Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT)

 - Class of 1942

Page 1 of 52

 

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 52 of the 1942 volume:

V I' ,Vf ff J K2 41,41 Cli ,..! ,1 ,Pl Jafnlwif' ' R ,mf-WF' ,LM JTH Qfff wfffjf wif FPUEJHA VN ,J-"' Q55 fif' W ax 3 X 1 a Q 5 H, E5 r s., pq- r' .J f r x 5'-X ,N 4- ,.r -. Xp' x 'X 15 ' -3 J -.nm ,la .J -' .4 -w ,pf ,.-- - rf I. x sf 1 Lt:-A X 6.25 W -Aviv-Pi,!E' 9- L-'L"'L., X44 MWA 4'--f-Qffg'z.3Q , Qk WH ff 'ff- 'N 'TTDW A,-K x 'QA , X R49 5 EQ 14345 Qi S 1 7 'T 31.355 'ez Jsfxubjx 'lx ,Q . K. Aq 'S 1, HH I s .1 I F5 if W 43 if , Q -, ffzf . . X,-1' - 'Q V , V A fy . A, inf.. ,F- 45 ' A f"x A N 2 sf ., If ' c ,AM , ' A , 'Y ,4 RA iv C . A y , A' A, gi , .V ff f A, ,. J NV Z x if ,. , , ,Qing 1 " jul' "VF ! IPL ""' ""'2g'?:'fw 1L'71gJ,'l ' , J. E A uf' A -A A, ' ,f ' J va A, - AA., A A Ai! v A1 A ,. I AA W, , AA AA , , Aja., A 'AAT A A A644 ATA!ACf4.i! ' . A 35' A g 2, L Cf ,--if W ti 'if-A ' ' A V 9 - " V W l. AQ: .A h f' ' fl., '- 7 Q-AAAI' , I A 'V FJ . it , W--ff .-5 2'-11' :Fil f,-'L -"':"f'ff'f1'3-"" w""" - I - , , ' 4 J' 4 ,f f-. f , ,,- ,,,f ' ,E Af? V -- ' AJ- avy,-,V,l3 ,, A in 11 1 .--:J---A ,-5 H A ' 'NJ j F. " A I, , ' ' ATA' ,I 2 A L4 AA! A 1 ,Z ' 7 A - wi , . f .. 4',f,A,,v,f1 'jf "' K' A' "" I" ' ' I ,sf A i ' ,- .foo -- '11 -1' 'Aj f ,A ,M ' ,J -112 ' ' 1 ff? .fx 4 Q, - ,V , Jil, + -Q M , ff V ' f l ""t rj N! , , 'V X - 'L 4 5 . .CT I 1 'LIN is P: 4 f '1 k V - ,Q f, -. ,e 4.1 1'Z.f-,.r,w:- 5' ' L '61 if A 41,4 2 A , ,AA f r f AMA , V A 1 Alf 1 H AF. 'f A A i an ,, v f Af Y n Q ' ' f ' V' A' I . nf if f,-"1 Afilgf ' .vu .1 1 , u ,.. ,,.. gf-1' ' ' 1, 5 f " A2 " " f"'-,A gf ' " I A A JV' J 92, ' ,AA x 5. ,J f- ll, V if E! f' a. 1 Ji A .2 Lf ff., ,fjffv AA V I A ,A I t- A M A A 1' AA . ., if WA A A A If A V A gunz. ,v' eral, . V Ak . , . A AA':fA:f.f,.AvJ5?5i, , AA . ,Q I. ,' , 2-nf Q. . .N K E ff W, . - ,Ax J, A' , , - ,. . ,NJ .A if .JA AAAI' if: , A :AAA , AA 1 . J' . A V Yr' mf.-. .wff A ,AA Q K A A4 .3 ' f ff. 1. ,f"f'L f 'ty -f f .f , f' A .f f J. f f,.n ,4 A, f ' A . .AAA vm AAEAAAAAV , - 5 V 1, 1" ix 43 ,- . J I.-5' ,fi V xi . gy 'f' ' 1'-' f ' .v A . -1 f M - fm-x . L7 2? fy xx r ' 'J X J' A f - ' XT H , f V 1 Y if W . f - 1-5-' f E5 67 I , cj 17 "T , A - ' ' , A ? '.L7AAAAk,. Li V Y . . 1, ra s 1 M ,. , 1 f R ' J U' - n ' ' ' 1 , 1 X ', FRN V ' A I , , X' J , Q3 +3 , A A f ax AV , A . A ,J A , ' A, -N Y . I' QA , ' , , , 5 , .A AA N V L, .. 1' ' ? +2 -f 3' N fix A .- ' ,,. ' 5 . 1,3 " X 1, Sz, X Q ,ff . Y , 'A A 3 up Il.-A .4 ' - ' Z X 'Q ' ' X t my A ' x J , '-4 .- ' v " - - . s..T:AAAAA ,AAAAA1 Av mx, , ,F A . A AAArtY...,xA . RA , 41' - A -V 55' J A' " fx "W" E A PA .4 A 'A-QQAAAAAA -A A x A 5 1- a Y . ,Au A EAA A K, Y , ., Ag 2 A -QA Nt... f-- li' x9,f,4vz if-f-.of ffafyidff-A"-' I fm ,ff ,Q-M174 0 .J.,a6'fU ui ,ur ij: W w a' J pleage glance fo flue 9 - L. ' k' A . . X t Q' 1 ' T-of 2, -Q ' , ff - - , - , dl ,,' 7 U! , .05 ', . If I 'I , , . A x ff," A ' ,,,. rv- , K , 4,5 7 ..... : . ' , ', . , -::::- , , "- I , . iv - 1 ' , ' gig .,, .-. fi - il .,., - l .... . . . -t lm-. . P ---. 1-l-- Y , --1 in , J -hi 1-- , --- J-. I --- -r- -lx T--911 in e 1.-1- :55 -----i il: ,..- 1-ii , ...-ii -Ifiu . l -- p Z G . . . H x e ccafcon n . XI III I 1I x XIII .I'3'11III I1 III I If I I I IIYXII .VXI NIIVI N' III HI I NIHI II FUI I I III 'NBII " l II HI I ' I I I I' " A I I X f X I I 4' I 1 I I " I 3 ,S I ' f , , . , . X' , 44 ' "f3f4V'J X - f K4 5 X H ' Hx f Irv an Y, 1' X XXI Qffzsf 0114. :T -f'f LQQ' 1 1 , ". , 9-ff"'!' 'l. .,1f1,'.:'-"l'41'1: 1 ALTERRA-OU R HOME Q WITHIN ITS WALLS IURKS FNIDLESS I OPPORTUNITY FOR IVI RY STUDENT N 5 OUTSIDI' ITS PORTXIS SL,CCI:SSI3UI. TS I Q2 ACHII X I-VIIANT IOR FXI RY GRADUATE wi. S - I 'lk wx fl Ek TX I T ew? 2 F53 HERE 'N 'fide 4355? tmmmusw X ' Q X 1. STUDENT couNcl.5,,.,,., C. l'l!'XI IiULL'fJ. HuIlingcr: C. XX'immur: LC Allred: .I. Chivers: C. Cxmphullz O. Ncumwr: l . XViscu111Iw: Y 'If XVC-fullcj. .Swusrwd Run'--IQ. Hullingcr: I.. Inbrum: ID. Davis: NV. IBJIIIICVI II Crumlmz ID. O Nvil: IB. Murrili, STUDENT BODY OFFICERS an ,az-X Q' -'ff' CURISII Nl CXIII I4 CIHXY YVIXIXII R III I XIX XVUH11 IN If I' lr I 51-I rfluru lfrmu If 1: nu' ' .w1..wv1 lfh' IIIHIIILU 5 'W' lW'5P?'s:3sn1:f- if I scnuooi. soNG XVith achievements of glory. we herald the story Of a school that is ranking Afl, ln the scholarship game. she is building for tame I And on the track she'll not be otitdone. livery youth strong and fleet. every maiden so sweet XVe'll sing her praises without alloy. So with a hip. hip. hurrayf Comle let us cheer while we may: Until the hills echo back with joy. , tffhorusr Alterra High School. our dear Alma Mater. 'Tis you we honor with deed and with song As ever onward we go we are loyal. XVhile mirth and gladness pervade our happy throng. Rahf Rahf We see the sunrise of hope on the hilltops, Vv'e'll gain a vision expansive like the plains. And on through lite as we go, By our deeds we will show. We are honoring thy fair name. Lf xy X. VV fffyjfjkg If KZ!!! if Mfr fig! ff wg pf 4 iblcgfbum 1 fm ,fy f fix J 6- JJ J 'KY 2 iz WN X Q f 'S QW .. A H riff 3 -F X lg X X 2 QRS-G 9 fo fl: gf gfana CQ -X jx? N9 EA N j F : X X xxx xx Q XX X xx' WW 5 4 0 ll w L 'f gt. K X xxxx KX f ',X Q ,X X X xx - XX 'XXX WMI I Qpfw S 'Y xii xxx X x XX x X." G X ' K !. vN ,if,rslA C.,-W X sf 'ix Nl X XX. N . if' Whjx y , ii . f - ' .. X 5 Ky - 0, In 1 will ' LY? lk Tw, X X f xf Q. f :M 'Q -Nu if f My 'R I X 1 Wm , 75 I Sjiixgkyxlx .N , I I ' X X A. Wx I I . S- ky we W 1 ff if X ' M V xvbw. Qrx,i.:ilNN2.x!sT1W Qi Q I '6 , H .