Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book

 - Class of 1965

Page 1 of 42

 

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Cover
Cover



Page 6, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 7, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 11, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 15, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 9, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 13, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collectionPage 17, 1965 Edition, Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 42 of the 1965 volume:

f A 46" ,,.,f -157,1 32 Q . - V, , A . ,wg n wwf ,1 I A , ZW? ' f e ,, , gt '94-A ff":'f' nw. ' 15.1 -1 we f A f -'I'.fA A 3 gg AA Z ' .QQ "Ez: 5 .A ,V f .. 4 - -If 1 glaze' Q f' ' 3 ,.54MA f x 'A - r LM, A 'L V .QA ' fQAif,3'f'f if , , X A... , A , Q Q xg NVQ? Af A D, '71, fi IQ? fi, 1 1 F! 3- ff Aff' "fr" " ' - - . . ' f 4,1 i:'f",111 , '51f'4nf':'-l"py1U?A:f, ,d"41w4,jQ'1'ry-At-ip ww 'r, W IA., 57 w "U , g. ' "1:'v' . AAAAAAfAmffm:.JmnLu,1:Mxf2hm. L iffy: ?Hl!H9h?ff1'55b-A. i' A . . ?f Hg A31 K -1 A f A, , ,A 9 7 A 'yi W AM f A A , V f5f? 4 "AA fi KM, m',A,,f9f W Q ,Z Hffff A 135 5 y ,' ., A ""' ' V" I 2? ' Af ,'j,,L A f - P . 2244 , f , ,. A. K, -Q4 V A ,. ,fm I4 , U f va.-IA ,. if V ,I V, 'NRA' 1 5 4 A I J .m,,. Munn. A , XV' ,bmw A' 'N .A , W 2 A1 jp. . -- . Y ,,,,,,., M www? . ,V 4 55, A . -f Mifdlff' - 2 ' 7 4 f 'Y ' wiv xr :aim if " A I Q V ' f X AA A. me is ' 5 ,Aga , 7 , W 'f , .A : E .JA na, ,,!, ww Vlf- W..5i-zuylmgw kj flginixif' , - X41 ' " 'J 'FA - E af gif? f-L-' I ' Y 54.- ,ga A Q uf A A f fZfff'? fl' 1 V Aff qfggfil , 57, bfi f45,2wg?gf s , A Q ' ,174 ,sm gf A' v- . n j f, ' yi? w A 5 1 , ,-:fig s 0 fa ,Q ,f A wg" , f f ,fffjq 1- M M M62 A 1 ,,, , 1 ff 2 Wi' If 5 Quyf 151,15 MOT LIl7Cfff'wr fqf, Qfjef 0 r fs , 'S I f AA A i n if f I 5 , Q 9 U' A ' fm 1 4 I X 5, ,. ,f A ' ' ' 5 I f 4 " 5 V 4 ' if fb! Q ' f 1 f W fi Af W, Aw , ,',' " rs. ff f ,- - , J! - , J WT! 11 ' jf ,A,4,, L90!f KGSQOU f'm The Troff I aff' f Z -Q. SOUYH Pggffjji boss 47' V " 4 A, Hn, w beck uyef Wh "" 'frvnrurw1,7., ' ,po-Y 0 wa QA A wx X K5 A ia i 1' U 4, L jgiiw A A 1 , A ,ff ,, K X A I S gt A ' AX , x f A New q A. 'UQ Y h s ' . A ' if r Q ,A af ure them domes Sirzgmg obouf? 1 671 dugg af gdlfflmgpld 9 x I f X, ff qlrzifacl fclfii .gh Qjqfif: J UPL: Gommmimg L, Www 1:95 flonoz of Hom Com an at tile agange of aornrnancf aE15 many lc 5 a cf on. oaz "LL.5.5. .gflfimla Q59-455 on q-Lalcfafj, 1 Jmay 1964, tan 'C on JVQJOEIL JNfawf1'3m, JVO1fOL'l2, flfnganaa Capt jfazapie, Jvaufy CQ fR.5.fV.93. Ln zomaa wal L 'Ls Lava 5. dfvavy 'A f' "U, nfvfiufr: fain ofzin. be Ln , qlni o-nm f .swiss 951545 Z d amwumf lludcrufay FI I I' II XI I.I:j:II I,,1I.l-II, WI, IIIEIIIIIIIIIII MI III Ir , -I IQI I II. II I., I r1IsifI1r I1I,I ww.. I yi ..I,I- I I 5 jf .N 1' J,2.1r"' :.1l,'rf.U.LLZu!Z41l!4LfL'25lill:Mf1gUF1bUFi.Eilui' Q H PS? I lfiflf Vi , ?Wm!?fg?l 4 ': E I I ,YI , V, I ia gl Wir! Wf, ,, I , 1 ff Grieg MAG, Lune SDE, Kjliwlflilwl DCB, Ewjrrim f'f""j Qirrfviw BT3, Nmj Suhr BTP 7 f I I I4 riff' It , ' X a 5 I I 4 ' ' , 2 ' 1 a ' , "9 ' 4 if ? ' Q ' .,,,,.,X ni 'E f 42 f" g ,I mi ' 4 Z 'cg J f ,V .Ia ,f ff. Efeffng, Capf, USN Hurzey BM3, H do RD3 fririgzrr TF y , J r , FE, Rbrlw MXVI3, Tobey MM2, Vonwagrver MMI, Kuffef DC2, Cfork QM2, Luzr- WQM3, umfjl,Cdr. Herr, former XO Borrlckrrmrv EN3, ffoufsorr EN3, Lumbrlghr SFM3, Ferre!! MM3, Fasfer EM3, Gfenn MM2, Um! Hofmers SM3. ff -W J I I I -I f"' '- I ' -' A w w w, far- 11 -1.5 Hf n m ss Q, fu' wr - ' 1 X- I f4 V 276,11 Kally -f-ww.-...,...,,, A f ' 1 y ,L iff ' 'wifi ,J l ,M v --V... , VV :f,,-, ,,,. , . .....,.