Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL)

 - Class of 1947

Page 1 of 144

 

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1947 volume:

NHUHHEH mmf SENIQR HIGH SCHQQL IACKSQNVILLE FLORIDA ANDREW TACKSQN X 4 l"lllll7XX1 ' x'-llI4l1'Ill- -lwllll llxa' nliifx nl' ulll xxuwlx ll lillx Ull lrlll 4luuvl I Ilu 41'Ill4'l' ul our 1-nmmllnily. 'llul llltilll nl U n llu lu ul ul ilu ulufl- lllllllllllllllf u- il if lllt'-1hIll'4'l'l'l'HlIl xsl ull lllilllllllllllu ll: nm ul lu xx lll4 lim- into llu' :u'lixilu-N nl'.l1H'lxNnbIlXlll4 ul llmul.1 uul ul llu umlfl Il- vlan--xwrlx. il- f-xlnu-1-m':'u'1llzn HllXlllf ll ll l4llllHll uul nl 51:-lu .uw ill-!llilf4'1l in Ilul lhllmxing uv- u Ilu nu ill lu ulnulu 'Um ll nl' Ilu--1' l'lVlllllllllllll1'x :nw ll.-lf-In ull Ilu lm .mln-11 1 Ili ful' 1l llfrl Nlllf lm' ,l2H'lxNlIll -lIl1l4'Ill- lull al 1- lm nn- nl uul ullul ul 4. uw IlIllI1"l4'll in Ilu X1-Iuml, IllaDIf5TIO'N 1 mul u xv 41 1 rs r Q- rlt ma c M e lur 1 U 1 ll e rd ru nr X: .llUYllt llll Iron U 1 I 1 Y To that fvltml tu it- -lui' 5 uh ha 'mtrilut I th ir tal nt- to ity fpi '. tu it- t-'vlvrs 'll0. tlnruugln lung years of tin-lf--s wrxiv:-. luuw built it+ rtamlurds of svholarfhip and vharam-tf'r. to its administra tiv- uff'-- - who hav- ,uid-ml itf P4 Ii'ivf mivly. to it- VI n-. ul: Inu - 4-napa-rut'-tl with ull itd ' ""t'-- '4 lx is ,rut -fully ale-Jim-ztvd. f11l!1l5 YH '00 anaff-Jcuff V if . 5 Aff .-: IW' ! -I 1' -2 1 A ' E 2 E 5 g X5fT'f'i:............. ,i.g4.::::.f:.....Q...W,.Am. 009,25 HY' li ADWIIN ISTB XTIQDN xx mum mmm BCDAIID 0F Pl Ill ll INSTIKI 1 'l'l0N lon ox ml Y QLll00l IIISTIIIIT TRI STEPS n n Plma r ll Ill YN. lMNllil. HYIP 4. .- .W ', w Tmpvrinh-nfl:-nl of l'ulvliv In lru Il Il RAY Y. SUXYER5 lQ.-nn-rul Sllpe-Nixon' uf Plilltill u A l ' A L A F. P. i r U' TMI Hamill lhl ,l'l'llIll'I' 1 . li. l,mw XX. 11. Iii 4-V. V1 1 v Y W p 4 1 L A 4 K X. U. Jw ki - 1.1.1,ullil1x 1 ' a' il'l.1 f' Y. L' 0 . l!lCNl0Rl'lS'l'. M. X. W- Prim-ipul. Uttcrlnein liullvgr. Ijllkf' Univ-rsity, B. S.. NI. Ed. ILL' f, . ,l. I lf. V .bak um XX HI," IH, ILL' l., D1-an of F ". . Hills- P' .ily , I " v 'fs' NI. A. NI. A. A -5 P2 fl ,il . SUN Nlll XHI 1 1 lrxnclpal D4 an of Bm Lmwr :tx lorula B N 1 I nnerQ ll N 5N I l XR X IS of blrl Ilorula Nut: follvgg for Women H N 1 olumlua lmwr xtw 'lr """"'?" HIQTURY HHH! HA XIYN SUNY X Npdm In IIIIPIII Honda Slate- 4 nllvge fm XX mm-n SXI FH XIINN JI 4 N Spam In Brendu lullrge Hurula State l ullegf- for XX amen X B Spon ur Id IL trrllna RUIXR XIRS I I MHS XX ILSON I' n g I 1 In Spam I1 Farmu Stale' Teaflner ollc ge Duke I mu-r My .IONIW XIISN XIXRX ULIXL His tors rvneln nnf-r ltx dmnm X li 1 xer HX I"I'FII'ILI'I XIISS HXRRIII Idun XXUU lar I ullvgr I B 5 rm Ill 1 Inu I I.1l 1 Ilzpl Nl I NI' Xl NN jUNl'l'I 'N 'pam In wad I Spam I la pt .urmonl State 1 0 lege XX: I Xlrglnm Inn r lu lunar HX of Horuld X If Npnn or I'I Inrculu l'an.nm-mdlm I XWGI XGF llxl'NN XIINN I'XlIl I 1 X 4 I u nu n 1 X Qu: an NIIUII IPP I XIINN NI N .1 e XX umnn :nfl mn Xl lx X NN NX 1 I 1 r PS XIINN XIXKX II IUTX X lhlllld IN NI YN la r u Ui SPRSUN XIIHH I'I X X lou tll'l NN I IIXISI- l lurx of I Im.: u ' r 1 Q n 1 n an mm Id XX Q trrn .uxlaml n ml x r X um Hop nn 'XI I'I N -X HXI l lou I :ppl Soul lr'I'Il tullege If N 'NI'XX XIMXN 'XIKH IUIINI' XXh'IlhI H1 lun Hurnld Slate- Lol lege for XX amen B N Suv! 6 SCIENCE l0I'T BLRN-XRIJI lhologx N Q t lhester State Teafher 10llege H S Purdue Lnner In Npon or bwnnmnng Team ILPTIN1 ROBERT B ology Phw Nt-mlwrry 1 ollr-go l nnu-rim of5outh1urul1na -X B B S Nl N ISHN 'NIR5 1 QXTHLRINI' I-Xlx X1 H Hxology Florida State to lor V1 ouwu RLILYP5 11lRU1lN 1 llll St Pettr hurt., unlor 1 ullep john but an UIIIWFI' :ty X Bunn: 'Vlanager f Xthlc-tu Sthool lhotogruplwr Spun or Oracle RI1 HXRDSOIN 'VIIDS 1 l-XUYS Biology Head ol' the Surme ll:- partnuent Honda State 1ollvge for Women -X B bponsor Uraflv Bu mess Staff 1heerle-.ulr-I ' II I! ll ll K.. !O I XY NIRS Nl-XRJURII' LITTLE. mon N luan B S bnner x o mm Nunn-.or T 1 BIBLE Rl'hXl'N URN NlAR1ARl'l Xl XX FH' LID Buble lxvuku 1 ull' gr John li Ntrtxon llllttl' tts X IS X Nl v T - Y i v - 3- ', A v -v- , , L . .-- X -5 - ' . . . ' ' ' ' 5 A , . tv. 7 Q ' ri '. ,Y r --' M u . 1 Y " 1 . . 5 T 1 . . . 'M 7 K 1, - 1 ', 1. airs. 1 ' ' I ' '. ,E l ' . ' " 5 N ." I . .' ,.. ., ...,..,. Q. A I f - . . , . ,. V- . I , C -- . '. ' . ' . ll.-gp 5 V . ,,,4- " ' ' If, Q .' f. 11ln' 'r-try. ' p V X Q , L' . . . , , J - I ., .1 ' ' V li. ' - S1 A ' M ', A- . H., ,-X. M. vm. , ' -as A ' 0 .- ' 's. -.4. 7 -' ' , . .Q s Y W V' ' 'N I f .' V, . Q .. ,' - 1 5' Y ., . . . N 7 ' 5. Q .V , I ' 's. I. ,ff 1' , . Q ' wt "' ll f' T "" 0 0 . , . Q. . . I ' ' -Y Ill' E. New , . V ' ' sit- . . . . 1 . ' 1 Ill s. .y S - Il.1.. . .lulr. QV A ,nb-if 5491-in IIIIIIII III' RX 1I 5 IIIILH XIH5 IJIDRI5 'XII1IISI'R'I hngll I1 'North I7.1k0t11 5111111 T1f.11I1 1-1111 51111 11r .111 1 dl'X D1 l1l0f I Ia XX IIOIJXT XRD XII55 'XI-XI III' n 1 I1 dI I'11g 1 I1 IJ1 1 Illt'llI I111d1 I 1-gv B 5 11111 11.1 L11111-r 111 -X 'XI Il1r111 Ill of I !'3IIUdlIIlll I'x11r11 1111 H 5111141111 I 111r I XIJXXIS 'XIR5 IiLXI'RIYBl1Rlxl' 111I1 11 1.1 .11 1 1 1 11111111 r 1 .1 lIIll'llId I1 11111 111 11r I1 5 1111 111 1 ENGI ICH IIPXI-Ii XII5'1 XIX I 5 N 1 IFIIIB 5t.1l1- I XX 1111111 k x lnnv 'XII55 IIDIISL fl Ill 111 of I'IIlI'IIId 5111111 or I,l'IldI1AI'Q I r 'mu' I Xd' Nr 1 U 11 X I .1 IJ HIFIXII XIR5 I LXIIXN XXII NON I5I't'dII I 11.1f 51 I1011I IDI' I'llgIl I1 1 I1 511.1111 1 I"dI'lllXIIIt' 5t.1l1 11 I5 XIINN JI NP I'1 I1 I1 TI 1111 I11r 1 1 Ill 1 .1 I 11II1-,111 1 r II I HIP? X 11 WH Pl 1 5IXIII 11111 ISXHI-III IIILTII II III I'I11r11I.1 5tat1- I I , gl 111111 I 5111111 5 111111 NH H I XII' XIINN XIX 1 3 III ull Il 1 1 P IJI 1 N 11111.1 Ill X 11111 'Xl KTIIEXI XTIFQ Il 5llIlIl 111 Urn 1 IJ Xllws XIII XIg1I11.1 1r11I.1 51.111 I IIPQLI I XX 111111 ll Iluk I 1111 Pr wl ITON XIII5 IDN X Ix XISI I' I PIJIHWIFX II1.11I 11fXI.1tI11111.1t11 I71 p.1rt1111nl N11r1I11s1 tvrn I 11111r IIX II5 XIII5 IIPI5 XX XI III HI nl IIIIIII II IIIIIJIIII rX .1 I UII1 NNIIIIJI XIINN IIXI X 1r.1 il lllt IIIII 11I.1 51111tI11 FII I ID 1 ... , - ---M I I ! f'k 'V X A' -- 11 1, If ' ' I . 7 ' , . A 1 I -v ' S. v 1 K. ' , lN ' Ii11gI'r 1. I11I1111'- IJ . 'Q . ISICI. If11gIIfI1. XX X"'I'.'. XIHQ. ILI'1IlHI.I X I'111gI'fI1. FII, 11I' tI11- .'0lIIII, B. A. I"I1 ' .' ' I11Il1'g1- IIIDI' 11 . . . .. ,, , , , , ' . . .' 1 . I I --- .X. Ii. I111I11111I1I11 If11i1 -rail.. .V ' ' r- ' ix "H R' ' 'k 'T 'i' jlgzfl' ' 's. .W ' .' "- 5' ' ". .f 1 : . ' .' 'TI' ' '-' A" 'S 'U' ,rg 11011 H B. A. kj n, : J. . :HID Ivg . . B. "1-fl1111Iy Iixllvgv. Xl. -X. 3 lj, ' ,Q I 15..g1'.Q '11, '- ' - 1 X Q: 111. . 11.1 '- I' gl- pe: I I. 01011 I, U IGH- 'I 1 ' - 1' If11II -gl. .-X. H. 1k1- I III- 'tt' I 1. X. Ii. II11-511111111111 Dra- 1'. 1 'v i., A I A I - .t . 1'1- sity. mal" IIIIII. 1 iw ' 'X Iv v '11-T. x t IIIPII , I '. II.'.' . RY l.IZfX- XI .1j1h' ' U- 14 ll XX ELLS' MRV5 fXNNfX,I:I1Y f I4'ngI"lI' nf' hw HIE 1 ' Q' 1 ' II 1gI'fI. I'11i11-:wily III- IQ1-111',1:iu. X. .IPI N - - . - ' Y -'N ' Pl X- B1 5- II11IIf' ' I11l' XX 'IL X. I. . for: Xl 9 ' 11" ' 41 1' 1' II A15 I" I "P1""1'1"'1 'IXIIXI " " ISI"I 1' .11---. 11-rg- .'1 .11 1g-11' . . . .l .. , 7 ,ur H ,A Ag. XX - ,l'11i11-rfily 11I' IQ1-orgiu. l'11i- lun .' 'L' .' 'IMI . .lmgl 'IL I HI' Iifh. X11 -S 5,. 11 ll .gz 1- 'jg' 11- fil'11I'If'I'I A'. II I I '1 I ni- HA'-MU "I uhf'5"I'IH' 'X' H' I mn I'11i11-r-111' IDI. North II'lI'4 Ii11'1 X XI - pi I. fp 1 ': I,l'1llll1IIII' III1'1I1. I"'-'IU "I 'Iam l' ia' all 'I I -' 1' .' I .' - I ,-1. ,L U . I 'I'I11-rlviarl-. WVFIIX 'PI' I" " - I I IIIVIY . lI.I'I - ISYPI . f . QQ - AXI I"I1 ' ' 'Q' - Y 111 U' -IPI' ' . I1r-. IQ- ftrp. 'I"'g At ,. .Xu .X. Ii. 1- " Slip. r11r- I 11:1-. X. II. .' . Q 'V .Q XX.. 'l. QIXH - 1 ' . " A ' 'Q 'h 'F l '- .XIg11I '. I la' -ff .XrIII -lI1'. I"I11r ' ' - - '- "- .- "f - .II-g1'.fX.Ii. I IIWIDIERLIAI 1 N IR I' I INIIIII 1111 I1 III I I II IIIIINNIR XIIN NNN XRIINII 11rtI11111I I11 ll I III-I IIT IIINN Nl XIII T11111g. I r11Ia Nt 1 1 X 11111111 N111111 111 111111 II II NI NN ll 1 X1 1tI11111 t11 11 JUNIN WIHN IIDNX 1 XNIIIIIIII NI111rtI1.1n1I Tsp111g II1111kk1f-plng. II1a1I of I 111111111r11aI IIKIIHFIIIHIII N N X IIIX lt Xr1II11111l11 111 r .1 1.11111 uwlm I 111 Q 11 1 1 111 f1ogr.1pI11 QI lppl N1111tI11r11 fn IVY Np1111G11r II11n11r R111 kllll 111h -UI rfdfk I" N111111 11r 1 II1 I ,I1111 111 f I11I1 NNI II III NN I 1 ITI Ir t 1 1 r11I 1 1 1 llllill' l'f0NOWlIf S -- RNIXN - ll 11111 1 ""' Il ll N III N 111111 NIA III III NIIIN NIXIIIIIXII 11111I Tllldll I 11111r I N 11r11a Nldtv I-IOIIO fur IX 1111 1l'l1Id N0utI1vrn I 1I 11n 11r t11I111t I 111 1 XIII NIIN XNI'NIIxX 111111 NI1 111 It II XI11 ldllll I 1I1t1 1 11111 IIIIII YI N XNIIN N N IIII RI NNI-I I Txpm 11tI1r11p I 11II1g, XI' NIIIN IIUI'I-11N INIDIIIL NI111rlI1,.1111I fl l N 'XIII I' 'IIIIN1 1 IIIIIII' NIXI1 NI' II110kk11p111 1MIlll 1 11 1. 11f I 1111111111 N1'I11111I I'r1.1 llft r RX I N1 1 M II ll 1 ITIIIIIIII In Ns X 1 J . 4 I L 1 1 .Q . 'A 3 I i . V V I is V 2 1 r ' A I ll . I' U" 1 I'IIH1Tf1II. NIRQ. IH II' II I .'lI I NIRQ. .IU.'I'I INI7 I'-III ' ' f 111- II11II1-g- I'11r I - . II. I HN .'1 -V II11fi111-fa Xrill 1- '1' I ,. I ' ,Q N, NIi'I'ga11 Slat- Y1r1 z1I if11II1-g1- XXI I -11-. II. F. 5 1 A .I '1r1Lirlf'4II11l1 .I3 I 7 - I,I I . '3 s111i ', 3 3 11'11111,1. 1111. ,fi . l.'.'111'1tl1,1111 II F' ., 1 -" "f""""' A 1. Q 1 " - ' - In III' I 'I HV' ,Ij II". I' YI' I"I11ri1Ia5!aI1'If11II1-1,:1'f11r VI 111 '11. II. N l'11i1'1-rsily I' Nlifwi-fippi. II. X. IC. HI"'V'r'lYl "'I"""II'- kv- II- .111 ' AI. I 1 A 1 ' Alt' K- 1 1 17 Il A! 11UI,I.lN,'. IIIIQ I.I'III. I X IN I ,, - ,, f 'A .' I. I - 'f Ifllfil ' II 1g-- 11'l1-f- 1 . 3 1 . , l'11' - fi1y11f Xl'l- 1. ,1. 11. I, ,fi I "' ' ' I" II " g lr'-I II11fi111'.- II II -1:-. II. 4IRAI1Q.I'IIIl.Il' II11fi111-15 Xritl11111-- A' ' -1, - 12.5. "1 5' ' .' ' ' ' '1-, . .' -. X1i,A',,' ' Q' . j llcgm lg. 54 I'n' '- fity of Fl11ri1lz1. II. X. HI - ' QU? 'll ' lid ' H I I .' , f 1 f l- 5 VIxs1fla11t l.11z11.I1 II1-fr . z11'I1 lkniwlrghy of Flnrmal B. Sn H. X- . 5 - II111 - . mr II "N NIA' Q, NII.'.' 11114 IXII Xlg -I 1. II11-i111-Sf , i IIIII -ti' I"I11 ' RI 511l1iI11'r1 fT1II1g1-. A. II. Y Y ' 1 V . 1 .4 I A . 1 - 4, 1 74' i A. , V, I I - 'I'IIl' I. NIII.'. I'1I, I, IIIIIIII I Q "1 in . - PIII I 41I11 Ilillg " '-if . f , '- I 11i11-rfity 111' Kr 1 1'I1,. X. II. . V NIIIM . NIRQ INIIIUIIIY ILIQIIII I I I II ' 'If QI I V II11l'NI . ' 7 'I'1'II- I I' 1 ' I'1ll ' I ' 1 ai y. II. f III 'I' f' 1 -go 1 1-11 FI1 ' ' f 'HI 1-1:11. II. F. "' , N11 1 -F1 1 I 111'il IIIYIY 1. .. I IQ I IQ IIII II ' ak' g III ' r II11II1'11'. II. I ' 1 '1 Y' --I " I11-' i II 5 INIIISTBIKL ARTS NN III IIIIIIIINI . III NIIMII I I IL I I II Imsn Il'4IdIIII NX IRI' ,IIIIIN Ixumlxxnr 1.I4I III ll r Kr P I dII1N N1 II00I of I IIIIII IHIIIIII I0dl I I NINIINI XI BPR1 NIII.II nnerilh of I'I0l'lLId N KRINI ll NRIIY xlFUlldllIl4 Ikhur I I ollfge Ix I N10 9 on I Id I IIII Ir ern IIIIIIIII I I I I IRlx III'RIII'I'II' II III lfllllg. IrIIII lar Io I Il I In IIIIIII' I I. I ur lnllll.S IIYSII ll lflll 1 l'l'l0lN I I II .II I Irl 4 1 Ol I ll Il I I'1Ill .1 I I Iorlrld Sta 4 Io I I PII S I II IIIIUIxN NIISN NI IRI hl IIXBI- I'II II I'lIIlldIIOI IIorI1I.I 'I I IIIIII I1 I IP N II III NIINN 'NX III I4 I or 5 lv XI IIIIII Il WI USIF IIN1 I- x I vu ll II I 'Nor I In I1 rn I IIOFX uf 'I ISI! IRI 'II IIII Dru In I If ll ll I RP S 55II' .ur IIII .III1 I ll .I Tl I XIII I4 .I I NIIIIIIIIIIIII Un II: Ira I'Ir I I IU I III ldlld D0 I NXIII plmm A Y I tx I I I I. is " " I' ug . I q: I I31-I-II-I.-II.. : ' X. ' ' We Rn 'Q Y' '- frllfu-, Ill '1' N . I : I fa Q.. If ' ' ' 3' 'WPI' I p :.' I.. II-' of I Iftial , If Up. Hr' I "I-I' Iogy, II. S. I-is ' I ' 'I . ff' fl... I 'JL 'If' f Q. .I ,I 1, . . '-N. Ro' H I - -, ', f.,. .Qp - for -II 'I ' II'-Y. Sp M X- - ' "F IIIII. 'III 'Q -f 'I 'I I,'I ' 'Iunic' I 5 : . If II 'II 1' Uni " fity, .-X. II. 1 1 0 y 1 q y v 1 v f I I 'A A 4 V' If 1 SUI" I. IIISS III"I'II - PIII! " EIIII- I'1lI'llIl, I'1II'4Iil Slain' I:DII'g1l' f ' XXIII! rn, II. S. If -Sp nam' I'I'Ipn'r- l'II1'r- II. X. WI. IX ,XI.'I'UN. IIISS IIICICNIIIIC I'IIpfI- VIII I f"IIOI. 'Q ' ' .V 'I' f II'ge' I.1IlA Y IIIII . II. S. 110-.'pIIIIs0r--I'-p- p4"'ItI'-, Il. .-X. QI. PII!--iv: H1 'Il ' I, tl" .7IaI' I.llII1'QI' for W ' , II. 5. f -fl III- .ur I'l'llIIl'I'I'II4'S, Il. .-I.. I, XX Xl . '- NIIY I'lIyfi1'aIl HI 'ill' III. IIII1"II"I'1I IIIII .1III' I'uII1'gn' fill' I ' . A ,J LIXII 'Q fl. 'IIII.'. I.II,I.IXN, I I I III' 'VI ,iv II - PHFIIII -III, f thu -I -rII I IIiu'r-ity. II. WI. XII ' "un IQoII-1'r- 2 - I I." '. NX If '. . Ii. Iia I I -'I '. l III I-rfity 4 I' ll is. IIIIXH 1. NIII.'. ,II'I.'.' I JKY. I"" - III: M-' 'lll- . lim 'I-rI Nlwtrr. I" '- IIB, h"'I-. V' ' -f '. uf 'A Iil. I I" 'I I'- - I IBRARY XII N NI XIII IIY 1 I IHX YN I llrrerlan Ian: u fl 1 nnvr I x of Nnrtl arolmu N Npon u drx UIIII UR XXI NIR' .IININIX ILI' RII XRIINIIN lnrdrldn I IIII 0 n N mortal Inn r x 0l'l'lLE NI-XX 'UN NIINN SHIKI IX I IPIINIII llflltbl' I 0 P ur ltw uf North I dro llld I RNIIN NIR XR I Il I 1 4 I 'tae rr XXIII' NIINNIIPIIINX I I MYWI N DIl'IxXLI'I' Walter I I I nat I1 Unner lt! of I'IuruIa II I :ponsor Y eteran Iluh III IJNIIN RXNISIN lhw ual Eel III dtmn T nne It XX v Ienm r I f Y lrgmm I 0 xtuhr I I5 ll I N Upon or It IIIIII Illrvntor I I ' I LIP I me XFIIIIIIII II Ifographx IIIXII' IIN rf or t I Il HI rink I muh pon or II td I IIII VXI .IKNIILN I I'4u n N :gan I ull. g.c II War x d etlmll I0.uIl tint War I notlmll I muh IIPIT II'IIN IRIII nop We 4 Ir a I Id' I I I 4 N 0 NXNIUIIIIIIIII Tram 5 Rl' ,IIPIIN Vsumlnork Iltful 'rf Indu trial -Xrt Dept Bradlm bvhool of Technologw B 9 Msn tant I oach I'Il'VI'IDI'I .IIPHN x 1 ra l0Il I nnffrmts of IIIlnnl I3 IIearI Bd rlmll I od: I1 new I he I 4 I . I'I'I"I'S. If. ' ' 'RIP NI'- Q I .V .' z" . I' I IIUI- A Igx I. II. I' " ft' ' I -' .- II' ' a. N. Ii.. I.. .' - r W- . . I,iI:r' u II 1-il. "M II , , ., Y fl III- , ff- I.'I"'. f'I Iv '- ' Q- witj. 3 I A My-I-I IIIJ , I Q I' ' ',' " 1. . as'stant " ' . P rr" YI S .I . 13. ll -gf-. " ' 2 1 lv' -- ti' Imi- t t-. II. f r - "J" Ifluh. III,-KI Q, III -- II la' -as ' -- , , t". Q' Ij"'a'j1 Fl - icla. II. .-I. .-Mais ant IIoae'Il va IA Ta- I".S N r' II'-Y. .Iuniur Hoya' Ifluh. If .F , .f . - I'Il.fi4'uI IIIVH- tio . Iill"' I -'-,QL . " sit- Ifwk- ' ' I ' - . -bsifa " sity . 5 .I I .' I. Iii I Q. -Nt- 4'Il-st- St t' T" 'Il -rf' Iiull 'gm II. .I'urtu- I'l1iw-rxity. fp nsnr .Wi I. I .lf . ' Y. . f S Plugin-al Iilu- 't' . ' '-. .S 1 Y Y 'I I .'I Q . Q ' - llvrk. - Javks ' 1- .I ' III ge. l'ni- Y ' 3' D' , I ' . I III I '. S. I. If VICAI. Iihiv IfI-rk. NX --te-rl ."t- Tvu- 4'I1 - Ifnlln-gn-. , ' . 'I II-rk. 0-Q First Ron 'Vlr I X Salld 'Vlr Il T ,lone Wir WI T -Xbernathv Second Ifllll 'Nlr 'Nl X Demon t Nlrs Thompion 'Hrs Lhff Horton Nlr C I' fl Nl NX mug liurlne :rd Ron li th Blanton Nlr J Q Taxlor 'Wir R T Inmg ton Nlr U al Y lllxllklll' Nl I ll ll I1 urih Rau 'Nlr 1 L Bl non 'Ilr T L looln NI 5 Terrr- Hagan Nlr I' I' H 4 Nl N lhnmrn F1 th R011 Nlr H T Ink r Nlr H XX Iulton VIH Jo ephlm QCIIIIF1 The Iarent 'leuller xQi0l1dll0Il began the xear bw CICCIIIIQZ ai ltr, tlumc Blllllllhf lodax for 'lomorrms W orld To carry out tllls tI1eme ll has completed 11 llumher of prmect for the l'l9llC1'I'lltIlt of the mllool Thwe projects are land Lapmff the School ground lIllI'lllQIll!l tln men lPdkIl9I'C loungc md pl'0XlIllIlU the deuxratlon- for Ur Hllldllllll It ln also pongore d 1 lumlwon for the IIILUIIN lt tlle 1nd of the fir-t -eme ter pop conu rt md the rulu mon cl mu for the flfdlllllllllg Genlnrc md t lelr date Be lde bi-'llllf .utnc ln tlle cllool the OTUIIIIIIIIOII lr 1 to rm! lT0lll 1 Iwltcr um Pri ml In metwsefn the Nl mol me In ll 1 OFFICERS 'HRS NIRN 'HRS NIRN NIRQ 'NIRQ NIR PHII CRAIG HONIFR I JONES IILONT' PURBP9 Yue -X Q41 Recordlnfv F h FI XNN 1 orre ponrlmg WI T ABP RN -XTH3 R l l IX INFSTON I re Gldent l rc 41IIf nt get retarx Qec retarx Tre .Nurer H1Ht0I'13Il Auditor l ... , 1 , 1 X , If ' I -.. '1 1 ,EQ ':. 1. Y.: 1. . . s,, s.. . . . ' .' ':1 - 15,1 .. .. ,. . " ,. 1. Q. l. i11sf,. rs. 1' ' 1 Th' ': e .' .1 F. .M 'l , 1 . . ,' " w ., r. v' '1 ' .. rs. I. . il ', Sr. Fo ': . f. I. '. an ,. f. . '. ' -, , r'. 'Q ' ' . , -. 1. I. 11ir'. , ra I. X. - --1. ': 1 s, . 1 "' 1' -.. -. . 7 .. '.1' s ' 3 1, ' -. P. . A. . , . 1 I S A U . Q V 5 . M . W x H . . rl rw W Q v an T . . . , I L Fi . xl 4 . ,I - 1 : r sin . I- A n S? 'A . gl ' " 1, 1,1 " ' U ' " I ,1 ' ' . 1s' .' S . I 1 ' 1 ' "1 - : 3 s . '- . 1 X gr 1 1 ' 1 '- ' ' 1' 1 ' .1 l ' 1 s' S ' s' ,1 ' iw Im' ,11I 1 ' l .t1 l',f1I, 'l ."I 1 ll'1'I'll. - . . . Y .N . A . , T. ,, 1- ,, ' A - . - . . . , ,. I - , K 1 ll. . . -. ,LAS .' I ,, . ' " . 1. I. I .1 1 ,S ., I u' . . . , . , - riff 3 ,uri 5151 v,A.- fa, f ' G, :Qi , R Vi, if -- as J-1 T 'VS' 5 KN I IXQS 0l+I'I1E lklllw 'N 0 Q 1 o l lroxu :nu s Hlldrl x on 15 rs Q1 I ll :nl lNnelre1f-n .uk 2 S .1 1 1 uptun 4 rlN H Da SMITH PHYLI IS NRI I"VI' 1olln ge lin ur Ball Juk onullr- I' r l11IllS1l!l1l'1 .1 to lor r luv mu :nl Soplmmora 1 rl :lv 2 4 ll: Pd 1 ului u ent 1 oum ll 1lr1ll lr.: 3 Xueplanu- of 'Vlantlf 4 Urru 4 url: mg. Shall' 2 u we ro unmr 1 1 G un NTIN1 NIARY Al LILNI- 10llllll1l'1'ldl SS ,lack OIINIII1' I'ld National Honor Nouflw 3 Serreldrx 4 be-cretarw be-mor 1la s 4 I I' S 'S 1hapl.un 4 1l0hf Trottera 3 Tigers Clan 4 qenlor 1xrls 1luln 4 1lldIlldll1 1 Urnrlv -x1lN13I'll mg Staff .5 4 Qopho rc 1 urls 1luln RUNIUN I"lHI'l 14nor.al Vldrx Bruarrl IN 1 rr rar N nur 1 1 Ural ff x1lXlI'll ma 'Vlalldgvr 5 Oraclv li P Nldndgc-r 4 Noplmomorr-1 1lulv 2 JllI1l0 1lrl 1 ur 5 51Illll0llI1JI'1"1h0l'll Z lie-fl 1 ro 2 1 lolw Trotter 2 3 Junior :rue 1len I 4 Orin P X urn mg Niall' 2 5 4 L F S 1luln 1 S nl r1 :rl ,lulnlve 4 Drdmatu 1 ur 15.0 1 1 4 Ixlnrdrx 1ounul 4 Nhulvnt 10llll1l 3 1 r 4 11 KN IlI'Il'l DLR FRANK R-KIM Lll'l 1ollf-gn Nan .lark on xlllll lldpldlll 51lll0I'1ldS l 1hdplam N I L 5 N11ePre-ndenl Pre nlent 4 Iwaiurf Ixdnor Tigers Clan 2 S 1 tant Ed: or I Iwlltor Tlgffrs Lluu 1 Natnonal Honor Soc-wh 3 4 Quill a cl Nfroll 4 Xlplm HIX 7 I g1'l1l0I'1l'IlIl'll 7 'S Nat1onal1'hamp1on In 1lrlg.lnal Oratorx XIIXXNIIILR IILRNI-NN AIIHAHAVI 1enf1rdl ffts Plsmouth N M .mn 1, rf- u nt N,-:tat rm Nenmr 1 d PI frm Pnotln.1llTf.nn 4 JINl IRE llll e mu e lonal Ilmmr Snauh 5 nmr wrrll: XII XXI NI UH 1 IIIINIIIQ 1 4 ann Xl IJRI1 H TYLLR IDI' -YN 14II I :er If uns 0 llllnd HIY 2 4 N1 nu Dramatic flulv 2 Noplmnmre lim u unmr ox Sf mor Io rw I llrrdrx unul frur 4 N 1 s ff HIB-U II 4 S 1 mer: ml ng .nero 0 homore I I I I I Iunlm r ur e 0 0 ll rf? l I' 'IUN IIIKRIHFTI' PIII' 1 erl ,Ian SOIHI e fl So l0fIl0l'f I I flul llllldil r 1 r 54 mor I obs- Trotter I LR I II I II' e r R s um n N union I I umm n Hr 0 lf rfl NTIN .I-Xl Ix IJUNXI II nn .Id k OHYIII4' PIA Q Q.. 'CIF' 1117 L. 'R L ff Ai 8 1:-9 S fr fv- SENIURS N11 XRTNPII IIXRX tom linggu 1 0 ull: 1 BUYI-TTI' ILIIKBETH KNNL fam-rd Inna lhud BRUII N .IOXI L I 4-nf-ral Brown ,Iac onullr Pla Nemor f lrl ll 4 .lunmr lhorui NNN 'IIIR IPI' Inf 1 man rmsn I urllow s Noplm are 1 1 I loln Tm 1 nmr lr N nmr 1 I I XX IUNNII' HPNJUIIN 4 ard nn 1 UIINI A lld X 010 ro gr r llw rllmll III RKH HTFR I'HX'NlI'N NI XRII' I e-nf-ml Fromhn Tdlnp.-1 Q ,If rf Q Bl TLLH I I' N L I L I-REDILRII Ix le-nf-ml L Frf-derwk ark I u lf a 'wmor e om I u P li f J A N U A R Y f1N11LTo 1-YVIILI 1 EI 1 nos 1omn1er1'1al 1 anc11t 5dNdIl nah 12a Qophomorc 1 1rl ll 1 Z 1 lobe Trotter 3 .lumor u 3 Sen1or1 l 1 un CHURLH H E I E lN 1 ILRTRL DE General Sunu bw 1tL1 r lan Fla J n1or 11rls 1l1b l n1or Curl 1Jlub 4 I F Pepperette 4 Q1n1or 1 l Jlllbl 3 COKLR BLTA WII LIS JR 1 1-n1r1l .lack onwllle Fla 'Via c'ot Qemor Clrls 1lub 4 Beta HIY 3 1hap laln Beta H1Y 3 S1n1or Pcllow u 4 ur 4 .lunlor Varslty Basketball Z lialn T1g1r Football 2 Varuty Football 4 Track 2 COTHERN M U R I E L 1 1 111 ral Granny Arglle 1 a CREWS C-KROLYN LOL lwh era Baby D .lack 0 ulle Fla DODGLAD WILI 1A'VI 1 -XRDNER College Hooch .lark omlllc Fla Alpha H1Y 2 3 1 3 4 f'olor Guard 3 Qemor lvl lows 11lub 4 Hatchc-tPr1 vntat1o11 4 Mascot Jumor 11rl 1lub S Stage Frew Qenlor 1 1rls Jul1lc-1 4 Class Nxght 4 lar IlV Track 3 1 DOW NLS THEIWIIX 1 YIHBRINP f0IHITlE!'1'l3l lxlttc n .lack sonulle Fa Sophomore 1 l u 2 Las Ltrvllxta 7 serxc 2 3 4 Jumor 11rls 1lub 3 SPIIIUI' 1 1rl Club 4 Secretarx Dra111at11 1lub 4 Sen1or11rl Jub1l11f i 4 Orurlc Adwerhslng Qtafl' 4 Qw- fga 1 A SLNIURS 1lxl'H rl I1 ac 0llYlll1 a '51 mor llc 1111r r1 I N1 YN PH-'tN1hN llhllll' 1 1111rc1al ra11 ack om 1ll1 a N c 1 era 1lub 1 Sopholnorc 1 1 ls 1 1 n1or 1 1rl u 1 5111111 1 1 1 1 Ill N1 KN JOHN 1RXXX l'1lRll 1f'lI ara ec 11 angc ark a ncl 1 llil' I I 'X 1L,1 ,lobnnw Sprlngfn 1llll0 lic-ta H1 Y 4 S1 mor l1llo1s 1 mor I1 1 lg t 4 Tr lc l13N XIHJS lxl'NNl'TH 1 lLBl'Rl 1111-ral lu111 Jd1lib0llXI r11 lu 1 Trc-a urc-r ldpl 1111 4 XX h W bo 4 QPIIIUI' 1 ow 1 lub 4 Yar 1tx P00118 Trac 3 -Xlpba H a lllg 1 ,llll 1 ollc g l uclcls xlllll ton Klabann Ill I r1s1c1n 11111 1 1 v H 1 1 X ar 11llll 11 'llgxr lla 1 dl 'XI I 1 1llPl'd Npr111g,.1.1l 1 corgzla JANLARY l'Rl:,I:.WI-IN R-XXNIUNIJ S 1nll1g,t Ilnggf-r Xtlanta 1e0rgm Stufl 1 unul wnwr Itllnws 4 I' UT1 II ILLNILS 'NI 10llllIl1 rclil unlr ,I tk onullr' I'la I rc-sn Q- 'sf mor I 1 1 N rn R 10 'VI-XRY IOUISE, 1 mmrual Nlar Lou Iampl orlda .lunmr 1 lrl emor 1 url 1 uln 1 v I Z Imppnlt ean nu Senior r nlrf- 5 UL RI I' 'X R 10 ng: Wll suurl d1 ouulle .1 Ill X ann 4 mn no Il1lIl1 I1 LIDYTHIL LEOINILTTIL 10 me-rc lal clthe I' lplff' nur 1 rl up X XRD Iill I Y I N Ntu nln unuure .1 S1 n w n Hl'l'1IHIN5 ELEANUR IARKEII. f Q-ge. Ialatka I"la. 1'..-X.:.. LA :fu 1Ilulr. 4. SENIORS .IUHNSUN HOW'-XRD -X General Iurky New Y rk N Y B.: krthall 2 Trark 4 E.I'I'll ROBERT B 10mmerc1aI 1 hazz .Iacksomllle Fla .Iunwr 1horu5 2 IxI"N'VISU'N Llzwlb H Colle-gt Donny .lacksonvllll I' la Student 10unul 2 1,anml.1 IIIY 2 J National Honor bouely 3 -I Dramatu 1lub 4 benlor I'eI ow 1lub -I lxIRBY LYRIL LILLI-UN General Ixlrry Tampa Pla 1 A -X 2 Peppmrvtte 2 3 Senior 1,1rl 1luIr 4 Sf-mor blrls ,lulnlee 4 1 I rn Ima lag:-an! 4 1 la IN: lt IQNUW LE5 RODA ANN 1,0111 merual Rosle .lack om llle I'la ,Iumor 1 lrl 1lub 3 Dean IMI-l11' 5 bophomore Lhorus 2 benlor 1 urls 1Iub 4 La E. trvlllta IxRI5TLI' XY Il I I XII 1 ILNIL Coll: ge Bl IUII lark onulle Pla 4 I1 Glra Z .S 4 bc len 1 lu LEE DULORES ANITA. Colle e. 'Doi. Caledonia Mix. Senior 1'irls Club 4' Pt-ppervlter. 3 4. JANIARY w4R11N ROBERT WIIIIXM 1l ege lu: lu Jack Ullllllt a N rgeant at Xrm llramatn 1lulr 4 National Thr pldll league nlor 1 urls ubl me 1 ir ma Pageant 4 1hriQtma 1 antata a N1 t 1amma I 1 2 Library 1 ounu ntl 4 Or ra Baby Tiger Ba ketlrall 2 l'ra1lt War ity Baakftball 4 N111 ANDLILSN Lll l Y JU 1tneral Little 'Vlack A anla 1 unior 1 :rl up unior 1horu nor 1lu 4 'Nl4lxlNlNUN XXllllA'l1 l-All 1ol ege Vi ie auline atk onsille Pla 1lub 4 Libr Lounul Z 1hapla1n 3 lreulent 4 benior Fellow luv 4 La r 1,lu 4 1hapla1n Latin 1lub 4 Dramatic 1,lub 4 1haplam Dra matic Club 4 Tigers Clan 4 Alpha HIY 2 3 4 Manager Baae ball 2 3 4 Vlanager football 2 3 National The plan League 4 benlor Curl Jubilee 4 Cla Night 4 1lll'lSlllld Pageant 4 NIETHVIN. ROBER I' lilJXYARlJ.1'en- era . ' Bo XX ayvrog. . i ery Z.. MILEY DOLURES Yl1II'1DRIA. 1'en- era . "Vit-ky. .lat-k, omille. D. I. . . Nl1l1lK. LORAINE ll1lR1lTllY. 