Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA)

 - Class of 1930

Page 1 of 110

 

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1930 Edition, Cover
CoverPage 6, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 7, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 11, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 15, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 9, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 13, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collectionPage 17, 1930 Edition, Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 110 of the 1930 volume:

IEX lLlI IIEIIQIIS IFIH If IINV IE IL IfIfIl'I THE SENIOR CLASS ANACORTES HIGH SCHOOL C U I O IIQIHIUIDIDIDIENIDIIQIUN x Im lil! Nlumwx Nlxm-wx! IC1 xr lfllflnli' :ww lil+11x1'wx .uf lumix llxll ID IE ID Il LAUTII D IX I IHISCUILNII III' IIIIOIJOI x JN fIxIII C I OSI x I QOILIIXRFIIISPNI1 IxI'I NI IIIK II SC II Zipmnlh btehens iiieenep 4 X 1 N IN O I'II'IHING M Q I I I, 'IIAIX I'IIJI'I'ION UI 'I' I ' DEN I7I'i .' I'I' IS TIIIC I'I,I+IASI.'HI'I OI I'III'I SENIOR CLASS UF 19230 TO INS I ' IC TIIIS IIOUK 'IIJ JNI' XVII SC IN'I'I'II'I'IS'II ANI Ol l'13l ISM . 'I I . , I . J i'I.'1- ' 'HP SI'I ' ' OF f Ol,l'.I II.-KN I Q ' UOI.. lin HTIEIIIIJIIGIII i H 111 l 5Tl0Il1 Rulwli Vllillips If U IIQ IEWV U ID ID SI O x N N I 1 5 IUIxI'XILIx I-Xxx IIUIxIffI'N III IXIIAPS III' -XN5 I IMI x 'NS I I 'L 'Sk X, I I X NIAS OIHPR II m It I A X' . IN UI'I-l III. .YICPIICS OI NICW LANDS. BI A Y FAITII. IIOVIC. ANI LUYIC IZIC TIIIC 'I'HI'I'1IC .'IIII'S 'I'IIA'I' SIIALI. 4' ' 1 ' ' ' 'I I'I'Y VS OYICH NICW ANI? L'Nl'IIAR'I'I'IIJ WA'l'ICHS. ANIJ XYIIILIC 'I'III'I PICICIQ- ING TOWARD THE WI'lS'I'I'IIiN IQI'I'I.'.'. ANI 'FIIIC SIC,-XRVII .IAY ICYICN IIHINLQ MLTII GULIJ. A IZPIC. TBI' WIC.-XI,'I'I' -IT MINT IIIC 111531 IC BI II IC I E D - I S OI 'I'ICN I OI'NID IN I'ICTRAl'INIl 'I'IIIC H C. .' UF I ' CAPS. IBUAIDID 'OIF IDIIIDIlf'fWf'DIlf2S NIR IOE CHITMOOD NIR Hou xRD I Sum T NIR Hmm L1 luhsux ' 1 N ,, 1 N l'1'a-sid:-ni x 4 f MRS. LEX,-x CRAIQL-Ihxls Sv'1'I'v'I2ll'3' , N C VK CRFEXE 2, '. I . f n-rinla-ndvnl of .XIIZIVUIIUS Svhm FURI IR XII Illll I1 11 1 111 XII ll H1 I1 I1 ml Columbian Facultv J I 111 121 111 1 1 D Ill 11111 Q 1 11111., 1 1 1 1 X ISI J N U 1- N1 l,., IIN! H111 I1 xl 1 11 N l11lI 1 XII011 IIIIIIOIN S 1 1 1 ll 1 1 s IINIII X 1 II11., 1. lL 111 t IIIX lx ll MILA ITINIIN1 11 111 x N 101 IN 11 N 1NIlI11L 1 L 1 11111 111111 1 I ' II I 11sT 1 1 111.,11 P1111 S XX lNI1 Il 111111111 11111 11111Q 11 XXIXIII 1 ,. 1-11111 lx s 11 1 1111,.t1 11 1111 1111111 111 I 4 O l1,XI11111-I'1' M. ANI ll-IXYS 11111111' 1'I1'111111111i1's, V111-11111111111 1'1'11:1111-1-. l'11ix'11'si1y 111' XYz.'1i11g:1 1, li. S, II11I1I15Z 1'11I1'1l1g'.4' KlII,I1IS U. ISI! 'AN C1 1111111-1'1'ia11. XK'1'111:111 1' 1:1-1 1'11iv1-1'.'i1y 111 HHS ' j 1 111. IS. S, 111111151 .Xll4'II1I11L1 111:11's Ihllllfl N1.X1l 1. 1Z11Z'1' 111'121'1CE l'111111111-1'11i:1I. l'11ix'1'1's11y 111' XY:,'1I11p:1111, 13. .LZ XV:1.'11i111:11111 S1:111-1' 111-j 1-1 AI11l- 111-s 11:1 S1:111- '1'1 21K'Il1I'S' F1111 - '1-5 l'Ill1- .'Il11'pL' X1 ' 111. 1111111151 lP1'i I'41l2' 1'1I'I'1'c. NIAIIY 1'.X1l'1'1CI! Sw' -111-1-. .'I1 ' 1- 1'11ll'L:'1-. . . ' I. l'111x'111'.'i1y 111' XY: H11i11:101. 11.5. 111111157 11iki11a :1 11 15111-111-11i11u. 11 1-,, ' FKIIIGII1' I'I11' ' '11 .111 - 1' . 12111 11111 N1 11:11. lf11ix'11'si1y 11f Yus . . A . 111111111 '1'. I lI1l'. Il: '11- 111-' 4, I ICI'I.1XII 'I.'NIb N l':IIHI'.'Il, lP1':1111:1li1m. W:1s11i111:l1111 BIQ111- U1 1. .X, 111111115: 1' 1 4'lY' ' , IXY .' .' NY A1:1111111111111's, V1 11111111111 G Il- 2IIIl'l'. l'11ix'1'1'.'i1y of XY:1s11i11g:111l1. B. .X. II11I1I15'2 .'1 IYICLYN I lll1I!I'IS 1l11111115', A1:11111-11111 Rs. l'1111'1-1'.'i1y 111' Nh: ' , 1711. 3. S. 111111112 F1 :j I1z11'l1111' ll' ui- 1-:1l SI: Ii1111. NIA IGELY . 9 S EP 111111111 IC1-111111111i1's. l7l'l'3l01l S1:111- 1'111I -1:1-g 12111l' if 11111 N1' 1113 1'11iv1-1'.'i1y of '1 J - 111:1,11. 11. S. , ' '1'1-1111is 1 ,i1'. ' X 0. . 1 . N11 F111'1i '11 1.:111g'11z1g1-S. III' 'y. N. XY. I'11ix'1-'xilyi I'11i1'1'1':ily 1' XVzs1' ' 1. .X. 12. 1 1 .X. 11. 11: A fruit V: ch. f' 'IHX 9 lx X 1 1 llllXl l N 1 ll lNIl D 1 l'flll Hulnhx 11 1 x lt llobbx 115,111 1111 vw -R 11 I UINQ IN! I 5 LTHIK I N Ib 1t111 Lug., IN llt Lolhg F-,ll Lu 1 1 IIN lN lull 1 Ilubbx N11 1111 Z wtf CO! NPI I' Nl YX'l udx H 111 4 1 Lnuux 1 INIIIIP, 1111 liubln 1 1 FH XX HI'1l ' IIINIOI 11 1111 1 Ihplo 1 llulxbx N huul XNXBIL PI IIIN N Nluslc is 1111 011 llohln 111 IIIIHIIN 4 hu 1 IN LEE STEI YIICNSUN LUSIl'i'l Arts. -Ii11gl1'1111 N 11'111: . Hobby: L '11wi11-'. ' gg . '1-1- 1':1 1 1 1111s 1' . '1ix '. j ' 'a1s1i111.gtu111 '- ' J' 1 N ' ' . Hobby: -:11'11i p -13' fu PUTH L,HI'RC'U istory, Bl'1tl11111nti1's. 1- ill2'hIlIll .'11' 11: 1 ' sity 1 XY'1Sl1il1gt1 , . Hubby: l'l1's' pg' . :u-'U vs '1 1 F41cultu.tiv1's. 'CILASSIE FRESHMAN SOPHOMORE JUNIOR SENIOR PROPHECY CLASS WILL i 11: gsvgsgi E 1 - - - - Nl I XII HU XI Freshmen Llass Hlstorw As Told by the Stallb EIYIFNIIIPR thlrtl 'mum 'Nlx hovs thosl tl'lIlllI LII tlo thusl mc But um I ful soma nux fmt Hou Ixght .mc urn tru thu sum It must he e new diss I hmrcl thtm l'lllxlIl,f.Z ihout toxxartls tha gym I hear thost nu-I stutltnts ara. QIXIIII., '1 plax It s the encl of thc sumsttr lust sm the numhtr of Frpshmen on the tnor roll s x url u s tharc Noxx tts hnuarx ancl thcxre haxlng I T X But xxhx all tht Cvclte mc-nt Xh I set Ilhn Freshmln in pzotng to put on 1 program I mm ts Q tm wrui 1 uprxom IN txtltu 'ls hetorg Ihr Ireshmen ITL LIXIIIIZ '1 Latm p tx Ichrmrx sexcnth mtl set htm gm tht Frcshmcn sum Thur uoxs s ctlnll tum his just Itkul tht Scnmrs Xml I IL If tnt t I XII' Ill qute vull too what 1 mxghtx I s I LnI'l'lII'lX It sorrx xx ex rnus m firexxcll III low 1 DRIIATNIIIR Init :ig : , 5 - I ? is I' 5-5-is-i-E.. J- iii in 5' 'z g :ai -, 52-2 I- 1 2 A - I , Il A C I fl. I J. Q ' H' s- .1111-3 K.x.' 'II lmlztrrllv Au rm. Al. .KN mm, 1. 'I .xx I'1't-si-I-Ant I1IIII+ I'MII4lIl Sl-1-ywlxam' 'I'rt-:asm-t-1' Vit-. l'y-wsitlt-:ll 1 0 5 ,' ,, K .N ' ' 3 Q ,' I v v ., - ' I ' I 1 - 'L L .. 5 I , I U V . ' . 1 -1 I-' .. .'- 5- , t 5 th I-Icrc it is the last tlay of school hcforc fhristmus. and all are Hocking . . , ., , V - , . , ' .' , A ,V hm 1 'l'hz1t': certainlj mm - than I suafiy :co - . ' . . V ' .' 1 . v 1 ' - D - f ' .' If , ' . ' ' .-Xnl ' i': tim' for le F-I Iry I'. 'If :XI .ml v' X 'I :, K v, .1 Q . . . , g I' lui' lmgk . 'z 'I 1 ' if I' In I: h- 'Is'tt-11 rlisl i H . L My ' . ' j cas:f I vill K- .' II' I- I' j 'h 1 I it I I sw. ' I -3 '33, J ga QL 1 '-N 'lE'A!s11:-e 5' 'E' ern-- Dorotln Xlmlmtt 1 l L 11 t X111 nr I11L B1l11111l1 RlLlllfll B1l11r Rolu rt B1 111 C ortltwn Bn tml Ruth B111l1n1'111 N lf' 1r1t Blhlill l1 Fth1l lfllfgmlll Ruln liutu Xmlnt l3mxn1111 OI111 Brmtlu f ordon Broolv Ix111111tl1 Burt lohn liuxh 11111 lfllfllllll lung Cl11txu1111l Ioren Conlon Bob DQXICN Ihrrell Dumf- Blrcl Dukcr K l1n11 Dolmcrx f'l1'lrlC2 D11L151l'1QQ Dorothv Drtftmmr 'Xlwrgucrltc Page' I4 Xl1rg,1r1t Dtxtw roltl I11111 llmu llllill 1111 Xl 1x1111 1111111111 1U 11 ml lhtllp Dx lJl1ro I 1ul Fr1111ulox11l1 r llll 1 Il1t1r 1XClXIlI'1I1 n Xngtlo Fomo Flx 1 C 1 ox R11 1mo111l L.11lk1 111 ml Url N Ruth ffllllm Erm1 freenc I mae Cnrmim lclxx 1r1l Hllltltbll XX 1ll1t1 Hilcx Nurmm Himmcr Xcrmli Harolrlson 'XI11 Hiffen Cllllllfll Herbwon Ink Hlll TI1111111 Hunter 9l11r11lz1n Ixer on Durf111cc'1u l 1111111 lohn 1 111 1 I11l111 1 1l1 lor 111x111 lx B1 1tr11c Iwmlxrt lllll I1111 S lllllll Lulfoul lu ta XllllllX llllflflllflm li Il 11111111111 l1tr111 V16 ru Ln C ll l1cr111c Nlucllcr on Nlmns Xlllflkl XlLflU'll'X XI1r11ll'1 Nltrr Ethnl Nllnchcwtcr Nlllmcl Nlahfm Xlfl Nltfullougzh lx1thl1111 Xlirchincl NOYLIIL Nurnnn Elmnore OBr11n St lIllLX Olson l L lx 11 4 llx 11t1rs Rulmtrt Rulll Lmlrln R11g,1rs X llgll R111 11111 llulxs Rum tx flllft Stu ls Ico St1111m111 Html Humour Ruth Numour lllXlll Southvxul-1 C lLIlI1 Strong Clmrlu 1t1 lhnl Il'l0H1lQ xxllllllflltlll lolincl C l.1r1111c1 1hon1'1s Iorn 1 XX eekley Runolcl XXLTIILK' Bc-rnlcc Wheeler XX1ll'1r1l XX1ll11rQo11 Iohn XXIDWL Xcrnon Wxnltoop Orxtllc Xxllmilf Nhrx Estht r Stifforrl SJ s 2 ,, 11- --i-:. , f 1 ---. 1' '1 1 EJ l l l 1 '3' Q 7' 1 , . 1 '1 1 1 ll1l D 1 ' lson .' 1 I l'l11r1111'1- All l 11s1111 Allllll' ' l l'l1111'l11s . s Vccil '11 Slcy E11 1s .- l' S1111 . 1 1 1 '11 .Xli .lm 111s1111 Jxllll l'L'llI'hllll L' 1' 'H I' C 1, S111 I1-' '115 1 1 '- 'L ' Wil 1 A son 1 1 1 11 B111 sl1 Flzlszpl R111 Q Q1 51 'l '- '1 J I 's lflll Ll 1' ' 1 oft .luv '1lSL'l1 H 'A 'li Rol11111l l5l11kcsl11v 5l1lI'!LlI'L'l Fustt-r 11111 Krause .ltbllllllllll Rllllililll 1 Y Q sc -1 1 11 111 ll 1 ' 's .- '- I.- 1 .1 lor: '1' 1 .' 11 r1 3 , 1 11 111 i1R,' -.1 1 ' .1 . ' 2 ,' 1 S1 S' '1 l'l1ilip .'l-lfll 1 ' 1 lil '1 fl zlxki 1- 1 -1 .' 1 ' -' t 1 1 S 1 1 1 , ' 1 1 1' ' 1 1 3 1 '1 .- 11k1 Vi' Q '1 1 9.1 11 1' '1 ' 1 1 li T-1 it , ':,1.E L -. A '1 A -xtv. ',' K -1 -I , h , . , , Y v 4 x - A K L A K 7 6 1' A A A . 1:1 X A i 1 ' - 1 1 V A Q r 1 ' 1 K t g K 'V ,' T ,Y 1 xg-gL!!iImsf-e-s '- '!!!!ll f m 1.1,,,Q Af E- ll Nl lx I xl ophomore Class Hlstorx Shtldon N11 t orman Nl1rw1 lrfflret Ol ou It III Shumon Ira 1d nt tt lrt mc gttrtt lrx Irt lwurtr LUL lSH I NS C 'lix Rtprt wut lllXl X Ulmtllll Nlour folvrw lurplt 1nd 5llNtI' Nlotto tulx Not X orc H tour great steps of h1g,h thool are hung NlL lflllX cllmlmtd hx t us of mncttcn thlrtx txxo X ru I vtrx ut wult our tlrxt Sup on one rc th1t would mtltt 1 rm .1 ff nt lon lx xx mt no rx lug but holds 1 grtlt xmount Ill t 1 LUOJLl'1l0ll I t x 1 N ug Qttp we had I1 happx 1nd prosptroux time togethtr undtr our xerx capable '1llXlQ0I' Nllw Nlorrwon Xt tht and of the Qchool war lllllslllllf., 1ll CZIYCS and NXOITIQN xxe journu to Slmlllx Ruth tor a good time AS the hret Step um fullx toxered ue asttnded to tht Qecond step 'md under the ltadershlp of Shtldon 'Nlot our pru dent 1nd our cltw adx1Q0rQ 'Xllse -Xndrexw and Nlr Stephtmon ut hue kept up our good Slillililflli e are well rtprutnttd Ill xll 'lll1ltllLN m on 1tstr1 lmmd dtlmate am dramatlc uorlt ln thw xchool Vle haxe fullw detldtd th1t our Second Qttp vull lat foundtd on l0x1ltw he c zum of natortu r DITUIIN t lio1rm of lhrtttors our tn Qtruttorg and our ftlloxx students -Xnr so HQ the old Qax ng gow let u hltth our xxagonx to the QtarQ 'md 1s upper elxwnnn durmg tht nuct txxo utr m1lte 1 record of uhleh we all xull be proud M OLSON O2 Pgtr :na - - . p E E 5 -i--.55 -. E , 2 . - E--. .- Yr'- 2 J E E E 5 E'-E-: S.. f sia 5 5 E I E5 E ies sa-5 1 ' - . K Q Q A I? 3 1 R L, 5 , 0. 1 Slll41I.InvN Nllll-I N1 :. .xx YI' '1 NA A1,xl:1:.xm':'l' I-1-.sitlfum x1xl:'l'1x Allwl-:la lm: IX Viv---l'1'lsi1l-'Ill lll'IYl'1'S1'lIl1lllYt' Se-lx'--tary' I f . ' 'S' e .....,, .,,, . l - . :- .V Yi'- ' ks' lent ...,.... N . - 1- .......... M: M1 s C us: - - 4 - , .... . ' ' 1 . Class Flower ........... Wisteria 'lax' X S . . . , . . . . ' f . '- . ....... DH .' Y ls 'lz:: ' --X ' '..As'I'z'l ilt,-5 '-l 'l 51 . wo l t ' z'- . ll and l' stin, fou lat' . Thf 'mrl is t ve U' ' J . 1 z ' i. It 'S ' I-.tl .01 hi: t'r:t l' . 1 .' . 1 . 2 ' .. L.. '- ., A lj. A E '. A . ni i - . . x C ' ' .1 A x. W. ' ' 1 ' L . 'l .. 1 . . l to t iti 1 . A ' ou 1 1 he . l ' -' ' - 1 .' , K- Q ' . . , '7 . y an 411 ' 5 fgnn-,j,,NL:!.! 195!'5 '71': 5 -JI gms Page 16 ll On the Second Clase Deck -Xrthur Btnjtmm Ilorentt lilxtlunton I ulxt Blttlt nton Wxlmi Bowser Blllx Brxdo XI'trg1rtt Burnx Xernon Burt Xelma K irptnter xhlllllm l trtvtrlght Xtrllc Cass Xnn Lcpnrmth Htrrx Lorncll Nhhtl Corntll Nltrlt fUI'Dl'HlIlf,x XIllllI'CIl Lurry Robcrt lhnwtlmglmerg Illz Dlwblt mt Doust Itrtln Durtncmu Betty Elder Dorothy Fttcr Thelma Finely Piul Firhcr llwtlelinc Iir'1n :ret V11 '- 'harlei Ci ts Vrfozg Vilkty Rolmcrt C'innt-lt Al'll'l,'ll'L'l Cross lirl HlUQl3Hfl Ruth Pllllgllllll Dorothw Holtmwn Ihlltp Huw true Hughu Iuxrtntt Hull Htnrx l1LOlJSOI1 Xltt I1 perion XX 1ltLr lcnson L IITIILII lorgtnson Elttn out LcRox keepers Rixmond lxemp Ext Ixtnoxtr Hmzv Ixundnon Dagmftr Ixunmp L1rrx Xlftrth Lllllln Xltrth Norman Mftrtm Ray Mtfullough Mqry Blclliirmid Andrew Miles Mqrgzuerite Miller Kathlten Mitchell Sheldon Blot- Don Mo enson Roy Moyer Yukoni Moyer H'troltl Nicholson Orrett Norton Ltrl Olson Xltrgaret Olxon XX xldo Ol on Hazel Ptrk Htltn I tttcrxon Nttllt Ralph Riymoncl Reed Ilorothx Rucll 'Xl trmn Rogtrx Wllltam Rudllnger Iuter Qenlt Rutth humour It in Shtnnon htnntth SOI'Sll'1l lun Soule lem SILXVIIT Ioulse Sury in Btsau. Symonds Hwztl Symonds Nttomi Twte Nlilu. Thomas Overton Ttus Rwymond Ytrrwll Lu Wtkthtld Metre Wfxgir BI'1rg1rtt W'1rrtn SI' vin Wtlli liolm Whitt- 4-,V-37 , !,'1-195115311 .sh 15 i-15131 F X -rv' --' - v -'like INN 11 J umor Class D 660 131V 01 a 1 61 S1 1111111111 IO 1010 Dmr 131111 111 IX 1111 11111 our 1 '1NN 11111 11111 1111 11111 11111 11 11111ccrN c1e11111g 1 IIA 11N11r 1N11 1 1 1 1 111 Q11 11111111 H0111 111 , 1g N NN 1 111x1N11rN 11110 1 1 11111111r 1r11111 1u111or XOKXI 11111r N1r11111111111 111 1 1 1 N th 1 N11r 1 Xl 11 111111 1111 111 D111m111r 6 I0 0 Deir 1Jl'lI'N u 11111 11m1 r11111 10 r11111 11111 11 1 1r 1 11 N Ll11X 1111111 111 Nl N1 11111 J1r11N 1N 11101 HN ff 1 1 r11 1 N H' L 1 V1 11 11 11- 1 111 XL N 1111111111 1 N 11 JN g111111111g1 11 X1 1 1 , Dmr Dnrx 111111r 11111 1 N r11 LC 11 ff '1 11 1111 1r11 N 11111 ll 1 1 ' NL urr111 1111 our N111 XL 1111 '1 '1r N 11111 111x1 1 1 1 rN 111 Puqf 1, E-2 : : - I D ggii-. is flg-Q 5 .1551 ,E 1 1114x113 .1 ' 511115 11' 1'.'11:N 1111311111113 111-11.11s'1'1-71: 1'1111-1111-1-N1111111 NN ' 111:11 l'1'11S1111'II1 '1'l'.g1s111'1-1' 0 C ' , , ' .1 ,99 lv , - V .111 1 1 . - T11,' - . 111' ,1 1 1-1' 1' f. 11' Fe 1 I.c1BI1': 1 1,I .'.1.1'I1 . P11'1r111 IJ111111111111. X'i1'11-I'r11Ni111111: ' . .' ' 111 111111 1'111r1- S11y1111r. ,1'1'l'L1.'l11'CI'. H1131 l'1111l'L'11 111111 311. 111S11I1UW 11111 11111 'lass W11 1 ' 1 111 111 work 1111 11511111 11119 yvzl'--A ' ' , , ' ' 1 1, -Tu ' '-1 111 1111.-H1, 11 1111111113 11111 11fzzy 111 ink, Y11'11 be 11uf'1 1h'N 1 11'11r11. 1i1111gf11111r11's 11111 111111. 1 1 .I st' 11 1 1 11 HP ufZ'lI111 .Q11 1.11 11171 1' 1111' 1 '.1: awf -' 1 jwcnr1'11 11111 1111 OTVUIIILII 5111111111-. 1.1111i1'11N. XY1.'i1I'1il. 1 11r11s, 11YLlI 1 all N111 5 111 111111 111 Q111.-111 1111 1l1l11'11i H1111 211111 111111111110 11111. 1.111 of 111 ' 111 11 11u1 11 Xfllf L1 11',, s11'1'11NN, :XI11 MEN 1'11r1 G11 0111110 111 S1111 it. 191- xx' 11111 11115: z111x'is11r for 11111 ,'111r:-' 1 1- P .'I111-'- ' 1 . . 1r'1 22. ojo A11 ' 1 ' '111s: 11 j1'1. 11111 x'1111X'11. 1111111 11x'11r with n 1.11, . f1111' I11g1'1,' 1,1. '1'1 11 plzlyq 111111 11c1 '111 i'1.'--f. 11 11115 .1a1111. 1111 ,11'1'11Nsf- H 1 ' ,'11f Wc 1 11 1 111111 in juit Ll1lllUl 11x'11ry pic 1111s your-1 jour wc1'11 111 S0110 if D11 . Dear. IJCHI'-11111114 111 it! -If. D11R1'1' '31. ,ig-,anN7!Q!'18'!'1i'2 'T' -lL.f,,I,,,1 ? lt, , ,-.I--al.-1 if I ivmala' if 'QT '9' 42 lil 6' 3 A I 4, f 1 U 'Y 1 4' In the Steerage xnncloxn Xnclnrxun Iwllth Iilrr Xmlql Nlunlgmmrx lohn kr L I lo. more B1l11mx1Ll1 un 1 Bu Cllnnu Bloomer Xnthonx lilllllllkll I rm L Brin Xllllllm BrothCrQ Ruth Bro trom Xgm Bunnex XIIFIOII lhltmlcl llm morn I l'lllNk01ll Funny C ook I x 1 l rmx r D1 Xllr nut Dc-'mc lrmu Dorn lxolxrt Umul Klum IJr1l-xc XIIITIII Elxclnlx me rt I Il l H tII Pm In I IXlll Cllxu Iloruthx ffdllllll Xl IXIIIK Hlrrl Iohn I-Ioll XIITIFIII Herlu Leo HCHIIIIP, cn Xfulm H uhwelx I iurenc Iohn un Exclxn Iorgcn on ll n I x LI IN IIN nr bum Loumm XIIFX Nhuh fhirlotu Xl'II'Lll'llILl Irie XIII ll 1 Wm mn XIII 1 um NI zuclu XIII ill Her Lhel Nldlmrx Xlxm Honra lun Xulx Ll IL Ulqrlunrl UI' X gm Iropt hlclom I,I'lXKlll llfllllll XXlll'II'll Rmlmm ullll Rmlxum IQ L xn NlIIll Nlnrx Nhnrpn H r llul Nmmllm r I Num Irlrumln Nu url Strom Nlrun n lnr I H LII ualmll X wlcl Hlrur Nllrx Hlnpplm NIIFX Xxlllllfll :Qs .. S , g E? fir .-5--a - 5 1 ff. -'AZ'-N EEVE I 5 2 E E L ' Q -iL-2'3:g-g- E211-if E 5 E :E 2 0 : E - fl -- - g - 3 - F - ' : . - '- - -n' ' ' ' , F l L r-I ' . R ' Wim K ' ' ,, I ' 1' Q K, - vig Q- Q an - .l,'- ,' X ' -H' lf? s I l '+V I 'vi 44 I' ' ' 'W' A K . II ' -I I :J ' ' ' ' 4 'fe 4 L . . X r l ' . I 1 J F, li , 4, ex:-l - .1 . n ' 0. x l ' J.. 'Q . X ' . . -ff ff Q M -. I Q . 5 V , ll . fa ur ' - , Q . 1 , 4 ., . . sv 5 I ' F , ,I ff ,, , .U , 1 V, I . Q A I ' ' T ' J. ' - ,Ti -2-, ln b - -A 1 , '19 I Q ll ll 1 I ' l ' rl I 1 .'.' in in -'F ,. I' I .. .4 I. - - I v I sl H 4 W r 'A x Q . u ., U Ch- lj .- Q' 'L ' . ' Ylulcl Anderson blames Finscn Alex Mmm D K 2,5 Cl, '35, 1, -1-1 1 1 1 Ja' ilfj' FI Ul - xg flgy I 1 Llc HC Ulmlll 'Q - -- - . 1 1 1 's 1 rl - - ' s 'I -5 I .s . L I ' 'son fa ' 1 Ray' 4: k ' US, L . . s 1 . Q ' X H As ,e f -5 U' .1 h s 'v -lj fz .crsun . 1 ' ' 1 7 . ' S . 1 -' .' 1 ' 'I -1 ' f ' ' 1 0 ,arf U S' ' y I ' ' ' lbw I.lI1'fl' lieu SZ' .' -'lvr 'I-1 ' 'cle j ' 1 Cl' .- .' ulivrc - Iivn :vics . 1 v' . . ' I 1 . , 1 gg 1 . f . - . I ' . Cilzulys Q LE 9 1 ' -s Val' V . ' ,Q 'l lun LUN' H D 'y ' X ' s . ' '1 ll cl X g ' ' L ' . L .1 . ' ll - Tl . ' I' Rll - i Sllilllil .- . - . 1 D' - ', ,ml 2- N221-sstggh XIN1 X 1 Seniors 1L r N ort N NN N hu in high N 1LLun1pl1hLLl minx xwrth xxhilL t inf'N N l l 1 ng N L L r 1 N ll ll 1N proNpLrL1uN tnL px 1 t1L t1rLL xrLLLL ing UIILN rut L ant L L10 L N L1 X 1rjor1L Bl1lLL NLLrLtarx x 1 rL1NuL L 0 N rLprLNLnt1t1xL f gg N N N L NN. 11nt1LL 'int QIXL 1 Nntp x xLl110I' XNNLn11x NI'trLh I L LITIUI' x ULJNL n L N HIXLII III xlllltlfl ril xx1N PTLNLI in Oth Htr L nur N 2 N Lxtur ion um Lwcrlu '1IlllL'xLl L h thc Nniur PL 1lL '11 .1 un L cu U L 1 1 ruiux r N f 1 1 ' L 1 x NX L N Rl K UINIIN nt Lnflul hL ftppx htffh L 11111 L ot Lifvhtx 51110 l1.,f IU g S 5 - ,. 5 : 2 f T - r : -----. - , 3-1 :--: 5:2 1 2 3 E 1 z 15 -- EH' 29-1 ' 5 5 L is 2 5251- -si 1ls'Ns:15s 1. si 1111111111 1:1-I-111111-3 xi,x1:.r11l:Il-3 1-lt1'l.l.ls lil-Illl-I. '.' -N KI-IX.'I-IY liI..Xlil'I 1:l,.xL'K l't'eNl1l- nt Yi--1--l'1'1si1lv11t S1 1-1-1:11-5 'l'1'1-ztsttlw-1' U N tl - fou ph yL-ar: that the i'l:1:: of 1030 hai: --n ' ' .'L'l1ool, it has 1 'N - . P' '- h' ,,.'. :mtl hats .'L1CCL'L'iCl in 1 few thi fs it hat: :1tt -mptetl. Th- yea 10-0-38 hatg lu- .. 5 - f a l http-'LN l- l --I -'-li Alu th- SL'k'l l WL-L-lc of N'h l. th- L-lL-etin11 of L'l11N.' lliL'L-rs vas heltl. Htlroltl l5L'I'CllISlJI1 wats clL-CIL-Ll prL-Ni1lL'ntg fi0UI'2l' Kenney. vice-prL-siLlet1tg BI. ' 4- ' ji l'h,'ll'N l5.llL'l-Q. t -:Q 1-r, ztnl The Ilef. class .-Xt tl1L- l1L'LllllllI'l of thL- :L-L'r1111l :L-n1c.'tL-r. on FL-liruatty 21. tl1L- 'lztxx ilz A-lt l 1'-1 Jzpj On . 1 ' 2 . th- 9- ' Plat . L A lil wat: ' 1 1 ' I-S. :tnrl un Ap ' 3 it 'tr 'llL'll ' 1 ' 4 hor. The S-1' Bull. May 2. wa: ivt-n on lmurtl the S, S. ,-L'l1lUI', The N' up ' l: ' l . -. 'tin'. Wit - ' S.-1 '. :intl .1 'l 1ni pi'niL' l r'nL -xhilit X'L'l'k :tnrl with ' fu linul L-x:1n1it1z1tio11: l1L-Lint itg. th- entire class was kept tlL-z1N- :tntl-' liui-' for thL- lust thrL-- WL-L-kN of .'L'ht1ol. lg1l 1llilllI'ClllL' :mtl ' -nL'L-- n1L- - .- t -h. -' Q sl I lays i V- -' i rN. 1 ,,, , f,g9Z, EQRQETQ-fi if EWU- , Q ,X 'ur' W. -1... 9 I Paar' zo 1 S4 111 I1 S11 1 1 1s1 N111 11 ' l 11 01 N 111 X 1 X 1 111 1 N 1 1 111 1 1 1 11111 1111 1111 1 ll I1 X111. xl N1 X1 N111 x11 1 111111N 1 x 1 111 XIN1 l XX lx 1 IN ll ,H 1X N 1 1 x1111x 1 Xl ll 511 N N N 1 J1 NN lnxxoll ll N l x 1 X 11111111 X lt N1 11 1111 X 1 Xl1sx 1 l0sx11 111 1 N l1ll lt011111 H 1 1 fs 1 ll X I 1 71 I l f11Q :ti S : - 3 , if rs--1,1 as 1 1 325231131352 EE'EEEE si 22-1.--: ':-f- ----' 11.X1i.X1.'l'X 1XN1I1Ill,'1N, .X1 1 '--- .X1'l W1-11 y11111' 11:11'1 :11111 1'l1:11':11'- 11-1' wil1 11-1111 X'11111' 1il'1- 111111 111-1111- 1 KY. 1J1'z1111:11i1' l'l1111, -1: 111 1111' .' - X -, 1-11-ly, 2-3-4: 111-111:1111z1ti1111, 1: 1111-1- 1'l1111, 'M 1IHS1'11-I .XN1 l11I.'1N, .'1 '11- -- .X 11 111. l1:11l l1l111I.u 1 11111l1:l11, III 11111' I, ,Xl 2-I1-12 l1l1-1- 1'1ll11, I-I5-1, 11- . 11.X1Z11.X11l1I'l' .Xll41I'IS 1I:1'y, '---'HX 1l'1 - f1'11-1111 is l'11111-x'1-1' il f1'i1-111l. 111111 ' .'11 2: 41. .X. 1'., 2-3: 11111 1'l1111, -1. IGI XX'l.' l1.Xl'K1-111, Sl --11 f--- .X1 11 is .'I'1 1111-y 1 1111-11. :11111 still 1111-11' K XVI 11111-1' ur' -X11 111111 11111' 31112111 111-.111 -11 1 11 1111 111:11 111- 1' 40 111 -1'1-1111, I-Ii-1: 1111-1- 1'l1111. 3-3--1: SV. l'1:11'. 1: 111'z11111'11'111 l'1111 sl, I, l1'11IH'1'11X' 1i.X1lNl1IY, 11111 - X'1 '1 - 311- will. .