Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY)

 - Class of 1971

Page 1 of 84

 

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Cover
CoverPage 6, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 7, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 11, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 15, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 9, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 13, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collectionPage 17, 1971 Edition, Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1971 volume:

Jlb ""' u f 4 1 ' Qfi 1 0--""""""' if IA .LL - ??ffa 5 if ff W f AMSDELL HEIGHTS JUNIOR HIGH SCHOOL FRONTIER CENTRAL DISTRICT HAMBURG NEW YORK VOLUME V 4 nv m 5 ff -Q N..wwwmk,wv. I MMM iiiwwuww AA'- f Q ,,,,, 1' " ' M ,. 'V 12 WW . ,. :, V , , Mm WU ' ' , saggy mmm Wmvwwwuzwmlnw 7 4 5 W ar W Qvnmmifk-ww A 5 4 MW WWA? V .. - ,,Wmwwwf , ,, , W' , m ,, f Q w 1' ' h M , 4 N .1 4 .A.1V., 1 .,.,, I S N 1 A 2 5 gs W 2 , Q f J sbf mi .fs f I 91 2,3 'K 8 Y I X il I I F MIRECKOGNITHM ylff,-QE D . fp ' x xx: X XR i :I M- I rx MJ 1 A255 ' 'f' K' ff Ch J Z ' f X 1 . 55211 xv, 'P V, , , , aw.: , v vw ,I v ,,, Z, H xx , 4. I f iv" " f - R 6 - ' I : .J -.1 l HQ ul I --5 ' ' in 1 1 1 34 J 11' E s - ' fx' 1 ? C vi V K s ,1 px 6 ...-.. ,A' E E Z,,AV I A LM ' u '. 1 -. 'vvzi t9s1Wf-ggi. bx , L ' A 45 . 'SF' x aww' W Q ' -f xfg fi I I 57... Y 3 2 I K 3 1' ' N E.,--f , I- ,, ,,,, ,, ,,,. . ,, ' ,, 7 v , 7 . ., .. ,.. V ..,, ..., , ,, .,5,,. N , --.-- 2 2 - ,, ,,,, E I Q f g QQQGFEA G9 '4ii43M:'.. 'YQ'-X: 1,-f 3 2 hx TEACHERS ,Q , W r. -'Lx ll,',1 X ,L I luxtz X I N 17:5 Ex' v'o'X 55:53 ,ge - W -ggi' ' 'HW fl- L., Eau A fs M y -,,-A-, 2 Z fs "' 'Els' " IS-ip' g I . I 1 -'NW N J' it M lfu if fexifx xg hm ' 1 I F 551 --1 XY-fi c. W N FH in Il U ::s1 ' c gg-.Ju if : 'I I - in ,P l il sq I 1 Q 416 r' W- if Y v K 2 E M X . :W,,,,,,,,,N, .W , -W WWW... ADMINIS THA TION Assistant Principal: Mr. Carrigg f K Z sss 2 ' Miss Campbell Mr. DiPasquale MISS Tltus jjif 'ff , , 1924 ,f fi 3 I fl GUIDANCE WM V. "Vw -1 M W , is X 2 v sw 3 J, 5 1 Q fr E- 1 1 fx T., i , , ,, 5 T ' I:fgk1'5Q"f2"."x-f ,, 1 -rw 2 ag . 'f- 5112 .M"3f2xg ..' , V fn- ffims, ,Q 2 sm ,, 4 W, .X an vf SC ,, .. 3, b, Z,,. , K V K L.y . .' .,., ii 3 5 .- ,Af w L75 14 4 ,W ,,-' Is .VZ ,. ftp S - , 5 . '-'.- . 2,1 - wil ' 15 Q .Q gf? Jr" .QW M ' . 1: v V. 33.22252 fir . QQ: ' M971 1215. z ,M 'Mn 52352 f i sw r 5' AUG' ,ifliffliffei K ii s, sis W gr H fesffgwliziw 131212 4 Yr .15 -Q .sry h,,Lt K., ,Nw , ,,AgQ:,g,1,gmgz ufmwfpz is 1 1 s , :wirfzsfsiiai -Visxzsfykf' Mr. Darvill Miss Davis Mr. Dexter Miss Eberhardt Miss Endres Mr. Fuerst Mrs. Gates Mr. Geary V, - X -, 5, ,.,., ,V fm in ' .9 Mn ig : , ss, . MW . X? 0 if 1, 4 X x 1 9 W S5 452' E ,M , V ,1i..: ! L ..,, . ,E., ,.., , W, . sf, v wi - f " iii mf - 4 ' 4 4. Y ' . .4 W S57 .. E+, ..,,5iL25 ' if .,,w , ,si wiS5f5s3s221'iT:f?7fi Fis??mz1.,, 2 Us ,' . W 5 1, 4Q, ,2:Q,-i,,ii4-well 1 ' I vim' Q fs: .22 1 1 .2 5 1 sw -'sw if, 5, w msw:a.121 fe, ,i V I ,.-lg., .fig-M,,f v - ,' Q fisgwzgfs,gksigegge f, fi. M , is 4 ZW f 2 " fi "if 'i I like iff , U 4 f f wwf W f V f W S2 f 53 ., Q Q , ff gr gif Q X, K gig .. Z fi! if .1 X ,ir 71 We ,P Q 1 ,. if s es 5 4 FACULTY ' ,. Q 'mf W my ' ffi , .f is VL Q sl. 4 Q, . ,, rw. .. .11-" f N555 ,551 . in A. , .. ,,,, 'TM ff Jeff? 4355 ij fs M, X X y 9 Ha S S A L J , W we f Q f 2 gg ,, .5 gi 5 i, .H ..,,. A W A .s , 330: .rw-Sf, rf ie M Q fm W Z , 1 M., Y 52.2 51 . lv ' Y 51 U 4' Y A fp M. We -21.0-K ' L. ,. M H, A K-V fn l 4 'Q W wa R0 ,W Eg 3' 1 : , ' , , C ,erm ,Ek , z ' Ewa ii A rag' gf., f H ,X "i-'i .. V ,,V-- -... . M 5 L5., fr- 3 H ,ri f' f :E:,..s Mrs. Abel Mr. Bauza Mr. Boda Mr. Brogan Mrs. Browne Mrs. Brownlee Mr. Corderman Mr. Clark , Q 1' 5. ,, f 3 1 Q 5 I sp M 7. . A, X K gf Z' ff N' 5 ,,3 K.,f . :.:w3,,,. 'A Mr. Giannicchi Miss Gier Miss Gilson Mr. Halt f1W?"5f' i V M vx...-V K ,. , fs . ' Aww, . . ff, I wi ,, ,Mu ,vl md. I ,,. , . . ,.,, Xi., .. '3' 'Zf ,t if 3 51, ff! rg, fa if 4 A ' + A 1 fi? 5 Q . 6 , gf , ai f, gs M. H525 ,M v 1 mi 5 r 4 gg, Wfsysf Q li ' 5 'I 'I igimae Af. .rf fm, :V " ,Q rise ra ,, va , ,. L Q. re rsfziifw- ffm ,I 159 , lifilik wi.: ,Q -si? in. H , ,,,f,q, .fy ,,,-A f :in ' "V 4.0 :vii ww- wlfff 'shim Mr. Harvey Mr. Hoak Mrs. Hoppe Mr. lnfarrte Mr. Jaromin Mrs. Jewell sf.. ..,., Q aw .. ..., , f , "7+f., ' 1 ':E2' .Q ... ri I I g, 1 s l' " , V T UQ f 12 W fix' ,, EE my 32:22. V2 . ' sf 'if!:Hf15Yff5WffY"' 4, A ,s -,gg y-,r s ' ' -1 -- 1. gum A 753231 .1 4 5 Mr. Jones Mr. Kankolenski ,. ,., . FEW . rrrrr i . 8. Z., ir. ,mfs , wif, ,--' aa gre' X .f fe. r.,-7 ,g..j, .,,,. A if f as ,N ,K sr? J QWM 2 f Q? 4 gli 4 5 1' x 1 .. ,4 :- sf ,f 1 I gi 73, V . .6 Jfflilzia' " 12 V 755 f'r H 4i,"55 . Efliffir xgiu, Tk fr 2 fl f 1 'fi' if f- Mrs. Nicolas Mr. Nicometo Mrs. Orens Mr. Ostricker H af 51232 .5 l M M 5 , , 'Y ff js . V l , '4 H al Q me ra A 5? Q f ' 5- . s s , Q l aphiy s. - -. A n s .. , I ,g.53,5if - 2522-2 ., '- V "ff In W .J M F MU ,,,,, .,., , 1 if as X if 4 345 W ig ,-',1,, ,'1 , irg7Qz:TQ??52,'i5?g:if -2 W2 +1 sf, 5- ,, .I, , ,, .Q k 'li , , .,,,, , . .gf :I 'sf , 1: ' 1 fl 2.3 ft, W1 , , M., 5. l 5 . . gr 44: 15? .. . ,, 71 ...g ,.9,,',,.. IN, mg-i,,.,g?j,,a: l -f az ure , ,jx f' 1 "" . M jV,, ql,s M fl 9 , I , 'isle Wwiranw Mrs. Kellogg Miss Kohl Mr. Kowalewski Mr. Majewski Mr. Markus Mr. McAnaney Mrs. McAnaney Mrs. Moody lrrf W .rrr 'W ag-A " 1.2 ' ,fm " Q ,C W . 9, E , ,,,, ,X -V ' 4--ffm: r ,-, . if L M, QE, ' : ' 599.7 ' Wifi N' ,S Q3 , , , ,Q T , Vip Mrs. Schill V Mr. Sipos Mrs.'Sipos Mr. Smeltz xr 9 , QA I ?,, L , , af ? 4 E, ,H ff Ei K 3 , 5 3 r, gg ar X ,aw 4 kj is Mrs. Smith Mr. Staebell Mr. Stafford Mrs. Steirlbacher M, v,. ' Wig I ,.,, ' gr,-vsarirfwssga 4' ' a,fif,f,ZT,2:Pi?iS 7 -I ' 'QM ' .iiiy f F X N K ,s K if at "' 5 ,Y '44 t K ' gig f My X, aa 5 VL , , ff 1 "' swf' i il , r , v 1 x Q '1 , EVA . fb: 1-'f i,: Z'f ' wr ' 15 4 X P i 2 W Q Q nw N 2 an ,.. ,. X, K A f., V ' 1 , :M V g n, ,.. ,A ig A .,, , , ,, an M,-,E- 5 ,lm ,tm-. -Q, .Y my rf 11211 P :ia I4 G1 114 .. ,wr ,, . . W ,,,..,. , .. My L5 'WE MW "'?M MK' ...fs -N-...... :Nw -W Mrs Patton Mr Regan Mrs Rrce Mrs Rrch M1SSR1OIdHH Mr Roosa Mr Ryczek Mr Santonocrto twat N., ,, Q W W, . 21255 W" 'W , A aww , sim .., - ,,., , K ,.., 1-" -VV 5 A X. ,Q ,,,, 1-,W , 94 1 -"s " A: : -'gk .-'JF :QKW , ., f..w'Wm ' Pffqqwar ww er rt.: 2. ,Ff,,91Ql'2,l! ,I Ui E: ' 'qwwg ,N SW 5 r 4n,g,,v,ff,:e?12ij5'v 251 V52 ,E-, ,Q ta 'Z -W M iff -w e 1, V M52 12,21 if, fmgri ':E:Wgz,.':S.:55 . 'ffirdrf , , r, 2 5, 2 1 + 4, K 5 S V fkiiiiiiisifsii ' 1' 1 Mr. Steward Mrs. Szewc Miss Szpajlo Miss Titus . .gaw k , LY , , . ,.,y. , ,QE Q I. Mr Tutuska Van Cise Mr. P 'qamfzg , W Av ELA, fy ei 5 5 Mr. Vara m , ,X x KX Mr. Walsh NEW' "f- .v , ,Z ' "':' A 4 A ,V 1 9 Aw ? r Q 5 , Q Q g xx S ,eg Wfffegww 3 :ij fp, , 1 Y , f f ,X 9, .-, lffffga 5 1 ga ,f l gig E , W4 i '-"f , g 'A , ff " 3. , mmf 55 ? V ' w ' '22 HS' wa.: K+ B 4-rf 1 ww., .V , i ff,,,f ,Q -Z r X I 5 in 2 , K 25 5 9 1 ii? 1 ? 5 ax lx Q P5 TQ 9 3: in if . 4 A gl? . 5, Q .Y .Z ,fa 924 sf I 1 - 'ii' 4 ' f Q , 0- 1 fix, 2 If l K L mf? 3' 2' 5 W 1 way K gif: if U Du 1 ,, ,. fu 'fish-Q ' f u k : , f an f 1 , f Y Elk V l as , W 5 'Q MEN W K 6 Q? M x p 1 3 Y az. -2- K' "-1 L 'gg f Q Wm. 2. Q A 4, ? 2 3 if ,v 5 1 Q Q30 ' M5 an ' ,f m .. ?u4Z5fgfQE Mrs. Ward Mr. Wiegand ,a Mr. Win 4 4 m X x5'W"5 sv 5 fwdg ,KW A Y f wx J lx ff?" ? wr, WW ,Q Jffl 443 J D !5'4Lg,?k,i -ig,-Q si Mr. Zugger Mr. Wieszczecinski Mr. Winkelbauer Miss Wyzykowski HEALTH ' K OFFICE SUM N. X' x X Q5' N G' T' I ' f f 5. A i, -ll ng- q'23 J 'DIDIA PUT THE TIIERNJMETER ofv me H RADIATOR LIKE you SAID P" Mrs. Arena Mrs. Edwards Mrs. Gardner Mrs. Sardina Mrs. Schwindler Mrs. Wick SECRETARIES 2 ' ' fsm'1.?riffi'svrrfrawls f - . f fn 'Q fm . . ...,., gbggm , A f:wr,f1QrfV rw . .,.,.s,.,2,..,..r?f f A. f- , M. fig an f -:V 13 wma Q asffwrs . .,.. ,W f sw J lf... ' f M57 .5 ff '1sxrs:.,efff2aiEs . ,,v -- gi-25:5 M- w f2 zwvwsffrfi 1 5394- 1 " 21 1 , ... , , - Us A 1 ' W5'Ir"fif5fZ ' L5ia,27:' ' 3 ' I ,. . '3,i1i,'i5e?5'ff .5 M ,Z 4 - 5 , .5 ' ff wx -,ar m .L H ' . .QV Jjek- .. 1 - f 'f' z3?i?f ?. 1 P25'f?f.,'-,ily "K :HI I V' e 5, .ggi fZQQ4,Qf,'.'.i',"' H V f if Wig iiizfii, - 5 V, , segw a ffre s Sig' r ,, .G nw.. A, as., , , 2. rg ' UE? H ,vgafa wA,w1 .r' r-1wly:g,,. ,rf wr- ' Miss Kelly Mrs. Thompson SCHOOL NURSES l Custodians: Mrs. Neuffer, Mrs. Phillips, Mrs. Swiech. Cafeteria-Standing: B. Brand, I. Lee, T. Kencel, R. Col lins, L. Laski, J. Cote, D. Kramarczyk, J. Roth, L. Trost, J. Kontrabecki. Seated: L. Jones fC00kj, F. Whais, R. Pawlowski, M. Bruno, A. Spychala, M. Patterson. Custodians: Mr. Fite, Mr. Ope1ia,Mr.Marsil1o, Mr. Wier- zba, Mr. Loughridge. 2 ' Q Q' if V V 2 H1 2 if Q J f ,fb-tif- A 115.15 X Q . xx ? N621 ix' X v 1 M L M2 ,qw ' f -f?'?7Z"f'F' N 5- H77 . I x 9 L. X V, :wil xf ' 5. A jfffiji "1l1i':,!l 5 ', 2 A Q f- .ESQEZY 554 ' M413 ' 121 Y K ,f,'9'f'i" 'N F- '.ff"f'Iil.. . I ' If I W Q s fi' W - NN , f 15. m , ,Queeg f Tiiifllx f -:-X. N. f "H x - 4 --2--+ '-.K . sim, 1'1" A 0 ,J L ' :Q-'D " J 4 W 'W b'Ef::l5?EE??3? ' fp sif iik xx '3'lW.., QQ ' UL - C " 4'-ST i rfffry 1 1 J. Adams A.Ahmed C.Al1rens S. Alluire D.Allen R.Amarantc M.Anzalone D. Armstrong C. Aronica C. Atkinson M.Arvino P. Babcock W.Bancroft M.Bannister P. Bannister J. Barnas D.Bateman B. Bauer L. Bauer W.Baumgarten K. Bazley R. Bedard B. Beers C. Begert G.BelIagamba J. Bence D.Benscoter J. Bernard J. Biggar W.Biggar J. Bingel B. Bleem D.Bloom G.B1oom R.Boda D.Bohen L. Booth P. Boye J. Boyer P. Breidenstein K.Brennan T. Brocki Y.Brocki M.Brown R.Brown R.Bucl1anan B. Buck H.Buck .,. .. ...V . I I Mies , , MMV' -- .. ,WW , 1l'rV'riSs11 z sm '55, 'H .r .. .. .5 .Z ..'V Vykz f 114 27121 ' if VifT 2r1'Rs N J A L :fuss f' Wm f 1 ew .. . .... Qrfkf. U, 5 Q 1-14: . S .. m K if, 1 ,Scif 2 EH , rv Q if V ' 1' 'TSW i was 1 ,.y.j..saQf4e ,. E N. , .. 'L . rw .ii - -if . ff ' aff , .,, V ,W 3 nx- PM , "fy rv ig Q " 4: 'PWV QL . 3,,,... !Q , 'Y 3 35? 1 f ff fr X If PVQ9' X 1 G as W' , , . 1 .. T',:2'-?,i'EI V-aw :- :.f..V:- . . 59. LW Q 1 -3 , EE ?KfXEQ A E9"??Qi?ix??Zx. H Sli? 351.25 :59'f??Ef7sf7i isfl. .- ww 1mV..x..fmV11 M r 3 if 'A 42. .. .J f' rr ym ifsf. is Mg if .X S .K Q P ,jim F .X . , K ' xt . . . , ir Puma F A . f 1145555 2 e S' 5 2 B. 3. R -M . " 3 , 33 23 ra 1 1 . . 5' vr5ii21..i 'P ......r r, ' Q , . rf jg? Q99 311 If .L J J 2. E ZW? X is f xg :i.: sign! 27' yi' 15717 . 4 Q " ' V 'J if sz .2 "H .... , B515 4 J nv V: wr . .3 . M. rw 1' 1. 1 ff 'Vx K X A 1 2 f"' f 15 1 ' 55. gr K ' 57155 5 V? ,Vi .rp . ...Z ..'r- J A f 1 , fu M ,.,,. sf .V -f. . 2.252 .2 if 2 5 5' K K., KM. s f .K IMA, rs Xi S K IV J, A is P 1 . gf... A .WV .2-:..g-z,2'1,ag.f,:1.Va: rs Wwe,-:VVw .nw .... . .... , V V W f.. gg, , ZF-A 3 . 5. 7'of'4f. , gg 4 in f 3 3,5 'Y S 1 W 1 fi .. . ,E .. X Wfrsif ' V. ,' . , , FSZM .rg . 1 .. . 7, ,,fz.,f:if?" fx we J + M325 I wi: A1 ,ir-rxfy - I ki J' M A 4 K, if 6 ggi . Sf: S 3 v wfuf H A S iaicfff an . mm . .r'ff'?zrir?r.'VV.. A We W . 1 Q. .M .. 931591155929 ' 52: 55 .LM .eeEs.es.rm1asmreEr2'Qn. A f ,- 1 f 'rv . fr V rv 91 X 1' ZA I .VV V :. 'ggi' ikk rj' 5, , t' W S? .V.V f f .31 3 I V. V... Q ,Z .Q L, 4... 41 , Hs Q I " . 'V V V22 4 ir.. 5' ,. .. me -- V- M2 -2' ... W Q 55 W si rig .. . gg. , WW.. ...fed J . 2 .3?.,:V.S J' r . sm e in 2,1 V .. 5. .Vmw1mmvVr.1e. ,fry Vmfmwrmwf W -E .. -1 515 N ,H .L.'f:'2'. 1 .QM Z U, ... ... ... , . , M. VMVV rr J R J i gfjmrq' 51 B .f ..... r ,A .. .. Vi' K av , VK. W i f r m' 'iii 'JJ'B"B 1 ' " J.. law :V A ww? 41 M X . ..,... H5150 J. xx . if A k - V W ' -A H ... Q 'Q V.. 4 N W - . 2 f " W rf QQ f rg rr 4' or ' " A . gl rs.V 1 - 1? l s ff ,. 5- W rf .1 5.12-' 'JL ' ' an 0' J 1'3" Jr ,. , iw? 5? fig z gf J n rf ,, ., . nf A N ffgvr 41. I W, . " Z' 1. ' 59,5 1 J xl 0 s gg? 9? uf R -:fy f , lm in gawk e, -223 fi fi? wif .V 5' 1 izdnf ,. Z4 L Q 7" 55'L ' mf M 2 be , me w w f: J Q . Hp j , . H 2 , . ' Y -fffisi, A Kr V 'A Q35 '..5?2,.g,,.'ie4.,?S '3' f M , .. 2.5 .M if X, ,fy fi J 2 E25 3 n.r. f f . f.. - , .la I C L .. 1 . ,vw M . 9. . irlsz 1 ff. K... . Sw? 2 ff2M+.l2f . f' 57 7 ,32 I K 1 u , Us ' K Q: , ' . V L 3? ll , 22 2 '5: .- , . HJ 1. 1 22 wil? . W ir Erik, T hea? EQWJPJ F2 .5-1 J fa-f ffffe w! . ,WJ ffl? 155. Y ' 7 ' W . L,,,. . Y 'W 'M' .f 'i':1iJJe U Y' f,,.:..fff2fl" , ,T f.1.....g..y .L -- lq..f-yn ,,,.g,W.. s -WW' -L: -' ' f ,nr H- :eff if 'fe A A 7 141-15- ..w-4--,:'9---5-:: . f ez-ff. H . S f .waz vg SL iz f W, if ix:'i'i2,.1 11781 " '-E xr ' A 'J -'L r' Silt, 'CJ f-5,4-lf'Q15'A2f' ' :fi-' 1 ,, ,, --4, V :f f ,5 ' , QW, f. .,", . V Aww wg? , Q5 255, fwnfff : W y e , .,,., J. ,gi IKM. A 5 A' , Q gqlgf g gi' jg E4,wff'45z. ' r J I ' 4,5ff'.4'4 ff V 'W I -1- Lf' Th i s: I , 1 .' ff: :fs . Sw ,nz a n 1 . f ' bJ ???2f Z' 'rif f' 4. ., ,W 1 fi 2" A , +7 Zi ' Ei fl K ,J 'W' gym wr 3 rr. T., f lg "M xx , 6, T r .. Www. fm ....w., .r g W' T 2 ff Q as Q "vii: Y' mfiff' vs 'Q 3- Q: 5 f? , .ww l. ,, 54 H 1 1, 4 X fa .W ,,. . , in J J 1 3 1 I 'z . J in 3 ., - n. 'ga fn , W 1.2 3357 fKZ4 g2Z3w .V . ,,: -wif:-Ei . fm? :LEE if gm QM W' A f "1 EW 133. 1. 13- H z.: W V r .4 J , A MQW .. .J 1155: 2 . ' HY .- 15, , 'iw ' f If gk ff? ZW V ,. y , xl, . . g I S44 x:ff'N?3i3 'J-P ' hf52'h?', if . 3-51, A ff .f .Gif S fliffrryrffi. . 5 if 1 -' 2 5 5 A me '2'?':" .qui WJ? Sw T 155' gf if . , ,: M, ll '-'iii' f C :W ,y 2 :1 Lfiffw f. , in sz S Al xl , M 5 2 . M f Y' ls, .5 ,125 A ,-g..:zg..f . W ,zzzsisl , A X, z E -:?5.nss111g-wig V H Www' 22 .gm 'I TT gag' Ll .4 " lj 0356 E 325 I c f 5, r .5 . . L 14, 'J' F ,p U .J -J : 443' r ,- ,5 r r Pi, M A Mig" 'fa 3? -,,. . ,, . J- " . 2 .f ' if ,M 1 E" . , gil gl .W 2 E ,. , , . LE V 35? Q ' if :Wm V ev il he 'J .f J.. 2... 51 1 4, -,gf f , f 5 122,19 , 1 5' .rv Qi I , ' if Si' i n ff " TQ ? ,V . ,, l, A Q mf.: .l Z.. M54 41 ' ,gf iA5 i , Z ,L .4 ,f.,.r11J?,,,M M .Buntich E. Bunting lVl.Burke S. Burns A. Bntera S. Butyneski K,Byrne L. Byrne B. Caboot C. Cznnmzlrata D.Cumpbell L. Capasso R.Carlson T. Carr D.Carroll J. Casper L. Catlmerwood C. Caulder L. Cecala D.Chumbers J. Chambers J. Clrarnisky A,Chase M.Cl1z1vel M.Chomen T. Clark M.Clauss M.Cline J. Cocco D.Cocl1ran J. Cochran A.Cole M.Cole T. Collins J. Colucci W.Columbo M.Commerford D.Consig1ia K.Compton K.Constable S, Constable A.Conte D.Cordaro E. Cosnyka L. Cottone M.Couche C. Cramer D,Crandle J. Crandall E.Creed M.Crim C.Crissman R.Crites J. Dumato T. D'Andrea D.Dz1rvill D.Dz1vis '--:rdf f E' . f,"' . .M Sv 4z:i2.5.,f' V: :Iliff S Ji A 1 4, f f A , fa 1 3 4, f N Y 1 1'-ffl I . ' 7 ANA 55" 5 .A - pm,- l 2 l Q1 9- 3 44 B. Dean A. DQAHQSUS , ..l L. DeAngelis 1 f- 1 mf C. Denz .- TU U CD CIJ m 5 "K 55 L. Dilker 2' " V-DiMHfi21 A . D, Dmafdo .Dinyes Y1. V '1" if - f T W . f f A f 5 1 Afmhhi' : ,,,,. . g s l ' lj,QiTf?1i l L . J 'fm W, ...., . K if 2, . . K. . .wm..:.f'5 'J W Q. 2.59. ', ll' ' C -ff . 4, , A.Dixon O.Djebnar af S. Dolch D. D 0 n ah u e W.Duerr W G.Du1Sk1 J E. Dunklin . A P. Eaton K.Eberle ,.,. M .Eisenm an Jgjv . 