V2 .5 Waynmn Hlngln-n Glenn Hunt:-r vn Glynn June-5 Wfvnfial W'llillc'y -J' llnn I.Zl!4lllt'f rg? David Hudmllzfsturl f 'if' Rusalyn 0'Rvur Nlury x1f'k1'l' 17 'Xnniv lmu Mr'l'hcfrsur1 Immun- Ivan Xlr'Hz-yrm Wvzirulzi Vlhi xxvdlhlil Xlur imzin Marianna Maynard Bvlly Nlillvr :Xml Wainner Billy Montgomery I CI:-nda Morriscm Bc-ily Murtun 4g-. TK' AC' 4-1 ,,q. Sue- Nluxwf-ll Rul me-rl May fif-ld fi Q x f fx lf' M ll an Num x X:-vlx oy Q ff 'MX lil! XPINUII Y fy' b - 4 Iylillilll X1 hul- 2 ' 2' . . A L . pg X il ,Q ,AN p X 1 in -. x X :S ' - ' -Q A: Inn Il Nix F-I ' Hugh UI ll 1' -,I V 1'-:fry 1 X 52llIIIllX f,ll I x ix 4 , V '14 . 1 K f--5 II!1Li,lK'ilH Pilfllgh . has v -V' hnxvm' Ptxfkill ' 1 T' 4, .-Q 15 S fi "'.J' ' D ,lllll X june I I1 lll l,a1rrx I hllllp .Nui Rl'XIlHIflS I ilrir ix liivhaml n liflflif- liigkln Xllm Illng4'l'5 H1 Ill!!! 'I-HMO lIIIlIIlX lllIll'I' Hilfliiifll limlvll Nlurx I:HlN'l't' If-rzlld llnlnll-1 fl if .1 IJ' ',v- Q! xd 5- MW 'F' i 1 14 Nu 4 fu ln Nm Nufanm xlllllh -9 3 mmli ax If n erm, ,K jx! 3511 Prvtty trophy. Huh? Happy? Sanelraf ata way to Npikf-. Svrw- it hard. JH! Nluggir-f Did you win. Fillif-C' Keep your c-yes on thf- hall. Fillivs! Is this a vivlory picture-??? 5 . Q 5 . n S .xl Qefgmm 9. xv ..4 4.1. 3 ,W . FP. 'I .--we N23 , 436 i' 2 ," '+R """, - 51 -ff' -buf -1- 1 -'Mm -.....,- ' 1: I . lllfn li -fi 1 i -F-.-.9-. i , li Ofvkzaw l'f1'NIIll'IIf HUHHW l'l Flfx l'1'wv l'fI'hlllI'Ilf ,IHHIH Nle'l'lHfH5UN Sw l'1'lIlf-3 Illi l,II. XII H IHUIF Swrgrflrllvrll- frms HII,l,N HXHICI 'I'H HXIIICPXN liI'HIIII-I SIIIIIINUT NIISS XX' UHF ,,,,,,,5,,, un. w Wim DXIICIH Sly' D 5 , 'O I ' -ff' , .fx -1 fx i.. 'S 45,-N 'i n xxl 4 , x X a 'Y . 4 e z 'J 1 QW , 9, I' , ,0- 9 , 2 l gtg L V Milk .risgf , llliffi? n' 4 'qw 'F .1' ' N 'Sr S 4 f-1,12 ' ...'.'.'.'.- .fy-. -:,..- -nun' , . 1 .-'. s.nt' lur4n1ltn..... 'T i . 15? 'I ff' E . X Jo Boyd R6l'na Bustick Birdie Buren Arthur Hroylvs Vumlell Brinsun Martha Bravkeen xx! ' fir' o, ,A .A ,4.s,.,x ly e .w 4 .Li llulmy Akin liillif' Marie' Allirittun fxlf lltlil .'XlS41lJI'UulK l,yn1la Alsulirunk Frm-clmly .'XIll'1'll Billy .Mirlf-rsuri Dun ,-XSll Cwynlunf- Barnett ,luclx Blocker 'Z - up -6 I D R '1 K , ' r Q ,x 17? X I'x UQ 1 -6 Murnln Hr'ntrn1 Hun Hrlllun Ju? Hfllllllvf llruhzun Bnrkctt Larry Hufkin Wvurniu Jvun Hllfk Er Q w f r 1 I K KD' bay frlvy Billy urallwr Putty l.ilfllSlt' if 415 , 2: f Ir ' P ,. Shawn Cvley 'l'4,mmy Chapman Unis Cflzlwsrur Carolyn Clinton Allen Cnlberl Curvy Crmk 'ls ... '01 1' Hulnrl 1 lllllllllll of nv- A I.. iq' ,l.H.1,flll4'l A ,,-,Y tIkiflll't" Illuvif S ,A x .unnmg mm -. ...J 'R xxx, X mxlb 19 'V 71- C' 1: Ib' ,of pf '.1N '77 - 41' Sfillilllf Ray Uvlllilll lpvlwlx jam Hhs W ay iw lzpplvr Jamie- 1411-Id.-r xiilflllil ICIIIIIIHIIF 7 'N ,ka MJ K -PO 1 I 'mix 1 IIIIIHTQ 4 ,vr lqx 1 lu l'lxiI I4 mmx XX flgllll lu ll 1 :milf , , ' lmrlualru 4 mlm: H1 xle H lllllllull X. X, - , 3 A Y. '8 a 2 5 Kay Crm ffl... Slwrry H , -1-"il L.-- :ws 9' , Q Q 2 Wall'-n Hilflllt n ff Xlargare-t Hurrif .luhnux Hart Hur! Huy Iluppx Hvi1lc'H1f-rg: fhurlvm- He-nfle-v t"17 r A 33 Xa X ,p .451 a n N Fx. .:s V J , v, iq ff 51,2-. l,!'2lIlll Llnyfl Hum in Le-mis .lop umm' Minda Lee- Lyuns l"l'am'es Lyons Martin Lllltlkilll K 'Tr 'iz 1' llzlrulnl Hmlgwn llmrx Viullx Carla Nu- Hnrlml lilffllfll HlllIlIll'fNUll liixfmxme- Ingram Margzure-l luv jmm- xllll ,lm-kwrl Iullllllf ,lar-kfmm Silllllfil Kay K4'IlI1t'4Iy 4--7 K r,' xx r 1-f X +9 C O O Y,-' .J '23-' 2 Nlllllrml Nlm-Lurklv l.:-lm Nlfljlllft' Xllu-rt xlvxfm' lim-ltiv Xli'lgllt't'll lvrmm' Nlf'l'l1f-rff Il ,ln-rry Xl1'l'l1e-r-1 n l'a1ri1-ia Nlitvlu-ll lluwuin Nlilc-llvll nlnlmny Xllllvr Piclure Noi Available fi fxfmj 1 f C, 12 .- E K y xx. ve' it 5 - .-If Picfure Noi Available l ll2lI'lt'S Nlnlvlf x Nlmlsvy l.imla Nlurrms my N:-lu-r llf'f'Il Nflllf .' irlvy l'ugf- Pidure T-Q' No? Available "" ' ,R Q 2 N f1S"' 'J' x ,,..x NJ l- " l'uul ll:-rlflingx Xmlu llwlwlmgl Rublu Pufex llrvmlu liulvinwn ll2lful4l llulwrtf Rilllvlill llllvllti '-.1 pv- 3, 4-- lfro-lzl l'.1llw1-HH l.aurx l':-an-x . I , lwl,rgu.e l 1.411 Alimmx l'llx.- , . ,lu XIIII l ll4'll1'I' Xllll l'ilgr-im Xl zum- l'4fllur4l lllmrlv- l'f'pQ- Nlurgam-! l'riw- Picfure No? Available 9 AP' V , . ,. ,av- .lan 5,lt'II"ll'll K Xlvla NXH 1 I 3 L I I IIIIIIX N-ull ' 1-- ' . 4. ., , fi' . . , . lxllal lzllnnr -- ,4- YQ Xrlvne- 5lill'll!l 0 wr F' llnn Fllxm Hr 1: n llnnnnn. B.-m 'lil HIPS rlraru laylnr xv' K 17 I . 'G u 4.'l1l jerry 'l'nrram'f' l'lIlWilI'll 'lqulc-n Patsy Vaughn My rlv Wlilrlrnp Jus' Ilan Walker Lavada Walker ." W ' xl QQck 'fg1F 'V . L S I x -Nm g. 1 10,- 0. 2- T44 N , . . . ' ' lr ' ki 1 ,- ' 4 ,I lift? sf, lv- f.. I- ' f Ni mx' . X' , . ,. lx. w -1 '-, , 3. 3 V. f ', X ' .1 .1 XQMKO on: if A 4 A K bf Q: Nvigxx . , S gt., xffxigtixi -,WK A v .P 9 I an .Ab-,txxl AS.,-,., XA :IX ".bX.b S., , "vs -Q gay-.x, EMS, ' 5 gf, X3 qw, - 9 Q +593 kg' ax' 3, ggx 9x laik -N X' '-S VM, g Wi mx 'gf Q Ng Q 'mx 4'.j,yie'-bfi 'I' . ' f N ' - , by 'kk .xv wx , I s -H Q n .,. I" A 'Nix ski V I - , ' 3' .fl , 8, 'wfsx' 'gnxs ' 1 6 'A Q L u X1 I ' Q ' a 'A ad' , Ulzufn lihif if thi- gn-at iiiurvhirig iuuui iff K.li.5. 'iihif griiup has wun mam hunurs tiiluiigiwiit the- ivzir. With tin- "ni-is nmrf-liing Ntylvu the- -Xiuin-iss Higil Scimol rviiirig ivumi wah mit il strivl militurx lvumi uf in tin- past. This "new style" was fiijuyeii ivy all api-vtutnrs. pb 'sf Q! 4 1.lINIlXXl1rHIClXl1'x X i , -V1 4 ' MM! ww , any, M V X Fi-rs? z: v A x A -A S , V .hw I 1' r IBN HiH'l"l' Nl XXXK PQl.l ,I XNXX I HI XX N Hum! lllreflnr lhum lllllffl Q Zami lu XXX XMI XX liI4IlXHll'IlfkI'lC llll' IHXXHN 4XllI X NXIIIH Q-r '-1 1' 5-4 "'1?': .IIXIXH Kill I IXN JININH l.llI.I.lNN. MNHX PURU .-ll!-.Nlfziv lfunfl llrmlwr Sluderzt Lwxzfurlor ' G-3 K sf F 1 uf Q weQ1 HF sg W HTfi'1'rit if vf 145 'ffm' ,. lv . r ffl X mme nm - '7' s. New ' SPX 5'-sl .fx r 1- Q . 3' M 8' w ' . i Q F il ilu! 1 I I rwpj ""' 'Y p5 X A r -. c L'- KSQHF , L Q-4u.......5,,, , ' lNI2::1'w34,,,f'f:-:L 'Own-'Q-f-....,, A " ' L. vv- .eu ..- . V Yff"""' ---.-..............Y-,,,,,h,ji1 . . -7 ' - ' mm ---I---W-'....lf. ."" " "' ..,..-,,, A M '-' ----I-.....::,Q,.... x ' ,awww ..f ' ,- Kar, ,p wif n. , , , '- .n. 'Q'-Lv, .. Q 'Hfxl-'-,z'f, ' ' 4 4. vga", ' 'Z 'O' 'f"k ' V. d'l"Q ' J" ,gg igm: Q , ., ,f ' .mot hw ,- f ' WCQAWZ4 I ' Eau! IHIH4 'llll "P 1 D293-., glib- f-15,3 an Pr ' -T' sf' v , nw .f ,Q in 'ka IIMMHIN lx vxl i . 5 K-J g' 4 IIHIHIN lXI'l,F E H , fu-Q 1 rs. rie R4 V DX RET FX 2 0003...- r 1 'E f tl, XHX HI-.'I'lI Um mlim :K ILAROIA N REI-Ill i IXIHXNI '1 kr 54 ' wetgv Q' j Q -rg - 's'f,tfgs, eggs. ig2g.f,gf,2EdP. 2L e f2g:S. ?,?..i?..+,Eff, l s 1'-5 U 49" Q ! -I .Q fy: 7Z4tchn4Z7fanofz Soccklfq HFHiQlfliS I-B l - ii . .,- -l- 'l ff flfwlwllnp Ihr- pr:-axtvwl hvuwl' 'xml Ivr'e'Ntig4- mmmg tht' vlub- ls th.- Nfllflvlll f.lPllIIl'lI. It wrxv- 2- purtuut and f-ssc-mlm! l'llll', 1 tin- gnu-rr11r1g: lmrlx and lr ai xc-rx IIN- UI-'l"ICilfHS Spmrwr MK. I . F. LH4 F -XTR l'rm1fl'e'rzl H XNUN Pl'QNl7l.l'i'l'UN Viv 1' l'f1',XlflyP'V1f UXHI. PUNCQX Sl"fH'ff1Vl JU XXX NUIUNN 7-H'!1NIlff'V Nl:XRll:XRlfT lf.-KR1.H lxrrrrwlymrlfflrzg New rwlarx FHIRLEN I. XTHAN1 Rf','mrlf'r UUX 5l'f'iNlIl'iR l'qff1an1f'f1!n'111r1 VKX R,MlSUXl.lf , f .1, I ,h ,, 5- ? . Q ll .M , 1: 71 ,QA an 2"+.,,"-H, us.. ,, 'H -1 Aff jp 3, gl' I A , f If -L ,l "2 'C " N- -,:?:Efa"' , f ' f ' 1 - , w , f 1 fi we 1. 