Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL)

 - Class of 1936

Page 1 of 82

 

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1936 Edition, Cover
CoverPage 6, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 7, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 11, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 15, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 9, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 13, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collectionPage 17, 1936 Edition, Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 82 of the 1936 volume:

4 axia- I 15, p L 1 x bi ' f ,' 4- N - f , , 1 N X ,. ff-iwyfg 1 '!fi'1l':zf ' a ,Rus . :A QL. wi' U58 MIZLLC7, fANDREW JACKSON HIGH SCHOOL Frank Gray 04 L 1 0 Enid Barrett L enry Wood f-YJ t J J-L 0 Be y owe f I J O X0l,lI,ll'l l'1lCll'1'.NlfE'l'EE HUNDRED ANU Tlll TY-Q , .lk 5 lg A V iii? V , i ,- Jeanne Webster, EJLLO1-in-Clizgfo Thomas H. Vaughan, ,.C4iiOCfL7.l'E Edztm , ziosiafs fzfi 0 I , YQLLii1zf:1i irzldllclgil H , , U51 iiirzf. cuurzcus ff R , azgufliczilfiorz cllcuun az 0 ff . .vgwfn e X, ' M' ' .wwf ' ,, ,, 7 f e 'FJ 'ff e fp4,fQgZ2m- ., - ,.0u,i .zn,,,j, , , ff feff' f' ' U r X' 1 f 1 A I X, X f 5 I A K 1 ' I ,A , Q' ,f 1 I 1 1 1 , K, ff ' , f ff f . f 1 v , , 5 .- 5, 1 X 1 r 1 , 1, 1: 4 , f ,f ,0,, j If L 1 4, L f , u V A f 1 4, ff ,i ' . ..z.n. " - - 4 -1 '-'L-fx 'Q , f ,fl I fl' - ,lf I If 9 O 1, Page Two DEDICATIQN E L E 5 Those who most deserxe honor, often ilamor lr-abt for lt buell a one IS our prmclpal, M A Demorest who wear after year has lent lub efforts wllllngly and unobtrusnely ln behalf of the Uravlv, tlns wolume of wlneh we ln gl'EltltlldC dedicate to hun M R R I ' K A . D M O R E " T - - V . , - o N u a a x . , . . Q I . v Y . , . Ps adffxxgf f -L, N I N 1-1 T E lc N f',.'p-.TL ' T H I R '1' Y - S I K ,-N' ev , , 4. U f xx .. e - -. THE SCHCJOL OWERS and heefflemehff ef .reef erem el re ere perhzpr me z k ' high in fzeffeel f 65 Wh , e ., .ro heezzefj' hey, The eyhefzere of heicghhorehcg egfey. 7 13 :wi Q -Q . . 1 -1 f, 4, ,falfj wwf...-:. 1',,-v- ' xr-W. Alb .7-ll., H., ' I, ?,, -, 7, ,f Q i 'J' - 'L 9 'P A. o o a w A " 1' N . s . " ,' ,f U 1 , ,, 7 1 ' , Rf!" pw'-' :I rv, , My , Y c. g f f ul 1 1 7111! f- 0 an Z f ,ff ffvfff 'ffm f f 1, f , , X f , ! f , ,, 4 3 , Q f , f , Z' f " vw aw fi f o n 1. 1 IHI' SCHOOI X Page P0117 Xxx w N I N lc T E H N ",.'f.,T1 'r H I 1: '1' x' - z-1 1 x ,,., ,,A. f lin jlillemuruam , L ., KILNNA To Charlotte Louise Kennard, our beloved teacher, we dedicate this page. Since the opening of Andrew Jackson High School, Miss Kennard always rendered unselfish and devoted service to the pupils under her guidance, thereby contributing to the welfare of the school and the comnuuxity of which it is a part. Forgetful of herself, she labored incessantly for the good of others. N I IN E T E E N 5, -,'-' ,,, T H I R T X - S I X . f ' i-I xi -. X -- -hr . x ugh' lfi 'QW it iw-1 0 U 1. U 0 0 1.-. it-A gqiyyf-.,1"fv, , ' -'f-A - J Vvv , , , i f A N - f qv 1 I , 1 1' . ' , M2113 1 '1 t 3fifjg , .?"? - 'ff '4 :'f'P3i"-"-f'15?fw4' ' 0 iff XA X i . - - ' J ' -g-....,...-..-,3..z.j 'Q I 0 'f 1 1 1. 1. ,,.L f o 1 'r""'1' " :,,..,',,f' , 1 ' f - ' f., - ' 4- 'f'. , 25" f , ' . .. f 943, fqwa-' 1 1 C L41 'L 4 I j Xi: If Y 1 Q- fs, 1 1? R 1 1 1814 on e Admlnlstratlon li I NIXRSHUI S11p11'111t1111le11l llf P11l1l11 I11sI1111l11111 111 111111111 flillllfll P11111 x 1 HOVIXS fhlllflllflll of 11111 B1111rd of P11I1I11 1INfllICfl0I1 N 111 un 1 Nh ID N111 If111111l WIFIIIIIUI' H111111l fuflllllll' linmx x XX 11x11 1 x 41111 lflllll 11 1Ie111I11r H0111 11 AUIIIIIIFI' I111n1'r11I S11per111s111 of I'dllf'llflfIll 111 111111111 1111111111 N11 111111 A X DFNIORISI PFIIICIIIIII of h11lr0111 .l11CI1s1111 lllqh School I lmxgm XIXDKI- f1Lxm Bmuxs lss1xl1111I ljfllllllllll 11121111 of MVIS x 1 Faqs S11 . . . v 7 . I I 'u 1 n u l ' Y .Lx 1. 'aa T. C. 111.5 . A . . ' lm. C. C. I ..lNs . , . , 'l'H1m.xs C. Pu1N1:1a Ii. .. . 'lu' A .A 53 - , ... 5. J N 1-z 'r 1: 1: N 1 '1- 11 1 1: 'r Y - s 1 x Fl 1 5 I c 72' Ms gffkhkf ,M My '- Jaya , , fi ff ' YW --K.. 1 I I 'J s+d,f-7" 7' -Q: 'AV 11 ',,N,,7,,,, f Faculty of School INIVIBXTION I111111p1l NIKFIICIX X ID 111 st Xss t111tP111111p1l I JIIISIJIIIX 1 1 ft 111111 oxxus S1111 ll -Xrlle ll 1 II IIXX I ll 111 1 oo1 xx 111 1Il1 M11 1sl11ll s 1 I11xx1 Bo ll 111111 S1141 Ixll I I ou11sb11rx I I1 II lolle lx11111111l IJ1111l I 1111111' XI XTHPMXIII S I1I111 lx Sutton ALICI Bowl Io1s Bscls IXI I Nl 111 oo11 Cxrus I4 AlllItISOI SIISIII B1lr11 fllll LS It '1 s 1 1 1 1 ll 1 Iiohus I 1tl1111111 xlllllllx XI I 11111 s I1 SIII ll11 ll IIN I XXI I 111 on llllllllll, 'X 1 X 11 lllLl Io1 IMI RCIXI I4 II11 LS 1 1 lI'IlS 111 ll sr1ll1h lI1rb11t X IIIDSIUII B IXXXII Spoi 011 Xllll P1111 11111111 lxrls 14 AIHILFSOII lx1tl1l1111 IIIIIIKX Nl XI ARIS lLr11 Lllll., flllki kg I 1 1111 tfgdul IL l I OXOXIII S I I1111111 I SIOCIX I lhl H Sli XI I 1 OIISII ll SIC 111 I 1xxr1 X Page Se en 0 0 L Q 0 Q C I ' XJ, I 4 A , 'lxiyf' V S,,1. If 5 vII'I'Yg' .il I .V I f -- 1 'ff -1 " H ff . '-f' I : II ,L cg ,A X ' ' r 'Y ' . gf. 1. , 5 Q QEQ. , , -Xy10gXf-.'i-2 '1 of A "' . Nav ' ' fn .1 -- 2.1.1611 ADM 1' 1' ' 1 1'-fm" " 2 , 1 ' " ' ' 1-111 'ei Q 1 :Jisz " " 2 , 5. I.. l.11 .' IIUZII of Girls, M11 Igp I' 1 lj B 'ta 'y, 1 ' Yek- sol g l.ih1':11'iz111, Iillu 2 ' 'elI. ENG .IS -A--:XIII I- XV I 'z 'I, .XI'IIllll' S. Ilzlrris, Mary .IoI111sto11, :XI2lI'.I0l'IL' I.z1y, lsub- - 1 ' I: .' " . lilvu liobe1'so11,Myrti: 'I'111' -111z111, I 1 ' '1o1l sser, I-"1 11k H11l 1 , Cz 1 li. Muriel, Alex BI'UlIlIlCl" - , Esther Chase, Mabel Glover, Ii. SOC 1 . S lIIi1' IIifA11 1 M '-, lj 3 1.1 1, .' Q: l1lt, I z'l1. F. Cow, Ijlllll C. lh'llip:, IiIi'.:1b-ll 'I'1'z1gill, CIill'il XX'-lt'l, Iilva ".'o11, SCIIC1' li- Cll2ll'IOIIO B111-klz1111I, M11 '- Xll'IlIlL',', lie1':1l1Ii11e llu I, Il. F, .' ill1, ll. 'l'. z 'pert MOI i 1' .1 1' I '1XIll-ISU X'e1'11:1 SOIIL'I'SlI'0III, Ilelen Se: I , C: 1 1l1-1"i1'k. I.A'I'l1'fI'Iz11'1'iet l'f1-if1-1', Cl1:11'loIte K1-1111z11'1I, Alex Br 1I -'IQ1-I, IJz1vi1I I lIl'I'. COB, 2 I1 .Y I1 1 .Ion-J, Pull B1 livzl Mason, Silfilll Mel! ul I, S. A. Nuxz z , - 1' 1 . I.z'ff.' . e' 1' I' 'I, 1"a 2 'z '1, Ij1: MA1' '1 . . I' :I I C. I.il11l, M. B. AIl'l'l2lI'I'X. G1 'ffe BlCl'C'0l', I2 ' ' - ' llzle, HON F il 1' 1 11'---2 -1 ' 211111: .I1-1111 Ii:1111s1-y, Iiliz:111-tl1 " 11' lllll. PIIXI' I1 1 iIJl'CA'I'ION-- Mik- ll I.1ll'lI1l III1-I11 '1ls. MLK' I-l.illi: .z ' -nee. NI N1:'1'1-: ax '1'11111'1'1'-sxx Student Council Pzcszdznt Nunn B mu Y 100 Presldrnl H1-Nm NXUOIJ 91 CI'l'fl1I'1l .... . ...,,........ .,.....,,.,4.............., I L ,xN1'rA PA'l"l'l-IN Sponsor .....,..,............ ............,.,....,..,. IN Ins. I'lm.x K. SU'r'roN QIINIOHS-vfolmlin Alcxwndcr Bally Howc Bu'ni1'c VK'1lion Xmrnon Dowd! flrxrles Walls. . , l0HSfD'ni1l king Lnil-1 1' ' u H ' f A' " Hcrbmrt Hopkins. ' 'IIOMOIRI Sf 41 m'1tt'l I'lli's .Mldim V501 Julius So . Pagr lfiyh! A HT azfgpzzfzsf the ga ere the tg ear 72 begun 11 fmz 0 ed f fmef 4 am er lzcg I The clozzdf 272 flzozw and Zzzerzef dzghf C L S S E S IG ' Q efzyferzz te Wh V fu ' ' if . te R b in Z1 Hia' b ' I1 '71 Ls' A NV P , qv .t....,.,,.. -...,.. .---.,.......,.,.....,,..,.....,- 3 H N ,Av 0 1.1 1, Q Q, 1, 'Ol W 1 - - , f .. ., - - - - fq,, ,..:..r4!5ffW CQ HG-3,1 '-- 'f 1- -51? -A-1 ff, af- - ,. , .. . ...,.I -. Q 1, 4 . , L 1, . .17 532 - E . v .f !i 1' . I 1 -V - '--' - 0 'r'Z1l' J 1:- "1f,f Q f- f' . 'IH .1' ,f 'K ' .. , r , . , 8 . ". 4 f s ,Jw ng. ,La 1.404511 ,Yugi 1 vefrra f ,G If 15 J ,, fri , ,- .4 L4 V1 1 1 1 A 1 14- ' : 'wf ff' f , X 1 'ff fy so 1 If C O Sensor Cl SAI I NK OI I'SON VR hoe XX ho 141 Class 1N1,g,ht 141 Pres llass 141 131 Senate 141 131 Football 141 121 -Xlternate Lapt 141 All Southeln Big Ten 1 131 RISKPUYL -Xltern lte L pt 4 1 1 3111 I ARROI I S'l FVI NSON xx X 11 s l I1 S N 11 1 l1r1st 111 IS 1,9 1111 l11111L l1 ll 1k s BIIIIS re-I NIONII A I I VK IS 1. N 1..l1t XXl111s VKI111 141 Sp1111xor G 1 S11 1x ln CFI II BI ASI I X 1 111K YY T els thsx HA!I4l IUYVS ORIH S 114. ss 1 1 1 S S 1 111-,tmu Plf.,9lllI 14 I-XNIILS fRhl f l11II 11 BSS Offucers NATH -KN BEDELI 1101111 141 hx ,., 1' H1 1 Pres 4 Sew 151 Deleh 1 e 1 X nnglese 131 res aw 1 Stu 1111t Representluxe 1 l 141 Pres ll1IE'IlL 1 1111111 ll e 4 NGIIIOI' 111 K. l10 1 Spa lker S l S HILNIRX XY 0011 na e 1 as H Ss hr L 19 1115 IX le11ent6'nu'x 1' vfln u11111111n es lxss AI IADA BI ASIIW1 I1 SARA Dhl I e ss 1 61 er 1 WISP ARINUI D HARRISON X 111 S 1 l11p 1111 s Iululee 141 Tre en1h 3 P1 s ClX I XNNXOOD ARNOI D tl1ll 131 N91 111111 Tenn All State T her s fus t A1 ns X111 I FUILND 1 H111-111 X una 111 4 l1-L 1 4 Re cue llul1 Home II1un0n111: Lluh Tumor Boss Llub N I N E T F Page Ten 11111 flll LII1 X II S X11l11111,1l H1111111 S0119 5 1 11 Llub S1l11111l Iiankulg lluh Senmr 1-cllnus fluly S1111or Clrls Club S1l1o1.1l House ot lienrv.-entames Sl111rtl1an11 Speed Llub v 1 -4 , ' '. ' 3 ' "f f 3 U F11 1 , Ba ,' 'Five s 131, 121: '-Y , , 1, 1 - 1, 141.131, 21, -11,3 ', -21, 131, ' ,, - 'fi , , A -Q - H'- ' 11 3 P :., Cl 14 3 .T - 141, 131, All- ' 41, ' 1 as all I1 -' 2 " 1 I- H- A- 1 3.1 141, 131, 121, . 1 "a . 1 13 'l'-11-k S1 311 -' 141: Ure -1 1 1: S ' 141,131,1213Cl1z1I11' ,J.B.C,131. Ijlily 141: W1 W 41: ' 1 ' , H. R, 131, J. B, U. 131: Se-y.,Clz1s: 121. ' ' ' . J, 1 ' 1 - Y 1 1. . , , . 11 . 1 1 V.l'., 1'la.'.' 1413 Vh XYI1111-111 ':s.'Ni2'l1l N. H. S. 141, Se t 41,131, 121,V.I'. 1413 141: .I. 11. 17. '1 lv'l 141: Hi-Y 141: 1? - V. l'.,i'lz1.'.' 141: usine.-f M-f ,, fII'2 1- . 141: as Pnfz 1413 S. ll. R. 141, 1313 ' - Wl XYI111 1413 Hi-Y 141, 131, Se 1413 il 141, 131, 121: .I 1'IllI1 141, 131, 121: J. li. 1'. 1313 " z ,' ag. t 1313 J. 11. 1'. 1:11, 'rm' 1213 '1'enni.- 1213 S. 11. S " ' g- 1313 Pr 1'1.-.- 121. 1'. '.-1 121. 1 , 1 -Y A AY 1 A E ' L' S1- -,'., 1'l:1:4s 1411S.I!.1',12i13 I'1-1111e1'1-ll1- 121. 1'lz1s.' -'i 1 1413 ' ' 3 I .' , 1 1 1 he ,-.lan -k.' ll Ilillllf' 1412 S1-','., 1' 1 ss 141, 131. 'I'I"2lS., l'lz1.'.' 1411 Se'y., S. G. 17. 1411 S. G. 1'. .I11l1il -1413 11. A. A. 141, 131, 121, V.1'. lui . E 141,I1Eil1 413111. 11. 1:11. l"111tl1z1ll 141, 1:11, 1u1p1. 141: W1 'I111 . . I ' . .' 