Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA)

 - Class of 1950

Page 1 of 76

 

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Cover
CoverPage 6, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 7, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 11, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 15, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 9, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 13, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collectionPage 17, 1950 Edition, Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 76 of the 1950 volume:

Q ffpw1,Hf:'f11L1f1 ,J viz-L X V I ,ffl I J' ASENIOR CLASS PUBLICATI AMBlfH HIGH SllHlllll AM 0 BLER PENNSYLVANIA A A ,, ,,,, -Q A Nl Sq QW?" X ff E2 5 A 1 " ,raaagfl-I! . B - A '1-2 'M 1 f -f---Qr '1g?f A X ' 341 ji' . ,fb 1' V i 2, XA Xilgglgmif YA' I .A gk, X EQ gy "A --1-fr. Eff'-1 3 'A '15,-xlfyw, ww' 4 H --:E-IQ 1 3 : Q In A , ,X U 'ski A A-M , :All-:TE4 B4 I Y , N- Q 1 1 Y . '--J ' Z1 'N X1 hw ij ' 'N YT-j7f'F ll . 'X ',,-,LA-L.1 m M 69+ A U5 . :-',2'l'.?'A WB, A E km" N, 1 " N A 1 1' EWR-3 1 F A 1wmfw.:'kNff 7 I W kj 'K ri'3vN.g 3 if -, A i f - 3 -J,-Jil-. :' "AW ,qyx ' I ' 4 X :ff "" M Af 2 wa FORE ORD 4 4 s 1 ' I P N 4 4 II 4 1 " l tl! K QW NUI lu - - gr. 4 1 IN1 Q H 1 4 1 4 qu- e ununlc s .- 7 N- Y 4 lr- 1 I n l1xiNlQ HHSXKX :XXX N w 'lmluy nw llu- llrxl lull' nl' llu- flllll ve-nlury 1-In-1-fl. F1lull1llllf'r yn-ul' alt Xmlnle-r lligln 54-luunl lu- 4-lun-4l. For u. -4-nior-. il i- llu- 4-ml nl' nur lix -- ul Xmlrle-r Illglllilllll 51-1. l1lkill,1ll1Hill'lllll1' l'llllll'l'. il lF1lllly llu- lu-ginniug of our 'ulull lixv- llr ue- gn ulll 'uul lillu' nur l'l'5lN'1'llXt' plum-- in ilu- xu 'l1l. XXQ- lru- grmsn in fire-ngrlll mul luuml4-4l,.e- un le-r llu- QLlll1l1lIl1'4' of llIlllt'I'Flilll1llllQ1 le-zu-lu-rs. zuul runs un- lll't' re-auly In auw-1-pl gr -1 I -I' I't"lI4lIlrilllllllf'N. XX, - ln Q- lt'ill'llw'1l lunu lu t'1.II1m.I.-ml. M-ru-. 'lx lu, -llu-r llilflllllllllbll. ly. Inu 1- llu- 'mu-. un l uin llu- Vllillllllltbllhllllb. 'lxll -fe- ye-a ry rf pr 'liilI'illl0ll will lu-lp up to f'u'4- llu- future- willl nritura- llllllilr alll lix- rlll"'.,l'lIl lix -5. 'li "n . -1. llu- se-1-mul llull' of llu- Llllll 1-Q-ntury 4-lu.:-.'. su- fllull turn tlu-sv In-ve-F 'llll re-nu-mlu-r lum lmppy sw sn- -1- ul 'xlllllll'I'.1 ur llig1ll54'l1Hl .- Ima Ala t -r. li l 4' x ll HUORII Sllll Il DEDICATIO Wfe the lla of l9m0 dffectmnatelx dednate one who has heen both our teacher and our frlend trouhle to une who e NXIllpdlllN and under tdlldlllg permanent pl u e lll our heart WI: 'Harjorle Smith our R Xmhlfr tu to one who ha hue won her a Pau 5hAXER l j . is j . . . ' . . '. , repeatedly defended us and taken our side when we have been in 3 ' s .3 ' ' ' s ' ' - ' ' - ' 1 ' ' ' S - . 'ss L ' ' ' .f ' . SUPERVISING PRINCIPAL f '-E . ,..4-n-""'fx x E n P, PRINCIPAL Q...- IIIPPURIJ lx fF1RY P 1 I fox I I il R PIIIINIII-II I NPNIIWNI Ill- I RPSIIII' 8 XII XX NUR N NIR ll-HNI N BO RD OF ED CATIO our hu 4 U IX 1 I lI'1 ut ' DUI IX I I llIl c Klum Ilrlwl Q .I-XIII II. If- I'5'Ii NIR. 1,XRk I". 5. I" I n 1 IIIIII ' .. 1 " X 11-' 3 Lvl IXUS. fn-.1 L' u v , ' A N 9 J Q, , 737 .3 Ind' A A -5 fl Vp" , ,, 'Q' -Mxfpb:-.i',, 95, 4, ' -'ffl 52 sig: if I ' ' 74 IJ" 1 A "1f:?f'513"I5I fs: I" I. '. Rlf , L1 1 ,XV 'I'ru,wl nm: In IuIf'r lg1Il'0lIQlIl IIourI nl' If1Ilu'altiull. Xu-. IIN' 1'Iuf- UI I95 . Niall tu "pre-ff ,il11'4'l'1- QIYAIIIIIIIII' for tIlf'ir llllr1'IIIrIl into-re--I zunI gui Iam-v I mglm ullrIlig1Il +4-Imul 1-an-1-l', if iI1Il It Illt'lllIN'I'w of Pm-ivly su- Impc' that va- -lmll Ikmmlrly rf-tl.-I-1 tluf rvfulty ul' IIIVII' tI1mlgI1lI'uI all -I Rm. BRI 'N A -KBRAHANIQ FACULTY Home I' 1 unonncs in HUNIPR I FH HORN Bmlogx I-RII' T HKU HPR I ln szcal Iruuung: NIULPT Nl IINHFH Business I'ducu!mn R U NIOND K DI NCAN Sm ml Snulms JUH X F. DW lf HT llislnry-lfnglislz ANN M. l EAR Ellglisll-Gllillnruv 7 au- fb ix IX III nl I lllnml 1 I-XX NIIKXII IIT Ixlil H R FAC LTY Hum: l rnnnmn 1- I XIII XXI Ii HlXHI1 PH Ile 4 lmnu ul llruu In I YN R lfusnu ss I' :lm alum I RHIPRII lx T .IXPIAIN Irltlumtu Illllvflls JUNPI H I' Ixl NNNI XX U mul Shop KRIINI- N IxINI'IIR Inglulz '9- FACULTY ..,5 '19 5 'Q f '2- X CH IRL!-I5 T. SHEARI-IR :Iris and lfrafrs IRI' DI-R11 lx NUI I I l0f.fllllIlX Nm ml Nllllllls I lltfilflllll II Vs I I l In snul lllmulmn NI XNIURII- NNIIIH If n ua HIIABITHJ QIRRXN 'E Nvirvturx 4 INI K NNI Iluvr NXXH1 Norrflurs lu K' Senwrs Q Q . 'vw Yluv r 'H-vb as-4' tx 4 3, john I'1l'AlII4'i' Wilfra-cl Norris fx Gefralnliln- Burleigll 'Vx , :lx lsu vor 1 Re Illli r Hr-.mor Ile Sandu qw "'b .tf ll lrlmrl 1 xunn Paul NP nm r 'Nanu Thaw-r CLASS LE DER Joux Fnnuw hmmm B1 Rl Lu H Bl-TT1f1W1NN brolmh Ruxux lfusnou lhmxno Bumxnx innxx P xx L 5LA!FR Nun THAXFR f tus 'Ill lrvxl ffl! I 2 l lass lr: Gulf nl rr sul: nt National Honor gm lf M flaw Sc lr: mr! Stud: nt llilllllll Pre sud: nl Stud: nt l num 11 I ua Pr: sul: ni 5f1ld4 ut foum-rl Smrvmrx Fdrlor U1 fluff R XNIBI l-.R l 0 Editor I rujau Time 5 l n Fdztur frnjnn Tuna s k. 3 , , ' ,YN ' .L 'I' li-I. 1 -nn , Q ' , li g, . , W, I W Yu Sh - , 'W , -x- . , V e x as f A ' 1 QQ' Gi - ' ' ' ,f gh ,g,, ' ff fffil gl 1, 1 ' ,I , 51i,lf2.gI:4fR is .. ' .. J ,' , WILI-'REnNoluus Il ' fd, . ' - .' ' . ' . . . ' .. w,. , . - ' ' "' ' 1 V -' rj. 1 'Z .. .A-1 , I Aw , I' .' N., ,lf , I I IRRULL XUXNIS Cuux lvstvrllus Nmill lmlns I mhmg up lumorruu 0 Feet mlnll I Home Roo N Irelnrx 7 44 RIllil' RT Xl l l' N Hn! Roll lf sl: rrlrn 510011 r 'Indus Hot Rod Tomorrou ,let Plane mlatu Iluh mor Roll I 7 rn If lm' 5 RlIll0 Broaalva l 1 PI R Xm 1 4 Staff 4 Trojm Tum St :ff 4 N NI X X P Y N KN if IPFIIIH Re 1 or1l lmlm Trumps-I lomnrrou Ilrf hr tra do x l em rn m ,Iunmr x ll el re ll n n om: oom 5 om lm u n r leash r 4 R Xmble r Staff RIllil'R'I l5Xlxl'R IMM- lvslvrrlm I hllel In mother :rm lmlm Box mer father knee fnnmrrma, Thr olrl mm hum elf oth ull 1 2 Niue rn una ll l Pre nc en umor .1 1 vnl 5 yer 4 Xl THI- -X llllllll l' Yeslerdm Sprmghou E Todm Xmlyler High T omorrou bermantow n from I'0mnul!ev 3 Hofkev 1 2 I envral I horu 1 2 IRFNI' R BIRI HAII lkrxr au ns I Qrow 1 r Tumorrnu Le rox JI km l i l 4 I I0 ' ax l rom I omml ef R 'km 1 1 r u I er 1 ' JUXN liRl'l'N on Y vslvnlm l I le rl lnrlrn Sn hool g,.1rl lumorrnu Bae ln lor rl Irom I ommmf-I 3 Home Room Tre-1 urirl Ho: ke-w Nlanl,-:er l Bl kelhlll 4 4 'x1lXE'FIl Illg I OIIIIIIIUCQ 4 Trojan Time l R -Xmhler 4 Plaw Slalf 4 .IIDNP PH l'I I FNI- BRIDWN or l mleralm I rowing 'lmlus sllll g.rmung Tonwrrou I rowing flower Bn kelhall 'llanlger 4 Prom I'ommmee 5 XXI Fl INF NIXRIF BRLNO Xvn Yvsfvrrlm Iwi x gfllllg 701,115 Fa x Tumorruu W nc h t oru i Ho 1 lrom Illlllllllllvt' DWIGHT Bl I LRUWSRI Bl TI H Yesfvrdln Play box Todos flax hos Tomorrou Plas box ur Sala n I 2 Roll l rr Iommllhe 3 Mlm-ru I-ment COTIIIDIIIQQ 4 llnunnlu u l The pun D mam Iluhl R. n uv 4 Radio Broadaat l 2 S 4 Pc-nun hu New paper 4 R Xmbler Nuff 4 Plaw Ia t 4 N nuonal Honor Rouen 4 Fu 1 3. : l r I Ill , fr- fi - L: Tr' -L I. Ur: 1 " I l.: H1 . L. 3: P sm I nm- lnit , I : z ' Q f : ny Ilan-I 2. ll-r f-X Q' ,-XII' " Ho - ' . 2: IL. - :I Ill ruf l. 2: ' Pla, l: Y" -' fl- I H - R I: l'r Illllll 'It-- 3: Ilh le- . H - : - ' 4. Fo a . . Ii.. 4: Ilaptuin L4, Tral-k I 3: .' l- I Ifo -' . 2. 3. 4: Class s'l I 2: ,I ' III' ff Pr-4i1l, I : Srllool Pam : Play Ilalft l-. .- . .4 ".-Xl." x ' :A . I . - Y Y . ' . ' , Al l'vx40r1l11y:A l.I'roy4's ring A A T l j: .2 "P 'al Hr " , , I, 4: liilrlifflb-ill 3, 4: Buncl 2, 3, : II ruf l, 2: ll" 3: ' 'I 'tt - 3: ll- 4: Ne F 'ap 3 lluy Ifaft 4. ,A f I ff ".l N ' .- j: .'lt - gi " ' D h .: . . . gi ' I ' 1 I g ,z 5 - 3 " fl n I'lIfI' ' f "J ." III1 4 I, 2, I : nor Roll : ' I ' 3. Sul - -wma O , ,'3: Honor ' , 2, 3: l' nn Iil b 1 5. za, 4E ra 3 , 2', :sg Qui Cl l 1 ' ' "is Z. : li -v1l'tor. E rv DFRXLDINE BL RLEIGH CERRII-: l eslerdm Ferrle Todaw 'W Burleigh Tomorrou Mr Svseenew lhoru 1 2 3 Honor Roll 1 2 3 4 QtudentCounc1l Z 0perett.1 l Home Room NnePre4ldent 3 Clas 'erremrw Z Prom Fomnnttee 3 Accounting Com nuttee 3 4 New paper Staff 4 R Ambler btalf 4 1 un Night l 2 National Honor NOCICIN 4 JOHN BLRNS QTSR l esterdm H1 torx Todaw l' 0 D Tomorrou Social Qtualle oru l 4 Ba 2 5 4 Footha l e hull l 7 3 4 Student Lounul 4 Opereth Nlll DRI' D f XNF CASEY leslerdav Nllpplng around Todax On her was Tonmrrnu Nlarrletl lnfe :lu-xll ly 0 23 lr Com nnltee 1 New piper Staff 4 R Ambler Staff 4 Gsm ll B4RB4R4 FXSSFL Rum leeterday Blu hmg lnalle Todm Blu lung belle 'lonmrrnu Blu hlng hrule lhoru 2 5 4 Prom COIIIIIIIHCC 3 R 4mbler Staff 4 New paper Reporter 4 Nl-XRG-XRLT lUPFL4ND NIARGIE Y esterdm bl3Vlllg home Todos Ntaung home .lgam 'I omorrou Home botlt I lloru l Prom Committee 3 .l XC QL ELINE LR AWFORD JACKIE l eaterdm Lnknown Todos L ntlet :ded Tomorrou Ln: ertaln st LX E5TER DFAN Drum Yesterdm The vale Todos Bebop Tomorrou Cla our l 2 3 4 embly Program 1 2 3 Hon Roll l Prom LOIIIIIIIHBC 3 R -Kmhler 4 FRANK DFCFNIBRIINO DEPRFNYION lesterdm Small Todm 'lletlxum Tomorrou Alla B.: kuball 1 2 4 Football l Football Nlallager 3 4 Home Room Nemretarx 4 ll-0Rl I4 -XNNF DEENS Czoluu ANNE lexlerday lookxn ahead Todm ,lu t nlreammg Tnnmrrou Wllfl know Hmlftex Nlanager l Student Lounul l lrom Com mittee i Bu me 'llanager Trojan Tune 4 I ax 'Intl' 4 Nlllxl' DELLX DONNA 5lRIN1B0iRD lenterdm Sprlngboanl Todm Broken .xrm Tnnwrrou Ringling Bro 'J' 'lla-Q aft' ""'7 C? T x., IJIANA IJFLIJLIIR Ieslerdm Bu Todax Bunk Tomorrou Run-ra H Ike-xl S 4 Iener1I I to u mittee 5 Dranmtn Ilub l I-urxuntf 5 Irom I 1 FLFANIDR IJFNANIJU I Nh Ieslvrdm Tins TIKIIIN Nnmll Tomorrou Ju t rl Ixt otkes 1 Z Ba e .1 .ma er I,ener.1I Lhoru 1 2 3 Operettzl Honor Rolll 2 3 4 I'heer Leader 1 3 4 Home Room Ire nient 7 Home Room A Ire Pre ulenl I 4 I Ia Tren urer 5 PromIomnnttee 3 Prompter Iplaw I Inn Night I 4 R Ambler Nuff I New nnrNtnIT I Amount nnnl ee ounu 4 Ho: I 1 I IN ANNA AIAN IDIIHI NNY strrllus ,Iu I pa mg I IJ I Tmln Ilunlun I ID Il unmrrnu I ofa of I ID J II IKI N I DI II IPIIIII II I drN I IIIIIIIIIIIII nr N .1 N II I Id N IJIH I' N I Pstvrdln I uh S1 out 'Indus Bos Nout Tomorrou I lrl N4 out tel e Ient II mme rromr I 2 e II n Illo om! 3 II u o Pd I rom I ommmee I IRI'NI' A IILIAI IIIH I eslerdan SIIOFIII mel 'Indus Dlmtdtlon 'lomorrou Pas Du onor Roll I Ll 1ru I 2 I NIILKNIJA ANN FFDFII' IINIIK I Psrvrzlln Box 'loun AIInrt 7 onmrrmt Alhe rl ut ent I oum II I Home Room Nuretarx tkew 1 2 Ho o 4 I heer I e.uIer 4 Prom I nnnnttte I I un Night Z NI ARI ARPT FFRLL SON Nluu XRIT Yestvrdm Tnlx Tmlus Nell Tomorrnu. I Innorou I Iloru 5 DOLORFD FUREPALI H III PP I PNIBTZIIH Waltre Tndaw Ho le Tomorrou Proprletre oru I Ummm II I up R 1 no un as Ll t ,IOHN FRANI IN 'I SKIN W I esterrlax Barb Ira Todas Barlnm Tomorrou. Barbara Home Room Pre nlent 7 4 Student I ount II 4 IIA Pre uIent 4 Near Book Staff 4 Promotion Nltna er IS1I100I Paper! 4 Natlonll Honor Nouetx 4 AI IIFRT I'RIIIx ll I eslerdm Ba IlfuI Today Loxer Tomorrou Nlarrletl otlmll l 2 3 4 Lap! Tramkl INDI Nl 2 Irom Iommlttee 5 XNNX1 XNIIIINU Xxx 1 st1r1l111 IIr1 I11 r Rlbdl 1111 111 NI11I1 1111 M11 ll l11n111rr1111 II1 llg.I 1 N rr1 11r11 N r11111 11 IIIIIIIGI IIXXX NON 1 XNT III I1 111 FIIIIY NIIOIIIIIII 7111 IIN N Itlllll l1111111rr1111 I'dllIllX Nldn 11111r Idllll 11 1111111r1 Tr I1 I r11111 1 11111111 1 IINIK 1lKW lr111111 I1 st1r1l111 lllltl IIHIIIV T.1II111l1x1 llllllllffllll Worn 1IllI 111111 1111111 'N 1r1 .1r1 1 1 111 nl ll N111 ,IHNII II 1 IRHNIIU 111 1 sl1 r1I111 II1 Ilfll 1 llllllli W11If,l111 rlllllldlffllll TIIIIDF ,I 11111 R111111 I 1 R1 I' 1 R 1 111111 I1111 r1l111 Npr111g.I11111 1 'I 1111111 'xllllllt r l11m11rr1111 Npr111g,I111u 1 111!I1dIl 1 1 1 g.I1l ll THUNI KN 1RI'NII-S W1111- I1 1l1fr1l111 u11e1 l111!11s ,llllerbug 'l11n1orr1111 Bill R11I11n 011 I' 01I1.1II 1 1I111ru 1 XIII N1g.I11 Z .IVVFT I'I AINI- LROSQ .IXNI-'I I PSIPl'dllV Sprlnglmu 13 S1I11111I 'lodrn Ambler I'I1,1:I1 S1I1110I llilllllffllll We I 1111 wr 11I11X I I IIUX II 1 lI1l Tr1'1 urer 4 1,I10ru 2 I B1 I11l I Honor Roll I 3 R11I111 1luI1 4 IIXRISARX ANN 1WINN B111 I PSI0l'd1I1 NIH 'I 11n111rr1111 Blu 01111'1I 11I111l T1 u1 o H1111 oru 2 I I I 1I'1rar1a11 of X 1.111111-Il.1 4 B1 I11-II1 I I I Home R1bflHl X111 Ire 11I1-111 2 Honor N111111x T I 4 1I1eerI1111 1 1 11 1 1 1 11 XI 111.1 1 r of ' Rux OIII 1111 I R -X111I1I1r N 1 IIIVIIII 1V1YN'N III-l1E I 1 111 r1l1n N111 el l111l111 II1r11111111 ldPllI1ll'l'4lIl NIFCII 11 lu 1 1 1 1 Il R I Il 1 0111 N11 r11 rs I11ru111S11r1- :rx 111.1111 1 dll I H11110 S111 1 111 1 I Flllll 1111111111 11 11 IL or uf ' It r 1 1 111I1I1r Nuff 4 1 11 Nll 1 It I'II'NN1lR IIXlII'W1D11Il I1 111 r1l11s I11 1 Hurrx 11111111 I11 .1 Hurrx n111rr1111 I NI11 'II1 r I I dlllllll 1 1 Ft r H111I111s .111 r 11r1 1 11111rN.1 lr111111 I11 r11 1 N 1fI' 4 Jllllllll' llll 511l ll Il ll I 11.3 ,L 11 I Il,':.1 '- '-11- 'I 'Z 1 ' 1- .It 'I 1II1 - 1.2: 125111 fight I, 2: I' 1I II I -- II. 'Il nf: .Rf 51 I ,I11 ' I' I: 1'II10r11f 1Ir --1I h 2, 3: 141 1. 22. 3. I: ' I i11-1- .i. IIRI .A I I .IPA " I QI' II - R .'1--I 'I' Y I:S1111l-111 1I1111111-il I: II ru- I. 2, li: I'r11111 1I11111111ill1-1- Ii: Na i 1111I II111111r.I '11-11 I. . i' L Q -'J 1" IV: ' DL: as I .I11- I .I I 'J 1' 111' II1 - 1 'r'fi1I1-111 II. 1LI'I1l I I'I. 1 .- IIIII "1L 1'. - 1, 2, :1,'i1 111.11 -1IIall 1, 2, 11 Tm-k 1, 11 1Iylll Ni' I, 2: 1II10ruf 4: I'r Ill 1I11111111ill1-1- 3. Q ' I11 ' g I .s2:Q, .:' '. H1 " Q , I, 4: Ra111I2,A3,I-4: 5-II0n1 Billll 3, 4: B11 -.1 : I s , I, 4: I'l:1y3: av-- I1aII : , ': 1 ' I 11113111 Night I. 2. 4. 'lI1111l1y: II111II1Ii11 g H1-'--' ,3,4:Ran1IAf,3,4: r-ur r-r f 1 I4: 1II1 5 .I. : .' "' ' : as' a1II .:,: 1 "--' 1' '1 I' 3, 4: Ilr11111111i1-1 I, 2, 3: hefpiann I, I : I 1 Ing I. 3. I: Rali 1IIuh 4: Upfr-lla I: I -. 1 -ging FI- it11 I:1p1-r 4: .'-NI IIa I : -. 1 IIIAII I: I'Iay 1I11ft 4. II1 1' -. I, 3, I: 1II11-1-rI-11 I -r 3, I: 111111- 1111111 'refi- 1I1'I ZZ: H11111- R11 .'-- -11 1 3, I: 'I .I-' la . lg Ilra ' "- I. 2, 3: 'III1 -api' II, : r .I 'IPIQ 3, I: A-1IaH -II: 3. 4: 11111-r1-1111 I: ' I All'- 3: 1I -'NI:111agi1 ' I'I1Iil lag - 4: Ra Ii11 1II11I I. I: R-,VX - .Ia : IIA1-k1'lI11II 4: I'r1--i1I1-nl ff 11I-111 1I11111 'il 4: I'I11y 1Ia1-I 4. I I I- I- 'I . I ' "PILL" T11 -I ': 1.'1'1'1- '1-Y X-11' - Il 1II111ir 1.2.21 1: Tr-1 rll - I: NI' - z1g1- I: U1 - -lla I: R-.-I II- .'l'fI' I: I 1 I1111- 111i1 -- 3: 115111 Night I: T jan Tim -1 .'11 I : ' lin I: .I 11I11-:1-11-r I '-lri1-1 1Il1 Fl 1 -I. XIQRH. lp1tvrfI111 Blue I' xc for All Tnun Blue Fxe for ldlll fnmnrrnu Balm lilus lwv 1 Id Trea urvr HOIIIQ Room Tred ur1r 5 I-orum 'lx W 11 S 1 lrnm 1 ommi r 111 1r Na Rhnur N Ill I1 1 1-rn 1 0 Jl NI HUINUN T 1 1 111 rflln 1 Lllel Irulrn Nmslng nnmrrnu Npe K1 1 1 0 I rfllll 11111111111 N111 wr 'I 111 1 PRXNR IIRXUIINX II-RXI 1 sl1r1Im N 111 1 IH ll! 1 1111 ru 1 murruu 1 1IlII 111I I l'1mIl R1PIilNII'IHHXS 111 1 slr r1I11s N L1 N11 111 IN FIX IIIIIIPITUI1 H 1Iro Il lhilllll IIIUI' 1 r1il 111 DI1Ix JFHXI' I1 11l1r1I1n 1r11 lm IU lg11lxX Unlllrrllfl I 11111 ' 1111 I1 Iur 1 111 1 lub 1 Ra1Il0 l3r11.11I1.1 I 1 Honor R11 N 1I H1 1 I1 ,IUHN J I1PI5HIx Nll 111111 1 sll H1111 IN nr rn 1u1l1lll 1 IQ l0IIl0l'I'011 1 1 1 11 1 I1 lx I 111 ll rx llXR1ll ll ,IUHXNUN 1lI 1Nlfl'l1I1N ro lm IIN 'NI 1r lunmrr1n1 rn 1 1 1 1 llnx N 1111 INIRIN lx XTHRX N ,IUIIXNUN nl 1111 rllrn 11111 in 111 IIS Nfhlll un11ur1111 H Ill I1 lllll Hll IDX NIKRII' JUHNNUN Xll1E 1 fl'I1IIS 11 lnrln TUFIIIII lo I lom11rr1111 XX l1I1 I1 r1rx I mor Roll 5 JUHN J11Hv11N lil lmx 1 stPr1I1n 1 111 1 rl 1 m IIS 1 1I1 Il nn1orr1111 I 1 r 11r11 lj: V . P' " 1 11H1.- 1, 3.41 111. ru-1,2,:. 1 1 31 'Hep li: 1111111 1Llllll'1l 1: N1- Nlilll' .'l'ff 1: Il- .'t11IT 1: 5 11I fa-1 ll'-lri1'1 1II1 ru- 1. I T A V "PA " T ': .I --'I I-1- 1lirl1 11I1 ru- 1.2. fl, 1: ' C0 ' -- jig A - .. pal Q1 g Gym Night I, 2. Yu' ' j: .'I1 - I.:-:II11-r T I j: II I1-I T1 ': Ia ' ill' lin ,2, 15, 1: ' pull I. . 