Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK)

 - Class of 1923

Page 1 of 170

 

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1923 Edition, Cover
CoverPage 6, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 7, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 11, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 15, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 9, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 13, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collectionPage 17, 1923 Edition, Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 170 of the 1923 volume:

'97 P I 1, x sd A I Pow Wou 19 75 JR Q-3 If aa' 'gg' iifbvuur 3 xkahsff T-Fd ...I ,I f uk ' 1 5 i TT -' Y' X' Q E xii .5 ' , x I xx K ! fX'r Q A. X I o X L- X ' X guy! 'im w fl 7 l Hr XX 'xxx L Y-Q f, 1 1 1 QF ' , 13 M Q : 1 A., Il' V 5 M +I 1 If ,m-f. fluff. sf 1,001 g , - V AV' V fl? -ie'-f 5 --i- A71 'vw,,'fh ff ' ey f fm'-A1 -S' F 1 'VR 'N Q l I JJ f 4, Y, f L 5 ' vi . X f Vi' ' :-QKXSNV- Q J , 1 K- W-1,.m f ,J f 'H Q I , I 3 I . i 'I'?11'4' X IH i 1 I will 111 will XMLT1 J I l11IlliUl"Q, Qwljif Pow I4 ow Q7 f Aw 111011 8411011 'i 'i EEST' M 11 A' ' 4 Q- i 15 N iff U ,U f fl J ' J "1 .N If .1 Of 1 - 3 1.4 ,Vx 141-lrJXc,5lrn ix ff! J," Li riff' f .nf 1 , ' , D K - 9 EM. Q ,f if I-r' f L41 A H H I, L: in " kxi l- LH if ' 6 5 1: ' REVVORJD f ' I' f' "f ff" 11!111,1 11,1 1',J11x ,111f1f111l!11,111 f 'X 1 11111 '11 ff. U111f'111K 11 ,,11,,11,1 ff f '1f11'11'1 'f1'111. 111 111'1'1, 1 '1 ' 1 11 11 X1 ,V ,f,,,, 1f'111x ,I,11,,' 1,, '1!11 , 1 1 ff11'1 N1,'1 111. 1 W I ,lf 11,1 f11!11,'1 1l11f1, 1,1111 !111'l1 H1 I 11 1 1, 1 111111,' !1'11',11,w 111 x,'1111'1' ",1 11,1 1,, fw- 'WD rv Q N HSA-I1 f une, , x tl? f Ln 0,1 I 5 9 , -1.-lf .,.,,1 Y ' ' 'N - ' 9, 5, .J . -. -4 V. X " I ' ' , Y'-' 3 , , ,, ' E -s L 1' 14 , fl , 5 . ,E W. ,: ' 'wx "Y .R.' ,, , ' !f,Qf.:" ,, ax ' ' , - :"'f, 1, V 455-' K '. f-.mi Liv. 5"K4gv ' 4 , . 1 ff, 5 Q t?fHF"""" ' -" " . .MM ,. A I inf. ,XI t ' I. " -' 4" ""1-.. ,Q " Q 4' E '.,-- ' fi 1 i . I , . DEDICATION Q MR EARL E SHELLY X 2 . Q E g ! It Q i i ' f , 1 P 3 1 5 5 Q 2 5 l S - i 3 5 1 2 1 w l 1 E 1 K , 4 l A '37, i H - YA---WMAA-M N. ---M --V.. .-.....A..Q.l, ,.f......,., -'I ..- ,,. 'M' "" ',-.-., . .. , . .,M ,.,,,, M, DEDICATION fw I ! 11111 2,0111 N 11 ff 1 1 'XX I 'LA J 125 '2- 's 5 62' ,E-M.. I 111 - 1116. 1'f.KR1. lf, N111'f1.I.1 2-v f' 3' 11'11111111v 11111111111111'1'111Q1111111'11 111111 1111-11111'11111'1111 7 1l'1V11I 11If'N11l111'111.Y,111.N11'111'11111111111111 11111111 11 11111 X14-,I-'vff . 1111 1 sj11'1'1'1 111' 11111111111 1111 111' .111'11 111311 S1'111111l 1'1" 1' ' 1 11'111'1'1111'1'11 111.1 1 113 11j'11'1' 1111111 11111'1' Q1111111111111 1- 1 1,1 1. A r ' Q U11I1li111L'.X'1'Ii'111S. 3' A .1 1 -F., . 1111' 11111 1'111111111'11f1111' ff' '- 111x' 111111 1 f j 1 Q . 11.50 1 1 M 11+ 1 ', - 2 i .7. 1 111 1 1 .ff1 1 H' or 14+ f , 1 -- , 1 11- v 1 1 7,1 , . I QW W4 ., L 1 y1 '11'11 - .f , XJ x - K 1 A - A 1 ,li '1 1 1 4 fl ' l "Ci fl 1 5 .--- 1 ! fl' Q f ' ' 1 ff '-I a ' 1 VT. , f 1 1 V ,. Lv ' - Q f 1 1 - 1,1 1 - 1 11, 2 1 jf , - ff: I R11 11 V fry' X Y i ling, I X J A . , ' V, 'nfl 1 ' - ,I X k - - -- W , '- Y ' f3"J -1 um.. 1 ii-5 ., 1 kj' X , - fa- -1 ' 1- - , 1 J iff- f'1 F it Q in 1 1 XI X BUXRIJ Ol l Xl Nl n v N x QX I xIlL V-. N H111 L lun 111 X l K J 4 Il D ,- 4... A Q THI-I 4 AY. ' .V " EIN' H "ION, ' l'N.' '1I,I'lSlI Sl'llIYl4'lf slxwllll lu- xxrlllm-la lr: lrlrw- 1,xllrwlN:ll'il-V ilu' rarlml' ul' s-zlvll uf tlw Nl'llllH'l'4 wt' Illl- .Xlxzl l:41Ill'4l ffl' lfllsnvfllllwx. I'llMlx. -1-mi-1 fzl- l'l-na uw XX1U'rl'm N :lrul Iln- Vl'm'4r'!1l liml--l lvl' l'1llz1w:lrw: lm- l1r1'lfwr'mlllj. vll:lrrl:ll4ll.ll1.1- Q. ll lil' r' 'lm' hzl4pr'111xisn-ll rlw1wl'Ilh'i.lr.i zlzwl pl'-ull Win- Xfllll M :wZ'l:l!'l:11' -N 21-' iff- j. .lull girly ufHi1I'L'lZf.'. Nlr. .l. ll. llr'iclg's-J, gm-silln-111 ul' ilu' lluzlml ls um' ul' .Xlx'1L',' ll-:llllllgfi 4'lllKt'llS. ln l l'Hl!ll 1rl'Svl'kl1'vll1- li :luv lvlllvfl rm-llzlv-2' ul' Ilzl- liwzlrll :xml 3.iX lrlxxg lwm-1'al-ram'1-ylzllvlw l lllm luSlv1'2lli Xxlll1:l11Illu1'lIy' ullwrl l-nm' lr1ll'lm':lIs- 11'11'X1lllllN Ml' lnlllq' wr'g11lmlr!lxI1':lI11l11 lvI'x'w1'!,T 'lXr'r:iw"R4'X lrrk' Xlllllfllll.. Nui lu llllllll wt' fl-rnxlw if NIV, -l. AX. lizllm-L, x'l--ml-plw-finln-:xl ul' 'llw lillzml :lull :l nlvnmllm' wllw Illrwvlxgll pz1'11sLz1l'l y' :lml k'UIlSl2llll sm'x'in-4' lmf prwlxwul lnimxl-ll' :1 frm' l'1'if-ml In wxl-ry lwy zmll girl mllwlllwl in zlw lullflll Xl'll'l4'lX, IW. ll. l,. .Xml-ml, .NIr'..X.1'.I':u.'lX, Nlv, .l. If, Nlf l-lt".--l,. Nlr. NX, ll. l-Hluxzlx. 'r'-:lx urn-V, :lull NIV, .l, ll. llyv. vlmrli. lmwl svzwwl :l wm:p:1r':lIlvvlj: flwrt lllm- llm lmw- zxlruzuly' Clt'lllHI1Nll'21ll'4l 'hut lllvhf lull-zrllw lfizv ilu- pl-fmll-l1t',Xlx':l:1 fl-lwfll -Xrlvlll wlllvlm is :cv l tw mmm- in ilu- slztv. 'l'l1m-xv Q-wpl-r'll-111-ul lrllNllll'bS lllvll rw-:lllzv llmt llll' l'11lfli1- Sull l is am lllrllllllllrl. uni-'ll lx 1-rlillll-fl pl ll!.lXt'!'Xf1l bllfl1Hrl'l in 1-xl-V5 www lm- Qtjxzlrwl:ln-1-.-ifrlflllfl-1Elr tluzlg wfllm rlrwgwr'11xfwl:':lu'vll1I':l Tllfwl- nl -z xxili 1-rlzllllv .Xl z. 'll lllllllllulll lu-1' pfffitlllrl :lx f,11+-fll'lm- ll-ruling svlum ll uw ut' lllxllllllllllil. ' All in ull. rlllfll'IllS. fzlvuliy :mel vl2im'ms fn-Al Ilnll with llw guvwwrul yu-vsllzlzzwl :ln- lillzmlflt'l1fflm':l'i1ln is XX'4l'll'ly4vl'lll1' lw Vlln-XInw-41pm'!':1llw!1,:mil tl1:1l :lf lln- jw:u'N unw- urfl gm llw lmge :lrnl u'lr'l4 of ill- .Xlvzx wlwllls will lull llltlrl' tlwim- lllllvl-fl ulw lmw- wr 'lwrl sn w:lr'rw-s'lj,' lv' tlll-ix' lc-l1z1ll', l 1 l : H...--,.j -. ,iw ,iyKv,7 I .A..,, , .,,----..,..,...-.... .-.H ... , , W ,WHY ,,,., -7107 W-Q-W+'4 -bgn'k' I Q "R-" Any-hu mwmwm V A"h 3 ll I K I 's Q53 9IiVA V OOHOS -XMAW , fN' 1' W, N.. K' - .t W I V 'E' , , ' i" ' ,,,f," 1 ., LL1" .. 'T " .fY,..'::wfl,7 - -M ,praaxqg rlyqgfis A ' g A - UA-. A--AA 4 A A, A , U mf 4 'AAA4 v A-A -A------ A V .. 1-' - A i . -,- A '1 11 1 '1 1, f i P ' A A" ' - , gm Mfg -,I ' . , A - 4'QA' A -'wr' 4 ' .. A Av U-.A' ' I l I ig 54 N , . - H 1 ' 'Q' I A 4-.e .i I I M-M-Q-.iL,v4l A 1 ' ...Y A . ! .., . l 1. X ' , A ,ff ,Mi rx ,a A W gf, W 'V . 2 - I W ,, - - 3 , .-1 --1 ' 1 - - - E 'W . 15 -'L rj 1 , .ff " A .J "" 6 A' A 1 'f .-A ' - . , V" 4 ll' A pf' ' ' I, ' 1 af A ' 'C A A-c Q gf g..f.-4::i g ""g4'-.4 'f.."' r 4 f .pf , " ,940 -- 5"'14:if.-.w-i' .: Wi" ""1-f FATW-' --T if 44 V "M A . If 4 My Kr. WW 2 x' BX en xl-'XM 14, an fi' N5 umfap 9 I , ,, 7 , --.-. ..--rm.. , . e , W e. ,Q .ur Y J T lsnt hard IS lt to just l mda half way cloee your cyea and let your memory roll back to where you cln un of the good tlmes you had IH tlus old hall Perhlps you can even plck out the seat you occupied wlule Dams talked or Thomas made his usual announcements 'lu 1 'vu-4559, Q 3 J ...1,..-.....,,- -.-.,-, f l I l . , . . y . Q. I I K ' X. L X c , l 'Z '77'l'lx . . . AXxxv . . , 5fxfx'x'v l . ' . 2 . U N . . V . V. L 5 .'. l I 4 n -.1 I , 1 X -1 ,Q , , ,, W . ifw - ,N , A U f,, ' N .- ' Q -. W A. A, 'yy-,L ,f'.,Y'f'.41,..f, " J . ...,.2-:m A.. ,.,.- , . L, ix me ' , A ,Q ' g v : : 5. T. 'O ve 'i X 'Vx Juv I Nwx'sx XNNX Chi xx m thc xx 191 IIIS DICUIFQ IQ not complete wlthout you lmaglfllng ahuge crowd of fine and studente mldlx xsavmg arme and shoxmg the entlre row ln an effort to aselst WlIIl3mQ, Ol one of the NIcCla111s m shootmg a goal, say perhaps Pond Lreek game Remember lt? JJ. 4-xr u Ki-h I, 5.52 25X'f Thirt 9611 , , ,,A x...-,,..-..., .. - .,,, 4 , 1' I ,I 92,45 y.g.f?.'I, ,GI V I I I I I I 5 , I I I 1 up I ' V-U,-5 V , V I ' I I , I I fl' In 1' I , - -I - K I Il Q : 5 I V ! I , -V M I, ,i I I o o M ,,-?'vQL,,f,, . J V, k xxx. " f LL., V ,-f - , ,, ff I . ' A x 7 if rf - , ,lt , I I I X- H f-flea' , , I I f" I J V' f A' ' ' , ' 4 wr ',1 . . . . I . . . .1 V A X V x x I 1 I w X A . y . S . , 1 . x , 7 . u I I ,I 'I I i II , 2 ,I 'TQ -- I f - e v YT e F- -me ---o -F,-X'-55ei,"w9f5:Ilf I I elif ,fu " ' -fy-,, W W H' w 'If IO Ol R IRI! NDS Y f nfl H l'11ff11 ,xf1l1f1!1fyl !A1l1111!f.11. 111111, 11.1, 1, 1, , 1 11111 f11ff111f fu 11111151 ff11x' l111!'1f1,1 11111111 l,1,NX1f1 If X111 1y1!, I1 lffx, 1l111l 11111 If x1'f1j111r'f4 11'1, U11 1111 111' 1 1 111 fu' I' ' H11'AJ11!'!,.1l'1Nf1f1111!111,w1f111 1111 1 1111 rlllflf 11, ,QL Order of Conlenls KYN 21,1 Z xss JI AXIXXII1 , -Tl fi' 111011 -gf- 391 LLL ,ps i, dp' X X U1 '1 rfjll X! 'kxqffl S lf!! :Ann A+" 1 1 J 11 ' 1 M Lprbx ,z f w Yam ' 1 1 If Cl 1 1 1 1 1 a 1 1 ' . " --gy: 1 , Mi. 3 N Q, 1 Y gl 1 ,Nj-L . Im111I,l1 I 1 5 4 f'1.1 .'.'1fs ' A 9 ' j 1 1 - ,f . 5, - i 1 lil'f.1l"l'Y if -if 1 1 5 .1'1'1ll.Ii'l'If'S T , ji1i7,1, 1 1 1 ef' " " ww h fi 1 fi 1 1 1 W A1 A -at . i U ' l 1 -4-qi 5 E , ff' Q fig' ' 1 1 xi J- -. 121 1 f M1 - --'S Q, 4 W , V , V x N. ,ix-.':5'5 L nj x'-f-Q5 1 f hx' ""' X A .5 A 1 1 ,f , 'Q A1 "1" V. 1 , if 1 n-S-Q U 1,421 , 1 1 1 Q. ' 'L - ' fl ' K 1 1 1, ' TP V 5 ' ' A 1 M . "JW 1 :""' T - 4 A f"v f fy M , 11 N r -H g ,- ff? sr 1 ff, 1 1 1 ' -i - 'Lx ' f .1 " ' A Xfwi Q 1 ,fm f ff ff m 11 ,ii f 1 J I 1I1ff'5. 2,4 I ' X ' , "hs lx i 1 ! Q ,f H 1 ' - 1 A Q1 A 1 .Q,Yj:- 5 : L' ' ll 'A 5 WH H1 ,XX f ' A 1 A-,L 1 Ak kg , ' ' 1 , . . ' 11 . 11 1, A 1 . ' 1 1- I :fi-Zia, I 'fl v L '. ,W 11 X 1 X 11 13 1' '17 1 ' 1 1' NJ 1. ' Tyifif. V 1 .mf-. 1 1 x A 3' I X .wufkleylp , J ,Q . , A Q, 1 1 J . Q ' X -1 QQQSM 'grit ,isylw f ' :f Tj 1 11 4' ' Y1-:1 ff 2 1' M 1 X 1 ." .A Q ll' v i 1 ,V K , A 1' . Q A I' V i 1 1 af: 'N' . - , 1 , N 1 1 1 W 4' - ----' 1 2 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 : , r 1 1 , 1 1"1r.x-lr, I- 'ugly' Y , ,,,,,-,, N, ,,,.,, -, -N-. ..,- , 4. - -.-,.,,,..,,,,,1 l...,,..f- ' V . V --1 wif-'ITF ., . .- 'kk ,Quai P- 1 X nxt N I x "l!IIiII FIVIIUUI, F. , QA' Hr x'4N nggmir. hm :IX vIwIwIr1,:IIw- Q.---Iw1I+I1 XXI 'gm '.'. H.HI'Qt"-1+ " -I ,g 'I'IvIIar- IIQQ'I1rm -fxu I. III:1r'.Xle1,1, .NI:Iw Iv gizwiww I, wfN1 4"- : Q. XXI xv'-:w'wl1wI+I1'II11' :uf-:I'4:H1v'l:.MI4 IH' Iulwwx xxwt QI, 151152 wmv II... ,W Iwn-Y :Q will-I-V IMI' .XIMI IIi11I1 N-IWII IN" ,VMI IIf:I: S1-IIHIII 'MV .Xluxx IIIQII. I II'illl'S' II-I-Y YI f"r' vI,. .f:-'r'f- 'sl 'U' Ilw "-' f 'In' mr- " .,:1-ww. III-I' v". ' IH 1IIv 51-'IMI -, 1 IIIUIII-', Inf-'X If":':ff I' xl :'ISIg ,-,w! ww I.1"lIi1I! :1.":1...IIw M.: -X1.:QI awww ,XwE 'I:---l,1j.xw Nj, j. IAUI Z3r.f V1-111fC:I'wI -'1'JI1I', IIIHJIYIQ'I'1l?',XI'-fl IIfu:1. 5 vwfl ZZ IVHI' IIX NIU r' II IIII IIIIIMX III' +'I14I1 .Xmi .iw-5. III' 511 MI, rI1:Ir Imlf' XII 5':IX', IM' 'Jw I,1,H-I-, 'Iwi wzr' I1w:I1'i I-In-11 IHIIIIIV II' I'1 ':.'-' I'-XffI'XI" x 'I.J1T71v+'IvIw', IMI' :uw -Iwjf 'I1'1' XXII' I 'Q' III' x'1'1:u'!n1 X'I1I. "II-Z,,T'X.'1'1I.'I,Il' 'I- v1'..' +I1-. ,WI I4 -"wf' X :I v'I1f'1-I' IWW' .Xlkra IIIQIZ Svhrvlrl INV XI., IIfu'9I SIII III1., IWW .X"v:1 IIIQII. FACULTY 5,55 x hi 4 f j ,E E 5 ' I x 5 FR, W3 1 ur -----rbi W. , , - ,, ,, ,R , - . . V Q , , """"' " ' ' ' ' W ' M "" Zf,X'55, 'sgfjfl -. iii X. ,. Q. Sf""'vS-fre Ae, 1- is M?-Ng? 3 H 4 1: nf ll' :x 3. l is ll . si 1? ll ai I4 IE ,VA Q X 'ff '. lf- l Q l 'SUPT C P DAVIS 'Vlr Dav1s came to us from Guvmon where he had made an envxable record as a supermtendent havlng been the supelvlsol of that school system for a number of years He certamly has been more than successful m all that he has attempted to do here He holds an A B degree from Southwesteln College Winfield Kansas and an M A degree from Columbla Umverslty New York Mr Davls has proved to be a close fuend to every student ln Alva High School and an ardent booster of all thlngs that will make Alva a better town 1n whlch to llve Eighteen uZEM"f.f Qin-4 JWEK5 l ll 1 I? I1 ii l l! I be l fl 1 . . ' , I , , . 'WR W 1'-T ""f "Lfl-.'..-e'f":E:'1Q' ii " ff 4, if H' , ,. 1 H' i f ' 'Y gfip-Q 1-:L Vlri- ,,....., , H... ,A .V ' . Aix , V , QUM' Q1 ,I A A A -Efyrzwag l J AI LFN THOMAS A B LILI IAIN If DYFR Pllllclpal and JOUlYl3llSl'l1 Assxstant P1 lllflpal J Allen Thomas was a member of the hut cl ass to gl zcluxtc from Mx 1 Hlgh School He IS always a fxlend to those m neccl md lS lovccl lu xll that know hlm Thls IS M1 Thomas first sear as pllllklpal md hc hls hmdled hls work ln a pralsc worthy manner Besldes hls wolk as pllllllpil hc h IS 1 class m Amellcan Lltela ture and onc ln Journxllsm and 18 also coach of thc High School Bisebzll team which IS just staxtlng on a successful careel VS akc Up' Lllllan I' D3 er has serxed fox a number of 9315 on the faculty of Alva Hlgh and IS loved and honored by all that know her MISS Dwcr IS the mlstless of any occaslon that anses and Wlfh her gentle mannel has mfnde a fzlend of all the students She IS head of the hlstory depaltment ln the Jumor high school and fills both her pos1t1ons qulte ably As sponsor of the elghth grade she has led them IH the paths of knowledge as well as helped them to have a good tlme Class room echo Hulryl Hurry out of thc hall' 5- , rom' lf l I l NM laeissd X X E no Nmeteen 1 l Q l A I ll I Ir . 'Ll KJ: Sw 0, ,352 ,Ig 'sq Fl I1 V V l I .r 1 I T ,t Q if .- ' ' . - '. .1 ,i . . . 1 l I s l 4 ' - . . . . . -. , , . v. ' I . If '. ' ', ' j . " " z 1 z J 2 ' ' ' ' ' .SX If . . . . . . . . ' YZ KL , . I . A .v.. 5. . , 2 , H2 . ., :gi X . 2 . , ' .1 I ' I I . K . Z- 2 ' v . ff Class-room ec-ho: "In the name of the great Jehovah and the Republic-an Congress ll hh rv A as l 1 1 ' 5 fi . V 1: 1- ' ' ' lv' ' , 5 1 ' . l 3 X ' ' 1, , . , I , H . g r' i I . t . . I, T5 ' ' - E! l ' H H 5. - .- - 1 - V. ' 1 - . g I 5 J l i, A . Q: J i " - l Q, E H 3 f l 'ul , V1 'Ti , , , V+ -v., lil A f" A,,,- :H-'Tj ' L l5V'k4'j. , ' ' A J W Y. gg, ' yi j ij'Qi1:1, ,xxfy-, ,g'x,SA , ,,iTg,- ,L Ti- . 'lil ' V ' Y d"',7'i 3 ' t'- WJ, T9 X v , 49 , , oi Sa Q 1, ,. -' 1 g,:,blfl,q" ,V s ?i ii P V'..'! ,f 5 DORINE GUTHRIE A B M A SCIQHCC Do we all understand? MARION R BI ACK Commerual If you dont be stlll Ill kmk you out DFTHE LIGHT A B Hwtory Now you boye keep stlll FERN CLIFTON A B Frglmh That xi fan IQTI t '7 -.Q i 4 5 1 1 U N I ,I 'Jr my F22 N Ez. N. . + 16475 Twenty LEW f fy Q5 Ns l , Q o ! .S A i lie 52 ff' fo E H ' fy ' O , . ., . . ! fx M U ' IQ pix X ,if u A Y ' A Sl WN if f , w l , . . ! f I 1 1 4 . . Q I , - . ! is U '. 1' iw 51 5 K 1 W. I N l,11L1'i',T: Y.,' , , ,L ZLL" " . - '," ' ' lI'Y'f ,, . ii'T.TA':T1f,Tg,g.4.:'i5"i " 1135? gint 4111 ""T" Tii af" V yi' " ',5,M,1,. I ' s ,If Li I -e-,f+'f,f A-, . f ' - . M K , .H is ,wwff X Am gbxx--M----r -V A - Y - f- -' A- --Y --5--U - , ff ' '- W Q,i,k4 """ - .gs-, u ,ft lg A NIARIF MAISCH A B Spflmwh Iatm and Flench The. next one- Pleaee IULA E GRIFFITHS M S MUSIC Already smg fLets all smgj BFRTHA GARLOCK B S Home Fconomlcs My CoodneQs Chlld BFSS DAVIS A B Mathematlcs Ill get hardbolled Xi: 'lu entx One 1 r A 1 , -E ' I 'f ' H N ' l 4 A i, IQ Il , Fl .f 11 fi lf if P ff' ' I . ff-I if? fx 711 ' a T l, li 1 A 1 il ' E ,i 5, Vi A B ll Ir 1 .. l l 1 l ? li 5 . , , , . . 41 1 . '. , ,- ' ' y 'I M x 1 K .H W sl 1 .r ji V I E! : 'V "l if , . , . . jr 'rf A u ' , ' n ,NI . W H -,Y x '- xr I E? ' , . , . . 5 A ' 3' ' ca ' wr Q 1 A, 1 . X A1 B i If .i , , .1 . E Ci ! ' l! I 5- 5 Wg il '1 f' :O " -... , -Wm A ,, ,..., .,.. , W-, S -..J -. + - ., A .A "'-S----Av.--A-Af.--.S, ff? 4 B..,,1,, - --. 9. -- A , A W.--..--..--LA-.S lk - . ,A.A -- N-A TJ Q 23 1' . , ,- ,r F Nw -4542yyQ1'?:1mf-- A v , wk l SLF EDWARDS A B Home ECOYIOIIIILS Now really glrls thats vexfy pretty FARL E SHELLY Manual Tralmng Wow Fee MABEL M WELLS A B Hlstory and Fnghsh Thats the tacklest thmg I ever saw LUCILLE CHEW A B Sclence and Mathematlcs SEE Twenty Two law my , ff? Q 3 'QQ9 I E, l ef SEQ lvl l it 4 1 . l 1 l 5 . l 1 V A , . o 5 U - s n Y , . ,l V I l , . 3 if V! iwi L ..., f x YI ll If J KK Y ' ' 77 I . 5' l . 1 . . l Y N qu I l - ' 2- "f-f- if ll -... - '- ' -'- M'--u - I Q1 ! il w Q v 4 I V -V --ff ,---d-fV, gt ,u4.4wX,67 !"""""Ai""""'P 'A fr J' X5 1 Q QU as ,ra ,.- ,I gfv,a,'1N .,. . ,N r 'L Q I I 6 i r sw W1-fRDELL STURDFVANT Engllsh Quit your Vlgltlflg TILLIE CAMPBELL Engllsh and Mathematlcs Go to the offlce MRS H L NOAH Band and Orchestra How can I dlrect lf you all talk at once Ya-'iii JOHIN McCORMICK Athletlcs fl I1 l r ,. Wk In 11 . H ix Q 23 , Twenty Three I Il 1 I1 .1 3 ' li e -N lg 'J H L w 5 X 5,-if-4 jf I V F ' , ' ' I! ll ' 'A ' ' YY I il ' eg 1 ' . I . lx i , I lg , Qx ' . L-,N :ff cc U fl Ki ' F ,I IN L . . . i , s ' . X il ' u ' ' as u "Shut up!" 4 . 1 w II - w 1 , 1 I 5-M - -""e 'V -T ,1--A-f - - . ' L- f fp. 4' ' -- y..-7.-,.,,, W.-- W v.,,.....,..-s.g-.. ..-Qu x . A , .-....- .Y, ,..-,,- K Y M ,. 4- ' X - -- 1- .V,Y W ,- I1 VXN '. . f:"h-- WM- ' , '- .fw f. -xv, - . , ,H i -v' I I I I' 1 I I I I I -I ..:... ,IW .,, -.A N.,-,-,,IJ -fy 7 J 'A"' A ,., f'+-f'-x-v--- CLASSES yn! M VI "'xC7Cf 5- , ,I .r Y ly :D ... has 'I ,' M 'K ry: 9? vii' ,I 1, 4 , 1 1 LQ! ,-"4 ,if X NXx fsuntx Ino Y H 1: X. rl Y if A M is f ' Lf ,AW fw sax' J ' -. i i 1 f? , ll 'n . :E ' l 1 3 1' ? r w +i I .' f U 1 , .I ' i -K J , , T'-'-"-'-'---1'-'-"'1"":"' 'i::igi::1gTj1L:',tLT.1'1:1'11.'g...-Ak 1 is K X,..1--, 1 V-'ma' ' ' ' "fn, S' hx + ' M ' 5 ' -1 r, 9' . "'r-.. M ""'-- .4-LL ,VKX Xxx, X f QQ? L f 465 x YZ -V "'i-'xx-4 wk AW l z 17' imugggqg , ,Aw gif W xg K Af M XM? M " if' min If L MMM hs Nl W 2 'WL K ly LX fy df? vu K A3 515 Pink A... 21, X 3 t 4,1 A "'-r-,Lp--' .,-S-H" -1-ef' F295 ,ff Z- 'fum Wifi 'Q I L ff!! f fx-1 W K f ,, K9 ii, 1 17 -H x"'zfwff 7 W' xlr X W pf ff- j g: I-1:-q.,,-11 IIX ibafqzm il .1 w ' ! .fri .N A I. 2 GTA V! Ywttl' w KAFPN ff' .V 4 X , x .Y . N ,L , lf N X 1 ,f7!1' -'K xy , U f4 "1 : If Q M KX A 734, N M X A , ,fb rf Lk ' I' R," ,Trix Xrfj I, QX 4 XA 5. 4 - --.. A 1 ' X A , Y X '- ,x 1'-iff - N f--X ,A x X 1 X w 'Y ' 'X - f 1 C . , X ' w fx nfeffif' ' 2 w 1 Y 'K NT x 'Ny ,M I -LE, I x -tw , x I 5 Kriki .- v1.1 " N N , fx 'jf ' - ' - isfsx l V ' Li,.' L'v5' 'w , .ffx H M. Q N N, , f- 5 rv N K 1 A 04 1 , -1 ,TU ,gf i ,, W ' H . N X , wff ' uni' ,f-,LL .Qxux xgmgf r Xl., , " ' , : ' ,I ' , f- QI. - 41:1 Lf- ' J ' I: bf" X' V "U, ' 'I i X X Y K X, -QI. I P -i-I 4 xt f ', I ' I Z lr x SA-,F , xx, , -, ' A U AL , 'O X IV ' W spd' 'lfwn qi Qg XfM 4 A , xx X. 2, W, , hx ,QL , I HW I, ,Z W, -9. , U 4 1 -LMA .,q,'.x,,,f. 1. QI- 'A ..!'lf 4' I 'N if 'L , , U K' A l 'P 1 ' 4' ,X J, f ax 4' M11 w X - . f. ,, x FJ ' ' ' I 3' I , W 4 W-4,.Ljff411L,KE5,LANQLbk 4 A xv ,V X ' I, f 1 hw, vT,,4'x I X X N m ,K L , ALP ,l ,ef 1, , . Riff, A 7 0 N- Q3"f?1 f,,x QYCPWM, N-W A- LENQ,-fr. i7 41.11 , ' -,....:. ,.L.r, " "- ' ' Y, ' ff' "" f ' g ve-3 4 , , T 'J 4' ,f , JK f f D x X :J yy-A K- 3 X, f, 4 1 f T--- , w L -'AAL I V' 4. 1 f ' Q- f'-' - ., . - A ,,, 'K "7 2 gk 5. 1 ,ll A M N QA h 5 315. HST ' I I fl . A A ,V . f -' ,Q YI' I 1, ' fl, , ' , ff x- ! V N1 ff , f I 1 Y I , ,V F V' , l kwvhl. ,ly A 1 I . - I !,..f A 9 '1 ,Q p M-V4 1 7,9 I , , X Y,-, X X If ,iff I , 1 f , h 'X , - , ,, , ,, , f ,,,,, f , A J f Dv ' X -,a- f ' f f J' , f l --f 71, r.. 'PA fr' 'n,"-- I , fi ' " 3 F v - ,. .' K I ' f ,fw.ff I Q , ., V . ,-1 ,f , , qw ' V ' f':'W': ', f' f ,i 1 xv' ' f 1 ml ' ' W? f j L, ,' , ' I ' G, f E' ' li IH ' X '. . v I . f in . .H , f - X I , V I , Z, . , , J mi 1' Ae xgfvx xxx. I QKTXV1 HX 'xy Mr ff . Z. 1- -Q' ,, 1. , ' .--. X 9- , L i , Q-f X-Q , ' ' . f f - + , z-K , J J X I Nm ' A f , fa fy , , 3 . kt x 5 E g ,, K ,, l ""- 1 rf- i,Q4X.l 211' F' V V er VV ning ' V"-'ii' YV Y ' A "7 Q V , 'A --Q-..,,-h 'NA -'Y -V A bv, M ' ' -11 CORWIN QUINN Cass Presulent 2 2 P1931 dent Sophomore Debate Klub Xue Pllllfltllt Dlamatu Club Jumor Play 22 Pow Wow Staff 22 Boys Glee Club 22 De bate Club 23 I'1ckR'1bb1t Qtaff 23 FFF CHFW Basketbxll 20 21 22 25 Track 2 Foo a K ass Presldent 20 Class Vlce Pres1der1t H1 Y 23 Dlamatlt Club 2 22 23 Pow Wow Staff 2 Tack Rabblt Staff 23 Class Play WADFI DOUGHTY Debate Club 21 23 Dramatu Club 23 Class Tleasulel 23 Class Repmtcr 20 21 Jack Rlbblt Staff 21 22 23 FCllt0l 1nC 16 of Pow Wow 22 Chfnmplon Typlst o School 22 H1 Y 23 XICQ es 1dent of Qtudent f0l1l1Lll 23 Honor qocwtx 23 flass Basketball Class Football Class Baseball NICE P1031 uler A H S Debatlng Club 23 JOSFPHINI' I SMITHSON Class Treasurer 20 21 Class Secretary 20 21 22 Class Bas ketball 20 21 Valslty Basketball 21 22 Class Play 21 Dramatlc Club 21 22 23 Scalpers 22 LILLIAN LUCILE MOORE Dramatlt Club 21 Class Report er 20 23 Sophomore Debate Club 20 Pow Wow Staff 22 Jack Rab b1t Staff 22 23 Student Councll 23 Presldent Honor Soclety 23 PLFASANT CALLIQON Debate Club 23 Class Football 22 HIY 23 Scalpels 22 ERVIN D SMELTZER Glee Club 21 22 Dramatlc Club 23 Junlor Play 22 Scalpels 22 H1 Y 23 Class Play 23 BFULAH GAIL GRAVFS Dramat1c Club 21 23 Glee Club ,JW" M J sv- Twenty Seven 1.1 "-,'1,':sg ag . 1 ' , 21: ' ".,, -,A-' 1 - '. V Y '21, '23g ' , ' g ' l , 1 , . 1 1 1 , 1 1 - .1 1 Y ' Y . 1 , ' .Q . . C . , .. g 1 1 1 .. ' z , ' 1 ' 1 ' . l 35 ' ' 1 . 1 '21, '2 , '23g tb 11, '22g ,1 . 5 23, - , .Q - - , , 20, 3 1 1, 1 y 1 1 Y 12 3 . ' 1 . I 1 ' 1 1 f L 1 Y , '23, V 1 fl-i - I ' 1 1 1. , , g .I , 1 1 ' 1 ' ' a - w 1 Y ' 1 ' 1 1 ' 1 1' ' " . . 1 y ' y 'H Q . E ' . , l i 1 1 1 1 1 , ' , ' ' 1 19, 211, , ,.,. --bf y 1 , 1 , ' ' , f 1. 1 '. -' 1-. P 5 ' 1 1 ' '1 r -' Q - X - ,- 1 ., . , , ., N l ' , ' f . ' , . ' 3 ,bf 3 ' - ' , - f dent Sophomore Debate ClubgTruas- 1 i n ' 7 4 . . . , . N 1 I . 1- 1 1 , l - 1 1 1 1 1 1 1 ,. , - , l ,1 ,1 1 ' 1 ' L - 1 1 1 ' 1 ' ' 1 1 , 1 , ' Q 1 1 ' 1 1 l 1 1 1 , 11 1 l ' 1 1 1 1 1 ' , ' ,I 1 '. 1 . . - 2 1 , , I 1 1 - . . , 1. 1 1 , ' 1 3 ' - ' 1 1 , ' ' -- ' 3 , 1 1 1 1 1 1 - . . , , 1 1 - 2 i J K I , , . . ' 9 v 1 1 ' 1 I '-1 '-1 - I I 1 1 , , ' ' 1 Y ! ! 1 . ' 1 . . 1 . l Y l Y I ' 1 , 1 ' 1 1 L 1 ' T1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 " 1 ' '22, l ll i ,,.affQj 1 1 , 1 ,C .112 , 2 Q' X' ' ':' L,:g:1f::r7,,:r:,:.ffq,V M L-5. ri 5' 'J " 2- - 0 :PQ-Zlfl 4 - 1 'ru nty light QL Q 5 NINAL B. MONDY H' Y 23' Orchestra 20 21 ESTHFR STRICKLAND Class Treasuler 20 Stalpers 22 Dramatlt Club 20 21 GEINFWIFVF M KRAINZ lr s Glet Club Dramatle Club 20 23 Class Bzs e all 20 Class Play E MARK ALDEN Varsxty Football 23 Basketball 23 Baseball 23 H1Y 23 ALVIN C MEIXNER Band and Orchestla 20 21 22 23 Glee Club 21 22 Dxamatlc Club 22 23 Radio Club 23 H1Y 23 Class Play 23 IRFINF A SHELLY Glee Club 20 21 22 Sen1o1G1rls 22 23 Presldent Dramatlc Club 23 Class Basktball 20 21 Stalp ers 22 Assistant Yell Leadel Zi Secretary Semol Class, 23 C'lass Play 23 RUTH E DUDING Glee Club 21 Basketball 20 21 22 23 Captam Basketball 23 Class Baskeikall 23 Semor Girls Quartette 23 Dramatlc Club 21 23 Scalpers 22 Yell Leader Sen lor Class 23 Freshman Beautxy 20 Class Play 23 CHARLES NELSON H Y 23 ska fx 1 1 I 1 1' 1 1 1 1 - A L' s Y 1 u I K Y 1 A V 1 , -, 1 1 Y ' 7 7 ' , , . , J , , . G' l ' 1 , , '20, '21, '22g ' f T , " , ' 2 g , 1, 2 , - 1 k atb , ' , 21 5 ' , ' , '23, . , . Y Y ' Y 1 , 1 , ' 1 1 1 1 ' 1 . , 1 11 1 ! 1 I Y 1 . 1 Y . . ' . Y 7 1 7 1 . - 1 , - 1 1 ' 1 1 ' 1 v , 1 i ' l ' 1 1 1 1 , Q , - ,1 Y Y 7 1 ' Quartette, '23g Dramatlc Club, '21, 1 7 . ' ' 1 1 1 '1 7 , 1 ! , I 1 - 1 1 1 ' 1 , ' , 11 1 , ., , .. . , . , . v , 4 1 7 7 , . 1 , 1 Y Y Y ' 1 1 1 . - 1 , 1 1 ' I 1 1 ' 1 , 1 , . 1 - . ' ! 9 7 1 3 1 , 1 , 1 1 1 ' ' 7 . 7 - ! 7 ! I 1 , , . i- , ' . y'v'7 -----1------e A - - A J R. OLIN CHASE Hi-Y, 233 Track, '23, V V MINNIE R. WENNINGER , Girs' Reserve, '23. I I Q MAYFAIR DOUGLAS l I Glee Club, '21, '22g Class Treas- E urcr '2Ug Scalpers, '22. I I Y AMATA CAMP Shattuck 2.3 Declamatolv Con test Sophomores Student Counul 20 H S Herald Staff Class Bas lxetball Alva 22 Dramatic Club 23 JAMES G PETERS Sophomore Debate Club 21 De bate Club 23 H Y 23 BEULA G FARRAND Dramatlc Club 20 23 Glee Club 23 LOUISE E GLASER Dramatlc Club 20 23 Class Bas ketball 22 HARRY WHITF Football 23 HIY 23 Class Foot ba 22 Y fi I Q I I 1 I Q ' I I I , . I I . I I ' I , , I . I I I I I I , I I l I I I I I I I I I I L ' ' viarofifmsslx Tw enty Nine I I I ' I , , , - I I I ' 1 1 , . " . ' ' I I . 5 . - , l l - . , . . . , . . - . . I . ' 1 - l ' r I y f ' - I I I . , U N . 1 7 ' , , ' 3 l- , , . i I I I I I I I - I I . I ' . Y , ' , ' 9 I I , I I J ' lv ' 5 lf - , , , . - 9 1 ' ' ' Y , . J Y , ' Y , ' . y 1 ' y 1 ' ll, ' . , I I 5 . sm, , . " A , , A , I ,Hh,,,s .. , , , , , ' ' .. ....I A 57 ' . F-'nfl "wi 'X' ' V any 'N I Y - YV Y. W , ,gY,l,'j3 -- 'T - 1 j ' jg 5 ' gggg A"'fQ'l- .Lal-:.- s ...tl . , , ' y vw' ' IAMFS A MAXWELL Class TTQRQUIQI 10 Yell Leader 10 Class Basketball 20 21 Z2 23 Class Football 19 20 H1 Y 22 ORV ILLF OLDSON Glee Club 22 Dzamatlc Club 21 22 23 Qcalpersflub 22 H1Y Football 22 Basketball 23 Track Class Plax JUINNIUS D 'QTOINF PAUL J ZAVODQKY Glu Club 21 22 DI3.l113.tlC Club 20 21 22 Jack Rabb1tStaFf 22 H 23 Class Plaw 2 MERLF J TAI LMAN Glee Club 20 21 22 Band and Orchesta 21 22 23 Class PTGSI dent 22 Class Play 22 23 School Yell Leader 23 Scalpers 22 HIY 23 Class Football 22 SQHIOI Yell Leader 23 SAWIUFL MOUNTS Football 22 Track 23 HIY 23 LLOYD E SIMPSON Dramtlc Club 22 23 Glee Club 22 Semor Play 23 Edltorln Chlef Pow Wow 23 Baseball 23 FRANK REED Olchestra 22 23 Glee Club 22 Radlo Club 23 Fhntx ya 15359 5 1 I I I . I , ' I . . ' . I I .. . I .I I I I , I I I I. I I ., .. . I I I I I I - , I I , - I I I I I I 'I 1 ' I I I ' I , '23. I I I I I . I I ' ' I I I I I I I I I 4 A ' I I 7 I -. '. 7 I I I 4 I I I , . If I II . , . - I I I I , I , I I . , A- - , I ' I - I I Q - I I I ' x f I I I .L I , I - ,II 233 I ,. I, 2.2. I I I . ' y v I . I I I I I J . 1 I I . , I - . 5 1 I I I I I I " I I I , I I ' I , ' I I I I I ' Y Y I 1-X, .g II, '2. I I I I , I I I I I I . A 2 I I I I , I I ' I ' I I I I I I I I I I , II ' I ' ' 1 I I I I ' I I I I I , Igf I I ' I I I I I I I 7 1 . 7 . ' I I I ' 'I I ' I ' ' 1 . . I . ' . I I I I I . V I , . I I 1 I I' - I , I I I I J . I L ff I , I , - I PT L I I I I ' I ' II A .I IL" III - ,I . II II - I I , I III I . - '. 'HZ I - ' , I I I ' ' H ' I , I I ' I I ' 'II I, 'I'I I3 ' -II II- I , , . I , I I I ' I I I I ' ' I ,I I - I I I I I I . I It I II . II ,I I I -:XQIII I, I -frf -- -I -- ,..-, ,A I , , ,, , , . , .r-,-....,. Mg, ,N NI, , ' V I ,ff Q I f'f,,,Q.,. ,2 I I , ' I.-.1...1......-.......- .Lu . 7,57 f.I-I'I'LIIIIa.',- PII I .,-az' I ' ,I,4 ' . " ,' Exit ' ,' l I M 17" yvqwq Gif XXL JOHN H MQHFNRY Band and Olnhebtrx 21 22 23 Football 21 22 Lucky Thxnun 22 2? Dramatu Club 23 HIY 2? Claw P1111 25 MARIF BOST Q f ub 21 22 Dmnm 11 Clu 21 22 Z5 SLYHO1 Gllls Qu xr tettg 23 Scalpem 22 Class Plu 2 23 Llzss Bwketball 22 uk '1 blt 13 0 21 Schoo on leader 23 Pow Wow Staff 22 FRANCFS A W FST DeLlam1to1yConteQt 70 21 J 11 Rabblt 21 22 Povs Wow Staff' 25 D1 amfltxc C lub 23 F1 QIF J 11 ILCOY Claw XIU Plegldent 20 22 Dm man Club 21 22 Ouhestra 21 2? B nd 22 23 'ical Us 22 Clam Play 23 FTHFL V KINIC Bagketblll 21 22 Glu Club 22 Dramatlc Club 22 VIARY L FRAIN CIS Glee Club 22 29 Sec1eta1yGlee Clu 23 ROZFIIA HUCHEY ROUSH Dramatlc Club 21 23 VIRGIL F' 'VIOSFR Glee Club 21 2 23 HIY 5 I' QsgP W XXX I1 Thxrty One 1' 1 1-V, 'T -' 1'f1" T.?L.LI41,li'.I,LI'.'T'T' , , 'QQ ,.....""l'.'.' 'f':..f: ii" 1 . ., 'f W " ,XA A -, , xx. x -nl' - ' , 2 - 1 Iii? x Va'-3? '1 1 1 , -- 1 1 1 . - 11' I . . H 1 ' A 21 1 ' 1 ' 11 1 , 1 Y 1 5 ' L xx . 1 , 1 ' 1 f 1 1 ' 1 lr . . 1 1 - 11 11 H . 1 '- 1. 