1' 141: News Ni14'l1t14l2 P 141- N. I-l. S. 141: V1 who 1413 171 11' , , , , , M 1'l11s.' 1413 S. G. 1'. 141, . ' . 3 us., A 4 1 ' 1 Fr - 1'lul1 1413 S. 11. 141, 1'1, -es. 1'l1z1plz1in, Ulziss 1413 13. A. A. 1413 G. P. 1,491 G- A5 A- 141- '371 1272 S- H- H' '375 1413 XVI1 VVI111 1413 1.'l:L.'.' N'g'l T. 413 .'. 5 1'-1 J- U- 17- 131- 1'. 413 1'l :.' 1" 1 13 S. 12. C. A ' " V A 141, 1.513 S. H. l-L. 131. Fm, H 14" ll. , 2 'A - -, 1 11 Y 141, llaby Tigers 1213 iff Cl' ' 1413 " A ' ' ' ,Rx Sgt.-11-, '1 .', 1'lz1ss 1413 Hi-Y 141, 1313 J F1101 1 1413 Rusk- l1all 141. IIIIII1 141, 1313 J. 13.12 131, ' lvil 131. 12. A. A.fGi'ls' , 1 '- , ss f' 111 .l. 11. 1'.-.luv 1'-4' 'l 1 S. Is. 1'.-.'- - ' i 11, 11. 12- 11ir1.-' 1: - 'lul1 . ' - ' I -' 1' S. I-'. 1'.--' ' ' ' G. Ii. l'.--Girl." N " Y R. F. f'.f---Rel 1"1ss ' S. G. ' 9' 5' ' 11, 1-3. Q-- 1- 1 S. 11. 11.-.H .- ' .- " J. 15. c.-. ' ' S, S. C.-S S ' I X . E X 1 T H I R T Y - S I X 0 9000 Qywyz-v, ,, if-' , '45 XR-"X .4 f A ff!! K 0 170 7 f1v14,'ff yf X if ,iffy ag gs 4' Q -'W ' Zi! XNXX A' as W by Mf'W"7'I-'7if4f- GOLDIF ALI X XX DI R N mor 113 XXI -I QS 1 31 ee 1 Irer Ie11 nr S 1 1-I3 O 111 1 1 ILYIITII 1 S1111 111 11111 1lc NIIIL 113mn11l rc 1 S en 111 '- L XX ILBLR -XI TXI KN 33 1s XMIM 111 m1S IEIHI HENRY -XNNFR BET I X XRXIQTRONG urns 1-I3 1 LOLISF ARXIS I Ix1IX1 ue 1 en S 1 1 ne SIHIYIIIIIIII. 113 St ne 1313I1I11131 1untLSt 113 LORR AIIN I' BOXX EX I epperette 'J x 143 Lne 11 1 C 17 RL13131 er 1 Juhx ec ecy I DXXIID AL1,LS'IIYF I LIUIJ 143 XIgr lhselull 143 Ix X HXIIIX N I XID BXRRI TT ALIL -I 14 L Ixger S 1 an 173 C Imp .un X IRLJINIA IDI LL BIHRNRI UTI R 113 S VXI113 u mu ee 1-I3 Ingu S 1. .uv L 1: -I S 313 Snr 1 IL S1311 1 ,In e J LXROLXX 13113131 L -XTHERIX F BIRD M. C HI IxXI XN BIRDSOING I f 1 1. ,A 1 IN I N E T F In N . ' I 'l II I R I' X S I Y 1 f i X ... X Page Eleven o o V 1, 1 . . ,11' R .. lw ff fifgi 1 1' I Iwi '7'-i?i?T'i 19 -r f' , 4 KIT . V I2 'A : 'r""1" 1 ' 6 10 .4 'V VW 'I 1 14, 1, ,2 f ,fj,, 12,1 11- 1 , ,, 111 V, 'J , Q . AJ fi 4f,fg,f' f ' 4. - 1 fb' ' '.jg,:- ' 1-df. ,. :ff . . -f 11-11 1- - 111 f 1' ,,, 'fp-ff 1' 1 11-.mf ' 1 J' 4 1 . .r ' . . . "S 1 " "" " "Y - ' A' ' '- . L '- -- " 54 f 1 ,W 'e 1 . c a fc' Play 143: XX'I 's '113 1 3: I'r-:.. S 19.111-I3:S.1i. 1'.,I1I'I -I311'1- .zler ,,, I. 143: S.S,1'. 143111. R.1'. I 1 11 1-II: Tig' '. 1'Iax 1 IT" II.I-1.11 143. 1-I31 .X. -I. II. S. 1':mIiIate, IP. .X. R. I"Iy' xg- 1-I3: .' Ift F1111 'A 1-Il. 1332 S. II. R. 1231 Ura' 143, 1.IIZ.12 ' I "- cial Typing l.13llIt'SK 1-I3, 133: 12. . .X. A. 1-II.133,1lI.I.E!tcrl3I, T 153: I're:.. J. 15, 1'. 133: I1-1313 1 - 1331 lJe:u1':1ltIi'e133, 113: S. li. 11 123: R.1.L. 123. IXI.-XRY I.0l,'ISIi IS.-XNIQS . T3,.'.1'.143:1I,A..X. 143, 133, . 7 A 4 A A lv VVIFS XX'I13 1-I3Z 1'I.'S 1-I31 1'I "Vt .. Pig: 1431 . I"1313lIaII 1-II. 1332 AI XIIIIII 1-Il. 1.I31IIi-Y1-ILISI. 0 , V . - 'X 1311--13: S.1i.C. 3: of- ' A ' ' ' Iicx 143: 'I ' 1433 1.1. J. Il. C, 1331 S. B. C. 1-Il. .X. .X. 1-IJ. 133, -Q " l" , I. 11. C. 1.33. Q O ,. Y ,. - 3 ' S C I ' 3 v 3 . S. H. R. WI-'Q ' 1-13: S. 13, C, 143, ir, J 13 Ill :,. V,: .11 L-U3 ' ' -Irz1'I 1 IZ .I.1I. C. 1531.1 I1- .' , I.1' 'gli 'ki I' 1 133. ' 0 v 4 4,4 , 1 . 'I YA' r S. 12. 11 143: S. S. 11 143: 13f- 19. 11 143. j11lil1-1 143: 12. R. 1- 143: T'g T1:111 143: 1. 1-I3I,I.1I,1'. 133: S.1z.c. St: ,' 1 ' nun' 1-II: II. 153- QI- IC. V. 1-IJ: St: ll 'QU 'ug ' 0 Y 4 . . ' 143, 133, 1- , Secj. , II. 1332UrzcIe1-13:12. ' ' R. . 143, 133, -3, I 't ' ' ' 137: X'. P.. 3.12.11 143: 5.19. IIYIIW 1432 Ur1'I 1-133 S. 1'. T. 'I 143: 12. 12. F. 1-II: C45- S '., I. C. 1', 133: S. II. R. 133,123gJ.1l.1".133. O Q J T W . ' I 1ILLI-XX BISXO BL'1 TX BOW Il LOR XLII PR -XIJIDOL lx LOLLIXS BRAIJI I X 5 llgc' 5 XYOODROXY Bk,-XSXX'1i1.l , IZRLI NE BRO XY N PA-XIGE BIXOXYX P01114 Tzvclw S XIJII BROXX N 4 X IRI' J BLNN ILXX LLXX 1 I ORC! BLRNb Billy Tug:-1 bg! rm C x gl at 11 .1 La .1 MARY BURNS H Alx R I ET AX N BURTON 'l'HOM.'XS BURTON 6 f 5? fl' we ff 042537 if ff X Q0 0If'1'vy c ff 3-K W 1 ff if f rp fffx' cw"'fz?f F If 1111 ' gif-...Q Mfkf' IWW' 'fb 1 f 4 v FRNI SI BUSLH flaw Night 1 IIFISIITI as Iageant 143 I uuthall 143 7 lll MARY ELIZABETH 41 BUSHLOPPR Nice 143 Pepperette 143 133 leut 43 R c s es 133 1 Council Red Iross 143 133 X 43 CY nlee 143 1 7 IOLRHX X IR1 INIX ILTI Il emh m AN-X MAP BX NLXI 143 IIIYISIITI IS ag lt 143 R I epl erette 7 OW EN BX RD DORIQ CAHOON ll Cl S nmr I.: 1 133 lenelltenary Pxgeant 133 Pepperette 173 -XLICE C-XNIPBELL . OraLle1-I3 S 11 1 143 11 X X 143,133 U3 SXXC'dlCl'1-II, Letter 133, Tercemexmry I'ag cant 133 A SAL .5 , XIILIJRI' IJ CAMPBI' I I 143 juhxlvc 143 Lhrxi S ITLEJIII 143 C 1.33 I epperetle 7 CHARLES C ARR Interecl from Normandy Hugh School 'Xorm1n1Iy Tennessee I I wOIxIX CARSON XRCHII CARTER ms Who 143 Semor .1 out 11 4 Seumd Ieam Xll State 143 Iasehall 143 133 173 Capt 43 ale uh H X P C HERBERT L ARTXX RIGHT RAI CAYCE O S XR HX X FRXI' CHAMBERS S 1, 1 143, French Club 143, 11, C 133 N I N F '1 Ia I' N r I' 1 II I R T H S I Y .fi 1. I. H Pam' Tlurtcrn u n a K4 if Y . ' 'iff L ' ' -V 1' X ' '1,T'r"" 1- ' .',-f .Av-" o' j A ,-A 4,.'-'- 'ff-iiii Q' ' X . 1 L " . h ff rf Z?K",,.7!.6.?ii?, 3 La r "Ur rr . 5416 5 IX! .A-.JW -3 ?5fil?1'ffe-f ?kf f "3 iff? QWA' If ZIV? li.-lf' J X A , . ' '--.iQ.fZ- 'gf ' T. TZ' '. ' f 93 " fx H --14" . ff. co n 1 L" ' . .-W' ',3',' 4.12.11 , ' - ug ' 11- 1-J: ni-r 143. 153. 123, V. 1: mi. L." , , 1 "- "' - 1332 14321. Iz, 1'. 1.13: S. lf. 11 xl' . I- '- - 1 4-7- strel 123. O , O 123, L' '. 1 g 11. . Cf 143: , , ' , 133, 123, Se y. 133: Pre .1 S. B. Q- , - 11 14mg Pr ,, R. C. C. . 1 Cry A , - - '- , - 1 , Y , 1, 133: b..11.S. 143. P. 1 ,Se . 133: S. 11. C. 143, Iul' : 9. G. C. 143, 1-3: S. 11. R. 135. O O 1' .iz ff 'LA A Fr - 11111 143: 12. R. C. 143. 131: 1.19. 1i. 1-131133. O O ,, 5 . , . WI ': ' 1 5 ' Plfy . . 2 3 1.431 F Hb'1l 13, 133, 123, 5.11.11 :V".zP' C9 fa, , QJ-f'-f','331f'- 'C' 133, .111fs1-I 153: J'1'1 1-13? ' " 133, 123: Hi-Y 1431 S. . R. 1335 J. Ii. C. 1333 '. ., lass 159. O O ' I 7 O O 5.12.11 14m,,l111'1 -11u11:..x. 5 .'X. 143, 133, 1132 .'eA I"y 14311. 1'.1'. .:" X 'V avr? ' fa E-f if X Ff' f W fl! A M , Vi llii- - 4 . 'f' ,. Wmfibf-ldv... .3 L I ' . 4 1 'f"' , . r f ., , ' .f 4 4 K 4 , 4 'LN ,,.,. .., 'ff,gg f , ff ff- N -, 4 5 3 V .0 , V ,Af if, Igfyfyh f I .if v fd Mit r,.:Z,: , zz lf? 34? L- - 774. Sify, ff, 444,-4.4 7441 - ,J Y. LY 4 , ,, ,-fflnl. A4, , if I .A .. M ,f -1, Au, T-fu, 4 If . 4 4 I In M I Lk ,, V I, x J. I -'fr . 1- 171 ynv. .4 sa, ' FDXX XRD LH XPXI -XX I I If -XHI' FH CHAYLI X 1 1 'N 14,11 JUYLI LHI RRY RLBY CHITTX af Oraule Q-U S C ueatcr 145 L ter 43 I4 LI Xxh IQLEPXNUR LOBB RUTH LOCJPLR Y 141414 I Olllfttll 1 LH XRLES COLLINS S11 VX ARI COMER 4 4 Ll lub 1IxI'IJ H LOIXFRIIX JI ALICE COPFLANTD X I S LO I X1-XRIAN LRG-XSDELL ll n rxble Xlmutmn Sahool Bond N1 X141 xRl 'l LROLKI R lrencx x ,L V . , I O 44 HW.4:. U.: , ,, , VVl14r's VVI4 4433 Class ."' VVS., lVcIn:t1'sl' CU. 449. . O . : .. r , S. li. l'. 443, Iuhilcel-0:11. R. I T i v ' ' 4 ' ' Q. 41 441: S. S. 41 443: J. 41, 4'. Y 437. O O ' I Q. G. . K-U3 G. A. A. 445, 435, 425, V. P. 433, A -1 A 1 S ' - , et 2 Q S. C. 445, 433. O O i 4 4 A V 4'Il.A RI,i.' f RBIETT 'ml A "I" L14 P 1:..sc1,.11 433. S. 45. 42. 449. I I . ,A' ' wuz ,l',.f' Essay 4403 S. S. C. 445. I O S. 41, 41 441. 45. A. .x. 44m. 431, fQ 'f ' , , , ' lJP.5v.'L'y.1-1321.12.11IKPLH. 5- "' K- T493 X' L' ' I R11-, QM R, lf. Q-I 13,1 44441, 449. 4.. A. A. 433, 411. ' P -fl 5: I N xc T xc E N '1' 11 I 1: '1' Y - s I x ,,.,,V. -,.. .- ' 4. ' M ,, H I , .R 1 -1 CY' A31 85" Z xg,- fb' 5 ff 2' ' W cl yy, !,?' fzflk I MZ' 4 1 1 94, CHARLPS CROXV nfl 1-H llrclxeitra 4 HI' NRI CRLZ af RUBX D XNSONI Ll ROY D ARBY AARON DAVIS Lf XYILBUR IJAYIS XYOOIJROVY XVILSOX DAVIS lxnterefl fmm lfitzgerznlfl lligll clmul, lfitzgcrnlfl, Georgia 13l3 lli-Y 1-H: ll. l-1.0. 1-U: Clmrus 1-Hg Seniur Play 433. v . A A f v,,i'r I PON XRD DLL-XL'l Rl- LHXROLXN DLLK KXDORIS LLLII I' DOUD rtel nlee 111 r K hen l F YI lxILl lJIxUClxl fix 1 lbulii 'I ' -' -C' x'- , Tigcrf Claw Z Y I .' V 1 Semis I' . 1 . .Z cy. , L' egulz, 0 Y l' n ll 1 U 9 I l' l.lr U 'Vws ' 1 4gl,uf1:fC.lsj." ' ' ' ALICE IJYAI. Iqllillilillll, S. H. V, 147: S, IQ, F. ,lulmilee HJ: j. ll, LT, 132. I HAROLD ICASTMORE In I IN E T E F Y " - F-I' T ll I R 'I' Y - 'S I Y b.. .X 5 AM-. 3 Page Jffffl-L-H Q 'YW .11 . II J Q . if I I ' k- f f fl , ' "' -. -, II -f-v' ff , I 51,14 5314- , f' ' " ' ,asQf.,"f,'!?-f' , A 2 ' ,', : 'I 1' A 5 1 .gif 9' ?.1?7 ?A 6:71 14:-"'4-iv ff' V ' f" L I f ' 'z --4" -' ,LJ 'I - ".-7-5"-Jai'-I ff.f1!5'i: --e"?4 :"' 3' f lf'3," s L4 4909 QPR? ' rf' - JV f' I , A Xi--45 11 5: ' .1 , fb, 1 f fi ff " 2-fur "3 . Ra 1 , c 9. ' ' A ' I ' ' Q . Af . 0 , . v . - Y ,V Repo ', S. ll, ll. 1-UZ S. G, C. jul' Hb: Se ru Play HJ: ' A A' A Hrzxvlc HJ: flwrus 6-UZ ' ' lmznlex' 1-ll. 4351 fl. ll. C. 4-ll, 1252111.11g.H:S.S.C.Q5Jg ll, lf, C. Ill. . I ,X I 3-1 l' if ' lrfll Q . Ulf l'i'li ISE lmllt-,rm luf N 4-ll INlu's Vlllu 147 v Pllx f-lj lllx 1-ll, ll! 17? X I' C-ll Ne 1-U lil Ill -x fx VI RA I BI RI IN RLNIXI TH PL XXI? l Ix ROSS I'I LIOT'I snhnll JAMES IIY.-XXS ' li'.ZIi.' Ll-XMIIJ, i IVXR x .' . , . , .. .' 'vu or I- c' - L I. '. , ,lulmi uc I .A 'Him ' af' Z 'I'ig,ur s. 1 I ,. '. 4. . : 3. ' 1 U' -5 ' I fn 5 I .,..,,...... 'um' .S1I.I'fl'n'Il INITN III llll I ills QC a 1 I nge IJCJROIHX I II I INC HAM lun L Ilggrs car a 1+ 11 Xml: nn 'XRN I ISI x 4 Q I1 L QXINI IIPNIINC upuette D ' . LS 5 .CTV I VIIRJXLIJ ' I IWJLSUM feniur iv' Z Utficc P1 LIU' "'2 Y .' mr ", h. '. 1. . Z f. . . ..1..,... ,.,. ., x X Qfff fr-1 ,f f - 'i k -' V'--'V ail ',fmz' 7'7f'4f'4-,. 001-00001: f'3l f"f'i3' 1 I-Dba: lflf- f'f 'Ab 2 ' if W 'V -Q13 5 , Af , if ,1 -f: ..g 0 N ", f f. . A if-L, r 1 ' Ji I 5 L I 1 ' 'f 4 o 'lf 'IA 1 ff .. 1-1 0 . a ff ff , 1 1 "' 1 ff 4 A ..s.1,,.! ff, ,lzff ' 1 f 4 L. ,T 1 ,g-f 0 Q s XL Sr f.. 1. -. XVILLIAM LESTER FOOSHEE ating Club 131' 11Zl!'1CIl C 1J1L1x 1111x1AA1 s1mx1x1os111 V105 VNU -U Pk RRX IIXAXIX X ILIOR 1 R1-LX1-XX y T1gers 131 j 7 X01 A 1 ATIL 1 r s V111 1 u llee 1-U lxgel s 1 xx Spnumr Luc Iank'-.on 1 amu KU Sponsor 5 n 1 ame L I XRX1AllX1l R ered fr m Nt Kc 'fmy 131 MARCO GARCIA 111 XX1xl X1x11'X1 111 A L I D H bXIxIxhT'I KILLLX 1 LOR1 L 1 X11 RN. CJIBBS Llle tm HLBI R1 1Il SUN 1 Ill I f 11111 4 Deb , 1 1 lub 1213 S. 11. R. 121. . 