Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY)

 - Class of 1950

Page 35 of 80

 

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 35 of 80
Page 35 of 80Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 34
Previous Page

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 36
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 35 text:

1'RXN1x 111 XX INS XX ork and xlgllt School 11111 P1tr01 Stcam I ngurccr 1' 112111LLr111g up to 11011 has 1101 11qg1111 XX 11111 1-r111L 1rr11 LS t11f. Logs 11111 r1111 ILUC ILXL IIIC C INS om the Xa11 I zreman To bc 1 hrc111a11 IS 1115 C1TL1IIl Its 1101 19 c1s1 IS It sums LL XIRL IIILLXIIHXI R Sccrctarzal X1 ork C-run 111c1 XX IIIIL 1 1rt1 O LJ CO Ofiitn Xss1st111t Stn 1 to 1L1L11k1 1101101 R011 I1p111g, CLTIHLIIL 1 o trawl CIZIITL IS c111r111111 SIIILLIL ll1L1 s11LLt 11Lr XX1l1l11l1g 11 IXS 1rL 111rc1 to but B XRB XR X IIOLDI X 13011111 Isathcrznc Czbbs 1 nur Stlff 11011or 1011 1101101 C ISSLS X1110r Struct 1111 110111 C1L113 L111 Xsst CILQ C11111 Comtrts SLQ1 to 1Q1t11Lr Io 01111 a a 71 O11X s11c11 111c1 11111 of f1111 S111 s 1 fr1c11c1 to LXLIXOIIL IO XX IIOXI X XUIIIIL Sccrctan 11br1r1 Rep 11o11or R011 1511111 C1l11J S 1 to 11141111 1111111 11141 Rgor 1111 Z"I11011 Sq11f1c1 To szt on top of thc 11orId X1t11o11g11 10111 IS r1t11Lr s110rt 511L st111 rQ1111111s 1 TL 11 s11L11 sport ROBLR1 IIOUGII ION o 1 Busrncss School Lunch l1tro1 Su 1 to IL1r11nr Xlanu acturu of Clothm In 1111s111Lss 111 11111 11a t11L but Xs 116 11111 go 111014 the rust XXX IIXL XND Oueens ollegc 1 gwXr1s lmth C1l11J I11t0r 21 f 1 to 1 X ars1t1 gc Cros lro r 1 C01111111ttLC Doctor 1s11c ss rolc s Xs 1 doctor 811111 111 XIURIL IOX NX X Secret 1 0111r s SL 1 t er r1111 C1111 X 011011111 Q C11111 S fflgfl C 1 X To L hapfn a access ul al11a1s Pr 11 t111s s111111 p1c1c1 L 111 cxpcct 111g thmgs 'f s DORO I IIX IRX INC ION D0tt1 om XX aus Su 1 to 1L1L11Lrs X 0111111111 C11111 1101101 R011 C ct marmd X rLg1111r p11 IIIC1 f1111 of fun Not c11s111sLc1 111 ll1XOl1L IIIIIIIXC LL S11 Imatc Sccrctan Su 1 to TC1C11CIS Lu11L11 Patrol Bowl lllg C11111 1101101 R011 Io lead the perfect lxfc S11L 11 nutr 1l'1XC 1 fog XX11grL1cr s11L 11111 go NXNCX IXCIL X111 Sccrctan 1 1 L11 S1 1111 Xs cc C11111 SXX1111 C11111 IIOIILLI' St 111 Ixacp smzlm and bc l1df7f7X N111 c11sp0s1t1011 1 tr1L11c1 to L1L11 ot11Lr 110rc1s s11L 18 1 pn 1 RXX IN 11851 0 Xrznapolxs r 1 LL 11 13 X 1 111111 Xo11r 01111 111Lr1t XXI Cp 1011 1111 1o11r 11 IX LW Is X,1 111 IRLWN QOLI 'S vj IX I CCX5tl0711Xf 7 ,. ggi' to H.1'.1C11Lr 1Lf111r r L1 Io 1 UCL!! 11 M Ua1 K Sxvuztf IIICI 111 11111 11111 XX 11Lt11Lr 1t 110111 or 111 11Lr 11111 1 USS1 1 OIIXS X Russ 111 .111 '1C1111 sg 71 Q1111 Spa Ru In c r Io l11c rLcl1lcssl1 1 TlllL11 out Ill X L 1rL surt 101111 I XIRILIX IOILX A Swacusc Collwt 1101101 R011 1101101 C11ssLs SCL 1 0 1L1c11crs X 0111111111 C11111 ISXDIU Ctr t111c1tr. Xclurtzszrw Izclzl 11 IXS 1011X f1111 of gp Iltrg s 1 g,11 1111os rL1111 1cp' X I I IONI 5 L Buszmss School 51.11 to ILlC1lCl'S 1101101 R011 Xl11a1s bc haf1p1 and make others IIUDPX also 1F11c1L11c1 11111 bc hcr Code 511411 IXIIC1 111pp111css b1 the 101d 31