11 11 1 , , 1 Cie Tl , '20, ' , ' 1 -- -1 - J 7 . 'l - 7 1 1 ' ' 1' ' 1 ' '1 1 ' 1.'u 1' Y y v J 1 a - a 1 4' ' A 2. n ,v If Y lv. , ' , J. ,, R.b , f 2 , - ' 1 S 1: x.' 1,' A 1 Y I - ' 1 1 V ' ' 'L 1 1 - N 1 4,- 14 1 . ' 1 ' z ' 1 , , 'L ' 3 ac' 'ff K - 1 . 1 1 , 1 1 . '32- pA 7 5 Y 7 ' 7 SY4 "1 Debate Club, '23g Debate Team '23' 1 ' 1 1 ' , ' 1 1 A 'Q , 1 , -. E1 X 41 JL 1 . V ' 4 X 1 . Y ' . ., v , 1 1' 1 Y y 4 1 1 1 ' 1 1 li - . 7 7 7 ' . .1 1 y22 1, cl , 21,, , ..1, . pu, 1 g .. , 1. I1 E 11 1 11 I A 4 1 X I xl 1 11 1 - ' 2 1 ' I ' - H 1 1 ' 9 11 1 , . M I. 1 If 1 1 1 . ' :If 9 , 1 y U1 N ' by ' - no 11' .Ah .lg 1 A J I ,-j. J - 1 1 K ' 1 E ! li f 4. 1 4 1 , ' ,l , -,'23. 11 5 h 1 E 1 1 11 11 1 11 11 iQ l 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 X - Y " V fri. INA HANKINR Capron Hi h School '21' Basket- ' 22 V' 'ss 'sx ' 23' Orchestra 23' Cluss Play 23. L. FVFRI TT CIBQON i-' 2. DOI PH V. I OIALTH L' Verne Hi h Sc-hool I out wall' ' ojs 1 . ' 3 . MARX BARBARX RUWISFY ,ee Club 22 Jack Ra it Staff 22 D9L1ll11itUY'X Contest 21 Class Basketball 1 22 Dramatu u 20 3 iss X GOLDIF' M RFFD cl Rabbit Stlff 20 21 Debate Club 23 Honor Qouetx ORN ILI F W V1 II TON qophomolc Debatt Cu 21 Junior Plav 22 Band and Oichcs tra 22 23 Debate Club 23 Vive ard 22 M KATHRYN HARBAUGH Class Bdsketb 111 21 2.3 lu. Plesident 21 President Glee Club 23 Pow Wow Staff 23 DOROTHY J CLARK Caplon High 'School 21 Class Basketball 21 22 23 Dramatic Club 21 23 Pow Wow Staff 22 Tack Rabblt Staff 23 bODh0D10ll Debate Club 21 Wx J.,..4lfI NQ ball, ' , '23, V1.1 11.1 k -tlmll, '22, ' . , ' I , . , ' 1 , , C . . H 1, '23 , I '. ' Q1 H - Lf .' 1' l , 20 '21, '22, B 1 ' Cm Club, za 7 ' 1 Cl , , ' . '235 ' -' bb' In ' J Y i ' 2 2 .V -1 y Y 1 .. . , '2 , ' g " Fl b, ' , '2,g Cla Plzxj, '23, J' ck ' S z , " . ' , '23I , , 1 . 5 ' . ' 5, '23. .K -,l , , Ib, Y 3 , ' , l ft! 1 Y' , A Q ' , 3 ' C President Hi-Y, '23g Lucky Thirteen B ' , '2:s. 'i K , i Y 1 y v 4 5 I L 1 ' , 1 ' L 7 3 ' 1 , . , , , , . , . - ' K . y Y Q A i v if , 1 - A y 5 1 1 ' y T o A 1 7 - 7 7 I I , W 1 ' 9 ' . 1 S 'i Y , . 1 l ,I .V ,L , ' ,,-,, ,-... 1, , 1. .,.. -,- .... ,---.. H '-i,,,,,L ,V,4: , 5 WW -1......-..,..-..-v.,.-...-V-A . --1-.. A . , , C, ,.--..,- " 5 I' 'qw' ,Q3 :xxx ADAH M GALBRAITH Glee Club 22 23 Dramatlc Club 23 Canton 21 Glee Club TIQZS urer 23 Presldent Glrls Reserve RAY F ROUT Wellmgton Kansas 21 Interclass Track 22 23 Presxdent H1Y 23 Basketball 22 Varslty Track 22 Lucky Thlrteen 22 Tleasurer Dra matlc Club 23 Vlce Presldent De bate Club 22 Presldent Debate Club M PAULINF FISHER Dramatlc Club 23 Narsltw Bas ketball 23 GFRTRUDF M WARDFLL G11ls Reserve 23 RUTH CARLSON Glrs Glee Ciub 22 2 Dra m 1C Club 21 22 2 GLENN CLARK Capron Hlgh School 20 Dra matic Club 22 23 Pow Wow Staff HY RUTH L ARTHUR Dramatlc Club 2 ICC Presldent Class 22 Scalpers 22 Class Basketball 21 Class Plaly GOLDIE E BERRY Dramatlc Club 21 22 23 Scalp ers 22 Class Basketball 21 22 Class Play 23 ,ii-4 . -W 1,,,...---...,,.,., ., -,..-... .,.. ....-..... -1 .pic .. ..., ., .. ,.,.,.- ...- ...- .7 ' 'Cr fa- U N If XA x ,swf- Y . ,L 'pf-rr alffxks Thlltx Thxee 41 .1 4 , , l 1 6 1 1 1 . '. , ! , Y D I Y T Y '23. 1. l 1 ' 1 . 1 ! 1 Y l 1 1 , ' '- 1 . '5 1 1 , 1 ' 1 , N' ' 1 1 , 1 ' ' - . V ' - N .h , 1 . . . , 1, - - 1 7 . ' , ' Y Y '23. A . 1 , . Y 1 3 , . J xl ! , . 1 1 . 1 E .' , 3 , 1 . , . , iz 'l 1 l - 1 1 , , Q, A t. 1 1 ' U' ' a 1 1 1 - ii I l ' 1 1 , y 7 , y 1 1 1 1 ' 223 Scalpers, 223 Class Basketball, , K '21, '22g i- , '23. ' , '21, ' 33 V' - ' 1 , 1 , Y I I Y , 5 ! Y 7 '23. ' ' 1 1 1 , , 1 1 1 yr , ' 1 9 1 1 S 3 , . 1 ' ,' . Y V I 3 Af 'WV' 1 .1 ' ,M U - V Y, 1' fri" N - -- - 1 fr - 1 I f' ,y,g,,, 7 , ' , .-... 23 353111-'. .als-lflq, 'U ui 7 Q ,gikjse " "- lixlaffw ll - .1 mf Ea ei? L ,, 425, wi, . - HELEN F. PANGBURN Glee Club, '20, '21, '22g Dramatic Club, '23g Senior Girls' Quartette, '23g Clgiss Play, '22, ,235 Scalpers, . 2 . . 21.5 Chapel Pianist, '23 SENIOR CLASS ROLL Eugene Mark Alden Ruth Loualne A1thu1 Goldie E Belry Marie Bost Dolph C Bozarth Pleasant G Calhson Amata Camp Ruth Carlson Few Chew Dorothy J Clark Mayfair Douglas Wade L Doughty Ruth Elenore Dudmg Beula Grace Farrand Mary F Francis M Paullne Fisher Adah May Galbraith Louise E Glaser L Fverett Gibson Beulah Gall Graves Ina Hanklns M Kathryn Harbaugh Ethel V Klng Genevleve Marguerite Kranz James A Maxwell Alvm Meixner Lillian Luclle Moore Russel Olin Chase Samuel Mounts Vinal B Mondy Virgil Fugene Moser John H McHen1y Charles Nelson O1v1lle Oldson Helen F Pangburn James G Peters Corwin Quinn Frank Reed Goldie M Reed Maiy Ellen Ridgway Rachel F Rldgway Rozella Roush Ray E Rout Irene A Shelly E1v1n D Smeltzer Lloyd E Slmpson Josephine I Sm1thson Esther Strickland Iunlus D Stone 'Vlerle J Tallyman Owllle W Wilton Harry White Flsle Jane Wilcox Mmnie R Wenmnger Gertrude M Wardell Paul J Zavodsky SUMMER SENIORS Mary Barbara Rumsey Frances A West Thirty Four QQQIEKNH i 1 ll I 1 l? . nl - ,I 1 A . y i D . . .l fl . - ' . ll ' z e 9 ' . ff . ' . If ,I U ' 3 -ssh X . "1" 'A ' -if 5'1" V Y-1-'iifi' Y " AJ' ii' 1 1'-.1 """3":?ffQf . 1 li ,,..- . ..........,.. .... .,, .. .. . 1 --1 '-" 1- 1-'-- U'--'M ', ' N K N, . , , W , m,--,,,, ..-..,..,..,...-- -..-.-.....1-.-: Q'- H I STURX mx 1 1 11-X 1111t.1mnLt 111 tht 1.1 lgh H1 11111 11111.15 11111 1111 1111.11 1 uh 111l1tul11 ct wh M f1N1o111 11111 111' xv tu 1 lllltr 1 llll N 1 1 1 1 x 11111 1,1 Il tht Ill Illl mt f ll N X 1 NN .11 NN uc 1 1 N11 1 N11 1111 IIN th11111g fxlttfl Ll 11 f S1 1 o111o1t1s 1111 111 Kll 111 11 1111111 1 1Vl 0111 0 N umm tl11 c .wx 1 . 11171111 .1111 11111 lk ll . 1 f 1 xv Ol 1 11 f tthtunt xxo mm 'lllllll mu ILNICQII . ll . 1 IN xg t N . 11111 sponsr X 1 d 1 11 1 1 1 111111 1111111 N 111 11 IX 1 rom: 1 111., t . s .1 2 N x .N tl 0 lhr VM1111 III oss Y 011111 N 111 f 11 , 11111 ul x .111 m1111111 51111 N111 1 W ll 1 .11111 N11 Nltmx x 1111 0111 SDOYIQOIS ' 1111 Lt 1 11 N xx llNlIl1Nx IXIS uhm ham N0 uccwx ll x 5111111 Lux 11111115 11111 11x xc.11 WL1111. llllIl,Q'N were '1cL011111l1xhcl cl111111g: thlx Xtfll J 1 11111111 .1111 nu vnu xxlthuut po s Vlt had Q g,,lIlN tllldlltllk Ill lt 11x 11 It 111 111 1p1w1111t1t1xw une fuunc 111 cxcu 111 Hmm 11111 of ll 1 tm 1111 1 1 1 1 It 11111 u X 111. mis 11u1 h 1111116 tar hm 111.1 01lfX tu 111t1111t1x 0 ha 11122 had Hpent tw c11t11c slx xc1.11N 0 get 01' 'md lZ1SllH.S.l' tlw 111111 flllllllll Flaw ufhtcm nut l11N11l4111t C'o1xx111 Qumn 111 p1uK1rl111t F11 cv 111 11111 Swllx 11.11111 1 Vladv Dough X t porter Iuulle H0010 L lllNN of l 1' . 1x . N fr10rlt11111 1 111 11x llfllltN .1111 11t1.1l 5, r nge ut xtlll 1011111111 t1111t to lt.u 111 54.1111 L .1111 11111111 1,1 ittfu to thc fztu X for thu 111.1111 lx1I'ltlI1LSSQS .11111 l11x1115: lli0flN bvstoxwrl upon UQ .11111 Qh1ll .ilu 1.Q 111110111 bor them mth the lnnflut tl1o11ghtQ .ok ., -1. A.....,.,- 7,1 Th1rtx Fxxe ,I 11,1-A 'wr'-1 . ln 1 . Q1 if 1 Q l I 1 l 1 l f I l 1 5 , 1 3 1 l 1 1 , , l L 1 l ' l l 1 1 lt x1'.' El hriglt S1111t11111l11-11 Illllfllllljf of lfllri wh1111 ww, thv vluss uf 192211. 111111111 1111' - . l 1'.111H1-- 1A11' 11' .1-1 1. A ll 1 11111' 1 1 1 51111111 xw 1111111 tl111 ulnjtwt, uf 11111 1' V :md 111111151 111111 , l111111 ,.t Z1 S1111111' t'1'11111 tht- llIllll'I' t'l2l.'.'lNl'IlQ hut wc 111111111 not l'.11 'z fl, f 11 1 Lllll 1 lm k ' th 1 fu 11 Zlllll sw- tl111 l11'151ht 4l'l5'S Zllltilfl. W1 W11 '11 1l11l'g5l1t111l VI11111 1 flrls J wo 1 1 z 1 '1'l:1s,- l1:1.'li11tl1:1ll 1'l1:1111p1r11sl1i11. Mix: T411'l1it1s ' 111 Mix: l. 'liilll H1111 4 11111 51111115 115, wlw, with thv 11141 ul' l'll'l' lllll'XY, 11111' l'1'4w"l' . lllllllvfl -' ' 'll Tlll' Af.-" 1l11'1111i11g, Q'11h ' 5, ' 1 t1'1fl ' t '1 z1't' 'ti11s. ' b yi ' 1 l'.: E 11111 11:111t 111 ll2lSlil'lll'lll :11111 ll'2lt'li. S1111 1 l'l'5 Wt11'1'f11l1111ll11fll111'f'ltll1.lll':1111:1Il1'f'lL1l1, l B1 ' 1 1 O11l 1st1"1. A S1114 ng 1lt1l1:1tt1 t1l11l "IS 15.,z111iz cl and lid 1 1 ' 1'k. Fo' 1' . '1 11 .1 I' l1 tg lilsiv Wilvox, Yivv-p1't1si1l1111tg M'11'it1 Host, S11 1 '11tf11'y and i T111: ,'lIl't'l' :lll,'.' l,llt'l'ZiIl, fllips X'1111l1it1s 111111 Mrs, l.21llt' wt111c1 1 .1 .1 urs. 5 V11 1:11'11ie 11111' t111thusi'1s1 i11t11 tho .I1111i1 11 31111111 whf Il wo 11131111 s' '1l 1111. 0 ' lzj, "'l'ht YY A M 1. Yl"'1'h XY'l,' 1 hig' :111'1'1ss 11: V'1.' 1 S "H 1 7 1 l 5 1 V4 ll' gr." ll1ll'XYlIl Q1111111 Wu: 111521111 11l111't11rl l'1'11s14l1111t. Utl 11 111lit'c11's Vl'l'l'l' F1111 'l 1w 1 1 Irt. Sl ' cl .l ."Il' 1 .' 'tl.1 . 11121. I.:111c1, Klip: Mcliz 1i1l 1 . 1. . :on ' Witl l 1 110111111 f rf th- 811111111 51111111 111111111 tw 111111' .'ll1lIl.'0l'.', M11 Sl 'lll' z l .Ii:s ff D: 1 ' 11 5 s 1 llj 111 'l'l ,1 tl 1 h 1 11st Q1' '. . ' Q' , ' : 1 ff Ej 1 ' " '. fu- Q ' l Il' .' " 0111. '1 ' the but 1' tl1h1st11.' t'tl1II'g,l S1l1ol. R1 1 l .1 ' A 1 l -A ' ' 'ga 'at' tl 1 s'l'1 l 1 l all :tll1t'1 ' t1:t.'. Tl "J ' z '1-t ' Y1 . T ' '.l UT' l' 1l11.1 ft 1 1 .1 .l 1 j".'t- I '.-. Y ., . ,I cl.. ,,.' .,.,: J.,l.' y I ' I Yi' - 1 1 , 1 11 t'h1 13 S111'1t:11'y. I'1 1 .'l jg .1 1111, '1 t--3 Rx- , y A I. A l 4 Th1 153 l1'1s :lv11y,1 haul :1 g f 1 zt 1: 1tf 1'1 1 1 s faith- 1 11 ei ' 1 1'l' f"l1.'. W1'1' 11l 1": 11 1:1lt.1 ' 175- . , ,- ,-",,.ff ,,,,,,,,,--,-..., -. .,,.. -..tv ,.-,.,, ,..,,,, Y,-., 71-.. ,, ., . ,.--- f N " , 5, ,L-hw, ,. , ,,,, ,, ,, . -i,.-----,.L, -Mm L...----.-Y. --J S I v-v ..4., Cl XS9 IROIHPCX 1 QIILLI 1 1 1111 1 'mf 111.141 1- 1 KI NNLI1 111 .1 Ist1pp1 Itlll 111 1111 . 1 1 N 0111 1 fl ought t111n111 t11 IIX 111 11111 1111 1111, 1 1111 111112 h1 IIII of POIILIIIII 1 1 wat 1111111t111 111111 NX th hls 1 1L.,lL 111111111Q 111 1111 111111 1111 11111111 xh1111 1111 thc Cul 1 II L oL1t11111 1111I 1111's of 111 11111q 11111111 ILIIII N 11 11111t 1111s 1111 Nlll L 1 1111 . 1 1 1 H 11t1 IIQ' to II 1 KLIILIIII 11111111 11 he m111111s111I to show me thc Claw. of I I7 T 1 I1,,I1ts 1:11111 1 .11111 Il 11.1Q11 111111 11111 1 t1 N10 1 131111111 1 1 .1111 XXII 1 N 111 1111111 1 11111 11 1 1 101111112 N1 pl 111111, 1 11111I 111211111 N 11 It LL 1 11 IXIII 511111 1111 11 111 In n 1I1 .1 1111111t11 1 Il 111 thc N Il C IILXI 11111 11 N N 1 N11 1 11 11111, pI111t1111., pot.1t1111s t11x111g, to 111.1k11 1 IXIIIV' 111 1111s1 .1111 1 11 s1111 F 111 1 WK 10 K 7 I N W N l ll III XIII dll OICI Illdll QCYQICNI tx Ill CLKSIIIIICI Ol HQ DIA I f III O N 1n1 1 1ng111I to 1 111111t 11111111, 11 111 f'1111111 111 11111 I 111111111m1r1t figruro 11 cI11o1'cL 111111t R0111II'1 H11f1I11x Roush hc 111 I111 f11111th husI1.1nc 111 1 iw ha c1111l1I11t uppmt hu 111 1 11111111111 11 111 ll 1111111111 C1111, 1101 bm Il plctt Qhmls 111ntI11 sccm 1h111ff111I I'I11w t11111 to 11111111111 111111, NIOIL xt X1 1bcIloso Ar .111 A, 11h If X111 we 1.1.11 111 1111 111111 LI 1111111 1 111 ll 911 mg 1111 1 untm, 'md 11111111111 11111 hx 'III 1 1111 If 1 1 1 T111 1 N mt NIQI Q f.111 11 1 C110 M11r1111111s f111 111 11 1 11 JN 0 IL 1 X 1111 II11 III' 111th th1111 111 h111 f0r111111' '1 pol Qtkle She st1lI hohs h11 11.1111 111111 111 IIN Ill 111111 01111 N .1111 11111 N Ll 1 xerx hmm, 111111 H1111 111111 1 o1111Nh111q 111N1111w Il 11x 1111 11111111 11 11 h1s v1111o 1111121 Is11x1 0111111 IX1It111 NIIII 1x III 131 Q1 1111 1 B11tte1fI1 ting' f1OI'l1 fI0wc1' to fI11w11 h1111I1111,g 'nxt 111111 hc111t .11111 th111 1lIIf1tI1CI' ext 1Qt1eQt 2111111 IH N111 111111 1111111111 .111 1 UI 1'-N 1.1111 1.11111 TX 1 10.11111 11111 111th 11111I1lx 11f IKIIIX 1111 IILN ll 11.11 IJICKISQC 0 reLo,fzn1fL Iohn NI1II11r11x, the most 1111t111I I1.1111I 11.11111 tI11 11111I1I has 1111 known O11 thI9 xtrcnt I r111t11c11I 1 I11II 21111 up11.1t1 11111111111 I 1111 11111111 Xl 1 Il fu 11111111 S 'II XX mtul D011 111 11114111 11 N 1 mt1db U Q c1aIQ for tho QZIIQ of 1he11111,f1 gum am p11I.11 h111s 10 111111111s Bu, 11111111111 A Iectule room m AI114111 1111111 111111 11111 .11111 I 1110g111f11I P111f' Lmk and hw ZIQ s1Qt11r1t, R111 Rout Although NI1' tll just Rastui INI1 h1s 1lCIN1lTllQfI III I1.11n1r1g 1nd pos1t1o11 Rav IQ 3120 Green Houxc 1111s nvxt 2111111 Uout It 111 1 111.1111 1I1rk QI11m1111 1111t1v1x XK0lkIY1jI 111 the s111I 11111 111111 1 111.111 11111 111111 them urglng th1111 11 111 1 bvg' mu h11I1 111 TIIIIC ha 11111 1111111 .1 1111 .1x1 IS 1111s111g g.11I11 and omons for th1 fI1p11e12 of Xfr1c.1 1 'X 'SWK "'--'+'--4-- Z 7511. 6: :l"Jw' "'h1rt5 QIX "Ld", ------..M..----.-h.-...- 1. -... 1- -1 -- - -1 .V --...-...1 ,,.....,,.., ,,., ,., M, ,U- A'r -I' Q , .... ,. ..... ..,. -..,.--,,-.,.--, -,, . . . Y .. .. ,..,4... adn... ' ,,, ,,,?.1,,,,A ,ilu--W 3 I 4131" I 1 X, 1I 1 'l'h1 ".-X111 "" su-'111111I 11-to port, 1111ss111I tI11- St:1t1111 111' I.'I 1 I I " '11I at I I.-111111 3I1111h11tt1111 I!4I'lIllI. Aft 1' t '1 ty y11111's s111111t III t'1'1if1':1 1'111111t1'i11s, J 1 '1I 011 :XII '1 J 'I. 1115' 1I11'11' 11:1'iv11 I'1111I. Oh. hut it .'c111111111I 15111111 111 I111 h 11 'l1,IilIl1, 'IllI I I'II'I'Y th 1 S 1 I if II f"1 ds'1I 1'f1'Il 'S H2 " .' 12' "t'- Th' 5 g., ' 1 ,A .' , H. . .' 47, ' ., . .11' , . .1 1 1 -tqi 111-1 -1 ' 1 ' .- JI 5 1' -' I 1 , II --'1-11 111 111- 1111-1-. 1'- 1 1- .- g .- 1- f prix- VI 1 I f1111'11I that tht' g1'1111t 1111111 was 11111111 111I 111' tI1:111 Illj' 11I1I 1'I11s,' IIIZIIC, 2lI'l'j' I WI' 1. C2111 U his 1'11111 , I f1111111I 21 1-r1111f111't:1I1I11 s11:1t I1l'I'll'lL II111 ' '1' 'hich I ' ' ' 1 I' SLT. 5 . A . . 1 I 1 h1 'Q' 3 1 ' din ' tI 1 1 ' 'I' 1 I111,g':111 111 III'II. A s '1111t TIL 111 I ' ' ZQZI Q' '1I. U0 ' th' It '11t " 1 11 1'1111111I sI11111I1I111'1-1I, 1I's' s I1t1 I" ZIII I zj' j' 1 I1' - . II11 51, Il! 11I 11t IIIL' Q111111111' z1111I I 1'1'11g'11iz 1I If ' " .' 1t', ', 'I I had 111 's' II ' 'I i11 I111'11 11t A. II. S. '11111 I1111I 11111'1-1' 1'111'111'111'1-1l i"1 1 .'I 11'k. I Th s'1 1 '11.' 21 SIIIZIII t'111'111 11'I1111'11 I .'11w Ii'1tI11'y11 II2ll'I311lIL1'II, ll ."1l, I'ttI11 I 'II ' 1 ' 1 ' .', s " " f 1 I' " 5, f 1 I 1If' I l'ttI .' , 11 I .I '. F11 .' 1 ' th 1 f2I.'Il .'t1101I ll IittI11 1'111I s11I11111I I.1111.'11, tI111 t1: 'I 1' I 1' g' ' "I of I i .'1. I1'1': ".1Ih1,A't: Iilfl. i T111-1--1-111 1- 'h1'1I, 11- 11 -' f I the " 1 ' ', '. 1 3 .' . S 1 '1s1Iiv111'1'i11g' 1' 1 .' ' I,I - 1 C'll,f 1' 'S ' th1 ' 1' I'I1't"stI .'I' I 'Q' 1 jhu' ' If J 1 ' I Ag' 1.'11'1, 1 1' 'fx '1iz'l 5, k'- I S'1. ' Q'1 I I1 1' M1 I T1I'11'1 I h' I 21 1 1t1' ' I'IIQ It 1'IIs. . ' t' 1 I co .1 1 .' .' th1f"I1Is 1fth1th1 '1th'lI.1.'1 . 1'Ic'. 'if1, 1 M'1" . ' ' "Q 1-I' 211 II.'-p Ist LI1h'jf. 1 I "t' 5. " 1 ' ' . HCP . .' '11 't. .I' 1I1'l1 are ' j 1 ,' . 1' 1 S 1 II ' A I' if IIS I 1 h': ' 11"ti0 . Int "1 1 ' 1 " 15' ' II',I . 'h I,1" 1 V' fIit- -1 1' "'11 1"1I'1I1I'1.':I- I,h1'IIIj1 'I' I C0v1'1 " 1 1 J 11' A' ' LY'1t" 1 21I'CIIt'II 1I11w11 th11 st1'111't. I " .' 1' 5 I t ' " 1 ' I" 1."tI tI1 II ".1fiL:1' '1 1 S 'd ' 1' D 1 ' 'I. .I jI S11 , 11Ii11s 'I' px I'11y'. W1 1 15' . .. offi- ' A A , ,' 1 . . , ' ' ,. ,I , -11 s i ' .1 'A .1 .." ' ' ' I A I 1 1 " .' .' .' -. .- 1 ' 1-1-1 1 1,1 1 , 1' I - I ' ' ' ' .' '. A I' 'I'-hz" I. S11-11I1-1' ' st I ' 1 , ' 1 n 1 "1111 T ' '- ' 1, I -1-11,12 1111 1 1- -1 -1.1 11-.--..-1-11. H01 -- I ' .1 1 1 1 ' '. I I x CI ASS I ROI HECY FOIVIINI FD fm s11111w p.1w11 III 1 1111 N11111 X n A 111 IN11 VX1I111x .1 Nlatro II Q 11t I llfl 1 1 ,, 1 1 X111 NI IIIIIK XX11111111Qe1' A s 1195 ul 1 ,, 1111111 It A llll t1.1x1I111g IH I'u111 1 1 111111 11111 1 1 ,111 ,.1 111 Ax.11d 11511111155 Ol 01 .11111 111111 f 111111 IIIN f1tI111 A f11otst1ps, d ge 11f f11111, SIIIIIIK '1 1111111 111 NI1w V11 S N .111 1.1 111.1 111111N11 11.1 11 N I 1 11I1 Q111tt, dttlng 111 11 S aI 1111st1111 t111111 111111 X A 111Ix 111 III I1111g5 I111 1h1ld1c11 how o111.1I11 Xfplux A11 Jllx . 1 S 111 1 1 SKLTIC 1h111g11I t11 N111 XXIII 114.1111 .11111 III f11111t 11f 11111 11f tht Itadlng tI11.1 L19 1 h1 t11111s of L11 1 1 11111111- 1 1o1u ,III md XIILII XIONLI, .1 1011111't s111 LI h11 1 11111 IQIXI 111.111 1 1111111I11fu 11111111 f111 tI111111s1lx1s and .110 g111t1 1 1.111z111t1 1111121s 1x11x11I1111 tI11x 5411 11t1111 OI1l1I111111.1 1 IIIIL Ill 11 11111 .1111 SIXX 1111111111 Ix1.1111 11 xshmg dlNhLS n 1 ho1111 11f Ihmxx SITIIIII 11111 111111111 11f II1111I111 AIXIII xI1IXIILI NUII pufTs 211111. 1111 Q tul11 1 IX 1 1 11 X 1 111 it N011 and '11 s . 0 1 11 1 1.1 1 1 1 11.1 1 111 .1 11111 1I1p.11t111111t Nt11r1 1.1111 IL A X tl 1 .1111 1111115 th1 wolf 1111111 f11 11111111 s 11111 1 x11111 1 IN 11 1.1 I 15.111 I11111 SI11IIx .11111 h11 f0UltLLn 1h1I If s 111 qt111II1111I 1 111 111 1 11 .1 1111 N11111'NsfuI 11111 111g.f111Qcr living at A me f11111I 111.1111 111' It 1 1 N 11111 1tLI1d .11111111d th111 AI1111 'NI.1te1, f111 I 11114511171 on th1 'III 1 1111 1111 1 If III, 111 11111.11 11111 ll fx 1'1s1111t 1 1x1111 IN 11s 2111111 UIWIIIN S 11111 ,1 L 11111 1 I11111111: 111111 X LIIIQIIIN 11 X1 1 XXIII 111 1 1 xlll, 1 ll 111151 11111 1 11111111 1.11 1 1 II 1 Il IIIL 11N 111 111111 .1111 s h.111 111 ll 11 101111111110 1 I111 111 111 " N R111 XN.11I1 lJ1111gI1tx 1111 1 OIIIIS X111 ll IL 1 .N . 1 xt 1 .ll Tl 1 It Il IL1 1111 11.1 QI1111111 IIIII tI11 plettx dqllb 11111 1 111 111111111114 It 1 IIII 1 111 A 1 N 1 11 I1111111I gnl got up f111111 1 111 .11111 s11,111Il11I Ili, 5111 x 1111111 11 111 IIIIIX 2t1111I1 11111ss th1 pastuic .1111 11111 th1 LIII III s N 1 NNKI 1 N . LIN .s II1111 hpx 11111, I 111111g11111'd t 11111 . uth A11hu1 . 1I 711 1 1x11 1 1 1 111111 1111111111 f111 some tlllll 1 1 1 A 1 1 111 II 11.N1111w f0l Illlllk '11 It 11tx Ill 1 . 1 IIII 1 0111 tILlCIx d11111r 111111111 so I'.11111l1.11 11111111 111111 111111 1 1111 1511 1 I11ttL1 11111, .md s IL iff 1 111s 1 1 II IK lI111 11:11 F1111 I71p11t111' 1 III Xl 1.111 th1t the 11u1'1111 11 1111 11111.11 11111 1 N 11 111111 1I111 1 Q41 yfw... ap? 2-g'X II N 1. N-'SI ,A.. - ,..A--., ,-,,,.,,.,,, , -W A ,V V I A V , N -....... . 1,,. . .. . ....,,,,,-,,. ,,,, ,vm - ,H ,V R ,- 3 I I I I 3, 14111 1 jf- A'1A1j1 M1 K'-.' 11 1 .'.' -I ' 'z1'I Q 1'-syiu . III tI111111 I .': 'Ii " ' J' 1 II .13 .1I1' 'h' I'1111's II 111111, 11':ili11"' pz1i11:1tIj.' I'111' I"1' 1. I 5: ' . i " '1 ' , ' :uc- I I '1 .'.' f "ICM-1'i11'1 I' ' " I-sig11111i III Iz11'i.'t Iil'I'II'Ll1Il' NVQ 'I1II, " ' I ' p' I with W2 1 1Ii'i1111g 1':111I Z:gx'111I4I1j.' 11w.11'1' III' :1 I"111'1I 11" 'z11"' ' . " ' , ' V f ' Iith ' If -I 111 '1111 il fIiv111'1'1'g IIIII1 C'I11s11. 11IIL " gf i11 z ' C' 1 .' ' Jud' : 1' I: -I 3I111111ts. 1IiIig51'11LI5' 11':11'I1i11g 1-1 11111-.1 f ' . ' ,'.' "Il.'g .I' 'Q I"1'I1' " I' .",', ' tl 1 s1z1g11 LlIIlIl'l' 1211: :1s.'111111'1 1111'1111 of Ilz ' ' ' ' V ' ' .'m'I ' .' 1' ' 1 I"': -1s Vout, I11111't' 111' 'z'i1'1I 1 d 111111' ' 1' 1' ' ' 1 ' t ' 'a 1 :jg ZIIICI .I11si11 S111i1I1,' Il iff I'i11g' I1'1111I1111'gg111'.' I11 El ' tI11 Shop in 01111. I A I Siu' t 1 pic ' .' I, 'iI1 3I1111'1', I: ' .' 'I ' s "" ' 1 " 'f' , ' - '1 1 T S1 'I"1 'I': ' 1' I'1" ' " '1"dIy V " " Q I 1'1' 1' ' '. I Wa'-' iz "1 "t II.i:'f'1 '. 'xi th' 1 1' '1 1 ' 1 " 1 ".' .' th' 11I1I : 1Iz.'i111:"'I'I1- Old fiI'l'y 3Iz11'1-." H11 z Is runs :1 .'111:1II I1z Ii".' 2 .' ' ' .' 'IIS 1"11Ii S115 t th11 11:1ix'1-s. Yii 'I 31111115 is II1111' " II'1-1' A ' 1 ' 1 ' ' 1 .' 1 at A " ' . I'III 'I King if ZL I1:1t 1I1','ig11111' 111 LI111 51111111 "tj ' I .' 1 ' ' " i' '1111 If I1 '. O11 1 .' 'Il I'z11'111 'I1.'1' t AI" ' " 1 .' 1 j ' 1' ' 1' ' 'd'LII. She is I11111t Ivusy 1':1isi11g' l'III1'Iil'IIS, 1'11ws, d111'I1s. 53111111 :11111 111'1-1'ythir1g. El.tl,.L .Zig '51, ff, f. I. , ' I Y . 1' . Ag., ' 1' tI1'I:s.'I"'s1 1" 11' ' ' 1' ind up 1 141'1'11 , BI:11'k AI1I1111 i11 21 Iulpit at H 1 't I'z I' 11' ' " 11t'1g,g'. PI C'1ll'5 If 1'1', .I .' .1 fi 1 is 11' -1ii114f 1'i1'I1 s11II' g z S 1' ' '11111' to it 1 .' f AI ': II'. II1' ' 'I'1I lil' LI11' f111'11111I:1 wI1iI11 1:1I" ff 1 SI111' f 1 i11 .' '1' y1' ' 211 A. II, S. His I1':11'1I has gr XVII s111111 I111 ' ' 'I ' I1 gj.I, ' I it ,l wz1.' ' 'I f ' 111 I ' 1 Ii111. 'JI Att 'III "s 1I11SI1 uf II111 I11g111'.'11II IT11iIy Il2lI1l'I', I .': ' " 1 j, "'t'11g 1 '1 1'dit "1 .' 1111 'h tI 1 s:11111 '1.' I111 11111111 fm' th11 .I'll'I' I'lz1I1I1it i11 19233. N115 1 I' '1.,1 dz1i1'g.' f111'11 111 ' If: 'Ik 1' " s 9 ' 1 1 ' j 'ids 1'1" ' " ' tI 1 I:' XA' 1 wg. I"i1:1II5' 21 .'111z1II. I: 'k " 1 hu' I str I' ."1': 1 t11:1I:'j'1'I 'Ijfz' 1' 'I 1 ' ' I , , 13z1th1'1 1 1"' ' hip .'1111I'i .',' 'I :1'111.'. I st '1.' , ' .' 1' ' ' h 'xs R , ' ' 'III f1"'II1 UII: 11. TI111.' I:1'11 I 1 ' ""I ' .' ' 1. Iut 01' 'ill' I1'1.' 1111 '111' f1111111I 1111111115' 111111115.I1 111 Lfll ' t I '." 1 .',' ' ' .'11If. ' A 5,111 1' Q' I' 1' 1':1s s111111 '11111 II111 Ii1'11 1111fgi1111s 11111111 ' 11 'i11w. 1 ' ' " ' 1 S11 .' ' ""ItI 'III .'tI'1'Ii111. S11 It 1: ' .'u'1 I 1'1:111,h, 't 'z J II11I11I I311z:11'1I1. 1'I1i11f II'1lL'Ii 1I1'i1'111' I'1' 1I 1 ' V: " ' z ' 1111. A f'z1I1z11'11t :1111111z1111d '11111 LI11' 1Iz1111'111's 111111111 ' 111 "1'w. I ' 2 f th' 1 " .' I' I 1':11'Is1111, who SCI 11f'1111 wi.'I11'1I 11- I - 1 'bat 2 l'L1' 1 ., 1--'f . H 'Tl' ' Y 4 - -.... ., ,..- -. ,-.d.,., , 811- , -1 1- Th. ,ly--. Fu ' .x....S.... A149 LI -KBS IROI HPCX IONIINI lfll 9 Num nh.111grcml md I IKLULZIIIIEQ mo 1x 111 111 lktlllllf, hmm QLUIIOIIIILN 1 ll 111 xxwtun 1 11 . llll tu N 111 NL1111. N . N no 1 . N ux 1 110 f - uw ll I x 1 ll x Xu Ill Incll 1111 It 1 1 l1ef1tu11 Q zum ll .1111 Nhoo 'wlllll 1 I MKII Il ll KOH ' XXL IIUXX NIIHN 1 llt N Ill! NLI I ulum: the no N .1111 pmx N1 x UL f IN . 4 ulclu I4 1 1 114 1111 gzcftxmg Llxc 1-11m111ouN xmaru 0 N N .1 x C NClIILN IUOYQC IIIOIL ldlll X fl. ll L Ji It me 1 wc 1ccc1Q1111u 1 mf 1 x 1 x . IX . LIN . 1 IX 1 1x 101 1 Q un 0 AN umx III QIIIIIIIIX xx c N x 1 1411 1111ll11111.111e hush. 1h I 1 11111 h .ou 1 111 x IJ c 4 llllll, X 1. . IX xx h I1 OIIIKO mu 11x 1111110 IIIIOIIN on 111 Q 1,,4 111111 IN lmox n 1 llm 11 N1 4 1411 1. N 1 .xx 1 1111xs 111 1 AQ cone muc 1 ood fm thy mlw 0 IIN ll 1111' Iflmul 1h F1 nos IS 11110 er xx 1014 l111511t lldllllflg 1 ll IS N Illllll ln llllli 11r1tl1 1 c 1 IIUXX xxlth L11p.,11c 11 192 fhzulw helgon plwlclen mf .111 auto u1111.111x ms If 1111 ul 1 111 um 1 on l.1ng'l1u111 IN t L hcxt xIl4lXXIl 1111111 1011111 ll tlu xlltlflllfllltlll 010 . rm111.111x o uwmd fm hex 1 nos Ltou 1x 1 1 1 1 1 1 lll clllk 111 cmuxt dk 1 no cm 111111 1111 t 4 lNca1 Y os CUIXXIYI 11111 ls th 1 Ullllllfl 411114 .1 B an Illfl 'um 11111 C 01111 I or 111 1 or .xc It IIILNOIIICIUVCQ Ill Olxlll1OlTl41 nongrew Fnmlx R001 19 1 111 lllllllgf mxm fc 11x of 111.1 xx IQ h1 ul I Iachpl ur 1 X N un 111111 111 Slu lx thm must fdmoui hmutx Qpeualmt of Pans Iukt one mme seem appeared It was 1 pru-xt gzx1n1111N111111 lll Irmclon, xxhgre lmkkcth 1ll tc-'mn flom '111 mer the world had lwvn pl mlm: fm xxmlcl ch1mp1u11Qh1p 1 35.111102 were 0201 and the wlnnelx hul been 1 lllul on thx flmn lu ILLCINC 0 .marcli It vm mx groxt pleuiwrcf to we thi fllfIIT10IlIl l11 lutlmll p1uc11t0cl to 0 .ow .xx at 1 0.1111 11 mx 1 011111 . ll Chcw, . tht GITIS Bzwlxot Bill Team of Freedom Oklahomfx, U S -X , crmchul hx In.1 II.1nk1nQ Thwe LOZ'lCl'lOQ usmd tho I NIcf'01n11alx 1mtl1mlx of mlchlmg IU fltklltlpllll, vsmlcl pham plrmq The honori uma axxalclui bu the P14-wrlent of thx Imtcd Qtatm Ffxrl E Sha lx and the Queen of Iulaml Ili-M IL1x1s The machmv Qtoppod the l11.fhtQ ,fzuxx h11ghtc1 .md I loft for mv old home ln -Xlxa l M Il111tx , T f ,7 lzlkxx 'aclvlu U 12" 4:-J-JS Lxght ti f' 9 5 M1 Q1 v,..X- : ----M --'-' V- f--'-- V V . ..,,,,-.,v...,,..l..,.,.-..,-,,.1..,,,,,,,..-,i,, . .17 ,IL --und .... ..- .Y,.. -. --.WW .. ,M,,,....,,- .-...,-,. - -.. ' ,,,,,-Q,--,I ,l'x22.,Nl J l I l,."Q" ' I"-'1"'."I Th V 1 '-'j"nlIl'tl,'1'l- 'k 1' "mil ll elug-11 1 ' -' Oklzh mm .-Xgrzi l - Sl'l'llt' cl1z111f,rurl, z1111l I ::1w I lin. . ' Q' f 111i:si1111411iL-s p11s.'vml by, but t ' 111 p'11'Ii1-11l'11' llllUl'L'.'ll'll 1111-. As tl mln-w 11-z ' 1' I X 1.,z1:1 l '1 S'll'PI'lSC for they we-rv Iluth Iluclirg' zxml "I' ml." Thi-A' '-rv ' l'z 1 tc-z1'li Q' tl 1 l'lIl- ' l 1 s thu lzlt-st, III l1:.'l'-ll ' ll ' l J 5 ' ing. Ou' 1 ' l-: ' 1 n.1'j.' "ls ' .tl '11 '1111l ll1f' WI 't- lI1111,'1- lilIl'll1'll 11111101 'll 011 thx- f"l'k'Il. YL: ' N . 1 I tt ' l 1 I Nu' BI:15'f:1i1' ll 1g,,l:.' '1111 Cl W CTS. Tl 5' ' '1 ' ' ' 1 " 1 f fl! - -'11:11'. Thf ' l '1 "1'lIj 's thv l1m1111' was jfvlllllh' l:1'n-, lhlll l -f'1w- tho ' 5 , pict 'S slum l, I ' ' ' "nl :Il 1 my r1l4l vl:s,'111:t1-s. I :uw Ilvuln I'l1ll'l'2lllIl zmcl , 1 M1 FI"llI ",' l1l'll-QIIIQ' il K'UIIL'L'l'I tour 111' l'I111'11pv, I7l2.'lllQ i11 :Killa lllllllllll' F'.'l .' l' 's thl lv: 11' f f'rh' .' ' G-1 - Q' 'l1o1'1 uhf- lives vitl l ' ' A 'JH .' und. W ' Atl: lzll " 't I-' t 's L-m111t1 I vith lim-11i1f thf humf llrus l111' ' 31' vhilu I"1y is I 'uw-' 'it I ', I,iSk. L Cl-.-1' lz: lw' fa .' tl xtzff- ' ' v 5 as 'XI -. I. uf' . th- g' 1' L I"l'L1'Ullj' 11111-1-11. I'lv1'1'vttv Clilmsfm if i11 Sil n-1'iz1 z 'sion' I Hlh'.1 -1g - 111- -zl1','. 12 th 'l "l ' 'l h1'l':.'l"Q' -' lf Qxlts. Sh-'s ' " 'f"'f'cIl F'll'.. ' ' 5 , -t 1 - '1 1' Q lx' -1t"1l "th: big X f-1 -.1111 111 h- 1- 1,-'11 1 1' '1 11--1 1 C' ' N h :li ' '. J'll J P- '."tl 1 -l' t' 1 z ' ted W lwt ' ' h- 'f ' 'V st. ' ' " Qll. 1- hc-:ul of il silvn 1' llllllk' - in , V K" 1 l'. 'I' ' g ' l ill' IR- l ' 'c- thc 1ly l' ly '- ' ' . ' tho il 'z ' 1 'A ' I FII il Ivc'tu1'm- 1 "fer ' 1 1' 1: J 'gic l 'h'l- 'H "fm 1' ' - l"lf,1'w'1L', is in I': ".' ll' 5.5 fzwvs. .' - - J ' . N Th- ' .' ' " ' z -z 1 1- ' th, Ll " -. I ,' 1 .' .1 " :swf s th 1. If A'.' ' Ilwkl Bzll T ' f Ashl Oklzh ', U. S. .-Lg Q-wu-hc-rl by I"H 1 - ' 'md 11 - xl ' '- , .'.' ' ll l 41 l, l 1, 1. I' 1 iHr11u11'ir11 -- A11I11g11'a11,1l15 iHl'llll'lI'il'5 -- ?mt11gI1'z11,1hu .-ci" -4- -558-v-Ja N I 1 i I ' 4 1 . -.-f f 1 - f-..--..- '-35.,,,k' 2, 7' V VV ww- -it-'hr lvvdthmx- v-'..'-.-vw-Y-N.,-17'-nu-.WI--'N YV -Q -..V 'A ji I v' 5,7 X X 1 ' 1 JUNIORLS X 'KJ QI X H-1?-hiff 'N Y I Wa xxx ,ff 1 an KX Ai, f-.. g...- Qgfff ,..: --,J X M-1 532553535X ,Q QPM cltx ns V Va--N i -H V V duh... V KQV Vg- WV.-,V-Ahh., grrr, -,,,,,.,,--.,.,....... -. --.. -M H , V 5 'V 1 1 - I ,"7f'! 2 5 ,V 3 F 5 a i 1 5 1 E f Q Z l Y , , ' 1 ' i f Q 1 j ' 1 V V L 1 1 ' 3 l ' A 4V-. Vx ' .5 . 'ig 0 , I I QA 1 ' i ', 'vlf ,V . VQV iff. 'rfi ', V .Y,fA' "I' V lQV'V'Vg 'gVf -, , '.VA .',.v,. V '-V' fx V Vx ff Vj V VKV '4 ., VV VV V V . V. r- ,I V., I , :.V VV ,, V: , i -. '- A' V V! VJV A X ' VVVQV- .klvv V'fgV, l . A .1 ,f ' , .-A' ' M 1 r v -1 g I 1- X? , 1 J V 4 ,,V' , L ' V L KV V ' .Z-.VV ,EV 13 3,Vg'5'fL'- Alry Q1 V V V g i L If 1 "" i p ' Sf ' f . ' V -Q L 1 V VP , . . . ,K ',-.-,- I V.. ' N xy, nf 'i V.VVV A - . L . N -' ' ly 'P aww - . , ,-3 , ' 'N ' :R ' - K 415 "fl ' V' , . 1 ' -, I Ky K' X '41357' 1 , :-' x , P , F' f- '- " - ---. s- X r 5 -r-H 1 Q L , X ' 4, 'V ,M - 5 f V aj -,g , I Q i ' XX' VQTQ' I 'fx - Aiffgzl if 'g' 4 f-J , +5 I ' A' 'gl , v ' - fi--' "" -,,.'f. ,fx ' 'Q' 4 'f V - - Z , ' ' , x x'-NQ,w,., .-Bs, VV -1' , ,- ' ' V Lg-Z' Q Y Y .viii - ' " t ' A 7 E sw V V,,,'- i V VA VTY V'-Aw V -Vi-'MV V 1 . V 'Q ' ' , 3 f,Mj.:11,' ig-, Li' '14, 4 7 ,, . , - V ' V- Y A , ,-,,,,,A,, , . - ' ' 1 If - g-0 , X 15 I! I 1 5 I 1 I I 1 1 I I 1 ' I , 1 1 Forty Tvx 0 CLIFFORD MCCLAIN "Pood" Pres. of Class. Favorite saying, "Will that be all right, Ruth ?" JAY MCCLURE "Pete" Vice-president. "How many zeros does that make me?" VERLA MAE CALLISON 'Babe" Secretary and Treasurer. 