Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY)

 - Class of 1950

Page 38 of 80

 

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 38 of 80
Page 38 of 80Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 37
Previous Page

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 39
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 38 text:

XI.XRIl.YN I.lCX'Y "XI111'1" College l iouccr 't'1l?' l111or SU1145, P111 "Rnd X 1 Ofllllll, lcllcr, 1111101 X ISS S' 1 to wllculurs utor lloniy Roll Sp Cl1or11s om pd s Ioylu :ut lx,1tl1Lr111L Gformll lllll Batty l IXIS Iluq nouns llxsons flXOTltL 1QtrLss NUR I OSI I IBIS lXOlllIlllC. C1t1 Collcve Xr1st1 llo11or Roll Xluor SLTXICC P111 lutor X lSl1ll xlll Sq111cl Ilo11or Class C S lrnp S1111 cl XttL11cl111cL C LL l'1trol SClIIlClS CLTllf1Cd Iubhc Xcco1111tu11t s s1Ll o11 1ll Xuounts XRIIIUR LIND B01 College Bmcl IClxSOIl P1trol C11 out of ackson Xlotlcst llltl LllLLl'flll fJlIlLt 111cl PLlCLflll CII XRLI S L GI N Xbu L1IlL0lll I 0 r.s 10 ce 1 or CJ1'CllC tr can s 1 It o X1s1st I o tr o 1 1 Tl lllg l11 XI Xl'0IIllCl tl1c 11o1'lc to Kokomo XIIRIXXI LOLI PLFR Sl11pp1 Pratt Clcc Club SCC1 to Iculurs IIo11or Roll Lll7l'1I'X Rcp XollQ1b1ll Club lo 01571 11 rad Cadzllac comnrtzhlc SLIPPX IS QIX 111cl f11ll of fun Slu IS l1l1Ld b1 L1Lr1om I IIIA RIA S X LOXIB XRDO lLrr1 13111111011 School IIo11or Cl1ss Couurts SpLn11l Chorus LL 'Xl1ll C111 Club IIHLTQLIILX R 11111 X1cl lo H1 1111 azrplam IIQ1 CllS1JOSItl0Il 111cl lJLTSUIlll1fX 111r lllfLt,-.41 br1gl1t future XX XIXBX 'Ima 1' llL lfhct SLUN' X l 1b1ll CII Ss-Ill Chl S lllllll Xss1st111t 11 NJ, il sl111 l1tr 11 IX to succcss X XOXII Xl XIILLR Xlcdzcal Scanlan I1111Ll1 l'1trol Il1sL1tb1ll Cl11b IL cl Club S 1 o lL1LllL Ilo11or Roll C11rrL11t I1Q11ts Clllll ljIl1llIllL C,llll5 'Xlakc 11 good XLCTCUITX X H119 grrl X Eng lIIll7lt1OI1 34 IOXN XIAXLONIC Shox 11l11'111s TCllClX' for fllll fricucl to 'Ill '1 foc to 1111 - IOIIN XI XLOWL XX or M alll trol rofesvzond hockey X 111cll fcll011 1 cl 1 good fr1c11cl ol ll s om u l'rf'1'71'I clnpuul PXIRICIX XIXLUNI X .1 Xsst l11Cl1t0l' of II1Ql1or1 Log lrcs 1111101 Red Cross Club L1br1r1 Rep GO Rcp Lcadcrs Club Vollc1b.1ll Cllllb B1sl1Ltball Club NC11111.111 Cl11b XX ll"lt 1 L1fL Il1c Rcd XI1ll Ilo11 or Cl1sscs Xlt'llOLIgll 1ou rc 11111111 XXL 111sl1 1011 fun DORO I HX 'Xl XNZ D0tt1 me 1 P oto Ch1 111 SL 1 to us N rss dkcts SXXIIII 1Lr ss ll 111 Clllll lo trmel ha 1 es nd go through I1 e 11 a 6111116 Sl1cll tr11Ll 111 St1le XX ltll 1 song and a smlle XX ARRIISI Xl XRKS W