Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX)

 - Class of 1948

Page 1 of 136

 

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 136 of the 1948 volume:

- f V- - ,UQ H ,iq,:?',., ,, ,Jw L7' . :fS24f?.i?143?15' 'gif ' I SF T Qmklf' T? W 'V ,UM -A --: , ff - ffgffw 'u -M V Mf?f3'fqQf5 3:1zzf'.??151f?g2f5' gg' I! '3 h x 'qi'gi-31753531 f 3 '- 'P' iii 'L . , f -W' A f K 'S' W- , f :V - . ww. , .1 w .'-. L-JMX: , , i , V, L W.,,.gmww4ww , vm' -,n -1-zramdw L mm . AL? 51, 4. ef l:-.- Ta 2 ' f if W E Q44 ., , f, ,, I S Al ,wi f 45: AA 1 hynf - 4g , '- - - ' ,I 1,1455 ..v1gTiff 1. '. i' 5 i .-1- f:-'S f.,-5-,I-f-lf.-ara' -- A ' - X ,X nd true gfirm and Ur ogg, 1,0 oulfv er youlifmd vs OY 5 A maya,-Q Hats Y ' . ' ji ni 1 gli' -1' Em ill 15- 541 lf " H ,I 0 ' XA3-Amax 'ma' -1- www I -U-2,-'E L.-I..--I. Mfg? ,4.,.f'f"' 7 HI-Y -Q 'llxl -at . ,,-.,-,,,,...-...Q---u IIA 1 YW Q4 'nuns lg sl' H I W 4.35-'S fl f-'TT .j,..... f . A .M ,..,.,,,w-f.L,-mywmmif'"'--'evans-11.--"fu , W.....,.,..-e-g-ww--I . 4-1 W AQQ2 ' ','?:7T'Tl2. .'f'5f"Q-X5 I , ' ' '-, . -:.I,.z:g 5 3,131+ 1-7 , ..w,.":-.- L'- . ,"'?'f "si-,:i:i:..ZE 'z "' "1" T' " ' ' 949- Ti: ""l?."'4Fy!B?f -W' ' 1 :.1"5'W.,,-:J mp'-'s ,,,':'?,-ffl .. gem-5'f , Vraw- mf Qgfffwvwf, iis'-554-'s,:':'Nv -if 1 gf x-- - Y - - "X, 1- -'x f 11 05 : ' ' ' 1 '- w i- ,X 'tea'-' -' -4: . --' "' A ..-' gg . me, " ,ftsf ffm fxzbefgfggf.-, e-- r . - Xu ,I - - aff M-4 ,- mx . , V. , gf Q f g, L:,Qf6,,fm- 5,,gw3,igi. if-. A my , .s lick-E I: H7 - N -fi- -fzag.- RUDTJ' ed al 'WAYS BC5 t t .inf N 4 O he School wg lovcfnerezs Q it t 4 1 ...... A Ons to the I, Vfdl N-WT r ,Q C ' XL-DJU.- . 1 -,f----"'1 I. J ,L L iii , X ,m W. X775 if J eww .F -"in imma LZ! , glf k ' U ,..rgf,,, i fi E 11 U U' . s- 'A 1 9 A ' Iv X IH K! ln' I , -I V iv Q K , ' I A 5 h I, , Q ' .Q ' dZvufv.J-vmvw' 7 ' .Qdw-U-L ww-dw' , - . I -- - -- - -- --V----1 'i-' Q:,,.,yw.- 'fwawfilv amolafrb- duvoffalmx affvuvabgouifvyun, du.az4g,aowuM:ca, 111.174 'mf,.,fQ.,J. ZULZJ4 A ' I +51 -C+ ' .' V 2 2 fl V. A , ' 2. . ZA -V-yn:-,.... ,kg , .-wwf' if' "A,- V ff., - ' . ,f W , '- ' -f:1.S"' 'fe .iff -al, . Y Q - E M54 w wx: .,-sw 71 L , I 1-'xii ...W ,vw-ww ! Vic! .:vWH?, g f,3m, Q E51 ' ' f A- ,IJ - --.'. f ff..-..Nf,'.4-'57." ' - If IVJQXW 5 . 24 lf- .Mff1Qf.f,g"'. f " flipf VA.,-"'4'. FA-1" 4 - - - VA., Hz? IJWLT- '1'2--V., - .V . kwa ,gf i?Y.,f-V,-f-1 Y-Cy' ' 'fl f:'f'Z,fL'dj -Q 1-'f.f?+?A5-V151 5 .fu J if Nkfff I I "' , - :Saw A 4+ w-X... V V1 Mf".l1 ,pg ':,.1'y 237, gigwp W.. .- - ' 3. . f - 5313 Z' Bfgfkffv-f-gf 5 Ffa' 2' 1 fljfe-.,:+ , .K . ,, 3' I . - H . ,., - . 3 ,3 .4 J ,?f.,,ki2KxQ-Hugh. .gal ,YI-I 41 h, -,, ,Hg x.. L F ...W . Q V. X - " 31' .Q.34Q,g1M1' . .eww,f1gn.'f-E534 . " " A K f m M u m, , . ,Ayi-r J V-V1-585.5 " , f "' K wi ' ' 1. -ff? .1 . if 1 -- - 1 A y X - ? TU M ' 4, i , "wr- rf A 5' Us .1 H. . wg. I M31 . K 4 .4 352 1 L -3 W 11. i X. . W? M LQ . Q .12 .4 Xi e Tx' 1, X ' ', Q' fx .nl wr k E 4 'S , 1 ffm? P f , ,. "4 'fl ' Wh V' 5 -4, 3 J,:,.4iIsQ.gs. ,ZF ' 1 '7 1 " 'J e N ,Q . 4 Y' H h, 1-gf-4 :..,5.-fig J .wa Qu vt ' 1 " 23245 . I ' 5 f - .. W. 1m.::S"'?'M' M' 55, 2 x Q 1 Q ,r M 4? w r YL, 2 N M 2 'E 5' 'M W V W. I Q Q Q , W, .., yi. A ,W 2 si . W 1. ,S ' H, Q N 9 fpfglfs ixfuffgxgwf W A +2 J W M X . f ' 7 f J N4 . xii- Esau' - fu. '?.:,,4i'w'.:3f4':5if5.Q A W Qwfwff-f' '- nf r 1 ,. A- figfffy CJ? U "'Jur474f.:-W V. .. -?'j"5""'3g3yffZ5 ' ", ' - ...ap ' ' - ' " i -.ull ' .. q.M:," x - - -.-- ' H." '." 4-J ",.4' sf , A.,-4 "4 .L ,, -.K -' ,114 4- - -S-1, 1 ,mgm A .1 ' 1 ' r' g:-4.5 f-.1 K 2 "' ' ' " "'w'f1' 1 L, , , 1 .- - ' -- ,. . K . -.Q.,.f1iffW '-.-. 7 T fx N f"" 154: ,- r .H , - L . .. , R.,. Alu, F ,T M 4. A-.29 'ig -xg? Q' 4 -.1 .. 4 w,4if:-f-+egg-Q:.a.-.' 2-rin. '-51? mf, fi 'iv H515 W-Yriipf wa -f. "iF'j,1.:?.gji1wf . w' 51 92 .fr fifiegl ' 'i.'.:iTf"':1f?2?T " ,j ifsi:,T,.l? 1: A . .few-X I I Q K E 'fiigagi .g Q34 av, " "'HyiW ' ' Q, .,+-- A ,ff X L... ,K .. 3. ,,, ,Q W :.' "' 7 W, 537 . ' A. - " . w Q N- 5 'I WWM 4' ' ww,:,3gfvpgg:12:r'nmm:fQQ-figg-.m2xQ-:LQ mwNf.a:..,.N.,..,..., ,L-Tv. Y 2 4 I l V v:.f . .t , 1 . ' 1 N - ffj'g1' iii' fri f .-fWG1f:" + X' 'LW' 1:5 ...a . ,..,.:A.. . ,. , Init, -f"'-' ffl'-"'Q ' 1--:f :......