0 ' ' 5 7 ' , . , . . , ' ' 1. 1. ' . 214 . O . , .,.,I, 1,las'1'1i' Q, RRIQN 1 VI .1 . I E .4 'I'-1 nis 141, 139, lhpt. 1-H. Q f . .V V, , - . Q V : j y Y . . . ' A A S,11.R, 1.21. U O , I LSAAAY ,, , lri it Bah' ' - : . B. C. 1-37, bl. H. C. 451. 1-3, ' lvil 131. . 0 EY. FL' 1. 1 J W14'.' 'f 1411 S. 11. C. 1-U, J 5' 1 "S ilu' 1-U3 Q. 2 Y 1 1 L 1 ,l11Qk'nb-I'lzn1t If Y Hr' S H HJ'r31'1D' 1313 12. C. 1312 -1. 11, C. V011- Vil 1311 1Jra'le 151, 1215 S. 13. f. .1 , 2 . 1 1 1 1 1 . . . 4, ,. . 3.7 v 4 I D- . ill.: 1 1. . .J 1 HL X. 11. S. 1-H3 Sclllltc 1-HZ YY1m's lint 1: .' . 1-mseplfs 1 zul- 1 WU' 1475 1.11195 N131 1-H: . Q Asst. Xlgi, lin--thimll 1-Hg S. 11. ' R, 433. N I N E T E E N 11111: .3 'I' H I H T Y ' S I X lf- . ' ' Q. .M 1, ,, - , Q M. 'N - f- .-A '- w-4.Q 5 ' I ' .Sl"r'vl1t'w1 uv! . ff , ,, L V 'W' f 4 f' -el J-ff! W ,y faffffffw f,4,lIf' G IZIZI nam f .Wy W7 2- f , X W .1 ,af m .4 r 11 'VNS .fgxix 'Q 'Q m7""'fkf'iw.0 fm ff I IJXX X QIJ I XSS ISXBIIIIA LOFQIN III XNOR IORXII X hlxl RL SSI II QRUOIXIS ILI X I-IKDDOLK . 71, NI HA, 1 . 11,1 1-I N 1 It Sllldli' a 1. 1 1Il le11entu4rx I'1gemt 1 In N ll R 1 'J 1 1 H H I LRIO creI r 1 HI I lgl KI BIII HXXINII RQI -X l 19 MXRIII H-XRNA11 16141 I Il XRIx XI OX I'IxTO'X H XIxRIS X gr as: 1 1 9 ' Z -XI XXI HPXSIINIGS N mu ' f H1 A1 r llgnrsl dw , lluplun 1-U, I II L 132, V! IIHIII UI N I N I' I l- I N 1 II I R 'I X S I X 1 l'11111 l 111l1l11 11 u u 1. 1.1 o 1. 4, V 9 ' . 1241 , ' I V , ,, 'Q' If vi - YW Y - . , 1-" 0 J ' 1- .- fl L' 'f ,f, V, 'NJ' "i 7 1- L , ' " '2 I A 7. uf: QA! Q7 M4447 3' , l 4,,,, c A 't I U. , , H 3 ! fx f' ,F A - "ff -rfil , 'Q x 7 gf Nfl y V - --5 , , b kg - 1" fig" ' ' ' - , 'fc ' ' ' - 1 'Af hf Q 0 2 ', 1 Q A I'LfT ALI- Ii I " N ij- lg. 1'. 131. Iint 1 fum I.ak'I: 1I I4 I S-I1111I 1-U2 S. S. V. 1-IJ: l'I111, rm 143. O O i..:31,2.'s , , , , ,I .L ,I mt L11.S'1ER x. H,xx1II,T0:x O O i-f.-I' Q",,' 4' -'A-Q-'A s. 15. 11 1411 J. 12. 11 131, :If':7Y Tren 141, 131: J. 1:. 1". , 0 , . .115 , -If II' 'Lxh' IR- URI- 1 S. 12. 1'. 1431 11. .x. N. I.. 111115 1.11: J. lx. 1. 119. .x. 149, 13311. 11. 11 139. ' 0 C . , ' . Q ,1XI.I1' C ' .' 'f .SOX Ima.-lmll 141: 5. Is, 11 131. 5. 5, 1Q 131, g O . , , , , 5 , . 5 . ' ' 11. ri. ci 111: .1 Ira:-11111 111: J. 12. LI 141. 131, 131: 1I:ur1Ie11 fI1I 141, 133, HJ: lli- Y13I,1-J:S.l.C.12J. I O INII 'Iif Q . QUIZ -- 4 4X A . , X n 5.11 11 1411 WI Y WI 1411 , 'M N' I -. for ' Ilay 1-U2 ':'I 141: II' 'A -'II 'III , 'f"p" 'If -1411 Ili-Y 141 131, 0 w"f f 'fgm W' K -4' 1 "-I 0 fl! fayghy ff f 1 fm? A KM f -Ez'-17 XRBQX 4 df 4 1155, Q W .1 4 YYICAM ,,.,,V,m7 , M AL HI' -XX LNLR 1V lar ak 1 In UFRTRL DF HLCHT J-XXIES HEEIxIX I L 139 De-batmgLuw Lf xx ILLIXNI H155 J nolhall HFLEN HILIBILIL lI9f3 d DILk HILL lidsketlmll 1-H O I' R -XX IXLIN HILTON I' Iomball 4-U III I Klnh 1-Il 133, Radio Club L31 'GNN I-IOCKFTT CCW BPRXILI' HODGFS 1 ere I 1 m C alla IH Hugh IJ Q, A XIILDRFD HOLL AN D LORIUNI HOI LLX it C P-XULIN I' HOI LI' X SHIRLEX HOLMES Pepperette HJ S 5 L L-U XI XRCJLI RITI' HOLTZ I N I N I' T IL I- N I Il I Il 1' X S I X x I O P41111 Yun ti I ll YW VY 9 0 o Q o o L V g 'ww 77' 5 nv, ,,'fV4, A ',f HZ' 'fb W N -' JI , 'HT 5 yi.- P" '3' 4 ' ,-':-4 '., pf rf4.W?4AfLl I',f,', I ' , I L ' I H. ,. 7551. - 1 f " " ' ' ' ' f:.. -""-T . :S---2'-f' fl - Q If rj .W 1 ., , "" f .I ' , Ngmfgj f"ff1Q5f'bwv, b,qmmfM GLU i. " S. 11. C1 445. Iuhilee mu- um. Ll , 5. . . .. . . . IU? III?-I' I4nM,13p-Irjt Hull' QE"'l""" 137- UI- S '3I- . . v - , .... - ,' 3 : I . A I 5 137, X01 'II LSI, K-I Mwf, I' 1' UI' I' 1' Q O 4 N 14 Iilt 1 fun I Iz14 ' H. It. C. K-IJ. Sclrul. f'zxIIzlhan U73 S, '. C. HJ1,I.U.L'. CSJ5 G. A. , . 435. O . J. :. '. 1 ' 'II asp. A ' A A . 0 lf f 141, 1333 IIl'CIICSlI'II S. ii. C, H35 Org -l Hp: U- G. PU, K-32, ill- ll 439. . O S. 11. f. I-H. ,I th'I 1-H1'l'igc's S. IS. C. Qitjifl. 13.40. Ill. Clwv 14311. ri. V. mm. , 0 0 00 5Y"l'wQ VW W , , f f 3 . ... gb 0 f nf 'abgzbffif' . ' l ' f 'f,' 1 11 'Aff fl m I W' ' ff 4.7" 3 C'3'g'f'2! .Wim "I Q7 X XX 'H 6 ff f,w1rMfm f X IRIJINI X II1JISlXBILIx IJXX XRIJ H081 IX 11Lx1P11R11 s ,X 1 1111 11,11 111 1 1 Ix YIHLI I N HLRI III RT 1114 Iii Ix XLI IIxXX IN I 17 IR XX IHIINSUX K X I aqr' Im HM' IXX II JOHNS N I I XXI IUIIXS INN Maxx XII Joxl 5 XI nu 11,11 I X. I cm XIHILE 0 C Q Q v . 7 "1 1 I r , ZX iff -' ' ,, . 11" .' . .f 'N ' L H' "- .f 4 , " f ' 1 .4111 G , ' " fy 4 ,Q X " . f Qi' 2 22. 1-".a,. ' .. . ff " , 35252. ,, . ,gf,211:.,Vg,,f-4 . -. . -,, x " ,Q gf. A X .X ,TN I -' -' ' N f ,Q V ' I I 1 A . ,, 9.4 0 V QA- I , .1 2 .'Q'1'1m.' 1 3 - 5 - - X'. I'.. ,I. IZ, 11 131: .Xvt, Mgr., " " ' IH.--llwzlll 131. Q O 1, , XX'II...-. , .frm ' ' ' 5.11.11 111. C I 'I' II ' ', ' if Ilzluy 'IV'-ra 1-II: 'I'4""s l4lz1xx 1-JI: Sv Url' I'I:1y 1412 XX'I1v's 5 ' 5 ' 3 - XWI11 1-II:,I 1'I11I1 141. 1.31: Ili, 'X-I'I-'Xrxl' ' ' X5 Y 141. 1.Il, 111: 'I'1':1cIx HJ, 131, 'IX-1111114 1-11111-Nl 1.II. 13,1 'lu-fn.. 1. 11. 11 151. 11.1,- Cnl. -l,11.K'. 1,II. , 0 s, 11, 11 14I:12. 12.11 14J:,I. S 'I-V-'4'1'I""I"1'II 12.11 131: S,1Q,14.,I11I'I'- Ill. . 0 MILIJI' fl? -I1JSIfI'lI 3, , v Y N. II. S. 1-II: S. H. V. 1.-U. 'I ' ' ,I11I'l-' 1-II: 'I"""a l'I41w 1-U3 F1m1I1:1Il 14I. llzahy Tige'S 13I, 11111010 1-H. 157: IJ: '5 I' XfI1IIIfX'14IZ,I. ILC. 13J. 1-II: VI. ii. V. 1391 IQ. .X. IX. 431: 11, R. V. 131: 12111-11011 l'I11Im I 153: 12, 12. ll XQIQ l'Im1'11s KJJ. ' 0 Ulf RHIC IIfI"I"f IIQSVX . , . Q. . 4. 1 IM-1lIu:1ll 147. 1.21. 1lI: ,I X.Il1ID 1'xLI'l4'l Ill' ' LMIMXL 1-II. 1311 j. ll. if 1.II. Iiistwlvltwl 131. O O ,I..1liS. 3 If1111-11-1I f1m111 llc-1I1'gi:1 Nlilitnry " ' I ' ' -' f .X111-I'111-3 1'-III:-gc l':11'Ix. 121-Iwgizl Nix I hlxllllllld I-II. N I N Ii '1' Ii 11: N " - " '1' ll 1 11 '1' Y - s 1 X . A -If , M' , W 3, " x I-'J WW if' 'Q ,W W, 55159, ,gy MW ff 4 X llxf INIR lx XL131 I R-XKLQ 111 mmf luln ee L up am Q ate I 1 n rful 1 unrest 43 Le ler 143 red: l em e133 lqperette RLXIHRHY lx XS? 1R-XTTILP Ixl'X XRI3 Bl LLII' RING OSCAR KIRK Baseball 143. DOROTHEA KLOEPPEL x. Il. S. 143, s. 1.. C. 143, vim-1ef'143:12.1i. 11. 143, 153: .l.1..1.,1331R.L.C,.123. I LAXYRENCI2 KLOSKI H. l-I. C. 143. FRN EST kN IGHT football 143 IRN IN RR-XXIER IRFNE RRULR 4 1,5166 4 lxgers ll 1 11 L11 mg 1 I I'lllr1l 1la1e 133 NAOMI KUHN 1 143 Lhrmmas lageaut lerunten ny lageant 133 TOM L.-XSETER lnlzy ers , Asst. ,Igr. . ' efs Claw Q Baseball HOl-l.lS LE.-X ,l. li. C. 1333 llarllcn 1'lulJ 123. O TOM LICACH .Xsst. Stage Mgr. 143g S. G. C. jubilee 143. NINETI-:Fw 'ruI1a'rx'-six xx Y - W, ' ., V ,:, , S Page Twczxly-auf 1- 1' fa, 3 - 1 "' -, . Jfyafg.. ' 52 -A ff ' L 'M ' '. . '.'i5"' M C , . y , v .1.:',' -M, ,.' ,Qfwf ' ' ' -!, J -M .. Q51-' -- . w- f1jf,,.,.,,. gg? Y 1 . A -.,,j G1 .gy "- ,, , - ' -4 X. X A ' 1 ,, 4 W 4? . - sv ' 1 9 .' . 1 A I 4 . . Oracle 1433 Oillce 1435 'I'iger's ' Cl: ' 143: Se 'I Play 143: S. L A' ' 'A' 19. C. 141, . '11 143: '1' - .K r l', S. S. 1'. 143: ll. E. C. - 143: 19. R. 11 1-131 .14 mn- 1e 'z '1 1 , 133: 11. A. gx, 1-lj, 1.53, 123, I Z T "..,.1i.1l.1333 13: 'S Of- iic 2 "1 133: S. H. Q R. 123. O of - A A V4 'Q vi V: pp, O O .sf ' ' ': . ,, , - N.II.S, 1-l33S.13.C.131H. 1 A 4 - A 15.11 143: ' 131 ' S. G. C. 143. 'ax' 1431 111111414--1' Wmest, ' - , , . 0 N S.1:.?. q": 'Y f'- 143:'l" 1"' ' 9 S. S, 1'. 133. . 0 I llg 143 'N 133, ng 143 153 HIX 143, 153,173,'l B f 133 ' 0 f' f " '- rx! QQ' FF a f jg-I3 ,p,x 9 Xggx 3 ik,-Q, U M W' "5?bv'Q'Rf IRX IHX XIAI X XII'I X X IFXX IS JXINF IIIXXIS NRX III MII DRI' D LII IIILRXI XX O INILUI XQ IUXIJI RII CI I I IAFNE M -XLOWE KI! XLICE M -XRGOL III LII M XRIx5 III A 1311 HI RBI RT XI -XRTZ e Mr :XXI XRJORIE NI -XSSER I Llc . , I ' 455171 O IXXII S NIXLQR IN I N I' I I- If N 1 II I If I X S I X 111114 Inu IIII tivo ' L 1 If-1 1171 -.--M V r I ' xii? .W A ' ' , 71, - ,. 'ix I f""'f"" J . .Y , ' f I W ff 1-+2 ..f , 1, 3. I -. f M-7.f"' .-' 'A . f . I ff' f,ff f f ,. , .Qs.?f' ef'2.4?,Z7 . .f 1, if-:A , ?t?ff:',, - . "Olaf , irg . ' L E ' ' ' 3 4 3' f " '- 2:11 ., 'fhv ' -' -...'f"'r' . , ,' .1 . Wa, , - - 17 . , , . '+fl1a'Z- I " " ' 5 "id 5 "-- :QW 2' ' kk f- I 9 ' ' ' , . , - ,x,i.,,..- vw , Y Y Y Y G 2 .A I.IJ I. Q .IAN J Y v Q 1 mx' mm. fn. I'ru. 1331 -1. ln. II'XM'11A I-ORD C, 139- 'I'1-rca-nt nary I'zngennt 143. ' 0 OLI Y I .Ii 'HY V . . S.G. C. 145211, li.C'. KD: R. ' ' ' 1 A A ff ff. ggy- fmrvl' Klub KD. Q I 111- 4. . .1 'x v' f ' A I S. II. if 127. 0 I I 3.15.41 14 1 S. 11 4 1 ma. V""iS"1S 'LH' H4715-5-ff , k t i 1-Hg S, II. C. Q-U, k3J, lljg Lx .X. A. HJ. .X. .X. Ili. Q O H1Q.' ' . am' i 'Z A - 5A lg' 4'4 1-U, X'i4'c-Spa'-. S. II. R. 4393 J Ii, V. ill, ' 0 O -' 1 +1 ' . . .' ou- 149.511 C. Q44-yu i'.4.J:V.I..l'I' ' -. M NI X XI XXXXI LI I I X II X1 X XI XS 1DI'IH 'NICLI ENDON SLI MCLI XDON ll CC X. YIRCINIA x1CxI.'XH.'xN PATRICIA MI-IRON IIY '. '. . ,um:c- MARY MILI-I ' A . . ROXA NIIIIFR XXX X Mllx-XL I XI XRQJLI- hi I I XIOINROI IRX XIOOIJ XYALTER MOORE XYl1.I.I.-X M MOORE 'age Mgr. . . . . Tl. Sta 14 gl -1 'f ' . zu er , ,, 'z ' H I.euIer LEO MOSKOYITZ Pagv 'I'zz'vr1ty-llzwr 5 if ' f fZ7'ff am' V57 ,WI 'wx .Ag 7 Pug fx r"'I if , K 4 1'fj?4,W3, C5934 In I , -1,g-MK U " W' lm-vw Md X XXI XX I IX XIUNLIIX IIORUI IIX XILXRO 'XII RPHX XIIXIIXX X NII9 X C XXII X Ixl NC X X 4 131111 l..IulI lunr ISI IX Ile! I 11 XIX 1xL III US I IXOM Q XXIIU s xo L: Ku em nlln FI I ISOX OXXI X I I1 U u 1 :le NI nm 1 mx Us I N IIIUI In VX 1 I XXIIIIIUIIIK I s ll BI SSII P XRIxI R IXII RX -.Q-If -PM-I IMI 'Wd' bnwmwg L W 7' I L ' I -a'-IIImIII""III II UINI1'IIIIm'II"'I-'- RX' 43 bv ' . M' , xq 5. -V I .A-1: .X ,0Ii'f,ff, f' fl' 1 . -T1 f fffwk, v ' ' K ,, , . ' -1 1 f' f , "' , Q1f + w 7'II?'1.4 "' r I"4" ' K4 4 2 M II ' " ' I l' if? NA . wr :, A . 1- A 'vw ' 5, '-f, , ,-,VI gin . ,,-M12 ,, 1 , 7. .IOIK A .I f. I ' LOL' .I C UI. 