Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA)

 - Class of 1959

Page 1 of 128

 

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 128 of the 1959 volume:

Q: Vx Pg -fx x mx 5. , fsii 1 2 1 X. ,. , .. 3 5 , gi ., .fv- 021 Sr? :Ei CGI: :si . - . 33? -iiI:i ., .gl ...N lsR.3..' ..,i,. 5141 Q15 .-53 33... I'-if 3-1 if 51. :Y 'I 49'-'-9 .L in-A ve ,:-55 Q H 9 ir Q,-ff" 4' Q-L kg , -- lv-M 54:43 .517 N 'f " t H. ..-was .. - VY if e,'.,,,-,.7i,7--gf E 9, Y -N- Aqukwuir, I 1 H v - P .-"fu-.........m. - ' K-wwe... 1, , .W .f,.,w- .,M,m,.'M.., , ,t.N1xmlh. in Ei-.N.M,. .,x'W.,W ,,,,,.,'PSV--wh M A :,:,,,,WW,,.,. Mg-If . ., , X K . A , , lang.: -' - ' A 9 ' , . A , ,-Q13 Q 4A, V, ,. , E H I -N '- U 4-' i F I , h if V .5-Lk. N I N:-I-lk . b Q M - vig N S H55 5 X :JT 1 9' - -9 ' "' 9 ' 'r fqzrzd 2v:y.,g,,"TT'r' 1' 1 -- .. 9.-- -N ' x X, ' ggggg-g,e'g?'l,:'if,:3f1p'fz-51Mif'+krfZ3sff2s'QF:Effli :WE-Lrfdriaif-fiftgf-,le-Q' A.,2f'.1:41faf':L-:J-,i.9 5 ' .' if-M 'if 43 -f,4-J.-wars" Kffaiffvf-" '?.+"F' 211-.zwf"'e":.1f:.'? T" 'Q-ii1i'iiP-:E-4:-eff-4 .-'AX N . Q- .hx-A ' ' Q r QQ., ,WTI -g:'eNft 'u"-'fi,f:":g..Qg.,ii'- .?'S:I3i?l"rJjf"f5-,3'f.f"'f-I'25.yx5j:-TF5 Qfjg..1,-.L2'f6.,N'Q. ' ' - - , , 5 , . In V Q A -fl,-,.f ., ,,.4, , , ,N gf., thx, I,-p,.......,,,-,'b. '- . ' " " 1- "-Y-N-'I' 'QI-ri "ff-7-1"-,""i5,951-"f?::""-5"' .. W'1yf"-1:-'T' 'ifwfe' '+-i'fi"f'.r'i1?""' '91 .f34.1-H-f'9--':e.r-fe'-nk?" . -lf' , f g V -PM 1:mff's?'f?r,'33'.fT-zz.1I2Y:,fif,g:f'f5-":T5g'3'2s..:g2235f:ffflef 1-1 '1.' -.":::f.-v n . A. . Y J ,.,.LwV.-ig .'4:.:1M12 ,W .1 . -,- . ' Y '- U x:'-,-g.J:,,,,.:' 1 4.:.Nig?.'.1,A,.:.:-.VI , A ..--W 5 IL,,.'.H ::t,W,V:.w3-f -3- ffzr ,.,7,L,t-gi:.:i,-4 S 4 V .N f ' if ' "'M 'ef is Y r - , 1 ' ' -" -0- ,g Q ,, '-"M--4 2-'-- 2.2 V-:-,W-,.,,.-v,i1v-a3,:Q,gL.'1,','fiafnz-:-7..-'TH-si'- 'l'l'!"'.4m:...::fw'5-1' - ff-Q fq.. - .- ' Q 1 ' ' ' D 9 ' f lfiklilf.-wf.1'f.7f:. -L... gas,--ef-'24-Ylf:i:T++2g.?f'Tf'T T4-M-15fffirf'iL"'iifi'57' J. N'-,.e 1 1 e.,,,, ,. -Kink -- ' .1 ,yfzbfj wif-P-4J',.::E,-3'T-1-"ggi 2.w,-:gf-1.2'f1'.'i,:j-ALJ-t'r1..5-:,.f,-,.,:':, Q:-3 z -. ' in - . . ff1v+ff"2Qf ef' -AQ ' gflrfzew '- fig261-ff--P1.S'e+11f'fM:p1Kf-f S-'il :M--rI?2fx:+f:--'ff e-4?-.irf'--- ,, " '.' I- 5, ,,--.G-jfk ' "J ..l.-"Elf, A 'f ' T' H" 9, 'M' 9 -, V" -. -5, V 4-1 '12-ful -gLf"TLf:wS1QEf-"'11'g,IZ.1f2-' 'M lil- . 'X-Q-fifff ,ff-,gf-P. J -aj , N.. z ff.-Vy ., I'-k ,. , - Q, , Q A- A 'M ?-,:l:,.:.:,L':,,Lv'::3,E S"'4 , 4,4 'AJR - . - , . ,gal N, Iijglgl 5,5-:.:,j: 3i.5',LNgi5jx5:Z31g:1iff,41, if ,Q igyrl. FTKT' .L fs FL .IQ fi, ,L , , ' 'Qr'Q: ':,f1f'5 f'1,1?fi.f1i?"f'1'i,'f"f ' H ' -fi", SEZ ',gf'Qf-'gg f ' ' , ' E751-1 f7?f?f?5'ii7fr2L2rz-,iffi?i?QE1ilfi?j-f--irxffm'-f 'T .,.' X xilf, , I :K 2 if ','.IF'.'f5f1'ff'Q.'w1k Y- ., M' A N., .fe ,A . ' N ,, .z,. 1-I-'ff' X " I K - -e -1 "1 A ' '-7 47 --. 19' ,L"j' flf-----f -'M-by 43, " ' .xl f . 'gl 125-' el'-N-1 .f l'm,r' .. . f UmUlifO'3? W'ff1U93?51E5.a5: :.4r4f:::'r' M W ' Jfmi- 9 yi,---Q.f,,fvf X 9 rf f x ef - ea,---,. f-M. - 9 ' . '- . Vfxwif 1' . . . A memoryidedrnefeg- f9T- - g- , f -f . . ' Q .. Q , . . ',,,.,,,.-' - .- ' ' - " ' 95391: H - ' fhose who '?nc1df?1f- 1 -9'-.A,,fU.D7Tf-1' 'Xe ' k ,fs , gl! lfij.,-"Ii, A . A ,' 'j- . ,-,-'4 U . Q -- -- X 4 . ny. I...-.at 5115? Q, . ,,,,,f.r.r. ,, ,Loge of 5CbO.feq5f,C'4w Qthjeyg-l 1 . . Al A K yQ,grz1,5,N'Gxy' , .. , N - ,, . -- , A , 1: I JJ-R 1 ' ' ' , and sogiofhqchfevemegfsklwhmb- ,qqsq .'yf"'W '+hM:,g',,',2,,g, ' 'fr ve been--fmmorfclized on my X, 5-:FSE if-ke,,3t,t'3 qr-'A .- f-. gt 4 . f A fyagi, yyggx, .,L"2- W fggves- 1 4, .f Leoves cllngmg o g,,,,gfs.,x331-,img .-,,1,,,3v. fi., Ma,-if f'- .- 'fi , - V A . ' A 'f .Q "'- uf, N' Q ii' cqrryfng, feef, cousmg fmigbzf--i5Q..5k ig! P ' -I -4, It , .. , glrnl jig,-,'5kqv',,'w X I , I-Q , Q -, Az, hi Ijgiquse fn refrospecf of - li' -tL.1,QT' , Q- ,.,. fQ4,,',d,,. -" d f f fha r we , V 9 f R. our Hopes on ears, o .. L M y X ,:5,,,f.r . ' . , I . ' ' ff 1 A 'F Q loughfer and fears of 1958- f -I , N. - pf' , 1 . b , . ,. V , .- 5 1959. l'm yours, and you re 1'fi:,-K4 :J H f he-r ' YN mine. . . . Recd and remember. .N-9 ' .LQ ,, -'7'5ff'Qf7 . .kg -'A' ." ' .. u , , me 9 1 . 4 .si.4P'. Llfvlvlbl LA 3 gp,-zu was 5 -I!! , 'Vice' ' 'ffqt ' ' ' 'Q S .5 'Q' ,ri IN .- ', ', XII' 'I 'fin - C 1, , . 1.1, A, my ' 1, X , ' ,f,',,x 4 . Q '. ff. ,,-ffm. X Q- ' . .pa - .- , 9 s l E '1 I: ' V . H 23 A i-:ivy J 4' Y ',' - .I V -t, A 3' V. 'ff -4' .. 1--Prix I 1 , , L' : 5. ' mv 0 ' x w., - 1, -,HN . f V Af: 3 , h" fix , ' - lk ' ,J 1, 1 v , . 5 . F , ' ' 4 . ' 1. '45 f A f , W" ',, ' ' . A,. M V '. 9' 5 ,l ' 'fp' Y , '- , vf . .. nl? X p "7,'d I r 1.9 ." f. v I . ' 1.1 ' 'N' F s N :X - H f l iff, X , Y' : 1 I0 ' I k Q 5 1 0 Q 2'-Z t n 11' 1 Pk vx. N an - 0 292 n -f 11 f 42 'Cl' '1 HY .o' IQ. .Q '5' LA' . 0' s S 6 zffs, Q., , 4 Hx -YM-57 .7 . Sk th-Y, ,x vu fy .x V -.--v15x'- 2 'F' .L-'--A 'A -K I .1 flg, 'i,:. A ' , . 3 . g f:vggq:zffWM f,eQf, 4-,. . X . - Y - -1 v is "Yi "f'l,'Q I.: K ' '- ' X 5 jv Q: X "K R L ' R , X . I 2 ,g..2. ,2 - , hut, ' 1 ' Y, 'bf' 7 . ,, gi? A. N' .","J-9" 1-' ' -, ' Wx f5x' It in --.g X., f. ' 1-ff.1 24 3 ' ' ' ' T'-.nk S ,, ' ' :NS 14 1 .. I F , qi' 5 - 1 l- , 1 , if--, ,X 'fl'-LSI' ',:?'i..,v,1x T t. x hx ,All .try it ,ry',.q 1 4' . . xg , . ,N 7 . ' x Y V V y . N , . .g-1., ff 3 il A"-.L ' " 3 4 Q17 X ff' ' 1 'Ry' A w. Ni .f ,, if ,, 5: . I - I9 it 9 --4. 1 v ,, if- f X 1 RFUQUD N om """m"' W 0 3"'m vaume 49 armcbkres, w :micron 1 X A Q u - 'a-" an Q N Q my r-'T' A nl Nl '- H--w fs " , fv- yf' : g I . '-nov 4 ww IN N .5 -.M .sy 'Wax ..L. ,rw ., .".,.a , W fm-.f....A-. 2 uf UW- "' ,, 7' Nm Www,-..- jig' 1 1v'm,.,,.f,w . 1 Q UQ' .,f U .- R , W ' "W -H M- - -:gJ,g.f- if 1' 73- " - 'U-.gr ,F ... Q .f A ....-eff-25"-ff-,-.. . .f-A ,FY -s -4 YQ, wr 4' "WM ' -T Y M.. .... W '.'V"4"'5" .FLW ..-H" 'W "" 1. 9 i.w, 5yI " qgagfwky- 'aux Qemkfffiz' rf, wwf" ' - W-nf. ... ff 1-fr. f W-ff wif-fm QQ .MM ' if I - 1 ' 'far 5? W if ' 'Z' ,f 1: 'M' ' 'H ,..f,.N'W"?t . - f fl "-ff 7 1. - NJ , "T , +""f'- - ' HM"-f'Q"f"" 5 :if - ' "' " ' "4" 5, ,-Sf' ...Q-35 y . Q ,N -. M T-A-1533 ww , xgvw- Af, A-.3-3?"a . ., , U .A t , -2 H V, N1 'V ,. ,gsm 83" Magis: f,w,,,,, g-Q: ,W As, '?V,',., J SZ- t 'fu - ,.,9"v1'n,- x ""' "" W- ' f 1 ' y ., .. 'Smfx-1+ --..'-"'I"P "Vx ' ff-'V' ,P-1. 1 " ' .. . A f " -- 1 --W - Q V- A- A Q - .W -M., -' - wr.,. . Ah, . .A Q W, ,,.. .,,, . 5 ef' 'N M QQ-w '. 1 f-f,-f'- ' - +1 X55 ,, ' ,-jg, lv """"'wf' ' 'N ':.:,-1-.V.f-Nfw-' Vf"k-.HW 'y" '. ' .Q ::E.:1x,1 A .- .wwf ' W, A M D . C' -Off" 'P'-JF' ' "3 A-nv" f X. 7' '-' 'W' .. - 'mf' .Ag fa, '. F' F M im' ,--4:7 ,Jggpv'.d'X :L Agn,-1 V ,V , XYN-nw , In MMJ4",. .wi In .. . Q -.4 I , . , ,V,,,,,- ., 1 . .QW ,, WMM of new N..'f4" 1 Q- e A ug- Y x A.. iw... M I kr -mx q 1 x Mkgq . H t M W ' 1' Y gs will fpasf -5 .af 'Wi' ,- . Wiz. K vb, Mn 32.41 f' 0 , A 1 4 W.. :V W lim- N Qi . A- -v '. ... M J, , ...., - f.N..g ...W - I-' F - -medlfdf .V ' I ,,,... A, ' H-ff -f W. 46-,.,.. - ,K M, -W ML-, 575 4-12,5 by L wi v :E :iw . 1. W,-V ,. W .. f--Q-nal -1- - - 1. -f g A- K' .K "Sv--diff 0 S kk-. T .fr -ff, ,AIK . 1 ff' , D BfAUUfw-f"- " 'P : M F ,V . ..- ' ,. . 4' - -.. . , wmv' M M '-.. xv," ,I V' -' ,WV 4. A. 4, .1 Rav--. ...dv-" -v A...-, ' '.I -' .f- vs 6' 7 V 1 -W .-" . 'a,:'..i4k !f,J'x I-,. ,- I . C . Q vb . -,N x- 1,1 1, '4 hp' . - ' xv. , 4 , ,lg . '4 1,, Y 1 5 Q 'f' A, 45 ' ff" ' 'Q' F 4 rf 4. . 4' '- -Y ' ., V: 4 il' 1 A .fn ..., in 4 h 0 ,r '--if-af' , ff , ,fa ', 1, 31' I ,. 'L f , 1:3 ' iv if I " . A J ' 11 ,Q 4, 4 ' -av .-'ZW ,f.-'F , ' 1 " A .13 'I' I V ' . 4 , ' A M ff' I V 1 Q. I A Q ra l ,. . , Q -2 + , .1 V- '- -i' 'U p A, -' 'Q' f A r X - . Y - 5 A u IH- A 4- 4 ' A 'f -1 -z" 1 Q , ' l, f . , 'AIV . , , I. 5 ' V Q., Q , , V A , :las ,, I in s I ' Q --- '-" 1 fx- + k i . 'X , 71, .f 1 J! 1 Q '- ' V J .. ,.,t,,W..,w5w - . fa M' E L Mi M . .gm . .hguv ..........4!fA4.i' W l ' mf ff ' f 'M A ' "--f "J: :Q-..,,.' ilu ., " if ." 'A' 'ZA 9, -.ff 4 I f E ' I - 4-f. ' , ,. QM-Q lewwmkuz- j vw, 113:54 J . fwi. .L :ug: flxagwl, "Q, .... "'y.-,.A'.i"-NH"- -I M, Al, 5 it ff -. 'Vik' -7 P e A Wt Vs :QQ 3 ' " . Q W 1..'7'.v 'N' ' "ii, W7 f,..,.,+f .'-'9iVf'f""3"I9i"5' 'Q ' w H . . V f ' -' M3222 "Y ' hge! ,w4?'f" ' 2' , - M :7,1.,., ' A ' ,eff u W U I A. .K . -Hg: , -Y - ' V Y V K' -Y. h ' .- .., -,. A , b Q I 'Avi . 4,v . A " K I '- V , Hg... ' 5- M - " A 4' 2.2 , V , ff g:.f7 '-', ..., - ' .f ""' A er - ". if 3-I Q sl,-9' , wisp.. , l- 3 ' 51" , .',N -ny .- A . Q x , 1 -4' 1, , , I ' ' - -f 'if sw R 1 ' U. ., ,,.,,., , 'QV - f 3 I" 'L ""-'W' -x.--M--vw. Y., ' , : ' ' 1-V 1 - ' I . . -. ' 5' " ' .- """ :W 1 .' 0' - ' ' ' '- - " - - ' U ' 1 lg. -.ff 'f', lx Q' Q.-vqr Y -1- P. A- A . , , bv, v U L.-. 1. VV . A' rp-1, - U ,-.. - If' . " , ' K V 4 W .. , iadx br 4 wg. , ,V-ci' '-' ' 14 , 1, A, 'I .. , . ' - .3 f-51 ., f. A In A . 1 HN- ' R' L f Y" ' L" l, "' .5-QQ - . .. ,y, A.. , A 5, K ' 14' iw-u. l Vs '- -1-'gs' . sf!"' A r' TT , V HL. f' ' R 116706 35 I N- - - 1 R . 'io - --Q .. M -A b -5. P. N .x I f rg! Qi., 955 ' I I : N E '-al "'. 45 '. .0 ' " ..-- h .0 ' ,Q 'Q . -7- x '42-Q "Q, ' 52.5-4' S n , Q, V f DEDICA7l0N Two ffgures sfand conversing IH fhe hall bofh are grinning and chuclclrng easily This rs a scene famlllar fo all of us These men we know well They are fhe palr who keep our school funcf onmg properly These are fhe men whose sincere mfer esf sound advice and wise CfIfIClSmS have helped us fo malnfam fhe high sfandards of our school Their amiable nafures and hearfy enfhusrasm es fabllsh a bond befween sfudenf and admlnrsfrafor which alfhough unusual IS invaluable fo fhe func fron of fhe school ln addlflon fo frreless efforfs rn behalf of fhe school fhey have greafly assrsfed rn sporfs and In many civic affairs wrfh fherr far srghfed planning These men fhrough fhelr pa flence and undersfandmg have won fhe respecf and admlraflon of all of us We fhe annual sfaff do dedlcafe fhls 1959 Rhododendron fo Mr Wrlllam Whrfesel and Mr Charles Williams Principal and Vice Principal fwo regular fellows . . . r . . . . .