-.. - ,- . ,-1-. Y.. -if-....,..ii.i.., ---7 Wi if is ff fi! Qfiisw ii it THF if - 'Fig 9 if ?' g .-exe fggy'x+Q1 4. v-usxerzms-f-sve:c'vf ,U pmnmfxvvf --ow -33, ,zf 75 HTL.: , ' Qwwww , wg: L eff .E z,,ff,gWr?fAf5 Sz- - ,,,-SX -45 Jyagg. , V AQ 5 Fw 1 , ., fa:Qps...uy - if-xii-:Lai "Q ,sm-y:w'i'f,',Q:A, ,- X ,. ,. . . . M , LF! I , ,, V M, - ' 2-was -li?" k ' xx 51 gi' kv - xg , U, Y .12 51,53 .., ,, - ,S , mmiw " - ,. .U Nfl k Q - fg-wah., 1, ,Q ,a'sg.,s.,,,, i g, 14.1 , w , ,g 1 4 , ww 1 x 5, R x xx x3i,32W5EM1 .T 7 5 Q. ww? M' aw ,f ' f 4: if 1 5 .g,J,f,RL 5 f,.41.wq,zaQv:1,i:,ViZ3 f55fQfT"'5.ifgfflfilif?ZS5a,EX:35Bf5,2- 1 R swvgxa x min -1,f3gf1mfwz,m ' f wvkwg ,yrQz5s2?'2x fm-.fy p azz-glwgkn ,Jinx W.--.Q M. ,W .kg - V KY A W W A f f- . W fiffvwigfg-F--f ,mf 1 X , f--jE:gk:'iwg,t,fg K- -1 1? fx? 15 ,Q.,x Vw A X wh, O f Lf is W ' " U if ifffl yg , " ' ,Z . : ff- A ' , 1 WA Y .QA 1 , M., of if 44. I wp' we 4 -we 'V 'Q vs f Q 'f f 1 'ff' ':". f . 1. i h X ss Z' '- 'Vx Ny: 'J' ' 5' . ,Q If., 235 ' Q' r53"lf",'g .x 'C I 5 " 4' . .x .L+ ... -.w - .. 1--. . .' I w'Nq . - X' J pn v".-' ' Q In ' Y fi? xx Vzg A 5 'A , 4 I I ' - S :L I 5' V ,pl 5 . q - ,gp , Y 5 Q, x 'xo' 'Q n-.vat - A 'Hy 'nt , 1 I --Y A U in -' lv' L. 1 V, A ' , 1 , pw? " . ' ',.' .A 344 - ,t'.' Q V . , B , . ' - l..,'-V v N4-' -, .v ,l Y' -a" Lai 1'2."f'!' MA 1 ' -" ,., N W ' P ,' I , .. N- ' ' n W xl ' "V V A .A A a' A I - Q 'rX'E' :!' l - I 'sf- ' ' I t' I ' A I r y -,' V. . 1, ' JP: x a H. 5' ' , '- '- : '. , , 1, '- 1 W ,.f ' ' ' " 7" H , , 5 4 6,4 L 1 A ,:"', ,,' , :' f:y.Z:'. , X - f- pf I, .. - -.5.,"k,4'fC u - ' ' .., .- ' Q 8 I. K , ' K, A 1 . I ,-ni, , , . . ' V v-.-'usd -- A ' ,A"'1.r"" s f 4 , It - 'aj .j'V, M., K ' ,J ' . J at , I . , , 0 . ' A .Q , ,I ' 9 .4 - L Qi, W . ' 1. : ggi 7 .I I 4 I - p 4 . wg! -4 1.1 A, 1,4 ' xL',A 'Uql ', Q' , sd ffl E543 V - V . ' ,N H . -Q., . , ,iq A AX- U . . , . 'gn V- -, , -V Q- '. Q ,, , f -X - , Ali - , 4 J- -A ,V n "lv ", 5 - Y 1, ' I , fsfqf' ,- ' Q 4- ..' ' 'K gf 15' 'bf'-.,g.,' 1" 'y ' 0" ,Y ' ..' ' Q 5' I I' . Y -if U' Q. I H- ' P, ' F? . "' "--ff ' '- T' '. , .-- . A . ' 'T ' " 'J 'f - ' X " ' -Q -- x n . ' I r V u - A 'lf . . nw. 'JNL 4' . .,' 'I ' A A ' W' -Q ' . .W Nl! -I - 3-"I fp' ' V 'f 'IS' r.-'- J ' gl ' 1- " -N QV 4 P' 01 ' '- ' JH.-. .rf - '!"' . :- ,"' -U. rr x N -N g,,,i-,,n,l-aL ' A fx f. J -f"f'4-,4 Av T gig.. N j . , ' ' 5 A' W' n , fi- .. -58' .' I 5 V 'W' , - 1 f'Ul -A . , ' ' .4-fl. ' , ' 6 QL Tp-R1 ,i "'I if. 1 2--1 .f ' ' f 'F L ff 1 ' D- ' . ' ' L. " r, h -:I "-.A - f A ' -'-L-I f. "bf ' 'Q m.'g'1 'ifvw .gflfsfxf 'V 529 .a " 'W Sf'-9' ' ' ' F. ' M W Q., 35. -fjfvlfqgg-2,,fm 4 A an P , ,, V iv W .. ' .aww-'-A 'vi' U N-A ,r I E "'g,,'rl4'- all Y",-f ' 7'1" T.-rf"""' A ' I H :N"fE.ifhm'h:'2-i:t n.,, ,L g., . .7 - - 2' . ug - 'U , - - 'WR .1 , , , .,:.m:'f'NV-A R., if-X A , 4' '21 w . w. .K .- J y - 1 m . -, 1... f U - .. ,, ...,- X . ,yrw .4--ff, - ,, -V. . . , Q . - . . ,, 1 ' ,- .. V bu- yy, ., wang. .' ' ,' in U. 4, u .,,r , -,'-. ' L 1 , . ,w, ', .1 .. v--3 1 "' , 1 n s,, , . f in ,. 1. .I 4,4 , 149' my g 1- 1 .ww . . f . s , r ' , . 1 2 .ZVQW7 'G . L X X. w d ' . 65 lv ' ' N x xxx W Xxx xx XX M 'm 'rg QL' - whyvw, ' ,M :f ' , .'f1. I . X. X . F, . g,,4u-,, ., ff-A . , 1 Mg, ,LQ M , -A, K. w "5" Q j"-g.:-1-ra , E gz .Q gf- 2'.":2:'Q? n.f .. --Q , L .,'. - fy . 1 yi 3. 5435 , ' lwsgg ,A sf ' '. , j..::L,.1 ., , fn 'FZ 1 an .. .. ff ' ,. . F' , ff- ' W..-. .Fwy-'ww M M... L . I X .. ,, A , . ,, f ,..,.,. ....,..,,......,,, . V V- ,X Q ., "" ..,.. A Y' A Y 1 S... , Y' A, 4 ,"."'- rf M, Q f 'MV' ' 7"M'ff'9m9'Hl"" . ML, .- -'v'rx--,-fm,-.,W.Mm.. - . ' In A, M V - b A-ww.. ,. .....-....-.... 'fv 5 ,pw . 1 Af- . - 44 - V ,. .-,A , 1.1-.M X n ," 'Mon -.4-.. ' n ppm vlnw- f-im A W -wwyfd -Q-rw" N L A , 45 ' f X H" x .Q -ai -E . L '- 5 1? 3' A- J ' -15 4 -.3 ' .gy -Mic . 35 '- lr Q 'K .,..?3f :wifi 'N' H. if 7ff:.1?f ' 5 as -42? , .-,ff l ' HT 'W' . ' " ' ,gui 4, ..,.. ,, , , ' ' I YI' T'ti"' I If .-....-,.....-AE.-..-.-4...-. .g..,,,,,L, M, :?.,T,,, ,V K iv,-Y ' sm-: . X . 1 .- we ' -. yu 1. .aff .- , , ' '4 . 3 ya, , r . ,mr -. ,,, . - 4- r , "mg 53 -5'-Q15 'irn J' 23 ,6 - A iff: - f , 24, f..