Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL)

 - Class of 1950

Page 84 of 188

 

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 84 of 188
Page 84 of 188Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 83
Previous Page

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 85
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 84 text:

?ature HOMZMJIIGIBJ of 14m erica llu' ul' llkllllk' lifu ll' UIIIIVS K lllll NYIS lUl'IIll'll Ill l',llgllVlL'SllIllL'IllSill'k'lllUYL'l1'lY I . Illg CKl1l'I'lCHk K' Ill HH Cl'UIlUllllLkS unlrsc. llw lllllflltill ul ilu' mlulu IS tu SlIl1llllilll' pcrsunnl lnum' lIllIll'UXl'IllL'lll lux' lvcllcl lllllIllX' lINlHg. .'xlSU Sll'CSSCll IS scrx irc lu tlw umununlllv. 'lvlw Qlllli llllllllflllv SlTlil1S15l'S ul Axxli llwr-llxmglmtcr lmnqucl. lwu Il10t'llllgSill'l'l1Clll unreal nmnilm unc Ill llw mn- ' 1 ullwr in llmc nlitmwmumx. ,xliss .xlury Shlm-ll sponsors llnc urgnnlznl IUII. x l"f1',rll'mv.' llvlurcs XVHIIIIUY, Blcnnn Nuwlnn, llwttv Iulms.-u. Xx'llllllClil l,uir4l, l'rirnlull4n .xlk'Liill1ll, lcmn lcnlilns. lilllll clI'ilYClllJlI1. Rosvllu Ray. .Ymurlzrf l'1m'.' lfzurlmrn Xvliltlnlccr, Su-lla U1-sh, .Xlurluric l'mrnult. N.ul1r4x' Ch-lwil-I. x'L'l'2l NlNX'l2ll1. l'fl1'1'd wmv: Alum Flusull. llqllllc Wil-lu-nlmusm-, IA-is X'UIll3L'l'gl'Il, lxliss Siflucll, xt!! 'Hb-an gg 5 V l',Ivl',n'fl'17u'.' Virgil SlI'tlllllL'k'li, llulv lfulus, .Nlzuxricc Paul, lim .xll'lAlllgl1llI1, Allrcrl Alillcr, lllx la llnllnjv. llllllll-Y QilN'lll'ilII. .S1'wmnf1'mu.' .'ll'n1ul4ll-cult, lxunncllx LUt'llI'ilH, ltlmcx' fvruslmll. Lnrl llnvul, l'l'illllillIl AXJIIIUFS. LNlK'llS IQCUIIU. Lxlill'Clll'i' Sll'1lllllC, lrflllllf lxmu' llurmluiic llumlwumh-r, lmuls Vluullwn, Bula Sl7L'llk'Cl', Curl lmws, Rulpll llrury. Dilk llructt, llurrcll fuupcr. l'lr11f'lf11'n.u.' .xlx'.Uluus1:1'.l5lllUulllw, lfoslcl' llilI'I1lUIl, Lilllll'lL'5 l lcrrlug. Im-I4 llullguldlx , lolnm-v llvurcl, Bill Riclmlcr. ?utare Yarmem of Nm erica vltlu- lf. lf..-X, ls :un .u tlx c sl luml UI'g2lIllLilllUll spmlsulvml lxy Mr. lxillll cllilCSL'l', XVlll4 ll llll'l'lS llllikl' il wcclx mluring llw sl-lm.-l lmurs. lt lwruxiclcs oullvsls lm' I'0l'I'L'il- llllll llllll illSU Ulwll'l'5 IIIIIIIIY llllL'l" csllng proi1.'x'is. llqlw Lluls lulws scvcrnl lrlps gn -vcmx usually to pnrliripzutc in iualglng umlvsls. 'lillc nlcmlwr nm-x' rclnin lxis uclivc lucxnlwcrsllip fur lllrck' -vcurs ulhtvr grucllmliun lbrum luiglu S.-Inml.