'ICR . .' ' 'ITZ S. 15, 11 II., Am1.i1I-I- 1411 'Nu -'S 4,!.m.Il, 4-H' hm: ,ll H' V. MU: I1I:lxX IJII lII1u- Nfl I-IPL lhlmimu 1-'HI' MM- IIIIINIIILIN I'.Ig4-:ml 4-H. C Q ,. , A 1, 5,lQ.I'.4-Hill. X.,.X.I-11.1351 JIM. ' 4yMA,UlLAN I'm-plwl -ltr LII: 'I vI'CclIl1-l1:Il'X' I':ngn.ml 4311-I,II.II. ISI. O O , , .N 1 v v v IIIQIS, Night I-HZ I 'S XVI I3lzl'IX , I-H: II. E411 I-IJ1'l'er'-11 wary Ii:-Inu-Il If-nu Ilurlmir Ili-I1 Vflgi I III: I'-A 'I' 'If III- 4394- SrII.Wl. MII-11 Ilurxuu-. XIguyI.IvIvI IJ' IAIIIII' 'III' rl' I" If III' 14, I'rplm'l1-its MII: N. II. I,, LII, I 127: IizIr:Im-I1 I'IuIr LII, Ill: Sc: -IJI1 S. II. R, III. I O I I Y I, I F I - - V . , m'2' 1n A S II. II. I-Ib. .11 ri I' I-IC I. I. - II. I-II: Sl-Imwxg I,cv3I:n'Ixw11 'I' II' I' IIII' timm-III,1.U:.l.Ii.1'.IM. Q Q IJ, XXI. I',XI'l7I'IIT Ilnekrllmll 141. ISI, Ili, I'pt. I-H, .XII-Ili,I1'i-'t 4-IJ, ISI, II u- l1I Xlrllti-111. .XII',I2 1 I-II, mg I-'.I..n.4.11 In. Isp, Iiglv' - v ' 3 ' I 7 s ' Tight' 123. .XII-rnnte II:l11t, 1231 SAI' I II I X .ICI ' l'l:Iy IHII: XXII Is 'hu I-Ib: Xlgw-II, S, IQ, If 4431 S ' 1311 IIII't'1lS,, Ilusj 133: ,I. IZ, II Ill: S. If. C. Mi rtrcl l,Il1 S. Il. if I.Il1 IIi- . X' 431: ,I 11111, ISI, Ilbg 11.Ilf 'Icum I2 I. I I'fX'l'fI.YN .IIII ILS : 'r TIA IX, IIN 5' II' II' III: S' I'cppcu-Ile rJv:,I.1i.l'. 1.11: S. I' I I' S. lf IRI. 0 O I f Y I I I I f , Y - X lily IIA fbI.II.X II- xiix m .I PIX A lull!! Sur ,In'X1mN. llmx I ll If-I+ I I - Iv:III14I,IIIILAIIIIIIIISI. 5' III II IIII I I N I N H T Ii If N ,I II., 'I' H I If 'I' XI 4 S I X 'E Qgfd 7! Kg. Q4-af'-Q 1 1:41 WWW X Z rl f 1 7514-55 K 2, ! iff flffvl 'dfggyg M I I ' vw- ll 'J g U, 0 1, "" 7 'ifhfe-vvy,,, A will .IL KNIT X PXTTI N 111s 1 New 111111 1 SXIXIX PFLTZ 111 X 1 Isa 11 -I KIIIINIII N 'Ig I LIIXIlI11111IxI PI N I HI IIIXIXII1 1 1 Ixx XLIMI 1 IXI I IXI X u1lI11 1. 11 1 1 1 I Ill! 1 NQLX 1 I It 0 L I DON -XLD O PRIDCJEX l.1I1y 'Inge-rg 1 Xtt6n1Ic'1I Imm11uI.n1 111n1epn1111 XLIBI I I I!-XBP TH PRIIJUI N ulee X ILK PRII STFR 111 s W I11 -I 1I111stm s Suutllexn 1-U XII Stn e I s IIN lt' IR XNLIS R XBIIJI XL I 61 1c11tu111y I 5 IXNQ XRI I S RI ROBI RT RI XII I X 1 I I .ngemt IIIUIL lz1'1111vj1.'v .7 s' 1.14 . - .xg-ir , 71 4 f , ' -If . ff- in 1 .. 1 J' Q--1 7 QA "5 ff-,g, . 1- ,,, , -gf'fr d, - I' .-3.1.1 ,f 434' J 'f21. 'Q' -ff . .ff...1?1,9 4' ..' -1.1121-49 Qi: ' Mu' - 1 .5 - J Q R13 K -: F .2 1, -..a ,QA-M .W A- lla, WV JV X V 4-'ii V. 'f . - - - f Q 1 5 -1 4 ' Av.: - WI '. NYI111-I1:X.II.S.1-11: 5' 'Q ' 31: ,l. II. C.1l1: f 'Y'., S11 I' 4111mciI 1-I11 S. . L' ' - I ' ' II. R. 1.51, 111, 131. 1 O O S.1I.1'. 1411 IYI YI 1412 . . . Un., XM l M ,lf ,L , 11.. 1. 111, -'III 1415 J. 1-1.111141gj.1:.1'.151111. 1. C. 'A I' U'- 1SlZ1I,1I.l1.131. C 0 - .. , - I 2 2 v V Q i v , XVI 'S I1 1 1: A :lx Pag- -I . . I '. EIN. ein 1-Hg l"1111tI1:llI 1-I1, 131. 111. S.1i.1',1-81:12. 11.15. 141,131. 'III-5 ' 1 1 I 141. 131' 'I'-mx 13,3 45' AXA 14 14,1 1.31. Nl St Yzlllmhle Player 1411 121: I'q-11111.-lwltc 141, 1312 DI. 12. 5gt"f't'XfIII'I' -I' II- C' I-II3 S- 41131. I1.1.NI1.'1'I 1.11, 131, S. II. R. 121. 0 O 4. , V ,:,,. .1 Q." im '-I' Y ' jl Id 1'-if.-1 III 1-111111-i1-11,1 1.11, T1- I'.ntcre1I tr1m 51. ,l11u11 5 , - . - . I -. I-ugtmlt 13,1 1l.ev.H Vmf I-If R:11Ii11 1'I11I1 121. I C Vx. 2 W1 .13 111-111-I1-141:S.1i.1'.1J1,131: 3 Q ' 7 Q - R1-1 ' S. S, 1'. 141,1311lI. ' Ax' II-M5 .-K. .X, 1-II, 1.11: 'I'1'1'1'el111'11:1l'y I':ng'1111t 131. O C MGI-IIQ'I' LII Ii IfI.IZ.XIlIf'IIII I11I. III-I. II, Ii. 11 141. 151, V11-5. 141. Y.I'.1.111S,1i,1'.1-11. ,lI'I1:c , , , , 1:11 11. .x, .x. 141, 1.11, 1211 LH.- +.IlJ I'1-1111-r11111- 141. 131, 131: S. S. I. ll. fr 13,, 515 1-1 151 1'.141,1.I1:1i.R.1'.131.1212 ' .I. Ii, 1'. 1.11: 1izn'1I1-11 I-IIIII 131, 111, I'1'1'5. 1.11. Y. I'. 1.11, IQI1 I!1'511l't1-r, R.1'.14. 131 111. 1 ' . O YIYIIQXNIC L'I..fXIRI2 . T . . . 1-111' .111'1' WN 44 H , f- - . . 1 . , . , . A II 1 1: nrnx xxlzns ' 1 TI' I'lL.I'l."I:',f' ll" 2: 'ff' :j:j I-I1Z'IIl'1l'Ii 141. 1.11. 121. I'c1111e1'1.'11c 1.21. I N I N 1: 'r li rc N L 'l' n I R 'r 1' - s I X ' - wg - V V 5. XX 1 -H M., I ff HNI XXI I P JI xx 111111 uns N I 1-.I 1 s 'ugemt 4 IIJX Ixml I IxS mel ml 1 gl L 1 1111l1 IN1 -Xlx ROHI lx IlUlxISRr1HlXSrlN 'l' Q ' C M,-XR! 'L'IiIx ITE lf' C f '11511' T7i'z'lIfj".fl'.1' -XX RINQI RUIH I1 MJ 1 1 l heer I 1-.11 mr ll L I 1511 r 56111 e D1 1 R 11 Sl jc 'H.-Xlxll SAXYY C f 1 , : h "ijc1" . , . . - 1 . 'Ill 1' xr' 2 '11 'h 2 1' s. ,. . '. . 1 .' -11z1tc- . . . .- EKU LILLY SEG.-XI cr Key : ' '11 -1: '11'ist11z ' 11 'z : . gr.. " 1 , . 1 . 11, 1 f : ."1I1t .' . , 3: ':" . 1 , , . ..-.,-. V" ll I f C5 ff, ff, 1 x fy rf f ffl Qrgxffilk lk I' IW f Ik A-12-2-I ' 'mf "9q7f?WnG 43 ff HXZVI srssloxs ,X Y e ern-tie I 11 HPI I X SH-XTROXX QKX CIILI ll JOHNI SHLI T7 XI -XRC -XRI T SII -XS .1 X 1t I-IJ H XIxRX SII I Ix I II .1 lt -I 11,1-1 1 lhuslm ls I11gf.:lIl B -XRB -XR -X SIXIXIONS S Qual I DORCYI HX SIXIXION 9 1 I L 1-U N I N E T E In N I lJLIbI' SIXINIONS x 4 L IIIxISTIX I' SIXIPSON 1 1 IIIIIIILIIY -Il DUN -XLD SL -XCK A 1 -. 111 I 5 Night I-U Lhustmda XI XIxTH X XI ICI SM XLI K IN SXI ILXI4 XFILX YI XLX Ch 11 Iam C1 III Lh ru-. DORIS SI XRBL L Ix Lllt. 1 S Ate I11mmexL1.4l lxpmg Iuntc-st I-IJ 45? T H I R T X S I X xx Ax Page Twcntv rcurn , L'll?? I f' 1 .1 Q. f 1 -'-I- I. I f If ,- 1 . 7 f . -, V-I f ,AI 4-12 If , , jf ii-I , 1- . Q 1 13 1Qf?Z?:L'f' 5- I, 1" I-'f f -11' ' -f1 5 , Q '. -1.Z.,':?'f 1 V -"f,f77 'V . If I L ' .:."f J -2 .- f' f! " ' ' " '-f.'?1vfl1'.'-:?'.4'3'if I If 1 ?',Q -1-Q F73 l - 4' I 'J' 7 ,a I . . 5.- La: , . 4 I I"-, Y- 1 ,V , fb f I Y -.Chg 411 ' If l'I111us 1-II: II. If. If I-IJ: H, ' - - 1 'f R.l', 1411 V. l'.,s. 11.11 131: ' , 1 ' ' ' ' I' 1111 131: IIIIFIICII 'III 5- 1- I- I I- Ili. Q I Q rv 1 7 Y ir . ,J A,t,.A :bv S. 12. If 1-IJ: Trezls.. SI S. If xylws YW" VH: I .I 141, 151: Fr 11 1111 1411 J. 5-""-,IIII-I-"-In N15- 12.11 13P:1i,.X.IX.131,1l1. II- R- I-7' . . 1 v If1111tI1'II I-H. ISM NYI11',' 'VVI V ' A L 4. A I-Il3l'I15'I" 1 I "Q " Frack I-ID: S. If. l. 133. Pugrgmf 143, Q . I I' 1 ' T II55 -'ISI 5 .I- II- lx- I-IV S. G. C. 141: I"r'ncI1 IIIIIIP C-IJ: AI.1i,l'. 133142, IX. IX. Ill. ' 0 , 1 ' ' : 1 N, II. s. 141: wus 111.1411 HH- 1 - UH f'I'ss Nigl I 12 'Ivj "Q l'Illu '-Ill I If l' " I I-Il. . U 1 7 H III 11.15. 1-11, 131, '11 ' 1411 I I I I I I I I Sp 'i' ' 11 ,5 I-IJ. S. G. C. I-U5 I'11 C11,1rus I-IJ. . . N V i v 1 I V. SHA, v T Y ' ' A ' ' S. S. lf l-H3 Fri 'In IIIIIIJ I-U3 11 142g S. S. ll 1413 V, Hrlife 141: In ' 'fag' 4' Q 7rd fsvifff W 74 ,.,.. W x WMS? J ,fa ... ,! f effdmiw 1 1.119453 5 . ,1 --c,5,.h2,N 'W "SHf1f'-Pwr ,-5' I RUBI Rl SFXI1 ROSIXIXI1 S'II I XRIIS sl LI SIIXX 1 11 Xl S 111115 I SI I N JXLRS S1I111LI1 1 1111111 11111111 1111111 XX1 SLTTON 1 1 ll1s N1 1 JXNI TTI QLGGQ I L1II I S! XI1Xl XXSRI 1 s 1 1 N111 S111 1 1 1 .1-.s Il l 11111 kll VXI X I AX I IlN1Il 1I1 X11 X I II11'X 111 L 1 'N lII11N ll -I1 I111R11'I IIN VN HI'I FU KN TIIJD L I11 A , hi- - M UFZ4' ,swf 'MM' W . . , I '?f"'?mJ - I 'f' 4 7 , 1 f x": ' ' 5 I ' Jn? " 'V ff 12 , ,ff I .. .Y , fffwv f f ff . f . , 4 11 1f1" my 1."::. .. 4: " f 4 "1 Q1Tfff'4'i, ' ,, . A..gg.-.1.-2.Ef'!g, . . ' L li N W w -1 .21-'.f-1 'I f X - ' " A2 T' 'ff 5 1" 277' 1 . M-, - :.1 1:1.' ' - .. . V -. V - - ,. .. ,, I1II.I.Y 5: .1 1 - f NUI 111.11 wl.. 1411 11,1 ."g11 1I11If 'I'1'IllI1 1.11, 1-1115. I1'.1'. 15111. l2.1'. 1.21. I 0 'Y.'IfX f-Ii- N Ii,1', 1-1115.11.11 1-1111. S.11.1'. 14121I,11,1', 1-11111. 1. 1'. 1.11. A, .X. 1l1211:11'1Iell1'I11I1121. C 0 f . . . .. , .. . 11, .1 .X. 141. 1.11. 111, ILCS. 141, R1-'111'1I'11g 131, . ,, ,,, . , ... .' -1111" 141, I.-tlur 1.11: LII. 1 - I1-111 51111111 51111115 1-111. 131.1213 5A 11. 1', 131, I'1-11111-1'1111c 1-11. 1.11. 121. 111111. 141, l.i-111. 1.11LS.1I.1'. 141. ,l11I'1- 141: 'll-1'1'-11-11111'y Pag- 1-z1111 1.11Z,I.l1.1'.131ZS.Il. C. 111. C C JOY . F I . XPT ST4 1' .IC ' 'I 7 .UR . i ' 'Q ,' ' N. II. S. 141, 1.31: S. I". F. S, 11. 1. 1-11: 1I11A1st111:14 l':1g1-11111 Mi Q. .4 Q,- 14111. 15,11 131. Q O , I1.XI' .- '. H .IAS 1 ' : ' I" NI-'V III-VA -Ill I1 S. 11. 11 141, ,1111'1A1- 111: 11. 1 ' Qi' .X, 141, 1.11. I.L-11-1' 1.11: 'I'-12 U1-1111-11:11'y l':1g1':1111 1.11. I I . f'.'11N . ,. . I . 111.1 .1.-15 h , 1'I:1v Xigl 1-XI: 1'I1111'11s 1 1. I11l1'rc1l -11.1111 -111I114111I11:1 111411 43,1 XV H' S' NJ' IAM. S- H' N1'I1111I, 111I11111I11:1. 51111111 111111- R IDA 111111 1411 S. S. 1'. 1-11: 11111111 ' 141. . O . - v - ,M Q, Av S41I,1',141g1I,.X..X.1-11,1311 l'x'RIl SL"l'IH.1RL -'l l'1-11,11-11-110 141. 1.11, 1511, l.i'111. ' 1411 1'l1-1r11- 141. 1.11: AI, 11. 1'. 1.11: V11 11'1', I'Iis11'1I1If111I 1311 'Il-1'1'1'11I1-11:11'y l':1g1-11111 1311 12, R. 1'. 1l1. N I N 1: '11 11: E x 'Q' T ll I 11 '1' Y - s I X X. 7' 'xg 'Um '-I W f ffl? f f 0, Z ffffifffff wyfniw l M K' 4 X x df -xg,-Qi UI , WA '1Zl'6f'?WEiaf. '75 I LDRIDC II TOXII INSOX Jf1Hx TR mx HPXLI L TR -NDN ACK XI FXR! -XRLI TLTTLIA 1 e Oru R11 11 X111s1L Luntest 133 RICH.-XRD X'.-XIJEN :IO 1all 141 . THOMAS H. YAUUHAN .-Xs1s111'iz1te l'l1lit11r, Oracle 1415 UFECE 141, 131, 121: l'ul1licity 141: Oracle 141, 1313 Sgt.-at .Xrms, Class 121. O K.-XTIIICRINE VON DOHLEN A. 11. S. 1411 s.1..1. 1411 J. G. C. 1.31. N I N E T E F Y I' T H XX -XDRIYS Chorus 1 1 XI XRX LOL XX XDRIXS LL-XR-X XX -XLRI' R XXII I I XXI XX PXI RPR Iulnlcc l FRXILI XX HXLTOX 1 l10 . , , res. . , SXX'CH.lE'l . , . er - : 'ce . - : 111 ici y 3 Orac e 41. . 1 " cas.. .'. G. '. : 2. V. Jubilee 141: Stllflellt C111111- il 141 C . 0 1.4614 XVARD ,l. II. C. 131. O ROBERT XX'IiAX'ER lizihy Tigers 1-U, 131, 121: l!a111l 131, 121: Urchestfa 141. 131, 121: X. P., J, Ii, Q. 131: becy., lliAY 131. I R T Y - S I X 41 .XX H .. , ... 2 -- f- 1 L... 1 Page Tzwnty-11ine , i1"'7i" f,,1z1 f2,f f '11, T522 1 in . 1 . f rr' 11 ek ' fi' 'r f '4L?5?'.,+'1'f +4 1 1 Q " Viz.. " 4 . ' fgjfgaf--1:4 2 f 4795 .f f , ' 3 9,1 1 " ' ' " 1"'- " - 1 '7 "f"'R " f - 1 fm Z . . - , V, - . Q 51 .4. L. 2 ' - , JR. ' ' ' 7 Q I Vi 5 , v f 'vi - Y vw .' .1 ' ' s.s.1'.141: s.1:.1i.141.131, 1:11 5. 11. 11. 111. 0 O A 1 A 1z..1..x. 141, 1s1111.1z.c. 141. ' f 8.11. ll 141, 1111116 1:11 1. 11. 5- l'- I-1 X49- C'.1:31:1C'l1 5131, 121g ll'1s I . 3, I' fi ', Q' 114115 w 1411 11. X. 11. 141. 111 171, 1- 131 ' 131 1e11 171 11111 141,131 I 1 5 121 1- ll 1 141 1 1 it 'll 11111 S1C14JQ1 ff JP ANWI VVFBQTI R rm C I flrfnlc IIS III!!! CIIKI I Jlll x u me ter 4 v ms su 1 s stem 0 131 new nfuw I dgefnlt KU L XXI IDL an 0 11 lemon t 1 LHARLPS XI XX FLL9 JR XX ms VX no 4-U mlent lmmcll Xllxe 66 L vi rchestra I-IJ SLImIarQl111w XAIIIIICI Rollms In tersdlulaglxc' Xmlm l Neil IN nm nn an 1: ua mn IS eflxlfofl s X1 1 XX XI TFR XX ELL5 unmeruxl Komen! 