American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico)

 - Class of 1933

Page 1 of 158

 

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 158 of the 1933 volume:

O 1 9 15015 42, .g"""""-f " ' ' fit " N 1 -,,, . 5 ' I ma., A fe , . +.,fs .lf-:faq f "sa-Q J 4 I I , I 1 ' A A ,K A K' . . 77 l , X . TE' X ' A 'W f ,L -f I I 4-,T xxvg. L A ' - x x 'Xi' 4' J, -"if X - 1 " 5 ' II, K 1 X ' 1, Qi V: I Q L X ' f, -1 V fill 3 Q V Y- X , , " A A .Y ' v 2 n ' ' 9 ' I f - -- "Q'1y,L NNN X 5' ' ' K ,A A ' fx X - xi A' 1 x ,A 1 m 1 v A ' A A f 'Q EN S X iv .-5.26 'W E 'T 2 AA X---X , x - - A .n Q-Q4 X-X -- ix 1- I x ,, 1- .w ks A - fw saw-:si - ,J- -ws N f: -1-- -y A A' 55 f PJUVI . N ,' , ,w '22 fl A.-:-12'1 '3'- Cwfv- -,PX - 1 . '. f-X . P Pax . ' an -.1 N X ge A - Kf'!""'m!--A 'fffff f f. v -- K 4- s , xx VH wx H., .,-M.-kSs9,z..A.,, 3, fA rrpy ,fAf,, c P, 1 -- B 11 ' 1 f f M H' wa- yfN "N - 1 1, - "X I ' ff 'NT'-, ,pier - ', A H' f' .'X .lib N: 1 Qi fgijkifffldi- A :Lf N' ' ff K5 ix X T A f T M" ' -K' - -iTf5f'i-Rx YW-13x-ww A - ff f"- WN XX H - X13 X ff ' refefekasv-aa x ' 1 A f X '1- '5' 'ff .- -J X N ' -. '-Q'-YF5?:E.:iQi1 '.-,Nm SE ,kr K I fl I H' - - N-53-1f5'f12?.EiQ- -1553 LX '1 A-A-ff' ' ' A1 QQ. ,ff , ,A - X f - ' -E-1 2, Q - '-'C , ' f ' , f- 'ix' A ' A -AQ.,-f" 1, Af K, f A 2:11, EN fu X Q QQ, 17, R39 g X5-Q-1- -1- ' QL ' ' . XM' '-1' ' 1 ' 4.-5'f"' 6 :MQ-3':':f2513j: WS,- V V f f' , 73ff352:'Q44? l:5i1'22Q354gff?iif'3' N I X M 4 . 1-"7" V Tq'Q.Qf'TLQlLxf1g',?,- fwfiii -fl . fm A '-f 'rn . f-' A,--' ---,,'5',,. .n,?:g6-1-5,jj:Ei95g:j'. '1-'yi-, I1-'ff"4,VlK'LL'1L-P Hx A,-- H .- .4 'f:+ifT-1g:Qf:-1-ibm?-421f4f5'. -J-it - - 2 Z- -1 X ' 1 ,-4--" f',.A-'-'LC"24Q'1-' 'FT-TZ..---,,.H :fs-L '--- -A..-tw ,if--. n , ' gf! ' ' ' ,i'kugdgjL5.gA1j:ge5L.:.5sqgg,-i,ya'kf.wL ' Z- ' ff X '-3' "-iv-1-fnfff '47-L:"2ff'fE5'-1f'f,1"J2-i'i'fff'fA5:. '1 F ,f fix X 2 A f 'fig K Z ' if: ' P 'L 'ff ' X ' ' EE' ,.'2bz3'-55351-22-f'f 'T-53-LZ LlQf1'?"ff.i if f -"iz si 7511 X 'X - f 4?E?n'7f'2'--'fwffiiflf'-I-1": f-.QNr'wtef.::'fff.-zkfsly' J A - , f -5- ' f + 24 ' 1 -:new fl - ' - A fiff-7: -- ff? ' Z - - '3':f: 'f1A.'xF' Q.Ar-'-rsfw.--.5-A-:E-'ff-A.-nf1-A AQ Aff'-I -va- ' A ,9 A' k l ' Z T ff- fg'W?714-j'15-Wf?gfl'?i4:?'f fffiffg: :4'7f'f3'Z 5 A . .A,A....A- - . , r'X px, A,, A ii 'A - I ,X 1 1915 51 N - 95 ' -1- .I I ' fa M, ' Y 1 Y gf! ' .L . I ' , ,Q- 'mmnmxzgf A - .QT 'A ' fd ' ' I .YL . ' 'v -F.. A -5 2 ,7 ' 1 A ' ' P I , 3 A. 'll L4 A V jv ? I , 'Q - ' Q 1 1, : f- A 5 1' J I :I A A A, Q 2 A53 , A .A A 1 35,3 1' .Qty ' 'S .-Q59-Q. - , A ,ew , e,f,Q.lIf.f-4 .A - - ,- ' -A 1 - -, ze an-AQ -ff E 1 - - ji- 1' -'ff X - 5 ,L by ,ffiwllw 4,,. ::? If ' A--Q, " ,A 'T' 5 2 .IE Y 1 1' A 3. ,J I '5 I 1 2 I f if :A E -L 3 C W A NllP.6.NlUlF'1-3UC'lFlUlI1Pll1JlDJ ll34'Y: JFJEJISRNIAKNJDQ JFJEJRQNAXNJ JHJZ, 'EN G,,MW,m I-XX JR? LWIQKN IDAO S AX IL CAE IQ Q , 1aD1HlO 100119: N can me AX V 1:12 R IINJIJPJRJENUFAK BWIOIDJEJIJO, 1P"'1QQ1lX'1f'1E:lQS JRQAUFPUBDIL YLBULJFDHZ, CUVIEIFR A , IHUOULILBYNVVCCDKCDID SUFIUIDJJUOD, lplgfqfqpgg lRAK1PP1E-its 1 c'A Tfilipyif 1 43 N HU C VOL. VII. A I if Q if 7 ' 'V r . f Wfpagmgzszj , sf, OW - ,I - A I M ',"jIfggffg2f-'-F I 1.fX , JAMES blilIRLEY X 1 WWI- , KITCHENER WILSON ' I ' EDIT S I "W - I - I' I I-,K ff 1? If? 6 ' ' V LEE KOCSIS I. I I L1 I I" If fm, WILLIAM DEGRESS ASST. EDITOR X I f Ill S -fy . ADV. MANAGER I 'WE ,I .- ' i ..? ",-.1-..-vp-:""' ,,f..f L15 AMERICAN HIGH SCI-IQOL MEXICO CITY 9.1 A Xxsnffh 7, , K lik 0,57--YW-INQ H ff a n if I ' E Eg! J4 m,:OWgES 322471, I ,III I 'Of ,miiialIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII WIN mm' I 1 f pl-I f ff - 'OE Nm N N, If u I -It Qm- O- f7 I 1 1- NX fiv' I WJ 'N 'N I I I I Ii fy I ' I IW I If w Q, I. N O.,Fi,uu I -A A 1 4 wf- i-O '-XX -' , - N, N N 1 4 I ff' , 1 N . KN ' ..::::::::..' ' X- ' I "'f5ffI 'y"'I ff I" "" :fW "i "fit Iii!! 'ILT iiiilIllllllllmIIIImlllmmm-" f---lI""UAN mlm' fi-ff,-T--1-MTLO HN ff'-A---M--. M-A A It g,-7:?af ff f-if-JQ v ' O O fail, N A S-NO COJXITEO SENIORS UNDERCLASSMEM - IN THE CLASSROOM O OO ONTHE CAMPUS ON THE OOONSHELF ELEMENTARY scNOO IN N-as TRASH CAN O WN T WN. WM llvl. - - -m'1IlIiIINi "'HIrIY'I' . ' W" IIII ll uw- 7 i - , , -IN ' "M VI'I , .' I" f ' " W -f p mli' I I 'N" ,. Il""" "" 'I 1 "' 5 OO"' I HIIIIHUH1 """""" ------'-"--- - . ...... I .., . .., I , ll 'v-f .11f!11II "' II IIII , u:llII m1llllIllHI r1: I IIIIIII IIII 0 Illl mnlmllm lllll U In 1 4 bgfmnulyglulllllluuumll l lx fl llnl III ,HWOY .,,,. hiai mmuuluuw I I ' IV ! f ' IIIIIN XI ' 1 , fx" ' ' ' f ""' " 'l1lIII n I 'H ,I I I W?"EE!:m N QIIIIIII1 K .QNE ,,,, ,'l .ull I"llI5gS.I ,II ix -. I I Ii !! I 4. ,,mgm,,,, Qxxllll ,f h.IIIIIlHMm All I ,I II A H S III 'N1WA wIlIIII!IIIK UIIIIIIIIII RIINIW Jig Null QZOOO,V,3,i,I1mL.,...I,WII M g ,II I - - , ul I mII ,...N.inIIIIII " 4'II'P AO NWII L ' 1 1-fnmuumm-N .... ...,.fnn. I ndmllll llllIfIIInlii5...fln ...,. .nilmIlIHIluN..'f ,....... U'Ti+f..na.1fn I I 0 q .,,, ,.. 0 .X ' -fln gill , I A 1' Nh. fm,-?17' I fix ' """ O "Im" 'm"""""""'n"' '--"- M 4-NQ '-'- -1I-- H-"""""""w ------.--,--- IIIIl--Mi ---. ,OO.. .1..N:::i: 1.,gg..u,,,g ,.A, ,,,,,gI,,,,,m glmIIIggyl ,,,,Ilgu-'I g ,,llIIIIIlIQ'1 IMm,IIp111ImmII -A--'--'"H"Wllllllllllln-----:III Iv. ...m1lm,,,,,,,h -ijnm II, 2 Em: ar-' lb, lllllll we ,Xi , if of i Q i mmm QQ IIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIllIIIllIIIWIIIIlllilIIIIIIIIlIIIIIIIllIIIIIIlIIIIIIllllIIIlllIlIlll1g11' IIWWQWMIIIIIIIIT..W E ytimaiiiigzaa:all seinanmnIIInlpnunIuu4uIIuumm:InnIIuuIIInImu11Hyunuunnmmrlrl lgmmn num' 4 p it ,,.1" , ,,,l' --I' fi . .e1p- i N , ln., 5 3' lllllllIi, - M IIIIIIIIIIIIIIIIIHW J Ilmmu nn:MullinmmnnmuulnllllllIauMMlllWn1IlIllllllllllnnllllil .aaamaliil "ff2 fe f Wih"' 4 NlllllllIllllllllFigiiflililiIllllllllllllllm iW""'IIllIlIII ,t f f-if i'Z'Mx ' i i i I I l 1' t l I j i DEDICATIO 4 KI .ci , "' WM W , wifi? 'QW X7 f tiff W' To Miss Ione Marion Kidder, Whose faithful and conscientious Work in the past two years has made it possible for our school to publish this and the preceding annuals, We dedicate this book With sincerest affection. ' W - f lwllt '1"Illl'llfT l9" ' l ''""'l"""l"l'l"'T?"w-I f l"':xg w ill l 1 '+'i lllllllll if he . ff!"'EUII' iiif ll 1 r s ii fgwllll' in i i' ' GX .l1iiiW "H::f:: fl'liI nlluiillim ifw ii Iv M" 1 llnrglwhl li :,, ?,IK1Ck14jf..'-1' JA lam ifwaff In '-giktijq, ,LH lv! A ,y I H V, ' I JI, Wir .flfjgpb Islip! X: nv Si wb? tl M Ilnlltffc 'HTIIIUN I I ll il ff f ' X' - il imgngll f ,.1 ,ill lv". Illi x-Qx ,H in i X - I Qz3f.fQ.f'i' ., - ' lv! "'f gy ' .,,,, L L ,,,,,, '- ,Ill ,4 H V " Rigs f 'K ,f ' H" iifnmf HH.: if Ll'l""f .nfiq , 1 ul..mnnIttfilllff'J:m.ilIIlIlI!,.1mMmkf-mmrull immiiillllllllllllllmn ...... .,....,.,,,. f..m11mu.1...,.:.mf-m.eg.,..f.1n:1nuunI.i ,,..,,..,..,. ..,. ....mml1III1MliMI , ' ..Y Q A A " ., . 4 1 I .T T451 .J .? L. 5 - 1 1 S ,K -1 .5 ! x l ! U I 1 1 1 4 i E' g. Z 1 1 - P 1 I 1 ' 1 j ff' ' i fm 1: 1- . . 2 A34 ,WV L' 547 , , 4 ! W +V S-Aff 'iff WmwmwnlnlumuumuunnmullIIIIl""'l"""""""" l!!"""' 4 W W 1, --Y---"-,Sq 'Q P Mk X - 1-A ."n H 3 , 3.--W-'-'TLT 1Llf,fi?9iY T 51: - 'f':'7'g'f gi' ,T 1,59 K ul.. CX 1 "n, 1 X ? ,fi 13- -v 'F' 41 - J'W2 A 7 K , 'lgyf xx -fx 252- ... s MFL" Af- "'k z,f"" , Ji j,.Q .' VK. W- fy", Zi! 'lu fK . "-lFiquIlllHmm NI ,-- ,i ' !Yx,fI,9,1 ,-,, U3-Q , ff" I -Q E 1!w,iQf,,f,AX,lk7Az H L Hnmn mn--O,,miIllllA '7 3-X i 5 N IN X, x' 1' fr 3 :,,- 5. 111, N ' L ' 1" ' 1 -x' 4,4, .g,4g1?g4i+fQ--1-HQ ', H- -Q Y 'Qi-gL.":i'fEf'L"f'L"'-'7Yk' V- Y 12' V In , ' ' "' :SHE LA , A-. . -A M ,. ,, jpg ,- ,, 1 , ,. .. .5 ,.,, 'A " ,AQ " 1, , , ,, In IA W ,I U. . H li, fd . n1"' " llxjwli 5 ""' ,I- N ' " LI .I lllltil W u Vo I llullu lh lll 1 I t 'Ulu' """"' I ,f ,f - "F11f 212j y v" " f7 f" 'f '1111 Lga, f T1L2!! fH U 1 Fr 'EW 1 1 ml l - W1W1 ,.unnuFfU"'H" QP -- --'I"'ii ' QW? "1 ,lfm l llml M951 n ? " ':"1':Lm KX - 'V .J fb' ' in mb Q . l m- 'ff N in' Wlltu x 1 A H S , an X- l i '- ,Q N N ' -,linux I 1 1 95 lv '-' f?ilwsm, f1 Q g'11lf Xp INR G - - - , ,f " 'u""'l"N . X 1V J Hu W1 -3-HmW:1 4 ww w H ' K 1 Ll- . KS' . X '23, buq' I 4. , New "N W x W' KVAY Y r Amid- Mj!'lV7:!u' X X i K f " ' X I uv l--- xc ' "JZ II' ' MIL if l N! ' . Wynn .. " ' 1 R !! ""' u mlmuhmm z " "'llllIm1dlHllnl... . ..lm .mummilllulm mnlllln ll HIHIIIM ..... - --- I---IIInmn1nun-.ndfunlmlllvmlmmslun: m n ulll " M' 4 W ,A W.-Q-,Fa .-.. w,Y.V.Yr-7' ' 5-. 1 1 1 IZ' Y' f-:r :ks: - V , 3 Q :,' ' S nl X W QWIIWII 3 MMIII 70 H N ,N 1 VW 'zt l il .Ki -' gil , is ' 'l?:Q5" fi C , .. ' 2 f" 4' 1,7 ' 2 r 2-1- 1 '." If .ff ,-A f X? 3 ' N EV 4-f ' x I x X , S415 XJ X JJ j S6164 'UI I mm Z0 nnmlllIllIIIumnIII1nIllIIImllllmulllnumuI1IIIIiIII1IIlu1nu1ulHIlllullwi-Mmwwwlulllllll-... i . ftz '. fmi'mH,,,m ,Q wilIIHIInInIIIHnnnmulIImnuqmalanmunllnumIImlnnmumnnuuum Inmml mm, III lil' . Y X f HnnnumnmnllhnunummmnnnllunnIA4?luW1nllnnlunnnnll. ...M-H. f nllHu""'f4 N'lllllnlallIlllll:ffi! ..m.ullulnIIllll1n..5I.?i . muuuuuun ,f .f gg x x 3 X r X x I F f , x n WW f " "fWW?FT'1' - Z 'W X- "'nII'lL ?UU'H"' 1iZ1""H'I .,,.: "" ' , i'W 'm'H" H11H"r ,,.. : : wgfug'Hw1u g, g ,'L 1 l A H S :j akixh' lH4f'x -5 1fly,f4,,iI7"-Q'f14 'TWH' rl Ilmlniiiflm ..,, .III xiii: I V 0 e ' A 1 N l' 61- iil, ,,...l1lifmMJf xx Hmlfyf 'HIIIIE Q aim , ', qlmwlll' I In YI ' . ' sql rf IU M ,f "' Il a .UP ...i,,.. NV. E. i x f . f -:If .. ML --,. SIM . N, 2NkW4. ff lf! - ffl' ' "" -Y: 1. 'fr f vgiimjmlllllllll ...IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II I IIIIIIIIIII IIIIIIIII IHIIIII , " III... li fl I , V i mg! 'I .. I . l . 4,-L ' il ,A . a ll - QNIIIIIIIIIIIIIIIII maiaaaIIIIIIIIIIIIIIIIm-'W..----WIIIIIIIIIIIII Mage 3 M,....,,f.1gLiL-.. - Hn, ig yx?-x M in Q.. 'iie',,, -f'Tiif3iT 1lff"jilf'f'Z?'77-V e -1-" .94 214. 7,-ff X, x'N,.. if . TI .I I l I I I I 'vl li 1 l .5 S'I'AND'1NGg W, E, Day, W, A, De Gress, E. B. Sloan, W. A. Garnett, W. J.'Rider. SEATEDH: H. R. Bradbury, G. A. Steele, S. Bolling NVright, Lewis Lamm, H. R. Porter, R. R. Billings. BOARD OF TRUSTEES 5 S. Bolling VVrig'ht .. President. - Lewis Lamm .. lst. Vice-President. I I G. A. Steele . . Znd. Vice-President. 1- H. R. Bradburx' . . Secretianry. H. R. Porter .......... .... Treasurer. H R.. R. Billings. Day. DeGress. W. A. . Garnett, M. D. Cunningham. . Rider. NV. L C. H. NV. J. H. G. VV. W. Wilkinson. Whittlesey, D. D. S. l 'wrllw w I mummmwm W . . I HIIIIII """"""ffZ1ZlZ"i ' IIIIIII 'X Xl I 4 I rmIiIIIIIlIIpIfnx IIIIXI I il l I I HI IIIIII D ill mmm Im JII D 'III . I . ,K 1--- I I' L N.-IIIIIIII - ....,, A H 'Nix AX A 0 UI I' :II--..a.I I qI' 4 - X X Illlll nl 'Il I ' I IIA , J- N jllmlllllllllll l N Q li ' f' i 'LII' ff-. 'W71' 4I"'ii"'II IIIIIIIIIIIIIIIIE XX JIIIII' " "'. ""IlWFi:- - I f N' :A-..," I I fa. , . ' I It :Ill MI Il! A H S .V I IIHIH I , . mn III XII., 'FHL' KX . If ,,,,,,Imn.X5 XIII X 'lm' il hxxi in mm' lil L-iiiliviqi ' Q 0 'I k"I'lIii IIIIAIIWZ l 3' IIIIIIIII Wi li kb . I III N 5 nlllll I I I .. .III ,, ...I ll ii -'ix ' ll H I' W W m imi f' Mi Il ml--l"i.'. 1' ,+I I K " ,Ur " um S iid V ' 1 I J ADV N 0 ""'fT' Z Q I II., K ,i-, I IIIIIIIIII 'l mx Mx 'USB Il 4' M h mmm' " '- """' """""" "----------"-------" Illllmimllll -'--------f--- i lllllm n.-I.... A .... IIIIIIIIIIWI M,,,,mIl mmm mmllhmmm nm mtnlnmlll mmnh. I ii! I' ll IIIII IIII. mx!! ,,,,,, IIIIIIIIINLL. I " MII' Ml' ummm I I 'wiglwflll if lg' 'lfw-L mi fps' 4Jj M l I K We ,. l . Ti 5 . I "l f i I' 'I l V-1 I . , l. i ' 7 I , 'lA' ' - Yi,, , . . 1- ..-wIIiniinnu-- ZH -'IM .W , - I WJ W,,,,,, .,,.. V ,, 1 Y V G G II f ll III "1" 'vllfyfnfl .1 - ' -nI- I x I. l"'ef ,ff , I I, II ll f X 1 I II fr I I "I"ly' ... . fl W' , X-4 sg . Ilf IW . WI' 1 I' Q - ..-2 II " 'lik Q51 ' ,L-tf-3 MI' I, N ll MI I , .. x. IIIYI - , . W I I I fa. - I I .I .,II.Im f I'- . -fgsi .Ie I I.. M . .I .--I wal . -.- K x v S. . . 1 ' .Lim"wQ r, IP.-Y Xi-xQXX,.mu" 4- IIIIW W . - I In lIIH.F1l Yf imllhn. .4lIlmIm.....-wma ! ..... .......1 nimllll immmIEs...nII........mllI Iiiiiilx ' . as . ,I 6 qnmm X of . 1525: '-,! 7 1 l N JN," J K Q 1 i Ml li i E V9 fg he Nh, in , -, ii Rl ,, '5 Xwmrnnuug we X.. . ,- f We i i we kk umm 75 unnnimma:Inmmunznnulullmlllumnuw illnnI!IumIunIIII'IlIIulll1iI1lvg53WwwglwWgWyl41l1:::'i.w,.W T nmiiiglllllllllll' 5iesinIIuIIImnH!IIunuum:IIumIrlInluIIunIIIIII1ImuI1I14Iunnmmnnluuull guunm muug i u" ' un" -N3 ' ' "' '1.' "" "N "H X ' 3 W H - 'pil M 'Ill "Inn nm n'n,'.I. ilu' 'llx IIlllllllllllIWW'IIIIIlIIIIIlllllIIllIll'lll mMli ill Illlllllllllluiu.Sllminiin fi llin g NulIgIlmIHInI, ggii,,,gl,,,.fiIlllII1,,,,, mzuqmluun V ff' -.AX I' 1 4 , I I K j . I 'xi' Q .W ,Mg 1 Rider. H. Ry. Porterf WILLIAM A.- DE-G-RESS Without Whose unfailing and enthusiastic eneouragment and aid this annual could not have been published. , if i"" -'wflliml 'iii amii"i"'IlIHWHIff'Vi' 'ii'i'i"Iw'Iu'I '---u IH' H e at I iiii Vlilfi fe - ai , lk in ' A. ,S. n' NW' E ,!v. M ,"ff,'ll I kk VII Irlq 'WV 'Tumi' irfmll, Ill V- ., HI 'IX Qian 4 IV' I X 11.19 r lflilunlf-mf 2B'h..'Qluiliilfl!,nul1lI!.i ..,...n,, Sygl!iQM .,, ..,1.IlIIlIIlllruQllf1.f..:.i. .,iIffllbl4IIIIlllln.: ..., ,... Q11 I 7 V ,f iwf Xin' J f SX ?T - we r -11 ,T r I Y ffii x a ' .is 1uIuInuIIIIIuIuIIlIIIuI1nInIIaIrlIgInIInII14IIIuIn:uu11ll4ppg ll!llIIlIll Wie IHIIII . T-T20 . , A if iFW"yy1W!""l '5' "f1 "V 1 - . l li-fi t " tx 1 """ in " ....."' 'E -U . ' -eff-el, 1 lffif . " ,l ... Illh dfwlllgllllllllllllll' 4255iiiiiinllllllIlllilllllllmmfx -W.,---'MIWIIIIIIIIIII g l!!i zf,w,:1.:l?- "'5l:law'EH,i5.4flf1T?' ff" ulwlliillIQQiei'llli11 " i' iii K, ,- . gun S U ADMINISTRAT10 r I-I. L. CAIN Sup-erintendent. VB. S. Centenary COIISQG. M. A. Baylor University. Graduate Work-Columbia University.. AN NE ULLRICI-I Principal Elementary School. A. B. University of California Graduate Work, Teachers' College. ' Columbia University. AIVIALIA GUZMAN M. Registrar and Private Secretary to ' the Superintendent.. MILDRED M. HUNT Cashier and Book-Keeper N. -T. S.. N. College. Denton-Te University of Texas-Austin, Te - AS. M. U. Dallas, Texas. 5 ' fisi f!'YlW'l' iTll l.,,,, ' l l flIIIHllfI"l"'l""'i,. , T TTW 'l""1 :g. ,..t'r " "'t""" I UU V EQ lQS11"UlIlIIlIIl" ei -l------' ---....,,,, S ---. .. ,.. ,ee ,.., C e it X ,fggql lm -E, fy " gHHf-asian Ill, In -'-i "'ly f lmllllllll 0 , rleg ""e 0 N '.n1.z.l .,., - .1 ,S Nl" 'lllllllillllllmmll 1+ .v ggn-fra-' etmnuufmlnw ' 'li ' 4a+ illIi.... .n F :... f Q QR lKfI,v,l:1 , ,W 1iIl..LI1r'Sg,i' i -5. .V llml kwa ' Y' uuh u mn .ik-idx A S N N ,XV - ."I .Mg . X fm! .Jff'l H ""'xl1l1 ix E? i iillvn X- Illfliiwimlmi ' It X59 ' I ll I nur ' XJ: ' . - 'M ' UUA J' fs X ui- ,I W1 1 zl'iiMHn N' ' -H 1' e .I ei' ' H M Ml 'l f .U i fl . - ilu. .. lf...f1lls1 .ull-Im ,.,. ...m.....m.. . .. ,,. ..17w.rllIIIH..iiuIIiIiiiIiiI'IIIliilIllIllIlllunmm...11...1 iunmllllui. ..... ..... .'4,...... iuinllllllml ..... nlllllillllllui .........,.. fzfiiiilllllllllllln .... ...., lu...1Hmm: ......, fl m.x"'ll 1 '- - . V V 4 '---" "" "" ""' llllnm llllillu l.......,. -tmnnnnlum ...... 1HlNlHIlv.mm ...n nllnznuRg2+'F5'2-1-1'? Al ' stiff, s y I ' ' W X:-1 L J jf I SWQ a mmm Z IllIIINNIHIIIIIIIIIIIIllIlIlllIlI !IIIIIIIIlllIIIIIllIIIIIIilIIIITSI? llWWIIIQIlHlIlllll., " 'f'y.smiiiilgluluulnlnIV Ieas1uIuIIIInllIIuuIIIIIuanIInnImlIIIInIIIIuIIlullllull11lg lgnul11lu1 , muul I f f I I f illllllllllilliliiw iff ' HmmmnunmllllinumnnnnuumlllllllniMwtmalnlillmulmlnuunnllaIii.t.z:..t.a'..a 'ii -QQEE is . amlmlllll viewingI,mmml IIIII,,,mIIIIIIlImm,,,I ggqsitunnnmnmi I M, HUNT 'TW gollegei-Emir s T5:1i1aS. Texas IVIILDRED .ALLEN English and History. I B. A. University of Texas ' University of Colorado. ' MARTHA GANDANO Spanish. Facultad de Filosofia y Letras. Mexico, D. F. if f ?"ZfNss,. F ACULCTT FELIPE ANGELES Spanish. A. B. Lehigh University. Sorbonne University of Paris. Post Graduate degree in Inter- national Law. Graduate Work - University of Mexico. VIRGINIA G. BANDS Commercial Spanish. A. B. University of Texas Two years graduate Work at John Hopkins University. MARY VIRGINIA COTTINGI-IAM English and History. B. A. Louisiana College. lu I lvnmnnln , I 4 F 'ii WIP I 'wn llifqf' Iilurulrvllflx iii Zmlimmllllll GN Illimlurpgfnmi ulIll""'hii I unimiliiii lf! mm' 'lu' If N 4 I I I mlfu IlrIlI I H m V f i? ,MH I Q if 'jflllijwifil' "i' R 'iH'fWii, QP I TW "'i W lzllIH'3521'Z'W """"' """ """' EQWIIIIHIIIFQL ' 3 --'- gunqirm I . --AA H-I--n...I-M 'i--s wwf-ww .I M. ,611 -,fs 1-'IU' , , , '4f, fiTy1,e '-I ,lt-'Illini' "" f-f ' "" uflmlrk iil,....slf -ss. ....., "Will Wh f -. """""' hrs, .I Mgflnf' I ,fr--f IIIW ,il-.4 'IIIII ' ff ml ' ' ?.,l...,,X u gl", -,.,! ' . I." . 'Jn I ,f -sf-I 'H r'lIII ii-ti Il. ffl F- -I is ,wiifptfy sin Iwi III ,IIIII 1-If '. 'uulllll I 'In-fmhsb If .III HI - III I ullz ,MI I IIHIX I . AIUI IIIIIIIJ 'JI I Y' -I IIIIJI xy., .mil-IIIHTQIQIIIIII 6. .. IIIVI MIS f1l,IIf,Ts I ZI IIHI WIIIIII ,A WI! I IIT 4 wIiI'sf..? I:W 't...I,III IM ', V5 :shi-rf'i'1ii1imm',' I" Q-gi Ii """"" '-'- 1' Q' p- . ' 0' o .II F-fb "F '5r.,,..mR1 z ' ff' I AI ' if U',.f'3' . .Wil mi I ta W II ' In. HCI' Il -' I 'i"lI " P his ' f? N9""E'T'ff"':...1 li fi? " It 1 i'lI .. I.-' -'SEX Ll., ,"" ' ..,, III, ll ill um.,-I , ..,, , 12 my QM, I ,--V l, I ,flllw "'-' if ...I is IIQWJIIT fl .II iilllmm i?5lQf:f1I.iiiiiiiiiiin1l1ih .a.......I...mm m .... EI..I3.mumHlliiiaifiiiiiiilillliillilmlfz ..... n.sZman.Iillnun.....'liiiiifilllllmmg4iE:finl11lllu..!Iiii. ........ ..nnHHlII1lu1...L...Q.me HElI....ml1IlIl11llvI ........ liz SRAM mf! X Sway, mf lwi T' M N JLF IIQIIIIIIIIIII .. nnnuIuIIllqiIIImwuuumnlllllllmmwllllllllllllllIll'"""""""""""'ll!"""" i "WI i V il ff X55 iq 3' ping , ,' ' , gg, ii I m ...gil ,mul 1 1 L I X-Nw K X 1 i MKS W . i I. " , ffl X lnlm . f Vi .rpg ll: . lllllllllll llllllll C Qiiiiiiiiilillllllllllllllllllhlnn m.,.-..:.1n:l""'5lll'lllllllllll . . Q if? fi 1' s , - A X FAC Lfrr DOROTHY DINSMORE MARION ESPINOSA Commerce, Nurseg Physiology. Jewish Hospital Training School. A. B. U ' sit f Arizona. , , mver y O Cincinnati, Ohio. Post Graduate Work-Univ. of Arizona. Post Graduate Work.-Whittier College California. Tucson Business College. EDWINA ROGERS FOSTER Music. Louisiana State University. ' ,Graduate Work-Columbia -University. CECILIA C. KAYS English and History. ION?-lIii'iag:1?DER Trinity College A. B. Virginia Collefre Stanford University M. A. B A Rice Institute - I National .University of Mexico.. Llbfary Service - Columbia Universlfy '.'T"'f'll r ,l-.Cllllillylyu F"iil'19flf l ' ""lllllll'll'i""l' l"' 'IV " IW' ""' "1 """ Ii 1"IlllHlUlIll" '''"""""-"""'-""- - "---' - --------1'---.-- ...Wm was -- I !"I1l1"'i,'f'," fmilllllll. lirwlx- llh fli' ifuj w llllm ' "-i lllnlll H o i "-- In o I ' I , "' l l ,Q "l' ' " I """' "llllHlll -,.. ...,, ,H f-1 WT-. , . - vf.. ,hmm all iiif il .il kwa. w rl ii will' V . l l . fw llllllll m in 1 ifiilt .... i r l' ,Q A. H S M ' mf is 'il slr ll 'if f:ll!i.-i.. ' WU! Pu HIVr 'f L - ' ' T " .multi " wJ HW' " A-v"'1f" :R L ?1 .i.y lwlll1lllll2ll1lllll'lilZ ..iv. nirl ilanuil .,..... ...m lung. llrln ..... .. ...,.. llllllllllllll Mlfla, :xml '! ill - . B is """"ir' ""i"" ' ' ' -i------'---'- '-"""""'- l"--l. f-i-is-H-IIIIIII!! ..... "- ......,ll41::gigggg.g,,A,,5 do Hllqrul A..-I . NIH, -i,,,.. W,5g,.n!wk. Y Y '"HNIIII'llllllllllllllllllllllll Il,lu,,, ,,4, Illlllmm, Iullll. H H '-v-..I llll ' 'mmm llli L ltll I lliluilhymll,A!IIIl --2-L llmxnflll 1 mm V . si m.. S214 v SX-I L J, 1 S85 . , Z mmmm 9 mmm Immmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm """"IIlI!lIIIIIIIII lllllmlmmmmmm lm::::::.,x E ...mfmmmmmmmmmmm ' X aiiiiiiiillllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmm mmm , m m m. "l la, 'E ""1m"mm.'xrpJW'Q I' N'g,.m H: ' ll """ ' " " --:I I' V 'iff -,-, 1 1 "I - ll diff- . am .J nwrlmmh h Vwmfggwgggm ' IIIIIIIIII IIIIIWIIlllllllmlmmlllllllllllIllllmMM llllllIIIIlIIImllmil e llllm E - .Nummmmllmmmm 5g55iig,,mmmmmmmmiIIlmlmmmm,,, Qmwllmlmmmmml 4--2, f gfr - Q., XA I ESPINO hysiology, SA ll Trai ' nati, Orhlif School' F Universite de la Sorbonne, Paris, France. FACULTY LUCILLE MAESTRI ATLANTA GOLE MONTES DE OCA French and English. Science. A. Sophia NeWcornb.College of Tulane A. B. State Teachers' College, Peru Neb. Umverslty' Biological Research Station, Gunnison, Graduate Work - Teachers' College. Columbia University. CALVIN E, PERRY Science and Physical Training. Colorado. ' National University of Mexico. iversit of California A. B. Un y . Graduate Work-Columbia University. KIDDER JEAN STONE ELSA VON DORNUM man Mathematics. Mathematics and Latin. , 1 e University of Colorado. Teachers' Training College - Los Angeles, Cal '01 eiifute, I B. A. University of Texas. .University of Nevada. 'Ins fM6Xlc0'. National University of Meruco.. University of California, A. B. rsfffnlga Univertll Graduate Work - Columbia University. University of Mexico. To U - mQm:m.m..v 5 km' kill ! llzflv I mmmmmmmm I Vglll MJ- I MHA H+jm fi5Q fgWmm'i "i' m'wg"tILff jg? ,W mmmmmmmmmmm INMSQ., yi A. .... m T g N- Milli? Nyyyx, . ,'I.i.mmm,. .,lVgl QflmllHIll'll-' iimml?imli,QlLmmiilIlllmmlIml ,IIM?s6 III'w,H XD GX I it mam- .mmgsmmtm iff., ,ZZ lb li l'JlQul I 31 mls Mulm , Al llllll' m ,. . ml mm N. ,, Isllaxx m , . l A 'jlgmfli' ii ,' - v1,.m' "lm ' -- 'Z ' ' n ffm -If " af' M' . i "Wi, llllmml A ' n I will Il .Wff ' '1 - -I1 X I . r if - I .. X1-"' l N' I i Kali l llmglllll '....m:.mM'l' mmQ'lAl'.VQlQ'2fl mm mr' P Wills nl HW H- . . . "'f,,,1'J!Iffl , if .m'f 'lM5jlllii,ml y .wif mj ' 1' 1 it .gm Mm 'mi V swim: .3 in .rr .q.,a,-Mm,,m I ' ', " m -m l A' m m ' if CW -- ,Aff , -mmJ'l,:2'f:, if X. 1 A Q m ml .',mWLv,, ml -dx .ll I.."' mix II,N fl' 'HAIL NNE fzgzm Illlll 'tg N "Wi 1 - ,mul Iliff' I m 4-5...:., A V 4, nge A Ajlmmm "" ' ,,,,' .1 mmf .lm 1,1 llTlllllmmsimlfiamllllllllllm umlmt ........i ..1mm..m:inmmIll....mmllllllmllllmllmmi ...... J.Z.mmEiilI!lImmmml ,,... lllmiimiimg..-A .,,.. ..,.,,.,..,,. mmmmmmiiliiif fx.?ZZZ1Qmmmmmmmmmm ,,,,,,,,,,,,, lllI5,,.mlmmm.mfQf ,,,, ,.ff,gmm!Z!l!Fl'l-.hmmmmm.,immmmmmlmlmlHH,,,,,gmmmmi,m,,mg:jflm,mum llll. 1mlmmmlmlmlnlmgkmax lilmmim 'W 11 yw ww, N Y Xb X K ff cg gi SW? te s i at h h ,,,pff' qv 1i1rllzllllau, i'ff is ananuuIuImulInIuInIIIIIIIIInIuIIllIlnnluuluumnlluHunuuuumnmumnluuuul do IIIIIIII ilvlglglllw SJ',if!fjl:iN,lI!ls1yg' www' fm jl,Iil1i1,ll1wgj5:L3 ly il miflt! Ilf ,,,,,,L 1 I ,,,.nlll nl' rl 4 lil is Ill :XX ,.,. E I I ,Is U ' "" .fl fl iw' a ff ....... . X1 U 'Il ,,, ,L l i ,N ,WI 5, W is ' I I f EMNIIIIIIIIIIHIIIIIII' QQiiiiiiiIiIIlllllllmnlillllllllum'-' .....:l"" 'll' lllllllm i maint WglL:mJf?!'i'1mw if . W li ullll i lllll ' 5 XJ, X U . .- A v r FACULTY MARIA LUISA AURRECOECHEA JULIA S. DE AGUIRRE ' V . speciiai English. Spamsh' North Adams Normal School - North Adams. B, A, St, Louis University, Massachussettss. Graduate Work - University of Mexico. I ,LILLIAN A. BLAIR DELIA BQHAN i Second GI'afde-B- Second Grade'-A. Teachers' CertificateQ G d t C k C - - University of California. AdVll.,?1C123 eWc?1El: -0UIi2ife1:iSi.'g7al0f 31,-ggigghia, BLANUI-IE IVI BOLTZ' First. Grade-A. 1R10RfTHA BURGH St. Lawrence University. yglcal Educatlon- Miami University. V Kend 11 Umversity of Iowa. as - 1 , o ' a College Of Physical Education. ii,, slr'f1"'I-ibwiltii r l :""'W"'VW 'i1l" V H' ' 'l"i A HW" ""' ff "" - l lv-i '4'llIIIIIlI1l"' "" i m -f"""'- -'-f---i-------L-----'- - .. A .Q U i ' ' U , H 4,,t,, HLA N l,.! V 1 inn X ,,, .lv .x y I f ,Ml 1, ,I Illll x mt IW ,.,, lllnlllllllllllll ,,.. .- . 1 ? ,L hllll lllllllllll 0 ' ..,..,. : Hun ,W Il , ur-W Y Y , i lil ldw. i,Tm ug ii XwLlgaqmlluullllllllliilmlllfliW eI.l1lxfm, Q HI , 1-Y -if I llllllljllnlliumll i l In 5 , '---i n mlllllllllllllllllhlll' - U -Q ...-.. ,, -""fq,,,.V.-.,,-V z..mmmmi.. lf WW "ll ul l' 'l N '11 Hinu wlwlwwlltll lli W ' lf lilleYl'fl'1lgwfglf Mg P' ll 1 ml 11-i - . . l lvl' REM ,n"' ,W iw' mf' ml- t,IiI,i'2MiNT MWmbmmwmlmiVw .xfmmlibjimxu x K All!! h A R.-'T ul N Q.g,,,ml...lInIlIliIIml 6 H f4,lI,?,gxNTIm Q ..., ,W , V ' - - ---"'i ""i' H """' I Will-MmmlIUN!II'IIum..H.m..,......umu11mIll11m,.,H lmlmnx., vlqllli 'llllll , mnllhllmw ,mmmm '-4- 3' Q4 Am, 0 f jf A 1, - 'I fhllllllllllnlll ',,..qllI y f - V? r , U Y 7 f""""4 ' ' "'-4-' ----- ,,,.i...... .mullllllllllm ,,,,,,4,,,,,, il!,,,I1mM, I lIIl'Al fi lx " fn Alum? Wm ,l e e ""'4 c "l" """"" """ "'-'f-i'-- -'-'--M-'H'"M'H'I""lH'lflVll'f-mt.Flllllmtm ,,,,,,,,, , My 1Illlimlg-,vgll'l:f1f,lwilll 12 .UR l. ILRECOECHEA 1S S University. '.,l K. IL' L lar! FS ji, JHAN a.de-A. Normal - Chicago. rsity of Califorma. Surg , X X WWW gtg mmm 50 n n n HmmmnnmunnnnlnlImlnnlzmmlfummlllmnunnnmmnn 1g wn n unlnu 1"'1"""1uImn:: ::..' if -::E '...siiililIIlIIIIIIIIll' .e :ffIunIuIIIIIupnnnmm,,,,,,,,,,I ,,,,ImymnInuuI1ull Iluunumunululnlu guumn 5 S E num V 'l"l'lF!l'ka.. J'4 g5 '- llllllllllllllllwllllIIIllllllillllllllllllllll l1r1lunmmm..:....i.ala. 3 131. Qff n auualr 'Imunuilunl siaamuilluinlIIIIlrm...... wmmmulul f t f af .f"X.s ESc FLORENCE BUSH First Grade-C. New Mexico College of Agriculture and Mechanical Art. Texas State Teachers' College. EDNA E. CLIFTON Arithmetic and Social Studies. Sam Houston State Teachers' College. C 4,4 ,. ., . . , A. . gftfip ' - ' ' f L,:f : f'ft f" fl V1 U77 ' ' .. f I 7,1 hffj ", l.,4.I,, , , f. 1 . f 'ilu f .s"f..,.f v f,..9 . , 1. f,.he,. flf ' if f f ff ' , , f , Y 1 16 ,au .N Q ,f If nr cs.. 0 . X , W , df FRIEDA LUBBE GADBURY Kindergarten Director. S Kindergarten Diploma. ACULT FLORENCE CAIN Kindergarten - Home Economics. B. A. Baylor University. Graduate Louisiana State Normal College Graduate Work - Teachers' College. MARTHA LOU GILBERT. , Third Grade-B. B. A. Baylor University. Graduate Work - Teachers' College. GLORIA LOZANO Spanish. B. A. Baylor College.. IRGH Kindergarten Training School, Cleveland, Ohio. Graduate Normal School of Monterrey. ,ation Teachers' College - Columbia Umversity. ' I-AY A Y V L' lEduca iggl wif fl h!""l 'llIIl"IZQin1If'T"' 7i:2llIIIlWlQ?I """'l' 'W """"' TZQPHIHII ' I" lffllflyll 'J "" 'ly rrfffjmimm .f- IHJV:-mp'.p ,. f l 'ca all c rm .ll g llJI1rR'llWlQQf?'iN3?llfl'lti Q 9ll"l'f fn . A H S l'lm,,. c pl! .1 n ll l P ,. L - ' . ...,...... .fmnui..z::::5. gzrzgimnnnn.. .... ...... H 'l 13 I 2 1 . 4 fa... . W . ff - U .wa-s-MffWM-W--s 5 : f.-,,,,giy.Z i riri -pm pn F Q.. egmilllllllllll, EE5.,.,,,,,,,,,H,mu,IInIunIIIInnIInlI'IIIIIunIuunmulImlmulnnuuuuuunuuuuu Bynum U num ' ll l lil? 'I 1 "6???"?ff I 1'-ET-1'r':r 'at 'X -1 I "N Ll-"!'-'Q'-' 'l ggi .. IW. I .5 Vi -N 2, X .zo mm I uh -al, ll fill i f l iiIIn : LZ-Yllllllllllllllllll ....- E555iiilillllllllliillllllllwhim-72'A ......-I--WH" Illlllllll 111lllii'wi:fys I ui " , A .. - Aff--WAI----S'-e-r Jr WM' ng- Lf- -Q-Irv----H - ' " Q-AXQAG z I A Y X leafs f- 1 F ACULTT It , " EVELYN MAESTRI Art. I i B. Des. Newcomb College of Tulane Univ. Graduate Work at Columbia University. Graduate Work at Tulane Un1vers1tY- OLIVIA Y. SALINAS First Grade-B. Universidad Nacional de Mexico. I University of Texas. E. andrR. Special School for Teachers' ' Camp Grant, Illinois. 5 MARIA TERESA URQUIDI Spanish. . Alamo City Business College. p of San Antonio, Texas. ADELIN E RIOS VELAZQUEZ Spanish. Escuela Nacional para Maestras. BEA R. STEVERSON . Arithmetic and Social Studies. Tempe Normal--Tempe Arizona. ' Graduate Work, Teachers' College. Columbia University. University of Mexico. BONITA NEL1. WRIXON B . English and Reading. ' A' San Dlego State Teachers' College. XVork at University of California, S. Callforma, Colorado and Mexico Member of Kap D lt p' Educational Frai:J3rni1?y,a I Honorary' l j i ' .- llIH1Il1"" T " wing gil'-g g mll m,a ,,,,,,,,,,,mQf . . .... ........... ..,,,, , mm ,,,,, 'A ' --e-i-. .... . .. .. W, in or - T1 '..' .galalill -il... I. ,Hi "'sl" fi'i:!.-ll Q T -ll ' . " f"'1Hl i "" I if-e Q .y..l..A1liplnurl.Wgqf"'M?!MHII.M u. . 0 mn 44 Illlllliig munll lil ' AEII ll ii all ii I A ii wi' Www iilslIW"'i ll ill llillllh.. Tl ii it M ' A H S lluglnllllliiu 'FWlii""""" m"""""'ll C Iililwf l ll 'W'l"l"-Gila' li' R lllie gtfifflii N Q -illl "Elm ' , 'l 1""' ""' f 'N ll- Q l .Ji ei .ac I .I Q-A fy. N s- l .1 .wmav 'l li 'i fT"u"' fi""1Ss . lllll' .ll A ' ' - 'I III ,L wl iwfii I"'l'v ' -"l I .-'I IH' 'i:"iV 'Lk, -i'-:wit ivlill-'A "l'l If illdililadimiilliiililmbiu ....l ..., ' illiil '9- A - 'lllli , ii!! A- - e ee me A le I -A - ""-'-' """'1""""'- - ---e '1'-1- 1 "--- ........ ....mnlll1mf" iIiv,lll1m" , ,walks 4 Jrjlll ill'-U' t.lI1iU A 'T' " -as A' """" T .i """ i " """ "' 3'l"""""""'W '---'--'i f--H-V-milmllfllllllllllIiiImmlllIIIlm..E 'fgf1,.,Q...,.,....... ,,,,,,,,,,, ,mg2fllllllliiQ.f,5iFW1 I i. K ll I NW XJ X K f f N60 :-92:24 : b ' x ,f xv 1 L YJV J! ff? S H - . mm Q0 unnm,lmnmIlnumllIIInlmy11IuIIIIIIIInwInII1Iml1IIIiIIINIH"''llHHHlllIWWwillll1ll1lllWggglll1ulI::: i.. '-- ' Azgfiaiiniililllllllllll ' gaiiiiiiiillIIIIIIIIIIllIlllllIllllIllIIIIIIIlIIIIIIIIllllIlllllIIIIIIIIIIIImlIIIIIIII WIIIIIIIIIII Illlllllll 2 IIIIIII "ES lllll 'IA' In ::::':'.'.':.z "awk Mix - 'fu l' II' fy! ' uhh 'L I . 'N I 'X .,,.. U In ' ' " " .-5: ll , - -lifl. .-,. , 'I X 'ix-,K 2515- X lvl ! -I III' llllllll t ' I.. lI.I X X - LII w ld' W kglf 2-'M g asp. l nIInnwnll!innnunnmm1annllnmmiifwmmllllnmnnnnlnnnx.inazn..a.a'.laa. 1 gf. eg ' 14 'lllnmulllnnzfa-msaainuuillnnnllllln mg.. arwlumlnuul Q x 4' ,-. "'fs1,.l' . '-4. -.. i ff ffffgkwkti SE IOR S ff B r , " 6- -ff "T v L2 ' " f ,"'l:iIIIfI1lllIllli7- , .IW nj!mg5f"w' mlWnmlQmlfmw.m,Zi M 25 I Wnmfi f ul ' "f""': mwllllllllllgrgnmr ' "' qgvullmlnlw sf '1-'- " 'A' Znllllll :NH II ' Q-51 ...1 . ml1ll I nlIllW' fI 52i jff1jvI.jllIl 1 S We if -I ' uw fill' fa n1:- Nw H A ll' 11Iel1 fm, mm , +1 1 -' W PM hw.. u, M ummm 1n1f1 im 0 - .Wu 1. fn ..f . w ,f v. ' amy-will , .... Xe.j'--mm ,MIX x. ,, ..A. ww Illfl ' V 1 1 'HM III M 'gym ',..,.1.m'f,y llll.mf,,A,,f ! f A if f f 9--. .... gsaff Y 15 ' X.. 79 Xof .' A I NI X X I g g S6106 '- ... pg - . W mn Wgggf I- S' 5.5 ' i mullllllllllll 5. inHIIIIIllglmlpllllllllllllllIIIIluIllIIlllllllllllllllllllllllIHllIlIIIlll"'lllllllllllllllllllllll 2.5 ' llllllll TW IMOL7 if QS' Ip' IW'Pf"iWil3iWNslllllii.WWMFEll' 'W "'5I fW I " 'lt ' . v" p 'fin "- I vel. U I ll . . . ' '- s .. I ' lla: , I H """ ...N 'ln XSL I I l W' HM i iQSmlIlIIHMMH 'Im Wianmlln Z7-Wlllnlnllllllllllu messasaiiiuulluluullllll11m........... '-em.. - '-W""'HIIlIIIIl1 wmumw III "" " ii 1 - g e I llll llllll ,fl r RY In E ssyqioas JAMES G. SHIRLEY. I-IV. ' President of Class. TVULH- .f . Vice President of Class. I. IV . Editor in chief of'Anahuac. I. . Assistant advertising MSIE U- I M r. II Ass. Bus. 8' - , President Orchestra. IV I Orchestra. II-III-IV. I Foot ball varsity. 1II-IV- , Foot ball Squad. I-11- Inter-class foot ball. 1-11-111- Track team. II. M Cheer Leader. IV. I - Senior Program. IV. Tuxis. IV. Boy Scouts. LII-III. Sea Scouts. III. . Editor of AnahuaC1'.11t0. II. Beta-Omicron-Beta. IV. ment Lion Tamers' Club. II-III. GEORGE CARBAJAL. II-III-IV. President of Class. II. ' Vice President of Class. IV. Vice President of Library. IV. Varsity Foot ball. II. Foot ball squad. III. Chorus. II-III. . Gypsy Rover. Lost Princess. Beta Phi Beta. II-III. Alpha Sigma Chapter. II-III. 4M Club. IV. .Tunior Senior Banquet. III. Senior Program..IV. Prom. Chairman. IV. Radio Broadcast. III. . . , MIKIE MOSS. I-IV. Vice President. III. Secretary. IV. Volley ball team. I. Departmental Editor. IV Advertising Staff. IV. " Alpha Beta Phi, I, Kappa Beta. I. Library Club. IV. .Girl Reserves. IV. Chorus. I. ' "The Gypsy Rover". III Library Staff. IV. Grad. Committee. III. Cheer Leader. III. . Class Program. IV. . f KITGHE-NER WILSON. I-IV. Class Treasurer. III-IV Business Manager. IV Trail Ranger. I. ' Tuxis. II-III-IV, BOY Scout. LII-III Se-a-Scout. III. IIlIi1k1n':g' Club: IV, 'On amers' Chorus. III. Club' IH . ....... A A A . 11 it " 1 W rp' fw l u 1 X fix! 1 Hmm HIIHIWH fu, 'fillllllllllll I rmlllqul I ., X 'Hmm X4 M ,SMA XX f 1 lqfx Il lm IIII Hun. mu H HI lx mmunmnm , Q A-ikglhtmg Q ' I M px .....m. ...... . W .EguWj H 3 ef ' 'V' . ...Q ,f . H I ... 1 1 SL ""' ""--'--'------ -- . A J I A IL- . . I 'I' " 'L - g,T A 2. tti' fl w 'Wi ' .W'..Qf'Ui.TW. -I I "'. 1- ..2 i"' ..:. -I - "' "" ' am.-A--we . I I- " -W .. L Nw ,MI i . ,p I QW - L -sl i g ', if ti. ii"' ' 'I "WH . M' ..... .... 'W-.r H IlI1IlIIlII""K"--tl, I' ,ei -' egg .. .4 ""' 'Hum 11 I- "-W +1 . """"'ll'l'f'll'll N if I 7 it ii :lit -' 'I I ' Sling 9 riff' 'I 1 I 'K' iw' .I 'lfi M" -.- "' " -A" ll ,,....m 17l Ct- .. X- . "ll ' .Q ' .i-ss: X fl P L xx 111.esq.,I-NIM, WW Wiwim. VIII-lf, .jx A ML, WL I lIlIiiI'5'! "" Vigiilmlmlllll I MV .1:.Iilul 'M V .iqugef M I yr I lx .111 VJ - ,emmm .rm ...I ,M I X I I f f, -, A if M- it . Y' ,ll Hx VK 1 ri xx ,SX iw. A! K xiii W 'beg' A ti, HI ix .ln 111 I 'I 'rl Wg ,Q g I -41 "ll AH' I "i' '1"' I I 'IIIIIA .....- will -ml:Illiwlillliflvnwnm ...,. ....,,,.,.,m,,,,ll1lgl,gg.,iA Mmm IlI ,q,' IIl A A lmuhh llmmmm- -... .-1 Q5 Illn, AX. AN -- ll 'mlllm..ql "j,..-ll if 1 V ll , ll . V H P .............. 1 ...,,., wma. .....s.s..I...uIllllllllllt ............. Nlfunmlimi ........ 5:iiiI"lllI'l.,W,mIW56.5 fablllwrxxx 1.5, MAR U Nl I W avh -...... ...i 1 I U I lll u ilu..-iillllllllllllllll lllllli-. IIYIINIIE ...iilululnen -....... nil IIE. Mull irf6i.?!-3131?',,,vl1ffm?1Xi 16 u II I ull! ll will mm Illlllll HIM J 'ml I Rd N AL' II-III-iv. .K 11. fl ,U , Li ry? XIX' II - JOHN ASSAEL. I-II-IV. Vice President. II. I ' Inter-class Basket ball. I. Basket ball 2nd team. II. Biology 'Club. 1. French Club. I. , Art Club. I. .I. II, Hiking Club. I-IV. lgr. II-III Tennis Club. IV. ' Radio Club. II. um In Literary Club. IV. - ' - Star Club. IV. K: Senior Program. IV. lf. . SENIORS RICHARD ANDERSON. I-IV. Basket ball-Varsity. I. - Foot ball-Varsity. I-II. Treasurer Collegians. II. Class basket ball. I-II. Capt. Class Foot ball. I-II. Class Foot ball. II. Basket ball Ilanve. if- .11 ,. l ll! GEORGE A BARAM. I-IV. Varsity Foot ball. II-IV. Class Foot ball. II-IV. Base ball. II. Boxing. IV. Star Club. IV. Chorus. II-IV. "The Gypsy Rover". III. "I ost Princess" IV ' 'CARMEN BRAVO. I-IV. Secretary Special Students. Black Cat. I-III-IV. Alpha Beta Phi. III. I ll, 11 I ms mum' I I PIIII I TW I N-'O lllll lll l f ' """" """"" Wi nn A " l I" IIIfTl' 5 1 N "" I ' M" 'V w-fl M - --1fff.f...nnl..w. ll 'J' ' S M ly I' uull IIII I I B - S Mu i mrIH urvl ,,iLE ff 'II . 0 M x43Hl'jl aLl new lsuagllyll, Al J I L' I . . . I 'pf J l l MINI x'L,,.flralI'J'll1WMm' 3 Wnt........ .... i..:::p....mmnlf ............. ......... fn11lnmJlh!?l1::ll.....Q ....... Tl .... .... . .... .lt:ffllillrlllllgllg limi, ,iff 'S . . ..-mc. M' ,...... . l. if lun, ..,. 1-,iv w Ay. I iii. W my MI. . ltl.1,,W, . . 2 . M 5,h,.Q-K IM Ilxwwyllilf wf.. 'ig ., 1" I Y i ill S lift W" - '- Pit: ll .ll 1 AAEDQIQ 'ji W J!mullIIiiI.g!IIMJiH:Lvm Mllllllli ....1flu uinnsbmy fulfill? I Owing .....l .K 20 XNGY' Ml' k'-- , AVN - N W!3XIIl?4 Sxiwj s -- I lvb, E- s ' I .ii m auinuillllIl.IIImwmuinnliuIIuunuIiIIunnnunIIInmum mnmuuIIuume e "'i.I III .II '::-:: -,.,. ...V I III' 6.2 AMN' III I III , I" I ""' ,,gA .QFTNIImnnlln I115464222asaasmmmnull!IlI1iiI.m. . .......4.1.- .I---'WI IIIIIIIII I I I IIIiI-I-I.I'Ia- w1I'fw'i .I-'III.Ig,m 'L- I Sill' Illllll l w --l5"' - ' I P W I - T YT -I S TORS iotogiaoiiy 'A fi Advertising Ali-TCHI' i er-lry L1 1.1 . P ' -:ing Lflub., TV. Boy Snouts. Tibriry Club. 'Ti -Lggedv Ann . "Gypsy Rover" I'Lost Princess . Thorus. TIT- T. , Stn' 1-ubgif F91 T- nnfs Club TTI- T. pv v - in -9-.Q-X - 5' GEORGE R. BROTHERS. I-IV. , Pl - I, ' Ei tor TX A-L11 s . Ti 'II-11 ylx I 11 3 X10 I Ilet c si U 3 , ' Til T X ri, . J ck If -gf " III. TIT TV I TX Library Staff . Class Program . IV. U03 .HANDMAN BUSH. I-IV. Asst, Advertising Memager. IV. Class Foot ball. TLITI. Foot shall squad. TIT. , Hiking Club. III-IVL, Boy Scouts. T-IIfI,II.' Lion Tamers' Club. TT-III. "Raggedy Ann". II. "The Lost Princess". IV. "The Gypsy. Rover". TTT. Chorusp ITI.I Class Program. TV. R. U.'F1. TV: MARGARET GORRAL IV Black Cat IX FRANCISCO' CUSI. 'Ig1I,IV'L Tnter-q,Iass F I I Inter-Class P3g2liegaI2I1lI-gg' X zirsity 1o,,,,t IC II I Basket hall Qnjg tea-E: Basket bail Club I 1' IT Stair Ulubl III! ' ' . I iIrI.Ii.' HIIIIIII-, I.,,i,,i ...N v-fe'-v .--we 3 , II 5 .Qs I I ,. I Ii in -I X I IIIIIIIIIIIII W HIII iw I- iiii E- . - f I ',, ,f , Ili? II II I , ,. I I IIIIIII . l :III Ii.IIIIIIIIIIIIII,,, ,.........,,,,, A I III J ' ,I' 'I 1, ' ' f"-' gl' ,Ty 'Ina ' ff " 'W-:?'i ' I,,.'-HIIIIIIIII II Q eil H" """"""' ""' ' 'IIIIIII I 4"- '-'A--A 4 ----W V--5- 7, " 'f .sg---L--, ,, - I .A K I wi' I wil.. Mg ,III , sm...,,.. IIIIIII WL IIIIJIIII I Q-.mr IIIII I ...,,,II Y R-W V. , -1---H -A -v-A-i...:.,,-gr - - 'A I 'I I , III A III in ,K I If II ,IN-III' 'IIIIIIIIIIIIIIH-Pi - I 1' ffml' , fs-r I 0 Q IIHI 'I 'II ,---- i...,,, I--is-v is A - I , - . III, ww ,I 5 Xwhi. QQIWII' 'IIWII'---H W' HI- :III - IIIIIIIIIIIuII..,..I,.,I, ,I I A IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -I ---WIP -.V-W-,ff I --.v.,..1.m.niiIii:f-fi ' If I, I I, iw .I ' Wu I "-m..II I1 ' .fn 'M swf 'ir IIIIIIIHI "1 ' in - ii...Jlu. IIIIII Awi ws g - .. ' llN.1--41-i:..IIIuIIIII I-II If . C . ' 5 K ..iiIIIW'i fini I IIIIIia :i....,...f'I+ MII' II? I I 'H A .WlIiiIIi"Ii .MII'fIIIIIIIIIIIII-meifIi i I ii" 'I"llllIP'i'III. . :II I ,Il II I IIIII. I s I Iiwiwl. ,,ImIL,s I, I I I Ijqfn, III, 0 . 1. JIIII' ,I ' ' Q III M. IIIIVI IV? I If' IIIIII ,L .III ' 'HWIIII' IIII I IIIIII 'Ii' - f ' IL IIC, .Y 42.-IGH X' I ' I'I'Ii. . II ' 'I VQYII ' 45..iuu I. 'I' ' IIHIK' 2 'I " I 6 I' "' -f"'I'III I ,III 'Z I . K--' , , ' I"I""""" """" IIN-H-IIIIIIIIII IWW. .... ii. .,..., .....iIMi" IIIWQ5- DIV 0 L . A 'I H 'il fi If Q".I 1. 7-' 'II ' J' I -. , in Illini... II . I . -,,, I I X . X . ,V I I U , ... IIIIIIIII.. ,..I.. nwIIIIIIIIIm ... . ..IIIII'IIIIIIII1lu..:. I LA.,,,.-IIIIIIIIIIIHI I III' rg I lx :Il x , ,Y . :I I' IIII ' ' ""' f -f A W """ ""' ' -'-"-- ---4A-- I 'I I1i1iii,.....:, QEEIHIIII H- ,mIIIII"ffs'f: "II " ""'I'f ' "I-. ' I II.I"' " . IIII '31 , .. ., , V gr I-A, I ..,.. ...in Iiilll1lnii.....,,1...n. .... .MaIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm 3 IIIIIIIIVP' I ff - I I "'IIl - 'i'.J'I'l.4-iII'J'l"" III H fi"'iJq...,,..- .-, ef Illini., IIn . ,.. ,'1.I.....mnvulrluum -...... IIIIIIIIIIIII-I ..iiiirnnTF,f51'fA - .i.v.IIIlI.I, Ii I ian SENIORS a BILL K DEGREES 1. iv I ' Advertising Mgr. IV. 'V Varsity Foot ball. III-IV. 1 A. fi "A" in Foot ball. IV. " Class Base ball. II. . ' , , .. Class Foot ball. II-II-I. zgf . ' . ,,, , Boy Scouts. 1-II. 1, .N Hiking Club. IV. Beta Omicron Beta. IV Orchestra. IV. GEORGE FLATA Boxing. IV. Class Prograni. IV. Lion T2lIIIPl'S', Vlub. Il-III. U. 'I-IV. ez: QQ, ','i ,lg ilkl .E ll. I I I I Q0 -, , : I. , ARTHUR GEYNE. III-IV. A a J I' ' - ' yy" Tennis Club. III-IV. W A EIA, . T. .,, . ,.,..,, , ' g f V ..... J. M. GONZALEZ Cflhemay. Iv. farsity Foot ball. IV. Basket ball. IV. Boxing. IV. Inter-class Base ball. Tennis Club. IV. 45 Club. IV. Qenioi' Program IV ' iIT Wl" "flf37lf I 'W m' "" 'Ir 'W fo :mm-gg ,lI,, W HOU .l i "i" .. .. ... 1 ' lit l t QW" 'l""""""""' I " 1li f!llf'lI"' il" ' mmm iw gl ilgaqminxlllii i33 'I I nlii IlmHt Q M iillnumf gnii IIFIIIIWQTI. H I N Inlll . IJ' Ho So I, g n I ,.kA iilwlli if, , ,.u,.'j Jul .-: f unl w 7 Mn' g i... .-i,. , ...TWH illlllia 1 l i I ' i,mQW?'9"' ,,,iilIIIIl!Qjg.m,,,. ,,,,,,,,. ,,,, Twillllfi...,...llllllnilllilllmqm ..,.. . ..Hii m "ll!!!ll1ii5.. .,,....?i.1unllII1..!liii.. . . f i .... f::iiIlIlIIllllIln.... .... illlilm. ..... .f...m!!!"""' ...ilull1lI.lE'lll... ...... ...ii Hill llllllimllllllluull. ....... ...Iumilllllllii..........lI 'LM' III W in gtlllbg . f . , Y . I f If 12saigillmullHmmHHImmmlllmlnlln Hmm' m l n I ' umm ,wg . ,,,.. 'EfI,..'L 5555, ...saiiill AAfi "" ig H . I E' 5 .. , mmmmII"'''gi'IIiIIIIHIIINilllIIIIlIlHIWg5','IllIIU---H-- inf gg, , 1. H., I . V ' mum We Q muunulmllnmnmullInl flllIln1nn1n ',I gmI'1m,,.-...bg gh , In It I .hh ! W I Zfmunluallllrllllnli 5555'l"" " " ' Wmummnn ' numvnm ll lmmun uunnnllllllllwmiimll illllllnlmlm lllnu-LLL.--iam 5 75 L V so Q 4 ' ' A SENIORS ,alum I 2 W. JoHN HOLDEN. I-IV. mass Basket Halt. IU' Nik-L1 4' Ot 33 , . g4JricgT'Eefil1In .l+'00t ball- UI' 'nw-.ul Hauser- I- Tuxis. II-III',IX..: Boy Scouts. I-11-III. -arlwhe 1' yllsy IQQYQI' , Chorus. II-UV ' 1 i JIMMY HENDERSON, IV I, Tennis Club IV I .. LOUISE GUILLO. I-IV. Volley ball Team. I-II Black Cat Club. IV Kappa Beta Phi. LEE Kocsrs. ' Dramatic. II-III-IV Art. Club. I' I-Iiking Club. IV. Boy Scouts. I-ILII1 Sea Scouts. III. Chorus. -IILIV, Glee Club. III-IV. Class Foot ball. II-III. Varsity Foot ball. JIT, Biology Club. I. Orchestra. III-IV. Class Program. IV. Beta Omicron Beta. IV. Lion Tamers' Club. If-IIT. Secretary of Orchestra. TV. Asst. Editor of Anahuac, IVV' .Advertising agent, III-IX7. f4 'N I Q . " "V T ' lx ' w il W im ? Q' 'I'A QlWlIlIlllHIIm'x" 1 'Wm i. ,- --. N f , HV I 7 I., - ' r u u I! J 1 , il, ,Mimi .1 .1 YY!! I I Ml Ag A.N4 WXYVN Q. Aim .:..mIm3H, 0 A i W QQ -...., 1 II,:WIl1HI W, IIHI 5 .N "" mul I ...I Q :rx UI! ,! Mfr I-Tilrznnnrrimx E gig W nfl I i I SN IPI IH ' Q . . I -II Ill' H! iiwxvw I NIIHMJIIII XMI xi Il.+.'1. "" liflfgmf h "fi'5'3"l W A4 A: I 0 .I "'-- 2-41: ei. ..... mx' A .-4-..-- Hum' In s y , my' 'V U -It I4 I V' I it r ' V' 'ti'tI ' I "H M' "'l' l"l' ll" ? lI" ""W"'m't'c "'I"c "m l ""' T' "'i -1"' l"H""'Uf- --4-'- ---- W - i f .,.. .... ..Qmimltlm,... ,,,,,1,4 l.,,4 ,,, QI...,,5g1spgfppnfIllWfilm.:I W M I I I7 I N. W SENIORS EUGENIA LANCE-. I-IV. Black Cat Club. III-IV. Kappa Beta Phi. MORRIS LAZAR. III-IV. Boy Scouts. ' I-Iarestoot Playersf IV. "Death Takes A Holiday". "The Gypsy Rover'. 111. Literary Club. IV. Library Assistant. T. CARLOS LEON Jr. IV. Joke Editor. IV. Foot ball. IV. Tennis Club. IV. 455 Club. IV. Hiking Club. IV. Chorus. IV. "Lost Princess". IV. Class Program IV. Orchestra. IV. CARLOS H. LESI-IEQR. I-II-IV. Asst. Advertising Mgr. IV. Inter-class Foot ball. I-II. I Varsity Track Team. 1-11. Boxing Team. IV. Tennis Club. IV. 4M Club. IV. The Lost Princess 14 f ' X 'li' u:nHIl1il 1wvvv-v' -- Eesti if "" ,' I rl li I"' IIIIVIITIQERVII--I Im """"" I ilIIHIUll2gx Zg:lIlillllllllii IW 1' miflllllll 'AQ "" V 1' W we ,''ZI''nlulNillllilllllllnllllllllH 'Ii ---1 !i.:.m iIiIlll'IlIll ""l.l1 ' ,,.. ilfiigglfl. , HF''MyWmiiflllfKllFiXLWj'1"1"MWlI"IFIH!'H Hmm A mm iii- f 1,1 A Eli Imlllllr ni.. y....f ........ flllllllllllllliixi.. ..?::IlllmiImIIlf ............. u...i. 1w-,.,.. I 21 fa" V ff A wwf . ' ls IIuInIIlII!nIIIuIIIII1I1IIunIIIllluunnummlllllllIIII""'f""' " " "UF""""WQSN"""lI mmm InImnquualuumvullullmnmllllluunw v InmyIImlImuwnuuuasllllwiilmllgrillgwilllllI'--I-'--W ,iiam I.. .mul , J M + v" l " ' ' i I' v':::g-:.- E -.'- E 'u it ' "I 1, 5 N , l l-b LWNHIIIIIHIIIIIIHII1 ss:a:m.unll1111iIIIIl1llsl..n ..E'-in..---WUI' numnl 1 lmnanuunmullllulInmulunuulllllllmmf'3mR27JlIlllIllumlmu'inaza..a.aa.i . gELf,,..1iaQ j L H . .SENIOR5 x f BRITA LUNDBER . I-IV. x . . Black Cat Club. IV- - f Kappa, Beta Phi. I- N ALYCE MAQUEO. II-IV. I ,Black Cat Club. IV- ULAUDIO A. MARTINE-Z. I-II-IV. Class Foot ball. I-1V. Soccer Foot ball. I. Star Club. "The Gypsy Rover". II. "The Lost Princ-ess'. IV. SALVADOR M. MARTINEZ. 1-11-1v. Star Club. llifligf, f'H5l JlWi f g , wllrm aasulfwwjA -f Vw wm v ' 14'l-- 4-l'- ,,.,,,,,,,,,, ........................... 9 ..,,,,,.,,,,..,,..,,4 W m' lqul C , ' . - l" ll'A .l'fh" fT . Alw'f3WE5"9 WVWW IIEIE '-1-.X hum Wi I 0 "l" ' . IM II W I, I 'mm l"""'1Hl ,J""' " ' . '1-' -..l . .....m nlnulllnl11Iu ----I-ww l" 1Y :r "'lW"W . I" l. ' .4l-- M' I' IHII!!"...' '--' l - -. H -X - fif- Ml 'A ll" +I . A H S ix WWF!! ll ln! Y M 'J7 !mIulJi..!'Qli : ga Nllx u I! X ls' . h 4 X ,TWU 'IM w,,. 4- m .Mn x., .His wi tbl N sl! MHI'5'UW N, -All Wlluf .......,. 1'1" umm 'I' . ' ' u "' 'HMM Il MW i?Il"ff'4'l4 Hll!1WWlllIWm"'Ii X W Q 1' In 1-1l , . ..,.I mul?UmM1JHI.ll4lUr'1ll11l1....,.n1 ...... ...vuxllllllllumlliln f..... .... llllmmyf ..,,.. ulnllllflllllulfx .,... ,... TIIIIHHI -N 0 M? I :mu IA.n If I f.. ,'N. llIHIl:,,..f', Axwwl 144 q C C 1 W 'A'V"" ':'4' 'l"""' ' 'Immm"'t """"""' ""m""" " 'l""'A- fmmlm --'ll'"l"75755'-H'llll.:.--H-.a.mm!IIIIIIIIIIIIWM... Hiullp ,.,..,, ,., ,. ,,,., .Q,Q,gQfFIl1lIlW,,,gSlEQ.lF'37f'HW , 22 I- Im. . o 'SIIWQ' F'Ii' I i" ' 'ir' 5 H, it o F to o wsu "I" " ' I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII Illllll nunnnlllgllllllnnllununnlnulumnuluinnuinmluuullllIIl1IIII"IIIlIlIIIll1lluillwllllllllllllwggfglllglll'.. .mmlllllllll , .llllllllllulllllllllulllni1lllllllllllllmlllllllllllllllnllllnmp , II I , s 1 II lI .X "ll, I IX. 135-1, I Q I i V Il I.. fig, .:1. ll I I ,nu i I I . .I as If ...I f , I I III II II F H I III I 'll I.IIIil IIIII -mWMIlIml1l1n I 1 . . . ...... a . llImnmn111awwllIInunnmnniulnull MmmlwallllllllllnlllinlllI-ian...QM A IllllllllllllllllIl-1422ii2iimlllllllnllllllliii muuulllllln A ay-f ss SENIORS MARGARET MCKENDREE. IV. Asst. Social Editor. IV. Girl Reserves. IV. "The Lost Princess". IV. Chorus. IV. GEORGINA MONTALBO. I-II-IV. Hiking Club. ILTV. v g . MASON MUENCI-I. I-IV. Sports Editor. IV. Varsity Foot ball. IV. 2nd Team Foot ball. III Class Foot ball. I-II-III Class Basket ball. III. Class Base. ball. II. Hiking Club. IV. Boy Scouts. I-II-III. Trail Rangers. I. Tuxis. IV. Library Assistant. III. Dramatics. II. 'ef' fi? VI ffl- f .- ,f ,.., u f. 't . . - 51 ' ,K LUIS OTIER0. I-II-IV. I Varsity Foot ball. II-IV. if 1 , Class Foot ball. I-II. l If or "f' Soccer Foot ball. I. . I ...Q l5,fff1gqw Basket ball 2nd team. 11. Class Basket ball. It-rv. . f, W . Class Base ball. IT-IV. if . M53 ' ' W Track. I. r-vmnixlnnlillg... gg 1 ur---4 'Ill lflllllifgydv fxi lll Q1y1-T-Hllllllnmiggif-Iv . i.. .... - -7- ?,mIIl"'rTq,II. 'VA In I 4------v unmnmmmnnnn f-'A pg..--T--inn.-vnlllll 'II II Illlfilwllilli II Ii. M EV ...Ill IIIIIIIIIII IIIII - .IIII i"IIIIIIl lI I'I IIWIl "l i I ,RJ1'IIII,Q? II I fWi .jir:5 1. IQXIIIIIIIIIIIII ' ,H A ll, ' Ilillilllllllll "'A -f.fWIC,,wPIIlIII.-ET .HHIIM IEIIIIIW M l ICS' I! 4-.1I,4.,.,m'-1' .III !'l. IX IL, ny' M .I mil ...., Q 'tx "I lkffs i I 4 ,- gif! if 6Q ,,,g.,,,MlI 'gf I""f-Ll gQl,WyI "IlIli9Q,il..'I1" II ' I NWI' if-. N' ' ..wlI N " ' Ill -.lull II' s ' -. ' "II :era I 1' ffl" 'II' III MW- .ff 'II '.- MMvI fI"Y"fI"f.I HN! M-QIIJIIIIII . Jn- ix Ili?--Ilia., wild III!-if ...Ui lg X IM WT, II M .. IIT V .ill 'I V, s s I N . I I V I ...EW ,Y 37.1, X IlIlnnl....:QiJQMIIIIIII I!IIl.m l.. . ,...... ....... lullIllII.pf'5IIIIIllIlllI1llIim.. ...... ...lim l!l1ui....i.5IIIII..limI ............. lmllu1nl.QJ1IZi.aa . fE1..11.ninlllnusl .,.. ...., .... IIII II I I IIIIII I 23 Q X SW? A 5 ,, 'f nm mumunuuuum IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII nuum A fl mum uunug'IuIIuInlumnIlulsnmlnwlmlwnlmgllnlllmmuullmlupil' ' .em-Illlllflillll i' ,qi """' "Ill, Z UII..... X 'm a' 4 A mu . 'Ing' M .35-5. --srre xxx 5 W '--. 1 1 27 'Ill -H 1 . eflAIIEE3WEiE'MimlW W mHSw33W JggwmlfgmmmmAEEQZQMMMMMEEEEEEEWWMI llllllllll llllmlumlllllllllllllll mul msm imlmamlllnununlnm ...al I 'C - 'Q "" - A If , , ---fx Hg X .,' " SENIORS ?' Q., N BETTY JANE O'ROURKE. I-IV. I 'I Girl Reserves. IV. ' , Chorus. IV. JAVIER PARSONS. I-IV. Foot ball. ILIII-IV. Basket ball. II-III-IV. Interclass Foot ball. II-'III. Interclass Basket ball. II-III. Interclass Base ball. II-III. Tumbling Team. III. 'Q ' e Track. II-III. Basket ball Club. Four 8a a Half Club. IV. T. P. Club. Senior Program. IV. 0 MARY PHILLIPS. IV. I Four Sz a Half Club. IV. Girl Reserves. IV. MARIA LUISA PICAZO. I-IV. TPe2.SuI'6P. Black Cat Club. IV. - - 1 +lfluf llll' eg VT llel F .....- ,Li ..... ....... so A . Q -1' i'f'q1u?q,mw 1 W e 1- " llll-Illlllllnlrlglzf """-'----1-- .......... . ....,, ,,AA K 1 -- - . , . Sig .... .W ..... - I mllflfll Nr, - 'Tl' qw -l-.. .... . . ll "."lli"U!UVlIIIUl e1" "'+gi'geeS"""IlIII1'w A lll- -. so . - ....... .....,, - A , 4 1 Ml .fx Ti Qllllllrfwmlflv In 'HHH Hmm m IH y w .... .mmmmllllllllllllxl 1-IuIHiL2jjE1l1QIm145 H-.ml 'lr we .. Tmlw .. A 31:4 Slbrwvuwll l Sk..