'W '51 'wr '17 ' f r .' 6 fx ff ' '12, V' '77, if 'T,J". 1 f ,Uni f v ' J 3. Q 1 1 ,y 1 f hx X A 7 N .:+'5'ff' "' - 'QJQJ I .Q 3 , . 5 . I ' 4 .1 5 if' I 8 l O wx: xv I Ox my ' IN ,XX II U X- f PF WW li-, PHII, INN HI-'FICHHN l're.x1'ffw1! I ive' llff'.Xl.1 RHIH XRD Tli Ser rvlarx J1lXlQEl.lNYlllk IH lf 11 dad Allied Youth is a national nrganizatiun. Their inte-rest is "tu wek thn- truth cuncerning 1rewragP ilifwillbi ami thc- best way nf liff' in rc-laliun lu this prublc-ni." 5' A X r- 1 if xf- N. lJVf'.Ylllf'Hf Ii Sffrflary Trraxilrrr 1 P I,ff'S1If OFI-'ICI-QRS LH -KRIJIS BREWER fn! Bl Illh l'HlI.I.IPS fQI,.-XRS BETH ALFOISRUOK I,-XRIA SMITH ,f U2 7- Zap ,, watwi: ,lvrrx Fur' Null. Ftamling. lv-ft t-- right: Jwyw Hwfrk. Je-rry Walker Namy liuilf-3. Famiru liwrtx. Wamlu li.-Nriw. Wayne' Waitf. Vary Xlarxh. jam- lflruwrv-. x1ll'kf'X Spark-, ia' Q. Erlmfr ,IFQRRN Fl li 54QU'l'T Svrmzfl Page JANE HLNIORE Q XIHIKHN SPXRKS - , ' Third Page' I'I-IHQY WFNIIIANIJ 4 F ' 'N A, Spvrls lfzlifor NX XX NF WAXITF ..g . - is Kf X' X A 3 ,, A .VX ff ...QS is 'ig Jj.N,,.4: L. hp! nm, lv!! In ughl: ,If-111 Nur- 511111, I,1Il4I..l U1-1'lg11111, .ln xflll N-vlan. xxlllllill H1--risk. H1-ru RIUXIIX, N-1411141 .lfwv 1+-rk. xii1Yll'R XX1Il1q1111-. I'-vllx V1-.1111. ,I.11111.1 W .11. NIIVHHI' Xllifflll. I"lPllTIll rms: Kun Il11111.1-. If Annes. - 1 Li 3 I . 1 'O 'ia' 5. 11,44 if ,. J ZW f4ouuc4Z Sfdff ffrzrazulf lfffzlnr N 'XNLH H.'KlI,I'l5 ,'1XSlV.SllI7If ffzlilor SAN I PR A Ni A BER RY ' 4 'YSL 'J rms: Sandra Hall. jnyw Iqlllfixx, M1111-Itv lb- Sham. Tlnrfi row: Narnw lhulu l'r-11fH1AI1'r1, Xlgix lizlgbllalv-. lwrn Wullv-r. Xxdflll' Vinh. ke'1111vtl1 Ft'-xo-11-, Walt:-r Wlntvrx. 11111111 g .J S T .ru v' '1' av Ix Im I'III1'If' NfdYl'III1L'IdV'- I r' I' x .il I I II IH rI,I.l1 Warp 1-IIIIII-1. XIIIKVN 'pdl -. I II IIr x II Mx. IP-In I'.IuI ,I--nv--, Imzzw- Inn' Ixr Irv' 'II:rIw I..1'H4 x 5 I :W ' -3' I .I ,A -1 6 I II ' , n t , ,wb ff..w1':fw Ilfzrifz f' XIII IRIN NI'XhIx 3 6. f -.- Q -z L ,, vt. X ,, A -J'-'- I. - Ar 4H,f,1pf ww F FI XIII in A le! 4. -- fy? Km Urn- W v' PXIIHXS ' 'f I.-.wwf rv 5 I ' 1 X 'QL I Y Q L ., 2 I ' "1 " 5" Qs 1 A - . 5 -Q f. Li v ,s pl' 'f if r' .4 ,Q 1 5 A' n A , XX! 1 H ll I r mf W1 ff I,,.,l.,i,y1h.N 1.1. Iv!-' W M I i I 'XII' wu hurl' v "'W Q5 1 1-1-Q """' . 'v . F51 l -J ' M 9 50 ,,. A, ' ,, 'Annum 4, fx f Ai. V' "", , A I ll us-1,1 1 KQV if if :I 2 Q 3 if A np .,,s.,, fm, 4 , ,, 5355 ry rf f A '-,' 5 PVAX' Q ' I . -N' I 1 '- Riagg is JJ J I b x , . 1 M , bfi ,MJF A 5' M V x X 4 , A Q I ji Nqr , Y E 1' N K " 1 4-Vs if 7' I' 9 kv R , . , S, J.jia ' Y L K V 1 J., 3. V 4 my v A , ?xii?,29f,?g?J1 X iii , vffgffl . V, ,df HI rw film I f QM 9 U is ,f . ff 1. QQ . ,, MQ , 1 K ff ,Q .ff Q , , if Q fy M F .rw M- - gf 5 4 ' f ff A W--ff' A A f if gpg A. ., 'V ', K ,Q mx dip JE: any btlk N Y, Q, E Nm ' ,Ag ' K gy V K-2 X2 X 74 ,rf ge na, - if , 6 x , A hp A .L-V L, L 1 J- , vw 4 f if M .ff X ,ii ff 3 a ,A fv f. +1 ' sr D Q, X, ""-my A if . I 5, f f? ff' . ,sf X 3 J 1 M 'xr ,lp -'U' 'Dx 3, A ' Vow, Qs, Q x ti as b Ng if: 3 1 - nhjbhxlike Six 3 A- 4, L 'iz 523553 bit, A Q5 b if Sgfffg ilk . W.. ' ,EQ hiya 'K N? K' Ak , f Q Q Rx ff' 37 fffnffff lfflm ,IH I IIQHI' fffflu milf' lim KXIII I'1vX4X 2- lil? 7 u E kia 259 J . f . 0 ww if.. , 4' v ,f W.: ..1 4-F Q 5., Q . Ia W ff a- .5 drgyf in ,fu 4-. 121 'Serum As. A555443 :ffl N111 Afnx 1 -Q7 .V I ,Q A 1. ,, 'ffl' jf wt . J' " e l ,F .. ' ' ' V' -31, if f Q S ,, l mf 1 F V.:-'J . H , J? U Av f Q. , fr' 'I ish 4 1 ., it k Ctr 'wil -35 I ' rf Q ' if v' if ' K , F' 1 I 5 "' -y gg f .- f ,, 'g f ' f A. f' 2 is . , 1' pf' , 4 is A .F af A ff 4 . fri? h mf" ww' if .- 1409 4-8 ,V 13' .if Nl'f'!JHlI1 I ffl! x I1 fn Nfllllflll flaw ffnmflf' XXX1'H4fIilXI mf f.-...sll-...K 'ww gl xo J' half S ki' ge., 1 .5 r if Q gf Q 4 ge' pw mf- N K ,W sf W if if fr Y +631 S - M 4 wma gg' uf , W if 1,.x,,g 'g., i mfg '? 8 gy '3- 3, V A 1 'F 8 , W i , , 41-I. Q- 1, I Q A, S, . 'ak ,., if .f ,H ff W' , A ,, gm, V .lf we Qu f' ,I ., - .- f .. - if ,V . ,. an ,.,4 f, A4 JA.. ' R, , -if Q Qtr gsgflbrbg yi I VNN 'W' 2' .2 - t J Us 5 q. ws' X 9"'?7 'aku vi X if fx 0- 'S I s J 'i j 7 f it? W., Q '72 4 X jf 4 ,i nxf llf111ff w111r' llIXlIl IN ISHXX Ill X Af' ,K 1' 5 'Q .e ' A , if - Cl KKK Xlf4lHH4H 2, fx fl? me Qty' is w .fa JV ,ff Ng ,X N is ,sf 1 K if x ,, ' if A , . . 1. ? Fi Q iid? ,gg ig Q '55, QS' gf' :T ,N Q f -i s , A5 ' " Q , S f Ei 'fs . ,,. I' if X. 4 ' , 'rf I lff- lrwzznfl fQfrf PK I ,5i,, . - sv- yin: vw y.-vw' 'Q "N 'W--w.m 31. A ,,, at JUN l'Hll XH 'yoozflaff Zaeea F-Uolfq peaacq ,QF , ,vldadaatd 'Ra Er IARN AIAOBROUK XXNINHA VRBYRRX X 1,-XRIA 5VlITH A ww ,Wu ,vii Q' Q t ff W1 v -o 1. -in :ig ,, kj! ,digg K. "" .. A aff W If 4 JJ' :P dxf' , 1'si"' f J' I .X ' 1:1315 -' rf' gy ,f ff . 16" ' , xlfflff All!" NMXIIUXX X5 ,K 'V ,fr Wm. Prffxlznzfzn Cllfilf lxzng fzmf Ollf'l'H 'V Ox cm , . V' I p 4 J ' I? !f K at 3 fy i . a Q Q X 5 KVM. x ,M E . ,,,lv'4i 5 u-nv ww pl? l' 3 ,,.-l' 'VQWIQQ Www W Qu. Kb., Urns! , I .slIl'f'f'I'fl IHXXN X IHA F , , , 'S ' '51 x Af f xx - X . if S' .V if I. fi 'W Rf s Kg' In 9 '1 'Nw' 'Q' - no I. 1' X Q Q X mf' .L A Y , bv , P . , Kb 1 , 'fq 1 W' ' A ,. ,.:'f5 M .iff X' . ft Q qv, Q Ml A' Y' K f 4 xA "V ' X- V If we Rfb 4 X: by X RAIN sn 3 35 ea X we , J I isis X5 T ,fx ,ggjfi is 1 Q3 sr if K, .. ,tv N E' wwf Ilullozuwn Kmg mul Um 1 rz aa 44, .ek '50 ',e.x'.51.L'9' uf c x wa as-W Q 1 I .. . V A," v Kg, A-f 'jus' ,1 ,.L- ,vw v. I ' .1 -5 M-KL r Wa.. mxg , N, 6,5 I ,.. '7-. 442'-. fix Q. Wk ,F- 11+ vilfyuv-fn--.. 6 I K .1 L 1 pm, 4 A A , 0 .f -Q J xx: 1 J' N1XXIxX'vI1XIi .6 A- 1, f fy, llc' www if J' J? -Hf1'f'ff yffllfll SZL'f'f'fll f'lll'f N XXIII! X X1 XIGLICHX .f-ff' 4 QCD ,i X f wx Y fi, 'f an skxg .ff ' -fy Ty. 2 vu I at 1-,K 5 ., 1 Nfff l'1 1m ww in ll N1 XXXX I II Ihr' Hr my .'fw,g,: l 11 ti, . n Vg. ' x HZ . V s Y 'i "ff" is im' , l311.wl.'vlln1ll Ijzzvvn lil-Ql'IX HHQFHY fy 'I bg ' f ,fifi J' x'1f' ,ff if if if , Y, gifs! My ,X ge ,Q .s N NPFX1 Hi f I 11wwl'r'x1.'l"' I A - l.ffffN1"KN SMITH .N-llflhlllllllff' Llflxi l'rr'x1'1lPH! IHUXXII-. I2IaXll XXI fllrrwr l'r1w l'fm1fl,f! 'P HUIHH Pl SHN lfrmhrrzarx l.lu.n ,,fPNlIll'fIf , 14" 6 FW --if ...f"' XIX Srhool Spirit W' 'KW NE W UTS RH 'X RET EA-XRIJ-f ffm! Spur! -Q NPN XX N Z'-QNX -,C 'Z' -' vt. Vos! lr1tffHf'f'!1u1l Xlll ,KI-IX FP XRKS .IIXIXIH I,HXK'lkllPfR , ll ful llwfwllffrl NXVN IZXIIIN Ill HX!-ilu Il4lxll 'l .4-.fa ., fflzlast ffouplf- I,UNP.l.I. XIX f.ERAI.IJ PIULRIXI l"l'l'l'llll!jl'.Nf NIIIHII-'X IYIIIXXI IXHHN HK XIlI'lI I ll 'i L7 ,Q-4-1' ml Tllfvll lfrf Nl I- XMXXXIII IINININ url I IN NW Lfvzzlvrxhip .I KNYX IDI' XX XX XXIII HHNHXXI 4 ,-ws ...u ii 'Q """'T ffwf A! Wizzimz Il.-XRI4 -XR 'X NIOSELY BEN WADE Vx I XIXIilINI'NI1I4IlxI N IIN I'I4NIII I- INN 645663224 7 if gg- U.. hggggkaa 2? A r rllll lKll'llIIl1IIlllll rn ful ll llmll lam lm I ll lm IIIIIIIX ll rlml limlxll l ull I Il I In llulp IIN. Ii nm II xl Nlllll r vs ll rr l 1 N111 ill ll 4 nrrulll l rlll lnl Tllll Il n llu ll I4 llx lwux lun Xl: llllllllllll lin in 1 1 n llu ln n lull 1 Hflllll ll Xl lu n nl lu lu lil lnurl li: x r W, lfi Tl 20 ll 543 in 26 fil .ffrl i.--f-OQDQL, K isa K Qv,1 4 'J ' ff ll 1 ff N Pic+ure 0+ Available Nl :XC ST EW :X RT Guard ,4ll'Uistrift , ,HYQ Flllllmn-k .UI-lI1'slfl'rl 2 Yfar I.f'lll'flVlfIlI 5 H'!"W.i' 5'-4' QM, ,... 