- ' c .- . . . . . i . . . - . . ... I I . . . ' Q . . . . .. . .. I I ' . .. . . . . . I , . . .. . . . . - . . - . . . . . . . .. . . . .. . . . . . , ... ll II , Q -P. W, 3 :wg-rv-"i - unnam- x 5. p-v---- .vw ,yy-wwf Iunv -w-vw. ww v 5, www , - ' ' ,,.,,.,,,.-. x bu W - ' ' -an-uf.,., -' H M., . ,,,,.,,...wa.w-mqsMnmxq.:Mwv.mwom.faa wr' . 'F"""" 5nusp..+.- Arn mqnuvob-1 - ,vu anew' nv ' Qvi "fm .Q ,. - .... .. -..--Q 4 Mr. Henning Superintendent of Schools Mr. Reid Director of Curriculum and Institutional Services SUPERINTENDENTS MESSAGE . . . By malcing the most ot' the opportunity that is theirs. many students enjoy the satisfaction ot accomplishment while still in high school. Qthers tind the rewards ot sincere effort at a later date. It is my hope that members ot the class ot 1959 will return often with words ot encouragement to the undergraduates. May your achievements he an inspiration to the rest ol the student body. Best wishes to the Freshman. Sophomore, Junior and Senior Classes ot Anacortes High School ot 1958-1950. I 1 - 4 Mrs. Thatcher - Secretary to the Superintendent ADMIN! IRA 7100 E fin O 'Si This year, lor the lirst time in the history ol our high school. we have a lull-time Q counselor. lVlr. Morris has f heen more than helpful to CVXVX our many students, especially U . seniors planning to attengl, li college. i lf!! 'll ' ff WMLQH -iff VJQL All lf l I Mr. Morris Q' X Counselor I I I I . Mr. Whitesel I I I I I I I I I I High School Principal below 8, ,ight Mr. Williams H' h School Mrs- F5Yette V' e-Principal Secretary to the Principal J kv' J' '57 Mr. Baldwin Industrial Arif Mrs. Beard Mr. Bottoltson Er1gliSh Chemistry W0l'ld P1'Obl6mS General Science 14:95 ef ,A Mr. Beard English World History Mr. Cornezt Art World History Mr. M. Davis Latin French S ' Ab-.dar 'll' Mr. R. Davis Algebra Geometry fv4l'0l7Y Mr. Kramer Geometry Advanced Math College Math Mr. Larsson Geography 8c World History U. S. History Mr. Lang Geography Washington State History fiffffi MW , s , ,., Mr. Dawson Mrs. Ervine Miss Farnham Biology English French General Math English Miss Hessian Home Economics 1----is Mrs. Larsson Family Living Home Economics AHS' Mrs. Looff Mr. Marhn Librarian Choir Vvett-stressed students? No, these are mem- bers ot our faculty who tlaveustoppect to ctlat in front of the ever tiusy otlice. Mrs, Lower Mr. Neilsen MT- Pefffsofl Mr. Schofner English Auto Shop English Band Journalism 1 French Q ful? 5- -pr--... Mrs. Thomas Mr. Tiland Mi. Ven! Mr. Weber Typing Physics Typing 8a Bookkeeping Physical Education Shorthand Algebra Commercial Law General Math Secretzfial Training Lili 42 Mis: Stapp Mr. Taylor I-hysical Education Civics Driver Education l.um'hlinw gives many ol our larully mem- lwrs an opporlunily lo gel logellwr anfl enjoy in lew lmrivl minutes of relaxation. rF!lC'0l7Y Sponsorml lvy Mr. Smith 15 Research Lylels lvlarlu-l, mul Anclrcw s Variety Store PSYCTWOIOQY World Problems x V 'iz 2542 4 , x X XXX 'XAQXX , 1 . X x. m 1 M L, S1 , if X tx 1 XX xx kixxkl WHY 3. 1? .4 f 'fix if ,l . ,. 'E - . A- Q - Kg.. -K .Q ,X wr x ' V .- ' X Y .:' Y rx ,'!?' Q F x- .av ,Girl f . A1 L 'S-' ' ff'-r ,.. a Eprrzf 3' 3- '. ,- Y ' - fs. ' , an . 1 V ff K TZQVF' 34 NM A 1 y E 2 m N 3 XX2 X. xw ' - m Xxx N X'iQXx . 3 :R X M 1 X f, W mf .XX X' 2 p.a f 3 f 1,121 ffj I5 , fhi-.' Max :0"'1g','7 Q , 5 ' 1'-I' 5, ef 4 ?.',4"T7 ,Af 'f asa I uf .4.g., m-. f 1 Qu , 1. ,X 47 x sl st- y 'iff' L f 411 a+ ... L3 JK. , 5, I km, X, 'x ,N 'K -1 . Q , na ,' . , , K . y w' ff 43 sri: z., Y' in-x, . X :1 7.x , ' Ni 2 , 1 1 Q 3 i Q . I !5 4 1 v f APY-X-1 A 15 'fi 5 ff xx 1 ' ' , l . a F If J if Q 1 . , 1 5 5 ' ! ' ? 22 - .. 5 I I, 1 5 , Q ' Q Q: ' 1 -I f 3 P I 3 5 ' S , ? Z 1 1 V - S' 1 3 , f 1 ' f ' V 4 J 1 S ' , si . I . , f , r 3. ' 5 "W, ' ,-"' . , -,QQ-35'QZL 3 f Y. f A U ' :fi f Q :X YR? ' , , , , Aj' M., , .. . f ' '2-. . s -"Q, " ' '1'W-an-rl-wav. , X ELF, "' ' FV'-V --1.-+v.,,wo-1 uv 'X-' zrflgl- V ' if ' ' . , ',v..iIlH5'Kf2'- x - .w.-,Ln ,gsm W- H M., - ' -gg 21' , 4-, " '- 5. ,. M, ,' ,fxrznza-ff X I. QA ' ' -:JV lf w , ,F . .-ai . Qc 3 Q: .3 Q in N N ff ' R I 11 T ' 4 "3 170 '.'1 :f,'11:' fe 9 - iz. I fy , . 33 "5 .. , , V I Nl Validicforian Salufaforian Senior Choice Han Swyfer Faculfy Choice Grace Molson S'NIllS0rf'fI and Montaglle lidxee ADDWTPI 'o gs Archie Andrews a JoAnn Appling 3 f 5 I' 13 . Tom Higgins, Pres., Denny Colacino, Vice Pres., Tudy Holman, Sec., Sharon Evans, Rep. 8 Sponsored lay Berentson-Moen Agency, Van Deusen Electric Co., and Phil D. Burton Jewelry Phyllis Aschim Ernie Aiierberry Bill Balsley Judy Bargewell f'D9 X7 ,yy I9 Kathryn Basore Valerie Beckman Bill Belcher Janet Berner ,Egg Harvey Buer Joyce Clark Denny Colacino Janet Colvin J'-1dY Colvin ff 43 Q 51' iw 'S 9' , ag 3 4 L ....eR.BnnnhnL... vi!! . 48 f- x N I 15" 4 1 ,,. ,,,...-. . .... -no I 1 J 1 . 3 5 . . ....-.- ' .. sw .LM , 134,- NM I 'QQ' fp, Q' "' ' mi it if i' -dim? nl N' ,- '1s. 'jfs ' ' ' ' --.. -' K 41 4' 22122 ,. -,v ifsvy, Ruth Jones Carleen Kincaid Doreen LaR0che I 9 Betty Larsen George Larson 5? . 56, nw L alum James Larsen Keith Lauderbach ,....-Q-A A N PIII 4' 5 I A I vga " T 5 f :f -'Iv if-v V' 5: f. L, E, JI, L 's.-- Paf Leary Bfung Lefville-Anger Lewis RHYITlOI'ld Lewis 3 K 59 Robert Lowder ' , ' V '55 L , 2 - rf g':,g,,,,, , -I ' . 'i mma-r 'giffqf-"im qi.:-lxrfi , 1 ina Q A- w,.f.itj'x-3.5 ' Kas ef if w ' .f.g,fgA 15 wY'5'z2sM niqgl.-.,: 5 V-3,-qu,,,. Z' -f. 1. -.rw I , A Ay AW ,,,.4: V: :MS .J XA ,.fS3g7:w7J,EJv,3tE4.h:,' ,J ' -f?5'?,.Qi K jjf2'J,vf: fvSrhf?111,garig3g:- jsf- K 1- 7' A A ,, wa--.,'35r 1 2 ,- s ea -QAA mee 3 . 'P S gi f :1 f- ff. ,f.a,.f.,,. f A f- '5j','gYf"7f mix' 1 'L ., ef .. L-My 1' fx-'-5 4- . if' ?' fx seg: 1 if 7 '52 f b . , ,,.a1 Q tba. C? - bi brim' dal 'vs f 'li' ii 'f' ld A ' , 1 "" 37 , fa, I A Al. f , H' if I ' ?4 E ' E Q -. . ., 3 ' 1 455,335 f I Q., Jim Mayberry Sue Mayse X ShH1'0H LU9hTS Elizabeth Macey Grace Malson Bill Mafmo Warren Maurer BenY Mila! Barbara Moore ' iff 1.gkL .4: 22115: K X . Q 1, .-'f Richa f'AnJy a' llrg nn ,E Colleen Peterson Gary Pipkin John Plancich M. ' John Plummer Bill Polinkus Alice Prothero Jim Prothero pa, pulver 4 Ron Rayman! Shirley Rayman! David Renquist Donna Richmond 'U V ' 32,514 . -41 .l i I , , Q.. V, "'-nf!!! g"P" Lv J' ' I' 1 X xv , 1 Q4 44. ' , z 'lv 5 if ,. , , Q 'lf I -4 ii' . A as. - Q, . 9 me 3, 4- f if -A W gf fi 4. fy I ,nf .Z --. 59 X QF A Sandra Tresner Tom Veach Gary Way Elame Weaver , 3 Robert Welch I 'hu- , - Charles Werley DGWBYUG Whi1UeY Joe Williams Jerry Wittman .nn-3 5 'S 52 4' Q 5904! "V x , -rv " 8 ba I . . ' A x ,,.1v'f' gp. A f HN, - 'T 1 -ivr, Q K., . .ax- fa " ,' .,L I 'I 'Y x I Q . X - M x'i?il!"Q4I: ' 'if -. K, 6 ""q"': 'sly 'Q' , Ag . gf. .av . mf Q, . J r pr. 1 9 ' -1 ' - 1" , ' 5 1 ' - .' 132-" , A . .er ,A Q , Q .N ,fx A . ' 'A Q' ..f:.. ' ' '--,W A ,iv I 4 a.-1: 1' . .gf 11. X '. 'I Ax'.'ll . T'k':v ':"7"'n ' K . ', 'il - w , Y- 4 I Y, ' , Q.. :iff v f INV.. 'Af - ' 1 .' ' ' ' L' X, .,,-' .11 p 4 v , .W 'i Ho 1 1:-X 1 .. ". fe 'T V ' ,fw. o 0 K 5- ?' :lf , B I 4 img A 3 J. , 2 Q ' K- r V gf' .",,, I vr 6314 r- . K ff' mfr "' U l ' l A A: Ml 1. ' ,J Qin ilk! J . p "'.. Q . . .-w - , , K bl' '. 9' ' 4 Q . I I " x Q I A . W.-.' lv 6 5 4 . h . ,, , 51 ," ' . ' : 5 '- ' A' hi ,- H' 'J .- --4' lv- . .L 1' If Qi' , 5 r' fx fa' an fi N , g: bw 'V -, ' 'VF' ' 5 A ' ' ' " 5 g..'.,'. -'V ' 31? A .4 , "F rl' .55 1.1-if -- ,ff'.','1 :V V '.,.. 5 K . ,Li , ' 1 N ffl!!! t W A7 f in ' ' :E ff.. :f 4 J' I ,. , -1.',fg,g,:gx-5, ..+..f. .Bl :Nm--vu .-3 00 Istdn di g Seniors ,I-1. H -4' . '1-7. 1. . D5 ' 2 -- ., f H J , 'YT' , . : 1 95 Each year ten seniors are chos- en hy their classmates and their instructors as the outstanding in- dividuals of the graduating class. They are chosen on the basis ol the leadership, scholarship, and inspirational qualities that they have shown during their high school careers. Keith Lauderlaach Linda Salsman ' -lit, , fi.: lla!! l if .HN f! il, I Susan Mayse Denny Colacino Lee Huntsman Maria Franulovich --r Sponsored by Beacon Shell Service, f f f. Jim Adams Kathy Ames Betty Ashcim Kent Ashworth Julxe Aulerxch Diaflfl BHIUIHZOI Julie Benjestorf aroll Bolte Jacquelme Bozamch Joan Brazas Y lk Dennis Forsythe Pat Foss Edwm Prank Alma Franulovich Begfy Puhy Donna Gibbons Bob Graler Carol Grrmsley Linda Guglch Linda Halgren Sharon Hamm Mary Han-is Jim Haiieri Ida Hawkes L Marilyn Henderson Karen Hermann Art Hodges Glen Iverson 5.3 Lynda Hawkings ir ' n l Roger Hill Ed HOd96S Carolyn Holley Dick Izban Helen James Y'V -.I 'Nr Rfk f", son, onna Anne!! Jerry Anne!! Ltnda Applmg, Lloyd meson, Karen Aschim, Dennis Asseln, Ar- lene Baker, Row 2, at left, Karen Baker, Marvin Ballsmider, Rodney Balsley,at right, Arnold Baltha- zor, Darrell Balthazor, Patty Banning, How 3, at left, Donna Barrcott, Lynn Barcottf at right, Harold Bar- nette, Steve Barton, Row 4, at left, Margaret Bassett, at right, Marrilyn Bishop. Row 1, left to right, Clarice Adams, Martie Andcr D I I . . A A V7 w-1 5' . I - A 9 Rick Wxlson, Pres, Sand: Nelson, Sec, George Larsen, Vzce Pres , Julie Morm, Rep Z i"' gi , vs NA Y'-7 -4-Q up 1? Row I at left Gtlbert Bowlxn, at right Deanna Bowman, Row 2 at left, Robert Brooks, Greg Brown, at nght Gary Bryan! Anna Buchanan, Row 3 Lf left Karen Butler Alvxn Cam, Hay Carenter, at 5' nght Jerry Cartee George Cherry, Dan Coleman, r"V ?'D Row 4 left to right Wayne Colony Alan Davis Ed Denton, Bob Denms John Dickinson, James Dorset! Lloyd Downs Patrxcxa Dragavon, Mrke Etford .A Q-nv i 1459 Q- q-.