-N ,',. XIHN5 1 su xr .m1,,f- lvlb gnwlillb fi,:::....55.. 4 Iluulm mt JM - .IHHVXNNN N0 I lg'-. 5-443111, X h Ml, MH .. wg, ul -HH '1'l11... -I I.. 1 .,,f n ' Illlllllllll - IIIIH' 'Unix' U, .W l-r..e-p.u- fi nnvulllllqllfiQV",,1liNi3f1lI,..1"HA I -- lll I -e MI? Ihr UI M fl 1 -A1.,wf!1 H.--gjggpyl 'wif L l "'f'l 'W'iHl'llI -rrrll 'l-lllf" I imwflllW.mJllUIIll1li4lam.. ,,,, .,.,.. j mum .,,,, I ww If 'llr I1 f' """ .,.r lrYmm ',,4Iu f ,V kv QUEEN . ---. . ...I ... ,,,...... -5 III: .... X lwglluu "f,V,,'l Qimml' "'. . '-.5 1 Qs s 31. .Um NW-IU? V I 5 .C ........ .HIIIIIIIIII1 ..... .... ..fIllllu1.fT.. ....,.. mul ! L...f........a..i.m llgh1m H mm jfmflililw ...Q-lllAl fm.:. 24 I H JH!!! I mlfxl .lull IIIIHH H I I 4-M I-1 Y "I IV: M - ,. I . I f L+ 5- . X.-1 'I I W ,I XL NOV I V I X X gi W ml If .M I IIIIIIIII Wig mmm mnnnmnuunumInuIIIIIIIIII1III1III1InImIIIInuluuinlllglhfwwllwwifwulun ' ..L.-fmiimlllllul ll willInInunIIII1IIInIImnlulIulIm:IIIII1IImyIIIIIIIIIIIII IIIII Q05 . I X Ill MIR "II IIIIIII gf- Q I g III -. I1 I I"-I 'NI XI4 -.. . L if QI? II I I I 3 11 II I ..1f1r1I1i "' 9 N """'l 1. IIIIIEI Ill IIA I . mm' I mum X XX f' I' ll' rl 'ln I ...lt 'I .C I I Ill 'Ii fl 4 -f I x N II . II ..gHII I,iu -.--- .Il III Im I .h am. I P' -nmiwi . .. ..... . iaiua?"Wceeiffeeh'ii 1i.+i' 5. F .eeii' mmeeiaeaaiwf' msn LW III-IV, LI-ll!-IV, mall. 11-111 k 1 ' freIa1IaIH H111 Tl. III. il-Ill. lub. I Club. IV' ll. IV. IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMZEIIWQIIIIulnnuunnum II U. X f IIIIIIH 4' N'IIIIIIIlIlIIIIlI .Immun Illnuluf . WIIIIIIIIIIII -4f'fe!ZfNx X SENIURS ANITA PINI. II-III-IV. ' Pres. of Black Cat Club. IV. JUAN MANUEL RULLAN. II-III-IV. I Literary Club. IV. - . Tennis Club. IV. . Radio Club. III. Condesa Club. IV. Hiking Club. III-IV. Biology Club. II-. S EINRIQUE SANTOS COY. II-IV. Star Club. IV. Tennis Club IV. I-IEGTOR SARINANA. I-II-IV. Soccer Foot ball. Star Club. Chorus H J 'mmm I ' K""' Hllllllu' """" II I lmIlIllIIIl" """""""""""' ' "" """ 'NIIIIIIIHIII I ' "" """"lIll1H' "" 'I I ll I """ "WVlllllllmmllmlmnm VH' "'vnmnQ Ill 'MH' "f"" "" I rlmmlmuluw' , II WMM lIl1,f1kIIiIk I IW III! H, , I Im Wm 1 N IIIIIIT iilklwi I IYII QEX1 ""III "'W' c' I ' - ...J - if 0 ----' A : 0 I T . Q N N ---4--- ..Q - I f' N.. .. I qwlifvg g 4III1k 1 Iff"lm, lrIII1 1 53:33-. Ill ,llfflihIL:IIl I.IIIIIIllk.'Xwill 55 I IIII Iff::Il:II IIQ'. ml1 :ni lllml ulm ' nm' -1 i., M "W MI I III ilviuw m1,q,l!II'II i,k I. A V41 :gl R-.f IHIIIIIIII I.- IH A H S IIIIIIn 1 M MMIII' Ig IN X II Qt M IQ III ' I'II1Ii..,,ffi:.:.,I5NI'I III ,IL Ni" IIIIIIlI..,.....a . - . . .. I ...I---I-IIIIIII I IU "VIII 'IW-..:i-:.i.I,I I- I I' IVIIIN1.'Yi,i1I:IIIIIAHm., 'IIIIIIII I fm". II , IIMMWWIII 1 ti II WMII , g I 'fi 'JIIIIII' 5-,f p UH IIIIIII ' III Ie.IIIIIIIIl!wniI:MIIII1I IIII IInl:IIIIIIIIIIIIIIIIIII lII..,..,il :vnnvuIlZI.I.I1... , I E IIII IIEMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIm1lm...m I... ....,... .... QIIIIIIII - 1 ...... IIIIIIIII ...., I... -:'.-,mm I,....1u .,.n IIIIIlHlFT1,II..Ij,I n1nlinn .ImIIIIIIIIIIIIIIIIIuulunnuvu MIQIQIIIIIIIII II 'ff we . X K M A A R B E: S Q I gn sf ' .A ' . .ii ummIIIullgllrlllllllflulnlllzlllmm1IIIIIIIIHIII1allllllllmllunnm lIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII MIIIIII lllllllllIIIIIIIIIIIIIIllIlIIIIllI9IIIIllIllIIllIII"fIIIIIIllllIIHlIIlIIIIIlflllllllliIml1W2i' wfIQgIIlu-""---N ' -.,, 'tl' T M f"'H IIIIIIIIIIWIUUN.. . f1 fwll n lfgifu III Egiiiiiiillllllllllilllllllllln -.IIWIIIIIHHIHH U mill lllllIulEW"ll?9"l nnmnu '-" AMN' i f mmm Hu' 1 ' 'H 'w.1nlllI""'I'3!Ill .... 12. All Iliufi ii "1: -Gif-xx F JE' M R nuuuuuui munmnnunn . .nl im ml. if X XZ GRACE SEIZ, I-II-IV. Typographicai Editor. IV I Advertising Agent. IV. Basket ball Team. I. Girl Reserves. II-IV. Hiking Club, IV. "The Gypsy Rover", II. Chorus. II-IV. Grad. Committee. II. Class Program. IV. CARLOS LUIS SIERRA. I-II-IV. Interclass Foot ball. III. Interclass Basket ball. I-III. Interclass Base ball. I-III. Opereta. I-III. Chorus. I-III. Varsity Foot ball. I-III. V2fI'Sity Basket ball. III-IV Star Club. IV. ' Soccer Team. I. Boxing. IV. Basket ball Club. III. Hand ball. III. Class Officer I, RUTH SAVAGE. Iv. SEN ORS CHARLES s.E1F.ER'1'. 1-1v. Annual Staff. III-IV. Class Hand ball. III. Hiking Club. IV. Boy Scouts. I-II-III. Trail Rangers. I-II-III. Tuxis. IV. I Dramatics. I-II. "The Lost Princess". IV. . Orchestra. III-IV. Library Assistant. III. ' , I. Sxlwg X XJ L JV v X 1 IQ QUIZ I ...M . num W0 nnlulllllllnllllulnuunnum inIn1IIIIIIIInIIIInI1I!1I1uI1nIIIIuIIumnulumm'wgynWWgg'gyu1Iu:::: W I ...siiiiiilllllllllllll ' 2iiiilIIIIIIIIIIIIIlu!llllIIIllIIllIIIIIllIIIIullIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllll 'IIIIIIII . A '2" ' ls' in -I n ,H 'I'-gggjgliqlsgzgll I-1'---,-' 5,153 . ., 'u I "'.,. i 1. :-. V 5 i llllllilllllllllillmllllllllllllllllllllllm I!!!MM3hI!W3liH1Illlllllhllllmn.L1i..lli'ni1 "" MulllIIlllllIHlllf 4Q5if5iiillllllllllllhlllllllnnunzu -llillllllllllllll ' 527 . I i N1 ,fs V SENIORS I CHARLES SLOAN. I-IV. President. I. Varsity Foot ball. I-III-IV Boxing. IV. Hiking Club. III-IV. Dramatic Club. II-III. u C d Club. IV. on esa Radio Club. III. Glee Club. II. "The Gypsy Rover". III. "The Lost Princess". IV. Chorus. I-IV. Anahuaquito. II. IFERT. I-1v, 5 U'I.II.' T-ill. ru, ii-111, 3'5UH- ROY STROZZI. II-IV. - -ss Q1 ' .::". IV --'.,l. :Lili ' n i . X . 'x Q - 'vyw f' L4 3 I ' F I FRANK TABOADA.. IV. Tennis Club . IV . us. Manager. IV. ist. IV. Dept. Ed. II. ball. II-IV. Foot ball. II. Hiking Club. IV. Boy Scouts. I-II. Sea Scouts. II. Library Staff. II-IV. Senior Program. IV. Literary Club. 1 I ' .ww IV' :H l1 1I '5I!i!':t:'i3,..., .jj'lIIiI 'l ""' .I rarly"'v3g ,,l. III' 'ul l"51lIIl"l"'52,. f " """l"" i """"""""""' f'22l"'l'lllIlll"l L1,Qf"'ll ig 'IVI I -+I 'gf ' q -4'I- W.. 1 , if --.. ...H ... .I mi'-fj ,1, .,.2II.Efi:i':'li'. IQ fWIff:'qww"'15,'Ill"-.mf-LQ,643,,gill1':,1,iffwlllwgb,4.1!kj3llfilllIlummWm f- 'HHH lu illlllllgfhg ni vjf , -I .. 11 - 'IW' 3f..,,...,,, 5, .F R A " -l"'WilIll3Ili1'l II- pllIiliW"- 'CW,,.MWIIl'l"1'l "Wl'wm,.,yf I Willa..-"'qp:+f1 .lmgwt "ll"'II'- "1-,,,1.IlIMII'mH QL.. uW"'2I- fl1hN'!QiQTW V T' 122-"... uf .LiW"1 ' .fFl'Vi?fl!5HuW74 'lliW.!"1!lII' !.'i?7WlWl.i I ' H 15' I .Ilfiw...Xml... P lllyw I Nlwll '55 J 'IIWIIIIIII I1-.. S5211mf.dllrlilllllllii ........l. I '1l-l,.. Exifimrlllll..a...,i..lU!liIlItfII Wm.. ..... .lf'imlfIii?I!lIlmf'TF!!umH. ..... .,...,. , .2imulll.,S: .,,....,..... flililmn-liillifs mi.ijZ2LQ..mmlm..- ,,..,,.,,,,,, UI11,,.1llw.g1 ,,,,,,,4,, .f,, , m,,..1g1 g3gn ,,,, .nmmgInmilI42,,,,,,,mfIUIHi,,,mggiggggmlIlmHQQllklgyillfml' 27 I .Iii 'Xxx ,D Y YJ' VI I A K Q , QM? Quia. A l e ' .gaasslnnnlllulIualmnlllluw:uunululllllllllllllulmunmllnllll4gpp ll!IIIIIIII Hmm ' lvmuu umm'llllllllunwulnuznllllllfmlmm lmmnl llimw1IIuJulmm1',fgj5'WllW mu gif: nh ...I 'hh I +I Mu M .n up ...... .ax "FWF .I L un, X my . I- .,.4. iwiuunnnnllllnnlz fii - messaan..uanll1uuilIIIl1 s' '.. '3Wlll'lIIIIlIllIl1 1 IllllllIIIllllllfwllllHlillllllllllllllllllllllmllllim lfmlmalllllllnnlunsmuf-11' " ' ..a.a.1a. A A s 1 X' N S SENIORS ALICIA coR.oNA VEGA. 1-II-IV. -N A Tennis Club. IV. Yu I F. ARTURO VEGA. I-II-IV. Class Treasurer. I. I Basket ball. I-II-IV. ' I Class Basket ball. I-II. Varsity Foot ball. I-II. Class Foot ball. I-II. Soccer Foot ball. I. Boxing. IV. Track Team. I. Indoor Base ball. I. I Basket ball Club. II. Chorus. II-IV. i'Lost Princess". IV. "Gypsy Rover". ADRIAN C5 VOIGT. III-IV. . Radio Club. III. Hiking Club. III-IV. Condesa Club, IV. WILLIAM T. VOIGT. III-IV. Hiking Club. 111-IV, Condesa Club. IV, Literary Club. IV. 1 " Clllllllllllllmlu' 'n" V'lf"l'WfVIIUl'j"'1 , -- II .................... ..., M., l QP n -an I I 'I 1 .iw f1-i -fl.. 0 i""f'1'--:fs W. C A iwa1llf......1H,?..+...,,. if iflwm"""""1M'!'liWR1..I2"i'6?gf5Hilgu!::-HH, Hmm 0 lIIIIIllllWf" i'--l qu' Tm-7..,gQ1fT1TTff'f"Ll'lIlI'I' "'l'.lL5ilfW l'l' iw- . I I. i .. wil l .... "VIII . It 'Wg Nf-ilvrlll '1""H'i- i-1+ii. if N . H S W V Hm"l1ri l""MW'l'l""l Nil! 'tg mH1l5'i ll' ...,A qlllQMQ,?1 n: ' iw Q - N ...y ,iw -.A,fi.,,..n..inIIIllIIH1.ills.-i,t'.J..1mW4Il,, ilfh.i..il.1lll.i . Illi lililll llI-lmllIiIlIl.1nnnln 4......v...., , ...,... ..mm...IlIllm ,,,, T IIIII IIHHN, ,III , mlm .M 0 -.... E --..,- 'X' , If A I, wllllllllh I Y I I M, 3. ' """' "" "-4---"---- f""""""" '--- ..-- f u AIAAQ 28 A ' QWQ XJ AL .lf X7 ex lb at ' ,,,,,,,, Wok ,,,,,,,,,II,,,,, , l 1 H n l InI1numIIunIIInunmmuuluuullllllmgn-ww 'H ull X ' mmpsls nuulu ff ,.41unlllllumnmllllunul num ulnulnulln nnluu ln llmmulll lllzlllpurlulufl Wk umm K. 3 v - xx' MY' 71' 5' --4 6 "1 we .. ff E Q 2 , I 5' all ' III !:::'uM-Ill Il il I li Q- s ll .--. :ill 'kt 4 In Nu' 1 ' , I ' .lt . f if N Mlllllllllllltlllllle. J I ,,....nm ""'!:n n......n llilll lm fi," 'i.1 '1i"-2 SGA. lilly' --Q '-'? .Z - - ,Q -..... Y i I l I' .rf-. ! ,-5' 3 IIIIllllllllllllilmhllllllllIlllllI!lllIlllmlll'M "'f9W2uHlulIIlIlIIlu1lIlmu I lll I f fjxxf .gl N1'lHllllllIIIIllIlL 7 mmllllllllll Illllm... Hmullulunuu fff- N for 1 SENIORS GONZALO ZAPATA. I-IV. Interclass Foot ball. I. Interclass Basket ball. I. Soccer Foot ball. I. T k. I rac . Tennis Club. IV. "The Gypsy Rover". Ill. Chorus. II. A Senior Program. IV. JULIA WHITTLESEY August 13 1914 January 28 1933 IN ME-MORIAM Smce she loved them so How they blosso-med at her touch We who loved her know, And seemg them remember her Wherever flowers grow Let flowers keep her. memory fresh 0' I. M, K. , QW M, Il H1 M tl.N:..m H M, Xl MwwM1 v ' ,T'1'lf"'l""f 'l'f L. lll 'lli1fl'l?lP"''f3qll Wf?fQQ, I "'jHIIINIl!IIlIIW1"' '1'l l'fflQfVf""f'Tll''if"'l'A'f"fll1I"'2' TTI"l"w'IulllI1II""j ""W W """"" T ""' Q QIWIIHIIIIIIIQET'-YIM-Mfl"'IiIl1j'7 "'1 H -'I--If -o f mm-1,m,', - - 1 V-W,--W: Yli W.-mm lm" .IH f'l'- - 161,531"Z'f9iliHi'Iii.rQW,ll'! .mm ,,.. 1"'QfI::::!M5lllII-' M 0 A ,, ln "-- 'null 'H' l .III I JHW I TQ H -I Q TQQIX In If nLf,'w"1lh HW' ilu Mi,yv',,,iTVh g1"fix',lil L-in V. .A 'gill' V7 1,11 "" " M5,,:...Q I rx I1 VII: , QE- ,,., ff-j'Il,al:llH'-as nn .,., ,II , ..... .xml I E IJ'-I,V, if, J, ,,,,,,1,M'.:IXI' gc, if 'llM'fyll.lllim ls Mister 1 lf l to mites Kell W 1 M' fl " 3" l f W1 H .nl llvt I"' Wplill , 'U to mtl to Mgmt will v'V1I1H''H13253529351'V-llmylviililllwlt ..,-..11' llllllll .... .. ,EnfllfU'fan11ll1rm3lIlllillllmits .t... 1 QLz.wii1lIi1llf.tf:'Imfllllnitfn..f,l..,2m:ilIIl.f!IH... ...aulllillll I.Raimi.fziillmuxlxlllllflf .,,.,, ,,lfI!...M1lQ2..,.. ,i,,1.1ll! iQ:,,,,,A55,g,mH11yu1iguflIlI'm'!Hlnlm ,4,I VVIARA mlMllHlU dQlQlEahIn,!lIXwill 0 V XXAY, X, f SW I ,s M f ,I - : Q., nIIffa,,,,,,M L,41Y ,,ir,,r,,,,,m.,,.f3 -l g s 7 ,gggiiiilillllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIII llllllllllllll lllllll IIIIIII 3 O it I I K + I- Q4 fW iw In. I III lllllllllllll II ' tel" If"""'lllllllllml if I' I. I '- ' mi. lfZfs.llI, Il'3.I 'Hi'IIliiI'lt'Ill31II" '1'.' III uulih i iiiilw 'tfllh lil rl ' ll... 'Ill' ill ,It Q I" 5.-:2 af "'-I -I I I l.i' '4..', 5, .I If f ' ELI 2 --A 77 ......., . SZT5 , -nfl' Ill, ,, I' lfflltiril I H Illllll , gillllllllll ' A-illlllllllllllllllll It AIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIII..I.I.mr.1.1.s,.I....wIII IIIIIII IWIIMIIIIIIII ,I,I II IIIIIIIIII,, '1 5 , - . . I -I as , ss E ,gp fi a s Rx Y W , e,--,,:I, ,,.. -,-,,,..:---V- ff X k N ,H sci, EDITOR'S PAGE To those of our readers who have never participated in the publication of a book ot this kind it may scent a simple matter, but it is not. lt requires the constant work of a complete start B ' rl f t least three months NV1th the for the perioi, o at f I 1- If I financial conditions that exist in Mexico at the pre- sent time the task was more difficult than everQ Had it not been for the faithful and untiring Work done by our sponsor, Miss Kidder, this -annual would have been considerably more difficult to produce. ' JAMES SHIRLEY' The advertising department, namely Bill De EDITOR-IN-CHIEF. Gress, Handman Bush, Carlos Lesher, and many , others, did excellent Work in financing the year- book. Kitchener Wilson and Ralph Unzueta pushed the aIII1IIa1 sales to the limit and handled our business transactions very efficiently, Ralph also did a great deal of cartoon work, besides helping to write articles, read proof, and so forth. lfee Kocsis Grace Seiz, Mikie Moss Jamie Galbraith Carlos Leon, Betty Branch and 7 , 7 Mason Muench all did their own Work and helped in every other possible Way. A George Brothers and Kiki Vlfright handled the photography with excellent results. lt would take pages to name all the students who have contributed towards making this ' on book a success. l wish to thank not only the abOVe molltionecl, but all who in any Way C f tributed towards producing this book, and especially Mr. Cain and Mr. De Gress for H1911 thorough support, T also Wish to thank Mr. Branch for his generous donations in the form of prizes, which encouraged the- students to do their best Work. ln conclusion, l wish to thank all those business firms who, with their advertisements, have so generously helped toward making this annual possible. Their hearty cooperation is greatly appreciated. JAMES SHIRLEY ' EDITOR-IN-CHIEF. - -e.s.,J,-LL.. A , B, , , V -7 I, Y, .,.--..x ..., .ada Ill' ll I i ii if B B Inn ,mm 1 Il, ll I f llllllllllll ll X 'IH l JD GX IIIIIII III gwfelkll WF? I ll X l fi ' A Illlmlnlll ll hlhlll ,W IHIIIIIIIIllIIII, xp Iilll ',f""'lm"fi' Q' 'i Iittilllilfil f lcct WVWIIIIIIIII In i"""" H" aoc' Till' I-tvwiw . if ,,, , ,,,,,,,,, ' --A-E - E- , as Ill' 'll' I V ""'IIII:eI-IIIIII.'I -I I" It--I r ,, , IIIIlI"', - N -YIIIN "ld IIIIIII III:!!5""5'i- rl .Il -"uw-I ' 'iIIIII..II,, ll I l l,,. "" """" V ..H""""'lllll 'I I "'fIl ll " - ,' Il I' I It-III I7 I 'If l' -i'm"""' 'I "'f IIIIIIIII I "' Ill I Sf N X -I ------i' 'N-llllll 'I l' I II 'I-'fK7""' ,lsiiiillu I'il lIIlIII--Iwi ills H Ill? II Ii'-"I -.,l"i""li 'sl""I"' fir' E 'l'.lliE9 III , rfb-I.Q.IiI2lfl lxsniiw ,I..WwIi.I AIM, , m I l I I. o . I J9 ,R II, Hippy H Aly! IM, ,IRQ ..I ,fb Nw, VI ll ,Xb!IlII,,g,,.Q1llIl-AXXI "-,..- W . gk rye ff I' ppglmxli I xx- ,X uh III - 0 Ill - j.IIIIIIIIlIllllIiiM li l ill! lllll, ,Wt ,L .lqllli M D in .I lllllIII- "' IIII ii.. .InlllIIII,,,.IIIIIIIIIiIIIMImf ..,..... Jiiiilll " X' --fwillxw 'alll' Br? f Hwy -- I ' Ii L A if ' l I ill 'I - l III" Ii: Q D -M 5 f IIIIIIIIIII llIIuIIIIII ..,, II.I .,,....... IImIIIIIIIIllIlIIIII...e ,,,, I..lllIIIuIIIII, .... .... I IIIIIIIlllII.l 0 qlllllllllm "" f - M ....-' -..,,...,IL f ,arf X .L ,' Us II , ,,-I I X lIIg,II,,,.II lipid 'I "B " K' ' W' ' """ ' H" """""' if """' H' --RIM.imnlllllllllllln ,,,,,,,,,,,,, l,,IllIHi,,L Iltl' Q fi-mllllllll--.AXHIIIIIIQ-fi ff ' "lp-,E KQTYII , ""',.,I,l II,-'iIIIIrI .,,,.IlIl""!'Mil IIIIIII .. IIIIIIIII IIIIuIIIIIII.... .IIII...IIIIIIIIulIlIlIl I IIIIIIIII. llllIl'III..' ' .....IIIIIIIIII... I.IIlI III.I l.IIIIII I... 'E " Ilff- llll in lllllll' kfIIlIlll IIllllIIIII Il l M p lpsx Illliil 'IADG A ' l 4 I --iw ,.... . IIHIIIIIIIIIWI lu ,..... II Ill. U i - 30 l I , + 4' '-litres Q, . .. ,- is T'-tiff: i at IulInitll!ImImuIIIIIIIInnlinIIllIInInnnuulnut!!HunllumnnnInnullIl1Qtg' luLtt:lWggggIl1ll:::: LW X ..QfsiiimIlIIyIIII ll .ssiiiilllIIIIIIIIllllltlllIIIllllIIIIIIIlllllllliIIIIIIII'llllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I H II I l lll litllllll lllllll I l i . .s ' ' ' .... . . fl . LG-if . " . illllllllIIIIIWliIiillllIllIlIlIlllIIIlllilIiii miit liiiiillllllllllllliliniLi..niii'nii1 E 'llllllliiiiiiiill flgiiiiiillllimIiiiliimilIl1l1lu WiIIllIililiili . A -A A ?Q7s,V ., Gigi- 4--A--A----as--H sssss as A PAGE -. S V111 W ANAHZJAC STAFF MANAGING STAFF J AMESTSHIRLEY ................. Editor in Chief '33 'QV X , ha, LEE KOCSIS ................ Asst. Editor in Chief. tion of 3 bool ' matter ' iii 'Pk of , UM Nii- il UOIIIIJIQQW. li ree lI10lliilS. Wm Sf Q11 liclziicoatfhi. - difficult than pri ' ,Ifmhflll and uit: il Iss Kidder. this 3, 'NN Illfwe fiiifitui ment. liamely Bill 'los Lvslier, umli- IH illliilltlilg the f- an the limit and hai fe-al of carinoiif ill. Hefty Branch sible way. excellent 1'es1llIS. ,-.1 fflW?lI'CiSl11HiiiUi' who in anidmi . 3 1 . ' . . ' .V. DP GY?-15 im' ,lunzltions ill fhfi a 1 hei 1' all V9 . orgy, T he-:arty OUT" 33 SHIRLEY if :wif 1 fvjlf 'A al BUSINESS KITCHENER NVILSON .......... Business Manager ' RALPH UNZUETA ......... Asst. Business Msssg-si-. BILL DE GRESS ............. Advertising Manager. HANDMAN BUSH s ...... Asst. Advertising' Manager, CHARLES LESHER ..........., Advertising' Agent. 'ix e. LEON, Jr... JOHN AssAEL . ..... ........Advert1sing' Agent. . . . ..... Advertising Agent. GENERAL STAFF .ART RAUL FERNANDEZ ...... KA TY CA SSICAS .......... LITERARY BETTY BRANCH ........... PHOTOGRAPHY GEORGE BROTHERS ..... . . KTKI WRIGHT ........... SOCIAL JAMIE GALBRAITH ....... Editor Asst . Editor Editor . Asst. Editor BILL DEVGRESS, ADVERTISING MANAGER. DEPARTMENTS MIKIE MOSS. ................. Editor. BETSY MACDONALD .......... Hisfsry. BETSY MA CDONALD .......... English. HARRIET sUTHEaLAND. Music and Ast. MARGARET MCKENDREE ...... Asst. MARY REID .... Mathematics and Science. LOUISE MEAD .............. Languages. 'ATHLETICS JUANITA winirrnnsnr .... vssstisnsi MASON MUENCH ....... Editor , Smiles,- HUMOR BJQRHIS LAZAR ..... Physical Education. T. C. LEON.J1'. .................. Editor. TYPO-GRAPHIGAL DEPT. GRACE SEIZ ................... Editor JUANITA VVHTTTTLESEY ....... Asst. RUTH. SAVAGE ............ .... . Asst. E .ii it w i .. . i siiii . .. i t i,,. l A H Q.. it --i' 'H ,'Qf,,-. if viii W' ' i , ' W of .ff'ff..,,s 'u M ,si swf -I-it' 2' " i".i..lim . ' ' it lilIIiIiisQMi ""i .. If iii. ltiili ilii .i.........-..i.,i.... .i........ inrlllltimiliilllltlrltlllms. ...i..... ..... iii1lII,..fi ..... .... iulullluuiiliirii i umms .... ,.,,, ...mu i11n HIlimEflFl41l4,.., ,, f M, ,,,., ,,.,ij,ggg1EJl!IIIii,, ,,,,, ,lllh f""tf"4f-EAM!!! 'ff 31 wif Xtlg ' NA Yrvffrr j ff g ,wn,m,,,,,, , , hw, , fr ' , r r fgagaailinlulnlu i llll ll IlllllllllllIIlllllIIIIIIII"IIIIIlIIWrIIlI II!"ll'l'l . lllllnl OI ' 1.---S 0 1 . .T rrrr MIIW .uw , . ':fs:'1 Ff""""uIIr " 'I '-- r I A -X-V " N r 4, w.,h f1UILLViQ7IL?B5 W !u, 1, Xwgdg iit I r i I 'T I, ,A f 441 7, A ------ A -' , .X 1 . ' "1 C-"L ' ' 1. ' f.. iii. 1- l , 'uw I ' ' f ' """ A"-'-A 1 E lr LJ' Ei Q ," , L , . M ff L 5 IIUIIIIIMKQ- . r,f:a1lu:lIIu - agiwllnllullllllllllll rr Qssaaiimullllul illllllllfm-.:.:.W.-, unu m nm " Mulillm"i'i'1 E E f f ' " r O 5 Editnrz SHOIARLEY P110T'U1,2r'a ph 5' 1 BR OTHERS. Departments: MOSS. ikocialg GALBRAITH4 ' Business: WUJSQN- Art 1 FERVNANDEZ. Spdrtsg MUENOH. TAF AdX'6Pt1S1I1g' z DE GRESS, Literary : BRANCH. S Humor: LEON. PM EIZ- Asst. Baum-I KOCSIS. Hy rrr 4 ul rr r r.rr,. A ,r , .rr . r.rrrr.r rr1.r,rrr WA!-nF:1,'. 'L f -1 ru, t -9 +. rri, r ilwn innlhllllllll ii x l I' I ' Q 0 Im l I IWW" " x:" 'HIII1lll1lmmW nhmlm- Tru , - t ... ff- '11l15Q'3'- V 'fy 5,-S f " ,Q I , -- y y", 1.1. ,. ,1m.n - - X5 N x -, - , " Wjiix I 51l" ' .w if 'W Q m r w H' .H S N m m rr r W Wm O N r rr N -r II r r M W r J r 1 LU,1"fI1V"iA4f 0 rIlnlIuImI"'45a """ V nw . -A ml W ,I Iliiyl "r "M " WH -LL-A- -fa-ML -MJ ,r7r, ""' """ '- ' "---'--- --- F f-- f ------- mn-.a:.1q.n,Ef,... P , I 'Q , " mn-J"-V " " M g" A. ' N .2111 if Li - ig m" ""' ""' "'r'r- f : " f H--H'WH H-lm----Lf.--1-' ----- ---Q rnullllll-..m ,g . , N' 32 A I Lf . ,. TX, .Hg UI .i ,I if ,, gn. -. I- Jfyiy , -. YfI .44- I ,If 'f ,H s' 'xI'II',' - I' ,2 I I if f' YO 71 ww! SM ,XJ 5 - - 1 W ,7 S 0 Z Z0 IIIIIIIIIIIIIlIIIIInIIITIIIIIIIIuumuuuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQIIwlw!wwIIIgIg:::'i..WT fmniiiilfff i5IiiIIIIllIlIlIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll mmm' I IITIIIII IIIIIII1 I I X. i . I 1'.'!J.Z':: ':: ln' XX I ' 'I , ,i 'Il - ll I MIIIIIIIIHIIIHIILI. I Ilnnu IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIMQIIIIIIIIIIIIII,ina:..i1,a'.faI " "I" 'IIIIIIIIIIIIIIII 4fEEIIiiiIIIIIIIIIIIIIIllIIIImr:wW""'IIIIIIIII I Vf' If ff.Qfkk NSS' I U DER CLASS ME I I I I , I I I I --'IIIIII-'I'--I" . 'I II rw :NTT IIIIIIWIIIIllllllllnvvw-Ti? 2141 1' 1"'jN IIIQTFT -IIIIIIIIIIIITT... "" ' "",+,.Qyuu1IIlluI' "A IMHIIII NQ" ' "I Y IIIIIIIIIIIIII II I I QQIII I S II , I II IIIl'II,':X I f:j,I..IIIQYuf: xuflnulllmibx II I I'II . , . 0 I' I, ffammnll n '- Illlln 'IlIlI'IMQ.II.f fjM J 1, ,, .I YH , I I,1!"'Q If'ZI"fflIf'1g.I I"f'w X'N III ", '- II II'f II In Q" JIIIII J C1 ,I A 1 ,'I.,, I,,.2IffL.u' ,,,, -T lIIIIIiWi,.,,I'lI 'III X ...,.,.,.. .,... .IIInIML.A.I.I...MIIMmHHIIIIIl .n.. .,....... IIIillIIll ...lQ...Pu"LGMlQgiI11IIII I' I 3 xl ' ww rt s f P P e as 5 ee gm e ' X emiIllnuulmulllllllluuummlllllllllnlluunmnull!IIII glI11lIllII num' as Zh z to e' . ,,,,, I "--- X, 'ff, sei" ai' .g" . Iumn IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIuIIII nlIInunIl1InmI.21Il5!Q'ILln,1IJM!wiigW...... , y I . .....,l , A : n . QTNIIIIIIIIIIIIIIIIIII ZiaaaainInIIll1I1lIIlllIIIn.a.... I......wIIIIImWm IIIIIIIIIIIIIIIF'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMFW''MIIIIMQWIIIIIIIIIIHIIIIIIII:ln "Wm 'Ill' i 1 '--'S: e P " i' B " W if ' 'ri .4--l Vw' Y-B 1 ' ,- ' if X ' ju IORS J ACK CAMPBELL fPres1dentl. NACHO GOMEZ WILLIAM DUN isecretaryyu CTreasurerj . fsfwzhb am, fad-M4-.vm Adj, THE JUNIOR GL-ASS I The Junior Class, which consists of forty-seven pupils this year, was sponsored by Miss Dorothy Dinsmore and Miss Mary Virginia Cottingham. Early in the school year the class elections were held and class officers chosen were as follows: President, Jack Campbellg Vice President, Jamie Galbraith, Secretary, Ignacio Gomezg and Treasurer, William Duncan. The last day before the school closed for the Christmas holidays the Juniors gave 3 Christmas party in their class room. The room was decorated With Christmas decorations. Presents were piled high under the Christmas tree. 'The class was well represented in the field of sports by numerous boys. Our class presi- dent, Jack Campbell, was elected the most popular boy in school. Juanita Wliittlesev WON the prize offered to the girl, 'Cwho represents what is best in student lifew, and honorable mention for her prose poem. Betty Branch won the prize for diction and second prize in the essay ,contestg Mary Reid was awarded first prize in the essav contest. Harriet Sutherland won first prize with her short story and Louise Mead won second prize for short stories . As' the annual goes to press the .Junior class is planning a dance to be Given some time in April and the proceeds will be used for the Junior-Senior Banquet in Jilne, Most of the Juniors are old classmates, indeed, for they joined the group years ado 21115 ,H I a few even started together in the first grade, a fact of which they arte justlylproud. I 1 X I III I IInm aqsII'IIIIl QQ mx I RQ IIHIIIII V I Il I I IIIIIII IIIHUII II will ull P I I I mu IIIIII' II ag: ITI FSIQIIW TIIIQ 'I W I'IIIIIIIIIIIIIIIII'I"""' "AI " Y ' Iix' IIIIU' "'!' 57 "" 'II I """"" 'mlllllllllll nxl--------'------.-..i..... Y ,,,,,,,,, Y U I , M",,,, I'l A,.. I lIIIIlI:!IIII:IlliiE,Ii 0 A'v. W V 0 :mlimlgh "" 'I 'II "" L, ' --- Hmm -PF-F'-. -.sqm "i, f.q 'Q ,I ' ' w'd"'mT'T1 I IIII I IXIIZI PIIII IIIIIIII ' I e to ,II I If1::"2It.L . III I T III' lIIrI"I" , .- N L,--I I, All :I ,I Il .XX ,I I I, '1,,,,,, X, N -In I, V .,. -5 ' ...,", U I gg?-In Il IIII, --I Ina In.-l ,.,l M N., -' 5-"k ,u...In?,,fM- Tl-'--gy, II Qin 'SIIII III' II- D A. Ho S M IIIII'IIIl.II I-I his "II If I I '1wl1I.If..,-Il I I,tiI . . ,, f- X , . se .-I o . 'I -mi fi in ' I 1 ,Ig I , 4 III,ii4: uIlIIIIIHIII-lIII'IIQl. .,..,.u m:nmj., . D -: -' - -.. ' ! 'Tl I ,-I If l'I iqnhr 'lit Ing, It P", - Y ' V I In 'II' ' ' """' mu l """ N ----- 1IIIHHIHIIlIu-.TMR ' THQ ""' mlllllmx 0 My Hiii'IiI'Ml' -ff' Q5,s :WMI-, .illIllIIII"I 'I - I ..., 'g IIIIIW ,gift YP' J Mmm!!! hm "4"""" mlullhlm """" -" 'i" "II--I ."15'lII'IIIlIII"M' ""'-----' ""--3"5'mI IIII l1r1uIEIIIIIIlII:i.IK ",,f,,g,g,,,,,,,,I,,, ,,,,,,,,,,, 'Iwi L9 34 ' ' - ' ffl X K 5 i f: e-Q, lil 'E lil "N - " s -1, R , X - ,I X ag.. ,E gi g P 'fi NW SW? G as ., -. L , 7 Wx S 4 , Q0 InunllullllImmmIunuIumwliululnmnmnIullIqllmuumnmuuuuuwwwlWwg5g'gyp11l::::'i..W .amiiiillllllll lvf 5aiiiif-iiIIllllIlllllIIIIllllllllllllllIllIIllllllllllIIIlIllllllIIIIIIIIIImilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllll Illllll ."' S " "' . 1' X, ' ' " ' . I" "H ' " ., llllli in-g'IIm NL lllllll gnu V , Iluunn mwullll1mmmmmnulllllilmMMllWa1lllliillunnuululll.il.aa...a.i.ii1 "" "EE5 a 2 Wl""l "IIIIIIIIIlIIIIlII Siiiiiu1IlIIHlHllIIlilllmi WHIHIIIIIIIII i B F 72f'ft5'Mk. swine , ii - - - f 1 i 1 VILLLAM DUNG1 Treasererl, v k C0 gm I 'Alarm At - I 1 ' ' JUNIORS. A lst. Bob Betanzo, Gilbert Vllilkins, Edwin Kampman, Frank Gonzalez, Alberto Sotil, Herman row Hoppenstedt, Bob Dalzell, Manuel Romero, Jim Cowie, Leopold Raschbaum, Hubert Dekanter, Douglas Forbes, Carlos Orihuela. 2nd, Alberto Bolaiiog, F1-ed Nichols, Irene Franco, Harriet Sutherland, Betty Branch, Mary row Reid, Monica Sullivan, Leonore Salinas, Margueritte Richmond, Harriet lniss, Helen Wick, Richard Mazal, Theodore Apstein. I i 3rd, Carmen Parraga, Sofia Morales, Lillian Voigt, Laura Arredondo Cepeda, Joseiina Diaz, row Maria Antonieta Aguirre, Jamie Galbraith, Margarita Gonzalez, Katy Cassicas, Ana Marie Vick, Hortensia Aviles. A , , elth. Fred Franssen, Jack Camnbell, William Duncan, Albert Lesher, Nacho Gomez, Raul row Fernandez, Luis Gomez-Chico. , 2 irf NJ' " A- if 'ez In' -'ll -f I ul 'X . -1 nun 'ffimlul 'Ill S'wf'fg -el ll". 1 swwmll gg , A. H. l ' -A ll -Q A 1 'ii li h it XFHW "Y ,l11. lla'x!F'F"m'lIlll.,'I' ,,.iiQ:x I I ,.., 'fy Hnnaggx I A - -",- H A smqilra ,Z-ff Tllhgmx Al,.h,f'Tf Il'-fx i".7"lIii1l': mi -'mn' 1" ,.J.1V"i: 'j ll ...... ...,.. ......,.. iullllxllmlllifif Qififilmnlll111nt...,.,,...,imittiL ...... 11325 fl X If -gg g f t S1121 wig - Q ,Q fummuInmnlllllInumllllllmmululalnuIInnnnllIIIl III"""' ' IIIIIIII umun IIIIIIIUIIIHIlMmIIlIHIlIIMwIIIIHI llI nun'IIIgf,fIr1gI:4wWIIIwIIllL.. .... ., I X 1 I .41 4 v A 'Inn' ' ,Q E .MII llllh. -:lj A M N :nn , - .tt if QTNIIIIIIIHHIIIllImC4 ,,.ZiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHE IWII IIIIIIII I1uuunuamP'wulIlnmsfmwJ1ulwlIIIIIllusmM' IMIIWMIIIIIIIIWIIIIIIIIM.Slain C t SOPHOMGRES KIKI WRIGHT I CPresidentb GEORGEFERNANDEZ " C ,PATSY MOURE csecretary, CTreasurerJ I THE sornoivionr. GLASS. The,Sophoinore class this year had members in many of the different clubs and orga- nizations. Among them We had seven Sophomores on the foot ball squad: Edward Thacker, Harry Wright, Robert Rovzar, Bob La Montagne, Hector Rivadeneyra, Jose Rivero, and Jose Covarrubias. On the basket ball team there were three: Albert Rivadeneyra, Hector Rivadeney- ra, and George Fernandez. Three -of our members: Wa,lter Taylor, Harry Wright, and Vllhitney Rider, were members of the Tuxis Square, and one: Joel Coverston, Was a Trail Ranger. W9 also had members in the Black Cat Club, the Condesa Club, the Chorus, and the Orchestra. The boys of the class took part in inter-class sports, basket ball, foot ball, and base ball. I At the mid-year our brightest members were passed on to the Junior Class, among them, Fred Nicholls, who had acted most efficiently as our treasurer during the fiI'rSf semester. ' We had two parties during the year. Our annual Christmas party was a great success. We exchanged presents and Were served refrehments. Our other party was a pic nic to'X0' EIUHUICO, HT Which We canoed, ate, got sunburned, hunted treasure, aiid had a regular good ime. Oursponsor this year was Miss Von Dornum Who contributed largely to our succ6SS- - 'I Il "IFIffT f i -- ' Ilnlinruwmi ' 1' ,Im-1--yi I. W .............. ,,,,,,.,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, lm g C II 'II"i'If,,.aif' ?Tw-, an I I"' I- , n nu llmm ,.m2I"fgQ IIUIII IIH 0 mME!lTr""II""I I , , , , ,:""'lIII ,MQ "" ' 'I gl ...., .mmllllllmllllll ' " ,, ,jj j Q'Iilf,'llii W "" Il"iIf 'I N 'fQI"Iw nr X II , , ,, I, .ui A, ,... . umm U ,,, H .im , X X , .,.,,, ,gm I , II u IW.. INF fi, Q.-I III!-. f Qt W' II IIHII lb Ill - -"In In !Il'1lI ,,,,, ,E muh P ' ,n I IIIIIII with .i---'ii..,e,.'..,. E if? UI' il Y I,I'1-gli -." 15' Vw 1 it IIIIIIunmH.fi ""' C u I v " IIIIII II "'l W "'f r,fZmnuI'IIIIIIIllH mm""'Ill ' MQIIHHI l":, ' Ii? I'lII'4" . III 'H "MII 5 X, , ,qiulllllnm I . , ,K .,,,,, , , Il I , IIII C I Lrg C ,, I if , , IIIH, s iiiii .II ,,,,, ,,,,,. ,I an f Is ., . . ll II-I .f,IIl, ,,, - iq., II it I I-.'III3lHIlIin.IiaQ'IIIILJMIh Ir' I'M -:II j51.ua,g'I lqfxgkx , , . ' .I ' MQJHIHIIIIIIIIIIII A -WI Lmll I, X ,g:IIm:,I I 5,2 I'IIm"'6 1II'MIIIIIIHIIIIIIIIHR ...iyiflw unnumli .,..,,f, f ,,,,..,..,, IvIIIIIIIIII,MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIWE ,,,,, ,, ,,,-i,, W 4Mi vn:1 AqIIIIIIIIInIi ..,,, gg -lu il, 'IIIIH IIII II f ,,N,,,, it if " tc"ttt' r """"""""'t r-----'-'-rr- -"""""'i '+f--'- .,,,. mewIInnIIwillHHI..ii...,5!Fm1u .,,.,.., ,,,,.,,,,,.. Ig.1,,4::IIlrIIE?Il.IaeL11913 1 I 36 gym iimi if SW? LX! M5 , If X W S0104 gg l Ill 55 c ll S e I' W .... . 15 iiilli M ull' 'lu ?El -. lllllllllllullIll''Illlllllllllllllmlllllllllllllllllllfi,.....Mm..llmmlllllIlllllllnlllmuiLi..ll1ilii "" I llllllllllllllllllcizggiiiimnlln1nIlll1llll,,,,,,,m,.-' Wlllllluuull f c if ef jars, sv foie 'SY MOORE Ureasurerl clubs and orll' Edward 'llllavlfl Rivero, and Jo? lector Rlvaflenfl' glit. and Wlllllltl wan Racwl the Orcliestrl- it ball, and Ulf: Ol' ClaSS, . 15 lllflng the s '1 ffreat Slllllfii L C? - M s il lllc uw toil ul 21 fe gulal' loft ' to our sllclels' f SOPHOMORES fi . lst. row 2nd TOVV row SOPHOMORES. . Blaine Agness, Jose Rivero, Alberto Rivadeneyra, George Fernandez, Roger Beauroyre, John Shields, Peter Dondish, Edward Thacker, Robert Rovzar, Murray Granat. Luis Yakin, Mateo Ortiz, VValter Taylor, Whitney Rider, Alice Aviles, Olga Chemaly, Olga Gottlieb, Harry Wright, Hector Rivadeneyra, Joel Coverston, Robert La Mon- tagne. - Celia Camarena, Carlota Constantine, Mary Sloan, Luara Constantine, Marion Holstein, Maria Luisa Legarreta, Patsy Moore, Irene Blago, Jewel Feike, Billie McKendree. c Carmen Salazar. 4 II j lllllllllllllllllll C 'Y C - -'-'-'-""" H ""'--' M -""--'---------'l III C l-'l"l- ---" U C ---' C ll--l e M -... ..... O , , -l....,, ,. " I Jlllmmn II 6 ! MMIII' HX Ihm llllllll' 1 umm mmm :lm XMIM Kwik xlllllllllllll I M l QA!gm E , in ll i ll ll lull 58 I If Ill i lu fbll' i ll! ,..--, Q l l I at ,fn 4,4 Sa L 'f ii Ei .vl. n. 1 l il .... sz 3 f.....:-Gini..- -.. .- . .1-.-..... ,aaiigi pu... . mink, Q wi li -.fs ii 4, 1 Q is I, 5. ? S F. i' T' gi ,. 5 ,gi fl Q 1 b u w 'U ,t 4 . V 1' wg T A . . i . 2 ' T" I isiainmnuumHlnlllllllfllllIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIl"'lIIllllllIIllH Ililllllll Zflllllllq Q mmm uIimpuunum4Ilunuusnniwglllnnuiwnirmiiyglnluruuunmnsslmlmlgiiygmwgmqwr... .., jab i,,, p . I 'fl gm gwhl 'lllilllllllll - ' imIIl!IIll I - 'ii I I ,, ,,, '125' ::::f:1ssQ "" vliissaesft. "au limi' lllllllmm -nvl l 1umymuumlllIlmmllmnuulIllIIIIHMMERIIIFZIHUIIDNIHIIIIIImu "" vlllllilll , igf -- - it ' e' ' i't"'t l i -..n .- n.... i x F RESHMEA ALFRED LAMON.T QPresidentQ coL1N.A LEAGH BOB CUNRADS CSecretaryJ wreasurerl ,gy THE FRESHMAN CLASS. ln September 1932 the Freshman class held its first meeting. Officers were elected with the following results: President, Alfred La Montg Vice President, Colena. Leachg and Treasurer, Bob Conrads. A foot ball team was organized With Carlos Mizrahinu as captain. The team played five r games and out of these it won three. Two members of the class made the "big team": Car- los Mizrahinu and Kenneth Smith. The class has also had various social activities. At Christmas we had a party. Affldl the regular party at school we went to the house of one of our members Where refreshments were served. We finished the day by going to the movies at the '4Ba1mori". T In March We had a picnic at Xochimilco. Everyone enjoyed swimming in the pool at . the British Boating Club and riding horseback. Later in the dav We Went out on the lake in canoes. We returned to the school at about. four thirty in the afternoon, after a verv pleasant day. V ' ' rw o wx 4 N 4 A V A' , . ' u . . r lhe class ldase ball team was also organized at the beginning of the Veal-7 yvith David Kalb 218 Captain- U19 ff-321170 Dl3YG'fl three games. Out of these they won one lost one and tied . the last. ' 'Q ' A ' D -Miss Allen, our sponsor, has cooperated greatly in our activities and We appreciate A her willingness to give her time to make our class a suegess I i ll IIHIIIIII H ' I IN Hf'g l ll1i Tlllllllli IMXIIIVW k XXIIIIlII l II .lisa at . eettveeve tttta.aat s .. . A if , ..... - yyy. - y y ll 'lf ,I ' ii' 'w"""""ll" i--ti,C"""i,,'fpryl In 5 0 nnulln--l H' yi ' .nf ....::::ffl"'ILi'I11 'J "qw ll W V I' ,tx yv'Il'l,. Hg! , , V an XJ! qw 4 tl, IMI' Q vwffj' "il, : t.i,,I.' Q Il , I, I y.-xxx' ' A Ii I i -vlllgzq mmllllwrlj- ,N EI M' lmvlnil - ',lIIlIII ,l' V NIM I .S V .a S limi ...,, U' r ox are ' it "l it l ilff l""'l"lllI ll W. fl fill Miif..:1tteil.lfI ll ll M tl if l - V' V C' Hi it "i'i" mm ' mwmmu' "'i ' "" """" I 'mW"'IHm' ""f ""' mm" ""'- "-- llllliiii Il.: ,,., 4411 mm i, , l V,,VV E ."-' 0 , 4' Il Ii' .:..k l , nh, lv g,,,,,j,,,,, v' Q 'fl -llfll lllljl-"" , , +R g .... .. ..., ..,.,.... ......... LI ...., I...-ullllllllllllli i.,........ Ind. ....... . ..,.. ,uulII!!... " .mlllliiiiiiiiiilkfidin ...... aim llll lI yWllfli limQQ'V . Lf I 38 HH H ml Q we null M M la W! In mu lf" f """i H tml!! llll ll' Bon couhni fTreasurerJ Pfficers were eh? Colena Leach, ai The team played' he "big team":l'f' had a p11I'U'- mf where refreshmfi uning in the P0,f'j nt out on the ll after 21 very plea he Year' with ne, lost 0116 HH refill' , and we HP? , A wwf N X . - 6 ,f ,Wd AW S 4 1- - - ,f num Q0 nanmmuuIhummuIummnuI1I1mhmllnIHHlmnIummnImuuul,Il1g33'!WW1WIIWWh1'fyj1lll::::'i.,WT ' ,Qasaiiiillllllllllll , fit511llllllIlllllIllIllillllUIIIIIIIIIlllllillllllIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIjllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII 'llllllll . nw' mil' I, " Elf , I' ' "lm - ff lllunnummulllka A "t g -r i illllll IlIlIIImlliiillllHIlllllllllIlllllliiiill!Mf!mih lHii llllllluilllliuhii..mia. s a- "22E ig i iwlll il 'llllIIIIIIIllIlll QiiiiiiiInIIlllllllilllllllllnmm:--" Wllllllllllllll ff' If affk ' FRESHME t lst. row Znd. row 3rd, row 4th, row FRESHMEN. Bob Conrads, Alfred La Mont, Tony Rodriguez, Manuel Diaz Rivera, VVahib Barquet, Carlos Misrachi, Jack Missrie, Richard Menendez, John Brothers, Julio Herschfield, n' rnandez Mi uel Valle Martin Diaz Gara Re e Fe , g , y. Augustin Riva Palacio, Edward Northey, Luis Garza Galindo, Robert Lee, Roberto Ca- ballo, Rothalie VVallace, Rosa Marie Parra, Jeanette Bell, Antonio Guerrero, Alfonso Diaz, Guillermo Saldivar Tapia, Kenneth Smith. Ethel Savage, Caroline Garnett, Helen Cunningham, Alice La Montague, Colena Leach, Guillermina Goldman, Helen,Corry, Dora Flateau, Tatiana Blago, C-armen Hernandez, Enriqueta Riva Palacios, Victoria Munoz, Marjorie Wilson. Nico Snydelaar, Joe Franco, Leonardo Garduiio, John Taylor, Manuel Sierra, Armando Ortiz, David Kalb, James Corry. , -'uw T" mv- ii RWM A I if at in I W ivinni 'ii' i iiii Gvuvviui L iiiuui R l' im Wm, i inlgr-Umwihl 1 f' H 'W If 'l'1'l'hr 'Q " ' h "W" I "ho "lt u f' ,if.i"""'U'Q ., - :Iii 0' if' WT ,-.v "s I mllllilllllllllllllnmuvM, - I 1' " , lllllf' . llllllllllllm w-15 --vfwlllnjlnlg I . Q nu In , nw mm , , .m , , , ,,,,, mn, , 1 tliillii'-21,5 , 'iifii':t'lllllll"1 A " fag, "l't'lffII:::e ,.. " ' 1 ' 0 Ir2lue:3I':1""a-I f ' 'l""Q'lE,' , fu'-. fe- f5!'g','l ju . . f?j'i,,,, ' ' IW" f",,,,,, i i QQ Q ,' u iff 'Q""" 'fillh-iq fc, ,f.j'A-- :V , ,, ' 3'.,.1'jm,,1 -f-' "n mt, "' .M r 153 ,' if ' 1 "M I-:.,,5.Q1 W it Ihr li sith iu'l"'Hi' 1" 1 A H S M "ht it will It at i, if? li' 5 XY Qt ll" ul 1- I1mm...,,,7 5 I H, n Q . ,I say it ff'5,.IminlliII nfl aw JI, iif,j'.,lth'l,d ff'-nl HmmwlllllmgijillilllAIm, W I EW , rh m illllly 1 -, , QT . V fl" 'yur Hifi.. ,TH limi? .M "l ilmlllhfr' f .Qmmixm il.. ii.-llllllillil i.... nmnlunuM.i ....,. ,.... mhhlli .jihllllli II' I hi,z.nn ,,,. ..h1ullIhIIIiiuilliIhm,. mhnf: .,... luiii ........... nrtlllimulllll... ..-iiiiulwllih u..-. Illllisi .... hlium u-...... ml ...linlxunuh..,..iIIlmE3M!iliili . it will ull' HHIIIHIJJI wwlhm N II um .ww mlm filth' up xy M, qHulIlli ,,, 39 g. A s .4-Q..-4 ...1 ..L..-A. I 3 3 i 3 I J + i f . N V5 fm, NW Stlafzi-,-,,,i.,,,......-V-.-+.,...,-1- T- 51, ' ,a lll mm ! mmmnuuun4u5lI4IIuIIIllllllllllllllllmlllllIIIWHIIIIII llllljgllllllll lllll mm 5 mmm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rrmmullll luH""""' -- M, ' M M II Nm n , E . I, uuunn TE H 1 lf gl mm KNIIIIIIIIIIIIIIIIIKE meassasummmlllllllzn..n -mwul nurll l - 'nllllll' 'hymn ...I I ' m l. N -N -.-" f K'A' - 4' "L ' ' llnnnuuuwl llIIllIlIIHlIlIIIll llll. a g W nu n .. rg X X ,Ns EIGH 1-1 GRADE AL-FONSO BELMAR. 4Pr'esidenty ELENA SANCHEZ MEJORADA 'L DORA UURRAL a csecretarryb i T' fTreasur'erJ ' if . ei, ' - T , THE EIGHTH GRADE CLASS. Our class at present consists of thirty-five members. Before Christmas We lost several of our members. Our class officers are Alfonso Belmar, President, Dora Corral, Vicepresi- dent, Elena Sanchez Mejorada, Secretary, and Eduardo Vazquez, Treasurer. We had the opportunity of being the onlv class in the high school to have a Halloween ' U ', b ki f I party, which was held on October 29, on Friday night. WVe also had a Christmas party sponsored by Miss Cole, as Miss Maestri was absent. We 'exchanged gifts and all had a verv good time. During the last few months, Miss Stone has become our sponsor This class has more members inthe orchestra than anv other class They are Georgfi Matton, Charles Chambers, Richard Mack, Betty Mcliean, Jack Codie and Phvllis Christie. The eighth grade boys played several games of basket ball against the seventh grade, as well as soccer. The boys Who came out for sports and names were the foillo ing.. Edward , W Vasquez, Gregory Helperin, Jack Codie, Alfonso Belmalj Richard Mack Rail Slerrano and v , , Luis Padilla. W1 ju X n 1 un l U A mfl'f4gm.W 4 l "U""rV ll' f"'W'm" ' , in Hffsx III MWA ill "rw "T'i,,iii:i Efllluf ,I "Wf""""'WZ i f llm'TfQ,- "'llT' i"m'Iu1lulllI ::'jj"--'-"'--"-M - '----m-- Aa-,. f,,- T so be s t g c e l .im H ' l in 1 at i t lllill, f H H S ll l+SmllH,,,,,j,,'L!1lLl',,,,gx X J'-n ll ,,,, In . .. , II M of In-azggj a.:4llVgQMm. A, Zhu, 3 gggg , '11 v llli11nZS:'4.'.i liiln uno.. llallllllliru n..,....v1 xlllllxnunlnfff'TTJUIIIUH ..y1 -,...v 11.2,-,mIlflIllmllllm.: 'i'., ,..vi -Mii IIII. 3: - 4- A: Iliili AIII .I i lllllllllllllmillfii ill fr iliilillma' 'N J ijhi n ....,...,.,.. I lllllll i....,,,... j,Qi.Z fQii2.i imllllllllililllf ..........,.. iillimllllm luwf...,. x.... IIIIllliiwilinllIllIII4ggi'iIQI.if'.iuniillodllln -1......l iivlllllmiyiiw U 'ini 1 Mila n J HIIII 40 it a mf W ' , ff 2 W4 Y RCN il, l d gil Z' so X w x 1 S I Q fl, p 0 llllllllllllllllllllllIIllllIlllllulllllllllllllIIIIIIIIIIIllllII1llIIllIIIIIIIIIllIIllIIll'ligEi' ! Mll'gllIllflllll., f" -- ,Qssiiilillllllllll QaiiiiiilllllllIlllllllllllIllllllllllIIlllllllllmlllllllllIIllllllIIIIIIHIIIIIIIIIIII l lllllllllll llllllllll 'IIIIIIII , ,M 5' ' 1. v' ""' ' ,,I"'4'5g ' l- ,I ' ,- l '1 - A -1 'Ill uxrmwlgihll nl III H .IU III' ll ' In-ul I! N7 ' :1-- gl' -H a F e ll M DORA comm lT1'6as11rerJ V nas we lost seven Corral, Viceprr I'. have a Hallowlfi Christmas pill acl all had alll WWWW PhYllis Cllllllll he seventh gllll llowing 5 Emi mwww fa ll ff f ,f X X NS EIGH Hi GRADE EIGHTH GRADE. lst. Eduardo Vazquez, Richard Mack, George Matton, Alfonso Belmar, Manuel Hernandez, row Julio Zapata, Carlos Chapoy, Gregory Helprin, Luis Padilla, Jesus Franco, Harold Molstrom, Charles Chambers. V 2nd, Daphne Richmond, Elena Sanchez Mejorada, Estela Sanchez, Betty Garza, Dora Corral, row Phillis Christie, Anita Aguirre, Zulema Leslie, Helena Herschfeld. Kathleen Beers, Betty McKean. . 3rd, Consuelo Reyes, Elvira Munoz, Blanca Rionda, Alicia Corral, Sara Tafelov, Margarita row Gonzalez, Hope Rosas, Minina Aguirre, Yvonne Dormetzer, ',ll'Illlfgllllll 5.,, IN l fl mlIIIIHIlIlIlll1lul1.l.,ll-'W ,l 'rlI'1f fllll1l? H I N..l . lmllglllll j ffjl -'--- ,..,, Ex xh mulmullll I ' W H ll '--- . nl , N, .I -"" 'VIIIIIIIIIIIIIIIIIHIH 'H' .. "1 I ' 'Hg --M....,,m,,,,,,,,,,. l lIIllli1"z1l3,gf.1.g.3,.ln'2j l lll.. R ,ll 'Mi ll ng. .,., V - ,.,.j.ii j l l ll 'Im' ll ' l 7 lfnilha -'ilxlll 'U rf 'l X' I iii if - lu x, l In I mill' N nl "I it l C ul h lllllllllmm ll... I 1 AQ H0 S' ll ju mls ll1l'3,g,5 ' V-1 r all u-' "" iv e limi!" 1. "Il .X .. i kynnff ll sees, ly --,,.-' ,I 5 , X, ., , ,f ll., ' ,nu I""' "if, ,.,, ,mid ', ' lllilllllllEIi-- im .flulw ulllnliilllllllirllllllllr lr.. .. .fllll ml lxnuvl- ....,, zmilllllll,iimlllllilllllllllllilll lIn...n1 n.... ,muu mu.. ..,. ......... nlllllllllllllllf ..., ...n ln. ..nl .....,.... h alll: nlf-l L ..nul I it 5 n1.1...,, l l E . I 3 i s l . L1 if 1 4 n wt -l ,J A A If 'l A Y 'B 34 I 1 I v f J -4 ,w C . i il KATHRYN SKIDMORE DAVID PHILLIPS 'sp ,V Vi 771 X -.s-L Yv ,f V! -nll I ffj ,,g,,,,,.,..,f.f-,,..-.eff-, f'f' J- W-"ev-" 9 gr slag - L E- .E Hmm' m e -'giiiiii'iWIIlIlIIIIIIl ,gggggsilllllIIIlllllllllllllllllllllllIlllllIIIIIHIIIIIIIIllIlllllllIllllllllllllllllll I lllllllllllullllllll mm, mu 5 mmm lnuuunmuumn IIIIIIHIWMI mnmuuuuwn """"lllIlllI IIlIIIllIll"' ., -E . '- , in Wi' "Jw ,ik In '.ulu,,l X I uw i r - f"" IAllllllll!Im.lQ ,c Nllllllllllllllllll A iimsaszsanlluulunnllllnunma .::w:llmWml I IlllllllIIWEWHIUIHIHIIIIllllllllllllllliillllw' ltmwailllllllnnlnlulnl t " aaa" p Q t' 1... , . . at E it . g - E ff f 1 - so to SEVE H GRADE ORALIA SALINAS QPresidentJ "' THE SEVENTH GRADE. , ,. 1, ' We were a veryiproud class when we found ourselves 7,alctuallygingslguniorg High 'School, and we have been trying' through the whole year to have a goldisigar shine bythe side ofthe seventhgradeof '33 on the school. records. We have not tailed altogether tinthis attempt, for the A section ranks above the standard average. iWe are also the largest .class in school. .. Our severih grade boys are very interested in Rugby and basket ball, and have 'good teams in both games. They have played a number of games against the "Colonia del Valle" and other schools, losing only two out of all the games they 've played. In basket ball they. have also carried away many honors, although not as many as the Rugby team, since- they' have not had as many chances to prove their skill. On the whole our boys are proving ' - thilt they have it in them to be first class players in both games. . F " y 4 Vle have had a number ot parties this year. One of the best and most successful was 1 our Christmas party. We chose three committees to attend to the various things necessary 'CO' make the party successful. , These committees -were the Refreshment, Emtertainmeiit and Decoration committ66S- The retreshinent coinmittee provided us with the best food W9 EVQI' t2IS'EGd and due credit should go to the other two committees tor a beautifully decorated Christmais tree and for some very interesting and exciting games' I aiu sure that when we all xvent home We fglt. ' ' in - ' ' ' T : 4 . N. . thflt Om bhflbfnldf Daffy had been a great success, although we knew it would not have been so successful had it not been to" th, tl' ' l s - 4 1 e ne ess efforts of our s onsors Mr Angeles Miss Foster and Miss Evelyn Maestri. - p 7 ' 2' ' 7 Q . .Vg-.l'l"'l lllrw ll'llIl'lllIFfff f ffs ..,- q, ,F 'H lllllIllllIlllllll""'l"'l"f:"' c gs ww-1 f'-H,.E-f'-- 'i ll --,,, ,,.......,....,.. . .,,,,,,,, gg M . jill 1"' l,1NM.f 1-l. -llW'.'...,' ll ' l,1L3"WlIl o 'HImHi27- "V H" --.... ,, '- W , f-,. E.- ..,ll'l TEM my Y Y W Y - 1 Q ..,,,,,,,,,,,.,.' 'Jef' mm' llll M,uulnlllimullwia mm 0 'umIIIWlW,,m!::'lll ' A XS'i'''lllllltllllllllllllllll "" ml .,.V ilmlllllgglllll ' lmllllu I ,gi W i i v. ' ll- ,R . " E H E f, l . .-. mel IN Ill - ll , ,mulili xXx N, e I N .X Um., , . l- lg EJ 'MM 'tlllll.M7mi':gl"'l,ill1Ni3Yl"Q ll-W W .f iilllm ' H Illllllmlldil WWIIlllllllnullllfllmwwl"LL 'l'IIl'lllHV!l'y1lr4 fl 'l"l'l' ll"ll iflmll i l it , llllut f,. e fQ1Izl!Il llpQ,' ,. XQ', ',3V'2-?fl.lfffflIiQ.1'f at ' ll' ' . S I' 'Q 'lg 'Yay Nw, jim, 'ill Ml-ww 1' ....... rvi-l., fi- - . ' "1 l"'. all f ll My l"l'ltWlll will f' ll E "--"' U lllll... ....,...... nnllllIlI1ml....: .....- ..EifI21ilul1IIlIllll 0 ml IHHIIWMM ' -4l+- , iylllilll.. 'lilly ., ,llllll ,Ml if rrrrrelerriirr ffrlfreve elrl'll iiii me ,..... ...... aalulllull.......,.Pallas .,,,,,.,,.. .lv,,.w+u1rrll.l..., llii E 42 it DAVID 1111111111 1 , 11111ior H1g111S1111 11 111' the side 11111 in this atte111111,1'1 1f1ass 111 sc11o111, 111 111111 ha11e1111J 1 30101113 111111 1111111 1 basket 1111111 li ' team, 5111115111 . 1 A I 1st success111111f 1111 ,qs 1112095511111 1 ation com111111111 . 111111 11U9C1'11111 5 tree 111111 11' nt 1101116 111111 111 not 1151'e-198 Q 1651 Miss 11101111 S1114 1 1 1, TSJ NX 1 L X jf 1 1 .. 1 1 3111? 1111111 W S- IH111ll11III11II""IlIIIIII111lIIIIlI1lIl"'''1111111111111111111111111111111111111111111m1111M11W1111111111::' ' y.,111111111111111111 1 ,Q 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 215 1111111 ' , 1 .fff'mln1 l1..1L..1 . , 1 1 1 1 1 ,f '111 1 ,-.A.1-1 1.11, " 1 M1l1i1i11i1l1i 1 ,E . 1 111111111111151111I11111111111111111111111111111aMI.11111Wa11I1111111111111111i11211511115111 11 21 31- aww ! '11111111111111111u6ilQ11111111111111111II1111111...1. H11111111111 1 , as e ?47 f,1 . fax R XSL is 1 SEVE H GRADE 1 -fflst. 1 ' 'row ' 2nd 1' OWV 3rd, row . I ng SEVENTH GRADE A. e . Oeeilio Garza Gonzalez, Edward Guerrero, Williatm Aboumrad, Moises Missrie, Emil Oabela, Albert Aboumrad, Hector Lezama, Fred Santo Tomas, Leopoldo Oaraballo. Celia Roja, Soledad Guzman, Enrique Bolanos, Alfredo llruehurtu, Carlos Ortiz, Re- nato Loaeza, Raman Fernandez, Rodolfo G61nez, David P11illips,'Hector Oalles, Oralia Salinas, Katherine Skidmore. 4 Phyllis Leach, Gladys Fabilaq,Georgina1Herschfeld, Eugenia Hoppenstedt. Fannie Gold- man, Yolanda Mariel, Ruth Pieazo, Olga Galvan Duque, Silva Bourde, Olga Hernan- dez, Maria Ourria. u .' f M 1 1115111 11111111111 111? 11111 1 II 1 111 ,"?1 1, MW 1111 1 41 1 T, 1111111 1 1111 11 A H S 111111111 251' 11 19 1 I ,fu x 11 11 QXS11 11X h111m7 1 1 1 ,M1,11ff111111g5E 1111 s, .111111111l1n1111111 1 '-A -111 177 111.1 1 1 1 - M lfrr 1 ,11 1 - V1 11 -- 11 11 11-- 1 I- Y Ill1 IIl1IlIl1 1 1 ,T. .. ... . ... . . 1 1I1I I ,V N N 11-1 -1--1 111 1 1111111 ---- 1 - 11 1 11.1 1111--, L 1111111 I V A D M1 '5 2 , 11 , ...1 A I 1,.,..! -2 1 --111111111111 1 1 -1-1,24 - 11' I -M N-111111 , W .4 1. 1 ,1 ..11 1111111111 1 1 -- 0 111 111111111-1-I..,1 1 -' 111 11 . W f 111 4""-N ' 1111 f N ' 1 "11 . . 1 1 11 11 1-11 f' " Ty 1 -11 1 .1 1 1111, 11 11 fi f 1'.1'1- I 11 11 1 ,111 1 'D ' ' 1 I "3 1- 1 X ' 11 'HIJRS 'V 11" 1 11IIIIIl1 ' A 11' 1'I1.,.' , I 1 55" I' ' ' nlllII1111 4 fi "1 1, "'LI11'11 I 111 1 1' s N ' 1 1, P514 1- 11, i1 , ,:111lE11111Il1I1H1111 11' gy- N--X 1 1 1-1 ' 0 1 11 F11 1 1 f Q 11 111111nl111111lz1J11, X? J' . 1 1 01 1 1 It 111111111111e111:11'111 "Mx- -11 X 111 1 1 1 11 '11. . 1 f 1 1' 1 I111l'1f.., - "1 111 1 1111II1MldM!111.-....1.11111111111111111111111 ,....... 11.1251 ....Q.,1-..1..111111l1l ,,., -,.1111111111iZ3...m..,.a. .,... m m 11111111... ,111REHAB..m ...1s...11..1.1m1II11I1l11111111111111111111.11 ...,1 .1.. .....11 11111111111111. 1 151111 11 1 Iiwfv, ' 43 X f' I , Silly - , x f . v f f is ,E it mu Safe umuuwmmimmjlnlm IWW WWW, 2 if, ,,,5miigIl'g1lglllllll' aiiiiiiilllllllllllllIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIHIIllllllllllllllllllllIIHlllllllllllllllIIIIIIIIIII Illlllllll umul ll l Z S' UMWW Yin -in I., "'. '- , '-. 