1l0Ill- lllPl'1'l3l. "l.orry. ' Trenton ' a. . f. T., Treuu er. 2. See- 1-- tary. 3: Vive President. 4. NASH. THISLMA LEE. General. "Snooks." ,lat-ksomille. Fla. '5- SLNIURS OX FNS 1 l XUYN Nl 1ommerual u fx xlldllll Ha l ep nr 4 4 7 uniort no 2 Nophomort 1 horn 2 ll'Rl1I'I JILNNII' Rl TH 1ener.il not is ,lark onxille a RAUILRSUN 1 AROLL NIYIAN 1onnncr11al Boca Raton l'la National Honor Souetx 3 4 Nan r r lu p Rl1 HARlJb1lN 1 R A1 l' LLIIA H 1 r l l e 5. 1 racie ,laik onulle l'la Sophomore 1 lrl u 1 unlor n 1 lu Qemor 1 Arla 1lub 4 btudent foun ml 3 Trea urer 4 Ptpperettes 3 2 4 La Estrelllta Debaterb 3 Junior Chorus 2 Girls bee 2 3 Qenlor 1,horuQ 3 4 l Rll' NH l R A N1 E S 10llllllt'I'1ldl d1lCS0llYlll1 l'la 51 mor 1 lrl .lu n . ROUNIQY THELMA LOUISE. 1l1Jlll- mervial. Rooney. N e w Smyrna Fla. Student Counril 3 4' 'rn 1'lee Club 2 3 4' lep - en."g e .ro.': .ui" A. 2' junior Girlx Club 33 Senior 'irg Club 4' Sophomore 1'irlg Club 2' Library Counvil 4' Dra- matic Club 2 4' Senior Girli Jubi- le 3' 1'lohe Trotters 3: Deans O ive 2. 4. SALLAS, CAMILLE ANDREW, JR. 1Le-nc-ral. "Junior," Jaekfon- " e, Fla. Senior Fe-llows'11lur. : Reporter Senior Fellow! Club, 4: In or Guard, 33 . . . I.. ': e a lli-Y, 4. Chaplain, 3g "J" C , ', 3. 4: Baby Tiger Football, ' : Vanity Trac-k. 2. 3, 4: Varsity 'ont- lrall 3 4 .-. . Burn l,1l1lll1IFl' 11 1919 1111111 N1111111111r '11 19411 ,IAN L XRY wmRB11R111111 11121111111 YIXI -KN 1 111111111-r11.11 d1 111151116 11.1 1 U1 1 nt 1 11u111 11 11111 u 1 S n111r 11 11 ru 1r 11111r 1111 rut 0 ll 1111 N S I'1l 11154111 11 1 1 1111r 1 1rl ll 11 111-1 4 11141 Pagrallt 1 SM TH NNII' NIAIL 11111 Tampa 1'1.1 0r111estrd 5 4 benlor 1 1r1 1 1u11 4 11-ppz nttvs 44 - ix l1Nl11I'l11 J11N1'l'11 111111 1111.1 1 11 11.1 1 1111r 11 111 ilu f1HPlIiHI'IEll1I SENIURS sF1IX 1xVlHhRI'NE 1l-R1RLI1l- X 1 1 1x1tl1 1.11 k 111111 r .1 5 ft N111111r 1 11111 1r 1 111r11 N1 11111r 111rl 1 XII N1 XRHPN U X11 XRIS 1 1111r.11 111111 1 .1 1 1 111 r1- 1 111111 111 11111111111 1 111rlI IIIIXNISUN NIARX .1111 YNL 1 111111g.1- .101111 .1a1kao11w111r 1 1.1 Ndllfllldl Honor Souetw 3 r1b111111t 4 Yue Pr1 1111-111 bennor ll 1 Ill1ll' 1 r1 ilu 3 D1 vdler 1 1-rr-ttf' J1XN1l-N1-R111 F1 .rx 11 4-fx' gag 1111111111111 11111111 1111I'll 13111111111r ' 19' 1111111 F111r11arx '1 191 T 1 . - f -1 1 AA , , 9 . "1'A1p1-rf: 1 q1f1111V'g'. " 71" 'A' r jl -k, ' Q -' 1. R4-I 1jr4,,,- 23 1. 151-. 12. .-X. X.. 2: Lax lift -11itaf. 2: St 1. Q .' A 2: Ju 1 r Ui,-IF' ' 1Q,ir1J 111111-1:l Li IF. Ss. 4: 1111, :sg Q ' 1L'r1,' 131 I. .11 ' 1 Z NL: iirf' Q1-1. L31 UI 1 . 1' ne. gt 33.50 ' u1,Lir1a' , ' 121 INI1. 11: P1-pp'1-1-ttr-. Zi. .1u11' Ii: U 'I 15 -' --- jtaff. ZS. W 1 1 , 5 M H 1 . 5? 11 A A7-1.11" Jul-1, J '11-, 111- .11':1.1i'.11 :Mr . lu . .1 1. 11 ll-11-. 'F'1". '7'ff"'.'- 15, 1Qf'1"' ll-111.1 2' if "15ur11." N1-w fX111u11y. 11111. ' - I ' Nlufl' "' 'E' ,nr 5 ' 'LV' " S-1' Q' 911111, ll SUII1 r 1Qir1f' '-1' f ' , '01 ' " " .1111 '1 -, g Claws Night. 1: 11I1ri-t- 'A v.:1 , 1 . .. -,"' , , . .' Q 2 1 11 l4lA...' I :A ,gk 1 "'1,' 7 I , DAC? I .A '- 'i ff- , 7 "' 1 mms 1:1'1. 1: 11. A. A.. 2, 3. 45 'g ',", -2 iw . Ju' gas 11J,'Q -1- 1 3 4 ' 5 7' - 3 ' ' 1" 111ll1l. 3: P-pp 1 s. 3: I.. F. S.. 4. I 1' V. 1 . .1 1 . I -gr. ",1111-.N T111 -. "1'. 11111 H'-Y. Ii. 1: S1-1' "'111 's' 111ll1l. 1. 'r Mm- n .r Qs:-r ? 4 71 s 31 .191 55 ii ,- .l SEEK' 'ki 6.1: fb I1 l 'fu--.. 1 ll IIN 1 r 1 1 ll N 1 llbld XIS 11 r- l U I UN 7 ll P I1 P 0 Nfl' I CX l 1 N 01111 lf 1 u N ull or on 1 5 nnr WX HN lxl1NXl I 0 1 l'N li lil. XS5Ul"l"lf1IllS f 1 Hllf, FXXII lil. l.l lllllli. 1.11llwg11'. V - "Fu I." l,lH1'lllll'Nl. Hu. 0 V l'l'1'-l1l1'llI Svnlnl klalrr, ll l llllr. lf. X lm' l'r1'-l1l1'lll. .l. l'l'1--l1l1-Ill. 1. lil up V . luin. 1: l'r1-fi1l1'uI Fe-niur lf1'llm1C. 1: Xlu-rn! Supllmlumm Girl! lilulv. LZ: X i -1 K 'Q l'rwi1l1-mHlnln-'l'r1nl1-r-'. 12. l'r1--i1l1-n1.I5: Xlg l u lli-X121 ,lllll 1' li up-' l.lulv " LXIQL :A , 14: mph. Ill ,rv li ny-' iflnlr. 2: vl'ij1"..' fflur. fl: Xur-ily lwmllulll. 2. 1.1 'in ' A f ll I .L li Xurfity lizlwlmll. Ii. -1. Vlxl'1Il'li. 1. , nv, F ' .111 .fy V. ' A ll XX .I XXHCF4 XLTUN. ll1rll'g1'. ,,'- "Jim," H1-ulu. lflu. 3 51-'g:o':1l1t-:lb Xrm- lllllll, l: X im- l'r1wi1l1-nl51-niurlflux-. I: 51-1ll1vrl"1-llnsf lilulul l: liulny 'I'i-11-rI4'111nl11uII..i: Xursilp llkmllvzlll. I. Y- 1 1 Llllllx. Xlllill HHICX, QL1-111-rul. 1, L. .lli1'lxN0lIXlllt',lxlil. A- I "J" lilulr. 'l1l'l'ihllI'l'I'. ll. Sl'l'I'l'lill'X. 1: Hluln- 'l'I'lDll1'l'r', 2. X im- lll'4'rlIll'lll. ZS: V Qi, 51- 'r1-tary ul' Svllllll' Bluff. 4: Svni r l"1-ll mf' tllulu. 1: lllmpluin Svllllll' lfvl- .lf l f' lllulr. lx Xlllz lli-Y, Il: lluly 'lxign-r lfonllmll. 2: Xur-ily l"1 pilnull. 3. 1: Suplunl r1- liuxke-tlvull Flxvillll. 2: Xursily liuxlu-llvull. Ii. 1: Xen'-ily llusv- lmll. 2. 3. l. I' In .1 lf . 1-1 lg ik, I 'V "V' Xu Q 1. 1fX'l'lll'1lilNlf. 1Iull1-gn fl A "4fu--.0 .lzu'lu1mxill1-, l'llal. -' 5 1 vl.l'l'll-llI'l'I' 54'IIl4ll' llzlff. 11: l:l'IIlH'll'I' S1nplml1mr1' hirlf Llulv. 2: fl'1'l'I'llll'X ' . .luniur Uirlf Vluln. Ii: llllillllillll Sl'Ill0l' Hill! lfluln. li Xlawwl ll:-lu lli-X. A l: Xl:-1'1vI S1-niur lf.-Il A -'. l: l'll1'1'I'l1'il1l1'I'. IS. lll'illl lllll'l'l'lt'iI1ll'I'. 1: l.. l'.. S. ,V ' , IS. l: ll:-11111 llllimg 2. 'l. l: Hlolu- 'l'r1nll1-rf. 2.14: llflllllillli' 4 lulv. l: IQ, X. X.. . 2 cy: 2: 5I'lll0!' Hirl-' ,llllrilm-, fl. 1: Flu Imax l.lbllIll'll. fl: 41il'1-lxlzlliml flzlll' ' ' ', ' ' 2, IS. I: Uruvlv llll5lllt'Nk Xln lllQ1t'l', l: l.iln'ury 121111111-il, lg kl1mi.,r4,i,-L' I' pu. 'Mfa KN lurily lf1mI1'NI..5. Q. 7 43 'ir' ! ll XX. JHHN XX ll.l.l XXl. llullv-gen ,, Vg' ' "l'lvll." ,lac-lx-1mxill1-. lflal. X" I llllilllldlll jk'lll1ll' kluw. -lt 'xl'l'4"ll1llll'l' llulvllvl. 1: fp - ' l,1-1-'.lz14-lv Wait -vw 1 llaunv. 'll Null mul llumn' fuvie-ly, Il. X i1'1' l,I'l'blllt'lll. 4. lll'l'Nllll'lll. 4: 5- i1 r lfvll ax -' l.llIlP. I: St'l'Q1t'iiIll-ill-XVIII' lil llll'l'lll1l l'unam1-rivuxm. 1. l elif T, 1 . if f M' ,f lPlX . 1 'Q"ll. 1,1-In-rul. ' "l"ra-ll1'll l"I'y.u llri-lol. Hal. F1-rgvunI-ul- Xrm511l'F1-uior illux-. l: f1'Ill r I71-ll mf Llulr. I: "J" llulu. Ii. l: 4 Xgu'-ilx luutlulll, l: lrgu-lx. IS. l: lluluy Tigwr l"1mllmll. 2. QS. t-' . MA Q I Il N I4 111114111 I-RKNIIAH xumxx I 411111111r4 JI ran ur 11141r 1 1141r 1 1 nur .I1 11 4 11s1n4s xldlldgkl' llgffrs 4111 N lundl H4111411 51lllt'IY S 4 14I4 II IU NIN II HRII' I I 'Nl' 11 ra mg. 111114111 1141r 1 1 NI.1l41r4 I1 nur II nr PIII' 4 4ran x 1 I'XX'NIlI'Ii DORIS IHIIIIX I 41 I4 Lt 4 4 41 Nl 4 t141111I II41n41r N 41411 ll 11 1 I 1.1I SMH Urzulf S HI 1 rurlf I lllill' Ill r 111411 :I .. Ii . 'I 'I I.,UXRl'If1'I, IIVIIQ' ul. " 114 1-. N'll!II2ll ."11i41r F1-I mf I . 1 " ' '- V. f: 14' . I. . - . Nfl. Ifm 4j41NN . " F 141114-. 1' . ' i ARBIXIKLE. ,IANIC ELLEN. t't'llt'I"-II. " ans. '11:lur . '. f .f: '41 11111 .'.L.f. K , Ii se' LA SFNIURS UID PUNK n4r1I 4 4 lt Tdlllpd I 1 111411 XIINUID NI-XHY Ifll 1 r u 144k4- k 41nx1II4 11 n141r I I 1 S n1r1r I l 144 XIKINS ,IXNIPN IIUNIPR 14114 I wer 1111 ,Luk UIINIII1 .1 I dlllllld H1 Y 3 -I Sergvalmt at Arm 7 un141r Bow ll I ll 1 1 n141r 4 ow 11 11 1x nr 1l11ll 1 I'4141t1 411 lsr wx I cnc al .1 w 4k 411n1II4 11141r 1 rI 1 I .1 4 111 llIt'llI I 0llIl4lI 14 tra 41 ll Pl Nlgl Ii.KIiIxI'H. J.-XXII 5 IHUNHI-1. Ilvllt' aI. " lllik. Y' 4l41, -. .' -ni41r I" -I nw: f ll -I: S41pI14111141 4 4'lI1' . L: 1i41' 7 ,' - A 4- f NI'l'I"I'. NIXKI-KN. '-111 ' . 1I41ll41g4- I ark 1" . , '. '41l Ixapln Ili-Y. : '11' H f il4-4-. 2 '41 H I Q ' 51' BARTNIAN. NIILIIRED B. Venrral. "l':ilI'IllltlIl. lark. onville. Flu. Senior 1" If I 11. 1 ,Iu1i41r "r S 111 I: .I 41' 141 1'..:Z X'l'41r 4'1'..f.'. JUNE Pl' 4'Nl-KN l'4TRl1l4 Rl TH 1 o lege Boop ex Jacksonulh lla onsor lu ,lark on 1 ame 4 Q pf-rette 2 National Honor Norntx 3 Trea urer 4 Sophomore 1 loru rl e 51-mor lr 1 uv 4 Reporter bpanl h 1lub 4 BEHRLNS ANNE XIR1lNIX 1 em-ral Annahel XX aytros 1 a 51-mor blrls 1 ur 4 junior 1 u 1 So nomorf 1 rl u n e perettea. 3 1 l 111-e 1 I BENNETT EDITH JANE 1 tneril Statesburg S L 11rls Clee Club 3 4 BIH10PlNlx DURUTHEA l 4Yl' 1 em ral Dottie San Antonio Texa bentor Girls Llub 4 Band 3 4 Or estru 3 4 1la s Nlg t BLANDPORD WILLIAM B 10 tg: Blllw New York N Y Bl -XNTON BETT1 1 LN4 1ollege B1t1ee Saxannah 1 a National The plans 4 French 1l ln 4 ulll and bcroll 3 4 5en1or1 llee 3 4 N 1 Se Q tar Sophomore-11rl 1lub 2 1 X -X 2 Secretary 3 Prestdent 4 S retary ben1or11rl 1lub 4 Dramatic 1lub 2 Treasurer 4 Chaplain .lun 1,1rls Club 3 L F S 4 ldent 2 Vice Pre ldent 3 Student LOUIICII 3 Busmes 'Vlanager Pep perette 4 Junlor1horue 7 brl flee Club 3 bemor Lhoru 4 Oracle -Xdvertnsmg Staff 3 Tzgers Clau 2 Exchange Edltor Tlgers Clau 3 4 ACIYPFIIIIIZ 'Manager flgere Clau 4 lil HUNT 141 lxll' 14N1lll 1 en:-ral Punthy lw-rnandlna l'la mor Bow 1lul l Nm pr lol o lux 1' 2 ID J SENIURS li1Dl'RXN lNlxl l' JANET 'MARIE 1 allege Hollx 1lueland Ohio l le N 3 4 S4-rretars 2 Treasurer Sensor lr 1lub 4 Natlona Honor Sorletx 3 4 Senior Ctrl .lulnlee 4 ROI -XNlxY NY l X14 1 ollege New York IN Y o nomore 1 :rl 1lub 2 .luntor s 3 Dramatic' lu lre ulent 4 El 11r1ulo Panamerlca o 3 Vue Pre :dent 4 Tlgers Clan 3 Edltor m Chu-f 4 National Porensu' league 3 Vlce Preatdent 4 lresldent 4 National Thesplans 5 4 Senior Ctrl Club 4 Semor 1 l Jubllee 4 Tigers Claw Man agmg Edltor 4 feature Editor El lanamermano 3 4 elstant Edltor 3 BR-XNTLEY LLI ll' LAMAR 1 eneral Red .lackaonulle Fla 1haplaxn Veterani 1lub 4 Junlor Var tts Basketball 3 BRl1l:, JUUDUN ORVILLL General Jud Sparks Ga 1 T 3 Yeteran 1lul1 4 o omore Bow Club 2 BR1l1HNl-XNN EX hl YN ll1,lLLE 1 eneral Shorts J31lC0llWlll8 Fla Nlajorette 2 3 Head Drum Major Ute 4 .lumor Clfli Club 3 Senior 1 rl 1lulr 4 Sophomore lrls lb 2 St-mor 1lrls Jubilee X 7 3 Dramatic' 1'lu liR1l1Jlx'5 ROBERT beneral Bobbx Jack onulle Fla 'vt-mor l'f-llow Club 4 4lpha H1Y 4 Orch ra 2 Ban 3 er retarx 4 RRUXXN NX XRRLN 1ollege 1aaanosa Tampa lla umor Box 1 uh i Bam 1 f-tra i ,IlfNE BRUXY NINU. NIARJURIH NI,-XXINH. General. "Maek." Jaekeonville. Fla. Spanish Club, 3, 4. Reporter, ZZ: Dramatic Club. 2, Reporter. 3: IJ. ll. T., 4: Junior Girls' Club. Ii: Soph- omore Glee Club. 2. 3. lSljllHAN.-KN, JXCK Y. General. "Buck" Jaekbonville, Fla. Senior Fellows' Club, 4: Varsity liafe- ball, 2, 3. HLHJHD NI4Hl Xlikl XRI l'Nl- 4 onnnerc nal Bedroom Eyee bt loui Nlo Band 3 4 Pepperettea 4 Orihe tr.: H llllil lx Nflhl leneral o .la kwonulle N 1 3 Lluh 3 Tigers ou utor 4 bt nior ihoru Junior Varsits B.: kttball 5 Junior 3 I BLRNILI I ,lhll Ll 4 em Fd banderaon Fla HUHMJN I ILNL Lollege Frog L ooserri ek Texa Senior Lhoru 2 3 4 Junior Bi u 3 enior Fellow 1 n 4 amma Hi Y 4 BLSB1 QHXHIEN R11 H XRD l eneral Dick Jaek onxille Ha Bu me s Nianager of Xthletn Treasurer Dranlatu llub 4 Reporti Junior Box llub J National The plan bouetx 4 Hitorian Ntnthnt ouncil 4 Nenior Lhorn Ll lirvulo P3Ildlll9l'HdIIU 4 Xlpha i 3 enior 1 ns in nd 7 the tra Senior r ii ee N it Xdwerti ing Staff Oracle 3 4 lircu lation Wlana er FI fzrrulo l"anumer1 cano 4 yd '51 F iv :flaky .4354 far' le ' f nw. ,- .M ..i.:, fi fi 'Q-4-A K' no .4-of 316' Wk ak eb' 405 SENIORS ISISCIINIANN, HHN VIRGINIA. College. Nlilwaukee. Wig. Latin lllub. 4, Chaplain, 3: Student llounril. 4: Las Eftrellitaf, 2. lil SSH. liUlil'IR'l'. iiulln-ge, i'Janin--." Casper. W'yo. tihuplain ,Junior Hoy! Club. 3: Alpha Hi-Y, 2, 3, Chaplain, 4: Senior Fel- low -' illub, 4: Senior Chornf, 2. 3, 4: Na ional Honor Sof-iety. 3. 4: Tra'k. I. if-'1 "'f.Jlllt'f'.-1. X'Nll'lil5ll IHINX PIIIXB 'l 1 ollegc Stbring .1 nr 4 I nb 4 lepperettw i Ju Ji ef N XID ki D H Il X 1 omnn F1 ml 1 cor 4 NNXIH Ullln Wil' 4 onullo ti NNUN Xllu INIX ootn Boom .illta I u r in r t 1 in 3 'Natrona lloi o :la It 0110 Ult 1 lor ll llrutni ll C FU 1 XRI lN ININNK IJoLoltF- 4 U fp 4 rateful Xt ni ton lu N nlor l lrl u 1 Pepperette nor 4 rl ul llet 4: l ?' 1 f ' 'FI' 54 Nnnr frlll ill I ea ,, 5- , is I- . vi' .Eff 1, . A 4' T-'M 5: 2: G. A, A.. 3, 4. 5' nj, fl' ' ,K ll, I. ., ,l 1. E 'll. i 4 f --1.5.-." Qf ' .i'1f. ' W" A Si-ni: Girls' It . : ', 1. 4 4: 54-nil t' Girls' l'l -. 1. L . . 1 ', .' ' ,. I ' . W 1 "M ." 'e . " -, H. 1. "'!-,, Q 3 V ' Boy' ' , . 3 " 'J Cl ', 5 A ', Ar El' , 3 '- ' I 4, 4: A ' i ' ' 3 "' 1 " 1' ex. . , 1 nn.l .x Iirl'l'Il. 'fl sr. G- g-. ou. 7 ' L -'l. ix X, -, . Q - k 'ix . g , D. C. T., 4. ig, z ii r il . lil. ,Y V, ll .' . 1, liQ'llt'l'1ll. A A Ju 'ks " -, I-'l-, .. . ,... , 5: 1 Q N sa -17, L 1 l , -Y' 3- V - ' ' S, . . z ' uf' Cl b, 3 .S ' 'F' lflll, 4: , ,Vein HX, . . Q .i : l.l'il'l. Hein-ral. ' --is mf A. st.. Ti," 's Cla ', 4: Senio liirls' J :bil -e. 1: llezinl Uffiu. ' 1 ' 'l 1 r , ij So" - ,'. 3. 4: 5 gl ni '- Girlf liltb. V- Y V -- V My Wk A iQ ZZ: Jun' Uirl! Chl, 3: ' at" V. ' Q ' ' " ' ' ' . my lilulr. 4: Claws Yight. 4: Senior llirlf .. 1 .. ' b N Y. .V Q 'J gal illtlln. 4: lil ilu' T tler:'. 2. 5 5 , s. 4: 4 . . " I . : ei' . . 1: ', fl' " f 2. 3. 1: a H'-Y, ', 4, 5 ' F-llt Q lihl. 41 ' V , , Ba . Z.: Or- 5 ', 2. 3. 4: Q ' - ijfgffp I . . . . . iii la' Jul'l . 3: Claw figl . 2. 3: .J 1 ll"-. , ' 's' Q' , '. : I' ' - 1' . " G ' ' ." .f 1 R . A -. ' A. -g , 3 '. , 'K .4-' L' Q 121 1. 4: 21 - " S- ' L' J J 1' - 4 , - K . ,'.:k glib 'I I Q - l N Il-R 1 1111111 QII1 1111 FIX 11 llllr I 1 S 1XRTI'RIIILII1NklI!XIiI-III 1 1-nc-r.1I 1- f'lld dl UIINIIIQ 1 No 1011111r1- 1II1Jl'll 1 1 1 1 1 XRRIN IIARULIJ XX II '1Il'R 1 eneral un hmn ,I 1k UIIXIIII 11n111r B01 UD 1111r 1111 111 1 1 11 I 14Rl'IIII'RS SIIIRIIY 1 1 r1l 1r g11t1111 1 1s11N BILI IIL lx YI Ill' RINI1 1 EIlPl'dI 1 11- Inn XXdX1I'0 mor 1 lrls 11111 I111 1III1I5T1lI'IIfR ,IUIIN RUISI I1I 1 1-n1r.1I I1 111111II1 ik Q I 1,8- 31 M JW' 1 1 IFN 1 1, 1111tI1dlI 1 1 ll 111 "' I ARR 'NIXRY I'I IIX II' 1 1 111 JI .I111k 11m1II1 I'l.1 Pr s llflll 4 51 11111r 1 ,Ill 111 I1 an 111111 1- 4 NL1pI11111111r1 1 1 1 un 11 1 1 1 1 .1 dl 1 l11l Cpa- .1 SFNIURS I 1111 r.1I 11 1,I'IdIl1 11 11 11 1 11111111r1 H1111 11 ,I1111111r 111 5 fifllllf' B1 1 15 S f,TIl!Il 11lx1r11s111g Staff l 1 111 1 Illll I: 1Il'Idll1I11 I'l.1 un111r I5111 ll 1 101 I:,'VI-VN XNNIE 'XIII DRFD 1 1-111-ral 11I11 ,I.11 ksonx 1lI1- I I1 111111 ll 111 I1 1.111 111 11111r 11 11II I"VI KN HARII XRX JI' KN 1 111111111 r1lal IIdIlS Jd1kS0l'lXlII1 Fla H n111r 1 III 1x 1 11lI'I'I AND '11 XBLI I Xl RIP 1 1"ll1"I'dI 5llllI1 ,lalk 0nx1II1 a 'I' 3 Tffd ure XIN s 5 I1 11 1111 51llI1l 1-11111 1 XXXIURIJ INPRIN 111r.1I 1.111111 K 1k1 NI111111 'N N11 1 11111111r1 1 rl u 1 Z ,Iu11111r u 1 tl 1 r Iu1 111111 lr 1 1-1 lllllllf' 1 111r11 I1-1 1 ll 1 .I'.'E , .',f .' . mtv-' ., W' 11UE'.'l 111II'I1I-lf 1 Xml- I 1II.11 lll. 11,-1I,YIN IIANIICI.. 12- -' . f- -ra. ' , "S 1." - I . FI-. "Ii I I' -." II1-I 1, Igl'il1'Il. I"l'. W A " . S I - 111, I. 21 ' . , . I . 511. 18 5. 1IIlII1. I-I 'IIl'2l1'IS. 21. I. ! Qi If if lllulp, Ig - 'fn-5, fluff. 1 'I 1' ' 1: -- ,3. , 1 ' 1? L- QI ,t I". 4 Q J --H I ,jf J. .ks ' .A Fla. V 1fI'.'1I III. 1'IIlAHI.IiS. 411- -ral. Q pl I 1. ZZ: J1111111' 1Qi1'I,' if 5 ' - Q V' - '- 1Il1I. 3: S1-ni1r Girl! 11I11I1. I. " -I fs IJ I- 3- ' -ff 1- 1 A' -2 Ifvla. V I 'I' --BT. Q .- g -I , 1 ff 1-I lv 'II Ill' ' ,I11 ' ' 1li1'If' 1lI11I1. 33 S1- 5 ' Girls' l 1-l11l1,4s M111 lIgY-4301" 13111. 11 11- Off'--. 11 s.-' 1-I11-flru. 2, 3. -1: Ifilll I. ZZ. 15. -1: 1.I11-s qgirlg J,,l,i1...4. Nigl . L. 11. -1. Q I. " I .', Q .I . 11- 11-1 . 'I f -Q. 1- 1 ' : - 1' -- "Sh' I." St. All 1' -. I"I11. V 1 , 6,515 I - H ' ' - l II. 11. T.. 3, 4. - 2 - , H ' ' ' -' ' '- '- QCA .1 1- fjg. "-' .'1- ' l'w' .luI. 4. 4 -1 Alll ' I J .lu ' 1' s' 1lIllID. 3: 51-1' Girl! I -1 IL., , 2 W fn . - i 1l I, 4. Y- I' 22 ' 5 DWR' -ml' ' ' 1 ' I'l . Y- Uv ,Q - A ., V- . 1. ., -. 5 F. . ' I -- , A ' A ' ' 1:11 1111T1'1' .'l'Ii. 111'llIl'1lI. "Ii1I." J111-kr ' -. I"I11. Y ".'111'-." fl 'll-. 'IQ1'Illl. "J" 1:IuI. 3, 42 Tra'Ii. fi. -1: X1 :Il 1LirIs'1iI1-1-11I11I1. 2. fi. 1: ' r 11i1'I-' I" ' . : Iialy Tig-' I"1 1l1:1II. Ii. , 2, n :A 1lIlIIl. -I: I, ll -'-I1-s. 3. 4. 12. V. ,. Y 1, '. I I'I'II. 1IIi, . 111- --. 1- -r' . ' "I'-' ." 11' , 1 , 1I. wma " -. .'1I - Li,'1IIl.'g ' 'fig 'J 1' ', 5 ' Qirlf' I'I-1-, 1QirI:1' 1II I, 3: S'lIl 1iirIs'1f I, 4: 4: I -- 's '- . :Q - Qirl-' . I.. I". S.. -1: 5- ' r 11' If Jul il -, II, 13111. 21 J ir1IirI1'1fI11I1.3: s-11. S. 5- - 111 ' II 1.21 1Qirl-'12 - Il 1. ior Qirl-' 1Il1l. 4: IIr'111- i- 11 1. 1. ,-141. 3. -1. J l N lf. S111-ll Hl 11 11 1lllXI 1 N11111r P1 I111 Is 1111NNl1 .IU 1 1 a .1 1 xa 11111r 1 rl 11111 u 1 1111.1 I1 5 Illlll' 11r11s llllf 1 lJhb1h lll LH' NIXDEI 'Nl' 1 011111wr11dl 'N a11l11 1.1111 11m1ll1 11 1111r 1 1 1 lxl'R'111N INH1 X 1 I1 1 lr111l 11111r 1 lrl N ll111111r 11111 1 H U 111 r111t N 1 I4 11111 I1 1111r It 1 1 1 1 1 111 rl 1111 I' 1 11111111r1 1 Q 1 1' 1 111 1 1 XX 1 HI '1 l- NNI- ,1 . 1.1111 1 1111r 1. 1 ff' VW ff!! 3 Z J 4 45 4 9311-1-N Q. 315' .1P""5 ,YN-4-ol' fe ' r Sl' N IURS Ill 1111 11111111 J11xx1111 ll 1 l SIHINI 1 F0 ll' I N1 N HHH PII!-X 1111 11rr11 11111r 1111r 1 1111 1 1 1 5TWl1lHl' l'l1PNP 111 11, 1 1 1 1 1111 I' I1bllll 1 r 1 l1111111r 111 1 15 I' I 1 1 111111 1 111111 111 '1 111111 NN 1111 H 0 IX 1 tdllt di 111111 1 1 1 1 l1Q 1111111r 11 1 I111 r11 1 1 ll X lr 1 1 1 II 1 1r 111 111 1 11 11 t ll 1 1 -111111 11 1111111111 - . 1111r , ,IIXI1 111 NP era IIN k IIYTXI 1 1 Fl'R1LNU'N NIARNH XLI 1Il-'NN 1 ollege erg 1 .1 I1JIlld 'N 1n1or Box 1lul1 5 Band 4 Nnn 1 e om 1l1 1 11 11 f1111er11ano 4 H 4l1Nl UN XBIL I 1olleg1 The 1 rc-at New York 'N Natlonal Honor S01lllN '5 4 I1II'1l'1HhR NI-U11 ll' NIPRI I' 1 enerdl 1edar lxews H11 Spon or Lee Jack on Lydlllt 4 n 1 lr JuI11lf-P 4 iemor 11rl IORBE15 VI Rl Tll 11ll:1,,1 Ruffle Jurksonnlllu lla o mmorc flfl luI1 11111111 r S 1lul1 .5 11111 1lu1 Hlildllf' Club Z 3 4 1 l e1 IJ 2 Sen10r1l1oru 3 4 1lll0I' lal Staff Urnrle 5 4 .lumor Int 1 nt 1I lfl .1 1fi1at1 Pflllfll' 4 'Natlonal l'11ren11 Iefnguf 1 ld er 1 u 1 'Nlfxnager of Xthletn 11l1e 5 IL11tor Oracle .5 4 non Ldltor Uracle Bll men Nemor 1 HPHRILNTILR NURRIS I-I Il UW Ill 1 o111mer11dl 111111 1 IR-X'Nlx 'NIAX Fenerdl .Ia1k onulle I'la Sergeant at Xrm .lunlor Box l I ld HIY 4 Fenlor e 011 u 1 o 1e ro ,Iumor 1I111r11S. 4 XHFHIIX I'o11tl1.1ll 4 Q , 1 ii 112155 . 1.1191 in A 'I ,K 11,1411 l fm? if ' ,N Q Q SI1 N IURC1 1111111111111 11111111 PRVWPN 111 Ndllllllll 1tl I111 1:1 r 1 P uw 1 Xl I 1111 45 HENRY 1FOR1 E 1 ollege 1 dllfllllll 1 dlloxsax ,Luk 0IlWlllP a N 11111r 1 :rl Jllllllif' 4 1olor fuar 1 rf11l11.1t11111 4 Xlpha H1Y 2 3 es lllf 'mnlor Pe ow 1lu1 1111111r I5o1 u Trac Xarntx l'ootl1all 4 Edltorlal Staff mol: 4 N 1 tfmt Sport I' 1to1 Urrulv 4 1 ARDNLR .IL-KN MARIE 1ollege Penm Lou: xllle Ky Senlor 1 1rl flub 4 Senlor Glr 11lee 4 1 4 Le Estrel 1.11 5 Iepperette 2 3 lea er KRNPR I54RI5KR4 1olleg1 Igllllllll 0FllH1l0 Pla 1 -XRR11lx WLSIPX ILL1'l"Nl' 1 allege Yhnme Jdek onulle Fla IJ1 ltd H1Y 4 QPIIIOI' Fellow Club Sen or 1l'lOI'll 3 1 XNlxINS 11101 UINF .II NIL 1 1111 al ll I1 5d1l'dIll1IIl1l 1 fl 1 XI I l:1 LII I IAN 1 XTHFRINL 1 enerdl 11 11 1l1 l.11k onulln I'l.1 N11p11111111r1 1 lrl u 2 Junlor 1 1 Nemor If 1 ll 1 1 N1 mor 111rl Julnlee 4 I A ' 1:- I"F1Al11. I,0Iil'1.'1 l,11I'lSI'1. 1Q1-11- 1 ' 1' I 1 l . 11. P ' 1. Ilf. - 'l. "l' lx." Jzu' 5 -'ll -. Fla. I ' 1111 -ral. " ,' '-." l" S r I. l'a. ef 11. lf. s.. 11: 1:1 1: 1:1.-.- 131111. 21 ff, ' ll1-z111'- 1 ff' -. 3. . 1 .1 1 I 1 1 11 1 r - - 1 . - 1 , 1 1 11. 1 Xg1:" '-1f,ig k 3 I . .fi 'QF 1- 1 LL. , .I1 ' rs' I ,Zz ' , irr If Q- 11 '. If Q., 1 . I",ll 'Q ffl! . 4: El 11ir-ul I"n- 1.1 f . 1' 5.-' 4' 3 i Q d Af, Q' " '- ,,Pr- 111- . 4: 'll 1" 1 1, 41 .g. .zfr 1.f:3'l', :-K J ' 'wh' bg 33 kv 3, 4: ' Ag 11.1, iT 1 A 5 Az' Y. .P - . .. H1 5 'X - 1 I 1 - f Q '1k,h y . ' ' ' 5' ' - ii. 1 ,1 . 1 v 1 1 1 1. 'X , , -,'. ," ' ' . , Q . I' 1 1,35 -Af . 1 S' 1 . 3 ls' I ' ' 1, lg.. Jul' . 3 Q. A. A., g r l't- ', S '. .A 151. ifr .- '.,.:' S...,1 rl .4-. C' ls' ' ,, 3 ' Q' 1' 1Il11l1, - 4. 56 ' Q11 'uf 11 1 ' 11.1 1 .A .. 1 -. sp1 ':'1'1:',2'gJ' Cllo' l .'2S'l' r1llrlr' 1 l.4L Dr " 1 , ', , : 1irs'1Ll - . Clll, 1. ' ,I S.', QE' - , - ' ' .' , f. 2 ' 7' ' ure . 'l' ,': . ffisa l3hh"1'2l- L Q 1'. "Q'11' ' '11.'f. ' ' ' , 25. Clws' ' 'on lg, :L . 1 . ' ' ' 1' ' ' 5" 1 ' ', .ff F " -' ' ." ' H " . 41 11-1-1 II 1. :1. 41 .1 -1 1 . 1. ' ' 1 . . - 1 11 J ' Girl-' 11 Q 1 I 1. . 4. .llll ' ' . f. 4. ' if 51 if ' ' .1' .' 1" . "'Q'A1'r'." A 'A A 'A ' r . "' --11 -14 -- - . I-lif. "Sis," ,Iaeks -'ll '. lflzl. Q- 1 f , 1, ll. 1f, T., 4. Y ' 5 " , ' . . Q .Ql 'v. - Q . - "Q 1. ll 1. ' " 1 fl '- -' 'j 1 '. '- . 31 '- . 2. 2 1' 4 is 1' l ' 5. fil l'J. .Z 1 l s' 121 l. 4: 1il l, T ttier-'. 2. 