1 ' 'l Q "I, Eli-1 'I' I -': l.z1111I-1'11l11-- 'I' ': 5 ,uv N 51- ' Iligll Play 2, 3: 11Iu+- l'r '-i1l1'll1 2: I' ll 1I1lIII- mil -- 19, I I .' "Il IKM Y 1 ,-: 111: '11-1 " I 1 : 'li ': 7? I1 3, 1: fvnior High Illllj 2: llra1:t'- 11 I 22 Ral' I : ' '-'fs : III.2, 31 l'r11111 1:1lllIllli1It'1' 3: X1-11-1111111-r Stuff 1: lylaly 111151 -1: .lillllllll m1 r 51 'i1-ly -1. ' ., 1 I 1 I KEN.. Yn' 1 -': B1. 1fIl1-mi-I T I -': S - ll fmifl H ': XII11-mift H1151-I111II I: H1141-tl11II NI:1n11g1-r I: l"11 llaill 2. II, 11: Tri- I,1g11r0f-11 ll. 1. I , ' "D .LU 1 '.' ' -': P -pe-rl 'V I ji .11 " ': I' Xin--l'r1--i1I1-111 3: Tru-I1 I: Slulknt 111111111-il 1: F1111- l1z1II I, 2, Ii, 1: 1l2lll1i!lll 1: 1ijlll Nigln 2: '-.I l VIIPAIIII 1. N' 'I 'i -' ' v.!, 1.79 1 'J ' j: I Is' g 'I' I j: ' Q1 T ' ': 1 -1-I1-'pn-r l'r 1I1m1111ill1-1- 3: 1LirI-'1fI11v1'11x 2. .I. I 'sl' -': Qui- lllill Shy N I.': ' gg ' in " -1 "i -1 l511N1u'II1z1II Il, 1: l.iI1z U 1IIllll 1: l1 I. Ya' -': v -- illl T I -': vll 11" I1-1I T ': "rift lll1'1l 1II1 - I. 2. f-5 4 ll xo l'5 by x..2 Tv' YQ-...f NXNIIII I' JUHNNHN N111 I1 111 FIIIIN slIl11IdX N1I11111l 'lu1I1 Ill 111 111 n1I IN N1I1111 I 1 ll r 'llllllllfflill I r1.11l111r 11ru Z llll rx r11111 1111111 N ll vnt 4111111111 1 1 N 111 1 1 1 1 ll 1 1 INIX I IUHNN IN 1 sl1 fl IH ll 1 111 111 I 111n111rr1111 Num I1 up 1 11111r 1 1 IP 111111 1111111 7 11111 1 11 lllll' Ili dr! M lil! HXHIJ IxIINUN Ruin 1sl1r1lr1x 111 111 XX1r111 1r 111n111rr1111 H1 X 1 .1Il Il I 111 1 XIIIIIXNIIxRXl'ss II 1 sl1r1l111 N 1111 71111111 Npeuls rllilllllfflhll 'II11I I R 1 11l111r RDII I N IN pdl!! x 1111 11111 1I H111111r N01 It lx I 11-111 flllli H111111 v111rI1 1 1111111 N11 H111111 11 0rI1. 'l11n111rr1111 IJ1 lt nt11111 0lI11Il u 111I I 1 unlrw N1 JIRRX IINIJSLFX JH1111 lil!-'fdlli I I l lft Ill xllll wr 11111 I 011 I lft 111 T1111 1-r Tlllllliffllll I I I 1111r Hlg.Il I'110lI11II I ,llllllllr H1 I1 B1 1-l1.1lI RN HXRIJ B H41 UWIBFR 1 11 Ivsivrrlm 5llIl V ller T111I1n Runmng. Deep 'Ion111rl1111 IJOlI,llldl'l .1 etb1Il 3 an1I 2 N111 paper Sport 1t0r I R 1 ll Br0.11I1 1 I H111111r R111 .IUHN Nl XIIUIII Nxu I vstvrdax NIH T111111 I IIIN Ixlllvr Tlllllllffllll X I1 II1-rl 11lI1dII I 1 1dII I 1 NIXRH THI'I'II'NX 'IIIIIUIII Klum Ivstvrrlrn Ix11I1I111 llllllli I'l'IllIx lnm11rr1111 N1 r111u r 1 11 1 'lu lllllll 111 H 1ll I u.1r1I 1 11 1 1 111111 R1111111 R1pr1 111l.1l111 Rl TH I'NTHI'R 'IIINUR 11111 IFNIPTIIIIS Ruth 101115 X I'r11111I 111n111rr1111 UI1I I' 11ll1fuI 11ru H11 ll pf- 1-,1.1f'i?e?11fwf . - A v -:I V- - 1 ,..- . Y, 7' I1 j: :V 1 T1-:rl - ' -. 1 55' 1311 - -,:1. 11 cm.. 1:1 1 1 , gs: If 1: 1111.1 51. .ll I I -' I. 2. II: I:'11r-11-i1-lQ1111l--I I: .1 tl I4 -11-t'r1 Ili-lri1'l ffI111r11- I. 2. Ii: I'11111I:II WI:111:g1-r I 5'-, - ' XIRQ I .. . I.'HN "II NX. f 1 1 1 -1 11- .-1.- 1 r n . . ' fi Y 1j 1,-f 211.111.1111 , Gym lflul I: lluh' -II:11I I. 2: xl'-Ilfl'-l1It'IIl Iv If , I II - R 1.: I'r lf11111111ilI'1- li: lfll ru- I. 2, 3 51-1' Ilan I II. I: I.il1r' , lII11I1 I: IIQIII Yiglll I: lam.-1 511.11 11 R.-111111.-1 mn' 1. ,gn ' I I If 1 l11111I lir 1 lin-Iwllr I. 2. 'I. I: II:1--Iall I: I"11111l111lI lg II r1- ' ' , If I: Tra11'Ix I. fi. I. I I IX 1-X V ... Y' 'qu' 272,511 ': . ,uv 1 ll1"I' " 'fx wg, H 1 . 2, II. I: . 1' 1 - -1: Thy' g Stull' I ' ' Nui' 1 .' -I. HISSIII- 1.-1x13 --Lum' 1, 7 I-'11 1 11 1:1101 11, 2, rs, 4: 111. .2, 11. 11 Tn.-1: ,i ' 1 1 I. 2, 3: Cru-1 C0 . II, I: Gym ,mglll 2. 3. 3 - 1' 1 --1' Ira' j: I111'w Q' . I E TDI-'I I X I' a'I1 X 5 -IIIA ': I1- I0lr -K Q V. L ' Jlll. '1 ' 1 : ' 'g ir ' I. A . .2 U W, --1111 Q li-fk 1 '1 115 ,:1, 11 . - 11: 1 Q P. 1 I'I1I' : a1Ii ' 'za I: I I. In I 5 X p Il 51 Lf I . F11 ' , II. I .IIIIIIIIIIIII I: lS11L1-1l- , li, I: lfzlp I' l:1i1 I: Gym Nigl1t2. 1111l11 lQu:1r1I I: IIII lflls I. 2. II: H1 'Ivy I. I: .' 1I1-Ill C1 "I 2: I'r Il lf11111111ill1-1- II: 1 Q ' I: Gym Nil- 1.2: N1- -lap-r I: H 1 ' 'N' 'I I. V ,115 ' VL' I . . "Rl" 2' ., ' 1:11 1 2, ss, 11 ' 11 1 R511 1, 2. I5 il 'QS 49 XIARTHA FLLFN NIOORF NIXTT I evlerdm L111Ie N11 Todln NI1 L1br.1r1.1n Tomnrrnu NIr ek 1 I e 1 I 1I1r.11r1 1 5 1 Hr1n1e1r4141n1 Nm-1re11r1 5 H0mer4141111 Ire 14I1n1 1 0r11 I 1 11 1 I rlllll 41 1e1 vs bd 11 R XIII 1 4 r N 1 1 R44141 U I It l N 1 H l 1 1 RbBFRT NIORRISON 411 1 PHPFIIIIN L111l1 WI 4 e-I 7011118 B1 Wlleal 'I41n111rr4111 I'I 1! T1r1 n4II 2 1 1 1 I x 1n1 Blnel 5 1 1 Honor 1n1rr4141111 I r4 IIIIIII 4 III 5 'lu4 4 un41I I e r11 411 ll 11 r 'ale 111.111 I 1141 4 0 1 IIIJIN Ir41 run 7 N118 11.1 1 R X1 I' NI4 R1 1 Y PN1Pl'l1llI T411 'I 4111111 B411 'I 4nn41rrn14 I I 1 II lil N l I 41 II411111r1141111 S ere- IFN lllll Ftllllll Ir 1 41 4 4 1 1I111r111 41r Ilt 1 I'41ru 1 Slu4 1 41u11e 1I 1 410r1.1I 410r 4 Il Uperella I R X111I1Ier Staff 1 FI ILXBETH ,IXNF NI4IAL1HIIN III-ITN Y PXIPFIIIIV Ie.1r11111g 141 T1e1rI 'I IIIIIIN I r41fv 14111.11 Twlrla r Illlllllffllll xlll llPUI' Twlrlor oru I .1 1 Il .1 I1411r 11 ree ll el ll I r0111 1 411111111 ee L1br1rx Llub 2 R AIIIIIICI' Nuff 1 WILFRED 1 NORRIS W111-111.11 1 eslerdux in IIIIIICIIP Il fodus Ur Lrey II Tnnmrrou Ilr Nnrrl 1111 Il 1411111111 11.1111 5 flllll I1 Honor S04 IP 1 ee 14I1:n1 F ru111 5 141- e 4 111 Tr.14 Student 1oun1 1I 4 Pre 14Ie:111 I Ir41111 1 4111111111lee New paper N w F4I1l41r 1 1 I N lee Ire l1CIl Yearbook N1 1ff 1 I'I1 1 1 1 ,IO KN I OL ISI' NOTORIS I51e1s1111 Y eslvrduy 11141 'lodav N411 1 741m41rr1111 'Hull 1 411111. Strung. 41ru I 41111 411111111 ve I1I1r.1r1 1Iu 11111 N1gI11 I .IOSFPH F NOX Olx B001 Yee!41rda1 Ha1r Todus 1e-lung Tlnn Tonmrrou fdlll F1n4I I1 HIDIIIUFIDOIII I e14Ie111 l '5Ill1It'III 141un4 Ir0111 1 Ollllllllllf I OI' OR1 F JOHN I XI FRNIO I 4 If Psterdln I'n01I11II Sur Todax Illlfl 5ldl' TUHIIIFTOIL imlslnr Star 411baII 1 2 5 Ir41n 10l QQ SXNILIL PFTRON NI-KBIXN Iealerduy. Irelty Today: H3lltI.'1lIIIC TOHl0fflIll'J 'II41n41f Ilir1i114'li011 Crog. Cou111ry 2 3' Trark 2: Year Book Staff 1: Aelvertiging Committee 4. MARIE PULLI "NI.x1111:" Yesterday: Slow Today: Lute for I'.O.II. 'I'amu1rr4m: Late for H4-r W7ElI1IIllg Clan Se:-relury ilIllI Treasurer Ig Chorus I, 2, 3: Student Council 1: Cheer Leader 1: Operelta I: Library Club 2: R-Ambler Staff 45 Newspaper 4: Prom C41n1n1i11ee 3: Gym Night 1, 2. 454' if gg 55 ,Q 1 .,,-I 43 CC." C" IWFLHN WI-IF RAND-KLL Fun I efterdm .lunlor Sean-tan Tfldlli qenmr 'Hetretarx Tomo rou IFISJI6 Semremrs Horltew l Ba Itetball 1 Student Counul l Home Room becretary 1 2 3 4 Choru 1 2 'I Ilbrarv fluh 2 3 4 .Iunlor Ll.: Secretars 5 Prom fom mittee 3 Dramatn 1 2 3 Radio Llub 4 The Ylan Who fame To Dinner Life With Father Tough To Be RIFII Honor Rolll 2 'S 4 Gxm Nlgllt l 2 4 'Nevsipaper Staff 4 R Ambler Ntaff 4 I'ln la t4 Natlonal Honor Qouetx 4 RURI' RT REISFNWITI Roman Iesterdm lar Trouble Todos C tr Trouble lomorrou New far ' ' 7 o Iountrx 2 5 4 I'ooth.1lI1 Trnlt 2 Ntu en Lflllhlll 4 Y11ePn nl: nt Sophomore lla 2 Int mural Ba kethall l 3 Trojm Tnmf- Staff 4 1 I'0Rl I- RFNNFR NIKYITSII' Yesterday I lrl Nlly 'lodas Loolung Around Tomorrou Found Her Bind I 2 5 4 Rand Pre ul:-nt 4 Ntualent Iounul 4 I rom K omnnttve 'S Rux 'Wont Band 4 VIIIIXNI HFINRX RI'X Rl-:x I vsterdus Sn rub loc in .I I Tomorrou I ro I'ootbdll I B1 luetb ll l 3 4 0 iountrw Z 3 Ne-nnor Hugh Bn elmll 1 I l FII 4 ROBINSON OL Iesterdm Ballerina Todm QICIQIIOP Tomorrou, Bulroom SIIIJIJCI' I It TOR ROWI-KNO NION x Ivsterdan Iu I1 lart 'Ioduw SIZIIIDII Wlgflll Tomorron Trumk Ntunlent iounvll 1 3 Football Program Committee 4 lhoru 1 Honor Rolll 2 Ollitml Tnnekeeper 'Rl ltethnllr 3 4 Prom COIHIIIIIIEP 3 Xe-ar Rook IOIIIIIIIIIBO 4 I-RKNIx NANTURO Inn I vstenlm Worlun H lral Iodm SIONIIIQ. Down Tomorrou Stoppe cl oth ll 5 f ro fountrx IIUXII Nl H'NI:,IDI'R Rows I mt! rdas 98 lb lorlln 99 Ib 'lomorrou 100 ll Q thall I 4 Tru o 1 ountrw o I el NURII YN NI' -U HRIST union Ivstvrdm lowlaox .mal lnthan Indus Nlng.1ng.I owbos Tomorrou I rofe l0I1lI I owl U4 Q nt I oum ll I II dn.: ro lolnmlltu- 5 IIXXIIJ NI- XIIR Ilur YPNIPFIIIIXI Flow Today: T-:lu-S Hi. Time Tomorrou-: We Wolmela r I 9 I IJ ' 'lt 3 4' Rux-Mont lla 1 . ' ia 'Nr ,.4' Q-A :gf .Q L MV X V 'Q-'wwf "iq: 11 'Q' PXLL SIDIMLI SFXYFR NIU Y Pslerdln Homeroum Irv ulenl Todas Forum fF8l1lt'lII Tonmrruu l N Pre ulgm Ullli room P e l1I1lll l 11ll uunu rum 7 i 1 4I r nlf- l 4 Nahum nl Honor Nm nr-lx I 1 IHXRIPN HXRRX NH HHNII-R Y vsterdus unt Todus Nhx 'I nnlnrrnu Nm X ml Upv rn uunlrx i Q Hux N n H nn XXTHUNX 'TH HFN NPRRXTHRI' '- YQ slvralrn W hal a I lor ll! Y nu ro N111 lumurrnu H I Q 1 11 1 R1 KRl'I INPIU NFRRKIHHP 1 Nf1l'l1llN 'lm us ll mu r lonmrrmc Nl u usnm V5 Il I I XV FR XN1lS NNI XRI' Q slr rrlax 1 hQ 1 101 as VL null Tnmorrou I'dlllIIN I1 et flldllllllflll I lonn IHIS B lx 1l'RlHl Ill' SNIIFH utrrrlrn Vbumlx plQturQ nun Wnmlx lnnmrrnu Womb Q Hnku l N RIPE ll-K NNIIII Room F1 ulfrflrn lxml v I1 01115 li ln Nl I1 lilllliffllll r I1 ll 1 Nluu 11 mor Roll I um Room ur r 0I'll IIUHD '-Tl RllH0N Num mlarflrn I5 1l1llIlg. xfll l or ax lilonnnn X 1 I nnmrrnu 1 nrta PIII ln ft rrQ QI from Hua lung.: Q mul x I NXN1X RUNI- THXWPR Nur fmt:-'rlffn lmunxnl 0111! N nl Illl Q lunmrram Vnrlullx :nur Roll 7 1b ok 1 0 11 1, 1,1 I ANTUXINI-TTI DURUTHH TRI-1 IIX 'Inna 1 PNl1"l'I1llS Ul1l ll rn N Pl x lnmnrruu Ban nm RuuluNQQrel1rN I1 x Q Urll om 1 Ill 10 1 Q Q Hu! Rr I Q 0 lm: NIJ 1 DU 11 'R Z -of il' ww, ..4' HH I-N PDITH W U IxPR Dnxn Ivelerdm He If'n Todos I' llrt Tonmrruu W ho Imov lee-r Ieaflmr I nal I rum 1 or Irom nnlmlltee I III ru I 2 5 Upvrellu I Hoeke m Nlgln I 4 I'ootb.1 1 we 1 mg flllllllllllt e I nerd up -X vm v x Irogrim I R AIIIIIIQI' Nuff I HII I W XI IxI'R Ivslvrdm WIILRI lodm IVIZIIII I us Tumorrou Ihglnm- Upernlor Jun I0 Iln 1 Hom: Room Q- Ire ulenl I XI X IN I-DW -XHII V KNHINI TUX Ipctvrdus IxuI4Ix far Todln Hol Rod Tomorrou I uI1IIa1 olball I Z I 1xmNng. IR XXI FS WII I IXWIN I Psfvrdm N rub 1011113 I'1rt Tmm Ntar lomorrou I rofq lonal Uru I 4 l DONALD WOUIDIIV TUX I vslerdln I hop ink Todas Drum Ink Tomorrou I one Ixrupl 2n1I nd I 4 d ketblll 'I T 1 Band 4 Bux Mont If md 4 ROBERT W WIUII' Ivsrerdm ,Ir High Student VIINIIIY Sr High S1Il0Idf' Tomorrou Alumnu Hus huxxlr IK x 1 Woom Y I1 0 I re ulenl WOIFIE Cro lountrx 2 5 Football I Nlumlem lounul 2 Uperetla I lhoru I Trunk 2 Bn lwthlll 'Whnager I RUBFRT 1 ARL W UI FURD T Pelerdm Radio Todln 'Vlosle Irojutor Tomorrou Hollx ws ood Bos nd l 2 3 r -X Il 'Slove Pro eztlonl tl 7 3 4 WIND-X 'Nl-XR! ARI-TTX WRU HT Wu Yvsterduy: Tomhoy Today: Allllr-le Tomorrmv: Lady ? ? 'wx-lInII I I -' on-'ey g S 'or 'Ill .l.. Q : 'h Iu ' H . Choru. 3, lg Iian1I5errmlurp : SUUIIIQ1. tern Ili.lri4't Choruf A . NHRY YICNUIIIU "Ninn" Yesterday: l'igg.ling. Today: laughin Tomorrow: Sn riou. 1 Q oru 2.' 1 I0a" -' 1 Irom Counnill- I: V3 Nigll I. . SYLYIA ZI-IIIICH "Sui Yexrerduy-: Noi-y Today: uivl Tomorrozr: Shy Horke-5 I: Hawke-llmll 2g Choru- 2g I'rom llonnnillev 3. CLASS HISTORY . n ll Ill Ilum r - .1 1 forts I-lx lu nc 1 1 In um dll prop r ll-I0l'lI if-'funn IIN- cI.1 - of 1910 f-nterf-I me n0rI1I of IIl.II ll! IlIllIl0ll of Illffllf r If-.irnul-f, n1Ii r III 'Il N mul If re - nm n 1. nc I- I 10 rf - und u 11.1 w ne lg I -as mv nowxlf IIUI -4 nn num or .I 'fum In Q omf Ill! 0 n .Is oul In - llt 1.1! I Io ll . 4 Nome 1.1 1 . . In , . on-' 1 - cl ll' urs m.Ir4 In un .1 Ill . I - s ur.nIIw ill0ll"Il - llf n .11 lf If there - no 1 nc- IU . 0 f- ounal the -4 ool Fl me nslou- I 1 th 1.1 I .1 n rmtlnnc- man 1 u fr su re P- cl.: w u-mt., .mr - I1 0 u- uarn thing- an I In mn u ua I nn Il ff 1IrfrI dollar- .xml II took the hlldIlll9l'N u11I1I were su mio our ophumon war 0 w II off Num I nu dgv- were 0 lrops I I om rf- n pm 41 -pun-orc In II14 Jun r um ll -u su fre- n mnp11I .4 Isl u -ml.: 1 e- bw "lXlll4' -1 se r.u par If - IIHI Imrn I dnu II10 NUPIIUIIIUTI' war f0unII ll pouns mv Is nssrlter- n um mfr lldl -I10 n, ur undnw I 114 Ix .4 ou-r V10 4- rw r 'dn - XIII x 4 Nl Ill --44 It na--nw u m :Ie r - nf' I Ion-c 1 ut se Hux I nn Ihamplon fuotlmll IPdlll but me IUIIIIIIIIPII to f-.II our drqh rndl 'iprlnfffim-III Uh IIO-I mor qp.n'I.u1- what 1 nh n ffnlllff I I16 onu me r I1 IlIIs, su 4 IIII In Illll ru f III--1 I Imn INIIOIIUQ' .me -I .I It I . - m Inolo-'x 10-C -umm .md -oplu-t11.1IuI mredturx- w 0 1on1It-Cf mIuI Io Urdu- A H N I1 I If-dr wx 1 their IIIIIUIIIIIIU' pre-f-nu were Hou ffuf---f-II 1I I num uII1c r II1.m ssc Junior- xx .1 Us w-.Ir Im! our prlnu 1.1 Nlr Ba cr f-II Irnm II11 Inn of I I Ill s fu- ws.:- lf- In-I sc-.Ir ldl 10.14 1 leur- nd- wut 1 IIN We rompf-II our was through .I Halloxsun a .mil a football 1I.ulu ju-I r1I1f-.Ir-.IL or 1 1' I 1' f . v m If r or ml -e-.1 on Ihr ,lllIll0I' S1 mor rom 4,111 Ihr-mf ws .1- I N mm 1 ra IU .me r .irtl I- uc-nt ss1III I Q- III mum 0 I no I I 4 . -f . 1 n mu- . - ll r I- . 1 ll rf r1- nI . al I - N1 1' xv- er 1 .ns I I Ina- what Hmntn II r N4 mor wvlr K -1- I S .n 1. I vm 1 . . In prl 11 .u 1 gg I . na . Ill rp D li 'rl gl 1 N :nam 1 lu 0 rc .nm Ixnutz Rm Ill nother .ulfhtlun md- WI1-- lun- .mf ld f ln XOXCIIIIN r the hr-I lN'llt of our -1 hool pdpx r T 4 frnyan fznws num off In rrv-- Ml I r mlm I 1 no nm n If nm- 14.14 .- . ultx - mn-or 11- I 4 lr nc ss-pd n r proud of II' flu- vf-.Ir the po-mon of -1I1ooI nur-0 ma- 0uupluI In Ur- xlllfllll who re 1 .uf-II Hr- U.muI Wir- Ixrf ug: r re p .un -- Ion 1 lf u Ili e-Iumn 1 I- II n. nt IN we .nr Ir If hr-I Inn: our Im FUOIIIN mu nan orgmnllu nIpI1.IIuIu.I lIl'IfdII ol Jw mour-M -u for I lc hr-I Inn: - I-I fr flrmtu IQ -I-nlur llffl mn Ilnthrr ls u l'r1-shnum II10 In-fh -I Ilool num .-.4 u r.: vnu Nl 0 fl n It n Is If . Q I- 1 Nl rrfdII1I1Iun I ldllffd ua -ulmr- mu man ave: to llldlllldlll Ildt 1-I Ill -1 TPIIIIY .nu If I.uI1mcnttI1.1I lwht- our HIJIIOII Hans IIllll" I'9llldll1PII Ille -.nm W Q llld1IP IIN all rm pu III 75 Ill 1Ilclll1-Irw .Im ou ws 1.1 I -Wm I J--1 1 I 'fn ll ' u lr wsurrlul fdcv- 1 u I 1 Ioan -I I0llllIl' 1 I and Ile ' In II1P1r 1'If-.nmng Iw- 1 rec 110111 ln lffltl -hu of' lour-v turf en the df mmu 4 ru 1 .unon f It mblcr -IIII' .Ind I 'fre-.II dvd 0 -swat wen lu-I curnw 1 .1-- nwh rc le .ir-dlp ms our IIlIlI0llldN are lll rc .u Il Uur Iour we dr- .ure nf-arlw mer .md H10-I UI u- mu-I dfllllll that Illew Imxf' hu n four of our In--I Xhmr HHN!-I PIII 5E-.HPR In 'IV' Yf"Ir UIUUT I- rfl 'lil 'W' I HI II1- Izi, I1in,.. rI1Il'll I-'nur Ilu- gala I-vc-nI uf 'n I -I ' -I 'P I - '- .' - Ir- A In -'s f 5 'P . - ' - ' I': '-+I ,' ' T III- P . ' f".i.'I' FI l't'.' I I I 5 4 ' F' ' If- ' ' ' ,. ou ' E 5 ' " . A-X I'f 'I I' 1 Al I - 'g, .' -I . Y- f .I-I , ..,, - in pat' -U1-r-II nm- xs-III of IIN- Fym. 'ml II - qu -:I of I 'I-Il. what I I' HI 'll w 'IIU' flu - '. . 'm1I IIN- so 1 I: 1-rc , . 'nl I II - 'I' :I1- vm - in que-+I uf? Smm- of UF Hun- ,. me- -I-mfl -nal . . . uh Is -Il. ulmfs Iln- um. k ' r- 'i -' ' ' " ' I' ' f- I I' l'5 F ' 'I'I1a- . -niors IImu,.IlI it "I: I- rili- ' ll I1-It va - I ll' n' IA I'1II: .ul - -' n- I nn: - - - - , -mI . - " nl - In-I-'allrv wa- h-ul tn. In sl rI Un ' " 1 s" q a .1-' ' of I-I 'Inge-, 'IR we- 1-'unc-. Ifn ,I uf II1i.' I-I1iI4-I1uI. 'I'inu- -ml In-F' nigh, Nlr, V4--lry l,4-4--,nw lr 'n flml, I'.'I ,' ' ' . Cu' -I Ifuu Il-r I-'n - In .-hnInIf-r, 'mel ' ur H1 -k ' IIN- elim 'ml mi.Iy pmt we- WN' not ve-ry IIIIIIIIDII' ol ini n. In-'s IIN- ,1 -'I'.'I nat ' I' ' ,. , frf-:In - . In f' 'I at II - - - -l Sig -- X 1 - ll' -', ' - -k -. Iin - - - way Il -.'I' n 'Ib ut it. WW A - ' ' , ' ,'.' .- - I 'I- ' I' - 3 'Il I - - .' an I 1- I 'IIS 7 ' ' - ' N- - g- - - , 1 I' I y' ' ' 'z -. Th - I ck - s '- - Q- h- ' I' ' ' -f - I - I "Il pe- II.' conf 1' ' I for QOI 1 - I' 3 IIN' In- I ' - :I II 1' I II al' II - -:II -' I 1: I' ' 5' -sI'IIa ' I -II --I al -I all - lg. -. f'-lp '- A-I g ,Tl 'S th- f' sl - -I - We IHUI il Stzlllilllll IIIIHI pIf'fIg!f' Of five Illlll- publishecl sim-e Ihr- IJ:-pre-ssion and arf- wa- , . A., . ' - , ' - .'i ' ' . ' 1. . , ' H. . wp W. , '.11 ' , . U. .. t E. ., 5, ., -, v. A . - . ., pan' ' . .' - I.A.H.I'f. 1' -Iv 3 '- - s nt Il- - , - '- s. , ' - - - I' --I Io Ifl - 'I u I' I I' -I - -I q 5 -II XII .'