5 1 WW Z ...J fy' K Eff M 356 .Q A D.ElIiott ' K. Elliott K.Elliott D. Ellis .i i i M .Enders S. Erickson K. Erler . linux? A ' 'L 1 J. Fahey M.Fanning N. Fantaske M.Farre11 C. Faust J. Ferros J. Ferro M.Fiebelkorn S. Fiebelkorn L. Figiel R. Finnegan M.Fitzner igilfk ' F . airs f V L "' 2 . :f5.z."f. - 1. 5 252- 1. . ... ' . 'J ,Hu .- ff . . . .QL 'Q .Mg we . 3, 'z QW K , ' 1 2 41 ,J f x Vit 5 ,L 5 I iii, nfl' vw ' Z J Q l." fi . A am!! . 'f1.f1".f 'za ' f 4 Rl 41 2 , 5, X . V . ,, .Zi fd ,Q Q. f I 5 A gi.. . . 3.1 : 5 . 1 3 5 ff 5. BQ . M5225 elsif? my . ' K V Y ' Y L A wi fflilfi ' lgmiilf : ' 1 " ' iffifzle f air f fi wg.. . K -Sf. . new . ffligtn 'fa fl A 2 J .- ? 'fwg.'i'L.y . ff, H ' , .2 li va. J J Q M ,, .. f " 1 f s 3 V 5 4. JL 951 ll 5 K ' M' , "l" . J ffl fx' 4f.'. 5? .E - .. .ii F S, if 'M .... A? z a W Q M limi ' "a'e+fL. f 'K X ,fx :if N-,wa , 2 ,552 :Mifufmi '. gi' Q .. . E2 :ww it - U k..Wl..4,,yfsgm..w.. K - .Q F "ffll'5l1iffi'zfkfflmkifiii ?"w.g'flQ 2 Nz " fitl fxfl .f ig - jk. . ,... A .V - :I l ge.. 3, f .,afe2' .ai gif. 2 .M ' X 4. " ' .... H gm, A . 6 5 SJ 3 'iw ff.?4.,, 'W , -' vs K sul: ' W:,w f.1 fu: f f, ' 24. -. "H Q, 2 in f A Z2 1-my f '2 .gg .. :K 1.31.2 115 J. . ' ,H A. ,ew V. .., , Am A1 If . K., Z .. J 4 , f....ff ,,,. 2 Lien: 11. f:2451S1z .f" w. ...iii 1 g, . L-: - 'Yi 5 l ' w -Q 2 1 N f ff? S E f .Q ' 7125: 0 y1gffp'se.5,,g1g. . .few 42525 .4 Q .:-W: gg is .ff .5 -5:55, If -'iii fu 31 'LTJ A me.. 'gms ff 2 'K 11 UW' gf' xiii? i V ,. .5 22 .. f 5 U.. . P2 -5 J ,1,,,.AQ A Z 1 f ,m g .. ..,, A E 5 .p ry 3'32'f:"V A7r ?JZT . H- , of J mx S9144 , 9, of 7 IZA ex' 2 2 5 'Z 3416 J 5 05 K W 1 ' gig? V ' Y M f ir. f: ff f ' AZTLE lfwiffiil 4 f X f' V-.fr , ,,L,,5, , if i rr r 'LTL 3: 1 ,JM 1 in 6, Y, 'P ,f , J ' is 4 3 X JZWW S , ' ' N J saw D, ' ri WY I if,- , ri.. S 4 'Z' . rr . wiiw :r ef r gxggil Qiilfgfi Q. ,, W ' A53 fill? 'L' fi - , FVY'2ff"i 725'E?.f:fi'Jffii gs-,rE'f,21 fy ' J'i'fil3'i7Q:!' W ,, ,. J , an z4f?5.1 f?' .gf ' wav. G, - f -- if "..:' i ff? - f-I , r,"L1iS1.'?iif 1s ..s2z?SZq fl2Y?35S3MEQi1Yf:1iiiazkggghQliribfgfw, ,fvglzfsiz f.-Pgrirmg 1, krsgfgrw - -2f.s,1- rf fJ.,a..Q..,. . ,- f M , swimrg' ' l???2?fS 537 ,i,. fSiz",i:sS,.. ,irgj v r,Ag2m -533 55 .51 Q .rafwxii bi ' 5 9, if 4 -1 fa y 3, ,,., M ., 1 V 1 in J' fa rf 2 f sw?, J 3 W' ,,rf"'3E i 5 J? Jr ft g , QQ., ,,,f I .ir ' 'Y' Q i. , A ,M Q W r?.i2rg2z.rez ' we zz V was J Q Q J 7 i 'J' 5. 1 13: 2i'122i, ,Wg 1 1.1-' 2, f I I :lf' f ', J .rw -Q . , ggi. , , 'Y Sh ra? .. WL- 5 .J is if g ' 1 gg .f,.g:2,g far" ff fs . . .3 WQQEZM-gr 5, iff ' f : .f f'.,rfai5 Ei n 5 f - 3211-., ,im fkw ' 1.5 if if wi a-fl i M 2 Q if . Y as J' I 'ii1'fr"g:f'4:, ef-:,. 5 34 df in 4 I i? wg! of SQ f f vm. .1 1 L4i!3f!if 5 Q45 gf Ag if I. am ,, ,,.. , ,. 4. J... in , .. J r.. r gf .iv 1' , .fa ,, . V7 if ' 7554 K' 5 ' .iw V J f 11' 4 w r ' gsfv, . fr .w 1: wpfeg ri ix S Q .X J if L , ksgg , " " ye Qff veegz. rg? ' Q sf .zizgi V , ,, ,., I r, , -wy ,. 1 Lf. ' 'V g ,1..1,.f1gg3.1 J .igyf A ,,,, .Y wifi? , ..,,v ' ' v w , " ff 1521 AQ fr-W fflfffl' J" -V 2.iwff1f.45 J r 1' 'iz 'f1'....,f,'f+.EV v , . , x U AVAA . My .,1, ,,, J fn, X J, , f--' ., ,A 3 E iz W ' '- ': EQ frlffi Ei ,, VA . . " in 5 .' 2' wg J Z' ' lf ,. ,.,. in 1 ,. 'Z I, 3 2, 'J as f .Q if wr W rjwfv is :rw fi?if2wNT?Jt'f3ar J.. 5+ . 1 f gif" 532 ,. --'J izz 5 V j g ax wSg4e5,f,, I., :A rr , ' S ,, Na, fm gi? .gf I ffl' " f?"'1f g S - 415' f Q61 ,, 6 ifrk 43 5 f if ,, 4.1 ,,.. , 11w1?twzw. m ' . .iQ...g,.,.,. f W Zkf Q A . Q 5, 5 ri an E. 31551 1E7'f.es "fir 7 ' 3 Ml I J w w ' zip J 53 Em gl . J J rx' f .1 J if ,,:lg'f,-' iz? YM 2 QV i f ,.f ..:fg-f J, , ff f , 2 if W' N561 I 1' ,,. ' .le f, " fi! .V 1. .. , 2 . ,.,. J T. Fitzpatrick E. Flaherty J. Foose R.Foose D.Frunk C. Fuchs R. Fulford T. Galey D. Gannon K.Gannon C. Gardner G.Gurvin P. Gavin C. Gerlach P. Gervase K. Gjurich M.Glados N.Glenn M.Golombek G.Goodheart C. Goodman D.Gorsky D. Gracer F. Grzicer L. Graesser G. Granica S. Grasso S. Graves R. Green A.Greninger V.Gresko M.Griies L. Grinder M.Gross M.Grzeskowiak L. Guillod C.GLmning J. Hacic P. Hacic L.Hrifner J. Hahn D.Haie J. Hail G. Hummell M.Hammond D. Haney J. Harrison G.Hartz L. Hartz D.Huugl1 T. Hziuret M.Hz1ux J. Hegedus M.Hedges J. Heinen S. Heintzman T. Henry J. Hilemzm J. Hiller M.Hoel1n P. Hoffman L. Hojnacki M. Hooper L. Hoover L. Hornberger T. Hosie K.Hosken R.Hoste P. Hunt E. Hurlbut P, Hustead K.lmpey A. Irish C. Jamieson M.Janucl1owski W.Jarnot J. Jasura J. Jenney D. Jennings C. Jernigan R. Johnson P. Jordan M .J ovic N. Jovic J. Joyce K.Just L. Kabel F. Kamberaj M.Kania R.Kelley M.King N.King R.Kirby S. Kizelewicz E. Klee M.Knaszak . ilaggv-Q. . , P. J.. , gs., . J 1 265 3 . X f , :Z 29 ' U ng... .ggi izhlx ...J 1- :fx 51. 43. ff: ' ,Z . '. . 1 2 W LY' 1 f' if 11 . fieiif Li ? Wm., L J . . . A . 597-Vp 7 J f 3 f' W 4? Q 15. I, Mi, ' . I 52.21 E will 2 K fl .Y . Z if in A J P' 3 Willis.: ,. ffl' ' VW - ,V . 5. . a WE! is ll , X sg Q 5 W5 .4 ful ,""5f'7J . . I .3535 .M 1, ii .M 4 M in Q 1 fs lf S 4 ,055 S522 aw . F T .- 3, 9 , li fi iimhl is ".1".5fD 'HTAW' Eff E' if S ,ii 4 A if J fa Q 9 J' x 'J-3. . J .5552 .xi-ig z .1 sf MA., -. 1 fbi! A iU ..2 ?gwl24 .xv ef lx . --if-' :5 ".e 2 2f:.'ifi.'2- . liii1il2.x . 's i e-5' Iii . 3:5 ,Si - 3 va . fa .... gli ' . fW'?'??Ei .. , or si' . 4 .,. fix-li I E' 2-V, 4 g ? A13Ts?s+f?f 1 J.. . .. Ewan? . Q all J. ,.. ir ,tg A K " 2 ink 1 x J . jj wk " f My mfg I 4 Q A if. JF" -252. J.. i f I , . f. x I Vi n' . fg S zr.. ' . fif' , J. . mmf g if M. . ya W, .f .Q 1 45 .. - ' N f: .,,. J. 25 F Kel' f . ii .vias EZ fx' J . ,Q ... slkmml . .f l y - P1 17 .V . . , V , v "W: . .. A7 in ?l5iQ.f if -Wm? Ti .. . uf .. Hf.'.Hf we ..,. J -. f f' 'wiefzwfcfi , ., .,----...'..- I, f- t . 1 UQSsc:Q:'Mg. 7:5 ie MQ. f?'?.srW . 4 gg .if iff' J, 412 . i E .45 l , "W M : if fi'7Fi'275f' .' Wi . " RYA V 4 yi. IQKQJ 1 .vw-5 - if 1 1 1 il Q Q Q S",-3 -.Q ,. 4 i,,...,. US ., 5. ifrw 1 2' ' -- w. . ' .i .fgfiii "Y, . 5 " iw" .fffgz E .. if 1 -- . I W .. :V , Zan,- " ff .. , ' ' . . 1 if :i fzriii 525255, , ' ,,4'.,.-3,2:1zg,,15....',,:.4',:5ff.5Bjg . - V, ,.,. . E K .. .N J ,wifi i 'KW 5 . ff ww , if' 5 ln ww . J X s Mac . . .ie X 1 Q ' I 9 2.2 1 fl .'?TfE' V , 'V " L Vi QM ff l , . .fl . J . , .if ' f mi...--Q il : 1.v"4rifg. A Yi 1 hw 1. X , V 1 5 2 sf f K -4 fl' -'mf' MZ' ...Wei ,. .. +,, Y Qi W- A 1 5 MV ' 4 la, V uf J af Qi' ... .s:w':. . 9 F V1 .3 Q . ' J rw? . z T.. 41 . , 3 . 4 ,if-iff' , iw 5.1.'5'f1.-.-3..E.'2'E..u-im .- ani.:-1 '- L 3? f A V - J R ....., X, .QV -gmvv? Yfrifffl fg f VE. J J- A V? :J wig? . of li rel . f 9 9 5 is 3 . zf We . . 7 'await 'iii Z - 'f f ,, - 35" ' Q Jeff' .W Qi? ,. .5 ' -1- " i . " 1 .3 'lffifi .. f s' i J 655 rf' fi 1141 5 4. L 6 V i? fi l f iig ' ff fi 'S . Qlfffii ' . z.r.r'22?i g...1w:: f12kl,Jii:5q7g3,22 Q2 I f-. . M I df J X il l l v O aw 4 My 2 ,pd JY Ml ag, N-QQ ww We s 4, gr? f M.. -. isa mu I a .S .X + if 91 1 A W WE "Sai L ,,, X-,,.-any 7 , . L.,- 25, U ' KJ- n f'- f" 'is a i, is ' I - Mir. .mm Q. J ,Mx ii, .V Q W . if ., t ic . , . f , ff'.-ims-wfiiftxv'f fp i I 1' .f 515, E- W 1. ,wi -ff , ag , J ' . ff fl ffQfs' if gif 1 iftfilk? if 52 -1' DSM? 'fi?:'i 7.., 1, ,k,, ,7 M.h,. 3 , v . is , 2, ,, W1 ,, A 1 ,R 'zi . 1 f , ,,. ex Li! ,i i, sf 3 . . 1 inf? J -far 1 I7 7. Zz ,114 129 if .55 1 i ,ay if S V892 F if w it E ,JW Wz,1, 1, Q. 1, an ,1 , 1 3. ' w -s f :fm 'U ' 2,4 if i J . Q 1 Fi 2 f f' 622 . :,. , kiwi", .wifi .ii-"' ,wg-x fir 11 Q is f 1 MK iffiffi zmml , iii I 5'gQfw3f5 I JJ i ts ' nw "'f' ' , fy 1 ' , , L ,,f " 3' 10,71 ...swf 1.5 nf "::' -I , Av,, ,gif . ,: -Wxfii, , Jw 1 '1 ifitie 2, , . , fi .,i.efg-Lg. J K2 3 ' 'E iffy 'J ii.,fil,.iJ5Q "iz ,4ff,i,5'i,ZB' W Q .. so ' F' 1 ' ' 1, " "fx . .Wfzfiiii i ' , Milf? 1 ."9if',zi:i,,..A+i y f.QgE?i1awzg1f 1 im. f,,wg...fit:ff.s'pu::1:s .'fi-is25i.miLzW:e-'i.1z'fsM-,Maw M, , . , .. ' 7 'fe .1 Q, f fi if El i? Qi 2 ,emit i ,wi X 1 i ii im - sv , i' img , , K ,.M,,,,, .V ,E 41 , K we f' M1545 3, 1 L L, ,.ig,i,z.ie, , ,pf 5, f .i ,sEg.l,1., I WK' , W ,, V229 ,, , F U2 Z1 ,Z . Q Xnsgg , ai ,m11q 4' YL 1 K if' if.: 44 it sf Wi - ,-gli, 5 .. E" . J 41 1, 141' M 5 'A J ig .fs i ' A 11 1 if 4 75 1 1 f J' U fa Q M iff inf eg , :fw "i ff at ,.. ' 9" Y fimtgi , . M me 1 :JK ,,, ' L. if 'KZ .1 .L If f i .:- ' fif-'fd-:' :nw 1 1 it, QL f V , .-,,J ,.1g,5:- ,fe ,5raf?g3Qg.:,22f:z?fy' ,V at-if ' 'life is Wi? 12 2 1145 fr 251, Li jgxggsifx X, .,,. W? Q55 , v .. ,, i- ig A K 1 g :,p'2',f' 1 J' 5. 1 ,K .gig ,, ,., ., , Q 1 L2 W 1 My TA ' 5 ir 14, ..f .- ,ji .. if .fe W 19 A v1 1 fi K .1 , it vi ks 1 it i .Q .PW . .U i-, 5 "milf-' We-1 - ,- Qi 5: fi eifgr 1 1. Hz? I new ,ww Ms? v' 4 t mir":,: 5i 1 , ,. snfsgy,-S 1 'ff ,V5fi7fi?Q,f 5 J F :-'f::.. ff-fs H 2 . "fy :J ' 1 ,i ik iifk 9 1 1 W1 A , 'iwiw'-his 2 f-W' ' T .qi K ,, :'2 '! if J w s 41 J S Ki, 5 yy W K i K 5523 iw? - 1 , r-S Q HW, J K, :f'. ' : ' fm it yy iiiggg K W2Qt.1,v'r3 2 ' ,ff Q, "if A WV 'A 11 , I ,Y - in K iw i ,, its 132 5- 'mx , J i '5 1 . . , Y 12z.f,i2',f4"2 -I L ,,,. 5i?9sifwwi,mim?5 ,J ,,.1,, . 6321, 2 ' ' , vkk, tc K : --2' , ,gb . iii. Q 55 52 .24 I H ""'f we wwf' i Ag W , 'sf 5 1 fx xv 3 . sf ',.' :fi -' -. EW. , Q wx J X 5 M.Kognt J. Koons M.Kowalczyk D. C. L. R. K. J. A. S. R. J. T. S. M L. J. J. E J. S. J. L. Krentz Kroll Krone Kryszak Kuntz Kushka Kuwik Kuzniurski Labin Lamparelli Lziud Lauferswiler Lzivelle LaVigne Lease Lejca Lewis Lewis Littlefield Long Lotocki D. Lutz K. Lynch K.Macchioni K. Macchioni B. MacLaren D. Malavuski N,Mzi1yak K.Manley K.Mann W.March1eWski G.Mars C. Martin K. Martini J, Mzlstrantoni D.May E. Mazgaj J. Mazgaj D.McAllister M.MeCarrick K. McCarthy L. McCarthy N.McCnllough M.McDonald J. McDonnell D.McDowell J. McGowan R.MCNilHlLlf21 S. McNulty R.McSl1er1'y K.Mead T. Mead M.Metzger S. Metzger A.Mihalik P. Mikuc J. Mikolajczyk B. Miller D.MiIler J. Miller J. Miller P. Miller T. Mitchell S. Mitsis G.Moesch M.Monac0 C. Monckton M,Morlock B. Mudreski G. Muffoletto D.Murtiff C. Nardolillo D. Nendza J. Newton R. Nicoloff B. Niedermeier N.NobIe P. Noon P. Notto D.Nowuk C. Ochal W.O'Melia J. Ovak R. Pajak J. Parent L. Parent D. Partridge L. Patelunas M.Patrone R.Pattison R.Peckens D.Persinger S. Pezone aw "?. 1: .51 .V , A f L M Q21 iw. .ii if ,fs w i Q I ..... . J - .1 4 -fgiggf P11 f ,X 122, . . A.. f . I 9142 J" . Jswfsfzd " wg U D. A .'...f:.,f1 V g J 1.5. 55' -21 . - 4 .0652 1 . : sp gff ffeg fi ff'-fi f gi ff a....J..9if'1 -f asifg ggg a . f . 'JJJ . ' f 'k-.. .f , T74 J I ff ' .J f - .,... " , Q? ,,,, faifr--' ' 'QUE 55 I ' dlfnflgg viifgw . A g.i gf fv Ya m .5 if gf! . . ' w M7 . ., , M A www I E... 'N E, ' J J- . AV :'YV.'? i ,. L , . Qi www. Si 35 .. if . S. - ' gf.. if 13 o f ' JT! I. ..,, .. ... f?10wFf5'if'J . .aiZ'f'9'Z- .r f f ssf f? .i1,.f.ffz+..ff..1QSfmi.. fi' .V fe 2 if sv -Sl ' 1-.e . .,zf ",,1:g ',. - .aw - ...7...w..w .f - 'xigjg f . if 1 sf 5 ... 5 . X 3 asf 2 f D, 3 1 Q -. af w ig . -22.2 1 Q' . 4. 1233 6 Lf? Q. , S Y 7 k a i.. . . Vf., .ig . ' 1 1 fm 1 mf -' . win. 4:9211 ,T. fzf'g."a,X auf' vy- i21s'Q..5Q?2-Qf. ' V -. ? 2?s'l: f!5f'.3" if A, 3 wx ., .. Y . .,,. fy. 1 J , G W aff M. L ff, .4 J :fx 5 W' wg ?1..f115?1K.f.5iQim:Z Aw .E mm.. , li J . G m: .f Q. .f1g..ge..f...simnzszss..-?Ei1f5E-Ggfiifk.mi 4... .2 ....-....z..s..sQ.s.5..5ff5Ef.f:'?J2-92:-wi. .3 .V .. .. . ...H . 5 7255531 b9+efMi?faie1:E?E:4sz5shfi ,753 A :'- 1 .K , gd 4 f 1, Y 6 '. JMX? Elf Q.- 7 V 'V Ai' J ,f , f " , 2 '?g::'g.Wg. 1 if - .fr wi' ,baggy xi ww fgf uwifiw K. .W .... V 1 SW' 'V Q an H T' M '-Q . M ' T 4421.5 V f v 'Q 1 Q' VE . fi, , Y all 4 ll ff Q- ' 1 vu 41" 2.31.22 5 ffif' Yf'9' .l6 .... ligfilzii ' V' T S ? ff' rn. J .ff ., of W,-5992. 1. 2 vs, . - .gm f U ""' 1 as ' 'lf Q19 i ci? I N' 4 , I 'Uv .. .2 gigzbxf 2 2 f f if f gf 7 241 A . 4 J' 1-:iff .sf ,Q '21 'A f . ,, 4593? . - 1. Ev' ., , . H f '-.frwff .w w .fx L. 2 'J f .3 ' I ff? . P JR -fm, ,LQ-' rgttizf. rg , . f f Jil . tfww., -6, J K A . M. . J 1 ,ff f sf. Q Q YL' . .JQY J 1" . I ta L W ,Q g v -iw 1, 'Q A 1. uf .3 fs' ,Y fi J . 'Q :M PS if Q J .MEA . x 4 2 J f f. ffm Q., is 'Aff' . -4 . . .ay A Z giiEif2",f 2 .we .f zf f f iw me 5 A r W Mi . 5 ff ' f J M 3 Qlggwf f " L 'QEV55 W. fi Hia 1 Q ig g s. ,':".'f-:: ,. A J M . .. A .V-1 , , if-' 5 if bg 5 nizi 5 bm . M M Sw Qieiwviifmi A gygsiiwg " 'Ju .4 fi mm? If ' fl . .A ,59.4 . 7' . . .QW . ' V sei. . zaiidg' iiiigf E 4 fffffheff gy, if 6 if mv , f f 1 V E ,V , 165 5 . ,gg ww-M. i J I fff Q . Zi - ' .. .,ff,.,....f,- 1 M1 ,... , . ., ' P' - ' . H.-'Gif M ' 'I ' F 5372 1 f?f,,5. ,i u Q S ig, ,T is egzi AH H. , f fs ' ' in 12 li 1 71 I3 g I555 . ...if in .9 V ,V ,c v 5 A ff? 413 1 ii'-LAR, -W, ff ze: -z '49 5 'H :EIL ?.,'::: : f h.LtM,,, av 9 hi,'1.'TEI? 5' El i . ik:'7Li?J HLLQELV . , gf -, iw ' f . W Hu' .,gw.1fg . Q, .,. .yn .. il - , i .111 244 -- ,.g.:""f 3Ef' P k. . '3?i.3W:' ' 1 . . . ..., .22 X L X fu - 1 1 25' ,W if o!1f.'F'? gh . 9 131 T" 71 siggs iif' Yfirfafk "Si fix.. .. f.Zbi" '1 N, QLJQL? W .gn Q .51 J ! g ','., ' ' 'V c' 1 v W. ,V WTP: gf fi 4 : ' TQ .:.,.,,fr . . Mfg- SS 1' AEHJSQX ' M - ,Aim wi " W6 , ' fly Vi V s 'if i if v . L W.. . ,J fp. wig , 1 .1 i. .- .. , Hf :1S3'J?! A . -. f 2. 1 :i w 5 . My 1 Q 5 My I .. ,, . J " A xiii' ig, if 252 .3 'AE 22 -ff . , sig lf? w .,A, . w wf 5g?f'7 Sffiziv YQ? 'fi ni .. M 9 Q . f 2' ..f. .g,... ffigffig aio J .. 'V " P g : 4 igwzww f v i . ,k,, gi f m H gi A , .fyfmg E. ,,,. 1 f ,--' fi 5- .,,:. . M y I 'fy ' W , '- igf. A . ' f . . LQWV wif.-,"5ff'f'm. . 8 ,. .gfw t ,.f',,f V i f K h . A , gg' ' V. 'Q 51 5 ' 3? aff' Q 4 24755 45 iii? . . W .V . 2221, 'f gf" 1352. fig W1 .Til ! ,fa gn 3 if ' Q 2 A- 2' 12" .gif '. K 23?ePwfi . :Ez K ,f y Z 7 X gj . s I Kaz. if Q, J ,y f mem ff, :mQEise1s2fQsw '- F AIZ, . .A . ,Q we 1, 2 ff f :-5 --..--M,..,.M...4g.fq.v.,mf,,f.,.,f 5... 1 . 31.975 . 9 ., qv. W . . .. g.. 1, ,W ,,,f: A .if-1, .f,4g,5f35.5,53.m . -- Ly f W J... 21 .. . , ff Q39 4' af , .1 92 mum Q95 xg, f1i2.1,.v,- ig' 551 Tw- ff ...w i- ., g. Jrwpw Jifflw . g i" I l W x-1' Im. :wi J is A ,ff J I .J J V Aff 1 .2 55 , N we . ., Zn Ka VJ Q . 12,5 J .J 33 .ii if , . n LJ , f mf? . ,wg fi. ., Q fa . ' a s iffy' 12' 'A . M.Pfalzgraf J. Phalen N.Phillips S. Philiips M.Pizizza M.Pizizza D.Pilz1rZ J. Pinto J. Pinzel W.P1arr F. Pluta B. Polakiewicz S. Polakiewicz E. Prelj eva M.Primiano V. Puglia J. Queen K.Quinnan M.Raditic D.Reiford P. Reimondo R.Reimondo L. Renzo G.Reuther K. Richie W.Ristnie L. Robinson K. Rochford E. Rohauer A. Rojek R. Roman G. Romyak D. Roskwitalski L. Rossi C. Roth J. Rotino J. Rotino J. Rourke K.Rovillo L. Ruchalski R.Reuger A.Rufat L. Ruger D. Rugg D. Ruhland G. Ruzzine W.Ryan K. Saldana 4 f fwfr , 25 1 af . 9? wb 1 5 Q '- 4 f I f fl 1. J B. Salisbury S. Salisbury M.Sante N.Sczinlon R.Scheelar R.Schepis P. Schiflhauer D.Schirg J. Schneider R.Schosek A.Schwub L. Schwegler P. Schweitzer D.Sc0ma P. Senser J. Shanks C. Shelvay J. Shields D.Sibiga R.Sikes T. Siles Y.Simone D.Simoriick V. Simonick F. Sitarski L. Skinner N.Smith R.Smith S. Smith T. Smolarek C. Staffeldt K.Standera B. Startek J. Steele L. Stefaniak A.Stelmach E. Stiefler J. Sittt M.Stockman M.Stoklosa L. Strawbrich M.Strnz-id D.Sullivan P. Sunderland R. Suto W.Suto D. Sweeney A. Swiech .L .3 :,.w' 7 ..., 3 '. . H .fr if ..