- 157 1-5 'T' Qponsorecl lry B 6 B Plum mg ancl Healing Row I 'eff fo ugh! Judy Erxckson, Sharon Enclrson Mxchaal Espe Row 2 Rober! Evans Shxrley Evans Jlm Fancher Judy Fisher, Row 3 Becky Alxce Franulovxch Mary Alxce French Rxchard Fullmer,Row 4 Bonxta Gxnnet! Sidney Goff Patncra Hall Doug Hatten Row Harry Hxbler George Hrcks Terry Hzrru Lourse Holercamp Row Allen Howard John Hull Roger Immer Betty Jewet!,Row 7 Mannetie Johnson Terry Johnson Terry Johnson Denms Jones Row 8 Sanlra Jones Carole Kangas Susan Kegley Terry Kllbreath Row 9 Kar n Kmgsion Lmda Klevm Sharon Knudson 5, Viv as f"'r Wig "" 9 Miami' fi 015 40 V A ' I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i ' 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , . 3 nf 1 - -.-s ,1 . ,, ---. ll' 0? , 45 l 'ear SN 61 Row I, left lo right, Kennelh Lamont, Jim Lamphiear, George Larsen, Row rad Levesen, John Lewis, Virgie Lewis, Joanne Linvog, Row 3, Carolyn Charlotte Luehrs, Douglas Lunz, Jane MacGregor, Nick Maricich, Row Markel, Audel McLachlan, Judifh McKinnon, Judy Merrifield, Sandra Metz Irene Miner, Mick Moen, Julie Morin, Larry Morris, Marjorie Morrison, Loretta Mullin, Jane! Nelson, Sanda Nelson, Nick Neutzman, Judy Nevala, Joan Newman, Charlene Nibarger, JoAnn Nicholson, William Norman, Oakes, Row B, Kenneih Oakes, Delma O'Brien, Sid O'Brien, Linda Osborn Sharon Owens, Wayne Palmer, Luella Paulson. i 2, Cow- Lowder, 4, Gina Row 5, Row 6 how 7, Gaylon Row 9, 've 'M' iv!" 'Y' 4-K Q- Q1 15 -.1 -1 K -Q, 41 Row 1, le!! to right, Robert Pearson, Roger Pearson, Row 2, Dwight Peterson, Kenneth Peter- son, Bob Petrish, Bob Pleas, Row 3, Tom Plummer, Judy Polinkus, Kathy Posthumus, Marilyn Pulver, Priscilla Radtke, Row 4, Dick Rainville, David Read, Chet Reid, Charles Requa, Stan- ley Riemer, Phil Robbins, Tom Robinson, Carol Rodgers, Cynthia Roskelley, Row 5, Karen Roundy, JoAnne Savidge, Richard Sawyer, Barry Sehlin, Janice Shelton, Ed Sherman, Marhaz Sherman, Sandrar Shull, John Skaarup, Row 6, Colleen Smith Sharon Smith, Paul Stannert, Sharon Stone, John Sullivan, Al Thawley, Bill Thayer, Peter Thompson, Dan. Thygesen, Row Y, Judy Tidrington, Terry Toland, John Tullius, Linda Trafton, Sharon Tubbs, Nina Turney, Dale Turner, Dennis Walrod, Lynne Way, Nancy Werner, Linda White, Evans Whitney, Bernice Whittom, Joan Williams, Rick Wilson, Ann Winge, Wallace Wren, Clifford Wynn. -cv... ,J Ting, ts" ii Y an ff' T 61 J 'T f env .L gf? 'U' "' G' f A ' FRESIIMAN 646' Row I, Jim Williamson, Sec., Dennis Clarke, Pres., Row 2, Patti Colacino, Vice Pres., Nancy Plancich, Rep. 00' o' a 'K'5" o 149999 0o'9 5 v9999996999999' 0040e'o'e'o'o'o'o'o'eXe's'o' K'S'V?'K08'VVV8'8'8'054' 0'o'e'o'o'o'o'o'e'o'o'o'e'o'n' noonoooovooooon o'e'o'o'e'o'o'o'o'o'n'n'4'o'o ooeesooooooeooo O,O50,0,O,O,0,O,O,O,O,O,O,1,O 9999999999999' 0,040,140 D Q fgfgfgfgfgf fgfgf QQQQQQQ o 0 0 Row 1, left to right, Chris Anderson, Linda Andrich, Lee Ashback, Linda Atterberry, Larry Baker, David Barnette, Don Barton Carl Bates, Merrilyn Beckman, Row 2, Gertrude Berntsen, Jim Betz, Bill Beuskins, Mary Bice, Helen Birondo, Charlene Blackburn, Barbara Bolte, Frank Bozanich, Gerald Bushey, Row 3, Ted Byford, Norma Carpenter, Janice Chatfield, Steve Cheney, Jacqueline Clairmont, Dennis Clarke, Jim Clow, Karen Cotiman, Pat Colacino, Row 4, Jess Conquest, Dudley Cowan, Kathleen Crosby, Karen Cross, Tim Daniel, Rusty Davis, Richard Deutsch, Patti Dickinson, Colin Douglas. o e g 0' sb . 5mf9WW g,,g,oQo1gg,s,sQnQ geigg 'Q 00409104440 ngoys nf ,ogofnf 4 efnfofgfofefofei We ' sfo' 0 tpfofsfvnikeg 1, 4 059K '518'99'S'5'?1tv' s' an W9-mM -6 ' 'Hee-'-' mm ofofofof' '99'5" V2 ' Row I le'r to nghr Connxe Dutton Patncxa Earle .loan Edelman Joan Ellxot Paul Elvebek, Row 2 Sandx Erholm Melodye Ezell John Felton Juhanne Ferguson Karen Fuher, Row 3 'lim Gaynor Jerry Gxbbons Rxchard Gmnett Ronme Gohr Dxane Gonmon, Row 4 Joe Goodman Loren Greene Kexih Halgren Jonnxe Sue Hamm Beverly Henon, Row 5 Sandra Hardmg Nancy Herr Leroy Hawkxns Hazel Henderson Bob A-'ernxng Barbara rlenry SI ven errnan ow 6 Jerry Hlckok Tom iflxll Mxchal Holm Larry Hougen Carlton Howard Alan Humble Dxck lwersen slr for 1 -Q... WI Q' C7 Sponsor? my Trulwn lxlolore .leanelles and Brownli-Stone Music 0 :P -' qi A I' -521.1 192151112 Ei?-3-'lib rg. .-.::-.-3'1 1 1 1 4 .. 1 ,ng ' 'gift' -1919 'W 1 gtpggggaggw O gO,1 nQH01ng l09'i'f l ni' ni 1 n" Oth 0 1 I 1 HERWHWEWQ-. '50'Qi'1'10 0 'oi 1 O 1 O has-Bah.-We 5 YRHQOQGQQ ' njngpggs hiv' C rf 1 VV Row I Ielt to nght Arthur Iverson Carla Jasna Nadme Janna Sylvia Jenkms Lynn Johnson, Row 2 Tom Johnson Rzchnrd Kennnrd Deanna Klng Kathy Klrkpatrxck Mike Kronholm Row 3 Larry Lamphler Peter Lattner Denms Lavxne T1m LeMa1ster Leo LeMay, Row 4 Norman Lemberg Lmda LeM1uex Alxce Lewxs Janet Lxlly Joe Lmdholm Row 5 Claudxa Lowman Jeannette Lundm Joel Lunz Joe Madre Robert Maryott Blame MCCOYm1Ck Jamce Maddox Row 6 Jane Mattoon Lorna Mellmg Susle Mxchal Joe Moore Pat Morns B111 Morrxson Lawrence Mullm T 'hn- 1' ...I sq x 'U' '--p VY rv 'fb if? wp... x I PUVWHH JW natorlu AIIININ f Cram-as .mc och num S 551 - 4 4 C N ,I I x ' .L '5' Pg Q V 4 I f Q- hftvfbtgtvxig' k,l 't O K W i ,v-A "':' . Y-ir A-' . A 1 45 - S f -ily ,ex lt, 4, A 1- ' IN -ICIY ' a f . f fx-If-.-1 'vp .7 I ' 4 Fffffl " 'E elif? , 9-gala f ' ' ' 4 ' I E 4 1, ' 2' J' X 4 'Q f Z"w?'v5 w nl 0 '- ,,.",, I I K s Aff, 922 ' ' '?f1a3 'W' .. fx ' Cf?-3 P' Hfsfffa , , y-.lixfrf N . np 3,9 1' X , 55: -. - A . 'KE' 1 How I left to right Sandi Nasman Lynda Nelson John Nisbe! Jim Oakley Susan Oakley' How 2 Nellie O'Brien Beverly Oldfield Gordon Olson Sharon Olson Pete Orton Row 3 John Osman Tom Parker Pat Parsons Alex Paszkowxh, Juha Pais, Row 4 Anna Pearmmn, Howard Pearson, Tom Pemberion Bobbi Peters Rxchard Petteruen, Row 5 John Pxrak Joseph Plrak Nancy Plancxch Wxllxam Ponnus Louxs Record Glenn Reed Phxllxp Reed Row 6 Colleen Rexd Mxke Renquxst Douglas Rxchards James Rydberg Paul Schoheld Ronald Schoos Shexla Selvog 71. ,.,-, J U, '7 -,p Sur -X -Q 43 fb v-7 T rn' q, 4? ti AQ? 13 2.1 .of .-Q "1' -Q qponsorecl lmy lvloclern Home Builders lnc an N0lJl6W MCH 9 XNPHF 46 f 0 'l":"A 0 ll 'l .:g!:gl:gl.l' n'n'u ln Us la ':'I:-::l::l::':: .lg I. lg lg H. 1 n in ln ll lu nn" Tqlnilnl l.'n.'u.' l .lo 'l lu a Q la is ': . rl'5l':l" 0. n.'l.'a.h l l.'l.l..lq.l. 'l"u"n'l ' ' l::l:.l lg.l. 4 l lll l llillllln lllllll l l llllllll lllllllllll lllllllllllll ll llllllll ll lllllllll lllllllllllfl lllll ll lllll lll lllll llll lllll lll lll l lll lll lll llll lll llll ll llll ll lllll Iii. .ill- llllll llllll lllllllllllllll lllllll ll llll lllllll llll llllll lllll lllllllllllllll ulllililflll l lllllllll:ll 7 :lll I fl' f l . . . . 0 s 5 main n can nu N n u Jain " l o ifun uuuifn a nun usual. nn la uuuunu ou n f 1 uuuuonuun nn ................. lll uuuuuuu auunn uuaunnouuuuu unuuunonnuuu uunuuunnuaunu uauunuouuuuu u uuununuunu u a:.:u:u::una stem? Maki sfrlc SP'neRobe' aYer all Jeiinsleele Nlkklergfeacg gm no son ,ln W nan dr9 C swan 4 Dv' If H0 1121 ff vm An John Row Veffd MIC Sen ,Sf 3 yp ry bb lck 'gh' vztkg gj?:gp1nRog,o:JnT1:Zal Sven vYjanJVeo!?il9Y rv ' Ro a pic Ge me ll W1 mfs,-n-1',:'v1fzv: B1 Rgsemuryrt SwBPxon Klan UM1chgl ow 6 ale Wo in Way Wells D hlee TY hard ne 11115 :gl Ggilen wells Iila-nm W W vld llllam Dan h Ar d W e1C wal' :Lrg QilkaCY John 19 17 -1,-gr fy' fy, 'Q' 1+- 4' -7 'Rl Q7 ...Q ld 5 Q' Qs V Swfe unlty Comm A Wlngeg H C0 a nf lPme QEQU C Engln s Ham by ore Snong 47 .4 en,-X we--.- 1 N '-4 :JV-..u 1 ' . 3- -1-, Hi L42 .N L ,, 1 5 Zia.: f' -QM. f- , .- Q W, - 4- X e -.. - In 'r .3-. wfu, " . X ,w., 'sk V, x 4'vK'. fx-J- I .5 ',f ,Q X .--Q W x ,. 1 ' I ,fi ,A 1: Q . . ?. , : 5 - Q 1 A , . . , 3, ,' 'WX - z 1, i! ' x ' H P u' A ' ! Z 'I I . . . - r X V . -'x if . xx . XXV x A-.Xa kg . ,- Hvllt ,L ,ef -. 3 . Y 'ix x lx' X ai up X xl .N Q, . K tx' N 1- , - 1 ,x x , Y ' ' f A E 3 u 'A '4 1 I , X . i F, 1 : , D tif . 5225 i I x. 3 14 . kg gfxxr fy , I y 1,1 Q, , ,-' .y ,Fr -, .5 ,. Arlfgiif. '-fa. -- .2 ff, . - ,V ,.1,q,f',--3 W ' , L . ' 9?.f' ', . -g 37-,gf..g:?5itx' , ., 435.--,QQ-, -'79 '11,-mf ,- is ,fiigirlif 12' 'lfff' . f 4. gf -4 fat, " fu ,: ,sk . .iff bidi-5 32-'9-'if 3' .ff " ' rv . s 4- -' , -' J- ,- '-'.,ei.'R"f"'- v- :I JT-" K 1, 1.4-'j.4 " jf f ' J' L3'I.1yy ww' E 1 , . ""' Sf, . " M , 13 fi, , Q.. fm -,w r ,wgv .lv :J .gffv 515- ' ali ' 5' - X i'rW7,5, f -gg-:'.:u22,ff ,f f Q16 'f' " -N L it , H11 A f-,.-, 9,-. ,-' g 420+ f - . f , qw 1 ft' 1 4, . ., , Gi' . hx 1 ,----.-U '55, , 15-1 V' '-4 H I-V h, f I gi - H ,,J.M,, wg jg? Jai' . '. ,.--eg ,. " fail? ilfffjfiy . --A : -V ,. r- 1 , 11- .X .. ,az 1,5L'ff5i5f'.1L , i J 1, -To .M F- 3 5 - if "ff" 3, si., In .4 . f'-'ark' ' f' 2 Aww , , 45- ', ' . V'-x A . 9.4 ' 1 3 Jerk 1, " 'YT' -:T'- .'l J.-"H 'Y . V V fi. Y ,-1 ., 'S ,-x X5 L Vx , Xa . V, w ,441 , 4 Al X Y I iQ J 1 ' -f 5 .J pi X. i at ,W wr., 5 ,. ',.,45.,w,, :.vX't,FL.-,jg -av.: ' V: M W N 4 A, v ffQ,.P"s,yfQJ.f1.x3Q',.f1.'m-?fqm,T"',a 3, " .,f n VHMQE- . :lr 'xg' jg T.: V 5 , i5j3:I,4'ivlk:xv.L,Q:?,f,j,Q:f,l5g,.4? wk, -ig Ah, W 'MV Q , Q, -,, A .1A.,-1f,,,f,,,.'f4-43.4 1, N4 -.,3 ,tu 4.-,, ,V ,fx T,- V -,- , , Q' K .H H '.-A . . slip' .,Y".f3 ' jg v",.,f1b' j"31 KXJ,,,h3p J . f.: ' 'Rn mai., gy 'yfkv ' X, W , 'rf' fm' ' x'--sg,:'7f,. A Q., -' '-v-,LX N' :.?'t.-z,, "xg3,'n:5' y .i ,, . 1 way'-4, .5 , 9 M51 -4, 1 4.-MP, ,,. 'ki1'g??0p1v,. , -y.zAv- 'fx -, '. Ziff' ' N. ' ' '--IM "I 1 ,v..' " 7 '. gjva., Ai' ' ,YH fn. v. -, -1 A . 1-QLM.. - K f ph- w, xf , ,. . , ,M 1' ., , fn, fha-,5q31g,, x fx- - 4 , I H , ,X ,,.5w9f,4s , .xii If- rf. ,X ,UAV A X JM I, . . xl vWA,.,9!f, K- kf '. ff 5-.,, "Eff M" M f ' " """??y "g".:f if e M Q' , r A-I . , X, ,. , f A-QQ, -gflzezfe' ' x,. Q, SWIG Alma Franulovich Di Ann Balthazor, l Song Queen Julie Morin Jo Anne Nasman .Vfll IEADERS' Gayle Lauderbach, Yell Queen fu? Gail Ebel Linda Salsman rv U Judy Bargewell lIOME60Mlll6 aufew UNDO PRlNC'f5'5' Glll 1-I Pklllffff Dfllffl 1958 Q--sf PRINCFSS Gly!! PRINCESS J0llIll .906 ' e . A ' 913, , V' , . . f J' Q , ' 7- 1' Y :Yu ,xy X f ,,?E"r ,fr if 1 ' I 000156001106 ..-.wwf af-mama , - pk 1 .. -,."