Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY)

 - Class of 1929

Page 1 of 136

 

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1929 volume:

THE IOR Nlnctcen lxuntx Nmc 107 'U fx .JIM 3.5 .qw Jf -5.1-. E-: ggt g: lie' .FY 4 J if x, e kylflfz 11' fu 'l'Hli SENIOR CLASS Ax1s I'VRDAx1 H1 an wrimn, THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE MR IAM! s R X T N x DI' IJILA I ION S L I N DIL I Q I 'III tfslwil EQINI .1 I ix T'x'x'I-T4TYfIT' I cr XIV. KILIIIIK' li.l"mu-1'. wi ' Ill Iruc'Im'--mr " 111111111 In-z1c'I1cr llxxzllu kind :md s.x'111pz1IIr'Iin'.z1 IIICIILI In :III NIIILIUIIIN--XXLZ IIIL cI.1sx of IIQU. aIm'cIIc'11Ic IIIIS xuI wmv. -.'I1IIk'Sk'IIIJI'.u : : : THF YINIUR NINITIIN TXXINT3 NINF FOR ILVX ORD Round together IU tl11Q book 'ire the rec ords ot mlm lmurc of plefmurt 'md tml spent m tu Q 'ts o A. H. S. by I 2 'l..'s f'29. THE SENIOR NINETEEN TNR ENTY NINE W N-if xmf :Q-'f 3 CONTENTS E' rwri Ltllfqi S Pi Plt Ath t X rg, 1 QQ: 5 sr r.41'Na E 'T' -'Ira ' Zn:-2 f, .-558' L. q?'N A if-2 Ndfif '5':'.'.zz v?v:1vio:1r1o:1,1p:oioi-fi-if14,i1finiu: fiffdbv2w:iogo:1fir11:20:1 iniloivx ! ! ! ! l'1l"l : f - ,, i 1 ,, A Q if - 4 ! S 1 I 04 ! 5 4 1 0 A : fs ,, , l'.-M211 ' ! , N Dctlittltioii "fff , B Z Senior ftutl "" f I ! Clrztduxitiiig Class Afff ! 4 Honor Students 1 1 f -11 : ffommcnccmcnt Prize Essays - f -12 2 Poctrv Honors ' ' ' ' -H r Q 0 ' Q Roster f""f -16 " Q' ! 1 4 I Senior 111' ffff 53 .O A ! Q, V Si1N1oR Stuff f io oy f f f ii to , l bl THE I'1'i1M Stat? Qpliotoj - f 56 2 ks Urgzlnizzttions -ffff 57 JA R ax Activitics 'ffff 71 q f Prize Speakers fPhotoj 1 f f 76 e lc ics -f-ff 79 Q H 0 Faculty f-ffff S7 6 I Our School "" SQ s H Q . Friends of tliu Scniors f ' f 89 i Jokes "-ff 91 ' Autographs fff-f 1113 C tvcrnscrncnts 1 f 1 1117 1 5 Al 1 1 U x Q" 9 l S ,Q 16 se' . 44 ann 9' 'R 1 1 1 XXTIXTXINIXX Chr brmor Staff LII 1 HX II I Q XXIII 1 III 1 I xx X III 'IHI QINILIII ,'I. I I f X',j".'lNI L """"""' "" X """A'A"""'Y'Y 'Y'Y'Y'A'A'Y'A'A'A' Y'A'Y'Y'Y'A'A'A'Y'A'A'A'Y'Y'Y'Y'Y'Y'Y'A'A'Y'Y'Y'Y'Y'Y'A'V'Y' I I I I I I I IwIwx'mC'I1wvI .IIIIIII IMI Im! I,Z1v1'.n:". III 2' HvIw:, Ifsm :XM IYJIIIIIY ,, ,II I11: ffm' Il WMV I1I1LIm11 SIILIIIIIU 47 lmtzi. -Im' KIIu11.Iu I 1 N IIUI3 IuI1IwI'- Imu FII LIux-Iwlfm. IlfrIw1'I Ckwl x I :XII Iullg I'.II1tf1r ,H ,, Iwfm fl'11I.n1wxx rx I Hwx XI. CIIIHVINII. f' viwvlu IJ.mI.III I I Q1swt.Ilv111N II4II'IIIIIA'.I Yau Yxuwl. IILIIII Iyvru I I'1.n:13 IIIIIIIMXX I liuxiyyx XI. mgnr , W, W, ,IwIm IIQIIVI I fXww1 1111 I511ftmwX KI. :1.IgQ1',,, ,,,, , ,,,, EI ' Lu I1 I I If IXIIXCVIINIIQ IXI.l11.I'gv1' ,, TNI. ry fi.: VIN I' 'X .I'x1"Vl1m. IXI.I:.,I,p1X ,, IVV II15' gmt' I IXI.1r'Ql1I'r'1iI' I311qI1.1:. NYIIJ111 Sh .ui I'I.I1fI YI I nuzfilx 1: fNI.n:..1gqtx IPMZIIIIII I'wI11:1I1.I 4l.w!'p'v IIQIIx'I'!1.l'I I , Mix ,'XI1'.1-M1 I. Illw I.zx1111i-1 I D qn fl E I ff Y THI NLNIVI1 NINITILN TXYIQNTYNINF lfldllilflllfg lass lunch, 1979 ll lac Llnl lL c c l Il 5IcXX N ' 1 4 4 f N N C m 1 c'l,.xssu1-Q1-Q 'HRS l'r'cs'i III f - - Nli 'I 21' X11 'rio Xue-Pr sid ni f Wulliall f - 'nrt ur'ct11r'y fl'r1xm1r'cI' - Ilurutlmy Quiri THE SENIOR'--NINETEEN TWENTYfNINE MARGARET ALLEN S htn tidy lgh Hogpnal A C1111 hdbll Ot Lovers a good person ETHEL MAE ANDREWS At mdemy Strttt Sthool Undeclded A tharatter IS an assemblage 0 qualmes HELEN ANDRIST A m eet Sthool Offlce Usher at l9'8 raduatlon exeruses WILLIAM AUTY 15 Str tt 9 no Undetlded bumnua S1 mn Hutkty team Student Mlxer lol b ms lou uell to end ue .fc ' ect 'HEL f , Q' e A A . ' ' ' U ' ' 'I' - D . . USIIETICE in a woman is like speech in man." E M X g ,A ,, E I I ul . , 1' 15' Acndgu' cf .ch l 'A 'L 4 lil "' "1 . 1 gg - ' fllf' 4 T THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE CAROLINE K BALL Trlb Hlll Currlp Klum me Clulw Dnmntlg Clulv L h 1' mr T 1 hu Cnmgrt Q nntp tmt ID umur T1 Q Spei mv Mgm gr cf Phl D ururxtg, n mr I 1 um wrb 1 U Umor r Lmur x l r mt furnlnpmnnn Il my Euru L In at an my mul WS fummltteb lwr il uk 5 HI Url' 5 e1 nut a Comcdx u E um ur a 'VIzd.summe s lz lzt Drezm B tu c lt As uu l L 1 just ulzlt alle ne A 2 ELEANOR F BELLINCER ad my Strut SLl1ool Undeuded K E Uhu at Commemgmmt '78 Ubhgr Tenhers Cum Lat Courbn '77 Uaher for PYIZL Spmkmv Sargtary Tredburer of umur Clam Studgut Mlxgr 'Ii Ulu Club Chnrman Sanur IIIVlIrlIlUII COITIITIIIILL .She dum lzttle zndness s ulmlz most leave undone MARION L BEMIS M6 W: Fourth Ward SLhool Undeuded bk Club N Dramltn Club The mzldcst mmnem and the vcntlest lz art ANNA BLANCHARD Fort Huntgr Sghuol mv gm Norm 1l ihoul Mitlumlmll Honor U lnr It Rnmr Pl my CUI'I1l'11lItLL for C num Cunmumpmgnt IIIXIIIIIOII: I m y Curnnuttu tor Semur umur md Suphonwrg Plub Drzmltn Club U L Opyrgtta 'G Bmkmg I know lt IS u sm for me to su: and gzggle R A ,,, A 1 V 9 HKI.. I Q5 ' . " . ' ll Glf 1 4 1' , 1 'e c ' csc 35' " :'Z1 C ,sa ' J P ':' ak' ,Q . A lv 1 ' clta S A 'Q 1 Son' Plgy that cuntcstcd :gamut 'I 'r ' and S ph cs Lfshc S' A Play: Lshc cd I I ' N' 'I Di' 'ysg dx Cl' " D: ' E." '-.': T ' H Cups Q md G vnt Class As y, Nh 'g " V rv' " N N ' . h A xg , L ut iq " x 5' zke 1 H She s .' f I .' . ' ms, . U . Q Au vt ' 5' ' 'A ' ' Tug f l.'.l.,n1:," , 1 2' ,, I ' 1' , '-. 1 1 a " , . M' I 4. 4.1 Z .H 3 ' Fl r' 'c 1 . ' ,li 5' g , H " H 'Q 'Q 'fa Ll I ' H l '.j ' 1 ' aj': A ." I , 'JL Y THF SENIOR NINETEEN TW ENTY NINE HELEN! BOGUZES 111 H1 311111111 BUSIDQ, I l111e t1 1 l d.1Td Inllk 111111 tal 1171111611 1 11 rle1e1 it Mx 11111: 1eg1 t 171 11 e IS t111S 1 1t et l1St111ed I 671114, 11 H EMERY BROXNN N111 E11 M1111 SITLLI 311111111 ll 111 E 1tr11 f11 T11 1111111 R1111 1x11 u11111r H1 11 S 11111 76 M1111l1 r 1 S1ud111t Cflullbl A 111111111 swszble 1111111 uell bred box tfy IVTARUUERITE BUCHANAN M111 P111 D1lt1 S11111 1 H1111111' Dr1m11t11 Club R1p11rt1r fm THF ITEM Sub r1pt11111 M111 1g1r for tl11 Y111r Book A 1 11111 M1111g1r of Se11111r P111 S1 111111 R1111rd1r Pr1 1 Caesar 111111 1111 131111115 C111111es 11111 1119 Cmmwell And Mar 1111115 111111 11121 31167118 CHARII S 1111! lxVw ALD T11 H1 P C1 Cour 1' 111 11 1 TUTTTD 1111111111 111 C371 I7 1111 111111 1111 171 A .T '. V "U 1 1 7 f A 1 K YA 1iCC 1 ' ' 155 1' ' 1 -111 A li 11 lf ' ' . 1111 L. 1 , , , ' ' ' , . C I 1 1111 iq ' 11 1 g 1 .2 ' ' " as 1' ' 1- .' ,Yi Ge 111 lc' " I. l -1 1 S1 111 .1 ' 'g cl l, '- 1 c 11' 1 , "l, '28, f '. N ,, FS.. 1 H11g111111111 School Albllllj' State College for Teachers ' 1 zz C' 1 1 ' " 2 1 ' ' " -, "5 sc ' ' 1 1j1 1 " 3 sf isa 1 ij' ' 1 'L 'C " 1 'Zi 1 ' 1 n. ' 15 'lws 'll . '. bc "just 111111' 1111111 T11 1' sy T 1 ' .' S151 1111 '1Q111g ' 1 p .' jf' 1 me." Y THF QE NIOR NINETEIIN TXXFINT11 NIN1' STI ART R BREWER 1 111 911 1 S All'lI1X Lux 51111 1r1l XIe1l1l NXLY1111 r b1mr111 91 1111 Fmt r1111x P 111 1t 11111 lu 511111 11t C111111 1 X4 111l16 D l xtlly, T 1111 S 11111r P111 lfll 1 1 C A1 Bl K kLFY lTX A 11111111 ll 1 lr1tt 1115111111 1 3 t1 311r11r1tx LJ IW 71111 111 11 PL 7L 11111111 j FRANIR L Bl RC EQS llk t 511111 r 11 111 U11l11111xx11 Hlllll 11111 lX L 11111111 1 1111 A t 111 11111111 1x11 1 tr1 f11r Txxu 1 r I t I1 111 Ll 111 N 6 'Il CARFIELD Bl RINHAN1 1 1111 11 1111 9 1 1 1r 1 1 111 ' M1111 1 N 11 1 lx p1Fr1tr1 K111111 11111 11 11111 l l st111 A. ll -1 ,V . i1 ' A511111 4' .1 'cc .,'cl11'10l I j 1 ' -1 1 .4 1 cz I Qfgz QC rcs'c1 wf Sc11111r fflussz Pr.'f111c11t 111' Dr. .UQ ff lv . c ,. gl .11 1 1'1.'1 cz uc 'AH1' hi 711 p1111'1'1 H1111 11,1111 71111 f11111':1' 1311 1.95.4- r 'J I ' f f' . St. lvl. ff Q: ' U11 N F1 lls jg F' Q Ph Iclq . Q1 'lc11Cil1l:I '4 12 1' Cl l1. "Be Q111 1 111111 31111 Ll'1ll l 1 1 me." fy' ff. f f 1 ' , ,T I "B l" V1'1's 1' '11'S1 1'1 Sfllll ' ' C111 1 S1g111.1: SCI- ' Play Ill I11tc1'fCflz1ss Plgsz il 4 SQ 1 c S l' AZN: Urclcs 1 l ' Y':1s: 7 Q1111 ,1 1111151 l 'Y'1rB1 k. '-2. "Er 1'y'tl1111g 1'11111cs t11 tl11' 11111 1111111 1111111.10 1 , 4 I xx 41"- 1' ' 11 ' gfk . I 7 ' A, A1.1l1' I' S1 '111 Scl11111l AII1. I' .cl1111l fly Pl1. 111.1Q1' "T11iI'1ix1'4S1. '20 L91 'A S 1111. '- 11 I-I1fY.'2 "IU l'5l1cr T4111' SQ111 1r Play: Cllll Bct.1 '111 . . c 11ty. " 1k' 1' 1' ujf 1 76 ab ct11.' " tzlfl T xvs THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE x .J ,A MARY CAMPB LL M Clk U5 S lwlll Dumhavxn Dan mg Sehool Ned Waybum Sehool Kappl Ep1lon Ma qu r Hlt Edxtor on THE ITEM 9 Soelety A551 tant on THE ITEM 78 Hxta Ednor of SENIOR AUV6ftIlI1g Manager of SENIOR jumor Prize Speakmg CNllilI'II'llll of Adnrtl H1 Commlttn of Semor Play Student MlXxf fr id r Cnqu tres a the quua 5 0 u e JOHN CETNARCWWSKI Ag ldemy Strut Sehool UD1VLfblIy of MISSOUYI Gamma Slgllli Football 76 '77 '77 S eapt ll '78 79 tlon of SCIIIOI' Play Semor Play fFrank Roland, H1 Y Club Dram ine Club THE ITFM Staff 77 '78 '79 Semor Book Staff Athletle Edltor bl Club Operetta 7 Claw Day Haberdashery I have nevew nen mxsel up to tn les LINA CHRISTMAN buy Park Avenue Sehool Unknown Alpha Dclta Phl Dr imdtlg Club Vwfhen hearts ave tru eu. words w1ll do ARTHUR CIOCCO Vrooman Ax mug 5 hc ml Draitm G E Workb umor Hlgh Selmoul 71 1 nt C nun ill T m 77 Flu Plu Tlllllj-,ll m dest 71 lm mlembarmmed row utuve hax LHIIIKTI entl man l r J Ll 7 ' -L, LJ--I l- 'f' A x. uv - , 'N ' x - F ff . -, . 1 - 7' X .1 JK ti C 1 H1 r C 1 '- V ' C' . L 1 5' 1 's c 5' 's ' " "2 1 ' .N. 5 I I - .i A vw -..- . . . 5 D I J - J 4 , Q' 1 ' " 's' g , ' 76 7 ' ' 1 ea e " I e 1 ru fl v ..Cy-- 7' L -'j 1: 1 , '.. fb- , 7- 72 al J, 7- 7- 1 PI'CSldCl1t of jumor Class: Dcbatmg Teamg Commlttee on Selecf ' ' ' 1 ' ' ' ' ' 1 - Q ' z 1 , 1 . , - f- -- 1 . , - . M ' , ' ' 1 cc , 1 , 'Z 1 . . C V 1 N , . , , 1 ' 1 ' ': 1 " . A f-f - . . f -Q 1'cu.'25 .. 1 ,l ' 'A' ' . 7-1 Sudc H eil, '271 Bnsclwa cal , '.. 1 , ' ' Beta. 'Pj L 1 U 2' U .' 7' lJ , P N - 1' " g : . ff 7, I -If E , A . Hufof BY IILLC 'X fl 9' 'C' 7 A , ff - U . THE SENIOR NINETEEN TVN EINTX NINE ERINA M CO!-IN A ad my Str ct Sghmol Stan Toll ge um mr H1 h S hw l lumfwr H1 h S hml Op rttta Dmnwatm Flulv Glet Flulf cr at TL 1th1r C7011 rt Four B den be omes l t 1 101 tlwer ullx borne BEQSIE FOLLINS Hlgimdll fJr1mm1r S hr l Br idallwm Trunmg S hr ml N411 gli! 11 111 1d Spf e She MIVTC tlum IL li mtdcd FLIFFORD COLLINS Ncxx Ea t Mam Struct S h ml Avlatmn Sghool tlmll 78 Q Inu L7 11 S7 711167 circa x Aluaxi tlzecr ul 16111 uearx .-,L ft!! idly j ROBERT FOOLEY Flu hm Agademy Flu hm L I Dean Prep Football 76 77 78 Ba Llwll 78 79 Gamma Slgma All great men are dead I dom eel so uell mxsel . 1' 1' ' 'f ' I3 Y csucrflq .1,e A1 Q .C 1r1,'26 , L' -C C "1 " , 1 ' J 1 Ush 2 'Q' "S , cc , SQ. 7' 111 C . 1g'1 rl 1' f -' f" 1 ' I ' J ,, 412' 'Q Q cm ua' z' ' ctr .. 1 l ,V I wk L ,Ll ,, 1 ' S ' . 1 .cu ' ' 1 Bass ' , '-f'72'1: .tudcnt I ncll, WIS. 1' .'111lc rj, Aj. ' ' I '- . dl 'I s t ,ff X -f, J S Q ' ', S Q. .. . ,'-:'- 7-1 'S'e .'--'7-: ' 'X . " - 1 f ' ,' T THE SENIOR NIINETEIQN TV1 ENTY NINIL SLZANIWE FONANT A11 11111 SIFLLI S1 11111 Nh Hwluylx Cnllkgk P D1lr1 H111111r1l1l1 M111t11111 Cl1111dl1.r P111tr1 Prxc Srx111R 311111 T1-1E IT1x1 Surf C111 Clul 'S DfiI11ltlL u Q T1111 p11rt1t11111 fN111111111tt11 t11r lu11111r S111111r 111111 1 1 l 1 u11111r Ir1 Sp ilcmg lllf S111111r 11 N kk 111111 mal SXIWLLIL U111x1r1t5 ML12111 1 1 111111 S ' 1 1 1111118 c'L1.1X1L111L CLARI1Nl ll KORILY buy ark AX111111 S1 11111 M11l1111111l Tr11l 11111111111 11l1sl11sd1s lol-IN CZURLES U Em M1111 S111 t S1 1111 S5r11u 1 UIIIXLFSIIB ,ll 5111 Ill 7 ' 'N 1 111 73 '9 E1Qt1r11 111 Y111k H1Ql1 S l11111l f'l111r11N D111111t11 C IW '7 'S 2 T1 111sp11rt LU1111 F111111111tt11 u111111 qkllllll P111111 Bu 11115N 111 11r HF Tlli B111111 M1111Q11' md Art Edltor 11 Sl TNIUR PLllWl1LlIX f'111111111tt11 S111111r Illy IllLlNll 1t11r S111111r 111 1l P11 111 Trulx T11111 1 11111111 studx 1111111111111 IS 1111111 IL 1111111 111 1cx1111 11111111111 x lOl-UN DLGRAPF D 1l11 1ltl1 XV111l S 11111 Hlllllllllll 111 1 1 T111 S1 x111R ll 1 1 1 111 71 I '77 5 7111 lI1.sl LD! 1111111 1 ' 111 1 111 1111 'rx ' 111111 C 1111 1 WU 1 llxl 7111r1 1 S 11111 HUL 1 1 1111111 1 1Xf11.1lx1x . 111- '1 ."l l , 1' 'g , -xf l11 ' il 4 1 1 ' ,, g 1 1 I' 3 3 " l.' "1 J" i. N 1 1 'Q' 1 W.1..l 1 1" CI lk "l7f'211 '. S 4 ' . ' -1 ' . ' 1 - P" 'ISL Usl 1" 111' Al 7 ':1' 1 cg ' A, ' 1 ' ' Play. To 'l1Cl'f- C1111"1'l Cf s' . 11' 4 ' SN 5' ' .il Cl1lAs C nrt, "limi 11 Llltlll tl1111g I11 l1 11" ' lf 'l N 'li " -C-l l "1 "1 Q 1' HF11' '11"l.' TL 'S1' 512' J '.'ll,7lf'.U ld Q, 1' 1"c 'l1l 'rs' P1 I1': lr'l 's 1. A2 f'-Sf'-2:Gl11' Cl l. '-1V'- 1 Q, ' N' ' ' lk fc , 5: 'z 1 '- Tlll. '- 7- f'2': 'Q 5 1 ' 1 ' Ql ' 21' A ' A' "1 s' "5 Ma f ng' of "T 1 I iff S' 'ss 1 LA ' 1 ' f .. 2, HJ J . x. ,Qu :X 3 Y. B11 l'1- Q sz 4" 'Q . "Tl1' 1' V ' -' of l' , Tl' 5 1 1-gl: Kg ' ' N -5 ,, 4 - x f' X .N X. 'J'-1 .. G F ' 4 ' ful l 1 41111111 1 S1g111.1g Ed1tlll"lll'cjl1lWtw -VTHI. l'11ir11," " 1 .' "1 E1l'11-11AHVY H1 tl l1111k:H'Y. '- 721'gX"""':'Ll',. 'ISL Dr, , Q Cilul. '277-S"2U: V "fP'1's11l1 I. AIS: S""ta. 19: S11 l- T1 1c1l. 'Z'-A281 V1'1"l'1'1's1111'111 111 -lL1111111'CTl.1ss1 Allll ' l'1'1:1' Spc.la111g: M. 4 1' 111' VN. 'l 1l1'. -Q01 ' Play. " If l11' XX' '1 11111l 11ll11"1 " THE SENIOR NINILTELIN TVJENTY WINE I AXTHOXX DI Sf I:NZA 9111 lx 1rx ll 1111 11 1r1111 1 ' 2 L 'PH S PHILUMENA DI SALVATURE 1 111111 1 1 HIL 111111 t 1 s 171 DOROTHY DUDD9 1 05111 W11rL L tx THOMAS MIC HFXEL Dl C AN Tum 1rx I11 I1 1111 L 111111111111 11 L S 111151 11 true 1 .w ,Y H-.vgqi iv 1v f. .v li SL. NI. if- Inx 11111' AH1. I' Cffwllcqc I' . .cy F11111l1.1ll. -2531 Afss141111 fN4.'11.1:c1' 111' B.15kctl1:1H. '-N"2', '4l.cl Ill' 11111 11 1111v.'l11c-f. XXVIQ11 II IN part .11111 f11'11s1n'1'1'1f. TIIUIH bc 1'11't111.'." , . XXYVCSI Sprmg Strcct Schrwml Busmcss Schfmul 'AU1 1' "T 1a 1. yet tulqmg 111 All ' 1 gs nf 11' :Jr rf." . F111 -I11l111f111' SCI 11111 ' T MN1111f is -' 1.x HIL' ALQV1111' uf llzu Smal." 1 'xv .' 'T 1 ' 7 I 51. B44 S At ' 7 ' P1 Pl 1 xYlCC'PI'CSIklClII wi' thc Sll1d'lll if111111q1l. M351 ' 1 11f11 .s!'111't 111111 11 111 ' ' Hue." T THE SENIORWNINETEEN TWENTYfNINE DOROTHY ECKELMAN . "Eckic" Fourth W'fx1'd School Undecided Alpha DCll.i Phlz GlflS. Baslicthall, '26-'I7. AZ-7'.2S, 'ZSTZQ Maumgcrg L'shcr, Scmwr Play. "How many' In-es wc live in one And lion' much lcss than one, m allf' FLORENFE EHMER Mxkn Fxfth Wird 9 howl Beauty Fulturl Alpha D ltl Phu qmmcty Eaglz mmd has its 01411 mctlnd MADELINE ELSEMILLER Mad F Il nhn sm gk mon Vmcc Study All lm D Ita Phl S1 rorltx U h 1 u Sym: r Play Dramatl Clul Glu. Fuh A tmc lend IS e a HL d LEONA ELVJELL INODIIIL 1 my 'it tg Uideuded xx 1 CUIUIUI m.ms new 11 m mx u and lv x 'll7T1L1'X 1 v -'Luz L27 Q lc ' , ' ' c Q ' . " '. M ' . . Y 1 4 K rv' Al: S ., 'l l ' Y 1 ' Q Q 1 jx S Q' . ' W 'z 'C T W1 ' " ,l , 'A ' fhx 5 for vcr '71 Q, , , ALI dn' ' - ITC . K-html ! " Dr.nm.mc Clulv Frcshm.m l'l.1y'1 Scnmr Play: xy-llL'dlCtllI'lEiI1l ffl.lS4 FIU 'L' l HCC. "Ru I 'U1H1I7'f"I cmd lnrurs-llcl ' mu f ' " un. . c silent that -11 -A lcaf. fp N' Q ,D IJ- A r' Y Y J "'-" X ,-, K r- ' p THE SENIOR NIINETEEN TWENTY NINE LIOINEL ESTERMANN Lddgmy Str Lt S hool The Km kgrhmlur Pri Lihnr Semor Pl 13 L h r lunor Prl e Sp along A 1 tant Ro ur Edltrr Studmt M x r 77 Flu D15 Cntr Generallx spea mg Lunel IS gen zallx shea L, CHARLES FEC EL D lrlnl Nl 1 Part Prnt Gfidlldtc Bcttca cd than taught EDWARD FITZGERALD St Mary s Instrtutc Mxddlehury College VHFSIIQ Ba lcetball 77 78 79 Manager 79 Varsity Base a 77 28 79 Captam 78 Varslty Football 77 28 29 Student CIJLIIILIIOY 78 79 Mmmlmr of Chl Phl Betx Cla Day G1frQ There are aluaxs tuo ildei to anx qucstzon Mine and the u Yong sid WELLINC TON FRANCE Wally Guy Park Axenue SLhool G E Work 1 Cluh 77 78 79 FAITIAIIL Club B Frdtprmty A lad LLII1. loo S on ll e as a yollx good proposmon and does not uorrx about the uture A "' Y ' A" ' ' C' C 'c N N r iss ly A 2 'z IQ Q .h 1 ': c' A 1: 55's so 'xg ' i,'e,'-: ,ps 1' '75, .. , , ,Y VT 4- k - 1 I f' 5- lynzff f , Y , , , . JI , V 1 K X l rl, I , . - ll IF ' 1. I. ' h . 4 ' . . .N K , T- N. H A . 3 - l , , V hll, .. f f- 1 , , - 1 ' , - f fl 1 , ' , - f- 3 ' ' sg ss H- , - I - W , . -, g-u- - Y . Y HVY 7 , '- V.. 7- 1 D' ' " , , 'Z9: X, , K. L Y THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE NICHOLAS FUSELLA md mx Strut Sghool Busmcs I Clul PI15 Oh A111t1 Fhl Ph1 Bct FTAICIIIIIB Bcggavs must not be tlwosers FHARLES LJARDINIER At adtmy Strut Sthool Dlrtmouth Ccwlltp. Flu Btu Kappa Frutrmty H1 Y Clulw E D Dtlf-att SkLOlILl Chmdltr Pr1 t 'Q Tr uk TL un U h 1 Stmor Pl1y 'S Studtnt Muttr Dr11111t1t Flulw All llcroes me not in ect tall Lavge souls max duell m hodzes small DOROTHY CJILLEN Dot Wtst Sprm Strut Sthool Alh my Busmcss School Ph1Dtlt SOTOIIIQ bltt Club Dru11f1t1t Cluh Student C on1111t11t+.n1t11t 78 Usher jumor Pr1 t Spedkmg MISIFCSS of XV1rdr11ht for Stmor Pl 15 Fr-,Qhm 111 Optrcttl lumor Qperctti Bc a luc unc tmd xou ucmt ct stepped on LAROLINE LIEILJER A ddtluy Strttt S h mol O11tc111tt1 Norm 11 lltu A H Q 1 L Cu clPkl'LIIl U4 tr 1 1 1 Sln lv ul nt m su 11 languu ts 18 f , . AY c I' M ' ' 5 GCC 1 1: z"' 'zu1,' ' a ' "'. .. 1 U A ., , 1 .Q , , , . 2 ! ,,. , '1 4 1 2' "1 3 1 'at ,Q ' '11 '..1g 1' 'Q 1 st", " 2 , - 1 ' "' I 1 z " 1 . . l , ' ' A .H w 0. . , ,K Q ,, . 2 'Q . . , , U A za 'z f' , 1 4 ' ' 1 1 Mixer, '29: Usher, Tcachcrs' Concert Course, "l8g Usher at j , N, , ' . ' ',, , ' 1. ' , - . - I . 2 ' ' z 'L 1 1 ' 2 1. ' z. .. .y I Y - U .. 73 s X - c' ' ' . H Q 1 , 1 ' 1 Phi I ' . 1 . , S. lll'l Sc wutsg llcc ,l IW: ' ' A 1 -h' lm' Tc41cl1crs' cllll ccrt C mursci Orul cstrn. U., ' Ufllltl C I L' ." 'C ' Q --'FNOYOS BY IILLGITY l THE SENIOR NINETEEN TWENITY NINE Hlf RS CJEURCE I RIEFITHS M1 111 Ax11uL S I1 11111C A H S 1 T 1111 11 111l1 K 11111111 L I 1r f H X 'I Pmph 1 mx 1 111111 RX C al 1 1 f Ma 16:1 XM IUHN lRlH'l'I'H 111 M Y U It I 1111 ll IX 1 I M DORIS HAQAMAIN Arnold Amnug S l11 l Bu 111u LL uh '77 'S tu Int Ivlmr 79 UQ LY l11r as 1 CJYILILIIII II 11111 B L11 r x 1 4 1 I1 1 xt can ILAIX HAI AR ALldgI11X Strut K111 Ir tffxll Tr1111111 S howl Pl11 D111 S11r11r1t5 Studym M1xL1 U r lt r1 p 1lx111 11111111 ttu for u11141r II 1 P1 111k U hu 1t Om num 111L111 WS U hu 11 L11u1r lb F111 111 1 LIN tn mul -V 'fu V . 1' . f IU ' 1 J .' 1 gale ll 'c ' -C 11+1l E11 Twllegc . . .. I7cl1Qt111g Q: . 'Tr N c sr 111 ff 'ttc' 4111 'rfg.1111 111' SQ111111' I'l.1y1 1' ', 'Tig X. B. K., '-2: fIlQiS4 sci: ".S11p1'C.s1 1111 111 Inns, I 1171, T41 1 , ' l 'u lf' .fl f A A 14 , f 7 V . . - 3 U fIllI'4l1II L1 Q. ,A. N. . . F111 lull. .231 Ihsclmll. 'JL HXX7IVV'T:X' l 9 ki .cd 1n1u1j.' 711271. VW " lil?" , , , VN x C xx-5 Kappa E11s1l1111 Somrityi P. E. P. Clul1: Dr41111a1tic Clulx '7.7f -2g1L:l" Cl ,'- f'-1':S L11 1.",'- 1 S111 ' Cl S l5z1,'. 'Q z All 1 :1:c:1la111r'4 c lu Class 111 '23, "Tl1.' l'l'l IS IS qzczuk 11x 1l1' Q'1'1,'f'l 11m1l's rmullz ' Elms." x lx. s' axis' I. K l 1 f I I ., d.Q2. QNQC Q g 'Q 1" ' AZT: SIIG 1 P 4:6 Sca"g1C 1 .I 'fSs111' 'Q "1 S11 C f ' 'C 1 .q-rH1 S 'Q S" Plz 2 " ' .z'ff1111d11-c ul1'."s l' Y THE SENIOR' HNINETEEN TXVENTYNINE L 9 UfvKk1Cflt,QEf.l RTLEY Fort Hunter School Ummm Student Councilor: Transportation Ciommittcc for junuor- Senlor PICIIIC. "Happx' am I, Fwm cave I am face Vflu ment rhex all Cmnented ll e m CEORCI1 F HEFFERNAN Hoff New Ea t Mallm Strut Stbool Sy racuse THE ITIM SENIOR Dtbttmg Ttam H Y Property Stnlor Play '77 Football Squad Ambmow nous no 1c'st EDNA HEMSLEY Enghqh Drake and Tonsone Sthool England Amiterda n Clty Hospltzl Glet Club Dramatn Club We lush there uae mme 11 e ea HAROLD HEQSLINK Dot C22 t zdtrnx Strut Qthoo Poet Graduatt 'X '9 U btr Prl t SPLrllClllL 'Vw U htr Co1nn1tnttn1tn tr Flu Day 'R U htr Stnmor P115 79 Fflthflllty Bwkttball Ttnn Drunmt Flul 75 '9 Conunltttt on Cap md Q oxxn Studtnt Mlxtr H1 Y 'Young tlluus ltlll be wunf, ellous lx 7 Q ' ik 07" 1 J' . ' 1 'S 'I N- A v l Q " i 5" .' 1 31 A " 1 if 1 ', , x . Y V, .h Z A 9 , 5 . 