-11- will. 11111 111:11 111-- 111-1111 11111111 11. X11-11 ,'11- 11' 11.1. .'l1' XX'11lI. :11111 1ll1l1'S 1111- 11111 111' 1l.' l11'z1111111'1s, 1--1: lf. .X. 11. 21, l111-1- 1'111l1, I-Z1-11 11111-1'1-tl11. 212, .Xl'1 1'11111, Zi. , l'1.lI l1'411i1D 141C.XZl1l'IY. 1'lil'l -- 111- , 1 11111- 11 s1-1'i1111s l'111111. M Q.. 'l'111'li. 1, V' 1 A11-:1.1'1N 1111:1'1c1.11:1', '-1:1-1-111- W --1 21111 .'111z111. 11111 11111 1':111 111z11' E11 1!z1S1l1:111, Z-I1-11 Big' .X, Z1--1. ' I 11.X1' 1.11 111'I1II1I. '.' DX, 1'11ll11 - 11111 1111- sing' 111111 I will 1-11111111111 I11i111- 1'111'. X'i1-1--1'1'1s., 11 l1lJ1'1' 1-1111, IA!-I1-1: 11111 1'l1111. 1-2-I1-13. K1iul11 11:1 's. I-3511: 1211s. Mgr., Ii: 111-111111-, 21-1: .Xllllllill 5111111 1: 11' - S12 P11151 1: 1' '1-s, S12 Fl: 'E' 5 1114111 111111-11 11--1-,. 11 .X1'. A121-. -- .X111111:11, 11 5121: S1-11 llnwk, 1. ' s 1 J1111.' 1i111'1 l'YS. 4'.111ll111i1- -- .X. - 111111-1 I1111g'11- :11 11 11'is1- 111-a11l. . 1'11X'1.1 IS 11111. 'K, lil: 'l1 -- .'1 - 11:1.' IW11 1-X1-S .-11 ,'11l'1 211111 11.'11X'1.- tz11c1- 1'i1l'l'.u 111'l'l2l11l2ll1O11 1'1111l1-st, LIZ 13. li., 22 11, .X. V.. 2-3--12 .1l'. X'1111X'il. 32 4111-1- 1'l1111, :gwll 111 -1-V 1-1111, IZ-1' 1P1':111111ti1- l'11l1D, 2-1: Alix: V111-1'1'y 11 1, 41 S11 f1 1. 'l'1'i11. -13 Sr. 1'1:1y, -13 V11 ss -X '1'1'1-us., 4. ' . f ' 111-I1,1'ZN H .. K111. .l' '1- --'Z '1. 1- 1111 141-1 with wilful t1 '11,'.H 1211-1- U11111, 2-41 1'1'1-s. 11, .X. U.. 11 .X1- 1111211 Stuff, 4: l1Ill'l'1'1l1l, 21-1: l'l11l'l'X' Z 111, -1: S12 l'1:1y, 12 II1111111' S111' ty. 2-I1--1: .11'. X'1:lX'i1. 3: 11. .X V, L!-Il--12 .XVI 1'111l1, RI .'z1 1 1 , -11 X-'11I1-1111-1111'i:111, 1. K1.X1I.1 111111 l!1.XK1'I, M: 1'j - 1 11i1-1- 111 11- 1111tu1':1.1, wi 'll j1111'1-1- 11:1fu1':111X' 111-1-. 1 1'11s11 1'z11111iX':11. 8 1: ll1'l'111'Sf1'11, 2: 1!:1s1'11l11:111, 22 11. .X. l'.. 2-32 1111111 ' S111-11153 2-213 P1111 lxily. 2: 1:11-1 lqlllll, :1--1: 1111- 1111'1-tl:1. 31-1: IC11, 111 .X11111:11. -12 L S1--. SV, 1'1:1:4s. 1: 1'1'1-S. Girls' 1111-1- 14-. l'l1111, 12 SV. .1 1,' 'l'1'i11, -1. X557 I --9--'E I : -- f' Q -:--L -- '-- 1- T - -- - r m. Y l VUILXI, IZLISS Quivl, unrufflf-fl :xml stmliuusf' Girls' Ululv, 2-3-I, li. .X. li, lf Hmlm' Scwiw-ly, 2-IS--L Sll,,XS H1lI'l,'l'HN, Si -- 'l'l1e- Gull- , lilsl- lnfruv Su! ulum his imp.-riznl ' lllrfm-f. lluslu-llmll, 2-3-45 Ruse-- lmll, If-3-41 Inlltillbilll, 3-42 Flint- lj! hull Vupt., li 'l'l'.ll'k, 3-4: Vim-- l'l'--s, Ill: .X. Zig l'l'n-S. Ili: .X, 42 Nr. l'I:u'. -I: I'rw-s. A, S. li., -l, llnzxlwl ul' t'u11l1'0l, -ll liiu A, fl-4' liixvnrnis 'I'l'Ulbllj' 110210. .XIYl'Il,lNI'I lil1.XZ.XS, .Xl1lliv -- .I sl nmtvh ml- with il gmnl llngm- lil-Av Ululw. l: '3lH'l'4'llll. 1 V. ,. 1'.. II-fl-41 Jr. Yu vil. 31 I 'z . il' Ululr, 42 l'1'n-s ii ' uh. 42 lluskn-Ilmll. 24--1 of l'untl'nl, 1: Flaws ll. l'.. l-:I-24-4: Vlznss lius-llmll, 241 'I'31rinp: Vuxltvsl. R. .Xl,l'll4lNSl'I HILXZAS. Ml l'lllSQ 'f'fU.X littlv ll-IHSVIIS4' now und the-11 is V:-lislu-ll hy trim- her!! val' I -rx. l l'usll 1'z1l'n1V:1l, VVS lllw- Ulu Ii-lg Hpl-1'n-II , 3 -li lnfillllbilll, Il-12 llifz .X, Zi--I: 'HIL Spa-nk, Play, 31 Ivv':um:1!i1- 4' ull, -l: lillitm' Svu llzlwk 11029. l. l' 4' I I, I, ld l!liH'l'lllGlIS. Lou - A'4'lhll1llIl!ll sv-nsv is not an Pllllllllull thins. Glu- Ulub. l-2: Honor So- vi.-ly, 21 linsln-tllzlll. 1-ZZ--I: ll. .X t',, 2' l'il'0Sll l'ill'lllX'lll. 1. 1l.XlIYl.Ul'lSl'I IZIIHXYN. 'l'ulrlm -- She- has ax miml nl hm' uwnf' ll. .X. l'., I-2-3: l71'll2ltl'. 31 lll'il- llllllll' Vllllv, ll lllqilltl' Ullllr. 42 llunur Nu-1'-ly, .I-.42 Mlm- llulr. ll .lx-. Ymlvil. 29: lfrosh l'Ill'lllY2ll. I. l!ll'lI,Xlll1 lIl l'l.lCli, Ilia-li - Xml thu 1-mmul-Vwl. hm- wnulll nruuv stillf' 'I'r:u'k, 3: .lxx V11-s., 3: In-- lmt.-' 3-I: Vlzxss lknslu-Ilmll. I1 Puls. Spfuk. llxny, IK: Jr. Ymlvil. 31 llrqulnutu- Vlulv. l. l , lU1lilCl2'l' lIl I'l,IClt, Bula -- 'l'l1is luruva- mum sw-ks not popular :lp- pluusl-. 'l'l':u'Ic. Il--L ICIIYIN PASS. lCrx '-- Ql1i4-t, un- lilin- Inns! lvnyS. lII4Zl,l-IN 4'lli'I'XV4rUIm, i'h:1tt1-r -- 'ZX :ix-1 uf IH-w words is usually thv ln-st. Girls' Ululm, 2-3--l. SllI'ZI,l4Y r'l,.xl:K, fm, -nm l parm-:ut mn-n urn- misumll-rs!owl. fH'1lllUll, 33 Sr. l'l:ly. -I. Fl.1'l2I'INl'E 1' fl lf' lf' H l, T, l4'l:s 7 4C+-ntlv in m:mm'x'. iilm in llwlv' Irmnmtic- Club, 3: llunm' Sn- 4 ovilly. Y-fl-41 Sn-1'-'l'l'4:lS. of Hfvlo Sm-if-tv, 27' lh-m'l:ul1l:llol'y Von- ' I1'Sl. 3. 1 1 7111 I Cf, 57 UQKYCY-.-.: eg- iufQ11 -L.n1!'S a 3 iv X Pagl 22 I I x I I ll X N II l I4 IXSI cl IX X X nun sl I X x Iutl I nu Ill I 4 1 XXI UA Q K Iss IAIX XIIXXI mm XX nuld I II 04 1 I lu ull! I oxxu AAN :X x 10 Ill IAII ISI II In l Ihxpnsxllmm on Y' No s u ss Iuxsm IIII I numxsl I m 1 Im. I myth :-E : : - I E F E Zig ,-Q-:1-415 1 g-2 4 i 5' 1 'E 5 E 1 E7-E'iL15E1?EE'i'2 E2E 5-E L 155 22522 EEE 1Is15215's2.s2 ICI XYIN lPAI.I-I. IN-II- Illia-Ii is :III 1'iuI1'. Iut Ilustiinu In-:nts il.' I'I-4'Inm:IIw1'y Punt -s1. CI: .I1'. Yml- vil, II: In-Iultv. II-I3 Ifrumzniil- Flulu. 1: In-Imtv 4'I1:Iv, I. Sr. I'Izl5', I: Ilhlilur ml' SI-zz Iluwli. I2 Ilusv- I.:III, I. IIII.III'II1'I' IPICAXI-I. I :ll'mvl ' 7 I think. II1-V.-ff u- I I-,'I.'I. IQIAALIII Ilzlwlis, I-3-I1 ISIIUIIIEIII. 3-ll Illml Club, Z!-I' lipvxwlllzu, Sl-I1 IZ1 slqvt- Imll, lI::'I'.. I. ' VAIII. I-III ' IN, Sh-'IC' --- A qui'-t-Icmkinp: Illllll. but Imvks III'-' uflvyl llvvvl 'lngifl lllvv 1'IllIn, fi-I1 Upl-lwttzl. 3--I. ' .IHII.' ICII 'INI'I, IH-v Yinnf' Cur- I is . I:l't, Inn-.wilt :xml ' xr .. ,All zzl Stuff. 4. XYIIIJARI IVISIIICII. Hill Il: uh' :xml tlu- 'vurlul I:1up.1'I1s with XIII IIUSI-I I I.AII1I, Ilusy --- Syn-4-4-In iS LlI'QllI, but sil-mv is pn'-ull-x'. lui,-ls' mlm, 2-3-II. UIYIGII X I I'.lN'KICNIIAfII'INf- 4I I In- nlzulv----In-I j j Ir- mx-vu 46111-II. Ilzlslia-tlmll, If-II: Il, A. l'., L'-ICQ .Il'. Yrvlvil, SIL lPllvI't'IIJl, 3--I. 4III-.- 1'IuI+. I4-I3 AIX-.' 1'III-rry IIII-srrnll, ,IZ Art. II. IC '. . IZII, .. , IC wang ' lhlrf- wvrf- umm- like- In-V, III 'ls' 4'IuIv, 2-II--I. ICAIIII HAI! IYG. V -IU '- KI:Iiv wzyf A SI'l'- us 3' In :mmm-1 rs! HIM- 1'IuIv. II: IIlN'I'l'lIIl. -I: Bliss t'InA1'Vy III m, I2 'l'r':u'Ii Mgr. -I , . VICIINA II. '.'I'IS-- 'I'I1 1lI'l' :ll- wzayr :ut :ns-' WI l:Iur:I1. Ilfmuu' S4 --lv, fl-fl: fl, A, l'.. I. AI A ll I IC 'I' 'I' A IIIK. C ,.' 'I CIN. Sp:I1'liy - A Indy of sw-'I :ml 21-IIIII' ' HIM' VIUI7, , LZ-2--I' llpf-VI-Itzl. 3: II ws .' - - I-if-ty, 121 G. A. P., 2: Iinsl'-tIv:1lI, M, I-23 Mir: l'Iu-rry I2 .'.'IIII.u 4. A l'I,AXY'I'I'lN XVIII, 4'Iuyt - I -W tlxinus url- I ,'. III- ta nI'li- LL- V ull. 3--I. pai-NL:!E79,'5JI'-5 5 ' 'i' I-i n A -mm Il ull 1 1 1 X1110 1 4 I 1 If 1 lm 1 nw 1 0 lllux N111 IIIIIXN1 N 1 1 111 I 1111 X x I11 HI SltltN I K l v1o1I1l uioxxk. 1111 IIIIL, 1 s I N I X Ix XIII 1111l 1 I ll I Il Il OX 1 I ll 11 XL1 1 1 lx I X N T1 1. msg sscm ls 1111 wil ll! 111xl1 TBI I 11111111 1111 s 11 Juxt 1 11 N111 I N 1lf 1 II 111 X X1 x l 1 I N114 X 1 1 1 UI1 Xllxx 1 N 1 IX S 111 Il N11 11 1l S11 1 1 1 num II 1l1 1 lu 1 x s 1 Prlgf :Qi : - : E 5? in 'af-5-zz-: ie- 2.11 5 5 fi is : 1 g:s1.1:ga1.2e5'g s-a-g gl: alla JJ QLXII. I AVI-I4 Sli f I :111 s11:1ll. l111 I'1'llll'IIIIN'I' .': I1-1111. , Bl.XIlIl.XIiIC'I' Ill'IlI,Iil'Il'I'. I'1-g'L:1 ' I - 'XX :4l1141L:1':111I1+-1' rl' II4l 1111-1111 z1l1ili1y. lli1'ls'1'l11l1.2-Il--I:1'11111ly 'I'y11i11g 1'1111t-sl. 3 'I'III-IH Il,I'IS. I'1-g1'uy - 'I'I im- 1' I'lI ' this girl II1- lu-st. I V1- I11-1' lI11- Girls' t'I11I1, Il-I: .' - 1Ie-111 l'11li1'1-, I, 1 l',XlI'lI.INIC . L' , f':11-11 Fur sh-'S il jully 1.111 I fn-I tllitllllllfl KI'I.'Nl'IY, l'i - IliIli- 1-ultivs :11'1- l111t Sll'llllIllP.1'SI 11-s 111 il '1'1':1'k, U-31 Vi-1--l'1'1-s. .l1'. Ulzss, 31 Vim--I'1'1-s. SV.. -I. 1'Il.XltI.l'lS Kllllllflli, t'l1111-k 'I'l1-- ' ' I' tl' Y of 'IS 341'-1111-st IIl4'Il.' 'I'I'ill'Ii, Z-3-11 l!:1s- k1-Il1:1ll, ii--I: Ulm- l'IlIIl, -I1 111 -1-- 1-IIQ1. II Hip.: A. -I. S 1 1 LICYH I. 'lNG. .'1 ': f- Uv L15 Q JW1-1-1 111:1i1l--:111l I--I 11' 111 wi w 1-I1-V1-12 FILXNK K I BI S IC Y, lIu1l1liv + I X XVI -1'1- tl- 1-1' vel is -- tl1-1'1- Q j'lllI'II Ii111l 1i111. IQIVLYIII Il:1 'ks. 2-3-Ig fIIlq'l'l'll1l, 2-fl: 1ll1-1- 1'IlIIl. 2-Zig II:1:11-l1:1ll -I: Sr. l'l:1y, -I: I!:111l. JI: Siam- 3I3.Z'I'., 12-33 Iii- .X, -I. lIl1'll.Xl!l1 ' .l.'l'lY. UI41 -- l'o1' X I11- w:1.' 111.1 111' '1 1-:,'i11- Il2lllIl't'.u til.-0 1'lul1, 1 1 ' 3-Il: 1l1'1-I11-3 '11, II- 1l .--I1 lfylll. fl: I11':1111:1li1' 1 1 -' ' .- 1':11'11i1':1l, I. I ICYIGIIYN I.I'Nl C lil. M 1 1' ' :I - was ' .' tlu-111111-t Ii'IlfI. H1 1111- .' -i11y, 2-It-I: .XII 111:11 SI: '. -I1 X':1l1-1Ii1-t111 r111, -I1 ll ls' VI l. 2-3--I. IIIGIJCN ,l. 'I'. I': ity --- I,iI'1-d I15' 1-x'11'y1 111-. Girls' WIIIIII, 2-3--II II1111111' In-'-ij, Z5-I: S1--.-'I'1'1-ns, IMIV111- 1'l11l1. 42 IP1':1111:1ti1- t'l'1l1. 4: Sr. l'lz1y. 43 H11-v 'l , lg f'I1Q'l'l'X l!l11ss1111. -4: .'1-: Il: vk St: -1: l1'1'11sI1 l':11'11ivz1l. I . XYIIII ,XI .XYI4I RIA KN, IIiIIi1- - 1- 11l i11 110-try vl:1t . 11YI11'l'S 1o1:l-I i11 '15 G ls' ' l'l1 , 4: Gi'Is' f'IllIb '-1.. -12 1'111111ty 1'1111t'1-1'1-111-1-, -I: S11 I'l:1y. 41 1'lz1s: l!:1.'k1-ll:1.lI, -I. LIQIL 5- 1 -sq sf v., Page 24 ,., I 1 I I X N III I I I I 11 Il 111 1- 4 N Il N Il Iux I Ill III I N I N 14 1. NN 511 I-UIII VII X11 1 s 1 I X Xlxr X II I 1 It UL ll I P N Ux- 1 111 Us I1 II f ss ll 1 Illl l Inns-N 111 Tl IIIIIV flfm 1 I qtT8. nsh I'rmtI111l 0 1: PDII 1 X 1 111111 I1111 II In 1 1 1 N x tI11 Illl NI O I Q , 5 .i E 9 . ' ' 9 .l.XNII-TS xI.XI:l'Il. .li111111i1- --- .X I-I11-I-1'I'11I - 1'i11 w'II I1-t yvu i11 11'I1'1'1- :1 Iiivlu-1' IS 111fv1-1' k1111v11. I l'rwI1 1':11'l1iY:1l. li 'l'1':11'k. 21 III--11 I'IIlIl, II-I1 IIIII-l'I-II:l. fl-I1 I uuII1:1lI. K G. I: II:1sl11-lIv1II Mgr., I1 II1':1111:1Ii1' ' x l'IllI1, Ip 11114 .1, 1. l.11l'1s A11-3. A-M1 i1fs - If 11 XYZISIAI fa 1- II 1- -- HI1. wlul 11 XX' l'I1If lip'-V1-llzl. I-I-fl--I: III:-v , I'l11I1. I-I-I'-I: IiI'C-LIII II: II-I: llr'I1+-st1'z1, I-3-CI: I'1'1-.', IlI'il- ' l z1ti1' l'IaQl1. I' l4'm1IlI:1lI 'IZ 'l'1-l1- ' i.'. II--IZ JV. YI Ivil, III I1:1111I. 3--I1 II' .'I1 4'11l'11ix'z1I, I. 'l'I'f.XII'.X KlI'II.l H'l l' 'l'I-1lIl -- I'1'u'- 1-' us st 1-S :11'1- 11l'I1-11 s11:1lI. 5 f'I.-.- I'I11I1 SI-Ig np.-1'--1111, 31-I: - ' sv, 1'111y. 1:1 .11-. V1 11411. :1q 11.11111- A .'1 '-vy. 2: .XIi.',' I'I1vr1'y II S- : 4. 1'I..Xl!K XII IIC, 1'Iz11'ky -- . I- II-Ii'S sllw- hi' I11IvI1x ' l1'm1IIr:1ll. UI-I: II:1sI-I1:1Il, 2-II-I: HILL' .X, I-3--1. IrIiIlH'l'IIY UKlCIlI.I'NIP. I'il1ki1- -- I:11114I 11:1t1l1'1- is wm'tI1 111n1'1' tI1:11' L3 In 111 I1'1I:'+-. F' N1f:1.1.1-: 1'1-1. :.'1N, - '-'1'11.- 1'11'I1I is us Yllll mln- it. Ilmmr S1 -i1-ty, T'-2: Il. .X. U., I: I' 1 ty H 'I'y11i11g4 t'n11t -st, I. .XI IZICIIT I'.'I-TY, l' f 14- Iimw spmck l111l1I1-1' II1:1l1 wr 'ISN I-'14 .-I1 I'1w-s.. I: HI'-11 I'IIlII. I-I: IIr111c11' Sr -i1-ly. I: Ii11:ll'1I of l'0II- IVUI. I. HIIIIII IIIGICII. RI: 'j -- I Inw- l1-.'.' but 1 'I 111 Irv. lizw- - I: .X11 :II SI: IT, II- I: I'1'1's., 3: l'r1s 1111w- XI'L'I'. 4: CI. A. fi, 13. T. fT. ITICVICLT1, I .'. '-'KX - Iuition iw :1 trait 1IfIIT'I 'I III '-113' 111:111. I:'lII'1, II--I1 Ul'vI11-sI1':1. 4. , W max 1:wr:11:1:s. J'-A - -11 I 5' 4-11 rim-. Il1'1-hm-. . I-If-21 I Fr: I':1l'11iN':1I, I' ' I , IZ I!:1QIf1-tI1z1II Mfrr., -I: 1 : IZ Vi.1'i11 l,J1l:11'I1-I, I-'2-Z-IZ HI:-If I'IUI1, -I. I'II.VI.' I'U'I I'I,I'I I', I'IIv -- l'1 - was nut 'II i11 il 4l:1y. K1'p:I1I II: 'ks. 3-4. S- 6- I.I'ISI.lIC I'H'I l'l.I'I7F. II1':1lI1Ip:l - I tulli lIlIl'II Iul .':1,' IIII 'III.L'.n ': -li. 3-41 H113-I.1:1II. 3-I. ' 'TtYl'- l.k 1-- 'I 4,e',,-1:Z------ - - if '-- '!!!!Il FX -im Xx 1 11x II Itl 1 1 I N I X IU 111111 1I X N UNK IIINI1 11 III! ,Il M MIX II I 111 xx x lI X1 11 Q 118 1 111111 11 is Rx I 11xN11 1 x X 1 1 11 x 111011 1 1 I 111 I11 F111 H0111 X l s11 1 N 1 x X Tj! 1 11I1x 11111 UIIOI 04 1 1 1 I 11 X IIIXX I 511111 TI11 01' x l 59 X 1 1 11 D1 P NI N 1111 X111I II 511 1111111 IN N Ol! 111 x I' 1 1 1 1110 ll ls 1 111 X 1 1 IIII X IX UI III N 1 11111 NI xx 1 I 11.111 1 ' I 1x1I11II ' Page 2, .- Q, :-E : : - t 2 A 1 5 5 E E HT'5':2-1 -El f 5' ?5 E 1 EE::L1:5g'E:a::-E :Ea'E-1 5g:a1 1:11--5-sei-E: - :1 Q ,11.11'11: 1:1'.1.'1'11'. --.x1 - -xx 111111-1 ' 2lIII 1111-:1si111.f 1111111111-1' K'-II.' 111:111y I'1'i1- 1Is. II1111111' S1 f 1-11. 374: .l1'. X'11lviI, Zi: SV. I'Iz1y. 42 VIIXIDIIIH, l'0IlI -st, -I, ULIYICII I! '.'IN4I, I9'z11 f-- II1- I11-: VS 11111 .I1:1II' 1'I IIl'III'S 11111- 11:11'1y N1 KMA SXIILIN, 'I'i111-1- - I 1-:111 1 Ii'1- in :I ' IIG4' III I111 1 1 IIV1- III ':Zzl III1-1- l'IIIIl, I-12-fi-41 111 -111111. 24-I: S12 I'l11y. -1: .l1'. V1 'iI. Il: ID1'z1111:11i1- l'I11I1, 4: .X '. Il, II111111' S11 -ly. 2-3-41 Mix: IIA'I'l'X I1I11.'s11111, I. 1I.XI-UAS S4'II,XI ICII, RI: 'y . 111 f I IIIII 5' 1111p:, 11111111-1-111 :1111I 1111-1111 ' w'II. 5'1-1 it S1--11: :1lI I 1I1 is 1 pr 111 -1'1-1111. l-2-3-I: I.1.'- Ii111I1z1ll, Ir!-II: 17, .X. l'., I-L-31 Sr. 'I'1i11, 11: 4ll1-1- l'IlIIb, 1-2415-4: Bliss UI11-1'1'y II .': II 4. Y ICIJIIC S1'Il.'I.XNIVI' - I11 lIlIIlI 111i11I:4 1I1- :4111'1111s1 1I1 111.:I11.' 1I11 g'1'11w, Girls' l'IlIIl, 2-Z!-I: I71-1-1z1- III! ' 1'1111 -SI. 3. NNY S1'IIRl,XNIVI'. I!11iI1-1 'f Hr 11 1-:11111111 I'II7X' 1'Y1'I'j'I '111.:', 1 1 '- 111t:1. -1: 1ll1-1- IIIIIII, -1. N K.X'I'III.I-II-IN S1'IIXX',XII'I'Z, - Mg, 1111 S111-'s gvnllv, :1111I 11I:111 ,iIj..I111 1I11-1'1 s 111i.'1'I1i-f in Il,l' f UAW' L ff f. ,1 1 ' .-XI.Il'I'I SHI'I.IC, .I11I1111i1- HI 1 , CII' :1111I all II11- ' 'I1I is p:z13 I H ' S 'I'Ij'. 21 G, .X. 1'.. I-31 Yi'1--I'1's. 1II'Is' 1'IlIIl. 'Il III 11'- 4-1Iz1. I2 1Il1-1- i'I11I1. I, .IUII.' SUIT 'I 'K, 'H' s --- - 111 '1 11111 I'1111w 1I11 I1 ' .'0ll I1:1x'1- 11 IIIII 111. H1 '1'1f11:1. IL 1iI1-1- 1'I11I1. I1 I1'11111I111II. -I. Lf I'I. I S'I'.XI'I'. .'1z :I - is :111 :111 I'.'I11-1I 11111.1i1-i:111. GI111 t'I11I1, 'I-II: II 1111 S1-'1-ty, 2-R-4: 11111-1-1-11:1, Ii: Sr. I'I2lS'. -I: ll1'1-I111.'t1'z1. 3-4. ICLIC' II.X S'I' IIZMIC. I11-1I1:1 -- PI. I1111' 1-y1-s :111 I11-:1x'1-11-I11 V' ' 1 1.'! 1Ii1'Is' ITz1sk1'1I111II. I. IIICVICY 'I' .X S11 V .X 12 Il -l1111 -- XVI -'1- 1I11-1'1-'S :1 VIII. 1I1-1'1fs :1 va II 1111' S11 fly. Ig ,',., I-I: . L:1'.. 4: 1Il1-1- 1'l11l1, 2-4: Mix: 'III'I'I'5' 2 .-sam, -I: C. A. f,p,,,-511191111--sf---21ss11 Q Page 26 1 X F1 11 ION 1 11111 1 1 N 11 N 1I'1N 1111 1 1x11 11 NOX NI 1 l1Nf N S1 1x1 1-1111 Ill 111 1 1 UH 11 1 1 11 11 IX Rlox-11 1 1 N 1xx1 sx11 1 2 Xllxs f11111X l 1 X 11 1 1 1 11 X lv. 1 1711 N11 N- s, 1 N11 111 x I 111sx11 :ti : : - 2 ! 55532151 isa sa? 251. ia Y 1'.X1'I,IN1C '1'. :411X'.X1', I'. 11. -- Ux'1'1'j' 111111-l :11 1111 If :11 1'111'11ivz11. 1: 1211-1' lwllllh 1-2: 11. , A, 1'.. 1-2-3--1: 1'1:1ss 1i:1S1-111111, 12-I1. ' AL' I1-211 'l'1111!1i11I12'I'. 'I'i11 -- l!y IHA' 111v11 1- 'ts 1 111111- 111 'i.w. I11':1111z1ti1-- 1'11111, -1: 11111-1'1-1111. Ii--1: S1: 1'1:1X. 41 .11'. V111'i1. Ii: 1'1111. S1 -1111. 1'12lj'.', 1: 1111-v l'11l11. 3-I4-1, FL11-Z.'1'1'I 'l'111lI'1-EY, '1'111-111-y -M l11'l' 1 111g-111111 Zl g'111111 111111-. F1'1.' 1':11'11iv:11. 1. 11.X1:111.11 '1'1l1'I..' 1!1111111-y - -- A'.Iu,' 111- -1 ls- :1 1112111 111119111-s is 1111 :'g'11 111- is 111 :1I'111, 1111-v 1'l1111, 1-2-3-111 1911111112111 R1g'1',, -1: 12115- k 1 11, 31-13 '1'1- 11s. I1-4: 111111- 1-ltzl. 3-4. III' 111L1'11 VI+III1I.X1,11, 1i111y -- t'l'111l1'11'S '11 1115 I20g'111's' 1'iv:11. 1111x111-1111111 3111 '1'1-:1111, 51--11 1111: A, 4. 1'I.Y1P1C XVICIIR, HN1 '1':111 - 1':1111111- yf 111' ' 1':11111-. 1211: A, Z1-'41 1711111111111 2-'11 4111-v 1'11l11, 3-41 11p1'1'1-1111, 3-41 'Ii1'1l1'1i, 3. 1i1,1,1-IN XVINHIC 'I'1'11111 S111 'kl-S 111 111'1' 1111s :11111 l'111- 21 111:111 1111 Q11-1 11s. 1111f111'11111. I-2-3-1: C1 111.u 1: H1 1-V1-1111. 4, F11.XN'C,' XV111fl11'1'. '11 - is pr 111' 111111 1111-x:111:41i1111-. j111Iy 11:1I111'1f. 4'1:1.': Y1'11 1,1-11111-1'. 31: 1111-11 V11111, 3-Z1-11 l1'1'1s' f'11111, 31 .X111111:11 S11 1 . S!-4: H11- 1'-1'1-tt:1. 2-3-4: Vi 1--1'1'1-S. .X1't C11111. 31 111'11111:1ti1- 1'11111, 1: .l1', Y 1'il 3 .1 ' 2 1l1.u 4. N 'e:!.Kx F555 ' ' k QIIIOI' Prophec 1 Il 4 X - vrmng mu ur N 111 1 11 1 u N 11 gg vm lfllll Hu n un Nnu 4 ml NL lx N X X N lllILl x w 1 QRMU mrulul rn I 1 Q 11 L - I X11 1 Ll 1 tm rx ' 41 L N 1 IIA 1 N M LX 1 1 1 xx K N N N Y T' NK UHII IAN N IIN lllt l L N I 1 L L lrl L I' xt 1 r li 1 w turmng lu Inglmu N N 1 11111111 f mm TL fl K N LL xx N Ito in xnuu 0 1 fl Q ,N M cl 1 nl.: x I 4 Irum spun IUHNL I Xl'1N I' N LX S 114 ltlll K gl Il N n Nu null ' Il It url L N Kim rn in L L 1 m K hu NN 1 g M vm K 1 ungl N It x n 1 Nl n ' 1 my ui II N TL ITIIUI UH U I N L X N N 3 IXIII bl 1 mm IL 0 NJ n mar- mn ,Q N mmm-f 1 mv N un mm 1 x ff my umm N 1 s 1 L Hu :mm ff N to J 1 1 xx f N ITII te I'LInI'lI1L 4 R 1 I lx 1 mk 1 hmm lwumlrx mm md hui Imlmn Bxr N 1 num mxmmr x 1 K Vhlmlm ' rx mum nw MN Lksxs 111 N mul xx 1- 1 In x QIXLINI ruthx mx 4 u 1 arm Nh Hu N pw u A N 1 blurl 10 Q L N I 1 rw NN ils S - -E,-., 2 , .-., - Q- f H :JE iE,T'E 'a '-E' ' ' 3 5,5 xii 'r ' F n Q , cj 4 . ly? . 'I' haul lm-11 1 1151 :url C' ' s I' I 111111 1l4smx'v1'ml Mlm- uf my svh Ql- mn vs xxx-11' Illlljill' llllfllfliilllr in il, Tcl 1:1 Bla-Ilul was luillm-mi 115 tha- wr AI-IL ,Il' Il -at wa nn, NIL 1 'vt Kr- :mi .'Xl - .'1llA mlmllwln-cl far th-5 Sin Vins. Xl:11'L1ll41 :Xll1h'I'.l'Il Wil' mivcrilmuml on Ihv p+1slcr5 :ls Milla' ln-:mil-sl Ixulyf' :Ill L1'1 ilu' lHl'LlI1l war I-1llFk', 211141 Elin amul Laliv lilllillfll, th- 11 I ff I l wc - mpix' pvrf rm -ry john Suu hx 'k hill 1lt rITt' ll lion 4 wr illld L1 Ya' U' Lu ml um' lun. lim-:hmm ul' llliy LlIlUXIM't'Qtl 1lfHL,lL'IlL'L' of frivlnh in 11 L'iI'KkU5 l 511131-nl 11- 'r th- .how ltr talk lu ll Im. Th hal bvcn all uvxr thc wurll 'ith 1111' rir'u, and haul ml-1 11 ,urpriqing mumlxc. nl' Sh l1lllUr in their li 'cls. lil.ic Sul 1 ll llllq SlllI'l'll ll c4lliIlL'fL' Urpl 1111 .-Xfylun vzxrly in l1'I' Will: 'zxyv Nlilllllll-S pam-ms had noticed lv 1 I-11114-4.4 :ll ' m 0 Vtric ' 3 mm :mul ulwf, 41, lhvy haul 'cnt hm' to L1 wluml lu lcuru 1-lwirivzl - ' wr- ing, 4 K sl - haul lbt'K'UI11C ll rn-'ll .'u c:i. Sila: Banu u haul lmvmrm- 1 ' '- I r. IIC haul umm uth'r thinfr' iuwulc 11 new Scmlclm joke- .mal ll mlvviu- for lJI't'X't'I1lAI' 'cluipvml-s ' J Hling. Mpl li'1',:5 hurl hm-11 I' cfidcnt of Mvifo, but zllzxi. Wu say la 1 lm-11 fur hc was lurm-cl out by the spring clczming ul' III'0Siflk'I11S. Louis KIUZIIIS Sl1l 1'1l him, Dick liulicr look up j0L1I'Il111i.'lH In-I1 31-urs il u :xml uw lu- hu: I'1'il'lll'll ll puftirm wlu-rv lu- is in churkc ul' thc SLIINIITM l':1rk ' l n.u in llu' ,X 1 ' ,- ' 1 . Tin 1' Fuhlin. Dorothy Ukxrlun 1, l1IlI'3liI1' -lHl1lf n :mul Vurnl lilijp halvv all lwumr11l- K' mu rm-JJ xwlm-11. IM lhj hulmls tha' rcuml fur ll1A l -it Sl xvh yet Illlltll' in th- I1 mu: n Luuifc SIHIJIJ. 1 fouui ou.. hal hmmm' Ll 1- mj- mizm and was :lm -1 ' Br 111N'11f', Slvlhl' Clark wa: fllftl Ilzf LI -limi Klux I' Il hls. ITIL- 1,1lll'. Ilar lml lieu-11t.wl1 :md Rx Rr zm- vuuh :111 A-rg uf om ,, ini r lmsvlmll lczlmj, Th-if ' 1111' lu-wmv -TU111 I f mls 1 thi: ggzmc. I wap wry ch-liglmwl In hear 111:11 ,limmic Nlzxr'l1 haul rlcfculvd lwhy .I -i' for thv Nulf cruw11 and WLII Ilny C'L1'l Haw- fur hi: Iwlllill zlfh lu url' ' 4 l '. Th' two Kimycy hrnlu-rs. J k and Fr: ', haul UpL'I1'd up :1 1 I . ,' uf tha-ir ' 1 1 i L ker ai 2 SI 'All 4 '1 u I'h,'II's Black. I lC11I'll0il. had married thc wwlals' sump kin , Flymk- '- , 1.1111 was xx-ry hnlpj. R ry' c .'XllkI'I'f u Vx: th' '1::i:1:1n1 Cliilfh ill tlu- l Nurs :ch and 'rp tzkinq up from -I ng a Siflc 1' '-fmm. Im U' Burn 11:11 boron ' thc 130111 of XYmnv11 :ll XYIXHIUIIII Fullf-uc wh- - . 'lvin -'kh-5' WLII Pr-yi lc 1, Th-'r :rn-am-at xwrry .U far was .-Xlfrwl Tlfl ' , wl 'mul lift ,'m'L'I'l tm Sul out of the I 'fhman L'lL1:Q. l,lIgl , 4 w 'n- cn V,.VV-2 :Vw V--.-if !,,--zismvlfi U '1 QI F1 km -f yu hm 1 - Il II V rfwx 1 1 FI 1m MINI lr L 1 lxl ff Vx V u llxlllll KK ww u x x Xmu L1 -n X mm m N -N in I N lk . ff V Ill V IXI X N II f gr wut IIN 1 funn 1 1 I11lI'L!ll L N mu xx xml x 1 1, N U 1 u mg ur L V ff lk nm N x mm N mm u in l olum 11.111 C .lm - ur Rusmg: th lx xx e I 1 K mu un amrtu Hoxplt xl NYLULL Turpu Fllmn mm Nl ug: nn lun ' V, ,I N N L U N rut xurgmn lll 11N hun: 1 Xuclu Un mu ru NN N IL Qu nc N7 - A K XL I' Rux X ll f Rm Nhnm L 4 LIL J ll 4 N x X Qlm pk Ru N m R ll' ULl Raul! an A I mu N ll X I X mr r um v 1 xl N N Fix 2' n Hattw N Q N Fl gg 1 xu klllllflll . ll on I 1 hmrd ol thur uhmrmm 'Hx u ll 1 'im 111 L N pulnu or x n IR 1 1 uxu 11 NL H N N N 4 U N 1 L X lb N ur K V Q nuff xx um xmum n 5.1 n N1 ml h pub IL NU' N x N NV. YV II mu N L unix L Nunn x x 1 N K 1 T llf' 1 x N HXXII 1 r llpI3UI'Il N xx nh 1 rm lmmklnv ll tnlr moon u ummm UINNIU nu un Xuxtr. 