-:A ,Q 94 ., Ywnfmgvk' fi , 1, Ai "EF" :r" P " ,iff ,wx 5,....,xx 5 .T T? 31 4 1 1 y xx J! Xl 1 x xt 3 -'I I X ,X K -ff f s L I, N 'QS' 4 x..l' " , I I g "" Q , ' 'J.sF . sif' "- 'f 71: ULN Oops! Who's out of step? P' . , I Hail to the queen and her royal court. The Seahawks in action. Sponsored by 1. C. Penney Co.. and Anacortes Ice Co., - - Hunfs N11-Way Cleaners. Honored guest, Mrs. Ethel Looif The band in formation. And so to the dance. Sponsored by Skagit Valley Herald C a p t a i n Tom crowns Queen Linda, L LXTT ' , 4 The class of 1959 wins again x J . we . K , gy ,L Exam A ,NUI fn Queen Betty , Princess Barbara Princess Helen Nr Princess Sandi 19 S'HlllS0fl'II by .'Xuiwrl's Drugs. H . Princess Marilyn Video lfleclronics. mul LXIIULOIIQTS Floral 1 4 5 f Sfkldk Q . 'E RA!! C0087 QUEEN KATHY lrwo PENN? ,ffm- Ma ww R V- i Q? 1 2 -A r - - 2? 3 5 4 9--K 'WN 5 E S1 Q? ' s 3 2 mee mum 4 t. QR g l. 4- : PRINCE JNIII BARBJR ,f 4 su .a9i"" :JS .NNN z agp: 4 , 'N mwcf rom PRN cfs: om "f Q" zz" J - 44 -Q 1, -" f' o7",.14:i-Q5 , ' ' """' ' .Q f ' ' , al- ' ' ' .. A " ' ' M' ..' -' . " Q 4 NS- ""-v' " f.f,, -Q L' , - fr 'L -'.' Q .,- ,.- A v V .- . , R' " ' ' -' ,5, N, , g f':' - W 1 -1 -" ff 4',,g-, . ' "inf - ,S ' ,- .41sg.... 1 , , , J . W, Y :J J I aw , .6 , ,Y ,,:.5F'5'- , ' if f f lrSf:3"7xff ..,n. tqgi " 1 - ,-S14-y V -A ' K, 9.--, - ' L x 4 k ' A r I 44- I", , - 4- " Q- - , - . nme'f5..'---,.- 1'f5L" -55-"q..,, .4 5 ' ," "' "' - A... "N ' Y.. ' .-,,g- -TTX A 5 Fx. ,A V. .z. -4-gf:-t- - - ..-' ,- , . 4, , .as -f'-.Fav-. X 'T ' 4, ,,,. 1. .ag -'-1 .f-nv., f Q -' 3- - - ,, -. - N-.s 'isa , .- x... p .Q wax -af ' -5-ls f.4 ii!! if Q 3-.mis .... N.-....,.4..A. - ...Um -....,:4 .Z ,,.., ,..,4jw-..,, 'von ""' ,...- uw , '51, j1q.L, -',,f:-H"-4 " -A , ' --.. ' ,tv ' . . 4-:ryan --. .,, - ' 1'-'Ugg ,ill i ...-...M iw. -V .,. -Q-...N ..., ..., ., --....,-.. .,4. N V.-..-4.. ......-,N . -... ' A , . -- -0... ...W .,..,.-',.-f .. ,W-.-..---Q ..... 1 """-----................-. "'-""--....l, """' .WM . ,Q '- -- ,, -....-..,,,, .: "'-- V. , "' -v' - .M-4'--.. "'-'-.. ' ' " "'x""'-' M- -.-.-.,T"-Y-. --f 'rf ,N ...mv-M ,- -.5-ann -4--....,.,,, "" -mg--... ,,,4. w,,,.f"" .-........,-. .XLR -...N I mx- .......,A............................'1'zT"'-4" A... "' ... J' ,. ..-..-H.. X. - --- .-.- ,......v,M V... --. .. -' V.-ww4lv.a,.n7.I"'-s. :li-H "x-...-.., , .. ""W-1-N ,, MN.. . -.....,.., -L " ...-nwf,f....,, f..M-.,., , , , .t Mya .,. V ,W 1 'f...., . Nw., if I I - .I .. N,,.f"" ., .. ...--m- ...A , 'ff-u-.u.,,, . ..,.-- .,--. ,-.v,.,, , , A-4... .,, ,..,..n,....,.,.,,,? H' me K. .-wx.-s...,- , , Na-4, 1 J ' 'UT' " T .1li..'vAi1ssf " Q . 1- rsgj' K 'Q 9 , Q ' 'fn 1 ff.. F ., j.: 'ji ,2- 43 - ,V - . Nr- YQ., X Qi. , ' : v T., 5- - . - . -Si! . 3,3-as-' ., , , i aw Q W Q.. is 1 A sn - "wily ' iq... ' 'KN 'xx "FQ ., .- Q, D" L . i AF Q 1.18 X 'Y Ayr at ' "--- . vilhli ,-1-'Eg-f 3 'V 'V' W' ' ..-I -7 f , if l F -we ' 3 . QQ, E gg ,, N a 3 -1 -- ...H-L 4 Wx M "'r""-3'7" 4 1 1 Q I -Ng' X'-.. 'N-. 'S-.. "-"Nw-..,,.,-sig Q ,. ' 4 .QS 3:45 N W H71 vi xy , xx. X153 ' ll ? K ' ' ' . T-,Q .. vm . x . 'L"' , e. ' 'if ' ' - ' ' 'L .Q ., Q 'ff ff: -' "' f. .- '. 1. I i l r -w . -U v-:X u ' ' -:A uh, 1 b 'Al 1 1 -, ..- L '- -- . ., 1 X "- x . . V , W K - -, . , - I , h A A --J I' Q .LA I ' b' ' in ,'- rr 4, 11-11' " . .' .fx - L. N -,Q Q ' X ' 3X Q X w xyq MSM J if f . , . 'av , 1 Q. bv 'www . 1 'w -,:- -,.F v, .- 4 . 'Q ' x - x f, L' ,. Y 'NV ' ', 3 .- P I , v . .74 fd Q f. X, fn., cs-5 f J, V 6 ...N Q, -, - , v . . X -v,fw,'2f "-S'-Nt. 'V -11. . 'J '-fx'-1,55-.. 'J . , .. ' ' , A ,- . ' Q -. ., , , , . xg, . . . , ., 'f ' ,.. 'ri f, 1 .,,, Q B-V, 4,.,il5l ' ix nw' -.., - '- .Q 'E1'i'- gs" ' My W , .0,:fxi"C ' I 1 X j 1, 1. , T -,gi X! , f I5 A , I Vx . ' - . a ' ,. . -. M - D ,iw . M, 5-1, -3, q,j75-Jim, '53,-,n .5-f,,g,, , Q.: . 94-N- ' "N 5 A . "VL 'H ' "Hint x ' ' , -. ' ' -'1'Q ' gh, 'FJ ' .fr "- " 94 -F' '-. 'xi' 3' 'f.fQ +'v' U? 'hm' 'QW' 'K- ., , ' a"'-'QV , 3, 14, ' ' .1 .4 -J, .fc ,L r -5, W1 , x I-1 fi ,W ", - ,f - V x '- Tf""l' Q- a. ' f 1. ' -ff ' xg- 2 - th-1 ,N fm 'Q fx . ' ' Q, 1 ,,, M in V - ,Q l -N . 'V Y, , 'v . if. , - ' A V r D - ., . ' ,. . Q 11 V... , .I :YAY X -511,81 Q 1 'qt -.b 41 ,A Y t I-.Iwi ,Q it 1 , 'A A. . L LK A ,gy A 5, U R ar l Aa B Rf, .xii qhkx 3.15 ,.'lz'x,, ,QNX A v - ni 2 .Q-, .5 .V j,' 'Y-gx1,:ff'!'Q' A , 'i' -A .':'4 vipf 5-xg'4':v-,,' X Reis' "' ii - .,, . f ,. ,g ,, 4' ' 1 , if. -'gv 3 x . ,..,f 'VF'-fs. 1 nf' 5 ' -. , . "' ' X A sf . ,- -wwf' .1 f -.,A.,-- , ' . "1-xy?" i W . 4 :AA - . .. '--1 '- 1 A 'rf , ,li K , f 1 '-"g.'!."'y' s,' ' Q . ' , - ' K.. ' V Q s, 1 FN f H - 8 R . if. ,Vi ,2- . I if 'jsp v . .- ' ' ' Q b ' ' I 8 l :RA R ,K I' 8 L ' 1? Q' -. f f if to jr' 'Q ' ' fy V , 5 ,, ' 4 A' f ' ri P i' ,' , fr' .W ' - i ll I x ff I f "xx, f 1 V fb 1- - ff ly Q f 4: ka: - 6, I ff . ' 'A . it vfm' . . Q. . ' v .1 f 4 s , " 7.3 . " A 1 O' 7 'H ' - . V 4 f N .A ' 'f D A 2 'L ' ' -' f A, r f ' 3 , ' I If ' ,I 4 1 6 J ' ' Y r ' r fi h, , , , . , 1 'Q gy 1 'C Q' , a g , A .9 . 9 , - . gif! I K1 A' 4-0 C F I. 7: 1. ' 11, ., ' if Ji, ' e , .. , if A:- .. Rfk Aiwa 'iii fgifyii 3 ,, .tw ig 'ff wi f '1 A 4,pi3Bl"q f " va,-f Je sit fg t li Sitting left to right: Pat Peterson and Alma Franulovich. Standing left to right: Linda Osborn, Kety Brown, Lorraine NelSon, Valerie Beckman, Billie Boyd, Betty Milat, and Bevely Daniels. ' 4 6155 CWB X A ,,,k 4 S at-gs , K First row, left to right: Nikki Thayer, Carla Jasnnh .leniGBA'Mn3dox, Deanna King,-second Beverly Hannon, Anite Peayain. Charlene- Bite-kbltxin. . - .Y JLVQ, ,w-o1,wHttmnwfwwwfwwwnffmifwgfarf Q 'A -i X A The Arron Award and the John Philip Sousa Award a.e pre sented each year to the outstanding member ot choir and band. , The Arion Award was presented for the first time to Gary Heister. Claudia Lindor and Philip Hanske have been the past recip- ients ot the John Philip Sousa Award. Members of band and choir elect the person who they con- -sider to the most valuable to the band or choir, to be the recipi- ents of these awards. Marjoretles left to right are: Betty Larsen, Linda Salsman, JoEllen Nelson, Shirley Johnston, Deanna Bowman, Carole Hangas, and Susan Lowman. ES? .Q I' ,Aly .-, . i 1 f . . v Y, .:, ' Q. . ' f .o -1-1.. f .gal - 4- gg' 3' . D V W ' f E . W LH " i . 3 ' A gf ' x I .,,g . 4, .' ll I .. I . f - "wana 4. f " S Q 4253? J" Ng ZZ- f- 'SZQZU' A41-if.-I fm," 1 AY E422 'ffzr' 'gif -2- M ' FQ 1 Q. A A-1 ' .- ff--' 326 f .,., xxx - 'EQ 1 ' 5 P' rg, e . fl " -"' , -Q 4+ 1 ., Y ' .rgj f" Q . Q- 'lu VA ik ' -fig A,M"T'x, ', I , ,' . . . ' 6,71 V. ' ' Q4 - "Q" V ' MUN? n-- 4 fi s Q, '---. fm 1' V4 f ,ws v w" ,.-' ,A -,'VV, ' " ' Q ' 1 "J 1-4 , f 5" gtf' K X 536 A V J- 4, ':f A Iiiwf 46' 3 .ily . ' if 0 'Q J K if 'N . xg, . 8 JAX' ' .?"fQ,5 aid X I g, ,IA 3 ,,.- 4, ,o w if A N ,, .',. f '. Q ' ' , 'b . 4' J ' Q 5 " 'qar-1215" ' 431. l 'V Q AMY! .35 -fw A ' . E . " '. , 5 we-,a i A 3, 7 ??Q i A 'L X I I .,l,,'f .S Nr "fin 6 3 , ' 6 i 27 A ' " K iw A1 2 -QM, wil? Q-f' x Y , 'W if T -Wi b"W ci M g W 5 A -" lxf, u ,X 68' Sgr , -bdlf F 9 A ,R U. ,X 6 W , . . I, LN f 4 f k Q' f,f,,4f, -6+ QP' Q, ' 615, sl' -.Af X "f f 'fir' 'W P . X 1 X- 'Iv 7 ff' Q! 1. 3' s 'Y X . X ,fw X , Ex X of i Y-:I .' Ax 'X t f - ,Mfx ' X x ' .mg X X I f X ' X-HJ - x .92 V ,Q L,,. ,-:W " , If ,F Af 2 -my . 3"s,.pf5'v ., 'S s"'Fl'A -Q52 . we .-f, K .ta ww . Aw l .- M , .uw ' 'A .M K ,I A. . 43-age-ggpttm ., J.-4""iQ. - 'C' SDOFISO F911 by Peoples' National Banlc Wes. i.. 5. PW' K,.Jf"" .4-"'l 'xl YQ. I. Q Q al.-D Treasurer-Roberta DeBruler Quartermaster-Jerry Canee ii . , Q. 5- Q Librarian-Sharon Luehrs 67 The AHS Band, under the dir- ection of Mr. Joseph M. Shotner, participated in parades, concerts, games, and assemblies. At the annual Santa Claus Parade, the band came home with two first and a third. Their main concert of the year was held in February with Mr. Walter Welke, music director at the U. of W., as the guest conductor, l'm making a man of you, Xvilly, old "Here, take f VY hat In the world IS . . . ? Everyone says l'm heiler looking." IL . . . but I love you." 5 . H9 'Ns J-fx ,gems h"'fH'swf Z1 ' , as I . Kifflgmtkilf ox 595 93 I :gs 3. .JH .t-. 3.3 Director, Mr. Davis ' enior my Y 1 -J ,, t, YN - 4- H r,iYCIl dogs and Gals lake ii.H f , A avi! i 1 iii i ol. 'n l,. ' 'L U6 ,J . ,, "DPL IN'kllllIIlll mul SIN-Ilvrc-11 life, llmfs what wc- Inwa- Givvn XYilI11x1dI1lw.H Y? Y' . " av'-I .5 Ifveryfllingvs beauiifu Inner Wi 4ANiK'9 day ioclny . . a. aw- , , f x i .sh ' fisefizb: Q s Q. ,X 'fy .as - , .'l'x ,fr 94 U41 t I , 9 a . x , .i sy Lf , K V ,f ..., X "' ' In 51 :P 'x , K A hp xr ' ' Um I ' s fi. 2,2 fy ec Q ,QP L "1 ,off 2' Z. - . 'K - , nf, .. ,n a .,,.A' k K A'.'.,' 1 1.1 g:q,'.- Q, Q , ' "'-' ' 4 "lt ustn luv lfwv nmclo lif his SPI' :Now HIDE' IIHILC is il illVPIIill' mlm-linquf nl 1-rilllil no womlvr. willv zu 'uf IIN-r who runs around in his umlorslmirl. PHI lulo 'Jill x. T Como on, Ili! me-. I clurc you. o - arjy . At-CHOU! Cl mentin "T ll .V 1, -1' Qu -. Sponsored bi' Skirving AUM Electric' luutix? Tmlrlilclll so 1 Hank. you lm:-xx ilnc time and Diamond 56-31.00 Store EIIDIP. 1. 3- - "'sl'-.s, N. , Z. .1 t Vin f- A u , 'I Mig Ili: F 4 t V ,ggwikfff gk. gh" .-1,0 ' I is ,qc V ,A I 'diana hx .gtg-5,5 .,'z,q1-5:-ftcs.yzA,nL 33.4 41- '93 -I , N, K in f .- -- " ,F :N .ui fx- .M ' 'i ' I Q. Aw ' Hriww-tf g4',Jgx,,'1r3 f.,f, 5992 - '.b.3fi X. GQ.. '1 FF lily-. gg? ' .. ' , "':,..-'-' ' .1 -i -' T ir J' 7 1 1: , ".'S'Lrr'x'.,Q- KA -'N ' "I-gqlikigl .04 I ' ' 1 '- .Q 1 , - - 4,.- . .. f,--. . ., fxg"i'y-.ifilmii YZ 1-.g4v11,7'4,,::,-oe!b.'5 , 'gg .kb V, ,. M, 23.11 -W, , 1 A ' .' - .', . .' 3' Y . V-'1-.Q N ' , 2' 1, ffa+':"-'JW' ff 155-WW' we 215912 .'f2f"'-'Q -- .,A :, r.-,gl-Q..-gg-345.. . ,Ui W1 ,iuy .711 , , K "Ll-..W' . -r.. 5' n ' ' ' H 'L.'Q,::5"'.- ' 'V - " jeff? ,553 nf, - "Vu 1 , ,, . A-x . n 4 ri- -., ff ALA if, iii, IW prw, ,S . , . N-uw-, 'L H' Q.. ' ,191G13fff. A R .am 1- .,.f' 1.-v ""'- ' f-fm-rf .of . v .....1-.. -P I ig, :V -W. ,, . -,av fff , of f' Q. .,,fm-.f-X' A-39,-, fin' .W g?.'7z?f,'1k f .. ff:-Q '3 - X" ' xg .,,- W' H' ,' - 1 :ff -'iff 1, "JV fp M A x is '- Q 'I L , f1"5'H?Eg4. '5 fy:-' V. x-fl -4. 