-.... v iv 4 x54 , , N A "itz, ff . J f X ..i,,,1! , , iM' m Q MF- 'P' '7fF'E"7',L ,, My--V . ' if 4 U91 S6 - .2 ff .ig ,gyms -L r 'P , I -4 46 1 ,' Q . ff., K WI 65- ' Y' 7 4 I 0 9 W 'fy ' f"'T"f 53129V:'f'j'1,:"ULff,9ri12,2,ir':-WH191: ,."' z -fl! 'U ,I F- ?3'i'N5 "4 ' "'ff77Vw!r'iI?'7i'75' "Fw 73 I ' uw. ,J:1.h:lf fJQ,1jV,L:f1.iqff,13QM1E2Hi:?J5b HM! ,- ' s .'!3'fi1vl :UH qi? ,g1?!f!g!yfz'5Hf' .5-,gi ', I 1 W V, ,,,V 'fm ' VY' -. .f . .--, 'ff X , ' ya' Y' 9- N v 1' " 'rf' 3m ul-J , mu A I 1 Herve? A ,cu wma: We 'ne recorff , f - ., , A . . , , 'VA A 'V V , Z. VV ,WV . 82" m ' Y' 7 ,ll ri' if-f 'VL 47 " J I 1 7. ., ' U ' ' VA 'X' 4 L ff, V, I , 4 -.2 . gf- -' 1' f'.H?1' 'gf, . 42 H 1 AA V - V V Vv 'V ,Q r x M fb 1 - ,f K .. . X 'I if K V . - 0 4 . ' 'gh H V, ' ff . L, V il 6 4 H .L fp ,I- V g , ' N , , 5 4' -- 1 " vf 4 1, , 4 ,-ww,M'.,m'. -.ig Mob miami frqm Her' !1'lf,ff I 5 5511 'Fl V 'Q ' ' . 75 , ,VF VV Wg Y V Vg' u M rr W U.. rm, f! H V V , ak K f K ' X r I - ' -I 'Mn lv, 'I A ' . V V V, V 1 f I 5 g AV J I 5 E Lf? '4 V 'l 4'-. 'P 6 ., 5 , , 9 -Q, 1, v A M ,,sa. '. V . V I ,A ,V. V Nix K V1 ,Llp W, V ,fff -5 , .W wg .x lf - 1 J ' f ini' Y g A gg . " - f we 4'-'ff f 1 wi ' f 31 YF- :H .1 . ' mf, AHIQ -f " A 0' x fl yr ' 4 ' f'f, 352 2iV"f?ff1g5'f QW, , f,'i'3?'4i, ' ' , ' r ,V WJQMVV frrzf, , ' A V V V ,V V I . an " 4 , ,4,.',,f' f 3 - in A A - 4 ., M A ,W.fm,,,.h Mob scene from Vl'CTOry of Seo 15' at lfigel cfzzke v an i T' "" P 5 f H 1 L' l ' Af V ga 6 -. W A Wlfh fr were .viferfmefcn C , in , ,Q Q-, ' ' Boy, oh, boyf Mob scene from Lawrence ofArob1'a A , . V 5 mr,ris1A,,w.. :fee- 1:1 --5 aww '-f,5s,fs,:1uf t .N lf- I l Nt 's Rfggl Wlllfl f om HWQJ JW A ,f W xo- ,ws-S ' N in 5- ' 3' R :pr -..,- , A ' :A 1 ff., HH 45 We V f Q , QW gym ,goflurlon 3'-wel .,,. ' I W f if .an 11, gy ip , ' 6 ff? rg, r 1 Y . 4' -'ffm L. , , ,tin , ,, , X f I 'FQ 'f 5' 1 ' I f lk rl 4 '- r' , I if 4 s 4 Z' A N I L if X 'D -A..- -QA -""'-' rm . W I,:l , 'rf V I ,Au ' 5 , . ' ' , 'Q- S 7 , T 4 j 9 ,I-.gf Q Jr! 1 xg AAM., l Jim I i -. Help? Shark M Y X21 - gi att x I x' . ' 3,3 , fo " '- U ' A , an f .W 2 I li. 1 'Q 5 xv V ,. is , .' A , X V1 ' ' IVA :,, U I klxx , is Q I Like life-bouy---if floofs J X -, 'i Qvl A' " - 4919 me we ssrfzzi : ffm Q Qi., 7: , , g 1 'M r.. 1 '1. 3 ' fffff f Ufflyli Par is ,f, 4- 1 . , , ,gju , ,ww 1 1'1" ."-- 9 J 7 'V R :A ' 'N-v Ng. , 4 . g I 5 I ' 1 ., x x 8 . U x 'f x its ' Q ' gf 1 X X -1. .. x 4 x lg- ,r x X Q3 V1 1 ' ' x l, ,, 4.1 N - 1 s 'F ' LK 21:42 1. ,fg.- " x .: i gfl- 45, L, Q .. :,p,,: - - I . 4- .. ff, ,- 41, f 1 JA, . vi 'f f .-I ."" ' fy 9Ya '1l an .. 3, 4 ' W 'Q . , 3 3 1 , ' 5, " fi I 1 , ,- ,R s X 5- ' X 4 ' in , X ,,, M' I ' M 41 'JA ' 4 c ,P ,sq , t i J LJ' "-Inq.. pl fm 3, M3 f forge 6 MWA? Giirjfrgr i .A ...K " ' fs grid Y 'Q t :1 ,,,. 1 ' fir., " .. I ummm- 2 . '32 A W -A G., 3 rf ' bw 1 1- 'f fn' 'Q , "wi, 1 ,Q',fi'af ,, 'ZW 4 . I 4 f',f7f'.5'L',r,4Q-5,2 4 " . X I 1-crm f"j'4 , Min . Y " ' jg ff. ? v7"'y?,,,.j ,, , f Aff f YL 7kfI'f'jf'ff4i'fK47T'Q':,, Vfsffliyf " , N wsaglv Qrfflqffi'-Q -4, Ag. 4, zxf',9j ,jk Q TUV ,gy ',m+,K .., .,,', ,M W' f., ,fe 'w ,ff N,ff,1u 2 W f - ,-rw , 5 .M bg iwwysl 1 ,V rm f ,, QM ,yiiif iz, W, M f f fww., w, Mfg fa-tw -f V W' M, w 1 , 1 Wm, ,,, .371 arf-.ff 1 Lis., - .flifw "en, vw I 41 1 '- pf ff W ' If -1' if ,. ff f w f f A W , , fu 1 1 ,, ff- A W .,.-cg 24, ..J,,VQ1fz"' , f"'f'f'44-5mEPS?" isa H, "3 gba, f' lfiff-4, fs, Q '- g-Q.. ' 5 'fm L 'Q J nr buff 4 Q ,' ,., ' 'ibw "f?"'v'L"'u,fv" 47 f-' "C my '7 , ww Min. E., .M vw' 'V xr V .,0, 7, ,!f,,h ,,4+ l Q, 3. V f,g5"'f,.,, 3,'Q'5,, , tQG'Vlfjrj, fifyfy . ,A ,Bti " -1' . 'g'z '. A .- 2- If! ,Q . 