-.SJ - g It S1 , A 5 --A - -. k - MW! ,E f XM-.V vw. T l- X X X cgi X . lg. , N, ,f -my ' W 46T . f 'lf ,N X. N"" V 'E' I . . f 2 ,A RK YQ X A Q fx gg I X JFQX rg? Fri V ,swf ,X Q V I A Qr I - A 0 606-D SENIOR WILL I I 0 Antltrs 1 m grand pptrl 1b1l1t1ts to I 1ortx I Ol l,I I In 'nrnt fvxill Tlx I5 to'Ralpfh O Ntil I l11111or,B0tts xx1ll7afl'l tht ltnoxxltdgt I haxt q 1rtd 111 Phxs Itl t l l hrothtr so Xlnt t m1x lot tht star 1tl1ltte t has alwax"s xx IHILCI to bt lH1l C fLlITlb xxill my fitxx bull-dog hair stxlt to Urstl Allrtd I Ptayl Iishtrygxill mx tooltiug 1b1l1t1ts to Xliss Crttr I Xltrlt Fishtr xxill mx..shorthand book to somt ont xx ho xx1ll gtl mort out ot ll tl1an haxt Rhta Hlsltm xx1Il mx grnt stort ot ltnoxxltdgt to mx littlt s1sttr X ilatt Bolton xx1ll mx 1h1l1tx ot tatthmg a mm and holdmg ITIITI to lol1 Xlourtx Itrr1s H1rr1son xx1II mx txttlltnt tondutt on tht I IIDOITII bus toR11tI Botlilx Dtnms H1rxtx xx1ll mx 1b1l1tx to bt 111 txptrt foot r1ttr to Vl1xI 'Xlullms XXltston H1m1lttr vx1ll mx mmlx grovx th of btard to K1x XX'1nn ustitt xx1ll mx xx 1x ol gttting 1lor1g xx1tl1 mx ttuhtrs to somt ot thost 11r1l11t Irtsh1ts I tnlortl Ix1tthtn vxill mx xx 1xx h11r and pink fingtrn11lsto1nxont xx ho xx 1111s thtm tlxx 1rd Mtlxovxtn xx1II mx su ttss IS I1 gfkll flirt to I rold XXIISLOINIWL 1111 lVItKtt h1xt11t IIIXIIUITIQ to xx1ll Im saxmg 1Il mx btlongings lor 'Nl1t1on1 Dtltnst I Bl1111t IVlorr1Il will mx futurt larm to Jtss Irtnt Morrill will 1ll mx old ttst paptrs to Clto Campbtll R1lph Morrill will lhtlm1 to mx older brother I btlitxt ht ll bt mort 1blt to han t t r 11t Ntumtxtr xx1l mx nxoplitmt to somtt t t XA IO 111 m ltt Tllll 1 t O Nt1l vx nt mc 1 1 I x Hubtr '1 11t I I I st mtl 1ll mx posstss1o11sto M C h11111tx IJLIIIUILI xxill mx Llllfllllllg mmntrs to Dt Igftlllgll XIOYINID Rogtrs xxill mx small anltl-Is to mx btst g1rI lr1t11tI 'Nltltltm Rtxnoltls xx1ll fXrlo1 to tht first man who vx1ll haxt htr lolm S1r1s xxill mx pos1t1o11 IS Ir s1tltr1t ot tht Bull D11rh1m C lub to Xlr bartiintr I tl111l Smith xx1lI mx Inshlul d1spos1t1o11 to Lunitt I slttlson Dun Qtssions vx1ll mx mttrtst IH tht Frtshit glrls txttpt ont to Stanltx Hoopts XIttl1 XX 1Ilttr vx1ll mx pop11l1r1tx to I 1ll1 Knight lhtlm1 Xlxloolltx xx1Il mx stnior rmg to I-loract XIIOIFIII lor 1 CIIJITIOFICI I 1X trn XXttlts xx1Il tht lro11tst1t on I 1X on s bus to X td1 Hoopts 1 C 1ItIxxtll mx rttl h11rtoItIxtI1t Xl1rs1 IIIUIIQI' 1 TIXX l11tI hors xx hip to tht ntxt slutltnt no prtsttltnt rtlt XX1lso11 ll tt s umtt xx tm t 1 tt I1 XX 1g11tr xx1ll mx hnght rttl slft1rt to tl1t hightst hitttr ttl XX x 1sltttt xx1ll pt F17 tt J I o S1r1l1 N11 hts xx1ll tht lox ot mx tt1thtrs to M1ltlrtd Xfltlxoxxtn 8 lh fllltrrlun . 1, S ' A Q 4 A X :, 1 , ,I , ' . Q ,r , .ff 1 - 4 ' f, ' -.1 I- l 4 - I Q Q .,f ' 'lv j I ity xv -.911 P ll xt: A -I In -I ,,s1 x . Ig. . Q t XI I ' 1 , I 1 ' , ' ,7 f I . , 'Q . . . 1' ,, 1 - " ' "Q-Zhu ' 1 . o mx' 111 t' ' x 'I I ' K , ' - I I 'A Y I . L it A ,I - xy . fk , , ' Q L' ,' . I , , I' , I ' ' I IQ I . Y1,xx I II 1 I . I . I' I, 'k. 'L 'C I ,' v . f-1 1 - - , dl ' L- , ' Iv' I. Iiva .I I' V I' 'I j ' ' ' I 1' ' 'I ' -I' I' - I 'ltx' III hc. I. I'mill Ncilson, will .IIIIICIS littlt' sistur to somc other luclxx' 111.111, I. O1'lV ' 'Al ' ' ' 5 'Ill' t-Is' 'I t. I1 "KX" I 413-.s. I. IUi'lx ' 'ill mx' six fcct o ' ' I tt .I'I1I1 '. I. XX. x' ' ,tl mcr, wil mx'."ll' I I I' I' arx' 'l'I1x'lor lor lilc. I, fXrtlI II " . will I' ' I' Q A' 'I I Il all, I, CflI1x' XX' 1 ', will hx' I '- ' t- fC ' ' ' I' 5 1 I tlx' - . I. Xlx' ' I' 5 , wi mx' wild hair 1 It 'mc 'ho will I 1' 't. l.Il'lI 'I '. " I' ' - - ' 'II-. I. Iyilll ' ' . " mx' xxx't'rI11l 'tht 1 oc I 1115, I, Il. I I C 'IH 'I ' 't' i I' 'I ' ' .' i ' I ' 7 " ax C.-KI lJXK'l'I,l. xx Wzxim-R If Ili XK':1.s0N lla XX'H.vXsb'l- MH NAM fit s i t fb ,vyvt - ,rug ff' f Y ., f 4 tk f wt- lf.-xtxiiia DICK CTN!-ll. Hat Lit Cteyxtistu Yvtrvltzry .. f Pr .xitit-nt l'ttt'-l'rt'.s1tIt'r7l .f IT X V A, ,' I -f, f 71 I . 4 s . X , I A I , 1 YC 1: f- f. -. 1 ,.. 4 "1 ' ' ,Z-' Vg- .f L '. r f ' 'J XSENLOQSA fr ' " rzq,,.-lflbqcf J, 1 ,'.Qa 56,3 f fav 7" -"' A XVc. Scutofs of l 42, taRc our,1l'f1st"boW and leave. with deep regret, thc halls ot our dear Alma Mater, to sock our placc in thc world. 1 f' .A , . ' Our record of acliicvcmcnts is outstanding and Qnertllat, lowur3'l:1ssnTcIywHl have diflif culty in surpassing. ' Much of our succcss wc owe to our ofliccrs: Prcsidcnt. Dick O'Ncil: Viccfprcsidcnt. lflal Crumboz Sccrctary. Way'nc Palmer: and our advisors. Mr. Clegg and Mr. Sclimictt. -XXl'RN XVLIQKS f' . CLASS 1 1.x Wft-.wifk -"' 1 1 .fg- N f'f,1VK "' l f f f I .1 p,-Jig 14-I .Lfx ,elf 5 I ,bf 5.6! f-. JH M 1 ' fl VIA A Q71 WP I. Q- .415 4-vwix fp O ...using "J-'Q '99 f fix 'TSR' ali Wl fs Y. W"-v-rf mm .sri ,ar 'KN SENIORS I I ROY .IXNIDI-RSUN I I IDA IBARNI-Y JUNIOR ISI-'I"I'S f I . .-vff, 4 ,I X If '4,.A If HAIIIIQ CRUNIBO - X f PIQARI. VISHIER MIfRI Ii VISHIER RHIIA HASIIQM VII.A'I'I2 HAR'IkI,IT I5OI,'IION IIRRIS HARRISON IDI-,NNIS IIARYIQY XVIESION HAMAKER , IZYA JUSTICIS., L I ,4' f J, ,ffl a I 1. 1' ,AI JV VJ nf' ' I If nf , .P xy! lv! I fl! V I 1 J .1 V- 1' I I' f L J ' -r'viX,, LV' f 1 V, , j' V . I ' " I.IiNI5ORD KIICQIIIFN, J IQIUXXTXRID XIcKOXVI5N IJLYNNI, IXIIIiIzI Thr fIlIvrr1'un SE NIORS BIJXINI MORRII I IRI Nli MORRII I RAI.I'H MORRII I BII,l, NIQITSOBQQ ' 1 3 , ORBIUF NIEUMYIZR w 1 1' J X I ' ,,'DrC,K' o'N121I, ' , Q ' 1 x ' ' ' N, A5 1 L. W'AYNr' PAIMIQR f '.'c1u,fwNc3Y PIZNIAOI in .,,. X! NORMAN RCXHVRS ,- Y I ' r' NI:IN.DON Pi.I:YNOI,DS ' f .IOHTJ SARIS Y 1 1 , x LUN.-XI. SMH H DPS.-KN SLSSION5 NH DA XX'.'XI,KI R 'I hv :Unrrmv THHSIA XYOOI I IX I AIDIDII 'I INIO I IIY. line lJlr'Nlilt'f'l I.'RSI1l I-Xl l.Ill.D. l'ru.x1iier7! g IURNA l5lCiI1l.OXY. Setremrtl ., X- f' ,1 .L 4 . 