1 , . '1 A 1 '. I t .. Q----NH A7 , I, K ., K. l 5 , , Gamma Sigma Fratcrnitfz ASSlSltlIll Manavcr of Football, - A K . . I L . -'f-: s', 1' " f.-'1 sr, , tt,'23: Ush', ,1.s ",'.,: Sf, " z', '-1 2' " 4. ' 4 'A 1 A A" A N,--l'.-1 , D " 's . 3 ' 5: ' . V . I I 1 k x If V .. X r Y ', al I -1, r THE SENICRMNINETEEN TWENTYfNINE 21 EDITH C. HOLLISTER McClcary School, junior High School Business Committee on Entertainment and Decorating Senior Room 9 tor Christmas Partyz Freshman French Club. "No task is too tlificult to overcome." RUTH HOUSE Fort ohnson Crimmtr S hool Business Mzrth admit me of thx crew MARION M HCVEY Wt t Sprin Strut St Lukes Hospital umoi Pri t Speaking Ushtr Sttond Pri t W C T U E ty Con at I li e to vigvle Im not o ten ue KAREN HOWARD hilt Stnior Play Cvltt Club 79 Studtnt Mixtr 77 '78 U h r Clas Day ind Crlduttion 7 U htr Teathers Con rt ourst 7 The hu suit t, the per ect zlien ue the pursuit 0 sweetness mum -P j ' 1 L c ' - x T T 7 l is I g SN . .f I J I ' ':' 'a ,Af ' ': " ':', . . . . ss: f I tc! A' li D O fr' f bl A Phi Delta: P. E. P.: Dramatic Club, 'Z6f'27: Treasurer flast al: ' z't " . -, -ii ' .', jg-: - sc, "s 'Q 'iz .21S', ' ',' cc C 'Z . f '. lg 1' Q. THE QENIOR NINETLFN TWENTY NINE D 0 CHARLES H INMAN IR A 1 LIH3 gli L hl h UIIIXLYSIIQ Drim 1t1L Club Fuutlnll 'S Chl BLU Kappi 'T s Q lwxs uluaxs plaxmg uxtll tmwue or unlz en And I often ilu Shall ML ww be men C21-'vw WILLIAM IACER Dmrut Nu Tuvxn wf Flllflkll L nur II15 Unhutrl B nl P115 m C lnpyl Handsome zs as handsome dc es KIRQTINA IOHNSON QILH Ha 1mm Sklmol AI11blLYdlH1 CII, Hosplml A ladx makes ww mme ANNA E RADZIQ Bmly Ann xx Ll Mun Str L S ll Gwllgu w nlr r1VwfNTLlE5baA I W rammg uw Ig pl All the tm cad' '. '-:ct .gg "-'- A' '35 wiv" V' K V D f p ' fykvl y-- ! ,W I , 1 L A 1 f" 'Q' 'Q G.E. SW' 7:2 "f21ilI1l'- T12 .Q xy '74 X :ga 4 . ' ' Y 1 ' f A' 1jI'2lI'l1SlIlC Club: Assistant MLlllilQCl' of Senior Play. 7 Nc' Rst Q' , cc fcl mul , 'Af' Ulu' Cflulw: Ol frcttz: F' st P ':-: 7. ., . . yz . H. S. Girl Smuts: lhskcllwaxll Tum. 'Z v7-71 Da Q " Cl l. 27' '29, "Shu vzelwv' ml s, cxfc ' ' Ie," T THE QENIOR NINETEEIN TWENTY WINE FRANCES REELER 1 mx Str 1 C mrtlmd N11rn11l P flub Dr1m1t1 C 7 'Q 'S '9 Cmdy 1111 111111 S nl r P111 A 1 tmt M1111 r Qlrl B1 k tlmll T dm ' HI TEXI 11 S 0 911111 111 Muer ' N e1d!1.1ble1te1C11 HI LPN KININIIN rt 1111 I1 S h 0111 1 W rk 11111 mr 11111 5 11111r P113 W1a1 ect delz ,II 1 t I 1 IUHNI KISELIS l C E1 1 M 111 Str t S 111111 U11dec1d111 1 11ur 11 1111111111 1 T1r11 2 7 B1 14 1 1 11111 ANDREXV KOLAC'kl 11111 llll S 111 UHLEYIJIIH Thex dll and thu 111116 111111 haue nut Stnven 11 7. Q' Q 4' , . 1' v 17 v f. 1' 1. Agdc 4' . ect Schuml if 1 1 P, E. . f 1 1 1 Q flubfl 7-1. '- 7-1 1 'Cf Y CC,-C41 :ji 5554. z.gc "5 asc ' c', '-S-.291 "T xl - I' Sgff- hfffbfp . C , .-Sf.-1. "Sh s c 'CHL . 111.1 5, ff ev tf' : Y Y V Y "H1'l4' Fil J11 SIT if 11111 IC, il ' Pluyq Glue Club, '27f'2S729: Opcrcttn: U5l1cr 111 S11ph11n111rc. J 1 4 ic 1 '5. A 1 511' gf 11 1 me ife Lljfwn sf' "jg kcu Wld 15 11' cc Q 1 ' 1 Sccrctgry-Tr'15 cr f S 11 n '1' Ihskctlwzll cz , ' 77-S, YS729: a51:l1a1ll, '29, "Du 'ull 111111 rxglzt 111111 let 111' 1' ' 1 sing." SDSL E52 5 C1111 H" 1' f , Ll , 1 1 . ' 1 41 f ' . -' . .1 A 1 P ,I 0 I THE SENIORWNINETEEN TWENTY-NINE MARTHA KOPRIVA "Marthie-'-"Koppy" West Spring Street School Southampton Hospital Dramatic Club, 'Z9: Glee Club, YS729: Girl Scouts, '27: ' Candy Committee: Class Plays: Candy Committee, Senior Play: ' Pliiybicai Ahility Award, '77 A md uurd a liappx smzle 7 -M132-Ji' Weav them aluau it 5 the stxle v-S.. MARGARET KRUGER e Snook Corntr School Nurses Training Alphi Delta Phi Glce Cluh '8 A pleasant smile is an assurance o nendship IOHN KRYZAK Acad my Strv. t Sc iool Unknown Football R7 '78 Silence is the per ect herald o joy l EDWIN JUDSON LE PEER Footwill B1 In Mmm r Trick Student Counti U5 cr Senior Pl ty TH! IILM Still Sl Nlok Staff H1 Y Hot ty T im Pi Phi Frit rnity Xxlilcfll tllzm nauglltx bow u uld ttax me into mi I x I sluiialz tlze templera 1 n e that urgca me uitun ,J 1 rl .i ' - A , - 't ' f 4 , ,. s ' 5 N ' ' ' Y. 25434 ' ' M e ' we 'l wg? ' VVN 'T V Guy Park Avenue School Undecided la 1 aseall aggez L'1 - '11 'h', 1 i "J H 1 Ht' 1 V 1 'lv' eg 1 ' i 1 e ' '. " J ' -' 'U 'J ,' ' ll-' U1 ' 'l L' R 'll' THE SENIORMNINETEEN TWENTYNINE Zi B K Fratermty Art ts power D k T nk Tum 1 ye s Atlxtrtt m P113 X B K Frxttrmty Wmrxm W C Wmmrm S v rrl Oth r Po ttr K omt t Hand In hand ultl her Fate to .ue uttlz her he ELIZABETH LODER Academy Street School Undecided N115 mmd lets go a thousand things." HFLENI LOHMEYER Ymkee Hrll S hool Busmes School A te tder lzetxrt u uzll zn lexzble MILFORD LOUER Guy Park Axtnue S hool Undeclded Tm k Team Wturm Po ttr Cont t Ltst Year fI'Iealth X RICHARD LOUER fl mmm for Stmor T U Po ter Contests he ual s ta s Q - ' .c ' S ' I H c rc' 'c " 1 's ' f as 2' ' jg . . . z I '. J .. ic -- Guy Park Avenue School Show Card Artist rac 'z 3 "uri: " 's' g it ' ce I . ' ' 1 ': . . . L f ' ': . T. . . 5 ' 1 x s 1 5 ' S E x- 1 L L n L D A 5 3. - ff r I lk Y THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE FRANCES LUKE 1d 111x St 1 5 111 D trolt Sthcxml of Hfur Dressmg Lnrl B1sI1LtI11II t1pt1111 'Q 79 Usher of Semor Play 1 fl It 1s I uho mute xou to o 11 C LARA LUNEBURG A 1d 1111 Strut Selwol Busmcs Dr1m1t1 Club A harmless Iammg m tem shone or Ilev haw HELEN LYNCH A 1do.111y Strut Sehool Mt Holyoke Collcgt Ph1 Delt1 TI-IL ITEM S ff W7 N J SENIOR Sttm L1ter1ry Edltor Mwqutrs 78 Usher umor Prl e Speak 1110 Usher CI1ss PI.1ys Student Mvcer Semor PI1y Amy Pelham Seeond Ch mdl r Poetry Pr1 e She has a head to tontnve a tongue to persuade and a hand to execute Z X QTANLEX MACI-IOSKEY F I M1111 Sl ut II I Ohm St1t Umversxty x 1 Y ll F 1 I I WIIIIILY ut F1111th1II TL 1m 11 Q7 A 11111 symnc man 171 even max sk III n I1 II I1 Ip sou anx ax , Ac: -J I' rec .uhm I c ' ' " ' j I 5' 1 fi z5I.'-1f--1 ' " . "Let IS be ends. '. ' ' V j d s w cz c I' " ' ' S 1 1 'Q . . G . , ,, . ' , A t,. ' f :, N f " tat , '- 7-37241 " I' 'C at , ' 1 ' . tg 2 Q ' ' ' I: " 1 c ' 'z. 4 f -115 4' 11"' SQI111 ' 1 1: ' "' T11 cg 's ul' 1111 I1q1I: '1'1:c ' ' ' 1 'L I' I -S .. f ,PL , H, , 1, A' 1 -f u' 5 -' .' d YY THE SENIOR--'NINETEEN TWENTYfNINE 27 HAZEL MAHL Acztdeniy Strcct Schonl Business Drzmizttie Cluh. "ln all tlzmgs sl1e IS loyal and true." ESTHER MAIKSHALL l't rt ulinsuii IU D1 tri t N 1 l Business A qllltff pleasant murme :uns mmx friends WILLIAM MASLANIIU Attdtmg. Str tt S hool G E Works I mda lz e Jes lUL1fllTl around KATI-IRYN MALI Glt Cluh '77 'Q 79 Alphi Dlt1Ph1 Operettt Usher tt Sophomor lumor Senior P115 She neter does ti ji l1sl1 tlun but often a wise one '1 j ' Suhr l, 's 'c .1. 2 ' U ' , . 1' 1 3 4 F' i K A 1 ' 1 . Q' Q . . t East Matiii Street School Nurses' Training 'c , '., 7-17- 1 Q c 4 'Q 1: ' 1 c, E ' , 3 I 1 's. .. W l S .LU .V g' V. TT I THE SENIOR-HNINETEEN TWENTYNINE r ...i ROBERT MQCAMMON Academy Street School Union College "There surely must be some hard work in him For none has ever come out." time Kflewrrw LYNN MLGLASHAN Aeademy Stn et Sehool General ElECII'1C From the wlde open spaces h comes HELEN Mc KENNA Fourth Ward School Mohawk Mxlls The mlldest manmrs and the gentlest heart MARY MERFHANT Aetdtmy btrctt Sehool Mt Holyoke Follege umor l fl t bpt tkm '77 Ubh r rt TL lehers C omert Course roptrty ftlllllhlltu for bemor Play StudentM1ur .Sh hath a lean and hzmgjrx loo 'l 5 -H 'f-ef v . I , - ' iz , 7 N -. - h , q J 5. Phi Delta: Drammtic Club, '27f'2S: Glce Club, "l7: Usher, J':.',l,'g,-I -Cl xx, f -, , '2SgP 'rf 'c z': ' H , 5 1 ry iff THE SEINIOR NINETEEN TWENTY NINE WILLIAM MIKOLAITIS Fourth Ward Sebool Uncle 1ded Ba eball W '7 59 I Football H Student Counml 7 I dare do all that max become a man DONALD MILLER ion Atidtmx Strut Stbwol Bentley H1 Y Gamma S1Qma P11 c Speakmg Debatmg Try Out Hlgh School Debatmg Team Prop rty Comm1ttee of Senlor Plas Atblet1 CRomm1ttet of H1 Y Club Clas H1 tory Euevx l1ttle box uzll become a man MARION MURPHY M l ary S hool Undeclded Dramaut Club Thou mt a cllccvx soul quotlt he VIOLET OL BRYFH Stanwlau Sthool Alb1nyBus1ne College Glrl Basketball Team S 9 Dramatlt Club She uas quzt 11 9IlldlOllS mzss L ' ' 1 Z9 . ' C 5 ' , '-1f'- 7- 72'1 .. Off: ', 'Z , ,QI .. .3 . , .. ., , V 1 " ' ' : ': ' ' 1 ' 'f 5: 'Q , ' a V 1 5 A5 '. l CC e ' : ' St. . ' Q ' 5 . ' . ' ' ss R 4 Q' M 1 ' -Z 'lj 1 ' l' . s f .. f ' . r . , --- , . I ,ff ft I f v1 1 ' - I I 'V I 1 'I fl' . 4-' 1,1 Q 1 it 1 1 . , f 1 -' . ' 1 v' 1 j 0 l 1 THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE My IOSEPH s OLENDER AL ld mx St LLt Sklillfil Umon Drtm1t1 Flul 7 78 'U C-1Lk flu '7 'Q 79 OrL es 7 Q 9 MLl11l1Lr ol IjLlWlf1l1g Tum '9 Scnlor as P115 'U Ro tLr ELl1tor ot XL lr Book Program Comm1ttLL of QLIHOI' Plu H1 X vc alt IL UL lmg the nm BERTHA PAN ILRATZ Fxith Wald 5 ln ul UndLL1dcLl H1 tory Hlllllll A lun Saxon, f ILH tontams muLl1 uri om FONSETTA PANTAI-ONE CIIIIIIIL NLvx E1 t Mun SIFLLI SLhool S5r1LubL Dr un ltlk, f'lul " yLtrs C o1Ll1 of SLIIIOK' Clws Play H1tQ 1xL1 73 flag Wlll She lwi smzlcs tlmt um DOROTHY PEARSON Alllllld Ax nu S hool Syruu L lx E Sororxtx P E P Clul U lu r Tlx lui, and Gri ut llon r T 1 r Fon Lrt C num U h r lumor SILI mg U 1 r 3 nt r P ix bLL Fluw 'S Drun1t1L Fu 1 1 rn kl o Stud nt lN x L I L Pl is t t m s - A A -Y , . ,, ,,,, , , ,M O l .l 'Q c I' H . ' A , Q Q L . I A2 7-77- 1 Nl" , lt, A- -'-- 7- 1 'l1 ' tru, .2 'L 'Z 1 ' ' ' ' 1 ' H , l- : ' ' Cl' S . 1 N L A l , , I - 1 '. - : 5 2 'z 1 " L ' V , 'K 7 x "OV gr L joy m llfc l 1 secs. zs " TCS.. , M 1 ' Nc rt 'V 'S ' 1 .. A V I ty ,f 1 V m A 'Ad f 1 3 ' t --- -----3 M A .":s ff" ' 2 Q" , Wf- "1 J: lg' A " ,a. 'YL ,L Editor oi' Senior Staff: Senior Play ffflztirc Langlg Student M'."','- 1 ,"s 4. .. K y - V 0 ' 'c c c ' 5 ' 5' '. .L . . . , W: sc. ,455,a'x ada' . YS: Usluc . cacl L' s' . c' H .cz s c . b ' Prlzc fn-gk' jg ,5lL',Llf 'ma lzj: sl" l l,'-U: 1 Q " ll lt 'IRQ Mcnlwr of Clmm ttL'L' AlU!llllI"S'1l r PICHIC, f c 11.'L'1', "I'1'L' Intl w mtn15' Lmlcs o kc? ut QL' gn tIlL'tl:N' tml lc 3 Sleep. H THE SENIOR 'NINETEEIN TNVENTY WIINE RLTH PERRY 1 1 1111 Stn t S1 11111 V lklflfflfllll P111 D 11 P Clu M1 .qua 1 L 1rx 1 Stu 111 C11111 1 THF lTEXi tl x111R S 11 A 1 111r 9 11111r P 1111 lt C111 1 C 1111111 Il 111 111 r u 111 S111 11411111 r 11 1X f11111m11 1 1111111r 9111111r 1 1111 111111111 1 111 Ill 111 L 1 r Sy FALLI Umur 113 Ll 1 C 1 1 llrcl x 11111 1 lOSIE A PETRLC CIONE M1 l11r5 S1 111111 U11Ll1,111l11l 11111111 Prl 1 p 1 111 D 11111111 C ll 11111r P111 WIHIILY 1 S111111rd M1d1l 'IL Ll'H'lL 77 S7711 U 1. RATHERINIL PETRUC CIONE M C 11 111111 1111111111 1111111 1 1 9 111r P11 U 111 x 1 1 lusx 11119 lUHN Pll'xL Nflll 1 1 L111l1.111l 11 F 1 1 1 1 R 11I'Ll1.I' Ir1 L f 11111 thc 1111 11 ll 1 .md 11111 V76 1611111111 111 1111111c 111111 studxl HB H.. Acdc 4' Q 'C rl l afar S11 1 1 1 Q 41: P. E. .. , 111 25- 'S '27f-ZS: Scxrtz 1' '1' - dc ,f cl. '27'29: " . 11' S2111 '-SEQ U 1:11 1 5515121111 Dgrcc .Q lay: Us 1 1 '54 D113 ,1 c cc c . 'ZSQ L's11c ill il I1 r Pr1:c 'Q ' fl Ushc 4 Class P11131 T tw xl ' f. ' PC 'ZSL fl41 'cc.ClzssR'gN.1lP rf 1s1c.."'1sc 'qs' M Ffill flllllx ,1 11ccrt. "A S1113 11t1l1' gxgglc, 111111 111111 S11111l11'1'11 1l1'1111'l Nc ':1' cs: fm 1' 111.1 tl11111glzts f1'11111 l1c1' 1111.1 111 fall." 'C '1 ' 1 'l 1 bl ' ':'Sc.k'g: ra 1" Tl11:S:' aj: A ' ll- .4 A ' 1 . HF11 ' g1111ClS 'v ' 1 7 111 P1 '1"l.S.M Q f '.1ry Sc 1 U 'Ll Dr: 1 c'C111:.c1: 111' sl". "A yur' 111111 11k11t11'c ' . she." Vsfcst S1 Q Strccl Sul111l 1 c H1fYg 111t11:1ll, 'IT-ZS: C111 1131.1 R111 11.1 Er: tcr11ty: First cc ' 7 ':'. HW1 , "1 ds 1111: 'c ' ddy Q S' , TT x THE SENIOR NINLTEEN TWENTY NINE DOROTHY QUIRI Dot Acadtmy Strut! Sclool Wclleely College Phi Delta En li h Honor Secr tary Treaiurtr Senior Clasi ommittcc for Cla Pm and Ring Dramatic Cluh '77 28 tudcnt Mixer 'R 79 Amusement Commlttee Junior Senior Picnic Publicity Committee for Senior Play Usher for junior cert Cla Floxur Committee Tal tr hei acohs ladder And Shed as um the numhei 0 steps HILDA M RASMUSSEN 1 Guy Park Avenue School Oneonta Normal School Usher for lunior Prize Speaking 78 Member of Alpha Delta Phi 76 27 '78 President of Alpha Delta Phi 28 29 Usher at Commencement Exercise: 8 What is done wlselx is done uell GERALDINE ROSS Fourth Ward School Mohaxxk Mills A utllmg um ei is in constant demand FHRISTIAN REIDER Binghaniton Prep Whtatcin College Urtlie.-tra, 'W 79 In name wmtlz and honor clad .. . , ,. -1 N , 1 ' ' 'l 2 'S 1 e ' 'f - ' N ' -1 . C "' fss 's 'ksz " ,'-" 2 S ' ' , .. f.. 1 ' , ' , A f ' E ,Q .il V . . V: . Prize Speaking: Usher, Syracuse University Musical Cluhs Con- " 1 use " , ' k y-fwfr 1 1 N l . .lg j ' f . ..H.l.. X . 4 , . L .- 1 5 1 , '- . , - I w ' , , Z ., - . 1 y V .K Y. . , ,k A . A YY -A THE SE NIOR NINETEEN TWENTY NINE MARCELLA ROWE Fourth Xxfdfd Sthnnl Undeuded Student CE0l1I14Jl Q B k tlmll 9 THE ITFNI Staff Iumm' Prl Speak r Semnr Play Drflmatxe Cluh Dlreetnr of gemnr Comet P115 Chrx tma Card fommlttet Flax D43 C11 t Oh urtue aluaxs ums I tusdom S mmvled ultlt lt 254760 Xa ANNA QALAMAFR ga 5 Mtfllearx Sehrmnl ILIIIIHI' Hlgh S hr rl Syracu ment for Room S Fhrl tmfw Ptrtx X ztauous and ax all tlze l1Le long dax DORIS SFHMIIUT D w 5 St In eph Sthonl S uddcr Sthnnl K E Snrnrlty Athletn Fluh 74 Gltt Fluh W 76 Usher for Iumnr Prx C Sptakmg '77 U her tor Stmnr Play '79 F S f u '74 'N W 'J Dmnmtxt C luh U Art Fluh 8 A lzttlc lvluffmf' nz u and then tlnein L hun thc best 0 men MARION QFHWEM Atadtmx Strut S hrwnl unnnr H1 h S hr General Eleetrle C0 Fm she S mit the qw t 1 Cl Wlzose natuve ne1e1 Lanes 3 , ' .'27f'2-1 as e ' , '21 1 " -. "A 1 V 'ze ,'c3.", 'L ' ". 1 " I ' ,S z': 'S S 1 J ' ': , Ii " If 5, 'V I' - I I I A I I V . ll ' ,.' 'J cw 'sc Freshman French Cluh: Glcc Clult Cnmmittce on Entertain' W , 's '- Q 'A 7 v - 41 ' v, vi" f1 . Fl Y t , .. I: .' . 5 5 -5 . ' C A ..n 'fn .lznwl ,'-'f'-1 , ' 'z ' ' ,'- 1 s ' N ' ', -11 . . fl h, '- -'-'f'-1f'-': ' ' " T , -fl A , 2 - " U 1 y . ' ' . f -, . H C ml ' g C ,UI I' A wa. V . : lin 5 THE SENIOR ININETEEN TXVENTY NINE IANE SHUTTLEWORTH Audrmx Strut School Smnh Collrgc Ph Dlu THF ITFM Staff 2 Srxlok Staff 79 c Clul 7 U hrr Iumor Prl L SPLllilI1L Adxcrtlsmg Com mlttrr lor Srmor P115 Studnnt Mlxnr V mg cs alljxuuntx llfvflf' LLMER L SIkORSKI Shorty Auiclnmx Sfrut Sgllwwl N Y U Awstmt Mfmagrr B1 Llnll 'IS Asqst mt Mmagrr Foot lull '78 '79 B1sclmllTum 79 Wlz? abx ln must luue bam' KATHRYN SMITH Audrmy Strut Sduool Clty Hospltil Glu Clulw Dr am mg Clulw Then she ulll tal good gods hou she ulll ta SVS- DOROTHY SMITH Arnold Amour Srhool Undmlded K E U hrr lumor Irl I Sp alum, Uslnr Tnuhgrs Con rt Fouru THF IT! M Stull YL ar Book Staff Ushur Grad UIIIUII Exrrl 1 Int Mm r 7 Vs Se.n1or P15 I on It uudzifxv lv xnplz Yxuluzfvr f l I -2 w lv ww ' 7 i Clin . 2,.ZK1n U ,'-:Glc , . , . . . . , w, 1 5 ' , 5 3- rg jg V X , f N- . I ,Z Q '.,. A' a ' ' of 1' ' , 1'. ' Q." f' . l ' : ' I ' , , M! ,. .. 'Q ' ' , " ' . . . -Q Q ' in ' Qs' Q ,'-Q': Q Q Q Q f' f ' , - f- : Q ' 'Q , - . .. I g I I , V , A , I - 'Q ' ' " ' X 'Q " , : Q Q " . 1 7, ki? Y A, Y Y, IRI.. I I ' f x I It ' 'EQ K, 'YQ TX- . NJXJ I , .1 s',A A 712' cs Af: ', 'Q" ' f cc , I 'Q " 1 E. H Q 1 'Q Q 1 ' , ' 1 Q ' Cscs: Sud' "c. 'Z 7-': ' 4 li 'L ClQss S Q. "Az l 1 4 l'U4.1Ll'l1 rlmcl 'acc AN,'1 .41 'L Lu, VL 1u'c, O finer fo1'1n, or low wr facel' Y TI-IE SENIOR NINETEEN TXVENTYNINE 'r'r ENIIVIA QNXDER E111111 r 1rt H1111111' 9 111111 1 Vr1r11 111111111 1 1111111 1 C1 11111 Fhilfmdll 1111 111111 f'11n111111t 111 9 r I 1 u1111 r1 1 Spea rl 9 1 ut r1t11 lee u " BYITII III 1111 'I' 111 A 1 P 15 C111111 1 111111r P 1 l A111115 Au lfd Chilfmlll 111 ll 111 1 I1 1 I 1 EI11xx1r C111111111 111 11 1 11s 11 111111111111 PALE STARIx 1111 111 5111111 11111 1111111 1 1 ILL 1118 11111111 11111 MILDRED STEARN9 M1 A11 11113 Str11t 5111111 111111111111 1111 1 111111111 11111 'N U 1r IX ' 1r 11111111111111111111 x1r111 1 11 LLIf1l 1 IS 1111 116111151 111 MARY IANE STEVENS I11 IIILII S1 r 111121 Nl1flUl1 11s 1 11 1111 1111 1 .A A AA. 1 . .. C -. F' 1 l C y I 1 - Im' 2 C1111 c' f111' il 1 cc '1 . ,. 4' ' C1 I' , cc ' r . 1111111 7I1y1 U . h A ':' 'kf mg. 'ISL G1 .11 5. '217If1f'21' ' 1, '26g CI 11. 1-21 I . 1 1 Cl . '-l: . k1g: C 11 Q I1 ' , fs: "fNcIlcj: 1 ' '1 1 11' 2 ' ff. 1 1' T41 111 cc f r 1 1.. I7l.1ys: Zlgss " I At .- " 1 1. '1' ' 11 p1'1'11111cs 1111' 1111111 f ' 5 .1111 'f 111 1111 11g1's. Hug: Q 1' 11 U 1 1311111111111 TQQ1111, 'ZSf'2'l. 50111111111 'Qs R111111' P11111 115' .' . 1 Hwy f .. .l.. xd. H11 1 LI 1 K. E. S 1' fllyl Ushc' .11 I31111. 1. 1 S'r"", '-1': 511' .11 Class D1 QS: Ush' , C ' '1 ' E." "vs, YS. HT1 1 1 1 1 1'1'1111'11 5 -A 11' '. j yt" 1 A I 1 13 If 1 . -I. . v 1 1 51. .aff 5 c I' . ' 1' 1 A-511' . 1115111 111 1111111 11111, 111111 111115 11 11111 '11, .11111 111.11111 lt l1Zl7l1Q 1111. 11111." THE SENIORH-NINETEEN TWENTYNINE GENEVIEVE STEWART Tflbfi Hill School Albany Hospital Candy' Committee in junior High School Operctta: Sold Tickets for Prize Speaking. 'lNeatf-not andy." 2 . ROBERT STEWART Fourth Ward School Undecided Noulierc so lmsx a man as lic theie uni And yet lie seemed busier than he uae WILLIAM STEWART I Gamma Sig Vicc President Scnior Hi Y fSecrctaryj Glee Club junior Pri e Speaker Dchating Student Mixer Class Play Iunior Senior Picnic Commlttec Senior Play Class Day Haherdashery He uas the incest box 0 all GERTRUDE SWEET Gert Guy Park Axcnuc Home cc Flulw N Wo U hcr Iunior Pri c Spcikin a Pr 1dcntDrnnat1 Fluh 74 Opcrcttt W Studcnt Councilor 'S Art Fluh 79 on Propc rty C ommittcc for Scnior Play '78 I slumhcred setcn xc us tml tli 11 lost my degrees H 7 . . ' . ' ' ., l 1 Q l aa'- "B-ll" 'Z N . f . ,Q .-I J , 1, . YZ Q Y K, E. Sorority: F. S. Cluh, 'Z4f'2?f'2of'27f'2S: Athletic Cluh, A2-1: Gln , , '.,'-'- 1 S ', h ' 'Z' ' 'L ' g, 'ZIL cs' ' 1 1 c . ,'- 1 " :,'-': ' 1 ' - 1 , , - 1 ' ' l V " ' ' ' ', '- . " . - 5 " "1 t ,e ' TT THE SENIOR NINETEEN TWEINTY NINE BENIAMIIN TUDEK Fhdrlerol H1 h SL aol Penr Umxe 1t5 0fM1eh1 ,JI 'NNI IPA Fontbdll we w To e at ww I5 to be hwpx A421 PETER URBIQI. IS A Jduny r tt Se mol Undeelded ble flulW Frmcltlvlll Tttmm He ns usulllx abs nt 111 bbdx And sometimes et n m spmt MIlxE VALERIO Aeldemy Strut Sehoul Unlverblty of Vermont A I-I 9 Vdrlty Blbketlull 77 'S '9 Clptdlll 79 Trtlek 77 N H1Y '76 Trenburer unmr Llibb Prebldent SCIIIOI' IILM Staff S Shxlok Surf N Cmnmnm 51251111 Student UL1I11l 6 Lll Phl Bum mn r flu W Club a nerda hery To rlwse who mm thee not no words tan pamt And those Lthr: mm thee now all uurds are am Whiz, Vw cf DOROTHEA VAN VOAST ut Arnold Aunue Qelmnul Undeelded D unmu Clul '7 bl u 'I '7 'Q Orehestri U K E Uhtr SCIIIOI' Play Student COLll1ll 77 '79 o uotatmn Stall nt Year Book Flrt Chandler Poetry Pr1 e Cla: Poem Beautx IS truth ,md truth beautx ' 1 37 I Yf -. n f n s ,' ' 'g -1 , ' "rs" "gan f , , .. - . lJ ' T M Q I .'- , Ku fl 1, N, ifvx 4 e' ' 'Stef fl -' "e I 1 1 " . ,. I ,L l V3 I U In A lg I , . 