4-I7 RUTH XXIIST M.-XII XYIZSTER Xi .-XRI li ELIZABETH XYIESTPHAL 'XT I Y F '1' F L IN 0 - rg 4 'I' Il Pays Thirty IIOK X XXHFILIPR not Ja X llgc ru I XXHII-'I R IAXIXR XX HIT XIxFR XXlYI'lI'1'lllIg Imam I-H ROBI' IxT -X XX HITIL 'I'HIiI.M.-X XX'HITIi '. '. ,V mice :XX 41' 'm : 'us fix IIS Z " ll. . XYIUL.-X XYHITIXI.-XN SFS " x , IiX'A FAYE XYYLIE IIC '1' Y-s I x 31 ff XNHZX M Q Kf7f:?!fff xxkx if QL-xl '93 ll K ' ZA 114 440 1-Qlglgghf al I 1 ' " a 1,11 up ff m'f""9f-H.f?w7,r, I I f NI -XR1' XRFT XX ILIxIXbO'X 119011 FRAXLI G XX II I IXNIQ NI -XRJORII' XX II I I XNI9 lummerual 1 mtest 1-11 11r1Lg XX AI L-XCI1 NX ILI I XMS 1' l1111tl1'1Il 1-U XNIIYS W111 S 1 1 111xQ1 011 11 1111 1 1 ws JR uumnmmp.. 1-11 N luln u. 1r1slmlx 1 6111 1111 11 stul Il mestm 1 RM PH XXOI I I4 IJORQI X XX UNI XLR ll 3 Sem 11 s 1 Oram 1 I-1:1111 111 'lerme 1tv:111rx rngrnm 1 asa N p,l1t 1l1 11' s DON -NLD XX RIGHT 1 11 Club 4 1 rack -U l're1s Class I IDX -X XX RIGHT 1f 11 1,1 111111.HT nlcc -1 5.01 1Llc' IL us l11Sl 'HINI LORISI TT XIII I Xl ASOX me llt ILIH R HIII P-XLL lu llS LHARLL9 s1II11NIJ1 I Nl XII'R II hv Ilgzrs 17 ,, 4. .J 1 Page Thxrty on 1' . . .4 W ,.II ---- . Q A , .r,,,1, ,e.,,f .. ffft? wx? 4 'ff i ,- 1 ' ' ...' " X 'Q' " 7 A V- -L1.1- 1"-,' af 1,4-72,-,r' '. ,. ' .1 4 .. ,g ,V ' ' ' ' ' 1 "H2,j.iff 7641--4? zi':i"'f" 'N if-'K . Af ' rf - 1-I f , X n V. 1-.gg--f r fv L' ,4J . - Y if? M I ' ' A' w11.'5 wh 14111 11: S. 11. 11 141. 111111 4 111. 11. If-"f'f'fi"'4 1113.31 'l 'U' Q15 11 1-1121.12.11 151. 'MJ H 'V Q33 ' " . C 1.19.11 1.111 11. 12. 11 1.11: 1: 5 I ' ' .X. A, 1-1. I Q .. I'...-.- "xl: I I - -I b. . VI, S. 11. 11 141, ,l11l' 1 1: '11 1411 llepperetle 141: 12. .L .X. ', 'Sllnw r'll:,Un.I UM,-I' 441,151Y 131. 114. 1. 13411 S.1,I,1. 1. 1.111 1-12 '-as., - . ' o Mg., I . 1 '1'.- 1 , .'iI fi f 2 1-U: Vlus. Niglt 1-U: .l -llllb 5- GA 11- 141: HA Q. 131: 141, 131: J. ll. 1'. 1311 F11111- I-. ...VMI 111111 1311 111-1' 131. l"""U I ' 0 0 5" " :.'.1i.1'.. 'l-- I1-'xl-Ili A A -I 141: 1'l if l':1z5 1 1411 11fl7'- 141, 1.11. 1.311-I. 12. 11 1521 1111. 131. 111. Se". 1-U2 1,112 I'1-11111'-110131, 121. Ei: -1 .111 1.11: J. ll. 11 1.11: llrfl 5 1 21. Q I A4 'drj If .. 1 ' 1j11z11'Iz'l 1-HQ 1'I r. 1-U1 131, 1-TJ. O Q s. 11. 11 141. ,1111'1eQ 141. 1311 121: UH'1cr 1-11.1 1: .' '11rl'lz1y ' I 1411 w1.'.- W111 1411 11- .. .' , fk - 1411111.11 1.11: If -111' I - ' A ' " ' ' 131: ' '1 zj I' 1 31: 14 , ..J. l'l 5' fi' 1.31, 121: '111: 125. !'. ,. I, .,.J:'.. N I N E 'r E E N , T It 1 11 '1' Y - s 1 X xy Last Of lxttlg 'Nhss lJI0.1m1 r, three .Int comulx hx Innes HL.1ch presented by IIlLIllbL rs Of thu Jum grdduI1tIng class IUOILI' DOUD NIH HAN BFDFLL DORIS LIHOON ALAN HasT1N1.s .IFANNIH XX FRsTrI1 D NN PARI-III, IR GOLDII AI FIANIIIR ful-ORGP DUBOsr DOBSI-X WlJMALIx XXILLIAM HUMPHRII-5 ARLHIF CARTFR GIHI1xLnI1xI POISON1 H11 HARD Sws x FR HI-IFN SLAXION HI-RBIRI I xNL.sIOx VIRGINIA KIIOOI-RxI1L s DIHPCTOHS Abfw. LZ, 1. J R SUZEFTL ST-XRk DANIS NIARIANINE XIILES J J JOHNSON LON1RF1F JONLS RUNNFN BRINGIT IIRILF HOLMl'S ILLMIR HAT!-IFID JEAN VIORRIsON BUD SINIPSOY BULK Lux I ESS GRxNNx DUNIONT Dlf6Cf0F Busmess Manager Pupzl Busmess Manager -2 3.11. 3 P11111 Thzrtx Ilzrm '-if if A' 1 A N- . , 'Y , -. . . , Y V . V ,. . ,. . . " 9 - .1 1 ., ......,............ As..,.. ..,...,....... " I. ' . 1 .. ..........,...... As ,,.....,.......,. ..... , . ' ' . H I ....,,,............... As ..,. .,I. . , ..... . ' I ' .1 .....,,..........,.. As,.... ......I.. . , 1 '..'1 ........,,.,,..,., As ......... .. , ..., '.: '. . V. .. .....I,......... As.. . ..,. .. , ' 1 1 ............,,., As.. ,....... . IS ': ': ,,..... ..,,..... A 1 , .1 1 ' ' " .... ...,.........., A s .,............., .... , . 1 ' ' 1' ...,,.,...,..... As ..,,,...... ....,....... . I CAMILLE FARRIS .... ...,.,.,...,.... A s ,... ..,,......., ,... IN I Rs. NIORRISON 1 1 . ..,,.,......,..,..,, As ............, .,.,... 1 , ' , . 1. ...... ......... , is ,..,. .,.,...., . .' 1. .....,............, As... .,,. ...... 1 J 5 - N 1 N E T 15 E N f5'f5ff:i.f1"2 'r H I R 'r Y - s I x as -Q1 - 1-4 ffff' "ff .... ... L WI! HN fi5f..,i. I If rwyx !xLXfg"'5"f QA 5' "" I UNI SI NIU S IIXII I IIIIIII Il NIUIIS N I N I I I I X I II I I I X N l X 1111 llmlx wwf if X 'F f 4, fl! f W A W Z-c,1gj,A1,, fT , 'M f I K 7- la X f -r M1 f' I' HKYWX 'i.a.,p-, x V 'V "5 lf'-P-q f gif! 0 X Il XII SOPIIONIOHI S ith- 75.4 SOPIIONIOIII S I X I X I I I I X I Il l I- I X S I X x " s IHMI lfmlx jr fi PIU S I l' SPLX FRI XS LHXPI XIX SGI Xl XRVIS fm Tlmfx 1 VIC Q- HES. .' I' Y. ' 2. .'. ' . .. .v Q "'.'. H-. . .' N 1 N E '1' 1-I E N T H I R T Y - S I X lx ' '- '--.v'.r HLET HERE flzrafztgf of lwzzfglzfs Hldf bzrwzs bald I weeduso peace lzzcglz trzzzmplz hold Wzrh f oref Z Cl, 5 uhouse brzcgfzf eyes Rain znjl and judge He prz I, KVI! ' .' c L .' 72 ' f , ' ' , ' J of cl NJ ' ' V' Q ' ' zz e 12 6 e ' 2 ' Qe. G1rIs AfI"lICtIC Assoclatlon 111181111111 111 SIXIINI xxx I1c'0P1c sul: nl Suu D1 II I mia Slllillfilllll Surfluru R1 1 orflznq S1 llfllllll IIII Im11L 'I unsure: I Iloumx Spmzsm N s I unx 1 H11 IIX s SXXI Xllsli XII NIIII IIS NX 1It011 I II II XII NIB 1 gn 1 II411 f u,.,u 1 s 1 1 Ill lhon IOIIIN 1 . I . . . ' , ... ,, ., . ..,........ ,., . .Luz ,Q , . .2141 I ' , ' l ..,,, I,,.,........... .......,. I I 11.111111-2 Mus II.x1.1. -- ', 1 ,.... ....... , .. ...,..,...... ..IIl" I1 flax ' '4 ,- " ' ,,.... ,........... ...,,...,.,......,.. , ...,. I 3 la' "rv 'mzczlc .' .- ' , , ,,, .,,.,.4,,,....,......... .. .. .Iu.'. . 1 .my Alice C:1111pI10Il, Ruby Cllitty, CQIIIIIIIC I"ZlI'l'IS, I.uc'iIe SZIIYIIIIIIISICI, Iicrnicc I.Ii' " ' E . E. IZIIS Iiul lic .xIl'XllII1It'l', Iinicl II1ll'l'l'II, IIIIIII Coll urn, NIA- IIz11'1'ixm1, Bully urn- buvk. Yirg,i11i:1 Iizll ff':ku.', Iiutl 0sI'm11, GI1 'lil IIIIIIIIJURIII, II:1rI1:1l':1 " ms, lm' U' 'I'id4l, Julian 'I'm14-y, .Il'2IlIIlt' We-hslm-l', NI:11'jm'i1- Willia ms. x 1 x 1-: 'r 1: 1-1 x 4 'r II 1 1: 1' 1' - s 1 x l'uf11' Tl11'r'!-1'-wiyflzl 1' 14 'B- ux-'fv'-17',IlI'- ,.. Mk, 2--133 n,4Uao..L..n3 f' Q I llllflllll SflIl'fllI'll llrlll II111l11 81111111111 C1111 1111' X1 11 11111 II l11x1 B111111 I1L111 131111.11 11 B1 IIN B111111 N Ill B11 1 111 1111 B1 XIII 111 1 11 Il 1x11 B1 ll N 11111 1 111111111 111111 1111111 P1111 1 IJ1111-11 II Ill IDL1.1111 XI III IJ1111111111 1111111.11111 I11 111111 I LI 1 111x -11 I vir'm1.1i Pepperettes XII 'NIBI P18 'XI111111 H1111 11,1 814111111 H01 111-s 'NI1111 11111111111 H11x1-1 B1111 JI KN HL111' I1111111 llxs 1 I11 N 1111 NI1111.1111 1 I1ss11' K111-11 1 1x I 111111 III I1111111111111 NI1xx 'NI1111 N116 1111.11 'SI1111 N111 11111 I111s XIII 1 1 Il S1111 N1111x1 1 111111 INI 11 11 BISSII P11111ER 1 111 1 111111111 111 Il Iill . -lin 111- ummm - - 1-Q Jlen .1 Ill! 11.3.41-xl!-Si 1l:nnIna lr.-als: :tra .QT 6" -no-' I KW 'wx I 11.11.15 bl 11111111111 I 11111111xr B011 1x N111 XXII 11111 'I IJ1111 N111 11111 I1 S1111 111.01111 R111B11L P111 11 H1Ns11N1 1111111 R1H1a1111. III-I 1 x H1111 XIII 11111 11 R11111 111s11x I111 S1 II s 1111 1 111111 1 '1 S1111111xs 1 IX 51 11.11 I 111111.1 N S111x11 J1-1'1x1111 81111111 V111111111 811111111 l111111D1x1 SU1.1.s IJ1111111111 T11111 NI111.1111111 XN1111111s I111:1XX11s11x IJ1111111111 XXISI 111111 1711111 111111 'Q' 3' A"--..f,gA'1..: v - B4 IIIKA ...M. ' - 1 I , 4,1 li " ' If 16. -. .fu ,.A - 11.4 V K, 1 Us 4 M- V , k g, . , E -. wg. 1 fi 1 . 1 1 Ez' - --- . , -. 5 ' 11 - 1 , . I 1 I ' 1 F U J M? 1:1 1 , 1 L 1 I' 'P . .1 I U' ' 1 I . , 1 , ' 1 1 I ' - , X .I ,f.1 -V. 'T 'Z'-,gg jj'A ' ' - if . ' 4' A I ... uiilvw v - A, f ,,i .' .- ' ......, . .........,,...,,,.,......,.,.... .... 1 1.'. 'I '.,' ""11x : : 1 - .1 3 I 3 3 .. ' .':'1:1""1' '11 : 1' XVINNIIQ B111111'x Ii1'1:1.1'N J.1111ss .I HNNYH I'l1"1'11 I1111'.11. IVNQ . 111 " . . 215111 . . 2 1: .' M. ' , --1 12111111111-1. 1'111c . .'-:..1:11.' VII 21' . 1:11 .I. '.. 2 ' ' . .' ., .I. I. .as .135 B1s""".' A1.:c .. '-I.i ' Ii1..' '111 I" 2.115 . .' . . .i ': . . .' 3 .' ' I.1:11.11 '1.NJlJ C. . Il 121 . . 1 ' J 31.1 " . " ' ..11-111 2 1 H 'I .. ' 1' 1.11. , . Q I' max .ll'l. .1 I' H ' ' 31 C11.1111,111M.11c I.11,1. I'1-21" QI' . 11.1. N 1 N 1: '1' li 1: N " I- T 11 1 11 '1' 1' - s 1 x . A XL Y 1' '- .4 ' 1 'Lf """ ill ll lla Q Q f , - E..-2, fy 5 A I e E3 Q ' Q Vaf Q 'R Q 4.4, be 13 v I 4 N 4 I Rauf' 1 1 1 wr' H-:win iixwi i 7' L N f I . I 1 - yur V , rff.-U '5--sg' IW! Xgwwz. lpfr' 'Mizz' !f'f'!.'., 1 x- X-' an f 'yzfvf ff W Wff X VA' L- 9.45 I C 'ff-"' N x ,LJ FN' , Ixl IIS XI MQW' IMSI-1IS.XI.I, X I N l-I '1' II Ii N 'I' II I If 'I' Y S I Y Inf lwjx'-Irv' pounce z, Sggffyizil v 'Y M . A V ' ,NX-'K N K , - , .k .1 '747 r Z- ff ,f1,, 4 . I A' ' V If f o 5 f . c fi 77:3 - X U , 1 . 9 Z, , 9 5 -J rl ' 1,464 ,CQJQA X f4, af f- B4 , v uv Q!" W! 1 11, f . ' f - ' 44 14? ,if4W,, ,4-fff iarfygy ,, I 1, Q f M ? 'Z' ,fllf 7 43 f x X x f -1 "- -1 ,fy I 1-V , X X xx 1' Lg 17 K, f ' c. Q . Q, arm. M :if-5,,wg .,4 . fix IIXN XJ -v-....,,,,,' 1441 f L-or-ll '-vid THA I ', " i.'.'IS . Nl GOLF ,, ,A., 3 , F 3 , . O - ff' l Q 4 " ' - 'K .ig , N ..,V a . 3 Clllilili l.l-I.XDI-IHS N 1 x 1-3 r ll: Ii N Q, '1' ll I R '1' Y - s I X , ' wx x '4 ,ll 4' I'x1VI'fj'- fII'L'z' Atlmletnc Boosters Club Prr's1dent R1c'0r11111q S1 Fl eI11r11 1 or1c's111111d11111 S1 crflru ll 7 re11s11r1 r I 11111111 1 I I1111r1111111 N ns VS H Bm axT Xlus VS H Bum R lmx A fll'NlIX 'Sus Nas Nas 111111 l11l11ixj11 'NIRS 'N us 'Klux Nlns N 1 s 'XII 'NIBFHS F D Hxmu XX H HLx11H1111s C I IOHNs10x NX H NXLKI I Nl P111 11 Nlns I VK BLRNS 'NI 5 NN I1 l,LIUID s 81111111 S1 In 'Nlns VN D H111N111N 'N ns 'Sins Mus N us sXXlXu XX D R,u1s1x I' SH 111 'UNI XX1111 HI I 1 xonx XNUI ll , I .. , ..,.....,,.......,,.........,....,.,. . , .. 1. '. ' 1 '. ' I .,.,.. ...,...........,..... . lv. '. '. 12 I '. -I, .. .... ..... ..,.., . . Mus. . . 2" HN 1 1 7 1 .' ' , . . ......, ,,,......, ,,..,.... , . . . . . ,L . . . . 3 . -1 I ' . . . , . ..,.....,........., . . A A Mus. '. V11, 'lan Mus. HAHULI1 BROXVNl2'I"I' Mus. T. H. GRIMES Mus. Blau, P1-:111i1Ns , '. , 1 .I '. . '. 1 1 5.41. u. .' 121-'-' 21.11 ,I . I cfm' . I. F.. f . . ' 1 " .I ,'.NV... I,:'s.. N11 . '. .1'. 