'K ' '1 - f - Kg .Q 4 1 ' . bww. f . , . 1, f f Q 5- m,,L ff.. r is 1 -,'rr" J U N I R , s , f ,,'1kff"1' ' I'X A As our successful school year of 1941-42 comesxto a close. .kt usfgause a mpiienyfand recall- allethe unforgettable times we have had the past year. Vwle must not ponder Tong for were is one more step to take before we reach our goal of IZ years. Vvle as Juniors feel proud t-hat we can enter into the Senior Class of Pxlterra High School so line a group. Vkle have been outstand- ing in all events-Athletics. Dramatics, Publications and all other extra curricular activities. We were aided in our march for victory by our faculty advisors. Miss Helen Demos and Mr. Max Seeley. L'RSlQl. Al.l.RliD Xl.-XRK B,-XR'I'l.lf'I"l' IIRN Bl2'l"l'S Bl2'l'H BIGIZLOW fix LORNA BIGISLOVJ Ml2I.VlN BINGHAM RUIQI. BODILY Dllli BROUGH "ZF BIAINIE C.-Xl.DXX'lEl.l. DOROTHY C,-Xl.DXVlil.l. 9644 y Cl.ll5l3ORD CHANDLER G... 4 K . box DAVIS RAYMOND DUVALI, 0147 iiuxicii i2sKt51.soN I PETRO IIORAKIS DANNY GROVI' BIERYI GURR ACIII. HASl,liM ANIZITA HARVEY wa. if N1 RAY H.-XSIIQM The fllierriun 1 'JMJZW J N IOR 0. , + I 7a?fa.6-M-f7!""" six. ff 66355 I 6 , ff7ff"'7" VT ' IIOQI 5 L f Kjf!,L,g,ug,ag,y,QcnL's1RQN I YNN IIUBVR IIUI A HL'II.lNGI1R I,II I IAN KNICJIII' JLL I.II.I.IIi KNICEIII 'fL'4l-gyyf-,0'fv,jd!'J4 "V-' J! f ywsfff bgilvvfffaf, f f BIQTH MQCONRHE ,,," ff 51444- 1, f- jul' ' 'Ay1.DRf2D MCKOWIZN f 1- " X' I 4 f. ,IQLA Moyfgmf ff? A-2 fx, fy 1 I FRANCES NIZBIZKIZR CARMA NIIZISON RAIPII O'NIIII. HIiI.I2N PIZRRY DO .. L . 910W JA .x 'SSIWIVJO M R ' 'ARY 1 , ROS. 'Ir I,UI. .IMMONS MARY TAYLOR LADDIE TIX'IO'I'HX KIQITH TODD NELSON TONAGATES I2I.ROY XVAI.KIiR HIII.IiN MAR XV.-XRBLR I ON EMMA LOL' XV.-XRDI,Ii IIROID XVISCOXIBIp .IIESSI2 XVIISON Thi- I-Ilzvrmm 'Qin 41' DUANI2 XVlN'lMliR, Vice-l'resIderIt CLEO CAMPBELL, President DPW? ,ni EDYTHE COOK. Secreluru SOPHOMORES We are the sophomores of Alterra. Our 1941-42 school year has slipped into the pastfa memory that will never fade. Remember: Our Sophomore Slide-If you went, you'll never for- get-lf you didn't, you'll always regret. Our assembly with Professor Quiz-Our spring field trip and outing. All in all a jolly time-Outstanding, energetic are we, a good crop for l943f ri ,, X iruyiu ,f ' 1 - '14-.li ,I f ' ,qwuqr Wa-VN' GEORGE AIIREI3 RAY BETTS AFTON BINGHAM VAHI. BOIJILY TOM STANTON RHEA BRACKEN GLENN BRIGHTON WAIVE BURTON VIRGINIA CoI.'I'HoRI2Ii cI.I5o CAIvIPI3EI.I. Eoyrma coox fbi fr JUANITA DANII5I.s ii: mi wr Mrrfirf' A . "',- . . 2 - Ll . E Pl-llLLlP DAY HUGH DEAN HOWARD DEAN LORNA DEAN GLADYS FISHER The Alterrian V . . Z. M., . I H f X... H ivwmwe SOPHOMORES LESTIER CBAGON 'IRHIEORA GLINIQS DONNA CIROVI2 CLIIITON HACKVORD ORA HAMAKIIR MARY HI2LIiN HARRIS CHARLIZS HIYNDRICKS JACK JIZNKINS GORDON JOHNSON IOVA JORGIZNSEN ROY LABRUM 1 KATHERINE I,AROSIi ,,'X.'I . ' f . 1 ':, f ' I ,I I 4 . MARTHA .IUSTICIQ t , ' ' NORMAN LONG , - VHDAA MCREE f , l VERDA Mcmfn ' ' ' f", "1 . '. ,., ., 'GI:ENN MURDOCK I ALFRED PARRIITTTI2 BOYDE PEAY I I 1,bI,A PENPOID x b X THORA PICKUP wi BERTHA SHAVANAUGH J' MARY SHAVANAUGH REMII-.DA. 'I'RU.Jll.I.Ow CHARLIES VVAHLQUIST - PRED XVAHLQUIST ' lI11,A RAI2 XVILSON 'xy LA RUF XVILSON 5 Q1 VFRNA XVILSON DUANIE XVINIMIYR RALPH XVINN DORIS YOUNG The Alterrzur' X N Y s 1 if " O - , f 'f fy 4 3 5 RHI..-X i1t'is1111,Q .'5iAf0I'4IY'U - ,HQNNS CHQVERS. President - - M X a x .' B . 'N' Q VEKN Bfowtiwfvfttl l,ft'x!iLfK'V7I F. Q I I ' ' .. x X . 1 , . - ' v 'A' xr - -R f. . . B fyx r K it 2 .M 1 yy fp!! ,. A ,Y 1 yf iiwi WJURESHMEN Md f Fr ,sffie ?LA'ss They haw proved that they are not entirely Orem as Grass for i, 1' I 13 ,' ' V I ,ff'fVi'f2 Qjpgrk jnd vitality of the school activities during the year has centered X 0 ' I I ,ff .pj hefrffass, ayeffzige igh as a group. One must admit they have possibilities. Heres to a suc- . A I X f if f , ,fl-,B cessfu1jgpIxomore.year You be sure and be here. If I CARMA ALLRED MARK ANGUS BEVERLY BAIN I.OI,A BOLTON IfIZRN BOVUHN BOB BROUOH JIENNIS CHIVIZRS .IASON CUTCH BIZTTY DIIAN RICHARD CURRY HOVJARD DEAN IfVIll,YN DOMGUARD ORIN DUVALI. LYNN FARNSVJORTH ROY FOSTIER IRENE HALL' ' XVINON.-X GLINPS The Alterrian FRE SHMEN MARIE HASLIQNI MARGARET XVOMACII UNA IIITCHCOCK KATIIRYN HUBITR RHEA HUBER ERROLD IIUIIINGER ELSIE MARIE .IARMAN .IAY JENKINS VELIVIA KIMBAI I, LEA MAE KITCHEN BETTY RAE LARSON ALEERD LONG EDYTH MARSHALL DELLIS MORRILI. ' MAX MORRILI. l EULA RAE MOUREY rx 'IVIAX'IL'IUiQI.'INS - 5 ARVQNA NEIAIQKVR -L ' RI5A'1'HA NIELSON 4 CLIETA NORTON A " - 'K 'FLOYD owen, ' ' .IENNIE RASIVIUSSEN ' LENES RASMIQSSEN I ARLOA REYNOLDS PHYLLIS ROXVNAN I.ARL'E SESSIONS VIO GERALD TR NI: SMITII MAX TODD L'.lII,I,O NIILDRED TXVITCHELI. ARVILLA XVAGNER Thi- .-Illurrunv BOYDE XVINN CALENDAR OF EVENTS YL Us 1 s 1131 LHJUX lllulg s L X u 11 11 lu lrs 1x11l1 1 1 . X s l 1nkl1N1L3 l 1 U 11 s X1lXl l 1 l 1 1nlllun1 X 111 x 1 1 l 111 xx lllll 1 pr1s1dl11l s 1 l 1 1 s l 1115 mr 11 lss 1111111L11S l 11ll11 111 X 11. 1 l l sl11 11 li 11l11s IX ll1 1 111 l Q 7 Q L X 4. K 1 1. L 1' UX l1111p11s 111 rl 1 1 l l 111 kk ISSL OL ' l 1. ll' 1 1l1l1l 11111 l1l1r 1 1 ll 1l 1 ponlnl 11 s 11l11sl 11l1 111 l lil s ll1l ul K5 111ll1 Ll111l111 11 1 l1l11111ll Q11 11 W LI 11115. 111111 L 3118 1 1 L 1 K1 5.211111 3 1 l 1 l 1 L 13151 Uk WU M1 XH51 If U 1 11 1 I8 ' -11111 :ar 1 ' ' 1 S11111X11'1llQ 1. 111- 'XXX' .11'l' 11.111 ll1 sl1l1l1l11 .'3l.l111. l'11s 11" .fXl111 llA11l 1.111111 ' Q' ' 1111' l K1 l11L' l1lll .111Ll 11x'XX' 1.1.'1's l111ul' .111.11l1 S1 1111-X11'111Q 4. CQl.1s l1f11ll'1's 1111111 uluclull ll1l.1x' X' ' .111 I111'1l1l'l1 .1l1l1l1l 111 11' ' ll'.1ll' ' .1rl'll1gl11l1l' 118 1l11'l1l1f.,l7 1111- l'l 1111111' 1'l'.11' S11'l1X11S11Q 51. '1l1l1.1x' 1'.1s '1i1'1'111' 13.11 "'. So '1 XX'1"11j.1"' XX'l1 1'111l11'l'l1 111' 111'l15r.1111 vcrv 111l1l111. 