4 W A an Nl-MMWHQU 317, ,A 4- gjbgn, v? Y Vvli 'XlWI"1H flIl'iI,Nll'xX Nfl 1 I,,,1. lf' 111'-f 1 ff 5- -L N VA I 0 X in IN X ,nm r Il 1 4 Par fflifrmrlfl I Q U, .1-agar W' Inxx x. .- Ji 1-w N , xa, ,Q Q 4. a-. I fl IXXIIHS lil HIHX ljuxur-11-I-Inafk L' Ymlr l.r'Ile'fmr1r1 .aa l,PQSI,ll-1 Hl INLKUNS I I-NIJUN HI IN PN Tavklf- 1 uard Honorable llenlion All-llisirirl 2 Year Letterman . 'vf ROBIN TONIPKINF DOYLIC PARKER Tavkle- End Piciure Noi Available BENNY LLOYD End .qs 5 -4 6 . .fb -1 .-r A J. il- " if-Q -, ,. R .2 IPXXI1.Ill-I-XNXIIXHVII ,. 45 if 1 N. XIIKF NF XX lin-I N.--AK, . .1 3 DUN Hl Z L lluanl 4 ' y XXXNXI1lXlIl1.lIl4X r 4' IPHRRIHI, 1KXl'N 'lm-klr LHHS RICH XRD IHH-QW HK Ivuurvl Picfure Noi Available yo f I "- ' - I-I wb- A I ' 1' 'LIC ,eff-' f ' ' ' wr . . If If I 5 r x I'-fr In Vl1IlIi Iqrrx IIHIN-r't-ml. IM-r1fIwI IXI1itIm. XHYIIIIII I.:vII1v'rI. IIUII-Ix III1IIxg I mx l11Ir1 II. Il-nt -11 Ilrunk-'r1. Ihnl-I IRI-'f-. IvIV'II II-'nf--. lvlvn Ilunlrr. Il-'HAI-I N1fI1-,I-. NI III r I v nr- I1II IIHIHII, I'-'rrx Ixf-nn:'fIx, I.lIfIl- II.1rI, Fam I'dIImsax. I5-'Inlay Ii--V-'44 IP:-ml II.m11II n Xllk III I' x IVYIUII-. II1IIx .I.11'I-ix-'11, II1-tlmn rv-vu 4,I1arIr-- Ii--x HIVII. Iuvklo- Nmxnu. Ix nm II rn IIII I rn I ru IJNQH:-r. 4I1urI1-- I lllllllllllz II1II NI1-xml:-fxxwrw. IILHI-I-I Ilurn- v'- 4 "Il" TIL-X NI COACII ES I,e-ft tu right: Coach Vernon Alulmsmm and Coax-I1 Max Gold- smith. .aqg .r I J 'tif' 9 if 4 Top row. left to right: ,lov Cummins. Martin Luttrall. Jimmy Pikv, lfrf-ddy An-f-I. Vhaynf- Pollard LGOII xICClllI'f'- TOITlmfv' Jackson. Cwarh Truman Nix. Middle- row: Domus- llv Hart. liolvlvy Pu-vy lorry NIcPhearson. Doyle Hamilton. Cllarlvs Nlolilvy. Car:-y Cook. jay She-rrarul. llnly Ifummins Bottom row: Tommy Chapman. Hoppy Himivllvurg. Larry Bufkin. Graham llurket. Dwain Nlitvln-ll j. li. Crinvr. llilly Don Amlvrson. lfclwaril YIQIIUIFH. Larry Pvarvy. llllarle-. Pop.- 4 ..- rl I . P.-,x ir, W 1 . n A Q . ' --' 1 W-f 'W 'MA '.4zJ v-A-.w,z6,' 2. ' , L j 'L' 2' ,gil .Wg-' "' , . uv 1 A- f'j- -' - - H --,tjig W' ,A F ir., Ar ' .,1 -:J-.,, ' N ",. '51 A---',,1. ":1L.,11-, Qlgfbl' ' .--1 7a'A 'Q-,..., N, Q "'Qb17"'yi ff '- .. . , ' ','-3-.,,.-.fs ., "fm, - If "MK-W - , ff-f.f'Qs".: cgi!! l .., . "7 i rf' L Q Na sa 1'-1 - Nf'IlliI1IIl!'.N XH-Fiat'-r. ,lrfhnny , , rx! J "fi" 'kdm Z' 'lbp r-vw. I'-fl In rxghli l,:-vlxmznxm Fnnllm. Janne-N N11 hwl-. He-nny Llnyl. Hgnnflx Iemll I n 1 HI l'uma. Wax liuu--hal'-. lhll lwml:-r, linttflm rms: XIAIIJQLPT liuwhly l'ru"'. Ray llirl H-rllww-Il. Vik" Nun. Hiriif- Prlvv-. Hfngvr illmvr. Umle- Purkvr. pv-rr. fnul- Nluxtung. Wax Rug-- alv-. whilf- Iylm-king hunk -hut. If vi 'QI vi viii an JJ' ' "" J JXXIFF Nltilll PNN JI' 1' ll N Iill I FHXKI Hx s i Un N .xr 1vl1.1rfl Um X'-ax ,, 1 n NIIKH FICXN l1IlIh4I1rXllm urmarfl Une- Nrar 1fu.xv'l Un-' N' uv l . V Pic+ure Na+ Available Al 41H1liKH'lHX IZRFNX If ll'fIHI lurlf X1 U1 lil DUN l'Rl1I zrmgwr XXI IHWIXN NXll'lll IHJX NIJ r marul Um, X1-ur f1lux.AI'1l thll' X ll Pic+ure Noi Available ,x A' CAN L ' I , ' if 525362 Ref I I QQI M IIIII ' N I Po nm If "5 I A 1 A I '5 1 E 1' ' I . I 29 I n ' I 5 -if If xx f -51874 1 V X I 1 U f ' 'T ' s ff If I I III I II II II I I Ifxrx II.IfIfn,Ix, I..I 1 I I II Ixl I Il rm I I I I II I III IMI I.f-:IH Nmwfr-I I I I I I nm II II I If III: I I I II III I IIHI III KIIIIIX IIIIXXII caahfoif' ,Ulf ,-, x 5 IQUI I DH' Zc94t4Qaade Swwzdqmde 17 11 X 4IuI Hs 1 tv ul H PM-1' prvlts lm' 4 AP 1 .v if: 'W' Junulr Hugh gurl- lf-arn hum lu play ping-pong. Waking: up Ihr- "N ftrmg wfllo-xlfull If-um amz If-fl In right: 11- XIII! Ywlzm , . . lmrlrural Xlfhrrkle-. Klum -Xlwlnruuk, ILITIVIIQ' UFPIIIHIII. Xrlllvltc- Williznn-mn. Nur gan-t lfurlv. Virginia Wuthif. Nimlru Walla:-rry. KIlt'f'IiI1g1I Xlisf ,lu .xllll linux ffwzlvll. Ihr- Plllw- plan-fl thlrfl ln thc- Ill-lX'll't lay tlvfvilflllgf the- N-minwlv Nlalhlvrl- lay 1 +1'f1rc' uf 21-122. ,. ll1'fllf't'1l at I.-fr Am- Ilarlv-nf Ilrs-nn:m and Sandra Nlulwrry. lllrlf-ll". M141 1ir1-ppm! 1-ut I-1-fur" th-' -Vllxl 'Il wh mf-1. mm an Xlflkt' amd If-ttvrr-vi run xmrx. Nxrlllm 1- :1 Ne-I-up an-! hav plan:-J --nr XVRIT. xllr' X NJN 111.111-fi un Ihr all-twur'rmvm'nt I'-gun at Xlnllalml lwurm-x 1'11l111-'11 111 1111 11 11.11 11-'I 1111- 11111 X11 11111 .11111x. N1arp.111'1 1- .1 -111111-1 11111 111 1111111 11 11 1,-.11-. N1l4' 111x- 1111111 'Il 1111 111 l1l1' lldxl In 1 1111111-I 11-'1111 111111 1111- .111t11111111111111I 111111 Il 111 III Il 1111111-1 XIV 11111 X1il11II 1 1 11111 1111 1llx 511.11111 1111 11111 xv-111 N114 111 '11-11111 11-.1111 o-ag W ""' M jqllm Q 0 I U . x .Miki llll N Q ,mil 'aff 33' . Q 2 - .Jn 4 5 O 'O' 5 QQ W Va v0 Q Qs sl RXXIIN VFNIII I- IUN flaw 'fu NIMH' FIVII u xnxx Ill Iln llntrxll l4lH'lIlIIl nl km l--nl, lunx lull Vl'll1lll'lUll lmfl . X l - O ' 'inf' 14IU'Ii KIiI.'l'UN I5lilfV4'FK -lx-. 1 nd har' xlgg X x 1955 DISTRICT CH -HIPS x lan lwrnl Nhll'IfN lalhdm Hugh Uflvm Nammx Pendle-ton Ranm rn Xl lt n 4 rn x 4 on x fl H U1 lr fine Nammx ballrmax ax dal Ranelx P ndletln foavh Brrwvr fu .M I up ,Q 1 .LIU5 "6"f" ,L xx 59 5 mr: ,-7 k 4 'Q x N xx 4 N5 , ' 'N -" sv Q 1' Nil ST,-KNG C.-Xl'TfKlNS .-XXII CUVXlflIPQ5 I If- right: l,1ILi1'h J. U. Purlrlzlgv. Hun Fpf-rlvvr, J. R. janvfv. jnhnny F1.1rlwru11gh IJIAIVII I rumam N lx. JHHRX LXNXlkH NwmM Www 0 1 ... xi gx 1 ,. F I 3? 0-W f" ' 1 5 ful ' ! If IXNINIA .IHIINNN N4 XRISKHI4-ll XX lg,N11lN'I'1.HXI 6' x ,a ' . . ! ' 1.111 In-1 fl!-I IM-. Fl11,f14..V UUI11.-I+! NUIHIP HXXIXIHNIJ DUN XIMNIS IDHHXI-1l.l. XIX V111 hm Third Haw- Fhwrt-Imp ' -,R x ' ' ' 'i v ,,,,,....f' -- 'TF' PHX 9. A1 ri gush' 'Ea X x E v n Q4 ,f ,L 5 ' Ninn-5 fx ' . 5 2, .' 1-2' ' ' V 1 1 X Q "' V' , ! U F 6 'WN Nf'1X4f5J U-Ullllvxllxx INR NHPIXICXPH' 1-f I" M lHXlxII RXHIN lXXH'N IUIHIZIN llililiw rlxlwxx X3 llul.. l. l'1I+t1-r U:1!'.',1i 1 4 1 :Ni .9 E ', 'Y lyk .,.,'.f ' ms?---'1 ' 5- ir? ku j 1 'ei A ,.. .. .-4.-q V- it' -' qw jg, 5, "Y 7 5 1 -k1- if' A wifi. ' , v ii' .p Q IH I NIHN ILUKI- N fH Ugg px pnq' . 1 Y Huw! lr.:-1 IH, I, XIIKI: Xll 'NX - . SL.. 78 N ' Hmi H.:-v' Wgv!W',u ' Q' - Q I t D Q , F' ' ' DM.. -1-we '- H HHN 'IYPNIPKINN WENIFI-ZLL WHVILEH Uutfirhl llatvhr-r v ,vw 11' -f As. , -u . ,- 'A ,. 104 A -5.5 ' L,-'ti W -gif-'if u Q4 3 I 4 . 'Y' ' n.-was Q . - t ,1 'Q . , ,lfjff fi, 2"f "' :S temp.. fm ' FL, 'M' ' k 4 Y ' ' .1 Jwszssd 4' ' f ,. S1 4 f Huy-. 1'I1rx1po'l111g lll Ihr rv- llllhll ul? IHHIIIIN ur .vw lsrmx lhxw, NK .1 I-' W Hr:-wvr. I,.lXlIi Wintvr- x:.Yf1. 4Yw.1ll'X Thr :HH funn ua- 1.-Inmpu-'A-l --!, I1 fl rw 'vw NM., Hmfx I-4-l' Iww bmw- mfr!-1. Il.-P14111 Hr:-xwr. Wqllvr Xxlrllfr-. K-:mlm I-vu Ihavhs lirfwr I Nr ,itll hun- lvwx Ulxon. ULlXlIi XXIHIPI'-. i.wm'h M. XX Xhul an - C O x 'I mg 'P 5 1 H1 lux- nhl' u'IlI"f"'i Ihr' NIM' Tr V -v'9n.i -Q lx 1 4. x . Luk Xlvwl ww: llmlo- Purkvr. fluiv- Nllwy. Jnmmy U0 11 lhmrln- H.-nhum. 'Hu' Xlll-IJIIQN 'ntwrf-fl .1 rvldx Ie-am. lhvrlarni in Hu, 100 yard lla-h mfl IS nham IH Ihr' Hrs-afl lump H+-rlharn 1- nw! IVU'lllV"'i. NH flH'711l" 1 M-.11 lf-tt.-1:11411 .....--.....-- w-pA,- IHPXNII-I HFNH XXI Sinn' Lhrzmp NX fllf w Y .ll I It Illllll ! ,. il 3 H NIIl.I.l X J I 'fl --9 my 1 0 , . A ..A. 1' ug K0 U 1 4 1 3 Lp 4 x II mx lwwlrllw. 'Mule' l,'l!'lxt'l' 1 . 1 . ,lallm-5 NIVII I IALXH ll.XNl Bwllmn In tmp- lurtz- Haart ilxdf- - 4 F L ,,,,k 9 .,. ., .dismf pm 1.4.3 'il '- l 1 Q '4 ix 'H-qv BROAIJ Jli'Nll'liRS llonnie Belllllllll Way nc- Waits limi pivturedi Phil Daniel Piciure HIGH JLMP Noi Gerald Pilgrim Available ef' ' 21. 