-. z ii, ' rw 'ffilsl' .Vi 'i f , N 5 1 QL li me dm. il 'PL if W 21, ' ,Z 1 :xiii-mflfmiiif,frm ' ' A 4 f 'Z- 4, 3 1 f Y wx' -A .Q -, W ,S 4 ,f , i 3 w .. i I "W I I.a51f.i' 352322 'Y 3 . V -'i ii' i . Ai .... W 1 ,F L? L. 1.1 f . - z. 1' 5. .. W F . 'Q , f -5 Q, -ui f, f 4 , f . ww-1'-, A . M x? K ww 4 1 5555 si' ir.e .. ilfzlfrf 4 irli 5 A.w'W'S?ffa:. if W i gi K 543 w i g . if i 'fifw i . nwiggj K Zim 441 ' 4,- ..,s 4 Jaxx' ff' ff ii f. iggf,.f ei A f JY 2 x S. A . lV.' i n glggiww gf Ay I .. V 49? 4 if 4 fi-9, 5 . A .. gg . WML W i WZ? , . . . V. . . ,1ff..ez. Way, . .. I .5 f 134 ,s,.ii,.. . is 2. Z.: itizflifiiflifzilix 519-17 ':l'E'3PiLll.zfTiA3i.' Ygjfiizsiii . . Mi" . dw, L if 3. .4 . 'iiwas-Ll N' i, X. fi i f r. MW 2 I 21+ W. v im A ' 'ik 'Q -1 f .zwg W5 fr. 14.19 Zi 'LU ,liar f Q1 f Qi .Q f-ff if . . v. ,J .L fi is.. m S' . ww Zz: if Keeiallim . .. fir. Wys- f 'er at f .. . . if? 31 5 , Y .H . 5,4 I v lsr A 4 is +C? f an 1 an . W ixisfkh - .w-fi. , ifigglvf' M 5. . mriygsi-V, . ' .. X .. f fi.-wwf , iz v me-nik ff .. .1 iii. W i rf f 1 if Wi: If 1 , W , , Sgr X if V, 1 i ' . .wil y-ef ':.:l5I'ffl'SzwzE4 H- 2 ' .if ...mg -1 -,-uf QW. 5. . . 1 S 4 f pd' K7 1 I f 2 xg' gh" .i f .V 'if - W 2 wg, '4,W.L,J. i :I 1 .lg 49 12? Vi ' '55 45 W E, ., .sr . ga ig. ii Aff-'fs' if Tr YQ- ? lk f if '54 S Q is W S. Sf ' Q1 gfliiif, A .vi...m,. . Y 'W if li V... 4 ff. . VI ,xo 5 , 1 ,AN 1ZQ j4 .gf'.: i 'rf 4. ' Y .Nfl S -f vv. .. ...:,,.,, .1 M fr ? yi ,, 'S fl ',, 5 S . 5 5 wif file? ,X si ,xi K ' f m e ru . H?" ,ilk -. .., WE ll' S 8. A N ffeiha ' ididigggflfiifi ,,:.,4g3, ' p i' e .. 54. sf' 2' . g il. wi ' ljgigf .M , W .10 rim Y 4 A . ,...,, , . S MJ, .fn M .. fl fl 3 Q27 I .. N,.Q-1,:mf-i.w,w5'msrw1f i f.- fa- e.ff111zflw5ipiszzgmv 4, .42 . .ww .iwfwmy . -gf.. fm. 4 2 :vi .:'afm,ev' eww f r i -' 1: -3.11.-: rel .gpm .xi 5 G ' 1 g , .iw-. K , . 1 4-. gf J , 'ii . ififiwlgl sis I5Wf:"'. ' : :' 1 ' 3f:!5:l.'YEf5.:'1' ,i t 1 .nw ,A .. MQ 2 is I . vii ,ii fr ,. ST75' ,win , is a , '- V N..,sf3., , ,. X 5533 Us 5 .lv 'X M. z. fi ' fi Q Liihfif -fi. f 7 I fl' , . iv' 5 ,K , . 1 is ww sv wwf fs 2' my ff ' if NJ is EE, .. sf g,,d,.A W ,U if W W3 .V s Q 3 sw iimssli fn vi i w . gg. 2jg7iQ?' , ' 1 .wi L,,. , 'L" A . if-,f 2 fag. ,. Rf, . 3 ' 19? w as " " -M 12 V ff.. 51,55 'I i' w r fl ., ia S K8 f ,L,. iiegg Q, f liif ff k.egfffi'.-247 siiefleflw sm s -f ff: m..,.w W 1.3, 'I if vi' L as mg , X , . ,, 1 fAfY fi ' i lf? , J ww .Xi i f if . - : . iii .. . i 'Aja' E. ,Jef , :- fu, yu. . , .1 1, ' M 3 Q '55 1 J' ,f M' ,M g if fi!! . 0 . K 9 X? i z iflilvti - Q sa. .www M5 ' lf' ,'L, .,fL"Ylf, Q JL , V ial 4 X3 X Q if f ' f -7 3 1 .l.f+,. 9 . 4? f" i i, no ,n Q i ,ff ,Q , gi f 2 L. J in K 3. f QS 1 . .pf vi M -J' s, .mm " swf li +5 ' ..,, If '41 , 1,wf,if'f?1 K is , ig ....,., ' J -1 . 5 52 ' ' K 1-21 T3 '13, ?ms.z,1m 1 ,, J, J K ff FH, 'wi223,'sf2gsHz,sH,g+s ef 4 2 Q. , EX ,. 5 . X W I 3 3 if 5 . .f i iff "E5f?: 1 s .. H E. W J .2 f -1-sf2zIf.:.': .. .. 1353, . -: A Wwgfww, ., 2 2 . fs! , I' in s 1' .x K 94 8 a Q4 I 9155 . 2 f xi i. w-.w , ,,.z,m,l..-W we iifilbie A '-.sf'5ifs?iis?'iz.l: fv : 1 .sz 4, my X .4 'J N 3 i il ww f 4 1352 3 5 f . .1 ,1- aisliil M y fy? 'V ,, 5. U ff 3 W ie n I 5 W ff, , a A In QE. I .2 f f fl .f 4 i piwv ga? Q., li? fi if . A,L. . ,... 1 1 A K l' P W ,,,.. , , we ,'. if 'Q 5 .V A. . .pw ., w if," -'I T a ' , 1 95.5 ,z 'ig ff wifiNilssfvl-f'zg L W .,., ,.., . 3. W .-f,, K ' .V.q,w. 1 . ff' if 5 Hxvz Jw n l ., f gfzgzmsggl 1 gjflj y. 'gb 4 fs , , . f WJ f Q Wiz' fs ' 9 1 W 3 ffff"...ff1'h'f . gi 5 lk 19 J si . 4 l alg: it J as ... Q gl .emi 3. ww- , r- K 9 9 W , ,, ,, 5 1 , M .,,k . is gs? 2 aw N? '3,....w 5 , -.- iw . '- V, 'swvfi .. K. J ll Wffp 5 s ,fy . . M 2 5 Q Q fl gif . ff? Q .. 2. 3 gg 1 , J if ' , .f' QfvQk'- 5 Y ,WWW , 1 n y... . gn- mi. i 5 UQ '5 3 M J W S59 M 5 ix X is is is . S 'gi E i,Ail',, is . .. .,,,, ,, gig s Q gg. , M53 vi sl 1 sf' J ,f 421 "" ,fa- ,riff ' ,x' ig, - s gmyek .Q yar n. . i ff,-. V 4 f,fg,4g,. -:.. :,,g,m. . ,7 iii '2 X 'J K P 5 K Q SX' Az 3 4 3X5 A 3 ,., 4 'I' 1 'K Km PM we fi 4 W m, I g mf ies' f"lizffw2 iii i , Sw .fl "Q, ' 5 PF: . ' Q.. .1 4 sf, X S, Szkutak R.Szustak K.Tarubula D.TZlI'llOWSkl L. Tarnowski S. Tarquino A.Taylor C. Taylor R.Terwilliger J. Thompson F.Tl1omson J. Tilli I. Tober J. Tobias L.Toporek D.Toth D.Tritsch S. Trost D.Trowbridge S. Trowbridge J. Tucker C. Uncapher L. VanOcker K.Varga D. Vujicich D.Wagner L. Wagonblott W.Watson R.Wattengel G.Weiser D.Weller C. Welsted J. Wentz K. West D.Wl1elan- N.Whe1an B, Wild G.Wilde K.Wilke K. Williamson D.Willis P. Willis S. Winder C. Wilson D.Wpjnowicz K.Wood J. Wylegala C. Wynn T. Yurnull D.Yerke J. Young P. Young S. Zack L. Zujuc P. Zurkovich N.Zimmer M.ZimHl6fHllll1 J. Zimmerman J. Zuchowski 4 1 2. . fn j My wg: ir .V . 2.1. .,.Af fm if-fm W ff 551 +A ., ...- . . AL" .. w. y ,g 'x ' " 1 . My g ' " A gl' , n +1 Z i..l ,2- y 6 5 S" 1?- 7 'QQWGQ f :www 5 5 1 -2 Q 'Z . 1 X SCHUULI S X Q ! CLOSED! , Q asap ENS m N 2 3 X UANXJARY A fi Z .-1... ..1... 64 L ,ZZ L4 Q X x., X- f MN' f On' Wm. Z O 5 s 06" 98 ff l"'o'90t'i 4 "?9!oV0's 7 5900006565 Z :Oc Q yn., ' g. 'qv' 28 Zig? . ,rl 'l .. W-.. ' W. . . ..,.. Ei 9 I N A , ff' if ..., f" f mmm mmmm . .... W . .. ...,..... . . .. - A .s .1 F W LM X YQ Y mf. - w ww - . 3 -, I -f ...gy-Wx 7...2.ff. dw...- ., iii . ' ,. .. 1 nf . fm. 5 f If X w 1 W 3 9 4 1 . wr- .. MG: 53' 10' c I :gf ,S 18 ix '53 5? rn 4-1 69' -193' ' px v 6+ Qx .S 5 -A y I J ,1 ,, 4 nk.: . sq.. NH. I N I 4' - C '39 fx. , 'Mn -.. lj' ." I' I fx u - - I I 5 - ' as -u-.1 - f,X' 3.-fxxx 5 .. I g W , ? 5 W' 5 Es 3 if V2 Q W' J 3 if VA- ff E I S he .1 H, Wg 2 .6 ,j ., Eg i' af fy' Q Sf 6291 W1 7 WWW!! Q h ' - f fmfffff Q lf, CL .i NL. I j l X -xx5"4q. W Wwmjv , If -:qxsi ,- f K f SS fd Q. SXNXX X B Nw N D.Acanfora C. Adrian C. Adrian C. Ahrens R.Albert R.Anderson G.Ardito J. Arford L. Asboth T. Atkinson R.Bucl1mann M.Baker D.Balas P. Bulbierz D.Ball M.Bulus T. Bantle R.Bapst T. Barbie R.Barteltt K.Barth W.Baryza K.Bateman 'lf P5 .132 .. We MJ f , g VSV .. ... . iw' ' fl S 4' . , . M a A A :xx f . 'I K9 'le 5 I 4 . -W.. 5 I -My M3 . l. S, 44 .:3.3"f?' .34 Q4 ' L N .. .Q wwf . y X, Q .fwglw fx .. f l A 'gall H 'All l f. . ,wil lig fsqp Q Q f I QL ,Q of 4 wil' S M-Balwglia Sli: C. Bauer S. Bebak D.Belknap 3 V , . E lg.,- J. Belknap '. J- 301106 .JU E31 .jf-.Qf R. Benkelm an T D. Berchou R. Bialaszewski H. Birtch C. Bish B. Bishop M.Blackowicz B. Bleech S. Bleem L. Bless W.Bless A. Bloom J. Bonenstedt A. Boessmann L. Borth W.Bouskill C. Brausch J. Braasch B. Bradley ' W s - .f-1. ,, az g li. ., ....,, 1 N.,-. 7 N., lf. . ... , 'fp -.- M. .. a 1. L M ff . , . . .f 4 4 43 .. D... ...L ,W .-.W . 5 3 -V H 91 5 . M 5 . law . fl ... iz. 2' lfiaiiw.. ' ff' A .0 , .Egg .:i?9'5:fx 'Y . . w g 9. S 5 ,fl , ,A 5 1 w x ,X Wil! 2 l - 5. ff.. n f i 'Q . p gs .. .. 3 , as S. E Y , as . will f 9 x 3 fl" ' l I x Kr. . 4' - A xiii .. lx ,. -'Z 5 ww . .. xllf . 'fr 1. H' 4 J . ... t fi . il. 'Wolf fl 1 .il WK' . I ,... Wk U, '- f 2 '.' ' 'vm .- ' ..,..'.:.i-- ig. 9 , : y WW ,. ...iw f .. T947 f M ll- f.ff1a..,.-...A dz- I . . V ,y ' - . HSI. ' fu .ww . Q. .,.. ., M A ' -Q Q.. V i 'f'- "" af . ., f 'lf , J 1:1 f any 2. e Lg! . - in - f.-5... .4- 552 'Q f .':27fJg.2 gy' V Q if .3 ig 4 A i, ff A s X il :1ifw...?iWf4i K w e. . gf, :gg KQSQ 5,3 5 Q ' a. 'Tif asiwf: ? 1 1, . se? 2- .Q WW .- ad A+ SYM LN wg 2 3 K 5, K V l 5 ls J Q W: is Q 5 s 291 . a ggi .Jin .4 .Q 1 . 5 . V 5 . ,A , . ai? Z' l , A 4 M . lf J JS. . f ' Ti W- ll lei ffl. .f fl we fi. 5 -wk ... M. 'af 17.3 . 2 A. .f J.. - A . .l. . .Q ww 1- iff fi' Q .. H I "gn ' 4 X' ' if 5 'J 4' ...fb 6 ' ...g A . U... w im M55 . 1 . TE.. w L .llizif HQ? W ' w J .Q i."Jffl ,J . , K 2 -: . . W V.. no .'W 1 4 W lll Q, 'A l 13 kk 4 . lf! K 6 1 .4314 4. . 'Q li l. 4 s ,. , 4, 5 al ' 'L H 1 1 1 . .1 41 .5 5 --fi' La .. ffl" Jflilgggg K 1 K 1 - .1 2215 , ., ..... .. .... ..l . , A 'W 'gl 51' i ffy 524 ia , . if f v Q. ., .. J. . K' 513531 4418. 1... . V . X . W. l Q 3 .,. ,M 1 . .. .. l W J . .am F4 X545 1- .xi 1. 1. -is. 'Zi ' -1-ff ...L Wm I .n - z H "gm . z3 'gg,'5 V.. ww. . f iw. ..- .si "' JK .. .'1... ..ln., . ..,,- Q.. .W 1,345 . 'N PK wk, Pi ?1f"lY 8.35.9 .ff . , f Q55 1 W. 1 fl ,,.. sP"" M . ,EF 4 K Q ' 3? '. - 1 'C' 2 YP' - 1 viii SW? 1: J 'N ' z 62:TQ,1',. '?"1s'f 5.wy.,...,.. ,jf 3 -iw .fliwsiesit rf if ff?" .eff . " ia! Wy, f 2. VHA, .1 ,AV Z ew W l , S - ,. if Sis law if x W ' ii ...A ix ' ff ra ' iff' . fr fl' T. jf yi, E2mlSf122. ", ,df 9 ,.,, X . ffl Mg f .1 . Sir 5.1 -,xv 5'-V if . In - si. 2. -Q ,we - 1, 375.5 ir. .5 3mgg,,5.,.,v,.. 1 H V is 1. 4 2 f fi j 2 2 1 3 aw. ' i l l 4 l 'If :A ll ff is fgwifi , f ",kk li l "iff p i -5' wr., . . .mug 2,5239 . 4 ii ,Vg PSM u f' ,f , llc lv 5 WM, . M ,. f . .qg gip z 'wf.1'w2 : ri.: 4-33154-M' , ...Y . , A , , .,,., , 1 .wt ,Q , wk. .E F3 3 if .1 ii-ffl . ,.. -. Hjlihw 'F " 2 . ff.. 'L ' Y ,, V,, . ,,,, W, ' ' 'iw 'KWH :Sui i V: li E 'DVQ5kffi?fi'i95.'jlE7Vf'1 X ' f" 'Wm 1 .rv : S ' gfvhswfkaisfhleilaffifzfi in :,, '-- ...I V 1' , . .',. . A fi Q HIS , iii' j' " fi- ,fp 1? Wm ww V WW - W h , W f ' . i v , .fr 'wWz,i2ff...4iQf'm .ff-,,ggse5g - -53,121 . 4 ,kr .. 51.2 . 2 fi? W-if ,-fx.: rf., :, 5 iff H .. In H ., ., I 51 1 'i 'Q ,1,,,ij, V ' ' M, fs -, V' W 'A ru, A. , 1i.g'7'l"1l n - ' .. ii. , . l i! i, f 'i will 'V+ 2 r in 11 " ?',.w"l' rf f fii nslv fssr "1 13 ' .512 2 W4 f ii. ...Mgr fm . "sw '- I ' ' .fzgf59i?V g?l fi B 5' .' . ' '31 , f i , ' Q 1 ' 1 'A fl' .gl 52 H A' . Wx . 373 .1 'W V ' ' ,' " ' 1' "" 1. ' . f'1 '.:.1r.sp..g. in f. - iff' ffgkigm jim ', ' ' " ffl, sl L . 37. H. qw . M . . , ,J l f . , J, 21 ' if vfrf'Pl A s wf' Y . , . ,Q gl' -1: . . Q WL' li- - 'fy 4. ' ,mi M K- . , gf -- nz 'L T ' --I ' 4.tf9'2. 'X 'rf wx.. , -if f . A ' F 1. 1 f " 'Zjfi '3 5 1 'Q M 2 C ' ' H ADY' V, . V , V ,, A' - . . C . T me Qi., x ' ia., i - , 1 'XV . A ff "- . . 2 ' 35- .1 A QV V ' xii' .- W . .. 5 4.. . ,. .A .1 f , ' M-wr 5 ' Xl, , iGflff,Y g,5i?l , I ' , X 3- ' '-.Elf . . fr , I .. W ii ., . -.Z . 11- 4 ' mi - . ,.- -', ',, flu.-. U W f , ' Q .JS w s .W -, 'kiwi - 41. 'ffl' " 752: V ' E, au:"'."' 1, . 1-1?" l: 'V-iii? 5:5 . . ii" " v h s , , M . -V . 'l gfp I db- Q.. . K I , Algfagfeyg ,. , .f,, ug 'Me' f ' -4 .5 -z:,,,. , r1 sg- 5. 4, W 'fer I . 1 2 'iiifiiff ri if r ' .4 2. 4 5,12"La,.f N136 l M it N fl' 'M hmm , ' :riff .. . ,NJ.MA W.. , ,I mi 4 450133 I gi .I ' ' ...Li -if" I uh .. i ,iw V 22- ' ., if -252. ' fu " -' ff. 1 Sflfiimlf 2 , . .. , . V...,.... , ,.,,,, .,:,,ZA ,yim lw m iw C. Brandt D.Bratek K.Braun M.Brennan G.Bridges D.Brinser K.Brochetti L. Brock A.Brown G.Brown K.Buchanan K.Buck G, Bugenhaigen D.Bunte J. Burdick J. Burke E. Buslien L. Caliguir D.Campbell R.Cardamone B. Carr K.Carroll G.Casey M.Casey E. Chandler L. Chandler D.Chapman M.Chase C. Check K. Cheney B. Chilvers F. Christ C. Christian F. Cirrincione K.Clark P. Clark J. Clementson K.cline C. Coder P. Coder D.Coggins A.C0lucci J. Connors P. Conway M.Conway L. Cottone D.Coulder D. Courier Wig I B. Cox M.Coyle C. Crandall H.Crandall G.Crane J. Crawford L. Crim R.Crowley D.Crusan D.Cummings D.Damafo D.Darvill R. Davis B. Delaney J. Delaney M.Delaney M.Delmonte G. Demmerley M.Dempsey K.Denz W.DeReu V. DeSantis M.DesJardins C. Dey D.Dias T. Dilker J. DiMaria C. DiOrio K.Dlugosz V.Diono D.Don:1hue R.Dorman M.Doty E. Doyle J. Dupree D.Durni J. Dylik J. Earle D,Easter M.Easton C. Eaton C. Ejnik D.El1is M.Ellis C. Emhof J. Emser P. Fairbanks M.Farallo .. f M7 W . V. fa! - i f , . f Hcp . 5? alfa :M s.,.Q ex . 2 as a w ' -" :. w..a . .. ... . .3 WWE J V A 6 J Q 1? SQ' ff . M qi J S ,V ya Jw, H 91 Sm 1 :ff f nu.- C... , I ... .... ai X if 291 ,f gas 4 4 4, f .wr -192,4 . ,, M, Z K A. Wyse, QW as 5165 ,, 1 , f' 4' LQ' 'LM ' fa .,.V V f '7 ' 1 . .. Q a.e. 5 .. J fffsffr . .QW 12 if --1. Is 3 W if fff'?J"f gf -wwf: 5 ff. H jf . 6 'Y' i M , jr K Q V.. .j a SP5 ...F Lx, i.2..w.i.. P K 3 'K 7' n'f- wg - Y .. f 71' .Q ,. K ,away 33928 X a fm. .: an .4 gg.. .. ,Q-1. W. . aff ' M, 'f 67" S KW i . ,S J., jd. ,M 3 af H? 59: ,fx S 'l 'fb sri 44" ,. Qswff.. .... f. J 4 1 UW N S . M. 7... M- 1 4, N 'ae V I ifigjzfafi f i 1:.a ,X K . . , . J, V 38 .-X . iisifll: gl WL, ..f" H .xg . ' ka? 4. 1,411 I., " ' '51 ' .V ..f. .. V. . Mi.- fwgfi I ua.. ' .K x. . 3: Q' 'v 'g :w,: :wEij2f39:EW3 1. ..... g i . . W1 .fx 3 .rf - f v Ma E f W5 iw vm .? . f fx K lf 3 -lg my .x ..: .' wfQh.v.efz wwf .. . . ,ag.?wa?rg V ' J ' y Q xg . .. 3 y fy y . 2 I A W.. w X V' . as X it , J 5. gferg? V- .423 L' ff. Q nf .,v .V Q, ...J as ' zvliffia . 4 . 4 f J'.j.1fI- 'M H ,JQKEFSI '? ' . , 74 ,gas , 2 ,. www 5 ai 1 U ragga? Hia L rf, 3 22? .X Z Eg. S 3- 3 I PX J angie 3 YW' 2-3 , ,. ,. f -ffl V 44' ..- .f ,lim 6,1 ff.. My i ' ri W 'J ...J 53' li- 73.5 ' ii I .. .gf .V A . Y.. :ik ,Q 'Vie V .. 3: 25. ,fa JJ r 9. K J M Q ll S w 2 3 46 : '.a" 2:, f -. 'Q 5 K x 6 - W 3 va- i S Af- VV XI? -I J fl .sf 3 7.1-fx. ag if .. . -fi L iff 3 J . '. "7i..f ':i'lezaMrEEiiII " J I 1 ev - . 5 ?"' X Y Y E 1 ti A ....,. .M ,A af.. ..,. - 'M fd P 43 . Ewa .. , K r .:- 'I , "' Q. dw M .5 .5 fin y. .... JV Q.. J Jr If 2, ..- ..- S J V V , 'Mx 'Q fr fl ,f . J sz f!"W?rJ:' 2 . Q.. wr fl? 7 ' . . V 3 Wig, Q55 H f aw. . . ., 3315 " 1..'El'. .fr P-X- f ,Mm .. .. ,, , S5 5 'fi 55? . ff .. 3 'ar ft lx Eff? 5 IJ ,, W ti. ga f - M . .. .W E W V i . ..-"i m . ..,,-' aging ' ee .. , I ' 1 . . . . ..... .. , .. .. ,. 9,1 fgfqp:-v-.f .,2 , .5,f'. eg. A -- , ,.X. . . 'fr -' .f. .z. ...... if-v.s-.f . . -4, ' . .,.i4M?5v ffglm LV Yi 'HZ -4, 5? ' ff ' r ffm lefisilifsfagw-pf, vi f. . swim. him- .W 421.14 . A - H ." 'Ulf' .4:wrgSl"iMgr 'r "0 , A f . , 2 ,. A ' I ' ' ' W difffffilifilfliigizf ig 3 5 ff 7' rvm,-.wfiar ...mf -,giggle .rm f.ra:f'Kl:z:e:1fz::et 2 S .V 1 ... T H H M. f.f' 5 1' . , W .. if . . f x 2 iz' . . 3 MWMW ' fi, g 5 4297 I V, -f .w i ii. f f Qggif wf . .l gissyz f f rf . ,5L5 l" 5 w fsf.'?ig I bgmtqgigqfg "Vi zY3g. 'g-jx lwlglvfffvie' ' fl fz1 s x2Tl 'Yiif .1. 5 gi ssgf 4 isiffswiiif -.f -14 A B+ . Nw ..1'sg5'ifs 4'?lii5lfi5S7lygiwi2"A.igfiig .lv,3Q.fQ,?Qs.g1irrm.waX- Hszlgaiiim W' .5-TT' I ggi? fix A gli. iz . in rl? ., wwrmifse .J sal . 40. . WP 4 if 1' x gg, 5' NH, is . 'M if M v ii.. K 'i ' , S Q W , yiiaiiigz . L W V in f.- Ifi., nfl E f is 5? f ks ! l L .Lia fn . .wa ff-. - W Z 1 .Mr Qi V G gs f 'mini .1 7 rgifa., . 3 . 'YW W 1 7f'w-4 JZ . M f., 53 'TFT ,H .1 ii: . ri. .. -ff . ' 'li .. fl" . W 4 , ' .-. 5 M A . '- - i. .f ly 'L fig -- , fii ., if -'ig - z 9.rs,i --FL: 1 . . V . . Vlqyl - . ,,,,11 VW 'Vii"?5Pi..i55.f" K I " 1...f:?1. ve. . -. .,1,1 . L.,A ., . fi L ' . . ff e, 9 if 2 5? 5 .A f wi ff .. .mi . ,S rm. , H i f' is fe ,An 1 ,Z ....mg,5 Ye 2 V . ,AW, .,. f wi I... M' yi ' f ref ' .sir U PA-WW ff 'EQ 'V .. ff 1 ,z.,sQf 3 gffr.igi rg, -Q Q 'A Sill? I I . .' ..g' - Y . . 1 2 ggigsfrii 1 ar' 4 in was 1... . .,..... .- .., ,.,,,, I , ,,, .,, . H rikfdfl if lifes. Q. .. rgfilf Q ,A i ,,,., i ia.-f ' 4 .... i 1 I il , 2 K SY Mi in A 2 ii . if? 1 x 16 .yi 3 H .. 'g r f - .xv I. 