H9-fat-ra A 0 E-1,1111 Cdfbd 1 Xian M725 "' llqrgs l1op111g, 1o11ll p1cl1 up ' IO XXI XI XRXIXXIN oamn College IIo11or Roll Honor Classcs L1b Rcp Rcgcnts Co111111 lrog,r.1111 COIIIIII KLLX to Iuchus lo 11cl11c11 success 111 1111 fzcld North South I 1st or XX cst 11111 111ll tr11Ll 111cl bn thc but SOINDR XIARTIN Sandy 73111111469 c lrus of' or Clgrss,,C'111d1d1tc and Xlg1fC run and ,111111-C SPa5ft1 Sac 1 T1 'P?'11-l1e1y, Honor Roll l'fQglgd1':11 Co1111111ttL lo be ff ashzon clcglgncfr ll I S .Of hgurcs Ill 1rt 111 'S X11 bgttu tbhftilgeiggrfnf g,co111Ltr1 IOSI PIIINI XI XS I ROGI XCOXIO Sccrctam l 1o11LQr St1ff Ilo11or Ro IIo11or Cl1ss1s l1p111,g, Cert Su 1 to I1 1cl1crs l S A I X11 1rc Io gum 11111 fmnda and heb the old Xlakc a fortune and ne1er grow old L11 LI1 l1LL:1blc lOllX 111th all RL11d1 to a11511cr fun s first call 7 V? 1 , E . , ' . . .X 1 . . nc ' ' '1 1 " 'I ' ' " ' 11 . ., '.. 1 I J.lll.o' VI MII.. 5' " tilt IX L1fd., ,. cc 1' '1 ' x. -,. H ' Q X 1111- 1, Xlr, , , 1 I I! ji Q I I - ' 1 1,3 ,..,. i . 1' 'z" .-,- 'I LYAA, is I 1 I f . L , Q 1 1 " l I' X'1s1 ' qu 3 41 1, I i A p 4 12 A is To , K . lv . 1. V- I 2. 1 1 1 A X t ,os A H- ., 'Y . C C ' 1 1 . fi . . 1 . . . " , I 'A , U W i 1 . ' - . LI . 1- ' 1 -1 JH1-'. I 5 1 - if ,,Lk Y 1. 2 UAA U A... . A 1 1 1 A, A I L11 f t ' N W H H - I I .. I, V J .u X L I I 4 1 2 ,l 'r M - - -1 1 .l I , , I t .. 1 2 31, 1 v V X 2 . .. ,A N '- , 1' ' I 1' I U. . ' . " A ' Plc! e ' , . Y A I ' .Q 'at ' 'bbs H 1 , . , - . io 1 4 AU, Sq. . or ,1 Sqz . 1, , ,, - -' .- 31 to ' 3' ' U - A, ' ,, ll , l'.lI ' 1c1' I ll r t., z A 111 d Id - 1 ' X ,X t 1 ' 1 ' 1 " H . pp- ' I ' ' ' 5 'f, 1' 1 ' ,m -- , fs, 1wf - - , , . , - 1 1 , L I g, A X L, ,' i 1 ' K ' 1 Quai , 3 13 ' V - ' ' P 'N . ' N . X I 1111 ., , 11: -I-I hi? ' iff' .1,. . -5193 ? 1 . .r 1 " I " ' , . , -' . " 1 ,, . J , , A'R'l , I . 'I -' 3 51 A' ' ' hz' I 1 I K f- I o . , Y ' H' , , . , f, f- 4 - , a n 1 . ,. ,214 '. - 1 -- , , . ' 1 , Y ,,., : A 1' I 1 " 2 " 2 ' ' 1 2 - - - r 1 A 2: 1 .VL M N L1 i 1 A A U Y,, f :l ' 11, I 7 4 It -f Z I , , ' A ' "Inu "' .Q . ' , Q ,C 1 A " 'u go 1 'Q 11" - ,1 ' '- Q . 'o f 1 II 1. K . f - .K , A " " ', 1 ,11..'11' '1',,,'.1 if . j ' ..".'l.11' ,, gl U P s 5 G V , XL . ' , fika 1- ' ' A C, -' ", ' '111 SIYQ I 1 ' ' if I jr if As," ' ' 1 'f nf, ggi, ' -. . 1 2 " s A y. . -. I Q I , . ' . , I "Io" A 1 ' - A 1 - 1 1 " 1 AI' - 1 1 1 ' 1 . 1 " 1 I , ual ,W Y " 42 , ll. crs ' , fun", t ' 1 -rs. 7' - 61' 1 V , ' ' .. " 'I -1 - fr , . ' - f " , ' . 1 1 ' -X, 1 '..'. .,. . '1 I

