Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK)

 - Class of 1928

Page 1 of 112

 

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 112 of the 1928 volume:

EX LIBRIS CWC 1928 CADUQ THQ Sumo Class fxl JQh1m 1 V .u .5 ' y N ' l W T Amlclelrkw H1751 Sgiwol I.: fzrky 'Mio L1 ,. X-Hx KMA TO-Q--?-,--,H V -4: ' 1 . -- 1 M ' x - .. . . Q- , if .Q yfh' g' , W, I H ' J 1' l X Il Il il X ' -, ,,-Qf "' ' 1' -1 . 1 A' A P ' .snr wr 'Cf' V msg' Q.,-:i-M,, IM IPI' xrlux ' FQ -' UI' rx N nf X ' . 1 - A- - .-,- ff- cm-ff: . -T TAA K, , ,, A 6 3rl,Lf.i?:,f!f, M ,.-, gj ,J T1 ,v , r MAA air 0,4-H j4H:-V EW Q xii ,,, 5 I 1 "" 'W-UN' Juuiuqnqu wff 5 'C at IIIIIK f 'J A xx HIL -'11 ve W , f "Y '3 ' .. , .lr ,I X 145: 'I f - - , 1, V f H...-f V. ,,, l A. . X ,g Il Ip J U Ax ll Il u 1 --ff . . Q ' J ' - vw ' z ,W x-Arg,-,f .fu -, ' . V' :W , H ru: , Z1 ,1 . 3 - f' , V , ,e. , "x . V1 sk . as l s A ,IJ flu' fi.-11.54 "'?' , '7' .: ,, "'2x'i "'fU? --W -KM ---J-f - Fx , if - 11 ' V xv'--1 s QA. 'A X 65 Aw-, -X -av 7 -My ny xx 55, ,Q 4, nf Y' Q23 1 Ql.JH L-7'-'v-ff, -W L J-lg l-3 ?, , - - -,- ,W if 74, 'f ,, A ,- , 5 ' I F1 U' I Ill III 1 mann 5 lf':,, h,',gfMQQ. L.'Q - vxkv- - .AX',, ,. lulcrmncn X X. - ' ' , .1 V W 1, . ., kk W M! X , X , X, A, , 1, ff ,F - - 'f3ff fef- is 1- - Y. 1-4, - I""f ' ,Jr-f , 1""- f , ,4,.,-5,114 ,f . V, f 1 --R' ff 'T , f'g33"'C M , - .y nr 1 U 4, 4 ' 'frlaxgifxgg 'v-s..,'I.'.'3 f -9 :1,wC'f:..:::.'Li""":'f KN V' I I I I ,- 4 r X ' y 4 Ax ' I' - ul bf C'-'IT'--"" 'A' V YHNIINI' QA, new! l X, ' ' ' i , N X M M AA L ,A , 3' 'Lqfh - - 'W fv xx K - ' g1r1w 1':'.?Tf"'.1 -' '7 T 'NU " V X' ' -V l""x '. ' - , ' " A 1, , V ' ' V' -::..:r. Y' if 'Qt'-4 S I II l " 21 1 x In Il H S ' ',si-,.-W .Jf -. A S- w.1+,-:g:mf-- .- - ,. A 1, in - - - 1- azz: M- J A. f, K X, I xx ul "1 ?-Ggfvmwy XX Ya Xu. LL 'ij Ag- LV 1 fix l'1vINl1nl'QI1 X ,, ' -'1":....gi,"' ':1, ,'l, 4 "Lf g. Y 1,3 M- ' ' 'M' P' 'fu' , rw 1' "2 - .. M - .2-N . 8, L , 1.5-,,-g NX ,F QTLT, Y v l 7' , 9' KZ X lil! 'J' Xlllvlr tl Q W -.A , . A, v,...,-...k- K V - .,' .,, c::::L.,5 ,,,9.,.. X . , , ...Mn ,-.xl - x '.ilV llixlwlsw Us rm fm-Nm -. f-A yr- 'S' Qlv... ..-2' .f T .,-A 'vw 1, ':,..,'v 4r'S -5 1 W - K N R .' R , .X , Q . , ll y Q v X x Q ' ' u M. I ' 5 1 X 1 ,X Y f 4 X 'A , X X. . v i w 1 , , lf ' ' ' - ' 'Y L E' -A x xj , 'g x, X . H ' -X - 1 1 ,. X , ' ', ,X A ' ' ' 1 H ' I I ' ' ' ' ' I 1 1 H f ' 1 ' Ni ' Ii X f' b XX 5' 1' .ix ' - w 1 b ' I! zu- Y! , NX XR b ' 1 1 ' w 1 A W 1 , , , I KX XX A - ,. -H- ,, ..,, f A -f-1 , -:riff .V -1: ,. --- vi, , -A ww.. -.l - --,W 1- --Y-W--f--Q -5 --A x, ff,-f ' .H T- ,J -.--A,...,- ., ,EJ V., 'L-jg 'Q' 'g if '-Q2Z" Q1 94 if f ffl I 'K X Nu, K Xxw 'll I was fa fp ix f W 'QW my mm KIHIINISIRX I ION ID- um ww JP9'ZgD0f mi x L X 4? L Q. gxumgj , 1- x , , , 4 -if: If -li' , yi , V7 I ll I. 2 25 1, x n nn Y V f14Q M, f:,,w'g ,Q K, F . ,A A ,VLAQ 26,1 2 . 2 N- X I xx, . VEL 4 ,I .' . x, 1 X 'Rf ' ' 'N lk 7 M JI Q 11' 452 I ' I, " -' w, - I V "f V, ,I v' H K ,la X HX!! r A ' .' ' x v ' 5 M I ' ' ' x' -5 ' Q' U " '5"f.1Invk,f..,V, , 4 , 11 QW' ,V , I 'Q ' r NWN'-' ' .fy ' J' I X ' "1 Q N Xsfffy' . 1 f - . , .- , 1 f. 5 "-5 :4 E: 'VA ' il fx, I I 1 .vi JJ rx 1 f' 6V -if 4 3- x,-ly , ,,,l 4 , I v Vx: " ' 'T-'I 'e. ' K 32 I , ' Ar' , 1 ' , fn' ., ! 'Q ,V 1 .' I., ,lxgj1v,wyx ffhv , 1 -1 .. x X 3, fl , i-M21' V EV '17 ' 'gf' P if " f u I ,x , 5 . in gd. Z " T K- b , "" 'X A L ,Y '.' 7' '3 " . 1 A 'W - ' f -'r "fm .L 5 X x, all -- '42 1 b ,Isl I -...f -A f A Y , W -.T - Kun , ' wr w r w ' Q . . L .' . -A41-1. - '- -Q , Ugg 5 L-v F , 3.1 , ,, ,, ,Y ,nv ,, YA, N-. E-1-5.27 F-T 32, bij ' W f'--- 'ff 3 ,ln ysiniv I I XXIIHIXX NIIIIIXIIXIIINI N1 1 Qi um -X SJ' f v XX X-.xf XS' UV- 1'n'J S ,Q 1 - , . A . . U , 'Q 7' ,,....... 7-A Q -- """"' II I-A lf, 1, x nun K '-- , .' , ,Q . 75-, ' f v, mm. ' V 7' Y' I -y ,-fVf4.i . ?'g 1' ,mw.f?-if " 532 , Q, A 5 sf, ' L i :T 1., , H' 3 ' f if? if f in . 'f"?iif' - J 1 1" V 'I' II I A 211 1iXlblDH 1 AWN ,A -X -Q Zn 1-'E FKV' 'TN I f- YM 5 ' -s ,gl D- mu -D" L P7Z3'kI5-gy-WKL R U' U Q : I"u 1 I,IN , 1, x Ili I' A ff ,, ' 3 IIr1.Xli ummm ,, l "' 1' f 1.rqx1 I lu- Mx W v v 'X fi IKINIQIIIIX XHXIIXMIIN 5 Njfflmwf. mn! Nffraff I III 1 lx mm ww l' 'I' Www ' ff g J A N mm: Il1XXI,II , A, lu v 'A f IZINN Ili, IZIIPIIII ,' y' llmfx, lwr,-f-fusfx Al .lvl P -- ' Xl ,xx NXll'III I . ' 221'-W '-.. if Er ' N IxXlIIlII,N xraralxmm ' f., llfgly Mffw'f.N,ffflf1rx 4,41 W - , z f- Y - ENT H1 j I 1 fS2f I 1 W, k 5' Ah, il XSSIS EL mug L+ f ?f ,v XTQQX3132 xx 51 J tg.-V -- 'li - v ,. . 5 . - A 1' "' iL: 3,2 ll I-A J 21 Ax ID Il u X , 1543, -vig its: '25 z si " F , fig? liz: 45 .6 vi I k iln 5- ' IE' gr , f, was lcv , - , N Z, Q: .Q 6 . I A REQ. : 1 ' ' :I ' I I J , an , as f . 1 ' 4 -vi , g'x 'I 1 X 1 I' 'I :sf pw V ,g lifffx' 5 X ' 1 Nl 'uf' - A f f' 1 K - . I- . - . . 1 V - w III: L 'f . -M V - ,, 'iii' X A A W. I X H my ', ' M - X H 1 .ug J X' J x ff? ' J' 1 , - . L q X LM., V 14 W :Ing X X ' w sa , I ' ' - ,F XF., X X X :W WI, A , L . . 1 ,ul ! Y f, x5 f ' M I " , If h X xr Lf!! 'vs ll ' W f 4 f' ' ET: 4 -f '55 JF he X A N ll .- X ML A, ,"' mf cw- - f Q :Hai -. ,Q J., JI' K X! lx as f ,,'f H ' Q5 X -3'f'91f"' VJ' EE' - t , m I C m NIOQS' Z .f gf rshv i X l l X , X ab O F7 IMT 'ill I, 'LIU fl ximian ,. Y Y ' ,f X A '- 1: i V YY, ,x y jf! K , jg 9 ! ! , V! X , K f .,f ' ' r , f J . , ,gf L. Q f X f f Q , .I A5 : ' 5- 4 ' f X -h L- ' S S ' X ' ,V P 1 X .-X. . --5 1 f' :x'- , - I X Q X xxx Y , f, iw Q . ' Q4 45 ! ' f V' X x i h L X A x 1 .091 L N Q0 1 Q X 00 .. :ln Q- ""'Qf 2 ,f'7"77fZ'7Qff.L"I:Qf'i3jigf?5 1'- f x -M -31 Spill 13 P 52 in NH N s as P I I E:-an Aw-V f7 U 15, pg gg gg ,E IK Y H-up h Y Q n I 1 'x f 3-11 T,,.. lul Zhfxnnu i N , Y g 1- -xx! -2 FL rl: flu 1,I1I-Iblzll . , 5 . Q UMNX IIXIIINIIUIQX ll-LWYIKX lClflH.lNPIH7 l'fm4frfl! Nffflfwx nuff 'ff uwllrfr U Xlilllllll 4 Ii14IPxN lv, f"wl1!fr1! 4'l,.XSSl'1Pl.4Pl:S Brffull' fluff Hflffr I"I,HXXAlflI Url 'Nflflf Xlnrf lu' mf Nl1r'I"l'u If BX' fluff H2 ',rH-wr. SZ.: ' " ' W, 114 II 44 II 1 llll I II IIIIPI' 11 14 4 H F111 INK 141 I141l1 4 4I4 N A 1 JN 1 Z 1111 dm I 111 r4 W 11 dren! 114 41 S 11111 1 N 1 J T 41 X1 rlli N 1 11I 1141 III 1-kN1I- 44l 1 Ifr 1 IN! I' 1.11141 .1 4111141 ll rm 1 id I dII1 l 111111 H1111 N N 11,1 I d 1 X 111111 l1,,,l r 1I1a 111 4 umm 1 lII11X X A 1 nor 54141111 uf--11 4 1 IIIIIK IIK Q" ' kwa u 'ml .. .... Y ' F - .Z 1 -241 IIA I.I1 1L11111x111 "I, I4-1" I Al ily- I1'i4-114IIy. ,IIINI 1I14- 'll 14-. MN11-1 II-111111x4,11x "Y " I".14'11I11 II11 I4--41114- '27: Ixl' IIN 'L27: ,Ill ' I'I11j4 '272 I'1'IlIll'I'N YH. HSI- i- 114141 l1ZlIlII'1'lI llIIl Iik4-4l I11' 4- -V 114-." 'NI4 IIA11'ls1 11N 11" C. ff. '25 '26 T273 l'14-1. IIIQINF '27 'LZIIQ lful 1 .' 'II '2I'I: I'4-1114-rs '28: I"I'1'NII. l'I-,': ,Ir. Play '271 KI1' Ylli "6 '27. "Hag 1' ' 1 fr41 4'a - I ilIIl Ir4-4- 'I I' ' ' I -y all 4' 1114-111 IIIQ4- 1111-'?" .l4111x NI13114.1,1c 4' 'I'i11 II411'11 S114111- '26 '27: 1z14I4I41 .1a1lI '28: If B. '27: 'I'1'114'k '27, YH: 'I'1'IIII' '26 '1.7 '23: .Ir. I'I11y '27: II. II. '28. "If I14- vu- lull- 111 I xr-. II4- will 1'PI'IilIlllf 4l1'41ss11." 111111. 1-1 1f41x4111.11 "ll 1fz14I4l41 .'1zfI 'lZI'I: 'I'1'z14'lx '20 '27. "Smal IIIII I1 vu I411s," NIA Fl. .4 1111.1 nu. flal ll Staff '28: Iilli YI1' '26 '27: I'4-11' 1'N '28: .I1'. Play '27: ll. V, 'QI1 '27. "'I'aIl1 mI11I4- 1411 4'iIII. I,1I4- if 1 fI1111 141 Ixl'1'II NiI1-111.7 I!:x11 IIl'I'1III',Ii "I'4'441.1," C. ff. '26 '27 '28: Q1- '- '27 128: -I,r4-S. fllws '23: I' 1 ' 5 'ZIIZ KI' YI11 26: I' -s. Class '27gUp4-re-1111 '27 '23: .Ir. I'Iay '27, "SIP I'n1"S ' I N114II1'x N -D" CII .." 'L .'4111.E. , I". II. II. 'QIIII 54'4'41114I 1l11g11'. 11-1 28: IIN- Bull '27. My I"1I'1I'S I'4'2'l1Ij llirlx "I,4-15 gn," II1-w1.11, N . 1 "' -," I". II. '26 '27 '28: 'IIl'll1'Ii '27: Jr, IIILQ' '27. "Cu -4- I14- I14- -1 ak-f 111- 4- 111' I ' I I-21, Nl1.II1l.5. IAIO .' '27: U. II. '2I'I. Su" S. R III1' rual 141 I'4-1'a4-14-'u114'4'. ' - I-Il -" 1"?'..'Il..i7 Nlllvs Ifllll ,ll 11 llfl Nrulfll N all X Y I -KNXI HI Y ll l Hill B :ll ln l ll ll I Il N A N Ill ll dM 1 dll .1 28 K l urn Nm s l ll 1 1 Q III lm ur ll IM lllltfl N A 8 liar 1 l Null ld llll ll rm N l l ldllfl l I x DI ld l lfl ll Q Ill P l - ll Lll ll dl Niall N ll IQ I l ll li lll ll! I dlll U l ll l lN"llIN lfr IIN Iunhu 7 ll Z8 lldr l l ll l Ol M Il J Ninn ut l :dll lr N lb dl l 'T - V - . . 7ilTl 1 ,,,,.. .-.-:Q'-l""-TT- '- ..... 2 ' h l ll l-1 2 8 1. ,lx nllll lx 'j-g.....m... , ,, .lf 49- Aid? A . 'WW' l':'lIIl.I,Il-X Hill' 1 l'l-ppl-IN '2l'l. ljlllvllp filling llll' Illill'!' Nlll' ls Hivl. llvl' llzllllt- ill'4' li-l llt'l' ll' 'Is Ht'-I llillllvll. l 'llfllll ll Slllll llllNl' llzlll '23 '26 '2TZ ll, ll. '26 .271 Vllin llllrn fl rlx '26 '2T: .ll'. l'laly '27, 'lille' Illilll ull ll llllill- ix llll' Illilll sill il -lllill-. Ill. Ynl, ulx "II ull." ll. lf '23 '26 '27 .281 Qllallll-I A2T 428: lllll-lllhn '281 Sl' 'nr l'Illy '2f: 'l'l-nlli- llllllr A20 '2T1 lllI'l'l'llil 'QT '28, "Sl l 'y llillx, lllu-llf' Ill 'IIIN lin I-fll'Ix "ll " ll. Ii. '23 '26 '27 '2H: Sw nll lllllill'll'l 428: l,l'lFll'I'N 283 Hu-lll'-ilu '26 '21 Hawk' llllll '21 NYM- llllINl llli lk Qian -x. lxll -ll-. llll' .llix l'all'lil'lllzlr Girl." Ain Xl, ll nail ".-ll ' l". B. '27 28: ll l-l' s 28: I' lln Srff " 1 Q. fl. 28: Til II fl rt: '26. '21 'Hlllll' lilly tlllll nl-ll-l' lllllflllwf' ll Ill? Lim xllll IlI',I.I "Im" ll, li. '25 A2ll '21 "l"l'lvl llill'I1Q'glll' -llv 'i1llll'. illll -lllil-ll riglll tlllwlllglltll' wi l N lllll l -arts. llglrlx lil-LIU, ull' " ll. lil -28: lfglllllll .'I'll '21 ' li'l's -282 lllllnr .' "Ml '25 '26 '27 'ZHQ lll'l'Il- '23: Wu -I llllllb P '2T: fl-'. illll 'llc-ll-. lfluf- '27 '2H: .' 