15: 1' 1Qirlvs' A11l1l!1 3: C IQ' .l I. JLNE I lI,L BETTY XNNIL I ollog Crurks-t .laik omulle I'ld 0 omora I rl Ilulu .Iunuor r u v I-nuor r u u anualur Ilulu 4 I uu Se-nuor I horuu I Ijrrluv tra, 4 National Honor Noufh I Scnuor Iurl luluuler 3 4 Stu Int ouncul 7 Yun' ren ent law re uta 3 4 Yum- e udent '7 Sure-tarx 3 Ne-aretaru lulu rarw Iouncul 4 LT RI Nl I I 4 ll nuerrual I unge-r W fuwro Fl Illrculo Pananuf rurano I I .IIIIIIIDF I ur Q I'luuh 1 I I ASS BILTTY FRANI IN I nllvgm luttlf- I url Luk onuulle Fla o onuore I url Ilulu 2 Irs uu- Dranuatua I lulu 4 Sn-nuor I urls .Iuluu ee Ilrf eslra I Nation.: T espuauu Some-lu 4 Senuor I rl Illub 4 gtuclvnt Founvul 3 I u IS flee- I'lub 2 QQ-nuor I'l'uoru 3 4 Ilbrarv F0llHIll 4 Ile-an Ilffuu S FODDARD JOAN ILOISI' Iolle ge ,lodur Jacksonvullv Fld Sluunt IOIHIIII 4 Wwe Pr: uuleni I F Q 4 Fl Iurvulo Pdnduuuc-rulauu Svnuor Iurls I uh 4 llf.unQ I 0 I 4 National Houuur SIIIIIIW 5 Ra-ports-r I l' LI I I I ouuuuuuu ru Dannv qaru ol.: Fla Sophomore- I url I'lulu I luaulauuu 9 vre ar I I Las F trellutas 'S Y use Pre ue an Draunalut I'lulu 4 Qeurvtaru I- 'NIM I0 auuuuuua u r ev u u 2 I wdIlIlIld f- man 4 unuor I l luulu vnuor Iiurl Il ulu I Damn Il fun I ITRUIIN IIIIIIRII- I IIPRNI' I :ral Rfllll muk flu Inuor I url I' llu Il NI l I an J k omull l' u on or I I+ lark on I funn u rot unuor Hou un X uuuuu r ununr I rl Pfnularuh Iam. u Nrnuor I'url .lubulrv 4 Preufluut Ne-nuor I'url I'lul'u 4 Pre udvnt ,lun mr I'url I'l uh 'i 'Natuomul Hun: r Qovuvh 3 4 Trea ure-r Qpanl lu I luulu I'orrr nomlunz Nr-4-retarx I tan! Frlulor of Fl Pfunaum-rusaum o ue Tron:-r F 'Z so muuore I'url I'luulu ' uuumr I luorlu Qenuor Ixluorui 'l 4 Irlulv l' u rual Qtaff ea ure I4 u 1 r Urarlv 4 ii SENIORS l'l'l'N I0 ege I oluln Orange I utu Fla nuor I' llows I lllu I RII'l'lTH I LIDRI E WILLIANI I ollege- .latk omullv Fla uull and 91 roll 3 4 Sfcretarw Sen uor l'u-llovs Ilulu 4 Qruenuf u 2 Iauuunua HuY Z Deluater I'lulu I lah I' 'luger s Ilan Z I 4 Naluonal l'orrn ua ff I RINER JOHNNY I Iene-ral Jonathan .larkwomullv Pla uuuuna I'luY 2 D T 4 No ouuuorf Ba ketluall 2 I LNTIISIDN I HARLLS LDV ARD I vnsral I .Iavkf-onwullv I' a an tra Z ll-II Isl- l'T IIN I LIIIJISI' I ouuu me-rl ual Boot lf I1rn.undun.u l'lu Senuor I urls I lub 4 I lobe Trottrr or s lin IN I I' Io r I hlanta I a I olor I uarnl I raeluualuouu 4 .luuu or ox un I .1 ma u sent nuor I owe un ,Iuunuor Yar ltw lla ke-thdll 'I HYNNLN Ixl'NNl'TII IIDXY E LI Iollvge Preavher .ldfkomullr l'la Pr: udenl 'Natuouual The puauu Noun-tx Xlpha HuY 2 Treaiurer 3 HI'-port:-r Drauuualur' Ilulu 4 Ilw r lead:-r 5 I :slant Head Ilurerleafl rr 4 Ne-mor Fellow uv I e uor Iluoru 'I unuor ou I u I T ark 3 J l N ln IIIRDIWTY Hun III I nr 4 llllllllf T4 nal lu :In uk 4lIlXI H4 hl SARXIII' 4 mral Ixallakak IN nlnrrx S 4 54- nor 4 lrl J InI44 4 ,lun u lr 4 ur vm or 4 I u r IIIL TH RUN XIII III' YN 4 I Ydlllxll Iowa 4 nh uma SS ,II'VI'IIIl' IHIINI 4 Ill lm Scott Imro a mor 4nI ll 5 no 4 I 4 HI44 II:-ana UIII44 HILV4 ITT IJUYI I' 4 XIII I"I UN 4 ol 4-ga Roughou 4- ,Ia pe r I'Ia 4 0 14 F0444 r N4 4 F4 lars am Tr:-a urvr 3 Yue- I re lfI4nt N4 I4 II4 u 1 2 I 4 50pIl4nnol4 ox uh umor Box Senior F4-llow 4 Iulr Yaris 4 Football 3 4 HIILRS IRLNL I LISI- 44 r I I4 .Id4k nnuII4 a HUHBN 4 L4 ll HIV IN I 121 'Nugget lack 4rnulI4 Pla 4amma HIY Z 4 Y 144- I re u 1 3 4 SUDIIUIIIOTG a kvllrall 2 Balm Tigers I'o0tIraII I Y ar nh I'0ntIraII 4 IIa vlna S In X l 0 R 5 I Num u muh 4 ra urn a I na I IIU I IN4 NXNOIVIII NIKRX YI' IYN 4 4m al mrh 4 Innax nmr 4 I IV r vu ln 4 Svnu 4 lrl ,lulule IIUIIN III' RHILI I D84 Ill 4 un ral ll4 ,la k OIINIIII a Nvsunnnng. T4 am 4 IlUl NPR ,IXNIPN 4 UW IN4 4 Cm ral npx II 4I4 4 ily a ld IInI Nl 4 Ire :dem on or Dux ll 4 raw Y 4IuIr 4 u 4r 4 I Ir 4 Illelorlan 'Nallona 4rr4 llhll I 4 dglll 4 54 rgf ant at r anlaln 4 I :In llger 4 I la 4 r 4 '4 Q1 tant Art L4 ll0l rm I4 2 Kr! I' ultor Orarle 4 I4 I r 4 ys u 1 ru r Kero 4 lub .S Irv :dent mor I Iluws 4 ur 4 Pre 1 nl ,I u 4, II4 a4I l'04lIIlRII 'VIanag,,4r 4 A lstanl out wall 'VIanag4 r 3 dl lI4a4I 'IIunay,4r I Manager Junior X nr-uh Ha k4tIxaII 3 'Nlanagvr Halas 'I If,.ll I ootlnall I IN monal Tlleapldll 4 I4 lx III BIIHXHII ROY IOLAN 40llllll4'l' ua Ilu 1 Del anll I'Ia NODIIOIIIOFQ' How 4IuIr 2 I4-tera G 4 Ixappa Il Ill IIPIIRI' YS DORIS I'I IIAIIPTII 4 l'lll"l'dI S mr! ,Id4k om1II4 a S4 mor4 Il'Ih IIIIIIRQ 'I 4 SODIl0lll0I'4 u 1 umor r 4 u 1 nor u n 4 Junior urn IIITNUN N1 4I'4.I4II'III' IUIINIL. flll 4 ra argue I I a 4 D14 rc H4 1 umor 4Ir4Il4 1 1 4 JLNE llN15LlL WlR1lINIX 1ollr-ge fmger Jasksonulle Ha 1 r vc ll mor 1 horuw 4 JK1 RSON LLL-KNIT 1 em ral 'XIIICFICUS Ga H 1lrvulo lanamr-ruano 'S lrel ale-nt 4 National llunor Sous-ts l I .l K1 KSON 'MARY l lLl l 'KN en 1-ral Valdosta 1 a T JE NNIN1 S ADA Il-I IA 1eneral uf w ask onulln a Senior 12lrls Club 4 .l1Pl'llN51JlN Joh W 1 ull: g Pmnegan Mlllulgulllm 1 .lumor Bow 1luln J latln 1lul 4 51-nlor Fellow 1lub 4 Rc-ta HIY and 2 0 ra JONES Nl4'Nlll' l1lU 1llRlSTlNl' Fonlmfrclal 1ru'kc-t Jtl1kS0l'lWlllf' Pla lvp ere 1 'l mr 11lrl4 lub 4 Dean Oflu JUNES HERBERT LRNPNT 1-'ODI mernal Ho .lark onulle- a Nr-mor lwfllow Club 4 SENIORS ,IUNLS ,Il'AN 11-nf-ral .larksonulle Fla N tional llonor Sorlrtx 3 Repnrltr ltan l' Boo 3 1 tornan Sturlf-nt 1 ounvll 3 Corre pond mg Secretary 4 Spanlh 1lub 2 Ne-mor 1 url 1lub 4 Senior Choru 7 3 4 llmnls Offuf- 2 Dramatic 1 lu n 4 JONES Vlll'l.l1lRll:. l' 1ollngf 'Vlargv .lavksonulle Pla Senior 1lrl bllee 4 L F Trea ure-r 4 .lumor 1lrls Club Ne mor 1nrl 1lub 4 1nrls ee 1lub S Sophomore Chorui 2 Dra matu- 1'lub 4 .l1P'Vl'S RUBLRT XLTON General Bob RlFhHl0Dd V ,IUSLPII EDWIN Bllill 1ollegr Ed ,lavksonvllle Fla .lunlor Rovs 12lub 3 Sc-mor Follow lub 4 1 amma H1 Y .IUYNILR J-YWIJS R-XYVIOND 1ol legn Sonnv Daytona Beach Fla Reporter D 1 T 4 Qtamp 1'ol l4-ctorn 1'lub 2 Dramatic Llub 3 Oraclv Mlsertlslng Staff 2 Qvnlor hllow 1'lub 4 kappa HIY 4 lx Xl lzl'l JYWEQ Cf-neral Durango Kul Jacksonville l'la Jumor 1 horus 2 .lumor Boys Llub 3 Senlor Follows 1'lub 4 Wlanager Jumor War lt! Basketball 4 'Nlan azer Sophomore Ba ketball 4 A :tant Vlanagor Yar lty Football 4 Nlanagvr Rabv Tiger Football 4 lx XRRl1lx RAI LY NI Commercial Dunk -Xrvadla Fla D 1 T 4 Pepperettes 3 .IINP SPNIOIS if W' I W I ul I or IN Innrw 4, xt, r I 4pp4 rn III No I HIIIHIII r ' nl, U PI ITIIIII r nlnr I I lllb X l II4 4 N x 'IIIX I 4 4 I4 r x ou 4m 4 N nmr , r 'mr r I 4 Sup lllllllbfh I il I1 2 II mor N ll dll ' 4 lllll Il 4 I IIr I r444 am II I Iuln 4 4- 4 unm Ioru I 4 I'4III4rr Fl IIIIIIIIIHTHIIIHI 'I I INNII' I Xl I' 4 4 Jar onulI4 Ild onior I ,Luk 1 I II II4 r4lIIIa '7 un ro N4 4 4 I44 Q-X I nluum n Y' 4 4n f 4 I1 cl I4 I ell! ral in in 'I' ,I 4 OIIYI 4 'I mor I rl TN uhm IIOn0r I MILIWNKNIIII nr 'VII om IxI4l ,I k UIIXIIII 4-nI0r I4ll4m 1 plam I porI4 r IN Pr I'4v4ntlfIII Ir Am if L t. I XXIII II N I 'NNI I Ill PIHI L Illllllr OX 0 I1 S SPY XIRI INIX r """ lla 4 .I4 I N4 0 I4n4 I Il NIXR X FI II 'NI Iom RRAI Nh H y ygqm JI. ygyl. llllrl .II 4-I u I on I In Tum f,n,.rdl dllldlll T I Ndtlonal 0 uzn YY Ill Ion Na 4 In 'Y' ' A IXUII-XTT .IINII-N 44:14 I X III J PHI PIII NN 44114 .I ark OYIYIIIP I'l4I xldI1ld I .I mma III Y 2 ,lun ur UK 'Q nur I .4 I 41 flu 3 if 52 E54 K SEI 4 ' ' 3 ' J 3 ' I Q ,,, I . KA . .'III-I l'1I,I,I'1N, 44vIlvg4-. ,IFA ti" lxlbf, 5 HYX ,IIlX'YIi'I"II1. IQ- - Ml: k'-"N Hull l' ml- ' 4-I':II, "I,IIII4' I'fNzI." II4- ' . IQaI.ln 1' ' ' '-. 2: -I II '- Hi Is' ,J 54- 'nr Hirl-' Iflulv. I. IIIIIID. 2: .luni r Ilirl-'1IIIIlr. Zig 4QirI.' I Cl - Illulr. 31 Illoln- " -C, IS: 54- ' Qir s' Illlllb. I: S4-I' r Ilirlx' .Iulf I. REL' 4. I...-1.4, 42 .II ,- - , .4 'Ag piggy wr IJ,q'I'I1'..',.,+g. ,,gf4--'- AnIA l" .l:l',kF 'I I. I 'I ' 915' 'UN at' ' Q Ad . -1415511 , dlk Tllll I -1. ff. V -- - - , - - .Im 4, hurl- I.IllIl. .I. 54-I hurl- fnls .IIIIII-4-. I. . I -hula f.. 1- , VI' 1.1 . fl 1 ,, .4 I. I," Illll. 2 S4'4'l'l'liIl'S ,Iuni r Hirl-' IQIIIII, ' P' :I :L ' ,gum r 'muh' "' " ' P' 31 54- ' Uirls' IIIIIII. I: .'II I- I I Q- - X 'I I I-' " III 3: lffzl 4' Staff U 'I4'. I: Sp R I . 3. II4-port 'r. 1: I,l"llll'l'- , Itw. 2: ,I ' r III S. 2: l'.t'2Illl" ,- l.ICllI"UIIII. ILICIDIIMIC I... .IlI. lIOIIl',11Q'. gf 3 F' ,I "l'i4-4-." ' . , , I II4'IIaI Ili-Y. -I: 54-uirr If-Il ws' Illulr. KIN Q.. Q , 'III f. Iloll-gg-, YA - I: X4-4a Illllll. I-: 0r'I -slr'. 3. 4: lg, " -, 4' -, E ,, ' Iizlml. fl. I: Tr: 'lm II. SD . ,4'4-- ' ' am Q'I '. I: I.llN ' ' ' ESI ' ' r. -1 IGI I f T Itvrf. II: .I 'n- 'I -' ior Girls' Illulr. 4: Svnior Girl? JuIniA lee, : II-unl Off'-'. 2. 10 I Q, - I,IcII4 4:Ix. Wim. 4:- -A . I' i I V " V g'I..4'r."H a :Iwi 'll ', I-il... , . 'ji' A ,ll S Llulv. I: 2 ml KIN Q. If 'I.. IL4-1' al. W 50' ' 5- 4' "At H ." a4' S ' I. Iflu. V S ' 'I' 'r-' Illlll. 4: "J" Illllll. 3. Cha " um Ro- -. I: Iizl I4 4 Tig I I' 4 22 YI -ily I"4r4lIII:llI. 3. 4. ' l,lii XIIII. ' IIIIF. A A I' I14rII4-gv. 4 5,-v ' 'WI4 fi4-." Javk-4 'III-. Ifla. V." It' , .I ' If I Ifluln. 3: F4-ni r 7-Ilm F I 1'44 ' ' Ir' lllulv. I: .llllll ll r- Ilzske-Ilvall. 2. KINQQ '. v L I' . IIPIIQ' nl. I 'W "IQin." g I' I. Iflz. Y ', I b - 2 ,,g., 4 gf ,, LICH I '. .- I, HH ' IH' Q. I - 'A j4j ' 3 Q g, N "' --i'."fII4."I,gI - . Q, .. E I ,. ,, IIII' " .IL IQ. .. 1 ' Hn- "F " , I 'QI Ii. 1 4 - ur S4P4'I'If. fl. I. II. If, T.. 3. I1 HIFI-I IQl4'4' Illlllv. 2. II. I I . . .I lf. L- -ra. LUX '. II I' ' N' '. Q' -r'l. J P " . ' ' . "l'ug." - l' '. Qu Ca '- '. ', II. I: i II V-' ,A , Q. ' 0 544' Qirl-' Iilulr. I: l,iInr'r- II un' 1 h, .. , g .f -II. 1. J .Q I "5 . 1 K. ,I fm' ' , .I Ib' JINI' Ll IKILR ,ILNSII NI XRII- I 111111111 ra ldl Pm He-all B1r111111gh.1111 Xl.1 ucnt I o11n11l 4- F4 144 nt 4 or amor I 1rl 1 mor I IFIQ lnlu ll IYra111at11 I lul1 'Nd 10111 1 Nouetx I haplaln 4 Nun Xvfep .mrs 'Xlanlle 4 X 011,111- I'd1tor J Book S '11g.0r s Clan 4 Urarlp ILfIlIOI'ldI Staff 4 'wnlor I14 urv I'fI1tor Orurlv 4 R ml I 0 XII'IxI'N YXIDNNI' XIXI Io 4 In 1 Iakeldllrl I 11 Dralnaur Ilub 4 S0pho111or4 I1rl u 2 umor 1 1 e lor I1rI ll 11or 1 Q ll ee 4 emor Ihoru Pe I uh 7 bonhomorn Ihoru rf- ld 4 .un 1r1uIo dHdIllI ru .mo I I 1 dlllrt If.d1t0r Pl l!HlllflN'l'll'l1Il0 I I I 5 mplaln 2 ll nr 9 1 lan 4 'NNI-URI! XIII I' f-ra xIldIllI I'ld 0 Il0llI0l'I I rl 1 11111411 r 1 1 1 1 1 Tl n 1 'Vlajoreltc Q 3 I- SIIDIIIDIIIUFI I llIll'll umor I horu 2 r s u 3 Se-mor I ,I ll fl Dramatu Iluh 4 Oracle X4lxr1't1Q1ny, a 2 Dean iffne l1,1:0r I au 4 Il :dura 1 1lL,ll'S Flau I IDX NI XRI XRI' I Pockx Ik-lro1t NIIIII llnl0l' I 1rI 1 1 llllll 1 RI l 'XI o rg Il lon N1 1 lent ldllll I 1l1 Nllllhl nor 91111911 3 I Ildpldlll I Sql omore I 1rl 1 1 .I111110 1r I1 1 n 1 1 1 No omorf I horns I IH s au News Iw 1 or ue 1 11r4r I Reportrr I RI I 4 1m r4'1al 1111 XX 1 v IIIITX 1 anna H1 Y 4 I N II o ff om I llh RNH XII XIXIIIXN NINI o111111srr al N 1or s om 'Q' 3-V L 1 ff 'Os U 3' 'Jil' H' ,1 5134 is-X 'hu -'rf' SENIORG 11 XRTIN INIUI I oIIegL IH- .lark onulle Fla 111or Fvllovu Ixlub 4 NIXRFIN 'XI XHTHA LNEFT-X I en fra X 11n1 Tdlllpd I'Ia 111or I I1l1 I .Iumor 0 GIHII TQ NI XSIIN II XRX ll' 'NI'II I 0111 1111 re .1 Arne N1d.1l1a I IIIN 'XI XRY 'XTRII IX 1- fra Ia .lark onulle a .Iumor I horu 4 Dean Offue Ntucle nt I ounvll 3 VI XIIX IDIII IIRILN I vnrral BFIJNIIIP ,I.u'kionw1IIO Pla 11or I 1rIG I lu 1 X R Xl I I em ra I or fllop IIIPIIHIHIC Nprmg a XIII lx 'NH I I fm al Wugar Foot ark fm i ull: .1 .I L N E 'NIQIRXNLY I-RVWLS vnu 4 f ra Prnnrhnr T .1 r p u n Sprung: Pla UIIY lL1llll' 'Nll'4l3 lege 'Vlaqke lhullx ,lark on Xl ff Flnrula Svnmr 1 url nr 2 3 'Vlc-IXILNIIL 1 L1 II 'Nl 1 omnurual 'VIac ,lack onullc Pla Trva urer Kappa Hn Y 4 Ncmor In llowi 1lul1 4 'VIFKENZIL DONALD L0lllllIf'!'lldl Don .lack OIIYIIIC Fla bemor Pellows Club 4 Var lty Football Z 3 4 Track 2 3 Laptaln 4 'VIvMULIIN PL1J1 Y l'RXN1LS 1 ommerclal Babw ark onvllle Fla Sophomore Girls u 1 mor r epperc-tie 3 Nlajorette 4 SPIIIOI' 1 lrl Llub 4 Nlaicot Delta HIY Qc-mor 1'1rl ,lu ulef- 4 I F trvllltas 4 qevrrtarx I F S 1 Dramahv 1.lul1. 4 Deano Office- 3. MEADOWS ANNIE IUCILLE. Gen- eral. Nero Bvarh Fla. NIEFKS VIAADYS I,1Pl'I5I". 1'rn1'ra. 'Kitty 1"ulf I'I3l'lllTl0f'k Flu. '37 A-' 'U- L I SENIOR? x ll-R NHRTIN JOHN 10m lllfrllal 1urN Orma eru vpn S mor f our- NllN1lR NIXRIIN Ill IR 4 rd ltt e 'N arlm r 1 S0171 1 ll'l lil' l"lY amrdl X .mia 51Ill1lI' 1 NIIll'lll' l1R4N1ENLNTLLLl:, 1nl Q gc lx o 0 n ,lark om lllm .1 S mor 1 urls .luhllee Ururlf Slaf 7 HDI I -'I 1 mn ra U1 x .1 x f r 1 1I SUPIIOIIIOTI' ll ,Iunlor u 1 fn r 1 lu 1 NIOUDY WILI IF JOHN. feneral. 'ZPhe. Blackslu-ar, 1"a. Qenior ls- ow, 111111 . Nl1PR1'liNSTEHN. I-'AYE IEA. Col- P e. ' Faye. .lac'k.0nvi 1' a. 5-1ior1"rlf I lb . JUNE NILKPHY Cl Xlilbh 1 olle gt' Cool 1 f' Ca L l' S 3 Driunu u 1 emor 1r 1 1 mor 1,,1rl J lnl 4 1 1 1 ON HFNJ YVIIN .l O I' 1 eneral llrnny Tdllalm 16 .1 l'NN .l-X1Ql,l'll'Nl' ll om IIlCl'Cl8l ,Lu ku' .lax kwn Nl 9 Fld n111r1 1rl FNS TTY JO 1nna ey .u DIINI 1- .1 'NELSON RXNIONX 1 nf-ral Sm arw ll 1 r l1l1'Il 4 N Nl-N lll'll'N XIX 'N :ru Nlu Qln Pt lauderdale l'l.1 1 perattxi 3 fnmr l11 NORTON C. MEN.-XRD. Colle -. 'Brainx .lackfonvillm Fl a. ,lunior Boy. Club. 3: National Honor Society 3 4: Senior Fvllow, Club. 4' famnxu Hi-Y. 4. X3 ,-.. . -ff Q. 6- ma iva- 705' 4,2 uw, L. -cw '31 Q S E A I O R 5 AUM on BRU'Nb0N Colltge 1 o umlna 5 C bcmor el nw u 1 l'-Ul' LILON-XRD EARNEST Cf-n eral .lacksonvllle Fla l XRH-XXI JXCR bPARROXX Gen era Um In .lark Colum 1u kappa H1 Y 4 bennor 4 ows 1lub 4 C u 'Vlanager Yarntv Football 4 Tratk 3 P-XRKLR 1 ILORCE STUART 1 en eral Bavkout .lavksonulle Florida Beta H Y 3 4 Tr as er 4 Band 2 3 -4 Scmur uvs C ulr 1- llal1y T1g4r ll' XRbO'N DOROTHY RONIN-K College Dottie .lacksonullv Fla .lunlor 1horuG 2 Reporter Latm Club 4 C1rlS Glee Club 2 3 Qemor Clflb Club 4 Senlor 1 rl ,lulnlee 4 Exchange Edltor ers Clan 4 l F ' lxlIUl 1l KRPNCI' l' 11Ill Illt'l'1'lBl qugar hos ack sonullv I'l0l'l1ld bvnxor Fallon 1lul1 4 Student 'llanager Cafe terla ""'N Q.. C Pllflll.. JOAN. Conunercial. bugey. ,A N1-wportTrnn. D. C. . . J I N lf. 11 PP lRlN,lI'1NNl"I'Il' 10111 lll1l'1ldl 1 1 11 Nunlqr on .1 IRIILSTER 'NORNI-X JI- AN 1 1llf'l'dl Jeanne .lack onullc Ha 4 Nemo 1 rl UI lrlQ P1 7 I 4 PEP 4 1' POE H-KRIH Uh XN 1oll1-ge .lavkeonulle Fla ull :mor 1 ow 1 ur enlor 1horu T 1 bwnnmmg 'I'e.1111 4 N.1r1t1 I-ootball 3 4 Balm Tiger lHootb.1ll Z POOLE, RAYNIOIND 1 41 IL 1 ollq.,1 Ray Jack onulle Fla ,Iumor Boy 1lul1 5 Idlllllld I Y an 1 rc 11-stra u 1 or rus S1-mor Fellows 1lul1 4 Ihln Inger otlnall 2 Truk POPE BILTTY .IILAN 11-mral Ditto Oklahoma 11ts Okll IOIL ILIIIXBI' PII NIAXISLIII' 1 em-ral Boot 11 1.11 OIIXII d E' I ll re 4 1-nor 1 :rl up PORTNOY Rl'lil'1 1 X llJI I' N I' o tge ole .1 om: 1 I .1 L 1.1ter 1 lub 4 Ndlllllld loren IL League 'l'r1.1 urtr 3 1 re pondlng Sf-4r1t.1rx 4 llflllldlll u 4 Bop omorf- 1 url 1 un unlor I lrl 1l1l1 i N1 mor r 1lul1 4 50' A -13,5 ""7 -Q-.. A S fb-. SW 'f 1 of vw , Z M41 A bl 5.1 'Ti' L. ,-A SILNIORB IONNPRN li-Xlil54HX ll'l' 11n1ral Ilan Idlllpd a 1- II 1 llh not ,lu ll ae ep rr as 1 l' 1 1111 .ukn N1-ro BPd1ll Pla 11r u land eruano 2 3 .Iumor lim 1lub 3 Senior Iellows 1 1 l'RI1L I II I I4IN IRI' 'Wh 1ollege ll ,Luk onulle .1 Idllrl 1lul1 3 4 .Illlll0l' 1lrls ub Semor 1 url 1lub 4 Dramauc 1lul1 0 Prppa-rf-ttes 3 4 IHIIN1 lf l'llNl4Nllll' AIN 1a111r.1l Ile .mr .Id4l1 0IlNlllP Hu amor 1 rlb unle-e 4 um 1 1 lu 1 l'RlIN1I' IIOVI XRD 'I XVI 1ollege 1 tx Be 1-mer .1 I .1 HIY I .lunlor Bows 1lub 5 Nmnor lwllow llub 4 Var :ty Ba 1' 4 Nur ltw l'01lllDd 4 IIN li.1sk1tla.1ll 4 lHUIT'I 1H-XRLhb WILLIAM JR 1oll1gn 1ern1s Javksonvllle Fla Nuc Ire ndent .Iumor Boys Club 3 Reporter Dralnatu' Club 4 Vice Pres :dent 4 Nxcr lreldent National IIUIIOI South 4 SCIIIOI' l'el owS lub 4 I'l 11r1ulo ldlIdlll1l'l1dll0 1olor 1u.1rrl 1l'd1llldIl0Il 4 Oraclv Xlurtnmg Staff 2 3 4 Pres: ent lhltd H Y 4 Bua1neQ Vlanager Nllllllll 4 Sf-mor Ilrls Jubilee 3 1 Band 'S 4 Orchestra 2 3 Sports hlllllll' Fl lanumerlcano 4 f'1r1ula non NIdlldKf'l' l'l Ianamerlcano 4 l"1llI0l'ldl Staff Oracle' 4 Natnonal I 1 514 5 RILID 'II XRTH-X 1 f-neral '1I.1t I .1wt1-w l'la Sr-1 rf-tarw D 1 T 4 'National Honor N 11 I1 IN 4 Jl NE K LIN IIUIIIN Ilfllk 14n4r4l ILU ,Id1ICSOIlNlII1' 11.4 He- urter Nenmr 1 lrl 1 luln 1 4 rolte r 2 N4 nun r I Pk RIIUAIJN 'IRFHIH NIIXI-N JI! 1olI4 g I181IIlllIl xI1II90llTlIt .1 RHHXHIINON NIYRX l'L1DINI' 1 0lIlI1lf!'1Idl R11 Ilondlcl on 4' I N nor NIH- I N 1 ROBERTS NKILII-VII 1 IHNUN em-ral R4-4l UIHI 4 0 I N1RI'hIhN'll-RXlli1ll 1 era un W .414 rus ld III Y kI1I'dll 11 4 il 1 4 1 Warsl I'4m bd N4 lull UlIl1lI'1 lid lu-tllall ' RINNLIL 1IXDXN NIXRII 4ra Hx4x1.4 NAI TLR IRX'N1ILNI.4YIRNl' merudl Yernn 4 mulle I 4 r ll P PFPIIF giilnds- W 'Rx 9 17 Q if wav' ww -auf? 'W' R'-pf wav ,,, on "' J l 256- WU' 5' G' W '4 SENIORS 4 1 I xx Nh N umpx .I 4 0m4ll4 I .1 ld 1 n or I4 nv ll I ,Iunmr 1 ll, .an 4rI'44 lull Z War uutlrdll 4 N IVR YI' II R1DIiI'IiI lxhNNI- I'Il 1ll1I'dI mo 411 um: .4 F1 4 4t4 r 4 4 un N1II1II3NIIXIN I-RXN1LN IULINI mn NI' XI N X1 NILN ,IFNX EL fcmrdl I1 .Iac UIISI 4 .1 I N ILK RI I'I ll XII 1llPl' 1 I IIXI I N IIIXN1l' 1IlXI1II'N NLNX urx In xsnly NII XIIPI' R 0 B If I I' I' LI7-XBILTH 4: 41 Rulrlm .IdlIy onulle .4 .lm I u I 4 U.. , . . , 3 I I I-:W 2, . I. . . , 4. f- -1 . llll E:-W I su' '. In 'll 11- 1-1.14 il Il1IIIt'g11'. , P -' A 1 fm 4' - 3I'lQl"' f ffm Il4'I' III-Y. 'I-g "1" 1fIl1I, 4: 54- i I1 Q- Q. .1 I.. In N.. I: . ' ' . f .1l, Q nhl, Z ' Bun' ml i I" ls Juhl " J' 4' ,ll 35 III! Till' ' 0 I' . ', 3: 7 -it!" I Q2 f! ', g' G 4 4 , . WN .4 Q, I 49' ZAAI:1- 445 Afl' Q Qlg' fr' .Ms 9 I ' Wm, ,Jf"-WI.uI4- nmru F 4 M V I 'llSlll"l' X- -un-' 1Il4I, 4g Iizlv' . ,445 " gf., YI-Igl1'I' lin-In-lIvallI. 2, 3. ,:', Q: ,Q ' ' ' 7 4 . Il.. . I I f' lgl' ,IJ A ,14' lla. 4 I' IPAQ- nH,QmI,F.L-h.h' 4m+' M , g4w Jul' . - 1 .'1'lII1 r Girl! 1IluIn. 41. f '44, - I 4 ,44 ,' I Q: lf , ' J I II1'lIl'l'LlI. hl"l'HllkI1'.N xIill'I1.lllIlil, Fla. N4-4' ' 1lIrIf 1fIuIn. I. .L I ' 4g ' 1 f' H . fi Viavkalx IIN. rluf 41f . , I in W 41. 11 T., 2, 3, 4. .444 lilul. 4. M .mf Wa., 'fwllv 4 vwrv Hb 'Hamm ' V 1QirI3 1QI4-4- IlIllI. 2. 444,44 " 1'. 'L , .. I1'll- LQ I -'l. "B XX", - .-5, 1244. I Alpl' '- , 2, 33 V- -4 5' llluln. I 4, K X' I VIH I'r'si4Iel , 4: IIaIy Tig-r l'l1b1lI' 'I , Iall, gl " 'ly ' tl-ll. 3: .J - ' Q ,. .'I'II..' , NIILIJI Ill 1. ', I'l'l'II. ' 'S . . Z.. ' ' 'I 1G ' ul. "lII'Il'4'." .I444-km "II44. Iflu. Q llirlf 1lI4-4- 1fIul. 2. f ' . . Q 5 I. 1Q4-44- 'V l' R" il " ' ' 4 sh ' QIIX C f Il. Y . . lf f' l'I"I'. Q4 3' ' 1Q4-In-rul. "1f lj." Ilru - Ha. . 'F' Q . . :kiln I , . ,fl 3 4452.4 41525534 . ', ' , f1'.'.' I .'1.1Q4uu- ' .Ia-ky ' . fla. A Gi ls um Club, 2, 3: 41. A, A.. ss. 4. g 3. 3 3 L - , L. F. S., 4: Senior1QirIf' 1fI I. 4: I'4-p- 4 Y 3, t 'I Il ll gh f- ' - -V, W' .. p 5.13.1 ' , FI.SW'J11Ij1FaLA,IV K V . ,I L A In NHH-HELD PECGY IOLISL L..-.1 mra Slleggs Junk omnll NHIN ALL SAW SVIITH JR General Kllros Port mouth Y Senior Fellows Club 4 Band 3 4 Orc etra 2 3 4 S COX lERALll l Cemrul Loose Orlando Ha feta HiY 2 Secretarv 4 Sergrantal rms 3 1 3 4 Sen 1 owe C uh 4 T ack 2 S Yareitv Football 3 4 SJVIS KATHERINE R E B E C f -K Commercial Becky Blake Ga Se u Club 4 SISTRUNK JUNE CQ-mral ,Luk sonulle Fla SKINNER A U D R E Y DARLENE. College. Merrill Wise. Pep- perettes 2 3 4' 'National Honor Society 3 4. SKIPPER JOHNWIE LEE. Ceneral. 'Shorty. acksonville F l a. C. A. A. 2. 1 pf 00 S L N I 0 R S SUITYEIJT IMRLEEN JEANLTTI' lcneral Wlnte Plain 1 Y enmr f url ln SOLTW EDT DOLORES NI 4 R I Iz. f0Ill!llf'l'Cldl W li u Plain 'N Y Y I A I 1' l fonunc rc na Butrh Quinc s Ha Senior r Q lub SLOAN CORINNE ELIZABETH Ceneral Renee Jack on ville Fla Sl OAR JOY ANNE College Jack sonulle Pla Student Council 4 Senior Girlz- flub 4 Dramatic flux 4 Sunor fnrlg Jubilee 4 SNEAD JAMES DOUGLAS. College. Jacksonville Fla. Gamma Hi- Y 4' Senior Fellows Club 4g Senior Choru:. 2 3 4' Track 4. SNEED NI A R Y A N N. General. Tig. Javksonville Fla. Senior 'ir 5 Club. 4: Junior Chorus '. ,ILBE S ' I'II RNFI R X Y 111111 111er11.1I 5111 1 1I1 .1 I1 1111 1 11 r 1 1 II1 1- 1 I FORD .IOSI'I'Il I I fra or 1111pI11 11111r I H1111 I Il 1 STEELE NW II LI-XII IYUNS 1 era BI0n1I11 .uk UIIXIII .1 u 1 X111 nm 1 1 1 S I' NNI! S 11ll1 gl 51111111 I 1ttsl1u1 1,1 r 1 1 .1 1 ld I n 4 1 1 Jllllllrl' ww u 1 Ir1 .1 llft r S1 mor 1-uw ll Ydsx I1111l1 N NX XIII NRI Idnk ll Illll 1 II1 Y llllllll' 11 N11 1111r 1II1111 lb JUDY. I. . I I . '1- "SIt'M't'y.. ' -'-111' '. 'I '. 5 NSON HARUI. FXY. IIt'llK"' . Dal af. Taxa.. S1111l11111111r1- 1" I, Iu .Z2' 5 I .Lzf-nior Trs QI I1. :S"1'1 I 11.1 : Library Council. L. 3. lfhaplai 1. 11 Dramatic Club, I. 'FQ'- A 6- WY S ly N I 0 R 5 11111 111111 E.LOIbh Lollege lllllllrt 3 L G .1 II 3 4 Dean s 111 11111r 1r 5 Iu1 ligr-r 1 Ilan -I XXI UII I XUKILLLIL EI.-IIINIL Lol 1 gQ I 1 l.11n1- Jacksonville IIA Oracle E1I1t0r1nLh11:f 4 -Ks 1 Illll l'1I1!11r i Junior Editor, 2 III .1111I S1r11Il 3 4 Edl or 11k i NI11j11r1llr 3 I INat111 11111r N 111 lv uw an r Xtl1I 111 S I xIdlld 1' xlflllt I Nludrnt 10111111 11111r 1 111r11 r Pl 1 ll r I 1I1drl1-r N11-111 IPI' S .5 4 Ihporter 4 So 11 11111r1 flub Trea urer 11111r 1 1rI fIuI1 3 5t'lllUl' lr ilul 1 H l1r1ul11 Pdl1dlllt'l'lI'8H0 1 I'r1.1 urvr 4 iurre p11n1I1ng 51-1 1 .1r1 4 a I'btr1- 9 QCII? urs 11 I' an 1 lfllllllll I- 1 IIIUI' Pl fl 1111 R-U I' I' I 1 11.1 1 tfdll I un an 1 er IUII 0 I Q'Ilt'I'd 1 111 N11p1I111ppx I l11r11 .1 IIIUNIXF. IIXLEI. I,0LIbI,. I 1-111r11I. " azi1-. i iar1I. Fla. . I. I : 1111i11r :IO 1. L. IISUN, 11 IIC. '1- -' . "5I111rly. YV1'w11I1iI1'I1Iu1 I"Iu. llllilbl' Girl! lII11I1. 3: Senior Girls 21. : 1-1111r111-NL. , 3 . . Ii. 'I'r1-- all 1' . . TIIUIINE. TIIICLNIA LLACILLE. Cen- 1-ru . "I.11u. .Ia1'IC.0nviIIe a. JlNl' -gs. PN l- l' KN ll Ili 4 llllrt .1 1 nor 1 IUXXNSILNIJ Xll1l' 1 XXl'Nll1illN fm-ral II1 1 1 .Luk om: 1 A 1 1 s 4 51lllll1Dlll1 luru ul n no I' 'NON aw New Urle an 1111114 HIY ure .111 unlur lim 4 lu 1 ab- 1U ARYIIIX 1 'N rlggw 1 ttulnng l . INICIJUH. lI,l,, 1. '- . " ry. J' 4-ksom ill '. 'l '. aqvot Yeh-run. I . 1 : Junior " S' l I ' ' - 'rn 1-rf. '. I : ans Offil-1-. L' S'Il1DI' I . 2 '. .. ... L. I: nr: I iuri' Sta 4. Qc-j, -v. A, .1111.4L1.AHl4:1L 1,.:. 'T' 1-ru. '-'- 1' - . 41 XX ALKEQH. lilfR'l'll.vk. 1L4'm' ul. "lla1'l1ae-l." Nlivunopy. Fla, ff, 9 ri ,,,-ag '-,, 'Y""7" K: fb. 'xiii wr' A 's A , my . , ' 1. Q' 31- S Xl1Ps XX Xl 1 N .ln 1 1 .1 nun ,mr I N 1111 no 1 1,lxlllllllflCd .1 Nl Pl In urll r NXlll'l'll'R ll1iR1lllll MARIE 1-nPr.1l 0 a 4 tm d lllJ1VY. 'l , . '-nr" . r'1-. 'a. 4- 1 . f rmlnora- 1210 F. Z.: fivir Le-a ' I: '. 1.1 .. :.1S'lll1ll' 'ir. 1flu ' XX l1'1jlNS. ICUIGIER l' S'l',-XNTON. f ' -. nmi 1-. ,l. lb. ll-X . lo 1' '. " :lu-.N "- xil . 511. , . 1 . . N-nmr l'l'llllha 1.llllI. Vl. ,IL XE 1 Unis RL rn 1. 1 mln rm1rc .1 IXN IIIUNIXN1 I Nluugjlfoot 1 IIIIIIH wsmll 1 XX lLNl'Y IHIISIH 1 nm l l gllo :um lf .1 XKIIHUN BETTY .IILXN 11 XY dllfllllld .1 MIN IHIRIN l'IllXlil'Ill era N llllCX run X ll'llN I1 N Xl I' n ll I 1lllNl nur 1 rls nm lnlv I eppere I NlX1lx N1 N Nl N llm 'Q ff .MI 'Wm TNA' ll .4 nmllln .1 ,vu pq YH ro 1 lull N mr l'n 1 ' R -r s ummm X SENIORb XXUUID ll XXI' .IUIIN bf-nerdl Irogfau ,Luk unulle I-la 1 lr:-:dent 4 1 um rotter 5il'gtdl1ldIxI'lIl 5 D n mr l'e ms un 4 Babv T1 er rllldll YA lly Ioolb NHIULXX INIL JL XXII X 11nrral Nxtd Palatkd Hd XWDRRNIAX lAl'lhIN1I' NIXRIIL 1 em-ral In 5dNdllIldll a amor 1 url 1 luln 4 P1-ppfre te I' N X l' N ana ,Lu ksonulla I ld 51Dll0Ill0l'1 1 lmru 7 ,lumur 1 l1l'll 0 1 1 Ne mo N I urls Julnlve NIUXX XIYRNX 11m un ukmnu 1 .1 mor 1 Nunor 1 0 511 r 0 I1 N XI1 PNN X N N I m .ua unu 1 u v ummm r u I JUIHOI' 1 Nen ll I 4 1 lolw Tro 'I XI'l1lliD .IUHN XX l-NI LX 1 ull ll nppx NI:-mplu enn Nurmtlrx NUDIIOIIIUFQ Bm 1 ll unmr lim 1lulr 3 Nvnmr Fa oss T' vim 'L I 0W SENIURS if-s Ebb My , 'xr hw' l I5 tl le lx liarmlt llurllxn l auvsnll ma HQ lt an N HQII lJng,.1rn1u llml I 0 lltle 1 Inurln ll urx url link: ar un-rnln nl ann mer 4 urn 'N .arx Olll lldlre lor: Holmr-r f ws n l di x etlx I run lxonnntlr Wlalnon llarrx Wlartln Xullrr x Miller Bcttw Mont 'llarxla 'Vloore Ermlx Nloore Estlle r 'Worn on Janet Nm-l on Beth 'Noble Randle I 1 lu 1 x l llll llorutln l .ulgc tt 'Nlarw lon 4 I l nag.: 1 on Spaulding Rm 5Mll'lf0I'll lieth Xxdrrnn Wilma X 0 fn Xml.: eagfr llou I-df N Jlnlll lxre nglr Dune Nlu lmzl Freda 'Wow ls -Xulm s Sl :itll Flora-n -v 1' 6 0 1 J ,ll N IIDIRS 'W xIlI'dIldlll Nflllld XIIWFIIIOII I.111I Xllvn BoI Xlxaraf T4 I I 1 4 4 111 111 N IX B.1mfor4l X1111 Barker lr.11141 B414 1 J111111114 Hatton BarI1.1r1 B411 .I411114 4111 flllllld dll Bell l'11I41 'VI114 BPII H1rI1ar1 IIPIIFI' N21411111 B4-n11411 Ir411144 H12 I41 4 If .1114I NI rx IFIII4 I 4111111 I'r 4I Bom4I4n 'Ihr I1f1II Homrx 'Vl 1r1111 Bowl xidfgdlll Brlltfun H4111 Broome Hdrrx Br41o1114 lr H1 ovs ll ,I 'I If U4 Ia I NIIIIIII B1m4Ir14 I4 NI 1r1I11 r114 tl B1111114 14 r11 44I 'N 141 Ilurrovs UIIII 4r ll 11 4 r NX 41l14 111pI14 ll I 1 4 IFIMIILIII .I44111 I.111lo11 Ir.11144 1 I w 41114 ll Ir.11144 4 1 41r1 4I14 n .11 ll llll 43 T 141111 4 4 I1 4.111 rd 1tr44 III vu ll IX ,Illdll an I' Ird IPI 41.14 I1 ,IOI1111114 IJ4YlotI II4111 Iluanr B4llx llml Bonltd II14 -. ,XdII1lI'llI1 as C' Vg: I F' 'G 1f4",,,m ww Q-4.. H... F!-" Gu. +s. as. ug 141 1511 SUM 'WD' 'Wir 44-M 'Q Gm 43:19 Af 4,44 1 un4r K is 'ruff I I V l'?1x1 X vw aa. ...- ' ' ' ' , - 453111, 4 4 'viz 4 - 4 , -4 4, 4- 11 1w:4+w U lm? 4 'v 4 ,vw - I f g I I . I I , 5 'T If - 4 II I I A Q -- my U 4 sw are 4 - 4.44-4fr 'w4 4 ' 1. 9' ' I 4 if .- . , fflrl' 1' , 4 . . I 4,Wf ,m'1ww Z. 4. ,J 4 ,W ,M , I. ,I , I I 13:7-I?,.IIgI,I I 4 I I I ,II ' - ' 4 . , 4 14 ,1 4-1 414 4 ' ' .f I 4 -' ' -4I , fx ...fi ,. '4 1 4 ' ' :W "4:!?'-2 . ' Q 4 ' ' .. II ., If 1 4 I 4, IIII 1, 1 I 4 511512. IGI gqg X - M 'I z'. K 1, 1 4 W , 4 A ,Qc . "4v Ing ' I HH 4 4 Nf 4 4 X V' - -Ii I X14-Il-1. ,Iz111' I 4 4-M fn Mk'M . hr, fg- Q , ' q. 4 1: N 4?I ,QE ' . " f I 'H 5' I' 4 4,.. 