2 X-'-k "-' J l gl .1 ..-'fx Q' "' 1-'. -- ' In 5 i J ' Lf-gllllllllllllllllll' L " iiimIlIIlllllllllllllluniifg'-ll 9'5iW""'llllIIIIIl IlmmnuwIF'fllllliIlumuuauIllDJlliIIL"L.wMi'lJIlniY.lliwunnH' " 'lihii i A if- Q is ' E E an R t R W '?7 ,, " 1' ., ' SEVE H GRADE , i ,- .,,,.,, Mt,-sf...-,RM-.Q .a-MH ,ml in-Y l 5 ' r I SEVENTH GRADE B. lst. Carl Schmidt, Ramon Diaz Garay, Henry Filsinger, James Souza, Armando Ruiz, , POW Fred Hoth, William Knolle, AI'I112LI1do Herrerias, Edward Goldstein, Angel Fojo, Edgar Q ' Villa Franco i . ' l Znd Manuel Itie, John Peasland, C,larlos'Palenc1a, Maurice La Montagne, William Shields, i row Federico Coppe, Arthur Rider, Walter Garnett, David Campbell, Jack Forbes , 3rd Lupe Kretchmar, Patsy Schwab, Helen Arnold, Regina Nussbaum, Judith Avela, Harriet E I-OWV Suensson, Gloria Rosas, Emma Ruiz, Judith Rodriguez, , 5 '-"lll T1'!Tl2T ' I''''Illllllll'lf'l""l'n"'fQ,. it Illll fh -I ---- ---........,.... ..................... , , I - l H ,lm or ,Q-:fy ,xl ,N'1gl,, hilgllnxvx 1 ds? X, Y fy, i..:5 'V V PX ' I 'vll llm ,LllfIM,,,A,, Ihmli' -..1,,I uu' 'm ill' I ,, i.i?tl, i ,,,, Vxllll E ,Iyf,,,,,,',K..lvT,llyl WI, di-N .iglxl H lmmlm, ....,,, ,I My V "H H K I, Illlll ,Il Po !! Huw' C ,Hull V Q li HI WH Inuit 1, ie , ,EY ,rid in ,ig billlmg III' ' ' - Q S' . ,'-1as-cs ..a.1llIIIIiil",l X will filth Wmlillm ,ff L MIN' S ,-4, M .nlll , N nl S ,.ll11l1H X. Kffn I M M nlllllllllh 1 - , ,, 'l U "U 'E """'l l"" ' "" ' l""' 'u"- W 'l"' "H """""" "-"'l "ll 1 l"' f-1"" mn' l"IW"l"""""'f ----1"1-1--- 'm'1""'+"l'l"l'imf WA.,-- mllllllu ii.. a'.,. , ...... . .imllII..,1ii ,,,,, Vuqu ,,,,IlI1l,1,,,,,:j:5u E ...,. mmmmx X 1 I, l,h,ll74tUI,, R R f 'l"""aali'r---"'1 ' " r------li-Afi- l""-'- -'-----i. l-l1 --+-will -l-l., 'l'.. . -1--Quill!--mm. ....,.l .... .....1amiIIvluulrnsnlwllm! J 44 J - f- - - -- - 4 ' ",..-. ...:,a,.4i,.,.i,.--:.... ,. ,JL ., ..-,-,, . , -' A. ',.,.J-.tY -V...,.. -.-,..4..-.... . .,,..,, -..- .. 7- x ,, -V ' -:Q , Q- . , M XJ if W f fff Q ' 'pp ..,-"'!F!IA!!V A Y "w 3 1 - Mllllnlulll II W - X Q? ,, ., ,M lllnmu nu:Fi-lulllululunuunuuunmllllmf- Hmgwfaninilulllnlllnnlllfiii:Zim " il - K M 'IIIIIIIIIIIIIIIII fi-C'?gga2i2ii1:1ulunlnIlIlll ' QIWIIIIIIIIIIIIII ' EUR , X Y 'sfiffl X W3 'Q ....SX"" 2 - '- 2 Q ,f ' ..... 1 six llllll Z0 IllIIHIIlllllIIIIIllIIIIHlllIllllwllllIIllIlIlllIH IIIIIIlllullilllIlllllllllllllllllllllligji'WWllMWWiQ'fylllllllil'1.. gmiiiiilllufl l ieiiilllllllllllllllwlllllllllllllllllllmmllllllllllllllIllllllllmlllllllllllllllllllllllllmlllllll IIIIIII ' 'HU , Q X ,Il J ll ' ' . wma. in u .IIU ,. X All ' I, I V ll' ix X -.",-,' 'I 'dun I R .ES H I, X 1 4... ml I, .H -1 'uh Xx 1 llll S ff if . 2 5 L1 "vp 5 f Nl' 'G' 9110.0 . -If vi . , , 'E ., 1 ,, Q 'f xy 5 X 1 IX 1 5 I W, 49 . psf X LL , B 1 :Tx I ' V A 1-. I . Y ' 4- l .s " x nu. Armando HY' 1 ,X ngffl F 010- EW 1141, William Slriefi FQVIJGS Y rx :wk mf- I III hmm H3 1 fn-1E ELASQ ROOM Q 'nlx I il M'-f 'JIU ?El!T . l!Il I llIIIyIilnll lnuf -VI -H' ""' llII:":! I I I IIIIIIUHIIIEI Q- i ':"" ' "' lllllllllll' 1' I ""' k i "" Ilillllllllllllll I" -r H ull ""lI1I 1 """ "" ' W f mneP w' A11 mu lls ? W p W1:p, N IIIQM Qm II W lll'u'nfu' ""'LL' 1 ' ' " Mm"W f'xw'W N 'M JI Q. ., ' .,.. xg .1 H"' H XA 1 u.. U1 -A 1 1'--. HM' A 1 mmm I Qnnulll1 HIl!:lIIllmlnniwmnmlnunm. L.. ..nu lmlllll lmIIIIlmn..-...L?..ummnmmm......mrflllllm!IlImu! lHm 115 X Y p Xz 'vQ"fIi KQQ p p SIIIQQ Stk c A A '32 s .gf ' ' pWW,,,,,,,,, f 3. Iunuuunnumnlllllluuunnuulllulnummulnlullumglmlunmnuuunluyunnn I num, pumn 9 uuunlllulllllulmwlmmn nmnWummnnnmqlgv,q55'wnumlrmlWIvw-wuwuW14,...,,.scsi:.1 ,I y I.. .M II I M- 'ff ye I ,' "---- - -- -- ..,: ,I -I, 'I , I, 17- -,,V 1 ' - -"l I IIIIII ...,.. FM' nnmullllllm it-T523- .IWIIIIIIIIIIIIIIII IllummunisllllIlllmlmmlllulllllIIII T'IIIIll IImnlmlmil:s.a.a Qifggw llllllllllllllll "ll ll" ' 52,241 'f p I-' in . ENGLISH r N Q MILD ALI-E 1,1 MARY VIRGINIA COTTINGHA - CECILIA KAYS fEng1ishy CE11s1iSh7 LUCILLE MAESTRI qmngiishp I ENGLISH DEPARTMENT. The English students of this year have been struck with an unusual artistic urge which is heartily encouraged by their respective teachers. Posters for book reports, illustrations of poems and stories and more posters are to be seen in each English room, greatly enhancing its appearance. I Miss Cecilia Kays teaches the Senior English. Besides their English they 've taken an elementary library course with Miss Ione Kidder. Their project for the term is the writing of individual essays on prominent literary figures. Miss Kays teaches Sophomore English and carried out successful progects on letter Writing, origin and history of familiar Words, poetry and literary maps. I English III is taught by Miss Virginia Cottingham and is varied by posters and un- expected quizzes. Miss Cottingham teaches Freshman English. Special credit is attainable by the illustrating of stories, and reference library .Work is d-one. Any originalitv in Writing or drawing is encouraged. pi A - ' U Mlss Mllflliefl Allin has SGVQHW1 grade English' and much instructive reading is done. Jlgppgtlers are also made. Special English whichis,entirely'elementary, is also taught by Miss 1. ' , Miss llllcllle lllaeslrl F9aCheS Eishth Maile English and part of the -Seventh. The former pupils illustrate some of then- poems and stories and also some essays on lyrical pogtfy about b' d , nf. - . .- - . L I ir s. They haye much oral composition. The latter have llterature with Miss Macstyi and Grammar with Miss Edwina Foster. I.. IIII lIIf IIIIIII l Eggs si ISM. tm llHII'I' cr II I I t. II IWW' 'Nw' N : N4 Il A H S K 'Muni ,1lW,msHlluuIIIl XNPNHWI Illllllu WZ II I I I ,?k II MII' Ii qIII JI WI I II 'III eel I I I W IMII' um lm IIII ' lr"'t' ' IIIIr"' I Izilllli! I 'HI imnn new 1' ml... ...... 1..... ,... ...,.,,,,....,.. .......... . g If . o-'IM . . , .f ,, ef. will II 'I' 'I' I 't" 1 'isiiiil 'fu I-I 1--.....n -I I ..-.-. ..., , , I, . I - - f II. '..I...- f V... . .II .I .. f- N 'nm-A I 'I . "-"I Inv' ' -- A "III 'lu I In I If . . III' ll' TA l I - 4-I l' I' fII""l'l'l 'I I, "' "'- 1... ' I", ,III II Illli l""III 'ls-M ,I we . 'III - " t"""' : I Y 'I -. . nG,lIl ,l IMI Im I I .13 AIIFXXII IV, I ip IA Iwlxqlll up NIU . ,HIV I V I 'H p . 'Ulla Vwllllllh'-,-1 I X X. , s ,I All ml im! , xhllli XWWM . W I IL! Wmim' .xlllllxll QIIIII lfiigyyff X IUmmnI'AfrX "1 I I I H' X il I 'W "-- K ?I?jmlIII"llIIIQ.IQIIIIIIIIIIIUII ':IIFIIIII!!w , X IE:.'U'Hln ,-' IJ' Illivlm ' 'l"II'gq,-II? lll ilu? I l' I .:. 'Tl IIIIIIIIQ I . . I .. M lll' I TIJIIIIIIIII , Irlllufw A ' "n,..rjl',-A W' ". Y V '-S3 I-ET, V' Q ' V za! ,.., mf x V'-gpg, H.. .,,.., '. ' .' ' K " N M .. 'gf' ' .im nllfu .l II" W pd MI IIIiIIIIVlvT.i4-gif. ...I mnnn.,.I'II!IIf1IlIIIIl1m. ....I uurlzlrxnnm..- ..,, ... El!lIIIIIIIIIIIIIIII E ....f lln,i:..m IIIIllHm1,N. L: l'lIIl' ai ,,,,.. L? gfml If ..'iU:Q':gXI bhmxxs ,lllllllimqr li' IIII 1 41, l I in I? WIIIIIIW I Illll D llllllll liilhlll I llmllllllllnv """"""' ln' llllllllll' """ 'fi --IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIH l--. 53.111 ..... lllmlll mlmlhuii 'lg-g,H,,,,,,,,, litvhpt, ,UI ,.,.lnni,.I.i!E -llll"""'lIllllll 46 . ..g.,--l., g.,..,.4-Q..+-...1::. ,-- . 3 ,-,., - , -I..,- ,. :.na:,s-.1..-,. sz, A ,-, , M U,-U CECILIA KA fEI1glishJ I artistic urge tl ports, illustrations, neatly enhancing? h theyre takeilf term is thi? Wm? homore BDSM' uiliar words, PM tv postersand lit is attainallli a litf in Writlllt . - nie. 9 readlllt' Bd, so taught lf l - oeffla r1calP csmgil Bliss Ma I ' cya YS fowl Q ot' QWQ p Xf ib 2 E- -V If . SXIWQ lllllllllnlllllllllllllllllllllIIIImlllllllllllllllllllllIllllIIIIIIIlIIIllIllIIIHIIII'AHmn lllIllIIIIIUWMIII'IIIIQlQ'f,fQEii,."" 4"' 'fzi ,faiiiiilllllllllllllll istilllIllIllllIIIlllllllllllllllllllllllllIllIIIlIllllIIIllIllllllIIIIllmlllllllllllllllllllllllll Illlllllll 'llllllll X sx f t' t fe' A N 1 I X.b .1:. H V: l I A A ..:: III. , .I 'll in l - I ig!-. l ll Q Willllllllllas.. ll it.. X A i Illllll IllllillllllIIIIlIIIIIIllllllllllllllilllhfmhllmm Illlnlllnmmlit.:p:...a.a'.s. eae s nllllllw 'ImIllIllIIIlllI 4ssaiiimullmnlllllunt...... wuuu1lluulllI S ff 'f fx wg SCIENCE AND MATHEMATICS ATLANTA COLE MONTES DE OCA A CScienceJ ' CALVIN E. PERRY C Sciencej JEAN STONE - fMathematicsJ ELSA VONYDPORNUM . ' f1VIathematicsy . 4 '- is ' Two SCIENCE AND MATHEMATICS T s c 1 E N c E The -Science Departament is divided into two sections. One, consisting of courses ir. Zoology, Biology and Botany, is under the charge of Mr. Perry. The other, which covers Chemistry, Physics, and General Science is taught by Miss Cole. ' The efficient direction and the interest displayed, by Mr. Perry have taught his pupils very valuable lessons. There have been many projects, such as the making of illustrated bird-books, the collection of flowers, butterflies, and various other insects, Which have, at the same time, given the pupils much experience andtkept, their' enthusiasm alive. Chemistry and Physics are highly interesting subjects offered to the Juniors and Seniors under the capable direction of ,Miss Cole! ' , -2 ' ' E tGeneral Science is an elementary courseffor' the- eighth graders touching on Chemistry and Physics. A f 1. 'e -f . , ' 'ihMATHEMATICS1t - The Department of Mathematics is also divided into two sections, Junior and Senior, under the skillful direction ot Miss Stone and Miss Van Dornum. Continued on page 139 lllw lllf ff ml" ll'l","'iThga1," lmiifii ,,., .tmigiiltfl 0 """m'W55""' m mtlu ln f N .. """"'f " ""l'l"f"' ", l735l5'fll'llIWli,' 'TT i if A S , iJKyrWMEWmwVwas el il'i ,,,,, 1 ll . taiAaMaWmWanWiL3sM tttt W l"i,fs5ttiIll ' ag! i'e ,1l19'I HIM ff' I , -- , HI .ldlllllil , , ' N - ,,,, p WU- vans., -is 'I1hiW,,fig'llll i lllniiiwWitQifiiiliillI!ltI,iit1,u. t,..,,,.,.t, .,.,. .... fullllilll i .iifiiiillllllllllllllf .... ...... .... it-mlflllmliitllllilut-iiflmlt... t...... t.,.luuti!llIllllli..i....IQ ..,.. i"'W'MMll!II ll A 47 fr E A we NZ- A A -g g a t ' .:,..:: '- ,,,,,,,,,.w 2.255if11nnlnllmpummm mnmmm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII num S lqunu 1nunIIIpuIImmmnunnmwulnusuvmmnnlfpizuunnuuummllllHH'WW1MmM1WgggggHm::::::..W a"""Ill,, .. X lm . " Y , , l ll' ,,-.iii , I' :::'Hl"ln!l"z"""' X af ' l""1.':l , 'VL' . l"I, 'I ggi: -. I" 'f""4'i'2fl ' T " an '.'A' L he Z In N - I li Ill l . ,'. 1 X D 3-5.1 xml' Y n I S li: , .llIllllllIlllllllmlIIlilIlllllllIIIIlIIlIIlllml mhlUlE3' luIHfii.:i..i. "latin a 'unnlllllllllll 4....i.imlllllIlIIllIIlllIn...... ...., .H- I W"" IIIIIIIIIIl LANGUAGE FELTPE ANGELES CSpanishJ LUCILLE MAESTRI MARTHA CAN DANO , fFrenchJ fSpanishQ ELSA VAN DORNUM ' QLatiny 1 . THE LANGUAGE DEPARTMENT. ' - SPANISH Fortunate is the student of a language Who may study it in the country Where it is spoken, since the courses are so much more thorough. Spanish is required from the first grade up in the elementary gradesg Mexican history, geography, and' civics are given in addition to the grammatical side of the language. Senorita Candano teaches the seventh and eighth grades, the latter grade having the advantage of studying Spanish literatlgigf Altheugh Se- iora Banoshas but recently joined usfshe has gained the favor of her classes, some of her classes are enjoying "El Haz de Lenaf, ga tragic poem by Nunes de Arce, after laboring for the first half of the semester oii grammar and the history of Mexican literature. Mr. Angeles,- as in the past years, teaches the History of Mexico, Uliiteratura Espa1'iola" and 4'Literatura lberoamericanau to his very attentive classes. Composition Work has been sp'ecially empha- sized in the third and fourth Spanish classes. i A FRENCH The French department is ably taken care of by Miss Lucille Maestri, and the.co,urs,efS offered are excellent not only because they stress conversation and good accent but also Continued on page 140 'O 0 i,w""'m' 'iiii 'liii lfll' W " W l"'?I f ' 'l' "Wl'lWlUW"""W 'K 4 '..' fl 'V 'lm HW" ""' ' I 'illllljlllllllgg ""'1-'- N-'-'H ----- ------ -... . , , Anne V M .gg 'IH' it , T -lg, ,,. .... V ..if' - .fglllillllll ling--I ---i . AW ..... ....,, , ,. g 1 H fl" it 5 .HHH - 'f'ffl'l1 frr22E1flilll' fl li: .ii M 'ilu' 'iliiiihil h -.X it 'R "-'f i!i'v ,v-Y fi-i .Ir , V X H S 'W f--.'A 'ijVQjgW""Il!Ilg Vlllllll ' 'mu uultrt -' IE-.WIIII ilk fl! ll "" "f"'-,,W! i, ll 9? .iw-iltlrlf' i-Wilfli is- '- ni ' o' . 'ii iifflwff Wnillllll xl! .4 ,V gullflliihmm lbil ,mlm yyslllmw' I iI,.g1Q, l1g,,al Vnllinl Kill v 1 Ki II lull IF! ,, ,--...mnullll mm fm i xl' . II. j my i wiiHllrnntf-A"effmixi.-ll1ll!f..mmt. .... .....-,f....Remv!llIe.5.ii..rlllllllllllllhmii.. .... .......miniGG!lI11h... ""l!!!!lnuit.m ,...... ..imH!..Z1Im ,,,, 0 .,,,mm,. ""- fi Q -K'-- 0 '--' .ffif I i -fy II .III-uw""'l, V' film, 'IIW7 -willy E 'E I:...mi.:..........f.milf!"11mm:::a:x..t...1......-..muinnimlHH.........flnumsfgflgssgtsgzlIlml2l1!....2fs1-wereT-lvl...in i 48 u sie L -. I ,f W Illlll Q IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IlllllllllllllIIIllIIlIlIIIIIIllllllllllllllllllllllll'lm'lllllIIllllllllllmllllmlllllllllllliiil.. -T .,QsiiiiilllIlllIllllll ,I ,lsiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIllllllllllllllllllllllllIllllllll lllllll .f X Iillllll S 'I A. lh' 1 llllllq. l ., l'lll 4 .N my in Ill! ,il ,grill 1? um HE? llll i :Hg lllllllllllllllI lllllllllllllllllllllllllllllllll ilhllmimlllllllllllllllllllIlllQiiudiiliill W tiif isiiillllllllllll i NIlllllllllllllllll iiilllllllllllllllllllllllllmm il llllllll I fi!! f f N . VTX llllll ' ' ' ' 'i' if- LUG ILLE MAEsi MILDREID ALLEN ,CHistoryJ CECILIA KAYS iF!'en0hl MARY VIRGINIA COTTINGHAIVI 0 untry where il 'rom the first gil? 'e given in adrift? 'venth and will ful? Altllilllllfif I assesg some' Ol after laboring .l ture. Mr. llU5'f'll f and "Literati Sptcaiiy will and theivlllfil 5- I t recent, ybul, L a on 9150140 I ' ' QHistory3 CHistoryy I LUGILLE' MAESTRI ' CI-Iistoryj HISTORYODEPARTMENT. ' The History classes of this year have swollen to immense proportions. They are made up mostly of energetic Freshmen and Sophomores who have decided to get it over With and take up something more interesting C625 and useful next year, enthusiastic Juniors who get it delightfullumixed with their Literature, and belated Seniors.. The American History class which is principally made up of the belated Seniors, is taught by Miss Mildred Allen. There are five classes a week. Regular notebooks are kept and individual biographies of great men from the Civil 'War are the term projects. Universal History is taught to the 'Freshmen also by Miss Allen, The Universal History-covers medie- val and mcidern times and is necessary for entryiinto government schools. Miss Cecilia Kays teaches Modern'and Medieval History upon which many 'interesting debates are held. Maps are drawn and special credit is given for original posters. The project for the term is the Writing of special essays bv various pupils on modern events in European countries. ' Miss Virginia Cottingham teaches the Ancient History. Here also, the pupils may do special credit Work, and they make interesting maps whenever opportunity offers. - !'3T':MllliniQm f 5-X,l' Il fjllll gF,.,II' llllllllllllllllllllill ""' W A' lllllll riuii JWI,I,',iiIHI llllllllllllfli ii ""' "" " ""' Zgg llllumll 0 Il lm """' '-' lll lml J u 'I 4: h -"1-u xulllgmlmmummu VL- V ul' ww X r tm ' ., t '64 ii.. .i""" ill l A .i ll!I""l"' "" 'Ii I M ' 'I ll' N ' ' "H 'I f l S l lnm,:.iiIrnil 'lllllll 1 n it wil ii iiiiiiii it l - H- - T. felt----iilllll Ji " iv it 'll ll liiiiiimizlilhznilf l t I fi 8 l iitills fi ,gal iw illlllllllnR WMiEil,.llllllnllllllllmg ...iivu mu uiii ma -'.,, ,..- ' " "Illllllllll.hilllllllllllllllllllllllmha ...i n I... 3 .iiyiu mllllilllllmh .," ,,,......i nillmllli ll ..... .... illllllll .... ,...,. llllllllt .... ..., l....,, .1 ,.'A 1. ..ii llllllllliillllillmx ,.,.,. inif.,n1l lllllllllllnllllllllflilllllllllllnilltmllluln ni.,..,.. Mlullllllll 1lLllllniil- .llmlnMmwliilllllllll V 49 p Lv sf5 ' XW4 Simi i f ii fff R i AW l at :off st -me-We e W at R R R R , a ,1i:1 1 ::' - f mnuuu Illllllllllllllllllllll lIIIIIIII"III1IIHIllIl HHIIII"'HIlIIHIIlIlI IIIHIIII 4 ,, X Hun I mmm nsuumlllluuusnuiui wnuwmiu' i,i'5'WqmW,'Wg','IIWI2----i. X Qgi- """'lllff"" " f .gg " 'ii ,mill m i, fl 'l i F 1 I I - " "fulfil--filth-s " llllllll ..-... . . i it li r 'lllllliiilllllll EE IWIIIIIHUHIH liluulummillliillnlumIrusznullllilgamlluimliilunlliu lliilazs.. ui.. W i' girl ' l lllllullllllllll. :mu it pp . ll A .........i N R N i V X271 fd ' s ' vocmfio' ALS UDIES VIRGINIA BANQS fCommercia1 Spanlshy FLORENCE CAIN DOROTHY DINSMORE . Gladndworky CCommerceJ p CALVIN E. PE-RRY CSIIOPJ V VOGATIONAL STUDIES. C 0 M M E R C E- The commercial classes have continued to make splendid progress under the excellent supervision of Miss Dorothy Dinsmoore. VVhen School opened twenty-one students enrolled for shorthand and progressed steadily until the required speed of 90 Words a minute was attained. Gregg shorthand in Spanish was -taught .by Mrs, Banos to those who had completed the course in English. By the end -of the second term the students had acquired the speed of 90 words a minute and were able to Write correct' business letters in Spanish. Miss Dinsniore resigned in April, and the work of this department Was carried on dur- ing the remainder of the year under the .able direction of Miss Helen Hunt, TQUCH' TYPING' if Fiftxvfour pupils entered the tvpinv classes and I0 I6 d ' l ' . .. ' -A , " ' P' g" sset ra dl . Th T f ' l c RSS reached the speed of thirty-five words aominute and finished the twiiiiitygieiehf lnidrimigti In the Tvpinv' ll class the speed of fortv-fivewords a minute W ' Q i U F V M A - . R . - i h Y S 1, f 0ff1C6FI'Ol1t11'16 were taught, at ac Mix ed and the fundamenta S 0 A Continued on page 143 'F W e A m Wai,ifQi ill II Ike!-age H hm ,w i i I I il -eww' I im 1 IIHITLE n W-K e w I!ia'Ii V 'gri I"f?f!'1!ii11? f1ii'iiiiW'f" ""r Mori --ii' g i iggzift- -1-i,i,..... ......... ,,,, e - t liiiiqffii i,-ii Nil' ' ii ii,i,,s X''i'iiiiss,liiifl"il'lCffiill Hn' ' ., H- Uwe- m X tiff' "AU ,iijiiiinfw il I WVRX'lT""""'i"'IIiIIIiIIiI i r'tt H,ittcfg1:1:i1Yfi"IL'.'Ili'J 'iii FW lll' ' E f ,i - . l r ":" '1lH'il4i 1 if , .R - '-in llllf i--- .. .,,.-H ff N 4 E ix 15,lh!Qjui1l,iyi,.,5,r,:lx A H HIVWII iillllillu 'W ii-, VjfsiwmlliillliillIlIluili....,GI'I Jllm A Tillie ii Wi 'r ii f - -dl , Iiiimfi' will ""'?gEY.ii'il1',militia' ,ein se il 'li gliiiiiil ,yill i...,,i-i I 'll' qmlIIHmL"L?' ,.: 3- p -il vI" , X 'rl'i'LJg2'lII"'i! IMI' fiiiii2ii.i:Im""I iv 41, H E IH ins' ,......, ...,.. ......., ., ...uHI liiiilIi'. ..... .nliiiiillmi i...,,. " ...... i iiiilllllnmili iillllmfi'-ifCjiiiiviiiiilll Iiiii- --iii Y iii' ii A 50 ' Qylwf N XX M fd S0104 mm 20 IllIIHllIIIIIiII'I'iHI''I'lIlililllullIllIllIIIIU mllIIIllllIIllllIIIIIIIIllllllllllllullig11' IlWwwfl'MlIIIlIC'l'i.. L' .. ifimiiilEllll i iii iiillllllllllllljlllllllIllllIllIIlllIlIHIII!lllllIlllllllIllllIIIIImlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllll ' IIIIIII T T "' ,.v .A ' ' 'i -'..- ' V, ' "'l. M. i miHlIllllll -a I" . E 'i 5. " 'i"' ,, ,. ...... ,.x."' i . Z I 25 gi.. I 112 immuwmmmmmgmymimhmmsnaaMTBE gy EZTWggfWmmiiieeamhnmsssauwmm Zkff enfggstxsfi ROTHY DINSMU i G0mmerce, ,. 'uler the excellf. - students 0U1'0iif ds a niiuuteli' mil uonipletedlllf I the speed Oil ,N 1,-a1'1'ied on dll' I. ,. 'fyping I via: ' lIllli.Q0l5' in, ,. Illitlllltlllilibl ART AND MUSIC CHORUS E lst. Richard Mazal, Charles Leon, Hector Rivadeneyra, Albert Bolanos, Bill de Gress, Lee row Kocsis, John Assael, Robert Rovzar, Kiki 'Wright, George Brothers. 2nd, Phyllis Christie, Billie McKendree, Janette Bell, Margaret McKendree, Alice La Mon- row tagne, Laura Constantine, Miss Foster QSponsorj, Josefina, Diaz, Lillian Voight, Tita Constantine, Patsy Moore, Betty C'Rourke, Helen Cunningham. THECHORQS4. Q' The chorus, sponsored by Miss' Foster, has mafdefmuch progress this year. There has been no public appearance but they have entertained -the ,student body in assemblies. The officers of the club are: President, Patsy Moore, Treasurer,',A,lice La Montagneg Secretary, Kitchie VVilson. A . ., , . THE ART DEPARTMENT I The art department is headed by Miss E. Maestri. The classes made many drawings from life, still life, and block prints. The upper grades have collaborated with their English classes, illustrating stories and poems. fu . , .in P25615 A . , ' , . Q , ug, -K, '-'.. ...pi .-'- ,5 1 "'i'-----. Q Q. , ., -.. , -- '- g,.M f f' wi ,J st, ...,... . ...llinl 25554 51 g f ' y ?f'1 i T ff l .iv X X BPD J f P95 Q. I V' 1, .. .. n P 26 i - f if ' - - -.. 44-- , ..',,.- ., . ORCHESTRA. 5. , f lex Director: EDWINA R. Fosfrnn. 252- at-.Eg s E' E'-""-Qi - if- fees 3. Egg F . ,.. J - get - H, , S :iii ' i 5' .2 .. ,, .. fa Qi lt ll E 7 E 5-:L T' N LZ 'ig' fl E Trumpets : I im Cowie George Matton Richard Mack Frank Sanborn Saxophones: Bill De Gress Vhariles Seifert lildward Thacker James Shirley Calmsentfn Trombones: Lee T Kocsis Harry Wlright Second Violins 1 Carlos Ortiz Marvin Pappo Alice Quiroga Alfredo Uruohutu Jesus Franco Clarinet: Carlos Leon Accompanist 7 Phyllis Christie Tuba: John Taylor Drums: . Charles Chambers THE ORCHESTRA .. The Orchestra under the skillful direction of Miss Foster has accomplished much since the first of the school year. Their President, James Shirley, and their Secretary, liee Kocsis, have done much in the furtherance of their good Work. The orchestra iilays in the auditorium at all the school gatherings and their playing' is much admired by all the student body. They have given two programs in which numbers by the Whole orchestra were iplayed, and also solo numbers by some of the ineinbers. To attain this, however, they have worked hard, practicingg on Tuesdays and Thursdays in the school, with a general "get together" on Wednes- day afternoons. E H , . ' 0 V C' ' ' tl"' " ' Q' r"""'4"'t'A' -we M E--4---aw- ...-. emugarw-M-WW v y by . ' V ' 4 A 1 5 f ' -"1-Q, ig gn? if V Sli" "3 , fl .fiffif Afj Y ' 2- -f -bi-f '--- ----v-ef' -...- Vw ,, HJ,-,. YY Y, 7,7 I lr f N' ' " 'K " ' ' . . .V f 'ii N F vf ,V Tlpi v ,544 -Q . . .. - 4. f..,,. ,,,,,,,,.,,. ,.,,,.., is 1 9 N - f - - . - , i T . ,Anne ,- ' A I 1 k I ng I u It X ? I X-I . ll ' links "I . , I at .-,, req, ei-5 i , . 2 J 5 .. O u I I Z I QW N i 7 7 SW num Q0 IllIIHllI1IllIIllillll'''IIIIllllllnlllllllIHHH"ll'U"'llllllllllllluminHIIIIIHWWWwllluullllllwgglllI141::g':,, n .aaaiilijlllllllllrl ,laitiilllIlllllllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllIIIIIIllllllllullIllllllllllllllllllllll IIIIIIIIII OSIIIIIII l i ,um i I i "-. , li' ' lin MX I lllunummllm ml mum uIumllllluumnnnnnunulllnuafnllllmallllllIuullumnll.:n..a.i.i.. .wuulllnlllllnl iiiiimllllnlnlllllllln.. mmmuuun i ffxsr tix' LIBRARY lst. row 2nd, 1'O 'W 3rd. LIBRARY STAFF John Taylor, John Shields, Alberto Bolanos, Ra-lph Unzueta., Morris Lazar, Joel Coverston. ' Betty Branch, Harriet Sutherland, Miss Kidder Claibrarianl, Leonore Salinas, Rosa Ma- ria Parra. 1 l George Brothers, Mikie Moss. ' ' T THE LIBRARY I The library staff is composed of students under the tutelage of Miss Kidder. A club has been formed and some amusing meetings have taken' place. The officers are: President, Alice Moss: Vice-President, George Carbajalg Treasurer, Harriet Sutherland, Secretary, Betty Branch. V There is a large assortment of interesting books. Many new books have been catalogued and put in circulation this year. T lllllllllllllll 1 f M H A - num mmu - Illl I u i f I ,Rm 1 mail H Q 1 -Tinllnsnllxugu ' ' QS M mmm IIIKI wb F - II In ..,.,.' '-'lllllllllllliill O l mn u l lll Jim: I 1 """ IIII v lllm llllll'1-'Im . 1 H527 -M agxhxxx K, mf 'il' Y ,., 54, '22 , 1- Im, . 'lull ..,- "'i:l::h '- I il VI: i-nl..,,!Il - I num . .X X V I If 1 --.thi Q fl me 3 . Xu NI !'lli5 IIllII Q A I-I S - m i4Ulli WlIlIIlIuIilnlnlwmlp h--a...gHmI' Xnm,0 N :LZ :grimy IllrlfsxkIMWMIHIW- 955,511 xklxllllllillllhmggm TP 1 Q Q . 'L gamnlllllwli- Hllliyqit 'l1lli'.MI,mg,,,.M I 'amy N... I i, Vw!mi,,jf.1llI1Il ,i m ins. N llllmw In V Ill , W ilqll N nl Zh , gym 'lnly VIII Ill--Wfm,vX.,,f! l"llllIIIIiEMll" mil In., ll5ffil:+ru. ,...,,...,,, .,......... 1 nlullluuilllizj ,.,. . ...... .... mmm.mllllmiigllIIlll1ui..KQfi ,..... ..,,.... .miliQllIlIlIli .ill!1I Ii , - W, -I 53 'Wi-a , , , . I A , ., . ,. , ,- V A , ,, M e 1--I-I-M ,,. I- ,- A w-..,.AgI,-:-'21-1-1'ff1.j"'1'va.,- " f .te,zf"'Q1I:AA:'L'-'Iwi - "Pg -A D. s,'?"'2 . I A. , - I lf- ,I, I . I rs I .I .itffaafrf I -mfr. 1 . if . I- .aa fI'1"'i'e f.."f?-Si' ' iw 1' I I . It lv. - in-fl . . -. .,.. ..-N ....- ,,.v U ,KM W,,.,, ,I , U I .. . . . ., .. I. ... I . I ,. . ,-I .. ., . . If I - -4.1. . i V M, , ,,...- -, . at A I - I - ' H -' ' ti""'..."1'i'i'i1fi ' t ' . ' c' s ' . ' . I- 1 ' -I I f l c I i A . . . nx....-.., . . . A Wm.. pp?-Q-it ,mi I 1 1 U W-. ' K ,M pp p p p p p SIZ- QILQ -. H P e I .- I n N Ig all ' 55552IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII aka ISIIIIIII 9 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,,.'WIWH,lIIIII.......X ,gh .,h I... '- ,I ., .I' I 'iff llllnllllllr'-1'---II' ,Iv f ' "-. 1- . "I II X Xfifs., I"I III' I ""' ' 'L' 'ff "'A' E i'.-ffff MAI- f -l 'II' ,e Ib Ti :III - -MIIIUIIIIIUWQIILWI -I II I LTNIII IIIIIIII A asssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIII..t IIIWIIIIIIIIIIIIIIII I 1 U' I ,, ,. ,,,. sv., . .:::::l:. .,.,4:, , ,,:, ,, .....IIIIII .. , IIIIIIIII . I ..I III "::IIII lIII.Qi ,... II I Illl ' mlIIllllIl1lI fii s i ts- A A--- ,xx L ' sg T P It to o P II IlIlIIII IlIIII" 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWH IIIMIIIIIIIIIIIIIIII a n y X X, X p PHYSICAL EDUCAT10 DOROTHY BURGH CAth1eticsy MARION ESPINOSA CALVIN E' PERRY CNurseJ f P THE PHYSICAL E-DUCATION DEPARTMENT As head of the Physical Education Department Mr. Perry is efficiently assisted -by MPS. Espinosa, Mrs. Burgh and Mr. Guzman. Their sole aim is to help the student achieve the peak of health which is beauty, strength and success. Mrs. Espinosa teaches physiology and anatomy and gives first aid when necessary. The children of the elementary school are weighed -once a month and the amount 1S noted on their card. Their eyes are carefully examined. The children absent are called up by MPS' Espinosa. Mr. Moran, the government doctor, examines the children once a Week. Mrs. Burgh supervises the girls in games, dancing, and exercises, once a Week. The 212111168 theigirls play are soccer, volley ball, basket ball, and base ball. This year for the.f1FST time the first and second grades are having singing and dancing once a Week There Wlll be no May Pageant this year since this department Was represented in the operetta, and it 15 customary for the school to give one public performance only each year. I N12 ' I ' ' ' LII Perry is ably assisted by Mr. Guzman in supervising the boys in their games of base ball, basket ball, foot ball and in their exercises. The Physical Education D American School and the results of the efforts of its instructors can be -seen amolig' Th? students. - epartment is one of the most important departments of the I I I IIIII IIIIII L IIII Aw IIQSMQNI WI' mx IIIIIIII' IH' MQ' WI I IIIIIIPAIIIIIIIW mmm lIIwI "I"""'l' "" j' , "II1'III"" LI If III"ffj1jjjQgfjT"t' 'I' IIIIIIIV ' III-fj,I P .......... .. ..........,...,,. .,,,, ,H ,,,,,, ,mam ja Athmug iri I4,II,!mIIliII'lI, .IIIIIAMM up IITW! III, :Tumi II mlm- A Q ,MII II- IIHWM --II :I-III U IIIIWIII III Wig, III ,B Z .V I' I...II 'I-" Ii 7:1 f ' 'P .I-'L' V4,II'IWI I' I-""1III--il-Ti -I - I .....I "" 'I IIII , ,... 'Isis .II 'III shui, II f I--I --III Z i..III, :Y-i""'II II ,X ,I IIIII-,II III I I , . T- ,-,, ty: 7 If , 5' ' -fg III IIIIIIIIII 'I 'II , '.. ,,., JI It 455, --If 'Il ,IIIIIIII MHNXSIIIIII. IH. X- ,K III Q-II.,,.,' .I Ist, ls If I IIIIIIIIIM IM If IIIIIII I aaf KMWIIIIIILTIIIIII sus IQ I I I I f1II.,,,,.,fIIII',-IEW 4. Ig -Is""X, It I.,'g. I -t" ' I f' '-" I . M' I1'..'5-'I,.! -. 'til . LUIIIHIIIIII I,,, Y 114:QHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I..,..,.- IIIIInnuIET'TEWTIIIIIIIIIIIIIIslIIIlIIIIIII'IIIIIIHI Ih III.. nlriil.-HT IUIIIIIlEiIII, 1 -4"' '54 ,Z--.S L., -I"" I Ii! '-if-I.. II DIIIIA IIHIIIIIIVIIII' "' MIIIIIIIIII ,I ,IIIIIIIIIIIL I, "' "'t"I"'-t- """""""" "--II I- I----'---'-- -aas I-----IIIIIHHII-f .-.,-v.-.--I- Il--IIIIII .I..I... 1IIWIIHIIIIIIIMM'1mIIIIIIIIIiEi,,l,R ,,.,, III .,,..,,,,,,P ,,,,,,,.,,, .I ..:J! if I-II II""fI'1 54 II III I MIN IIII'I'II IIIIII II 3' fI I9 IIXDT qs III Fai as will I IH ww lh'II Just IIIIIII I v 'JA 7 , ". ' S - ' . ,x - 1 ',- .2 4-1. 1 wh Q :gli I X '. R E1 gx-J A X Q WIN E. PERR3 assisted by H11 dent achievf fi 1 I19C6SS31'j',Tk lmt is 11fut9mlff Hefd up by HI" wcek. Q4 U week, TU eau' fo1'tl1eNIfi .. T here will lk 1-ma. and W 1 heir 3211195 "" ' Ihr TIIIHITA Of rj Hlllfmg Ihr Tl 1 2 W7 We ' if if 'L 5 A nl' a. 1, 2 Es, - A.- Pr. , 3:1-14 A Ji- W . .5 1-Al' O lf. v R SH W r e 4 . I 4 qi J I 1 4, 1, I 1 5 Fi' L T i ? 1 E a 1 I 1 'O ,, W, QL 1 1 3 .V Q 5 I 2 i, i E 4 51 . 1 .cf A-' 1 - 4 f 5 1 1 , 5 d I 2 Q V 1 E l ! 3. go . If oov Wh ff ff 72 eooe do e ee Nga- ,- waz e 5 ff., 1 F A -TM HIIIIIIIIIIII , p iiigfrullllllll lllllllll llllulnlllllllllllllllllllllumllululnullplulmuunllmlmll lglmnll mm' Y Ming , "WlW!I3315NIf1iIIY'IIfIIHI,g,311I HIMmlmwx'-N-l W m.. ,I II rg 'gh I- Il. YW. QM I Z 2 HH d VW W 7 ell? "fff'5?illlu--v-14 - ' " 1 ' "- 'lu x 1 s I W JI 4'II HV 2'-'-31'-'r 'ff II' V. 1 N Iff.--Z -14 I". I'lu I?-W Qi I I I I mf' T' ."" , Nfl :gg NIIHHIIIIIHHIM Qiiiiilllllllllllllllmmllnllrlnrns-3--'m:a"v'mll IIIIIII v : 1151 we WP ef. A A o f 4 iL : . f f-ff - - -2 A e i A 7 u. 7 i fowl- fc .. X WHQQS H0 A 5 , l 5 I 2 i i d S d 2 2 2 5 1 2 MR. S. B, WRIGHT ' President of the School Board, Whom we hav for he Outstanding Servlces to our school. e included in our 'cWho,s VVho', section 'Fm if fx X s--an-, mf-W on 'Ah ll I -Mhz' ,II f d mp ' H I Illlllllilllllmllllll I if 'X M3 'Ile N 'HW I IHISIIWIIH fm ,,IH,,mI1 llll h I W, ILN, I " X 1:n11' f'mIllIllllIllmIf"ll1larl M X 'I' W, K ,. 4. - ..... 4'., 55' 'f wtf 5 ...qv 3 o II Ie f..ffIIfI-,o odoo IIQQ. e fI'II?MIf IL.. -e e ' E IIN IW! 2 U dddd 'Q7, I'I' I-AMVIIM II"J e4-- - lw"2,QQ1mnm'---WT--T ---- fo mmm .T ...A..o - 53, numumwno mlm. f V .,A.-n,........M..n-Q- - . - .' o ' ' ' " vw' ' d gm, ',3 f .. . -T .-' , fr e, , 00 f., I. 4 AW ' f ' ewilww I 'I-if 3IIIfIIIII2If ?Xf5 MI f 'I ' 4 of " fl' "mlI57:I:fg'I.f'Q"'.M I ,.1IIl,IIII ' I",llnnFSy. uf-'W''17--"nf"1-'fx'ILIIIIWI , ' I INII I I II f XM I . H S ,MMU IIIIIIII- II ff . is IW 'MY ,, - fm! '1gI'UMw,1MiV I I ,I ' u -"H II IIIQIIIIIIIIIIIIII III' III! IIIIII m:'fIII IIIIII IS' Q- 'Ma' , Q , ,L- 'I YM' , ff -N Lf' , lf fe, Wy W , '7 1 I , L ,july EQ, I-PI'f'A', ,K W. , ,nfl-I . "x, , I f- , , ' " ' "III .f"f1N. Ilf mf I! f'--F 1 I I II III 'IIIIIIII IIIIIIIIIII' III I II'IIIiEiTl5iQE5" AJ'IIIf ...nlllllllllllllnmfi.ziTE 474 'IIII' Illllllllllx bIIIII IIIIIIIIIT Til IIIII""'l "'IIIIIIIIIIY"::"'IIIIIIIIIIW III BTA. ue' "" ""K" eff: -,Q , ' III IIIIII""" ""'I I II I"" """' ' "'I IIII""'i"""f""i' ul' "----- I ---' 'I' ml' I lmu---...m1:-G--mmlll 1 mm ,,,,,, 5.gmi,m....,. .,,, gmqlllhllu.. ....nlmHim----A- I '- i'5"' II II , 'I ' 'i 56 ' Izqfd 3 ' 'gin'-.l M, ' Q- ff- ' . IIT - 5' . 'JJ - 'I -.' -'----1 , ,V ' E 1 , fthf ' I , I 4 tn , , I Q If- Y A I ' ' - " 'F f V E WH N. K jflvlt xx . ' x , A K 1 XJQQM JM r 70 QNIWQ: umm Il i 11 .5 '. ,,... i l X l qlllfk IW, 20 fllllulflyllllllrlmlllruunlnnll llllllllllIIIIIl"lIIlIIIllllllE9 ...saiiilllllulllllllll , 1 fztillIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII IIIIIIIIII 2 l mm . I' 'I I 'X fs' X - ' I.: -' 'I "1 " I X '- f 'HX ' I" lil ' " ,rl X 'fs 1 'al J 'll ' 'ul - nw" so ,mmInum.relu1IIIlllnlnnuunuunllllllMM emllmglll lllllllillllhln-H--H-I1-H 'lnllllllllllllm Q55ggi.,,,n,,unlllnl,i,,,,5?. 5m,,,,,,,,,,ml WHO'S HO , I . ' 1 , MR. H. R. IBRADBURY Secretary of the School Board, the oldest member, Whom we include in the 6lWilO7S Wh'o" section in appreciation of his long and faithful services. ,gf1ildll'i "'i " i IIII!Ili!lllllIllIIIIIIl"' l'1'-"'A" jj ' If if It-cf' mmf' ' -wwwmmw "--'- 3 --'-"""""" ii "" H """"""""' " ruunuurw2' l ,"l'l'I1Hi ""' ' 'll I-' ' I+ i ""' '""""l1llllIIi1llIIIlUl 4 ' -- f'WIILli1u'I,Wlllll :'T"""""""'l'l" will .V,y,wdlxiimyyx-X. n., ,hm Iyly IMI- ..,,,,A 1 I ? Es 0 llnllh ,,,, Lu Hn 'I nn M A - '-'- , If 'x faq. .ll . Y "M wil-X ff f A." x ' X , if .. ,ml . i .iq ' .N ' , .l4i.illls.r..elll... 'gig' 1"l WH- ,w1LXg-,,ll1 . f Il -' u F Y as b X e X f "H :jf . ,, "iZ,.,.,..i,,l-in f'I in" Nc """"" fl1l'i II i"""1" ""--i.--i M illI!FEmilIIIIIIinu1H1n1mm,.,,,hb.,,gL g,A ,nnn .,,,H,,, ,Qm ,.,, ......... .H..mrllllllIllllliimiillllllluim l...... . ...... .A-I-IIIHI..MU1IH1lniflllHlii III1l!ll - 57 Yf 'H I A Y ' CN f ff 3 O 5 ee 1 l-- S152 b a H J 5 I nmmlllulmlul ,QM1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111que,111111111 " i l 11 1 K 11 I lm J. I : ' ' I Q 'I' 1 11111111 111111 uw N! 17 MMLNFMWPW f X e . ' 1,1 1 1 1 1 1 X ff 'xr I D: .I T mu 'Il "."'1. 'I :HH k ' 1 T D, ' Ng I LZTN1111111111111111111 Q111111111111111III1111111..1..W::m 111W11111111111111I 1 1 1 1 'i 1' ' LF- p f, 1 H X 3' iw 1 1. llllllllllllll' "11IlI wm1mHI111l!i1141 .....1 PMN 1 1 .lm X X ' 111111,1'i111'11' .' ' f w- W3 11 1 11: ,.... W f ' ' :1:.1:. ---I' 1' 1: v Y - I .1 ... ' "'1' 1 " 'ill ...I 1'1 ' - ' g :- -p 1 'P ' i , 1 1 1 ff! 8 - I 1 K .Q ,.. I Q 1 5 A af-1114 , , . 1 Fw 5' 'A E491 . 1 1 11 , he , I I nie' , 1 fn 1 ' ' P"ii- k -f ,-1265" 1 rf - -V - 1 1 -1 J X X Bi 1 WI-1O'S H0 - 1 1 .'x ' u -1 1 1. 91 1 F ' 1 11 1 mv.-AQ 1 ' 1 3 ? q. T f I E . 1 ' 1 9 11 L. .11 E xg 14-Sf 1' 1 41.4, E . . .1?.- Q Q "H A1103 4" L1 : 1 1 1, 1 .1 V 'iii , 5 ' 1711. s 11? 1? , 1 1 , 31 4 H1 1 E f 3 1 4 V , N 5 n I E1 1 JUANITA WHITTLESEY F1 1 - 1.21. The g1r1 who represents the best 11'1 Student life. 1' 1-i f 1 1' VW 111,111'1.1 m"n"'U T I 1 ' 1 '1'1'1'1111 1 111 -fe 1:1111111111111111111" 11111 112111111111 111111111 A , . ee 1 , .. 1 1 m y ,1 , 1- 111, 1111111111 ll 1 111 11- X 'III1 M1 1 .F - 1 1 1 , 11 , Y 11 5- -1 Ll K F 111 111,111 .V mln. J- K. A1 VV! Eli!! ,Xin I I , l wmll,, ,f 'II all XQNN 14 if -lvu 111I11fW1lhl:y .ullllj-lt! 1 1 "J M A 31 111 - 7 1 11111111'11 ' 11 X W m 1 A H S Hllllll lilql f1'WW11 ""'w""'11I1 511111111 " l1W""u""' 11 iff ' ' 1l11., !'13H ,1 W ,,,1 1 iq, 5 h XQxQ g:1,f Y,f I 'Q 0 I 'Qmg ---w-- 'T 4 .,,,., .W 0, " 4, , w 'f41l'1,, un., I mx' V15 ., J I .fr PM M' 1x 1 me --1"'1"l11I11111 ---'---11-- 1 A..:...111111IllllIl111.m..mlLII!..1W1Z1f2..L1m m1111lI!!liHiiLL1.L ........ ......1mmllIlImMim ..... 111111111Iff!l1l1lWME:ikWM11111I"f" 53 1! l-fTfQi51-g11-1- 1:71 - W' 1 -1 1. 1 ---W Y we '35, t f :RF 'A"1-"'1'1: 1 . 1 , .17-i:fL 'f-':F- ' 4' 1 - fi! -EY Y Y ' '- ' i - --- , " . A 1 X . -, Y -- - x -I L ' V. .,, Q-f ' Y ' fl A , X - - ., ,, 1 ff . , ,.,. 91? ., ,1. , A A Illlllll I ""' ':" "f:: 25551. lllll ,- Illllllllll Illlllllllllilllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllll 6 N Illl 1 ,213 H ll... Ill Z 'Mull' Illllx ffqv 5 HHIHII W SI ll -" I 1 I' 5'-'fx' 'S 'ff 111 'rw .5 C . 'll - K "11111111Il1111 Z111111111111HlIll111111..11'f5' W111111111111111 1 H11111111111W"'n""n" mmwhmmfMill!"WH 1 i?7 f ,f""X, X-DSA' WHO'S WHO 1 1 1 1 1 1 1 u . JAMES SHIRLEY If , - 1 1 1 1 e. The bov who represents the best In .Studen 1 , ---. Q. ....... .11111111111111111111 11 11iiTTfE"'l3'l"-'WWI 9 -1 Tn:W 1, N - ,,i,,,,,.,......., ....... ............--.----.-',----l 1 1 1 . "" 'f" 111 ' af x ,. .1 "'l 1 111111 f 1111111 11"1'f"' 1 " "" ' Q -1 - 1 1m-1' fr1,q qWf- .. ,,,, ,,,, .---- ,. 1. . ... wwf llll 'w11111111111I"fjj ,,i 7- g """""' 0 '1111llI1""'1"" '--- 11 11111111 ,,., .... T"I111,,,,,1X 1 ,1111 - llll W11lI W , "'11111l 1 5 l1l!wl11I,QI1I,fN-, ,A 1111111I1111111111111 W 1 1 1111 63 Ilym If 0 f gT"11111l1IIlI' 1-1.11 S11 11f1a L Q fm' 6,1-.111111 Qu lm' A H S 1 1 1 11 U1111:1111.-J, fg l111Q111 1111415 1111 W ' - ' 1 ' 11 1" 911114 75 I - fum W' ,""1''-1111111H1 i1i111II E1 1 11'1111 -gi1111111- 5 Q qi".- .l""1llm 1'I II-X1 Ng, M1 A """' ""1'- - ll" 11 .. V W111HI1111IIIIII11..11m.,lIIII11111111 1.......,1 ,,.4--1-1 -"--1' 1 1 1111 "--f1'-"' "u" ""' 1""""""""' " ,!111'I'Ml11?11-ENN11'-'HI'wr'1"'w xx IIII I 1,,,,, il 'KIII 1lIlllllmlIP 0 .... lwlnlllmgll 1'1. ..-..,. f 'emllllllm ...., , ...1 11lIIIlll111111l111 111.... ..,..111......1111111l i M Lm ' , 1"flil '1I1 LI ...1111111 1 1111 ,....11 .... mHIlImlll11..II...:mn-HM FWHM ':" """"" ' R, 1 5 XL D M 5 1 W 4q w Sabi, Q ' -4f"'V .... 'M ' an 3 if i S52 V - f +- -51 ? Jiiiiiillllllllllllll ismmnIuI1uImu!unuIuIunn4InnmHluIInIulmuluuunmlumHHHwmmnnlgumlll mmm' 6 ,IW W v'1, :WMV i 'N ' 11Wi1i1Wf!'Hfr3"?H ' ,DW :l'gj1N!!N - 'Sill 1 nl I , 4. I. , ll X- A .- '." "K I . if f r .glpmily XX I ,ff V' In mu., 6 . uh.. 2 ,Evil I' X , ww 1 . ,Q wi. "fl EE -1- ' , :mls X , 555: 'Q 1 ,,, qw' HN lg, K A im.-A. Sf- bf -.,12' . IIIIIII' l..N'lHlllllllIIIIIll ZiiiiiiillllllllllllllIllllllllsuuzuznnr- -meI---HWIIINIIIIIIIIII' lrji Y Huw 1 ww' 1w'w'IM1 1" A'-,. x n N ' Har ! :" "'ImI .X- W + ii b gf- -1 M ' H Q ' S W H0 w I ! 1 n Q' 1 1 f I . 2 V ig' 13 .nw Q. 3 I a. . N - 1 U 5 1 ? . i r H I 6 5 3 Q I 5 f rf E ' : ' s x HF? .Ml , ,X 5 Q 1 A BETTY BRANCH ' U . .' . I . , - . . 1 i XX? J? Y f lug gui xx 1th the best Enghsh d1ct1on, 1' i .-ggi '54 14 .143 . ' a ' 4 ' gg I ' " .l1'f'111i1M-'rlljlv 1 .lQ'QYw.,1'HHiiv fvm ?2'0,TZA"mI,,W. Lvvvi T H ...mmun ... , I ww ,ffk W' Y NJHA TY V!,f iQH"'33f!Q Hffw VV: '14 lN 'IIlnlIuig2mm ,IIIIII ll'K'l' H """'. :"'TIlllllIIIIl7 I 'UIIIIIII ---: 11 I ,,...-- ---f ,mm ,,,, ,,,,,l I :,,ff---- ,, """'IfIlFIfIIIflIl"""' . E1 tw- ,A ' V - N5 m l j X wp Q XR g ,f if XM '---- 0 lu Wm., ,,,, ll ,. 'QT Xu wwuuuullmullrnulu . ggmjunl lllgl xs H. I , Q V Nl4A .,1x fg iJyg!iHk ,,. 1., M XjMgf ,,y ,WNW WI III- I 1 M H -I Mu ,m mnll1.gm1TJlgnm I 3 Wfk 'V , fm!w 3Q W igmimbK?nww1M l:S ASV, , S IV - Mp' yw f X '," Sill" 'min ! NA: , 5' 4 " lu: 'ji -. ' mlu ,N' QV , I .LTV ng rumlll K, X dj, IIIIWA' !xxVQ.1lW',fH I A 1' 1 .I by if Y ! 4 0 A ' o . . x,-4 m" I I g' IH MAI -YV ' ""' W """ T' f Y V 'I h,-4 ""-' n "."""I' ""' i mam """" 'mnmlmllm' "n"" N" -"'m""'H"'-m--- H 'Illlll!!--- " -II11Illll5l5iI11Il1vI'..m -....- Illllnilmnuum. .... Jnlmhrgmm.-nrlrrlluni "'nm I - 1 60 4- ' A ,A ff-fn. md' " ' H H -f --,..,-.-5.,w w ,-, x Lf A'-f r ' P A '- ' 1 '- " " . .. ' - ' 'mx -' - . A - 3' A ,..-r f ' F A fridij ' NLE E ."H .ii YJJ . f. ii SW: I uuuuuuuuuuuu """"unn 2 - MW ' iw ejo 1'"'HWHi4'''''H""'i""""i'i ii"" ,im'!!'u,MWWii'i2ll""""''Xfiiiif'1 1f2E Hiiiillllllllllllll i aiiiiiillllllllllllll nnumnunuum W2 My i ,,i , . pl -"--- W A ,fin ., fi .5 IL I1IIInuIIIunuu1nlllllllalmllnulnslnuumuuuuulilunm 2 0 Qi M I, up ,,.. A . 2 ,, - f-1 mv llllllll 5 . if Ii' W ---... M, If-Ii' , 'q "M, C '2Z- "ia, 2 T ,,1,,1HmmHUumnnmumnnumllimam Aliifmlmumlnll unmmnl..u.,gpa..i.:.1ia. 222 11532 ,mam L?!3M,,,,,,,,I,,,,,, 5 ,"'- i ,H I 1 - - - Za?iiiiiiimllllllllliilllllilminv' g3:wHaunHHmIm L WHO'S W HQ i ARTHUR R1DER The boy with the best English diction 1' 1' iiyilmi,-T T 77 Y ' i i ' i mum -' i V'l.V,,,,, ,.....m1Hl " . ---.. nullllllllllll mmlllll ., 'llMllll'1llull' 'lwmf' """""'1"""""" V' I Imii'm'W"'M'T?M ugh 'A I' 1 I"" L Hwy- .i 4"Af-A- I Ill4 " ': --'-"'---"--'-""-' ----'--- H ---'-"-- - -' -I- nu , M ,L x M in Q HUM X H M lgmb Aill lmmiv Nlqulll mm: wil QIIIL ,mx li ' nv Il , .l' A flu". 1 ,VJ M3 K. ..m"1'1 . ' Y Y ii H- in W' fi i P f ' - ' M i . -if Lai .l H v i H. 1 n . -1 iii1iu"Ha'.,fMmuV QW' ,--N N", -Q ,,,' ' , ik?,IiiIiiii'iui11Nlf Il! f mar? " U u -' X i ii-v'i-f1-i .,,i.ii f , AlK, vb Q, 1 ll. ..,.,,. , ,' L ,i if ,,,,zf ,, ,,A,, 4 --""":: , M ,, Y'-Y 'fm' IIIIIUHIIiiiiimInmIII m' "" 'H' ""i"" ,.,,, ,,,, nm.. .1,. ..... ..lllIlllmiiliiIR .... .,..., lf... ,,..un ...i llhm .....,....-.un IIIIIIIIIII ull. I ...- milIiiiliiiii..-vlllllll luiugmliii . 7 SGW SW 5 L- Lf 'W 1 ... ' III II II I II I I I I IIIIIIIII 20 3' mum W IlllllllllllllllllllllllIllIlIIIIIIIIljIIIllllIIIIWIIIIIIIllIllIllIIHIIIIIIWIIIIHHIWHH'IIIIIllilllllllwwlwlllllllflllll., ...f.-1-Illllfyllll fn-IIIIIIIIIIIIIIQQFIIIIII''lllII1lIIl!IIljffl IIIIII LN fm lmlll .' MW" .H ' ". .' ' f "'-. . . Mmu........mIw W. H0 2 ' . -1:1:- .......,., . ..::- 1, 'I Q JIEIIIII IImlnnmumnllluuununnlnII1InIIIIIll:mmfwimlluwmlllllilllmnuuulll... aa.. . 1 """"""""' 4 1--' " "" ""' """""" . """""l ' f X X YY WHO'S WHO F 1 LAURA CONSTANTINE The most popular girl, J 7'bV W "'lv'. " mf'f""""'Wff2' T "W ""' . IH" "" ., " " "llIlll"'Q2"m ---'---'-'-- "----'-----"------- -.. -A,-- -. ---- ,, . U.. MM .lIIIIIIIl ::'! mmm" L 3 ggg"'1"' :""' .L "5 Uh' , ...l1. .,3l.....ImA'W' HH " M' luv..m...,2w H S I, ff' Illllllll "."lg ""' X l"f2'lfgWW"'nIl7" "UW 55.1111 I 1,f,,,,J'fQ "" """"wm 'X 1... 3 WWI., smljill! ,Mx i'1 ..HqI I Il.. I - o . . I I '.. f wi .....w,,nw.jjjIDWRv Im : H QW! ,QQ . ..,,. .'!.....lm " . ..... -r .. 'H mtl 'H "ij A 'W ' "W "" ' ""1""' "' A' """"""W" ' ' Wm" "" "" "'b'1" 5""""'m -.14-'... -" 1'1"1""'m'---if ff:2::s.....nIm... ............. ,W gg.,,gg.H.g..1k!MgMVW..... 62 C ' mf! I NE . - +4 MQ 1 Q - u lm """"IIlIllllIlIUIl IllllllllN"""""Hllulllllll i., .gssiiiiilllllllllllIl aiiiiiillIIIIllIIlllllllllllllllllllllIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII num i I1II14n1uU3InIuunlllmmnulunnyllununnu mu ulg,!,,,m!m5gg:m Y ,ffl .., .hi - '-7 , 7 Sv .ll n I .... ,S -3 H ' ' ..wx4 u nh' : X I "hu mmm K 4" MI' M "5-Q M l"'h gn.. 'I xmiY1i3ER5E!'kEr'a Il 1 """ ....... .. ..-"ll .,.. - I, .5 ,gr r. Z " 1 ,Q .1' ' 'A1 IU .fH..ula1I"H Lillllnllllllllllll Aii...1I.1nmmlIIllnm......m-'m......u lluuunllulll 1 EiInlllmummnnnnmullllllm Mifmllmmln"l'H"""""1'"""""' " Q- "' Q fw,'Q i WWW' ' J ' ' M WHO'S HO 'F I' X! ' JACK GAIVLPBELL The most populal' nun Milf 'N f ' v ........ .... ,, ' -- Q.. ' 1. . "H" "HHH HHIII' ".ur !",""""1'fi . .A T W x - , A,,, ,,,,, , ........ ---------'---f -- -'A-'-----'--'-'- l5lU'lHllllll"' ' ..n .I. .,. " -'H - R l.,..r' ,.f . '7'9'Jllllly"i'X'un ' n"'n'ffml1l.1 X ll ,, I xXf'fN!:V'1li1'glI"' YWJINIM . ,M IIIIllillilllllllllllmm ......,,.,. 1 ' ,,,, ,, V I-T-W Hmm ...--- -. I I 0 Illlllllmlld II,, QV ""' -IIIII Af"'!!::1..,u'lllIIlIl lllnullnmml ' "', MNH? lmwulllhx :I 51"'f,'f ylllxl. -. W, -""' ""' I: , MMX JTEB' U " Il .4-' "" ' mil ' In ,A ' UI "" ', ' In ', , ,, 'fl P29 If , K A H 5 M LN R ml 'i Vx! x- Vx X "M -r-!!' XM rw! hm ff, ,AP 'v li fil g A 5 . ,- K' fi A ' W! l hh W ' ..:nllI11n1:I.I.,..., Wm I! Wg' '-,- fu-iismfflulu HW""'m "'- ,' I M- ' "Hi m WH3m!!!!gq1A..1M, gm ,,,l.4,,,, ,, ,,,,,. ...ml I I1l'IH54'l""'1'l"' '---'--b---'A"---'A"""' 1""""""""""u' "" 'N IM :LIL Q UQ QR 'ww ffullli f ,gum K 1 NIH -f" I 0 , " J L ,........... nlllll Ilt .........,... mllllllluluum... AM """"""" Hnu,A,,.,.,.m1.u.m..IIi.......,,.,.+ll1I!1l jill IX-X' frm' X - K' H I I Illmmm-Hmmm.. K III mn HW AX-JW M 7 M fwfr lmmmlll X67 WW Im I pA1N IuIIlilK1IIllll!!!nl l...,..ll..,,,,,...., u mIIll5 IIIII1 """"" """""" ' Hmm 'l l u. , . . .',:' 1 1 ll, 1 1 la l 1 f 'nw , ff l , - ' J' 5 Q7 NNW, ma -W -G 255551I1IllIHI1IIII!IIIIIIllIIIIIllIllllllyllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"'mllllllllIlHllllnu WNW mlm F9-E gl MH. fi ,fx 1 i Nall , GX ul, lm ff X 'I " ll l Wi. ' 1 :IEIWWWES N ' 'L,.....f--7 l l- M7-y' l f "-,4A E WX' -,- is "m ln x 'i gil 1 VM' 'X 4525.58 1' 1 .,-- nN,,,.,. ,.. V YL I ' .' ff" ' -' ' F- l. ZH'- T fx ' U 'll' 1 - ,All m"'unllullIIll1 " FW""'IlIIIIIHl . mf ' M' H QQSXA Easiimllllll -4-illllllllllllllll' " """ -H N l,,---M W' l ' f 'airs X H0 l r L 4 3. 9 g l 1 j ' l K , l ?k Vx l 34 ' if s' Q ' ALICE MOSS l ' , The best all around Girl. . l . rw ,A.r 2 - "" ' l. lf N".l'y' ,4?'llW'llp'21fWWg'FW'Hl' RMIIIIIWUUESTI """""""' ' """""' " "" wllllllllllll' "'l" ' II' '11l'Q' Y ' "" ""unlI "" " 'I "' -'1-'""'"mmlullumlmumll " .. " ""lllUlllI' Ell a -. MTIIIIW lf gl .: 4 'A Q 0 'JW llllllllll lwlllll K lfl lf 4 " l' ""w H i l' 4 . ' fa -'. -N. w""!!r:h nnuuuua' "" . u' .- va f ' l""mw 1 ' -,., ' - . -'-- 'uf'-A - w N " ' - -- , mx - . 1 K 4, C w Mg V 4 yi ll J' A ul ffl -IIII, lllllll Alrnlnl Sl' ,IIA I 'L I lm I I' Q l 3 ff-21 - filt h! .yxw ily., g?:J::y3 IXxkx,:.! 'fu H S 5' ul. I x I xx . l x ,MTIJM -K" I! A l l x v ' 'gig-iq c , , :L l1,'?f'f .... a mnllllllm 5 Illllf Wwmmpw dllr T.'.i'.31 3 ,X M f ' ' 1 xXf'1L'llfl'l', ' "'wlggwfiglwill,"ff ' ' ju, A . ?' V .f ' ,,ff'Il., ,.3"lI""": f' ' .qIlmgl5G.1lh1l,fn ,,' 'll' ,ul 'K ,f l " f"l ll"l' 2U"ll'l'l' 1f '-L ll- ...f .illllllllllllllm ..,..,.. lx.-nlllllllllllllk .... l.,..lmImmIlllM lnumf ..... ull: .... nI llllIlnlnllllll !llllllllllllml ,........... lluw....GuHllll1IIr:!l lllll.11lnuu:1111 ...h... 'mln f 1 64 -: f 5 . - , vw ",.- fu: 75. , - -, ' .,,, ., -f. ., , . - J . my , , lf, ' If " " v-Z'W"" YK :., , vw- V g .Ig -6' 2 ,W-W --, K- ,WH ..H.-f?-1-fff-Y-Y'-f -A" ' """""?'if---'-- h--,+...--,-?- -.. ,, " ' ' Sf.-gi-TNJA 1 5 V V 5: xg,i5Ey:,1 . AY V V 1- , -V . IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f I '. IIIIIIII S' III MI ,I :III-MIIMQIIII 1 ,.IIIIIIWIIIIIIIIIIIII -I ISIIIQ5 I X I .II I ....,. II . , , 'Ill IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII 1 f I III ,,.I' X X f ,, , I., f ...N II., IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII ,mm , I III I .'l.. I' aj W Iii.,-5-E , J I,. I . 'I ' I Immm,,,,,,,5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IMI MWYMIIIIIIIIIIIIIII IIIII.IIa.I..IIaIIIiI IIIIIIII I I-I... I. ll I ijQII,,mWm 'L Z "II I I WHQIS Q I' I I CARLOS SIERRA , The best all around boy. I I- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.. ,..,.,, .V."'V u - I- II- I I, IQ IWWIIIIIT f " ' "" L., IIII"' ""' j' ,,,, ,W 'I "" g ""I IIIIIIIIIII" 13:12j"' "' """""" " 'IIIIIIIIIII "" gg "" ' """ , " IIIII I "-" III I - , . , ,I -41, I IIIIIIIIZIIIIIIIIIIII I IIIII. .IIII III IIII I I IIIIIII IIIM'IIIIIIII II I, MQ, I . ,. I I I X , ., I I -W , .II III II I I . I ,I .III v.I Q I I I' I IX I . M XIIFIIII I. I - I.If IIIII II I III II If -I II IIII X I IJ, I,. '. XQII- II I IIIII .,-Xq 'III ,,-' X IIII 'II IIIII W5 . If IIIIIIIII - I I if I ,IIIIIW wi. I I IIIIII I III' I I'III.I'wIII.I..I.III.II,, II .5 I .' III I I g-. I,-I IIII III J I I -I I H - I IIIII I -IIIW , I- '92 .III 'I I III I .I I , X ,, IN II IIIIIIIIIIIII ...,,,,, , . ,IN I I I, , , I MI f, ,I III. I , .. , III III XJ N N "-- I. 0 0 0 ,, v ...- IIIIIIIIIIIIIII II M41 ff X mmII..II I,,,II,j ,X I 'VIII I I IW I jim' IIIIIIIIIIIIII " all HI IIIIIIIIIIIIWIM ll.. HIM! IIIHIIIIII IIIIIIIIIII I IIIIIIII' IIIIII I II III I 'lIIIIIII. ImI!II I .I .II:::If i mllmlffh mm a Q, ,LIIII ,, I,IIII. X ,X I 'I IX I . H Q L III I.....I IIIIIIIIIII I N "A 2 F-L M IIIII- L .2 - I , ' 'III fy II 1II"I A '-f I V .II 3" 'WI Y- gig mmIIIIIIIIIIIulInIIIIInIm'Im"I"m' ""' '""""I'IIII'ImIIIII"' '-'- H ..... .... V ...... I .... ,..., IIIIII IIIIIL .II.... KLIIIIIIIIII ..II IIIIIIIIIIIIIMIILIII .....I IllIIIiIIIII IIIIIIIIIH IIIIIIIIEIIIIIIIIIIIII II......., .. .......I IIIIIIIIIIIIIIIII ...... I IIIIIIIIIIII. ' 1 Q .- 5 i i ' A - J iff :L u l u l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III lllll lull' S512 umm +i iw oiii ,, lnnlwwgy1lIllIu: :.eQ ' 1iii'iii"llff"" "" i iiW'''''H"""lii"""""""""""WmHI Hm m VN ' 4 if E' Q1 Q1 ' " Tipp 'M i ii l 4 4 .l N EMHHHIIWMH aassam.uu1unuun1IIIll1luma I .--- fmuu llllllllli i lj nuunueumv IllllllllllilIIIIIIlIll !"'.mm -mm . . 'w w " -i gl ' . 3 . 1 is - l- Q . 1 . l 8 K , J L i 1. I ' 1 ,.,- 2 Q . 1 2 I - i V a 5 , 3 Q , i 1 I I F 3 f L , ' o u J . if ' ' L Q e i Q S 5 . -he , A E Q i 'T 4 L 0 . Li T - uf . 