.' Pan 'n II - In I - ' 1 i I-I 'n'I- y - ' in flu I - I-mn -II. AI' '- -.'Il- mf- . 'I'Il', I' -' fr II - ' .' ' - IIN'- mc- - into Ilu- nm I 'I irl f .' I .' I ' '- I -- - -I 1 ' - '-- lly H- ', F- .- rm .,,, .I . 1' 3 . 1. . ,E - 5 ,. 'l . A. Jul. I , ' U. - , " x ' U' -' s I' ,. Mi.-s If. I- I' - -I II - 5 ' I ',.I ll' .1 - ' ' - Q, I0 I' I, -'Is in 5 I , - .- ' .- , , " 'F ' po ' P I"' In-1 Is ,.- In I .' in I1-1: 1 Iri -rs' I 'l'llIll!. ' ur:-. IN II-I Is I H1 gg .- W- "I -.'. -I II - I' .'.' ' ,. I II - 4- ' "CI -vi" In 4I'II -.I Il -.'piIf- II vs- A I strip ,f . i,. ...I l I.. .l. I-,S ' il., .- . ' . .I ' .r.l .' .' I. ..l Il., b. .. 'P Q ,lxw .. , . 'rs I . ' ' .', ' ' z I' .'I I ,.' " ,. ll-I3 -' -. Y- ' -' - - I - I ' -- '- 'g " '- 'lil ' I il nl- 'on HZ..' ' - - -' I' I . VI' '. 'I - I I 3 -I I f g. '.', -- ' 5 , ' I . -' Il -I lIt"1.'I-I II is sIiII IN .'.' 'I I - In re-vo, I2 - IIN- CI fs Ivy ' ' ,.". II -' ' '- ' - .- C II-g- I ' I. - ' g. Tl Q Q ' '- ' g ' -' - ' ' lp , ' I I .Afs I' ' , ' ' -. 'h - -Q - - 1. ' - . . as I' ' I' - ' s',I . . I - I - -'s -'Il ' - ' ,. s - -'-. ' be - ln-I ' I- sl - P II - ,. ' --" - ' ' II '- s R-A - Q 1 , ' 1 ,. ' - I I' : 's II U' ' I ' ' -'I ' I, . . ak- . rv- I - I ' , -I' .'." 'P I -I -' '. N ' Iir ' - ' - za 'Iiv- I 1,17 I '- Q ' ' -' -' - . ' .'- - II " - II' I ' -I N - 5 " .' " I , -' ' ,- x ' 3 .' - ' - hll- ' 1 ' - ' if . . ,P '1 23 PIRNI RUN 1 ll Hlmrl frnl. mul l vlumlu H41 I 4: l Y 1 ,lnhn liurn 145111171 i fur 1 I rru PIUNII RHI! I rllluf Ill Nllllfl l Num l'f frm lx 'li zu ini I lhnul Maur WHO S WHO Tllllmli RUN 3.1 n mm xlllllfl ll: IH Ihr: mf! llur urrl lnpz mul I lr ffm Hallo l 1 rm l 1 9 Cul --I Cn plr lla--I Ura---ml llirl llv-l l 'nr -r .' ' Y 1' 1'4' lil- '.' lf I K NI - 1-r-aliln' lln'-I llr---vel li.-5 Nlu-l Tai killin- .w f ' - 'f ' ' -I Nln-I l'opulur Girl l'ru-lliv'-I Girl Qllie-If--I U ilills lfvl ' 'IJ alll ' f -I fflu-- XX 'l ll.in l-Ullll'-I Boy lie'-I Boy Kill.-1.-mul Un-I l'opul: ling fl' gfQ ml ' .W 'I If . ::i lie--I llirl K lil:-lv Q Av I -lim' IFNI 4111 r 1 4 4111r4 1 1 r 111 1 Fl ld 1-I 4 1 141 4 N 1 r41 1 1 1 N4 4 nm 014 r 14 r an 1141414 gl 4 41rr1 41rr1 4111 T4 41 WI II1II41l11 llural ll 0II41r1l N Nl I tll R A BLER STAFF f4l1l41r1nfIn4r I51111 1111 I 11111 llmln r41pl11 f4I1I41r R41I14 r N 1114 Il R4 In r I41 41.111 llre 4 Il 1 13 rn 4 4 Ft 4I Nl 51114 r 1.1r1 I tdlllll' I NIII14 I' iral 111 I1 1 1 I' It .11141r II 114-I1141414I r 41 111141 41141 4 14111 R41111 R4 11r4I XIII 1111I14 r I 1r1 1 Nl r ll N 114 1rIl11 N 14 1141 T1 tll N 11rr1 1 Il Qll I It 144lX411r1 114rt W I r llllfl tlfll In x K ': NI -. 54-I I4-1-g4-r, H. WVA1-leur, NI, NI -, N. TI41-v . Il, U -Ill, I. Ili 'I - Il. NI. llclx, , ll, IQ1111111. II. Run l11II. Y. R4 llliil . lj. H411 '4-. Ii. IJ4- .11114I4, IQ. Iiu I-'gI. xl. l'1lIi. Flin l.4-1 i-. ff' I If 4: NI . Nlvl ' -, Nl. C11-6. N. A1114-1. lf. H' 2-I I.li.l241-N1-I. R.I1k4-r. .I. l"rz111'i-. YY. N 1, R, YI 1 , X. T 'gIia. Y.,I llllrlbll. .I.Ilr4-4-11. , a H ' K 11: II, XX ' . ll4'a111. ll. H114-41111I14-r. S. I'4-lr411. IJ. H114-zk4111-ki, I'. S4-11 -r, R, Il- , - l,i14'r44r.1' li4Ii141r ..................,.. Klum: lI111.s111. T1-ping IIIIIIILUPI' .......,......... l'lXl-.IAN R1x11111 ' if A I ' ..........,..... I111: 1 I IIIKLI. lfu.-' ll: 4: r ......,......... V149 ' I -XII4-11 lla I' 1 lalfxel i'l1 1 '4 - ,la 'Q' l'1IIi 1 '1 'X 14-1 lil-' ll'.v1 I1 51I -Ntv Ilvun I'u I .'4-1 '-r 1 ' I 1I14-r NI11 ga - I'll'I'QlllvlIII NI: 1 I4 1r4- Nil 4. la114-r ,I ' -- ,I41I l"r11114-i- R41I1 - ' , I 14 ll XII 'l'I'v'gllIil IJ11ig1I1l ll114",I1 11-ki llc! - IL 1- 1111 IQ111444- H4414-4' H1-I- X1 'I11-r H4-r '- Iiurl -igI1 I -4 Wilfi- ,I ' I R4I - '41I'41 Nlill - Irlll-1' Ii uiniu ,ltlllllw ll Sill - l'- 1' 25 SENIOR HOROSCOPE N I IXXI XRRU X XX I XIXIR III I XIT III III X I IX JU X I IHXXX III Xu XX I 4 IXUXX Ixl IXX I RI I-II HT IIR III RXN JHHX X' XIII IIRIII XX' I II XRIIXRX XXI XIXR X XX XIXIN III-II-XIIIRIXU I-RXXlx XS I-HR IX XX IIIIX IIIUIIIH III XXX IU IIIIXX III XXXX X IXIX IXX IR I'I XIII XX IIHI INUX XIXRI XRII I-I X INIIH N XXI ju 4Ix XIII XX IIXX IIIXII IIIIIIIIIIX I I Inn l IIIII I Io X I' X4 X r e I X illmnn i 1 TIII I' XX Xe X I Il Xur X I' I' Ix III4 1 X in I I II I if I I'IdlI'1lII m I X x XX 'IX I IP I I UIX n 'perk 1 I Ir IIIIIII X IIIXIIIL Ililfl I X INN III III rig I II.1Ir r X il :Im 1 umm rIXt It IX 1 IIX IX Im. I I IHX III Q A 'I l'IfI' l'I'.lpl I, ' ' Q1 'IPS XI -, 11 I.I. '1' .'.. ,., ..-.X -.I ..,.. I I,irI. XI,I.IQX.II1bII Sir .'.- I 1.I 1-.In1.- r 'I' Qithi- I.igIn- II.iI- XXII1 . X4iX XI 'K II 1.-x Xing I nlnr All 1-:uun1 IX II--r Iii iI5 I I . II I-Ligli--' 5lur Ifiigli-li 4ZImIi.-- IIIIIIIII1. , HI-IX IIi- lriifkiiig i -IXI+-- Ili- II' IIIII I XI.I., II I-Q XI 1' Xrl- mi I ll :'1n II- Iliplumii IIII11 . X ' 'Iris' I0 I' " I "-' -I X 'IX-"- .Im- I . h I1 I-'I-fri-I Ifi-Iiinu II 1f.n ling IIRI Q , 'IQIII tliiiii XX -iulil I. Innnf I 'I'iIIX--r- SA-I iliimk ll 'Z 5 ,I I LIII' Iiiigi nn.-f- r IQ: ply IInrIX If Inun Ifiill Ihrk R -v1-nn i 11 III ,I L , L 1 RIIE FIX. ' g I IIII- IXXnu'iI- II IIIII. -mi-L .l,,,. f 'I' f-4:4- Ii Ii- r- " - -' II- ,IQ . 2 I. .-1n:-n1 In Il i - III, Q-sI urk HHH, -'ki ,.. 11- .QIZ .. I ll -' I-fi-i-1: I' "'I- II- .Ii iii- IQIIIIIQI, 'I , - IL HIYI' Xri'-1 NAI .,1. I j.1 A KR XXXFURIJ. J. Iwi- llI"' 'III ll1" WI l"'v I XXUYIX Timi- III1 . . 5 , I.'TI1R I' ' iir- fi +-i- IX-' 'IR'-I-' lllmlw- j jj - ' IL i-ii 'I Idle' I4.i-I-hull Iilmlw- III-QI-1 HQ ll XII 1'1"f I2 III' II V- lb' - '- Li .',-i i-.- III-1I.I.X , X X. XI. I'r1-Holt' -.-I ,.,., 1 1LolI'llIuIi- I 1, Q 1 h XNIZ Xi 1' .- III,-i .--- Qi i'.- I l"' Ili- Iam Hui-L II.-. I . 1.1 UR Ii 'IX' I.-Irui' IIUIL- Iiliillw- IIII-I .. ' IXIE Juin ii -- I', XI, Il, II ,- IN 1 Q IxI-IX Big Xl --.- I Ir f- .' v- Hur IH Q HXI-I I, i-ii I'llI1l'IkIlIl' In-ning up --irly llr' .-r'- I.i1-.-n-- I-'I-IIIQI1. . IIX Xi'- .lull I', 0. Il. Xlli-rl 'I L .' . V L- Q' -v I --z ' I 'lor HDR I ' I IQII. . RIIQ 'I' i-ii rliiippi- XI-ii Iliiiik Iiii-ik I-'II YIS. IIX mil .--iiiiiii X. ' g II.Ii- I-'III 1 . . IIRT X.- X 4..ir IIi- HX... li.ir X-iliiiiflii IQXXIIIIXIIA , XX XI -. if -il ii-ii I Jw- ILXXIQ XFIIX ':':: IIX-Img --ii riiIIi.I.- XX ..iii I-ii III XXII' X. Q XIX wi i.-mi-X "I-ir iii" Iiliiml III ir -6 XIII! XIII I It I I N' IXNII XXNNN IIXIIIIXRX XX III I IIIXXHUID IIIN NI XI 'I NNI IIHXUIINX I-RX Ix JI'Il-IRI' RUIIIN IIN IJ Ikju IUIINNIIN JUHNNHN IUHNSHN JUIINNHN IUIINNUN IUIINNHN IMRHI IDUHI H IM IHHN III 4 I HHN I III XINN XXIII XXI' RINNI' IN INIII JI 1 NIIII-II II IUIII IH N X IHIII NI RH NIINUR III TH URI' X XII NIHRIIININ IIHII III XHRRIN Xi II IRI II NUTURI- Jn 'IN SENIOR HOROSCOPE IIIHIIIUN I XX urk ax 'Q I Q In num ll! u Nur r p ma N nrll I 1 Inns I V r lu- N urtu mn IIII YI mr XY lu x n I ft IIC I' 11-7 PIIII IRIII- ION INNIIJN TIII I mal rx ll I e I I' I'0r4I .xml nm mx NNIIIIIIIIII 4 I Nix II 4 o I-I Ttdl IIPI' QI Ilrlx tblllk Ifllr 1 nr I XI 1IIun 'X W Nvllo N url I IFIIIIIIIPII U14 I1 1 t' FINQ I' Il Ill Ill Y nnI I I zruI Wann 1 N rip In X Illft I I ll I ru I I rumpft x ill I H r I' x Ilmlpln X flmrln IIQ Nl Ill o I .- I ' 'II .I .I .I ' '. Q ' .3 MIR X ..IHI-I 'Iuilur Xl.: III :,1- k II 'I 1QHXI'II..1L1lR1.IQ Ur 1'aa 1 I' fr4v II'Iz15v-r I. lxr' ky Shut- 1, llv- Iiull ILIIINI IS. 'I'IIl NI IF I" nnl' I-'ur ,,1,. r ill 11-:lu i-try lima!- IQIIH ,'.', . IH 'I' v-1nf- IIIIIQL Ifrf- -III:-N ling- IL . Ilnllv-pw Ilipl 1f1x1QI I'r 'r' - i 1111 li 41uu IJ ' -'- I.i 4--'l I-4- ILXX I , fl' 'I Tri' 1vr1 .1 III nuua arnxn I I wvin I Iiu I- Nlorninu II fumn r- lin-In-lImII .Ia 'Iv-I II XI. I . , I-1,1 UR S1-lull Ilnyx IIIII., II.. IIII-I 'I' n-gn1- I 11-r ' hug I-'ina'-rnuih I.I4n-- II' g II1lI', I I .I NI-I 'Ira 4-I 'IH--I IIIII-N II' gg I . I ' N QI-vp ll-ning: UI Illn- xy I I I I ',', Xrl'-I I I I - Ir! 'IIuIo-nl .IIIII I4IIx NII -N un H' - 1- I v- Ki 1-'gurl'-n III' AIUII III ', IIN MI 'aI .' ' ' g in Ib-I In-1 , I - .lm .xl-. I uni .-.- r IL.-ning: f.II I of ls.-I ' -I , S Tm -I -- -' 'I'v--l- fl- 1 I uk I , II. - -' - , - YQ - .' . . II.-I I' 4r1: r 1 I a':-a I5 III1 - niftry III' I1 man .I , 5KN II. III IVIRIII Ifngli-I1 If IIIII I .XIII L XIX 'I' :'zn u-I I ' A SI u1-1- - Xpp- Iix IxII..' , IIII - RID III-Q-Imll Ilml Hop- Ulm.- IxII .',', II . .I XXI 5 l11-1-f-- - II - Ix NI1 II'-I II:n'IrmuI I. I, ,'.' II.I. XII -if I ' --tor HIII Hur' 'I' - I. I .' I. . IRIN Rl'NI1lIlI'ilII In Iv-r TQ-avI - - Ili- I nh XII IH I , l11Ix III1irI-I u-ll Ill-I r1'4' lol' ll 1'11 N0I'l'4I .I4nI:-- July-- XIII.. . , IIN Hr 4n1-a- r Ia ' gg IIIonIio- .I- I. . , 'I IIIII- 4QirI I'. U, II, 4- I-Q-- , I fi 1-:- k-I Tr--I ' -. NIH I, I- 'I'IIX Fo-I Ir In-r . t- g IIIN Ring .' . Ihg I --I Hirlx NIW "If:-1-I-'I XI1'1LIII'I, ll I UIII II Inrlf- 5 xnuuv1'uu in IIa 4 nl1.: .'I1 I 05- IIUHIIIII N14-I.Xl4LIII.lN. ITIW Tu elm 0 IIIIIQ I'. U. IJ, I 4 -. I . I I III le-r11 I-I - I Ir 5IieI:- R I- II --- IJ.--ig - III -' 4 I-I Hair ,I'kf-'- I" - ur- SENIOR XIx XII N X NNI INNHX XI N4 IIIX R XURX I R X I I I N NX XXX Ix IN XI IxII I X I X I I X1 XIXXX HOROSCOPE Il N I r rl Xl I III lfl II 1 Xu I X IIII, IIIII "MIX I'l.'l l'I.'ljl I, l'If f I I'lr,xxl' mn , jul- I: .... 1.-I XX. IQ.. . I: .-.- I- X-lm-1.1 l'Xl,l-,NXIUA s,l41II1.I 1--.ull Im.-I. l.i :1--- lr...-.. l'Iq'l'II4lX, -XXI N .-.' lin- XX.-:III III fvln. Ivy Iliplunm I'l l.I,I. XIXRII-. UIIi1-v XXIII-IX--I Ii -'-11l1 IG II.fr II.m- IIX XI.I.. I-'X IiI,X X II.- II r 11.-14.--- iii., 1.--- .Im- III-1I.I-NX ITX. IIUII 'I' r-.1 X--I NI 11--- I II-IIIXX xf1f-- I XI: Iilf CII, I,I,IIlII.I, XXurIX .II 1 IIIII- S IIII r M-tw VIIIIIIIIIVI mgx, 111111, IQ f-4I IIu.n.- r., 1..., -.- lm-k--1l-uII- Hill Ii.-X IIHI I , I.l IiI.I.X Tri Ix1- I I-mi--I nn.-- - II --:' II.u'IX HU X IA X IIi'I'HII Hu 1. ur1.I hrfm vll' II qfflnun 1.9 Ili- 'I'-I-I -XX'I'uH1v. -' XIX l'r"I-'--i +'w1:f I I4 11111 Imxlx.-nl-.Ill I,-'Minn' FI IINIZIIJIQII. I-'LUX Ib XX. -ri r- If l'.A1114 In IILI-Ixl'IIP.III rI1 XIQII IST. I XX LMXI,--X II -II1 uh- rr. 1.ui1.Ir rl-. XX lil. lb XX III I-'ull-II.--lg--.I -Hur-pu-N HX.-r-Imppy 5 '.-1+ plv III-Ll2I'l'l'LIIlIu' In ll In III SI-' XX If . I'Xl I, I'I1.Ib. ,UIRI 'I'I1 --II r .-1l1 - XI ..:- iv SIiI.IIIIIXII1I-I, 1iIIXIiI,I-IS Iiur IJ .LII Ivr lfnrll- nnsI till.-up li.-my SFIIII X'I'HIII1. XYIIIHNX Flufly I'iuur'- Nlfm XIUI-nina 'I'r.1IIi1- I':nI--- 'IN---III FICRII "HR 1. XI XIIIL XIII-YI' XI -. 'ff S--I I---- I ltul, QXI Xl 'I'. IiII.I. I'I.lX II.:-Iv-lIn.aII 51 .-:11' 1 1...- NXIIIII. ILIQIIIRI IIIQ IIuir.Ir.-5-.-r Ilmlixll XX. .XII .XlI'l'Il. HIIIIILI-QX 'I' .-I1f- I1 Ifx' 1'II.'mi-ary 1.111---N FII IIILIQHX. I,I,4rX Il ,lnur 1I.u Ii-I hm lfilinu- II--igln III XX I-QII. XI X IIIl'I 1I-, -- XI. In1.I Ll -1' I,ip-lin-IX 'I' 1-lu1 my IIII-4.l.I X. Hun- --xx iI-- II ..l1I.-x I--rk IMII.-1 XX Xl I-QR. Il XII F .---u-.' mry ru --.u I-'rx XIQH- XI'-1I.IIs XX , ll. l9II.l, II.. .-I.1 In 'I' f-.I II... 1 ..,.. In-ix .A:-' - I.i.'.-n XX XN IINILIHN. 4 XI.X IN Play 1,-,II XXUrIX Ifur-I XXII IIXXI1 IIIX lil-r I1 A141- I If-: - 1. I-4I1I. 1-u.-l 4 mln-- XXHUI lX4,'l'1uN, lruX XI.Il IIvil1.n"IIl 2 n'4I- I-- Ii,-UI. .-I. Ibm Ill- 1i1IX ull, I,I'.I4Iv'I' XXIII If IIHII 1 ..l1I.- .Ii.m XI .,Il.I 'IM Irn. 4u1.I N ,I-Ie XXwl,IlrIIIP. IIHILI-III' In-Ii., 'I :'.I n1-1II i II --1- Hp. 1 I 1.A11. i-If-X I milx XX I'I .III XX XXIIX I..-I .I XI .I11 41 .A.IxlI III I III ki--I fl IIII II, NXIXIX u.Iu1- XX -.n- IX XX.-Iain: XX' flmx- III- II'-.ul I mln. I' HIIIH- XXIII-IWI I'. ll. Il, lim: CLASS OF 1951 g.. FLEX EN "lf" F Ir IHII1 II I1 11 Il I1 I I 1 11 l I ll? 1 ll Nunn: H111 1111 1 111 111 1 111 1 01 lll1I111 ll 1 1 1111 III1 U1 I1 X 1 1 I' ll 1 1 1 1 1 l 1 ll 1 1 N 1 It 1 1111 1 1111111 H1111 1 N 1 1 1r 1 ll 11r 1r1 1111 N 11 111 I 1 1 111 1 1 1 lll1 1 1 1 1 1 ll 1 1 r1 II ' 111 1 1 1 1Jllll1 I1 11r1 1 11111f 1111 l1I 1 1111111111 I1'lI1 111111111 1111111 1111 I111111 ll I I1 xl If 11: I., 1111I1I111z1l1. .I. II1111111.111, II. 1111111 11. .I, 111'.1zi111111. 'I. 13.1--1111. I1. 11111111-ll. YI. Il'I.1i.1. II. 1141111-111111111-13 II. I.. I1-I11-1'. I. II1-II' X1111iI.1. 11. 111111-1.1111I. II. II.11. I.. I1-11111.1111. 511 I I1 11: I.. I1.11'111111.11. I2 Il.-14111111 II, 1111-1-, IX, 1.1-1111-r111.111, II. I11'.1111111. .I. Ile-11.1111111111 NIL- 111-111-11 I'. I11-11111114 11, 1,111.1, XI. 11111111-11111111-11 II1I'I I3 11: ,I. I'.IIllI1ll'l', N. 1.1111111111-1. NI. 141111. II, 11.1-111 -. 11. 151-11111. .I. I1111111111:. VIIII1' 11111-1-11 111' III A1l'l'Z II.1'i11 I1'IfI111. lllilll 111 1111- -1'111111I. 11111111 13.121111 -1-F1111 1 1111--1111-111: II1-1-111-1'1 11.1111-111111111-r. 1i1-1--l11-1--i- II:-11-1' 171. 1l1-1'1-111111111-. 1'1ll' 1111- ,I1111i111' 1 I1 111-111: 111-111 1Il'1l1'Ix1'II. -1-1-1'1-1111'1: I':1IX11Il'1I 11--1-111I1I1, iIll1I II1'l'IP1'l'I 1111111-111111111-1' 111 I'1I1'l'1IIll2. II'1'i1-lll'1'l'Z 11lllI ,Illll1'1 II111I'1111111. 1'I1'1'I1'1I 1 11-1-- lI'1'-I1I1'llI 111 1111- I11111111' 1II:1-- III I -Ill1Il'1 1-1111111-11 1'1-1111--1-111111111-. Ill IIII' lllillil- 111-11 I11111-1- 111, 111111113 111- X1lI'NI1f 11111111111 111 - 1-11111pa1ig11. II I 1111--1-11 1111- S1311 11111111 I1-111-1'1111-11. 111111 I'11I I'111'1'1IIll2 111- -1'1'1PlIlI 1112111-N1 'iII1'N- I.11l IN IMIINXIN llli Ikizxl I' 11: X. ,I111111-1111. I". 1.111111-111111. Ii. NI1'Ix1-1-11-r. IQ. I'11-11-111-11 1., H1-11111.1r1. 11. 111111-1'. 11. XIIlI1l1'Iy, xI..I1bIlIl-llll, 11. 1x1-II.. XI. lx'-L, If. I'iI1-221. IS. I.1-1-. . - I I' 1 : Ii. Ixr. 1". X. I,1gI11Ix1-11. .I. II1'I11:r411111. II. I'I.111. Ii. IXZIIIIII 1111. I,. Ixv 1'l'f. I., I'1-1111i11u11111. II. YIAII 111, 11. F111-z11'1-1'. Ii. 1.1-1-. I.. 1.1-111-. .I. IX!'1'llLIl1'I'Li, 'l'I1ir1l I:IlI1'f .I. .I11I111-1111, I1. II111I1114111. J. I'11-IXIII. II, NI1-H1-11r1. 11. I'ri '1-. N. I'11111, II. X1lFI1I'. IIIII1' 112 lll1'IllIN'I'r 111' 1111111-1-11111 H PIII 211. 1111 -' 1111. III1 Il1D N1'1I 1111- 4IllllI 11' 111 111- 11111- Nill 'IQ 1- I111 -1' Illl IDl'1'fI1I1'llII I,l'1'rI1I1'1lI. I.1'llIlf I,1'llllIllQII1bll. 111 1 11115 11 ll I1l'2l1'1' 111-II' . 111-1--111-1-51111-111: I:Ill'l'l'I1' I11-111- -1'I1'1'I1'1I 1-1111111'iI 1'1-111'1-f1-111111i11- I'I'1lIll 1111 IIRITI. '1'1'I'1'Iill'f-Il'1'1lPIlI'1'l'C lllI1I N1II'llliIIl I'1111I. I11111111' 11111--. .'1llIll1'II l'1'l1l'1'-1'llI1IIIN1'. xllll I,igI11I11-11 1111 1.1 1111. 11111 1-1111111111 111. 1111- 11111g1z1zi11- 1'11111l111ig11 1111' 1111- 1111 I-'i .1l I'111': WF- I.1-11, 12. Sl -11-11, II. I. N111ilI1. I.. XX 1111 211111. II, I. F11111I1, 11. 1.11 'l'llil. Il. 1.111 I1-rgrifl, WI, I FIIRIII, J. 'I1Il1lIIll1N1i1l. 11. 111111111-, I". 11111-11. 11, fl' 'll-, I.. 1.111 51 . IX. 53" I ': 11. 11111 111-1111. X..1lllI. Ii. 'I'i111I11-1'-, 11. SI'-1111, 11. S1 -11 1.11.X1'IIA1l1l-. .I. 1111111--. If. 51-111'I11'i-1, I, T1-111-1'. Il. xX1ll'IIlIlI!I1Dll, I. N111 . II14 IR ': I.. .'1- 11. .I. 511111-II. I'. ii: 1r1-. J. X1'lllIl 111. .I. 511 -i li11u1-r. II1 llIlI 11111111-111-i1'1 SIN l11'1-11111-111 111' 1111- IIILI-F. I.ilIll'1I 111111111 1l1l1I X1'lII1'iIllIl 11 -1'1 1111 1l1f I111 'l'1ll 111: I1l'iI1'1' 'I41I11'1'll1I. 1 I1'1'-lll'1'rI- 1111I 11111 1111111111-. 1111 1111111111111 1111 'IQ -1 f Ill 11 111-111: 111 -l-111- I 1'I1111. r1'1'I'1'IlII'f'Z 1111 I' .xllll IIA 'I1-111- I 1'I11111 -1-1'11-11 11, 1'IlilIl'lIliIll 1111' llll 1 '11' I. Il'1xil5lII'1'l'Z 41111 Ili -1- T1-111-1-. 1- -il zi1 - 1-11111p11ig11. l'1'IlF1'r1'll1ilIIY1'. ID R X1 1l'II' ,1 1111, 1-I1-1'1- 111.01111 511111 XI I 1 1 1. 