'al- llillllvl' '28, "l.iI ll-3 Nl, gl4lllllIl4'FN. pl--. lllll il ix Llll mtallklll-ll l.ill'l Il't Ill45l 1 -violi- llllllglx l- lll- ill -lllulll-NI Ii 'kalfl-Nu Ill ill, ANl.l3l.l. "ll A' l' kV- '281 ll. li. 28: ll- lllll .231 llllllllr fl "fly '25 '26 -272 Kll' lll 427: Fill' Ill ll' -fllllv '21 "l.l-mv lll'I' al ll- A l slll- will l'lll1' lllhllll' llitl a - 'lYQ1lrlh,A.s. l' l l ' Nlllllll, W Dux "" - fl, lf. '26 -1.7 .281 Que 'Il-I l' 2 ' ki-F '28: lla-lull' '28: ,lr. l'lzly '2T: KI' 'llli '21 Sli- llal- inn -l-nt llrll l-ll-5 "lui -lil- i-ll'tf' xll.lllHN lilllf s 'ill 4' IJ-I' - '23: l". ll. '26 '2T '28: 'w2l1'lx '26 '27 '28. Y Ill- Illij' lllk lrasllllll lrlll Ml'-Nl' Ill-' 'll. lllllltx In lmu 'inf 2 f'--M 1, ,, ' 2 'S l X l 'ifii :-'ff 1 I11 lunlf 1 I 1 1 1111 1 P11111 11111 1111111 If HIHI 1 1 I ll III l d lllll I Il 4 N Ax r1 UN ICN I 1 1 l1'uH11 l1 ,lf I4 FYIIIIN a 1 11 1- 1 1:1111 N 1 1 2 2 11111 11 1 X1 13 N I 111 rx 28 1 1 IKIII YI1 Z6 lat 1arv I 11 1M 11 Tl d! I11IIl11rl'111A N I21l x Slllllll Fla PII 11 Il ADH! 111HH1lx11N I HA 11 Nature B1 ITN BKIIAIN 111,111 11l N 11 1 I1 N 1 Il 7 1rI1 1 ws I1 1 . 1 T111 111111 - 1 . .W ,,,.,. .. 45- .2 ' ."QQ'ff'J 2 11 I ll 13 2 8 1. A ll ll 11 1 'ji....., ., -'1' M, . ...... .... .. 'T N i Ah, . N. . I'I11N11.'l 'I'l1111, IN "'I11"' I". II. '2H: I1z1NI111-I II1II '211 '27 '2H1 Igilfl' IIz1Il '211 'LET '231 11. 1. '2H1 .I1, IIIQ11 '2T1 I"111'11II1 IIIII 1-N11111- '27, "'11111 111111-1 l'2III I1'II." lil NI111 F11lII " 1' 11, 11, '2!1 '27 '28g 1,l"Ill'NII'il '27 'LH1 I'1-11111-rx '28: KI1' H11 '26 '2T: .I11 l'l.11 '2T: I"il'lIII1 I3111'l1--1111- '21 II1-1' 11111I1iIi1111 i- l11 I11- LI gll'1'lII 1111111-1. N. 13, ' 4 ." '1' '1"' II1 A S11'i'Iy 'ZSL Ixll' YI' '2f. Qu' '. 111' -- 1111. El 1l NIII Ii1111-. 'I'1311 ."1 11111111,1.. N1-I 1lllI1'I 111111 g11111I 111111111-1I. Y1Q11s 'I'1 1,11 "Tal" I-'. II. '27 '2H: Ii. Ii. '27 28: IMI141111 23: Sr. I'I111 '2T: Bax' Hull 1Ii'l,l 11111 '26 '2T: I'Iill'llIlf Ii111'l1-x1111- 211. "XY1'r1- II11-11' 1111 11111111'11 1111-11 111ig1I1I I111' IIIK' '1l111Is'." Hnxa H1'1"11,111'11,1.11 " 1 ' 11. 11. A". '26 '27 28: Ii k'-X 28: 'I' '2T: 111--S I'r'-. '261 IIIIU 1' 511- N ci tj '2T: f' II1 .'tzfT 28: Ixlu' U11 "6 "T. "N - I11 II111 Ira 1. IIK'-l'I'Xl' II11- fair." I11 113.11 111114 . "lb" Pep " Z 11. 1f. '2T: Ur-I11--111 '23 '26g ' ' 1' " '21 WII - f11r w111- 11r P rr1 . Illll I 1'a 'I 1I11 I11-1I'-' I'lI 1I11 , D11 I,1111 1111, , 1 " 1 Ifssay Pix- '211: 'I'I'ill'Ii '2I '23 '2l1: B. B. '25 '2f1: Sql. PI111' 23: Jr. I'lz11 '26. "I11 I11- I11 1k- IJ11 go-lx 111 1I1-1-11, 'III1z1I 11111 1I111111 IIl"l'1' I11- I'z1IIN :1sI1-1-11,' H11 1,. P 1 . , "IJ11 Il1lI ll!1'iliIl!'l' Ill? I111 I-Igv I11 lllf . A ,.. 01111 .'I'II '28: 1Ir'I --lm '21l1 I'1-11- 111-11 '28: KI1' II' '26 '2T: .lr. I'I111 '2T: 11. 1f. 'L6 '2T. "WF ' E Sll1'Il a ash- 111' 'lIl1'. I.Pl. 11111111 '1'I11111I Iif-." hw E3 mn hw' 2, -1' - g ,,.f -9 I Ill I K X I I IIN I Rzrux , 1 1 I A N IVIII I I llmflu Imxk I ss u 1 I I IIIII XIIK IIN 1 S Ill l I if Vx I If '7 4 ' ' . ' - 0 ' -- '-"' " I - IH., 10 l.Xlll7U , V- ' lj: HIL , 'Pj A ,yu 1 Q x Inna IIUUII "Ru I' I ' "FII:-ww ix NXSl'4'Il'I' IIIQIII FIN'l'IIl." '- K Ifmlxl, XIIIIXI NII', ' '- fa" 1 I I':XI'I' miI4I .IIIKI ga-nllv Ill In-I mu. f" Iwi-I. I'lIIN. XHIIIIIIIL um r'Il4mgv- III' .I1:-ng1I1I- ul mv. I.lI .1- I um I In-am II- In-. Ilxlclm xI'I'I,IXXIIIII "Mg Ilpwvlizl '27: IxIll.lII'4'I '27 '2II: Il. I.. ' '26 '27 '2H: Uul I..1u- '27 28: ,Ir. I'.uy N '27: Huw IILIII '27, II41- xig1I11-ml lu IIIUIX. IIIHIIMII In- I Q-- I I-ul Im-. IIHIH, Hur " " lI'l'III'NIIiI '25 '26 '27 23: il, Il. 'Jw '27 '28: jr. I'Iuy '27: Quurlvt 23: Ulll Laws '28. III- i- I-wr liI't'I'INH unl IIYIIIIIINI' km-I ing In IHIII, Iiul In I1 I -mlx ix In' Iui,InIuI, C Xue. Ilulxllf rx" 1 v I'I'IIII1'I'- '28, II iNl1'I in I1 -r in Iw IuuI. XIQIJIIIK 'l'l:l LX "Uv Sh' in--I nulur:nIIy IIIXI-N In -lu1Ix. 3 XXIIIIAXI xxII.I,IN 5" A. II:-Irulr '281 I", II. '281 Ilul I.z1vs 'ZIIZ " '27 '28, H. III- IImwn'I talk IIllll'II. Iul I-n In' Q III,-.A In- Nay- ,mm-llmixmg thu! I- mrlh " xsIl'Iw. XII IN Im III! "Ii Il. If. '27 28: Ur'Iu--Ira '26 '27 '2I'I: IIQIIIIIH .XIII '2I'I: Out Iam- '27 'ZHL 'I'l'IIIIIN '272 .I1'. I'Iz1y '27. "NIiwI1iI-I' IN in him." A 'I'm-.Lxlvx II rx. "SI1' lulw- IIN- wwrlml LIN il 1'lIIll'N." IXIVIIII' IYU ' 25.321 ' 'R A f 524 Mfr' ' 7' K ' 1 x igfs .-,Lg-L., uclr 1 'llufm I NIA H4 N n N x Nun 1 N 1 4 Nr Bl N He rl nm we I4 N e mir u sm I I 4 Ns! I VNIX 4 1 K UNI!! fl mllx 1 rv HU I 4 Ik I dl l hlllo Ntdff I P tmntx thru-X 17 1 " -i- ,-... ........ - g V- -, 1 :. --" A ff- . 'Ill-1 LAIJDU 7 kv v . Y' Nl ,1nu. Kim llkx " '1"' KM' Xllj '20 'QTL lznlsln . .ff 'QHZ l1llllI'1lI1' Il..n4.r 'ZHZ Ilnnul Novi:-IN '23 'ffll Xi1':'fl'l4'x 'IIT UNL l'l'IllN'I'N 'QHZ ,IL l'I.n '21 Nilluif-1. Xlmlwl. illlll il lilllv -hyi Nw! um- ull lx I -lu-1 in 'VIII Ili." ffm N XXHIIN " Kl. 4. '26 'LIT 'ZHL F. H, YH: ilu! lam- 'lflv 'BT 'ZHL f--11111 Qlmlle-I '1IH: .ll. Play '27, "Ani Bop Ihvv gun- m- ilu' glzuulvxi ruxh .M llun'unf" Ax 1 'IIN "-Inf" ll N' Hn ' S1 -Wy '2T: C. lf, '21 I'v'ppe-rx '28, ".'l1- I' -5 in -I fly: Ju- 'HIIPN In glki llul Imw sln' nhw- I'k- In hulk." lil xr: rx T 4x. hh' Nhi '2T: ll. 41. '21 "JU 25 l'l'illlY .ml willing In :lu what i- ilNkl'Il ul' ha-r." ,Il HN S1 IIDHI "Il - " I". U. '20 'LIT '28: H. H. '261 f'LllD'ilill 'QT 'LZFIQ 'frm-I-4 'LZ-l '23 '26 'QTL Hu-v Hzull '23 '26 'ffl Fr. l'lux '21 "Nu nr- xwulfl -l1ppn-v il: Hut l'm nutu' U llilxiflllr' lflfm. F1 .-Mun nv.. I"ill'llllQ Bll'l!'N1lll' '2f'. XYU' firxt Ill:-In ro--I. I.lI.l.l.u lfo1.s.A'lll "lil" Kll' Ylli '2T: fl. I., AZT: IIA 'kklf '28: Va .' 4 '23, A frivmi trm' unl 1-1 mpzmiun jully. TH:-3 '28C.-xnnu CLASS "Nh" nn "PA" un '4NI,xsc0'1"' flu I INS Ixxl llllsrrnf tvu nlx four m-ij! Lf l 1 'D f I si K - va L '55 A ri ' K gVYFJ,M I .1 .. .5 A 5 s I Mus. G. V, xV.XMSl.l'IY J. Il. l"AllMl'IlI VI 'ill1" I'lf "IM" - . .' -1 lflclcl-:l.lN V 77 -. Af """ - -- if ' V 'l ' T ,ZLWQA ff.:-Iffwlf ,. . q U , V571 -V3 ,N Wm . .Vg X A lun -ULXIIIDH ,.,,. 1, ., VL Tuniors f X ff'-TN' Ti? X Q- Jill I SJ' gk xT'i5 5 x X ' KX Y Q-.1 9 X Y .L is I, ff Y 2 r ' VQPXX U -, XXX .HU Hx Vai..-als 5 L' ' -ff,i':, gf VMW, 'ig-U:"' "Ak QU' 'H' rfjffix HL 33 Q--Qi: X rf ffm X C2519 2 N I 55 S fig? Ag? W NN X xx 7'7f"QiIf:Q xx R5 Rui E llllf ..v9" xk'ii""': mul ,-' X .f , 'Y Qrfrif wt, ' 'k f I III III 1 mann ! 111, ...Y ,..:ffJQ wlqj. ,- 'X'!"""'Q .ll IHHlIX Hrrnllcs are , as Y' : if , I, WA- ff? 4 if , X k X ' 1 UNIX XIXUX WIN XXYIVHXX j,N,,,' x,,f,w,-I, ,ffm I-ffgvfw 4IXlihI14vNl!X I ,"wX,,v' 4'l.,X.'.' VHIMIIS llllllf, Ifffff H Xffff l'l,1hXX I-ill f'f,ff, flffff H fwfr fflfffflffllfff XI1!'l"I'1i lmffl ffbrff' fin 1 ffl! wifxf!ff',frr1f1r!f!fflvf- I! - 4:-in .T Y V ,QA 1,1 Ai A 'AA 4' 1. . ,-!-H ,, , ,,. r 1 X I II Ii v . --1. .-.... wi n 2 :S U - R -..... 1 Ix 4 4 4 II l N 1 X X I Nu II luliulf 141 I N I xu AX be IH 'Nlxnx Ihr 1 1 Il x lf Inr Ill ll U11 if -3- Ximian W 1 IIIIX ax-Kun ' lIv,l.n IN nw -, Hu! Ins- '2?Cg HuI1n'-Il.: '2T .291 .Il. 4.unix.lI '2H, II1xx -uv-'I II IN In Iixw Qll In-NI. 'Ima ua Ifuuun, Il.uIIia-- .2511 RI' IIi '21 .Il NllIII4'1I .mul Junllfm- II.-5-.uh-4I. Ihucl- Ian.: xx. IL, I. 'QT 428: I'v-pp'-w '2H: Ixl' XII! '21 I-IIIIQIIIIIIIIIJIX pn-ri-w." N. rlr NIH:-1: "I A' F' HMIU'-Im AZT '28, III: slxs Nlwunl IIII- QIII Iul...I In-f Alu: Iiucl. IKM: 'jlffl' Hu! Inu- '2II. Inm VIII-I lIL!IlIl.lIIX .fm lin-II, IIIINKIIJ. II1 mi.. .Ir. I'urnixuI .281 IxI1' Uni '21 ' .'I -1 qui:-I ull:-:I NIM-X .lNI1- p, I Nlxxxu Xxlmeu. IIUHHI F1"r'Ix A281 I,e'ppv'lN .282 IIQUIAIU .ILIII -X -unlwuln NUI, an Inuunm -Impn II -n Juv NLIN Iwrn. IMLIQ 41 II'III,II,. ILIQ-v IIIIII '28, I,iIv i- a Nlugu' mul I :nu Iln- vlmi'-I lIi'I1lI'. 'I'mx1u l2l1.ll,l1 "T " UI -rn-:ln '2H: Un Iam '22-I: I-Ill1ll'If'I 28: Hrvln-Ntru '2H. II1- VVIIIIIIIIX Inn illl url fur arg: ing. NIA . VIC.-N '28: KIA' NI' '2T: Il. lf. .282 .Ir. I'Iu. YH. W WI 'I - 4I1Il'Ix ur fair. -Iwrl or IRIII. Nlw Nm-tx an -nam-. I In' -eq-H-n 6 --rf!! -f lu ill l In u ll IUN XII lfmnln S11 l XIX!! Slluljf N ul lu lam Xl I N xS I I N I 1 'IVNIIX XIX NA NI l N l 1 :mln lx IIN I I 1 I fl Ml x N IUIIIHIIQ lral 0 mr la lk I lllllllflll 4 If a .Ir fa x 8 I un Jallx UIIIH er ld Ill IH! IIKRI ISU I HI4 lulntl G1 -Illll ?l N -Q . ia ..... ..., T ' ' , - . ' Y -Q --'A 'T Q 1.. 28 fl, I-'xml' llII,IlI.III Il "l'll'l"' llUlIII1ll'I' -281 II, II, .281 .llg I:ilI'IllNQll A28. xllxl ln- NUIIIPIIIIIIQI "I ' im-T al ll a l I an IIIIt'I'1'NIl'Il ill N.'xIIfIl'IlN.-A XXIN . Klllwllulxl " ' T II. ll. '2T. I Nlill IUIIQLIIQ' IIllIlx1'IlI a ui-w ll4'lI4l. l'TNIIIN ill-1l'lll.xwx "fir 12. If '2T .283 Ullarwl Ill -281 II, II. .2111 .llp l'lax '28: Up-rf-lla '28, XII- I-xp:-rl l'TIIlllX lu mall' a Ill1lIl'i ill Ill-f xulrlvl XKIIlI lIl'I' IIIIINIVRII lalvllt. IIIAIIII. x lin IIHITII fp 'IN T201 ll. If, 'ZZTL .Il'. Play '2T: I I- Xl- -l' wrry. Il1'l'I' lrll. llll llau- il glmll IIlIl1'. XYll.l,lul llIENII','IIIIC "Ir"ll" 'I'ral-lx YT: C. lf. '28 "I,lnka a I Il. lII4'f'. IIIII pull l'LlII.I al- sz-N Il-ll.h Ax , .43 .'IIIII,I.X. .Xma Xlal- In-ll IIN in l,4'l" 'lx IIHIIIN A N. Ilalxirw '28, ulllri- Iwlil-ww in ge-ltillg all Ille- fllII ploilll-. xsll"n-le-r Nllf' gym- ur luIA l'xf'IT 'III' IllIl".u 'I'llmlA. fjlxlmf I". II. '26 'ZT '28: 8. li. AZT '28: -k '25 '26 '2T: Il. If. 'ZT .281 lin II rn Sl Is '2T: jr. I"y '28, "ITlu4l's gift in llll' lil4lI4'N ul llln- -l'llmul.u .IA .IA'.ll,5 I " J' ' Ur-I -str' -282 Jr. Play Q81 . Irni- al '2 1 II. 3. '28, WI ' ' " is ar I it is llvv- l' lk El I gl my. lII'III , l, x, "A -'-nfilvlv anal IIUIIIIIIAI' illl' 'llIiil..- 1 j-flight S PHP 1 2 NA IIVK l rr N wil unfr n ll In A IH ll Ill N14 NIPVS ll Ill lc lx I l ll ern Xl WAI ll p x N I dr: 2 f :era rdf HU r rllul Q l nfl MIN Ill fm IH arf rcrzltl rl U xnxx VLH Ipmln P I Pr? 1 X I Ill I luumn IL Illll mntx "7"--7-l,i.. ........ ,f- r Q -5 . 'I "lV M N- -' ' - . .2 . 2 8 A ll IJ ll 0 llll lv XVI! Y Q "ul llu I,ll ll-xl, IN 'Qlwll " fl, lf. '21'l: Ol 'rv-1.1 '2' 23: lin llurn -I 'P -2511 llu l-r- '28, 7. "N mam alle-r lui- ms -ull." 'l tlmn In-. Lmn. Il. n ul Sf -i 'ly '26 '21 igii f . l 7- an N1-lwlur uml an right yuml mu--. lhulc-x , url. V "fl fri:-ml may vwll lu- I:-wluunwl llu- 9, mu- -:pil-vv nf all r-.H f,IlN Nw:-, K 414ml llilllll't'1l iilll lle-pn-mlulvle-. uv nhl: llil all ilu' 5ll!'1'i'NN luv Nu ri:-lllx llv- - luv Il-1 V. ' Mx, "Yun gnu" "I.i Ile-. I4 ul anal f-pp. H 5 I-ll.1..A I-'luvrg Bl'.lkl.'I'l "lzl!'