-5,.3,.g,iifg'gie1wg,.'.g3- a, A156131 'D . , , I 14 4 '- . f2mv7w,xfcmm ,QLQZQJJMZMWW dlffdv 4J,J4au--, WMM fwwffffw MWMM W' mmf JL Q, ' Y l ..4 . .. . , wi' - .YV - , Q , - tm-LE, 4+ x"5'ffLf40fe'K z ,J 1 2 , 1. 46 EL, Q. -- 575 I 149' 'F mc mp -yn x-l , 1- .rf--b ' " V Q ' V I. QB, 152-H EW- .' " ' W - . 'Kw- . " K L 1 ,,. 1- if 'gf 4- ,45 my 7: J:-fs 3. 21.1 r .QQ gi, ff! is :H 1 ' 1 'l '-w. qwfj. pu:?21L Q -L-sr--+.,w A- ' I-flu: - JN Pffj VV. . . W 4, 1 1 , ,...,,. -,-...,,,A,- ,,.., - -L 1- -L . .RAW -J --- Uv- -f+f if--gm wi .- 255 1-sms xr fx! f was 1. , f 1 xv., qi? in ix., 1 M x -9 'ivifq 1' Q. 72: ' .-.,, fb , .P P. .,'. H1 vnu:-eq... J -Mft 1-........u QQ... Q' 'fix' C nnuiuuwv- in gf-"YW 52 - ' ' z,,,,g- I FF W v L I ZMQL Wm A6ZZZor49ZmaaaA:0zma44m4J-55' kwwwww .da xfewv' s?,62n4lB,-Jieaqwfwfa fywhwm br' quiz f!X0vf 64,372 Z'4f1wya!4, ,za tin-,eaaaf of .ilu 45' afnmaaf. N Cuwzaaf f fvmfwzbf gym Mfwvfw, aww MMM ag Wm 18 i7G'rW'-wwf' Jz,axJn4,f6o-me,--- 642"fh'f"--- dniodmavhwwvpvv 5 4 H .L...... 15 up-I 'M -.,......... T 7 2 ff I-I I s 'fZ1fiQiZ?2'QQ,'f?,gZQW MWMLQQHQZQMW Wgaimawmif JMX Www WW ZM74ZF"7""1 . 077gv-Jifvwff-J B 'fwzyplfwilff-L 3 MMM, WML, gm . 3 Z.: Gan-A zu VX? ff fwwfwo KMQY C .431 X gm?-cg. Q y aqwuzaw' 0,..,.4..4' , wyfaaazany JCMMM' fi -'fwff-'1 'lf-Muff ma 7f,gz.,,,,,, mww mf, yfmzxff 1 , Y K 4 4 M sn- X ' ff A 4 dm,L,!aLw, ww ll S in Nix if 5 QS 2 5 gi EE7?"M'V H., 6.507-lf ,fwhlfdfohzb .Jwcblafncv vWmLAB.0ffw.e1b 0Afmw7'W"" HM JAM .uv YE' I my ,Z4.,4.,,.,,, fygyzziyi 7l.i41'44.-7,. CMLM MJ,..g,?-ff-J-1-' 7I24,71wmaIiMJ CMJJU FAQFAQ C3.fQZ.,,..?, ,4f.,,Lu..zz.g.1c2.:a CQLZAQM.-E141 JnJ.u.4U43!0.h12 -fam Jmwmw ymumh emfv 'ff In . P vp . Mi fs ' .2Qx,,,!,, . 'A 3' 1' 74"-419. H- f Q ' - - - - --AfahIiaug1QQu.w1-L-wr m W L L ffdfmfth' Zfvfibw, M I W I . .J aMLf c2' I, fyfwhwf m.QLsyfW wgjwea my . MWWW77 K X cg, rsq J EAN HH f .ln .52- . . . .. -1:10a-I, 1.--u--as 13921 -411111-s Q ENGLISH nun TERATURE 8 K .ffm-,J mam' Mm GMM, C7c2Aa5"afubv-6620, I an ' e- 9024-07W QW Q3 ?nf'?:E'f6a.w Jopfwrrwma -3 7'f5i'f?""wa "iff Athletic Club: Basketball: Intramurals. Library Club: Intramural volleybail: Transferred from Danbury. awww WWW Library Club: Intramural volleyball: Cafeteria assistant. lunior Class president: Student band conductor: National Honor Society: Student Council: Junior favorite: Football. let- termangBoys' Glee Club: Science Club: Athletic Club. H29 mmf Future Homemakers. sec retary: Intramural vol leyball. !i,,,g6:Z,, Senior favorite: Stud ent Council: Athleti Club: Football. letter man: Intramurals. 4 Band Historian: Y-Teens president, Vice-Presi dent: Student Council School organist. 472, 2421, Pu-ah!-f-IC Football. letterman Basketball: Intra- murals: Athletic Club Student Council. Boys' Glee Club: Sea Science Club: Boy Scouts. Art Staff. Yellow Jack- et: Art Club: Future Homemakers. fda? 7f"5044'l5MZi'f CWZWQ Future Homemakers. Boy's Octet: Alvinaires Scouts. Crew leader: president: Transferred from Artesia, New Mexico National Honor Society: Representative Boy. 47 Student Council, pres ident: Football. let terman: Athletic Club Sophomore president Carnival king. Photography Club: Athletic Club: In- tr amurals: Foot- ball: Basketball Clarion Staff, co-editor: Press Club: Y-Teens Baud, treasurer: Boys' Glee Club: Camera Club. president: Band Club. aigyw fam Girl Scouts: Y-Teens. vice-president: Fu- ture liomemakersi Poetry award winner Clarion Staff: Music Club: Future Home- makers: Intramurals: Cafeteria assistant. ' 454720.42 fx .L um,gH-bmw Library Club: Science Club: Intramural bas ketball: Pepsi-Cola Scholarship contestant. Future Homemakers, president: Student Council: Intramural Basketball: Intramurals. award: First division volleyball. 6'f?4w,ir r .sf N1 ' ' Q Library Club: Future Football. letterman: Future Homemakers: Future Homemdkersi - Homemakefs- Y9P0l'ter2 Athletic Club: Carnival Volleyball: Transferred IUQYUTUUYUI V01l9YbU-H3 Clarion staff. king. from Houston. Transferred fromHouston. 0 Press Club: Athletic Library Club. vice- Club: Football Manager: president: Poetry Transferred from Beau- 3 mont High School. Boy Scouts: Football. in piano. Interscholastic letterman, Basketball' Regional meet. '46 Future Homemakers. ., fm peg, 5545 WQQJZQ4 Athletic Club: Science Club, Future Farmers . 