'v AMQ'4t3f'!' ' 'ii-'Q if. Q' V' ,' '. J 'Q ,.-:W -, .ffl-W6 gf, - K: " xv +wu'fm , .t .. ntqga- - .' .1 ' , 'N.-- F fn 4. t, i' 1 N- '.,",t' 'J-, ,J - K, - .5 'f:. xii v 1,1 fry," xx Q5 5' ' ""' f - .fffk ,. V 4- I, -- -V.. .-. ,,, 1,4 " . ., , ,G-..ng.qu 5 -. .., ..- . -4-au'-Q 0 r""' ff- ""'-Q-, 5"'-sv... Boa d of Cant ol Pres Han Swyter Vrce Pres Kexth Lauderhach Bus ness Manager Mana Franulovxch XJ Ass! Busmess Manager Joan Brazas Sec George Hxcks ,qt l uf Frrsl row Ie!! to nghr Han Swyler Alma Fr nulovxch JoAnn Nasman Gayle Lauderbach D1Arxn Balthazor Joan Brazas Shirley Rayman! Second row Ron Staflm Marla Franulovxch Rick Wilson Joyce Rumsey Betty Mllat Sue Lowman Third row Grace Malson Sue Mayse Julxe Morxn Nancy Planclch Gall Ebel Lmch Salslman Fourrh row Bob Johnson Sharon Evans Jane! Colvln Judy Bargewell Mlrene Henning Frith row Sharon Leuhrs John Plancxch Tom Hxggms Srxth row George Hxcks Denms Clark Kexth Lauderbacl' Sevenlh row Lee Huntsman Denny Colacmo QPUIISOFPC v Utlf-rstrom s Rea ly enlrnl fvrocery and VX c slern Auto Supp y .N Us . I my avc 'i .arf . , . 5 - : ' ,J 1 S J 1 ": L." V 5 I J J' , 1 x .5 A V . , , -v , , V A 4 - ,N ' . 5 y .A y Q A H . .- sl lu, , , '- l , C J , ' ff, .J l Co. Honor ocfety Vrce Pres B111 Lewrs Sec Becky Fox 4 Treas Steve Smiley Hrs Sand1 Nelson ,Q X z Frrst row left to rrght Deanna Bowman Roberta DeBruler Pat Dragavon JoAnn Nxcholson bharon Leuhrs bue owman Janet Cheney Joan Brazas Nancy Werner Han Swyter Second row Barbara Cook Judy Nrsbet Jaclue Bczanrch Judy Colvm Judy Bargewell Janet Colvrn Mary Harrxs Marla Franulovrch Dennrs Mapes Thrrd row Joyce Rumsey Margxe Thawley Betty Larsen Carol Rogers Nancy Heghn Mrrene Henmng Lorrame Nelson Bruno Lervrlle Anger Fourth row JoAnn Lmvog Lrnda Whxte Sharon Hamm Karen Baker Julle Monn Becky Fox Mike Welch Frith row Wayne Colony R1 lr Wxlson Grace Malson Sandr Nelson Ella Elveback B1llLew1s Srxth row Sue Mayse Marrlyn Edelman Harry Hrbler Arlene Baker Carol Kangas Seventh row George H1CkS Steve Smiley Larry Hrrm Davxcl Renquxst Erghth row Jrm Sprtze Joe Marxcrch Dennis Harr Nmth row Lee Huntsman QIIOIIQOFPKI lv 38 UIQ ldlll USIIIPSN lx G llllta qlelllfllrlll N GFOLCTX rlllfl Hflll f'll50llN I l C Sl YN , J 'E' I T- VA rx lf? ,,f X ' s :.v lv . 4 tj XX- Q N. 8 x i lu l , X :fe J .J X ' . 1 ' X - kim. 1 A . A f .. ' f , -1 r, f "lr ,- Rifll'f-llQ'- 'ive ff"-M. First row lelt to right Dick nrickson George Hicks Kent Ashworth Gary Erholm Joe Maricich Bill Balsey Bill Belcner l'e1xh Lauderbach Bill Lewis Richard Sawyer Second row Stele Smiley Steve Mansfield Tom Hoots Mickey Moen Rick Wilson Wayne Colony .lan Orsini Dick Tresner Bob Pleas Third row Mike W lch Jim Clark Roy Carlson Harvey Buer Paul Webber George Larson Han Swyter Dave Renquist Bob Johnson Fourth row Bill Welk Rodney Halsey Bruno Lerville Anger Ken Moore Mike Gillespie Lee Huntsman HEY CLUB OFFICERS: First row lei! to right: Hen Moore, Treasurer, Joe Maricich Secretaryi Keith Lauderbach Sgt. at Arms- Steve Smiley, Chaplain- Lee Huntsman President ,"A' Second row: Bill Belcher Vice-President, Han Swyter, Lt. Gov- emof - 1" 335 7955 V .Q E' f ' . igrs-'.yrr, iq,-P it ee er. ' 1 -'S' -fi, w -' 4-H: .4 I 1522. ,QYE5 5,5 21.3-, - W XNf5'f"59-G -fe N",.'aT2fRfff"tJf1rf' ' ' 1 ll nv' uliiilgl ijt Ke y Club .V 76 Sponsorefl hy Vllmnsmission Supply Almdc Towlrlg and Evergreen lvlolors Pep Club ' 'rv 'r- E PEP CLUB OFFICERS 1 Le!! Io right: Julie Morin, Sgt. at Arms, JoAnn fw'n:gman, Vice- Wesidenti Alma Vmx-lzlfvvidw, President, DiAz"1 1-1:1!thazor, Secrelaxy-'Ilan'uw-1' A L- 1 :QQ .Y Ili? The Anacortes Hi-Y once again has proved itself to he an organi- zation ol great service to our school. The motto of the l-li-Y Clula is H lo create and maintain a high standard ol Christian living throughout the school." First row, left to right: Terry Toland, Dick Wooding, Brian Roclaom, Phil Robbins, Richard O'Brien, Ralph Cole, Darrel Balthazor, Mike Cotton. Second row: Rex Stroup, Dennis Colacino, Jim Mayberry, Dennis Mapes, Evans Whitney, Karl Harding, Fred Pingle, George Larsen, Ron Stallin. Third row: Mr. Tiland, Dan Coleman, Dick Dodson, Aldo Dorbolo, Ernie Atierberry, Tom Higgins, Ron Rayment, Mike Crowell, John Plancich. Fourth row: Vince Dragovich, David Nelson, Bob Pearson, Dennis Harr, I-'red Crowell, Jim Spitze, Jerry Annett, George Cherry. fri Ili M7 llllic liigli standards ot the lllri-Hi-Y Clulm ol' Armrortes High School are emlioctied in its motto: to create, maintain and extend throughout illi- home, school and community high standards ot Christian character. The colors ol this organization are red. white and lylue. These colors sym- liolize sacrifice. purity and loyalty. The slogan ol Tri-Hi-Y is upurc thoughts, pure words, pure actions." First row Ie!! to right Margie Thawley Susan Kegley, Gayle Lauderbach, Linda Salsman, Linda Hawkings, Sue Mayse, Jeanne Mackenzie. Second row: Marjorie Morrison Linda Klevtn JoAnn Linvog, Barbara Moore, Gail Ebel, Julie Benjestort, Dorothy Scott, Shirley O'Brien, Betty Larsen, Sandi Horner, Judy Nisbet Margaret Bassett Delma O Brien, Judy Nevela, Joan Williams, Marinette Johnson, Betty Fuhr. Third row: Sharon Hamm, Grace Matson, Judy Bargewell Kathy Rodenberger Jane MacGregor, Mary Alice French, Nancy Heglin, Sharon Evans, Libby Macey, Sharon Leuhrs, Marion Dutton, Kaaren Olson Nancy Werner Becky Fox Sandi Nelson, Arlene Baker, Karen Butler. Fourth row: Janet Cheney, Betty Aschim, Carol Peters, Ann Winge, Linda Osborn Deanna Bowman Carol Kangas Janet Nelson, Judy Holman, Judy Colvin, Janet Colvin, Carleen Kincaid, Linda O'NeiI, Sandra Tresner, Linda 'ff 0' ' Pres. - Vice-Pres.- John Plancich Kell MOOYG A , r Sec.-Treas. Q -Mike Cotton I 9 The Anacortes Lettermenys Club consists ol sophomores, juniors and seniors who have earned their letters in one ol the six varsity sports ollerecl at A.l'l.S. All ol' the varsity players give their utmost in whatever sport they participate. The iclizfls ol the varsity become an inspiration to the junior varsity and the Freshmen at etes. The Uhoys with the paddles" are "Big A" paddle squad members who under- Sgt- at Arms talce the maintaining of order at all varsity athletic events. - Archie Andrews. First row, left to right: Mr. Peterson, Mike Cotton, John Plancich, Gary Pipkin, Ron Hayment, Bob Graler, Dennis Smehy, Gary Way, Archie Andrews, Don Sullivan. Second row: Roy Carlson, Bill Moore, John Sullivan, Newk McCall, Bill Welk, Evans Whitney, Ken Moore, Bill Belcher, Dick Erickson, Bob Pleas, Terry Hirni. Third row: Keith Lauderbach, Ron Statlin, Roger Hill, Jim Larsen, George Larsen, George Cherry, Bill Lewis, Joe Williams, Jan Orsini, Les Crosby. Fourth row: Jim Clark, Alton Willoughby, Ernie. Atterberry, Tom Hoots, Ron Cain, Roger lmmer, Darrel Balthazor, Phil Robbins, Dick Tresner, Fred Pingle. Filth row: Fred Crowell, Gary Erholm, Rex Strcup, Ron Sherin, Mike Crowelll, Tom Higgins, Denny Colacino, Dick Wooding, Brian Rockom. flll r Vice-Pres. -- Pres. - -Q-f. 1-QQ Sue Lowman Shirley Rayment 7. I -' " .i . , . .y xxvxfffk, 9-rxwxf f 'x' -'AR ,-fv'js3v"XK, K YY I-rf! I-kkxfyrxb-fyjlxkvyki, V . pr , rf f '.'?lx',fJ:Xlv'1x.x. - X X ',,A5fsKvK.'.". Sec.-Treas. - ' N ' s Lindi Hawkings Volleylball, laaslcetlwall, speedhall and lyaselaall lceep the girls ol' the Cirlls A Athelic Cluln husy throughout the year. Each memlaer also chooses an indi- vidual sport such as swimming, luadminlon. howling or shulllelmoard in which slrc parlicipates during the year. X Good sportsmanship, cleanliness, and laetter health are the ideals ol all the memlmers of G.A.C. Poinl Chairman- Judy Nisbei Firs! row, le!! ic righl: Marilyn Beckman, Shirley Raymeni, Jane! Cheney, Gail Johnson, Pat Peterson, Sue Lowman, Nancy Heglin, Sandi Kerlis, Diane Wells, Claudia Lowman, Second row: Judy Nisbet, Barbara Cook, Joan Newman, Cathy Crosby, Marjorie Morrison, Charlene Blackburn, Gail Ebel, Gayle Lauderbach, Sharon Olson, Pattie Colacino, Doreen Lalloche. Third row: Sharon Knudson, Irene Miner, Louella Paulson, Mary Alice French, Karen Baker, Nanncy Werrner, Mirene Henning, Darrlyn Bargewell, Michell Fayette, Linda Salsman, Jane MacGregor. Fourlh row: Becky Fox, Betty Larsen, Sandra Shull, JoAnn Savage, Judy Erickson, Joan Edleman, Carol Rogers, Sharon Hamm, Sidney Goff, Bonita Ginneti. Filth row. Linda Hawkings, Carol Tubbs, Bev Daniel, Jonnie Sue Hamm, Vikki Senif, Barbara Bolie, Jean Spitze, Virgie Swapp, Deanna Bowman, Donna Barcoii. v ZS' ' S. '.', s U-. xv ll s ' 'r 5 r 1 J A, 4 M l lgllufmf ,l fjgcfifl ' VV Q . -i ' ' Q ' H.-X- ail fil- From left to right: Claudia Lowman, JoAnne Linvog, Janet From left to right: Bar- bara Moore, Mike Ren- quist, M i k e Gillespie, Maria Franulovich, Ruth Jones, Becky Fox, Pat Hall, Lynn Way. Colvin, Mike Welch, Dianne Wells. 4 Sharon Luehrs, Editor HA W 3' 4 F From left to right: Bill Moore, Fred Crowell, Bruno Lerville-Anger, Roh- erta Debruler, Lynda Haller, Heith Lauderbach, Sharon Luehrs. 