2 1 K L " - uf! t 2 ii. i LITERARY CLUB lst. Theodore Apstein, Kiki Wfright, Ralph Unzueta, John Assael, George Brothers. row Q ind. Mai-gueritte Richmond, .Helen Cunningham, Miss Kays Csponsorb, Ruth Kneeland, Cal'- i row Iota Constantine. Leonore Salinas. f M4313 . .. - 4 .5 a ---4 r -, o-or o o W 1 i!'W' i ii' : li m W MM W' 1 """""' """"""" "'T2 iHmH1l "l I' 'omilimfiil -1 'Twrr '1--- 'l"j1"f""' -'-- 1 '----' mmm fu 1' f" 'lan' 'A Q ""f'n""m'ff'i" i , 1 f wg Q IFE' . ' h m, r u i I 0 1 nulllluqqglw ---- ,gm -In All 1 lg' ,f', xi M- " A .- fini f-i f iwqiig 'dm U mill' 'gb ,if ,V-W ':'.i '- II' W 'il 7'A'e,ill'1- i--'Hu'Illllllllinlllumm '-4- - 1lIllH" un, A lg N' Il -gl-m,,,,lI -,! L V Jw ff -J figgifh i H 'fam s NV ! M V- -5 ' UV, iif:1jiy13Q'J !IIl5 I' X I A H llulllll "'- .M tlllllli DEQ J aww Li .gli .il ifi ii iii W - ' 0 . 5','Z'i...mii1iillHiii'f'1il ""I1A?mI 4'!ill my Lii , ygmllznlm j f Nw M I ,-: ini IL.X, -4 QW 1, -- .wl1t 1 ?L5,Ev :i5 Ug 1 0 Wig nm- ' un x' NW' V' I 1' 'uw 'IWW-'1'l','Vf --vnu?" 1. jk' lsgilll-mtv' H. 'gi Lorhilh or ' i ' X'4"""""mmu'i'i"' "m"A'nm'n - -- -wi ll-flliind.. ..,. iulllummg ....Q 3Z.,..muul1lunL ..,.... ,... .....lnulll!Iiii..iii... ..,..... W..g..m1mIIIMIl11IIlllllk5!UI ummm ........ ....3 ..i1mli5 iaam-iii? 1-"" 'm' A 's eg 66 9, -.,4y-1:aui.. ' "' ""'o"-- -+ - --- -- --W -4--.-..v--- , ..,..11nd rf Foo'r BALL SQUAD , lst' Kiki Wright, Robert Rovzar, Edward Thacker, Bob La Montague, Kenneth Smith, Arn 10W Taro Vega, Mr. Perry Ceoaehj, .lose Gonzalez, Mason Muench, Edward Larraiaga, Ja- VIQI' Parsons. 0 ..11Cl, Jack Campbell Charles Leon, George Baram, Luis Otero, Hector Rivadeneyra, Bob Be- low WVU, Charles Sloan, Ralph Unzueta, Jose Covarrubias, Gilbert Wlilkins, B111 De Gress. W'l" 'BB' ' mm M- - , - ,..,,., , o B .,,..,. .,.......... ............,. ..,.........,, W so ,,,,.....,. as . , a B , 1 B W r'+r'l 'rrb G ,fl lrlf v ""' l,,, " ,, ww' -"" I .- lIlIl""fff:,f+, F, A, r. ,,5-I-mlnuuu I . m ""'lHl ,, " ' ' mwlllllllluvnlllll ,-' TffllQ!ll1'l. lm N , , R n :agile VmnlnillllIM.::ss-'1f35.s,Wll1,filqf llllIIIIIl 'mm III ll G. Nia.. 'HHH llllllwig mll Lg, Im,hIIHn FX , qmIm.. ul I,,,IInm f,,,,,efg,,II1.1:,L ,. ,I-mul X ,X V ,, . ,. Q. WI, IIIJ, Allll .f-- ,If I , .gn V, , , Null., lllll ll In ,i,,- X V llll JL 'lllllll , me mllllrmr A WQKHW ,fi ll, IIINIIH lx , K I HHIIIIH ,ll ,AW G, , - 0 Vp, mlIf'I1Ill-, 1 lr Milly. filzlll INV? N lW"a ll: Wilma ,,,,., Q! 1 l -lll- lllfflvlllllllf 4 mlm l"'lmT ..l"ll jr U l B ,,illlsllruzglm., -HH ' IIHF "' 'T " Ml "IT "'N 2 r1'f -B GMU lllllf --ulllll ll Y -B Ivrlvvllllll I VIINII V ' ' mmlllu 'lm'mlllulllmmmmlli ----.1 u n,..g..., IIII IlI,.,I"I,.I gIllH1ll1lmf::g:Ti , m u ,.,,,,,, ,nmllllllllllg ,,,, ,,,, ,,,,,,, ......: n lllllllllmlIllllllhillllllllllllllllm IIIII I I1I1-41.----14 lllllllllllllllll--'ull' llll Illx lmML1lIllllllllll"l' 1 67 , r , f X lf 1 W 1 so 1 as sga- WZ ee 1 if L -'2l QQ ' f 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 IIIIIHIII 31 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111WwW1WW11',Q1lIII5---1--TK jf: f:"""""lIff!"" " ,Q ' ll., lllhll III , TN I 1 "lpn: . Q 'ill' "'- ,Q ,ummr mar' llllllll 5m1111lI11 - g.4vN'111111111111I111111 A' 4a11111111111111lII1111111.11152-.: .f'N11 1111111 Il 11" 11111 111111 " " 1 1 lllllllll INA llll 1 lllll 11 llllllllllll lllllllll , , X X N I-. -fgs?w.t'.. w I V V 3321 . ' . , tiff, ,,-3, 1 Qku,:Lv,UE svfgsvfn, ' , ff K' .A v"r f L,-1'-VZ., - - . -, , - -f J., ' 4'-"1,aq'3' ' "U FOOT BALL - FIRST TEAM lst. Jack Campbell, Arturo Vega, Javier Parsons, Mr. Perry Ccoaehj, Jose Gonzalez, Bob row Betanzo. ' Qncl. Mason Muench, Charles Sloan, George Baram, Luis Gtero, Jose Covarrubias, Heetol row Rivadeneyra, Bill De Gress. ' I lh' 3ll ff"W"i'f l 'ir -.I-xl' WEEE' mm'IINUWW 'H QQITW I '!"'1 "7-Y iMlllllll"'U2If " "" 5 """"""""""' G n"'mffll"'lllIIlIIIFE f-I " gmlllllll "WT WI "T "m"1W1W11111111111WHH''' F"1"' " i"""1111111r11I Il ""l1l1 1 f If "" 1' X ,ifgfl l1" 'L X 1 ,' 73- I M - mf 7 f 'f ' ' H , ,1ll""""f'I" 0 "" ft -rn, - "" T 0 H131 ,,., I 1' ,gf-ST, fgxx. 1 ,xx . f 13, ,T m mm GN ,ML ,'l'FIIllIlWi3 -"1f 1' 1' 11-11 1--1 111 'll' '1 532' 'RSE-H' W hl. N1 glI1,,'fl"l11i1lm1:H FHM I' li IHJ115 111.. 's 'H Us A H ' ,fm 1X ul-1' ' '11 'X klywxvlliiiif H Sl 5 V' 2' Illnlwx? 1 ' 1 1 ll ll .1.... ,..1111111111uS.i1.LI' allllll ll mm .mi TRN X 'wily lv 9 EL -1'1 0 V'Yffl2'Il CC!! I s X i "' N :HUNT 'lll' Q11 ,Ll 7 lle1v.11111f 1 'Im' 'W X" " """ 'mln """ Jlnmlmlllluulu " ' """" N lu" ""' !m""l"1"- ""'1" :""'m""HU ---'-1'------ 'l"ll'l1"'11-1 .-----1-1- .. .1-1 111IIIlIIIII11 ............. lmll1llIl11111i14L .... 1111111lI! . ...,,,,,,,,,, .. ,,,,, mmllllllmllm llllqmmi, H 68 f e Wen- IIIINIIIIIIIII """"lIIIlllIIlIIII I """""'1 h - - K n n 5 2 nnummunml llllnallllllllllIIHIIIllillllll llfgl HW IIllII........ ' f i SWL, l f I WK ""':fllI"" g ,llIii ,Q,!!, !'w.nR t ',. H .4 1'IfIIliflllIl l' ff QEfiw-llIIIllllllIIlllllllulunnlnlllllullll!lm:mumnuIlllunmummunuuuum lgumul ,mm Z l ll Mm M Illlllllll llm o a l I r ill IIl!I7'f...mn"""'5::unlIIm .... n Il llllHhlnIIIl'Ila'l W ll l ' Nl 5 ff 'I 552 -M l I IIIIIIIIIIIIII' 'llllllllll llllllllllllllllll ' be no or r j f- ,fl eXl I l llllllllllll' e, ZazsaaiinrlullllllllllllIlIlilm ' Li lllllmmlll V l l l FOOT BALL - SECOND TEAM IST- Charles Leon, Bob Betanzo, Gilbert VVilkins, Bob La Montague, Mr. Perry Ceoachb. row A I ' md- NHCIIO Gomez, Robert R-ovzar, Kiki 'Wright, Ralph Unzueta, Edward Thacker, Kenneth I' 7 ' 1 , or Smlth, Raul Fernandez. l f llll hnhanha e TA eg ,, e e ,-ne eelee - l be be N W f r ' WTWW MMIII' """ U N """"""' flmmmlnll 1"" 1 """""""""" """""""" Z: "' IIllllIlIIjlI':w2'm, "" " lim JM!" 'I V ""' ""'llllllllllllllllllllll ' I H 4 ll ll 'W' H M l' fill --l..J lmu ll 0 l '4"" M 1 3 ' O 1, - llll1l ilhi . ,. r, hw" . "'. 'n.lllll3iP'f """ 1' +-1-l llfi5,. e 1"'l'Fll A Q4 ' lllllllllpml lll A TQUUHILZ lIu1f""' Qllllllllll' . :S'fg '.fgF" HI "' HI 'lla '--- T-'ML .--- nm"'IIIIII1IIN "l'-..l,l lg my Ql",?, Ill .N "lull Jill, 'll N Ill A. H. S. I I HMQAII f Mm ' kxlv 3 1Xlf'lH"'H" 'film' Qljx ill 'dn ka' X" 'I n III .1 4 XI f ' ..... I - Slllllllllll: ,,,I Alu L Hilti ,NI H """l N l'l' ' 'll lEulllllllllllllllllllllmm ,,,,.l Hmmc III. I.'l' ",,, ,,, ,.,,,, ,,,mfllllmlllmhllllllllllmmff,NI ...,........ ...nm l........... llIllun.lll llllllll l Ll 69 F, e wtf " X We X ,,, 1 U,.11I1IIIIIIIlnnlIlulnuulnunnnlullII1IIIII11IIuIllllIlllll1l lqllIlzIlllfy N Ililllll r lllmlkw N15 ln... 4 N .,,,,,,,,,, m, llflll IW P76 5-tlffw 'WN!mttr'f'Wfttst t' ?" H' 11 1 X ' II ,4 4 lp f- ,f t , i, I 1. ci , n N X l lg X MN W " M4 wit ' I :lull r I QI A E gf K Jimmy Henderson Herman Hoppenstead, Drank laboada Rloharol Maval, Raul Fer nandez, Junie Leon, John Assael Hector Rlvadenevra, Gonzalo Zapata, Hubert De Kanter. John Brothers, Joe FIAHCO Edwm Kampman hederwo Bolanos Bob Dalzell Arthur Geyne, George PN-fi J,-M -,,N, ummm l r W V nu II I Q nu fy I t f f X. fer H' """"t H X ' H t 25' -. N We Q .JM A H S .9 I M mllfr , NWN HI Q " ' v 1r"t-5 M XTX W " I IIIII n7M jj I ' r ' t 1r'r ro,r a wk rtrf sit nn. on 4 W nm MIL f II fm, , 70 Y f sy Im Ilullull H j llmu,,,,, ,-, ll X mmpllllullll y ..l'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII Am num mmm K 'Ip' g f ,,,' """"""' Q K 'HV 1 I,l 1 IIIHIIII 'Huw f llillllllmmIIIIIIIIIIIIIIY1 U ' IIIIIIII lst. I' 0 XV 2nd PI J W 33111 1' 0 W un , 1 W1 f llfm1nff1?'WH'I"N I 'H" '1 N H 'WW Q36 f X 1 mu J 'W Q if HI' HTIHH Im IH , H Mm' 1 ' sllll Il! 'Hill L . XXX, , g Sim gg P I' sw, wx -. . , ' W - A, 0 -. umm xunnsnuumuumunin1mInunummlnai1InummIu11p4uI1suu11u111u11uan1wwwWqllWwgg'gn1ulul:::::1.sis ' -1 ......iiaan1glill11rluu1 if Q .aiiiillIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll was umm : r gggasgfulukwmml pgnfl lmswgggm ,LeiiZi,lmggg2ijEmWHl lllllillllllllllw-'illllllilllllllllllllllllllllllllllllllMfwiilulllmglllllllllllllllllllllil!Qiinfllilliil "" ff.. H' -1 L lllllllllllllllll. faeessaiillllllllllllll llhlun .... y ......r-w I llllll g fpuf J,jMyfgNki5 WHO'S WHO IN A. H. S. The Whos Who section consists of outstanding personalities- in the 2ldH1lH1SU'3f1011 and student body. There are many others whom we should' like to have included but lack of space prevents. We hope that succeeding' annual staffs will continue to include .in this section, not only students, but those of the administration to whom especial appreciation is due. ' t dent life apart from scholarship The prizes for students who "represent the best in s u Q, c d dabil'ty" and those for diction, were awarded from --character, manners, loyalty and epen 1. ,-f , a fund established by Mrs. VV. H. Fraser, Mrs. L. Beck, Mr. Hugh Rose and Mr. George ' Y h ntire student body Cook. The students were selected by the ,faculty from t e e p - - The remaining students included were selected by popular vote of the student body. SPORTS M . Foor BALLA i Foot ball was taken up with 'great enthusiasm due to the wiay it was handled by our coach, Mr. Perry. This season, our team made a good record by holding second place in the Th' Lea ue was made up of several teams, among which were the Orsus, Preparato- League. is g - ria, I. T. I., Hipodromo and E. l. M. E. The winners of the League were the Preparatoria. . AMERICAN SCHOOL VS. BENITO JUAREZ Our team played very well this season, piling up a total score .of 54 points. The first u as layed at the Hacienda Field. This game, although our team was not working . 1 dl game f. p . . . , ' l lt d 'n a victory for our school, the score being 19 to 0. The line p aye very smooth y, resu e 1 , an extremely good game. The-scoring men were Arturo Vega, who made two touchdowns, and Francisco Cusi, who made one. A AMERICAN SCHOOL VS. HIPODROMO . . n ne thought and that was to win the game. The teams .were well matched and both played well. Our boys came very close to making touchdown several times. As the final whistle blew the score was 0 to 0. '- AMERICAN scHooL vs. PREPARATORIA Our team left the school onthe way to the Hacienda Field with only' o This game, which was played at the Stadium, was the only game we lost. The Prepara- toria outweighed our boys and were considerably faster than our team. Bill De Gress made a beautiful tackle which brought our score up from 0 to 2. Jose Gonzalez CChemaj played a very good game, trying to keel? up the spirit of the team when the Preparatoria had piled up a score of 26. The game ended after our team had done its best. The final score was 26 to 2. ln this game several of our men were hurt, among these Vvere Jack Campbell and Jose Gonzalez C,ChemaD. i , . l'l"T flll?j"llTi2?.:lLf'llI'WW" "" l"" l1Ii"'.'Ti4.ST"i -ef- .. no o M ,, il.-wfo..iw-ii. iff if wi i iii...... -iii +':r3:1lwI1lll Q ii.. f ll I' ll' T Q l m I A H i ,,,,, -tu P Q 'i 4 4.4 . 'nut .....,, ff . ' ' ' " ,, f'2f""'.. fi ITL' .gil iw 'flI,,.t1fijso"""'E lt' - .!l!Il.." l. ..a. T lllimliilew ' 'N ' inf' fi ll hwulll TW-fliiQ....I,llll .l"i'+llllllQ Q f ' l .lilliml .... M1253llllali'..alffkrzgvimiililmilllllnmliuumf.. .... 0 lull.. ""- 5 n'llNi'lllllillf ii 'ill' i llllll l"'l5l""l'i 'T ill e ' o ' """""""' 'i" -f'i""'lll"""' l'b----4-'---' ll-'llllhi i------ -Mliilillllll. .1-Milllllliilimafa. ....... m mnnIllIIIIlllllll.......elllilmmikggmgliillllllllli.,5135?--WW nl 72 . im' -J- " ---7- ..s ' Lj e fi - - -A F at N Y M,-A - , A ii -.J" X r I ,291 . ,A W XNXJQQX if W' .W ', J, what I . umm I v i as if-E! L ..::-' fi 1 Siififz - ii Manic HHillHfm,E:iff'fl'milllIl:q,l4yI!i'fl"l'IITlllIIuilII"'Il'IIIIIIiiiilllrail Il wllm... A jail. H Q ...iii.ilIllllH.IIII lI IIIIIIIllIIlllIll!IIIIII'IIIIIIIIIIIllllmllIlIIII'IIlllllllllllllllllllll l'"I lllllll lllllllllllllll mm i .' s. - ' """ 'If " .ff .V R ., ' l -Willems... l i i . iwnllllllrlllllnlllllllll!llllllll!M hllmmlllllllllllllhllllilu.ALi..iiiiiiii-iuiiiiii 5?-I ia- 'iQg .:aiilIIII lllll1'l INNIlllllllllllpllff, Qa25i--emmmlllwm s '-wifi. lllllllllllllllll I 1 'jj ,ff X,-"X Q . - '--' "" W llllllmi m.v'vl1lllulllllll AMERICAN SCHOOL VS. ORSUS This game was played at the Venustiano Carranza Field Where our boys showed the OPPOSIIIIQ' team what toot ball is. 'lhe scoie of this game was 26 to 0 in our favor. Chema Gonzalez made a beautiful run of 105 yards to a touchdown. Javier Parsons was also one of the scoring men. y AMERICAN SCHOOL VS. I. T. I. y Our next struS1'Q'l9 WGS against the I. T I. at the Venustiano Carranza field. Our bovs played a good game, especially those in the line, who played a great game by keeping the I, T. I. from scoring. We also were unable to score. a AMERICAN SCHOOL VS. ALUMNI Our boys arrived at the Venustiano Carrfnza Field expecting to meet the E. I. M. I. Team, but they dld not shovv up. So our coach, Mr. Perry, got up a game with the Alumni. The score of this game turned out to be 7 to 6 in our favor. This Was the last game our boys played, for the foot ball season Was over. RUGBY Rugby is a game like American foot ball but a little rougher. This game is an English sport, although played Widely. Mr. Stech organized a Rugby League of about fifty boys from the American School. He appointed Captains and distributed the boys to form four teams which were evenly matched. Each team was given a name: Vllanderers, Titanics, Crescents, and Rovers. Each team was composed of about twelve man instead the usual fifteen. The standing of the teams at the end of the season is as follows: Played Won . Lost Draw Points Wanderers. . . 6 4 2 0 8 Titanics. , 6 3 2 1 7 Crescents. . . 6 2 Q 3 1 5 Rovers. . . 6 2 4 0 4 , ---... "'1 it ,llililllliimiminiig 7 A3 fit i iii- Lf-'umm' ii W mwnllllllluiiigl -... ..... j igjxiwlllllllllll ' I iw i x u l Nl ii-.. -1 x L ex ""l ltilltlltllllllllli 4 , ff tlI llull' "" ' I '-'-'mi txlgyfrl V'iy.i?h51luilllllnm A A S Qii.lZZT ll1i...,,3 .. W! ill! QE' in if li' iiil. fa 1. will W i H' .If ,... all -I if 721 i'fuv.z.i. .l..i1 it 5 ,U me X i ifvywm MljmI1,, , p ,S UI xumullh, ,,,,,,,A 1 .ff HI' o 0 o .q ,f - IH '44 ,, ,E NII LllltllllllllliedllwlG1 D' Ihl, bi, 1' i A h '- GF iiii 4, l"l"',,,,Qid',Q'-,K , ' V 1 A 'II , M IM Mg" I . fblh., .lun iiif if ,X "'- an l K illh,,.l.1u,,n'm'llullw T Vl'lf A iliii ,,,,,, .,,,,,,,,V ,,,,.Hm.,.,,gg:31gi Tfiiilihllalmii .... ...... '-.,---f' mimi' -iil"""'f' if-i---'ii f iae--l----" --'--"" ' "'i-+l1---"' 1 'l""i- ' 'fi' -x 'dJi'ii"""l' 73 K .. Q mf' W '14 If ' ff' 0 K ' WV? XX I L - f 3 if S 2 . tg -'-" 'W ,,...lulllllllIllmuIlllllnluluulllnllll'nmuuIIummmlmlmllllulmllnunml llunnl mm i IIIIIIIII all lllllllllmlllllmmInllI1IlllmllllulllllulllllllmnIlllunullllllllllllllllllllgll llMllW5lgllllll.......Wt lizg .smiiillllllll l ,L ll lx N - " ' " I ---.--' ..---- ' - .W .1-- T 'll 2 tifi:...S' i.lIil I l llluuunnlmlllmmmnnummlIllllmMM 1nIIll1l1l1gI,glIt,ghggg,,g,,g,,5 a jft. I i n llllllllllllllllll 3 142.nnlllllllllllllllll1ll. ...., Elllllllllllllll . BOXING . - , Q . - I 1' .. . of - ' Wai a new s or A The boxing was organized by Carlos Siena and George Bama-G Fehls 5 f- h p t to the school and was taken up very enthusiastically. There was a total of tvnfelvgcvgggl .tS7 One ' . . - -- Y . . ' Y . :f in. , - ot which was a knockout. The tights took place in the School Auditorium at then, afternoon, and many students attended these boxing matches. . ' in A H . Winners: o ' Boxers : I A. Sottil vs. J. Parsons. A- Sottil- A. Rivadeneyra vs, J. Gonzalez. A- RiVflde119Y1'3- ll. iWright vs. J. Hershfeldq I J- Hefshfeld- C. Lesher vs. R. tD1q3Wl- C. Sloan vs. Vega, 'i " A- Vega- A A. Sottil Vs. A. Rivadeneyranc ii ' A A. Sottil.. C. Sloan vs. R1 Betanzo. J' Betanzo- L. Otero CK. OJ O. Leon vs. L. Otero. F. Ousi vs. G. Flateau. J. O-ovarrubias vs. G. Vililkins. H. Lezama vs. O. Leon. e G. Brothers vs. M. Muench. VV. De Gress vs. J. Parsons. - J. Shirley vs. G. Flateau. t G' Baram vs. C. Sloan. L. Kocsis vs. G. Wlilkins. L. Otero vs. J. Campbell. BADMINTON G. Flateau CT. K. OJ lQDraWj. H. Lezama. 11DraWj. 4fD'raWD. , J. Shirley. G. Baram. G. VVilkins. L. Otero. This year we 'have hada 'new attraction for many boys and girls. lt is called Badminton and is played down at the Club Racqueta. The game is very similar to tennis. It is played on a rectangular court 'with a net.5 feet liigfli in the center. The implements used to play the game are racquets of a very light weigrhtg and as a ball a round cork with feathers is used. The object of the game is to- put the feather ball over -the net, inside your opponent's court. The scoring is different from that of tennis. If your score is even. irrespective of your L partner's score you serve from your right court to his right court. lf your score is an uneven . ' number the left courts are used. You cannot maketlt Doint unless You Sepvefl that plavg if you did not serve it. and you win, you receive the serve, and 'tllell you may make pOEintA'S. ' A ,qaine is 15 points: a setis 2 out of -2-3 games. ' Continued on page 106 .s . ter- - S OA - ...... at e one ll . is glu na vlllllllla ..., sg ll. lI- l iz R 'ety . ll 4. ll it .,g'l'4-F 15315, L . ll' - A lull-" Will fl AV' "ll I ' ullllgf. l.Qi.i'A, 7 lllw , gf II l""'l"' rll"l'l"'lt 'Tl' rrrrl "l""'r'r r rrr'rrr ""f l"l'llrl'l""ml'll"ll"l 'lr' 'rr-" " "rrrr " l"l'e l"l""l 1l Tirxrzrlllll ....... ..... l ,..... ,yy,yyy,yy Qjjmllllllllgg sh Mila ' 74 A " Y- ,.'-'I. . .. '. ' -as gl", , . n 1 -.,,. . I -.- , I' l - -K-.n:.....:4..'4..- .4:.a,..,,:,.-Tier.:-.4L.:.g..,. - ..,,. ,, , 'L - TTT-M I I lull vi-if " i fi- " .asf v L " -H ..-' at SUQe 20 lnlluflllllllusuiunvIuIIIuIIl11IIHIIIInnIIIunnnllyl11nuIIIuIiflIIuIIl:!llli!,,'yW2WMgglglllIl.... y....l..liulgllIlllll lI , asallIIIIIIIIIllllllllllIllllllllIllllllllllllullllllllIlIIIIllllllllllmllllIlllll llllllllllllll llllllllll um 1 ' . 'I .ill 'I . 'I U .3 """ 'III' N ' In ."- U l fi- "IRI I' X ll WA ..A- Ii 1 l 51 l E fMlllIlIfwll!llLs .M7 l ' llilllauuiunim lllllHlIl'l""""""l ' " ' i'i"l'il'il" e 3 'llllllllllllllllff llilllllllllllllllllllllun ' LIQIIIIIIIIIIIIHI s SOCIA LS FIRST SCHOOL DANCE 011 Friday, September 30th. the Foot ball team gave the first dame of the Veal.. Naturally much Hpep" and-'-'entluisiasm" were seen in the school halls. Roy Carterls Or- chestra furnished the music, and boy! what music! Witli this orchestra there isn't any reason f0W011d61' why everyone was full of Hpep". The dance ended about 1:30 and everyone was hoping more dances like this one would soon be given. THE LOST PRINCESS "The Lost'Princess", an operetta written. by Luacine and Mrs. Clark, was given in the school auditorium on Nov. 17 and 1.8. The charming music was written by Luacine and the delightful libretto by Mrs. Clark. The bewitched and bewitching Princess was played by Co- lena Leach, who sang very sweetly. Luis Betanzo was the gallant prince. Many choruses composed of members of the school gave the operetta a colorful aspect. Two veteran Hares- foot players, Rosellis Mistretta and Luis Unzueta, honored us by playing leading parts. Mrs. Williamson, Mrs. Burgh, and Miss Foster directed the action, dancing, and music. A charming tea was given at the American Embassy for the members of the cast. The songs of the operetta were sung, and lovely refreshments served. 4 BERKELEY SQUARE - Mrs. Williamson 's departure from Mexici was a definite loss. There are to be no more Haresfoot Productions. This ambitious group of young amateurs bade farewell to Mexico City audiences with their production of '4Berkeley Square", a somewhat ambitious attempt. It was presented with the usual success that marks a Haresfoot production. The leading roles were taken by the Misses Helen Shields, Rosellis Mistretta and Gladys Stevens, and Messrs. Mont and Unzueta, each. of whom was excellent in his or her interpretation. Mrs. 1Villiamson madeiher appearance as a member of the cast in this pro- duction. The rest of the cast all did their best to help make the play a success. A very long time will nasi before anyone will be able to fill the place left vacant by Mrs. Williamson and her Haresfoot Players. JUNIOR SENIOR BANQUET It has been customarv in this school for the Juniors to give the Seniors .21 banflllet around the end of the terin. This is usually started about 10 :30 in the morning with. aT2h16'C1CS and water sports. During the banquet some of the Faculty, Juniors, and Seniors give toasts and speeches. Dancing follows and about four? 0'G10Ck the ballqllell 001393 to 3 happy endmg- ' " f H ,i .4 Vw I i A ww, -,H Agi i A.--M -4 -AA f i--- Y 1,-L --.-..-- ..------ - --- ---' 'HW " " "T "W Y' W H Yi :mu ,AV l l E. P,l"ll'WllQll'FT2? 1. ,-.,,,," E ninrfelrllnmnml.. ,.... ,W g 1- i 4- '14- 5, ullllll --iii if: -'--' in iinlllllliiiml ,,,, --'--"-'-' --i linluunf "" - ' il l ,g "" ' 'I "" f " l"lllll'lll" -r i Ell'IlllllI 'l . , F llli-"X ii 1. tllll, in if .lull " .r.. 1 1' lr" il X MNQWEL .lf lil' ii lllllllllml. .,,., 4" 1- 15:3 l 0 0 0 -I '-"' "" "ml i ' lil Aff 'I """"'ll9..4"'LI: f ll '71 i" ' lll I flllfuis.1i,lillllH...llll2'. . l" III ' 'll ' llllll ' Mi I 'QW-I if""'fi"f:l ff "'- ..., ' .llll'FI......i,tlllllliI 'h 9 l x h l l v l l l iq, ,,.., ,,,,,, , Ligjfll m IVVII' ,'vl, IHI1II-,Il,IHlIlIM:iff45 I .-.,.,..".II mmulumr I", vlqvl "'- 3'-5'luII1''fiIllIlliii"l"""ll' -H 'A'mT?'5"llIII!lI . 75 g ....... Q . . , fy v NM . A . K .X ws f My 1 .X 4 sie A New A , ' .A .A f 1. if umm W munnHunIIumn11unnnunmun11I11I1u1111unununmuxluuunluuiiuu1111111111wii'1w111llM1Wi11'1l IIIIIEQLQ 1' ..11aiiiilll4llIllI Il 1' f A afI'HIIIIIIIHIH1111IIIInu111n111n11HIllEIIIIIIm""'l"""I!Il lI!l""" 'M "lull -1' ' " C:-4' . I i llglll '--, -- gg g iiilllllllll O-.xlllllllllllillllllll Ziiiiiiilllllllllllllllllllllllnlln ' ,,,,,gp-M" 'mllllllllllllllll l llllllll lllll lllllllllllllllllllllll .mmlliullullllllln ........ 'ill lllllllllllllllil ululull I.. -XIX .. 1 1 i4 5 I y y y yy 'Jn JL-i yy M W ,,, , Q THE PROM - I ,- ' 1 't' 1, f11i.'P1-on1 .to be given abouti,th,e end of 'l'he whole High School is anxious y eavval llln' .A f . 1 ' l June. This dance has been a tradition of then-school for 'ITIHHY Y93fT'S and W111 1'-atuI'aHY be ' ' . Q rw-. .Z l V. K' 6, . 1 VJ. ,I 6 R f ' l 1930 3? school vear lhe C'O1I1I1l1il-665-Q16 arianged as 0 OWS: 1 the last dance of tie . . --.H I, t f Proni i,ll1kLl1'II1H,1l, George Carbajal. . 1q 1 ' ' , ' Entertaiiiment Committee, Ohema Gonzalez. Decoration Committee, Mike Moss. 1 A I , We 1.-,.,31i?'QUBfcS4i'A'HALF CLUB ,. , 3 - s On November 5, 1932, "'l7hie'i,42Q's" who consist of Larranaga, Parsons, Lesher, Carba- jal and Junie, gave their first Progressive dinner. I . A About twelve Wfere honored with invit-ations.3The diI1T1'6'1' started at Carbaja1's and ended , up at Junie's. A xi E. W . 'V 1 " F When girls get together something has get to turn up and when such girls as Mike, Jamie and Helen Wick get together-welljit's apt to be a grand party, like the one they gave at lVIike's, in return for the 41f2's Progressive Dinner. O11 Friday, February 17, the 4142 got together ,again at Junieis and boy! what a time they had! ' U On Saturday, January 21, 1933, about twelve' couples went to jParson 's to a party. Every- one arrived at about 9 and danced until about 11 when lovely refreshments were served. , . . SOCIAL CALENDAR lt would be impossible to do justice to all the other delightful parties which have enlivened our school year.'5Ho.Wever, the following' is a brief outline of the outst-and'ing social events of the Year: - ' Q " 1 A 1 ' . October Sth.-JuanitaYVhittlesey's house-Warmingr. October 20th.-Laura and Carlota Consta11tine's tea for the Louisiana Foot ball team. October 22nd.-Junie l-16611734 first party. December 7th.eJ'ewel F6lk9'SA.f-lllTlStlI13S Fefe. December 22l'ltl.-Cl'19II1?l7S blowout. December 213111.-Black Oat Dance. gleceniber 25t.l1.-.lolin H'olden's Oliristnias Party February lsill.--SO1l7S celebration. March 4th,-NVienie 'Roastw-the first! lllllilwfl lwfi ii'i H in ll " 'i"'. Ill"" ""i Qg i1'illH' H"'lIll'l"'i2'13f'1'it Y --"'.- 2 umllllllrlims -1' A ----. II - 9 A f ,,,., 'NW ulnillwglm 'MWA IngsmIIli,ggiluuuuzlsllllnliurl .Mlm 1' VA, ,X , Illh , A .wif V A 52 1 1 I wc: I, ...5 ,wfl 11 W , ,PI . 'LL.,, I, ,j'i:::"'fII:1,, Ilmm 'HIM-Y qllllnn, W1 -V ,Hr I I no it-ith 'NN 1.1. f-fr rs .L."" JQW'- 1 .---n,...,m 'f"l' lll1x5""' d+i1ll1I111...a ..,,.,, as -- 1'llfr,,.f Q A H S lll"'II1l'l -- A' lf' ' ll" Wlll'Vlfg slr' ffaiml "ill ' if wlllllhvg fxlllllllll V .,"' ' Iafwiwhblli 'li A . i ,,.. l ll", Ill . 9 R O .,I "' 'iimullllllllllllN11 .mil MW? I' f X J-iwlllllllll , i" l 1 .,.lH1lur11um.1 ii Q aiiiii 11 ' A "' Ill l :W 3' ll' " i 'li 'l F as ' U" All ' '1'e A't""l"""l"'ll 1rrr-rr-rr'1r 111' 1-elhdll' .... .1 ,.... ..,,.,.,.. g3p..,,.11QM,'hir1 76 .1 ' Ik' I A ' 2 J 11 M ' SMQ 111111111111111111111111u11111111111111111111111IIIIIIII111IIIIIIIIII1II''IIIIIII1111111311'ww11w11W111111111::::':..w 1,11111n11111111111 11 asiiiiiiilllllllIIIIH1111IlIIIIIIIIIHIIIIIlllII1111lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IHIIIIIII Illll 1 1 X .1 " 3 1 """ W -1' ' ., 1 '11 l ' I 111111111 - -, .:. 4 111111511111llll1111111111111111111111111111111Mh1l!M lHll1iIIIIllIInllhiii.iLL...i1i1iiii1 1 3 5511 I 'IIIIIIIIIIIIIIIII QEiiiiiiullIlnlllnlllllllnnmm' QIWIHI111111111 Illlllllll 1 , ir! 1 ,J ' 'ff E QKSH ELF x 1 1 A J 1 ,,. ',A .-1.. .- 'f ..:1 11L II11"' ""lW' f' 1-111:11 -'-- 1 .,.. 1 . ,,1, ,,,,,. .. ..,,,. - . ,, .,.. ,,, ..... , -------- -- .- ----'--' 3 '------'--"'-'-'- ' """'-'-'-"" 3 g: :5 'HH1uIII' O I "'Hl ' sv " W 'UI ' Nll'Nr..j-, f .':w111' 1 '11111 1111 111.111111'1 11 1111 1 11 f"mHl1g 1 1 1' .L.111I1". " 41 ,- f1, 4 HIIIII ,,.,.1' Q1111lIm111 qffhhfx ' HI . !..1 I li 5- I 1 ,Hy - ,fb LEA f 1 N 1 1411.111 fiw I1II?!'1w in lIlHlllW 3 F 11111111111 Nu A A H S - R1 ,f'a'1,,,,,,111lIIIN11',1 I Hmfi 11111, ff AA 1 1 I 11 Wx1f 1' W 11 111I11111..,1,,,,,111, 1 1 . ' 1 - lil 11111 1 1 111' 1" U ..1i "1,,,1"" Tv 1 l M,,, H' , ,Q - ... . ..-. .ADV ' 0 .....1 In.inimflullllnlllnlllllllliiij!lmlllllmliHimsa mm al.. L ...1 nlllillllhum .,.1 mniiiinh ,QIIIINIL V 1 1.4 I1l 11lII1IHn11.L ...11 1nu1nnnL , rlllllmII!FallIIIIHHlImnIullI T.I.1l11 ...,. ,.......1 slsmlulm .....,..,.... illlnllilllllmfl.. HI.-nllllllull lk ....,.... .,. ml Illlluu ......,.. Q.-...mil ..1...,, ,,..1 ' 77. ...-.-,. - Q L l A 4- , mf llllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllIll.IIIllllluIlullllnmllllllllIlllan1,333-www,,,,EE,l.ll.lfwu,,,g:5,3g,, ll ...laiiiiiillllllllll ll lalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ull llllllllll me Illlllll 'Intl' 'oil' t l:'.Q'J.'.'!i"::!. tl, X " -ll .f 'nhl' W 'hill I i 1 3, "i "I ,..,.. Lfwll yy hu 'f ."lFEllI1ull i llllllllllllwllllllllllllllllllllllllllIllllllamlllmallllllllllllllllllil..:al..lass la a ge. all " 4 'lllllll llllll a l l l ' g ""l"' - T W Og,i.W M EN S r ,ily HARRIET SUTHERLANU STORY.-lst. prize. X H . Mrs. Richfield S. Devoe ,sat awaiting lor the stream of soldiers to concentrate on one personn, ha-ndsoine woman, well on in her fort-ies, with a. mass of snowpwhite airid. cream complexion. Dick, her son, 'was' co.m.ing"fhome ghastly war. She knew it was ghastly because she had made a point 'oi'.read'ingitheQ .casu-al'ty'.list every morning, then looking across the well- laden table at her daughter avnvdftsay-ing,wuitllfa shudder, ":'Isn't it horrible?" Whv couldn't she con-t5ro'l'i her fast bgeating'-fhgeatrtlt She knew he, wouldn't come until almost the end, he had her so. No, she ,wionldnft get so: excited, it wasn't dignified. As a punishment to herself, she looked arouhac att-l-t,he,,lpeople seething on the sidewalk. Most of them were women, mothers, sisters, sweethearts, wives, all eagerly awaiting their soldier boy. As her glance swept the crowd she saw a little woman working her way toward the car. She was so tiny, her features so pinched, and her, clothes so shabby that she looked like a discarded doll. a doll that some one had picked .out ,of the gutter. She finally reaches the car with her hat knocked over one ear and herythin'.gray9'-liair- all disheveled. .5 4 f'Ma'am," she pantend, "could l stand here on your 'runnin' board? You see. I got to keep a nightv careful watch 'cause my son, Pre got to look for him. You see,7' she said with a choke in her vo-ice and a hasty drying of her watery blue eyes, 'the got reported dead in the newspapers but l know' he ain't de ad 'cause he could 't leave nie. l'm all he has and he 's all l have." H She smiled at ,MP'S,ijl?,'Eih"O9'Q',-RUCWlllg that she would understand. 'But the river of soldiers .which had overflowed first was lo wering and she onlv murmured absent-1nind- edly, "Yes, yes, qiiyiutegfQalsiivshie'3ea'g'erly scanned the faces before her. The old lady weiit foii,f"'l:? know he'll coin? back. I spent all SI had on a meal for him. I got him steak. Il bet.-ihepllilasn had 'much goad steak in France, and potatoes, he's liked potatoes ever since he wasa little boy on our farm in Idaho, and peas, good fresh peas.. . " suddenly she broke off, 'fltfs him, it's him, praise be to the Lord," ,Burns Sha looked agiaiu she saw that it was only another mother's boy. - Q H .. T ' Continued on page 104 . cis' 1 'Q 7'i"V'iH"'i':"1' mr :+- M fw--w- Q--we A ...l in U W . limiiumn lim I I tiiii L 'Mu zi T'IInulnmTii: llIIIIII,II'I'lli""""""""l' :iiiTi""llllllHlww I "" :""'lIll1 ""' ' 'I' iT "" lllllullmu x ' I' an V Vf My """"""" ll., S I .li t llmla wlllll Qg l , ,, E ,,, , .Wlll llfa .A ' lvly,"li.,1jTSl,,,,i'fi' ,lm QQ llif ly 'lllll tl., Jn il.. . 3 li ll If A g 'ir w S Iii' fig' V ..l"'4M'll ii- i lllylhl.llMllll"ill llly, .... lllll X "' S l t ll iW lil"'liyi t lll ef f l r l lll'll"l s lr" it 'rlrlr rrl' llll l lll l if'l"llll'll'lll'ml W il t i lllllfl lmllllll ll--lll-ll--l llllllllllllllifirila-xii .... liiliillllllllllli ............. l ,.,.,,,. ,,.,,,,m,lt,l,llmlihlll.,,,,,,, f H:imfflHlliiiii,,,5gffmQQ'i'lY"Qiiiiiillll 78 if i e i wwf. 4' KW l if llff -V " H " "'i ,"- '2"' E .asf iiii T f X ee e- W 3 r . QW, 4 mlm I HuninuII1I1ItuIIlI11nsIIsIIIIHIuHIIlitIIIIIIIIIIIIIW""l"":lllIIl!gq'wlllllMTlgll , an-vwllllll l .5asHinIinnuInllimiumInuIuInInlIIInIunummnnIupIuuunnuuiuuu lmmu mm . V I 4 ' . I W".-A ,: .::,.:.. or I , . , , ,-- JE. kk K, I. ' - i' , ji EL 5.1. 'l if mwlllllllllll llhn. 5 A m ,y a l l i - 11- ',:" gl " gal, ' "' "2 ' M ' Z, ' ' f afx i gn.. WMl11unannnuninulllllln II l l l -H-H-' C tl lllmlllull li. mnnll lll lIu.. ....w'm..--.5 u mm., FRIENDLY CHATS by MARY REID. nssavfist. Prize. . you an-ive at a dusty, charcoal covered little station set between two sloping green hills. Probably the first object to attract your attention and infuse some interest into vour hitherto dull and sleepy train trip will he Gabino, our Hcaporalw. A most voluble .and 1931-ned person Cin his opinion at least, which is the only one really worth consideringl is he. A veritable Don Juan with the ladies, courteous and gallant, he can advise them on all points concerning their household management, from frying beefsteaks to white-washing the spare room. Outdoors, on the ranch, he is invaluable. He can make the ancient tractor run like new, and as to getting the right proportion of. Haguamiel' in the Hpulquen, there is no one like him. He is a regular veteran in that most iinportant art. To see him add to the pulque barrel a liter of this and a liter of that, stopping now and then to taste the compound, would be worth the price of drinking it. The next person to whom we would like to introduce you is our carpenter and Jack-of all trades. He can read and write and, consequently, is much looked up to and respected greatly by his more uncultivated brethren. He is a firm believer in man's superiority over the weaker vessel, woman.'iOf this doctrine he often tries to convince his wife. Whyf, it was only yesterday eveningiwhen he arrived home late from a visit with Galoino to the Hpulque tienda" that he found his wife had gone out and let his supper get cold. He, naturally, was Very much angered at such undutiful conduct. He waited behind the door with a willow switch until her return and then after chastizing her severely, he seated himself on the doorstep with his penitent helpmate beside him and read her a chapter of the Gospel! Merced's best friend is Ignacio, a regular henpecked husband if ever there was one. When his Amazonian spouse is out of sight and hearing there isgno one so brave and indep- endent of woman-kind he, but if her eye is upon him he ishmeekness itself. This worthy couple has a son, whom it seems, they have had great trouble -and anxiety in raising, but Whom we have frequently found sleeping in the stable. On demanding an explanation of this conduct we find that his home is often too hot for him, as earthen pots and ears of hard . - . 9' COl'Hllt1l.'9 an uncomfortable manner- of hitting the wrong person when his respected MPa ard more PfSD'ected "Maw have an argument. Continued on page l18 1 YV Y "' l1'lu"-it TT ' -X H 'A ,Y Y Y W Y 'A "H" Y " 7 W ' ' ' ' 'H A A V Y Y Y Y Y , , -iv -umlg V ' ""'l l 'U I Y-W. nmmmmlu lg yn Il !lt? llIlIhIIIIlli-'M ,I , L - 1 . lily' . . ,, ,,.... " "" " ' ,'l1l:111 I-. - ' l k ! ':I:ll l Hun' . ll f IllIIlIlllIlllIl1IIl 'ul. Iu'ill It I N-gh. .mlm XR' lim gixlltlli G ltllilllllllll WN mllkfgx l will 2 'Hum' H 'l Ii' In JK '99 li mn l , fi ,i 'v ' ""l ' T ' 11" vHlIIl"" I 1" ruglllllmtff' " "" "' """flf'f,"'l'llll"U N l iii' i ft. i ii . Q - if i w ,yy f i,-M ,M rggmlllll M ,my H 1 K 'Wi.llliiallmlllllg o V- 4 'Him , ,. uihl fxl IA, ,,.. .ml -H IIIIIHMX, , Iln..Jf,..i1' . YIM y fl tg. f.i ,,,.-f . l ll .M t U' ,ii ,R 'SF X W I,,,.nnr llni,i,,ELi1jgfQfMr-E ,ll Ill, uillllt' - II: I 43' Hlllmll 'itll K h,,lIll im-,I sr ,I lmnlltli-ii, D. , i A. H. s. . ... 4,4 iii gill . l N H f Hi lt ll .- "I ....' ll f . ,.... 2 fi i" ii ml 'vu i "l'll'lll 'W i1ii.c....iiiii, 9 .... M ij,,,,,mllQ I 'finnish Mllkrsgf I "Iam ., jd, :ft v. H I. 0 ,,,mllI!ll,l,"1 ,,,. ...nl llimin .............- u -...-i nnllllll ll "W-I ll' "'1"---f-r A '--'1""' """ ' "' """""""' lul"""m "" """ "" l"""'mI' J ll 1 W- , , llll L JU, ill iii H ii...i u I... ....... u UIIlllpi., ,,., iwwmnllllllllmi ,,,,,,,.,., ullllllllllllln i-........-- - --4- "' mmm I , Hmm 79 M . x . WN' t f slat t .,f X - i. i - M at Slit? llllllll at lulnllllmmunnIuniullllllllwllllllunuuwnulunllI1umunnuuuuuiu,iWalllWqWWgpgllul1l::::::.Sea.,gi5,,f"- 'l asiiiillllllllllllllll ' , aiiiiillllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllIllllllllII lullllllll Zum Illllllp T if' ex ! ,ll '3"!!l'Q'-'!'l!!l!l' f' '-- "i , "l l " i 4 X- ,W '- '-'--- ,- . if ,.4,-. a l, "., ,-Q.-Qf i , ...,. Mlllmllllllllllmlllm ,anal H ,l im v lummmniiwl Illlnumm uunuIu1IIIllInQMMQMllmalllllluunlunnulinsn...zaaiiiaa area his will 'll Q -Yllllllllllllllllll ligiiiiiiiiinlllllllll IIll11uu...,..m-.E-4: ii-I-wlllflllunuulull I Y, if M WV- ,f xi - Xu? p -E 1 W - ' ' ' gy LOUISE MEAD. sroav-aaa, Pnizn. ,y p s y ,"Oh, gee Mother, couldn more of fa Qdelssertfp I11y,,ll1DCl1g011 without unbalancing it, because tliej-girls,-dyqf cake?,"",askeda ,Carol asshe put the finish- ing touches to the tablew-hich phadtglieen.,se.tgoi1t'1in,fthe sun porchf ' , up ' ' "Now, Carol, do be seiisipbliei'IfYoi11'rd'f,o'fi,erii,n'Qi-.them a perfectly balanced meal, for the lima beans are alkaline forming and'very3Q5i51utritiou's, and contain body-building elements. Then the correct number of viraminis' 2TIld'lTf1lf18I'tdlQ:3,I'8 obtained from the salad, to say nothing of the protein in the rye wafersgandi the' l',orangesfneutralize the acidity of the wal- nuts- just the meal tor adolescents. I sai,d.Qy'otuf',cQuld serve them alfalfa tea and oatmeal 7 cookies later in the afternoon. And for once in their young lives they won't have indiges- tion from poor combination ot de-natured foods., Your table looks very nice, dear. VVellg I must meet Harwood right- away, for we're'going'to,,hear a lecture on scientific diet. but I'll be home for supper," replied the mother, p . i 'flint Mother, what will E'laine's cousin from New LYiork think of. . . " began Carol plead- ingly, but stopped as her mother disappeared into the house. The she continued to herself, t'Lima beans, combination salad, rye wafers, sliced oranges, and salted nuts.. . what a meal! lt's all right for Mother to go food crazy and try out unheard-of dishes and combinations on the family, but whenshe tries it on my innocent girl friends it's going at little too far!" Nevertheless she returned to the kitchen and continued to slice oranges until she heard the familiar bang and then with a "Whoopee l" was oft to the phone' and ,the next minute, vtjliisflitheilllelicatessen6? Please send up right away, to 6229 Elwood Ave. one pint of potato sal,a'd,,.r-fuarnotliei-, oh, of macoroni and cheese and about a quarter's worth ot sliced assorted me'altst,"3-'ani you can send up some... W Continued on page 124 ?s.,','Q A p - p 1 N I .?lQ-i"X C l, 1,5 . p .., . X t " s .s xx i Q L L s . N- g mmm? . . ' x as it Q l. l '1-l ima. ....--' 'fu l l A ..,, , ' - QQ ...... i A ,..., N i ............ 1 - . ' I'.,"" lg fv kx qkkb IM . lllllll llll lhllllniil 1' lu- Illlllulwl l l l Ill 1lIIllllllnQgi jQllIIIlllllllw' ' ll. jimnlllll will I M - h -------.. .,..,,,mHmImHHHll " . f " :i1's"fww-.1 li- ,A llllf 1 ,gil.1viQ'lwiil.yQt"ls ,fl""l.',l,, llll JE li ,s ' l ltl.l ll 1 ,J pf "'Hl. fi. A 'tj .F,"',-' .VJ ixm 'f,bA,f,' ,M Ai:-"hi V, 'YI ,' 'll,lE', i, g ' 'I III' X 'V '-f, ,,,"' "" ' Ill 'TV my ml I X p 'l ' ly ll N -slmlilsgg, ll lla t li lk -Ut lits a - ll in We all l ll- l.., i ..if was X . e- .l.i.. . Kel' t t 'l if Ill i " w:""'l I-.ity EJ l" l ll"1""-it--We w llllllll- H IM V-II-HI-II- IIllHmf-lllllllllIlllllllmlm ....l' I ...1 ..m lIl ..gk.llnuilllllml ,,,,,,,,,.,,, alllllnmlgilijf, 3j1jgg5,,,,mm,,, ,,l,.,,,,.,,, ,.,ljllllu,1 80 - x- we -- me-vt -an-it 7 vi... -""'3 il Q, mu it Q a iv X ' i I -" 3... ,, I' R R i ' S , Za, ia s lllliflllllllll'''' lIIlllll'"""'l"'ll1llQggllEIIwllgWi',5',ll1llI .. , .-eiiialuiliuuu . .eammmmqllnlllilinunuuuuilmlwuaII11uInnIuauumuuunmlunnmmm luunm umm ,Q ' S- 1 , 4 ll l l1'w"sa-r """ Q , -1. ' "if-. 1" " L a It IIIIII Killah' 'lim' i ' l 1 lnmnnmlwnllllnnmnnumnnnllllleuafwlllnmalnlllunnmmu an..4.a'.lia. L t 4. 1 Wn4gHlg ii,,,,,,,,,,,,,dllIu,,i,, x" "i " 'HIIlIIIllllllll 4- A W W c ann--, YH, ,gg 1? -I KX gil- 7 ------- 'll llllllmm ..,...l"w P ff 3 1 . T5 x THE ART OF ESSAY WRITING by BETTY BRANCH. ESSAY-2nd, PRIZE. When this essay was conceived, its author wished logically to start at the beginning, and the beginning of anything lies in its definition. . HA11 essay is an effort, a trial, 'an at- tempt, a literary composition dealing with its subject from a more or less limited or perso- nal standpoint." Q'Webster's. Of course, onelikes to get the credit for things, but "Give the Devil his due."D i h This, then, is what an essay should be. Let us test this one, and find out if its indul- gent progenitor is right in supposing it to be one. "An effort." lVell., so far, this has been quite an effort, as well a.s "a trial"'and Han attempt." Its view-po-int is indeed so very limited as to appear almost non-exist-ent and it is certainly personal. For that matter, al- most any essay might' be justly termed an "ego-say." CThat wasn't plagiarism.D I However, this definition may be considered lsfQi.n'iewlriat pedantic. A l.ayman's view- point would supplement it. To obtain this, our essayist questioned a high school student. "lt's about something peculiar, with 'a lot of big words. isn't it?" was the rather astound- ing answer received. Here we have food for thought. "Something peculiar." Now we are confronted with the problem as to whether the subject is sufficiently bizarre. This, of course, would be open to debate, were it not for the fact that there is no definite subject. However, that in itself is fantastic. As to the big words, well, all. vocabularies are limited. Surely we need no further proof that this is an essay. Still, Charity begins at home and we should all be indulgent towards the weaknesses of others. Probably no one is quite certain as to Whether this is an essay or not, but, "Where ignorance is bliss 'Tis folly to be wise." PICTURES . by J VANITA MAY VVHITTLESEY. HoNoR.A.eLE ME.N'r1roN-Paosn PoEM. ' ' T The Sleeping Lady silhouetted against the dawn. ' " A pink church tower with eyelet embroidered windows lined -with blue, and bells peep- ing through. I-Tuddled hills like kneeling elephants. The belfry where swallows had built their adobe nests within the silenced bells. Awhite convent, like 'a cameo set against the Wedgewood blue of the hills. The city at sunset, a pink pearl in a golden chalice. The twinkling lights of thehcity like starry heavens reflected in the pools of night. These are a few leaves torn from my. memory book of Mexico. - - . T , ,,,.. - -,. .... T .1 ---"-" ---------- ----'- H - A------'-- -' r f it --' -1-Ilieo ftfl 'a lliiinlnllnil f 'f lly f ' I .l 5 1- .fl il ll1'l1wI'lIFJ"l'f -:iii C 1"'lllillllilulmwr' .T .-,ll I lullluumi 2 TWH 0 l'II lltfl' t"l '-"iv -l W V' N' -. . - 'H' 1 ' .. h i 4-ee 'C Vi wi ,I ll' Iilh eh " ' 4 X Zf, 4'l-li T nm, ll Iii. Tv pl,l Ii i ,.f7'i"'lT5li i lluiq iin W d: K ,. ,, 'iifg k v, ,,n,f:""" '4 m'i,llL,nLg. :ill llllf' l ill x'lil""'l 'l 'WT 'u A- If li T A. S ' it ...f fi ....i..lI1 ill '19 l is 'lf-:.a- i'.l.: we l fi .XY ,, ,lp it. x , ,I fd' , x, xr I K, HH I,,I,4 T . 1 l ,Il I' f It , JI ng A ,J ,MW,...pp9ll1ini5,f.,4,l:f x l WJ, liSWl'l. ltll' if l'MJis ij:-ill illlltf W ' ' "W-jllll ' L - -i llltllil alll. I, .....' :urix4nniT.iT!iiiXh ..... .,,-n1llllllllllllli.... ,-.iiliuilllfilIiiu ........ ...dltllilllglllii ...willlllllihlhmmlla...rc..:I.illimlliluilll.lEllilIlllkifitllllllltlilurx H4111 Ima ....ElllllllIl:lll..Mullin-lit.. is-' .hxiilllllli t M 81 , . ff If SWQe"""""" "i"mo ' oooe ' '- :2 -' if l ' mmnuu Illllll ll l l l l l llll l ll l ll l l num mnuu all lllllllllulllIIillllllllllIllllllllmlllIIIIIllllllllllllllllllulllIllllllllllllllllllillullwl'WllWWll','lllIlll7-m--.XN alffillllflllillll I Illia, ll' lll lm mf I , uI'l "Inf nl'l 1 A,.. 1. ,-',Q' ul' QR X 'm l .- I f I 'lull i Ili!! ull' f' ' um.C 'Ili' f if ::.. ::. ' " mmm ., -my v.,., ill . . nilllv a Nm lIIIIlll'liZ555f" llllllllliilllllllg JTZX2?-?3.Q:W1llulllllgl1llll illllllllIlllm liii llllllllllllillllllll ! i n iiil l lll lllllh Llm niu 1 . 9 by IIIIIII J .....,nl 1 , p 1 .J-If I WOOSIE: A, , p p ,., ' . L Byiii-LGAROLINE aGA.R,NE'1'T . ioionoimismi MENTioN STORY. 5 , l Q Q - ' 'ee 4 llis name is Woosie. Nobody,-knowspf.-.juwstmwho -gave that crazy name, has stuck to him in spite of the countless',"l,.eQfforttsite fcha7ngQl1 ,T'HG, .AA- is.Q,.tfh.Q'T.011ghbred,airflle pup, but acts like any crazy l'oo11-,iijwiiflgiv'e1i'feiy,en the :tiniest bit'1o'frltar1'.'o1gxe,p,g,nQ to show off. iWil.61'6.h6 found all of andy will'befa,1i1Ely'St9f'Y, fQ1'p1le1th3I'f'0f fond parents have the least ibitif ga . - H Pat, his father, is a great fjeyv, 'dogs' ofiythel,,.n,eigljfb,orhood,'haVe felt at one time or another the :force e"i j'NQ1f'?g wQ:0,sie's1,,me0th.er, :Just looks on or lendsia helping hand- whenRat-3,Qi:s".ifig'l1'tli11g.l'hfisytdid 'I"say',.ge.ntlen1anly025 duel awhile Woosie usuallytdoes his part by 'staiildiirgg-a,n,d-bafQg,,at the offe'nding'd.og7s enrag' mas-' ter or mistress. Pat has a streaks- 0f"f.fllI1:"Qllli'ivli1flg:fllfl'XllllGY'61',. for when gthe clothes were found torn off the clothes line and CiI'?I,Qf,f2,'9'fi-iffiffifll-6.-. dirt, hhOOS19.XVdS'-1'1kfgl1l1lCi to be tnc only daring and reckless culprit. . ' ' p ' Q ' 0 p Cine articular day, however, when Mr. and Mrs. Pat and Norag bounded if th p 4 no - . M f t. gate and deliberately picked a. fight witha police clog,--to the o,pe11"'di's'g'u7st o. a 'serw an I who had been closing the gate, NVoosie spied a cat across jtheggfireet, ?l11d,'YS9tYiilH,.g to gain a little glory for himself, he leaped across the :street .ai-id -'i' Lon ,top o' gthe foffmliiig- mem- ber 'of the feline family. The tables were soon turned fiilflllgfiil,-fOl'i'.V 'e C?it,,'Wi1til a Hphsstm. scratched poor Vlloosie across the nose and Sem'1iim,h0'w11n'gl ,down tiliebstireefgl Vlfhere- upon, the indignant cat climbed a nearby tree and .eat dawn to calm 'his ruffled feelings. VVoosie was soon out ofisiglit and still runnin,Q3, but after sending' a hurried glance over his shoulder and' not "'seeiri,,Qi..ttli,g?, cat, he decided to sit down and regain his breathf and soothe his sorelyi7woi1nd.e'd1feel'iiig'is. fAftei' liaving rested himself, he began to look about -him and noticed, a down at the corner, and seeing- quite a tempting' bit of meat on the ctoi'111tei",-lie "" fp,i5oc.eefd,ed to race to the shop, reach up on. his hind legs and grab the piece of ineataf jsat-.-.fdown under the counter and started to enjoy his inipromtu meal in his own way. In theineantirne, NVoosie was unnoticed by the butcher. and having finished his meat, reached ,up for another piece. , ' Continued on page 138 9. 1 4 " ll l l"" ' tlllllllgyllll ilwf ' ' im '-A A --W--n i , ""-"" '-""-'--' Y MW ...., ,, ,..,, I v m um l r VW 1:Wh,, .. .. ..uh I ..,,,,,,,,mm,,,.,,..- i 'ili2 T '5'hiM r' ii W " Y" . g . ... Ilf --si Iliilm lllllllli ummm e- ""' """""" n'llIIIlllllE1"'T" "" "lim lil I. asmW""i"'l ' "e'i il" " QQ'i in . is :till ' lf .u ,i .l ...W , ii ii I1 , ...un nm Ili X , . In n .. 3. llI.L ll XX. ..-I . , ul. i ,,,, ,,fw ,,,. ..k Ji ., ,M s - x lib , pm' llllll A, I.. 4 , I , I., ,,,, .W ..1 7n..m,Hlnu1iI1uu.i,, . -... .Inu ,,,k , uiiillllltk I- .Ll f l ' l me "2 'i l."'f..fi'..."?s nl ' -- .ii "" 7 - " " ' 'l f 'f l 5'-I l?.1l-Mi . ll"m,f iefll'ifI f ..... e4-. .- 1, ...... MII yl"l1i,l5'-31-' , ,MW y ,:, 52 M -, .11 A llliiliillllllllllll I i- H t -- -mlillllllllllllllllfl '-'-- l1-i-- i llllllw- --li Q .4-i-f--i Imlllllllih-. ...,......... mlllIlIllllm....: .... ........... .lmlllllllul .,.,.,,.,,,,, il!...ll1ml.... ,,,,,,,,,. ,,,,m,mL!!!l!l-A-mmglggggm, ,.,ll, ,hu ,,mlIH1umlllllllI,Mflllllllllnmijp fpmilgkmullli yIIl,ll'K.I I,MU:jlllll,iil:,M,,lLf5-H-fl" '.Mmlll, i ,Q sz w , - - VU wwwff ' fg . . N422 K, E - f ff ff -MQ 1 www, W ,, III ,,,,,,,,,,,,,,,,,w,mw wwwwIwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww:::: I., ..QwswwwwiIllIIIIIIIIIII w wiiiiiiiiIllIIIIIIllllllIIIllIIIIJllllIIIIIIlIIIINIIIIIilIIllIIIIIIIIIIIIIHIllIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII . 2 w wwwwwwIwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwlllwwwwwwwwww wwwww ull Mu 1 . w. .ww .. Z .hu .. we g.i?EEEEIi!l'55 . X 'I '. 29:1 'I , I' iii gn. E .. ,wwf I M' 'Iwwwll wIIIIIlllwl Qww2ww wwllwwwwlllllwlwwwf' mwwwwwnlww mmHwwF?'lllll llllmllmmlll J.-.wwlllll w 4 A! H35 Ygffxk " l 1 ' 1 H5 FH Qi , 1 ELENfEYXFTAk.w EQAHGQL 1 w 1 2, 'I .fig I 'ww w 9 . K , A 5 I w' wwwwwwwwww wwwwwwwwww ww . w ......w ...ww QY, .w w . ,- .,, ,, ,. f In . - W um, , . . w N v . - wwwwwwwwwwwww"" "Q - 1'-"--f'-'-' "-'1-"""'1' t21 : ?"'w'ww"'f "" 'wm w i f ' wwwwin' 1.15 .- K' Vw 3 ' www ..,.. -- 1 w I"' gl :w ir 0 ,,,, .--1: nc? fin ,,,, :weI ,I MI ,xg-wwfljgw, w ww I A wx I' -x 15' mms' N M, X... L. www wwww """"' Nw :Qi ' Www? ,ww ' f' "fl ww 1 '- w, 1' "HH, I ""' V .NN 1' "" U LI' . ' 'l, V ' ,ijmnl if K' 'l .lf f "w' 'ilu L 'HQ f ax If ' QQ' Um w'wW 1 w-" ' ww ' ww . H L- U Elf iwwww.E:wawwwwww1.lII12w 9 "ww TM U' www "' Www M f w wwwwwwwwww 1 www H ' N wf w w w ww I A "" ff wnlll , . . ' " -- -H: JV 9 .ll Z5 AMIIIIIIIIL... .-w..,,y '-Q 'N " "' 1 X. ' N "TH" 0 .,,... ,....wwIlIIIIIIlww ...,...... .. w ww www--w----- - ' "Wm" "Hm""3--wwwllwwwwwwww . ..... llllm millIRHHIIHHIuIII ...wwww, ..... ...wwuwlliwhmllllllllnw...M,wmmlllllwwwwwwwaN-...wmwwwwlllllmlwu ,............ ill!HInlll!lm.,...........