1 Baseball: Intramurals . WWW Libreary Club: Air Scouts. Squadron Pilot. Sophomore Class Secre- tary: Junior reporter: Cheer leader: Athletic Club: Y-Teens: Campus Theater: Intramurals: Future Homemakers. Awgiaiev Jliemfy-ff Clarion staff, co-editor. 0'3l"'7w M Clarion staff: Future Band librarian: Library exchange editor 26: Homemlqkerg, Club. treasurer: Girl Intramurals: Future Homemakers, reporter. I Cafeteria Assistant? Band. secretary: Y-Teen Y-Teens. program chai Infrdmvrdlst Annual cabinet: Girl Scouts: man, treasnirer. staff: Music Club: Future Homemakersq Typing Club: trans- In tramu rals. ferred from Palestine High Sch ool. r. WW 'Off-Zzx QM zzaamwww W J ,I , Library Club. president. Dramatics Club: Football sweetheart: Carnival Queen: Y-Teens: Future Homemakers: Intramurals. mmmwmy Cho ir pr es ide nt: Library Club. president. Choir, secretary: Future Homemakers: Intramurals. W F -47 - 9 ewmwwg Future Farmers. sec retary: Athletic Club Football: Basketball Baseball: Intramurals. Sophomore treasurer: Band treasurer: Twirler Athletic Club: Y-Teens Future Homemakers: Campus Theater: Senior Favor ite: Carnival Queen: Most Charming, 47 Mlyeffdlszzy 'Glow Library Club. vice- presidentg Most Likely to Succeed: Pepsi-Cola Scholarship contestant. I Band Club: Future Home- makers: Poetry awards: In tramiirals. Quang! ovefgwzfgax Athletic Club: Basket- ball: Intramurals. Press Club: Assistant Circulation Manager of Yellow Jacket: Club. secretary: Future Homemakers: Miss Library Person- ality me SWF Athletic Club: Dramatics Club Football: Intra- mu ra ls. Press Club: Circulation Ma natge r of Ye llo w Jacket: Clarion staff: Girls' Athletic Club: lntramur als. Future Homemakers: AUdetm Chmzibodmllg Library Club: Radio Library Club. reporter: Baseball: Basketball: Club: Communications Clarion Staff. Intramurals: Clarion Club: Basketball: Stuff- ciick cuck Club. I N Sophomore treasurer: Athletic Club: Radio Libnuy Clum AirScouts. Dramatics Club: Future Club: Library Club. Homelakers: Future vice-president: Foot- Farmers' Sweetheart 46. ball: Intramurals. N l National Honor Society: Drum Major: Junior Class secretary-treas- urer: Future Farmers' Sweetheart 47: Football Sw eetheart: Junior favorite: Student Council. Representative to Girls' State. Dramatics Club. president: Band Club: Girl Scouts: Hepresenta- tive Girl. Press Club: Athletic Club: Radio Club: Intramural basketball . 7lf!Z1wftI2JZ2Zn, jmwlf JMMIJMZU A 2 5' Maul Quill and Scroll: Yellow Jacket editor. Associate editor 47: Clarion staff: Student Council: Press Club: Ba nd pre side nt. Be st At hle te 47: Football, lettermang Basketball. All-State team. Class A. 47: Athletic Club. Q i ., M . ' S Q1 X 51.24, dampen: Choir Club: Library Club: Clarion staff. Press Club: Choir. if M wffffwffm M ' National Honor Society: IDIYUNUYUI V011-eybd-ll: Librqry Club. president: Transferred from Mineola Radio Club: Communica- High School- 1947- bury . 1945- tions Club: Student band director: Assembly, vice- president: Pepsi-Cola Scholarship Contestant: ' Most Likely to Succeed. Band vice-president: Future Farmers. regi- Fa . - Press Club: Art Clubi dent: Library Club. Clgt-,t?a1r11q'diAothC1f1:l:f: Yellow Jacket art staff: In trqmur als. ' Library Club1 Student Council. vice-president: Representative Boy. mafefwfw ffyiwffbdww MMCZJAWMZ ' HUM X- Intramural volleyball: Transferred from Dan- 6'L!cif!fPfZil17f! Band reporter: pf!!! Club. president: Yellow Jacket staff: Clarion, Art editor: Best actor. Stunt Nite. 45: Click Click Club: Boys' Glee Cl ub. Press Club: Girl Scouts: Cl ar ion St aff JMWHZMUJ Football. lettermang Basketball: ilthletic Club: Air Scouts: U. S. Marine Corps Reserve. I, 'Geox KIM Q lub. serge- if Pdf? ant-at-arms ' .Athle- tic Club: L-lbrdry Football: Athletic Y-Teens, secretary Future Farmers Club: Co-manager Club: Dramatics viCe'Pf9lid0'1fi football team: Club: Intramurals. Houston Youth Marine Corps Reserve: Symphony Orchestra. Air Scouts: Intra- mur ls. Choir vice-presi- dent: Choir Club: Girls' Sextette: Octette: Clarion s t a ff. ' vac, A we 440050 .Fam WOW'-4-' R K'-f. ffmff CMM 619 P ,um www fda: me HMV M fgzzezufiafr-:lf WIJCOJ 69cea,4bCQff Jf rJ,e,om1'Efy, Jfgdav-37-0 550041 jgwwfffifu pwwiamf, mzwaw GMM Bm, wfadw eww az! Hwwff' 42,1 7a,z,Zn1wd7Juli5i2xm mm QfWQ,Q?1QQ J,,L,.p,,,1..,,,fQ, Afdggb aww Wendy MQW 90M SGW?