.V' ll. ff. '27 '28: Qu' t'l 23: ll-lure' '2f 'ZHL ,lr. Play "Pl: ll' -tla 28: lklli llui '2T1 Jr. lfurniull 11,1 ' 5 l n'l.Lill'Hlt'll'f W1-II 'Ill -rf' 3 .'xl,l,lNl-1 'I' mu " IX' ll, H. '27 '28: Girlf 'I' an-k '2fw. ' "lla-lv all is ln-r lmlallyf' 5 ,lux llRl ur. ' llf-1 on Ill- Nlllilft' -0 lu- 1-un'l mlm-ll Z lu Ille' 4' wr-.N liuu ,:, Su' 1 " ,I .lf Ur'l 'slru A26 '27 .282 ll. lf. '27 .282 Jr. Play '28: Qu' I'I .281 Ou lun- A231 ' 01 - - 4 '28, "llc-1 tln' ,.PIlt'l'lll.n , XXI . " 1,l.5 " ll. B. AL6 '27 28. "Un' nn 'lv 1-1' 1F wilt' " was n -wr tw- j-llivw .N N X :' -2' f.'..,.. IIIII N at 4 x I I 4 r- xx ' Uunl 1 It X 4 Ixx u IIIAP xx I A I lirul II 1 A I I I YOIII XIII! 1 d F11 ld 1 x xxx NAI I urn N vs III .ixxx Z dx I .xr 2 dllt P' UIIH Blum N mh .xr x 1 II 1 IbIfdNI m lm Lui l YQ 1 TT "f' ' r 1 - ' ' 'NUI H ,..... .. ... I I Wm I II IC 2 8 I. Tx n n 0 1 x' jg .... ' ,A Xxx , Ilnm-.x. IIUIIUI' 91 'IPD .281 II"IxgII1' "Wx miml In mn' il kingdun ix." Ihxliulllx I, IIN, Kh' Yhi 'QTL ,Ir. I'lux 42541 Ir. Prui- xul '28, I true- -lu4Iw-nl UI -lvllinf' mvrit. 51, I.I.I Wn1'1l,1 fx gf' IIIVIIINIQI '26 'QT .281 Il, V, ABT -232 IIUIIIII' N 'ir-lx AZT A281 Up:-re'lI.l AZT 228: Ihmfl 'QT YR. -TIIIIl'I'l' nv 1-1' xxu- .mml nwxvr xxill In- a1nxlI1a-1' Iikx' 5IunlvxT. IH-Ann, ' Arr. C. II. '26 YT: Ili 'IxIe'- AQII. Ill niw In In- nulllrul INIll'II ylllllft' n:1IuruIIx ". IIIIll 'II-.II xI1'1.INI.X , " fu IIVIHIII' "XI4- UI Ir-xx xx11'1I- mf' thx' Iw-I IIIl'Il... Iilxx I.. xm. "II:-r smil- hm un hm-r munx Irix-mlx' ,IUNIIIIINI-I XII :crux "Ju" Iih' Ihi '2T. A Irie-n4I In vxvr- -. Ifnxx - NIr1li1.l III. "ffl" IIE 'I 'gln In ln- vxiw Iuul I hull "lh'r hu 1- ai g MI limo: IM .11 WILL xxx-. 'I'in II fl arts '26 '2T: U I' 5 'ZSQ Il, 41. 'LIT A281 IIl'1'Ill'HII'2l '26 'T 'ZHL ,lr. I'I', '28: Jr. I' nixal "B: Ii' I 'ZT 428. Sirf I IILIII ruth:-r In' l'if'Ill than prwi- IIPIII, II, 3 1, x, "R .Ir. Ilrxi ul 28. "Sh- haf thu gran 'I x'."ng.' thirty , vi-Yi, ' iz - Ak .p1 "" X V -5 - 11 in-nixl XSHN I 1 l X Ill IN 'NWN N11 Nl 1 H vu 1 fl I-KN 111 1 1 ul 11111 um x 11 N 1 111K Q , 1 I'-XIII! wx u It 111 lunmn th rtx 11111 w X 44 w..:u "f - ....... .1 - r v . Q 1 H ,...1-f.. 'H' hi. f '- ' mn... hr i --:.., " 'wh '1111 23111111111 Nl. ' I II wl "Muff, 51-4111111 1l,lIllIIl'l .282 H, H. 'IRL I". H. 'ZH "lI1' alxuy- lllxl'N hir-mix xxllvzf-1111 ll.- gnu'-,U H1111 I I, . li. H, '26 'QT .281 IQ. 4. 'ZPL 'fl - lx1-li1'x1-- in framing: 1111- of lun." H11 . Hx-1lN. "A fri"n1I Hlilllllfll xml Inu'-.M Kam. Slmwm. II1- i- -1. lun-x lu- 4I1!1'NII.l lluu- lim1- fm unylhing l"Nl'. Iffnxrraul llxxlsnumlx. H. Il, '20 'ff '28, "fun ln- plan 11.1411-111.1113 VII my N11 ln- Vllllll' hum l111.k11l1u.M 'I'm-,mu l,1 sun. ' 42111111 nulun- mul gum! NVIINI' lll'I'l'il1 un- j11ill1'1l. 151.11 . U1 I1l1. "A f-l'lllHj girl uilll il fI'il'll1Hf Nlllilv.-Q H. H. XXIII xl. H111 I' 511'i'Iy 'QT .281 U1'l'l1' .ffl "Km, -lggv is I Pm l'H1.1.1,rn. "Uf Ilwir xn lIl'I'iIx txlmluffl 1 5 uw fil'nl." . , 1 lm. . lm, 1 . 1 D1 'k' -Q '28. "A Qlvlllll' mi I In 1!l'I1lll' cle-1-115 i- i - uura Y V - Q, 11 W ' ' ' f f X i-...Y .. X E, ,IQ-L-3 ? gif, 'rv 'Y' +- 3? ui mi' IllH S15 I NXAQ BL Q 5 'T X 'I' - v U fy Y Vffij " ' f 1 I if , , ' z,--- , ff' , .. 'A ' , - wx: -' H , ' U ' X If I, U , I , :SY-,L -..:1'1fLi""f-'ffl ' -XX! 1 .i' hmmm. IIH-.mx 4, L 4MrH.1xxx 'fil- m A ' y 'L H11 -.lx "Im..m,xf r J .9 . V, Umm lupwq. .df 'N 'Nw . . j 2 l. I. ff, , X 'VI rwk' ' Mx -'wwx 1,-31,11-xx,M Y Y mx U11 H 'www ,I F' lwu,-ix Ilx.u1-, lx' A 1,4 'M ' X31 ll I1 ' ll- ,. 5 wk ':: :MM ,si ,,,,., ' 4 I' V g . . . ,. . , Y J, ,y H 4 -.. . ,Il I' ,N ,ff I 771.1 'XXM -r, V .-mfg Vw g.,,,:,, ., . .P ki , N x ,,,y,,-Q, 'Q' llwnlzx 4 PIXVIHHN "lL,f,' f! . .. I X-4:1-'1i'..AVx:'1' nw! -4. -W, MW ,I Q, 'K' XVDMII. Iuwuvyx ",Nf4,,lX ' ! P3 'QQ li ll. Q1-. I1.1-1 ISM! Q41 Q, 'G Y' 7 v - ffl. lvmk 'JY ffl, lm Hmm Nlmrl- .,. ,V 3' 'Z N51 r. v wr- rr..1r.x wffx,x.e5N.4 lm!!-, 'xr lmxr Ilmxri-mxlrc. Iw'.I'I!IQ lumix l.4.i,Hi4H, .1 ' as A V , h- .. mxvxrx Imwsw mfr: 'A f N1r1'..1w L--E Iv www 'MH ,ffm lm ' 'Q , Q 'W llwrva N5fH1'- QT. l':f-,ww 'Nw-x ,ff ,G ', ' X . Q 'H-'rlim Q, l'n-Www! llvznf rx ,"1. - V - , J l., 1, QU, Npulmxlg xx mx imlfl-x. 4 ', . Y FXINXI :M N1f'.'.xlax "limi" Q Q .- "XmIH-wx mm! M, lun mx imp-1-f'- -, Q it 'Lxjpg A ffl? 'Aw -,iQ " " 3, Q, 'W f f ' ff "X - glig " 5 'U-ef-Y f-4:11 9 gf f . . b . " 1, 1 ff- v-, -- Q- I ll I, .1 fi f, x IP lb U Y If Wiifjfp ' ' A - 4 ' fp'-gg: 3 M'-"'g+1xm X f Sophomores Sqn! .-x Q lwx QF g Q92 mg ' 3 bl 'W-in -Q Q . 0 , I -Q' h s t. f T , r l ' - A JN- , f ' ' .A ' A ' Ak 5 QT, Z, xx if 1 hx fx. Nb' K ' K! X if-'Q L Bi f I , - 1 'IW I X X -.x f I' A , . , N, C fl ' . , su., ,Q X. ' -mg., ' 1IIH QAQAQM 'H f?"g ,.,1 , KXQQX -A ,Q - 3,0 W xr -' ia- - --,. -2- Y V V? ' 3. rf Sfmt I xg:-G7 'rl N N Elf mug .A- 7'7'f"7W1!'f, vi if E ., V -wx SRX IIl,,,jU -IND v- - -9-, Q ,.., .- ,ff- '- Ag J. Ill! Q I, 4 x lr nn ,I ?,,j' M ,.w.. ,, ,, ,x,- 'x - - XX! H A " 1 'IIHXIHIII flix-N4lll'u1Icx Na ga ,Q I . fl f x , . ,, 2 , -xlxwlw !1lI1lIIIC l:II:Nll1l ullxll: fm-, ,I N ,,,, y,,,,,, , www r:1l1l IZICHXX 1'l,xss1'1vI.4vl:s f" fff1 fl,,f-' f,f,ff!' l'l,HXX Ffll l'fmwff Nl1Vl"l'lr 1 ffflffff Hfff fnflffff IN flflff ffflllf- ' 1,.,:Y- 'T' ' " '71 Y,,,, , ' M ,"" 'TA--Aff" K -- Y-H 33, VFR- ww H, 1 1 7 1 I1 1 NH x1x Y IH llIIX 'I'111c '28 111111111 A' I11 111 XX1111,111. X I f "II11 111-.1x1111-x ,1y1- I11-1 I111111Ix, 6 ' IIIIN X-1111111., 'Q 'u ' "'I.1IIv li11I1f." V A V H1,1,1x11,11 lIx1:1c1N n. "Nu 1- I111l I1i111-1-I1 1-1111I1I In- I1I11- I11111.' Q, '8 411:1111X1 Il1111111:. - A ""I1' II.IN 1I11' 111.1 1' 1-I 1-I111-111:.H I 1 f A g, af. IIIIII, Xlx1.XI1X1.11-1111. 1 ".I ' I1.1N II11' .III HI lIl.1Ix21IQl IIHIIIIX.-I 1 4 - Y lux111X11, X1:x1N111'1N',. , ,V "If 51111 l'il1I.I In- gm-1I. In- il- 4.1..1I 11- ' X V 51111 11111 In-.N D f b 1 1-1 I . I iii IQMP 1k.' wx ' 5 , Ji. -. IILIH11 k1,xx1.111. T 5 'YK11 11pi111iNl11' Il'II1'H'1' 111 1.111-.H I V If s 1 A . .I 1i 111 All N J L 4 "IA1I Iikv 111 Il'.l1I1 .1 Ii11I1- .1I111111 VXIIN If F I 1I1i11g1." ' QQ. f 5' J , 1,1N1x11.x1 41u1.N, IQ "Uh I1111Il1'1. 1I NI11111I1I I x11111xIu ' ,K 3 I'a11 If 1111, , "If lu I11' ui-v is 111N1111Iy. I xs41111 111 In- uvsf E 1I11111I1.u X I 1111115 1111- U 'il Kz' , ' "-" -Q -'-' 1' , ?l.l-l?XipX ' -' K 3'5" ,, ?"' E 2 I? 4 I 1 US' I -X 4 K N llldll I N I ll! ' Il Qlldl ldl Un PHI I IX PIX tk AIIIIIN IM I Ollll Il Imrx Il x m 'IIIII Af. L ig I Ig S - f II - 1 ,.. X QL- -2 " . ' - 1 ' 1, .. 'f I X'--, IIII-, I5 IAIXIIIIU 7.-I --I " ' I: ,Ig . "-' - x I I I I 1 xN.l,l. XIII xx. "Ing:-I ix I-If-lyxlning hi, mum' -u --I- zlnnl III! rw! Iixlu III-In, "IJ-u-'I III IIIIN- Mm Imax IIN." Hum I'II,lIl,l Hx, 'I Um- Ibrie-ml In ull. 'IIPIIA 'I'u,1.l,xl. "IIe- I- I't'Nt'I'X1'1I. Iaul a IIl'l'I'l'i'I gzwrlllv- NIA leur. II III. 'I'I1if I nl ix vw-rtuinly un lip-In-4Iu'v gy II- rl. Ilvuu-in NIII5. "I VI' tvr as I , IMI 'INN IIINII.. N- ure- In-r rv-uu'fI, Uw. Ile .nm "x1'l'Ql.- IIlIIv' IlI'llIIll'l.-I Ill, II. UN. "Sh ' Ivul -ur- f -lin --." W Ilrzmgx ' QI mx. Nw -1' kmmn In lem- Iwi' In-xnpu-r. rhirty-fix 1 ll Xt lllul ll MH N WN dll N IIH4 I K I Nil XR!--UI W' ll I x u S dl dllll 4 IN H mx x 4 ll I N1 X1 1 r A Il Hin? N un HIITVX mu him X..-L f 14 W-2,11 YI we l I 7 ' - If Iul 281411110 fk . ,, , I? . l l'lmn lHI'IiIN. ' "Xll"4- na' ling la- ll- li Muni HI 'III xxx. "l'II ,ps-uk in ll :mm-linux lilllw min-," IIA-11. Il. ,l. "Haj: Ill' fp:-Gully." 'I'u,nl:n'l I mfr. "l um il lillln- 4lilll'fIllQlH.-I ll as un lillllbll. "K -Iu1liuu- In-I." Ylill. f '1 . "A ,irl vs: 'Ill hll-lt'.u Num P mt "Snr l ' prfltyf' 011' +1 5.1 . "l.e't it r'1i. lvl il NIUU. my xmlure- ne- -r 'lfl4'N.-' Dux VXI-Qxl.. "Hr lub nn lhllkilll1'l.h Ilul.. 'I'n1.l,rL. "A l 'xl fum- milll Iln- slump rl' lun up il." ' j-.--'ln Sl -Y " ., Z N H Bu Nr lu I X 4 ll I Nl l IKIDN A Blum um N I 41 uw N nl 1 4r M Al I ld 14 num Ilum n stun - lnurfc-ra wltx ltlllfdll n IX N N ul .1 K H U .B L . 'W X-...........,,, fu -, 0 . , ' ,,.., I ll If .Z 0 A ll D U Q :ff ,, I . . .... ,i, I 5 -- llal, Um,1.l. 'U QU- pvppy and full uf fun. Inn lil-1 .lIH. 'fluxl wlu-In-N right into mn-x lmly1 In-.111 :mul -lub tluvnf' XYIIIA 'xNl,l.Il. TX- llH'l'I'f al- tlu- Jay i- I ng." Tu :mu YHITIQ, "A gmnl -tml-nt. m- - ll we-." lfHAHI,lls L mc. "Ili, only lmnkf an- ludif-Q looks." I':I.lQ vm . . x'l. "Umm of nur uIhle'IiCuHy grvut ma' IFRS... lm. Rm' aux. 'Wv un I-rsluml Il ' mll, gn- I'lllt'Il prvf- lrlunnlvs. 'hmm vw hunk at Luiwf' lf. .I. fIAl.l,. lu. "HP jux! muf Vw lin f for llix funf WA 1 xrux. "I m-wr lvi ly J l'1'f ' f ' "I my - " 'rv W Bm' lm: .'m'1'H. '- il pink rn 1- in the' I-W." rlxirurx-'glut m.,-,,- 2 A um-ani ,,,,,, no W Nu 4 ao N l r r H s ll 1 ll XX :IX X IA MKII N N X lc FU Qwm Q.-L U7 x:'i5K'1I kwa w -Q , , - , . . L , ' " .-V "' A f l. ........ ., ,4 , U 3 0 I, ,.,, YV ,,,, wg X-uw if l II In - 0 1. ,x n ll cn f ,, ,J-W -iff' , - ----- , .xp M 455- - Hwy: fllllilll. H "l flu lu-?x.1x mx-1-ll xxzlln lllllNlIlH,Q,U 7 '-,Q XI mln Ibm: l':IlINN. '.,- if?-, "lu-I lln' l!.llVI'N'LlI"lll4AlxX lxpr ul 1: girl h '35 llu.nI my-rynluv lllw-. 'ff Ilmm llthllllllllll. - A, .I -- zu- -ly LIN an lm. . if Tum .H lm. l ' I "l.mvlml Ill-1 xslnflingi up llvw xumlx H' lui- nil. PM mul lfu- ir will xllllxl. 'llmxuxx llll-Xll. "ll,-1 ull ilu- Xllllilllh -4: uv' 1.u1'I lllflwl ' In zlll- vurrlvlf' li HI fun-1-.u, "Su 'lv :ml rllf- su 'lll Nmil--N xsilll xwllfl lj M f '25 S'IIlI,l.'k llAl.I,. ' "Al "5 grrzwls pull xxllll ll Nxnilmxl' . .Mu XXILI. XIN. lxm lm lllx ll.-lmi...' .mll "XM glml.-, fs Q ' Hx www 'I'fnm1.lnx. A , 'll xxx- llu' Nunn- Iln- xslmla- pull' IT un-l. . 1' xlII.IlHl.II XII lu-Hx. V "A lril-ml true-. mu. xwll ln- rr-llwmwl llilIlll't'.N max -lpiwn-f' V thi I-nixm S- -" 1 -..ti f XXI X III IIIU X III 1 I 1 I X 1 Nlun In 4 I I XIII IIN A N l 1 1 ll U HI A N 1' In 4' HI II! III X IX IN wmrk vs ill I - I I S Nu M I In -IX -HH 'EQ:sU- K 17' F-2 .......,, - ' I I - , I I -Q I.