1 1 1 .F x 2 . . .' n r A ll' CLASS OF 1952 I I 1 HI l II I S I I III I l Nxv sl Ill I XIII II I. 1 l 0 l I x r JISFOIIIQ Nitilllll kllll H1 ull I lrl f lu l illll II I I I I 'Il 1 4' XS Il Il XI I IUIIIQ YUUIII llll II XIII x lll. rx lmlx N us! lull x I Ndl tllllt r N rrlo mn r N I Nlfllll l I I I III Ill! NI4 It 'II' lllll fill! 1 l lv I Il Irll mul N luv II Ilollll rm IIIII . III lllrlll I .lrs all l 4 . 4 l IIIU 4 It IIIUI IIIIIYC I Illrlllt llmlll UI I4 'I ln-I lim: NI. Inllllllillll. X. Xlly-,llll-, II. I.ll-lillll. II. KIM. II. 'fl'-ufly I. Illlllll. If. I'-lllwllll. lI,1,.ll-Il--lg II. IvIlIlIIIl.I. I. Mrillllll. Ii. I.ll-I-, X, Illv--. X. 1.1-vu I'. lwllllll. ff-1 III IIIPIIJ I. Iilxlwy. I', In-Illll.lll. Il. IIIII'I'1'II. M.I"illl'.1,,1llIlflll. II. II-lu--l'-, Y I-.llllw ,I,1.ll.lll- f.II'lV. It, IIlII'lv'I2II. XIV. Illllllxlll. Ill 'rl Hula: N. Iilwlurl. .I. I'iIIIIII1. Illi- NIHII' xxilll Illl' Il1lIlIl'I'lilPIll- Il.lxillg Ill-l-ll zlllll- lIII4I1'IIIilIxIII2 MJ-UIII' -lglll -1'1'IIlQI4rlII'1II II4'Il'I'IllIIl1'1ILIII!IlJIIl4'II".IIII. I '.l4'4IIlII'l'lIlll1lIlf II .NIIIIl1lIlPIl. II. I., 4.Ill-- llllll-I-lw uvrw' II-ll'I'I lla-xx .ll-llllllilllallllwx. ,Im-IX IQIIIIIIQ ull- IIII' Ivllfl- IliII'Il1'I'. Iil'l'-IlI4'IlIl II4-I-All XI-Ay. sill'-plw--I IIlj1II4lIlI4'I'lNiIll-JIIPNIIIJII1IlII'IIl!IIll'lll1I111'.III' ale-llI: Ill-I I Illilllllbll. -I-l'l'l'llll'y. AIIIII Illllle-I IHIIIIIMIIQII. Illllllggl-l' ul' ills- 1-lllllplllull ull- I'-l'lI0'Il',Il'l'1l-III'I'I', IIIPIIPF l'1l'4Il'Il', Illa' Iilfgjewl Qlllll IIIIINI Plljllf- .I IIUNN . lllls lil. I' lr: If. Illllo-II. 5, I.:-I I-. I. I I ny. X. XIUFQLIII. I.. Ill 'pl-. 5. .IUIHP 'IL H- XI"ll"l' 'IL II. I'l.II ll. II. Illlggllirl-. If, I,Il'I"I'- II, I1-.1-l'-, NI -. Ifi-Ile-l'. II. I,' - " f' : II. XIVNNIIIRI. II. Ilzlglalr. I". I'llIIi. XX. I.kIIl1IllIl. I.. Rl-I-ll. W. Nlllllally, N. Ilillio. II. I.iIIN'I4IU. I". I'llIIi. 'l'llA'l If ': Il. Yllvlale-I. I. Iluf PIIIZIII I. W. IJ l -. IS. IISVIIN. Ill 'VIHIIII llllll-vlw llrl-: 5Il"Il-y .IUIIIIHUIL -vlllti 'e-. IX - lHIl'III'IpiIIf'1I ill tlla- IIliIg.i',Ill4' Ill"-IGIPIIIZ Illilllull XIZIFIPIV. xil-I--plw--iale-llt: l'lIllllHlI,.Il itll Ill il II I l". I ' 'Ill ' Ilzly Ilurggzlll. r1'l'I'f'IiIl'II XII RI I oy. l'IlilII' 'IIl. II'4'AI-Ill'1'I'Z LIIIII Illlri- II:-yn-l'-. l'0IlIlt'II l'I'IlI'l'- III-ll.. YH. .fu IIIII I' ': X. SIIIIIII. IQ, FII I--I-r. X. IVI'IbiII'Il. J. ."lI. T. X- -ru. X. T NI. fn- 4 . If. I Il.-5. Ii. Sll ' l- . F. Hill-5. N. .Iiull ln-. I". Sl-llrllilm. Nlr. S4'IlIl'Q'g1l'I', " ll R all: IX. SVIIIPELII- IILIII-1'I'. II. SIIIIIII, II. YI'IIAlllll-, T. T4 --ig. I.. In .'zIe-. ,I. Wright. XY. Rvillllzlrl. II. . - A I. 'I'I " I ': I". Ril-I-ill. II, Wu 'lu-r. I". Taylor, S. W r'uIlI. H. Wo ll, II. 'IALII -. IIIII Nllll-ll-ll tlll- IPIIIIIIVLII'IllI'UUlllt'IgjIlI1'l'll llIIi - -r- llrv: Ill W FI'I'I'iIU. lm-fiall-lll: IIIII ur In-ttl-r Iill :lf "fl I", Ill ' ' hlll III-' iIl'I. XIVQ'-IPI't'NIlII'III1 IIRIITII I Ilvy. rt'l'l't'- 'lvl' "tin-F I ' Q1 Illt' ye-zll' Illl'IlI1It'4I ll Izlkv t' ": IIIIII .-XII "Il Il'IHl1'Il. t'Ullll1'II I't'IH"Ft'II- -zllv 'ull 4 vie' wlli 'Il ll:-ttf-II Null 2 Ivy ' ' for IIIK' tri will XX llfllillgtllll. II. II. " Cut . I l.l.l-ll CLASS OF 1953 B" NINE "II" 11 1 I4 I I 1 1 I 1 I I1 ll 47 1 1 llli 411 1 IFNI 111 1 x 11 1 1 1 1 r 11 11111 1ll 111 1 11 1 H1111 RIIIIQ 1 Hr II 11111 1 Hrl 1111 1 1 1 .1 1 1111111 1 11 1 ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 11111 1 1 fl 1 Ill 1 I4 P 1r1 1 Ix1111r1 III4 111 1 1 Il 1 1 1 I11 1111 PK HSI C1111 N rr111 1 'dll 11111 1111 111 IX 111 1 r ll 1 1 NIIIIII 1 r 1 Nltlllll UH I I I 004 1 ll I l 11 1 r 11 11r1 Illl N X 11 r 1 lt 1 1 II 11 ll 1' pr1 1 1 1 I TX N11 N Nl ll 1 I 1 1 1 1111111 W 11111 I I I x IKII Wx lilxl If 11: 4. XIIIIIIII- II. II1111.1l11. II. I11-I1-11 N. 4,iII11-r111, 1,4 IIIVIII, II. 4 .1r11l1-111111-. I', 4 111111: II. 4.1111i1I, II. IIr1111-1111. .I. 41iII, II, II11111111--I1I111:1-1'. I'. IIz111:r1-11111111I. II1-- 4.1'.11'. N1-1111111 H111: 41. II1-1-1-111I111111, I.. 4fIt1'1'I1, .l.41111111-1: II 41.1:I1.111i, I', 4.1I11II. Ix. II1'.1111I, I". II1-1'r11, .I, II11111-.111. II. IIII1111-II, X. 4,11I1I111.111. I. 4,1-11.I11-ll. I., I511 'I'I1'Ix. Ifzirl H1111: Ik. II--Iri11:1-11 .I. II11111-II, In 4.1lIllIllllIlI. 11. 4,111-I111.111-r. I-',1.1111111z111-1-. ,l.1..11111111-1-1-1. Ii. I11. 4., II1'111111. I.. 4.1'uI1I11-. I11 F1-1111-111I11-1' II11- lI11II111 1111: 111-11' 1-'1-1-11-1I 11I111 I11llIx lLlI'I I1 -1-1-: Xg111-- 4,1111i11, IIi.1111 . I , 111 11II11-1-rx: ,I1-1111i1- 4I11lIl14'I', 111-1--i1I1-111: I,1lI 4IllI1III. I'I111'I11-I II1'1111-1111. I111-L 41I'4H'Ix4'II. I.111- 4Q1 1111-. 111-1--11r1--i1I1-111: Xg111-- 4l1111il1. -1-1'1'1-- I4IIlI4'I'.l'Ix. I"1'1'1I II1-I11'i11g1-1'. II1-I1-11 IIIllllIIl4'I- I2iI'f1 11111I III1-I1a11'1I I"1'1. Il't'il-lII'1'l'. II11- ,I11 IIIll1ll'I'. III1'IIilI'1I I11. I'11l II1111g1'1-11111111I. II1-H1 511 I-11 421111111-il 1'1-11r1--1-11t11tI11-1 ill'l' .I1-1111i1- I. ll IEH-I1'l'. I'.I-114.I11-1-I1.I'.1I1Ii1- 4IAllIlIlllI'II. 11111I 411111111-1' ZIIII I'11'1-1I I,1'I'I'4l, a1.11I ,I111 1LiII I111111 I111' 41iII. 741- ' 11' IISIIIII, III 1I11-'III1g1'111I1-l1r11g1r11111.lI111-1- .I 41II I III l"', R1 ': .I. NI111.11'11. II, I I 11r--. I.. Ir1i1. If. NIurIil1. .I. YI11II41I1, I'. I'i1-rw-. .I. I.i111I-I1-1, .I. I.1-1i1. I'. IIa1 -1'I1. I.. Xe' 1 1 . II. I.. J- If -. X. NI1II Ali. X. XI1'I1111--, X. xIl'I4lQ1TillIl1,. -' ml K1111': W. I.1111r1-111-1-, XX, .I11I111-1111, XY. II11g1s111a1I, YY, II1-1I1-. II. II1-1111111-rI1-A R. IAIQIIPII, If. II- 'N-1. I.. II1-'IiI. . II. Huy-, II. I'a11I ll, .I. Y ri-. XX. X. XIIII-Illil gI1. Tl ' 1 If : .I. ,I11IIlN11I1. T. IXII 'I1, W, NI1'IxI1z15I. X. NI11-lr111111l111. IZ, .I' 111 --. II QI 1'If'4'I4'4I I,ilIIy I,4'II'1'4'. III' -fi1I1-111: I.1-i1I1' III'I'IKIl'I'. XY iIIi1- II11,,1s1111I. II1 Ill? II11. 4. .I1111 -1 II1II11I1. 111-1--pr1-fi1I1-111:.I11111-I.i11IfI1-1. Ia Ill -1 II1II11I1. ,IIt'l'l'y IX111-I1. II11'i1I I 1-111- s1-1-1'1-1:11'1: -I1'I -111- II1-I1111--. Il'4'ilrlll'4'I'Z P1111 1111-1'I1-. I.illIl'1l I1'1'i11. ,I - I,i11I-I1-1. P1111 I'-'r'1- ll I IIIII II1-I'I1z1iI. ft111I-111 4'11lll -il 1-' -1-. I'II1i111- II -S. 1 I II11 I.bll l'4'lbl'4'-l'llIiIIXl'N. I1- IKIII-. II1- Ill1'lllIN'l'N IPI. 1111' I1111111-1'1111111 11I111 11k I.l-QIIII IIE. .1 111111 111 1I11- 'HI1 g11'111I1- 11-s1-111I1I1' 111'11g11'a11111s1-1-1-: UC FA' I ': Ix. 1 .I', Rv- , J. Rll'Il. II. IxQ'f, II. FI-Ill I-1111, .I. W. I I1-, YI. 'I'1.I11r. I. 51- I-, Ii. R1II1i11-. .I. R11111-. H. , 'I. YI, I.. F1-I1111-i1I1-r. .I. II1- 1- 1I,. NI, Z11II11. .'-' 1 K ': Ii. H11I1i1 1 111. I. ZZIIIRZIFAIII4, XX. W I, W. YY1--1. I.1-1- YY il- 111. J. TI11111-111. -X. I'11gl1-i-1-, N.'IIr111:11 . ,I. TLIQII r, 41. XYVIIIIPPTI, NI . Ifiw-I1 rn. Tl' I ff ': I.. Wil-1111, II. ,111itI1. IX, I II, NX. I'1-11111-r, II. I'1-ir-1111. I". I'iuIII1-, .I. 111-II-. 4Ill II1 ll - II111111 UIII1-1-rs ur-: II1 'I1111 I111- 11151-111I1I1 III' graun 111-1'1-: ,I1111 IIIIFII. I,4'Qlr,f' Ior. -fi1I1-111: ,I1-1111 W 111111111I1-. 1'i1'1--111' -fi1I -111: H1-'. I11 U' I.1111 51-I1111-i1I1-r. I.1-1- XX iIf1111. ,I1-1111 I11" '- .'lI" I - '. -1-1-1'1-l111'1': illl I 411111 1111111-1-1. II1- '1--1I1'. 1111 I .I1-1 1 111I1-. Il't'ilFlll'f'I'. II11- p1-11l1I1- 11I111 11111I1 1z1rt i11 1111' , 11.1 'I ,1111 CLASS OF 1954 zrst Ron C Perla M 1 or on Dlnllfl J John on S Ball Nl Dum an L Bluluwe l l roth 'N l upld 'N Look P Ball T Gordon W Dlllon B -kmew Second Ron 'llr F Yolp A D1 Paolo L Gordon -K Garl md R Brads l Hagan 9 loldburg G Holfmm J Dougla W Fr: mo D JI ne E B1 iholf E Hoff Thzrd Ron J fallamaro R Bower R B nrr W Annes R Bumzkow lu F Brand I ilark C fonmgham B Bell G Carpenter Nlnnher- of the homeroom led the -chool The offiur wure Lou: e Bl ulnwll pre:-1 Ill total ltC0lpI for the football tuket cam dent Wlarw Duncan and Dick BIIQZJCOM lu pawn and the lllH"d7lIl6 HIIDHKFIPUOII cam suepre IIJPIII Gloria Groth ecretarw mum GLORIA GnoTH zrsl Ron J 1 nberrx H lmnnk R WIIIICH I' Nllam-H' J Uberndor Trallo H Nl John B Paul B 'Nel on B Pe-tnollm J Wa hmgton X 'Nxland J Taxerna Second Ron F Worthmgton B Tate L Tale J Wal I1 D Nngnore D lxncugn J Nlusart lulles N John on l Tollnen P Pierre I RIIHIU Thzrd Ron D lxrau J Wood H 4 leld 1 Rwalv T Woodward I W.-ll 1 W1-le on A T0lllllIl on lu- H Blllllfli 'Nlr Dvnght e 11 mmf' o l lc c 8 plc u th. following ofliu r Y ntor lrallo pre I dont Judw Uhr rndorf, nr 6 pre Hlt'lll Hn len St John, 1-em ret lrx and trea ure-r N 14 tor lrallo and Barbara Paul connul repn 4 n ldllXl Hs rhc rt N1 lnnldf-r wa the mai lllllf' mampalgn manager Barhara Pull wa Yll Ire of ftI't'lIl0lllP lor the Pllflltll ra 0 1 emblw pro 'Tdlll Pun Qu ul-r 3-l F' .' ': Q. ' -, . 1 I , J. ' , . 5 , Q. ' , . . " , . 1" 'll, ,., ,.., ,.. , . ,. , . ,., j.. , A. , .. , .. . , . I, 1. ,.. , , . . , . 5, . 's' , . an s, . 's' , . . ' ' ': . n ' ' , . ' s, . 1 , . . ,, . a , . , .. . , . A , . , . . . , - J 5' "S " : 'S a"' , "- ' . -, ' S . '. H - 1 2 A 1 - . . ' . -5f', '. ' I . i H. . U - W. i - G. Q. . . . Q ' , I , ,. , . . . .. , . . '. . N N I , . . 8-2 F' S ':- . R1 we ,', . Q1 "', . Glann, L. 'S , . .' 1 3 . - f, Y. ' , . . . , . , . . s , . ', . 5 , . . ' ' , . ' '. ': .. , . ' , .. ' , . ' 5 , . . , . , .. ' " . J 1 ' 5 2 ' . 3 - ' ' .. ' . Ni 5-h , .. ,- . - , .. ,. 1 . .. , ,1,. ler, ln nh holfl ' ,, f l - y -ar -2 '-la -l ' ' ' ' V " s 'ga I " -x 5: ". " .' . F'- .. .' . . l . . . a -,S ' 'F- : ' - "-- -s' : - ss ' I- 's' 'P g'd as- . v. . . - ' a ' ' -s : - G ' g. ' . ".' . . .. . .. .' ls., V 'L 12" 36 lr41nt HIPII J u 4 11 1 41u11l 1 r I 41 IP lhK Illll I I 1r 41 4 41 llll 4 41 4 14 411 4 4 111111 .1 .1 rr 4 1 4 r411x11 I fllllllld H414 II I I I IIIII YS 4 e 4 1 4 L I4 Ifkl H4114 S rflulhur N IN 4 11111 41n4 Nl r 41rr1 Il lll 1 411114 41 r 111 W unl 114l111 41 111 4111 Nl IXUIIII S4441 4 4114 Il .arm 111 l1n 4111 1 Ill 411 Ill 111 UN 411 R xIlll'f'dN 1 14.111 Nl I llll 1r1I R011 I It I NIUPFI 11n 4111 I N 14- 4r J Wen! 114-1 I 51,.n0re I bn1e4ll4 1 Rotellx T Nnnth I Rohm 41n Rltter Sprond Rfill F N4l'1m14lt TOIIIYEF X 'Norrl R P8tern1.111 Y IIPIIIHIP J Iulle1 I Sme4ll4'1 W 141111.41 W Stf-14-11 l' I lx ll 5lllllll 'lh1r41 R014 I W1 on lllll I W 1 ldw t14 Il 411111141 41 144r- 111 41r411 4111-1 .1 pre 14l411l R14 1.11'4l R 1h4 OI k 114 4 PFI HIIII nt 1114l HJFTW H4 4 l4l4 r 44r4 t 1r1 tr4-.1-11r4r dlllldl'W 10 910 4 Il 4.1ll l Hut .111 of the R414 klf- St1rrl111ftl14 lh1r.1111'41 lx14l Hmm HEUILE11 4' 7 1411114 r4141111 41fh4 4 r 1r4 41 14 r 41rr1 4 14 4 Rl141 41l111 111 1144 pre 14lf'11t .11141 I dI'0IWll YI4 14rs, -424 r4tar1 R0h4 rt Worn 11 4- o11r lllffll .1l4 Ill 111 111 tl14 111a4fa71114f- 4 1111p.114f11 HOIIIQ r4141111 llll mher h4-l4l IRIITI tmd dllll N dI6IlIlIl4 pdrtlo? I SROLYN N111 F111 'I he 5 l1o111er4141111 05144 r are J41144 Patton pre IIII 11t Jo 4 ph Thomp 011 11441 pre 14l4'11t 411114 Tf11141 4'4'r4't1r1 Carol SIOPTI7 trea ur4r and Jdllf' R1tt4'r I'0llIlIlI re-pr4 9IltaIlX1 P4 Tllldlll Ill CIldlI'IIlPIl oftl14 l1o111cr4141111 co1111111tte4 F 110041 Pd lull 11111414111 .11141 .1 411111114 1411141 -h.1rp411er I4 4 1 IIIOIIIIDHOII l1l.14'kh411r4I R41l14 rt P4 Itfllldll 4l4 .111 up 141104 PJU4111 l1l1ll4 llll 1411r4l ll 11141 114 1114 R1 4r 11p1 IP .1114l lr 111r 41rr1 Ill 4111-f4r XNNE I 1151 37 T-l -' -5 , H 2414 X. Ball 11, R. lil . J. IS4144- -, Nl. Q lli11-1 ll. ll 1 l. Y. llruglu--. R. l1l4-414-L. . NI.fl1 14-r. ll. IQ r lan. J. R4-ll. X. xll- , , , ue-Iilli-. l'. IJ uula--. 'III R1 : Nl. A' If -. lf. .l.14l4-41n. ll. Rr-A ' ua-r. J. ,I IL'i114--. XX. IQ'l1 -. IQ. H41--4'l1. R. N 1 x I 141,-. 1,. 11.11-143. 11r.1111i.1, 11. 4114-fk li. R . J. Q '11. 'ls K 14': v ly lf. Il11111li1141. NI. J4111'-. J. IL I in. ., J. 114141 l. R. F rt-41. H. H4-'kl4'r. I'. 4 Illurp J. Q-ar. T-2 lf' :l,K.'. g..'.I.4.l111. , 1 Nl. Nlvl '-, .-X. J --, J. I.il14'r141, II. NI4-1' -, R. NI 3, R. J l -4 ll. lf. ' Nl " . Nl. Xiu I' . l'. .I Nl. l,a ',.K.Jl 5 ,.,' ,."-nl H- K ': II, M11 ll, Nl. K' A . YV. If 4'l1, 4' II. J41 - , J. King, l.. J4l - 1. J. J41l F4 ,IL NI gk- -, .. I. Nl1ll'4' . . i-- 'A 1111. T-fl F' .' -: N. 'ier'-, I. .' tx, F. Rol' 5 , '. fil' 111, . ' lx, K. Rnhbinf, J. TIIIJHIIIPOII, J. Patton, A. Ta j, 1. ."41 , .. I J. ', . .' ' , .. ' 1 , J. ,' ' " , .4 . L' S, . - , D. '4 ' . ' '. .. ', '. W ' Tl w, '. .' 1 1. I. 'avi , Mia, .' ' . ' ' ': J. 'lf , NI. 511' , I. "hon, T-1 l'.' l' I' ll " ,. HV- 5: Ya ll 1 IJ ,l'ss, s' - : "l' IIII .l' ' " , 1 f . tl14- T-I SPUIIOII SIDIIISOTPII 41 1411'i4- " 4-4 " l- ' ' ' su sz ' ,. ' " ' ,. I' 'l'l1. T-Z. l - 'f s z ': R l - t Nl 's, pr-s' l -111: 4la .I FI . 5 A .S 'a K4 ll- S4 55 z l 1. 1 rf 4. .2 1 .P . ' T-I ' . S' - 1 s' 5 . 11r4': .I ' . " 'sz D' " Y'l ' 1. I -'I .' ' ' : , 1s'pl l 1 sz.-X11 Ta R'll': Ja - 'tt ' . 4 Il' 1: ' . ll N 's. 4-sf I,-, LLASS SNAPS 4 I' Na Nl!! r Www! Nmp We Ildlllld Draw: Q, 1 Ill .lfl- A g flu-- lllc lugy l'llf'i4'- il'-no-ral Fc-ie-n 14n- Typing llllj-il'1lll'i4l.1QiI'I- A I I fl . -1" "'l a All' ,Q IFSI 'QOH I e1e1n1r11111 .11 or 111.1 1 r 111111 1111 I1 llllllf. on 'N 1 1-r I 1 Ol r.1u1 1r 111 11 111 on LII -X1 1 'II IJ .1 1111-1 Hurd R011 II .111 ll r I' N1 FIIIIIH R RUI1111 1111 T 'IIa lr11111.11ll11 IltlIIl1H1l r II 1 11 11 11111 .I f ll lllldfll II S1 I1I IgIIIldl.l er PFI lx .I I1I 1 1 ll 1 our 1 1111 N 11 I T NOIHI 11 ldI'I 'I 1' I4 1 QI 1 11111 VARSITY FOOTB LL Svptombcfr 16 AIIBIPR 17 LPPPR IIFRION 0 IIOFIIIBIIOII, AIIIIJIOI' High 1 fI1111U TTOJAIIQ Pdllli' through 111tI1 an lmpre-sue YIKIOTW 'I I11 SIIIIIIIICIOMIIPFB -tarted 4101111 but g.1111e1I 111o111111tu111 Ill tI11 -1101111 I1.1II' Ixen D11111 1or11I tI11 hr t ton1I11I01s11 111 the tI11r1I lllldl' t1r when I11 t1111I1 cl pd from Norm I.1uI .1rroII AIIIIII r11 ll 1 ll r I1110 pI1111g:1 111 tI11 I111 1I IN r1111I 911111 mI11r U ANIBIPR 6 HYI BURN ll AIIIIUIIVII II111 11er1, 11l1t11111fI1c1I, the II ro 1.1111 111 r1, not 1111tI11ugI1t lll r11f1 ternw t1e1r F Iea'fu1 11111 .1111I t111r 11o tr.11 '1 I111t1111t TI11 Illlll X111I1I1 r 111re Cdllll' 11I1111 I1 11111 PCIIIIIIIWIOII 111.11I1 1 11r1 u 1 dll 1 oII' 1 Paul aer11I lll the end zone gl ptvmber 30 ,Io lll H Uhfield I1.1pIe-- ,I111k1nto11n Drake- were tI11 next Xlflllll ofthe I11 h II1 mg SIIIIIIVIBIOVN 11er AIIIIJICT IOIN I11Io11 ll were Illfllt 1I lll I11 Norm Paul LI1 1rI11- Roh II 1111, 1111 11 1 III 1111 11I111 t1 IPI t11111 U1I11111r3 INIBIPR il IXNNIJAII' 1' SI1o11111-f 11I1.1t dll IIIIIICFKIOQI 1.111 1Io, t11'- ro Ill I1 111I 11I tI11 I11.111I1 I'dK0l't1 II111-Iue I11 the l0llllI of il I' I'11'r1t11ng lIl?1I t11 '11 r1UI1t for the .1I1rt Iro .111 Ill! OIIII 1111 11.1 ll'dllI II11 IlllIlNlIIlldI star 111tI1 tI1r11-t11111I11Io1111 to I115 1re1I1t Penn IOII JI 11 1or1 F' J ': ". Il ' I ' , A. S' -'I . NI: 'g ' s. Sf' rl R ': I.. "1 ' 'I , 17. I'auI, R. Bak . Q. Nill 'I1. G. II ' 'I. G. I'aI - n , Il. .I I 1 , J. fIIaIIO' C. . In ns, . . 'I'iIi', Ii. IJ ' U. " ' ': C01 'I1, E, II' gl 1 : If. I - ' . . ' - , . . 'r ' , H. lla 2 1 , . G.fI1i11,. A, Fr' 'I1, Il. II ll , I". I'11IIi, . Ii 1 , . 1 ' f , ,I. ,I11I ' '. . N ' I1'r, If. IIrz11'1, NI. H'1f'j, .-I-fl. Ii1a1'I . F If R 'J I.. .'1' I , . .' 'I , R. Sll' . '. IIFIIII s, Il. I"i1 1. N. xIII1Il. II. fII.I1'l', .I. 511 -i Iinger. II, Rl'.rt'I NI. Cunt. Playing heI1in1I a new coach and a new AIIIBLER 24 . .,..,... ,IENKINTUWVN 13 ' - ' 1 . " A 1 1, 'S l Cf . ' 1 . V I - 5. - 1 .i I S V I 4 V. . S .g I- ' - ' ' 7 - ' .' ' ' ' , ' s. . ' ' s ' . 1 ' 1 l- 1 1 . . 55 Y " - 1 - I - , .. ' va 4 .5 ' 1 ' N I V ' ' I 5 ' ' I I ' ' 'ls 1 I "III Ilf' ,I11I s . ' 1II' I 1 ' 1 ' ' 'ss ".' H ,' . C' . 1 s s1'11 'I tl - 1tI 1 T. D. 1111 ll E I K 1 1 H 1 -. i K. 4. H W v 0 -A I ,, 1. .... . 1' ji, p0',l. f . .- .1 , F. ' 1 "',. 