11111 wc .11sl1 11ilX' I111' H174 11" 1'1'l"111l's 1'1l1 wc .111 11.11111l1'l'111i1111.111.1l111111l111 .11 11111 C11 .'Xl'l1l.1111ll'l113. " 151111. S11V11'X11'11-14 12 Xjlll' sl11lll'111 l1l1111' vicl'-11r1's1llc11l ll'1l 118 1111K 111.111 1'111c11 .1l1 lls vcrl' 1lll'. but . l1l lvllr c.1rl's wcru llrivcn 1'lXX'.1X' '11l'11 ,l'l1L'l111.1 w.1s cl" 11 ULII' 111-w 'iccb 1 . 8111111-X1111-ll 15. S11.1lll'1 .11'1"' 11 11l1 XX'Zl911'1 i1111f41111E SU111L'O11L'X'X'11l1.'1 lx rll lricll, 111' wa l111'l'.1Il111111g1 111 '11.111g.1l' lXl.1x 111ll1 . .1111l. Nl' " I1 wc 1 ' 'l'1V 1111l1yl'll 111l' pl'1'1'l11111.111cl' l11 "ill 1 1 1 1 1 1. t'1C'.111.H S1-11'1'I-X1111-11 10. XXV 11.11 .1 Um' pl-11 J9QL'111111X' 1l1l1.1v 1WL'lAU1'l' lli 5.1 l1r ' .1w. I' ll1 11l.11' X'l'r11.11 11 11.111, ll XXHIS .1 H11l'g.1111l' W1111.1 scl11l' l1l 311 11111 . 'l11' w1l1u'1 IN S1 1111-X1111-11 17. 0111 1.1111 XX'L'1'l1 lla Rl1l1s-v'1l ll1 111.11-l-11 111 l11l' l11Ll1.l11 1D.1x' 11.1- 1'.1ll '. .1lll'1' w111'11 l'l1l1l1wl'l1 .1 fl1llS111g 1'l1l1ll1.11l g.1111l' w1ll1 1ll1l s'v'll l111 l1l1 V11 . .. '1l11l'f1.1scl1 'X'.1S 171781111 1l1scv'11's '. 'l1r. U1 111111 11 3. 1111pl1'111l1l'11.11'l111l'11l SI1X11-1Sl11ALl1lXXlX1k711k"11C1 pl.1ysll1r l1l11' '111 l7lX' 1 1.112 .11'll11' XX1111f11 wc w.1ll'11l'l1 .111 l'xl111111g g.1.11l' 11111111111 171 X' U. 11.1 S01 . l11'1 l'l1l1111.11l 21111. '1l11l'sl'l11'l' w.1s -15721 111 l.'lX'l1T l11 l 1 l111- Ol3'1l11s1 il 8. XX'1.1'q .111 111l- - .11u1.' W1. ' XXV 1'1Yf Yl-. 1.11 " dry ' 1 . f-l 111.11 . .mc OVIUIS1 14 ll U1 Ci1'l1.1l1.111 11'1l'11lls wcrl' 1.1lll .1g.1111 ll1l1.11' w1l11 .1 wry '11l'r' 1.1-1-11 1 ' f.N'.1111. 11111 sl11'l' cvl11'X'l111l' w.1s xx' 111 112 l'l1 111111115111 17. XXX' .11 11' '111 ll1 lil1l1s '1' 'll 1K1Kl.1Xl 1l1 11311111 .111l1l11l'1' lla 111.111 K. 2 ll w.1s .111 l'xl'il111g 51.1111l' l'1'l'11 11 XXIL' XX'l'1'l' ll-.1 '11 O1 111161 R 2-1. XX'l'i1'c sl'11cl111g l111r 11l11's .1XX'.1X' ll1 11.1l11l' 111 ll1l' l.1'sl lAK1111l1.111 51. 111' will 1'1.Y,U. 1111111 11l'x1 1' 1.11 C'l 11 'lll ys Nl '-. 111 111. XX'l'. 11.111 l111'11ll'l1.1l ll1lfwl111lll'1'l111l'l111l'l'rl 11111 l111 111' l1l11 gl" 511111 .111ll 1 .111ll lil-l1ll XXK11-lX11.1l1ll. wlV1l-cl1l111l111g.1 1111 x'l111 1l1r .111l1ll1l'1 111- 1.1111 g 171.0 . if lh 'I111rr11m CALEN DAR OF EVENTS 6 I I x1111111 Num WL I ODI I I DUI' S 7111 I 1 TSS S WOIISOHL 'I Sk 1110 1 'IN VI 'IS X1 1l"lILI'IIlIIlflQ.1 Vx IS KL LYKYXU C LIX 1 11111 TIS I 111 s lhcx 11 11111111 SKIIIIII 111 Q11 s11111 11111 1 1 11 1 111111 1 CITFISIIIIIS 1 s11s1h1111l 1111ls1111I11, I111 1 1 X 1 kk 1 h1 I1 1 1111n S1n11C 111s LIU Fill LXKTX 1111lx N LTFX C I1r s11111s NL XI11 If Xxfllf 1 11111111131 SZIIIIIL xx1 IIILI 11111111111 NV1 pl1x11I 11111 HYRI 1s I111I11llg,11111 xulh IXIIIHIOUI IIIL s11111 xx 1s 771 Z0 1111 Al111111111I N1 X111 1111 111xx11 11 1111s1x1 xx1 11 s111r1 111 ILIS xx ANL XI11 'S XV1 xx 1111 11111 hrsIg1111111l1h1 s11s1111 1111111gh1 II11 1111l111I1x SLIHOLUI xx S IDIIKIILSIIK 311111 71-I -Il I ISI11 1111 K1 C1l111 Vx 1lls 11111 1111 111 111111111m111,11111g11111 111 11l1x9'1. av 1 1 1111 I1 1 x CII l h111111x11 I11f1111 S x11x 111ch11 11x1 L19 11181 Nlx g11111l111Ss H11xx 1h1 11111 S 1l11 SRL 1111 72 1 won 11 xx ll x11 I11111111 111 thls s1h1111 11111 1 xou C1111 QLILQS what h1pp11111l 111d1x VI1 NV1s111111b1 and M1 S11l1x Slllgkd II111 Sllfkly 1l1d Ih11 11111l 111 r111I11 11s1h111l1 1h1x g111s111cl1 up 11n 1h1 11101111 11 11111 11111 11111 11 h1x 11r11111lx h1d XI1 Cl1gg 1x 1111111 QL 1 X1 LII 111111111 1 11s1 111111 111 Sl ns 111 LIYIS 1 b1111 x11a1111g 1111 1h111 d11sS1s I 111 LL 1 1 1 1111 XVI S11 11 B131 U11111h xx 1111111 lI'l Img, bl11l1 l11111s 1111 1h1 1111111 11 1h-.111 C 111111 1111 bow l11s g1x11h1111a ru11 for 1l1111 111111111 IBRL XR1 7X 1111 boxs pl1x11l 1 XLTX g11111l 3311111 111111gh1 but 1h1 0 s W111 1110 g1111 Vx 1 l11s1 bx 9 p111111s D1 3111111411 I 1, ' I -r. IDI- 31111111111 IZ. 'I' '1I1 .11 ---I '11 1 p -I1 :-I 1111 I1 '-rv ' ' .' ' .1n1l '.: x"ll r1'11'ix'1'1l I11' ' 111-. l3If 1IXII'1I-R I7. 'l'11l. I' 1'1' x1'.1x'c1l 11111-11'1'll 111 I1'lKCI71'Ill I yt ' ' " ' j I ' I' I 1' . 'II1'1'. IUI4 iIfFxII'1I1l1 l'I. 'l'11 I. I' thc S1'111i11.11x' 51111 1111 Ill':f 1 III I 111g1'.111l. Al' " ' 6 1 ' '1 I1' C1l1r1SI111.1s l11li1l11x's. V' s111"1'ly 1111 I 1.1 1l1l 1 . 1l1 I 1 fi I'I pl- I' I 53 .iff .IA."1- ' H. I1 . 'Y 1 ' '1 1 ". ' . by' I' 1 71 ' 'I 1 . r A ' .N ' '1,' .. ' 1 1 , .IAQ "ll, AI11 . I "lt R "lt "II . Z7fl8 1 Y1 I' it '.1i1. R1111s1'x'1'l1. xx'1'll I11'111 y1111 111'xI 1i1111'. XVc h11p1'f '11, K ' 2 ' - . ,- ' f f f- ff '., 'fC If1Q11111'.1111' IE. OI T OIT S -I 1 1111I111I1y I51il. 3 . H - -11111. E11 I' '. ' 11 '1 ,1 , 1 I' ' f 'I Hy. FIEI ' - . Vx"ll, l ' d' 'I .1 "ll 1 1' ' ', I "1? B11 lai .I1111 I 'I I' I1c'1"'. 'I' Q I' . . . ,' ' '-l. I5IfISI JAI1 ' 26. Ha " x'1 "'l h .- 1 ' I' -I ' I ' fl J Iavc '1 " ' -' ni' l' x'1111 will 11i'- 'l1s'lx' I' 1 'll "lx 'S ' '1 iii" 1' 1' 'f 1- 11 f f -. I - I5: '-'. ' 1 . '1 I' ' 1 - ' 1 dd ' ' 5 yu ' ' 1 ' I 19 A. 4 .- Vw, 2 X Q ' i 3 4 ,fig-, rg E' Q w.W r Q 73 if '41- 1 'KE Y' .Ax gx!! H ig Q fps , x , 5 ' mf FE "giif'P1'?iK 1' V auf ww .. ww W -5 fs.. 1 Mfr, AN. x., X ' ,w ,YQ X .-7 gni 6-A lu-Q, u -, fe 1 -i 4f.1' , ,s ,iff ft? X ,4,ff,?""' f Y LL M212 54555 '11 S , :aa- 46 S KIM, 9-Q . 5 ' f 1 . K 1 I 4 X 1 1 'E Q K -mu F, ff 2 J 3, i 41 QD1,4fJQy,l4ffJ f1f,,,A,,,,,,4,,JdQJ dawg Jwmdwzf Z AQQ fl 1 'N I1 .Y Lf! gt. ,W 1 WP 1111 ',o Q 5 X . 