4'You make me tired Johnl' LUCILLF My KITRICK Good mght' JOHIN FRANCF Id llke to make an ment FDITH WILKINSON Oh Gosh' ANINA STOLPE Ill be Jlggere JAMFS LISK Curses' Peggy Caruso announce Cotton Anne Jlmmy ,v v.,x4 I 1 1 I I I 1 ! 1 I 1 I 1 I 1 1 1 l , :A 11 I I 4 1 ' u ' rv I . I I I f I I I 1 j ' ' as H 1 I ' -4 ' 1 44 ' ' - 1 ." 1 I I I ' . 1 I I 1 I V 4 KL YF 1 1 1 I I u rv 1 , . I I 1 I I I i Y xx rv I 1 .. , .. 1 d. 1 I I 1 1 I 1 I I u ' H 1 I 1 ' 1 I I ll 'YY I 1 I 1 I , Y , Y , , , , ..,-..-.. -Q...:...-A .,,--,,. Y V 11.1 , ., , , , , ,Y fx . ' -1, ,fix ' ,t 1 V -- 1 1 1 tr N -L,-, -5 W, -.,----,.,-f'f- Y -... ---11:11--M 'A-1-fe"--A '11-1' ' --- pf, f lay, 4 v- v 'ls I ' "' W .MI vll' Va, w N , X HMV- - 3'vv.', Perils I l GRAHAM VOLLMER "Vollmer" "But-t-t-" HENRY HORT "I'll bet 'you-" ERMA McDANIEL ' We1l-now-a- IDA LLLER, Well Ill declare HAROLD ATKINSON Yes I guess so FRFDA DeGEER Rlght here ALICE STARK Aw now' HAL CLINKENBEARD Aw Shut Up' 14 lCHankYY Grandma-- dle Shorty Fredle Starkle Clmk I I I I EI il IE II II II II Il Miki. 2 3 Forty Three K an 4 n I il 1 HI ' n Ii ss 1 Uv 1 l: ff I I Ax u Q u n V r ' ,I 5 I 4 - as l J , . u ' ry K at ' n n - an fl I I1 ll III u ' n ' I l I u n A I Ii I Il 4 I I ,I I I Y, X , II ' I ' -M-in NX. X Q A.-M, ,,II ,-,,,,,,-n.. .I, VV V- ""':,7::: 'g'i:::'-1-ij14:.,r--1g'f:TT""'ff'1'-V f" -lyk w 'X ---------- "Q" -, - fI7'?'P"'? Mu, QM Y----W-.l--.......V-,..., H ,.....,,7 -. --,. ...L , .,- ,,, ,,,,. . gpig. I - A 1' Y Y 4: Y ----f ---' - ---1-W -I , , . , ,--- MM-, .,.. ,-,- . as V13 ,535 W 4 . 1 1 , , , H I , I V fi fu 1' . ,, X w Forty Four I 4 I RUBY KERSTETTER "I just can't do it." ELSIE GRAHAM "I don't care." PAUL BURKET "Oh Hop." OPAL BURKET Now k1d' HORACE BEEGLE Ah now w' ELVA SMITH Sxlence IS golden ARRIETTA YOUNG I know' "Rube" HEI!! "Bucket" Burky Beefy Smlthy Alry etta CHESTER LANCASTER Chet AWWW I ' cc rr n ' n I . as sv 1 u rr I ' ' a I I u ' n '15 as - - n F11 - f u ' - n u rv I cc n 44 -n I 1 1 . I '1 l I N :Wi . fy 7 . . -----gn 1 "1 -W-'W ' ::"+ A- f-1 'f---M - -g--3-33? " Y - - .,,,.fl,- dt..-g.. fi" ' uw 141 ,.,A, f"f"'lx":'." -- ..ir. ox, Y' 1 'P 'Trix' -:W FRED HARZMAN "I don't know." RAYMOND COX Oh shoot! MERLE MURPHY Goodness. CLAUDE TURNER Oh shucks ORA RUNKLE I dxdnt elther CARL PENNINGTON Oh heck' MELVIN EVANS Wheres W11ma" SELMA HARZMAN Talkmg about Me9 "Fritz" Coxie Slim Turner Orrle Penny Me Sleepy x 1' ffyggiinagii 0 J i 's ,Z R1 -QifizS"M,-- Forty F ive Y ,l 44 vu I ff Y, V I 1 4 1 if 77 u pr 1 L L , 2 44 n 2 1 I 1 u yn I I ' 1 gs I I ll ' !! I I KK ' ! ' !Y I S 9 ' L I 4 Z .M ll Y, N ll YI U is Sh K. ff 17, lf , ' ,Y , i if fl Y, I If ' ,F E , 1 I . n I I 5 Q 1 I I Y 1 --1 '------------------ ---M'--T:,:1:L,.A1.:jgf:',''...'.-""....-ll...2 A 'I' ' Q ' " ""1""'-ll--1'l.TlTL' .-N, IAM IA VI' II Ii e , 3 I I I I I I I I I I I If IF, L' l QR JENE TYREE "Sweet Patootie!" PANSY ANDERSON "Oh Heck!" MARIE VONDROCEK "I bet I know!" CLARE CLARK Gosh' I "cowboy, I I I uAusyu L J fifi , I .5 U H Q Shorty Pe: Corky 'VIARY PETERS Sllm Plckens Aw' Bud' RAY KERSTETTER Oh Gee Heck' Ker RUSSEL KASPARECK Kaspoolq Oh gee' BELLE MURPHY Pat. I found xt' Forty Sxx ek if? 7 sg I I I , I I I I I I ll H V n n I ' I 1 I I I I , III ' II I yl 1 as ' ' n ! I1 u H :Ii I , I I I I I I I - u n -Q I. . 1 ll YY :QQ ' ' K ,, L, ,ij ll H KAI I KK .DY I , I I 1 I I I I . I WI 3 I II I xc n I ' I 1 H '71 E I .I -I I ,I I . I I I , I I , Ig i Y I , I I I I I I Ii .. , , , A --I-7 -"2"'iIf:5,,- I 1 - ' 'II ' "M '31, 'i:-f',1"4' X,'55f5,i',Q5-ff:93Q?i51E?:-"SWR-"3iffflfl. '7 , f 'f ' 5' ' "V??1':vfXf"'l- -1? ' . A ' " ' ' 5 " ,.,z,, , GM la ,,,.-. 3, Q . . ., ,im . . . I - H -., A,- -.----W--- -,W---W---Q A -e,-aw MILDRED FISHER "Well, now!" WILLIAMS EVANS "Let's ditch this hour." DENNIS JONES "Is deuces wild?" EVELYN VORESS Honest to John ETTA GIBSON Ive got bobbed hair FRANK CARRIER Oh hang lt' KENNETH McClain Flopadoodle' VINAL MORRIS Xes Mom -1' U "Millie "Bill Dennie Eve Hetter Carrler Ken Farmer H 'XXX fffiiff N? .l l R4 ll i l ll ii il All 4:94 si Q + N 1 late-was Forty Seven I H , i WA u sv ll ls as pl - In l ll 'l l u n . u 7 ' .YY I l i 0 xx - u Q! u ' 91 X' , . N - u as .N- N ac 11 ll ,i .1 I: l I as va W u 1 as 1 ' ' F ' I l I V T ,,,Y,,,, ,, 'Mfg-'YWAY Av ' WWM,,,,,,.14,.A,-,-,..l....-.........,4L N . 'X -l'-----4-, ,: W-" A-- I ' '--- - fm'-" , X -'15 sf ,., ..,.. . ., . . T I -4 5 E 3 , L 3 1 V w l W fr PE fi fl ' I 4 R Forts Elght -IOH N BRAND "Aw heck." YICLMA COX "IA-Us do it!" MILFORD RICE HIH21l'jOl'i6.H CAROLIINF COOK Oh Vw HAROLD SHI' RVIAIN Xou dont say VS II MA BRAC If MLIVIH KLARFNCF EAGAN gay 'Vlr Black TROY WILLIAMS Oh my goodness "Brandie' "l'0xiQ "Panky Cookxe bhlft Spuk Eagan Sop Y, w , v v ca ' ' 1 A ,I , n , ,vu V - w v ,,. - . 1 . H ' v , ry If 7 ,, 11 'H' H" r!.A AA x ' YY ,,, ,J N ' u I 1 1 J 11 Al Y! ' L l 4 4 I I W QI I I fi Y ll 1 V 44 yu L . , XI , r :i li 5 1 l Wmjwfw 'ff ff!-" W - Y A g ,g, gm ,,,g,g1i, 'g1,,1:L:gi'Li'.,,p:g,,1.,1.. ....L.i.....-.v.-..,-,V -A ,Qi ,-,,L' , , ' " ' 6 :fx 4 Qaif' Q 3 " , V, . 1 JI 'NIOR ll XSS HISTURX 111 1 N 111 11 N 1 ,, IP ,L 1 1 f 1111 N INN 1 1111 NN X11111 N N 1 N1 11 11 1 11 1 I 11 111115 1h1 1 1 X 11 X Xl 111111 111111 IC 119 111 1 s 1 111 1 111 111 gl C X 1 x N 11 PHIL, 11110 0111 N 111 1 1 1 S FX INN 0111 11111 1 11 1111 IIN 1 1 1111 1 1111 N 1 1 1 11 1 S1101 1 N N X 1111 1 1A, , AA Lx, A , T11'1- y1-'11's 21211 1111- 111111111 -11s 111: 1111- 111111 1' f'1:1se 111' 111253 111111111 1111-" 1111.1 1111- p11111"111111- 111 A1111 1111111 F11111111, 211111 111'11 s11111- W11111 g'1'1'1'11 111111 11111111 215 1111 S1 1'11s 11-11 11r11. W11 111111 21 1111151 1'1-111111'1i1111111 1-111's 1'!'11111 11V1-113' s111111111111111. M '.',' 1111141111 1 1 M1 .',' x1ll.' '- s111111:111'1111 11: 1111'1111g'11 1111' 11151 B'l'21l'. 111111 11 wz1.' 111' llL1'1l 1h1-11' 1111111 :111 1111112 11'l' 111111 11111111 111, 1111' 1-l"1l'r 1:1111 111111111111i11s 111- '11 111'1-1'1- 11111. 1 1111 " 1' 'S ,'11'11' 11111' 11111S.' '11.' 1' 111 1'l'I11'l'S11'111l'11 111 1111 1 '1 '1111s 111 S11 1 1 '11v1- 1 1'1.'. N121 j 111' 11111 111157 11111111 1111- F11111111111. 11'1:1'1-111'111 111111 '1'1'111'11 11' 111s. 'I' 1 1"1'1s 11k 1-vis- 11111 1111111' 111111. 111 !111l1'1I1j.1' 11111 1'!11.'1i111111111 11'1111. 1 G1' f ' ' Q111' 111 j.'11'11' '1s S11I7111111111l'US, 1111' f1'1111-5111115 W1-1'11 ,Q'1l111l'11 1.' Mft' ' Hull " 1 11 1. I" lk. 11113 ,Q 11 y11'11' 111111 gl' '11 '1 1 11111111111111111111 w11: 111'11L fL'11 115 11 1 '1111l'l' :11 11, N1 1'111s:' 111111111 111111111 11: 111 s1111111:111.'11111, 11-11111-1's11111 111' 1 11'11'S. 1 Ulll' 11111111111s XVl'1'l' 1111111111: 1111- 1111s1 111 11111 S111111111 111111 1110 s111111111 was 11111111111 x'111'y f111'1l1' 1 11'11- 111 11'1X'1T1'L 5 1h Z1 1111 1'11' -111ss. y11111' 'xx -11114 '- 1111111 111111 1111 111111111 111-1111 1111- I11.'1 111 1 1 1 -11:5 h'11 1111: 11'111' 111-11 111 A1111 1111111 f'11111s111. Bliss 1'11f 111 111111 N112 N1111'1' 71: "'- ' :111 215 11111' S1 .' 12' 1111'1 151 11 is X1'2ll'. 1" 1 1'1'1'l1'lI' 1111111111111's 111' 11111 L'1l'l11l1' S1111 1111111111111 '1'1'111 111111 .111111111'.'. 11v1 l11U711'I'.' 111' 11 1'111:k111111 .'1111'11 11'11'11 11111 '7l'.', 1111 11111111111-rs 111' 11 1 1 1 1 111 11111 '11 .1 1 ' 1'.', 1' '-111111 11's 111' 11111 TV111111 T1111111 W1-1'11 .1 11112. 1 1 ' .1111 ' 1' 11'1 11111111- 1111 to 1' '11s 111 11111 S111111-111 f1111l11L'11. 1111 '11lf,I 11111 111111111111 111s11'11-1 l!11s1' -11111 ' '1 ' - 11111 11, 1111- 11llI11111' 1112lS.' Q1-1111-11 21 1'111'1111111111 1111111111' W1111-11 11111111-11 111 11 Q11-111 way 1 111110 - 11111 111111'111111111111 21 .1 11 -.',' . 111111 21 111g 11111111-V1-1111-111 112l.' 111-1111 111 1 ' 1' X 1 1h',' 1. 1111 111111 1V1-, 1111111' you 1111111 1111111 1111511 11121111 1111-'11s 11111 111111 1 1'11 ' 1111s 1 J111' ' 1'111s.' 1: 1111 111111 ll 1-hs: .'111111111 1111. U 1 1 ' 1 A .J ,.,- W ,F-,M .. ir--. . ,.... F,,-.1.-.. --.. . - - --1'---1-11-11-----' -1 ' -1 . 1 -' -11--." ,- .1 1 15111 1111111 Thls 1 11111N 111 1 1 S 1 111111111 1111 1 1 1 1 11 N 11 1111111 11111 1111121 N11111NU x 111 1 1 Nllll ,IL 1 1 111111 1 111 111 N 111 N 1 11 S 11 1 111 N 1 111111 N 111 11111 1111 1I111NX11 11111 I 1 It R x 1 NIILLLNN 1 L1 11 N It S 1 11 11111111 T11 T1 1l111N Nl 1 11 11 'I11111111 1 1 111 1111 11111111111111111 11 lk 1111111 1 11 ,H 12,111 111111 11111 N N 1 N N ...L 01 N1110 'l'HF1lll1l'iF!i A1IflTQI1'Ll1llI mx L... 5 SOPHGMQRES K v 11 I If ll , fl R I iimbfimv 1 J lx f -- , 1 12'M4fZ,.1.1. tm 1 ff ? A vi ' Z mf 1 X 1' 1 1 L ri fN 111 qnnl' If ...,- 1 ' 111111"J1'E,,'E'f?1'm',111f1f , P5 H' W -ajft 131171111 Pllmg A 111, 11 R11 "Quin wifi, I j...-'f- 1 wg' I' Ii rr TEX 1,4 1 1,,Z14fQJ1:g,3E,feE4 111f??Qm X X4 1 inf f 42 ink 'A if Gllftq J 6 1 f .L 1 ,. . V A A V, .,,, ,,,4 ,A ,, ,, , ,, .. A -.,-.--.,.----,-- if vs If ,"' g HQ" I s 3 1 21 17 Q M'f,11.1,Q"11',f, f1V' l' .'A'l X I 1 ' 111- 1, aj 1j '11 1 1 . -5 5 1 Jiri '11 L 11 IJ, 1 1 K X KX1 A 1 1 311 71 1- . fu 1 ' I M awr I! I. CL' 1:1 'ff ly ' Ala lr Uflwy 3 ff-1 , E ' :ww v yful i X ,V y.Ay..A1, 'QS V., 1 1 '1 11" 'I W "fi '11 ,1'if " 1 fl 1, ,l' f1'11f1?1'1j lf 1 'N ,f 1 ' '11 1I 1' 1' 114 1 I . 1111 1 IQ ' 1 1 1 111 ,1' 1' ',1, 1, !'f1'L V. 1 3 fV. 1f"!7 '1'f11,11'gx1 1 f',1 1'L11 1' , , A 1 , 1, , T I 1" 1 1 . 1 . . L. 1 ' 1 -7'1" -1,,! '-" 'I ,111 1'ff3'1 "1!'. U' 11 N rw ' I 'i' ',' . ' 11, ' 1' I' 1 1 J 11' ", I 1 1 WI 11, A X ty VIH! Ll .11 , X 1, , 1 1 1 1,1 AIX 113 'QU V AV 'J' xffil, ,S F-11,1A.,1: , 1 if . 1 5 41 'g1g.,11 1 1 fjlw J 'U W1 ,, l 1 IN X 1 1 N13 '55 3,61 1' I4 h 1i":'0t1,v 41 HV 11111 I A 'N . ,,!1A--X -- ,H lui' MJ if WMI, X .Jlrl M 1 1,111 'V I Vu! i , .'-. 11 ff 11,1 . 11.111 , 1 I1111' '111 '111' 111 14-1 ffm 1 .1 '14. l 1 1 " fl "i1' f! 9 ' i 'MU "1" 1 TI A- .111 ' Q 1 ' , J ',n 11 .2. W 1 1 11' I 'I' ,I A1911 1 1 11M '16,-1F 1 1,1 511 li 1 K I' XJ' 1 ' 'X 1? . '1l'1'1 IQ, 1'1..' f f'f11 M ' wi 11 1 , . f X 1 fd .. .1 11,1 ,J 4.44, 1 1 1 1 ca" Xtx' 11 3 . 1 ', 1 11' 12 1 '41, '1.fzf'fr' 1 1 111' 1 1 -ff' my 1, 1111111 11 11 1,1 11x 11111 -1 1, 111 111 1 1 .5.',f4' f 1 x 51, 11 5 11 ,111 11 -11 ,111 ' Q1!,'U,,'l 111 V 11 lf. 1 4 '51'Lg'," I' NQ 1, ' 1 Mega,-. l'f.! 111.11 ML. " ' 1, I 1 I 1' xx, 'xxfh 'vlI 'f ,' ' A I1 1' TYr ' 1' fvlwvf Am J E .-1 f I 1 - 1, ,fa-, j 1, 11' 1 1' .1 X 3 5 'NN 1 " ' L 1, ".' 'I 1 .1 PC1111 Ml f5,.',"" ' '1,.f n H ' - " ' , If , , 1. 5 I '- 1'!'- A ' 171. I 1,55 'Q'1':, ,' ' 'x . .' '1 '1 .11 1",','- JJ 1, lf" 1 1! 41 1 fl N-, 1 1 .111111 1 1 -1 11 I 2-19' " 1 1' X ' " " 'fi f l' 4, 11' f '11 1 ' 71" 'i 1 'ff fx 5' UK..-'K --gl, , 1 V 1' f rfrg I Qi! 1. I: 1, .1'1'3l1gvyp",! V! :JA 1 , 111 g 1 ff 11 1.1 1' 'Wifi 11 1 l 1 H555 6? -gina NAS' ff rft- 7 1"f1ff 'i' A I '11 Mi' 2 Isl n 1 - 1 U- 'xx 1' A 1 I 'li' 11,1 'i' . -'L il My 1 A I 1 1 - ' Q, If 51 , 11 1 41 - r 1111gIj' K1 1 11111 I i ,G I 5. . f K" : If 'ff-, ,ln , !::: ix! nfl I 1 74 I: V fff 23' 4 ' ,f 5- A' ,.511 ,' Ylvf , 'A 'ry' I I I: f f f , 1M H 1- L 1- ff 51 .1 JI11 111! ' f '-fi. 1 , 11 Q- - 1 1 '11 Ng 1-1:1 ,'111'.m11 1 1 i 7 -1 f'CZ" J' !, ,' 1 I ' V ' M4 '21-f' 13.1 , 3 ' 111 ' W ' 1" , A 7?'j'2 'iff' "',f4g48f 7 ' , 15 1 I J LAM 11 , ,lf 1- ,I -f , Wir 1,15 ra Yi -1 ' ,. f'- . , gffff-0 - 'L Jr." 11,1913 " ,'j151 , I ,Q I 1 J. 1 ff- 12 M12 , ' HM 111. 'eff"f 1! 1 - 1 1 5-23 7 .'m1111. - 121 1111 1 - ' 11 1 ' 45 1 . 2 19, , J .,"j L ' r :fi 'M -1411-11 'ALJ -4 ' U 1.lk1 V 1 ' 'T i' 'M' " ' '? . .. ' 11- , 11111 ll :N-4+ H 4 115-TN A 1 1 1 1 . 1 1 " 1 1 .4 L If l A iff,-nnlli '11-VL' .7 A' NWI' jp- Y' -f ' - -1 -. - f 1 'ff' 'fill " gig? 1+ --iiiifi 1 W1 Lu- 1 1 fi 11 1 'liffif 1'1.f,.', ' Q1 I P5 egg: 1 f . 1 iz! '- '51 111 1' 11'-, I -631, 1:5515 Q 1 1 1 1111511 1911! 1 11 4 Q- 115 -'F 1 1. 1. 1 " . ' 1. -7L,QL.'T' W gi--1 Q 1 l T Vflj 40,1 .,A,.ll 5 U. Pj L? .-.L v ,X in? -122291 1411. ,fgki 1 1+-Q1 J , 'xi 1152 .3,L',. " g"'7'f,f:l '2 5: '- xx- 'X 415- 1 '1 4?'.T,T"f"V' .1 1,1-- 1 K5 K. P ff1G.-u.f.1 911221.11 . 11 1:1 1 1 1 1 'N'-' 1- ,W ,J ,1"3QglQ., ,Hg gf' f ,, Q 1 f -1 f Q1 1 W- :au ,T .. T' JM V '- " tj-On X. i 1 l llfl Tx o Cobb Bugle Monfort Fnlow I lsk C llhson Bagentos Van Antwerp Campbell LaCost Jacobs Johnson L Noah Hofer R Clmkenbeard Ferguson Camp Anderson Armstrong Clarke M Gallon Ames Berry Foulkner ll 3 A In A ig na .r L I 12 ff' OZFQ- A . I ' l 5 u l l I 3 1 fr I - ,I .N l ' . l l l l l i , l l l - . l Q. ' T: ' . . 1 1 i ' A - .V , l . 4 , ' I 5 l , ' , 5 ' I l ----- ---.-'--- - -.Y , , ,.7,,, , - W , ,, ....-':- V ik Y fx --,.-,...- wh--- . , -,-,..L4,,..g,,L, ,,, , Nw, Y, ,, ,W mtiygf.-ff' gf N Y 4 1- - v J 1 ' E Chance Bodine H BIOWW Umbel Auman Vetter S Noah Mattebon O Gallon Fw1nQ F Brown Iockhart Hyde hu I Woodson Lllly Crouse Rackley A Woodson T Clmkenbeard Day Hal Hazard Can-ol 9? K.,- Flftb Three I i f I I 1 3 l W , Y I i I 5 I E 2 X I 1 Y 1. 1 ! - I A Q A - - s n . . A 1 . . ' 1 , - 5 -V 7-.ff ' f "' ' I 'W' a 41.1954 R A-W -Mvwvm--'WWW V ,K .-.' a .,,. , A do . -a -A ., N- ' .: Ll . SQFHIQMQ N l l r L1 I Il l X 4 4 lxx N1 l ll l l X l'l'l-rlllvfli Nlllllllll' Vlmllll Yllv-l'l'l-Qllllllll 'l'l'lly' lllllbzlllw fl--'N iillll ll1!'l'IlN. Nlllrll- Vxlllllmlll-ll lilllllrllll' l'lllll'l'lll'1' li lull Yl-ll l,l-zllll-r' Jul- l'll:l1ll-l' .hxxlxlltlll Yllll l..-:llll-r' lil-:l l1fl'l',' 1'l:ls4 Sllllllflws SRI' I'Irlxl'zll'lls Zlllll Nl2ll'l41lI lilzlvll l'fzl+x1'llllll'4 lilllfl :lllll Yhlll' Vlzlff lfll xll-lk' lilllll f':ll'll:lllllll l'l1liN Blu ll l1l'fll:ll'll,lll' ll:lllll':ll, lllll nl-xl-l' lll- llill, l'l2lxS Yl-ll fr Killlll zlllll xllllll-. glllll :lllll lvllilll, .xl'l' lvl- Vlghl 'Y .Xlw lvl- I'lL1'lll'., Vl'llll'll llr IL4 lvl- lllulvsllwl llzlw. lilifl Sl 1llll1IlllIl'l' f llwsl I 'l'h- Sllllllllllllllw- lllll.-N fll' .l.ll':l High Svllfllll is l'4lll1IllI4l'4l Ill' sixty-six :lvlivv lllllllllll-lv wllll lll lrl llll' sllll-Vlllg' wh -lll uf :lll Slll lvlll zu-llvilil-S. Ill vl: Lhl' If llllfllllllll-s :ll'l- zlllllllllxv, l-:ll'l'glllil' :lllll zllllllill llls, wh'l1 lll 'll' "1'l:lsf 5lll'l1"lx llYlf'Yl'4'lll'll. A ,..--.,-.,.,,.,,.,,,.-ff, . ,-'aww N ll ,ff '-Vlllll' Nil .ii IH 1 'vX,II fHl'1lI111'il'5 -- ?k1IT1TLII'Ll1Ih5 IF 515' I ll X 1 r df f CL s 'f vu Gi, 7+ , X553-1-z",, I fbi it FRESHME 11- Fx " f :G 'X rg! 'N' ' PV L .,... I .,.l af' .-er' K if - ...Q ?Z.4,. Q- I-,irq , ,P 2' "- ' '35 'S if 5 ,psig-af' N ,Q Civ-xi fag. F fx-F4 11' QP ll.: .1 I 4115333 1,Jba1"'ik-.D Q tri- ANMJL Y' SL MLQK-N 1 L .Lk XR 915 , 1 A: 1 Www N, Z +- L 5 UM 'mm y lxkg KSiMm -rf 'ATC x fkcf' K "VW 'VL JM iT L f-+ if'-ff 5',,,A..1-142.1-L,... 'JK' XX X X ,NN O C C Q L xx 1, U1 P XM K w sm W-A.. x Al -an XZ? I 11, lkgh-'A -Q C Xx u.. K 7 bug, U f 47791 ILL K., X K uf A 'lbw ULHA u k X K H- .FC11n.en X 147: ,fx Qfbikfxatg F1ft5 Sex en , '-' LL 'Q -1 - 4- A ' - 'L' ' -' ' --"'A-M"'-"""""' """"" "M" """"""' ' " " Q15- " ,L '. 'Q iii I .fl 81 V ' - ' 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 E I 1 . - f i ,..g21.a,1 1 1 -. 1 ffW'iT 2 1 1- -ijzea,f',g' -3 1 .1 ,- 2 11, 1 1, 11 w- 'N 1 1 e' :"'1'?'5a.. if 'jf' -1i'f"T 1 ' " ' 4 - 5' 'ff ' ., K 1 2 I -f :Ti-' -1- -::g.' ""'.'5i . 49-is 1 1 " 1- - - 1114- 15, " iw 5 1 ' 4ffjQ."fg,,.7:f:i1i' -'53 1 , f1-:f1-- 3 'l - 1 - 1 "vii: ' V ' - ' I 1 W' 1 1-fi -if -A ,f 1 1 X 1 1 I ..i+b4g5f,f-4Qg"iZL ,1 "' "Q ' - 5. ' "' sgf5?' Ljf-" ' N 1 ' flfiii .. ' ., 7 . ' " 'LL' 1 - ga.. 1'--,Q X1 1 'iff' .,1,,":"I:'Y6f.f-.e-'- ,.,,f151 1-iii., 1'-5 -A - j d- 5' "' il A-W .Lf ' . i ' ,. 1' 32.2251 ...:-P1 ' - 1 1 1' 1 1 1.11, ,1 --Z' U1-. P-14.4 .L r X s - I Q ' 11 " 2' ' . X i 12'-17 1 1 f 11 ,,.,, 'LLL 1 1- , 1 1 ai., 1 1 1 ,.l 11 -,V . 14 I 1 1'1 T , f,- :- Y.1,1 ' - L' - Y v, f" lf"i1,'7 '44 ' 1. WH J' 1 1, Alb! .-x 1 1- 1 1 4 I lm 1111 .Jil 1 'A Lf? 1 -5 , X-V:-1 1--1 1 "" ' -f 1 " 'l1J1fN'51" 1 'f . J f- --. X 1, ff ' 1 x -z'-'F ' 5 11:11 - -M-. J, 1 .,..... 1 1 w,'Z:41,4, M 1 1: 111 11 1 ,ff -v.'1 X 1' W - 1, 1,11 ff if, - 11111 1" 'Q 1 f X 1 ' 'I ' 1 R Y '-, f' It 1 11 L1 '-LQ xk- fr: X :ny K., KL X Y Kg! LJ. .3 .fx 'JN .Lgl - '1 'Ui1"lL L Q41. 'Q1 , -?g1.. fi- -if-X' 'W' -11, 7 M-1 R 1 'K l 1'l111 ' 7"j -W 1 11 Y 11 f -- -.1 . ' U r, , - 1 M ,Y Y . Xhxlffs xlgl-. ing? ,kfiflfxh -N h . i-fri' C,-,:,Q1x ,- 111.7 'M H11 6: N, .rt Y Nt' 1 M 'i, 1, i .f fi -4 -' ' " ' W - . N g 1 ui 1111. 1' ' . 1 V " X ' Q f . H Ji-ff-1 1 ' ' fi! 1 1-1 I1 .. 111 1x f ,Q-v -1 1 11-J' " V W1 if? ' N A i I 1, !1 1511 1 . it X X '- 1 L ff 1 ' N W 1 1 1 1Ai MU K, 11- B - ,X-X Q1 V A hkjiqrf e i 1 ,1 111 X 11 1 6 1 '1 1 1 1 1111, 1 1 1 A 1. 1 1 1 " 1 . I 1 1, ., ' 4 M12 LM 1 X '1!V1'111..,,1 tag ' f 21..,. ' 1 l , 'A I X 1 111 .1 '-' X 111 1' M123 - X :TS . 1, ' 'A'-. . '11 1 Jil! -1 7' Q, 1111111 ' 3 -'X 1 11, V--1 - flf 11.1 X I l 1 x11 V! 1111, 5 xl. ' . - 11 '11 ' " ' ' 11, ' 1 1,:3!L"!1i , .11 1. , N Ku K ' f fx H4 , , I ,1 111 s J A N I 11 11 1 I , UYIHQEW M- ,W Nix Qt 1iN1. -PLKI 'F hm 1 IL 1 I1 1111 11 X VXVT1: . si- -4 XI R X11 A' V' ' www- - MM " , rf' -- ? gtg! 1k xx K, NS. '21 NM' x - i L:i-- wf ! M" +' - Q- 1 l' 1' K n K X X . 14 -Nl- l-5 rn - V - ki! 1 , - A WL N A 1 1 -1 .-Q 11-15 gk , , xy Il' V A 1 n. Q " 4 H X -.1X' , , 11,1 hu KxKxx,,,.g.,. -y -N-ri., 'LM ' ' L- ' 1-' - xl . , A 1 -hz-Lt lf NWN: I xr 'x-4-ymxsg Li' I I 1 A ylxx , X01 xx x XF' 'aQ..1 L -A . ' 1 X " 1 1 K In ' l 7 I i l 2 1 K Sm1thson Gunn Langston Evans Lloyd il If 51 Hellman Mount Walton Hedl lck Broomhall Mllls Prlgmore Turner Atherton Armstrong Rowell Oldson H Marr1ot Schuhmacher O Crouse Reed Havlland Cox xfjdw Flfty Fxght -,SL 95 .3 l 1 I I 1 I I . It 5 5 Q f W K. ! i ?' 4 ' , ,, L l""'1 M -' . . , W '+ -- -- ' . , ,.,. ,, 'f' ' ' 1. . .f i L, .. . . . ,xx VAX gr - ':,g:,g:f,,gg1.f:gg1gt:g:.::.,Lf ....-,- .,.,, M-, , .. ,, 1 , , A t t to , f. . Y o wx ll l ll Q l I ll is 3 5 1 1 e . i Tanner Mxller T1bbS Cleveland Ferguson Chew Burnett Lamfere Eason MadlSOh Smlth McVay M Beck Omey Daugherty Myers Clark Wllkmson Gundy Graves Garrlson Roe Wheelock l,.'4 .nf r-?,Pr V my I is Qiisl' Fifty Nine w , l ll al a , l ' 7 w - 2 C 1 1 .L -k 'l 1 1 N l ' l 1 l .A - - 1 w . - - l . j I l Ti 1 W X' 3 'V '- '--' "' A ' L ' W , LTQQLI4. ,z "ig: ,, g:,L.igg:1:gQ'341tgT::,',..1.'flQ.f H51 MXNCE1 W . A .Am-VN, Al.. M Y'-H, -,--.,,,,.,, YH Y , ,, , , -4, -a 5--n ,-.D , I . P t YQ Q15 - ,l.UJ14, :xx F4 CJK'- ,143 , 1 1 .1 N lwiffil fl 4 y-.-.V--.........,,,.-,- ,,., - .. , , -.M .. ...,-,,..,..,,..,...,...,-,.,,.,, ,M my H,-U - , 1 Pangburn Beck North Cobb Amend F 1 I ! I 1 1 1 1 l l 4, Shea Myers Shufer Wenzel Carlson Chapxn G1 wee Gunn E Murphy Whxte Walters Sense Vlorrls Channel Haines Kavanaugh Anderson Dowllng L-ifflg Qxxty f 94- 15 14 V 1. 1 l 3, l' , V ' 1 J 1 ' V L X-1 1 1 ff 1 rx- I 1 1 P 1' Y ' 1 LY K 1 ' ' -2. L xl 1 ' , . . , if l 1: , s. 4 W1 , , ...fi , i"' 171- 71:4 Q I- 'yi X V1 l ,.-A,..-.. .. V.--bl--1--,--H. .....,,v.g, ,H -- . A-- ,,r ,Q V . L I e own-. .ke ,,..--r,-,- .. , ,I H 74 X or-. A! '25 1 Q W . '- ' 1 l I 3 t 1 1 5 ,l ,1 pw., L..- ,K F1 S1111 r 1 1 ,N N 1X 1 .11 1111 14 lx 111 111111 u 1 x x 111 V QIXYX One F , 1 3 11111 1'11 1,111.1 1 14,-1. 1111141111-11 511111111 11111 w.-f11f111'111r 51'1111lI1 111-1 :111.z11111 1111- E'f11111xx111g 1111111,- ".11'- 111111-111 1'1'1-f1111-:11 111111- .'111iI1.111 X'11'1--1111-11111211 1' 5' M1'f'11' 1111 ' '1'1'1:1s111'1'1' 1'11111i11 1111111111 Q ' F1'111'1-1:1215 Y111'11z1 31: 1'.'1111 Y1-11 1.1-11111-1 , 1.1-1115' 111 14111: 1 1 Q . 1 1":11'1111y .X11xix111'f , 31155 11111111111 111111 N112 T 1:1Q 4'111111'f 1'i11' 111- 211111 V111' 1 1 5 1 1 1 1 1 . . 1 1 I L Q 'l'111 1'11A1 1111111111 l'1z1wf if 111111'111'111' 11s 111-11 111111 1-1111111.'i:1s111g 111111 its spirit 1 1 A 111'111.11:1-1,,1,1111 11 1111 N 1-111111 111'!ix11111f 11Z1r111S111k'.X1X'11 111g'111'1-1111111.'111'1'1111111 1 11111 11111L'!'1-V 11111111111 1111 1711-S1 ' -s. - 1 1 Q 1 5 1 , 1 1 1 1 1 , , . 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 . ' 1 1 1 1 I X - 1 ' ' I 1 E 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ., 'Y w , , ,. -,,- Av.-- 1 hw- ..-11 -...1 11 , 11 ..-N-E-A -W .1 1 ,. f- :v..2QT'gj- ...- W- iY-A-- - - -- -- ' ' "- 1-' ' """"""k" L' " 'M' ' ' ' 1HPI1I111'iP5 -- A1IT11l:I1'ZI1.I1I5 xx JUNIOR HIGH g..,.r'f"XX f WPHQ GQ m f 'h niun ::nuuu:: .- QQQQQ 4 im m a 00 9 ff nh.. .-L il xx. f rj 7? K '1u"'r ,X ,N by XXX 1 43' . Li 'K ' 'X sr ' y X Y N wv J I x fr lx! ff I-W . 1 ' 1 ,fn .. - - 4 - 71 I ,IW ' 'NK' ff -,ll Khx . ' ,V I ,N IU: , ,. YH K 1 ' l N """4 I l Q qvw' X wp' Q w Il N - X ya , I 1' H4 U -- Q4v f I 'f 1 ' - -" AQ I W 1 - "X x mu--------wH w ' ,nv ' - . . ,fl X' ju V! L . . 'Li'-f-" g . fb - J' , , , :XM x Y, Q 'ffw W . y , ,9 Niq ffm' . x X , f LH iw, J lfflJ X Vg .QNX 1 7 ' 4' , ', I 1 Q3:TjQWg544,g,,M,gg,,4LgI D 3 ""'f Q 1 'rn - pi M1 3' 41, -5' wi: .5 - .. :,1J:'5"",? , N. fgxiw, I 1 1 V E: . A' -, r. v , I . E GHTH GRADE if Sxxtw Four Ewa if 1, l V'fi-AW A -',M,,17,.., .ii A U ffffvf -AAA'-----W5-AATTAA li' t ,f , I1 v 1 1 K Y Y fx 1 , ' w 5,-. Y l :Q i l I, 4 in E 1 X 1 YQ I .X A v 1 I K ,-WNW WM- -W A . . ,Aw -,W - ,WA E- , -4 my M -4 v 26: fp -A4 A4 -4-- 1 1 ,xl . 41... I X I N I I I HIH IK N I Ixxxx I N I 1 Nlll X Q,,,.rff '-ZR' I1 I Il ll l I ..x UK Xl IIN If fl " I ADIC I'r'I'xI4Il-III II'IIIg,:1 IIVIIIIIZIII YI.-1--I'l'I-eiflvxli NI:.r1':g1'I-' II'--IIII-'I1 Nwn'-'1:1r'y XR-VI ,Mm-z.fI 'I'w-:IfL1rw-I' lllim- 4 :www YNI I,t'1L1Il'I'N I-lx' vw-" XII' Mir, :.z Irmp. I':.1IuiIw1'r1 Ihlmx I"n'pI1I :Iwi ISHIII ' SIIIIIISIIIB Ivj.--I' :md IUIIIIIIII-II f l'l.XS,' l'Hl,l, I Ifmzl .xfII1ll1r KI.'III:I III-IH-I' YI-rrusmrx .Illmmm I'iIIIIJ1 ,lwru-f I,:Ixxr'I-:uw .Xrmif II'fr.iC'uw-Ii Ii:.XII:.1w-Ia lI:11'nIfI IIVIINYII IIIAIIIJIII IiI'I'XIl'III'I' gXI'IIIIIHlI Hmm IIIIXXVII III-vI::Ir'1 I lil:IcI5s l!uz:1r'1I1 limb.-:I l.ifI-L I xl:..m-I mm-I -xxnIfI,- mix i IIUIIIUI' I'I'l'l1I NI:Ir'fhzIII 3 : J 'L-Ii I IYMIII-1' INA' "SxIxi:1 Nlzwlwm Q Q I.:111r':I .Imam Vww III-Ivn NIIIIIII- ' I Tx'l'I1I:If Illwlxsv :U-'111:I Huw 1' SZIIIL' I'Ilm'W IQIIIIA XIII-111' I I VXMVIIII1 Vlmmx' ' IUVII 3I:Ir'1frI Q I'IiII'I+1wl I'ln-rry I.iQf:mI 3IwI':mi1-Is I 1.N.If I'--X Mm 114111111 I I 4AI2lI'X Vuulq 'III'I'II'IlIII' XII-III-m'y I XI-'mlv l'IIII'm:m Hyml .IIINI-5 I III-Qlvl' I'4IIIII ilfkn-I'vII NIIIIQLIN I Ulivm- Vlmim-IQ I,yII- I!III+i11wr1 I IM-zm Ilzulismnu 4I'IyIIv Sullc-Vw I I Nah- I'frI1I5 k.Imzm' fim III Ln-In Ifv: us Ilnywzu-II QI : I -I' I I IIUIII IIMI' I NIIIIIVI-II SMH' I Q Up:1I IIl'IIK'l'l' Q Yirg'i1mi:x THXXII51'IIiI I , , I I Ililvv IMI1,g'I1I.' XIIIIIII VIQIIVIIVI' I I Imiw' lfmw 41111,-.1I.1 x'm,I.H I X IIfm:1l4I IQ:1IIn':1iII1 MIIIIH-:I WI1-zxlvly .lzxvk Ilrlxlwr' AIM- WI 'I-II-I' I .IurlII flu-I-rm I.I'I1fIIAIl IYIIIMII , lm- IIIIIIIQ-1' UI: 'Inn III-Ilwwzxy I I I i I I V -.5 Y" RTB'-Q U Y -..-..- .,,,,,, ,.,.,. ,,,,,,...- -.-,..-...1..i-i--- '-- --- '-b-h-----------M-- agrivlgiii ,Xu , ,,,. , , ' .6 A x. QL.-- fig 3 'xxd Y - , ,-Aa an ,a X' .1 X ,WL xx NZM in V GRALL VENTH '1 Af'-gwggi4'TL:A,-,gi:Tigg:f'.iL'L:LliljfiijlnpA in A i4 A A Aw " W Af 1. FT... fi! A. ,J Q. WX! 15 X I N N . , - , , 1: w ', -- .5 ' V1 V. ', f 'f 'Q fi'-WWW" .. w 'V Q 1 ' ' ' - - 4 'Y' 5 , A ,. .-. Y 3Y,'1 SE J X Q i . -H ' ' x - V - - 1 Q I MA by 33' 'J gfmb. Slxtx Six N ,-1' 1 1 1111 1 lx 1 1 1111 l I1 N 1xxx1 111x S NIANIHIRXIJI X 4 X I 1 1 I 11 X111 I1 1 1 Xi 11 11 llll 1 IXTX NPXQH .'l'1 ' I. "' 1 .- 'I 1"1 X -1117 1,:1'.'.1--1.1-1- 111:':':.x 1191-1'1'1'X1'11I1' 1'f:.1'1 111':.11:1111 '111-:11111'1'1' 111--11g11 .X111.1- 1i11-11:11'11x111. S1111-1-M111 1l1'111-1- Sr,11i111 ' 1--11 111'I1411'l' 1121111111 N11'1'1:111, .1xrx1w1:1!,1 11111 1.1':1111'1' XYg11'3,1- 'I'g1,1111g11, X 1 55111141111 511.11111-'.:1!.1 :1111i XY -11s 1 X-4'1'i1 ,-X1'111w11'1111gg 111111I:1 Nl:1x111i1 :i"1'11I :XL11I""i'l"1 1'11:1111-1' N1:1111-11111 :111 , 111111 . Kllmwm .XM!h.lM 1:11111 31.11111111-1 11'f11,,,. 13111131.11 1111111111 3111111111 XV1111' 111111811 1X':1 N11'11:11.11-1s , ,11:1x 111111111 1I111111't 111111111111-11 , 1'f11111 11111111111 1111111I11, 4111111111 , 251-1111 1'11111111111f 1:f1x1-1-1 111111111111 1111111111 1'11111111111s 11:1111111111:1 1!111:1g11111'11 , 1I1111:1 1111111111-I A11111- 1':1y':1 1 S11-11:1 1':11'1'111 11111 1l1'1u'111111'1' 1 AX111111:11x1- 1'111111 1111115 1111111 1 111111111-111 1'1111l' 1'111'X1111' 11111111 3 1111-41-1' 1'1111111Q' 1:3711 1If1'11:11'1ix111' 1'f111111-11 111-1'11111fx 1111113111141 1l1112:.1'11f111: f .X111'1:111 111111115' 1-111111111 11111111111 '1'111'111 11111111'X' 1,1'l11 51111'111'111'1' 1 1:11111--1 11 1.1111 1911111111111 S1-111111111:11'111-1' 1 1P111'111115' 171 111! 1f117L:1111-111 512. 111-1' 5 111111111 11:1111111'11 .1r11111 S1:11111-5 N1'11111:1f 1i:1111111 N1:1j1111-i1- S1-11w 1 1,1 N11 1' 11:1111111 X1-1,:111 11:15 S:111111's 1 1X1111:1 111:11 11I'11l'4' S111 11-1' 2 1'1Ill'1 131':111:1111 .1111:11 51111111 1 1111111 11:11'x1-5' W:1y1:1- '1':111111:111 1 111:111ys 11111135111 lQ11111'Q1:1 '1':111111'1' 2 1.:1xx'1'1-111-1- 111g'g111s 1':f1!11l 'l'1f1'1111s11 1 1,1111'1'ly 111-:111111 N1:11'x'111 111111 21111 1 1'1'ysI:11 111111':11'11 31l1I'j' 1111111111111 i 1Q1f111yr 111111-11 N1:11111- XY1'111 1 111-1'111:111 ,Ty 1115' 1111111 '17 Z111 1 1111111 1111115 N:1 1111 W:11'1'1111 N1:1'x'i11 :1:1111111x N111 '1'l'1 1Yi11:11'11 111'111- .1411-1qs1111 11: 1'j111'11- 1YI'11.1'111 5 111-11-11 111111111111 1.f1l'1 W, '111111' 1.1111111':1 1,:1s11 1'iZlXl' W:1111111 1 111'1l'11 1. 111! 11111 XY2l11l'1'S 1 1I111:11111 .1: ,' '111 A11-1 XY:111'1111 Q 1.111111 . 1.'XYl'11 31: '111:1 Huy Y1-: 1' 'lc 1 1 i 14 .. - ku lv ,, , , , ,, , , -W . .. VU-: 1: .....:,....--: - .. 3.1 1 ' 4' . :FN . i'HP11Il11'il'5 -- JX11I11g1'a1plui 'X , L ,K , , ,,.,,, ,, , , . , . .. . .,- , ..Y.,.,,, .4 .f..,-. 1' " 1 V ,.. 1 1-V .1 ff V sf A 4. "4 J ixq HZ , WV V F W. if..- 4-rr ... 4-4 1: -...ff I Yf' 4' -4-V ,f 77' A .- 1 F, XR.-at X? WOW QUEE ' V x 4 A 4. I 'alas W ' N J 'A f ,A 1 Q. V up' V-0' VV li -VV. -VJ fl X 1 p1wf W rf I M C 1' -J 5 V- 5 , r Y f .Zh ,, 5 '-- 34 , f I1 rf Qgyuu' A W -4. ai 5: ,2- Q I fx as. sax ..!.,.4 .-, fx A.. Q -Q -Q 1 v-ai, If fffil fb Nlxtx N1 H 0 . ,X , X V - .' w q . i . V V . . - V V V V X V , . . V V V ' V V ' . N V ' V ' V ' - , 'K ' ' . K ' ' F K V N " . ' . ' V . 1 V N N P V A , X V X , K . X , 1 , If 5 . V -V X V X. ,- . f -. fv . . V, . 2 ' V V -X -X X . .XM ,X Q VAX, JM-X,' -. , A- . 4 V f V . ' V I 7 . V V . ' . f f V ' ' - s V Y ' 1 . . ' ' . ' ' ' '. " V I ' V' V 'V , V' ' 4 . . X , V X' V V V -, X . X V VX- X . F X .H x . X f - ' . X ' ' ' ' . ' x rf. f V V V . . . - - X f, X X, , 4 X. V , 'f 1 ' X I , V . ,, X 1 V,-.Xx , , ' .I X, X 3 . .K XF' X ' ,. , fX X j XV 'X .X'V, .'Q'i - V , ' K , - ' .- - . ,' 'V V V . w . XV V X-X X VV .- X X -X J XV-X. X N, ,,TX'V.', .. .X VV V ' '- - -' VK V? rf 'f Lf ' V 'X . "' QX-'- V Ax., f ' ' I, -' X .XVXN XX XX ,-f V I X7-V X1 V,. ., ..4-x- .XX ,V -, V V,- V f,R ' X 'V XQXVLX 1 ".X' X .VX XX,V.,,.. - VX.X5XXV.Q7--XV! ,.X 'I' ' V" 'VX ' xkfl I .3'f'f'3x 'Rf 'fy -',,x.tHp"T-4 ', ""'f "5 -1' ' 'V ' V V - , -- ., V. 1 ' - V - - V ' ' ' V V ' ' ' Q -" ' 'f X, ,X-fHfff-ffff "X,.V. .'f..f,' -.. QV. -,"7'f.