'LH .I . ' .I.'.C.C. I ..xs 23.11 x 1 x 1: 1- 1: 1: N uf '1' Il 1 11 '1 x' - s 1 x '111' "1 ' h'-4 111' ORGANIZATIONS thee Honour ue zrfh mer crew Zz 1 eve wzflz I ee fzrepre p e zeref f e ND, if I give ei ' , emi ' me of thy , fve with lee' and Z' ' h In ze ved le If zf e. Spy I xp wi ll f nf -J ff ' af AW f f I ,g zip ,W f 4 ,Wax 699,17 I , ,A , Z, , 'nf 'W "f1nf46'a,f 4, The Oracle Staff Ldltor III Chlef I1 xxx: VIIIISIIR Associate Ifdltor 'Iuouxs H N xu um 1IY90ClC1f6 Editor I'lIXlNIx Gnu Buezness Manager hun BARIII-'II Aduertlslng Manager HI-INRX Hoon .Subscription Manager BI IIN ROXXL Edltorlal 4dvlser Hxnxxoon Hossrn In Blzsznesa Idvzser Hlnmnr X I xxfslox SEYIOR ALTIX I I IFS Ifrlnus Collins Xllglllll K llogcrlkus Nlnjoug Nllsscr SPORT S Nnth In Bcdcll BLFIIICL NX xlton lllllllS Sloat A IX I Iuult Douml Nllrx Bushlopu' IILDIX IIILIIIICISUII FFNPIIAI STAI I holdu. -Xlcxmdlr hrlu Bnl xlfglllll Dnll Bunrautu Nloomlxoxx B1 :null Camille Iwxrrns Helen Hukm NIIIKIFLII Ioseph NIIFX Iouxst NIIIIIII H nxu Pmroclx Xllu Shugflrt IIIFISIIIIL Snnpson bcorgt Stl Ilford Bnttx Slldlllxldllll R I Vlucllmr Dorscx VIOIIIHIC AIILIIIIL Wood 'IXPINC STAFF I fltherlng Blrcl Iorrnng Boxun Ioune Hollcx Itslu Stloucl XIIIJOIIL NMI hams Bl SINESS STAFF 1 the Alcxlnclgr I 1 r1n Xlcxxndu Icopold B11 nbuu Alum C amp L x fhlttx I ut llc fud ruth I cr IIIIIIIL I olsom rgaut C1 lrul I ull 1 I nn II ISIIIIQ I Inns Ilu 'rglnla K llognr :Ixus I um lllc I loul all 4 o Iuut Nloou Norn SCUXIII Ivscll Oxclln 'II NIIIIIIIL NIKIIL Sm ll 'lonu onl is 1 1 n Ill an XIILIIIIL Wool NINL11-lx IIIIRIXSIX Paqcfoxlx nz f A I in 1353 I AM' . ' . I -+ 'if , X' ' - . ' I --' , , - - , f' ,. . f fx, Y , mf, f tiff' 412 I f , 47 Lb - ff I 1 1 ff ffQ.'-4'f', ,I ,,, Lf 1 I., -, ' ' 4.41 4,2 J -, . -1' if "ff-'71 -,7?',f-517 W 1ff,a2'v,fif', Z - Q ' ' ' ,154 .. , " " 1 f- " ' ' ' "'wC,Lf1' r14v'fT!ff'Q'f" V1 .TWV -A-'I"?: tm x7 : lg-71. -rv - Y - xi, Mx- - 7,44 , 1 V 30.1.4 AHA at - I Z I Y 5 f kwA in I Y . . . 1 v 1 1 I - -rv - . ' J' ...,...., - ..........,.................. ' .'.'s..' U 1 .................,..,..,....,,........,...,. I 1 Y Y. Y. . .......,,............................. . ' 2 , . . 'I , .... ..,................, ....,.,.... 2 2 I. ,. .' 'Q I ',', ""'z 2 :'.',.z" 1 z ' , 1 ' 1 'z ,. ' 3 I z . CLUB . CT 'I"IIiS ,.zj 5 -, . , . , , . I Z. 4 1 I . ' ' ' 'xA R2 my 'I-I Z', 7' ' 'Q I I- I I-, ' - v -1-fv., Ia '..,' Z. O- .3 ,.zj . ,I 'z1'L,.1 . ,Y, Q X. , I 1.1 , , . ,. 1 - , s L' 1 ' , . 1 A ' . . . A, I . A . 1 . l l I . x V 1 ' I ' h' x ' I ' 1 'i 1. 1 Y. - U ,. , . . , . L, . L . , . . .. - . , L- - 1 Col '1 .. j , .an 21 ' I fx: i If, iz if 'U' A la i b-ll, liubj . j, . - 1 IJ: , Lo - 1 Ixlllns, NIXOILI I'2lI'I'lS, 1- z ' ' .' , Ma ' ' ' li ' 1, .- z lurrel , Iullcvnc Ilzu' rovc, Al: zu s, ,z --kin . . . . . . , I Xl ' z x 1 ' .', , - I , U' , P: '1 -1:1 Mer ncy, .z - . H, . lllll Mo." ' '., .0 " j, . zu- IIIIIIIRIII, Gloria IIZIIIIIJCZIII, . 1 . " ' .' IIII, .Iul'z ' -g, 'l'h as II. Vuuglmn. Vim la XVI I a , . - - ' I. f Q"'b1"l'Y1! I V I ff? 1 -' 2" f-1. 581, ,7 zjgfyfmx aT I , f- is Q i j' 2- F N , V5 , MQYIVYAI- J -. . I V ,J- 33,4 ,gi . .Y I' 1,43 - I ',x"' '- S V. ' 27 ,. gat?-v , ' f ff! ,Def 4 . , 1 ,Y jf, ,K D! fwf f- A ' " wg' , 'w' If 1' ' 1. , ' , 1 1 , Y R z -ff -A ,iw X? I, A if l 1 H sl f . 1 I ,F Sl Y A Al . ,al LF I Il 'WY-ve: '61 5 V -W 'TJ' W SCFIIOI' G rls lift s11l111! l IIJII Xl IXXNI l Il I Imp 11111 Ill IM Xl I111 P11 sl1l1 III I OIKIKXINI Bmxl N H1p1lrl1 1 Im l Sllllfllfll IX lil 1111810 X 1r111slll11 lxl1l XX XII SIJUIISIII' ss Ill x S1 nl 'XII NIBI HS IOLISI Allxlsllloxn Nlxl Ilxlzlllsux N l Pllxl x lrlxlxlll xlll x . lllllllllll Pollllll llxx1lsBlxx1 IS II1l1l1l X IINXI I'1lLll1ll I xllol xx Bllxlsx llxl1l II1lll1 ll ll l'l1lll1 xllxxl llxl Sxllx QLXINIXNII l'xl1l Bllmxx lIIXl xl-llxl RIXNOI s SXIIII Iilloxx x Ilxxx XII luxl s lu Ll lllll liulu. s 'Nlxllx Blllxs llllll Il osl - Bl IIX HOXNI 'Nllln I SIIIUIIII XIININIXI mlllxlxls I lllllllll lll X lll1 INIX BL ll XI Ixlx xllll NIXIIIOHII Sxl l ls llllxxBx ll lJ1lll1lllllxIxl1ll llINSHKllx0XXSlxX 1 l XXUXII Ixlllx lllllsllxl l sux llllilll ' XI Ilx lllllx Xl Sx lxXlllxlIllx s XISIKXIXII x l S 1 flll Nlxlllollll Nlxssl IIIII Sfxllxlxxs1 Il I III XINIXXIXXXXIII Iixllllxllx Illnxlxx I ln N IIXIJ loxx IIIUN s I lll 1111 lll x XI1 I l xll llollll I l l lllllxl In II II l l Nll llux lu XIII XIII I xll l X lllllllxl X x ll XxxxNIllll1ll XXNIXXI s lolllx I N x Ilullolllx XILNIKU lll X ISI XIII Iuxxxlllll NIlxlllxxXlls1lx lxlxXXlll LISI IN X101 Xxx!-IIINIXX Il null llulnll x lll ' Nlllll XIII l XXIIBINSOX Ix11l1 l Nl II x1.Ll JLI IX Pl N x Ilollsl l Nhm x1.11 111111 I 1 - . - ' . -- - . ' , . v- I , ' I r f -- l :V gf! -'wg 1 ITL? fl I K . S, J? X, I 1'-Wsff " ' 1 H+ 1' 'I I ' ' 1 AJ N I 6 : . . I I ' ,. , fo, .s.'..'l-: J I ' .. ......,,...,, A, :ls 1. ' ., .. . I 1 " .... . ., I.L'1:ll.lc l'l .' "" . . . . ....,,, S.xl. sl,l. . .'- I ...... . IJ. N '. I'.xlllfl'l"l', .lll. " ' .' "'. .. . , .,I3lcl A Ii 'I fox .' .' , M155 cl.lc.' .'1. .Lux VII l A . -1l.l. Iilclly iL"I'l2ll IIl2l,ls.' Hlvlllcle 1' 4: " ' 5 . ,, lf' ,J 32: 1.':1l .MN .' :'c'l"l' 'IV '. " I. . ' Bla A 14: llis Iil,lz.xl cl' :lax Ii 'c. Slllll I,1ll 2 IIol,l,l4:Y . V '. .' za . if P.x',.'cII1ml,l,l4:Y IJ. Q -1 4: ,llr 2 . . A MA we 'ICIL' .. ' ' Ml. 2 .I .'-:lll 'Q .. ' ilu' . -4: ' ill. lc. ' Fla " ' 9 I'-'lf ' l J, .lall Kill. "'l'l1:l5 ' . . . -I .,. 3 'll " 4:1 '. -II'I'liI. IIc,s,',' " Ilollls CA!-loox Illlcxla Kllrl-:ll ID1lll1l'l'llY Slxlxluxs Al,l :l-: Gull lllf:l,l. I ' ' 3 C J a Slx l-5 .' Ml . -1 Cnll lllcl.l, .I.x.'a . 2 vls MA " . . .l1:lc .'.I.Xl.I, Su. '-1 J 2 I . xllllall: ' . . 'l'I.' .IAN c'l"l'l5 .'L'1l1ss .Im':l-1 I -zllllv . . . -1 . . all I. ': .-: . ,1'.'I'I Iillll' I sm . ... . . . ," I PL' 'Clll'I"I'Y I-Illl'l'll . lull , ox . .J " .uf iv' I l 'llf Sus. 1 ox Do " "'llml .Ins 2 J Q I llllla'l"l I',x"l 1 . . -2 .'l-:Y NIA Q. -Tl' 'I'l"l"l'l,l-: Cl. .LIC llls I-Il.lz.xl lc'l'll .Ill.l,l-:ll Ky' 4: J -1 'ny IJ1llll,l-:N lfI.NI'l'.X Fl 5 .lls . . . : .5 .I lc. -1 ' ill."l'l-ill Dol " ' "ll.l.l.'1lll1l.l " '. HV' V Il. '.-1. f .' ' "II . '. .' Tlllz.. . ' 'rlc lim l"1'1l,x'l'l-: I.1l ' 3 Q Ol. 'lzll ' .. ' . 5 li . 5, Q ' . .' SYI. '. I lclxrz . . l. ' . ' AJ fy I J '-'l,A. N 1 x ll: T l: l-: x h K' ffl' 'l' II l Ii 'r l' - s l x V A L I A q V4 J' xx Y , - 1, . O, ' E ' 71ll'I.V-.v1'I" "' ' ' ' 'HW i '.,',jg-afifwa A XX I '-N ,, I I L I . . f ' fb, f f, , 9, I'-Jw fl' f H ' -: 1 . ., , . . 3 'Q gl 1- ,ww:,,:.7.,n , Q xo -lj' f lv, vii' f ,. f , I , xm ., f - . X' 2 ' -- . ' . l 5 K .1 ff. qi' f fi, , A free. .1 3' ' 1 1.1 ff J 1. lf, , A. . f 2- -1 , - 1 . n 4 f ,f 1 y xyfff I I2 Z,4L:4:.7?!Z,x ,nlgl jj, U 7 Q . f lff, 5' 'lll , 14.1 ' 67 r X U S ....,, ,,, , , . . , . X xg . t 'QQ N I ,Q , Af I nv 1,ll xlllc III It P14811 4 S1 1 lclurl1 Ilfrlslller I llflplrllll Ilusl nl SIIUIINUI' x IIII x l Irmxx Iiulslsl Irmlx llex l xxll , , ,. . I.I'.BI . . ,l:'l'll.x "rm 5 ' tx 'lx slam" ,. ' Il: 4: . ,' lliiif lllgll' ' ' JUHIOI' GIYIS B NII NIISI HS XIIXX Ilxll II xx l IX I ols IInl-xxooll N IIIII Ixxsfxll Sxllxl XNIIR SI xxls I INILI-. I. . B Am' Lol' sl: SIAM" A Nrllullx Mlvrz .V . 123 ax" . s .Il , ,Q . . lII'.XliIi" ,IlIl. . a x. x Nhlu Ilxx Hxxsoxl IIXIIIIIUX xlll Oxl IXNII NIU Il Ilx s XIXIIIUIIII ll Ulll x Iixxllsl l Iixlllsxlu Sxxlox x x l S l Ill II Sw mllll S l X llll IXIX Slllllllb . . . lux 1. I.l2ll..x XX ,vrsox lxl'l.lNl4: XV.x'l'sux f, ' :la Wxlll N I ln' 'I'.xlm.x'l'L's A 'ui-I Hy, , W W f 4 W f AMW tiff, 1 .Mf t -1 , C3 I f N 3 I j . , 1 U f ,f X ' ' I.-I1 . X 1 f , , fwfr ' f. . n I , f -, 332- . Y 'Qty Illia ,- T , ' ,f -. f. .5 I 1' , W , , N 3 ', , Q ,. . x , - I- z , Q .I f, N X 5 4' , sa Presldent hee President Secretary 1 reasurer Chaplmn Reporter .Spomor Al Nu t or I ns NIARX F111-x t mmm I-I I tnnxlluxr C ml VIRGINIX I XSINHDIKI XIXIH-XR! I tnnux Sophomore Girls Club 'XII NIBI RS lil-IFN Hlrmx lxumlrx Hoc Suu. Hovmxs t XROI xx P xt hX Julxlxlllxx I om- 1 FA ELI Ixs lX1x01 x I mms DOROIHX C sam no Imxus Blux Imxcl-s toxins Bun Srmc 1xLAvn Nllss bun NILIKII L Xllll Suunnl Nllxxn XII-lill SNIIIH Dmmn HX NX Xl I xt r Xm 1 nr NN 0011 -.B Pam lnrlx rum , I V' ' v . Q . Mascot ....,..,,......., .... .,,., , . . . ...,....,.. . . .S.x1.1.112 Ilmxoul-:ST . '...:.'I , .211 mx A :A 2 .. '.', -I. 1: I. . . 1'.lKIJ ' ' " " lfkn N 1 x 1-: 'r 1-: r: N I' ' 'Lu 'r u 1 1: 'r Y - s 1 x f A - ' --- - - , '-,-f Xw - L. . ,Q 5, L fy-wfyfrf, Q ' I ?f I ml ' 'IL , , 7 'X ,gg-t Alf f -4.-C-XJ f 1 g "Q , ' gjfwem-,.1hfi:.y A I 3 JA. I 1 - I ' ' 'fm f f ff' ff. 'I -- 1 ' b If ff , ,I ,I I 1 ,W ' N, ff, 0--f " f My 1 ff f III! Slllllll In 4 Pl!-'Sllll nl Su rc larzl 1I'f'llS1Iltl 6111111111111 St'I'gPlII1fllf Irnzs Ilascol SHUIISUI 1111 I x1 'x x1x I XIIIXX Ixxns x Iloxxlxnl x BUI4 II xxnn IISI x Iinnlu II1x x ILIL fl H1 Y Club NILNIBI IIS lunx Ilnxx x1x11 I1x1HL NIPHIIII s IIu1xxc1 IIIXNIN x1I 1 x1111 I 1x1x1.s1 NI1I11xx I5n1xNIx1x1s I IIIXN SIIIIII IIUIIII IDL USI HINRX NXOOIJ Ixxns NIXIXIS xx IIxs11x1.s lxxxxonn XRNOID IURIIXINI- KING I1111XIxx1s1 lim IIom.111s II1111x1x11Sxxx x 1 11 II11 L s I lmxwswx Ixxs lunx Im SSIIR 11 0111.1 XX 111-11 Dux XI IJ XX 1111.111 I kt t . ' A 3 I I . V K I 1 . ' n I , I I ,, ox I ' .. . .,...... . , N.x" I 1: 1 ,...,, ,. ,...,l-: as 'Bri ' ' ,.., . . , .. , A... . ..,. AL. 1' . A .' 2 . . I . I , Mn. Ili me 1" . . ,, 5 as 'ox 1 F. E 1' IIl'N'l'IiII Aazlxls MM: II1-:.xx'1cN1c11 Il. W. I'.x1x1-'1'1"1' Alu: 41 I. 1'1'1a11 . 1' '. ' 'E S .I1,1I ' Z. " 'IilIiII'I' 2 3 . 2.'Cn.' 1:z '.' . -' H .5 Inj Tn, ..xs1c'1'1c11 I.. C. ' ' .'.'LEx' I.12s1.n-1 II,xuL'1c Ii .. 2 . ' 1' 'Fox - I " .2 .. , 5 .' .. .Iu1s. 3' .'1'11 I' -1 'Q ' IALICII 141 " Q, 11: .. , ' ' " N I N I-I 'I' Ii li X ' 'I' II I If 'I' Y - S I Y 'I If I .'j'f.x. v, L Y 74,71-. Xxx. was-f ,,,, 1 ' ,Ngf S11 'A 5171-rznvf -' -- f W - Af . 