'S a"g,'-f'-.'f'-:,z ",'-g '26f', f'.,r: V ,'- 1 'A' ' .I A 'Ui ' I Class: General Ivlunager Senior Play, V291 Senior Playg "THE " " 4 ,vlmll " 'I' " ' ,'-r: N' ' 'f ag C c',"2:"m' ' 'x:Mazge T1'k,'-l: I1"Dy Hal ' as . v k y vk x f ' ty' ND .. rr 1 'c ,, v, '- 1 'lee Cl In L- V, f',.: ' ' 1, 'ZS' -'1..: sh ' ":' ' c','-f'.,g n YY - THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE MARION R VUNK Sunny ourtln W 1rd Busmg Alphl D ltl Ph1 Iumor Pr1L Spnalclnq Ublmu' Cip md boxx n C ommlttu Adurtmmj Fommlttu. for Synlor Play Pro 'rim gLII1UI P 15 U 1 r 1 1 1 III Ewnlng Dnsb n 1 pumblp lille tmx puttx zntx Ilzmmmg, dluhng we HAZEL WHITE uclnmy Strut Suhool Omontx Alphl Dglti Ph: P E P Flulw A H S Curl Swuts 76 '77 Iumor Pr1zL Spukmv Sunor Stiff Sulngrlptlon M111 lger Trmwport mon CPOYIIIIIIIIQ. for the. unxor Sunor Punk Cindy OIDIIIIYILL SLIIIUI' PI 13 P E P Clulw PI ly lISfUdLl1tMlXLf Cl ass Prophuy SLTISIIIIIC' swz t to resent but as sul I m atomng or error We love lzew uell rf , ELEANOR WILSON Audpmy Strut Sghool Cormll Df1ID1f1L Club '7 C'I1bb1L1l Honor ear lz studwus x ear IESSIE P WILSON AL xduny Smut Sk loo Homl :mn ug u w uw W 'I '77 'S 'V Stu Lntfounu I 'S Suntxrx 1 x l IIIII' IUI' n P 7 tu Int U land S mor Illy 'H on C llkly C ommmttu for Llllur P15 LLILIU' N Sll 75 CRLF Lltul omc .md trzp It a x ll On tll L 1 F I ' 55 ga 1.' ' la' Slkfli-SlC-li,N. " "'t x-Id's- "Al . ' " U ', ' ' ' 1 " .l A-I . , H - , 5 -zu: :A I ' " 4' "1 2 C ' U, ' ' Q I1 . . . I 1 1 f ' '1 . y 'vi 'lf a ,f .7 ' f 1,174 -4 W I . .5 , , A ,, x A 1 'fxlzausting tltought, and living u'1'sdcm with .1 , ,x K-I I , K. E. B. 13,1 Drg All' Cl l, 'Zin Glcc Clulv, '263271 F. S, Cl I,'-if, If- f'-.'7- 1. Ll' I "ln r. 'fl 'L .' .ml Trws ' 'lun' Class, H271 Uslvr, Prize S caking, '27: in S nl' 5 ' ' fc' 713 '--'Q fa ' I ' " ' Ig '. 'ESQ S-'Aw y of "THE lTIi.IH .' ztf, '-': ,I '- Li l". 'QT ' A S -'U ju c hqlzt j'm1msI1' tr cf' TY- THE SENIOR NIINETEEN TWENITY NIINE ROBERT WILSON M Cl 115 S howl Ax11t1o11 Sghoral Wmlz le11r1111 dutl1 ma e the mx WILI IAM VJIISON 1 ul n1y Qtr Lt S 111 BUSIII 11111t1 1 W 7 Bllut 1 71 W1 S 1d11tM1x '7 S V B lu 1 '7 78 U. 'W M1111 Lr Studmt M111 r 'W Lat Wlll md TLst1mu1t Genteel m pcrwnafe Condmt and equlpa Q Noble of lzerltu e f'enerm1s and me MILDRED XVOHLC EMUTH M1 Tuplnr Lllu Hlgll Hhuul WhLLlf1Lk SL on Alplm D lt1 Phl Dram 1t1 Flulv Fun l1 fxlulw On then uun 'ment Mu ext l s a 114 I LEW IQ j YFVOLI xx Tm Yu F1ltl1 Wlfd 'B howl Undg ulcd Dr1111at1L Club W Glu Club WS Cllmmlftbh tor Sgmor P115 Up 1lc111 Ph1 Frm rmty U hu for Studhnt Mvcer I am not nn the rule of Lommlm men . ,I fff. . ' , ' v 39 Y c ,eg ' 'Q 'Az I ' ' - wg ' lg e ld." ..B.H.. Ac: c '. c' ful ul css Dr: 4 Q fflulw, 'Z-lg H'-Y Clulw. 147-81 Class is 'lv ll. '-"- :fu c xcr, 'Z QR: ar-ity as 'tl1zll, '- '.-m'1Gl" Club, 'ZSL Nlasqucrs, 'ISL MCII1l5CT Ssnior Class Play f,ICl1I1Il1gS,, '-.1 sag' ' A-: as ' 4 'L ' uf Class of AIU. M . - fl . gi . g , , I ,, ,la 'z"j.' ----hl 1 c 4 'L 1 1 'c . 1 ' 1: , . cl J fu re c ic 51 1 NLE ,, hr. .. A 4 fc 'CA 21: 5' A ze ' 'Q 5 ' l 3 '. . T -lil lr L r Htl THE SENIORWNINETEEN TWENTY'NINE . , , 1 - i MARION YOUNG "Micky" , DeNice District Nu. 9 Amsterdam City Hospital Glee Club: Dramatic Club. "To be slow in words is a woman's only 'l.'1'TI1A2.u ALFRED ZIELINSKI bluver ille H1 li Sehoul U S Coast Guard Atademy ng amusement aside let us attend to e erious business 1044 LU EUQENE ZIELINSKI L- wx r xill High Stlio il Union College He d underta to fi ote bx orce O argument a mans no horse He s proted a buzzard is no owl And that a Lord max be an owl A tal an Alderman a goose a usme And rr les Committee men or Trustees Glass Ebay Cilfssrclsrs ld m A dr Miltt Vtleriu H, wr Donild Miller Caroline Ball 14, Dorutli 1 Vin Vuast 5 gumx 13 irothy Smith Will tl T tim 1 itm VX il 4 ii I tti l uita ll, ni r E ild M ll 1 R 1 Special dliomxmttrrs F mx r L v E x ll IJ r tliy Q uiri Emmi bm ,di 1 X lulm C tniruvx lu Williiiii Stewart Milt Valtriu l , . . 4 tr ' ' N f rf . , - 5 . . ' K , ,. uw .A . I ' ' .q ' f .. , L - b . Q ll ie 5 " c 'j ' 4 ' , . ' 1 C . iv I ' i i l 'll 3 es' c '5 Ll ess .......... . ...... .------ ---v--------- V - - ---------- 7--- H 1 i Class 's y ..e. ........... t .A---- A--- - ---- A Y ----f--- ---e 1 ' Q A4 ' ' Class 3 cm .,..... .. ew.,..., .A --vff--- fAe--- ------- -f---------- C 2 1 N E -' ' qjlllss 11n,l,j,,:Cy --FM--Af,A--- V -,-,-- v,,,v,-Vv --,.... ,..... H 4 i :cl Wliitt', Hicks brllllths Flats' f ,' .....-A. --------- v -fm ----- f----- --f---e--- I --------f-- - r f l ' A5 lm K5 A Cm Yrxg- V Y--- ,Y ,,N--Y Y -v-- ,,,, W llg fl sr , louse A 31 'lmic 11,-k.5k.,nA lm uf gms? ,-sAv U-or H--Ll. gl Este mann, dunartl I'1t:gcr4 , .ircc 4 wwe C1155 la 'C ,,....f...Y ..... V -V A -v-- -----e - - 041141 IVV v U " Y 2 E E' E l N gwe' .slerj ............ ff- ..-.- ---A- , :C 4 '5 v 4 x 'L Q 'C I Y THE QENIUR NINETEEN TXVENTY NINE 1 iaunor btuhents l X 111 N F1141 rwfxx. lvfl I-A YIQIII' Illxllllwl' XX' lxfm. I"l'll.l Iilx ull. Rmb Prrrx Scu+11d Iwfxx' l'm1'lh.1 l'.u1l.r'.1t:. IJIVIMLI15 lglllfl. :Xu . l5l.mr1m'l1.a1'd, .Mr Ll Ill .m.m. THh SENIOR NINETEEN TXVENTY NTIINI 01:11:01: 11113111111 11 11g1.g.,g.,g.,1.,g.1...q nmmenremmt nge ssaps 1 pg-:1v:11i1:1111r1i111f1 1 :ri 2131-:1vi111f11111v:oi1111v1 31-1 3111100 fllibe orcbltgbt acc oftbz atwns B mlm P1 6 HRNT RI K ORDER PRI4.I I I ill! llll L ll A tt tu word 11 I1 Cn 11111 111 rxt 11.11111 ttf ltq t wtturgd tht 11111111111 dtr mv 111 111 11 t tor tg tt 11 111.11 1t11111 1 hun dt p1.llt1111 tht xhtduxxy mtxtx of tqmurtmt xt 1th tr 1 umm to 1111' 111 1111 hum 1 mmd AL ordmg to trtd1t11111 th 1t l1,ht wt rxt ktndlul 111 bonu ltr .txx 1y ttmp Ill tht dplta of tht Ntle, Egypt tttth hgr vxlld bl uk Ly LS and mr lo kb of jet though tht thltm uf r 5 tvgry trt att tltnkttt 111 our 1.15 vxwt 1. hrbt to hold tlmlt thtb torgh xxhtth hts um ltntttd t11 hum up t11 tht prtbtttt scmtngttrmb xx1t1 1 dtm md umtrtttn Ulllllltlxl' 1111111 vtttt 1 L11 tr hr1Qht lubtn Nam tht raw hu hmmm' Whg11 Egypt old up thv. hnlltmt tturth md for 1 ttmp tht sun lu-.spd 1 1 dun nt tht Em burn. torxx trd xxttt ttrbh h1rh1r1L uma But t u 11111 tutkpm y thur uma md thur Lmnntb fill he 111 md xxhttt 1rm1.d hthp ltmhtd Grunt tht xx1111dLr of 1 bumpy mg ftgu da-hw vxtth Ptrbtt 11111- hu hrutgt Ill hu mg, 111 xx1t1 bwrnlul 1111. ptwu x rttxttw hw tu w11.t111uN 11l11xx111g 11111 t 1111 vx1t1 nr Tmunt-1111 Lb 111 nr Lrtt 1 11.r mrttu lll h r Armor L r 311 11 md h r Ap 111 1 lll t 11 nu .111 t tr 1 wrt bpttt trum t11. tttght 111 htr 1 tmp 1.111p11l1 1 u In xxtmrld xx1t1t lW1'1l1ill 1' L 111111 tl llt at 11111 1 t Ltlll 1 ht 111111 111 1 1111111 1 1'1 r 11111 1111111111 111 xx1x1111t Lr11111' I' glllu ti um ULN NM LFUNXLN UL L H 1 1. L L I XXX 1,1 th llll 1111' xx ILL 1 111 1. XL 1 kung tot L Th1 h ll 11 11 1 1 At1t11 111111 111 1111ttr11t tnrty Ill tt turt, I1UT1'l0I'L 19111111 xxtlt 1111111111 d1b1usN11111 N11 mort 11 111111 tuthur 11111 thttr rhyttmm hum to L11 11.1511-tu tu 11.11Lu 1131 tm txt 1rd t 1. tttrtl xutnh Thtn 111g of tht thtttgb rhtt xurt, Ill tu t Ill! t tt tn, Vw 1111 hut L15 wtth Bt ron ll ll 1. 1 llll N Ill llll tt 1 x tx 1 X111 Rome atttred 111 armor 211215 the hl.1'11w lon trtm t mttthltd hmd ol Gruap, xxtxu tt trtumphttttly thou hpr httd md Ltgtrly 111515 1111 Cmstr Augubtus Canto Vtrtftl 11111 Hurttg tcmtrthutt hrtlltmu to tht ltaht 111 Rumt Shy shtdb htr ht tms 111 glorx hrotdt wt to rhh 111' East to tht What, to tht Nou from tht d1.Q111Lr1tL kmgdum of u 1.1 1 wrwhttr purtr u-tn 1 tddtd to tu U ary 111 tn tor h Furttolnl hy pro Ltx hut d d 5 UIQL 3, 1 htld 1 horn, vxhobp at tpr tughtngx form thu truext nohlmt prm gtplu of modnrtt uxt 1 mon Ytr titpr 1 ttmy t L 1, I 11 protfrtw QFOXXN dtm Romp ht 11 1xx11 wld Ill utrb 111 111 x 1 tb 1111 Lt th Nut 1111 nxt 111 nt ltla 1 r 511 gu.vHI'S UIXLN Vx l ' ' who tn t11.w tt Ntmtw 11111111115 tt1t1 IU 3 htk lu1. un III mug ytllmx ur itltitf t 1 1 ru LN xx111 1111111 to L Il1LlNlg 11l 111111. txxtxu lrttm xl ' Btrhtrttm tr1111 11111111111 lll XXL-lxfll urupt trt tux MX 1.1 ll' 5 N w1rt1t111t1 111 NP I1 1 tht 1 LII' WI'LnlUU w 11 1 1 ttw tk t't'11U tty tumlu Ill y Ill tu ht mx Thty L 111 ttrt L tmttltw 111m 1111 ly N111 tuvht r 111111111111 tx 51111 1 1 x L1 111 Hou r ll 11 -1 trt L11 111 42 -A. A, 143.11 4 Lv V 'A T- ' 1. 1 11 1 1 1- 1- 1 1 -::1111:.1z1 1:1-1. -1,-. 1- -11 11 11 . ' 2 Q i 1 ini Q ! tl l l tin ! 1 , : ' Q 't 5 9 " i ! ' i Q. : ! i 1 l ,z 1 1 1 1 , . 1 .. . 1, 1 .1 1. . .. . , , . .. ., 3 ' I Q 5' I R "'I.1'l tl11-111l11- lpzhtf' sztitl 4l111l. :11111 futtltwitlt li::l1l -. 1. -. . ' , ,. Ll C I , . H1111-1'1:1I, t11'st 111' tt1'11y,gs. 1111i11t11ss1'111-1-. 1 -1-. .V V, I . 4 i A i SI ' 11' l'lUlll tl11- 11--1-11, :11111 I'l'11111 I11-1' 1111tix'1- 1-:twt ' I ' ' d V " ' . I 'I'-1 j11t111111y thtmttglt 1111- :airy 5411111111 I11-gn 1." d 5 Nd 1 5 "3 ' ' 'S 'tl '15 ' 1 Ll' "5 1 1 '1 h' l' flu 1'1 ,l'Hg 1. , 'k' ' . - , 1 l'1 Q th :'1 ' 'I 'r , VT' 11k 1: ,, , L d 1, h' KS hi Q , ,, .R chz 5, S hc Chl fl f ' ' l 21 hi S - . . X. 'S 1 ' y J A , ': 5 'A I 1. ' '- 1 , - ' . - ' , , ".X1'1'i1-11t 111' tlztyrf ltllgl st .XII11 11111 wl 'llh X" ' K J' I L' 5 "' XVI -1' 2ll'1 th. lllt ll 111' '1.:I1t'.' thy 1.:1':t111l i11 .'11t1l',' ' 4211111--gli lllt'!'lIIg tltrttttgh 11111 4lI'C'2lIll 111' 'ttgs -Q ' 1 ' ' , g '11 15 fi Q that tx'1'1't1Z ' , ' -' , '. 7, ,, ' , ' ' , , ' I-'itst i11 1111- 1-111-1 tha 11111 111 ll1111'y's fltlill. . 'v. ' , Y Q 5 3 T111-1 W1111. illll 11::ss'1l :1 V: j-is this th- 'I 1i11'."' , 1 l' C' ', K "1" he .,1 1 ,-"' A '-, 'l1 ' '1 ' ' 'll '1 'g' '1 ', '1, h' 'h 1 hd ' " ' 1 ' ' 1 ' " ' 1 " 1 ' f '1 "5 ' ' 1 ' 1 1' ' '1 , 1 ' - - , '1t"'A1':" . , "", yll Q -,A 5 ,vial .1 5,2 , Q., . 1 , ,Z ' . , 'U ' 5. 5 1 1 y xl ' 1 5 m ' ' . 1 1 , - -, 2- ,A I 3 y , 5 1 'Q ' , Q K N 3 1 H' H- 1 and worn, hegins to falter, thc Orient catches wide Wilfld- '::' 'h'l ' ' ' 1' ' '1 fl JLl'1.1 l 'h ', ' lg "sz ' l' la ', 1 1 " ' h"' , "1 ' 'Ll ,lf ' l' C. ' ' ph':, 1, 4 2 ,- , , -Q ,h1 d ,1 C 11, ka- Q C- -5 . ., 1 1 'if H ' ' f ? '11 .1 11 'f 1 ' 1ll ' ""d X M: 'Q ' ' 'Q ' ' 'l:1 , ' 1 ' 1 ' "'1, '1 "3 ' "ml 1 d laid' 4 1 Ll h' lgfh T ,, "1 L ': ' . ' as "l " ' '1 " 15: hy 1':' 5 ',h l ' ,fl ' ' 1' '1 ' 1 Ll ' '1'c. Shu " t I'-' g,, "K ll1 ' w'1k, c11"'st : "ft.1 d:l', l--lc Ah' Q, fl l' l' 'l" 1 Ll l' 1 'd"':: :,, '1y. P"'l's, l' S '1 '51 nl c " l', hc Ah, ' 1 'l':'1l1,: , 1" ' "l ll1l1s1 c c 's,lc1ds' h' d 'ulL1'CC"S,l' dl 1 " 'hi' '1 1 gh - I - I - 'g fd H111 , 1 rlc lw ":'g, 'l 1 '1 cc th' A" s d1::l': l ' ' " l hc 'l'1 cc S' l ,' "Q 'ul 1' S' 1 1 '1 Q tbl' hcr ll,ltI, hut hark! th' s d 1 1 1 hcr 1 l ' 1 d ' E ' 1 ' l nat' . i'r'sh fur hc ' test. s 'aryl and ll SIlllI'l thu t111'ch hut alas! 1 c 311 R '. 'l ld tl' gl ty lvlars, th' , ml 11l' SUI ' S ' 5 1 d ft tg 11'a1tt that 'y 1ll11w wa . has l " do "l 1 , 1 Ll , s ,. th' 1 " s11:s'ss11111 111 11 ll l ' , 111.l. 111 hc x "r 1 ' q 'Qt gl ' ' gl C1112 Tl " S l' hl dl' l ' 4 1d 's. " th. gx and all h 'r th'r '11'1111'f Ill hc "st ar' lcd ' 'l's. ,' , 'l N' , '1ht's und' c Q' tl , 'l "ls 11l hcr 'l1.ll'1llIS . tl d. , c . I, 1 l'a "s Cru" alstm du lat '. H1 'L' ' 'x"r x'at'l cd l ' rllll rtsci' ' ' alls 1 11.1 ,r v s 111' Class Q l ' s. da k 11? N 11. a mit ,ray tl g 1d .l l':ht' THE SENIOR XINETEEN TNX ENTYNINF ng wt e 1 1 x 1 111 ILI I1 IIULI' 1. U Xkpu 1 UI 1f1 hm e lillf xxlth l1 rx Llwxxn u 1111 xx1t tetr t11u 1t1 1m t e 1fr11und um1re Ixr II 1 n t 1 nm t r ere m t ere 1 texx QUIXQYIIIU n hme Llullx thr11uUh th du lc Rennu Ame 1 1t hmd cmd Flrwrenee e lure t I t mv er ple u t e I Ir1um t L1 t vent x 111 r 1 mx' If 1 11 lift e txt XK1 r x II pleu wr etxx1r1I -.xtr xxt txx1r m mxt I e t -'1t eruw rwxtm 111 lutx 1 ll rue e 1 I mrm 1t11m tx L t111 wrmtmxf tie lrtI tn In mg xwmrtr lu xxl r 1' L 1m tmr IL I e 1 1 1f1rt ru 1111 eumts 1 x 1 11 meld hy h r str nv IMI t tlr re1 1111' xxer 111 r1x 1 elnuhle n1x tre rt1nm1 hmd ll 1er11 t eeIn At llitle tu her sturdy clluxfhter CUIUIDIWII m th harbor xx fllkl 1 eltx tm 111 1m we of v1 lmrtx mx' 1' 1 x t L ret x me 1t1rex xx 11. lgxt xxe mm xx 1 rm-1 r r m t 1 trvrmx t11 1 1r mee 111 1t r tue per ri from e enlv tene 111 t 1 men wt eulture ill 1 LTU Q DHI LI' U llfc. UJ11 L14-'Uni t 1 t 111 tree um m ot pruvre xx 1 tredm from exerx hrll md IUKJUIIIAID peak m t 1 hrfnd md tru t 1 rem tet orner J t e1rt lll x u wrt Cwlumh 1 urur x wudlx t x 1rd 1' 1 xer stitey xfure rmed m rh r xx le wmty th xx lte wxrlty m exery pu 1 111 pr1x1te e1I11e1t L xu 1 mm mtx t xr rmem s xt r Ile tree 11m H1111 t num wurm r mt1rt I lls 1 1 r 11 s 11 1xx ut the Iuture IKIIHXNIIIQ lLtLIllL 1 ev 11x1. 1 ulllliill I1ll Imluml ut xxeep I11rxx 1r h mv 1 x mee t 1 xxhlle lt e L lr fl llll xxl euutlnue tu ou s of 1f11rx bclencz a rear actor In the life of Qtohap Bx Vftuffuefxte Butlltman Sueme Hmwf NI I UNI! RI I l7RlJI'R PRIZF t mu' 1 mr mm r I 1.1LIlx.L rt1 x xumm 111 xx 1 se Qlll l xx Q WIIIINIIICIIIU x x m I1 11x 1Iwp1ed hy them t e rx1ee 11 mm Ill 1 lvl 1 t ll en s n ot t e lwtx eent t e s lerxtxh muxtment 1 to u t ls UIXLII 1 nexx tren t 1 e UL 1t1 111 t 1 111- 111 111mlx ut e mm ls xen ne t ALILII hu UTOLIII t1 l1I Huxxexer 1111 .I 1 prme 11113 he the IWFIJHIUIIOII m ee Y Lll II' IIILLII L I1 L ll'I 1. IN L they Us M ll L HL 1 txwuxf t 1x11x1' exut xx 1 1 xx en 1pp1 t x Q 14' I' l U xentnnx I I W I 1. N L L LI'l 11 1 1 11 1t I rt an 1 elylllllle wr111'r1. ut Il t I r t use xx 111 mtr y II 1xx exm 1.1 'Ill wreel 1t1 t L ex1mt11m 1n e 1er1het 1uI men U 1.1v.I em lnllfl I l'T1lX PUT Un, L Ll x 11 e r m t en Im out 1 -'fume not mv Nexert L e t 1 ILII' fthe ur elnllep 1 Lllllelpllf rexx1rd for Q1 mr my 1 mm t le, 1 L wxxe to xo L 11 L 1. tn 111.1 I'Ul e11url111Il11 t r' 111 m1 III 1 xlr ut my r1dm1f ls nut LI1 xxn thrmuxfh nh 1 e t nrt xtxe 1.1.11 mmmnts xxhleh hue made 11st1mrI, ment xxhen tht I1r euw 1 ntlst vue to t L xxord 1 Lllseuxery xx le 111 1 t L mrw ot mx LWUL or t1 T L emu tr1 Lltlwlts of s xenee mr 1111 upon ls mlt ut 1.1xure xx1t xtte t 111 t 1 tue 5 1re1 th1t ure e t pr1et11.1l 1Ivpl1e1t11m en xxe 1 It nur l1h11r nlklll exlees 111 If e t 1 k uf U41 Vulltlllll tl 1 uxerx eu 1 n 1mr 1fr11uw11 men 1 1 XQIIILITULIN an eex r t rmuvh xxhuse LIIIIITIIIU' e wrt txey nxe een m1 Im sl 1111 xxe wut I xl pruu er I mur mh I'lIlll1.L xx Il xxt r ll thntthe Ntt 1 meme nxt ken uv t xr mur 5 LILIIUL 1 U1 t up x pment Qm per1-tent 1 mr mot I II 1 ru Uerx of t har st 111 1 nut dune hx xxorlx of the r lXLI' Ill t e Ilttlnxf txvxpt r ot I1-.t u 011 let ert mut mme to 1mnxe1me 1 XINIOII mt te tun 1me1xtQ1 teory 1 mylblltlflu III em l the 'Q1st 'rn h11ri:m is 'is hle: ww Hf 'h11se I7 ' P1 l " I' s Q ds Q ' Q s' ' the hm. st 'Q ' s 111' r1vs' .mel wld s "'I' LIIN - mldess 1mI-II ' h1wlLl , h Lh Qhu 'e h' 's ' Qmnl l11F The IQ ee 111' the s 1 , ml ' 1s'lI'. less x'Q "s Q 1 'I .'h1s' l I "l' es 'Qu f rQ1dQ ' 1 1 gazes ' IW us. de , sQ1il11 5 I' 11 h' s I' deep Q pm t lust s11 If 15 Q h h' 11 eh: h uh les 11f Iw'Q Q tl 1 he s. '.'l's ' h' ps. ' l'Ss h' N 'Q 'LI 41 .' 's 11 Llezdz 1. ' leh ' 'Ll li ds. 11. hi " " 'Q LI '11 see.h' 'Q tl h' 'Q "' ,I'eQ11s lh' D11's h' pl' '11 'h s 55's s ' I' , e s . he lgh ' ' d Q d ' 5 'ss 'h eh The ' Q s' " 's Q Q ' ", 5 " 5 ' "' 1' Q " " ' th' 'Q' 's 11' IQ1ly's dQ shr' s. 'ks In he hs Q IQ h' ' 11 's e ' 1f he t11r'l ' he el s. ,' ll' fi s the spa ks t1 'Q hi' CQ ,'1w see ,1 iQ ' sil g Q1 hlQ1:e AIIILI finally. h11ld N Ql tt. FI l's Ilr 11x 'Q the ,1xQl. I ' 'Q 'l' Ii, ' I' 'mldhl' ss 'LI1. QIQI' ee1wl11s 'h"hs,',' e 'hi Vv"s 'Q . "s 'Q al. 1 "s h' meh, I 1 ' ' ' hle Q Ll "Q ' 'Q Q' yi ,Q h' , I' ,I 'SSI Ll I'eQ I' Qs I7 'e'LIs. th' ll 13,1 11' Q Iidel I' 11 Ie IW "I leg, tl ' The I C11 Q , Ie 1I1V'H Il wt' I s. ed. I ' ' "Ll ,Q ed hy he Il Q UI' I ' e. I ' el 'I' e. Il ' s QL se he 'ltle f he I 'Q 's .wl111md1' III, Ilushes tw gl 'Q I 1 lgh h ' QllI'. Let J leQ1x'e the t :rch III Ie IQmls. Let Sn fs I3 .11 Q1 wel' t x' nh I y up he CUIIf'lI tw 1 '. ' ' '. ' I UII' ' e .5 11 , li ds he 'Q f 'Q eh' , hQt ' " she IS Q ' Q 'Ll hy Q de'I I " I1 r Im " ' Its Q"s s '11, QI' 'hlenl 5 'I 'Q QdQ ee, she 'Q AQ ' ' , h B1Q Q Q s' Q' ss he nl" Ii " "ll ' ' 5 ' 'Q Ll, sedcl , ' 5 ' Q , ', . e ' el ds ,bl I' Q1s she Qd 'Q "s. 1 ff i 1 .' i 3 , .Q Seienee ll.ls INLILIL' the xx'11rlel 111' t1w1lQ1y. martyr uf SCICIICCFQ Xrxyllllt Rl IFCHICIKIIILIS deht er'Q e rl e t1111ls 11I'1 le I1 I1 be. S"' " xx" " tI s' wh 'x"ry dQ1x' llI'L' 1 'I' 5 t11 15 '. III' I Q k 1'l'el1f' I Q '1 eel s1w 'ly Q1111' Qlc' 1: gh e , "R1Ql Ili. g 's IQ el I1 :Q ',l-' ly' e Q nl: ll' ' ' ll h U' " ' , " th' se I' Q kt Ll, Whit the CIi'SvxfiI All 1' 5 e Qg's h' 'IQ " h" IMIIQ Silllx' xx'Q1: t11 men ' h' ' I " ury ' ' ' ' Q " ' ' I" '-fQ1 mu' h' QC ' 'le " ' 's s. I hQ: 5' " ' ' ' ' 'Q -se' , see " ,Q " h' 1 ' ' ' el 1 'd 'Q '1 . I hQs ehQ god the ' l Q " ' 'h 'h stQ ds Qs he h" 1 rl ' 1 ' th' ' tl. It hQ: QI " il 'xx' inf gin ' , ' Il ' x' 'I 'h ' me. h' ' f ell" Ql wk, el 1 Je. PQI' th 5 'Je' "Q el keel if Q- ful .111 sl11xx Q "ss Q ' ' ' ' ter I ' s' " h l l' hm gh 1f I ' re' uf sei'n". 1ts es ls Q e ' ' d'd 1 'I' xiu- QCA 'I Q I 'emles he Q ' 'Q Q "Q ' . Q1t' IQI wr. " I.: I'e d'Ii 'tl L5 NAI Wh' "gQ:eQ Q f'Q " ' It ,h 'sQ ' , tl" '- 11551 'hs I lcd 11 t1udQ ', xx" I'.LllI L11 reQ1l1:e hill hQe ' ' "ry ht" results in tum'-sQ1x'n , QIIILI lQ1h11 'sQ vm, Ill' in ' llll Ll se " I' th' ' stands Q xQ1n " , I I' ',h1ld,1d" :,Q 1l'l"e M1 s ICK Ixl' think uf :eI'ne' Qls .1 s' Anus h 1 , ' , 'II1 s I " IQ " IW" .mel s11l '111 th rx, S11 IS '11 he IW e'rs of Qele sg Ixle. Sh ld " 'e' el' II s" -'I ..'ssl' Il '11 lx" 'I 'ef 1 Cyl " 'he " eQl:e Q 'IQ les lf' I' llm ' h'I' el, Vv'e '1 not heg to Qlp' 1fse ' " IQ " I " I411 sh I1 1 gQ1l-ae? I ' h'tl" ' Q ds'lffsQ""' ' ' S"' " sh 'I hi' Q ' 'd 'sz' fs"'1". A se" 's QI' s 'Q s hj'et IQIW1 1 s II.. 