1 u1m 'Nun x xn um nrff r fm nf' im 1 I' x 4 1 1 ul f fm N I1 I'lLIfl PflITUTlLILhtlI1 IKHUTW lung ind on mmu X Jo omg 1 nxlou mu L.1rnm.11gn u m'mr .nm an nr mu la 'IN X DX 0 Lil' 'I mu mx mu 11 'N I LU L 'wt EH U LN N N fL Nl XX uullmv -,, --3 LL'-s ... ,. V F- ... ' A ,.f, -,fs 1 - ,--1 P ,Q B ,-. 4-I :.'..., 5 3 5. fv. 1 - ' 3. A 7: ,f :Q-J 1 :.'. ,JV-. J9 3 2.2 .f '. - ...J ': : A ...'J .CH ,,:-:Q 5- '- 5 .- -1 ' ,-4 , , ,-. ,,.,... 7. f ..--. ,,., ' ' , . F. . - v. f . -- -. , -. ... - . ,., --,. A, 4 .f r- 1 -V s -' '1- 1 ' --- :.' fx 'f ' r' . '. - : :Q ,f 1 :rr -f- , ' r' 1- V,: VA-' . -1 - V: . .,., . V . , 1. . V . . ,, A H H . f. 7',:'C'f'i'7 f'2'T 'rr-..'-:.1'im W -1 -v 1-A-73 4 -- N :J 5,1 - - -1 Lg ,Q Q ,. Q , - .4 5- 'U V- 2 H 5 .' I -. 3' 77 f- -' V- 'Z l n nun L2 ' MEA: -rf--41' rfz. 2: '1..'22 a'. V ':V ,,':,'V -l nf --'1,::,,,1 -'.:-JV ,.- -1-- ---V ,Fa : -4fV- u.. F- V, .. - L. ,-' - H, :, . - g ,-X -TQ ...5 ' - V , V- ,,, -1 fj 7' V Q - lim' 'll' 5,1 ' :1 ' I ..f ' --. , Hr: uf- -, ,. : -1 - V . f- H 4 , ,f ,J 77' Av, 3 -. V- ,, 3- 1- Z 7- In .., .V g.,.. ,Q -4 - ..q.. . 5... ,..V, -V P. -V - ,AJ :mul V- P .--I -I v l fn ' f-' . 'ff-' ,...-. . f-ft ff- -f V-V'-' 1 .1 ,J v ....- 'FD 1-1 '-1 ' . -I ', ,-- 1 1'-1 -'-x f- -' 'Z v-4 - V V- V ... A 'V - - , V V- ,. - - 4 f- f '1. ' V.L.:'.f- ..-wil: :H gp:-'1 ...H ..., -.. -3.73 .'V V', 3, .a --,1 V- - ... -gg -I ,N U H.-f. 1. -...? '1 ,..f . ..,, . V7 f 4, -- ,'T '- V, ff..-V' -1.4 - ,H .....:.'. lA ' - -2 ft ' A . , ' . -4-A -- Wcyfx.. .V ' ,--- ,, ,-, .3 V. . ,....-5 , :r'- -1.1125 72' -4- 411 'Ff 33, A' fd ..,-f ': :- Q1 4 I V- N I r f- -1 ' .-. ' .-. L: L: .... Q , , g- .,. N ...I :L ' PM V :V .4 ,Q : Q : :V ,,, ' 7-5 ..,Q--, .5-V-1 f::54E : 2 --H Q V-C4 M '11 ,I 2.-F ' 'f' ':. 1 'S'---1111 :. 7-:J I, :--:L '- 2 5 ff --1 I ' -1. 11. T' '79 : :S rg '..H -:E 32:-F Q, V 'f- 4- ,':,1'- gd: !,',: 2.2 1. ' V:' : ' -'V H ..f: -J C --1 VV rs :' - r -'H -4 -f'.'....: ,: H ..:'E 7f -T 3'3 Tl. : 3-,, .5 -5,-2... ,..' '7.' 7 f:-:fr .:..-ET 'va-V' I-1 -rf: ri 75 Tc' ::'T :' :'.. o nn . V - I... ..-. .- . V--. 3. -JA .- . .. , ,... mt ,- ..... -, . - -, ,.-10 O Z-: j ,-' -T4 -4 A '1 f:,T :-7 sf ,-H:-34 ,Sf -1: WV-V r V. - -. 2 V, .- Q--1 T ,. . P V, .. -4 ,, -Wt . : :J V -V ,T -1 .. -1 V. - ,' .I r '-- . 4 1- .. ......7 '73 3 51.4 A .., V, -1,-1 -V V1 , If - -E f--V - ,' --I-4 V- CCA VGA: -3- -' AA- fr-1 -' , V- 5 V ' .VH - A -f v.-., ...P ' -' ' - -- 2 '- f '1-f '11 --,J P-7 -1. AV, -..1-J ' Lv me '7 4 2: 4, ,.,:,,'. ff .lf-7 ' .,. - H . 1- F, -.1 .. .... 23 'Z V, - v--4 Q P-1 H 1 1 f-+ V-, .ulll:.. V 1 f' '4-'.... W ,...-'N --' :A V---' , ' -., , 1 gg' -VV '1 Q fr 1 1 -fb :ri 4 51 :: Q- xy, 1. :- 4.1 Af- I ... V .V, F.- . N ...HA P - ., , .1 Af -A - ' ,df 3 --V f-Q g C , -1 Y -- f' -V -V ,: '71 'H '4 ' -1 7' . ,Q 'I .. :X um mu -4 .... . ... - -. ,.. .. - '-' . .1 .... , V ,-.11 F -1 ' - -lj' --- -' A , .- .-.- . D T. ,,' ...fi '16 -M ,fi 3' A ,L :f :EQ -'A F1 'CV-.V '. :J 'fi-A g: I' --, , --' -',. rt: '- -4 q-,: -L .1 F ,T gg,-. , ,z ,. -4 4 ',-H- -ff -'f:- ... 1.1 -f- .- 2-2:-H --. -' 7, :jg 5-74 ' VI: U .-.4 'V LA' ...f ' -1 , - If -'zz-' 'T' 'f '.,3 5: f- gf..-4 .N ,.-., ,..-'V - - .J 4 H -5 f- .. yr. - .H V, 3, -ku .1 4, qfg -1': -3 2.-.... -- -,I -,K : .'.,4 '-C - 37- lunar V.n :J f-:1 :if-' : A :-:S ,:- gf- S.: gf, -V-.Q -1 - I -,, 'lg C . Z.- , - fi M - ' 5 2, : 11 -47, , 'ff :' if -1. ,..- Q::-- 2 A H-2 ' .: , :'- f P- 1. -5.. ---A 42, 5 F- 1 v' f-.Q -..QV-V .I In V f-A - 317 L1 ,.,.. - '., j,- :J , 5-1 .. - .... ,. V- f ,.. ,. fw-..,. --. 712. 4.. .V -:. 2 .V ,Q -. V-Q -. 4 -1- --- .nn. - V . V -.., - ,VV - .., F V ,, N -J ,HI V,:r Q.-T.. I. ,iq ,5 V: gf rp ,f .7-V L : ,r ul ..-igf- 2- 1117- S E. 2-Amar :Z AG ff .- ,Q H -1 fc' . -V., -. .. -- H .... ' ,J V-A. ...- 'V -.. -- vp- -.V 3... . 7 5 . F F. M ff ,. V,. 5 H - v. ' 'w .. -V .V 75 .1 , - 5 ,, - V . .. -,- 4 - .. A-f.. 'L ':- Ls, - -, V . GV, ':..' ray. 3.3 -' ' - '-D' ' 2' .1.:' Sm -'ff f .' 'N QT ,f f--- ' '12 H- -A , ,' H : ,ri '- . - ' 'fx 54. ' 'Q f- 1:, fd 1: L -,- ff A' 3- '- 'T V cl' '-V- Vi .. :- - .-:Z H ww '.. um- -1v S -VP' P. -, 55 7'1 - :V M5 3 - 'V '- Q : Z: -ad 2,1 f'-T 7 :-1 211 - 'L 'fn 12 .-: -1 -- ' -:. -'C -nl Z : : A' Z' T' . '-V Q ,.': '-- 21 ,. 3-2 'G 3 1 :-4, , . f V 42: 2,1. : .. E: :'E' C -,f E, ' 'EE - Z 1 3- 77',. 27 -:' -.-. ,- .. -- -f,- .., f--.. Z .-. H.:-4 I f- V,, -V -'.. :V ' ,. ' '4 F fx, -.,.:,-4 Vgg. V: :.. 9 ' 'V 1- ' ' :Z E 2:1 p+'2 'cl' 3 T: fl I .1 13' 3' 1.1 if 'C fi- 13, I-...T in-9 3 3 . f--f . -1 ..v 4-'Z qu . - ..7T ... , . f' C-,. 74 ,,.g :Q ft ,1 my V l ' '7 ' 3 :.... ft 1 .-I.. 2 71 :'a Q4 2' - 7 A 4, ,-17 A- 11-.ff V.. 5: gr' - -1- - ... F- , 4 , - 1. ,. . 2 , , Z 3 ., .. V,, 5 -.- 0 , 1 A .V : 5 :V-5 . '- L: , ... 4 -'. F.,- '- A, .I Q, --4 ... ' .-.'- -f ',,, '-' ..., ,.. 1 f-I - ' ' '1.,. ... ... .. 4 .J , 5 .. -. -.4 LF, - 4 - -15 '1 ,, -- :.':- - 1' -1 Z , V- fl, : -'Z :- - : V 'J 1- -' 'z -. 1' A - ft -. j -- --:' 'W-' , -H ft --' CQ f ,- 1 -.4 , -14 V . 3 V- i V Vw '1-V ,..':', .-1 .- ' V.. -,- . 3 ga-v-,--P fi ,iJZ.-!9'1'..s'!-fs a- -:sg J I r .. 11-3111111 il.1sQ Wlll S1 II 1 IIN 1 r 1 11111 11111111111111 1 1 1 111111 x 1 1 I I ' 1 11111111 .1 1111 111111 11 I1 I 11 1 11 1 l lll U l X 111 KL l x KN 11111 111111 11 1 1 II 1 F 1 1 1II1X x XXlllI 111111 1 11 lLl1 11 1 N 1 1 1 1 11111 Illfl 111111111 x 1111l111111111111 Xl Iflftlk 1 111111 111111 N 1111111 1 1 I1 N ,1 N 11 1 IX N 11111111 11111 1 Il 111 1111 111 '1111l I 1 X 1 11 X N 1 1 N11 1 1 X F1 N 1 1 1 11 1 N 1' 11111111 111111111 ll 1 1 Ll u1l1 1 1 1 1 1 111111111 11 Zjy rl1r1 N XXIILINIIH 4 4' L 111 TX xx11g:l11 1111 111111111111 ll 11 x LKN NL 1 1 II 1111 11 NN 1 rx 1 1 1 N x llI l 111x 1 11x11l1 Nl x xx 1 1 1 T 1 1 NI1111111 H1 1l11N1111 1 1 11 1lN11l1 I I11x lx 1 1 ll N V111 CI 111 I 1111 11x Nlklllll x 1111111 1 1-1111 I UW ll 1 LN 1111 111 LI .1 Il 1111111 IX 1 x 1 JLYICIIKK ll X 1 1 N 1 x x 1117 1 ll Lf 1 1 111 F1111111 F1111ll N ' 1111 1 1 1 1 1Ncp111l1l1111w 111 111 N1 1111 X111 E-E : , : - P - 1 if aleEE 2-awsi 21-5 ai: X :gn 1- :- 'at 5 3' :S Y : 2 . , . Q ,fl K If, H11' I-IW 1'l11.'.1' 11.1 11130. 1111 3' .Vlllfllf Ill 11111111 111111 111111712 1111 11111111111 I 11115 111 111' 1111r 111.11 11111' 11111 11'.x1111111'11l. Th' 51' I 1111.15 11.1 11 llfllly f11'1j111'111l1.x' .x'111'l1 11-1 11.1 11'111l11'r.x 11.1 l111 1' 111 - 1'1 1'1I 1l11' y1'11r 111 Ill-20 111 ll11' f1111.111' 1'l11.1px, ,ly 1111 1111111111111 1111f1111 1 111 3111111 1111 ' ' '11' II'1' l11'11111' I 111 1l11' J111' 111.111 flll' .x1'1'1121' 111 11-1'f1'11'111',x' '1.1'1'.1 Ti'fl'f '11' 1I1I 1' 1 k'11. T11 1l11- S111 l1 1111- f1lll5SS 11-11 l11-11111111111 :1ll 11111 x'11fy11y Ill 1l11- S1-1'11-1, Qi11'- xx'1' xxill lllbl 111-1-1l llIl'lTl 111 1l11- xx'1 1'l1l x1'1- 1111- 1'lllk'l'lllLI. 1111 1'11111l1111111 llllll 1l11-,' will 11111 1l11-111 111 lll'1lIJL'I' 11s1-. ' U T11 1l111 I'xF'.'llllI1ll1 Class xx'1- l1'11x'1- ull 1 lL-1 .lII1l l1111- x'1111 1:11 Fllll' as IITL1kl 11s xx'1' 1li1l. T11 RI1, l'1llIH K1-1 x'1- l1':1x'1' A 'l 21151 ll 1'.-1111111 li11l1' lay 1xx' -l 11 pic111' 111 l11- lI.'K'll All alll 111.51 l111sl41-1l1:1ll 1:1111-1. Th' 171171117 'rx 11,1 1l11' Sw' ' 1'111.11x' ' '1111 1l11'.v1' 111'1.'1'11'.' ' Y' 1l1I1f . .D1 1 12' 11 fllr' f71'1'.x'111Z.1 11'1f1 I. fIlIl1L'li K:1l1ll'I'. l11'!lllk'iIllI 111x' 1111'l l' Ilf 5 '- 111 l41'Il1' I.1-Nl:1i.'11'1 1111 1'111 li1i1111 1l1:11 11 l11- 11:1-1l 111 li111lifl1 1'l:1+ 111x'. NYC. Iil.'i1' 11111l R1,' .'1'l L ll. l11'1 '11l 11111 slilxl 111' 111111 11 '111 111 I.illi. 1 .z1.'1x' Bl1111'l1 111 I11- Il.l'l i11 all 11.'1.'. I. Lc:li1- Rflllllllll. 1l1111111- mx' 1lj'lI1IlITlC 111-1: Illlklt' 111 F1111-1-.' l111'j.'. IX . lill'lll1l S1 11111 lIlI1l cllIYl'I' R11111, xx'1ll 11111 1'1111s111111 ' 1 ' .'lI.I 111 KIx'11l1' ID1-x1-1 Illlfl I.:1x1'11'111'1' lI11ll. ll1-1 Vs l ckf I. R Y-111111. l1'11'C 1l1111 x1'i1k1-l xx'i11k 111' 111i111- 111 WIFI-ll' ' 4II,.r. I. In-' XY '.,l1. 1l11 l111111l1x' lI'i1II.'l-UI' all 11' Jl'1.. iI11'l11liIL 11111 'HIE ' lj ' ' S 1 l 1 l s. f Illv' k'l1--:yu xx'ii- '1z11'lcs 111 ,X111I1 1' l.i 1l111111l4. XYQ. rIIt'IT 1 Nl1'll1111 11111l 1i:1il ll xx'1-. l1':1x'1' 11111 1l11i111x' 'nys lllll II11l1I' II1' f 111 .lUl1I1 II11ll :1111l Marx' lfS1l1'1 S1111'11111l. I. lIly1l1' W'l1l. ITLIIIQIIIII II1,' i111l11'1'1-111111 11a11111- 111 l11'l1's1:1 .111-1. I. -l11l11 -' Slllll l11x'11x' 111x' p11.'.'i1111'11 1-1l llllll' :1111l 1' 1-11l4l1-Q 1111111 I. 1'z111li11- bl l1. . l1'11x'1' 111x' 1'111ly locks 111 Nlalix' Xxvllllfrlf. i'l11'1'1' 1111. B 1 you 11111 llyk' 11. I. Dio' l3111l1'1. l1:1111l 1l11xx'11 my 111111'l1 1liSC11ss1'1l 31111111-1115 11.::1i11s1 1l11' Y IJ11. A I- . l . '. LI'I'.'. I. R 1 .fX111l- 3 , llll 111-11111':11l1 my fr1x'111i111 1111- l111l1l 111 H1-111' . '111:111, :1lS n l11111li 111' R11-5 R1.'ili11 . I. 31'1:1l111A1 I- .' .will I1 U' flflllll'-' XXI 1' '- 1 .111lx' 3l'l1-5. I. IJ111,' F1'l1x': ,. l1-aw 1l111 1-111i11- 1'11'lcc1i I1 111 11111 11111lc1 my 1l:1i1 IYC. .'1'lli1' I11n:11 nnl XICFIILI II1x'111'Q. 1l11' 1111l111lx' 1xx'11. 1l11 l11'11111'11'l1 1111 i1f . 1 - 1'-1 .'111l'- 1 illlll Rllj' '1 1:1ll. l'11g1' 311 Q I .' 13 S9 3 jMgI,-'32, 9,4 !?'f5f1'e Ii Ir J.. 53,5- rxk I I I LI I IXI lI'II I' IXII DI N N III' L Xi IIX I XX I I IIN I I' I x IxIIIfIr I N Il I Il R K I 4' XXI IL N IP I I 1 IIIII I I If I IIIr l III Il XXII IL III III Ir Jax II II I I III I Il I I- III I I X II I I TX I II I' lx VIII IX I I rf VI I IL N I I I II I IIIIL I I III IIIIIIIIII I III I II I I Il I I Il III I I I III IIIII I I' II IIN' I III II I' X I I IIIII I I I IIIIIIIIIII III I I 5-3 .. 2 - 3 -f --'-Q g , V : - G-, --.: 1--E E 4 : Q. ,Qu-3-5 :N .' .-3-5-, l E: : 5 : : - '- '2 2' 2 .lz i I : E :-5: 3 '5-F5'2 '-'- 0' . O WI: II.II'IIlIl III-IIIIII-IIII LIIIII I'iIII4y II -I'IIIIIIl. Ixill IIIII' I'IIIy I-III-I-lv III I'.llIIlIIlIX'I' IILIII-QI2 I. NILITXIIIIIISI' ISIIIIIII, imI 1II'I my I-yI'I'I'lIIIIII:iIIf: Iilgvf IIIIII IIisliI4I'4 III lIIy IIII I-sII-II IIsIIiI'IIIII. I. IIII IigII'IIIIy. lI-zII'I- my iII iII:IIi-lIIIIIlI- I-IIIIIIIIi.IIm III KI:II'y XII'- IIII. IiIl. I. I'liII'III'Il III'lIZII'j'. II'zIyI- IIIB' -III III' QIIII III IIIIII '--I Irs. I. I.IIIii: xIK'lIII.'. III'IIIII'LIIII my IIIIIIIIII sI-II-I'I-SIII-I'I III IIIIICII NIIII-. I. I'i1II'II - II'1IIII'. lI':I 'f I j I:II-CII: 'nyf wiII IIIIIIIIIII-I SIIIIII' IIII II jII4IiI'I---IIIIIII III ' I ,III my f LI I. I. I'I-II- lIIIII'. II'1Ix'II IIIIL' IIIIIQ III- my III'I-IIIIIIX -III'lr III I'IIilIiII IIXIIIIIII. I, RIN ' -' 5. III'IIIII'LIIII IIIYSUII III III'II'II WI-IIII. 'I'zII4I il III' lI'4IyI' II. I. I IlIl4I' III':IzzIi. III-sl XY Iipm bl I- KLIQCII IIIB' l1II'k III IIIIIIS'IISI'. XY-. III-II-II IIIIIILI- LIIII YI-III FIIIIIQI-IIIILINI-II. lII'I I'II IIIII IxyII III- IIN. zin- III .IIIIIU IIIIIIQI IIIIII II1IIr III- III'III:I-II iII IgIIIIl mIIylIII IIIIII Iilp rIII'N. I. IRIIIIIIII' 'I'IIsIIvIII'. II'4II'I- :I IIIIIL' IIII.kIIIlI.Ill zIIIiliIy III IJIIr IIII' .XlIlIIII. I. I'1I'I'iII Vins. II-IIyI' wiIlI III':I I'I-:III'IIs. III I'QI'IIiI' Iirzixiis. - IIIIVIII' IISUII fmzill IIIIX ,'i..II IIII' III: I' 1 iIII. I. RII44I'll RI-YIIII. III-IIIII':IIII my IyiIIIIiII: waiyf III I.IIII FII-iIIm:III. I. I'IIylIIs III1II'I'i. III'IIIII'1IIII my IIIrI1IIiIIIIf I'.IIII'iI-4 III IIIIIIIIII' NIIIIIII. XIV. I.I'IIIIr4I King. I'iIIII'I'III'L' 'IiIlFIJI'f' LIIIII XXVIIIIIIQIYI' NI:IlI.III. II'4IyI- X. II. S. mil 4 IlIr'- I'II:4I:I'IIII'IIIf. I. NIIII-I IIIIIIII-. I'zIsI III-I my ' rr'-Q QIIIIIIII -XI j'I'LlI'.S :IIIII Il III I,III't'II II I --'---II - -R IIII IIIIIII II-I-linus. I. I'I:IyIIIII IIIWI-. will lI':IyI- my I'IIIIIiIIII:Il 1IlI4-III'I- III KLII NIiII'III-ll IIII-I .Ill RQI . ILIIZ. I. Nlflyiii III-I'l4II'5'. II-aIyI' mY II-IIII wIII'II IiIlI' 'I'II- IIIII-4 WIIIIII' III I'IIiIlip I,L'IlIIII'4I. II , XIIIQI III'-I LIIII -IIIIII IC 'im-. III-IIIIILIIII II :II'I'fIiI' :IIIilIIy I-I IIII I-' EIII-r IIIIII Iiilly Iirai III, IX . XIII ::IrI'I .X uw :IIII .-XII .'IlIII'. II-:II III 'IlII'IIIl IIIIIIII-r IIIII IQr1II'I- IIITIIILIIII IIIII' 4IiI'Ic-IIIg- -rIII-sf, I. III1 IIIII' Rims-y. II'lIX'l' my IIIIsiIiIIII :Is I':IfIIiI-I' iii IIIII I'1II-I'II'I'IlI III .Xu 'I I. 'I'iIII-I- SIIIII . III-IIIII' my km 'la III sliIIiII: III II'II IILIIIisII'rs 2I'1Il'I'I-lII:X' III IIII' RIIIII III 'I'yiIIf. I. I'I- r,- KI'IIIII'I'. IIII III-IIIII-:IIII my li 'I'ly spri II III RIII:IIIIl I'IlaIl4I'fII'y. XVI. :XIII-' I' zxas :IIII Si IIIIIIIIIJII. II':IyI- IIII IIIIwII':,s,I IIIfss III III- ...I- IllsIIII ZIIIII ICII Il Irnlaki. I. ICI'I'IyII I.L1 II 'r-. will II-:IyI' III-' y:IlI-IIiI'IIIIAy SIJXIUII III II.II'IIIIl MII, I. IiIII'II IYiIIgI'. II'1IX'I' my III1I'IIII'rQ III I'l:IrI'III'I- I' ' II In !5',1'2 it n W- Y 1512'ii 15:1 i 1 IL N111I1 YL X 1 X IX 11 X11l 1 IX 1 X111 V' 111 1 1lN11L 11 rn 1 L11 1 x 11111' I1 1 1 11111111 L L 1 1 L NLX L L 1 N11 11 1 ' 11 1x 1L ll 111 X 1 L 1 11 PL 1111 Pl 11101 L 1 L T1111 111111 I L L 1 11 l L L XI L11 1 1x x TX 1 1 xx NU 111 -1 . 5 . -5-5 : 3 : - - --5 1- K .. 1. 11:11 '1'1'11151111. 111-11111-11111 111' :111111-1111 1111-111 111 111151111111111 1ll 111111 1'111!1111111, 1. 1111- -11 '1'1111111111'1. 1111111- 11-' 115111111111111: 1'1111111111111'1 111 XY151111 x1'1'l11111111. 1. 111-11-11 'l'115111'111. 11-111'1- 1111 111151111111 1111 1111- N111 1111111-1 g1l11-1 111 1111111 ,X111, -151111. 1. 11:21 111-5. 11111111111 1111 5111111-111 11111111- 1ll111!L' 111 111111 511, 'I' 511 11111 1111 111111 1111 1- 111' 1. 1. S11-11-' 1'1L1I'14. 11-1111 111,' 11'llrlj' 111111111 111 f1 1111 3111.111 51l1'lX 111'-'. 11111 11115 15 11111 111-1111-51 111- 11111111 :111 111 il 111111111'111'11-. 1. 1.ll111N1' 51ilI111. 111111111-11111 1111 I11L1N1LkL11 11111111f' 111 LQ1111115 .'1 1. l. 1-111111 R111111111. 111111- ,111 111511111Lf 111111-. I111111. 11111- .1111 5' 111 :111 XY1 '111' 1. 'TI1l1lIl. ' W1. .X11'1- 111111151-1' 11111 L'111'111 111155. 11111111 11111' 11111112 11XX'1lT14 111 .'11 N11111I'1', W1-, .X11'I'1 1'1151-1 11111 111111 1111.11-1'. 1111111 1111- 511111111 11111111111 111151111 X11 '11N, 1. L'111r1Q x11l4lIAL'. 111111- 1111 111151-111111 11111 111111 XY111111111 l1L'1111. 1. 111111 311111111 111111111111 lI'1lllrII111 111L' 11111 11111111131-11511111 111 11115111-1111111 111 B111 11111111 'AIS111 'lAL'll1lu '1-1 11111, 1. 111-11-11 N1ll1'1i. 1111 111-11111-11111 1111 11111111r 111. N11f.fLfLx'11l111 111 1'1-my 11151111 W-. 131114 1ii11151-1' 111111 11llI'1 111111115 11. 11-11111 11111' 1L'1151112 111111111- 111 I111X 11111- XX1N111I1! 111 LlL'l11l11'L' 11. NY-. .1111 13111115 111111 11111113111 I:1511LX1'. 111-11111-11111 1111r 1111-' 11111 1-l11I'L'1' 111 111111 1.i1I'Y 111111 11111111 .-X121-5. XY-. K1llI'!11IA1'1 11111'111U1'1 111111 1'1111I'1'11L'L' 111111-11. 11-11111 1111- .X, 11. 34. 111111-111 W-. I.11-1111- 1g1'L 11L'I'S, R15- 15111231 111111 11L'1L'11 L'111111'111111. 111-1111r1 111 11 17111 11'11111'y. 1. 12111111 111'1111:1111. 11-11111 1111' 1111111 11115 111 111 111 111111 1111115' 111111. 1. N1SI'1L'111l 111111111-151111-1111 111-11111-11111 1111 51-111 111 '111' 11111111 111 111 12 1: -I 51111. 1. 1f1111'111 13111141-1'. 111-11111-11111 1111' 11111-111 14111' 11.1111111115 111 11111111 11'111'1' 1. 1'11lI'1 111lI'111IlLI. 11-111'1- 11115 NL'111lL11 111 11151. 11'-. 111- !1'111111111111f.I 11111-5'x1115 111- 1111- 111111 11 1-1111 51 1111r 11111 'ZIFD' 111 8111111-1' R111111111x if 11 15 l'X'L'l' 111111111 111111111 F1-111 -11 11111 l1l1I'1j'11Tr1 11111' 111. XIQIX. 111 1111- f'L'QlI' 111' 111111-11-1-11 111111111111 111111 11l1I'1j'. 11111-1' 11111- 111111:111i11115 111111 1111111'11115, IZZ ' 11.1 ' ' TIN -1111 1-SIA '15 1'1'1 ' 11111' .'111N 1121111131-I 131-I111Q1 1'.' N 1'1i'1'1-f VXZX5 :EA W C' 2' ' Q Fig C ulumhus 1 1111 r 111' ll 1 1111111 11 1 1 1 1 r x1 111111' 1 K 1 1 1 1 I 1 11 r 1 1 r 1 I 11 1 1 111 1, NPI M11 I 1 1 1121 III 1 1 111 1 1 I1 11111111 1 1 flf 1 11 11 1 I1 1 1 1 01 1 I1 l Y I 1 1111 1 1 r11 1 111' 11 1 I xX ' R .-5. 3-a--. ,' fly: , .-1 11 2 1 5 55 3 'E 13 5-5 igd 1' fK- o ' I ' A ' 1 -1 C, 1 .' 1' 1111' 1' 1' rx 111' .v1'11'11 11:'111x' 1' , .111 111I11 1111 1111' 11: 1 :1'1x' 111 11 Sp11111X11 11111'11, 1.1111 1111' .1111 11.4f1.Y4 111121 .1111 11 1111111 II 111.: 1111111 1111 11 11111111. 311 11 ,X 1x'1'.v, 1 111-1 1111' 11711 111' 11 x1'11f11' I1Q1I 1111111 1111' 41111 1111q .v1111.v 1111, :1'1111' 1111111 1111' 1r1,w 111 1111' ,111 1' 111' f 111111 1111111111 fIftI'V1IlQ 111111 1111j1111q 11y11111. 1'1111'1'1' t111' 11114 71111111 11 -'1' 11 '11 1'1'11'11 11 11r 1111' M11 i.'1f.1 11111' 11 111'1',f1 1 11 11 1115 111' 111111111 111 11, r' 115 1111' 111111 11111. 111 Q11 111 K111' J 111 K111' , 1. l 111' 111 1111.1 x11f1111'1 .f1r 11111111111' f1111' 1 111 1111 1111,1'1111 11 111. 111' 1.1111 1,1 1111 1111111' 111 11111, fs' 5111 lix' 111' 1111111 111 1111111111 1111 .w1'1 r l'1 11.11 111' v.'11111l.v 1611111 11 41111.11-v '11111 11111 '111 1.'11'1f1' 11.1 111 111r1'i'11'. xlxv' XY,l1,l.1' ACTIVITIES STUDENT BODY MUSIC DEBATE KNIGHT HAWKS GIRLS CLUB SEA HAWK DRAMATICS it if -n-' 1 M, . wi!-S'S iii 3 -I r x Ass01 mted tudents 1 1 I I A 101 X 11 II I 1 1 U I 1 II I 1II Ll I I II l UL I1 K II 1 1 NIL I LIIN N IITIIX 1 1' ll 111111 11 1 1 1111 L I N III NI LI RUII' klll 11 O 111111 1 Il 1 I I 1 r Il 1 1111 XTIIIIII 1 I 11111 IX III if' UXXI I lumm 1 tk 111 '1111 1 11 HR DLI II 1 N 1 111111 Nt 1 11 N 111 N 111111 1 N1 N 1 L N N IIIITN IIII IUIIIIII NXXIIIIIIIIIIW JII III' L L Ill LXlI'Xl 1' 1 1' 1 1 111r111rx r1 1111 irlu 1 111 11'1n 1r1N11 II 51 11 13111111111 XILLIJTPNIILII 1 1111 N 1 ITL 111111 I N l N IUII I XXI NI X III 1 IIIQI I E P 2 7, g 7:1 -3 ft C' :.. 't L .: fi: -1 32:5 : 5 ., 4- - - T T3 7 1 Q W ' ,A 1 - F -- . 1 3 , I '74 ff.- 5 . :g 4 ... ,I 1-1 L-,1 . f-1 f- 1 .-- , -- , -1 Z 1. -' : ' 'I - f L1 : J 'f A 'T A E fr .1 : -- E' T Q 2.7 m . , .... , .. .-1 -- J 1 -1 '-' ...- -d -A : , F Z, J .5 -: ,I H. C A .. :. A -T, u uulu 12 7' -1 ft L: ... M 1 - : - gg I-J 7, T' .5 .. A .. gg - - ,. -. 11- ff , - 3. -. . .. - - 1- - Z-- z. A 7 11ll lu E 1 -I ' 3 IJ : .2 '-' .1 ' I Tl .-- 'T ...- - ' 1 ' -. - ., - -. .. ,-. -1-1 - ,. 1... 4 . -,L , 4 -1 : 1 'A 1 .. : - ' : f' 4 V ' '1. f 1 - .-1: - - ' : 1 7 'lllllwl fx- -. 1 -ff : , -- 1 f---:,. --F -4 1-f , .- , ., .. q 3 - -,, , . 't .. 7 -1 -- - .. .. -. - .. - - - 7 . ,A I -. 1 7773- - ., .- .,, -3 : 1- .., 1 7 q - ' , f- : : 1 - f 4 .1 't 1 -- , -1 : 7 T - 4, T :. - . - - .. - , - , A f- '1 .- f.. .. -' -' :.-I ,,.... , N 1 ,I ... Q, 7 V - , -A D -I K-I - .. 5 , 1 ...xi -' 1 .- :Q - , 1 A . A, 7 ,-1 : Q , .: .J Q: I- Q -1,. - f-72 .gc ..- 1-g f' . -. 4 .1 C .1 -:Q 3. -4 .,' .11 471 ,,- fx' , :. M -rg 7'4 : ':: :DA I - ,cz-1 ....-A- 4L4 -- ' rg -1 ---.1 -1' -71 ' ,... I f - A 3'-' I' LZ' Q , 'T 3 ' .1 'fx -' 1, f.'1., 'N Lfz.-'1 -J .1-.--A f 1 5-' 11 .-. , ' ,gg ' ' -.'l. .1 7 7: , '-' 1.11 ll- 3 -Q. ' vw ,. H 1 -1 1 1-' -' : .. L7' LH ,. :. . -F -H '- -1 -1 .J ,, .. V. ,. 1 -1 ' f P .1 -.J . . 'A - J '- A 2.2 1-' ' A ,. . ,J C f- 1 1-f' .. .. V -, .,.. V - ,- .. -3 3-g -:Q 3 - .. ,g ... .. .., .- ,, 3--., A mu ' .. . - F. .. .- F. 1 ff L' 'I 4:1 E 1 - . . 4 3 71 -31-' -F 3 'I ft Z .. .,1 -H -1f- Q 1141- - -., 732. . I -, 1-3 'Z ,-. ,142 F . . - Q :J .Z , Q 3 .T 5 ' 3 71 n ' -+ F- v-fl -. 1 , ,, .. - - - . ... ,A -- ,., ,, ff- .. - . .1 ,.. .- ... I, .-1 -. ,, F, 1 ,, H I, , .. ' - L7 -' . '4 : .- -1.1 A, . , , ,u-,, 'I 7 -' -1 Q - -1 : ' 1 - 1 4 1: f, - I f 1 , 1 1 '- ... z , - - -1 --: -' 'f 'I ' , .-1 - -- . Q l.'l- :J - 1: f-'1 -3- 3 .,- 1' ,fl : ,. 17 ' - . 1 : -1, 71 7 ...Q 1, A nu u - - . - - '- ,. - M 1 -- 1 - : ... . -4 -- -. ... f- '- ,- ' 'A ' .- , - .: '. -' .7 -' - f - - Z. 41' 1: ' -1 ,: H.. :. 'S' :.c' Q 51 T4 E: .1, ' :Q '4-A - H - . . . 72.57 LE 5: In 1' f: .. 1-P 'T 1: D1 5 7 ' :..- : :J .. -- I 74... 7 . .. - H . .., -- -.1 .1 .. un A .. 1 ... , . -, 1: -Q-.- ,., -1 .. : 7 -' H- ' ' 2-1.6 l' Q if ',. .: -1. ...V 7' ,.4-'ZZ .Z': 'fi' .L . A .. 41, --.ji - .. --3 - - - f-. .. 11 F . . .. -, . , , . H .. ..- .. .. W- ,. 4 .. :T f: .. 5 - L1 1 .. 7 7 .u . - ,I - .,. .,, -H,-:J L, - ,' 4 1 . ... . .. . - . - - - - .. .. ' F- V v-' .1 7'-1 I -' . 