1 - S I' ' f - Z.. I' "I' ' f '- 1 1, S I. I il'1' 1, P ' - J' s. Iir'I U ' ' ' I " s' ' IIII s "g.It " IIu,I s " s 1 ,' ' 1 ' ' " ' " n ' ,. ' - 1 " ' s -' -I ing ' s s' '1I. 41' Baker Frnk John on Vnllozn Oembfr 14 Ql AKFRTUWN 75 AMBI ER 0 Wlletlmer ll wa over confidence or had luck no one knows but at any rate our boy were vnctlms of a hard Clldfglllg uakertown eleven Desplte the fact that they all trled hlrd IIOIIIIIIQ, sfemed to o rl ht for the Shin etowner who suffered then' mltlal lo s of the season October 21 LPPFR NIURFLAND 4-0 AWIBLER f Thu years Bux Mont champs were too much for the Trojans as our boys bowed Ambler led 6 0 and only trailed 4 6 at half tlme But Z6 polnts ln the third perlod tum ed the tide Johnson turned ln the only Ambler score Ortober 28 ANIBLER 76 SFLL PERK 0 Breakmg 1 two game loam streak our bovs shut out the Twlntowners during a drlylng ram storm at Perka IC Johnson parked the Alllbl9l'ltC wlth three talhes whale Doyey al 0 countered on a pa 'Nmembcr 4 AWIBIPR 1 DUYLFSTOWN 6 Dlsplaylng a neyer my dle splrlt Amblers unpredlctable Trojan queeked out a w'1n oyer joe Wodock Doyle town Hornet Tralhn ln the la t quarter bv a 6 0 count the Trojan talhed when Charlle Rohm-:on crashed oyer from the mx yard llllf. Doll John on scored the extra pomt on a run to msure the yxctory AVOLPHIIJG r 12 ANIBI FR 15 SPRINGFII' LD 0 Playlng one of their reatest games of the campa1l.n the Ambler Hugh Trojan tru hed the Spartans by the score of 13 0 Fyery man on the team played fine ball Albert Frlck and beor e Palermo scored the only two touchdown Nmmmber I9 AWIBLER 18 SOLDP RTUN 6 The Trojans once more played fine ball as they clo ed the season wlth a ylctory oyer the Souderton Indlans Doll johnson cored the first two touchdown wlnle Norm Paul scored the final -U1 ln all the Trojan had a great year They were truly the dark horse of the Bux Nlont Lea ue thl year Wluch of' the credlt must o to the head coach Erle Baugher and assl tant coach NICIWIII Henry wlth 1 round of applau-le for all the football play ers the band members and the cheer leader Dlck Macomber I 'I . uf S A ' A f ' ' 'S ' s ' - s. v. J gl I..f ..,...,... L J 3 S ' . ' ' ' . S ,. . I Y . H . i ,Q .. , L . . Y , ,- a , ' f . 3 g 'g Y ' J ' - til ' S, - s , , , ' , . ,,..... S A ' ' 1 5. l . .' t . ' ' ' U ' . ' P . ' P , '11 , . 'f " s - s - ' . 1 J , ll ...... A J L .Y ' - 1 ' .' ' 9 I Y ' a . s ' - ' ' . . , , . U . . - K ' F ' . - ' s. rather easlly. At the end of the first quarter - V ' "' - , ' v . , . . . . 1 T , , ' Y A A ............ A A . . . , S j , K ' ,' . . ' . 66 99 A S - , . ' as ' we 1 , . 1. .,.,..... - . . . 1 S L z " r g . , ' ' v. v K . A , j . S . . I. I . Y. . S. - L Y. . v. - 5 A j ' 5 ' ' L g 's j' ' . 1 ' ' ' ' ' ' s ss. S 1 ' 1 1' , , 's , - " ", " 1 . 1 .I " ,..y t...,.. . A f ' - r ' .Q j. 4' -Sa . L . . , A ,W V, , Sb . . S S . . 41 lrst Ron I' Fl 01 Q H1 n I u 0 I 4 1 m Te 5Pf0lIll Rau R Will: 0 4 I 1 n ln 1 n I N 'Mm llural Ram ,I N0 url 5 ran 011: r 4 s 4 M :rl oe ner X u x ,I Holfm I b T nz rn.: Ixrf ll7IlllI'L I lllrm ll all SENIOR HIGH HOCKEY M ff! li l SSM-P ff 4 Q5 fix, 'CME J If if El , ' J ' ICJ .L Q' KX V9 X1 1 gb 42 F' .' ': 1. S1-uvh El. W. llruwny If. lh'Szul4lu, NI, NI nr-, Nl. lfaw, ll. Ilhjllll. U. . 'flee J, Grow, A. NI. Ili-I I. W. Wright, ll. G ynn. NI. Hall zzf Y. Ifvl-lv, I.. Wilm . A. -Ile-r Q ' ': . Y' 'annum l'. If llivr, A. lll'INN'Il, II. IXl'1llll'I', :L l.igllllwl, l5.l,n-1-, F. Wil Ilill P. Nl, ,lol fn , NI. llc-lpn-I, I.. Cupid, D. NI:-ye-rf. II. Ifnf 0, . l. 'Q ' ': .A I 3 Nl. .R-r' , IJ, llvl, . Y. Duff. l,. I.-I if. U. SI' a . li. Sh ' , N. - n . an ',,I.'-. ',.":. x 'N 5 .Lx NX 3 fl, xx KX ' 6 ...wp I f f 'f " W-w Q ' f If 3 I X I Q . . w X ,Q LJ N - 5 5 ff 5 xx Q Q2 rl, .5 1 A - . if V .rl D T ll U Ix N111 I IH 1 X111I1I1 N11rlI1 XX 1I X111I1I II 11 X 1 r11 ll X 11l1l XIIIIPI 11 111r1 XIIIIPI III 1 X111I1I X 1l1I 11 1111111 X 1 r111 I 1 X111I1I 1 X111I1I X111I1I1 1 111r X111I1I I1 1 1 X111I1I XIIIIPI II lll 1 XIIIIII - Ill 11I1 r 1 1111 1' 11111 11111 4 1' XXI I' Q 1 1f 1 1 1 4 1 c 1 - 11 1 11 r11 I 111 .11 1 1111 l11111r I'111rz111r1I XX 1111I1 XX111 11 If1gI1tI111111 I I1 11111111 D1 N.1111I11 I11 f ll llj, ll 1 1 1 .111 ,1 1 1111 r ll 1 1111 1 1 11111 Ilnl II1111 Xl Nlll 111 1 11 1 frill X I Ill lll I1 1 ll 1 Il 1 1 tl 1 A 'NIH UI ll I 'V il I . 1 fl 1 1 1 Il Ill 111111 . 1 1 . 1 1 111 . 1 I1 P0 1 1 If 1 11 1 . ,1 11.1 1' 1 . 11 1 1 1 ll 1 1 Ls 11 I 111 X1 ,111 43 1LlHI.'S II 11 IQX fl RI-lr I1 m'lll -r ................ I .V . 1-- .,. 1-r ..,............, ll lvl-r I-'1 .... 1 1-r .......,....,... I I.1111-1I.1I1- .,....... Pr ..,.....,.....1. I I 4 .,.....1. 1-r ............,... I XI1' u11 Il ....,... 1-r ..........,.,... I IQI11-I11-11I111111 ,...., Il 1-r .......,........ 'I .Iv IJ XII ,,..,. ll I1I1'1' ............., . .II fp I L1I11'I1I ...... . 21111 '11111 1-r .,.,,,,, .,....,, I I lrpp -1' xI1'I'IllIl ,... 1-r ,..,........... ,U I.1111-1I11I1- . ,....... 'r ...... , ......... ll HQII IP ..,.,,... 1-r ................ ll XI1' lyl 111 ......., - IQr11'1- XI1'1.1-1- 1-r ...,........,,.. U 1II11'I11-11I111111 ....,. 1-r ...,...... ..... I .Iv If 111111 ...... f 1-r ,..,..........,. II .prl 2II1'I:I , ...... 'XIII -rl 'II luii '111-- ,111 IIII' I1i11I1s lllll 11I' IIIPII' I1-g1sI11' 11141-111 1 tra' 'ng 211 II111-I11-1' D111 Ciilllll. H1 1I11-1i1111- II11- F1-z1s1111 11II11'i11II1' 11111-111-1I, tI11- ,.i1'I+ -r1- i11 1,11111I 1'11111Ii1i1111. 'III1 - 11-111111 111-rv 1-11111111111-1I 11I' 11r111'1i1'.1IIy11II ll1'XX ,,irI- 1-x1-1-111 I'11r 1I11- 1'11p111i11.1'r'11'1- XI1-l'1-1-. 11I111 pI'1y1-1I 111r1i11' I111'I11-1' I11f1 11-'11'. 'I'I11- 111rsi11' XX"l.' 111 I' ll 111s: .-XII - 1 I1'I1111'I1. I11-fl IIHing,: II1-111' I'I11aI1-, Imft I Il'I'Z IQ Irll XXII? . ff - ' : li 1 I",1I . ' ": 'I -' . '1,I Uni f: -X1111 XI111' U11-I I. I, 'ft II11If: 1'1" - - XI1-1' -1-. If ' ' Il If: X41 Ii I1 F '4I1'I1'. l"1,l f: "s XI1- -1'-. l,1-fr IIHII: NPIII1-.Ia I. If'gII II11If: 11111I XIiII"1I lI1ls -, ' lII1'. IIIII' Iirsl 11111111- 11I' 1I11- -1-11,1111 1111 11I111'1-1I 11i1I1 X1 1'1I1 XX 11I1-1 11I"I1 111- XXI I11 1I - s1'11'1- of I-U. X XX11ll4I4'l'I'llI XXRIX' 111 11111-11 1111r I'11II 11-11f1111I If 1 1I if -1111 1111s s1111 1'IllIf'1I. XX 1- Iuft 1I11- 111-X1 11111 1111111-1 Iirfl. 111 111111-1' XI1'l'.1lIl I11' 1I11- 11' 1'1- 11I' I-II 11111I 1I11-11 111 I,1111f1Iz1I1-. 3-I. XXA1- 4111111111-1I I1'11-k 1111 II11- I111l11I- XX'l,. I11' I11-11111111 11111' lllUI'I1lI 4'll4'lllI1'F. II111I1111'11. 11i1I1 il 2-U sc '1'. XXIAI il 1i1'1 1r1III 'I'I11- -XI1i11g.1 Il Qlilllll' l'Il1Il'1I Ill ll 111- s1'UI'1', I-I, XI11f. 1111' 1-x11I11-1'1111l '1i1' 1111- rIl1D'I II11-1I. IIIII' 111-11 1I11'1-1- Q,1lll1'r. 111' Iufl. XX1'I'1' I1111 Ill 11111' I11-1-111-fl I"X2lI-. III11-I11-11I1a1111. I5-I: ,I1- I1' 1 . 2-II: 11111I Springli -I1I, 2-U. Ill -11111111i11g, up 1I11- s1"1f1111. 1111' r1-1-11r1I 1111s Z2 1' 1. I 111-. '111I 5 I11f11-1, HI' 1I - 111 I IIIIS 11-111'1-1I. I,iIlll'il XX iIf1111 3. H1-111 IC11sI1- 2. .1111I lL1"11-1- XI1-1'1-1- I. I11 ,lillllllll'X 1I11- ,irls 1-1-1-1-111-1I 1I11-ir Ill1'l'Il Il'II1'I'h. IIIII1' girls 1I ily! 1111 1- 1I11- Izllli illl i1111-r1-111111 'lll4'. 'I'I11-1' f'1111,.I11 Ilkll'1I in 1'X't'I"' 1-1111fIi1-1 -1111I most of 11II 1I11-1' IlI'UX't'lI 111 I11- ,11111I I11s1-rf. F111'I1 111111 11'111sI1ip in i111-If 111111I1- 1111rs il Il-1111111 'lIl1I Sll1't'f'FSIIllI s -'11 11. VR 1 3 I xl' I1 hrs! Ron Y llouglai Nlg.r F fllrlx F I llll'Zdl'0 l' Cdlllllllfll -X M.: tronnlto Nolorl Hlg!M01D1l f :pt T omp on W We t F D1 ro l Wo pert H far cnuto K e r R lxruuburg Svzonzl Run 1 'XIII W 5 eun runo H1 llllll stlllt 4 rulx erg rdnn .lr 1 on 1 1 1 Y n ll :rd Rau H ,lohn on I e ,I Slew lrl o e 1 ll 1 W mm 1 e rt en l'arzvtl.1 I ra 1 11- ll Hopwom F 1 dlllllllllb ll UK tll UNIOR HIGH FOOTB LL Fred .ldlllln G -hnblc r ,lunlor Hlvll Urldder lldlgll w1tl1 three- up and thref down lor 1 100 permentagc 'llle lldY'1lWOI'klllg ,llllll0l' Trojan- al-o fought to .1 uorvlos- dgarllock w1tl1 the l ppc r 'Vloreland boldmn Bear Our woung. Blue and bold footballer tallled 65 lblllllli to tht lr opponent 48 1 1101 punt o tn Qld on ldlllt' on Nnunbcr 5 when tht Jxlllllumaalled bow trounved Glen-ldq W eldon bw d H1011 of 1 0 the Qterhnv play of wllllt Harwood end am the fine lgnal Cdlllllff and pda mv of Fddle Cdlllbllrn Tc n of the elew en first string llltlllllt r wnll be gonc but the Trojan- wlll han an all StlCl'dll quad bdtk for next 1P1r touvh mhedult Fnru Bl-.HRINLPR NCHFDL I F 'AND st URI-N 'lmbler Tlmnm Wlllmm Ambler l' llun ar Ambler lpper Nloreland Ambler 2 4 len :de Weldon Xmbler Halboro Xnllrler l pper NIPFIUD Xmbler l pper llubhn ': Y. .,. 1. .. la ', ,liL.' ,L 1 ,..1'a A ,.l..' R. W1 1 , Ia . .l. I1 f , '. 1 , . -r , I. I , I lf , 1. W llf. lllg . . ' . 1' ' ': Q. Y' g, . ft '- s, C. B , ff. :H z , H. '-l l. R. li 1 -, S. lloltlb , F. ll ' l, G. Hag' , L. W'If , l'. C1 llle, J. llurr'll, J. W'-lla, .lr. F. .lafli . Hz' ': . P , J. lain 5, . .' 'z , J. ,I hnson, F. Rulll , J. l,Ullt'-, W. An -I, '. Tl as, R. F- 1 , L, " ', l... I 'll , . ' l, . I' ' , . Nl .- -k - 5. 1 . . X . . . Q . i. X I. V I 1' h 9-- . , ,. , . . ' . ... . brought down the curtain on the 19-l-9 cam- A fairly successful team was l1igl1-lightvd by '. '. ' I V . i A . P I ,, ,. .l., 'F v , . .- ' ' ' '. . ' ' ' ' vl 3 ' X. i ' 'i r, - , , ' . S . ' V ' 1 '. 3 -' . Y , . ' Q 5 S . " ' s ' ' ' .' 1 'S 1, 'l'l1 1 l ',l 1' f l - . -' s " s' -. .'1" 1 1, " - a -"' js . ' .- ..... ....... l 2 'F P... 0 . .,....... 6 l", l' lu .... ...,l2 . . . .. . ..... 0 ' . .... 0 . ......,...... 5 1 5 . . , 0 .- 0 ............ 12 ,- ............. T V . ' .....l2 .f . ....,... 13 ' ' ......l2 44 lrsl Run Q If x e w ln en III 54 lnell er u Uberndorf I' Nc Ilan IT I7 Re x H IJUIIIHICIIIIIIKPI' I' I IIC! It Ii Robbln Sm mul Run ,I lf 1 n ex I..llll Ie l Nl IJUIIC l'l'lll 4 'Nl lnd r Nl lrtln I Rewerdw lIf,,r Tlllfll Rau I Wllnlo ,I Tau r a u o I lnugla H Slllll l St 0 ln o lll on X WI hlng ln o UNIUR HIGH HOCKEY A the ea on tarted, tllerc ls lilll anw coach for the fllflh Ill' Nlartln, the Qcllool nur-e, tame to our re-cut for sshlch we are vers grateful Unr plawlng Gca-on -tarted on October 1, after mann afternoon of long practlce- We plaved lpper Nloreland and the Grit team won 3 0 Second team tled 00 In our IICXI 'fame wltll Thomas WlllldHlQ, the flrit team lo:-t bw a 5 0 Qcore, and the econd team ment down lll defeat bw a l 7 more In the follow mg game wlth Plkllli Park the Vlflh were reallv lll Qtwle wearlng the new Ilockew tllIllCQ purchaied vslth the lnonev borrowed from Qenlor Hlgll Councll The llIllf0l'lI'l muat Ilaxe brought them luck, for both teama won 7 0 Un October '74 GIEIISIIIC Wt lfl0ll C'llllt to Ambler The firat Udlllf' ended Ill a 7 7 tle, but the -econd team won 70 A werw cold Noxember 4, at Dovle-ltown naw llll sf elle ol the flrat teams deft at bw gl 40 Q1 orc iemond team lo-t 1 0 November 9 Ill AIDIIIQIIOII, Ambler first team Ioat the Ilst glllltl 3 0 but the Qeeond team won 1 0 Nlenlbera of the ,lllIll0l' Hockt y tt alll I'dlWPfl monew for the lllllf0l'IIl fllllfl bw Qelllng tandw lt the ba kctball game- Qpon-orlng l IIIOYIP, and a football LODUCGSIOII 'Ihe goal for IICXI vear will be to ralqe funds to purchaae warm up Glllti HELEN D1 Null-:LDlNf,ER lf' .' ': I'. I'i fr'-, ll. 'I-a.'I0r, I.. N? 'nlz , XI. I.. .I Ie' F, XI. I.. .' 'I ' I' , II. Pal I, .I. . " , . ", . ' , l. I ", . 's. .' ' 'J . Gill, Nlgr., I.. I'lIl -ri 'k, II. AIIIUYV I. Crockett, I'. llzlll, Ii. Sal ky, .I. ' If . . 'an, IK. s.f.,'..',-lt ,ll....',:. c- ' -f . lv-nf,J. I"I fl , '. I I 'r, , .' 'I, H. .7 . ,I I , ,I. ,I I w , R. Clark, ,I. f . as ' It , ,I. R FVII' berry, ,I. Snyder, L. Robinson. - S S 'S s 'z. ' -' Z.- . .. , ' ' - 1 ,. 1 ' ' . S. . ' ' . . . . P' , 7 ' I..-L ' iv . S I . i S. I, I S - . AY v , . A . U . . ' . 's .f . 1 2 ' - , ' 7 U' ' -L. . ' . '- 2 ' s - ' ' :, . ' z " . 1. I . k ' , P. I ' I N x . . . 1 45 1r1l R1111 1 1 1 1 1 1111 N 11111 111111I1r Irll 1 11 1 1 111 ll sfffllll 1111 11 I 1 1 1 lu 111111 111 11 ll11r11 1111 dI1lI' 1 ll T ll F ldlll 11 VARSITY BASKETB LL Boys IIN 11-1r t ll r11 .111- Ill 1 Sf FN -u111-- ll 1111111111111g -10r1. It Igsers 1111-1 - .1N1111 1 1- 1 lf 1 .1 011 011 111111 rt01111, H 11I1or0, .11111 S1 Il P1rk 161111 1 r 9 I11 11I1'111g Ulll tI11 lldIif'l'IOMll P.111 1111 r- '11 '30 II11 Ill xt 11111111111111 11.1- H.1tb0r0, .1111 1111 116r6 dflllll II11 111t11r-, MIIIIIIIIU' III1- Illlll I11 1116r111111 1,11 D61 6111111 r I6 tI16 1101- 116111 t0 P6rk1N16 111 11.11116 111111 tI11 'I11111 TOWSIICTN W 6 11011 tI11 101111 t 111 .1 M1 11 -10r6 F11II011 lIlU tI16 C I1r1-t1111- Ydl .1t1011, tI16 1101 116111 to 7 77 lf,llll Ill- l0IlI6'I 116111 0ur fir I IIPIK .11 tI16 I1lldI 510111 11.1 44 3 ljll dIIlldl'X 116 .1U11n I1-t1 11 1111.1 .11 tI11 Illlf .11 1116 I1.11111- of 1116 Spr1111fh6I1I '5p.1rt.111 T116 final 10r6 11.1 34 75 T116 16.1111 pI1t 61611 111 IIICII' Ill Xt I11111' 11111t11t- I11 lIlll1' D01I6-t01111 .11111 S0u111rt1111 .11111 I0'TlIlg to lpper Yl0r6 1 1 11111 .111-1.11 1 111111 11011 1111 r IITPQ 1011161 111' tI11- -11111111 I1.1I1' 01.1111 Sid T111 Star- 0f tI11 16.1111 111r6 1'01.1pt.1111- FI0111 b1'I111611I1r .11111 l0Illl NILIIIOZZI Ut116r top IIOICII pI.116rs 111111111611 John Burns, ICIIIIW P611111111ft1111 111111 N0r11111 Paul btart IIIU' IIIOSI 0 1111 H11111- Wert '1I.1II0zz1 .1111 PLIllllllg10ll 1t f0rv1.1r1I IJONIIIOII, S1I111611I1'r Jlllllplllff 1111t6r 111tI1 ,I0I111 Burn- and Nor 111.111 Paul 1101111110 1101111 II16 1'11.1r1I POQIIIOII H.1g.110011, 1111111 IXIINOII, .1111I Fr.111k DELCIII IJ!'lIIO br.11Iu.1t111g from tI16 11.1111 .1r6 51I11161116r, 'WI.1II0zz1, Burn-, Ix1I 011 11111 DCKEIIIIJFIIIO Next 16.1r- QIIIII 111Il 111 1111111 dI'0lllll1 Paul .1111I P611111111ft1111 111111 1111011111511 NIdIIOLII N1I111611I1r N1 HI- Dl l I- XXII Sl 11111-s if K111I1I1r xlll 1I1 r 11111111-r xIllIDIt r X111I1I6r 11111111-r xlllIlIt r XIII 1I1 11111111 xIllIl 1 11111111 '1111I1I1 11111111 xIllIlIQ X111I1I1 xlllIlIl 11111111 1IllI1It'I' Quakertown H 1lI111r11 N1-II I 11rI1 .I1-1111111101111 5pr111gI16I1I I,0NIt' 1111111 S11u1I1 rl011 I pper '1I11r6I.1111I 111 1 Qu.1I11 r1111111 H11l111r11 'N-II I'1 rlv. ,I1 nk1n111v1n Npr111g111+I11 H0116 101111 511u1I6rt1111 lpper NI11r1-I.1111I I .111 1I.1I1- F' .' ': N. S-111-I1rifl, W. 111rI1Illr, R. KDINIIII, N, I,ZIllI, I.. I,'IIllIlg1l . J. .Ia zzi, I-'. Srl " ' . J. I11 1.17, IP1' -1-111I1ri11 . YY. R1-x,I-I. H1 -rIi11g. Mr. I7 'gl . ."' I R ': .I. CLIIAIII- zur . I'11IIi. A. N -1 1111111, H. Ban-r, R. K: IIQIIIUII, W. Hapn I, 5. G III -rg. " ' R 1: Wf Ila111z1'11I1' '- , 5. 1111111-f. ll. F11 -. I'1. :111 r, 1. 1' I 1r11. 0 . 0 '11 11 1 -'1' 1- .11 11 -1 ---psfl 1.1.1 by - 1' -' 11. . . 1- - 51" 5 . 'I'I1- 110-'J 111111 '11 II11' s-'s D11- Q 1 1 ' 1 1 Q- . - , . ,. ...P .Q. - .- . . ., .-C7 ' ' I' 11 I.-I--LL. ' I. T ' 5 ' .J .' 1- ' A ' ' . ' - . ' ,. 1 1 , "Q ' D ' ,- f 1 I-1 rl- . . ,. A 1 .. I I ' 1 ' 'S -lf." . '- I I 1- " -1 'I J -.v - '.- - -' 1-' ' '. 1' .' s". ',..S' jf-nkimown on january 4, H91-P wg fguml Reserves 111611111611w1'.1I11'ar11 1',1'6r1I111g, W'lIIlf? S '-1: ' , "s -'T. ' ' ',' U ' ' ' ' J. fl 1 .I-K' ak.. ,..e 'S -I. X, 1 N U 4 1 .1 L P k 4 A 1 S. I ' .' v D lf I I ' ' s- "sl -I..'. ' s ' I S . 1 ' . ' w '. ' 1. 'z ,Y .' Q ' - . -' ' ' ' 1 ' . L , , . K A , 1 P , 111111 I.- :1'I1.'I'I1- ' ' -fist 1 .. ,S . f I ' ............ 21 A ...,.... f .....,...... 111 .' - ' ' ...... f 1 ............ 117 " .... .f ..,.....,... 23 .' ' ' .1 . .,......... 1:1 ,W 1 .1 ' ....,....... H1 .' ' ..... .1 I -r ............ T ' . ' .- -r .....,...... 111 1,4 sIaI1' ....... .- l-r ............ 52 - '- .- 'r ..,.,....... 10 1 ........ : 'r ...,........ SKI .' - ' ' ....... v .1 'r ............ IU - ' ' .... W 1 , .- -r .........,.. 253 .' ' ' .... . j f 'r ........,... 39 -' s 1 .I ' : 'r .. .,........ 