'V ,wire " 5 . w "PH '1':.'Wi5'f:15f'?I5r::S:'i??3'I5x?3iC"'.Milf "'5'l'7V .if .'9151f'6.ffiWiE:ZiQW5Y4.1,.M5i'f:, ' V vi jk. JI" I 3 Q, 5 H .f ' 2 .V . .,.- 2' ,. .in K A ' ff lf , 1 f 5 . .WVU Y i 5 3 Aff,-" if f 4 4 I "" U I X ri? I i f' TJ iff 'fffif 2 . .nf 'Q ,izzfgl 4- L 7 . ,,.v,v- '. Gif ffl ,Q , Xi 4 i W A :hfiqvl lirlx 15.1, :r,r:e55' fr az r....W ...sw 1. 'M i ff 3 5 VV,v' ' A. NA 4' 'KIM . . i .px " r ..iasQlL- 3 'fl .firm f V I gy' S1577 FQ..-1: i ii, l'5ii'i5if law r ,., Q, T3 15, . .,,,, ...,, ig H'i32rzeif.522fs , Q A W A 5 ' V : Q I .mf ' ,M g ",.,m'?' F .W fi.55A:ge.5E'1iia.i.e-Ml mffwfiivg Q ,i ,...w...fmw , i,,..,. fi?.Pszmiii:!Qrf2iQMw".Qr M , 4 'g...i.'ie 4 :, I . 5 'a.34gw 1...,f f . ..:,, . l ffieg.. fl 5? .rs 'W vp iii. -gwbwfgg. ' ' .f. .... .JE r i W ml if A Q 7 J A Q wh wir. V ml... . .y" "f . ::Zii3f'-- . . an if 8 .. . . . .. ... .. . . 6' 5, g5i75.i5li2.'fiLiiE 'f F255 fifi- Q: .rfz.1f1fssrj5 f f, QP, '. N. W V ' ' if.: wiieiyf M.Fennell R.Ferro H.Fislier M.Fitzpatrick R. Fitzpatrick L. Flack M.Flaherty C. Flowers B. Fox C. Frank B. Franklin K.Franklin M.Frzmklin G. Franz F. Freeman C. Freidenberg B. Fries W.Fuhrman M.Gallivan R.GaI1uzi P. Ganci B. Gannon T. Gannon C. Gattie R.Geber1 D. Georgi G.Georgi P. Gervase P. Getchell A. Giacomini D.Gibbens T. Gibbons E. Gill E. Gill M.Giordano M.Giordano P. Giordano R.Gollwitzer R. Gpnser D.Goodl1eart E. Goodier R. Gordon T. Gorham T. Gorski 1. Grandoni M.Granica G. Grenda S. Groom G.Grzeskowiuk L. Gugino L.Gug1ielmi K. Kutkowski D.Hale H. Hamberger W,Hammer W.Hz1rdy G.Harrison M.Hart J. Hayhurst P. Heimbueger R.Held D.Heltz C. Hendren R.Herrmann S. Heftel T. Hill P. Hines M.Hirsch N.Nixon C. Hodson P. Holeva S. Holfoth D.Holmberg J. Holmes S. Hornberger J. Hosie D.House C. Hunt J. Hunt L. Hunt J. Hurd R.Hur1but S. Hurley L.Iannuzze11i L. Infante R. lnglut A. lngrassia M.lzzey L. Jablonski D. Janca L. Januchowski R.Jarnot S. Johnston O. Jovic C. Kane L. Kane "Qi sf.. 4 A . '1 aw sf If ,f 93 , w n ,QQ ' mfs ...QQ , , 1 ' , , wgiim . yf,f,,,.,.g:.'-H-Q ..,-.mf Li f21'fi,wgf3zf If iz. aff Q 1.12:-:f': vwsaswf-2 wffwfmlgf. -ff-- iw . H. fc , S' f :..fWf,m..Ax.S ff! 2 5 mf'-Img? '-,sz:Q21fwz.snz:1m . ,V . W .. N , ,, . . fm. f vers: ' S xi if? LV 2 55 . Y' sez ltfeilivf 1 ,I J 7' wife? LAW-ff. , . 4 ff Q B.. 1 'K 9 fd ,K K 2 A X . . . ' 532151 Q 459.63 W ,.... I Q fijw , A L V, ,, .3 f -2 K 1. . Wx ' : u w -' uzfiv-ei" 59 22 . nw? gyj 2 :Q-if A 5.1! Tirew . " fi Quia. 3 xias wr si , ' 527 in f-...L - . .. L , L ff' ,Emi -221: L W ..,.,. . .... :Q -i f- 4 ' nss. sf-ff , A is . . 1 -wiwf if-af' fl . ., Q 2223 8 7 in .'A. .- ,, wma.. af. .wwf K: '2'i'3fZv ai! '9 22 L 'f ""v. 3 rv ,le ' 7. hifi i f ,.., . I ., .aw giw ggs f '?-7, 2 H iff?-' : emi , K " mi 1 ' ,9 2 5 AM R X f viii A. ,...,.. 'f sy fil- 5 V wits f i,.gs,.- -4 W. is... ., " .V .12 V '.,. ww -V .. ,... if ,, .LW . i ,am ' wg L., L. .,,., . , af i ' H. 15 is , I 1, f f I ,ff 1 Q I 1 , .. - -..p-.:..,. wgim.-s.1ea+,.. 555 :21 1955 fr f 'ia gilt ,Q A ,H A 1 " .iyzzf 'iz QQ 5 3 . 2 4 . .M 212 '25 SVWQES3 6- F4 27235233 H: - , ..f ' . ,vga5g.sIAr:zv - ft- 'ZLTY J' , .1 ., vt. , . H f ff? 1 A g, H.. J. V, ' 'ff ,V Q 2 X X, .ex 'f M ' 1. L . 'Vg Ye., :-, . . S gf ' . gliiilf' V ,aff gi.:-. U. HU f-ELK . in ,f 49,5 f. 5. f ff'-f"f. W 2 swfi. ww, ,, .J u n ew ,, A 5. 1, .V 1, , 'af A , 96 K fe ,, ,ff , . ww as - 'A . ff :Q wma fr ' fy ig wg1g,,:1f?Y'fs,f i45E'f7'f?i fs' is 2 I . A sntvag., , ,X ,ip L ' ,, nr 1. 15 fn- ' ,, 5 S f I YJ: x 1, f I Y. ,ff MH D f A Qs 55551 egg .. niag- A .. :gr , we W if wk. M4255 , . -12.233, .gy g iw. 5 QA 4? K ,.A E X W. I ,rzw..m. jpg, Z 'ik-f ' 5 1 . B . 1- 7. f 'JWQE 9, .27 5 ?i5"'l'f-ffi7s.f5 W I -,Q H I i, Ffa If 17 .V W at L ,. ,, , fi? V 7 Q U9 K 2 EQ L., jg , W 25 ' 1 "Sai fll "':'f'.E?L . :f,. tW' K f l , '-. , U ' . I '.,fi5: ' f 'lim ,K w'2fwf3Zff!" S 4 Q ,.., yy wi , ,"'+ " 'J' Q .ig ' afg? .11' f' .f:'. .WB- . ,, . 353 ., A . .K 2, , 3, 21, ,.... .E A I . . gg, L.. F .. ff f A 52. - if I . . 'life 4 my 3 . 12 sn . wif 1 gm s Mg . 6. 5553 .... 1 .,,e 33 2, 2 .,, E1 L H fi ...Q .,.,..., .,..z,. if . 'S Jw 9 5 i f 4 - fix? 1 ' 57 'fi AL. " I ' .'.-4:5555 I 21'..5QV ' f F' Hiffif 1 - 115.1 M QL -f-' A- -3.g.1:ef,z sf? .435 K '5Fa5s?1ff.msw1 . In si - ': 2wWH.,Q Ni, wwf' V, 5? 1 1 , "wr 'a .422 573.55 aZ.:f':,:..Zaa...i A ,-5? gills' X X , ei 1.2-59511 f, S 3, 6 1' 2 dk L' f i 3, if Fl ey X 'X X A if L f' Q '44lEl? cw X . l lf l in is S .' , , K , if ,V Xt.,X Q ...X X ,. X , XX X .f Q.: ' :J - fT'ZQ.f"i .a "XX Z, XX ll if , 4' ,. ' " " , X NX X. ll' XX W K .,.,. ' WM2 X X E im! X X, X ff sv, .A , K. X fl " 5 +L 5 ffg. Wfiflz ' I ., -'S X . , - X Q ,WW Ml X N XX X W XX ,Q ' Li, Q... Q'kg..,1 '1' fkf h X , nf ' X., xiii ? . 1,f'i:X.gf2Q1,... 1 'Z A , 4 fl' if X fy? lf ss. , X .A g gggt my K, E ffl' C2 X' ' X. ifX,.T' I 7' ,Mi l f hE?'lX5f, -4 2, 0 if f fi :N iii X u r n z,f L .wil .ff . YV'-V ' E ir? . ,' fi, :fl 1 X ' "rw rfarwmilfzr G- XS ' Lis i . - 35' in . - , ,eg . ..fl f Q X15 . H1 K . l'5M,. , gg., Q 31,5 wg WX' .XS-XX,-,f ,-X X -f 12 :A wi WX ifX,gf2.ggglA?.'K',f1 -Emi ,-fig 2 ,.4 sv X f 'I- 2. 2 ,X sis . W XB, gd A Dr-v""" .W mi'-X. 9, If X,-XX ,w Q, ,, '2f:X,. --II , iw liff' WTS! '. WHS lim? ! f XX ,wr Si' X ,. M X 1 A 4,3-4 3' . .,xg.,...5.,m.,5, W Q ,Q .Wy Fi A, 1-MIL'-zffmlllfslzff - 4- I' ri? "Yi, K? gl 'slew l . g l' - ,X-.A X5 -' .j, -54, giwfh-M 55 Bs, v sg 2 W' gc! Z If sf fx -I 1 .. X. + j wggf, X . 2 1' 'fm ff XX gi X Y' ling R M 3 ll .fix 5 29 l K X . x x ' 1 X I xx ,I -m QQQJX 5 wifi Lf in K .st ' ?fX,-if , Q' Xe X We ffl. s 3 5, . X ,XX mad X X 'G 1:gsmaiesvielsiwfffiiiiiaf49929 if X - S? 95" z4i2:if.5X,.fYi5f STKWTIEI., Fl ' V V . A..V , . , .- N ffl: ' QXLLTXE X X 3' . . f ' 752 i L.: Y ' Qi ZEXX ff l ffl' : X A ., fs, . 221 Zjfvill Lf, " A' ' il.. X . , 'HQ -' Af XY' 1" 5 f' :' :i ae H ,, Ne -1 1:: ?Y'wXs'l's'l,lQ': V lfv- Wig' 5 , , XXX.-X, , digs Q , -- X xi 'If ,-ya Q T3 Wil, Ui l X J "ills X fb K 4 , A MY' f-sg. 'f l Q Y. . 41- 5 1 K5 Iii? , gs as is wif he Wim XA .X AQSW., Mtv f xg .. ii? X 5 X Q? X X 2 I ., . 7 - X ,X e .. .. ..XX. ,X., e,-. .r , X.-..,3:w2f.eX? . ' f .XW1if5is4Q2glX.f212Lf+P?1 51,7 s.gQ,5.2?fs?wf:asi:'1' X -Q X X X l M ,. . '5l"' ' :,! Q. , .. ii XX ff' X X f fgggil lp 3 as XX X .W Xie X Qi 1214 If C 5'5" 'K 15" ' gui X T V 1 . -. ,...,, S X iff-3 X if ,X .XX ff' ff .: - ze X as 1 . :sw- X ' ,X VX 'Le me-'::.i" 'Ati , 1 21,2'I2E.v?5ii5lllxll:.'iidfsQfJifgAfS?iEzfi '15 fl 7 -5 54- Z H 4 lf ,,f :'. X. "-X'fX':'Q72' 91 fi'f2,.w A , ' -' H alfiis , ' ix ' ' si 1. W P? -, , xi . X., 'I-ld 7 X if 'lk .af . , Wil... 4... 3. 3 E. X. 4 45' lb'4Xf?'f'PX. X .. X XXX. A1 Q1 Fx-Y" +5 ll : X geX ,'s-'1gs,g'Ez5f1X WX. X 35? ii: ii? .17 ,X XXXX. X .-..X.XXX1 Xf,f....X pl ,X 5 ,H Qfew . -f..,"5 'gif LUX? Q, S ., F +5 X SW ar V 'gig I 1:1 VZ. 1 3 , X . 'us - -, if z,, "Ls V ' 1- " , .. " J-.X 1:2 JM I 'EWU K, Karmelek V.Keitl1 A. Kelsey W.Kenyon M.Kirmaier D. Kish D.Klein J. Klein S. Klimczak R.Knigl1t C. Knoll M.Koerner E. Koessler M.Koester M.Kolasinski M.Kolpack S. Komenda H. Kosowksi R.KozyrewiCz S. Kraengel R.Kramer J. Krumpen N.Krause R.Krazmien C. Krent R. Kroll C. Krone J. Krone D. Krzemien J. Kuczkowski R.Kuwik D.Kyburz C. Laedke I. Lafferty D.Lamparelli B. Landress E. Lanigan R. Lapis K. Larson S. Lavis M.Leffler D. Lelito P. Leonard L. LeVesque D. Lewis D. Lewis D. Lexer D. Lickfeld K. Linehan S. Lisafeld P, Loffredo R. Logan R.Lo1'enzetti L. Lorenzo M.Love D.LoWry W.LudWig R.Lumadue J. Lynch A.MacGregor S. Mahaffey B. Majcher M.Malavasi M.Malysza G.Marcoccia V.Mariuni D.Mas1anka J. Mattiolo D.May S. Mayer K.Mazgaj J. McAlpine W.McCubbin C. McGeorge B. McGinty B. McGuinness J. McGuire W.McGuire C. LcLz1ine J. McMahon D. McNally M.McNevin E. McNichoI D. Michaelczak J. Mierzwa G.Mihalik C. Miller K.Miller K.Mil1er R.Mi1ler D.Mi1ls M.Misewska M.Mitchell L. Monaco R.Monaco R.Monckton W f , rf'N 4 Q, . v ' .:. v ', 1 JZ?,ff'K5'4+?'mW.,vz.siJf"Z1 59256 sw f, gf A 'Rf nw 091 2' 'W 5241111 E 53296 Q WG' ffm Q J' Qgiiigfzgigi WW ww rm v W 2 WW may M4 M kd was gt ,ww ey Q-P2 Q inn ww 4, -r ,ww WMHQHWW .3 Q fa Hua if M .-2 amp KWH if sf fm ,sf mf wwf 'W' .- 1 CIW, I i f ff ,f-1, nf. Vx. A rm fs . , " J W ., , . J .,A,5g4z.:.,yL5g ' ., ggf--41,5 , W 1, ,.., , ,427 x.'?H!""7f5'2s . ' ,. E 3' 'z .,,. " if ,1...r3,,. 'JW -I I 1 at -.M H . L, .-527 5 7: , J ,. , , W V A ' 7 wwf- 2' -1.T"l- . S' .- P-' W-Jf"f .. f"'?f W' ' i ff 'L f . . ' ' -' W .MJ 2, W. Lx. " ' nr., f-M .WW A , , i Z N - A .- ...,. ,. . W . ..,A, . V. H., E- ' if 'J m w i J , . W , ,f K K , - , .. ,, . . A f . ..EE ..5...., si. .SY Mao. ..k. ,J . as K 'L 3. H f rf aw mgfw if ??, ":: ' 1' :-.: ' ,:- 'EEG' :vm . : 5 'Y ' . ' " I s zs??iw 15 ' .fm -f- .. -5 'W 1. ' . .QA Aff' . mm Q. ' . ,,,.f'f21l2. I W ' 4 5 ,sZ'E-,ffm 1. '::.S,, 'i'2Z'::'1 ' " fi" Wi? .YL : :' J. :-. 'Q' 3 1154 9' K - -' L if K " 2 . " f Q f. J W , A I ' V , T , -Q .wg ,M J? . ...WJ . . ' 3 W2 I V ll . , S5 ' x , V . ew .gf , wi. Z jay ., Q' ' .- 5 J . J - f -1' gee? , , , ,. a f f .gr , dv V fi, Q, 5 21' V -1: 43 61 1 . .I 3 6 :swof ,, ' ffl .- 1-1 A ,. ,f f f 1 if . 1 t , 3,,... , ..., .,,... , . ,.,.,. . ,. My ... 1 'V ff ' 1.2 , , .r 2 z f . J f af'-. ij -"' ,, My . 1 5- ? .ef 5 422 Q." . . L rx .: ' " " , 1 I ' f ' , 36 'M 1 ' ' Z J if. jig' J e f .. 5 , M2411 W f , H' 'H in Q: 5 M. ,Q 4... ,J l Ve 32 S ...W .ff H LQ. lx 1 4 4 4ZX .ez - V . f.5!z.H A Pal f3fyl3'SriTiiQif ,, X538 ,. li1 , l ,:, . 975 f fi P 1 P5 2 2, 4 M ., .Wd rl. Meswd . .: ' 7, 'rv ' .fn fl ttf? sf in 5 W... . M ,Q K .zzf J . 2 2:2 j X f ,. 2 1 , t .ay'f.4grfJ' ' 'IM smlzy MQ:-rl I :Lg 2 , W Q ,E my iw X ' fs. 'az "etc 31.1 L ' 3 EX K Yi? W 'ff 5 'iw ,.r2..X . , ' it f z Q M , K gs, ,I af Z . - misiifg' .Z J li ? gg .,, 3 51,431 9' :pw . .. Ex we .f.t.i..t K gy f 1 if PX . ,,-, jfs gu y? L QI R ,X fi' X if he ir: 9- Ar' 'wyffffifffv A4 M3 .: -. -- M 1A Pegs: E E ' Ll' Qffffir fl? gmt 535. , if . J ,M ' YJJTSSQ.. . E , , is f Z - A 2 V i j,,?r35? 5J....f x ,E ,V .. A A . M.-'lan Wt 'P ,gif f ' J' I ,K,. ,. A W .V , 1 4 W J f if Q l . M., , M F? MQ., . Hrs QYPQ f fsl'?V2f4g.asfi .3 W K 3 .' g .,, bl? ,A ti fifgf' Hel if Q, A 1 . Q' ,42 51 WT , ,,.', 'LA" vs .r s '? K 2 aw ' L 54+ H' Y M ' if , ,, T""'z SWL '73 1 Q J .S Lf Q jf M' 1 , V wwf Zi., Myg 3. .,,,,, ,HQ . 2 W - . . M. me . Q. J. s K i ...Si .1 J i , 1 , gf .ir . 5 fy. If A . 233 ' .,w: '-. ,: .H'- QM? N?ji2fwf.. Y ,.,. .4 ., f . '- .1 W 4 .5 g..g3 , K. 1'f,,,gf ' I g,,fg ww ,,,,,g.5., V.. , ,f :,,,1 ,,,, ,,, , , , It if Z. vff- In M, . .Wm . , ww 9 1 PM N lf : 4 fr 0 lf ,fm x. W 4 eff? . , N y, ,. rg, .,., ..,, N . -, , f. A..-M Q f 'ffl f 2 M if .65 ff V: . ..gfp ' m l . ,ff 2 rf hw J af nada? 1211. 'l't: Z7 2 rf u ,Y,, 2 2 1 f 151 ri F 15 , ,QQ . . , . FJ' Q ' JY if . sf ri 5. A ,, . ,,, ,, 4, Qi- .SW mi Q far' W 2,552.1 y , , wr.. D.Morrisey J. Murphy L. Nendza M,Nicoloff lVI.Nicotra C. Nistor M.Nogacek S. Nowak J. Nowland S. Nutty J. Occhino W.Ochal K.O'Neil D.O'Reilly D.Palmer J. Palmer S. Palmer S. Palmer M.Palombaro C. Parent D. Pasco K.Passinault T. Patterson S. Pattison V. Paturzo C. Pawenski D.Pawlik M.Pawlowski P. Peglau P. Peluso D. Peters C. Peterson P. Phalen T. Piccirilli D.Pietras L. Pinzel T. Piotrowski S. Plumer K.P0lakiewicz S. Polizzi E. Powers M.Price D.Prusak M.Puglia D. Purves S. Pye J. Rados R. Rados C. Rumsdell J. Runnllo H.Rz1gun C. Reid W.Reinhurdt C. Reinlulrdt L. Renskowski c. Reuther K.Reuther A.Ricottu C. Rizzardi M.Rizzo T. Roberts D. Robinson R. Rodgers C. Rojek S. Rollek A. Romanowski M.Rooney D. Roseman P. Rossi C. Rourke S. Rubin R. Rueger D.Ruger T. Ruhland M.Ruisi T. Ryan H.Sac1owski J. Sadowski G. Sagliani F. Sarago E. Sauer M.Sauerwein M.Scanlon R. Scheelar B. Schiffhauer T. Schimert S. Schirg D. Schultz K. Schultz C. Schumacher R.Schumacher S. Schumacher P. Schwartzott F. Scoma J. Sekuterski R.Sharp . y.-is - 5 M fri' T - V J i t , 'Q V. . ff :-... i .. f.ggf,.:f fffv wi .. J 4 gf 'CY C WW- f, '92 4,1 15 fr if . 4 J .. Ls- is. - h is f ,F q. . A 55 Li Z4 442' " A .. .... .. m . if V W? - J i n 1 5 i ss E .f,... ,M Q '- ' 9215! .g r-Pin. .-a. 155516 ' . ffimim'--' Z i ' V . ..,...,i X gf YS-.C f 'fi he-J. mf. ,Q , .. .... . W ... x Q 1 ?' 29 .0 . X. 2 v - ..-g. -ff Er" Q . p. ...,,. ., qw .. .efffi le .-- V fu ug.. Q. f- ..gf:. a 'S V J sw 4 .5 41 gi , is W Q,-..,g,..- gg M fthe' M. ' .. Ig 5 ' 52 ... ' . w xii!! S5 r 95 fi wr we -ws mf iw -W' H K 1 1? Eze . . 1 1.5. Xi , 'g f' R.. . .J 'YW Q53 it ,J J 'Z F fi Q A d Y ' , 4 5 me T? 575,-'?T?z,i .,. .4 , .wg if , sg Wm 9 ,K Agn? ii ,. t is 'K S23 . egg. V .., we ' K '.:es12.ifz L ,..k V. F. .. 9 ' ...V J. .... I .. . . J - J sr' J 'Q x iv? is . 4 1 AI! fb? ' 'QNX Af 4, ' 2.2331 ii i j 4 . Q x . b we ., .0 ,. ,V K 2 .S V. Q 5 2 F. ix ' Q? .. PE. 7 M. N'-A .5 T3 ' Q 4,495 :,, A SW? 'Q' i.-in W . i n t . iy i':,5X't' ' gg at ,W . . ff' g . JH- kggwgfn af ff ' ' wwf-f 4 - E+. fx 551.5 R' Tzz.2Li-- ,ff J 3 995-fm R 29 f J S' Lf 2? Q, , UW W J w A, QF' tif 1 ,. ? X A X wi? 15 ff? I ..,. .." ,.::5"' Q iz , tg M 4: U? fsifafemw gs. .. , .ti M wi. em Mm I . k Q V peer' V . H 'ir 'W if gi "' .: - H 1,5 .. 'R .. .32 'A J. . .w w 'f. 2421- ' . . .fix E12 B 44 B J .U 4, V QTY... ez ? ' .H if 1 , .wif . , .fi L-1, 'ii 5' 'jg' v 4 , K JM .1 .. .. fix 4 1 at W' it i.,W..2 sg , Q J A in , P i 1 fill 4 E 6 it Y 4 1 in 1,97 , 5 V.. . 34 I J A f... w,f:f1. -. 1 f it .. '- 1 ' J tw. B: ff - Q 1,5 ,. -:...v g . 1 at . . ...ii i Sa amgai pkg? 5. 'x 2 tihm it uf J fi -3 -2 4 ,., S. 591 ,1 9 Qi. 3. V It-1.13, .,,. W. , ..,. i QQ, Age ff L ,J J' st. , W in -MM I I K 'wa of 1- S H J i ,,.,,....g,f ' 5 94 Lili W W , A , if is ,,,.,. E, , fam tg. Q. WM 1 fi , 703 I his XX 1 J I 4. af ,f iw 4? N ., af, M. 4 ' 5 . ,125 , ,,.W,, ,- 'L-' 5 .JH 445:21 ggyfa-W5 ,L Q, J , X 4' 552' K W W ii? Jr M g, -M y if Q3 , rf y WZ 1 1... . 95. h Q lm,-f ', . .4 14 , .awww . Q . 35 E xv 1 J ' V55 4,-1.l5' 159115 . K .ag , ' T ir- wh? f - wt .ww X 6 1 , .. . . ...r,.,m get ,sa V Q2 M SE 1 .4 S W4 an of Z -lL J 1 . -"" ' -W -. fy: 3 .. .A A 1 J J , -I.,-j " V Q fy A ' ' J . , 0 V V f I I " .I , V 9 , f Wg. V 1-it a H f wt, , ,Q ,w , fs, A ff 5 4- . :":fZ': 'Z Half EWS' P ., ,H ,wg N ' ai? H T7 if fi if i 'offs' tv r .fs..g,'f,-W1 -, Q- g V . ,-,: ,iiyz , . , , , , A HU., ,qw eQEaMw.rsy:ff, ,w ig-, .gi f , Qgrmffif H:-.w5:.4ff,f1t . -,z,,. 1 :,. , . ,, 1 f .2 ' wg" . V' 1 I, ' f .3 S . at ' . ., V Q? ,, ' X2 Q, '53,-V. vw , f - , . .Qin aa J , -- ,. - ' , ...vii i .- 'r' . V f J HE ,, :wt ,iw 12 fflrrgfksz g y 2. E 'islfitx ifisxfesms ' f ff xr 1' "',"J 145 : " ' ', NG P ,W - " ' M ,. ' - ' f it? "1 r 71' v,, gg',.f,1Lgi - - ' ww. at .- , ff 'Q' ,- ..,, It 1 , W L72 M, , ggi V ff s-. Wifi,-,,. ...,, H V.-7 uf : .M,..,,..,. ,,,. ., . W f .f,.f,,a,..-?,.r,fzgtg 2 E..-,Wash ,, ,,.,A,.,-' fl ff,iQ'g.:'7 9i'?LQJ:li53uQ 2f,,.SLTrff,,i f gggugg 2 'Fig ,,-Elgfffgggf' S f"f5Z5ZE5?:Jf3!J?!i555f ' ""-1'f-fwf'-" f.-f,f,..,,...,z.,q. vm 15:-5,22 ,. , 4., 4,..,, . N .-,:..f,L...,x, V. . , ,,.-. ,-1. , , , f , My : . f'-ar: , ,4.,. 'V T' ,..-gy .. f vi V ,- J . x"J1z?tr f ' . ' I af 51 3 " EM Q: 11. 7 .,. 