-M ,.7- 'f I - I u I-1 2 lg L .I n n 0 .. X....... - -,., .. -ff, , I A . S11 ,Lx IIu.l,. "III- I- :ll'l'iII II 4'llIlI'l'I'N IIIC' st IuI'llI'III.h III-,lc II.1I IIIIXI-.lI, "Ns '- IIIIII g1IIIIII IlIIIlIIk4'lI :xml Ll4IlllII'l'lI In IIII IIIIII Imam In-I." .IIm.l'lIlxl IIIIIIIIII, "XXII-11 NIII-1 gy-IIII. NIIIC xI-xx. II-rx g1IuIIII XIIII III:-n -III-5 IPLIII. -III-N I1IvrriII. I'l II-KIIII flu ul. "III- Nun- Nplil- IIII- IinI XXIIVII III' Ilriw- Ilix I'UIl1INII'I'.n I'A'l' xx. "II pw-1' Nils IIIPLINIIFPI Ivy we-'g1I IIXII IIIIIIIII ruII-f' I.lI1l.l-: A I: IIN. "-I IIIII-r III' rII1nImI'I-." In Ilmll. ,III If. "I.iI'I- if un- QFLIHII Nw--l 5 n,.. Will Inu IlII'i:lS4' flair! III" usiv? .I. ff. II nm. "QI ,I II IIl'ilI'II'lI. ,I II nuiun-II pl." Wu. II I..ux. " 'If ' 'In' III-rv is .IIIIIPIIIIIQJ IIl4ll'l' IllI4'l't'r in III'.'I'lX II-KXlI'liIlI,l.. ".'I -1 il I'riI-:III III t'Nl'l'- nu-f' II rty N N -" is - EDI, X III 4 IN4 I I4 I I N4 4 N4 I 4 Nm -I I ,mn I unc , I - 1 X RIN N I PIU lib WAN l I IJIQ I 4 4 Ill Dum L 5 m 1 -w .QV I 4 V - , 1 , "f 0.--V " 'f x 1 I ll II, 7 A I. -4 nun I Q., S If -X .. 1,1 1 " ,II L K4 A . IIIKLIII XXXKII. "I'fx4-ulmflxl Ixiv-:III .III Ilw lim , ,ll NI .IH IX. "N Il'IIIII"N Ir4-in Ixwz uw- um' 4I4I4-- rf' 44-iw Ixlir -pa-4-wlulv-x IIl"xx.ILl".. IIN: I'kI,NXI,IlN. '.I.IIli4-I xml nu III4IlI-Il'Irull'." ,IINIIM II4III'l ax. "II4- mu IMI -:1i4I -4lllI4'III4IILL Imul x ' Inu' IIVXVI' In-.Ir-I Nl.: IN Ilxrm. N5l'l'IllN II1.1! N4-lx-In I- .nIu.1x- Imxxf II-,xx II4v4,1.lc. ull. Inu! I wh XilllII4'1lIl.n III , rx ., 'F,N4l-.. "Sl1- is wry young. RIIIII inn4I4'4-nl Iml Im 1 4I4--ir4- an In- :Ili-4-Ili:-xullfv IIIQHICLI-1 4'4Ix4I mc, IX-uk luring- 34,041 g1r'u4I4', XIIIIIIH XXII . "Ilan i4I4-gb z1II Ili mm QIIHI int4-n4I- 14. z1Il'4I4 In IIll'Ill.n II4 nm flu. 'PKI 'IN uiI'ilg 14+ 4I4I In-r -I- n4 IlI'lII'I' MII' III' NII4'H'... 1-Im,Im4- Nwiwlfix I if'-""-M-'4 Z ai 'Q 4 Qfinuxl Hawk L, AV W-X llll 1 ,S V fl 1 A "X -7 :-- A- 7, 1 ' 'Y ' ' ci if 57 I 111 - 21 I 1 ll ll 11 IW? -- -IWW ,, , --. 3 X , ?, -...L ....:, A ,, -,Q fr-' I 1: Ii111:1111 l:1:x11: li Pl A A "X.11111- 111 I-w .1 !ll'.II .1x1.1!111." 'i 'NY I' II111 I'x1N I'1111111,1:. I "I1I111.11 I1.1111I- 111,1I11 11111'x I111111I-M 4 I1 I11xx11.11xx, - In' I1.1- IIILII .1111I11I11-112 K- Il11:11 H1111 11, ' , 1, ', P1 "I'1.111I1- :JI 1 .1111I II11-11 - 111 111 1 1-1 I 1 Af-' If -I ,I1 NXIIX 'I'1111'11,w, Ii' " N "VI-1 I-1. l.lIIl4'I II1:111 '- - III., k I . fx: Nlu X11111 XI1I'11n1x. " NI1- 3111111111-I1 ll-lx IIII IIMIQ1' 111 11111 N 41' 'Q' "1? XvX I1.11N.1111I:HI-l11.111fII111111NfI1-MII. A 5 no, ,, ' I f i 'Prix Ilxw. 'T' 3 'S K: ' "I .IIII 1111 .lII.IIII11I xwzlx, I 1.IIl -I-v1 I ' I 1 In-N11I1' nl." J , 4 X-,wx N1 111111. 511' 1- -11 -1111! 1lIlII N11 :1...1I 11.1f1111'1I. , A: I'I'II IXI4' T 2441 ' ff- I- - - , , ,jg 5, , , f V W -WY I - Q .M-of -WA-S Df- mn? .ANL gl" 1' i , QQLQ -,, X sf- V 17, 7 XX ll NIUR Ill! ll fl HX YIFU '7l Y p W Q, VT 'I' II n ' 2 I3 fl x n n n if - ii .rig F3 .-, Q 'B' o " 0 0 'ff' . X Gag:-151, z -A fl 5, A Q :W I lg X 30 s A ,K ji f 7 X51 ff, 5 7 Q5 X5 9 XKXX1 , cgi . iili 52 5 MA , I, ' , f1f i 21 If f M I 3 I Y L 'I' I 'Q x a. ' ' In -' ' 1 x L 'V fx ' V 'i' i V1-'--3"""' . . - 4 f , V "9"' ' k -- l I I I U 1 l I I 1 -.,4 .-Q f ' 'ff' -A-Au - - :g.'- 11-- 'A N' I 1 , 5 - W 1--'-H - M, D, W , L X Y 5' ' K mf DZ. J"'fVQ. .g'T,.'Zz+Qg,,, ff, , -g ,vs f' 1':Tfi'4xJLQ'fYlf- 1"RL,g,lf'L -Li' -. f -,ggi 303 ...l-.Z IUII HHH I X ll wx N lfl 111 1 1IIlfIll IHIIII IH I I I n IIINUIIY W r k awww 'agua xmq 1 ,f Q .-.1-. f ' - ' ,.,.. - m..--r-Xunw U AH -I 1 H mm, I.. 28 ..... - f H . I' M11 I,'l'Y .lm Ilngu l ! .l, ll, llmox, I" jul, i l'1I.HHl.N4l. Ihammx. 3 Ill lxffuffrl.. bun 1, Hmx 1 H mx f"ff1+l',:I1 l,r1 ylmyw. Xx N l1l:1.,l.1: , f"'l1r'. HNLIIII, HHH' rw. Inu: flu. XIIIII. Humax, - lx. ka l.IKlXll Ilucxlff. k'1yl'.J. 'I'm.m1x l.l,llxr.l'. -3 ' .Iguana V-I 'lllll-I '28 llxnnu fl ' K Sm lcx'l'1l lllilllli N x IU ll lllll 4 ffl I ll HHN JN lx I 1 vs ln: u x dw ll Nl 1 11: 4 rx 'Nur H lll IH d 'l rn' 4 4 fl Y llaxu ll nl it 11 1 I I Il umm 'N mln Bm ll ll ll THU f N lll 4 X l N ,rf 1-lf n N 47' fill-I ax.y R ,L 4 l 1 , Wi., Flllfl' POW lflzu l ifux. lxun l'ri1'lu-lt. lgl'lll'1"' ilu-1-11, llulwllluy .X-ln-r. Nldrin- V1 1 mv. lfmmu lun' lla lun. In-1 'Nln lg: -ry. SH! , ll 'UW fflarlv- lllIl'4'I'. llzfllu-rl Nullf-5. lflxic' llv- llilwvn. ,lulm lim-urnl. lfurrv'-I ,lflllllllglx llllf-rll Nu la l. l':1, wmv xml. 'l'llllllJ 'UW N:-1 lmlnfluwl. Nwmu lfummin-. Nlu lil- llulfl. lim-M IIHI1-xmum. lla" lh-ill lfn-lvr. f ri, In 11- K' 51. llvn' Nlm- .l' ,rua FUI li'l'll IHIXX lli'll:1rrl l,lll'll1'l'. Wu ,Jam-I lfilrllllllll. llruy-v Nlilln-1. l'uul lflfwv-r-. lllvn l':lll1l'I' llill. llwlw lfnll ff Catti. l"ll"l'll HPXX l.4'Nll'l' 5Il1'ilHHiiII. llc-z ll- S1l'liI'llli1II. l"l1rin- llurlm-r. ,If-nf-I l.1u-wr. lil il llllllt'IllN'1'li. llzly- l Vl.2iI'Illl'f. .la '4 -'rfl. SlX'l' Huw l.a sniv' Kr! -I gr. lin-n ffm 1-3. .-Hx' llf-mp-l'r. ,lulw W-alt. .Xllvn firutc-lnvr. ll.-mga xlm ' fl ' IZIII, furry-,'iX A '-5,x H. kt? I 'in i.1 f, , 1... -211 jf- . S1131 IiN'I'II IIIIXIJIC 1 'I x 1 Ill N 1 1 1 1 Ill 4 IIIIIJ x 1 IIII 1 N 111 I1 I I 1 r1Ie 1 Il II :fn 'PIII fl! ll 1 F' ll I N XIII 1 I Il 1 xx I1 I 111 1 I III Irtx XIII Q: HI1111 X130 11 1 W I I"IIIf" POW II+111LlI1I IIl'I'IllIN, I'Ix1-11-rt II1IIi11111X. I.l'IIiI 'I'i11g1Ia-1. 111-111'gv XI1'Ix4-1-, IlrI'l'lI1' I'I4'I'I'I'. fxlvluiv Im- I'a1rrlI1. I-'ilu I rw-. SI'It'H II IIUXY Yi Iilll 5I1i'Ivy. XYIIIIIII King. 4Ia111111!g1 NIvIi4'v, xglII"-- II1+1111r-1. I.1II1.111 lf1'l1z1. 'III'IIl'l'f I,e-1-11 Nil III. ,IIIIILIII I" 11111-II. 'II ' VUW ,l111111i1' Il11I1I1-11. IYm14I1'1n .fX1'I11-I-In-111. IM-1111vII1 II1'41NI1y. Sp- 'wr IIt'!llII'IX. K1'IIII'III fir' gx. I'IIllIk4'II4'l' lf1111p1'r. I"I11r1-111-1' .'XI111al I'IIlII1'l'. FUI lI'I'II 'UW' Ifllllllil I.1111 XI'-lI1xi11, XIJIIIII' Ila1rIsI1n1'11. xIllI'f IIIIXKWILI XII-urn-. II111'1f1I1y 51'I1111i1II. I.IlllINt' I12Ill1'ilhIQ'I'. Wulgn- Ily-1-II. Fuycle-Ilv I'11Iix. M-1'11g1 ling:-r-. I"II"'I'I POW' V5 - xILl'IIllI'f', I.iIli1- Wm- ,If111e'N. IIwI11'1'Ia Iiilgle-5. II+1Iwrl IIQLIII. NI11"1'I I71 11If'y. I"j- III I I.u1s. Ma Av II1v1'1'ix. I'fw1'1'II AIIIII IIILIN. I'I111rI1-N I. ll Iurml. .'I I'UY' Sui' Man- ICLINIIIIRIII. .X111.1 I'IiII'IlIl'I'. NIUII' II11 Ii 51. 'r-'1 ' Willk. II1-1'nII1y Um' II:-1Ig1Ii11. 'I'1'111pi1- I'r-rrp. Ifulu IIILIIIIQIIINIIIII. U1'1iII1- XIII 'I11-II. II11NwII II1'ws. 'I 1 - A . X , V I . - ' I ' I ' ,......,..,...lr- - ,Af F X I Il lc 2 8 I. I ll nu I "' - if Xu- - ' lCl14u'l'1l IIRKIH4. Im I :ul Ix F4 xx I n u I 1 in amz? 77 1-,X ,Lim VIHFII 'UXX Xrthux Xlllrri-, XI.lg1IuIf-vm Iialrrv-ru, Nlzul-Iinv NX.-If-In. Hull: I.urpf-nl:-r. lluw XIIIIHQLIIPIIII. Uurx I.vlui-v XIvXiIwr'. Ihfity llumv. Sli! UNI? HOW .Ir-.111 IIi1I1f-3. I'.lilI1l'IN l'Ilp-im, .XYIIIIIF I.llX. II.1x Nwungg, XI.1l,ual1c't 5Il'lPll1I. IIvIvn IIUIIIVQ. Xlglry Irish Iiuirfl. IIIIIIII HOW Xmum Imp'-N. llvrlu-rl Ilull. Dil-k 'Iurm-r, Ifliflwu Nlvkmwlx, I'.1Il'l'l'SI Iiynl. Arll ' Nlingu-. IILIVI XXIIIIQIH1 Smith. IVUI IIIII 'HXX Xlilflre-4I Lam, XMWII-5 Xmvlmsllilv, I,Iul14Iv- XM-II-A Ile-Ira' 'xl'lllNII4lbIlQI. Imruy I1umpln'II. IIi4'I1a I I"ir:--. I'1nI .HAI funk, XM'-I'-5 Ihni-. I"II"'I4Il UNK I.4-fun I'ul iv. NUIPIHI IS:-II, IIIAIIIVIH' I.iIIll'iINl1'!'. IIIIIPIIIHI XIvvrun. .Ml il II1ll'lIf. UAW Im- X.ll14Iag1riII. XMIIZI1- IAHIIN. Xlwrn-ll 'I'uIwr. NIYIII PUNK I'I1iIIip Fitz. Xlglriv- Nmw-1+--, ,lu-I-pluim' IIIIII'N'4'I1. Willvurn Ifumm-l'. Iflxin l,unkI41r1I. H05 XI:-K1-4-, Uxlmrn Ilurr'-ian. Slunlvy Il:-II4-lmlmwk Wilton Ilurrifun. M-rufviglur Y"" ""' WL' W " w'- ' ' gif' Y' Izuglwll f1HXllIi i i 1 1 1 lx 1 KH In Ht f lx l 1 X FY! U DA Rb- -um wc Sill? KXBX xi Y I , ,, . VIHNI' HPXX fluxmr-I l.1rIv'1. lfllllrmff- l'.1xlixll, U1-xwutlnx Willa!-I. X:-L1 Xla-Ivrwlm. l.uui-v Ho llulv. H-I1 Ita lmyrrxix. FHHNII 'UXX Hnlu hlllvplw-IIA lux:-rw Vlllllllll. lfxlh--r liarm-Il. lfdillx Tillwn. lm'--rm Iam--r. Navy Min' lmffx. XIJIIIIIU' lyillwxt. 'HIHHJ HHXX li'-I. 1. Fx. lk. 1L.-wggv l"wNt4l11. Frank Xl'r'mw1l1'Il1, lflllr-I linlwvlnr. Uurllmzx Ucvrrix. I."Ili't' Hlglw-A X1-ryrnvv Spf-Jllxlzm. FUI HTH 'UXX lfwlumfl XI1-I!-Aa-, Hulplu Xlfugmu. Iwlm- Null'--, ,Iuliu Xi -mrrf. XFN!! Hutlvr. l.wrr'lu' Lliuxlq. l"lF'l'lI 'HXX Xir'g1ini.1 Hriflms, Khin lfurl Vurry. If-If-llu l'wlll'Ql1'l"lIl1. llvnluiv Ile-mlrix. Nlumliv lllwlv-s. llgm-I XJIIQIIY. N.-ll 1'-,xr-x, FIXHII VUXX Rv!! Ufixvr, Hggyfmullml fll'4'l'Il. Uglllkqx II:ll'IIlnll. .liivk l,uH'I. wiHi.ll11 Ra-ulukilll. fn '- i -Q f V V 1 - ' 'f :y7"'N"?Y1ir ,.. -S SX -W I ll If 2 8 I. x ll Il u ij ..'s- Y, 1 P-ef XINTII lvHXIll, l ut N I x till XIII1 l I- l 4 I I II rxl Il N x I I IH dlll f lu Tflx 1 Elm 5 nn 'I l l lflllfl HIXY Hill l"e-rrix. ll-lrwrtlly llilllwlrrmxvm-l, All-1111111-llv lDlllk'lkl'I. Xizpnlu Xlvlluxiu. llrlly lluul 11. :XIII 'If' Xl1'll'uxxn'll. lfllulllv-, IH-uni. Nlf111lNll HHXX llr-my .llfllll-l1lI1. llm .ml llurml-lu. lI'l'YI!' ,lwn--. Klum 4 llulx. llui lawlfr- NlvXl1-- 1-1. llum ll gzlux-. Nlaf l lfr-3. 'l'llllilJ 'MXN 411-4-il Vsull. ,lillllw llzln-fm. I,uy+l lfu- 1-11 Hlwly- llumlvla-5. Xlilllllll' l.1'll4'l'IllllI1. lla-lf-11 Ill-ll'1',1lY'I'. lim-lull Urm 1. lmix Willurll. Ifill lilll IWNX lim-1 xllllllllilllglll llunulfl H1114-lx. Xl.1ln-l xl"ll'lll'EllIlIl. l..lNXI"Il1'f' .Km Nll'4lIlQI. llnlwrl lhllvu. lie-Y Nl:-lfulle-n. N1-wiv .Iv kin-. fll-Jw Illnn inl l"ll'l'l'll HOW Nlarivn Ugll-. 'llu-lmu William-. 