'K f-' L' .' 3 - - .: ' .-' -' - -7- 4 : '- : 4 ., u 1 J .1 .. - A V ,, I .. -,, , 3 .. ' - .- 1 mmllll Q 3 -. 1- 71 I .- - f L F 4 s .,, - : ... 3 V .. ,I -4 -4 7 3 7 L, ,t ,. : , l 1 - 7, ,. ,. ... 1 1 - Z' 7 7-. .-4 ' 'l- ' 7 .1 1- C. 7 I H H ,Y -H K H -.- -M , .. 4 - A .. Q 1 'f :. -. 4- :If 1 : 3 Q , I - ln I .' 1, 'L' li' -1-'t 'l- '-' 4 ' 1- . -, . ., - - v - i ...- , ., ... .- - .... --. - .. - 5 1, :Q :il 1 - -H :L 2 7, 1 ..1l'l ' -T '- 'D ,- - - .- ... -1 't I f . ., , 1 Z .. A . 3 I -:F 4 - : .- ,. lllllllll .. - .. . . . .. . H .H . -4, .QI Q 3 7 ., 3 1 7' 77 -1 - - '1 ld - 7 .' 1' L ,,, Kg- A Q I.. Z Q f 1'-4 nil . - 1 -- :Q 3 :'1' C M 5 2 2 -. :T -1 ., 3 -Q 4 ,, I 1. 1 lf- -' 7 : , - .- M 11 . ' , 4.4 -F . ,, I- -, 1, .. , , -1 '11 Q -A - . A - , .'-wg - 1-1,1 Q..-1 Q , 3 H . jf ,, :T ..pj'.. 3 F: 7. jg 75 ' f .-1 ,. '- ' ' ... . 1 yn . -- 'I 1-r U1 1 -- 'T -1 H .L ', --A 1 11 1 Q V - . . f f Z.!!i1'e..'s1-e sf- -f-- J l r - N111 N 1X Nm Nm Nm N111 111 l ,lk 1 11 Il 111 1 L MUSIL 1 .1le11d.1r 1929 311 l l D11 X11 1 k1'I'X 1 1 1 :HX 1 1111 1 11 1 111 N 111111 CL 11 l 1 1 1 11 11 111111 111 1.1 11 1 1111 N1111111111 1 111 11111 11 N11l111 11111 111 1 s s 111s 111 111 1 1 1111 1 11111 1111 3111 1111 111 1711111 1 1 1111111 1 1 11 111111 1 11 11 1 X1 1 1 1111 X 1111 1X 111 11 D11 1 11111 111111 T111 111 1 1111 1 1 111111 1'1 1 11 I 11111 11111 11111 ll I 1,1 111 11111 1 1 1 11 1 K 11111 1 1111 111 1 11 1 11 11111 N 1 1 111111111 1 11 111 1111 1 I1 E-E : ,,,, : - , 1 0 D 16 I I Q Q -' ,' '. 11.-- 11F'11'N11'L1 111111 1' ys 111L'l' 1111111 Ass- 11111. .'1 '. 11 11111111 1911111111111 1111111-. ,' 1 IQ - Miss l'11- -' 1311ss1111. 1111-s1-1111-11 111' 1111s 211111 1' js 111-1- C11111 1 1 111-1 -s1111. 1' 1 - .1111111I' Llirls 01111111-1 1111-11-11 Xk'l'1111. 1ik'11y I.1111'111:111. L21- .'11 1'- -. .X1i'- 1'1-11-rs 111-I'. 'If QX. .' 1 21 11111 22 f- N111-I1 1x1l111F11'1 11'-1111111 .1l1k'1-14111. .X1i'- 1'1-11-1's1111. .xI'1 XY- -, R1-x R11:1-1s1- -.-X11 C.'1i11i1. .' ', 3: 11111111 1x1L1L 11-1-171-11111-. 1 1-- Y1111111 1,1 1 11-1--H1119 . - '11, ll-11 11- - 13111111 f1i11s141-1 131111 1111111-. 1 IO- - 13: 11. A1111' Girls' 13111 11-1, 111111 .'-1' ' 1111'1s' '1'1'111f-fl-111111111 1311111 -1 - 11-11 18 11:1 1--R111111.' 1111111 ' 11-3 IO Girls 111141 11111-5 1211-c 1'11111fffs1'1111:11 ai .1'1ss1- 1111: 1:1 . Alf- 13:1 1 '1':Ll41i1'111l111 G11-11-. .111I1, Jo-f 11111111 111111 1111111-s11:1 11111-1111 91-111111 S1111111111111' 11lJ111'k'1'1. 511111. II' - Girls 111l'L' 1.11111-f17. 'lf .1 .11 . 2.1-- 13:1 I'k'l'l'-Yl'S -11111- s 111 K111si1' .Xss- 11111 .111I1, gc 1'l1 1 Ass- 11112 .1l11. 31 11111111 lg115kl'1111111 'L1111-. 1:1-11. 7- 11111111 1'11:1111A 511.1 1111sk1-1111111 'Z -. 191-11, 11 N.1U1111 1t11l11L'1ffx1l1S.' 1111111 1' 141111, IX'-1111111 -1:11'ks1111. .-X1i'- 1'1-11-rs1111. R111-1 F 11111, R1-X 1l11:1-1's1 171-11, 13- 1' js 1l11-1- 1111111---5 ss- 111 1 1-11. Qc 1311j.'s 1111-1 l'11111fsK' 1111's 1'11111, 1'.l'11. 21 1 S1-1 '111 1' ys 1x11l111t'1ffS1'1- .Xss1- 1-'. 1 -11, :PI -- 13111111--1'. '11, ,-X. x1l1' I1 'ISI11111 -1N11l1111' 111.11 11111-1'- '. 1111-1. 1111 31 I1' Url-11l' 1.11 'ky .1411-'P-1111-s1-1111-11 111' 1111' 1'1r1s 111111 11111's 1111-1 111111 -1 - 1--- 1111 -str11 S1-1' Girls 111111 11'11y11is 15111111 311111111 S'11I11.1'I'. R1i1I 1I'11' 131:14 15:1 : .111-:111-, -1 - gf- U11 -s1r11- f1'11'L'S1l111fl11 l'1r1s C1 1111s-1111' 1Iig11 .'1'111111 ' - -I -.1 111111-s11:1f N1-111 1 V1 F115 S1-11 High 1'111111111-1.1'1- 11-111. 1,,,, , WMI' - 3' -1 Columblan Orchestra Columbian Band Pagv Sx '27 J .'iYkYlf-1' ' 'Elvin lXlxi ti Debate ORE than the usual interest was manifest in debate this ymr and com petition for place on the squid was ltttn 'Ihis may have bten due part to '1 timely question discussed tht nat on ox er and one that was of particular interest to the studcnts Rcsolxtd thit interscholastic and inter colleg ate athletits as at prestnt conducted are dctrimental thc tcrm detr mental to mean mort harmful than bencncial VS ith several experienced debattrs the prospect of 1 successful season seemed good and Anacortes vxis not disappointed in the results in placing hr t in the county tying for second in tht Northwest district on number of debates won and tying for fourth in the district on number of individual Judges decisions The tirst encounter was with 'Nlount Xtrnon Edwin Dale Dick Butler 'ind Harold Berentson upheld the negative side of the question and won the first victory of the season for Anacortes, On November 22, the Sea Hawks met and defeated an old rival, Ex erett High School. Edwin Dale. Mary Wollertz and Harold Berentson debated-for' Anacortes defending the afhrmative. It was at Blaine in the third debate that thc team met its only defeat, This time Anacortes was representtd by Edwin Dalt. Helen Webb and Harold Berentson. The same trio however securcd a unanimous decision for Anacortes in the final debate with Edmonds. Many advanced forensic methods were introductcl this year by the coach Miss Hjermstad. and prospects for next year are very promising. t i E am.. 2 : S - V- : r : g x'-+:-g. , 5 1 2-1 5 :'E' : 5 E : 'W 2 : : 1 - S 2. H-sa:-.-' :P-1 : s : L 1: a i :lg I E adn!-vi 2-E a E E 2g:-5 1 E 2 F f 532:21-.1-1 -U: - - g - e - - : - -v - - M s -1 img x l x1.xi:'i'iirx r1.xi:o1.lv tllCl.l'IN xviclsiz icmv1N lv.xi,ic ll.ll'Il!llS'I'.XlW mei: ix Q C iz ch t . ' A u. ' H ' r it yu - . . z f C' i .in ' ' , i . - .2 1 'f . 1 f A , ' L ' f L X 4 xg D' .ii L , . L L L x L , 1 7 7 late 36 1-N7 sais.-gf iafwtrii. - I c F R II XICULD I IJXX IIN D KI F' Xtlusul BI ICI NTQOX I flltor Ill thief 'Ninn apex Sea Hawk NDER the cllrectron of Nlr Ceclcrberg The Sea Hawk peppy little pubhcatlon of thc journahsm Llass of the Anacortes Hugh bchool hls just completcd lt fourth and hnest vcar Begmnlng at the hrst of the xear a me column paper was eclxtecl vshnch was a great lmproxement oxcx the four column paper of former wears Tlx Lhrrstmas eclmon vxas a large nssue of sux columns The statf for the larsl semester lncluclecl Echtor ln L h ef Alphonse Brazas Sports Albert Arnott Socxctx Ihyllls Black Pcaturcs Frances Wright Bucnness Nlanager Harold Berentson Clrculatron Nlanager james March Statf Stcnographer Aclelme Brazas The staff for the scconcl semestcr lI'lClUllLCl Etllllll' ln Lhlef Eclwm Dale Qports Alphonse Brazas SKCICKY Phyllxs Black Features Iames March Cluhs 'Xlarjory Blau Bus ness Nlanager Harold Berentson Circulation Nlanager Helen Ta ox c Statf Stenographer Aclclrne Brazas Page ,7 A11-, Ulilllfl mana , 1: . f 1 , ., , 66 99 v ' ' I .. Y -v ' N w i. , ............................. , l Q ,I ............................ Y ' t , ,...................... .. Flubs ..........,................. Marjorle Blake ' ' . ............... 4 R HN gang 113.5 5: - a- -f- gfgw nm' Xl N 1 G1rlQ Club guml ship Qnrlx uv C H 7 1 chccr 1 trrxlrx un lr N Q I x n LI L ILNIIHJIIOII ut In 1 N 1 IIN hun IL prunmtmn .xl uugh thu LUIIIJLIWIIOII ol Ihr glrx IIN Lutx mc xwmqrt N mort ul mim UFLIIIIIIIIIKIIIN am LIIILIIN uortu l gunu or hlrx Rwt Ro n S lll ou sullumt Sum llx mu an cqump 1 IUUIILIIN. ku md to wud floxurs to 1Il f1cuItx memharx am xtuuntx or un Lame uv L H1111 or Lntrinu to t L 9 I uh Ciptun ruullnt Xllrllm Iirfwu rr-t N Sunni XML N I Suorul Nlltc Nun! lrx Nlnrll I ummmu 'lhlrcl Um Iru urer Elclorr PI lXXlll c PIIQIIIQLT mxmmr Klum Nlorrlwn Uarqmc-rn rrx Curl H 0l R K ODF mx UNI frlr un rm I mx ltlllftl ruuv innrfrnuv lor- O IVIIIQ m'u11f mil Rm! frzmzrlvlnp In You I Il olwdzmzt mm' Il Spnrlumrrz hm Paqf JV4 E-Ei.. 4 E 2 -,:, .- 'Y IA 55 . .Q-7-- 5 E'-'P . ii - - I gag: --w -I-'----f J I I .xlvl-:l.lNl-2 ,xl,l1'1-1 SHI'I.I-I All-2111.1-: I-:1,1ml:.x l:l:. :As x'i.-.--1-1-will.-111 1'l'x1All.'1:s I'Il.XXX'I'I'Z I'r1-sill--nt S:--1-1-tu1'y 'I'1w-:msllrw-1' V v ' ' 9 N1 k HE 5 ' Fl I st pail un Octolu-r Qr. 10-0. will ll ' -- ing A Start to 1 '- QC vhz In-ml :L-us. The followin UIII1-rs Vere I 'Iurm-1 'I'h- I-:' ' ' ' I - S. Q'irI:' 'luh Ia: -- tl - ' 'I frbmllim-ss and closvr Contact among: all girls in high school. Thr - '- -1' ' - 'IQL I fu' lj. 1 I the ' I- 'ul :upr ' . j 1 ' 3 I J of Am- wc hav- 1' -I I' t I, or .-Xt Port Loft 1 fl I nal. ll A 3 Iz: I--n llll-ix in to At P I IJ ten '- . If 'hz -I f - . -- h- S. Girls' ll I 1' ....... I' - .- -' - F' J . Iam- , . . . Yicc-I'rc:' I- 1 I' '- .' mul- Fhi-f I ' -- ..... - Xl : . - - . . . ..... EV- Y' of thc A. , S. ' I I I-Ilia I ll .Y-'M t - ,-ll'c- ' M' - jf, ' 4 -1, ,I Cruz I ' -17ialivn---.-a-- if ann fQ 'mSLu1sQlS's- kv Kmght Hawks RC-XXIIED IH the Ixnwht Hmlw him p mud tc be one of ll, moxl 'umm of Qtudent groups sn1L lls ulwut NIemh1rQh1p m thlx duh If emlrelx QLILLUXC thc maumbent members wth the 1111 ot the 'ICIXINOI' SLICLUHXI four nux mcmbnrx meh mar The Hrmlw were orgimfed to perform Queh duties as mhermg 'lt mmes 'md Qtudent attixrs 'md keeping: the 'lthletle held and gxmnawlum rn COI1dltl0ll The othurs for thxs mar were Hirolml Berentson mimger, ind 'Ur Drshnoxx mlxwor Page 39 i .1 : I - 2 ! 2 F 5?-E .-E- 1 : ' 1 531 a 5 :' i 5 5'3- f E 2 : 1 L 'E E 5- E 3352 :-'EEE I E 1 TE E ' - 5 - 1,1 : -5 u :E 5 1 -gg - 1 - 1 5 E 2 1 -, ' : - ' : - v - ' : .1 '- : - ' 'f '?W, ' ' ' . i f 1 KX 1 U 1. . . 27. ' ,., 'l 1 TC I tlf i . . ,N Q . . V ivu x . i i 'l - - 'D' 'xx'- x ' 5 x ' x 'L 1 1 . .. . 1 t . , .Y. , ', . ',. ' . , 1 . 1 , . . ., 1 1 . 1 . 1 ..1 1 ' , . 'fy I ' 1 S , 1 1 1 4 . , .4 b, K '. . 7 Eifiwmvif-J -'-f-'-'iii a li QQVYU3- 9 Q Puqz 40 Blagn Lou m'1n B xrncx Ru ml Bercntson e VN ebb Dax ue Hamm son Lumlba rg XIJFLI1 Ixxmsey XX 0Hert7 VK rlght Nxhlm EFXIIIL Dorny Black Blaku CITQOII 'Aw- . I, ., , ' 4 YK'-r ffzx 1 Olson Driftmier Brazas Snyder Stapp ' ' . Il s . ' ' ' 1- i ', Aa' Va. bwiwiwwwfww mifjf hhocloclevcll on St lll , N - V' ig f Q ' Y,-5 v fl , H , ' ' -4 ' . -3 1 Xu! 'E X 'Bl f ix gxg ' 1 ' 4' , vi f L V' if-I .45 1 Y-f-4 - Lb Q 3 , W . ' l X, C lflfilm' .,. .,.. . ...... ..., ,,,, N I Ill iUIis Iilmlu- .XNiNI.lI!' If1!U1'I' ,,.. . ..,.., lm!-'Il Vlrwljuf, liwiwwx Xl.r:1.n!v1' .,.,........ HL.1wN T llvtw uiwm . . 44'--5 W U X-wvnxv' Ilwsw-V NI11:,1:4l1 . . X IA 'MH 'm 1 1 I..-1 Il'-'w 'mf'- ,X1l'.fN4'I' . .. . .,, . , , lf '.y3w,'5j VIJNXIQN Nlwfwi- . . , A .. . l'.XnEf.11 !.F'l.':-411' .I 1' 'wx - P V P - V- I-awww Inu '- Nlprlwwwlwx , .., .., .. . KI M-.--w fax. 1, l'1'1-Xlqyjzpjl .... ,.,....... . .. lJ.,I-lfjljx lp!--I1H:!l.r , .XVTIX l'l'lI'f3 fQgwrI'!1- NUWIVE XiH'I X . .....,.. , .. , ' Xllvhviww' ILIQAIX Mir! VEIIEX ...,, ..,...,. . .. . .. INV'-xl JE I, Xin' ...... ,. ,....., ,. .. IAM-jx, N,1f1 f' ...... ...,, . ., .XIJIY Xxwfrl f' XA X, lj- ..,... . ..,,. .. ., .lkpgwx XI V11 1' I.m'I1l!.lI' ....,.,.,,.,. . .,......,. 191112 ls Iimw x' 4 N W 'IX 1 ' ' X'N!ivNi1uXN . , , ....,.. . .. .X IN W' I 'X f llwwvluy liwzwx IVVEYM1' ...... ..,..,.....,..,.....,. I Ifx Il Nmim' YL-ww v'-v-v- 4v--- . - --V4 I 1':11n1-N xYl'iL'1lI IIVNVIN IHA' 4' K XR! . . 7 f , , NI.x1'yv1 1 Hvtcd Xlmxzxw' lfuwzx, Nlmim Nilxlfim. 'I' 51:1 Ifrwimz N:-'lm l'1.1r'w:z M-N.1111x My ilu- NM: ., ..... .Xi-lfm llljtfw X-'1'm,: X.Iil!.'l na. 1 -93 ' f Ln Nvw- 2 3 X assi . : Drdmatlcs NL Il N Q lt N N I 1 all l 1 x N L u Xml L 1 1 I'l 1 Il IMI 1 1 ul 1 Llllx N ax r 1 L lwoiu 1 Ill mn' but nun 1 L x 1 Hum Q N mx 1 ' I Y 1 Q N N H 1 lu X lm x 111 r 1 ml N N rrml N1 mlm Ill u 1 ru ff 1 lu Rum-u wlt L l lf ll rxu rink Ixlm mr ru nr ful Ihlm 1 -f II UM r L . am N till N X 1LI'lllk I ff h mum llNl N or ur N H num li lrklr N U rm por 1 IX x lmlr mn 0 rx Fl rolnl nunlx 5 L IT1 X urll N rlvff u 1' wht Lnlrx x -' N K 1 1 LQLIIDIN N L I 1 n N I1 IU 1 Tll Xnurlhnln 1 X an XMIM lt 1 1 ff mr nr lx T o m-f u K ll um 1 ur rx 11 :rm - Tru N IIN on 11NUll Ill 11 N 1' n ax 1 f N N m X m f 1 4 LIU L mn ur um 1 x umm 1 mlm Nhlm ll 1 U H W 1 N '11 lx x I Iv ft KY 1 11N 1 rm 1 E.: : - 7 g Q, 5 . ,5 V9 l C C I III-I Sn-ninmr play. I.mm. .X lalwf' walf mlislimlly ilu- play of lhv yualr :uni llfl-llI'lll'1l its lllrw alluiiklmrcs Illllfll II'll,'lIYl', ll ua11.'i1Icl'11IvIy lfll' vl ilu- circqr-' :1l4tm'1'mm11 of . lLm'l1 Jo :md thc t'Yt'IliIlLI ul' Klillmll 31. It was zlls pln- ill Unk llgxrlmr mu lhl' uvwilg ul' Ap '1 5. Th- play U- 14-rg cl L11 .Km llgnrpcr, whm is In inllvril L1 fllflklllk' pru- viml' than slu' Il1llI'I'f' YW!-mtl' tw- -'-lim-v xml willm ilu- t'HIl,'l'IlI ul' hcl' I'l'l.I- tix' HL' I'L'lllliHKl5 will th- llmsv ul' thu Ulmsv L klcxf' I '.g :1111 I L ,' t'lbIHi'l1l sil miulls :mai mules the play wr-' im -rm-stills. x r, :1ll': wull than vmls wcll. which is illnlgtrzllud in this play. 115 1-x'--'ihilg uma out alll right All ilu- mul. Th' Cllfl for l.m13c ixI1l'Qll'5U is as full ws: .Km lzpvr .,,......,................,.. Vlljllis ,lllfk H1-11 lin-m, hm-r f ltl ' rin ........,.. fm 4 .Xl ' AL -s. hrr mill ....,...... IIA-lm Vlakc, 'lk-mpzx Nh-llutl SLI al Iilling. In-r :um ...........,,....... Al' '- 1 .lm -,'. '11 llurpn-1' I.z1xx'lon, hw' Qsl' .,.... Xxilllli-llyl' xlilllll Ifll I.1lwmn. hvr lmrulhcr-111-lzlw ........ F1 ' H svy hlnsp' Iluuuhmn, in-r lv 11 - -in-law .,.... Mt' 1 'l In-ri lflh -l Ihrpcr fIHll.,llI1iIl. hm' sislvr ..,. IM 'ulhy '- I ml I'iI'llIl .' DI'1lj'lllI1. llvr ' 1.'i11 ........,...... Hvln-11 .luck Hull -A ' '1lliu,,. or L ll ..... ,......,... I .OL', flupp Nlllj I' iI1flCj' Elliug, hcr llmlv .,...,.... El 1 S U, S. fl rcs. :1 - lvr .,..,...,..,.... Sh-Il-' Vlnrk Hmmfvrs .-Xml-' 'L mn ...,...,......,...,...,..... Ylus IH lll n 'lk-r ,' 1 :mis .......,............,... Ill! li :un Linton lluwkins ...,....................... llillu-rl Hull tlill l'llTI'f'. lh'ir stzlr lm: lvr ...,..,.,..... Iidvill l5ll!l' Sc'-1 mu-mt plays wm-rv gin-11 Ivy thc IlI'llI11llliL'5 t'l11lm :mul .'lJt'R'K'll Class du ' .5 ll - yn-ur. Some were prvsvntwl free of chzxrhc zmrl il l',, 1 :nw fm' mls fhzlnunl fur utllcrf in uralor In pvcllrv IUOIICY to buy stag- - ' vm, .'1lf- lxlllyillifrl will Mphms- Iiralzzxf Llllll Luuis Bla-:ms :ls poliu- wug lf11xx llzllc 114 ul -rry. :11111 You 1 Snhliu Ili VLIIFY. wan xx-ry wvll IlI'i'SL'Illl'li. wwf. by Stuart Walk -1' with Nlzun' Wullurlz :ls ilu- lmy, Hcl- '- as thx' girl, :incl Rm-nu .-Xm!'rsm :ls Ihr- lwur,l:u. warns um' 14. lu Qrizrr wut in ll litl- of rm: 'lbnl m Xlllll' mu lrL15inws' Tln' Irmllmlvs ul' il Yllllllll mam uf thc L-Ill wtzxlv lullfiuws :mul llif ful N wifv 41ml IllL'iI' Hlllllllkiill SL1L'L .'f wcr- brilliz lily plug'-1 by .-Xlfrvl 'I'h9lmlwrI as .Xrlh 'I' an-rf. Elcllz Stn as Elfie 'Q 'vrf Wi ,I KICVZIIIIIIIT :lx Mr, SiI1I.' . 4 ml I.zxL1rL-lu' ,I hnfuu :IQ lhv Airl. in the gl:-' f'h11ll.IiI1L l'lzm-sf' This play Wllf prnnmltcfl lwfurc ilu- stlulcnl lmmly il 3 mlm lu'I4m'v lhv Rulllf-' Vlub. X111 1' laughs wcr- muh- pusxilmlw lu tha' sturl- bmly lay thc on--nfl fi '- UNM- .Xuaxinf wril- by Vu-' I.. VV kts. witl H1-rs' .l A 'K ary as Ihr. WI 'I -. .Xlfr-1 'I'hiN4-rt as llr, lhlmam. I.aL1rux.v -lulmsun as Belly, :ml Ilvlvn Wvlwlw :ns Ruth. 'IX Vim' uf Fllspcrmfimf' by I.rmuiim- I., Wilson :11111 Y1 'nm' ' MDW., wc X Niven hcfurv thc stufh-111 burly in Ihv zlftcrnomm uf Huy 13. The 1111153 'ZX Lquly lu l':1Il'4 :mrl YoLIh NI Jt lim- Svrvm-l wc- - Ilirlll Livvn. Puuv 42 1. av If - ..f'1..v-'1-'we iw 1' '1 The Iuckx L I N 1 1 ' X I 1 I I I l L 1 x N X 1 X Ill X 1 IJ1111 1 1 r 1 Tl It II II1 IXIIIK I X Q1 l 11 Q TX I I CII K 111 X N 1I1111 N f'1 TN IIN 1 N 1111 1 1 1 Y I I' 1 ' 2 'X' x ,-:- 2,515 Q '-1 4' ' I nr- sle a 1 E i!E-' . 5-5. ' 1 - -:E ss- 5: A 41- N cj 99 , . J .I Q .lc e l'RI,' I 1I111 11-111' 111' 11130. 1111- 111' IIIK' 1111111 x11r1111I 11.111 1-11I11111'11I 111' 1I1 11111-11-11111 1111-11 1111111 IIl'I'1' Yllx 11.111-1I III 1I111 UYII IIllXIlIIII. .X111'1I IC 11111I II 'l'I11- I.lI I411 .I111l1-.H ll Nlllff' III' 1I11- Nllllllf' N1111I1. 11 11-111111-1l 11111111111I 1I11 y41I11,1I1I1- IL11I1' 1'LlI' 111 :III 11I1I 11111-1I1111 Illlll AIIII1' llIl'I-l HI llllx vI1'Xk1'I LlI!1I KIM 11111I111111E1' 111' 111iQ1'1111111111'x I'L'NllllII1L1 1111111 1I11- I11w 11111I41- 1I'l 11111-111111111 11 PIII' 'II1' 11111-11111 11111 1I1111'1'11'1I I15' Nliw ,X1111I11'I I'1'11'1's1111 11'11I1 III1' 11541111111 1 111' Nlixs NI111'1I111 IIj1-1'111N1111I. Nliff .XI1'111- xI4I'I'I,tlII, NI11 1'1':1111I1Ii11. KI11 Ili 1 IIllX'. Lllltl XI11 Iil'llII , IN 'IIIIQ I'I'1ll,1111l'Ii ,. . I I1I111 S 1I1111I4 I1111111I1- I'1'11-N11 ---111-------1 'I I 1 R15 w1I111111111I: I.1111I ..,.,.,...........,. XIVLI IfI111'Iq1-11I111:1-11 111111111 -1-1.1-1--------11---11-- I':ilI'I II11111I111u IN 'I'III'I I'I..XY '11 .,...,,..... 1.,.... . .XI11I 1 11' I-i1'11z.1Q XIX, lI111lI'IIl1'j' , .,..... . ..,. NIJ Illll' Iillilir XIV. 1'11111'11111y --1----111.--111 .XI1 -1I 'I'I11I1I11-1'1 I.if11 ................,,. l'I1:11'I111111 NI:11'11I1111111 Nil 1' ---1-1-11111--11------1 II1-111' l,1111'111.111 AI1-11111111 . ,.,......,.. . ,...... .. Mu' 1 Ilqlvix l'11I. Y1lX't'I'If' ---1-1-1---------1-- R1-.' I 131-111 II111'I11'1'1 ..,......,.,......,... I':I'IIl'Sl IIIXXZIS Iiill 1 -1-1-------111111-1--1-- 1Q1'111- I.1'NI111N11'1' 'IQ-,I 1 ,...,,.................... QQ1-,,,-W 1111.,,, .I11I111 Ii111Ii1' 11 ....,.........,. I.1111S NI1:111N XILI Y' ,XIIII l'11 1111111111 .,.,.,...,. II1-I1-11 XY1'I1I1 I'I2III1'II11I! ,.., 1.,. ,.,....... 1 I 511111111-5 IYVQI11 II111'.11'1' I'I1-1':11f1111 11-111---1-1-1 ll1'111':1' F111'1I111' 5ll ,I'I ,, ....,............ IIllI'lIlIl I31-11 111111111 'I'I1f - XVII, :1I.'11 II I1111111 ' '11s 111' uirlx 'ing 3 1I11111'1'11s. 1 I ll I1115' 1'I1111'11s XYIIII ll s111'1'i:1I 1111z11'1111. 'I'I1' 111'1'11111111111iN1s 11'1-1'1' 1iI111Iy- ..lI' LI 111 .I1' 111111111 111.1I Y1 111111 ,I1111Is1111. 1'i1I111. ,-q,,qm'- . . 5--f11L,Q,3 0 f PN-up 'Tw W t'20fVDi BR11 M772 SUEBS X-EYIDF of FI HS Ceo Wnelwuvzffav QQ -BRSQRJ Wfx LLE C ss Wh G J QNQWFTA n Lenin? sl-lent. iw I4 Q . b .., , 'f5.- 1 ei X , ff ., A fy . ' I X 4. ,4 f N iff. 1 f ' 1 neq XE' ' X X u y - 442 . , L Q fy? . ' A M ffx xg - -, . 3 . by o X' 14 4 ' , K If! .. Y XY Fx jd' 2' , I ' lla' . KA A A , - f C T l QE Who - - T g' 7 .7 fl SX M Z' 7 S IUIWIEIQAIQY CHRIS COLUMBUS VERSE STRANGE AS IT SEEMS VERSE CHEESE IT 3' t 'Y , X : - X I I N .., 5 3 X X A I X f ', . - , . I X I ' ' ,l ' l 'fu L. QL f-JI:-NL E!-KFQESS 3 fs, I E i QQNL C' 'X Lhris Columbus QOITIBQ AI r0sN I I III' r NII IrIII I N IIINITX L, I IJ LI N KL gl III LII IFIII IIIII I I I IINI XI I N IIIN II IIIII ILIN IILIIIII ,Lf u I I I ll N N I I If III, II II I Lf I NIIIII IIII FII I I I III N N. IIIIrI I N pIIr I N I I N Il IJX Illl I IU! I I 4' I' I I I If III I Lf IIII I ILIL N III 511312 I rf N N I I I I If ' ,J N I pIIIII ' I I I I III IIIII I IIIII III ri I HL III I I I I I I INIIII I N N xx IX III IIII I 1 N N Ir N III f N II N I I III' Ir III N Ir NLR IIII N II IIII .I IrI1I I III N N I II N IN IIII QIIIITIIII I rIN N I I ll I N Q LN N N IIII I II ITINNIXI N III N ' f If N r1N Ll N I N I II IJJIIII X I' ' I NII N I N II N lr I I LI I Il IN N II II I NN N N I I' N rig rII III I I I II It N IIII II IK N ,L I N Y I I pm IIINI N rI I 1 I fr ll N I Irie . N I IIIIIIEI I I I 2 I, II L II N I N NI IU LL r III IPIIII xx IN If IIII N I I I N N IIr NIIIIII Il I U I ll N I4 ll L II r1N I II IIIQI 4 s ss x :,-5---M, : I , 5 I g '- E 2 I ' 5 ' 2 I 'N E 3 IX ' I Q- N ' 1 1 ,b 2 J N , L 'I' was II:Il5'. .XIII it v:IN NIII'i N, I1:II'II- . :IIII-N, lI:II'I' : N. III x'I-r.I- :IIII I :I'I'IIN lI:III III .iII'I IIIIII-r I'Il i'lIII III IIIII- :I' II II aku III -I J -l N I-x'iIII-III IIII IIII' NII'-I-IN IIII III-IIII:I. Nlrf. I'l I' I I WI I Illl' lI:I'k NII-IIN IVIIII :I lllilll Ill- IIII l. w:IJ NII iI':III' :IN III III- .':IIlly IIIII III IIIII' will IIII- IIIIIVIIIIIN. II:III IIIII NI'x'I'II w:INli If I: 'I IIIL' :I I'IIIN :IIIII : i - - 'I:IIII I':IllI-II III:II IIII l'II4IILf? .XIII I: I IIIII IlIi.' HIIIII' NIIIII- - 'I:IIII :IIIII III'r :I 1' of gl, IIN IIII-II :IIII iIIiIII wIII1lIl IQIIIIII' JIII- Illllf' III r- 45 xx-N? .NN ,I - IIIIIII 'cr IIII- III IlIIx III IIIIIIIII IIII' WI l. III- irIIIiII,, lIII:IrIl. XVIIIYII w:IN IIiIIkI-II III IIIC w:Ill :IIIIx . NI1 lIII'IIiy lI'I ,II :IIIII l:IIIIII-II III-I' :I IIIIII IIII IIII' III-:III SIIL' Sill I WII. I'IIilIlrI'I :IIIIII-1IrI'Il III:I iI':Illy I-TI IIIIx'l :IIIII I'IIIlfIp:I'Il ' ' II'N. IY:N this il IIIIIII :IImII.'IIIII-rI- I'IIr IIIIILHIIIILI' III walk IIIIII? It w:IN IIIII'-IIUI III III- ':IIII-, III- II:Il NIIIIIII IIII- IIII I'IIiII,, NIIIiIIL IIII :I rIII'Ic Iryinf III I'IIlIIIDlI.'0 I ' I III :I I'I-rI:IiII IIlll'Ii'I'f'I'Il girl IIII IIII' III'xI NII'I-III. III- lI:III riIIII'Il I IL1'H IIIIII rue :IIII ui' IILII :IN III' CIILIIII IIIIIII-Q III' IIIIIIIIIILY IIIII I Iyu :IIII IiI ' 'mc will I I: If' :II.Il IlI:II 1I:IrIi'IIl:Ir rIII'k II:III NIIlIII'Ily IIIIIIIIII' II'NI:, -'Il bc- IAZIIIS' :I :w:II'III III' IIL'L','fXYI'll. WI-'II Nkip III:I!