1-all -h X if A gag 2 af on 14910151 e rr f ' Q I f' f I X A '- -N f J , 1 E ' - V fy 'W ,J - , ,f i,c,ar,44i A fkf If Q fm. . 1 , 1 ,. . . ' ' 'T ' - 1 " '-2, 51 "' I' P A' ,'x,ff'Ql4'f tif".- .j an f 1 GT 1-fp X1 'Q ,,1 -x Q K9 5. QQ ...ifggg T1 ,ex W1,.'f ?:-1 7 , ff- , I ' , :." 1 1-j 1 mf TY 1 f' :rf f- f - 'tl 3 X X f ji x 'VI Q Y: N Huw 3 if 11, X Q! X ' Sx 1 K 0 XX y? L ,K 1 ,, X . 1 1 1 - " Q f f ...- w' 5 ' , 211 f . EL 8 I4 L 'i-'iff' X 'fy xx --gg 1 J 11 1 11 - 1 1 W . 1 1, N15 .1 E 5---hw I 1 X . ' J f K - 11 .X x Q . . . . N - One 72 1 Q . 1 I 5 1 l V 4, ' M ,,"' rf- I- AV! l I . 1 r x V X ' r V ' f x 0 X' 1 f r' A C K A f 'f ,N Q x f K ' ' - ' ff, r f ' f' X 2 ,. YEARBOOK STAFF Editor Beth Mcflonkie Business Manager June Huber Associate Business Manager Eula Hullinger Activity Recorder Erold Vs'iscornbe Snapshots . Pearl Fisher Salesmen: l.orna Ross. Aneita Harvey. Veda McKee. l.orna Houston. Ursel Allred. Dean Sessions. 'l'he yearbook stafl' has worked very hard this year in order to make this yearbook a success. XVe wish to thank Mr. Kimball and Nlrs. Caldwell for the help that they have given us to complete this publication. The fllterrzun xx . . , St f' ix i X x x ' X X i x Q, x g i Ki X I 9 Q x A t H e if X 2 Ni it t 5 it Y . 'C X 5 Sr 9 . X ' H K E . it TI-QIE SPARTAN X , ,X ', Editor Rhea I-Iaslem Associate Editor Erold XViscombe Features Elda Barney Business Manager Duane XVimmer Sports Dick O'Neil Music Ursel Allred XVQ. the Spartan Staff, wish to thank the students of Alterra who have helped us put out our editions. and made this paper a real success. Iihe fillrrrzurv .7 I in .ff Y 4 , m.,,,,E if 2 , , 9 1 4 4 ,' Y 8 f 1 Q QM ' .1 ff w f A .1 'gf , 2, A 1-. 121 -' H if if "Z 2"S.y2'4 4 iff Q5 A 5 ,fy V ,5 " 3 Q M ,Z f 1 . I "V1 U K L Y M M' I . l , A gl 9 1 0' 4 is 4 1 I4 if nge 224 'K il' li. :iz x ' E113 i ' f 4 J., x ' K ' L' A: 5 gsm -f . S, W ff ,f A g A x m ,Q , , 1 , I R- :,- V, Q ' 1 Q X ' W, in x lug A ,,Xf.X , , X3 CEQOL QM QSM fi"mzzyHiM5bx X I- .' I, - Q QE isiim N X 9 " 'Xf is is if QQ ,' P f A GLEE CLUB Q, SZ if KX I L -x. igzr AKPK HOME EC. CLUB The aim of our club this year is to inspire and teach home- making. to develop personality, leadership, initiative, and social poise. The success of the club this year has been a great deal due to our oflicers: President, Thelma Vvloolleyz Vice-President. Verda McKee: Secretary, Lillian Knight: and our Advisor, Miss Creer. 26 The Alierrian rlihe fllrerriuv LEADERS' CLUB The Leaders' Club has been a great success in stirring up school spirit and enthusiasm. We have added to the excitement of the basketball games by our well planned marches and cheering. Much of our success must be attributed to our oflicers: Presi- dent. Frances Nebeker. Vice-President, Carma Neilson, Secretary, Helen Perry. 27 'Nl -f-T.T""""" , ' ,f ,- A ff f f 1 ' ,, .1 Y f f , Qt ,1,f:,, fin! , T .- ,, f, Nc, ,,-rf,-J ,V , .4 f .ip l , 4 lf If 4 f' .1 ,,-y ,I ,f 4, q N' I f f f ' I I H4 , I A! ,rj . ,,-Z K k lv V. I' ff. ., P I VI, , X f f Of I' ' bg f . -1, I X .27 'K f' 9611-f,,. Y V ,Q .V - As wc look back ovur our IJJSI thrcc yctirs ol Scminary wc Gnd 1' ff' 12 f '7,4L wc arc lclt with many plunsaiit mcniorics. 14,9 4, , 1 f WE hops wc haw laid A foundation in rcligion that will lund , us to manv finc cxpcricnccs and .1 closur rclationihip with God. 2711-pf pg' ,v , .V-90111:-p ln Duqcmbcr we put on thc asscmhly program and in Xlnrch X, '1 19196 I I our Scminary. togcthcr with Rooscvults had Z1 vcry nicc party. r Q V I lhc oflicurs to whom wc owe credit for thcir splcndid work ' arc: Prceidcnt. Rucl Bodily. Vice-Prtxidcrit. l.uln Simmons .ind ,f Q Sccrctary. Vt-da Hoopus. XVQ also wislz lo thank our most highly 1" A ' . . . A , 'f 'V"A'f cstocmcd tcachcr. Xlr. Qmrdinur. tor all ihnt hc has dont' lor tis. XX t I. E Certainly apprcciatc it. MLA 28 il lu' ,'llIi'I't'lt1l' Jffv fi ,wwf Co Valedlctorlans RHFA HASI PM Th Al Popular Boy and lr vn:DA WAI KER CI AY WIWMERQTPA Pj A y WMM I I DA BARNFY Representatlve Students THEI 'VIA XVOOI I I-Y DICK O NFIL GI ' ,Q 1 I q44A elim f- i " f f' My v+ M ,w M J'1'f'3'fEf"M I ,Mi 29 DICK O'NIQIL JOHN SARIS 'ez- .w 4-,..,. IVIELVIN BINGHAIVI II RALPH O'NI2II. KEITH TODD Center RAYMOND DUVALI. I'IiTRO POR-XKIS Cenler Cf-nter Guard Guard NELSON TONIQGAHILS LIAROY ANDIQRSON LYNN LABRUM Forward ll frward Guard lfuruuarml .IAY RASINIUSSQN CLAY Vv'IIVIIVIIiR I ADDII1 'I4INIO'I'I'IY k furward ' lfnrward l"uru,1ard f T -.L ,Vf Iys. f ffl L ,J ' , . - 1 I 1 " k' A 1 . . ef v If 41' fat, 'Y '- , J, ' . lx , 'If ' ,- ' I 1 , . f I f' I Q ' 1' sf : ' , - ' , 0 I ll f - f- ' , I I ' I ' D I 1 if I Xl.-1 I We would Iikc'tc! commmicf' effeilews bn thc- finc s irit of' 8 k I P I ., I.. , I, , 1 1 l cooperationvthev have showii, Even theollgh Awe havgq bum dcfqatvd I I , I I s , sevvral times. we have also Won some' thrillizfg victories, , 1, . 4' , ' 17 ' Alterra is ccrtain'lv proudfof its basketball team. ,, f ,Liv X f , ,, f yn! fir'-vfsff ' fa ' f- J l 4 , I 7JAf'f'L" "'AA'iAv ., I A' 7 f f . ' 'N 5. X xv 7 If ,VJ 1 f 4 'RQ VV ,sf-zcf.f.f' 'V "' ' !' A , 'r xg . . 3,12 '-.,,fQ.+f 1 1 gf 4 f - L f A pf--lf! 'L' - 'XX X X f ,A .- ,X 1 s S 30 I flzuxf- S- ix I X Guard 5 The :IIterr1'ar1 Altcrra Pxltcrm Alterra .-Xlttrm Altcrm .-Xltcrm :Xltcrm .-Xlturm Al ht' .'lIft'!'I'ILll7 1' " -'Qs SECOND TISAM Q3 is' A. --.F 'Q will-ra liutk Row-.l Jenkins. G, Allred 'If Stanton. I . Klingon. Conch M. Scclcv. Mrdtllt- Rott'7N'l. Morrill K, XVinn. N. long, P. ID.1v.C1. Brrghton. C. Ala-Jggggltn. X I-'rom Rott'-A. lhrricttc, ll, Dean. G. Murdock. R. Vs'inn. Cl. Johnson. 