82 From le!! to right Kseatedj: Keith Lauderbach, Sue Mayse, Sharon Luehrs, Judy Stombaugh, Shirley Rayment, Grace Malson, Maria Fran- ulovich, fstandingl, Joe Maricich, Lee Huntsman, Nancy Heglin, Linda Storme. Ryan I Bob Johnson, Co-Editor lvqiiwlff From left to tight fseat- ed,l- Bob Johnson, Becky Fox, Helen James, Dean- na Bowman, JoAnne Nasman, fstandingj, Bill Welk, Steve Mansfield, Pat Hall, Paul Webber, Bill Lewis. Pkaw f. C' Susan Mayse, Co-Editor From left to right fsealedj: Joan Brazas, Jim Spitze, Alma Franulovich, Roberta Debruler, Istandingj, Denny Cola- cino, Han Swyter, Dennis Mapes, Jean Mackenzie- I F .. .rel Q l A , I , . " inf f X 'fu First row, left to right: Stephanie Geska, Second row: Jean LeMay, Third row: Carol Tubbs, Sula Justice, Fei, Fourth row: Jeanne Wickberg, Janet Colvin, Nancy Plancich, Karen Coffman, Fifth row: Bernice Whitton, ,iff I Ruth Jones, Cathy Ames, Trudy Berentson, Sixth row: Barbara Henry, Karen Kingston, Janet Dickinson, Donna 'gi' Bishop, Seventh row: Delma O'Brien, Janet Barth, Lynn Johnson, Judy Colvin, Eighth row: Mirene Henning, Marilyn Edelman, Linda Atterhury, Sandra Tresner, Patsy Earle, Ninth row: Lynda Nelson, Julie Aulench, Lynn Way, Arlene Baker, Tenth row: Nellie O'Brien, Judy Stombaugh, Sue Kegley, Eleventh row: Linda LeMieux 'lk Mary Ann Myskowski, Twelfth row: Linda Andrich, Thirteenth row: Ricke St. Andre. l DRI!! TEAM Nlirene Henning - Drill Lead loyce Rumsey - President First row, left to right! Bonita Ginette, Jud McKinno V l ' B . y n, aerxe eckman, Judy Stombaugh, Cynthia Roskelley, Mary Harris, Alma Franulovich, Patsy Earle, Martie Anderson, Second row: Sharon Olson, Mirene Henning, Donna Dennis, Irene Moner, Joyce Rumsey, Michala Engdahl, Eula Pate, Jeanne Wickburg, Third row: Jackie Bozanich, Pat McGill, Pat Peterson, Linda Storme, Janet Nelson, Louise Hofercamp, Lynn Way, Joan Newman. Y I fc 90' 'x First row left fo right Judy Slombaugh Michele Engdahl Judy Bargewell Judy Colvin Second row Jane! Colvin Judy While Sandy Tresner Joyce Rumsey Jane Maroon Diane Dragavon Doroihy Scott Karen Roundy GIRLS' C108 CABINET lanel Colvin - Presidcnl 807.9 N08 First row, Ie!! io right: Dwaine Treadwell, Howard Pearson, John Yanlcacy, Joe Moore, Paul Schofield, Bill Norman, Mike Welch, Bob Henning, Second row: Mike Saflin, Richard Way, Varian Small, Don Barion, Jerry Hickok, Joe Goodman, Ronnie Gore, Tom Johnson, Third row: Jan Uiterstrom, Richard Deuisch, Albert Swapp, Sieve Schoos, DeWayne Whitney, Bill Polinkas, Gary Ginelte, Sieve Cheney. .JN mm XX nlnu lrcsldenl '32 i, I 52 35:4 IL V x,4 -. 155 2321 L 3 , w Q-A KW? 'ea tgif 4 ., my ff ,1-W-.Q :gi . pl.. + 571.1 - - ' ,- ., ,-,-..Nf.,0,'g,1, :- .Q :, S - -,.., ..,. A ff: 1 . ' "Q W., ,1 3?- T'f'Q , . . X--,af . ftnwlw v.3w.m"',- F, -x fzgfi -sir' , A , 1, ,gr ' ' I A ' ' ' me ,rf . f,-vm 4' f -M151 Q 0 C Q .' S N ,v v fa? nz .4 'Nm 4, 'SI' v-."'5' ""'l.x "-.51 A '--v - QPR .: 7"-Hx., 'l"J ,.,r- " - rv xi ':."s. -.. Xu .dw X ul efkx -1 qvgx , 3. ew ,gf x '45 '21 r'l.'s' 7-at un V 'A v- 1 W. N-f'7 ....,, 4. wg,3,-, .., as 3 -ow., 5 -P 4.9 uf' "SL ag. ,H 'Uv -5 w. J-sg. s ua- 3: sv- I A, 'gla S 1 Q- so, 3- 1 -4U',,.,A ml, 9-'if'-hz 57x 1 'Sf fa QB fs...-..,4"'11h 4. sci. .1-4. ...,,. -.A vw vvl uf- X 1 is v -A 'Q ,l 9.11 x . P4 ,r ,n- "0-f 1' g.-Q., ' 'Ffh ' A -ss 'JP' -9-'N '4-P ' N . . Q1'L---j.,--cl . 1 X V.,-C: A15 2 A. . M -4- N x-I -vm -'1 .-.Tao K X ., ,, J'i -sf' L -.. ,J ,J 9-Q--. gh - ..a. A.Y Ak ".,f- ' -,.,. , ff. ,4- ,G ' 2 4" V "L 4 we 1"r "bf ' s .3 ' -L 1 ' Wy QR -fs' I-,' A ho' ,K rv - . -.A n. 'SQ E5 " ,Aly :K ,xx -1 , X 3- .K ,M " .,v':. ,,,, .af 1 I Y ar P 1-,. -, ,-.r . .,-5.5-x -57' -. ' :.'T1.QT'2f II?-ax' 'I' -:.-Q. 'W-.--" "-5- 59.5.31 :ni -3, . .ffl :S :k -'- CN 14' 'a'- ' '-ff.. -,,g-'?4.'f,,-if . .x . , A-. tx-4, , - . . , ,Q g?'.6,.f"1 n . , . ' , Iv.. - 3- ' "' .'. ,ri i .b A -:,-If.- P ,Gag W Q S PGH E If-' 21 -'fa 5 . -' ,I 'M ,W SW if ra F 3? Q5 ' 255 'if' 39 :, .5 2' j ff 3 ,f a :ia ' ii Z1 4: V ' vliw K? 1: T5 i 1 J .nf ' "' tml.. :A ' :mf I V- ,Q .f. 1 1 :ff L5 fi. . ,, ' ,QQ 4 . ', 3 5 1 A , 4 I ' 1 ' . - 'Qjz' ,. , f D' ,. v . 'S Q ' ,eg - , , 7 Y M 1 A J A f . -. .. - , K. - , . 2? Rf?-arg ' 11- ' ' 'M' ' .' ,P 'Fifi' X SE- V f . .f-,.,, 'Li - - L . , 5 - N .-,mm n g . Q - , x , , . 1,5 ,K ,V I .1 . -- ' QA .i , l A ' f , - '15 , V, , K" " " Jia? , ' ' . .g- 42 ii 1' ' .EQ V- 4451 , elf' 1 qu, , - . . ilk .V-K -i -- '15 f r? 1- v"' ?.,,v 4 ' IQ. Q V xg' K4 3 5" MNA!-K Af -Q-fm - , if 2 A- im LL lj- I 5 S' we .. 's .- gps, 'Q - . ., ' . 1 F, i fa., ff1fQ',4x ' "' l , . .M , .a 93" .5-:-3' L' - , , 7, ' 323 ffvfi Q -- ' 12-5 fkfw M" W . . -' ' 'W X diff-". y , L ' ,,, . , V I , .g.,,, ,L '- f ...H ' '- Q 1. "M ' A 4 ... -.... L.- ...Q 'nn -W., " f ' -X9 ' "4 ' ' . gs'-' ,' ,R -f .1 .-N 'z If 3' -ff., ,. x -il Q. -jf-- . , 'N' V - Q' . 'I .-H+-. .- F- -. ' 'A -' Q 1 ,. . I f' 1 ' , - ., , 1. -3 '.' - - . --- -. . .-, . ' 'Y .1-.L'-A' fffff.. 'f A' gf 1' ' 1" -.41 53 .. 35,5-... N 1- -A qt, - - 4 - -2 'if':'- C .'-,', ":, j".'- 'f'... C' " . 'Q . ..- 11.-, F' X f ' .v - v,-, " uf-e Pa'-.-Q ' if 1 5.-'K var... ' - X I . - , , -. Q -. tc. C - .i ba A A, Q... , . . ,. .F Z -, :Hilti 4 .vxz M ,Atal .D up 4, .. - V ,-.VT 1.4.1 A h,-,X -I - .' 'l -'Q-V , 'Af f' ' '. - - '- .fu J - ' 'N"'.4"' ' . xx V. 1 , .uk I, :Ruhr ,, 1 -'j . 4' -,'-, .-AWN ,V , 11 ' +4 .Q - --- M 1'-'.f,g - 1 , .. 1 If--.' - if-'-rw' .1 k.' . -' . " -'-K "" ' ' "-- " fr. .'."'.- .57 Y" - '."k" . I .,,-.,, - ' ' A' - - - - ' ,-- -,.,. 'r - "fi 1--'. " ' ' 2,1 L , K ,.x.jf -' f- fy- fx.. , A, ,-.A,,: .W,...1'.gj,f,'-4 ,.7'-- H 4 ' . 1' N .-- -. . f '-' I-x .- - J' - ' ' 41' -ff. 4- g .g - . '. ' ix. " ' ' ' "' -41 1" '. xr if fc .,-- .' "vi-,"-f'-I' fu- . ' ,zfx - ' 5 - -- 'v- '- ' .5 I, f - , '. xl . f, x,- X .. if, T"f ,. 'Qs . . -mu-.ff -1-if Nlfu , 2- 4-V 33,4 .-.'k- gf- ." ' -' - 3' -. - . ,M -.ff - Q - Y. uw., A 'g'.-:g5':E--',-7 ,:- A' - P, . , -.,.f-v'X n - . . '-R - -' 'ri ,,. "1-J----lf-' ' :TL 1 L . '. F 1 -' ' 'f' ' -2 " .. , - 1, j ,.' ' ' -,4-,- , -ug, ,ali . 5 1' 5 P ',1 ' 4' -' -" X '.. :.' Q .1 --, - -' .'T ' ,',-- ' IQ- .5 ','-L1 ' 1 lf., .S xg 4 '- ..-.,z,.--3-- A- , -- 'fy-g. -1. 111.2 -' ., , 'N - Yu , '.' ' N -Q' 'I 11" 1' af :ox--.QT ' 5:-' 'zu "1"':'S .Af Tfft' If V' .FQ ' ", ' L W' I 1 ,,:-F. T bk -V.--v.::'.' -.,. -A' 5-11 I: 1 .-.AhL:'..,.-bxltl.-wzxt . fb N . J- if 'fr J-'1 , A ' "1'- - -L 4- "1 -'f'2'-'-41.. - -.'-':.-1 'xp-.1 f" 'hz' aj. 1- . , ,.f ,-o ,.f -x '. E: . , lr' 'Q'-, --- -'H' , " --' ' It '.,,.r ' 'x-- . .- - -, ' , ., -- 1 - . - - -' Wjcy r ..- '4 V .Ct-'4 -'Sf '-I' '- ' , , ' ug-.9 L. .' .- .-X-,lv-X, 4? M c' qr - ,r - -As- hs' 4-A -, Q 1 K,-.5 . -in .- V.-. 'ui-x - f --ix 4 , Q! , 4- -. . A. ...I Af. ,,-f-.3 -- , in ,xi--,...-.. r ' V g ..' .-N. L -'r--,Q:,I.q.v-f - . -- "'.-.' .- - - ' " 'f f is... , -- f - - . ,- ,- ---'. --,-. ,v - . Q , ff., 5 - 1 . N . , , vc, . V. 1, .W , - f ,, . -.:4 . .a.'15".4-1' ' .w.,i1f.,'-3:i':' ,QQ-Q A " 1 ' ' ' -3. w 1 " " 'Zz-. 'Z7'?',2-ff-12. ff' 1' 42 -' 14 -.1-.l 1 Y , "1" ' , I .1 i1,.A:""" - f w'of..:-L f,,- i".L+...-x-A ' - -fl:-f.-W 1 - , - A ,spun . f bv M.,-auch ..,,..Quvmu.::- I Aw. 'vwwfwp new ku.-Tp, X --44 was-was , .. ,.,f..:.-.- t f-vnqguuoii 'fm xV,,,.nrv , W' fn W- 'v,,..n-n 3 f , ,awww- -""F" ,.-,dv-v. vy --fimwvvuprubmvvwoovnn z:1.,,,' I H ., .I A ,www -up-wgvffvv ,'1-Wx L ,NN L X . .,., A ,if-'5 Q 'T'- ..- Bllihlldf. D81'1'6ll"H- Cherry, George-H. Higgins, Tom-H.B. Keith-Q.B 'VT Archie- C. Graler.'B0b'E- sgroup, nex.c. Tullius, John-G. Belcher, Bau-s. Ashworth, Kent-F.B. Larsen, Jim-F.B. - Moore, Ken-QB. Toland, Terry -H B Sherin, Ron-T. William, Joe -T. r?' M Erholm, Gary-E, Smeby, Bud-E. Anneit, Jerry-T. WAY, Gary-T. N-' ,-Y . , .. --quv' " """' ' ,, .f .,. -'wav' -' ' M-ks. - 1. ' . -w , 1' 'v-fi" L ,' ,ff '-' Y A - ' . . - ' FA W ,LIN wgfiiz A..,5- Z, V . .,. 3 M- Q' Q gig, ', , 4 Y A, , gMm V Q 'A ax A 'MQ ,,,ji , 'QM'-v 'I .4 ff' NT 'A M r 'R . Qi 5 : 5 Ji , 3 , X . ' ' rx , . W 'A' - M t ff, 'Bea 39 24 '21 ID 12 Varsity ,...N,i4"' If . 2 ug , L ' I 5' Q A N I -' A r ' X 0 D ex . . Q sl is 4 A ' A , . - I 1' x gfvti ffil . L , V ' ' - . Qt ' H ' V ff , . J , ' , R' I . l :7D.x.'L I .5 nr: S, 1, Jai n 3 4 3 V 7 'M 4. V V ' - 2 ' I "' "- ' '1 Q ' - 5 Vip QL , N W I 1 M ' Q ' . Q 4 ,I , U 7' ' V ., fr f Og- E., P The Anacortes Seahawks, with a 4-5-1 record, played some thrilling football this season. On several occasions the Hawks lost by a slim margin. A few breaks here and there and the Hawks could well have ended with a much better record. OAK HARBOR-The Hawks got off to a flying start in the season's opener, a non-conference tilt with Oak Harbor, with a decisive 38 to 6 victory. The future looked promising at this point for the Hawks. FERNDALE-Anacortes before the game were the underdogs because Ferndale hadn't lost a game in 19 starts. Ferndale scored early in the game and it looked like another victory for the Eagles, but Anacortes jumped back to score two quick touchdowns and went on to win the game 13 to 6. MARYSVILLE-The Hawks, after two impressive wins received a blow that took some time to heal. Marysville scored early in the first quarter and then spent the rest of the game stopping several Anacortes drives. The final score was Marysville 7, Anacortes 0. MOUNT VERNON-This was a thrilling game in which Mount Vernon scored early and the game see-sawed back and forth for three quarters. In the fourth quarter Anacortes scored and made the conversion only to have a penalty nullify the winning point. The final score was 6-6. BURLINGTON-This game, played on a sloppy field caused the Hawks to fumble three times. These fumbles the Tigers turned into touchdowns. The outcome of the game was Burlington 20, Anacortes 7. EDMONDS-Playing with the league championship in sight the Edmonds Tigers, between wet skies and a sloppy iield, defeated Anacortes, 20 to 7. SNOHOMISH-Homecoming against the Snohomish Panthers didn't tum out as well as the Hawks had hoped. They lost a hard-fought battle against a determined Panther team 13 to 7. O'DEA-The Hawks lost a thriller to O'Dea of Seattle, 17 to 8. This game saw a lot of thrills plus a last minute touchdown called back which would have meant victory for the Hawks. SEDRO WOOLLEY-Playing on their home field the Hawks romped Sedro Woolley by the score of 27 to 6. The win kept alive the tradition that an Anacortes team has never finished in the cellar. PORT ANGELES-The season's final game, which was with Port Angeles, was probably the Hawks' best game for the season. They scored first and did not relax until they had beaten highly ranked Port Angeles 25 to 6. AFTERMATH-As an aftermath the Anacortes Eagles held their annual football banquet to honor the team. The speaker of the evening was Jim Jwens University of Washington coach. .lim Larsen won the Best Blocker Award and the Inspirational Award. This was the first time in our history that any one person was presented with both of these awards. In All Northwest League selection, .lim Larsen was selected on the second tetam. BAS!! 7801! G JUNIOR VARSITY Top row, left to right: Richard Sawyer, Joe Maricich, Bob Evans, Bob Pearson, Jerry Annett, Sid Clarke, Evans Whitney, .First row, left to right: Rodney Balsley, Wayne Colony, Bill Thayer, George Cherry, Darrell Balthazar, Terry Toland, Sponsored lay Snydens Pharmacy, and lVlcDugle Vvagner Dairy, lnc. I-'ROSH First row llelt to rightl Loren Greene, John Osman, Dick Iverson, .lim Williamson, Richard Way, John Swenson, John Nisbet, Tom Hill Dennis Clarke I I lback rowl Rusty Davis, Howard Williams, Larry Verrall, Leo LeMay, Norm Lemberg, Steve Hermann, Mike Kronholm, Varian Small, Coach Vaughn Weber, Manager Mike Renquist. Northwest Champions Standing lleft to rightl Will Henderson, Kent Ashworth, Rex Stroup, D911 Colacino, Gary Erholm, Jim Spitlef Paul Webber Fred Crowell, Tom Higgins, Ron Rayment, Ken Moore, Karl Harding. llfneelingl Mgr. John Plimcich- Coach Bill T8Yl01'- TEAM SCORING -f - GP QP FG FT F TP Avg. AHS Opponent Colacino, Dennis ........................ 