'r,. ,v ': 9, M m. 1 :ff -Y . ,, w h ,Lt I 'f.1'1.1et-,,Lfif',i w if'2t fSw f9si' 2: ia 'f A? J ' ' Wi' , , af'1"rv"?fz?if'2-U w? . eMz afigEsE?g 1' H I f L S ff-155 -ff-V' ' H M.Sheehan K.Shermer B.Shettler J. Shutlak J. Shutluk C. Sibiga C. Sibiga C. Sikorski S. Slesinski D.Smith G.Smith R.Smith S. Smith C, Sobczak M.Sorce M.Sorce C. Speakman S. Squagliu R.Stahlman D.Stayer M.Stephens B. Stevens J. Stewart R.Stiefler B. Stockman S. Stoddard R.Stoj E. Stone R.Strack M.Strieff P. Streit V.Studer D.Stypowany J. Swan W,Sweet1and J. Syta D. Szematowicz M.Taber R.Tabor J. Tanner P. Tarasow C, Tarquino C. Taylor T. Taylor B. Thomas J. Thomas M.Tiberia R.Tiefert M.Tighe L.Ti1ert T. Tobias D.Todoroff S. Tojck P. Tokarsky P. Tomaka E. Tomczuk D.Toporek F. Toporek G.Trimbel K.Triolo D.Troup C.Tucker G.Tundo C. Tyler B. Vail S. Varga B. Ventura D. Vincent B. Vitrano J . Vucic E. Wagner D.Wats0n C. Webster F. Weise D.We11er D.Wells fi , ,L W. i' r W f ' . .i 'uf L' ' 'L ' M ,. gi? ' W , - W 'N' i ,, f fi' . . ,V ww fs 1. nf fs YJ: .1 f 1 X. f ' T 'f 'f' - ' +V :W i vig ."v ' - 552. ggi ' T 9- fi? 'H W, T K ' . .-A M :iw 5 if . if iw .. Z ' - 1 1, ' .. .. .. ,.,,..,,.,,.,,, .. . ,. , .. .. ,, .. . . . ,, , i. 5 . ,ti .. .. .ai , ,i2,i-exft .iJ . i.., M .0 S " f 'W "VH ' M' i .2'f'.i: :f'.. Vs.is1 zzf ,",, '.A..,1, ..1 ':xz iw 4' 2 ' ,.,,. .,,.., . E if: ,WMM I f A . W .1 ' zj Q I ,: 42. ..s .3, . ,V . ,, ,W. .2 Y X, f2gs1z,QVS3 1.1i5?"' ff' ,nf V if V X f 1 S W W is 542 . .. ,Mn ,, we 1,1 A e 1 ,Ji 3X2 il f 'fig f Q f 5 ' .. 'Jkt 5545? M ff, M' Pm' il. eww . I . .W W ig. , le' 'V .Ab . .,., .sig h W ,g. TW: .' T' ,init ,f,' W I M V fggpt 2 ' Q . if xi 5 . ,ww , f I I k V'??. misfisigfs ,,'n, :Qf,f,.4 , .X . :. vt 2 my-. gfvxi - 'Q' ' -in ' Hyfw-I ,, T f fzwsfz, ,2?Yf2r.'1.' Vgiiwlg f 2:2 fp ,f . M. . AAWI .V I ,,, xi .giggl ' ,,Z,.Q: V 7 -,gy K , A ,,,, M , , f 42:2-1, if if ':" ri fav, iw - f . , ' f it if 4.5, ,.g-.lf - Y -., igjgfgvfyj, As -gi. ML, W if " 5 i awk f wxiii S 'yfyisfjgf 33 4, Sway .. . .Q J: xx .4 W9 'A jg 6 f, Y xg 23. 2 ' '91 . QW ' .tm A - W UT: nfl. , 9:77, E ' Q , V A A ,, 4 H M 2 . f H,.,., gj1f..5 . . K ' ili 5?ik i',i .f-I' I wk ..,.. ,S . 2. Ee' . if., E52 SFE.'66i1' 1vfiEs?'is7Ek:7ii-572.-57gif? ma M. 1 ei.. i . . f f at va r , , ik.. f f 4, , Q wi, ,.,., ,,..,,,. . .... . .Xi..x..i,.ft,.i W. ., i . . .. .W ...W ,,,,i, ,..,,.w ,K . ,,.. ., ii, i,,i T.. W, ,W 2 " K f 1 Q at ' :L H9 J ,. ,xi ', Y N F , Sf X -. X 5, A IA x . X u ' was V62 i , 15 T ,,...'.f N '..' fi .iii A ,,, I - 4L,5:51, I 1,1112 O :Qgx ,r 7 T1 .za . . A . -fgrfzsf 1 Q7 I' 'VI Z 3-if 49 E213 . ,. i -y ff ,. V 1 ' - ,A 'I 1' l D 'x' C' 5' T. QW 'QMZQY ft' , I V li. 31' KW QL, limi!" . 4 -gy '-I :' .--- -"" QM " 'z j'."f4 9" '41 - X' T7 -- li - . 3.1 15, eb, 1 f ' : 1 Wt . ' ' ' T' ' ' A x?""' -:if-VT. . -' 'f' N' "'.1 -"'-2 9 A ivy ' w 4VQjh'rffi1a G7 , L'?"-- Wing!! , . "N S MK 'Gigi El, 7' gqilhgu 6 fm 'Zf' .,- nyhlfi'-' ,EEA W 4,4 Q9 5 53' A , 0 ,M Lirzgiiillmk w. f' 4. +. f-' V G 1:-wi - N, gf -, L- X 5' ,Qg. A xy Q F K.: . ,.A v-a--T' h I , . N ' .1741 Q Y V " 8 - . F . ,- '- r --E--'fx F 'i . I ' :bf Q' YILNN wqg, ' f "T - s 4 HEARD ' ., 5, gig 55357 5. ...W ,ji if 3, in W Xi ii.. A .mix -.nl . ..-,,.vx,.iwfig,,Wg i, ,-.f, ?x,.,v.Qg3gszgq,s21,ff,bii5w Wifi if ggi... i ,Y ff mf' -'QMsfw..8z.:,s.2n. , .. Q, ,1 .., gf I ,if ' f, ..:.. in ,,A., . 'A 5 ? 7 "3"-egg fm, "f x" will . f if 4915511 A V X 's .111 ,, .T . 1, . . .-ff, -.. , . ,, f - , , ,. . -..,+ .1 'ff Avis. ,is . zrF',fig.g,"'-1 1 f , . ' W A , L' H 'LQ :QW WE .. 9415. 14 My af- 7 - Wi . N y 1 V, 7 f V Q? ' 4. ' if f . ?,..,M,f My M . ff- if - S LM .i,..aizWi?. A . .-4' 5 mf. ax, .l a ' W, ,,,, 'P' '2 1. ' . if .fs A . fir., . fy 1- I Z.k.g,,., 1 'J ay a . . " if ' 4 I l l a A .- 1 . - . w " . :.iw .2iQ " fl M. . .651 ii 'L '. 'l f if' -' ' . .V 1 .', ie1X.',gE' ..,,. I' , '3 l?'W. ' ii " - 'L , ' 'r .552 f..a..i.---new W i 1.13 V' V i . V ,Q . -:,,.. VLA f 54? J W gy ' if FJ . : ll -4 by . ii Aw .. .vf37'7s.i?!"7 " ' 12, , V . V 6 " ,fffl " . 4 2 f?2fll'9' as, ., ff? ,Jn :f. ii if if 0 I! is fi 2.5. 5 3,9 l O ' 0 NINTI-I GRADE THIS WAY M.Whais J. Whalen G.White S. White W.Wl1itS K.Wicl1er G,Wild T. Willard R.Williams R.Willaims T. Williams D.Williamson C. Wilson L. Wilson S. Wilson D.Wincenciak M.Wizner S. Wizner D. Wojnowicz W.Wood J. Woods R.Woodward K. Yates R. Young L. Zack S. Zailac T. Ziegelhofer J. Zimmerman .n 4 . ..-gp x c.1..l'!g.,L,, , --Y 'fa -Q --..- r A. A ' X ' " . 41 wh Abram J . D. Aleksandrowicz Anzalone Armbruster A. J. Arnst Baker Baker Baker K. C. G. J. J. Baker M. Baksa S. Ball M. Ballard as x K ar. 3 -+3 'Ti ai' 3 yi' 'x was . -if K' ,, . .1 ., pp, I5 ..., I4 ..l,,,nr,, W. 3 . 1 1 1 ,,,,,,...: nk .,. . ,rs- rf.. , 1 , ,a 4 1 4 qt, Q 42 J X Q ' I -ff w ww' 'f e 211 . r..,1- Ji ri.. 5 'Zi Lg2.?Q, .ii H J 5 'P- . ' , ..,.. an ?U L'4Hw- :Q 'L V. ' . ' . fifn 1' 523 '1 .: .::" ry ' Z :F -, '.. g ' , .., H B . r i N . Zn .. 5 . rf va... 555575 . 155 x iii" -.JJ if-.. 6, gf? . gf L r 3 P fe . ,. 3 , . gggjf . 53 .Gia fn , as X 3 .. E 7 . 1 -'Li ' 'fl M1223 ii, K' 'rel as . . wi - . M- ,Um .am Us -.:: fs ' , qs 1. Z ' rw. .if . . ?l'z'ie.f .F f f .2 ni sim. za 4 ' fgfifiv f.. hr ff.fqfJf',2 f Q ff 4 -L QQ ' a 'f . 2 1 4 43 L af 4 HZ gg? . L. Q it a M gg fgri.. .3 1 2 E' K gf Z. Mn ? .ir Huis? fx? YWHQQ1 fa ggi New X ff R Q. .1 .H a E.k1,f" .,g.i1Z+e,u, , ,, ' 1 1 - 9.2 5 M. N Qi 1, 4 'Q 5. ' l . E 3 4. 7 ,., . W 15 Y TE 9552 4 S 5 J 4, 1-Q 1' Q. 3 . . 54 1 'gm QV . 1' I if 4 V -- f' .ww A., .Q Barilec Barlett Barrio . Barris Barrowman Barth Bartosz Bartz VV? .M X g Q2 ,gm - 5 WS i -. ,N . 9' . , 'ii i , sy. vi' A L. Blackowski P. Blakita D. Bleem M. Bley L. Bloom S. Bohen V. Boofer J. Booth mf W . , x wwvw . V .3 . . 'isa wi Q iw W M IS x , 1 L fx. .'.3...L.1. Q . f 1 g Ry . 1 Q , . P iv . X ' is Q5 QM 1 23:5 223 fi 2-' J. Battaglia L 'Q J. Battaglia ffm V D. Bauer E. Bauer fix . 'agp if .. fm '.-. 'IQ ' 1-!f""'Kwi'Gz m s!if:Z..f I :Q Qf'E x .A leflffsi-L1?iV,-WV : V F" "' ' ig.. L,.-L- I ' V.. kykh' 153 g f if .vffi kf Q , .L . , ffm " , Z-. if, P x is 5:26 53 5 X Y. W , 2 Y Q as 3 f lg ' - s ,y f ' ' li +533 5 1 L. Bazley P. Beck L. Bernecky f WM ...., L " 5 x QW .R I ....k :,. . ::,.,,. ' fix ,PRR L ,W L D. Berry if 'L if'-. ,. .f zifl " N 1 .1 P. 4 N f-f :Q V -gs gi.. 5 2 -. SZ!'5f:vi4f21:3, ' 9- Vfsff P2L:fVVi5f:iVi??'if?2k it ..Q ,x 2 V, ...gag R. Best R. Bieger '1 1- V ... QV 'fs :Vs,,S."::..' " . , V .. : Q.::t' V .5 gi nf M. Biersbach . f.. .Y . . . E... J,-1 ,-fa W. u ,vi ' , is EQ Stl 2 V W E fs . X is A .5. ks, If ,V fi P L3 'rx f .GUS Vsffsm My 5? I 4' F! ...EB . R. Benkelman -f ,L 'K' K F .- 1' ...Qi Q'-ff-11, . I, X 'f's:a,, ' "M 'L-i'F'3, xa ' V IV w VVf2V.s?:Ss :.. 1 My - as V3 - 1. ew' 4 :r: .. :gp .. '.. P' N j- ' 'V -, i'k V': : sg3E. fi 'E.g5gfig:fQ.f??1gfifp, i ' :gig V -V , . 5 ,.VA5,5V.m,gVz,:V.,g.V.g'f g5':.7:5.. In up A-..,V ' '-Nw. ...VV f.-nf-1.-fV.V:V...,.f,,sVV 131 ss 'gE"3!4si1i2VzgfVffV5? Q21-SQ s-sw . K :gg V-mag... , V .ge Qi A?Vf?efgfssfVf-msg?V.-SV. 'V was :iv -Wax -V. .Q - V I M ..,. 1 . - . mf... V.-,Q -V 1... . , . K . mu g - If P L rivrlr F is fm X " li? Q H5553 Qi! X321 'isfff Us .V ,,- V V Vis: fV.f:s1'f ' :V E x.. , iffiisgz as .. V1 52 . 1 V 1. 'V ff" f '--fl:-:.-:5-5:-.:ME-"E,in: J .. V K W. Boquard E. Boris C. Borowski N. Bossert J. Bowden D. Bowen J. Boye R. Bradley A. Brand D. Braymiller G. Brehm K. Breidenstein yi . l r v! .QM ,.. . J. 32 21" ' .Ji 'kay J ,.,.. , - -,.,, a ., " L. J 7215, , ,... W . ,, .. f,v'.9'-1 , , " L ' , , " - ,1 . - . wm a' ff., f - .sv .,: ,He V K' .. mf., . Q " i n pi yy Lax rj W 14' 4 Z,,f' my :T '1 WW - 7A iv- . W' A 'M :v V If? U M MP, I 'ki xv.: 4 -..: ' ' , ? ,, 5 . S2 af: , J 1 A f'-V? :2f':5l.-,Zig ff" ff5:f?j?7isLWf5?5?"i:':V riff' fi f,5"?3-'H '. , fffiiil 4 , V V Z " ' J, 45 6, 3 W z m f., 5 .f K, R51 MS f' ,. :Q Q. 'f iw- 1, we 524, -' 21 ., , f mqgwfiyf V- f , ' . ef-I W" if " 3 "0 ,: I - J Jff.. ,V , 'W A K ' Q, J 54 if Qi. , . "" TH 'F E ,, 3 ' V j ai " I ., V 1, 1-.3 Qnfgia f- N2 2, ..-: is ,, , . fa 1. f- . - , fig.. 'll E.. ' ' ' , 4 . 'f i ' .V , , Mflliil' .,1 ZEN Wy? ik B. . 1 . fy J.-1:3 : ., .gzip ii! .. ,Q fv -ez x6f5s :,Yf:ez3L -er.-' 'zfv-'www vw. .Q ,. kv , if U 4 1' Y .1 ' 215. -5 if ' N455 1 , 4 at Wi' 3 1 4 4 W ,G Q -J W, S , 3 f . , a 3 , Ez , ' Q '- 51 aa-fwwg vw., ,f ,,. :,,, I ru E ,M Q Q 4 e l P 4 4+ ? , fa 4 4, 1 4. K?-N 1 My l X W: V We "sim, , gi expr- gf 5' . . . .. R. Breindel J. Brese M. Bridges D. Brock J. Brogcinski R. Brogcinski D. Brosius J. Brotka R .,,. ., 1 2 r V,.. . . 9 3 l f f .333 6 1 is 1 , 7 Q- f .2 ,QF le 4 ,S- M af 32 if 1 2595 imsfwg if.-:Tw My Q I vy .. . .L N . .wi T, .. 1 I f H A ww- . me -W, ., .' . N .: 'fl""Vf5vL 5. iw? if g t M . ' ii' r LQ4'5f1jj,3:f7 ' - V .. V . .. '2- K I ... .. ,,,, .r,.,..-.,,,. in QQ. f. ...fe-1 . H... ,..,, ,. H .. . , . ,,, e , awaieiaffef W .- . 5 C M f K f , 2. 2 if 4 ya :wigs i,7... .3 . Eng... 5 - M.. - , .. fx..lfWw s js,:u,-51.1. 5 ii ff 'wzwm s '22a.:e5?1w a:f wajisa . 'J ff V " . 422 . f. Q 1' K f 2 . 1 b 1 r 4 f f .aa B N rl dx fm. H 1 wa fxw. f. mx. ' H, M VW. 3... ' S . Y '5 i?52UQii 'Z 4224. W 'J Jr? ff I 2 1, M . . .. ' W- ffl ' 5 L5 H., E A VL .ya .3 3.2. . 'W 1 Q45 .K 'w w .V f 4 u 94 A wg. 1 ..w.f ' .' ,. W m . . .. fan . .. -f::v.1':qeif, . I Q . l ,., ,. .- 'f i 4. , kr iw f, .. .. 'l' SSW I ..:",': E'ii: 15"" ' , 255551. H., . 5 5' v -: 1 .eww Mwfwferwczf me M Mw'mA"W""""'f'W'M'-'P' 'Y 1' 934-wan-ail.uaa:W4.ms4?5czz4QA,,z,: - .. . .rf -W: ,,....,wMf'1?x'L1???'.f..?,ZWA5I'I:mfmLifl 5 .g.,.MMe:....,...W..,m.3m.vw3i.a,,,,A,., 53 f :Mfww'f''Wn'f'ef::rtgf.zt..7.:......v. . ..fl Y? .- ,- ' f fWeW'vw ,?:.,....,.m...Zf:a wr . 1 . x9 f fcXif,Swo"T'.l'ILf,f.fZi.l,'f,.Q' .w........ ....J..,..QJ? I B. Callahan T. Campoli V. Cappara C. Carberry K. Carberry J. Carle L. Carle D. Carlin .ang '52 Ef f! . gig!! ' . 9 Q V Q, 1 W .... Q fr A ir Ig iffgggfgr 1. WA I W.. . f M? . f flwiafww glrbfr . J ,L,. , 'ss 1.4. . "" ' a n 'N .1,, .R ...,,, 1 W 1 Q we ,W r f 15 1 ' 1 5 s 1 ,g . 5? 1 '2 ' f f a , ra.. fL'fl?n..'., . . .... 73 W . J' r 5 N X Q l 9' e Ja Yu U 3 gs A W ff if Ka. 2 K 1? .ggi Z ' e r ' ' gig 4 ill. 4 D. Brown M. Brown R. Brown A. Brug K. Brysinski D. Bucci J. Buck D. Bugenhagen B. Bulger P. Burke D. Burkett S. Burns W' mf. Viigf.. " H X ' . , .1 ':-1:1 'rv-wr 91. , 9 . ru . .. , if ' " . ' x UI., ,ef .Y W . 5 A iff? Q wx K f W dig 5 2 35235 .L wil. X +...f.ffagg, rr H. f ,ffl-, Q' ,yu wafiilifs 'WS KS a M Z 4' X X . Q,,.,-.g a an 19 V . . . . f . 4 ' C 1 . Q.. .1 a 2.39252 X ,E . W 1 1 1 3 . Q V 1 1' , S A 5 5 We . Q a ' is f 9 8. .. .... Q. , , V Z if w e . .f ' - f....'a K - -ff.. Q 59 .3 vw J aa M f J Y ,. wgqiaxaaigaw Q 'Z '23 1 ex .. P . lf M. fe 5 W 1 s K 1 ! Y. f ' ,L-.K X ff- PZ U.,-G . 1 Q r .Z f f ,V .Jia Bmw. ": -- .F 3 ' ,:- gg, 559.22621-f . wa' ad: LW.. y 247. 5... .f ., ' VV. ,, ...... V , 5 vim ,n . 'V . X Q91 .W . .W . Q Wim 1 is .ww 2. 'J A IW ' f. , . JF 23 Z. if .fzgg Q' liar 1 Y .7 .- Q K 5 .... 8 ...., .Y , g a., . iff f..L...f..m...,fa A .. ez1ffs.ggmm?kafff.. y y ,gg T. Carlson K. Carney P. Carr D. Carroll M. Casey J. Casilio B. Catherwood K. Cavanaugh J. Cavese C. Cecala L. Cellini R. Chambers . . 5 . . Q Sw Ns' :aff ? is er gf., ' wwe -9 uf as WM J rr, ' 'f ,Ls 1 a ag sf n rm fem? f .Q . nr 2 x sa ,Of 1 1 , ,Q ilk ,Vi 'Mfg J ,. GQ.. i -Y . .. : 'Q - 752' 'ff' L rr. ., .. 9K ' . Q.. r . ...V all .2 , -Q.. 4 , " r. -,.. 9 wif " 1. , i . " k .-1 . .5 7 . , Q, ,fr . . xl ! K ar. V www- rr ,. .fm , . ' 5532 .gy . Tf' , 5:1 , ,, ,EP wr Q, . . .. S? g ll . 4 x r W6 .4 .W . , 3 95 ' E afar, A . qi ' fe A . , ,,,,..u-.N fr t .vw 0, . . W f . . W? 'W Mr all . . ' 5, '-h 1 vale' ' . -rw, '1 ::"" 'WEE I ,, WTW VT :- lr' 5. ',, .- K ,.i'll ,E I.. , V 'A 'ff A I ww if 1 fe: We 3 512 if f , . if' fl , ' 2, .,:.ib" f , ff . , -, ff, ,za - my - -.a,,,.w .12 w M fr- r, ':'gf:,q X .V ' . .., . . ..., .,,, ,, ., , . 1 A gf.. "" .,. ax -, -, - ' -, ,.., fy ' 5 .ffm ,K 2 Q..-Sy , .1 4 rr' A mgg:5?'fraYi1rf1Q'ffg4z v ,ife?g?fi'mf?fg1a 1 Q , . ' 46 C. Cheney D. Chudzik R. Chudzik L. Ciolek K. Clancy G. Clark K. Cline C. Cocina w i ' 5 f -fix..-5 .,5- .::: . . arg. 5 fx. if 4 K W H fir wr y 1' -,gvvlsfiafazzfa ' -,fzfrzgszf 'Y T . gg , in ,R . rr . x- Q rr, Q G N., OTSQQ W Sr. 523 N ?il,,.r.f.:. sg," Q' - Sill ' f Fm F 5 , sw ,Q f ,, Ev . . ' ,J---W, . 1 . Ag 4 X L 'TS Rf X el 1 ,231 Q S 'JK X231 f' Mlfxw, ,L ,J it 4 e 'S ...sf L W ' EV' s, . ' T32 4 W' . -. wg wf .. JM' 15, M -.,-fuzz.: yy.-fr V eu, 5 Y Q 'ri dwva , of w M . K dx Nag Q W.. .-.of-.f.g::" ,S A X PL 3 i 2. . f 5 :M . ' 23 'K 5250 V. K. rg . ., M, re. r M J., ESE. Q, WA.e:w?3 ,V + 5,3359 W 2 5 Y . rx Nz 1 9. gf? C il 96 r 1, 8 . Mfr. S fr Ei "ir if 35 3 +1 K ,S is as 5 R if 'eil e e x if AH nf, .fr fr f an N 3 Ja, .4 N M 2 Q -- M, www ww! f A 'EK m r,i..ei+r I m fg .f in in 'Z V. Sm- 3 Q Yr We ' 421521 .,,IT. 2 5: A 5575 F. ' I J., sf.- ' W rm ss? , Q r . , '5. WJ. i X ' ra E. Cramer R. Crandall J. Crane D. Crawford C. C. P. Creed Crim Cronin G. Crowley ge- - . 2 r N swf? . , di ff, 51 ' ,, 2 ,.. -.1 gas ' Q2 1 I N K . fi' fy: W- sf.- Q ...,.. ,. .152 .- X X 4' A, W X A l X fx . Q f' x f , . 1 ills " " ,bk we X . ',., nf ...,1, .fc l rr li Q? 1--3 55. +G .fi -up Q 9 3 5 2 I w Q no ff b f, 2 ,25 CE I Q ., x . it ,QQ 0 mg r ' H 3 0 W . F . .xyx .sm 5 of Wal? if ' Q . ra-3,5 my -i , -Z,-5 . 5 5 r ' Q r X fp Kgs A1 . W , .K o Q . 5 f E Q. .. ws .pw -fr.. A, H , xrf -'I i ? , P r Q 3 Q - 8' X J Q is xx .. k.V,h 5 . 1 N rf w XXX A , W .9 Q . :9Qr'jf' eq . , 1 t x ' -.wggsf we v ' ere , f .Q - -1' M A? 7' V T X wx 539 2 WW H i R M Wg, 8 Jw .453 lsr for .f ref' i 2 3,2 M A lm? ifrxg ww Y 5f"fiea.v 3 ,gm r if F in I Y 9 ,V 5 Q i . .zu 5 ,Q A f 62 . Q. J P . ' W S af 5? is Q, it fe ,P ,z5f,g i'Egr:3fiT'f'f 'fig we . gi K ,i ,?f.1.kV.5f5. s 5 3,4 . . . - -: gg .5 J. Coffey G. Colarossi C. Cole T. Colley R. Collins R. Colucci C. Conte D. Cooper A. Cordaro R. Courier K. Cox C. Cramer -f ff ff nffwq., .A , ,A..i .A . .saw - t' 1 C . . " -r A - sf 'f - 1 r 'gf WB 4 at lf? A x .. Q l Q A., .. is Q 1 I all N 5 regal: gi, M Q l Q- 2' wil r X E .31 5, Q K Q H4 55: gg 4 p rm. . . F. 9 D. Cuoco D. DaBolt M. Danish A. Dargavel W. Daruszka R. Davis M. DeAnge1is D. Deinzer I. Dempsey J. Derrett D. Devlin R. Dilker 'f -, A- Ve. , 5 -' V if J' if 92, 13 qv' 5 ,KAR ii, Sai -V 11. vi i:gV1fgz. H .., .1 2 fi iw 'si T591 I f - mm - 1, ..V.. 5,4 .WV f f , ,, 5, .,, . ff' 'Y :" i.f Q, .3 Q. ,E .9 . , 6 Z. .. . ami? A f If ,Vw . .. .5 :',,,fw.,,...,..."- i wi. - VVAI . i ff' 1 is 1? V... f ' L si-2 A i , Vi 5 KW, gf' ef .'z-' .,:.. .:.i- 3, v.:f..".-: :- Y9? fish. .V Wgg sisa zfagfgi iiwf ' i' 5 Wiigilwlg , ' V-V sz 'V WP: if . M3 , s' M'-'S W W f A 1 4 gil K if . gg. gi, if 5, . vi X i 1 T55 ga 1 ,4 x V ' , sr ,gsm 5 WM . .V saw., ,fl .V Q? N Q 1 fx' K9 5 K i 4 is 55 J r .1 ,, .. .. f if -ff.. 4 . , 15. Y... , K V..VV.s 5. V . -MMV 2. V ls ! e..zg?V fe?WfVV. f g22zg f.ez fag V LV V: - .f: . . xiisgl le in we yiwf fl f ' . -we.. :Viviw zi dew, if .F f . .Q .V. . , . ..Q ,. , age .2 sg .0 sie sail Q X w g if f Z W is f wsigei vigfiizw f egfflsff V L 31 ...ga s - J if-f 'V E V - 1, gs. - we-'WV .VI , ..1' f 5 A - -ug gg, ,, e A ,- V if . V V' ,,'sV. , ii' 1 J js L EWQQQ 'f 3 E53 X ? if .wi . "., 'fi- VV" z r. ,. Sf ., A 5 W, .1 ik ff' ,T gi ik 1 if J 5 , K i .. G 9 lm E .Q Q ga? 4. V H . Vw " D I .fe ' g,V1. ff .L 22 95.5 il g im, ' 1 . I we A A. ,, Wi : .1 gulf 'fs - , F5 ,AG I .. .1 wwe ig K .W V. 