4""--0 'As "S, , 'H' V . ' 1-' "' , f' F' is ',,.'x L , , s A I I h u "N" N J vc . k 'g me - Q ,, ii 'QI :lk ft,-.1 rmvxqg. 'Glu V . i K A . rxlkib- ,,f- Q if -Q, -je Old Spanish fortress in ROTA, Spain nl,. xl I ,nf mfpuif f ow- 1964 Hfziff ,4 y Z7 0 4 X2-. 'N !r'5 SMH affve' EW . x X Ayms x Wm 24 x X , ,,,.?" """""1-Www, ., z ' Al 4. lgglfl .1-, ff IOORS ffke Sofrperer Mwadx Corpsmonf ywm J H " rs 9 ouJJm'm Jf,fl ,I- nv nv fewwr 'N--. 'V T at fy , Hey, frish grew li!!! W X riff Wah... .K v 1 x4 '4 Hrs! Calm! Slmuf Ao o A M x,,,,,,::.f-f- X M47 L.,M,,. , , . A wifi, "M j M Q -E o" Wg? 97 Q' 1 gm Mft 5' M! fs ' Aa .., . 'fafxvf' 7,114 Q f ' ml! ' 'Fig' EQQQQLQW gg, Q' f A1 Sffofzfof ,mhljfof Germffos ff fffjpxtlg 921, A oo we Ui? , 'KX-- 3 'W 552 b ff 4 Wi! You Sam To PLAY OFF4 EQ COIWUVNA 0 The Grocery bo x, X 5 5 X .3 . ' : f' 'K Q4-' A- .4 :S-'75 '5 4-f -,.1 W Q, X, o ,v 1 "'l-gg--g""""'- if ,qlvr df." K M X o ,..,,.,-.,. -i---- 7759 BffU7fQS Thank you, Billy Ecksfine ffd7lllcWlH f I 4 H 1 ,I X - Q V5 Look Dove, 51 glam broomf 1 K K X W4 v ,Xl Homecoming 0 AUGUST - 1964 IM XV!! M. Nz ke ' V-1' A, .Q ., - WRX l. was 'Q-W fi- Z ! 4? i , ,. fb v .1 -f Qv-rf ??M l3 '1 231 Mfr. I , . -3-523. ww! ' Vi" 4 ' 3 12: 1 if ,Q 5 , ,ASI :gk S ,P . , " 'Q ' M as 5' s by 3? :Xian ,gi fa F 0,2 ,. . ,, My 3 - . 'A 'C K'-ff r' ' 49,1 9 , ff up W.. , vws ' K 'f 5 msqf gl 11 W . ., .,,.,, , ,.. ,. , ,.. ---..,,,.,,,, lk . .I Q- , v, V.. wh, f- ,:"'.- :gf 4 "ff, . T! ' ig... , .4 , 1, f v- Y' Y. .V I: , f r .H Q 'DA Ih 'i-3 fix K ' - . 5 ff' ,, ,, ..W,,.,.,N,., ,,,, ,, . , X 2, .f Www, gj'l'K in Z. , , v ai H 5 l .Wt "f' g Q Ly ::-- .I I , I x ' I A v"J,.,N , gg 525, . lily, f., , ':zz,g',f,f.,,r". M.'2jiQj1Z1 2,32 ff Q . Z . W Qu 4 gk 'li' gf" si 1' ,,, , fysaaxirzzgyf 31 ii 1... 2 ,U A I 5 1 JY 114 l ' 3 4 52,231 'X XX X 'WN ' X I X F5 MX 5 A 1 ll! O . 1 lx . I 1 ' 4 4 f A 0 Q F fy . , i , Y I Qareigu Par! ,,.., -q ll' WIN Corrogeno, Spam if VV . ,, exif,-'I 4 154' ' A A W,-:QW -, ' "1 Vi Unk? Q 1 a E. l 1 1 Ffomg fro! uf U Q Morse: He France 'e U- -V -... . . , .,., , L . Z'-5:15. . 5' ' 'P' ' I ' " 5 ' i' Lf My' ffif i ingggy M-ml:.Lg.l,. ,L X H F' , ' F 'f - 5 J'- D zisffim.J!Hui,RHqidlggfgqQgigiigisjgffilijiiifbff,jiCHQ1if.'2.5Qg.Q5QH,',:WI., . A,,..,,. ,, L 9 D E ' 1 HM " "l"'f:m'M K': W H" f22T'r"W-'f-I I ,P , A ' ' V N ' -Rs. 4 KQQL, . , WJ , ADVANCEMENT ROLL CALL B I6 NOVEMBER 19611 : T L.D. JAYROE, SHCA M. SCHERMERHORN, BM3 E. SAYRE, JR., BM3 ABITANTE, MM3 . BOVAL, BM3 T.S. BAKER, BT3 R.E. BARNETT, EN3 RA. CIRILLO, DC3 BG. CORDLE, BM3 R.K. DEXHEIMER, GMG3 ML. EARRELL, SEM3 D.E. HOOD, EM3 J.l. MANERSKI, DK3 RA. MARKWARDT, ETG3 R.R. MCCOMBS, RN3 WB. RROCTOR, JR., MM3 T.A.ROBERTS,1C3 L.A. SRECHT, MM3 DG. STURGTLL, C53 S. YEREZ, JR., YN3 JA. BL I6 JANUARY 1965 J.A. CANDLER, CSI E.L. BARNES, BTI W.A.EREEMAN,SH1 G DATGLE JR BM3 L , 1 s 'Eff A A. - , -, fd WE. WNENQER, SK3 .' . I f 9 x nl ' J,-, I Qs l"'f' Q 1' JN 1' 'I 5550 d Hffllf haw NUVEMBER - 19611 IFB fN :as X A,,,,,m,,,,.n All ifm -1399 ffm? -4' ,. 4 ff". ' .. W ff ,,,7, .ffm ,W ,W4 ' . V 8. 1 l 5. 4 if W , 1 , 0 M""'A" , ,, W , ., rm 1 ig 1 f Q M fg "4 If VV f ' 1 M V V , ,V 0 - 1V '14 1 - 4 V .FV ' ' 1 , K - V Vlffh, A . 'I 1 ff' gf ' " , VV 1 , 2 ' A, J? 1 ' g ' 1 W if .QV . V S 1 . ,V . V V if V, 3 V ul xi ,Vg V- ,V , V L' ' 2 i.?fz:?9F5S- , . K V V.-.if 1 -' ' I 4 I ' Q1 -'Tk V 2, - ,. " V V EEZ, .A ' 1'-' , 5 ' ' '5 M . h, 1 fm ,, ,N - , 3 V ,VV?gQV,3:, , v V- , f' ,A ' ' I f Y! ,, . A Y a i V . L mr wgj fu V 2 'f Q ,V A f f " ' . 9 ' ... VV V? ., , ' y , ff If---V' V J V . .., A 1 ,ALJ A -Agf Q:-0, W2 7 f J J. " 1:1 ' 'wx 5 , ' ---. , X 345 4 1 R ., A V l .,., , -.QV V V 4 fd 47: V i V , -V -,Q Qi. ,, Y - VV , 4 'D' ' 5 ' f ., , V if - ' ' 1, 5' ,1 ' A: E W ' ,V ,A , mm ,Q ,, V f,, A' " 4 V -A . ' fp' V44 fa -, ,, : ,- V "1 V , . Q ' .'f",:ff' , - 53,3 ' . 