Page 83 text:

Ay ?renclr C7116 group ol' slumlcnts inleresleil in llle l"I'Cllk'll lainguzige :incl tlw customs :mal liislory ol' the Frcnuli people. The clulx :nect- fs lielil on the suconil :xml lourtll Veiliiesclaivs ol eurll ilplllf' lllkfll' I' l'L'l1S'll lll SUCHII L'Ul1YUl'SilllUll. Sl7CRllSL'l'S illlll guuriln lrvine is llie sponsor. 3li l"l'f'.rll1m'.' lfllie lli'-:ylis1gle, lane lluir, lune Nigleell. loy SC'llNYOI'lllvt?gCl', XlilI'lll4l 'l'aillxn.in, K'li4irlvnc 'l'urner. Leila lliulaerson. nYt'.'Ullli l'UM'.' Llllfiil Sk'llh0l'CI'. 'UA' SilllYilgt', lllllnllil IEIKFVUXV, IXIHI ixlilgL'C, lqlllllfk' Sl'ele-x. Rulli NYooils, Shirley Anlmire. .Wliss Irvine. lffluf wmv: Florenne li-ulros, lane Dale, lzinice Buslinell, Freml Sctlles. .xlzirillvn Whmlling. .Nlurilyn lle-nlriclcs. Slmron Fluyluill. Spanidr C1116 'ulilie lil liiruulo llc l':sp:inol" is L onlin-:sell OlvSlllllL'lllS sv.-In-mul lllilllllj' on an snlmlzialiu lmsis. 'lilir stunlenl, il'I1L-limi- "ll" or :ilxove iveraigc, is ciigilrle to ioixi :ililur liis lirst scncslcr ol' Spginisli. Regular inectings ure lielil cu ry l"i'iil4iy morning with mont ol ilu' session living con- clmlenl in Spanish. Once ai inonlli i more l-0I'Illil meeting leailurca gin oulsiile spculwr. Olliuers ure clerical uni,-li sunes- lur unil ineinlicrs are iniluctcil seiiu-qiiiiiiuilllv. .xllss luliu Sniilcr is llle sponsor .mdk llywf f, if "M" I, ,H w-...Q l"1'1-.rl 1'.m'.' Holi llainsi-l, .Xlzirv Arn lleslni r, Cilorin Krinairnl, Carol Simmons, Nellie Short, Clmrlolle Cirillinl, Bi-'ilcllzi Slcfzuiii, Peggy Clayton, Louise 'l':irrunl. Norma Praitl. lfolores Sulnnnaiclier. .Xlziry llzirslilmrger. .N'i'i'm1if row: lzillierine ixloore, fora lolinson, Helly rliinslzill. .Xlailinmlu Ballinger, Rzunonzi li4'lll'I'U Sliziron .xlaij lmll, Clrirloltc Suwlver, Clmrlene Spenser. fxlNll'L'AV XYl1elzel. luin llairlow, Norn an Sliorl. Tfzfllul' row: .Nliss Sn-vcler, Billie Pollzircl, Sully Xvinliler. Suzanne fiillnmn. Carol llmllinger. loliaunizi Norman, lcon lluvison, .Xlurimi Llzitaiiizairo, NKIHL'-V llowairil. lfvelvii Pnilsins, IQUSCIIILIFAV lf '-ve, l'mrlmi'u llzirlow. :Ulu Alzison. Suzanne Clurlc. l"m11'ff1 1'uu'.' llziviil Willain, Holi Bowers. Holm lluller. Rollzinil llelol, Roller! Lewis, llolm lfruu-ni.in, llwiglil Slolmli.. l.zirry livclierl. niontli. offer opportunities lo X s inlcr- es s. s ui en Q - m ' o n ' ' H A 'er'i fe illllll' the lirst scxneslcr. .Wllss Flair-Page 85 text:

I' ll'.I'f !'4'u'.' 'l'i.ul4n Y KN. lam ffllunf 'nut' ll: iluiv l'uuf'lf1 nm Clllllllx flfffl lm-'.' Wh-lwl l ?utare l Teaclcem of Mme:-ica llw lullcrsuumn Llmptm' ul tlxc l".'l'..'X. was nrgnnlzml lusl your umlcr llw nllrcvllmm ul' .Nllss lcm-ll Sutlwrluml. Vlxlxls lm- llmxznl vlulm is pl'u11mtcml lmlv llu' Nnl lmml ltclurnl lun Assurlu- llllll US il IIIUSHIS lUI' ilL'Yk'llblWlllg lulurc lcsulln-rs ln our cllum- tional lnslllulluns, 'l'lw sn-nim' mcmlvcrs lmvc In-llwll tlmruuglm ilu: Avcxu' as sulvslilutc lL'zu'lw:'s lllhlyglhlllll nlvctlllll il Illtblllll Kill l"x'ulu-v nllcu'mmns. lluxrginc Slmv , fa wl llfnlllngcr. l,ll.v .Xlnc flnsmm, Sllll'lL'lX' lin 1lm.u', l3Cll4V ll, Uvlurcs Rui crls .Nlullmlu llnlllngvr. .Xlnrv Bell l.:xnc. .','u1nff'mv' l,m'Illn' l.zu v. lrmn luncs, crCl'illLllllL' llx ltry lttlwl Sulmm All .xlilfllhl 1:u'lullL' Sxnxvvr, lg1lI'lHl'Jl Ncxxvmull ,girly l'wllx 3' urlucla, KI lfslclln S-me lk-lm-vs llnrris, Llilllli'I'lllC .lloor', .Wlnxilw .Xl ww, l,lL'llAY Vlvilnml llrlxc l. l"1lx'lrc Sllclcy. R-asm-lluu lim ww, l'.1sy fain, lrwln l'mlln1'l, Inns 'lqlu-iscn, lmls Rawls- Ill l'l1xllu l 1 ull llulnlu Qin llllll SY l Nil Snllhl- Wvlnlal '1'. lcrrlx' XxYL'lllQliL'. llilllllllkx l"lm'l. xlmlulc Nil vlc', Ortllid Ill-lll5K'l', lrlllll NN' llilc, lll,ll'll.ll'il lbllll Quill and S-crvll Society Qulll umlmxml Nfl! mul - 'IV' lllwl' x llc! 'Vmu illltl Sm 1'-ull ls lmmu' su :cl lillfllllllsls Ill 1L'.l lm-x' s.ulusl.a ilX'L'l'2If.1C tl 'nlxlwcs lfll xlu- lu uno xclucs vl'llVlCS :lull ur nn tll mln- 'l'al'ln-lx l'i.u'l1 x lurmul lmxxqxwl ia ll Clulfs purpusc ix H111 rvsl lcsslun luurllllll. gum- .Xlr lrn qu S annul lls nm lll I lu- lUllI'lLl ws. l lw 1 Dun l.cu IS ill lllh .un lnlur- Alurllvglx ml.n1m1g lwvxlgjlnml lviliuy is turf' sm'- ' ul, llw ' Shall' nl' mcsicx il ld. 'I lw y nwmsc lsllx pru- I'0llTi Up- -slmus yrs .ml Miss kllll, f"r'r.rf l'Uu',' llIllL'.l3illk'l1lilIl. Rulal ul Nluluglls. Bill Slwclc. lilll Il.lI'llL'-Y, 'lqum 'l'i1Llc. .N4'4'0ll1fl'Uu lllllk XVlk'lit'IlllillliO.'l lx.lllI'lUl' L' lll0lllilSSUllI .xx1ll'tY lXUkll'0S, lxllll XXVUIICF' nmu. .xlilI'll9'I! llv1'ell'u'lxs. .xllll'll.Yl1 xxillltlllllg, IZIHIFC xxllllilIllSUll. lv!ll'l41il'tYu'.' l'f'mur llurslnmn 'culwllc l.ull, lm-ldv llrlnlgvcs, l,ilI'll'Ilt' lklvzulx, .Nlurllm Nlvullill s Slum-my ,N.gl-vlmll. lflmrlu1lL' Snxvlvcly .Xllss Slllll. l"u111'!f1 wmv: IB-,lv lillllflglll. lhuw l.u'ulv-v liUSCIllilI'.X' FI'-YL', .-Xlyvc Cliwll, linllw:-im' lnlmull xlnlll Nl lull fu vl fu mlm G ulxl lla llmm ll unlll Qmuln l :lx l.l'll1l3. 4 V . . 1' ' S, L Il N. CVR if R , 2 ' . Ii ' '.y, All Q :mal pupcl' rl1L'n'lw1's. llw group lmllls unc lmusmcsx mul um-

Suggestions in the Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) collection:

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Alton High School - Tatler Yearbook (Alton, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.