19 .' '5 .- 'r ............ 23 Y . ' 1 I I 6 ..,........ . :111 .- 1 A ...... . 46 IFS! Ron 17 Ue5.an1l1r NI 1 Q11 nel1ler W W right Il 1 vunn W1 Wlnnrn. 1' Will! nn 1 lllr 11.1 H 1 mum H lilllllllli l1llng.1 r Hreen 591 ond Hou Inn 1 nn n 1 1 mer Sam a 1 1 r .nnrna lr1 ou ll e I l run an 1 0 VA SITY BASKETB LL Glrls le Ulrl ll! .1 rat 111' 10ll"l CIHOII Ill xear Haunff lo t all the members from both the sal'-ltw .xml the lllIll0I' x lr-ltw t1 dlll 1Y11 lt mo, we w1r1 lldlllllldllpt 1l from thc b1 'funn W1 ee our mptdln and W lnfla Wrwlt both 1'lIlI'1lN The Ndlll r1dllw hul .1 -foofl lauffh 1llll'Ill" the Udlllf with lpper NIPTIOII when 1yra1e 1dlle1l tnn1 out and ran off the floor 1 xlhn f for 4 hllllt-1l1ll11 After l'11ll'lll" to the 101 cr Xmbler -Kmbler Ambler Xmbler Xlnlrler Xmbler Ambler Ambler 51 HFDL LF L ln 1lale Somlerlon xblIlgl0ll l pper Wlorelaml Springfield L pper Nlermn 1 heltenhaln 1 on hoh01l1en room for I'CITdlI'H -he ua ds 110011 1 ness 1 ur- ua not 1 banv up 'lfdw0Il d1l0I'1lll1' 1 I1 N101'PN, but l 1l0nt bellue nn 0 I1 Hn' - r11fr1tt11 nun f 1:1 en on the team ur 111111911 The Jumor wdrwltw team, more re-wful than the wdrsltw team, won three Udlllfh Frame- W lllldllls md- hwh 10rer for th1 war M1111 170 point- W1 wr-h next W1 dr -4 te nn th1 he-t of lllllx Nlunlu XIOORF 1 raae M111-e NT1'11'l', :L M. IJi1-hl, l. ' 1' -ll, . I " , . ' ' " , , . .' ' ': Mi-- WilI': -, H. -Xl-5, Nl. l,. J' ki 5, F. S'H'1ll'l-1, ,1. Uruziano, J. l,in1lfl1'y, ll. NI-I P, 11. ft' '- 'rI. X. T'll- , 11. T' ' '. Th' I R ': -X. A g I'll',, R. ll F1 , H. Hn-le, l'. I Ilia-r. 0 0 0 0 Tl.,' s lil' 'l' El sz? l's ' 'zs'3,. as '. fa. "',. s' - ls "s 1 ',,- l',. 1' ' 'a " -' -.'-I tmtl-x' ' z " ftl' tv V, . . ' . .2-' , P-lm. .1-. .llifp . . .. .0 ing. The remaining lIlPlllbt'I'S were Grace svores on u whole improved as the season con- ,l'C , 'z " , z 'a ' 'V ',.l , ' . ' ' " 1' ' suc- P 2 i.. A . -. x ' 'V ,. , . in gn 'v z 1 F 4 F I F I-1 iw. 1 u C V- '4 if u L- .rn it rl- . -' ' A ' . I ' . . . -v ,. 1' L ' .. 4 ' , . . .1 ' L 1 .',. 'A .1 . li- . '- , ................. 13 1 r ' ................ 23 . ......,.......... 28 .' .,............. 51 . ................. 14 A- ' .............. . 21 . ................. 23 Y . ' ........ 29 . ................. 22 .' ' .............. 29 . ...,............. 22 ' . ' .......... 23 . ................. 25 1 ' ............ so , . ................. 39 : 1 -- .......... 25 I 1 47 :rel Rune .inn e ru, rre e IN em 1 ll T 41111 1 on Otto W0 nr rl Brand I lllh I ld ll lro N eIe Trmdlen Xlfred 'Ill trom 1tl0 W 1IIl.1m Nl sle' I ter nore jen Wmul Nernnrl Hale em 1 ITIIIQJLI' W1 I11111 :pp r Xrnle Tlllllllll 1 UNIOR HIGH BASKETB LL Boys IQIII wear ,lllll10T Hwh Ba Ieethall Nd re nexeeel under the dlreetlon of I'rle BdlIUIl6l' The te .nn nfl compo ed of pluer- -eleeted from the lllII'dllllll'dl Udlllf YNIIIIII .are pldwed -eser1I tune- 01ers week II1e 1ntr.1n1ural le dgue ss 1 111 ide up of the I-OIIOSSIIIQI Iedlll Nan -Xrnn Penn Temple 'Notre Ihnne, Yale Purdue, ind Pltt Faeh dlll 1 e 0 Iuur nn three e11'I1tI1 and tI1ree PXQIIII -'rude ren Iemple 1s.1 one of the UllI'IdlIlIlIl" team 111 tu e wue Nllllllllff t1e1r 1rt fin fnune mer Ienn Nan Xrnn Yale and Purdue It ,IllII10I' HIUI1 Iu1 were defedtee Ill our of tI1e1r hr t H10 eonte t II1e 1 upenee If Fd on hx ITOINIIIQI to H.1tI1e1re1 96 Ihen lf ll ed out .1 l'lIIlll' 'I 1s111o1 ll SeIIPerIe Twuntowsner Ile next Hd 1s I ned MIIII ion Il0IlUlIxPll IIII e mon se re t1e YNIIIINI' 11 1 S016 een lt The how then trfnelled to Hathoro to meet the Hatter Ill .1 rematch When the Udlllf' IS IN on r tI1e 'I rojdn had I0-t 311 1I1e how were onee .walll toppled In C0ll'Il0IlO1Ixf'll lll tI1e1r ne vet eonte t D111e,nT Bl ilk0IINIxl 3 4 r' .1 -1 J- xx' -11, 11. -'11, 111. -11, 1,11 1, H--kle-r. Jill 1. ,, , 1 1, -1, Ixu ' , 'ra ' I1I'l',1 , " , .- . af 4 , " " . e-1 . 'e' - Sig- , - ' , .' ' ': I"r'I II-I ' " . "I '1 I'- e-. ,- 'f ' ren. 0 0 0 ' 'S '-,. ' 'P .S- 1 . -.5 - .-- . - . , W, ' - j . F 1 . , S ' . . . T P. -' "s s 1' 5 : ' 'ax '- - ' " s - 5 'f- T. ' - QS 3 . 4 1 rv QS ' l I 1 1, 1 ' ' I I 1 I-1 . " lv n ' Q 1 '1 1 ' . "" '. ' ' -. ' fs . " ' . ,. -is k . r ' ' A" -' 4 -.1 ' v. Q -I x Q , U v 3 V I y v4 , 1 E l . A I te' was nad up I' ' ' lth, 1 T. A V E F Q I- :NN . .5 , . L . F . S iz, U . . 1 1 . 'I ' I ' I-z ,. i ' P I V I s '- ,,' s L , A 1 , . Y. . . Il 1, L Ip I - I' ' " S ' ' fs s. H " ' I ' 'I 1 i- . h- - -' . 1, ' " . I- 3 ' ' - JJ fc I V UI 1 I . . ,,- ,. Q. W i . I y e 0 tl g. ...1-... er , 1, -- ke! tl - .' - ? ' " ' s. "1- -. F' llli' 'N J Xi as 1Iz " " f' s -' 1 e tI1 dj ' . , I ITr',1 P 'e 1 I ' ' 5 If z . - ' II . I gh' 45 ' - Q QA --'f -- A Q Il R1p.l1t R 1 f0ld R11 111 N 111 r N 11r1r 11 11rr1 1 bo mm L1111 5111111 1l0l'Q.l N1ll1ld!1 F10111 Bom 151111191111 r 1 0 1 1 0111011 1111 10 1r, 11111111110 1 1 Bu! NIOIII H1161 11111 placm 1 1 11 111 1111 11111 WI 011101611 1111 ll 1111111111 t 1 111 1 001 W11111 111 llllx 111 our 1 1 ll Q110.1r1 r clll11 111 our 111 111 1- 1 r 1 1111111 11111111 111 V4 ll new N1111111N CROSS COUNTRY tlllllll r f,llIllllH nl 1 111 11rr1 1111111 a 1 I1 Ill I1 1 .1 1 IN rm 111 11 x 1111111 Flll 111 1 K 11r .2 1'nx 'Xxx W5 9 W X W2 1114611 fx Q X 5 49 1,111 11 'I an I -1' 1,11111'. 1'1-I1-r fig 1r1-. Nl . .'11 -1 - , Wilfr-1 N '-. l,I111I v11.13.".'2',1' " fs .' - ' - 1'1lS 11r spv -11 f ' ' I -S 'Y i J ' P H me la in thf, 2:11-1.1111v 4 1111111 ......,.,......,... ..... . . . , - I' 1 av I ................ .... . .1 A .A I 1 11 Hg 1 tr Ab' QI 1 ll 11111111 -I ......,........... IST ..... 18 1111-cts. .-111110111111 wc- 111111 Zlll llllSlll'i't'iFfll1 11-ur, Lmmluh, ,. H , HHUIH-H H. H, .HH I5 " , ' I' ' P01 I ' ' I wi 1 11 'I' Sp ' g '- I 111111111 ................ 213 ...,. 211 gph 5. I 2 v' 1 '5 103011, irlpg 11ll 11.1lIlsl1Al11'l 1,illlr11:l11' I-I. , , , , , ,, . ' , 511 ' 1l"1l1 1211 1, .A Ill11' 3r11. .1 . 1 1 I. , . ' 1 1 . 5 N ,, I Z IA -v f Q fffffg FLW EL X1 3 NJ 4 1 .... 1 ,-..- 1 ' 1 51 1 A , '1 J T A 1 x '57 fb lrxl H1111 11111r ll1,,I1 IFN 1 ll 111 1 N1 llllll 111 1111r 1 1 11 ll 1 I1N111111 l d I I I Url 1Ylr HHN Ill X I s N N ll' l CHEERLE DERS III I v1 11 t1 111 1' 1 'VI It ll 1 1 1 1 11I r I 111 an 111 N 1 11 1 1 1 1 111 I xx 1 1 11 llll1 11111 111s N ll Ill llllt ll 111 sc 1 1 llllz 1 11 1 1111111 1,111 lf! Ma Nw XQ,f1 fx QW X I5 l"' J ' -111 ' 'ff : 'II1 ' I.0ll S1'I1111'i1I1-r. I,ilIIf I'i1-r 1'1'. NI11ry I,111 ,Iv k' -, .Xgm-N ff1pi1I, I'1-ggy R1-x. ,Iune I.i111INI1'y. I K 1' - Nfl' Il'gl1: ,I1111-1 II II' 11111, HI-111111r I I . Y1I11111I' I"1'1I1'I1-, I'11l-5 CnIIi1'r, NI11ri1- 5'rr11H, .XII1-rI1 lI'Ilill'Il. ll I NI-. - f, N1 '. I 12. IIil'IiLlI'll 151 jllll, Iivll- H1 jllll, N11 i1- I'1IIi. XXI1 il s1'11s011 W0 I1111I tI1is y'0111'III N'l:.t 11 f1mtI111II t1-111111 Wilzt 11 I111fk1-tI111II 'ZIIIII VI I 1 1-I11-1-ri11,.f We 1-I11-1-1' Iv111I1-rs 1-1-11IIy I 111I illl vxvilillg ye-11r. If111'I1 ,1 mv. I'111 I1II 1111I I111sk1'lI111II. v1s1111'Ii' with III ills illl1I sus- I11-11s1'. 'Iv IQIIPN' Ili II11- I1 -'s 111-rv g 'ng to 9 ! 111-1-1I 11II II111 fX.II..'. spirit illlll s1pp rt I11t It L I II11-y 1'11l1I1I pufsilrly 11111. AIIII -11 Xu- s -I11-11 XIV! I ' I1111-1I 111 gin- il tu II11-111. It I11'1111g1I1t 1'1--ults. IIII' I'n11tI111II I1-11111. 1111 UXAIIIIIDIQ' 11I' 111-1-II1-111 I1-11111 urk LIII Fpir' . 1'111111- 1I11'1111g1I1 1siII1 -,H 1-igI11 1i1'i111'i1-- out HI' I1-11 gl -w, It's il gg I H' 1 1 J IN1-1-ling 1sI11-11 111- Ian 1'.l't' l'Ilt'!'I'IIlg1 Iilll' il J, I, XV, 4 ui ning I111II 1'Il1I1. IIIII' I111fIu'lI111II I1-11111 11Is11 I I X X Lick 111 II11-11111j11riI1 11I' tI11-ir gl 1-. XX i ur Illil' 7X I l'X4'l'fI 1Iy FI1111 -1I II11-i1'I11y11Ity In II11- g11'1111I V2 f IRI 1'I11-1-1'i11g1. W- 1'I11-1-1' I4'iHIl'l'- SIIQIII lll'Xl'l' I'111'- I X ,if gy-1 tI1i- y1-111"f gn -- 1111 I 111- 11r1- ju-tly Ill' 111I ,f" X X - I- V UI' II11- I1-11111+ 1s1- 1-I11-1-1'1'1I fur, X Q, 1 f ,f ll 1 ' xx QEW Mx THF Jlctzvztze 1 IFNI 11111 1 1 fdllltl' 1' Il 111 .11 11rr1 N1.111 FORU 1 llll 1 . W1 1 111111 lt N NN 1 U' N 1 11 lt . 1 1' 1 111 1 N 111N N1 . N N 1 IL Nl -- -1 1r 1 41111 ' B x 1111 1.11 111 111111111 11 l11l 1 1 tl 1 lllt 111111 1' F11 111111111 1111r l1'l N1 11111 11111111 111111111111 111 ll1 1111 .1111 .1 1 Ill 1 .11 1f11r lllt 1 1 1' 1 1 llff 1111111 N 111 1111 B111 Nlllllf 1re.1 11 lt ll 1 1 111 1 .1,..1111 1111111 1 1111r lltlll 1111 r 111 1 111111 lr 11111 r 1 111 NN 111 11 111 51111111 111 1111 1 llll' ll Il 1 ll 1 D . 1 1 1,1. 1 1 .1 1 1 . r11 N 11111 . I4 N1 1 111111 .11111 N 1 1 1 1. N NN 111 1 1r 1 N 11 NN 1 1- 1 r111111 1.11 1 111.1 111111 13111 11 11I'Illdll Il 1 1111 1 1 1r111.11111 1 1111 Ill F1111r111r1 XIII 1 1 r 1 11111 1' 1 l'1l 1 Ill N 1 .N It 111 1 1 1f 1 .11 1 1 .111 1.N 1 11 1 111.1 tl 1111 1 It 111 111 5 1111 1 1 If U1 111 lll 115111 for d1,l'lX?I'N 1111 11N11 11 .11N11 11 1111111 Il 1.11N 11 1.11111 1111 11111 1 11111 F1 N11111f 111111111 1111N 11.1r 11.1N lt 11111 111 111 l11111.r1 .N 1 r1N11 111' 11111 111111 1111111111 1r11111 .1 111 111 H.111.111 11r1f1111f 11.11 1111 11N111 H.111.111.111 N1.111111111111 N N 1 11111t1111f 6111 1111111 .1 1.1111 51.11111 1111111 I0 p11N1t111 N11 1 .11f.1111N Ill 11.111111 1111 111N 11111 5111111111 111.111 .111 Illl F1 .1N r 1111111 NlIl11l S1111 1 1r s.N l11lll 111 11 1 .111.111. IUW 11111111 f 1llIll 1 r1 'll 1 1 . N 1. 1 1.1 11 1111 1 1N 1 N . N . 1 . .11111111 11 .11 N11 1 . 11 llll N r H.11111111 1 ll N111 N11r 1111 111111 111 1111 1r1111 1 tll 1' If 1 IN 11 1 1 11111 . . 1Xll 512111-R 'P 1 1 I". I ': H. 11111. 1.. 1.11 iN, 11. 1x 1 1. 1.. 1111.1--11 .11. 11. 1' fllll. W. N 'N, 1'. 1r. 11. 111-1-1-1. 11. N114 11-1'. N. ll11NN. 11. l II111. Nlr. 111111 'llll. nl K 1.1: J. 11111':111111. X. 1,11 I11-p. lf. 1'1Xl'l'l11IIQ, H. 1111i:1. 1x. 11l'1111'TlllLllI. S.1Q1i111-N, YI. .1111 N1111. 11, .'11- 1-11-, 11. 1.1-1-. T11 1 F1111 111 11 11N1111111' 1 '11111 1 1111 - 1111: 1-I 1 1N 'Ill 111 111 ll 11111111i11,. i11 1 111111 1 11111111- 111111 1'11r il 1111.i111 -.'.- 1111111 in, 111111 11 .111 IIK1 1111 1 11l'Il 11111111 Hllfflll' 1"1: 11111 1 111' 1111 1 111 11iN1111NN '11111 11111111111 1111' 11 ll' 11 11 11111. il '11 -'N 1 1 I '12 ".'11 ll 1 1 Az. 1 1' ' TI1- 1111113111 5 11.' 111 '13 111111113 11'111'11 11 'lf 'll 111 Q il. g 1 ' ' .1 .'11 5 1 1 R' 11 1 11111 111-,.i1111i11,. 111' 11111 1111 11111"11g 11111 1i1'N1 11111. 11 1 11 111111' 1 01' 1111' 11.'-X1 1 1' 1' ' 1' Pr 1' l' 1 N ' - , ' 1 1811. 1 All 111- iN 1 1 1 . ll " P -' 1' " Q 11 1 111' gl' .1 '1 ". '1r1 11 111.15-1 111' "l..1."51115" 1 1 ' '11"' 11111011111 111 '111 1 1 1' 'P 111'11,. 111 11111 1111 F' F, 1' ' 1'." Ns 1 " 5' . 111- 1 ',,11 N1 In ' 1 1 ' '1 1 111 1111: :111-11'a1 F 13 " 1' 1 'III1 111-111'-'N111-' 11111. L '11 1,11 13111-111111111r T. 111'11r Nt111i1111 Ww.1.1i.1l.. Marie 11111N111 illl41 Sul 11111111111-11111 111111 1111111 AII1 ' Ft 1' IN 1' 1 11pr11N1 1z111'11N "1 11111 1 ' " 1111' Il'.'1. ' 1'111 11 N111 11N11iN1-1141111 11111 11111: "X '1 1111 A11 '11 1 11ll 1 -'-. 1' .' 1 11i,1 1 51 11 N G111' I, xxllt 'I'111-1' '111111 11 1f't1' 1 '1, wr' 1 11 1 1' "H'lll X11 11 111 5111111111 11D :xl1t'llllil11'1y l,l'l'll'lI'1' 'I'I 'Ill 1 .1 ' g. ' 111- 1 N. 111 '111111 -'111111ir 1 1-11-11 111 511111 -ty?" 1,1111 51-1111-1' W 1 111111 111111 :111 '1r1 1' Il 1- 111 11111 1 111 Nl111111- 1111 11111 ll -1 '11111' Ni111-. LIII1 H-11111 -X11-y. 111.1 -1 in Pr11.'p1-1-1111111 1'1.1 11111 'llll1 11- '1r11 1.11111 11 1,-1 iN. N11 '- 11111:11l, B1-111' ' "llll. pl' ' gg 1 11' '11 1111111rN 111111r in 11111 .'1'1r. 11 11 .'11-11 Q" 1. 1111 -11 1111 111 1il1i1' I '1r1 i11 111- 1ll 1s"1111 1 111 11 1 . 111 1,llll- 1111- 111.1-11..i1 . 1111 111-1-11111111-r 8. a ,1 111111 11-111 111 11. 1 1r 5 111: . 1 " r 1 1111 111- 111 1111111111111 '1'i1'll 111 1liN1'11 .'.' tlll' Ill 1:1'1111: "1N l1a1N 1111i 1 in ,,i1'i11,. up -1'1111i11,1. 1r 111 '11111' 11111111 1 -1 111' il 111111111111 1'111ll 1' 11111 11Y1'l' 1111' . 1lllI for 1111 11111 1111111 1111 1lil.' :11Yt'll 11.. 111111 1"11' ' N1111- 111' V 2 111' "'1N111'..Xga' ' 14' .1 ll- 1 111 11111 1I of 11 repr1 -1 111.11111 from 11 I1 I1o111er11o111, tI1r1 1 r11111 th1 Sen111r I 1-- 11111 from the ,I11111111 rt 1r1-111 1111 TUIII 1111 1.1 1111 IX Ild' 1 . 1 111r11- .1111 II 1r1-11 Il 11 I1.1 .1 1 11 r 1111 1111 lf 11111f- t11 OI the I'oIIo111111f 1011111111111 H111 lfuarel, H.1111I Book W 1 If11r1 Hullelm Board, or -X--1 IIIIIIW I r111'r.1111 II11 W 1If.1re .1111I H.1Il frlldfll Q 11111 I11 - ll r11 1 1 Ill ll 1 1111I-. .1ll1I I111 II11 11Ih1er- that llldlxf up the ,lumor Hwh Ntuelent COIIIIIII dft I1111111' Coope r, pre-1 1l111t NI.1r1on T.11I11r, 111e pre-11I1 nt N .1r1 Lou S1 I1ne11Ier, -evr1t.1r1 One of tI11 1111port.111t1Iut11- ofthe jumor 1Olllll 1I 1- -1-Ie1t1n-ftI11 11111-I dttr11t111 I1o111e First Rolf: If. I'Xn10n1l. R Rei-enwitz, A Tell er D Nleyer -X lr 131 B nnnn Renner, F IJeQ.1111I0 C WI1f,1e I1 WOFIIIIIIHIUII J HIDITIIIJII IJ .IOI1n on Nlr NICNEI' Secmul 1111 N Pnl W Tau g R Ba or L Itlllllllglllll W ll ,I I u 1r1l R1111 i Ixr1u1 r,. FN I .11 11 dx Ur 1 1111 r S I111 1 1 1 Il11u sllllllll Ram If NI1 r l I ldll r11 1 I I 1 U .11 I1111II I1 I 1 SENIOR COUNCIL 111-p11t1o11 Vllllll 111II 111111111111 tI1re1111f11111t the 1e.1r 1- 1e.1r 11r I e lr- tune tI11 5lIl --1 111 1 1 1r11gr.1m 1 1.111 11ur 111111 1 If r d11r -11n1f 1.11 er 11.11111 1.111r, .1111 .1 111111011111 eme III re.11I1 r The oIII1er- .1re B1tt1 I11111111, pre-11Ie11t beorve Kenner, 1110 pre HIIICIII .1111I tr1 1-urer .1111 I' I1 .11111r U1 5.lllIIO -11r1 1.111 UNIOR COUNCIL room- 11111 X11 ne-1I.11 T 1ere .1r1 t1r11 .1nner- 1111111 to 111 top tI1r11 lIIl'd1IlXP room- AI-11 tI11 jumor 10u1111I I11 Ip- to I11111 the 111-11Ie .1111I Olltvllli ofthe f-1I11111I lledll FLE1xo11 DEQ 11110 1 '-h,' f 1' ' I 11. If .': I ACI., Re-1. T. ' --i , . 'kr . 1 li I 1 Y. Nllr' ris, ,,I. Fran 'i-. . 3 rnx. F' .' ': I. ' Irll ". XI. I" U. ,I. " l II, J. 11111, 11. 'I'-,I . 1. 1111 3, NI. I.. ff' 1-1 I- 1-r, II. Smith. Ii. I'a1uI. .I. R'll'r, Il. glal-. A " 'f . . I ' ri-, I'. I'i'r1'1-. II. NI'- mf. 11. Ihlr, 1. IQ1III1'rg1, Y. Trail , I.. IRI- 11 - , N '-- 1-ur. Th- Sell 1' II1111n1'iI is - IIJUSQ' 110 ' : ' " " ' ' - ,I ll' X 1 A ' h H L I x " I Q I' - ' 1I1.'.'. ' ' ' ' TI1'r .' - I' I1 I' it ' - i111' Clues, illlll 11111- I'r111n the- S11pI111n111r1- Class. il C1111111-il 11115 I1111I the r1-sp1111siI1iIity of the 'I tat"-I' I'.1I'II.I 'Ii'-', '.'I1-t- II"l ' s.W -I' " ' IVII- I1'1II,-I III'1 1."Iet I' 'n1I, 1--I-, .' , I-'I ,1" II," ' I '11 If'1-I I - s in - lIl1'II I -I ,Q 111 of ' - 1 ' '. v' F 1 ' 115: i T - - 1 N- - : 1 'Y ' -'- 1,-' Z IIIII -- :po s11 -I11 -I-1 - I ' -ker T 1 ' ' ',. : YFI 1' I 1' - I 1' .. . ' , 1 '.'- IT :,'- I- 1-1 1 1' 'I-if -'P , k- . 11'-x 53 1r1l C1111 1' 11129 01 11 1 1 1 1 vllllll I' IIIIIIIOI' IX Ill' 5410111 Illl lllt I 4 vS1YllI rMNllIl I dllgl I III 0l'4 llll' l I'l ' II 1IlIl ll ll 1 1111l 1 1 YI 1 11 Ill F1 R11 1I1111 Nllllll 1111-1 11r1I R011 N 1 1 111 1I 11 Ill N11111111 u 111 1 1 1 IN 11111 11 1 11 1 1 F 4 I11 11 r- 11 1 1111 1 urlh H1111 IX 1 111 1 1 1 gg lllll 1 1 N 1 'll' ll H1 I 4, 1 .11r1 1111 1 llfll lfllll , 1 1, 1 , 1 1 1111 r111 11rr1 Il 111 1 p1rl 1 1 1111.11 111 11r 11 F' ' SENIOR CHORUS IN . 1 11 --- 111 dl Ill- 1 ll - -.111 It lflllll lpnn 1' 1 IIIN . - . 1111 1111 IIIII 111I1 Il IIIEIII lI1'11r IIIIIIII II 1111 --11111.1 II . - W1 .11 1 1r11 .1111- - . r ll IN 1 111 - 1111.1 11 1'1 - LIIII' 1 05 V Il 1' VS 1IIlI Idrlllf I YIII11 ICII - - 1.11 I1 I I1r1-1 ' ll I It . - 1 1 1' Ill 1- 111 - ll ' r 1111. 1. 11'1 Illl 1 1 1. 1 1 I0 II . 1' -11 11' I zr11t111111 f,r1'1'11ng I4 111! 111' .1111 I11g1'Is II 1 llllll II1-arf nn 1 I' I1 111 1 .111 1111111 1 II lt -11 11 - . 1' '1'r 1' 1 1111 1 . 1' - 1 llllll N 1 IIS . 