20 78 113 84 57 310 15.5 W 47 at Oak Harbor Higgins, Tom ...... ..,..... 2 0 78 103 98 63 304 15.2 W 57 Bellingham Crowell, Fred ...... .....,.. 2 0 78 77 40 38 194 9.7 W 49 Everett Spine, -lim ..---.-. . ....... 20 76 61 23 55 145 7.3 W 64 et Burlington Moore, Ken .......,.. .,...... 2 0 77 44 25 43 113 5.7 W 51 at Everett Webber, P1111 4-...- .......l 20 50 12 ll 26 35 1.8 W 68 at Mount Vernon Erholm, Gary ....,. ...,..., 1 9 31 8 7 13 23 1.2 W 69 at Bellingham Harding, Karl ..,.,..... ......., 1 7 25 6 4 6 16 LO W 74 Marysville Ashworth, Kent ......... ....,,.. 2 0 53 3 6 27 12 .6 W 49 at Highline Henderson, Will ....... ..,..... 1 6 20 1 8 7 10 .6 W 47 at Snohomish Shoup, Rex ----..-----.-- ........ 1 5 I7 3 2 9 8 .5 W 68 Edmonds RHYITIBHT, R011 -..-------.....--....A.......... 15 16 1 2 4 4 .3 W 61 at Sedro Woolley W 66 Burlington DISTRICT TOURNAMENT W 51 Mount Vernon AHS Opponent W 65 at Marysville 1. ss Burlington ez W 65 Snohomish I. 62 Snohomish 66 W 58 I! Edmbndl - ,. 1 Coach Bill TBYlO1' L 46 Sedro Woolley 0-2 118 128 - ' Offensive Average 61.05 17-l 1,103 Defensive Average 48.15 Anacortes opened the season at Oak Harbor. The game was the usual season opener with many mistakes and missed shots. Anacortes came out victorious 47-32. Then the Seahawks encountered the Bellingham Red Raiders, overpowering them easily 57-40 and 69-49. Next the Seahawks clipped the Gull's wings both at home and away,by scores of 49-35 and 51-44. After Everett came the Burling- ton-Edison Tigers. The Tigers vs. the Seahawks proved to be the best of the season as Anacortes squeeked by both times, 64-59 lat Burlingtonl and 66-63 in a screamer at Anacortes. During the district tournament at Everett, Burlington finally got by the Seahawks by the score of 62-56. Next in line was Mount Vernon. The Bulldogs didn't give the Hawks much trouble this year as Anacortes rolled o-ver them both times, 68-45 and 51-43. The following league game came with Marysville. The Tomahawks took it in the neck twice, 68-45 and 51-43. After Marysville, the Seahawks traveled south to the city of Highline to take on, as they were rated then, one of the top teams in the state. Although the game was e non-league battle, the victory over Highline gave Anacortes another boost toward the top. The game turned into a low scoring defensive battle with the Seahawks winning, 49-42. Although the Snohomish Panthers didn't show up too well during the regular season, they certainly surprised the Seahawks in district tournament play. After going down to defeat twice during the regular season, 47-34 and 66-53, Sno- homish pounced on the Seahawks 66-62 to eliminate the Hawks from further tournament play. ' Edmonds came under the ruling thumb of the Seahawks, also. The Tigers were beaten twice by wide margins, 68-56 and 58-43. Then came Sedro Woolley. The Cubs didn't show too much the first time the Hawks played them and went down to defeat 61-45. 'Bot the second time the Hawks encountered the Cubs, Sedro Woolley rose up and trampled the fighting Seahawks in a thrilling game by a score of 46-58. Although the Hawks didn't go to the state tournament, they piled up an impressive record. They finished the season with 17 wins and 3 losses. The Hawks also fought their way up the AP Poll to the top spot for the second successive year. They finished ahead of Renton, lincoln, West Bremerton and Lake Washington. The season was very exciting and reward- ing for a team that wasn't supposed to do very much this year. Congratulations to the fine Seahawk basketball team and their coach for a splendid showing this year. SEASON'S RECORD f-E X. T A 45,2 25 H s Assocxahon, ana Swenson Motor A Q Q? I' .A V X 'iv ' A T U 'Q . 1' 546 X., ax ' fi, ay, , N .ti W2 A wtf 'QQQZ A Whiz, WN f- u m I ' 41" is f nS0l'0d by est Coast Crea , cl Columbia Valley Lumber Co. 4 ii 1 Lx STARTERS Ken Moore Fred Crowell Jim Spitze Tom Higgins D911 C0IHCiI'lO Sponsored by Managers Merchants Jewelry, and Bill Balslev , , D' k D d lvlariorie s Sunset Florist Tgin 1-igofson Seniors Underclassmen Standing Ilefl to righll Rex Stroup, Tom Higgins, Standing flefl to righll Paul Webber, Jim Spitze Ron Rayment, Den Colacino. Kneeling, Will Hen- Gary Erholm Kneeling, Ken Moore, Kent Ash de1'S0Y1, Karl Hafdiflg- worih, Fred Crowell T p o lel o gh! Fed Fields Carl Sundman, Gary Way, Da 1d .l n en Axche Andre s D xgh! Peter on Bob Gralex Dann Smeby Fu! ro left to nghtz John Sullivan, Bill Walk Mxke Cotton Dan Sullivan Dxck Wood g Jm H tion I A . , , if Ai 'gl ,Q , W ' ,, M y U , -1: ' x ,. Dick Wooding-133 Entrani in State 'Dan Sullivan-127 Entrant in State J h S ll 103 " 'X " 'W' rmhef lVluQrC Co Entrant m State if . 1 K fl 4 FR03' 5 R 1 l n , - , . . S I QQ" ran " p ke H Q9 w N'-WT 'I r xl u ll' 1 "us - xr? X .'-:QP an ' 'I P 'L , M 144 ' bln!-.4-...auf K " ' T X nt Uhr Top row, lei! to right: Keith Leuderbech, Den Colncino, Fred Crowell, Mike Crowell, Ken Moore, Mgr. Tom Hoon, Danny Coleman. Fin! row, left to right: Mike Cotton, Ralph Cole, Terry Toland, Bob Pleu, Richard O'Brien. VARSITY BASEBAU Coach Taylor lookmg over the snuahon Wxnnmg ihe game Qponsorecl ln Coder Heating E Appliance Davis Laun romat , cj lsland Appliance x 1 , N-.f ' , '41 I f , all e m NX, 1 eg.. , .. , 5 i' ' - ' , ' Cl - 'ln ' Yu, Ken Moore Mike Crowell LETTERMEN 1958 C :AT ----lf Q ' lx ' ..- 1 1 A -., fxf V l , ,, .XX Bob Pleas Keith Lauderbach Q. A. X vyklllt-vb Mike Cotton Den Colacmo Sponsorecl lmy Fosse s Texaco Service, Skagit Auto Parts, and Bud Cllamlners lexaco Service Fred Crowell . 7 R . , LA 'v 3 ,l George Cherry Darrell Balthezor gk- Dick Tresner -W U Sponsorecl by lVlaryott's Florist AmslJerry's Fine Foocls, and Anacortes Rexall Drugs, TRACK Top row, left to right: Coach Run Davis, Bill Belcher, Gary Way, Bob Graler, Roger Immer, Dennis Mapel, Mgr. Ron Staflin. Fin! row, left to right: Dick Tresner, Darrell Balthazor, Dick Wooding, Mgr's, Rod Ballley, Richard Erickson. Bill Belcher Top row, lett to right: John Plancich, Han Swyter, Fred Pingle, Evans Wlxitney, Brian Rockom, Alton Willoughby, Bill Welk, Coach Vaughn Weber. First row, left to right: Phil Robbins, Terry Hirni, Roger Hill, Bill Moore. Evans Whitney ' i a f 4' 'J ' I A 4 ' V ', Roger Hill M, R W ' o ll.', R Qfql ,lf I R ' jr 1' lt iw- X, L .-I QQ -J John Plancich X , Brian Rockom Phil Robbins Sponsored by Bryson-Engdahl Nlortuary Cypress Stationers, and Sucia Reef Aw . , , , -- ix R:5..q'xiJ.Mv Lg',g.:f.A Q N 'X',rAi.,Lx, fl ml 4-" . - 1-Qw,:d-gi Vg W .'1kQ,lA,,x 1-.. X- ,.,,.. X '3,,,, il:T"3""f 'f' KW. . 4 L wfjl K " ' at A 'T-' JMU, "V i' 'lwf' ' - --ff3"""' .f M- Miffff.,.-'--L'f3'fQf,Q?.iw35fSff-if'f.V.vqxw-,, g.f5-,11 . -.-,,x,m . V ff' ' '1?i""Nvw '.gf-f-f-'-f-g,wy-2' M - , '-1 +A.. - V V ,kr--,,1. Aiwa nm-,f,,,.a-.,, - , A ' 'M , . . mf-naw. M ,, ,ww 'fx Sv u - X 'fm'-W , .aqffevf ' 'fN'.f-re-QrvEI,y nr" ,. . . f ' - , A' ife44":2,' ' l L Q. ' - . Y: - .rl f - -:.f'Qs.x-, -4 Q .,.. R' r : --R' .4 , A ifli, 0 fA,."'9'f'fff -",m.h,.v,- , .,. , . . . 15 4 A fY9""'f" ew ' ' , ' ' -. ,-f 1-.N ,- gif 3 Q 9 A S1 . 5 5 f 1 ' 5 A f A 9 , . 5 , . l r 9 1 A ' I 5 Y s. ' 5 , . I Q ' L - ' , r Y 2 'f 1 - Q ff 1 2 - l ' s 1 1 .4 2 v - ? ' 5 , 5 , A . i . 4 f - I . . I ,5 f .f Y g . ? 5 Q g' Pg I ' . ' i f ' 5 , ! Q, I, I iv 1 1 . 5 . A I Q ' : . . . , . ' Y ' i ' , Q . ' 1 : ' s ' ,. Q 5 iv 9 L 3, - V . 'e ' ' ' . ' , . 5' f X , . I , 5 1 , 5 i 5. , I, Z ex. r-' ,Q 31 5 .! .,, 5 , 52 lx ka. L , X 1 Q tf,3.,,,- N' f : 1 9 Q - , . .J . . Q V g , x ,. 1 , ' 6 5 .31 Q n' 1-19-X ' " . 2 ' ' , S. x -: g H' 5 Y i ,L 1 4 ' 4.4 I -'g A . 'f-..1.f' . X , ,Al MTX, A 3 ,, Ny, , 3-4 1 17 f E. ? wa -'- Q ,L , - fy, ' , I "' w ,f 1:5 "."f5'- ' . " f , q?"'1L, K 1 Q f , . .W 3 ,- : , Y ..4:5jv ft 1 ' 'D r"?. ' . U Q-1 J . N x . ' ,,- . . , airy. ,. .,:g-fvxiyi , 5 345' f f ' I 1 -gf 1 f? 5 .Hr -1-jg N' Ffgijjql Wai if? ,V 1 M Sf i 2 'QWX4 1 '- is, Q - . fi V A , , ' 1 , ' 1 7 A fv ' u--' - - Q 4 V V 'H-A ff 1 az, sf- fff 4+-, Eiiril -w?fx,e'a-fwefffiif Q., s. ' " K.: -, 4 .. -- , J .?. Y- 41 'gig lfgi . ,Aan-,,.,,. 1 A ' ua-A-""' ' A , , .-.hpfwrn dunk- - I f ---QA. fgqffw -iggyg 1h , ,,,,,,- J . , , , ,. - M - ' -as U-5,2 43.1 ,fy - f --.Q....,.M P Q W - - K Q Q VS W H '--'bfi' W3 , .,w.ww.onm--,. A "H 1 ,.,-.nf .2 1- Q". - - ' n I :I k..,,:,,-WA LAR. v .M r . -1...'..,,Q,, .. 1 ,,, -...,, 1 3 gizwkffxv U ,V , , "-hu' 1 'g..-,W . -U. 4- . - - 1 M... ., -5, A ,. I , Jw -V ' eww 4.0. ,,...- b Q- 5. J' ,......u-A-nnzu1.:an.mQ-,. ,M-,U V "'-4,-Ak , ,NN , . ' x-H' , 'wk' , .,.,v wr-AA . , h ....,. ,,,- - J .f,.,.v.T,, f- xf A U 5 N .u .. , . -4 4,'.,,,.Y.n,, -" ..,,.-f 'ff--.N 2 , - , ..,,'- H . l ...,N: V ar ...,.........,,, , .. J. ,Mn h x Q, ni' -. ,. N -- 1 .