9 ."'f ' , ' . 'Qi' ' Z. in. g i P flu' 11"NXI lb Il.I XX flxf llxwx ll IIHI I Illldlll IP x I rluw IIIIIIIIX If rl.m1l 'A Q .kt XIQ Q A ,... .,. , , ,Q.,,,,,,, ,K , ,H 3,3 'Q' l'HI.ln X Xl I IHRN Im lglfll N-rnxzilmln ll llilvklo' lla-Flhilfw X -,., Q, .0 l- A? 1 41, I 4 , .4 self' H un f" --2 C11 I-4 --IIQJQI, .. I4 - I '3 -Q 13? Q.: , ka, 1: 90+ ' ' I' - C ,uf "2" 7mm 7wc6 I I I I I I I lv". II,r"- I'!I. NI I .' I vu IJ-IW'-If Nw- I I I I NI NI I I I " 1- .1-.I II" I N-, I- II XIII XX III' IIII' Ilfpugff CNN .. -4-.,0-vkk 'WWF' ' 'Q Q S -' f-wi' f 1 . .A ,. -1-'Y U , m lT 'a-.15 N ." 1-... 'id I Y , ,. . , , , -, I , A ff . X Ip. n . k,ffl,'3.-5,-'ix i ,, cfmfwf I 'W ml hm 4 Il FND y s 1 x u we my 1 N r wa dmng bmah I f- 4ann ra I N nm THIVN lmok wha gn! Nluppvlff I 5 , 47. Q Q," f 'J',',5.51-47 M . N :ll 5 XXI' ' 1- l :ul-. hwn-. a 'v' V 'ur wl? 1 Vs A ' IHIS lx Ihr- -' Q ' 5 Dorf! efixll . I 1 x A ,I he' 1 ' . - 5:45 - , L, U 4' 'S . cb K V G Ax a J.: A ' U I Mm A 3,1041-M I Iulvl "U ' ' ul! fh' ' - ' h ' ' . he- .141 ln! Q ff' '5 IN df NU O U XX N A XX Uyxu " N nn Thr' hvautiw nf A. H. S!!! 1 1,, ll 1 "'4.. what Vblil llllllflll Shan' anll -han' alike' ix Ihv' wllf-ylfall gurl- wfpinifln' QM. Y x.l I ,hm ,f X H s 1 ,rl INN., Bl'-wirxgl x1-111:-mlm:-reff' 8 ffii' I I wx III-r sIIII ua W 1lIIv'rwI1llg? ' 54664 'la 452 , emo I D. III N Illtl I M I I I IIIIIIIIIII II x l 4' A. P - 'V , rf , C , I4 i ' If I I , I . I X L . s' 1 A J 2 ... 'I A 4-'mr ..n Ii'-III. -If-n'I gl.. In .II-rp U-I4 Xxlu NS IIIIIII IIIII I If I IIIQ- IIINI Ill III Ihf- Xltuml. Ihw ff r t- -tt nltlh ' ako dee MSM! ' I we "' P xl' tk . - rf- .' 'x .a"fW' ' . . ,, . ' .f mall i ' A I th., XI.tmu 1. -Ulu' In ..,-sq' S- 4 ,1 H. f -5.4 4 .1 ,Q ,xt-L w , '- bpm, 8.1.11-El flu' d1vwl1tmvl1xirw f Nan xllltlllltb. kt tht- -Xl iitttll, mf' ,! . .L 8 G55 ' jimmy vwnt -llnpplllgl. In rhf- havkgruttntl is uns- tie-M uf th.- hugt- -tatuw in San .-Xntnniw. Thr- highway going into San Xntoniu. Evvryunf- vn- jnyvd Ihr' histori- cal sights. Y DUDFI H1 I' ,af 'ln I 1 Ns W' W up AX w Q ,.f-mg Um' n x 4 MG- 'ts llxu-mg lrwmh- N.llI4lV.l' Un' mln , - mf HY IM '.tI'IllX .nl I---I Mall x IMA! H.: P1 W ' i x 'Q . . 1 A 9-1' iw r. ' , ' " N . ' , - ' .ky -, . -.. " Pl' ' , ' ' ' ' - . - ' , ,J A Q- I . V4 M A yu ' . V' -f-- ' A - I ft' ' "' 'HI' xml Illlllllgl p4-lvl was .41-H .1 plan' uf fll!"W lH'Ill .xt lf--I Null'-y, lx ll ' Q 4 v 0 L Y . ,a . KV H 5... vm ." Al f 5' 4 I akv I. Nl' 3 Ur- U' 'h 'f lmvkx like- Lydia ju-t lla -lf' ma 35. A: ' ' . -.. ,.-,. -- Y' I t ki ,D L! ' 5 - ' 1' Q . 1 I 'x 44' " bfi? ti gs... , J' ,. CI" I ,ns , on q ,. M4553 ' !......, , ,..' x ,,,,..f-' 1 ,qfw . , ,. --rf""?':1:f-. 1 ' :",Y..,.. . 'ld . 195 K 15" .--,,,,---ff'r"""' nfs .Q- 5191? 'Sit-5.91 "Q gf' -1 "' .za w N . ' , 4 r,. ..s - . P 'W wk I ' s v"F"' fi., Y -14-"""'f x. 'M '- Cabin. at IAN! Va H". In 3 hurry, R034-h? J Q ,Q I1' v Y' rl 1--'mbfk w'- ,L , - Y. QA Y F' nf F FH n xhx P PAQ Oi? an-Q' D-1,4 Npil Wl :Cb Q T 7 T! 1 '1 -I-Ir'-I . H- ,ZA an mmw Mt! 2 . ,X.H.5. Pm Il lll vs I hr-a an I r 4, f ., - , f. Q 1 ,h A, K r s s . ' . r fx f - 4. v A U D A Q .R K. . s- f if V 1 A ' , . 1 L 2, ' ' ' A lt If jf Q G1 A, - Y, n. , A P I 9 , D -.5 -Q. 4: D . arixh mlul- I'Hll'4'l'N an tllr- ban I lr-I. X.H.F. fav-rit 'N fwv 1951 1 v L ame 66444 1 ,Z z' ,ff hh,- u-I ln' all:-y Vi-Ili. 6 what 1 W hut l What! Illlf V 5 41 ' , , R1 fi w .. . . 0 I- it all that lraflff Iftmm 4 " Uris on This Ihr- Q 1 Yi F' Q , if fa 52555 pify ,iw Q, 15- 15 I rf T ,v r N 1' i 3' 4 Q N s I, gi 5 ' , 'K V 4 x w - '5'- -- ' ,. " . '1ff,a:? Zl2f55Qif"if3ifEgf' f51f Qgr. 15 f fv -of X' , Lf va junior High King and Quvcn KXN IXTIV JKRRX JHTTUN S. K K. 3 f if Xl ,w 1,66 is Iizlvk rms: Fla-VII:-11 IImgr:-x--, XI:-Hb II--ll Inu I x llllll II I Ix I ru IG nl HI ll I1 lm' Xu--v-II. Iwrlx xI1III'.Hx"II. IIl"lII.I- I'flIllf I r II UI NI vw! If Ixv n In l II In HI Ix1IgI1 IX rl x IIIHI I x Nlx III N1II Iml x XI Il XII lv XI Il XII I :ul n 'IMI'-N, X1-IJNIJ.,Ii'-mmx..l.mI.,IMIIJN II II Un Il I II I x Hun II gkln IMH I NIVXKL . I1 1 lv 1'. + ww: 1' NI.1rx u.lIIxlIl-. IIl.HIvx Il.1II-xx, luwi Wu xll Xllxmx 94:4 I4 N. XI. Xlurrx NIR. I'HRIHfN'l N4 UI I rum: lfflnul Huwthnrrlv. .lulliw llunlzm. Horn- Huflgvn-. 'hm 1.wI4l. Hun- Hzuri-. Xlvllva lnghxm. lruvlx llrukf-. l'wIlx Fa!!vrsshil1-. lilllfllil I5-:kin-. I.xm'lIw 'Hwrnp Il In lx lruv NI' . . 1 ' Famlra XI vu. xxlllllil lluklin. I,lIlll'liLl Hmmm. I.ll4lH" Fmllimg-. louiw Wim:-r, kllllh Vurlrrl. .lwyflf lil: ki'-Jw. N-1-mf! nm: l',I'ilH4'f'- Funk. Pill-X Wuxi:-x. Ili! K+-Ilx, lhfblur limwrx, H41-vymlyx H1 uv. l'auIr11'iu xlllfjlllll. ,ln xllll Jwm--. Fm- 'l'hurp. Vary 'll-up-, Fur Xlurltuf-rnrrx. 4.,ILiFIY'll" IP III Nilllfllil Hdrflin. 4vYf'fI'Ilf'Il Nlmm. llim llwml. llurlo-nv fvflihiilll. li:-wrlx l.1'lllUY. ,Ivffrrx Xl I1 ,lwun l'1'ilI'Ul lx, ffrillh' 8 MRF, NIARII-1 MASH Bd.. NIA. 0klahuma A 8. NI Q, .' 'bun-Y 13.1111 rms. I1-fr In r1g1hl: H1v1111l11 H1111--1'rx. H1411 flmk. l'.111I1111 N11 H1-x11-flflx N 1 111 XII ll I1 R l'I1A!1'h1'r. N'1111111x l'1'111ll1-I1-11 l11111v-X H1111-1 I1-X1111 H1-111I1 II1-1111111 4 .1xm11.1f. N 11111: Rm.-111.11'x l'11kl1'. XXLINHI' 'l'111l1x. 411-111111w 'IU-1111-411111. kf-1111f'II1 4111111111111's ll 111 U1 1 1l1 ,IUP111 l,ilHY'fNlIll llllf 11 nm: JUPIIIIIII' li1H1r1-1, .I1-h1111i1- V1-1111111ur--11, I1111 XX IX 1 N111Ir1 l11 11 . . . . , . , 1x V. v km Nw!! lr1 H11 111111 W1H1.1111-. I4 l1111l.1 11.11. P1f111I 1+-xx In-ll l111'. lmuf U 1 111 111111111 xylllflllllff' f 13" New i . x . 2 . 41 ' 4' Magma ilruflv H NIH. 'IRI Xl XX XIX B..-X, N11-Hurry Inv! nm. -I-gm-'Ir Wurx I'l.1Il. XIII' Im ' 'Vx I bvr, .-..4 N ...A 1, nur -4 , h rv v lug l x 1 Iru 1-. 1,xmAxII XLIIII-r, III'-r1fIg1 Iwrwnx. N1-m1fI nm In x NI XI Il I rx mmf rI Ilalxx N1-uugg. .I.u-gm-Inu' Nuke-rx. I"11gwm- II1II, II111-I mm I II XXIII um! Ii nm Ir mu ll In Ii 1 .1 I "gnu, I'gmI H4-gf-r-. Iiml-In-A IL-n IILIIIIVI. I"k4PllTIIl rum -I.mwIm:. Ir'II tw rl:IlI: I.1rr'x Mlm I flxm Hx Il I YIX 'rl xx ll Illini Nr u. . w N. 4- - 1' . x Q -- ram, 'Imrrnn H1-I-nruwrx. hm-Iux IIu-Imam. ,llxfix fvZlXI4' Klff-1. I'.1t IIN-mv. Ninn Kz11Il1nn Hfrllv-x. I Picfure Cyradv' T Noi' was 4:Ixm1 Available xxxxk xx- First row: Paula Nvwman. Paul llarrixon. .-Knn Bnzrnan Le-on Haufl. Fvvund row: Hwvnnir Walkvr Ogden, Troy Min-h'-ll. Pfddif- lm- I'-lippvn. Hirgima Parrott. Hwy I.:-v P51-A. Kwvnm N ll 1 J. lf. xll'Pht'l'SOIl. Third rww: Huy Wax Pc-rrin. lirv-mia Fpe-ar. We-lxin Prim-. Xrvhiv Hslmm Jann-x Watkina lil:-mia Hllglhvx. liarllaru Wxlf-5. Fharon Smith, Sur- X11-Ln , 1. - 4. un P mth r xv 41 rl Nlvifuwn. Jarne-Q Hs-Im-. Uaxhl Fwmlvr. Xlvlun Txlv-r. H1-tlx Sk'-wmv. Nlarllm VIIQHFIIIQIII. flraflf' T XIRS. IEP: rx! nm. I-'fi In flgllll. -f-alfwl: lim Nlaxll. llilly Nmap. Ulf-n1l.a lmllmin, Sn-1-flnll row: Da-lorvx l'un--. x.ll14lf.i limi-. llllfl- Nmlt. Al'-rrp Wllkvr-Url. llarlxura llurrlx. 'lllinl rms: lluugl Lallahan Nluriw- W1-1-lurn. l.1114lu Nlw-rv-. Flu-rrx xxlllliilllx. Jimmy llulll-y, Sldlllllllgli Harm-y Harrie. Brwlzlrim Nl, Xmu. llulpla llxvlvr, llrwlrm Hull. ,lrrry lllxun. lillly Nmtlm. fllarlv- l.lf'Nf'IlQ'l'. jamv- Hatll Hlk. llulllllv' llwllnw-ll. Ulvlu l,llIl"EiIl. llama l,Wf'IlN. Xlr-. l.rm'pI1lr1. llrznlv T XIRS. JO .NNN lQllNll"l'UN ll. X. lf:-ntral Natl' Uvllr-gw' 11l1'1'C 11115. lvft 10 113111: 11111-11 11llT1lllIIl. 