---f:III5' III- I': II' III -. I'II jI1fIII1 I :I x':Is1:IlIIIIIIl III-IIII-I'I'r-r-5' III- w:IrlIlI'II, .IIiIIIIiII,, III: II:Il IIII IIIK' lIIIIIk III llll' lI:IlI :IIIII I':IlliIIL IIx'I-r f'III'I,' .IIIIII rf IIT' ' .,iIII'- III N' - -rI'II IIII :I iwc-III-III III': I II --III, '---III' '-I Il 'l 'I Ill-' :II IIII- N.,II Ill. IIIN WIIII NIILIII-II IIII IIII' IQIIIIIII-II IIIIIIT, IIIIIIIQIIIQ :IIIIIIII :IN Ir:II'I:IIIII- :IN :I I'I-rI:IiII III-:INI III:II II:III jLl.'I I'lI:IJI-Il IIIIII IIIII Ill- :I liI'lIlf -I :IIIIl. IIIIIIIQ :I IIiplIIIII:II. III- Ili launl :IIIII .':IiIl. WI III-yi Si ': 'II IIIIIUIIIIIIIQ IIIII IIIII r'IIly. Sh- SIRI :IIIII IIIIIIiI'Il :II I'm IIl1lI'IwIlIlj'. :IIII III- IAUII IIIIIINI-II' .'lIrfIIkiII III' IIII-II Allljl :IQ IIII' NilI-III'I- 'LINC III -, NIII- rII,'I- III III-r IIII ':IIIII l -':IIIJI- NIII' II:IIILI'II III-r III':IIl :IL:IiII IIII IIII- ITIIIIIII., IIIILIIAII SIII' I1IIrIIIIII'II II :IIIII I'rIIII'III'Il lAlII'i, XYIIII il. CII IlIII'k-l for IIII' IIIIIIr :IIIII IIIIIIII-II III IIII' .'IrI-I-I. 'I1lI'I'l III- IIII I IIII IIIIIIIIN II :ll-' IIII :I lIrI- plu- :IIIII Ix':III'lII'Il IIII- IIIgi.:I IIf IWII I'L'lI S'lli :I'r1f. NI-I'-II I'IIIl:II'.', IIII- IIIIIII II IiI'f. IlI'rII-I'II N IIII-II NPIIN. :I II:IIIII:I,I' III' Sl :.'III'II I'iI1:II'I-III11 IlIl'I'I' I' I IN, IIIIIIIIII' IIIIIIII-'JI-Il III' II-I-IIII Iii: Sllllllilj' Quit. :IIIII :I Il:IIII'I- IIIIIQI-I. XVII -II IIIII IIriIIR w:I: IIx'I'r IIII ::IIIII'rI'II up IIII' f: IIII-IIIN. IIGII IIII- IIII III :I rI-II L'IIl'L'IiI'I I:IlI'I'I'lIIIII III' IIilfIIrI'II I-FI III IIIII 'I II '.'IiIII'. : I XX'I'I III-In IIII 'II IIII- .'IrI-III, IlI4ILl'lIlI.l1llj' I'lI-vim, IIII- III-mil lllx lI:II IriI-Il III IINI- I'IIr IIIIIYI' :IrIiNIi' 'I NN. .IXN III' wI'III IIIIWII IIII' QI 'I'I. :I amy III- III-IIN :Iv::Ikc IIIIII III III: rw- ' . .-X lIrIII:Il IYIFIB' Wilj 'II ' Q IIIIWII IIIII NIr'III. III' lIIIkI'Il. II was IIII' llllI'I'C-l'y'll irl III- lI:III triI'II III write :III IIIII' III, IIII NWI -II. I'm IIII':I wiIIIIII'II I r IIII. Ill' .'1lII. :IIIII NI-I :Iil IIII SI2:IiII IIII IIII' I'Ir.' I :II. Orr- III SIILIIII. III' fIIIl in IIIYI' XYDIII INZIIIIII. HI- I Nl. I ':f kin- III Spf . IIIII IliIlII'I IllIIII'I'.'llllII her. I'lI'iN wI'III- II-II-rf III I.'nlII'l I' 5 - IIII '. IIIII IIII- IIIIB' I I'rIliII:IIIII I' IIIIII IIII', IN:Il 'I XYLII III' I' IIN, SIII I':IllI-Il I' r I'lI :IIII III- I':IIIII- :It IIII, 7 7 - QL 7 S!-ff i f!f'., if fi -N.. N N P11 L 1 11 1 N 1111 11 1 1 N11 L XX1 X N 1 N TL 1 N 1' 11 X gn 1111 1 1 N 1 1 1 N 1 1 1 N 1 . 1 l 1 1 1g111 1 KX N 1111 1 I1 NNN 1111 1 N 11 ' 11 x 111111111r 1 ' N L l 1-11111 - 1 1 1 111111 N Lr N 1 N 1 X 1 x l R141 X UN if N s V I 11 ft 1111 111 ' 1 11 N 111111 1 1 1 11 1 I'111 K 1 1 111 11 n 1111 IIN 1111111 N X 111' N II L11 XX - ll 1 1 1 1 1 N l1'1 11-1 1 g N N11 11 1 4 N 111 1 1 1 ' 1 1 1 , 1 1 N N N N 1 MH 1 4 IX x L 1 N1 : 1 - s ,,.. 4 ,-i--,Ji as-2 'E f 'aI4E-, I g:-x ,-,fa 51 -1-5 A152 a-23:11. 1: 25.52152 11721 1'11r1:. ,111- 411111. 111 111 51111 1111 1111111-1111111 111111 111? K1y 11l'11l1111A111. 111 1'1 1151-H1 11111111 1111 11111'111111g 1111 1-111111 I'111' ll 11111.- 111 3' 11. 1,111 11111111- 11 11111 1 11111 1111 11.'A 1 k'11l1'1 211111111111-1' 11111 111 1111- 511111. 1111 1-11 11X 1111, 111112 1 1111114111 :1111 - 111111 1111111 L1 r11111 1','1l111' 1151-111 1111- 111111-r 111111 111111 1 1111111 141 11' 1111- 1 11 is. 1 11111114 111- 1111111-11 11 F111111g11 1s1111111 1 11111111 1-111 ' 1111-1 11 11 11111 111' 1111s 11111 111111 XYl111'1'1-111 1-yu, 111111 11111 111'1-11 11111 1'111111111111f 1'1111-'111-11 11111 .'11l' I'1'llIFllL'11 111 11111 511111111 '1111' 11111111 1s. 1 1111111 y1111 111 1ll1l1i 11 1111 11111' 1111-. 1111111 11111111-11' 111 11111' 111- 1111- y:11'111s 51111 X'lll1l.u s11- s' 1 -1. 1l1ll' 1 1' I'111---11111 1 1'1111'1 1-11 J '1111T 11V -f1'11 1'111'1,, :1'11 1 Ill1L1l1 1111111 1' 111.11 1'1-1 - - 1111 1111l'k' I1'111'rs f'1'll VK'1'1l1L' 111 11112 111111 111111 1 1-111111111111 1111s 51-1' '1'.11 1111141 111 111f gun? 11- 11111111111-11 111111 -11'1'11Iy, 11111-, 1 111, 111111111r11ss111-1111 11 1111s i1111111fN.1111' 1-111' 111111 '11 11lx 11111111111111111 11111 ll .111111. 511 111' 1111, 111- 1. '1LIf1 111111 1111 111-111'11 1111- 11111'11 111 191-1'11i11111111E 1'111' .111 111- 11111 1lL'l' ll 11'111'f11I 1llHl111yk' 11111 111'11111'11'11. 111- 1111111 -11 Ll K11'k'XK' 111 11'is111111-11 111 fllll 1111- 1111111 111111 11111' N11l1'11'11. 111111- XYQ1-' 1111 is 1111- 1111111 1111111111111-11 1-11,1111' 1111111111: ,11 11 1411114 ,1l111l' 111111- 111 L1'1 1 ' 1. HW1 1 1 ' yvz L111I11?N 11sk -11 ll 1'1-1111111 1111111 1'111lIl111.,llIl, 111' 1115 1'1 11 11111-1'. 1.111111 ' f'l'11k'11 l'111'1N. l.111111f 1-Ill 1111111111 1111' 1111111f R11111 1'Q11111-f - 111111111 1511111111 111115' 111111111 1 111111.:11 151111111 11 111111 111-1111 11 111.11 111111 1111111111 -11111 11111 111-1' 111 11141 11111 111 L11 R11s111'111 111-11111 111111 1k11l1111L'1. S111 - 1111 1 1111111 1'11r1s 111111-1 -1 111 11111 1111111' 111 1111' 1'11s111'. 1 111- 1111111111-11, 'I'111' 41-rx'11111 1':1111'11 11111. I 111111111 11. 511111 1'11ri'. 1 11111111 1111117' N111' f11111. Y 11 1111111. 111- 1'1-11111'11. Bly 11111l1?N 111' '111 'I't'11. 1111, 1111' 1 r1-1111-111111-r, 1111x'1- y1111 11 1111'1111'1' 111' 11?- 1411114 111'111'1, ll 111' 111 1'11r1'1 ll 1'111111'1'11 111111 1111115 :11111 1'1'111r11'11 111 13111111311 1111X'1I1! 11114111 1111- 111'1llIAl'N 111' r1-1111111111 111 511111111 111 111111 1f11111-1 11111 1l1'I' X1-V1-11 1111111111111 1111111111111111-11 111111 I11'Ll.11'w. 111- 1l1l1'il'11 11111 1111'1111'1-5 111111 L1 111l' k'I'l1 111 11111 1111111 111111 W1-111 1JllK'1i 111 1'1111111..IH 141111111 111 I'11r 1'1 111' 1r11111111's. .' 1111- 11I111' 11111-r. 11111- 1111x1 f11r111N. 111 1.1lC1l 1111 11111111-11 111 ,Ill 11llt'1i. 11L11 1411111111. 111 113 111111'11f1111, 111111 1111- l11111l'11 1111111-Q. 111141 111111 111'1-11 1111111'r XX111L'T 1111 11115 1111 '. 111111 11111111 11111 111- 111111111141 L1-1 1411-14, S11 1111 111111-11 1111 1f111111,g11. 111111 1111 11111 Nil- 111 1115 1'111'1111'1' 111111117 ix 111111 ll 111111111 111- 111111111 l115lI1X'1'1'11'F, I14112l11'1' 111- F1111111- 111111 1111- 1111111111111 111l1l1l1, 11111 1111-11 11111111111r1111 111 1411 11. if .X 111J1l1i 111 1111 x'1-r,1- W11' 1J1l111','11L'11 31111111 y1'111's 1L111,'I' 11111 111111111-11 1111111 1'11111111'11 WII4 N111 '-11 1111111-r. 111-.-.' 1111 1 1411111 1111 11111? W1-'. 1111- 111111 1111111 113' N1l1'1111Il1l111 111111111111 11'.'1'r 21N N1111:1111'115'x 1111 1111- F11111:1 N1.1r111, V 1111' 1-S 111111111 ,Il I U1 28 ggi-2- er.. '11 Jai' I numquu Ld 1 1 11 1 11 x 1 1 1 111 1 11 1 X .lnqulshed W' ' 1 1 1 11 1 1 11 1112 1 1 1 1 I1 11 11111 11 N1 1 111 1 111 1 1 1 1' 111 N 1 1111 ' 11 11X 1 1 . -I 2 1 M 5 - 5 5- f ' Q 1 M 3-- Q 1 N 111 1 f' : -1 f 4 -ff 11 O v ' 1 ' l 1311111111111 111 1111 111'111x' 111111. '111111.j 1111 ..'1 1111 .'1'1111, 41111 11.111 1111111 w',111'1.f. 11'.'11 .j.'1K11111'11g .11,111'.1 11111 j111:111'11'11 .'111j1 1'111' ,11111.'1.v1' ,11111111111 11151 11.1 '111 11111 1111111 1111' 11111' 111 151121- 1111111 1111111 11111'11 1111111 .v11'11:1 111 11111111 111 111111111 1111 1.'111'1'r 11' 111. f1111'.x' 111 1111111 11111 1111111, 111 11 .f1'. 111'1 1171'11x'. .X117.' 11 16 111' 11111111 H9111 gm 1'1111 .v'1'1'f1. .I1111 11-1.1 191 1111.111 111111 111' 11.11111 13111.11 1111 1'111111111'11' 11111'.x. 1111 q1'111 1,1111 1111111 , . l'111 x11111 1111 .111 11111' 111 1111 .v1'11Z1. 111' 1111111 1111 .1'1111111111'1'.v. 1z1'1.11.v 111111 :11.111.-'. T111 .v111'1s1'.x'1' 711111 11'11' 111151 1170 '1'111' '11-11.1111 111111111 -118111 1'11f'11' 111,111.1 1i'1 .111 11111 1111111 1111 11111111'Vv A1'111111'. l1'1.'11 11111111111 1111111 1111 fix' 1'1 .11 11'1. 1' 111' .' 11111 1'Vx'1.1, 111111 Q1',X' 111111.11 l1'111'1'1 11.1 11113. 111' 11:1' 111111 111111 111111313 111- 1'1111 11.'11. ' 111111111115 11:11 11111. 111111 1111111111 711111 15111 111111'f11'111'11 1311111 1' 11111 Av 11111: 1111' 11111 :1111:'11g 1'1.111v1 11l11.Y 1111' 1111111' .Y11111'1'V1..N' -f I51115' I. X111.1I1. 1... 4- fm-ez 'LQ Str.1ng'e As It eems x I I t at NN I lx x mutt xx ui mt omit tmff trlx N N xurx it 1 ' LI if XL I ut 1 KL 1 f t ttttn mt I ff In tr 1 N ttttu L tr ., ar I x turn tlumw I tm N t N x xx 1 rt fmt tax mf' ru x 'tt mtrt m L n ttmt N N I t . xx EI mg n t t tx Lf N N un tt ttttih N- I N x ,f f' SI rut tt t ,,tt11ttl 1 r tx rt ,, httm N I' N U I' Il k N XX x ak N ulttff rum I N x L 1rtiL1f'l I 1 xxx x 1 r IIIN xx t mmngx J gtmw m N I I -f t x N N x N N Ml IITIIJFINHIIQ il L- m LL mg 1 Norm mtg clutt 1 I t ug up N t ttx mu 1 pltur hrtmt 1 cv fr f x 1 f I ht x at N x f N m 1 N tt N , I L1 I x 1 ng x it nut tix 1 it N mt mx K mu 1tI'N loo f' -1 utrt x x ttuvh LINULI tu ut 1 mx L tt xx Is I N t Nu N I tt N rltlt 1 ttttttwp 1 t Q N 1 tt tr t N, p mf' mt rx 1 ttttui rt 1 ff xx I 0 1 mt' tmxn tm Q r t N N I N ' 3 tr r t t LI x ff N Lf N ,Q x too N I 19 it tint mi xlIl1lJL1'1 rt I N N f ttmtm t ff N t ut ff gg I IL in N V III It N urn L II' MIIIII ll YY U N N IN N J. mwt my tt tt nt Nl N 1 tm tux xx it 1 N it N I NN N rv tt - tm stu I I itmw I I tt N it n 0 it N tl nr LII NN t x N x N ret NNlf'l mx . I N trut tt trmmfthlx gn N 1 x . u ci u 4 .go N . N x 1 I tr x Q tt 1 1 1 .fri :fi-2-SIE I ' 5E:g,, IEE 1511 52155 1-131 I C N Y UI' hzt'- In-:ml tit' 1-ltl- .',' . lun ttltl vt - 'l . ti tt s -I' ., ull' 1' cztitiatl. Ittch :tw wtttchittg puppy ilu '- 5 Ilmtt ur at lvright stttr in thc skivs tti ht ztftcr ttiqht. hat' ln-'ut - tltint'tt-trhg witttutt ' 'nt up tt sinzl- .,ttttl. You ltztvt- In-ztrtl :thuut '-L I-s: hut' 'z Hrs. tl4tt'ctlt-vils. I X: itw ttcith' Vutl tttmr IIILIII ltul vhu '- A ' vlvw thc tt-rr rf if thc Jctti. 'htm wc - ch1tn.,'l tu l .,, I la' il 'all' 'la 'tcrj hy Quin' trivltl IIIk'I'lL'III. Iiut no ' you arc Ati' to ltvztr the tttst ttt':tttt-' :mtl h:1Jtly Jtttry uf thc rcj 'I t ' ttf :t cltztrztctcr thitt cttultl po ,',' ihly lm tttltl. Uni Jultrj cvcttittt in IIttn,, Kon . l'hitt:t, my lt l 'tg Iiult Luv, rm't't'ttly ffritl 1 L' fron Ilrittcctutt, :ttttl I fum XXX-ll rly. we ' stzttttlin-f in tht' S 1 lmws uf :mite tall. -nztrlctl II'L'L',' in-:tr it l tt, p rch. 'l'h- utltwr ut' rt-:tl ittccttxc 'ztx fhiu gtlmttt tty. Ctrl ' ,, f th' tlim. hltti:hl,' Iifhtt-tl tczt lwttss. tl -1 thu UIJ'I wintlt ' vitl the st tt' 5 of 'eirl. , tat 1 'il uiic. Html, plcatsv, tltm It't m- ,tt :tlmm-. MY' ltt-zttl :tcltt-3 tlrt-attlfully frttm ztll thi' .'tttt't'ittc.'s. I I1-ul Qu- wt-ll. J ' -tl. I tltm't ktttuw xxhttt it is thztt ix' t 5 that l 'l4 if 5 'tl' ' 'ling ltttl hultl' t I wit: plcattlittg witl tj ' tlztll ht-r. I':tt1l:. wtttt't you try to I-tttlurc it just tltmuxh ttmi,ltt or :tt lt-:tsl lttt mt' LU with juu? If lIIIj'IlIII.L shuult :ppt-tt tin -writ --lit' Itttwtl. xxh' thc lt-:tst littlc thing. with tltttl ,ti happy :tml Utltlvll fur tht- Iiret timv itt hip lill-. Yu xwttltlttit .phil cv-rytltitt fur tim It-' Loi 7 tiff likt' thttt wttttltl -watt? Iitl 1 If lui I3 t 1 -' il ll- S. kilt., mc '1 1 xl-' in thv l'.'L'S. .Xlth ,, lf., S 'I tl V' lfi'k I will powvr. I xwttt for tht- 'ztl . I wzttttctl tu gn in spitt- ttf Iimlfs cli.'apprm'1tl. I hzttl tm titmtrtil on-r ny im- pttl: itt that myft -ri ttf. U '- tal 1 5 h'r-, .-X frztil irl in L1 Iltnwvrctl voflc :uit t' lrn -.'.' is tlcritlt-ly out of latvc walk' ,, tlo ' LI filthy. ttatrrttw. cu 'Cl fl' st 'ct tm at lttrlc tti,ht. It 'us not int 'nti tml-my w.ll4' - l A at L'OllltlU'SIlJlll'll rtmtl. th tt, h, .-Xn lIIlII :ftcr I hzttl rttltwl tiff, I rcttlim-tl thztt I wa: lvjt. I wztlkctl tm :tml tm tryittt, tn :uu- pvztr tt: kttmx' what I wats tlttittu. Nt livin- thim, hut myst-lt' wvtm-tl to ht- ztwzlv. ltttt ytttt crtttltl ttcvt-r tt-ll what fri htfttl. yt-llm'-Ii:ttt.,vtl, sly-t'y't'tl Vltittwt' fzttw- wat: wzttcltinu you from um- uf thu I1 ly. cwwtlctl huiltlittgs on t-ithcr yitlc ttf thc wzty. I In-pt thinkin I hcarcl sta-ztllh' ' tit-yi I-I' l '. I gl tht- - w'ts nt: imc visihh- I wrt: sure sonwuttt- wrt: :thttttt tw pattttcc tr mc. I nt-ttrly rttt 'till I cztmt- tu tt hu-c. twixt -tl, utr'-l. .,rt-t-tt that ctt, whivlt I -Iztr -tl l-hintl. fur I wxty fa ti: I wztx tit-:tr a I'him-sv .xv I :mtl knif- Qh: 1 ' i Q flt p. IIIIIINIII.. itt from of it we-rt' vttriuu: qworlf. It wtti 1r'tt'tit'ztlly img 'fll' t suv n 1 I :ttti- thc lift--:izctl tlrzgot hzttl witlc- ton 'h I Ivy :tm - iccr-t prom -.',' wvrt' 'cmlinh forth volumes of rt-tl III ttcj 1 l Q nki 'I'h' III -' 'z1m- fro 1 hf' prim 'nc 1 r ttt l rvtl cya-5. tow. :tml it-rc-ft c this li It lt-ft mv in 11 sltzttluw lwltincl it. It is ttcztrly impo .',' ilmlt' In Im-I Jztfc- itt Vhittzt for tht-rc strc in mzttt-' :cc X p:t,'.'z,,-vjs :mtl trltp tlutrp 1 mtl. I tt i t I frin -tl tht-rv nt-xt to thc :ttn-' xml f tl' lr't tt. All I wttlfl really ict- from win-rc I wfti. wa: one nf thtsv quw li' :lapel l'ttlc lI'lLff' .13 It ,gg-32. at xsfwiii 5' Kgs l l VXKK I i x umm L I I K 1 x m i x L U Il ff ,, i 1 ,N Ulu N lr K , x x im 1 L lu 1x1 x I 4 I 1 N l J 4 N i N K V H i 1 xuxi u x 1 f N N L Uk N 4' N L N Illl' N 1 1 1 limi X N1 4 ' l m v ' m lxi x N N N lq N I I x 1 1 i ' lll L N lx 1 1 1 x 1 I A u N ini 1 i f N , x i N uxi N xluil I r ut! x ' 4 X N N 1' lv u 1 mx mi N x 4 ' lu x I1 xiixirlm N 4 x ilu murilx Il N 1 1 111 N 1.1 mg: IHXXX lil, I ii, .157 K-f.', F P g -.: H- , xx'i11luxx'lilQi' :ilu-iiiiizx. fu wmiium liiuli up im llu- XX'1lll4 ul' l'lmu'w lHllll1liIl!4. .Xll.u'lu-il iii ilu' xxyill uxmr ii xxgix ll :li-Qimiiiu ru '-l NL'lIllll.ll'. I iv1'Lulu':1lly ful- lgipwrl iluii, lm' ll luirriil yi-llixx'-xkmu-il. xlqimfvyvil. li-vriliu. lima. lwl:u'l4- iiumNl:u'lu-il l'lmumum fliixxly pm liix lu-zul will UI' ilu- Ulu-mill: :mil xizm-il All m 2 llv xxxi- lllllllll In my wiiuiliiiiu. lL'llllL'Lll'lll! l'm flll'x'l. xlu-ii ill uriu-f - ilu- kliilk-. Ilhlllllllllllltll liy win' iiixifilili- pu-iwiiii. livll .mil liix luxul rwllvil uw 1' ilu' 4l1I1i'N pgixi irc. His imiilul xilla Iiiiiiiuiiigxup ugmui fill' :ml wllwl paul mu xxiil !l'i'lll lirmru' zmil Fllll' nl' ilu' mzmy -iiiilwlx-il ji-xi-IN svraiiiluwl my 4 lclz ,Ulm-i'xx4ii'il. l llimul will Iluii l un-.iiiii-il xxililfy mul rim rirlu mm liiili x'lu1 luul lu-vii llilluxxiiig nu- :ill ilu- lim- lwlll xxli lm' il I1-xx' ml uiw. Ylllllllllil Iliul mia l lllll ilvxliiu-il ru-yi-1' In limigvl illzil mfflu fm' lll4lL'I' I'L'1l'llI1f' li 1 . si-x'v1',1l iiumllix lxrlvr. l lillllllll ilull my LII'1llllllilllllx'I' xxxif i-iiiixluyiiig Illf' lilllllilllldl in liif fzilmim x4mlu'i'u'4. 'liluy xxvrn' Llluli-I' Ili' li-.1ilc1'-llilm ul' ll xx'i':1lil1y. xwll- i-iliuxili-il. lqxll, xlllll. i,i1il1r'svi-lwvil -illmlml lillllllllllllll lvy ilu- iumu' ill' fill Flu-in Ili- xxzix X'L'I'-' iliulaly 'xvl up iii Ili' Timu lY:11x llv xxux fa ly Qilzlrilx-ll ill :ill mu-s. Iiirl' Ilui Si K xxx' 1- fiipiuifml iii lu- 'Ill' mii1'ilv1' xiluiml of ilu- Sill-, :mil lluii nunmi Ilmi ilu' lllkllll ul' Fil l'lu-i- xxxw i1ufx'ii11lsli'. N1 uu- xx.1, lll'llx'I' zixxzm- of ili- I'4u'l ilum lu-, xii lluxl siuuzil lvxulvl' pil-1i411'wl Im' liii :li-zxili lilllillllllllllillblk' ur- fi nu- uf ilu' llllllxllill llllIlLfF lu- iliil, 'lilul m fi vzlfily i1l1lvi'Nl:iiulgilwli- ix iliis- lu- 4L'lll li-iii-rx xxiil xwry xxllugilili' :ulx'u'L- In 1-'-'-'11 1 ul' lux iuilixm' :u'qi1:1i1il41:u'i-4 xxlw xxxxf ilfimz SUIH'llliIlL, xxliuli fill l'lu-1' lizul lmriu-il lrimi i'x1u-1'ii-1um- xxgif iuml 1mi'ol'il11l1lv. lllIkYl'Yl'I'. Sul flu-il xx':1.11'l lllllI'lll'l'x'Il. llu- Siils rvzilly WL'l llil llu- rl1 'I'.' of llux lzisi Fin, xx'lu1 luul liix lu-:ul Clll nfl' lmy mm- lll4ILlll'lllll','lf' rixx-r Quai. Xxillnill prfuit' xxliicli is fi1l'liu'ii-111 to luiili Ni law in ll 'IR ii: War. ii if lily ary lil ilu zixgiy xxili ywur l'lll'lllf' xxilli Ilu- lullxl L'XL'llNt' fil Vluw' mulil willy lu- fzlyi-ll il' lu' ll1lIJlJL'IlCtl in Iiiul zm .Xm-riizm girl xyiili ll liii- limu. :im-vii. Xx'I'1lx'll on lu-1' lv: fiwmi ll puisiuiuuiw Nu Yula -Iqulv. He luul vi iimum fi-mi' zml 'u-x lluil lii vim- xx'z1: upvlws. llllk' imu' lui: sm. Fil XY11li. xxxix ii-Luliiiiu nu- wiiul cle-xvi' liiili' Ivlmis Ii'irl4s x'l1'1i l flipiu-il :mil Niuixiiiuwl my gmklv Nix lluii fl xx.ix lTL'l'l'NwllI'f' fur my wxllrl :xml 1 lil-'A ,i 'lc In lu- izilgvii nil, Fil Xllxli iliiliii Nluxx' :my nlumgc ul' l:u'i:1l vxprw-xfiwii x'lu'ii lu- xnxx' my rl'1lI' NU l iliillii lin xxx' Llllillll my umiuw iim xxilli ilu- 'lkmff Xxilllf Lmiil Sill Vlu-v xxn. rczuly for nun l xxxif supp ul in lzixm' si-vii llu' xvlimlv laillmg, l xx':1.' illulc lu lwlily to llZlX'lIl lu-:ml :mil si-vii ilu- Sl1l.'t'l' :mil liumi my lwwfpliuii it xxziy ilvlmilcly pr 'il Ilixll lu' xx'11.' ll ' IlHlUI'lHllS lmiulil. Fil flu-v llllfllllllllLllIllIlLlf' llils luul to lu' ll xwry miulvl l'liiiu'w N-iilw mxm lu-uiiiw iii liif fplviuliil li'lli'i'x lrlling liif fru'iul4 xxlizil xxzix xxrmg viili Ilu'm. l lu-lu-xx' lu-'ll 11111 i-xx-11 liiri- llllllllilllllx pirate: lu ilu ilu-lr plmulcrm! .II lwsiili-1u'i-F ul' mum of ilu- fiiik luu, -l ill 1 -' irc, Yi-3 ii xxzie Sul l'lu-v xylum ggixw' mi' my rwl filla i'x'L'ui1w xxizip xviili tluf luyvly i-mlwmiilvrwl ilrxiuime mul lil'lIlQ'1'. llx- vulx mx' Lifts l'l't'flllx'llllf'. 'llu' l.l1lllL'Si' i'lu1r:u'ivrs mi my jauli- :mil giilil lxryllvl air- l1L'llllIlIilll Vlif csc lr '- s. Ili' is in l-Lml in mc luulilfi- lu' lqiuixxt lluil l ilvsrriluwl - xrcil mal lay mi.ta1l4i'. for tluiy :fkwl mv. Wl4 ilul you Juv ll'i ' l1l?l' -fm' ialc'1 l'x' , Lux. N iw' 411 KS?- KQ Hv,m1a.,s:.- g j' I -39' 15515 - 5 1 heeQe It I kg L 11 1 1r 1r 11 1 VX 1'X1II1III N IU' 1 N N 1 N IA1 NN I1 IIIIIIIX N 1 11 1 1 III I111 N 1 11 1 1 1 1 1 111111 1 II 11 IIIAII11 IIIIIIIU 1 III' X ' 111I1 1 11 I' 1111 1X 1 1 IU 1111 N N N 1 1111 N I I1X X III4' 1X 1 1 1 FI 1N X 1 1 1 1 1 N 1 111111 1 N r III1 1 111 1I11xI 4 1 1 1 1 11N N 1 I11 1 11 1' N 11 1 KX KIX I1I'1 N 1 1' I I IX III1 IIII 1 N 1 X N 1 I 1 1 1 11 1111NXN NN I1I'1 11 1 lt ' 1 11 Nl 1X X I11I'1 1' 1 N 1 HXX11 1 II J III ' 1 1 N J Illf' II1 1' 1111 1 1 II K IIII1 11 tt 11111 1 I 1 1 1 ' 1 N ' X1I' III 5 X11 U II 1 Il' ll I I 1 1 1 rv N IIL I IIII'I' IN 1' 1 11 1 1 N r 1111 WIFI 11 N 1 N 1 11111111 I11 Q 11N 11 ,111 11 N 1 rr 1 1 N I1 iii: - . : 1 4' g : 2 ' -3 - , ' - - 7 E -5 5 . ' 'f 5' 'L ' 59-ig -3 ' 52' 8 ,' fi- 52135 -N, I N 1 1 , ,M , II.I. LIII1I -I1111. 111111 11111 111 1' 1II1 1: 111111 11111 I111t11111i11, t1r111111I III1' 1'11111111'j1' K 1111 IIIl' I.LlII 111' it, 'I'11 tI11-111 1'11II1',1- I1:11I I1111-11 11111- 1I1-:11IIy 1I1'111IN1'. 'I'I1 11-11- V11 I' 111111'I1 i11 IIK'l'II 111' ' 1'11t. It 11'11N 111i1I-y111111111'r :1111I Hill :1111I .l111- w1-1'1- 1x11Ik'1, 11111112 LI I11Nty' l'11LltI i11 K1111:11:. X1 X'1l I I1111I 1111551-1I I11-tw1-1't1 tI11-111 I-1lI' II1'1II'Ij' :111 I 1111. By 'I' ' -'111' ILII I. SLI1IIxIII.' I1r111I14 g tI11- S'I'II , if thi? is 1'I1: 1111 1':1II 1x'i1 -111-111. I'1I I1:1t11 Iikc IIIIYIIA N 111 ,111 111 11 1x111g1k1-r I1 IIlL1,u Y1-41I1. r1-t -I Iiill, 11II W1-'V1' g11tt1'11 t'1'11111 tI1iN IIIIII ' .,, F11 Ii1II'. is II 1'111111I1' 111' I11111' 111' IILII 171-t :1111I II 11:1r1'I11-1I tI11'111111 I111t 111-'II N 1'I.' 1111 ll Ir-1 ' N111111-r 11r I11t1-r-ff-1' -12 I 11'iNI1 I I11111 LI 1I i11I1. IYI 1 1I1 111-111-1I LI I.'lI' I 151' i1 1111, 11I11111,'t fLIIII '11 :1111I .'1l IQ' 1I1'1'i1I1-1I 111 11I1 it IIIl'5' 1'1111I1I Ntiij :1II ',III. 'I'I1 wvr- r1'1'-1x'1'1I witI 1I11' 1111 II I11 11il:1Iity' tI1111 :1I11'11-'N 1'xiNlN III III' r11r11I 1IlNtri'1N 111' tI1- 11'-111 IILIIIII, 'I'h- fz -1' LlII1I his wit' ,1'111111'1I gI111l 111 I1a1x'11 1I111111 stay. .-X1 tI11' N1111111- t:1I1I1- ISiII 1 I .I1I1' t11I1I II1- I':1r1 '1' III11' XV1xI'1' I I II' I111' 1-X'it-111-111. 'I'I1- ti:11'1111-r. wI1J1- 11111111- 11:1 I1'11 I1:1I1I1N. 1'x'I:1' 11'1I. I,11111I N11I4 's. if y1111 11111, .IIII iN I11I1i11' 1'11r -x1'it1-1111'11t. I 1'1'1'I11111 I I1111111' x1'I11-rf' tI1 is pl-11-'111' it. 