44' a 4 - - 4 -I I 44,4 'Q 1 . . - g M-4 ,fw4'-, 14 4 or Qf Q 4 QMQI A 4 1 44pI4,w ' - ' 'f ' lf 'ffwxw-144 ,, YJWA -4 'M' N 4 .ffgg ll l ,I - Ki 4f1w14aw .... .wfrff II I4 1 -4 ra B4-' 5 I . , ' 4' 'Am fm. . " "" ""' I I ,F . II 4. . I I I in I I ,I II QI k ai -iz - A -4, i n I 4 5 4. ' i ' I ' I 4 ..,, 4 4 "4 ' - ' ' I 11.. I Q 1 44 Bill' 4 1111.441 I 'Y' . I A 4,44 ij? - 4 I . ' H I' . a I' ' 4 -4-P 4 A m 'JZ"W at Life' N ' fn Lg ' 4' 1 " - Q" -1- -fi 21224 I 14" 4 I I I if p . . LMI I I , ,J I I, , I II fix .I . . ,. - , ' 44 1 rf' , X ' I I I4 5 2 . I i- I X' 4 Wi fs! 1 Q- , - 4 ' f- - --A - I 1 I 4 .1 I .I i, I I A , I J. V I Y , 4 ,A I' ' . I' Il ,44 I 4 " ,QE M 4 . 4 4 4 I - I I I I I H11 ' . 4 '- Ifa- - E ' ' 1 Ifll s- . 4 1 IIII 'L gt WK' qu' 4 A x I ' f" N J A -.. 4 I 4 mi wo 4 I 11 1 l1.'l ' N b r if ' I 11 I ' . - ' ' T ,. .Ve ' 1: 1- 4 rl-I I 4 4 . 4 if I My N I Ifu - , IAIIVIIIP R I I ' I 1' ,xxx VI . Iiilllllflll. i'Ili- - I A A ' ' I I M I N I.Kjg'. 1- I Io ri L4 4'f. H g- I 4 ' 1 1 i 4,44 4 ' ' . 4 1 - 4? 4 I ' h' f,,4a3ff 'WHH- 91m 4.5 1:4 qE'4 I 4 'L 4'TI?12x? 4:11 1. f - 4' A I 4 4 , I - A 4 IIII 1111411 1. II E I " , I I ' - ' E I 4 f , . 'h"4-Rf:-II , 1 I , if --" I f 114111 '1'. II I 7, . I , I' ,,, In I I .Q V' Ig K, 4 I Iior -I . I an ig I Q, 4 CI Ji. .w 4 4 1.1-I-I4. .I-' II I 1 W, 'ff' , I 4 " I IQ - -1 '- 4 I 4 197 ' I ' 4, 7 . I ' I . I' 3' - X I 4 - 4 If F- I4 ' "Il" A A I i 'I Nd I1r41II 'I . ' Ita '4 A f f' ' I I 'I 1' ,44 4 , , 4 I , 4424 II S. I1 ' 1 ,L K M I ff' 5 - . 44 4 3? 462 , 5 ing ln 'w- QM I -.. in- 'E' ' Y 5 -"SY I--Q IRI A fm If af iv-.I ff U? .mr 5 ww 1.3: if 1-u an gp- 'Z ,Il NIUR I1 1 AIIII I 1 1 1 1 nn lull! ll 1 x un If III' 1 ll I1 O X H L 'F crg Ile 1 I 1 rn1 lrx IIdrg.1r1 I'Illl n url I rllu ..-AA n x I 1 ru um dh rn Nor: a rlIIm IIdr11I1n1 Il lIl1u II1 nm 1 1 rx Nur: I 1k xrrl 1 rn 1 IWIKIII ll x1 1 Ihr IZ n N 1 in Ill! I Nl It 0 an r lll'IlI I 1, 1 II 1 1 I n Ill Ihnnx Ill I In 1 II1r an Y x XXI 1 na t 1r II1 1 Ixnkllglmr Ruth Ixmmun 5Illl'IQW IPIII Xa lll r I 1 x I4 Q IIIDTOI IN l llxil .I.l1IxI1 I 01 I ,I1v.um1 S ,Il'Nl0RS lqnnn-. Iivlly 'NIz1tIli-.1IIurw-law NIUIIIIS. ,IoIivl Nlallux. liurllurza 'IIN uII1lm I' IIQLAII' f llll 4 rn I i UI lIIdIl XFIIIIII ullln I 1 fr 4r ,I nf N er Y x 'Wm Ii I Ildrlulh 'Woo Q- Iurl NInrg.an XIIFN Xnm orrlll Xrelq orrl no lh 1 1 ern r4 FMNUIIN I Ixn xx mm url ll I I 1 llle Idrnunlfr han all hr fm k an cr In Im x Q x 0 t ra 'P tx 'N Ill! x 1 p 1 ll I Ill 5 I'lttn an HI J 0 r 1hdr4I 'In IN u uru ll mm n mm 0 I tllll I ah r4I Iilpglll I or r II r an UI r 1 Inu ax npr Tl I ld ns Nlldl Imo4I X arp I alll I4 A la Q n Nha-als Irene JY J' As S2 an Q Q4 4:3511 'T' 'B' 'Q vig, 'Z I ,ou I""w. ms. pn 'IIN mp' .fr 't' 'E ,I pv- 'CH Y 'K 'ills xx , YK V--. FQ! QUWQW 'L- 'Ns fxxzj f 'K Wx 1, .SA v Nhuman Barbara Sllrlm x Ellzabeth Slkt 4 an Slllllll Swlul Smith Y ulnfly Smith NX Ndlllli Snow me Npdulsllnx. Jane-t NIJFHIF Iwl Sperlanf Nldfldfl gpm Nlargarf-t gtephen on Ruth r H12 I' Ol N 4 arn .u lt Wtokn I' arm st Strn kldml 'vtru klanel Ntru kldml Nlflllxl mel Stru klanul Ntrother l BQ m .lame 'Wars Q dt dx Nrulrf Iwlssarcl Ntu all Helen N nm Nllt N mnfr mfr N tion l um lan 1 un lin n X I XX mal llh X lf 5 lll l 1 I' lllll I1 I lllHNI"Ij.lll .ll 1 xrl t N4 X me :rum lx nrl ll Q X ll' ld Ill III I X nh Xlr lm: W1 lldlll on I'u lx XX olfe llorotln XY0lfe Rnlanul YY umlu ml Bruu f- XY xnn dll? I unflle Don 1 Y un NICKIPI' Ray lrrlzl f I f I I , q., I Q , I V' 'YZ ' x. A G. Lu- M , gl, , L .N J.. ' 'kv , f V ' I ' - -' , X X T2 . L , .' f ' . X . . , 1 , ,, I I .' '. Ja sl 5, sf " Y 4- CR R yr 1 L. I ll l Q.. A 4- I. -I i. " ' 'iw ...W fa, V ' ' V ll, V fu- l' . ll 'if- g ' 7 :W , 13,4 0 I pak ' 4. A't.i ,, -k . 52" Q Q ',',, nf - ' - - ' 1 53 V,k, ' ' . . .' "' 2 . I.f0Il1lI'll 4, za "' V l y. A' '. , lm. --A 'V , Z -G. . 6. -g J Y , Q ' L tb A ff I II . .Q . . . M. - - ' .4 J 91- , A :f, ' I I I -it fu - . .I j ' ' F I 4, 6 mi fs.. A ,W ,Eff -.ll . 'wlru' S W x Tut . f' :ilu ' VK 'E H", 'ls' " ' 'llzl I. l -rt i 'Q ' I . I :liis4nl.A XISIFQ' Ilrzuw' ,A X i L lruyx wk. liurl urn mb I . ,V ' K, If I YIIl't'l'l'1'. 1 ll 2. , 1 ' 1 ,f ' .s '. , , , -uw T ln. Hur. Iflln-n ,wh I ,, K ., - 1, Q. 7 1 ..- V . . M I V' ' , L V ,VM A M Yule-ntn -. lrl' lgfy ' I Z" fp J 'S' ik . N Y: li.-1-4-Emu-n. ll: ' - I W 1 1 , U A A 5,-g " Yi'lu- s. Ja '- 1 W, ' , :' we. . I n' , . K... 'Q'l'x"' l f P ' xg,-K , 7? I Ili l"- Jw "' 1' .mm ff - 53, A I i .1 - X xi. Wi' l' . ivlylv . ,- I+ I . Wuim 'gll . Jn. -n- ik 6 I, p' M I I .I Q im K Walla'-1-. Yi lu ' ' 5 V' P Q 4. wi ll '. , V " , ,, . Wurri gzton. ll-lt' .W . .,. 56, 1 V 1, Af f ' jv . V f If XY ruxvr. ll ni. Wig: -2 :-Q ' TQ - If I we . 4' XY:-n . .' rry 2 4 Y K -g XM-ll 1 . ll-tty L 1 ' 1- .f Af I vu- .. '- g- V. 4 97' Q, 'bl' ' F ""' "l" F . lg'1 wa rf: ,., ,A ig., ix-1 'I , " . - X ii' ., ' ix h L " if K L' . 1, ' f., y 'ai W, gs 'Q ' ' - H 1 '. z H 'Rig -if . V .Q ' vu Y 1 '- . I A' 13 " f , 53 V-,x fx ,ik ', z f? ' T1 - w..,, w it i ffrw . fa Q. CHRISTMAS 'V P A G E A N 'I' rf' ln annual 1-wut fvaluring ilu- rvli- jllllllh -piril ul' ilu- lllll'lrllll2lS rvdrllll ' if tlu- pang:-zult gin-n in ilu' alulitnrium lvy Ilux mul-ycfur grufluzlling 4-lass ut Iluf rlusillg ffl' wlum l l man X2ll'ZllIOIL ln ilu' lllfllllxl' lf ilu: vu-I nf llu' pugvznll. 3-llllwlllpl llu I't'2l4l4'l'N auul llu- Nlll1l1'lll' rvprf-an-nli tlu- -lu-plu-rxlf. nngvl-. mul liilvlivul 4'llElTill'll'I'r in llu- lfllriflnlzv furry. GF., L' ,ll Q BIBLE CLAXSS l'irlurwl i- ilu- Ililvle- Klan- mlmivlx is l'flllllN'll1'4l to nu-rt in tlu- 4-urrialol ul llul e-ml of llu- tlmirel floor llall. Tlu- largu--I e-nrollnu-nl in ilu- hi-tory uf tlu- -vluml lla- van-ml all pm-ilnlv rlafsruunn- to lu- 11-o-fl at all tinu-5 eluring tlu- clay zuul has Il0'4'1'PNltZill'll nhl- wxfiun- nl this rlarx in tlu- hull. :zzz una: :asa :ag-gn 2 ff, "5 fm mm ft GQ! . en.: 5 1, . U ml ' as ui ig! LIBRARY X Pl'l'll!' in llu- lilvrary ,2lNl'N auunllu-r !'Xllll'H1'6' nl Ilu- ll1l'I'l'HNl' Ill Ilu- -rluurl r 4'IlTlblllIll'llI tlli- ,rar zuul ilu- 1-rvmfl ml vmulitionf tllrnugluml tlu- lnuilel ing, wi 8 Mama ES Eff X QE Q - 'f-. X - it QS-xx, A! Q 14 Xutiitorium. Hr, Ylificllvkatiff. lfir-t rms: .Ivan XX illiillllx. Gloria xxltilllllilll. Patricia Wt-uw-r. Xnnv In-lly. Nliflllli XYUIIIIPIP. Barbara Whittle-3. Judith liuughn. Je-am-ttr XX illis: S1-I-mul row: llama Ze-llxu-ge-r. llvan Il.-wrt-. Nlil- drvfl Hake-r. Ruin-rtu Nldia-nzia-. Horu- tily Harrifon. l'lrm-stiiw XXhiltvr. Tvr- ihu Wrigllt. 'Nlargarvt J0,l'l', Nlr, NIi1llHl'kllllH'I Tllirel rms: Ruin-rt Tup- Iur. ,Iva-y Wiggins. tflmrlvx Tlmmp- -ull. lialitill Xxnillu-r. l":Ill1'I'f rlilllllillllbll. lin-xt-ll tloxntnn. ,latin-x lin-rvttv. Hux- -vi Xxynmil Vullrlit ron: XX zlilvt' Vliillllllllhllll. lilmrlv- XXuimsright. Karl liurmwli. rhluurtl XX Iiitv, lim 'l'urnn-r. HI Xxliitfivlnl. Hun- Yip-. Huyisuml XX vii-. 'xllfliI0l"illIIt. x1l'.xIiliflIl'killli-i-. First row: Luc-iam Ili-lias-fa. .lf---1' fil'l'l'll. heforga- liaiw-an-il: Sw-mnul rms: Ellllli Ysarnm-k. Nlillm Tm-ku-r. NN illl4l1l Tru- uiv. litlnu .Ivan Sinvutlu. Vary limi-. tmtuiit- lmxxi-. lin-tty Want!-. JUN' Vutvlh: Titini rom: iivltie- Yl'll4llllil'. l'ut NX 1-uxvr. liurlmru XXurnm-k. Hairy Xlivt- Luft. lilllilgllilll Nlaulrlux. Nluri fitblvlllilll. ii:-tty Uulu. Hr. ui4i4llv- kuuff: lfnurtll rms: tililfkl Turn:-r. Rulvp Luke-. liurlvura Page-t. Nlurthu XXII:-4-it-r. Hr-n-rly Thornton. Juym- Tmlrlz Fifth rum: Nlun-mir lfaruli. Niartin Taylor. tlurdnn lirant. Uthu XX ilillHillgliliilIl. .lolinny Tlwnut-. Pe-tv Filvn. Hmm- Ronin lfll. Nlr. Ste-in. Fir-t rms: liurlnuru Harm-tt. Ylary Xleirirll. Him-I Bltbllliktlffll. l,urrainv Has-. l.uruim- .-Xttrr. tlnmnif' Xllr-n. livatrirw- IS:-nm-tt: Sf-1-mill ron: Fllirle-3 Baker. Xuguata lit-ll. Xnm-ttv Mlzunf. Pu- triria Buutln-. IH-ggy He-wk. Hildrc-11 Xrnax. Ruth Xlli-on. Xllflllil Harm'-. Nlr. Str-in: Tliirel rms: H+-rarcl Hurr- ninkle-. Hut liillingsle-5. Holm-r Ulavk- muu. tfilarlv- Nltman. Frank liootll. llhri- Hnrlt. Junw- Xllvn: lfourth rms: Iiill liurtnn. Ftunlvy Xrmvn- trout. H:-nry lim-ruillklv. lfulmiit- Bute'- man. ,lurk 'ulunl-. Jw- Burk. Home- Room 101 Mir- Sruliw. Fir-I rom: Eduard Conway: Sk'1'lHlll rms: I.ila Ruth Broun. B:-My iIur4lvu, hm lizirthloss. Lallie- iluunon. l,oif lllurkz Third ron: Nlurgurvl liuinm-s. liurolyn liurne-tt. Urdu Xgwon. Carolyn ffuniv- ron. Frumw-5 lflr-nu-ntf. .Xuslrn-x Hugh. .ludy Honnvll. Xli-S Sl'i1llNt'Z'l'i0llI'lll row: Be-ttir Curt:-r. Juanita liulling- ton. l'utri4'iu lilliilllllil. liurlnuru .Xu- dvrf. Yyonna- liolvn. -'hm llulln-rl. lirlinv XX illiumf: lfiflh row: liill lin-- xu--Q-. Laurie' ,Xdum-. Hurry' Broom. Grady Kurt:-r. ,lame-5 Cox. Huy ffliam- ln-rf. Jerry' Curt:-r: Sixth row: Flvl- 1-hvr Ii:-nnett, Wade ffurtffr. .y V " llomn- Room JM. Xlr. lloxwll. l'n'Nl ron: lie-tty Cook. Nlurgure-I Zinmivr- mun. .ln-urn-llv l.uyi-. Uysyn lillswll. llori- lfillin-. l.oif Cr:-mf. lla lluyi-1 5:-voml rms: Lola-tla ifolln-rn. llvlvn Coop.-r. llorotliy' lluyip. Wlurgii- Hoon- vr. llildal Cope-land. livtly Kun lluug- he-rty'. Carolyn lfoun. Nlr. Home-ll: Third row: Hn-rston Coke-r. lilifford iiollini. lfllurlvf ifrilrlri. Huy' llamato. Nlonty' Daly. Halle- Wilson. liurl liroslny: Fourth ross: llonald Hole'- man. Raymond llullou. joan-ph lluyif. tlharln-N Nloulton. Wilson Cole-. liill liomnn-r. Holiluy' lhni-. Home- Room 20l. Mi-N Elkins. Firwl rom: llulore-5 Home-u. live-lyn filllll'f'll. Kliw- lfouggvr. liurlnura Boys:-n: Sw- ond row: N1ITIll1l llhaffin. lfvc-lyn iihiln-5. .Xsuriv llrnysn. Ye-rna lfarlin. l"lor4'm'a- llrovsn. Palsy' lirooky, Fran- 4-.-! liruno, B1-My J1-an Bryan. Nlifs Elkins: Third rms: Nlurgoria- lioute-1-. llorolliy lfhurrli. Nlurvin Ce-nh-r. ,le-r- ry ffoln-y. lilizlrlo-s fiumpln-ll. ,luna- lflimon. Ne-lliv 'Ya-nton: lfourlli row: llomild Haul:-y. .luck Burk:-. T. ll. liruddovk. l"re-ddiv Brown. Bill ilhuffe-. lie-urgr tlarantza. Hurxy llar- 'Un. Horne- Roman Qlf. Xlifx Dani-. lfirxt rms: I.:-nu Iffmlrr. Nanny lfnrrif. llullnvrim- liruin. l.imlu llugam. ,ln- unm- lfuurn--. Putty Uri:-1-u. Joyn- lfliml: Sa-1-uml rms: Slnirle-5 llurre-ll. Y:-ru Floyd. lfile-4-n bro-fnlun. Jann' lfuulknvr. lXLllllQ'flllt' lfinnvy. Nlary Harrn-ll. Nlariv lfe-rliv. Nliff liuxifz Third rem: NX illium llurdin. Curl Hn-llwrl. Roy lfxunx. lXl'llIlI'lll l"uil. 'llll1lIlIiiN l'-llll'll. lllmrln-N llupmun. ,lolln Framklin: lkuurlln ron: Hrum- Hallo way. lllmrlv- lxlfllll. lla-rmam Mulli- Jiillll llurxin. ,llllllvs lfvnm-ll. Ifnlssaml llurnl--n, Nlurxin Fill.--. lluma- Rmml 20-L Nlrr. XX 1-ll-. lfirfl rem: llurlruru llc-h-rf. Knnin- l.. Elliott. Sllirlry lluum-. liz-lly Ju llriu-r. l'ul-5 lla' lfrm-M-. lxutlwrim- llillllllllllh Nlrr. W1-llf: Sn-rnml rms: Nan Umm-ll. lla-ily l'zn'a'. .lunv llu l'r4-1-. Nluriun llrury. Nlurilyn Ile-mounlrruvn. Hvr- minu lloyvll. Nlurgiv lla-nmurk. Ku- munu lhnllvy: Tllirnl rom: Rnlwrt lla-V l.uu1'l1. Ruln-rt 51-xvrum-n-. Xiulz-I liv- lirnwn. lie-ily llllNlll!'. liurlmru llug- gan. lion llriggf-rf. 'llmuny limp-nn: lfourlln rum: Xl llunlup. Jimmie- llukm. lid llnmling. I.--nh Ilmmromu. Ralph lhmling. 'lmm 3 6 llnme- Ronin IIT. Nli-N flllllll. l"ir-I rem: l.llI'l'llIll' lrunk. Jum- hr:-1-In-. l'Irm-NIim- hw'--lar. Nlurx xllll llilying. 1,1-rulnlinr I'-I'iFlN'l'. Juunilu hillarvulln. Nunm-llv lligginlmtlmm: in-mul nm: Kula:-rl llollumlrr. Llmrlulh- llullun. lf-trr llurlon. Nlury William-. Num-3 Walling. lin-Hy Je-un lluffmun. lin--rl lfnrlum. Nli-5 Fmilh: 'l'llir4l rms: Jan-lx H--lu-rl. lflmu Ilnll. l'l1lgur l'l1-ming. liyron Uuylun. llilly Ihm.-Il. li. xx. llllll4lll.l.lilllll1' HUHIIIISIIII lwurlll rms: Huge-r llinlnn. lmuulxl ll:-lmx. hur- elon Fmilln. lx:-rmilln llull. Vlmrln-N lla-kin-. llonn- Room 218. Xlr. l'rior. l"irxl rom: L4-lia Pllilliuf. litln-I Pittnnun ,Ioyvr Poms-ll. lie-ttiv Lou Small. liwvnnlolyn Rl4'lldFllhllIlZ Se-roml rom Howard Fir-lrling. lfhurle-f In-3. Curti- Nlovk. Bill liimlwy. Urns- lfalioon Gillwrt F1-nn:-ll. XX 1--li-5 Nlrliinnix Xlr. Prior: Third row: liu- lllian-os Tlionluf Priiiw. Philip Nl:-rrilt. lion ulnl lilnode-n. Xl:-rrill llryun. llomv Room 222, Nlrf, Ymuilan l' ir-1 rom: lrunk llollaml: if-4-om row: Roy lxugg:-. Y onvillv llonlgv Ii--ln Lan:-. lie-th llun-ingn-r. Pal-x lxnigillt. llorolliy vllllllglllltll. lfllnurl lu-5: 'l'luir4l rms: Nlury Janine--. lil-if lu-4-n. Bo-tty Sul- lXl'IlIll'4lf. l'f-ggy Jon:--. Nlirium l.mwliorne'. Kun ,lullll jolinw. .lurk lxirkluml. Jumv- Kin nuril. Tmmny Jolmfon. l..--ti- I..-1-In In-r. Frank l.unin-r: lfiftll rms: Jay lxivkligzlitrr. .lann-- lxule-r. lion l.:-v lfmory lxing. ,lolm Le-ukv. llsn lxulnn liilly Klivn. fun. livtty l.un-on. Nlr-, NPMIIIHIII liourlln rom: lluuim- lm-. Iiurti. Q Homz- Room 221. Nliaf llwlll. lfirfl row: Dick lfralilrn-4-. Hal Tison. ,Ivan Crilrlr, lillfihlllh' ,lame-5. Ye-rna law- Slawson, 'Vlargun-rilc lloyd. Pvguy Ramkin. Danny ,le-nkinr: Se-voml row: ,lame-s Fish. li. 11. NN alkn-r. Raymond Samlcrs, Horam- Rllhlllllfl. lA'llllIl'l Sharp, liill Helga-. Nlisf H1-1-ln: 'l'l1ir4l row: lln-rolnl lin-lly. lfmil lim-lin-I. ,Iolm Sirmon. 'll-rrvll S4---um-. Harry liomlmin. llilly Huge-r. Paul Slmnl. llirllll' Room 223, Nli-- 'lialmagv-. lfirxt ron: Pile-anor lloln-n. lirlly li:-ggi-ll. li.-tty Lou-ll. lin-tty Jolm-on. Willar- lollo- xl4'l'X1'Illl4'I 5:-vollil ron: lie-run-v Marela--ly. Wlargar:-I Lixingflon. Nluri.-I .lonn-N. llorollly l.ammon-. Nlary I..-ui-. ,loan jolm-on. laalwllf- llul'l. .loy l.or1l. Nliw VliKillllll,'lt'1 Tliiril row: Simlm-5 ,lolm-. ,lolm l.ura-. I". J. lie-nnlry. liirlx Nlvlloxu-ll. 1,4-orgv l'XI'FSllII!'I'I l'-4Plll'Ill rms: Harry ,lone--. Harry lxirkpalri:-lx. Rivllanl Nl:-hinni-. lfarl xll'.i1lllll!'. Fislnvy lllgH1llllNPlllillIl. harlaml Holton. lXt'lll1!'lll lxnapp. 'YV' Holm- Room 220. Nlia- Xlilln-r. lirfl ron: llaxirl ,le-nninga: Sf-voml roug l Xlinifre-sl llopxon. liloria ,le-an lliil lip-. lie-uri:-lla Sh-ngzvl. li.-up Nlorris Julia xllll Eason. Hn-ralclillo Griffi- liuge-nia ile- l.orur: 'l'l1ir4l rom: llolu-rt l"i1'llt'I'4l. lla-rnarxl xlllrlvll. llapmonel XX riulll. lfrank Zallrr. .ILIIIIVN Smith T1-fl Taylor. Ronald Hose-ly. Wi-x Nlillrr: lfourlln ron: l.unre-m'e- Starr Jamv- llupw-. horilon Sapp. liar Nlilw. Lurti- Tilli-. Holwrt 'lialum Hulse-rl Pe-rkim. Horne Hoon: 302. Hrs. Kuzar. Firxt ruw: Fr:-d Pinnrr. Yi-ru Ylurlin. Pat Nlufhhurn. Shirle-5 We-in-r. Dorothy lllurk. ,Ing lit-ll I5-rry. Husw-ll thsvn-: St'l'Ulld row: Hulwuril Wlouro-. Jackie- Nortun. Lomiin- Harlem, julie-t Nluthif. l.uui-i- link:-r, :Xnn Prim-. lirtty ,Ia-un Wipe-rf. Arden Nlurrill. Rufwl Prvfsun. Urs. Rnzar: Third ram: Rohr-rt Urd- iin. Rirharel Prim-f-, liuliliy Wlartin. Hi-urgv Urhnurnv, Hugh Xe-ul. XYalmn Nia-wg. .1215 Rhoanis: lfunrth rum: liill Nevsfunie. ,lac-k Hanlhavk. Brun- Quarre-lr. Vuul H4-hl:-r. Ste-xv Sjllliflg- lun. Karl Parker. Hmm- Ronin ill., Nir. l.ult. l'lr-t rim: Nlary l.un Nh-lfruxs. H:-rulilinr xll'l.Lllllil. Rilllllbllil Nlrtfull. .iffy Wiv- tlurmivk. llumthy Li- Uuriv. Lorraine- l,q-ui-: 5:-ronui rms: Nana-5 l.iglnfimt. Nora Huy Nla'Au-rry. Nlyrna yIl'Kill- nn-5. .Xliw xIl'Pilt'I'r0ll. .ivan Niv- Nlirharl. june Lim:-ry. Uphrlia Mann. Nlr. Luft: Third run: Billx Nlvtfuy. Holnfrt I.uxrjoy, Usfir- Ylvllnfie. Dun- -un xlt'QllHig. Luwr:-m-e- Nl1'tilllllllt'fZ I'-Ullflll rms: ,Ianwf ll. Lnkvr. .Xhnr-r Lowry. iirne-at lf, Linih-niann. llunran Klux-Innes. Dunahl xiflillllillti. ,Iuhn lf. Nlr Xllister. Hmm- Rlllblll 306- Nlrx. Hain. First row: Rohn-rt xxiiliillllb. Hlumly- Smith, Luwe-ll 'INIIOIIIUSI Sw-omi rms: Nlairilxn Tonvhton, Marilyn Yuli-. XX u n ml ii Rouse-, 'Wlalrgurn-t Van Lzimlillglmlll. Christine- NX altvrf. Corte-z xx1lllllWill'4i. lilizulwth Wiggins, Nlargun-t Sliuff: Thirel row: Uvlorn-5 Whitt-, l.nc'ilh- Wilvy. .Ivan St. John. Shirli-y Shimp. Hurnlxn Whitt-. Mitzi Spa-igln-r. lluru- lhy Tilfllllllr. ,lvannettv Yxilliunifun. Hn. Hain: Fourth rms: Hratlh-5 Tre-ilinnia-k, Huhhy Yan lie-ns1'halv'll. .Xttismnl Stokva. XY. R. Wilxon. ,Im- Santznru. ,lulne-5 Suhrr. Na-41 Sllilllfl. 'Q-I llwnne- limnn 1400. Nlr. llury. First rms: liilly 'l'e-rry. l.nif Taylor. Shir- le-y Strung. lilizulv:-Ili Taylor. Curl ,lu4'lvoll: sl'1'UIl1l rms: l'lle'unur Slrivli- lunnl. Sliirla-y l'mwll. Ilulor:-P Stark. Jnnv Syn-ul. -ll:-lly lirinsnn. lie-My ,lanc- 'l'uylnr. Xniw- Slwiu-vr. Nlr. llury: 'l'liir1l rms: llirlluril lllklllrlllilll. Frank Stun-klull. ,lm-lx linswll. llulwrl Stur- Irnvk. liya-re-I Hrinnrr. lloyln- I'urlu-ez l"unrtli ron: Xlle-n Paillmi. Iluruld Vllillips. Syxun-on llmlilnrvk. liolunel Nunmnl. Nlurrif XXnrnmn. Xrllinr liippilllmgvn. ,av llunn- Ronin 309, Nlra. Sm:-ul. lfir-l rim: Xlilinv ifu-te-r. Nlury llvle-n Sp:-ml. Xyinifrml Fllllllll1'l'Wllll'. lie-tty llunryz Sw'un4l rom: ,Iuvkiv laylur. ifarnlyn Xyuml. Joyce- llunlrury. liar- lrura iirofgrou-. lie-lly Strom. .lunc- Tuylor. Yirginia Smith. Nlrf. Sweat: Tllirnl rim: Paul Starr. liilysaril Sniprb. lfarl Rll4l1li'Il. ll--n Spinnln-l. Hivllaril Ham-l. l,i-nnuril Ste-mart. lmnnuril Halnian. lluyiil lfnlfiml. ,lurk Taylor, Uttu Sloy. liililie- Turrulux. ,lurls Vlrflronr. llunn- IQOOIII Qill. Nlrx. llunwr. l"ir-I rom: Yum N1-naman-. lin-nn-yu Nui- niunf. Pal-y l'uh-. Juan N4-1--1-. lim lflluruz 5:-4-uml rms: Nlurgurn-I Nus- smn. ,lvun llungla--. liurlrura l'e-n-pls'-. Nlurion l'a-1-lvr. June- l'n-rrvl. Null: l'ziir. Pal Ne-vl. Nlr-. llou-1-r: 'lillirul rms: ,lun-pl: Hn. lfurl Uliyu-r. liolnlry Uxwrlwy. l'f4luur4l Nurri-. llnann- l'uIi-r- -un. l'unl U'Qninn. 1I1n'nl l'urrifli. Holm- Room lil!-X. Nlrh, Tlmrmun. Firxt ron: lie-tty Hunt. Nlury Xnn lruf-1-I. llolliv- 'IH--ton. lfloru jom'-. Horn:-lla hllflglll. Vlarp 'l'immon-. Wlrf. Tlmrmun: Sf-1-oml rom: llonulal llunnia-utt. Nlilli:-4-nt Yi:-lu-r-. Wlaxim- Platl. Warp Lou Trunle-ll. llurol4l Slum: 'I'llir4l row: Xllrr-rt Wolf-on. Holm-rt llamnwr. Hola XX urml. Rulwrt in-1llv. lrwl lmun-. llula- Full-on. ,Io-1-pl: Y 1-ug:-r. Holm- lloom Alf. Nlr-. Rollin-. lirfl ron: lie-tty liuvlu-r. lin-tty l,llg.ll'll'f. ll'-ln-n liigdon. Uloriu l,lt'lu'Il. Nlurilyn Hvynolnl-. NI:-lxu Holnlrinx. llluim- lfomig: N-voml ron: l.oi- Hog:-r l',runn-5 liolwrtfon. Wlury llogvr-. IS:-ily Rolf.-rl-. June' Rwllural-on. llor- rnre- Royal. l.oi- Royal. lfliluln-Ill l'itl-. Xlr-. Lolilnf: Tllirnl ron: .liml min- lliggin-. lfra-mllliv Holm-rt-. joan Y Y lolnl. lfurolvlu Rlltidllf. Joyre- lriw-. llonalql l'rilvln-tt. Nia:-ls R'-ill: Fourth P ron: lluzlely lurdy. l:ll2H'lt'- R1-nfro:-. liilly Ronan. l.uu-rm' Rosw. inorga- Rlnnn-. ,lvrry Ronlgrrfg lfiftll rms: Rolunnl Kon-Q-ll:-. Hilln-rt l'on-f-ll. lworge- Norln-r. ,lolm Kutllf-rforml. 1.1-orgv Hotlnn-il:-r. lloma- lioom Silo, Nlrx. llfI'l". l"irNl ron: ,lr-an xlll'llQlll5l. l-all--l Nlurx lflllvl lfay Yloorr. xliIFXil lmn- Nlin alla-M. lirginiu xll1lllll'l4Ill. joan xllll ruy. l'1l'l'll4ll4' Nlooflyz Sm-oml ron Kuna- Ylinor. lfllwl Nlorri-on. l'a'g1gx Wlosh-ll:-r. lio-4-nuury Nlor-on. l':lI'il nor Nlillvr. Hxwmlolyn Nlixon. Ilorl Nl:-lxill. llrs, llf4'l"I 'l'l1ir4l ron: Il 1 XI l ml an Nl url XX ull ml intl, .A 1 4 ' F. ' in xIllNl'lY. lltllrllj Jllrlxlt' ' llx ron: 1.l1-x--l.nml xllllI'l le-r ' l our lon 1.1-urge' xllfllilvl. ,llllllnw Xl'-rr:-r. 4 Ill I Nlnlnhl lhll Nlvl 2 ' . 1u'r. llllllll' Koolll 229. Mr. Llark and llnllll- Rmml lflf. His- Svali-v. Fir-I rum: lil-ily Je-u Nlilllllllll, Alla .lfilll Rim-. Yuym-ta lirl-we-r. lrvfiilllllll' R05- lml4l-. .lavkiu ,lt'llIIl'lglIl. Rulvy Ki-llp. lflita Hiller. ,lf-am-tt .Iona-S: Se-1-oml rms: ,loan l.1:ll'lfll"llI!l. .loan Le-4-, lm-z Taylor. He-le-ll llc-tty. lilizaln-Ill Nvw- man-. Nlariall Sllljtllllllll. Lucille- Nel- Mill. lil-tty Lo Prie-ter. Mary Anna- l'l0lt. Lydia Noln-: Tllirfl row: Gm-orgv LiiN'll0l'lll'. Wanda RfjlIPFlr. 'Nlurioll 0'Nf-al. Florim- Wllitington. l'iran1-l- ll:-llll. Norma Roller!-, Sillle Ste-plll-ns. l'al Sli:-ll. Boll Mille-rg Follrtll row: Jilflilt' Nl:-rritt, lik-tty .Il-an ,lone--, l'at 'Nlillw-r. Nlary Lallllh. Be-tty Hmm. lluri- l,1-4-. Cram- 'Vluu-1-. Mary Nlims. ,loya- l,l-l-: lilly-: -Xllllre-w ,lar-k-on, lielgar ,lnlll--. llalllll Jllllllh. Holm-rt lfarl K4-lly. 1.1-alrgv l.asslmll. .lo-l-pll Nluielzl. Nlurri- Wlarlill. liurnlun xl8llll'MN. llmlallll Nle-rri.Ju1'kiv ll:-rrilt. ,ltlllll Nlillf-r. lioll Xllllltlll. Curtis Mundy, liarl Nlu-ll-y. llllllll' lilmlll llf'l. Nli-- Nlllllllil-llll l'il'-I run: l,illp mill.-ll.-. lfllllllil ,lvilll Null. ll.-x--rly 5lll.4'l. Xlmy 5l'll1lllF N-1-:null rms: llilflillfil bill-ox. Xl:ll'::aIl'1'l Flll'l2ll'j. Flllrll-5 Fllrrrf. Wlzlrll-ll: flllllll. xllll'Uill'l'l Fllrge-lll. .lllllv Flllllll N4-lllv 5.-all-. lli-- Nallllfl-lull: 'l'llirll I'4lhZ Nlilllr--ll F--lf. liiII'lIill'kl Sillllllnlll- 5lIll4l4'X N-ple-r. Jallllw- fllllllllllln la lllillu- 5lllQll'l'. l'l'zlllvi- Fe-ll:-illv. xl'll'1'll 54Alll'llN'I l'0lll'lll run: lllllN'l'l Flllllll llll--4-ll Fllzllllpill.-. llnllpzlal- 501111 llI4'llill4ll fll'llll. Xxilllli' Falla-r. lllllllllf fllllfll. li0llI'LlIl Flluls: lfiftll rms: llvll ry Slllitll. x4'Y'llllll Sallllvla-. liilly Fic-llll-l'. llurzlw- Flllitll. Elma-r Fir lIlUll'. Ru-1-uv 51-arlmrollgh. Eugr-nr filer--. !X llullle- lclhlblll Ili, Nlr, lluslwll Llllll Nlr- xlllllllrl. l-'ir-I lim: Nam-5 tim 1- ' l 4-r. Kllwlru-5 lllllu--. Jil4't'ljll llulu--. l Sllirle-y lin-r-. l'allri1-ill lllll4'lllllr. livi- If .lfl lsllfllll. lfloi-v llzlxi-ml: 54'l'4lllll rim: Iltbfillllf xfllllll. ,Io-zllliv Sm- llflll-fill. llallllvrilll- llullin-. 'Nlirialll hrs-a-ll. lllllly lillilll'-. ,l4'illl 'lla-xalulu-r. xllll llllyn--. JIIQVI' llallllm-k: 'lillirnl rms: Xlr-. Olga Ylallllo-l. xliill Uri-- ssl-ll. Ju Xllll l'I'ilIllx. jllilllllkllll' ln-s. lin-lpn l'-l'llIllU'Illll'I'gL. ,l1'i.lll liilfllr. Xll-lu-r llmlgl-. xllifj Xllll llarri-ml. lim:-rly l'lXilll'. lin-r llllllall-llc-1 l-'mlrlll run: Nlllrl Jam- llllll-l'Il. lfwr- alllim- lilhll4'll. llihillll' l,4'iHl. l'at liarr. lin-Ill lfarllall. Fay lsllfllvj. Nllrlile- lwlrl-lllall: l"il'Ill rms: XX alll-r llarlle--ty. llarx 1-5 l'i0llllllilll. Xrllrllll llzulllm-lx. XX llllillll lfur-itll. .ldlllvr liurm-ll. JSIIIIV' liriglltlu-ll. Immi- llalyl--1 Fixtll rms: l.UIlllf lllmk. livn- llf lllllla-llll. l.--my lhlll,-:la-. hvral- liilliillllll. ,lllllle-- lflllldltl-UH. Jai-lx lla-- tl-r-: fl'Xl'lllll rum: lhsigllt llc-mill. XX ll-ml liuilin-. lxarl Burk. Calxin Ha-- -l-ll. l'.Fl'4l lim-r. Tlllilllh- llogl-, J:-rry llarlu-5. ,...-.V -V' 1- -. f . ,.-4.-uf-f , V .. fr' . ffifi 2 A fqf QQYI! e Wh V01 ,JJ A Ifcfe cf sw U75 FWZ 0 00 E5 df GPOUI7 ao, . O15 Oln Jay, u es r's5e 00' U - ----Q, 5 I ' .h 0 c: J lw N E Um- Cook and Nlurgiv lflclvhc-r BEST LO0KINli 7044 'a .IX N l k R Y hllln-rl ltqlv artls and Camillc' Candeto Xl'kliY lc- ,K r1'llil1z1I1l illlll c'lzl flrnlec-r BEST ALI. ll0l,'Xll ll'Nl- ! 'll llf-rlll1- Y ll 1 illll :ll 1 JUNE Xrlhur Farford and lfrum-vs Nlizvllv DIIIST ATHLETIC 7044 'a IXNPXRY Lure-n Hrnudus and l':lIllif'1' Fu I Ch I rank Ymulc-va-lrlvr JAkNl'.XRY Mary lluslings anal RIUST 0F SERVICE T0 THE SCll00L J l' N E ,Ivsaiv I.lllxl'I' and ,l1lllll'5 Huuscr Www ,v The WOQD Trlo O Flr f If T DEAD E ND he Brown Vacanc' tolen Fruits DOC LI' L4 fllllp Paxllfe m mf Love Birds 'Blalno ? gon!! Lux 'PW U 3 Hugs ouckprs Qu 'X -Q14 'ufdfl lon Sale. I l Golfx lf' V' hw' ur der' wf Mfg Gm! v- 'ov' C rn 75.52151 bmgyxl YYK " -. H Q ' QSDY T1 13. ru .add -s Q' X A wm- I X .5 ,,, N I ,Z , ,rv J, K Ai , ,QQ - - - f - ' ' " 5 ' W2 ' f f y r K S J .N 4 ul x i . '- ri mc ' 2 -V1 nf N , ' H ' ' . - 1 ,F 4 ,, . V . . ,lA',.. 