'i Z IW Z V. ff .s:?3?'fg1 . .mr ,... ..,. 2 iz. S 'de A is ya S 2 V i is ffm if , Y ' . arf' far: 98? ' 3 E Vw '43 asf sie ,. af gggsifw 1 S S . , . . 1 M .V , f Va , ge .M V Q f is . . V , ,V ix ' '52 ' ' -"s f-Vi. Q . 8 is 4 '7' M. Q ,.., 4? 1 ew' . fm .aw A , egeg V V wV,fV-wx f 1' - J. DiNardo P. Donohue T. Doxie J. Doyle D. Drozdowski D. Duengfelder D. Dunkle P. Durkin iff 1 fr Q Q 5 X Us x mrs -.K K s R 5 ' K ,ff is , 1. rg W P :fx N 8. , - N . . E sw 1 fi., ,J 5. 3 P Q... K Em U , i w X swf, gi Q 2. X :gpg We UM- i .f 1 1 .IM 5' . ...Q Y . .. ri .: H '-Ehniiff' N ia' 2 Q :wir -' f s . n 'N il ar if r if ZR WSE fx ,..,rK...s' 'r . .. 5 'QP Q N A J F Q 1 Y . .3 5, if SU' r 'R 4. U . A e :Aix it r i 1 f X Fa . . . i pf. .. Nbsy5?' 15f,: flxiwszffls .,f 1 gf.. M3 x in xg P Q. I xg 8 e swf J 2 g .F in F 4. X xx -.ff Si. . .. . dx. .. L I.. -g?s3gFsz,r4iM' si . if f 1' 'r -f J.. fi.xYl!?i. j K K K i . . r Q 'G f -R' V Dlfgg df? .TI?i5i- C il 5 K' H G' 3 39" fx' ---'JAP v 5332-:.:,-iii? e 2 vs 25 . i is , 1. ' ' .- . V. D T. L. M G D D if? 95" irq, N.. sf-J X K X S Y' st .p r Q , -w Q Ag WM? X QQ we X X ETF? s 1 E F arallo F eldmeyer Fennell Field . Fierle . Filipetti . Fischer Fitzner 'uw P 'i D,.. gn.,-i Q '55 4 m ei 1-EqgQgk...A.,52F K i rf N .3 .Q H, My X 9 ww P 3 Y wigs.. ww sw W A sigh, .fs .X N is . Hx X E 1 Y: X ..,..Rfjj2 .- w ii Q... 3... 9? -' af - :fi rm i . ww . 9 P r ,P-we .ayw mg . X 2 W., l K L K 3 . hr L -Q -. . -M2223 r. X .ES iw: - ff... if , -2 -f ' ...I S253 f-'vii f is 1, ..::. .:,:..... ::::. +--q..a.,s is ., . fe 'gf Q N 3 P Ni X2 .1 .X fe gy? if fix' 4 X ni wx x 9-N 155 'sr is Q X w N s R H , N X X +N rx 'X N P 'X 'Y' A , K .. ..., . ,. .,... ,,, ...+., ., bl ,.- ' QED 3 QE? x "'l:: 1 . gg. ,,..:,,:., . .. .4 ..,,.:. , K ,.,..,, K M i K N. '1 2 .M X jf 4 V Y . . 'H fs? 9 A N - . .. .. ...E af? . T ig? .. V- .ww i . . Q Q 3535. . if s r '- -"' gr R, ' 0 i .gi QW nifgi f N K sl W .gzazgg 3 fa X jx 1 M :si s Es : 4 , ' - ' MEFF 1 Q3 .: . ,-fag : .., ., 'f - . .3 .Na 1 'Wm sr if.. gg. 352 ...Q S. Dyson R. Eaton K. Eberhardt G. Eckert G. Edwards S. Eisenman A. English C. Evans D. Fahey M.Fahey S. Fanning T. Faraci fssgsgisf . -Qs. .gi A 1' .... . ..... , , 'L -1- 2.-f..f1 zsf2s . , . had K ww' J. 'V f is X my 1 if N' X f' f 9959 .. is f .f 9 f J 5 N L mv J -Y ij, ...,.m.,,:.. S. if s is im ...iw 5 J. Flannery D. Flierl J. Floreno C. Flowers C. Foley L. Fortini L. Fruck K. Gabryel R. Gallardo L. Galioto P. Gallivan J. Galus Mag ii , Lf f v:5i1j.f e..ewagy.4iS s f- .2iir2f 1.f?g'w1rsz- :are 4 S I ba mga Q X K 31 Y if . in 1 , J rg, fl .er Sign '85 X 5 I is f xy WMA F Sv-, fL....- . Sw , 4' gg Q '2 f ., .. if . H 5 if Q, lf w we f T if ff, P 1 , ff 'Q as fs.. Y .. J., L. 1,5 f - ' . H ex , ,Mfr : . all ' Z' V535 .f, A f' 3, Q is . r if K mr. as f K fl' KH V L as W .gf 5, L 'itil' l ' V .,-fn, 5 ' - . v 4 I , 1 Q gi r my M ra x J t 1 .a1fs1,'sf4ggf2 4 1,5 mi' if . . .,..z,l- we.. gi A .figii MQ ri 1 I "' . .r2KUg1,.rrn, 1 - ,- WS .,,.,, . X. . L X , . fn lla . ' ga Q " W-fr V 5 ei E Nw' , L... 5 -i . , 'rw .fglipfff r M22 riisf , . D -gfiflfiilim 'iff' f .5 42 X X xxx ,Sli . . fr rl 'la-vi Y , , M r . Q Q -'flE' V. A V ff 'I 215 1 ,, Va . . .1 . 57.11, . Q. -. llel r - 1 5 -f r . f ' V W - .7 ,. r ,Eff ie K"' 1.5 Hifi? 'K " 'i V. :.. , l if ' ,,., fr-Wag. f me ff 22, 1 .1 , V A . 9' z1ra5'jf,g:-H-Q53 Y" . f 'f::iE'5?f vii ' ' riff :'rz"4 L12 E., U ij. 1.3: 3 122551 139 K , , ' W - ' ' r. H - L L 1 . A .Jr , . P. K . W ., .M ,Q , , " ,yi A 1 -- mm-vw rar:-:.rzw..1.,'f-'.12z-4-' -I . vari'.f',,aa,- W 352- ' 'jr W5 . I , V, W , ii r w fig. J ' 5? - f' 155953 ' r'?e:,. J W, r .J 55 , sri A , ,.., 5 JI ' 1w"'-w .- . '42, f fs?'f'zfEi W., . 4 Q A 1 f' 4, k A 'B ii 2 6 if . Q j ff' x , T x X 1, Ganci . Gannon . Garcia . Gardner D. Garvin K. Garvin C. Gatti D. Gaugha I1 V 2 -M,Q:,.... Qi r X 1 X' , .sr fe' 155' V' ,., ..,' '- if f" 5 . Q6 if iw Q L e' Q, f ,Q ' 1 Q A 4 f . ., M1 S. Gavin M. Geisel 8 . ki Q N Y P. Gemza R. Genesse C. Gerlach K. Gibson A. Giordano P. Given vw 1 W D. Grasso T. Grasso D. Green V. Green .oi'. 5 we M? 'E 31 E '2 1 M ...wang . lx S. . 'ii M , 9, . VA . or 1. cf' fray .W H . . Q . P 2 3 . . 'I w,i?3'fmf . '13, W . , . . W 27 ..-q v., - , .. '- ' f, ,. . M D ' G0 Od . or M M' Gorham 2 1' -4 ..,, . R' Gfagef gr. 3 . i, G 5R. Granica may ., V3 fl: 5 f fra: ' QR V M8553 .,.. . 5 f . ..,,, . , . ' f J .f 1 I ,. . " 1x1W1'E,li 1-'2 " fi 2 by W!" 'ry W ' 1' .f f -: 5?-f- 'Nl .,4z.M--Awww 'K- ' 'A M no "i' 1-L-A - W T . M. Gregoire P. Greninger M. Gresko M. Gross 54- K. l. '5' W: G iv- :uni A i 1'.1.r ., jzfif 2 , f gfikfk 7,5 In iii " 'W . V 17l75.Q,l" fl' 5-2 ii' . i f 'fgiw ii i if J .Q....,., . ri' x 1 5 5 S f A-.I ' ' 'r if Q X fp A P jig J . x if K 2' f ,HRW fnffifft,-2 .X . ..,.. -. ff. . AMX., as f "" X I f . . , . H gpg S i Pk a Q Q P. Hafner L. Hahn M. Hale G. Hall J . Hallberg D. Hammell R. Hammer D. Haney M. Hannemann F. Harrington D. Haugh M. Hayhurst .1 . V Ag.. ag:-.fm ev.. . V.. f S S i -::' Q 2 S . 'gif : L.L'Z?3li rr J 'S fig? 1 .f f , Effie . 5 .. . A? ,, if 5 as' . H2 E8 ef 7 M f f fliiiqf g , sein e r gag ,. f7'1' . W W W ,, 29 my . ' r . f -f h e i -We f ... fvgff' .ik ff 5 . JL. 2 11 f ' Yi . . HT ' ' wwf L9 ,xgfifkzafk wifi-:Mk . 1 W me . ' w- '35, , 'Qi SA ew 5? '5 .wk M r , .. P ' ' W -VL " , err. .wf5?ETw qgsafwgf jf. .,..-15f - 2 .g..221ig .. .,. .. . . ,,. X " 745 ' fe 'A f'-Hgzsw . r f . , . if , y g -3 .1-.,::..fz' V 55 54, xggu .lin wg ' .lg-'J ,W yy f f.. i.i?7'A 'r ...fig has "rf ' " ' -- 'f "' . . fglifif ' f1fz11'k? ? w v 3 'M' ...N , H W we We ifffili W Qrigagr, arf' mzfwwf-f.f.a , as my ff A, , E... W 521egqgj29:g"gifrf.L,5" . :ffm - -.rara rgmfgjgwgy mf... , M,...WW- wry, 5' W-wfw W f ' L.. -7, WW , 'i' f': f i n: Vli9 glv 'J -"H"?iL'4f V, I ,..,, , A , M ' . ,ff ,f .M Q. - ' W1 mr- ' V Q iff- V .11 '. bale' I V' M 1 za ge-5, -.,y 6 ' V .V C 3. ,af . ff .fzgww tam "V" 'Aw Y .f'..f4..f ggasfrw . swiss K f-T357fi'f77:fl:7,.H,J 3 1'1.fl.',"i51t5'f 15-Trlqsvjyi' A12 15k?',r 543181. -1 ff. . . is V ... g ray 5.227 .5 . ff' ...fraggi .. . E me wr? QL iiyfffjg ' . r 'Q' . 4 h - W . 2 - K S. Heather A. Heaton K. Hegedus P. Heinen D. Heintzman P. Heltz R. Henry J. Herman ,,V,, ,, 1,72 , ,.... in P I .. . . ..D Z. A.,L Nu X 1 V 4? ' . V . V V, in i I m. , 1 5 H :vi -- 1 1.2 ',',V'3? 37 7 E fk flh, ef f M, ,M . L ., V. ,V K, - K .Vi ,. M f . 4 Q iifiil. lSs4'5?f5?1af..' A ms'fVV 11 e X V . nil, 'L 'AR' is .fff ' 'Q'-ir! fm -H 11 V1 QQFHMV 5 VV 5' ?ff?72WW? , ,. W . ,, . . 7 as . Avg? , ki , .5 fb ii P Ve l Z? 1 35329, 'EAP '- - Yel,1!'!' If 4 1- M., ' 5+ i, V4 WA K. Hunt B. Hurley D. Hurley M. Hutchinson G. Iannuzzelli K. Impey D. Jasura J. Jenney .V 2 V a 1 , wk my , Q Vyrk 1 . 5: ,, . . ' 1 ,V ar Q, -:HSV -. egg.. V, ,. V 'Q M1355 Q H' L? ' ig, 1 M. Herman W. Herr J . Hesketh M. Hesslink H, , R. Hillman ZZ. QQ . R. Hinton M. Hoehn . . L- Hoffman . 1 1 'ki . . l Syd an EXW. . Xa ...fb ,G 2 MQ? 'W V, 1' - 'SUV "sz: fYfMf'.i 12, :2Zf"f'L, VJ he - - -M2354 fe" .-32:5 . V .:iNff'V,: 1-:psf Jun Vf-fl HV: . :+V V i , , 'P-.,.i 'fv ' :?E.,up D. Horbachewski Z K. Horton -- ' -V - 1- ...V as 4 ff , 2 fy. V .1 ,:'7 1V ., .., .,. .f 2 V ,V,,, ,ff ' f , . . 151 Q A E 95 1. is .' X iii B ff YJ? .Q f e ti? we , ,K ,, V xx f gn, f, 1 .us . gf V 5 -Jyghw. ,g V V. 'Vw .11 V Ei his VA .6 f5uQf'!'5':'f'Vx,'i5f ,G S fl 'Z Q M. Hummel E ,ij 34 fi K.. H., . , f :Wm , .V . , -m ay V..4V.'aa.. V va.. X , IH.. xx mm kv ll 'Q if 'flaw K 28 Y' vw gc . ' 4. .9 1 V, WV i l , ,, Vu? MM V n:-'--M V.. in ff if l at Y. W2 .. 1 ,. . D iq, if 3 4 R. Jennings J. J ewart D. Johns B. Joyce L. Joyce K. J oynt S. Julius B. J urek K. J urek K. Just W. Kahler C. Kalembk ., 'fix fu Ya Q f ' K 4' 'Y X , J f 2. . " mf- gzrz' X as ,A , , W A "' ff 1' .fmg J Y PM -Q 1 G 2 ICWICZ . ... P f aisf' i x .fa X figs! , 2fflf5.L.Q egg Tl . - . , in . I A 4' :F 1, . X, .... 'S Fi l' an sw ' Q Q .X Q 1 I K Wigs ., ...a xis 3535 wel... f 'f 41 7:5 'gp ,, .W--.N 3.5.5 L . V ...H 5 ,J 55. 7 . 5-xiii .. , X ' 4' . - l r I Q 2 ag' . V X . , .. U . . ' 1-' 5, ' . A. fs .u ., .. u . - - Q ' , , . ,. . 5 .les me 4. .-mil? 'ff l ly, .1 ' my sir . ...Y Ai ' 'X fl' V ..:'Q':'fQEB,., ig3g QZaEHiL?l6 -vfihlx., A1524--'JM is vm? Y 35 7'?Ql--i."f'liz1 J .335 3, .s.i5fgY5.:,ri.gs:Q.lf . 7 fwgswf-.fy ,. X gQf,le.'-1.-ffl el f x exe:5wZ.w.e?ge4sMeflG3.sJEQifa..fS.sfssiaiafi .2 ,. . 'H .F X0 R K, 3 8 M-f l yr K2 4 .5 X Kg v f 33" fi 'Z f ,N . i V 1 f V. N a Q, ' fx is -sl -QW! 2, 12 M J ..,. . . .gif A .5 Q igig 9 ' M ifi5P5f'5 Mix? M. Kasperek P. Kasperek M. Kauffman C. Kellerman L. Kelley S. Kepfer G. Keroack C. Kessler 'r' , , x wmmsfx ,K 5375.6 Q Y si 3 1... . , . wif? V4 5 Q if Q 5 .. is ll w we. 5 2 ,..2i, ..., .K. K 1 T-ag., 1. .Qs ' Jig .,,A -' .rf ,fig ':.Q. , i ui.. f, 5. ia... 1-fsz1fH.51s2e2:sSf-- 2255123 lm 531 sg.. L' vi A . r ,W " if-rg:i':r1i-fiswzfzzif swlf1'.-'1'f:5E5"Sf'- 5 2 -' 'Rig ' v ,J A 1 .... .?if-,.. - X w:sv',w' .,,. Xa? wie- YNNQSI ' wx? , sw P 'M 4 S., 4 Q., X X 19 K ww. ...P , . ilk ,-My . 555. . A ..Q..:f. - QE Y ww -as .Q-. . . - Kiwis, ' vi : W R. 'Wg LAgL rf. ,af N' K 3: 1 k . T2 K ir xx Q X Q X 1 lil' . K K. X 4 N S , . 2 Qz gygy. . .5..,,.f .K gg QW , 'i Q A , .5 , 5 S 4 K R P1 , Q .. . -. 1 if K .1-11:.3.---:.-- . ..?. Q ., . . I fe ' K D D. N. R. P. Kosierowski Kowal Kowalewski Kraj cer . Krawczyk Krentz D. D. Kriner C. Kruger .. .2 K 12 . .W ,.. .., 1 mfg ' -1 2,3 BP -VX pf ...wif we 2: N biffi sw . ' . , . -eff A -. -1. ., - fi 5 1. 5- ':': - A ' . - .f:i.W'. 'Emi ws, . . fs' w f Nui s gg R? , 3 . we Q., Q Q ...EE .Q is W sf s RW 28 . f eY 2 .-1 , , .f W. , fig fx 5, Q .-- g E . . . ig? 'I R . Q JA N J . ,- + X 1 K, .x g ...... U., .f. , 71 fvwf ff-f :fffsff-,"'f' I Q k,5:5,g. 5-3 if ':egg.Sas5.5.a:ff?f-:21"sh2f"P ,,,. . ., L Wi ww! r . Swv, '- , fl fg53f?a!1 ,fwzi gf., ,Ogg 5 , 2' x M xi ., .. NY? , f ,..,, k .gf . az. I .,:-,. 1-. 2, Ewa.: ix' - Zvi ' f "5 2. 3??':far - . .ssliidfq 2 I ,kk . . .. A l-1 6. my X S X 3533 ww S. lg 2 is ,L 1 , , ax .Xl S M . fx f Q? H 3255, 'lij'iQ?f,1 ? ' . Yisf? sbs" I EW ,Q Q - 5522 . Q 'XSQLYS44 H, 1 1.4 ,Q 5 Q. , 5 K M . K Z Y ff 5 9 .. 5 X X ,gf K 4 . 55 sfffzfi- ics .E:. :i..Eii... . .. MFE. .1 .. .... gg . ' '. - :..f. . 5 .,,. .1 .. -3 .- sm. ., .S f C. King N. Klee , Vs , ii . lf.. S. Kloc R. Klopp R.Kno1l ' M. fa N137 .51 8. 'T 5 . X 4 .,, ' 5' Q R55 gg 5 . , ...,,: , ....,. - Aw, Q. is Q. . ,.5vg.5,5,.,, fr x ., ---2 :-1... - ln! .mimi emi- gwpgfgf, egww if --aj ewx-"zz .ima is I :Q 'hi 3' 14 'W f. fr my is " L SE. 5 if -R F5 r S . :M 0 P 3 J Q? F M. Klemashevich L. Klimko S. Klinko T. Koester K. Kogut K. Kohn .. .. . .R ,. J. Komenda 'k N , gf- ,..,1.. X ., 5 A ' .r . 5 3 X ': ef -- 4, 6 ..,, , pvfgaf- fx. . 9, . f 25? 1, 222' t ...J Q.. . .fi Kgs W. as M. . . . .gf 'Q if 1 K1 dm x . - . ' I-?:.if 5EE K. . ...,.......i, ' 1 N gf' '- .4 ' . 'sm t .vo 10, :-- .fill 'X 'fe 9' . ff' 3' fbi 1 . sam, S f U5 3 W? ku Q f CT my js a .X 9 iv as if . ., , '58 A si s 'Sk 'X Q.f?f'Yg":" xx x G4 have .l gf s asf' , g :N 4 Q A 3.-W wif, -f." 'g Q: .IN tg, S. Kryszak S. Kucmierz R. Kuntz C. Kuwik T. Lanigan G. Larson L. Lawson F. Leary J. Leary K. Lee K. Leffler H. Lehner 5 if fr z i ff: 'z'-'gf . ,Ah . ,M ? M.:.L5 . v f. f , W, fg.-., .x ,f5. JAM' .- Q .n z .rn ,gm . iw .. rm 'wt' 1' ' ,, aaa . " r. wr.-z'..i ,, J 4 ' . nf: "f. -- ,Q f - , ,V . f iaw . ' . I, A ,Y 55,4 .,,,, ,r.75.,..m ' ffajfgg v. may ?mTif2f'C: -9 'Hi J XLZXWY L.: .fff"f'Qif7'ff1f f..:1'2f.i'Q5fi A f . 1 , " ' - eff 1 N ff K f if IE - '- ' 'xg ':f'P'?l4f1""M " - 2 K . ff... . f fm.. . , . 1 w.ffm.r...v.merge . fr fm- .e'w,.wad efwf: .:: fp ., . . W r5..'w.5f3.mfm..1 f g grww mazgs. .W . f . .:.gFie2.:5 Y igf' Q 4 4+ 1 2 5 . 1 .4 A if www , K H. X5 VE M Nas. 5 Q X .1 g 3 Q 55 Sf' 1 Q Ki Q .m4:1f'.' . . " AF r'?zZ1?r Lf .' n 1. iff A f.352.,.,, .,. .. 7.3. .1 me Q. ..'BS'5E... ,a,'..f'g1.g.,Ei,M , A wif - .Lf A. . -' If 1' . 1 V Q wg4y...,f.ff,.-f .. .119-f. wfg. W. is ' .5 uf? 'Z ff- wmfaw saew .. f. ,,m.,m.w.. Q we wgffrfl we . . , k i2"":a, -fffaZ1P?x.?:2l'fffs.fU .. v iifS:?:f1'f2 " E1 wr. fr ..,, f .. -Q, 1 ,f X egg 41.5. Y . -: 'ff - .f :ff A ff- , .. 5:,:?'.' ---,M f 2.51. K ,-sv, a-- ,.f gm:-.,.QgfQ:.' M A ' 2 af 4 P fffififlf':'13fif13ff:- 1 ' 5 .v Ei'-f fa --fy . ,,,,..,, ..v,-- w.f2r,..:ff- a...:-vip Q.-.'.H..:f,-: uafwa ,...,.. . f 1 56 . iff N 3' X. f , g Q gg - , fgwg.. I ' L .,. rv.. .a , . M , F x 'K 2' 1 4 FEE? 4 . . Q V 5 .1 1 We 7 W T, . ' x.2.s.1i?f 1? ...W . .2 7 4 Q My 2 fa f 3. Q v f 1 Efz . f 1. l . Q V N .31 . W - Wwe, f . Z.. l J. Leising D. Leonard P. LeRoy W.LeRoy J. Leyh D. Lickfeld S. Lillie G. Lindstrom , 5 . 5 f . ji f 54' -fly! 'g.a1,g,.f'f 'ffL' . 's1fj'fy.i3?giff? is , ,,. ., Q Jfs' , 5 1 mai... ,aff4esfsfff7'?fww5fP . V .f . 'f 'f .. QMKS5 wiwiszgiz' . W wfLkf:fmff,S7' fwwzk. s:.U'w.2sfGi..f?L .simfzpfzgfgffmrifemxlshzx 'sf' ,:5.,:mf ., in A? is ai 9 L . f 5 K 1 ' .L J' 1 Q. 5 if 21+ - .-.gn KK" 2-1' gf? wg' lf' 31 f , . , 1 Q , 4 , ' .' ,fa.. V 4 fy' f w '- K n Lf '11 ' Q :rs . . ti' " Q. , . .w'E:'Ef?Ih:4iff:?'T" ' 5275 Q MS? d.Twf :L 2 fffQS? .4S? J vi az H f .,,, .A .. ,. 1? M 1 - lt 2 2 1 z iw. 'M 1 y A . . C . f Lg, 2,5 . 2. Us ,, . Wi F , n 5... B. MacLaren J. Madison S. Majcher J. Makelke J. Malthaner M.Malyak S. Mandeville L. Mann ,.- f , .W m .f fe. ....,, .., a fkgyl' 2 ,.. ,. .. Q ,5 -l Y. if .0 4 b 1 QB! .L gf X 'yw W .gk :gf P L K 2 gi' . fu? ..,,-an zzxw. Mji J if J Q RQ 3. 4 5 5 , 1 W SQ, w, X 4 if 5'- ::Zff2?1'.i1.j" Q ,V . . ... V .6 5? . gm. . V1 m , A as ' ' 1 -2 am. . .ww ,W 11' aa' it 3 3 g . 2 wrj , rg V A uf, 1 Wg, . ffisfwim Lggyif-'.',, :. if af-v .. a - X. .Z M, Y... 2 ... sd ' 3' . .M-.wez'?gaf , , "file 2 QQ " W rw Vx I , i ew is K P 2345 5 A . 1 J KE' P? hi W A f 'T' 42 X 21x uf gg 5 iw 'fffif ' 5 f ' ' A f , 5 1, W , , Qi! 2.355 in -5 ., ,IV R5 4 , ' 1 1 ,rua 5, if gf 1 . W 5 4, Kr 5 L Q f Q YZ ku JJ 4622.5 ,Pdf V ui 3 4 5. : L... n L . f Q ' f 5 .Q -H ' Fifi -..' -.f?s:4.w "f. . :.' ffmw.ssfeQ. . Www .gw fy f-7 V - I gf? gp Q wa 51 1' N P Q .. 53 9? an 3' . f .7 . .. 5 fd 4 af 3, ., U, 13' HSM V .V 5 as l , ? 25 K fs, .f 8' EQ ,.,A. : ' in Y ,T ,,,V. A. K- .. :.- .-.ff..- 1 ,V ...Z A ..., f .'.' Y fx? 'Y . f ,YASA ,M , I Y Q A P 3,3 S Q ff Q. K X 125 G. Lindstrom Livsey Lockard London Long Losey Ludlow Lutz Lutz Lynch Macchioni MacGregor 7 d ' ' , - . a..'w??ifXsf . 1 . . .. . , s, :ff1zgg:5'q I - wesg? ff ' : J4i,Q3f . ' YV ,. 1 5 5 '45, . A . 5 I 'gf x, 1 Q' -4 4 ff. 54 f . A f 5, .1 sei: gy . . ., ,S i g? 'UQ Q :-r . 5, gy 4 fs 43 A mga X Q ' my , ENE J. Manzella R. Marac T. Marac le le C. Marcinkiewicz K. Marinelli S. A. T. Marshall Marsillo Marvich S. Mason H. J. J. MCD McAnaney McCarrick onald . P .. U S621 " ' 5' ,, ,.. -'GWQ3-1.L'f ik '-iff? , , 528 ' as K ml M2 iy' . , ,W f gs' 5 xt, .. tiff, 7. . f is ' A .,,. .,, ff,,,,W . 