- .' X. , 1' . --VV V-, V.V,.-.V.., .HV V -f.,V f V - FV' f . 7',VV.i.,V V, .V.X,X,.' ' V .. -' . V 'X V V V ' , , N' Vf. ',V 1V A ' X If 9 '-4 X. - ' -V .N Q X .V -XV! .A 3 .VV' ff'VV 'I X.V','r,V.'- -iff. 'XL-. X ..,' Q, V X X V XA G I , V V X. X X X. LI - I Xxn 5' XX ,XXXj'.,,,'VjfV 'MXN XV ,K 1 XMI,-X. .,.Vf X 1 ' ' V , ' ' X X, V .V IV, ..' :X--. I 7 'r'-fV',V gnguiff g'gl,l'.' .X X Q ' V ' . f., X K' V - V ' ' ' 1' . V' .' -'.l,y..fw34r'yV J' 'V f f- 'V -- 1" 2 ,f . VV . ' V ' VA, - -. Ll, W"--"M '-' -' ',f V, ,V I X .Xx V X VX.V. kr, .VX,X- , .Vf--.7 -N I V V X' -1V V V ff, K - !VV--::',L- V V' 'VV VK' . V .V . - AV ,VX X. , .- . . .NX-,X V V ,. ,X.lX..XX,X,-' ,X '-V - ',. X X' V 4 J . -,-X 'X I 1 1' X'VX .V .lf -. 'V ., XQ'V!'-J., ,Eff 'A7:X7.','3' VXV-X, x X X 9 J 'V ' V: fi X' ' . ' . - f - f ' ' A.. , . . X -V .-- X VX -,f X-V Af." V V-VX'V5"l..' U'-1: X' Z .X',.V5Vf' ,',v '17 i,:V5AV,.H.X,, "'X. -' , V A -j ' X,. XXV , I , --f V fx, . ,X X ,. - XV- ,. V , . X- ,V if, V. ' - V V 4 ' .V' 1 '- -V ' - V' . ' ' . V . V . . V V ..,, ... V- , V A .. , V V . 'V .- X '- V , V- .' V X . If ,., - -I V 44- -V---V V'.,, X'1 ,f, , ,X X V " V '- , ' ' V 3 ' , V1 V 'f, "V ' . .. 7. " 'V 1"-' "- V. U " '-1 Q. V' x ,- - - V' 'V .V V'I V' .' "JJ-V -' ','.'V:I-'ff V 'V1.YV"yVV"'-,.-',','f'l"V'fX4 ., ' VJ, , I 'V ,', -'V f, -V '.l'y Q7 XQVXV ff V'-X'X.?:1'X'- ," ,'1:.-v',X,V'XL5Q -V., wif f" .V ,y 1 X V. ' . - ' V, f-f' y 4 'WX -"5-X-X '..,'XV,XVV-.,g.,V:,,VLH -.PVXX Xb zHGJH!-4HH:JQ wif fmH:wf?V Vi fffPVTf4w11Lv. V . Vi V. 'fV,"'-V:'1- '- -' .- ., - f-,.', f ' Q4 .5 V ZV-22' f-'-ZA-1. "xg ,.-1 1'-54,3-X1'-. V, .I',Ci3.-' .J V In :. ' V-:VV 111-A V-V1 Q .ga 2 ' ' - 1' -7'-"JV, "fx .--fft' -V.f'-V 2-V TV 'V 1- 1" ,V M 'V '.V.Vf-','V -'F-VV'-'il'-:V f'5 .V1 f'l?Q-5, , ". f- '1T.f1--l.VV'Vf-'3.'f Lil: ' , -, V X , V, . I- V, V. ' VA, X .., I, XX .:X. 'Z Xf XX, I .I I X' - -XX . X. -1.1 Xu XX ,fl '-TX..-:l.V,,1X,, :,'- XVj,V.:,FXV .g,Iff3'f.?.. X: VJVI rp it .LVX 'Q-,-Vlfmv X - 'i. '1L: I L., 4 'i-14' N L .' V 24'-V'. -'-1"-ff 71?'C - V .1 V X,,.V,..-VX-5.1: '. .Xa-A - ,X,,.fa, ,,4, ,ay I. . ,A X, X15-XVXV-X-V,-f,,V.X'XVV ,NV 'wi-'iw "V ' V' V -,f- l'Jz-V' .""' ' f A' 5'-"' -ff-' .' UK --VW.. I 'rl - .V-.- 1 V '- .1--.f -V-,.- -V -f- V - 1- V 'x w- - -fr , . V1.3-,2.,,,, ,',VfA .-, . -,,km'-,-.gf:4.e4.,.',.V5 E.: 7-' , -V X 15.4 ' XV,-.V.,,,VVV-V-.X--X.-1' 9' jL',Ej,1-'FV 1',f'QfiI ' 'v3fJ32VQf,f'4'Qi'5" 'ff '.,V - ,' " 'ul 'W , .-.rg-fg -AL..- L-J.-,Elf .JV XX X. . " f ,Vf . X I , , . V , iv ,X X tx,-X "VVj.x-'-fx-512:-'V -VVV. ' 7 Vf ,V ' .ff ., V -V .- ' -fl , - VXV.. .'V1- , V. V-V1.7-'Vf :, V- V f" R. . X., V 1 -V , X V'-Z . X X.. V -, V . X, .11 ,,, V ,, 5 . , -, A A -11,-V 1 , , , - ,, 1 ,V , X , XX V - A---N V ,-f. . - V ' V5 -5' ' 49" 'f , "' ' ' ' ,I V.. X' - X. gf! g 4- X -,. 5 XXX V ' , A- A 17 V L' - - - ' 4.-, V 'fs' V V. X 'J ' 'V -if V J ' 4' XX X. X V ., , y 4- - Y, -L V WX 'N Y V I If -. . . 1 V. Vu FX .VV .V X ,BP If X, X, 1 V. VXX X V -. V V ,. . V V , V Q V , -f ,af 2 - - . - V VV 'V '. V X ..4m..X.X W .- ,V . u V'f, .'V X A .X 'X 'Vo XX f" X '- ' Q I V. 'V V V X I V. . 1- x XV' ,, " .. -'I 1, , V V 'VVVV "+1'l' ""VV V 'V MX. " MV' V W ' V' V. ' 1 V 1. 'WL ' x. K ,f.l. V f V :L Q P V ,I pl V V V-K V X .X-., ' XX X ,V X , XV V X . XfjXVXVV1XI ml VVVX V. , X V , X . V.V V HXV ,VX.'XV, XX X 'Dui ' VM! ,X " ' . Y - , X 'mu ' I XX 4 '- V JKX X ,N V'XV'VyVXV X X f'1' :ff X V V - I ' Vx ,V ' T W' . - - - 'T , ' ' 9 ' 'V' Q Q., - ' E, .V,XX,, P ' - X V' 1,1 X ' V VVX X V XH I V - -,-,,, ' V V V: V X - , V V - ..,.-..- - A f- -- w,1lV" V I VfV IV . 1 .. Y - f - V" X, V Vlmqr 'I 2 , - f' Q ' 42, 1, " H 'T V .V,V ' , V V , . --- ,!1.. V -VV V -- y . .,x, 6 b N 'WU' V A V JT! ,IV V X ' P-1U'V',, " , fi -'Lf Y ' V g,.. ,, M . ---5.4.5 1- ' Vi V, X ' 'V V V y " Q ' Y it - - V ' " -.. 7: If . 1 I 'V V, ' 1""lV i f M- --V, . V--:-- - .." L, '- V X X - - '- .41 " -- 4 fr ' -why 3-7 ,.. - 4.-' ,gr A , VV, X V - '- ,. ,,,,,X fy-X ,. T1 1.54 X, V ff X5Vl ,II X X , T "'j-fa?--. 'fl "'..."'Lr-.V V -+1 ,' - f- 'V I V - 'fl QM IV I Z...-.V ' , Af' 31"-...."'.-.t 'V 'V ' 4. "' " - ' ,', I ' MI V 1, - -V . .. .Y -AV - , -V, ng WIg,- . V X I ' 2' ' A , lj-11 - I W-V .L 1 V" V' - ' 'I V 511, Q Qg- " 'V - -Y A tl ' .- ig. ' 31" X" ' ix " 'i - , f . ff:"i' 5' f" 3' J V ' Y '- - f ,ii ' ' 'i'Ai4.f-.: -Y, --Y X ,V " . f -..- - -X ' ' .. 'L' 5 VV A! ,W , , , , , , , , --XX-um X W W - V . . Q, . I F M,-' X 'U V ? - V--Y V X-M -' V, 25 -...Q Smfnts 5 J, 4... -.H 'A Vr- L Y , 7-, W - , , W' """"' ""' """" "'A M-'h"""'--'A""-"-2 W- I V 71' Y , . LM, Q A, mm-H-N-M Avg H ,.N,,h,W W , MA, . . .,.. . V . . -V-4--.--.... ,---5 ,V , -.517 --Y Y Y i.X,z'L"'i .U .5 4 S. Xl X1 W W 7, , - iv: kr . .-.4i.....-...-, ...,....-.....,,.-. , .,,., ., ,, M--. ..A,---,., . V,...,,,. . ,.. .. Y .,. -,,,-,..,,,,,,,,,, M, .. X.. ". ' Z' - ' -nr '- Bla AUTY QON'l FSI 1111 1 1 111 N1 11 11111 1111 IS 1111111111 11111 11 1111u 11 11 11 11 11111K N 11111111111 11111 15 11111 1111 fo 1 N 1 1 11 1 X11 1 N 1 11 1111 4 N1 1- 1 11 1 111 S11 C11 111111 1 111 1 11 1111111 1N111 f111 11111 1 I1 1 1 11 N 11111 Ll 1 1 1 11111111 11 N 11 1111 1 11 1 11 1 1 11 111lN 11 1111 N111 N D1 111 1 11N 11 1 1 11 1 11111111 1111111111 1 1 11 11111111 11111 1 1 I1 1111 S11 s 1 11 1 1 11 XX 111111 11111111111 11 18 1111 1 N 111111 111111111131 111 X 111111 1N 1 1 111 1 Ox H1 11f 11 1 11 1 1 11 111 N1 11111 ......X.....,..4 x 2445 11111111 Q 'L 1 1A 1 1 A 1 1 Q , B11 1 11111-1'1-s1 11':1s 111s111111'1-11 111' 111- s'1111--111s 111 .-11111 1111511 S1-1111111 11111-11 1111- P1111' h W1 ' Q11 ' 2l11I11l1lll1'1'l1 111111 1111- 21111111211 131-Q11111' 1'111111-S1 111111111 111- 111-111 111111 1 z 1111- Q 1111 -1'11'1111111 111-1 11s A1215' 12111-1-11 :11 1111- NIEIB' lluy 191-11-. 11 111: - 1 ' ' 111 ' 111- 111-51 111 11111'1- 1'1z1fs 1-111111-pls 111'51. 511 1111-1-1111 -'s 1v1-1'1- L'2l11l'11 11111111-1111111-15' 1 - 11111'- 1 1 g girls 11'1-'- 1-1111s1-11: A 2 1 S1-1 '111's , 11'1-111- .'11-1111 1111111 11Ll11111,!, 1,111 . '11Ll1' . 11' ,, ,,Xvl'l'1Zl. 1':1111s1111, 111111111 1V111'1I1,'1lIl, 1: 111'y11 11: ' illlflh Q1111 '-s , , , 1"1111'1-111-1- 1':Il1 111', Mz11'j111'i1- 1.i.'1', 1!1-z111'i1-1- 111-1'1'-y ! I 1'1'1-s 1-11 811.5111 - N11:111. 3111'g111-1'i11- 011 .1Q:s'- 111111 This ' .1-st 1'z1s V1-1'1' 1-111s1- 111111 t',"'11I1g. Y1111-s 1-11111 111- 1 " z,'- ' - 'Q 1 ll1'11, 111111 Illilllj' 11'1-1'1- 51111. .-X1 1111- 1-111s1- 111 1111' 111's1 V1-1-11, 1111- 1:"1: 11'1-1'1- --L-1 l 1 1111- 1'1-1111-s1-11111111-s 1'1'll11l 1111' 1-1:14f1-s 111' S1-1 1111' 111311 1111' 1111- 1111111 1-111111-s ' " 'us 1 111 111-1-i111- 1111 s111 11 111 111- Mui' Q111-1-11. '1'1 -1' 11-'-2 11'-111- S11-1.', XVl'I'12l 1'z ','1111. 11111'1-111'1- 1C 111113 1 1 S1l11S11111L' .'111. '1'l11.' 31111 Q111-1-11 13111-st 111'111'1-11 111 111- 1-1'1-11 1111 '- 1-X-111111: 1111111 1111' 1' '.'t. A , 111111-111 11'z1s 1111s11-11 111'11'- 21 4121j' s1:11111g' 111 11'11s 11111-2111. 11 XYZII ' 1 -- ' " t to 111-'1111- 111111111 11111- 11':1s 1111' 111151 1111111112111 1111111 1111 1111- 1z1s111z11'11'111-11 2111 111 11 - ' 'ere 51 1111 -11 111111 it 11'11s 1111111111111-1-11 111:11 11'1'll1' S11-11.' 111111 11'1111 111' 11 s111:111 12-1 '11y. 1' sh- 11'111 111111'iz111- as 51:11 Q11--11 211 1111' Kllly 112ly F1-11-. .-X 1-11111 -s1 11:15 :11s11 111-111 1111' 1111- .I1111i111' 111Q1 S-111111. H 1 - 2 'zu - --ted '11 111' 111- 111311111 f11':1111- 111111 11111111111 1ls11111'11, 11: 1111- S1-1'1-11111 11l'2l111'. AJ '11 ' - A- 11':1. x11 ' 111 1111s 1'11111 -N1 11s 111 1111- S1-1111 1' 111111. 11111 115' H111 '1 1,111- - ' '1111 11111111-. 11' Il 1111-1' 1'11'1' 11111111111-111 111' :1 1:11'14'1- 111: j11'i1,y :11111 11'i11 111- 11111- 'f 1- Hay 1111' . 213' Qll1'l'l1'H :1111- 1111s. W ' fy 1-1-1,11 -.lf 1 """' ' V Y. 4? , I ,..-Y ,'. . fx MX '-4.4 +1 A Q? R +615 CD4 1. I faux ,,,..- 'X '1,"'4' 3' aww 1 in 4 110 lyk 'LM .11-lik...-4 411 'S "1'ifl2fvl1f 7 .ff-,'ff2ffi.V, Afltl hos -- A 'FZ is 'wi 25 Q1 x ent'v Thx ec ?H,-,,.,,v,,,,,,,N,,w,h,, H, NW M. M . . .,. V V . V .V VV V. V..V-V...--............-.......V-V--.- .VV V V V ly -'M 1 ' if 1 ,Z , -1 1 'rl 1 , 1 1 ' 1 5 1 1 1 1 1 V V ' 1 1 4 1 : 1 1 3 5 7 1 -N 1, 1 f ,VX ,X I 7 2 gf W W. 2 4 1 I J' X Y f A ,J 1 W f ' 1 xx X A 1 X K 1 X X V, 1-1 , V. Y-, , x X , 1 x xxx V A! 1 .K Y 1 XJ X49 V1 Y- 1 1' " V 1 1 , 1 1 X 1 ,S XXX I V 1 'XXV VV X1 X 4 ' - , ., X L1 xx I 1 . , Vx X X : Z X1 'X V V11 K V . X1 NX , 1 N YET? -X5 V WXXXX M ' xx V ' X: ,X , g . 5 1 xy VV 1 1 1 g'X :,:xmXx X - at-ji ,Q K -' E 1 A Q ? 'ISV k 3 i 1 f , ,: ' - - " E ' " "W V- 1 Q , g M i7l,4-'- A " 'K 'Q' ' :.1'-1, , , 5 ' - 1V ---SV ---A1 -f'-r-- if-' f f V- -f rf A l- -. , , 92,1 Y 1 l1'f,,'a ' -" -,,,,, 'f V - ."- 1 1 , V 1 "4 ,.', ".- ,E-zifiilfq ' 1 V A-I ' x 1 I 1 ' , 5 1 1. '3'l,15-4f4fk1 iQ3:..j 1 - ' 11' V 1 "Q Q I -VL V L 1' V- X-1 1 ff f . Q -,.., - V s I V- .1313 - .4 f " V wr., . ,AA V 1 I fn' V V 1 Lk Z Fx -.V M.. Q I I ,A 1 X , , p Mk g .. 1 , .1 V V S+f2r- --f J ' x ' -, . ' ' 1331- , 7' - - , - Y Z H - - I fy , -5-v A' V - -.. - -'- X 5 1 , wa, 1 1 ' U F.. X Q i 1 1 - ' , - , X 1 1 4 47 "f1,6 F 1 --L i - :, U1 , X I i NIU, . 51V J' - -V VL-A 414' 1 1 I f 314, ,Q .111 1 L f' f H' ff 5 ,X 1 1 rf ,VV 1 1 ' Y V bz'2 '.f', X F Lwvv '-."'f' -ix , ' ,Q if' -I , f 1 - 4 ,, .,. iv'-V 1- K-Q ' -N N A V V 35 ' ' Qxxxu' " 'f ., 2' 1 '-I -V W ,Y 1 , . i Q .4 V Y f, V l , 1 P 1 ,Q 1' 1 VX rw. 1 , VV' 1 1 , . , I A-K, Ai 3 Q - 4, .f ,Y I Q W , - '- l - - ' ' , x ' fl, j f ' I C:-V-rr' gi t QF, ...L.,,... wg, N -- , X - Iv 1 H-,bv V K, V- ' ' - """'L -- 1 '- g'-- ' ' 1 .."' N- ' 1 1 ! ,. 5 ' 1 1 I 1 1 1 1 1 , , 4 E Y ,iii A 'jig ,gi ',,,',p,,,, 1 V: . "LQ ,,., , ',':L.:5., .' V' . 7.7 VV '. " VJ.'T'.i V-. V'ffl VV V .W Y AQ if A V . . " ' ,A - ' . -,NJ 24, x 1 v,.1 1' , V 1 ef-,, 1 1 11 -ff 1 , M-. 1- , ufifke -- .e U-11.1,-.v-1 1 to 1 1f'9'3 M I f"f - V1,,,? s JOHW Mcf ORNIIC lx 1 LTH DLDINK 1111211 l!1sl12th111 CARROLL SINIPSOIN 11 Footbill b111N2t111111S. F1 11 John NILC0lll1lC1x Coach John li 21 min xoule c to knoxx 1 lL,Q,Ll1l1 ttllow 1 2,002 spo t om of best Louhu. IH the st1tc I1 11 5 111 Ruth DLlL11Tlg' B1s11etb 111 Ruth must bt LIXLII tht hubhut p111st md h111o1 fo1 cxptun to haxe 111012 pelfeet x'11.1i1111Llt1lJ11 o 1 bettel knoxxledge of the 211111 She xx IS wen IS c1pt11n on txxo -X11 I 1 1 1t Tcnns n tht -X Nt 112 T2 f'llIO11 SHNIJSOTI 1oot111l1 western TL 1111 H was well llked bw 2111 hls tt 1111 mms 1 xx IN 11 x 1de,11 capt'11n Fee Chew Bmketb 111 -1nd Tr 12k It 1s mdeed an hono1 fm one man to be thoe n AS 2'1pt11n of txxo 1th1et12 teims IH om xen but thl xv 18 thc hono1 xxh12h xmx htstoxxcd on Fu 11111 It 2ou1c1 not have been hette1 11114211 lee IS vnthout doubt thc beet Cfzptfun th It nur 12'1c1 a Go1dbug., qumtette 1nd IS 21111 111x f11.ll11f'lif1 ln trick -ng ww KJV 4 Q 715 E51!v 'iexentx I our L if gf 1 T 11 1 . 1 I I 1 I . 1 1 V J v V 7 7 1 1 4 I I A A f A L ' A I 11 , 2 1 2x ' 1 2 11 Y . :1 1 1 FEE 'IEW' 2 "2 : '1 2 " ' 1210 ' 1 1 1 '. 2 L' " 21211 ' '. 2 '1 2 ' '1 ', 2 1 1 .' 1' . 1 the 1' 1 2 1 1 .' 2 1, 21nd 21 ll 1': 21n. Q. 1 , I I 1 . " L N - 2 .' ' 1 2 ' -1 1 . . . . 2 To .1 1 f '- 1 1' .'2 .' 1 2 1 1 '. ' no '2 2 - ulci Q ' '1 ' 1 2 ' '12 ' Q: 1' 2 ' ' ' 1 ' '2 1. .' '2 3 1 , chc .1 1 2.' '2 2 ' ' . -H'JL11'121111 11 12 .' 211111 o 1 . 11-.' 2 1 121111. Carroll was not only captain of the Go1d11ugrs, but was chosen for the A11-No1'th- 1 12 e 11 ' 1 Q ' -2 2 15, 21m '15 i. 21v111'y v21y 21n i . C . u 1 Q '-- 2 . 1 2 2 2 1 ' Z 5. ' 1 1 ,Z .g 'S 12 K. , . . ' , 1, I. H. 2 , I X I ' I , ,, 1,1 .- I, ,A jc .' 2 ,1, ,L r ' 1 1 2 'h- 1 2 v 2 ' ' 1 ' K , 1 1 1 ' ' .., , 1 I - .. - , ,, ,, ,,...1-2-1,--2-...,.,-1......1--.-W:1 f ft .1 2 fwn 'T' 4-Y ' i' ' 1 lf-fel I .' ." ' ' "' '-' ' ' ""' H ' 'W-Q"'f'1i , Y' ' gi' - Q- ' f' 2 r -I ' , 1 x 1 - ' ' L 1 1 1 .-- F 1 'Y .,--- -X C2514 14, Q 1 Q-.911 MALL HFNRH HORT Tht bow ull h1m Chlef nut hl ught IHODICQI lhltf ll 1 ll 1 the gr at lh1s 11 IS hls hlst xear Wlth thf Coldbuqs 'mfl he showed 1 11111 lt een r N111 LAIN Pood played a blllllant ganu at fullb1tk and could 1lw1ys be depended on to m1k2 hls ll1StllN.L through any llnt He has been on the squ ul fm three years and IQ stlll the best 11ne smasher IN tht ganme The Tulsa World mentlontd hlm as all st1t1 lN1tLI'1ll and he was un xmmouslx chosen 'the best fullb uk m 'Northwestern Ok 1 01111 od IS 1 lnchu tall xxughs 11: lbs and IQ '1 Jun1o1 CHEW Though Fee was lnexperl ented he had fxght enough to um '1 place as regulal end Ht was puked as the best and IH korthxxesteln Okla hom1 1nd was l11QI'ltl0Tl6Cl l tht Tulsa W orld a mateual fo1 the all state team He ls 18 years old stands :fmt fl mches xselghs 136 pounds and 1 1 Sex or .5 '- .1 ,1,' :fr fl, fag! ll 5 1 1 fly' 1, We 23 iw 'X Seventy Five My ' I1 " r W -if ' V sl fx T 7- fl . l 'I l l ll . fl l x .T 'Z - ' 1 1 l 's -' ' ' is 5 " ' W '2 '2, 1 e ". " '. .. . U '. . ' 5 , V 2. . . v l ' 1 .' 1 . 1 il lp 'X 2 X te. , l . '. l KK 77 A , ,' ' ll 1 1 2 2 ll 2 2 . 1 1 l - ' -. 1 1, lf fl lx 2 ' ' 1 1: lf ' - - 1 H 1 U i . 'x . gx H2 1' 2 1 '2 ' I 2 , .. tv N Z ' A ' . - , l2h 2. Po . T ft, 8 1y"'. 'F . 1 v C 'u - g Pl Y M1 1 X V L . .l -. . 1 - 1 'O C ' . 5 ' - 4 '2, " ,Q , , . - - .N 2, 2 '2.' 1 uv 1 , ' S . . T ll . ' ' ., ' " . ' - 2 ll . ' ' Yll 'l 1 l 31 I 'i 1 I 11 l l li l fb 1 , . , Y , . 5-3 ':,f. "" . ' 4 11,,,-,i 1.1:,1.i:f:1'f'4.'::1'1T"1':gi'i1 J 1k1'Q.i':1 .. ,'....L..:g , ' R 31- 6 , :i i. 2.1 ll .1 ,. ,v Sex enty Six SIMPSON '4Simp", Captain and tack- le of the 1922 Goldbugs, made a hole on the offense and broke up more plays on the defense than any one man in the line-up. When he tackled, his man stopped. He is a Junior and is 5 feet 9 inches tall, weighs 170 pounds, and is 19 years old. He received a berth on the All-Northwestern team, and was placed on the second All- State team by the Tulsa World, WILLIAMS t'Sop", captain-elect and halfback of the squad, was the best passer and broken- field runner that has been at A. H. S. for many years and this was his Hrst season. He was chosen as the best half- back in the state by the Tul sa World H IS 6 feet 2 inches tall weighs 170 and is a Junlor ALDEN Mark was the handy man of the team he played end quarter half and full back on dlfferent occasions and was kept busy most of e time H IS 5 f inches weighs 140 pounds and is a Semor OLDSON Oldson was a sensational center and stopped more plavs than any other man on the team He always fought no matter how hard thc game he never gave p Mary critics thought that he was the bcst center in thc Southwest He was men tloned bvy the Tulsa World and the Daily Oklahoman for an All State position H was All Northwestern center Orville is 5 feet 9 inches tall weighs 155 pounds and IS 17 yeals old Our only regret is that he graduates th1s veal HARZMAN This was Freds first year of football and although he did not make a regular po next year He IS 5 feet 11 irches tall weighs 145 lbs and IS a Junior Q s 4 Q - ' 1 1 ' e l , 7 7 I . , as ' 2 1 l ' l 5 th ' . e ' . t. 10, 7 ' Y , 1 l , A4 . . . if 1 Z I psi ' - -. Lf ' 53 ' A , . - . 2. - . . A e 1 1 . ' I , l . 7 , , . U qi I . . i 1 . 1 . , l 1 - - - 2 , 1 sition he is sure to letter X . I A Y . . n H . ,- ,f-LElz.Lri..., . . Y ,AVA T Iidvfrlyyj-,,,,,, ,,,,5-i.-. ,...1 N, -. . Y , ,' FAULKNFR Jesse could plunge thc llne l1ke a seasoned fullback and w1th the experience that he received this year he 19 sure to make a letter next year He 1s o feet 11 mches tall weighs 150 pounds anr, is a Qophomore MCCLAIN Ken played his second vear at end with the Gold bugs this year and he was a hard man to get around He was placed on the All Northwestern second team He caugh a pass for a touch down m the game with Wlch ita which was a great help in wmrmg the game H is feet 10 mches tall weighs 1w2 pounds is 18 vears old and is a Junior MOUINTS Sam held a regular posi tion as half back this year although handicapped with a sprained ankle most of the season You should have seen him tear em up at Cherokee He was consider ed the second best half back ln northwestern Oklahoma He weighs 170 pounds stand 5 feet 10 lnches tall and 1 a Senior CLINKENBEARD Clmk was a bear for best at guard He made him self famous in the Wichita game when he intercepted a pass This is Hals second year on the squad He is a Junior weighs 175 pounds and is 5 feet 10 mches tall He IS 18 fyears old WHITE Harry was a cave man he didnt have much science but he sure treated em rough He seemed to have a grudge on the Wichita llne men for he sure broke up their line plays H IS a Senior weighs 170 pounds and stands 6 feet 2 mches ,Q 1-'inisfm' "' 23 Sex enty Sew en J . I 1 . , .V . 7 ' L ' r . . . , . . 1 . . . ' r, I - 3 X ' I . e ' 5 1 1 , ' - . ' . 1 . . , , , , j . ' . - I 1 - , I l i . 1 1 1 I f . - ' I . , 1 . . . 5 I . S l l . Y ' . , , S ll ' 7, 'fr punishment, and he did his Lx: . . . . A . L N ' - - 1 l A 1 is , . -y . l A 1 ' ' ' ' I . , , . ' ' . e ' I Y , . I r .. - 0 4' tg 1,1 ":,g.:,': wi11.4::::::::'fiQif4q:.o--'.'' .v" - " rs Y ' Y' Y N V WILCOX "Lightning, Luke, Molas- sesf' Before football season thnx called him Iuka, dur- ing practict thex eallul him Mo asses but 'iftu' he Nowata game they called him Lightning. Now his name is Floyd He 'xlwavs pl ived a good game at guard H2 is 6 feet tall xxughs H0 pounds and IS 21 Juniol SHAPTR ill m tackle this xeu inc e h ls txx o mon sm xsons to help mlkc the foldbugs xlctoil ous he tould ilxx us be de pcnded on to stop his man He 1s 6 feet tall weighs 160 pounds and is a Qophomore MLCLAIN Chet xvas a grezt tackle and a gleater puntu 'VIanx art the times that hc sixed tht Goldbugs from defeat bx kicking the ball out of dan gn This 15 his thud xeal I is 10 xtars old is 1 ll inches till md vxeighs 155 pounds The Tulsl Wolld mmntloned him as all state m xtulal ind hc xx is the best t ukle in horthxxestt rn Okla homi JONFS This xxis Dtnnits hlst xaal of footbzll 'ind he ran tha team from tht qu irter bank position He xx is plac tc mm and was mentioned in the Tulsa Vlorlds ill state telm Although light and inexperienced he had fight cnough to w1n a place on the Goldbug squad He is 5 feet 8 inches tall weighs 150 pounds and 1S a Junior WFLCH Mort was utllxtx man this year but xxlth tht ex ptrlence that he rccuxed he is SUIG of '1 icgulai position next season He IS 6 eet tall weighs In pounds and is a Junior Sex entx Eight if f"t"93f"'l JA 2 l Y it J lyll " l ," 2 1 t Al YV . 2 f 2, 2 . f .- l Q 1 ' 1 5 f21l'l was Z1 V2 lilllll' an l at 2 " Q 2 ' 2 l h ' I 2 .' ' '- s X2 .' .' - ' 1 , . . ' 2 - 1 fx ' - '- E 1 . , 2. at . - A I ' A. ' Y . , , , . , ., . 2 . ' . ' 2 2 - N 2 - ' . 1 .2 ' tl , A , ,. . ' . . v i z .h . . , I F . lx I le . . . , A : feet i ' . 2 , 2 ' ' . . l A Q ' 1, 1 -L , 2 "" 2 - '2.' . A i V2 ' ' ' ' . X - ' 2. l l Av AA ,N 2 2 gs, , . 2 , ed on the All-lNo1'thweste1'n l 1' I Ki 7 Y 2 - l E 2 ' i 1 . ' . l 3 . - ' 'll ' - . , ' . . l' , ' ' . lm 4,1 ', ' J 44 H ' ' , ll' ' -. 2' ' , 1 2 ' l g , - , . 3 . f i V . , - fi h., . ll' . '. ' ' . 'll . 1 P 5 LW' , 'J 'gf '1 ' 2 .- 'W' T 5"'li-. r ,H . , Y ' """""" "W" 'sl' V":f l V fi.ft1i."'J" ' f'A'lL-',"l-"Wx-"1 'f,"'-"if 1 " 7" 'A ' -'1 i' ""' ' -1 , . " 'Y . ,, ., ,: , ,. . 112,65 . , .- - . 1 ,. 101115111 R181 I 1 111 1 N 1 N 11 KX 11 ,S 1 1 1 11 NUUI' 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1- 1 1 1 1 rw 1 Tl 1 1' 11111 P5 J 1 N lx lxx 1 X 11 1 X 1 11 11 x 11 1 1 11 I1 X1 111. 1 11 111 11 1 X 1111 11 1 X U11 11 N 1 1 1 I 11 QI J 1 It 1111 1 11 1 1 1 N N4 XX 17115, 1 11 , 11 111 1 1 1 1 1 111111 1 1 1, 1 N Q01 c-nt1 'Nme ' fn' 1 1 . IQ' 'NIC A 1'1111IIl1V11lI1 1-11:11-11 5111111111 11111' 11111 21 1-11z11111111111N11f11 11-:11111 111- 11111. 111:11-11 1111111- 1 l111l'1i 11111111111111 111:11 111111111111:11z1l111-1'1Q111111g' 1'1111111:111111:11-111111-111:11 11-1 11 111l' 1-11111111111 s11111 5 1111 .i111'11111'-S11-111 U111:11111111:1 :11-11 I'Zll11iL'l1 11111 111 1111211 11111111f 5 1'11 1'1-11 11--'z1111f1 1111111111-111s, 111 1111- --111111 S1Zl1l' :11111 1111- .111111 1 -,1, , 1 T1 - 1i1111l1111:f S1i11'11'71 111111--'s 11111 21 1'11s11 1-1'-1'1'111111g' 111 Q11111 114 1'11I111I1E111'f1 214 5 . Elf 1111-1' 11.1-1 1111- A1141 f11111r11'15. Y1'11l11 X1111:111-1' 11111- 11zf 11.21111 11111, 11111 5111- 1-l"'1'11 1111 1 .'1-11111--'111111g' 111-1'1-211. 111 PF 111 11, 111-XA .11111 111111 11l'1 111 A111 1'11:1 111111 ll :1-1111- 111' 111 111 T. '11111-11 1111111- 1111- 11-fl. 111:11 111'111'1-11 1111- l'l'l11 1111-1111- 111' 1111- 11111111111-fs. 1 11'11 '11 1111- -111-11g 1111111-f1-111111 111-11-11 1111111 12111111 11':1s 111-1'1-:111-11 211 111 ll, 1'111 11'111- 111111 1 1111-111 111:11 1-1:1111 11111111111 1 1111 1'111--3 11 11215 111-1-11 H1111 111:11 "1'1'1111- Q111-111 1l4'1v1I1'1' :1 1'z111.'4 :11111 1111-1':1111-:11111-11111-11:1f11-1 112111 111i11- 1-1111-, 1-X11':1 111511 111 N1111'111:1, 1111- w1-111'1- 111-11115 111 1 111 ll, 1 1 1 S1111'-1'111p' 1111111 1111F S1111Q'1114Ll' 111-1'1-:11 1111- 4i111111,'s 11111111111-11 H1-11-1121 11- 111 T: 1 - 1 111121111 W 11111 11111111 1111111 11 1111111111- 1111111 1111-1' 111-1'1- Q'1X1'11 11111 51112111 1-1111 11f 1111- LZ' 11 1 1 11 1-1111111. 1-':111'11111 1'1-X1 11f1 111111 :1 f1-1111- 111' 1-1 111 ll 111 Il 1'21111l' 1'111':11. 11111--'111 111 1111- 1 1111111 111' 17111z11111111:11 111111111-5 :1 111-111' 1-111111111111's1. 1 '1'111 1111111.1llQ' s11'i11g' 111 1'11-1111-11-5 1111-1'1-1-4: 3111-s 111 f111111' 111:11 1'11:11'11 511'f'Hl'I1l1'1'..' 1 11':11'111111's 11'1-11- 1111i11Q' 1111-11' 111-fi 111 111:1111- 1111 11111' 111:11 11111- 111111- s1111 :11 N111':11:1, 1-1 '1-11- ' ings 411- 11:1111 111:11-111-1-. 111115 111' 1:11'11'1-1 1-:11111g' :11111 111:11 11Q'111111Q w1111'11 111' "N1-1'1-1' S211' ' 1111-". 111'1 S1'l'11'F 111 111-1111t1. 111 ,X1X2l 111311 S1-11 111. if 1111:,1 11 1111-11 111 1'11- 111:11 1121111 f111g11 11111111- 111111 W11-111111. '11 -11- YXl'l'l' 11111111 111111 11111113111 111211 11 11115 1111 1'1-1' :1111 111:11 1111- f9111111111u's 11v111 111-1-11 111-11-:111-11. 11111 1-x1-111-1111-111 11111 111311 11111-11 111-11 1'1-11 11'1-1' 11 - 11111- 111111 111:11 111 1:1111 paws f1'11 1 51111, N1-'-1' 11111 11 11111' 1111111 11111- 111:11 1i111111111Q 1'1 - 11111 f111' 1111' 11151 11-11 I1111111l1'S 1'111-11 XX'1l'11112l 1'L11lK'211l'l11f' 1l11'1-:111-111-11 1111- 211111. .1111 -' :111 1111 ' 111' 11'111'f:11'1- 1111- .11111 1l1'111f11-11 l'1111'1'Q'111 111111 1111- 111-s11':11111- 1-1111 111' 1111- 12 111 T 1 1-1111111. , , A11 -' 11115 1111'1111'I' 1111- C1111111111g's 11'11111111-11 1111- 1-1:111g'-1'1111Qs 23 111 I1 A11l.'1 111 '11'1- 111: 1111-1' 11'1-1'1- 11111 1111- 111:11-111111 111:11 1111-1' 11'1-1'1- 1111- 111-1-11 111'1.1 1'1-. N1-31 11 - 1-z11:-11- 11111' 11f 1'YL'I1lS XYZL' S1-111-111111-11 1111- "'11l11"i1A,'-11211 1311111-'f 111 11111' '1 1'1-1-. T11-'1- 11'11s 111-11-1' 2 :1111- 11111111 as 111 11'1111 111111111 11111. 11111 111 11111111113 1111- Q:11111- 111' ll s1-111'1- 111 711 11 12. 11 - I ' 1111 '1 1115 1'1-1'1- 11111'1'l'11 111 11.'1-1'.-111111- 1111- 11z1111111'z111 111' 111-111g 111-11111111-11 S 1111- 21111 1'z1'11S. .-XS :1 11'111111- 111- v1-11-1111 11':1s 1111- 1111151 s111-1-1-ssf111 11111- 111'11 A1111 1111311 11:1.' 1-1'1-1' 112111. 1 U1111' 11111- 11-11111 11'1-111 111111 1111- S1-:1:111 111 111i121111111111 11111111111 :1 111-f1-211 :11111 1-X11':1 'ns 1 :1111 -' 1 - 1'1-11' 111:11 :11111-1'1-11 11111 11111-. A 111:11-11 B11'1'lI1'11111'1i 111-s1-1'1'1-S Q11-111 1-1'-111 f111' 111- 111:1111- :1 1-1111111111011 11-21111 1111111 Z1 I S1111 1 11f Q'1'l'1'11 1111111-11:11. 111111 111' 111111' T1 11-111-1' 111111 111 11 111111-11 111 1111111 1115 z -11111-. E P111 .'x1'2l High. 11g111s. FW-'111s, :11111 F119 1'l'.'Y Y 7 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 - 'fa "Ti-f.-,QSW"-"w-N-W'MW- 1 WH 1 L , QI' XNls N hnul NN hm x Hppomnls 1 XXI K I X X. X I 4 3 , T T 7 7: S T 5 I Z 3 2 5 z 1 1 'f - - :' 1 7 gg M: 2 -' 1 A 3 - ff ., -ar.4- +g+1':1.:-f - - , , A W ,, , V .- , r 7' -Z . A ' 4 Z' 4- 7 if 'fi 1. 'J ' 3 f -- Q2 ,Q 7 4 ., 1 4 '- ET Z - ' -'- 'I T' 1' Q 4 " 5 CJ " Z: E7 4 ' v 1 4. 5 - :' Q 3 - ,- -, - , ,- - M 1 .1 1' :' T A F ' .N 3 - :. '- I " " W --1 ., : - I w f 'L K 1 ffi P U 1 T 1 A 7 T 1 4, - : E i 3 'i. X 5 1 5 Q 15 M 1 W , 2 F I 1 1 1' ' ' x ,.. .. Q- 1 , 1 E 7 T T' I 5' , Y A .. - I A . . ,- r ... , . , . '1 V l 5 -AAAT -5 Q::.z-irffzif 2 . . T' .- :'- .4 :' " : Q 4 3. . 4. 3 .1 A f - - , f- ,L A- M 1 g: T 4 f- M ff ,L ' ' 1 ' 4 A M 4 3 L' A F : A 5 1' - r ?' Q' gf 'f 1 4 ,Q 7 .. T 4 F 2 A. N 1 . 5 'A 7, 71 3 1 ' ... ' 7 3 H :T :' - ug 1 ' : 3 3 3 j I.: 4 5 3' 7 'F 1' M: V 1 l 5 Z i " 4 E , 5 7 7 A 3 T ii - 'T ' ' -- 'f- 5 3. 3' n H T 1 w : F , 1' A ' : 5 i 1 QT 1 1 I -' 1' 'Q x' .. , v . -A -I ."' -' ,-. I - .' 'A 'Y . 4' 1 - :L H 1 W - , J L, .A - , 1 ' lp " " W , . n1r.a.4 . , J " N , L, ... .. xg I I T: .H FT 7 ra la : -1 : - 'I -3 : V1 3 ' : S : '51 . 1 :I1 1 ' ' A H , . A- A A A Q lv 3-V7 M A A -- .--. ,..--A.,,..... .,..- ,, , , . A A A "-' V ' ' 4 4 Ax AM--- -4.-. ---, A., 4 ,, ,, ,,,, ,.,,i. ,..- - ,,,. ,,,,, , , h A A A X lmltm 5 P ii ff Lb 4 T , A Wx. - - "J - I W dnu C Mdlun Oldbon fhux Ix Mdlxm Chet Mdlun Vhlgh XVIHIIIHS flmpbell 5 S f Fxghtw Une , K . , C 'I l 1 B A : ' f - f 1 + I . I, E ,V N , L. '1 E 5 I 1 i i w i Q -W 1 i 5 i A I i a 5 Y I Y i 9 E f ' Q 2 4 i i A i f A , , F 5 4 5 .V 'I i 5 s f 5 5 7 4 i l 2 E I , ,WV 1- Z il H , ' fin' ' . , ...........---4n......y..a-....,.... ....... -..,...,-,. .. .. ..,.,...,,. .,....,,. . and ,I ,j2' . , f ,,Y '. ,-2'Y 1 A Iwi- vll !..Z hi' -2 . i, J r x I 5 I l ff-L.,,W,,,., , A , ,X M 3 'LL ,W " , 0, ,,, V K , . f 7 VA -Y - F-J '2 5 YQPW'-QUQQ A . 1 1 1:11 ','X 1.1 E111-111 1-111111 11111124 .11-1 111- 1 1.11 '11:1' 1-1.1-1 115--1, 111141 1 11 11-4121, 1 1111-11111 1 1 111"'1 ""- l1'1'1I11.- 1 1 .X1"1-1 1111- 111-1 1 11 1:11 ','. 1111111111'f 1 1 IX 111' 11111: 1l11:11'114. 11 11111 1 111: 11 ,111-1'1:1111 1111 fl 11111 1'1' 1111 L3'1:.1'11, 10-11- '1:11111-1:', .X1'1f1 111 1111- I'11111i11s . 11'1111:1111N :11 W -H11 1111 1111- . T111 111111111-1 111 1111- S1'11'1- 311' 1-1 11,11111f A I i RILCORII 4 KN S1h4mI in I I1x mx LI x I cxx IXI1 xx Vxk 1 xx 11 x 1 1 x Supplx C11 KLA 11 1 1 1 11 1 110 I11 R 1 Nt1IIxx 1 11 xx111 S IIxx1t11 Total I INF I I xxx 1 T ox XN1II1'1111S If I II NI CIIIII 111 X Q11I1Q11t11to-2 0rx1IIc1 Oldwn 'VIo1I0 f ITIIIHIWQII I'n0rI 'NIMI 1 X 1 Hppumn s I 1 I 1x TI11r1P " UI' I, IIES Wh- 1 '2.'l'CI . Ixu 1 ly l'z1111'r111 IIIIIII II I .-XIx':1 I T11 IH I"1'11114I11111 IIIIII III Alxqi I I " T Iiif 'II I, I .-XIx'z1 32' 1211 II111'I1 x'x+x' Ii II11r-I1 x'11x- Ii ill I2 Ixi1114'I1sI11-1' I Ixi11 1' ISI11-1' I .1 22 II'11I'HlIl'l1 IIf:11r111Qz1 323 22 1'I1x-11111 x-x1 II I .-Xlvu 2311 L3 I,:1111In-1'1 I A551 SLI 1I'1 I I'11Il1I V1 mlm' Ii I ,,,' X141 I IIN QI W ffxr Ixx':11wI II I I fXIx'z1 . I! 213 Iii, 11 II I -11 :ua :ix I N1 2111 ,,,, IIIII AIx'11 52 IT 1 Nw ': Zl IIIIII ,,,,,, .-XI '11 I IIIII 2317 243 I lI11I1'ix1 I ,,,,,,,,, .