- - b ' , I 9 ' , QAM! . SIIWZ--5------S'-X-W'-lm-qarw - f 1ff?1:??fl?j"f A ' IXQ! ' 'bf 1 ' I -fy ,,,,i I f I 'A U 'W l N I if 0 gl 'gmml IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJNI:umm.,,,,.IurHllnuI1Inmm,WM.WgIwmImll1nl:::::.W ,mmnpllI I A IIwilful:IummmnurIfufunslrurnumwIIIIIIIIIIIIIIIIIIHW UIIIIIIII WN num' i I SZ ? .II """ I ' " ..L 1 I. ' I I - I I IIIHIIIIIIIIIHIILW I V MII. I I IlluumuIIIW:llIlInnrnmmnunIIIIIIIIIMMMIIIIREUIIIII Iulununiil :...s. . a, g iizfa , X-IIIWIIIIIIII' 1 'Iumnulmnr nnl ...n IIIm l II mf-ML -if N I 7 , y 'nm -, A s1XTH"GRADE I I -Y WWW- - - FIFTH GRADE. I - W if -V PJ i Y X lrll IIIIIIHIIIIIIIIHII Y wg mm' W svn? ME? I6 I If fEII,mm1 ,lm W I IIIIIIIKMIUII Q Q IIIIIIIILFNN 'MMIII riswunhhm IIllIIII:!: I .- + .:, I I - - T AZ,, ,.,,,,,, , , ,A I I W II Wf - ll ,, 'IIlI!H MII, X X , I ,gg i I 'nIII'fi,5muT "III, Illlgkiq 'l"""""'.- III" ll II"j1j:'IIIulm W Tall Ilfmf T' ' ii"nIIlIII ' -- A ---. llmmlqul 'H --W' -T H 'K -"' IIIIlllllIIll""l'-Q I 1"ItII"IIIgiII"m . .! I EI 'II ' I 'IIIII ' IIf"" I. J ,I'w.II'I'H"'f- II"'fIIH I. III ' I nu . I'!I:IlI"l""'I"" I T XIII? I n, -In lm III A N! N 'I'I"I?iF ' It ""'I-IIIIII 1 n g 92 I, .A ,'Ij!:-I g j in, . glfmul 5 I 3 ---1-'iff f,2?"""lll, I-I. " .If . ISE' .QI fl, l""f""'-1,0 X- S IIT Q ZIIIIIII x',wIIiI! w !IrI fl , A. H S EIIIIIIIIIIH IM L -,NJ:"'In .wma I IIIIIIHID II. I5 I I N w IIN mf aww I ' 1' I I II I II ..-I+' fII I-I --If I I liff' ! F K I,-,f III X Mwfah X. I 2 X 15,-. I I IIE -,Q - IH,..,,, . I.I ,, ,Il V N , l,,I .. HX ,H I, ,.u, U ,R llMm,,,.f 'N 4 'LIII-I-I X ' 35511172 2' " I I ini X 1 fT'I Fiflhi- I mln' ' - WWII.: LAI' I 'ff , Nfl' 1 I' 9 , "" f"':. 'I ""' I Q HIE' 'JI IHIILI I uv: 5 .fd J 'IWW Imlmrll . - ml -U 5 'II!I1- ' II I-.- jI.,,f. . ,,,, " " ' e" ' I' ' '- "'II""I'I"'f +-- I -----'--'- ------ T.--IIIIHIIIIIII ...... ,A .I..IIIlIsnh....... 1 ......ullI ....,. ' fmnllllllwmnig.. ..... .,,.. .Iu III!II I.,,.,5,,,,,, mm,,,,,g7' , ,.,4A., ,, M ,' "Pw3IfT.Lf..IIuHlIqwI Wumfei HI"'IIIIIminumm sl II Ldvgm M I ',q In . IQWW b IIII IIIMI ,,h., R I 84 -"'?'v--1-,Y ,W V iv W I .,:,,. . , ' 'H -------P-.-,-..,.......W . Y . Y , A X A I f it V 4 , INA sydxff, W 5 IH 1 , .. H m..m - JlL7Kf7L-K- xx!! f V-+-' " - T' V in H 71' Il l"' : EEE. H- ""' -. gina:-' V N A: an J L 'A""wL E tzyt'-'itwwwmw S 'QT"4'7'1 ,WmnIInI1nu55nIIunI1IIInIIIunII1IIII1IIlunu1nnIIanIIummuallgzgwwwwgglgll .. , R .,QsaianulIIIlI!!IIII I' mffaunuuununnnlllglmuwmIunnnuma1uumummunnIInunmmumummm Iguunu mm, j R J .HM 'll' L'.'.'J.'a'!.!'Kf::":: ' .gl' X Q 1 if 'I X "Il "" 5 Q!ig"'., 4 M NM iSi??iwvUhmmM1MgMfb ,455gQ, mL i2wm NXQQHQ F TH ml" ,,mm,,,,munlKM:4.1emWm1nlllluummmlim.ana.. ma.1aal A HIIII 4 l u mllum' Qsaaaamunlm1nIIlluumf' :IWIIIIIIIIIII4 m,,,,,,,w llll mmm - 4 f , .k W- y r . M . FQURTH' GRADE THIRD GRADE ' A . ,.,.,,1,,.:--:-ww--Y ,Q 'I E v-Em., ll gig - ' ' 'f 'L " - ' - ff'-- Hi f-f - -"' 'V 'iw VM Y ,,,.. V YY' IIIIA M " ff ,,,,,,,,, 7 K Y lr 1 1-""- H1-ull "" 'I ' I ' ' 9 ,X Xmul xki Illl'wf,mmFi?fl '- 3 ' W' 'JW 'irzlll f flf EI W Mu4111H..Q 1 V ' N l 1 A. . S. i W ' if f mulm Il 2wQwW,fgwm-UQQMH wm M' lg Qwwfwwwwffmwwmgmmwwmgwhu . ""'w:fz1 1' 3 IIIN, mg' "",. , 'Qt " , 'M FHM!" -. -'--' N X - -'24 ' x 0 'XM ..., .fi .... lnlllmn llm..u.-..uu. ....- runllrllllllll i w ill L45 YV- LL-3,11-Wgfaf ' I M lf.. mnlrll n . I IW W mxmmImlHu' HImnI.uIIu .,....nnu1 ,4.. ..... .... .... mm- --.-. ..... ..,., 41, 710 . nm L IIIII ,Trang 7-I i 85 A mm' F20 mmlnmmmmmII11IInmq1NIIIIgHI44HIIIuu11I1lIIlllnllllllllillllllum1i51InmyWwnmwwwllulllllllllix,..E5i5,,f"' mmllllulllllllll L willIllllllllllIWIlllIIIIIIIIIIIIIIIIllllIlllllllllllllillllllIIIIIHIIIIIFIIIII I IIWIIIIII WIN Illlllll , '01 l 'r::'.mujI!Q!!QI!lI f, -1433 Q In f llllll , g xl xtizzc Dm IAIIV - I """ " " " --:I 1 ' ' ":.fQ,lf I -ul "I, f' E EEL: -H "N u - iN'Iu1Ilull1l1:l1lll'f5 i--fuunlunillllilllni' -.aarwlllllllllllllllf 1 mumlluuwmllllllllltllllllmllllllllllliluIllmfmffhilmmillli llllllllnllhnu.iL:..m-H-u 22 Q iiu iiff. I 4,, ,, A """ " """" 'n"' mv-L -- - BMJ- 795 4 ,ff X NXQXJ' ,.l,.,, V. SEGO?ND GRADE FIRST GRADE -- X m'ff'i 'i"'f"A i wf ff ' ,A " l'll ll""""""'WfL , 'A A f-II ""'Q',M I W W ! """""""" """""""" l??"""Nl"' """"" """"lI1l , ""' ' " "" """"UlllIlllIIllllIll'l - Zff!ff'llWIl" ' UH ' 'Q"'n"""f"f Xlw,,a 'F"1' ,ilQ gqlIKs ' 1 ,' l. n uu iII'mI gm "QllLK,. llll min' ,Am ulI'l Q1iI!MW mllh I N . g.1pn..' ,,g".m mllllmglww H 1"' f'rlEn:l.1f,L:,iIFWIMQ X' El 'nnnmm llx ILL INV" I4 " Wlllllllll l'L H S Illlllllll llll "" x.7 ::wmlll Q xi"llll xkg IIWIN "lllkq-li1q'lh: v N uw nll llwm- i1 P A- - - A wlx uv f f gigx, sil. IIN ,.-:w x Y I Illlllwdllli 1 llll uwwu rv All H JM. H '.nfn.::m.. lllwfffln :www af 11 lTl1IHHiN ' nHJmllllllillilllmlW.. ........... .mmiiiiiillllull-. -.... "'.W!!l ...Q . .....,. Efmlllllmflu ..... .... mnnlmnm. ........... I ,,,. Liilllmnnulnm ............. lll!..lll1un3hG ........, f1E.3.mlull!!!!W"-' .... ...mml:::iiiii..l. .......Q,.. .....,2.....mlllIlrllllllillllm mm... .,....,,,,.,, ff .,,,.,., ...,,., Q..mlI?tlIlll1..i....h.f XMIM..---11v1fl?l --l 86 5 -., 4- Y ' , ,J , KU, Y llll I"' i ,'-- 'f-" L' V ,,,. mewf . ,,.. 'ff - ' '- --f-+C-mf M- SWQQW Wm lnuuunnnmnuuunnullQ5InnIIInnIInI1I.nuuIIuunmllrluannnnnunlunnnmumlIlH,1MwggjQ'qglll?.u y.fmi...l.ulgI!iuunu EasaaiwllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllulllllllllllllllllIllllllmlllllIIIII IIIIIIIIIIIIIII llllllllll E N I 'U A , II -::H'::5':: - EF. VIAG A -', If I "ui ' 'I " 5 uwInnII:WuMunnnuuununnllvnuw !?MW2I'U'IH""""""""' 5""i"M 'EE' 2i 5i 'IIII IlI IlIl' i 455555iiiilillllm6lIIlllllllnn Il illllllllllllllll ' Z"--f FIRST GRADE-Y KINDERGARTEN .,, ,, ,,,, ,. i 'V f MM f . ,,,,, .....A.. 415 ' w,.. " 'lNlIIlIlII lI " W I ' IHIInmnlnnmnmw IIII 'f-1' 9 " "W: Hlllun -'-' - . I 0 'lllllllllllrlfgffl "l'I m l " Hmmulu o I I TIIIML. , I .M X V 75 x x nf 'fp ix l f v ' ' L ,ml W WM A gm A Y 1 W3 Hkmlk EHIHIII M ffl' l':f,IIl , I H S I ' , i xl j ,,, .u llilml If hui' HHIIIW VJ' 1 Q IM 'n , ,l X11 uf g4yH, L Iv M. WUHII11,..,,,,,n 1 A ' Q ml.. - ' , ' Q.. H X nm X y ffm , , w wf min H ,hm N Y Nixxljflw fl Nall. XM Q I Ulilvllmx N In III 5 -V i 0 :gl ,l ' M '-mi ilgi' ,,,, I : A!l.l..amu ,..mIll 'M ' "" "" """" fm-llWUII1IIIIi4II1m.i.,..... ...,,,,... ,,,.. 4.., mann: .,,1 . . ---' ""l"" 4-1-' " "" " "'m"" """ ""' 'M' 'um' - ""' I A 87 - --7 -l-li! Silk c c c" ciii ---i W A ' '---f2' ' d i ll I III Illllllll ll ll Ill lll lllll ll lllll Illllllll lllllll llllllllg lllllll Illllllll If lllllllllllllllIllllIllnllllIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllIIIIIllllllnllllllllllw'g,1l ! wiuI2'lIlI...tix ..,.l..llllllllll1u X llll lll llg as I ll g k ' 2 ,ll y--gg-I .5 .3 w ill X, ',A.- Lg lull' I' ig. , llllllllIllllwwlllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllluliinlllillill ?E 5 "W? .fj5?i. 4 Ax l ll ti l l l l mm. .. gg g g ,l I-A --1 ff ? J is ll l! . f V ' l 1. . l ll .I l n .l l H F 'l Il il l l lil 'il il :li is .l , il f F l A SPECIAL ENGLISH g The Special English department is one set aside especially to teach English to non-English speaking students. Mrs. Aguirre, the sponsor of the Special English, has introduc' rl 'he p1'0j6C'f method of teaching common in the United States. Early in the year, the pupils are taught the alphabet and the numbers. Later Mrs. Aguirre turns to the project system, each unit of which takes about a month. Through this method, all of the essentials are combined. Countries are studied, since each unit covers one country. The pupils make farm scenes and rural landscapes Cof the country underdiscussi-ony in sandboxes. Arithmetic, history, geography, spelling and handwork are all included in the unit. ' The ages of the 'students range from 8 to 1.7 years. After having learned English, they are promoted to the grades for which they are qualified, , The course covers from five months to a year, depending upon the skill of the student. fmilmiisl X A ff l ll ppl 1 l ll l 'V i -1 'l "'i ' ' ""! WHlIl""'l'ii' 'A lllllgj """'l" 5 """' "' """""' I nv mlllllll ' "" I1 fl 'T ' " ' ' '-Winning. 'A -- --- mum lf 'I v -I-.ll i ll "'-"'flrIlulllll'l"" 'ii f f if lllll' it-gl ,lP..lElQ.'l.1. , ' 1i"'fi""" Ill as Inn.. .,,, ,.- ti , X l f lull '-i- ...dll ll V e --llg, I H, In I l W -lll ml., l.ll I '- le' ""'I115lg..5'w all 3 zjf hr .gin ,lil 'l X ', , ,N X' Q, Q gt X., ,.,, 1- T3 l fx tl' V , ,,.i " ,A ll l sritflg-lil'3Q:Qg5flQilllaYwgi.,lyglkiigl Xl A m'llIIlln...n,,f"i J' ll' 'lg f"Am,,,,,,,IllIlllM'd il' llllwyl, lg ,ll ll gy l l" 5 - --'-- - 'llllllltf ' -'-" llllllllllmf ---- -"V-"--l- Mllllllh "-. l-l- lllllllllflliillfs --4-----i -mllllllllll--lll l----i....... lrlllllllllllllilfii ..1 Q11mimi.ffillhmllllllllll ............. ,..iIhl.. ......... g 1..Jml!!ll "'. .... . .lnnillllliiiiiill .Q.1....... .... .....millIIlllllIlll....nflIlIllull..,..t ,,,,,,,, .,,,,,,,,,, .l.miIi!Illllll,..,.fjsiiii'i'l' ..,. lmlllil. g 88 X 7 XJ X will! N617 .. lun .mmlllllzxlunl ...aw1I1IInlullnlllllllllllllllnllllllllllllllllnInmlmuunullnmunluuumnunumuu mmm Q ,,,,,,,,,,..mlllllll1luuuumnmuullul 1,.,w!mllMM!Wi"'l ,, 0 mnmnuuwnmnuH ...Mun 4 K t X uh ,sn , W num QW Ill mn f ' lg ,M mnnrlmu M f 'u nh nhl- fi ull' 5 Ml?91IIImllllIIIllllIlll11 Illllllll1lU I:""'PQNHIIIIHIIIIIIIII' Zi1'1 " 1 ,,1,,wnlllln1numumn1um!!'WM I .,.,lmu. . f f X X X wg HE TRASH CAN O Ja Q, MX Q29 XX 05 xXx 9 xggbx. 2 T THE DEPRES5soN HRS HIT THE I' WWW I V My uw nun H 'Hmm M IIIUIIITAX junlll 413 Elf Nm! sVQWWw1fi'W ffi1XW'w L E Q H M W L! X HM I . KI 1 llllllfllifull l::Il.f--'-,.-f""' 'fi "" 'Hu' Ml 4i?"f HI' mHIlIIHII 'WwL"1J I I I -' A A A X, t f 'U we . M IIIIIIII gl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIunIIIIiIlIIIIHiII'?i?WWWII'.'IIIIIIICIISLCSXf5iII.f"' " 'bll .saiiiIIIIlIIIIIIllIII' , 1:iiiiI'IIlIIIIIIIllllllillllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllll IIIIIIIIIII aim IIIIIIII I ef . .. I - I I - ,Im IIIII Il - QQ .fewqll 'II ..,I5'Q,HH I I X II lllllllgmllllli unnmuIIIIIIIIIIIllIIIMittlIlmaIIIIIlIIuIIInIIIIii.:zz...'..i.I -5'5'IIIIIIIIIIIIIIII f"""'W?IiI""I"'IIII'l"III"""' "'- F 1"""Al"""""" I I IIIIIIII II ,117 f f X g g. cg N in . 2. l I B .-"""' that fi 4-. .. 3 QI rr ...., --Sao Q Q ,Il-Iwi - -eq ' Ml 5. I -" -az::g3:.::F' f- i I,-,ef ,f ' af- .. lv I c 'L' Mr. C-ain-How it is you were not at school yesterday, Lee? Lee-Please, sir, when I was coming to school I saw a steam roller. Mr. Cain-VVell, what about it? Lee-A man tapped me ont he shoulder and said, "Mind the steam roller, boy. H And I stood minding it all morning. Miss Maestrii-NVho's the greatest in- ventor the world has ever known? 'Freshman-An Irishman by the name of Pat Pending. Salesman-La-dies and gentlemen, I have here the famous flexible comb that wili stand any kind of treatment. You can bend it double-you can hit it. with a hammer- you can twist it-you can... Ralph U. - Say, Mister, can you comb your hair with it? A Indiana paper-The Ladies of the Help- ing Hand Society enjoyed a swap social on Friday evening. Everybody brought some- thing they didn't want or need. Many of the ladies were accompanied by their hus- bands. Thacker who had sliced into tl. huge bunker was so long getting 01112, 1115 UP' ponent went in search of him. The dub yfhackerj was found seated on a hummock by the side of the bunker, which snowed signsof aheavy attack. I . icWl1EIf'17S.-5'fil16 trouble?" . t'Oh, it alll right, old man", was Tack- er-'S reply, "Mynibl1cks got a bit overheat- ed, that's all." D ' Javier.-Sne's different from other girls. Uhema.-liowis that? J3..Vl6I'.--SQ1C7S the only girl who will go with me. i George Brothers' was sent with a note to the clinic doctor. The note ran: '4Please will you do something to Greorge's face. He 's had it a long time and it's spreading." Mead.-Which is farther away, Africa or the moon? Salvador M.--Africa. e Mead.-What makes you think that? Salvador.-Because we can see the moon and we can't see Africa. I Mr. Angeles. - lVhere are elephants usua.lly found? Claudio M.-Please Teacher - they're so big they're not oft-en lost. VVhen my father lathers, Ile lathers rather freeg .I would rather lather father Than have father lather me! First Frosh: Say, I want a colored or- chestra. Next.-Wliati for? First Fresh: My cousin died and her mother sent me out to get a black band. Once upon a time there was a man on a street car who got up and offered his seat to a lady. The woman fainted. Wfhen she recovered consciousness she thanked him. Then he fainted. """"""""""' TI'TIrJII1II1II'if" 'fi' iiumwf-'WA' ' ""'--ff'-r""""-AA'W------fe V -......A. M-.- ....- ,.- , , M, MMM 7 H N I 1 illlwi 5 I Illihltl X IMIIIILA M T Illllllkg pIIInIIll ff Hmuuhm I Iiiiiiiiffifldill II IIIITI In 4 fm I II MII It y yy..,v.WgIIA gy It T . II .. i IIIIIII I !i'im""III iis ...I I I I I II III I .IIIIIIIII..:e'II 'Ie .. ..... II !:I..II..,... .... if ..... I.. in ff itJIII'fIII, I. , "--f- 9.-?m,r .f...- , 1-MMIII I... .m.......e5 I'li,fIIIIIIIIIIIIIIQTMfffIIIIIlIlLI I X " ' Imx I I ml I 'IH 'il mini'V'Hmlmliiiimlnmiu mum!! "" 'mn''mlmmlnulllilm "" iiilImmm""' "" ""' ' ml IM """"""" Illlullumu' "'-'- ' '--"-"""""'"""--'-------- -'-'--'- 1 llnllllllllllll -------------- i Illlil IIIII -----.r -.nnllll . uI. ...,.,.,., ru, ,... .nmllllllll InIiIllllh,,,,,,ilI Ilum ,,,,- g Y...I.'x. m,,,,,,m, ,,,.-... um, Nh, ,,,,,,,,,,,, ,, i 90 . . Illlllll lll llllllllllllIlllllllllllllulllllllllllllllllllllllllnllwlflllllllllllllllllllllllllllwllllllulllliill., T -,:E :iiiiiiiimIIIIlIIIIII :giiiijjlllllllllilll llnmmmmllll A N"'r S324 Al zfslllllllllllllll 'IMI N" ,mum h ful 0 I Ill F 1 Il... llllllllllllllllllllIlllllllllllmlllllllllllllllllllllllllIlllllllll 2 Silllllnl i si I 1 ..---- 'rr .. I. .IF t' X in Il.. - I ix ,--, L Z-Eli: I... 'A 1 . lllm"""'l""!l'Wifi E? 'l i ll 4. ' I" l"llllt .QQl,.' " "" I a' ll 4 f ' , V , ' ., au.. i pplllll lllllll l'llll'lllllllmlM linulnm ll mmumum Mm lllllllllllllllll Zeiti5InmllllllllllllllllmE-'f'f:':QX'w .i:ui-"Ill: mlm N N. On. Have you any four volt two watt has - bibs? ' lt'liocl1o: For Wlhfit? Mason: No two. pchocho: 'PVVO Nfason z Yes. Otero: I thought you said that you could .- -l fl'es. idgljvzaa., 1 did, but that one must have been H bee- Miss Foster.-Wl1o's that runt? Sloan.-Why that's Napoleon. Miss Foster.-Why did you get such a little man to play such an important part? "The next person who interrupts the proceedings wi.l be sent home", declared the judge. . "Hoorayl" yelled the prisoner. The teacher was holding up Various pictures before the class and asking the pupils to name the objects. Holding up a picture of a robin she asked: 4'NoW children who can tell me what this "what is it." "It's a boid", replied VVillie. "All right, Willie,', said the teacher, "I know", spoke up Will.ie from the Bronx. is?" First landlubber-Suppose you were out in H.Small boat on the sea and a great gust of Wlnd came up, what would you do? Second landlubber-l'd throw out an anchor, lglrst l. l.-Suppose more wind came up? ifC0nd l, l.-l'd.throw out another anchor. eslfst l. l.-Suppose a tornado came up? econd l. l.-l'd throw out another anchor. YF1PSt l. l.-Well, where are you getting all l0H1' anchors Home Second l. l.-Wei all your wind from? 1, where are you getting Shirley.-What's a State Highwayp qrPace.wYou'are asking me? blurley, smart g'u57,lWe11, what is it., xi 1 1 512106.-A .stretch ot good road between two detour signs, Fi1'St.WiS9 guy-'-And then I went to Asia under eighteen. Sfmolld .dumb guy--ASM under eighteen '? First wise guy.-Yeah, Asia Minor. Magistrate.-The evidence Shqvvg that you threw a brick at this constable. Barram.-lt show more'n that- it shows I hit him. 48 I .aff c c -353 f Q f Q 9 0 -.sg - J v .5 ,wr 5 D ,,,.. CP ' 1 I f"" 'll Q X t I '- 'ff ' 1 '. 9 .. 'Lg , . I 'Q ' --"If J '-'- H611 , IQ' Qi?" Miss Van Dornum during syntax drill, "What moo?" Thacker--"The cow." Miss Van Do1'num.-What do you consider the greatest accomplishment of the ancient Romans? I i Betty Branch.--Speaking Latin. Chase and Sanborns always has a date- What a man! Motorcycle Cop-"'Say, look here, you ' 1 h e". . Ca1llZlg.ni.1e3i3Rii"I can't eh? Well, officer, I should'nt stop here bllll YOU den t know this car like I do". maybe M mmlllllllllllll'Mui' ee"' W' c'-' "ll"'b ie-i r..i-fm mv- "ee 'c" i icuii? """ """ "" iZQ2f lW -A ' V , . , f :" ' l in ' i -... s ' f ml l m mlilliliu v gliiull l H s l 'll i lpl-i,N:iiI'l l,il.,bfi pl ip 1 . 4 'lf f'5niuHIIlllll l ll ,W lfflll 'jc lllmlilwl i F iii. lllllu, iiir . ""ce il i ll ' ' H1 ' ,,,t illll , L f lb Illl llii' M l l"'lll'l l'l'l'l'l' - llFlbiH,,,,,,,,,Q ,,,,,,,,,, , ,,Hm,,,,,ggg1gfigf ffiflliiiillllllllllf ..i- ---.- """"1""' '"Amm'MlIHiulm"iIIHH'm "'i""i' i""" A ii""' miumi V A Y Y ' '-XL' lull ' numl llllllllllllllllllllllll ulnumnllnnllln Illlllllllllllllllllllll """"llIllllllllll llllllllll""""""ll l1l1::::1..xXal,.f"- W X n"iu gg h g , ...... .. ,:: X .: llml mliiil lllllnnlllmuI1IIllllllI1lMMlllllmallllllllnlm lill:aa...aia'lii "" Scotty: How much do you charge for pull- ing a tooth, Doctor? Dentist: Five dollars. 'Scottyz Five dollars! That's a lot of money to pay for anything that's over so quickly. , Dentist: All right, I'll make it slow mo- tion. Kiki: l take a cold shower every morn- ing. i rllouglasz Why brag about it? Kiki: Gosh, that's why I-take' it. UNO, Willie", said the teacher,""ilit"s a birdf, i . 'WVell", replied Willie, "it looks like a boi-d." A school visitor was putting questions to a class in the grammar school. He nodded to a little fellow. 4'Do you know the Ten Commandments?" he asked. . t'No, sir," said the little boy. '4What! You don't know the Ten Com- mandments? What 's your name?" ' 'Moses," said the boy. . . ia, X, of in W ' i l Q '4'2 -W m.fi"ni' Ries ? One hears a great deal about the absent -minded professors, but how about the ab- sent-minded dentist who said soothingly as he applied the pliers to his automobile: 4'Now this is going to hurt just a little". , if . i t My SWIM . f . g I l l if ul llllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllIllInlllllllllllllllllllllllllllllllllll you Illlllll I E Nlllllllllllllllllf f- lf .llmunllllllml A . Wlllllllllllll sg, xg' W .fiaiaiiill'lllIIllIII ' 5 1 5 ,L sf ' 5' l. 'l 'll ll 4 'll wgy l Xl", :-ig-1 . West Texas towns are noted for their healthy and bracing climate and the natives are not backward in telling about it. While passing through Van Horn, a visitor stray- ed into a lobbyiof a hotel. On one side was a blackboard setting forth the advantages of the place and iiually, as a climax, came this sentence: "We had to kill a man to start a ee- metery ' l. I . 4'My fortune is made", cried Dick M. 'eHow come?" asked Johnnie A. "'l've succeeded in crossing a homing pigeon with a collar buttonf' A Lolo R.-There's a personal letter for you at the house. Albert R.-What did it say? Miss Foster Qin appreciation of music coursej 5 "Junie, what is your conception of i'Hot Music"? Junie.-"Well, how about a tuba player with the hiccoughs and a trombonist with St. Vitus dance trying to play tHTiger Ragnl as a duet?7' Teacher tto classl-: Now I want you to write your names in your primers. OreJas.-What- and kill the resale value! Nacho-V.7hat's Miss Dinsomore so mad about? Abie L.-She wrote a book on the solution of the depression and they listed it as a mystery novel. After the fall of the Herriot Government an American registered at a de luxe Paris hotel, approached the clerk with his bill in his hand and asked: "Am I on the American or European plan?" - 'cOn the European plan, of course", the hotel man replied. The American smiled and commented, HThen I don't pay, eh!" --ft or vin- . t iii We ''"':iiiii"t"'t1milll'.l W " 1..Flli'.i "l" "HV .-A'm"iWIlllIl1l1IIW'"F v i i mliuiu i t--- 'lill f-- . l t ll li il Lwllli W I Sl llllllllml yi if fiiylqylll-M"':1i,I Puig mil "'-- --lilly 4 il WWII III L lll ,,'W ,. "',f'tllil 5 ,I '..ll-ll-l Ulf? H ,. " ll' m 'li't -"""- mm"llillllm-- .....l. iiilmlllul .,.,,,,.,,.,, glllllllllllllifffjf,,. fi:ffm,,IIIIlIIIIlm -l'1'I'l'v1I' i lliili l,III'1'I E u lLgiRmum llly 92 3 4- 5 L I .. , ,X .1 3 1 P YM!! X P wx-Sqn f " -'tl , L' L - K 4 M 3? v . N - lm., ln. ...V L . V X 1 9 Z 111111111111111111111111111111111,llIl"HW''''''''''''''QIIl1Q11'WllWWi1'12IIl"-'H 1 221fi""'llI""""" 1111111111111111111111I111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 529 'V Q WIP Q I 11" """ ' "' f - "Nh " 1, I., mlm A Z' ' ' LV "' "I 1"' ': ' f:.-11 1 "1 -1 "1 "X 5 1 1,1 ,1llj1uf31115!.,1iLQ' It I H .::. 1IA 5 L X11 1-5:1 uh uh, 111' 1 '.'I I 11 , E lui' lllllllllllllm -"5!fMl 1H'1llllIlIII1lIIl1l11-11.1111111111 SSS SZW AXIY 1 llll ll g,.Nl1HIHIm1lIHu1 ' llmmllll .Y , 1 X EN WHIImwI11mmm y .iff gh Q5SL ix i , .:,1, saillllllm lIII1111111W..m,,....l 1 -'1111111111111111 1 - -1, .Q -Y , ff 515 '-5.Qvi5i.'?i- '3' X' b ' 1 S 1 0 as ig- "4'Z"1- V9 ff "' 1 -1 L----A-h 4 1 5 1 . 11 1 W" 5-WN! Ed-'vow l 1 1 E Lf 1 fi V-VA? 5 it kin fl ,Z , R ww .- fs ' "" rf F.. ' fi.- 1 V -.1 . , 6' 9 Q' 1 Zi rg. ff X - - V, 2 ,-l Q: HN4 +1112 1' ---1 - Q"H3.'WE'755 Mawngqg 1 b 0 ta N' is 1 51.65 f 1 1 W f gk 1 Q R X frhk' Q1 ' 5654 J 1. 9 f I gov: 1 . ff ""' 2' ' Z4 - 1 1 xx ' 1 U X - 4 ff 1 5 1 S 1:1 f 1 P N S QR 7 1 I 1 f X 7 -uit 'av-43-g-W , - ' 5 cp. .-...c-'jf-V, "- ' --eguii-' 4 gyqeesef uUR Hdve9.+1S1NQ- !"Xv.Nv1c.-QR MNMMM ' " 1 A 'IT'-' ,lf-12' .:-g:l?'f?T':5rQ1:ff5 1 .111111 1.11 1 , ,,.,,, . W --.-. 1 1 f 1 1 s7'1I111jMl 1Qgg122L13111,g1111111 W1mW""'W'ff Qi! """"'1' IH1111 '111111111E,gM1 m 1' fx I "' H S 1 HW1141? 1111 1 11 I i111 11111151f15glJ ,11 . 111 1 11111111 1111 M11 1 A- . - 11115xj1M11 ' 1 1 1,1, 11' 1, . ,W 1 -- ' ' f , 1, f.. 1 0 'f"""' 1' 1Vf' ff' lim.. .... 1 . 1 ..,.. 11' W"1, , 45,3-llafQUEU-giifi:iE?E' ' Q 1111'111-11 1 1 'f1T11lP111111111111111M,,11,,,,.,,,Agg1g 111,.1,1,,,, 1111,1,,,, , 111111.1111::1f1-11 11111 f--111111111- Nm'1'fH 111f'-11 ' "'1 "11"""m'11 1 11" """"' 1 1 --S11 '1 93 1 1 1 . X, T - .. . ,fr mmm Q0 uuuullllimlanluunmIanIIuIIn171uxIuIuII1nnIInu1IIII1llunnlulununnlnulIWWW1'Wwwlnllllgggggghw-H e 'I yariiiillllllllllllll , , asiiiillllllllllIIIIIHillIIIllI'IIIllllllillllmlllllllllllII!III,IIlIIIllIlIII lllllilll Illllllllll ullllllil Illlllll , li I", , .:::.,E!nin!ll!l!ll ig, .ZUE ju. , ,ff u,, .,l,,, Ill f GQ, " Ti 1 x'K.,,,, ' I """ " " " .-1: - 4'-.. , "'f -H, 'ljlllj-E 'th 'ull Q M' ' Il l - Zami, Q 'mm X515 X, ".'QIlllIl1lllHIi i lluuuununnmlll nnnumnmnulllllllulamii-,mmellllinnmmlui-iazz...a.i.i1 rf? X, in gxllllllllllllllll f'-I' eawllllllllllll llllllhwhv --'- N e T H I fkf 1 Z. 'Qs HiT 5 The line that divides the Boys and Girls I X in the yard at school should be called the X 1 V, ! jp 4'Mason-Grace line." . . e A 4 -me - . 5 -- C' F fcbf . ,Q W emi 03265 f Choclio.-Mother you know that valuable ,J-2.-Q9 E.-594 Pckangg-Q53 old vase you said had been handed down ff' 2 from generation to' generation? I h gigs .4-E Mother.-Yes, dear. . . T., H , -w--- 'I.."l..., tlhocho.-Well this generation has drop- ' A 1 1 NX f ped it. A N , ' N f ln the auditorium. ' h J s Mr. Cain: Order, please. ' fx 'X Santos Coy: Hamburger. I J I -- XXX e g "Ah," said the doctor, looking into one .4 , T, i eye, Hit is easy for me to see what is the 'T ' A' matter with you! This is not merely eye ' -Fg,ik gf .R I, ,. 3-g I trouble, it is an affection of the nervous ' -4 ' system. There are all the signs of liver trouble, of fatty degeneration of the heart, of a bad blood supply. The only thing I can recomend is. . . " "Here, here! cried the patient. "lsn't it about time you looked into the other eye? "That's my glass eye I" Hector S.-That fellow Pini, the aviator, always takes his dog with him in his plane, says heis right at home in the air and enjoys flying. ' Sue.--VVhatkind of a dog has he ? Hector.-Airedale. Some out-of-town fellow at a party met -up with a boy. ' Stranger.-Flat party isn't it? Shirley.-Yeah. Stranger.--Let's go home. ' Shirley.-Sorry but l can't., l'm the host. Mr. John Smith had a life insurance policy. They paid steadily for three years and one day the Co. received a letter fy-Om his wife. Dear Sirs: We are not in circumstances to pay any longer, for my husband died a year ago. Rovzar Ctalking to Coach Perryj.--Mr. Perry, what am I going to play this after- noon? Coach Perry.-End and Guard: You're going to sit on the end of the bench and guard the water bucket. Laura.-I lost a penny right over there. Miss Allen.-But. Laura, why are you looking for it over here? Laura.--Because there is more light. R-adio began in 1775 when Paul Revere broadcasted with one plug. A WVhat is the capitol of the U. S? Half of what it was two years ago. lst. Coed-VVhat do you usually take when you're run down? ' Qnd. Coed-The guy 's license number. Office Boy: There's a salesman outside with a mustache. Rullan: Tell, him that I've got a mustache. I ., -.- H . . ep lN1l'IWIif'Qy9lfeF U' 14 ,1--,I " , lllll' . I lunllllluuu- ' - my ' at f llii Wi.1f1ll"'. Q 'ifwmi A Q M-I-'T'-M--llllllllllllmilll' is H R ll LA H' M f Amilll M W5 mir ll We ' AH . if "law els in v. ii WTI iiiiiii . T i iiii iii iimgrp, T i i if sa qvmlll I I . . 1 V , K , IIITX '4 it '?,9,i"5lG4 fwmml nu ll U i'l'l'lg '-.Nu, I H, 'Q 0 'HN I ',I.j,.nIgiHjifl'Xlnliiiggligllfl IMI 'Ili I I, 3 . f M X' :fp l - ., T if, .Q ima 5 - 1' fu ' -A 'Hu Q1 1"' -r p ' -1 r' ' is LJ . . lf 'W H' -im J 'Mr fi " il' i ts e"' FW TQ 3 'TW ' ---- - . .----' Q - ff L.....fe1f , ' "". -""l"'W' ' 'l"i"'. N All ifgfifLit.21.1:ggff4i,Q, M g m' T ll """ "" "' "" n"""""""H""""' "-' it-iii""""""' "te'i -----"- ' ii""lm"'ii ----- --1- illlllllllllll- ------.'- iVfmmmm..-mlllllllllllli ............. iiii!..1lllIll1nii.i .... ..m.ilnlllI.!WI"',,.....11lllillIi4.t.... ,,,,,.,,, ,.. ,.,, i,,,,mmmInlHIIiIlimFilII nmm,IhhlInI,IM,illllllliiiiiiimillely'lMi,,,,,H1 i - ...-... .,,, -, . A -' ,-:...:.:,,.-.- -+c.i.-4,:.,.::.-g'4..a..:z,.,,.. , - , .. 1 5 Q-'M H451-g MK- L, I 5, UN Y i 'e Neil . ff If ' Il lnnm Illlllllllll ,,"- '1"' 'A 'f'1'f, 1 ,1 he-e y Stiff? SX? Hu 1111111111111111111111111In1111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIW'llllllllllllgggWlMlIIWq1112IIl"1- 1-1151 , ae- M.--11-Iiillllllllu ll 1, 1111.11111IuI1mlgulIllllluuuuullsmuml111111m111111111l111u11111m111111111m11 E 02.- new will III! ,gi yi p A . 1 up J, pr ...N , 'I IILJIIQIIIIIIII mmu , Eli , I In .-1 .. , .-:I 1,311 Xe I, V f ll - I.. X vi , .ut l 1"' I' llllllllll W. 1" 1.- '.'- 1.1.1 " Clif '1 l l it ll llli lllliilIIIlIlIllIIIin.iLl..11i1i'11i1iili15?5S5?5?' 'i i iI 'i2T-wlllllllllllllllll 'iii " i" i i ir'muslim.""l"'l""l"m """"" 4?ff f f 1111 55: 1 - eff"""""""'l"lllllllm 'WQ....1:11-'11111111111111lllll 2 ' J' x '-,-f X '- NJ X xx -. ' 1 b t f ' b'll YV- Y . .. 1,M.k.,,S11, lm 5011.3 Hu fm? Y pl I , 1411 ' ' D0 3011 glye a ,guarantee with ,N 9 h0,te1'S motto is, Pay as you go. this hair restorer? llllsimll.,,Be3,utiful motto! but, you know, Salesman.-Guarantee? Why We give H Ifmiln-1 iufendecl going' yet, comb! Inonit worry if your job is small And your Yelmlids are .fewl Remember that the m11Q'hW oak M15 once a nut like you. Th? reason some people don 'ti appreciate mu. humor is that they re either looking for w11111etl1i11,q' funny or something' dirty. l KT? lx ? 25 as . 1 'N X Q , I fl B If pf gllevpp W 1 Rn. ' Waiter-Are you Hun ga ry? Brita L.-Yes, Siam. p Ftlllalter-Den Russia to the table and l'll 131. Brita-All right Sweden my coffee ard Den mark my bill, H ly . . . , ll are You fired with enthusiasm when Waftackled your first job?" ll Hs ll I never saw a man so glad to get nd ot me in my life 77 thUu?i'NDid you ever hear the story about iflllllee red wheelbarrow? , g.a'xN0, how does it fro? CL . 7, . I 011, what 10ve1y music , exclaimed Car- ? J ,, , - ' . 111611 Liayo while she was in the couiitry. fl. C1idn't know you had a '. b in the country." J Z1 ands out here cc 7 Q - I . I H hh e ainit got no kind ot a band replied the farmer. 'tThat I1 pigs Cdllillg for their supperfl 7 oise you hear is 'A farmer in great need of extra hands at haying time, finally asked John., who was accounted the town fool, if he could help him out. V '4VVhat will you pay?" asked John. Hlill pay what you're worth", answered the farmer. John scratched his head a minute, then announced decisively '4I'll be darned if I'll work for that 1" "Chicken stealing' again, Rastusw? said the judge. Hllave you anything to say, any excuse this time?" t'Deed, yes, Jedge, replied Rastus, 'tit ain it mah fault, Jedge, it's the fault ob mah higrh-up ancestors. 7' 'allow so?7' "'Well. pledge, mah ancestors dun comes over in de Mayflower and evah since Ah Wag 1,01-'11 has an uncontrollable desire for Plymouth Rocks." . .Y - ' 1 1 Y ' Weil lfvfy brought back the cal you solo IUC . HOW Come? ac- ,OQ77 Wheii lf bought it l thought that Men was the license number, but now I realize jfg fha vear of manufacture. Bill D6,GI.eSS',.S0 you guarantee this Uunrz Suppose it bursts and blows mY head 62 . Ofiliee K.-ln that case they SWG You 3 new Cusi N " ' - - . It doesn't go, you have to 'push lt. SHU- i Z Q iw l'l' f"YV' W,: ,,:. - Av-., , Y 4, -WWW. , ' -"---- 1- 'Hu "" ' ' i lit 7 T -ff N' W111+"'l""l"' 0 1111111n 1 I l 111 l' i .1 1. ffxgf1p"t11,1lHIllllIl'l 1 ."'+-- lr" ' llllfg? AN"ll""l"""'llllllllII 0 of nl , e lllf7'ffl' gW""'llUl'lml """""f'l1 s1e??f111,1111g,,11ftiE1- 51 J, 1-N! mx M13-UVMIM X w:lIll Ipnlllllllli lllllliw - ,X lil -N-'I I , X- 1 J 1 llilllll 1k dill!! Qyliyflvxwm, :it for HIWWQ 1-" rr' ltflllylltlllll I H S Il l i 1, fT'53.......1illlml'l me P11 E'f '11'1 .,.,w sf Wil" li ,,,,,ffi 1' E v -I V '1 s .,, if ll il an 1Vga.ual?-E1-'target'1-411'lg, 'i iillss i' li' I ll M' i e if ml fllwl ,tee leeew ?3g1l.11,,,1uIll 1,111 ,, .11111111 1 ::e1f 1 ??? Q.e?f 1-1fH'l'H1 1111-111111-1- 11-1+111sr r'rr Q to QIIQ XJI32 IIIIIIII X Q X IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'II'IIIIIIIIIIIIIIIIWWIWIIIIIIIIIII X I , 7 X EFIIIIII ' is I iw! IIIIIIIIIIIIII . x I II ig WZ IIIIIIIIIIIIIIIIII fff uiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 405 U 'In v a X -Iii' ,A II - - ...,. o ImnmIIIWIIIIIIIIIInIIIIIIIIIllIIIIIIMMIIlWaIIIIIII1n II. aaa..a..a,.ai ' T XQ 'ax Jamie.-Hello! ls this the city bridge department I I Voice at the other end-Res! NN hat can we do for you? . Jamie.-liow many points do you get tor a little slam I o Animals do not know what it is to be superstitious-declares a clergynian. But we have yet to hear ofa mouse that will pass a white cat on the stairs on a Friday. Ml tell you 1 wonlt have this roomf' protested the old lady to the bell boy, who was conducting her. "1 ainlt' a going to pay my goo-dlmoney tor a pigsty with a measly little folding bed. It you think that just because l'm from the country. . . " Profoundly disgusted the bell boy cut her short. 4'Get in, mum, get in," he ordered, "this ain't your room, this is the -elevator." A number of years ago when Alvey A. Adee was third assistant Secretary of State, an employee of the department was called to the phone. "Will you kindly give me the nam.e of the Third assistant Secretary of Statell' asked the voice at" the other end of the wire. A I A.ClG0 - T ., If A. il. what! .i ,. .I 3 . 153. IX, .d 4193. . 1 A "- -' in tv "1 bpzfll lt. please. A. . Yes. A. Yes. A. '4You go to...l" and the receiver was indignantly hung up. I "First time you 've milked a cow is it"? said Uncle Joe to this nephew, Jimmy H. 4cWal yldo it durn sight bet er'n most citv fellows do." . "lt seems to come natural"-said Jimmy, flushing with pleasure--'4l've had a good deal Of l3FHC'IZiCe with a fountain pen " I ,,,a.g-.5 :::,. I 4 IIIIIIIIIIII Q-...ggmsziiiIIIIIIIIIIIII ui av-IEIWIIIIIIIIIIIIIII Miss Cole-I am now about to perform an experiment in which it fl. make a single mistakelit will blow me through the roof and you all with me. The class will please step nearer so that you can follow me better. Miss Uottingham.-Jewel, what is a can- nibal ?. Jewele-I don't know. I Miss,C.-Well, if you ate your father and mother, what would you be? Jewel.-An orphan. I A milkman placed in his window a card inscribed, 'tMilk from Contented Cows." A neighboring butcher not to be outdone, also had a card in his window. It read: "Sausages from Pigs that Died Happy." Junie.--w4Your lips are like a fire plug. .'Ie'wel.-f---How come 6? Junie.-You ' ean't park near them. TI 'x . .l ' " tr- 1 X ' X 'GH J I, " . I f-Vx I I. Qlfgf -'Qs H' ' , . A, e.q,I I I wg QVJQ . I f A 'A E 6, Q5 I E it ' Rio. 'pw J, A dentist says that he had an absent minded motorist in his chair the other day "VVill you take gas?" he asked. '4Yeah," replied Lesher, "and youid bet ter look at the oil too." 'F I """" LIIIIIIIIII """" """""f ' ---"-'-'-'------- Il M' - .. f--'-- ........ - ,, .Ag mn. . I EWIILE 'l is Il 2-'K I X In IIIII I I HIIIIIIIIHIIIIIIIIII ' "" LIII " HIFI? I 14 Pig? 'IW I I II IIIIII Igdlll WR I A H S I Ip QIIIII f I II IIIIIIII, 9 I W W I mam mrimmlsmcmtliilf TIM Im u ,Il I ml M II I I III I I IIIIWMM xl, IIHIIIII IIT II jg, .I I I I- ,aj ,?J'sg-'I'-I' "-gffifl o 'QQ' " III""' ' I , l""'2n "" .APEIIIII I- 'I I- - .... ,,,, ,I I ,, WI,:III?ffgg?jg4I-gg.,, I If I ' . Jllulllfdq V I I 0 V-'I -I ..,, III IHIIII I I., I I gli x Q I III III- . g I III .V 4f'v.I,:-.1III:,I.IIl :I ,Z :I II, gg I ' ...M I sisltjp, I, ' V -I Ili- klll III I WIIIIIII .I 'hs I, h -I I- .1 -I I . .-1:gI.I'IIM'IIMoli. L II I -I Il-,I!,IIIIwIIII'!II,Qk,IIIXIIIII I n ,f , II .LI I II LI ,I . I XII III III -II. fflfymmllll. -XI IIIPEIIIIMI I iff In if p,.,IIIIIII II I f I f 'ff'."iiNQ3Q23IUmsef-ixX'l,III'IImfl5ii9IlIIIl N'w"'II""ivlSi-I -I' t?14,I IIIIIIIIIHIII. .,,. 1" I' si ' I ' ,III 'I I' X" X 'I Illllrli III I" ' 'RI I .IIIMIII 'I I -I,. kl..SfvsXI3'5.III.I,lIv .em I X, I 0 I N at I .- III Il .. I I lllwlsefs1fWIf+W2 .I II I III II WI f I , - III all s I II W f'fI' im "'lI""'i " I' ' I A 'I ' II ., A I I , , . ,I , II... II-Im' i3i?1,-gI IlAVYL-L .... Im. ..., I.-mnllllllla Illlm... .,... ...IIII Izumi - ......nmIIl IIIIIII ............, SIIIIIIIIIIIIIIIIJI.,, ..E..InlIIIIIIIIIIIIh ............. -nlIIIIIIlIIII...,, ,,,, ,Mmm IIIIIV IIN'.uIIIIIII'III:::IIIGLIh IIIII IMMIMIIIIIIIIIIII IIIIIIIQII II IIIIIIQT !i:,,,,,,I,,,, IIIII N X I w, , g ! ' W X 'g 0 5 I I IIIIIIIIIIIIII IIII I IIII IIIIIWIIIIII lurlnnnuulnu qmml ,,,,,..mm..., wffwnw T ,,,,,,,,.,,,,,M,,, u mm, A mm, Jw' fr1" W "M A 6- lliliiinlllf ' - 1' mmm IunilllIIllmnuInnnnnnnlllllllnwh Smnhkmnllimllnnlluni. " '...1.aa.i.. lbaw g IIIIIII IIII g wum Illulmri wl llmnuull - N A, , , , -'-- -H "-'----'--- Am: 'j'i','HW" " ""m'4X IWW" ,W EI v,mVf- Qp ,:rl1EvW' 'A1lIIlIlfjI:1y.fffQl1, WWIIljlHHiIIIIlIVl"'1' ""' i m'!j!lll"nI1'v, yzf zpmmmgl l 0 O I +Hipif.w..,,l HIl WI 1 A 4 I 1 ,V , .N , N 'fa N Q. , ,ul M 71' 4, lm: ggmml 1: v I' HV: V l ,M F 'll l v :ill JT- Jig? ,A ll wu, ,l e J , I :IH , :JL ,C in 1' 3.14.14 5l4i',,!,-:Riu I-hM.5:', yn, px Mitzi: Jfmlllllli, X XL?Qwqqg..nnnlf.llIl!I!lPlFkERN WH IIN II: H S , il 'lnuml qlk ,QQ h 1' Q qi l 1, if, f lm 3' ffw W , H 1' 5' 'l 'QD' ,rj 'vi W ' I :'! l 'fl 5' 'I ' N.5,'!', "H ,,' lf ,I vi .' f 'ExAJQ'51'AQ, T?efJ15:,',f?',Lf fn-fibfNfyfQ34?a,!' Q' ' N V 5 f- Us iifllfmm- Q,. f'w flmfff WL 1 L ' ' lf, '41 'f1jg,gm , fgih w W Nm!! !'mUi P' ,rw -1" - llllllnfqxxl 4'HlliiQfffKI 0 414 9 'E - 1w f !Fii V 'll' WIT! .....y .QElBIH'III'In:IH.-. ..,. f:mmmll!Iln-.1 ..... ...,.. ...1 lllnmmmlh ..... ......H!.nImIIHL1u ..... --: ,mnIlII!Il...,.. . Ml ll l lm- .. I' m I'-'v.vi: LJ1 m'f15'f-'---5 Ifg.TlflE242ii5gg,-53:4-,:L -U . - s 9? Hmmm all uinunnnlumliaui it1iiununnuyI1nsmumniinmnit1Ininnimiin1l1u1nll1ltltl'!MWllllllWW',Inquurzzzii.is fi,gait Qimaflgplluiuuil' ,,EiiiifIlllllllllllllllllllllIIIIIIHIIIlllllllilHlllllllllllllllllllllllMQIHIIIIIINHIIIIIIIIIIIWHIIIJII . llllllll I I A 'III "Mr 'A in .g::i'Y.Eii-li!!l!il!f'g,':.l:',,,QQ 'idx V .121 In' ' mu lil.. . ,Q illllllllIHIlmIiiiiIIIIlllllIIIIIIlllllllliiiilIllHMmmlIR?Zlliiillllilllhlllliuiniilaiiniiii. l NlilllllllIIlIlIIlItl'.f.lIZQf55agin,,lilliitiillllglilmie-.Q :umliinmmnn A eeee A i f r p I ' ' I , . O l I if' fxfx X B X First - accept our sincerest co11g'ratulations. You have successfully completed the 'biggest task yourlia ve ever tackled in life. For this you deserve to be congratulated. . A still bigger Hjob" is ahead of you. 'Whether you continue your education or go to work, you know that your life becomes a more serious problem than ever before. Take this big Hjob" seriously, and with your advantage of at good education you will be able to far. How far, depends entirely on your ambition, initiative, enthusiasm, Self-confidence, ability and PERSONALITY. Incidentally, do not overlook the imports ance of your PERSONAL APPEARANCE. From now on, the favorable cr unfavorable impression you make on others may be the determining factors of your future success or failure. Being well dressed on all occasions is not only a good sales argument for a furnishing storeg it is sound advice for the young man who really intends to make good. You know that at High Life you will X receive friendly, reliable assistance in the proper selection of wearing apparel for r business or social use. I N ' , lx, 1 f X A I RJ . My !-- fr I NJ n ' 'l 'K . is , I ..... , "xx X time and Madeso l . A Mexico, DQ f. j i.. A gi' vllllilllil-IH -l!'w ,'1 ing5L,. fff glllliu ' '! H!! 'ff"?'w1llII Il lL'gP'lIlIl Y JIUI -v--- 1 lvr fa q ly iw? ,..,.., I , l ,:m,,,,n H, J ...1. 1 H ,,..... , ...........!,,.,,,,, mnmW,,,5 ,,,,,, mn-r--aiu, ---- -- llll H-.,..u:'T .- Q N .f,,mm'mm5. ... IZ. ,. w ill ml. V imma, tl' l1ll ' j l f lg l'l'l""" t .T "l"'l' illtlltll1iM , . N l' '7""' l 5 itil'-' t i f?-!,fllWJ fVi"li1 ll'?t:.. i-1 ' :lim- f 'lllii'f'e' i 'W -""""5l. --.ir' far fi122ilfi""ulIll""' 'l""'u."t+-, "" 'Y' M if 'i l A-'fi-S' i . . ,WML J4,Ig,,"1ii . , .M 1 L i A nm. W ay ,txt 3 up p H I t Hi p it J. . Q :I on 5 -- ,Ignite X -11, ' w., 1iull1?yl f! i+ VYYi V- fls r awii I q iiial W K . A 0 Q S. "N ,V I, U.hgw11i, S 7 x 1, .w s c - fr .M i ' lr 1- t, ,,,.ifff1t.i2ff' and 1. wwf A im . . 1 ff- . .iw t ' -Q' ' n .... MQ, will-L"' lim - "" " tu Q! iiif, IX' i xfx ni-'Dil ii' 'iri s 1 - '!'Mll"li'li"' '-Afq"- if b""' " .I 'lil " ' ' q 'mild If 'I' mln -f "ig p H . t ' J 1 -s ..-...lL.i1l.!iu..,....i.lJim.a o. 7iif flu .... .... nm .. . ..... mlluuiili ......, f ....t.tttl !ll"z iuu1nt1l3itt... o .... ...... .. t l il...i ...... , 3.... .t lli r p p p , -oo 'Y 1 N p 'K Q ? f WTSXIWQ L' L '-, gf! N104 e lm1IummuImnmmm:unI4IIlII11InmuII11I11n1II!1I1ulznuunnllfunurnnnuuuwIm.wwWwWIIln1::::::A Y .zgzgiiiiillullllll .aiiiii11IIIIIIllllilllllllllllilllllllIlllllIWIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIlmIIIIIIHIHNIillllililllmlllllllll mm N' "' " 4 ' '::'5555'i!!'!!'!!' """"' ..f' . i"":. "If "'-. ' 'l. 4- ' ' 55 ff . I munlllllllml IIlullIIIllIIulIIIIIHIIIHIHIIllFHMMMIIWZIIIIHllllllllhllllfinLLL..-i1i'niiiufziEE5 ig, fig.. Iaaynallllln NfmnmIHIll,If g1tg5E5iiiiilIlInwillmuIIIIM592-'3Li"?-gmlmllslqllylllll Q OUR K , . X i - .id ig '52 'I ,,g4-n :A , 'fm r . x L.LJ CI RW! l '. K g"fL"fl"'l"" lT'5TT"""""1"""'H' ""' "WI ' Inn i44uuw':'1uwf" w1nuw Q "" , 'fi - 'wuw" A " "L"" " W :ZA W -'Qui 'H ?"wGf"' QA M ! " VFW? ffm: ,. I I" A ' fS"'5 g Z7 "fi r ." 'IIIM 4 ' f fm' 0 Q mv F, 37 ' ' "" " -' f .f - ew, - , v , ff: w J .1 1' ,--gr N- ' 1 f'i'l,' , '.f 'F 'f2sifyfi 'f ffm ffgl' Eff ' i- -'Q6g57f '.f2gif1' ig 2'1.si511:'f1+ V. 'X C25 V I Wi!-. .1 lil A-, .W A Y vlllwzgr , ' - HQ.. E, :VN V fwfr. F ' I li..f,:" in l.'K.W:E' I, S T. A, ' ' ' - glllhlly My 1 ' 41, A", :ml J' A MZYWE,-if' f X ' " Q Iii In M I' v vi z! 1- ' V , IQ lim? vmym . g O i My -, gwzfizfgf gf ,HW :IE-1 12 r, - nm M. I I wi 4 ' -.,K:.f.""' -' -' 'ffl f M 4 ,nf X '!"'u" N "1 MU L " -.sq 1 I X 'wlvmzm ,.w.L:-',:f - ". I"'f' ' L' Mn ff 4,1M'- W' ':'l11' 1 Tl Z'5Tf5!1?f 'i,W5.5,, WW -mm ' wif ' ,, 0 ,, ,MBa..L..Mn.ifM, '....a1lMmsM:u. ..-..n.n.. . luua?..,.Ihl!H414hL.. , fm...,,JMi1n1,,. .,.:mm f5..usI1w'3:'W . ix ' V ,.. ilfv - .. .... ,.,.,'- f' lr . -,..1 V f- 1 -- 1 - I, I A- - :-A T, ..-.. -411, f-'T:- f--. 55:11 4 -" pf -g , --pri. , .31-L-IJE: -- M . :,. l ' ' ' 1 V Q A 350104 '- alle, ee ,,q, ,, , ,e,, e e i - . - V' ff, ' ,,4.,,.. -1 ,, ,-v--N L a n-- H W l 7 0 ff'- MHN G S nmwmmmnIImum'iumIlIIUII1IIummmEmmumomlmululmr NuwMwWull1fQ,JIIby gzorrrlllllwllll lll I it.:fpor.-IIIllllllllllllulllllllllllllllIIllllIIluullllllllllllllllllllllHH fllllllllllfymx llllllll ' 1 llllllllllllllllw , lmooonrni'IonIllorrurzrrooooorrllllllMlE5l1ll ioETeaollloonrooonLpg..r..a.rao.in...fig 1, f Seirurtrlllllrrllio' ea U,,,,.orr1lIlll lllll l" o' ' I -'-" """ll'l'l"' e 4 PEMlNGTf',ETl FIOISELCSS DORTHBLL . , . , l Q: ' .s"x:'..sK- , I '. 1-.."'.".,f's' ' -'. . u'.' "-'.,'.,",-, 'ue lu','.-1-. -.1-"J" e , -'..-. . ., , ,. .,,,1,, .qs-t . . - the latest model of the Remington line. Ask for a demonstration, without obligation. Remington Rand Internacional, 5. Fl, V 2A PALMA 23 - Mexico. D. F. V CONTINENTAL ' lfngmn Mui s eAuToMoBrLEs DoN"r FAIL TO Vrsrr ' N N N Mas. THIMGRAEWS INTERNATIONAL llllll GRIEN lllllll Silo? TRUCKS QESPERANZAI Ave. Madero I Mexico lla f. W -oe of fra V let. Eric. Zf-91-58 llmerican Home Booking and Service CAMIONERA MExrcANA, S. A. BUCARELI 11 -Z uw a ""' """"' "" """ "" ' " ll "" QQ ""' l ' ,- "" " """ it "" " " fi """' " 'lllllIllIIIIlll1lll - f .. T "ifiif ' www :M I I 1 . 2x , uIll5'I' :4II nr llm :ESQ ' LT I 11IIIIu ' nHlU!d fEf: lml ll rllllgu H IIIII 'l ,-"' .ml I "" moim, .X Nm f or 'L no It 1 A H S lo or ll . o yr - ' " " -'H' FHA ' N 'fl 9' "ll" In .- Q 'GI 1 I' V Imm"l" X ,I "" rf- kmifl jyx ' K' ...I nmlrlll u 5 Y' L2 bl .r' e. 'ISN' l 'roll ,J X ' o..lllon eoe e raae 'lll o l' an 0 'L 1551 N M If 'lf elm llolofo on oeeee 100 .,a. . .. 4,-...... v-f -, .af +V-1 , E ,M ,nu V, A, ,,..,, , , V , .. , T-, h A I KJ- I , X "I U Lf " V' I, I K ' e sw . A if we . si-'fa HH IIuull!HmullunununllllllulglillInllmnumlIllluluumIIIIIIIIIIIIIIEWwmwwiygguliizzgggg, ' f2,i..'..f,y.z,l.,,,ll!!IgII u t- ...sq,,,,,,,,,mw,,mwmmanilllunumiilmulnl In 1 Qa1.nIi,ggg1i11wl z gillafnlli X' IIIIIIIIW In ,II .,I....p.,.I if ' I 'A , '- ,ll ' Q -1, 'u ll ' H I 2nmmnummmIlllllnnnuuIIIIIIIIllfmmfzeltllumaillllllnluminal:Inazz...'.,a..iii...15.5gg X at s . mlllllt Nnll . lllliiii..L!LQ g......muulsllllll....as-I-se 1-IWHHIIIIIIIII II ll '- , lf Z. ' NX -.. fx. sf-WQSNESS AUTGRA: PROFESORA AMERFCANA MODISMOS INGLES ESPANOL PRACTICAL ENGLISH CONVERTATICNS. CLASE DE PRUEBA GRATIS. SAN JUAN D-E LLTRAN NUM. 6. f W... Billie Moll: Pa, what's a garden plot? Her Pa: The bugs and worms planning to eat your stuff up. The only possible reason why they Call them "weather men" must be because they never know whether itls going to or not. Clieina is an ardent lover but a poor speller. His note to the girlls father ran: "I Want your daughter - the flour of the family' '. "Are you sure it isn't my dough you're after?'l - replied her old R-uth S.: Is that bull dangerous? Farmer: Oh! not miss, he's one of the sort they use for making' beef tea. Raul F.--So hels dead, is he? Edwin K.-TVell, if he ain't they're putt- ing' something over on him. Billie baked an angel cake For her darling' Jackie's sake. Jackie ate it every lerumb Then he heard the angels strum, Sing-ing' softly, "Jackie eomefl Harriet S.-Hello, Betty, I hear you're a writer now. That inust be a thankless sort of job. Betty B.-Don't you believe it, Harriet. Everything' I Write is returned with thanks. Bill DeGress.--You are the sunshine of my life! You alone are in my heart. Withoiit you life is but a dreary eloud. Alice La this a proposal or a Weather re-pert? First 'Iirig'i1t ggi.: eat Went to the troxaie. I .st nigqhti. Q 't iiifjfl' eoine? Efiirst. 'bright guy.--i-"file heard that Mickey Mouse was inakingf 12. personal 27.Dp6EiI'3.Il06. PRIIVIUS Stove No. Tl E. for campng. ' Ideal for hunters, explorers, plemce, etc. Complete with 1 I 'I I ' folding handle, funnel, all in a khaki canvas bag. Nothing ' ' I vu... . eil ' ' . ' i , 4 - 'H f q3.1mI'01?iitQ breakable, proof against all kinds of weatherg intense heat, I ai Q f "' . l inf A I , if etc. At the Special Price of S 9.75. x- ,, LA ESTUFA UNIVERQAI.. Capuchinas Num. IS. S .. .7 .. ,..... -1. .... - , ---- of 4' ...t. '- I- fr I QJllllL, '2?lIIl4Ii h lI 0 fIIIIlIll"ll.r' ,. .... W' -.., T Qi l.ll'l"l"TTI i:,i I .. ' .S I 'am' WI Ill' "" I Ml ' ' ll llllllll Q , .f ill I .1 I 1577 f '4l',T':s3'-i"25fl -'K flxii I:'fl?5ijTE 'll 1 I .II I i t I pl . I I I A H S I - st I . till E I f lII..5Qf.I: I I ' 'i 3 'Jl .I Ili1ft ll'11i,.w, ,.,,. ...... Q "'?"'l"'i.2.g .s.. 1 ll3lltZ:E5t1I. l,- ....n e--f t" ll"' t-.- I 101 , fl , , i QM? Sig 3 i .min i '1- ' r' 2 7?4' 11ll414lIH.f iiizriiznlaulllaulixurnllzlww-H, up vnuunmnnnuwguum wmuumalazngumnn mum lllllll llllllillulilHHN!nullllI1lllllWl!!IHlllllllmnlllllHimHIHIIIilllllllllnmmlWIWwllmwHNM,1lLmI hL..w, ienllllllli I A,,i ..,.. HL ..f..i,,.4lh: .NI MH 4,5 i ek .M 'Fffi'!!'!"!U Rx 5 " A - , mm umn ul rmnnnmllnmlnullllillw mimi: nlliillluulnnmm.gza.....a..-.15 ,'1f"' I . 4 4 'HIIIIIINNINI-L frw mllflllillli """" i""' i --, K A , " ' w xg.-' ' 4: El!-5 i LOS MEJORES AUTOMCVILES me Fxistencias do Baleros 5' Cojinetes de imilws para Automfiviles de todas Marcas. UA- uowo i' mira, s. A. AVE, cmco me mm, 1. Mexico, n. F Bmw vous' Meets and i AN D P se 0 ,wi 7 BEST WISHES 4 e T0 Qeduced Drices more Ihon ZLYZJ Sanitary Meat Market No. 2 . O 1 Ayuntamiento No I3 A i i Next door to Piggly XViggly. 'N . HO I E ll ld V XVe Deliver Twice Daily J J . e Eric. 3-16 gr Mex, 1,18-Q6 ee ---- .--rm W H I - f 1'rr- g ---"---1--- -'------ -----------':f--i-Q'-A i- ...... .., ....., e, ..e.1...... r r, W wi. ii B ! e ,HHH I iahiiikf -if HuIr""W' A H S nnum3,':u ""' 'ini ...' , 1vY ,I i.r,i,j"' "'x U' .'.,, ' Ihr' 0 , , ii QI -,Qiif" "1 T33 ,... ...l I nllllli N mlsmuf' MU, If NIM ,A.1"'W1",u 1 yi , lwuf Q J' Ir- ,A rrrr ,f H iiii i T w iiii ii iir 102 ' . -, 'L1,1' - ,xy 1..-., 4 v , f Y b ' I ' K A Nm- W X f N W 4 SIM? XTxcI'I25X1 I JI ,- ff I ' QIIIM II I I umm! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illnuunwunnulll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II -:f-' xg if ' I 3 S W Q NIII AIIMIIII HIIIIQIIIIQQIIIMQIIIIIIIII.. ,H I , ff IA U ,,, Q. m,.1fnmulus1uIIIIInul1lnumunIILIIIIInnmmmmmzzIIIIInnmwm I I H IIIIII IIIIIII um 'III' TY 'ff '-" ,1-' I I I I I' V,': IV' ' 'M , "lu I - , si. II' II' UIIIIIIII ..,.. Ln I WI AI -- Ia., I-,F E I I IIIIIIII IIIIIKII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII. ...mu1A:uuIIlW3lIII IIIIIIIIIIIII illnuluiliini i ib ' QXQIIIIIIIIImImI ,gg5If5IWIIIIIIIIIIljlllilhmj gfii IWIIIIIIIIIIIIIIII I iff! , .'-,j.,f,.,w Ik .T-Y i.,.iTS.xY If i VV , . 1 Q -' ' V2fQ A I . GHYQL RESERVES C Q FI I. I E23 Q W HLERSL I ESS BUGS., SA. HRYSLE DISTR TORS I I'f""""l' llQ1w:-IIIIIIIlI" I':iIIIIIIjII:'fTf'fl' siIVAN IIIHmilIi'IIII1IIniuM-ig- -- I1II I 'IlI"'II, "I IIIIufI j:Q5WIIII IIII II I , ' iff'I'5"l IIIIIQ,,':.'.'.IIIIIgj,,II-3.1 ' ,"'I'Iw yI '1n,gIIL M72-i,IlI'I'I,IIZQ 'II4'I'I1Ig6fi"9?YW":II ,rin '- 'IIIIIIII v -.1-f'f'f ,gm :I III,-III" gm AZiAQ4'IIqI?R...,:3i MMI II,iIIIIW. qu A H S ff . , 122:51 V,If",I? ,I Im. XI I VIDQMQII-VIe1,16igH5I IIIIIIIII -fi MIL Q ,- , If 'I I l i ,I-,rg II I III A 'II 'W' h'f1IYIIf5IIiIWIu -- I..I IQQELQ 4'.TXIIfII'II+II I.,..,I.I . I,4..,.,,..,.. '-Se:III iI"1.,fIM::liEliIIIIIIMI ,...,., fi ..,,, QSJTIIIMI ...,., '.llIIIIIIIII'uIIII : .I...,... ,..,..A 5-L....II1n!I:--I . .,.I, ,,1III:.wff.'.I.???e.pIMI-ff"1.., ? 1 1 1 Q IWIQ. 103 . ' . f- ' ,.1 .5313-Y -5 -""1:T'l 1 'fgp -1. 