9" ' , XQMQ' f Ya ? 5" fir "'4fl' ' I P D I I VL ' r . ,,.. ' , gi ,W V5 ' , ,VV 4 L V5 . fir U "" t lf I , "MM, ' V l f - I A 1. 1 ' :R . rf .V " ' ' 3 3 Q ' 1 A VV V F , 1 . . I-, 3 , , "'ff 5 '- J 2, 2 il 1 -..W , f , ' ., Y 1 ' w ' "Y , Ag .t -L ' VVVVV VV .- V- Y " ,f ' ' ' 2 1- I - 4,-A., ' - ,A Y' f I. v-,f , A ,.- ., ,, , f 2 f , -. ms Mg.. W Yi Q Q ,YA L-Y H H ' ,V VJ ,,.5fsl ' M 41.4, 1 . ' J ' 5'..13,':,,,g2 ' ,.,, 2 QA xvfvr-A '- Vg - .eh W , , , , -v-v 1 1 ' , , , .V " 1 5 g f ' an V. , A V?-V V :VV VVV ,.?,..1:f 1 A 2,i,,94x ? ef' ffjiffn fxffffN.f"f,'f1,4fljg X-3 . 1964 f 'nw' I S. Mi' Chunk Syl lfllfly N, fi " 5, Q' 2'ugv"""'f' 'W' , fx: 'Q 'J 'X I 1' g Ah! - - XX 'filvmg ersauwl U.S.S. TUTUILA CARG-47 ,, far f , A, ,,,f.,f,., frm rf Sv J X J S, J SS AMPHION lAR 135 Dimomde, SB., SN, Murphy, RJ., ffl Ha!f', DL., . f Missing, Hoskins, VR, MRS. .-1' 6 fn t Murphy, RC, FN, Crapp, RD., SFPFN, Arcrvambeau, JJ-J., FA 1 Karrnumfrfy CL. MRFN Srarwrn WE, MM? Mis- rp ffarlf H1 FA Ferrer, J.J., HN U.S.S. AMERICA KCVA-661 Timmons, L.A., BM3, Cfwearly, A.M., SN, Broussard, RW., SA, Trefgfe, DM. SN Labyak, RE., SA, Graf, EC., Robersforv, CA., SA, Eldridge, KR., SA, ,Fill ROUS9, D-E-, BM3, Laura, RW., BMSN, Sfevvarf, JD., SA, Currm, JF., SA, ,i s Cerzfarrgg, R.A,, SA, Sfevvarf, CG., BMSN. Missing, Medfock, J.7'., SA, Harrier, 1 15 ME., . igii fe- Arnerff' 4 A ffgv'11eLf'. ' i lx. far Af, fwfr lrrar rrp-,I Arnprllorf firyxf w , ,, l W A 'V IQ fur Duff Wm ffm- Tuzf l!'J Crew sffad. . THANKS rw for ,JV af ffvfffrmv.. ,.,. from all afuz. . ........ ... I r - . ,. V ffm! FA X g dp . 2 - li I f od! I I 'If , ,A, ,,, ,cslfja -., , Q 1 X -.,, 4 wwf, , I :air H -'WMM f M-: f , 9 M W, , 1.1 Ulf "N, Wgx ,f ,. , ,nf M I I x 1 I - .f. K -,ff-4.-M ,, ,, ., Q4 ...v 3- f- ' - -4 .. , -J 1 ,f , I fs. ..-,V-..,AYV ' N w I s 'N., .lx Sr x X X,-2 J Away . --4, n....' .'K K X xl - 49 x 3? 412 "i np. A . L..- ' 94- - -1?-R I' Ll fi'- J I , Ar Ehildrms ' Ghrisflmz Z9g1rfy LM f.L Mf,Ef Y I, ,4,.,. 4 -fffwff r J- r I ,, F" fa-an W If 1 1 : - 'fwef15fsr41f:if.1 gfgaf4'.4'2,f1i,ssf',4z M i V J'1'w'f1w4, Aw naf van: -n 1 .mf "JfH.,Mz,41:m.f' LJ' ' W' T e ':fff E"!l.'?'41?is.f 42 1 ,' ' 15 H I' 13, MARCH "- -- .,, W- .,.. .,.1,,.,.. . f , , I ..,. fl" ff, L, ,V s . . .M , M , - gf , S mmu, QAffi!Wm:f',,,ff , gff W lg A wwf Af'A" f , A' .'5 'Hv- 3 . ' J' F 1 , 'L f . ' fi p. PALAIS DE VERSNLLE s 5:r1.g, , p . iku "' : I ff' .P rs - f y - W V V . 4- 7 K 2,7 . , l i I K. X Q , bg ,A 's P .X . I W , 1 , t :Q , ft , P 3 . f J Y "f ' ,If x xl , 4' xxx X s? A ,KX D Z 5 .-M, gt I' 2, A I A .f,, yi: ' ,, fm ' A 445' ,lf tkt lL f 5 '4 ,fl 4 ' .A , A74 f 'W ,I ff Mi' ,gy W L, :,,,,., .,.,.L, . if ,QM-v A' ffff' "f' "C E ',aE"?4"'7' in W, W , Z lu . . ff x V i CCIHVVQQ ' VV J 5 A .314 ' ,QT A ,ff 'Ulu-, A ,..,yI"' ' ' ' ' .- g MIKE ., X .Q If Cf! , t W ' 5 . , A 4 r .is ' u .A , l M . W 1 ' 3+-'fir J' 1,1 W 4, f s' -gt -my A , - . ,V .4-, ' ..:!, A7 ' ' Cannes 'vga 'C I Jaw 4 Z 41 4 ff 'W' J 5' at nz 4' f' I f J' ,ia U 4 ' 1 5, ' V V J u 19611 V 2 ll Mn, , - 5 - 'W 5 F r Y Pb,.-xx. 7 X 'l 'K ' ,gan 9 . , x Kim A .s 99 - . 5 5 Q Niqinw' -- f' ' ix - . 1 N . QQ gb x K . ' 11 I AQ, Q N U L . , A ?.,M N ,N 3 NF "'-- , - . --N . Q " " .- QR :Kal .2 x Q J ' i H'ax.:.: -.. R v 4 - k -, - 3 L 4 -fs, PM W, 5 A- 'ff - -, . f If A - - 9 4,-M X-iw X v , ' " ,Z . ,S . x -x 4 , , 4...-- . L X650 ,. , -4 -' K , X .. . mr . m Wg K ,bs L M, W., ifl ' J ,, ,, .K ,... -,-.