'I'I - VN XIII 11I1I 1111111311111 11111 fur I-I'11III I111r 1. tI141t 11N1-1I 111 I11-I1111N 111 Il 111-LIII' 11I1I 1': 'I11'r. Ir11 1'1111t' 11-1I. -III1' 1Ii1-1I. 1111I. '11 I11-111I1- 1'I:1i111. 111' I11f-1I i11 I1'N I1LIr'III -111, II11I 11If' Ii 'I - -. Sin' IIIl'II 1I1-5' :1i11't 1111I1111Ix' 11'I11 1I11r1-N 111 111 111Ni1I1- 1I1- I1 uf-. TI1 Nz1,' I - -'N -I11:1N 111 11 'IiI1iN 11I1I 1111111 w11N :111 111I1I. 11I1I '11ss. :1111I II1lI1111I5' IQII '-I 11111 'I1 :1I11:111 I1i1 . .1'1'II 1I1111 I11' x1'11N LI 1111-111 I11x'1'r 111' I' 1I111r,1-r 'I1'1'f1'. 1i1'1'I 1I111t S1111 IN I1I'1'IIf' ,1 I. 1'X'I:1i1111'I IiiII. 'WYIQI 1I11 5'I1lI 31151 -I11'?'I S11 IN 11, K. 111 I1I1'. XYIIUII I1 we start? RMI 1 L .XI'1' 1I1'r1- IIIIB' I11'1IN 111111 I1 'r1-F Y1-N. I r-'I11111 Nw. llIIfW1'I'1'1I Irzi. HIIIII y1111 I11-t 1-r t:1I'1' J1111,1- I1I:111I:1'1N :I II.,,u N1-'- I!11I.n 1'1-t11r111-1I I'iII. If i1'N 41N I1:11I 11N A' LI NLIY. 111- w1111't I11- NI1'1111i11g 111111'I1. IQI1. -I111-V' .X1 1'--III 11-l'I1I1'Ii tI1:1t IIINIII. Ii'II 11I .I1l1' w1-r1- i11 :111 111111111 I11'1 1 1III 111 tI11- 11111191111 'II11 I111'I1Ii11g 11'11N vt-'y wc-II I11iIt. It I1lllIQ1'1I 11N tI11111,I1 it 1l,'1'1I 111 I11' 11I1' -. I111t 1I111- 111 r:1i11N :11.1I wi111Is. it I1111I 111rt11'1I II N111-:1I11'1I ,,r1-11 'I':1II 1-'i, riNi11, 1r11111 tI11- 1111 1' 111' III1' I1 11N'. I1111k-1I :ii tI111111,I1 III1'j' 111 II t111111I1- 11Yl'I'. I11si1I1-. thv ' 11'rN III, tI11- r 1lIII.' XY1'I'1' t'1II1'1I with 1' I1WCI1f z1111I tI1- tur ' 1 :1I :1 I11-:1x'y 1'1lIII 111 1IIINI 11II ft. L:ix 11g il II I1 ftly I 11I1. .Xt tI11- I111II11III 111' tI11- 11.1 '1- '1r111., IIIII IIIIXY ri1'I11't-' stair 1 IS1' Wai' .1 1I1111r1.1':15'. 11I11' 1I1111r 1-.11N 111r11 HI-III x1'I1' 'I1 I1'1I t11 tI11- I1IIN1'III1'IlI. 7 111' IC H La! my Bji gig 'Li i f' Q Ll' LX lfl 111111 1 X H1125 1Q xx ll 1 111 1 1 1 Nl 11 1' 1 1 1 1 11 lf 1 1 11 XX 1 1 11 1 111-1 1 1 11 1 N 11 N 111 NXXQFLI 11111' 1 ll N11 N IN 11 N 1 12 lbxx 1 1 11 1 11 1 N 1 1 N I1 11 111111' 111 l111X1 1 1 LI 1 R 1' 11 111K 1 N N 111 Nl 111 N 1 1111 NX N 1 1 111 1 11 1 1111I11X 11 N 1 1 1 kl 11 F XSL X N 1111 N 11 1 1 , 111111: 1' 1 1'1N 111111 E Q N - 1 1 1 Il 1' 1 111' 1 111 1' 1111111 IX lx 41 ,I 1111 11111 Il 1111 N 11 I11l1 UNLY UN N l 1 K 1X Nl I NKK1 1 I1 1111' X1 111' 1 11 N 1111 111 1 f' IX N 11111 ll p11 1111 N ' N N N 1 1 1 11 1 N N 1' 111111111 1 1 N 111111 11111 N - r 11111111 11 - FU x x x x ll 1 x ff'11 1 1 1 N11 1 r1111g Il ,Q 11111K 1111 11 11 ll 11x 1 LI 1 r1111111 Il 1 1111 KX 1 N 11' 1111 N1 1 1 1 LI N NN x N 1111 1 1 Illq 1 i'E - : - - J sEs 1f-'f:'i 1 1 1 'X .-X1'1- -:1111 A1111 1111' 1 '1'1-, 11111 11111 AI111- 111-11111-11 111111 1111-1' '111 '1. 111-11 I1lI'I1 111, 1111-1' 1-r1- 4111111 111111111-11 llll 11131-1111-1' 511-1-111111: 51 11 1111' .'X11I 1 1111111111111 1111-5' 111-1'1- 11111114-111-11 115' ll 1111111 1111115111151 N11l111 111 1110 11115-11 'IlI. 11111 ,111 1111 11111 11111-111-11 111- 1111111' 111 1111- 11111111 1111-1' XVl'1'L' N11-1-11111u 111. .1llSl 115 111- 1111 '11 -11 1111- 11 111. ll N111-1114 111' 11111 F1111 11111155 1111' 11 1 '11y. 111- g11fp1-1 11111 11111111-1 1111111. 1111111- 111111 NllI'I f - 1111111 111'l1I'. 1111111 1111' 1111l11L'I'. 11111? 1lN1i -11 -1ll1'. 1'-1-, 11 Q111-1111 111' 111,111 511 1 l111I'l1,5 1111- 111111 11151 115 1 1:111-111-11 1111' 11111.. 1111, '- -1 13111. ' 1i1-1'111'1- -1111' 11111111 11111-1' 11115' 1'1-11111114 1111-1' 11'1-r1- s111r111-11 115' ll 11 1'1 '11111-5 111' 5111111 1111111111112 5 111111. '1'111, 11-11 111l'111 1111111.1 s111x'-'111:. 15111 11111-111-11 1111' 1111111 11g11111 jul 111 111111' 111 .1-1- 1111- my 111. 1' 111 1111s11 1111 1111- 111l11YLlf', .Xs 11- 511 111 1111-11-. 111K' L11l1S11f' W1-'111 1111111111111 1111111- 111 1115 1-1115 111:11111. '1111 11111' 111111 1111- 1lll,l' 11-111. '11111 11'11f -1 1-11. '1111l'j' 11 111111-11 YI 111- f11111111'11y 111111 11111 1111' 11111111 1111111' 111. 1111- 11111 1111111511111 '1'11- 111-x1 111 111 11111111 1111-111 1ll1l'1i 111 1111- 11111 1111111511111 11,11111. This '1111- 1-I' 111111-11 1111-11151-1x'1-5 111 1111- 1'1-1 -111 11115-1 'I11 111,11-1111 1111 IINIATS. T1 l1l'l'1I1L'11 11111 111 1111 111 111-11 1111' 111112 X111'1g 1111 511111 1111 ll 111111 11111-, S111 - ,' -1111- 1 11,1 1111. 111- 11111 11 111111 111 11. 1111. 11il1'1 111- X'11111?N 11511-1 11111. WI-'. 11111 111 1111- 111.'.'I 1111 X011 :1-1- 111111 1111111111111 1111 1' 131-5 V1-r 1111-rc 111 1111- 11111111111 111- 1111- s11111'11'111'? W1-11. 11111111 11. 15111 11'1111'111-11 111111 1111-11. 115 1111 1111-11 51-1-1111-11 111 51r1k1- 111111. 111- 1111151 1111 11111 1' . '1'111- 11111111111 11'11f 111111., 113' 11111-, 111111 115 1111- 1 1111-11' 11 1111111 111111 11111-111 11 11111111- ll 111111 111 511111111 111111 111 1111- .111111- 11111- I'1'11'1111'11 1111- 111111 1.'11N 1111' 1111-111 511111111-1 111111111 1111 1111- s1111rs. 111111-Q' L 1111- 511-1' 111' 111111 1111 1111- 11111 1111- 1111 '1 1111131111111 1111111 111111 y1-1 111 111- s1111'1-11, W1- - 11111 1111- 11111 IILI 1'111111- 1 1111? S1111-111' 11 1'111111- 111 1111111 1-11r- 11:11111, 1111x 1111 - 1'11 1'1 .-X1111 '1 111 1111- I11111' 1111-111 1111- 1111 111111.-' 5 111111 5'--111-11. '1111111 Wilf 1111- 1111'y 111111- 11 1111111' 1111 1111. N1-' I11l1l'1111.- 1111' 1111111 11 11111111111-1' 111111 Il11'1-1 111111 111-,,1111 111 11111 1110 1-11111'11-11- w1111s 111- 1111- 111151-1111-111, 111111111 1111111113 11 s11111 s1111111'11' 1111111: H111 51111.1i'11 D.l'1i1I1.., 11111-' Ill 111l' 511111 1111111 111- 1111' '-1-1 11 s 1 11 111 11-11 11-1-1 s1111111'1- '1'1115 41111 111s1'111i1-11 11 11111r 111. 11111111'1- 11111115 11'1111'11 w1-r1- 51-1111-11 111' 11 1'1l'1f' 11111 ink. '1111- 111511 NYLL' 11111141-11 113' C1 .'1I1,.,1L' 1111111' 111' 1111- 1 1-1 11111 111' 11111115 1x'1-r1- -11-11. H1-1' 1 11115 S1-1 111- 11111115 was r1-V1-1111-11 ll 1111114 113141-11 111111 ' 'F1' H15 1111111111-141-11, '1'1115 1l1L'1-Q 11115 11151 11s l'11f11f' 11r 111-11 ns 1111- 11151 1111- 11l,L'1 111 1111- 11111r 111111 1111 5 1111- L'111-11'1 11111-111-11 11. A S1 1'9- fl 1'1--1 - 111 111111 '11:111L'1j' 111-11-1 111-1 1111-1r 11 511115. '11111' 1111-11 111 111111 1111- 1111 k 111'y1l1111 1111- 1111 r. 11111 1111-3' 1'111111111'1 51111111 1110 :111111 5 1-I1. T11 11111111x' l1L'l'111l'l1 111'11 1111- 111-51 111111., 111 1111 111111111 111- 111 Q11 1:1111 111111 1'1-1:11111 1111-11' 1111-11111 1111111- 1111- r1111111 111 1-1 1111. 1-X11 -' ll 11-11' 1111111111-5 111111 1111551-11. 1111-5' r1-1111111111 111 11111 11111111 '1'111f 111111' I1 11115 1 fl1111l' s11 111s1Qr111-11111-, I 0, : Z1 12 Y1 - Qi -P Q3 Suv 5 ik X 1 w '1 1. I 1 1 ' 1 I 1 1 x M 1 1 H1 I '11 II x 1 1 1 A 5 n :A 1 A .1 f ,, 7 ,. . - .- - . ,. .- 7 7 3, 7 1 N 7 . -1. i -1 f' ri : T- 33- 1-.f --, ---2 ZV7 -- f 7 , . L - 31 7' f ,- r 7 7 g H '1 11 1 1 - f 1 ,A 1 2 Q A 7 f - 1 I 1 ' IQ -3, 3 7 1 ' ' 71 7 'j ..-. Z 3- 7 31 T 7 ' jg- P A - 525 1- 1. 5 1 - 7 -1 7' 7 ft 'L 'T - A , 7 1 7 - 7 1 1: 1 K ff ' . 5 - :' 1 7' 3 .. 7 ' 7 3 7 f 7 -3 7 1 7 L 7: L -4ff - 1: muslim 7 - ' 3 - . 1 'i - f..,' 1 1 7 i 7 -1 3 i .' I 1 7 g ' ,- .:.:...,.,...-., ... 7-77- ' , 1 7- 1 .1 4 1..-- :. - 7 7, ' A - - 7 f : f Q ' F. A 1 - .' .1 -. 7, 3 3 : ' .- - ' A I iz 3 Z LLL i 5 , f7 ii 1 3 1. gg F. 7 : E L .7 ,- : 4 . - 11 A T : 3 7 L 1: 1 ,Q f I A 5 .1 Ti F3 1 ,. 11 5 ' '- N 7 - . 3 7 , 7 , 7 - 7 . 7 i 3 v Y- 4. , 3 X. , 217.7 '17'+:e2 rr. f:1-gf:-14 - m - 1 ' 112' 1, - , f ' 71 ,L ' 7 Z7 Z3 T'1 ,. 3- i .' 1 7 7 7 5. 7 1 2' 3 - 1 ' T : A 71' -fl Q : - -- - -' 7. 4 -- .A f 3, ' -1 7 3-7 3 7 .7 -' f- , 1 . 7 7 7 9 1 7 7 3 ,.. - . A 7 7 7 .7 - L . - , ,Q , A . K, 1, f 3 1 7 1' 4 -, 7 . .77 T 5 7 1 73 1 7 7 , . 3 7 7 3 Y . A 71, 7 7 . 7 7 , 3 . , , 7,-. -N M Y--5---1 - 7, T .-112 3-l 7 : ' 3-'i L. 35. : -' '. - 5-Q-1.------tmt---'fx :7--7 7 71. -- 17- 1 -7. f ...H 'S1:P:5i1'g1Q:i 41731: ZA-I' - 141 T' 7 - 37- 7 1' 3- X A 1 - 7.1 3' Q, T ..' -Z1 I 1. -' 7 A 3 7 3 1 -4- l3'1 I 3 3 'f 1. 1 ' . 1 fr Q X Y - N 1: xr 7 T- f 7 . '- ' : 7 7 - 77 ' 1 Q - I 4- 1. L : ' - -1. . 1- - N -7 Y 7 - I 7 : - - .7 Z : i' 7---P - ,J - Q 3 7 7 1 Q: N7 Z: Q77 2, 7. 44,3 Z 57 ' 3- .3 1 ' 5 : -.. ' I1 3 1 1- QQ ' , 7.,.33,7 ., f. 5777- 1 .7. .77T. 7. .:- .3 :H 5 U 7-N - Q -f 7 7- ,- fb 1-- 1 .-- 7 7,.,-.- . .,,.a , - ' L3 L' w 7 1 sf... 1 'f 7 1. 3' 5 , -- -- 7 7 1- ' : g --N 3-,7-NN7- i, .7 s. 1-,' V.-1 Af' 77 7-7 -1 4- WA7. ' 7 ,. :XX..,,g7jy3 :1 A1 77, .ff 73 1 7 f- 7- 471 1 I. F- 'ill--N'3-N.,K-3.13741 f V 73 71 1: 3' Q 3-.3'7. 72 1- 5' 7 .. 5775 5', 'r5l.7A7i1-.I-4 .37 'I 17:7 3' fi' '11 , A1 7 .7 i7:ix7,'qQ'A ,T2: rg- 3 U7 -'f 1 - T: .T 3. 32 T7 'Will ' ...E-Z- -ffQ--.-- -:' 77 1 77 3-1 7 .. 1. -T - LQ 1' 71' ii- Rlf 77: Nj' 'q jf: 'Z Zf.'5 I 7 1 J 1' J : . J. , L '. ' T ' 4, - .- , 'ff 7 - gi ju 7 '1 M -Li - Z 7j3 -1 7, 1 1 3 'N-7 -7 A , 7 X 1 'N Q ,- V 4 7 .7 H -M7 - 1 3 5 - 4 3 'O' -Z N 11 Q 1 7' .1 1 , 7' A -I H 3 7 3 A - - -- - - .7 .1 7. -7 77 V 1 1' 7 T- Nj T .1 1- .-. i 11 ' 5 5 1 T 7 3' -LQQ17 7, f rd . 1 7 ' 'lu ,-311 25 1 7 L v N T 7' 1 7 T '-4- i Q - ' j- H 1 TT - .. 5 -' 7 F' 39' - f . f' E i ' 1 - T 7: 1 ' 3 1 '- 71 2 7 f - W' 7b 1- -If 2 -f : 1: fin' ff 171: 7: -1 1: ll . : 1 7, 'fy 1- 1' ' 4 - H. I 7 7 7 1' S- - : 1 . 2 7- 4 -If 'E ff 1 I I . ' 7.: 1 7 T' 5' T7 - -- 1. 1 11' 7 xf - ff Q -7 H 7 Q A W- --- -f f. : 1- ii 7 W .- . ,. - ' 'f- 7 74 1 1. H 1 5 : I -- A 7 1 7 5 77 3- U' III5' 'L - 7 1 1 , 7 T 5 3 f, F 1 7 1 : F. 1 1 - f- r - 1 ' : 1 - : H -- i' 1 .-. 7 1' 7 ' 3.1 1 7. : - - I ' -v 7 7' L --1 - Z' ' v g 1 1 631' Q1 '7 7 - 7 ' : 7 2 3 7 L7 - f. .7 - 3 I 41 -H 1 u 3 7 E ' ' , i 1 7 7 ' - 7 ,Q 3 5 fi 7 2' 1' . -- -3 1. 1 -- f 7 - z 1 3 3 : ' 5 1 H f - -' 7 7 ' 5 - 5 :. ' f , 11 Y V K .1 ,Q 7 , A ,- '11 V1 1 f A 3 77 3 7 - : - 3 5 . 7 1 - 1 1- 4 1 - 1- f : -7 rf M .5 3 i . 1 4-7 1 - 1 : ' -H ' - i .7 X 'f ,- 3 2 7 - L' - -753 , 'T ' lv jr ' -1.7. E 1 E 2 4 : 7 : .. 1- 3 7 i 1 17 :' 1 - L Z-: F.. 7 : : P M 1 1- L .. 7 3 E 7-A 7 Y- Q' . 7 7 . 1 3 7 1 F , 7 7 f. V 3- 33 7. 1 7. - L. 7 - 7 1 .4 , A -1 A- 1 1 3, 7 71 7 ' 4 1' T 7 3 -- -L 1. - ,' 1 , - 1 4. ' ', j 7 ', 1 7 .' 1 . 1 fx ATfII'HI.IiTICI COACHES FOOTBALL BASKETBALL G. A. C. BASEBALL ' TRACK TENNIS M x X C2 sd fix A ...W f,fz'i-'2-'- -nu... N.. D UINIINUXX N X I Is A I ltl N1 I i 3. Sports IED for countx championship in football county chimps in basketball fourth place in the Northwest tournamcnt second place ln the county track and field meet and county champs in baseball Such is the mar xelous record of the Xmcortcs High School in the major sports this year' Under the excellent direction of Coaches Harold Ixeeney Jay V Dishnovs and Adolph Lindquist. thc Sm Hawks haxe finishcd the most success- ful athlc-tic season in its history. With athletics set upon its own feet once more and an abundance of promising athletes. it looks as though Anacortes will be thc foremost school in sports for many years to comc. Credit for this successful year must be given to the loyal support the student body. faculty and citizens have given the teams in all contcsts 'md also to thc priceless coaches who have cstahlished a code of sportsmanship which has not '1 black mark against it. Page 53 Ilan-li row: Mztrtin. Arnott. Moe. Boulton. D Front row: Limlholtn, lirazas. lloll, Ivansiiigliurgg 1.1-Munster. tlucllie. Moore, Football HEY'RE OFF! As we look we can see the sun is shining. a crowd is gathering. and the purple and white eleven are out to defend their title on the gridiron. By starting off with spirit. the Hawks took the Stanwood eleven in tow with a victory of I4-O. The local boys pushed over two of their goals by hard plunging while their try-for-points were aerial attacks. The next game. which was one of practice, developed the men into a well defined team. A total of 25 points was gathered by the Hawks against the hard earned o for the Oak Harbor eleven. For a third attempt we traveled to the southern town of Arlington, where strong line play was shown. By walking through the Eagles' terrific line the Hawks scored a sum of 25 to Arlington's 7. In this game the Hawks showed what they had in them and how they were taught football by their coach. Pop Keeney. Courage carried the Hawks on in the next tilt, as the score indicates. Io-6. The Tigers just couldn't find any weak spots in the line but they did lind punch in the backtield. This was the best game of the year for the A. H. S. Moore boomed right off the spot for a handsome six points. A great catch of a 40-yard pass. Martin to Moore. was the cause. The cat jumps out of the bag and Anacortes is downed by a score of Woolley Cubs 6 to the Hawks' o. In this hectic battle the A. H. S. eleven just couldn't get going. Maybe because of the hard fought battle the week before. Now again our stride was reached by showing the Bull Dogs a few points on the gridiron. The adding machine was kept warm adding up the sum of 35 Anacortes while Mount Vernon used the same score they did at the start of the first quarter. 54 fgmiig Ml fbi' 13121 1 1 1NN 1 1 1 11 1 X 1 '11 X 1 1 1 11 I1 1 l111N ,,-f '-4 X 1 JL. Wg L ly 2 In 1 1 5-E : 1- ' S ' - E 7 3 . - ':,,- 5 1- - '- 5'5 - - ES :iff fx :-: it 1 gk , :le - f -f A K 1 xl 111-1111 1121111 111111 111111- 1111 Lfl111l'. 1111- 111114 111-1'1- 1'1-11111 111 111111- 111111 1111- 111111111, 11111 1111- 1111l' 111.11111-11 XN11l'1I 1111- 111111- 11111 .X1111111111-f JO 111111 1111111 11111 j. 1111 ll 111112 111., 111 1111' 11111 11-11 1111111111-X 1111 111.11 1111- 11111111-11111 11-11111 N111I'1'11 11111111 111111 111111111, 1111114111: 1111- XLIIII QC 111 31, XI111'111. 111k' .111111-11111-1 f1111 111111- XKLIN 51-111 111 111 1111- l1I1' 1111111111111 11-11111 .1 11111-11' 11111 111-11-1111 111 1111111111-11, 111111111111 1'1-1'111'1-1111: 111111 1111- 111111 1111-1' fllll' 31111111 1111111111: 1111- :111111-. 1111114 11311111 111111 !1'11 111 1111-11' 111111. 1111- 111111141 111-1'1- 11111 111 11111. 111111 1111 1111-1' 11111 111 Ll 51111111 f1'111'1- 111- j 111 O l1X'l'1A 1111- 1'11I'I .X11111-11-f U11 1111-rx. 111 I111N .1..1111- 1111111 11-111111 11111141-11 1-1'1-1111' 1111111111-11 1111111 11111 -111111111-11 XIII 1,1115 x1'111'111: 11 1111111111111111 1111- .X11111-11111-N, H1111 111111 111l' 11111'1 ' 111-1'1- 1111- 111111111 111111-11 1111 11111-11 1311-1111-111111 1-1111-1-1-11 1111- 111-111 111111' 111 11111 1111 111111 11-11111 111 111K'11' 111-111'1 111111 Ll 111111- 111- 111 111 1,3 111 1111'1I' 5L'U1'l' 11111114 1111- X 11. N 11111511-11 1111-11 1117 111 1111- 111111111- 111111 111111- 1. 11111 Q111111- 111' 141--11111: 1111- 1111 111 111l' 1.1 1111, '1'111- '41'11N11ll 11111 Sl 111111-N L11 1-1111 LIN 1'11'1111'11-- 11'1-1'1- 1'11111'1-1'111-11. v1111l' 111NN 1111 11111- 2111111-. 11111111 11111 1111- 11131 111111-11111 1,11I' 1X11111'111'11-N 111 1111 11-1111, 1'1- ,'l111'11 111 11 111- 1kl11' 111111111 11111111p11111N11111 111111 S1-111'11-111111111-1. 1S111'1111L111 111111 1-X111 '111'11-1, 1111-1' 1'111111111-111-1- 111111 111'1-1' 1111111111 11111 1111111111111 1111- 11151 111- L1 11 111-1' 1'I1-1111 11111111111 11117 ,. X I 11 1 gffwiiiifl X ff 1 X S?-1,:.. '7 7'1i ,. Q 1 1 ff N 1 ' '1 11, ff' 1' Q14 Q.,HH,..L1----11 1 1 1 ','f:.f.:Q.f7'1l'. ,1 11. Q -531 -1-H, jx, -3'f'Q'.- 17' Q'f'14'3'4i3':1-f H 1 . 4 ..., F A, V 555 l... Q , ,- ,. :E in .if i 'Iva' 'iff - -H, T335 '11 -QQ ' 7 1 J. , 4, 1, . .1 1'- f 1.1' fy. V ' 1 1 '14 -' , A .-in 1:5 1 ' 1. 11. 3, ly- f'N 5' X. 1 , , , , ,X 1, X - 1,11 ,!S -537 ii E' X Q slam? 5..- -ii. mia'- - I:-'lx V - F1111 Bdsketb 1 N O klx ' XXLN L 1 N ll K 1 U11 U1 1 II IXXR I11 N11 N N 1 lf I N ' I 1141 XX N 1 1 N JXX 1 N N N 111 1N N N TI II2 N1 1 II N111I 1 N 1 1.1 T1 IX 1 Tl 1 1111 1 1 1111 1111 XI N 11II11111I N N 1111 11 1' fl ll 11 N Il 111111111111 L 5 I l 111 1 11 -1 1 11N 1 LX 1111 II11111-1 1 1' IL IIXX 1.11111 1111 1 I lll'lI1Q11I N 11f'11 NL XLN 1 111, 11 Il lll,I NN N II N I III 1 1111 1111111 1 N 11111 LL 1 1 U1 N 1' 1 111 1 'N 1- U 1 U 1111 1. N 1 IIVII LILTS Q 1Nl I LIN XX JUU Iflll I' ll 1111 1' NUII Xi 11 X If NX III 11 Il lffll' LN N X XI 1 N ' 11I11 11111 11 1 INUII 1 1N1111 I 111111111 1 11-1111 1 Ii111I1I11 I1111 I1I11 I1L1LIxI1X 'N1111I111m1NI1 N1111h111111Nh XI111111I X1 1111111 XI111111I X11111111 N 1111 XX1111II11 1 T11 XX Ill B111 11111 1111 I5111I1nf'11111 IIN 1 IXLFGII Ix1111311 1N111 I111I11111 XNUXN RIIIR I XX UN XURIIIXXI'5I L 11 -1 '1 'J X111111111N Xn11111I1-N X111111111N X111111r11 X1111111I1 X111111111 X1111111I1 X1111111I1 X1111111I1 XXII X1111111I1 X111111111 X111111111 X111111r11 -X111111rI1 X111111rI1 X111111rI1 UI RX X X 1111111 4Xl11111FI1 X1 1111111 1111 I I X 1 '1 1 '1 -1 5 3 Q ' .-5--ads? ,N 1 ' 5 ' -- 1 - - ll C IIII 1I11- 1'11111111' 1'I1111111111111.'I11p 1111'I-11-1I 1111111 11111I1-1 II11-11 I11-IIN. II11- Ill ll 1113 1-1I1111111 111' II11- S1-11 II111x'I: I1:1NI-11-II111II 111111111-I 1-111I1-1I LI X'1'I'X' NLIKN' NIIII N1-11N1111 I11 111I4i11g I-ULIFIII IIILIKXI' 111 1I11- N1111I1 '-51 1111111111111 'III 111 I.X'I1 I111 I1 iN II11- .I11'-11- I11-I11-I' 111' II1- 1'11111'I11-N LIIIII S111 I1-111 Ii111I1 1I1:1I II11- I1-1111 NI1 LII I111x'1- -1111- I-lII'III1'I' 111 II1- N1 'II '-NI l11lII'IIlIIIIl'IIl 1I11111 II11-y 1I11I, I111 N111 - I'L'lI.' 11 111 11II11-r 1I11- I1-11111 1II1I 11111 .I11111 II11- 1111111-1, 511-1-1I 11111I 111'1' 1 11 IIILI WLIN 1'I1111111'I1-1'1N111' III- II11-111 111 1111-1111111 4111111-N. I111I II11-5' IJLII 1111 1111 1-11111 11-1'1 I 11N i1 '11.'. 'I'I1- 1'1-1'111IN :I11 ' 1I111I .-X11111' 1111-: XXXL' N1-1'11111I I11-51 1111 I'1111I NI IN 111111 11'J11. 11111 ,'y,'IlxIII 111' N1'1 '1 , ,'I111'1-1I II11lI XXL' I1111I III-I1'l'Il 111 11111 .'I N 111 II1- I111.'I41-I II11111 LIIX' 11111- 11-111 11I:.'1-1I. 'I'I1- IXXAKJ 1I1-11-11IN N11I'I'1-111I 111- - LII II11- I11111 IN 111' Ii '- -II 11111I F'11I111'- . N1'I1 IN X II'l 111 I1-1151 111'11'1- II11 1-111 1 - 111' 111115. Q1 IS I11111. SICIIQ ,I111 I ill I II11- 1111ly S1-111111 1111 1I11- -1 1111' II11- I11 I1 IJIIIIII 1111111 111 1I11- 1 1-111. 'I'I1- 1111'1- I111 II11- 1'1111111y I1II1- w11.' LI X'1'I'X' 1'Il1bt' 1111-. 'I'I1- IDIIIX' 1Il'I-L II ILII-ix 1'11N I1 111 Ii111IA11:,I 111, 'I'I1- Tis' I 11-111111111 I411-11' II1 h:11I I --1 :1 I1C111I1-. XVIIIIIIII., I15' Il 1111112111 111 11111- 11111111 I11 II - -.'I 1' - I 3 I' II11- S1-11 II11wk.' 1111- .,-I 1I'I1'II1,' I11 I11-111 1' II -111 :S I11 25 1IIIXI 1Ii II11- 1'Iz1 ,',' 1X 1'I11111111i1111JI1111. XX1- II11- 11I11y1-1I I':III.1lII I111 II11- 1'111111Iy 1'11 1111111 NI111 1 I wI1'1 - II11-11 111-1'1.'ix'1-fy by Ll N11111- IIIA 33 I11 33. 1' il' K'xI1L ', 111 WI11111 111 'I1 1'11-111 1111131 Im 11111 1111 111- 11-111 h- 11111 111. 1111'-11I-I 11111- I1-I11-1'N 111 pl11y1-1: 111111 1111- .Ill I-1111 IIIIII '- 11-1'-111111 I1-I1- 5 '1-11-i Sipl' I . ,l11I111 II11II. N1111111111 KIKI 1-1. 1'- Illi . 1-XI1-1 NI 1111. SII1'I1I1lll NI111-, Raj X'- r11II. -I111' K11y'I1. .-XIV' NI 1111- llIII BI11 11- ,ILIITI NILIITII. .XII 111' IIILXIC 1111-11 with II11- 1-X11-11111111 111' 81111111111 I I11- I1111'k 111-.' y1-111 1IIIlI w1II 1'1-1111i11I3' 111'1I41- II11- 11-51 111' S111I1- 111111111-1N FII 1111 ll 1 '- 1'-. SIL Q 1 .A C 'J IJ--I'R.X I'II'Ii 11. .II-IS EI1' ...................... -op 1' ................ 21 Ii. I .' ........,............. -o 1- 1' 3 .......,............ 11N , V' -............. ..,.... - O .- 1 ' .................... jf: Ill -I IH' ...,............... 23 1 1' IN ...........,...,.... -11 , ....,................ 181 1' -N .................... QS In 'V ...,......,.......... 311' 1' IF .......,............ 25 h -, .1 ..................... 27 1- 1' -N .............,...... 4: 1' I. ..........,...,.,,. if .- 1 ' -N .................. .. j6 - 5 ....,...........,.. Jo .- 1 ' -N .,.................. 35 I' I'. I'Y 111 . CF . - ............,.. I2 .- 1 ' -N .................... -4 1 '- ............... I2 .- 1 ' -N .............,....., 3.1 .'1-I - ' ..,............. T2 .- 1' -N ...,................ T11 S1-I - ' 1II1-5' ................ I3 .- 1' -N ............,....... IS I' 1 ,.................. 46. 1' -N ..........,......... 2: ' - ,.................. 23 1- 1 ' -N ...........,........ QS ICIY111 ......,............... 77 . 1 ' -N .........,,......... 33 1 ,. . T . M 1:11. C '- ............,.....,... 16 .-111 ' -N .................... fl .I ...................... 16 . 1 ' -N ..................,. :1 EI111 ......,............... 161- 11' -N ................... . -1 1 '-1 ....,............... 