514 lnrfl Sl'llllll4ll. ,I-lm l:ilf4'N. lluxulml lI'lll1'liY'I, ll'-:pl K' ' -. lluz-I llurl-l rn. SIXTII IIUW llvrmam llull, .luv lluwllx. llangpy ,ll'Il1'N, llurutlmy Vlurlx. Xlyrllv 'lil-gfllwul ll.IlI'l llmxxin. llnlullly' llf'l4'l1 Slllllll. l All-1nL1 Nwl'l1fLnxl1la l IJIN x 4 T11 IX I rl 1 d l7ur11 UND 1 1 vi ur usxrl ri M11 ra llllllll Im X s 1 ull XX1lNIOK Ili Im M r H11lm1 Illl lxlll x XIII IYIQ 1 U0 X ll IH UNK! l I l1l .lm HPIH lx W NIYIII LUX! HL nm 1 11 P11111 Nia 1 rx Illlllkd BICU1111 X 4 . I - FIRST POW' l,lH'ill' 5uunl1'rf. H1111-n xxl'lfl'Hllt'I'jl"I. Wu '- BilFl'llH. lfdrm Cllr 1'r. ll11'i5 B 'g1lI. H' IH111111. .Mxrr-Q SEK 1 WNY lflnru 1.YIIl'lIIllH. Uillrml H1-1lg1lin. Jxllli IJllI'4'f'. NIL purvt FI' a . Uyal U111l1l. .' i' XVII" f. Mulwl .l1vI1n-1111. H ' 'UN' HM 1-II ,liilflllll flt'Ul'gl1' Hllli'k2l, Jllllll FI1- 1 run. Virgil Urmv. lllvn U'Xi1-I. 'I I' V 1 I -gl. FOI 'H POW Ka. 1-n1l H2ll'l'iN1lll. lrx' ' ll11Im1-5. Yullvy Nl r1-. lr ing Str4'kl' . Harkvl I' ' N. lfllvrl 5' . 1,1 ,O 7 Dow hy ll' N. Ill'ilI'I llvrlplin. l.lll'f 'Nlurri-, Va'g1a1'1" Iflli I. Huw fll'Q'21Illxf. I ' .1'lll'f. Villalnl 'lam-5. T111-111l1-rar Pruil. l.l1'1'ul1l Vmflvy. llllfill' Mills. llvn 1' I ' 'Y' H' lol . flftj-nllv "S , Q "' 1- I " .HOG i T.. -2:1 fi .j f' - Q f , 1 fc , ' ' 17 W s 'P . ' K y 3. v J, gi ' -! f 4 - ...Q ' 'f -' , gm if . . ,Q 5 IQI' A ,I . , "1-7' K f " .. "rx If f 3' 47 A V is K . ' S I -dlifo . K. y ,Q , V x .Qi W IT.' ' nz wuulgfi f if 1-1:-AW 'U 'K--- - L 5?'25fm 'ii I' 'I' ll I' ' 2 8 C x n n 0 - X . . Hitt Ihre " -is Y lg' :flu S Ill hftx D Inn 'Wg if "' .. """'-.' 'I' I .Q 'LZ' ci. , li 1:::g1ZL . Qlmilfix UI' jrxmn llnpll .'1I ml, ' iffffi. T -' , f L ' 1 ., X N. I Q A . Y' ,El . . . 13,554 'ri I .1151 It Ug.la,'L- 1, Eu lm XIPXHININ Qi 1 'N cg. ' f' K...-.Nag ,-Exif'-'h' 1 I mek wx if Sv 3.2, X f X NE -Vw A f JQZZ P5655 as fijfa I ff I - 'I P Z M. v xax 3- wgk-rfgy will 4 i , r ' , E F tbl w M gh Na uw Q . fpu if k 5 I I L . xi H 5 I V, ' 1.1 ' V -fu ', f x' ' . A ff'f 1 Q 4 1 . 1, I , 3 ' ' J" 'lf' gi -QT Q ' J 1" ' X' f I Ge' ' 5 i , ' 1 - l s ff -A 7 , ! A lliq Y-- T My 5,9-H Q 7? ' 15 -Q ' "K if 4' . - -4 ' , ,R ,fm JAN ' if f qw if M- " J li --1 ' 1 -' ,' :ar " Y E l 1 1 r B1 . Jrr A A u Y Q41 'I f s 1 ' Q F ' X , 4 fc? rr-"Lf - G A IA Up' 'ag RX L W .' g , fn '-Q3 V 'V 5 - l? n , 4,9 I fZf4f' J gA5 X f" xx ,A f gf, If 'ff X ' Jff '-, xy . fi J ' 4 fi 2 :IJ Q fl s Y ? ' i 5:11 4 I' l A X ...ff-'x TK:- ' ' mmm v ' aff 4X.,.Jxp- Lux Nr! X1 ff Q: sung -gb AQHEQ Vik xy'-P PM --is-1 gut 1 ll, f' A 5 will 'Q I3 x ur Il 1+ A ,L f ,-- ' ' W , f f 05 32 . . QE, x -Mig, 3 sf' i i - I X L L fl x VN fl Q mx w kg! 1,x .VR f m4 y -wx 1' W 'Q ' I 'X ' -- ffl 'i 'i-ilfkfx 'Q 'A' ,A+ 1" ff, x , - X u 1 KV N 4- 11 l 1 xx lx W . 1.31 Q Lv- 1 . 4- 1 f 5 WJ 1 - -N----.A . . l .ml A, ,Q XVTIN l'l'llfF fi' Mx", gd? - 114 'V f-- - - wh 7 4 33 Q ii H A V -'fvf-1 ,M 5 55 lu .A :zz L x .HW X , mu- " 2 - W if- ' X! I ww if ni WUI' Q-fi' Y? X715 xg 'U gp l l.kXII'I"IlCI4 inns Y ,,..- ,, , - Y -AK e- : -.w- ,f,:--A 1- 1 . 'X Q . xf V " , V 17 'M 5 , A X 5 y ' 1. "' M1 i i it. . H, I , f 4 Q- : X xx - ,w W, .147 Y 'Y H Y rf V . lug: Huxxl Xlxrffw XMIWM lwxm 'IJ N414 l"um4 N. Ulf llI.l!IXI Uflrvlx Xngf-If Xxik-Lllllldl lfllxm Hll!T1'Ifl",4l 1kllHll'IN.I XII-. ly I", Xlnllywu, Nluvll-I H14 l"r,nr1-M li'-.kr-II IU-HI.1 Xmzf- liumm U.1u--uma VIIHIX NL'-plz:-lawn YIM' Inu:-1 Hun: fwm- l".Il!iIllll4'Yl II-Kllxil'Ii 'l.'l4'IIIl.I l".Arfm'l Xi-irugllm Klux Nrx--11 lrmfrxx W.1r'IwirA 4 funk- X.lfl.llIi If-':1' X'-ulwlz-1-1 1 ln1ml"x.1l1.n Ivwlkl Hv-rgllurlf 'Xl lk- fluil- Ifullr Hruun XII-lIVI.Il.lINy Ul"I7Il ICIJN l'r:--iulv-nl lwfm 'lv-lining? W4 l"I'Yl'Nf4I'IIf Ilnrri- Xngvll Nv'4I0'Y.1lN 1,f'uv- lhlrirxglml 'lvlwurxlllwr XI.lriHli'- 4 :HUR- Npllrwlr Xlx-, lx In Xrlflrmx- Illlx mgln - , f,, H ww -+4 - - A 1-fx sm' .5 x...... -Q - A ' ' Qx "h""--- A I ' H: XIIIXIICS N I I II J 1 l Q 4 an x EL mn QF.-L L7 E 13. g J 1'- "" 'I' III '7 II I I Il n an lm.. ,7 llllll -A E is I "' I - ' .W - A 1 lwp III xl Nl,.,y,-.,y, Xlz-x II, lm, lwmg-lm, l:xI.m l':'1I-. lfllnwl l.mlIl:-Isl. Xl.nx Nixlln. l,I.,.j-,- ILHUA llw-lm.: l.!IIII'I. lnllmrx lwllmllx. lynn lxlllmutl-rl. llvrwll lxnmpp, llwrru- Xngwll, NI Ill- llwm- l"Il+'lv-, Xlxlll: Xxll-MII. ll-fillfm Hun lx.lIl1'v--vr XIIIIISIIIII. lluyix lx.: Ilx lllllf.-ll.1 l.mr1-yu.-. lfllx-illgl ll.IIIIlIIl'I'l, Willa Mug:-ll, l,:lrr.1 lin!!-'xl'--I-I llwltl l-'I' Nmlrlu. lv-:lI.I livrgllwxl, lll'III' X:-ulwll--'1'. lflullll-I' llI.IlII.IIll. Ilfli. llulll linmn. I . . l I,l'l'l1,1:s XIUUA, llmlxlwuru. lll'IIl'Xl0'X1'lllx-VIIX X-In ll'-ll ,Inm-N4 Nl. x l'1I'IIl'N f.Ill.xlmn. Xluy Xwlwle- xll'l'-lIIlXl'II. Xinilu llgnrrillgil--n. 1.1:-Hlixmv l,lI't'lI4'I. ll.-wllu lll-ln-rl-. lrmu l,llll'lI:'I'. lmix llr' uin. l':llIl'lIlll llli-Inu, IuI1II.- Xml rwn. lfluviu- N-MII. ll:-1'x1i4-vw Ulin-r. Mm' llllllllll. xlllllllflf' lfmlkx. Fl 'll.1 IIQIII. Iwi- Ifmpa-13 Xlix- IS.--III... N5 an-ul. l'lll,'IIlIl 4 ,, Y !"K-f-------1 Q -V ' --fw '17, tb' x we-1+ lr?-w f v'g,.:g ,,,,,,!,,... -s -'eff I lr 1 ,F 2-,fb-f .mi-W '75 F fuzz AZZD ' -- W ,..,, 'T 'fx 'N' f 1 W- -, xbflifr- Ui 1 I Ii I fi f y ll in U 'A A' W ,j'fg,i lf' 2.-H ft," .J-,xv - K -, . 4 XlUIl1P'.,lllX N' X .4 , - . ' X ,W , X: wr Lg , .V ,A . X' V X' f X ' ' 1. J. . . . f ' Y x H X - Q VI'QA.-113,35 Mrj M - mf SL, nf5 -'qwqgflg J , . W Ylvx, giWf?iP 'lm ., 'zzz fl WH.. 1 . ,-' 'S L ma-num' , , Y ,Y', " Y 1.4:-ir',, 5 0-mug IE' QW! 1 F ,i 0 F , 'X , , 'x. f H . K 15 rw.-.r-7-v-f' " I , w'X'N "YA - Y, 'rdf -- -'-- - - - f 1 ' W ' 7 GFA- Ei ' S5 'Y S11 - 211.1 Htns sl M" 3 l N Y I M 'lr N11 r N4 u e U I 1 lldrle Nml I rut 'N vxton Ii ve .1 SIXIX YH K-15 1 - T ' 1., uh-,-i,.. TT- Vg W' llll- x-u,.'1 I ll li " 8 1. A n n 0 n' ' 2 l'ilH."' Qlyuwl-.'r . l , X - 0 I 'Q .X Y - 12- 'V K ,fi , , 'luflllllilll flill'II lx! 'lllwl llvun Rilllilllls 21111 'll-mu Hillllj Apple' Ixih- llurilmn- HUYL' Ugl' Huw Hn Q 43 zu Ql'KR'l'l'1I' Y iillvslf- fn I-5 , lst Ta-nur Hn s Willis , llnl T1-nu' ff ' -S .' 'Il , , Bdslillf' .IV Y 15' . . Ig' 5g g-tx W- "" ' ,YALE-. ---5. H N is I II Naunk mu thru or-am H R nl -1 'H . -1-........, ' - - . - 51' . ,..,. ... -- ' " lu I-, .Z 8 L x n no em :I QA - - Hu As lfm 'l' Q1 xl:'Hg'l' ,3 fi- J 1 0 A 'i-' C I' A . pq IYIIIA l,IIl1'U'I I-I Nlpnlxw-. HW.: "'Y.lHtl'- Uwlvwl lull 'Hpx.1w- lfmxlx NXVLIIIIII-HH lx! Ulu Hx 'Iv' ull-HH fllli Ulu. flu As SICKUNII Qi xn'l'lc'r Q ,....... la l Ih.m-ilu llwllwllx lxl Nlp1.1lw l,u1-iI1- .XIUIVINIPII Quml Swprun Xvlliv' .'. 'alll lx! .Ulm Xlury l"r.1v11'a'- tdllilllilll 21111 ,Xllu N - -- k. ......, ,.- ,. .5 . If' I .,,,.. W- I-W - A I u Ii .2 8 I. I ll n 0 I liens ILLIQI: Cu 1: 1 1 Ill 1 1 'man 4 r II III N-ue 1 I X ll d UIITI lkltll emu f fur Il III Jlru r Iwlw 4 I L UIIOY l 1 Willlln III- pNt'r. .Nr1g:n'I NIuI'na. NIB- I-II ' lx. Ilin-vt'-r. Frm--t 'I'r0gI1m. VIIIII un IIIIIv'II. IIilTIl'I Appl:-wsllilf-. Ifllarlv- Fm' I, Iflu-xlvr .R I--. Ifnax Willi-. 'XIIII XIIIINIIRIII, III-un XXIIIIIKIIIIS. IJnnuI1I XKiIIiam-. Ilonulll IIuI1Imin. Ilzilv IIHIIIIPIWII. S unlw-y WInilIm'II. II,II:' Uglf-, 'I'In nr, Ifuww-n. NI 1 I,r-rvnImr1I. fflurk Iiuylf--. 'N' I IIN.:-. 0I"I" IIIIS I'n'-i1I4'nI NIOUE II:-m1Ilul'1I I' Mtn Viv IIQ-Ivn I url- I'ian1I Ilvoru- If 1-r THIC-QSCAIJIHD lLnu.s GIJCIC Cul: x mx un 1 x 1 ll lxull lim :nl u nr nu X dll u ll 'A nr Nd 'Nulul rx 'N 1 rn x 1 mu u 41 f 4m OH-If His re Hf ma lldrt ll n :re mrs Tn 1 u mr: Ang.: Ihr:-4 tor ll: len lllwan ldYll ! lwlna Bull: rfif l l -an x hu mm 1 X141 l gwnw Y l l,1-mu lie-rg::lm'l'. BMI. lm- Fmi ll. Xliw lil 1 lf lllin-1-xlrl. llllllhl' Barry. Bfftlw fa np- In-II. lfluif- ' l Mn. l.uvilz- Anlvf 11. llnm lly llul -rlf. I-llf -' lu llamnu-rt. Ni i' l' rls. lrna lluxl '. lf ' . ' 35. lfmily Ste-plu-nwn. Xlwmu llartflwrn. llzm-I llalrgi-. llorris Ang:-ll. lfllu l"rum'Q-s H:-vlwll. C4111-xia-w flll.-M'll. Nlu A' fixun. Nlyrll' Wilffnn. N1-lliv SHlll1l'il'illl. Du tll-' lflvlns. lfu 54' tt. Ad' li-llf' J- -f. l' 'S'l'nl , ,, , ,, Nl: ' ' -l rr Se-' 1' .' anml 'as rvr H . . . D "s , v-ll ' ' ,,.. .. ..,.. , ., Mise ' I " lx l"' 's . . I ' - -1 .'.'l4- " W I 4. R -Q . , mn 'll' , 'I' ll li ' 2 8 I1 I n n u I k ? 4Im1ulf1s'1'lu 5, 1 I, , , .a.w..,. .f . A. I , - .. ..,.. 'WR 1. ,. , 4. f- L...-I bl 1 II xr III I IHNN l N MI IUXIIII I X Q -11 WJ' 4 illqniira X ,Ll -,YII I IJIIIIfII'I'UII NIINN IIwIr-n IffIxx..rwI- I-'IIISI' XII .INF IlumlI1y IIuxm-. Xixiun I,lIIIN. Ilulwrlu I.4ume-m". Ylknlv-x XXIHIIM-I.. FI'fI'HNII XII .INS NIA III' II4'Il1' I'11Ir'HN. IIII- .XNIlIm'Ix. Nwull NlIII!'I'. IfIIIS'l't1l.I.IIINIf'I'S ,Imk ,ILIlIIIN. II1l'lIIIl1Il1 IliII+-II. IIIIilI'I"N Fm' 1. FIQI UNI! IQI..'IIIIXIf'I'N Ilul IMI:-. Uwrrix I..-f.:1I1unI. I HIINS II:-I1Iun Kurnx. IIIIIIIIIIHHI Xxlnilw. lima- XVIII-. l:,fr.- km-. IDII Nlf Nm- .fu III...-. II VINIC XXIIIHITII Inu. fI1lIIYI'1'I"I' IIf.n.1I4I IYiIIi.1n1N. XIII IIXI. Ifllniu- N-I-ll. xt, ix gi, I - + A fa KF ,li I x 7 T K an i xl! EL was T7 txxxy 1-X mfg . 2- , , . , 'f'ZfFi J at I ll n, 28 1, xnnn Y A, .vi A 4 V g I,lpliX"lN1.Yl'I,XNI .X I-'I-'I ILXI ,XT I Y If fs . -A, xi . , ,L A on ' X gf J! - jr, N .lv 1 " . X ' Q , 2 , --V 's . K J 1 14'9"u, XXIHIJIII Wzlli-. LH.: l'I.HE4'- Ilwk-H, UMW Wflx-'x,. Um!-r' Hr.-Mu. X H4 I .XVIYI Y IC n f , 1' 6 A R lr k Y Q, A , I Nw o V' Q ' 1 ' 'v- - .9 ,- s - - s J' I ' A JP "Q Qt- .. 1 Hrvh-'vi' Vrlfxvlxv-ll. I1-01.1 H-z'g44lwz!A. H. ll, xx'I'i.1ll1-, Xwrrzwll 'l'mm-t lxurll' flmrlw FH ' lr lm- I2lkl'I! Y VIIIHII vI11IlHl'l'n- plan 1- IH 111 I1 ln- 11:-fmlillg I' .1m.I mv, w 11 - ,R xv - - V , R, K -f- A ix Tu li '28 fl x uno ,fa ..... +A I , n r w V Ima Lkllllll 5'l'Hflf I IH I' 1l1Inr Xluumm un lulfnflur frlzlur d1+rl1s1n,, ,gr xxnX Il ,lunmr Repru SXXIII mx 1 11 mvnnt F1 ll 1 lllilll N1 llll N 14l1art1s1n,, 1 Illhl I lillklfll IS IRIN 1 1 fflmu ffllf0llIIlN' I IIN NNINHIIII fm r x NI-HKNIIAII fllhlzlu l'1l1lnr Snap Shut lwlzlnr x 11111 lm wr- A -- l.r3rr11A Emu. my N11 HAI l-H RX .IKYIIN NIr.lu,1.1: lfnxa lil 'l'I r.m'1L1.11 I ' fi. Q I' 11- nw Hgr. -1.1 I .Hg , . . L II rms IJ 5 A ,I-.I.I. lil-,ln ICI'. Am . . . ., I ' Q ' F' - .-11lx Ml. JM- Q ' A , ' '- f ' Nlukkls I1rguxll.um Ninn I". lf41.1,Al1xx 411 ANI-,NLI-, f:l1N4HI4.IK l,ll.l.lAN f:0l.BA'I'Il A H ff Mf. .1 -' 'f Hg. Q ' .' .' I Y Ml L 'Al , in Xl N5 Il A XII. I.r.r. Nina Mn 'l'l 1,r31,x ' ' ' 1.11. If flfr lf . Mgr. 1-111 I '1' sift,--'1,:h ll Q7' - ' '1' " ,, ,, ' X L 7' - ff -Y . - , , . . . , jp' ....,. .....