311'-' ,,:-Y 4 Q , 4 "d""' """ XX N . . I 'U' 5 " SIIW4 IIIIIIIII 20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIwI'3gIWiIWIWgI,IylIIII::I::. ' IIlIIIIIIIIIII ' X A,-:asllliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIHIIIIIIIII IIIIIIII f i - IIIIIIIIIIIIIIIIIITIUIW It I I IIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIRQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiI.ALI TEIIEII E' I , J' : ir Illllllllllilllltlllf41........IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW:-.L. ,.,,1 IIIIIIII y ZZ . A f.f TWO WO! I . ual. tr om'pag'e 78.2 The disappoimment on hgr face vanislfed as she smiled through her tears, "'VVell, there 's a whole two blocks more of them." I But Mrs. Devoe had seenuhiin, he was there, heri own boy 3 he had escaped the l1Ol'l'O1'S ot the war and had come to herQ Her face was transfigured with joy and, her eyes streaming, the rich woman turned to the poor one and cried, '4There he is, that's my son." The old lady said with a sob, "Wl13' ain't. he grand! He looks some like my boy." But she quickly turned and searched the faces of the 'rapidly thinning line of soldiers. Finally it ended and she stared with unseeingf eyes, straight aheadf "Good-bye," murmured Mrs. Devoe gently. She stepped off the car and stood there Silently, not moving. She had nothing left, only the meal she had spent her all on, only memories of the boy she had been so proud -of and had sent to war so bravely. Her eyes blinded by tears, she turned slowly away, while the tramp, tramp of the soldier boys died. away in the distanie. I , JI' 'lf' . y VII' 'T' fl' 49 u T TT- ' "T Parent.-l'm reading my newspaper, don 't, You WILL, FIND b0H1Q1- me- A TI-IE MOST STPRTS ING VALUES Balm--Ilid you hear about as ElCClIl6ll'i A T in the street-car today? - Parent-tlnterestedlvj No. os P' gf-1 oo y 0 ' E L If-1 .3 R Baram.-Cedging' towards the doorj--A ' woman had her eye on a seat and a man Sat. on it. iT!-IE TREASUREI I ' MADE?-IG, 17 ' I A MEXICAN HAND-MADE SILVERWARE, Bob D.-T want a drink. ART JEWELRY. OPALS. FILIGREE. lfob B.-Howl about some rye? ' THE DAINTIEST NOVELTIES Bob D.-HO. K. but l' want a chaser. FROMIIPARIS. A Bob B.-All I-Ig-III, but uofhnig- wi.l catch AMERICAN AND SWISS WATCHES. that rye. SPECIAL ATTENTION TO oua 5 ENGL'SH SPEAKING CUSTOMERS. I Pa.--NNY-l.l, l think l'll go out for a tramp. Son.-You won't have much trouble 'Find- O 0 , , ' . . EL Ing' one the way conditions me now. MADERO. 17, MEXICO, D. E. 3 A A " "- -A - IlIIIII.I. ..., E I 11' ' 'A ll I l I H' ,lw ,4 Illliiiltfflif. . I . fl II I ' , IIIy AIA, IIIIIIIII-III i f' I ,II ' I XAIIELIIV, :ffm IA1L' 1llII1Il A. H. S. I I Q In -Ja, IIIIIIII 'I VV f I, . y I, XIITX. -1.5 ' ' K 'L jf I" .-,",1,51 1 I , ! 4 I "J ,, ' L J n,'l,' j: f ix I' I -rd 'iflugrgll ve .,IIIQ.g.jIQ5'!T4h'1lxIIII!IIE!1IIl! xx ,rf 4 Vi, ,Ulm :m,I,,,.1 ,ll - Ilmllul If I-'JM I g I l' ,,,,, ,,, ,,,:, IIIIIIIIh ,,., ,,,,,, .25aII 'IIIIl"' ,... ..IIIIIll1lillTI.I.L ...... .... . . ..,.. I.IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIKf5l..IIII.II ........ IIIIIIIIIIIIIIIIIII i"ME?J-II -I .k I .,, ' TO4 I Ii I so '- A ' -1-I ..... 4 1 ... - -- - .- . -Iv W I' fl -- ..., v Q QW ww, V QL. g ,flu , gxhfg HWII W Q """'ll IN""""""'IINWII lllll 1ll f"W""'l'l''lI1IIlll'1W'l"''lllilllflll 1unWlWWi".'y1lIII .mqpl f lllllillllllllilllllllllllllmlllllilmltlllllllllllllllili'I,jliullf1lalIl'll1ug1II11ll ,OX wnnlll li I u 1 as ww , f 1, 1 A + -H 1 if 2 WH l 'Nd dill '::: .-.- K ,- I' '-1 ff, ' lil' lx ' H '..-l .I H ., HH lilhm 1nnnnmllilllnlnunlnmmllllllllII!MMMlllmmlllulilllllllulll!linLLL...misl-iin.14iiiQQ f f 5. f ' " gffX4"z,mun 15,,mm,mmmlHmm,,,mgrg-.2-gmmuunn MMIL s gg X , Q QW Xt? P E R S 0 S EA fqlqx p-.sl U' ' ' . Di qu ' - DISTINCTICPN ,y . , W 13 yw aijtlvlfl .FQ ' 41 CIVN 3 + e ,. 1. J :K 1 li wt My-NN ., X . ' ' I p , -' I f 5? 'i?1.4i.'f, ,Q I Q1 ,'Iffff:'j1. ' xl 5 I5 QC. Il' ,lvqlTf',"aJ I- 4 y gy 'GAJI Q - M :cial 4 , V1 5, 1' X '- Fjfsgrf -F 32 5319 my ff? ge' fljf. Q1 ' '. 1 I .! , if 4551 Q aff, E! f HANSGN-BUSH Q A Sues WWM5' fl' , had 0 1 0 . 'A ! ,i 1 ff RHIN 33. CCL. C?g.Ji2.UEf-iTEMOC ERIC. 4-50-20 MEX L.-17-34 MEXICO, D4 F. " f - - -W 9- -- Q1 ,,,,17 ',jf:g.g?f "-- -'F' ':':1'-1 .. -' 1 an v LI E !U"TiiiLf ""'n"""'!'!M"" ""I . 1 , Ng4a1za: :,awQ Q - '1 ' 1 W ' Wig'.gill V--1"'WI'?"'f' Q1 ,'E.T W,f fT'fWllllF"' ,A ff"- ,r "W: 4fimlidilu1M,imw q, ', 521' " L 'dt"!' I 1lW ,. "N"-V. 1 , 2?51.7r"Z'i 1' 11" ,liwwllu flu , l A- I 771 IMHI - NQQF lfxx In A H S ll I1 HW 1 ,aff 7 Z I - sua'-..,K ff ...Phys 4? A. 1 .,' ' - - I' 11, f...pWm- 4l:'. N in 1 f ilm zlmlxbk Q 'lil --i -Lui v Nb fmffr-i7g,A':IL,h:l:.,. , ,ILC 1.1 I :f ,IMSPXQ K A 3 'H'11E-Q? ?g!'F!f!'!11',ZQfnf .L.. i . .... ., -D---0-'1H""'UL'V W 5 mir-if -f3'5i1If ' ' 1 2 .105 . I 3 . I Yin B I New 1 A l . I , A tg Q H , kits X qqW:4 N . . g H 7 g ,' WHIIHI is Ignu,gnntrinnrvvnimgvnnnnvvIvt,gvvvvnnntirtaltlgtettwggttttlIvlrrrlwgr1,ivvvrvvr::::::1eise 1 tan gnrrriilrrii f ..faaeanrvnrrvngnrrirlrrrirrrvrvrnggnvnnvvlvnng gnnn qff t ,riirrigm l f Mi 'ill' I l 'nut A at MlllIlllllll'llllllMllLs. U -. - 4 F .limit lmef'-iEm,nirrrrirrrrIiilll litvnvnvcmdllltnninnnvnlllllllrvmfmdttlimatllllllrvrrtnnv.lnLn.. nninir a e- 2 U .5 .r i f f illlllllllllllllll 41i.nIIll lllllllll lvtrrri..,.11......,r-' . .1 sieoefrs rm-a.... -.I '1'fH1s- levee 741 TENNIS ' Twenty eight. players participated in the School. -Tennis Championship this year, a which pea-tm-ei to be a great success. The .championship was won by Raul Fernandez with Arthur Geyne as finalistg the final score being' 6-8, 6-2, 6-2, 6-O. Prizes were awarded to the best seven players as follows: . First prize, large silver cup to Raul Fernandez. Secondeprize, small silver cup to Arthur Geyne. e Third and fourth- prizes, silver tennis balls to Edwin Kampman- and George Brothersg Fifth, sixth and seventh prizes, silvers medals to C'arlos Le6n, Manuel Romero and Hector FIJPZZIJUFI.. s ' a A player tleservingr inneh credit is Edwin Kampman who played Very fine tennis but lost to Fernandez in the semi-finals. Raul Fernandez and Arthur Geyne are also to be credited tor having placed the Ainerir-an School very high in other tournamentsg Geyne was finalist in the second force Wlunior Club" Tennis Championship and Raul Fernandez obtained the 4'Club France" Tennis Ciliainpionsliip of the same forceg Kamp- ' man was semifinalist in the French Club tlha.mpionshi.p lasing' sagem to Fernandez. A. Tennis fllub was organized having Raul Fernandez as President and John Assael as Vice-President. . T' 6 , "' "' " '-'-- "-nii' 1 PLATA ARTl5TlCA WE HAVE Mil llEPllESSlllll S. A M AVE.. FRANCISCO v. MADERO sem ' . M TEL. MEX. Jr--ill 42 i H l"- 5 wi S X ' 5 . Q! """"1' AA' ' ' X+s,. g Mexican hand beaten and hand engraved . silver, unique Aztec and Mayan designs. ,WW ,DEPREWON PRWES Han Dressing, Manvcunng ll Permanent llc nat lail tc pay ns a visit. Waving. All articles sterling silver. 5 D D E F R O Y' 5 AVE. JU AREZ 52 r i.7"'itc 6 so Y- W- .--4--- -- -- l i:iIIIII 'iHIT ,. Fmmlliil lt Yiilllmm lillilill' -1" """ 'lltllllll """" """""'""""""""" ""' " llllllI ""' I "" nrt-n"t, .,t'i ' """ 'i""'llml i "" U " , ,, W' """ ' ""' 'lllllllllmmmlmllll e ---A ' '--uni -M-n"'f' ' "'-1-aiwimwiiim 1 rim ! ! rll l rf..l lMllZ MHMEIMUI Jmln q fmh l , gli WE?-.lhx l l t.fi.lsi't flat liiriqhrfn flrixffm'jlff'g,,,'.f,ff"6?' X? -2:t, 1,' " K ' rm as t 4 9" ni "t .1 K: 5 n lxv Hi. g fl"-nnn ' , rr i are-1 15- l1d i r . an -tr it new t . ,t"rc5iTe7"i f'M7 frfr IT lv: - M l -2- Tifff T 'gb ff' X' ir. I in t ' " lllttwi .i nf' . - 'l l f .Q..-.....,. llIlllllllll n..1... " ....... ..andFlttIdllll.de:i12::ddlf..,. ,J l 06 , gxgWQ . I , N 'M Tw ? Q! . H1111 4 IIIIIIIII IIllIIIlIIlI!llIlIII,lIIlll IllllIlllllllinllllllllil milillllllilllllllllii """"llllIlIlllIUll llmlllW"""' ll 'lm g E A ' lllllllll 'Tii' lillllllll Hmulllllllllllllllf 'QllllmIIIllllIll!lI" IUHINEW 'TUl5Il'IlllI Illlllll A K IIIIII I . W Q 'NH ,II I A Z , F7 Q ..-llllllnlh' if HL... llll X HH H.. 7 HY I K F E FWWQ. wH.'fM?9w ---Q 'We2v ,iffy V fK7ni , XjjmWmi-Mmmmmmrwimmwm K . 2- 9-'-1- -1251.1 '-f 1 Xsf-'W' Wye if , 1 ' IHCKE f gmail f' 1,1 . ,F X 0 X 4 oe W jf fax x ul I ix llffo f V- ' I , ,-- A- - - " 5 Z if j .5 .afa- 4 'f 5 5' " ' L5-f .Lif- f!,!, -h .-15 V ' f? ' ' 'gr 7 '5 :. , 67- - .'f'g v,.:. -3--,-. f A ' '-,T f ' ..- 'CGW 55,7 ,,.. -QQ"-W - , i-.1 "S i 5EiEg:5:q ' Vff'l ' wg4K-Af " ., . "-1?f"',..f.-:.-1. V N Ffa. qty, ' ! ' QNk:"I:4:k:::23V0:r'4. z 'QI' 2'A1g? laqjzjzftfzftsfzffzxofa' yfx-9, . 7.. p::?Q-:.:.:g5EgfQ3'nQJ. 1 -. I ,...L,- w Xfr-aes' .-:':-1-:qi-.-.'.gZigZgZ-' Ffh mf-. 5 .. - -.2 A -- --f A , fix-. ' Y L m1:J" ' - ' ,- 25 DE '9O7 P W 'K 'W 7U Q -Ki? ' 5S ' Z - 2' M- WD- -C' - Of' ' ' Xfgfffg- " x XxR - M1595 " 0 .. - W ..f P:farzrzr-2:1:1:rsf:4i3:-:-:+int-2, . ,J ag 6 - " Que 1AEEwwWwm NwAwfmgEaLw1 M' "' N W A ' ' " Iv .""' f , - ' ff ,- ' I , ,.-CS' Qfllilqlilii. , ,, Cb I - - . NL -Qjgjfxwmiaxx Q x f',,::,':4?1'3gZ'X'- 3- yr, f f .fi 'W 1'xErf-,-afar." 'X X Q2 L. "EZ,:4ff19bk-:XFX 'f Q23 ?mfw'X fi' -is. gfff' ' 'Q '-f -Ns"':flbf:""' E1-'--.LQ ' 7-'i-ff!! K ' - -. 5:1 , 7? f ft YM' " 57''i'ix55i"?5-xXXQXQO Mb f ' fn! I f ' A --,xixiigjx-S-593 LF 1 . , , Q-5, f f A ,I f 2--3 +25-il 'Fi 55 5 5 ' ri, E :. 1 . yu- Q-J MA g - ME lsflxz V P 7 ' Q? " --Tia: 7-:4 ,LE F X.. VZ' X :,i,2-3f":.:'Q77'- fr-67f! i??'gl M fag XR5 ' .f ' ., .1 1- ' ' 1 L '.l.f.Lff-Lili. ' '4 Biff f 1 X n l ?-e,,,' L3 .,1,: Q : gf.: 'fig . X X, The only 520' in m2XiC0 1 Imn 4 3 4, ,.. , ,..,. .... 'f viz-'7'b L"5W W W A !'4l KIM ? W ,,3-1--mvmwu w ww 4-f.. umm m ... ....... V ..,.. .,,,wV,,:,'-Amgwunull' -Vi 2wlillnlllllnlvi-'-W, ...... 111n1111IlK"'liW vI Txilliulw. ,-.,.,.1anqMml1.q .--""Z'1llIll1HIr.n. q,f:EII,tHlllH' 0 IU! :A'5w1nd,,M 4 l l' :HI FI MQ , 1,-Ji., ,?'fnf, H""'.WAi .!13mU'57iiW -1-N- gi, ?Q"I'U4lQh"' 3:5W"'l'f" iIl11lQ'5fff 0 -F-2 M Q"l-4l'l1E,m,N1l I.-vnTr!.HffIg '9-N. vrj'1,:.fg'j?J, J, lQ,J"' , 'Wg ,Elini' 13l5I? "l Y'A' ' l i2i!i1+I!l-H-m"' "'Vf1'wrw21iawaaa .we -ff'e, . ?Y41 V wil,-ff13ii':'?E'?f '4?' 9 'J . ' 5 ,Sq ,Lrg C gmv fy ,flkliilwglym 'MQ , kimll5qun1,Q.,.Qy ,IIW-:E 1 H ,HEI V1 Ak i . iggis-'iffy' 5, f i, H - V W M -N" wLW' .V QU' -'RW' " V, "MIS my .fr L' Mk " 5 " lf. 1, 321112 if "" A L. K" . f":"17'-"3'512l? 'ffi'l.7.f 5-' 3 ' 'Q .Q YF K im . .5l'w ,."i!' 11' F1!f'7f' "' ' ' ' ' . ' 4"' E - 'L 'Eli mlffr-wnllswl maxim a.. .,.. M. .. nm 4... .,,, lfleisllllm ., ,,,,, f mv f':f :'F' 1 ..,, Mi3HI,:I1.,iQlQU,'1l1u..,2f ' ,-.il 1rnl 1!iiir1suW. ...... "X J' L1-' -rw' h- - " " g -:V --A -"""""'A"' 107 P. A A MYAWAYVYA Y PY, ., A .... 'Y , '4' 20 iiiiiuiqlllIIIl"W"i'""'1'lll1lWllliiiiiniwiiIiiuiiillliliiilllllll''HIHIIHIilW1i'WlWwgygyUiii:::1g1.e l i .iiisaaiillllllllllllll ' saiiiiiiillllllIIINIH!!lllllIIIFIIIIIIIIIIIllimlIlllIlIlilIIIIIIIIIIIlllll!IlIiIlllIIII1IIIllllllil iillllllil IIIIIIII "' i" "' " '12'f'!i!i!u ' 'f f o " I t i lummuin i l i IlIlllllllllllIIlllliliiiNl!Mmiiiilll iiimililll Iilliiiiiimiiiiiiii ' 5 ? -f . -if 5 'llllll IlIIIIIIlI!G 4iE322ii1iiilllllllllillllililiiiimg.-L-anI --. H III IHII e --avg...-aw YT .,,, t f ., ri --V Q- , , fn' "' " Wigs Maestro : Jack, make ai Sentence using i the word c'fiippancy". fgaq. 4 Jacek Codie: Let's flippanoy wheter li pass I ' , ,,,ffffff,4 ' , " I' ' I ll my exam or not. V Q ofa Wwe been examined during 25 years by the 1 And ot course there Weis the time 'that Johnny H. ziillrmst soicl his oldest pau' of 'S ' A. Shoes. XVQH, at least he had them half-soled. MEXIMG 0PTlCALe i e Fimericcm Management, ' ' .1 The House of Conficlciicc. "G INDCDENDENCVIH 2 1 un fmntof the Cable CO., Miss Pole ivauted 21 S.!'l'fltll1.d hog' for one I of her experiments. so Iuki went to the Corner of San juan de Letrain buteheifs and bought her a kilo of sausage - meat. ' Q?-. -v f , . , . -5' " i Ciasa que pertenecxo a los bescenbientes bel Empvrabor llioctezumo, mexico, D E. Eiciidiijfvill. Beorge Sldfdll Qeulcr in antiquities ' x i ' . R . .'."" , ,V ,R Gntique glass, Dorcelains, Brongcs, Qlonblef sticks, Cfutograpbs, Daintings, etc. Qomerciante en antigiiebabes Ciristcxl cmtiguog Dorcelmms, Bronces, 33int11ms, rt' Q i' Cine. judreg Ho. 22 i WHENEVEII Yllll WANT Bllllll BMIIIY EET , ui, - 7fQti'i?5f t 'f - h rub . 1 L- li e - i i', , mg 6 jw, e Q i'fi . , T9 1 yy 4 .i , I A i 1, -M64 - I i giihywig .. 4 .g. .3 ,sn + in t. -f , , . Y ' .7 :jing i , Q nuncss TH.. l-88-35 EL BOITWBOU, 5. H Corner Versalles y Luqerna Eel. ZRQX. if-9628 Zniexico, Il, A, i i ,Colonia 'Juarez I- eeee .iii,. ii1ii .i,.iii,.... .ii.iiii ,e . e luv- i,.i f, i-i-ifwrafuwxfe f e W' i.- ' """""'efegg-f1""""'i 0 "'i- f f"""Ii 'f ue, ""' "'""i""'H"I"Il'1"' ' i --'- i -i'1 This Sliirxiir W, 'VII' ,' ,lgI,gi.:l jihig gfst V xei feullxi ' ,M , H S :HI ' Nllfi III' "wif iiqyf ll Ii-iiilfxiMi"""i?'liiif e iiii iiiiiii.,sfniIi i ii, i.., ii.i....,in ii,i iillliiiuillllllllui. . iiiii ihiiiiitii ii.i .. i,iii. iiii.ii.ii,i, Qiii.:i!lIiriliiiii!ii5:eillf11Wfilii niit . I 'N 1 Ph Q' A, ' I I III IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII """"IIIIIIIIIIIlI IIIIIIIIIIIIIIIIIIII I::::::L I IIII I ---'4 - ' - I 'II L ' IIIIIII W x 'IHIIII 'IIIMIIII ,IIIIIIQIIFHIIHEIII n ....IIIIIIIIIIII III , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII fnimx IIIIIIII I fix I I U Il: I-'I 'I f 1:-Q 1-"IW .III ii! 7 I fx I I I Ci ,-:rf f IIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMAIIIIWQIIIIIIIIIIIIII IuIIa:z..I 5 + f I II.IIII- 52 NIIIIIIIIIIIIIIIIn -JAIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIm?2WIwIIIIIIIIIIIIIIII 5. I IE A 'zpffqfi' I- I - EX, r I I I I .ll IIGWVIEILIHZ Y' 'NU-XX"ll'CCiHili+IS I A R D L I N E I q LUXURIOUS. FAST SERVICE BETWEEN I I I Mexnco AND NEW YORK I JOYERIA I VM WAHI l I , V' I h x H I , NEW TURBO-ELECTRIC LINERS I mvvwni. .I-IQMEIIICIIIQQIL IMI.. 2-:I I I I . I I ",Morro Casf!e" and "Qr1'em'e" I Ri . fm? 'popufar sfeameqg I Q n .IJ-I 'in Eixf1If5t I fc- n JJ If - J! I , I I Orzzaba and Szboney , I I I ., , ,L ,I,,H,,W,m jIfIfjj4I'f- Z I SAILINGS FROM VERACRUZ I I I EVERY WEEK I I I I I I I I g I I FSF? RESERVATIONS AND OTHER I INF-'QRMATIGN ADDERSS: I NjUgaj1f,If,IUI, JUI, iw. LINE-'ZA WARD, SS. A. 5 DE MAYO 18 I I I I , I. I I M5:x,.Ic,..0, D. I I I I I i -- - - qv- o '- -as r.:1.'aI' '-I .Tp .s ' rw: , I I I E I n . . I T25 5 LSEELI 'r ?1i?:II.QQfs53f,gQ ' I I I I I I I I I nw. qu I I u. If in QEQQJI I '. I ,V I 3 I I I FILL., M ITIBIELIII I , J1f17II-'W I mW W mm j' ,W QIIIEM -I I'wIIIII II I.,-I I HI--.LI I IIIIIIMI , HI IX ffif mf I IIIIIII wI I IIII IIII I W I mWgr IwN .I.. 109 I V .. - rx ,gr - fig -,, ,vw , I ,Lf . . J' ' f' Cqnf' 'Rf .' IQ 'tv' ' ' ' "' ' " "' I 'ms-' I all Fu-1""' Q I2""""f! 'Hurt -w-na ' . - - I' T5 I ' - 1. 'I J Ii : I: EE I , gg 5 I 523, . . V . Ii:.m-A 9 IF-rx 4- 2 , N' I I I I ' I I I 5- W A -g , ,I I Yimhh Th-.wifi M -N4 f WV H V YE- , ,W I,..-,.,: -..........---..17J.-,-.-... ff- .V if - 1 LM EF - . .. -H ......... I -'T I A'-'f.I irffinfu IVIIIIIIIIIIIIIII I-I-I I IIIIII 'IIIII"'W"I"IIMIIm: """'UW"' H 'II' A " Q I IF ' ' "I4"' IIIIIIIIIIWEZ4 ,. ,,,A -A-- . mmnmu 0 II' II' ' X-LHIIIIIK I' 'III I"'f-, .X.EiHF'I':I'I': :I 'l7IIIH.i'f:FI'fm'773'4-., I I III-I ,,.,, jf 'EI I 'I I-" IIIIIII I II, f Lf tluf ,I I IIIIII IIIIIUIIIJIIIIII H 0 I I ' z- 'Tim I-1 I 'IIII "Ml-In I- III, -'If" ' kHIIgII I-'miI'-:,2miII"n'IIIPII "II WIIIIH, 'I',gIIII"'II"""'III 'f-XQIII III UL! -- Ill-IIIIX lam, "1 ' 'IIIIIIII IIIIMIIIIIF-by 'I.. '5II2'5" lI"I 5 1 . I II I V' -,I5IIIIII4u5E,lI:ij fi' 5'1f,'fIff, Li mi' 'I I I III X A I .-I . .-- WIIIIIJ I . M bmw I IIII I . . I ,I I I III .- . ,..I.I I -,fi . III II II, I .I L I I - . I IL. V IIIIIIIII,I.,, I "I EMI- SIIII- .kIIfHU,,,I I I',I,L.II?' .II IIIII I I I , , ' .1 flag " 'All III I Iff,AII...IIIIII II I ,Q with IIIII-I 'f ' I I II EEIIIIII I I ' f' I I I ,I III A , J I II I I I I II I II , XIQIIII I 'f IU, if I""I Emi, I 5 , I ,.:,. Q I Ilfkf I, IIII. ,,.I A h . ,L - . ,ul 0 I I i'?Q"I I 3,29 'J'fIff.3lIiy?fQLE: ri ff' ' ,lj'II. 4... ,Q 'A 'Il ' I I ' Q. ,I ,I Ir' -N-Il II' ,fn ' ' I f P: :Ii x IQQT 'X Q" .F -w I I III I I 1' .If nm I .II I -1uI 'I 54551541 II T' 1 "ia:-"""fI' IIIIIIIIIIIIIQIIIII IT IIIIIIIIIII.. IIIIIIIIIIIIET .... IIIIIIIIIIIIEET ., ,,.I. IIIII IIIKIIIIIII IWIIIIMIIII .I..,.I. .EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE-., -... IIII IIII.. jf: ..,.. IIIIIIIIIIIIIIII ...,....,...,. IIIIIIIIIIIIIIIII ...,.... .,1.1 ........... ................ . , .,... IIIIIIIIIIIIIIIII ......... .,,.. I IIII In. ..,. I IIIIIIIIII ..... Y 4II Y-Pi F ....n will- - . ' ' A - , . Nair. w 7 . -13WZ'Z."'l1Z""f"'I """' -"" " ".'7' -:"""'EXX"'lk'C -EKXA LL" , ,f W J """"'ff7' ""' "W" WIAP Y-l"+--"-"""-" '19 017 num 73 unuI:HIIulunInuIuuInuInl'IInmnmunmmlrul1upmumnaunnu1n1Iruuuluuniulprliniii' 'lIWWQHig',I11gqlz1::::::gk + .m aQlggfl ll:1., . :iiiilllllllllllllllulllIIIIIIIIIIIIIIIII!lllmllllIIIIlIIIIIIlIIIIllffff llfI'mm ,X 1 M T ,."' ,v" 1!?f'!!'!P'!!' f' l, , , "'-. - Mllunmnllsmvlazlflw f f- : IillIIIIIIIllIIIF:'llIIIII,IllIllIllIlllillllllllllmlllmf fmmwglllluiiilllllillllir N ' N'HufunuIl1fllzC'fiM?EsaaaanH11l1un1IIlHHm .m H mm . . Y 5"iH'N ,. . " ' 2 og.. Y. I .JP ' w',O 41,1-15724-r u l Wi. .1 yd -D. 0 ,L s 1 q X X 'N f X , ff f v . I X If 'X ' V . if My X W1 1 3 f X X f C I of ' ,fy If X 1 jf t ' . W I I . X f ' ' . X 1" l"o"?'1"' I 4-t'4'f1'f ' N X typ 1 ! j X My W E' ' I 'ev ei , 0 1 ,,1 ' " X iii? l fw Alilfi: 'I 1' is Il I Y 5 1 ' ' ' b f ' f , Y wx N , ' X iii !lnf:'a,, ' HW x I f Ru f 4 ' X- . ' ff -' QW 1 'X 1 X J ---'E "- ZFX 1 WV' 1 . W . , A M, N, 'f iv u r . 2Q m llmH - 0' """""'n W- f ,S """""' 0 'E ' W l..' H TIII 'i ' . ST HIMII IFIII V u- W.f + 3'l'1'5'ff'Ii?3231?W9g'AHf,1 1?5g'i VM 5 "ix flifx :HI " W MM 'K fQ"' f Hll'1 1' 5 MM IHIII ' 4555ffm""'Il""""""""L""11d " wif W""lV1M I'fff5Ev'If +1QWE,myl4'm SALL Y x M mi! it , , S U H mfg' Lf lung!! ,Nil 9 "H I 1 5 '5l"'II,Qk!!z, Mui: E Q SS' :hh A I' i flll l-1 In Li? ,TF 0 X-I Ii - .i.,.u6unII f I Ml , ,' . -I in dx? f 114. N..m:... 1ven..., g lVE: i.., , if 1,. . , ...,...Hm...k W... 'ml 114 -'ia X X ,a ' W gll"'5'mi'n""m'"HUIIHE'Ewywylllwwwimlpllirzzzzz Q.. Z . ...amIInIumllllllllmluvnsnuunfllljiluumm1nuunllagnnanll1wv1u1lun111nmp nun Illlllll 'H 'dll .,1'...' 1 ,4,' Jn' 'Z - in ', Vi -,fig ,,v. l -,ull L ul.. .. - pill fx llll l xX.. - -...I I' , ji!!! -,lil ,ig-ji. hh. I Iulnunu mwnlllhmnmnuunnnmlnllligfwmlu : Qi-,QQ .qi , :'f um,u,,,,mwyfL .-, 4 Q , ,,,j1lll,,,,,,,h,fT,-Iffi. mmm A S- SS""- "S 'Z-fx7ilQf' ' 'Q S 1 -' - Y- . -Mj 'va N k -.-- .. -. . DIE: P wgwb fww WI ITN . . , 5 . , I I . N-0 121 ii 1' E J.. wi P13 L, -A .L 1.2 f . ,.., N N G . do Aarco nagmulnliuhl .f . , L. . iff g . iii? Y sz-S NE E3 LT' E. R S A'l' Sam Luisa EPmtosi, S. L. P. Monterrey, N. L. Rosita, Coah. 5 Chihuahua, Chih. Mate-huala, S. L. P. PRODUCERS AND SELLERS OF GOLUT SEWER f SME?-E Nil-ARSENC -ANTI1 ONY CQmpmiEia ilmqbsawiiesqu ds .fgsfgigbisxiws ROSETA. CGM-5. com. - COKE - AMWEQEXEEUM Q BENZOL H QQEQSQTE ADDRESS: SMERICAN SMELTING AN QEFZNENG S COMPANY 120 BROADWAY AVENIDA JUAREZ as NEW YORK CITY MEXICO, D- F- . S . -.. .......... ........ .......f... -T-, . , ..-. S . . .Q TT?331:-7'E1.F57Q?"1g'.' w .4 '-'.- ., ,,v-. . f,"'w,w...AY T"T.:i1.'.. ..,., .1 . -. f.m'pl i'Qi'i'j1j"jgg:1fg4 MQW:31''I5Fl2HllIll111f'Qg'I """"" ' "" ' -sfHf'f1IvI1'-i !lf.I5lQ'!f " W" 'i"f ll1'73!'--gf .g'wif"7?' "', f'1l""'j?:f ' T U' ' ,,1'!-'Iil, "',! Y fx' ,l 5' gr. A ' 'M My ' w:' AIwllll-Ii:Elljivy--g"' . ' -xv' f' ,,.' 1!1y,! 5" N 'iq W-'-I., "ay '. ,M 0 A fftifnhi'-i "" gig 5. VI, ' L-4,4 Q4 l jQ,l'li' I- rf"-QQ, . ,I 1' ' f , I' nil" y af!!! I", .X .' Q- 15" ,wlIf,,1g V ,, 1 1" 'H "lf" f f n ev, ' xr. ' F? " U ' iff , gl n , g,..".m ff . ' fu Ai -. ' ., .. W1 M .rl La.-, ..-, , A - f 1 . 'f .. , , 1 W i YIM, VI-.iff Ii WM O O I N .5flff!!wl'fji'Wye. Q ia ! 41 I . 3 ,xml .gp M,..H :f" 'uMWI' l.:WW D 6.1. Vm ,,N4Mlg :r.yf5 l,WQV11 A . 0 Ffu all A . ffllf . -l gjff xQ A,Il51'1.- Z !W 9lL9359i'T 2Fi' .,... 9S?.Ii:1u1I .p:NQ..., .,,. fm11l.m.1.L5 2.....fnal1n:v ,,.,....,..,. Qinlflilmf . -..m.zu125!?. ,,.,.m1n1im. .... ,,.......'.:mntE?W.bi'!L....,..3TE1f...if ..,, -...nr11,. ' 1L . filf:-I 1 A . 111 I IIII 1, rm l I' I I in ll I I ' ..--'Hoot . ' Vw ff' ou- r nr' ....' n II V InIIlI"' IIIII7 A ' III ,I 7 - L sb 77nd"' I I-IW" NBII ml- I' , ' III I . init' U I to fsiittul' w e ston ds t I It it I , n.,,,,j.Qil5tirI- .s "" ' tr ' S.--. f t es, ei'irtuIIpIr'1Q,3f iirir I SW 7 J wif , K 7 Song 27455trrrrrttnttuunnItI1IIIIII7ItuuInIIItrrr.7,,,,,tt17ttrrtu 1rrrrtrtrlnlllwwwww7,777um 7 ., 7 Z e i .irraiidillmlllll ll , snIunmulynnunnrurrrnmnrnInmIunII,nunmnnmyour I Inn r .-' nl 152131 .it G if 7 1 f I. -' 1 n MIIIHIIIIIIIIIIHIIW LII It iipl 4.1 I ti., J I unuttIIItnre ' tho Itrnrtrunmr.uns.. 'I S 4 f 'IInnlIlttrlioer-gm2eaanmnllllnum? wonrtnuull G+-fif 7 7 I-2 ,gk ,j,,1fn'ifg,gT so 7 ii! Dragon cle Gro 24 MGCICFO Ave. J. H. LEON . Mexico CIIV. Direct lmports of Chinese Hand Made Art Goods Appropriate tor Gifts Genuine Spanish Shawls, llimonos, Pyiamas, Night gowns, Mandarin coats, Bedspreads, Table runners and mats, Tapestries, Silk lamps, llandlier- chiels, llulllers, Shirts, Socks, Slippers, Real Chinese Rugs, Wiclrer lur- uilure,aarl liuesttea. Exquisilebrirlge,Tea, luncheon and banquet cloths on Chinese ar Irish linens and with fillet and Italian laces. I I I I I ce?-'Solis Mobiloil 'IIIE WIIIILITS QUALITY IIII, Specialists tor 64 years in the imanufactnre of High Grade Lubricating oil S Recomended by 96'ZQ oi Manufacturers oi Automobiles. Vacuum bil Company de Mexico, S. A. Wonderful pieces of work on ivoru-Jade. 7-imber , , , Mother Of Dearl, Soapstone. Durceloin Clog, 7 Buoarell No IZ. 8 Apartado ZZ Bis. Brass. Cloisonne, Dewtent acquer and exquisite- I IVIGXICO, II. II. lgcarvcd and brass mounted woodware Silks Tel. MPX 7,8046 7101 Eric. 3,0749 and llnerls Du the meter GISO- 7 L 80 47 2,0748 All Hand Work Branches cmd Hgeneies in Monterrey, Prices that suit any pocket-book Gucrdcrlcricrra, Torreon, Dueblcr cmcl Merida - A , G , f ,.f,i4ai,:l TUXIS SQUARE """"""" "' II rjgtrnlru' , - ., 'W - pw . 77 , 7 .,, 7 , ....s. - im m a ...... 5. ,.... ,me ff ,... .-.,-. , ,,,, . s -, ,..., --.W , -.,, - f ,, ,, , H U W Y '-V I ll. X lr' I K 77 I, X! , 1 Vw I7 ,mm I 'III IIIIIIIII 451- N Ilu. n o -nrIIIuI 117 'I I in -.-- IcrItIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I ... ' , ,.,, .-rrltim on I - --17" -I7 pn , , t 7 , I f 7 ff 1 II II I 0 '.1 7 0 llllimlx' I I p-is I Km 7 7 lull 7 , ,,,.. I K 7 I 'I -K 'IIIN ,x e N "I it -Il""r a 'N It II I I III null rl IIIII ...lik um hm' N- 7 I 7 I Inu' 777 . X 77' 7 7 II S 7 Il I at Wksyrbt' MG-It I..,4 It I IXII II' -Aww IIIII I II sf' n 'ui 'fLQ.7IIwff3diIV"IIIIt'III I---In I 'III ' :I I"'. I f- I"hI'IIIII f AIII II" 1"'II""' I I A H S . IIIIIIIIIVEIIIIIV LM 7,v, .W?h. ,.IR,I17gl3f I ... r lllnniliili .1T..iTZ1..nnn1nn... ..,.. I1t,.,lnnIi.,, ,,.a,.i !i'IV ,.:inr:::i Li..n .'... .....,,,,, I .,m...rttniitritstI'I......,,,Il t,,.,,ggf ' g ,,,,, ,,,,, ,,,,,, p,,,3ttlUa,, gg,-ll ET ' Is gh 'iff' ff Q IIIIIIIIIIIIIIIIInmumIliIIIIIIIIIIIImm:IIIIInanIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW ln nlllllllllllllnlmll Ilmmu . I I n ,k,f0fIfI SIL? g T ' XQQHZ Q I ,IIIIIIIIII It I.GMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII , lllllll I I ImInIIIWIIIIIlllnnumuIIIIIIIIMIIIIIIIIRQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin!IIIIIyI , I .I-Ifw 4 III' III I :I I f ' f 4 IIIIIIIIIT A - . IWIII IIIIIIIIIII I 4,.Q,.A-ff, ' 1 - N QQRYJ -- V- : ... -- -,W I I I I , 522 .gf IIIUMEZILIMENTS CF I Fibriczfa, fie Hormas y Tacones, I S. A. ' I T Lage Siiswbm Exim. 250 Gui. inahuac, D. F. I 29225 VM 1 ' I I . I I Ida . . f'-i:l'5' I Exciissive 35195 I I , I I I I X I ff Ready-to-Wear 'MJ I U I x- I I I Dresses-Caats-Iiats I m f IJ I In , I I ,xi 5 ' , '1'. p . I i Underwear f I I I f,x ---ff casailzlaczc III AV MADERO 45 KK HAS ALWAYS THE BEST 'f'g :- The abs t T1 nfl d profe or Wno went Cd zzgiatc- J 'III W 'III MWIIMIWWWWZV WM V I ,IPI r x if ,NX 4' IIIIIII -I III wwf 'gf 'IIIIM II A IIIUSAX, fi " I-f-fi I II IOS I 113 I I I X ' I I ' -' 1 I' I 0 I I I I I I 1 I ' 1' n' I f I I X , I ' r ' N . I 1' IX ' . . ' I I I I I I I I w 'A I I -f f I I I y l I I I ' N 1 f I 1 I I s N I l I :Q 5 I K I 1 I X 3 1 ,Q qi f I I I ' ' , K N 5 5 I '- I ' I I f I , - , I . ' ' ' I ' 1, I X I x K Q X -.4 W 1 I ' X x A I 2 X. ' I ' ' I- I I I - ,iq - ' I' I I X X K x I I 1 I : 5 f. x . A l I , 1 I I Q' ':-.- ' I 1' Q - : 1 ' - X . ' f I I 1 f ,, - W - , - E fn, V ' f xii 'Nb I ' f I ,I f 4 "f--...K 5 I en -1 i...f ss ' , fl' ' , Iv I- IMIIIIEIIF. :P , 'TI VY! Huw W I V, ,VNV I if ,I ,. .W I !,I,W5'Tj1wTIiI.I3g1..I ,,., I.: IWTIEI :w:pIiIIIQ,-15. 5-E: -.... .., . ....- A ...fp ii 'ill II M will - .Ling if Wi q hw' ' gummy m1?, -,,,..m,nn11yM-F7 III- 1 - I W IIIIII -' 'II,IIgiw , . V-jS 'z."I1 , III?IV'I'II1III5Ijg,IIIIIIII 0 - ?f5i,1f' g,,,I',I T,II""'I-f:1.,. IIYI' I'-Il.-sb 9291 , -:,Ige+gM I . , .HIIQI ,3'II"?f"Iffff I -.:,IIi?"WL IYIII I 19' -.IIIIIII - A fi- -' I' I um ,sv I fx 'IIIIIIII ffl 'iIII""' I IIIIIII ' "-f'iI'I 1: V- 'I .. ' If -T 'III II' ' I 'I ' , I . 5 Aif' i" III II" 'I II' 'W , "I 1551 I". I T -"III I I -I I Ir I -I f III' -. ..uI- I I i- . I -III I, . . , I J , - -- 'I 4 I SW .. 1,1-' .- ' If - .II ' 1' I I ,II5,,fNIIfIW' 7 ,IIIIIIW wIiI.,5III-i X ,v ...K Vu A115531 ,,IIIIII.IIIIjII I IH A I I f E , 15- QrII'I,1fgI fill " ' : 'Q -qI.3If kqlaf W A M I If 11 VIA320 II " ', 5, I ' YTTI-" -07 I 3. I " " JI' ' " 4 5 II 'I 'I -IINIIE I, LII ' I IIIIIIIIIIIIII II QIIIII II II WIKI LII -IQ Ihliwsmfjl- III I . ' . II I f rflII.II'I?-IIINIII' ,I IIIIIMIII I' Z 'LTI I I III, X f -"f - I I f g I' . I Q I-I1II'j,', H 1 .'I I, ., A :II 'I' ix I R fix V- CI." ' ,135 T I' " 'Eng-Syn. I' IV"-"' -, II 0 I ll -1, -3 A Q w I :"""-'I' ' 5, ff 'I 'W ' I fc IQQLT - 595 .V ,Nh ,N 4 V ' ' 1. . .N'j1iII1:jiL,. 'III' -v.1K4:'J!:LI,' .3 I -1fIIII!1I:Ifgl 'f ,,.,., ,QI'9IIIII,IIgI,,,,IqU,4,,,.,,,5j I Ji" If Wj,,gIIQI.gQg, IQIIME, ,1,.MIIIMIIIIJII..W--.-.."lI1IUI!fif1u..:, .1:.,:,:m.--.1L .,,, .... . .1uIIIfIlII -. .....,. 2u.IL.,,,f .Mui : - .-Lijfify. -I -I.':,-5' L3 ' --E,-j fs 11, '?2jn,,glIIf,I5, . 4 + , ,7 , Z Quiz . We 2 . - -X, L, ,ff .jf jijg-. Z0 llllllllmllllllllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllIIlllllllllllllllllllllllluWWWluwwwwmullflllll..W ' a iaiiillllflll l il l' - 1 stiiill:IllIllllllIillllllillllllllllllllllIillltllllllllUllllllllllllili1 HllilllIllI hm ' Illlilll' It . mllnunllxnwlulllm I g T g. mu mmIF-filllllnlllllnlillllllIllumlniilmilI !l'nLlm1H lnlll' y IiIl lingual-Ili-If , ' ii llllv is lllllllllllllllll' Zsiiiiiiilillillllllllllllllllll 'WlllllIlllllllll ' . if-fr 2 'ily Qld sorgs wil, soon have to be l'tfVlf5' O' O'ii-'i-M-FTVFYMF-'AMWO Q 'til 'ral orought up to date. 1' cv' 1 sample: Para.,fg-',2ting Nellie Home. Q R In the Zooming my Darling. My Bonnie Flies Over the Ocean. After the Fall is Over. On a Sky-cycle Built for Two. Two Little Girls who Flew. The Side-Slips Oler New York. Has Anybody seen Kelly Field? Motor of Mine. I Airily We Roll Along.. s I've come to the conclusion that teachers must be awful dumb. Asking questions all the time. Anita P.--Dad, that dentist wasn't pain- less like he advertised. Dad.-Wliy, did he hurt you? Anita.-No, but he yelled just like any other dentist when I bit his finger. JOKES If the hitch-hiker hikes Much more than he hitches, Hefll wear out his snoes Ere he wears out his breeches. Mike M.-"What is it that you part hair with, ride all over town in and feed the baby with?" Sierra.-I can 't imagine. Mike.-A comb, an automobile and a bottle. Rufus was accused of stealing a mule. The evidence against him chad seemed conclusive at first, but the defendant 's lawyer had managed after endless question- iing to tie the witnesses for the prosecution into a tangle of contradictions, while the -dusky defendant sat watching him with admiring eyes. i Finally the judge, trying to put an end to it all interupted saying: 4'Rufus, answer me one simple question. Did you or did you not steal that mule?" '4VVell, suhf' replied Rufus candidly. HAh suttinly thought Ah did at de beginn- ing, but dis lawyer gennulman o'mine has plums raised a doubt in mah mind an' Ah ain' sho' now whether Ah did or Ah didnft. " , ls a silent servant and a most efficient one, l at your service instantly twenty-four . hours every day. Elcctrify your home and receive these benefits. A -' A . 5 X fQ:'yl I x l' ii . " i 1 5, , N, gun., jp 135' I A '...,.. , ' T t fl i' fr he if in . We - illi . Z , I hgizzpri... , Q I, My H ! . 'We,wi11I,glad1y tell you howQ I Call on us at your convenience. stu nt HECIRICIDAD GANTE NUM. Z0 9 TTL Z-04-01 ' the Mexican li ht and Power 60. ltd. 'A Q "' '- ""' "lIm1ll1uII"' "" ' ""' """""""""' 35 """' 'wmqgm 1- i 1 "'- "" 'I ""' 1' "" "''illlllllllljlllllflllllll :" I ""' 'lvi-nagwy' "wi" 'I' WI Jw' w by tm III IW fl M' f qmnllunx HV, ll. H .. .A 'H.,,,," , 'l',jW'l','l'lfl'V"' ,' , ' 54' 'f ". ll' ,. gg, -'.. :SQA ff' ,,., 'Lf 'X 4 - l ' - I 1 I . ' 1 .- P as ' ' "H-4 ,ff " x E l!,1uD!klg::,V 'Q LL' 4-1--L ,larger yl.llt,q:.:I ,lu 0 A-ri! O l lll l:tll. 1nl -: , xi .I lmuux lu :VN F. .X Ill Wifi 7 7 .'wtf.f"lil'l' A s'il'l?lifQ V 5 Pd? '.'a-quill! yilil- "N - ff X ,' I l 'llf "'l ' .-hflg 71. - :""lllIu lima ' - --:,lll' 'init - vi I ,llc 1' . f ' IL, " "ships I fltlile ilffftffliyatl!'uLg'b.if-Fil .Vfalter'fiKZlr.'lt'+'M,'w1fll?l1t'f?ffF-fi? mlith f ,ull ' W 1 ll, Ill I W e f At tila , N x 3 'll:' ,vp f-xx. 1 5. l". 1. Xfxgg 1, 4 , mg' ,1Qn.4,!:1 his-va.. ' H W1 .'Vgff',5k1'tIlt" ,asv W, ,' y Wt 'v I. Hi- , L 5 it 'ly U f .. ' ' 'Q ' ,- l: If X. A4,- W t ' ,iw f' ' J -h Q 1 at li ' . . l ul llllll f 'l l all W .tt.l Vl 1 tl lug s H , it ,'fH5t.3 'e or feels -gl 'tiv1fi.....t!a1-2 l " A O g W "V W... . v 9 ' X n l ,, will , lllllljQ1QT ,3?l,,l1 l 1 H 'din '--' "Iv Sw 1" pi L 2 ll TT' ,ffl-.:,','l3 4.22. H. 'A :wm'f viii" -' ix' ' 'Fr A: -si 4 M ' .. H' ""1 ' , l- . , , -.. Y. 'Ht . " 'r H' , - ET: ,f--iilfii' 'Ei 'wi-lllrvlili M-'MQ in-w'1wll"l .- - M V .. ......... .... .... ...1ul I ..... lnllllltlullum... smtnnll lllu .iulllllllllulllummt.. un M! 1.4 ....... . ..mmuuwnuuvn .... 1m l lllll...uuunm.. ll l' Nm in llllll Q liuWN1limlfM'll'll'll Q jg uuunuw W M ' Innnlliillmltlllfslmnu 1 1,- I - l V l A 4 l 1 A 'E l il 5 l 3 l F l 1 .- N ,' l '. ' 3 Q IIIIIH lllllllllllllll l l ll l " . ..... . 1 fi U' lllll l , A M 'Q llllll W Q iullllllll Ql! gllllllll.llllllllllllllllllllgll !wwWglllll....... Wll llllllllll lllllllllllllllllll l lllllll Illlllll' l ll l K ll' ll' -J Lt f N ll-l SN ,--i1-a iffl, A I 7 lllnllllllllllwwlllllllllllllllllllllllllllll -ll-fl.lllmglllll.lllllllllllllllnllasllaznililill "" " Q l. 1-.yklfllllll ' .'lflQg g ' gwlllllllllllll , X 'jQfj Q?,' 'T'- b Q xiii, l ll' ' ' N .. Com liments l 6 A The Nzllilual llll KJ 3 , if ill, 3 1 J ,lll Of N Q-sw' il l+AE,XlQC3, TD. M". 1 s- A M , 7 - ....... ...... .- .,,,, ,,,, . , Ni Wg: J, , . V, 'lllllll l---ll-- is ,E ,yr l l-l -i ull: 1 xl 5Wll.ll,l 'l""4 , 'l lj' l llll""'.n,':ll"lIllQ' '-'f!llHll""?vL f: Q -zglwum Wj,"'Ql'1.,:,, ' -:ll-il" W .l.EQll3E?j'5'CQg xzf1f':'J.l2iJl1i','l' iffy 15:-gifJ"l?W: W lim XQ alll., Il ll llll H S 12 if - . 'n' X' lf' I,-L 5795 xy '-,,, Q ," '1, L. I ll. 1. l ' ' 'l ' 1 -,Ulf l .-A ,.g, !f1 l N 7'l,'l5eLr'j Qi f'f1f:'-gb 1,'lfZ2'f,V ', HQ" ,. 'f.gf' l,e l . ll mllf l ln l l. ' llWllll. ,,ll,...f'f llnff llL A - , - - ll ' 3?'Nil5k1fff" "1 if ll, ww gwulll -l xglbhiyllllllllllllgi Mllllllllvgbglgiiillplx. ul N, l ll f l ' lll. .5 ,Igi3:,,jlgA1, ll l iixjlxl X " ' ' -.-. ,V l- ,, N Hgiiimllil ,,...,.... flllllRwlilll..1. , - Ml 1 115 .. .,,.....,W1 H- ,.- , ' .. ,LW ' V' - -f-T . azz" .' ' -' l V fl'-Y"" "" "' " M - , ' . Q .. ,X . . 1 -,...-.s.a-s-45.1.1 5 l I lr if l , , my , , I. :Y 1, H' 7 nfl' . In-Qxudg - -' M . L X J, fi... 7l'1'f?7 .mv umm We nunnnmlnlulilummmII1nI11II1u11IluII1nu1mIQwr114InnImuIMI1IumnNIInnmIIllWf313'Wl1lWWgg',Iy "tr: I .j mll1!l l1luu11lj gMu11ur11mygpnumwnmfnunmgllmlulwwfumIu:s1ma:gggWW11u1n1v:n . llllnlq ' W . ' f L mmmmuwnllluumnmsuumlllillllI1n!MM1mR2mIllllluluumum A 5, .wHuuummlll1wu:ER Amwmnullmlulll 3 Lo I fl if I - Q ' 72" -' "VW X1 r" ,QWY :Tw -1 A?g " "'- --' ---f- H uf.---...... ,. .. ......., ,.4... .....,,,.., -.:': ' - ' ww ' NEW 0 J""""""'1" 1" "'H"1" Q A .p w 1. 1 4:"' m W'fMMfw'Hm x w ww !F!"Ef':fSJ' fq11.,,1:f:w'f lw wf wwf- ", M-:iii l Hr f i M M lv ,,H1m4.,.m 'muum-f f --MW Ikiiex X g+fff'iy'- W-.2fg'2 l 'figf PH' 4 Qllzgf lb, S I I 4 mm, H1 L qglull' "'w.gf wl.yf . ' ' 3 fm f X - mm. . Q ,',N , W, xihci .3324 Wt., 1 3,-, L gp ,'-K 1 ,Jw X .v1. I3 W1 Lin I my w 1,1 V , Q A 15- ' , 1 ,!IffFJ! v f' ,- ,pl 'M XR E ,K itil Ti?" .iw !'w3?g , ,f'lll ' V X' WU 'X , I A Q 0 A 0 Q' lr t ,.nlI A.'a'I x .2772 'v 'N W If ' ' . -M? i9'i wH1' "'fi a ny W' , M W EIIW l- ww ff' MJ--" V -- H '15 J 'W -Zffffff' f HIIILUW .MW i Y I .1-iii. 1'-va-r - e..-432-"ij - '111' V , ' M1'f'w1 ,.'Qi"" 1" x ' 1 0 'x 'i 7.1 gm' 4""1 f '1 , -K i , " N 1' ,-QI' '-., ., mv" "X, : - ' "A -- - 41 Mi. 'W "H "" 'i 'lj"rA3Lf'Mi-1gJQH3E'a3' ig-?-:L W 'm""'!"'V' -- --- l MMU" '--------- - ----.--- --- -an -......,.....,... nfllmm ... ..... 'll.:HdllI1lt.:! 1. m.ErmWI " ,.Jn0llllufm1wr1nn.,, ,.,,f,f,1 , lImlIng5. pmHil1ngQIf H H " T' ' Q , 116 .1 I i I I ' I I I I J I I mm Z lIluIIfIIII"'I""""'WIII IIIIIIIIIII"1l'I"'IIII!EII'mIwwIi TIZT XQ' iggffkw- ,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IgIIIIIII.III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII :gift ' -,.. , I 'I., f i, K IIIIIII I E. 'U I '-11--551212-5'-ug ' I I ' uuu, fee ! "--'B "' " -, x 'I , IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMQIIIIIIIRZII I IIIIiII " IIIiIIiIIiI "u 1,6 '1A,, EIMHIIIIIIIIIIIII I : Haj-'Ee "?iIIIlIIIlIl lIIIIIIIif5Q I - ., I I I . I 1 I I I I I I I II I . I I I I I I I I I I I I I l . I V , I 3 l I I ' I I I I I jf !?!lQ"I'l2IijQ?CW:?iF ,- I jf slip, Massiere or a'I,,151,?ep-iq, I I you wi!! always' fum' Cczfresse I UI7dEF2Ii1Z'!:'!?.Qf,' da:'m'1'!y meme I I and ecom:Irm'ca!1y pr'i'cecs'. I ji' Gcnfesse ZQIEIQZ Imfariabfy I I Sem? OI? ewffjg Ifhfresse garmenf. I sgva can bug C'a're.s:se underwfear in mos? of Nye Zveffer cfass Srores. For men "IHS Q E? V" is H2155 rece! Imssscuiinfz Izmiwwefar. A ,I - , -wg 'ff vszgr T I I F I-v+F-ar., .,I' ' I MADERO,54! I . I . -' 1 f -'1 I f 1 J ' M . SDFCIGIIZQ In fi1IQZ,55Q'Cl!IfI Hua I II IIIIGQIIIIIQCII.. I , , , 6 ,,.'. , - I--1.. -I - -"mf I' III1'Q'f"' """""""' ' """"""""' f:!TIIUlIIU'w'I' I!"?Q'L-. Q " I' 'L'l-'I' 5'f'I5A'23,: "A:' ' f .- --'ff 4IIIIIIwr' I VII 1f"'II j Q .I "" II' IIIIII I'I' ,:f,II1J'I- "fa.r.Ii.IIII Q I'Wf,I,IIuI J' - f ilfiifif- 'ft' I-I2 III I I I 'III II-I IIII IIIIIIIIIII A H S UII'I'f"I"'I:I -LII. I s I II- I IIII ' ' ' :III I II III' MKII-I+n,IIIIII .QQ IIIIIIIIIIIWII I,,I "III IlIIT,IIIIIIIII'Q IIII , I-III II IIIIII Ik ...., ..,.1, IIIIIIIIIIIIIQLZF .,.. IIIIIIII .... ..,.III..IIII,ICI ...I,,. f ,..fIIIIIr?f.I -1II ,...mm IIIff.. !.IiIff: ,,., . -4.f,m Q.1 ' 117 'ii , fm F, , , , .- ------f Y - cw-wi L.. L.,,.,.-.....,. ,, . f I I I I I I I I 1231! 'ti . .'- . ,1 Lu, . ' 5 . ' 1 Libs, n f swf QM fi 1- I f be ' r SSM E I 2 If I I y, f' ' , mi iI'i l IIl I, 'I .i aiunllaluul nnununnnnnm uumnm mnmu IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII mmm num umm WW uuuuwml1l1n1ulni1iiTl,l IIll11nnumI1un11n11IiuIWh!,,igggWgi,,K a g ,t ...slllf,f , p lilly W llyllhli illl my I I -In ,lilll -,A'. X.-5-Is: ' . I, ,I : D gnu ulil , IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .IIIIIWQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImn.iLl..in'i'ni'in l wlllllulllillli QEEQESIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlln unm-.5-J.-:mn----Will!! IIIIIIII - E iw? S 554 ,DL e L I C2 SA IVIESQTRETT , . . EI.. UNICO ALMACEN EXCLUSIVAMENTE IMPORTADOR DE ABARROTES Y FRUTASIFRESCAS AMERICANASI EN LA REPUBLICA 3A. DE Lopez 32. ' MEXICO. D. F. APARTADO 1887. DO YOU ENJOY GOOD PURE HEALTHY FOODS? ASK FOROUR CALIFORNIA BRAND" FRUITS, MARMELADES. CATSUP 81 VEGETABLES SOLD BY ALL FIRST CLASS RETAIL STCJREFE FRIENDLY CHATS Qcontinued from page 79.3 E y Ignacio, altho' a henpecked husband at home, is, abroad, the trainer of the range bulls. In this field he is much respectedg and his talents are universi'I.Iy adfnireii. I He can rope them, ride them, and break them to the yoke with 2lIl,I3il'? and skill that quite takes your breath away. It is seldom that his pride has a faIl,.but once, as the ,following incident shows, the old saying ."Pride comes before 2 fall" came true. He was gracefully Htoppiirign a bucking youngfbull before an 2ldIIl..i.'ll'.i.f .iudeuce seated on the top poles of the corral. He was in his glory, the spectators were cheering, and he knew he looked well in his new sombreroand., ,charro jacket that he had put on for the occasion. In the midst of this paradise, his wife appeared at the gate of the co- 1'1'3.l.XVl1?I.t evil angel guided her fggt tha.t day, no one knows. She Was there. That was enough. Whether her presence frightened the bull more, or caused Ignacio to lose his riding abilities is of 'no importance. The result was the same. Ignacio 's runty body flew over the fence into the horse trough on the other side. VVet through and all unstarched, he crawled away to hide in the hay-loft. I I Thus does woman cause many a man's fall in his hour of pride. e I IILIL-VLIIiFrames for your Glasses Beautiful and "quite diiferelit' from all others ,OIJTICA 1'-1fxz,xl, nv Madera 54 Mexico D F I , 1 ri- Q IWW """""""' """""" GT "" '1 "-' lu W . '-'-----"i --1.4" --i. I - 1'-'- .... , ,N ' Y ...-, .,. , ,I I--T-que lt r gm, ,nu v ii " ann' If-TnI'Tf'ZIi7iIII!.e','i iiire r: 1 I .A -. z- --e. few--Iiiulll ac-' i -A .t .ifhlll s' u If 2- ' I I I . . I A. H , S, ' II faijiiiiipt ,, .JI uf Ifff I I limi-' ulI 1p.1 ?, " H' A I -I -wnnl 'TNT 5p..C Imp' wi 'lm' iII'IIIIIHIII ff f Min' -. - - Iiillmmi ............. nlllllllllluliiiiff.. ,iffilliulllllllllllr ..,,,,...,... mm! , , IlIIIIIlIIImI mT','f'. ,,QL,,,,,,,,..,,,,l1fI,ifI IIIIIIINEEQQ 118 I I W " I Wg? , I I X P 1 w V rm A -A ww N M' A, AAA .A W E, 3 S mu .. 2- " flfflq 'sf A S A ' 'IIIIWU Q Q 'N UlfflIllll""""""""'l"f lIiN'"1""""f"1""!lIl'qip1wwlwwiwumm.. , 7 , mimhmnull ' ,up , mam:nlunxllmulullnnsnnmunmlqllpulualaufuuunuuullanumuuunnmmulnauumllqwm 205 + 'N i " 5' - J I' ----- A "!1'......"'1"'H" .- S -.x N 'N ."1 ' ' R- -5'-if-as N 2' 1 mm,m,,,.r2...,,114jj" "" ,1f!UIlllWI!l - , ,I 1197 A-. , A E A lllm unuumn JH...........A,....l1 ll A p ig' E , 'I1mulllllIl1ol11i lll 2?iA1.gQ.n lHHlIll!Ia..i.ms:f iW'H -Fu LM EVA 053' AEE FW 9 a A i.Q15'?'E?"JGHO'.-:SL 5 131.294,-.AUT'oMATacg4, A? REF'RlGERA"'FQI'3 A PRODUCT OF 12 YEARS' ' RESEARCH. NAME WESTINGHOUSE ES YOUR GUARANTEE. T Eg5E55'?EiiEfi!i5if3E HENRIG INTERNAEIONAl S J!-.Z"f'1R -'AUG 753-5553. EDIFIIQISD "LA NACIONALN axaxscc, fb. ' - -----H-, -H u---- N-1 - QM- --1 ---A 1-M ---v-A-A--A ,.,--':" :7!.ifj""""'-P-X fi QQ' ffl: wifl-"' , 5 f fiff :E'."1,':l' P I il ' iff' A2 A 6 . QTLX - E ,44 A Qfi'L---xlgxi gf 4- .g -NYf9rL, f-6:-2.9 F 15,-f ' , ,.fa"" NNN! WL. ' Ff?f fig cg ' Nw . ,. ff N .--f we yi ' ,. ,f .. Sf 'F A fiiifw I . . feb MRA--mafia S A f X ifiJ 2' , X xx, ', NX 'Sf' X A 2- jEf"""" " ""' ' 3 i' X ' X ' V ' 1 if ' is if up . K4 A-if -X4 , X J if 1 3, 5 , jg 1 ' ' M XX '17 tx 'fzsicx :di V' xg-int' L. E "' A 'Nu "'A M5 'fixx " JKx-veil i 32-'X A 2 'L x in - ' f ' 2 ' .Q-1. -A: A ' . , ' 5 x ,W N 'fm 2:1 "if Wt: '-rf 'i A f K f A J' Y "II V A 0 if XIIKII-.K XX SIX LVM? vf Q..-1 wx-'QQ' r v f 5.2-X gfgf r3 M4 QC up 1m xml ll A 1. IP --::'i"" ll KOBIL ITIPVNHENI Sh pwrecked sado Why do 5 Mat canmkal keep lookmg, at us? Second S :J M ay be be s LLP 1 od HHSPCCYCV , Ilnlmmml gb WW I 'ffm W ? ws? ,If .W ff, J .5339 Y- ' I f W HUIII 1 n Lf,X 9.HKN 4:52, ffwy 'F 1,9 P iksmgiimmhwwmuh F TQ f f I gf' Hill! ml nI1lUm'f1u1Illf?ffl!lIlu dm 'AE DW r I A T ' 41" 9 K C M Il X hXi,,!1,W Et 'X I . I XXYL :YR 1 nl Ivrdxvxx . L. f - ,L K-ff ,.,,-xl-FK?-2 fr' -7 I ,cfyu ff:-f N-xfifflg-, "1 7" fs A 'll ,svn 1 : axmv-w1u'uaf lawns: sf V4.1 ,EEZ-55 I " 2- , - 3 A A ,. f ' ,213 'x,.1:f:-Q, ,, x ff. x - ,- M - ,M X A- ' g ..f-33-3 f.,- .... . 1 vm' Eff-ffm -f":?u - w ' v ' ' 'z ffl' ' f.'U' '1 f' 1 4 5 ,gi fgggrts' 5- f' km, . , I .4 J 4 fl A lib 'Q 1 .-1 ,'I" .-,,.-ry -' .J 1 .fi -1 'p,-- Qi 'U '- , N - , 44 xi A , A ,L U 1 I l U. ' ' A .. , ' " Q- ' 4 .U H ' 1 S ' 1 ' , I 3 . , 1 - , ' Q 1 ' 0 f A H -N--AHAM 1 ' 7 A 1 I R' A A A Ez.-- f - R: -. A ' A -VVV ..in29341-+1432:2:3fsiaff+ 1 'Nl - 'f"'wuMWu.. .... ' 'TJIIIY T I " ' 1- ' Y Illlimm' 'EMIS' L-I I' .' - -""'A ' ., ' "J ' 'l""32f5i5f:L'4 ' 53" r'W7rH'1f'f'f1I1-3"'. 'Rui s'.'H" 153 ' 5 ' ff' '- -l"1f1J'3!'Vff 'fxfmugzg' A ,-J- 4 N 1-I H11 fra. ,f- .A ,A -- 1' Iggy 3,3 0 iffn4,,w:fQ, ,Q 1.11, .-M W A--rf, 1 .,,:qf-f f ufili-W ',"':2fyg,4g'f fm gf g u m.. 'A bfi. 0 ' -u N 11 .ig A -mimfwfik bl' '.w"'5'W"'un 1' RYQN. 'W' I' 'h"Xx"a5? !:.g:l'1' 1 'ww '4" HP'--Q T:x"" fpf 143' I 'x t' . f1'i1l:"! . 5-'f . .1 52. Q '.Ulkf7!,: LIE- 'I-ig EY" . ' 33 - "ARR "'5j.' "Liv -' 'H "'!""" f,f m,.f-K,..,"WH1 if innii"i' l1?1WJLT , . QQEKQQ sky Ll, +:f F y hE 'al w' , ' .I M 'X I '41, 'L kv i E. iv, : I - . Q 'nil V ,ig If, V f-H-'n,'l 'z u .IpI'h ', 'fid ' 4 , ,A K., .' L ' -A ' x Ah Kgf.. uu + f 'F in 'A 1 , wr W' H' E' ' -A A I lr!!-fi L All A ui WUIma a.g.,,x-..Ei5h'l' I 'f7'f"""" ff if f!.mn+wuRR2f. 1 W? -i 0 Q., ,.., W, T f il 1 al i A- E' nlflllllmiii-44amm.1.,.,F 1l,,n .,g,...,,.mmu.m . 1115 Laiinn lu1nnma..fu.... Mmunllwullluw. ... ,-..1l1IIu1.1.,..,:,,... I I.. .....- -M---M i f i i?iT---i wil-fffl , -,iii-iggfa-5.igQ -Tflllljlaz 1 . -. j- - L :'-'- -' ,R-' A ' A ' Q A- . 14371 V ' . . . MA 1' l g - gg, r. , , W A o o o ' A E XL. f 1 Q lf' l on J A f. 0 lllllllllwlllllllIIHIIIllllllllllullllllmllllmmllllllllllmillllImn,l'lli1w11a l.lWw1ljillli -i3-1p'i!:lE' ! I tl fsiiiiielllllllllllllilulllllmmllllIIIIllMHiHlllillllllllllllllllllm Hlllllllfll X .IIIIIIHU 'Nl Xi .III '- - Hill' 1 .1 f iM'l'mfII1w'wU4'wf "e lNif a.,l,l.l, ilHllilllUlllll""'-Q iillilllillllllllllllllmm HUF mm'lmglmuiillilllllllliIlllQiinliuilzillr U gg Ei' L ' H p ifiiiiillilll liillll mllllnnmm.-ia'.T. I "" c . A 1'."L1' if ft , T - ' TRAH. RANGERS p - p c i Maurice La Montaigne, Joel Coverston, Alfred La Montg John Brothers, Stuart-McCzt1"thy, VVilli:tm Shields, row William Garnett, ' ' - lst. 2nd Richard Mack, Carl Schmidt, Edward Goldstein, Julio Hershfield, Mr. Stech, Henry'Fi1siiiger, Dayid,-Camp- row Sydney W1'ight, Dean Schmidt. W . ' p ' ' ' 3rd Robert Mack, Eugenio Ochoa, Agustin Ochoa, Rodolfo Gomez, 'John Taylor, George Hatton, Athur Rider. row bell, Walter Garnett, David Phillips. T . A c .H ,.., -, , W.,---, N M' -A V U 1 l .af ' 1 ff?-Eiaieg 5 ig 2 5 1 I ' x' 1, N E b-,-- - " N , N? -we 1 3 N1-I-Z E ' 5,-J" 1 ifFSHF5T3,?i'i, CP5Vf1i5if:EW?Till3?ii., PTl2x'::?kK5CffQTD, Qffll9FiSB'i7I'7'llF5fC1Ifi'i9 Elin .S,7EH'4?V15KDEYl7Q, C'fG5Tffxi Wifi-.fI?39 if-9?3iTi1EKlif.?.!x'i:, ' Qi'l951nQQff13f'fi5EE5 QQZKBQFSFQ l"1lEEiS2V Vftbiixliii 5 ON THE UNSURPASSED "SANTA" LINERS l Q Luxurius Comfort - All outside Staterooms with Private Baths - Temperature Control - Equipped for the Tropics Fast Transit Time. A These are only a few features of our splendidand Comfortable Service. ' PASSENGERS AND' FREIGHT r Regular Periodical Sailings from MANZANILLO, ACAPULCO AND MAZATLAN j Enquire of ang A k Linens Grace de Mcxlco,S- A. Tourist or or Ave. F. I. Plodero No. I4 Q Dossenger Figencu ' Mexico Ciru 1 .l If ! -1-----.--.---x -:--- ,...... it ..... - ea... . aile -jim ,aaa -- 1 f........,..m1,,,.1.,,.1 ll '-Lir a'- mTf?+l i,l . t,,jw .fHi..:V,9.,1, 1,11 T? 5 l I QE.14MmI, .. 1'-gill. .,. 5 iM 0 O mmmqlu MH , ri3 'll"""ill'I':f All ,,,,., gl iii? -WI" im 5' " ,mmi --" V-:AA T if fi . Ium4' v "'i-i'f' ff2Lfmii""""'V'u"""""'4 KS'i'iM y""Wlf- " "',Tfn"i"' Ninn 5 F VINE, li L XR , , ,I ix , ' A A . H S NE, .'-.' ltlwlff ,wk I v- 'wwf ij llllilwvm wllllfix ' 'V X' 'Z - ' 4. --X HST, illll .- 5.4 Tr III ' ' V --.M In V, . I Z ffll V-mulllIlln...: ,... 1 -, A4 se.- N F? ' i 'ml A f W MIXED X yjullll ' . '!' ll' -it --"7 - ,,.. Ilnll' '4IlI1ll,, 'jlllllllnlll ,Ll '- mimlw will 1- 3 A IIII TLQM... .... ..mlIHllIlHIlillllim!lIlel mi fA.J.....,.. ...... g1..rlnn2If!lliUllL.ae5f W1 3' H ,im IQO , v,,,..,1. , , X1 V V , IS "" ' Q 'X . jf' ,ff ,"," ' b X If, E IIIIIIIII 90 IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII II I IIIIIIIHIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII """"mIInIllIII IIIIIIIIIl"""" I Q ' " I-HIIIIIIIIIIII ' fII'gf ,:IIaa:wIuIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII nuuwmuumu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mum Sb! - f ,II MII ',,IIf,!Il.-.ah H I L ,,7,., . I, KI, I III IIIIIL IIIII....III!, fm mul - I" I I I" ff '-"' "" I 7' "i. I - , '-I. I E ..., , sy IIIII2 ,-- I Am IIIIIIIIIII II IIInIInmmuIIIIIImmmMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IH spam. '..ia.iu.si.I.3ff ' - ' III' 4- N'IIIIIIIIIIII1I1II'N i"'1v22I?2a2saIII.IIImullIIIlIIII..I..i wIInI uunul I IIII M i I I ' - .B 'IMI , Siaicmsi Wishes for a susezmiasi am! happy feature I to the Gradualises Qiaass ef E933 freeze E522 N' ' . I 4 4 77 ' Compania Mexicana de Petroleo El AGUIIA, S. ie I -12: 4 - . I Q-2 M1 I I I I - , f-fm. T ti-1 If 1. , , - RW' ug V W' "" ''jIIf.'?IEIIg?III-!IIIWIgII1Iw""'I""'1f'fII9 IIWVWWQZW 0 441' I TS '- - if " ' :lf " ,I.ffI1. qv, .If 4 NJA .Iff , ,, ,w.wg" " f I, U ' 'I jk I'1I.-,I"' '.,, 1 "-' I ' , L.g,,lb:I' xiI,.,' f' -"' I g . 1 ' f' If--V 1 1,21 I f IIIIrI" 'I' lI IIIIILf' 'I .' II 'W' f: 'fII2II. I 'II9'S"?r'w'Q -I fNIii'N2cII"?IS7"'IIEE ff'f9'F"?ie'5?' ix" fII'm2:9 "-IIIIX I' I ,I fff Ifgzg' I 3' , ,A II S gl .I q5!Ig.IfYff ,i,5i',I,Iaff IS, 3 . I" - 99' 'I L5 FEIS III"'.1-,JM I I" ff - ' 'III' III- ,IIWIEI I' I " if 9 I'-"" "ffA'72i,4"7"Il",-4' fi' ' " ' 'QU I 'IIIIEI .. X W' I, - ,QQII 1.5.5. fi'f,5gI wuz I' 4,I, I ,, "I, N m" "-Iv:g1IIa'l,f .0 0 ' I - w:Iu.I1Iy6'?'f7f ,f'1f'g'fI' ' J',,,. ' me III II II,f,,N51i. ' ITiI1,I'Il'5i! 3 IIN . j?ZLIiIF3Q"I 'II'1IIIiIIIBII1Il'E ,g "1. ,L-..,r,IveI1I!i.II'I II +-Ex riff- 'I f EQIIFIIWIQ I ' II'3I QiiIr1 I iII1W " I I ' 'I II I? R' - f '- --"IEIIIIff:Ir2.1 G " II.-r ' I A ..II f- in .I pf- 'I IN M, -IIII I T T' A 2-A" -+ fi ----ff:--:: 113:-1-,. - - I I I I 121 ' , Z E A k:VT"f1 2' Qffffgfff WWW ...Q-HQ. , ' - -EX1 E 4 af f , , , E ? IIIIIIII 20 lumnwlmIfH1Ql,.1,QinQQQQ4,WlmIH1.nn,.,,,,.,1H,Wmmn.H,.,,1...,...,,,1gWW,W,,.,H I ,issiaaeullllliIIIHHQEIIIIllllfllII:JIllIlvllmIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIILIU WIIIIHE fygg ' IIIIIIII T . .. 1 A 1 lfllllllllllll i :TMIIIIIlIllIllllmllIHIiIIIIIUMMMMIIIRQIIIINIIIIIIHHIIIIrihLL1..ini'ni3f 5555553 'W ""'! 'IIIIIIIHPIIIIIIL g,:, 13 'nlllyllll1Hl!lL:l1mmEg 41--I-'WHIHIIIIIIIIII1 I E za ' JEIELJ JEROSPKEEQSRIIO, S. BK. IXEULVZKCAUI-?'GDJ'Jf'Zil5ULiC4CD, IDL JF. - CCJlElRi'JlfJUE'JUEJDD NGEIIJLIEK BYNJDD CJRQIEBXBWI JDJEIEIEJIXVJEIIEKIUEIS UUCQ3 RUE-AE, JPBYJRUFS COJJF 'JUIE-JUEC CIIUCY 'jPJHIJPJlElPJHIONJES: ll-EJRUUC. '7-115332210 E IMUEX. QSZZE57 135 I CIA. SH ERVVIN-VVI LLIAMS, S. A. LA CASA MATRIZ DE PINTU RAS OUR QUALITY PAINTWS ARE BY THE PEOPLE WHO KNOW MEX. L-82-45 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 27 ERIC. 3-44-11 . E 1 new My 4 E EE :wi E I Sifff24?f4J!fAfiqQi"MQ, WHfMkjiff' 1'f'QifgQpn,'hf if ' Q-va ---5 W, ' ff" , Ilfllllllmillll i x7 iQ II V" ',. - mlm -j,,EQQ5H? d l..h,, ', 'Il1I 1:5 Rl V-'1'E.l4E'9E5ff-fs W Q 'mfaigg1k',?f'2.W'1'V1!W5WZ! ieuQ?giQ9V' EE-zillfyfwis V5 - I H i f ':H"'5lI "4 'X" ' WPm ' 'U ' I' '!Ill J if "" 1.-rm X 'n"""' wIQ'571'f9"wiff l'fWlihf .lfviffi 'f'9fil,MZgfAwNf" 1 :7'Ulf5W Z A S li: ' '1h' fEE ..iil llI!l li xx flllf Iuqf my P',1uu.g, .l' Hmmm. f 'Mm ?f J ,- sy '4. U! , no I esehkwkv ",w:11L-LFIL' y',4f,+v- ,N . . . U U Q 1 X , ,4"' H l ff f f 'll , .1qllllmlHlllh44l1 ' -E Q 4- Sb V fffEfi72Er EWW.PQffw'iEv1wwwf11Qsva?1awiflE !" E- 1712 .m!r, w ' "' 22 2 4 1 , M 'IIIIV E-N l H E--3 aiu """ lImmm'-- Mi ll' k u' fffiiu l mun! ...,. h...nulIMIHH3iIHl ul.nn...... flllmnl IIIII Mlxgg u .. . 