11111111111 111-111111. 1.11111 111111. 111-1115' 11-11111, l'.1t 1ll1l1lIl. 11511 1:dFI'lI11l. 111lLlf1t'N N1-151111. llalr 111-11-151111-11. 1111511 1511111--. 11111111111 1lllI1IIl1llN. 5lX11l I'l1N. 1 ll 1 111 1'11r111 11IllIIlN 5Illl11l, 11-115 1llIl1'N 111111111 111'll.l111 '1111IlI11H, 11115 1,111111Il, 1121111 121111-111 . Q. I 1 F . "1 111111 N111 1 I 11.1111 Il 11111 ' -v-. 'rg1.r1- ' -11. 1 11115: 1.iH'l'1 11111 111-1-11-1. 1.1-511111 X1l11l'T. 111111115 11111111111-. 11.11111 1.111111111111x. 1a1II1"- 1f1v11k. JVTTY 11'1t1v11. 1111111111- N-1115. 111111115 11,15 5IlIl11l, 1711111111 11115: 1'.1lx5 a5'n11111. William 1..1nn11n. Rum- 111111-kx, 1111111115 Sf'11Pf. 1111-11 111111111-11111. 111111111111 11111111 1.1111-.1 N11111-111ak1'1. Kt'IlH1 11+-111111. 1111111 ww: ,1ll1I1f'N 1.1tI11'. 111151111-1111 111111. 111115 1 1111111-N. 1111111- 1 111111-, 1l11'1111- H1-wx 1a1'k Nt'1NUI'l. S1-1-1-1111 11111: 111P1l1I1 111-111-Ntvr. 111111115 1.1-wi 11111 11111'1v'5, 111115 11115 1'a1111'. 1,Ll1'y Wait-. x11Ilv' 111111-5. 1:11-I 11111: 111111111111 X1z1111m. 111115 1111111111-1, 111111 15-1111. 11u1'k 111111: 11311111 Xlvrrir. 111111f'- 111:-me-1. 1Lru11r- T NIH, HRNAN 11.-XKKR 14.1. North 'I'1-xa- 0-4 :lg 401 5IZiIlfillHl. I'-fr IH right: Km 'lkllnrrllf-L liwuula- Hain'--. 1 .ll-I 'Krlw Ray Txlvr. Klfvnln Flor:-5. Fvrry llms.u4i, ,l, 1. lmrm . PVYIQ Warn-rn. firm- liullxunm. ,Inn H+-nrx. Lluwil- Xvfurnx. Hvllllvtt limit. mm Mhxxxy. Nlurthu Xlmlrw, Win'-nu Hdllllllflllll. Hur-rly llramx. Nfatwlz VM-lflun ll:-lmmln-. Nllfxlw NI'iHlH Pr llx Pm'-111'-r. Xlvrurm Harp, ffl'-nrlwrll H11,uh1-- I' I Nlalzwul Xlllxl Uni K'-5 Q., "'x" UTZUIQ' 7 NIR. PIEPER . ix. V A '. q: its -A 4 I lg,-4 ,' 01 U . -If n Qu lpr ww. lf-ft to right: II1IIy Hu--:-II. IIu:IvIy NIHIIII. I,.lITll'l.l I'.1IIv-1-Mn. IlIl'l1l NIJ' ' , , ,.. ., - I ,. HII1. IIIL IL 41 un' N. 1 v' ' IN. Iva' Iv' 1 H1-. or f f . . mn Ixl rl lull' IIzlII1g HX I Il Ix NH II I I N III 4I11rIv- ll' NIu.1z-I. I1IIIv- Nluv Ifurruth. Yi-+I'-I Ruth Hunt:-r. I5.1rIl.Ira Iirxtl-In. I'.uKx Ilnrn-II. NIIIIHI Iunlrr III NIIIIIIIQ- rms: I.IIvn Luxm-ml, xlfglllllii lie-rI1', 11 1- . 1. 'K -', ff I5 I1In II IImI Ixrm I1I11 XXII ll Iurplyn. Xvlfvr 5IlIIXxv'II. XI'-Inn IIIHNII. IIHIIHIII um: 1I1.uIx1v- IIIIIIMIIIII, 1.14-:gm IIlIlI2l"Ilk. Nm1Ir.I , , . , , . Inlue-II. Ix1II1v-,If- Iurnlnm. Iurulyn Ixuy IIIII. IvFZl1Il' T XIIFS ISUNNIIQ K-IIN Q.-, 'wi lim R rum. Ntunrlinu. lvft In right: ,lvrrs Hsrnv-. Maxll- Luttwll. J. Y. XIVKIIIIIVB. l'rank Nlrljualtvr- Nlwlxm lim- k--fn. I.lIl4!i1 Mnrwx. llnulu 'lxnv'r. Km lyllv. l'eurl Nznlfif-rx. Linda l lmflvrwn-ni. Nanvy Yllllf-r. Nmmu: l.arrx Rzlgwlgxlv. liurlnuru XII'-11, Nmvlru lirivk-. Putxy Dunn. Nharwn Nlarxalix ,ll-yvv li--ww-. ,ldllllv Iirffmm. ,Il-rrp irixw-ll. lkukll Hur'-ll. N114-'-rx HTUMII, l'lHlLllI1'I!l .l"hIls1rIl FIILITUII lVl wflf uhlin. Jam- Nlaxvvll. janv-1 XNI1ixffm1I', Nhirlfvy Mn, Picfure flruflf- T No+ xux 1LUI,lbNXIl'I'H Available ,iff Zemenfwa S+, . 'J Firxt nm. lwfr tw right: jim xv2.lH1ilfk4'lk. ,lmmu Fldflfllfll. P+-rry llalvwll. 'I'h4+lna- Kf'll'llf'fNi4l. X, I., Wattx. Hun Xl'-rgun. ,Iavk Wall-. ,luv Xlvlxx--I-R. Nluxrf-ll liflhllllp. Huln-rt Ftwrnu-. Rub'-rt 4:1-sul. Rum-r Palltlv-r. Xlivhavl Taylor. Xlilluw I..-vu-. limb Nizifll-1-11. Ha-My Bryan. Th--rwu N1-lm Hv-lulviw' llullax. Xliwf' Smith. Put-3 llalpffffl. jam-Ilr XIHYTHM, Xlmggulf-I .I--nklns, N-an,-I: Shawn Film H21 rp. VINUIIHIIY Walkvr. La N1-ll Pif-rw'. Nlikv' Xrllmr Hull. 'mn Nivkvr'-. XILIXIIH' Wolff-. Murri- l'11p1-. Funrfy llrawfwrd, Saud Yah' J-it . lvriulc' fm g NIR. HRHNHHRTZ vruakvr. Nam-5 Uflf-ll. Phylix- livnno-tl. Hmiu ihwut. janv Fiifflx, Hlmxf- Iiailvy. Rug-mary Firxt rms. if-fr tw right: llgnial Smith. ,limmy Funwlvr-. Paul llgllfllllllk. lfdfliv- l"fvwle-r. ,lwllnny Smith, Kr! llvulmf-rgvr. l,I..y.l F1-nl, Sf'IlIll4l rfws: l'NruI11'r-N l.an-fwrml. lllmnu Nrwmlnlv, janv' IHlilllLiVNlU, jam- 'l'lld4'l'U'f. jimmy lixmnun-. Janne-x Vltlllflllil-. Phillip Jurflgv, llavlx rnvv: Kullluf- NI1-rtin. Darla l,llilNldlIl. lfliutuu Wulnrr. ,Iaxm-N Xkin. ,l1lIllQ'N llluvklw-flge'. l'uul Kvlly. larry I ffwllinxm-rtl1. .Xllvn llunninglxam. Jnlxu llnyll- xll'KQ'l'. ll'-rutllx Wxlwn. Jzuku' lllilllp-, Judy l'rw'IvIr. lfarul llXr'I'IUll. lwntlria l.wnN. Nlarilyn lluglnw. li-thvr 'l1lllPlIlIlNUll. ,laivkiv lbw S6144 llrufle- fm NIISS lJURU'l'llH Wll,5UN HN. Nnrlln Tvxa- Flah- lrr in X gf 'N 3 1 +.--1. 4- A HIIIIIIQ Ihllx HMV Worn-. IIHIYHX H1112 Vhxllx l'Nlv. l'g111l.1 KHIH-rl-. .lunv Hua I' rlrllnutwlx. lurnl Xllll Ngwrx-wr. Haul Hvwi. IWIMH1 NUIIIIIIVY-. lurk flwr. 5dIIIHIN K uk N1 if N , , llll-. INHIIIIN Xxallm-1. ,I 4, IYULLIIIX, fvurx Uv-V1.1-Fx, Nailing H114 Km' XIUYT1-, l.'TllIl!l 4 H llll1l"Il.xll" xxdlllllll, N1l.1lX XIII! Ill--xs11.N1rr-mK.n K-rf-11:-wa If-:mmf km: and xlib, Ii XRNFS C'-. 4-1 W alkv-r. Imxllf' Hlll1'klPllTIl. R-wlrmvy Nwlylq-. Rirhzmi Williauu-. Ilillll Ifllingf-r. .lvlfy 'l'uImr. lim L 11 First rum. lv-ft tn- right: 1Ll1-mln Nlllllh. Uvnni- llar'grmv'. .lulnw Wmul, ,lflllll lluvun. F Small. klimmy Ni1'lmr1L4-11. l'.llxx K4-ml. Kim lliml-uw. Paula Null:-x. limw- Hull, H1-rmlrl lfulvluurn 'Xnn ltpplr-r. 1.111111 xqlllliill N--'1-:ui um: llurxls 1.urum-r. ,lan lipplw-r. klmrlvx Xmw-I. IVIIX QZZIIIQMVH. Hnbln 'IN4IlIlllIl. Uv-lui lT11xm1N.,lllr1:f Park:-r. Nlauxhall N-If. .launn-N NN illmnm-1-n. Saud h Lraulr- fr x' H. NI, SMITH , HX.. Ilanif-l Hakv-r Nfl.. X11-Xlurry IIN . ,Fax lu-V rllvs. lvl! tw Ylplll lllllllx lmm, lb-wllnx lll'll'. Km Nlllll"K Xlqrx 'lv.1l:1I1llfv.,lull1a. xxllll ,. N IIIlFl..Hl1l .l--lm lmlwr, vwvllxfl ww' lhlllur-l l':r1x, llnrlv Ilfmrw, lim Xlnrlln, ,lull Wall. llillx Xlu rplu. llnzulfrllf' llurm-ll, Nlmlx Xl1l'lnf-.Irwin xflllvll lvl-lllnf-r llmllm Knflffr-1-11. llufllm Nllhllwll. X-Il'I1' Nu, llfllx Xllllfxn--lfl-. 4v'l.1lvl lllllll, IMI,-vx lll'-lll. 'lwmm Nun. ,IITIX Xlli lzuwr llIIl4l vnu ,lmlx l'll1f. Nll'l.l Xlqxwll. l,mlf1 xxllllllllll, Mm 4-lx. l'l1f.11lnll1 l'dNIl' I4 rllv- Xldlllll. hurl.: Nlvrflrnnqxl. Xlr-. fwlxm. ljllllfl llllllllllll-A llungqlfl N1-f,.-x, 'lummx 'l'l1l.m .Nl-11 l Nllkn' l'1lw. lluglu fvzlll-gm ll-llvlfx ll-1 ll.mx-lun, xx.lNl.lll4l 4-llflfn. lbw ll.1ll1+11. lilllx Wlurr llSlI'TlNlHI, If-ll N' l-Un and ,rw- UR5, 1iHl.YlX Hb.. ,lolm ll-ill'll'l4IIl Virxt r D-Q., ww. lv-fr tw right: HQ-tts Hun- Huirlx. ll'-r11'xia-w I.l'lXI-. Wxllap- Will-. 4:-vmmwl n-v-: lr FAIRY' HfIFl'Il. Himlwth lvnlxtr-vp. Wars lirumlm. 'lhmu lilmr. llwllw- l'Aif'I1lI'f, Kr-n 'Nlrxv-tt. Tlllllllll lxle'r.f1rN 31111 at XIII 111 I4 'L K 11.4, K, .. ,-pw. Fr.mlua- Nun:-r, Hank rum- xilllllll Warn-YI. Pubs fwh fvuvle' UD:-II. lillvfn linux. lMlf+rv-- Lfillll. Nhvrrx lmlur. fam-Ixn xluhrx-toll. Hmm- P1lflf'l'NllIl ,lxm HMI' NIMUM1, LI:-w lurrakrr. jimmia- fi-nu. Hwlsrrl Mlanux. ln- I71-un. Paul Pfrxin. Marx Wmgmlv. LIUIIII llulllm. Yknm- Xlwlflf-r. RMI-wrt N14 Kvlxx, W 4'-Vx 1' Craflv S HRS, I'l'INNlN1,'IxHN rx! rms, If-fl In righl: Nlirhuvl Hump:-r, ,lavkir Ylullf-w. Warp Pippin Gloria Lindefw, Juv l1l'hilTliN"Il. ll:-tly lm: I'hillf-L Judy K--Ilf-y. Nxnflra f.z1nnon. Bllliih IM-n-. 5l'f'0flli ruw:4 Carg YXIHIIIH. lirwrlx Vittmgm. 4ll'INIll lummu-. linnla Hrr. .lrrry x11'f.UM'Il. Thirrl rum: D, W, Pat- II k. Wznm- Nls'Xff-4-. 'l'hmnu- Hmlv-. 