4' . I' 1"f ' ' ffffi' 41-figs,-11:1-1512 X , ,V '51 , I - 1 1',5f?Wx.x "Q " J' Q 1. ,gli P11 slda 111' Ilce IDI! sulenl Sf cr: flll Il 1 llllSIlI'lI Isszslunl l1u1s11n1 lhuplullz lic pmlzr I mm xx Bmmlx 'NIH x x B011 1 XIHGIXIX BL11111 II I xn XI 1x1s11x1I INII x Suu I HXNIISIIIS RX I111x IIIUNIXXI 'NIx11x1xxIJ1s111 Ilxnmnl XSINIORI Im1l1xx un- Le Cercle Francals INIXOI x I mms NI xRc.xR1-1 Ifxof KI H XII NIBhIiS BXRIIXIIX I11Hxsox IXNIISJUHNSOX L 1 ILNI IIIII I um IJ1111111xIxx11x 1u.x111 1 I 1 x x XIII 11111 IJ XIII nun IHIIIX NIII1 III-XII x IIXI Xhnx URNIXNIXII moan If-XXIBFXL NIU II xnmsox IIIIIIN XXIINI Xl II IIS SIRI! M xx1 Nlux Ix1H11i1x1 NIIRlIII1x HFIIBIRI 0111 IL NX XI IIR Rom RS P1 XRI 814.11 II1 1 1 x SHXIIUIXX sux NIXIIIIIX A1 Il 1 Suu 1 NIINXII 'NI1 III 1 SNIIIH llmux S1 x111zLm1x NIXIIIARI 1 FXXIUR I1 xxxl XX 1-1ssr1 R I ull: 1 . A :AI '1 . H 0 i ' ,- . IL , . I , , . v - I L, , Q ' Q 1 j a 4 x ' If 3 . . 3 A 4 .g, W' ' I . U f ' ta 01, " -'N .EI Q I I A a -1-' 1 v , 3 1 .1 .- .. .. ,.,. .. .,..,.. ..,K.x" '..4:."'1N1s , .. ,......, I .,., ...,... ......... ........... I Z 1 '11x If 21,11s ' " .,......,., , ..,...,. .....,.,. .....,... B 1 :',..'1 Sponsor ........,..,. ..,,....... .,..,,....,.. , . . 1. " 4: I' 41 . 5 1 ' ' ' 1 I , fi P1-x '1,1f:'1"1' 3. '. 14:.xL' J . 1 Q Pvc I. 111. .'1'1-is KA" 121-:N 14:1:'1' .4 ,' A A CH 11.2. airs 0 " ' 411 ' ' q ' it ' 3 I A h. .4 21- 11: vis. A - I 1 13. I . 11 MA ' I . '-11.1, . , 5 . JI. ' A 'I' '3 H .. . 5:1 Ii,-x" 1.2011 '1' X I N E 'l' E E X , T II I H T Y - S I X ' I ' lfiffj'-1111 Q .:?5, . ' D fw Ph 64 ,1 vf'1f o . . ouuoauog, mf L f ' 1 " ""' g'-""" ""' """"""""' ,,. 44,115 1 vs y ala, 44,-L L lv Jirv I, 4. I - 0 Us' 7 - .,.i,4-4l7,.4,'V,.l- i? ! R, -f 1 Q' Tfmvg 4137, ' " , r , .. ,, -j ,. - 1 N .R , , V , ., , I, . 1 4, W- ' 2 . ' , Q. .. Y ' - f' "1n ',.,Lv ,M ,, V 1 1:15 L o f A 6 If o c I 'X " K ,xv fax L . 1 - . 4.4.18- 1 ..XWXx X?f 1145 ' 41.314 G ,k bp an 1, ,L ., 3 L L A+- Q0 I Q9 . it gO 'Y' fl sulr nl '11 sul: nl 1114 Iurzf l!llSlIll 1111111111111 11,1 1101141 5041111 ffllllllllllll 511011801 mm XIKNISIIU ml IS lixx 1 1111 1:1 mxxl 4 sm ax IJ1 u111x1x1 INIXI1 I aqc I1ft5I1.1 Shorthand Speed Club N Nllil l 1111 Iu1x x HUUICNI X Xl lxx NI 1111 1 x x Nl xux 111 Xl 11 1 P11111 1 X xmn llxnms x SXDII limmx xx ISLNN IIN 11x111oxxs1 11 x 1 111111 1 l'11x 1 X lxxxlm I5 S 11111 luL1s1 SININIUNS bolus S1 1111111 11 x 811111 X un lm NN XlllxIXS 111 NX 'r 1 I K 41 x ' 0 lx Y - : fl . . 0 N' 6- + .. . 10 ' Q :f A -1 1' 1 J N 4 ,V , 1 -' ' : 1- 1 ' ' ' Ld . . , L' 1 -..1 it f' V c 1 M, I'1'1'." ' , . . Mx-3 .1 ny , . 5115 Vim' 1 ' 1 .',1 41 . . . , 1.15.2 Y", x "r , .. , HI-1,-ZQS ','l'Y I ' . VII 113111 Ii.x1.1 115 . 'rs ' ' " .. , NIA 1: 'Lux .' -' J " , 110.11115 . 1, J 14:11 .' .' ' . . . . Mu. . li. .'1- 1211111 .ll-I. -I IS I. 'J 5. A mu l:l"I'll ll,x1.1,11a1'11'1'11N l,llliH'I'lIY Slxlmwxs NIA ' .ur Q15 . 515s S11 ,1-:Y I ,.1liS . 'Q 4: .' . . .IUY 115 I sum' I51z'1"1' ' Q 112111' 5 ' 1 ' lin' 'f:llI'l"l'Y .IAQ Q 1.4: 'ls I1l'lSl.l'l ' l'l! NIA 111 l1X.' 21.1. . . . .' .l. ' 1 ' '. ' S111 -31.1, NV1N1f -311 Pli'l"lk 1 liw RU' '1ss'1' I, 11 y -3 l-'1,g, If f Q31-i11'1' 11111-1 . 11.1. N 1 N Ii T li 1-1 w . '1' Il 1 li '1' 1' - s 1 x J j' ,- , ,K 9 0 0 9 CA' '.1"'i U f , W I Y-" I ff I t A 4411 ff, Z ,I faifx L lyvkflf ,pf ffl jf 1. 0 Q - V 4 .A rv 123 L M ' "'g,,W-V- V1 jf I A. 'K 'f'Zg.t..' " ' ' ff g . :'i:" 'L' A f' ,QQ A 'f' 5 . -, ,. W ,I A , ,Mfr Y , 4 yr H., .A 'fe fl ' l ,gZ Xff c 1 N' W4 I7 A If f ,fi 'X '1 Qfb w 'Her' ,H 111 ' 1 0 ' -1. , 70 A 'ff ,4 ,' MQ ' If Q . le' ' ' f - jr ie ,' Q 'P ' .941 .-4 -" XQ7 s 'f X-w ,I I, f N K I L 5, r' 4 h a Q Parent Teacher Executlve Board Presldent Vlce P1 esldent Recordlng .Seeretary Correspondzng Secretary 1 reasurer Audltor Program Chairman Membership I halrman Hospitality Chazrman Finance and Budget Commzttee Publlcatzons Chairman Social Chairman Health and Welfare Chalrman .Study Group Chairman House CUIIUIIIHCK Chzurman C'1tlzen.sh1p Chairman I haracter Izducatzon Chalrman Faculty Board Member Duval County Board Member P T 4 Board Member Music Chairman Llbrarlan Ifounders Day Chazrman Motion Picture Chlllflllllll Hlstorlan LBQIYIHUUE Chairman Student 41d Chairman Soc1aIAct1v1t1es Chau man Radio Chairman Grounda Committee Chalrman Supply Olllcer Student Board Member ,L I IHRS C F JOHNSTON MRS C E FOSTER MRS FRANCIS Nl hVOMACIx MRS MAC MORGAN RS NN R HUMPHRIES MRs A J HEss 'Vins Nl I PFRMENFIR N s L I LAIIS MRS H A COGBURN Mus KITTX I IIDDELL 'VIRS JOHN VNRIOH1' MRS VS A XVALLACE MRS MADCF BOVVLRS MRS G W BURNS NIRs HEwRx RICHARDSON MRS MAC MORGAN Miss busax BURDLPII' MRS FRED HAFER Mus NIARR IsAACs 'HRS I ILLIXN I -KXVRENCE Miss E1 LA HARXVELL MRs R In XVRIGHI Mus JOHN OLDHAM MRO W J IA1-1-ERN NIRs HOMPR BROWN MRA MADGE BOVVERS MRs ALBERT SEEGAR MRS R L FLE1ss 'Nlxss L HARLOTIE BUCKLAND MRS E HlIGINBO'lHAM NA1HAN BEDELL J a Page F1fty three . I ' ' ...,.,........,...,.,......,... A .. Y Iv' A . . 'r , . " t...,.tt ..,t,a ' '. '. . ..9..: ..,,,.....4,.............................. .. N -. A - 4. . 2 I .- ' J ' .....,......,,......,,,............,. IIRQ. I. . ' -2: Y' V ..... J .......,.......,....,.....,., Q Y . . , '. 1 Y y Y . A ' V ' 1 Y 1 . I ..,. .,...........,.............. . . X ' , ,,........ ..... ,........ A ngl A I4 Y ' I ' 1 1 h V I l V I .,4,.....,..,......,..,...... Q .v. '. ' ' ' I ' 11 ' 1 y :rr1v , ....4..,...I.,........... , I ..........,.....,..,....,.,..... IWISS CLARA XVELTCI-I . Z, .V v .,...,,.4,..I....,...........I.,. JH .. Y. . ....,...,.,....,...........,...,.... . . . . .. Y J ,...., V.: .,..........,.......,............., .' . Q v H ' I ......,.......,...,..................,.....,. H. u - A it ' '. I ' ......,....,....,.....,............ I '. Z I' ' I ' 1 1 n 1 1 A h ' ' ,.... 4............4,............ , 1 .ty . .W .' ' ,... ., ....,..,.,..,.,...........,....,, . su' ' ' , V1 1 . ......,,,,....,....,.....,.,......... , ,J-,, uzg.. N 1 N E 'r E E N '1' H I R T Y - s 1 X 4' f 'N 1+ f A' --W i.g4g.".',- 5, Y X ,Eg 'fN.L4...1l'f l 'A 314- "5 xi E r' ff' ,L a I ,5 ' . 5 f I V Q ' f-17 'f 62 ' m -J Wy,-4 10,4 5, ff ' VW ff' 9 Q .1 J N., ,IN Lk 'f-'eil-fif' f kfflif Qivwwfivivvk. ' W AMA W '43 Q 4, Q L1 f 'i X T f C " 1 ff , 3, .rg --- ff ff, f R' :. ' K V , , I' 'I' - gl, I 'J :wwf zfpiliffg' , df' 43' - if 4 X 51 U' ' ' 'av' , , Wi! fa. n - . -.' f f ' -f' 7 1 ff' ' g' ,, ,.' . . A 560191 f ' . ' ,f . ' -M ,,' If N f , , ' f ' Y 1 -, S -,Q IJ f 1, . L 1 Presldcnt hee Presulenl Secreiary Immediate Pas Pas! Pre.s1dent I qv lrfix om TOP ROW Hou sun 1 xnxx mmm N XX HIIXIINSION N I NIIDDII A x M B011 OM ROW I Prceldlnt LHARLES 'NI fllkllwi-KN J NI Pwlrn V " . ................,............ ...,.... N '. '. . .,..................,..........,..,.,...,...,. V.... Treasurer., ,....... .A... ,....., ...,......... .,....,.... A . N . Klal,1,1-:Y " ............,.,...,................,.,.......... . 1 . :..: lk I' fr Y5'.rA1" N 1 N E T E E x .M ,."':li, T u 1 1: 1' Y - s I x K MA M E J V - --. ., t nal .uf I ar I milk -XXX X hx jf, '2-'I'-f-A l IX'rIIe.,... ompfzmefzfs of III I N IlNf1I1fIlllI PHLINGIM :III an a r.'z 'C L Ucunzaf z 14 Xl L X I IRIYHUI ND ILP XNIHS ul 1 M111 mln N I ws III Il soul N IXI I4INlIx I4 was KRAI ss I+ UINERAL Hour ANIBL I ANFE NFRI ICI' y R 111 1114 In SCHGOL ANNUAL LAYOUT5 H EADI NGS f' DRAWINGS COPPER HALFTONES ZINC ETCHINGS PROCESS COLOR PLATES Wm RESPESS ENGRAVING CO 9nc JACK SONVILLE N I N I I I I X I II I If I X S I X I V11 --I f ff bafgjfahf f '5g'U":':75,f 1 f E tm? ll 11 If 1 1 111 II11 P1111 Wuhnggyggmlhew f0lH1IIHl1ll1fS nl 1 I sl II 18,115 In ll IINII fUlIIIIlIIIHlIfS II IVY' flnrnlu s 11111-sl 'IIIIIIIFUI Slurn Iur Ilvn 111111 II 0IIIl'lI I II NNINI AIIIHH I1 .216 141,111 ,Uyw I1m1pI1n11n1s 11 I U ' 1 F11 1 UI I4 N It n11g,r11I111nl1ur1s In Ihr I fllllllllflllg lluss n 1 D HI JXLIxbUN OJJ' llff NI1111 Ill1Ill1HlHll1lfIllIf', X I X I I I I N I ll I If I I N I X I I o u g 1, 1. Q o L ' 4 WZ" 1 h Q J . 5, L .-- ' ' 1 f V 1, -4, Q f- 2,15 211- L1 .1 f"'f17T"Lf?i?Q if Y V K . I-, M H t I 4.0 -1206.1 1' V'f'f. ,.1l,1fw:,f t cu 1 it -'ht'-xviw I A -51.-F i"-925' ,Y L1 1, 1' -1- ijt. 1 ', 1, . .,, U , ff 1 .M f Jae .I.v!. .llmnl Um Inf 11.s'i1'1 .N'11n11111'I' C11 rs! I R N 1111111 I L .11 N11 Il 1. ' ' I , .,.. 2 .1 1 ..,:::, :,.f,'!:g?Vl.N I, s 1 ,en . x 1I4?aIT ' " " 111' ' I I 51:11 -,fowl-: ff.. f - Y .P .,,3E:g, E: mm ...ll-Lgjiiavivlv I XX-1--1-Q-vw: .1-1-ggi?-wT -1,1 Q, X . X- - ' 1 -2 H 1 ,.,:a1.::::'1---' .. I'lu'1'yII '1 rg for the lun' z111I .' ' 1 .1 j I',a11'I1 .Ifvrnf " nl ' IIIAY X 1 N I' 'Y SLI lllllili SH I F. INDI IilIU'I'III'lK5 fl1'111'111'1.w, ,I111lIN, l"1'111'l.w, V111 DIR NT 113 I.1w.1'1' ms 22-IIS Unk S111-1-1 I'l111111-5 T'N4i4IT, T- tins CWI' Iliuiw NI -1-I I,II1IIIl'S 5 24325 5-26211 s11.x'1-:11's 'I ' -' ' 5... 111- 1x11s1.1ms'1'1 mes ' ' 1 -'-' f 'flu' '.' lflv A Y 4, wx? GIIAIII xrlxcz 3 .xss A ' 1 1' . . . . - I Y Y X ' V Ill NAI. III. 8 IAIAI, 1, I 'ANI Q A V 7 L IKIIHIHI11 I-MII II'f1 11f1f Sf1'y'1'1v I l C A - ,' If 7 P 7 i Q ,K . A 12, J c. 1 uoencuuc 3 I I f I ff ,Y fy ,, . 9 . L f. ' f f H I r' . hp v- ,YJWX H o 5,71 J , Y' :nf L :ZF I 4, I Y 2' M ,I ...N 1' 2 - ' I ax. , f I L , ,LA at ' bn.,,TxK?'ZIl-.,,,, finxiifqw -Y E ,. ,V P. .iqxx , X, , , i ,H :Q- , - me I L f HARRY FINKELS PEIN Sz COMPANY JEWELRY f LUGGAGE SPURTING GQODS Jw URFI S I I UXXI Ix H I I ll nr lzrrx f,llllSl0l lu 1,1 ffl I I ln 1 ll ilu Un, 111111 luunls HARRY HOW I4LI RI N bT YIIUN RI ST XI R XNT IN I URI URATI- ID IN HJRDI- N NHUP REPAIR SHOP S A II: Kfpuzr 411 lfalhrr l mu 5 U .dnrknnnmllv Jlnurnanl lltll ,, Hours rr Iflllillll Hours IINI' PUIXI DRY IIILAN Rs 3 ' V .L .L , N 5 K W IC 5 T II ,IX Y S 'I' R I'I IC 'II. ll 0 r n 4- r ,I IC I" I" IC If 5 U I I Y V h - I'I1mw 5-341: I H4 A ' 'VIUII LIIIIIIIIII-lllf'llfS uf 515-R17 xv.-Sr .X1I2lIIlS sn-.-I me , 1, " 11 I yum' 1 ' I 1' ' I If .I.U'IiSUNYII.I,I'I, I"I. ICIILX fu "ou'1'rs f 'I ' ' h' " I IIIQXIH 'I'IIIAI 210-212 Wbgwl' NIUNRUE ST. IT ISIIII Ihr' sim' of I ' ll: 1' .ll ' - 1 Ill ' hglll. Ill I 's':1'nf llzvlfiglrl ' 'I nn ' A ' Q , v V X 7 W I'I1ul1n' TCIINU I,I1uI1c T-R559 x ,. U., : s ' , l'II-:ming I,4Yl'IIIg Prvssing AI 1 ' . I "N1r'r'r'w Hvfflz 11 SIIIIIWII Ll LI I. :x SI, -IIll'IiS1lIlYIIIl', I"IzA. N 1 N H '1' I: li N '1' II I I 'I' Y - s 1 x III fx x oc W? 