'WEN 122 L 9 1 A .f -I - - SW ' 'Y DWG 4' fffl . xlw I 4a I - x ff Lf ffff 4 - -ea I IIIIIIII mmmIlulumummllllllllllu:1lliszlI':el1lllllIullsuu'1uun1llu'l """"mmn1mm'mmmwwm.IFII , '- 'Ne f I Hg, i,, .I .. ..i . ,. I if 5 01 f Q I I f 'MII d ll' I IIIJIIQ. tg , f W 1 ..,, , iiuuinuilliwlnnllllunimnnqmlanuumllinlulIn AgiI!,,l.,. l l1IIlill,II 4 T IIIIIIII I ,l" 0 ,II I. Ii + ll "Ir , "If if-it I III IIIIEIIIIIIIIII IIIIWi5"IIIi'I'Qi, n l .-. . "'. II ":1 'Nl , far -" I I" X .. .2 I I IIIIIIIII IIA IIIIIIIIIIHIHIIIIIIIII sIlI....,.. l llllllull. '. 1 . .iam .1 ,,,, llvlxdiggi i it.imllgllll1lIlIl15El5,,,,,,jF.-.23 Ililllllll l Q r yqx -"rn Y -sri 1 1-tit.- ----rv,-T - B 5 . 'X ' ' l I ' Q 3- ln. -27. y' . s A RFK, I WITH THE C.OMPl..IMEN'lS 12..?If'HSi',l2 I?Na'f':Qtr,i'1'3 LD.: I I.LiE2 LQEXIQAENQ R'.-45'xiL.VVz2Y I I fr...a..,...1., ..,,,, I f ' "' f-if - 1 ---- ' g I I I I I I I f I I ' The electrifiedj scenic, standard gauge line between VERACRUZ, ORIZABA. CQRDQBA ANU MEXICO CITY. A marvel of engineering aehievement, built' over dizzy chasms and roaring waterfalls offering to the traveler a magnificence of unsurpassed natural splenw dour and fascinating scenery throughout .2f.fi4.fl'liIBS of daylight travel in com- rnodious ObSCI'VElt101'l-dlfllllg cars. Comfortablesleeping cars on night trains. Through trains between MEXICO Ciflf and Pl,i32lfiiLA,. I Excursion fares at greatly reduced pritctzzs gm -s:'vez'y 51,5 entice City and principal stations on the line. I J. D. W. HULMES, CZ. iii. I GENERAL MANAGER ecreuian. FREEGZ-il' 1 msf:,inn.f,.1 I I A I P. o. Box er-1 sas Mexico, sf. I ' I l m hurt, -J: :QR nz- ' 14 n--'-u :fu--yu H--ug I-amp W 1, p":4m"2' lI 'ffl' ""' I Q!""" """",f i""I' -flfmfmwi 'TW -iii ,fzxqm l'yi'1ff7'i ' 1 ' ' QW' Q,'Q4.II',2i:G'I:"' it .' , gEi"K:l:?"IIII""' If ' , .I I gl M' fjlftgx' , ,, ,,! G N IIIIMII My ' " ' X 0 IIIIQIII .4212 Ill I f' vu - - ' at ,-If .I 1 7 """'l X' I in . ' - ' 'I ,. - H 1- fri., I, ,ff fir- . ., .f1fE"i'?II II gg? III I I t xl 'il' I I llb' 9 , Ig .HW-ffg Q-1: I I It 4' ", I, "' ,S .zu 7 5, 11 'If 1. '2-QA?-xi"g"i.g gl? fy"-.Z::31,?mQ,?gf.AX::,iJ4:1lfwal I I I In I 0 4,1 new I li wwf I if I III I A . . . I f l? I 1 ,-:, Ili ' in 1- , 5 I , It , l,,,,,-r 1' I. .IE I ,-1 v I -V I , .V Z.. - :L 1 ,Vi 915' N N If fig I -H5 .n.:,,+,.av::,,7 1, f' "JJ5tgY,N4: -5-Va-.nw IM. 1 " r - ff' I - -, A ' X " 'ix M 5' I -milfs ,' l - lf' "'Iil"'f!iliIi"' -X, Y ": - Q-" , 0 ' I ,f',,f ' .6 I: J " 1 f' , - W. 'I I l'I'I"'.i'- I , "",f",. "II'f.f'i fm l li - ' . 'J f za-- .5 I I 193 .4 ,., ' ,M ,, I ' I' ,. -- ,- ..T AL,-fda:-'GW-1, .v. hit., ,,f 0- . if f- 4- , - , . l....,...,.. fr , .,..,-:.,.... I A.. I I I I II QI I I I I F I I An F ,K , 4. , .,. H ,, - 7,7 . r . , , ....., , -.44 ..,',.. 'J . "' " V ara t Lsfr - R W f r fi 'O are IlllI!III Z0 IllllllllnlllIIIIllllllllllllllIlillllllllIIIIllllllllllllllIIIllllllllllllilllllllllllllllllll ll' lWwlW' R , f ' z,,Qii:. IllUIIlIIIlIIl" . sgiiiillllIIIllIIHIII!!IIIIIlIlllllillIIII!IllmlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIfljf !llllllIlll Illlllll . ll' QM! Hg! ::: ill' . ht, I H... lg.. .hx ullli X 1 i N 'I' 'II 1' -1.. - lil -.gziiz-,il- .-giilgill . Mill i IHIHIIW lllllllllllllllllllllllllllllllllllli.,..1..uM:m.lIlW3Illl Illllllllllmn "Ll..unnnm 3Q 'j ,A 1 Q 'llIIIIHHIIllIl.n...lZg:aamill1aIIIlIIIllllllllluumma.. .v-...A II IIII g 5 MaxFacior'sProd11cts. Cosaieiic of the stars. Hollywood l I 1 MAKE UP lN COLOR HARMONY P r . IS HOLLYWOOD'S SECRE1 OF ATTRACTION. r R -1' sf 'rf 1 I . Like screen star, have your complexion analyzed and your make-up coloriha-r,-,' v r R , mony chart suggested for you by MAX FACTOR, R ' r R " ' l Henlywoods genius, FREE. MAX FACTOR'S SOCIETYMAKET U'll'7iSl lll0 l r MADERO 32 QMEXICQSQFQ. F.i'-Q i .4 FALSITY or FOOD qconginuea from page 80.3 W p . R 1- . I": r pickles also. Do you have any cocoanut cake today? No 21' VVe1l, lI'll. take a. lemon ll1CI'l11g1l9 pief That will be all. No, don't charge i1t.'?,' M 4. . ...J . V I Then the mischievous look in the girl 's eyes vanished as quickly as it hadliappear- ed and sighing heavily, she hung up the receiver and. remarked, "There goesanother week's allowance, but I guess it's worth it." Then she -was off, to 'dispose of the perfectly bai-anced meal and to prepare for the perfect tasting one. l That evening a very different carol listened for the familiar bang of the front door which would tell of her mother's arrival, for she was suffering from a' severe attack of indigestion. Suddenly she stopped moaning as her mother entered the house, and awaited to face her mother, not knowing which ached the Worse, her stomach or her conscience. The moments crept slowly by, and still no footsteps neared her door. h Suddenly the silence Was broken"lUv'jthe ringing of the -telephone, and Carol's start turned into a sigh of relief, hut only 'for a minute, as she listened to the following conversation : ' - HCContin.i1ed.on page l31.l . ' - . msg ll" 5 w..fr, gwwfftllllll fo GN Nl,flll,lfT"'NlPW lm,l wf Q jmfl QEEWEW ws M T ll A H W IIPIHL miln awww i rra s .Tr 5 ,I 1-lim .a IH'I1::::i:I!mI in lllllllllllllig ......, ,..a .... ...1.....:..1,.,n .... 1 ?gmIIIH,l 'Il 'fl'Iir.iWrg1:lgUIIlI.1 V-R-.III HH li K't-v-1rin1imlumumgllwlju rn, 1--' mr- flmllulyi no --,HW ,,,,,v:,. -R-.3,,,,,...., :' gf:El,v,:,:..Lf ' rf .. ' nmi,42fl.E A E .1313 - I -il nl 'lpn I f- Q 1 1-I MH.. ..-. ,nu Wi ' I V, P M! 1- ,HI 'W A, my .lr-" T-ft it-+12 ' '- 'r Y s 5 ii i- T " 1 I-:..ffri,,.r,-friillrll'lis "' r "' ll rlllnlh +""l'f5i1L Lflrrii 'Nl "'lh'l'l.jfl :l""f fl 1f,,. r"'l"ffL1": 5, 'lull , ,Q ,, A 4 'I vp., M u . i-.dx gi, ,Qffffy Lu, '-K. In If' ', ,r' Y, 1. ,U i "ff " -js. 1, M rl .wif it - Is: l ' f' l, v,..-,Ju Wi in 51gLixtf,l ..,4 g'?f'2r.5 wwiuu , IL I Wmmmhfrx .,n S lhhy 0 . 0 Ip I5 r 1.,. V if -Wm Ll Ylllljlvlff mmynwm J? lf .Mlq,!! I.. I. X 1, 1, H, ll.. ,Z .:y,..l I .Yu Q-digg' H. . ,- -Q ' -. H V23 , k V twirl Xu-q,.w -- . O- tum F X-5--gall Mfg! ' P, ,,,, ,Q ' ' 'I -,.,, IW- 'U ,lg I 'HV H iw lui I x l' isi.2g9 1- nfl. ra -as . 1.52 l M I ., ..... lwmn... 1 , ..... .....1lilIllln:f ..... ..,, ',fllIIllIlmn...., ........ ,':7.....ullIlIlIlllm ..,. ,.... illilnlllllluhm... 77 ....nlnlllIlll lllI,'1.1.inalIlMmn4r........,...H ,.., ..nmllllllllrlllllllliumhz...llllmtK .1gg,,,,,,,,,,,..,, ,,.,,,,. tlqn,'llllllli.,Q,..E:?l-5'M ,mllllll .Til 1 MW is - .5 YM- "' ' , - I Q61 I .RAB N iff, I I r I 1 I 2. illlllll 5 mmi lllnlllgllgiumm ,Wi.. 5, W: ..., H,,A,,w In W :I gn, - ,, . E ,f E .B Z 'l'Il' W X .,gllI. iliwwjlllfu'''"'1""Wm '-''--"'f'?'1-Qilwwgfgywlm... jf. Lf, .msaaltzgislglmanganwmn915511meTunII:mumzlgnennuf' Ifsunumemzpmllill Illull 11' ' - -H' 357-TTTFW' "'1 " ,V N ' '-ff "A li - " - H ' 4 il' nf" wlllk X if - -.ii Intl I .I mp.. Iiiejiltm, L ,,.rL' ul .I .I All ,my "-A Tlx I ll K A Q A -,X :Ei :xx ' Um - """"""""""1"t"'M' -'t"' H + H'- 11'. 1iL, - T , "hu11lIeI:Il:l1ml1 -f 4.3.ttI:umIIuiIlilVul.mf :'5Q?-f?1W1IIII!Illis11'If 2 f fig SL .L L - I W-- E.-- - -. .--.. ' 1. If, . f:.f?Q, -rf. I Gu TO T .K , iujgl' JJ I gil' X ."7 71 7 5 6 5 " hi '- mf I1 x C by -'nu ca wa if -a me -f .fit 2 , , , L. . . Q x Q A-.f- 5 Mayo No. 9, :-: 2-'4as..g3f 'u-ra. ' S-f'f9i"' it ' Y it - Mexico, D. F, z .N - "ii: ,i I l 4 fi? -'--A . -of: I Ylsnfii P. I ZW, tm? . .szsslness Mews I unch Prom 12 ha 15 P ht. ' p, ' -2123 ,-qjffiflg ' Y' - "".'1Q15l-'ifi-.-fu-3, --- E 5 S I .- 'T -j---T-T1 SERVICE A LA CARTE Q M g jg . W P W A 4 L 4 . . f 1 1- f -' " - - ' ' 1 , - - Q- ' ' C JCIVC IHCS D I UOI' The 1111111 on the brldg-3 addressed the q S .,g'.,..., P, ff: - . . H -1 if-ff U ilbllefflgiln- Q ine Haines of Good Eats Quick SCIVICC Az-ty luck? he asked. K I . f-,xx-gy lugkln was thg gmswm-, ffwhy, 1 Comtec-nas Treatment Select Music ot ifowty pike out of If-'rate Vesterdavn. . 1 . g 4. t - 1 ,E 2... t - chime. Say .mfs :stem Do you snow who I em: . -t "NG," said the fishermzmi 5 , H , - an 7 ' ' ' 'fs Q-ji, S4 fig.: --. qxqesi 5-A' - V I rn the ehlef magistrate here, and an H - - - -'-'C---- this estate is mine." "And do you kzimfpf wht: fi' am?" asked the T TJRQP- W- H- it 5-V455 fishernlzxifz quickly, 1 4 4 Pio. 77 ' ikii'"T"4"-"""--""'i"T--'U- ------------- --- -- - -- "Fm the biggest liar around these here lm-ss. . T FOR THE LATEST NOVELTiES, R E "H 2 1 1, JEWELRY, LEATHER GOGDS. E , . f 1 4 i . ,. - - -. f' ' ff 2 ETC. G0 TQ ' FLYING! - 5 I wi A i Q A99 PRECED FOR it--3EPAY. H ,...,,f T . U . 3 t . I 1- " - .'- r ,-a -- 14 1' -s 2: I f Q YTLELJ4 4' A 4 :C32'vf:n.1:?T'gf,fv-a' G PROP., ICO ASSAEL Q W . ' 1 A T . . 1 BUTLT FQFQ' 55233 "QW" ' . Esflepv. Maniac Y wzome: DE PIEDAD t 5 s ' ' 1 . l - i S E tw, J Pt n i me IDEAL src-Qs Fon SELECTING T R ' " t 1 2 Q AN APP-RGPRHATE GIFT DURKIN REO MC CD. gl 3 W s -.-.- 1 - -......--....--+..--.-...E..i ' "'WIf'1'iVi'.' W ! T .:-. LTfffl?f'tf'W"'iff-f gif-P1f'2.Fi- ' i7'f tiL .ii-.1.'-iff?-z+i"gl i-ff5fW fit555?Ef v- i ,t.1 - T ' Q 41, 1.1-Q j "qIg4,l'IQ!55,f. 'Jllggfl -'gh-riff ,g Z., --,J . ,Liz f,z.gw " -Q na-iff-, ffl gggjyf' aF'7qG'f..'4'r4WH15i ' il, I " f?iI"' 5 ' 'i""'x 'N " '- f' ww I 0 0 I ltxgxyiiai- . , ,. f-4--1. 1 . 4- :1f' Igv5?.,-, 5 f ,T -MTE.. 52' nv nu l,l'L 'il 1-Jie? f Wkitslgyyi 44 W' 0 1 'Z ip? ,Q -T- ,- 4..,l-.- ..u'Uf, ll ,sf .ix ,lin ' - -. . - -, I . I -1...,,- ,za q, . f W ', A W . , - .- ie . - .I , - .-1. ' If Z! 1, v . I AB- .nz I X T. ,il K,-,N If r K ,HV M -L. .4 Y , li. V L H1-1 , Agia i , W ff- - ,du . -, f M y . . 1 .g,,.' V' , li- f ' !Ui'1.f'w1Q"i5'f' f"IlI1:'ffH'i1"3' . 'Tix-. I sf 3., J.: -"1-X' if: .3 Q 'L +. ' :RTE-L I 5' -tv .ffl --- ' . , 4- . , 0 VL' 5Tge"' Q-H1251 'N ." 4-T ' " -N ' gggJY,,,,f , .'. ,, L45 Q- '- .,-1111, fill' T E' I ilillmmll-'5-' 'lif ilrlkriifl -Il1'frtit.....4tn:rrf1voR...,,e, -..JW . f..J'5f!l:iH3.?f!',-1i,i.f,.,, 41.1725 7-ff? 5: ....'!'-Vi- - ' "fit'W-iff'---------'U' Wm "" "5"L"""" 5" ""u',L' ' '-------'ll-rf? 1 L"lIL-1.--' fr-r:1I:!v.... A- ' -J-iii ? E" 241 I '1 E- . . Q t , A A ., 4 ' E V- 5 I H, EL:-L U, .., 1- ... -..--,,,,,1,4- -,VH-,JZ 'E p ,. 1 R. ' 1 W VL . y Swap M ., V A -A- ' .ENJXNXN W L X- I A ' I IIIIIIIWQ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII3II'WIIMllwgI'gI II "ii I 'I ItI 2II IIIIIIIIIIIII II , , IIIIIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll 'Ill si ll 1 ni - - II K , III.. X ". "lI V ill lllmIIIIIlIlI ll I' if n un p I I IlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilWM lllIIWaIIllllIIIIIIIIIIIIIilnn.. lIiIIiiIiIII : I we 5fi 'IIIIIIIIlII ZiasInIIIIIIIIIllIlIIIIII I.InI. IWIIIIIIIIIIIIIII I , DENl.ANDI rfmgna You GRCCER I11,I.oI-ISA BUTTER y f OR LA fjziaf-.4 ff,lA r::eooiIi'cEo BY THE p M i ,MERIc.e,I+II WREI MERY W I AND You wII.I. RECEIVE SATISFACTION p p Insurance Agent: So you're sure yo-1 never had an aceiglent of' any kind? Cowboy' Naw, the only 'thing that ever happened was onI3e't when a rattler bit ine. Insurance Agent: VVell, don't you call ' , ll.--y 9 i,l13I+ fill :LNCS ,Girlie 'Q I - 'Q qfgjie. . . He bit me on purpose. PALJl.iELLE SASTRERlA PARK SENORAS I i YCABALLEFQOS N cAI.I.E LUIIS MOYA. zogf TELEFONO ERICSSON 2-5492. MEXICO, DQ F. I . . 7 V 1 . 'u '- ' Son: Gosh, Kitcliiey T what happened to you? ' l ' Kitehie: My ,girl th,1f:w'me a flower. , ' . ,Son:iBut how eouldnlthatl cause all those bruises? l or Kitehiez she forgot the , Window box. ' ' I I , 8 gold medals, I ParisQLondon. St. Louis, Mo., Sevilla 1930 p specialty in all kinds of sporting and riding suits " I f' vi , ARTISTIC INVISIBLE RE-WEAVING Y at f V .. . V T ' ,J ':"" ' ' H ' "J" UI Q 'Y "' -II--"' '1 2-SIG-fm- Hm m H4-f--W--f., fi ,,,---I .fm YY.. H ., Wu HA, , Y N 1- Y , 4 Y ,h In ll V If' auf Jlll - fvl l hfg llln' ,,,, If' ,I N I llllul IIIIIII . .AJIIIIHII 'III -,l tw Q - -... ,,,,,nmllllllllmuullll lm h ,Till I I Iv L' Tv :U hlli mlmI,W7fI I5 li l ' III'I I.. ., f, 5II5l'l'l"' ' Il Q - ings. To lllllllllm . Hull' -I l .. 'll' lI'1f':i llill'l.'- ll'l" ll'w +5-N . . 'if I--Ill 'I' I' ' - "'-'X shlllpf'-Q "Jr izli' X Yi I ' 'fi I " I X. " Pf ' In l V Ii I ml-I ".-"5 'I fL"7" "" "'I' llllm'H"llII Nl' '-fl"'l"' II . hlii' 'h "" ."Nill1r'III-ITIFI 'U-I.xf"llill: ll' E ,- I I. RX. pll N. fn ll l MII , X II 4. . . ll I - 1 I-I, ff Illlll III I ll I lWll,a,, I . I-Ia, l l ,Il , -.,-I I- ,-L ..I , . Y--I -.AK -ll Z1 Hx f . ,II v M y' EN IIIII! I . I I- - , ll-II l ,, 'll xl . -- lll K-I l .--- XI.. II,-Ii Q , .l'lLllNWvHUS1'IIl-lil' gi 'flllzfi fr lm Hull' l S ilmllhwl I is v :ll Il ,il I Iii l wk 'llhliln illii . if-' Q L F I ' - - . an l 'll H' -'II ' is f 'xy 1 ws ill-A . l w mfll' if ' H551 . M lg , 1 ,l"v1,El H I ' ' :J ' I 3 +E.-T-Lffivmr -3II.I'I:,L.,3! , ' -iff., I.p -1,.I - 1 ," ' ---W - 5 , vm' A-Q I 3 ,... ga " ',' -fl' "' . """""f ,'-,,, , "'L '51, 'H' ' ., lg lg .gig Liga" -"'1'l5?'- ' 't""l l""""l1"'liI ""' "" l"'mlln"" ""' 1--'- im'-llllll' 'I"-1- 'I--' JimIIlllIIIllllllll.III....'.i'lllIlllmi?4LZ......II.. .......'. 1 .I.IIIIlilllilliiiliiliifiigfl 'HE?i.IIIllllIllll Established sineei1892 l l l 1 . K . QXM4 . - 1 X, visa 4 ,. N7' , , - A , i E 5 e - . -fe 5 ffyo 5-yr, ' 1- e IIIIIIIII ,G mmm munmunnmunu nwrmuwunm mmm - o 5:4 fe:-:W ff - - - -me .- 5 W k WH SHN """':1Ill?!ff5wQjwEiE1gl!l I-----he X ff. - aiiiiililllllIIIlllIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllillllllllllllllllllIHllllllillilllIlllllllllll ullllllll Illllll' ' ' 'Q . 5Q3'Li?':-'zffgvfrr ,m m - -'.'- - 7 ' "n " .x 'H Il m ? ,ms -"' Mmlllmllm l s 5 ., f C -25. "'h. . V f 'HH N IFAHIIIII H HmlllllIIylU!MiHfIE 1nIIik1IIIlluilfagauf Y 'gf 4 ""1 au.. 2 1 - Ns' s -e e - f H if IlmlllmmUll ii5iiiIlllllllllmmlllllulnnm.:-.n..i1'-Ililllllllllllllllt ff? LE 53? Q 5-'j gy A H as if M 1-'URTA Bri e 4 .a :.if5msfs HOI'V1i:?g Qeryeraz' g:'ECiJfI.C ILS making if possible Q7 'r ffl! women io modernize ffyefr k1'fcl7e,7s :rf a refs:-?1':fe.g. low cos! and on convenferyi ferms Sian' wifh cz E re ri eraior or a "6 .vvoi fain." ramie ,orefer:'bl" bofh! ,' add of.E:rz1nf'?.s I v 4 . bl 7 I .I , x I 1 . , by sfep. you wif! soon have af beauffful, modern c.'e:.f2, c'f'f:'acf.'w .wfcfrerf iff-5.".x .nfl of iff: I," fo your home fifwre envy of all of your friends. s Cbe genera! Efe'-:Mc kifchen brings you ilgfe e','o.m::" ang' iiealfh peg-.-'.-,:-'fig fwf' N, ,52f'ef:s eieciric f'igfr1:gferfJf."os: find Me speed, economy, and ?.'ff::?!y jll28!'jUGC? f."o'5.-oroj .zaz5'o:.f: Q f .Q :We Q5 5..i:IT US TELL YGU HUW Eff-KEY ET ' f"1i?:' 'f ' ' Y 'VV' ' 5? N ' :v ---:A -f ,Eg Nags Q gg E , wig me ' .. xflinanrl 7 -A gk . K, tm. Gm-:TE 15 s ' wiaxlccz, La' F. If WilIlli!'flgfEfQf"'gQ'::1I!Il"'1l H ""' "m' : "'fg su41I ' u m-M-I lqlsn ' lltlnnwff'- ',m :"- limr I L if ml ' A iw -wuulvfi If 1 -1V" ' , .m ' - A u lu ' ' m y 's uf 'fm -- m m I' W IIIIWT' , f. gl I V . ' o 'M I '11 'J"1w f' mf' VSNU'-.T-'NSE'-4J""-'x"'"T-::'7Ew'.i1'!'l:'- -7"Aw"J'X ff.-A-nN5w"'! . if ',, 1. H.--"' .p A I my I . I ' of g 'H N" Q M' - ," 4F""' 'fbi',-,-'w:7,iIVx'57fn"f.7,53r'.-,if-?5'Q'fU5J,i5'f-Lift fum-Q -2'lwX KiwiIWWHQW mmf ls,,,,r,,ln,'g5WWQ F M 1, 0 . 0 U fi5?r,lL 571 MIN. 1 W ,. is Xs lrl ,-fffoffl , : ,V IV' 'up ' U, V- K W t -tm' V 1 nal? W -- h mx 'wiki' ivlbg, DFMP- Lxqllllg I:IItI:x5rL:. izlth 'rr ha' E36 in 541,-':l:1PiV-.Shu sq' ,,,,'E"' eil 5 XII. ,,,,, ,, .,1,.uqI:,.lm1e!,.'.1fl!l:mlp1a,m,,,e.,f1 ,Mum,Q..Illgq.L'ff ,4,A.1L, Juullunyw ..,.l ....... ,. :. III!IIInr .... .... If .ANSXLQQT .. l A' v QA' W L 'lf lg", fffffiz E D A Y- QSM? IIIIQIII llll IumlllINIIIIIHIwillIIIIISIIlllllllllllllllfnlllIIIllllllllnIllIllIIii!nIgg5I wwnwlgggggghx gi?i vii. it .m iiigulvgll 5555anI4IIInHmwgllglrfllllllllllmwll1IIifl!11Ii!:f.4fQQIW I jwhlvllllll ' IHHII1' I H xfiiiia' H Hwwwf x: f'+ ' fL'ff' 4' !'!!!22'1N5E5fi: M'l'lIllll!ll!"N . 1 ' 'HlllllllllIIIETWIIIltIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHPHM"-"'hIllRQllnll'IIIIlIlI11lIlrinS'Ifi"iiuiLiu:E5S Q 3 253 A ,llmmglggllpyug fl44gg555i,,,,lHmm!Wgggqh,5,,i,,m,..q.:Wl1ullllnl11llHI GQEJA5 Ox 4, """' """"" '?"""IIlU!', """ " '2!!IIIIIU " ' "" H ' 'i""" "" "' """ "" 4 'lIllI!ll""' "" 'Q": 5 """ """"""' i .Qjjf"' Qmfgf "" Y """ '11 Q ""' mf: A Ljji " "" 2 'V ruiwlll ww ' , ""iS!f', IL' ' F I 1 .1"'f"H""N"""j", ' 1 W . Qu F! " f ilfllwww l ' ' " " ' lf' fw n P 4 J M 2 gbQalQmi,J txwmwdggjjq Eyiggg Eil1iL W nfgm lfmbkwmgiy mwgiw K Lg 1-4J"'a ima. w 'imuluhi umm """' " WMMMEQ lllilh 'M wg m1H'1LYW'r' 'W' I mm ,mm ., ll 4' Nc f f? , 1 V ' ,f , l, MI. , . fl 4 0. N- -- V! I . w - 4 -- I .u 1 I A 9, liqdncllz: .X hy., .Ki I ' f' 'I ' U f "' ' "lx ,V , ' I 1 " f 'f1"l"f-' " '4 ',","l,j!?i"l-rl? " y,"I ' I ik' u 'iv JI ' 'MII1-I fl V 3 'Y 'I ' l ' Iill "'ll 'I 'll "' JII7- " A ""'lli' ""I"' "mlm ' r 'UI' Q Xl 'F 5 " ' Z. Y "V 7 , '1 "'L ',"':' 1 - -- ,11.l-"lm, -5 ilu., U- -' -'NHL . y m'1l ' 1,1 , ,-. ' 1 ml Q I , . N. , , . X- R, , - ., x W, . A, -A .Aa - - I- -Im. f A - .4 1- 4. . 1 H . 1 -Ip , 4 vi N .1 I , - f Q," 4 f W'-'IIN I "'f 'i"J'14'U1!33"' :JTVL A .. :p l 'f"" N V"i1! kt T- "' p Z' JW- 'I ', ,. j ' ' X-A' ' 'I ,Q ,mm f' I "UW" "" 5 .nf 1'-L' Y ' ". "I ' X ' 2 . H-..' 4' M 13- J ' 1 ' M wi f' lm r" 'nm ' - ' ' ' u -" A "F af. ff W---N"' M .W 1 J ' "?2'L.ff, ' - ' M" ' 1' K Q ff xi.-. , 'H 'l ,. " ' .1-l' xg " , .4 . N ' ' 1 " ' " h W' "" -' " . V 31-i?' 'i'1'5'l1" ' f' " :"'. ,VT , 'xxx' Fill' 11111 1"l M "Q "' "ll-If ' O I if- - .mf u ,q "'f'f"" 'I' if f-pun-F ' 'L' 1, 'I' J umm' ,J L 1.1 'H' U1'!rfj,f11M"' " 1' ,ffi f" A-j-'jl 1.-:.-iEI'..'EiIif.. 'L "' , ' L ' "N 1 """' ' ' ""--""'-" "h1H'-M '1'4"m"""'--1' H -5"m.l m.....,...n:y....4ul1ln - - H 'frg i r , v . .. F -"in 198 . "' I SI0IZ..-I1 ! 4 , II I -In '15 LK' -I .4 X L A - . ' NSIIIAQ, num W S IlulmlxmllnlanunnwuunnunnnllIillnmuunmIn..u11l1I1ll1nnnnummunmmln. ,ww X fx ,, f .HIIII Q II I I I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I II I I I I II I I IIIII I WOW ,mml ISIIII ll ll MII If 'I Q' I U AIIII I A If: U I, M s KEN fb , I I Q: 7' K0 I A, S . ' II ,I 1 "" A III - Izazgzgg if , I 2 f- 1 I" :" ' III Il I .-' A 'I,, H. " 1. I IIIIIIIIIIIIK f 65 1 I In mu" ""n In ' . f Il, " I 11 n11ImnmI I Iuu IllI mg.. I 'fII nm 'II 5- f I I snlnw, I nu: 4235aIaII..I1nmfI1IIllIIuuI. num I II ,-1'?4.a,, .Q , XXL... ,7,, ,,,,, Q-'XZ6'L"?'r-1 A V I I I Mcwnti I My I . '9 by 1 . . I 1 I ef- I I. . 'wx' I , I QV '- .Nur-I . ' Q I ,221 , I lc' Sli " I 3 I cz' 1- ff' . I I 'gf 4, fp- K,-.ff ' :QTLX A :jg-J 6' I 4? if I ' ,Q 4 xr ' . ' : , ,' ' I 65' -I . '.. 1- I 1 I I 1- I 'g1IIE ,. f 4,155 I -J,-A f. -- , I , - :F ,-:ff I -- eil Q- I AI, iF197',fi"fgf9 4 'T- I 1 H' I' 5- , lv I ff? i Q ., ,L ,A 5 Q 1- '-:I "fx, ,"lf " ,, ,-H 1 If If - I "-I 15- c' I I- f ' 9 '- I ' 9 i X ,W xli- ' ::- N I --' .,L.3f:x ---",......'??Tff' ,. f- ,., ,3- 4 ' . .4 I N4 A E U ' 1" --' U , ,A 'YF", -'4'lg,?T5::hk' ' ' kg ,gf I ui M A , . Q , ,,, I, 2 -5 X M, 1 . ' ' 9 A li ,r ft, ' L AW J' " s A a f Y, -5 3- .3..',. A 'WCA meow -9' I E Q I . . I -ff . I ,1f'31.E? A , Q 3. I -A ,,, I ,.,I , , I Q I I QI 'QI 9 Q: 5 Q I I I I I I I I I I I I I I I I I ..,,.., ,, ,,- , , .,....,M... ...,, , -Hsu--. ,H ,A,-,,,v ,,,,, J I ev- -I A-1 - - ,I ,... 1. I, , A -.4-:- ,4.q.4- - II "III I""I' """' IIIIIIII 'III' 'I' II II'Tflf:.--SVIIQIVIIIIIIIII"IIIII'IIIIII"I"I'IwiI :III If "I,'IIIIIIIIIIIIQIEIITIIIIII I 'I "I"IiI ' " ""I' In Nm I""'ffIIfI"IIIIIIIII' """"" " J' . IIIII ' I I III' 'III 'I'I' I " f1T. Q "I' IIII II. II.III I Im:, fI4IfIIgf A'.IIII. IIWII IIIIIIIIIIIIII, - GN ,.I II II' :I W . I f I II H A 72 W " IHIIL 1 2- 1 SVI' IIIIIIIIII- Q if N 'IIIIIIIIIIIII .,.,, f-Tv HI In - . 6 . HIM ' 45 3, I IIII VITMIIIIIII I ' I I ,I xi J I I IIS Illlfm 35,21-IIIIIIII. l yk'--I,ffQ,,Q,,,II.l -Iin wj, Qflilmlrllvl- HIII I, :mlm 1 ' 'III E , A liv I,N,.r? IW I, . IIll IIIIIIII ' -f1I-- " I-,,,17 IfIIIII'IIIIII'l,I.I II.. ,.,,II mIIfI!lI'I..1TIIIIII IIII III W -"gIf..D:.IIullI.mI..I ...-,IIIIIIIIIIIIILLZLF fi:uiliimmrrlllmfr ...,.....,. QWIIIIII LII,......I..MIIII .,,IIII I - I ,--- -.. mf I ff - I II .f ,----.-:.fm ,...,--.-, II.,--f.fw..:-..::'.-:2 , ' 129 ' ' A I.-g.-J....1. ., , ,, H, ,, , , , 1 . , ' ' I-I'l----Q1.I.-az.,-1: -..1?,.-1:5----.f 3 , jj ' "'-- - - - -- , E .,,K. ,, , , , 1, ..,,. ., N , - ,Sn-I - 'Q 1 sk , ' x . X X l ,gllwQ...i- .. + fe ffl-Q - T gtg lull W5.uliillilnllllalrlllmliulunlllllmnummu1llullnull:lulullumllllHllil1l'WWW,si.,,r E: . ,.Q r hiilljlllllll l l " ' .1.smllllllluqllllllmllllulllllmlllllllllumuuunmllllllallllllrllllllllllnmlllllllin 1 llllllll T I :Z: 13?-f'!l'E!'!l' - r l - ' i ,ln nl' ,-.,, HV. I ,N uh ,xiii-Z-,ll 3 '-4, gn " M ,..,.4 ,LMI "li X Zi -H ' l 11llnnllmlllllluunmnnlIlullllllliramttzlmialllllllunllll.ili:z:...'.,i.ia..i., , gi"lIIllllllIIIllllICi.L.i.nZEEasaralllnllllllllllllllllt .-srwlllllllnllll l Q'-""""" " Ouch e! ' Q VVhat's the 11l21it61'0? "rr I t l just sat doxviz on the spur of the moment. , y ,lf - g NVhy is a crack in a chair like the ti-alttic Q T 9519 " l cop? ' S ' '--'-mm: Q T ' 3:"""': Vlfell, Why? Q- ' A a They'll both pinch you it you donit park 5 A . I' "-. y right. i CONlPLIMENTS,iOF T . o.,, . . l Billy M. ..1 diana bring an excuse foi- , 0 , ,L in .. " . ff!" T f y' being out yesterday because Ma, was too busy rational Paper zmdrlype to. e to A , " . ' Miss Von Dornum:WVliy didn't youi get f your father to Write it for you? - - W A- y V Bolivar No. l Mexico, D. F. Billy: ANV,,ll.0,Sll,Q .g'00tl,2tt inakingexcuses. V Ma catches him evei-y ,t11ne, and you're g 1 - smarter than Mas 1' 'I ' 'TA . You've heard 'a.bo'ut'jthe Scotchman- who wanted to break'otfhisl-eiigiagenieiit,because the girl ate so invclrli it seems sheehad got-te.n so tatthat she couldift get the ring ' off, soot course the ,prim fellow had to I Q - -I- Q F ,E ' 'on and marry her. . 'Q ,f . f . Iee- lg., . 'O Y ' I THE WITCHERY ' f- Of 'Candle Light. There has ever been a mysterious ivitchery, an irresistible charm, felt in the pale, soft g.lo'..' of candle-light. So potent is the charm of the waxen taper, so indisputably be comin g is its gentle radiancehtliat modern science is powerless to exile it 'PHO-HI'iiiiiigxiS tronghold upon' the lfainily dining table or 7- the library fireplace. W I ' " Q -Tj The hostess who e. y I,5'f'lI1 the gentle art of hospitality, through, artistic "' use of candle-light, cre. res-Q all over' her home, an atmosphere ot romantic charm and conjures up ten le: memories of bygone days. lits steady, soft glow rests the jaded nerves and tired eyes of all who come within its magic circle. - f'andle-light seems to invite a return to the simpler, sweeter things of life, to insist upon a total' discard of pretence and artifieiality and to sQ1ed the calm atinosplicrel of peace and repose, of quiet digrity and poise, which A characterizes the NPKYE"i1gl'l?1Ylfill10!I1PSt.t'3d and the Southern plantation of ante-bellum days. N i if' ' ' e This is why those leaders i11 the world of fashion and art-those ll. devotees ot beauty, who dare to be natural-are all reverting to the burning A ef candles. They are recreating for themselves and their guests that becom- ing' background which softened the features and heightened the charm ot those belles and danies of long ago. V'ill and Baumer Vandles are T- 'SMOK-LESS - OIJORLESS - illRll'liESS WITJL K6 BAUMER 'Si' A - "LA IVIODERNAH U , 0 b I D . i V San Vosme lll. . . Q ' , ' . -' Mexico, ll, F. 6 i l l ...,.,.. .. ...i .m l IH n N I 'f. -. "" T illman l' ' T Q." Iwgf, .YEL ,few YR , 2 5"-fiigff' lltih .," "iff,-5 , :H I. , s,,,J ' . lam, "" ll' -'I T MM IQ TI -1 . . T. 'L ,. All ' -,Rh N- , i'!f'nl6l':'1im N x ' EL: H S 'Ti I li. Wmllillliilllhilllluliillillhillmf Q. lull- 1 in wlyl x"""-Iiiuum Xi ,ll c areti..i..f:slllallfl'4..i-llfi illllli l i A f- Ms . 'll tl f 11, 1 f 1. " ', l "lil fi '-i' l-rf25lfi.i.wb'.'nfWana..lssl:.l,w Wl.iilt,,.iW' ll-ll , li . . Q fi' 'Ml ll wr , -l 1 ...ni i..-! I..-I. V ,f so I ll lllfl" 'thnx ' mll:llnf!l?llll l - eff .. ll ' Ill llf ' ,M .,.,. u .ell ,.ii....mi.f" '-It .l.wf,,rH 4, U' O llllllll .. , llllllllll .... ...... T i....i ill nuld' lllllllhili u I1 .. .. . ,.i lgllIIl1'l ....... :nlllllllliiilllliili-i:in:i . Tik i ' ' -- e--me--W -e b gt -y Q , , j 1 l30 V Q W4 vi 4 ,,.-,, , f ,K A 1 MLA. A 1 A - Ui , . a RH? , - ,V . ' 1 ' 3-I , X . T' .1 in I fZf?1'l"' . 2 ' ' ' ' ' . A ' , - 1 xx! - 'Nt I l V dsx, ' V 344' A I 1 X G4 1 1 AN fy SWK r 1 ' 11111111 Z lIIII1111llll111111111111T11 1 1lI1Q11'l-Mwwjlffglllllflil i-,Xa ' t 'A if 1 W 1 1111111 1 1111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 lg11111111 IIIIIIN S fl , ,ll g l Ill L'.':ig2 fg: ':: A 1 'ZG'!,.1'f 'll Ak i'-,.. E 5 i 111111111111111111i11111IIli' - "1 ""'1 -1 ' Q . 11111 111 11.. 11111111111..1.1....1.1 1. s o "11111111 lllllili f ga' il11l111l1111111 I E V . 'V " - ,fsg I waz-, ,,Y- . Y , ---- --- - --- ---- Y ,Z A ...E ,suis-,,. -1 l:,, ,-. . ummm: X .1 , w 1" 'P E M E5 E lv "i,'x'u4 iLf'4.'.':': Af i ' H . P21-51. 1: AQ. 3 " '-3. k- an-I . L1 Ax'3,.1n'5li 11 ik-.,-5: 'i O 1 L t c :?.3iEE.'. 16 SEPTQMBRE Skies. IZ 1 1 , i 1 'L f LL. A1 , Q, - I - 7, 4 ,V li z:,i-iQ,l"::'5H.?awEP:fffp ELLEICT. 2-553-3t?fw.,ff E1-Zfiffl'-G0 " M EX. L'O7-Ol l I I F'-1 1 'W y 4 Wm., g,..m am, 1 ' K1 .xl ' .- . , 9 ' E.: ' ' i i I 1 ' '91 MF, If Qdald in V. aww' Xkzf lhuu L1 I E 3 E I A Y - I ' , 1 - 1 Flf-SLLSITY OF FOOD Ccontinued ffro1n'pa,ge 123i Q 'fHello! This is Mrs. Watson speakingt how are you Vfhatis that? How is Carol? 'Why, she is all Vfhyjl Yau both T?11gzif,. ., ' " 7 fa terribly sick and you can't'-imagine what isfwrong' with them? How dreigagfzfll 'Whats that? Whgf, yes, they ha 5. lunch over here, but I assure yoii it was nothing that they ate lif-re. t They had a erfectl balanced meal consistinfi of lingua beans which are aQi.Q?.f:a,l.ine 1 A ' f . . 1 -, - L 7 E - ing and Very nutiitious and containiloody-'build.ing,. ." Poor Carol could' stand it no longer and buryiiigheis head the pillow inoagxed, "Potato salad contains vinegar, which ruins the digesti'21'..ju,ices, and macaroni is p'u.reF.jy 1, a denatured starchrwhereas assorted meats have no real food Value whatsoever--and mn-1011 pie, ,ogssch lflzfn scisick! I bot I studv un on J wt old food science and ,see il? - ... 7 I -. .1 K, I there isn't something that is both good tasting and for you at the same time l" 1 1' A V ?,,m,,-,A,,, --.- .lm A ,,-.-,,l 1 ll. ---- -. -L 1 l-.- n----n-,.........--- 2 1 1 'ij fgfwe ' 1 fag a L ., 2' 'bfi I k Ewi.S1!aURQANl' BELLE:1afaEfME5:sEE'1a 3 Ala. Genova 'l"f:?, Eric. 4-18-70 1 Q 1 Kitchen under the personal SUPCIVISIOH, oi the proprietor, l-lerrnazm Eshmgliausen. Q Assortment of col-rl Meats. ' 1' ' A 'W lnnpcrfiieci 'XY 8: Qiqcors. E Beer on.zlraugl1t as well as all kinds ofbottlecl beer, native fic inip-cited. 'f M V' ,.xH ,. 1 1 tfcnofangain EVERY' T Uass1Q.a,'f'1' 1 t c l Q -1,--,l-....- -,l-s -1 I 5 F' e M J H. ,I 41 1. 311 Q WQ5'lm11li1gIi115im1g11gssg f' . 5 ':W,,.1i.111.11 Illllhfj -1 Nfl: IIJHIIIIJJ111-1fEf't 'ft?:'Eg3lfL. ,.I i, ' !'lIIi1II , M 1 I1 .I IW IQ Q FIX,".. . il Il. X- J bj,1L4t,Aj. :X F Hi. L' 11lI11111I111- i 9 Aa f "M l ' 141 lf lilll 1: ' II H S .r x !W 1I 1:11 W I 13235,-I Qxqilullllifn ,L 1 ,"" 1 1 11 111 1. 1 1 11 1 - ' - ' fl lli s il 'li 1 1111 1 1411 1 A 1 11 ' 11lI111111..y1Ws' 1..1 ,1,... 11,111111111lI'.a11 1 .m Wmm1.t1iss ,.... f f..1. 1.. ..,.. .... 1111111 111111 .... ..... mlIl111111..iiiM 1. . 11 11..!FFl 1 " L, -- - --"- -Y Y - N F W-- V -zu W,,L-Zi4?:.r,g'ii:gQ'1,Ej..'::.:':I.."'..,...I"fh1' 1 flu 1 A . .- 1 M ' 131 . Y , S6104 Q . I . BLACK GAT CLUB V ' X I V 1 I A A I 1 , . 1 . K4 .. -' ' . .'. - lst. Tita Constantine, Brita Lundberg, Miss Kidder qsponsorpm Margaret Corral, row Alyee Maqueo. ' 1 .5 fy 2nd, Maria Antonieta Aguirre, Josefina Diaz, Laura Arredondo Cepeda, Eugenia - row Lance, Anita Pini, Maria Luisa Picazo, Sofia Morales, Carmen Bravo. 4 ' . 1 Greig Shorthand Academ 1 1 e1TmiTimiERm I I San luan de letran Num. 6 P A R A 0 U N 1 'th' dnl Hmeiie' n .r cle n rs fSec11ndH11orJ , C O Y 1 Y G d C' C 1 Five Juarez No. 97 I 1 L 1 1 1 ' 1 , 41 ' I 1 1. 1 ' Q ' - I Tele homes: , I I9 , SHGRTHAND AND TYPING , ' Eric. 2-73-03 Mex. L-62-28 ! ENGLISH AND SPANISH -I ,I Mexlco, D, 133. L is 1 ggi- ' no 1 1 no We I 'F' IW W ' ,, ' 'W' 'I""lllll1lll "W"""'iTQ Ajd tl """ M llII""'f '1 "-'IIIIIIIIH I """"" ""' "" """""' QQQ11111111111 "f'- A --'-- ' 1 --" 1 -1-- - 5 ---' 1 --11 We -----1 111.11 - , ..., . 5111, if llj1 a111 ge1,1 g? A .11NV m ffL111HW U111 i?TW l WF'W n 1 ,zj, 1' 1'-aj' 14 "V fs W' 1 1M 95 I 'llf ' 11 1 11 ' " t 115' 'a 1 1 il ...1--11. 1, 1' 35111 1,5 uuImlII111 -:n,.,, 1 1 .5 II. U . . . mv, I IIIIII mlluumu, ,IJ Wy, IW IH 1,1 ,wlllll ,I ' ..i,1 31'l11tf1-'w .25!!1'!U l"7i"'1 1 1 " M HP ' WH 11' V W1,1'1' 'll W :Hill " - jf il 1 ' ..1 - 1111 .M 1!U!:11111a11., ,.. 1" "" ' m111111lIllFfg5H!NW llmt.1 ....... ........ ..111111111111iL1iZ:T'f. fE1'I1L1111111111111 .... ...... MilfullimH!IIk!!!!III mf ..1, . ,,.. j I 132 MM Q J. I1 u k 'I 2 l w . l , l n l :3 IIIIIIHII W nmulf,gpiIInmmlunl11Inll.IInlnnslunmlmnlullluumnmllu1mlmwmaInnnuH1l!lIWW4yIlu1Ir::g:gQ Qul. MWHIIHW iiiEmlnllllmwmWIHHHWHIIIHIIH ,HmmnHInHumlnnlulnrllllllllllllilili lllllll a -1. V 'I f A M -' !!!'iI1'Irl.--f--Q' .1 '. '- , .. -. - l i A. 'Q 4' 'll 3- l 5 ,M "1 "i x ," .5 4 . y llnmuunuwllllllumnnmslllillllllilmfmlnlln lnllnnl1Is1.i1.tLg4.p.,inmurii ggi leQgylnnlllllllillll. ZgmmllllllllilIl,1I,l,Im awl unmln n ih 1 + i --A Wi . ' . :I fi - l Jr . . , dxf . e t - t ' 71: . I -3 I . V ttf .1 IT C H S L p . Q lg 2 l l P il l, l E I ' 1 . QU t f ll l . E cizommemsnrs OF .QA I C ' W ' Y A , 4 9- U A , Q , A- . 'llns year our football team get an old ' 'Jw' S e ' ' Ford for then' spmng praetlee. . l Mrs. llllriehz Cflixfing' an oral 'testj Now' SI. ' Children, let's see who can make the best sentence using the Word 'fbeans". ll lf Johnny: My father planted beans in the ' l Q ,J ':'fMary: WVe had beans for dinner. 'I 1 I . I I , Art C0nstant1ne: NVG71? all human beans, I If . PL 0 x' I My I Q W A I D WW Y Joel C.: One of the plgs on theraneh was it . t - . ,"' . ' ' ' . ' is Q H 2' mek so It fed' hlm sugar. lg y 142 3 ' ' 2",'f2'-'.'-av- ll --'l . el f 207 5 V 4 ,3 Sandy S.: NVhat for? A - ' P fl M , W ff . 1-gg -f ' J. C.: Say, havent you ever heard of 2- 1 .- ' , 3 7. 1-3 95 5 sugar-cured ham? ' ' f tae . 'lil ' 5' I A X 411: 'o - - . X e j -A You may be a tme, upst.a11d111g', respect- . ' . able citizen, but to a banana peel y0u're just . ily., lik. llfl. .ll+'llCll Ili IIC, y nr n ua n a n ounce cc'njl1:llgzw:N'1P uf: 3-HOHIQI' , , E, 1 . W l ---"- l 1 - , A e' unnnnfl11u1......,....,1'IfM7 "" QI qll lf e a " "' lH""fZ1I2i t "' ' ':'l 'W T lm - - lfff : ' 1 M" ' lm'l""'l"WT"1I7t Zw ll l t 'Q .... ll, ...' ll' . e-. ff GX l l 4 N ,hun .W ,,,, ...ln l.,l, I l, . ,, ,ull V, ..., ,ll rw... llllllllll H, .... i M5 W. mu ,. , . I lllllllu Il X , W i l I I X Q ,,,, M, mm 1, . ll full 2' all I l mlb.. H. S. ml . ..lMilf ' .f W 1 f 'll "f ma l'.NfW,,,i: I, " "Zim, fin Il fill . gygkj I M 'IEA MLW' Z -,-,, Q "t ally 'IlI. alll lfll . at X in l llnwllllhw.,:,llI'w'gmVMI!HMIE:iMInmmvlyilllblll : I H IIII., ,,'III1j:Q3QiQQ, ,f1+ll ,R-"'HWHll4I11.. ,.., V -.,, ,,,.,. , lll lIIla..fIIlI ..... .. l--Eh lllll l lll--- I -I ---' M-- iil'llll '15 -f'--' f ---HI ' - b v '-- -if . ,A 1 1 3 3 ' -' .. .1x . .. ' ' , .bit -agua, , ,,....,....0, , Y 1 ,- f'-'fr'-'H ' ' ' ' 1 . . . V f . A ' 'i , XM fg ,- , nasxllq . gm. vu 11mu.111u1n1i1,W111 gn f,0X Ev Q' X P li-AXV LHIIQQHI HIIA uunlllllllllhlllllm a -, V ' ' ,amu mn lunlmummn uvu'1smln q1 1 w i uv HWW"'l1l'1Ui'W1 f . -Y X Q9 -I 1 I lllllul x . I 1 g, ' H, H' "-"7 ll .h i ' ' - ' Q 4 'f5?'V 2?f2.L.1a' I 'iyf-"AQ ' fi, xrrs-Q c af QF-w.lMaENTS Eglfgfflffe Sl NDSTRQLVI Ch:eii1fi.ca'1 Fungi' -cr and Assayera ' a LABQRA-mRvfa.a 1a 'v Q ,N fr3jEfsrxnf:ENcaA 41 Ml-IXICO. D, F. . T 4 1. Q .' X ' - . ,,,-,.a. a, ,. .. , Ya., . .v-Y-,Y . Y .-:VI f - -N.--:f..,,f..-..., ,..,,H....:.4.-....Q.,.:.i..... -f 72:1 - - --- ---'--H H- -- - WW,-- f.-- J--1,-H - A - '--1 a Q a-gaaigag ga Q 2 Repreaafafanfe Eicfusfvo de Keuffal 61 Esser Cog 'W 4 . V ln'!n'!n'h'N-s'io'Nn'5u'Nn' . Hrticnllos para lngenieros, Hrquiteqfoa Dibujantes. Fltticulos dq Dzbx o para Eacolarei I a aa. Mofaunia 31 a Wa Tal Mex. J-I4-49 ' Aki? 90, D- F- ew Enc. 2-I7-99 I A I I nnuullulilllwnmnunww' "" 1 Tw f sammH' M ' Wn1MW " " "m "'-'-"'---'-'--9f - ' ' ... " "' "'- , f +aaa "W wi' " H"'lU1 if1' aaaf X a- - a wan a J" a a + fy aa- wm411aa1-wa H .HH -- Aw.. 1 Q . WHL Wllluuw f M .1 f 1-Qu +1 f W ' f a fi-a-ff1f wff 1 ' I HI A "'H'II '?Pl ' aA' , H' A-X qmhiut f M y 'lk waf 'EH 1 i.im:m'fQE?1fffiffa'ii'f'Z1"Wl!ff fi W ' ' I' 1 U ,122-W' 'fw... .m 1lI W ,W:?A.f'41f"'5i1ll' f. A u mm Xa Ig 1 4' '31, X '?f5EgggQ1g:,h hl1E,Z4f5,e. :pl nmll ls lb -1,,:7h.,'lj :MSX In flwvlii mk'1f"" JlllI!lu1 " T T 15 mi 5 Y Y , ..I 4Lv..!:g'1lMy1 N 4 V W x g i, MAZZZ' 4 , 1311-. I Ax im, -1. -, 0 -I7 i UT: ,,,:,::ql f, "' X Z' lh l .1 N ,ILM X--.I,!:Ini :Im N X w mill! ' JQA llI Uu-I ll :. :? ...f.mn ' . ., .ll'hnnlIllll!lI:nn .....,..Y ' I .... G nllllllll wn mlIlmm... ..1 .m l -O' U llllllf I .ihuu nnn . .m4 lIln : l!m .:Qllll11ml'.twI '34 r.- 1 x I . , . - .-.. .,.. V- . . .. .U ,,,,,, 1 x - ' . ,VI x - , ' L- ' r ' ' ,. x J, . f + ', . V - I' l A ' . ' ,A , ' fa" 'yi' f. ' 1 xx 'X xl r t ,Y . - Q V 1. ig- , 4- I 1w:1,':l .k NX , ' 1 , H: 'I ,Q-ri W V. ,, I , I i ' D V-.VD . . , my-5 fl 'yffyfij ,Q ' ' ' W SGW ,- :I - H , V V V V . 'mil .f" X -' ,. J, .Y fl f -1 " VA- 3 il . .Y . W Q. FUN" " nmnuunnnuumnmqqwa'unnumI1lll1l1ymWgg'gg1l1l1:...... , F f :. ..mum11nllilllwnnuauluulnunannlmunnmmnnnuuuummnnIu1INuaunmuwnuuuuuuunmmmluunqw num . - "I, N, ' .I 'I ll I - 1 I. . ' i I- 'rr ln , vi I K K 'nl' , A IN' Q I 1 M' ' ni' 'MH -- huh 3. 235. ' T NJN. . ,. , V, .' ' ' ,' " II y -fir 'l, 'I " "-" fm? lil -, 1 , I ' '- ' I A 1 " rlkl E lj: "' lu. 'SQ M ', , U j h ""' ffl' Kg A I Ai, X -3 . 1. , .. , 'U r' -- -I-Mwhlllmwlllli 'W ir AV I'-' W . tV q"IIlIIIllIllHHI! fi unllllllulu.,mi:..-S f ' fWU"'HU1Hl1H ' ' inf' """""""' "" "Q "A" 'A' --H 'V ---------V.---. A V- - - 7-------'---H-'T-'fif"""-1 - .gli ' . s . 2 .. ., V . i 5. - . 5 ' , . Q T M! . . , ,.,, , 1, - 5 1 v N -V41 .ECI Ni I V f. if 3 V ff- A xx I , G . V, 1- 1 ':- -li Q-- it . .M .gh V- W 4 i' V.- g , LLT-Y17lA 1'9? '.'L1A1LZ..WAH1l1.1B I '14 V211 -- '- '1-'lix ' All A - 'FN A ' 5 f 5 5 2. N F V ' ' f You H af' 'THE ROAD ' ' B E -'X ami 1-4 . 'xx ' A D- ' 9. I if I 1 ' , ' U, Q - , V. gl wi K V1 . -:f v- 5 'T x QA I I -'Q A ' X I ,N L . If .A 'A x ., ' , SL ' . ' . BE SURE Yww r.fV-.JE Tl-..E:.,5DE51i.. 5 i ' E ' , , , i 2 mf' xml ' ' 2 . . f v CGM lNAsEGhf, i f , 1 X 1 , 5 . " ' , - .sis V+ gg? ,V j 'i -1 , 1 3 - ' ITV' W W4 Ps ' ' ' r I ,V f Q-if .355i'13.e 5 .'., l 3f.IgQn'QVv:,AM , ,. , jjjffl' - Al QL: L J31. H A Y V , 1.-MQ, f i - A X A ...fm 'WV 3 13- '. T ga na 'fix Ki .,',E'T'.-Q'Zm4VV Er1':jq" r 1' K: 4 Yr? . . - if S P . " 24 V 1 . CA asieswm if ' i f bi U4 ,D . .ff M' - V r3H'm .fq3wVf.f ' fr- .4 A M ' V A ji N 2 V . f , f , ' 5 3, 5' Y V 5 '-1 33 Q . r ' . '59 Q 95 A -V , -' ' 'LRE-', V W 1 5 I ll 5 - 'Wy QA ' ' V - -'E ' 45714 V 1-fm' ' " . ff' ' H V 5 Lf 59-ae ' ' 'V ., ,,., . .- . . , V- V ' E3 ' f Ira, X 1 2 -h V V 1 . L H-if J Lf Q Lf , A Q . , ,-,j.,. if . .. ., , . X . X , V ' p . . If X .J 3.213 A n 4' 'jr x N A V j, ' .V i '7 .. ' 'GA F7 v' 1 I 5-is '5' .V ' -. -1, 1 V t,:i":.,h, , X... 3, , - ,, Yvpivg-1 . N ""-'i3g. '-ff, 15' "'1A iii ' .af r VA i.. T 5 ,,, . ,A 1 V X 4 - ! I n, 2. l"il"1'i.9 Sri B5 . f , 1 E 5 F ' QA WWW4 5' N293 53 355. im5?i??j 5 f Q I . X ' U kV wk' V I ! l 3 E . i 1 4 P H ' -K - a V LQ.dEX5ff.'K?'w!x H...-'J 9-G i V - . ....-- . F. 'g f E.k'xEi:..,':5wf.Q.-3sI.'2?EXE la-!V..r . 5,-X . . ,- 1 '. . V 1, Lt . , . 'i - Sh 1 'X' I lesigwi I N .. . Q 1 7 ' M I?"-wg, 0 -' -""'5T ' . M gm c Q I . 1 - V . - 2 5 1 W, -...4-.-- V V VV 4-- V V -- - '----M --'R wif A ,--.--.-.. VV - VV ----- -.:...-..g..-. - . ' . 1.-- W-. ---::.g:4.:"t31.:T""i - i ' ' -5-V-1-41-5 '-1.:--f1-V:--7-ffm" ..vqmpwrmm.',Y: Yfmmm' T - - .u +V f , - Wrwmg, ' -5' -"T 'V ' IgI"IWwr "" 1fQ75E'W?' i5'-W H-'igprfglf M algal zz' :ws i'LlgVmsn V vf il ti .V E ' 5 .Df w .vw ff uuuw . 'iw 11m m V "' -gg P THU " f -as 1-ffl r lm VWg4:f' .?f1?. if www. jj fffg ng ' W ill! w .,. 9- 1 Q , V 'Ii i "lm ui f'!5'MglE ." 1Q,, ' i 5 ' ' ww- -'1 m1"! wixi w wf 7' " WA - Q 1-A ' 1 'I ' 1 -' f fi - - W if QU' V, 'W' XX N1HIlH',uX I -I h.,,fHI'JQHN X lkrwwljafpl ..- . " Il' I H V' w13,,,2a A' ,1 If -:N , ,.,,,,m,' N14 1 , A I- K 1 W' - . 1 '-I1 If ,Q px. -' ,. M X , I -X: VI. I K A X T5 M ' ' va n-VH 35 M fwwvlIf"- ,kg W .. .:5..Qiz1::::n'11. .m ..VV v"F!F!!m..- ,.... .i.1::IlMf!m.... V. :-I lwm VVVV- V---fl-HH'H11 f ---' M3--IHU V--'-- g 1iv. ..'fHf-. 14- V it QQ .... . . . .'..,- "' ' l " ' ""i"' --"fi, W ' -T V , ' i VVV ' 'V---I---H -J---m---- V- V- ----4-V-I-Iii' '- Ei A: ' 135 ' . . 2. WMQKTKY- , m- ... A,,v ff I ,. ,SUM SW ...... it 'A I I mnmllnun mmm'uuuununluu m l unuummluuumlliumu u ,OI III nun mmmIII:mmmmmnunII11ummmnufuannnHI1uluunmuumnnuI11...IMwllwwyillll I H .Im 1 L Y -- lf I L 5 Q' "'1f -Nl IIIIIlIlIIIH f7 mmlllllllllllllllllllm-5,51 Ulllllllll Hin,mnmnlpmulllIllnmumnnuuull'Il'lnIff4lllnuwfllllllluunmuuan ..,.....-U. l ,. , Air, , x in .X fr - Q wi ' u is X Il 2 2 ' I I " W umm " IIN i I III 4 IIN ' I.-, H 1" "' . II Il 'II 'P II . I . I j -H .1 f- 1' 1' ... 1'.'!v!v!v --'f-- l r- I s v f me I I Ill' IlMlx':lII1il Ill! X J IIIVA ' , . , QI 2 e . ' ' .wr as 1-- -a anxnxullll Q5 I ' I-all If I ' ' .1.....nm ' ' fim n .,.... in un 1 I - I cgi'--I - Lf ' I . . . 11' X , A -I N XI ISI, .- I ANA:-IUAC ALMANACK A. fjiicsl H. favlngfl S. qervedj 1033 B. 0. flefore Cnmmencemeniy Mexico, D. F. Cllrudgery Finis -N fn, ,ff as . 1 L .G+ .Ia BY a 11 f , I , F avg?--I . m -fi' -'af"" '1 -b-TN Ig! - - H, , 2- . -. 1' '- ,,,, ,. ur F' if ADLRNED BY mm, ff '12 f il- ? L T Ralph W-iUIlZl1f'T21 ,L I c .... or f gf!""U9 o c '1,,FQ.Y'.0!El7E,., I M I V-" ' sEPTEM? uEg? - Today Penitentiary ope1..fgd'Seniors report to serve 4th ten month sentence Cno time ,off for good behaviorj. Olflcers are electfrocutjed. Homicide Squad sentenced to hard labor on , '1-x K 'ff 'I f., ' x i 11..- I the foot ball field. Graceland Mason sentenc- I ed to ,solitary confinement in separate. , corralsg fence put upg fence knocked down. -- ' Warden Cain lays down law, -li':l1.',.sLS take 1 ' -L 1 it up. ' f, il .- fe in , H-.1 J A Q - ' x X OCTOBER. I Jailbirds sentenced to Si11gT4Sing'Csorry- .We do stutter sometimesj in'the'Operetta. ds'-fvlicts police band and 'evidence Tflon're dense if you donlt get itll. Rainy, season reigned on. Homicide squad abscond-I gf ed with various games. Lost Princess reals- ed. . , U lm, , Roc KED To SLr.F.P A . ' Q 43 5 yl 6' 1, I Q Q o ---'L AV. . I' Lgg,-Q' , ' Cl? - See tomorrow - page 1425. '. -u lllfr lsng mmlllllmlunui u.......H l vn u mil "" "" --'-'- Illllllfg 1 """ f "" ""ffHlT'W"""WW?TlllllTlT"""""' '..d i-'W'l'A , WWII nfl"-flirted r ".. yI.-1 f low' I,I 'gn "- w i., cl- 1 lllii i- HHH IJMP --...Il lil In I if lf IHQJ f.igl' l'l , t II eI.fIIIgiI2Q4E w XIII - A S , IW ' V? a vl' n IiI' x m "' N I I .'ir"i 'v irf-2'-f.lil"'f3 NHliill' 1II? Iallill 1 'i 'fliaijjllil'- 7 l"'l '1!!',I I 4 0 . . 'I f"?,.....-mnilll Il' l y llllr " Wv'l.-Q'4l - W' Vw ' I I I x jjfzliig X Q. SII LAe' 'Ml I djs. , -,Lf - Qgi lj -f,mnjIH I -In Xin' ' I ."l ' I I " ll A QQ , ' HI I, ll llI nf' oIife. ll""L wl ' N i e l"" W li Q?--J Q " -llwefm I ---i1 A it i f f gsfflfl I nllllll is gi l'- n nuum.. ...,.... .. .... ... mmlllll .mmlllll l :mm I. ...lllHhm...n1,. ..n Illllln. ..... J ...... .r .,.-...-.-- -ulllllllllllllll ..... ..... .mllll ..,f:,..im1IIIlIl . . ',,.xlIllll f !lll Iggy -' Q I 136 ' NL ,4 7, 'xxuln W VV .J V wx A -' ,l V r ' f W If I V Xa. ' ' . - , ' to AA.. A fin? lunun W X nnuimullHIllllI"lIlIlIllIl l1lllI1IIHIll'I''HHHlHillltpl'!WlllMllWii5'ml111l::::::.w AW , 'vii tli ,l.saiiilEllllllIllIllllI ' ,AQssiiii5'IlIllllllllllllllIllllIIl!IIlllllIIllIIllHlllllllllllllllllllllli1mllillllll lllllillllllllulllllllll .mum u"' ul" 'Ell'!l'9'!l' X 9' " . "' if , "".. "ll u 'llllllllti ll' lllmullulllllll i : A 'A -A llH"""""A llllllllll ll!-A.--it-Mil-illmnlllilllllllnlllli-1153.6 im m e . ,L figsNInnluunlInnziimiaaaamIinI1umlllllu1ml.,N -nrwlllllunsnnxnlmI I 1 em: MAN einer YOUR AUTOMOBILE. Technically 'Drained engineers d.est7'Qined into specizficetions rreesfirfcd,iin ther' -.AAA . ".' fdtlie or an inch. , A A p ' A + z,Jv2.Q,.p:,,,,A.A,.:,..?,.,1,.4, - ., 1, 'M , - I Q . Inside in it special oepartm.entf with 'iprecisioi machinery by men who specialised on cerT13i1Qwli.11ind of Work. fl' Fmaiiy it was a.ssee'51gfi, Adjusted fmditesfeabypeXpe1'ienQQdln1en who feiiewec the designers, ispecifljceitiiiiiiisls-.il V 5 .I in - A 'A When it was new it worked satisfactorily jrliept ,adjusted to those exact specifications it will always function properly. A' 'V i . f A- ' , re ONE MAN CAN WM YouNlAzrroMoB1LE. Youare invited to visit :md irgspect eursiieps and Service F 1,4 There you may see the engineering specifice'i,ior:.s of your A separate department repairs each unit ef your car. g Special precision equipment enables the iel.imins,'tion of guesswoiif. Exrperienced factorytrained foremei1'diree"t each department. Specialized intelligientlmechanics follow specificetieng exactly in restoring ogy-Qwiir to originals condition. I L, , ,, p i A complete record and history of your,ai1ton1f:l.ii.ile is kept. 11 over thirtw emplovees speak English No boys,plielpers,. or apprcnttices are emp we A - j v ' , ' 1 h dollar are used, and and Spanishg manufacturers flat rate pric. ro pesos for eac f 'llio A assures you of complete satisfaction or an investment of PL quarter o a mi i. n, ,os your money returned. 'l . iieivikiiijjs -, ' 9 .' ' E K f irm . Qnqfii SERHIO News Mmz, . A. Calzade de ia Teja 153. A..A , ll. A A H A c,., ,,,,,o f i lu: il, l'M laals1lJi ll fwfzfefes A it r QllH'llulf zle f 'i"',i..tf 'twill f ll 1 A i 'l " "e n AJ -s ml M lets tl tw l I -A i. Sv. M ll if .1 s ' I' l-'I'A""llv 'lilly ' -' ' 'H' -in . , ' wi 51,1 I i Y A A . N Lf lll ,V I if 'Aki-.'iil',-' ', N' 'f 't 'ibwdgk VI" Hifi '.."' I f" l'-1 'fl ,mill HM' N ,mmggk',4illlllI',,,gi ,., w k,Mw l-2' ,Q 5:5510 ,-.W,:nu11el3 .lx A, it Jw liUnl1E',,1,l,mhm,f,jgs1'tfigmnlmmill il!IIll! Im.n.. , .Q. ,i,.m lli1"l!1t.e.r lll!'llimii....l - .. ...lh lll1 ...,. , .f nI 1Ilnn... f11 ..,, .. . .1 l2ll.ne i,.. n... , Im . 1.., . .-'m1zll . . s fwiifgao . no ii j ii t. i n ge nfs Q r r ' i ' c a n . t ir IIN llllllllllllllllllllllll IHIIIII 2 ,S Y limi mmmnununuumnunm'gniImuniininuI1IuIinu11ianiiiliiiuainuuniiuiiqigi,WqlmluWgl','l1lIIl--ff---Nefg1,'f ., ff, fi.. iiiniqliaiulna! lg .I1unuiuuillllllw'"llllllllllllllllllllll 'HH l l m .W ' l g W f ,,..l ab " ,...i W i ' . l no H f l w" i,N,,,unm,,f" 'lllllllllllllll . lit lm initiallinUlininnimuiuullini 'l iln illilnsmmmm " : .i1..'.iaa. 1 wer e e em- ' e - 1 e e g-e all . if i l e i .q74f:f71'?' I Vi.. . , X . X N X 1 V " .xjj .I by it Y - . , A. e i y offers nljcxcc-zlileijyseivic both inflexico ond The United stores . , g Mozoilon isilg Qotfgogtlvelfwiinrcr resort inthe Republic of Mexico - a W y 5'fQ YDQfnQiijoYil to visit it. ' - . Q . '9 .bg .,., of .H . I,.i.,g,,,-t: .,i A 2 vg 'M 1 g .AVN - Q -'24 IANA QI-5 I E h - J g, . I .,,,, , 1 bq , A . J J' 1:1 x 4 i, 1, , V , . 6 ,. v . aff-ark V , -'. ft. S911 4 ' M EXICOQ D.. F. K, , Q: . . , . N9 ' ,V ff, ,iff v - .W ' Q '..g,'-X... ' A - '. ,r f - . 41 . A , - 'WOOSIE2 APUP Ccolitinued from page 82.1 i - . Flllie:.ioii.w2':,eifi's son, nvever, noticed the thief and aimed aevvell- .sent--kick towards the middle Lf? W'o ei-'i's sion' ' .lfidopsie after a surprised grunt, calmly Walked out of the shop, handing a gravely Q- ii 'ti look in the butcher's boy.. The look Was evidently sugposed to send the boy intq iagiii.-.x of remorse, but when it didn7,t,Q'Woosie settled himself in a sunny spot and Went ti. i ii,il ' foto dream of the crueltygof other people. . - family at home, nowever, Y. , i calm. Myibrothereand the servants were walking the streets, calling for him. My 'littleggsister was at home crying, for Woosie Was her special pet. .v ' ' l Dinner Was becoming cold and the searchers slowly straggled back to their noon- day meal, but no Vvloosiehad . found. After dinner a sultry calm fell on the afterf- ,:,,.s.gl0OI1, and everything begin. togtake on a yellowish look such as it does before ia 'hail , 4 frm. Soon the Wind began to hovvl and' the storm broke in all its fury. The rain came ' down in bucketfuls for the rest of the afternoon and Wherever Woosie' was he must have A been drenched- to the skin. Worse luck still,' -it rained all night. Pat and Norail hovvled 1 and every once in at While all the neighbors' 'tdogsgjioinedt in too, not becausethey'mis'sed''ii Vlloosie, but because they 'simply had to 'giveivent to their feelings. J 1 ' ' j 1 i A CContinued on page 143.5 , w , - mumullIH1llUllllll'U""f""" ""' Ill' "'. "' wWuiuw.- -- "ff-- ul pu --N --'-- -,I nu., ..------- .,.... ...-- L r.z. u ,iiv"---1' F 'Wm , , V ,,,. , i--1 77 ,, ' . - i 1 Llllliilitif' e Q. ' HH' fe 0 i""'l" 1ftill.i..'li1 it ll W ill , . -X- liiilffs Q'.w j,lflil1gql' 'ffwilw 'ie W , '.'1'iqilll1! ' ,Qtt.l"" -L-fi are-'EE 'iiiifiliillfllml li f mg. illwi lj I I l I f X F "f'3U'a! xiii MIN it Iujzff-'xl M M l i! Mx mv- 1 '- l -lilllm i f' ill cyl f ' P llw 1 t m s i t fliiilflill 'U r ll! . l+1iK iill2 2:1ff.sJfi,iiQ.',i3l .ll llililiw +422-if -flllil Willal tl T: - il l ll? Milli" - f" wl.v lJ f ','l-li f..oinllwf w :fit f .wiiilf' 'X 'll W1 L --' ' ' li l iill.. lyl-i i. -W li , 'flf li i v - ',' -1 ,.,g - li,, , '. f,..g+ K, - X , I-mi' ,twgliiiiii we -.-7. -1--M in JL' 4 . 1 N ll v,.f"f' , . ll -"4 I ' 4, - -1 ,3 V ' I, 9.3, fp lugeM.-X-4-f'Q,,,lw'wg''lrwif ,f4H,-'- xvgfx. " -lff'..l ,Sv.3pifpi.1'ilfilwmrilf'I f' fj at ,. f ---vi f' - ,V " 1 1' I . FM l fo sw . R l ' .v sl'Wlll..fi'leiilllEiig.4i'?liiY'llll'lf'WL-fWin? -- w i ...,. . ..g " .....".n iimn ,....t..... mu' lm l .me l. fy ef! iwifliy ini life H l d wiiW.Q i l v 138 r ' -- I-'iv - A V .V ,Y ,-15.4.-41. , M- i . v s l I 2 I -2 ' - ' , . . ' ' "sir ' ' - -. ,,.-2 si.. ' 2 .2 2 Q H , ' v v' . I ,E 2 .Q Q i V f ,L ,taagb 2 so swear s 22 252 sefcrefs 22-5 2rr2 - l'.ssrlssfq,f?1yse rt I '2f4g fraz. sezf Irrl w2Trsis 'rIr5fs f '50 Q ' ' t '- -- ,Q .A'A - 1 - ,Mlm 2 VIIIIII a s '''IIIIIIIummlIIIIIlIIIl!II:E IlII H I I II I IllIIggq'IM!IIwWIIIQIIlII12i-I-. N gf as 2 or 2 raaunnunnlllalluynllllnnnluuummay gunnaummmImIIIIInnnmmnummulnl pnnun num I 1 I t I 2 I tngfagh' "!-'f" F II' l afx 1 Ilwf: IEW-' - I ...ln L f I 'YW 35-25:2 tl I. H n mu n l l ' M m m M IHH I I EMM Q A 2 I 'IIIumIIlInI:r Qssismnunuanlillssll I ulunn lll I ' - aww . - 'f - ' 1- fv,j,,,A.., 'Q 2 - .jf-f ' " 2 ' ' . .X I ff'-f offs as 1 , 2,2A.s." 21 2 . Q-M----W -A . we H Y2 mmm ggwagaw I Pnrstll 2092 warm I 2 22 2 "' 2 A IIEAI EESIIPI2 ?lIIIIABI' I 'YfpllfiC, French Cleaners If Byers I Mex 2 I 52-28-21 s0asaEstab1ecidaer11290 L-58-78 I ' I 2 . I Is. ooroses NQ2 I5 I I I I Mexico, D ' I I y I Por- deli: ada qmje sea su tropa Qse Ia lim- I p'amcs in seco, o se Ia teii mos por los procedimiswos mas modernvs. f-fUNsDE2RWooD"s2 I I I ' 'ggalme te L'mpTa4ros ask us for a de'm'or1stra2tion PIELES CORTENAQ y'IiLLFCDII!IBRAS.,.etc. W V PRQQELTDQR DE QFICIILNAS, 5' IA. sERvlcloA.,Downcn.'o 2 I Q I Av. juarez' 12502. E4 r t I 2' I2 I I max. L-as is I- Eff It :Loo y 2-17 ea 2 I M Boumxs 'R I I 2 . u H I H' ' K .W A :IQ coMPL.2s2M,a22s22'rfe DF I A , V3 V, -Q kv K In If xii I ' ' AJ I VL QQ. in QVM 'L'-:I '4 STAN DA RD sSANI2IA ,M F'G.fCG. I 22 2 rs s f5ILw A- 'I 2 PLUMBING FlXTl .25 QiE:g25 ' ' I rv l . V ll ' ' 2 Af l " .gr "- ,. 1, 55: 2 . I r . 