1harlf-N Nlllifll, Humplnn Ke-rin. Harland Pall:-r-011. Dan XX I 1 XX ww. ull:-r Walkin-. ,lv--r Hall'-. Je-rry Vzltlvr-mm. ,I4-lm lhrlv-rwnml. Ifmxna l'il1'l1f'T. Pal-y Hmlulnx. N111-:H NIIIIIIIA 4-lv-mln Wulf. l'ri+'iHi44 Hwllzlrnl. W llrznh- 5 MISS ISHRNIKH HUXH Firxt rww: Nnrman Hvuwrx. Winfn-fl 'l'yIe-r. Burl llrau-x. l'xra1m'im- Wilhe-rx, Nlartha Pan-. Car lxlml 451'-5. Wwwiif- Wallllnlll. U1'uul.u- K'-x -. N-xr-ru lunu. N-wrul rum: lQl'fLll'liIlI' Ilruggzfw, Elmira Nm- XXilIi.1m-. Warn-n Xkwlf. Hnnnif- Ile-lnrf-N N'-rtt. llilly Xxillflllilll. jalnv- Xlfm-5. l'iI'llIll4'N Slww-ns. Thin! nm: Fwnnx tillflxnll. Jr., l're--ton Parixh. Billy Wxatt. Pllwaral ifrvn-huvv. johnny l.an1irum. Fun-is Ftullingx. Tim l':-urn, 'Ilurmny Hull-Vw-ll. R4-,uw-r liurnv-x. Hwtty ,ln Xlartm Lindam Pikr-. Fuxun liallvm. l':-ugly llunlwy. NilllllI'l1lf2l Wwwl. Rf-hu Rug:-rx. Fhvila Yillinv-N. W J X Grade- 5 Q MR. JAMES A. "AI," HAYS fav' BS., A. 11, fi. 4-"""' f- lwrxt row. le-fl In right: l,a ll:-an Hitvh. Lage-nia Halv. Caylin Umhi, Ce-nvva Harris, Shirlr-y Lar ruth, Kay lIllfiglt'Ul1N. 'Xnila Nlvlflurv. Pa!-y xiI'K"Illll'y', x1ZlY'i2lITl Wvinf. Linda Sanders, furfvlyrl Marlin. Mary li'-th Nlum. Hawk mw: Ii.-blly Hnhnau, Frankie- in-wil:-r. liaxirl Tomliu, lm- Prim-. ffaxirl Hamillwn. Paul Maxon. Tlwma- Young, Larry Hnln-rt-. Paul Huffman. Johnny Hurm-. llllllllif' SllNl'lM'1', Rifllllif' 'Xle-Kami:-r. Ilan Uallwwuy. l'at Furri-, Hull Dillard, Mrs. Iluughurly, Jun Nvxnn- llurla limi-, Shirle-y Ann Hart. lliann Tun-n. 744 45 n 6 Crmll- 5 HRS. lXll'llll.NRTY Hardin-Simnwns L 1 Alu-lx lmzn-N, N-4'-'rl-I rms: Yllkv lux. Flrit r-ws. lr-ft to right: J--hum Turnlww. If-re--a Wlntvr-A Van Uwnna Hurvham. hall Ftallxny ' ' ' XXIINIIV Niwrxlgwlxx-'ry Vw-guy Vvfaf-wk. R11 ham N-i ,l.lI!1r'N N-rmlt. 5l1.1rl.1 Ingmm. Xlqrxglxrl Frglnrr. Thin! r-uw: Tvrry Wax-ww. Jimmx II'-'hal 5.1Hxir'Yx Nhrxln Fllluf-ll. li.-Nu lguul-wrt. lllaudia Slivknvy. Par Xlrmpg Ilapnda X111-rn. jmiy irrutlx. lln--l Hnlwrt-. U--mlm Km Fllrr, Sharm-n HUM-rt-. 1111413 Fur-i. W f s 111.4 UNK l N Wil I'HlI'l' HN l5.u1.i kung. Nlmkv Puwx. llmfrgf- Fmxth. Rm Xlayfxvlfi. lvw-rgv hw, H1-lwrt Flr-igw. f-ff-rg, Fir-I rum. If-ft IH right: ,lmw Hvyrwlfi-. Xian Infnglvw. Kaihrxn N!r'fu'i. H4-tty William-. Kay 1.1-x, l7v.iIlIl.1 l.4NdIv'r, Numnnv' Nu. 'lk'-rnruy IILHYINII. H1-x 'Kfiam-. 'Huy Nlfwrv. harp Jun Norris-- mun. 'xllrn xldfllll. ,IHPIIIIU 1 fummm-. X:-ru Dunn. Iimm Im-mi-, N-wrrlvi nm: Uaphna IIKIIUVIIIEIV-Nfl, Rwkx jrvhnwn, fn-ralflinv vu Fmith. XXJNHI' Xllljiilllfi-. f.4fr1i"Il1a lfvhrx-url. Third nm: Billy lzn-'Imfi Hum Uv-H Xhllv-r I.mffa I.ummu-. Pauvl Harrxwn. N-V1.1 Nprlngzvfr. Jani- Paynvn ' sv - ' i ,ff ?awzZ4 l.l.nlf' I XIHN ul IXIH xullilln Firxt J:-rry rnw: Xvllhillll 'IX-w-rx. ifarul Suv Huy. 5zun1ny Smith. llllillr' 'lhrlrup-4-11. Hlllx H1-n Nunn. Fe-1111141 nm: Nklppy Huwthwrn, Huy IJ.-im 'l'uylm, Wimlvl Xluyfivlnl. .limmy Nlulm 1 Nano Xlartxn. lqlilih' Hivlwy. 'l'hir1l nm: latxy Wnrl:-s. .Xnnf-Ile' Hkirlx. Cathy Rwllllzlrfl. K um Rf'ffllll4iS. Xxmlu- lkux-. I..4rrx Xl-'Ulluttv-r'-. Xirgil F4VNIl'l. lhmm Nmillu. H1-Nu Huflggv-n-, ,lllllllll KAN-, Xl.1l1'wllu flxllwrt. Uulr- Kew. ,lunr liurn-. IH-nm Hula Flllilllll 5LlIlll1'T. lialrlmaral 'furnl ss fl:-una Talwr. l'vggx ifauwoml. lflimln-th llarriwn. 7owaZ4Qz4de i4 sv-f 'ik 'ig Ifraflv- 1 MISS IJURUTIH ISYHIJ 49 fir-I rim. I--ft In riglil: lilvn Hunks. livralnl Nlurphy. Vbamla Patti-r-nn. lf- -inn Ft:-wart, Ke-nnvtli jim--. Linflu lk-ni., Billy Hay N14-Plu-y-lin. N-mnil mwg Philip llunvan, ,limmiv Price. Ray ipkin-, l.in1lu Uv-rton. llulv Pww. Clara Hume-lt, liavk row: Frwlilir Flippin. Simi' flurry. larry lllm-ki-r. liuwlflii- Nliirgan, Brnwnif- l'nilvrwnml, H+-nry Wallvy. Virgil Hitvli. Willie Smith. lmnniy llaxi-. llail Ou-rcash. Doyle- N'lc'Ne-we-. 'linnya llrumli-jf. Naula Walk:-r, Nlargarft Pollard. lid l I n 'r im- .liIlNfl nl. Linila rlrlmuvklr. Elf-annr Fir-lil. Xlargarf-t llc- Hart, Craili- 4 HRS. R. H. KILPATRIQIK , hm f' Fl Y " 'fl . L AIR fi J Frunt row. watvml: Ronny Uunlvy. Roy livnne-tt. Ur-urge' M:-ryl. Iiurlmru Tlilllllll. Hurry l,ll'HI1ll Fhirle-y ,l1'IlIlIII'!'NUIl, liarnl Hufkin. M-rnun Harri-nn. N-1-mmm! nm: Mnlwrnv P-'sl'-r. .lvrrx Flux lllyndu Clark. Xlivkivl ,IUIIIIFYUIL ,Iuwly live-nlan. Wilq-5 Uwvnf. jun Jwhn-un, f,Lm,Iyn Wulf:-, 'lghiri rww: Pala' R4'N4'. -Xlvnv Pikv, Karvn lframhlnvk. Jun-nf' l.iNl'IllH'l', jimmx Huh, jf-rry 'l'i1lm-'II Jinuny Huilvy. Larry Uieftrivk. Winfre-J Frasivr, Troy Burk. U1-. liryun Uukvr. lilllll fwlxm Nr-Ida Ilurln-wk. Jvan IH-pf-, lie-tty Alum- 011:-n. WHS. HHY-KN IHKICR Sul lim- LLAG5 Fu-I nm. If-ft rw npln: Fu-un Flukingu-r. Nlikf' PBIIPYNUII. I.ilta 0'Harlwn. Han' Jane- johnwn. Phil I ui r nl lar I I rm H flu P41 I I f 1 tl KI X 1 4, fr- Nr-nu 1 mwg u'u1l1I.1 Rilo-5, X ' wp N 1, nn. ,.d A . -. i". fl , .ax 1-rn Sui 1. my lw Juv:-n. liurmlff llfyllf. 'llurvl nm: flaylw- l'hiff-r. Nunry l.ynn-. Nllkn- VIKUIIIIVH. fluil Hnln-rt-. Ifxfflllh fnlnlpf I-an Vv 1H 7 l v I anna Pfhfl Rm N ark N N f . . . N. . .'1 -, 5 .p' '-. .I.lu- ,IVA r-41 Johnny Hulldle'-Inn. Nlurflm f.ljIflAIl1, Wunm- Nlllllh. Hwrry Waxlx. Uv- Jiifkxllll. Runnin- V:-uwr, Uuxul N4'Xl'IiIlg1, ilurx Hr li ' 1-mx. vnme- Hlnlrllzxll. Jimmy Nluhlvy, livtly Nlr'l.HrkI1'. jvrry Hvlm-. - Gradr 4 MRS. LEON JACKSON Texas Tech ka if L72 . 5 I - Q-vs' Linda Kaye- Fpargf-r. Be-vky Pattvr-un. Ru-ty llfnge-r, liilln- Hvrmfm, llw-rlhy Hun-n. Ja'-kir Collins. Kvilh Allvn. Thvnwa Huw:-ll. ilimly Xliflrllvtwn. lin-lun TiIllI'llllllN. Kvnny Harlan-ugh. Larry Wayne- 'I'ravy. Bobby Stroud. T:-rry Fuwn. Suv Nivkv-ll. linda Suv llaughe-5. Mary Cantu. Nfariwin Wyfhf-. Hn-mia IS:-ll. Rwnnir- Xlahurm. larry Xlfxlilllll. Barbara Park'-r. Gan Nlurrvl. Mr.. Keith lmiing. ' HRS. KIQITH HXRDINQQ l ddwl I lx lm- Xlllil' Alle-n. je-nnv Inu llhu-ruin. linfla Hay:--. Jann-5 H8IL'llf'll. l.ynn Huml. lrslie' Holcomb. aul Howl:-tt. Shawn lflimlwth itillw:-ll, jvrry Prim-, Tuny Lux, Nlargarvt Skousf-n, Margaret l'll1g1lll'N Tllamla l,e-r- Harrow. Nlikm- SUIIIIIIFYN. Suzanne- llvrzln-rg:-r. Felipvta Lopez, Nancy ug:-rf, Br-tty Brown, Melvin Timmons, ,lov clllYlf'fr'Z, Nvsle-y Foster. Rohnvv Dean, ,lim Gilli- ldnrl. Gwynn Linihan. Cary Harp. Joyfe Disman, Bobby Carl Nlcifre-acly. I NH55 l"R'KNf:l':5 IYVREN F Xl.lf. ' 1- l Nnrlll vllvxu- Slalz' lfulla-gr' dad ' 0' Ls' ' .-Six T, Af' ' A Brucw Buwle-n. Fhirle-5' Ann Hndg-nn. Nlr-Iva Sue- I.ultrull. Tanya Wmul. Uaxid Portvr. Rm Mmnvy. Jun--I Fayf- Brown. Kvnn:-th .Xrbln-klv. Ulixiu Luna, Paul ffnrnnvr. Ray Lynn Caddm-ll. I.in1iz1 llnylr- Kllllwth. Da-,ill Hlylhe-, Pwlly jo xlililllx Kuprrl Nlariin. Paula jordan, ,Ianuw Snow. NI:-lane' Puri:-r. Rayrnnnd Sf-lin. Uialu Shaw. Uurth Strawn. Hillir- Fun- Williams, Sue- filllllllliflr iharnn Kun- Ruddy. l.wvn Slullinga Lynn l.inihan. llvnni- Pwrtvr. Hr-lvn Gaye- Platt. Douglas Pikv, . H155 MARX LOFFEY Plc+ure B+. s0llfllVv'f'XI 'lx'-xas No? Ftalv 'I'n'ar'h1-r- flUll!'Lll' Available San Warm'-. Te-xus 7 5 L Janrt Fitzgvralnl. fiharwn Downs. William Way. Paxnrla Yhmrv. Nwrma jwnvs. llawifi In-+-. Eliza- lwlh flnnzalw. Haul ffhaxarria Jr.. Hurluara Martin. Kan Ymilh. Inu N1-rxll. Ronnie' Orr, Sharrlvll Hlvlwk. jxnum llwlfmnlr Hand Nl'-rritt. Trawi- Hanfl, Furla Wah'-rry. Fur Hunkin-. Stanlvy Huffman. Wax llwnuhlxv, Twrnrniv- Partw. l.arrs .Mium-. ,IJIIIVN Xlvlfxwrm. Nlikv- Harwmfl. UH' Dw- Illy INF. Dall' Hullwnu 'ago -f'7 XIRS .IICRRN I'll'IfIH ILS. Nflbl . dad -ll. :S 1:-.a-.S -stef' First row: James Wright, Diann Bailey. Ruth Ann Munn, Lenora Swinford, Jenna Fitzgerald Connie Lee Storms. Lanis Henslee, Russel Wilkerson, Steven Sledge. Lonnie Mc Afee, Tommy At wood. Jerry Lee Thomas. Robert Congurn. Seenncl row: Clark Wise, David Wright, Billy Sanders Philip Anderson. Jimmy Atwood, Bob Hall, Bobby Scroggins, Johnny Blenn, Evelyn Yneham Clencla Coleman. Ranrly Hall. Paula Cox, Esta Ann Reiml. jufly Wells. Mrs. Blake. MRS. ANNA l!l,.