Page 34 text:

I C 1 11 XXI Dum Idfllllllg 1'1 0 I 111161 arm Y L 111s11 X011 111.11 1311111sL X011 ru N111 10 XIX 11 X131 R 1310111111 lungs County Ilosfntal 1lllLI'S,LllLX Room 501111111 C1l117 110 nur S1111 Su 1 to r1L'lC1lL1' bXX11l1IlllllS, 1 1 X 011111 1 111111 fmncls all fllffbllgll I11 1141 1141 111111 1xllli1IlLSS ourspu 1c1 XX 111 111111 111 thou 111111111111 to 11111 ORC 11 XC,Ix1 Co io 11 rl S 11111 g 1181 mc 18 11 111131011 0 1 lpt 111 S 111111111L, 11 1111111 fl 1111111011 11 stop J U X1 1111 hm' 1xXf11 11 XNU x of 111 1x L XX 1 Surdurx SLIIIOY L11ss flffllil' Su 1 to lL1n11Lrs 1111 81111111 110110111011 Xr1st1 CO L7 1101101 Chssu X1111c1r Scrum 10 lx succuxful c 1 1 111111 x11 1 1 IOXX 11 XRRIS 1l1L NIIVSHI 1 J lk S1111 11 LC 1 01,6 jx .1 N fm 11 f7dflC71f LL 11111 1lll1 f 111 1X ll 111xLC 111 LXLTXI 151 71101 111 11 XRRISUN 1301111 111 lu s Buszncss School X 18111 Club ,P4 mu 51111 Bus X1lIl 12, r 1 dx rx 1101101 R011 C' O L DWI 171 111 Rup 'X11111 0111 1,1a'1 5111111 1' tr11 X1111cr 1 QTKTQ1 1 1 Lo muurfn XX mu 11 1111111111 1'Q,a 11llI1,gS 11111 X911 1111 11x pcmus L11 1121 11 ppm s R 1 11 11 1 OIITIIIIIISHI Mala fmraclzutp 1 llfl m1 1111 om 111111 drultlz bzrllzdax ILTLXQI 11L 11 go 11 111111' 1111 N 1 1 1111,11f11111g colors 111s 51111 1 CUIIIL t1l1'0L1g1l 30 'S IM aide? 5 T' 6- lX1 R 111 1 XX ork 1101101 R011 C 111rc1 P11101 Io In a succue 1111 Lu to mums 101111 s111'L11 possus IC XX X IIXRXIH Cormll L111l1f,TSlf1 and Hoxlntal LC11t01'1llC1l1l,f P1o11ccr SLCX to 11C ll 1 111 1 L1 L Bcggu 1101101 R011 Xr1st1 1101101 C1f1ssc9 'Xhlor S 11111 1111 1310 1 111 56111111 N11110r 131411111111 Indus Q11111 1311141 In 11111 as happx as I am 1 111 XX 11111 sout11111g hroxxs IS 10111 1011 0111 Dont 1gIlOTL 10111 pf111c11t s groan RlC,11 XRD 111 L1 RICH 151111 Lormll 117111178111 1101 Q 1116110 XX 0111x1101 Illl 17 11111111 P11110 t1r 1 11118 X 181111 X111 Sc lllt Clubs Co 171111 tl flCll1f1ITdl flcld food 111111 11 unrx st1t1o11 CD11 t111 111111 tr111111c1t1011 X 111 XC X1 lruhx 11111111 C0111 c Scdutm to 1c.1111crs 81111111 Q1101l1S 10111 111111111 Clubs X11C1t1 Clmrui X11t11 11141 111 11811 1101101 'Xluszcal Quran X011 stu 111st 18 1011 30111 mucus 11111 11111 N011 f1r C1 RR1 111 XXIC XX 11181 'N urn C111 611117 X 01111111111 Club X551 Club 511111111 to 111411118 In 11111111 11111 1111111 thc Kllll 1 1116.8 r 1111114.88 Ill os 11 1 1111111 1 1 OR1 X 111 R Rush C, Rap S111 to 1L1111Lrs 1101 r 0 011111 f 1 11u1t11111111L 1111 x 1 x 11111. su R 1 X 111 SS X 11011111 1111111 s BUSIIILSS S 1001 0111! 