's el dy V' ' he ' de' I' r y'.1 s Q Ll h' A LI he hQs ," 'cl lc' d, It s 1 ' ' I "" ' h iekf h s.."" h'l'ss"heIleQs e11A 'p f IQ," lc' cl. h' ' , 1'he ' -Q' p sult wt' s' ' " rs Q s ' ' ' 'Q A the fi '. Th' ' s ' ' s ' 'Q ":' IIW1 MQ ' Q Q hQ1s los his lf' "Q 1 l h' l QIQ ' 'l h' --Q "" A' ' ' THII SENIOR NINETEEN TWENTY NINE splratlon Th1s Vlblllll often eome ID a flash l1ke the 1nsp1rat1on of a poet or II n1ay eome when a person 1 deep 1n reyer1e In the b1ograph1es of many se1ent1sts yye often ind referenee to 1nsp1rat1ons One of our great est se1ent1sts yyhxle speakmg of 1I1aplI'?1t1Ol1Q sald Let Us learn to dream and then per haps yye hall find th trhth but let Us be ware of publ1sh111g our dream before they htye been put to proof by the 1VViliLIllI1g un dersta11d111g One eannot beeon1e 1 se1e11t1st by n1erey I'LddlIIE se1enee For 1 se1ent1st ls o11e yy IO n1akes 4el6lIe6, 11ot one who learns se1e11ee livery real se1e11t1st lb eypeeted to take part III the adv111een1e11t of s 1e11ee to vo over tl1e top at least onee The hlghest reward of se1enee ls that thr1ll a11d Satlbldefllili that eomes to the selelltlst who sta11ds yyhere no mortal Indll has ever stood before We eannot feel the thr1ll a he does but we ean look on fron1 the s1del111es a11d read of It w1th a seeret thr1ll It IS 11ot neeessary to be a se1e11t1st to get pletsure 1nd proflt from bLlLl'ltll1L. researehes SLICIILL ls an ever 1l1eI't,d.allIQ a11d 1 povyer ful faetor For the gre 1ter part of h1story ma11 l1as hved wlthout se1enee The further ba k o11e goes, the 111ore atdfllllldfy hte lb There lb a Great l'd.bLlITlt1UIl III watehlng a r11ov1ng se1e11ee 1S IIIOVIDQ, fast maktng more progress than ever before, gdllllng more ground III tl1e l1st quarter ee11tury than 111 my prev1ous een tury And se1enee, unhke most human ae t1v1t1es, ls always mov1ng o11 to someth111g new ever adv 1ne1ng IHIO the unknown It has g1y'en ma11 eo11trol over the forees of 11a ture It w1ll glve man mereased eontrol 113 eteh sueeeedmg ge11erat1on wh1eh we ean11ot v1sual1'e even w1th our m111ds attuned to tl1e wonderful se1ent1f1e development w1th111 our t1n1e The 1eh1even1e11ts of selenee today are very vre nt both III tl1e1r number and the magnltude of the1r xnfluenee What a11 age III yyh1eh to lVLl o rap1dly ls belellee 1n1prov111g eo111 Illllllleillllll III eyefy detul th tt we hes1tate to wrlte of wlreless, RIIUVNIIIQ yyell thtt what we sry will soon We out of date The re tdy a11 e eet1ye eor11n1un1e1t1on 111 t 1 y sp e of traye IIUXVII 1 feyy ye tr ILIJ 11ye beetlllle or Illlfy 1nd sloyy ls n1o er11 se1enee eo11t111ues ts yyor It of trtnsporttuon Ie yyentleth Century l..III1llLLl prtetlet y ereeps lull! el Ile IIN! efll llfp ille IWUM. speeds OH 1ts yyay Ey II Ile ttoun mg feat of a IIOII top fhght aeross the great expanse of the At lant1e has eeased to glye us 1ts early thr1ll so eonident are we that moder11 se1enee provtdes pO5S1b1l1t1Ca beyond our greatest expectatlons Eyen 111 warfare se1enee has produeed an 1nt1thes1s not yet understood by men New d1seoyer1es regardlng exploswes have mcreasecl thelr eff1e1eney sO that novy a slngle ton of the l11ghest explos1ye yylll destroy' the largest ex 1st111g battleshlp Or lf 1 bomb IS loaded w1th destruetlye gases It yy1ll snuff out the hfe of 1ll the oeeupants of a modern e1ty Hehum gas used III btlloons, h1gh eyploslves, k1ll1ng Gases tre 111strun1e11ts of destruet1o11 wh1eh htye eompletely revolut1o111zed warfare Selenee lb makmg the earth safe and better attaeked many sueeumb We ty pho1d feyer or tubereulosls unless yxe prefer not to do the thlngs wh1eh se1enee has shown w1ll prevent the dlseases Yellow fever, the plague of many e0UIltI'16S, IS now slowly but surely yleldmg to se1enee If o11e should ask the questlon, What phase of l1fe ls IIOI affeeted hy bLlLIIeL It would be very d1ff1eult to tnsvyer, for se1e11ee ls Illtllilllg 1ts way IIIIO every el tul of I11OLlLI'lI l1fe and thought To those who tend to lean toward the n1a for men It his sueeessfu y of th d1seases to vyh1eh ITILII need 11ot novy have smallpox eOl'Ie6I'l11I1g se1enee 1The QUCSIIOII may be tsked Ot what value ls se1enee7 We all know that our age 15 very dnferent from 1ts preeed1ng ages 111 h1story It IS sO d1ffere11t beeause of the IIILYEHSC 111 wealth The value of property ls far greater th 111 ever before Luyt urles undreamed of by our forefathers are our eommon LOITVCITICIILED Cur tenements are model palaees Br1eklayers today get more n1oney th 111 professors used to yet they are Ul1Sd.t1bl'1Ld They attaek the unequal d1str1 l7L1f1OD of money etused by the amazlng III erease 111 wea th To yyh tt e tuse e111 all tl11s we 1lth be traeed urey there ls so111e Heyy fnetor 1n L1VllZd IIUII Yes ll ls n1odern se1enee All the other yye.1ltI1proeiue111g fretors l1ave 11ot ehanged Our natural resourees ire 11ot 111ereas111g Our yyealth lb 11ot the produet of manual abor Me11 have rlvyays yyorkeel htrd They are yy 1rk111-1 no htrder today th 111 they d1d a gen er1t1o11 tgo We lldke son1eth'11-f todty t at our tneestoxs eh 11ot 11ye lenov. edge of t e 1yys ot II 1ture e1enee ls thrt neyy and vyon erful exponent respo11s11e for t ls ave of edueatlon md enhghte11n1ent 44 4 A A , .I , D .Z . WY WS. S , M V A ' . . S -I - - I V Y W ,Y xy 'iv . . ' ' 's ' ' ', ' --' Q ' - Q Q, ,R 4 V , Q . L . . - 1 . M 1 1 -my A I ' 5 ' s' e , ' ef ' - - , ' ' ' " ' k ' 5 V A 3 s -Us V' - , Lvs ss ' v sl 2 s ' x , ' ' , 3 ' U -'Z ' ' y Q I . .N s - 'vs - s ' V' ' e , L - - 1' f . L- . . 1 sf -s' 's 'A Af s- s ' ' lv - s ' ' s f '- s. ' s I 1 -s s Y C's -sr, 5 s ,' ,, ', , ' , I V . s-- -si s ' s s - ' , y 1 ,, ,Q HY , i 1 .-'s -s 's . ' , '-'. e ' . e ' 6 ' I i Y -Q , Q X- -" " 1 ' 1 1 S ' s , . , . . , . ' ' , . . y 'A' - 1 . is , gn ' M , .g gi., 5 N Q . . , I 3' . , I jg . - xy I- I . 5 ' sss ff ' 1-' ' . - ' ' .. 1 L ' "V ' ' . ' ' X -s, ' - y 1 .' ., '- 1 s s ' - s- s' - - vs , s- ' " 1 -s ' 'As 'Q , . K . vi , X . fs. i,. x - X rc 1 Q Vx - ig, x, ,Q I . . Q I . '. . h , . .5 2 ' ' . . ' . ' , I 1 th1ng, espemally 1f It IS movmg fast. Today tcrialistic side of life there may' arise doubts Y. Q , , K 1 , 1 . X i 3 Q Q . 5. ix ' . l 1 ' 1' ' s ' .. " ' . . '. -J . " e ' s , - ' if - -s 1 1 - - , . , ' ' ' . 1 . 1 N .Q I 1 - - is A - . 4 . t 5' I s. ' ' s - ' - 1- - ' - - ' - -I s a . sl - s --ss ' g s 1 ' '- -. . . .,.. '- , , . . '- - 'us s s ' ' -R 1 2 's - -s , 'V . ' s. ' s -1 -s , s . . ' ' , ,. ' s' s . s . ' s ,- sf -s -- . 1 s. .s 'r '-Q ' ' sys sz' A s s-' f s vw- , 1 1' 1 - w - - D ' s Y ' s sas 1' K rs 2 - s - f sa ss-1 s ' - s- ' ' QL 1' ' l ' ' ' f. ' 'z 1' ' d " 1 ' 1 1 1' . ttf" 1- ' '1' 1 el he d'::' ' wel ' ' '1 " 'L ' ' 1 . "' ' Volk L egg, lin s. , ,K 'E 1 , ., R '. ' . , dgw ' 'L' d' ' 'Q 'Q' ay. ' 'Lg 1 h' 1 ' k. Wh: 1 Q 4 7 Tl- 1 '1 d la 'lf K 1 ht 'I-,. ', je , '-. A.'.ll1,,,,g ll .. L ,A 5.,.,! L v, .I l' d' 4' la ml el' ' -3 'll- h' 'g - '- '. 'c lf gs el x " ' ' ' " 4 ' ' ' . THE QENIOR NINETEFN TXX FNTX NINE X mil sl!! QBDPITD ibunors , . X M I 1551 1 r 1-11 5 1 1 XKTIIILII 115 11 tu 1111 11 11 1 1 11 1 1 fl L 1 t f1r111 1111 1 11 1 11111111 111111 1 WI 11111 prl 1 151 lf 111 1 111 1 111 5m 11 ur 1111 111 111 111 Vw 111 I1 1dL11t11111 tw 5 1111111 Lk 11 pmtrx Tl 1 1 551 1 1 1 L INKIYX 11 1 1 X1 Y' f 1 L 1 1 7 JFIISI Qlbunnlcr Drum: fx c 11M131 D 1161 1111 111 O p1 Qr1n1 111 1111 11rr5 1111L1111Q11t 145 Q 1 1 L lI'1 L tk Q L ll xxharc 1111.1t11 5 wur 1 1111111 fd 111111 t r 1 L 1111111111 1 111 YLIIIL 1111 1 lf Ill 111r 55111 1111 1, 1 111 1 1 11r X411K. t 111r111r1, r ll 111 111 11115 55 1 11 11 11 1 55111r1111Q Ll1'111 1111 1 1111 11111 t 1 I 1111111 bud 111 I1 II 11 111 Q 1 1111 11 L11 fur 111111 1.111111 R11 1 H111 1rL.1t1r 1 5 1 I1 1 III our 11 t H1x11R11111 1541511115 r C 1111 Il XI 1111r111111111t 1 Lr 111 11 IX QIHVMI' N111R 11111111 I 1 91111111 1111 1111111 11 111 1 15111 f1 1 551 1111111111111 1 1 1 11tf1111 111 L t 1111111 551111111 115 th 1111111 L 11 I1 '1 1 A 1 111 111 Hun 1111 mar 1 1 wr 11 Setanta Qlhunlllcr lilrlzc 111115 115 Tl-Ik 55111511 B5 H1111 L5111 T111 Pr111L1R 1 C X 1111 111r p1tt1w1t 1 55 1rl TL 1111111111 111 1114 r 111 1 111 Lk 1111 1111 11111145 11 rh 11' 1 lITl 1L1lI' 111 Lr 151 111 IL 11 1 111 5 5' 1155111 C1 11 1 k I L T1 E151 111111 11 1111111 111 1 I1 1111 1 T1 1 11111 1551 dr1p1d r11u11c r lkL1ll LIL r QL11111111' an 1f111I' 11111 1r15511 111 1 1111151111 I1 1 11151 1111 111 5 1 1111 Lmf 1 5515111 111 1 p1r111t 111r11111115 T 1 13111111 I1 rx lk 1 Il 551 111 11 r 1' 11111 1 Ill 511 'xllkllll 1 111 1 T1 1 11r 1111 5 1 15 ip r1111' 1111t t 1 11111111 P111 A1111 E11 'Arn tum 1111111 t1 111 15511 111 IX 111 111 1111 111ut lp 155f15 -,,v '.'-' ..' v.'.Y -1: 1 5 5 1 1 g 15 1 1 1 .1 .1 f 1 U ' ' 91 I T115 '1 cT11kl1L11C 1' 1 rl' 1111154 111' 11111 51 11r 1111' 11111 11:51 15111111 ' 1 5' t1 1 5 L11 5 of 111 E Q11511 IV 131.15565 .1r1 .1551 11111 21? 11111.51-1 F1r5 11 :1 fI'IT L1f'11Fil'i 111 1111115 11 D 1 1' YQ11 Y11.15t ff 1111 5 1 1 1111. "A C1 11Qt"1 53' L1 :1 11511 L11111. 5 LfW1k1, H111 1.51 511 1-1 1x 1 1111. "T 115 C V L10 1 1 5111 .1 chu 51'11 d 1 5' 11 111. "Tr1115 111 1111 XXVINLVI '14 C11I19CI 111 .1p1111.1r 11 the 151.51 Hill' 1711 T111 MAr.,a:1w1 XY11111 11, T1111 1 I' 1111 1r5 .lfx 11 '111 115' N1 5 KQ1111rg1u Cf11.111111r1' 111- K111Q511111, Nvv. Ywrk, 55111 1AfIl' 1111 11.151 t11r1111 5'1.1r5 11:15 L1l'I11' I11llk11 t155'.11'11 511111111.11111Q 1 111011 111111111 111 111115 1'11Q1 811111111 115 r111c1'111Q 11111511 111155, . 6 . 6 . B5 1111' 1 L XV X' ISI , ' C -' '11 1 A ' if J ' - 1 1 . S11 511111t. 55x'11t. .11111 Fllfx 51 11 5 dw 1 1 mr 14,110 1 51f11c11?l' EYPQB' llI'1 T11 111.130 S1 11r1,111 411111 11155111 tr. 1 f11ut V Q Q , E S K, ,H 5 1.11119 5.111d1111111 1114 11111 txx'111k1111Q 51ar5 1111 11lQ11T' AI 1 U Q5 Q 2. C Q 'lfk 1 111 41 115't11 .151 4 L1 1r11. B1 1 '11 Q111. Q 11. '1 111: Q 111 XV 'x . I 'C 5, lx T111511 ,,1111d5ad1 111 11.115111 ' ' "K . A1 1 11 511 111 1 '15 .11 1.1111 Yr 1. '1 1 15' 511115 .111 11511 1111 1.11r AI 1 C' 1 gk V lc! 5' 5 klm U14 -Ql11Cl1 5. 5 11-3,11 1 1111 1 1 11 51151 In A HMUINAI 'CN N P11 hi 15 .1 111111 1 15 1 1 .1 51 '1111 A A '- Uf hmrg 111' .111Q1'5' Q1m15 55111 55'.11t tw '11111 H i .. T115 ' 'f 'V ll PM 55 1.11111 .1 51.110151 S . 5 Q '11' 5 B11 T ' 1 'Q 59 1 1 NW -V111 XX" 1 . 1.1511111111 1 1 1il1I' TI115 I5 fmf ' N. 5 1 d A .11 15 111, 1 1 - lhg Tf C N ' .Q N ' 'V 'CT C' 1x-if 9 Gr. 1511r1 1111 5 QI1. Q 11 1, -Av XV 1 11 5 1 1 1 1 1-i1wS ' 1 I . 5111 1' 111111151 ff .1 -. f A111 1 i1CI11' 111g15'5 Q M 5. 111.111 11 1.5 Q1 '111 111 12111 1 11111 XV 1 1 ' 4 111 51131111111 C1111 .1111 1111' 111 5 11 11. "Mi 5' H ,V 5 A1 " 51 1111.5 111115-.1 .1 11- 11.11 XV 1 11 r5'111'f1'11.111Q111Q 1111- f SV-1 ' "1 7' 'Mg G1 L1 Q NKX'.l,' 1 Q 1 1 1 Q 1155' A 11 14 1 111. US. 1 Q 11111 S111 XV 1 . S150 11111 c11c5 k 51. S05 111- V1r5c," '. 5 1 15 c M1 51. T115 M.d,1 CQ ' Q ' 1. 11 111 1 111 ' 5 c1115 1 1 5 1 1 5' Q ' 11 Tf'1 . '5f .5 ' 11 ' 'f 511. E Q151 Q1 55Q5 411. 11115 511.1r.. L1 -1 1 " DA ' 1 All 1 1 11. ' AL.1EI' 5, XV111 5 1 11115 5 51 Q " of 355 I ii f IPI' U5 .A -. -. -Q fx V U H . ' L ul br X1-11'F1 .'X11111'.11'.11111' '.111gg 111 11'11fmt11111 XY11111x T11 51' l111l111l1lx' XX'1ll 1' 5 ll1:1. fXl.11gg.11-'1 lQ11111'l ..NL l 11111 ll1'1'1' .1111l 1l11'1'1' XX'l11'11l111g l1.1l111'4 -1l11' fl.11'.1 l.11'11111 .Ax l,111'1'1'f11.1 l111111.1 .'1'11l11 1, l 11--l fXl.11' 4l11111111wl1 XX'11l1 l,t.1 ll1ggl111g 1 1l1l l'1'1111'1'11'1l .'X111l11N1. ll. .1111 5l11' l1111111 111' .'L' 1 f1111'l111g l1.111' .111'1l1A1'w1'1' l11 ,'Xl11111.1 .X1.11, XX'1.l:111z 9l11jl11l'. l1111'1'1l ll11fli11111 l.1111l1111g 11111 l5111 lN .11'1'11'1l l11 .1 x'1'1'1' xl1111'1 111111' li.1l. 4'.111 ': l'l11'111l1 'l.1'1l11w ll1ll ll111111g .11x'1'1l H111111' 1l.11' l1'll1111g1'1 l11'.11:111 S1111ll11l K1'1wg1'N f.1'111g 1'1'1w Y.111111 l11 1l11' 111:11 l1111111' l 11111 M1111 1' l71'1111.11s1l l1:111'.11l1 l11'1' l1.111' ll1'11111'l1111g il1111111N g11'l .X 111111 I l.1:1. l1.11.l. :'1:11.1 lf1111l1111111 XX'11l1"li1H U1ggl111g l11 111.11 1l1'111.1111l ll flu' lx l'l' 11N11'1'111g l'1111111 14 ll l1'11 l'1'.111l. .'X1fl1' F. l111l11'1' 11111111 lf.11111g l11111'l1 l5.111'1l S111111' 111.1111 l111w l'11111 .'., ll l 111.11 ll11111x Al l11111 T.1l4111g 11 12141 lX11N1 .1111'1l1111g ll l11'l l1111l11 ll111l1.111.1:1. TXl.11g111'1'111' l'11111l1'1'1'1l H11g.1111.111 Studying l 4111 Nrv1'1' l11111111, N9111.1.111 .'X111.111111l111X1111-W l11 1l11'11!l1 .'1' .'X11111g 111111111'1.1111 J.11111111N l11111'1 1111l1'gg 111.111 l11. l111 1f1l. 1 11.11l. X I11111111-111 l'l111'1 -l11l111N1111 ll11Ql1111g A l11'11111 l'1'1N1111 1x.11'1l1'11 l 11. l-.l1'1. ll.11 S11.:111Nl1 Ulvu fl11l1 T1Ay111g 111 s111g F11'1'11111l l.1ll1 '11111 ll l11'11 x'111111- 1l1.1111g1w l1111' H. li 1' 1. l11111l l1111l1111g l 11yl1w l'l.11'111g l11x N111 l11 .1 g11111l 1111l11w11'.1 XYl11'11 l11' l1'.11'11N l111xx'111 11l.11 l11111l1.11.. l1.11111'l1l l 1g111l1r1l l'111111' S1x'1111111111g l'111'1 llhl11'1l111w11w1 Q11 1l1N111111'.1g1'1l l'.111111l11'll. fXl.11'1 l'1-111x11l1' XV11l1 .1111 l1111' fX1'1111g l1111N11'1'1111w l'.1x'l11xx'.1l 111511111111 fl1111'11x g11'l 1' 111.11 11 l1l111 N.11111l1'11111.' lX41'l'.l1'1'.11l11 U1'.1111g l'l11111l1.1ll 11.111 lN .1N1'111 .A .J- V ,.. ,f 'II ..f .,. -4 W l1 ..1 M N- Af- N- N- ..- N- ff .-.. 1.1 V N- W N- N- ,- ..,. ,- .1 N- ..f V .- ... N- ,- M ,. .1 .1 .1 ,. .1 . ff gv V7 'I ., , l W5 f f fl N T gi if "S 1 ! V-5 f T T 3 f k. 3 j - 2 I Q 3 T "5 f 5 4 , - 4 f J -i 7 - ,A 1 2 A T 1 - A 4 -' - 1 M , T, - 1 5 5 E i 1 L E 1 2 33 I E f g v L f, L -ff, 5 V - , f .2 - 4 , A , 5 Q gf , 3 : , I - Z . - f. A .-. - . .- ' . . . L ' . , - ' . Q , , If i 5, , ,Y -2 T L 5 -E if i f7 1 , 'T i 1 5 V T r p H - W H X f - Q3 -F I 5 .. ,, " ff i: J, 2 4 'E j zz ' 5 -gf 9 5 If i 5 gjf 'f gi if ' ,I 5 ,- ,V ,J 4 .2 A ,. 1 5 f - ' " .. .. .. - .L L 'f .. ... - 5 5 4 'f. .:. L - . f 5 L I f f -7 . f if -1 F' i T f' H5 f i , F, i 1 E M f 5 -5 L : 7 3, Z Q Y , ff i 1 L F I W g ,Q 1 5 5 3 i ' 5 2 5 ,I :J 5 , 3 : 3 af A ,, E : . , Q' Z ' L : ' 4 3 'L 3 :J 1 3, 3, L 1 4 1 3 r, 1 :I : 3 Z : , M1 : 3 5 3 : 5 - Z L' H S - L t W T 4 4 , - - W.: - 1 H .15 f Z 1 7 E ' A 1 .4 i 1 ' f -' ' J 1 -, -4 , i 7-4 K vi- F: - 1 , ,.. L -1 4 I ,- f f ' f- ' f ' : f- - ,- f- x f f , f - , f f f -. f - - - f -C L f ., f L f, .1 -. 4 .. T 'f 5 , g 'L 2 .2 -7 5 fi fi i L f f' v ,4 T L 'Q 2. . Q : 1 , -g -, 4 5 f 3 fi 5 -1 A f 'H 5 I 4. Q J L L - . 1 f fl ff W - - - 1 1 , - ,- f - ,: - ,. 5 H P u ,, 3 , f LI ,: .3 fi ZZ 4 TT l '7 .J f 'Z 5 fi ' ' M 1 " ': 11 T ' i' 1 , Q v: f ni ,i f A' ,f ,Z f 7 Q, j - - Q f 4 Q I 1 - , n , - , , Q f X 4 1. ,- is U x 4. 'Q -7 r V'-' 'TP .1 ff 'C L " fl 4. 1 ' --Q -f , , 3 .1 T f 4 i g i -ff .1 L 1 i ? i g L5 5 if 5 A 4 ,j , 'i ,rj 'i 'T rj 2 ,1 Q 7 L Q T f r H f 4 Q L if 1 1 ' ' f 1 1 L2 Q L f 4 2 I 3 jf 3 , S E 1 K 5 E ,: 1 1 5 2 , 1 n ? 'T ' L Q L 4 I f Q f Q L A 5, ' f ,F i J 6 -f -Z 93 4 Q " 5 , Q 1 , ff 1 1 5 " ,' .Q ' 1' V 'IL 1 , I I , f I , 4 , 3 f ,V V. g f , N I 1 3 5 Z W: I f f H H - 1 f i 1 ff i - 1 1 . L 5 f h , T - 2' : j ,ig ? E , 4 E 7 jg Q N- M f- N. f- A ,. ,... .,.. Af Z 1 A 4 Ef 5 S ' . T ' ' L : LH f 'Y : , ,Q 3 1 L 7 f 4 , : M p , f ' , Q : f ' 1 L 'J , ?-V 1 A A f .L - ' if P 1 .- ff ' '- T V ' E f I T' 5 ff L" f 'T -1 : -3 I , , W M L - . Z M . , , .M , L , 4 7 t R' ,y L - f .K : .3 ,, .V 3 Q : Q i L E T ' T 3 Q ,L 5 ? A .l f E f j Y -T v f- . . , f W , -' E L , .4 - , k ,, 4 . 1 Y , 3 W, W 4 L 'f 'f - A 5 - - f 1 V - - - 'f - - T f I 1 Z f' Q 7 Vi Q' . , 1 Z f fl " , f, -, f ., it -f f ' .1 ' - ' r' "1 -1 f 'f ' A ll ' f ' ' . ., up -f '4 ' " 5 ff - fl. 1 l- f f Q 2 2 L 'f 5 , V ! , "3 , U W , 5 ' -, 1, f f 1 'M V1 f , ,f f Q1 gn '- iv -' :. , f ,V , ,V L, I ,. -, , .Y VI V' if : ff 1 14 " V- 7' f 5 1 f I 1 f Q' '1 . 3- ' 1' -if .LZ jj' IJ j if gj CZ 1 V Z T"' 3 L L. 1 Z P j L Z jj ' f l ' IQ f ,J ,jf 1 : 7' ,Q f ,: L 3 I 1 g Y. Q' F , 'K 'f LA - I - - . J. 7- 2 .f ., 5 1 -- 5 -I- 'f if , f i W if f L -- - f, f ,, . , '- - ' L. H If E " -Y - 1 f 5 bf ,g ' 1' , LY- Z E f L4 f 1 4 1 i L 2 H i , , - - ,L L 2 i - i E Z H .F T 'i Q HQ 1 T 'Q , ' i , 49 :' 'L vi .3 " ,i Y' ir Q. ,G if f A L J 7 ,C L - A J, - Q 'f 4 V1 J - .- f 31 Q- W: b, 'j' if 7 fi . , i- -L -f 4 'f i 'E Q. J 'V ' E 4 ,f T 1 VY t' ff if , f 3 gi , - - 55 AP f W -- v - ,V 4 ,f K' ' : Af - - .4 N f -T , H z - 4 M - - - f X .. .. - 'f .. '- f , - Q. . W ' ' I M E - I - .4 LL .ff f f 5 4 f V Q - f 4. ' L V 1 z , V , ,- .L .1 .L .L f- .4 N- ,-.f N- .L .L ,- L V f , 5 .4 'I L ln - 3 3 1- f 3 'f 1 - Z .E 5 lf, 'Z 3 E V f A - ' I 7 ' ' - r - 1 A - -4 3 "I ' T .L - - Q-V 1 ,Y 5, : f .4 W - : 1 I , L - I 'T f F2 L 'd 'Z f 1 1 Z A, 'j T .1 - ,: 2 : f 7 " ' 1 j ,Z '- Q T ' Y 1 . ,. - f - - fr V X L Vf -- ff A 'f - .. 42 - - f .Q 'T ,' -,f 7 - L' .:. i f' gj ' V Q- i I ' Q. -fi 1 fg 7 V f 2 i 5' Z if f -1 K " T ' ' -, f - f Z ' f ,f f S- f f f f 'fp Z f . fi 1 k - - f ' " I 7' -- Z i' if ' ' 3 Q' 5 L bi : .E : Y 5 4 Q E E 7 Q 5 " 1 -1 - - " Q " - f 1 7 , - A: V f .. . Q f mg '. ' 2 - ., .. '-' A P- f P-' ... -. 5 - - ,Q ' Z .. -4 TH K 3 4, f A .1 iw 'Ag W ' . E: E Yi T f, , 1 3 - ' ' T -Q 1 5 T P if 'E 7 E. '? Q Q 5 - f- Z 5 Q I - 5 L I H W A V X, '7 f ,, . 'L -Q V 1 f , , f f fj , C F 3, 1 L Q ' , M Q T 5 ' l' 5- A P 1 Y 5 1 f P ,7 Q E f '7f .. I - -, V1 ,, ... - .. M - -1 1 1 f 1 1 i .. 2 L . if 3 I L f .3 L 5 wi '4 'T : .. . f 'L Z .1 ,T - i - X A -. 3 - ,' ' 4 5 ,f Q Q A 4 i , T Y T E 'r -I 9 5 f 3 7 5 ' ' ' .4 .4 ' ' 4 4 .. Q L. X., A ,L- L Lf ,L V Lf I Z I ,L Af ,L ff ,- ,... XX N1 L ,L .L .- L ,.. L A L ,L N- y.- ,- ,L lj If Q H 3 LQ E " L L . L f L Z L l - af NS 1 f T : L. E Q T T T T T ' 1 1 L " ? F L ,' ,, 5 'Z 1 7 P 1' 7' L3 1 L T' L 4 5 L. 3 - , L L L .L I ' L f ' f '- K , E Q3 L E 5 L L' ' , L L " L L -- 'L f .Z ,1 x 1 LL 'L. -K 'll L L T" K ,L . l L .' H 1 . ' 'L Li f 1 L L: f 7 T F 1 II L 3 Z ,' L L 'f 4 L :L L L f L f 5 L - 4 L I Z L PL L Q LZ: L' ' L .L " M 'D L ,, 1 : .1 2, f - L E H 2 2 "1 f L 5 - ' fd i ', A i , '- li Z '- 7 ,I :, - L L .f fl L L f L ,L 'f L' 1 if .Lf L L L I Z J- H L' -5 ' - L L 'L - , L J L - L - L3 L - L L L - L L L L 'T L 'L' 4 " L ' -- ' L ,L L l 1 , -' H '- L - L f 1 L L - -- L , L Ti 3 1 L Q .1 - L X 'f 'T 7 X 1 X 7 5 Q ' ' 'ff 7 L A 'T I 'T T f i L Ti f : 'L Q f 3 'S 9 , - i L 5 5 li L ,gs .f : Lf L 1 -4 f 7 3 3 L E -1 , E -3 I L :f 'i' g r 'L , Q L L 5 11 T e F F E F L L A : gf , Z! P i L fi -4 f L v , , 1 1' if il ' 2' Z 3 1 f Z 3 'f L L ll Z L :r L' ' LA 7- L' 1: CL f - L II L L L f V V , L f J L L L L I f L -f 7 L L L L L L L' L L L L L .L L .- 7 5 -1 L - L f L1 ', - L L L 4 f LL L A 1 - ', 1 L - - E I L L Z Q f 'L 'fr 1 L j L L L4 '- I L -4 L '- L - f L: , -l -L 1 L L I L 1- L LC LL L A L 1 L L 'V L L ,A A f- f L L , A N M 'Z ' T L Q g 1 ,j L ii 1 Q 7 M Ti 'Q E I Q ,M L ' L f , L 5 L 7 L - L I f Ld -1 L , L 4 H , L - , F H F ,. - 7. -3 1 L L '- ' 'TL w ' L 1 L L -L '- LI Li :L 'L L 1 - L L 'J L LL T T Z L L - H .L f 'H L - - - L L 41 1 : , ': L- -- T L f .L L ,r , L ,L ,S , L i L L - '- - f L V L L X L 'f L J, L L I L 5 5 E 5 2 , , T L i 'T T L , E , e '- vg 7 i 7 2 L , if L L L ' 4 TI L L 5 I L :J .Z i - L 3 L Z " - 1 L 'fi 3 3. if L 3 4 1 39 L L L 5 T L .L 4 f '. - Q Z' L ri i- ,Z , L f fi j L -M i L L L L L 'f f L L L L L LL L L - J, Q- 4 ii -A bi , L E - f A Qi V- L ' U L .' f ' Q 4 - 4 f J T ', L -Q L L L 1 V, ,L L L 'L - L Y ' 5 L T 'i L L L v- - L i ' T -L V L -A 44 L1 -e ' f L K - .- A .-. ' ' .2 L Q W . 7 4 -' X 'Z l T ' V 4 W f X -L' - . A ti : lr L: W' Lg f 4' L ,lf 7 'K jj L ' - ' 1 , -Z f Vi L LL 1 .4 , ., f - Z 5 L: -V 3 L V, LL L L I .. L 5 N , if LZ ,, if 2' ,V V- - L Z' f 1 . . A f ,A f x z L f .4 1 2 L L ll L. L L , ,I f f ' I 1 , 1 1 I f 1 1 1 1 ,, f 1 1 H 1 E ' , 4 ' g Q g L 'QI A 5 T , 2 , 1 5' 5 ' 'I ii , 'V 'Q ', f '1 4 lr X 2- - " - x f' I 5 H .. 5 f 4 f f' 5 f , ' if " L J. f f V - ' ' Q ' ,f i j i' f , , ,, V : 5 Z 4 4 Ll 4 1 f 4 , f Y Q f 4 f f .1 7 " Y 'LJ QQ f " lr , ba Q , " , W - f 1 E 5 7 2 fi Q if -' ff 5' 'Z 5 3 1 : 5 7 f 'Q L 1 'f' if L 1 7 I 'f Q. 1 L if lr ' .5 li 1 Q 2' 1 4 4 L I L K H 4 5 vf L 3, ,g ,L ,Q l L '7 'fl "i V- A 54, : M Y -- ., I W , F - 1 4 ' f r , 3 " - A . t ' ,' T 5 f I ' ' , f 5 5 1 5 M W 5 I 4 5 M 1 Q 5 4 Ll Q 2 - V - '- A Q f if Q' i , V-A W ' '. ' V 'I 5 L I V .. 2 +, L2 L 1 4 - 4. f 'I' X LC Q - 6 7 , 5, -1 , , f -A 1' f' L 4 'Q' - 2 i' - l if fi T s 3, Q ff-gf- - gA-ffgf4s2P1f: f - f ' V- f " q -' f - -4 g , vw -Q ... N- -. 4.. fx C7 H .1 .1 ,... N., N- f v- fv- .-4 .., 2 ..f ,- .J ,- ,- N- N., - 5 v U M XX x .4 .1 H C XX f-A .1 F v ,A ..a.. H ,- ...f V ..f ..: 4.1 x., L XX v- N XX ... l Llwl L ... ,- .4 F 1 . '7 .-. .I -5 F if 31 2 . f E 2 3 .Q E gf 5 .5 E 5 ... : .1 ,- ., -5 1: L.. , I L- : 1 -1 1 H Q 4 5 L Q z. 1, ,S . T 3- , -r ' ', 5 gf T : -1, 'TI ' "3 'I Q 5 'I lf. L. : .. .44 7 " -3-3 , gf -5 : ' : + .: ,. 7 2 ' 1 'J -- '. M - -2 : ' J .. - L : : ,- : 1 ' V 1 'Z ': : 5 2 r L- ' - '-f 'J L - - , - F .. H 2 ,H , ,J - " 'C .. -4, 2 'Z L .: .. I .. - E- m 'if E- E U P- E 2 7 -, I -J 5 fj -Q .. , - , E 5 'J H f: 3 , 3 Lf 5 F 2 1 72 'f '5 if 3 7 L ? ? 1 -2 3 I ? Q 7 P PX L 5 T I " 2. " E F , ,Q 5 - - '. 'C -: 1- I' " L Z f - - , J h: : .-' 1- L 'f : 2 f, -5 1 F : ' 1 L 'D ': I Z H I C L Q L- 1 : a 'J I, 1 C - - ,. , . .. . , xl Q 'C VT I 2 .. I 'C VT L L m 'ff ,2 I E "' 1, f : F Z : E 5 5 Z , I E f . L. .. 4 'I '-' C: ' I 'L ,, 'U L Q, L. 2 E A 2- , -5 .. L- F g,, 5 ,J 5 - .-.. J ,,, L -1 L. 'J ... - - 2 f- .. : ,C 'J I P H J 2 7- P f " " lf: : '- if 5 - L Q T, F. Q. ,1 E' 5, .: '3 - " 5 5 ' L " ' 7 J C' i' 3 -, if :L 7 if v Z , 2' :I if 'V if L , L : : 5, : :I E if : if : : 4 : 5 if L' : 2. C : T, 2 .- '-' ,- ..- - - f- Z : L, L.. f -- I" l 'U J Z Q : 9 ,4 2 1 5 J : 5 .E C- 1' , 'S '- - .. 4- 'J : : ': .. - : - U f f: ' 'J .4 ' :Lf Q H w X- ' f 3 'J " E ' :.. 5 af: x ' III E ' cr: L4 m IE N 3- :f ' . .1 E : :C 'I -" ,,,. - L : .. f- :- I Z if . T. '., 'I Q u 5' 7: 'Q 1 3 5 f- . 1 - : 'J 3 g 5- r F -- 'K f' ' f 2 C E- I 'C 3 7: T7 .5 5 5 -J - : 3 V Q gf 3 f 1 A 'J E - , 5 : - L E 2 I L V: V: A 2 ' 2 i : f 2 E . I Y .., . ,,, -Z V -T H V: : I? ,J ... : :P .. 3 A: fc L 4 JT 'Q :. 2 L fc - f E f 1 1' '13 'J - F -1 T3 gf if Q . fh I' F -, .41 if 7 jf : Q -1 Q? L: '7 px -j Q : : E f. Q. P 1 C 1 I 5, T 1 .. 5 - ij t C -5 J : T' L: 1 Q. : Q ff 2 7 C 'E : : if -f : 2 5 3 : 1. T2 - - W-1 ', P- - J .. 1 Q: I: - .