'v Lvfx 'N mga? I '1 MII 4-fag E 1 :amp :mr nls s I I UIII nrulu s l'l1lUl'Ifl N1 Il spupf ww .F lurlim ummm Human XX I UR fIOI1dIfIbU11 mc' I X N Il lrx and S411 In rs II I1 XINI ul r Il: Suu 1 YJ Nl 1 1 IInm1n Ip 14 F1 N X UXNIII XXHHRPH H HXIII If xl: :ffl :Inu XXII XI XII 1 lx II I IUN n IXI I una ral Ihr: 1 mrs S xnxx l UIIIDIIIIICIIIN of SANDWN II II INN! l ark ul blllnurf- yllilll at Tw 1 nh Sex 1-nth I u 1. .. L, Q 4. , . 3, ,-x I' II 0 "' 6 f" Hg - Q L V M f- , ix ' Mx I' :vga J 'I-Vw' ' I IQ, ' 75 I Tfbix L., gf, .ll ff- r' LfLSgf - Lx , ' -gin -- 1,3-:Sig " :I we vo, ' -.-. 'rf' 1.-.,.'AnVV,.7Wl 'gn 3 . , ,Y , Lg ... , XI A X N1 F Q 'NI .I ' .' of Q - J , ,I1is.".s' ml ' 'x .- ll 'I I' I.UIIIII X I'I I'I'. IU XXI-NI I"u1N4x'II 'III-I-' ll Dllx I b I'lI..m-ZLUQNI .I. VHS .', . .IC. I"I.llIZIIl.X Ifl ' ' ' W , -r " II' I l'l.: :J f, 'yjfml IIvr'r4l.r1'N11H'4'v In flu NIHIII il .Iff.1lll'I1vff ffl HH Iliff! Uf flvV1'f.NulLV'IH1 I 'I ' 1' ' w w w w 4 - LUN 2 If AXIII2 llfll 'lu.w.v lf1lfflf'f'I11-rl II'rr4'f..x II UZ .I.X4'IiSO,' 'II.I,I'I, I" . IILX VHUNIC 5-ZOSNII IU'I'II . .' . .XIX II. S.. lI'I."UN S A. 'Y. U I' 'Y 7 J' NIUI' II Y ' 'I,I'I mm 's war ' I'IwIln- SHIV? IIT xsvsl mlunns Ifl ITXY.-N1 I'nlIm.'I11--'I .I1l"Iv0llWiII4'- fIUfi'I11 .l.xm'li.' Q 'II.I,I'l. IVIAIIIIIDA II If I'I'I' II II H U 'I' II Ii II S IUIU IU!! Xlzuin H111-I-I Pu I ' ." 'I u WIC III'lI,IYI'IIC I ' . I'II.,1..- .hr IIIII I'IlUIH' 3 IIIIQ Y Y V Y V L A J 4 X f I 1 4 I r v 3 " IJIM u ' 'XXII MXN 5 I' h If fu 1' .I ll A I A ,ZH Inn- in .lan-Iivmxillv Y I N IC 'I' If Ii N 'I' II I I' 'I' I ' Y I X IX 'WI I I x wx '?2'd' IQSYJIIII I -I Ifalrlz U fours: nr I rarll a :ua A Gruen fx A HIIIIIIKOII xA Bulovl fX,Au Elgm CNA W11rh1n1 ...I 1amondMe1'chan s . DUVAL JEWELRY C0 S L E D G F Idik on H1 I1 Nm lf lonzplnnf nts 1 II I I Owmr Dlnctm' Hull ls CHIHI I' XX XHHINI FUN IIXIIIUXXIH I FUHII IX XSHINGTUN SI Bunal Qiaunhrg 7URIi DRI l I I' ANILRS Hat Rrnozatorb lr f 11 ana NIIIIIINRN DANC I4 RHI IIINI IXXI RALPH I IL NIOINI' 1 -. ISI 1 IIIIIIIIIIIH nh u N I N I I I I X I Ii I I I X S I X U U 1. L, 0 QOL .. V LN L u' . ,L I "" Y ,. I ' -f..'T'TiJrf"'w VX , SQ, IH,-Leaf f " 3 A I - 4, .I I 5' I ,Q,4f:g.--. f -- Af I V. - HX I- 'v A ' 0 -1 'D+' 1. . Y I xx six .fr 1- - .,Lg,kQLL Q K V' 1,x,LA,-,Wah 7- , e uh A I 'f,-If F Q 1 I' 1 1 Y Y V 1 Q ,X 1 4 4 4 IIIIIII' I I III'I'I'I'I I - 1 , c I 1 I L . , . , , , 'V , .f 5 2 2 1 I I I . . 1 I .XII an! IIN-ir X:1timvu:nII.v .XIIVI-rtisn-'I , ' 4' A 'X 4: lfllxflllli 'XNII I,I'II'4'5 on l'mmx'1'1livIu1 'I'1-rms. XII , . ,. ,- , , .lu'1isuxx'l1.l.1':. I1'l.,x IIIl'Il'hI In VIIIIINIIIQ 1'IIllIQ,L1'5. . C w w W -, ff w T . I A I 41 f n, . Y V w Q H ' wlcf' IRXIJI In-:.u'll. lf'l..x. lll XI.-XIX Sllilulul 4 nv I , . . ,. , . , ' ,' ' J Fl I I 'rs I'Il:Im- 5-IIIJII I I l"r1l'll11 Hfxf In l'I1n1ugrupI1vr ' f' 1. "I tu ' ' .XXI Illf UIfl'II'f."'Ii.X ,' ' s 'g ,I 'I mI . . ' i f . rw - I v I 5II,XII K IIII.IxI'III X, A Qld 51 I I ww LS4:n+'?"f '41 Mu' I f f umplr ta I IU IIISIIIHZLS 1 'U VILSI ADAMS SIRPI1 I UI IIIIIIIIIUUIIS to Ihr f Illllllllflllh lluss NASH XII XH IIHUIHI Rs fungralulalmn s In IDR X IxS f H l mnplzrnants of QIIIIOHD PXXX fUllIlIlIlI1llI1S u SIIII IX IUHWSI IN x IINII IIX rx ll Sunllnll lmfupplf llrml fi 'I II S S four l nmpff If 8411111 Stations I 3-3 I 313 Flifgkg InVL NS C 'O MVQAM7 X I' I on IUIIIIIIIIIIIIIIS 0 llIlt..,I'!llIlIll1lllllS to Sfnmr l lass HIHNI XX IINIX S XIII- XI XIXIIIIN IIIIIIXSIX f b i H IA .V . 'Q . IW x, 1 M W, , Q f, I .1 l'.H3I::,gQ - 2 X. V .i5!. I Lf ,-- 4? yflra "lv " . I' Q ,L'u-f5--+- A I f 'I NSN- V a -.1-' ' 2' 'Q --Nj " fc ' '1"'rf'fa-g.,z f-Q , .. - I N AN , .,MV,.X QL 0 jf ,,f 1 wg., ' ,X . u I ' I .- f ff ' ' 'I ' I '-' fm' 111' I,I'I.""I ., I .' If :ami II, . sm , f-2157? II u NI 14. ' ox mfr SIJINIICII .vs ,l. n A. ,. I ' . I' 0 lm: :rm THUI CAI, FRI I'l' .IU IHS T INR-si I'm's'x'1I1 S1 11-111 S 'lx F R cw H I 7 S ,lm KsuXXII.I.I, I"l,1vl:lm J 1 .l0.'l'II'II II. XX .XIQII CU. . 'I - I 1 1 I. ' I Q ll" I U N I 'I'I'1Il S'I'A'I'I41S 'I' RES lf lg' ' .' ' I ' If 5 Q' I fa WEA . - W Y' Y Y NVIYXX I.III.II"lfIil'II,I1IX1. I A A I ' A ' ,I.U1IxS0XXlI.I.I-l. '. lm xv lcv Ju: 'yum 5 ' f v f SIIHUUI, l,'HIl,'NlJ NI. NI. IJ 'X C IU If U 5 'I' Lf" Sv I'I , I Slzll I , SI- "ION -I -QLQL .1... I , 4 ",,. ' ' W' ' "" "-"vi" i"'1"""I 4 In -1 fy ,ff H 1 ,f i wr f 7,-Q Jax x H hi' .L-L ui L ,4-, : :lil ', , -, -1 XG 1- W 1, 1115, W If 1 I fl f , fn L L 'I L I I ., ' ,, . uv 1 - -17.16. - . - ' ,-j X fx' Lx "' " E "- :::M,1 44l11'1 W- f-1- -' Qi, -, U, A...,,A, .hm , -- ..--...-.-,, -..g-,--,, - -,,,.iv,.i.,.-i. . 111111111 ul I lllllllllfllill Sh: 1JWWW WALKERb GOLDEN v zzbzlee 0 11111111 X S I 1 HI HJ ff FmMey UJIINTEQP,-111' E . N U Ili I I S N I COX 1- 1 111 N111 I I'111s In 811011 I PFNNEYS Y 1 dlllF L16 1 0 111 v 1 IIIIC w 111 1 1 1 1X 1 ss lt e l 1 1 1 N1 p lr II Il 1 Imy w 111 1 111111 1 111 IIIIRIIIX NXIION II 1 Q o' 'Y -1 1- I .1 T 7 KI .I F -L , U I L V E 5I.II'I'I'IH SHUI' j D S I8 W :s'1' Fons Q ' I-lI'1'l' Q fi . ,W q cs 11 131 T13.'T I - ff U' I'1!.f11w ' Um' Qs ifu "v ll1.1 lI1I 1 ' 7 Q4 J A 43 Q NI.-XI ' , " BAY Y isa g' ,. 'k :II tI'gz1111sitI1zs ' s I'-I I 1111 sl Iw 11I1sv1'x UI if "ou 131 fwl L , 0 . ,, to 111. II 1 great st of Iles: 'l1I1s is lI1is: "Sa" 21 1 l of Q'X1'I'y 1Ii1111' tI1a1t pussvs IIll'0llgIl you ' I1111Is." TI11 ' I "UI'I42, V A IIIIAIHLF1 MA. nl NI Il'lll'llS this rulv curly is ilIl"illIy I ox 1 1 111.1211 'mx H , we-II 1111 Ins way lo I -- Illllg El III1 11111 5-IIIIIIII . ilI1"l'SSIlII illl. 'I'IIIf YUING NII'IN',' .'IIUI' L0l' s sms: l'I'l . IHIN NI:1111 S1'1'4'1 .1u'1is11x1'11.1,1':. 1f1.c11:111.x 2, . . . 1 . 1 x 1 x IC '1' Ii Ii N '1' II 1 If '1' Y - s 1 X YII I'1II'M 0 jzff-F11 ,ff 'wxbmx .99 1 ,XII 2 Lfw I 1. 5llI-f' K Q! CC C! any years ago x xxc C rcm1111Ic1I rI11r1111r klll IIIIX xx IS 1Ixx IX s 11111511111 1 ur prucs nght md 1111r rcpur1111111 fm f111 LICAIIIIQI Iwcx11111I ques 111111 TODKH these 511110 IIUIIWLIILS we 11ppc:r11111sr IU our 1111111 xx 1611 xxc IFC NI111111111, 1111I pr111I111111g 1111: 1111s11r11QQc1 o prlntlng o engravlng o I1tI1ograpI11ng XLI NII 71.5 L '111 UF THIS Ihxli III IIC mow 11111 U11 1111 u11.q11111L1 1111 III II11, S11111I111s1 L11 IIIIIL1 1111x111 1 11 111111111 1111 Wu 1111g IX 1111 'X1111111111111111 N xx1II 11115 1111I l311s1111ss N1111111111x The H and W B Company,JacI1sonv1IIe lu11,gr11l11l11I11111s llllll If sf II11-1111 In II11 f fllflllllllllj, floss -'Nike x11111111 1111x511 111x111 NX 1r 111r1111111 1151111 - Ill ll I' IIIIIIONII rx111 -11r1s X11 1111 111I1 'I -'I III N NNI-X Bl'lNl-HN HII C. FOLDFR 141161011 U11 81111111111 Pllllllllllllll JY HUXXII HHH xl'1 0 U L U fa Ll L. I' 77,1 V 1157s , 13' ,.-- a Y -' X cf, NI ' Eff. um 'ww , G 1 Y ' ' I I' 1 f ff' '-::. Z. ' '11 A 8 ix Y iv 7,4 1 , ' lk J, 1 ' .ff .gl 6 JI! I Qk 1 11-.5 1 'gf 'ri ' " ' - ,,,.4-.,Yf " . K fs x ' '1-Q,-'fn-7f,,a.' , . M . M X1 NI A-X , K-1-1-'x v V, gy f ' ?"U+,. -- ' ' ' D ub vc 'r A z 1 ' '1 i 1 A , 1 ' 1 I, . -1- 1 'A zu i I I I 2 I 1 KY 1 I Q .I ll.. I ' I 1 5 1I' 1 I I1-Q ' -If 'I pI1 ' VI 'Rl-' -'11 , SPCIIL If 41 111 1s1.N1'1N1. 1111 'M srl 1 1. 1iN1111,xx'1.11 1 I' 11 ,ll Crg I 1 ' 1 I '1 I I' kv I1 11111111115 1 I 1 'I 1111. - h L as " LIS x'111'1c1I KICSIK ' 111 Social 1 f 1 I I' , ' .1 ','. "'.. ,S I U V . 1 J , J . , , A . 1. ,f J 1 C O I J u .I. I'. INIIIAIQ. l'1'1.v1'1l111l 1 ' U1 'I'I ,I H 'I'r11' IIIQL - . 1 . 11111I HIT 'I1-111 I U 11-111 I P' ' I 51- ' ' 1 As: 11r I111I- - 1111-1- 1 N ' U N 252251 II1111I1'x:1r1I IIIIIIII4' .'-1'4Ifl FI It .I I. 1 II-.. NIA-Xff I I .' , I ,I.IClQI'I .I.-Xlllxf 1I.I'l. '. IDA x' 1 x 1: '1' Ii 1-: x '1' II 1 If '1' x' A s 1 x N. f .XA 3-f?f4.f, ff' M TM? "' M Puff 'Cgggfff YKIIAM, jj' g gf ,hu 'z JaPkQ011V1 DEQIIPTQ I 'Xl X II 'X XXX N I N UIHIIIIHH nts 0 Ile AUIOIIIOIDIIP SSOCIQIIIOII 121 RH x 4 N I I 1 X x x X I X In GS ,Z X XXX X X I X Q U Q f., Q Q, bill' L C , ' e 'fag' ,fn -' '- f Hia 'L gw 'I' rl .!. - ff rf I k " " 'I 'y ,f V' U ' V' 'I"f" 1 , -vb -QI I . ,fi .ff - I4 ,j7.T-,wIfj',, N '-V X , --1 Y. L V. 4 1 1' ww.. ',a,-X G o I, . D ' f O O I f L, ' I , I I I I f 1 L, L . I I:II4HvIiS'IIII.I.IXVII 3I"I"IIIS, I. '. Ibxxlwx IIVIZVI' xI'I'I'IICN, I 1, Nffl I.flIlI'il .'I"vI -III XY, Nlinmi Rwzul Sm III .I:wkmm'iIlI- I!l'l:xx11l.1, Xlfrlm: IWLII' . ' I-I , ., ' .., .'-l IHIIIIII .Inst HM' IAYXVH M ',l.Ul:S XIII Ilwgzm fIl'l'4'I .I. V. f'.x1:'1'l I: 1'wIx1I-ANY ,UTS RIX1'I5I4II' .XXVIIIIU l'1..xr'm.N1r.xN. Ixv. W1 ,I.I,XXI f'x1'1,xx. lm: I""I M1 II' 5' ""I Sill! UN-at .MI:m1f1 .'t1'0s'f III.X1r'I'I',.XIl XIIVIHIC 1'1Ix11'.." IMux'1w.xx I'IiIXIlHI.I.'I' f' una xx' ul I,m1r:. .'1r'1-4-T IIIFILI KIZIIII Slrvvt Ikwluvzn- Ifnfrmvx Nlwnmm "wma Ilvxwl. Nlwwlz 4'mH'. xx l ISHS Ilix.-rwi4Iv ,XYb'IIlI:' IHIIJ XMM I-'Hr-5111 Su -V1 W' ly lQggUyIg4'f,x1p- W I-L. ". XYIIIIXNINUX XIfr1u1:1'Hx1lmxx flgj llngzm Sv--.-1 III Ifuxl .Xxhlv-x Strwr 35 1-X x 1 N I-2 '1' Ii li N '1' Il I 1: '1' Y f N I x MMM I fl UI jwfvnx f 4 ff 1 lk! fail! AJQABZ I' l gay, Inns N lllllllll 111l.s111 15,11 II' IIH 1 ll I Nllll ll' lllll Q ll 151 ll y r s 1 S1 fl your furl 11 r IACQBH IIQXX LLLRN INC WI DUN yNlHl11 NIJ II 11111 11111 II1 lllllrll 1 1111 I r y IxH11NXII HNII' N I N I I I I X I I I I I I X N I X X 10 4-J U lu I Tj' gj 'L V EI X1-.,, , 1 .I33f1I'IffI yi. f A I -fy-v 1, fr'af"1"j'fL1 f I f"'IQIiI' "ffI"fQ I' 7.11. 11' II 'lx' of 'l'lll'l IQIIXIII XIINIQ I1I,A5.' Ulf IUIII1 - II'f U1 s' '1'r11 g1o:11I ysislu-s for il full auul 5lll'C1,'5Sl1lll IiI'- for 111 'I of 01 - gnnlulanliou. for y11ur 3Il'lll1'Vl'lIll'lllS flllflllg your I 'gl . 'I 1ol "vu s. XY1- ul1l11'1-1'iuI1- :4lllt'l'l'I'ly Ilu- l1riyil1-ggv of lIilXlllIl S1-ry1'1l as olliriul 4il'X l'lI'l'F for your vlusf ol' 'fIf1. .Xul y ' will all1pr1'iuI1' y' I - Illlll'0lliljll'. GHUII l,lt1Ii'I'1l ,-XI,I,I1IfYHI n A f f f A f Y , V -, . I..kI'I!.X.xXI1, .Xlf T A X fy K A II11' I .9 ll '1' of il 111' XIII XXVIII fray. I 151 ' ' 5 If ', II1 Illlll' I'1111s' 'l'I fwf 1'.'lll'.N IU: .Q I ,I.I-IIIUIIX-4I1II.X lIll'lUl'l.lNll II XXI


Suggestions in the Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) collection:

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Andrew Jackson High School - Oracle Yearbook (Jacksonville, FL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.