-.i.1 A. 5. Naofes ' ' 'vv",?'H1'?y -,I Divine Scrzfive .f R l':1tT5,Ens., USN S- SCOTT LTJG UCNR QZU ffl En U HP Prgregrgm Lgy Legjef Proresronr Lay LeJJ r Car alfa Lay Leu! r ETERNAL FATHER STRONG TO SAVE Eternal Father, strong to save Whose arm hath bound the restless Who blddest the mighty ocean deep Its own appointed llmlts keep Oh hear us when we cry to Thee For those In perrl on the sea ,4 rrzmls ll erufay P' 1:1 30 Ofirober 1964 L , I 7 fb 5 Oz.. X Bryan Kelrh Affiaorf 27 fymbef 19641 ' 715 8 Oz. fn., A W xy g.flL!lg1 USN pauffy Marie Baker X ' 20 Mircfv 1965 f ' - , 6 fb, YJ oz, ' I , g - X 7!U., Z. Q'DJf'7ey Q. Qoxjfrey NEW AfSTEDE AKRIVHLS IJ March 1965 54 X4 9 U W , A.. x E. U N flffli- Se rvmze Erugf' 71" I 47 'JMJZLI' 1 :fra ,1 Brufffv fyf!,Vlffme-r1qerSK3, Godfrey SK3, Aflison SK2, and BORG-r BT3. X i XX .?Q "4 . 'J '- 1 343' -1 I HI ru Ellirf KWH .i-' Y , ,Y '14 t, Q A "ZZ, fl!! M. fm: I X' X, I, i my wi I' ' - 'X '71-V . p Qjfaifg " N. L Ah A 72: -A 3, f fa' -Q ff ffffi! ' 5 4 ' "'f 'S .. f - 4 " ' I' If s Q 9 Q wh Q2 A ' 5 ,r ' if iw . v. A . Z., ,f,,l Q . . " ' , 1 f 1 'I Q - j f ., 0 I 1' ,. I' Q' , f V 0 ' 1: N ' Q l"'p 5 ' , 4 YQ-'qi .. : o ' . I Q fi , , 5 +, wwf M- - J 5 - Q-, " - 4 I Av, 'bv' ' wg' ,w i ,V,,. ti V! rf 4g'fQ,v' 7 , -. H 495.13 f 4 y L"v'v1?"! 'Ul!'iL:u,2l mi Y fg !,,,l J. 11.: ' f"+lgy 1 1 I 3 5 -wwf ' ' 'y P 'f . A-i 1,:JMZXIlf.1fjH?g!i1.','nl-IiWwkii W MI - HI M ,nr :FH yBS..5F,1m5.,,,U in , ,UH Hi mm: X .1 n 1 X L' 1.:UA.1i.'iv, ,!,q4,1A,.52g'.lLyf1ff.,5 mfg lj f gff Ianghml If W ' . J., ,:..,.',fs- ' - , 1 'e 1 F N Wi I 5 gg f P I yr' y f . 2 'i f sa ,J 9 " 5 , ,,,.'.., V L23,qf5'l3',' ' W -reg? 5 5: , Q l fp - 1 , M5512 f 2 f O 5 'Q 1 bf' f.g iw Q' ' ..:L. f Zn,- ' I - . ' ' 6 1 N , - 7" -Q 1 ff 'f 94 f fm -A Q f , 'aw-LV, ,ABW5 - t I 1 ' 5 'F' 4 0 , , f 1 V ,. Qui, Z: diff , ' A H X354 gl 'I' , ,fin - yi I 1 4 I I .fig 'i f ' ' ' LT, 0 I 1 ' f Q fjij 5 1 I A N ,, 3 gf, 1 A V J , llH+fy Feffggff' ,lb 1 v ir 1H,,Qf1Y',ib 55,3 BDI, jqyre Ia ,,., if lfpxrjmlfrl - ' '- 1 W 1 Y W "Th f ., I, X-V-p,l, --i -9 fmcfon Pace Trfck l f X Mi, W R-Vx F A1 'ff I I ...J in ,WY , liffmfzf f " 4'J"" A A, 'L' ' Peizryi, 1 I, f" 'YV ' 4 ' 1 F I 1 I r Q-4 4 ,W I I ' s i f r ' -Iv J' , Y , :A if In i , I2 C W 13 , ,A , I j 'asf Q J I 'Tre' V I , X K , F, , Of 63352 w-, I g ,gf -vm I If 3 Q ., - ,, K Www Q if J . 123. Q - n 1 qi ' Tig ,- 1 I N 'M 1 N Frfmifv Ll'77r3flCkS perSOm:Jf lnferx len -If-ff7'7Dlf71J Jocks KEJM 1 'gf 'N K ? ,, Wg ,x MQ , f, my V, ,, , I ,, , , ,4 if' 5 f Y 4 5 fz f M 4. No fflfelrfr N - , , f E X Ik fl 4 I X 1 1 la ! . l ! lg L uf jf f , " x XSL, if .x.:nQX g?.g. 5 F Sud' 5 Hl iq B9f""Q'S Ll! Babies Hoffdoy Routine Love Sfzorfn Bread , I .i, ,f N L' I X ' 1 .Q ' K 11 V 5 -'-S1:"f'B N. th . Je g, Sui 'gl - ' 3 . f' ,ff Q 1' v E . 5 f , , , .1 , ' 1' :fu 1 ' 2 au ,V ,QW ff Mya' W? ,, . f. lv iw h? 1 5 I ,f ? f I I g ' ,, ,fl N '. ,,. I if ' V f' ' " f- S A1 zz ri M I .Y 5 f , f .' A 1 f, ' 4 my Q ' rw ' 2 AZ .yn 4 5,5 V, , y f 1 f Z 'f f 1' 4 '- ' , , 1 ,, 1-kdwwffq ' - if' f , QM Sparranbufjs Dorling Our Guy Lornmmh Who DUT, Said who Dar? ff amy hum, far 'J LAI' .while I ,Q-nn.. Pfecse RETURN The Exec. Srogger L The Chief IS my Hero. ,4 lsfede ' Amateur 011 Domaro 3 Z' ai. '. . , ,. A , 2 6323: , , 'IP' is 3 I pfcmo pxayer? . -X N V - ' ' 1: ' "W", il-!d5:1f?lrii?e:2fh!I:Killa Milf-.12 ,.-. 1!4'7f" " FLW WWI, 559+ I VL" 1 A . e ' V V, x , 1 . 1 1 c 'ggi 3 WH., is xv' X -if f' Q .cg x " ' , 4' X .61 'JGQQ f Y-SL 5 if ,il ,J i . . J, 4- - 1 4 fe U'-2, ' ' '-.-. , L f 2 My ,474 1: -'-431 b ' ' ' gf:'i'. 2' 5.1 11 5 W r fbi? v M" at "' ' x F W A .f V' ff ' ' ' g 1 mfg - muzmbhq ' ' I :fl L 23 A., . I I y bf U P fx f bl A I L I 14 ,,-1.'