0 C 1 as 11011 1 If If Im HL 1 s 1lQ,Do lc 'N X 1 1 1 A1111 SLTLHCX P' 1r11sn Il IN NL1C10I11 SLL11 DUNS 111 S811 Ii 017111 work S l'Q,1lTX to 1111111 111 bn a sure rx 13011818 pLrf1ct111u1r1 11 1 lXx17L1N111 1 11 XYX .'1'1'11l I 1' "1 ' .XXX -ax V V111 . 1 '11, 4 f 1 ,411 1 1' 1 111111 111 1 - , 1 , 1 , 4 "0 mv f Q 'S"' N ' ,' f.. N W gf- --1 ,. A-4 I , ,Q - n Y 1 , A S 11", 'WY11 1 " ' V1 C111. ' 'AW2111 Ci1l113 5, V y - V' 2- A f -1 3 ' 'VU " A' g 1 'f1 r I . .,2w.1 1 .. 1, U -I - E .2 in V V: nfl In -.. 11 .1 Ny . 1 K 1 N , wx,A ' 1 . ' ' 1 ' I' ' 1 , C2111 115 . ' ' '1'1"1' ' " ' j 1 ' '. I 'o Q . I 1. 4. H .w,, fwi Z1' ' 11111 '1 ft . " Q - ,A f- . 'C V ll C lib 11' A I 110 I111xs. l 1 ' ' 1 1 2 1 .W . V , ' I ' ' ' ' 'I - V - X C111. 111111 LIIIC1 , ' ' 1, S1 1 ,I . . ' 511111, ' 'CI ' v1'CL11l1, 1 , ' Q1 1 1, A ,s x ,. , XY1 ' . 211 C112 1 ' F f A - 1 f 01 H 1 . 1 " ' .1 5 ALLV fav. A , fl 1 L . 131' 11 Aol' to 21 511111 211111 IOX1 gli .HAD 9- A 5' ' , ' ' ' ' ful N . . , . " , . . .L f If- 11rC. 1151 .1 1.'X1'P 3 ' . " 1 " j 1 limi 'Y 1 ' 2 lb. ' 1 V 'fri 5. i S111111111i11gg 1Xss't.. Sw1111111i11g' C1111J, 11111 I11 1111 11 1,1 X I 1,11 111Lj,11- Q' '31, ,1 1 114101 ' I L 'I mx A 3' X Q Yo L'Ol11Q111'1 11IlC1 1 - - 1111' U- ' '101 1' cs. Q mc: 1- K ' 5' . . 1 , I' '.O. -.. '1' A IO C-.O. R '1 .. C,1cc C11l11 11 101 V -f .gn 6. R H ' ' 1 1, Sift 11111 - J a LO V. Q or A Y Q U pal? f U V J "" Yo ' 111111 R11 1 ' ' " 'C11 15.11 ,Xgl . . 1 of 11,1 , J fd! W A 111111 S ' ' '1 I ' ' 1 11111 ' J 5 . ' W'-xx gf i' ' V . Q f " ' 1 1' U. :.'.'1Of jo! " 2. ' 1 , " 1 . 1 - "' 1, 11 'R 11 1112 1 -1 1 1 1.1 , ML , , ,. 1 A 1, 1 1,111 1 1 j' Q, . A2 I' ' ., 1 1 ' .1 L . if C111 If ' 21 , ' J 1111 , 1 'J 1 " 'i 'c 1' "1 11' 1" 1 ' , Pi! ' V Lv f kg V fic-1 1 1dI,fQ " -'IJ ffl, 1, , . 7 ,, . QW in H A Q . I. V In IL, 'ff H. ' , 1-.., 1 1 11 A ,V V 3 ,,f :V 0111" j S1ll11C 11 L1 ' c s I A 1 L, vulwf .1 ,111 11151 jcf -1 5 1 ' 1 tb 1 1 1 -" A U I I ,IH fy L V s , , .J-. , ' V- X1111- 11 1 1 211141 11111 nf 1111' NY1 ' -' 1 , 111 ' ' "1 110. , V11 -'--1 ,. 1 tc ' A W 1 1 - HFPage 36 text:

IUCIRUIIIN IORI X IIIISHILSS XX url LLIII QIIOTIIS SLLX lo Itl 1112, Lutlhc ltc 11111111 a ccrtalll PLTXUII Iluppl Sllg II llllkc It I1Lr IDIISIIILSQ I11 l tlllc sun 1 l l lfyxcllg Id! l X1 xx 1 CJUCIVIS UIIL L nka IOUOT RQII Ilonor Cllssa 0116 t CI 1x5 Officer xc CIIOTII5 Qc l to If"lCIlLl'S Usllgrdtu 3011 may l Io bc' an Organ rcs grl lI1o IllI'C tc 1 P JDK IIIIJDX LIIIL IIICI SXXLLI XI XIII XX Ix XI SC II Spud Nunn :rm X t Su l to ILIQ r X oIIuIJlII CIUI1 Io Ira cl XX IILII Xlarlwll dolls IILI lllllfolln XXIIIIL Q plt Lllts Ill lxlII Im f1II rl XIXRIXXXI IxICIx Vinh IIaII Ilotd Ilorlda l IILIIIIX I3lI1IL lll o urn 1 fm :arc HUIITISIIIH 1 4 mclnc cl md smllcdal full nsfullranf SI I9 f SIIOTIX L 4 0 L Club nlcr 1 1 119 an ITX II Q x S111 VID not IIIXL IIIX Hops I 5 1, Q 1 Cm1l1C,lI1IIIII 1 IL XTIHX lll Hou XX lffffmlll Aclsull IUC :Inu 1111111 IO C I Ixl N N I3 111111 BIIXIIKSN SLI JI J UIHII l In If 1 IL It nr In Illc dan LVUIISINI Not too 4Illls,LrollsIl lla I111pL 7 SI SIUIIIIX mprtul 1 to IA1 lluullll CI lb IIl1l1 IIIIL ltml Stltf Nurse jar I7oIurLs III 0 XX lII 111 ILC tIlL l IIKI P1111 TIQIII 32 X N 'W- IO XX IxII IIRIIUI Santan IIOJIOY ROII QIQL Club 'IIICI Io bc a Succem 111 all ml lllldcrtulxzllgs Ill tllc SIITISIYIIIC of sl1llILs wt-f 'fo Insk IIlL gre ltcst 'ullblfloll for ll1lollL to .ask XRDIIII IxII N r XX aslllrlgtrm Sccrctllrlal School Slx1llll11ll1g, Club SNXIIIIIIIIIIQ Xsst XIIIOT Q Xllyor Io xllun llke ISIIICT XX 1111117719 IILIL s l g,lrI tlllt s I1lrcI to wut XX ltll 'IHYOIIC Sllc L III LOIIIPLIC X OUI I INI Ixl Ol'III'R IC IL Dgusnlakcr 1111111911 Asst S005 tq lclcllus ffc. S11 ng Club Vlinor SXXIIIIIIIIIIL, X oIIuIl1II C uIJs Inur Iwlzro IIllr so bId1'1f6e Gels so IlIuL SIIL CLTI'lll1IK culscs Z1 I1llIIlIllIoo I I I RII DI ROI? I XS I ruIcI1L CJIILLHS' College 1 to lc chars 1 or IIIIICI 1 Ili, ults C0llll11 QIIIIIS lo UNI! u model arm XX Q Illunt met wt IOIIN RUCII oak Photo F71 raver C10 C lpt Cltl C11 llllplollslllp IIIHL ILll11 NIl10r I9-I0 IIIITIIIIIITII Soft IIlcI1orl Iog Sxlllllllllllg Ikllll II0l1or Roll Io mum a TIICC glfl Ior ITICIKIIIIICSQ ll1cI Iots of fllll N011 collldllt Hlld l Ilnftnr mln I OUISI IxORC III SIxI IUIIIIIJILN IJILIICL NX orlx SLQKIIIX to ILACIICI In trawl X SQCl'Lt'll'X up to par Ihr IITIIJIIIOII IS to trlld flr Sl XXI I N IxOSI OSIxN SUIIIIILTII California IOIILLI' St lff IIUI 0 IIul or C I ISSLS Itllllllltdllt out Lollcultratn for Illl 1 1 IIT s DXNIII IxliXXIl I III Lonlmuclul XTIINI 11 Sultoln ar Illlcl lol Lollccrt r Rnd Lrosx get a head You I11vc Ill CXLLIILIII' stlrt Foxx nd your flltllrg goll 'I ' IX ' Q I A' - A .3 Sp ' -1- . 