5 .xy P f , wg.. ' f we s:".': fi ' li 3. .5 S 2 K K . :pw xx l 2 4 E SP X rf FM ,gf ,'P?sf5 far' :zz .z zff ff: ., Q. if V33 Wh j .5 ....MM Q, aff ' if .,,,, . V . 6 M395 Q39 .1 My X 1: 2 3 .2 2 .5 s Ni QQ .ff K , f . f.s,g, ,..,' . -D, V fgfgif , A f x:g 4f,- A fi: Ya 'f,2W.'f'.' s 541.31simiffif 1 M? 2:43 . , . f fy .ez I W2 ,, 1 , ,Vg gk, ,. 'awrzww-Ag5Ag2: 5 Ms-. , H gig, ' 1. 5 HJ... ..f.2'wg ,,wz..gw....w 35391 J. ' Q ' .1 '- . ,"' ' , ' 43, if ...M- f -l.1' -1. .f JL ,, " fl K' ii i c v 5 5 YQ ' '- H " y ':3'If.fa4'.f5 , . 5 4 3 ,+ gy.. JL .L:!,,'i' '32::" .f .fi ':f 2 fv f, ' :Z',f7 if f lu .- 5 f' 1 g"AE31?:575 A ,, Z K J N? 29 3 '2 'HE .EQ L3 5 gy.. ,. 4 ...Q 3 W J ,. ., , .W , , L 2 xy Y - .Q 6 2 f V fi gig, . f Ii S ah . J i W gif . ' ' ' 'L " .fit X ' " 1951 Sf-14. .5 -. . 'fax 4't"'- 5551? :JY -. 1, New " 4 : .3 X. ,. ,, V .. .. I 5 ' ' Y ,. ,JIS 22.-' I y - 1 jak .s19.,:,.. fi g ' ,. v fi, H::?S' .5 V5 V- f-:,.4,,..ff 1 1.- .a ,,V5..T K :wigs . w Q ze I3 - E? W law .fp I J J , X3 asm J J . M. 7.1.8 I ' - ' I' ' .. My .Q ., ' f w g.,-gf fgg-K fx, 'ma 'f , -f f I V 'K' . f:.Q'52,5l 2 wi? 3 7 ,5 FJ Ifrzif , , ' vw s?i5Qf?4f fi?V1.?E7 " I ' A l.5?f5'?g? l .1 . 1 5, . - Qi? 'f gf ,z...sm2a . m f' Q 2---1 ff.,:q.g::f.1:2v'-- , 242 , Qgzaiygmgggpwkg fx ifi J - -, Z4 ,'?f.?1f1.w Vw - -K -if -1. - " 1 . 'gvifsiiifliiziyfi5W5iZQS3SQ?3Vwf3r: 4 Q M S 393 ?7Hf'4i5i7 W , 1 Q ,3?fi .'w 'fi i" e -1552 9 3 ' Zvi .." a,z K V: Miaiffsf T.- 4 4 S s -mv Sis. 3 X r .P L sa K w X4 ,Q ,L H J is 591 Fa , 1 1 . ap ,- 2 L fn , J W gm 'Ji V9 Q .sf f'4s1i-w-:wsgiaf Q.. f 12 W. .ff?4f., fr--.,f,f,,1.,.k.1.fs.,:.,,5H-- W ,fun ,.3'gf-ia..-wifi. .4-.Q,gfgig,, g..i1.,QH,, .1 'lm W WMA. Qs HP gf .V ff 'iff ' sz y W 1, ' H" '- 1 ff, 1-. ,.,,.-f Q- y ...V ,gf Pd R. McDowell M. McGowan K. McGrath C. McKnight J. McNamara D.McNu1ty J. Meli V. Metauro ' 12? , 135 . 2 , Y : 1 4 "1 1,1 if . if 511 ' ' w 1 r r K 5 w E, Q Ilify Egfr. 1'1f5i:5'gfL 12 A .92 VV, 4..i'fvz,5 ,,w.,L,r5kf H 1 21' mf. 1' .mv . ,. K T . . 15: lpzkm f K fu 1, ' W X wry V2 if Xl, 8 .fig f 3 1' rags 1 I 4, j o ,Y Wifi X ,' fine 22 A F5 Z W rms. If 3 X E ,X y! D. Morlock D. Mull J. Mullen K. Murdough R. Musiel C. Namlik D. Newton C. Niziol ,W M x ,,,..- , '.,.: ,. A ..,.v .. , 1 1?a5?W'5ff W 2 ji... , QM I .S r 1 we z-- A 2 .., ,Ar , . arf F . .--. -hz ,W A A. , ,f,'P',S-- , ,. ,, ,. H., gr MW 'Bm W ,G . gn, N az, wtf? C C. J. F. 6 if . . 55? A ev, ' or ' ig o f fJ, fr.gf.z'?F Q24 ff .. 1' " .,-.fg:Q.iwl?W "f2. f ys,:'u:':2?f ' my "K . s?!?'e1,Jfi"w 35eff,:k2,gsri? ,V , 2 I :rw rr,ny.rr.,f r..5 -m fr., Q,5..fzgiz,f:3w .ef. ,, V 1 .- ffis .WL-,zr2ffiZg ?5f , mia ,,, ggfgw.-af1m 'ff "gee 'H-fFQ1.g5'r?'vQ P " : .." .'-EE --git: f 3 Q Y f ,X v, ' i w 3 A '- J :"'-f1"217' 1 ' .r:-' '5 lrwflfl ' ' K 1 ww 1 iifzgff-mg -' I'ffY'fFCe2,f mr. ssX5fff?. ' I5 . , X- Lg Arif' ' " 5 nf, 4 1' ,. ff: f my r1.5-mf? ' f- vga. - 4 gggf ., .L . . . K 2 57.if1iLf.1. C gli' V . ' fjifif , S M A f .. f fm'-f .fam - L, miN1f..r2r?An. . ' - "5 l14fQ5g,B,j2f?1 m "Z ' Q ' -fx f f , . 'V m .,'v:xfw ?'swffK' K H wfffl- J 1. '. 2' -f . 'f,.:E'fSise'1 an . mfg - z fkliii? . f V igtizifgfli , 92 -Z: ,. eff. , ,,,,g:,,,, -.Jr . -,meziff ' 4 'WH-fr W, Q -.., 'ff,?f7Fff f, .af 4.5 -gn -we ff-",:..-'H N rffvl 1' SEL 5 V .Z "-- -tw, v Q9 . fry - .:QI?Tm.2 59e-ff .aff . . W" V' - -I Iwi , ,. 4 - w e VE? iihf fgg' , W' f f! if , . r 5 ,-' -1 X: - my I f ' . .-:rf 'V "3:5'44v i : 5" . f 25iiQ.,g ,'j' ,5 ,' ,. zifszw ' zjf?zzA'f,. " , , s2 ,g -:a'2E"'5 ..i?f'I: : ' 35. , 2 :W-X.-fsJ1"r,,:i-1. wif, f, vg,gg,1?.:1g:.f, A ' . f3m.nfa.gr5g,fr -. Q L 32. or ..,5.rspmgzj:s2.'t 1 mfiggfwg-Q, , K, M V.-fi 'Y . ' "" yfzwfi W K 'lf ISQUF5' V' Metts Meyer Meyer Meylan Miehl Mihalik M. Mikac Miller M. Miller M. Mitchell Moesch Moore W 1 . H 'X 330 ? Jsi, " 4 3 K 52 JR! Swv 3 . ' Q. 4 , QQ . In .1 1 eggfgrrrax .1 w 5 K fx w. Q .. , X Wg! ex , . 1 K . X53 3 A Y A X if? K 1 X . , 1 f.fagez, :., r ' . A ,wifi ,: --.- - 5 -,,-gif - , ,. - . . r - 11 -2,-. gwsd2sr:fwa, eiafifwfw Hy.: .. rw-ferwwsrlr or ff'f1'+i.w1-r .- T. Noonan A. Nutty J. Obstarczyk J. Ochal P. Ofenloch P. Ostrander J. Pahner L. Palmer -2 -s . PT? -. ff.- ,H V 5 ff . A5 1. . . Ps SAP YS WN' "" 3. X . .335 was 5 -Q ,S 5? Q 33. .Q we .gs .1 pf. if "Q . - Qt . . . 7. . ff! ,O 1. 32.43. . ,J . 4 , Q K -555.5 1.-.VJEV ' EE S. Palombaro A. Papiernik A N. Parent Q . i J . Pasierbowicz Nyhbyhh f 'K if? fi V, -.fx f. :ia G i g ... . Q 41 ' ihnax-wx -fi W ' " 'Y ' nw - if . 1.531 " i S - Q - , f 21. if fr- is-sgfsggiziia. -2, - gm ,.. -Q who J P a t .. x X .1 .-g. 'X 1 4 W 1 1 1 A N -Shir ' K -. K..L ., ' - ...JW .1 lf 'X ' K. . fax N K Q ..,,.., Q ,K 5 ,sf ...L K s sg 4 ,M k bfii? --.fsisesgg m i . . . psi? ,g r .X K ' Q' vi" 1. . ,. --W-W. :SH 1:-Eg -'T wg- ----W -- " .- '- " ff 0 ' . X .xv .Y 5 1 ,K . Q .5 X 56 R .. . viig 45' .vi ww - D L' " -. 2' 1 s Q A 5. i .- 5 QNNJ ww Q qw ff ix. X vm 3' K. 2,5 X M '- -,-he ., .W H.. '5 Q E w Q 3 BJP , '.A 536' i X .1 'N gs P Q Y in I Q4 Q 'Q' ' 5, 2 4. ' , , ,r,. 5... i ,A gif? ' +- C. Passinault K. Paulson K. Pawlik M. Pawlin R. Pawlowski M. Pawlson G. Peckens M. Peglau img 'Sv' . f 2 - 5-3- ai. h -,- 5- a-:sm A .W gf ' .Q -52:5 . ' Gs ' -, .za il' i ff? : '- . . - fif y ig. -265, r, og ' 1 , 1 i l D pl if Q-'N f N 4 'WY 2 . I 'gg i .5 K, Igww- :fil l we -Q A L . s :N ,Z 5429! iw. .. 3- iw ,Midi W - "ile?fK??53 5 e..E5!'i92 5 53555 if ef, Si? X 9 fs 'X ,Q X, ,e , sw-f 3 w is xv l Q in ,S 5+ W, . ,gm 5 QS 8, -M A , ..y' . gl fm: , fk S X 4 Q 4? ff .-,gi Vg L Wil ss R N. .5 .3 K r K 333 P ,gil is i f' R. F. if is N. Peleckis Peluso Penczkowski Persinger Peters Peters Peterson Pezone P- A. Phalen ' ' ' ffgiwf ff' " 1 2 1 ' ,, . ...NNE-. . . V . .. ..,, Wim. s , , .. w fg zkk y . ' ,N ,. sn ' f is--"j.ES? ,Q ' ' ' 'f x ' , '42 ' '-'ee - . 'S QL ' fi, ""fY?mz,", 21 ., " 11. V ' sf " fi' 2,sE.:iSe2f25iH.,ag : .V Q Nl : SWS . , 1 W ss 5 f .F g5jg,,.g:i,efgg., X isis , ffm 5,571 g g. fgfsiiiiii-.Y xifli-1525: ' ?"Q k 5 z :: : " -5:55 ",l5'f153f45?-553'5E::- 'lwi f??25Zwi75i7 ..,,mM,5 i2,isssii,fg, s, vf--- so iesfwswwsef Q.-M551 gigs : 1 ,,-wg '--' ,rs.w-f2mf1.s'fffJ1:: 1: We Q M., .,,s -2595.21-1. P .. , I ' A l , ,L.A.,, . , , .L,.: I --yy ,s,. I s . X s,s,A ,s.. , is , ' 5? i - j g r- .ggg zs I if . , ,f 'fs , fs ' f-Esw' f . 1 . f Q1 1 5 WW f aff ,rs:.g,...ir MW. H Q. ,. A P ..,:., D Piazza - -'Qi lla' ' ,gf - M4 Q f - lggm , . . A K- P13213 C P' 1 k , ,,., P. - le ec : igsggsswxaia : mer .Q . ,,::L,,.: ,.:. V L is , A' i V 1 S A 'sw H QL ,wir -M ' .. w21'Al25S'ff - ,Y ' ' iss ,:mYk?EE : , w ifi,-f?sx,.e: 'fi 3553 f ' A 'TQ .P J 'Eg 2, gs 52:1-'r- 5 K. Pillich M. Piniewski J. Pinter D. Pinzel ff e . .ggi , J .Q L WPPPP .. W A ns P L . , sw ,Q fa Phelen Phillips Phillips 4 F"'1"T1 . K . L .. . , M .5- . -5,1 -553 X ,- i,., rw, giigliiffk . fiiirfiwl 9 - S jj- 5 w E Rf 5 , , Q W S 4 11 S P N f W ggi ' 1 L x r 'S l W V , ' 'N are gm- K., s:':f::s1m.L7,. 551 fe ' . K ' '19 Q uygkxx ESR 3323? Q Us K Xb is P s.,ii.i ' bb up f Q x se 5 iw Q 4' - , ' 'A-. . ef , ' FH . , 1- Zi.-i 3' 4 G. ,ff g " - ,, A A' I fslfis 1, is K, ig 9- :ggi in , - X .k -,Elm Q rs,-, i. qw .1 P f'H2J': ,. 'ifjified A he fpfi i f-SV "xl ' . W - -M M. Pizzuti C. Plarr M. Pluta K. Pokigo C. Polakiewicz X P. Po1ak1ew1cz T. Polito C. Preljeva B. Prusak J. Puglisi G. Quinlan L. Rall ,.,.. V ,. 1 l g . gm ' h .3 ,,. s 1 3 1 K . K fs, M " iv V 'Li Q' N, 14, .. so . SL .-,. rw V- K " , if . H X' . . , Y f 4 .ff rg A Q K3 my 4' .ff A Qi ,W .4 is 4 ffl - fi f n. VV U.. 4-fix. K -' ,.: ' ,g L15 .52 .M .5 fire' 'A ,.i??i?' fig '? if -. 12 Us 2 if s J, M ,533 4 'Q X 1 . M' Qi. Z ggw .. V.. 5 .. xv Q 5 sw 5 5983. .. , ,,, .,gTi ,R.i,f 1 .3-.-'sg 6 J h tv 7, rig! il '5 ' M ' -11:21 i ,W .. C 09 uv 'W 'n '32 E 525 P 95' 2' ,mi Q A WW. X ff f A , A 5 op' Q I ff in ii , gf Sf EW . Q., is. Tx .Q 1.5 if -' Y. 52.325 . sg, .. - N5 4 2 Z A 5 K5 f A X af 4,0 .WW bear. ' 31411 Q . Q F? gag i 'rl aa f 4-933' 'A' 5? -ffff fff' ii . H., fy. ' .an- ,i-'v 1 ml 'gf W,-. N, -. ,,:f- 'fy 2 K if it ff ev if ,E fy-,, .M s .f 1, J Vi ffiuejg wh f .Zn if sf' di, 9 f Z Q 5' fl 4 Rathburn Reiford Reiford Reinhardt D. Renick A. Rizzardi C. Robbins T. Robinson 'aa' N f 656 123235 we 4 4- ... K X "Q a 4 f 4 4 Q 1 f ff ,--4 1 Wa." We V 5 ,' Wk 'W e 6 . Q., X R 1 m..4eAf.v ff k -,,. 1, ' 'FEI-,H rf" H W a! ' . .: :" E" I 1- :' ESQ : YW M :fa- -Mm. . .jww ,ssl sq 52545 ,- 'L' '- ig 4 EE ' 45-I 5 xii-f:,..is . .,,.. . ka?5.5,32a,vQq,:.s.,...--1. ,Q W .s- gulf .55 -V Q fa-.. -1 'M -- Q in . affff if .. M5 V 'ey e -1 ,YP 3:1 Q X25 r??"r'ea A Y . ' 352 , 'W 'S f,,.,:, . ,.,,., ,. r . 1 K My all . , fr sg1M':4 5-21 ,era My . ma., w 2 nf ,..jW+maa'f . , It 1 J V r 1 X Q W . 6' P . .. . E V" 'i?Qf . " ,fav W we R ? in Y dm -1. 'wr - - ,vzfarvwm We " ' 3eTx'5a,Q,,s,f W" Ig- -1 -5 . YE:::2L - ,.,,.. .,,..,:.:f,.. .-,H ,-9.42. ' mv. mf-Hs,',m,veMw?LQQ.. ,wr , fr I , I H. .. ,M ,ev ' f 'f' r22?l?M5Ef8?' ,M ., V .. . - f mwfffs MWA? f ' 1 1 25515 'Pm Y V ,,E .Q .rqexilli . r 1. ' ag f , , 91 new ,QW-my ..-WJ fri Wolff of -J -"' -f R. Saluzzo C. Salvatore M. Samson S. Sandmaier E. Santa Saramak Sauerwein L. Scaglione N. T. J. Rogers Roldan Rooney Rosiek S. J. P. Rostad Roth J. Russell R. Rutkowski A. J. f rs!! ,gg 4' 'M ,hen ya. , .Wg ,.,,h ,., fa 'ff X ' Aw K . , L lm' "' 'a2'2,, . ' I -'f1:"i'.- , . ..., . - 1 i Lv ,.' f1"' ff ' M.. ' .WW ,. : ,Ai V"' ,, w Wil?" 1 . q ' vmY1frrfQ".:z 4 V ' w f' ,I . I ' 5 ' M' V Fi,-gi ' fi? lsr- MV .I M H . ' ' ' fs Ti ' ' 1151 , f '.?'5:,-MP, .12 ,121 'WW -SL. : V -' ' :' - w if " 2: g:,s: ,ak1' f ' 3 . ' .ww '18 ,je sf ' r uf. - w-25's ,,k,:fj,f5i . .:.,, L -2-,!' .s uv: g, 1,-rt f 1 . 2 ' " 'W ff' 5 fx rl: 'K . Y. Rybarczyk W. Saldana E. Salisbury G. Salisbury xg, ' ff f P 5 5 alzzgyf A' K-W-fr. 'sr i M W . V ' . ii sa? A! K l 18,312 1' K 3 5 be X 1 u 'Y 54 flu? a Emi :'f.i'l'.1: , :fi V. ' ' 1 gf E1 45 1. ,125 - -' , ,V . ,. ,L I . . li . 3 we . eskg 'K 1 sg ull? 4 M' N53 r 3 5? 3 x E ,, R M 5' 1 W2 ,I .Q X .sa ws . H r... 1 G. Schimert C. Schmidt R. Schosek S. Schramm M. Schrubb J. Schrutt M. Schwab D. Schwartzott J. Schwegler T. Sharp K. Shelvay K, Sherwood 1" ,ft . .,,:.:+, Aw if 'f. 4iE':t.5:3: 'r 4 ' " ' ,K eta al Mu gn lg? . tmwweiq L J 51 'P-L X32 X WS' ,., f WE. ww 1 Lien - Q ..,. - ,, .,. -- . rx E- V. Ly ,.A , gi K- ,ww 'lf tsvwzfi 51514 " V , ff, -.J , ' af- .33 - : VM Q! 5413 . W? Wf9255 ,. M .,,..., ixffeweg 'm"'k "L. if t H132 if 'i' 'V 4 Wygwe , , QA. A., . - ffif .2 1si'l'3iffL .5 :Qt "3 af? yy , A riwwwyeieewfuw Qhhis 3 4 ., ' 71 it F rw wfi gi? .. M- fr Q ' " . . N ,NW mfwiws s ,, .af 1. My 55,555 t ' 2 1.59 5 , S 'V iw 4 S ff ' - 'Twig X452 if , ' em? ' 592345 ,. me Q 5' , farm: - tr '53 7' Q' 4151, f . W' ,fi pf 'Q 'Y' 2 r ii 1 S j K.. . ., Q.wMr? hlS. 5. 4 ., . 1 . wg. Q , 5. File? gg hfmi 1 .1 ""' ."' , S Y Q KZ i, tic? A V ,. . . - ri. five . f rt. ,. 3? 5 wk in L iigmgi' -ref , IM 1 X. 32 I EW V an QM 4' W ww V, 1 -,.-V, ...,..,.w . igil.Lf Ns L ,Q 1 ' J F if 4r X W 4 w . we ,W . 7.4 .5 R ' QGQN ..,.. 5-kwJ3f A ,, .., fr.: l iar if' A XQM-: .Wham . Shields Sikes Simone Skora Slattery Smith Smith Smolarek 1: ,Wi-e E. , -H Zexilifll: TTSIL: R :., . r Qgwzf- s f 2 H e lps. l gl ' me X s Q' a S 2 ' W H ,S . X ' Y A , W w 3 l 4 ' N . ., 7. 5 . .. -. X fe " ex. sf.. X X 553 x mfm 3? r Q 5 ,M A Wx if 5 5' K QQXH rf -X 4 ' 'S 'li p Sl wl Kg? Q w Q N 9 4 A Mrs g Qs K Q 'Yr rr , gl Q 2 1 -1 ' V P X. , A Q we .. N, .K 3 3 K Q Miz S em X. Q 4 is r W f ff Q3 . , 2 . -, e f. 2 5 f' Y u a .zf .112-71' -. 1 S' sf? .fir in fsz. 1 . ., ,, S, f 1. .ff . ef ff Ss-f' :sf J le- 1 ' yflgwr 1: ...A-P V , ,- . -'QQ' 5 5 -lliei... WWH Exif 15 asf' VRF' ,- m ah- . 1-rea W he eve r , Q., . . ' ' .K . , 5 1.. mah w.-3. - nf- . , 3 .ew Q. .-,:. Wai- ,Av r 4' 3 en -'Hn '- me U ' , 6 3 X r rx M a QE s ie 6 'Q . gif Q Q 'fell If 3? 2 Sr NLE? rev!! -...Cir iw "JT N 2 rv 6 E, ,QW Q . ' Y K 5? X 'S ws. X 3 . f 3: Sv f Q ff s. K ss.. 'H ' " sea-fe 2, we . ? z N yew kg 3 N. -Q, Q N f f Q... Q z 5-4 5' f' S I . . . ,EL IAI If I - - - ., - .,,. , I . K X e .. H . ..,.r.qr ,. Q .. se. f l f . 1 H gear ? E l , ' 5-5- . "".:...,: ' f f f a . Q ."': ,1i . zg L :I 1- Q i ' 91. 'I E. Stelmaclr J. Stelmach W. Stephenson J. Stewart 'WN we G. Stiefler D. Stobie l ,h 5 Lh . Z.. G- Stoddard . Plkiurf, A "..,:: ,.w., .. 'L -egg ggfgzfi S zip in :sq-...::: '- - ws:- SLS QR .2 rw Q . 0 x , . Q A S 'gif :-::a...- jk K ' f .::::-- . f e ry,-, V V L f' 6 f " ' ' g Q Q .3 . . ' .ff E- if 5 :E g a if 5 if Q 'T .. fb P 1.1 ef ar . , r Nr r :nie .riff 1 w Q W Q . ll Y if W ei N N M Wy rw N gr. IQ' ' 'L 153521 , ff Snell S. Snoberger A. Snyder R. Sojda J. D. Solar S. Speidel D. Spittler S. Sprague L. Squire K. Standera R. Steele C. Steinmetz - .. . fe .R as M NN- ? rx fm W X-.lg , -X. fm. . V' . 7A . :. , i2it2f, : . fiifiif f rf f Q 'xg' 13 ....,, . g 3 isigeaff f 5 N5 a ,Q s QS L N 4 av R 8. . X .El M fe S 1 15' - E 'V L ,sgugqr -51 :s ri: M,-1 .wffifme--'. ,. R, ,Y ,vi M Q... , 5 IWL3- S 4: , Ziff 5 K ' 'E 3.5 . A - 9, 21 sfww . 5. 1. Lkkk g fx . . 12:. e . " ?2fw 'i www 5 : . fS:5'i12,g': ,:- 11 e - ' s er ' - .Le x - 1 fHWfia?ffaW .'e eye frxxg is ' ' L2- ":x'f'Ef5Fi.',,,g'efh V iff? l .. fl, .. ., Q , ,.gmy..es.f -f P ,,,,,w. ., B. Stoutjesdyk D. Strasser B. Strawbrich R. Sugg T. Sullivan T. Sullivan B. Sweeney A. Swietlik R. Symington S. Syta T. Szast R. Szkutak ,.. , , ' Af'- ' 75:E,:2ff ' ! ' ,ifi 1 f-', " I A f I. ' -, . H ll' . " A 3' 3 xx, i X W 1? J any P 4. ,, .... Q TWV- .ew . iff n ' v'-- , -, . ,, 62 f- . , -415651 , . ' 5 'V N ' ff ! I ' f3 2z2ffff0S ' 'f Jsilf f .,.. .5 , A .. 3 .'. I . ' za W,, Q.,. , ,' V ,gig ,T l mr f Q fQ1safY"1 ff. ' is ,: A1 s l, " 'Fifa f 4 K ' 4 f ,gf , 15 lf? ,HQ ' :,:::+ I lg 5? 5 M... M .... .. . X ef V 33212221 iw , w ? 1 W e- j fs ' W , . .. .af , Q. wif? nglggagaffl .4 af as Q H- 1 1, 1, R' A . T 'U . . 3 Vyrk nga, . E. Szpaicher M. Sztajer J. Tabak A. Tanyi D. Tatar E. Tauffener R. Taylor G. Tefft Y f . ' i"'F4F: " .':f f 5 -- Y 1 5 A r x Q f Q ,gm .W r ff f,-b rwif f' Pa. M X . 3. . I2 Ma .3,'....J'r.:5" 4: . -win., s ,Z sag . , 1 , rw: 4.1 . 1 . .. 5 ,fL,1, f , f- . 1234 Ez:- ,' 'fi f--:ff.'wwa,E fi. D. Vanderbush S. Vaughn B. Ventre J. Ventura G. Violanti L. Visano S. VonDeak N. Vucic gif - ,. Q ,gf 5 f Q y 1' r Q 3 1253 X X P 2 .S Us H 4 K r C' 5 2 , Y. ..,. if - I Z,... 51 A 5,7 xv wr F? Af ' h'51 if 1" K. V 5 ' 155. ' Qrffgfq A 2 ' A, . , 3515. ' USS 19 5 A58 , Q f 5 gi X 4 e . 1 D. Thomas M. Thompson D. Tichenor K. Toporek S. Toth M. Trella P. Triolo M. Tritsch R. Trost D. Trowbridge R. Truskowski J. Valtin rife? M V - -1 vm... Q., 2 firm? Q 35 is ,gn 3' , fi .Ego I . i. 5 H Q f 6 5f"if1ZP"" S ,.,,, ,,.. . ..,,. ,, ar, 4 r 2- ,E a ,5-1?f4,..,w'W Q' fig. ,. f: 5 g:,y,5,..fv, . . 'V .4 k'h K' . ,W fm! -V1 J .354 fr -Z "nf ' '21-1i5 ':.fnZ, Lf T f .f1!"ff55i 1 g.f3Z?ff-5 ' -1 I -' f :few -, . . . ' ' . ..1'mf. - -' " ' I I r . 1 .f, - W. fi, X ,fPw,,gr.f , :mga 3 -X Fl ' . '12 'lf.,i!'H f- . 