-M QQQQQ Y-IM ,94bv4-L2 iw-ly QM amy H1-Us 594112104 :ji x ,. ' K 1 ' l ax: W , ,V1, w 55,24 52,63-42 jeff. .Zwfmff Q, 192.45m Jdmzg X.- YM-'J4 fwa g, 4Jd"cX Lf!!! gag I ,i x mlfHe 7 I V' Wm M! WM! 042142 WMM nj , . 'W OZJZMQQ4'-W 4Dfw1,69fe1JcL '47!""'1'Q"'JZm'lp . - Sdnmg . . , , Whwu M' u4,y..,.' .7mQ.,.,,4, Um9"""' mgmn zzz Zzzmzl, Bw-if 7f?'dM Jigga! .ffm Fwnfwff f. , .5 ngnr.. Z' Q .WE X . . new .L,M6.wm fmmfmm oafdzafewew zymdwgwf ff2ffm.,Q ,Ji1...,.,,V QM 45221941 gif-df,-wi 4370420 P 1 Wwffawzq, ZALQLL il-ff,-'law v....:. MQ4 fewfafw gf,-4,0 aw-,, ya was ummvdb Zfiwdz ww MM fzzfhw Q WWI MWJ76 LJAJL ddmlfxmdlw, Jj,2zL17,LMQM5L jycjway Zw2 Q0Yu,,Q,,W4,,w,,, A0463 Am-,aff 6g+fwiZw1Qf 164624 aw? ggwnw Qfzwfjgwgmgbg, JXULLVB aww 649+ YMMNZJZD 431444-'9f4'544' 7-0ff':E,Yf4-w4-1-6,...,A,0miJ3'o.441fC'b1,li4,fAv yywyfazbw 505045, F W fflfwe 0, gl-5-1,0 Rwhpqg JMULW, 'V 5,53 A fgfdfdzkf 'blzfvmnnlf MWWMQ 7"""""'f5",,4,,,v,,,,' WMM! Mmm 'Q lr- lffbl KW aw gum, Fnnywww, QLLQJZ'-vvfw 7f1""7f,z4,,,, yanked! flap ffm!" ywu- X N l SQ J vrwf-v'4v1-vyv ffaywfziwu 'y,wb7W'-MMCJV ?.a5,9amE4,-aff' awww ,f,1,mf62a.,.Lg,. W g"""e77z"""'! 71561913 597-112-51 -fK3ZWZCU wwf!-W W-.uf HW fmamw .fu IM? 727.4022-.,44,., :dm-we 444421 JMZZ Wffvf'-"4Q" 4 WMM ,5,,.,.+w MWJJWM zwzm- Aww 'inf-N, MMQM Qwlww wfffWm4M2 aww WW Mm wb ,21Wf:,Qm2Qf M41 M14 1 ,- K , . W m ,, W , Bafzaaxwzei .2-:.., Co-moi' Mwzg .f,W.,m,.w Q fIf f , W .'fn ,' 'f,,..L.. Z-f' I 1 Jhgwiw ?fz'Zi,m,,fv,J,fM. Qh5fZ1ue.aev, 1f2wmwm,6w4, 632405 ' ,aakz,el0i2a13-QZZwfhfafue,E6 ' , 'Qnfnaf ,i2wo5w?5 foo 20lz4f6Q4f, .9CZwz,fnznn,Zefwafu, Wmz? , im ,5?4y9?, fgkknof, -ZJZZHZW pwgmbm Q6i'.v.ffv..f...ffW 4+ I x mm- www' eeem Mmm- . QMW BMW gpgjwimmw Eff fffyimvfff EM fait! fvgzaw Zig M " WW if ,,4Z,w,.J 4 27244762-ifavf hw I Wawfffeffw 46 1445.1 xii? m'mM.Ui.m., fmwwgfx ..,,,.,fm 5' im.. um. ge9.Q,.Qg 94-,qfmoi oz!-.5-,,. pp-. -1qn,g,-ynp-ty., QAQAALL' 9nufbAwmpQnMmm49-Uimubwlibnmioebmamzd WQMW, www Rf.h?mmmmWmWmi5s?fgb M Www Wm, Q....,. f1.,JM,.,..,,Q' m..nn,W - , Maw ' ang g,L,,,5,,, 7ZLf,Ub JMM' 'dw l""'i "'5'- gP4if MW 7nJ9fMb 1 ' AMW 5 l FA xx - , . lim my . fgfgivffg-ofna2Jc1ni.Df M gQ,,,',,g2,Z1, 042441 bf,-gf-' QULZINJ, . - NJ J. nhl!-14710121 jawhdvfwiw ,'faf54!fm, fam, pf gwdm wuz.-,U ,W 5-",5fZMw,' wa, M7 J,,,,g1:,gJ 05 032216, Human' 6iZy6',paZ1mJ,f5 qgwm 0.fQ,m2fa,,,A Kagwim, we .mamwfv www! ffwmwffbw I GQ, me nl - ,. nk M. ' j gmmdf 0 K A , E 5 . -o Iv! Z Zmir, 04Mwg,56f,,4,dQ4Ae, W7A'iLb,?wJ5em, vida fer f 1fW-7wffwif-f,dfw4Z?z2w H20 fwyhw Mwmoaovvf Muna Z ZZ Q-Lj 514441. 50 ze, 444, 302.0 ,thu 1-fa. MQW' muw - 4na,afZ'Du." Jw,zfZff izi:yfi'26-mM CWM W ?if,',Z'Z, Q 50' -Ziefnzewf ' Baby. i f "P Wg, f .gin 0 af, 7' . , 2.1! , M. . .-. if 5, 4, vw"-ati. :jk f L A 'E 1 Mlm A, E 2 I-m"f , l FAH 5, k a-wrvha' fi! -' j' J, -ff - -wg, A 7 441 -V1.4 1 f P g42g1fx. 1w ,gs ig ffl,-, whiigf- Q ff- 4. Ifw11w'4V'fw 2gb'N' ...Al - .I D fl' HJ www WW fm wwyww - of Q! a,u4',t7n,.4, Z4',7,,a,,,,.4 mmf" 'f Mu, wb , Had! 56fnw,Jflva4464.w,wU H V' 21-rl. 1, J ii 'lx li X -H Wm X Jw XIV JA. ffywwfiiw ' Unit- dx 575wm a4v6.5!5:n,'JwZ?7,Qwma1r I Zd .IdlMq95Lv.cAn-m www" V.,QiILq5 W ,Q?cm.0mm, mm. 4-5 yl'L"f1 - - H- ' ' V, mmm 'W'7gf,gf2fwwc9'43rrync!Qiil5vrhfQwvnBm.7-0a, ' GM I , WM , mv 'UJ.mQn.umf1:lnJm9il fwfrguolawqgufo 65244. fucvuazw fmmwawf fmed aww mwah mgywwwv, ft. a ' ' x.7ffu'Q-Z.uneLJf.alo Qu crrgam. - fj'kJn.a'RSMw4"'74' . . E 61 U -x ', my E H I-I'IQmMAJbe H, , ,-dr. 5' . -A, tgjbit. m,.mdf,,W,.. Mfmm WmMW,Q.M,,Qfg ij- Ck 0-yQ,.m.e,.o, Qu Qfcfmzzv o9a,rwo!'00aefuv,00dna,,Z40lL4,Z,a,m ' A I 6wf.7QLUw:n3,s'f,20.,Ac22f,gga,,,, ' dzdcwvzpavd, .zAwf,4cw.w:a77fw.4.R9mw.,, ,efwu Jeofwb .:k31u'Ipp-MJrQMJYrvwwv.nwvc9x -h-0v'0r.Anrb I-WMD 771.39-Qui'-.Ao1.ka. Non-rmo-S1 - .JAP fAmyaeMvMimmf4zz,fZit:a, mf A335 Wwwa flmido 50426 56 , l V 2 ' f Y ....b I me L:,Nlx.i 'N ,Z 1 -eif ,. ,ni :A . :Ati 1 Q fgajz mx 5 4 Q ZZ-M, fwvvw J f ,Ab Mudge. 