.Vg-'I ' 2- I , T " V 'I ,Q V Il Y' V- .1 ff, .F A '5' lffjl I' u 'H 'TQ V, Hi M1 , , ' . A X- 4. 1 -. UWM- . .55 1-A-qwey If .6 xii? ' 554 f, -. Ffllg X , fhw' if if W its v . ,I 1 -1 ' '4, , '. L' ' ,W " --A' - ,' ff fel ya -.- V V 1 ,, ' ' 1 , ff? Q w r ., ali. .C f L A, I L if p W A V ,L VI' 7 '1 1 J r A L -AH.. iq V , . A -. f A 1 ' 5 .M : wh, Yu Q' 1 g 3 , Vfi K3 nw gt , Wi' -Qt' f . ,. A 1' s a Wy - M ,1 M , - + A vii- A, Y I M .f 5:3151 ,gf 1 W 1 ' 42' 'Y' ' 'A1": .v sw. ' - uw.. ..4 A' , 'N , - www l,,,, Q 1 f ' N1 Q A4 im, x 1 5 -,N hgh Hi -,WV A, x Q 1 ,gi 5 M W, .1,-qiiggycfz: .5 I QW: X Tyf ,. IJ. LQ ' ' ', 1 . .,A1e',V I ic.,-5,, .7, in .0 o o fo: o:0, Q o o'4' fo' Vo' P ZW' . J., 3.0 35' . .oo :ca 330 70' '24 'Jo '.f. o 0 of :of 0 s Iv? 1 g K- gre: , V , 'fo w. Q s lo: 010, Q s, o o ,f,, ,,f J v .V D vff 560 ls 7'-+7 I my ,nr---we qw" ' J P Rf? ?'3'fi1 -i ms7g,Q, -fi in ' Jf:?5.fiPi9 vw - Q - N' -L ' :fi M' .L'f"f S ,Q s K mx., M Y if-K X N, -- :X-in-'W . r Q0 ' . 'it rv - N 4 ar K Q 2 'Y ' ' Q ' 1 x 1 S fi 'I ,. I -L X so S N X X x ' .Ig .3 1 A 'sf' N- -- 'E' 5: 2 - R v 'N fi 5 t , M, y . N LX 1 . . ,- , fd-'1,.--ff R Q an , I 4 'H qw r... VJGB .r fx . U 115 ll ' Q, 1-1 F g. H 1 Y 1 5111? ftnplwi - . -v I - 5 :A '1 . f.- .,7. sl .-.U ui 35' 5 ISI- Ar. x W LW E 5 Q W , 4" ' : 2 ,. " , v 1 -W 4, 4 E My VN Xl fm IV f, I f , , -Q -qc 4 Wm 4 T' M ' ' ! . M H IIQMFLI-, 5 1 ' ll - is ,.,,...f., ...4 , - K.--1--.Sr .YQLQM U 5 L Q 1 agx sv ' 'J tu -441 L Q as I pt r' ff , XVNA f "W-.Dj I ' - -N ' N'!' 1 if 1. , :M , 5.5 i ,3 31515, N 3 , A . .V H , V L A V 1 ,N il 3 'WS Y S f ri! , mf, - ,,y, ' 'EQ gfl'Il'.S'fl6'Lf gg 1 ' 4 s-'iz W FW 525 N ef z' 2 ' 'Z fe P92 K4 Q24 246 'A ,4 4 r M O D O Q 0 ao .' 'E A I gk WN, F 1 in wel, . R , I ' if I I , If Y E, fx 2 532532121:-2 Q I f ,, .A , , -2,3 I-if K .,",. , , ,A ' K . 1 H Alg' 4, N If A jg, lx' JZ , ggi X 5 ...A A V f I f , 5 ,ffz " .-' " M 51153-. :2i.,,, ,,.'A., ,lit ,CIISZL i 2 .LX5 ,V "V wwf' 1' ha, , li' lffrfmzl kfplenislzmeuf Q Q54 A , ' I ' ff, ' ff V 2 ' A ,KN . A JN if? , 1 it Q K 6 A' my I 4, A 'K A ., . f . hx I '1 - L ' - 1 4 111 A 'li V 16040111 The worth of a refrigerator ship is marked by her ability to deliver provisions to rgistamer ships safely and quickly. To measure this ability, Commander, Service Force SlXTl-l Fleet has developed a transfer rate guage in which the total tonnage transferred is divided by the 'irne required to complete the replenishment of a particular ship. Six Atlantic Fleet refrigerator ships compete for Replenishmenl-at-sea Records involving twelve classes ofNavy customer ships. This competition to attain maximum cargo transfer rates involves the following types of customers: Carriers, Cruisers, Destroyer Leaders, Destroyers, Attaclf Cargo Ships, Personnel Transport Ships, Landing Platform Doclf Ships, Landing Ship Tanks, Amphibious Command Ships, Oilers, Ammunition Ships, and Mine Sweepers. Although claims for records are refereed by Commander Service Force, SlXTl-l Fleet stationed in the Mediterranean, competition for these records occurs during each underway replenishment, whether it is carried out in the Atlantic or in the Mediterranean. As this boolf goes to press on 6 May l965, ALSTEDE holds ten of the twelve official records. Nine of these were set during the Mediterranean deployments in August and November 19611 and March l965. ALSTEDE has also laid claim to two new records, one with a Fleet Tug and one with the SlXTl'l Fleet Stores Ship. Official recognition of these records by Commander Service Force, SlXTl-l Fleet has been requested. The figures listed below and the bar graphs on the succeeding pages show the progressive imorovementof ALSTEDE's competive position