Page 37 text:

IUIIN RR XXL OIIIIIIX C,oII1 1 Ll X II 1 Lt 1 11 C O R11111s11111 IXK X Xxx IIC 11 11111 11 11111111 111 C11I11111111 s11111 lllll 1 xx Nl 1 P1IX1XXIIX RRI ISS LII I1111 11 1111 111 Xaxx IIILIX 10 x1111' XI XRII X N RRI ISS x 1111 X 8111111111 CI11111 l111.:11s Q11111111s 111w11111 I11 I11 a ood 11111tI11r 11111 11111 tl 111IIx I1 1 111rx r 1111l11111111 1 l11111xx Lx ll x 111 1 11111 1111s1 11111 I I NORI RRUC LK I rzxu e S1cr1tar1 x 1 ILILIILYQ Us 1111111 1 x11111 x L1f1 111 1 111111 f IIXL fvlwv-111, RU I II RRUSI S1 1111111 S1 u 10 I.1111lt'1 Softball 1111l X 11ll1x bvfll Cl11l1S Aluaxs to I11 I11111111 A 5111 s I1 11111x 11l111l1w 5l11 s 1111111x 1l111 1 11111 R111 l111'1111l1 11 1ll 1l11r1 5 1 I11111 11111 1 111 IDXX XRD RUIIRMH 111 11l I 1xx 1 l1I A S1 WW Wx! 'VZ 1,1 1 1, CIQRXIXD KUNZ ' Cru' COf71CllI Tq o11r the 5tatc'S 11111 -ferry is I1'1 1l1c 11111x'1" Ilis'l11l11tiD11's to kccp 1111 1l1c 11111x1 JOHN L.X lj.-XX'E 'A 11' Sales Promotion 9.0. R1p1'csc11t'11ix'c Retin at an early 1101 XI11' you have l1c'1l1l1 'md 111-11115 11111, M11 X011 511CcCc1l 111 all you 1l11 IIIRISXI XXIXX 111x 5111111111 X JIIUI' N U 1x1I 11 1111111 II11x11111 Q S C. N XX 1 XI11 1111111 1111 I111 X111 X 1 011111 XX 11rI 1111 1 1 1 1 I1 X mls 1x11111 11 111 I11 X 11 111 1 1 111111 1 I11 11 1 1 9912 1,311 111 1 yfrflj IQ 1 X11l Llll XXI1111 11111 ff ph I 1 1 I11 C R XIC I XNC XX OSI C11II1 1. SIIII X11l 811111 II1ll I'11111l S111 1 ll 11111111 IIICI 81111111 Or1I11s 11 S111111l C,l111111s 1111r111l15111 C1155 I11 111 L1 I1ors1 doctor II11 l111rs1s H1sl1 1l111r s1111l1s 1111111111 X111l s11111 11111111 IIIS fr11111lsI1111 I11111 SONI X L XI'I I SRX blIl1IlX 1S11I1s 1rl x 111 ILILIILTS X 11ll1xl11ll 111 XI11111r I 11111111 51111 lo trawl 11111111111 tIi1 x111rI1l X1111 s1l1l11111 111111 X 1rls11sxx 1 XI XRX XRGE 1 1 1Cr1tarx J Y'alIu'1Kll Qldgl 811 x to TCICIILTS lflfll lllilll, Cl ISSCS Io I11111, a Iiqme with stazrc X l111l1 1111s1l11X1 bx 1l11 xx IX 1X l111lc fllll 111 s1111'C tl1c 