3 A f' The G' P11 2? Qi .L D' z f" f K -X' , 1 a f' V . K' A' ' 1 'f ' 4 " , A , I u " 1 ! - X ' if . K l A Q0 X . , Tx :Af " , K . I Y 1 ' 4 A L in if I - , . - ,. ff -? k , ., . .. Q fi "ay ' N ffm.-2 SO. fii AL., i '4 - .,f,,v. - ..,-,,, "' A ' j - V' .. ff A I , , f ' ' Q l in A f . fl V A in-,171 'J"w1 f'i.L7if.' ,gggn E!! I., I - V - K 62, 1- ,,.. fr' V" ,.Y- 'JM' ' .- W - 4 U f,Y'LY ,lx I .- - I My ' 'L . ,if , :' - Q .... , ' sn ' ' " K wh.. V Y - - v xx . ,X . D- l . 41-'x xii "J 'Y n.M:1e QPQLJ 17 x H . 'fm--gf' I f, ,Q -, jL.f,r1e u ' ' 4 . . t ,f K 1 r -Y . A xl x t ' 1 A " - 'T' il 1 n 3 1 X .., Y V Y' Y ' ' O --Qt'-H f - D Ol -dW2 lt- I FQ fur. Ed s 'f" 31 . - 'ms ' 1 ' H a v -1 k ll ' I , uui-. -..ll .Y 4---1-YLv ,I .A ' ' B Q A2 L . gg, 5 wi' f. , X aw , 'Q fa ' W Q' 2 fi W- 1 " M. Q' it-4 N A s , . EP , -l wvd , i 324 av X. Q ,ffi , V, 1' 'wie- Ji i ' N ' I x ' an "5 , ll in S 'Q' ff F Q41 I 1 , f sw' ' AM' 1 Q., ..,s any . ,ff fm 1' ,V ., lx Q' Mari Q 4'!W-wwf , .9 1 15- 5? Q 6 3' V , -A 4. I.- VJ 'Q' Q 4 W' . ing, 61 , il RINNBRS IP ,gy- C795 all ill I1 l1Pll lg 1 l X l Il l'll4 4 4 1 1? x 4 lllx4 XI lll4 U NHII II ll 4 1 DN 1 rll4 X . 1 Nx Hd l . 4 SPUBTSWI KN SHIP 'l'll0Plll 1 ll HI 1 I I 4 1 N P 1 dN0l alll l l , l 8 I sl KB Pl XX hli l l .4 1l l . 4 llmll 1 I N 4 4 llll I 1 l n Nllll 4 ul Xlllg. ll 1 4ll4 144 4 lllll Nl l ill, 4 4 I ' lll'1H,X'l'l'l 'I'li1lI'lIY - U , ln 1ll4- N4 'll l'l4vl'i4l.l ll4'lHlll' vll4llll'- rv -,A llalllll-lll :ln Nul'4-4l lvl ll - Nill' all ' I l"4vl'l-llwil' l.4-1 Ill' All Jilflxxbll lzlxl llv- " -W 4-4-llllu-l'. ,lil4'lxNlll-H zll'l'lrlll1lIiX4- l4'ilIll , lub llI1l!ll'1l llll- xivlnr mul ull- all ilI'll- 4-ll lll1'll'1lllllf all il lHllllllll'l ll4-l4l All ll 4- 54- lilwll- ll4ll4-l ilx lll4- l'llIllllX ul' Illl- I llI141'l. lflu- -1'lllNilN pal -'ll!llll'1l l.zlll4lrll. l.4'PIl nl' 'l41lllZlllilN'1'1'. F4-al' lll'1'4'l1' lligill ul' ll1lfl1Pll2l. lIllIllZll'lllEllI' 1'4lll4-4-pll ull. illlil .lm-lv ll. l.1'lllI.N ll4-:- :lli 4- ll'illll lll4-I ,l1ll'lx'lll-N all'l'll'lll. ' '. 1 4'4llllp4v-4-4l nl Fyl .il lllllzl-lxy a l l'4I'ZIIllx Nallllh-x4-l4l4-l'. ill Illl- lllllill- ln A 4l4-4-i4l4- llll- Xl1'llPI'l, ,la 'lx 'X I4-alll lu l 'l'1'1PllIl Ill1I1'l' ill lll4- wllll4- All UI'- Izlmlll ln xll'1'll. l'i4'llll'4-4l 'll" Xllu 1fl4 1'l'. tl1'1Ilk,U,' H4 l'1l"lIll' xilllllI'X1'l1l1'l'. .lvl '- A - liuluky. 'lllll Nlr. ll1'Ill1PI"Fl. Y v v . A - l J1l1'lx-Hll l- X1'l'j lll'1lll1l lu lll-lll'lj lll llll- -p4vl'l- h1'1'Il1PIl il lDl4'llll'1' ol' lll4- Sp Fl-lllilllbllllb 'l'l'4rlllly N1 ll1'1'2lllN1' ull gurl 'lP1l'l'lllilllNlll'l 1ll'l!l1lj1'1l lly lll4- l1'1llll 'lll4l lay llll' 1'lllll'1' -lll1ll'lll ll1ll- 4llll'illg llll' lm llnlll wx l. Ul- l'i4-izllf ul' XX Nlllll. alll- ' l4-r ol' lll4- lfllllllf illlll 'lll4lg.I' ul' tl 4- -pirll lllxlllkijvil ln llll- llll'4'1' ,lzl4-lv4vllxlll4- lli-'ll 54-I 4l4llN. am- rllll l lIl'l'N1' llillg lll4- ilNill'1l to 41gllll4-l'lll4- Y4 -'4-. llrilll l'll1'1'!'ll'1l4l1'I'. 2!Ill ,ll-alll Mall-4lll4-l'. 1'llll'l' llILl.lYT1'lll'. S Nlllfm NXLLQ Ll-L JA 4 'lm 4llll-lallllillg lll1'Illlll'l" of J-1-lv f Ill WU l'4mtlulll -llllllll -lr- -l an Ll lllNllI2 4-up ix lll'l'N1'lll1'1l lay ill-- ' lllll lvl l'4If lu Nillll lull. Hvlwl lvl lllx l1'iIllllllill1'N an llle- Ill0'l xallllallllu- lll'Illll1'I' ul' Ill- 54-.lll 14-lull. lllPl'1'Il lll'1lilllll-. 1'll1h1'Il lay -lHlI'l- Nl'll4'I'k .l- il lll4-llllu-l' ul' lll4- Xll-.lall- zllll XII- Fo l4-l'll Il-lllll-. ual- llllllll-ll lllx-I 1ll4- IIIUNI Xillllkillli' play -l' ill lll4- 4-ullllly illll l!l'4'N1'lIl4'4l will: il prim- of ll 4-4f ll- 1414- rzl4li4r, 'l'ls4 ollla-l' llIl'llllI1'I'- nl' ,l'l1'lxNl N- -llllilll llzlllll-ll lo tlll- Xll- fa - ll'illll lu-rv llLlX1' XX l4l4l llllll Mil, In-rl l'l4l al'4l-: Xlilw- ll ' 'llll flllll l - -r- gin-ll ll4vll4ll'lllvl4- lllt' Un. 5' .J C1 I l ll XXX -.... 5, 114 41111 414 ,dlltld 14..1111.111, 41111 dx, 41111 N 1 1. 1 Nl411.1r4 NIDIIOII lllI Row BllIDIlN Bu 4 Hdrrx Nlallon NL11141 brdx LI111114 I'f1sI41r Xlfd l44l414k IIldI'Il lrlllll dlltl 41 14mkl4 Y1rg1n1.1 Idllllllll 4 Ross Ir 4-11141r4-I It 11111111111 r.11144 5114111 F6443 If11141 Il41r1- xIQ"XdlllIt'l' I41111 lu-11n1s4111 14111 1 12I IAFUI Rdlllkf 4111 141.111 I01I4IdI'lI l,0I'l llaln, 154111 J lll N41 on, Pr441 1XOXNkdIldlH, Xudru bklllllll' Iloxd Yager, Carolxn 'Iiarcum NX'I'l0N il ll0N0ll SOLllaTl N 1411111 411141r N414 IQ 1 1 4 1 ll flll I 11111 41111 4 4 tl U14 4 1 41 I1 pd 4 11 1 11411111141 .111 pr411414t of II14 4 u TM41 out ta114I11'1g 111411441 41I't14 Xvdl' IldYt" It FH tI14- 14.1 1111411 f41r tI14 f.14uI!1 111 4111I14r .1114I I1 41 '-4 44 111 11 4- 4 1 4 4 lllg. r4141111Q Ill tI14 gxrnnd 111111 N 111 I 1.1111 411 1 4 1I111 aw 111 1 I4 4 1 141rI I r111 IFN ld N 4l1IdI'N 11 1 ll r141 I 1111 4 1111 .1 41 1 1141 1 I N1 1114 N 4111 r I si 1 111. K1 'Z J" .I IPP. I'l" I"' ' .I I RQ .I I, 1- V1 iIIEu111s4111. 'Iary ll141i11 fs. ,l4'Fhil' I.1k4-r. . - ' I 12 . ': 4 sv. ' ', . -' .- '. I' -1 ' '.,I' - livr- firl. WIN . ll 1 . -XI - FI' ' . If' --s , ll . ' II- " 1. 1 .' . , R Y . 1- " V ' ' 3 1 ' A A 4 1 4 A VIIII1' p1lr1141.4- 41I' 1I14- Nat' 'I II .' "-lv' if I41 4'1'4-z1l4- 4'l1lI111-111-111 for IigI1 -4'I141I11-114' NIillllIill'lI'. AIN 114-Il u- Ill pr4111141t4- llll' I1i,1I14-+I i4I1-als of 4'I1z1r114-I4-r. I4-11414-rNI1ip. u114l 14-r Il'l'. Sll I- - IR ' g ' 1pI4-14-4I 1I1r-4- -4111- r - '11 ' - 54-1114-+14-rr 41f I1411141r roll grader arc- rec-i 4-41 int II14- 1114-111I -rxhip 411' II14- 4-I11I1 111141 llliif 'rli4'ipz1l- '1 1I 4- fw -'lI1. 1 ' I--" ' If -' '- Svlll' - ' I 4- lH'llXI'i0ll f . 11114- -1 '1 Il 111 f1r lI1- lr---' f , ' - Q 'J 1. Ul"l"ll1liR.' Jul, 4- Xill' f 1 I'1'4-f'4I-111 ,I4 II" ,l41I Ku- N14-4--P14-J I -111 ll ' 4-w ' 'll H1 U I 'wlillgh . ' ,Io-viv I. IQ4-r I'a1lri4'iu I14-111111111 Trrzx rr-r I'u1 "Aa I4-1 an ,I4---iv I. 1k4-1' 1.I1 I- i11 l111r41I111 XIilI'l'llIll ,I4-4111 .I Il -- II4- rtw-1' .I411111 4L414l4I1r4I N r. . X. II4- 1r4-Nl .Vp -411' NI . N. X. I,1'llIl1l'I'-l mwg, imma: 61 E4 9 A WN' llll flu Q 'fr new 'U- Quiz vu! ww. -f Q M an rn -vm nn- wv nav -115,405 'FIS' 5377 va x 1 1 1 11 1rrx .110 , 1 1 ll 1r 11111111 lldllllllllll, frNfI'lll0lWll La 4 I 01 1111111 Ill Tl DD 11111 1 X I1 1 N1n1xI1ght1 1 ls 1 11 ll n lNl1 XX IIIINTI 1- 1111 r 11 1 1 11 XII 1 1 rm It fr 1 , ,111 1 I 1 R1l11r1 on lr R1 uurlll mu .1 ll 1 r1ns11 1 1 1g H1 llllllllllll .ln xllll N11 .111 P1 1 Ixnn Holnlrs R11 111 I gg. 111 ' Il 1 ss 111 1 1 1 1 1n I lm Ph mor Nllller, N 1 1 1 1 rv1r1'N11l NXIII 1 1 11 1 ru l'l1 STI lll+N'l' l IIITNI ll 1 Nt111l111! 4 111 1 1 1F21 s 1 1r1 111n11rn1ng tllf' Nlurlent H0111 It m1rr11 1111.1 Rf-11 fm 1 pr1n11 tlll 1 11r11111r .1111l 1l11't11mar11 for the hlllllt l'lD0lll 1 1 1 11 11 1 1 an l111n1r11 11bX1 rll 1 N1 d 10 I1 XIPIIIOTIP Ha1111lt1n11 fat x Bro Harm Nlalmn Fred Ix1mk.1lr.111x Ruharfl xI4GlllI!l U1 B11 1 x 111 ,I1'1l1 11111-N f I- ll 1 I 1 Fl I1 1 5f'1l'PfdI'X Trea 11r1r Rrportf r flxaplam H1 lflfldll I drl1a1111-11tf1r11111 f I'l'1'.' nn' .. 1- 11' Lulwr 'Nic-111or1e Hamllton Pain Brook Harm Nlahun Fred Knoukabam Bobbx Ou-rbu Bruce Callmsax Chan flars Ivan Jonn- r,- 1147! '1- 5 . A lt Row Ruth Iwprlnu, 11E0I'g..1 Bonn Nxlud Bolailu Frank Ian II4Y4l4I4r .Iavquelmc fall 1,-1raId Bohn, Ixenmlh Lum Jay Cohen 2nd Row lm Rf-nlz,11vwn Plan I'l.nne Nmger, Idlenf- Iorlnm, Jann Houur, Delorc-Q Feinberg Suian Hdnvock Dorothx Wolf Uwe Inn ford 'III-S Closer 3rd Row Tr-fldw Pano- Unk I4ltlg.r4m 1 eorgzm 1,rlffnth Be-rndrd 'Vln :lu 'NXTIQINKI l'0llENSll IEXGUE 1 dung. 111-'IW 0 mum fn n me N4 .-1 I'o I1 I4-dgu , has rapl 11IIIIl I I I I I Q ld: F1 IOIZIIIIIIIII II11 I1dIl0lld F110 IIIIIOII d M1 lI'1I1 I' I I 111 X d U1 PII IllII'- NJN 1M L001 p1"d Ill Ild 1 Ill I nm 4cn4 In-Ir .1 1llldIIIIl1I group of num rr - .inn of II1 I prmnnln IlIllllIdIt' an: f-ncoum 4 lIlI1I'1'N .inf dIIlIl N ln 1I1IldIIl'Ig .mc u at 4 1 II 1 v p .1 mg I ar !Inn IIIL. and Iogud rad unmg I Prank Ianllf-x4 Nwlna Hola In .I81Qll1"Ill'I1 Pall- 1:-rdld Nohn 1,f-urge Bonn Iv-nn:-th Iuln III Q 'I .1 an Im I I- d r 4 nf 11 I rv I1 f 1 QIUFIIIIIQ 5b1l'1IdI'X 1 HITISIIDII1 In gl 4 re drx Ir4 .1 nr4 r III tnrmn Spun or NYIVIH B0IaHIn 1,4-urge Bnnf-w ,Id4qu4-Ilne I-dl: IfIIf-nf' I urtnm Jax 1nhe-n .unw IIOU'-1l' 1, ow-r I 0 ' 1 ' ' ' 4 f I fn S Y .: Y' .1 " ,. .Un gh '. M J, . I . '. , v . ' 4 '5, '. ' I. f I I -4 v I' I 4 I . l 4. I , V l N x 4 . . , Y: 'V lr., 7.'1.-. 5. . " ' . . ,,..',' V ' Y v XY Y A A A L J A L ' I A Th- II4-lv I' ' S0 -' Y f X I ' - ,If 4'k+ n. an afIII" I- of Ihr . " tion' I ' I'f'I1h-' . ' 4- ' 'flly lm- - nn- of III4- IIlI1'hI fI41IzllillgL gr4 np- in tln- 'il,. Th- 4'InIr IIH' gui ' I ' ' 'I " g ' ' 'F --Il af - -1- -- ' ' . In 4 - t4 gain Ill1'IllIPl'l'NIIIll in ilu- Su -' -lv . ' at I I xt 5 if -gf ' I P 'Ie' g q -liti -H and 1 sl -I 4-xi I' '4' of thi, Jn- ' ' ' ' ' ' ' I ri. The " 4- Sm-if-ty i- u -. f ' ' . ' I ' 'g' ' - -.t ' I ' ' 'tv ' - ' ' ' I t 4'1IIl1" 4- in lll1'IllIP -r- uI4 ng tln- l'l 4-- uf p II lie- - e-' Is' . 1'1" ' k' '. ' 'HI -' 5 ' . 0 I" ' I 11 I II S '- ' - 4- I'r --' I -nl . . , ., ,. ' . D' I I' Ii-- ' f'I-It ' Q . 5' f -. I' g l' - - .t. v 4 x U, '-. I'I -I 12 -4-r Q w Mi-3 'I ' " - QI-Q -was an W' 'I 1111 11r1 Nt I.11r1ll1 NX .1r1l dll! 1 1 I 1 .1 1r ll1tt1 I 111.1 Illdllltlll FN Ildnllllg ,Ill R011 11r1 1 1.1111 1 r .1r11rI1 11111 It 1 1 N11 I' Nl l111 Iir111kI1I.1 'lnnI1 I dllrd I'1 I I l 1 ' 1 ng 'Nl.Ir1 ll1r.IlI.1III R11 .1l11 W Int1r '.Ir.1 I11 ll 1l 1 1111 11111 1tt Ill .1 11 11111111 I111 1 In 1 1 1-.111111 1n1d11 rg.1r1t 'Nl.1I1l.1 IIPIFII lllllftll H1111 I'I'dllll 1 .I 'll 1 11 I 1111 1.1 1 11 I 11 111 .1r1 11111 111 .111111 1 1 Ill 1 rlrlld 111 llll 1 1.1111 ll dlff l111IIIp 1111 I' t1'lI1 I IIl1 NIM .In R1111 I1I1n N1.1rI111r11ugl1 K1l.1 ,I1-111111111 1 .1rl1I11 III! Fd I1 1.Ir1 111 1 ll I r1n N FX Tarn IlI1I1 lxr1IIg1'-r Il I 1 N I 1 R011 1 Nlll XY lI1.1I1I 1111 I .1tlI1rIn1 1111111 1 11111 1 1111 lx1 t1 xllll Nlllllllllll Ierne Doug 11 lon I 1II I'r.1n11'S 'VIIl1ll1 I.1trI1Ia Ile 1111.111 I .1tlI1 Tllll Yonge X1r1,.1111.1 I 1111111111 I1111ll1 Thorne, .1n1t l'l111r11Inlcl1 'vllflld L11-low lx.1tlI1rIn1 lduln I l t lr1IIIl1Il1l ll11r.1 llI1I11rs11II RIIIII I'11rl11 llottw P1 dl' - 5 111111 tnul, 111 I1 N11.1I1 114 t1 I1r l1rIl IXIFIIX, J1 It Lukggf L 11 111.111 I1111lI N111 ll GN fllt All 4 II I llld DOIN! N IH' X4 1 1 1111 11rI- 11111 1 1r11 t1 1.111 1 1 FX 111 I 1 .11I11-r .1 lf-11 1.1 N ll r11111 r111t .111 1 Tl 1 1.1r1 111 1 1 X tl 1111 r 1.1r1 ll tlll Illl 1 1r111 .111 1 IT 1 1 I .11 11 1 nlpq I. SILNIIIB GIRLS CLI ll 1- purp11s1 11f the N1I1111r l Irl 4 ll .1 11111p1r.1 I11 .111111n lt am 111rt th1 11gl1 111.1 111111 1 t1 g FN I Sf r Flltlpdlfll Ill .1n1 I1tI1I 1 Nlll .1 1.1r 1.11111 .I 1 1 11 11 111r1 I gI11 1 1 1 1 ,, 1 11 1:11111 I11,l.II11I 1 I .Ir r 1 llll 1 .1 1 r 1 ,. I1Ir lltlllfll' 1- llflllg l1111l1II1: hr 111: 1 1 1 1 1 OFPICFRN Pl11llIs 5mItl'1 Wann Gra1 Beth Cena Blanton Latrelle Ward 'Wan Haxttng Don RPWEII M1111 Wan COPIIIPS I rf- Idt'-nt I I1'1- Pr1 N1'1 r1 tar1 Tre a urf-r I I1apl.1In 1 I111rt1 r Qponeor 'llawot 1d1-nt Nant! Gras Je :Ie Luker Betts Cena Blanton Latrelle Ward f'atl1erIne Yonge Doru Rewel HIS: 'llarw f'o1'I1l1-1 Beta fnker " My 1- ' . -11.5 "" . .xfwf '- ,, , I V - I , -1 - I --1-1 ' - -' I 1 I A ,, if , ' ?f" . ' ' 1 , r f 1 ' lst. II ': ll R II1- -lf. ,' - - ' , N' Gray. l'lI'l if Smitl. l'l1-t' 4f11k-. - h L- ' ' , Wa I 1. l. : II R ,Xl -.' l- . Nl' '-,I -1. Ili--l.11111f1rI. l'1-11,151 I' ltIll1-II. I -. ' '11, , '1 ,' ' Ki ,. ' U - ' ' . 1' - - " ' 1. ' 1 - - az - .,lIIIIIII1 ll -ss. 3 l. R ': l"rz --1 -Xl1I11 . llu -lI- tl lf, Y - I11 Ik' . ll1-tty KI111 llipl. 51l1izI B1I111ky. l"' II1 " , Nla ' ' " '. I ' . - v' ' ' --1 Ql's1. 1.1 12 1-I I1-1, ltll. Il 'Z I11-111' tlanpl -I , liar I' NI' ' , lill- Ii' . ,l1-I11 1':1r1lI11-r. ll IA Y' I -, tfa 'II- I' lit , Ill' ' ' 'I' r . is ' I1ast1'l1-r. 1' .' . ' 1' 1Il1's-. ftl. : Y' 'z . : ' ' -. I' - - 111-r-. NI1 ' Il' -l' l-1 . Ifrr 1-ft 1-an " 1-1-, Ia- ' '. - ' . 1- 1-I .'1-I11-I. htl . ': ,l1l- - i " 1 . 1' - ' - II J. ,llltlh Nl lt. I. ' -I111, 1, l's, l '1 W'l11 . " -. . '. L -a ' . f' -' - " -. " " " I' . , -' - J- - - " -., " " .' '. " " -1' -. ll'f'FQ'. -'z . ' . ' -1, ' -' - ,111 ,Il - - I'11r ' -' .-X11 .'l 'Y 1 I,11IIi11- IIill'1'ilrll, Wluryi- l"l1-V-I - , ,f ' 'Q , -Q57 , 'Il gl II11 ' . 1 " 1- ' f ll Tlll. Row: IIZIFIIHFH l'11w1-r-. ll11IIIIzI Carlin. Yirginlu lXllIN1'f. Nlury X1'I111l1l. ll11I111i1- J11 IIQININ. Nlar1 tflark. l,iIliaI1 I' ,I1-' ,I1 1--. 'l'l1-l ' Ill I'IlaiI11- 'l'z1.l . PI -lr n Yut --. Htl. II : ll ll ll '--. II1-tu ll1II1 " . ll11ri. l1r1111 t'11r1l. l.illi1- Ktt -r. lla . xllll sll - - l. Sill f' II11- 11' -1111, I I -1- -' .'i1 1, 'lla ' llu -t. I11' 4211 ltlii I. lQrI11'1' Ili 'l' In 1. II1-I-I N ilf I1. Ml. ll : lla l' I ll l- itll. In '- Il-l - -. ,I1-' lfll'-, FII' I,I'l' llr1111'I1. Ina lla -ls -tt. Ili-l ,l1-' 1 ll l.1- -1' . 1 ' 'Y . V Th - ' Q' 1' IIII if t11 pr11III11t1- t'ri1-I11lfl1ip '1I1l - - 'l' ll ' 1: tl - girlr I I11 -11111 - I' 'I-'lf 11f tl11- vl l. Will l1- lar 1--t 1111-111l11-r-l1i11 in its l1i1111 ,. lllt' 1-I1 I1 this Y'-11 IIa- pa ' - ' I11' n 1" 'tl1-1. I11 1'1111j1II11'ti11I1 11itl tlI1- i11r I"1-ll1111- it put 1111 ' I' II l' 'I t1-' for lll' - pI1 ll - gir - kiln ' -I1 in tl11- -arly full a1111l 111 - l'11r tl11- llll I-11-:Ir "ra l1I.1t1-- 11- ' - ' ' arg. 'l'lt'N 11-' fo tI1- 1 -Iti-tl1 ilIlllll'l pr--1-11tatI111I uf tl11- 51-11111 Hirl-' .IlllD'll'l'. "IIll"' in 'l'l -' tt." I at ' '- 1. ' 1--lt -. llll--llllllllj anl all kin I- 111' lugs 11111 pr 'Nl'llll'll. . ' N ' I N' .Y I, -. 's ' 5 II- - '. ' s lbw CNP tfrlllumuo- IKQGHQY naman Iili can -www-sq t w ic Loo torgr- ri ill or4n ro.uu ldturinn Yonge Sdn lolz lou: Str-fanlr Xrtnur 'nf r 1 I 6 Farford Rom :sun J ll I rd org.: ar r 1 ra P 01 Nam iron u,.e if 1 irr ll lar Leonard Row Janie-Q Homer Dull liu ln Bill Douglag lowarfl lrinu Uoslu Hewitt lxfnnvth lldn mn Henri flallovsm Janie'-H liclhnan Hr Wil on Row 'Nlar hall lnrpr on Bam iokr-r Franu Vdllllllillk Tslmr -Xlelrulgc Qharlm Ntmvsdrt Harold farrln Dc-an Pot wx 'llilv lun Bills 'Nldrtin llougla Nllldl Blllw Plli l'n one Pd lllI0l'Q 'llfndral Norton fone Bur Ln fl arlv Pruitt lfllllfIN 'Nldri 'l umm fr Moll Don li V014 llohln B 0 on llougla Nlirlm nm Cl sn: 4 1 1 runnin AX l'r.4nl. Rlllx Pall xlllXlIlll0ll SENIUII PILILUWS CLUB The- Senior Fellow! Cluh if an oulstanqlin organization f-'rrying out the aim of 4-liaravler, ln-ad:-r. hip and high iflval, of tho svhool. The ina-nilrerf of tha- 4-luh trj to promo! oosl fellowhip. frivnflqhip. 'incl coopera- 'fm ' rn 4' . uni- ' , ' 4- 'Ill v- r I 1- '- I ' Illtrnlg Sam Cole Loren Broadu. ff-orge Friffith Louis Stvfanic- . Alec Cook , Camille Sallaf Vlr. ll. L. Wilson ffatherinr Yong:- - - F4 ' - ' 1 fn- ' 74- ' n " 4-rw 1 l- 4"' -. OFFICFRS Arthur Farforll Yin- refifln-nt Jimmy Rawl, Prvfillf-nt Sr-rrvtary Alec Cook 'llrvafura-r Chaplain Sam Colf- Kvporlvr Camille Falla, . .BL LW1. f xonsor Nh-rot ffathr-rinv Yon f' M m 2 H e 5 as an :- r e 1 M H :- P: as e 1 m - Q rn I M Nw , ! ., E :Q .- : L ,Y 55 2 5-, , : x 1- - " ? f -r-1 ' ,, ' 9 ' iz 51' waz. 1, , 55, F' H, ..1.,qwX5,4,A my V' 'Q i A ,I . T - " E' ' 2 2' V 'Af'-v2,,x T 4 5 A . E' 3- 44, . 'Z -' 9 2 My 5 km" i . A 0 Y' 3 .5 ' :S 5 E W 2 '- 2 .- if 1 ? Q . f '- 3 . ,, 4-- r 5 4' , I a. .J 1 Q . ,Q 4 1 . 2, Jin- 5 5, , f f 54 I X f ' X' ' I " 1 Q 2 Q I ' 4 - V : A 0 5 f 4 7' 1' 5, N 4 f f' v I . ' Y Q I x,', MQ s. 1 ' X1 - Q, ,A - 2 Q i 3 'V' ff Q T F' Z .1 v-A Q XV, 4- f 1 - .4 ' .N Mi. , My ' Uv.. 1 7 ' l E xv- 3 T' :- , 4 3 x NNW W S S X Z S 'iff 338125 If .MMR t Ill ll Ill I1 url II llll ll Nl Nu lltlllltll X ul Ll lm n f mu li pvvrtr-r Gmulh 5'IllI ,sf 2 ' f 1 in 'T' Y CS-r L iii I'ront Lunutl Sharp t w lrglnla nnt 1, ol I1 xrnt nt orrl-on tgp ot I ttx eau I I' In 4 5h rlmg 1 x 'N nt x I'vttw .Iowa XI ada I'nnna ant Bea In for an 1 ar sara rnrx lld N I or N va Ilrown III morn I ev Ilannllon Ilorothx NN oII'e 2nd Row lit-m,l..mSw1nfonl Audru NIIIFIIII ,latkn I'Ios1I .lnannnm Iarst Nlargarnl Iioxd ,lean Stal:-w Yu gunna 'II1I ormauk I'ranuh Ixlant SI nrle-x Jordon nc r- I Inlhp Y r ta I 1 N nur Hrlln- Ilou I annon I-ttx Warrington ,Io I ordon Ile-Iorn Iond Iialtx I'denfwI4I an I 0 lvIIo I Inrrn Hut rr ra IIanInurx S san Ilantonk Wanda 'Ir u Marx I rdon I5 Its I ex Nl at rr ge ratmk Iiarlnara Iramuh Jam Snow Ruth Illlllldll Nl In lt 1 ow Il tts Isnn art -Xnn Nlorgan Nr Ilarrl I n N ln e Iulnnr Shnr x I nggmhol 4. nw NIHFIINII Barnett Ir: Broom: Iannllv og! Nlilll GIRLS' il ll The .lunror I url Iluh wa organized for the purpo I of promoting frwnd Inp among junior gurls and lreatlng a In-tter under tanthng among the mluh IIIIIIIIJKI' fellow student and fafultx Lndrr th. aapahlr darn-4 non of Mas Wlarx Ilecht tluh pon or the 1Iuh hax spon ored the I opularltx Iontv t hai gnen tht annual Junnn Srmor Prom and ha parllt lpalrd Ill mam otha-r fhoul -IIIINIIII one Wade Izmma .Ianr Bra es 'Nancy I-'em 709 Renta Inluaheth Dorn-w Barbara Hrnrx Norma bras Nllp Ylarw II:-1 In If-rnuel Sharp I If ra I4 r I u :de nt Se-1 retarx Tre-a un-r I haplam Hrportcr Serge ant at rm Spon or 'Wa tot no Vat r I'nnna .Ianr Beaslrw Yann Pe-ttw for Rf-nt7 I'IlLahetI1 Dorew Ilarhara Ilenrx Norma I rat NI Nlarx Hz-1 In Iunuvl Sharp ,X I Q- :E A A 7 ' I , f ll I - ' fi , M : ' I it alt I I 1 I 1 Ill I E I I Q ' g-3' Y rfilqv Y 'f ' L. 'nil I If. R0 ': Y' ' " S ' I Bo H - III -. Jul - NI 'Q . I' 'ff' I' -. Ii- . J" Ihilds. 1 ff- .' - ' . Vs ill -nt- Iiellv . fa ,', j ' - ' 1. I ' J' - 'N -. '. - Il- tn. Ii- I- - II , . I'II".- I -tl Il ag, I. - .A ll, sill.. 1 . ,JMVI .jllhg In v', . I rt. :.H .. ' . I . If ' F. - -' I ' . ,IQ-' I s . I - " I , Iird. Row: Ilvttg Nh-Illnan. Nlargurz-t Spit-rs. ,lunv All-Inlr-5. Ilwn-ndolyn Illury. Ilvlore-a Ifvinln-rg. Iloria Iluin-, Su ' ' I. .'u:' ' ' ' . ' ' ' e--'Q-, . 4 U Lo . 4' U .u Jilllt' NN, ln. J' 'It' I"uIis. .-XI' '4- I"' '. ' " ' . -. iff I"I. 4tI. Il : I- , .I . NI- l ' . ,lov - ' R. .1 R X hit '-r. I.iIIi ' " -. .' ' Ir. I' ' I num. Ali'- La -f. , ' Y ' ' . R -, D ' N . V 7 J I I 4 ' I . U ' " ' ' ' ' s S , ' P ' l I s.'.. " -' - ' v. II I" I" I I IR S I,' ' ' I""IH Jo," 'I ' f - :I I Yi-A I'n-9 - Q - - A 1 V,-v-'-"" lst Row l'r.mk Xln-rnatln Walter Butler Ru tllwlnmw-I1 lion lidrr Nlunorn lldllllllilll lldrrx Nldhon bor mlon Nnuge Tommx Fo lvl ,Lutw Beals' 'ml Row Vlr lralg Bob Ran om Arthur xllxlllldll Bull Norm Bob Xllnn Rrlnrl 'llnmn Hdmlol Noble .lomlx lxon Howl Ydgar lamuf-l Sharp Robert Bllllllg. lu ,Luk XX ll on re Row rc-el Homer ,Iolml ryml .urlmll iowdc-n lfdl'llllllINl1ldl'llX Jn 'N m mn r 'Nix .uk tn Ras N anSu kl r IINIIIB Bibi? Illll .1 roup round as I'lt'H1llllp .mtl lldl'lll0lIX l .llmmr in s lug: l.m4l.1r4 dllt .m ell:-nt ruoral 'lla ganllatnoll t ml l l p l told 1 4 1 1 1 x Ill1IlllN'l' or u ure war and e-xrru t ln them good somlutt .mul efhuenu 4 ututn 4 yo tht Jumor 1 the club form rzaflx nnam of re-tra-.mon .mtl III IIS program gnu knosslul r of 1lub life Don Barra Harrx Nlahon Rus ell bhaateen Gordon Sasage Walter Butler Frank -Xbernathw 'Nlr Phnlllp fl"8lg MPIIIOTIP lee Hamilton Eli l re ulent Yue Pre ul:-nt 51-trvlarx Traa ure-r 1 lmplaln llc-port: r Npon or Nl! 1 I Don Barra Harrx Wlahon Ru ell Nhaateen Gordon bawage Walter Butler Prank Abernathy D Xlr lhllllp Cralg 'Nlenlorw Lee Hamilton I . . ear K I , If .' fy, lf' . mf B-l V: '. F . '-. . Q 55. A' .I l . F. V . '. . ' A . I A . . ' ', v' 5 '. ' s . L . ': . . f"', ' 5 ,. , '. ' - , ' Vw -, 1 A ' , ' ,' 'F 1 4" s, I ' ' . H .l ' , ' ' 'r '-. ' ' ' 5 . Il l. ': l" '-, .lw.N1A,- l ' . ' 'I' U. o- Q- I' .Jer .l" ,Ira-5 'I ' Q' . v Y 7 v 0 1 1 Q J . n 4 fl 'Ks ' g l lb' f ' 5 ' ' ' Y. tu- ' l ry' lflub -till llol4l.' its ' l s' ' l ' l ' 1-xc " . ' lk or ' ' r 5 to ern- o tw srl 'all' anl n-x-1'utiu- ulr'l't, of its - 5 f f l -' S, ' .' 'E' ' - ' ' ' - " 1 'f " a. loml sod of boys in ' ' ' 'la- 5 l I' A A U I . I . . A I ' LA' ' 1 gn ' . . U F l l l'l R S . 1 1 5' . ' , , . ll' an ' . s l ' A, .' ' ' ,' ss ff ' . ' .. ' . 2- 'o . ' ' lit Huw Barbara liarmlt P ther Horton Harlem Nnuth nam Iawshmm Iiewnlx Nm Bula Nlurrax, nr ra Duggan Xnn Nlmor Bath Jo Drnu rn n mr llnrnln lillllrl om 'nm Rum nm Inna km ll Ilnlla Hagan v x ll n .urs n u 04 lhan. De am Hermma limclm N nu In htfool Xmu :pq-nur IIN , sum, r Ron r tx Pan oln-rl I Un 'pe ng ll n 4 . 4, Q0l'll0Wl0lll' hllll.S' I I I ll H lr! S P, 41 lfUlll0 I K 4 ll lll ll! l0lll1l Jlr - mr e lr e mr ll 0 r rrot IX Illlll 4 x xv e gurl had a lrogrm nu 'uppmr and al 0 clrus up a m Il t I' tl 1 Bumrlx Nafnr Barbara Duggan Wllrxam Ianhornv inn: xlllltll' He-in 0 l,l'lXrI' Nllllliflll Yukrr Nlar env Nnulh Nlr Dorulhx Nnnth Boh Nlurrax I- lrr 141: I u r ur 'A 1 rn tarx Trfa un r 4 haplaln epurlu N rg: ant at Xrm 'pun ur Hd I rl ur x Na! ter Hur un N lrlam laulmrn. Xnnv Nhnur nu I I I 4 Na x Noll Nlar un 'math Nlr Durolhx 'muh Ho 1 Nlurrn 'il'-Q i"4uv-,, I Fl 1r 1 o 1111 1 dl N 11.1 IPI w llt .1 own: 1 .1 1 F 1F o 1 1 lll on I dl' Ill .1111 Nlorrl o I ou Iloora 111 1 or 11 1 1r 1 o 1 u 1 wliorm 1 1 1 1 I N 1 1 Fl ow ur 1 X1 I warn Tr.1vu1I1 II1 1 1 Knn Sloan Nldfl xn lldllh n 11.1 I1 1"llI0l'II ll o 11 1 111 X 1 lun I11r1I Ilorotln Ilnugllton Iilrmm IIarr1 tt Nlr X1I.1n1 1 ow I rxor IXIIIINIII Ilan 111 lI1Il 1111 1 1 Il ll X IIBADI ATII I LUB 1 lldlll lIl1 I1 0 11 dlll Ill! ll Nl I1 I 1 d Il l dlIl0I lll1t Il ll l' lt D r1-1nl1 1 1 hftvvn nut1 11111 kt o 1 1 1.11 11r 11rd 11m .1111 d p .it 11' t10'lllIlt'l' IIIFCIIFIH of tI11 'TX TI11 1 J1 IN I4 1 ll .nn rrx 1 01 1111! rf-pl rn I 1 :rl of 1'1nnn1n1Ial11 'sind Hola In Ilamlla 1 off 1 atherim- Dowsin' ,Ia1Iuv I'.aI1 1 tllfgt 1 no rs Iiolu xldfllll 1I1.1rI1- Pruitt Xlr II1-11-rlx X1 dm I' Irv 1 ent Xiu' Pre l1IPIlI Newretars 1 orre p0n1I1n,. Tn-a urer Nk'l',.t'dlIl at XVIII llrportrr Npon or 1 I1.1pI.nn 1l'1 IAF! tx Ir.1n11 1harle Iruntt Danelld 1 off Ja1'I111 I'.1I1 Ijll I1 llll I 1 .une Hou 1 r IXPIIDPIII Ilan tll Nlr Ilcurlx Mlanl 11 1 lu r ' 3 fi' V. , ' ywuwiw K X 1 V A ,111 , ' ' 35 I Q. , ' . V 1. A - I I1 I-. Row: 11I11- ' Iiutl- . Iiilly l'uuI NI'ki1111 11. J' 1' Ill'IIlI' lf' I1. Qyl '- Ii Izaly . lla -II' 1L11IT. lI1IlIIt'l'llII II ' -f. II1-lt' 1i1'Il' IIIRIIIIOI. .'I1irI1-5 jr 1I II, 1IIarI-- I'r 'IL II I I' I' . ,I' -I E 11. I..lI1l. I1 : I -f I"1-' I11-rg. Ilutl I" I -f. liluin- Sing- . IlI1'll1' I' rtnry. ,l1"'l' I, lu-r. -XIi1'1- I.:11-5. NIi'i1111 l,a1 '. J111-ki - l,I1y1I. II1IIllI' .I1 Ilan i.', Jinnn. Ilou- 'r. fl I. II ': II1' " I1 I'1". II1-tty Glusf, Iiurl' 1 ' . 'IIU Ligl, Joy .- .' ' , ' 'I- ' ' -ll. IAII lIu"'f . NI " Ilul ill n. Y1 nn- lillllllllkl , Yvwtu l.1'YIllI'l'. ' li'1- . 5 . 1' . 1 I . , 5. A . ,I Q' 11I.R ': I r. IJ j . I- - ' 5- . ' II glzs. I.1'1si- Kt'lIIlI-lbll. NI1s1- Ilirglmlli. IIi1-Is II11-lay. Iftln-I o 1111 I,iIIy lttvr. JIIIVO' IIru1'1-111-II, Ili-N Ilan i-. I 1 1 'I'I1- IIFAII ' " Iillllb if 1It'Y1Il1'1I. us lI11- llllllll' ' I' 'ill1'r. to pr Ill ting 1Ir' a " lllIl'lll in ,luvlv n. l'i1II' I - it Ilan furnish 'I un 1111tl1-1 for I1iatri1 ni' 'I 'I'ly ' lg tlll' 5 I- lr. Tl F 51-21 tl ' 1'luI p -I u Inu anl ' mi - ra ' 5 i . a short pr gram fur tI1- 'I' -' 'I - 1' Fe- I- 'I' ' I ' IIIIFIFIIIIZIN lay ' II-' ' - I . . 