---V Q W, - v dr I ll li .Z 8 1. ,x lm ll u -Q-El Rh 1 ATHLETICS EL ww XECTJ Xignrm 1 W. liliti 'Xll 'ANY III! fl ll N JL 'iXlX-Hill' Q' ,,,,f,i.f I I l l l I dlll ll II I mu ,H X I 1 I IINHKI I1 f U II I 5. u I Illlt Ill I I I I J dllt In mn, IIN I 1 l I 0 Ax I NN III I Il I I 1 Ml mm NIN I7 Ill III I I I at llkld ll I I I I-N4 IIUX N ln x U l lu K "" ' ' ' . ' - 0 ' llllx Bu. XXI. lllll ll:-, l"ull lvzvlx. llamle--I lli I 'r ull Ilu- l1'LlIlI. lu- XLIN Ill- liln- ul Ilu- II-' . Hu-lx lu-xt 54-ur, llillllillll I-lv-w. llm. km uv. XXII. I25 llvx. llilllq lILIl'l'i. llllt' nl' llll' llilslv-I nu-n on Ilu- le-um. lliltl lun-II lurk l 'nlw llix zlnklv. Inu! will lu- lun-k Ilvxl yn-ur. FlII'l'l X1'l1H:. XXI. lux llr-. lluuxnl. llipg-X num un Ilu- N1 ' l. llc- uill lu- Inu- ul Ilu- main Q' 3- ul Ilu- In-:un n'x1 yn-nr. .-Xlmlx lla ,l.. XXI. 163 lla-. 'IX 'lxle-. Un- ul Ilu- lulg ln ls. A llglllllllgl. llu'l Iu'l-Qlin' 'll -kl--. wvll.I.l.-XXI w'II,I,IN. WI. l-15 Ils. llaull' lravk. Canu- nu! in 'l- fllvnltlu-Q1-zlwll. al- Ill- Ie-um. Ilat -pr-'ks lm' il-I-ll. III-pl-IululrlI'. rl-aulx - I 41 gm Il Il lf-Ilxiw mam. .ln II XII, I.II. WI, 125 llnf. lfllfl. llc- max u gzmul I lf 1' Ilu- ' -'. l'u-itinn wsilll lf sp:--ml unl ilI"llTllI'l In I'I'l'I'lNlIIgI pusw-N. lla- vsill n I lu- lmwk ru-xl ye-ur. 'l'Iurx1. Ii ,. I-IN. Wt. l-IU llrs. lf l. Ihml !lf'l1!'llNlNI' I'Illl. fma' :ml alla- lu :ut 'I llif mpg 'nIs. Bark lI4'Xl yu-ur. lin: -3 '1 Tmun. ox, wwf. llll lllx llilll Im-k. 1.41 l III-pw 'l I' IlI'l.'I4lNI' play-r. Tllig if his lafl ye-ur. SI-. 'I-LII 'I' I-x,. WI. 130 lluf. llall' Inu-k. Fu-I mul waxy, Will - u gmul mun ru-XI 1 'ur. Sl'Y!'IIl-X m IIIU 3 z ----M ---W ffl, 1. , A My - -I - E1 lllll vig W 3, "' 1 fl! N I I N lx X x 1 N T1 b ll ,,. x N l x KYIIN U10 QP 1 1 ffm uk, my Q 1 ... , ' 12' ,, ' f" I - V , . 4 . U . I --,. .... - W, ,:,, lf-, ' X , . I ll ll, 20 1. xllllll f., ,f . f l, ... ' - li 1, J" ' l ..- 5 l Z 1 Illl l"xl:l XXlNl, ! llll lit. Ill., llll f,ll.lllI. llll l.llIx ..l 5 lxll.-lllfllll lm- lllll Illll llll Ill- Nllllll- llll . lll Palm Ill lilf N4'.Ix4'II. lllll MH Ill' llllf' ll! Illl- lllllill Xl.llX llvxl Will, Xlllll-lx HIIINV ul, I flfml, XXI. ITS H.-, 'lmlfl-. llll- NMI-.1 lmlli llll llllg Lllldv .zllll ll.lN ll Ilyllll-l tlll III- lllllll, ill- will lllll Ill Il.l4k llwxl Xllll, Xl,l:xln 'I'll:Nl.l:, XXI. IGS Ill., tl-llI"l, lfklll- 1- vllllllvll- l.lxI xrull .lllli Ill lllll-ll llll' lll-llll-ll lxllll lulw lwlllgl .lll .llllll.l l' IMI--l'I llllll .l lxllll llwlflll ll--fl-ll-ll lll.lll. 1flll!wll-lll-- wlllllli Ilnllll. IUIT. ,Illllx Ylxllllll. XXI, ll-T Ill-, 1-Pll.llll'l Iullk. Ulll' l-I .llw lux! 4,lll.ll'!l'l- lll.lI 1-l l fIlll2,lY ull lllw llllll' llllll llll' X. II. N. Ill- will ln' Ill-l lll-xl NY'ill lillllllilll :l.llIll.lll-lll. 4-lllll-ll-llll -vl- llllll lullll. IWQUQT. If lx XM l,IN. XXI. I3ll Illx. llllll lnllk. X ll.lllI lfllllglllg ll.lH-lillwk, ggllnlt llll 'Ill' ll'-If-llxl. l'l' lx lllxl illl-llull ul.lllll.llillll. Iilwlll Y-xl l.ll. NNI, 1343 Ilrx. tlllilltl, X flgxlllillgi lllll--lll. II lsllll lla-xl-l' ll-I il Illllll Nlill Ellrllllglll Ill- -llll-. Ill- lllw gllllIll.lll'N llllx wall, HXNII 1lll,l:l:l. XXI. 165 lllx, 1,ll:ll'll. 4.lIt'I'U VII- lll lllv llllllllill ll! --xl-rx lllvlxll-. llllll .lll .lv gill! llix lllllll. 'lI4'I'I'X' lllll luv lxllll llx ll:-xl X4'.lI. XIJNI lx Ill, IQ XXI. Ill-. Hilti. fllllrll lll'l4'II-iw' llllllvl. Ill- um ill llllf lllillllll- ll! l-xl-ll Nllillllllllgv, Hllllll lll.l.:'ll.ll h-l lll-xl Ukll. 1HlNlIli Sl l ll-.-. XXI, I-15 lllx. lfllll. Villl' lla-ll-llxiw l'lLlfl'I'. gllllll llllw N :ll'l'l'l', Ill' xllx QllPlHl"Il1llIQll Ill Ill- "XII ,tllI- l'fllll,' XXiII llll lu- llllll ll- :lllltlll-l' XQ'1ll'. :ell A-l g irrx - ...f,'Z.'i..' -T .-g .. -,..,, . . iq, I- --I4""X,, fy" . Taxi- I . I ll I Q.. I XIIIIII ggi.- ,.-454- lZZf.'.'L-if'-T----' W, 5 Y, 5, g -, ' A I- v I. x D- vu: gf Lffffvfi IYIVX xg, X, ll X.Il.'.lIIII1n:xr1NlxIIxIIIl:'QI1 II I ., , I I .ya , I IQI I I I , X -I I ' I VI I IX' ' . ,QI , , -1 I, . . , I XX x . V X! I' ' S , I ' XX ' . ' ' I X II X ' II ' ' I Y I ' I , 'I ' I , , X ' - ' , ' I :I ' III' T , J 4 , I Ig, ,-,, NM. M, , .,,, I 'II II 4 I I X II N I' II-. I , , I ' I 'I I I' IX " wg' X II N I I 9 I' I' I' I I . I ILII, II I' 'III 'I II XI I I- I I :I' QI, I EI - I,I, I xx-III , I I I- II IIIII -III I na- I I, -X , -'L, I , I - I , I II, I , , , A , II' ' ' I IU ' xx ,I I- I II II X II F 'X 'I I X' I A I 1 - II I IIT II I II III II" ' I ' I I .I I 'Y ' I,, ' I ,I I, 'I I ' I I II ' 'fII'I ,N I:I'2 I.A 'I ' II In' III ' I I ,, I' IIf,"4,I"' '-II lx 1 . I II' TI' JIXIX 'I.I, III" I' I' 'I IIII 'I II' lk III Imx I' If,I'.II:.- 'III' .J.1I IX I' XIQI-f..'I IIIf: 'IQ Y IPI 4.1! :II III I ' XII I' I I-YN' 'IA' I. .9 :J I I ' -I IQ NIM I, .I -A'II'I XMI' ILI I 4I,IIIgI ITJIQ I '... II III 4 ,Ixl I , ,I I. I' ," III.-., :I J' 'III:I'! I1f,,II.'. ga I , II -' ' I -I,IXII 1.!:I! 'I' II IIJI. if IIIIIEIIII IIJIQIUI I. IQIIK III I1 'q.QIT IIIIVIII, IIVIJIIIM -I.IaI- VI 'I:IJrI XII Nm' I' I'I!'III1'I -IIIIIM "I IN-I.II: 'I 'II ,I III:.III-II Iizmix I, x..'I :, 'I ' I I I IIII ' ,, ,I -III II. Q ,- : I ifzg I 'If' LF I -1-Q, I gi A j I I Q.. -A '1 ,f IIIlI'l.2III.NIlIIU rI VIIII.-Nik II II NNN I I X I I IN bww 2'7f 'SEAN kmi Ifilsf Ibm ,IHIIH Flallxlm-1, XIHIIIN In'.lnIz.111I. Iixvxx-lvl XI1I".11Ixfrl, ,Iwlm IIe'l'4vl', II.lrIf'x IlIpImsI1iIf'. flunll I51.uIx. Sm-Hlnl Ibm I'IIII"NI 'I'l-f:4Iwv1, ,IUIIIIIII IN. kin-. 'IIIwl11.1x 411--1-11, IIN-In 'UIIIQ'-, XXlIIl.1m IXIIII-. IIIIIIIVI Ibm XIIIIIII II:'4IL1IlI!. IIIIIIIIIIJII XXI I-g Npwlnvx vI'IIuIII.I', Ul"I'l.. Q William Willix. II'-.m XYIIIILIIIIH. NIV. In- I551vr'wz'v. IJ:-ymImI XYIIIILHIIN. IIIIIIIIILIII Gill:-Il, Iiuxil llwlry, lII1urIf'- SIIIAIII. Ifnw- Willif. 11Iuu4Iv Ni In. MI'n XIIINIILIII. NIUHI- Im-nIxur4I. II41 wx Xpplx-xsIxIle-. IIxfIn- Hgh-I IIuI1I..n Ixurnf. wuvlty-llnrw 0- muh .SWL I X is XX 1-X ul! 1 Vj y U Y L: , IHIA -U Lxnnu M lin 5'l'lzxl,l, . - ' 'H I. XII. Urmlx ffwmluh lmk ,l.lIIIl'-, Xvrln-lx VIVIIIIHI 44.lg1!.1in'. .lwlm XIVIIVI. xlfhlll Null, 'llrwx Nllvllrx, IMII:--V Ii.l-Immi.. .lwlm FIQAH11, I1XSIiIl'I'l1.XI.l. S1'lll'Ilil'l.l'I S1ll"l'lIl'1lIN l'HXI4'l'IIH'IX1'If -l1XI1llJlI'.X 311, NY:llIwr'N :IT .X1lml:x1'lm 2115? .l:mva:11"x QU, .X1r:11I:1r'1wnI I7lll11'i!l1 limit, -lilllllill'-Y QT. .Xr1:1fl:1r'lxrw:1I xlilI'I4vXX' ITAII I-'vlu-ll:n1 x' 24, .XIlillI1ll'liH :nl Iglxxlun QI!-215, .Nl:u-vln I. lmxxlma :ni .XIliIll2ll'li4l 352-23. Ham-I1 ZA .X11:14l:n1'Im :nt 1'l1i1-linsluzn vnlnu-Tmzv' -Agri Q i-er,nv-, , 1 H -:',, fffbf ' ,--,R,,, -inn V rf:3.-'-'f"4x'- Q I 4 3- VIII: L Lxnnn .Lay Q " ' X X x XX N H'XllRIfS 12 'g 'fEx I 4, 4 -1:- P- ' fvhx X X 3 N x K X 1-'-'-at 1 X x YN X x' .X JI X f ,J Y 7 VY Y i V 11 An mulru fix. SQA - ' .4 -- T- U ' 'g g Tm C F'-T'-Arwvx' xx x. x I x X x 1xxI X xx xx xx xx X I N I Q IIIIII' ill! N ip 1 ...A+ -2 -rum Km Aw I -xf'T9'?T,, ,fri N - x. -' I "i II 'I' III - 2 II 1' I II II II I Vg, wffillj I ' r 2 .. - 1.5" ' L-If xf IIIII IIXII I"fT QN xI1I"I'IfNII1I1II I NI-I wwlX+ I x'gII'II-II .I III fx .II.I: NIII:IIIx .IIII'II.III 'II III. xI'I, III.II- I'.II Ix Q FIIIIIIIIIIVIIIIN IIIIIIII -I I'I,'I Ix IIN 'IIIIIII- IIII' III' I IIIIII' II IZIQ I'II.IIII-It III-xI -IIIIIIIIIIIIII II IAIII' I-I.I Ix I-I 4"I IIIIIIIxIIqIYI IIIIIII IIIIIII III 'QT .IIIII 'fx If I'I'IxfII'I-II NIIIIIIIIIIIIVI- I'I:Ixx IIQII' Ivl N-:,IIII'x :IxxIIII:IIII IIII III'x' -'I,I IIINIII1 II -IIIIIIIIIx :MII NIIIIIIIIIIII-I'I'x III'44.III,II I-I.Ixx-x I5 I'I'II II IIII' IIII2ZIIIIINIIi1III'IIJIIII'I' III. I"IIII'II:III QIIIIII IIIIII I'IIIIII4zIxII:I NIIIIIII I-I". QI NI IIIIII- I'IIIux :II'I'Ix-I' 22 IIIQ IIIII III v-" IIIIg, .II-II II:IIII'Ix .IIII xIIIIII'III I f'-I II xIIIIIu II-II IIS, I'qIIxIIIg :IIIII YIII'IIIII, 'IIIIV 'IIII IIIIIIII-x ffl I" frfr IIILIII g.IIII' IYIFIIII III QIIJIVIIII II, jx I-'I'IxIIII.III 5I'jI'lIIII.I' II IIIQINN IIIIIII. "IH," I'qII'III-I :IIII.x x NIIIIIIII-I QU I'I-II II,II-IIIIQ II'I'II:II'IIII IIII' NIIIVIIIII QZIIIIIL UI. IIIII'I':III IHII' -IIII' I IIII IIIIIII IIIQIIII' XIIIIIIIII II 'II:II'IIII If III"I'4IIiI'fII .I I.IIIIIx QI'II'1I'.IIIIIII IIIIIIIII-I II:IIIIIIII-I T III1III'z:II IIII':IIxII':1III JIIII, III YI:II:III +"- I.I'IIIIIII'I v'Q' III IIIIIIIIII. II IIUIIIIIIIIII QIIIIIII IIIIII IIIII' IAI' II, Sl'I'I'I' If' II. IN NIIIII-IIIx III'III',IIIIII'II :II IIIIIII2IIIx III' xIII'I'I:II :I I'IIIIIIAx'g NIII, :IIIII XII'x .lIIIIIIxIIII IIIIIII'II Ill IIN QII Il.,lI X III-IEIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIIIyx II-I XIIIIIII III:II'gIII II IZZ I'IlI'IIII'xI1IIII' IIIIII IIIII NIIIIIII' IIfgII NIIIIIII IIIIIIIIIII: QI 'IIIIIIIII-I' ' III III- 'img ,I' NI.IIIgIIIII QU, -IIIIIIIIVN-II III' I'II'IIII- IT III.I:II'II'x I.:IIII' I'I.I IIN xlI- I-II' III :IxxI'IIIIIIlx QF IIIJIVIIII gIIIIx III' II- :I :IIIIII III':I'.II: I.-III, III, I1IIlxx gII:II'1 IIIIIII III III'I-IIIIII "II:IIIIIIII I'II IIIIIIIIIXN M lI ,If,IIIZI'lII 4 I.:I'II'IIII III-I'I':IIx II':.III ISIS II, II. NIIIII YIxIIII IIIIIIWII I':IIIIIII IQIIIII-II II 'IIJIVIIII XXIII IIIIII' XXIJIIIVIIQN IQII-IIIII IQII, III: 'x I'I- II'III':III- AXI'IIIIxIII'II IIII-I. IT. I'II' SIIIIIIIII' III xIIIIIIIII'I -II2 II:IIIII. IS 'IW-IIIIIII-I'x' IIII-I-IIIIQ N-IIIIIII IIII'III-II IIIII 'III I"I'III:I4x 22 III'QIIIIIfQIIIIIII III I7zII'I4iI-x I,I'II I'IIIII. NI'IIIIIII IIIxIIIIxxIIII IIIII' 'I'II:IIIIQxLIIIIIg IIIIIIIIQIIN, QI. ,XIIIIIIIII IIIVIII--I 'QIIIIII' IIIIII I':II'III-QIII . II III- II II -III I'I'I'NI'?IIJII IIII III' IIIIIIIIIJIII xIKI':III'I'x IIIIII'I'INIIiI'III I, II'II'xI II:I.x III I:IxI IIIIIIIIII. IIIIII, IxII'I II, 7, III .Vx IIIQJIIIIXI- IIIIII:III'x :IIIII IIIIIIIIIII'I'x 5I'IIIIII'x xI-I I-I' I III:IxI-III :IIIII IIIIIIII':III' :IIIIIII:II. 'I'II'I- X x --If I I If xi ,- X IN il- IIIIIL '1 f 'Zia-xx U 3- IILQ - Y,-1 23" 3 -I' 1- .1 YW W , I I V N I' 'II II I -2 I1 I. I II ll ID Iufvfihjwgx ,-.w1", , Y IP' I If - 'N' rl IXIINII ll, II I-II, IL IIII4' NI I'I1-'I"I'I LI fr, I ,I IIYIIIIIII- QI-IQIIIII II II 'I3 I 'I 'ffv- IIIII X f'Q-' I IfI.I " III, I II I' IIIIIIJII' II.IIII ' -V I III-III XX-II TIII' 1 IIVIIIIIIIIX - IIIIII II .I XXI XIII ' XIIII'I IQ .IIIII"I' I XIIII --.