- 3 ,1- Q I . Z .1 ., ' I 2 Q J .:. fl ,Z 'ff I J f 'J t 5 n ni . Q i K T : 2 A 5 T5 fj l 3 i E- 5 - T 1 f E L Q' i 4 I 4 3 E! E : 5 F .5 ' 5 i' Q 3 ,7 7 'H E 5 2 2 Q y -- '- 1 4 7 f 1 - L 4 z : Q Q , - 1 A ? - ' H' -' , ,' -' . ' , Q J J ,J 5 I , .1 .c 1 -1 - ,1 ,f . . ', : ': T 'I 4' L :f L ,L '- 41 T 2 F -5 f : 7 7 7 ' 5 3 Q : : '- 1 .L - - I f, L -: 1 ': W: - Q - fr f , , 1 - , ,.,,,,,, - , - f ,' . V , ' , f 1 , ' , V - '- - , , f f f 5 5 f f f- f I I r 1 THE SENIOR NINETEEIN TWENITY NINE ootltgbts on the Qzmor iblap Martha by the Dax wa 5eheduled on all 1 ter an other .ik.lVLl'I1LII1LIlI to heynn at 'S I1 hut on the all xmportant Frlday the en t1re ea t eould e found at th ehool at 6 U XNl'1ll6 the aud1enee wa t1ll at C.llI'lIl6I' The elULl1IO1'1Ulll wa hqhted the eurta1n down eoneealmg the earefully la1d out klt hen of the aet U1 t e 5eat were w ntlnu 111 or ery row The 5t1ge w1 1 111 rea H165 5 t11t e1re nng e e5 eou 5e1reely flllll any need for hlllahlllq touehe Cne hy one the ea5t 1ppe1re re1dx fort nrt tt Neary every one wa5 wanderlntg thout trymg th15 or that property that Wl 1nyolyed 111 h15 part u t how to me1 ure tea 1nto th kettle how to ey Ike 1n old 1dy ow to drlnk w 1ter 1t the newly hu1lt 51nk and how to appear non ehalant whlle feeltllllg old new paper5 xx ere all praetleed to 5at15faet1on T e atmo5phere wa5 ten5e Some wer laughmg 5eem1ngly at ea5e 5ome were lo5t 111 thought and other5 5oberly watehed thelr part ner5 h ehanged from normal Hlgh Sehool fellow5 and glflb to Illlddlt. wed lliel even old men and women Beard5 were plaeed on per feety mooth he lllkl eornplewnon tr:1n5 formed to proper 5hade5 Everyone wa5 bu5y w1th h1 or her 1 a1r5 Button5 were belnv foreed through an b 5t1nate 5t1ff 5h1rt 1 eurlmg 1ron 1ppe1red that mu5t not at my eo5t o5t an t h1gge5t eare wa5 one of the mo5t lmportant e 1r1e ter5 Flleker He arrlved 1l1ttl late and n d eon5t1nt 1ttent1on lt w15 found that e eou nt he led from pl1ee to p te hy U1 elg t foot rope o h w 1 pleked up bo 1y an e1rr1ed A5 1 re5ut 5o1neone w1 tw ty ho mg Fhek r who 111 5p1te of 5o mueh 1t tentlon played h1 part 111 a ma5terf11l way At 5evenl'1fteen people hegan to 1rr1ye Would there be a wood erowd7 After week of work 1n preparat1on the 5ueee55 of the play depended largely on the next half hour There were two peep hole5 Ill the eurtaxn and ot1 were u ed eUI1llI1UUU lx by the AIIKIUU5 group H1116 very humorou5 po e5 were 5truek y a per on trymg to pfllllf out 5omeone 111 t e aud1enee wlth only two t1ny hole5 to look throuvh and four or f'1Ve more wa1t1ng want mg to lr k Eyery few m1nute5 the report wa lkvell on the 51ze of the erowd and t e I1eXK tat t ey were 5t1 eonnnv Anxlet wa5 rep fee 111 t e f1 e hy re1l joy for eleg t oeo k t Uuee wa5 p1eked AH1U5I Vylt out exeeptlon every 5eat wa5 fllled an p ople were at iHtllIlg tt the .1 Promptly at elght o eloek the ea5t wa5 en t1rely ready a11d w ntxnv No hurrled make up or l15t m1nute 1dju5tment5 All were ready htppy over the full hou5e and Wdltlllg to Une t1e 1 t BIIIUI' pay een 111 a vreat many xe1r5 Fmally the lug moment' The orehe5tra played 1nd wa5 51lent A l1ttle 5euff1ng and the house wa5 qu1et Btek 5tage not a move ment The hght faded and slowly the eur tnn ro5e Every heart htek 5tage beat fa5t for t e f1r5t few I1llIlUIr.a 1nd eyery f1ee w 15 5o er unt1 the 1ud1enee be 111 to lauvh and t en ltugh 121111 After that lf wa5 1l u11 No one eoulel help helng eUllaelOU of t e 5ueee5 Ile p 1y wa5 l'l1llC1I1U Laugh 1fter 1ugh went up 1t Mtreella ROWe5 elever III Ierpfetitloll of M1rth1 A5 eaeh new e trae ter w15 xntrodueed the audlenee w1ondered ow eaeh one eou be 5o Good To btglll to t of th 5ue L55 of ome of the 1nd1v1dual pl 1yer5 would me U1 thtt every aetor would l1 we to h de5er1hed for there w 15 no one who d1 not do full 1u5t1ee to h1 or her part ID tnakmg the play the 5ueee55 lf wa5 Certalnly all the SCIIIUI' feel proud of the w ty the1r ela55m1te repre5ented them and hope that the jumor ela55 and every ela5s fol lOXKlI1U w1ll have a5 mueh 5ueee55 The eom p ete ea5t la .15 fo ows . -11.'.' l 1 11 A 93 , , pw 5, d , , 5,1 5 F' 1 1, , 3, . 51. , .. A' . V . 5 ,, .5,5.. . -b,. 1 as , b ' , es. , Z3 ,S ,' ' - 5 5' h ,' , , ' - V5 5' 1 ' - f ' -5 .A 5 A v 5 , ' ' ,fs 'N 7 5 5 -A 1 1 5 1 ' A A 5 11" 5 , . .,' -f 5' v 'A AC A A yu! 1 v A5 1 A 5- 5 f1r5t",a d h1'1'5 'ZAAS A 1 "5 A 1 ' ' h d l1 15. 1 '15 1 'iilll 1'd' '5 'o 1'5 h' h11 '1 'll ' A 5. ,A y' lr 52 'l , AY' ' ld '11 A 1 1 - I4-fd 1 h1A1e15 1 11 A 1A by 1 A A '15, 1 1 1 'Akh 'lc heh '1 11 1. l ' 4 11 1d 1 U' A he A5 ac. 1' l 'h A 1 1 A ' d 1 1 1' A.: A A' e ,1 'a A 1 1h'ek. , . LS' V v5 A A- 1 V 1 5A '- - 5 -1- of , J5 1 z511'A e1 1, ' 1' 1' QAA5. ' 'e 5y'lA11 lz ',h 1 A '21 1 5 1' A a A' 1 '. 5 , ' ' - 1 1 , 51 r - 5 5 ' 55' e , , . h',,y,y65S' 14 5,,'.aY h, . 1 , .. , -g 5 1,3 '- , ' 1 y , 1 - , Y - A 1 -3 - 3 up f A 1 . ,,. iA A a, - x , 1 . , -. . . , ' f , ., .- ', .. -, - . K , e . e . 6 . . ' , ' . , ' ' S '. , , . , I A ,-- x' - A 5,155 1 5 LA 55' 5 y 5' 2- -f - A 5 , I ,, . , .. , h,'. ' vi ,, ,'2-, ,Z-,b A 'l 5 c e1k5z ' 5 'f Al 11 A1 '1 'gt ' D ' h A 1 as RYLA. A' :A "'alf. , . , ., f 15 , 15.1-U ,. ,1 . 5 - h ' 11 1 1' 5 A '1 K ' 0 1 ' l1 la' Q A 5. ' LA 111 ' leg 11 L 1A'11 A- ' '11"hel"dhe 1 14 A 1 4, 1'h1"f ', A' . 1' ea' ee- h 1' ld 1', . 1A ed' 'z 1 1 A . 115A ' h1 ell A e ' 'cr' A5 1 A ' " 1 ' ldA 1 1 A z'1 lz1e 1 1'1'1 11 Q 11 " 'h A 15 e '25 A' 1 dl' Q11 e 1 A 1 11- 1 'd': A . 'L 1'l ' 1 1 'z5zl'1'5 d A "'11 '5 - ' ldAM A'e ' ,A 'A A' ' Lf 'AK 1 '1 . ,Q I . I 145. VY 3 V, VV . Q. . , - . 1 ' f.. ' 'F " 2 AYP. V2 Y DA ' " L 35 3' , 5 5 1 5 v v Q 5 V ' e,-a . , ' y 3 . 5 ' , ' ,' . e- .1 ' , ,' .' ,,. - . .- .. , I D . ' . , l A"' ll ': 14 1 THE SENIOR' 'NINETEEN TXX'ENTYfNINE L I I 1 11 r11 111 r 1111 11 1 lllll S 111111 F111 1 1 1 1 It 11 1 ll 1 Fl S1111 1 1111 1111 9 111 Fr 111111 S1111 LLlllL.1X M1rt111 9111111111 S1111 S1111 11 ilk 1' 1 1 1 A 111 11111 HX IX 1 11 511111 111 N11r111111 1 N1 K1r111 HKWXKIYL1 11111 1t11111111111 D11r111111 qIUlI11 M1 X 111r111 M 1111111 11111 W111l 1111 91111111 I1 1tt1 13111111111 111 LIP 1111 E 111 111 1.11111 1 11111 11f1r 1111111 1111111 '1111 1 1 11111 111 111t111t 111r11t11r Ruth P1rr1 1d11rt11111w n1111 1-111 ITX 11111 1 1 11-111111 M1r11111 V111111 H1 11 C,1r1ff1t11 Il1Nkl511 0111111 r C11mm1ttceS Pr11p1rt1 D11111111 M111 r Mlfy M1f111lI1I 11111111 r11 111 1111 tr111 111 11 1r11r11111 11r 111 IX Q1111111 1111111' 111 1111' r11 1 1111111 3 1 I1 1 1 1111r 111111 11111 Y11111 111 1 1111111 111 1 1 1111111 lll 1111 FV111111 kk 1r 11111 11NIlXl Ll 1 1 1 111r11 1 1111 1 1111.1 1' QI 11 I1 111 11111111111 1 1114111 11 ll 11 111111 111 1 11 1 IX 13111 1 1 1 15r11111 r1111'. 11111 111 !'1Q2,111I 1111111 l"1'ry. 11111111 1.1'111'11. 1.1-1 11:1 1f111'1'11, C1 1111-1111 111111121- 11111-. ,111s11- 1'1'1r111'1'1 111-. X121 '-11:1 I' NXT, N1 1. Srl -'1 XVII! SIL'1X'lli'1. .'1" 1 1': N11-1:11-l Y:111'r111, .1111111 1Al'1l1' r11 15141. 1111' -11 11 11:1r1l. XY411: III -I1 g1-11 1317 11111' .' '11. S1111 13' 11-r. M.1 11: 'S1111 ...,...,.1,.... . 1 '. 5':. 1 1' . ' 'S 5 1 - , -MA----,,11,AA---- -I P-- 1 xg, M4 j Ca 111'11: .sign 5, 1 1111111 -.....-,.,,1..---.-,,. I' 1 ' '- '55 N W I 51 . ' C - f 1' -YYY--,---YYYMm-- Vg '4 , gg.1'q 1....,,,.... 11mR'1 xv I I +4 - 'fl' -----1---f-4- 4 - X '- Q. 5. Hdfc Q I 5 155 ' .1 .3 D , Cflf 1 Lllll, ...Y,......, C111 5' 4 . a11' lf, - X 1 A5 , A ,A d hx 5 LC, FV-Wk R""'lld ---f'--f---- .1"1m Cfm"r"W5k1 11141111 1111111111113 D11r11t11y 1211111 fc11g11r111g111j. 1:1C1iC' --f----f---fA - ------f-- ---1' P -1111 Cf:1r1's. R'1. 11 1. '. L' " 11 MS. ll' Sl "1-111, f,,..f.,- LU - 1 111 1'. 11-. E . S '111' 111. ' 4 1. I-1.1:1'1 .1 ll 1' 111.1111 ,,,,.,,,,,,,.1,,. H111 1' '1 XV1' '. 1 KH1' , Ma 1. K1- '11 S1 A' I - -7vYYY---YYYYYYY--YY,Y XX' ll, -K L1 1'1's. c1.lI'1 11115 11.111 111. 1. 111. A1 . 311 '1 AH. l'1 . K ,f-ffffA--fff g 1 Vt - p,-. .- .1r11. .11'.111 1'1.1,. '. E11 'f L1' P". 'A 1' ' 1,'1I'll" 1 2 H.11'11111 H1Ks111111. 5111111111 C1111 1111111111 S1.1T1 .lI11. 13111-111113, 1'1'.11'f1111. C1.11'T11'111 1'1111'1111.1111. 17 r 1l1'11'1'.11 111.111.1g1'1', 1111111' X'.111'1'1111 .1NNlx1.1111N. 111111 12111111 .111. F1 vix 1.111112 L11 1'1 E111 . . Q11 '111' 1511 '1. .111. 111' - 11.1 1111111111111 .15 111.1 . 51.111111 f11.11'1111f111'1'. C. I' '1111'1'. THE SENIORH-NINETEEN TWENTYfNINE Svemor btaff 11111 rmx ft 11111 f tnlruxx 1 lik Shlllllykkllfll 111111 L lff H 11.11 31111 11 ur Ivhrulll mm Unflls. Bu 11111111 H1 I XV111t cJlI'f1LILl Burn 1111 Th1rd rmx W1ll11n1 Stuxart Mr L1x111 11111 Durutlmg. V111 Vut Edxxm LL Pwr Guwr L HLffLr11111 "'PHoTc BY z , Fr ', lc- to right: I fc 1 'sk , -I: ' .' ' ' l, D" Gr: , Q' I.'C,,ltl11ct1 les. 1 " 4 R Scumd row: Su:.11111c cilblllllll, C1111s1:tt:1 P:111t41l1111c, M111'y Ca1n111l1cll, Manrf g"u1a.::c c.'4' h:, ' ': I . s, , ' Q us, " , H, , g. , . 2 I THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE litem Staff Front rovx left to rtght Ffdlklb Keeler Martella Rowe jane Shuttleworth Mary Lampbell Mar ULFIIL Buthttntn Su anne Conant Helen Lyneh Ruth Perry Setond nm Robert Lvildlllhl' nhn Debraff john Czurle: George Heifer nan Mrb L1VlllgbtOll uhnLetn.1ruxxak1 Thxrd row bdrh ld Burnhdxn Edwn Le Peer Y f-N, K' CM fx i r.v.v.v4v4v4v4 wk, THE SENIOR N1N1T11X TXX LNTX NIN1 xg W QN ,Vx 11551 '9' ,..fN-f-N1-'X--f-A SDE LTHL Qu' 1. PHI DI:LTA L n 5 L11 XL 1 1 1XlLn 11 xx 11111111 r 1111 11 1111 111 11111111 111 L11 ll 111 1 I' 11 LIIIL L11 xx11r111 I1 11111 1111 111 lIlLX 'V111rr1 1111111 ll 111x1W11w1 1r11 N 1 1 f 1r1 1 Hlll 1 11 111111 1111 S111 111 N41x r 11111111111 1 I HUQIIL XXLI1 Ilqlllfp 1 L D 1 mu 1 111 III 1 mx 11 5 rt 111 1 11.1 11111 111 111 1 I1 IL Ll ll, M 1111111 1 1 Il L 11 I lhw L H111 11511111 XK11 XXL 17 1111 1 Il 1 1 1 ll 9 11 1 x 111111 For 1 1 llf 111 1 Ill 1 1 Ill v11 xgklfx Till I llkx ll Xis LIIXL X xulflln ll L X N L 1 L X 11111 11.11 11111 111 11 Ll t 1 1 1 1 1 1r111 1111 111111111 all L nu 1 N K K K ILI 11 Xl lx L UNL 11 'vi 11111 1 ll 1 ll 1 1 DIN! 1 L I' U1 1. 11r11r1tx 1111111 11 11111111111 1111 t 1111 11111 t11xx11 A xx 111 1tt1.11 11 rnpurm .1 1111 11 11111 xx1t1 1 111111111 ht 1111 -I r ll 1 1 1 I1 ll 111 11 11 1111 111 uhm 1.u1FllLL I 1 1 W LIL. i xx 1111 11111111 11115t kL 1 w 1 IIL 1 1 1 RL 1 1xx11 UI xx kk lyk 111 1 1 111111 r1m1 1 1 1 1 1x 11111111111 L1 1 X L LX 1.11 l 111 UL xxl 1 1 1111 DL 1 'ln 1x L 80110111111 1 111111 L11r111f 1 llll LNL L UI ll 1 IL 1 111115 LL 11111 L K 5 glf Wll L 1 1111 311 1 1 11r 111111111 1 1q11 t 111 111111 A 11111 txunt x1 f1r 5 xx-.11 111 1 1 1 1 151113115 1311151111 1 Lk 1 111111 111 d11r1111f t111 LVL1111111 1 1111111 Ill 1 111'11y 111 K ww 11r1111x 1111 1'1lI'11I 1 11 11111 1111 I1 ll 1 1 ll 1 1 1111111 11 1 1 Pl Li r ll 1 111 L11 u 1 W lI'ak1 X. IX 1. KJ I' L 1 111 1111 E 1 111 111 Il mu m111111r I1 r 11 t1 Ln 11 I 1111 L C1r111 XV111t 1111111 MlfUdfEl 'N11rL11r11p 141111111111 151111111111 1111111 'vi 'T' K , K W ' if, 71 fx 14 1- 1f' if 1 "-' 1 1 'X 111571 1. . , , F 1Qf 55 A 15: F 3 ll, 5 ' 1 If jf l Xl l Q f ' X, 4, I' f ll ll ll lf! W , K f 1l X 15711. l, . A 1. 1 ffl f N: fx r --5 g,f l ' , 'K 1 11 17' - '1 55. 11511 ' 1 9 1 1 , P6 1 Q0 .l - - Sn 5 C22 ,Q ' ' ' .511 Kf - rj V 1" L ' ' X 1112, 1.1.15 V' A111' 11' 1111111.1y5 .1 fllIp'I' XMI' 11c111 All 1,111 1J1'11.1 1111' 11.11 .1 X"I'y 1Llr5' 1111L1 111' 11111 1V111l1l111'1 1 i1l11111'l 1l1l1 1- l1l bl L1'r'5 11! t1111c 1111' P-151 ,":1r. 1l 1 Tll11 11 N1111111E1l :l1 1111' ll111l. ' '. C 01115 5 C' 11 . Q " , Tl' lm lllc llc' ll ull W, lllllll In .111 111. 511c11 1ft.t1'5. c.1111.111' 5111.111 '11"5c 1111115 11 1 1 111 Sf Ki 1 11 11 11 ' F1 -1 11 V1 111 ' ,'.1 ' ', 1'1 1115. 1'11111'1'. 11pp1c5.111", .11111 1115t HL1n'r' . M. 'y All' , E151 XV111111111'.111. 13.11 l,lll lllll lclllll . .llllll 11.1.1 I711!.111. f11l.lI'1 llc 1.111115.1y. M ' '1 K' ll, ll, ll llll l lllmll itll Q l ,ml 1 1 11111 S1 11 111 1' N' 1 . 5' 111-11111.11 5111111' 1111 4iL11- 1111' ' ' 11U1 N. C1.1511'1'. A1111 115111511 . Dj' 1 1111: N rt I llll Svulm- ll f M1 ' .11'115, 1111. 1711g.111. 15. 1.lI'. '1cy. 111 5 11 11 1 111' Tll ll l l . lx ll lv T11 11'Su11111'1'1.155 x" '.'t'11111 1'111i 1 A ll' ll .1 1 1 11 ' ll t ll l .11111 g111111 '511 17115511 11' 11111 1 1 11tg to -. 5 1 c 5 ' ' '5 " ' ' ' 1 ' . H xx" ,. " "TIC M: ' 111' B '1' 1'1z111.'1 11 N 1 ,W way 11 5 1111 the p1'1,r11111 .11111 .1151 " 5 11r51 Ill r Q l gctt' , 1 ' 1 ic. T111' 1151 XK'llN 11 11: p 111 . T - M' " V114 1 511' 11' 1111111- 1-1111' Y111- K. S11I'1VI'lIy 11.15 111' '11 vary . ' " 1 ' 1 l?llI 12LlI:'1, 13111 L11111'11. 13.11'1'.11'11 11ll!.lll. .lIlL1 llll. llllxl lull.. Tlll. llllsl lllllllllll ...ul 1H'11'f1'x1'11'11'1"11' w.15 1111' 11.151611 11111'111.11, 111'11 A1 '11 2, . thc A 511'.1xx'1'1111' 111 1111' 11.111 1ll C11'1g1'1'15 5.1 1 111145 c11Ll1W, T115 11.11 '1' pr11v'11 111 111' it .11 U.11xx.1y XXI' 11111112111 .1 111g1' 5 "'55 11y 1'11111y.11111' .lllL1 5111"'5511111. cv' ' ' '1 1 "111. 171' Q 111' 511.111 K. 1i 11.15 111'11 111.111y 11111111 11' Q 111' C111'rlI11.lN v11'.1111111 11' P1 5.119 .IIIL1 '. 11 1. '11 '5. 1 cl . F 11111' x'.15 111111 .11 111c . ' 11'y. 1115 N11 1' - .' 1 xx'.15 111' L1.1L' 111' 1. 1 'I .111 1'L11c1c'S'k1'11q1c5'1 H551' '11 1,11 Q ,11 1- T 11 1- yfiiv- 111 cms 1 I1 11C 111 "1'5. T11-.' 1:11 va: 411' L 14 l 15111. S15 C- 1 - I 1 q - tru' "1,' 11" 4 '11 1 t11c 11c5t1vc c111111'5 111' ,l-111 .5111.5 '5tr1'551 11 , ' ' ' 5 rad .11111 src '11 1 '11111' .1111x'1' 111' 51111' 111115 Q4 Hal l R l NV H1 p11 3 HCI' lg1l ll UIQ' . 51111 "1c5 " '1 115. T115 1'1c1111' D 11- S11 I. N. L, -1- R-if , D 5 11. y .11111 15lw11'r1' xx.15 ' '. t '11, R' '15 1 , 511,11 51111 11111 11111515 w' ' 5'rx"1 1'.111.11'1'l 5ly1c. T111' 11 l'Il1.L1 V111 Ill llll, Syl ll. llllll, hull llllh yo . llll. lll' Q11 11111111 111 11111' 1ll'U'VY -1' 111' 111! 11111111 '11 1111' ' 1 '1'5, S15t1" 131111111111 SIIIII1. t1111 .1 1111 1113117 111251113 p.11't. S15t1' Ma 'y E1:. 1' A Ll' U11 " 11111111r . '11 '1 '5 1111111 11' 111.111y 1' 1 .11 pq ' 11.lX1llI'.l1'1y Ill 111' -111111 1' P11- 5.11c5 . . 5111 11.15. Q.lfL1 I. 'L1 '5. .1111 .1 Slug 1,4 Q C11 1 '51, V111 -Q1 11111 llf Ad1C 5 11111 5 11- K, . 11.15 .11511 1111111111 lim' L11 1 L1 11 y The 5 'I' A 1111' 1 ' '15 1161x111 " ' 1 ' 5 1 he 11111. T11115c .k' '1 1-11 ' '11 5 ' . 11 '1 . ' dc ' '11 1115 .1r': .1 Q , 1 3' 1' ' 1 . 1 ' 1 1 1'i11l:S. .1 . . ' ' . 1 . " 1 Q THE SENIOR' NINETEEN TXVENTYNINE wht QDelta Sorority 11111 r11xx 1 1 111 1 E WlllTIl111 M1r1 11 'Vim N 1 X 1111 1d M1rx N4 r 111111 B1r111r1HL1ru mx 1 r 111 X3 IX r I5 kxll 1 l 11111 r11xx Q lll K 1 Il 1111 h1r Il 111x111 11 1 If ll u 'N lll 1 Mtlffl '-'FNUTO EY 1 - 1 Fr '. 16.1 11I'1Q1lfi -104111 HJlL1.lT. N14 11' CT41s1c1'. 111156 1 . 1 H Alle .1 . 'c .'cl1is.E1sc Xv4Pl1 CQ . . I' 1 c Q . . 1 Q 1 lj. Sccwnd r ': B11 '1141 .1 l711g.111. M1 '1'1 Kc11x'1 111 Vs .1 Elllll. R11.1 1114111 1V1.11'g.111't Kc111141. M.ll'SLlu'I'lI1 BllC11.lI1.1I1. ci.lI'll1ll1C LICIQUI1 F111r1'11gg X',111dL-r 1llly1' . IKLII1 H. g.11'. U.1111'1f1 BLlC1fi1Cy. T1 ' ': D111'11111y L1l11Ull. Pcryl XV111m111'. l5111'11111y c2l11I'1. .11:. 111 T1 . . 'A Q H '. 1. IQII1 PC!'I'j'. K.1111'1'111 R11xx'1111. F11 c11Qc V.1 HL' SU11 . 'Q Q ' 1 F. THI, SINIUII NINLTILILN TXVIQNTY NINE IB QE Qornrrtp I 1 n 1 Dum lIX EI III 1 X Y I II ITU III lIII I I III I IIII III X I III N ux I Il K If I II I II I 4 O I:1wmt rmxy I-:ft in TIQIII' Rn. XV III-LlL!I1IWy, I3Inw1I1y 'Ioh sun. IM ris D' !:.1IWc fXLI1'. Sccwlld Iwxvz IX' 1rtI1y I,r.11'f11x1. N4 M Nw-I IX IwIlss XVI cw In Miss S Spwlllu. INI4 I.1x' ustw1.IwI1w Ii 5I'11+L1Ic. IBUYI5 Hag. . , 'I'Im1I rmx. IiI11.IIu'1I1 Iilknm. IINIMLII3' NI41111. Ilrrlx SQIIIIIKII. Ucrtrudg N Irl. -Iwxlc XX' INHII. NI. ww. II.I1x111f:tw1. IIHIUIIII SIIIIIII. I'IuIr11 Klmpp. I.lII1.iI1 I nw. . I. IIIIIIIXIWII I:+I11'tI1 I'l1XX IIIMN -I-IIIIIWI1 I'In'.lI1HI'n' Slx ltluxl-HIII Ilc11ux'1uw Mg :I . 'g.um'I Il"1II, IIv.atr1.u IZITIIIIQI fXI1III'.xI gtkxnrlnx. NIA I My mga, I1IC.IIIHI'C BL-II 1119-1' THE SENIOR NINTTFEN TXX TNT1 NINE 1 held armuallx 1111' th pur1111L 111 11Ltt11111t L a crS rlfid 1111 t11gLt Lr pL1 Lr th1 l1a11quLt xxLrL Mr KLlt1111 Mr Hartf1rd a lc ShL1ttlLxx111'th Ih11 D CJFAIT xxh1 xxa tmatLr and l t ut 11t 111111 1amm1S11 111 11tr T11 h11111txx1 6 a11l1ILI.1lC'1I S1111 L lat LxL11t 1111111 1t xx1 th b1r111111 S1gma C1111xL11t111r1 xxh1 h xx1 hLld 1t IN1.1Gar1 FallS OHIBTIKT fxdflddl Th dLlLf1atL rom Alpha Gamma xxLrL DLxx1tt BL111a111111 Stu art Bremer and I'I.1r11ld H lmk ThL al ternatc xxLrL O1'x1llL BLt1r1gLr R1l1Lrt Sh11ttlL XKOI'tl'l and A11drLxx M D11111ld Tl1LrL xxLrL alSf1 rl 1111ml1Lr 111 111111 LlLlLQ.1tL 1r11m thL Lhap cr 1 L1111xL11t11111 TL 11r11111 11Lr x L 1 1 11 I1 I1 tL1'111t111111l f1111x11L1t11111 T L 1L1 q111rtLr 111 t L r1tLr111tx xx1 th 11x Ll 1111 xx 11 1ItLI1dLLl r p11rt 1 xx 11LlLr111l t1111L 111 Cx rcSS thL1r dL1rL 1 1ttL11 t L 11Lxt L1111 xL'11t11111 xxh1Lh xx1ll 1111 1 x hLld lf 1 LHUU L 11 1 1 '1 SY 1 L L 1 2I'dtUlltL thL ITLXXT5 111r111Ld LRIPILI' 1 t L P1 1 fratLr111tx WL h 1ld 1l11 11 L 11111' l1 St xx1 111 t 11ra 1111111 L 1 PI PHI ERATERNIT1 011 OLt1l1Lr 19" xx 1L 11r111111 Ll xx 11 Ph1 3111111 1 L1111 1 xxLrL 91111fLr Vx H 1111111111 H I5 I1 1111 111Ll 1 L 1 11 1tL Fl 111L1111Lr 1xL LT, 1 1 111 11111L 11 11r 14 LL1111L 1111xx11 1 t fr.1tLr111tx ThL 1111111Ll 1 l1lI1lWX M1L11111l1L r W111dLl 11111111 QS111 LL 111 1r111 L 1x1 1 11 a11 thL L1 I1 ll 1 111 1rS11 11 t LSL 111L111 S l11xL LL11 L 1 1 1LL t L II L I YIILTIIIIX 1111 11 L LxL1'x1111L L 111L111l1Lr t 1 x L 1 11 L t1xC l111d1 dL 1dLd that ll xx1 1 rt t 111 Qt 111 1' t 1'111tx t1 1 11a 1Lr111tx 1 L xx1 1 ll Ll E l1 7' II th 1 m xx1 L 1111L t11 p a P1 h1ptLr 1 P1 h1 T L LLrL111o11x t1111 pl1LL at t Od EL 11xx H1 11 L I1 t1k I1 III L 1 11 1 11h11 C urL EFXXIII R11l1Lrt h1xx Edxx111 I. PLLr CTh11'lL Todd Xxllllldlil IL111Lk A11drLxx Y11111111 Har 11ld MLrr1 R1lph H1llL11h bL111QL a ri 1111 Lrrx Lrt Hu1 L C tLr 11 11 111 Vx 1ll11111 R1 h1rLl 11 W1l 111 MLf'rum 11' lX L11x1111 P1111 C1111pLr Mr Fran L L1 H111rx L Lr L11 S11111Lr an 11 X 1 r 111 thL11 ll 1 11 t1111L th1t 1l11 A1111 L 11xL I1 t1 L11 III L L N 1rx111 R 111 1 I1 N Lrrl 11lx xxar P111 1111 LJ rd I1 h11 I1 UTlN1I1 I.Lxx 111L I h11 RLml1r.111t Fran gmlth Th111111 D1111111 Edxx11d f1rpL11tLr 111d Er111lx 7vI11rr1 h1 h1 L11 Ill L XL L111l1 r 11xL 1 xx11 t 1r ll'Wl 1t1L thr1111f1 L xL11 11xx111 LxL yL1r 11 1 111111 x 1L xx1 111tLrr11 L 1111LL 1 L 1 1 Lr 1Lr111 x 1111xx LLL L I I I LII U TIL S11 1 I1 ll 111tr11L LL 1 31111 x 11x1 I1 L 1rL L11f II 1 R t11 L11u 1 L XL 11 11 1 111111 11 U 1 rL IIFI1 L 1 L 11111 1 t1l Tl 1 IIIIL I1 111 It r IITLIT1 r L 1 L L11t ll 1 t 1 t 1111 t l111L Ly tL 1 L 1 L t 111 1 THF T 111 1x11 I1 L1 L 1x11L I11l1111r 1111111111 111L P1 Ph1 xxlth xx 111LlLr111l 1 pL1'1t1 111 111 t1 A 11111 D lt1 Ph1 911r11r1tx Id 111 111111rm1l 1LL 1111111 r 1L1t1 I1 xx 11L x 11LLL qlllll Ll Mr Tr111tm111 F11 1 L 1 111111111LL 1 1L 1111- L 1 L 1 kk 11 L11 1 1111L 11L 1LL xx 11 IL t 11t 111 1 1 1111111 'L 11 111 111L Lxx111 L1 L X IL L 111 1 111L 1 1S11L t1xL 1LL 1 1L1x1t1L 1 111 111 1L M111x L 1L II L 1 1111 r L 111LL tl1 1 L 1111 lk 1L I1 L L U11 11xx 111 l 1 P11 1r11t 11 15 711 L L 111 urx ILLLTXKK 1x t ll 1 1 11111111 A Xxkk 111 t 1LL11 111LLt11111 fr Lr11111 1 1 L 1 11 LT KK 1 1 1111 111 r11t1Lr 1 x L 1 I1 III 1 1rlL 1t111tL 711 111x P11 1xL1 L th 1 1 xx L 1111' 111rxx 11 t11 L1 11xL11t11111 xx 11L 1 1 1LL 1 L 11 11xLr X1 1111 1 1 L 111L r XL x . 1' 111 S " c S' ',,' , h' -I ckS P' R4llN' Lh'S. 2hcS ' .I h f fth 3' S S 'h'. Thu S '.k'S.1t 41 . ' '. C2 S11. Sf ', . 'S ' "'. . ' . . ' - . B.cl.,'K',' . .li I '. , 'li .IC " .h11 C" , '1 "S ,I'tt'. ' 1' B.1x"S, H'l1' -'. ' d t11aS 'S ' . ' .1S h I1 lL.1St. 1ld Edg. I S:hL' . C' . IL.. P1 '. E Sc. l'S . LI 1: '.S Fr11 - IS 11 lg 1 , L ual T1 ' C C' ,U CC 1 T10 C. 1111 t1111fL'SS11lhj1'Q l, " lwgg gk' I 'S' Th' 'S "' 1 fd. L '.S LT '. . arc: .I. ' 11l1 21 . 