2,2 .-X111 ' 11-N ..................., 1? 'IIIIN ll ...................... lj '. 56 1 g 2-QSs!:e!1s ta F X X Y I 'N..,,?l- Fust Team Basketball Ixnnt It x on NUI Ix xsn Pllgt 5, ew , QQ Q' QQ' N Ilzwk row: Conn-h Kowm-y. Bloorv, Martin. Holl, V1-rrull. Murin, Rlillllli-YUI' Mzxrm-h. ' wr: M -, Huultml, Hls 1, 'an-h. -1-if- ii'-fifw i 'X W 2-E-i E'E E ,,.4m Second Team Basketball 1 LII tl I l rn NUI tsp Nlllllll tm tllt NDER the able Quperxmon of Coach I X Dwhnoxx tht Qeaonml te1m non the Llxw X Chimplomhlp ot the Lountx The team plfixul prellmlnarx ltuts o he flrst team gimu xerc ttwtu onlx 1 the-L zamex uae loxt to the Nlount Xernon wtcontlx and thus nt uvtitul 'ln othtr Lontet tor the countx title The S61 Homk- non thmc Lontut hx 1 xerx Clo-L Qtorn Xluth truht muat he gnen to the Nuontl tmm for tluclop ng the hrkt Qouit lt 1 in olcl lung mtl true ont thit xou nlnt hut a gootl tlret teim mthout a good ttond team Qoach Dwhnoxx fmircled wconcl teim letteri to Harold Trulxon Ruclx trrlll arle- lcttr OUIN Nle'1nN Gene lelhlster ll1lter Itmon XXIII ton Nld 'tllum Htr th1l Smith Bob Englwncl lLRox lxuperi 'mtl Xlllllfltl' Rn Roffcrx ALPHoxGr BRVXS Pdgf NS l'll2l4'll llislm vw, M: zt:--1' lloe.:'t-rs, Nw-ly, X'1I'l':lll. Ki l lf-V, Xl -: ns. l.--Mqnisttw. 'I' ' l.' 1. K -- ers, .' ' , .lvnst-n. M ' '4 llll. .7 - v-S. h . v. .- l. x - i L l - ' HJ: . ' . ' . ' A f ' .' j col 2 5 t all t - 5 . and x' f cl' u -l Ill -' twJ of them. They won tiftecn and lost two games the entire season. One ot lk- l A- - k S A Y ,A X : x- ,C 1,-km K x K . A ' ' 5 . 5' I . ' 1 si' it 1 'I . B' .A.l, R. sz, 1 f . -' 'L' '. . i '. ' t 1 Se . , ' i . V' X-z.C'h .3 lxllf. L 5 - .3. ' 1 .1-.':f. I . Us . . . f ', . . ,- ' '--1, , . 1 1 - ,Q Y ' ' hi QL 44-'W-1-,,1- Ai? 11221 ESQ' YQ Girls Mhlet lub N11 1 LN 1 111 LINL Xllkl '1 llll 11 1111 1 1' I1111 N 1 1 1 11 1 11 1 ll X1 1 1 1 1 KPN x 1 N 1 I 1111r1 11N 11 I 11 N 1 X ' 1111 1 ll 1' 1111 N ,, 1111 '1 I1 1 11 11 111 N 1 1 11 N 1 ' 1 111 1 1 1 1' N 1 1' N H1111 111111 N N 11 N IX 1 11 1' 11111 1 11 1N 11N 1 N N 1 'lf X1 UN Ill N N Nlllll 1 111 11 1 N XX 1 1 111 YN I1 1111111 11 1 1 N 1 11111 X111 1 KN N fl F1 NN 1 11 Ulf 1 111 1 N N 1111 N ll 1 11r11 1 1 N 11111'1 LI N N 1 1 11111 ,, 1 1 111 N I 1r11 r NI1 11 1 r 11111 X111 1 N II N llll N IK 1 N N111 Krll 1 1 11rN r N1111r11 N 1 11 111111 1111111 1 1 1 11' N 1 11111 111111 N N 11151 11 5 A-my . a- '- . , J A-4 I 75 ' 5 - .7 L -5 -N - A 5 3 ' , ' : - 'X X, . X h X W O 1 ' 1 ' 1 11' I Vr1- '11-111 . . . , . . . II1-I1-11 l3Iz1l11- 11-1--Pr-111-111 , .,,.. l211'1r111l1- S111IA-1'1- 'l'1'-4 1r1-1' . ..,.... Kl:1l11-I xllllldll .'1 '- ilf' '... ...,... X Yllkl 1 KI1-'11 lN1'Ii .-X111-'11 11'q1N 111N1'111'1-r1-11 1111, 11-111'N 11:11 111' V1 1l111N. i1 1111. 111-- , 1'1-l1111-11 111111 11il1l 111r-N1 1'1-ui 11N 1'l Ng11'41:1- 111l111l11111111N 111 ll 11-r1'11111'1' 1-111 11111i11g 1111- L'11i11-11 511111-N '111-I iN 1111- 11111-11111N1 1'11'1liz1-11 1'11111111'1' 111 1111- 11'1 rl! 111 1l11- 1111-N1-111 111111-. Ni II 1114 1111- 111l1'11111'1- 111' I111' LII'1'1ll 1111111111 iN 1111- I11 1111- 11'1-ll-1'l111.1-11 11-11111-1'N 11111 l1g11'1- 111-1-11 N1-I1-111-11 111' 1111- p1-1111l1- 111 11111-1-1 l11-ir 1'111 1'.'l1I1j'. K Ni11'- 1111- Virls' .11l1l-11' 1'l11l1 11:1 l'11'N1 11111111111-11 ill 1111- 1-:1rl1' l11N1 11 111- IIIL' ftllllllilliill H1111 Srl 1l 11'l11-11 11111 1111- 111' 111' ,,irlN 11'1-1'1- 1311111111111 L 1 1'i1:1ll1' 11111-1'1-N11-11 ill .-1111,-1'N. 11 l111N 111-'1-l 11-I 111111 11111- 111' 1111- 11.41 11111N1:11111111: .'l'll Il1l11'kU 11r-41111L:11i111N, Th- 111111111 -1Nl1i11 111' 1111- li. .-X. lf has i111'1'1-11,1-I I1I'1ll11JI'li11I11lll'lj' 11'i1l1 1l11- LI'4l1Xlh 111' 1l11- l1iLl1 N1'l11111l 111'1'1ll1S1' i1 1 'l11111-N tllllv' 1I11N- ,irli 111111 llfl' 11111-11-N11-11 111 11r11111111i11g ll l1i.,l11-1' l1hf','i1'11l 1-U -111'1' 11111 1 1l11-111.1-l1'1-5 111' 1'11N11-ri11- :111 11111-r1-:1 111 1111111-111' llfl. 'i1i1-N, 'I'l1- 11il'1llS 111. 1l'N ,,r 1 :1r1- 111-11. :11l1l1-111' 4111111111 I11-111111. 11111 N111 l11'.'l1i11, Nl ,1 111' Ill' z11l1'41111'1- 111' 1111: 111111 iN 11111- 111 1l111,'1- 1'rN1 1' IN -1111- 1-1111 Niz1.'111 was ll '-r1- 11111 11'l1 I-.N1111- 111:11 il 1'11111'i111'1-11 11111-ry '111 I11-':11111- la 'k1- 111' ll li, .1 lf 11 '- -1 . 'lKl1- I1-11111-1'N 111111 h:11'1- 11-1-11 l'll'K'I1'11 filllkl' Il11'Il hL1X'1' 111-1-11 1'1111:1l1l1- 111111 1-1111-1-111, 'l'l1- 41rlN 11111 'AllI1' '111 1l11-F' l1111'1- 1'11111ril11111-11 111 11N I1I 'L'lll l'1JIl1111il1Il 111111 1l11-1' l1I'1' 1-.111-1'i:1ll1' r:11e1'11l 111 1111-111 11111 11141111111 11 1111:fil1l- 1'11r llN 111 I1:11'1- 111111'1- 1111111 11111- 1'11r111 111. 11111- I1-111'N, l11 11:1N1 1'1-111'N I141Nk1-1l1g1ll 1lL'1klll1il'1l ll 1'1111111l1-11- 11-nr. 11l1'l- 111 IIJQQC 1111- Q IN l1111'1- l1r11111'l11-11 111111 1'1111' 111111-1'1-111 N1 F152 1-11111. 1r111'k. l1Ll.'1'l1llll 1 I 11z1:k- l111lI. KI1111' 1111- I-l'1'lll 111 :111 111-J1-. ,-11111 J 1111111111 1111, :11'1'1111111I1,-I1-11 1l1iN 11-111' ill 1rz11'k. Illilllj' 111' Ill' 1'111 U' 11':11'k r1-1'111'1lN 1111' 1' rls l1'11'- lIL'L'I1 111111 1111- I11-111 I11' .-X1111' 111 -.'. I -- 111' 1l11- r1-1-1-111 r1-1'11r1l-h11l111- N 1111- Y1-N111 . all -rg Ago. l111r111l1.' 1':1111- 1 .' 11111 II1lI'1ll11S11I1. I11 Npi11- 111' 1111- 1':11'1 111:11 1-:1rl1' 1'1'1'I'1' 11111r11i11L f11r 51-1'1-ml 111111l1f 1111-1' 11r11 '1-11 f:1i1h1'11Il1' 111 111- 11r1-1111r1-11 for :111 111111111-1i1i1111. 1111- 1111,-141-111z1ll -31-1 1111: 111-1111111-11 111- Eilil .' 11111. S1-1'-1 11111- 1-1111iN 1l:1Y' - 5 11'1- 1- 1li:-1'- -I 1111: j'1'11l' 1'l1 - :Hel ,X111' -N 11 muk- L1 11111- 511111115 ill 1110 Ullllllj' 11-111115 111111111-N 11411 1111. iN 11111 lwlffl 1'1-:lr 111- 11111-1'-N1'l11111l 111111111-1i1I1111. J ,. .. I X I J-rs , 'Q , J vf5ZT1ff7ggif3AL, It x 11 III lllll Baseball OLXIX 1l111111111111N 011 th1 1l1am1111d Xml 1h1 111111111111 111116-111l1r for Il 1r1hxx1 1 llllx II N 111 YQNUI 11 1 1 11:11 l111l11 1 1111 11 Q Xtllllllfllll l11ll N 1 lll U3 TX 1 111111 ll 11r I1 1rN txmc 1 111 11111112 tl1r11u tl l1rN1 f11111N 111 1l11 1111111tx N1h11lul1 xxlthout 1 Cltltnil tl11 SLI H111l1 111111 111111 1' Ll 1x 1 1 111 IX ll h11r Il I1 1lN11 1111111 1l11 N11 H111l1N the l0llL'll N11r1hx111 1l11m 11111 1r1 ll N 1 x 1 XtlI'l1 1111ll1x Xllllllll 1r111111 llll 111111r11 Ll 11u1N111 1111111 1 FL 111111 xx 1 1rl111r 111x1l 1 1 1 11111ff KL 11 tl 11 lt N u1z1v111-1 1 l1x1l1 lLI'tL,lllllll 1 1 ll 1 f1N lXlI'l 11 111N xx 11 111111 L11 111 x111'N Ll 111 111Nl1111 111111 1 N N ll 11 1 1 N Il 1r Il Jllk 11N H11 N 1 N 1 1 LX NL 11 1 1 NL N1 1111 1111 N111r N 111 111111 111r1 1 N1 11r N 1 N11 Ll 1111 111 111 11rN R1l111 11111 lNlNlll 1 N N 1 1 ll N x1 1 l l 4' gg N 1111 TL l 1 1 M 1 11xx11l l1x 1111r1 1111 1 111 11 1 1 r1 x1tl1 0,1 f 4-ot,,,-,fg M776 'M' 4, 5 . H111-I1 '11': 1'11:11'l1 li Ill'j', V1-1'1':1ll. G111'z1lski. lI11ll. Al:11'1i11. llwlllllllll. 5lz111:1L:-'1' lil N1-x. t'11:11l1 his 1xx', l'll'UlIl '1xx': K: N1-l1. Bl 1'1-. M -. l!111l11111, 11ls1111. IZ1-1-1111-y, l!1111l1 111. I!11:111. 'L ' 5 - ' li - '-'Q '1 - '111 N1 '-N ' -T Th: l- -fl f l1's AN :N-.ll 'Q 11:11. A 1' 1' ' 1 1'l11l1 l1:1: l1c1-1 l1 'lt 1 lj l,'11:1cl1 Ku-111-y. 1 -1 th: hae 111 l1c 111-11-:111-1l f h- 1' :1 ' as A' ' A gh h- ' : four Ll ' -' - - z -Q-1 1 ' '- 'h-1. llll' '11111 I' 1i1l-, All II 111 .1 1lcf1-111 g:ix'c11 111 1h- hz l-plz-' 1: '- 1 -:1111 :J 1'-N - '. QAR .' '-s 1 1 pl N. 'l'l1- - 1x'1-'- only 1hr1-1- t1'11111: in 1l1- 1-11u111-' r111'- 1l1is ycnr. f-l - ll' . Y- 1 l A . ' -S. l1t fl- L -N x1- - li -l -i1l Unk lla . l'1111,- l- and Everct. .ll l -' ,, l-f-11-l lj 1l- Sl Q - S-11 lg 111' -71 ' , 'l'l1- l111r l-li.1i11:, z,'1-1111, g 1 hl- 'l1 1 l- 1 l's 'l L1 - 11i1 5 ' ' - 1'111.'i.'1-l f M11-. 11111'h1-r: cllflbll illl Bl. 1' . 1' 'l1- 5: ll, 11r.'1 l11.'1-1 l'1--kl-j. J-1' Ill ln:-1 B l1 . :l 15111 1'. Bl -. l' l lu:-1 11 a1l'ki. Rzttluff. Kz1:'l. D. B11 '1 Llllll B1-1 , '-ll- ' 'l11-rs 1111 -l 111' Ray X'-rrznll illlll l111x'i1l Gill-21-5' I1111 1l11-i1- 11x'11 lLlll.' 111-1 1'i1l1 Llll illll 111'1'i1l1-111 111211 xx1-r1- llll1ll1l0 111 Nl111x1' 1h1-ir xv:1r1-5 1l1iN v'-ur. .Q H1 ll 1-1 1h1- S1-11 Hawks in l111tti11,.. N1-11111 a 1111111 1l1111 l1a1.' 1 l-an 1-1111111-1l h1-r1- in lllilllj' ll j'1'1lI'. H1- l:1'1-l for ll 1lzzy ax'1-rz1:1- 11f 4.1.1. ll1- x1'41:1 l'1ll '- D' Xl 2 x'l l:1111-1l .-135. Llllkl llllllllllll Llllll Nl -. xx'l1 1i1-l f-r 1l1i l x .4 ' -nth. l,lll:l 60 AZ f . 12 lf -ffl Nf- K 54 A r I f P 1 , ' ' ' A',', I 4 f V 0 , , . 1 Lv cff' ,mm an ru 5 1 5 E ?SS H i E It I' k 1 X XX T11 Xlllklll N B1111l1o11 N 111 R11l1111 1 NIITIIYI C r1I I11 BlllxllX H1111 Hmlx Hmk H1101 UNL 1111111 N MII N nrt I 11 LOIll 7 Nt S dS0ll s R01-md 111 T 1111X fl, yX?11 f Wagiigaf 7 .Vim 11 -5' -sf W-x79,1111ffff?'L' ' 1' LL111f4144f1fm ,,, M Ullfff HR ,N O 7 Nxw A 4 'Q' ...ai ll 111 'H - 1111111111 1111- 11:1-f 111' Ill' 11-11111 L1I'l' '1111-11-11113 111 141- '11-11: 1-1.1 '1-.R 1-1 5 ' 111x ,111 11 113 1 I-.X'I I ll .. .............,,....., .. 1 K11'f1 ligm- .... , ...... -T 5 1: .444 V 1 '- ...,.........,...,.. .... I 1111-11 l!11fu ........ AQJXQZ I4 1 ..................... ,111 511 .......... .12 ' lj W ,407 Q .il - ....... , .................. 141111-111-1' .........,.... If II .4 7 Ix:1s1'l1 ......,.........,........ l'11-1111.-r ...........,.. S 1 ,V- .. .. ' ' I ' tl .,................,.... I111-1111-1' ,..,.. . .. If U: ,gt-lg B1-1 Il ...........,.,....,,..... l'11-1111-1' ..... .... , .... 11 3 x Q HIs1111 .........,.. ,.,....... . .. l'1I1111-1' .,...... ,,.,.. h ll ll X .2110 1 1 1 . ......,..,.......,..,.. l'111l11-1' .............. :Q S :SQ ' .111 Q ....................,.. F11-1111-1' ..., .,.,.. , ...JS S .JSS ' ..,..,.... , ........... . 51-' I V110 . ........ ll? A:1,31jl N it 1- , 1 Q 1 K , n 4 S1-11 11 S ....... 18 f1Ul1IJt'X'iIl0 ......... - 51-11 1 S ....... 12 Sl1111Ql1-W1-:1x'1-1's .,... :J S1-11 4' s ..,.... '1 H1111 H:11'l1111' ........ .3 S1-11 1 s ...,... 1 1 I'1YQ'I'l'I1 ............ 4 S1-11 4 'S ....... I-C Nl 1111 X4L'I'Il41I1 ...,. I 51-11 1 ....... S 31-11 11-XY1111lI1-1' ...... 2 F1-:1 Hgmks . .... ,. IC NT1111111 Y1-1111111 ,.... 1 F1-11 H11 wks ......, .1 51- 1' - Y1111ll1-3' ...... 2 1 -'N -ILE' .W V355 1 x 1 01' H f J 'lb 1 --2'5 FJ: 1-QM f , ,411 . , -- -. .- - . '45, j' .' i::Q:'j:Q N. . , 1 ff' 2 :55-:gp -:.1 f Y qri.. '- . .-91g25:. 1: 1 fi T1 -1 T .1-f:f-z'-i:-i- - L1:.:'2i 11:53 Q X f .-.1 1 -Q. 1 1. L .l ga, 1 f..'. - 4,51 f fi -1 - A lj,-4 -' -.1 3 , -X A ,ggzuu v I ,b Q M- V Y ,.:..3g V 1-'fkvzlzii-i5i2.ii.f33ff11' .ff 16 A' -'- 31- 1. .-gr... . ., .. A - H -. 1 Z - ..1 11' PHQI' . M rx so-was 7 Track H tlrkt nlttt of tht sukon XNIN llttxuen Olk Hlrhor ind -Xnitortu uh VSIN tl n c IS Dt n t I5 niet IIILOTLN xxtlk dttta tt at LIUNL Oak Harbor had too ITIIIIX polntk lnd bet ILINL ot tht kmall Qum made Lrkthtl xITllIl'l who Vklw onlx good tor 18 omtk Tht ht qultl proxptlous lllxllif, tht INJIIITS xxhlth thu cu llkt Niliflllh Tht melt td mth tht 1 lllllll' l t ll t l NK rln 1 X sttot d ltttmpt III trnltk ua trltd on -Xprll vlh th -Xrlmgton lmong, Xrllngton Nlount Xtrnon and Xnatortes In pomt glthtrcr was lfllllfl Hmlth Illxlllf., the 4 10 lll M t 5 L tht llle J 1 s t kll pu IX s xhovsu up took plant t thle meet hu: 0 n , IN glahhtd DX f trtd 8 IJOIIII lllxllg' tlrxt III L QINLUN mtl .1 tzlxe 0 1 ol feet ant tl NLkUINl III tht hlgh Jump Vllth the thlrd tlmt as a tharm -Xnatortcs pllttd Qetond on the local new Ifor oppoxltlon then vstrt Olk Harhor lnl toupcxlllt In thus mutt was Nutrtlx felt tht ahscnct of Smith Iht rwults vue tlokt hung 4, Ulk Har lor o AmtorteQ .md , LOUDCXI e n 'mard ot Qttond pllct nag glxtn the get Hawks on NI y , If 'XIount Xtrnon x htrt tht tountx trdtk mul vlas hold In thls ktruggll Smlth am Holl stortd ttn polnts .lplttt tlklnf, thc' l'I1llL tht 8 80 tht hgh jump nc the dmus Rottlutt g hlmul a nrst t ht put th h 11, J :nk x rt co e 1 o o me flrec ant a t lrt plltc Nlount Xcrnon took nut mth 1 Storl of , In thw mcct ur llngton looked xcrx good lllxlllj., mtlnx punts III tow Stdro Vloolltx took thlrd vt th 'l sum of 24 62 X E '.' -I - 5-.3 ':: ' 1' . t . . ' xr, wh' '1 5 h -l l o th' 'jla l. I h': 't A 1 ' ti' 5 t ' l l '- hy Hx ' I ' . A '1 5 ' p ' - : l Und- - 'sn l- s 4 trill- 'l tht- lul l. Pol g TI 43 to our 41 1-3. , 1 1 1 ' s '- . ' 5. 'i' ' '-.l ' z ' ' 5 1 ' I ' . a 1 - 2- ' jj: -j. th' 8:8 i 2:Ij, and - n ' In 4240.3-S. in zlll 18 1oit.t:. Th- : ot t wz 5 ' ' lj Rottluff. who :llso took second in tht- discus. His points wt-rc 8. Holl Lllso gath- - ' S. 2 '. ' 5 ' thf lf' i l ' h- ' f 1 fi . l ' ll. ' ' ' '- - 1' 1 c ' '. 'I 1 13-lg.. .j 3715. i I '11, A kv 2 . ,, Al A 3 X.: A ' l . -Y I . l 1 1, , - v ll - if . 'st 5. , L' ' 1 , , ' K.. in , , 1 . . g ' 21 l I' ral 1 ' 5 in he S o wi a can' of 41, 'fi feet. A tx tall of 26 pri t: vc ' ll ctel ut f ' ' .t. l h' l 4 . ' ' . Q 1 72, '. 2- B - EY nf- S- Et Els 3- - v 31 X 1 111 X 1 1 li-BIIIIIQ XIX 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 101 N 1 I 1 1111 f I1 11 11111 1 1 I11 N11 1111 I 11X1 lfl 1 f t I X 17111 , ff ,L Ig .xl +,!c 1 7f2fl'L L4 0664 1 'C LQ Q f f Z 1 al! 'QQ 6- IL L? Cf ci 5 A X r'r f K44 ,Q Xi f f Cgz, 1 f K fax ,g if 9.21 Q ik 2 a 1 - ' - ---'1 '::i 2.33 i'E: is-,I ' gi 1-if 5 2-- s f -. : 2 1 x Q l '1 , O 1111 N11l,' 113. 1111- 11llf' 111- 1111- 111111111 1111--1 .X11:11'11111-N 111111 11111-1- 1111-11 1111-41-111 511111, 111111 1111111 w 1111111w 111'.11g1- 1111- N NCI 1'1'1'lI1A11 111111 ll 11111 111 321.1-1: 11111111151 1111- 11111 111111- 111 33:1 111-11 111' W1-X1 111' N1111:111 111- 111-11 1111111 11 11-1-111111 111 1111- 1II11l'. 111111 111-11 1111' N1-1111111 1l.11l' 111 1111' 111:11 711111111 111111 Q1 11-.111 111' N?If 1-,1, 11111111 w.1f 1111 1111' 111-1111: 1111111 111- 1I.1N 111-1-11 11-q111111g, 311' 14 11.11 111- 11111111 11:11 1Yl1IA 11111 X'1.1111 11-X 111111 11111-11 XIII111I 111111 111111 11-11 1111' 1111- w14111- 1111-1-1 111 1'1111111:111. 1-,111-11 1111-3' 1111111-111 1111- 1111111111 1111' ,X1'Llk'l1IA1l'N 111:11 gl'11lNl1 -111-11-C111 NXX111-T V 1 ' L ICN ' 1f I'll111l11f' 111-111111111: 1111' II1 sl 111111111111 N1-111111111 f111111 111 1111- 11121 N1 1111111 1i.11'11 11-111' X1 IX N .1 LfI'L'll1l'I' 11111-11-N1 111111112 1111- 511111-1111 111 11115 111111111411 1114111111-. X1'lI'l' LIII1 111 111' x11111-111f 1:114- 4111x.111111u1- 111' 1111- ' 111 11111w,'1111-11 L11 1111- 111:11 s1'1111111, 111111 11 11 111111 ll III1lI11'T 1111 f'.'.1I'N 111-1'111- .X11111'11'11-Q 111:11 511111111 11:11 ll 1111111 11111111111 11'IlI11N 11-11111. '1111- F1-11 11,lXK1Lx III1'1 l1l'1-C111 111 1111- l1I'NI 111111111 111' 1111- 11-111 .11 1111- 111111111 411, 11111'1111u11111, 11ll'I'j' l'111111-11 :1111 11111 1'lI1Lf1lIIIl1 w1-1'1- 1'1111e1-11 1111 1111- 111 111-s 11-11111 1111 11118 IIIll1lk11 111111 1,1111'1'1-111'1- 111111 11111 1111- 1l!11f' s1111,11-s 1- IVY, 1111111 11-411 il 11111111-1 11111111111111-111 11 111-111 ill 1111- 11-1111 51-1111111 111 1 - - 11111- 1111' 11-111111 11-11111 1111 1111- 11111111111 N1-.1N1111, 111111 115 1-41111 111.1111-11111- if 1111-1. 1111' 1l'11111N 11-11111 1'11111-- 1111111 111111- 111 111111-, 1111- 11111f1 11141-'y 115111141111f 1111 1111- 11-:1111 11115 11-111 4111- 11LlI'I'j' 111lI'1Il'11. V1111111-5 11111-s. 11111 I'1IE1I1LlIIl1. 114111111 T' 11 II. 1 1 1.1111'11-111-1- 111111, 1111- :111f w1-11- 11-1111-N1-1111-11 111' Y1-11.1 N141111:-13, 1-11-113' I,111v111.111, Nl1-111- 1111111111111-1 1111I'4P11IX ,X11111l11, Xwllklllll N1 111111 N1111f' NI1111111111111. 111 1111- 1'I1'NI 111115 111111111 111- 1111- Xl'1lI'. S1-1 1fW1111111-5' 111-11-1111-11 1111- 5111s 115' 11 V1-11' 1'111Q1- 1111114111 f L f 1 1' . f1 - -lf' 4 ' 1 1 ,1 1 4 ff K, 5, Z A 'X 'I F X Z ,1 f ,Y-lf, , , L KN- , ' - , ,- , ,'-' 'X V' 1' f- gin in Zi! 1 K1 if W 157 ' 5 -f X VV K' as 4, cf , f . - - rx Qf,,- ' , -1- - f f, K, f J, -f C X YA L XL 0 ' . I Vf A A ' '111 '11 X! A ,f ' lV 4 ,Z -,, - H-1 - ' 1 5 1 1- 1- - Y' 1 A A A f W if QV, gd Y A K j I ' 'X I 4 r - X f - , Lp, 'Q 1, df +V ,f W - X7 f of X, - L W A- 4'V,fff1a,f f. 'C '1 --,, 55QlFieIxWrJWMxwlH'QQ31?IQ rpg? -L- Xihla If um aj 'Q ln I ' 2 . W ? ' Eff .fa i lx 4' .Q , X , , N4' X f f 3 n M 'X ..Y.,... fi I Ni ab, if F F' F' Q K fs xN'x,,,,Zf' 4 h Q0 i Q' ' N, 4 I fha 1 me 1 2 l . Q LV , , - , . 0-1 Q 5 '-1 Q I 3 i 2 -S L My - . ,L 7 . . . MH- -,,,.,,, ,Aw H, ,ml Girls' 4 'l VI I fwig' it pa? 'QRS-'fsfui 251 2 'QE ,.-mw IH 1U M1 U ID 1 1 11 L1 1 R 1 1 1 11 1 1 1111 11 I1 111 1 1 11111 111 111111 11 X11 11 11 1-1 IX 1 ll 1 X L 1' K ill X 11 X1 1111 1 11 I1 11 1 1111111 L 11 111 11 1 111111 1 1 Ll N 1 21111111 111111 111 111 1 K 1 X 1 1 111 11 1111 1 X11 0111111 111111111 111111 111111111 1 1 HTII ll T1 111 1 11- X N 1x 1 1 61 1111 N 11 IUINN 11 111 1111 11 0112 111 4 5' 5 1 . -': 'a-: 5 - - 11 1 1 11.1.1-I'1'1X 111111111 X'1'1'f' 111111111111 F1 111111111111 1A1111lKYl'11 111' 111-11.11 11111111 VIA 111' 11-14111-fb-f-11111 '1. 111111111-1 11111' 1111- 2111s j11.'1 1'111'1 11-:111 :1111111-1?1- -'1 111-1- 111111 .X 1111---51-1'1-111 111-1' 11:' '111f--1 11 111111 11111-1 111' 21 1?ff S111 -1 Y' I-111111111 111' S1111Tf- --N11'111l1 51111. I'1'111i1 11111111 11 1111 Y1-1-111111 -f-Run' 111111 11-111111' 11111 11121-1111-1 ' '11 11-411-111-1, 1111 '11141-- 1'11--1115 1111112111121 1111 111-1 1111111-1 11111-ff-X1-'11 111111 111'l' 1111111111- U1 - 1'111 111111 1115 111111 1'Q11 111111111111 111'11k1-11111-11111-11 111114 1111111-1' 111111111111 - XYlJ l' 11 1'1 1111-3 ls 1111! L1 11111111 L 111? 11111113 Y Y. 1111 1'.: W:1s11 1111 11:11111s, 11111 ,'1111? Y 1 1 A 3 ! 13. 1 --1 1111 y1111 1111111 L1 air 1111? Ruj Y- 1 I N1, 1 11-11111 P111 111' 'cm 1'111. 1111-z1s1-. 111-11 11 111-1: . 11 - 1111: 111 1111' 1i:11111- 111- 11111 1'1111. 1 1111Q1- 'z1z:1s: 1J111 - 1111?- IJ, IS.: W-11. 1111s1- 11111 1111111 1111 1111- 1111-11- y'1.u -1 12-: 01'1'- . 111141 11111 j L1 :111 s 11115 1115111 1111? ,11112-: CLIN '11'1111'11 11111 11 111-. 11111 11:1ys 111 11111' 1 -ks? 1' 111 'II Y1-'11 111-111-1 2111- 1111- 1110 CSO. 511 1 1-1111 2111- i1 111 11 - ..'.'1lS. S11 5111- 111 '1 11514 1111- 11'11-11- I'1'1- 1 1-11. H11- k-- 11-1111 11121 ,v'-RKXIILX11 1111 11 1111111111-1 1115101111 111' ll 51--1. 1 ,. j 11111 1' -L ,JSA-CDL - -M if-2 I f fx I I l I I L 4. 1 III I NIIIII I L ll I I I I l LII mi X IIII I ii 1 X Ili I IL 1 L I I ,A I L LIII III T IIX I I I I' r NUR In 1 f' 151 I Im 2 : : -- 5 , f' ' I :lf a x --'- --H ' . V I 2 -' - Y - ' - :: ' I El, H - I -- Q .ll I 9 I- ' 'I5 LN J 'IR-.iilu-i' XXiI.II I4 gi iw-xii ul m.iiI3 Ifriiii- Iiikifkiv X IXiii:Iii NIiii'If' Si Ii-ii1Ii1ii11 XX'I.I Iiiixiiiwx IIN XXIII iiiii-11iI iw izikc ui 3 WILIIIII IiiiIlmI IIL1NII1iN5U iii XX'I.ii lIQlI'I?i. -li Img 'III' ixiiiiig iiiiiif' I, X E K ' I AI-iv IigiwIii XX'I. IIIII yum gin' y- iir girl im' Iivi' I1'i'lIi1I1i3'? lily XR-i'i'gilI1 1 - Iiiiuk I-iiifsf' .Iwi lil .I Nigiiiii iw Itlli' up Ii iikf Ik- thziif' 'Iiiiw S: XX'Iq! lII'k' yiu Imikiiiu I'1lI'?n .X1.iu Iiy 'XX 'I4vI. 'liimwz XXIII-ii iIi4I XULI Iusv il? .ii XXIII 5lIItI LIIIXIIIIIQ :iimm Imiiig gmyiImig? lim jiisi IimI'ii1g Iimil' llIIl'.M IQIIS llirI will Iwi wiiiiImx IQ XXL xxxmi iii Iiiy ii nfvkm' 'I'I4i-1 .Xgviiii I'i1i iIiirc :irc Iwi iii ywiiif' Liii'I XXII, .iiiiii wi' Iigill'-NIQII-iw? ,XMI iIi.ii imi' 1' lf I'IiyiIiN II: I.IIIIIi 111 IIN- In-uplii iii ilixii Ni ir .Xin ' llu-5' min- HLINF' I,',,'1 XFN, .iiiiI :im'i iI1vi'v ii Int uf IIN-m?i' Iiim: IIiiI yliu iifiiui XIII- uiimiiyiiir Iwkinz ill ywiu .ix il' yiu I1:i1Iiiii pL1iiIyiii1 f:1rv? I'L1m1 -. am1I iIiiI yum ii-min mu I IIIQIL :ii Iiim :ix if I Ii41iI? 1 ll- -. 1 1 K. Q-al 1 v S 1531, 11 X1J11I 1 ' I1 1 1 L W1 11 1 1111 1 ' 11 11111 11 I 11 ,, X 111 111 1 11 1 1 1111 111 1 1 K 111 111111f Ll N 111 111 11 1 1X N 1x 1 1111 1 1 1U1 -N V 1 3 - i ' nr, 5 . '.1--i -H5 ! I 'P S I , A, ' f' 5 i 1 ii 'n 1 1- 1 Lg cj 'SIR S1-111111' H111 -11 11111 111'-I1 1'-111 1111111111 k'llX1'1 111111' 1111111111 111111 -' ' 11.1'111 111111112 m1111111 ,X1111 111 11I11111?u 1111-11 1111-11 11111 1111- X1'1i111111.1!1 -.-.1111 1-.1111 1111.1 x1'1'lf1' X11 111- 14 1111 -111' 1111- 11111 111 511121 111111111'4. 'WY1111 1111111 111 L1 1.11 11.11 1i1'1111 11 1 W-11. 111-'11 I1-1-1 111-1111'11111111x11 11.1111-1'1-11 11' 11111 1.1111-11 11 f11111111 11.111114- 1 -,-11Z'11'1km P .7--4 fy 1 11' -551 1 . 