1 .111 II llll'lNIlllIlN 11111 . ll llll 1 11.111 II 111-11 I 1 l zr 1 11 II II llll 111 I1 I I1r111n1111 N1 I II 5 H I l 4' I S11l1111s11n111 PX '111 .1 In 1 18111 1 -1 1 1 111 '11 1 fl Il11I111111111 1111111 lflkfllllls 1 Il 1 1111 1 ' 1' - 1 1 Ill 1.111 U 1 1' 11 I11 1.1111 1 ll llllt 11 - .1111' II4 I11 ll 'XIKIII 1IlI1I IIITINIIIIUN Ir1111'l 54 JIUIUI dlll 1 N "1Illl I'lll 1 11111r11111-' .-- 1 1.11111r I .1 1 1111111I 1 5 0 lll' 1 N ' P1111'1.1111 ll Ill lllllf 1 1111'11 I 1 1IlIl1 1111r1 1 1111 1 .111 N111 1111 1I11111.1r1 11111 1 . ll 1 - 1 1 1 1 - . Il llrll ll- NI sIII'1 1rllI5III 1 ICI 11I1 - 1' 1 . - 1 r111 llllrl .11 11 111I11r1x1r.11I1 1 . 1 r U Ill 1 llllI IIN Il I 1 I l .1 .1 NYIIII 1 Ill I1 5 C I K .1 r ll - .1111 1 1 1 ll -' 1 llll 11r11 1111 111 11unlr1 S 1 ll 1 . - 1' - It - 111111111 Il1111111 I" .- I ': I., Ir1i11. I'. I'i1'r1- . I'. lla U rm ll I. I', II'-r1--. VX. 1211-1-, Y. N1I1111I. I. F1-I1-I11 X. XII" F. I'. II11IIi1- . II. 51'I -' '. J. I.i111I-Ivy. l'.R1-1. J. Hill. II. T1UI ..'-' IR ': II. Srl -'1I-r, Ii.1' U I. II. I' U .II. NI-L' ll' . Il. I" '11 gl. II. YI' '1.I . X. J1 -11. If. IIa'.'I11 , II. C11-11-I, NI. I'I1'I-'I.1Q. xI1'I'l'l'. N. 'I'IliIU 'r, J. HIFI P Il. YI, Nl 1 -, J. ell. II. R1 ' Nllll. Nliw .' 'I. N. -X U. TI' ': ', lI111k. ,-X, I'rI1u'I1. VX. Nlnrgzalll, II. Ilia 11111. 5. R'1-1, Ii. 5I1'1 '1rl. II. I.1-1', I.. I1 .' " UIQ. I.. Ii l'I, II. Ni'I11I-1111. II. 'I'1II' 1-r, I.. XYI1 . ll.f1I-1'11ir-, N. S"1111r-. 11. lllfy, IJ. I'1IIa11. J. J11l111+111. Y. IIIIIHII. J. S111 l'r. IX. II II' F. I-'1 ': J. R1-' 1"1I1. 5. Ifr, -111111, II. I"11-11-r. H. IIllllIlIl'I Ii1 1'r. Il. III11-1'I1. If. XI1I . J. 1I111l11'r. Il, IJ111111111. J. Wa111ll111I-. I'. SIIHIIIV- H. -'I- IIIUI- H- MIN "I"- IA- III' Wf- II. Sll ' I, J. Wa-l1i11g1 Il. I.. N1-1 man. I.. III111-kN1'II. II. 1' I . Il, .IU1 1111'-. I 'I II'- XX' -1. I".S--1rIi111.J.Tl111111pf111.J.II1r111. R, Kilf . R, II 1 IU. W. N '-. II. V If rI. U. XY 1I ' , Ii. Nl1rri11111, I'. I'1'I - 1. S. Il III - g, 5. J11I111f Il. R. 1f11iz1. R, Fri-1111, If. II11' ling. R. I.iIIlt', Il. IIlI".Ii 1-IC. If. Wellf. If. Ril-1. 'I'I1'.' 11'-11' tI11- -I1 1-11.-1: 111-11' 1it1' - '1i1'1'. I11' JXIIH 'I'I1- 11' 'I. gl f ' II1 'I'I1'CI -'.'1111-14 II'Il'0IS1'I"' " er 23. Il'I 'U f " gg 1I ' .'.' ' 'I. 'I'I - 11-15 II11' lllillll 1'1'1'11I 11f 1I11' '. 'I'I1' I . I - -- 111' z1,." l11'1'I'11r1111'1I 1111 "' I-11 gr' .'.'1'1 1'I 'i1I1 tI1 - pr '1':si 'I. 'I'I ',.'rI: ' ,. in '1.'.'1'111I1IU' 11i1I1 Ifl " I- z 'I- -' F .-I I .'I I"'I I .' - I -' " 'I I'lL 'I -' 1- ' 'if f I '.I. 'I'Il1' 111-1-11111l1'1l1i.'I.' f'11l' II11' 1II1'.. II1'. If. If, IXf'l'.'I'IIllI'l' 1"' III ' I mar ' P-' 111--' II1'I' IIIII 'I I' F". I'1ty 51111-1' iIIllI 1I11'11 tI11- z1111Ii1'111-1- sang Silvnt I.1111 F11s11'r. I'I1iIip I11-Illllilll. I.2IlIl'kI I1'1i11. N111 . "I - A 1-.1pp1'II11 1'I111i1' 11-15 tI11- Iirft uf Ifl-' - lil w. ill1I I.' I11 " .' -' '1'I1. II11' -I111'11I ,.r1 If qi 1,.F11 1I11' '51 I-11-1 A V1 - U' gg' I 11f s1111I1'111- Ill'I4It' 1 III' tI11- pr1,.'1 . II11' s1'1 '111I g'-11I' -I 1' s 1I11' 31-1 'IIII gr11I- 1-I1111'11.' 11'I1i1-I1 11'-1+ 11 1-11 -'IIIIQ IIIl'I'1' Q 1,s. Il .' ' ' . Tl ' 1-I1 s tI U'-ur. II1'1" ,- 111' 1I11' - 'I-I N I. ' I - .' " I1 s-I I ' 1I1i.' ,111111 11-1: 11111 IIIDI' 111 p1-1'- Iligl. I -1 11' II".-I ' I. ll '11I'lI '. I i.If. I'11 I ' II1'! IIl'1'. 1111, l11'11U1' in lI11' Ilung. . 'I'I11- rirlf' -I '111 gxll ' ' - 11'11Q 11-11 1I11'1 11'II'1I1 LI 111I1' II 1-11 1-111, 1I11-ir .1-I1-1-1i11111. 11I1i1'I i111'I111I1'1I ,.i1'If1-I rue. Vl'IIl' I'Ilt1l'llr 1111, 111'11I1- 1111 111' 11'11 II '1I': I,'I1' '111 I11' If- Il : .' I 1'11I 1'U' lll4'lllIl1'I'F. 'I'I11'1' 111-r1- 1-a1II1'1I Ill Ill I' il II11111I1111i'111 II11r11I: I'11I- -I' . KI I'I'r- IIll' '1- 1i1111'f 111 1111111-'11' 11111+i1I1- 11I' a'I1111I. I11 gll I" Kira II11 ' S - ' I11' II1'II.1 :f .'I i.'I- I11-1-1'111I11-r IIl1'y rilllr. '11 QI I'II'I1'IllIr 1111'1'1i11,. in llII.' IU' IXI1' 1111: 1 I It' - .' 5 'gl IQ1U' 'I1I '1111I I'11r 1I11- mis-' I'Il'y 5111-i1'11 11f I11 51 111. 'I'Il1' I byr' 1-I1 IAII5 rilll, 11 III' 11i1-1-1-P: tI11- I,l'1'.Ilf'I1'l'I'Ill 1II111r1'I1, III I'1'I11'11-11-1' II11-1' U .' ' I ' -'Ii' 11. II11' 's ,I .' I11' -'illr I'11l' III1' IIa1I1is1111 I11-ll111' I'. 'I'. I. II1f, '. I N'gII' 1. I' I11' I11' I11' , . I"11 II11' Spring If11111-1'r1 1I11- 1'I1111- -1-, ' I I' ffl .' Il ' II :111 If111.IifI1 I1.1 1 I Ui1 ii '1I. I1111111, II11- llI'1'4's f LI 11111 1I11- -1111,,, Il11I11r1'. I"11'1'p1111gI 1I1- .- Q1 11111- 1-I1 fm' I'1 r' '. C U' .'IU1'I' I11' xilll N"g..I U' -X I' . 'I'I1' 1-111 I' '1I 1-I1 :'11,1-s II1- s1'11. 'I'I1' 1'1lIll'1'l'I 11 '1. AI ,.r1-111 .111---.-. -',.I-'11I ' - .' " 3 1r11 lllll Wolford N 11 111r 1 ll 1111111 1 ,. 1 1111 1 Nlllllll Nuonal 1 I IM II I l 1 I 1 1 llll I I Ilfl HH 1 1 1r1 l'T1111 A CAPPELL CHOIR 1'111111t11111 111 'llll 1 Ill 11 tllll Q1 1- r 1 I r.1t111- t111t 11161 111 11111 t11 Ft 111 110t1 1 llllt Illllt III from lllt 11tl1 t11 t1 Il 11 1 1 r f 1 t1l0lI' 1111- 111 1 11 1 11r 1r.1 1 1 s r11 1 ru- F6 t1l1 Il ffl tl1 1 It r tl11 11IdIl1xN4'lXIll4' IW 1 1-1111111 1r11 'frun 1111- 1111111' dllff Thankful P1 111111 11 P1111 11111 Ilarust 801112111 1x1-111111 1 p1r1 1- 1 111 1 .1t11l lll tl11 .1 lt 111111 the-1 idllf' Xltrt' '1f1UfllIlllS T1 IW .1 1- t1n1, Brzah Forth 0 BIHIIIIIIIIS H4flllllIN Ilghr 111 13111111 Fharubzm Song 111 l llllkd God R1 sf 11111 111771 C1nIl1n11n 111 11111111111 1 1I1rr1 fhnstmas 111 1111 Il It 1l1o1r 11-11 p.1rt111pat111 111 tl11 1r111 l0llltl'1 lll 11111111 the lll0I'll9 411111 11.11111 110th p.1rt111pat1-11 The 11101r 1-16-1't11111 for 1r111fr1111 1s1r1 101111 N1l1r U ulh 111111 11 f 111 1 1 11 Ill! 1 r1111'11l 111 1,1-lr 1.1rt lf 1 IUII' saw' tor tl11 11111.11 turf-ate 1r 1111 Ill lune ll111r t1111 111-1111111 w1r11 Bum 11 ul SIILIUIU' 1rr.1111'1-11 111 il1r1str.1n 1-11 111111 IIIIIIIUDIIIN f1rr1111f11l 111 Pr11tl11-1-111 111111111 NI1111111- X fi X 'sf M211-Jiiib MQW 1 lf' .' I' : R, ' , 1,t'8ll, YY. Y rris. R. Nl ' is1111, 11. f11jllll, H. H113 -l 1, Nl. H1-ls1'l. ll, N11-H1-1-. 11. 111,Illl, W. NX ri-'l1I. li. N11-I.1111gl1li11. 11.1.1ll1 -, 5. ,1111 -111, V. .' ' . ."' R111-5 l., I':lll'l'1l'11. 11. Sl- 1 'l, l.. 1111 511--111111. Griffith, 11. Ni 'l111ls1111, 11. 1,1-1-. J. 111-1 -rl1.l1. H1 - 1111-l1li11g1-r. .l. tlill, .l. 1111-11. -X, Nl lfglilll, 5. 11111-1. l'. 11l1l1l'l'. Tl' I K ': l'. U1-I11111111, I". F1'11r1l1111. YY. Nlullul., 11, lf 1- ling, R,1111i11. l. '.l1r. - 013.1 '31 ' '1 ' tl11- -X 1-1111111-1111 1-l111ir is tl1is I ,. 1 '- - ' ' . V '- U L-I - 111-g. 1-z1rl1' i11 1111- Full. 'l'l1- llllx 1 -1'sl1ip 111' R 115.1-rs: Wh- l.11-- K' 1. 1111 1l1l l'11r tl11- 1-l111ir is li111it1-11 t11 tl1irt1'-1'11ur st11- l':IlQL11S1l a1rrz111g1-1111-11t: 111111 Dry HlPIIl'.N. ur- l- s. T11 ar 1-l111s1-11 111' t 1' 111ts. lt is 1111- 1 F- .' ,' 1 1' . 113-"' 2 U' 'a - -1 -sl'- Tl--I ' F' - 1'-'z ' s-- - u VY nil' n well. S - s -111 - t g1rz1l1-s ' -- 1, , - ' 5- - s - - - z1r1- 1-ligibl - f11 tl11- 1-1111111 V ll - ' ' 1-ts .N " . 1 ' I. v' I ' s : ' tw' -- 1 '1--11 1' I '1-ti1-1-. 'l'l1- lll1'lllllt'l'h for , ' 1 ,Q I' -, tl11' li.-1 ' -t 1-111 Q il - 1 '1- llll 1- 'l 11r. , . . i Fu - H ' 'xr' " 1. lla" ass ,' 1 - r- 3 9 ' U 5' r- Y 1 , ' q ,J , . -- . . .... 1 As tl1 -ir 111-xt - l'1rm11111' tl1- 1- 1ir par- Q O ti1"p' - ' '1:1ll'1S1IlliiS 11' r11l S1-1'1'i1-1-. Tl - K X17 S 1 1 , 'f A 1 .- -l,'P'I- N 1- 1' ' ' , , - ' " 1 ' '. . v . . . Y N -Y Q X Tl . . I h. . . . . . ,I 1. u 11 l ' l 'A I H 5 1 1 55 Q Q Q Q -4 -f Q Q V ..- .- -f .- ..- - -1 A .- ..- ,- A ..- ,- nv aw Q Q Q ..- Q Q v -v .A N- -A ,- ,- '- .- 4:-I X51 1,"'gz--: Z: yf.'Q- 2-454 .-4 .51 2,92 j..L5g-.:, 17" "IL: -'-rf --' L.-f-,Ji I ' , . -' . .921--.: 7 II, 5271255 :'7-r-'Z 'Sc -, iggg'-E I-4 :2.:': EJ .Iii .-1 E- E"4?' LE -?i-if 'EEEi.i 1-F3 j:::ff:- :-V, ' x.. - .-1. ,4 , .L1 z '?..E""'EiiE ,:L :C.:'r 'f:k.'iTJ41 .ZJZEULZ -E '-L551. r..5.... 4"-C11-" 'fi-4iJi:J -'fgivif' E'21E f?' ?J2 'C'-1 . fE,t.f:-:EL-4? -:L-:.. '- .1,.-Ly' ,- 12::5 '.-I .--LZQ 'ut ... -:- Eli , 1755 -If . AL - -: ,g,::: . ,rg ,IE-5--,Z-3 21:41. gig' .xii-22 ,: -L,':?5 , L- - I - : f'5 1 TETL.-.I.'53E 'l.:'1L'-5 5 .: .' '1-I -T .:-4:'r1. E:?E,54i -1 Zz-L f "Y: r?-F 7?-5-dig: '4:1 I+ 77 IFS' R1111 011111 11r1 11 1 lllll 11 11 1 1111111 1 on H 11 1 1 1- 1 1 111 W 1x1r111 111111 lbll 1111111111 111111 IJ 11g.1r 1111. 1L 1111 1 r 1 111 11n 1' 1-111 nt 11 1 N1 1111 I1 1 r 'N11111111 I llfl 1111 P1 fr 11 1 1 r11 IX 1 IQTII 11-1 1 11 IX F1 1 V 1 SE IUR BA UNIOR BAN ll N1 Ill 1 1' 111 lr 111111 111 111lp111-1 1111- 11111111111 1f'cllll 111r11111f11 .1 ll1 11 1ll1 N1 1r 11.11k1111' 1111-111 up 111 111-r1 m11111- 11 11 lll 111- lllll r1111111 111 11 1' r I1 nr-1 111'1 I1 prnw 1111111 r1 rim' 1111 1.1-k1111.111 1 1 1111 11 I1 11 I1 11111r 1'1r111111 .1 1 .111 pt 1 11.111 1'11r 1.1 1111111 11111111 1f.11111 1 111 1 IP 1111 1 r 111111r 1 IN 11 111 1111 1'1111r111 1ll 11111 11 1111 111111 l1'dlll 111 1111- 51111111 1'11111 11' 1 511111111 411111111r111111 011 '1ldI'f'1l 9 '1111- Nprinff 111n1ert 11.1 111111 1111 11-dr lll -Xprll 11111111' 1111 111rec11011111' Nlr 1 1x 111.11'1 1- 11 1 I1 . 111 p1r 110r1'1 QIIIICI' 11.1 pro I111 111 1,011.1 1 W 00111n1'11111 1110 pre 1111111 .III11 W .1111 cl r11f111 11r111r1 1 1111111r 1111 1 11- Ilfl -11111111 11111 111' 1111 1ll1llI'1 ll11 fir t pC'I'l011 111r1 Thur 1 IW 11111r111n1f 111 1111- rf-ffular r1111 1r111 Illll? r 1111 - 111 1r.11 1111 11r 1 1' 1 r 1 1 r 111 11 1 11111 ll 11111 111.11 11111-1' 1111 S1 11111r B 11111 5111111 1u11111r BIIII1 1111-111111r1 are .11 0 IN r1111111-11 111 1 1r111 111 111 111 51-11111r 11.11111 111 1'11r1 1 I1 1 11 1111111r 1 .1 1 H1131-Rr 1l1111111w11x Lf -5-v -Z 'Na fd ff- fu l"' .' : ,1. R - -, 12. 11 1 1, 11. A111 , J. W1-1111, 11. Sign re, 11, 12r 11, 11. '1lll, N1. 1l1r1 , . 51. .1 1111, ,1. R151-1111-rrp, ,1. 1,111 r11. 1. 11111 -r. J. 111'ilI', N, 1f 111. .1. 'z 1 . 1.. R 1' 1 . 5 ' ': . Kr"'- , J. K' j, 11. 1111 " 11 -11'. W. 1'1I'1rl'4l, R. x1lI run J. 1111 5 , 1.1111 ",11.11I11u ,1C. 11 111llr, ,1. Nlullalw, H, .' -1 -' 1- , R.SIll1l1l, Y. . 'I . ' 'I' 1 K ': 1,. H . '111 , 11. W' 111-rl, 1', S1121 -11. .1. 11H118lllH , 1,. w'11N1Dll, 11. N11 ,sk -111, R, 1'1- - 11111. W1 ,-X11 u, 1L.1l11l1111-rg, ,1. 111-11. ,-1, Y rris, W. 1,1 1 -111--. 11. " -ll.. '1'11'.' " -ur 1111- 11 111 11'r.2ill 1-' 1 - ' '1111-s '1'11- .1 ' Ba 's 11 1 'g.1 .' ' 11 1 Y' 1 ' P ' . . I- . S 1- 1 ' 1. ri 1 5 ' .-1'- S, --ss l' -1 , ' - F -' i' ,.' 11 U' ,. '1 s z. ' - -1 I1 . 111' 1111-ir 11111si1' 111111 1-111-1-rs. :x1.11'I'11l1' 1'1111t11z111 1111s1 111' 1111' 1111-111111-rs 11'1-r1- p1a1'i11g 111g1-1111-r sf-a1s1111 1111-1' s1- 1-1 ' 1 11 1 1 ',.i11 1'11 - 1ir.'1 111111-. Tl I ' '1' -11 1' il -1111- 1-1 -1 :als 1' 1 - s ' I, - -- , 1'1' 1 illl11 pr1-I il 1-1 111 -111s1-11'1-5 111 1 - 'Ill - D11',. -1': 1 ' s-as ,f11- 1'11- '- 1 -' 1 - se' s 1 - 'sn' -I '11 1111- ' 1 -:' 's - ' Vik, 1 .I-. ,S I, 1 , - A' - . . , 1..- '1'11 - 1121 1 11111 1111 sf-1111 illly l'1' r1-F - a1i1'1-s 11-1 '1- ,1 ' 1' ll 1. 111 1lis1ri1'1 11111111 this y1'il , 11111 lllillly 111' 'Ill' I ' .' lllt' - s 111 -'1- ' - 1 J-,11111 Ba - ar' ' ' , .' - H',.l A . F . - " s - s -' ' X W L ,I A K . ' ' ' ' ' . . '. 1 " '. ' - , . 6 . . ' ' Q T11 as a11'111'11y 111' 1111- 11-ar was 11 - 1111' 'A V , , . 1 zu' 1 21111-. 14 Q, f 1' - 1. - R - " s s' - : ' 1 1 ,L . F l -.1 - S- , I . . I. X I . ! W .- 1 ' 2 1 57 -Q 1 f -4' r1I flPll, 1 I 1 ll Ill rn 1111 , or 111 llll'Ildll,.ll ll1r1.1r1 1 1r1.1r1 Pl ll 1 ll 1 1 lI"ldI'd Nltllll 1 1 1 111 1111111 11.1 111 1 11111 11 111111 1111111 1111 11 1 ld 1r D11 g. ll 1111111111 lu W 1r11 11rr1 'lik 1r1l SENIOR PLAY 1 1 ll1,.111l 111111111 51111111 Urs Ulller 5111111 H1m111 H1 11111 fllffll 1111110 Holm 111 I1 H1111111 H1 1101111 f1II1ngl111n1 lru 1 1111r 11111141911 1 QT 11 1 1111111 ll1r11r.1 111111111 Jdnvl lxrvulburg lJ11l0r1 F0r1:p11u,.l1 Blflllrl 5161111 F11l111 Randall Ann l1,l11lxel1 Xumrd D1-ll Xqu1l.1 Ilhlglll Bu1Ll1011 L1 Ll011l 5lurg1:011 D11l1 J1-r11 Bob Baker Blll Walkvr V 1lfr1-1l NUFFI Tl-1HNlf Xl NT XPP lhr111111l1 1 lxl 111' 51111.14 Nup11r11111111 Nlr H1 11r1 N1 hleeger l r11n1p1er I l'IlllPl'IS 111111111111 Blfblfd I11- lfllllllgvf J.-1111-1 lyfll 1 gl 11111 llwn juan Br11111 X1111.1 xldt Dlelll ll arzlrubv llutrm- xl1l"lhd ,l11l111 1111 JJIICI HOHIIIJII U11 01111 111111111115 IJ Rae le111 Fl:-.1n11r H1111-l1111111l l'I111r11-mn- H.1rr1 Wa1l1er H.1rr1 b.1rl11-r Stage f TPIL B N1l1l.1g1-nhaufer IJ 1111111-gr1f1 J 'h.11-H' I Yhrplv .11 11111 U.1111l Igllll- ll11r11r 11 ll l'r1 1 lll dflv0I'llQ 1l 1 1 1 111.1111 1.1 1s11rl11111f l1111 111J111.1l1l1 11111r- 111r -1 11111 dl 1 1l.11 ul' pr.111111 1ru111fl11 .1 111111 411111, 1 l1111erl'11l111v 111' 1l11 1l111r11111rl11-111' l11 por lldXB1l Pdl l1 1.11 11111111 1 ll 11.11 1lldI'IIllIl'f 10111e1l1 -l011l1 1111l1111ff 11-ell .1l111111 1111- 1111 111 Pr- of 1l11 1111 lllltll 11 1111- r6.11l1 for 10 lIl1XlfdlJlf' 111111111111 111-1 11 For 111.1111 ll 1111- -1111111111115 11611 11111 IIIOHI 11111111111 011 MQ 1.111 dll l1111l1 l1111k 1111 lll0-P l.1 1 flV5 l111111 111111- ll 11r1 If 111r.1111 r1-1 .1111 11111 111.1111 111.1111 QVS lllllllllt- 1111l1 1l11 Ft 11111111 l1r.11111 111' .111 QX 11'r11-1111 1 111 11111r or-'1 ur lo 1 1- 11111 1 T1 11 IIPII 111 1111r 11111 1l1rP1111r lxl 1r, 11l111 111.11l1 Illl' pr111l11111o11 po- 111 X1 11111 ll- 11- 111111 1 111 Ill lldllxf .1-f1 11 11 111 ,..11P llN .1111 11 1111 Ml lllfl .1 - - .1111e BET11 b111N1 1 - Y r 'Q ' . - f . , 1 1 I ' 0 l l"i .' I ' Inf I1 lfigl : J1 1-l lx - '.lur". Alll' Al l,1'll-Allllillil, I1 l1r1-- 7 ' -1 , 1 l' 1 U1 fllll. ll't'1lt' liir1'l1a1ll, H1 l ' 1 l, -. All ljgl k-1, lla l' ' .' 1 ' - -, J1111- fro--, lla' - 12 . . XII ' Nl' - Ili-hl. J1 ' H H' : . 51- I R ': li l Vkf, ifl li -". Bill Hlllwr. Ylnrtlm ,I11l111-1111, l.l4l,Il Slurgn-1111. l'l1'1-I111 R11111l11ll. W'lf -l N '-. i-' J- "- QL' R.ll. , . f i 1 , ' Nl- 'lr' " ' " " """"' ' 'A IT' - - nu ' - 1 1'1 -1 1 1' 1ll'11'1-11 ' ,' l 'r1l- T "Q 1f1.'.i'l ...' A' ' 'lf ' 'l 'if' 'I l' ..... .. A-1 EH' 1- ' 'I' J 1 Y' ..... ,....,..,....,..,. z 1 1 .1 '- - ' ' ' ' I., ' ""' S ' - 2 ,1......,....... ' A , 1-1 I.. ' 11. .. 'F ffluriz .,..... .... H .... E ...... E .. , . .ln-ne ,Bir1'l111ll li .Y S ,Y IJ! Y W. P. Al W 1 It - ....,.................... ' "' '5'- ' iv-I bi X . P .Pl 'll 4 -. tlhs 1--.. ..,. ,,,.,,.,,.111.1,.1 , -1 -1' 1-1 1- -1-",.N - 'Il ..........,......,.,.. ,... l ' 'ni I ,f , tl , , t, ' ,S . I .. ml . . 111.11111,11 1 . 13 1 1 - Zi I 2, , ' ' " ' '11 " H' 'H f 1-" ..,.,......., .. . ,..,,. NIE- "-l- -'. .1 I ,' .,..... . . . ' ' ' -.3 gr 11 L 1 - ' . I I .. . ........ .. .... A 1 'Q .' "Stl, . , , , ' A,- .- ,'.' ....,. U1-1r 'Il A - - -, ' '. 51 ll' X I .ij It .I I x . I l llltlrh V, . A ., . 111- A 1 1 ,- - ,1- 1 1 f11 11.-1.-1. If - , -l.- Q ..,... .....,., . ' ' - '-. -' ' -A V 53 W , x '23 1,4 3? f, I'D Q rnian c imzs lfxf R1111 Nlllllfl r11n1 1 0rr1 on 11 1 r 1 .11 1 N TI1 ll 1 r 111-r, 111 1 1111 1 11-1 J IIU17 011 1 IJ 'II 11 11111I11 r W 'N11rr1 F D1 N11111I11 1 1f111- ec-ond R1111 J H1 p 111 'N 1 11zz1 1 llr' YN 1101 1r1 ll 1-en I urIe1gI1 'II PI 1 0re111ugI1 1 1 1 ll ,I Bree , -X IJ1- lfll R011 B R1-1 1 1111111 I R11111 11111 R W11II'r1-1I N U1-.111 Il 1r11 I5 XII111 W Ixra TROJA TIMES ll r11 1111 ll1Il'S 1 Ill 11 111 11 -p11 11 TQ 11 11r-11 I111 1111 YQ 11r 1 ll lr- -111 Ill XIII 1 1 r I 1' 111111 11111r 11111I P1111 S1 1111 r 111-rv 11' 1 11111I 1111 fIlI -11111 I It Il7Il'S 11 Il 1 1 11 I 1 r1-1 urrl- 1111- 11I1l11r 11 11 Il It 1 1 -- 1111111 11 11r ll 111 11- 11 ,1 1 1111 1 111 1 ll II11 11I1t11r 1 1 1 11 .11 IJ1111'I1t II1111I11111-I11 11I1I11I II11- I1 IIIITQ 11 1 1 - 1 1111 1 1111 1' 1 I11 NI1111111111r 1111r fl 1 1 - l1l11I1 11' 1 1 111- 1r111 1 1 1 I H 1 I ' In 1. I1 I Nil N U I1 111 1 Il 11111 I11111I1r111 1 1 r1l111r1 - 1 1 F1 111r 1r 1 II -1111' Ill 11- -1 11I1 - ll f 11 111 Tl 1 1 1 1 1- 11- 1-- 1 1r 11I 111r11- 111 1 11111- 11111 1 1 1111 -' Ill 1 1 1 1 1 11 r 1r- -- 1 11r 111 1 11111 1 -111111-11r I 1 1 Prlll 1 1' - 1 11 - 1 1111 1111 11111 1111 - lf 1 II 'Ill 51 XXI-R 11r 11 1 1 1 1 111 -- cO F' J ': J, .Y '-, ,I. I"' "-, II. NI '- . If. II'I1- . If. R:111I11II. II. I' -nn, an -. I'. SP2 ' B. I' . IQ. NIV -. I. -.Ie -k', .. 