-XI '11 If- 211 I .' g I 1111111 I '11-M rar: I2 1 .1X111r11'11:1 IIIIIIII I I f'11IIc15:11 I III? I3 Huis' I , 1' II 1110 . SI IR ' I.:1111I1111'1, ,I IIIIIIIII f' III 11141 23 III L I'4111fI I4I'l'l'Ii I III ..,,,,, SII1 Iiist. 121 I3 I 'I'x'1' 111- I ,,,,, III HII Iiist. II 2' I I IIIIIIKI V11 Ii I I IIII I' 'II111,' I U ICI i IIIIIIIUI' IIIIII I II HII 11151. II 111 211 I I 'I'I1f1111:1s I I ,,,,,,,,, 1' ' '21 1' I I I IT III SIIII 'z 11' I II I ,,.,,.,,, II fti ': 1' I I I III 23 I f 1 I I 5111: I-177 I T F1111 Ch 1 ' fCz1pt.I IFJ VI1 11 M1-l'I:1111 1I".1 .. . I, 1 1 K0 . . 1' 1' ICJ M1 '. 'X '1-IsI1 IGI 3 . . ' I .: " . , . ' ': 1 , . ' I :111. I 1 , 1 K, ,V 1' A I II. I .I . I I I - II- II' 'TSI 5- ' Imahtx hour g o , o I 5 1 Mlddle Row Humphrey Hankme Ferguson Bottom Row Wxlkmson Daugherty Berrv ,J """"'J" if-" A I 1 Q E 1 , I i i ? P I ' I I E , A E A 1 i , ' i 2 I ! Q 1 A ! - I I T Q 3 L' 1 Q J 2 '-1 9 K- l , , 9 '- Q I I 5 5 x ' I 5 i . i I 5 l 3 . . ' Top Row: McDan1els, Dudmg, Hazard. ' 5 ' . . . ' L ' . I . , , . - I SHN, ..,-,M,.,. A. ,,., -Q. gg.. .,..-- 'f'3 I o , o - .1 1 o -V-'-----f----' --------A , J .-Q-.fm-.-sf V ., - I . L' 4 I EA-.""b' X"N-N3 'NL L... G1111115 1111111111135 Rlfsl N xx 1114 N1 blltl X 1 1 1111 1 1 1 111111111131 1 1114 M N 1 1 N N l P N 1 1 111 1 11x 111,111 b1lX1 1 x 1 N11 N N N 1 x QS , I N 1 IH N N x 1 1 N11 11111 I 11 X x 1x1111 1 1 x 1 N 1 I 111K 1' X 1 1 1 N xll' L .111 1 1 fa 11 l1xlIlN x111 ,1 X 1 411 N l I1 4 1 1 1 1 ' 1111 1 1 1 m1111111 N1111c1x 1 1.1x111, NLLU U 111 .1 mx 11 N111 N X X N 1 1 1 1 111 Xcllhvsx Lx ll X 0 1 K. A 'J A - ,,- 'fu GIRLS' 111XS1il'I'l'l3.X1,l, L' 'NIE f11l'1S' 1121-'1U'l1v2111 1lH11i 21 11111111 N1l'141L' ful' :1111 1111s ye-111' v.'111-11 1111- 1211111 K11111111'f 111:1111- :111 1-11vi:111111 1'1w111'11. 111:11 1141 111111-1' 1L'il!1l 111 1111' f1:1l1- 141111111 1-1111:11. 125' 111if 1:1 XY1 1-1f111 l't'L'Ul'41. 911- 11215 111' 111-ft 1'1111ll1 111 1111- sl:111- 1-11:11111111111f11i11 :11I111111g'11 s111- war A 1111152111 1111 11111115 115' li111111'11', 21 11-:1111 w1111'11 i111'X 111111 11r11x'i1111ely 41l'1-K'J11l'l1 wiw 111 . uw-1'x' 1 '1 1' s1'111'1-s, 111 11111 1vI11Y1'l'S11j' '1'c111r11:11111-111. 1 X T11- wr 1l'l'1'll1 s111'1'1 -.'.' 111 1111- 1111111 1-4111141 111- 211111111111-11 111 111z111y 1'1-:1w11f 111' 111111- . vi4111z1l 1M'1'S4l1I.'. 1bll1 1111- 11113 1111lsI:11111i11u' I'11z11111'1- :11111 1111' 111111 1'1-f111111f11111- fm' 1111' lllilllj' V11-1111'i1-s was 1111' w11111v1'f111 11-:1111w111'14 I1K'Yl'1I11H'41 111141 11111 :111-111111111 111:1y111g' 411- I111- 1-11ti1'v sn-xl 1111-. 1'Iz11'11 girl wz1.' :1 stan' 111 111-i 11f1.'1111111. 4':1111:1111 11111111111 :1I 11111111-1' wsu 111-'1z11'4-41 115' :111 s1111'1 1'1'11i1's to 111' 11111 111151 111 1l1l' 51111: 511- 111:11l1- 1111'1w- :111-111111A11:1- j mm- to'11 .' as 12111121111 z11'r1 1111111-1'. 1111 j1 'vy 111 SW111111 1111111-1'. :111111111:'11 1 Zfkfljl' ' 1 hm' first yu'11' with 1111- GU111 311111111-s Wu: 21 w1111r11-1'f111 l'llIl111I1pL' 11111111 1111' 111l11'11j.1'. .'1 1 f I was 1111-111111111-11 as 1111- but sm-111111 1-1-1111-1' 111 N11l'11lXYL'.'1l'l'I1 f11q1'11111111:1. 1 Alva 1111311 wz1.' 111111-1111 1111.1 f111't1111:111- W111-1' 1'.21j' 11ilZill'I1. 1'H1Il1l'l'1j 111' l':1g1-, 1-11- 1 111111-rl i11 sf-111111111v1'1'.s11v 1.':1 f111'xx:1111 11111111111 51 111-111' 111 1111- 11111111 Stun- 411' S1 1111 '1-ft. 5 113' 11l'l' w1111f11-1'f111 ability to sm-'111 :111- way I112M'l'f1 1111 11111-v 1111-11111'11:11111-111 11-: 1115. .'1 1 V 1 sc-1 '- 11111111 11r1i11is 211 11111 s1z1lv Iw111'11z1111v111 1111111 :111y 1+ 11111' tw f111'wz11'r1s 1'1111111i11e-11. 5 211111 z1'u1':1g'1-rl thirty 114111111 21 QZIIU1' 111111112 1111' 1-1111111 wx J . Sh- 1:1x 11111 1111-1'v yvzxrf 1 to 1111111 win 111111111's 1111' .'X1'21 11ig'11 SL'111lI1. 1 I 1 g 5 '1'u 1'1t'l'.L1'll.'11I', 11:1z:11'11's 11111111112 !llZl1l'. is f1X"!1 1111' 1-111111 fm' 111:1yi11Q' :1 1lllL'l' IHll'1 , i11 A1vz1's 11111 .'ix'1-, 11111' 1'l'I11Z1l'1iJl1'1t' I111111'w111'1Q :11111 111'l' 111-1-111111-3' XY1111 1111' pass. 11111111- 11111 FL'l',.,'L1,'IlIl-11'1Z'll'l1 fl1'lX.' 1121111 111 111-211. 1111 111111111-.' :11 1111111 g 1'1'l'l' wmls 111-'1111111 ' 111'l A' Q'111111s 111 A1x'-fs Ax' 1'. I . 11111 'A 1l12'." gg 111-1' sw-111111 yu-111' 211 :x1Y!l 1111-'1 w:15 il 1111111-1' 1111 1111- 11 -11s1-. ' 1 111-1'w1111f11-1'f111 :s11i11t5' 111 54111111l111f111-11:11-11's 112154 111111 i1'l111'1-11111 1111111 11:1.'s1-5 ws 11 111 111 - 111- 111W S1-vrvs 111'11' :1g,':' Qt 111'1 11-11111. 511- 111:u11- txx 1 :111-111111'11:11111-111 1111115 :11i11 11111 :111-stulv IW1111. W1' :11'1- sw1'1'y 111 111s1- 1111- 1wst 21121111 111:11 UYVI' www :1 4111111 f 1 111- 'ry 1 1' "'11l'l'.'l' 1111 j:11:11' 215 QllIl1't1 1111 11111 11-:1111 was :1111- 111' 11111 f:1st1-sl gli! '1s 1 t11'1 '01' wow Zl f11l 1 . '11131 211111 just 11111111 :1111 11:15 two 11111111 511:11 '.'. S11- 1112l11t' 1111' W 51-1111111 tv-1111 :L 1 1 Q1 '-911-1'11 'l'11111'11:11111'11t. I 1 1 1 1 1 ' 1 1 c+..N. ,.l,.M-,,-A .4'.-Q-'l -.. . A M , , 1 , , . ,,. .,.,,, A if .V,4- ..?i.,f-5T.,...,..1 .. Y . . . , . ., .. ., 1 1 119, A ' -:q1111-1f1 N 11111 1111 111111111 1111111 1111111111 lx 1 1.11 1 11 1111111111 1111 1111 1 Y I1111111111111111 Q1 1 'N111111I11 1 1 6 11111111 11111111 1 1111 1 1111111 1 11111 1111111111 11111 RECORDS 1 KN 1 111 I1 1 1111110111111 -X 1 X 1 0 1 11 1 111111 11'Xl11L11 111 1 X 1 1111111111 1111111 1 1 1 1 L 11 11,1 X I111 1111 111111118 11 11111111 N 11111 N111111111 X111111 'N 11111 1 1111 1 T11t11s I INF ll 111111111 1 111111, ll 1 1 ll -7-..-.. N 1 H 11111111118 1Sll1l 11111111 111111111 111111111 H 11111111 if 1111111 11111 111111. X1 I' .' 01" 1.- .IES ,'1'1 1 1' 1'1211'1-11 A1 '21 1 s l'z '1111 . A1111 , 17 W, ,W , , W 11 W2-' 'z , ,,,W11'1 , , T3 ,,,, ,,,, ,W 5 N, S. N. , ,,, .,.,,. , lv: , , , ,,,,, ,,, ,111 ,, , IT N, S. N. , , , ,,Wl' 1111111 ,, , ,,,, ,, 211 -W 19 N, S. N. ,W WW1'1111:11 ,,,, ,,W, ,,,W W, 3111 W,, ,, W 17 N '1l,,,,W,,,,.,, ,,,W ,Al1'21 , , 515 27 ' ' '1-' , , ..., 11i1' '1'1i 221 W W 22 1ii1g11s11111' ,, W,, , W ' f's1-1 W , ,,,, ,, 21 W , W IT W2 1115121 . ,Y,- XKYI11111521 , 111 , , , , 21 1111'!' 111111 . 11'z ,, ,,,, , 11-1,,-W, , ,W,, ,W 23 ' '1 ' , , ,,,, N, ' '211'11 W , ,,,.,,,,,,, 315 ,,,,, , ,W, W 25 Ki '2 , , ,, " '2 , WWW, ,312 W , , W 1-1 11:11'111111' ,,,, A1 '21 ,, W,,,,,, ,,,,,,,,,,,, T11 ,.,,, , W ,, , W 9 11111111'1l' ,, .,,, ,,,, .'x1'21. , , E-, W, T12 , , , , ,,, 213 .X1111l' ,W,1'111-110 , , , ,,,W, ,, 2114 ,,W, , W,, , ,,W 5 .-X111111'1I21 ,,,,, '1111f- W ,WW 28 ,,,W , ,,,WW 'I 1.11l'1'111iL'1' ,, , -,,.1'1111l'Lfl' ,,, , , '11 , , , 15 1911111 141'l'1'11 , ,, ,,., ,-X111 , , ,,,,, ,, W,1T W , ,W,,,, ,W 18 V111-1'11k111' , , ,,, ,,,.,., c'11l'I'U1'il'0 , , ,,,,,.,, , -111 W, W,, , . ,W 16 ' , W "ll' .' ,, , , ,, 111, , W,, R 1411'11.11'111,fS ,W , WW 1'l','WWW ,WWW ,,,, ,WTEX W, , ,V Y WW T , . ,,,, "11i11i11s ,,, ,, ,,,,,, ,,,,, f 131 , , . , W, 111 9111312111 , W1'1Al1i11s , ,, W, ,,,,,,3'!2 ,,,, , ,, W 19 I 'D , ,W,,,,,,, ,,,,, "l'1.' , ,,,,,,,,,,,,,..,,, 221 , ,,W ,,,W , WW- 21 , 1' , ,,,, ,,,,,,, . '1' llfl , ,,,,, ,, , ,, 214, ,,, , ,,, W 9 1111'1W ,,, ,,,,. ' 'z W,,,,,, .,.,,,. ,11,,, ,, ,,, -W,19 Fr: 11sis ,, ,, ,,,,,,,. ' ' 21n WW, ,.,..,,. ,,.W,,35T , .WWW, , ,WW,, 211 9111111111 , , ,, W.'1' 111 , b ,, ,,.,, , .515 , , W, ,W 111 1 , '11 , ,WY '112111 ,,,,,,,,.,,, 127, W ,,,,W ,,,W 29 2 .' , ,11 19, ,, W 49? ' ' Y 11111' f " " 111211119 Ll '- " " 1121222 '1 11'11l1'W2l1'f11 F0'f 1' 7 ' 'P T11 11l'1'1'y 111112111111 2 " S 1 1 ' S1118 ' Wilki11s1111, M 'D2111i1-ls, 1 jhvtj, F's11-'z " f. ......................----.W.,. . .1 1 ml J 11 L.:-.R v- X N Ill I TH ETHICS U 11 111. N I 1 11 I U1 I I I I ...Qi 2 I I 1 1 I 5 'I' .Xl'I1. I 1 . I I 1 1 I . , . , , . . . . . I I.:1e1 11-:11' .XI1:1 II14:11 51-I.1111I 1- 11. -1 1 1I 11I:.1-1- .,: '1,1- N1-1"I1'.-.1--11-1':. I1111I1-11, 1111I1 111115 1 51- 1-11 1111-11 1-1111-111I.:111I :1If1111111I-1 1111 I.1l1:1z mf X:1II1-1 11.1-1'1 :11 II'11'I111:1 v.'i1I1 IIIX fix I I ,. 1 . I 1111-11, :1I1I 1 -'I1 1I11-1'1- 111-1'1- IIIYIIIX 1:11111-1' f1I11111I4 1'1-1111-11-1111-1I. II11- 1111-11 111 I21,4I 11:1-:11'f I I 11-11111 11'I111 111-1'1- 1'1-f111111X1I1I1- I111- 1I1I-- 1f1'111'1' 1.1111-g I-41-11 II11-11, I"1':111I1 I':11'1'11-1'. H1-11f11'1 II1II4,I'I:1111I1- II'1'1u'I11 :1111I Il:15'111-111I SI.1111-I.-1. I I .XI1I11111gI1111111111-111I111f111'i11F1I1I'1:.111111-11-u'1:11I.:1111i.1I.1-I'11111'1I1:11 :11'1-I1-11112211 1111-111-11'111.111-11:111I1:111-111111I11f1'11:11' 111:1-11111'1'.11I1 1I11- Q11I1-111I11I 1-11:11'I1111g' 1I1:11 1I11-1' 11'1II I 1'1-1-1-i1'1- sI11111I1I 111:1I11- il 11'11111111g' 1-11111I1111:.1i1112. 'l'I11Q 111-II,I1:1I:1111'1-1I 11-:1111 :1I11111II 11111111- I I . , . I ,111 -11f1I11- I11-sl s1-I11111Is1111I11-s1:111- I1111I1 III 1I11-11' I11111-IX :1111I 1I11-5' wI11111I1I I11'111g I1111111- I . . 1I11-I1:11-1111I1'111111111111-111 1I11-111:1..1' 11.111'- 'I1:11 II1111 11.11-r.1I1111-1.11-11 1 .-X1 I1l'1'r1'III II IS 1I1111zu'I11 111:11 111111 111II I'I'IL'I4 1I11- 1111111111111 1111-1-is: fN11'1I1 'IrI!'I'N I IZ11I-11, TI11- X111'1I111'1-s11-1'11 III1I:1I111111:1 xII'l'I :11 'I'1111I4:111':1.'I'I11- S1:111- M1- -1 211 N111'111:111, TI11- I .-X. Y. I, 31.311-1-1 :11 W1-I111:1:1111I 11111-1I1I1 1I11- II1':1I11- II1-I:111:11 Ilvw NI111111-S. I1111':1. I I I 1 I 1 I I I , I. Ni.. mp Y df 8, :fI-'- tw- A,-------mh- f Yi Hindu - ivwl V- ',.7 -':' N., I - , ' I -......---...- .-- ..-Q.,f,4f- W-,-..,--... .11-' ' '15 'X .fic 2 1F x -- X--'Z - :EL N 1 1 N I S x II.X.'IfII.XI.l.. X 1 1 I- X' .4 Il Qu' H' w 1. "INV-'I.III,'I1L'..I1ZIl14IIII I I MI I I .' X, 1' Ww- J. .'4ifS.IIL' .... , I I 4 in J, E II ' V " ':.Iv.' Ia.Z:. --':4'- wIa:.:: I I I I'I 51- Il ww ' ' 14' 'vw' . I 'I '4"v1'.:. lpI"'.:wX 51-:Ir"I1IX4' :III--tw" '1 ' II 4 '. n III-.w1fwfI1.-I4-I1.- IIII' rm--Q14--X Im Il 'II X41 4 I 4:'I1 Mfg' -' 41 R',"I 3 'M' ' "N, In w'IIf1II IIXIQ l I'. NI I X.4I+' 1Xf.-gfng-',l1X.-.I IU! XI1g,I I + I Yzwwx' 11' I7+f' Iizuww I I X11 XIIIIII 1 IILI llrxjfzn- lyvix. .Mm I-w'1:I,+ .I4-MI I-'w,.I II +1 II:-!'w' III-,I IIAIII. III,--' IU "' 'fl' ' I-1441, 'I' .wr- IZII Ifnr X 'Rfb 1' 1 f yi . r' .41 - 0 O1 amzahons ,Q 'ma in L ! ff' R 1.,-FQ gym X , W vflfs .W Qfflab 1 Xi X 'S 6 af? M x 8 fQ ?"f Q.. N ? N2 hlght-, Nme .Et 2 . A- -1 ! ' --A ' Q i - cf N 1 L r ,, A ' ,I ' 1 : I If -, N K - 3 ' . . x . I i ,Z " . 1 : g I K 0 i 2 I O 2 1 l 5 I w I I l 5 3 i 1 i g 2 f g it ' ' 5 1 -- . - 1 L- I I ,X X I if A X ,H 5 5 ' 5 i 'f'r'1fff-1 5 f1 zg , 1 3 "QR , 5- 55 ' 3 sox x,V 6 X ,llv 1 ,:,l'.',5IAV , ' ., ' ' ' X pw? 'ii , I f 77 -Kia,-2r'f',,-'. Ld A 5 N I. 1 I x ,:.3.ll.:,'f J I V r.: 1 12 X' I 1 i ' ' "i:f .H X E i ,. I I , , Y lj f . F 3 an . L ,.. I 1- fu A , f, ,K I b ,IX lm , .5 1 X! ' A ,1 m y A, Q , ' , a ,". 1. Q f ,, mf X Q i-If fly X V an I I . ,1 'ly Vg , ,5 T- 7' 'A ff: 1 1- , A-f 'J V X ' - W A lff ',,- 5 l 1 ,V , Q il- fu J .UQ 5 V 1 14 I X ., xx Q i-,u N I J' I tif l : My M NN 5: x xx, 4 7 5 4 .h Y ' fiff' ' f f,' " f, , ' 3 :"' 'Ab f ff ,F ' if f 1 1 ' J kg,--. I, 'L 'T K" ! .f V L - ,f f--7 ,. If ff, f - ' X 1" :T f ' - W x K hh" ,div " Nt TQ ff . h- 1 In xi? ' I 0 in . , 'b fi' D E' , . . 1 ' A W -5.1, .7 -. V i A X -.sly hair- Y-I-Y Q- ' " l , W i A 'M' , . INN 2.11 IIIL1 H 'XII 1 R 1 115 N 1111 1' C x 1 x X 1 1 1 X 1 111.1 x 1 11 1 X 1111111111 111 N 11 : T111 11111 11 1 N 1 1 I 1 1 111 1 11 X111 1 1 11111 1l111x X 4 1 3111111111 N 1 A 11 111111 1111 111 11,1 1 -7- x N1111 y ..,..-l..,,u T li S'l'1'1l1'IN'l'1'1l1'.'1' 1. T111 51111111111 1'1111111'1l if :1 111-1'. 111'g'::111x:1111111 111 111111 1113-'11 S1'll1111l, :11111, :1l1111 1-'11 1' s5':11 111' s11l111111 Q-111'11'111111-111 1'!1S 11111111-1-11 11f111l 11-113' 111111'11 111 s111z1ll111' 111,11 51'll111PlS. 11 11'l,' p1'11v111l 111 111- :1 S11l'1'1'SS 111-1'1-. T11- 11111'1111s1-11111115 Q111'1-1'11111g' l11l1lf.' 1: 111 111:11'11 111' S1'll111ll 11111111 1l1111111111':1111', :11111 111 ' .' --111'1 :1 1'l1l.'1'l' 1-1-l:111111s11i11 1l1'11Y1'1'1l 1111- f1111l111114 :11111 1l11' 1':11'11l1y. ' 1111, 'iI1ll21lS 1x'111'l4111g' :11111111g' 1l11' 11111111-111s 1-:111 111111 l11Il1'j' 111111111111111111-X f111' 11111111111 ' ' 1111- 111'g'z111izc:11i1111 111' :1 51'l11lll1. 'l'11111'1-1'111'1-, 11 l121,' 111-1-1111111 1l11' 111l1X 1111 1111- S111111-111 1 1'1111111'1l 111 111'1's1'I11 1111- 111-1111111 I'l1l1I1L1'r :11111 11-211111111111 111 1111- 1111111-1111 111 f111'l1 :1 1':1y 111:11 1111-1' will 111- g:l'111lx' :11-1-1-1111-11 111' 11 1 111111111 S1'l1111l. 111 SII111' 111' 11111 l.2l1'1 111:11 11115 111',u':1111z:1111111 11':1s 111'1'1'1'1'11'1l 11111- 111 1l11' j'1'21I' 11 11:1s :111- S1 11 111111111 :11111 11s .11111-11ss 11:14 111-1-11 41l1'l1 111:11 11 will 111'1111:111l5' 111- :1 11111'111:11 '111 f'11' ' 111 1111- Q111 l. 1 1 1 1 T1 1 11l11'1'1'.' :111-I 1 11I'1'S11'111 11111111is .111 111s l Yi -1--l'1'11s11l11111 W: 111- 111111431111 S111'-1'11'y 211111 'l'1'1-:1s111'1-1' .XII 11.11 11111 T111 -11111'1-s1-111:111v1-s 11-11111 1-:11111 11l:14Q :11'11: 1 S1-1' 's 1,111-1111 y11l111'1' :11111 11111111 Si11111s1111. 1 11111' 1'1V1'lj'I1 xV11l'1'S.' 'llll -1:11 N11'1'l111'1'. 1 S1111 '1-s S1l11.'l11I1' N11:1l1 :11111 .l11l111 Kl:11'1111, ' F1'1,'11 - Wil : 1101111121112111111111111 F1111111s1111. 1 H111 11111- H: '1"z1'111 1Y11'I1l'1l'll 111.11 1l1111:1l1l 11:1ll11':1i111, 1 T111 11l'1l111' 111-111'g:1 .-X1111:1 1li1'l1:11'1l.'1111 :11111 1,:11.1'1'11111-1- l1l4l'Q'll1S. 1 ' . " ' ' ' """' " ' 1 " "M 'MM ' MMM'"'-""'-""-"-'-jff-- fy- ,V x 11 .. If :y41""" Q 5 ' x w IPR 'W XIIUN XI HONOR SOLIFTY St HOK K t R N . x tum utixitx 11.11 or llllljlfllld s t u ' imma nftmx to. Nitin N it X mm timm crluci xt fn . ti in tu it 11 thohuxhip mo s ummlmx sc nm X xt mi 1 txt tmittd .md 151111-d upon L Q Nt .mc 1114 0 1 in iii tix it it ITU! out had its hu c N X tit ite ni miitliusitiwni foi sghohubhip mul tt X 1 1 tm 1 im to tltxtloi th.1i.1t .1 igth N4 wt iuc it it it 4.111 hoist of an Qquiilx sutuxs .1 1 ffllll 1 of tht 'N ition 11 Ho ini x n .u . t cn thul nx .xthitxtmtnt in gqiiiiiiig, 4.111114 1.1 sthoaisi is not :ll lliiN 1 mimi . r tl tht constitutimi phiinlx sta t 1 N lt ichiship 1 ii tl hl NL 11'w4 1 SCi10i1i'whlIJ ra N N 1 iii t xxx iii .uiothti tttimi of L ix lttl nm mx Ntiiim ci gi.1du.1 1 . ss Shall he tlctttd tu mt ni vu 111 . th in The folioxxing sttuitiitx hint tht hmim of hung tht hi-t mcmbus Chosgii tn mem huship Lucille 'Umm Nlaix Ridgxnxx W Nil' Doughtx tulcht lucc Iimcs Pctcis vi Ixuth -Xithui Xl 1 1 ,cl . tim oi um. N x 1 f t it it L. . it N xx 1 x - .im umm- i x . . X N iw no -wx ut pro .umul Ol wt thtm 1 imu t x xxi int tliittmiiig x tu quitittii tht pu w it wnse LIXIL duti 1-"1 L-75" , "' ""' Nmttx 0 IIE Q ' V 1. it 2 V ' . 1 i E . i W 3 Q 1 i i ' ALYA t'HAl"'1 Ulf I S f w T 1 1 f. 3 I Q . : - x A L i , 4 5 , Q 014' sl-j1'nNli,x1'zY ,' ' JLS. . 1 i E I 1 i ' 1 'l xii: oi' .wwit-tit-s hzivu hc-oii fcwniwi fm' lN"ll'it' 2 ' j, ' 1 ' 'ry i . . , , . . . . . . i ' E iii tht- high xciirml. Ih -11' Ii: 1454-S :tml uthvi' iiisigiiizis :mi wttt-i ijvts - wut- i 2 Q 1 1 2 1 I't1i't- st'iwi:ii'.'hip, lllli-4l!'IL1I1l1It'ij', is Iilhi wfvii mi tic list. Fm' s - ' X - 'ztors F Q ' h1l'1fQ-It tht. 111-4-fl tit' smiiti tiviiiiill' 1't-t-figniititiii f -in im- - it' '- ' -z S' ' ' ' ur i 5, . . ' i cv' ' .' 'i ls. lii nizmy' 1l1:'12LI1l'l'S tht- A 'i mis 1: '- 1 ' 2 '- th I r s'u 1 st' 1' 'l 1' all hirsi 'i. Th .' tl 1 I 1 ' s V fty ' ' I "th, E 1 . 1 Thi pL11'pn.'t- uf thi: fwgfzmixutitiii is tu ' 1 1 3 - . .. - Y to sti :1 - zz th-.'i1'v to iwitl-ti' st-i'x'ic'c', t 1 prunir tt- li' it' whip. 1 1 1 '- 1 ' ' " ter. Aix" H' 1' .' 'I il is pu 1 ui' thv ft -t tl zt si - " zx ' 2 L' .' "-.'.'ful , i yt-' 1' iii st'h1lz1i'ship, :ts iii zithlcitins, for iii il' ing 21 viuiptv' 1 .'z ' z nor i E S1 Vs-ty wc- I1-vi that wt- 1121 'ti Vcxxviin-tl tht- higiivst pm iiit uf ' v'11'i Y' ' S' z 'xhip ' i ' 1 But ' "" ' 1' this clistinctioii, wt' haw- I-' ' II ti 't l' '.'l ip 2 that 1 cut .' tow'1i'rl i -' ing: wliggihlc- fm' mf-mi vrsliip, f i' - - .' A ' " 5' 5 'tis i i th: t UIilt'llliit'lHiiiI7 tu :my viiriptvi' shall hu lrxixwl cm St'h0i2l.l'Si1iIlr Ht1l'ViL'U. 'z ' . 'md Q i ch: 'zivtt-i'." Als , vsiluliclzitvs "L-ligfi v fm' iiit-iiiimwsiiip ilst 12 '- 1 2 ' 'nk I in thc- tirxt t'uui'th of thvii' i't','IHt't'1iYt' y,1'i':i4lt1:t' pg 'iz A 1 ' -' s 1' ' thi i K vm .'t.' t' Imitwitlt-s that H1101 nmrv thziii 15 Iwi' writ nf z -' .'- ' ' V r H 'til g l Q . . ,, f l cl'1.',' .' - -1 1 - i, vsl I in 'my - alter. 2 , , i X J U . . . Y ,.,. - i ' ' i A . . Q , A 1 ., A . .. ,. , , i xi ': , -, I ' , x , K1 i h Frzuik llvtwi . z I 5 1 In 'uthy f'illl'ii ' . ' ' ' 1 "Wo x"ll nt-xi-i' h 'iii'-' Ikggi'-it-v to this our city hy :my :wt ot' ill oiic-stty ' ' "Wd- icm-, 'nm' c-vm' dc-svrt mn' .'uti'c-ring t'rm11'zirlvs in tho rzmksg wv vill t'Lht for i X 'lvils 'md sz 'rwl thing: nt' tht' t-ity. hnth alum- :tml 'iti many: wt- viii 1'vx'ci't- 1 I '-31 ct I , ou" citfs lwws 'uid thi our hvst tw iiicitt- :1 likn- i'v.'pvt't iii tl 1 xt- zi vc 1: vhu z '- ' ne ' Lo' -' :t ' gh 5 vu "list li' - il'-5 : of 3 1' "' gf." 5 5 Z i I I - : ,FT-Q ,QS V T , , -H -- gg!?f' NX' I ,, X 7 l I I I1 II Ii ,I II I I HI Y Back iovs Fce Chun Rax Rout Ninety Two I Q.,-4,E 'J 5 Q.. ,AJ I E I ' I I I ' I I I I I I . I I I I I I I I I- I I I I l , I I I , , I ' I I I . ' I I 1 Q' I I I I . I I- ! x yy 1 I-,k. i , I I I I 5 I I I I I - . .- - V. , ' , . V ' ' I s ' ,Front row: Orville Wilton, Corwin Quinn. -WMMmW-:IvfGxiQ Qj1iIi iIfi i,i i,, 15,55 IL , ,7 , ,W k Q 1-. ' , '--L 'N I x i x I 1 41 iii 'xmotx Three 'l'lIIf .'XI,Y.X Ili-Y. 'l'iii- HiN iiifwn - 1 i1.i:ig 'Hx i':i.i iii' 'QQ xxiii. li:ij. iliiiit :ix iiixz im-fiiii-iii. Iiii .iliix-I' iifiiiii ,wi-i: 1.--iii Hixzili XX frm., xiii' iii'-4X.iixfi.!1 Wixixxiiz Qi1iiiip,fxxi-ri-- 1ix'x1 Ili-i iii 'iui H' ii fiY1ifil'iiY1 i"i:ii iw wiiniiiiiziii xx irlii iiiiiiiifiix i-iiiiiiiiiiii-i-. 'I'iii-ii' i-- :iii fiiuriififsfiiiii -il iiiif ixiirii iii ii--:iilx iixi-rx' Iiigli xviiiiiil iii Ilia' Viiiivd NI.ili+, 'I'liii Ili Y ix- ixriiiiiiiiviii iii iiiii swim! :iiiii iwiigliiilix lifi- :if iliix sviiiiril :1 i iiirh fin' i-Imiii fiiiiii ziiiii vlifiii iixiiiu. 'l'Iii1 iiiiiiii- iirixiiiiiii-iii Ixiixw iif' ilu, ,ifliiirwi :iri- "liiN'I'P. 'I'1ii iiipsiiiipfziii-ii, iiiiii- irixi- ri xxixix :,iiii ix Iliiiii ziiiiiiwnfxfii iix- --ixiiii' xx'm'Iiix' Iwi'- ii iif' Iiii- 1 , X1'i"i' F iii- iii xiiwi iii Iii' iiiixa .XI Iiiii Shim Mir il iwixix TWV Uiiii-1' iiiixf. ,xixzi xxzix xx xi? i-i-iiiw-xx-iiiiiii fix' tlixilli- 'liixiil Ili-iziifx .iw i-2 ,Xliii iiiix Kkiiii-. :iii-i Viigivii Hi-1'iii'iiiii-ig. xviii xxviil 115 zuilit ivilmim' Tilt' LL'!'iiLli'. Tile' iivggiiiifiiiiiiii iizif iixiii xixxx' fiii-wrsfxii thi. xvzii' :iiiii iinx :iiiix-ii mziti-r'i:illy iii :il-Qiiig Iligii Si-iiiiiil iiil- iiiiiiw- iiiwzwziiit :ami pi'ixiii:iliIv fiii' lin- li xx, i 5 11, .,,,,,,,,,n,.,,,,,,,L ,A , .,, ,, ,.,,v..,,.-,.. ,,.,,,- .,.. ,,,., ..,,.. A ., , E UAA ,X .41 r , A ,,,, , , -W -if - . ' , , ,,, MML., MA, Vi I tx Qlxgyo II 1. GIRLQ RESERVE ADAH GALBRAITH ELSIE WILCOX AI I l"NF BFFGLE ANNA STOLPF I I II 'I II I li , ,I '1 'I .- R. WM ,Jak L4.F.Y14.1f:-V14 W f' Ninety Four gs.. xffjwf Q5 L' SQ Q I I I I I I I I I Q I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I II I I ,f ni . KI - ' :IIS xi. YI , . II IfI I I I I I I , I ' : I J 1 U 4 .4 1 ' I I I , I I I I II aI I E V "Q: mlm. ' J ' ' ' ' . '.. f . 'E Y -I nv' ,.f,,,,fi' IQ, '. .. - 'V f,ffIfI.,,',f1fff fIlfI1'A - ' i . , Y . V. ,- - jf- ,tt Y a ISI 111! 1 1 X11 1X1 1 1 1 1 1 1f ,,11 5 N 1 1 1 H X 1 1 111 rw 1 11 111111111 1 111 1 11 111111111011 GIRLS' il'1L'CIU'l'1 1111- u11'1X 111 .X11:1 1111111 511111111 11113 11 11111111 X, 1111- 111l' 11111'111lN1' 111' 1-1'g11 211111 1 11 1111-15 II1--1-1-11-f' 11.1111-11 1f 11 f111111,1E41111111' 111-1 N:111111111 111111131 XY111111-11X 1'11l'1F- 11111 Xw111'1:1111111. .11 1111f 1111-111111g' 1111- 1'11111111'i11u' 111111-1-1K 11111- 1-'1-1-11-11 11111' 111- 11111111111- 111I 111 1111- 11'Z1I'1 1'11r1111'1.1 .X112111 1111111111111 1.111-1'1'1r11111,' .x111'1ll' 111'1'Q'11' S111-1'1-11115 1f1sf1- Y11-11: '1'1'1-:1s111'1-1' ,, , 1111111 .'111111- 111s4 11j'1'l' 11:15 1'1111s1-11 nf 1'11'11111' :11111s111' 111111 N11's. 191 11. 1.1s11, Hrs. If. W. T111- 111' 11111 R113 Il. 17, 11:11'1'11111' 1-.1111 11111111 11s f111- :1111if111f 11111 111- 1-11111-11s 111' A1111 - 111111111s1- 111 11.1f 11Q:.1:1zz1111111 1- 111 111'111111111- 1111- Q1-11111111 11'1-1f:11'1- 1 1111- ""1S 11f X111 1111-'11 S1-1111111. 111 1111S1L'11 1111- 111-1' w1f11-1' 1111111-1111-111. :11111 11 111-1'S11:1111- :111 Lf1'1.' 10 11111111 1111'11' 11111l' :11111 11111111-1,11 111 1- 11-1111111g' 1111- 1111111111111 111' 121111 111 s111-'1-113 - 1111-111111-1's11111 1f 111-1'1-:1f111g 1"111E111Q1 :11'11 11 fx 1111111-11 111211 f111111 l'Yl'1'Y 1I11'1 A 1111- 1111111 gl'1111l11 11111 111 11111111111 111 11r 1111-111111-151111. N1-. jL'l11' 1111- . ' ' H1111 "'1'1s 11111 111 1:1111-11 111111 1111- 1111111 11s 11-1111-11111 I1l1I1111L'1'S. NI1111' 111:111f 1111' 1111- 1111111111 :111 111-11113 11111111- 111111 11111 111'11s111-1'1s 171' 1111- 115: ' 111 111111-1-11 111'11f111. Nmetx 1- he 11 XII 1 1 Il 1 1 1 93.41. -4A J wfy 'ml 1. L. ff, f XML, 1 L uv 9 I' f ,qggr AM-K GY alfwlitk' 1-'JF' n-111...-Q1 M517 mapa N171 'IW "Mfg .1-"J Q-lik d,,..+-'f T ...J G-121 CX. ' I"IIlI'I 521111.14 - 111111111 1V11'1- LI11'1x 111-1'11111g111'1:111 '1'1-151115, 111--1 11' 1' '.1" 1.2111-1. 1111111111-1's. 11111 1'111111x1111u' 111111'1'1'X M11' 1f-0111: 1'1'1-s1111-111 11 11 . 111 .1111 Y1l'l'-Ill'1'S111t'111 12 VI 1111 X1-111-111 S1-"1'1z11'y' 111111 .11 w 1411111 - '1'1'1':1s111'111' 111 1' .1 1111151 I 11111111'11'1' 121 1 1' 11'1.1'1 Nil 111 111' 147111111 "1111111,11 1111113"1111" 1'111111'4 11!111'.' '1"11 111111 I"11111"1' 111111511 121111 1 X . I111' 111111111 if "11'111'111" 111111411 11111:111+ '.1111'11. 111':1I111, 111111 111 11, 111 1111111111- 111111 5 1 lx 1111 1g'11:11'111:111 111 11115 11111111 11:15 111-1-1' 111111111131 111 1111 11"111'1X 111 111s11111111 1111- 111'ui:111 ' X 111111111 ll 5111'IV'S5. I 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 131 K1 , 1 111 1 1 - W Y , ,, , , fm J 111 5.f'YQ .aff 12: 1 1 ' -. fx' 'ff 5-'11 1 l 'A-' .f' '51 1 1 ' 11.51 111 ,911 1 ' IL 1 - 1-1 . 1 ' r ' '11 ' L1 9 1 5 ,1 My at , - A fgrl ,1 '1 1 1 ' ' 1-1 P51 v"'. 1'-. - ' 6 1 -11 f-11 -- 1 RF- I - -.7 .. 5. 1111- -" 'X 1 1 1 'IQ fifylfr A 11' 5' ,1 '.m""1 1 , , 11 1 ,Q-.,J1., , 1 ,, 1 -1. 1 1 1 pm , , ... x ,K I 1' Y 1 I ,, X, 'xl 4 11 1, I ' " ' I 1 11 If '1 11 1 g if ff- -' - 1-1 1 1 I - 1 ' 1 ,. ,-,,,,,,,,, ,, ,,,, , ., .. . ,, ,, .. ,Y Y . ,115 ,Ax ,.-,.,, 1 " K fx jr, . L7 l ,ff ,-lf' J 5' 5? A LITERAR Y PUBILIIZMIQN I HX N XX SIXII UXIIN 1 X XXIIlxIXN IN It x IIN 1 'X N I IH ru IH ru .I I P FI' fm ' ' I, I I 9,6-5- 'C ' YO ' .VX " I.I,HYIl .'., QUN I"IZ.XN 'I-IS WICWI' Iifiilm-in-I'I1iv1' Asfl. ICIIIIII1 .I.-XY XII-f'I,l'III'I ,IHIIX IVII. XIII Ilux. Nlurrzxgww Iiufr KIlIII'IQ't'I' ICIPI'I'II ' .' .XYIN ,IIXBIICS I,ISIi Asst. Illlmm' ICrIitm' Ilumm' I'IfIitfn' IIICNNIS ,li .'I'lS All I -lim' Ihlitm' I,l'4'II.IC 3IvI'I'I'III4 Ii YICIIIUIX IQXI, . SUN Vlnss If4II1m' .XVI Ifrlitwl' Ii,'X'I'III'lYN IIXIIIII-XI'IQII fll'f1'z111i'.:xIimx I'f+Iitm' .IHIIQ NIvl'HILIII'K FICIIN f'I.II""HN S r SUI' S I SUI' . I M .1 -i --- -- ------4 .Q .fy vx"'4- 1 -- ,C 'V'f' .ar "- f' ,- , :Pig ! 'x,A:f"'7,E-1 5 E ' I if ii x 5f.f'Tp"'5f5W A HIP!! Nine i l M fi ii Qi 2: rf ll i , A 1 I - H JK I . Cai xxx A12 5 . fi rl U J 1 i l 1 3-Q Y? A, V l , - --- - V M- - --, - J,-, -- -u.-.- -,k ' ' 1 I III IWIIC9 S I 'iXlm I ...L ,,-1 . U." 1 CI O - I I O IX O I I ' 0 O I , THIS .lfxi'lQ . . 'lil'l'. . .Ip . .i :X eu- 'IIII I :Ir I .XIx:I IIIQII SIIHI-.. ' XIII- ? z.: I -' .I1"!m-II IQ. x!":I" 4'afII':.! E 1-'f Ij.L IIIII II1fX5+-:IV 6'-vw: 'zw 91f1If"'.IxI1vI' IIT' 'In-iv' Huw NIIIIHF IIN. NIS II:1'.1N :uni NIV, SINIIIQ.. :awhlnlwi I rvN1rw1XiIIIIIIy, 'IIINI fIz1II' IVII' KIM- IIN! ,-"Il11'NIl'l' xxsnx :lx f'fIIImx'w: I If.f'ww XYLII1' II-"1gIX'5 I III- I-lliwr' 1.Q1.'m xI..III.A I I IZ'1-:rm-A Ilzmxxi "1' I':1I1I XIXKIHIXIQN X-I: -lwrvl IIIINIIIIWX .II:1I1:IQu-I Vu- I'l11-xx I If . A 11-5. xn-I N11-. SIM-IIQ. :Im xnxx umm I Ffflifi ImIIII1j. 1'I:'r'Ix.. UMM ILuIII:n':. IIIIIIIFVX, HIIIIIII' Ilwwl. I'IrII1L'l' XVIII-I' .NIzIyI':sir ex. ,II:Ir':'IzI'IIr:1 IIINPX, II-'IIII1 I'z1rxg'I+I1r'1u. lfrzxllwf WIKI, I .1 - f-1"' vu! -I-:wx -vi-r' :I .I -v1u'1,:IIIXm wI nv- un- mgzlxixl-II, with NIV, 'I'I1--max :mx lr, -'Q IIN' wlzwx ix VIIIIIIIIINVII uf: I' I XXYI 1-1:' -1 f':1r'l I's-1111111311111 Yirafil NIIIXI-I' 4Q"::I::1rr1 IYQIII- IIIIIIEJIIQ I ,f.. IIII Iirwxxrx Fw '-k' fn-' .XIV I- SWIIIII' I"1 .Iirw X':.1I .Xmzxw-151 I lm,-I fm-I I.lI.'III' AIIIWI II: :II Il-ffIg'I:Is Ill-lm Hzxmiult .IIIIQII KIvIIvNl'y' I II., umm- xnym- Am Il'I'N1II1 I"If ,VII Wil-Q IX j ! f' '-'HEMI 'Im' III1' .II-I111:1Ii-111 -'Inv in I'1:'.11'u- 5 'f-' nw xI1:xII Il11'Iv' fI1:n'Qw- I-3' IIN' 'UZ Y I'II'I.1 4IilI'It. I1:1IIIIit. t I I I I I I I . . ,, , . , , , , -.....Y-,.....-...?------- ---- - --- M-Y--5-.Q--ini? I 75' N v X IM' rl Y fx ,rl rlwr ml 1. A ff' 1 Xxx E1 1 s 1 111 11 Ib N N 1 l L 11111 1 , JN 1 11 41 1 ll s ,, 1 1 1 1 ll lllll 1 s11 X P' 1 111 1 111 1 11 1 ll 1111 I1 P 4 .1 SB i , me .1 m1,1 fir 1 I -,rn .1 lllfll . Tli 'l"I1-UI 'l'l11- 1111-s111' 111-1111111123 11:1111 i. 1111 111's1 111 111- 1-l111s1-11 l'1'11111 1111- :xlYi1 llig'l1 S1-1111111 l11111111i1:1g 111111, I1 lr :1 11-:1111 11111-1:1-11 11'i1l1 111-11 :11111 111-11-1'111i11:11i1111. its 111111111 is "111-1 s11z1si1111," i1s 111:11 N1ll'1'l'XSU. '1'l1- 11:1111 is 1-111111111s1-11 111' illl'l'1' :1l111- s111-al' 11's :11111 "11 21111-111211:-. 11'l1 l1:11'1- 111 :ill 1111 111-1-11 l111':1l 211211 s11-:11l1':1s1 i1 1111l111l11i11g' 1111- l11111111' 11f 111 -11' s'l l. 'l'l11-1' lll'1 ,I11l ll l"1'z1111-1-, :m .l1111i111' 111111 1111:-111' 1111- 111-st s111-11111-rs .1Xl1"1 111:11 Sk'll1llll 1111s 1-1'1-1' 11111 1'11 .X11I1' 51 l111', :1 .l1111i111' 111111s1- s1'.'1-1-1 1111111111-1111115 111-1's111111li11' z1l11'z11's l1llil'F 1111- .i111lQ1-s 111 s1:11'1113 ll1'l1l'j, ll111'1 :111111l11-1' .I1111i111 1111 is 151111-11 11'i1l1 111-11-1'111i11z11i1111 111:11 11'ill 1111 g'i1'-- 1111 11111il 111- 11'i11s: :11111 l"1z1111'1-s W1-s1, :1I11-1'11:111-, .1 S1-11i111' 11'l111 1111s 111111111 :111 1-111'i:1l1l1 1'1-1-111'1l lllll' 111 ll1'I' 1-111':1111'1li11:11'1' s1'1111I:11'sl1i11 211.11 111':1111:11i1' Zllrlllly. Tl - 5lll'I'1'SS 111' 1111- 11-:1111 l1!1S 111111 111-1-11 I112l1l1' 1111.'sil1l1- Il1l'111l"'ll 1111- Zll1l1' 1-11:11-111111 111' 1l1L'll' S111111s111's Nliss S11- lC1l11':111ls. :1 1111-111111-1' 111' 1111- Sllll' 1'l1z111111i1111sl1i11 111-11: 141112 T1-:1111 ill N, S. 'l'. 1', 111 11122 211111 Nliss 121-111121 1121l'l111'li, 111111 111-l1l 111's1 1lz11-1- 1111111 1: 1111 l 11'1 'Il 111-11z11111's :11 S1ill11':111-1' 111 11122. 