14' II S111 1'. Ed, 1' , " ' ' L '. S ' 1 'V' , . " d SS. . 'L' Q .I11 S11 . . 1 ' '. L, A . , ' .. c 1 ',' 'S 1 CTLIFSILI4 DQN x A11 ' ' , ' lx .' ' CSS' I. ."f .V -. '. -I I S '1 ' " " ' ' b ' . 1 ' 1 6' P1 P .S l1L" xl t' act1x'L' Il11S ,".1r. I1S ' 5' C 1 . " 111' L'S l. " Sl11' he . 11S ,l1' . ' ' - 1 ' 3' 'S I ' ' 1 ' 11111 th' 1 P11ll " Q ll S"'11' "2 ld Y . tr.Ll 1 . x'l1 'l1 '. S ' ' 11t'd " l. St Th S ' " . l 'ld Ll ' L E. S ' '.1'.1f x":1 . .1 111L'11 l1' 111' th1S 1'r.t' 't,'. ' P1 11111, xx'.1S thL' '7th N.1t1 11.1l Qlllkl thL' I d I l,l1l, I"T'lX' 'Ll hL' S1lI1l.1I'Ll 111L'd.1l 1111' hL' tl 11 1' 1 . . I ". , h'l'.d . 'S P :'.' c.k1g. L1'1 S lllI'l1' Bar' h' f. ' I I' '. S L' "F I H'.Ll I All Ll.11' KL' jr . I5.11"l.1y xx'.1S .1lS11 Lh11Sc11 t11 'h . ' ' c . '11 ' ' ' . Ll rL'1 'S' L lL' vllllll 11' L'Ll Cr11SS ITT l 'S ' 11tx' p .. 1 'S' ' 11 . ' Ll h' ' 1 ll th' :1111 "1 11111 . Wzsl' ,t 11, I1 hS 1 ' ' " " 1 l1.hl' hc ' . Ch? 't hc g.1x'L' 1l1' SL'l1111l ll Pl'1fl L . k 1111 ' . l11S t 1. VUL' 1 l lL' l 3 ' he S V1 ' 1 . 1 . I11 'l Slng. C'.111111 Il 31,11 .1 xx'1Sh 'S 111 T1 111 1' 'Q' fd " 1111' "U P' ll C2 1 hc 'li ' ' Wim. ' . ' ' ' ' ' ' . 1 11' h' l1.1SLl1. Il t'.111. tr.1'k L'.1 . 111 " 1 I EMM Ph' ' 1 ' Q ' S 111 . S lil-QL' 111 -1x" . Ll "S111 R" S.1IS, .111d 11th' .1't' "t"S 1114 CL "ShcS hc L 'Ll . A g 'l. SS. . ':. ' . " '1 'A c11f1 '. '1 - lL' T l . L . . hc . ' l . L Ll.11" d I 1 E.1Stc x'. '. 41 1111 x'.1S 11 Q N K S "'SS yet t11l1c L' . 12. . . . . ALPHA PH f'HM'T'1R xx'h11Sc 11rchcSt1'.1 1'111'111ShLd .111 cxccllcnt 111111 -1 - 23, -H. -gg Ng :C -1,1 gm 11' 11111S1'. 111 "Ll 't tl ' 1 it Su" hw 1 k 1 QL hg A A 1 3 lxdg l4CFSI.lll 1111 1r111.1l hc h.1Ll 'vcr 11l.1x'cLl .11 1 r F"I1, - 1 - ' Q-5 -- - H. A ' F- 5 R. ,1x" hx' QI15' ' .1SS '1.t'l 'ith .1 H1Nl1 Q ' B, , ' 1 Q 74 ,1 Q I SLh1111l. A1 l l. 'S S.1y11 , il l11t. . ', I Cf . . K. L1 l . z P 111 P1 Plll xx'1ll l11S,' tl11'111gl g1'.1Ll11.1111111 txx'11 111' 111, ' Ell1S. S111" 1.1 t1111' tlc 4'. ' 11tx' ll' ' l '1".,l'1l1 C1 lL'S- l El ' LU PHY. hag I if-LLL-Ll f. 11-1 I ly, Ifg - I - L hi 11 B111 11 l1.1S .1lS11 111.111x' 11L'xx' 111 '111l 'rS Ill "S'rx'L' cv' ' 'L'.1 xx' 1 S ' l1 I1 S 111 1l1L' Sch 11l Thx' 1.11111 111 1'l1'Ll!UF 4 l IW 5 'C A " I l' lm". Ll 1 -1 Ll q . d Sql111l. :l'1'1 14 ht- - f . I' 4 't ' 'S .1r' 11l.11111L'd ITHI' l ' I t1r', bcrg 4 -- I1-1 1111111 11,11 11 Il. "Ll l1' 211111 111 'SL' l '1 1 III tl1' 1'11r111 111' 1r1x'.11L' S 1kL' S. 111' hL' 1. ' 1' h ,l 111 IlIL' 1 Llg111'11t 111' l. "S. .111Ll L' l1kL'. A S1L"1.1l S 1l-1L'r l1. l 1 '. l 'L 11l.11111L'l 1111 B11l1 R1lL'x'. leading 111.111 111 Th' ' ' S hS ,'L'.11' '111 St1t11t111L th' .10 tl1' BHP 'l1 '- 114 IF il T It l Allff- ' I1 -C - 1 ' -kg '11 hg 1155 ' f hut tl S l1.1Ll 111 l1L' 11 S11 11L'l lmiiiilli' 111 .111 ter S ' the f 21 Q I' 1 111111 21 't11111.1l fraf ,I ,' " l l ,' he Q CF lfl 1 "'li ' ' Th'S S1'p '.S c.l':c c 1'11.1ry U. Pfl 11 Ihli -1 FI 'Nl " L l11 d' , 1111 19-1. LL-hq ,3 141 C -QL -In L-L1 thc il Stag h1L1S' 1.11tx' .111d S111 k' '.S lcld 111 Al h S c . ' 11- ' P A hx -S S I- I1111 ' l1. l ' RIL-1' .11 1111 l11 dlx' 1. S11111 1. 4-1. he .1 -11 .5 ill, Th 5. 111 Ch. S T11L1LI S . -L11 L' 5 wk. 1-111-. the . e A ar' .S 1' ll11x'S: .I I: l'S. All C 'Cll1 'S .1r' l1111k , ' '. Ll the f S L Q -i - ,S SS. A 5 SL -1 -' 'l 'l t.1kL'S Il. " th'S y'. .1t , ' V 1 - . - - M f 1 GI " S'llL'. ' j, . . ' ccl-1, 'A ' B' ll. M. I' 1' th' 'mhc S h.1 1' '1S1tcd S111' IH1 N1NIU1x NINETIIX TXXIXTH NIN1 21113111 EDU111 19131 Qllllh 1'I1N1 IW 11, 1s11 tv 113111 Hs1u11 HQW11111-1. 1.1I'y'1 1'Q1:,11111 H1111 1x1 1111 I1 C 1111 1'11'1111111'-1..1. 111v.11111' Ns11g.11. L.n'I'1'.1 1'1111u'I' N 11111111xx 111111411 X111 11111111, 15 1111111 1,11'xx1l11.lI1, 111111111 111111 1 X111 11 1 1'x1'11gu11 1X.l111x'1AlI1 fN1,1x1 , . . ,. , , .1 111: 1' xx 111 1'-1:1115 L,111v11g H131 XX TIEIV. fX111111'1-11 XX11111 1111111 1111111 THE SENIUR BIINETEEN TXVENTY NINE Gamma blgma A1 P11 x C' um x f 1111 ' ' kk X11 1 5111ldIw1 1 11111 I1 1 X H1 ll! Org: :cd 11-2 Frrwm 1'f1v:. loft tw r11j11t' RHI1-:rt S1111t1lvw11All1, R41lm'1'1 ff1111lCY 5uc1111d rwxxk Ruxfcl XX'.1ll1111 XVICIUI' Ru I Img, IM' l R Icy, I 11 . 41111 w Hui' Q UN. Vx' ll N 31.11111 Ruger l31x1111. Tl1111l 1'11xx': XX'11l1.1111 SIx'XX'.lI'l. XX'1Il1.1111 Auty, 1111111 31111111 ,IMI111 1551.51 1 1111 C'v111.11'11xx4k1. fN1.11'J1.1H Nx'X'lI1N, fx11ql1.1fl Y.1lu1'111, Dux 111 Bum. 1111. I:11111'tl1 1'11xx .'X11L11'vxx X1gI51111.1l1l. AHU11 ffl.11'kc. 911. 'I B1'v111s1'. H-II hl H NNIIHI-Q, F1'.111k l3111'gcN-. Vx',1"1'v11 I'.11g1'. U1'x'1Hv I'mct111gu1' no THE SENIOR NINETEEN TXYENTYNINE kl xx X1 111 191 19111 fraternltp 1 1 1 1 F11 L 11 1 A11-1111 IN1 li11.x1'11.1z L1I'Q.lI1llCkl l'l1'l F111111 1'11xx. 1011 111 111111: l3.1'cl.1y Kc11y1111. Uc111'Q1' B.1lI. 11.11111 I-1.111-111111111 R11l1c1'1 HlI'jl1x'N. XVL1111 R1Cfil'llI11. Vx'1ll1.1111 R1c11.111lf1111. XY1ll1.1111 -Ic11111k, '. fN411bI1QI'. 911111111 1'11xx. f'l1.11'l1'N Twhl. l11lg.11' X'1xgl1n11 ffl11'N11'1' ,l11l111x1111. TX111 -Ictl 1 XXII 11' ' Y111111g. AI.l!kN'1I1 I,1'1'1'1. -IUT111 Cf:111'lcN T11 '11 zwxx I.1xx11. li1l111'1xl1,1v., Hutrf. l5.111x, l11v.11. 1.1 l'111. li.lI1l1 THh FLNIUR 'FJINIQTEEN TXYIQNTYNINIQ 1.9 Q1 12 Klub 1 II lil ll l1X Hall x K 5' P1 ml nm, IR-fn lv! VIQIII H131 Xxvllltxk, A111 IHQIIIIINWII. M. ' Il 1 XVI. 'Ima TX1. 'y' ff11:.1Iwllm A Il' 9 1-ml xvxxx Exslfxu TXIJIIIQ RUM l,:1'1'y. IW nvvtlmy' Pours-'11, IW I1 Hu lm ll ' 'my Fllllkklx Kcglsr, l5,11'lN.1'.1 IMIELIH. Kuqxu H11 MII' 1. 13 THE SENIKWRWNINETEEN TXYENTYNINE 191 112 Qtluh mt r xx dt r 1 Fl 1 w Q lfdllkf B r ix knxwn NL m m 1 11 nn D nlld M1 r l nd r khlllll x xu Fm u '. IV tu mln: ,hcksm Psrry, Hlcks Cl ffllh, ,lusuph Ula ldcr R hh 14 ' '. il Q14 1' Kx 1' . ."ls1 T1 ld. CIQQIQ1' jul msw , 41 . 'llc Sccwnd ruw: FI-1113111.19 fillfl'-HI. Ralph Hdlclmlwck. XX'cll1n!l+m Fnmcv. Ml' f4lwIlc11Iwrgc1'. U.11'Huhl Pmr'11l1.1n, ffl1.u'lcN Ql.lI'LllI1CT. l5w11.1lLl Lwcklln. Th- mx f'l1.u'lrN fullllllh. i:x'Ul"1u' Hx'Ti-g'l'I1!l1. Rrvf'Cl'l XXVIII!-. C'l.lyU111 .' CX'UI'lI1. -lwlm l'1kc. klumw BIIU' ufu-. THE SENIOR 1 NINETEEN TXYENTYNINE 41191 Ilbeta kappa 1 llll Il ll 1 11111 111 R AX 1 lil Tlllfl 1 bflffllll 11111N1 13111111 r mx. left Ill 1'1gl11' M11 . f'xllu11. R1yl1.11'd L1111c1'. XX'cll111gt-1 Fr.111 Rllyll md Cl1ll111f. Vx' ll. H1115 XY1ll1.1 I..111f111g, I71gl1I1m11 1 '.111. Scc1111d 1'11xx: R-1I1l1 l2.11'.l111u1'. R1111.1lJ Y111111g. 1111111 P11411 XX' ll .1 . I. Cil.1rl1-5 li. xl 111-11 K '1 M: ff11.11'luN 1111114111 iZ.11'11yl11 HLlY'Ilkl.lII1. ffl.1y11111 S11111Llcxx'11rl11. H1 L THE Sl-NIURHfNINIfTliIlN TXYKNTYNINE ACtlUlfl9S BK buf l,J. I lk x AHA' 'firrxnmrs li S xxx! 41 I 2 '. K. fl Ifx. ' ' i fl" XIX-E "Z"1-7"'n-'-m-'- ------- -'7'Z-K- xp' on , up or . i . Q I . , , AQ' V 'i 1' ' 1 1 1 I 1 1 -D .- -D 1 - -. -lf.-fig:-D '. if X ' ffynf ' ' ' ' ' ' I7 ' X l X. l P N "1 . . 5. X f ' -' X 4 4 . .V 4 'll X V K . , LUN, . K 1 ., , 1. , . , i - I 11 X1 i E ' 4 - . L4 .. , xvxi .. XXI X. X ' ' A t' I r ' I , , A ,'. . ' 3 I . .. ,,, , . I ,, - X 1I - . . . I ' -A I X Q Yi , Y' Q1 ki .. X . Qf , . . A W 'Q V' V ' V' ' VV ' I I . IQ . t.. xxx 'R' 1 4 X V 1' ' ,' 51.4 L1 ,V A I 1 X ' N H"' r 'w, 5.' X1 1 f AX. , . . ' 'I X ' 4 4" .V 1 ' 1 X - - .' xi 21 X V XV . . i . .M , ' 53 u K 1 " ' .Rx -1 4 X1 . , . , , N, jx I . , . . .1 I - ' V - , . . .X . 1. X. V, THI2 QLNIUR NINIZTIQIQY TXYENTY NINE L C 1,111 ffLL4 C f ,pg A, L., ,fu-L4, 44,9-1.4 al-1 4644 'KA Debating Qizam x Xilll 1 ,, ,. V - W 4 65.5. f,h4 1,411-1 4' 3141. 14, 4 -ff ' "'1"'-'--fPMo'rosv1u.n.clTf f 11 ' . 1 1' L 'I' 7. v 1,4 1 7 .,. W ,I ff . f .. X X? f 1 ..,, ,g , .L I L I L ' FIWVIH lwxx, lvfx tw rlglut' Hlglv fiflfikllll. LN-111 Ulclmlur. fN11N4 S Sxrwulu. . I ,I1 +1111 f1'1r1.l1wxxJx1, XYIHLU11 Su' X.lI'I Svufml nm Rwlwrx l1.'I'xI1Ilx'I' 9114111 l'1r'u111v11 Umwgv l'1x'fi,x'!'Il.lI1, IMIMH A Kiw THE SENIURWNINETEEN TXYENTYNINE c1Blee Qtluh mt ram I t t I1 1 111 ll 1. A I1 III 111 L 1 111 E W1 lx r A11l111111 Z1 1111 1 111 r xx 1 B111 A11111 I1 lx 1 1 1 Z1 1rd1'mx': cry 1' If '. " '. - 1'A ' . . 'I'lfUdC 1 v'ry, M.11"' . .'11t1. ." '. fl " -Q 11. THE SENIOR-f-NINETEEN TVJENTY-NINE 7? ' an X - "1 . I -- ,w? ,215 A 41 1 553 , A ,N ' -A I s.1 f. :. - .2 -4 ,- ' ' 11 "" Y - , . -1 C .. 'SA 'X '11 - ' , -- f, -3 f . 'IP 4 3' f' - 1 I -Q .. L gg,- gg : -A Il CI ,, 4 UI- f, ' -1 ' ' , E' - f. . .. 3 wr 1 -, r 1 -- , , V, .. - 1-, , .. 71 m Z 5 1 j M ' ,. .-.. -- -1 ' P ! ' ., 1 v 1 ,Q C - 4. rw " in g-- ' E1 1-1 . Wli . ., m '- ?' : A -'fn C 1: -s 7: - - 'f' 3' " ' .: .. .. ,,. . 1 3 ... J , .1 ' Q r', fi. ' 44 . if :. 3- -.1 'rx ' 7' f. ,.4 - :.. - 3 . C- Z 5 1-11 2 E 3 .I -1 r, v, ff 'IQ 1 . . " C N .L .-. - J 1 , , .f ..L 7' J 1 ,.. , f, 31,17 - F, , ff . H J. - 1: v. ' C H L: ' xf, ' ' K. TV f'N -4 A, I fi MF' rn -1 A . A . : '11 I- , L. , f- 7? 7 :' ' ' - . 'r' ,. I fl 1 " 1. -f ... f. ff L ' ,. "' A . 7g 1.74 r'. A A -1 f 2 1 1 'Y 1 Q ' f- f. - F1 ' in 4- - 7' ,A fx 4 - ,-I L. V: . 1 , V -, 2 3 -- . "' ,. FT 7? N rf- 1 ' r ' ,., ' F - . - 1- 'Merc 1-0 " r. i K - w L W 3 ' -1 3 '-L 3- 0 F-4 , 52 f, 4, E F4 '1 .-4 . , . . N .- ,- I. 4 . -4 A .A 44MA gn A A VI 44 A4 IIN' w'-v-ine-in Zhu masquers 11111 V4 xx ft t1 r mt wx Vx 1 Pl K1r II Huxx 1rd Mlrx fxnnp 1 W1 x x ww 111 1 1 ll H ml M Q hux IXIIIIKILII 1111 mxx lltil 1 TIXI 1 1 M11 1 1 lllllx 1111 r 1rd rwxx B1rl11r1 ull lll r Hllllfl l3r1m1r B I Lflllll Tl l L IIIIHI Fuurth ruxx H fold H Ill E xxm I. P r mlm f mm xx L1 NN1 1 m St1xx1rt Frmk Pmt 111 n b1rh 111 Bllfllhllii THE SENIUR 'XINETEEN TXYENTYNINE junior 19r15e Speakers m r , A 1 T I' ---P94070 BY IIKLCUYY Frm rww. lcfl Lu rlglll lil Ql.lf Kcny-ln. blflllllg' l.ldlL1Skl. lvm. rcutlc lm. Alplmfluw Eumgl. fN1.u'y ElIf..lIR'll1 .'XL1ly. FJHIIIL' xxvll-Hll. ffhfstcl' -Iwlmrlwll. Suunmd rmx Iixllllllllxl I51glv-'ly N111 gslll1Ylx'l'. l3cr'111.'c Zlllglli. Vx Q11 Al lrlglx Bust Efiprahxllg QQTDQIEUTI III? NINI U XIII fIIf. IX'-.INIII NINI r II I I'. 7 ' IIK I, ' I ' .. I II' I , ' - I I I' ISI- I- I-' ' I TII' 'I-iI"I- I ll: If XIII I- 1A 'xp I- - - -I II I I I X-II,'A.'Xl.' I-I I 4- A Il I I'II' I' '-In I I -I I I KIIQII-NIIUI .XI XI-'- I: II I I . gl II-Ii x.'I II Iv JXIVIII -IY:I'1"" I: I' I' I' II:IX ' I1I.JI,I 'I I -III - I xII I II- MII In II I I IIIII if XX f 4' II' I' 'IL I I II ,- XXU' II' II I'-.I IQX 'A 'il "':I'I III" XXII-- ' fx ,I'm I III' II II ., II I VI' II I XX' ' THE SENIORH-NINETEEN TWENTYfNINE T Eiga HDrclJe5tra out x dt 1 fl In Danni Lmkm Klmxr Nunn Ruth Bram und rmx Frmk B r fmph Ulgndgr Pmul Kry gcwxskl Frank Smnh nm C urlg Eu gm Fu aulll bu1dnL1qu0r1 Mcwrrl Ilmt x 1rd rmx Eduard D gnu F Vsfu Mr Ltur Ralph H l r m 1 I lm RL u ' I v- ' ffr5l4i, . ' - .Q l i 1 E i 1 W Fr rm',l" mm g : Qld "l'. as' "l's. 'l, 1 Chcstcr johnson, ,Ioscph Igmnuzzi, Sumucl Bclurdi, Howard Rulisun. ' Sac ': 4 ,U gcssml S ' N , A ff ' ', 1 ' A , i .Il ,z 's, g' ' ,Q 'ca " A, ' ' ' ', 's he 'skin ' Th' 'z 'Q c .c' zu. rcd Wqlclm . bl' ', Q al' ' cnlwck, Hc lwrt Sl xl , bw llis n, W :fx if 512012115 ffLL1 X1 I1 1x IN L 1 I X pl! 1 1X L11 1 Vx 1 111 UNL x 1 1 k IK 1 T1 111111111 x M I I x x 1 K 1111111 11 X X111 11 11 11 111 111 tl xl111 XXII IHI NfNl11Il NINLIIIX 'IXX'IX'I'YNlf!I '12 14141 I5.'U,l 'Il.'X1.. .f'1 . '1:. X 1 11. IT for 111 AH. 111111111 - AAXW I, ii: ! ,U V NA It K xv ' r IRT' I H: Tir 1 Q 111' 1.4 11 K1'1.11.1l. 11.11 '1 'Ili 11 .X H 4 11- 1? ' 1: 1, 1. XT 4' ', h 'xii uf. T. 1A1'i'I' 4- - , H .r'.t 1,411,111,111 I 15241 1 I XX' vitl. HQ IE- '1-'Yi Q1"1l'Z' I I 1111 I 1' 11 1'c1'-11.1 1, 4 MN1 , .XIE +'1'1.1:' 11.-.1 ,'X111X1 IxI,11!. 1,11 111 xl 1'1x,11. XIKM W, xi, EM X 1 I. .E x K, Xi, . . I 111' 'I '71 xg 111 11 '11 -111--'1'11 11111. H1,.,I .. ij, 7. .1 A 112. ' .X11 0 1 H31 9.1. 1 2: 1.1111 X l Ali 1 11 AZ . I, , 1 XE 211 " Hr .131 '11 11111. ,I 211.1 , ,Q . ,3 . .1,k . ,,,, 1 , ,A ' M A 1 1' '11 111.1 11111: ,11111 11111 I1A1,11111L1 '.., 111 111 I 11.111 X .I'1'1. 111 12112 VH' lik V 1 HU' 71 ,VI YV fx' xLIVlAd"IH 1.1-111 11.1. 1 3.1.1 fx 1 113 1.1 1 1?-11:11. 21111 F 1 1 '111 1 1'ff1 11" 111 11' '11- W1 -IPQN-fs: m,M.I,x MM' -1 'N V, JI, N N T 1. 11 f 11 I 2' 111114 '.1, H Hg 11111111111 11111111111 ixlwwwi . ith 701 44.13 .xl x:.i.1 :K1 Ll 1.1 Q 1 1111' 11-11 11111111 A. H N I .LX1:'1N1s1'.1111. H151. 51111 I 1 If 71 1 1-11 114 'Tm tm 'lm 1'-11111 kr 'HA A Nhuuldm NH 1,-111111 Il11XY1'.11' 1.11111 11111 111111 l1. 111C 11,14 IHVQ, , V xxq 11,1x1' ?X2111'1, .111 111: 1:11115 11 :I V111-' il 111. V, TWV! 111111411111 X-W'ENl1f3"J1'ff'1W'Y"h1lY"1' 1k NM gmt 1 XKAX ' AV II 1 1,5 Zim 11 uh. l M1 I'-111 lxlw - '1,1. '11' g11111l11j .'1' J 11+ .111b11111111J.111 xclik -I-EM. 1k,M.kl,x, ix TA, Xbiq X! 1111. X41 g 141.129 TF1' 11111: 11111 YV 11111 I1. N11121' 111 1-X11 N111 I, RH- U1 x.L,I,NU11L gg IN 'mi Ali! :.x3 HA 11111.f J1x,111x.11V11.11is .1f 11 xlib. Z1CX"'I1rl1'x-111' T111 11111.11 111111 1':1111'1X .11 11+ 1111.4 .1111 Hvkhfmlm knyx 131191 lxluu-X XX HMI 'dmv .Q W ' K1 .lv f I, VP, A -I Q lj ' 111113, :X11aXt:141.1:11 N !m1plv. T1 ' Q. 1 W. - 1111111-11'1'QQ x1QQ,f1f2111. 1'iAf-ff' 1'11'1'11 1' 111'1f'f1'1' 1'-11' 'W 'W' 1' IKM. IMIMVM SVVIKJA Hillltwll gu:l! NlwL.1, 1111g111l11111.11 .-X111 IIl1'I' -.'.1l11 xxm ,151 11-11. :X111 Kwimfkh RAT. Timm!! Ami lmrgfmlb Iwmi T1:111.1111 111t1,11z11g f,,1:1.1111l1.11'11' A1111 III! X.'111'1 II' 11 ,11'111!f.11'11,111 1.5 l'1p:'. Z11,111.1g1' K .2111 1X M' A Ilmkk, SNL' MN, mmm Tm 111111 g.11:1g xwx 1114 111 11111 XII' 111g H11 1.111 '1' H11 YM I 1111111 -l-lux 1111111 x'..1N 1111, 111 .11.ft1 1.. 2111 1.,11'1l1x1 111111111 1.111111 11 x V U Nm- 1: TM' 11:1111x 11.1111 ,1l11111x1 vq1111H5 H A 1 - 'XIX UN 1111111 11 T14 111111 tl11111x.111J Xpu 11l111'X. xx'1111 Thx M11 Um, 3' fix ,111 My mul A 1 x1.1ti.xW:1:g 1111 111.11111 xxclx' 1111111 111 Q1111 M11-,-1,1gfI1g X1 ,XM-X1 f 1 3, -gl ,if 1 1,1 5- N1 K1 X' 121 1121111 1x 11111111 Nl1gX'I'1 11'11j.' 111 1111' i1x1111 Iimq-1IV!1 Hull SQ, 1' TE, yy .ffx 1-MQ, 11 1 11111 11.11 T111' 5111111 f1I1.lHiV 112111111 11.111, 111111111111 VTJIXX 11:11 1.1. 111 11 1111 !111 1, 111111141 fXINXi1'Y'111I1l 1I- 1110 'il"1'1 V111 +11 T311 HKNVL' Ig- 1111- A-X111X11-1-11,1111 fy, 1'y1g,.1-.1-11,1 111111 T111 111113 11111l1J11x1.:. 111' fX11x11'1'1l.1111 xx.1N f"111g1'1'.1fQ 11111 N. 1x1f T11 1 T M1111 11111 1 Y"-11V fl-11111 '-1'-11-I 3111 11. t1'11. 1:11 .2111 if, -.T:'- j1 11.1 -1 111.1 TF.: 41111. ,111.1 1 ..,, x pI,11,.,1 11111. .1111t11.11' 1YI'fI' 1 1 311,111 wr. iX1'.-'1 5. i1,. g,112. 1:11 1f 1 :XV 4 Tlirfi 51 T11 11.111 J1'T1'.1I'J :X W111. 1 fi 1 X IQ II N 1: i11 g1t.111' I.1E11'1'I '1'k .1'J111g1x1,11y,,111 T111 X 11 411m 1- 1' 1, H1-xv 111, :X H 9 A. lx 11111 9 111g 111 N111111111 V1 llji, 11 x. 1 W 41' 111' T 01.1111 1' ' 12 i111 111 fi 11i1:.i: 1.1'111- 11.11 1'1'1'1'.11xU .'X111i111:x ' fX11 1: 1 T: 1' .1 1 1 'f1i1Z...' ' 111115 I 1 11' 11. 11' '.x11'1l. T111 QIIH1' x-.,1N 111.111 41 -I 1.fr'.fii', 111. 2 A '1' ik .1,.11'lv 11 714 1t1,f 1'-..1i1:.g. 7 1111t':11g A1111 1 N11 15.1111 1111111 11g111:fi :Kit 4 11111 TE. 1.1111 -'1'1111X Y1' 111. N 'wtf TU' 1111.1 11111111 -x11'v1l 111.13' 1 MR 1 11,11 ii .f 1' 1' .1 fi 1:i1:.x . 1 :X 1,1. f 11 311131 1' ,1, 11 xl' V111 IIII NINILII1 TXIXI IIIN I 'XVI NTY N 2IDur Qlllcrr imaners II II III I III: 5I1uI1II.xxI1II:. II11II':tI1 TxI.fMmILII XX I I I X 1 1 ISN XXX XN1 ILNIN I 11 NH I1 ifif 1 1.11.1 111: I'.'z'1 -Q13 f:1x,1 1 , 1 - 11 - 11:11 A. ,'1. 4 1, I .. .1 , 1 , 511xNe'1 11191111 M1111 13. ., A , 11113111 11,111.1 X, - Q . i , I X X11'1 '1 S 1 111- 1+ 1.. . N '1 'M -N 1, - - X11' H 'N - . , Ig- 1- ' Q ' T ' ' Mt - 1 1, VNU 11.1 V1 'T1v. 111,111 1 Q11 Q '..11tX1' X 1. X1-1,1 1. f,11, 111 1N'N Q111111111 .15 1 1 . 1-Q1 11111 1.'ifTx 1' " j' 1'1" 111 11 + 1111 1+ X111-3.111 v 1x11H1'11f111-112-1,11 1111i-111.11111-'AAN 11 + 131 fx Il Q 1: 1,11f'111'-42111 1 111 11111111 .11 11 Q 13111 11111 711' 111 ,x11X11f1f1'1111Q11 ,A1,111 111fu 11. 31 1w11 -1 11S1111 - 1-1,-.,1 1'1'11Q1'11.111X11 .. .- X ., . I1-,1--1"11-AX Hi 11-1 M 1111 iw 1'1 1.11 111151 : YF 111- -1 11111,x11X1 1 ii' " ' Y E .X Il 4 l?Q1 1l1r11 'UK1 '1 " ' 1'11.L1"1'1 m'X11N1 1 "X"1 '11Q 13-1-1111111111411 X X 1Q1, .,.' I ,Y..,1A11X1 P 'V' ' 'ln 1 4. .X1iX1f-1 ix ' 111 ' 11114 1.1i1 11, 11.-1'1-1 1 1 Q11 111 -- 1' 11 11111415-1 ' ., .1 A Q .1114 121 -'11-11:11 X .1,A.4 . ,x11X1"1q1---11 - 1 P X- x1--1X1m x 51X1 v 1 M. 1. 1 fx 11 Q 1311 '16 u f-Xi 1 1 1 55- -N ., '11 l'X1 -' .111 11 N 1-'1 THE SENIURWNINETEEN TXYENTYNINE lbaszball Imam 111Ix I' I I K 11 x 11 11 111 LII wx 1 11111 1111 LTI 1 111 r1I1t1 1 1 1 rx T Il I 1 1 ll 1 Fr. ' .111 .11111c, F1rs r xp Icft 111 1'1gI1t: A1 I 1 1' M 1 flu. XVII. I11pI1.11'1IN1111 I IIII 1 I1' .AIWI G In I. XY1II111111 M'kl1IWIIll4. EI11 cr S1k111'NI41. Scc1111d 1'11xx': ELIW111 Ls Pccr I111.111.1gc1'j. Edw.111I F11:gc1'.1I1I. I7111111' I 1I 11 I111 K ,':41Ia. M.1r4I1.1II Nu'X'lI1S. .I11NcpI1 ,I.11'.1c:. CTuQ1I H11II.1111I. ff11.1QI1 1'.1 1 TI1 '1 111113 .'X11tI11111' N.IW4IlI1B'. T.11. '.1. Ii.lI'I C'.1I11'.11111. -l11I111 K.11 I IXINCIH. THE SENIORH-NINETEEN TVx'ENTYfNINE football Cham C 111t1r Elmgr S1k11r kx Front r11xx 1 ft 111 r1L11t CL11 111 T1rt11'1 Edxx111 L1 111r W11111111 M11 111t12 1r1 T11 11 11 CLtI1lfl1XK 111 M1r 111 N XIII 1311111111111 T11 Lk R11 1rtf'111111x EL1xx1rL1 F11 r1ld 1 1111 Krx 1x 1111111 r x 1 1111x WRX 1 1 11111 1.111 r xx 11 Wl11ll1 A11t11111x N 1 1 1111111111 ru 11r 111111111 A1111111111 1 1 1rL1rxxI1N 111-1 r 1111 S 1 N1 xx F 111rt11 1 1 1 x 11 111 '. cn 'A' : rg 1 1 1. " ' 7". "1 'km' 1' C111 1'S dd, .I 11 A 1 1 S111 c" S. ' 1 ' L1'. 11' 1 'a ' :wi 1 . A11 fill '. Sc' 11x': A1111 1' K1 115111. A1 1 R' 11111. Ed '. '11 151 Scc11:.1. Rus' icll 1 A . 1 j ,'z11':11y. Bc is ' K 11. C11 lcs . . S3 E11c1c'. T11 11 'z 3.111 fl-ll". 41r11111 ff.111t'.11111. 1'1.1 11111 91111. Uc1'a1111 Fu1111xx's. .1 11 1xI1iL'. 1 t41111'x' .1c1111 'sk1. 1 '11xx': 1x 1'. Tr.1','. 'I111111 U1'111'1t11. 1"1. 11111 HUNQ1 11, THF YIQNIUR NINETKFN TXYENTYNINIQ H fI5II'l5 LBHERUUHII QZEHITI nr I u N ' 7 1 1 , IJII'-I IWVXY. lcrkt tw rlglxl' firxammgw I.Ll1mC4 l5f.1mtl1y If.'Lclm.111 Sugwml rwxv: Xvlrflbl Ulf'1'yJm. Mlm Cmlln-11 l3.uiu11'.l lJ11g,mV Tl 1 nm. K.llIxI'lI1 IR' Huw. l3ul1l.1 MJfw111ull. FTXIIIKIX Kuclrr. . wer. xYlI'QlIll.l llrcvxm THIQ QIZNIURV NINFTICEN TXVENTY NINF 2150115 basketball Qieam XXIII I 1 y n, Luft I-f rmglml' Nflglmul Y.lIu1'1A. lfJxx'.11'J F1t1gu1'.ald. Us ' 1 I R lnlwrl. Flfllllx fX1.41't1guHw. fxxllvzm C'l.u'ku. TNTM-l1.1H Nrvlw. Alflllll R1 I1 I T xi Flu-kllwkl. Axwtlwxuy' U1 Sifllll. .'xI1Jl'a'XX Ywmlg. bil' Rllcx 'AC LT! If fry jr THE, QENIKFR NlN1iT1,1'gN TXX'1.NTY'NINL X.. ie kjfx lg-Sei Q 5 1 A ... W. 1- Summrr Hhbxrssrs of Ihr Giearhers 1 IU I 1 111 I l I I 111 11111 'N 1 X11 I ll ll III ll Y 11 111 ll XN1 1 111111 NY X111 Lk N ' , UL ' Q- . , f A 37: 0 f,,,, ! f 5 -. 1111 6 N C A I 5- ,1 11 K111' '1. 1- VN 9111111 'I11.1I'1, N, Y T, 1'111::,v 11-Q1 W 1311141 Il F111-1-1. XXII 111111111 1-11'111gx111:., Ii 11 '. 13.:11,.1111P 15113 xi'w1'I'l' X X I,.11,.- 1i1'111':1'. N Y, H1111 N1 3.1111 ff!! 11111111111 911'1'u1, A 1'11.:1q11f XX' gY'X1f11. 'Nfl X1 1111,-t 'i1'1'1i1 .-Xztt x:'1'Y1"1111 X Y 'U'M11lYY1- N Y fX1,1'g111'1:11,- NI 21111111 '11 12' N11111. 1 f1.11'1111111' H, :X1'1111111, 'P 151' 11151111'1.YV1'111 fXYf11W'- 53 7 1111113 N Y 1'11f11'111-1111111 1111x1.'1'1:.1 151'111111g, 1,5.1Y'IAlllQx'I' 11111111 1111111 T111-11.1 fN11fN111'11 N1-1111111111 N Y N. Y. A1111 151w1'11.11111111c1.11'1A1', 41 Cf11111'g11 911111. c11.llll f1.11lI11. 