5. 7. jimiwwwm 3. rn, afruaurzgnfl - w-441' l if S uw C4 . '- r QW, EFQQ My MMWZM, f 3 wma ,, J mm mumwao Zi pifzfuw 044 jqvnzaof fy7ufn'ZJ- 4 A if . .11 1 4 Y Ji W Jam Wkbtiw ifhiaf g-7'-1 1231 N AFULQZ4 441 ', . I' N 1 'rf fflfw v ' H f ' X ' l , if 59 6'?JQ M 'JZLWMZ U., ..Ma'i'. l IT ' 57741: 0?J0.. D., , . U4Mwmi ,amdplpcaf , , ,, Q 'db WW ga avzfzivzifmi-,cawbt fgwfwgxf' W -'P ,276-pd Jana! Zpwbaxfwlziwv Q'L7?Q'-'Z..,g ww? , n digg' . my :mmmaw Wmffg M3.9Es"0TZZf5Qf.l'0fV4,v EEL ww Uw :Eqwv mmm. Cwqwl iffswmfaa. BJC' BovJanJ3.o,,yuO,Q191mfyvvL' I ffl Mu-vena' O Pwgmmwmmw 51 J V . Z E Z I 704.og4.a4-rv at Cwrunvn , annum? 9, Jake, 44426 Jafndf 00? . eammvfn .mv!?6'-7-amubv-4.1 056066 agb af cvfmzfnk .4MJ,i,AmL,.,,9a:z'fxcf,i',k ., ,femvhfn .:9,wQe,,aZaA.4,p1f.ea,42l.ami-. G7- , ,- , .4n-LA....-k... MT. . , ......-g.. . ... ef 254567 fHOHlZ wI4L5M 17 3 19.20 FQ , 4 Y rw 4" 5 oo M l IMI. f 5. , uns.. AM-'sinned Dann-an gras: or ' L, - W U. k jmihfl--1547 fwMnQifQMM wmW iff? Ziff Matin? llig Ill 'Q?m . , M7417 f" Wwfwwmnwfw m17AL,m,L,w2'L 7 ?Z6'ZgAMbWE. "' 0078111 Malaw- ES. M M 'H' ,, 3 I A Ln 2 'Q Q 2?mfW.,,, an , Www Qa.cl21JfJq,u.a.aL194-'T mm Jhfwgwy QAWW gfw -ma' ffM f. f-W :miami Cl.Z0mJ".Zum-safcv -, ' . ,9w4M m,jwu ww WM S-'wwafne-Q1Pf'Edmi5046v6'wwk ,Hawaiian-H 5zzfmWW,i..,,.kw' , aD,z4mSp,wm0q , .Wag ,'i.9d'.mLQ" M 8,,,,.ww-fmw my MW. ,.,,.f .., W-'Mm f " '- 9 ' T Qohmnibns, giyiil. Q-cJavu"aJ' "7 "A' ' q : 65 X ' x ,J . 5: 4 k A ,. - N 'C 5 .V A .ri - ' ' 'T17fQf., A A 'iw jf: K I ag: 6 INS dM4lZ0ovzllZ!01J'f 5' . ffwfzwm Cnc? en-nf End Ju-L6 861-CA Jack' J Jag!! 1 i 9 fame ,apcmw JM! ZQZMJMM f 5 Qfmfh. 4 MW 7551 ymwfzwg, 0Qm,2M'mf M QM mffiw fhwwz. U7 .46 ' s C. 6 JAL QQSM., gL1LM Qzwfammu apunfgru m,e,c.u-ru.-9. ' ,:9"2:"H 1pg:M,w?,vm5,4,f,,, Qliwwv 'bm o,eu.mD ' ' . Wm an-M' ..3D.Lmcf,4m0:t:,emf,0J01.03. MLN. e?,u.Jx.e.. ' ' W if-'Tin as - haM.bugh, 0,,b-vruo. lien 1 'Sv wmo,:.M2u,vm'H,muum'Uu9,,HW,L' I '2UG4-GLU-7C'l!wJ'l-Q1-0 , 904 'cn 452MAQ2ZQH95f22w2Zeihezwaf wwf Milne! Qiff 29 36 iff! 3? z5:5'af52?z M2 2425- f odg4 my-P lafmwfy ,,f ff, ' ' dfmrv gn A 5 3 gg' ' ' ' pm 17 fff ZQQ ' 5235 39 39 Q l lo X6 ,Qgf 37 27 61 Q ' ... u ,24M,wzuewwf,m,eu MB dmfwez, Gim V b P 19 0A awww ,dw ans. 4.,,,,1,.1L1uW dZ,Z3Q.Efw,z'Mrf,iWWfjz'm 5 , f ,WJ , - -, dlL, 41.1.6417 E , f WW mfdiwm? Z,Z?,,.,,,,. 70 I. I awww pwwym ,-2'3" " ww' a I Li , :ha,of6.cwwf www .2!?3 jvW'.fQA0g .Mv,ff!wa.e: ww. .awe A20-PM ffb' 'zm,M'E'WWWf, ' 4- Cfwww5w-bo4,w,.i1iza,Jzammf f , , , V 71 N .ima Qffym-za .Mmm Ll.J"G'fL-illb frail,-P 7 'YIJQMAH C0-lQ.fmn,wvu:9x dmwmbwb 5-'Uwi' wJ.15f6'w, wean. ww. 03-vDv.J?9.' JZfw.rm-UL. at-um i' f y f 4 WMWLJW MWMWWW gi ,I i I 4 1, 1 ' ' ,1 ,' ' ' ', iff' Ili . I Wh. fm. AP .U W WW' . f . " - ZZZWW AML lDnio7ha.1uu WM , . 1 vt. ,. .f. .,-J. 4 .MW '-"-- ii'-: imvf Q 'f "af, 'A .J ' l "ii 1 5 "1-M '-u',,,'g:" My fvfw V M qw . ,, 1' . f' 1 M i by JTQQ6 Qi, f 3 g1m'W,,,,,, M3 ?,,,g,,g'-53' 3-wewJg',fw'4'.j.,,..., fkrrgf 7mL"':iS"2f'MMaL www ka, ffw.M.fW, mwww wx MMM W mH5xr1'v:,'1 y..+,nMmzJ gmm ISM, mu! 9 L... iw MJ Q6W7?zffff:,,jJ G1ifZJ5AfUmffrJ Em, mmm fxqfmw U,u,?44u427j14, Q Aw-uMJuJ fm . 4 f 5-gp. xmvmw aeuzw 4333:-4Uw aw-M10 w.,lL.M.1 7?:M.1,w.,,.f mfg egg zkwg.,,h,, m amd, ma, exzfw my wav WMMAM, 5f.f',,1:zA,,fmf.::: sera, ,wif 561112, mm.. 49if,,u awww wma d'fM"'Jw,,..fw 9 W Q Q xii' i U N Q f Af . Y ' FQ ' . ' ' ' ,. ..N,n , .L I ,, .. aj 1.5 X 9 'S i L V" x ,-Xw'I,V b l ymLf Q Q 'X' X e fxf N1 Lf. QA-1"'f"1.i ,,-5 3. xx 3 9:2 M , 'fx 2 gd Qflovrufj Qoofrru Qdwbmf 90145:-1 KUMU7 awww ami gill 19 . an W fit K P' ' e V V x W, ,M D , u k .X A A X , . ,W,,,.,,. L, JM J Qx,,f:Vi , S W XE: , V: - . 3 If Y q EI! '. . 4 7. A R , VI. f 'f' 4 16224 KX X . A 3 "A. :l 1'gf '?fk? g'?'Z1'f U- r 1 - fg 'M , f gffiffdm gjjL3fm.164mam1:M..y?4" 'UfE,, 7?wwffU3Ia.Mwu..we,Wd1f.2QZfjZ P . W 5'1. ! K, ,, A Qx a .n 4 X 4 Q x f X NU 1 2 A I 4 1 1 Q. i N ,s..- -, My me ,Y am Em, MMWM mu, W 55. in is ' N' fviff x f 7 I Q g X V I1 ref RH I pl 1 - 1 ' -? 3 4fn"':x, mst MWMMWMMWMM wmwfimlgaexv wha, Ccg,!4JfLZf-fvwCQf f K J , - Q ' . 5 :A ij I, 3 4 A x Q, .,A l.'. if -W HA x if 5 ' -A Q' +7 ,M -,'fg2qgf1Ei1: ,f' ,4- ' L. 