-W' ' H vw mf, , Q ' ' v.- uc. ......:: . ',.. M 1 i-v.Y,.,,-. A , .,,. . -""""'wv ..- - .- . Jwa .-,,,-.f-a ,r""'Av' ws""""'-w-.,.,,.. . vigil W tt. , .- ,... H, .. -" . A-I-Q--virus . N I 1 - ,f-7 15, - , Nw, -I -V. -- . , U,-'f---1-1 '--""' " 'ff ,af fig?- 't? V' . I. 1 iam 'Z'-ibm k ,. , 'Wx ' I Q -1- UF' ' 23 4 P , . GQ 1: , -. A, Q K- KS' si 1' s fi' ' 1 ' J U he La- Q45 n in V 4- v- :fre ,'i1Q,k -Fi, v :fl 1. ffil :is 1: A 'Ka A AP :QW if 1 . , el Q-S swag QI -X ,J Mi E ,ng X31 , 4 -4.3: , if :af , fi . ,, wwf..-ff-.-vf ,4"' Q 'Y "-11" ,. .gf il , Q! ,, F ,AL ,, -. if H' v "L -:gf-3, S ' -'fm ' .. .Iii -14, 'tr , .,. , Q , F ,. +f I JV, 3 ., wja,1gf.,, z .fi A - mv- .He .'- - 9- 1'tz.,.g ,1. ., fa 5,3 qu, f4-,.'5y- ,,, ,,- ' -.4....:.-x: 'nsefu' 'X fl" I 4 sZbj..f'?,iQf I 'gt' .Cp-',-' . '7.i.'?'-,:,- lj. ' - g, gr 'L ., .1 11: za" ' 1. -143'-' . Q ,. . 5-i'1j..'-5524535 , ff' -ff'-V : if 1' 5 Q1 ,fi g 1' .fl-W., . , R fl 1g..lf'l 11 g 5 if 5 . I ' ' Q ff, Qf in az., V . nv: ,NPN "- "1-.,,1..,--n'5l2'3 -X AWN -.xx hu. M. 1, -.""'-a..., s ' V., ANN J : n.. Q. af,-ur f. 4 F X , 1 Ss ga sif 25.5 QQI: 'S 1 E X 2 3 1' 'sz s lA'4F1:lld Y'-out ..,, , s xx' . .. - ., , 'A AIHCIICWH X CHI' oolc rxlmac Towing AHIQIJGTFY S Fine Foocls Xu acortes -Xnacortes rxnacortes Axnacortes Anacortes Xnacortes Xnacortes AHICTICHH Floral E Cv lt lce Co Launclry E Cleaners Motel Rexall Drugs X eneer lnc Xnclrevw s Variety Store rxrctlc Dux e ln Arden I4 EIITIIS Art Anclerson Construction Co Axubert s Drugs The annual sfaff urges all sfudenfs fo pafromze flvese businesses our sponors Davis Laundromat Dxamoncl 5? all Store Dons Beauty Sllop Evan s Building Supply Ex erdreen Motors Fergre s Tlmltway Flrst Federal Sawrnds 6' Loan Association Fxs erman s Paclunff Corp IS er lVlusnc l osse s rl ex aco QGFVICC l ox Motors Francisco VN elxlner lnsurance and Real Estate Haaltenson s R Clllleld Service Ham Fngme E Lqulpment C Hope lslancl a e BCTCOII SCIVICC l:56llIIl0'ElllIl'l BUSIHCSS M8ChlD9S Berentson lvloen Agency Brown E Stone MUSIC Co Prrown Brotlxers Clothing llrvson Fngclalml lvlortuary Bucl Clxamlner s Texaco Seruce llurton .lewe ers B E B Plumlnng and Heating Central Gmcew Citizen s Pharmacy Cocler Heating 8' Applxance Columlna Valley Lumlser Co Coos Bay Pulp Corp Cypress Stationers Hunt Nu VN ay C eaners ls anfl -Xpp nance lsland Transfer J C Penney Co Jeanette s lolmn s C ew ron Service lolmnson s Soutlmslcle Har ware lx ACT l vle lvl ar et lVlarcl1ant s Jewelry lvlaryorle s Sunset Florist lvlaryott s Florxst lVlcDugle Wagner Dalry lnc Muller s lVloclel Cleaner s lVloclem Home Bull ers lnc 104 Montague s Ladies Apparel Nolnles Men s Wear People s National Banlc Rolnmson Stu o gan Juan Motel Seahawk Store Sears Roelnuclc 5' Co Sebastian gtuart FlSl1 0 Sharpe s Corner Cale Shell Ol Co Simmonds Paint E Class o Slcaglt Axuto Parts Sliaglt Valley Herald Slurvmg Auto Electric gnycler s Pllarmacy Steinman s Grocery Sucm Reel gwenson lVlotor 0 l1l1e Texas Company Transmxs non Supply liru son Motors 74 Flaw ors lce Cream Store L tterstrom s Rea ty X an Deu en E ectrlc o X erna Vvells Stud o X I eo lilectronlcs VX alrocls ldlre Sales VX est Coast Creamery VN estern Auto Supply Co XX n e Community Store . . I O - u , A -is . s . ! ' n I 1 g 1 A . 4 ' i . . . . 1 , .' Q " - Y . P., . u . , n A Y F . I 4 V. H I U . . ' l . . I l- 1 'l ,., - l -L ' C . 5 , ll Q Co. , ' 1' 'I , . : - ' W -12 we . . f ' T .' , ' - 1 C I - 1 1 I 4 . ' - - ' A 1 , - lu n A , X I . . . - K .S J . F' j - 1 A . . . 4 '. . . C l . ' . F . . Ll A .C , - . . C . Y gk . o Q - 1 Y 1 V u , v . K Q . S. 4 4 4 ' h 1 . ' ' 1- 1 Y, Y 'X . d - 4 r L . I '. of I L 'C I - ' 1 - 'S f lf ' s. l ' C. . V V I i . . ' ' ' , ' 7. . , cl 1 , ' 1 . . V7 ' . - . ' I 1 ' ,T B . 9 f , , ly ' ' V. ' . " I Q S , 'd . . ARDEN FARMS C0 Symbol of Excellence in Dairy Products O A. inf A xyj , 'ffl-ff I ' , 1 , " V n 'Q' Z- l'14"lU 0--IND TIRE zbn-:unit mm-uuonbzp mmrhm mm--I mUQ:ur-PE I mlb-IOS X011 Xx, QE. I 7 OIPMM OO U29 XOCUMOW if P IZ ' . ' Z. I q.il.22.:-I WE? ' I P xx, 'm Y A V: te-ad. SQ - A 5, s for the home -0 , N . mf 'iw' CUT! PAPER BIIHPIIV .- . YJ - avr' rr .K P' ' 'PJ N ,M-1' l ,U ,4,,,. SCOTT PAPER COMP Q ' in-is 25 for industry Q GE' lf"-2 22? x ,fd , fi?" P, . s. if bv pt- ' W . ANY sznvss THE Home - ssnvzs mbfusfii Shell Research Means A Better Tomorrow For You In the hlghly competltlve oll lndustry research as an expensuve neces slty to ensure an uninterrupted flow of new and umproved products The lndustry s research expenditures Increased from nearly S146 mllllon an 1953 to morethan S300 mllllon ln 1958 Part of thus money was used to develop slgmfucantly better gasoline whlch In 1958 cost less than a half cent more per gallon than ln 1953 taxes excluded Esiimald b fNt IS F di y Shell O11 Company Anacortes Reflnery K 1 I 1 l f ' 1'-T -L:--...a ' ll ' . H U l n .-s' ,. rg., A--ei..i-. -Y 1 - ,- V S-1 lg - " ' .P sQE,5'f 3 4 L' l , l r , ' I 1 W - w I ll , n f l v i ll ::'.. -.. , nl l - 1 4 . ., g l 'V f' r l , ' , 7' f f ' l W - l . x l f ' .1 I I 8 l l' ' r ' 3 0 Y . . , . . . . . . . :zz . . 7 , . v e on asis o a iona cience oun a ion surve s . I I Comp lments of THE TEXAS CCMPANY , N- I ,A Y- " , CO REST 1. I EWE ANACORTES VENEER INC MO'ClMM ZOICMIO M'ZIQH Congratulations to the Class of '59 Vve are proud to liave been seleclecl lo clo ilu- pllotograpliy lor your Rllociociendron. It was a pleasure anol tlle annual stall was very co- operative as alwavs. F. A. Robinson and Stall Robinsons' Studio Complete Photographic Service Everett, Washington I-'Isl-lERMAN's PACKING coRR C g tlt ToThe Class of 1959 Evans Building Supplies - Sl1clrpe's To The Class of 1959 24 of The Best Wishes , rom F 24 of The Best Flavors of Quality Ice Cream 24 FLAVORS zsfh AND COMMERCIAL CCLEMAN'S Corner B R 0 22 'CDIMIHOIU -IIPC-IW Zh'-lvtblflltlb OO IU!-'ll A ,-1 American Year Book NWA' iff! ZW' 1700 1141! 15111 ,lim Palm, Rep va, .JQA -. xx 'AA I skf Kuff' ,fr 5:5-.5 ui. .s.-sy .ag nf 1 N -4- , Q I 1 -A lllggll-'il ll. ll ui Q if!! i llgil ,XX i 1 This year we have had the privilege of having Bruno Lerville-Anger as our first foreign exchange student. He is not only an interesting friend but an inspiration to each ot us. As an active member of our student body, Bruno is an honorary member of Hi-Y, e member of Key Club, Honor Society and Choir. Bruno has spoken to many classes about his homeland and has been a favorite speaker of many service organizations, churches and clubs during the year. To have him here has been an enrichment in our lives and we hope that he will carry back to France happy memories of his stay at Anacortes High School. lnsurance and Real Estate, :incl Ana M R, All 06RAPII.S' dip T ff: 71xA 1- df 'r FILL F21 L44 14, ML if ILQ DL,f7kd'l"J LI, -,,-,-fi ,.,-ff 'Lf fy ggff lxkxl X,14f"Y1 Vg LL Q X, f I , L f Q. fL1 L L. ' 4 " x X X xk 5 ' ' glfgpx Pt' M' y ' ,, fJL..f A VF- , f Ja JJ f, . 'V ,X 1 ' - A xx fx q -x X X ,YV , 2152? Tw KL, ' , ' ,J '.-,Q f-ff X4 41 b 7 Adi KL Mfcl Q fd 5' if 5' u V ,Q . . 7 . vm N , ,'LLL'X' K MJ' f' ff L H f A X N 'f fl . .F 4 V V Y, I ,gi Q4 F 'X X fx 4 K 4fLiXN it - Y L X' K kg , fl ' ' lr A ' 4 1 K ' '- Q A xx V ' 1 K Ks X 4 M1-,V v I Z ' f' " Q Y- , x U C 5 xvu., ' ' ix Uf C A-v 4 fr fx Li X J K' " I L' M YJ' ff' Q X .X ,Q .f : ir Xa NS-TYQVV, 'M X' x Y-A fb N Q . Cl x ,' X f , ,XX ui XL 471 fb fx L' ' N 'wx X vf xg, K YV Y, . N 2 X 'X f - X 5 , A X ,f , I k f , Q! f 'K' . X X, Q, 1 W X a Q, xx, . , K fl 1-ff 7' ' VJ' 6 M ' ' Xxx X ' ' ' x - X, xx, X Y., ki K' su X . KN 'x . XN ,Y i, 'c x X ' f X' A mXx . x XMJX, xx.. N xxx V Av X 'Q fi, L, . ' X B .14 1 Q A r, r , X Q4 . Lv X RJ f - 1, ,Q . ., - - L . x W , I 117 4lll'06'ROPll3' Hill UNI 0 HINUII N gflllt INN P I WN iff I PTIN gf illtN S10 7 S lfl Uni 1 ftf 118 5 1 ai I A A 4, JV gli, jr' . V 1 'V n 'I if Y! I ' j, K Q 5 gifrf' A 'fcfif , 5 s 'my I 5 .N rf! 'i '. jf I -2 J' ,il I. .ya J cl NIJ 41170674 IIS 119 Q ff 12 0070 RAP!! X My f Q J X J JJ' L, Lf C-Q N M Q X?-2 ii L21 IIA PR., H iii A fx A N 1 X , '31 Qi X I H, 1 SNK? I I , 'III +53 Agua vy I EI Q30 V Qpunsorc ml I x Ari An ereon Co r Vo tu J im 1 in n s U"'0W"'5 LCL' 12,0 I'1II -. , I I ,II.g I -A 'I.I, A 551.1 .. , - ' , , , fkkxxff NX l-I . I 1 f,I. ' - ': ' - f 5 ' " I, 1' PL 1 'i f -K A IQJJI " iL0f' nj f I ,I ' K , , 1' , ' f f Q, L' A . I , ,II I I ,I I I II -QQ ,Ii J 1 5 X , NX 'X 5 f+ 14, XG ' II! 1 KV? I XII 'V K I YI III plz! JIJL Q ,II IXII I I ,IJ f ry! X6 II . RIXII Xi, IL I . I , K I ' X K Ag L Q f ,J .M x K -, , J H f f , . , I IN 'J Ly V Ii, S I I v4 X1 , I f If ,M ,ff If , J I,,II I I ,II ' I Ib' If I I f,I 'Z TII 2 f., , . I, . 4, KA I ,156 V ' ,KJ I 0120! ,VJ If fflhjm W Zjixxl-w Likg X 4 M qv V ,ff ,1 ffl. , W " 1 ff' . A IJ Q! if GT! -ifzx J 72? I I f' ' T' ' f , 5 f K 1 I III 4 IIIIIJJJ X, LI,f " ., 4 XII f" II I, 1' of , V . 'fi' Q-11 f ,L , J . V fI PL! . '- N, I. Y ' I,-1 , , 'Ii ,III I I I V' IJMLI1 JIIIGKXJCX Ij J , nf' P U I I, f f I ,wi ff wb M I I I I XXV f I ya! - f 5 fI.I , - I. I, I I II I I , II I J fy II,,7fV ' f QL H V Lf L CV UL . I I III: I If IL wg If of I , . ,Lf 'I V ,E Q A W ,, x I NJ 0 ,fu f fy ,A R xv ' I C X - V Y x 2 DV LN Mx ' MAJ f-lm' 23 - " f M fe' w ff - 2' 'Q' 4. e I P x X, 9 J V V . II I lb UDL f I, N , I I AN A , il ,wg , av' nf gx- If XI uf N W 1 ,Lv f Di K , If . I I Q ,C I f ,I II II 1' .I I-Jw Q -qf.,Q A 2.49-I I ,Y - II Ifb ,I I. I IQXII III UI f. , I Q Q Q- y,U'w 'fx- ? , Q5 MFG AA ' I ,M 0 :PQBJ M?ifLCf'1'dJ, f. in if A I A , ATI II!! , 'IL IIIIIIII 1 1 b Q 'Mr W 'L ik sf JJ A 1 M W 9 t W , MH' Um Tv MW f V11 ., 5 - QI' cl . n 'on A S dir, i I l,nurll11u'y 'U"'WU"'U7l .1 7 .1 ...a -C-f nf" be M15 :fd .1 ..f Q., 4,1 ...a ...f .1 .A 3 1 i 2'- x-gg, L, ,I , .,..,,. if-i .3154 :M-f 92--1 124,-J L gfiw I-1-,M Etlf J fl'- -15'I- ' Qi.. .. ., 1 2


Suggestions in the Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) collection:

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.