111 1f11141111'111 rXv1'11111', 121111 A111-11'1'11.1111. N, Y 15.1112 N Y Q-11115 K g1X1A"1l11'- YY- 11- If 11111. N, Y. XI. '1111 11.1113 I1 151111111111 511'1'v1. N111 1.1lI111R'111Sl11'11l111. YY. 1 !1XL111'I1, .', Y, 1"'Xx1X' N 1 -1, li 1J11N11'1', Tx1111.11,xl1 1'1,111', 1-X1'1N11'1'11.1111, 'ICN' filwk' P'U'lS11Y1l1f- N' Y' N Y Q 11L'I'lI'11111' 1:1-11111, 2' R1-g111'111' 911111. 91111111 1.11111 YY'111111'11', 1:1111 111111111 N, Y fl-1111 NMW1 A11 -gum-I -I Sxllmvikm Illmk.,-x.,m.I11,.' N. yn l21'111'1f1' 11.1 '11'111'11, 11 51111111 14111111-111 fXv1'1111' 1111 , N ' X1. '11111 1111111 lN4 151x'1N11111 311111, ,"x111x11'1' 1 H X 111111. N 'YV XI. 'g,11'1'1 K1'.1111' 1' T1 111' 1'1.111', 1-X111x11'1' K.11111'I'1I11' 1511111111111, QQ' 15111 511111. Jim' N X N111'111111'N1 YX'.1f11111:11111, 13 K' N1. 'g111'1'1 N111'11111111, W1 l'1.lN1 N1.11Il 511111 111151 11, xx'1111111111, -1 111-11111.11 1111-1, 1'11111+'11-11-N 1- S11'111:f1v1J. M111 I N11 'g111'1'111' X1. 111111. N-5 XXvI'l!11I fYx'1'1111' XI. 1111111' 1"1llI1. 'I 1..1111- 111'111g1' ,'X11'11111', S1'1m"V11'k11" N' N I11,"11K1YI"':'1- 1'11'11'I1 K11XXI1, 1..11x1' fi1111111', l,1'1111xy1x,41111,1 , CQNVQ Ili! 1717 Z1 1-'1f'11'x1V1 Q1""1- A1 1i.11111.1q1 . 113 '1 1113 C111y,'11'1'x11111, N, Y, 1.11111 . 1 , , 1'1.11'1 1,1 N. , 1 C 1. 'xi' . 1 1" . 1',1111111,11f C'111'1'11'. 44 V111-1:1111511'1'1'1,.-X111 N X1 X 1 X I H SU I MHS! Mlm x11'1'11.1111, N, Y ' ' A r V ' 1,1111.1:: U 1,Q11Y- I? T1'::.:1F' 1511.11 :X:11411'1' MMI rw!!!-' 1' AMW' X' 8' 11.1111, N. Y, ff.11111'11111' Cf1:111', -NN 15111-11111 S11'1'v1. fxlll 1411.1 T 151'1i:x11f', 11 1111.11 I1 911111, :X111 NMI-J'HH' N X' x 1' 1. 1, . ', ' . . Ag111'1'111' ff.11xx1'11. ,1111111x111xx'11, 1 ', Y, THE SENIOR NINETEEN TWENTY NINE L OuR SCH THI. LNIUR NINITLLN TXX ENTS NINL frlends of the SEHIOFS I WWA ifif ZA? wwwm sl M,J.'jC'1+-vw4,,,,.z, ,f7,.,,.,-ff, Wiz 41 M vlwqy 7p fW W f Mig JCc,f1'ffpL,v, F -ff vow VZVJJ MA Wg 711 1764? Q! 7 5 xi J fn. Af pf flfchffM22Aff'ffo Z-1 CQ MM MAA Mfg 7fV' 9 E f K Q 9 564-MA . 1,-4566-Z 5317-5 QZMQJQL JJWL 431-4-.4f,.a414d2 ' Ziyi CL? Zim wwf mf? gym S ELWQLQ L2-'QL J-fd? 09 CWM 5F,,.1:VM15J,,,,fp,f6 rgi. ,,A,i ii. .L-. 3 I ' I , , N , X. . X , . V - . A. K - - K L I X 71 , 'U X X . ff N6 4,-111' W , , ,ff 4 XY X7 .1 I jx ,V f ,Z f , ' ' Q4 Q. V 'Q , Q , K 11 W 2 7,- !' 1' ,ry f:-JQJV 4' - x ff jf! 'f' f . K ff? If , 1' f - rf-iz! gf MJT. Q A LMAO f' f f M , Y X V f ,S f' V f V , ' 9 f 1,1 ' X 1' ffl !ti"'!'Y 44-544, ' 1 A-15' fr Lamb 1 ' K ' Ca4fL1,.,g,R X" x AA L ' ffl 41' . 1 x Y , f V- ,wk M, K fx fa In - QM Q 5114 6? , 1 0 -V K M' A 1 ', 1,1 tug 5 ,1'57,c4f fu, ,-' I .. V 1 J, . f V I' Ctrl ' K Cl 0 Qrwhfyj Q,!,7 fz., A x.A2s4,.W,z,,, , E V7 1. A v .. 0 fr, 4 f ff fu, 1 , , f r aff 1? -f 1 Wy, V7 , f k, dx I , zcf L, Q7 . ' ,2 . f I f J? - 1 lkblhl-,lf V-A41-xA,Ai ,jflfll , f f I, 6 ff T f , A l A , I fc 4 . A 4 N .1 2x 'FHL 9l.XIUIx NINLTIQKN TXX'l'.NTY NINIQ Friends of the Seniors KEEMQ. Q! Wifi 1111! CE W , Afwaff 16 img ai ,df-,049 fi-H Qgf',gz:, Jmfjlw 761 My., 1,71 A3415-f QQaxA? 5 42,5 3276? Jiffy uzzzah ff WMM, dm PMC., W QM W Q Hww jjasf fy: 1 f 2 du Q df dim!! Qffn WM g 2 vis? 25015112-W 5 Cyfmfj J Qgwyn Ja 161 -ww 1' PFZZMVA 'Q-on jgjfqfivl XIOTHEIA OF THE NI XIORN 1 IX X ml K XI If X1 1 L I 5.7 fa K f u . - ' - Q 7 f V' ' L 21 V2 7 L! fl 5 J, K . --HA , , Cl I . LL! I H V . 7 ' . . I 6. . I 7-!d!1c,, Ziff' ,ja 616, Q :HAZ-t ff- I Y' UQ if j 4 ff ' - nf ff , K2 A C' f' K f V If vfw 1' i 1 K ffffkivffe sw. 'kg ' f ff W W Y H5 , , of fy Z - 2 fi f . .L A I , A'XI..fs.fm x xfullltf, .Xf1.x.H.mH lj Yxmlq ?NI.1rIU7I.N .x1UliIr.'r,,,,,,, ,Um XX'x111kl1YlH 1 x ll f1..x .NIull2ur,,, X115 ffnlwwvz U Ifflmff A'f:vz.m Xfwlfzcf ,, ,, ,, ,NIH Puluf hll 1 Clvmz L- X fX1.4Iu, ,,,, .'XIfw, I. Pixy: P.1fzl.1lw1g Hzf .X ,'XI.'lisuf,,, , ,H .NIM NI IQJSTH Hiicl X ,'XI.flf1uf ,XIH IJ Y: J 17-'rx.Nf.fll1uf , , .XIM lipwgk Xlm X ll llrrllllu N .XIUIIMI IfL'lIf'X S'f1iXLiL'l 1.0 ,XICIJ Ain' XIUJIL' .IXIIA Ijullgi CLIN!!! Hglwz x X11 llzu .Nw K. v'l7I""1xi .'NI.Kw1f1.4 .Wg X ,'xI.zl1p.f ,W , A .NIM Cf inch 1 Il IJ lx ,xfwflltf , .NIM F lj lizffuf' Iflzlfz X Xfwrfzw ,,,, Xfw H HUHII '..'1':.'!c'X . v VIL" , w Q Qflll' ffbwl x .XIHUNJ .xlfx .Q..v?Il4Li I Gia L HIL-IJ INIIII XINITIIX TXXINTINN War, 5 XII 5 I I III' XI I x I I I I I X I II Hu Ixx III III X I x II I III I x NI xx I I I I I I XIII III I I I III I .W KES II tru II I I II I I L IX I IX I I I XIII I I Il III I I I I III XI I I I I IK III IL IIT LII TI-iI,4l' I 'III 'JY 0 if ' l I I A ,. f XI.IIj,' Ii II "III '.I, ,LII '. II gm IIII' I'.II:I: XI. K 'III' I,I. IIII :IIII 'III III.I.xII IIIIIII .III .IV IV' ,III' III III, IIE' "" II: IZII. XVIIIIMIIVA IQ, "III,. tE..ItF ',I.EII':w .I 13. I,III -II'.I-. X'IIIII'I II "IMI IE IfI XI.II'I, YIIII :II IIII'H V .IIIxI,I. IIIIIII .I IIIIIIQX VVV VVVFXJVTIVV'VIVI!Vf'VLi " Il H I" II'IzII'I' "XVII II V.II'I' In Il IIIIIII1 III mx' "f'M XI C' HIIIIIIII QIAIUII. II.Ix'IIII,I I II.III IIIIII1 'IWIM IILUMI-'ltr lIII.!.'I'W H "V HMI' I IIN . V V U ,I V ,I U W, :I-II IIIII III I:I .IIrI'I.IIzI' IIIIKIXIIIII- iII.III IZA II -IIN II.Ig SI!-X I".'.IgI .IIII LIi"H V ' H I' V V V V XI. 'QI' IJ "II IIII' I'.II IIIII II'I' ILIIIIII' III IIIII -IIIIIII "III'.II', ,III:1I VQVIVIII IIIIIIIL gIII.I'gI' my VVXWI V HIM. W NIJ UIQ. IMI" Ivqw II.Ix'I' -I:.'II III.IIIII' x'III,'I'U IINWV, QI '-II,1vIiHx" IUIIIIIII' I' "Is, IIIV,' IIIxI'. III'x gI'I IIII'IIi ' V VV VV I III xx.I ' IIQ IIICII' II.IIIIIIII'I"III 'IN .II IIII' IVIIIII Q I IAII !VUNx,g' YIIIIQI II "I'IIII Ixx III' gIIIwIx'. I:I'.IIIqI's ' ' XYIV' IX IIII' gII'If II.IxIxI'IINIII II'.IIII IIIII' .I II.II'II Ii.IIIII'x':I SIII III 'XX'II:III'I'IIII XIIIIIIIIK xx 'IIT IIIIIIIII I'ggV.'M II.Ix'IIIg IIII'-J XXIIII 'I' IIIIIIIIIIQX. .II'I'II'I xxI'i'A' I7I'.III.'I'- I. "III'I'.IIIxy II I.III'I III' III'.II." VI.lIIL' 9IIIIIIIuI.xIII'III 'Ixx' Ixwtp ,iI'IIIIIg II , 'Ml "MI I I Uh' IIN 'Uv' XXXL' "IiIIII.'Ix" XI 'II'IIIxx' IIII IIIIII IIIQI' IxII'III'IxI'II"4' K .'xxI'III'w X "I IIIIII-I I'xII Ixx, III x' III. I'IIII IIIxI' VI.Ix' II "III N IN .I III'I'x'IIIIN I'xI'II'III.' I'x'III .ZW H1 mx SUM I QU IU WMV "IN II IVIII' III.II XI.II'x' VI.IIII' S II.IN .I xI'.'I'I'I , ,.,,f , VVVV-VVV W., XI ',I' X' " . 'I' x'I II IIIIIIII I1 I III Ir' If IIII' XI.III'IIIII' H "HI'.Ix'I'IIx. IIN. II.INII.I XIII' I. N1 IIII "" IIIIII x'IIII .IIIIIIII II"" I.II I HIIIIINIQI' Ifgxg IIII' XII- Ix I'III'II .IIII LIIIIIIIQ IIIIIIII .III M NIII.III. I II.Ix'I' KI IINI' XIX Ll. :WW --NIN5 QLHHV IN, l,tI'lQlmx gIIIIIII'IINI'Ii .IIII VV In VI Nk,mk,lh.k. " II.I'II.Ir.I II "IIN x'IIII I:IIIIxx III' IIIII'cI1':IqI' D5 QL VI --XVI' .WI IMI BMI' Nl, I,L.MM.V.H f1INV.VwV AMI' Xiu 'YUI.k'V-'- IIII' I.II4I'. III' II IIII'I'I'II. IIII, IIxII IIN IIIII' XIIW I' IIIVII' I ,IIIIQIL V.II.II IX :ITM ' ' II.II'I'.II'.I II I-III . " IIIIAII tII'x' N.Ix', HI CiI.II'.I I. 'XX'I. x IIIIII x'IIII .IIIx'INI' III' III I.III III xx'I. .III Q- IIIII III... I.xIIIII' III C'III4.IgI I 'I'. III II'tI'I' gI'.I,III.IIII-IIT IIII'x' N.Ij:. "III IIIII. .I::,I j, LIII ,I xxx. H XIIH If.IIIIxI.III " 'TII' I'II'II' XY. IIII'II' QIII IIIIIIIII V V .XIIII.I II 'II'IuY N I' IIII.II1:1g' XXII-II'.I'x'I'I "ff .'A' If II'!!IICIZII'L'I'lI1! .I:I IIIII I'xII'I'wIIIIII III' xIw.IIv Z- IIIQ, III' KI.II't'. 'I.III' IIIII '." 'III IIIx'I' x' II IIII IIII' Q x - Q III' IIIIII ' LILII' III' II "I' I gb. II",-1 :II-IIIIIIQ III III.IIIIIg IIZIQH ,IIII III tII.IZ. III.Itl 'IIQ I IQI' I YV II.III1I H: IIfI'II CTI.II'.I II "IIIIII'I IIIII II.II'I' IIINIIII my I. III IH' ,VII Q QUI' ' I4'-A 11 THI NINIUR XINLTIEX TXXINTX NINE r Ou ttrhwut nt t t I1 I r my tu-'I t L I LIXx if hflllt X I It IL XXIII T' L IM 1111 IXX K LW Ix try Ix t uv II tymv IXI X k L I Q N N ll L 1 u l L It I4 li 1' 1 II ITN", ll In N 1 y t att xxt t t tw wttsl tm tyx-.my y trs ww M1 X7x7It1pIw wxtr H 111 ' R my 1 1 txt x n 1 t Lfturyft I 1 Il t r Htrttmd lt 1 xx t klX I1 I UL t t duyxn tu W t I g Lltfm rtty tty XKIILY N t mIy x 1 wutu tm tt mxx xxhtt xx ftt x L1 1 X1 II Aw t mutt 1 I, l UL1 LL nm m W ut Nu mt t yt Ll I N QXK 1 I L11 umm XX Ill wut t t ttm 1 111 X II 1 XX l XL yt 1 XXL X K 1 I Ix1IIlIuI' nt II 1 X mtly '.11 1 y u X1 u d wmv 1 1U tmtum v hurt t IX Ik. IL XUU IX' I HL It I L IXOU U XXUIII ill I 1 ll XXI L1 IILXLI Ill u I JIX I l R l U IL HIL ll Ill XXk 1 I 111 XX I 'alll MIL UU L I I' L JLUNK III ill I l5lILlI I UH' XR In llQL nt xx uttr tn I m 1 I lXL IX L 7 Ulu! St XXIII I l X L K Ng In I l N Xu INL Illllll L I Q ll! llpliglh b1II II t tw 1C lll s mm so tttm .fl I. tt tm I L t tttttrmty wm H I u uk yu I x at H 1 lt t X II L L 1 L It I-x L It IL L If HLI I x N11 HL I XX l Nll I N U III 0 L x lh W XVInt wt J- Id . s ' Y-"XX'I. txztstwtt htm' ywl H. S' ' "XXf'Ig . 1' you Iutyking fur?" slf, fur wzmtmg tw 1. 1' y 1' LI. ,It'rf"' M ku '.tIc1'1w -"A "cI." "B ts" A. "In'I'fI1.lX'CII'I .my rmsm. I'm m H. S, "XX'h' dd Im Ittsc itf'u 1 Afrflrfrri .Ike "XX'h sau tmytI' , .IU t Iwsmg . 'I gf' I' 5 I I4 N' Kg I - ' - P. "Thug .su II - y-.I my ft ' "' "' "' you 'ycs II 'HV' Q H N 1 H yu . ,H Il' --you I .1 Wx hmk y,Ct,,I.. I Shp S In d. js gun ' hy II f I' tx mm , -- au ' .tr tmd .tt IN1LIlll1I1I tu rCI"ll.luIC . 1' 11, Ilp QIMII. ,,,f,,,,,, V ,. I. 1' "I til tt"'IIc. I umk I'm XE-, E, "TIL -I Itl LI., tttdgtyg Il If S." ,ww I.1t' gurl ls h.tt'tIIy 'yur hump .tt th.tt I1lIll'.u Ike f'. "XX'uII. ywu t'.m't tht' hw", Th s .. .. . Is 'II' IIXIII! I" 'I ' C. 1' I3 "DJ ym I'.ttI 4 bl Adu. .Int -I. 'S "Ycs. th. 's y ":Iaxuss I M. 'gc G. "Hu" y tu It '. t' I th.tt Vxx' ,,,4,,,, ,, 1. rr1II.t s l1,I'n i ,. , Y Y W tl. h SV UNM' him. dm? H wiv- 5 Itkttt XXI xx II y mu IlItt I y I .. A K V jul K' 4 N 'U r'.l S, Q yf.I:'2. ' " " "" M' ' ""' ' ' " C- -,X Htvfff-. "ot .1 .I Md ' """f"' 3-1 thrw ' Hmm tI ' s, H. :QI XX'. "XX'I. 'Q s th ' ngtm ' ut' ut' f-"'f-" f I Iv' is -' il Q K nl V1 - "A I ' .H .tddud Aussy CTI 5. A im ' ' ' L 'F' I' ""'L" Rt' dt", HH. " my chu s Ixm. u . I . ,nw I' Y It ,,,,,,,,,, XX. -' "Yt's. . 1 XVI 'I xy, 5 '.' Phil S "XX"I1' M 1 H.t 'ti' V I. tItm't jun """"' ' thi Ii tI at " Q XX':sIm gum wats I1un'st'."' I31II f Q '. ' "But tcII you. C1'11tt'.tI, she M . 4 I ' HXWCII. A It' xts su Iwttst. is mt p.1'ty. su I yxmt my m 'It 'I Igt why dw they qlusc .III the Ixmks tm his hirthf ,,,...,.,. 'VI' ff"fff'f1 "IU tn CI'IIc1 "It yy.t.' Iczm l".ll'Q I 1' . I I .. 11,11 I lkc .Say IU mic M 'Nxt A Uckrl p rid . " atgt' unit It'IIuxy tm th- In, It. Ihr the gum' tm thu ill X'.l1'LI Im: ' " mt. c"""""" "".'.' 'V WI' ' 'J' rlght m I.t'Ii ll' th' LI 5' aut." D' C Hs "Wm" T 4 " "XXX I. 'Q at '. ' Icwy. ha ' 'wtf' '1""' Juhx T: 'Icp "I'yc , t .' m' I' g Il httt . W . 'I H At' ' I 'c Ptmt. "Ycs. th.tt s tl putt' tr"'. N' ' ,iw ., fi - f , I. -,4- Nt I ' . I. ttt g.tII tI1.tt7" 'iff I' '..M":.I W1-I 152'- I3 ll X 'Isu " IpI' s IjI'rI"ssut'. " 'N 'Y 5 ' ' ' ' ' 'I'I""' 5 'M I--. ,...,,,,,, I X V A U H. csslmk f"I I.tv- c.tIIctI tu scc .I wut C.hgts, I . " I. I s 'ss :rc 'I m7 .ml A lub," QI-1-1 F's'I HEI-Ik' I " 'I IX,ff11L'f4' N Buss "'I3L1t LII: gtII tht- vm 'It myst'II'." gb! "1 --TIQIQK 1-:EA -lun H. cssI uk "I:1'1H'. yyh '11 6.111 I st. It."- I5-th Chmlt-y' "Hwy tu 'h tlws xt mst tu IAICbrI IYIX' kIu'.lI'. 'L' IIINI ILLQI I-UH X-,yur Ufxy buf"- my Ilfu 111st11't'tI Ihr .1 INIIIIUII tI1wII.t1's U fjylv "fjtm'1 My yt-lu lym 11 I-.N my 52' U, HI" H NH' ' s"I'fI""" N 'W NI'-"II Iutvt' II st.tmImg sl1II t fI.ty." Iuyt' tt: Itcup tt'IImg ywtl tw Im' sw t'.tr't'It1I t"'1'y ,Il X . , Sm-U 1 A I ' ' "' ' t I Httks ut- mt.. "H.'11... .tm t-II IX . . L. EI "II fm .1 Ict sttwruj "I I1Ixc thts tI-tg twlltut- .IV ywu :HHN I+t'."' I'lll Illr IUQF .ll" Int: sI1t1l'I," Dull 'Y --NH I" IFIAIN' MII N S.IIt'sm.m "TIN, sht rt' XX'IIy. m.ttI.tm. tht-y H Ll "XX'uII. th.ttHs uw Ind. I ll I .III tum' 1'u.tt'I1 tht' IIIM' H xx ItI ft sxx nu' .Ihwut II U N I 'X 1 I I I I I -- I II ' X II Ix I N I I 1 I1 I I 1 1 ' 1 I -I I II ISI II 1 I 1 XI I 1 1 II X 1 I II 1 1 XI I III XX' I 11 1 I Ix I . THE SENIOR NINLTIIX TXX ENT1 NIINI 11 11 1 1X 1 1111 1 1 f 11111 N11 5 ll 111 1111111 1 111 1 1 11 1111 TXX11 FAST TA1.1xER9 111 X 11 1 N111 1 11 1 1 1111 1 1 Wx 1 XXL1 111 1 LL 1 111111 111 51111. 1111 11 11 9 1111 1 1111 1 111111 11 X S1 11 1 111111 1 N1 Lk 1 11 X11111 1 111 1 1 N 1 1 1 1111 l 1 11111 1 C 111 111 111111 1 Llllltk 1 1 111111 111.58 H1 LL L11 ER 111 1 1' 1 1 1 1ll1'1 LI 1' 1 1 L 1. 1 1111 11 1 1111 1 111 1 11 1 111 1111 1111111 1 1 111111 1 1' 11 1 I1 ll 11' 11111 111 1 1111 1 5 1111 11111 11 kk 1 1111 11 1 11111 11 1 Vxllx lN WL 1 11111 111 1 1 1 1'1 X111 1 IX 11 K 1-11-11 1 1 T 111 1, 11 1X L 1 1 1 11 1 X L 1111 1 111 11111 L 111 Lk 1 1 1 l 1 X 1 1 1 llkkk N 1111111 1111 1 1 X11 X1 X U 1 l 511 ll 1 X111 l 1 L 11 L11 X 1111111 5111111 1 Nl 7 1 111tt11r 111 1 kk IL Xl 1x111 1 U Wlkk XX 1 1111111 111 L1 1' 111 1111 k 111 L11 l X 111 I1 9 111111 lIX 1111111 XX 11 1 1 I1 ILT 1 111 r M 1111111 111 11 11 11111 1 111 1 11 1 11111 L lL1X 1 111111. L 1 1 1 T II' 11 1 IX 111111 X 1111 1 51 1111 1 1 I XK1 L 11X 1 L 1 K 1 X '21 iff 'ff " L11, C111-1. 11,111 11.111111111111111 11 111111 111111 111, K1111'11',1 "XX'1'- .11'1 I'1 Nlllx 111111714 '51 u '11 . 1' -141 174 '- 1i1111',' 11' ' 11-1111 Q 1114 1111-111' 11 "1 F. Keele "131'1'. 51 1111' 111 11E11s11'1'11." k1111A 1'cc1 .my '11 13114. ,,.,,.,,, , 1' 13.111 "M.,'111111'-.1g1.1Qs111'g111g111'.11 1 1 ' 1' CT1' Cf, -UP. 1c7u H1511 Um IW -S ywl 141.111 S 111. 111111 fi "f?11, .1 g1:11.v11.l11 1111, V w ,... C,.11'1111111' l11'g1'1' V11 11' 1'1111 111" .1N111111 1 '11+U11 1111' hf111l1I1. 1 11' 1.11 I ' 1 1 ' "1111 H111 111.11 x'1' Q. 11111 111 1.111 'Kcflx 1115111 1111111 1-111 12 111l11v.'mgIlh' 111'mU XY111 1 1111' 1111 1111111 "'1'r1111A 1 1 x1111I1-,M Q .mi "11111-1 5 '11 1111111 '1111 '1111 TV1111 Q 1' -1 '1111 l11'A11 ' MHIQIN Mk 1 11 1 I N11 11 1 11 113 KC 11 S 111- 1111 111111 1111 11 ' "'1"1- f""'1f H 111011. I 1111111111 1'1'1' "Tw 111.1 1111 '11111 .1111'11 111 0.1 1:1 R111 11111 1111' 1X1111 "111 1111 1111 1'11111' N " NN. 11. Q 1'1- '1'1'11'.' N LIICW ll 1111'QI.1 "1,111'1'11' 111 1111' 1111111111 "1 1111.111 11.1111 11.1. ,1l111g" V I YIXX N 1 H1111 1.,'1'11 "H.111 "1111 1'1'.111 -1111111110 I 1-1. Xf 1 f.11I'1 1111111 'YM 511' 11.15 k11l11' .1 15111 1211111 --N 1 xyhll S 1111-- 'UAUV "V1WV1"'V'1- 111111 NW' H. L. "111 111' 1.141 xx' '1 1 1 1iN,u H, 1 .14111114Q1'11 "Yea .1111 111.11 11'1w+ .11111 L Wlmlwlk N 1 1 11 1111111 .111 1111 x1'111's1',U l M. '51 Nu' N 111111 1'11L11111'1 NY11111111 K 1111 1111 ' 11 111'111J111 11111 " 1 If -11 ufiyu C111 . L1 Q 11111 0170111 g11:111'u 'S XX ' 1. 1 M. f. 111 111 1111 .1 'Q " 11111 "Nu 1 ""' " A 1-1 1111-". 111 ,,,,,,,,7, F. 111111115 M1711 111111 1111l11i 11 1 111 11x"1 111 11111 111111'1 1.11'f 1 KY 11111 111111 .1 311111 1 1 I-1.1 V '1111 "1 'Xml' sQ111f.1,1' .1 L11'1.n 5.11L1 111' 111 111' 11- PRIITU1 UV 111l"11 "1 k111I1-1 11111' 1111151111-'S L14 N111-, "S,1y y1111'll 11111111141 mg YL-111 11111111 11.1111 11CL'I1 1111111. 13111 src ' 4 .11111 SXVXQLI' W1 '11111 511.111 14111. 1-11 1 'turf 111 .1 1111111 111x111 11111 C. 1111 1111" 1111 S1 . 1 8 111111 .,,..,Y,,f i111 1'1 " 11 1 11 'K 111. 4,1111 S1111 --51,111.1 S N11 1.1.1 S1111 K.. H 111,111 15 A "Vw 1'11111 1111 114111111 11 y1111 1111kk'K1 1'11111'f 1-1' 1111 111 I f1111' 111 11111 XK'1ll'SK ,111 1'1111'1111 11111 111 1cs1' """"" 11. 'tif' N . 5.11. 111' .1 1 111111 .1111. 1111' M- 114U"11 11"CI1l1 '1 'kk' M 111.111, .11111 Xrlr 1111 1 1 . 1 111.1111 -111 5111191111 1111' 1111111' 1 1111. 111 9. s"1. nIJ.1'1l Q. 111 ,'1111 1111x111 111 L. Es 1' 14111 fl 111114 .1 r11'x'l 1'.11' 11.15 11151 My 1- 11 qw ,111 'I 111.51-" 11"NVd-H ifvi. "111 11 1111 .11 4 1 ' 111111111 l .11 11110. H ' 1' ,"'U ' 1-Q-1 111111 1111' '.1111," ,,,,V,,,V, 1.. K. 'I 11111 1111' 111 11'.11'11s. lyrr A L. I' "1 111 111k1 11111' 111 f1'1' s 1 Q1 YN 1' 11' 1111' '11111 1".1' 111 1. 1g1 1 D' M 11111' UI 5417 V VV- 15 1111' 111'-1511 "1 1fX. IN1 W111' 'k1S.11u!.l 111011111 11111 174' -111 11' 111' fx, L. . Us 1 XX'.111 11' "Cf.111'1 111111 11111 111' 1111' 1.151117 """" " I5 5111111 "Nw," 1.111 fi. "1'111 41'1'41l11l1i1'I111'Xv1111W11l111 ' XY. 'A HT111 1111.1 11111'1'1'1111.1w 1111111 11 171 Cf111111'1' 1-15111-1 11111' 11, 11 '.111w 111 1.1.1111f'U 1 1111-A 4 1111' 131111111 k'11111'111'1' 1 1-1111411111 111 1111' 111.11' 111. 1' 11.1111 1111111 XXHI11 111111.1 N1111'1'.1111 11111111 U , 1 1 1'1.1:1' 1 1111111 11111111 1'11111' 11111 1111' 111' .111 .11'111'11: 11.11111'11 11111 111111 11 .1111 111111 1111 H 311111111 "Tx'1 1111l1.111111l111111'1lI1 .1111 1'11'1'111 111 511.11111 11. X111 11111111 "T111'1 1 1111 1111' 111.11 1111111x.111 H1111 1111.11 .1.'1'1111111','H 1.111.111 .1111 511111 1 .11111x1 1111' 11.111g111'1'. 1.1111 11111 11.111 1.111111114111111 111 11111 11.1X'l11Q.1I11' 111 11111' . 1'-111111 '1111111.1111'-1'111111'11111.11 1111- 111' H ' THI' SENIOR NINITEEN TW EINTX NINE THE LATIN Vx E LEARNED IN SCHOOL Cticwf 11 if 1 t K 1 11 1' 1 t t 1 t 11111' wt L Ct tr mmf' t 11 n L t t x t rx I1 -' t 111 ht it iflui 1, 11 g U LU ilwltti l mlt it un L wrt! It L l tlvt UU I l HK uti 1 t 111g ll 111+' 111 Nt Xl tml t 111, Xktlx ll 111t11111111' It xxts it tt 1 111 U T 111 wrt W mtut 11 h 111 111 xx 11t t it um 11111 11 1 tlt ll 1' wuyi X ngzl tit Xu t wrt xxi 1 1 tt it ning r t 111 1 itux vttll rt11111111 117 tml uxxii th t 11 Xu mtht td t titttit 11111 rim 1 11t it xutry 11111 I1 tll x s xx 11 s mort I ftwu l X1.I'5 1l1LI't.f111UI LIL Hutt 1 t pumu um th ltiimxiiw 11111 itt Iltl ts um r111 tw mut xx 1tt1 th1s mt1r11111+' mith t NNVNK '1 1. L11 lx11111111 t lst t ut IT W 1 t 111 xx tllt r Mt tm 1 11 ll ixxtt 1 t 111t 11 H1111 xxmlt I. tt ll t 111 tx int lt111tl wt K' LIIIL lx Xllll 1 t 1 1tr 1111 id t lllll L L ll' lllllx Xllll llll N l k 11X ill " 1 I t llllll 311 h lll 111 111 1 t it fHXaI'IUNLI1l 1,11 d t1'11x1111 1 1t1 1 ft li ur L 'LL XKLL 1 1r1tt1t1 111 1t1r nm t 1 ll1 lN1 X 111 huxint' t ut 1111 min t mx xult 1 'll' 1 it will l urw M1 Lll L t ut K t11t x t 11111 ttit 11 1t11tt11 1 1 t t 1 ttxw 111t1tt tmd 1 t t ttmt ll tx 1 Mtr14111 lxltnphx 1 1 htir xxith it LX1111 NIC 1 ws xtttt t 111 xx 111 t t 1 Ill t t 1 x s 1 it lx 41 ir t at t t mx htut lit tx Il lll mx htm x 111 dtrtd 1 1 htr tu mt tum ix 1 X ll in r Ill t l:m'Ll7 1111 l3lt11tl1t1tl tt Ill t 1t1 l ll r L K l N it t Wtn 1 ttw x 11111 1 t Ont I' trtii Hmm trtl Wix 1 1 txxmg mit mit T tt Mm tt Union I it Ct t t t mttitm H111 L 11 L LXK t 11 KL HIL L 1 kt Stu I ll li L umm Elxxtll A11 x nit t 411 1' L 11 l f L 11t1111 Hutl x lllffl fl -1 L L It Illl ll 111t tl mm mt 1 t 1 L It tmd mx xx lump IAM L 1 I l 1 hx N HN IIIIL F1111 THl SINIORS 'XNI5 THI UXXL Xl I u Hill Ik l it 1 ll it X t Il L I JR ff .' ,' ' Y .' ' .' .' M.lc.. -"Th'k.1' l'g " ' A A 111' cs A' 1 tlf s.t1ds11t'gQtllu11s 1' 'q wr l' U 'A l "Y I tl it l A ' 's s cs. 1111 scc xx' The lug 111s hztviiix 11 uml .1 twill. th' '.1x'- ti . it AVIS in d nf .tlry h.tx'111g . I 11 11. chad. li' liktgik St l ' - 1111 f,,,f,,7,7 I-d-d. ..csQ hz ' N Q lot mt Cetil. NIT, th' NA W A A- A 'Qt 'Ql A' lamlctl tw the BQLQ1' Q Ll .tl rl ' A 4 ls lj ' I ,' s gl 5 ' lm situ. 1 xv-ll 111 h.t11tl lwf r' 3' L1 ' ultl say TWV ,' ' ' iifbl l flllliil' wtf. A TA ,I I .. ulmmgu -I-hi . 1 .Al ., fm- th. Qrllk-l Th. I - qw.: Q1 1Ar1sc. Ach., A I I ,AA H 'c cs. ti tx . ics 'xl tml . x C1L"7'p Cllr' ,f,,,,,,, , H Q l ll will yu Qtllt ' this 1.t::f111Q1tl SQtl's .1 NL. l 's . id 3' l' ici? I l.tx" yw l ti 111mk th' Qciistls. ' 'l Ll' , C7 l'lN th' t'Q1111111s lfillt- C111 l lQ will sQ Qt11A' wi. ' tu A'1t1. sxv' Cl.1t.l111t'. Vs7lt"' "'x kind Ill ti". '11t. Yu 5.111 lwiitl 1t. X' st yr' this ' Q XVI 1 '.: 11.1 Ltdy I s"11 IIA hir lf " yin with latst ght7 t' I Q. C 1 ' A' -"CfQ111 ytwti quml yum- XVl Q Us s. 