-KKK BSS. M Oklahoma liniversity 44:-wi .inrla Rnnrl. Runrly Williami. Nanvy Slwup. llarlnara fi0il4'fl. Kathie-4-n Pinkilfin. lmwii Harris. illirle-y llnrilwm. Jann-N lfulgliam. ,luanita l'ryrvr. Sharon Rfvlvi-uri. l,!'lH1f'!' Thornpxnrl JL. PamPla Huiriwy. lifhlif- john-tori. Uuinn llwk. Paiggi- Rain-vy. Cary l'iv-rw, Suxan Rfrlrinwon, Esan Xlf-lion. l,4irry Pikv, J:-ralcl 'l'ulvnl. llilula lairnlrum. llilliv ,lf-an Fvrwgggin-. llaxid lin-wn. Sammy llillurrl. Xlr-. ll:-lr-ri llalwr. .lainr Kifvr. W:-lil:-n Whit!-Ay. lllviin Pip:-x. llillyv- lnu lfarmv-r. Pic+ure Nof N.T.s,c:. Available XIHS. IIFLFN I! XKER llvnlun. Tvxax Fint rms. If-ft to right: lfhuvk llc-rtxlvv. jf-+A liar'-nr-. 1,-,nthiu Thmnpwn, Larrull lm-N, Kam lyrm.-4. Danny Hr-rnbv. Lupe- Lupvl, fart:-n Ilrakt-, Nurul llrwn. Ye-rna Uwvns. jackie- Se-lby lwmtlla Hart-ttv. je-rriv Htll. Carl IP-tn Tylvr, llillt Aluxuprtr. Rivhartl Iltlrlran. Urs-g johnson Fe-rnml rum: Vltztrlvn Var. liulvhy Smith. Jimmv Wyatt. Hwrtrnv H1-ffm.t11, Ilztry Sparpvr. jame- l'ruwn, lluwifl lmxingz. Sitting. forvgrntlmli Cathy 5llllth, t latytnn xI4'l,illllill!', Wvltna Rn-Q, 'Xlursht IJ! tith. Bill ltfll. 5hr'ilu Stun-lmry. x V 1 02" 6 Crzulv' 2 NHNN ICHPNHF W no O Firkt row, If-fr to right: Jimmy Ne-wcomh, Diana Williams, Jimmy fktz-rhout, Noel Patterson, Paul Ullzinlan. Rm' lm- Hau-lv-r. David Crnvz-H. Second rms: Larry Ftapp. liharlc-Q Wallhall. llwuiulux ,lvnkin-, Jimmy Ryan, linrla Cray, llilly Woml. Jimmy Finmons. Thirzl row: James -KH:-n Xlmirf-. Kip Samir-ra. Billie- Williams, llanny Ostc-rhout, Willa ll:-ne Burg:-ss, Phil Pe-ily, lllaim- lluxlnn, Cary Alvnvy, Trrniniy N11-N1-1-sv, Karvn llull, Richard Emmons, Ronnie Putvll, jf-aniv llnwarel, Tfinimy Nlnrrnw, Ur-vc-rly Sandi-rg MN. ll:-rrwlgv. llan Towf-r. Grade' 2 MRS. HERRIDCE 7890 4 ,I-1l'l71!l5 FIFIIPII ll in Mrlftm. Ile-unix ivmlin. Wllv Xlv'x.1I141v'v. IHIIHIH lkllpalrx-lx. Kwrml-1 lullullw. ,lllflnm 1 N xl in Hlrx x Il mx l'ur-x HMI, Xhrx Wnlxun, llwrmlv- Ne-ufllnu. 4 hvrrx Xlmvw. lilvlwri Hllvh Hvgkl L':- 4" 4HHI1l1' l'.1ll-lu. Nlxvh:-.xl Xlilwhvl. kluuix We-utlu-nhflll. Hullx Wllkiv. Hulrbie- lm- XII.-wk. 11N IV an Uqrlm. lllfrrrmx llfmn-. Kfwlwrl X114 mm. NI'-plu-n H1-r--I. lurfllxn Hull--x. fulti-N Whit , . j , 'fum Nffpluf-IIWII. Nfmr' I1 lznlvwr. l..1r1x llrtllmrn. llqlrml-I Nm Xlv-lar.-1-IN. ,Iv-rrx f'1"I1if'I, IKM' I tl IN. lrlwf 41II'I14X", 'QI-HI1" lP.nll.1-. Ffllwrl vII'Igll-Illl. ll.ynn.l Nlwrrl-1-ll. IU 'Q ' 'Z' NIR-. XXUHIH XX XLKHR lb. 'Il-wx 'In I1 Plr-I rum: Wan 4.ath:'r1nf' laxlnr. IWIXHI- Huklwr. Xlurtha N'-ll Xl'-rrlx, ,lwlmnx liunfan. Xlmlx lr Pflfflll' , I I' I r lllllll WIH 41: HI Hx :II-rl Nw11l14f vnu' VIII-'11 H11 hw lVfr11l1l Www lwlk Il l.1lrx lllllflfllk' Huw' Karin-x NPIJHUII Hillflx. lf-rm l,4'ilIl linlmrlrl-nl. Numlm ,lunf Xlur lhml vw-xx: .low lunln lvvu- H111-x XII'-n. lm-I.: Nun' 4-llffln. Alunw- Hqmllnl. tux, Hv-r I rl Nlhl1H'1'1'l. IM-xs.nn Xlulliuwsx Xunffran .lam lluw-N. Nally 1-H11-Ill-11, lMvnu.1 Llunnx hun-. li-rms Xhrn- Irv, Nuniru km Illlrgf-N. X-,rum ,Ivan Hull--r. xll'hd'l Wmxn- Hou'-r-, .lf-rrx 'lurnl xx l Kflnulfl X141 hm'-1-n. ,l"N'l4' Ndlliiillil. Kwrmhl lir-an 5'lIf'IH2Hl. P'c+ure uns, num xx rf: an Noi' 'H ri:u1f,1A. Available 5 1 1 1111 Y111111. 111111111 X11-1111. ,111111111 1111-1111. 4.11111111 11111111.111. 11111 N1111.111, 1 If 111 N111111 11 11111 111111-111. 1f:1111111- 111-111111111. 1'1111111.1 X111 1 1111 111111 x11I111 11' 1 N111111 1111111 11111111- xXI1111.1 1.11111 114111111 11.11111-111. 1x1111111'111 4.111-1 1111111 11 II 11 11 1 11111 N111 1- 111111 111-111. 111 11 1111, N111-11.1 11.1112 X11I1.l .111 111111111 1'..l1'1 11.1:1.11111, 111111 11111 111111111, 1-.111 41 1111 1 1 1 11111 1111111. 1.1111 11.1111111111. 111111 4.11111 1111111-1. 111111 X11111111. N11111111 X11.l11lN. ll 11111 11 1 1111111-. N.l1l1.1 111111111N. X11-, U11-111.1111.411.111111',1111 AP O Qa "" bmi l'.1Ir11 141 Prutt, K1-ur Page-. Nh XX 1--In-V, 1.m+ry Xl .nun Wann- XX1ll1.1m-, 'I'-wnxnx Hugh'-. Numlm l'IllLxIIlQl'I, lluy x Wxm lilllll lui Illlll ilu nl lui x.-y-.4..1r1w-4.nlrf11H11. Nm- 'Pu . . f Nw. ' , wi, my-14 u 1. , , , . . Nllv' Num. l9.mn.1 lmlrlr. Nm In-willy-.11LIl, fx--ululw I'-1-hr. xllkl lXI.II Il1H:x..l-. lm4i.1 I1 Xllgwlil N ml.-1-, Nlmu-n Hurllx. ,l.m1-- XXDIITV. IMI! Xu-Im. .lmmx XXIIN-wn. Nwm Nm' IXHIIHI - . . , Srunlf-x l'gnnf-. ll-11 Ilww. mlm- I mu. Kuux H1-f .lwlm PHI:--11. lhunu 111111P'1r-,lmix lull lllllllfll luurl Nutr, l..,lIl.l Mu lmrlvlt. ,fx- 16" 'Q- 1f"" i I, XIKS X. 11,4 Xl,l XHXN HX. S.'l',N'l',t , nk dw! lr, l'lfNf rww: Maru Sue- Uvu-n. Vurllm I1-u Wilkvr-un. Hugzrrxiu Lhzlxarria. fflfflir' XIVNNI. Bl"'ll4l8 Wwffwnl. Fini- Hug:-laml. N-wnll nm: .lame-N Nwlfw, lie-III lunglf-y. Uwymla Murphvrz .lufly U lr llulxie Km x Yhirn 'ful r 'I-rllfli x Ui H I 'V 1 lv-. . 1 fn z 0. run: -N z-at 1. YN:-xle-y Xlvflre-mly. .Nlmn K1-ith 5Yl'Hil 1,LHlIll. Vurfvl Nur- xxl11lll'l'. Uruliu '.llilHiTl'liI. H1-ulrix lunu. Inu-ra fQiHv'rI. Nlarilyn W1'flf'f'. Vary -'Uiw 'l'urxn-r. frailv I MISS llI'1:KTH dw: I 1 ' "l 1 N. ,, . uf . 1' 5 Q' ' ' ji G U ' 'N X mf Q wiv Uvllvd l'f'milvt1-I1. l.1r11M lzn-' Niniuv-. Nm Mun. lun Ilallfrll. Nhxrlwx Xllkvfllmlr. Hwlxllx Pm , , I5.ufl.1r.l H1-Pa-w. Nillx NIIIITII. W14I1.n"l lm". NPIVHI lhllhv. Hs-Muni Xl- UH. i'Y.lIlLxIIH Rl-kft-1111 .lan f!"Xl'l11'I. lhnx-I lhux-. Nmmflx tlurlwk, lHuf1H.1 H11-nn. ,I-N' Hdllvx, IIIIIHIN Illllvx llnnnn H1m.ir'f. Inu Xllwrf. ilzfiwn ll'!I"x. Hu IV-Nu l'.1rr1xln. Nunn glw WM Iilf'l"l'W PENN IL! , llulv l uxwrwlx IVXJN llllXl'fNllN r '15 'al I dw! V 4, v 5 1 .A I , - -,zgr 1 , M- 1 511: m111111.1,,, 1 P1 X 5' -wlfkfilfxx 11111 N-IX4111. 1111111111 'IPl'll'f. P11111-'15 'HIH11111-. Vatu 'I'1fIv-11. lf11'l111 Nm- li11rr. FUN. 11 5 111 Ir 111 I Xl1I1l1v-ll. llllliii XX1'l'1JIl1. N-111111 'Iih11111u-. Nanvx ln' 4l1d11111u11. H I, wiilllflflh 1.h0'IXl H1 1111 I..iU'Fdl 4HI'I"N. 'l1ar1111 l,11111I. lhllx I7.1l.- Nval. H1113 H.11111lt1-11. 'IW-rrx lm- XYLIFTVII, l'f4gg.x Nllllftl 1311111-Q f'.,1w11f-. llawn 11111111-1-r. Iyllllllit' 1.1-H111-. X1111 l111r'tl1- l'111lvrvm111l. HRS. l.lJ.H1XXIll.lUX Sul RIPNH SIHI1' flrllc-ge' U1 Y Y 0541 C I 1 Y ! "fl 'CKQ his A :L-.Qu :ly ' ' X3 MQ fffyy, llunlll llrmulx. .lf-1' lffm IJLIIIIVI. l.mu-x lummm-. Fflmir'-I livll. Howl R1-gf-rx. Vlhhuf-I Wvlk r In Fluff! XI'II'lI'lI, Ilmmnl Hllllli Wqrx xllll Xlulllu-'Im-rx. .lllllvl Ill.