'l'11- 11-11111 is Ellf 1'1-1'1' :111111'1-1-i:11i1'1- 111' 1111 l11-111 111111 1111-11111-111111111 u'i1'1-11 111' I11111-1'i1111-11111-111 l1:11'is 111111 111111-1' 1111-111111-1's 11f 1111- lli1-' !'1'l11111l l":11'11l11', 11111111111 111111111 1111-i1 Q11l1'1X1ll1l l1'1'lll'll 111111111 11111 l1:11'1- ll1'1'11 111:1111-. lH'I1'11RIl 111-' lllflli. TES. 111111 II A111 '1tz1 , 11 .Xl '21 . 111' 11-11 , , , :xl'?1 '111 flll' ' 11-111 .-Xl1'2l , l 1'l'11-'1k1-Q1 , jj 11 11..1 '1'1.1. V THE DEBATE TEAM JOHN FRANCE fCapfa1nJ ANNA STOLPE FRANCES WEST HFNRY HORT SUE EDWARDS fCoachJ BERTHA GARLOCK QCoachJ Une Hundred Three f z I 1 : R U I Sz- Rf ! x 111 .41 11 1 1. 1.1 11' 1 '111 1111 '111 1,11 111 511 11, 1 11 111 11.1 1 1111 1111111 1 11 11111111 111 I1 X1'-I1 111 1 111111' 1111111 111'1'1 111111 1 1 11 111 111 111111 1111111111111 1111 11111111 11111 1 111 111111111141 11111 1 11 1111111 111 111111111 11' 1111 11111g'1':11111'111 111 111 11' '11 11 1111 1111 1 111 111111 11111111 1 1I1'.1'x1111' 1 1 UHAWXTUGS xv DRAM Nlll I I UB 1 lllx IN N 'N AN JLN L Uwtl 1 1 1 0 N u1g11117f1t1o11 to tram 1 111 1 ll 1111111 111 s .1111 L,Id.Ll 1 1 13 1 Xtdl Lu mow Nu11ewf11 11 11 1 11111 N Ol 1 N 1111 Fl 111x lhn 11011111111 um 11 Q waw 1 ohurs .1r1 lN iul m X hmm Sbcllx Il R11 Rout NILILII N It 111011 of N11 Shdlx who his So NIAX D XX I F'lI4 NL x1 1 X111 D111 um obxwxul 11113 11 1 1 X 1 .11 11 111 the 111011111131 xxlth ll ill 1101 4111 Cllll 111 1111111115 xx1th 111111 b U.111fLl11 du 1 tld fo MUN R X 1 Ill .111 1111111 1 2 1.1111 dtlldllllllxllf. of tu ,,1 xx 1x ll 111 111 11 hx 1 111111 11111 111111x of tho Olglllll 1111mS had 1Ut0l'Il0 1 w 111 1111111 N 1 ll 1 1TLlU1lflll 11 1, X111 11N 11uf1.1111 mnwx 11 o 11 1 mgw m. pole d mms 111 N X N1 N N 111 ll Y 1 11 t 1 1101111 11K .rx 11 1 1 M 1 Ll IN mx flaw C011 xls U N111 1 111 111111111 11g,11N md 1lthL'l cmtlsts 111 Qfclllll N 'S-4 pf25i1 ' Ono 111111111111 1 I 0. , 3. 1 " E ,f A fi F1 1' . 51 sit' ' 1 fl J 11 5 fax! ' vgba "'x 1 . . 1 H ' ' 1 . 1 T111 I1l'2llllil11l' Vlulr. 1'111111111s1-ri of :11111111 furly 1-1111 .i1,'1iu 111-1'.'o11.', 11' Q 'lst '1 .'-1 1111' of 11s 111151 S1111-1-ssf11l yl'21l'S. IL hw 1104111 1111' 211111 f 1111: ' 1 ' 'ts I I 11111111111-1's ill 1111' 111'1 111' 1111111-:11'i11g' lw1'm'1- 1111- 1511111 111111 'zlsu 1 "1 ' .1 "" 1 211111 111 1'L11'111Q11 1'lI11'l'12liI1lN1'I11 1'm'1l1c- S1-1111111 'md j11'1 111-. 1 1 Alilllff 1I11l'I1'Ni1Vl4!' 111'11g11'11111s wx-11 QiX'l'Y1 f1111'i11g' 1111 ', I 1 Q Q 1 110, 1 111-1'1.:111f, II1-1119 "'I'l11' IH 111' Imp f'1l1l1l121ll111!21.U U11 11- 111111-1111111111-111s i111'l IA! fb 't r . ,, . ' 5 11111ys. 111 wk 111-111111-s. 111L1:1c'11l 111 by-1's 21111111211 11 - " ' gg 1' 1 t f th .' -' ,1 11 1 1 war 1111- 31:11 llsny l"1'11'. 1 1 . Th- lvs: I'11a?1l11111 H , '- 1 Sc-cl'11111'y-'l'1'v11SL1l'1'1' ,. ,,,, ,, , H , , , ,1,, ,, , ,,,, 2.7 . . . - wi' 1111' ,llwvss 111' thc club was duo 111 11 1 - ' ' S . '. I 1 j ' 1 ' g 2 5 sy1l1-111111111 11111-1111-11 :111 111' 11s 111'11d11c-111111s 1111111111 1111- past yv111', i 1 4 V V 1 1 1 . , : ' 1 1. i lfm' tha' 111's1 111110 111 1110 hil1'0l'X of Al "1 Higl, .l' -' " 3 S " h lw1111111'111 11111-. 'l'hv 1-N1-1'vi.'m-.' which 111:11-cl 1111 ll'ly. si' '1-1 ' - ' ' " 11 - gr:-1111 1111111411- nf' 1111- 111 s -I 11 ' 'l 1 '1 1 " ' " 111 ' y 1-m"1 1 1 ll t lm" 'A 1T'1l'Xl'll'S, lvicyclcs. hr11','c'.', ilmls 1 d ' 1 h'lc:. 'I' ' 1 ' ' I 1 111111 svlwul '15 '11 111 -'1 1 1 1 h' ' 1 ' . 1 b'IL.' 11cc'o1'111v11 ill 11mw1's ' 111 " ms. E I"11ll11wi11g'g'1I11- IHlll'21f1l' wa: 1111 1'I'fIXYI1iI1f,1' of 1111- Nlllj' Qun-1-11 1 1d 1 11 ' 11 N-11111 1 Qi -. in 1101- 1111111111 Tl 1 ' L " 1 :ft-1 f f lla 11 '111.' 1 VHS. jH'4'1'l'14.'11II1S 171. 1111' 51-115 111.' 111111 1-111:1111'ys 111111 Buy ,'1- 11 111151 Ruth 11 4 I . tl f wx: 11 1 1111151 lu-111111f111 111T11i1' cvcr givvn 111 Alva. L Th - 1l'ly was SllL'L'l'.'.'fll1lX L-1111411 111't1-1' 21 hi ' 11: gkvl dimu-1', ll' ' 1 eq p Am- I si.'1' 5: 11' 1ll1,.1'S-of-W211'. s:1c'k 111115. 130121111 1'1 ' ' ' fl 3 1 ' ' lu '1 d 1 1 , E - 'vigil' , V , wx .--M 5 - M ,V W W ' ,Y Y X - -- - V - - -.--....-- .-. 1 -- 1-'11-1 I l N on l N 11 Ill 'N IJ x I NX XHININ I Nl PX I I I I I HN Illll II bl I I lx Nt I NIIUI. 'If fXYS." .X VIHIICIJY IX I4'0l'Ii ,XVIS I'r4-, Q'IlIt'fI Ivy 'l'III'I SICXIHR I' ASS. i'II.XII.Xr"I'IfIlS. I Iuyll III-1:IIv1'w:1 lfrwm Sam-111.1 II-IIII5 " I'.IlI'IIIlIII XII-r'Iw 'I' Illm 111 4 I1:1l'Iin' Nlnsfm tkrllvgw' I'I1:111s l'1'1rm X1-xx' NHVIX .Xlxilm Hvixmr I4ILL'IlI' .I Il l.!wy1I Simpx II XI illixxm I3u1'vIz1y, In Inu-xx'i1I1 Nlnry .Xmw .lwhn XIvIIvmx I 1k'I11l!4I SIzl11Imp1-..XIw in lmw xvilll Klrary .XI lw Ifm- VI I xx NIrw.II1'vx1Al Iiirlalznmi NI1II'j'.XIIIIt'.S.XlIII Ii11II1 Iiunling I Iuiml -I 'wx-It NI2lI'Il' ISO I In-II: WI-I-If III-In-It I'z1r1g-Imllln I my ICIIEW11 UI' NI-xx YUVIQE swizd IIIII Ifkil- XVIII-f-x Xrmxmlwllv I.:1r'fIx IQ'-z.w.ivw Iirz Nmixwy .Xpplwgzllv flifg., :uw IIIII mxml Klum I1m'l1:I1':1 Iiumfnx Iflivv. NIM. IQIZIQIZIIIIIIN I"1'1-mlm mzlill Iiuth .vXrtI1111 Inq' SI-xw-ggiltf. KI1'f. Fix xrwml! Imirwi girl Irm IIz11I'iu IIrN..IwI1rz Simmmwrwls, Hurry ,Num-R 1s1++1I1v1' lmldim- III-11x ry .Xmw SIIIIIIIHIIIIN Irwm- fh- .' I .' H" .' '1.'I'1S, .-XVI' I. Sil ing uwffmu in IIN- SIIIIIIUIIIISI Iwml. I"lrm1I:IIf- lwmm. Sp'i11Ql.0lT. I'I'I11- I3uII.l AVI' II. I':xl'I1l1' wi' IIII' rww I":lr'1mIz1I4- Ilwtwl, I"l1I'III1I2lI4'. Sn ru- I'IVl'IIIIIQ', 1k'I'I1v IIIUQS 1 ,n .Xf"I' III. .Xu upNI:1ix'f SIIIIIIj1'I'llHIl1HIINIIN. IQIVIQIZLIIKIIN lwmuv, N1-xx' Yfwlq. Su 14-1' IUIT. IIIIIIIO I"l1II Illrww Ilrnsmzr .'X1"I' IY. SMITH' 114 .-M1 I. Sy 'img IUIII. 1'I'I1r- I,l'l'I'IIIlIL' of I'IUl1I1lIll'I'.I Iiixwrtm' Iiurl SI1'II3'. If I I x M aa "' 1 F Q4 V A MW esqywiy up .Ag V2 'XQW lffnffwfkswlf mf Ky ww vfffww Wy!! j 1-P-'fl N ff X'A-Awww 5 f Q Nr, 'YW Y f ,NMR X Q MUSIC as We-AW ,A A V xy-xiii ,Q Y n Q-X hw' tx' ggwfskl yxqtsir-'15, ' " V 'L -1. 2, I V v'VfjvNlIlX'yl"ri -. I V! W , L .I w ' U ,H Q51 N ,, ' 1g,,ji? j .M1,i +, W X A s , 1 W I Edit ,Run-wif!! ds N P lt?-2-!1lgll',wA',!fuMg . fs, 1 75.641 , , - . f M, W - , - --'J' ' -, A -, 4 - - ' , -f 1 fu fglu, ZW!! -Xu, . - X iq XV.. K gba ,,1 A A K win! I Q GQ . '92 ff W5f,'-qin- I 'X k-'JK ' lc fe , lv :N - I-J, imma i x lr, X x. If 1' , ' , - -- Q . A Q, Tw- K I' V' .1 - Iv' ' fu- Y' -N' ,Q ,X ,'X,, A . it K i X 7, .Y ' A , ' " - 7 ' 1 if 1 W ,, A, ff if it , 5 79 If A Q E , ,Q 5 1 'U , , u Q fr rf Nyc 1 X ' ' : fx , ' , ' , ff K! L, ' ' RL 'V Xml? 1 xf X, Xwlyfs Xu. , "N 'QE A W CU mf . , rj,-. ' N , 1 BH' M " w N Q N fi V N Dil 1' . A , , I 'I fff',m" f f Q 4. mm, f X X N , M H . f I ., Ml N Q ' XMI' X.. - x xwmtmzx Q 5- N, J, W '- X lpn H u , , J. O A H 1 Ll N Q ,Mid ftl, Y , ,... , ,, . -,, i --f- W'-1--A ---1 -1 1 1 --1--- --- -1 V- - -- - .7-.---- . .-v..,....- ..--,,,-,-,,,,,,,, , , , 54, V V V .,,,,, , -4 Xi, XL" H 74- V-.Amd 1 , 44 1 .- 1, ...IC 1 . 2, If A, X Ngfyyx op row Ifuxmd Bulnette PIIHLIS Eaten F -Xncuson 4112211011 llblalth ldle nm Anus Xettu DLCILL1 Illlblllgh Plmlstb rllfhthS Dlltlllllf N01 L1-lx Hofel tom ION H11 CI wel md -Xnduwn Culson X n -X1 nu 1 C N GIRI S GI EE CI I B Q C111-. C1 LC uh Com msd ot xuntx om lllllllbilk mg, 111116.11 2 xx X ln thm of 1972 'lhg ofhcus fOl thc un wan Lluted is tolloxu Inwxdmt 'md pl xmxt lx lthxxn I'I'lllJ1UIIh Fxi 'xlXllx ux F1 mug X142 DlLSldLI'lt SCCIQCIIX Iii portal Nlulg Andu -,un The, C1141 Club his ippnfued befmn thu publlc It w IIIOUS mc moms md xlw us won hearty appl xusc e octette composed of Wlnx IIIYICA -X nl Cl l I If B F ICQ B ull I ml iustmg Amlmrson Loulsg Cluu md Pmsy -X CCINUH 1 rendercd Cum il be nutltful sclgctlons 'Hugh of the suupsx of thls 012'1Yllll.t1OI'l hu hun dun to the untuml, aifmts of M155 Gufhths who has 0 zblx dlrutul thnm dulmg tha plssul Xen 11 ff"7 Szixlgfw- Ons, lluudxed Ll1.,ht Q!,1P2"QQF 3, I L f 2 . 4. -kg H I T ': '2 "2 , ' ' , ' '2 "Q, ' 1 ':, . . 1-'.' , P. . 111' , C12 , M'd ':. 1.', '1 2'2 f C2 ,C"" ,'11"-- A Bot ' 'Z il , ' 0 ' 2 , . 11' , '2 ' .' , Yll . rt '11, '2l1li.'0ll. I31-1 ry. ' '19 Y Y 4 ' ll A J 9 'X 1 L' Th1 1' 1 ," 'l11C'l " 1 '- ' 1. '1 j- 1 1 1 '1'2 12 'lj A :fall Z Ly- 3-1-1' 1 1 .2 irrrgd F - YYAY, AYY--YAYYY Y YY 'g 'Q' K 1 2 'li " 11- 'l.'- 1 if YYifNA-x .Y 777 YYYiw-uiYYii-Yi----i-7, I-i A 'Z A I-' ' ,UNT YYYY in YYYVY YYYYYYY hwmwnwn M2 .-2 '1 Tr212xsL11'c1' - .. , ,,,...C. , , A,,,. . , W Adah Galhrzlith 1 '11 " 2:2 1 '1 1 '12 '2 " .1 .12 2 ' 1 Th 1 ' S 1 . 2 " '2 "S, . n 2 ' vvv am , , arena Lll'IlC'ttC', Iva An 1. , 21 2 '1Zil'I'Z 1, F2 Q ' 1 , 1 , 1 :lf 1' 2 2 , n l 1 l-nw 5 l 1 L' A ' L'2 XZ ' L' B Xa . I" X A . , i. . 2 R... 'L . 2 '22 ' is , , , , ' .' ,. , ' . B. I A " 5, ' .' s 2 j ' 1' 1 1 " 1 1 -' 2 '. , NM N fx . V -"- K If 2+ 1, .. . .2.222 Y ..-. -11--1.--1-7111227 4 1-M1 'S' ' 'aff C A , V ,,, by L., ..-uw H 2---------ff' Cf Y---2 --A-M .2 Vw ',,.. ,VM W 2.4 ,N C rw' 1 IM J f!1 IH 'XIIDI S1 Nl 11 i l X 111 111 1 I 1 l 1 1 lf N11 1 1 11 11 ll N111 11 1111K 11111 Il X1 1 H1 I 1111 II 11111 IX 1 I N 1111 N 1x 11111111 1111111111 1 11111 11 Grlffithx 'L 4 .Q- O1P11Y111d1fd Nme ff , 1 fl. 44 g? X 5 5.2 4 I 'I ,W MMR, 4 ., ? ,V-if X11 ", ' V 1 ' 1, , X ,Y 1 1 My 1 1 - 1 1 1. 1 2 11 1 , 10, 1 , 1'A."' HI-' 1'lI.X1l.X4"1'1C1-IS , 1 Q 111-1' Ni.-1 11111411 ' 11111:.1' jc111111L 51111111 121-1111 1311 12111 1'i2lI'l'2 1111 E , 11111K 1"111'f5'11.1-. 111-1' y'111111g' s1-1-1'1-1:11'y 211111 11111111 1121-1111111 1.isk , 111s, 1"l1rS..'. 111111 111111511 111-11111-1' 311111 111l1'1lIl1'fl 1'Z11111s1-5' 1 121K1X 1211151 :111 111'11111111'111 111z1y11'1'Eg'111 .1X11:1 .1:111a1 111111 1 1 Nliss 1'1" 11111111. 1'l'IJH1'11'1' ,, , , All z 1'111x'111z 1111 i i I . 1111111 1'1Zl"N11Y121 1-X11 11-1's1111 1 1 1.111'11!1:1 111111111111 1 N11111y 111111111:111!11s 1:11:sy All 11-151111 1 1'1115' 1'v1'1'411l 111-11111-1' E ' 2 1 Nliws '1':11k:1111, 21 Sll11'l'2l1.1'4'1ll' R1Il1'X 1'v1'211l'15 Q N1iss 1111111g'111 1. :1 l'1121l'11j' 1' I'1i1'l' , , A411111 1111111111111 f 111111: 1111- S11 'Sl'21ll1S, ll111'l'SSl11211iL'1' Iilsiv 1112121111 1121 1: 11111 l"11'1tI11-111111, :1 1111111111-1' 1,11is f1z1 1 1121121110 S11 1 s v111-1. '1 1'f1111111' f - 1 ,-, 3111111 .1 1c1111's1 I1 f 1 I 111111 H Iivz A11111s 1 1 1 NIH sz I':111l' 111 Y:111 .-X111 '1'1, V1-1111 II11f111'. 1111111 t':11'1s1111, 31:1 1,l'1'1'S. 2 1511121 C'z111is1111. 1711511 11z1'.:11'11. 211111 1,1111i,'11 f11Z1Sl'1' 1 1 1 . 1 1 'L 1:1 : 1 . '11 1 1 11i1'11't111' Y , M 1 2 ' .' I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1: 1 A 1' 1 1 1 .F 1 1 "' ' ' ' ' ' ' ' 'K 'I 'T -Y -,, WM,-MW Y I ' 1 -. A' Pangbuln qhnllx Rcwt Dudlng D'zv1S fP1'm1QtJ S 'NIUR I IRIS Ol KRIPI If The 5111101 Cllks IN xnxx proud of lt-1 Gnls Quntctte Tha gnls haw donc some un gum! work incl th n xcnt hu bun mum sour t 1 tu ILIIIIIL t c xc ll In xc x 1 funn In upnto L fha glrlx who m ilu un thls quutnttc 'lu Hahn Pqngxhuln fin'-t mp! mo, Ilcne qhf lx Nuorfl opmno XIIIIQ Bout hut Alto Puth Dudlng Qecond llto NIISH. Dawn one of thi SQUID! Qpumms w is than clnutor md I'll'lIIlSI WINS Dwls his hid sum ril u uw of Suuessful expuunu ln dlrutlng flu Ilubw md tha gllls uc vnu II PIQQIIIINL of hex help ' . I ' .'. . , . , 1 lf lr I. . I v '. " I"'l'I ,A',' . 'Z-.t. .,.. . 'N ".,.' Z., ,- , '.l. .wx xi. , ' "2 1-"tzl- if 1- 'hs gh ef-'i" f h-j-zz fz't, the-j have hm-n so popular that thvy c-oulrl hz rrll3.' 1' -1 1- 'sh th -" 'A -' ir- fast enough to kc-cp pace with the cle-lnand. ' I r' 5 ' 2-I 2-Vx Il-x II C - ' --1 t -Z - -x I . klj. s " 1.362 2 3 . ' ,. - z . . 2 .' A I--I .',z - vjzm- 'n.-2 I ' x ' A I On Hunrlrf-II 'VMI VHJSSIHWHO 'TOC H UQ HU P 13,5 F 1 f' , ' V ' 5 One Hundred Ilcxen 4 M g i . v A , ' E 2 'E E 1 ' 5 , i i 1 . i I I K 1 Q s 'nxjx' I I , I 5 i 3. I ' 3 5, Q. ,A fQ . , ' g. , If 3.4r-j ., 5 , ORC Ill- N1 R X 1 X 1 1 X 1 N X 111 11 1 x 1 1 '1g1 11 11 HI! H Sl H001 UXNIJ R Ll IX 1 1111 1 X X 11011 11111 1111 X1 X 1 1 1 1 11 ,- -. if .G-.4N.,K.J 'W 1 1 111 1. . XYi11 111U111N'111l111'll1..'1'1111111 1his 51-111' 1'1 11111 11111 1'1111 1:111' 111'1 111113111 11'y11111f 111:11 111111- 1i1'- f1'11111 3111. 11. 1.. X111111. 1111111111111'1'1-x'11111X15'f1111'.111111-1'111111111-1'1'111 111-1111.1 11. 1111x 11111- 111 .-X1 '11 1111511 511111111. Y1-13' s111111 1'1-u'111111' 111':11-111-1- 111-g:11' NY1111 1111.1-111111111 1111 111111-1-1 :E111111. 511111 1-1.111'j.11111- w'1: 1111 111115 111 111-111' 1111-111 3111- 1111-11'111'x1 1-11111-1-1't. S1 1: 1111-1 1.11-11 11111--11111, V111' 11111- U11211 -1 11111-11111 x1:1N 3111-11 1111-111-11111-1-11 111111. 1111111-X11'.1 1-111111111 11.111111 1111-:1N1-11 11.1- 11111111 1111111- 5411-11115 111111 1111 1111'111 1'1:1111111'111:' 1'111' 1111111111-11 1'1ll1!1 11.1-1 1 111:1111- 111 1':11X11 1111111111 11111111 1'211'1'X. '1'11-.'1- 1111111X 1111-111111111 11-'11-1':11 1-11111 K'L'141S1111h1'Q'1Y1'11 111-V11111111111111-1'111-:11'115'111xx11fg1111111111111-11-11:11 1111131111111 :.:111111'1111--11':1 1'1-11111-1'1'11 11 11 111111111111 1-1111111-1-1 111 1111- 111111115 'l'111-1111111 111111-T1 1x:1f 111111 1-1-':11-.111 115 I1 1'11'Q'1'21711111'111'1'. .X 111 1111- 1Ii'1'1'111"1'1!111'1' 11:11111 111111 111'1'1111X11':1 1-1111111111 '11 1'111' V11--1'11 111111 x1'111'1'11:1f111:111 11111 11111-11111:111,1-111f-111 11"1 :1 111111111-1'1'111 11111111-1'1. This if 11111111111 ll 111111111-1'1'111 1'-"'1111z:1111111 1-1111111111111: 1'1'Z11 11111-111. 11111 11111s1 111' 1111- 1'1'e'1A1 II1- its 1'1'111111'11111111- f1111w111Q11111e1 1111 1311.1-11 111 K11'r. N1121vS :11111- 11111-.'111111. 1111 w11111 is 111111-1-11 1111111111111-. 1 1 1 - I 1 1 : 1 A 11111 111'11'11111z:1111111 w11f 1114111111111 111 11111-11111111-1' 111111111-1111-1111-1111 :11111 11:11 111-1-11 1111-1 , s11'11-Xs1't11 1!11111' 111111 11-1111. 11111- 11111:--1-rf 11111-11 j1'11:11' haf 111-1111 11111111-1'1-11 11: 11111111- 111111 ' 111211.' 111 1-11111111 'l'111-1'1- 11f1x 111-111 X11 Q-1-11111 1111 5111111-11-51-1111-111 111 1111- 111'g111.1x:1111111 :1x :1 , Vh - 111111 1111- i111111111:1111x 11,1-111X1-1x'1- 111:11 111111 11111111 111. 1111- 1111-1111-1' 1-11-1-1111111 1111- , . 1l1'111Q'12l1'1'11 1111, l11111'11111'11 111111 1111115-11'.11 11111111111-1s 111 1111' 11111111 111111 11111 111s11'1111111111:1- f 171' -111-g'i1111i11gg. 3111. X11:111 11215 11111-11 11111 1111'1'1'11'1'rr 111111 11 ix 11111 11111 I111l1'11 111 11111 it is 111111 111 11111' 1'111L'11'111'X 11111 1111'111'1s 11111 1111- 11'1I 1 11215 F1l1'l'1'1'111'11 x11 111111. 1 1 1 -1 . 1 1 --....,......--.-.-...., ., ..,. , .....,-,.-,.,,,, . . . . . . ,, ,AM 1, 1 -1 ww-V -3 ' 11 1 1-11 '1' - 11 BM 1 HDIH TOOHOS GNVH if 3 ' r 'V .bf ff I" Eh 1 I ...J ir- w I ' 1 V 5 r l . P kv i ' ' ' i,iiL',LY.IQl'L,,,.- Q . ,------ -Y W -'xx X. ., INQFQQ .xt ,,-, One Hundred Thirteen X 1 'D X X fy lr K 1 w 1 w f 1+ 1fNlIr+l k y. M IN 1 U11 V , 1 Y I f W i W, I 1 I I. , Ax... as-5.-lb.-...A .n.S.i...5-'4 "' Back row Joel xIOY1fOIt MRIVIH Bulket Alun Mewnex Orwllle xVl1tOl'l John Mc Hcmx flhrector J I 5 I j 1 I ' X I , , i I 1 ' n I f s n i i . I 1 2 l 'H . - li -Y .A V ' wif , . 'Li N-:fl ,Y :Q " Y , ' E ' V v 7 Front row: John Brand, Marion R. Black lMg1'. 81 Sponsorl, Lynn Brown, Paul Burket, 1 .I Harold Atkinson, Jene Tyrcc, Tom Rumsey, Thorburn Camp. l' -1 I i L, fg, 1 I ' V1 A 'X I I X W Y ,, f . ? V nA W .1 J, L . f A n n ' 4 f 5 an i i L 1 P I u Q LL n , ' 1 i nw! . , ' f,f..2.fQ.'fQQQQ1.,.g Mg- .--.--,,QQ1l..f1ffQ- .gQ.'Q.-'. 1.g....l,.-QQ i.'p1-' ' ' ' nl-"" a L , P- SJ One Hundx ed F1 fteen s 71 ,D E 1' 571 I 'mm I' n gum Gi 4 Bl -u.-nilzwt BH r-4 ND Q N 1. r- NC N OJ 'WN N 1 N 7 IP . ' L 1 ll I1 l 0111 1 ,N X lil 4 N N x r I N L1 L - 1 xr 1 ,, I N 1. N 1001 ,, X ,, go 1 ,N .11 NUllI'1klNlH UI ,, 4 4 1 f rc 4 Q4 X . :mu 11 1 gun cha HI ' J 1111 g 0 U 1 s l .N LIN . 1 . 1 1 muimf Lum X11 K nmlx . xlllj., . turw 1 N . cn Nou. p . . 1 . 1 1 13, ui Q 111111.11 1t1 mu 1 f mul . 1 1 11 an mm ufx ou' 0 4 no 1 f m 4 c c N i.u.mrmrl EAXXXK! c xught Qturlxlnfr IU X um 1 mx mmugrht hmm mcon mm fe 0 . ul 1 mm . X . 1 m .. .Y fm Hwnl ll lx! v- ,-S--'sr af" r x Q ' " A .- 5 4 ' X I T Q Q! ' P. GN! ac . . . 56 gm H I--' r o I fm" 5 - , A F' 'IQA 55 an 'f -1 W .M E Q w , ' i K f M QA' V nz . 4 If , . SEl"!'H llllffli 1. lCm'wll1m'r1L in-33115. i 5. l'I'2lLAiik'21Hj LN'Ll.x1'l'.' xmullwl. 15. 'I'm-zwliws lwg1'i1miI1g in zxsxign I1 ug: lv:-s us. V T, I'z15' Ilwul trying' I1lUl'g1'El.1iZ' :1 IIVY. H. SllIilUUlIll'1'5 UH fbik'lliL'. ll. Ms 'c- 2H1IIUllIll'l' 101115 or whzl In flu in sn-hmvl mmlv by I'n'1+f, Th '15, 12. Ilvmwis .lnm-4 gum! shmwirlv-' for 11L1:l1'Lv1'-lrzluli on iirft IOZIHI. lil, Stl I-nts fPI'I1t'lil'ZlHX all 2lK'flLl2niIiU'1i with 1114-il' ta-znvhws. li, I'1mf. SI1 'ily rmmslxvvllml his hair. 13, U1'YiHm' H, hawk ill svlhml, IU. Illllv Klurudzxy. IU. C21-mvv Z. tu1'u.' out in bv :1 lrigght hwy. ZIP, Mm-'lv 'l'z1ln1zu1 1-la-vlwl -'ull 11'21fll'l'. 21. IN 2 -lla Villllt' in svlwul witzwul hu-1' fpvks. 22. W: il lmuf-'l1t3.' fmgwt LH lnzwu-11 hi: Iwir. 23, .lay Klm'f'lllrc- i'm'ggut In Sillflj' hi: shurlhzxml. 213, Sul vw-tting on stumlm-nts' ru-I' vs. QT. Iilutlmll l'UlNiIl"A 21111112 ' um. ZH. llzmri 211111 uruhostrzl gc-ts stznrta-fl once nmrr-. LJ. Rvvul' ' an '- ts in vhzlpvl. OFT SER 12. Iin-r'yur1m- f"l'11l lu gm-I lvlck in svlnnml llf'Il'1' 2 5,114 I Sun. 1' wi. ZZ, H11 ' wld She-Vmzm wc-nt to ,ichrml without his CU1l'll' rm. bl. A 2 st: TT -" 'l spm-L-che-s in ' -pol. f 5. T1-zwl -'s gc on pivnic at Mn'Wil"' us ,fr vc. X 11. Alva boat Am 1.121 117 to T. if. IR-v. Ilurk-I symlu- in vhzxpvl. lil, Ilzuliw 4-lub rlicl nm lm-4-L '15 .'u'1l. ll. .Im iors hwvv lvigf pivniv, lf? turm-rl mul. 122. IYQ In-yu 1-' ,f 'g1'ht. III. Al " von nw-1' Gultry 23 tu ll, IH. Sf- ' xwnt kurlwl' " fm' zmmml pic IT, Fwmtlnll mvn 5t'n't 1' ' .' "1lz1. IN. Tm hurl that Nowwtz lwxt us IU to 0. IU. Ilolmzfr 1' Vlub 1-lrwivrl Tivflx. 20. A A st: ' -1t'm,,. 4 Zlfi. Svh lvuwl plays in 'hz pc-1. 21. Ifmltb' ll mm-rl p1':1c-tim-im.: hzml fm' Hvl- Z1 LIZ . 23. "I+-.""I+1' ghtt S'h I2 fine I'1llll'Sl'l'l' 'h -1-xv. 20. If' " 'P F J ' st ll' hell. 27. Al " I ' ' T' ' f' Ill n'1 "th 1 Scfmrv of 18 tu T. iHI. Sc' ' ' clwsx give h'l1lfXVL'.l'H Vrty. WH, , , , , - ..-.-M..--.-Q..1-i,.,4- . Ag.,,,f, - - - ' -H , -5..- Uhyq Q,-3' U L Q 'J 5 ., i E I w . I l Q I l HI ue I ' 5 1 g T N J 5 I r i 1 I 3 1 I I K 1 i 1 a 1 1 I l 1 9 I 5 R A4 scivofalkk Q. 1 llumh Q 11 Nm x mnteen 1 1 1 k I , If . .A D Q ., . I . Z' ' - N 4 n 5: , F1 , , .y , - X 1 i 5 I 1 A 1 : ' ::"g::f'45 ""' -' , M, ,A,,, K Mum, -ww-, ,A -0,-W, H-U. ,MYW , f -,Q 7 "U ' - ' V A. . X W . ,. . W-.. ,,-.?...-d,, .-....- -., . -.....-.,..,,.,-,.,. .AN XV .V YA V Y W -f ' Q gif f 4 . H ' E1 U1 rg - x L' . - x J SKHUOI 1 XII-'NIJKR IUR Xl' XR 1997 NON l'Nll PR 0 odx killed 'Nobodx huit 'N 150 x LX in ii mmuiiitx liixtiiuu 5 hi 1 ii i 1 Nmgg, NS uiiini ,, N i i x 1 ii in x in xx ix uh Nhl oiiiiiik xx ix iiic ing, Luo iiu il Nt ii lilttllllg., i iii i ii mil 1 1 ut Il nr 1 i gi otbill boxx Lit im xi x 1 win xi imii L pt ,. N iiiif . x ii ii ol mix X H K ii ,. 1 iii X fi isu in Q hx iiiutli f hii N ll I iliii .is 1 uhnix in LI Q N L mum iii in I in hut. lmiia ho. 111 1 iuiiii gr xi 1, mi en im ix f Ll ixiiig, mi Lu he. 1 X ii Nlopdix tha ti 1 mi x D141 I' Nl lil' R uyiiim iid ind hw i 1 ics iightx us iuiut fo 1 for 1 L 1 N iii thi phwii 1 W ix in 3, 1111 1 iii iiiim Nici x ink im m N 0 xi f imc X Imit how h i.iiquLt gimd ittlc mms firming oixum fm Xmis w ina ion onnu Inlmx ix i Q 1rL hu iku tksk hu if shi ixn Peg C hux cami to Nchriol without pmulai mi hi nov to Map the xhim wtf Francis Vkut c night Hirtmg with Khmlx .us mix mlm im xi nm if L x I s i hm, ndinox 1 in H1111 mix 1 Nnmcru 1 mu f i in lli ughc x niiiiuuiic 1 N Ll 1 1 y Km iq HB1 to Xm ix x ic ation .' T i '1 . If i " ' If .LL-23 V - . , . . A, I A 1. N b j 'A -. .' j '. ,Rl dv' 'Ji -11-1. 2. Co ' ,' J ' "st app-1 'z iicc. 15. D: fs ziiid Mis: 'l' ' -' ifzivi- :uiiiv ve-ry ggmml talks. -1, A11 125 2 id Wu lvz '1 0. A 'zilii ziwzj for .-Xlvii. T. Coz ' . ' ' ' 'zu h -1 'l rzittli " ' dullzirs. 5. Ari 2 5 at' -' A 1' lr zilw uziiiily for Wiii 'Lai ga -, U. Big wi ni -- i gg hi-f i - If: iiwivxx' "1Illl', 10. Fu z I-' ' ' 1"ziii"'vw. 11. A11 ' U ' ii' l"ziii'ViQw 1-1 to U. lvl. Fo' -' Si . Isilllllillu' Wai: iii i'h:igwl ziiiil gnu- gmail laik. 15, Y. Bl. V. A, NVQ! 4'A'li, Hiiiizili fm' l'zi.'f 16. l'i'uf, lllzwk slziris gfiwmwiiigg' iii sl: 'hm-. IT. Prof. llzivis i' 1 Quit. IN. lfsmtlvzill I iys ilu-iviiiiiiiwl tu wiii fimii Wi'hil:i Sziliiimlziy. 21. Aft A' ai hziiml ffziiiii- S:itiii'ml.iy wiiii XYii'hit:i. Alva vziiiii- will zih -:ul 12 iw T. '1'f-iiclim-is giu- six iw-vias in-sl, stud- ix :ill ziiil. 223. Fla s: I1 1 'le H 'igs. Z-1. A. H. S. playa-cl L-imlln-g.v 111-s 1011. Vuiid gin. su-ppm-ii mi my :iii ziiuhiiiiius fu-sh ff 1 Lhzill plz yur, Lib. Drziiiizilic Vliih gain- ai vi-in: iiitq-ix-stiiig Ill'ULfl'l1lll iii uiiupvl, mi "Win-Liivi' Chicken Sul: A gf XY' 5 1gf"i1ii1-.H ZH. Tea A gl' '- ii L iwpiirt uziiwif, Vlziiwricu Hzgaiii zl' gmail grairlv ' ling tl - I-'U, Prcf. Ti 24 i'-S II'H'h Ssh 1 h 1' iz Q oi' iiiiiksgr' " XY 'L have - ba cl' LINK' . al' - 5 i. ul' In-ui-:ilu-i', "Uh G d."'. 5. Ma " Lisk,1vzu-hi-i"s pn-I.. 6. B11 1 mm- ','I'1i givm- vuiivwt in lilly vi pcs, T. Hi-Y cfzills fm' im-iiiln-i's. 8. W2 lr limi ' Q :mil Yirizil Mmiilziy :L :I 3, t 21 visit tu thu oiim- 'z Chg' Illltf ' A 's 'lzi:.'. U, Fziciil Q ii -'1111 '1h, :is :ii s -iii. si-vii :it zi Ii: 'iii mm- i' V - xl V. 12. 'Th' 2 1 "XIii't'.' fzirivy hiiii' viiL pi' LL'I'l'S."Ilg, Ifziuiilty ziiid ' ball ix. Aii' i' -1,11 if . f -ii J if vi Hi' . 14. Fl -'- C "sth-z .' 'ty 153. Yo' aj ' 1 2 I ,' -urs 1' A' gm liu' Archj IIai'ny': big fm-vt gn oi ' 'ive-i'. 20. Cc ' - 1- 'Tzikc lizite-1' '1'i'ousc-rs" cmm- inti vogiiv at A. H. S. 21. Ti' A' 'A 'z J iixi '- -lz 1' girl, 22. P121 1 II A z h-' imii'i'iugi to Viiy Hmich as zi plvziszint 47 - 2, surf ull. ZZ-1. .' 2: 'Q 'z ' . - .. .-,.,..,, V, , , 'vii Hiiiifliwl I'1i:4iiti'v:i V I II I I: II X wflaiw T ry, I II I ,I I I1 . Ili' I N LF If .1 Y! 'ff' I f x ,"""k 1 7 . - ,K Qin gv y"' 9 A P, II I I I I . xv ,N wx f ff' fy-I ,I One Hundred Nmeteen . tl I I ' I I I I I I I, 3 In I II I I I4 I 1 I I, I I I 14 . I X2 ii ,Q Q1 if ff II 1 I Ii I ' I I I ', I I I I I 5 I I I I I I I I I , I I e I I IL ., 2 "" I' ,, ,.--, -, ,-... 1. li' 'tifiji .Y ,- .--.,-- ' ' X, . I xx 1, ,, . , ,,-,... , g,I I' Q 7 ' .15 """"' mn"-KA A 1' 'jf 1 i' ,.,,., mgg' ' ' M 'Am' "M'A"" 'M' Y. w w 1 'M '-- ' -'--' ' 'A -1 4, I O XXl LIN Home 1 I 1 n ., 1 P ' Q I K L xk mr ulvill 1 X ' ,.,1 . 5 . 10 UIl,, mum 1 121 D 1 cu L N at QINUINQ N L lll P1 . lc. 'Inu thmxx m B1 uk xx lx Nun 1 I1 1 tu mths: mm I uh Q t N5 :LII IIL l tl R Ox ,, ,, NS Mu ll x Nmap, m1u.1l S1111 gl mu Lu fu John NI 1nLhntultotu lk +114 xx mp, 111 Lhn fUUtN1.LLlNll 1 1 I4 Rl X umm ,, N xfluno 1 mL . Htlltlll rl umwx xnxx 1 ,. 11 N 1 1 Non JT. IJ 1 Lulmdk t, .lc 1 ' xn L 1 jxm 11.1 Slolpg h ls U mt mu my L Lu m 1 1 111001 11 N Ill , Xmm M Nallxxnlg Nu gk f llu 1 Lunu LILUILI' C gun lrll L 1 1 4 1 1 x L nux lxthg ffl tha 111.11111 ' 0 bhallx un eed I 1 Q Ill ,411 N L um is lllllll 1 lXlIl,., to gl0W L L of Ihl rw xxx r 4 ,Q l I mms Lhm tuum mmm rm I0 Thonms lookln f tm t c bwxx ll chul stuflk 1 mm X mm 1 1111111 Illwxlll A 1'Al.lCNIJ.Xli l'ON'l'lNl'I'flJ .I. f QXIH. 2. Juni 5 H 1 swm Im- 1111' snxwliing ln nw' Lhzm um- pzwlmgw of 'i1":n'vIu-s an lay. 25. Vig' f11"iil'i1lQ rm mm- kill 11. -1. I.u'1j 'l'hi1'u-1-11 2lIlllL'21I'L'tl in their vu-xv l't'j.1'ilHll ui' Q-m'mlL11'wy tl' IISVVS, 5. I'lX' L Vzxllismm umm' In wlwul with: ul l1i. Q'!'k'L'l1 wllur. S. Vlzxudu 'l'L11'uu1' was xml law In lin-"'ifh lllif lHUl'I1lI1Q'. U. f"l1'l Pt'I1IliI1f"llYIl 2lllllUSl n'l-fm-ixwl il plus in gs' rlIl4'lI'j'. 10. WI -'U-ip .1 Ill-Ul4lHl':15' 3l2L1L'.., .Xslg "lhmlf' ,Xlm-lIvr11'y. 11, Yi' '41 Musa-1' puts mx ax Lzvzux wfllzw. 112. C411 1" IR-ml su-11 vutirzg' L-zmmly in I'.Il4LL'li.'h liu-1':11L1lw, 15. Gro' lf" '-ry: .lay 3IL'4'lllI'l' tmxrlfl IIIZII iw L-011141 lm- hip lu-gui. 103. lin-111 M -1 I WL-nt 111 slum mill mbxx tklll mx. lf. Je-I X ' 'A gqlilLAHSiIlSIl141j'l121ll. 18. Mr. 2 " 'z 5 5 -A with zuwllu-V girl. 19. JOIN 9 'nrmw gun- Rh - .lmmisw Huw :1 lwlurv fm Hu- fins of imh-lm -Iuvss. 22. All 1' gm-:LI riifl-m'u1'5': :pm-L slmlyllzmil l'wl11'1h lluur. 223. Al-A I ENVI- hiulaillg uf lmimbiymgg in-1' hair. 24. Mig' C' h"- has Il 21 SWICI11 In 1'inf" 4lizm1mlml ring" fr'1m1'.' 25. Mix: I A' A' 11-11114-lwlzl Ilk'liLL'il1l.Lll wiv in f'4llll'lI1 hm ' slmijhzxll. Zlli. 'MTI' l.llj'llll!Il was swn xxillu-ull lizmn lHl1 Niyxb ZU. A ' QL "I L gg crazy. "U, . . arf - f' ' i 'ftmin-11twvL11 -il. HH 1 " 3" 2 .' 1 .' fhis 1zd.j 31. Pruf. Black z1im41sL Mnwlks- thmw rilw wlwn lu- ZLIIIIHST flvppn-ml mm gl pn-cling. 1" Ili 'AR1 1. Th- - ' 1 - 1' A ' :xl tmillillg cle-11: rut. 2. 11' f. ' 1 Q 'Ls sawn talking tw Sl l11"hL. l12liI'l'1l wmmuul this 1 A' 011. 5. "Sp " '11 is suv 'vs-111-rl ' ff- thy" rx lam-. 1,.'XiI I1'1IL11'1- 'I vfuly. 6. Tr 11 H .' " J 'itllfl amzxlw Ill lfllglisll ulzxis. T. Iittz fflv: haul :l slwlu- of lnruilw f'l'X't'l'. Sul . zmvis gzxvf- Lln- si-rnml iw , days Imlifiuy fm' 1-2 -I 1- -- '1111. 12. Ev 1 b' -fl' l ln 'fi U- gm ifzmvk in .41-howl lk1'U'l' lhv vzxvz tion. 13. I'i'e bil1iUl1g'I'llS killvft in nm' HliIll11,l'lYy thm- 'z -t,Ul'. 14. An ' .' 1 :J l zg' 'lrilillt' I'u'IIlll'il1Q I'4'1'lrl'liS :md 's L H' Af' ' hin- IS. Vi' 'l ls Alil ls xwzns sn-vu lmlfllf 111 ilu- prwwvrum- uf li! II gl s' g,'rl:. 113. Mr.. Thu als vzmu- tw i,'h2lIWr'! wlnh .L j.1'I'Hl1l'!1, .X1x':. wins df-lmzxlv fn m , im, 17. Ti - .' -' ' " Pcs zzml lzzx-.'1lg"s1-f xwrs- m'g:x11i'.wi. lvllip. Hip. 1' 11111. 20. .' ' 1 lwujl -l 1. lu 14' in Stuflylmull. 21. As Miss C'lii'tfm lll vlrxs fr vm ilu- "Si:1". A"I'hw111 days lm: gwnw t.Ul'UVl'I',U 22. On. - lN1,'f t'11x'm'iLm- !'x'lN2ll'liS tmisny. ".Xir1't. gm my I-55: H." 223. A. II. S. stwrts in STVUIIU' in lhm- X1 rnml Il1X'il2l1iHll 'lwtrUl'Il2llNl'I1l. 265. A. 1. S. " .' - ' 1 - L, 27. P' f. 'A 5, ' ' h' ti 1 I clit' - 5 jl ull. 28. "Srl" X'ill" s thdlks :zlwmut 1 ' 'mg r I" Q. .. .,...... W... V Q Bw. V i , . M ,,-,,,,m A , --,M L ...- -..-,.--, if . . ' - .. -. . , A .- ilrmflrw,-fl 'I'xxv-ntjf ' " 'M 1 5: 'gy' fs--.wx lyx "'T One Hundred Twenty O ne Q 1 F l 3 E f 2 1 5 3 3 2 1 i ! 2 f P 1 u 2 1 2 E 9 5 I 3 Y 1 5 . 4 5 i 1 Q , 1 : Ei 1 2 K I I - 1 5 4 i u I Q Q I 1 1 5 S 1 i 5 I 1 I N 1 I I 3 1 I . Q I I xx I 1 "9 23 -W . 5 5 ' . ---4-.... f . , fc' , Q-4 . F11 N X 10N KU 1 1 1 1 N 1 X N xi 1 N 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N111 ifX1.1'Q.'D. R ' ."1'1Nl'1'l1J 31. I '11. 1. .1:15x X11-1'1111'1-..l11111z 114111111 --111 1 1-1'1 s11.1'1-1 X11'1'1 111 11:11 X1:11-11 1111 11:11 111 11111111 111111111-lj' -112111. 2. 11111-1 1'--1-1-1'.'1-11 111'-I 1:1-11:11 I'11-111 1'1111111'1'1-1-1 .11 11..-111-i11:111 i1.1X r-1-:1s1111. 11'-1f11. 71. 111r1- 111-111-T11:111 11-:1111 ',11-11111- 1N1'1 151111. "1111: i1-11 A1-111". 15, .1111111 I-11111111 1111111.11 111 Q111-1-1,11 11X1'1'111111 111'11g1'1-- 1-1' .X111:11:11. T. W111! 11111111-11 111 1111- 111911 511111-111. N 1'1'1-1'.1l1:11'14l15111111':11'1-1'11:.x:1111111'-1.11-111 '111 1'11 11111115-111111'111 F111'1'i12111'11V1111X. 11. -111111111-4 Q111- 1-:.1'1-11-11:1 111111-11, 111. .XX11 3111111111111-1111 f111111 111111. 