'f- ' 't' iti1--. wh' 'I I -In to mst" ZIIIII 111 - on Ill' r1-1' rl 1 111 Il tI11- 1'IIIIb. iIl'1' Sl In ' - - 1 'm. 1Il"l"I1l IRS " 'P 'I ' S'1.l B1-tl 'A' "5 Hlaw - Q 5' Q 5 ' ' - 7 R I f I '11 51" -' U 7 R L- - I I j 'f , ' - ' s 1. . ' ' Q 1' ' -' - - J- f P' -. , , I' - Q 5 :. " U 1 ' I I 4 I A55-.4 . kt. t I IIUFIN xI1Xdll1I1I Ildm- ni 1 nfl' Yunun I lllllp III IIN ow rjurn llt N IIar w WI.: lllll Wars II.I tIn It mm I un I Il IIIIIIII ll tll 0 III IuIII ll 1.ll0INIl xldl' I I ow II 011.1 4 .I IIrIIII ms It :rum ru I r or I1 I 1 I Ihl HIIIII Im urn um I In I urn dh on ,rx In - r ur ll I Fllll I I III 1 .I NIIII r mr 1 .Ithn rIn I In I I UN d Ill!! Ht 0I"UI IN 1 dfhtlll .llltl Ut FM Ill Q I' Illlllll 1 AO r I. N IIIII II Q num u r u tl 0 ,. 0 d11f'lI .I IYII' purpu I I nc and gnc- thf- In-t rfnou II IAIIQ-II 1 IrI Re vru' e 4 I t'lll nr 1- I M I Igl 11 I Tw d110l'lI3I'l1'f MIIII .In ufhual .InnounI'eIIIf-nt from thv lldIl0IldI YVI1 X Iwaclquartrr Tu Iluh had I-xerdl pruje-MQ thI war X II'l9ll' 1IIrI tmas projut the IIIFIIIINI' III 11 tm for tw thnldren of the Upportunltx Hou e and the-I al-II took part In 10IllIlllllIlIN .nfhng d1IIYlIlt' t the Y Vi 1 X ,lmnt Illf'1'Ill'lg haw Invn he-Id wlth the HIY hm for the- purpo r of proIImtIng .I In-ttar rnI.ItIon hIp Inetvwul I I .mf I1 Ir N lllt' 0 t I-4 III mm IMIINIIIQ' IIII mr tn .Innua 1 lrl tIII.a Iann- wupprr .Ind vu-ral partn- 0I'I'I1 ERS Dane-IIA boff Dorn Alexander I wnm I umpkm Nlarjurn- Jones Don I am- 1 drolsn Warvuln VII NIHIWI THIIHJHO Ilarrx 'Nlahon I re-mdent I II 14 I re Ident N01 rrtarw Trra urer 1 IIIIIIILIIII I'l0I'I1 r Sponsor 'IIa rot Dorn Alexandex Joan 1fnIdarII I o ggw NIFMUIIIII Luullv Thorne Ilurx Iiumphrnfs Iiuttnr Pwr 0 NI Nhlwl T.aIIIIage 'Ihr' 1 ook Ia. RIM: ', I -' -', ' II- Q . - . Ia' . L I. If 1 Ma ' " .Io - I1 -I . ' Y -5 ' gf, lI'I. II : I ill- ' Ixe-II.. I'ItI -I III ' . I'I-ggg IIIWI ll- . ,I I. I- XXIII' so . III-tty 1,IgI. I' ' U , - 1' Im. III. II : IIe'Ia- 1IIllH'1'Il.J0llll 1G II' r I. 1f' II ' ' - II I w. NI 4 I' Vat- . IIIIIII If I 'f. II:-tl. I' ' ' ton. Sth. II : Il R II II --F. Il R 1Qr' I' I. III E IIu' -. ,Ie--.iv I.uIu- . I'1IuIIIe- 'I'uyI . Ifrl '-t Ilvun ' ' .' 'rII- - . I,uI-IIIQ' 'I'I nv. 1- ' ' I- ' nge-. ltI. II : NII5- 'I"I LI -. Il I u I' -- . . .I' ' Ii - ' kl '. 1Ilui 4- 'I'I - Ill. Y Y I I' . S . Th . If. u Irra ' 4 ' th- Y. XI. 1I. X.. If ' Il 5 II f S-II r UIrIf wh ' " t 's tI ' P- "TI II I ' ' I I' - " I I' -' L' 5 ' 5. th -IuI III I - f ar I0 II ff' lat AI '- -nf III I ' ' ' 5 ' ' I ., Ir , ' . : S ' I Ir A'.' "' I. ' r AI' "5 I th' Img' III - g' If. fo I h -I I N "'I ' ' - ' -I I ,Ir ' I II '- I' ' . an lfnik I'If"IINiiI. 11 ' . . ,, Y' ' I sl I ' .N I, 1 I Z 4 I I . .5 4. I. U A . Y H . . ' , F n 'N ' -I . . ., In . ' ' l I Row wee lhllll NIFIIIUFIF Ildlllllllbll 'Nhrw l'r.111ee lildnel H.1rl1.11.1 Trdwlek lm Re-ntl r1.1ngle nes 'e ts dr I3 owe t'll mee .ue ul ll eu e 1r 1111.1 Nllllll ld ull e Slurle-1 Jenrelun Jtdlllllllt hare! 1re e- e-ne-1.1 ll 1.1re on My Sue V1 lllelll 1 ore ll .11g.1r1l N re mule Henrx Xuelre-1 xldltlll I1 l'1le-nhe-lel Klee .1 1 en ee- .1rr1 Q- 5llll 1 1111111 rue Xe- .1 I' er 1 lieth Nw111ie1r1 dl 1 llosel He-tts YN HITIIIKIUII llurerthx Wolfe- hwe-n llarx A. e- 111111 of the I N the Jumor Y r1'f'll 1 to ele-se-lop ehardete-r .md pronlole quare- lnm X one- of l1e-1r proje-et the' gnrl look .1 wounge-r group f g1rls to .1 thfl 1111.1 pdgfdllt The-1 .xl lu lx part lll the Y Te-e Il Polk l'e--tna whleh wa gne-n to prmule f11n1l for l'11rnpe.1n war re- :ef ,Ie.1nn1ne hart Bout le Horne- Jowel Wade Nhlrle-1 Jordon Nanu Pe-ttw Hlzabe-th Dore-s he-nm Snnth N11 .le-.111 Nnuth Nlar hall Howden OPPILFRS l're-sule-nl Yue- Pre- ldflll 'ecre-tars Tre-asure-r 1 haplam R1-port:-r Nvrge .mt at Xrm Spun or Nia em s. 'Z Inf- "i1a.. ' ' ' . 'Q 1' '-w ' . ' 'r'- -1 Na -, 11.11-,111 ll I .J.,-- NY- I-. ls.. ll g 11'-11 li -11'-14 1, .nf -11 -,1.1L 1.141-H. life, 1 ' .. 1-A 1,-.-5.1 5- 11- yn. 11. xx- I '1' - Y 71 I' . I S. ga I' ' 's ' a ' " 0 ' .' 'WI s4"""-- l t R liolr Rdll 1111 Boln Brook Bulrln H11 1 lldrrs Nlldlllbll Jllllllll I'0llllldH lwrnv Dnugla Jann- Hou er lx llllR'lll Han 1-n l'l11111 llall Jdlllt' B1.1ll Jlltl H1111 Nlr Nhlbon Tul Alxarf-7 B1llllu11gl.1 lI.1r11l1l ldrrm Ullll X111l1'ro11 ll1m.ar1l Iulur Henrw 1.1ll1m.11 Nlax Frank llfllll lallmsas H.1ll1 Wllson .lul1.1n 'llurray bordon Ndxage llllk Hu ln lfll Rum Joe Zamblto ,Luk Wll on Dllllldll 'll1lnn13 Hlllx l'.1ul'll'1'K1nn0n Walter Butler Bulpbx llort Ill llmd Head Don Barr Al PHA III Y 1 X bld ll1 X .1 lllllltt ll ll 1111 Ill N 111 Ill. lt r llllg.. Ill 1111 1.1 Pl 1111 1.1rl111 ldllll ll 1111 v1111 1111111 11- p 1.1 ld 1r111 to t11 11111111 t of 1t dllllllN to ln-tlvr tl11 1h1111l In dgdlfl .1 eummg re pon llllllll for the upkup of ll11 1l100l p.1t111 .md the npr-ralmn of the ll lu111l1 llllt 111 the ldl-t'lP!'ld Tl 1- box l 11 1 111rt the- 1r1pp 1 1l11l1lr1 ll 10 the 1 1 1 1 ur 111 1 IN r 1 rm 11- 11-.ar Fl 1 ll I Xnm par 1 for Ihr 111 111111 1 llll xlllllldl llll l1.1n 111 1111111-1 F1-lin an anna Hou. 1-r Harry Nlalmn lkt'!lllt'Ill llanmn Bu 1 ry Bu.: Nlr. Nl, l.. Wi . lff-rnr' llnuglz-lf OFPICER5 Pre. idenl Vim- l re. i1l1-nt Sevrtflary Treayur1'r Qlhaplain Spongor Ma. 1711! Henry l'all1m'1y lame: H11u.1-r Harry Nlulmn Kenm-II1 lid!!-FII Bob If Bus. , . M.I,.NXis11 Fernf- Uougla 7. t 1 unnnx 5 mr 11 1rrs 1: rx at dmuto 1 nnn ld U1 tdft s 1rr1 n 11.11 IN 4 at ll rnn 1 ,.1 .1 1 l eorg ldrlur 01 StaH'1rr1 ,lohn tnd ...--pg -Q-.4 'no Row ll Arrow 1 11 rt and Ulldlll Nklefbll l11rg1 .anim loan x Q1 l m lung llunald wlllhllldlll llon.1l1l lol1n11n Pat Bl'0dllllN 'Wlr lfdlf. Fl uw QVNIII 111111 .arrl .ntun 111 r ld mu tll ll n1r1 1 n u nn ,PIIIU 1 rllrlld r lld Kllnmn BETA HI Y ll1la H11 1 an org.m11.atmn of bow ln our High N1 hool conmnttfltl tn it purp1m1 and platform Th1 purpo 1' of Beta I to 1'r1at1'-, maintain, and extend throu,.h0ut the Lhuol and tonnnumtx high Stand .lrfl of lhflslldll 1'hara1t1r Th1 platform clean lnmg peech, .ithletni and choldrihip Th1 Flllll projert for the var wa the rat mg of fund for the fh1l1lr1nofHop1 llaun Tl1 vlul al 1 1 mul 111-ral 1 ala1tnntl1 lrm, 1 1 .1 s ICI n llll in g1r rx axr111 1af1r111l 1llnr Ill! 1 fl'll'lNlllldK party l.0I't'lI Broaflus Bill Sf'i:ll'l'j Verald Fil1-ox 1'1or 1 larker lmrnuel Sharp Nlr. Phillip Crai li8lll1'l'lI'II' Yongr r- OI-PICLRS resident Vice Pref 56i'l'Pl3l'j' Treaiurrr Chaplain Sponsor Nlafrnt iclenl Bill Sean-y Lemuf-l Sharp 11-ralfl Silvox lk-Orgs Parker Rivhard Nfrfinnif Ur. Phillip ffrai, lYi3lllf'l'llN' Yon 1- V 'W 5 in I lldill III BHK! sf lt Rom Paul Alhrltton Le-ul Hobb Ray Tullo Lee Hagan Danella lotf Lurtx Tllll James Yuker Blllw Lllls Leonard Strickland Edwin Jo eph Znd Row Raw YanSlckler Earl Parker Jr tene Bur on Menard Norton Ru sell bha teen fharle Hayman Bobhw 'Vlartm Tvler Xlrxrh Bobby Jaekaon Vw-atneKltch1n Raymond Poole Mr Demoret ird Rom Franu Barker Robert Tatum Frank Abernathy Hfnrx Stewart Douglax Snead GAMMA Ill Y a m ll own octal 3tllXlllf' is their bamma H1 Y ha been sf-rx aetne m lotal H1Y actnltlen a we projett for the wear the member of Gamma re olxed to set example uhuh could he ultablw followed h thelr fellow student and to trw to make their sthool the tleanet ln the rltx tamma had a ha ketball team vshnh honed exwllent plating dblllIN and good portsman hlp The member soted to haw one oual exert rx ue k whnh mrludfd a hamburpr frx a ihrl Ulla partx and ueral other par ll Lee Hagan Curtl Tull: .lame Ylrker Blllv E111 'Vlr M -X De Danella Coff ITIOTP t OFFICERS Pre ldc-nt Secretary Trea urer I haplam 'Sponsor Wlasrot Lee Hagan furtl Tlllla James Vxcker Blllw Ellls 'Vlr WI -K Demoreet llanella f off WY t R M :dm Vudur Krthur xltxlllldll lalun Hodahe liurnu Sullnan leggw Mavlullen lhdrle lrnltt ,lm 'Nix Jodi Ixon 7n1 Row lmeh 'Nr-w om lranus XX .arlnowk Hill E gt T llllatlgt Nipp l' nge-no 4 arr: tt Rolnrl vlfllllll 4 eorge Iulforcl Roland Ron-Sell Hank l runv, 'Vlr 'Nmrnig re M lirnuln Ylmldrelx llorlu Smith llarrx Broom T4PllllllN ohnson lllal T1 Ill I Do-lta HIY tha fourth llnaptvr m .uknn wan- organwf-el to rvlww- the vroxulvfl rondmons in thr ot or rhaptors Tle hm l lel rl th: r purpnf also, to f-rf-atv and extend hugh -tandard of fl'lI'l5lIZll1 4hararter S thvlr PFUJPII th luhl eoln Il art in 01 in ll sahon nf-at ant Pvan F r Ofld attnl da Jill mutiny. with .1 51Hl0l' YTun flulr anfl dl n hafl a llawrff' O F F I C E R Q 1 harle I rultt Burney Nullnan Hill Moore Calvin Roarhe Jimmy Nix Nlr. Harry Nvaring l1-g,., Nl -Wu ' re Gulent C harle- Pruitt ,HY ll e Pre Secretary ,,.,,Trea.'urer Chaplain Sponsor Nia. Cot L ld:-nt Burnet bullnnn Bill Moore Calvin Roache ,limmy Nix Mr. Harry Nearing I vggy Nlr'Nlullvn in lim " "-"1 I t R M Roln rt Ilalre Tuldx Iano 'Vlarlon Barnett Jask Ntruklanel vt rt NMII Wlr I ur x III Rom ann Iioln rt Nlartm XIIIIII' .lack Iarhaln Haxmonn Namvr I'uIton Irus ,Ink Bar ar rt Rom Ilonalql IIuInI: Row Iluhharnl Ilan 'Wann trorgs Bonn hum Klan I mrenu Xllr :I 1 ms Rm Npauhlmg Robert Wann I' Igtr Iorrtn Rat mr I ,I Ihndrx KKPP-I III 1 rpa III I lc 1 ana an 1 rr v 4 u s .4 1 Ill r Pl n 4 proput of the war ua thr- awarding of a Immf' cup to thf- out tandmg ophomorr- hm XII ophomore how x :rg flhglhlf nu pt tho 0 m the membtr hlp of Ixappa uallflvatlons for the cup were based on Cholarshlp Itaurehlp and tht alnlntx to uw what ons ha Iearmal Kappa put on a xarnets how The Jatk on Hour xshnh wa Wfllltll and Qllrvvted IN IIIQITIIN r of Ixappa Ixappa aI 0 nnjowwl :Ural 0rmI .1 Ilaxrldc- and wuner at Iwaah u mt I Ianqlut for lt Iva ktthall tf-am OPI-ICFRS Qi... T:-ddw Pano Iaek Ntruklanfl .Ianw NIcNIurrn I'Ihfrt XKPII Hugh Ne-xl NIarmn Barns tt Hr Iwo Hurs I rc sxdent il re N rn tarx In-a urer I haplaln Nla cot nnQor .Iark Strlrkland George Bonex .Ianni Nldlurrax F1 UI XICIXPIIIIQ Eu-re-tt f umn NIar1on Barnett Wir Ion IIurx I ID I I I tx X . I 1 'i , , . H - I - at ' X , V 4 V .. 5. on ' - ' " f,," ' '. " .' "' .I'lII- -F., .I IA. 2 I. : J' 'F - 5. ,' ' . ' -. " " ' , '- I," I s. ' I - H. 1' 'ku 3 I. : ' 5. , ' . . . Q 1- .In I . ' '. tz ' - -- 1- . nl.R : ' . I- .31 I 2 -. g-J..,- . - 1 L ' I Ixay ' '- '. tI ' fiftl ' I I't-at 'hapt in XMIM-w ,Ia'In n. ua. 'Ian rrgani'.'I fo thu- :rp N- of rs-Iirvinp: tht- 1-mwd:-4I 1-ouditinna in tha- Ili-Y llluhs. Thr rIuIr has madf- nun-h progrf-ff thi- yr-ar. Its major 4' .- I ' ,. -.F . -. ' . 9 F F . ' , 'V' A. , .-, ,. . ' , . 5 ' . 5 . Q ' ' . ' I 5 ' , 5 -. ..,.. ,,'. , . .., 'Q' row . a ' - garty, z I z r I - '- 'F - . , N V HVPV x , ' . ' . "' ,,,, Yin P F' h' HH MQ Y I 1 10 F1 1 ,. 4 4m IX lllll 4 - 4 4 n 4 4 IH P1 4 ml r tl I' UN I' ItdIII I UU I Illl Ill I I 01 Ill I I llrll IN HN I' 1lll1 IFN XIIH1 llllllllll f0l 'Nfll 4a 4n I 1 IP ,, I 4 141 s XI mu I l1lX1 Il IH' 4 a S1 I I HI H Y I III!! YI! lr! P l11l I' NI P 1 I llll II 01 III N dll' Ii lx Idul IIIIXIIII1 1 1 4nr4I4m NdYdL.1 4 IN I ,, u Nu I dr41I Nu n 4 gn.i4l4u NYI1 dna Xt 14x MPII1 DWII 1 r rx Ilr n 14rr I' I 1 I C I I NP1I'k'Idl'N Tr:-a ure-r 1 Ilaplaln N4 fgthiillf at Xrm R4-porh r 'UPIBI 1 I1a1rm.m Npnnior 1 0 'pon-or PF1 on N lx lx 2Ild1l1i NWN It It 1 Ilarrs NIJII n 1 at I1 rm n,.4 MQIIIIUIKII 1 Ilarw r or Isl II : 1Q -mlnlun 1IIury. ,IilIl1' Urllle-y. IIiIIy I'nul xICRIIlII4 n. 1Q1rI ll SilYil"'. Ifuy - Fvu-ul. IIVIIQ xllll 14i-'I. in I. II : II4-I U 1QIzl-s. Ifn 1 Ian- II1'll.'I -3. xI2ll'IZZlI"I J4 f1'1'. Ilarry XIZIII ill. Su-an IIIIII1'1H'Ix. Il4-I Irv- I"4" I -rg, I'.l'ilIl'1'N IRI: 4. NI -. l'i s. I5 4I. II : NI -. 1141 ' . TI: -Ima II n -5. Iflln-I II4 1 . Wlzlj Xrn I I. Nu Q I' -tty. II ll, I, ry. XIII i4I .I '-. II: u II43 II. ' 1 ' ' 1 1 J , A ,ff I 'I'Il4- Library 1I0llII1'II i- romp N1'1I of III1' -lu4I- I lil rary an--'-tarlh ull . 4Iurin" III4-ir fr4-- pf-ri ulf. 4I4n nn 'I l1NilI'1I II14- 4I4- -log -ll 2llIlI img r 'lll1'lIl of I4' I'I ary, 'I'Il4-5 4'I14-4-Ia Imnks in anrl rut. Ii1'I'I IIII' sllf-I in am lDI'1I1'l'If 1'1ll11IIII rn an4I In-rp 4-nlorful :Ii-play 4m tl 4- IDllII1'IIll I 1lI'1I'. Tl I14nI4I tll -ir 1'IIlIl --ling: In llu- Iilnrury ZIIHI ma V int- --lin-' I 1 I4 4- '4-nf un- "iv-I Ivy II14- In -I I4-r-. IIQII1' 1'IlIII is Npn - r-4I j Mr I'itl mul Ylr-. 11 um. IVIFFIII :IIS il Y " ' A OI III'1'SII'Ill U4 I .anagr- Q ' 1- Yi-- Pr--i4I -nl II4-In Ula?- II -I, in 1 1Qivl .' - - I IS4-tu Inn 1.i2I I"a, - .' -a - I ' " .' I 11' .1 i -an f ' ' ,lar ' 4'II4-5 I ' 'l .I 'I .I ' -' - S k x ' or J. . VII.. . 1.1: ,, Y., ... 1Q I4 In flary .' ' f " - 1Q '- - flary NI -. Wu - I'iltf .' . Nlrf. ' ' I'itt- s. .Iir 1 am f -f 5 'NI -. Jim 1f am 4 ,Z llulzi-ky. .l2I1'1lIl4'lIlll' l'1lll'. Wlr-. illl-. final. rout Ruin-rt Ylartilt. llillx 'z ' ' . irk Hu-lay. NATIIINAI. TIIESPIANS LEAIEITE Tlit- National Tin-wpium lmagut- i- am lioiiorary -uria-ly fur tlmtt- ,little-nh mlm han- shown vw:-ptiuiiail flramatif' talvnt in tlie- program- :mal -lsit- of tin- llramatir lllulv. LE I'EIlf'l.E FIIANYAIS The l'iI'f'Il4'll fflulv vszia orgaiiizt-tl thi- ya-ar tu arnufe- inte-rn-at in Fri-nvli mul to luuilnl up tlie- l're-nrli via-f. The- vlulv hvlfl its first nivrting- :luring tht- 1-la-N pvriud- anal lzitvr lu-lcl svnii-nmntlily nn-t-tinga. I nfl:-r tin- flirf-vtinn ot' Viv Mary ,loin-N. tht- vlulu Npun-or. tin- m1-mln-r- put nn ai program ailmut the- Fr--nn-li National -Kntlit-ni. Tha- Illt'lllhl'Y'N also partivipata- in un-zilniilziry gaiiw- uliit-li tvml to ruin-it ilu-ir kmmlwlgu- of th.- languagv and ut tht- -ann' time- ziifl tlwni in llll'll' Flllllf nf lfrt-nt-li, Firft rom: ,lffannine Purro-ll. lxiltillll Be-lza. Patty Fav-r. lgnaa-io Su-al. Hr-tty .lf-an Hill. lo Xnn lftli-on. 'Nlartha SIPVPHE, Bfltty tio-na lllznitnn. Ser-ond row: Joan Pu-rry. Xnn Hurl- lwrt. Nlarjoriv Hut-on. llviirivttt- Stvngln-, ,larkiv lliglifsu-tli. lturutliy Xxilblflk ,loyrr Wiatlr. llatriria Hoff. Nli-S Jon:-5. Third row: Shrrwoorl Prialgv-t. ,lu-v-pl: lqonf. ,lat-lt June-5. llougzlzi- XX1ilkt-r. l'1-arl ir -Knga-5. -w-Q. W?mf I lil ti s n - .-,,- ll E llll llll ht rem: lx:-nm-tli lluii-vu. Hamm-llai Muff. llvtty lfrziiit-va Hina-. Fylxiai Ml- lst. row: Rufsc-ll Sha-tw-n. lfloiso- Str-rling. Anim- Sp:-nm-r. lffte-r llor- Q ton. llolorc-S l"f'inln-rg. Norma tfhuf- lin. llon Barr-. Zlnll. row: Nlrf. liozar. llulu-rt Smith. ,loan llauphin. llarlrara Trawirk. He-ralrline Hriffif. Ylarilpn llvmon- lrrvum. .lavkiv lfalif. lfva l.3nn Holme-. Miss Smith. Ilrtl row: Ralph Dowling. l,v-ftvr lmrhtwr. Carolina' Woofl. l'iflW'8I'll Norris. Wwaltvr Hutlo-r. Jam' Faulk- ner, William Dampia-r. Nanvy Petty. llonalrl M4-llonalfl. fllire- l.ary. l'ut llroalluf. .lavkiv l.loy4l. llirk l'n-tti- gre-M. LAS ESTBELLITAS luis lmtrvllltzl- if vmnpoaml of tliosu- stuclvntf m tlu' ln-gunning hpam-li 4-luwsvf. who hun- am lntvrf--t IH alt-xc-loping thu-ir apprvviation of Spanish-.-Kina-rivan music' aml url. l'n1l4-r tha- gui4lan1-0 of Vli:-F .ln-an Smith aml Wlrp. lilallyf Rozar. 1-luln sponforf. thu- rlulr lla- partivipute-tl in nume-rous programs. Um- group umlvr th.- flirf-4-tion of 'Nliss Smith, pro-at-nts-sl Blrmra .View 4Snow White-I and anotln-r group. unelvr tht- flire-4-tion of Vlrf. Rozar. pre-ff-nts-sl Cinivnm llllI1lll'l'1'll8l. Um- of thf- mvmlu-rs gavs- an intvrwting: talk on fihristtnas in ffuha uf the-ir Christmas program. LATIN l7l.l7ll Thv l.atin tlluh was orgauizu-rl for Ytl1s'Wplii'pog'Y of hvlping it- llN'IlllH'l"s to ra-vin-w tht- languagr. Thr Plulw IIlPFlh lvsirf' a month. having onf' llllrillvrr nu-vting anrl ons- Norial mv:-ting. lvnrlfr the rlirvs-tion of Miss Harrivt l'l'vil'f-r. of tht- For:-ign Language- llc-partmf-nt. the' -tutle-nts 1-Iigilnlv for ine-mln-rwliip. tht- anlxamw-nl Latin SIIlflPl1lN and thosv haxing 1-ompln-tn-fl tht- language-. haw- lwf-n -llllljlng anvie-nt Roman arf'hits-4'turn-, Thu- vluln had fun-ral forial- whim-h invlueln-sl a lihristiuax party. l-t. row: tflairv Thompson. Xgu-ta ll.-ll. llill l'aul Nl:-liinuon. Uwe-mlolyn tflary. Carolyn Nlarrum. Bvtty l.ynn. lloruthy l'n-anon. Nlmnoria- llamilton. '-"FV lla-xt-rly Safe-r. fml. Rim: Nlis- l'frifvr. .loan Hush- man. Jo-Xnn lfflifon. lfmma ,Ianv llvaslo-5. joy Nlrliorniirli. Mary llPlPn Sm-e-el. Nlary Tart:-. Nliriam Lawhorne. Yam-3 l.i,fzhtfoot. llvtly .lo lilrivffr. Iiral. ron: Tommy llolrson. Roh Warfl. Lillian l'ri4-fl. H1-nrav Griffith. .lowe- llarri-. llruw' Galloway. Jon John- Non. S :lui x ,A I R M Yxonne lunlplun ldlfltld lltdllldll Pldlllf' Taslor Nxlua ll la-lu 'Vlallu 1 dS 1 aorg. lllll x om R 1 Jan! 1lll nt Row Wlar lldll lurpr on lllarlc rultt lllvk Bu ln llorl unean 1 n on Mlnlm lialll am 0 or: lunlnrg. lou lull rn n lu an ox arx ladptl umm N .1 ra on lr- Inu t 1om r 1 ll 'No an am: Demon 'No one ha u langzuags Leland ,lar-kann Sylvia liolaslq loan Bryan Nanvy 1' ay lflainf' Taylor 1'eorge lionvy llatriria lleaman .loan Ray T- owphinf- F-a i-- Llllfllil PAN KWIILIIII XNO X 1 IIN 4 lro,.ramaN o lnu me lon Xvlada mu nal Hora de qu ll x1llXl1ld1lf' l fur Q u lhuloguo NdNl1.ld1.l an -xlI!f'!'l1dll e nlla ur 'Nuglnbor llomn ilu Road xltflvfllld de ma 1 Ira lampf-Sire 1 x unit' I 1 aulturu a llllllll of .mollur pPopf- t an Ilfll l re, iflvnt Yin- Pre-:if 4-nt lie-wording 54-4-rr-tary 1Iorrf-fpomlin Sw-ra-tary Tn-ature-r Chaplain lim-porn-r Sf-rg1-ant-al-'Xrnv Fponfor 1'nr No ' n oan Bryan Nana-y 1'rap lilainn- Taylor lalriu-ia lie-aman "ram-e-P I -nu- l.ou lu- lon Joan Ray A-I JJ 4-p lin - . 'a t IIPFIII I 1 OF Iiruu YN1111QI1rQ YI.1I1 IQ1pe.111QI IQ1rr.1111Q NIQ1Qk ,I.1 Is X11 t111 R.1111Q1n.1 N Ion ar at QIIQN xIdXllIl ISFUVSIIIII 1 Qm N11rQ1 4.1r11tI1Qr ll .1 1111 Q1rQ1 11 Q.111 NX.1rQl I3Q111.1 ,IQ.111 NI1NI1lI.111 NIJFIOII I.1r ld It .111 I1 F4 Qns rt111WI111Q1r ,IQMQI IIIFIIQII NI.1rx Inn ldlll rx Q Qdllllt Ixr.1u IXdIIlItllI HoQIgQ llt lllllll 1111 r1Q Q 5lll hm r.111QQ ll Ill, Q1 Ill Q Q Q Fl 1 k ws RIIN PFIIII ll N Q1 Q11Q 111111 I rxQ1 1r Qllllt r1Q 111Q 1 Q INIII Q1Q Q Q1x11Qr R11 1.1 Q -l IW V-1 C Q .1 IQ 1 Q1 Q 1 1 lb 1 101111111 1 IUIIFIII 111 I Q- hu 1 r11 1 Q Q Q Q1Q1 IIFU lllt Il or 1 1r 1 xQI11rI1 inf' um' lwvntx nr I llgfdlll ,.1 1 Q 1 Q1 Q ll .1 ll 1 1Q1r 1 1 1r IX fdtllrrll ll .1r .11 IX Q 1 1Q1.Q1I .111QI IUIIUFA 111 Ildl Ft .I.1 IQ Xu Ill lQ1rr.1111Q WIQ1Q Ix Rdllliblld N I 1n 1 I Q1pQ Idlltl N ar,..1rQt It Q11 lgrufl 1l1ll XII' N r Q1r1Q AX U PICFRN IrQ ltlrlll fl re ldent 'Q Q re Idft I'rQ .1 11rQr I Ildpldlll N r,.Q'.111l.1t xflllb Npnnsor Ramona NQQI on Bruce W uodard Nfartha Rnd NIaI1Q1I I ops-land Niargan-I IYRON Janw Ntrnkland Wir Marjorie Lax l-.Rmsz I1Y1Ik-, '- aI. 'Q'I I I' .. " - '.'1- 7 s'. ' - 'Q-1 ,NP- gur- In ' ' - ' g. :Il I, R 1 .'I' I-I I' ' 1. Iiu 1iII1' 'I"11 . ll II A I.Q-Q-. J-' - , - '- 3 ' ' , , ' ' I' - -I ' II. J111-k' - Ha-kin-, ,IQ1' "Q-I1I. II I. II : Wa ' ' , - ' 1 - . ' U . A I' N. WI11 h .Iiil'IiSbIl. ,I-' ' ' Q, - -- '31, II: x -I TI 1 -. IfI11r11 But gu l1'r. YQ1I11'y .' itI1. IIII. I : I" ' '-Q IIQ 'Is' -1, NQ-II NIQ41 FII ' 'k. Nlurpzvry NI1'I.11rt3. NIHFIIILI RQ-i I. IlQ'I1rQ-P IxQ-ttI -r. If am'-F M Q- , .41 I. IxuI " . Il-I1rQ-1 IiI'.. EIII. II : ,IQ1I I' Grim-r. IIa -U M Q 5. J' -- N '-kl. I. IIQ I1 WI 'II ' . IIur II NN -sIQ'y. Huy J 1 -, "I'rI I'Q1I1111QI. IQQ-r:1I4I HQ-Q1tI1Q-. 41arNQ111 RQ1I1Q-rta, ll . I . T . 'I'I1' J'l"rlll IJ. 41. 'I'. Illl r- I'a111 iliurl. ICIINII 11- IIII' 1.11-Up 1fIuI I if ' 1 'Q-QI Qf tI1Q- - 1 ' I1 I 4 -rfiIiQ1QI IfQ1Q111Q-r11lixQ-'I'ra1'ni11gp gran. 011- 41I'tI1Q' Iargw! 'IuI11 in IIII' Nl'Il I. with Llll Q- ll ' I nf I I,- fQ11 , lI1if Q'IuI if affiliuh-QI with tI1Q- Stun- IfQ'QIQ'rutiQ111 Q1f Il. II, T. IIIUI1-. ' ' ' I I - D. I. T. pr ' 1 i11 Ili-'I f-I1Q1Q1I- uII 1111-r tI1Q- -tat-. 'I'I1' purp 1- i- tQ1 gin' tI1Q- NIllI'lllf '11 ll Illl it, IQ - l " I' ' -l' iti -a. I1Q1tI 1Q - ' 'I ' ' ll -. I" i I . .' QQ-' 11' ' -9 I, . " ' ' Yi ' I' Q ' Q Q -'..,l N'.....' A. ' XIHI Q' Ii - ' i -' 5 - l I I' -" ' .-R - l ' V . ' . . .. 1. A . ,, . ,. , . . , j -. -. Iu '- I.' U .Q " I 5, , ' ' -- Rom 1 odch 'lomofl' Luk larlmxn, Juk Wd on Barnum N111 .urdx Xrtllur luarlord Ioren llroadu Sun 1 I 0 1 .11 lox I1 1 0 4 4 Nl 100k lldu V001 .1 no Hou or 10.14 1 lludxon 7nd Ron 10.14 ln 1 or.un Roln-rt 1l1rl toplwr Horam Hu lung 'lloru l01ldllldI'lx Holrln Horton Raunond luolt H.1.41olur 1ordon image Bull llougla- :nuns l'eltm.m Boll Nlurnn Phnllnp 'llrrrltt Jolmnx Nldrl Iouln 5ltfdl'llf rt Row Wlllllt Howard lrmu 'Ind For Nlll .ark I' .lone Blllw Paul 'Vlulxmnon Bnllw Wlllann ldllllllt' Nall.: lxqnnttlu Dixon lion 'Nlnlxf-nn: Btlls kul r lwervtt Nlfllurrux Paul Bo worth Hratlm fred:-nnlt llu- 1luln of Andrew Jatk on Hngh N lnool IS made up of lun who lldu attained letter through at nw partlupatnon on .a mr nts te-.un of mm por Ilu Ndfltbll port. nn wlmh a bow nun partlupat. towdrdx attaining thu- goal are footlmll ba krtlmll lrawlrull trask golf tennn, .md wunnnng The club ma organued for tln purpo e of lftclllllg Xl lnglnr ldll1lsll'1l of .nthletu among the hon- who ION tlnlr atlllntn an ltn- I r 1 1 u pon rru dunu- lll lln elmo gun .iftvr the lootlmll ganns I' Sa n 1 ole- l res-:de nt I on-n liroadu W 1 re- u :nt Xrtllur H04 lntrford Nu rotdrx 'I rc.: ur 1 ll u rt l un: l' dwura 1Impl.nn lldw XX ood Sergndnt dt Arm- 'llr Rankin Hud on Sponsor Rrpurtc r Arthur lwxrford lime V ood -l 1 100 'va u 1 11 Jnnnn Rawls 'llr Ranlun Hudson Nlnlo lung QQ Y' 1 rnrl Nun r 1 rn 1 n1 x I run 11 1 1 lurn1r oln 1 A Fl 11 Dh.ll1 N el IHI llunnu l1l ROW 111 Huw ldru nm 1 n 1 I1 Har Hill H1111 x .1 r 111 1 .nu n N 1 1 ulm Harker Ju mn 1 11111 1 IIN Xlx.1r.u Nhat! XX rl,-:Ill TPIIKNQ 1 1 1 1r up 1 11 In Nt r1lurn11l from def:-ndlng Ilnlr country - honor IIC1 11 1 1 I lllll dllllill tr x1n1 goml fe 1 J and 11m I1 .muon rougluul ilu 1 1 up an 1 FQ 1t1r font: I and tht- wmn r 11 YI R1 1 no 1 1 11 1, N rl tlulv an ll UTI! NOTA I nl! I' I Yi Herman xlt'XdIl1 llf-Mm 1 othern It ter R1lllHfFr8 Robert Nam 1 1 r Luk Hdrgron -Xtwuml Nloke Xtwuml Fluke lluln X.nrn.a1l1n Prdlue- llunnm Prr-11 'I urm-r hr P F1 lil 11 ldrnt Nur:-ldrx Tr1.1 urrr 1 haplaln N1rg1 dnt at Xrm nllillh Ild N 1 rl .11'l3l 1.hilII'lIl' .uk Hargruu t1-r Ruuntrn Pr: 11 Turnrr Hulnrt Nunn-r ldnmr Brantlvw liulpln Re,-11 trr Xlmuoll Nth e liul 1 xdflldtlijt' lfglllld N111urnn1k I- re-11 I urnvr 'T A N , .waenvg-asvusv:..:...',jgf:1'1.u.,-2 Quan- ..,,..-fvoqfvnvnwf,-f N. ,--gm,--45-m.gar""'rn3?""'fX ", "' """'T""' a2!.K?"""""""""'Www-mw .,, . .... NM., .A . 15, , 0llClIESTIlA Xiolin-: l'rilrln.1r1l. Lulu-n. l,un-ft. Hrlltz. Llury. Hoge-r-. Mlann-. lla-dgv. Nnillu. 41.-llmz llurri-. l,Q'll1'1ll'lx. l'n-ltigre-xv. String: lim-: lllggllllhlblllkilll.l'1l'l'llQ'l'. lflutu--: Kiorlnle-5. lla-liully. llirgllulli. 4.lurinvlf: ,lolnl-un. XX olff-. Turrutuf. llrf-. Ftrivlllanal. Ulnw: Nl1'l':lllull1'j. llurnf: hufluf-un. l.ynn. While-. Sanxuplmmw: liullrr. lim-1-if-In. l,w-nu-n-, lin-funn: Urn-m-. Huff lllurim-1: 'Ninn-ln-5. 'frmnlmm-sz ID.-Ima.-In. lla-flvr. liifvopink. Snow. l,w-4' 'l'run1pn-lr: Tlurx. Sllllllli. liruonn-. l"e-ltun, Stokes. Tynlpani: New-l. Urunnf: Luraf. ,loyne-r. Olin-r. N.-1-l. l'ianu: tiigl. 'l'russi4'k. lllunll. XXuimsrigllt, Burlap. X1-runliun: Ann. SENIIIB Cll0lll'S l'lI'Nl rms: Nun-mn. hlgl. l.ulnpkln. ln-urn:-lx. llnlnn--. lnglr. Xlvlnlvy. burn'-, N-un14l run: hlu--. llumlmrne-. lilunlun. lluirv. lfurln'-.5ll1ns. IS.