- I'I.I'X 'IIII' ,.,- II.IX.I-'IIIII 'IIII 'I 'ILIIYIII 'I IIIX NIIIIIIEIIII. XII QI I" II' IIII"!'X III II IIIJIIII III JIXXVIIIIIIAX If I"III:II IMIIIIIIIIIIIIIIIX IIIQIII I1 .I III III' I ,II'II III'IX--II'III 'IIII QIIII' X II" X II IIIII-I II- IIIIII IT IIIIXX' 'IIII' -' X"Ig I" I "," I "" II!I I.IgIIII IIII!--II' fll XX',II'Iy'Q IIIIII, ' TI "'I'1'-IIIIIIVIII' QU NI IXII- III II:I'rI-II II' I-IIIIII III: XII'I I IIIIIQMIII III 'I3IIIaIII.X XIIIIIIIVV Q HI-II IIIIIX II. Ig 5II' g.I:I II' IPI -A I I IIIIVI xII-I'I- III I--:III-II If' QI! :II Ii 'IIIII -IaIII NIIIIIIII II'l FP! IlI'X N4'IIl'I 'IIIXX IIIIVIII ,II XYIII:IIII I- I I IIIX II ""I III QII' X III'w IIy "IIIIII" I XX XII III! IIX I, If II I IIIIIII XIII I II-I'IiII IIIIIIIH 'II'II-QI' Q IIIIIIII-X IIIIIII HIIIIII 'II. X III'I-I'I.IIIIIIII III I'I-IIIIIIX -I I.IIIIIX,I'IIII IX 'II:II'I.II, N I'II' I' IX III II IIIII' I.I'II' N NIIIIIIIII II-XIIIIXXIII 'I-I YIIII- IIIII-I' I 'XA XIII-' 'L -IIIIIIIII' I'I.IjI III XII"III XI .I'I'I' XX' .III II II:IXIIII-III.. I 'IIIIIII IIIYI XYIIXII 'II, F I-II I'- lil!! IT IIIIIIJIW 'FLIII VI-I-'IQIIXIIJI QI II:IXI4II!II:III IIIIIIII- I2 III II:I'III'IIII Ill. II, II, l'IIIIII!.x IKIIXIQI-III.III 'l'IIIII'IIIIIIIIII1 XIIXIII II I NIIIXII-:II IIIIIIIIVYIIIIIII' I'II-XIII'X UIII-IIIYYII. "4 IIIIIIQII IIIIIIXM T IIIQXIIIIIX II' II.II I'I' IZIIII xII'I'I TI, III II1X'I'II-' IZIIXIIIIYIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII' XI'IIII, TI. IIA I'I"III XII-III. IIT HXYIIIIXII I.IIIIII I1I'II.I- ,XVI YIIIIH III'I-XIIII'I-II III N-IIIIII' I'I.1XN III'I, QIHIII XIII-I-IIXX. XIII II .IIIIIIIIV N-IIIIIII' I1:IIIIIIIIII Ifl III: "" :II:Il1I'I':IIII NI-VIIIIIII, Ili, 5lIIIl'I' III:I I7:l.X, IN IIIIIIIIIIVII I'II IIII-III IfxI-IIIIIXIIX. NI-IIIIIII IX IIIIT. 1 1- If I " I' if ,I '-A ' - L "W ' 'I'-'x ' ,gx wwe eww JFEEQM N N vnnliuu mum w vw 5 J J , . . ., . V 1 5331x352 ffprx-fL,:,j J - ?E.E:,L :. Eiiizr,-2A3:gE 2 4 -Z S-:T ---.T:"-T'-2.3.1 f :'-+I'-24,-1: Q31 7 21: A31 -' " N' u 5 1'?EQ?E 5-2--1 '-5 7.3 ' :tr-' N, " 5 ' -:'... 174 4:1-5 5--4 3'.::...,. ' 5 j : -4:--7 2 1 A I-4 lj' Z' 7. '.W.,,,.N,,f. 1 3,,..:'1-4 E ,H I '41 57 V ' I f7'f-,i5? :Z - 31: A , -+ " 3 " -- .L 1 - -'- -, -, ...W .,.4,.-.,--V WM'fg:7"? I u, ,P 3 :'.. T -ag : 3 ' V 'W mg lm 4 'fi T 1 LTI: : : 3 ' 5 1 A, I :'-HI. I "Z Q I ', Q 4 :f'::1Ef 1 Q N,yA - f .. A -- ,-1 . ' , I, ' , : L .,1:,3 :H 1 A, I f Q 3 3 :TEL -2' "w"T"f,f-, T7 y ' 1 3 F ,i--ff: A I 'M '77M'f.Qf,l f' - V 4- ---1 : 3 - - - -- '-I if-5' -I 9 I ,. Y' 2:f4g:?f 1 1 WWW + I t"':--.:H '7' -1 ' . I ,- f 4-'I 3121 I - T .4 'A -TT 743 T ' - 4 1' -:f':"3"2- Q ,Q T ,M V ' 4f?4:521 -' A : Ib :Et -:Q-2 4 ' ,Q ' A- 4- l"'I ..g ... -J' ..,'l.f1"E':2 1 g P ' ,- - -za.. , , A-4: .... A -, H. ,. ,A -fi - th: - T' , Q- "WM " x' I iEA'E2?? A 1 ' ,, f -'Z5,:,.Q:Cl 3 A' 4 - ----3 'iii "1 ... -f id-f:7'i 7 -- ' : 4 - TL----5 1: : .. ,.. ,... , - - M, .- A 1 , --Q m.......,mMn - -, : 7 T -1 L. ,A QMW0. - - V A " 3 : 7 I E-Zn! -.., ., ., . fla :i-s 1 -H ,- 1 777 MI- T ,,, w r nvfff- - .. 3 -J E1 31 2 TE :A T Wim I Q:-4 'Ljt 1 T 43 Q A i ..., rx! 7 I ...iz-gl? Q-'I-':'f "1 .-- ' 11:-:t :g.l'- -TT 7-I 'Z-ztgf -:3:?, S: lg: T T I fur- T4 1-1 xg l,34":fT- "--:-Z"TIt :f'Z.'1 j1.L-qTT :--1----- - -- --,- -..- ff f ":Z.t:: T ' F -'Z' "--- "' Z4 ' T.---'1 ---- v 4-.--. " -. - ---- - -. L' - -, . 1 - , -- .x ' ' ' A-T: 1 fZTIT'l-f.- 1' gL:q3-:Ii L7-277ff555g3 3, 4-:'::1QZ-V ITCCLZ 31-':: 11 I 77- 3: ::.: 4::H::::-1 T1 1 ,jk 'L 1 N 0 I U ll 1 N x XHIN x N 1 N I M qw fzf 1 EkV 'XX mJ1 .V , M , . A .2--use-nqi'ismi. I 4 ..-a-. ' .1 V 'fi 'l' n If ' 2 8 1' it n n 0 ... x.... 1, L3 1 I Dlllll Ins!-L l,t't"t't.t-1 Hmm Xin Ent ' N II N U N N N NN N NX NHl'hlh x x X NXXQ N N 1 N l 1 Nl! X s KIIYX up ww VX X QR 'Ill l A t VAST ltr. llt-njznnin lit-llttws tllttrt-is l,t-ttttlntt-tl .Xlgt-rttntt l'l:tttlt:tlnlnt-1' lit-:tn Willianns .Xttgnxtns ,Xlny ,,ll2ll'll'.Y .XIPlllt'XXlllll' Sit t-tin Singh-tnn i Vt-t'tttvn 'l'tn'nt-i' llt-tpl'gt- 'lltalrllt H A ,,,, ,,,, llllll llttilllf l"ltn-t-nt-t- llt-ll xx: llnt't lllllvltt-1' Ht-.3 ,Xl1tt'l'It'lqt'tvtt,,, ,, ,,,, , 5l,YI'Ilt- Willftvli littlly Xlztt-l-ft-lat-tm , ,, i Nlrn-lt' l"i'ttnt-t-s 4'-tll'thatn Nlztggit- llrzttlbx' ,, ,A,, . lftlnzt linttt-I-lit-ltl Mrs. Amt-lint Ttthini , Annt- lltnttin Wt- linzl llr. lit-lltntn in his htnnt- in llztlttntl. X. -l.. rt-zttling ltwt- lt-ttt-rs lit-tain :tn ttltl swt-t-Iltt-:tt't, Nlt-s. .Xtnt-lint 'l'tthin. llt- :inn '-rs tht- 1'Hl'I'l'Sll4tll1lt'll1't'Zllltl pt-ttpttst-s. l-Ix't-t'-vtltiitg' is It-I l'ttt' tht- 2ll'l'lYill nl' Blix: 'l'trhin illlll ht-t' stan lit-tul'g1't'. Blrs. .llztt-l'It-limit. :tlsv in ltavt- xtith lit-. lit-llnw.'. in t-i':lt-I' ttt t-ttn- t't-:tl ht-i' :tgt-. tlrt- .'.' t-s llttll-v. ht-t- sixtt-t-tt-,vt-att'-tnltl tlzltlglttt-i' in t-ltttht-s sttit- ttltlt- l'ttl' il Vlliltl ttf It-n. llr. llt-lltrws :intl :tn nltl l'i'it-ntl. Sinn-tin Singh-Inn vtntt-tl in t-:tt-ly lil't- il' tht-'x' t-vt-1' hzttl il stun nt- tlzttlgltlt-r tht-5' shnnltl itntt-t',x'. Ui glt-tnn nt-vt-1' lIlZIl'l'll'S lrnt ht- ltzts at nt-pl t-xv. Alg-1-ntttt Vlztwltzttttittt-i'. .Xlgt-rttttti is t-xpt-t-tt-tl In ill'l'lYl' in tht- :tl'tt-t'ntmtt In tn:tt't'.x' l"l1ll'l'lll'Q'. .Xngnslns Nlily, tht- hntlt-r htts ltt-t-n st-nt l'ni'. .Xlgt-rntnn :tt't'i 't-s t-:trlit-r thztn tht- ltnllt-r :intl tht-lx' ztrt- ntistztlct-n l'nt- t-:tt'h tntht-in .Xlgt-t'ntvn thinks Nlalggit- llt':ttl,t', tht- ntstitl, is Ili: lit-lltmt' 1l:lllQ'lllt'l' l"ltn't-nt-t-. :intl .XIIQIIHIIIS Nlzty thinks tlntt l-'lt:rt-nt-t- is tht- tnztitl. 'l'ht-t't- atrt- ntztny ntistttkt-n itlt-ntitit-s Iltt-tntgltnltl tht- plzty. lint in tht- t-ntl tht-l't- is rtnnztttttt- l'nt- :ill l't'nnt tht- llztppt-t' tn tht- ttttr hnntlt't-tl pt lt-t'. V SPX ' g 'lllllt' -iii ---,,,.,, A g g ,Y vi Y 4-Q'-L 750-Y ,v , , , W .X i.........,,, ,l , f . . 3 0 . 'f, 'if' N. ,,4- " mm ,, -..... . l ll I-1 - 0 ll x ll ll 0 l ij , J" ,, m-wungki -A-- - ---flflfpff if - f55sTm fi1z - Q ' A " F' 1 Ilvlvv -Y Tllli 28 CAUUO U um fw -ii. ----"- X59 my as X L 'fw"'x" """v"' 'UBI xx 2 5 . firm 1- + -' 1---1 A, u N lui. X s H, V H FQ, C n wif Q-mmf TSA- l WE?, U- Q 1 f 15 'I' Il If '9 2' 1 x IJ IJ 0 M C65 f 'f ml , Q , - 1 A , I -..-5112...-, , ,,., A ' ' f V' M -' J gan-5. .m .1471 'Ula - QV? -Si ff- 4' gh.. XX UNXDY H3911 U. lllllf AJ- S' xxjf- Ex, ML Q I x A lg ' L .1 .Q ,gl fy . ,, few 4 ' fx ' 4- TW 5 ' . Ili :T I 1- - I4 5 V x ,,-S C X , f'g-:.1,- 71 , !'i' 5 is -' f'-U Y., W 'TALIAQ 'f f"Q'+-'-- Y j Q W . Q 'I' n If ' 2 8 C Vx lm n 0 -ef-2 U f 1157 - " E "f" 'A ' 'V 1 ,4,, .... ..-f W 'I ll I-3 2 8 L A IJ n 0 -,,.. ...... -... ' X ' N ,Y-.H - , , , i , I.,4,,,,,,,.....,-V..---?f' ? "' l Il I-1 2 8 C. x D n u 3 , 5,3153 l 9 E1-f umm ff' 17fK XKY5 U Rpm 1 E., ,. ,583 'ff' fx. y I , O 3 ' "X U ,X 1 MA ii V 5 li I .A g K ,, . 3 1, .bggu . ' - 552536 m ' if 'ML - ' B' f f T11 -monaiflm 'l'll I-Q .28 ffx nun A lin.. 1 S S L k'5.,'.,.' -W lwff wp' W3 -. . . 1 , .xx , r ' .A N ' I I 4 1 4 C ' "7 V! ?1il,+f7.B.!:,1-,X A . h J , VA if ., JL Q ' .1 . K ' , 1 7 4 ,X ,, , ' 1' ' . ' '. - X .Qu f A 5 xK , P f, . , N . CV, If ' ' -v f 9 Q' "., A ... .,n , ' 1 c' P I 4 9 I . U . Q 5 ,, f - .i .Q 4"A - g , M.- ' -, 3. , 'V My , A' 1.305 , X . ., t at Jft ,K x SV! .. l l 5 m , JA , YL 1 X - K 'Y ""M"'U ""'79g nf, 'rg -'f -- ,if , Cfnr..--44" gr, , , , 'wmv 4, , n,,.,. Y M 1 lun- '21 1 mln.. 'gf a:"..::t fl..-I 4 if 7 , A - -L K' SIZVY'-"b 5 , ,S L. - 1 v :rm X x , wx A , xx 1 El- , J v WJ Quyqgs-he a r IN Y N ,, if , X i' I ' I 'A I. ' ' a- iv X V' X1 X: Nuff f - - A ,1Lf1Avf'-w. M fav -Ei , V 3 A " 5- --fu.: ---- f --- , 41- -4-f UQ, Xl..l,, bs, k -E y W ' "xx:-+ "Ti" y 1 , 33:52 J .A "QC" all-' , N JI Ls -pl' EW xx T54 xx if M4-in F11-'-, L Y ' ,"-'fri in-V - ,Ak ,J . ' - ,, ' 3 :,:', I i - 'gg , I ll I -fi xlvlmn 5. ,,fkx:-, , --V--4-'ff--' A "9 - - .5 ', " ' ' 'E+ '--fl Nvf Xl'l'lH1lXlI1rN iffy: lffwffn-X f,' lf, l,,f,,.ff," Axim' ,f ff, f'! :xx ffsf f!"f.rfrff1f!'n1 !f, 'I' l , wr! 5,1 ,,Nf,'N- lfw f,1,'1f flffflff, Iffxx ffrwf flfff lf, ,If , 11,11 f I ff, 'f,, flfff, , ,fr'f1,,f, wwf wf.!ff,f' ,f,,, ,, !f,f1f',,',-'f,,fg Nfl!! ' lflflff' IM , fx ff, ,1ff',,, ,,'f,fr',,, M, In ,' fl,,f l1rrff,w- xfywf -fx VJ, , . ,,f,',,,k4'f'1,, ,f,,x, ,f,, 5,,,,ff,,,, fl rf vuffffwffrf vim fxw ,Muff 'ffylqfx ,,, ,fJf,f,,,f fy., N Q" ffl7l'lll rf X "Vf,N' R1- lu ,..n :' ..i1,,7'q 'nr W f 'fx -H -FST V- Lg"5 'i 4 :Q A- Y, - ' W II -1 Vw I - - . I ' ' 1 ."'P' If I ll I .I I2 I I II ll II I 4,7 qw5z1:f'Q1?"IlI y f A J, f.:wQ - V N I I X EL Jung S-'L' f X TXYQQT :Lit .Il mv- I'nnlu IIXII I!.'!l.' HXII I!.'!I' fl!!I!!!X!!!I!!!I,!!! I!I!x!I '!!!! !f!!,l !.'!X',' !f!!H!.'! !!.'!'!!! Iliv SIIIIIIISIIIIlIIIII,.XII1l II1'II4'. ,MIJI II1'IIr'. I XNIIIIII III' II. IIIXN 5II IIII, ,Ilisw 5IIIIIIIIIIIII1'Il NIllIIII IIII. IMI' I XXIII In- -,III-IMI. Ill' .XII Ilwxv I I-:III nu .XIIII'I'I4'iIIl IIINIIIIQX .-I:1wrIn- I'llIIm:m wlqnw Iu- VZIIINI' II Inzlx1Iul'1-I-NI'-I-In-:N:xml:nu .IIN-l'Ir11i.m NQWIIIIII. AXII5x Ilivl-.1-lx' x4l'I"X gnwig I w:1II III-X I':Iz's:ll'm'Ig1NNII11' IIIIIII lfxlnw-N, Ilrmi--V SMIII III1-:rl-IE XUII Liv.-I I-Hllm Inv I1IIo-. Y.-1-111.11 'I'r11'm-Ii IMIUI In-IIIIMIJIIIII1wIwIIvImguxiI1Igxml Iw:1rx "II.,,x.,11 1'Xl'I'.IIIlIII IIw.1IIwl4iM.x.,11 XXIIIIV-I1III.lI1'11lII lnwl1Il'ing will: him. ,Xlg1l x'.'U IlI1IIlIl'wI .IIIN XI 'III "III 4'4IlII'Nl' xml, IIIIIIIII-If' :III xxxvlvl ,Xlgnl-Vx wlwlnilllllx, "al IIIJIII xxIn-I1-gui .Il-Ixw 51111-I5 xxlnilv Ixiw IIlQIII1'Isll-I QINIIILL lIlI'IXIsx!Il1':IlIe-Illiwll II III'NI'I'Xl'5.u .XlullvIIIIIIIIIIZ",IIrvIIlu-V.IXHIIIIll'llv'IIl:llNIIr'v'lv:ll'w'IIIIIIIIIIIIIHNI.11IIIlu:1I9.'U .IIIxIIHI1IIll IQIIIM-Ill-l11Il1'IwIIvI I I "IIN, IIII I:IlllIv," ,IIINF YUM 'I'lIlng1'Ill IIII IIIIIIIIQI I:aIIwl':IiII1'vx I, "IIII:1I IX IIII' mix.