1'1, 11111111 xY1,fll11 11:1- -1-111 XX1111111'Q 11- :1 15111, 11. N1:11'11- 151151 211111 .111-1'11-'1':11111:1r' v1-1-11 111,-41112111 1111 11:111, 13. S1',X.'11A1, 1-:111Q111 11211111 131111-1 1112111 N,x1Il!I1111I1 1-111- 1':111'1." 111. 11111 f.'1111 L'X'1'1' Nl'l' -1. .X. '1'1111I11:1r N11l'111 .A11'1'11"111 Q1-11",' 151. Nl'5111U11111Q'111111NX1'11111 -11111111:11,1'111'1111-111111-:11.-.111111-.1111 11'N11111YL'I11111111. 211. N1111'1 H11-11'11g'1'11111Q 11111111 111 .X11g'11111-11-.--. 1111 1'111111".' 21. .Nlifs N1:11.'1'11 1'1-1111111-11 1l1?11'1'11'11. 22. 311111 .X1111'11 1-1-1-1-111-11 111.1111'f1-- 1111111- 1J111j111Q 11:1-1-11:111. Zii. 11111111 W1111111-1111 4111 1111 111 111- 1-11- -11111 Y111- 11111111-111:111. .X11:1 111-1-X 111-11z111- 111 1 111-!'111' '1'. 211, 11:15 V111 1-1-1:11 '111'111EQ'. ff. 1'1'111'. 111:11-111111 1111 1.1-1-1-1111113 .1111- X11-11f1-111111-11-11111. 1.1.11 1111 1.1f111111, LN, 11 111111-11 11113 -1111111111-11 111 1:1111 111 1111- 11:111N. 211. '1'1111111:1- 1-:1'1g'111 .X11'1'11l' 111-1--11- 11111111111-1'1-11:1111 111 -11111311:111 'f1'. Y1-1'1:1 1411111-1111 N1-1-11 111111 1.f11j1'11 5111111111 1. .X1'1ill.- 2. 1,11X N11z111 11':1N 111-:1111 111 11:111- wz1ff1-11 1111' 11-:11-111-11 ?'. 1.11111'111111X 115112 :1 11':1111- 11:1 1':11'1'111 S11111X1111! 1111-11. 1111 111111111 :11'1- l1l'1111. 1. 11111 1511111111 Q11 Q1 111-11' -11:1'-.1-. 71. .X11:1 .1:1:11- 11:111 -1111- 1-:1111'11't. 11' I ','111111111 1-'.1.1.1-1.1 111 -11111 1111111 X1:11g'111'111 111111-1. 11. 51111 1111-1'-,11:1x 1111-11 11111111119 -11 :1 111:111'111111111:11 111:1g':1x1111-. 21. .N1:11g111'1i11-111111-1'1--1113111 -11111111'i111111-11:111. S1-111111 Q1'l11i1.f111'l1111111 1,-,-1111111111'111-115 1111111X Sax F1'111l411 11l'21XX- 111'11'.11--1111N1'. 111. 1'11:11-11 f'11'1- 1-:111 11111 1111- u'11'1-. 11. 1'1'111'. 5111-111 :1111-1-11 111 1-11:1111-1. 12. 1"1'2lI'1i 1.:111111-1' 111:1111-N .11 1II1111'1'r:'1Xl' 111111 111 .111111111' l'1IlNF 1111-1-1111u'. 131. 1.. 1i1'111'11f1211'1w f11:1111ru'. 131311.21-F1111-1-11112-111'1111-111111111X11111X1111l1111g. 11. 1' 11' W1111' Q111-.X 111 II1'1'rN. 111. '1'1':11-11 -1:11'1X 1111' 111111 111:1111 21'1V111'1111'11'5, 111'111'j' 111111.1111-111111-111:1114 11. "111-1-1'1" 1211-3111 11 1111111-1' 1111- 11111111-W11111 111:11 1111- 11'11'1N :11'1- :111 1'I'1lfX 11v1-1' 111111, 1X N11-x1Q:11'1111-11 1-11111-z1'1111'1-11 111111I1111'x111I11'11111lf. 111. .1211 X11-1V1111-- :11111111 111 1111'11 11111111 1111l'1 111 1115 11.11111-1' 11111111111-1111. 211. Nlw- 1f11-.1.:11'11- Q1-14 1111-111111311X 11' 1-1-1--. 27. 1"111X11 W111-111 13111 11. 112111 111111 -1I11111111'. 31. 1.1111--1 5111111111 .X :111111 1111 Q11111- 1.1'11111Q, 1-1111111 W1111111X1111 141112111 '111'1111'111g' 1111-1-1- 111' 1-11:1.11 :11 :1 112111Q'111?A.'1111f1 411lX1 115 11111111 1-:11111- 111 1111-1-11114 11111111 S11S1l1L' 11111 11Q'111f1111 5111111111 1:11'1'11X 1111'11Z11lg'1111 1l'1f', 27. 11:11'1- 1111.1 111-:1111 11111 11:11111111s 4111l111'1'111Q' 1J1i1',L'11 1--11' S111- 1111111111-11 111111111 213. N1:11'u':11'1-111- 111-111-11-11111111 "1'111111i-l 11111111111-11 1-:11111111 11:1111'111g' 11: 1111- 11-111 1111- :111 -1 11111111111 1111- 111111- 111' 1111' 11111 "1Q1'411' ,X1f1I'1'u. QT. 1"1111'1-111'1- 1f!111-1.1 111-1-1111-X 111 s111111' Q1-111111-11'j1'. 2111, .-X11 1111-11111111115 11'1-1'1- 111-11111-11 11111 1I1S1l111j112111 11111-11 1.1-1- 5111111 5111'1'71'11 1111.' :fl- 1I1111II. II- 11 .rr-11--11 '1' ','. - '1".'1'-1 ff 1 "Tu MTS' .....l..,.........-.-.- .. Unw Ilumh d Txuntx 'lhl I 1 I x NI X II,., N X I I I 1 II 'X U11 Il1111I111I lx 11 I11 UNI I I S I I I- 4. qv- l'Ul'Rl'l'li'l'1XlN l'.XI.I,S. 'l'IIIi I"Iil'.SlI.Nl.XN.111:111.11111g-1:11--X 111111153 1'11111'11:.I141II1Q1:11 I1II'11I' 11.1-14-1 1111111111i1I:111 I111I41'11XX1'lI 5111111 II'11k1'IIl111' X11I1-X11!11I'. 'I'IIIf SHIIIl1.XIIIIiI-Q. x'.f1I1 1111Iv'11'1-1' 11.1121 x111111111'111I11j1 'IrvIII1Nf111111I'1x'1-1":1I1'111- 1'141'I1111w :1r.1I 1g'11111':11:1'1-111' 11.111:".:.I 1-11.11fQ1111Q. 'IIIIIC ,II'NI1lIi,x11I1'1Ij1. 6:11111 IQ1 ,iX.111.f 111'.111111'11111.-111111 111."z1:11 11. :.1111.11 7111111 I11l'l'.XlIY1'l,l'I3. :1g'11I III1 21I.1I1'.I111'I111Q MI' III1' 1'!11I HI' I1:1'1 I' '1'1:1I".1' 1-.I1j.11111 111-1'11fXii4.' 111' fII11III'!'1lvI11I11:?Y1I 111' 11-1'111111z1.11141 41 111111-:.11' 1-113:41-111111. Igx 111.11'1'1:1Lg1-. l'.XI,l'I.'J1XlilI ."'INl ICI! NIXN, 1 I I1'1-1111.'I11-IIy111111-11.a111'141-113.-Q1-1111:,i 111I'I115 N11:111. I'111'111111' IIiq'I1S1'I11111I -'11111111. 2. I'1x'1-1'5I1111Iy11pI1-1-11111f1111I5I1:1lI 11111I111I'111'111:11-I1111'. il. .Xw.111'I11u1I1':1xx 1t11111'511111I1I'11l1-1111111-5:11'1-.1-1-11 I1111l111,g 1.11111 111111 gsm N II.I11 1-11'I1 W 111I11'1s 1111-y 1'I'I111'E II11' 1'1-1151111 III' XII 111:1.15 l:11'1I11s,1 1 1. NIz1y 1I:15' 1'1'11. T. I'f1.'111'y?1111Ij51-IKIL1-1'11:1XIIL1-.-11111:I'1-k1-1'111"I11-11'1j. f'11'111', N, 514.1111 11I:1j.."1111I1I1-11 Il:1j1'!f it .I11: 1112 41 1.1111 T1:111111l11l. Ill, ,I'1::1111' S1-111-11' 1--1'111i:11:1. ,NI:11g'1111"1 111111 Q. Q1,111'1:111-X 'I'--:11-1.1115 -'x' .111 1: 11151111 II. S1-111111' 111111111-. Iil. S11 11111 11:11'15'. Iii. I'111111111-111-111111111151-11111111, II. S1-1 I111' I1111'I1-f111.11- 111' I'wZlt'IIII-lf, I3. 1I:1f. I11sI1.,j11I1111-115111111I1N11111111+ 1I1z1I II15 xx11I1IIX11'1:1.i-1I111:1I111 :1'I.:1i'1141'111'1I1111gg 1Iis N1'I11111I 1'f1I1'Z1II:1I'. 111, S1-11I111' 1'I:1fs 1I:1j1'. .XU1111211 11111-11111f111. IT. I'111111111-11--1-1111-11.. .XIW111111 I1:11z11'11-1. I-. .XII 11:1Is :11'1- :MI XIIIII. 5':11I'u1111f I11II11' 1:,f:11111:.q1.I1::1,, 'I'I111N if 1I111f1-I11111I :x"'1lI llr 151-I. ,XII.I11111511':1'-1111 I'0I'l'I,.XK HIGH FQIHI UI, lf.Xl,l..Xl'l.'1.'. I"1'1-111 '111- I'1'11I'Y 11'1iI'1f1Ii. 'l'I1:1 !'Xl'l'5 1111111IWIX11Q:1j1.N:11'1111'1-l:1fN ix fI1111.1'11111'--111111111-1111'1I1i1 1111 1' 'I'I1z1I 1-V111'5'111111 111111 11:14 14111111':11II1'I111'y vi--114 if X1 111211, 'I'I1'1I f'X'4'I'j :"11'11:1I11-11 1':1111111'1-Q 11111 I11111g: 1111-11411-11111 Il, 'I'I1:11 II111 111:111 1,xI1111':IIT- II11 11111-I 111 II11-1I::N+1'1111111 if-1I11111111X 111111II11.11-.1' 'I'I1z1t II11- I1111u'1141 1111111-1' xI11x'-- tI11g1'11:1I11N1 :11111111111 111' 1I1111111'11, I'1'1s1:1111-S111111111'!11111I1111I1Q. TI1:11 f1'.'1-15 I'111f.1'.1111 5111151-11:1I111:"11.11111I:1111w?'1v-.. 'I'I1z11 1I11- '.11I1:1:1z11',.' 11111-'111:1111jv 1-I' 11 111111 f-H11 11111'1:1X :1 N111'11 .X. TI111 111111 l'ixII 11' IIIIII' 71I 21 I'1"1I'Y I1f11111 1 X 1-11111 1I:1j1'g TI1:1 111111-I1xx':11x'11:Q'11f'1I11-I1:1111I v.'11I Ii f-'- 11 :1'15'.1111- 1'1-1.111 111 IIILL' 11:1II1-1I 11114 'fhai z1II I'1'f1I'! 1I11111f1111I 1I11'1-11f'111:1'1I1-1111111111111:1111Iw11II,'xl'51111 I1 1-.' 11 li M111-11", 11111 111-1' 11-111 111 paws IIIK' 1-111111N1- 1x11I1. I . . ..,...,..,N,,,,.,,,, ,...., ,,.,. , ..-...-..-. ,-,, .,,... -.- . --...,. . , WL ,Q A JW .5 1 ---4-----...-.....-..1.. .4..... .....-.....--.- ...--. ..-.. -.- .- - ......, . ,..,...-.. WY- ,,. V ff' -,555 'Q 3 'I I-fa1Ff"" 1 www -,,,.,.., ff.:."3.:g-p. XX 1 21 One Hundred Twenty Five 1 1 Q I 7 I I 1 , N 1 I 1 I " 1 D 1 1 I Q 4 Y 1 1 1 5 xi A. V - Q E "tw l V-V Irvin? V A Q V V V ,, ,V-VV......,. V , V ,, ,, ,V T, ,, .... V i 5 3,?:.N ' 'N . W ' ""T.",H",,,gi 111 .... ,4.,,,-V..,,.gL..11-.."1 ig gjgifbg, Xl:-LL1,.,S ' -:4-,-4.::.,.:,, 1 - V A--F 4.3 - I UN XI XXI XII 'I'IIIIQ IIZIUII UIIII I XXS I I - I I I 1 .IIN H! ., W-,v. W It :I III: I,, . .IQIII UIXXI My , Im- IN, 4 ,.yJ4 ,Q X:IIIII':II III HI' XXI: II " 'E l .- I I! ' XXVI. II. I .II II XXIQ. 'I I " II :I I, XIII ' I II "XI.3 I I: I "III LI I I II .I .. I I VI If "XXEIj, lI ' I.I. .'I I:.III A: II ' .XIXII J. :II IZYL' II-'IV' IIII- :I :I III IIII' I,III IIIQIILI' ZIII- II 1IIIl'IIII."I I IJII. I .XI,XQX IIIIIII'S IICN' I' .I. . .I I, CNIS. II' rI,'.',:.j, III .I II-,I. .I' I, 'I II :.IIIII ' II s.II1.. I I' 'II I' I:.:II' I,:I. - 'I HJIIIII IIIL' IIIIIIIK :md IA III 'I ' ' 'I.- 'wif .'.I-NX 'I1I'I LIIIII-' -II VII Q' I' I. QI 'II ' I. IM 11' II,IIIII' IL- -I-I ' I ' I I' IIS. II -' 4II II IIII I,IIIIIII III-II :IIIII-:Iv IIIII IIIIIIIIII-I-Ii, III III- IIII 'IIII II II IIIIIIIIIII IIIII I XI: IIIII1I'Il"I,'IIII IIIIII Q.II'I II.II-I:.I IFI IIIII IIIIII IIIII qI:II'IIIII -. VII l'II:.I' 'III-II. ':II.II XIIII IIII. 'II' I.II' VIII, IIJII I, FII :I A ,IILI-I3 'I A :I .III-:I IIII IIIIIIII I,I-III' 1'. "I' I' ILI4 III-I. IIIQIIII III -QI "I,- I ::I I- :yI'.:IjII I:I I-I I' 'I.I' I1II'IQ III I I' II 'I :I 'I I IIIIII I'Q'II4. 74,4 N 1 Une Hundled Twenty Seven 1 , 1 1 1 3 1 , I 1 5 1 2 I 1 1 1 1 1 3 1 . 1 1 I I T ! T 5 1 I . 1 1 1 1 I F 1 1 1 ' 1 2 1 ' 1 i , N 1 1 1 Q f 5 I ' , I 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 5 1 Q ' 1 . 1 3 I 1 1 1 ! 1 4 1 Q 1 1 f I I I i 1 I 1 ' ' f ' 1 I 1 P 5 4 N. ,. L:-4 1 NK- . . ,. -ff .v..:.. ....---h,,,,,,..,.,,,,,- ,,-..- - , ,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,, q,,,,,,,,,,,T,, A L, , 7, .-f . lb.-311-, .,,,. .,....1.,... , ,- -- .N.., . y.. . . 'ffx V : lpn -' ' 1 2 f x ' ' ly x. ' RISURIS 311111 S S DINIS 1 L 11 XSS R 1 1 XX 111111 1 S1111 11 1 N I4 1 N ll 11 1111 11111111 I1 1 11111 1rl1 l Xl f Z !,.afY"' -w 1".XY0lf.'i'IC .XXI . 1' 'IH' 01" 'l'1l1'l .L H. S. ."l'l' 'Q "'.'. N11-1.11: '1'1'1'1113 T1111-11.11 .1111-1i11f111'1111113-111111, .111-V11 11111111113 X1:1111-X 11Z11111l 111111111111 1I111l1'11Z1j'111'111, -1111111T1. 111151113 111111-1f. .1111111 11. 11111111'111Q'Q11!1S 111-:111X. 11111111 X111 1':11'111.31'111'N1111'11-S. 11-1'11:1 1.1-111111113 111 1111111. 11'1111'1-111'1- XY1'1111IQ' 111111-S, 111-11 .X11':11's 1-111-111113 311111, 121111 S. S1'I111I1L1'L1'1l'1S 1111111111-11'1111-13. 1.111211 111111. 1'111'11113 11.1111 1111- 31115 111111 N1I11i1I1L1' lfl 1'111' .Ya E N1:11'3iz1'1't1- .11 1111- 111:11111. S1111f111111- N. .X11.'.:11'f 11111111113 :11 111-1' !'111SN. .1:1j' 1':1j.1113 :1"1-11'1 -1, 1-1 1- 1-23.111111 131- 11111 1111-11-Ns1111. 1'11"11! 111111-1'1:.3i111111111111 111111'1111T1'1. 111111 1.1111-1111 N1111111:11 I1l1II'11111L1'F. X1:.1'l111111- .X111:11'S11111-1111'1:1w. 11,1111 111-111.11-1113. 1111111 1111111, .1111.111- 11111113 11111111111111- 11-111111111w, 1 1:11'1-:,1-1- 1211111113 1111 11111.1. - -l1'1'1.. 11I'12'1111'S1 11111 11111111 X1-1111111, .11111'111'11 '1'l'211'111'l'5. 1-1'l. 111311 '1'1'1'1113 111 111- 1111- "S1111-11'f 11:11 .X11f1Z11111 1'11:11 1111'11z11'11-1 1':11111111. 1'.1'l' 51 '111"S 1':1N'111'111'. 1 xxvZ111l' '1'1'1'1113 111 111:1111- 1111' 11'11"w :11l :11111111'1- 111111. 111111111 1111111111111u' 1'13:11'1-11111. .X1'1'1111- '11l'X1I1'g 111 111:1111- l111 111111 31111111-11. 111111 111 3111111 1111111 11111 14.'1 V111111, . 1"1'I111111'. 3121111113 :1 111111 111' 111111-1-11', 1"l1'I1 11. x1i11i111Q'111w1'Il1'SXK1l1'Ll'11'. 111111111 '111'j1I11j 111 111- :1 1111-1'1111-1'- f'1z111111- .X 111141-111111 1111131-1', 1 ,. H 1 1 1 1 1 1 1111 .'1' I .XVI1 Hl'1l'1'l'." 1 E1-11. H -r. ' 1'. 1. 1 111111111113 111311 111111111, 11111111-11 114'1'1I11'- Y1+11 111 111111'1- S1J1l'l1I141'111I1'l111'. 111-111114 -11l1ll'5, 111'11111'11 1111s1-. 13111111113 1'1-1:11, 1'11'1'11 1111171111111 11111'N1' 121112111 111' 1-1'1-1'y111111y. ' 1.11113 111f1:11:1'1- 11111. "1'1111111" 1,1lIQ' 111' "S1:1'." Q 1.111131-N1 111-:1111, 11:11 V1111111-11111-:11'11 X11 11:111-. 1 .'1 '1-S111:11111111:111:11'11-1'11:11'1c..I:11' N11-1'1111'v S14'1'I1y S11l11f' 111-1'11111. 1 S11 1111112 111311 1111!!1i. 11111 I1 x121V11I1 1.1-1-11111 111' '1'1111111:1s. .1'1- 1'1111'1111-11 111111, .1111111 N11'111'111'1' S1-'-1'11 :111:11'1i 111' 111':11'1r, . I'111t1111 1-Qu' 11111, T1111-s H11 111- I11111I1- 111' 1I1'1' 1.11111-. 1 1 ..,,,,,,,, ,,,.Y ,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,..1., .. . ., .,.-,..,..- . . . -..-f -.-- - -----U - ,...,- .W --.,. .,.-.:w.. ,.,. .,,,, ,A ' . . , .. .. .. .. .-.-. .. .-...,.-.,,.-..,.-,,Y ,5:,,- .7Af,,,.1Q I. J"- 15 " S I ..1 V- jg Q xx h ,,.,. ..-, ,-.W,,,,.N .,,,,..,, .Q- i . L Q , , , , 'Q I Y . 35 -H ,A 52 H2 i I I 1 Y - 1 I I 5 ! 1 -x 1. Qvzapfae,-mi I 4 I y I ,. is In N ,, , k . One Hundred Twentv N H16 , 4 P , , . I 1 l W . li , I' . In P lx , L 'lf v 7. 1 -2' fi X, I A lg. ' - T fi 'N 5 1 1 I5 ,Q . t ,' ' r i? 'f 1. , 1 ! ' 1 I i , 4 V , , , , , , Y V I , , ' r . , I I , , I vf?rfQ::ggkQmTL,,,.f44... -..............n-...,,. ,....,,L.,. ., , A-, .,,,,,5 Q ., V , fi, - M..--:Z-P V YM ..,-. gg f' "" " S 1 ,,, -.. ,i ' , 1-..,- , ,,,--AY ....-.-.---- , ' '-A XA -U - 3 - 2 " ' ,, , ,J V ' V ' '3YJ.,,vv ,Qi l XX1X XXIX 11X 11111111 lSl'lI.I1X1 11111 511:13 31.1 :111'1:11,j. :11111111 11 1111.1 1111311 1111111 :111- 111111 1111 11 IIT' 11'1 11--:1::1 fx 11 L1111- 1L11 111' 1 'I11.C'I 111. S111f1j1 111:11'1 I11-X 1211- 1 1 'I'I:1 11" 111111' 111 11111 1151111 11.11 '1111111-1111111.1111111111111Q 1 111.5 X111 '1I11111.:1X fx 1111.15 i11 1 IIIII1' '-I . IZ':1 1. .X 11111 1111111112 1 1" " 111. I111'.:- 1x11 Q1-'X .1211 'IE:1' 1'1111:1:1f1I1'1. .1..11 1' 'I1Ii:11 1:.1:'11I XIII 1111111 S Z11'I'I1 '1'1:.' i111 F'11f1'1L'1"K::11i11 11 11:3 111- XX I1 11 11111 llXl1,.:11-V1-1111111'11:111111 ,'.',I1:1' 11: j.1111 '111 '111.1".' I11 '1'1'21I :1,1"j. 1111111." 1:1111 .1415 I1 11'111'11L1'-1 'I:11"1 1111 1111 1 Fig 11 '1'1:111:11. :1 '111-j z.: .1 1111111 111X4V1'Ii1.1.S 11 1::.Z 11,1-1 1.11 '111 1 211111111 1 I1'S1I11I11'11Q'1 111111 11111111-11111: 1 21111 1 I 11 51.11, 11111111-. I I11':11'11 f.11'1 '.'-111'1 51'I 11 111- "Y11X, I x1,:1x. I 1..111'1p111111'. 1- 11 I 11 "XX 11:11 111. 11111111 111:11 1111 1711- "111-11,I11:11111111:1111111115 l1111g11s1 11111 1 II1 5.111111 I'1111'. 5111115 1.1.1:1'111'11IIj. 1 11 11 11. 1111131113 11 .-1111111.11 111111."1'11111:g1i11111151-11..'11 1 1 1 I 11111111 11 1 11 I 11 1-1'Z "'1'11111'11:1:1- - 1117'f1Q1,':11 L121 111 IZ"11Q-1 "1'11 511 1111. 11:11, I1 111 X1111-3.11: "S11, f.111:,'.1 111 11.1111 11111 111 '1 11111111110 "Y1-11." 111 X1111-1111:"II11'1.1'11i11111111111111" I 1111-2 'S1111'1i11g 1111111 11:1 :. T11fIj 111111. 1 llXllXl'l'1'lIll711!kl . 11 111- 1f 11111x11111111111111111X1.z1111:1L1 11 11 111 11111 1 X 1 11 :1 111:1:: 11.111 '1111111 111511111 11 1 11 1111 1 '111 1111 1 11 II1 1.-TI11'I11!11I111II1111:11 1.2111111111-x111.-I11 1 1 1X 11 '11 'I11I1 111 111 111111111 111 11111' 111111' 11111111 1'111' I11!l1 11 Q11 111f' 111 fx 11111 11E'1111111 1'-II11.1-111111:1I'11:1jx11111 111 111111 11111 11 11 1 1 111111 11 I11 if 1111- X1111 11' 1 ".11111:11' V15111 L1'I',1-- 11111 111' 111111111 111 111 1111 111I1Ill1 111 I1 1 1111i 1I11' 11111-1 11111111111111 111211-11111111." 5- l 1--0 THE PHCCDTQGRAT-DHS Hn Thus Annual CHECK STUDHO The Hcause QT Qualnty s ' i D D Q T L O K i ? X I 5 'W-WWE, .NV ' I I 4 1 A - ' r gi fi ' 1 ' 1 CDTiTw.:Qa".bff Dv ,- w Qt UlJT'ff5" mme: QQEVWUV i i T E I I NJ ' A, jTf'?iff'5,g1iQ.fQ .fxQ'QQQQQ,-,f,fQ , 'TQ,.fQ"""'T'f..fQQ ' ,,.:fs' ' 2.3 T4 , CREAMERY Hlghew Prmes Pud lor ISU lvl ERI' AT Also Poultry and Pgige 'HONIL .50 Old Alvu W holcsale Bulldmg e Schaelel Doolm Mortgage o IOAINS All oklx I I X I Nlflll 1 XIX 1 I 1 IM 1 Il XXI NN 1 I Come and See Ulf Than You We Handle NEX1 lull Lune of Staple and Iumcw Fresh and Cured M E x V5 e Cater to the PHONE 247 Deegers Grocery 8 North Side, qpuurc MEAT MARKET II I1 I I I Ixxo PHON' 522 AIWA OKIA -5, P, 1, "wg Th I Q ' ' . - .' r ' . . . f 1 X X ' I .' ' . . C 0 1 Q .- T - I L I ' ' l, 'I . ' ' ,I . Imwi ulI1'J1X'l'IIS. Ilulh, YuI:'x'v Iurxsf-II Um' :I xx-Vi1'II'Iv LQIIIQIHQ Ium-Ixim-. YI-'. II rwugll our Iougj I-ugzlgvxm-111 you had Iu1l'1IIj.' 21 wm'4I tw say," Il ith "I Imm' it, Ixut zxII llw time I was IIIIIIIQIIIQ ol' Ilmiuggf lu my lllllvl' ww wvrm 1u:1'1'ivrI." .lazy "You I1:1wr1'l l'HI'g'4lIl1'II tI1:11 53.4111 you mu- mv Imw 5' u',"' .Ill Iw "NI, I Ilzxu' it in IIIIIlII.u .lily "ll"I . In' gm Imlfs r2lIiL'. tlmfl Iusv XULI' mi114l," l'I:1m-I-5' UI wzml In gmt :I IIISIIL-clwss 41Il5'11mI1iI1- for mv "fem .X In IM-:III-I' Imug I1mIy',' 1'I:111L'm-5' Ih-g'm'1':I1w. QI -'elmuillIIIi1'1xIm!'l'vI Iblll pI1wzII'stI1zI :ANI In :Io wi I1 it '.' . if 1 F ' 1 1 1 , , f 1 N x W V U 1 . L -. I A , Q I41 g I 1 I I ' ' ' ' . . 1 VAVI -A -- -v.....,...-.,-. .-.V .. W Y. .V 1 V , .. , .-- 4.3- ,,,-, W.-W.. 4 4 l s a SS... Wheeler Bros. CASH STORE Where lt Pays to Pay Cash For Men and For Ladles and Young MISSCS Men Complete lme of M Born Tallol Made Gmghams lercales Cretonnes 6 t Nluslln bheetmgs Crepes Organdxes Dress Shlrts llllow Tubing V5 ork Shlrts Ox erans Underwear Jumpers Hosiery Umonalls and Notlons of Gloves and Hose all kmds Complete Llne of Grocerles of all klnds NORTH sims: OF SQUARE Phone 92 Alva Okla Zfx' 4 I l I p I l C I l . Z l 1 . 1 " . l ' ' ' r I J l , ' 1 I I Q 5 ' l g Guaranteed to t he purs . . . x . x as well as the man. A ' ' I A D0 v I I 7 . 2 1 l - l 4 ' i . l , 5 - ' I . I I . 0 u O I 9 L., ,,f-f-P' V P P-e P -, in-Cry, Ti"4-Fey-'fl' ' " 4,-.,. '-,-4:-...,,- ,- .ip ....,-- X 1 9' sf x'l"w2r6 If , . f' III H. A. NO AH LAWYER Hu-i'l viitml Nalimial Iizmk Palace Tailoring Co. I E For Snappy Service , Oclorless Cleaning Q Une Dai' Service I Phnne 3641 ALVA, OKLA. I ' . '.Ia 2. , 2 '. NI. i X Hames Clothmg 0 Hart Scliaffner be Marx C L Q T H I N and ill the trimmings -XID IO POOI' UL1 III J. ,..d'T'4 Awami NIP IIIISXIIIR XIII' I LMI ix uilx xxliil I xx ii Iiil I-iv mx -'I UI4 milil , I I LIPIIIII ILINI 1111 Lilxlmg ffiwimlix I I Iiiwxx I ilwiixirl xiixpnn nm I . . I I gui NIU iii m 51'wvlUi'Il'y' 'lvix niwmli. I lun- In Lfv-I wziiiglit Iiiiwxxiiig' i'Ii:.II-., I I Ill miller':'1':uIi1':1v Ilinii tiurili. I I ilmft wrxm zz flute umiflii. ' I 1I1iii'I vzuw- il' I am Iitllv X'l'I'.. muvli. Sv-'III Ihr- i-Iiilfl and wpiiil ilu- ilisiwxiiioii. I 0 O Q ' JV ' Y sf l X . . L HB4 M ' ' f"I'i""IiIlS Miwn. , 'JS' ,ae.-...., . - ,.e, .. .-i-,,,,i, ig. A-f-, W :A 74' I K '- Iliiiiilli-fl 'I'Ii:riQ.-l-'Hur I' L Come to POOIVS YI ' -I ': -:lf d forall -e-. "V-1 I 1 Staple and Fancy Groceries VEGETABLES IN IHUI S I HONI 247 0 Nhllle H Dime Anytime MAXWELL PRINTING CO Woods County Bank Bulldlng Commencement Announcements Name Cards Programs Menus ALL KINDS OF PRINTING qu ckly a d eatly done A K' . f A4 A , ,VKX ' Ui Alva, kla. - ' O i n n . 1 SPX XXI U UNINNIN ll X N m x X llll t XXI l ll ll x ututh 1 1 X ui L t lt l l A L r N tl l X llll 1.5. Graduates Soon lo Tackle the Business World llealift the lniporttttiee of flcuul C lothes T umst uc- show .ue ide 'tllx suited to the progressive xtuuug mutt se umdied H un .1 s It X must and a bit geuertmus at tlu chest V AE hast bodied spoit stxles smaitlx phuted .md pateh pocketed V4 f if Picard Dlagonals Lynoroolc Stripes Larchmont TWlStS 7- ' -525 oo to on oo l mel till: nfl l 1 . Alai , l 1 il Ltit 150 K .J Q., .La,.,3........,..,,z?"l: ttti lltttlt tl lliiitx wi'-. ,.z P t - , x,qt..JQ x.-Y' 2723 fy 4,1 1,------M--.--WA- MM- A . 1 , A M.- .. ..,,. .. , , .,- . ..-,,,, .. 4' A, :-------------W----Q----M -Y -f'- - . P- V .. .-..-.. .. -MH V-L--1--.-N......,..-.,......., .-.U ,W N X Q ' l ' N 4 3 Q , . i l l . 4. . . . 1 . .. .. j l .X wt itutt vnu ltumlt iii it tuitittt' iii iiuhlitn .-X mutt t-1ttt't. I I .-X mutt l1l:ll't's up his mitul tt, gt, tt, tlu- tlu-zttrt-. .X wtittzttt ttutlu-s up lu-1' l':u-t-. .X ntztti vzttt spit iii pulwliu. .X wttuzttt t'2lll'l. .-X uw limit t-:tit iunvtlt-t' lu-t' tum- iii pultliu. A tuzttt t-:tt1't. 5 .X vc :ut vzttt kiss zttuvtlu-1' xxttmzttt iii pul-lic. .X maui t'ttt1'l. I .-Xu t-lt-t'tt'it-izzti :t1'1'ivt-tl ht ilu- :tt mu- F.. Nl, zttul wzts Qt-ttitig' tti lu-tl wlu-it his "f- I glttiw-tl :tt him :ti l sttttrlt-tl, 'Wlfzttts tlu- tii:tttt-1".' Wi '- you lllSlllilll'i.,H l't- - "lltm' ilu tish situ-ll'."' l 'l itili -"All right il' ytiu tltwtt't l't-t-ti tht- ttui ltttigf' .-Xiu-tit-:tus t-lu-xv-tl truly SQN,ll'lll,llllll wtwtlt ul' gutit lust yt-:tty tu' at tm-tltit-titiit ttf' I 9lZl.HlHI.lllltl wtvrtli l'i'uiti tlu- yt-:tr lu-l't+i't-. llut iii ft-xt-it yt-:tw tlu- t-titzstitiiptititt tit' t-l -xv 5 Q lllg'-Qlllll hats hum- tht-tt tlttithlt-tl. This tltu-sift t-tttiut tht- lztiut- tiumttitit-s lhztt am- t't-- i 4 tt'it-vt-tl l't'wtti utult-rtu-:ith tlt-slas. t'thlt-s, t-tv.. vvlu-t't- :ul-s hztu- ht-1-tt iiszrlit-tl. - 3 ' t l'2llll'Ilt' "Whit iuztlqt-s yui' lilu- Ittzt so wt-ll'."' 5 Z l'h -t lltltlu-tl h:tit', llilllllbl' mzztttu-rs. vzu-:mt ltmitis zttul ttut iuut'h iiiztlu--tip." lztuliiu- llll' lm SLll'lll'lSl'll. lhzit t-t-Vtztittly tlt-st-tilu-s ttutst tif tht- girls. llt wi'- tztiitly tuit lust." , Vht-t "l li um' it thzttk wht' l lilu- lu-t' so wt-ll." L l Nliss , ".-Nw yuu fsttuiliztt' with tht- :1t-tn't- uf this Uyu-i':t'."' Klip llunitzts "NUI hut tu-vt-t' itiitul tht- st-tnw just stu it dm-sit'l Qt: ittttt 1-xtrzt iii- , ' 1-rf" ' . l- 1 . '- t ' . . ' ' , h. :rj Y ff -1 t- i ' in . . . v - . f 1 . 1.0. - 1. to t.. well lu 1 the t N 'q H ' . I , X , If X 'I 1. f , . ,. . f if ,ff '. v- ' , . . , v . , . . , ' ' i. N X- U K - ' ' - f A 7 Q 3 . e. . - . i 'I . - fd ' ' ' 'I 'Y L -V fi . . . 1 4 ! . . , Lf 1 l w . - i li N ,N -X ' i l . -t , I 4 M- t 'Q - if ft 'L fl! lr i Q .' A' A . , .g i L ,t 'Q - L t i ' ' -4 l"'wtr i .Q If 2 - Q X, Q . , J . ,Ji Visit- gl 'wiv- -.ttif ' uv ' 5 r,' lf .+- llepartment Stores in Alva and Blackwell Okla. Kingman Pratt and Anthony Kansas West Sule slllldfl Hs.: olxlilllllllld Servlce Merchandlse Sen lce ln Merchandne lhxt tl l 1 ll l l 10 cttSto1cs nu ru 11.1 an ess 1Sll xl Xu rnw U1 w 1 11 Nl S x c 1 N lm ls 1 SGFXILL bounded upon a be-llef Ill the usponsllnlltx ol the xnunhflnt to lns CLISUJIIIQIS upon knowledge attunm d thru expf uence that J Cfllllllllllllty Q greatest confidence ind pltlonagc uc glX6I1 to tlu StOlC xxlnch ploxldes IIHI'Lll3.Ild1S6 of 1911 llltIlIlQli xaluc ind dm pc nd able qualltx at fan' md 1918011 able mum Sllkll a 'GOIXICC vu try to under Ready to Wear or By the Ya d Everything you would expect to fund ln a J ETT STORE Nlxmxgyi rD"2-gxx 'Il llmlx l llmlx ,V , , 44 A A 3 .4 an A - A , , ,H ..... - 'L K M' JU l s- X , , " Q f,' g, ' 'l 1 - 'C 3 Z I Z1 X ' ' '1 3 : 4 ' I1 1 V '-" L-. 3. ,ff . 3 -, '- ' '-' L4 A '1 1 , . V N ' , , V . ,. . X .. . jk -- L. - .. - , , ll '. '4 ff l . ,: E 3 5 '. - ' , X , Y , - -. :L V, I - . 2 E . N , V g .. - . ' 5 I 1 U f-r I 4' 5 F- ' Ed 3 .:: 7 , l n' l ' 1 , . A V M 'f' 7 'N 1 X.. 5 .- -- A - 5 M "' ' ' 5' Cf :f C ' I .14 I ,l "1 - ., . ra Q if 4- '. - . l f . V' - Q 2 - . l .. - f- V - , V l , - f- 1- -1 ... l ' ' fi -f 4 3 - 'XI . - .. :L -1 Q Z X, ,, . Q ,, , la , Q , .. - I . U ' Lf :' ' . ' . ' ..a ' N l Q -1 .-5 ,.. 1' g f- . V 4. 2' N: . A V ,. , 1,. l -H l- .. -- -. l In , 1 ' 5 'T : ,. v. S " . C' ,.. 5- ff H 3 '4 . T' 'F - T : N - 1. ' ' - M IL V :L ' ,. . M M .... H -': ,.., . .. 1 V' ,.. '. 'T A "' I N- -1 1 y ...Z Q M Q F" H 7 , ' ..- :L 'A 'L ' ' ' . 3 1 E Q " X '- " - . : .Q . , H ' ft W -- A ' 'i ' . ' Y' 7 L E: ff , . A -. .. l : ,3 7 ' 2 'f '. . .H - -. ' ' ,s . P1 .. ' -A f.: :.: ' ' ' fn :: - - ,. ' ' F f- A Z' V A u I , w - l I l - 1 . . , YA . . DR BILBY S11e11111' s11I1-111Ii1I s11I1'1:t11111 Graduatlon Glfts BILILGLIL BROS DRLG STURE N1 'tl1 Side 51Ill'II'1. I 71111' 1- 11-xx' V' ' . Q- ". I1111' .' " .' 1-' ' I I1 11111 I1111 X II I111 I Let Me Worry for You' H P FETTKE All klnds of INSURANCE PI111111 418 I Thm IG the beit Ad of all BRI ONGS 10 THF ALVA HIGH SHOOL A place where you are alw aye welcome It Paw Ifne Waws Life, Sncknese, Accldent, Dl98bllltV Permanent and Total Old Age and DEATH We want U to wrxte llfe lnsurance for us tl11s summer Qld lme legal re rerve bee T W HILWPTT Dlst Mgr BEEGI E BUILDING J D UMBI' R Harness and Hardware Phone 7l XI YA OKLA g ,.4d"F ffl + 'Id'--Ir-Q K ie.. 111 I I O 1 1 1 1 1 . 1 - II 1' 1 - I IU ls I I 1 I QIIIII III XI111I11.1 1 I111111 xx I1 A1111 111 X1111111.111 I1111111111 I 1 11x 111 NI1111 NIIIIX I111lI 1111 I111111 1 I 1111 I!llI 111 1111-Ii 1111 II ,!,'1'1llIIl'II'j'. 11I11111 51111 111-111I 11. I I '1 IIlI1'I'I'IIIII wI1iI1- lI1ss I'IiI'11111 is Illllilllgj. I , . . . . 1 I 1 sI11I1' 1I11x' 1I111 I111111s1111'. 51111 W1II Q1-1 El sI1x'1-1'. I I III-IIIISQ' 111 y11111' 11I11ss11s. f II1111'1 1I11'11w 1-I111IIi l'I'IlS1'I'S 111 1I11- 11-111'I1111s, 11 ix 11,:'11i11s1 II11- I'lII1'S. II4III.I I'111'1:1'1 111 s1111111I 11111 I111111's 1I11iIy IIII y11111' I'f11gIisI1 I11ss1111, I ll1111'1 I'111'g'111 111 111111111 ll I11s1i11g 1111111'11ssi1111 1111 Iliss lIj'1'I'. I I I - . Y - -Y I I I . . I . . . . I I 1 IT I I 1 I 1 1 o o ' ' - Al I n I Y I 1 FN ,XIv11, Ikla. ' 1 ' I I 1. v I ' ' I ' 1 T . I O A W . ' - 7 . 1 , , . n Q 4 q 1 c I 0 -I I: 1 -"fy,-1-Y f,' "If ' ""''Q-Hiigi.g,.:,,e.:Q,-,.g,g.,.-igg.. . -'W-'N' if--A---f Liif 2,11-if - I .Q..........gf - 1 I I "" -"""1' gf, ',,f12TQ1"iiT"" "' "2-' ff' V-.LIT ,, jnxguj 7 3 wt A II I'1-1I 'I'I1I1'1j1 ICILIIII Where The Young Folks Feel at Home FARMERS STATE BANK ALVA, 0lcLA. YOURS FOR SERVICE U1 1 IC ILRS and DIRBLTORS O i I XBPR THE CITY BAKERY Home at llalsy Mnlk Bread V E A T R 1 A L PHONE 44 R C SCHMIDT Prop 2 2 If ' K' 1 ' Cli , V.l il.l, SC1J'l"l' NUl,I,l.'kXlSlJN, Ihwhier J. C. IIIQQS, V -I ,. H.l.,'lAYl Sli ANDX I' HI-Alililli Glill. W I . I -I Z :-: Also Baker's of High Grade Goods :-' Gi U S ' s u , o 4 ,Awww H--,H ,,,,-,Ap.. Vg-. ,, , ., ,.... . .1 fe "HTA 'AA"""""'if"'A"""" 23 Aff 'A AA A A A A X IT' 1 I ll f! Banquets Lunches MOUNTS GROCERY Where they all eat McHENRY S CAFE or Staple and lf may 1 rou.ru,s lrush Vegerublf.-. Ill bca'-.un Soda Fountain Service PHONE 654 ALVA OKLA Alva Okla N I N I X J l HX I 1 LOUIS SCHUHMACHER CULLEGE AVENUE MEAT MARKET Quality and Service lllllS of l ll uru fleurs so l rr slr Pharmacist 4 clu 1 In ll ssl X Bookseller I - Remember us when you go on that wemer roast PHONES 801 802 va, 3 oLAf vuuirv Prop ..l. M 2' Q J, fm, H in U W W A F H I 'A Q f-----e ----- -A----U-M e----W --fn --f-- A -- f - M- N -V .. .--....-,V, 5 x J lv 1 X . . , . 1 I la A 2 A e V I . e .F- r sc 1 ar . ' 1. I in . , , T 1 - - . V . 1 4 r , , l , - . , - . Nm' my s'rl'1-'lf ' ' F I Sup "l.11sl my zrwlvlvrmly' l Q ll-fri "IAM ull Mill lmww. llll1',"' 5 .Mr "Xu, lwft :all llli' prmll-fwr':1 lmmxf' i NIV, llzrvis "Ill-y. kill. yum IHLISIHVI fzrstvn yuur' pulp rw mg earl" I l,ir1lv .Mm s "Aw, wh: IE Q-zrrirrgg' rm ywrx? Slum- um- Lim-cl the lwlrmrnirrg rhimg rrp 1 K' dog-'s lull." I 3 i .Iwlm I". "YHll.l'l' llll't'l'-IlllZlllK'ls uf gm hour' lute. Wlrzrr 4111 you mmm Ivy lu-uping 1 l mc' stzxmlirrg' srrmlml lilw zz 1' ml?" X Yu 'lu l'. "I L'2lIl'l lu-lp the wary Xalll smmlf' Q 1 I f I i 5 l w I J i ' 1 l 4 V E . . 5 l . . l . l I ' I I , l r All li' .' "rs-s :uul lf -l 4 1 . , A .Q .. ,uf f -, Fish 3 I 3 'l' ea' -rs are welcromc- tc 'ing thc' ' vlaff ll1'l'l' tu I--:rm the cliflbrwrrt 'utx wt' mvzrt ' I 5 5 , . , , , ' I O I l l ' ' Q - . u a Y . lx" .. . 1 H i i X 'V -'IW-ij7':'ff' F' ,, ,. " uf fi. V, --M""'-'-'A--'-Q - i-f-:-- , Q-vfff 'fa IS , Ire- ll':r11lV'-Il l""1'l5 1 MOTOR TRADING CO. ew Sales and Service 65:9 LINCOLN s7?,07GCZ FCRDSQN Pl Hour S1 rx lu OKLAHOMA 5 X. 3 ' .11 Q.. w 5 4 3: I 1 1 N- Q ' a H ? i ,. , E 1 2 l 2 A n X1 I 1 '- f -. 