-uflvy. Slllllll. llnirfl rms: 1-urrirll. lili-fun. hurin-N. llanif. l.ynn. XX uinxsriglll, tlurlnlvy. NullSi1-klvr. lwrnrlln rms: llllffllllglln l'rim-. lmmlln-tlrr. JUIWP- UFHF- l5r?4"'- lfillln rms: l'm-. Poole-. liur-un. XX arnnn-lc. lilae-lunun. llllllrrll. Sixth rom: NN ellx. 5:-urrp. Tatum. hawagr. lilwunga. S:-n-nth rmsz Nlvlnnif. Bullock. Snead. Buasr-. Alxarrz. N1uslvy.4lu'rln-3. liuflry. 6 n a ' 1 .-n.-.. RLS nllfl' I 1 141 r 1 1 4 14111 41114 114 lx 1 4 4 4 g N 1414 414 I4 41 LIFII411 l PJ Nl 1 4111rI11 1 1 41r ll ll 4 1 r 1 4111 1111 1 4 14 ll 1 4141 1 111 1 ll 4 14114 4 NIXII r4114 41 1441r 1 4 4141 4 111 1114 r Ft 4 1 111111 IO r ,T TT Q ul XYIKTIUN lllli .1 41 1 url 1 .1 114 1 1 141 1 4 4 41 4r41 fd N 114 r411 111r Fl 41 4 1 r 1 4 tlldf 1 1 11 Ulll xdlll Y UN 1 QI' l J Ulf 1 11411 11111 11111 411 X1r N 1 1 li I ' I' . . I 1' . lv ll 111--1 1'4111: 1'11111111-. Ilill. 114 11'4-. 111UIllIIll. 11- 41111. 1111 1'1 111. 1.lIl't1l'Il. 1.l'.lN1-11I'l1. 11111111111'14--. 114-114-1'. 1l'11Ill.lII. '4-4' 11141 ' 1 1' 1111114-r. 111111111l4111. ,1 -1. I1 ' -. N14 st-111. 5411.4-1'. 134-1 4-. 11 1 -11. 1111141 '111: 1.1111N1'41r41. 11 ri4-1. 11' '11. 1f1 111111 - . NN 113111. 1X1'Illl -1. 1l11114'1111. 1'ri4--14-1'. x1lll'l1ll. 15114-4-. lf '4111: 'fuvl . 'IQLIQ1 1'. 11 11-1. 1.411' 1. 1'i4-144-lt, 1111 111 . 114- 4-ll. 11lhlllll'11. XX 114144. F1111 1' 111: 1111r11 -rl. 4I11rl4-r. Y' -k4-rf. Ligl lf 1. lligl 11 '11 . 1'ri4-4-. X1l'1-1 -- 1.1.a11111111111.1,4-11114-r. 1 1 11 11i11g- 11. 111111-. R 11-1. 1Xt'114lIl. 1'f414-11114-141. 1,11111pk' . 11' --, tf 4-14-. if -111. 11 14-114-1'. 1111114-1 Uris-4-41. W ' I" . .. - 1 4 - --- '1 1 ' . 4 """ 1 1 - '4 TY 2 ., . K . . , 7 . . ,, .,, - ' I K ,- .Q R . ll 4 H - . 'Zi 0 7 - V - Q j . A A lf' W 1 1 4 1 , . ' ff 1 , I 1 .1 ' ' 7 I f' - f 9 1 Y f K 1 .Y - v A A Y K1 4 Q 111'-l 1-4111: Nluri-11 1'4-4-14-r. 1.4111i+4- 1111--11511. 1141-411111 H'11ur11, 1 1f11l' 11411 - -. 171'11114-i- 114111114-14. .1'1 -4 1141llrl'F 11411111 H14-r1 -I . N4 Ili! N -1 - lllt'. X111 -- U111111. Patsy 1'11t4-. 114- - 141 . 411111. 5l'4'll 1 1 1 Xr11 114-r F11. Y1 1111- 114 1l'Il. 1411111111 5113 1. RL!! 114-11111I11. lfurfm HlP1l4'l'1'. Nl- - 41 N4rt411. 111- 111 1 q 14-r-. 11411114-r 111Lll'1xlllilll. 114-11. 11 1114-. Walt- 1S1114'r. 111- 11114-114-ll. 4.4'411'u4- 1,4-411'41r41. 11411 - I 114- .41- , 4 1- -1 . . 4-1r111-g. 1.4,. fnlwn,-' 33321 ' Q , 4 14 2,1 'wiki 4 I4 144 414 II .1r4 1111.1 4 1 dlX ll ll IPI 1 Ill g4 lr1 1 I I NI4Ix111114111 R14 .II4 N41 II Nld 41 .1 N 41r ll 1 1 XII .1r4 11111 .AH dFIt I'Jll41 1ll 411114111 II IIFIIIIII 5llll I4 I1 .144 41r 441 4 114 41.1I4I N41 I'l'dllIC IanD4-w4I4I4-r Swlua Hula In 441rg4 IPI 4 4r.1I4I 50Illl I lx I 411.1 III.111 4111 fdlllt XI1 14114 I I 41r441n Rll 5 I'lllII 'Il s 'I' If 'l'llnl'llS ll W il I ltll 4 Fl 44 1 4 14141 4 111x1 I I41r14 .1 IIII-II HI N IIII' 'NAIIUNXI NIIIUI XVII4 PR HN 1l41r111l 1 'NI111.1g111g I'4I1t41r It 1I11r4 I'41 1r N 141rl I'4 1 41r I' Xl I1.111 I'4 1 1114 IIJIIA 4r X4Ix4 rl1 lllg NI.111.1g4 r I I141l41gr1pI1 r Npomor Xrl Ntdfl 41144II ll 414 ll 1 1r 411 drllll .an III Tn or 4 mrhr 441 gl 411141 1 .111114111 I .1r1 ark 14- 4 4 4 41 II14 1.1r4 4 111111 II llx I .111 VI4 Ix111114111 II41r41 IX 4 r I- tI14I Rilllldll III 11r14 lla Nt4 11g.1I .4114I I .an I.1rl4 N 41144 41 4 41rl4r .1rx .1rt I411r14l.1 Nxlx ld IIIIIJ 41rg4 I fl .1114 XIII Iuns or I 4r.1I4I Nuhn .1114I ll I 4 IJ r41II11 Itdl' 1 r.11144 XI1I141tl tx 411.1 IsIdIl ll r 41r4I4111 4 I111I1 Xl ll I I Ull lr ICIILII Nlarx Vlnrk ll'L.IIlId dllnilll 41114 1114 41 Ill 'NI.1rx II4 4 1 .111 .1114 414 4 ll 4111 at 4 411 1 .1114 1 1 Nd I -I NI411141r14 II.1l111I!4111 Q F ' I , ,Q , I M I' I ' W 1 1 I 5 I , A , ' I 5 , 'I': Ju 'Is' - I,I4 D I. ll r1lI I I'4-- 1111. Yirg' '- Izilllll bl , M- 'U IIIa1rI1. Sill 1f41I4-. X4 -I Ii11II -Ia. II4 Il II1-ga '1141 124-41r - L 'I'I'ilI1. IIiIIA 'au ' ' . '-I1- 'I I ' Q'111i1. If: Syl '- II I- wk, I.41iw Tuyl . Xli-- I.1111-f41r4I. 421111, M- - . NI- D 'I'- -. If - --5 XI1I14 . B4-My H4-11:1 III- . 4- '- - g -,I4r- --Tuyl .1L- rg- Bu -5. 42-N .' Illl. Y Y Y . YY V1 ' ll A A s 1 Lx IIIII IRI11-4I I1y II 4- flu I- 1- of .-I11I - J4 4'In Ill II1gI1 54'I I. .Ia 'lkhl 'II1-. 'I ' I' NIIHN Q -' 'l'lII-Q Ql'll.l. ANI! .I4IIIUI.I. 'IND ' - - I'l4I' -' - lI 14-I '- -,ky II'ar41Iy11 311114-I1111 N4-141 I-14Iil41r 41ur41Iy11 NIar4-11111 IQ - - Q 'ffiqh 'I-4 - II'lf II4- ' I 'ffIlIl -I-'-4-. :I 4I 14- Q Q1 - lI'l Q-- .' - Sill IIII' in If T- - - 1 I - - 114- lI'l41r 41 ' '-- 14 ll F' 1-. V I II11-' -1- - -g- If- --- - A - E' - - - H4-1, 4.- 4 - 1 ll Ir. Q I --vp ' 1 4- , XI . 11 II4--81's 'Vlis I 'y - Iain. -I -' . Nlif- Ill." ki ' f - : N '- II ll -k, II4 'a14-4- In, I4 . ID 1 -Xrt ,l41I'I': 'N -II II11II 4'Ia. :11I Il II4-11: 11141. II4-IQ 4. ' 4I .1'- -.I . II -1 -1: IL- r - II xfITgIl 111 Il- . I' . II -p -1: NI' I 'II' 4-. I- ' 'I' S ' 'i -V ,' 1 ' i lfI- . Jai Iluni -I. J2ll'lllI'IIll' I.I y4I. '-I' I I' " " If . Jul' 'Ii - I.l y4I. .I4'llll N N1 -Q' 'L j I 1- I - " . ll Y I'-11 - ,I41I , - 1 -I -1 5114-4-4I. Fur' II' V ' 'k. 'II -ily mn. 1 . . A . '. . I' . 1- l - 1- 1 H1-i . . lf- Iii, I , Y- Q III!! I. -114-y '- rri- 'ir-' 9 - 1 A 47? 'O' fm... 4.1" ,- vu I1 Q x 1 lilan 0 1 1 I4 1 0 xm: qr -In Rr I 1 II KNII Sllll I N u l 1 ,. Nt I 1 X 1 llr ll I 1 an Nuff mel Ill n n -1 le munl.m me X4 P l Klllll- 5 I Nl- V li HUB R V , f' 5rf', if Q? llm-ia ,Xlexamle-r. lllulr Editor sig arilyn liarnvtt. Affiptant ' lfurult5 Editor if. ' W x ill V W 334 Jann-5 Bt-al. :bfirtanl Sporh liillie Cannon. Editorial Supvr- fr S H , T The Uruc llllll' nylur. l'i1lilur-in-4flii4-f -H' Zur- Rvllll. M-i-tant l'f:lilnr-in- 1 llltl EDIT! IRIN L STN FF Yifor , ' ,N t K . of " Ruth Forln-s. 1Ila,sil'if'aliml litli- lor Lilly lfulnn-r. -KN-istunl l"au'ully Editor K H Q? if , J, A , fi I 3 lli-nry hallowuy. X551-llllll ++ r Sport- K 1 f ,p , 3 sl T35 - juni- lin-1 nr. M-iflzuit Soplm 1 " l lIl1lI't' f, I Rf-ll .Alb , its l J lfa in-Xxx . . - 4 - '1 l,urtlnn l.. Hn-ma--. Fponrur :intl Nunvy brag. l'e-uturv ltnlulor Plmtu ra flier Q . . g I Joys-v llurri-. Junior ltilitor Nlin Gladys RlI'lllll'llrUlI. rpm:- sor of lPllhlllt'b5 wtafl' Nliw Nlaln-l Tulmugt-. ifn-fpmifm nl' 4-alilurial ,luff Jann-F ll0llPQ'l. Xrl lmlitol , V l,Alll lxl' I N..' , N 11 V -N-A . if.5'n' ' Piillliil' f Yunim- l,umplcin. Xwi-taint E lilai--ifirallioll lla-lure-f lllllln xxrlfllllll l'l'illlll'1' ,- lla-u-rly Sufi-r. X-fi-taint Snpll- mnnre- lltlitm- ,-' ff J t tall' 1947 ji Q . lftlla-I Rnmun. lin-im-v Ylullagvr f L 1 lthirllll Yong:-. lill-isle-V Hun- ug:-r f 'ff lx, f E horulun Savage-. Xfxiftant Spur! .K lH'ER'I'ISINfL STX FF , r , 't- E- H L, L, K' I TN hh F.-the-r H V Lnrraim' Insi- V ' juvkk- I.I yd slr:-3 Nlartin Billy So-nwx X lllu Wan- Yarm-:lm-. 'Xvi-tant l"ralure- lfelilnr If fx My XX ilma W urrn-n. I',ill'lllIQ Hvlitur ' Jam' ,Ktvhla-5 Ylurjurio- HIIIIH' lllvk Hu-In fzilhill lilmnl IS.-ny .lo llriu-r H4-lnrvs l't'IIllH'l'g1 X 1-ru lflnyl Nlury He-la-n Flu-val nrllvll illmrlv- l'ruill. Mlm-rli-in,f: Ham' ag:-r Javkie- Falif. lliru-ululiml Han- age-r 3 3- ' ,4- Q9 HW ii IIIIPW Ill KSUN IIKIIS I 4 lx 1 I4 H N4 Illl a t n 1 v v me Hill X I I5 I xthlng. nh n am r r r r Vlr uff Hur funn Hrnd u W XXIII lug P I4 N 4r:I qu wmv GZ! lr- dn cf cfverhfln ix -qv 955' X A? g TTS xt, ...NS .1 ju-" 3 leader ,lean 1 ardner COIll'lIOTCl0CA1llSP Barbara Power Nanu Domell, Alice Town end Lal erna Nalter, lVIlI1ll'P1.l -Xrnou Ilorothw 1 Ixurch .loxee Sumner Bzth Strukland, Joan Rlgglll Ixatherxne I'lllllCN, Luulle 1 rews, Path laser Nlargle Hut on lzdna Earl XX arnofk 'Ilan Stephen on 'Vlltne bplegler Uorl Llemon Beth Ixmg .lulle Lee Part , 1 eorgla lu Ixnoth, Donna Yandle Lllllan Info, Beth Smith Beth Downie Whlrles Shunp Wlarv louise Rodger Ilelorea Stalk Pat x lah Ruth Nteun Xrle ne Buford lr: XHIPIIIIIN Iwelxn Roller'-on Jo-Xnn bln ion, Wlrglma White Nlargaret New ome 'Ilan Lthel 'llorrx on, Bmth Pope ,loxbelle l'1rrs Lallle Sul Cannon, Beth Pugbsley Margaret lllllllli rman I' In anor Ntru kland 'Norma I rne t1 r I ur lllr Thorne l'at Weaxer, Norma Barnes Barbara Whltlev, Joyfe XY atnre June 1 lmlon ,Iowa XX ad: ITIS Broome Xudrev Nkmm r Barbara Bell Beth Ann Mllltf Bettv .Ioan D1 cl mon Nara Hanbnrx Pat 'Neel Ilelon Lee Helen Nell on Helrn 1Illll'lll ham Brown Irene farter, 'Nlarx Ixege lnem Beth Rutker Ian Snke lat Ilel-reef Nlara ella 1 lb nn Jeanette Will: Plora Dau: NIBFHUPFIII Duke Bn th Iluik Ilorotlh Ifgarle Barbara Iwtll, Pat lla llburn 1 ollenc 1 ooper Jaulue Norton Nlarlan SPPFIAIH 4 we 'I not x M n Smut: Boblm olm-on 1 lorla W ltman dit! 1 rnfo llarrut X1 am Ions 1Iark Bar nara tt an t Ill an a au nan YY II lam B4 tty Brxtt un Wlxrem 'N artm arl m I B th 1 an N ur ,gt ss 1IIIlt ll1 I I 1 e ill 4 1 Il 1, PI' PPLRI' l I l- N 1 ur ffllllt a on 1 Nllll I ann I B th II no S am I r en eat r a n u IllllI'1S H4 nr ormanu 4ur1n I1 1 1 1 xxllll oxer lr lIu If organuatlon IIN leppmrelln addt d lllU1Il to the cnjoum nt of the football fan Not onlw clul tlle glrli LZIXI nuolltnt parformann at tbe gamt but thu aI o lll8l'1ll0tI nn aural paradea anal eollutr d moms for llldflldllll 1ll'Q.dIlIlrlll1llIQ x11IllIf. to tht IT I u x ea on the l :ppc Ft tte mad: tbe trip to Tampa for the game XNIIII Plant Ilgll 553 lu Xb I A N3 N A" xy , , i -1 1- Q 5X 452k K A .: ' A. 'A N. :. , 'fw QQ' A. A I l f at an I Q li 1 ,V 'U I 5 - 5 J. A ' '-A ' -I I 9 M ' , I .t,:+f7-fe V ,W an , W 1.55351 fm K-1' ." 'A .Iv '. .-'Ah 'A' " ' A,.' ,. .Afi . , ev, ', . Q ' s. .- l' . s '. , - l I . r. . " ,f A' A.1',I .-If A A. . 'lA Q '. IA., A 'I v"A. .1 A :I .. 'X I ' ' A' . W IA' Beth' Sue 1Iruun. Barbara Bovlen. Es elyn Ann IlyAer.AlInrotI'ly Baul. Betty Jane: Nelson, Blaine 'l'ison, JoanAAVlirogliaI .Irg-.I1I,,.',l'I."l. '-,I . ,Q '- I1' '.I" ' '-.-I I' . 'l" IM- -re. IVI' X k' fe . ll' II- 1.1" s. 5 ' 1' .. U - - I' ' . NI: Aa Wall. e U' ,I-z IQ- -. IN-ff 5 'Nr N -. Ian A-' Hines. IIuI Ti-on. ,I ny I,vr I. ll I- 11oop'r. Ian ille xl1"IlI. Th- l,t'lIlIl'lA1'Ill'5. unl- the alirn-4-tion of Nlifs B- WA'lt . Nliaf Bull .' 'tI. ' I NIE, e D I It.. ' I tb-i stud- t I-' Ie- .Io-am 1Q'r1lm-r. nal- ' 3 -'M '- 5 -I ' '-F I ' g tl - 'If 5-aan. ' 120 g' If in j'Q .',,A',..,'.A1...., ' A. . .f'. ' f I Q, if , f I 'N A- . x , 1Y I "' I x , .gt . g -' x . x. K Q ' x ' x First Run Harriet Xdarn- Plame Taxlor hulxn Brorhmann xlllllfffl Hartman, xllff' Lun ford Nvrond Ram Pvggs Nh Nlullm lieth Thoma , Knue Spenmr Nllrmm I .mhornc Vldrx Helen Hamilton, We ta l :Y lm r WI lJ0lll"l"I'laS 1 .aura ln 4 u u r .1 1 lllf found .1 - mn 4 r ro adm- aan nn :ml thi' ml Qpf- Ill r vurul x lr G I 1 on mr g ma anmlurn f 1 1 A . 4 'l'll - m'j 'I '- llal u H,-ry rlIl'4'O'S'l.lIl 4' -ur. Tll pe- form:-4l 'I all ' l'll g' llH'C. in ww-ral paraalvf, for an lnoat l3lllI1'llll1Ll. mul vnlvrwl ilu- ra-gimml lnanrl vunh'-I. Thvir pvrfornlanve- X2ll'l0'4l from time' to time-. l'0IlNl'llllLZ of prn-ri-' l ill-. au' l' "i. l' 1" 51. 1 'R ll' 2 1 f 5. Xu. g' l in tln- .0 yll rm r -. junior. nr -1-n' vlan-5 is Q-li ill- to ln- 1 ft!-. ITS! 11011 l,lI'g1ld11I J Ill r 1 ll 1 1111 1 01111 Iellll N111 111 1 r 11 N 1 1 ,. 1111 IITI1 111111 N11d111p1111 111 1r 1 4111 FOIIFIII lcllll 01111 1111 XX 1111 1s11lllll1 ll 1 1 111 1 1 111111 1ir111111 N11 r1111 11 1111111 r 1111 I1 1 ll 1 lfllll N11r1111 1 1 1 41 N 1 N111 1r 1 11111111 lfllll 111 Ill 1r11111r hr KNIIIIPW Ill IQSIIN IIXNII '111rr 1 1 1- 1111 111 1' ll 1 Ill 141 1 I11r 11 1- NlIl1l 1 1 1 1 1r1 1 lr 1 111' 111 N -1111111 11111- 011 111 4 1lr 1111 1 11111111 I1 rl1 N lirr I1 1 11 1 1 fr 1 1 1 1 1r11 1 ll rr 11 Nl 1 ll 11rr1 1111rI1 1,111 ll 1 r11 fx' E FI F' .' ' ' '. 115 - . . 1-1 1. 111' ks. 111-1,11111-11. N11-'11i111111. 1'r11i11. 111111111111-11. l'11llf11. 1, 1111. S1-1' ': -- 1r1-1-111-. N11-11 1 1. .12llll. H114-4111. 151-r-'11s1111. 511' 111. 1111111-11411-1'. Tl' ': 1' ' ' -. -fN.1'11rk- . 1 11-r. ': J s . 1 -. . 1f 11lllll, 1, -11l'1r11. .U 111f. F'fll ': ' . f - ' 51. H11"ilr1l. -. 111-11 il -y. .x11'Il. N11-1f Ily. 51.111 ': 1 ' . 1111rri1.1Q11f11ff4111. 1'111'f 11. .111-, ' I - , Elly Sf- 1: 1111-1 -11. NNI '11 S1lZlI'l'1'l1S. 11l'l'11l'1. T1 - . 1 ' 111111111 ' 1 ' 1 Y 1 v v A A A Q . ' n A A 4 111111-r 1111- 111r1-1'1i1111 411' Nlr. X11-ary. 11111111 Illilr-14'I'. JIII11 111111 1111- 11-11111-rsllip 111' 111111 .1 1 1-111. pr-S1111-111.1111-11111111 11115 111-4'111111- 11111s1111141i11g1 111 1111- 1-111. 11 lP111f1'11 111 1111 1111- 111411111111 1.11111 111 1111 -111 1r1111-11-11 111'1'z1111p111'41r1111-,.111111- 1 1-r1-. 11 p11r1i-1111111-41 i11 1111- An 's1'-- Dub' 1 1112 111 .11 1 11111115 lli11'll11P. iiIl11 1111- 11z1111r B111 1 11111111- 111 r11411-. 1111 N11 -1 14 11 1-1114-r1-11 1111- 1115 11-1 4-11 -31 ' .'1. . ,, s ' . Ill 111141111 141 1111- 1 ur, s111-111 in 11r114-1i1-1- 1 11111 s1-1111111. 11111111 1111-111111-rs 111' 1111- 11111111 1 'Il11- 1-11 il s111111114-r11111111 1-111111111-11-11 111 Nlr. xx1'1l1'f 11151 Fllllllll -r for 1111 111111 111-rv 11111-r1-111-41 111 1111- pr ' ,, 1111-ir ll11lf1Il:,I. 111"1-'l1Q1'Q11F 111 11' 4' . 11 1'IIr 1'l1'r1l11'll1 111 11-l'11' F11i1l'I'1'11N 1'I1141i1- 1:illllIb1l4'11 111- 1'l'1'-1111111 111111 1,r1-1-11 1111111- 1 4111111 F1- 'r1- ary 1111111' 1 1111- Kr'1'1- S1111 1- - . 1-'141-11111-111-Xrllw Xr'1'1- F11 -ll- 1 'N ' 111 51P'Ill1 1.1liI1I'llI1lll 1i111r11-- 1' 111 lwrst row Battu Brltann 4rn4l rom l'N1lWll lr 4r Kr llll Buford l'lllll1N I'ut4h ll4H1l4ld lut4h Nlargarlt S Thlrd rom bran Pull-hurx J s l larl Trns Yalnntuu, Bfttw Smut lourth row latw Brooks hllil Townszml Jane Taylor, Pat N441 Sara llanhurw Rdllltl llaxgoml, Betts Strlrklancl, Bmttw IJOWIIII ,Iam l'dlllkI1tl', ,Io Ann Edwon, Bettv Rohvrt, Bettv Strom. Barhara Antler-, Shlrlm-x 5h1mp ,Ioan lond B4-th Brm-on, ,lowce Sumner, IaY erna Salter llfth rom llorothw Ullan tanulh Woght Wlelha Roblnna Know- Thomp-on, Frmstlne vrlllllltl' Wlarv Tarta B4ttx f4na Blanton, Shlrlu lowvll Jum DuPu4 Evelwn fhurf-h B4ttv Jane N411 on, Betts Pope, Jolym William on 5llIl"lIN Nular, 'Vlarx Inu Tru4s4l4ll Joan Blggzln K-am Brown, B4tty Joan l,tflI'll0Il, Marv lXPf'tlNlIl 'Wars Iou Nlcfrow Nxxth rom Jllllt hrum Dorothx Iaul lgillW Fook NHIIIIPIN' lllggmhotham, Xnnu Iauru Fllmtt, Lleanor fohon Pu,-z4ma llf-lorg4 ,Iam xlllllf'W l'ltdl10l' Hlllt hm Wlarx lranui Blaml llflzn Vhurrh, Path 1 r1444J lylorla Wllllllldll 4 1 r arou-4 an mte-re t Ill port among th4 gurl an 0 emouragu good rt man ll r 4oop ration ana leaf ar l 5 Th4 me mln-rs through partll Ipdlllill lll xarlou- 4 lrnaun nt It 1 4 4 r44 ax 4 m ae 4 a Q 4 xr anfl 4 I ,. 4 4 4 4 r t Nl 4 Ruth Nlllllll B4 Tlllll W alton an Both H4 oh F mu lute 1 Fxvlxn Rfllitfilbll lloroths Paul Nlargarrt Nkaff xldfgdftl 5hahoo4l OI-P ICERS l 4 lt 4 t X 144 Pre- mlm nt N4 4 rr tarx Tre a ur4 r R4 portf r Bzttx tuna Blanton l'n'lxn Roller on Dorothw Paul Nlargaret 'Nkaff Nldrgaret Qhahood S4-v ': I -I I 4 lv- ron. , l- - , l ' - , - - ' 5 - , , ' " - fkaff. ' ': ' ' '- ' .' .', u" .4-4: " R. " ' ' - - I' .' ' h. ' 5 ' I '. ' 4 A ' A . A , X ' ' . ' ' ., , . . . , . , . . . U- ,.. . I 1 V . . V .Q v- I A . 1 . A 5 v, 4 , ' ', 5 Q L .Uv K .nf . k 1 '- A . . , . N A, l. 3 V . , .. . A D. ,.- - , i ' .' . , ' . '. " 4- . V' . . . v 7- . f ' ' ' - , ' . - ' 1 ' 1 - Y i L q ' I . 1 ' 1 1 I 0 A o A 0 Th' Q. X. K. if un athle-tir 4rganization 4-ftahlirluwl to ' ' ' -P ' a F ' - ' F ' cl I - - ' - apo f 4 -l 'I . - 4" ' ' l " l' f li 1, - ' ' ' ' ' " ' q tn ' ' N an l gum -- off- -l In thu- affoviation. ar- 4'ligihl4 to r4-4-4-ixv 4- lluuf. nu- l'l.. l-tt - F, ' 'upm Thk 34-:lr tho Girl- urr- Ill14ll'I' th4- 5ll1"Q"'flll lva lf ship of h4- isa -- .1 ' . ' v . rl A' F lg. .u 'H A 'l 'r -5' l -n - j V - , " - . , . 'K ' 5 . . K- . ,., . A j ,XTII LETICI BOUSTERS 'l'ln- ulvje-rliuw ul' lln- vlnlr un- ln 4'lI4'Ulll'ilf,K1' klllvllllilllll' all spurt- vu-nlf in NN'lll1'll ilu- fvlmul par- li1'ipah-- znnl lo prmnoh- an wpiril of guml rll0l'lbIlliil1rlllIl zunnng. th. finals-nts. l'ic'luro-4l alnmv Zll'Q'Z Mr-. XY. S. 1Iullullzm. Nlrf. lllllllllllI'll'r. I fi QQ E, A Vlrs, N. l,. Tina. 1 s. . .. l'rir'f-. CHEERLEXlJER'S T XBLE Thf- lligllligzlll ul tlxf' fuutlvall 'Fil-UH lNlll4'2ll1llll2il lvunqur-I. nllivll i- In-lfl fur tln- funllmll Ivana. tln' f'llf'f'I'lVLll,ll'I'-. uml llu- roarlw- zlnfl tln-ir wivflf. TWEN TI ET Il .X N N Ili L F01 DTBA LL B,xxQ1'E'r TIN- ffmtlmll lmnquf-l i- Npun- Nora-al ln llu- ,Xthla-lir llmutvr- mul llln- Ulllvlll' xhNlIl'lHlllHl. THE SPEAKER'S TABLE Sllpvrixllo-mln-nl XX, ll. Hoyfl vnn- gratulating lln- te-am on thix yvark lbllliliiflllhlg ra-4-orfl. ANN UAL TURKEY DAY CA NIE bonu- of tht- lovha-ft Howe-rf be-rn ut tht- 'I'hunk-giying gunna- mo-rv pre-- -Q-nt:-fl hy' "I'op". ".lu1'kfolt'- he-tt:-r hull". to the- le-aah-r of thx- I'eppe-r- e-tt:-f. Hi, tyso g1FLlllll4'llIllll'Q'll we-rv ysith hint u- hc- made- the- pre--f-ntw lintl. SPORTSBIANSHIP TROPH Y Thi- ye-ar ,luvkfon re-ve-iy 1-tl u dual foothull fportaniunship trophy gin-n hy Station NX NIBR. The- awarding of thi, trophy. 1-onsihting of one- loying 1-up to ha- lu-pt pe-rntum-ntly hy the- fvhool uncl at sa-vonel rup to In- pre-sn-nts-4l unnuully. is ll1lrt'4l on tht- fportflnun-hip not only of th.- foothull to-ann hut of tln- mhoh- N1'll00l dr xflxll. l'irtnr4-nl ra-ra-iying the- pt-rtnana-nt trophy' in tln- he-acl l'llI't'l'-lt'8llQ'!'. 4'utln-rim- Yonge-. ja-un llarthn-r. h-nth-r of tht- l'a-ppt-rn-tt:--. i- piv- tnrn-tl re-vt-iying tht- unnuul trophy. A gf iff .JP -'Hk,,,'u" 'I' I fl K E11 Ll Xa a rt-Sult of ,I2.ll'lih1lIlb yn-torn-f unrl fine- playing during: mln- 1946 fooll urmu null -1-uson. tln- rf-vortl ut th-- al ,ILIl'lirUII-IAN' foothull gunn- yszif hrokm-n ysith :tn znttt-iitlatiiwv ol UXVI' 210011. I'i1'lur1-il ix tha- tim-kt-t lint- two hloc-lv lone. l'i1 SPO XSURS 'lllrwl att Ihr' Jil:-lx-oft-l,1-v uatnn- ure- tln- -pon-or-3 Fin! Hou: Ylurgin- I-'lf-tw-li.-r. Ril'hur1l it-yla-r. Ninn-y hruy. llvr- Illilll Xl'-xuntlv-r. Sf-vm ul Hou: Phillip NI:-rritt. ,Xnniv l1illll'l" lying. l'att llvillllllll. John Katy. CHEERLEADERS e4lwerlea1ler tl ln a d e f-dur nrnn n 4 dll! l trl 4 I netll Hamen added ze tful folor to the football gamv and performed une fullx throughout the mx on Miss flladx Rlrhard on spon ored the group of IX how and IX glrli lietwz-n tha halxe the group dnd stunt and tumlnlmg a an at ec .zttractxon XII tx elu alnerledtlrr made the trtp to Tdlllpd 6 I 1 M' l'lr t row I dfljllllt Barlntt lrdnltu 1 .mln N f .ztln rm Yonge, Qdlls Scott lwrne Dougla Sefond rom lolmm lluul lxenna th Han en llaru Ylahon Bill Nauru lion lidrr Rm Yan Sukle- Nh Rulxard on 'Not ln puturt. ,lam-t 'fpaulnlmg -uaaauw if Milf' + . me-, ff. M A Wi? uf? Wx 'F I xr t row hdwarfl Lauer Bulrln Holton Jann liedll Douglaw Nutt, Don Barn N1dl'Sllclll Iiowulcn, Harry Nlahun l'clg..1r 1 arnn, Llyngh Nun onu l1lltN Baku B ll lwlga, my 0 um Ill Raw J 1 me JIIIIHIY Hou-rr ar mm I eorgn I ulfortl lxe-nnrlh Han nn Harvc s 1 dl on ld I nl lu dl mrs xltllldll FUIIHIIW Johnson Holmr 5dIHllft r l dul H0 worth lhlrcl rem lluk 1 ldlrtru, Wfalmger, R14 hard XX lllldlll Hugh W4 ll ll1lll'X l allmmw, .laik XX ll on Harry Hruunu 1 ner n on mn oo 1 1 ln dll H4 'N bfll 1 oulmlrk Htlllflld Sm 1 Nlurrx Iii In in r ' null ,L 1 4 Nt , usa HI 1 0 un S n 1 um f u s 1 4 n 4 1 I nz lllll fl I ix 1 I1 TRACK r N - lm nr Q IQ 1 P 1 Q lr - Im It in I - I 11 Ill: lm N U U mug ll iucdp dl llllll axon .xx nf 4 ur 1 Wulrrdw, one unl N .url g 1 4 ru, 10lllp ilu ll 1 e- n e nugn , lx rx 1 1 mn il lu vqulplln U fr I I :shi QTBN alll rp llll al llll I, ull: PIIIIIN nl .ln lnuk 1 Albldlll' llun Nh lx: lllll .xml l'.luI Bosworth C5 'Ellffifx . ffm ihvirnf , . ,, , I W4 Xyyl' f , r 1 64.154 , 3 V Q sh, Y, iii J, ,fi 'M ,, , f, , .,, n h i .y 2- V '57, 'M i x ,V , ,w. K . , ,,. A H , I 4 Q f W I , df ' ,fy 'b ', sei I I V I Q ' Q' A , U A 7 ' 5 X ' ,Q + 1 A A 1 1, 'W f L ,L V-V' 9 fy . X , x . 2 i w I I , .Q V. , V n ' J3.Il"g 7 , 5 Z L ' w ' ' pg L ' v .1 , L' S A ' . l M, f s ni ' , 4 s. .ff L A - , N M W . W , I MU, f M X 1 H X4 I V 4 , A , ,K M A V 2 my .Z ' i an I 1 L 4' 1 W ' ,J 7 . . 5- f ' ,M 5 1 , 4 - fwfr 'f Q Y 'M ' w Y . 4 ' , if ' , N, V " ' Az U5 ' l f w j' E V. Q. vf1'. .,,VY i'5'n, M f, My it ' ,, I . , X 4 V, gf ' V' f 'A ' gf' :H V- D1-v a gf-1s0l1 t:1l ,Ji - l5,11-Q. ln-. Sv:-mul row5: Gerald Silrox, Ray Pool.-, Dwight Hewitt. I-ld Spun-1-, Bula llhrislophe-r, John liurroughtf, Jack I" I' , L - ,- , -F-, ' :-V P+ ,1Il'rf-F Hu P-Al,1Il'l-s .V ',' 1' . . '. A . 1. Q . . . , . . 'z '- I" - . ' L-z, 'E' la -' 'F , ' 1' '. ilhzrlw UI' - . ,lt - Staff I, F 'Y k Ii ll. ,Ill NI' ", l,znsr1-l1:'n- All--I. In "5 in z . 'F .Q 'u1l. Hui . Q Q. 1 an-. lion Nlvlxa-nzic-, Phil 41 uig,.1Iou4'h. ' Y V D V I91 ' 1 row: l'.4l'u' NI -Lullum. Ur-n Hunt Ruluml Ho 4-ll.-. D4 l'i1'kn-H, Rtrllllll' 0'Ne-ul. hm-nn -ll: Illx ll. hm'- lr fa ug-. 'l'l1 an liurvy. HI'lll'l' Vull Yup, Nlorrif Sw -ul. llumplun Tanln -r. lu- n -tl K1 app, Hu 'illl Nh-I -5. IS II- ,luvkf nl. Ulf-nn xxt'ilN1'I', llmsurd Lllkff. YI: u-1-r. , L Fu lln- firfl lima- in the- history Of .luvkson an full training program for tht- fulurn- FIN'A'll.t!'l'. wah ln-ld. I- lln- vupzll I- instruction of Tru 'k llouvln llruiw this pralvtivv up:-nwl un Nm -mlwr H uml 1'UlllilllH'4l until th- CI Ll- muf l' I' 1 w. Pruu' im- was re-rulm-il on .lilllllilfj 21 and lln- Img: haul spir'! -I pruvlinw- all l,zu'kzns:um Park until 1 'ck In-rv un tha- ulllln-tin' fin-l4l nua iilliwha-ml. ilourh Craig haul an-svrzll le-lla-rmvn lvzlvk frmu tlln- .q a If ol' lll'1'NillllH ye-arf: um 4 ln-fr ws-rv I I' 'nf Xlrlx ' '. and liuaworlll. fQ04NllllilI'k, Silrox. IV. , S' 41,4-. NI -YI rug. ,I me-5. P 1l', z fl' '. .Xa u l'f'Sllh of tllf- plunnin :mul 1-ff1r1 of tln- Xu I ' Juvkfml lhulf' illulr ll vimlc-r lrgvk war ' I- -I 0 llu- alhl I" h-ld. Th I ilu- true-k if not regulation aim- il is mm-I1 he-lu-r than ilu- original 1-lay mul and a xr ' Nt'll'0lll' aul1l't' tn the- z hh- '- ' -nl. Q1 A M H t . K R 4 ' A3 :ln I 5 2 I aw I I ' - - : :: F ' I I I ' ' ' I I At .. y 1 f 4 ' . , V Y v , , P , P i P v . P v . P ' .--., vvvv 5 Qu.: 1 rw B1SKE'l'B ALI le Txger 46 4 ba-kc-tball na on openvd ll praunw on Jen-nmnr ll? Sslll hw lettzrnwn Xrfhlr Nharrmt Lou: Qtffamc -Klee fook Xrthur Farford and Harold XXhllE'Ilf'dd makmf' the nufleu of Coach forum tum: With the 3ddlfl0Yl of otha pldser th. tr-am Qufcwdul ln awragmg about wo sun for 1-axh lo s, and ended Khe ea on with 14 game Mon and 8 gamu lo t ' r I 5 4 tl , 1 . 1 , 1 1 V v . ' VJ: A 5' - ,K 2, g'5 A A A l rf,-f , al 1 4 4 1 1 , 4 , I , , , 1 r v ' rl v ' L' ' , 4 , V .4 , 1 v A A A Tl ' '17, I-lA -1' .,' l ,gn sow: ., .1 .4 A . A ' .A V .,, V ,I r ' , :'r " ze ' ' rl I 5. BABY TIGERS ln thi- Claw at Re-giunal Tourna- ment the Tige-rf won from Buy High of Panama City, lrut in tht- fm-voml round lust to Pensacola, ln tht- firrt game of the State Tuurnumn-nt at Tampa. first we-:lc-ll Ft. l,llllllt'l'llLIlt' ruined the-ir i'll8Ill'l'r hy de-fe-ating tha-m und guing on to tht- rhanipinn- ship. Thr- Balry Tigvrs Bark:-thall team under the direction of Coach E. John Suarc romple-ted the regular Season winning fifteen game: and losing only to Daytona and Kirby Smith. During the' paat three ye-arf the WB" team has played forty-five gains-5, lowing ,men and winning thirty-f-ight run- itfsli. lfirst row: lluddy Ulovn-r, llradlz-y 'l'rf-dinnivk, l"re-d l'inn4'r, Grady Nlaul- din, ffoavh Saare-: Se-cond row: Jann-5 Kale-4-l. Manager: Rivhard lllavkmun. Roland VanZant. Richard Silvvr- herg, Bill Lindsay: Third row: Wadv Carter, Te-cl Forsyth. John Harvin. MXN.