-xl 1Il:lI IIXI-x1rIlIIIl'II'JIrI IIlIlllII,IU 'l'r'l1m1mIiiIl.1x1:"'I'Iwmulls: It I-AIX IIUII-9' I Y'L:QaQs I T ' Y '71, W, If- "1 'ki' 'EMM "' A' Elf f""X -1 :I -Q """......'if--uv 7 ,HQ ,....,...--f ivmzrw- ,-Ls x:::::: '-4-I "-1' , S I I x x II I4 N EL JIIIIIX gf Tk 'Ll Pl-g:"'i Vg' V 4 I V m S "2-if:--I ,,,?:,,f-- gif' 'W' 'WI I' I III l II II I II IIII I j ,Z A,1Ix,5",.I--W ..-A-nu ,W I I -Q , Y-In v ,----f-- .L, K - -' I'XIIII.I XII SIN IXI Q HI' III II 'IIQX4 IIIQIIS III' XIIIIIIVIIN HXIIII IIIIIIIIII- IIIIINI IIIIIIII IIIIN K .I 4 IIIIIINI- NI IIIIIII IIIII II.II IIIII I:IIII H III I,IfI 'ZXIIIQIII' IIIIII IIII' ILIII IIIII III IIIINII IIIIIIU NIIII IIII. ?.IIIII IIIIII 'IlIIl'IlII1'I'NlII1"IIIIHIIIWU IIIXX IIIIIIII "NI II IIIIIIN, IIXIIIII. I I.III4I I-IIIIIIIII IIIII II-XNIIII :IIIII IIIII IIIIIIIIIQ " IIIXX IIIIII 'I'IIIIgI'III HNIIII I :IIII IIIIIIIQ IIIIX IIII IIIIII' III-IIIIIISZ I IIIIIIII I IIIII IIJIIIXIIIII' IIIIINI III IIIINI- Nl'IIII'II'l'N.H IIIXX IIII III I HIIIIIIIAI AIIII1 IIIIIIX III':II 1III'III'II'.' IIIIIII !IIIIXI I:IfII QI-2 IIIIY III 1II- IIIIII," XIIM SI, IIII "XXIII IIIIN IIINI XIIIIIIII IIIIINI IIIIIIIIIII IIIII1'IIlI'I IIIII IIIII .IIIIIIII II IIIII' IIIIIIIIIII I.IIIII H III X III'IIIIII "XIII-IgIII,gII'IN.IIII1 III'3Il'INl'III1II'IlIIII'N .XIIII 'VIII IIIIX IIIIIIII III IIIIII-I' IIIIIIIII' :I IIIII- III IIIIII IIIII II-:III-I" IIIXN I:'IXxIII"Ix HNIIII IIIIIIIIIIIIII-I' IIIIII- I IIIN .IIIII 'XllII.I'l' 'PIII III fifI-I- IIIIIIIFQ III- III'.l II .-'I'II.II I-I-IIIIIIIIN IIII III :I IIII I- III--IIII-III IIIIIIII I XXII :II IIIII Il'-ll'-I I'IX XIUIIS I..Is'l' X XNIIIS. SIIIIIIIIIIIII I'III SI.IIIIl',X.x IIJIII' SIIIIIIIIVI XXIIIIIIll4'Ix. III-IIII IIII-N III :I IIIIII IIIIIINII II'I'III- YIIIIIIIIIINII I,:IXXl'I'I'IIl'Q' II:Iw NIIIIIIQ JlI'IIIX I,:IIII'II-III'II .XI'IIIXII'4III!, FI I1Q'lIIIl'IHIII1Il'II 'I'IIllI'III:III IIIIIII-, 1'IIII'II ix XVIVX IIIIQVVX I'I:II'II I:lI,XIl'N. XI-IIIIIIIXIII 1IIIlIIIIIII'II XIIIIIIIII I' I In XIII:III IIIIII :I IIIIII IIIIIII YIXIJIII IIIIIII-II. -I ,- -III -Wx vw--II -I I - 3-:I M-- I-2? 4, . f'v T: M, - xc-4,4 - " Mx 1 'wg-Q wh DODGE BROTHERS CARS X X G1 1h lm Bxothels Txucl N N Shum llc A Sun ll Q: mu? U' L-7 X-Q5 X if fmib-L af-3g..5"""'3 'I'IIlC XNXIF l'lxH 'I'HIISl Nl". .21 . .L . i,. V 1, "1 H N 'FY-w 0 . :ww '- IiHI3I5li'I' -XXlfI1'lI . x1wl'ul: up , ,, I'1,,,,', I Y xxXl.L1p.1 1 j' 1 w . . 1 ' . ,I. H. In IIIPI' Iirlx l..w..1x, 4 ,NNI 13y,l,- XMXQI5 1!' I -'w K. llgpfin-xq l:w'.11l.X fn XY:-,AVI 'l'M11:1:rY IM-1 SM '1'- X :mm Xli,!w'.'.' IIS XXYXI l3v'Af:1-lX'.z14x ,Xn:11Y:uriwL IW-,lzxlwmgi ' f ., '1 'y M - --k 33 QQ HI ':mf'1'igF'fG"' Shop lin SI H NS 0- WIlI VQQVF !g'X3'H'lL 1 awry L- IQ 'I' ll 1 'Q Ii I, I Il n 4, gl.,,vQ'l Q, I7 XII I1 - I In: .1'. MI vw 'I' ,' XXI ,Ir :v-.wwf XII , -, -, -I .-:wI.I1w- Iliff.-X,1' 'A rf: ',l'l!"XX IHXIIIIN' X, . A IP lX'HIII',INv' 'I "1 III SIllz21'l'.H lllullws V It flfi , A 'VI 'I'IIIlXII1XN NIUICII . , X' 'n More-s Inv. 'II .XNXIIXIIIXU 'l'III'1 FXIR IlICI'XII'I'NII'IN'I' IUIIIC IIIII Nil Ii ILIIXIII XIIHN HI 'I'-III' IIIQXINKII XIi'I'IfHS IUII IIt'il4If In um-ar. YIIIIIIN-ry. I"im- Ilry ILUMI-. an I Uifil-1.','HIiII-15 Q- , P-wi-, H . I ,vw I--2 L, 4, IA-W 'E iff I I II I X II HH '12 V -Cf .. Y ,X ,. YA. f I I XIQIIM 'IX 'III 'Q - YIM. 4 NL- I I Sr " ,XV-3'1yI . ,'I,.1. ' sl I5 I C X I4o 5 HIN XXII SHI Yum Ytsl 0 0 I U XNXUXHKU Ulxl XIIUNIX lx- WL, r?7iIlI"-Q,-X553-QP E' pu..15 I' I IH III- XII I In, I I II I II II I X I I' ' I+'lIi." ' ST X'l'IC KNIX X Hmm- lhllllx Im llmm' I'e'uInIa- lm.1I IUIIIIIIIIIIIIX N IXIIP xll1l1l2lI'liU. Uklullmnal. 1 Y Y Q i I 1 . ex m g g fill VI' All , .Y .' HCS 3 I 's Y' I' I' s - lI'i1'1'. I . .' .' A J. . -:I-Mgr- I-A HE - Z.. .. ,, 'X"?Tf2 iw wc-f-:fI-1 I If-'ff-'.q,7 ef I:m:-... -- -.I --1. ' ' '-333117 MODEI S'I UDIO STAR MEAT MARKET W H TURNER LANKFORD S GROCERY PIONEER DRUG COMPANY PALACE CAFE T10 Ommex ck SUIIIIIICI Store SANITARY CAFE Ek- .IIIIL Q' m7 X5 QLXXAF I SIIIILJ hav . ix X I ll I 31, fx x II nn ,J 5jMmxT II' ,Lv I', I' II I I'I IxII .I I I I 'Q ,I x ' 'III-I XXIII, IIIXX XI ,I II 'X III Y - I XA xII .a xx x I II- . .XI.I.,I'III 1 ,, I' I'IIIII ' UIQ I. Il- . III N XI ' I' . , I I'.x,'I' X!" x"'II A4 I I'l1'I'lliIQ I'l:,xx1lx., IIN' X, II. INN' IIVII.-, X ,Hx Y It X W. IXII.,II.IIIIII ILIIXI' H I. X IMI: III XX IRI IQI XI.I'I'N, IIIIVII II.,'x ::IxI1 N Q ' :IIIII . I XIII NHIAIVII I XII' III',XI,IX .N . . ' ' xI-I Ii IrxII1:IIx xwl, XXI XIIWII' III z' IIA'-II.: I ' I 'II M XX IxIX4I. I'rI-II XX' X I.xNIxI'HIfII I':,..,, If 5 1 ff' 6? fill N Ill IS IUIIN SSIIXNN li 1 ll 4 lc AMBULANCE DIAMONDS WATCHES I 'N JEWELPY Ill Hll Q- um J-ww f Z xy, 5 - A V ,. . A-'WN'7m'1f -1 - ,," - 5,17 I III 2 II x ID U u X ,',-,jQ5,lZ- ,- wfg ,fr NEM - 'Ml-' 5 " X'I,,AU." , I..' 'A Q U QIQIQX llIfXIa'llH..lXISi'll1X XNIINE-Wlw NI'Xl'I,IQ wwf i'XX1N "IU" l1liliQX 13,2 XX X! X, .lHIQXXlI.llXNIN l'II"l' 1 1, V If .' IMA r'1 , +-4 If 'I1.."1f IV11 X' A ,HH 'Mg1M1'!1,x li. R. IAIRIX """X'1 17 JUN' ' 'I' W A GIS! l4'l 'ICliXI. , t 3 TWC XX' Ill! lx l'I.1w fx Iii ILM l:.1 -5 -,,..f"'x- - fx' -1- Q1p.,,T-z ir-YIWQ Y, X 1 My , . . hy U gfi tit:-I: JT-rf Efi- g I Ill -U Ex :vnu Mf,.3,:,x-ggmzhwh 53:31-i ,l,j,Qx!'.. ,QI-"-13 -wh---222 NN IC I3Iil,lI'IYI'l in 'MII' ' S 'INN .4 An IL Ulm Cottcm U11 Co ulux D :hum JEWELRY STATIONERY MEDALS AND TROPHIES bg- muf vi- 'Ff7L'7"1Yf,Q xx Kkx 1 3-f Eng 3 l'lIiI,I1. .L llh 1 N 0 N 1 1 " ' L L 1 a Km 1 'ln I kl: ll NMI 1XXl'f.i'l1Xl"'X YAXII, 'Q' XIAINVY XXI' XI,lJXl11Q XXMI. 2 zzfrw fr' 'l'!llf YXII, ,IICWICIARY l1UNll'XNY UiJ:1Pw:w:xf""x XXw'lww lxmrx, , '-M , f P, , M' 41 ,mf ,WN ,Y ,. -X if-"V ."' ' ' ' 4A"" VJ' N-' ' 11" -f IT' CP'- it Clll' EDGAR B ROSS D M A N GROCERY YOU FU? NISH THE GIRL WE FURNISH THE HOME dxf 5 lump x Q- HMV J f ff' it? Xx's..,g-':r-- -' ze jc, LHAb F GOODWIN F I CALLAHAN HDW xx R1 Ills AICIHILCIS A lduku Ohh , Q. L Viv flux? you , ,E, v-- AY '1:"'f"X: Emi' , r , ,, ii. X ,' I' II I ' I ZS 4 x ll In 13 31 A Q,DQSA-if-4 os 1 .- E . U 11, 1 , 1 Q E - 1 E D M "N E W -W ! 4 - - XE A X 5 N I, M i!! M N. X -- Ilixi N -N xy, ,X - ' ,I , V! ' lu, , f'J W F. x I"-Vw 'Y EIS Vx WMM Clay' 'QLLA 5 Co. V , , Ili 1" , ':. N-' -. l'lIl'IlIlll!'l' 4 llll -'VH XLXXVF l'w- Wil lPf1Xl'.Xl,ll'l'llIQXIEQXX IIIMII X1Il1vHI,I3lII.I'IN1 Iivw XX Nl., l'IH1 ll - g, ,-.13j-f- g O 4 ,,,Ev M- T477 L - O O rw V """,N4X " ' FW' ' A V YY .Q--'yr' X'-+A Af' -3 - 'Q Mgxi-sr'-I.-'Q A A' , I - L . 1 1?34:'L' Af . " ,f C-M APEIMA-if-f S kg Z I Ill ,ffl W x llllti YO VV 7574?-1,,ff-'ggfgwftzfnss xv X SIIAJHII LEAF SHOE SHOP X N, .. X 'I-N X V , , , Vx , W .x . N I Mx ull N IU ANADARKO OKLAHOMA ry Yi L 3... X gre' 3, ld 37 1 ,I 3 'I'lu- CIQICSQTICYB' Sv 3 Slum- fl p lQl'1u'4'l'f N xl1ll'lxl'l wvl:1 w X 'N XMB, N ,XX PHONE 11 '. ' X E' - 'fi4g.?g311-,qj - Az?1d',iYff 7-,ir,'X,:F ' O O -ff Qs-.ga-I 1-3 ---.E-T 'THTS I . , fx? , M -I Xi 'S IX W I ll I I 21 I x II an Il I ' --y- , '34 r ,. , ' 1- 1: 't. "1 --W-33-'ID ' xv! X f x. oungllum s C Iothmf c IL sl NXIIUNXI Ii uI n ku Uk lhnml I 7'7" x B- II -"I" ,mv XL wx. QUIlI.lm Y 4 U Q X 0 A N H K I 5 , P1 , Q. .Nun I1lI'IitJ. Uklzllmmzl If WT NNN' Ilr- 1,,' 1. I"I':w 'II IIIIX IQQYIW. "I3.x IM... pw-" '- ' gr-' VANS' 'I -I: .mug ':,.N 'IIHNIQYIW IN:III4I1Is'I I'HI.I' Inf 'II I.IX' I1I'xII' NIs1'.I1I 'iw' 'IM' " 1 'If IM II-www' MN. wi 1wII R.1fI' wm.,.M ILXIIIIVVIK , TfI.IQ NiIV'.' 'I'I.X IIEI, XIIIIIQI .X HIIIfI.I':'1', .Q I I "IX I1,rI 'X 'w.!I X Wm-1, w'11,.sI Iwwx' fI'+'II'. IVfI rw I..11.I - ix FIIi,"' I" , ,XNIS Km 1 " . Ia 1. lil.,-221' , ' 7, W 7,5 5,-, f ,iQ-,KLA -' 'Lt' ' 'A I: , K 1""X fy., 45. i, lj- i ,mvl-H-2 , . 4' ' ,, . ,r 4- X' ku. Illl 121 4 Xlililn Z "'.v-if-5ll4'?f'! "f azz.: -1-LZ' f Y iyw ' -Il ,l. Ia. NN LS VLHXEI-i.'Sw+ Q 1 ,....f' X' L' Y tm 3 RRS!-'i I, IINN ll. l.. li. Xnllmns in 51" XJLJ 4 N N X XX ' il 1. 1, ,P Y v 1 1 ,xx ,xx . N! X J lv X.i'Q I RN VW VME 'wi X2 Xe fy fb A M ,mr LL! X W X X I I W I , X ' X. .N 4 XX t I X' W xx P V- ' NI' lx W ' , . ' x- i X 4 Xlw . , 1'1 , L 1 4 N! M X H 'l .:, ' 'N X' 1: 11-A - - ' V. Up. 1' ' X 1, ' ' - -. ' . -- v:'f9,,f-5 g ,,,,,, -if ,A 2,1l'T1'.1 'ixxlivfxiigg-f1 -A,lY,. .A ?'1. ,1 f - -V V V4w"W M Nd' K' . - ig.,V , 3, ix -V LN rgf, -,, ' A1 , - , J A ' A 'L if V , jg., --5, Xkg ,,-gt 'HI -w 4 XIPIIH 'eg' 'i , CZ: gi -:M-' --'-:,S::vr' w I. X 3 ' H- -Im - , .M V' , Ill:-rv IN l'lvNlly- lliAILll'4'1ll'1I I'l'mlllr'l-. - xxx X41Xlff'XiI'N -mm IQ w w' , n , .xxw :A , , K I SMART STYLE SHOPPE ff' X S vb.. U- A X .--2' rx VA Qyulljj X , I .I lllf Xlil ,IICXX Ifl.IH lf! D. I Af N' Xx X fx - ' V x A 'lx 1 .. ' XX W I x X . . I p " ff -x , 4 x "XX 4 1. X , -' W ii ' A "XV 1 A W 1g.xx 1 Ii I I' , K ' A 'IfffXiW'Xvfi.'1,XZ"IlfIX N V I .Tl HM lj Y. x. .. 3, ,XX HX - -1 ' - f vl K "s,...--',,f,':,gQ 4 .-L 7 ""',Lf:,fQ'Qfm' 'P-f?fQf,,, ' 1, Q , , , 4 'I - iii -- . l . 7 F ',k771r:- 'rin-.,-, X - -i My V- ::m,,,,,-2 , . V I Li ,114 , ,, , R 'A V I II I 'Il 4 mu IJ 1, H . 'eff' , - .4 W-, ff-Q':S.f:'-f-'-' , - IA , ,O 1.14.1 , .- A --.3 fat, --r - -Nl , -f Xl lll1'5IQIl nl lln- lic-al I rmngla- Il' lllll lx me x 1 5 Sin- 'sc Sfei VNWXXIR 1, , a . ' Nu . I - 1 I , A lxll 'lu-n , 'Q' Hui' 1 luv' Ill'-. x 1 A g , XXX ' ' - 1 I .l X' X X, yl X, W IVV xX b R 3 ' 11 Xi ' 2. 'X vy . X' 1 X N I ' i ' X x 'A x ' 1. ' l- A N - XI. 1 X o X :I X XX- f N -' il XX -V .,. T- K wx. . , - - - U" ,Frlslfff :Y-11 'X ' f- La' -- - f , --- ,, ,, H -:---ff- - - A - VA"-xv +1 T3 ,ig mr! g:4...f,.f f- fx 4 ,-, , P. , ww - . - r- ,Y -,.. ,,.,..m..., Y l h I I ul'ml1'ulml1s Qi' V V vQ2.2v9"""j Q: Mr' A, - -'- " - " fP'v7' '11 -'Tig 151 fU-- . x., , -f Y mi4--'- ,, ----Y-f'-AY' "g-'-- 'fn---1 5-f-rv 4y-gp-- f-.1.i-7.1 -Y ,,, . kk S- - .:1-Q-J b F , , 3-3 f My - , 1,7 'gk ff, .V ' r I ll I - -V 4 XII II H '45-'fl' At' f L1


Suggestions in the Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) collection:

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Anadarko High School - Warrior Yearbook (Anadarko, OK) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.