2 xv Q I 5, J W1 ? LQ 1'2 0 ff -- 4 fm-----n - w. . H . . 5-.. IUNXI P1 1111 1 ,Cf11111lN 11 1 1 K1 1 I1 L 11 JI 1111111 1 11111 1 11 1111 N 1 I 1 N11 111111 s xxk 1 ll 1 1 1 N111 1 1 1111 1 s N I 11 s 111 11111 1 111, 1 11111 1 111 HIX Nl 1 1 1 1 11, s1111 s 111 1 1 111111 11111 811111152 h'1t JMU es II1e IIearz'GI1cI N HIGH QRADE PICIHOS GHC! PlIOnOgTClf.7llS Player Rolls Shea! Muszc Records AT TIII C ORRELL MUSIC CO. EXCLUSIVE MUSIC DEALERS 1' Phones Busmess 75 'Res 705 Aho, OIQIaI1oma 1 M, 1-..-.f ,- J 1.. U . 11111 111111111111 111111 11111 ln' 1 vdf 11 11, auhi 1. IT 11 -, .. .U , ., . .. . , . . , , . . . .-, ... ,, . ,,.:..,,,,:-'.J. f..'. .,,.., , W A ,MA H. 1 1- ' . 1 , . H I I ' , HC ' A 1 1 'I 1 1 y 1 11 j 1 1 NAT . :111 " ms 5 1 1 f Q 1111' 1i11ss1z111 -- 1 ' xg 111' 1'11ss1:111s 111s111'111-1'3 111' 1- 1'11ss1:111s :1 '1111 3 1 1 011' G111'111:111 -fl11l111Ij'Q 111' 111-1'111:111s 11111111111111'1-3 11111-11 C11-1'111:111s 1 'g': 11111. : 1 C111 - .-X11 11111- 11111'1'111111Q 111' .-11111-1'11-1111s :1ss111'111111111g 1111'1'1' :XII " '2111.' 11'111'111 -111- 111 1 1 ' 1 1 111111 17, H1111 11111 11111114 il 11'11111il1l s111111111 11-I1 :111 111:11 .'1 1 ' 11'."I" ' 1 . . ,. 1 1 1 11111111 "1 1-s, 11111 111:11 s :111. 1 1 I 1 1 1 1 ' ,'1' 111 ' "Su .'1111 1'12l1111 111:11 1111- 11'111'111 IS 1'11111111. 114lX' 1111 11111 k111111' 111:11 11 15 1111 - , '1 :11'1-T" ' 1 1111' W ' 1'11.'. Mgr. "111-1-:111s1- 1 112111 11:111 11111 111:1111' 111121111155 111111 11." I 1 L 111'1g'111 L'1-11 1'- f-1"1'1','1111' 1111 11111 111-111111 111 111-1 1111'111'f' 111. 111'1 1111111 'Y ' C11'1'1'11 F1'1'S111E'f"N11, my 2l111'l'S1411'S 1':11111- 11Y1'1' 111 1111' 11:11'111111'111'." 1 11111' ' 111 1Cx:1111111:1111111 11:11 "'1'11'11 S1'1111l1'4 :11'1- 111155. 11' 11 11:1y." I 1 asf S1111 1111111 XY'1111 21.1'K' 11111 1111ss111g' 11l1l1'11.u ,. 1 , 1 ' 11 1 1 111:.11,'1'11 Hrs 1 J , 11 1 1 N11 '11' 1l11I1'11 :1 1q11f'1-. Y1111 111lLQ'111 1'111 1'11111's1-11'. ' 111111'1 111:11 111111 V1111111. 111- 1'111'11111'ZlQ1'S 111-1'1' 111S 111-:11'1. 1,111.1 s11111- 111111'11 111'1--11s1-:1111-s. 11 1':111s1-s 111-111':11u'1:1. 11 1s 11411 111-:111h1' 111 s1-111 111 .-Xs1111s111s 111'1-111 -s. ' 1 11:11 1111 .'111l1l'111111Q' 1' ' il 1':1111A' 11:11. 1-1'1-11 11' 11 is 111111111115 1111 1' ' 1 ' .' " . . 5 I , 1 1 i If - S f 1 1 F L41 11 1 cg 1 K- ,,, V 131 . ,H ,, . -1 1 .A 1 u . 1 1' 1 11: 1 1 . 1 7 1 1 1 111 1 1 f' 1 7 ALVA ELECTRIC SUPPLY C0. --Everything Electrical-- I. 'ANU ,' I"IX'I'lflil-ff, WA. HINI' 5I.Xt'llINl'I.'. .XX lulul Rl . . l .XN1ilC,', IRUNI ,XXII l-'ANL Phone 282 A. SHAFER Manufacturer and Dealer in Harness, Saddlery and Vehicles Traveling Supplies of :ill kinds HARNESS 0lLlNli A SPIECIALTY LlUHN'S HAMBUHGEH PAHLUH Hamburgers' Try them R. J. McCURMlCIl - Jeweler - for the whole northwest d UNIIIUE CUNFECTIUNERY wishes to thank the hugh school stu dents and faculty for the past year s buslness IVAN MORGAN Prop Come on inl The soda water s hne BANK of CAPRON CAPRON OKLAHOMA A Good Bank ln a Good Town See u when you are ln Capron fg., -Ay-anna:-an--w Class Pins, Trophies and ull Track ' ' ' l ' l -4 -r vln V - - You mon I vnnarr any on,e 4 , Me gh. u we sullen your pq-oplv 1-ul llZllllllIIl'24'l"S flll'lllll1'll. nHlil0l"d0l'S- y . I as 1 9 . . y - , as ...il . , , , . - s - ,1,:,,,,:.z,4i',,,..,,-.,,,.-.,.,,-.-..- - A ' - is .---s+-1-,- ..,.,,-,, ,-.-- ., ,...- ,ez , , ., g . JLWZLQ., 'X ' A" -' z..,..,,.,..s D ,lv " -5.4 Um- lll1Ill"tl I t Tl FRED J FASH 1, ll . Y Bondedaigstractor Insurance Agent Ollue llione lllh lhsulenu l hom ll! Over Tanner Bros Clothing Store Phone 177 Alva Okla 4 Nl' NPNIUIC NXNIX s inn i x ii xxlo mum 1 UK I 1 Lane S Confectionery J The plane for good eats The very best Soda Fountain Service Lunches Partles Banquets Phone 465 Art Lane, Prop v i Hi Ioii Ni, 'Q Q w J , I L L D , . , , . f- ' - 7 : . - , D WL' I .' If 'ffh' Wi -iik in-airs :iw th- s ill fvzi wlic-iwoii iiiziiiy mvii :mi Ni1iIlX'l'l'k'iil'4i. Golf ziiwliitm-ts must hzivi- ili-si-i-iiilvci from swim- of th ss- i-:lily pioiivi-rs '1 z i- -ii' living' hy trzippiiig. W 1 iloifi Iiiifi Iliiih with zi woiii:iii's iiivoiisisii-iiig iliilil xxx- hiivi- hi-i-ii mmli' Z1 vivtim i f ii. A iiiwhziiiim' if ai T'vTIow who vziii tziliv im ziiiiniiiohih- aiiirl: zz wizziiwl is om- wh 'llll pil! ii iogifiiivi' zigzaiii. Nlisf Ilyi-i' "ICU-i'vI. what is :i fish ivi'."' Ifvvri Ili-Vlziiii ".X Iwi of liolvs iiwl iogvtlii-i' will :i iriwii of fIi'iiiu'." , 0 0:4 0:4 E ' E 5 E 2 E E 1 E E E E , ' , , 5- 'I' 1 I -s...--..--v -V I v Y Y Y Y 7,7 V, Y W , v, ........-----.-m ., , Q. -m,-,.,..f: I "ii"f9f,xi-, A ' , ":':"f"""""" ' "' ' . - P' " Inv? ' 1- fly.-ef-T-2? - . . ,F K 4 - V 1 ' z G1 Q sf-4'exQ-,xS:fQiQCe , - Ibn M . .. if l 'L 2 43? wi 2125 yur r . VN? fr y 'i Hx ,,,,,'q 1 lflrllslry Creates oenuly II express me es ldeals m thelr most charmmg con r fm eeptrons flrinfry makes the rmagma tlon to soar a thouqand years mto the My future 1fdIT1dSG6Q fortunes burlds Q f castles populates natlons beautlhes our every day hte and hnds rts noblest ex presslon ln the modern annual e fx ZQ We are arhvanc the creators of vw artistic year booke f. 1 1 'R 4, 4-4"m' N 35,1 r N, W fffijfi SOUTHWE TERN E GRAVING CQ 'FORT VL ORTH DA! LAS HOLISFON 5 .Taz-:L c1E?fXU 'IN 1 ., , 5 : .' W f,' . ' 5 F1 N9 ,Q IM 2 I, . rf' I ly' V UQ r il. .U 1 :Aj w an 73. , L F I T ... Q r ' fd: ' ' ' ' 'I ' C ' ' ' ' .. ' W E w 1 71 . LU x A, AQ., I V . . f . . . .1 1 5, y iz ,wg I 3 ,sf -. ,ri ,xl Q Q ' . , 1 . . 1- V-4' X4 , f . , yn - "4 I' 2 r. I A "'YC: WR 1 .N . A - 31 x 1 was "' f' Us 1 e . ' . f A 'X X' 4" X i ' ff - ' ' l T 5 , f JY A 3. V , , 5 3 jr 'L xjg vfl' ' ' - ' ' '- ' fl fl, 471 .J Y , Q, H., " f 'JV Q LTf3.QN'2'X'TX..' 1 'A Atv' Xjfi-'Iv NM' r - ' kj r 9 y -I 'HI 1 3 '. 1 4' f A 'Sf ' 2 ' . ' - - 1 Q ,fur pr! 5 my I km' ri 3 A ' w ' , ,ji N ,Qu V' jg, x ff ,V , , Y 'B 'B g r .',,,,v ', I lf' V4 E 'Z sl EN' A A - X' 2 ' f, .e .- - . , N ""' L., v"'1""-. ' ' ,A Y., P .1 u In Q' A rr' 1953.11 ,'s,x.1.,,gf Z 51,4 -, 'rv' SJ, x 4 X ,fn .x '43 1 1.1, f ,X-.4 ,.-f,.,,-+. R, ,,-r. A .,..y,..p X F.3d K A .fy 1 Y 1 .,-rr, 5 -N Ag 5' , , , . y, ,GD , N. r , N X ,ff-s4z yr 4,-xl 1 f- ' - 1 1- V .. -'av ' Qi in ' f f- , U -. Y ' --- J 'X ' -M. -'J - .Y 1 fffx - -N -A x, -4 Q- N ,4 gg ' -: '4 X ' 4. var. w' 'f . , gm, I -. -' f ,:' . , ', 4 ' ,?, .X r f . U 4 'VO 1,4 X - X, ag -- ,I ,- :L 'H ., 'n' ' 'B 3. XL " I ' N' 1 'f' ,9 ' Ur. fl f b. -.1 5- I., 'X I . i Q X X fi V. 1 f P- 5- --. ' "' ' - "T 1 " ' M P I X x, A - K, X, , . I hMxt,1-YRxw!l5D - . il Y' 4. N Q' 1 5 A -X. ' . ' ' ii 'i ' . "--Vx, jfs?'f , x flu . " -E ' J ' 1, " 'g -- 'f 1' " Q " 1' "J ff , ' ' . .pg A M' ' "'-+"- 'ee ' ' ' M' A -A-' ' H " ug f I V W W I f -, J N -1 Lv H? , ' , -.., ,, , 9' 3 ' ' ' , W 1 Q, 1 -f. I X A Q19-I " . .Q -, ' . - Y- , ' - -' "SE, 2 Lf-ihfikibl L 7' News Whlle It s News 'r g Alun Bmlg Uivurvm Cfiuurwr C. D WILLARD Edt -P pr t PHONE 37 MON O T TORE COREY PRESS PRIN 1 FRS RULERS BINDERS IHE SHOP THAT DOES QUAI ITY WORK ENID OKLA SS ' 9 99 Um ed Press Tele raph 4 9' 4 4- i -' . , ior ro ieor PRACTICAL PRINTER BASEMENT ART: on ORLE ' R 'S S fi .J N 1 , . -ff' '1 g X i S IIIE SIGN OF 110013 OII 1 1 111111 to 1111 111t11e b11S11111sS JUL If 1111111 111 t11s11111 xx xx 111111 1f 111tI111b11xc1s 1 11111 1511111111 1111111t11111 1111s 39 111 PHP NX ISF X111 1 INXI 81111151111 NIUUN1 SIN Ull L0 " " "'J"'W'N ALWAYS BUUSTING for ALVA HIGH Ifor Your Convemence We Carrv 1 1711218 111111 51111 I1 x N11g11f1111s 11 1 111111c1s 11111 5 s11 11111 t 111111 1111 1111111 1t11111s CIFISQ P1115 11 r11c 111 L1 1sQ St1t111111 IN Xrt N1f1t11111x 1x1 11 s 11111 1 1 ct X 111 111111t 11Il 11 I argevf vtoclz ofllrugs nz Oklahoma Always at s our serw lce .I W Wonfort Drug C9 Book Store , if-Zi' E -fi., . , L? ii ix Tiff W 5 ' E S f W xi S E F 5 - 6.7 Y 7 Y 19 A A W11 v1 111 '41 1 f C11 111 1111' ' ' 11' ""11ty 111111 '11 '1 ' 1 , 4 1 1 1 ' 1 '1d0. .A A 1 A A 41 J. N N v- . V 1 ' .WAY Av, L L A 0 P op. X . S- I 1111 114s 'l .' S111 .' plles 1': nt: . 1 11 W' 11 '11111-1' I V1 3 1 1 1-11" Mug 11 s 1' 11115 1' 1 'lass 11 '1 3 111111111 .' Q 1' 1111111 ftil 1 1 .' 2 1 1 1 C ' 'Z .' ' Pzirty F1 ' 11's Kodz Q31 f lms T1111 1 1- 1' '111s F 1 1-11s l I 1 K V 111111101 I I 11 hl NN H011 I Freemans Tlre Shop Good hats ood Beds uf sed Phone 144 Nl fl l1r1s 1111111 1 11 l K 1' 1 1 111 111111 K 111 11 1 1 11 111 1 '111 1 1 1 11111 11 11 11 1111 11 1 I4 11 The BOOTI R111 SHUE 10111 -- IIONII 01 POPII X11 Plulbl ll S1101 S ALVA OKI AHOMA 4 Ml! and complete lim ofblzoes, 11081671 and Purmshnzgs fm Wen, Wonzmz and Chzldnn Your Patron 1ge Appreclated 1 V Y Y r Q 41 1 ' L L A A .6 il ',' l 1 in 1 . 111-' MG x Q9 .X 111 z is 215 11111 218 s111' 1111l1s. A 11121 is 1111 11111 1111111 1111 wtups 1111111111g. .VX 111-1i1-z111- 11'11111:111 is 111111 111111 1-211 '1111s 1-11111 11111111 s111- 11'l11'r 111'1' 112111' 11111. N112 ' 111111215 "11111',1:1l111 1111-s1- 11111'111x 1117111 Miss f11Z111j'f4.U 131 "111'z11'11111sf Y11ll'I11' 11111 f11111'111 1112111111 S:'1111 111'1'111! '11's 11111:11'," N111 T1 21,2 "1-111. X112 R l112l1'.' W1 1 41'111 111- 11111111's'f" 11111 "Uh, 111111 1li1111'1 s111111 1111 1111111 111111111s. '11111'j 11151 sz1111: 'Sl11'11 11111111 111111 111 112111111 "1I1.' " Mr. ' 11111z1s "W '11 11l'1'1'. 1:11111 1111' 1111111 211111 1l'11 111-1' 111611 z11'11 f1'11111 1111 S: 1 1111 '1 1 S111 1 1111 11' 1111' -11 1 1.' qi N Y Y J 4Y ' ,J , A 41 A 1 1 1 4 , IA 11 1 1 1 1 A A s ' 1 . 1 . 1 , 1 . , . , , 1 1 u x ' n ' Y ' l, 1 l 1 K . I 5 11111 111 11'11:1j. -51X The House of Dependable Merchandise if f 2 J- , " l ,e 5 ' fl ' ' 5 JRICHN YliCiE'I'rXB , " , , A' J FRESH I"RL'l'1'S IN NOR'1'HWQS"- 3 1 1 HRX OKI :XIIONIA A e THE TFA STURE INI S ' XIX X URIAIIONIA QUALITY BAKERY ll ll I I' lzoprzftm elaqlllrfew U Real Qualziy Bread IKXX AI VA OKIAHO UA DHONI1 356 H I ll T l I V 1 2 IIIPILXRCPSIXXKIIFIN OIC les Q' mr e 1 1 5 , I 1 I 4 5 1 I 1 T I i ? 1 1 1 , ,, 1 , A I'lI1."I HIL-813 - e J., '. . . , E . f I 'IIIII I Illlll xXXXXXXXxxxu1'- . X X I II 11 1 f I- 1 . , i f IIIII I llllll XXxxxxxuw-- I 5 A, , , A . . 1 X .' i I 111-21-'1.1-:1"1'111Ns E 1 1 11 1, N ' 11111 111 1 D l 1 N 1 P N N .111 1 N 11 111111 f 111111 1 IX 11 1 1111111 1 1 l lX 21111 1.1111 kt 1 L Il 1 N 111 N 1 l-X1 I ISI1 X r 1,1 11111 1 N N x11111 NY W IIILINI 1 11 1 1 t 1111: 111 1111 111 x . 11 1 K IN H11 1 111111 1 O N XXIII 1., NISIPR 'sl s Sl Rl RIS S H11 N ' HN N 1 I1 fl I 1 N 1111 ,J 1. 1 l N 1111111 1 1 Nl 1 .111 1 1111 X1 1 11 1 1 111111 I1 Nfl xlll 1x 1 1 1 TX 111 11 QI 11 111 1111 I1 111111 hi 1 11111 N1111 Q 1 1 11 11111111 1 1 h 111 11 LIL It ll IX . - 111 11 1 . 1 1 11111 1 1 1 . 11 1 1:11 1 N N 1 '111 f N N 11 1111111 I1 S 1 NC 1 1 , x 11 11115111 1111 111 1 1111 ff 111 41,1 thi 11 1, 1111 11111N .111 fll11N 11111111-X V7 N 111 Irfm- Iurlw ,..4:if"1 """'N'1r"J 11111 11, 'l"'411.'ll1l1. 1,111 111-11 1 ' 1111 1 1 1'I11i 11111 S1-11111113 11111111 1'11111 11:1 sit, 1'Ill111'11'1111l'2ll1. 1'11t, as :1 1111111 111'11 11111. 1'111-tz1 1111f1'1I111', 1111' filj' 11111 111. i S1 1 :1111 1121111 11111-111 1111- 11:11 111x V111111-5 111111 .'z11111. l'Yl'I'y 111111'11 - 1-113 , 11 1.Zl11'S 11111111111-1'. :11111 11 - '111,, 11 "s 1 Th- 111111-111 1'z1t11111, :11111 1y 1'f- 's ' 11.,11. ' Si' 1l'2l1lS1t 551111111 111L11111i. 11'1j' 113' 111151 '1'1'11111111' 1111-s 1111-, 11f1- 115' 111-11111. 11111'1- 111-1' 111'111-111 1'111:1t, 111111: vuy , 1911 : --s z 1 sw - -1 1111- 1111-11' 111' -:11111 I N11 s1-111111-1' 1-1'i1 :11-st'1.': 111 :1 t1'i1-1- 1 V111111-s 1111111-1' V1-1'1111111 s:11111-1111 Silt. , O, 1-:11'111- 1111-111 l:1111- Z1 f11111's 1111v11-1-. 1111111 x'i1'111111s, 1111 111.'f A111 1111111 111111. 1 1 V :J 1 . Q 1 PI is f111' 13I111,511:11 til1lL,111 11y Miss 1'1i1't1111, ' N is f111' 11111111'11-111:1- 111111 11'11i1'11 1111111- :11'1- 1:1111-11, 11 is for -"11111-s w11i1'11 1111- 11l'X'1'l' 111511, I, is 11111' 11-s.'1111,' W1- try 11lN11p1ly. I is flll' 111111111-111'1- 11'11i1'11 lllilllj' .'1 ', S is flbl' :11'1'11x1', 11' f1'11111 1'1:1.'.' W1- 5 1,,11, ' II is f111' 11:11, 'f :11 11' S '- ' 11111 GPM W1: 11:15 1111- f'11l' s111111-11t 11 111-'F 11-1s 1'11'.'1 -"1111 st'1i111-11 his - 1Ll1'1? N11 S . his 111-1-11 wan: 11 1'Ull11'I' 11111-g 111s 1'1'11111- was 1'111- ' g -'11111. T' 1 Q' 1 .' .' 'ICH' 1' ' ' .'E.' W1 - S1S1l'1' say: S111-'s g'11i11' 111 111:1111- :1 11111111 -1 111' :1 11'-ss. I '1'111- 1'1-st 411. 118 1111111 1-111'i111:s, :11111 11:1x'1- 1'1-:1s1111s 111 1 L1'1ll'SS, '1'z111s1- 111111111 S111' 111111 .'111111- l'1-:1111-1's 11111-1- f1'11111 11111' 11111 1'1 lS1i'1'.S t' 11, 3 .-X111 11111 1111-111 1111 41II11l' s11r1 11f 11'l1 411-'11 1111-11 1111 1.1'11'1 :1 1-'1'11t.1 .-X111 11111'1- 0111- US1-11 1111- 11111111-1'i1-s 111:11 1 11 Llll 111 1111- 1'111, 1 '1111 111:1k1- 21 1,11-1ll'1'Il 1'11st111111- f111' 1111- 111714 1111-1':111'-11" 11'11l. .-X11 -' 111111- s111- 1'z1V1-11-11 11111 1113' sw-111-1', y1-s-,"1'-1-1-Y Q A111 111' 1- s11111- 1111111-11-111111111-. 11111 s11 11-1'1 :ns :1.'1'111' 1111-. Sh- S1-11 11z111's 1111215 il 1111s t11 111z11i1- 5 1111- 1111' ' '111 -11-rs. 1 A111 5111111-' sh' 1111'-1 11-' S1 1111-rs ' 1- W1- 1-1111 ' '11- ' .' '-kr-1'.'. 1 1 A111 th-1'1-'S 1111- 111- ' 1-11111-11 1-11v1-1' 171' 111-, 11121 11111, 1-1' 51111-, I 1111 1'-2 1'Q 1'l75l'f4 1111 11, 1'1-11 :11111 11111:- :11111 1-1'1- s11'1111 YY1: 1 1 yllll 1111111' 11111' S11s'111 11111 11111 111'11'1- 11f 11 2 '111y. A111 111111't 11111111 21 S111L,1l' 1111 111111-11 gf1"1111111:1 111111-11 1-' '111y. 1 1411-W shr- 11':1f 1111-1111111 111 S1l1'Dl'1,'1'S. 11111 1'11 '11111 Y1 '1 111-V1-1' L,ll1'.'S 111 ?'Q'Vl'11 V1-:11'.' what S111-'s 111-1- ' ' ow! .'11-'S 11:-11 :1 11-11-1-111111-11 1:11111-1111111 111 111'1111- :1 .'11i11'y f1' 1'k T11 ' -'s 1 t 't ::1111 LP .- :1 t1'i1111i11' 1 V11 - ,1 1'k. 11 s111'1- 11111-S 1-11-1-11 11s 1v111'1'11-11 2 1 I1 ' ' j -' A'f'K1. A-1' 11111-1'i11' Whllf S1811-1' 5111- 11111 111- ll-ll.'1I1' -x11 . , -1 'vin' "Z 7 1 " 1,4 1 11 111 11111 1-IiLL11i I I I When You Think of the BEST SCHOOL AL VA HIGH SCHOOL And Whe11 Y u Thi 0 the Bas! and Largesf Hardwarb IN NORTHWEST OKLAHOMA YOC TIII N Ix OF Kavanaugh 65' Shea 11110 4R1 mc mmx 1111 BEST CITY IN OKLAHOMA I I ' I I 0 'nh f I I I . ! J I I I I Z , If I , , , i . I I I .-qS'x,:,Q-fg, H - i --N H kn.1.5,f"---.:Amt .....4,...-..---..--- --.........gg.,.....................-,-,-..,.., ..-, , ---W , .--......-..- lv ia" 23 ' I .- , , 1' CITY SHOE SHOP South Side Square We Cater to the lllgh School Trade L111111 1 l 011 1 LO J E F0sTnR Prop When Tha! zrl Says Yes Don! Wall Rush lo Xllllllillft K Smllll Jess 1-lry Shop FOR 11141 RINC 110115 1011111111 1611111111 11111111 1 1 111 Ill 1 W 0111 Q UI X11 1 511 1 K I N1 111 11 511 N11 N11 1 N11 11x11 The Home of Ouahty Entertamment Your Posntxve Guarantee LIBERTY THEATRE 4 P 1111111f the 1111 '1 ut 11111 best p1111l111111111s l111lg1 ll 1ot11pl1x l11111s1 l1x l11 s11 Nllfb 111111 111111 llll 4? Meet Your Fmends at the L1ber-ty ALVAS POPULAR THEATRE L.. , ' JZ DQ flll ll 1'11l1e11 l111x 1,l.'d,'4:J -zj . . , , ,f X. 311 l'l 14 ,1 1 l , I , -. , X , U ' 77 0 . 1 Y -f ' -1111c- 11111 y vill - 1111- 111511111 ,- A , . I , I. " ' - ll' ' ' J--f W En - V1-'la --"Tl1- 1 l l1l21l'l',.' 11111s1 l11- z1l1l1- 111 11111 ll11- XY1 1'l1l 111 1115' f--1." f .I l -'NW -ll, l l1z1v1- S271 111 1-z1sl1. Will Xllll l11- s:111s111-1l wi1l1 lhxssiu :1111l Cl -11111111 1 f ' 21 Q1z11'11-1'7" fl - llSt'Il 111 l1-1 1111- l111ll l11-1' l1:1111l. fl - L1s1-1l 111 11'1-:11 1111- s111111-1l111g u1':1111l, She- 1151-1l 111 l1-11 1111- sm- l11-1' l11Jl'llL', .'l1- us -l 11 11-1 1111- 111z1l11- 1l:111-s 11'1-1' 1l11- f ll1', .'l - 11s1-1l 111 lc-1 1111- S11-:1l I1 kiss, .'l -11s1-1l 111 till 1115' l11-111-1 with l1l1ss. .'l - us-1l 111 lili1- 1111-. I1 was l. .'l - s-1111111111 tl11-111l11-1' g'11y. Sllf " h 1 'tk11f1l11'1111't1l1'1-Sz1111l1111l3'1l11- lft-.' 2 J ' -' : . - ytll ' pl zj 3- jf -11i1't111'1-.' ' .' ws. lic 5 ' ' f lg1-. ' s j- A V f , , ....,,.,,,,,.. W ...-.. - , ,- .. ..,.-. ..-.. . ..- V - .-V .,. . .,..---..,..- . -1-1-. ,., " .,............a...L..-.....QW- ...,.,- K , 1 . . . . W-, ,,,-,,-,-.., ,Q Two Leaders: Alva High School Bradouryis Book Store 'F :iq We appreciate that you have helped us maintain this leadership. Call on us at any time we can help you to maintain yours CALL ON US ANY TIME WHEN YOU THINK OF IT Bo ks S hool S ppl s f' ft Me cl d e Spo ting Goods V clrol s V cto Reco d nt ens Complete School Outii ters BRADBURY BOOK STURI' K o c u iv ri 1' lan is S r ' i an i r r s Music Fou ain P f f T f JI 'l'lH'lSNIS. 1'1'11s1'1-1111 1111511 11111111 111' 11:11-11 111'1111.1'. 1111- 1l1'51 111111'1- IS 111 1111' 15 1:11-111112 111 111111-11. A g111111 L'11l11i 111-1-11s 1111 1113111111-111 111' 111-1111151 111-1111-1-11 1111111 1111111115 1111s111:5 :11'1- 11111111 111111111-11 1:1111-s. .111s111'1- 1s :1 111121111 1111111' s1111s1111111- 1,111 11'l'111'I'U511'-.. 1.1111 11':1s 111:1111- flfl' 1111- 111-1111. 111111 1111-5' g1-1 111 11 111111-s 1KY11'1'1lS 11121111 1x15bl'F 111 111.1111- 1111. 11 is 11111 1111- sim- 111' il 111:111's 111'11111 111:11 1-11111111-s 111111 111 1'111'g'1- 1,11 11111 fl'1JIl1 511 111111-11 215 11 1s 11111 1lLl2l111j'. N11 111111 111111ws 1111211 f:111111'1- is 1111111 1111 1111s 11111-11 111111 11'11-11 llQ'l11Il, 1111 11111 111-111-1111 11111 l1l1ll'11 1111 1111-11. 11 11115 111-1-11 1111- 1-x111-1'11-111-1- 111' 11111s1 111 114 111111 1111' 11-111111' XY1111 1111s111-s 1111- 11111s1 11115 1111- 111-s1 1111-11, ".-X11 11111115 11:1x'1- 1 Sl'1'11 111 1111- 11:1ys 111' my X'l1I111f'.H U . 1 .,.. .... .1 5111111111 1'1'1-s111111-11 111- S151l111i1'11. 111-11. s111111- 111 1111-111 :11'1- 111121111 11-11111111113 1.-1145111111-111 111 1111'1's 1l1-s1-1'1'1- N11'1'11llg.f.1 uS111' is 1'z11s1- 111 11111' 1-11111, 111:11 girl." m1111211 111lXV..,U "111-1'1- YY1'211'1' s1-111111: 111ss1-s 111 1':11s-- 11111111133 111111 s111-'s 111111111-g'55111g' '1-111 f1'1-1- 111 1111- 41111 l 1111 Lu111111-r, Coal, Hf1r1111.1r1 11111 F1-11130 Posts and F1-nung ...PANEI sr11111... THE AMSDEN LLJIVIBER Co PHONE 134 I. VV GIBSCDN NIANAGER 1 s1-rv: 1111'y." V111111 "l1111 may 1 1121111 s111111- 111111-1' 111 1-111'1s11-11 1111' 1111113"f" X1111111-1' uN41l11'2l1'.n 1111111 "111-11 1111-11, 111:11 1 112lY1' s111111- wax 111 w11x111:111- 111-1"."' ll . X 6 o 76 1 ,, 0 1 d . . A Q A f - 111 1 J v r y A 1 ,J O 11111---11 1-'11'-g.11'-,111 1 ' last Side Grocery is ll Small store with ll large l5llSll16SS--- --7'lll:'R1f'S,1 REASOA Qnuuumun lnlnnnnmmlg We cleliver. I' lst quh Squ ure Phone ' YS inter Q Cash Grocery Staple and Fanu Lme fI'W OUT Odelsa CIIOCU Fresh Frult lates cmd an other Y egetablu Nice C mdnee S0lllll350Sl Lornvr Sqn are Stun- Building WE DELIVER PHONE 525 .bn- 'X I Qlullulmlln llllmluulluma 1 c N og' ,Q , 4 , 1 Al L L L 1 O -Qu X C ,f be 7 4 . r 1 4 4 1 ' 'Y ' - ' 1 y . . I I x - c . a ll 'N ', w. ill! " 1 . y 0 - . ' f 1 x " s. ,,x:t-:,,,.,f..E' ,.....?.,E,- ,..-e N--- ., -E eeee -E E - 7j.-...,-,-,i.-...-------- -wwf-ff, i,Q:F,7-,,,L',,,,,.,,.,,.A,,,.-,,,,,, ,, , , ,, , ,.,. , ,,., .,... ,. .,., ,. ,.., , ,., , ' .., E, ,, - A f - ..-..... 4. " ' ,M x' 5 Ono T11 1-L11 ll You Wnll Find lVl111'iei 41111111615 e N N XX 1 ll 111802111 1 o. Lurrw ululll IL 0 I lluxns und 'Nggkng nr 321 COLLEQE AVE ALVA OKLA N Ilt mm X J xpm nv x l Ll ' 9 c Q 0 A ,- the f f A f tll l,11reqr5ry-lesin lmllivs licnllly'-tw 'em Llllll Nllli ery Llf 1' ' Q flff' fJr'1'f'S. VV- ' ' ir - t lust. I " "1 PHY NYUW' VIN XXVI Xl, Sl X'l'l'lWll'lN'l' I - . X il 4-1'f- im-ll l'swl11 Nllll' ul' l 1:-fl lv -' fmlkjll l'r'HZlK r INT 11-ml-fr zflmww L' "All llll4l1!l1 w1:.- Q..I1v li +-m- ll wll' l-'l" Zxzra -lwpl l,lHl.llL' Vlzws :mll 4':a1'r:lx':ll lrlllf lrzlirl l.ll2P .Xllxl-r"iQ'l: ll.1fl flmgwrf fr' lv:'1 Sl-lwll fllrzfl X',l1f.IIH lll- 1'l' ll:n1:l-4 us .W .Xllll 1' j.vrur'4lAll'. IC. - Q 'lL"ilI'X t'--I' .ll-lm l'.!'1l!E llf' f 1212 'ull n-1" l ll l,y,l1ly:1r:1l .ww 1-v' x l-s- 1: Sli. il -l:ll:ll1f1'f4'l'xi4'l- fm' .Xmsuzxl Ulllvw Zlulllx l'frlu'r':lx'i11g' llill T-'Lili' l'z'Ert1'uQ 11.37 l'llHXX'4'l'X lm' l,l'-pl! g'l:l4 IEHLUN lrlli lm' Nliw l'llt't1m 3H,131l .X me-xx vxll lm' Klux Nlvf'm'n1lwli llllI,1JlI lil-fx'lLL'1'1':lwr' ffm .luwxzll Ulliw- ljlllllll Silwlx lm' l"'l.I'l!'1'l'!llHl' Ifylllljf. Nli-1-'11-:lpx 12,91 l.lI'e- lllNllI'ill1 n'4- fm' .Iulw lfrlilwr' SMU Sllllxvvlpvlllrz in IU-li 4-l- llzmlttl- l.Xl'l llfrlltlwb lllll lmullllnzlll- graft llllIrlIll'4:1 ll: lsluw-V :mul ull! ,XII lhf- mwl, .Xflfl1l1i4nm. 4 1 I mmg-f:-' 'r ghjliff J: WQMANS SHG? A store where wumen C2111 buy przivtivally everytliing in wearing appzirel- liitliei' waiiy-to-we-ii' oi' bv tlim- x'-ml. 1 n Our eastern buying cuiiiiectifiris are un- surpaissed by any AIH8l'lCZ1lS big stores. Ally of the new Styles st-en iii New York are fOl'W21I'llt'll by our Ni-w York buyer to Alva at once. liuyingj here menus the latest at :ill times. THI4 F WV IANNILR CU NORTH SIDE SOI ARIL ALNA Olxl -X EUT LER 6: BRADFORD Hardware and Implements of all kinds SERVICE AND OIJAIITI IS OUI' motto North Side Square Phone Ii2 W W STARR nts to su XOII mm tb it in nut x ii oi splendid lim it lumber Paint lilas nd Bulldinq Hardware PHONE 472 ALVA 0KlA 40? 'W V W Y A Jo 0 . 0 v , , , i ' . Q AA 0 o o K5 I! Wil .' 3 1 X -' , for , we lc ' 2 ' X crm . lI1i"1.' jo xx' i t li ' ll' J ' ' - 1 ' , . ' . ' ,s a Y ' ' ' ' .. . . , . B if xii..--1 --mv 4 , - I .,-A, M-V-UM,,,,,,,,,,,.,,,,.,,.....,.--.--.--.-.., .-.--..,.. B J ' - llxi'i1li"wl l It l ,J 1 9' '-if I XII I I...-,..,..a..... I, - - ' '--- ff 1 '. g 5-4. ly! NSI,fl'yx 1 1 1 1 1 and II GIRLS: 1100111111111 1 Enroll in I 111P13w1111111G HOME ECONONICS CLASSES WORK IS most practlcal PRACTICAL and subjects INTERESTING Euuwvfn nmnrmfur IN 111111 SEHUUL 1111311 SChOOl When cz Wzse Man Makes a Mzstake, He learns Somethzngf U BThr1fty says 11 General Custer Whlle makmg hxs 1 last charge perhaps became wlser but alas It was too late' Tle tardy clollar IU your savmgs ac count IS luke the tardy fireman f llttle value May U B Thrxfty at THI FIRST NATIONAL BANK ALVA OKIA ,,rd"'V ,P 0111111 Q Lee 'Jak 4 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I ' I , 1 in I . BEST . - I 1 1 ,, . . l 1 A A l v . 5, l 1 I 1 11 I 1 1 ' 1 Q 1 11 S I1 3 1 .I ' 1 II J sig - I . . . 1 252 1 , 1 fa , - 1 -A- W fm-. ' . I - I I I I . . I 1 - 1 ' ' - 1 E 1 .1-1- 0 I I - I I I I 1 1 QS I 11 1 1 1 1 1 - I 4 1 I 1 I v 4 . I 1 '1-'a,,,,, 1, LA'r,f".A'fv" Y' '3'h.'Ygf":'i" nv' "L ' V " ' I7 Jig' I .I S . -1-:QQ RX vu ' 4 1 4 lx 1 1 l X4 1 4 I1 1 N x xx 1 H11 XX ll ll fa.. ,. 1- K 4. .A 111 x H11 Illmfhfvi 1 I X 'I'l1lii-2NllU1"'1'Ill-7.101 fl'1Y. 11 1XZ11IH1l1lU1iL!'1'111111u,X11l1'V1fX11f1X'l'1114'1! 1i:1y.":1:11111 ixfrmmt11ix:141:1gw-111:111111- ! 1'4m11sm1I1g' 2ll'114'1x' if wriltm-11. 1 ' '1'11+-11115 un: f11'I1X'-111! r1l-xx13 1Hi1l'1"X4' V-111'!1 14'11 ,wmvwu H1411 :1:111 12.411111 rx, :gs-lwlluf 1 31111111-11 115' lun :11111-fg11111f111f.11111111 1111 111l' lung 4111-I:'11 111' 1'ff:u1 111I:1 1--mix In X .fww-Xa I 1 1111 l11wir' fznw-4 wzls :1 1:11111 111' XY:-:11'1l1ww 111141 111' 1J1K'21Sl1I'1'. fm' 1111- Q'-1:11 fm' XY111l'I1 1111-5 1 11!1f1rrv11r!1Q' 11111111-1-11.xx:1x:11 121.4 in right. .XX 111l'j' 1'1'fl1'11l'l1 :1 11111111141 XX1111'11 xxzw mz11'1u-11 115' :1 rl1'Q'1l' vzwfx 1111 x's11f1x4- 1lI1Nl' vsznw : 1 1-r1ul':1'.w1 1111- 1:x.'rf1'1b1::: "1 21111 z1lxx':1j1x 111-1'--. If yum xx11i 1111 pl-vsl-'.1-rm '.1lL'1k 1 nn. ' l X1 rs, 11 ix x'u11:1i jxlul 12111 111:11 juli xxl11 1Pl'l'U111k',u '1'1u'y 1111111141 in 1fw1a 11:1v1q ww-1'111v Q 1111-fm:11-z'11:111 11.1-3' 11:1-1 1119 1121Xl'l'Xk'l1 Il1'11'f1Y1x111J'r!1KX 1114- X1111Jxr11 w:m1. 11121 3111111-1. ' 1 Xp11-1141111 '11-'11' ll m1111111--111' 1111-f1w1'11-4 111:11 .ww Ihflfw 11ff:1i1111'4-. 111l1?l' nf ::ng111f11 :ami llwfv 111' 11:11u1:y 11l1l1'S. 11 XX'2141l11 In 111' wzul in 11111 M111-111'111Is 211111115 1111- 1'rvz:f1. ' S1-1-11.3 1' :111 1211111 21:11 lY11f11Y12x1I1 'ff 511 ww 11 M-1111111 111:11 11111 1'11:141 was not fu 11111: 211,11 11111 X41 111.lg1z :mx 1111-" 11:1111m.w 1u11:1gi1.w1 v11n'n Huw I1 -5' wt 1111-11'f1111L11r11-rw 1 1 irr1111'1I1X11. 5 5 AM 1111- Num 1114I11ll11'I11'4'11 mm-1' 1114- 1111114-N1 11111 :11111 xx11i1v 111' 1:1fI 21011115 mf 11, , 1 1 1 11l'I1111 11r1g1-yu-11 X1111 1111 11111 In-znlv :11111 'ww 1111- !1lHl11112l11I r141l'. 11115 ful m1v1w11 In 4-njuy ' 111l' rw-N1 1111-u 11I:11X4I1!f111"x11'X 4'21I'1'L'11. .X:11i111111it xx xI1:'1' 11114xfivtru-xx:1X11:x'1vr'1w1-1--11, ' "111: x1I111ZlQ'1'1'H. :n vmw s:1i11. "'1'111f if 11111 1x111 111' 11:11 :11111 xxx- zm- ymhnwviw. 11111 1 X r1f1f11 111' 11'ff1 11715 1'l'31r1-11 11' 11111. 1 1 - 4- - - V . f 5 "X IW . :msx'1r'w1 11111 N11l11!1Q'l'1'. "It lw cum- Wm- 111:11 ww s11:111 mwvm' :xgzxm mum' I , 1 . . . V 1 1114- '11mv 11g111' in w111v11 xxx' A111111 juf1 :1 1'f'xx' 11:1yf 11311. 1111! rwww-1't11v1ws 1111 s1z111' uf 1 ' 121251 xxi11 Iiw 1111 111 11111 111l1111H1'X 111' :111 111:11 vzmnw 1:1111 1-4-111:11-1 w1111 ii, :11111 11141 xv '1Q 1 , 1.1111-11 uw- 11:uf- z11'1-1111111111-11-111 H111 z11vu::5'x 11" r'vn1c-1111w1w1. N111 1C4111+'1'. :11t1wu,:11 it if 1 1 X'.'1111S2lI111t'sr111211 11' Hfn-xf11.1 ::mg'1:u1l11z11 it 14:11 lzxxt !1!1if1u'm1.:1:1r1ww111iu'L1u- 1 U12 , . 1 1 11:1xw- 111141 4m111'c1:1y. 1 1 I ff 11 . 1 j 11111 11:15' wus 1111111-. 11111 W11141 1'1l511i'f1 111111 1111' 11'1lY1'b :11111 1114- slzux' wmv 11111 In 1 1 Iwi-.1 xx:111-11 ww-1' ilww w1m 111111 211 12151 nw-':1'1mw1 11111 mmml uf' S11L'L'l',',' :11141 1111- LI2ll't1k'11 1 ' v . . ' 11' '111-er' 411'4'11l1Iw. .XX '1111 1:13 f1mx'11 111 N11-vp 1111'1w- ww- lfmwl m 111l' :wmf uf 1-:1c'11. :A 1-11.1111-vw v.1141w1wx'1-rv.:14111111-UM14111111111-1 1111- XVf1'l1N. 1' ' YNY, 1 ' 1111- 1'fm1 I 1 3 .1, 1"': ucv. 1 , 1 ' 1 i , P 1 1 - I 1 1 1 1 1 I .-4.x.,?...Y T.. -- ..-........,,-.,.,--..,..-.,--.,.-. .,,....-.., f..--....-.-.,..-,..,.,.,-A-v ,..,,T.,,,.l. . K x,,,,',-,..,,'i ,lt h ... . . ,,,,. . . ,. , 1 , Mx: A B -fu Q X ,Hit-. 1- fAf1y's.w A . 11 ll v..-...... , r.- F -A . F qv 1 I I . 1 I I 2 1 i i 1 I i 1 1 Hllflfllkd Fxtty In, , . x , , , . , ... ,.... v....q-, ,,...Y.- ., .. .., ...-.....-..Y-. ,.-,- ,.-. . H. ARBOUG ICK, H CKITR M URE cCI LSKM N SO NI LK JONES W ,, 4! 51 II 1 1 1 11 li E4 WG ND A ST 1- "' Ti'::::,Tf"T1--,-IifTjf1 "iii .j,'Jyf4 Agi a.,-. x 1' gtg- -2 Miuhqfwlia-kL1i.i 5 fmvxh A l --N -N , Q 9 FINIS A 1 1 1 ' 1 1 af 1 5 N +1 ! i ' 1 1 i I . 5 2 5 ,I a 3 S 4 :fl Q 3 'ff' ' 4: Xi 1 Q 1 lei 11: ,111 ,1, . , OJ! 11 SITTING: SIMPSON, FRANCE, CALLISON, WES . iv' 4'L"'U -N , , ,AA , N Aft' '11 -f WW--- - 11' if -a - 'Y 5. ,,..- 1 D ' T N -. 1.1 NDI 1 . 11 w X. , jk Wa' xl, X. fffi, TUX 7w'ww1'4V W ,X Hi.: w U ITM Vu. Y :, xv ,, . yn Xwq I, ,g' w, W M mm. m wx, Nj" . xl lr mix 1 YH iw' 4 :naw fa 4 .J N


Suggestions in the Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) collection:

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Alva High School - Goldbug Yearbook (Alva, OK) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.