57' .'u ' . ' f ,,ji.ff,'5 'Q 'i' "3 ' " V Q 257-ef' M' f 27 .. I W 67 R. Wagner C. Walters J. Warren R. Watroba L. Webster P. Weed K. Weinheimer D. Weiser D. Weiss M. Wells C. Welsted M. Wentz J Z 3' 2 . 'AW .. . . 2. 4 3 .Q Q . H., in V f V . ' fslkgl M .1 fe s f ,E . ., E 2 4 3 ? if 41. , , was Q 5 X ' 2' 1. 13 . If ay ..h ., X., ,rx G. Williams B. 1. -.f . 1 W fri? .Q155?2e1,.f5 1 V . . N4 .Q 2 1- .-:iw , . M f .: in 3511557 . .E .,,.., png .': ..a5M.- .. , fr Z 5 . f?m?2szgez1e2f1 ,L 7 Q-S..-iz.s.rs.w , 1 -.5-1 222.35 we ., L, ' el s alig . :i?T4 ::. :.1' -lr Y erm! W X A 1' X, f'lEl M ,ff 'Sli if gi 'ii ' 5 .. 5. If elif Q ef 1 2 .9 KZ 22 5 5 K . HQ! 1 ry ff - .em ' eff . I r x .- .V my ,f my f , - ,ra .ff ' 3 z . ,, 1' ff 'Q ef . 2 f A . 2 . ,ff 5.12 Ze. . A ,, . . f i 5 f A ,sa M .,, Y 1 . 4 gms . 5 ,F K ev W Y 1 4 7 my ,,,., gy 4 YT A Z H. Williams 5' .Wx ' I M l f.. . E fl? 1 7 l 4 vw? if 1 1. ' f at A ff 2.2 , '3i?,..... 5 it . x i 5' ef X Q fi K .f gl 5 ir 1 Q WAR .,,. f 4 ' I . ' fff: f e: I -131, . yr . 5. fares' .. PM 1- f ' ,,f5Qg?er:,'-, jj 3259. 'f 2 ' " .. , f 5 . 5 is , M. ...-,., maj? if y alley '35 Q' f 31 'Z f r KL l 3 Q JE Els ff, f if .F 5 X .H 5 . . fc 57 'T :JSTEETW 5-iii? Z 3. . ' f . 1 F Sr if . . le If , 4 -1 2.5 ' Q r. Sis. ,..,. ' x rw W . . N, 1. , 1 V3 in .1 A Y is f ., . , ff- , .aw Ag .F A 1 K' 4 . , . .,. f 9 aww? ,..,,. .N . a f-fe ' 4221 - fag : . 7 ., . Q 7 X Q ww. 1. .L-,wg sew was W ew-ee:,5'.Ez:.. -.-F... ff W -' ' zzf-2422 . 3 1-. . ,M-as ,,..,ll ' V. Wg .W . I . ni 2 K stir V 1 lf! ff. . F l Y Q la jeu i ,lf 3 fy 1 K ' . .W ., eve-N' ' . f . .. Af ef , s K It .ix U? w ,A 5 .3 4. L. Wertz B. West R. Whelan E. Williams .1 U 'V r :V 2 A . 1. si.. af 25 'S 5 .. , , . - 9 N. Williams -f f J fs. X y 1 f .filmsg el gem "l 1 S iii ,W-.. ,ea ,www ev ,f J5' . , A .. we . A G fn... 3,5 We is . .V M C. Willis T- Willis sl gre? 5 91 , , . , ?' w 1 jf.: '- fe, S . I r f, af f. .. .W . . 4-we A .M iz. . " -Y , . sf. is gf 1' "" I J inf W . .. V f r S. V fl sf 5 ,..,' A 31 ff 2 .f WFS' 2 . .... . . L E- ff ...ii . . 1 S 6 L W fa! Y x X S. 5 .il- P Jaxx 5 Q 'xx 2 55 5 3213 S is .fx Lx iiwfez- f 11 1, 3, i .w A 'F 3 r . QE? Q A 5525 'ILE :v,fZ1if"? Q . X 2. N f l -.:' . '. v'..21.ffu4s2ffi'f - if if X. . . S ., fl .-A S H .' .. " .... . sg... Hr .Hg 2522 ,k gs in 535 fri rf X v wr. 52 .N rr .nwgff - 3P. """f 4 zfiifisf' ' Y z . .W : g.,' Lg.. . .:w4gZm.1f..zes5h 221s: i?ff-:gfnz2s.,: sin .xg-: .' I gw5gggggag.f x 22 5:-S .5 :egg if ' . ' ' . 2 if.1figgr - iggs-.i -.fa f ' f - .g ig sgrii r iwilifiligiy t 5 Y . . 'X ,Q 1. EJ f fs- riififiiiigrjsi:?2gI?5",u2'5f.5 'g ::, 'fq?: :: F A " 'E?i:'::Z' .:-ri ..L'31 ,:-iH'I'f:' f-fu., .. .:m::'4::: 15231353 155 u wif' X .3 , l x W X Q W' as if I A fi Q5 . ' .. -5 . 1-.wzug .s .- N5 'Wx 5551, MN '.- ' -?5'L f3V57' SW:-5' :H Vsfviiifiiifi V riirg -. 2551 ' fiszgs-A ig5Xi.f -lmgikg ' 7 .mx wg... 1... , m e zsssrr' ' a i . A 55155251 Y fl ., ' ' 352115255 . f,.v .- 11... f,,- .rr ,, fH?3kii.:Q ' 1 A D .5 f ,L .g Q " QQ U' ' . ws usff i szis ' 5:5-. M N755-. k 1557-25555 E J Z' 'V' 1. 9. :V ii' . V -' A "4 -' 3 ' leilrw ik L' , is 'iw 4 , wi i . . :gf 1 n..fg.' 'rg X, f 'nf' A . . ,. F31 , ,., A R. Young R. Young T. Young R. Zaklikowski K. Zakrzewski . f 53 Q. ff V AQ., - 3- if ,f . '5:'?:wE Q 5 SI , Sam, W Y 3533 hi1' fi5. , z. 56: . ,. "mfr, . -- ' , . :V - I . kr' - . -15.5 2 . '?m3ih35U 5' 95A . ' f 12 ,Q .- . . .- ' ' f 'EI1553555531:FsE?E?.I:'::.Ei:' .:2E.If' "sE:Essf::s5555s3i.s2'fEs:?f:.fE-5 -a-'JI S. Zawierucha D. Zimmer C. Wilson M. Wilson K. Wincenciak V. Winder D. Witkowski A. Wolfert C. Wolfmuelle D. Wozniak D. Wright S. Wright W. Wynn B. Young I' P. Zupprnger YEARBOOK STAFF EDITORS: M. Walters , C. Emhof DESIGN AND LAYOUT COM- MITTEE- D. Cummings, S. Kraengel, J. Wyle gala, A. Boessmann, S. Rubin, K. Pillich. PHOTOGRAPHIC AND DESIGN- M. Whais, C. Kuwik, S. Bebak, D. Bleem, S. Kepfer, L. Visano. X if F ff' f iift' is xx Ex' ,,-,,. I. H-. --'Q--qv---4 - 'gn s-1-1,-ge' 7 5: 1-nn.. ' .., x X-.J""', .v .' -K.....,n , ff Sv ii, 'X 1,48- xg J., jr as I- Q . K'sg J FQ Nl 'x '97 g..-'er -44" 'Q' "" 4-1: llgl LLB! -LLLJ' ' 31? ll.-Y" 1 1 PM 740 FOOTBALL TEAM: Back row: Mr. Steward-Assistant Coach, G. Schimert, J. Pasierbowicz, R. Bradley, M. Wells, P. Ganci, T. Anzalone, M. Samson, D. Gaughan, J. McNamara, L. Bazley, D. Young, P. Balbierz-Mgr., T. Carlson, Mr. MajeWskiHCoach. Third row: Mr. Vara-Assistant Coach, D. Tichenor, C. Wilson, T. Marvich M. Hanneman, J. Leyh, B. Moesch, B. Hope, K. Pokigo, D. Green, K. Just, D. Bartosz, T. Lanigan, Mr. McHugh. Second row: V. DeSantis-Mgr., C. Crim, J. Stelmach, J. Dempsey, G. Keroack, B. LeRoy, T. Cordaro, J. Makelke, B. Taylor, R. Chudzik, J. Russell, T. Sauerwein, K. Horton. Front row: P. Macchioni, B. Sojda, P. Blakita, M. Gorham, M. Gross, D. Thomas, D. Drozdowski, T. Maracle, V. Cappara, K. Gabryel, G. Larson, D. Renick. 1 s r ...L E s COACHES: Mr. Steward, Mr. Majewski, Mr. Vara, Mr. McHugh CAPTAINS: J. McNamara, T. Anzalone W ,offs i""T1...v R.-fg gy!-' , L-eggs' -fr ..:,...-- .. . - l . -, or Lf .. -- V SWIMMING TEAM. Back row. M. SchWab,M. Hum- ..a - P mel, B. Moesch, P. Blakita, C. Crim, R. Bradley, G. - 5 3 - . ibb ,.. W - - ,,A. ' HHH, G- SCh1meft, K- GHHUOH, T- Lanlgan, K. .,.. - Wincencrak. Middle row: J. Clark, J. Floreno, R. f .- Q.: T- . i Watroba, D. Lewis, S. Marshall, G. Brehm, R. .. fr m .. . 5 - h h A A . Y "'i ll L Wagner. Front row: Managers-D. Darvill, i f 3 , T 55 , 2 T. Schimert. Missing: D. Spittler, J. Brotka. A ...... xg' ,E ' A ...... - 1 ... . ' ... - .'-. ' ' 1 ?'.G . 'llr " . T. Lanigan COACH: Mr. Darvill Q 5?f5if:557SffQw? ': ': ' Wzfifrifff-5152-F SKIP: ' lil .: Wig gif "39z.5fY???izb5-55' 1s5.,.1zasrrf'ss22 :" " --iw HH Y H - .r...,,....,.2.. f- ------ X ,rs . . -'ffiw iligs-ri.5S1s'. -5,9551 e lk 5 ggigggss,-fffszfff W '.Ei'?if:ff f z ..z risgfiig. sr R P K .5 P, Q 35. 5-52.3 PM --Z . .--'fi--',f15g::--.f-yg.-ggfi. , Q1 lk Y , a1"'R..1f1s.,i w W S S X SQ N...--vw X A. K 5' V K 'ewmmfflafwif X S sa 2 fax ,. ... . , . jx . QQ ,Mfg -is-xifjgimsg'-.'L'f.ir55.-f.7.- 'L 1.1 N' ii?'5.,.!' f li 1' fr Rf f4dS,e:gr595:?i5f3?J.,?iS152fifQ-if -'i,ffe2g1G2:Ni'?--,Airs fi "Jaffa ....... .. .. P 's-12 53 gr.-K-.-an fri--H-1 ff' I 7f5ff7fr'ffiiY"i ' rt ' - ' --Mfg... .1. - wwn .- . wa- r. .2 .f r my ,V ax -A . Will- 777.77-L H Q . ' ' Xgi.:r..r::.. S ssfwzifi.. 54355135525 - - E f - f - ir G .14-2.-'reiflrzgw 'WEE 'L .. is -A f .vs Sf' fifiriif-Q:1QT??3?1r4g3ffr'E.3"3ir1iiai5:s2525?.. G. Schimert CHEERLEADERS: Top row: D. Tatar, E. Cramer, S. Roldan. Third row: S. VonDeak, P. Donahue, G. Salis- bury. Second row: S. Palumbaro, C. Passinault. Front row: M. Bridges, S. Kryszak fCaptainj. 73 J-Pqtm -an li 1 3 BASKETBALL TEAM: Back row: P. Ganci, R. Young, D. Thomas, R. Truskowski, T. Anzalone, E. Bauer, E. Szpaich- er, J. Mullins, J. Palmer, R. Chudzik, R. Hope. Middle row: W. LeRoy, S. Bohen, J. McAnaney, T. Fennell, E. Stelmach, K. Hunt, K. Just, F. Phillips, D. Heintzman, G. Iannuzzelli, J. Russell. Front row: K. Horton, J. McNamara, J. Leyh. COACHES: Mr. McAnaney, Mr. Hoak. lhmi k . ev ,gf Q W 'R -2 R 4 N ne ref .N ll it Qi' BM NX ler, C. Reiford, K. Impey, M. Gorham. Front row: K. Sherwood, R. Collins, G. Keroack, M. DeAngelis, T. Sauerwein, M. Miller, K. '48 Gabryel. "I Totp you SHE HATES Yoqlff WRESTLING TEAM: Back row: J. Baker, M. Mitchell, J. Schweg- . 9 -E, K S. lp- STUDENT COUNCIL OFFICERS: B. Sweeney, E. Cramer, M. Sauerwein, S. Roldan. REPRESENTATIVES: Back row: R. Rodgers, J. Syta, M. Battaglia, T. Lanigan, M. Walters, R. Suto. Middle row: M. Jovic, E. Flaherty, D. Morrisey, E. Lewis, M. Doty, M. Monaco. Front row: D. Scoma, J. Leyh, S. Smith, M. Fahey, K. Joynt. REPRESENTATIVES: Back row: A. Ahmed, N. Hixon M. Conway, R. Taylor, K. Horton, G. Brehm. Middle row: D. McAllister, C. Coder, M. Buntich, J. Rourke, M Casey, R. Young. Front row: A. Dixon, B. Majcher, L. Wilson, S. Kraengel, K. Pokigo. REPRESENTATIVES: Back row: J. Bodenstedt, J. Ra- dos, T. Campoli, M. Fahey, K. Triolo. Middle row: E. Powers, K. Carroll, M. Doty, K. Joynt, S. Smith. Front row: K. Gibson, L. Infante, L. Flack, E. Stone, A. Pha- len. BOOKSTORE: Back row: D. Brosius, V. Farrallo, D. Kosierow- ski, L. Siolek, M. Trella. Middle row: C. Emhof, S. Toth, D. Woj- nowicz, N. Vucic, K. Kohn, L. Carle. Front row: K. Arnst, V. Winder, A. Rizzardi, J. Hesketh, E. Garcia, D. Berry, J. Brogcin- ski. Missing: C. Willis, J. Puglisi, J. Baker. ORGAN FUND COMMITTEE: Standing: S. Kraengel, D. Newton, L. Mann, C. Gatti, C. Tyler, Mr. Bauza-Advisor, S. Zawierucha, F. Gracer, D. Donahue. Seated: L. VanOcker, L. McCarthy, M. Malavasi, R. Scheelar, T. D,Andrea, L. Hahn, C. Parent. 76 NEWSPAPER: Standing: L. Visano, G. Eckert, R. Jennings Mrs. McAnaney. Seated: K. Pawlik, S. Syta, S. Kepfer, K. Pillich, L. Fruck. YORKERS: Back row: S. Constable, J. Warren, D. Lexer, M. Kirmaier, F. Gracer, K. Clark. Middle row: K. Macchioni, R. Kirby, C. Eaton, R. Woodward, T. Ziegelhofer, P. Miller, D. Devlin. Front row: J. Coffey, K. Clancy, L. Speakman, D. Ellis, K. MacLeod, P. Eaton, L. Crim. SCIENCE CLUB OFFICERS: Back row: L. Gugino, D. Lewis, J. Syta, D. Pasco. Front row: S. Smith, E. Lewis, R. Rodgers. SCIENCE CLUB: Back row: J. Schneider, W. DeReu, M. Scanlon, F. Thomson, J. Chambers, D. Heltz, D. Campbell Middle row: C. Tyler, C. Gattie, A. Boessmann, S. Kraen- gel, S, Palmer, S. Bebak. Front row: S. Schirg, C. Fuchs, L Patelunas, J. Wylegala. POTTER ROAD STUDENTS: Back row: D. DiNardo, M McNevin, D. Dunkle, R. Jacobsen, J. Galus, J. Obstarczyk D. Good , G. Smith, R. Galluzzi, T. Sharp, M. Wentz, Mrs. Allen-Advisor. Front row: D. DaBolt, J. Livsey, E. Tauf- fener, V. Boofer, J. Pinter, S. Tripi, D. Grasso, R. McCub- bin. CLUB OFFICERS M Dan1sh,R.Jenn1ngs,J.Lynch, CONCERT BAND OFFICERS: M. Danish, R. Jennings J Lynch, D. O,Reilly. wfik Nr 4 5,031 4 S5 Lys F ' . '52 1 'Sy "7-if it SYMPHONIC BAND: Flute-C. Wilson, M. Couche, P. Husted, P. Miller. Clarinet-S. Phillips, M. Buntich, N. Phil- lips, B. Thomas, D. Cochran, D. Benscoter, G. Bellagamba, C. Aronica, P. Schiffauer, S. Kraengel, B. Startek, W. Mc- Cubbin, W. Bancroft, K. Cheney, B. Wild, K. West. Alto Sax-M. Glados, S. Plumer, P. Eaton. Trombone-J. Stitt, M. Pfalzgraf, R. Wattengel, E. Bushen, S. Zailac. Tuba-M. Golombeck. Drums-G. Garvin, M. Hoehn, M. Stockman, R. Rueger, R. Johnson, G. VanOcker. Alto Clarinet-A. Cole. Baritone HornwJ. Lamparelli. Oboe-R. Reimondo. French Horn-M. Cole, B. Buck. Trumpet-C. Denz, M. Zimmerman, J. McGowan, R. Nicoloff, J. Bernard, B. Mac- Laren, M. Stoklosa, V. Puglia, D. Nowak, D. Hale, A. Swiech, M. Grimes. Conductor: E.F. Zugger. SYMPHONIC BAND CONCERT BAND: Oboe-M. Danish. FluteeK. Pillich M. Hesslink, A. Boessmann, C. Foley, D. Newton, P. Dona hue, E. McNichol, S. Bebak, L. Borth. Clarinet4C. Kessler J. Casilio, A. Bloom, S. Hertel, L. Scaglione, D. Bunte, M Wells, R. Moore, S. Kloc, S. Sprague, J. Brogcinski, J. Har rison. Trumpet-F. Harrington, A. Ricotta, B. Vail, M Zimmerman, K. Gabryel, R. Szkutak D. Heintzman, L Gugino, D. Lewis, C. Marshall. French Horn-K. Clancy Alto Clarinet-G. Mihalik. Bass Clarinet-J. Syta. Drums D. Bartosz, K. Just, D. Leonard, R. Smith, D. Green, W Ludwig, W. Hammer, E. Doyle. Trombone-J. Lynch, B MacLaren, P. Moran, D. Burkett, C. Crim. Baritone Horn- J. Stewart. Tuba-D. O'Reilly, Alto Sax-R. Jennings, R Davis, Tenor Sax-G. Tefft. Be1lsML. Fruck. Conductor: E F. Zugger. CONCERT BAND l is I 4 rf! V14 I 4. 1 N ' Y A V' Q' zgy-:,ii'5,, . J M Q ' ' -..- fag X . lm' 1 1-"-f:""fl'TJ 4 . 1 e1 STRING ORCHESTRA: C. Begert, J. DiMaria, L. Field, L. Flack, C. ggi, -'T:iE.m. Krone, T. Koester, C. Lynch, M. McGowan, S. Nutty, P. Ostrander, C. Passinault, C. Preljeva, C. Reid, T. Schimert, R. Stiefler, S. Szku- tak, J. Whelan, G. Wild. Conductor-Mrs. Krystaf. A I .W Nj X :Ll tl I . -3 .yfr ' 67 Nw O if ' 'Q A . 'TS t s BOYS CHORUS: Ninth Grade-G. Clark, V. Krone, F. Miller, J . Warren. Eighth Grade-D. Smith. Seventh Grade-J. Biggar J. J. Chambers, D. Frank, J. Koons, M. Kowalczyk, J. Miller, R. Pattison, D. Ruhland, M. Sante, S. Winder, J. Zimmerman. GIRLS CHORUS: Ninth Grade-J. Abram, R. Barth, J. Battaglia, J. Battaglia, M. Beers, J. Booth, P. Carr, D. Chudzik, R. Courier, D. Crawford, K. Eberhardt, M. Fierle, L. Fortini, L. Gardner, P. Given, T. Grasso, D. Haney, M. Hayhurst, M. Hutch- inson, P. Krajcer, S. Kryszak, C. Kuwik, K. Lee, H. Lehner, P. LeRoy, D. Lickfield, K. Lutz, K. McGrath, C. Niziol, D. Pinzel D. Reinhardt, J. Roth, Y. Rybarczyk, E. Salisbury, C. Salvatore, M. Schrubb, N. Shields, L. Squire, D. Strasser, A. Swietlik, M. Trella, D. Trowbridge, G. Violanti, P. Weed, H. Williams, C. Willis, A. Wolfert, K. Toporek. Eighth Grade-R. Bapst, W. Buuskill, B. Bradley, K. Brochetti, L. Brock, S. Budzyn, B. Chilvers, C. Christian, M. Conway, L. Cottone, H. Crandle, D. Cummings, J. Dylik, D. Ellis, B. Franklin, C. Gattie, P. Getchell, A. Giacomini, C. Glowinski, L. Guglielmi, N. Hixon, C. Hod- son, D. House, C. Hunt, L. Infante, A. Ingrassia, D. Janca, C. Kane, C. Knoll, R. Lapis, K. Larson, D. Lickfeld, S. Lisafeld, D. Maslanka, D. Mills, R. Monckton, J . Palmer, S. Palmer, S. Palmer, C. Parent, D. Pasco, M. Pawlowski, P. Peglau, T. Piccirilli, S. Polizzi, D. Purves, C. Ramsdell, D. Robinson, S. Schumacher, C. Sikorski, L. Speakman, B. Stockman, E. Stone,W. Sweetland, P. Tokarsky, C. Tyler, D. Williamson, T. Ziegelhofer, T. Jensen. Conductor: Mr. Wieszczecinski. 7 SEVENTH GRADE CHORUS: K. Brennan, Y. Brocki, P. Bannister, M. Chomen, K. Constable, L. Cottone, A. DeAngelis, L. DeAngelis, S. Dolch, D. Donahue, N. Fantaske, J. Ferro, S. Fiebelkorn, C. Goodman, L. Grinder, J. Hiller, C. Jernigan, K. Just, J . Kushka, S. Kuzniarski, T. Laud, C. Lewis, S. Littlefield, M. Malavasi, C. Martin, K. Martini, D. McAllister, L. McCarthy, thy, S. Metzger, C. Ochal, L. Robinson, E. Rohauer, S. Salisbury, N. Scanlon, D. Schirg, J. Shields, D. Sibiga, K. Tarabula, I. Tober, K. Varga, L. Wagonblott, D. Whelan, K. Wilke, N. Zimmer. Conductor: Mr. Harvey. 79 '1 ,fx ' ,ag-xx , . -.X X. 1, Q FT Iqarf- fm . f 5 A Cf? kim'-' 5 1 fig H ? Us Wx ' 'E FX 1 i 9 - '4 , 27 Q S f ax 4 if t ,-T, J, ,,, k YQ, TC? fx ff-ff" 1 , Q'.vJrf i fW Lf 4 " 1 A ? if , eff KU ' 7 f L' A L L Q x M W J5' Y 1 NL ' lx X U Qin-1423 Q1 XXX ' 4 'F ' r,f ff" ' ,lr-" ,,. Qi ! , A RTOON5 A Y riff.- 'ff 1, , Q.. 'Alix .1 ,-.4 "Aa -' 13-.. -- A r-. ,Ax r 12" Ke-'Z' 11? - ' 1 , 'B Q f H. .11-.:z.1,,,....v , ...,.V-.....-. . ll ,, Y-- ,nfl


Suggestions in the Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) collection:

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1986 Edition, Page 1

1986

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 1

1987

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 65

1971, pg 65

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 35

1971, pg 35

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 80

1971, pg 80

Amsdell Heights Junior High School - Focus Yearbook (Hamburg, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 17

1971, pg 17

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.