1' ' IJZICII I, 'Iyp I A ' Y l , 1 .Q . , gs ,, ,l ,A . ' V w 1. ,I :Ivo vlf- U In Mr,-' , i M , ' 1 1 1 1 1 n- 1 , . v FI'.w'L I 'Q 1m .VI 1 1 11 . 1' "I'III1 f ' 1 " ' ,1 fl "1-X t" f--ti "1 'Q' . 1 A- 'i W.. U . ' 1' J ' Q 1. A: QINII' fi-I '- SVI Af- Q ' gi .IVAWQIIL AI I ill P4 " ' 3 " 1 1 " 1 1 I '1 . " ' A- 4 A- . A , - - Ile ll 1 1- A 1 l 111111 IIAII I 1 ' Cl 1 1 ' ' 1 1 I I , ,F I ' Y v i I H 1 , ,. .. 1 I IA Lg 'A AA 'A A A I2 'I' W 55. H .hc 1 5,1 Avi I . ply 1,1 - I- I Wh A W , A 1 A 'A A 1.1 1, 'I'I1' 1 i' sm ' ' 1 IQIII ,I f, L- . K' A 2 Q , M 1 fx Sccf' to 'I1 ' I' ' CI I I I "'11' 'I'lI . 1 '1I,1Il'0I, 'I' Ifl tr Af 1 ' gg IIHI ,g,,, 1 Ci- 'sg' 5 .. I IH foo 1 J ' ' 1: - V , ' , f H1131 NI1lri1 IIICYS food Inc as good 11s I ! 1 in 7 A I111c1 IZITIIICTCIIEI I . 1c , ' I" K IR my ,' ' "I P' t,S, avffl. M S t I"1lcIl ' II -I ' ' ' , ji . ' - 1 2 ' A. ' ' , 'IIU I L1 ' ' ' FE: . 1 "' I I 'Q V A Q' ju 3 Q LI V 'ti .' 'TOPZ ,N .IG Im1lII. j 1 ', .' ' ' j . 1 ' X 1 ' ' 1 -' ,,. j S'I'I'1I'I ' 7 KI'II1 1Y " ' , 1. ,H , , ,,, U , In qfkg 1 x N! 1 , N 1 V 1 .. V N ' 'l . LI ' I. C1 1 , V , , lliusq A1 'II - A 1- s Q, 'Q "' ' XI ' ' ' 1 A 1 I A . Y IC ' Q, 'Y ' Ulm" I I '. .' ul' ' Q. Q " uk' "K 1"lof I .I ' I ' ' Ya II -W 1 Club, I1lImr1llj Rcp., I 1 ll A II' '1 ,'1 . IIO ' Ii II. 1 Roll, Clrccl 1ll1cI NYIlitc Iyilfff. Suk to S. A,'L 4, C I1 ' '-1 Il- 4 A -- g' M I7 ' 1 " ' J lcI Ull I 2 " j " 'T K 2 A C. E" 1 1 631 1 . V, i1ff A' I O KII'1.' CI, H , +1 , ' , H ji, S141 , 1, ' ,QF v 2 '1 I SVC? "IU I " 1 ' lv , A' ' Bill I, 'IHICII' . 1 lI l'1tr . ov . .11 ' 1 5 ' .1 ' , .gt 3 ' ,I. 'K A' f' 1 .C ' 11, 'lo " ' III Ilfc M .I III 'fly gi, ,,V. TC I H2 I1 V 1 1 1'1- - I 4

Suggestions in the Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) collection:

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Andrew Jackson High School - Pioneer Yearbook (Cambria Heights, NY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.