1l'11' IILIQXNOR L.'XUB Fl ie" SaI1s irl C11 roII1r SIQIIIIIZU 3121111 days 11 111201: XI11' 311111 life 111 115 SI1'l1'p '15 '1 H 1111: 111 It CIIXRLILS LEONARD "Cl1111-k' SfLX1'dTCI Aircraft "I'l1c Rc1l Mill." "Ilo111111c Icllcr' 'I'o I11 ll IXUIIIIIIUUL S1111 Opcrator 1X11ytl1111 I11 111 '1 cs 111 is sure 10 IllCCt success Ifor CI1'1rl1s LCLJIIJICI is xxuy up thcrc z1111o11g 1l1c best 33 lI11ll I'a11111l. SCLRX 111 'I' 1z1'l111. 'L N111 -x1 - 111"I'1'z11l11'1s. II1 C111 cs, II1111- 'I"C'li' S 'll'. 1. . 1 ' ' 11' 1. A - 1-1 ' 111 R ll ITS, ,I,. . VIN A 'as' 4 4 'Ir1'1-CI XX'1'xt-C11I'f1 '1. ' ' 'I' 1 ' ' I " 11 ,e NI1-' l111l1'11111l NI1 ' 1s1'. .X l111l xxl111 is ' '11 1 11111' an XIII 'K Ll " ' 1 XX" '1 I 11111 1111-111lx xx1111 z1lI l'liC 31111 A 1 1' ' f 1' "IV " 1' CIX'I IIIQRINI-I I,. XIISICRI "Cl11l11" ,I .. 4 C111 1' lI11ll S1111z11l. I,111lQ1'1' c1llllI'll ' A II' 1 1' 511111. II1111r R ll, IIS.. .I.,. A' 5. Xxx: . .Xss' 1 1 Ii 1l15' 1.,,1. 1 ff' ' 1 XX '1I ll 11111 xx'115' 111111 Ll " 1 11111 gf, C1111I15 is SIIT' 111 xx'111 '1 IQ111' , , , ' 'I 1' 'AI,1111" l,Xl1I, I XN l.Xl-fl i, 'f 'A LU. , ' 1 ' K XR 'I I 11 A131 , "11:l ' S z11l, Sc"'111"c" S,"1 , 'l1I. ll'- 1 fy 1 If'-1. 11. - 111. ' ' 1- . . 1-1 W1 ' ' '11 10" I I111'- ubhu 5 Ummm 11'SA'1J. xml K 1 I'1'1111lc xx'iIl'5sLg1 F, lllif ll I111 1111111 1'11l1c " ' g ', 1 " 111 1 1 I ' I S ,' 'f' If 11 I1 ' 'Q ,". 1: " , ' 11 XXV ' ' j 15' 1 31' Q Y Y v :yt 2 j , 1 I X1 , , , 1 - ' I 1 1. 1 1 . ll . 1 z . . ICCI Rccif O. '."z ' .I ' ' ' I.'z11l I A A is 1.111 . 1 1 I 2 Lx ' . ntl. 1. ', 1 If " " A' 1 by 1' -1 . 1' ' 'T' 'X Q 1 - ' -1 I ' Sc1",' ' ' 1 Cl l. , n-1 51' A 1, I' " '1 1 " '. - 1,-1 1 1,1 1 1 . g' . J 'cc ' 'z A 1 ' ", 1 'z ' I 1 ' I ll 1 ' ,1 ' f - 1 I, , Z , 1 ' ' I'I'.1"' D11 ' 1 1 cl 1 A " Z! 5 5' ' I , C 1' 111' U 1 VM!! ' ' ' ' x ' 1' ' 1 JXLCPI 1 fi K J xg, 11 1 " . ,' . 1 " -1 ' 1' - ' . I' f, ' 4' , . . ' L ' K1 f 1 I D - - 1, ' 1 1 I .J 4 4 .1 1 11's I. 1 U g wg, , .I 5 1 1 . g X. X 1 11 I1 'Page 39 text:

l'.X'l'RlCI.X NIcC.'XR'l'Y A'Put" To bc u 'I'ruant Officer .Xttcmlmxcc OHHQQ Squad. Pionuqr Staff. Scdy to I'12lCllltf', Crccn and XYl1itc lnrty. CO, Rcp.. Iulllliillg ' ll m To work at ucksmz llx 1 on Hu I L Ltffllllh IS lot of IUC I Xl NIL OX klllcr Fclumon Suxzcernan 3 Rap I ll P1 Luc Ion X lx xour mslu lx ILIIILK I 0 1 ns up L 5 T ' X 1 1 ,go rc KQRILII XRD X11 L.Clll RS Dunk College lhliigknrd BOXXIIIIE Club Sew lclchu Blu H clatrv fffrm X mcpr bm nas nucr known XNDRI XX XII SCH mod ILL to 1 mall ux' MW XI KN XII SSINC1 R KU Ouuns Colln 4. X lsu 11 Xld bqulcl btlr Stlff DIlllllt1QS Lu mu NX ntm 'XI1t1 Ilntorx Chun md lhxslqs Honor CIISSLS Brxlhmt It work du cr It plax Ik ll nun xx ML lus tum au IX BRUCL XII ILGLR X alpanso Indzana B10 Squid Llbrlrx XSSl5t bkltmg ll H111 Pltrol Lo sst Idxtor lrmltx Club Lo Raportcr Scrum lm I.lb1'lIX hp Iraul far and uzdu lla ilu us llkgs to hug some fun X fmnd to 111 1 fog to none ILORI NCI XII X X bhortx Num York Unncmtx bccrgtm to 'luchus Vo be ll Certzfud Public Xccountant Lolds of fun md Illlghh gn S lortx xx 111 bc 1 C P X , yu 7- F M W 'W XLXIULYN NIILIVORD "Lynn" Sccrcturv Xlrs. Broggmk Sqllllil. Sock' to Tcaclmf ers. Pionccr SUE. Green mul NYl1itc 4 y, IA , - A. "wry . '. ll 'tn hp Xlums to In I1 zppx and szzuusful III 1 L Loulx md Qlllfllllllg snnpln md mmf Sucuss ml IIIPPIHL s bn at lxgr f at uxl xm FR ND Busxnus 0 0 Ol nr L IS u I Q35 us atm ml mm 7 LL U MW I In C? if fx as 1 low x puson to n x Rc 11 x null from haul to tm jUSl PH XION II ust Lamp on bum, IS mu 1. ll ll 0 IXI Lte Wrprct db 1 goodx s 1llSt what ug nc Ill XNOR NIORRIS 11 Ouncns Collcgc Bcllcxuc. x t L chu Llb Xsst rogrun C,0llllll Ilonor Cluscs Drum Cl us R M110 Work Shop Lrcatnu XX ntmg, Honor R011 lxo11u,r Stiff Nollublll Club Mmor buuu. P111 lo aluuxs be happy blms pcppx shgs murx 51111 pcrlu us xux wwf 45 bq ll lc 111110 C, rt IIOI CIISSLS 'lu r lid r las Club lo bc a ukmg m Xlllblflflll md 1111110111 pnp and um XX 111 1u1LL 1 Sun sucuss of hun RUE XIUI LLI R Insunmcc Salcsman C Lllifll SULIKC. bllllld Bc a polztzczan C ood luck to xou' C I ORC I XIURRIX XX orlx xSSlSflIlt to Xlr Ilumkc buxlcc bquul Io trawl luropf. X511 md Xfnca hull su Ihqu blck to tha U 5 full of glcc 35 ' Cl I l'1rt C U Rap lllkk I ug ml I . .. . I ' . Put is 1 nys ' llll p 3 . ' it ' 1 ' , " V Sh' " 4' j ', ll fun hw If' ' ' '2 1 ' '. ' 'Q " 'L I.'1f'C, ' "D l Q ac 4 A ' xi ' L" " 5 ., , Ax Cl. ' ., la l :trol 'X yy 4' A 1 3 5- ' ' O , , . A,l 7. . ,ll-. ,l, f T' 1 p Un. ll Ll,-.. bycy ff, , ' n 1 . 1 '- . V "0 i" in ' zf fc I u I ' ff Q P lu? an ' U lx of' Ax . yi ' . . 3 K' zu" X -1- Q - 'F' I f 1 ' V 'dc' L Uv! e 'Z ,' C A . W ' I " i l j .'C2l , 1211. 1 . lv cus In -' iv in I' nr. Cl ql ' Q0 .- g' .: , ff-,, "Q vf Qycll fO ,,' J f x " XY' l f 1 ll ' 1 'ad 'it , x ' 5. ' lt sl ill nl . lit V - A X Q . b, ? X A . ' . . '1 'I .' " ' Pl11'l'l'Il . O R " 'P' "' ,H If ,-V' X11 '1S nc 1 1 , " f ' , to B ' v "1' 5, x 'l'oJ dl 's 'fzf' Y , -1, . A xx My' Ol' .' ll- J ' . ' 1 " 'Cdl 1 .3 f A N " " b 1: ' A 5 --1a11'f' ck ,, 2 5, ., g - ""i si U 1- , Q' 2 rv 1 f 3. ' 'A Sccf' 0 'l"z1' ', ' . 4 ,'1' ' ., P 'z , ,J ,- I -6- Q , A i Pl, -2 ,J K . - . if 1 11 Q , f - V, ' ' X V 1 'I , " ' ,QU ' 321, , 7' h " YZ , V 2 1 'V kj . -,f- 1 ,- . -1 " - 3- , ' V N Q ' ,2': 3 Sw , i V f ' .' ,, .' ,N 'ff .' lf "1 ' " .' -,ff fgf .A .A I ,M ' R A Ao" Qjl' MK -sr 5- gg U ' V ' ' '11 , f I , A ' ' I NN -, - X E H W C ' 0 bar, io. ' li will If ' -' K , Xl' '. ,121 ' Cl ' . lor 1 ' '-5 1 1 an ' v 1 A .D tk ' 'L' ' ' x , S Mei ' A H v V !,. Yuf Z I A . . 1 . I -, Cl an , 1 A , 'Rv 3 V V I A Y , 1 ' ' ,D V , 1 v " ,fi xi ' W l ,, Q, . - V. , ' -I A LV U V I ,Y ,- .Q . l il A .U 2. U-,I I, l 1 D H l 3,5 A V ? ,,,

Suggestions in the Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) collection:

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.