-XGERS l'lll':I nm: Holi Ranfum. Howard Luke-r: Se-1-ond row: Floyd Yeager, Jimmy Housvr, ,IUIIIPN Kalvvl, .lark Parham. VETERANS' F00'l'llA Ll. TEA Rl 'l'h4' Xe-le-runs. for mln- first timm- thi- ye-ar. 0I'gZilIlll4'4l llwir msn funtlnull lt'1llll. ll0Ll1'lIf'1l hy Nlr. Loft. ulmut Iorly lmyf pravtifwl und pluyn-nl on tht- to-zum. 'l'ln-ir nnly gains- ul' tht- fvalxmi. play:-d with the- tfmninn- durvs. rwnltrd in zi fa-nrt-lvff ln- lfirfl row: l'e-tv lxnight, Xtxsoml Stoke--. Jimmy llrllann. ,larnh llln-rt. lim-yu-y tlutln-rn. Jann-F Sauna. :Xl Julmf, .lim lluww-ll. Ru-fe-ll llivk:-n. S4'1'llllll rem: lidtlx llilmore-. lflwoml llollanon. Roy llmlgf-5. liill Ste-1-lv, llulrln Parham. l.:-st:-r Rountre-an Nluriun lfrinn-ll. lfrn-d 'llurne-r. ll:-rmun xl4'Xi.lll4lt'I', Huh Rn-girte-r. llorurr Taylor, Buddy Turn-r, Nlr. Luft. 'llllird rms: He-urgv llulnn-N. .lud-on llriw. llun l,nn-, Hd lm:-. Rnlwrl liuste-r Wilfon. Fang:-r, Jack llargrmw. ,lov llop:-land. iiiii nl ll Ill lg Ill I U90 r ii 3 v-yy A ZW' Eff no-an-as lfirst rms: J. ll. Strmn. Nlr. Loft. fihrif liavll. Ril'll8l'tl Nlvllinnif. Sl'4'lPIlll row: Juvk Ruff:-ll. liliftnn lit-Il. Slivrxumil l'rit1-lu-tt. lluim-N llraiyton. Ellglvlll' liurrirk, TENNIS ANI! li0l.l" tluuvli li. l. l.ul't lhix yvur orgunim-nl the- first It-uni, :mil golf tvum- that .lui-lx:-on has haul for -vu-rul yvurf lll'lll'lll'4' nur sturle-el un Nlatri-h lf with ulmut lV54'lll,'llX1' hugs rt-porting for tho lt'1IlllP. SYVIDINIING l mlt-r tht- It-uelt-rallip uf lfuurli Luft. tln- rWllllllllllQllt'1lIIl ln-gun pruvtim- with thirty hop trying nut for powilioitf on thc- squad. .Xll pravtivrw in-rv In-lil at thv lllllllH1'llliilt' lfom'vptiun pool aml tht- Nuxul -Xir Station piml in pl'rpat'u tion for the- tt-zun's lirft yi-ur nl' compn-titinn with otht-r -1-lumlf. Thi- following nie-rt, wt-rv ft-hrduli-il :luring th. FVEIFUH: .Xpril Ii Jurkfon ill lfletrlit-r. .Xpril ll .luvkfun ut llollve. Xpril 23 ,Im-kann lmitulionul ant .lan-limit with llillxlmruuggli. lfli-trln-l'. llulla-5, Nluy 5 l"ln-tvhr-r ut ,lil4'l'iP0ll. Huy lf Stull' nn-t-t ut Coral tluhlt-f. lfir-t rom: Wir. l.nl't. liolu-rt Walla. 'Wit-rrvll llnrn. lislgmr lflvlningr. .lui-kir Nlillt-r. lfliurle-P lluymun. H1-rulnl Suhn liuhlny Nlurtin. Jimmy llickf. llumt-r llumphrii-S, Sa-wnul rim: ,lurk Ruff:-ll. l'iI'llIll'l- Nlmnui-k. liuhhy Un-rhy, l'ut Iirnutluf. llnln-rt Yun lil'llS1'll0lt'll. ,Ian-lx Join-5 Hivhurtl N11-Hinllif. 'fhirnl row: Clifton livll. YN illiam lflluixrrnl. llill 5:-urry. 'lilimnuf l,I'ilIl'l'. liun Munn. l"ourth row: lllylc- Hnlwrta. Jus-lx Strivklunnl, liruri- Qtmrlr-s. Hurolnl XX t'rll'Q'. l'uul U:-hln-r. lle-an Pm: 4824 'aw BX Rl' QW 1 0 r, one n llll Idllltlltl' NIIINQIII :nu l I 1.1 III IIIIIN 5t410Il1I row Ix In :I 1 I1 no Is umc 1I I.mn4 an :lx F1 1 Ihuu 1 Harper nr1I row 0.44 1 Nun rmr orren .1 nr 5P1't'1 X en 1 or Nnuu 1 5l1llI11 mm u I' ulx ohnson, Ru Illllg 1 muh xIl1I1II1kdIlII. BY e Bdhv Tlgqr II :I long with the Whale ne lo nh. ui 0 a Ill nlr 4 lou u II 4 Ill lll U IN r BSBY TIGER XNHIII-S r I vs f-fl 0 right I I r romm 51 lrlf nr 1 r.: n r nu 1 X u Sw und row Ixlrklaml PM In lt Xltnmn 11 tm n XIHCIIIIIIJH -Xdaln mt: r a :Ir 1h z-r as F I .nl NI.1xr x I'hmI row COHIII 1 rang Tall man Hard: n I'4Iw.1rrI Gore IIIHICIIIJII lin .ull Ilm nl .nrr 4 N .14 lm: Nharpe- Thonla I tt grnw 'Nhmn II mdrul I uk r NI.llldg.1l 1 yuh lonm fl B11 I 'FIGIQII IDS Ifirsl rp '. I'I'l I IVIIII If 'rm IXrl'sl1I. N14-11 IIIN. ll' ' I' . ' ' .I1'. IIll'l -II. 1fuIa-. IH-13. Stoll, I1' .' Fly .' ' ": Vu Imr. NIuwIa-5. 1lfI rm-, Ne- r , U'N-'I. -r. II I 1. 1fu -nn. 1QrunpIn-r. 7 -- Tl' : 11--I -.Tu -.11 -. li-k-.fy I. ll-. 'I'u,I . .ja Ililg. fl' I-. Ii"lN. lil, J : F ' . I ' - . ' - ' '. . BA-I I TIG ERS F1D1D'l'BAl.l, Th ' ,' ' - 4- F u " - ' -3 4-ax - 1-ml of an fuotlmll Sfilrlbll with an re-4-urll ' f ul gum:-f won and om- lie-:I to win thx- Junior 11ily II1Jllf1I'l'CI'l1't'. 'l'In- Wllile-5 won two game-s, Iost two. mul ri.-11 on- gill - for rl -' r'Lh1lll.s l'I. Th Illll1I1' it pow' ala- for the- lie- I- lo gain lha- 11I1umpi0nfI1ip Ivy 1l--IH-4 'ny IIN- Imr- III 's. wh 'z- 1- lim: Ily the- Rn-AI-. Fi 5 ro '. I t ' : I "In n. Furaylln-. ll -. f -II '-I - . l 'It ve-. I'l1I,1:e-. Koa:-In-. II1 I-'. 1IIuu'of, Xil, n ': K' ' . '. s ' s.IIl -.KI. ' I,'..'l--1. 'j ' ' ':I ' I-', -F ' . ' '.1 " s. -, z' '. -' . -lx-.T' SIIIIS. I--l41l.I .' , w. 'vi -..' . 1" , Pg, ' -1-'. fez' H 'o'. t . "i. lin' tlltmlln no "Mn wifi' ., W Q gt'-Y , . . , P , , . , ' r ' . V r f . t t FO0TB4LL ,ldllidlll Tlg4r plaxed a tremendou lx tough football lllttllllt ln 1946 but managed to wm 8 out of the 9 regular FJNOII game and maptured the mxthual -tate 4hamp1unshlp Thex were honored ln hung muted t partlupate m the lXlWdllIN tlub rharltx game, but thu- tlmt wire dtfeatrd bw a stronger team, Na-hua Hlgh from Nashua New Hampshire Xt the begmnmg of the sea on the Tigers met and defeated bawannah Hugh and Rule Hugh of Ixnoxulle on two eumes ne weekends With Br0aduS, Cole, and Dixon tarrung the brunt of the backfleld b attack and Rawls, Stefann, YYnod, and EdwardQ leading the lmea work, the It am ran rough-hod ow er these fur t out of -tate team- kfter a weekend of xdlenex the Tlger began to roar and at tht lllUrllFlp3l stadium rnmptd mer the Terrier from lllll3Al0l'0Ugll Hugh Thu- wa the flrt of a e 4- of up tt uhuh the Tnger- were tu hand out during the uar The entlrt team plated an exfellent game hut Nlauldm Wood Ntefanu, 1 ole Dixon Broadu and 4 th4 rr d and Mllltk 4la4l Tlg.4r ham Thl up et br4 4 lllll borough ft-'l0l'1l of no defeat- ll! tuentw four game 'Nut m lam lor the Tngerb ua the llrmadnaught team m Ialuland h4 nal re ua 7 m fax 1r 0 4 'llgar Bruadu and tuh ran unoppomd our th4 lake a 4 t4am aft4r XX41414 , Haul and l'dx4ard 4ppene4 ,.apmg. huh m the oppo mg lllt we - 1. if wav, Nw 'L -JIM' ........p hw- -'.' V Q. , A , ,,.,' , A . . " ' , -, -ff' - K . 5 ' .4 T' 7"' , w 4 1 V ' . 4 X t t ' . 4 1 . 4 v Y - , , . , 4 - - v Y v - W v , A Y Y v v ' ' , . ' .... , , . r r F , F I . , ' . . . .1 4 U 1 ' , J n 1 S u l l ' 4 ' 4 P v Y E ' , ' .Te ' . ' . Q , 1 ' ' ,f 1 - f - -. v t K' . . ' . 4 L ' ' 4'. h n , . ,K Y ' 3 , ,Q . A. , X . , - , . ' ' Jr 5 ' ' . . . ' ' . ' 1 4 ' S ' ' ' " ' . " s ' s 5 ri F F . 5 . ' . ' h- v . ' 1 . ' ' . ' , . ' '- I . , ' s f ' Hook were outrtanding. The final :core waa 33-T ill fawzr ' . ,,,, , . . . 4 in i f i i ,f . .. ,. .. D B F ,k. V V i 7 i Y . , A - - e F 5 5 - ' 4 ' ' 5. , I v ' .I ' ' . ' ' . . 5 .. . L t fro .' . T - fir' fro 'P 39-L ' ' 4 f th- ' , " , ,U . 5 . Q . . .. V. . 4. ., 1 l' nl -' ' - l ' f. ' l 'f 5 l -'A ' v -P ' sl l' '. - - - v . ,Ib ln r , P . W L -1 f A ' u l ' . . 4 . f , lk " ' x . , . - '-pg, V 5,60 5 , jj'.ff,3 5. ,I ' , Lal, ,, , X , -Q Z". vw 4 ' , . r .. , .4 -ni" ff . 4 ' , M ff 3 1.15.1 ' 5 -r'4'44v-1:31 1 .'-Aw: ' 4 ' 4 WM ... ., feb -.l ' 4 ww -nv.. FO0TBALL er thl gane the team went on It flrxt road rl 1, em wlneh lt de fe ated the Plant Panther ent' Tampa lxmg and NTdlIllllI1 led the max for the Tiger harks and tramp led the Pantherx after a slow -tart ln the flr-t hall' In Wllaml, the Tiger defeated Eehfem m a hugh eormg affair Whllh ended with the fmal r-core of 342 Ne-vt the Tigers were xerw thoroughlw defeated In Landon the emlw team among the regular -eheduled opponent- to he uctoreou user them The Ilem- added up a 110 seerre hefore the game was ener Xfter defeatmg. lerlumlna South larolma em their home flelel anel 'Wamlanel of llawtema In the 1 ator Bowl ae mm the Tiger met I m the mnual Thank gn g ne and eame anus mth e t nr e 1 e ln v I e vw lxmg. YK er mel Ste l-IIIIK tue yo t eamm ga e meth 'Na Ima ae' em eee ne e ee n Pea! er tu fdS0l een e 1 I llrll. of a 0 Nee lc em er be nee 1 10l'lllQZ ws 11 n oaelu ran e e ntx fue re ne r the entire Wai m fear a e lelemn Th n 1 er 1 awe ll re' ,ame of the ie-a-on motee t1e extre permt T tl wax em x e l e em e I urple I ore e lae lreen -eelred on during the ar l'rem1 he re ll 1 x er e x a ee en-ne ne or tu Tverx 04 ll! llfll 01 I IIIH I D Ill' X IIL. b l F I A I IV , Fr- ' V p , Aft E el - - ' ' 'F ' . 1 'I Se-l' . - 1 A .-.- ' -1 - ' s-ing at ' " ' ' " Q " 1 Ill-0 xieterry uve-r he-' 'l iel' rixzels. llruaelus, Cole, and llixem plexwe-el through gaping he1l's ' the- lme- ferrwzlrel welll e pe- le- l l j " '. ' erel. Tnlq as-'. 'Ill' " ,Vs ',,l'kr r"""l its s--em fl rl f-' f I - vm' 2. ' ning out n tle- rl ' vnel ' 2 -T . 'fren Jae' s I ' 'l tl e' r' ' 'l - Br - s ' f -x- ' '- pa lf e - - - ' - ,hun le-a ' teru 'l ' . e' felle-. wh I l' i' fl l 'Q l at -1' - -. . .l -l l--'z '. lk lb' th we-e-one tim the News lla pfluir- " ' - I l ll -- .' ' 'ye". I "l1.l0l- e-v' , it was rtri 'tl-' ' l f' .' W gal - l' le- 'lp ss In 'ev ll -t I Ya fl X wil '- i 'i ' l seeks. 1 1 ' e Ol I 7 llllllll 5 John A Gunnrngham PHONE 5 0382 BROAD 81 FORSYTH STREETS I KSOIIXIILE ILO A Burgess Battery Company flflllllflflff llrizsrrnr 75 XXLsr Dux 1I Stunt NCINXII C 8: C GROC 81 MKTS COmpIrmem O LERNER SHOPS 118 MAIN ST 20 24 W ADAMS ST JacIcsonvrIIe rio da J lllllllfj fllllfflf " XI PHOWI 5 -ILVI I H cwURTn1ANcH XA II X XIX IXNOXXIIII' Xx X XI LASSER S FOUNTAIN PEN HEADQUARTERS 124 W Bay Sf Phone 5 4262 PARKER SHEAFFER EVERSHARP WATERMAN Pens Pen ls and D sk Sefs 11,1 IIN ll I Duval Laundry Feltmans Pastry Shop XI XIX 5 59091 II'I.I5I'HUNI'. 5 SSRI I C 1,1 1. of -- Y '2 .S ' A' IMK. J II-Q. III I I , III! "FI" PNQIID QOIWI nI1oI ,AQ .X ' , ' RID 5 S I ' , F4 ru 3 1 j . 7 1, In ' ' xr wx rar II: rarfn I in If7,"r,N'r1Iff!'fr'I' , IILI XI N ST. . 2 - ,E W fnrw 'rf Ixamrrrx Ilrrrx IM1'I4.rvrrr'r1rN-run' ' f Y Y N 'XIIIIIUI frIIII:1IrxIf1r ' II IfVffI'IfX' ' I V. I fxrmurrr.m Imrl MIM XX'. Ilww f C' 9 K.rrv1rnIIx IM-rnrru-II rl, v1rI,u1Nr2ivIII1 Q "1:'cfrrm'r1rIr ISHN I ' SVI. IIXC ' .' ' ,i. I5I,.-X J 'HI!l'!fI!!XfI Km 0 r of "XI SIXI Y I II Max Wlffen s FLETCHER S RESTAURANT HAVERTY FURNITURE A A ' COMPANY Florida Times Union C ,X 1 X Jc1cksonv111e Coach Company I I '!I!.,, . 'HCM 1 J A KIIHIIVXIHIIIII5 nf I ' I' I ! Xml: fir - 3 V I I I t I I UHI 7 lHH'Il .5 II o I B X11 OMPLI NEI 'IS OI I MAIN AT ADAMS 7 S 1! 7llf NJ HQJULQZC I R Dxamonde XR If hc cvs clrx WCCDD-HCJPKINS CONTRACTING CO. X' I N I I TI-IIi -IIEVVIZ - OX 326, .i11Strccl A X If J i 'fl'f.'V 1 f, 1.1km ,1r,w1'.x ' V A I.4cksm1v1IIc's Dcpcnclnblu S T E R C H I 1 S Icwelcrs flmxlpfmmztr nf ' , Ao ou 115 No.1 7x0 ern .Zuni ure .gore Ili' KIQXIX NI III ' if I: C S fe f C2 f ' I7 I 1 7 if 0 , FOR LUMBER AND BUILDING MATERIALS Call The Lumber Number 5 O 6 4 7 um er C L E Y Oliflldflllg KSONWLL FL CAI!! Ill DL X A 'NDRLXX IAC IXSON Barbee Motors Co I II XX -XRIXC' XX BNRPJII TH CANNON SHOE STORE I5 W BAY I-1 TOOMBS DRUG STORE x IN IIIIIIIGEIS IX xx JAC X' E, QRIDA COWSPIQWQ CI E CYJAY lI,1A I' fly UNIX , ,X . , H 1-I ,PI L' ITM-' rf-'MLW GRA I ,I 1 'II I N CJ CI. A 55 U If DRI GW' IUWII - f','UIQIff1YI7f '- X' Q f xy j ww uw Y ,?,'ION 7 KJ NCIFI'I'.IlL'I' I31wImrm .-'3.:NI'E ':.fI .:I FINLH TEXX EI RY CO DIAMOND Ib KN AILHES H IFWELRX L T my erm WATCll K IOCKAIND fFWblRYREPAIRING 516 M n St et acksonvllle Fl Wxth the Compl ments oI Seawrlght s Pharmacy 24th and PEARL STREETS We Buy Cold d D amond atn Sfreef ewe er5 R BORKSON P p Expert Repazr Work 622 Ma n St eet Telephone 5 0886 Fred .I Morrow Dlsi' Co DISTRIBUTORS OF TOMS TOASTED PEANUTS PEANUT BUTTER SANDWICHES TOMS DELICIOUS CANDIES TOMS POTATO CHIPS 7 E 19th ST PHONE 5 0051 '- V S , . 4 . 7 5 A , ,'- E 7 . T. ai 're I ' , a. l Complxmenlf of . . . . u - - I ' I If I - 1 an I s -- Y 744 ' J K I . I I0 . I r - Io the Members of the Graduating Class of 1947 of Andrew Jackson Hugh GOOD LUCK TO ALL OF YOU cobs Jeweler JOSTEN S APPRECIATES SERVING JA C K S O N H I G H WITH ERICASFN CLASS RIN TRUMAN FLETCHER Th gh JACOBS JEWELERS mc -ALB:-' www WU wtf? ,XX L 1? : 'flllllnzra 6"3:14 again ff- fig f-mirfjirw Pom ard wrrh Florldi Smcc' 196 Wwttvgggptttvw I-XCRSONX II LE FI ORID-X HOLSTUN 81 SON Hat ann Luggage to Part Cut Students E clus vely at THE LUGGAGE SHOP 24 West Forsyth Street E G GOLDER CO 2329 BOULEVARD FUEL OIL PHONE50426 I . S ' r ...e urn A Annu I i A M I E S T G S Representative U. I , 1 ,, , V ' L ,N A-4. . , ,.t,,!,,r'NEl- H" , , L QQ. , ' ' " ,5:. Lf?-Q.. N " . - , -iff.-1111" ' . PM L 52 ' .3--NY" .rfinua . " S ,111 ..t-:,,n , - it In rm r t ar L .Ir "ULU" rf I-v' "L1L:,"!LoIy ut"',' urn-lulgr r 1 !!' rr. ' JM' "' v ,gtL'L,,,HHi1l-,t:L.:3IiILH!!!"Ugg, X ' :fra-qg-n:'-g:.a . . ...,.. "ff: 1.41-Q F j '7 ' H' 1' fx' 4f!'g-1.'41t,.,-,f- TN " .' 23"'i.'xA"1a'- - ww 01"-Q ' I 'Lvl-5 , L V'1i'.A?" A'l"",'1r ,-R V - . - -,M Q ,..':J.', ' .' "1efS't'tL"s " -S ,MMV 7 1 . 3 ., L f . . . , - , . A . L L . , . A PHONIL 56182 ,ZW 3 yewffffl -SQAOI' . f11f1w,1111f1x"11 II WI LIU' .-'NND XY,-KT1'l'II9 Rr Jrrznlf xl Y ruin!! I' F Y S05 MAIN NIR! lull IQXCQKSUNIYII I,I', I-I A KENT WARREN CQ 'I I IOIIIIIIU 0V'fIffl1.2N'fI zzrx ff Iffrz ZW' VN XIJXXI991 IPXCKQONXIIII- I-I -X f'IRfIIf Thomas Florist 23 XX FST VIONROIP STRFIT 'xIIx IXISI ONI 1 I IIHOXI S 76441 HARRY PEPPER PI UNBIVF A VD HEA HZNC HQ WESI V14 IIIH SIREI-I 114 115111111111 1, 1Lo111oA ESTABLISHED 1920 HAZEL GOODELL Mgr Coppedge Dry Cleaners 32 MAIN STREET PHONE 5 0145 Complumems oI I C PENNEY C0 c Success and HBPPIHCSS ln Future Encleavor IIGPPINI l1rgel1 upon thvsn es entlal bklll ln the appllcatlon of knoul edge galned ln classroom '1n4I Iaboratorx fapficlts lor Ptllllg. ll0Ilg., Vllll other -Xbllnx to ll1dIldf.P 4 lflllll 6 1 9 1t tI1P I'l41r14l1 N 114111 1l llllx dlw pr14l4 4 1 1 YS 1 114s I 1rI l 1 14 fl I14l1 41111 r l'r1f1114llx 41II144r 1s1ll I14 I 11111 to I14 11114 ll Ilf 3 lf I Pi l'0ll 0 Tl 5 IX Af 1 Olllll 4 to ll YPFIIIITIN NX 1I4 1 ll row 1 l11I11t of tI1r1lt IILXLIOIDOII nom hu1l4I confidence .1n4I 1blI1t1 Ill the n1an'1g4s1114nt of flllllrl proff l0ll'll an4I ITIIGIUPQF e'1r111n Q Florlcla Natronal Banlc Y ' IIM Hum' 'wx W V l My 1,L.A,H 1, IV .jf L. , L 11 AA IA ri I X ,VHA III . ' 3--slw 4- .Q, -.. '-8.75 5-., I . ,Y 7 W - 1 1 1 r N M 1 Y . . ., II . -1 . ,1 , ' I l I - 1 . . . . . I . ' ' ' g, ' 1 1 1 " s. "1-z'g1swisl'. W' 1 I ' 2 il ' 1 Bi ' I' ' ' ' in II14- SIll1l'llS of I414l: 5' 'I 41941 mi I.. 191 s 11114 I 211 ls will 11141l4l rho 1t11r4-,z "s ilI41. 'Ill I " "1 S " 1 lil U 'lp fllll I41 111a1l14- your Iirsl Inu-s 'nl Ill I1 si xs Sl '- ss II1 gh II14- 110111 g of il fa ings . " . A411 ' 1' 1 "a'l'g1 ...gs z's '. ' , ' I ' ' I' ' . - 1 'ss' I .' . . ' gr.. I I F O R A! CHWWMIHZQ e fl! a poszfzofz 0 res onszizlzey that .v fuzzaf to Me C0llllllZ!7ZZ.l:y,J buszbzeys and sociaf wef are . . . a pays o I a 0 I QCCO7 dzzzggf. Iwoyou a Career zn Cofmzzunzcafzorzr beckons. SOUTHERN BELL TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY A INCORPORATED - - ge? 3 w, - f JEWELRY LUGGAGE SPORTING GOODS Wl'dIc7'fl' flu? .Sport KVP f'f4l'7llJf' lin' lf,zfllIlYlIlc'lll HARRY FINKELSTEIN GO To The Class of 47 mana.. IAIIRJ al MONROE JALKSONVILLES SMARTEST SH P Congrafulahons and Best Washes for a Bright Fufure F1 x 1 C11FTs SEARS RUEBUCK and G0 631- 'cs t' A 1' AC OUIHCI' 1 l c' Lvnzfffxnxurlff uf F S P E C I A L Y ' , Bfom: :fd Fcvswh Sweet More 5-4153 W ucmumu ,E we .gpaorf sgzola, nc. FISHING TACKLE SPORTING GOODS Q4 GUNS AND AMMUNITION +4 ATHLETIC EQUIPMENT .','HJLE5f-LL AND RETAIL Distributors for MacGregor, Goldsmith and Wilson Athletic Equipment 440 W. Forsyttw Street I'r',Sw'1:r' and 'ftmngcf ELLIS T. FERNANDEZ ALKSQNWLLF Z LL4 PHONE E-81174 SOUTHERN PINE CHEMICAL GROFF HOSIERY DWQN OF TH GLIDDEN COMPANY 5 NAQTED FOOTWEAR ASIONJS W A L K E R S Curry Thomas Hardware Go S L I P P E R S H 3732 MAIN STREET I8 W Forsyth VO .L1,,eITI1 of E I' Iv 1 O R UIr'fI.'.fI.-'.' It LH' -'X Ll Q C C, I 1 A , - O P Ifirst Row: liozu-h Wvaiter Mifhllvkaufz ti0il1'll Jim Coram: Bob Horton: Don Tlciiviiziez Louis Slflfilllilf Grady Mauhiitin Arthur Furfortiz Kenmlth Dixon: Sum tfolv: Loren Broaulus: Doyle Hewitt: Dun' xxifjlllil Ale-0 Cook: .limmv Rawls: Miles. King: ,lunws Feltnlanz Coach E. .iohn Snare. Sevonrl Row: Manager Bob Ransom: Coavh Phil Craig: Maiiuge-r Jack Parham: lloavh B. L. Loft: Tzihnuge Sapp: James Hoggutt: Windy: Dean Poe: Dave Fuiforri: .Timmy Atkins: lingerie Eili1Ill00I'f'1 Rohvrt tfhristophflrz Boh Murruv: m1oXGRA'l't1,A'l'1oxs THE HORTON COMPANY KD BETTER BRAKES i MB" m nn1Ai'l um' 3 , A L -ff' I! ,4,. oo Q . I ' " an ..... , W., I ,myisz Conlon Sguglgf-3 Be-ln llolu-r: 'llc-sl l'l0I'Sylll1'1 llznnillv 5llll2lSZ Fra-nl lx NI llll er ,ILIIIIUH llousf-r: ll02lt'll ,lolm 'Il0llt'0l-fl llUiI4'll Hlllllxlll IIIHIFUII. irql Kms: Nlurxin Bmw-rs: Xillllllll lirvilul: llvorgv s1'llll'll'4'I'I ,luvlx liirlxlauul: Douglas 51-otl: Emil llovllzs-l: Paul Bonsortluz Roy Spuulingz Kc-rule-tll Pur- lIlt'IlI6'I'Z Earl Nlcllomlmsz Donald HPllllf'1 Wilson llolf-: Howard Prince: Hvnry Galloway: ,luvk Taylor: Losliv Butler: xlLlI1Li,LIPI' Floyll XwP1lgPI'. Not pic-Iuroflz Manx Ffilllli. ' -1 STATE CHANHHONS L.EC:FlFlEl? LlJhAl3E R CfCD, IFIC., an CDLJ!Kl.lTwY Sl9EifKlCS I O donaldson s, mc. Ifr111f'If'1'f1.g ljIf!r'7z'llf Illl ,lim Ir IITXII' IIT XYIENI 'NIJ-XNIS Nl lil'l' I IV IQNLJNXIIII IIUIRIIXX C H BROWN COMPANY PHOTOGRAPHIC SUPPLIES COMMERCIAL PHOTOGRAPHY Koji ,MjiJAeJ :zYT gp rHl1Nr I FOHI12 Flnesfm onflnue uccefij JEWELRY UNDERWOOD Flli HGOTT Regn tered Jeweler AMERICAN GEM SOCIETY Hogan Street at Monroe F lorlda Organrzatlon to Serve You FLORIDA EQUIPMENT COMPANY Q of JACKSONVILLE UNA L TAMPA Road Machmery J D Adams Manufadurrng Company Molor Grad ers Leamng Wheel Graders Alhens Plow Company Plows Desc Harrows Trllers Buda Company Dlesel and Gas Engines Generafor Sefs Blaw Knox Company Bm Balchers Bulk Cemenl Planls Sleel Forms and Clam Shell Buclrels Buckeye Trachon Dslcher Company Dufchers Chrp Spreaders and Flne graders J I Case Company Indus'rr1al Wheel Type Traclors Mowers and Unrls Gorman Rupp Company Pumps sell prlmlng cen 'Irrfugal Irlplex and rrrlgahon Hell Company Dump Body Hercules Company Road Rollers Consfruchon Supplles Koehrlng Company Dragllnes Shovels Cranes Dumplors Concrele Pavers and Funlshers Mud Jacks Kwrlr Max Company Concrele Bllummous and Plasler Mlxers R G LeTourneau Inc Tournapulls Carryalls Scrapers Dozers Roberls Cranes Power COHIYOIUHIIS Seaman Mofors Mrlwaulzee Wisconsin Pulvr Mixers Fure Apparalus Shovel Supply Company Consfruclron Equnpmenl and Pd+Cl1 Rollers S andard Sfeel Corp Asphall Planls Slanclard Sleel Worlrs Asphalf DIs+r1buIors Tar Ke' Iles Tanks ard Transporls Scramm lncorporaled Arr Compressors Gas EIec+r1c and Dlesel MIAMI JACKSONVILLE TAMPA Phone 9 2861 oss N W bah sr Phone 5 6232 10 sTocKroN sr Phone M 1412 1108 TWIGGS sr na msr XA N REU . ' 5 aa 1 1,AEr1,vs:,lLL.y fra - 9, Y ff I 0 ' VC. - I Af' yy E 'A' I I 'A' ,L 1 N ' I . N To I E ui ment and - as +9 'MIAMI C' P . That out o sxgbt as out o m rd Us true o most we leave beau Akruuk HUGH c:.ouc,H Keep that memory of happy days forever new forever ahve by grvmg a truly lastmg remmder your lovely photograph your offczal year Book photographer PORTRAIT STUDIO Znd FLOOR Ubcessmilefs - ll for ' f -f lid. for tomorrow... Our Smcere Best W1ShCS to THE GRADUATING CLASS OF -lf DUVAL IEWELRY COMPANY 111 MA11x STREET DIAMONDS CONJX ENIENT TERMb A GIIEAT NAME IN Cl0TIlIN6 VI alk nz Beauty PAXON S NM W Fo syth br Complzments of S TAYLOR LUMBER and STANDARU BEARINGS 81 PARTS Appl-IANCE CQMPANY Fomplwnemfs of D I A N A S H O P S 2515 BOULEX ARD T ', " 1 1 T 7 ' 1 793 1 if? In PAXON'S BEAUTY SHOES C0U8f21fU1dfi0U5 to the Graduating Clas '47 U 7. r' ' . FIRST ON YOUR SHOPPING LIST IT MUST BE ELECTRIC IN fhe AII eIec+rIc home Iomorrow s housewlfe wlII fund added hours of golden Ielsure hers Io enloy days made brIgh'rer by eIecI'rIcaI appllances designed Io Iake Ihe drudgery ouI' of aII domeshc duhes NaI'uraIIy Ihe cenI'er of aHracI'Ion wlII be Ihe new s'I'reamIIned refruger aI'or for food sI'orage and 'fasi' freezmg +hen an eIec+rIc dlshwasher PIECTFIC garbage dnsposal unII' home freezer and many oI'her hme and work savers I'haI wlII be yours a+ 'Ihe IIIcIc of a swI'Ich' From Ihe Iabora I'orIes of eIec'IrIcI+y wIII come new SCIGDIITIC marvels all buIII' Io Ihe hIghesI' sfandards of worIcmanshIp and bearlng Ihe names of repu+abIe manufaciurers Then as now EIec+rIcI+y wlII conhnue Io prove :Is ad vanfages by renderlng safe dependabIe servlce wlfh round Ihe cIocIc cer+aInI'y 'iff CITY ELECTRIC DEPARTMENT GEORGE A PIERCE Commlssooner of Uhluhes FOOT OF LAURA STREET UTILITY BUILDING JACKSONVILLE FLORIDA . , . . . ' I . . . . ..- I 5 I 0 . . 0 . - I I . . . I " Q.. I . . . . I I - - - . . . - .. . . .. . ... . . . .. . . . - I I " 1 a 4 1 ' . - . . .. ... ' I I RENT- WI-IY BUY TOWELS, COATS AND APROIXIS? GENERAL LINEN SUPPLY COMPANY East B y SI e PHONE 5 3005 I' U,'Il'PlQl,II IF X' ffx Ulf S. B. HUBBARD CO. BEST WISI-IES PUBLIX CLEANERS BRANCI-IES CONVENIENTLY LOCATED Harold Ashley Co , Inc 802 Hogan Sf Phone 5 2884 RADIO SERVICE HOTPOINT APPLIANCES Complrments of Young Mens Shop Sprmgfleld Drug Store PRESCRIPTIOIXIS ACCURATELY FILLED 3rd Walnuf Phone 5 0908 JACK NNILLE LORIDA SEALTEST ICI CREAVI outhern Dames ,Q mnfx MAIN STREET PHARMACY Arh nd M n SI eets R D HIIIXI HEETH BROTHERS POLITRI ani IFNFLJOD 1 BNIXIN IR LIII a re I + 7 aI r N 2 l I I S O O SO I ",E Com v . of a ar r f7lx'f'V Kff',f'fU,X'I' OIYR .IP!ff'lf1l 'II FREE MOTO. ELIN"EI?Y KUAIIP. 1 I A U! 'ZS . f .' S' EFI NTI IDPNTS Tlllf IIKIINPTT NKTIQINKI KNIQ 0 Jai k50llXlll1 I BPENTWOOD PHARMACY HARRY S MEN S SHOP INC IIICIISUN IIPTICAI. IIISPENSARY I IU IIII' OPTICIANS Draper s Newway PouI+ry Co I'-IeaI and Cold Equupmerd' Co LLOYD PAINT STORE II I1 II IIK S' S I 9 1 ' Y ' 1 I C L 1 A K IIIIIII' III :null Ihfr .Xf'II,pf'I:'wI' 1lI'lQ gm-aII1g.-N nr' ,II',I:Ilx -II gfwlr' wzwiw-, Pug III'II4II'Il1I1IyIQI.' rr 'II. III I RXf'IIHIrv'.IHI1'XIII "1f'II' .,:1I'1I IIN" rI,--'I SII.pI:I,IrIy Im.,-E. 'II.II'I -If--.vu I-MIINIIIIQI-' .11-'II1,II1IIwI"s'I fIII III'-IIIIIE' XIISVII f1I'Inw-IIIIIIIIN-xxMII:-'IIf'Ium':af'IfA1'IffwMII".-x"r"'. II':IInNfIf'IIIIlI, ,XNIQ QIIIIIIII ,my I+' TI-I IIIIIIIIX wrwiw.-X xxI:If'Iz lnml IIIJI.X Ir1'!II"I':'NIw-I, XY' XIIQIII !I:IIII.x QIXI' IIIIIIIIIII'II"I1IIIN.iIII4IIIPX I1f!II:lIi+-.NMI IF-wI III:II A-II1:IIw':u vuuq xxwII-IIIII - II -xx wIIxIwIwl' Ill UIII' IZIIIIIQ, , v , Y v , , , . . . - . . . . ll . . I'fS'I'XIiI,INIII'QII I'TT XIIfIIIlI'III I'I',I'IfIfXI. III'fI'IINII IXSVIIXXI I. 4'fIlfI"IIIXI'Il1N 'I' II Ii II I. II I'IS'I' IZ AX X Ii II N 'I' II If I'I-1 N I N S I' I. .X II If IfIIHIIII1.XPA IIfI11,!'ar11I1fm I' xx I I , . . . ,. , , I'1'I-+":pwIvI XIII -I,II'v 'Njyf,1f wt fIwl17ff1'1 ff , II'I nur NIQIIII S11-,N 1. III1-If KVI I I JVI I'Iw 'I' r fI'II Ifw' f1r1I Ii' ' I, II1NI'f'IIAm" fIvI+UI2N . ' ' ' P ,A A, II IQ XXI IXVIQFIIX ,A I.,1-' I"1x'aI , ' ' I" -. 10311-1 7.,'lx ' ,'IIx '-VTX I'l.If1. X'..iII. IIIIJ 5 I.Iv.I,g"!I1.l.'.5Z I1 f " 'I':1IzIII II':'7 ,f -.47 I I ,,. . I wY,I1',l, 'xv-4,4 I I..' I 'z.v':.' If Iff' I I X mn-.H.x'.,X. . INN 1 If If ' 4212, I I NXIYIS 'II5 IIvII'XI,I'I'Y lf- X163 WI FE 'rx ' 771' .' Best Wishes to the Graduates THE ATLANTIC NATIONAL BANK OF JACKSONVILLE Some of us will he hack to see you next year.


Suggestions in the Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) collection:

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.