'mf if I Q,u'f42 Zwx A. I EW , ai-Lu .ff i M1 if xfismfk . ' Q - h 1:-2. :qv -: KX N., Mgr' . 5 Ek 2 U 1 A , , gl l Q ,, Q :Q J ' ' 4 4 f , ,., f04g,,,,,,4,0EuDb 'Jfrw Q I W qi X W. : . R ,law Qdamu ' , V ' fvbq gpg - . ... 3. SLAMJ fgmwui a.m..4MJ,c0,M1,o Jpfgug Amd, A Z"f,5,-f.l,'if'Jff.a'fV.,',C.,,'ff'7,Z5i'.i'Z, G7 dmv-15 QZZZQW I . I i I Mfg N r ' ' M - xv X li! W fismwlm L ' f N . 1 4 KLM Apu-ull! Q i 3 ix Q -H .V iw M2711 wwymp 4 6.3 1 ' X in A "', ' .. " 3.41, 0 S ' ' ' M W", if X . Q. A SN' . fr .1 OQJOQ - Ig . X w we li fu , X ' Me X - WMMW 632235250 241,.,.h Iwi? MQW . . . . f "7 i Q QQ w if -. , JY LF Y - - lf Z-320-441 Cl.: Z4-ZZD 54411 . - W 9' ' W! I .nib ,bu,.t.-.4JJ2,J..M1- 5 . k, , if 1 ,, fa- -f' as v , 1 febuldwv Bfwalwf UU4LL4c4J J,,,,.,.,.,.,,.z, - - ff-ff-MW Mmm Mm 02-My My HHH 75f7ffmf'1" fm iw? ?W,.M,,., , I 1 Q ' M 4 , A V-.v A'-.. . , , Q., 15 , . . f 3 XY, fzf 'P -nf g,+i,f-Ag m 1- ,,., A fri 'gg 4X ,ff-. awww, Mali 422,- dwD uf H .iii DJMJI, ' , MMWAWM 62,M7f,,f,,r - 'ww ,Qwv QLW J 54 Wmfgfdffwmfw . fw Mff f M WMM Wwawizzzfw M 'fgpwu' ,I nj I .K fifj 'E' 'gr ' i ,J Jdygffdyh- Bm I J . 4 JW f . Jwm Z Zbu.C.F W . gfffnwmfif, .Zn jd- fzmkzgfifzpfy MM 84 ' WMWHUZZWD WWLJMJ MJMMLAL- e- L? lun 7f1,Z1,,,V H44-dl' ' ,q,ZLgd'g A , .gffief I ga"'JM7W??fn,b,f,Q5 1" ..,,,. I 5- -M-- ew, 25 I f'ZMfiM JQQW MM, amd, A761134 JZ wQfMWfj33m LQ fmfiwww ff ZZl if , ZA Anan- ,z:A4, '-, Jw . , Wm f?MfiflMg?ffMf2 g..M --f ml my f 77221, Z E MMM Mm ' !4ZQfmwa gguJ,1X"7?!4"'U7Z2lbZ,1'zw 75-QIZLMJJLZ-ZLUf Jybffm-M110 XL WWWM Wwxmifzzzxa Ei I9 4 7 Z MMMMAMWAAMMJAAJ 7,-A M1 mm My iiji-1:,,, Www ,JMLM7 4,72 41.2441 waz. fwwfwm 417-7 fm Jiizwflfwggww 65Qu,b? 'wg' "Z?y?,4 0uJ'fZ!f4,.a.4J4L! ZQ,,,,U!4, Jay. if 99 1-mg1. .i.,7'w11.'1Va f ,J My-,wv-M mmm-X-L1 , 1 . , X 44 ' . ' .4. . Q 1 WI f 54' I J, if1..!i.A5'-I X, If L, Fig Y fl 1 M L V ., .i k we Y N .f1,,v.', .44 ,Our 1 "V " 'FW .J 4 5 40' W, Qwivmggwwm ZMWQWZZYLZM . -inf I 'n'! -' . gh ffzwwfwf, JMWMMM7 PM Awvffzg, QMLI Afifh Mg. JMSMM-1947 7 dAb .' W? WW gym? wa, Jim 0,14 Jim bww nova, L Avi? am,- Mwfww-!'f,2f C?fa,,aJc1yrLLa1 12,4 ' AMWW7, X wx, 1. , ,L 92, I i . ?gfZ'7f ' L' L5A', j f wyiy fi it B I94Y ' Wfv gh M. .QW Ja.. 6mi.W-.VV95? MMM ' G eww! -Kfiuuz Gm7PaQw.fg,mJm,1L. ' ,QGMIIZ 71-sf aww, mHmUB9 iE?MHMz3JUMWW?mQWM -' '6a.JuI1mlL AAP mfg' A Rh QM ' O-1 www ' ' wwf 0l V 25-gl., QA? Syn-uwu.4.a, E- -5 31 W c.,R..,r1,... 49 12, Lb 298 12 VAMM fi.-2 hgnfpfv 2. 5 ?f11,U,af-o Muni-Q: 759 20' ? 55 -lg 3 . n-i.lg..... B Abyfufwfw c1fnIw,aaJ A'7LamJ. -2: ,LV, A if 'Af' ffl wif? il-. Lgiigisi "FJ ww Lib: 1 K f pg. Ki if A ..,, ELM W. Y is we x K 3 ,.,V h h1LA.,,i K ,,h- .,-M Wag' Wm ., Qmn M - 726 JF.. if A, . ,fi ,..f'5:'T , f1f7U f .,., K pa-.ui77buffiv 4x lwwalow A-afrrliomfnafuaflio JMWMMM d,7f4,wAJ,r!-f JQMKWJQMMQL jo ' 42Z,,.,',,,, ' ' E Q WMf,,Qw, Qm'Mi?Qv fwfww W QQ QM, g4,,,J12z,m . 7Ml7 QWLWMZ4, Q3 A HHN! 7241-Q1 " WZJWU Zj"' t 55 , 86 03f17+7-QL fmaffg'-4? J Ziifiifm ggglffw JM 4'ZZ'?'lj,,f 'EIT AQHA? J Zffww' ffW+ ,1,,-,, 77A,, ,, ,M,.. . - MW gLjZ dw, -.if 5470 I g ':'hM2"'z'77 . .. V -- -,-- , - A- L --4---f--ann-an-. Jfifkz-A14 - QU- LIT DRESSES Fu! "r.:::-f nf'i"'L4 G' Fi' 5 ' IESSIS M if 'U mv 5' Q ,, ff S A 'Maw W-mga any an-49 wg, 2, Z0 P zgwggobdawqj, M 4 W 1395262 mam p . Q'N5Qa,o2ww 10' www ggepe,-amz Q Bill? JIU-fre, Evwvnanmz, tgmwbfmpwt Uibfgbffjzbw Cwvoamaf '2fa,E9zq,, , nf ads Szmfawvfk 124, Jzzm, Cgowzsmeszsw ,z,1mdj D -BMW! E663 QQUCLOQ M 0,4 CWLQJZ, SJQJYANSCL fox aliowc 1DAmfw!5O 605 Dwdm Czmnofw Qrf-goofy, Cbmgzaz-Ozczdfrw-51142, UJZQCWJJMM MM www Dwmz QLZQQ-655, zfffme Dzmwfez W5 ,Hoffdm . 57 557fW'Eff?i'55? , M fif- 'Jf if ,.,, 19, was ..i,:f?rf-, Xb y wmfgwf- 'A . , bw ffumglgfkjw 7 .Qu . ,K A V ' V' K . .T ,ki . if ,gil Vkk. N 'gk K W ' A i, ,, X 1, '--L, Qi , 3 NT ,,, FRAZEQ +4 w 5- In -...,,.