9 :T Av. Junnsz No. 24 2 MEXICO, D. - . I h I I ' ' 2 A- ' I- -m1"7" A nn in-.MMA-1-A-Au e - ------fe If ' 2 -- ' 1 pl 2 2 M A T H E M A T I cg s I 2 at I -eh ar The J umor eourse offers Inathenlrall-CS,,.f,0 t, e.S9V2f?U2.2-.-5 4. 5251- up 4,.E3f2f52,,ii-91,225 of ,Work in fractions, decimals, andAvarroos2others types2b2Cff'li,V 2 ,"' - 3, fins' W U19 2?11I1,22?f-22 of thefirst year of AlgeIzfr'a.2 2.-2 I f -'I fij' H I - I " ' ' .' f. 235.23 + Miss Von Dornum teaches Algebra, Wl11Cll revlews j and rearues on the ,Ara--01-'f eommeneedin the ninth gfracle. 2 I 5 q ' ' ' - . ' . "-'fvg ' . ' ' Lx 'Iwi' -:ffl x tmf I Planer geometyyf 5 Sgphgmore subgect, lays r.1rm2 toundatron for tnetfpomd Cerro 131 which follows lt. ' ' ' ' 2 A I T k. ' 2 . 2 2 2 . . 2 ' . ' rs " cts tO0'6' er ,a 1112 tr oils. I Sohd GS0mGU'Y and 'I'f1g1?0met1Y arequlllqlssand rslemljr buses 'ay Dana lively Q-safe term. ,In spite of It'hC SElf'10US'S0l1Hd.Qfwth-Q ,r', SUbJ'GCESfv.15 to c ass g . 2 2 2 2 2 takes great p193S1lI'G IH U46 Work-2 v2 . V' 2 .R ' 2 1 -JI 2, ,AH -- I- .2 -2.2, I -V 15? -I-::'1 ' n ,1,, 2222,2 ,22. 2 2 2 f2 22,5:?:222' "Tf"ff-f4i:"01 r g ff l "'s""' m"I'1'II "' I 'ls ' ' I I W W . 1mI:II'r:'Iff' 5I1'i M 1III i2, .Tweww-I IIII2IIII :III'fI ' 2.2 2 13 h i' fw'I " I ' . ffia ,W "III If ' I I" 'fF lgr2 .'I1.I ' IIII I 's.'g fggjger. YI ll II I ? I f ' 1wI ,f 5 ,,:jII1!IIIIQ:,IW-2 Iunu I2 d-. . It Q-2 I1 .nw fm'-'IW.' 'af III.-Q' ' ,-A ' El I . IEII ' mIllh"'IlHMIB7 lmliillllg lil-'v I'I"' I H 42.. l :1 nf'I'lE"' MI " ' tw' "rre l lle ' Il? "13'I.jg4gIIvQ4 I M, g I' 'I""'I'I"w-I ff' ""4' 2 . 2 2: r muuI... 2... I wi ll --- - - ' we 11-r.l -4 2' " T II IP' '-'A 2 322222 'f ' at 'f"" aff' 's 2 2--2 2 sW""M"' f ' I ' I 'MIT39 ' I I s . Ns 7 lllllll lllllllllullllllllillllllilllllllllmlllllll Illl Illllll Ill' ul llllllllllilllllllllllillwlllllllllllllllIlllIllllll"' "lllf:fllC-Xe M -siiiiilllllllllllll''' . 1555ll''ImllmlllllllllinUWmlllmmllllilllUmm'IWIIllllIIHHHllllm mlllllllllllIllillllll 'llllllll f f"' Q u", UI: fAI"""5 Il ! I Q 'lm' ixz lilu' ' , .NT .N . H1 , .. .. ,Y 1,1 556:12 Ill 'II' Ill sk '-,il - pin g fy - fmt, ll' I 3 - ' lliu mmnlqyul 'Ill llllllllllllllll lllllllllllmllll mf mill lll nlIlllllIl1II lIQ1,,g,,g,,M,,i1,im' if gf, ,A H ff-X Illlllllllllllllfgj-Afiiiiiiiillllllllllullllllluum--a.Lmn-- I llllllllllll ll ll I l '1 4- - , t W P CONDESAVVCLUB THE STU Located at , :-: :--:i V, Ave. 16' Sept. wsu. ALWRYE5 saws YO? this l-ucau-lssr SATISFACTION IN -AARTISTIC sas VMDGRAPHY. i 'ri-us House HiAS Nu oTHER BRANCH sruolos. Qcontinued from page 48 ' ' A 4 ' because during the four years Cstarting with the eighth grade? the principles of grammar and the ability to read and write the 'language "a la Francaise 'e' are taught, The interest of all classes are promoted by cross-word puzzles, songs, poems, and games in French. "Le Voyage de Monsieur Perrichonl' and "Sans, Familen, two delightful French plays are being enjoyed sew eral of the classes. ' ' e i t IIQATIN i Perhaps the fact that the' school is situated in afforeign country or that that the Me- xican students are more adept in learning-French is thereason why the Latin offers ,two years only. But because ,of the small classesmore 'ground is covered by Miss Van Dornurni thanthe two years usually cover. During this time the'g'r'ammatical slant of, this old but interesting language is mastered, and Julius Caesarls Commentaries are thoroughly read and apprec- lated. - ' I ' V ,.... . ...., . Q, ' . , eel r ,. i ' 1 ' ... n .1 1,1 1 , V- 'V fgg,Q:I1- 'VIIEQQV lim,-I Xa., ''i5IIll55flIUll115"Illll"-""' ' "'!'EffsfiI','tg"." "l25j,f'I"' 3 -'hgngglg'-ing' 4- --ql5Wu'1f.'L'i' """"""" ' """""""" "" Q vm :gf v,4- ti H: vi I,-sl - --A1 -- :g .-- -vu. mg. I .. ' ' ---.- 3 Fmt.-',',1i .tt is :f 1... , I -,, ...Hi 4,.,,.V ,. .. I I Ejggrisal J T41 g- 'Ig,.,,I-M1 -'gg' V o llK wU" l 1:QiEi5 E!Imil5,,f. e:R4l 'MQW!! IH WgcgmrnxRQQ'lll'I'I!!l-lllllil ." will V x R gy- -H1..,j-f., . 4,52 , ., V 1 41-qw-1.' - , fy any- , 1 . IE.. "'1f . Pj-ph! , -L2f",,' ,. ,,1.f'i5!. +,5l,.. . , l HQ.. '11 alms, - -lf. n Y Il,ffnX J 1-.Q H S l I ylitlligwlllxl '-,IW 11526 l,I:6QiW.lI!1,l,ll1 Ulla,,,Hi!,QEH,.1s,iililM , ,M nw -- l ,MHM1 P f so ' - - .Tk of 'l ff e a e t 1 is ,egg-limi N " f-f 1-1!f"' " lF"fl',- j-V ,pea urs: - i Hg, lil " 'ilv W' ,sf .wiht . 'l'I'!l.i'wliIll3!i.yM?. ' . -MEI' !-L rf' qs I L.. I IN, vf yuh, - ., ..4 .Jw . 5. A 4,11 ,,,, l ,E WZ, r, , K x-,fr in 1 F H- -- 4 Hvi . .,,u, 'I ,Q In gk ... L . ', ,iii lcv.. V Q' ,A xlwl 1:13 ,I .IM fi Wi, 45 : - . me F wi, 29f,111Ci:l Q may Q' t'-'aaa 2251-Jleu-,T.'9 I. ..1.: f " i ' s " -'L """"""""""""':""""""" ' is-7"-7 '-:IS-Hg Y- , - 'rT:??- - ' Y' L ' ' ' 11, Y, , ,Q -W ,jg ' ' g rin jj I. " V g g 140 D U 5 74 if X ,Y,1.,':n '- . .H x 4 X-1 f -91 1 7' ff' V ri N I v. X . ' K ' ., vii. k' .' , , . N . . I IIIII SXXQ Illll ll I lllllllllllllllllllll mu 2 l V If f ' SM? J f -bv I umm ,. ..f' ' xi.. , L' ..,....f ' I V- Z I V w X 'alll' d1 lIIIIlllllIll""lIIlIiIl21lM !WWi1',WW .iaiiiiilllllwllll ll f Wwwnumllnll11g!1llll111nI1nmlunirlm1llllln111unn1numugHlun1l1num1u1llIlu1llIl IW! . lllllll - 4 l I -IMI.. , E lm :lg FL 1 'I . I. ll k 'Ill I' . 9.15:-53' K E ' . Hmmm T 'K l HIIIHlIl' lIH" 'funllflmmummIIannllIIHIHQMMMMEZIIlllfllmlllulnuulll "" " ' 'Q' ll u FN: Q 'f 1 NV V V n. ....... I IllIunnlnln - - iii- A' llllulllmlllll.fglgiiiiiiiilllllilllll ulllIllInunm?i :v I-'mlmullnlllln .U gt Q ' ei k F fr. 09 lg go . '- " F", A94 P E. I Q..-AQ4' " ' I ifmailmenti ,ETQSQI3 A Q, I X af f F v 'il of the Huaste a L . 1 li 'a if A , u l.-..-WJ,- 'WQ53537:7I f .' I, -f',1mw?m f H Q 1 "' """"" ' 1fII1Il 'w' jf ii llllnl "I x j"-"H-wnl mmuul - '- m u uf aww' WM U 'hl11'.W?'2Q'f'N V WH. mf' mm W 1rMy .11l fhME 1H1' - f W uf X ,4,. 4 2 P f + W Vf X- . A, NX- 'Q H -ffl ' If AQ H. S. 4 4 f Wu 1 my 'mn H' -mm -- J Hq www 1 f 1 fi Q V f u 41.,flw."W!u4f "WJfn.-MlIiHr,:H.m, ,,,,..,. " ,A,,,f....,,,...luuull!Ff Ilhln l lllu .. ....Q . Q !mm.L.i liliwlllm --VA HI .1..,... mumm .... ,..,. 1ll:..4l1...:.., ...., ,. T ,..mm 1- Hlliiiinik v , p 141 h 4 1: in ' 1- - . . M My .,,,,::i5.fg..:gI 1 Z0 llllullunnmmmunnnllunllwlulnlmnunnumnnulmnllluullsnnalumunulll1'gl1'wlWWlf5gII,'l 7111, 5 . ae.. I . ff. Il IIN '.A.-.... , I M ..,,, I ' 6, ul ll" Hlllllllll ... l l! 1. lummnnnuwnllllmunmnununlllll1n1MMt.lluma llllllnlllnnmnl.gpp..a.,i.laal.il.e ia if . s ig, r at . e sw f Q, ' 'A . mo E it Al HL' MANACK Cwonss l.UCKl T MMIII . mn -i 5 e - --- 'Q I Odgli-A I R ' ' 1 I VI 'fha 'il WSL' . FI L - , E ' A Q.DX, ' I, sihsoswiu-I '- ' . . . I - 1 ' I,. A. ' td l' ,. l. Quu-riIII . 'S' , ' I "'-"TP I DONE' - t,.e Q 4 i . 1 ' ' ' ,, . 'iz-. s 1I I I V. , .fl ,I y. ., , ' ' 'I . ,F 11 - -. f . U3 WT I I I . A . .- , I ,.-,L -Araf- 'a ii' ...,..,,, q55WMW ., f'i' Leaves beg,ine't'oi tiifrn Ctooi-late! Exams are pract.,ic'a1.1yjlreIr'ejQ lgenitentiary riot jailbreali - f-lioafefrs , 'Knot I 'lifersj .. escape. Next days' paper efd1'1f3i.esfr5ef-oift. of monkeys loose in Cl1apul.ta-I.,I-eegfl? -,No Coilnecfloll of course - Oh Y 'elf and fever 'I Our Lis here now h. Our editors wears mourning.- . body cram-then the poor failure wus. QAll right, I'll editors CWell, ai. Almanack, huholj recover. Entire Exams-and the quit ll. ' I ' 1 1. , , ,gl . ii-. I ul s 1 Q I .Q '.:.::-, , 4, W . I is 2:-Q I .,' . - . ,, .. -r I 4 I -, bfsiflv Q75-151 .gg . :"94'241,'Q II III, .I II, -s-YLIIII Q U O I ",l Q tiff-f':' U41'.149'1' fa 30332 Je ' .FE'3RUARY. The guillotine havii ' worked overtime to ,cut doxyn the overhead, the remaining yie- ,,Z:5,4,- . - . - 'I ' ,begin to serve their 'econd term, I,,,.-.-'i'Qa.lle1'y shot. No's. .i-.m32, i30960,L etc., etc., etc., looks pleasantftl. Hearts flutter-but it's chronic around 'bereI. ,I Everyday is Valentine's.,at A.H.S. lnetsytsf ,Ii - heart fluttersf' - what Kocsis that? Betty announces a sir-prize for literary litghtsg-7 OVell, her Dad gave it -M-eyes Sirll . C95 P. S. Tomorrow comes after today. .Now look into the future - Q,aj1'e 1465. LV . i A Qlll i ' ' ', ' , ' I .Foot ball, well Vseesoncfclf quite done. ANAHUAC ,"33 getssubavay - beg pardon, We, mean under? Wayh Staff bends ,under Weight of responsibility. R'l'1l.td,SC1llaC1.Cilllflfl out! It' was only ,tliegoifchestffaiIpractising: Son ' fines in solid vg60Ill5'lZlfY 3-t cliss fililllfi from son-stroke niof geniustljp 'Geiieral Tlianksfgiving, with Turkey, .fried in Greece, and served to the Hunffary... CSes, we know . - P I we've used it twice - seef Bill breaks the Wishbone - or was it, ,vis elbow? , ie . f 3-4 ' . NPC . 'wwmvryf ,- I' NO snN,:"l"f Q ,yu Ir. .K I , yi I 0 , DE.CEMBER. , I I '- ' Convicts cry Wlhen cruel truth is learned: There is no Santa Flausl' fflfiiodoffers to s-ubst.itutel. Pack of parties' 'pjerpetrated Qand where is Peter Piper?l 3 -- 'I , CBlef1l4 indicated holi- 4.1ys,j 'Ilomicide squad is the lastest thing 'L stripes Qwe mean they got their sweatersl. lr 'l ull' lllllll"ll'lW"'II " V" ifl""' "" 'if' I1'jf Q Y - g lg: """""""""""' """""""" - 'i"'li"" '1 ---l a .fl - has-', " ' ' 'e---1 -I-M 'A nip' "1m,,,,", 'z ..,I. ',,, , ,..,...,,,,,,,,,,,,,.- will- 1 a - all 2 I I ,III II tim. va, .... I., 1 Q Il la .,,,l u1 -ug, -aI'I.III In . ll, . ull III Wm.,,,.1 Ill I . Imm k,,,r,I :nw ,,,.v llllll'uRlI,III I,I II.,,.......ll!..,HI . ig All . ' a 3' ".L" 'f-i t wilt l ll S l"1l""lHl15'l . I ing: ' i " flu 'll- f l . '- Vx. ii it I 'lit ' " 'V f ll if--- - ' H ' 'WI l4li" ' ll lIw ii1 ll'lillfl '- f"" ' - Qff- U 4 l I r it ... I ll i lllllgj , P' ff: 'H , ,,,. 1,1 will , X +.. - l i' fi 'li f l it A ,NWN ii' I ' l "lllIHl""l ' l .1., ..:.!l"ll .. ....... lull! I hlhullil xliluh., In ...I u ll . - na n n llllmlnlli l L "x 142 -.'- :,- ,.,. , YN ,I-.MIM - -I I I I I ,DI shdfx. f"jI 2' f ., 1 -31,-M. X- HD. , . -ss-- Vu Q 1 ,Y A .-rr, so . A , A A -.5 . AA , ' NVCYK l A: 5" Wo o was j o s A' s o so N - f Q -ss-LIL llll f I W Xmmmufnnllmmnnnntunuunuuumnm!lunuuuuuumnn,,,,unInnnn1lLUIIHHIIIQM Lx , Ak s Amunnumyuunnnnmnmnm AnuInIII11::fl1al'llJl1ll1f:fnwu,azalaunulmlrrlull 505 mm A n I Q N ll' 17 A X 9-1 A ,J ' o s , W +C-ETLYA mn 70 Q I - IIIHHII u nl"'A'A 2 JV' W Af ff1'fV1'ff!'fW"' ff f X 1'- 1 All AI nlllll X if A 4 A- :A AAA A A A IIAA :.A H IAA I A , AAAA A I j ,In - P: . i? . 'Ui' ' FA 'Ill '.'.-. I fa g, sb I HH, AA, X 4 - - -' A.'1'7"'Q'Lgi 'lf-T -' YA' ' " IQ 5? 4 H- f fff A PA' .iiss fkx' A IA?" - .-o lmm mmmi -:lull -5 A Q W IHHIIHI III. . ZgzmmullIIIIWHIIIIIIIIInn. mg,.-.JWIIII mllmlll '- - A ' X ff 'gf ff' ,HA A ., 1 ' ,- ' -,-.-' ,LQ , . A, ,A , -A, ., - A , . , f A ,, , , , 1 is A 'i , 2' 1 k A' QIA. . - ' v ' A L 1 1 -1- 4, 5. . , 5- ,, An!-A, A -,.,. ' J' ,r A ' A , Ti' . :A 7 V' , , - 4 . ' 1, -', A I 7 , nt ,' 2 :orff?:i??7Q'." W ' 1 LJ A Lim. bcnghfhooks, and flower-pot stands. 4 A . 5. - -, - ' ff mv 'fm ...A . . f ,AA :,..,,,. , ., A- .,V' ,,- A,A,,, ig? "QA ,.-f 'M-aAA lkr' A AA - A A ,. E o o ' an 'Qs " wa-ff' f A .4 -iulnqelff, + f 3 A 1 1',12-I '- Y . F ' V H --fs - 1 , .,,ff'Seguf ,A .. , - ,, . . . . viii? fivllml-A A',AA A f -- af -7' I .- - , Miki! 1,5 5 "' . 1 'g-11-vA I ,-,. - ' I Yu . . P .L 2, 5" , 'S " -1' P -, X in in -A, . 5 his . -Nd v-- - . , Q . lr 55Eg.,gig5i. l ,T,::A A AA ,A A A .zx 3513: A A ,fi , -' - AfA, .,fgA S "1 Q I " Q 5 A' . 4 M Us ,Mow Q E.. "' Tv, SQ-' 'nn ,511 A .:" 'Q "'- ' . :Af . , ' - 5 x A A . A - ,,A A A 45- , s q Q A J A A ' ... AA S A . Aw W . gfiff I-DE sffev 4 ' - S 'ii":svlS,"!kf-2:21 A J ff. His!!-,' CIA Ai 1 PLA: Q!!! 5,3 AAQA f. AAAAAQAA .fi h M :A: 1 , A AA AA A - A 11 V-. " ' A , VF.: 1 ,ma o Mm s - A . .A 5 A CIBC. 'A-L, L Afgg,-A AA . I ir I 'i n Fi " AAA y AA "" o Ai ,gf :0-Gfffw Dffffwwr' s, , A -A .LA ' - 'V ,. . 1 mexico an V. - A If ' L H nu' A M 39 9"""""'0O 51" A o r2n?5?5l!m"'iilil5fWmfzfw.ll!!5!A1s,.4 ,fi ' A A . AA Qi .- 5 gg-gg - A. , Us ' A, ,givf A-Q... 2159 A .. A -gl, A A A A ,.,-L-ilffwr A AA A A . AA A I .A?, Y1- . A , :A 1 A .A,, M A A ,,- of.- . - A A A A,-A f f -----ss s s 2.-'f g ji Contmued from -B,fAao0A' N D W if 3- 5 QQ . A ' The:'iQs3w1o:oA3hAg:ade girls in the ifnoivvork class, 'under the compete . we Mrs Cain, nmcie 3, ispiesndid showing. W1t'111H the year 'Riley 111:-ide dlsh-qtovvs ' A,A ,. V ,, 5 Q ami . -5 ' . - ' ' " f, - A -, ig-4 4 -5- ' favors for pzufmes. The gurls also beoAa,meAacoAumpI1sheci m Athi -, M, Ab Apu , f A and makingboth tailored andAp1a1n buftonnoles. 4 Y' " 4 A 'A . ' 53 O' P A' f s Tins 'year flftoen seventvhggrade boys x,AAAA'AA A,e Shop class, under the S'l'i:f:C6ff.fS- A .ful leadershlp of Amir. C, E. Perry, The :Joys learns many thinggf amang. ,EAM A nf A V H 'Tx V it A,,.,-,,.. - f -.. - A - AA , 1 - - .. .- ' Aff' ---. - -,,,, -.+A-A-A Anakin A- AAA AA 1 , Aft on A ,, , . A 2 A, 'Ac A 11- A o 5 s.. o s A 2 AAXgLt::i .f L5 5 A ,-,,A.A,.A. .A, ' A A A,.AA . .F . QA A EJ E A YAA5 QA 4505 Av ,sso ' F' A ' ff Y' A' s ' f s - 5 . o s o oosss s EL, mr-.S G-RAN RT: Us - - A '- ' ' Jw Q . f ' : .41- A. 4, - H , A X A4 Al Emu , A, AA V 2:2 A - , AAHA X A A A A A A . ,f Q-ANAAA AAAKAALA A A AA 'F . QAAPUC-WFQA5 6,9 .., ERIC 200-34 A A ks A .Y ww 6-:FA t s A TA PETES DE TO DAS CLK-DES , my -AA.A ,Srl 'J ' 52 ,Af L: . 'Q 3?f5fE5552A 'ZQ'?':f "I- A 'r,-55 Ly, . A ,, A f : Al J K' - f fs, . . PASIL. Los Y Lu NOEL. EU M93 A 1 A Q. , . . - , 1 Q M- A Q , P A W A j , g:?y.dA AA uh. A , A .X ' 'S' . ,, . X Y PISANTY Y CIA 5 Es- c, Q x, F' - J f ' ' o sw 4X - ,A 'A-l ' ' 1 . Q N Y v ' V . ..--.Qgwl A W as o s, A -s .- . . ,-mg -A -------- Ws,,ooo A 4 f -H- --- ' -'uu1mim A l ssss so ssssg mmm A '11'mff7fuf i f 'f 'Rf " IwQ'iI"iii':iT'A"" ,,, o 'II'?""WF"'W', f y , , fff 2"'v"""', HW 1.EI"? AAAA "Hm.l.umull 4- 1 s --gm. 'hu Wllrupll ,AAA', f ,.mnh. .,., ,,n1f'Z41IIIllIll,, A. XA-Auailigw jff-.uznnulI, I I 5f+s ,Af Af of AMN- V+ 'A 5 f-4 5 4' " "' MI, ff '- Q f"5""f'w XX. A-gl A' nllllnn AA AAAA -vxA,A ng' A AAA A AJA A ,Af ATAAQEQM AA,AA5 ,f A ' A l A I.LwIA ' 'A .-IAA Alv' 7- A A, A ,WSE QMKAAAAAA 41 "' -ifni- , 1., AAAA , ,vmmllz TAX , "LHS I ,L my WI' W A 'Al ' ' vlwlllll 1 ' fir- 'L' x l 'I U A I fl gif, 415' "m..1...nIlH'mU .7"'--M3 in Ulm 'A ' Q-'flip X 1 ' 1 lf W' A 'Q 'In -."'l...nIIIIW " ,HRH 5- QQAL, III Jilwf s .X Ah AQSAT "L ' " 4 " 9' L' Agi - A ,N '.yjQ":A1 Nh-5,6 ,W ff 'f?i1,,x : -'fff ' f v vSTill4 Mfillkyx , M A m "'A -I ..1Tf.A'uH' -43 Af A"?3fiffiFb' I1l1LA iQAA ff , gsA'1 " lW' . 1,L-,il Q' f,3ef,.:"..xiTW':l"f'X.'1:'2' 'Wfi9 AA .s 2.14 s ' TA? I 'mI1llnIA'm.'.?3I""'i..uMmami. ,.., ,.,.'.a2Zmf' T5....mHlllIl!'mumlllll'A X.. u i5 i.n 1m.. A9"W!!! -. s4,,. .,.. H 'lL,I,WQ: T -ffz- A uAA"'l"" ' P3 L1:'1TAAf:'1'i".Ai?'L Eff? " , , srraw-+f' M--ss --A552 As -A -- A- '- Aim' 'jf A ' 5 A , . , 4 .- A A AAAA A ' ' ' ol4b ,U-nn. A -A AA AAA A Q.-A.. .wan .Nz A " :A -f X ' ' Q v . A CwoRsE JL... ,.., A' .., , 'iff i 'nz , V, ,' X, 4 -K. .I V ,I n?--'- l, . A , f l XV U I 'r'o1,I.,. o , o vo u xg?" A"' -H-1 . .7A"g , l ,J A X ' , m -yy 1' iff" f x y - ' I M V ' L A - ' W. , " -+5 W' X' A ' "E"'3:"' M QSAUFCIIO Horcasxtasse p' K' -' ' 'Til Z . Ba , 'not .de vigjc. En Silao? 1 s --W1-I N ,Jragi K imceixirnamorat.: .3 c "fy ' " ' ' A meta A ,nezT'qestab:1,co"no de 4 jig I V ' mga' Y Comm s 2' A X :p?f"1 H "ia por ER'CSSL,1N-,xg X - an.. ., I.,.r.caforma I if ' 1 ' 'o ap..-as s dnvxsab .en in - A' .211 i - 1 , 'T fig? ur V I I aj my KJ ' . 74 L , f -1a. hasta ia Banda de ' .A Q 1 .Hint P ue ada. . 2. ' -" ' V Ja Su 3 o I 4, MORALEJA: Apggte de. la -- -'fuffb s ,fynjnw " ' 4'!"Ci'1d" Qll'f f'5"" 'I X A so , Jed un - lux rm ERP. ' ' 4 U ww Q en su casa gp-'a ilerazu- 3, ' -.-- + --. ,, b , ,M ,si . L A UAE 'Q A7r,A,l , 1-4 ,, . 7 1 -'fi-S-' his .1 ' . Y' Q P sag" is 14'-, , .Tv -yll ,rf iii' Q., ' ' . , - .1 1-'ffix' ,,-"'- ' A if 'Q Q15 czsida-des ordxnazlizs, Egb.Z'.Lf' ' 'ff' , SON propoggeiona a usted la A he-ra exactain y muchos ff 95 '. ser viqios 6tiles,.r5pidos y . ' , V A .K caces. Pxda usted mformes. I I Af 43. gg' . 'fv- : , MARCH 1 fJno:lo' Kiciclclr finishes Si-3IlfG11CH of HAITI' J labor rm thorock pile 5iL P. Tryiugj To drive- .5 sonlo lhrznry sqr-ijolmf-Ui1'1to hard headsD. 4 .F 5. . what you dou't, put 21 fgwrssi but -if you Ho. d011,fD.WRi1l11 gets in haim' "fmt - vV21l'd.9Il V211-ll dc-olares half day p-wnav. CXO, 1iof3pa5frol-1. alas-EJ NVPH, thats not my pung ,if7SIIl1f'9- Brotllers and just il1l?lfl'iTlt'2 we found some- Ki'- 'ul ls found To be 4 that Way" about. '. .' I0 Y fa "' ss beside a Rush on the campus. 'IN-ef df UQ111' .wn 'rfiH1gre11ce- ,if you 1mov.f - -I wi ' , SQQ' page 145 uuuu ssssssss uosss 1 s g 1 oo u il IHM IIIIIII u mi,.'i'qW' T , lI , , -1 .'W' uuijQHhgmWk5'1! 3 --- o ,W fag?"'ff-s s o mm W" i A ' S fn W us f 'fsu ww oo' M 1 Vs was IIIVTX Ie. 'Z N". 1-slxidf fll' s X' A Z E "' ,i "v w -g h .-'id U "HK -'f X - 1 lf5ElV.L,Q',gi4s- 'zdfwi 1 A "' nr s olU"H ?" 5-l1'2115g"f?s' . "" .,. A 4llI f l - XI V +fE29 "lQJ3: 1-:""W ' !fC'?? V p alm ' F, ,lr ' A4 l' , li , 1MllaimH1IE:L::"' ll l...'. 1. Yu muhum ,.... .,2. . l l ' .. u llllm . ..: vl II .n.. usb lu l1. mmmIL II .,, , , , n l h" 'W,.j g I ' 144 1. -'YH IW it I I ' - "- , I - ' Q11 my r---X 4 I-M Y i - I , L .A v . ,I V - Y S 'X IIIIIIIIIIII' 'IIIlIlII"I'I'I'IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII IIInIWIWIIIWwIII'IIIlIII I. IIIIIIIIIIIIIII I zfiifllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIII""IIIIlIlI' f, I M I 2 I qwfululn N Q l j . I I - WE I I' '-wrf I ' Q, ,ff ' 'im-Q , I I. I K ff. I I III" If I ff I I 'I iq 'I m ln' g'III gif? I III Ill M , Ir II' 1-I II' K fs-if Tv If 56 '5' N ,vm -'II I "M i f! , III I X 'II f "w f.f.I:f3".., I III ' I III' I II' "I -Qu I 'III X X ,. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII W IIm3 I IIIIIlIIIlIlIhmr ...mi 1 4, fl I lullIIIIIIIIIIIIIIIII QIK.IIIainIlIlIIIIIIIIlIIIIImmIf- I WUI' P21 Ill N I 11-X , 3 I I f 0 I I , SVA I' BFICAK I 4 'fl , ,, I I '3"' - I, ,An n I- ' ,I Q' L ' lf If if Ls? ,. . Q 54,5 3-'Ig N'f5I, g55,: ' ' 5 F2 . V Q 'f . - 'Q' ' v -, . . -, . 1- -wi' . 'g Y , S I f 1.IE,3I1,,y "I, 5- I ., v. ,, 1 ,v,s,n. - . . - 1. . 95 In I. I I ' ,Mews 5 EGVAL '4 .I I I I DR0GAS,HE05! 1 3 , I GRTICULOI fig I I mg -lzux-1 K.. . I M , .. w, I-1 f ,I . . Mm. IH, - . . l ,I " 1 -.- --v., - " F-"'1-J Z! IF, X s -' . A ' '. - I ' ,A-fg - il ' 4' er J 17- " .14 . ' V I . T ' 3 A I . ,-., I-w l,. 'V -II - . . I - . 3UZf?s".Nvgfl7f QQ?" ' .s 1" .EAIJI A I :sg I I " ' B , I , , 1,5 ,As I Q ,.-,wh ,fy q 1 x Y U- I 1 fir' t Luge! .W,, 4, ,I I f ' -1,. if ' 8 -'IIN' - . A fr?" gg, 1 ' 5 -I 4A" I 1 L ' ' I I I 1 5 f , ,V , T ,, ,bg -,L -. -i -. :gy ' ' "2 A. 1-X X ' A, f. - , qv" . , '- I If I Qafgegfgyg, .Q ...a+v,. I im- S, 3 8 I' 1-L.ffi,.f15-Q 'im-1' JJ" ,I Aff, ,fifft Y II,- I4, if ' vw-: ,.- 5: 4 'I - ' I' L, ' , MM, -2 l- ' ' ff . I - . w, I . 5 M, , . I -1'-.ii5g,5?,g- ,..g A .- . V ff V, - ,I I-,z V. y 4, - , ,149 ,farms - M . , I-3, I-I I- I '- 'ff' - H I , I . . , ff' L7 , I xi 4- x IA 5 - I LL ASI IP: I ' I fm , I IIII- ' aw 1 4 'I i151 1 ,f f ly ,IVA-J-,M I "'-Ig -s "i'I.1.!4 v- ? X kyur R Q .,, , 1 1 X L51 V w 5 X 1 'E' 3 SV x T if ,fi-:E N 'X-E' , , ex -.'t',,' sL 1 F I 'I vu. . -1 ..s:v'.. .z-QT-'Dr .Q:.sl!.L4-.1 . ,,, . I'S0Kl -. 5 VE' 'H-1..',u1u ", . QdvJe5Xk I a-:V --ff .-.......c.-, ' unvvizfxvf ., fgn'-" . . . 5 ' ' . -' .A s' ' , . . I, . 4. In, I ' N' A , S 'QM - , , ' I I " 'W - Q . ' ' M. K-4 -171' ' ' Ajf. ,I-,va r 1' . ' -, K x 1 PM -- 5 J I I J . ,N . f - --- -- 4- ---- -----?i 1 - ---. . ..-.Q v1f1II11 """IVII N: mm wwf? ' I ' X III II IIIIII IIIIIIIQI IIIIL, I A .IIIIIIIIIIIIIII III W rIImI1 W' 'mm I I I I X ff I I A7 I ifriigm 'r I I X VI A 1.11. NVLIIIIIIII , IIIIII I , , , , I III II ,I III X I In MII I I 'III AI AI' II" ' II: I IN' I I II I Ink j IIW IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII 'lmja M' I 1 III i iv I M ll III 4IIIumuII IWIII WIIIP- 'TIF um 5 I M fi- HIL-Y, I I 'TI ' M I I I9-.ltgxf nr: :A V I "W 7 I H HIII null .I I . N xlm I nt 1 EJ I- - H I 'ff l ' i 'II" III ."'I",'f'I7-lI"III, 0 'I I I: LE?-TIIIIIIIIIIIIIII,III I' "1- IIII Tl-Ii, ' IIIII Qui! I II, I III ,.lIlI I I IIIIIM-. 1 , I III, . UIIII HHI I X III I y CL.: II' I III, IIII .,V kI! ' lIIi. ln ,IDI ., IIIrm I N Q wa 'X 1 741' - I .Shy ' I ' ,I ,I I J - ,E -I I X, F , ,"fw:r-'l ui ,HIIIQ-'k'I! In I I ., x SIII WWIIIII I II VIIIIIIII I 5, o API-,,1,'2 IIIIIIIUE? H, f'jqa .ImlIIIII :QW-Iii" ,ll , I' Ml Q ll II "III In .Mx E3-'I' II I' ,mv QHIIIII ,If --- ' ".?1:?.U III ' .I I ll: iff? MW II' I L- , NS. , f mu W In I, , I ,jg-tiki :Q . I .,-.I a 44 1 N Jin I'Iv 6 1, xx - 4. km V Q, -A U un., ""T, A I IIIII. I . 'IIIIIII I ---- -'... IhIum . w...m IIIIII ..., v u III ' muh ..... Iu. ..mmuIIIII I I I I vi' r -, b I :gr I ' JV.. e "fi V A A i -. K ct,-, 4 7 vvlmlvgv ' -y I L, ,sn H ' -, " : 4- ' ,l . ,Y M, ..,, ,N 21.5 V h " A V A ' . :gil . - ?q.. 4 V ff 2493 jx ' . , ' ' X . ,i?,l.iL., Y ii' ' ' ' ' ' N - ,L V -A H K -- 3, -Q, " - 7 , ., Z. I ii D ,HHH mu mzgnqu vf,W-III!llllllufilimluwlwslaylll ,:i:aiiaiillWIIIII Il1. I I iiag al llll ll Illllll lllllllllllll -fllllllll I ll lllilllll ljj HIIIIM ll l' ' i 7 .N 1 l ' Wflllllllllillll Lie r r X r ImlmmnuWu1illllununnmnluun:mulIIIllInMMI:nmmlllilluuunnzu gl..a.1a.1ar.1i.,.iggg3l Q' r gu4:a II. F l"f1e -'f- HH"l"WH-'WW '-1 li l- " QL ' Q ir ,M-fe'e-' E lr.. El G I l eeee l f' ROUuvf??5, he M ag, D. F. l 300 BATH f 3' ie j "Rani, fli giiwiyl, quick Iunch,riur'li5 5lhs,swinan1Evv pool, Ward roezu..,l ..zber-sharp, 2 2 ,"Rendez 'us 11" e". fd lravc'er" l 2 l f r LECNAPEA f-he .:,z! 4 A 5 fi-'RANCI 2 ' ' . QQ- r CREDIT MANAGER 7 ' I "'N""""" i fi' "f" .-"' , -1 -' e "' ' e Iefiq' 1,923 ' .-H I '- 'V l L' . . . I .:.'.'- kg' ' mV"i'd'Dx.a ."H!"47lf3":7A " ' l - ' Q R h. I' ,V ' X .4 ' I -' " ml. Y 1 -':rar.-.fee - 'Mr' 'fel f- ' l H, fl ' ' f5e:.P'?' "exe l . ,ww lfrqi " v' L .i,, J E , ., - -OI16, , "L, I 1 I C 2.,"QZ3m,. bfi. I A ' h ' J lf7f"5Lfimorar?' A' 5 -fl' I. V - 'A T' '.ezT'.estab51I A 1 '91 W W' 1 f3s,jf.e1ga.Ycgg , '- 1 5 ' l , 35 A we . .- ' f L eis" ' :Vg ,j A 4 A ,Q l.. ,1-. , e H ' I-,r,1-rg, ', , . I AL, ' lst - f suis uf the stuclent, flg MAY, , - - Q f fQ.Afr1s..,h Qa'.'111'clHY tlmisf- h, rl--. -T-hi Llwef ai- 7'le hard to 1 5 q,, N x G ll 13,111-' tell, all atlout xvlmhgf ha's11 trhappeuecl I SCL le, A Nt A M?,,w3jZi d. A- yet? bo We'll just rambleuqn, 'We heard ' fl lqogk af li 1QL1gVpigh1 D ,3 Je e Galbraith had a gun and -Cernviet No. 32104 fan- fem up'v 'Ja-ms 331113 Cwe get-q.11is number from his reportr eardb . , .f .I 6 , ' , I' c.c..,,,a ' , J va J eometlung Savage :bout tha. :jf l dbkedx he?-.4 1F'am7.?ff at the, PWSQHSQ? 1 113GrQx3: frgm the 91 -jeef. XV YV- ellZllQI' report :P EhV61gilW0ClLy'7Q W'QIlQl'3I'lT1g of f001..iS1mgL55, We . WU ,her we'll' get a 'i1o11day.o11 Labor Day. Whittlg 3 VW ,,i Celt GOI' LIS' buh I l Calendar: Vhll Cal end' ler suspense and . cause he eoul-lr.'t XYhit1-ie--Sey? 115' . , 4' "P1'0pOSe? - - . V would Morrisfrfu ,U "mr ' . -i r , . ..,- , ,...,,v 4 - ', :VV ' . e rf. , he ' . r, 1 ,Q JF" v ' In , , Lua wi 'is ,L Y sv-.1 ' 1 5. V -X 1 , ,'f70 '4 -i ' . l l . I . l I Q i" .. , -fi: ,f- " y XE s 4 r - w '1 5 . l -5. - 1- I i .1 f-'- l 1 M V 4..,'n-L u....n 5..- fn' .- ...- ,. , ,..gn- x W V ?p-e ' k V, All 'XVA iv lk: 5, 'T 4 T ' ' ,f ff xii.. ' ' r,:f.lE.. X L ..,..., f l .F 3 he e Q-win ' if l .T XX ff' I 3 . h . 1 - . pf.: 2 I V 5 iz ' he Q . V 3 -Y i ,, E! 1. 7 ll 5 ' L4-lk, ,V . if "nil 1 m RE -U .3 I o -.gg 6- A ' iff? ' 2, -'24 N i ll ' A niif--5, 1- A . L E: b, 3- '-If J 3- I ' 5 if :- ' Iliff ASE- 'Ii ,1 l I 515 rn r 5-f-arg U7 Hifiieg 13, ,ITI .- r , .31 U7 gs: gf I I ' lg-s-51 ll A 'X rt! f1 ,gl 11 -- - - ie- 'wlnz' ' gil ww' ' as - 'M 'I' A 'ogg 3 N l , Y 5 Y lx .? , 5 .IQ 5 I I ,J g: 3 2 ' Iii l ' Al . . I Q lo 5 P f S 2 5 Q , . . ' il-LK. f ' l"" l . I , -4 3 fm f m I , x f ll FY , Eg 3 1 ?glF1'X?' f f' , e -its 755' " Q Q32 l e 'l A Q7 V 4 l 1 ' ,Ig ' f?lff, .n.,',:. ig -- F ilL i1fAlEi , N J Sig? fi' Fel-+ 1:1 z' ' ' ' .' , ' , Llgggeifi ' ,Wmmn .V ,-AA-,Al--,,, sf---A B'x,.,-V R 'S V. j f ' 4 . SXSW? -V, VV 1 . V VV V Jgxifza 1 X V V Y I "1 -- ' X- I if ,l V 'I ..... . t Y 'Y ' Z Z-A -it z W '"""ffjlIIIlHlHlIl""""""'lllnuum rn"Ulm"IliIlmuInnIIInnuuutum11umnIllllnlllwwllillml..... W. V 5..,..,f f.A....ml1l1nlI1lllllI' V' , ...iiiffuuumnuuIIllIIulllI1luI1nIInIIylIvuulnmlunlnnlm'muuunuvvmlrllnlmnmmlrllml jk Illilng . 'Nfl' pf ,I Vg K ,Var V V VV, I I , ll VIVVIV: Vg- '. Ill' fl T V 'llllh 'Ill' X . EV HIVVV A V .V V Z 3 ,. .mr .I f 5 V . Q QV?-QQ! HU --H'-Al f '- l ll l l l za..- . i . a. 'gfgffmlfl -3 'll!IlIIIIIIlIlllIIK" 'I..niiulIlllllllllllIiIIIu11mImf3f i HIHIIIIIIIIII A - .Aw - QA . --- jgA,g,,,f ., . 5-' A 5 . . A - A. f A . M' Jams . . . -. f . 12215 -.-g ' . ' ' .A . I I A ..hA , A, .fFf'lE',rl! 7 ' A ' ' . A iw 'W W4 g,f'f"Lfgw-..Q- ' 1' W --fn A A ' 1 I V 3 H ' . " ' b A V V E .I A . . , V ' N ' ln. ,L ' . , V V, W 65 V 'FV .J 'V H il T FZ . Alf. i 1 " A. k V' V. V A 5 V V V A V , V- 5: VV I . . 4 . W , l 13" ' " V- I l U I1 ll if LL JW e , .4 A V 51 4 i V li . ' V VT1,5:a::VVV V, V V V v E , AM-1?-f' 'N ' - . . V " ---1 '. A 'V V V 'QM ff I I A-jVg,g 1 I A. i U I A f' 1 ff W A A . A A s , . -4. - ' .W . A .A ..f21fMf, -'-we 1--, 2 2 r . V V ,- r' "1 V, VL: ,ff Hi7"S,VV V! V . V A V, QS A V ' 'FEV V V . ' A- , A f - - - ,,.. 11 -A 3' x . V A . . . V V , A Q ' ' . was--V A .q'- P Q-:ni V1 ' H 5 I Vf 'Z pf I Q Ui. L "" .ff f f . '- -.Q 1 ' V if- A ' Q: 1 -- -' LY, A j: V , stu I .?',i3i"'i',f'i' ' ' v -w , xv .L,,?. , Q -3 'Q,.1g',wfm. . A ,A,A A . V ' ' ' ' ' 4 P Y 1 . , V 1 A V , 'F f 4 H , 1 . ' 0 I "Q nde,pce,r 5denc1a 9-' . , V M E gl- -,fy was ' V V . l, , V Vg' Kiwi... V ' gf 5 ' 1 A .""f." ' . WL .- - ' A ' A ' ' f 'riFA.'5'A' ' -" '. 491 ' 1 1 A 1 , 1. 'g.yg,'g.f za A 4' . VV V EriQsSem 235- V Mexicana ' 9? HW' L-N Q Hin 1 H W IIIIIII ,Hn Wu II imlill ,Y Ill' V40 .WNV ' -A X M ,. L fa k.5'T m, MW.. fwnlflmfa 'SJ f u J, lea 1 . f wegwfg. f Il lm, H4lm M Tr wM IJQEILEL TM1mmm M 'B ul 'I' X 'E xvig-mm-alll .J ip' K -I -Ill! . , c YV --A V - 1 V , I V V . . , I rk-v V V V ' mf.-.QT . Vx I' ' l Q . LN, , , .,..,,,F . . ...WM --. .fA.,-.-. -..A A--. Y ,.., - Y .W -V - --ff - , M -- ---f-if .VV I 1' -k M- --+,-Y-P-H-T ---- ----M mf--A -.-- -F--4--A M fx .-..A-- .. 7,7 A, W., ,- , ,Y V VV u ', :V 3 . Q 71-Q W f-"f""11------4:::.-7g...':1'-.. . ' f' 1:3 4 4' i 'Q 'ESF f-----4 - --- - . .-..-... .- x' i ,V - 4 : 1E'f' , .W V. 1 ., - 'iw ' .-1-., -- -.,..v,, ,. ........... , 4" f- . .4 A q,.r' "vu-A 'hw--2-' .3 1, '-'--r:-fe-:, ' ' 1 ' ' nn"-'51 flff' 15' .T ,ff -M "UQ ali? I I will F i .'U' p!!.-,1 'll .. n Ill F Lf 'Q i """T:il lLi:,.I.u1:1l"U" m p K' X lg I- -SR. ' f .. ' - l ..,Lh' i ff' 'mg 1 ' L' J" "- ' H f 'I ' I ' 'H " ' 1' 1" 'n - ' " 7' I ' "K I ' - n a 4' 1 1 -' "' AI' J ' 'ff' x ' q ' '-s "F, -' Wi fm' "ff .1 ' ' Jw - it A IH' , V VV. E .nw I. Af ,iw .L V WI' I V n VV V fl anime. A a., AV V A' .VTAW V fl .M -...g5M..,VI.,gVH,,VW V I .... . Q-W,afW'ff'L. ,V VII J . ff Vg ' Qxfag .V ,rw 'VW MIL in 1 VV V 9432.3 , r el, lilliiwf l : E J, igulg,,,Q5.f'--X-V,f.'.V. j VW. -V 'Aw' a ,nw YV 1 . v.V'qVVHI,V V-151 ' Y. V -' In 4 VV. :V V VV Ai' 'VV 1 Vg b lil V , f A N , A-V AVV. Vu ep VI, , VLV y VF. A AV V . .. VVJ5 -' ' in - A V4 ALJ! w VV 7 X' in 'VL V VV. . " If ff '1 X V41 5 ull I 1 1-l,.1' ' ' ' , ll I lullry , ' : .'f-- . -Q 'X , U- --5 ,f -gr-,ggv . " fx I 1 1x K, N l "" 5, 5.1" . 4 ,HIII51 II1 I ll - - N. A 53-W N ' '-1 KJ - I llll . . -1??I3 A YZUI1 vi - ' . . ml", 'H "' , Nfl- A -Q..-51, ,,,. YIM ., 5 N. A : V V ll mf ,lVVVVVAV:VVVi,. VVVVQIVV mu, X Iuitzfgl! Vw' .gl Z-.7-,Lg mp, uV I fk f,V! VVV' , M ,. Vg? 'VV l i..f!.ls SEV ,- VVVV SV' ,-V25 - -,--- A . --M- . --- -g.-.f -:::- --'-- - V ':. .f"l'f"'T"'7I V 1-V:.VVVig5Ag f ' 2 :1' - A .-- V -. - A ' 31 ,, . , . , .. I A fig. Aw , , X . ...xv V , -. A , A Y, - ig VH' V .1 A . 'IV 4 VT .,' A I 1' 5. V ' ff " . Q,- . 'z' ,f ' V ' ' N T f Mi? . V ,AA V, V- A A A... V ., ' M' 5, 'Tis f ' A f V,V rl, AV ,V V-A V, V.A, V.V VV V- ,. V , f'A V ,V V 'V , ' V A 'V - . X' 1--. rg? .' gf H - . ' - . . , U 1 ' X '. - . . p I , - ' -,Vgxmf.!, A . 4 ., Vx .4 I T., ,st M QV - U V .,. , . -, i W :lt v '. V,-if'-,. - . , 1. , , A .a " , .1 . 4 t lillnnnmuyl anuunnnmmII11u1ruf1u1nnn111Wnlln1un1umu111anMunnnmunmnunm13QmyWWWgWgu1ll:L11L:L A 1 A- W .,. 1ia1amnn1mlnnI1I A siiiifllllllllllllillllHillIIIMIIllElllllllllulllIllllllllllllllllllllmlllllllllllllllillllllllllllllllllll ffm ' A V '9 A I .l ifff nu ,' ' 'l,, "I, " , X-,M " ' p , t tm ! f Qugueumlg p lf.. At . b I ull A A lv' ll pppp Illllll .. ,., x ,W at v 1 A ag. p . "1 A g llll r. luumalmuu w l a1!Il,lnmmnmu ullllllllllu mfllltlla nllllllulxmmlnuululu 1sap...'.1.i. R 't o' as , ll IIm1ql,,,lI.Kii-4--Zim mmuumuuml F -j graft- 14 3 , I -Q I -Q g fi? ij Q . ,kvxr 2 2 vf'g'Jt M A if 11. an L vi ,A V. 5""tf , I F V K d I A V d ' . V' IN In A , ' N i ' , I A .V V - 4.2 1 'E 3' ! i Trina sl D 4 t "' AN .- ..TRERlA' , i , A ragga c . . , A Q7 X u x r iff.. I. ' ' . A I- . I f AX! , M A d ies f AHL? l I mf' . I A Q lv .p , '..-. A fl . 1 A , . , - ,Q X l . .-A V . v ,al I' -I ,! ,ah ,Z 5 . I t , , kj- , . ' f v4'4 ipsliggq' ,.- fl " t-,. A J. .:'ll.l.,v.,,,..! ,E A A I :H I V v-no--V W..-v A, mpC0nsta'nl Suijigl 'Jgp,"Qas.-mlresfth 'V', ' t ' ' K -'ffpe-"ifTg'A'p A t I A . ', . A RA. . A D ' . 1? ' p PARA fqst bA A - A . .l A ' l"'E,NE A 1 Y tk. iffwel.. A 1 .'w?'5i"' S-. A U L Bi N G c 5' 45' , 5- ' L, T'f'f!-',:'6-T' , A " I . - 2 5. 5 E QQ ? ' fiffftlf , 2 ' ' ' 1? r LU M EJOR , l i A . A-. 1 u ' JCJNH U A. , .. l t , , 'fr 5, A, AN,-.'C5EpvL.ETRAN NUM. 26 1 . 1-lst - -A - L , ,Sf , , 1 I l k Q-if mans' Q V x -A ,Q A I .Q ' A4 'dfQ" ' g Q9 5 fW- A 1 I ' Q , .ffregentaada este anuncio .t . Q V ' ' ' . is p. V ' en Sihtluan de lelrim Nrlim. 24, Se Ie hparileun .10 por . Q 245.4 4. g an , l ' Htlienlo de descuenlo y aderhis Ie regalarie ' 9 j - ' b" ' 'D A . .fduhas reglaksdel iuego-que U61 quiua 1 ,X - 1, Iv I , H M' . A- V wyiylwb I . ' .EQ-Wish: N W Nl In , -fjA he yfagf ' A' :,,-.- ,I A' 6 -4-- "J ':"f'i . ffl ' - ' ul, 3 Q5 A Q . . p ps: tVlMOS Pl:DIDOa C. o. D. d ' I Q .9 ,jail , ' 'fr 'A 4' 1 V 1 . A . f l A e All dl 'dd ,.,. "'V"g"+" oooo o M"M oWto"p'e"'-at , -if-L' . , Q. I . 5 'I . I- . f " ' ' ' f A 1: .o A ': A A: ,Q XNIICI1 the Y we dlwnedfrosty and clear, a dlsreputable lookmg rag of a puppy 36 g - V AX---,,..j1f,xl6d h1111SQp1l .a .1 floutgate. He had slept' 111 a gutter all nlght, and had dmed f cans at1d,othVA fsqof-.refusc.V,Hel was soaked through and could scarcely 'r gf-, ,V ' -lg A twin the f1C.1'CQ C0 .rch he hadcontracted. Nevertheless he was welcomed with g A 1 ',qA p ,.gCfStMl1 Pli aims of Joy by h1s two unworldlyelnparents, fondled and caressed, pampered and 5 A-ff pci'.t,edhQ'gQ?1A1l. arid so'ubbed lllltll he looked as if he had been through a clothes Wringer. ' I 4' Agliflyl' OHM h64VV3.S'P2lI'6f11u,V'.S6t, out:Ltof.d1ty on an old feather Vpilloxg- a:tq?5lge-firnmlv, '- iff' Wlth'0f13'h S-'UQDIIY 1'6Sl?1VCd.,A'4neve1' to run away' ?QIain'7. A A . 1' A . A. . .u ', , Z, '4'l2:'3gl'4,,.' , ' 1-ur - 5 I' 1' Q F, 5i':.5,:',- b ' fx if A ' - , N , , 3 e - , 'f'. 4 ff: , . " , 1' p . .-. 1 . ll., ' I V 1 V . . -QA , A is " ff -. e .. A . . .. W ,Ar 1 . A ' - . 1 'l'l1""v 'lK" . '--l 4, . S L ., A. .. ..... . J ., - is -A o n . -P ee . . ' MA . f' ., --- '+ L, Il " l+l"fllLf, -f"'IIl""1'21f'i " " """"A" "" -ul .c '+A . . . 1 A l ll Qt f .Mill l ll . gxlfltjv A it JH- 1 V U: I? wi :gl K I l l, -x. ,M :AA Ulf' Vlllilw -L u v' ' V KX fla ff i l gjm-Zrtrlll di llulll , Im pu' ii .. M 1' ... ff hi i r . I -,K elim . mx -D l .Ae V , il-Taffy!!! , . ' 'iff A X' W' fl A4f"AGIi1w7lFls. fillll ? ' "l . 'llll 2 A " N ll,- A' rQl"" 'Th-5"l'f ' o .. e... . . t l A .Il ..... snails, .,... I. g low- I 'I ml- . fr In M ' V EA I I - A '-" !"" lllInmf,., +lllmIIlf!,M.. ,.., .,,... ' wlllIllllllIln ....,5515.5 ...fI...elIIllllImNIR ,.., ,.... . ..,. . 'llnilllll lw .mll'll:::lldHlMt..5-mdzlil mnImHUlllldWl1llIliln tl., ' .Q'1 , , fe- AA A -A Q 'f' c ct- - A "A f' H q N . ,xii-i f Twin. A 1 . up A-lim J I W- ,,,k - .sk 13,4 N M 1 A . f A 148 ,wg .,.-.M , . - 1 ' :li . t R I .. .fmhw f H 'L'-' :-1 M M.-in 1 H Au H l 'F N- TQ, ,, A X . fn" " ' A ' x X ' av 'x ' 4- 1 "' 1 14 1' w x . V V 5 K, ,V . - L31 VV,-f-an v QV V3 1 .R -T. V'-'jg :VV 'V 1 X J K K I 2 'H JJ: I E r: , ' fa I 1 V Q r N , VV , .V w ,t 7' N' 7- , , .' K ,z -..,. , fy A ' f" my ' 'i . , Q" ' ' ' . 4 , A-'W , - - f , - V V -gap, , ' '- ::" ' X' -'Z-Q-:ff 'Lui xxj -52 as , l ,V - ,.,. 1'f, "' f11 r - . ,- Filip, -z. if 1 x k ,A', hug - . -f - , . A111 1-1- A C R O C M E Fw 7 A1 Q ff? M E R C I A L 5 r' EN T0VDAQVV.'0RM-"3 Y V - V ef? i'v'ZiiS AND SH, V V! . V V XV .fn V QV ' W-7.5 VV - ip V I A f'?,IxVC1,, f 4 fn - Q Gi - ' .- , ' - -Q 1 5- 'imssfb p ' - --ff, - - w + Q ma- ullwms paramg: -. YQ - V ' ' - - ' . f ' A 1 ' A -f-'. - , Q EL -ZTRICA Marcafff -' 4, GLN , -HG MACV,,,JNP.'9 VR , REMACHES, Rom. Q - ,5 V, -. . - -. 'v" V cLAi' -Qs Ff? ,- ' 'f 5-l7ff fE 5,1, f 'Q ,gf 1: -J 4 I x V V G -.V,,lLVVVVVV V. V ' VV' ,,!f 1 , V A ,AUT - 'V - Q' ' ,,4' if V 4 ' " 'I V vvlv ' .jj QV V f1,' V ' f HV '-.S VV!!-, V FgERROcARRi LES 'WM ' A ' - - vi-F' - - - A"-V ' - 'f , PIEZA-S3" V-,S DE V- ,MANGANESE , V , V A as -W YRICO. 55.51 , W f MANGA'-,Eso o LJARBQN , J ' ' . "-' ' 45-ff . --159' 33' 1"' - Q 1 ., XA . '- ' ,A . '- - V,.- - -- ' f PIEZAS FUNDIDAS DE BRON-' ' f ,511 ,. ' ' '4 V- Mm A Tia ' ' CE Y A - . JY . I WBABBITT. SOLDADUFBA A ' LZ-f A R, S O le D gg R ' , , , G - , ' A NL. if , f 9 5 ..,. 1 EiVVN:- B A R R A S . Y NVV M B R V- AV,, -I 'FVVVV VVVVVV, V Vg r .13 H E V VV EAA? JV VVVVLVJKQES .-,, , -1 , , . " - ' 1" ' '. ' -' 'X 4' " "' if f ' Q f . TUBO LAMINA DA PLOM0' , 'T fmf YINFTQ .. ' , A 'lf ' ' " ' ' 'H , Z H ' V 5 P A R A B A T E AR U' , ,, ' JE P P E F? 'nf " -1' -' : V ii ,.,- Egilfn 4' ' A fffff , 1 C DE X ' Z V V . , X. ,gg f li-,.,,:V ,VV , . VY CROMG V CHRUMIUM PLATINL. . ,, R, ' r ' I ', s,,. I' T1 y 531, ' .fy -ff-Q fd? C V V V V VV V. V V A - Vi, V bf-.AGLNO E HIDROGENO , OYV-IEIN Agp: -, 1 ., , -' --VV A V V V V V .. - J,V3,,,f V 5-.341 ' nf I 7 A 4 ' ' 1, is wg.-11" Y' gZ.ff,,f- Q! 6 3 i f lax .,, cf U' 1 tw' A" 1110115 QW! Q NW .ff , 4 '-" 'ZNQSC JM f 1 -f -' 'Y 1 '4' 'X K 4 'Wi A 1 ' ,. ,- VL X- 1 , 4 1-'ta -r- Q 4 " M - -13 ,.. ' H.-.2 ,L f':f?fi'.,'n' 'H-Lf-N1 E ,V V,V 4?-,.,V - KVYAV VV, ...VV . VV.gVx .sayin -Wisf 35 X 'f ' 15g Req U XH A Nh 5,4 'V va.. 'Y " 'Q 'hiv 7 "" ,,fJ I ,. wvasmm R., 'J 'K R w 1 -+- YJ" n A -' f 7 - 1: '1 , 'S 1 V. Q in pm V -A - .. ' ,M X - 'I , f - ,, 212'--,. " ' -K" L . - ,... - .. ,. , ,K . , ,. ,, I, , , , ' ., . , -- -"' gn :Lil ' f , ff" ',f','fIQI-214, MN" -'wzvji . ', ' - -, J, ,Q 1 , , , ,. , - . .. ,:Z3-afzezgw ' - .. . ,.1Q.-f-.1.--.f:-f'5.-vv- ,' N 'F-"fi-' ,Ml . - ' f ' X J",:-- --"". . L N J 1 .. f ? W- .. - --'sf 'T'-'-'52, -N W " - 'L' :ff " ' " fi' F, -. '-: ,, Y., ' -f"'fsv.',1w 21f,f"-ff-5,- rf-' 'z- -1'-s.f""' ,f ff . --' 'w."1' ."5,- 1 fl-'-'v Q.--Nl - 5' ix- r ' 'a - -X- - ,gg , ., iff:--fm -,gy 41-31, 5552: '4ff- p . W,-,-SQ, wh ' 5.5 - ' ' by 'Sm-'Eg'i-1-. a--,aa211.r- f ,s- ,111 'Yi .wi -if ' -J' 3" -", ' 'J . f .- 2 -22: -,:'2"-'v iii-2.32. 'M ff,'-rifrzw:-Ea..,':"i.fi- Ma y-V - '.'- N' -v.-' f-f'.'!'.-Z 'if 419' M5 1 - 'YP ,il 4 T--in - A7 T -' . ., V 1,1 -,fy-my 1, -1,f,- ,g--Qs, 1-A- 13, V ' r,..- h ,J-I-1 2, -J , 1 5 ' '-' . ' N'-1-l Q-91'-tg. '!.Zaf,--,f .N ,f -. - . ll 'FZ' ' ' f -uf J '- '- f", ' is ,Aw-. ff in Q fi , . 4, ,,-,,1 .f . - 'N -, .. my f 4 ,. - . - ,- ,fy 95445 Q- --gf ' ' , VI, , wi. - ' , .an-, - Q -.-3 ' f- 'A . - -- ,, 1 T- np- 4 ' - , 2 V . . , Nw-, -- AM -Q. --s. 5 , N- ' IR- " - :S ' ' . '--W' ' ' ---'uv 'ix-.., .a - . H- -.," ' -' :sq ?4 1 ' f"- , I .,-ww, 4 ,Vx , . .A J Q ,4 sl , ,1 Y 7 ,. V V .,V-V -375.42 - za: .V .1 V VVHII., VA VV, VVV I V ' f ' - ' ' ' '- - K -All 'Y f 1 A 'sp -x I , ..r' - X' -4-, ' ' H ls' 1 'n " A -- .- L' fnmwl- - - ,SFU '-. '.N',,l1-"',.igJ-'11 "UF m 'ir'- ' ,, H IV,-5 p?,4f'.,.:'f' --pw. 'r.f-,b-,1--ggi-1 ." 1. ,X - ' , "' L+ H 'I W 1' X l"' - Lil, fi' ,' ' I K .- x, - , - . . - - - -X ,-.wmt-1, NN--.-', - . ,. . u '. ,J .. - A ' , -- -. '- ' N- ,Q 1 - J-5. - , - - ,-. ' , ' N - ,- '-rf-4 ' , - , , . . 4, V -' - fr.,--+ A .-.1524 . ,fr , -Qu vq 3- - 57" ' ' '-'bg 2 xi-1579 ' ' P " -. f 4 ' ,- 3, A 1.-.V - ' ,E ., Qf fs fk lg! "' . I Vi ' 1 .L ' . 1 1 3'7" X .,'-- . 2- iff 451127 jf I ' ' fx , -, - ,- -N: ' 'X 1' , Q, V Vu -, EV A-V V-, A if . ,W 'z . L . I 3' .V 5. Qi., . ar . I if ., eg 113 Q ' iw. . ' TV- " F . E vi ' ' ' ' i . iw. f Y ,Y,, ,W ,n,,-,.---lr-, Q ..m . .M .,,-+:+.--f-YT ff'-Q --- , . fn 'l . I 4 1 ' ' . ' 4 "' .keiilomlmments mr svnw' sicoff I Q . ,J -. .4 I -' v i e ' I t . . E., dc l a f .- lj.: Q I i 1 .. ' In In 1 liz- . E V1 - , i N ' 'iw - ' ' I X ' -:-J-. 'fi f ' A , i ,,. 'fb .,. 5p.4qW, I if- ivaeaie g - .- , Sap ' .g-, 3 - - mn.-- ki in . 5 , ,,.,,,,,,.,..A.,,..-.. -,gi - -M -,.. -T. 2 l ,'.A '52, :F A .,l'v7.f1f" 4 L 4' ' i -. V in : ' ' " I ,. ,f J. -, , ,nk , ,.1-Q . ..,, 444. I I " ' . ' f Q fa , 3 iris? 1 applied for a .., . ,4-.1 n ' Kia ' ' fe A A A ' 'ime he 'X ug 8 1' 77 , -av " 'r Whit54'q"f'e-f A ..2e.,.u 1 ' Blairfe 1' 'ist ad 0 .3 U, ,fm W ,A Ar M.. T',,tuv '94 in i Hac'Afi.r3Q,1an an . were out hiking 'vy "en ajfpefl ai V a chestnut.5lQ5,.rr. , ' ii ? 1 . . 1 c W. ,L ,HIJCOIIIC here! '. ,- Li, e -. ' - 3 . 'W 4 'Q A ..Lfj5baL,,,,i 1. ' d abcut the' new' " 1 A -4' 'A'fQL:i!.f5' 'W fu I . .' ' d',42vi2'i142'?5r"1-- c ff "' yi't""-. .,er1.l1'gef1Qij5Qf1 ,1 .Ju kick off. -an f, ' " ' ' , . a,,E,.- , , an 3 A 'A . t A Q said he was , 'ly Qsukaded then to -e ...ned to be making qt -tially increased the size ot we ri the last trip he rf T ,rr . Jil under ez ree.. " I A .cross the gal .,Jlan'k. Q b V e 5 an fell ir. WV. Sh a gre' It uerint lie came. te the TC v HW' 110 ' Q.,w,m,:-Qui''eg-f'l-,gppe -he shciruted a- econd -1' 1 A F ar W hg Osetht it -fSt111r f. .- - - . 11'-' , . . . .g+'f"iDX.,r ' rf' 't Q , A 1 'H 1, Say,"'e5ehef,spu F"f-'fl-a11g'r1ly5l "if one .gof y0ulgg,p3,1.f1661'lP dr :j1"ry and throw me a rope Ifm guinea of these Qlarni 4-Q ...ju Q, 77 A -A u - Q4 " Q V i ala X.:-""' , H. :QQ ' ' 1 X 'J . ii T? A fl ,Ll--, -- V ,M - I . . pri .v - v dr i if ai "L+ 1 1 e I '- at 1 .J .4 I , ' - . -r , , . ec 'N L , . ' . K- -H H .....,, ... -JK '- ! a .QQW5 ii ' A ,W 1. , ..V. D Z P 'eq V. 1. f?,..:2"11 :gm V. M h ..,Vvr,:i5,' A ff . l i fe 'V ir, . . , f i.. T . The battle was going against him: The commaiidier inl....a,'jP"' -f himself, the ruler of the Chinese Repufblic 'sent an aide to the rear urdering General Chong 'to .bring up his ixgiment at once. Ten minutes.-passed, 'ut it didn't come. Twenty'-thirty -3 an liour, and still no regiment, The aide came tearing baek breatl1l.essa9-ig hatless. f .- , "Where is the regina LA?" shrieked' the frantic commander. 1 V. - q "General," -answered .The excited aide, 4'Chong" started it all rigl.:.h out tliere.are'a couple of drunken Americans down the rb-ad and they won't letjt, gn by". A iMiss Kays-5-How do you makema Maltese Crcss? . 'I I 4, ,. .,,. .- I Joe Rivere-fThat's easyfjust stepfo1ii1:s all. e - . r V 'lfif-W if if. .ff - fm' . . 4 Eff , A " , Q-. ,f 5 .V ' I- - I ' ? Wlmlun l u ww llln --.. illllmlqlll lllmmwl ,,,....... .. ...--.f -:- .A - .-I V 4,,,,.. wrgulmvf YH. .,,...... ...x ---uuurlllmmmnmmwll fwey ii-N -.W I Fl LH K . i--6 - . MW... gt' ihel-,gggvwp-Qtilemn,'ff' i l ii'-'v"'E i !2lli!i'!"'?1fl-Ni,1353' 3 26 tl qu 'Vi uw ii i ,I 7' yin-,i , , Q. iilifni H lf:-Q25-Q l.:.'lLL4,:,l,:l'xf. Q. ' 'IQ L L. ' .4 X. -il : nl ' --- , V-'f K- it V! xhyhlxl In ' I? A Iliff" . V ?' '15 ' " I g9'Q'i'l"aiD'. 9:1 Ili C ' A all V91-like "i lll V 4 i 0- Q '.- f' WV T , 5. .g,,: :N 'A , . ' ,h V QF- I 4. J, J- M. W,,,1,: V' ggi 21 In M dug.-Quite... W U, ,lill:llu,r1 i, dj! 4'!. A L HM . A lest .h i 4 .1 7 ', iir- l l l Iwi' X il A 6 . x' J I ii' ii! " lliiiiliil' iff' Q 3531: f ,mr 1 f .at llll will i .M III- i f s ll ' e e 5ftQAf'iIl i . ,, 3 ,lf T15 W . - . is 2' . 4- A e 21, 'i-,iy,f,:.!, 'ijzy feel, -, V 'K -414,9 . - -- '- "I X A ,ya ' ,,iq.i'i?g..,. ...ps ,X ' ' '13 - XY, N M" I .n..:. lllIlml1T,.... .... iiiii liilllu i..a. f1Iuul1llI1lllliii. ... ll nilmlln lu ll imluiiiiil mil lum. ...., . .... 3 unu......in Iii .mu I A " 'V ,i.,'- r- ,M W..iy,N --e -A ...- ' r f hrs' -iigf ,fi ., T V 'f . . ' -Q A WH '4-- - ' up 150 i 'K 't-ri A 1, Qwi ,- , 'Q X 4 I ' - '.. - - I x . " .' - 'iff' ' 'f , ' N. .4 Y '.' ' ' ' I . 1 V ., I - W Ill .. 'V . V. - .nl gf In ' 1 597 '- av - . L. K f' -A 4' JI!! -. " , nf' I sex n"' I. A575 " I . + , ' my Q, " u. '11 llllw I Q X 3 R "1" Ei: "I -, :'1-- N- 1, f ' W, gl-Q "'xgE:..:':::::i-5 A.. ' "ll Q- 1 -'WW mlllllnh. ...M k .gm ' ' , ':'P'L:Mg' if 1 I1 N 1 v 1 1 . 1 4 1 J : , 'fx X, 1 4 3 i Y 1 Pi I i, W li ff , Ig L3 va. ,wqvll . AA.. . . v .4 f. , . , . - 1:-.V :N . .-4 .P 51 . mimiqll1llll1l: "4 :fnlullulnluwmllrnrlnnnununIuH1IIIIIIIIIIII1sInIIInIIIIlumnmumnmmm gumMK, Illllll ' ' " AY '- ff' 'fl A 1 My D eQ 'HululllIIlI1llm.-:W ...nnllllllllllllillllll um mra-....n... -...wnnuumu ff - f, ,H ' .ur .., .A -- , 55,3 I ,. - ,54 ' .W . f ,4 :aff-ri, 1 W I' -' ' 1 2:1 T. . .- : - A. ' , .lsr '-Nj., V E 4 ' r U I n - a R f - f W' f-ff :E D f ' .. K - N58 k I . if -f Y" Q M 'L 6 I ws ,, -Z, .xv ' 1 ! ,Q b V I ' I ' .ws ' 'A 'E . wr, 4 1 ' 111, r M ' P E if- ' 1 W 3- I ,iii 1 . 4 7 " A Q 1 ' . "f-ffl A " Q . 39 , 1 I fs E sq Q? .xxx J. A g,.. Mfg, ,,',,. ,ya 4. . L. - -an ici? rim- A- - -.a -QA ,, . ,pm . -A M ,. ,Z-,.1,f4.' n 2145 F M Ll . 1. ' annum - ' 4 ' MNCO DE MAYU ' 3 I f it maxuco cnv ' 1. Vg! W ' -ef . 1 8 5 Qjwlgf 1 x F , in f 3, Kin' ar 1.5 X s:. Y' H 410- f I Q . A N . .,v W , -- . , - .... -. ..,, , -?, ,, I4 z ' " WI' ' .ll 1' "H f I W' "wil mu ' l W" '1 f"f'NUr 1' vw . -"---' ' -'--'- f '--'-- Fifa-mfmwpm-mffmW-" Ili .H fn I H- , N G' 1! 1, 1 Y ' lr , mf 34.1, fl" , ,:!lg,'g3y'i.":Q'LI I QAM,-I . V . .: Q 4'-TZ? 1 " . M H ' ' fgxlw J-57 wg "ff ff In . f ff ' A Wm ff"f ff3f4f"f, :Mk . . ' . ' 10 14131-f.,4-W u' fi IH, I 4fl5IgZf!5gfll': . 'iff Q V -I fu V nillqiilfm' V mix L I K' ' 0 ' fa ! IL Qin 15" 'H ,M,Mfw vx .mu WW gfvlwdw Mm NH f' "h'L . X IIWP, I Mm y " ' aff if Mn! " um G" A ' 0 ' iii-rm.f ' I 1- I lf flif , ,.l1,iU,:fI.'?,.fL ..... ,,. .nnn..i....ikfE. 3,52 5 '1I,:,g1f, . 151,3 3 it lwL.: . hw'- ,- M.. Lv 'Lf Hu II X J' 1 5 ' 4 Ni . Q f 'Y Q' fc W I ir. v : .m. 1 I . 3:2 . I i 1 Ice' ' QL v V ,.I . S .4 iD' Q, - .,fJ -5- I-fan: - 'sj ' "' A g-I1-...I,', . E . I s . ' 5 I . . . I V 3 ' I si 1 b " 4 I9 HIVI 1 I ' ..,. -2"Q3' . I . V I Ig I . '- . . 'N '!"' " 2 ' . '---. Z "T, " . 'P- ,,w ' ' 25- , -3 R. 'Pk I 'I I QS.. . ' ' I -, , lx II I, . 5 I-:I . 1397. . ' AX-0 1 .' " ' if X' '- .' 4 "M " 24".'.Ng1"a4:' I 4. ,I .5 I II. I . Jil . 1 , , -5 . 2 ' 'xx IQ ...Q . I ,, I I I , . ,I up . V ill V. V '3' if . 1 . . ' ,. j 14-.,-I ,'I ,. . .. an 1' 5 'V 11. . ,s4,-. . . -. I .-.- .ig ' - , ' Ai' ' ' V - we .f:.-: 1- 'K ' V " I 'gr' 1 ig A ' ". 7, I 2 1, . gm V.. y , ' Af. . Ja: :- ,'- .1 1 . Vw. -.., 3 . .,.s . .. X J'- Igqgh s cclm.-'--' - '-I . .. wmwb if ,4! A. .6 I-1 -11 NNGF' ' 'Sv- 1-me 1 an . '- . ,.. I , A ,, A ' . M1 ' 6- J: '5' 1 1. . .ffl '- J, ,I Ik.. . QQ . . V.,sf-VV . - I . -, I II..NI .-4- . . f Ip, 'v .az-.V f . ' Y' . . 4 . I I gut -I 3EgIIII . .. "A' ' "" ' Ali?-'Jr . iff V 1" 'ing K V" . ' BT .5 N Q. l 1 6 g . .M .94- - . 3 inn. if Kfbbll , I1 ' ww ,v,. ,Q-ffwwym 35-V.I.IiIIII . .I .fdllfill mrllfi ' .XTT.g.lfXX'I "jg-I-,f - '2 . . ' 'LH' 'il - 1 Jr.. 3CfR12HlfL'll.Hf ' 4 . - '. ,gl -J .- . -, V-Y' 'f . - s ,F . 'K " '. . ff 's-3 V uf. - ' -. I If ..-I ,I . I . vm' I: . II III' - V- 1 .4-. - - .. - .-I. I. 1 'fix . " L. .,!, ' " . . I x :f-V-' f- "4 - .' if. T " .22 . . . Bl sf 'EYW 'v - -' A' ' - .1 '-214 4 "' Z.- f r " . - V . . - - ' ' 'I .fI.j :':..,' ij- 'Q Qi 'Q ' I 'l. "'- ' ' - .V V- . -, V. . ., if V ig- . 3 . x L . " ... T." H,.- I ,- . 5' " 1-V .IL - V. - ' L .- 1 '. ' ' -' -' ,' ' . ' '-'.' A' ' ' . P' '--.V 'Y' -V 'L 1.53. - " -rf' .,- -. : -.- rpg- H ga," tr I I " '7' ' A . - Q, If I ' I,,i,f. 'II if Ks AMI I , v I .Ii I ,I I jfqf I - VI - LI. ,- II..l . I I. 'LI , II -3 '- ' ' -:ji-T 'QM 5' , I. I Q- -It 'f1 - II., . '- ,II . . ,III I I., ., I I I.. gf, . -wg, .I N-.41 ., If: V- f , 1,5 .k 'VI ff- '- ' . n , -.1 .' .. rf. '. ' rg- ," ", . .Q 42 , V ---Q - -' - -V i .gf V - . . .. . .. - . '3 5 . III J A-Q , . I . I I. . -.I- , y Z J, l kk Hi- gr ' - iq' 1- , ' , A' ', ? .' 7 4" ' I .-,Z Q q ' .1 , .--5 ' . V' fI 1 f 1- .V -5 '. ' ' :- . , -1. , 1 J, I Ii? Ima. .. 5 I,I,y.- ...gi I., .l .,. ,Q I- I ,I I, , ff ,. I ' U. '- ...I , Q I . ' ' 2' 'V I .5 ..y '7 Z" ij. If, I I I .-,',.. , re .1 . V... .-fs' ' ' -- .- . ff-V ..- . . . .4314 - ' . . .. . III .I MM In I . gy.. .III . II I, I , . . -, .. ' ', .. ," - . L1 ' I1 -4 --'V .vf - V- - II, .-r I U 'P I-QI. . . - 'J' .I:!.. --5 . .,- I 'j - I - I--V .- I - III .. ' , - ' r - Q ' Qf- 45 V . -'- ' - I 'Hb I ' 4. ,uf IQ 1 "I I ' - - "4. . 1 ,I Y - . . .I. -. ,-V ..,1. . .,. Ig-J . .V ft' I, fd ,, I Iii? I 1,-AI . -- ik . "XII ...I-II I K -1 ,I -1 ri III J IV ,' X .f II I It I ,ZILII . II II I I Y 5. -I' .11 ' ,nur . .- iI I' ., f- .- V V- I - ,, 'j " Q ml' . . 3 . . I '-" ' V 1+ - , V: nf Q - .V Q -..fw, H V -.. - . . 5 - W I' - . .-, :VI ' I, . ,V - ,Ig .- In Q' , . ,-. I I - .V -V - f . . .ff V V -f I - V f -at . - .V -.. -- X fJN.-. V , -.,-- - - fwwfn- . -M ' .. "5 ' 'I' :- . - ' ' - ' f f . 'I 1 " . . - - A . 'V ' .-I - ' T' 4 .Q II ,', .- .ufw f - . 1 - S-vw. i..-Q'-af:-wwnwuvi-. V 'I 'Z 4 ' " -A :JL f ,' my ' -1 ' V1 - ' J?-I: 'R .D 1- iff ' . V. ' . 'F' '-:Hz X Y' :X 1' , 'T-1:-.f V. .. I . .4 1:-V A , x y ,' .f az-,F . II -- ., ffifq g ,,I.-X -' F.-III..-IXII. I I . '. jf, ,I-:I II iran. . I -I II IIYRU-,Q - in . . .. . III ' . - 1 '- -5 I I , lip I II .1 7, .I vu .,.'. V -- -V V ,--- .- .- -' '. - af . . I . , . I , . f . , J- . - '. - - ' .f 1 - I . - I? I I L 4I -'F' V "M ,1, 'JL' ' 1" ,,. .- J ," I ' - . . . .I Vt 2 'NH -131' V .f p ff' .. ..--- 3. -' . f , . W". -.. ' T " e' 'T -. . ,,.. 3- .ff-1 'f -2" , . -,V-5' - . 1-' -. ' +4-H '77 . ' 391.5 V.-':f4'vii-.fb '- ' '---- I -' ., A""f ' - -' fr .. 3 ' ' ' ' . 'fliiv .. '. - ' if ' ' . , . .- 3, I -Q,- - '7 ,:--iw' '-' ' I -' - . ll' V11 - .- . . - -"-pf. . Rf 4' -,:.. -, '- I , ,. I If- II., - , ,. - I --f. I . I , - ,fy ,y8Q.I,1.. I .. II I. . .. if I. . . Jr .. w.::-ru' -M - Av -.1 1- M. ..a-"- -'n. ,. "-I' ' . . 345 f . J - , . 1 I . .. ' --M"-f-"" A41-x.vfsvf f' ff-. .- .-ff? -- I. w'Uus.,J....a..,.Q..-....5.5.,. gg.. .. .-I ik' Tv -4 ..I,, I 4 gi.- 4' x 3., 6 4 'H . sw., -as 4 , 6 'I .- Wg . . Q55 1- -4' -,J AHC if ,, ,mp 1 GQ 2 . , Q. 4? , LW? . 1 as . ,A . xJ, , va I If, L Wi f-F W ' .Syn hx. ., .. -gg, 'Ja I ' ki -2 nt4: 2 .. nf. . . 5 gym . 3 v ..,,' ' 'Sq AQ 4-J "iff" ,- Mr. M. - A ,, .. - MA- ,r Y ,- lx X, ft , ' +- ' 1 1 ,., 1 si' .. , 3, . . .V U, -A E 1 :l,ff. W .F 13, 1 E Z 1 I I A I 1 2 1 61 1 'fu . 1 f' I v I Q N! su A' 3 5 . A '-r , v i V W, , y 'if rl V mf: 1":v. H' 5.71 '- pain ff':,11ff: 4."",n:,.x 1 mr., W Eifgifhf ,ifrifgf . 52235 .. intl, r 5124 j .tv ffl If , I' Itli 'X K 15' 'jimi - fire X QUE' X , H, J' in X I I S 4 I 5 gx ' 1 Q .. . .M X ZL- nn. A ..g,..-., ,H I X v 1 , .vu '30 1


Suggestions in the American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) collection:

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 73

1933, pg 73

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 63

1933, pg 63

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 83

1933, pg 83

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 112

1933, pg 112

American High School - Anahuac Yearbook (Mexico City, Mexico) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 59

1933, pg 59

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.