'JI Lam. NQIILXA, . 7 ,K ,Cu 1, H'7H?Wf 1217 Little! rude 1 , -41' ,H 'fyx 'VWLC ' BASKE1WLALL '! f f av,,.U,f,2 Adffvf - , J MAIN 75 Z7 -ll 20 El l3 50 7-4 'IlgANl Altamont Roosevelt Duchcsnc Lllntah Altamont Roosevelt Duchcsne lflntaln n s Y Sq3M'ffy ' fn! ' :J U- -' 1 J fsticioxo . J' IO! '7 Alt'erra..f 5 I6 .L1f' AM' Altfrm fa s"J.',t"'l' z9l"' Altcrm P ' .,'l1 Atom ff 38 .-Xlterm 14 10 Alt Crra O 43 Altcrra Z0 33 Altcrra 20 W WK mf? f TEAM Altamont Roosevelt Duuhesne Lvintah Altamont Roosevelt Duchcsne L'1ntah 31 ,.,.u"C ' 1-"V" fl, . ffb-WMM-, 23 33 33 +5 H7 35 33 33 r ww a ,v I 1 f K is L, . W, . I , -. J --, Then' are clouds in the sky of our futarv. The one rag of llahr Can hardly he sean: Bu! wha! matter to loyal, Hqhtina Allerrrans. Xllhose aim is Io Conquer: whose mono lo win. Thu Alferrlan Fi gc Z! 7 K La C fclvefzhf ana gusfcce ofz , --' 7 ' ir. Chill i . A9 -' ---,- Qs KF T - x'-E Q 5 A 9 ..-:ji K ..,--'I q-X in , -, N , 'f ff QR ""'ff1 ,V "-iiih , ,,...?- A x 4-1111 '- x 4- ' 5 , 1 . f x ' . S ,S mu NI - 1 ' mu mn - N I I l0N1H 0 lilllll ' xu Nl'l'llS u an Nll ll or 1111 no ml 1: P xnxx sul ml la wma- nn mm- nn nun llll4NlHlRI'lllRl1llNXNllXl -ummm flu av m Fmsr nmus X XNSUH W 95,41 UINTAI-I STATE BANK K STRUNG li Xklx 56 AUIIC f Vflfllf X IHUI Llf M V M NN .' IIUN "U 5.-XY IC .-XXI If I V IIZIC. Il W TU Sill 5 If I ICICSU . BE. W I N ' FUR 'I'lIl'I FINA- . Tl f ' ' RI Q ' ' ' ' ART 4 v' - ' . V ,xx 7' 'r X Efiwflysiq 1 !k.'1 R , F I J A A . , 1 . , v C-' . ' ' ' 1 fix 5 f , ' f Y' yx . f 1 x - f J V ' V ' Qu' I , A 1 . f fl fxx L'lK X , It . ' rl ' r " nv' l I A nc I ,XML MX ' ' I , . sv r q i J My-.J . 'P .N V A."7' ,fg ix,-i'qM ' ' 0 f I S ,f,izQ?:9f? 9 s i V xr , V '. 5 , W , Y ,3wQ5..0g. 5 1' .MV 9. ' A7 J. C. Penney Company rn ll I fumplvle S101 In nm 1 onus um s 4 LUTIIINI s H 0 Is S W rg? 14 RILADY IONYILAR V ,M 1 l RTAINS LMWV INFANTS WEAR pfv0f"" uf fry IA Shop Penneys and Save IDI Y lill Uur I'nu R1 .ulv lu YY 1 .u Ile pdrtnu nt The Roosevelt Drug Ashley Valley Market PXPRYTHIYI PUR PHI- SII DPNI ul, xl 1R01 INRHLS IUI D STORM Ir L01 IxI4 Rs A I'r1-all Stork of Ylt Illllll Beep Fl! SI IIUOL SIIIIIFS IOWIIIEIF W XRII' I! Phone 300 K IIFAN AND NEXT FOINIKIN Itp lg with lr Pav less al Rooserell Drug., xffndl SFIIJPNIS AND PAIRUNS Wasatch Servrce Station UP KI IPRRA IIII II Xre Xlw ns W 1 lronn 4 ls on II ws .m.l1llu5s 08W NI Vernal Drug ' 'B' ""' Wcrnal ltah Phom 314 Jr 6 W r Ye' 1 . llilll Xt ' K. . L. . ,V W I ff, y ' - - A J- fx I I ' 'fl ' 1 1 A . lr L N f 1 f K Z 1' v h W , , Iliff! ' ' 1, 'I I l ' , ' A ' ' A O. f. I 4 v 1, I - I, f E S - lvl' tl' ' - -- -- A I -, ,l ' ' Y' 1 ' 5 . . . . v f 1 . v v 1 ' , , w 1 1 , r v ' wrw ' A J ' . . I I A- A 1 A 4 : 4 ' Y - .J f l,,t I f lilly: .A , '- Tn " 01 Y K K' 1' ICE CREAM. DRINKS AND IIANIJIES 490 Vw I-'Sl Main ' 4 'S , v r 'I ' V' -In 1 ' - . 11 . . , . . " Vg ft I .1 fl: . I ' f 1 l ff: - Q, .. Q4 - N A ,Q , .,f , ' ' . . rf - If . . al . . . " , - - I ' - ll ll! Y. . -L - ' Al ,A ' 7 - v L' X 'lil mf' K Q Y , V I ' 7 x E V 2 I - x ,MV A rx M I I I . n rw , I . H ffl: I K - L' .' I ll ' 'I I A .J dugg 1 I ' Q 1 I' . K 1 Umtah Power an Lught Company I'lllIl'IlIfN Is I our Must I' num! S1l'l7lUII rn-uull I IL 42 gf! Autrey Brothers nun olu 1 I I KSN IRIN! S IJIPI UIIXS NIIIIXIS XXII IROI'IIII's I KPN XXII IOXX Ns UIIIIIN nr 1 me nl Xnnnunu nu nt UI XI III III' Rl II KNIIINI' I I II I PI Wong C Wmg Mercanhle Company nt huh: Jffzvcgf 1441 ,rg f YUIR maui um Hollis G Hullmger A-und lrnumf Sanur I Il 0 PILP 88 mr-1 N1 It I hr llI'NIllll I Ionic to ll Vogue Theatre at N I' IIN XI r II 4 Solurl Inu: I IIIFUNIIFI .38 7 , l , A II1' I1 raclu I I.. I.'. I . .- .I . qj . . A .. . , -- I , . ' .' , f - - - me . ' ' V I I A V .' I li .D 146 , I . . . , , ,, YI' ' ' Ili RIG ' ' IIIIIC I . R4 . - - . 'lah . Fo' I - -sm-. I lah 5' . ' "' ' ufyyvvf- f f ' " I ' of - ,C Y A vg, 74 ' f '- , f ' ' .,, f , ,,.f Il'Zl Irfgu' 7 v N 1 1 I I l I 1 ' 1 'Y H Y V Y ' N 'V 1 'I 'C' 'J I 4 Y' ' f Q' ,1 , . V, , III'.I.II,II'I'I'I I, I',N I I',II I .XINNIILN I . - , - 1 ,Ak ,. ., 4 X, ,I f' 4-, '. . . Il . , Q . H N 5' , f - --f n X' - ' 1 ' 1 K ' J - 1 ' - 1 -7" ' . A 1 'M ,- e, , .I , - V ,J V ' V 1 A .' . ' I A . .9 r- f ,X -,f f ,VV A I I .1 I V II4-sl of I,Il'IllI'1'. 5, v I 1 .- ' III-sl Sound IZIIIIIIIOI' :lIlI4- Chair- Nynrnl in Wvinh-r. Ilnnl in Sl 'r II: '- - . 'lah z I' ' -' - ' r 1 0 'III' :III .x 4 A v UAW if Roosaveu STA MJ BANK M RUOSFWPLF UTAH UR! AINITED I0 SFRNL lllh IIN!-Slllllx MRl1LlllR-il UND IOWIMFIH lAl IVIERILSIS Ol- IHIH lOMMl N111 Member 0 the Pellvral IJPIIOSU ln.suranre l orporatlon wi:-Q svunss BE vim xolf IN wnuu LR QLETE ITXT0 LST OF yum ABIIITX ,X x xc X IX BRNK of VERNAL lb 411 rr Qi gg ,, . , , . . 66 ' r ' .7 Q " :'.A: :f."1.. AJ ' xi KL? ' I , W I X g L Q J 2 L5 -,Q J J s X -5' TY- Tv " .Q ix '73 K . l kk X Q yOU- TOQDO, BE EXACT, AND COM- - F T ,. if X XX 'QNX 'r X' 1-. Y N , Y Q ui :-N J X Ex , . 'xl -X Q N fm xy ' ex xklh 1 MX X XX Q x H f-R ' X . . I x gf f X W X ' I .J 3 f S? 17 Q X3 1:f y N'5 +2 ,, Q , 3 x fx. 1 X , x H X, ' S Q Q IN . x Q .T . X ML vs? X I M v, r fu. LESLIE ASHTON :Sv SONS IRKNPRIILS Nll' ATS PRFSH l'RlllS XND Nl-1 I IXISIPS ll0l I' llulns IH I'r0sl1 ll holvsonw l omlllmn mul Ill Season URN GUUIJN Rlf UH IU NX I' KH SHOPS UPN S l'UR'NlSlllNl S llI'0lllLf Tlll PIOIIPC 1 Ill t1tul1o11 V here Y ou W lll Find lu 1l1ts Nl: rc ll llllll 0 Pru 1 d Rlght LESLIE ASHTON 6' SONS RUUNIWPII 7 'S IHULD APPLIANCI-IS AND FLUUR CUYICRINGS Pi .V X .S . I i 5 . . lt 1 ' -' l I ' 1 ' ' - ' liS'l'Al!l,lSllliD l9l3 - S " T1 17 -'.1.fZj -C" Q 4 'fi' "4'A "ff f,' I f' h' ' Q, J ,, f. lfomplimvnting I ' 'N' 'l "A ' " " Allvrrn High Svlmol L The Roosevelt Standard The Utopia Theatre The Roosevelt Theatre Home Lumber Company Irv I0 Tlnloth Mgr f ROFERIEQ BUILDINI MATERIAL HARDW ARE FAQ OIL Phone I1 Roosewelt Utah .', J, . ,. Y !f,, .1 I , 1 1 f lf . 