-IJ, Alun' up-xxll. Xlifig, l..1i l'4'lI W1'l.k1r'!y. FQIRIFIIII Vvrrx, Hn-nflu l'1r1k-If-rm. Kun 'l'ms'rx, funn Rfurlu. I.in4ia hmrl. Fu 'K 1 lummu-, lrmly lm:-. Nlgirflm Nlurlin. Twumm l'rx, ,Indy Nrmllx. Klwlu Iiukf-r. Rnlwy Fllllu H Xu-lx Nlairtm. lK.lf"'Il Xlllwn. lv-rn Xwlrllu'-. f fi' XIRS. XNXH I Im H.I.IUl I sr--Q 25:1 6145 'JR li ' ' 5217 'a ie . . ' I Q-. m24g.,f fZr 'fx no 7 ' ul' ,-M fi faaqg' . -in Ulvkx: Mxrrutlx, 41-nm' H1--r klwl1r1Nrwr1. .lim VIUIII AI1-nlurl. llmlfm Km Nlarliu. Xrrrmrfl XX ayn. Uullwx. Xhm Xlnllzful. Nkmw Xllll irmlllwk. l':.iI'lI.iI.l Kun X-hw-wi, Nlarlxn Sue- Nhllillliill l'L1lr1-1.1 l'fg1r'l I'.1rl:-f. Nfl--lid Mfrrxv-I-V. Nrhfllyll Nllvrrf-rx. Khin NYilli.1111N. xiiiflliilll Hwlhtwlu. W1 il flria I 5 1 'I' 11 mx H lv rt n Nt Ill Xl r Ixnl II IS gr' 4 ff' ' .fr wr-. H 1 A 1+ ff -1- . . v' i mv I-. V lv- url-ug Jimmy W1-lnl. .luxur- 1,LllfHIl,4lHl1I1 Hllrgf'--. Ugulfl ll11l:l1l1.f1mix uull".l.1IIlx l'1lv piC+UI'6 NIR! FQIJEI.WP1l55 l,RIfWFI.I. N + Hi. O Nnrth T1'X3N SIGN- f:fIHl'yf' Available 1 I A F . . Inf! In rn In ll.1r.l IH Yun. Hwzmrm' lvlllllaul I 'lllflv' Hfliliillgl, lirwusrw Hay. Rita Kni ' w 'ilk Hllxm 1 Iurrx lzlmplwll. Ifull l.1r11f'v. Iam' I1-nl-Nr, hu-lx I'1fl,lv'IllI4i. U-rnalfl Burr 4 r' rx Int. Ilmmlrmf' linux. I'ILlll1l- lwunwr. Ii-lIllI1w,iHu.' Rui!-'th. ,lv-urxmv luv. Hn-ruin HH v fm! fluke-v. Ilnlrlm l.lIl1lNI'j. l.lIl1f2l Hyun. ,lm Xleiwk Wnlllurnx. Hllly Vikv. Nlilv- N121-il Il Il1'lllI4'l'x lwzmm Nrlnfr. 6145 lfrawir' I MRF. lLRPXLS'l'0N 4 1524! ' fax A ax g-- X 0 I I ,..f. 1 ,.-- 4 ,H-M-4 vv---,v...,,, RJIIIS I'-'.1rI. Imax RIIVITIII. I :ruin Ilrmm. Maul IIlIxv'. N11 Il 1 I u IN lun W III: I Ill In I In lun I.lrrx ixpv-ll. .IHIHI XX II I HI I.uIx. XXII-4'Il II IIII 1 NI: XXI I. IP,IH-1--1.,I.1m.-- Ilqllwflll. 511-.111 XrII11'lIwII IW 1-" x IX lII11m INA Picfure x11:f.,ll xxrrx xxurrl' rn. Noi' II'-m1rfI I'znnv- f.wIIv-gf' Available . X V. lI.11k. 7134! -2 .fn Q :N l-S-L-.-, I I Il I1 1111 1 X1 11111f- NIM1-, I'vI1111-11 XX1II1.1111N. NI111I1x X1111 NEIIIIII. ,I1111 ICHI11115. XIHHI1 II1 XII! I1 II X1 I11 XI Hur. I111-I.1 I1.11I II.1111I111. ,Il1111w1 I.1xI1f1. I,.111x Ii-'11I1f-. IIUQ11114 H11--. IIHIIN Nl IX I I I x I I 11 H11 111I.1 I'.II1N, I .1111I1 II111I. 4 .1tI1x XI-1111.11I1x. I1111w Ii--3-'1-. NIU11 111l1I1.4I11Ix 1IxI'. I'.IlIIll' NIIIIIII. Ii-f1111.1 4.1Ix111. 411111111 II1'11NIfw, I1111I.1 II-11I. XIII , 1 I I1 I 1 I1u111 I.1Ixx I.11n1 NlhN .I. Is, WUI X1.l1Il111l5 NIv'11I1w11 I". X11-1111 iv A ff N fvs ea MAGNETO FASHION CLEANERS SERVUCE Magneto Sales a d Se ce C 1' l t ongra U a 'Ons Starters Generato s Semors Voltage Regulate s from Servlce BOYCE AND EUNICE BRISCOE PIGGLY WIGGLY Natlonally Advertused Products Self Servnce Vegetable Department Self Service Meat Department We Give S 8: H Green Stamps Double Stamp Day on Tuesday PHONE 3 ON THE SEMINOLE HIWAY n rvl f f' American - Bosch ll ' ll SINGLETON S DRY GOODS We Invu+e You Io II19 Home of Na+uonaIIy Adverfused Merchanduse SlngIeIon s Depar'rmen+ Sfore Servmg II18 People of Games and Andre s Counhes for +I1e Pasf I8 Years ROSE MUSTANC' WALLACE THEATERS Movees are BeH'er Than Ever K N GREER Mgr Phone IO5 AN DREWS COUNTY NEWS BALLEW S JEWELRY Wa'rcI'1es Duamonds Home of +I1e Andrews Coun+y Silver Chma Newspaper OFFICE SUPPLIES OFFICE FURNITURE TELEGRA PoH'ery CosI'ume Jewelry If' OU' Ne LOCGIOH 0 WATCH AND JEWELRY N W Flrsf SI'reeI REPAIR 1 , 1 ll 9 ll . W . 1 PH w I n J T S HUMBLE STATION +h H L nu mane I U M sa r, .AnL...l NIX FAMOUS FOODS Club Room Dnmng Room Drive In Service PHONE 76 BEAS READY TO WEAR An Exclusuve Shop 'For SPORTSWEAR DRESSES COSTUME JEWELRY MILLINERY LINGERIE HOSE SKIRTS BLOUSES SLACKS ACCESSORIES Phone 350 Andrews - -.' UB I ' r ...J I A , I , , A or ' A ' Ar' f --z 'A can I K' A 1 H I.. UACKI MARTIN INC r and IVIIJCI Paul pI'IOIXILk arc 163 VV Box 47I Phone ZI5 NGRTON S FURNITURE GRADUATES aIce your Iu+ure Home ID Andrew an 'Fu mslw I NorI'on's Izurndure Be++fr Iurmfure aI' be++er VBILISQ Ijfiy' bl I 5 I I . f3IIufr':1 I-Io? QII Sorvicfi Vacuum Iar1IcS CII, 'v'v11'f. , - I Inq C I c II I ' I 1 M ' ' ' 's d FI' ' Blvens and Grappe CITY CLEANERS 305 S Mann Phone 8 LLORY BIVENS LEON GRAPPE Box I54 Phone 4I BENNET S FURNITURE Shop a+ BENNET S on Ihe I-IIII and Save on Congra'ruIahons Sensors from SMITH S CITY DRUG FORREST SMITH We Deduca+e Thus Space +o I'he Boys and Glrls of Andrews CRAFT Pharmac sf Phone I7 Andrews Phone 248J WE GIVE S 81 H GREEN STAMPS I "DON'T WAIT-PHONE 8" Your Furnifure BIII I I CompI1men+s LONGS VARIETY For EveryI'I'ung +o Wear Shop Wn+h B WILLIAMS 81 SONS Your Home O ned S+ores PHONE 29 ANDREWS NEIMAN S SCHOOL STORE ScI1ooI SuppIles Hamburgers Super Dogs DrmIcs Candy GOOD LUCK SENIORS Phone 452 W II6 NW A e Easi' DOGGETT JEWELRY Duamonds Wa+cI1es Jewelry Gl'f+s China CrysIaI WATCH AND JEWELRY REPAIR of I w Box 27 Andrews I - V , ACM I MIZE 81 BURKETT INSURANCE AGENCY IO7 N M PHONE 390 ANDREWS TAYLOR S BARBER SHOP LILS BEAUTY BAR EVFLYN FRAZIER LIL TAYLOR Ofmdn dn 6Uf'f1 GALLOWAY'S FOOD MARKET Andrews Texas BARN S DRUG ays CONGRATULATIONS SENIORS Phone 575 Box B6 IO9 W. Broadway . . Ize Cherie Burkeff Complimenfs of I ure Today- Be Sure Tomorrow OPPVPIOIS aim BOX M8 405 S. Main Phone 577 N d M I S We proudly lusl +he Frre Prevenhon conlesl wmners rn our I954 conlesl' May +he worlc lhese sludenls have done be a challenge +o olhers down lhrough lhe years May 'rhe 'rrulhs lhey have revealed help us all 'ro be more lure prevenhon con scnous each day of our llves Sandra Janelle Hall Sensor Hugh Theme Carelessness Number One Fsrebug Dnxse Buller Junaor Hugh Poem Fnre Prevenhon Weelr Second Place HONORABLE MENTION AWARDS FOR SIXTH GRADE Pal Prrce Gerald Horn Dlxle Payne Ann Vuclxer Jaclue Phrllrps Maxine Wolfe Jane Farris HONORABLE MENTION AWARDS FOR FIFTH GRADE Palsy Harluns Donna E'I'+er Prrsculla Holland Wnnfred Taylor David Kung Gaylln Dodd Marvm Sllllwell FOURTH GRADE Darlme Lansford Second Prrze for Her Posler Enlnlled Children Plus Malches Equal Palches HONORABLE MENTION AWARDS FOR FOURTH GRADE Mary Ann Nelson Jo E'I'+a Yolxum ANDREWS INSURANCE AGENCY J A Ulmer Charles W Roberls Jr Jan Ellis, Freshman, Judy Gardener, Junior, and Richard Tuclcer, Senior -Themes - SHAFTER LUMBER 81 SUPPLY Lumber ond Burldlng Supplres roof Home owmeo Box 568 Phone 235 6 3 343l4 224l Compl menfs L DORLAND Independent Oil Operator l-lbb Flcl A+ Our New Localion on Seminole Hiway Andr ws I of - o e ran e THAM ES AUTOMOTIVE ANDREWS KINNEY 81 KINNEY GENERAL CONTRACTING +bo W W 9 ANDREWS UNDERWOOD BROS GULF SERVICE STATION CARL UNDERWOOD DICK UNDERWOOD + B cI JOHNNY SMITH MOTOR COMPANY FORD d Se Ph 260 ANDREWS Par+s Service Rous a u+ Crews Lease orIr 24 Hour eldin Service Phone I33 Box 236 Phone 5II Box I208 Phone II Sales an rvice Wes roadway an 2nd Une L CARRUTH TRUCKING COMPANY Oul and Wa+er Hauling Sfeam Cleanmg BOX 365 NIGHT PHONE 206' PHONE 2l4 M I D MARKET Where Price and uallfy Meef PHONE 287 208 NW 4TH H 81 L MENS WEAR OGDEN TRUCKING CO PHONE 38 LYNN RICE Mg NITE PHONE 303 J 1' L The End I "Fine Appafe' for Menu Winch Trucks Tank Trucks Phone 495 Box 5l2 , r. - I - V ff .f Q M ,M J, f7 i1.ffQ fffwitwfwfflw Q Mawff Mm, Vffffvgmfwfff !'3'5'1?,j13?!jMWQ M W Q S X 2 R sg X5 i 'XXX NMERQXX ik- 2 gui? ix is Q5 Q R I V QW VI ,Wd .lin it V . 'I I IQ bil. ,jj 44! ULf"1 EJ H f I " I ,u V ' My ' ,,, 1, ,S ' '1W fp" jj M" JJ W, 'J' J' Y" I," 6, H- ',f . 4 J A V A QV W ' I M J 4 ' mp, rf" UM' t.1Qg.f"b i ' jjj! u V v ,MQ ,Q , . yi, ,Y-4' H XIX 'Ss a. , Nik Q, v M' V . N n NV. N N' X A QQ xg Q Q I X 1: ,fflrg :R 4314? WIP f"'!! !'!'ff 7"l !Pifr.Y'v9e':?J5f WWW!! , , . . , . . ,A , svn- "1 - :ff 'rm-.wr ,,,, :n.v4,,.,.- I. ,, a.,.:, ,-mf., f I s sf. 4? If I J, 4 ,- .L


Suggestions in the Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) collection:

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Andrews High School - Mustang Yearbook (Andrews, TX) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.