-mga-A... -sW sk -- X ' 'Q 'R b W., W X """""'-vw'-..1T.,, km-M ""-'--....,,A ,V ,A A i Y C. , K- .3 3-'ml 'QD-C 1 +'-1 'FF'-1'e"? U ii QF MQW 'ff Q5.,tQmC,. C700-OL Jalw wwf lamina pfom 2 fam? 50-f IJZOO 5 QDZECDCU b0W? ffm Zyzwom QA, QQMW :Zww-cv di! Jag ffiamdf W DM b aww XYUCWZQQ W" 9 fiom A50 WXJQQQ Jfmwf Cfwffww gowcmloxywwnwzw JW 1409 Uofcafon, mom ,wg OZDMUWQAQCQBXTOM yy h ggi? 09006 Coak ,fffaocvfg wif' cz.5,z9QmWJm QQUZWMC Za'mVgWQ'?W7 030552, 4Q,Z3ffL6Q7Aff.a,4,e,Jnmwaff?o-4A ,411- Lz,,,w.w you 6-4Mz,3emy.4ze0w,mJwQwL MMM A7 qw-WMI OL-fU'5Y4Lw57-41 Qjnrmz -f+'96AW5""Yf""w x .,,, , ""I-.XX 54 2 i . . A . an as I 1 1 Y i 1 1 'UV W I M 'Q X , Q Jw X' vb Q 2 , . .L .L ,5-,, I- x 1, ' s ,Ms A at - 3, K JM L ,,-' Lv '13 4 r ,Ji Vg xg ' iff! gl 4935 ar A, -Q R sux if f ' , K f :xi 4, s I ' ,Wy " . Ax 2 Q wi! 5. mg N 'Q X --ar a -if N BT Sinn'- 4? Zfle 'Zfbffflf WN - - - .U . 02- .1 'L z A MM b.X..V I N Q , .h WL: ll m 'i -ye W .' Q ,Y 4 5 uf at -' K UK gf- Qi zfi'5?Zz?54'3W W?jQ?pi?Z,Wz M W W' M ., QZVAJZJ ' , A ,, md- 4' 17,4114 fi Wim A 256141 114.0-ffa w,fZffflfQ ,WMM ,wwf ,gwjgv W 29 . ggi?jIA7d29f!!!Q-jAZi Z2fMj0fW 65771244 , ng 5 I 9' 1 5 4 x -ww " fl s 1 B v ,4 N 23 I ' gs 913'-Mal? Q Q' if 2 ' 1 "5 S 4- ' f' 5 ' -' ' LW- 'lfiff Q 15' 4 41:4 55 4 ' 44 5, f 5 Q 3 SQ V 9 5 '1 f S 535 a , vwwffv ' 1 ' EEE Q- if 'M' Y' 5 i me iid. Q' f PW ' 3 4 T 4: T 9 f hy 5 4 R X Q, , 1 I ' 1 5 W' iff! pi Q f it ? , B 2 , J: S, y.,wbfvmwwm2vA,L5,t?.,fWa 09-W-400 5 .- Z., up ZZ .ZZ ' ESi4.iiSfiB ,bww x n ' p mm , " Lk '11 K-A asv V A Y, , A y -1 P ig ik, Iq.::: nazi: : 1 1 l ' is r---I 613' NW"AA I . iff ' . , Co-well ,Zio-H fvwv-J :Jw-4-v Val 2. wgfulfivu o7wC4a,14LCa,mf,,f-947 QQK, gy? ff 1 F Q f 1 . ' X K f 555,41 K 5 R -ff W V Q 'Tw L? Kwai as , 'Leif k 5 7 L "'T7T A55ff'l'Q , .jk ' A' '11 15 xv' ' -. . ' ' v 5 v 5 6'57lqWj,,p Q ,. ww Qffasfhs. 'V V 'V'-1' ww-w. N ' .fFki1W.l'l1ii'Y 'R ., v vg ff , ,Ti W N V q,RsVi'.x f W i. '.,M: b M wi-ls-di w-y , Y .V Ji ,KN4 im. gh ' at ' gd' ,WV M . if - ,. ' J' ' f 5 I My in ' 3' Q isa' J' i.'7"3d" , 'N + "" A4., 7-nc N cj . O7 Jaffa' pamld 'J I K . -A , , iw --h-,M 3 3- ,V X 1, g,, v13jff1,z. Qi-Lzc f' - df 'w.,...,: fn ,Wgaf-6-,QI , my L. i..,,,,y,.N.,13, , gsm' ,wi X ffm f3ggkgK,t,:gi,y ,gp y,igw ,3 +2 by QA , . .N:.,,.i, mfg, M, gm ...4.. , :Y fl I Q . i ' A A 5425554 jifigii f ' X 'WM .4494-A U! WWQMM 0-1'fJ'MH aww 77vu.Md.a0MAamf-?9w44fZwJ5 7m4,52Jg,,z',53a,,fz-L ,zggu W-QAWWMM-vmmmf meffhw f,f,,,2,,,,,,,.,,,, ivnkoft. M94 fczme ?q75z,, inf. . V yy QVE'-'I?Vjtki'V I A ky- -gag A '. H Si, ' Qfv Y , , Q Y- A A 3 'F gwwwff X34 if 'F fZZfu, QQ 1. X - L. 'Pl 3 .,..4.: I. azjwclfiw 6'dcLu,, auf-'fZ..,M1, ' 400443, W,,.g4,447q,,w 9.,,L.'g , -ffioul' V-rwtmk dp Z,4.?...nz.cai, Mv mygg orwl, '7. ,gfgfn-u. e,0a6oiI.,2J'zf 5 fu, V7'lLLlJ'Z-Cf: U-MUblg,ifruA.H.S. Q aku, aMg.,L4frCtw-710-I uf 1-wwf 750 -3-'--f0-LU34li5w5,ef,,fZ!h0,?1z000vo,GZzam,6Lz lg, -funn yowlvckci' A474-Mhwrfwnfau-U3,77u. JQJQMW? X 1 070101, , ofna Jawa.-.f, aelkhv, O7.l4!a.44 l in - ' In 1 772g-o-u.Q7,Zma.Z r N WMM75 anaemia M90 ,Ja 214,970.10 "yw.m.f,wMAM4' Jizzal .f9wzQ,,' ' Q4-,Q Lf, B X501 ,50-mira-ul6, g nn I i JQJW JW 21 Qfffwcefry amd 77'2cmLaZ . x X. fx. J QMQL iwwwwfw Zfiiiffy JWMA :D,,,zzw. JMM c7A.4 J1z.,.g,pz,,,., Alfa Wflfw'wfZL?Cw-45121 744,30-aft., . Z l , PQYCZ .gj'Zp-4LvaAm.ol6L ZWWMQVE E, 7wf4.77za41?f ,cwbd - awfeowffgiww k0W'I . - - J m.ua.Jmm,W4 liduaggafamwam amd nu. G-X495 M2505- ,, - Sw-1-WZQZVKP 1.Qf.ewCLuJv1m1b. 2,.ug0'rw aglmmmwwmww imvm-fm 4.Tllw-ISL. 96-Nic P 5- Qludf ' Q0fyn6,Dn.q.n U!GUm M'F4JD n f N af f ii :fl 5 N ' Q I I + 4, 3 -g' H QQ aw ilk, . Q, f' ji 'M 'lQ Q -qQ'w ' E ' A if Y l. V P L 1 N, 5 j 11 3 V 1 . ? Z .I 'R ,AN K9 wwf ITPWQMM' A J W-mzdlqig 15 'F Aa?-ff M I daaw WKQ i SQ WWWWWWZ 1253! M044 WWMJMJZ SK A 452 F L U L x s 59? ,5 a K w M TX T TVN 2"1sg S W " r A S, ,Q ' x ' ,L 5 xg L 3 K L - 5' 3"5ii, " 4-V ifikimi I 5 . fx . 5 jf? nf " S .ft '-fp-3 R viii 'P' ml , G No- I" 'I aria H G 'fw if QQ gf ? 5F',7'ff Q rf Y i 4 xi A x5 1. 1 H, ,, X. --g ,Im . .Iwi 1 : H' 51 iii 5' . Li- L! v A W. , .3-A 1 V it 1 ,I If .. r -Vx Q1 F-ff 5 i I1 F . I X P 1 1. v .13 .f., j- . I QQ 14f"n"' Q W mi ' 5.Ul'It C D- cl al -waysgwefll beg Hail to the SC bool We fovcfHgf-gig G ,C on St tp thee! I r 1'- E55- wx? 'iffllw 4' I ,Ea N ,Z-


Suggestions in the Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) collection:

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

Alvin High School - Yellow Jacket Yearbook (Alvin, TX) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.