1' - , '. .I '-, 1. .III'-- H. I. 5 ': . 1 - 1. .I. Mall ', NI. I'uII', Ii. H1'..I I. I. H' -l1ll, ll. II -, 2, B ' . . , H --I, Il. F 1' . A. Tr-gI'11, Y. J1Illlr0 , . II 1 . iI1I. Th' ': . '-- "., . 1 , . I , ' . ..I- "-, . .- - , . I 'u--. ,H j T. ml. H , , .PMI , ,l ,. ...I . vt ..,. G '- II - I' qt :I --t 1 hli-I11-1I I11' .- II- Ii,.I1 .Y 'I'I"'- ' ' I 1'-' '- ' II S -I - I- - '- I931.. 'I'I - -VII' -1-1- I't 1'-: IWII I Y' '- .' - ' ftI - 'PIII I'-I -1I -i,1I1t I .1.' llt'5 I " g II11- . F1' - 1 111'-: fr- -- II-I' -- I'I - - ' i11I II1- IIl'PI 1i1111- 'Illf' of llr I"IlI 1'1-1111-111I11-r. 111- I-11 -: 'P - ' - '-1 - Il'II I11 Ill1'I'I 1I1-'11IIi11 11ri 1- 1-1I'I 'I'1I-. 1 I pa 11-: ZIIII I "Ii . ' ' I ' I1-I 111 II11- pr1111I 1-1-z11I. F111111- of tI11- -111II' 1111-111I11-r- l'Alll -I1111't-1111111-. IIII tI11- 11I111I1- tI11- -lulf 1111- i11- 1-11-11 11-II 11111 I11111 I11 1-1111111 I11-'11IIi111-5 111' 1I'1 1-111 - 'III I1111 1-1,1-r. 'IIIlI'Il III -r- '-1. il ' ' Ing- lll'lIi' 1111. I.iIx1- 11II ,lll'lII Ill' 111 '1p1-r- 111- 11I' 1'l1llllllt'T1'IiII- 11I111 -I'11 -I 1II Q rtq f I llll'r Il'l - I11- 'Il 1'11rr1-11tI1' I'111--I ' I ' ' 111-11 111 11" ing 'IIIII 1I1-1-ipI11-ring II11- - 1-rp I-11" -I 1- -. 1111I Il 1, 1-11 Ill' I11 II1-- . -riII -. 'I'I11-11111- 111-r. 1111. II llllLIl. I -1II1' 1-1-111I1-1' 111- r'111 11 -I11-1-i11I III r'. I111'. '..111- 1'1 Ig- I ' I-yt 1 II 1- '. ' I VIII ' ,.r1-- ink '111I 111 tI1'11. 'I'I1 'II ll I' 51 i .1.1 111- 1-1'1-11 t1-111 - I1 . 11"1- 11111' I" - Il" 9 .' . in I'S1Iz1l1p1-111'-1I with 11-11 1 ' t'11,. in II11- XII- II. WI. In 'i,. ll'l - ll-1-' I11 'Ixroj' QI1' -I I, I.11t1-r ' 1 II11- I - . .'i 'Z 11-' 11-111' II11- ,Iuni r- 'III I'-I1 -1I '1 i .111- 11- 17 T f1r1l R014 N11 51111111 1'14 .11141r U4-511114141 E14-1111 Ran41.111 Beth 11v11n11 R111-F111 'N41rr1 Xnn Treglm 114-r 11411114- I1Ul'1Plg1'l V11r1h'1 Nloore Second R014 Na1141 Th 114r 11r144- 1141149 131414 Jer11 1,V1lg1lI Bu4z144111-111 1411111 Fran41 Paul 9ea1er Wl11llI1l lxrau Frn11n1.1 frdlllllld, Bar 1r1 f1111n11 X114-111 1- 1.1- .1 411 - . 1 xllll 1 1111' . 41 41 4 ll 1 44r 114 r4 -14111-41r 1 1-- 11.1rJ41r14 Slllll 1 1r4--1414 111 1 r44 41rr1- 1 44 1r4-144 I .111 54.114r N01 F1 .111 1r.144- N4 14-4- If 41 ll r -4-11141r lllt Ill 14 r- 114 rf- B.1r1.1r1 111111111 .1114 14111 111111111 4 - - N1 . 14 r 44 14 r1414 -1-4 11 4 - 4111 .1114 r ll F1 vu .1 14111- 41 14 111 114 1' 411 11114 r 114 r4 r411-4-41 -41 11.1 Ill 4.14 ll tl 1 141 Nl 11141r- .114 JI Il 4 4 4 . -1- 41 -4 41 .1r- ll 1 1 ll 4.14 4 r- ll .1 1r.14 It 1' 41 1 4 5 1 1 11.1- X1 Il 111.1 41r 44111-14 4r.1 1 .111 4 I1 r 111r Il 411111 11111141r .111411!14111 4- 4 1 1 41 . 11 4-1 W1 .lr .1r4 1111144111 H114 1144111- 1 14 rr14 lll 4- 4' 1 4 .11141r 4 5.1114 41 41 Ill r.11141 HO OR SOCIETY 1 111 1 11.11111 I1 1.1r4 4r1 li V1 l11l4llll 1XI'lldN' .1r1111 N 4141r4-, 1' X1 Wll 11.1114 .1 .1141 .114 . P . If df 111111.1 lfl' 111.1- 13.1114 114 11 1 114-11 111 1114 114 -4 11141r 1114 Ill 14 r- 1'h4 1 ll 1114 114- .1114 114 1. - 1'r 1 .111 llllf' 1 1141r 411' 1114 -4 14141 - 114 11- 11 14-r r 14. 1 - 4 1. - 4 1 4 r 41-4414 11r141 111441 14- . . N111 r. -14 1 ll ll 41114 rt.111144 4 1 1 44 4 F14-r1 1114 1 -.1r- 1114 114111411' 541414 14- 14 Ullll1I'S 11114111- 1114 r14.111- 141 I1 1 rllllf 1 X1 41 114 r 1 .r1 . ll 4 4 1114111 4 1 T1 pr11114 fl 41 ll 1414 41 11141r4 xlllt r14-. 1 to 1114- H111 411 1.11114 11111111-11 N411-1-1- 6 I . , '1 ' 1.31.1 ff - A A 'I'11'.' 1 A ' llll l1'll1Ull.' 1'4-'11' 41r 1114- 114-r II1 '1 lu' liil. 11' -1' 1 ,1- "., ' " 4-1111 - 411 1114- X111 llll1 ll Il 1r 5414-14-11. Tl - V ' .'.' . 51' 1 1 I'-ln' ' 1' 11. 4111-- - '- -: fl 5 . 1 '.'.- ' ' '- .' ' 1 : X1 '1'11' j-r. 'llll1 .-11111 '1'r4-4'1i'1. 1 - . 1111' -1 N 'i - --I 1-1.1. Tl - 1' xt A '1 Cl 'xt ' 1 -t 'L - P' l"- .1-1' .'1'1- g" " - -1- - 11 - 5 ' - 1 -. '- ' 1' 1 ' 411' 1 11' I -1 1"1.' 1114- ' 4j' '10 S in ' 1 1 - " ' Y' . 141 - ,-1 1'x - 'IILI , Nl .1'-'1rj '1'11- 11r.'1 .'Ul'1il1 4-14-111 411' 1114- I' -'11' '1 1114- way 111- It 'lr1llliI.'1 -r RII1 11 . 11 - 1 1' i1lll1l'll1S 1111- -114111-41r4-41 111' 1114- 11411141r 5414-14-11' 1111- 1114- lllilill -114-11144-1'. 1'1ill'1l 411' 1114- lllf'lll1N'I'- 1111' 111,111 ll1.11'I' 1114- fir-1 1 - ' 1 '0l'kS1'.1S. 1ll'l ,11 alll' 141 1114- '111111111i 'IIII1 .' - ' - '11 411 S41 ' - 11'- 1114- -I. 1'1' . 1' 11 - 1111" 11111."-1111" 1ll1'11l -41 il1llll 11 - - " -1 A 1 - - 1 - '- - - ",' .' 1'1 ' -l -' 1 1114- -4-1' -1 tl' ,11 --1-. 1' 4-1--1'11g 1 111 ' 5 ' 11 '1 i1r- 111 111- 1' I' X '- .'4' .' - ' f " 0'-1' l1'1:'q 1 . -11 1' 51 '1 . r1'I". -4-. 1-' 1- Q1 '11. '1141 1114- 4- U' 4-14-4-1 11 : :X - .' 11 - 4-111 ' ' - . 111" - -11i41r- 15'f'l'l'1'1f'1'1l'11. .'1'1ll 1a11'- 111111 41' F' - il 1114- Y4- 1 rk lin' '- -ity. -1111 '. gi - - 1- '114 I1 ' 41 111- '1'11'- F4-11r11'1 I' 'II 1 x1ill"1l 1114- 111' - - 11 -r- 4111 - r4-41 ' 4-1 4-111-, 8' ' ' - ' . 1'4- - ' " -gr 11 1 -11 - -' ' : ' ' '11 - '1'11 - 'llit rs 1 '11 11'11'4- 4-4-11 4-4-14-41 11115 , 1 1' -. - -: ",. '.'k', F- '- B '- 4 .' I ,w ..' l,i,.l . lil -4 11 1 . .1 1 F' -'-. Er- r111 11l11111x1111111 ll fllll 11 vffvlfl 1 r 111 1 lxr 1 ll 1 N I l 1 lllllfll 1 111 'll 1 ll r 1111111111 ,.r1l11s111111 111 1I Illlll 1 ltl 1111 F1 1 Nl ll S1111 111 1 llulm ern 1 f 1 r11r1l Nvr11111s flung lhv H 111111111 Nl ll"llld ,l11I111 1111 1 I1 TQ ,Jllfll lr1l11111v1lvs rs llum 111 1111 111 Ill S1110 from Ilw Iv! 1-rd lllllt l11r1l ll1111l1 ll 11r1n 111 l'.1tl011 Burn! 1114111 1.1r11l l 1 M111 l0lINIliPf' ilu' fl urv 11111 l11d1I111 xlllt'l"ld l rl111 .lust -ilberm 1 1.1111 V011 Tm xnuth ll4r11l1l Ollll 1111 Illll ll11l1 llaln-r 1 flh0lNff'fllIH xldfli '1rr.1o I vt 11 11111011 flux hurtx 1111 hnvv H1-l1-11 llu1111111-l1li11u1'r "H ' g 1111 llll' X11 l.igl1ll-wp "ll 1' r '- lla l 1 'a LIIII '1' "Tw 'l1-1" Fllirlwl ,l11l111N 111 0211111 11 :M l.1-i1ly ll1'1-klvr "Hy 1 I lll ll 11" l,11i- 'ill - i1-L 'N - I H' ' l 1 .ILII - ll11ll'1111111 "l'1 ln" .l.111 - Ri! ' ' "ll1 ' wr'11 'I ilu ll 1 'gl l -'AL1 -ki an I ' - J' '- "lf-rL-r- 1-1-1 -I'- lla l A 1 111,-1-l illlil Nl.1ric H1-l-1-l unll .kli-- -ll1-r Flu I 'a 1 l Wrllx 1 'll1111 .l 'l ' 1 - Jn- ., . 1' 'lle' ' Y 4 'I1 W'll'1 V 1l . J Q A :Hung Irv s ldum lrun llgvhra um I so Izurll llorl vflfllllllglfill ll I' II spurs N lr:-ll f I +- Hel n W u Q UNIIIVNN lrxl lam .1 llvlul Nflllllllllg r lt lane n noun r Nnrnmn 4 Ihv nhl nll IIFIHI1 vununy. Ill I1 s 1 f N u Wldrx Xl nr In I 01011 or lun g f .1 , 1 r r 1 ,Ill 0 Vllllll! ronln oul lldrn .1 1 'Vlorrl fum Joanne John on al NIITYINH Gorton If n1ter"" llougld Nl4Hcnrw 0 r 0 Sum s Inns r url 4 IIIIIK II and Ilunul U alnllr Ill Ro fnln rx I Hel. l I 4 lln Ilml noir , an e amlrrl l'mnn ru Iuru rzsluom f x 4 x I mln x un gn lla If ul: I1 Ilm 1 m 4 rxl 1 u ppm A rm ll l' Inu .lunlx Hugo Ikevrul l'ul-5 Collie-r ' ' ng" lil l Ia N .-nfl n- '4 -lx -r "If If' W ill" Pl' n He- lr' - l ' - l - mul , ' l" ul ' ' ' I I ry," l-I'l -vn .l llirnn uml ' , a l' .. I I I Q -, l'v gy ll' II. flu in Fm- la. mul Nunn-5 lfoolx l, '- ' allay 'll l . E " I "I'wil'v Iimvs vffvrlu ' ' f un " n' lin la z .Nun lme- "Th ' ' ' vril Ja e- N- -r U an l - -I S. ,lvlm l'rz '- llvr- 'no. l,oif I ' "lx l's'g.g:- K ' " I ' f U X n -- If I ill .. h V f. g Wx.. Xla . .r l'1lNlll'l' " l'1'S'S-S?u Sul Cn 'io 'ml xlil ' ' llia ,, , I.. .. ' ' It 7-- 1 1 1 11 H1111 rl Nlurmr 1 1 x Ill 111 1r11 I 11r11 1r1 flllll ll 1 1 rx X1111 1 1111 IIIIN 1 1111 1 1 X fl 11111 1 1 Ill lllllt 11111 1 r1 11r1 1111 1 I lf II I N11 NI111rt 1 1r1 lllls 1 1111 Nl"I1l r II11 I111111, Ifllg! ull" A 1 1 1 ll 1 1 1r N1 m1 111 ll 1 orl l 1 Nl 1111 s 1 x 1l1x late 1111111,: 1111111 111rI1 ll lllfll r 111 ' I11r k ffl U 1111 Ill 1rs II Ill 1 ' I 1111 I111 1 l V I I1 1 N 11 1 I1111 Nllllllfvx Xli1-1- Triiu "II 11I1'I 11, .111 .' 1 I 1 1 .lll I ,I-rr, lx' g "f I UIK I Q' NI. R- l'11H1 " .1 I 111 MII?" Wu V Ix'rk "IM 111 11 'Q " ll11'i- xIl'ft'l'- ll 1111 111111 1111 1111 II fillll Y 'uhl "Ii: . ll1111i11i1' 11111-1' "lI'II' y 'I' V' 'H11 111.1- IQ '1111-- 'W1111 - 1 I 1'i'1I1-' l.111'111f11 N' Il 11111l U11 llll rri- NQIQI' .1', 11' . I fs Ivy P11115 ll ,l' N an I X1 1 T1 1-y "II1"f' . '."A1 N l'1'g1g1j lvI1'1'1'1' "Big g llI':'h F11-1111 'Iv 1-I 1-r 'I11.' 1 ' 11111 1 1 Hal n '- 'flllilll V. I .. 1Ql11r1:1 ll 11ll1 'llrnrlf' 1 I' 1111 I flluina- I lr-- "l.l 1 5 "In" Nl: I l.1111 11- k' - "l. Ill I 5.11 in f 1'I1 I I .' ..ll11'lIl B1-1'I11IT 'II11 1 X IIIII1' I1'Il 'r ju ' 1 , k la 1 s I 11111 1 lllflllllhll nd I ll I' Rl 111111 1 Ilflllllllll r 'ylfl rrs 4 If 11l1 Il A x N 1111 r 1 Ilx 11 ll Y N111 111111 111x111 1 Ill 1 1 1111 Nl urn n n 1 11x11 011111 lx 1 1 1 lllllbllll 111 If 1 11 .111 lx x llsl xn11111 ll I 1111l11r11l11111 Illlllt 111 H411 r 1 lrl N I NIIIIIIHP lllll I r 1Nl1l1 1 :rg erm H1 Y Illl I I r ll1llll1,J 11K Q I lh I1r 1, 111111 ll lx 1111.11.11 er 111 1111111 111111 l1111l Un nil Nllllll Nl1111r-Nf11111l l.i111I.1 Nun F --In pk xll ' N115 Nlurumu .11 Q ' Xu - Nyl xml Ha . Qs lwr U 1 ilk I11 I'-11, .rlluv-H U ' flI'f fu If 1' U l h ll Hil-In Nlllilll N1' 'illy 1"1I1' lylltl, l'i1'l'1'1- 1 ' ,I l'l f' lll'IO'II Xlvy 1" -l1f'1s1' 1'I .llllI!' l.i111l-Ivy Ill . 'I NL '1 T4 b 'III' .1111l .105 Jill T .' f ' ll' Rin' ur1l liul11'111'l1 TI1- 11 '1i.'1 .le-urlrw R1-u'r1ly iff" " ' 1'l11 Hr' " 1-Hy Uixf Ty, IUSIJ Ku- ul I'1l'l'I-l'!l. Nun Ilnrn IJ ll!I.l- .lil '- Uvur 1.11 .' "', Hu I1 z .'ll111- 11-r .g sf' I' ifllalrlullz' tl iflilll 'I'I1f . -1- -l11" xli 'u A -lx.1r.m. Nu ', l.2lfl4lIl. .lu Iflv' I11 lflf ' ' 1111 .lan - I1-Il 121' 1: I III1-ll" I .I 1. ' 1 f- H1 ' 11' . ,jf Warp Lou 51-llm-i1l1-r AST ILL AND TESTAM sg. 111111 III ll 1 11111 1 111111 1 11111 ll 1 111 Il 11 111.11111 N 11111 r 1 rl 1 111111 II ll r IIIIII 1111 I1 1 1 11111111 I111 111rg,1 11111 1 I1 11111111 III 1 ll Ill 11 1111 1 1 111111 1 111111111 I 11 1 1 4 I I1 111 1 1 ll ' 1 1 1 II I 1 11111 ll N 1'XN1l1 X111 51111. 'l'IIIifI'fXI11II 1lI.X.', 11'I'13U.I11'1l1g111'-11111111 11111111 111111I1111I5.1I1-1'I111'1- II11-11111111-111111111111 11--11111111111 NX 1- 1I11. I11-1'1-111, I11-111111111I1: 'H S11 I" 11"'1 111-12111 111 I.11l'1' '. F1'11II. 131111 '11fS 1 X1'I11-1-rI1'111I111g11I11I111 111 ,I1lll'I II111I'1111111. ,l111 ll 1 1::i'.w I1111-fI1111 111 I.1-11115' I,1'Illl i11g11111. I11'1' " II 11.1 -lllII1' I11,IQ'iIlI 1Q1'11l1111111. 111111 1"l'1'11'-1 Ix11'I1-1111.111 IiiII1Q11Nki11. 111 1'1.'1'1"1 I11II'I1IlLf 111111115 I11 XI11'1- IIl'II1'l'. 11111 gv R11 11111111 1111--1111-111-5 111 4IIIll I1 IIIIISL. 12' ' '1-'1 '111 's '.QlIl1 111 11I'ill'1' 'IIllX1'I'Ilil. fi ' ' ' 1111 ' .N Illlllllll' 111 111'11l'gg1' I111'Ix. I II 1'1y11l'.w I1111'I11'1 11I11I115 111 I'1f1I11'1' S4'iI1'Ill'I'I. 11' 1 I11-141k 1I11111'111gg11I11I1I5 111 I111111 11ll1'1'. II '11:11r' l,11I11'11 1'. -IIl'll1'1' 111 xllI'Ul'iI I11'II XIIIIIAI. II11' .11 .' X 4111 l11II 111111115 111 X1l'IlliIII I'1111I. '1'111'1211'1'1111 1111111 I1-1111- 1I11'1r -1111II11'r11 1I1'1111I I 1 II1-rI1111'1 I1lIII1'IlIlU1k1'I' ilIllI XI111'111 I1'I'1I11l. 1111.11-1111 X11r1'1.f 11111'II1g1-11111-111 Ix1-1111 11l'I1I1'I'llliIll. 12 'l'I'1l' 1f111'11'1g11's 15111113 111111115 111 I'Nl'ilIlIl5 11111-11. 11111 1 115.1 111-r-1-11'1'11111'v III Ili, rIII I11-- I11I111'Il11l'1I IXAIIII-IIILIII. I1Il'.1' 111111111X 111111 I11ll'I11lI'1l 11iIf'l'I-5 111111115 111 1-1111111 SI IlI11Il 111 I,1111I11 11111 11-1-1111, I1 111111 I1AII'Ilill'LI 511-11-11-. 11111 111' 's 111111115 111 :lvl -1I1111g 111111 II11:1111 111I'I11I1l1 I11-I.11111. 11I'll '1' 111'111'1"x 1'11l1111111'1'- IP ---- . "111 ' 1111111111111-111-N 111 I11II I'I1111. 11111 .NUII1 1' I1-1111- Ig1111111111- 111 II11- 1111-111111113 -1-1111111-. 1111' 1r1'1ll'l'fl1N 111111111 Ill-1 I1I11' 111 11-1111- ,I1'I'I'5 I.1111I-I1-5, X1 1 1-1 I 1-.' 1 'Y r1IR1111 1111 1 r 1 1 fr111f0r1 1 ISUFIPILII N QILIIOFL 11 1111111 511111 1 11 .1rr 11u1L 1111 1 I Ill 11 11 A 11111111. 1.1111 11rr ur: 11111 Br 1rlng1 r Slllll 1 r111111 1 1 Ill 111 1 1rr.1111r1 1r1 III 11 1r 11 rl MAGAZINE CAIVIPAIG 1 11-11 F 11r111r1 15111, 111111 1111 I11 1 -1r1p11011 12 Ill II1 11 11111111 1 f1 101.11 111' 57 618 8 1 1111 lIll0 1 111111 1' r110r1 1 .1r1 YQ FW pr111111 111r 11111 11111111 IIIIN 111 111 11r1 1 1 ll 1 1 11r IN 11111-111 Ofglllll 1111111 111' G1 1r1 111111 ll 111611 11 1116 pr11f11 11111 I11 ll 1111 111 1111p -up 11 r 111111 u11.11111111' 1 11111 1fr.1111 1111 11111 11111 111111111 Ill 11111 lllllfllrllls 'I ll 1 111 1 I4 - 1r1 1 1111 if If CY 1.11 011 1111r 11111 11111111 1 .111 11 f 111 1'r11 1 I111111er00111 11 11111-11 1111 111111 1111- I1111111r 111 1- lll' 876391 lll 1111 1-r1pt1o11 R1111111 r111 .1 0111111 11111111 111111 5769 80 Poor S111111r 111111' 111111111 1 11111 971 111 Dlll 18 N199 511 111-f1 " 11111 1 1 11 11 1 111 B111111 1 11r1 111.11111 QI11 111 f 111111 for 1111- 1111011- -11111111 111111 S101 10 D011 111'1r 1 Ill 1 - 1111 I- ll 111 lldlllf' 11111 Ill ff 1111 11 1 ll 1-1 1 1 llll 1' 11- 111 .111 11111111111 N111 01111 1111 1111r1I111 III? use of lf 111111111 11111 1116 101111 pr1z1- 111 I1 11er1- 0f1'1r111 111.1111 ll WN .1111 to -1-11 -1111-1 r1p11011 . 1111 11111 J111 of 1111 If IN"I'IIllIIflI 111 1111 r11- 1 - u N 111111 1 11111111 Illdt 1 1 1111 111 7 X 11111 111' 11111111 1 1-1116-11111-11 111 our 1111 Cd 1111111 11111 111er1fe111- Illlllllt lll'llldUCI' 111rr11- Bllfll 11111 .11111 TOIIY S1rr110r1- 1'11-r1 11111- 1 111'1 p11.1 111111111 1111- I'0'll1I 11111 1 11 11f.1 111111 It r 11111 1 11111 11111- 17111111111 1 II fi Fi .' 4: I1. IJ 11119, 1., 11151119 .,-1, Il-II,-X 1ui1Iz1. L1 I. 1. " . ."' -, C. 1'II - ', I'. 511111-11. ,1. 111-11. R. 11:11 - .' - nl R lv: R. 11' . Il. -'11 '1111 .1. ,11111 . I', 111111. NI. C rl 11. -1. IliI"11111. C. C ' 'I' . R. NI 1-. Tl' I I ': I". .I ' ' . R. .' 'I, .1. I1 ' . f. S1-II1-'11-r. H. C I II11-rg. T, T111 5-iz. A. 5 - ' -. If. I'11'- 14 11. C. ug: . 11. I'1- - llilll. VI , '1 12 1 1' I ' 1 as Sll 1- 1 ' " .' .7 . ' ' '. ' . ' 1 z ' ' ' fi.. . 7 Kr' -,- 's s as 111-11:1-11 " I1 113 PI '11-0 1 1 11 s .' HTF 1- 1. rz111' . 1-1'1-11 if Ilis ' '1. I II -I 1 1' 1 W' -' 1 '- .' , ' " ' "ll 121. 1111-1 111 - 1111 I -1" 1-11111111 1 'III I' 1111- 1I1-- 11 s1-1-11 .' 111211 11 1- -1 I12lI,lI 111 1 ' 111-11 1 . z 'zz ' S.. . 1 -1 D' s ' ' -- ' '-. .W " - ' '1' S 'll 'S " - s - : 111 11 - 1 ' 1 ' -s."",z1II-'-,'Isz1 I' -' -- '- s" S 3 ' S1 1-11 ' - 1 ' '1 's -1 If RIIQLII '11-11 1111- 1111 - ' " fn, ' - -' f - was I -11" , 1111. 1-111111" 1111r.' Ill 1-Ia1s.'1-J s1-1-1111-11 111 1111 i1. Ask 'I'I1a11 I1i,I1 111111, ,I1111i11r 111,11 111-1 IIS 1111 111 1 ' , 111 -1' 1- 1II1-1- 1 '1-r 2.00. I'-k --s.I ,' 51.11 ,aI- .- ' - 1 'SE . 1' . 'z ' " s -' 'Ii 1 - , ' 'ss 1 ', s. 4 ll' 1. if .'. 7 ' s s ' ' S. 11 I - ' -', ' " f- 1 . 1 1 , s-- " -"L . . 1' U' 's '-1' " J s. Q'- ' 'g . 2- s ..'Z. 1.1 . 11 11 's as 11' A. H. 5. 1111s 111111- ' 1,1 i11 - r111 . -1' .I . ',1 s1-111-rs?1? 1 I - "- lI"'1 P1- Q' B111 's 1'1-ry pr111 1 I' 111-r s1-1'1- 111-1-11 . 1 'L j1-1'- '1 ' 's " - . . - 'as 111,11 s1111-s- 67 Q23 SNYDER and HOWARD Q73 pA0t0gI'dl9Ag


Suggestions in the Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) collection:

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Ambler High School - Pinnacle Yearbook (Ambler, PA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.