'T' f'.!',,Y.ff T T I Cash Meat Market P WIIBINS at sows I 1 A SP1 RE. Roosew elt Utah For Z6 we urs FIIURNIL S S I UDIO has heen gnmg people of the Ilmtlh Basin unlnterrupteql Photographic qerwue Wholl ou thunk of plrturf' ant the 1 I tort- of INHIII 4 rn ll I' R r all Sluflln opcn on dl md Sltur av rr nal .xlwl I 1 W e thank you for all wour patronage Thorne Do Your Trailing ln We rn ll QAVE AT Gamble s The Friendly Storv Greater Surress to an Already Sur-ross ul Srhool W 0 Appreciate Your Patronage Alterra Mercantlle The rllterrrun 41 1 . . f f , I I . ls A L Y s' sq . Q. . I ' - I 5 P' l fs - ,4 Q E Q , . 4 - , 1 , f p ' - . U f Y Q ' K . A L K . . I . L x 7. ' O I y s , . f ' ' ' ' ' 4 . .,. o .my kmrl thunk of TIIORNE V JOSEPH A. PARENI ' I -us s -z'v-s D f' 0. ' ha- 1 on-x - .' 'c - Tut-A sys 1 fa rl' , s. V f - - ' ' f. ' ' 'ifh0N'l. ' L X ' - bk, w W T . ..f . v. u, . . l E . Qz. . ,.f .X Hulsh s Drug Store R001-4 sc It I lah III'INII'lNIIIIiII IS XYIIICN YIII' WANI' IIIE IIREANI Roosevelt Ice Cream Shop Ilu I Iilrtvlur 'Wins r u IX I r S L Sather I'XPI'RI NN MII II RI' PAIRINI N 1 rn al Ulfah RFI IAIRI I I IIFDIT ,IFW PI FII Dmnlond N Drank Larson Bros Beverages Rvfrfrilnng mil Health IDIIIIIIIIIL I IN I All IINSIN Sam G Weiss I YIIBII SIIlIII'S I ll? 1 SPX? Jw -fu' lmnl RQIJSW4: frail Mrk Iuyaf I r AKFS or RADIOQ Roosex ell I Vtah Pickup Mercantrle Umtah Abstract IIRX IIDODS I ROI FRIILS HARDY ARIL I AS AND 0II ,rf 'F'N VW" X R md :Ir It Utah fi Ly J W ernal Ut lh ABGTRAI TS l'I ll INSURANI I4 -Irr ' I :Uv ' ' . . 2 :gv II Inu XHZIII'IlI'h SIPZIITI' I,l'llh ' ' Lt . I 'I ' If AA I ' A J ' A I dull urizm vflvrs ' Z Q c .CZ , R005 'lt. Utah '. s .'iIvm-rwar K " 'fp ' I ' If , 1, I J ,Ar I 1 ,-1 I " 'r I jf' a er, e L, 'f X I I 'op. . 2 - . . 7 me , l,lSIl"lbllII'II Through 7 I R Ihr- ' , ' .X O I Q' I-A -' "K ' Co fi" fu- -S a 2 x Y V H 3 I ' -Y I , ' . 1 . N' X ' 1, " ' 3 - Q3 4 ' ., Q . I J , 1 3 A , , , ,J . w - . I pre .fare A ,ings 4314, ' .. '. Y, N Sill 1 p:IIy IIPZISIDIHIIDII' I' vu. 1 HI ,JA -- , 7 I 1' " -. . - ,,-f I K - 1 1 - , ' . , , ,sr J ,I Q .I Q ,, ,X . - f ' I ' I x42 The ,I nr- f A Personal Message from YourJ C Pennqf Store I 1RE1IIENIIIms rmi ues IIIEAIJ UF uw III IW K II rII'I I II If r 'Num III Is lrllllll llll Ill I of IlII Ifillllllflllll -IIIlI llll IIl II ll nu I ll IMI I I II III IIII I III pn! Illlll llll prI Irwlllg of Allltrll I Wllll Nl IIIIPQ pn! IIIIII IlII lllllllllllg of Il III rIIlIrII III IlII IIlIl wan-I of IlIrIfI I ll ll Is I III rl ru I I III g ll llll 1 fl 1 Q 1 W If if 1 I Il IIIII l"llDlIlI0ll low IrIl IIII 'llIrIfI IIIII N Hlllg I f IlII Il IIIIIII I In II I qlllll I III mm rIIIII Ollg I xpI rII IIII ull ll lllflfl I IlIIIII rIfI I lung IIIM III IlII III I IIIII DIIIV I II III IrII I YY lu ll II I1 gillirll rllll Ir Ir I III I IIIrI III IKIIIIIIHFII' willllllllg Is I IlIIlII III Il III lllrl I IIII :Ill IrIIIIglI Il W1 r IIur ll g OMII rII ll IIIIIIII II lII II gllllllllg llrllll IplI llll N ll IIUY W Il' I ll Ill ll'l lllll I I' M Wtlll I Mlll 1 l'll'l0l.l I0 ll' Ill' YOU JM!! l il P E N N E Y S RoosEvELT STORE omIIInI who I In glu sou wh II V0ll w Int vlun Vllll want II mIl III It 1'-IlN1llllW IIII nw Iorrut lllllrll I f' hon anIl III 000 Nth Wlntor 0Il fur your flrm fqlllp I ment cl trucks Inu tors n PWPl'Vllllllg f I W Ja My L, Imxour 'Ilan IOLRIII IILIIJAIJ T C, ,U J' f LLoYns CHEVROIQgflj,Q PAMWJZIJ ' Lloul Lahrum ll Q fl My 0110 128 I I V ff V RIIIIsI2IEL'E.JllQJAR'fXl yy 'gf 'ZX The :llurmm R , ,1 . W ' Y A . K, ' f x , ' Y N I I I 1. K V h 1 ' 'l' lzuwn-'z'sz 'II ..... ' '.' 1 ' '. "I s- - - - s' I -I Y ls ' f J I' s. wI- I sl learn I gain I ' rk lmrl :ml I l' I- s' plj- ' - -s- I' ' I 4 .Hi V3 -. . ' . ' ' 'i . . ' I I,' unl savi gs Ill: I-r- IlII- gr ' Il l- :II ln- - inning IIf Illis - - ll'j'. ' W' - - -l lllul Ill ' I,1'lIIl -y lllllllllilllf' is lH'l'llll1ll'l' WI-ll I-quipp 'l I nmk - il s lllSlilll- 'l' ' 4 I':l ' I ' ' I - ' ' I fa ' s I - I ' -lII-'I sv Iln- l'- III -I I - H ll yk sf l -- I ' 'sallz I. V . 'l'lI ' 'S lllll ' ' ' - l'I- Ivh' ll li .'-il is Iur sl I'lI ' 1 l'. V' ' ll ' -YJ I,l'IlIH'f llll5llll'h5 was f0lllllll'll.. iII l902. lIzIrIl wIIrlI.. lung hours illlil sp:IrIIIn living M'l'l'l' Il- - -I -.UI l'sl'l-s -' '- --, ' , 'as -'-I - " 'f. I l Il II' .Wu s. as l lSlll1'SS has r ' . Ill 'f las ' -lll1'll I - ur All 's ll 'ans Ilzl ' 'Il1'Il Il ift I nIl suvi gs IIII-I llll - la WI- . it :ill pay , . 'I " suv- p ' ' s l ll: s f ,' . 'l 'zfs II slug first all 7 f l O N I " ' . . . Cz 1 'Va -' -1 . ' " "1- o J flf s .WV 1 A I' 1 ' ' - I fa -.H - - - - I - I I o ' ' - ' , lA l K J! If I M, J! ' . IJ V l I9 l Nl' ,JV lsy , ll ' N U ew I I I 1 I 1 I V' O K , . ' v l f . v I , v , J v LN lj v l r , 1 ,-, T I , A , A I y X 1 , , l A i ' V I ll 'f l l 5 I' BJ ' I1 ' 'J X I K ' If . I - ' ' , - . -f Q! I ' f . - f' Q o f fl , f f V M t I I J' 34 fl I f y X aLl ' ' -J l I X K V 'i ll 'xx D! , ' 'en fp- - 1 QD' A. Aqw-fiivf' 'm..,g. .Q f , this v A ' X . -A ff? . ' 7E , ., " ' ' -35' 925 V. ...f- , 1 ,.' .' Y 1 A- , . . 4 Q , V -01' x, 2- . u Afwv ,,'Q,,,,-iff , 'A 7 , ,-.,f ,al . i Ml L: ,,ze...,,,v1?',,-'fl Q , mf X x Y , V l 4,4 ...H ,.., I , , ., L .fb , 1. -- .. , I . S. Lux.. , 4 E H - f ..,- ,pm 1 ff 'W-9 , Q' I I , A .W 5 L J .Al W Ik N V M ,T ix Y J .I F ' , - .li m,. ' , ' , 5 r - -- - '- 1- K J l f J , .1 I- ,HJ , ' 4,5f',.u....v-A W.: V 4' " , V ,L A- 3 W i I. if 9 A NL. ,uf P if, ..