11111111 l.111'1- 11 '11'11 L1 1111 111-111111: 11 11111g 1111111- 111'1'Nr N'-111 1'1'11' 111 :1 111111111 111 .1 11-'1111 s 1'111111--111111. 1111111 L'i111'l1. 1111-1f111111-11. 1111111-sf 1111t111111111111-. .X111'11111- 111 l.111l' 111 11111-11-1'1.13 HS1113 111111 1111 111111 11111111 1'1111'1'1- 11111111117' ,X111'1 - 1-1111-. 1 1111111111. 11111 11111111 1111-vw 1111 1 :1-l? .1-11irQ H1.Y1' ' 1 :111 11111 111111- 111111 11 111111111111- 111- 111-1' 11111- 111111411 1'111'14.11'11. 1.1111'11111. N1.11'1111111 111' 111111'11? -l'111cf2 H1111-'11 . YM-1 HW11 1111 1-1111 1111-1111 111' 1'11111111: 11111- .11 11115 1111111 11111 ' I'111?H 111141111111 1i1'1-1-1 111111-1' 1111111 XXQIN F1 1, 1111 111' ' ,K cv, Ki, X1 Nic Q 1111111141 H1111 1'11r X11 111-1-ps 11-1' 1111: '.,1-17' ,Il 1 3 '1111111.S 111 5111- 11111 l1ll1l1ll11'111'C 111 11145l'11.. S11.-'. 111'1- 1-1111 1111' 1'111111111'1111' 111' 1111.11 v1'1'l' 1'1lI':u Y 1111 XY-11. 1111111111' 1111 111 1111- S111-1-I. N1 11-ri 1-11U1111L'. 11111'1- Y1111 11-11 111- 91111111117 131111 5111111-1'1 Y1-N. 1111111111, 1 1-l'l1 1111-111 111 1111- 1111... 'I it f NL ASSY' 12'-1. ' ' 1 II 1 N111 1111 X 111111 X III II11 1111 1 1 111111 N11I1xN 1 171111 ll 1 1 111 I 11 l 111111111 I1 1 1 111 111111 11 I1 1 111 I X 1111' N 1 11p L1 111 111 1 III 11 ll KI 1111111 1 1 111111 11 11 ll 1 11111 1 11 1r1 H11 1 1x 1 111 1 1 111111 711 ll 1 11 1 I 1111 111 1 1 11 1 11 1 11 1 I X 1 11' I III HI IU 1111' 11 N JU 11 I' Il 1I'I'1 111 I' X 4' 1111111 1 1 II' I 11,1 1 3 - - MY 5 : 5 4 I E - ' -1 ' Env 3:-Beg-gm - Magis, .5,5a1iE 1 -fr ' 3 N11' 11141-1-111-3 11.1 .11'1- 11111 11114111 111134' .11I1I 31111111 11.4111 1' ,1111-11111 '1'111- 'r1- g11111: 1111 ll 111111-1111 ' f'4 L111,11A1.1K'11l11 111111'111' 11111 5111111 11111 1111-1 111- 114111474 H1114 11 1111 11'1-111-1':34- 'IX 14' 1 1114 111-111141111-111 11'L11'1- N X 1 -11111111113 1111.11 1111 14111 11111111 L1 1:11111 1111111113 11111 111111-Q 111111 1111111-1' 1-1 111- 11111-P 1.111111 .Xr- 1-1111 1111' 11I'1l11'.,' 11117' 3111: X1, 1 1111s I'11111111111l'11 111 1111' Q1-1114-14111111s. l1111 11111 14111111' 1 111111111 11111111IK' Llllj' 1411111 4114 ll 111111 1'1111 11111 11111-P4' W-11. 1111111111- Ll 111111111111 1'N-1111.4' . - 3 1 111-111 11111 :111- 1111111 .II 111- 11111111111 1114 1111' 1'1114s. 11111111 -'1111 u111:1111' 111-r 1'-P I'1 1114: N , :111 111l' 111111-r5 :111- 11111-11 11111 113 '1'111-r1- 1111- Q1-1'1-r111 111111fs 1 1-4111 111111114 141111111 1111. 111-111- I., NI.: 111: :111- 111-17' 1111lI NIY- I- .,1'T.'.4. 11111' 11111 11111 l1K.'1l'l11 1111 1- - 111lIlI?u Y11 11111-11 ll I41I1I1I 1111111 111 111-1111111s 1111 11s 1 -:1111. 1','1I11'1 1111 1+ 11 111211 1111-Q 111 Ll -IL111. 1-1115 111115 111 1 1-1111 N1-1- 1-1 11111 1 ... 5 111-11 ilI 1111111 '111Sf N-- '1 i 111 1110.44 1'1- 4-i 'ZX 11111111 11rs1-f' '1'1-1 '111-ri 1'11-:1s1- 1411111111 1111' 11' rk 111 1111- 1111:11'11.4' I '11 '11- -1511 A i11QP4' 11111 '1--111-re: 111 ' 111111, 1-:111 ll 111-rx1111 111'1- 1'11 1 111':1111s? 51 144-: 1 1111141 141111111 1111 ' 11111 1111- Y'11Il?n Miss ' r1'11' 111 11':s 1111- 111111111-s1 -1111111-r 111 111f11r1'?'4 1'1-11- 111 141 - 1111- 1111 111-111 111 S11-1-11 1111 115 111 '11f4 'I 111-1-: 1 1-1111 11-I1 L'Xl1'I1,' 11-11:1 1'1111 . 1- 111142: 1 11111 11 11111 r1-: 1- --S12 If 11111145 1111- 141lF1', 1 111-., 111111 11111'111111f4 .1 14'-2 I 1L'11I 1111- 11111111 1Jlj'1I1,., 1111 1111- 11111-.H Nlife N11 'Sl : I.y111,1 l.'111,. S1 1-I1 11111. 11111151119 IlI11.44 uxv I5 -1 11 1s fr!! 9.4 EES -'Hr ' ' -5 5 Z f O 'M ,UM- '-4' W ZW .non V QW .T ,W novwmff HV E100 M f ,751 .Z- L WL Ybsh NE 'f's'1E. 'ZZ L1nR, VIH . Y.A..f If ax, ov I X 1 in 4' by XQ . ' ', ' - ' fl r r Q? .7 k ' fl LK f.,-f K K 'Q , ,F ., F 41? . I, i , I, 512 - us : - I 0 Y 'l' 2,1 5 E 5 1 5 Hia 2. 5 a'? 5 5 . L A ,- HJ X P 4 JN, 'mif , Y lf? '31 ugh 'I ' 'V .I Q f Jus- -X A ' id- ly' 4 1 X4 - J V in - -,, I ii' I GV- a Q, 1 5 X Q 5 V 'U u5AgQf' ' If 7, H 5 .-Q 5 5:5 . if ,E -fp , ? 1 , , , b .,Q 1-lr 'za P3 O W 'A 2' 11 S V , A S . 1. . J L ' , Yr an ,AX P., , ik 3. . . ,y ? v. Ox J f , 4 I xjofe ?'L'.q'-Ur. E- rw. -:J-,i - 1,31 ff- fl 'x ,xkb Q4 s if 'lf' . t x .. , I qi . . 'P .- in ,SI may .msn 1 M My Um Qyijfizfw M C24 162335 Vuwffv Mil LW HULL? Qlfflgg LVVJJ Q MUMMQK 5 tux Thx, ,jf QLMJJ CQ V La Lck, L44 wwf ,M 5 ' ' sf:':-i:5..,- Q. '5' ' 4 0 .H C cl A 'U TU 'E IDA ID VH JI w If 1 Q v A' , 7, , ' X K ,Q X ' Lf' AMA 6 X 1 ' QL Af LL 1 X f ' . fvfvlf S f- ang, X ' X J 1 ' ' 0 - I L rr-LM VW' , QL, Ll f I ,JL I fr- Y- L 4 f fL'L 0 L, ' tile W Q l'iWQ'v s1l.f'X 4 E i R 'i :iii-523, .1262 53E'5' 1 E SE f 1 D I lg is Q tw . W , ,f j' M'fN , ' f K N Q J T W T L A ' fsvom E, 5 e wo . M X7 ' I 1 , W , 7' ' , , z-3, ' 5 1- Q x K-, xx -S X I Vrqt X- f f . ' ' q .. - ' K ix ' l ' I 1 we it, . I AMR! , XY , N I .h xx 15, if l, ,X ' ASQ x Wx 'v- J ,H RPS swf, Q wif QQ Q 25 P03 46115 15 P M25 EQ .1 flfwjj fry tak jg far ' M if AN AC LUMBER 82 BOX COMPANY Manufactures of ir and Spruce Lumber and Boxes Lumber for Every Purpose P1 om pt Deln 61198 Phone 871 4N 1C ORTES' ll ASHIAI TON 5913109 with Qualltw Flenthmg f 01 Home Decol ation QXQQQ BRADO S PAINT STORE , AN ACORTES STEAM LAUNDRY Sparks' Transfer Congratulalzons to the Class of 1930 Uommercial and Family . Local and Long Distance Hauling Phone 651 Phone 3082 Service I A, VZ A .4 ' P ' ' A ' 1 s - J 4 , .-f , ,- V , 1 . M ,, A I Jr' I . of 1, . P 4: . T . - I ..' , , f .1 'L' 5, V A . I, 4' .L 1' :idx i 1 A f - fi-ff,-1-2-Ls 's':5'E' U L X ' 4- - ...4 'I J ' rf, I QQ f f , F' - - ' l , f f 1 Us - Y' -' ' ,vw 1 ' '.' . 'Qx,QSiff! , l Wx : E-'gg E.P-24 2 ' if 'N 5 '.--f a, 'a g F C Cv A 'U TE 'D 'IE ID A ID IH Jf A Jigzmaw 'Zhi K fy? . I Q Q 5 0 3-0 TQ L' . in X, LW - gf tea' z ?, A k Q X I H '1XXxm.,.'A ,lr - ' V, M? SWS grxtulatol 1 d BeQt WsheQ to the flclS of 1930 Tk: in PIACORTES MERCANTILE do COMPANY Dry foods cl0thlllg., qhoes Furnish lgs xg PUGET SOUND PULP Sz TIMBER C0 High Grade Sulphite Pulp Anacortes, Washington K ' n .1-as ff-5' P PM 4- I ci'5!E-5-ai 'EEE wi'-isf 5 . z . 'x A V 3-4 1111, 'iIS an . i K 'K J ' T' S .' 5 1 Q A F 3 3? V , , . EJ , I s f' rs K 9 .. ' in 'S gl: we 3 Q ws . . AVL Ill l 'I NIJIHJF 3 5 -E A - , 3 1ii'f' '- '21 ' ' J' 3 .Qu f+r2uA.,Bg'- 6 I P1 ompt b0lNlC9 Phone 9181 The Marine SupplV C enel ll Hindu ue Sash Dools C l ss Punts Oils 1ndPlumb1ng, I'lXtl.llCS Anacoi tes Vs ashmgton SEB IURS' Compliments ol VS ilk the Ro id ol Life on Shoes Repaned hs Fd LUICIVW Phllmqfl l+ds Shoe Shop 1108 commelclal Wheie Qll1ll'CX Count Congratulations .ind Best Wlshee To the Cliss of 19 0 ANALORTES DRUG C0 FIIF RIIXAII SIORF Tun Dogg' TWO STORES H12 Centq' Iilefffen And at Yom Dool Thank lou P one 1213 01 432 High School Store EVANS BAKERY VRS. ANNA UIESE We Cale: lo Pmtzes and 111011116401 Sprfcml OCITISIOIIS 2-2 : N- E El 4- A EE-5 2-H 'ESEH 1 ai 9135 ! C Q . ' . v' 'r N ' .f A O If Ship Chandlery, Mill and Logging' Supplies, 2 'a 2 ' 'z ' , S' 4' , lugs, 2 3, S a D' ' 3 ' Q vi 1 . . N W - ' lv J ' - -K 2 . I lv 1 9 J 1 N . . lc ' ,V 2 ' 1, V Su I l I . I . ' be . ww 0 ,f L . K - U 'Y J I V J 4 AY J J L 'Y J .x g I. Hu 4- c' 1 -ml A- . , V Y ll TC ' I ,mm 5-5 : : S . f f :sg --:--1 i'2.e:'E'.' E '15 1 1 ' 5 1 ' - : AIUWFUFIMAUDIHJF K' Aff uf wid f2fy4! ,9 39,QA? JL , -f' I fj Cljglvqj 4F '-,1AZf74n gal! Aff , M J I 1 17 X fl ' 4 . ' , l I W I ,, iv - A 4- J ' f ' 0 ff4,LfyQWj,4,.,gf,,tQ!,,,q If' 1 ,., ,F ,f ,,-Q 131 yu- ?' 4 M. I 4' 4 In 7 - LA 5 , lf! 11937 H me' 350 000 Feet of Lumber All Wllnufutured Into Boxes Fverw Dly Bw the I 1rg,est Wooden Bow DIdllllflLtllI'6I'S lll the P ILIIIL Northweet 'imswv Io elm dencebmlctcl Regad 5,131 C Iawexww MORRISON MILL COMPANY Anacortes Bellingham Blaine 5-: -. . 1 .- Q 3 f 5 5' ' -5- -' 415 1 '1 435' I E: 5 . ', ' arB'i'g:5-y 'i9-215 il: ' C Qu 9 1 2 2 ' X J V' it' .I I JZ r I .4 ' 1 a I . C I U. . I C N rx V V, L,.- 11 ul! AX A 'rrsnn Imiie 1' in f rx Iontracts fgpgg HKYCV-v, -I QTL-LL T ruleon Motor Company ZW VA ? '0 g 100110 e cial Awe ue Pho e 12 Red Top Your Lumber Co GY? I' Home Counselo Phone 1801 L on phments of S1mpson's Electrlc Shop 519 Commercial Avenue 5'-2 : : - 3 E F E Q' 'gi-5-:1 :Qi 4: e-1 .asz-g': E SE I 5 2 E E - as SU'-2ig's-r 'E'3-a-li is L E5 2 K '. , i o ,Q ,4,xV 'xN 21.7 V' Q, . H 5 9 - all V 91 X1 y v 0 txx f PVCFQLS X ' V .Z gO1o ' x f ' ' . '. v 9 b f Illfll 1 ' I1 I1 .J , . f I ' o ' o o 0 f fL ala! 216 -,j gnvv. -ff Q...-rgrn'i'5 a.-1.14-g K' A 7 The Glft You Alone Lan Grve Your Photograph fb ESD6Cl3llN Appleclated lt Made ln Us D W I W Q ll hen Your Flrends Saw Pictures Saw Brady Dave s Tlre and CYPRESS Battery Shop ICL CRLAM DUE IIOOINEY Proprietor AND BEVERAGES VUlC3HlZlHg' Equlpment Fueotone Tues Andcgrtgg ICQ C0 Natlonal Batteues Model Cleaners 021klHWl'S We Call and Deliver Qulck Shoe Repaulmg Phone 1891 306 Corrrrrzerczal Avenue C. J MUELLER, Proprietor A 0'tes' W s 'gt BUSTER BROWN SHOE STORE THE FAMILY SHOE STORE ll here Style, Comfort and Economy Meet O I . 1 M ' K ' I H- , ::n-.1 X V : I 'X 3 K, . ,221 '-'-,5-, :',,e1',-5--1 - :E K ff -. 1 '-S F EQEQEI- 1155 Qi? 4 1: 52 1-vi 1 . WWW!-I I 1' Mlm- C , , . wi . I ' 1 I 1 -'N x X-W 9 0 I I 45 f . -' v ' . . V H V79 I , . O C 1 1 K, f , I ' AM ' , . .' Q Y . , K . ' K ' I 15 -1 if 5155? i In WUWb I ILII flXN0l1l1ll1 IIIIIS to ook 1 . 111.111 l1e1 1111111 1pp1 IISIIIQ, 2l.111u likes III e1e11 del III ol l11s 1lt11e A sl +1 X I 101111 Inns IXIIDIJLIIIIOIIIICI Sllll 11 ms l1e1 111sl.1111 11 111 l1m.111sl11p w .J me llmn l11ll Olll CIISIIIIICIS OIIIISI 1111111111110 ll II lhe selectmn ol Ihell SllltS f'bX N 111011 110 .1 11.11s ue come .11 L1411111 Inns 0 uspcct then IIICIQI 1e11l .md QICIIIIIIQ then .1pp1a1sal ol 1 vlues Xml Ill I1 do 111 lall lo please lhe most d1s lllllllllflllllg laslc BROWN BR .. 'g E 4- . I ng I ' 1 Y- , '+ f+- fe C9 C I1 1 I V 'Q NIL' t l 'zl'1 '. ' l' xv ' z1pp1'01'a1l. She kllows style. She knows color, I.2lllI'Il'S. ey! xv TNI '1 ' : ' ' .' 1 ' ' ' z'd OSX C QI Wa: s' 'l, ' ' :.W wmflfjb WVQQYJ wg? by 5- E' K gn: d'Q+HQ!Q HI DIDFI Up D xclusne Optomdust If st ihll-.hed 1901 5 J Call 497 ion Xppomtment 011111 Hours Ilia m lo p m fltllens Bank If stahll-hed W3 CITIZENS QA NV' ANACOQ ES Xn lcoltes VS lihlllgtlbll Amsberry Q Coniectmnery Rl' XII' NIBI' R T 1 no Ilaccs to Iizli L Q FOUNTAIN LUNVHICS DINNERS 509 f'0n1n1crciz1l Phone 3061 . f f x 'U '0 J .Mg xc. nf!!! MG QD. K Xfj F A E '?.l:1a'aA I. S -I, - ' ' 1 X N . ,. J li T' .f ' lrcsm 6579 OFT f . . 5 . . 1 2 ' .', 'zu . ' 9 : O - AmQberrV'Q and Home l0ngr.1tul.1tl0nQ .1 ld Beet Vhehes wmv Puget Sound POWQI and Ilght Company O A Blrch Brodahl Q C onfea tmnerx G Henrx Davey PI U LSIAII Uh Il Nmtmss lzumls md ind Suulness Pxcells IXSLI KXFT Qs o 1 A ' O C 6 I fy. ' L l L K To thc- Vlzlss of 19230 fww if o O J ' 0 D O 0 V 9 k a' ya 1 ' NIL' I a 'L ' Q! The 'l'z1ilo1 ' AT? Tfwgifji , , v 1 'W uri V1 x L 'Ji .4 1 n 'J v!1'1lv1 23 l'.f 2 V . U , , w , , , Y v Y 'n Y , ,f A . . 4. - A L' .. 1 N ?3fe3 N x We Ngmt Onlw Quahtw Xi.: Q But Alqo S 'Sie Q Stvle and Taste J mf X ltted to Your Persfenalltw Wheeler and Nobles X I Nl I X Q cf K' J x ' e ' v g 5 X5 Q Y ' Y Q73 - X5 K Q Xxx ., sv x xJ XI -ef X ex J ,X X A e Q. kk x :ax we X X V xx XP L V 3 NX ' M2 Q N e, X -Q by N J E , I ' X Q X X X ix N 1 X Q. , I e f V ' N Q 55 e 'jx e NY r 5 X XXX ix J. X X ,, When You Outfit all . ll2ll'0l' os A nun 'ornon 17 I' asia! v K 0 -L 3 023- -5 5 it SEA HAWK xlldC0ll6S High School bl neeklw lfllllflgtfl one ol the two best Hlgh School papels ln the Paulle Nllltll nest nas a ploducl ol the loh pllntlng, depulmenl ol Anacortee Amen: an -XILXNS 0l1Ql2llUl3tl0I'lS to the Class ol 19 0 Tahle Suplles at fl Sasmg Thlee Phones atXou1S1s1Ce 9 l 6 Sdfeu as Store Dlstl lhutlon Xl lthout NN dste Qualltx GIOCQTIQS and Nleat Phone 33 Bruneon s flroc ery lass ol 9 Tu o Sl0l8S Hdugldnd Q lash Gromery fnocenes and Heats Impor ted Poods a Speclaltx HKD Super Service One Fall Does 11 Alll' Twelfth and Commercial E-2 : ,W-V 5 . A- : 5 5 Y ST E-5-iq.-? 3 3 - 5' ' ES E fl! gen 'Q-:?'Fs A 1 QL 99 l I 1 . V . I 4 4 . L ' .', 2 A 7 i . S Q -4 A- v ' Q' -' ' ,. l 2 , A ' o . 4 K .f , N l o ' N Y, Y n . Q . J 4 L me l ' A J To I' ' ' 1.230 ' ' U 1 Y . Qhgrfl zmrl l'HlIllllt'I'l'lItl l'llUlll' M I 1 Q ' .' Rjlh uncl Volnrm-rL'i:1l - Phone TS ' .. ' 9 . ., -J So K' ' LY. , , Lk' ,' 91 . . ,A 1 1 I I v J s I V Avg 1 ' T 1 ' -811-811-2'6l ' ' ' I 'C ' . - Y . 1 1 . ,. .. I' K . :1 ' ' - ' FFL KAL a' WW' 'E - 2 xx, v XX nth the Ploneels tame Curtle Wharf Co X X 'J Po Yeus of bduef 1ct1on IH COAI SAYD GRAVDL ind BUILDING NIATP RIAI E MINI! hpl IHUNF Anacortes Bdklng Company Bakew ot D llclous Bleads ard Paetllee 104 f0mm9lCl3l Aw enue NEFLYQ L ONFLC TIONILRY AND f ROC LRY Phone 3673 Twentieth and f0I'l1Ill6lCl3l N o Fthwl Llke I N IDN ILTHYL emma Sprf1dIey's SBFVICE Statlon Anacortes Foundry Compfmv hon, Bronze and Aluminum Castlngs iii : I - 3 ---J 2 2 I ' ' ii- 4-, -J 1 l-- .151 ' Y E 5 E . ' Sf. 22:5-L- !'2315,Qi Q 22.5.-are wsu 'E . was Q- ' x v. . ' , A - 141 Q 'V 'J AR ' F A rs - X tx X be o J N fi. 03 N M' 2 QXQ 3 ,f K NX 3' f R ' e r X 9 , . . . . hu -I E L Z . . A 2 Q. A ,Q 5 A A J, 1 , ' . Q ' R A 4 J , Q -' lf-W -V .'xIl1ll'llYICS, Wzxshimltnm ' Puget Sound Navigation Fo, A Av' I-H K Ililfifwlt' Su-urns i 'o. F001 of U SIFCCI 4 5 J K 4 U Y 4 W 1 N V 1 V 1 N 1 Y D 1 1 Y 1 43 . . i A x O. X 9 I g N ' o v v . 1 ' n Y 1 tr I Y v , I C C I nm:-as UV' 3 ivli .Q EVERYBODY IN ANACORTES READ? The Dall Mercur QQMZSXE 230 cl Month DCIIWCI ed bw Calllel Bank of Commerce oi Anacmtes Thele Is No Bettel Roof Than Red Cedal Shmgles Du ectors XKIIIIANI NIURRI UN F 'I orrl on NI ll 1 I 1m.h.1n mi I am Ix X magnr X an nm nr mmm LORBETT MILL I, ,L , TLfI,'i3' 'X R XXUIQIX XX rt 1111 A 6 1 ANDERQON I XI x Wwwyer x III fn H -Z-'UV NZCfJ2,6,fCLdf2yArjf-4144 CA.ff-fd 14+-OOQ V-9'-'vffJ4'4Qd Capcff 0.f - ,, K C I W Q if If fx rv ' I ' 1 I 1 I ' . . . . Q S ,' BI 'Q . I Vw.. ,Xx1gL'frrIvN. gzfgg sen' f ff 1 1 Sl I IA if , E If '. UNIL KI: '- 1 n 'wrtei I.u I' 81 Iiox IR yzmny 'I W, I , . f- ' , ' 'EN Blu 1 fe .-X ' 's Ice Vw.. Y N-1Iru-X'ouIIvy Imc l'o,. I Mount un lu- Vu 4 .E ' -. .E-. , x'Il'l I,I'l'NIIIt'III Ifirxt gl'IIIII1' IJvx11-r II41 on N:11'u1: Ii'nk '. f. N A U 1-em-31 11, rx 41' N'RIfLII'l' I,I'l'NIIIl'III II: I4 uf IIUIIII I-ru: A .II U A5 1 J ' R A I I I I l v ,I 1 p I ' A I 47' Wg. Fldalgo Lumber Sz Bo'-f Co P01 sate delnels lnslsl upon hnms. N0lll Il1ClChdl1dlS9 packed ln wooden boxes lndanmged goods sslll look bettel on W0lll Qhelses and hawe 1 gneatel sales nppeal Rall and fillgll Sh ppels AN M URTI S NN ASHINC TON R X Q SHEET IDF c oNc RAT UL NTIONS To the Claw of 19? ixiiixff J ai ts figmlshes CHAS. VOITUS B 'd 'S' ' d K'lchen Complete X afdx ' House Furnishings '23 21 s ' D ' xv Nix M' ,fy 'W 'XJ v X -9' rd .V .W Q Ev ' 'lL- .. xy M . 4 ' J, . O Jn 0 '1 ' - . v xv' . :xi 2 V. tr N1 rj 1 ' Cf, Y Q Q . ,X fx W 2 1 , X g ' ' ..o ,X R A E Qfhfgf F fam-Q, ,-4 S- V255 Q Q3 P01 59lXlC9 md Qu IIIIN Th xt I nunts Fomoe Frlllt and Grocers Allfll ortee Market and flrm ery QL uh Suuu Sion 11151 III I hung Z xl lon l2'1lllIdIl0I1S xx X Fuller lafe Hlxth and f ommelcml Ihx foods and Notions Imnu ol Ninth and I unnmnml XIIAUHILS VI 1 hmgton F01 'SDOIIIDE foods Brqs, Shqjfgg NBL 'nm Buren 6. Heller Nl H fonvner ual are bdtu rch PIL uw.: Sho an Phoenix Silk How XII Stxlew SH Th lender Ileddcuufm In I dfluafmn t Ihd H but Nlwhee hm I dw I Sm der s I hfnrmfu x . by I I 1 7 f ' 1 - E-2 :wk : - LJ 9 , , 5 'Q' f 3, Z :ui EE. 5 1 i 1 1- 5 3 . C 0 X ' -I u 2 I 4 4 Q 2 5 1 , my -f 4 - Will 'z :I ' rcs 4 . . 1 . v , A K H . Q - , - b, I I,l41rlwl41l,gl,N9g in the flaw ol' 19330 ' ' M A ' X 'I Q A ' . . ' X b 1 , . , X . ' A' . .. . A I 4 ,F I' I Iii.. - :Q , . '-- r 4 x' -.'a A 1 . . LPI, ' ,- . - ' . ' ' . Q , w w I ' 5 - I o A I ' 'LS '.l 95 mv , ' CI 1 ' W Y .xl I ILS ,ff .' 'f f - I' ' j ln I ' 'I' 'S of IJYIII 4 I 1 .II .H ' I. ' V , Q .,v4 I . , .I 1 1 . I: -I I l , 0 0 o ' VII' R 'I Lal I ' - 1.-N 'QKNQ-In a -lf fmmll Vu Shannon Hardware Co QCIWICQ 511100 1890 if X.X-25435, Pallltxlleadquaxteg, for Sh6PXVLil9vlH'lwdIIlSwPd1I1tSB Evmryda oufbodrd lvruxogfb-S -X Sfortmg Goods .X Thl0l.l.2hfS6lYlC6 We Y IORK 1 OW! RXTULATIONTQ To Claw of 1930 De Remer MUSIL House SDYBBRU YK ho le and RHa1l Qgakty Mears andxf IOCQLICQ 318 Com elcra gl Phafne 3344 ' xrthi. BInbT SN ISHLS To llass of 19'0 Benson Motor Co Thlrd and Commercial new wisnhs To Class fir 1990 ef Cltlzens Pharmacy 20th and ff0mm9lCl3l 53:1 S . 5 - 2 -.. A g 2n::al'i, 195 1 1 s 1 s 1 135 x 2 ' 0 . Y' W' w L A L n 7 ..- .Iv xc V.- - 5 K X. Xp 7 XA , . Y ...K J . X ....r..-, R N , - . K, TI, X- W X KN - Xp ' I I I . . ' X - 'xx X-, X., x. -- ' ' ' WA X , ,. -4 x , .' X ' g Xe ' xx xx , I.. if, x - ' - xg ' X X I 'slr i fi QS 44 . . v' ' x 1 , as 5 , X I . ...RK x x, X . . x Xe X X . alt- N- e , 4 + e X - ' ' n I f' 1 L I I , A L 'D ' Y- X , 1 . ' Y y ' . Y , M . ta xv X ' W I ' I Q. K 1 K .. -V X K ,. A - - if 'X 0 0 1 ' C, r v , ' rf t Q - 4 7' , X u r A ' e e 5 . 9, . y ' w W ' 1 5' ' X 1 W X N ' X . k X . r- f ' X N ' s I ' an , . -1 ' , Q, . I O C C O , . -, - 1 , ' ,!?2L!'iNg'i:2a ix 3 Il The COMMUNITY QTOREQ INt ORPOR XFI' Il SQINICQ Stones ot Illt9j.,lltW PXPRXTHINC POR PWPRX Nllf XL 'iz HIIJIJY Home Bland tanned I'lllllS and Vcgetlhles Sxutts Pl6 llllll1l Smoked Nleats IOWCIINIICIII Inspected Iflesh Heats Hem? 97 Vdrletleq NI est Slde Blanch Tenth and Ix Stleet I hone I 1 2 I entl ll Igl3I1Ch I' ghth and I ommel Cl ll Phone l The Ilre Surgerv 'STWSH1'S T thss ot I9 0 L If You Rlde on oooon: ARS ' FOX FMPIRE 'I HFATRE You'll Hase a Good Yeal Frank Watklnson Nlanager Tires, Batteries, Tubes BOB MONAGHAN 5-2 : H, 5 - 3 E F 5 ,T ' Ati- 4'. li 1 ln- 35: v: 1 1'2 I s 2 5 . . in His-a-1- ' in sl! I ii 2 k X ' 1 Y W A 1 J I' 1 Y' ' . ' ' V x L .' r' I WHERE YOU WILL ALVYAYS FIND 66 Y W Y ' 1 1 X 7 1 7 , N 99 A J A I A A l AA r .- fx 1 1 ' 2 . .. . . K, , ,- 2 V1 ' w ,- ' 9, , ' , , 1 ' I A V 1 T 1 1A il 1 I . . . , . F, Q . . 1 ' n ' , .. . ' ' . D f lf . X 1 x 'Q - 0 ' 'z ' - Ii ' 'fa - 181 Vw. , 'ln' I I In' 0 1 1-1.1 U X, x-XY be rv yt DN A 1 4 JI T J gg-,,-32. Its-Ji- Hi T35 VXHE RIGHU5 -ini -pf J' ANSWER I fo .I hnal , Questlgy In R? I+ ELOIIOHIILS 9 Hogs I9 tliflffddgjf compam 'tae to su h low D1 ICB on ww? Mhlgll rch IndIQe f X The ansn 81 lb easx wigs o1QonQIdeI th It thev fue huung foI wou anfd t0l IIlllll0llS ot otheIQ In toItI elght Qt IteQ at the Qume tlme The I C Pennew companw IQ I1'ltl0llNXld In IQSOUICCS IS duect ethclent Ind un uastetul In Its busInesQ methods f0l one oblectne To szne ItQ CllSt0l'll6lq 'I QupeIIoI depaltment St0l0 SQIYICC ot quall tw Ill6lCh'1I1dlS6 'It C0flSlSt6l1tlW lou pI ICGN J C PENNEYC-C E N T o Anacortes, W ashmgton XLE I ' .v I I x f ' I ii? E --I i 5 , er Y-f I . . iT'3 52E-ff 5 2 K 3 2 5 2 1 ii iii 'Q g 1 c I C sz? I Q 5 wiv , 7 p -. ' - - -fix V, If , 1 Jf If LQ ,A .1 , '- 'J F I, I. W, rye., ' 'ax L Algjgfg Af ni - ' , I ' . Q8 VAC' A r . as . 99 lp ,, , Q FQ A fn i N ' ' . . ff!! Q 39' Ce V, I, I 1. ,M ? U iz , --I 'I 1 if J. S A . - Q - - H E:-1 ? JI , ll 1557 tx ,X L 9 , I QS- ' ' X 1 - . .I 53,5 0 X X VV Y' . M I . . If .Y tv 1 A- .1 'f'y. f . . . Q ' Q ,V ' 'Ill . ' f , z ll K 2 S r. A ' f 1 X ' ' ' ' L' .' S ' 2 . yi , . . ,' . 7 ' . ' ' , X' fy -I . . . ' . K - . 1 , I .4 L .. T. j I . ' e . ' S . S11 . . , . V. 2 - ' ' ' .' .'....zIll 1 1. . Y : K. v . k 1 6 .v ' 1 C , W' ' '. ?.'. I O O 0 D P A R T Nl E T ' S R E -. K1 vp V 'EEK , :fx 'Lift L, 'Q LA. L hx ,g,,-,-- VX, 1,04 fff' yt lx I L' SC ,f LL. x54 A h N 1 K 1 Q' ' ' ' ' ' -4 , V! ' X ,,., 0 - .A ' 2 - , - , K Y ,'tpv.. , vi f vt'--I Alf lf, vw ' - AV ,V If K. U 'f x41 , 5 4 ' 1 ' ' Y l 'N 'X . y 1 . .. I x ..fv1 - 'K 4 4 1 ,f I .ex ' 1 I Ll' R 1 1 Lf . f ' , . X 17- , J, , - Lx, kg Y i 'A'l ' ' X. f MQ if Q JM CWA? M puff 1,e,2Nq???'f4 MJ -Qf!Li1 fKQ.,4-AA-ff CLA. t3-Iv-f..,L4 MQW awww 1,uSK,.,X siitfgfwx X7 l Jiff- 4 GXAJXAMJXJLAJL4 M H J! ,Q ' L t' fxlffr 7L'f!y l2! H ,f .W '.ff,f! 1 , Lbu ,L,M.c,cA,D Q M-f ' W ' 14,5-1-ff' ' ' , yy X Q11 W L W , ' pf? . I' XV' AM if 'Q 4 AL' N 0. A ... , 1 14 X SL-6.14, :EJ J - W , f ff. , cjAAA..L,c9. b 15


Suggestions in the Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) collection:

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Anacortes High School - Rhododendron Yearbook (Anacortes, WA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.