'la 's th' t111 ', A' r IIS? Q V ' I" ffrffff Skii 1' part i11 italics. yutfrc yr Ill, yct, A AA A I M A' Q 1. Ht" 1115: qlll "" l .ts hvy 1 . mul 111t'. lxly 'l lt' l1'.1111' t1"11'1hlcd Qts l hQ'A"fl. AIQQX C313 ff El"flAA ' 'fl L Gil.. ill'-QS'.1.1Hi's1Ml1' 'lf-lk .L KA A' 'LEA A A' Q Ll A' tljsl tl" Qsllcltl ' Xu fl..K.l dd iq k lwliklx' d ' I 'lid L. Es " 1111 "VVlA' dd ju lQ 'Q hc ' s ' ' 'f 'C ' ' "Q ' s t A -- thc suml. Buy, was hc stuisctli' You QQ111 gm ' ' f"""" ' to li' rvcrlj cQt:ily Qtml 'l Q if ' nd A1 . . ' Q ' fu ll' g .1 I f- mm. 'dc 1 - I " ' t' 'S , lW"'. 1 " Q11 th' ' il' "S ta'-lt -k. R f'lt1Qk!" ' ' ' 'H ,- ,,,,,,,,,, 'Ima C l' Llc' fsl"1ilA'Qf'kD1Ll A' 7 CQ ll . tl '11 Lt' . E. "VVlQ .lt A' tl lt s 'li """"' ' 'Q -- fi A ,7u KQ ' 'A lA' 'sQ s' ' A rll 1 K. S ' --"I Qttc sum' fl 1,' cztltc l.1st llkg 4. kiggif' 11it,l t... ,,f,,,r,,, hQ Q 4 ' --" dui ' s ' h' '1111' H'l- ' V A "l7l'Q FA.,-s11', docs this 'l"1f KA A' ..vVAH- ni SA ,S VM 5 m.. . 1 t 1' stu! .tt th.: first tl 11111 KIT ld AA ANN Q A ics-- Flw ' '. 'Q -5' QtlQ Q. if it dt -:S -t, K X K ' yu 'll Q01 Qui Q 'lil jolt." """"' ' L' Q " ff" Ll do A'r1t1 tcll ' hat . AA .. A V. A . A A 1' L l:t11,h'Ll '1 thc fz cc if Ll'JlIll7u 'th-ltiilts Ths mtl will Ll h.1lt A Ch A A CIA HLA JT, I th NJN I-Ll .' . . lin" lg. cl"'1' "Th. s 11112 gmc c -.mu """' ClQ1'lt's l 1.1 "l just tl1'Q111l4 sn ' 'dur BIH .IAlgLAlAAW..xX.h A I b A JH H Smal! itml A H ' l l 1 I N.-.11 t lst ,hlt . l, ,Ay l '70 , ' A, . Ax 4' , k NSI U-S W lmgm-UL JM :HAS m A 17.111 .l 11t f Vx tll. llll .ilu it sw clrwsct tw cl.t11gt' l ' 1 lml- ""ff'ff f sf S11 Q' .1 gmt 1s .t ll1Ilt'I'. lr tl gw.1t's lk ,l-111' Sl l'XX'1+1'Ilt lilcxx' lC.lCllxI' Ill .ts 1111 lt N llc flffffffff "fX11A' t' xx'1sl 5 tw 111+-lt .tt X't'1111s. Q A' A' A A' Q ' 'llw' FW mf' llll ll- 'll ll A X 'st' ttltl -wl livml Ill .111 t1.1l-Q. " The 11' lic sux' l ' less lit' sptilxti lNl. ll lH'll 44 M1151 Q11 Llw ywll ,I-lk' C54 lit' 5V1ll'Qf ilk' H14 I" lk' lC. if .ill 1111st.1lxcs .ts t'1Q1't11'sl"' Th. bs wh' th' SC111 rs .t1" liltc 11.11 h11'tl. THE SENIURWNINETEEN TXVENTYNINI2 UYUT9 P1 ww A S I ., I , 1. . A A gtg . Z 5 3 , r 1 :I-1-Liv!-Zvi-I f . 5 5 , , Of, , 4, 'XJ 'if . if- X, ,I ff .... -b ,iff 1 ws , M QUE! 5 'Ii' v , ., VI ' aff ix L , ' 9 ,,. 'Iii "' ' . TH1 SINIUR NINITIIN TXXINTX NINI DAILY EWS CLASSIFIED ADS 11 1 THOSE XX H11 IQNUXX 1 1 N1 XX URPHL1 N1 C HAIN THE 'XTR1 S 77 Ll N111 WNIU-X1 -'VND TlhSI1-XX C1 XXII ' 7 lTl NITX I1W1Sl5KH 1 A111111 11 1 1 MH m 1 111 RSIUAX HXNIU IRIIJ-KH S 11 1111111 1 11 11 N 1 11111 111 R11 T11 TAL11 1111111111 1 1 SfXT11RDAY 1'1 1111 13111 11 I 1111 N 1 Ll 'U Y M LU ' 1' 1 N 115A1 AND ALI XX Ehk H1 XX M AND sxx 1111 I3 1 1" 1 1 1 mn I X M H lm 11111 1 x 11111111 1 1 111111 Ll 1 1 ll 1111 ll 1 11 RIN TO BLUSH 11111111 11111 111 1 ll MINL DOIN 11111111 1 4IxXX KLIJL l1IxNX'X 111111 11 ARANTEE15 1.11111 1 3 Il 1 EC HLQ 1 L m UI NN X1Xl1 SALL 11111111 HARIIUR C TCH EW XUUNLJ' A1111 1 11 A N 1 1 1 ru 1 1 11 111 111 Ll' THAT SC HUUL BOX COVPLILX 1 1x111 C1 X011 X 111 N1 11111 1 11 M 11111. If 1 1 1 M11111 1 1 5111111 1 X111 1 1 1 X 111 X 1 111 111 x 1 L XLX Ill 1 1111 1 X 11 1 111 111 xx x 1 1 11 1 x H 11 1 1x l'11X 11 1112 .--.-- V111 1-N11 5 1111 1 1-1. 12-111 T11 f ' '. ' ' .1111 .1 1111'111'1.11c 1' i ' 1 '. f 1 ' 1 if 11'I1 1:1111'11'11,Si1xw11'1G N1x1xsrX+11 . 11 111 1. 11 1 C11 21711 Alu' 1' 1.11 11111 111.111 xwI111 11 1 11111' V Y 1 W X11 1 1 1 1 .N 1 ' '1.11'11'x 111 '1H1. 1111111 . 111 .1 1111' 111111' 13111 111.111 111 HT111' 1'1y1'11.1 1-.111g11Q H -31111 1111 '111f'I11 ll '111 115 I1 'x"1x' N11111"1. ,- .. , ,. 1 -- . - L 1 .W L1 1 11 -11 1 1 ' 'fl XX 19 1 L. 1 1111" 1'1'1'111.1111'111 XX.1x'1' 111t111111.1111111 1111 1 of Mx Rxl 1111 N11 .X K. m N11 11 H11 U 11 H H1 . .'..1 1, 5111. .1".: 12: 11111' 111' 1.1 1'.11'1'1'. 1,.11'1S. 1111111111 - ' 1 1 1112 1111111 11811 A XYURI1 111111' 111'f .l1111 ll 11 1111111 THL' Q ' A A' I A ' .1111-1 111-L. U' U' -W1 IYWVV-11? YHUV Y1'1'1111l1'1l-1' 1" 1111" 111 M1111 11111 S 11' 111 1111' 1-.1xx H 911111. 11- C11 NW' '111111 A111 7111- I11'1l1L1 '. 1 11 11'.1g1'11y 1-1iA ' 1 ' ,' 111 1x'11 11-51115. -1 H V '11 ' 'SCF1 H1 H1111 P11113 T11 -, .5111-11 B11111111 '11 A1111 1 111111 g11.11'f 1.1 "111 17-11111. 1'1'1'1111'ff. 1111 1111 .1111 '11 111 1v"1'11111' y1ll1l' 11'11111111w, 11111 ' 1 1 1 f -1 1, .U 1111. , ., 11 :X .11X.'1'x 1.1 1 5- 1,11 A I U YUM MUN My 111, ix!-111, 111 1111-11 1111 11 1 .111 111 51111111111 1 111.1 157 H1 1.x L1'Q1tH, If 11111 ' '1 . 5 ' 'Y Wm 1 11' . 11.111 PM-lor 1 s1'11 1111 11111 111'1' 111 11111' 1 'Q 11 1 1411cs. ' ' 1 T11'1 A Q. 5111's 11111 '1 111 111 Nll'C. LEA 1 11 M ' 'QC ,' 1 V 1139 1 C11 1' 1 S 1 17 ' 11' 171'A11's1111 111 51111. 131' " L 'f B ' t' 3 1.11, HR. 11 L1 1111. fj-A dh-f' U11 A1 W ' U1 -4111011 fc M1 Sl E T -1 '11r 1'vc1'y 111'Qz1s11111. 1:1 111 1111 1111111cy, B1111 ll F11sT1111'w F,a1'1.'1'LE1.4 1 1111.111 1111111 g11s111r1-S. G1.11111:1, H11-'1-1-.P1 F111 :f1"1'1111. 111.1111 x1a.".' 1111111111-1 111111 till 11 1-1-11. Slilff ' 's .111 10115 .111 . I1 1 1A f ' 1 ' A '1'1' 11 11 1' I31q1'1.1tT1x'1p . 1:111'1:11 1111-11111-11. P11 51111111 1151 Ct-111 . MM 131' ' 11 , 12N. , , I 1 . 1 , 1 Y , 1 . . , 1 1 1C N. 11111110-1 311. ' 1 ff1'1'.1111. 1'1'1'11111 1 PL,-X ff ' 'K 'K 11CfE .11 XXV.-XI.I.1 4 .-1' 'L-4 111- 1-L1 11,1 1,11 l11L'I', ' S111 J 1 S1'l.l'1fH, 11.11111 S. 11.15 111115 111111 11511115 3111 1v1r hcl' B111 1 V 1111 C1011 1 11 "1 111111s1' 1111 s111' 1111111 111 11.1x'c :111 s .11111111 11C1.. 1111x1511 11111 BT11' 1111 1 1 K'1I'C7-h 11 'fff Hs' F.11111'1' NXY1. 1111 11111 11111111 X111' 111 111: 1'1.1g.11' 11.111 x'1111'ff1:11 111'1' 11151 11.1f1'11.111 -1 U!111I'411NC xx'.11111'1'.' f 1.1111 ' .lI1k1 11111111111 1111 1.1111 sx"'111' 111 11111 Q11111 " ' ' 1111 1111: N1. ' 1 Tx, 011111 ,'1111 1111.11 111111111 1111' 111" "15111'x111111 111111111 xx'11'1'111111g1111 1111' 11111111111 111111' :11'1'1111'1 111.11 1111111111111 1111 51'111'111111'11 N I.11'1' 11111111 111111 1111111 1111111g 1111' 111.11'1'1'!.'H 1111111117 111111 -11111111111 "Nw xx'1. XK'.l111v1u 111 1L1I'x'11' 11111- M. 11' 111. 11 11.1 1111111 11111111111 .11111 I1 '11, 1111111-11 1111. 1-1,111 51'11'111111'11 1-11'1'1' I 11'i XY11 112-11111111 X1111111111-' " "1 1k.1X'x 11111111 11 'f f11x'1'1' 1111111111 "H1'1111. 1111111 111111111 111111 11111' 111 11.1x'1' 11111111'1' 111111 111131- 111111 S '11, 11,1711 Q1 ' 11111' 1.11z1.1 H '111 11111 211. 111'.11"' 1111'1'1'x 1111' 1111' ,11111 M H1111 HT111 1111.1 11111111111 111 11' 111-1 111 .11'ff HH11 111111111 1111 lI11'Y'1' RX! NN Q I IW' I ii 'x.KI'IIX I"X1xTXN11 O C3 R ll I s f , 5.x , ' AAU. X-N f IVL 4 xc L rf V1 X 5 7 x 5- ' It I If Xflflfifw I' .'A, f I ' U Cl R .-X P X X Xl IOC RXP IS 040x420 KF L s., C. HI NIYIMIQ N'Ixi2'lPITi'IX'x1XIH'fINI 4 1, P x U ff x I f " A L.,J lL: C.,..L.lL,'5 l' f- lf "L" ' j - x CUNA lc 'Lott ,V -.., ff if - -4 ur.. ' -TH-H Uf- ' AA' x, f .,, '., ,-'1. L.. f - IJ -" - 1',,, V 4 x . 4 " 'lx , ' 1 ly, , 'FHL QIQNIC NR V NINLTLLN TXYLNTY NINL C ompllmeniis of Mwhawk Carpet Malls SLhoolSuppI1es 3 5X1 IINHNTS 1379 l929 X I Hflxclw Sgdy C Onovcr C 0 EK T NVXIN TRCLCT ' - N C9 1 I N N + I C - - 'D C ., . X, I C i Ft CCC. ID. U .1 CH" 3 W , 1 C a Fi11F'ty Years V . C , C A Cx 'Ni 4 , ' l E C .wx pm,-wfjfmzp 5 'x xxx" C W N In 3 ' ' , I . A .I F' '. 4 . , .' 9 CL N I NIXIUI NINITIIN TXXINTH N 51111101 n Uvntzstrx XNNUL N1 I' 'WIPNI 1 1 1 ll ll 1 1 111 1 111 1 1 1 IXK11 11 X11 XX X 1 11 l N11 NK 11 1 1 1 1 1 1 1 X 1l1llN1 1 1 WLL XX 11111 I1 1M 1L111k 111111 1 1 1LlIl11XKlI 111 111 11111 UNL! lfxk ll Ll 1 lI11I'11 1 u ' 1 N 1 l Lk 11 L 1 1 llllill 1 L1 11111 4' L 1 I1 11111.11 ILL N 1 WI 1, HN UL k 11 1 IL 1 1 I I Ill 113111 1111 1 1 LL1 1 11111 1 11 I lnllllll 1 11 IUULLL 1 1 l11 11 1 L N 11 ll 1 1' 1111 1 111111 X1 11 l 3 11 LX 1 1 L 111 1X 1 1 L 1 XLULI111 111 111 11111111 1111111 X 11 1 " 1 I 1 111111311111 V L 1111 XXI XXI Llfl 111.111 U 111111 kk 11 1 xl X1 11 1 1 L 11 1111 1 UKX 1 UW I Llll 1 L L 111111111 1 X 1111s1 1 11111111111 1 1 11111 1 l 'Htl 1 1 1 L I1Ll 1 1 1 1 l1 1 1 l 11111 11 1 kk X L 11111 1 1 1 I1 'I X 1 N 1 11 1 1 1 1 k 1 ' 1 1 1 1 1 1 .' '1'11..'..'1l igf 111' '.'1N11 'l'llI-I l'NlYlfllFl'l'Y UI" Iuqlflf.-Xl,U T11' 1111111111 111 1111' 1'I1lX"1Nl11' 111- 1'11111'.1111 .111111111111'1' 1111' .111111111111 111' 1111' 1.1vllI' 1111: '11'1' 111.111 111' 111f11'111'111111 111 1111' 11'.11'11111g 111' 111'1111s11'1' T11' '11 N1'ff11111 W111 1111111 11 11' 1. 1129. '1-111'1'11 'f1'1f 0111111111411 .11111 1'1111x1-15111-111 11" 1111.11'11'1'f111'1'11'x'1'1 "'1'x1 1.11'11 '1111 '.1Q.1111111 111'1'1 1111 4117 lxx' xx "111 111'1x "11 1111' 1111.11'11'1w T111' 1'11'1'1g11111111 1'1111f1f1f 111- .1 11.1f11' .lI1k1 .1 x111"1.111:1'11 11 111'N1' 111- 111X11'111'111111. T111 11:11 ' g11111'y' '111:111'1's L1'l1l1Sll'y .1N .1 111'.1111'11 111- 111 '11111111' .11111 111 g1111111111'111111 11111 1111' 1'.1' 1 ,'111' 1c 551111111 11' Q11 ' '. ' 1 'r .11'1' 1111A1'1'1'11 111 111' 1'111111.1111'111.11 s111 lwlr '1111 1'r'l '. '11 1 ' 1111'1 '.11 111', T111' ' 1'11 1'11111.11'1 111 1111' 1111'111'.11 .1111 111'111.11 111'.11' 1111 "s IS SQQL '1 11 '11 Q1 11116 1'1 , 111 11.1511 11111111115 11 lr 111111 '1'.111x'1' 111 111' 11111 fcrv. 111' 1111111.111 1111! 111.11 I1131' 1xx'11 11' '.11 111'1111's511111f 111' 1121111 s1'1'x'1" 51 11 1.11" ll 141111 1 ,,r1111111 1111' 1c ' "'11.11:1f1' 411- '1'11., T1 Q 11 111 1114 111' 1111511 1 g11'11c111111 11 111 111111 .1 11l,11'I' :1111 111'11.1111'1' 1111 '1'1 111111111111 111- 1111' 1'1'1.1111 ll XX'11l'11 111'1111+11'y 111'111'f 111 1x'.1'1 1111' 1'.111fc .11111 11".111111'111 111' wf11'1111' 11s1'.1f1'. T111 :111 111. 111111411 s11"1.111:.1111111 lr 111 11'.1'11 1111' s1 1 1'111 111 111"111111' .1 1v'. 1 11' ' 111'1 13 'Q ' 111'1'. 11 1'1111s1N1f111 1111111111111'111:11 111f11'111'111111 II1 1'1'11111'.1 ' " 1111' 'f XX1111Lk11 1'1111.1. 111' 41111'1'11.111' XX'll1l ll 1'1'111.11'1' -1111-11111-q. SIL 11' lr .11" .11111xX'1'11 111 111'11s1'1'v .15 1-.bl .1f L11',' I1 .1y 11c11 1111s11'.111' 111 '11' .1 11111 T11',' .11" gm' '11 1'v'1'y l11W1W1I'1ll111ly 1-lil' :111 '.1 1'x1 ' 1' " L1C1Wx 1' 1 '. ' '1' 111' 11 x'a11'1 111f .1ss1,11111 '111s .11 1116 11l1r1NlI.l1 x'1'411'11f .11111 1f1v111's. T11-1" ' 1'1'.11111'1'111'1111f 1'11111'f1'1N.11111'.11111g111 1111'.1x"1'.1g1's1111' 1 -111 'f111'f 111 ' " 11'1 11 11 '. '1 " .11 111s 1'.11'111'f1 1111 '1 llly. .1s 11 1" 1Ll-'r 1111 1.11'111.11 '1111's1' 111' :IX ,".11'f 111 11111 1111 11x'Q "'.11's Qtxx' 1.'1'.11's 111' 111"f111' 11' 15511111.11 .11111 111r" 11.115 111' 1111111 111'1 .11 51 U1 11.11'.111c11'11 1111111 1111'4 411" 11114'1'1'11 .11 111' 1111s1111.11N 111 1' " 111' 1111111211 f11111,' 1111 '.11"11 1111' "1'1 '111'111" 111' I11'1 ' 111' .1111 111'l1lr1I'y 111 111 111 1".11x'1' 111.1 s s. 1'1'11I"sf11111.11 rlll 11' "111I"1 .1 11111' 111 1111111111111 1'111111111'11f111'.11' XY1111 1111' 1'1'f111 I1 -1111111111 111' 111'11'1'ff11111.11 1111 '11 '1' 111 YI 'xx' 111' 1111' 1'1"'111 .111x'.1111'1' 111 1111111 1111' 111 '111'1'111'.11 11111 1'111111'.11 XN'l1I'1i. 1.11 1.11111' 1' 111.11 111' x.1x"1 11" ll11l11I1Q 1111' 11111g 511111 " x'.1'.111111: 111"1111. N11 '1' 1'1111f1.1111 Q11111.11'1 Xl 11 1111' 111' 11111-11111.11 1'111'1'1,'11111111 1'1'f11114 111 'x'11.11113' 111 .1 g1'1'.111'1' 1112111111 111' 1'xI11 xx11111g1' .11111 .1 111g111'1' .141111111111x1111.11111 111 11"11111'.11 111111 151'1111f11'y 111111K l1IIl11Ll.l1 11111111'11111111'x111 11111X1' xx1111 X'.l111 111 -111'1'1.11111' 111 --111'111'1'xy 1111111 11'1111.1. 11'1'1 1111.11 .1111 f111':111111' T11'111N. .11111 III g1'11 '1111 1.1'.11111 1'11111'.1111111 T11- 1'1.1xf1'x .11" 1111111111 111 111111111111 1111' IX'X1 .'11111'g1' 11'1'111 11111111 .1..1'.' f, i-12-1 111111111 -111 1'1' 1Ll'1l lhh NINIUIx xI'NLILLN IXX LNTH NIXI fi QQQAEBUQA Q NIIIINII LLUIHIS J Stone S + I KST XI-XIX STREET XX 9TIIxI7XNI N S XX XI-XIXE LUX LLINI99 LUX ELII Ix Dmmoncl II on5or1e1I Shop I TH RL IR XXII lWIIxI3FIl SHOP X I INK I I III XII NIIN Ih1BLt1 IX lpp 1 KIRK II mmm NFXT 9 7 K fill RSI' IN Bl SIN! NS IRXININI Rc,ynoIcI5BL151nc,5 School X I CLINII LIXII NTS UI New Stzmclard bhou Rcpmr K XI XIxIxET STREET I "" uw' ","-'J' I I Y Q 7 tic 4' 4 - 1 ' '25, ki? I , I ,5 Q ,. is-45 I I ,N . , t . I Q ' I ' I . . ..-af A AA W 9 ..'4i'. ,436 .IM ' , I If.-,vw Q ,V ' '. IIx'.1+1x7I II f,A.1:faxfv I'IlllI'. , , . .- X .Q-JV' I .Z I I ,,,.,,,, . Xl I E 'H IIIJXI' I IIA I 5 .' , 4, "1 ly 1 H I , . 6 I I-6' ,V AH lfwfv IIIIHL' Ivj. xmlu -'.x'I'c'fl 9 f:,:'1wV-lmyztw I'I IIXI, XI X-I XXQXYINII I.NffI.XI., 4f'.'XI.I' Q, - - - - ,V 11:1 H211 7-:I IITQI III XXAYINI. QIIVIF IHINW. xIx.1f'II.I.lNf. f.1f I' ,f , ,.' f I.-Iwi! S II.XIIU'I'I' If IIII I..XI QI 4 YLIQ4 IPI Ilml XI.: St. AIIIIIIIIU III! I III: IXIWI Izt ww . ' Lf .WIKI rv KXIIQ' I'I1gIu SVIMIIII IIIHI Ixmlc lx .1 . v i -I H ' r I c ' Nw, VUL 'LIA H "IS UI" ' ,fkwlx You oz TIzI1l XMI Sup f.X1lf.II IW IIg'X,'Ii IWI'II.I INI- ' 7 I tv f ' I 1, fo 4, ., I C , C- ,CA - 7 i I' 1 1 , I 1 I I ' . I . if .I 5 A ' 1 v I4 ' I N I v V X w IX . I - i A X ' ' . I I IHI NIXIUR NINLTIFN TXXLNIX NINL UFI If I- NND NI IIINII Nl PPI IFN I LRIUIIII KI S NPURTINI 1 HUD'- 00146 III NI-XIXIXET STRLET 12"- WIMQPQI 'WI Amt da,rnsIZ3res v Slammer lIIx I N 'III' UI UI Ilwlx NIIN KN 3 IULNK NIEN IIIOIIIIM IHI WVIIIIIIIL ffm IIAXI .IUC UIIIWQIF IUIX IUIIIx ILXXI LIx CUNII LINILNTS UI PH-XIXXIM IST IIII I I I V Xllx IN W XIRUNFRN 'SXINII NUI XX ILL XX ALR IN COMFORT Store I I XXXX IIIIITIC MIIICIPI Beauty Shoppy X I IIIIIIII Rosa, I emcly Shop llll II 'IIIIQ fgf 1 ' j ' I I "4-Ii ' I, I. ffv V ,-,,.,'!. X ' X ' .I . Q Q .I jf. f - . , 5 - ,L Ziyi' qvw I Sl e ' 1 - ' o o I I h 1 TN TNI. "Q . rust I 5 V I - 'l'IllC IIU. I 'I CINIII CI, I IIIICS 'I I I I' . 'I I I V v v , . Q A I A A 4, 1 W 0 IIII' Im J H ' 1 T INV 'UI1.'I'I.I7 I I I I II I .I I A ' ' ' ' ' ' II I I IIIUIIIIIUI Kaurlul as Waqwwwr gmc , . . I I I .. I , VI Ili L. M4 Sl.. Anmx ful. II. N. Y. I'XI.IRI.l1 H.-XXII. NIMH. 4X II. Nl Tx IIIII Struct ,IQI.',w!II' CIf1'I'I'1II1m II.'Iu1,1v1I"III VxIII1'IHg IIXIIIX IIIII INII I,-XVI.-XI X 'I1.XIU'II XXII IINMIIQ X Ifl. f'kjXIlllN1I'Y'IgK5Ij ' 1 I ' A3 C f 7 I X N W N 'X 4 A g I I , , f ' Tx . ' 'Ii IQ. N XI. 5 'Iv XIIQN NI IIII fwfvlxaxx I'Ii'II' ll lm U I 'IF I,II'I fXI,I1:p 41. XXII NlI'11I.IxI., N I x' CI 'Ib :-I" THE SEN IOR-HNIYETEEN TXYIiNTYfNIN E f. - as f 'W Q4 A f gggy Jahn N O her Agaun 650B are Amenca s largest school annual des1gners and engravers because We render satis actzon on more than 400 books each year Intelhgent co operatlon, h1ghest quahty Workmansh1p and on t1me de11ver1es created our reputauon for dependablllty -IAHN 8: OLLIER ENGRAVING CO g pl A k 1 B! le W W h gf B C T I ph MONIROE GM Haifa f ss ,fCQs'Q Qgyfbiso M aegeiixlgkga Y -f H XJ xii' 0 Il ' 9 0 .. 'Photo ra Jers, Artists and ia ers of Fine Printing Pla esfor ar or Colors. 817 . as in on oulevard - hicago e e one 1 7080 fs", A A I. -"TH ! live do n b-let any 1' ' ff , arf or grating 5 lm a aa-fl ,ff-M 1 :fa j ' J Q fi -f ' 0 ,, " , Ex -TS mfr Pe? - - i 29 we 6:1 Ki7. 1 w, ' ik- A an in 4 .-4 3--VL THE FENIL II1f'fNINIiTIiEN TXX'IiNTYfNINE P1 PIN Fratermtv I NR KUNII LINII NTS OF Geumma S1Qma Fratcrnvtv SKWCHHIPQS Homs of TTI X TUI I X X XI IIIISH XII UT XX LONIL IX AX!! SLL Ifhc, Nuv IKXDIO Qgfifgi IX LIC? THIX1 IX Nil 1 v ,Y1 74 Q Al 'H-x I'41C'rIu-1111 3 1 I In uw vm I'I ,UN Ylr IRIII X , A vu N' . W , 'i , I 3 I I I I X1 N! X 1 Qualnfiy Clothes IQNI I cw ATR I su- 'till QTVIPI' ' 'ITS I J: 'SIC MII 3 f V1a1.L'1w Ipww1w1x1.,xTlIc'1. III! I i IXXI IXxIIlIX1!'IX NIIIII XI I I I I I THE SENIOR NZINIETEEIN TXVEXITYNINE C'OMPI.IN1EN TQ OE Alp a Delta lplllll Club FUR THF RE XL CHUI OLAIE NOD! IDUYILIE S NEXT TO THE ILNIOR HIGH SCHOOL Studebaker llitslmne FOMPLIMEN T3 OF Plan Delta Soroimty All Graduates of this school are eligible foraclmisslontoPacelnstltute pr fession lschooloftechmc lt aimngm Business Administration Accountancy Secretarial Practise Classes for beglnne s at Pace Institute p p re high sch ol g dua sf rimm dlate e rm gs ManyP e g a u les are tr su ers ard C ntr llers of la ge corpor tions oth s are in successful accountancy practise Field trips to the offlces and plants of the lrg st og1at1s1nNwYork it are condu t d esp c ly f r day Sl dems in the Acco nt cy School and for d y studenls in the S crex 1 l School Students and Parents are r usted to confer w th the Regrstrar Day Scho l Evening Qchool Pace Institute 225 Broadway New York . , f . 4 I A . v A - v . , ,J A A 'J Y O I O I3 XV. MAIN ST. 'PHONE Siu . . . . . . -a nationally known and distinctive o " u ' a r ' ' ' 1 , A . . . . I . 0 re a ' - 0 ra in rw ' e- ' a 'n . ac r ci a now ea r , ra o r a ' - 9' ' Q . a e r an'z 'r n ' 0 C' y c e c ia! 0 u ' u an a ' e ar'a . .n . i ' . o - - ' .. I II4 THE SENIORWNINETEEN TWENTYfNINE CCWMPLIMKNTQ OF Mary HOHDHTRH A AILIPIERT BEST WISHIES RIIAILT STRAND RIEGIENT HIEATRIES COMPLIMINTS OF II Y CLUB AI1TI'IiGlikDl KTIOIN WHY NOT make recreatlon your vocatlon enjoy your work and give pleasure to others be healthy and happy and teach others to be the same' Such 5 the Ilfe and work of 1 teacher of physical educatlon SAN KI E SIHOTI For Pin slcal EIIIICHIIOII Establushed 1890 X 1 11111 1 11 X1 1 ll L IIIIII Lil!! l Illllll ill 1 su 1 X 1 Ll AN EXCEPTIONALLV STRONG FACULTY Cataloque upon request Increaslng demand for teachers Salarles hlgher than for grade teachmg Employment bureau for s udents and gradtates ONLY A LIMITED NUMBER OF STUD ENTS WILL BE ADMITTED RECISTER NOW FOR CLASS ENTERING ON SEP TEMBER 16 1929 DR WATSON L SAVAGE Presldent 308 West Fnfty nnnth Street New York Csty I . A 4 1 0 0 1 1 T 1 . 4 I ' I Z I . i ' . 1 v w I N .C A y . , 1 , . 1 . . .X .'411'111:1l Ssfluml w1111'I1 111--pznvws 111-11 111111 11' 1-11 111 Iw1w1111- 11-:11-Inrs. II11'--1-1411's :1111I , I S111 A1'x'i,'- rs 111' pllysivaul --11111-11114111 i11 S1-Iwnls. I I 1-1111 11:11, pl:15g1'1111114ls, 1'I Is, p1'i1':1t11 i11sI1!11- IIHIIS .1111I i111l11sl1i:1I 111'g:1111x:1111111:. 'I'I1v v111'r11-11I11111 I111'I111I1As p1:1v1i14:1l i11s1r111'- 11-111 Ill :1II IIPVIIIF 111' :11I1I1-111-S. gy' :s111's. 4 f: --S, 1l:1111'11p.:, swi '11g, -I11 1:1114-s .1111I 1I1.1 I1I4--1 :1Is-- 1I1-I 1-ss'-1111:1l 1'1111rs1-Q in Q-I11- 4':1Ii+111, px. 4I1'vl1g5'. .111:1111111y. 1lI1jsiuI 1113. 115 "--111' z1111i 11111-ers. 111-11111113115 1--1141111114 1111 1I1.'n1'y :1111l lv1':11'l14-.1 nf pI1ysiw.1I .A1I11v:111--11. 1 f I. . 1 N THF YNIOR INFTEEN TXX ENTX NINF ZJULLGIITIT PINE PUR DRAM lF1URlE ww mm IPXIN I JNI' ff omphmnnts of Amsterdam Sawngs Bank X ,- -S I .A . . '. F 'lf' .-Xl,l. KINDS OF l'IC"l'l'Rl'I FR.AXlHNfi 'W' j Y' W, K . 7 " .IAIN ST. HK .' TTI R1 YN ' 1 W 3 Xt o , k , X I THE SENIOR NINIETFEN TXX ENTX NINE Thrs Ixsue of IE SIENIIUIR The Recor er IPIm1w: Shcop Where Mans Prne lwdmplex of Halftone Pr rntrng and Puhlrcatron Work Are Produced IOMVII' RI I Xl PRIINTIINI TH AT Pl I' XNI' S Te-IlepIMme 11700 Wm, .II IKIl1un1e Q85 Son, Ibm: 1' lh Rulrord Strut Xmsterdam 'N X . Y Y v v . v ,Y . . . . -A A A A ., . .1 O I . ,. ,V -. . I 1.' .' w w w v vw 1 www 14 I A I . AA.n An L 0 0 '- ' f'-1 '.,, A . -. ' ' .. 1 4 . ,. . ... .


Suggestions in the Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) collection:

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 134

1929, pg 134

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 73

1929, pg 73

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 7

1929, pg 7

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 12

1929, pg 12

Amsterdam High School - Senior Yearbook (Amsterdam, NY) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 14

1929, pg 14

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.