- . N 1, M 'Y MM: ,s,.dqW,,6g' sr.. T.. if , ,A , - li f, 51,335 iw- 4, 9 , . W ,.:'l.q j - I' '-gif, -5, Z 4 V ,. ., - ,J "', -' ,, AN . Q .4 - ' , I . .K N M 1, Q., 1 ,f 4 1 ., 4 N, fu, .g14,.2.A.:.+g .,5!,,-g, V5 A W ,, J. j, Y, 5,1 A 1- Q , ? M, N ,J Q , ' 3 "L ' -v ,- '1-'wvii-I "JI Iv , . . A ' '1' -' ' " -v. -' .1- '. ', , - "H 11 N 1 , - I ,- if., 4 , 1 ," , ' 4 v N 4 h - - AL 3 A W x I ,I ta? 4. NJN.. Mn, .,f-In-hjvi, 4 Jig f 'Jr V Ef...g 3, i N, yi ,- A I .f Y ' - I. A ALJYQI 'AJ-L' V ,. 8- , lqgibffif-:V,.!V',5J'aYwm. 415.55 ljr. 1 f ' - - " . E N 'V , 2 "' "5 ,f , -A - f F f Li f fl ' ' 1. V , . 'I A 1. .- 4 ,, -f W- w 5 4. i ' , A ' 45 F . J J- -vw 5 T A , , L 4 f , -,,,'-MJ . I , 11' .,. . . 1 . , V ,F It rf, , X . X . Vp L l, : yr if if 41 x IVF, yy K -5 V , , A 4 A N - U H , . I NX : VV' ,W kwhfl If yr 1 4 Ev. A4 gtk E: A A A N - 1 If ,,,. af! 'fy a A 5 - 1 5 A x g 1 . 1 , V A5 ?' , fp' L . i ' " , 2 ig , H . - ' 4 P - ' fl"if"" 2 f" 3' - - ' l - 1 'g 4 4, X if If . . .1 ,V x- V Q , h It J.-4 rf: , Ag A U A f 1 , v Ln' :X . N Q . 1 T J 3 'mai 'I I 'Q E In My .l ' V 1 1 - f. 5 ' ' 1 , r' Us 5 ' 3 ff V , ,e' iv I 5' - - L ' X: -. 4 " , ':' H N r Qtr xy h ,W ,V .- , I, 4. .:, f' . . 'r ' .f'x-.-- 3 2 c. H - Q 3 A J. ' - 4' , X ,,,,- 4 ., 'f ,.. lf ,g ,Q 's , iv, U , , ' Q, y S ig ' gy ff f, 24' r ,Qs " , . M ff' , 1' ip, ' :' J ' 5, ., 7 4 -, , 4 -P' - " .- ' , '-. ' K ' , f , 'I - x 0 ffx - if " ' ..,, R X K 2 , .l A h X A I, A , ,jf ,,f4,,,+ f ' 5 X ' Q "'m'3' , 'ii 'V F' 'T 14 ' w fa-fx vw i52- - 1' .L 4 sh ay . 1. - G., 'QI' L J ., nv' N ' Y M, -6 4 +. Q A ,, . ,Jg f. - A. 5 H3 - ,. . ' 1 V 3 12 - - -6 1 2 f - ' , , ' ig 1 . H " -4 N, -j r 'U ' 4 ' ' ,Q ' sf :all - X- 'V 5 3- Wh TH ' 1 P - Af f .. 2, J s 5 " ffl ' W X W 1' 1 +y it A A L! f' IQ, 4 ,gf E Us if -5. ., ' 7' I gh . , , 4 Q,-, ,4 ' ,I J ii. 4,-.I 'A 21 A ' ' - ' 7, M 5" , H X115 0 ' u' Efl ' - 'K - -- fw - 2 J : . Q E! . .'-.+ ' 1 ,. w ,mix H ' 1 ' . , 1 I V . 'W 4' - ' . FQ," Y 1. Q4 ., , v. f- X 1' 1 ' V , :A . x 1 -. ' , V' " N R ,Q 'I .' , . ' F '- ." 3 ? : - fx' ' L" EV X 1- I ' rd. 41 ' tiii - I A. V Q4 1 -W 5 :lgzj AJ .H V , if F 4 a ,Q 4, X 1, . . 15, ,, fi 5 .f 1 ' : , mi I N, , g I- 'wj' m fa ' N ' "f rg 'X' 1 Q11 1 11N R . . ,ui ix 1 V . ' ' 55 Q w 'I ' N . - 3 ' 1' is" . x ,f f E , . .1 Q . A. A 1: J ' A if X X K 1 F, .r ,Hr , Q ,. in .f ga -1 I if if X R 'iv 53 V - N .1 H ,,: A, 5 aim 3:1 A 3,35 : it , '-1 1 , riff. fi, A - A . - fy 4 , X CA ,iv ri. A- ,. , U 4 fi, fry, PM .V wif, 4 -X I-V, ' . - -L . H . 4 ,Tv A 4-1, , , - , f rn -4 ,IJ f' 11, - ?'f -. A X, . , ff , , W , ,-1? ' 1 - ip' Q 5 ' Y qw 'Q .. mf f- f ., ' r- ' . ' A aj , ' .N 4 'ff v 4 r L '. . W. ,, 1. ,V . , A -.,2. I. 4, , L4 . ., V ,V 5- 43, h V. -., R X , . , ,, ' ,' 4 , ,.,M N , 4 rv , . 1 Q ,V , w I 1 5 1 ,a ' , '- '. ' A V ' "- 'J w ,.' ' F 'Z ' X .r ' ' ' '1i'l.j, -A" . -if' " 42-I .G . 1 5-Q ' -h Q Af A . , f- I 1' uc- ' ,Y gm ,pb ,W ' . 1 ' .A .- A 4 ,- ., -v-5 My 7: fl, 4 , -' .. ., , , Nz . ., H , , - - ,-1. ,f 1 - 1 Q: .mi A-4 Q' ' - ' -1' 4 1. 4 .-.s- . 4 vw L -r ,- ' - V' 1- Y. 5 5 IQ: L! P1-Jw 'fn , F f' f, ' . ' 1 y' ' 1 r f 4,3 , , 4 ' - 1 Y a " Ar- J: . -A f. fe ff ,IT ,' -- 1 h , , ,SQ , ,I ' Q , lg , ,pi ,- , ,i .5 .5 . 3.1 . . , , - ,, . A. J' , 5 ,J H G1, Mm. H L- .4 , , - . Y 1, ' - - - - ' x - 'f M ' f ' if , .v"' - ,,-R Y 'xrfiw 4 fr' 4 I .L . 3. . Hg ' - , '- '- - 1 2 ,. ' 12 ' ,M ' ,:' , V" - f' --fx A-1 ..f'5A,q1y1 v ' f , R' .3 - f.. -, ' . ' ,,+ - 5 , .V V 1- A 'I' F., . . - W ' 5' , , ' f Yi" ' .: .V ' .. h f , f 19 . , f ,ff ' z, ,gs 4. 5 45 D - ' in A 4' 4 -1 -1 - . . we , w .- 1 1. 4 -, V gf-, I,-.5 . .- r X, I U- f Z 5 ,h , - ,K .nl 4 -fi A.. ,.- '11 V 2 . , N- ' ,. , ,v 1 N ' 1 5 V ...fw v ,Y ,NH If L i 1 1' . ,, , ' - . -1, ' U - , W M ,,-' , y'- f f " ln- ., . .i 1 V Y 1 ,I H ,V I , , 5 - 4 1, , V, ,- , . I , ,-, ,X -54. I. ' n A f A1 ,If - , ' ' " A ' 4 ' ,, ' A , Am- A + ,, k Q ' ' 'Q A ,-Q , V' . " - 1 . I I Q . N Q Vg . -. , , , 1 In , ,- K, I . .L I.. , . , e f Q ' , . V, - KX , V ,A . 9 .-je-'if ,f' .V , V' ' ' ' " 'f ,-: Q. ' ,. K' , , H ' , -, ' . ' ' 5 ' , . v ".' ,N V ' 1' ' 4' xr A. , fs ' 1 Y . 1 H - . M . ,. ff '- , . - . ' ff- lv: -, my - , 1 ' r ,- , . . A f-,f L , .-'L ,- V - :,. g an +V T: 4 'R .' 4. ' A - , ' ' -' ' .l' ' 1 f A' ' ' .fri . . Y i ' ' . ' , . k ,A ,,. ,. 4 4 , n ., ,, . ,f ,, , ,.A 5 ' V , . .,-Y xxx' 1 f A , - .- .- ,. JIM, ,. Q f .1 1 ,4 r , f M f X - . - 2 , , ' if A .V , H H: 1 - 7 ' V 1 ' ' ,, HN X ,' ' , , . - .4-a'-' . A . ,J 4' . . ' ' x.: X - . J., , 1' Y,-3 ' U45 V J' V- f . r-' I ,. . , I ' f, ' 1" ' A X-,J .g . X V If I, , ,-ff, fig . , A , ip W Q , V, 2 ! 1 U 'p A," " , , , .21 A f f f Q ' . ' 1, J ' , I J . . h X A -My Mft 0 5 55, ,-X ,lg 4 N , . 4 . - p N A - . if 535 ,- i. fy , .., . V ,. I Vx .., M as :nn f as A.. N., ,N Ns' X if -, -ow 1 +- vb... --qv? A if I Jkpw , 0'-gr U2 I C-3lfff,vJ nm, 5,4 -if-5' gif-1-45356 J' 1 V Wim-fff-W ffl J-.5-L9'T5 ff 4,3 ,gf fu fgafefyffff "M a wr' " Mg,-ffLfT'Aff Qmwmi. M- H1-'M 1-as gr -x ., .f , v f ff f , u E -4 r A 4. Q 1 fp- l .,.


Suggestions in the Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) collection:

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 28

1942, pg 28

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 17

1942, pg 17

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 6

1942, pg 6

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 46

1942, pg 46

Alterra High School - Alterrian Yearbook (Roosevelt, UT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 39

1942, pg 39

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.