during the year reported in this Cruise Book. ATLANTIC - SIXTH FLEET AF REPLENISHMENT RECORDS CUSTOMER TRANSFER RA TE 5E11R TYRE HELD 1 TOA1SfHRi SET cvA - cvs RIGEL AF 50 193.0 4 - 04 RIGEL AF 50 213.0 7- 04 ALSTEDE AF 40 237.0 3 - 05 CA - CAG - cE0 ALSTEDE AF 40 145.0 5 - 00 ALSTEDE AF 40 150.1 3 - 05 DL -DLG E1vADEs AF 28 00.4 1 - 64 ALSTEDE AF 40 95.3 0 - 04 ALSTEDE AF 40 90.4 3 - 05 DD- DDR RIGEL AF 50 103.3 IO - 62 ALSTEDE AF 40 114.4 0 - 04 AGC ALSTEDE AF 40 09.0 7- 61 APA RlGEL AF 50 114.5 41' 04 ALSTEDE AF 48 145.4 0 - 04 AKA RIGEL AF 50 122.4 41- 63 ALSTEDE AF 40 157.9 11 . 04 LSD - LPD Ri0EE AF 50 43.7 Z2 - 00 AESTEDE AF 48 59.0 3 - 05 AE ALSTEDE AF 40 191.0 3- 04 ALSTEDE AF 40 217.2 0 - 64 M50 RIGEL AF 50 25.4 5-62 ALSTEDE AF 40 31.4 3 - 05 AO - AOG HYADES AF 28 79.7 0 - 64 LST ALDEBARAN AF IO 51.1 Ai - 00 A145 ALSTEDE AF 40 253.5 11 - 04 ATF ALSTEDE AF 48 100.0 ll - 04 1 , .V rf L "ww ,gf 4 1- .w 1' ' H-aff -, -:rf 9.11 fn- I 1 ' r1W,.1:11911l:.f?f:n'r11,'!!f1f1ll412I 7.11l11.11.?1l. 'f I '111511' ll" JA 34: +1515 1145: 1" 'U 5 15' ur Graphs RECORDS SFXTHFLT AF TRANSFER fTONS pER HOUR 193. BEFORE 8-64 191.0 REP'-ENlSHMENTJ 5 145.8 - 21515125 A D OTHER AFS H4 5 122.4 103.3 ' 79-7 69.6 3 N 43.7 25 4 5, 1 2 5 3 3 gh .. Q . I . I oo oo oo 2 Ln E 2 U? U? 'P P8 'Y 'T Er' L-2 if li ' if HE CV CA DD AGC APA AKA LSD AE AO LST FTZEJQRFPER HOUR1 TRANSFER 217.2 REPLENISHMENT 145.8 145.4 1 I4 4 122.4 79.7 469.6 1 43.7 ff .fi E 2 oo T oo 2 U2 2 I W' - l ' X I 1 A 4 " 5 1 5' CA DL DD AGC APA AKA LSD AE MSD A0 LST M L I X CA 253.5 SIXTH FLT AF TRANSFER 213 0 AFTER 11-64 114.4 145.4 Q 166.6 4 RECURUS 2172 fTONS PEB? HOURJ REPLENZLHM ENT 79.7 51.1 25.4 I 'B 2 2 1 ' , LIL 1 UL E 1 4 4 4 1 4 4 CA DD AGC APA AKA LSD AKS AE MSO ATF AO LST SIXTHFLT AF 253.5 37 TRANSFES RECORDS A AFTER 3-65 2 0 QTONSPER HOUR, REPLENISHMENT 217.2 166.6 1 M 157.9 5.4 - 114.4 79.7 DD APA 11114 AKS E MSO ATF 664 ca A 4? fr 8 2 AF ---- . P . 71 T, P If I" A O ul CII 14 I... AO ST 4' fy fy , ' ,+- fa W ' I ,fwffw "L , 1 ff ,yw'w,Z ,,.f,, !,,04f WZ! if ,ww H IDF Q 54349 ' Q 5, E,-A ,V Q I 5:4 Q , 5 I Q I -X1 , I i F f -4.73 .4 'L 6 . 9 I K , I' ll '-'Jw j 4 ' ' ' 1 H , - Y- ,- w-- W, ,- ' - f1pi1,vl41,', M r' 1' ::.' " mum n. -ll I 1 -,f X 1 ehauge vf 0'f""m"'4 ,,f x X A -1?-QM, fi 1 IQELHEVE YOU f- , Y A igfg IAM REUEVED ' Y . , 1 I f .. , -1 f n N X Qlfzifacf cssfafaa Ogfifscfa U55 Conznzarufing Dice! 'zsqucafi rife gonoz of you! COl72pC2l2H af fge Cwange of Command fezemony fo ge on gonzcf Uguzufay, 6 Jffay 7965, fan olafocf cfvozfoff cfvauaf Baie, cafozfofg, KVc'z9inc'a Qdpffl-l'I2 yoga Befing, cfvauy wid ge zzfievecf gy Clapfain cffoy cA3ol:isorz, cg. cflfauy ff?-C9 Qlni ozfn: cguczvias Bun qflfffafs ':'1mv,'F- '1'ff'2'l ' V W' I V ' , .. - , 'Mmm-. mn li?-5537? .IP ' A ' A ,veee ' ' - 'I an I ff? Q' . WI '- ' F 51- If if5N?'3JS'i!-idiilfafisiiI ?"2"4 'i"'m2gvr':'"fW1'!'1":z4:'z-V.':iii?Q21: in 11 -2 :H my ' milfs 1 ' ff . ali? i i i 1Ifi71"?i?I!2P:?f:f1f55s 2-1fl'i'ii1i1s'5iiisve?ifia!if:fiif:ns.afqi:z: I ' 'i 9 fi . 0 gn?-va , M S AX, . x, 5,1 Zrzzz e Han Sf ff A. Copozgelli, PCS, USN, 6 one I X, A19 fee I" fx 'X x. 1 fl -lf U I fx Af? r Vg uf", rim LI 3 ,LAXJL x EDITQIRD w. ,,,,Qf 'J if. if 'xi The Cruise Book idea was Ili ,,, 'Sax' 4 Q 'f' I I .V . B. l,1veririoreI,ffDB, USN ADVISOR generared on I7 July 196-4,ShorrIy fherealrer, vvork began. The lav- oul vvas srarfed and Collecfing of picrures soon followed. We appreciared fhe rnen who vvill- ingly saf for rheir phorographs, and LCDR VENABLE vvirh his IMB for rhe rest. There were delays, buf in rhe long run rhey vvere responsible for a higaer and hefler hook. During fhe March I965 LOGREP we finally found "GUSTO", rolled info high gear, and vvenr fo press fuer after arrival in fhe US. We look hack on fhe rnidniahr oil, Ihe "Buy A Cruise Book" campaign, rhe payday collec- rions, yelling chased off fhe bridge hy an irritable Bos'n Mare, Ihe IIOO negarives we had fo mort, and have decided if was vvell vvorfh rhe efforf. The one regref we have per- rains fo Cruise Book publica- rion time, vve do nor hold The record., ,X C. Crumlev MAI, USN ,DI-IOTOGRAPHEI? x ' .,-. A , A . - L sl A, .ws J. Szubski ENS, USN ARTIST I 1 I jf --'sei A! Llalfil I1 C Ilii il IIWI ll X if A T . Y I 1 J Q! gi 44 A Elma Sweep 81445 A Kewrd year Caprain Thornas HAZAPIS was relieved as Commanding Officer by Capfain John K. BEUNG on I May i96l1. Befween The 4Th and Irirh of May The ship operaTed wiTh joinT Canadian and American anTi.sabrnarine forces in The WesTern Aflanric on operarion SILEX, During This exercise ALSTEDE gave Second Fleer unirs a chance To brush up on Their Underway replenishrneni' skills in rough weafher. ALSTEDE was andervva The Y firsf week in June for Training and an OperaTionai Readi- ness inspecrion by Commander, Service Squadron TWO. in, .,yI id 1 ,,,, 41 ,3 1 T W f I I Tim gin T il ,I.l i ,w T - , . . ,T T . . viriiii 'f T M 5-:.f"" I ,I , . -Z-3 X -V -'K' Ti.. , i I lliii Vvfilifxj ring "li-' .4 5 rs lsr , T fa.. 4,1 4 Sy ! , V 1 'Y7.I'4 'Q Hq'S ' i 4- 'T .I Jfx 1 X 8 is E 'if J I N I ff' .L ,... ,,--ff' ' ' if f 3 4 i F H wNQQmx J 5 . ei . -I-.'+'ivfAww-wmwwmmmmmw:wwmxwwwwwmiwwrwfwv T'-if?,fhiice.is A- L fi SU 2 Q 1 rib' if T1 Q gr I P' fx r L M85-"l'q':t',l:f.9f'Q-tfglwgi' A 4 as 1 ' 'intlsa I' ' ' t tc , - A ' 'H " "i " et: flfrif int- -'f-w - . .-A .. ' f' t - t ...A . . . , - t . -. -.-t t t ,J , gt' .. 'w,.1,t ' A tender ' ' ' - - A Omlloblllfy WGS G55'QV'eCl lf? mid-June to prepare tor summer operations with the Siftf alongside the tender VULCAN th ht ' f b , I I , Q S Ip s orce removed a major deficiency in ALSTFDE'5 operatii H? Ccinsfrucrmg Gnd GQUIDDWQ, with VULCAN s help, a modern Combat information Center. Sirrtult ree Week DQWOGJ, the Norfolk Naval Shipyard enlarged the helo deck, installed cargo elettafltf Consfrucfed lOr99 V9fVlQ9fU79Ol STOVCIQG Spaces in Number Five Hold adjacent to the helo deck and W3 utility boat out of the route of cargo flow to the help deck. Elevated ramps were installed at 'fin elevators to aid in loading them. These improvements made possible much more efficient mc.f'T" increased .ALSTEDE's overall effectiveness in performing her mission of mobile logistic st..r.r. of flexibility in underway transfer of provisions wa 1. evidenced on ALSTEDEE neft deplaymetif of these improvements. ALS7-EDE'S first Mediterranean deployrnettt unt.tt,r her new skipper, Captain BEMNG, beast 1 The Captain had set his sights high. l-le v iii-, iw tjeterrinined that ALSTFDE would return home r,i as transfer records as possible. The battle cny' of AL,fTlfDlf'o hard charging crew was ' 'Beat L newest and most modern of Atlantic Fleet AFs, held 'gif of the twelve official records xero 'f' Lei Ja, ALSTEDE. She was the dragon which twenty-year-old Al STEDE ,vould strive to overcome. The men did not disappoint their Captain. At the end of the deployment ALQTEDE held se ren of the 4. .. -- '.'t6l XF: Ftgef, While f' if ztpability t 1 ,Ht ,ly, in a Qc serve it, tj 'ke ship's g aes of the 5 fargo and gh degree Vit direct result 5 July 79611. any an derffay . WGEL, the F96 FQCGVCS for of ACZTEDE ht gh ly prizes' underway replenishment records leaving only three lor WGFL. The slogan "Beat iDlGEl." was 'hen a'anaoniea as no longer necessary,-mission accomplishedl Sunshine and touring were entoyed in Palma, Gen on this memorable summer cruise. ALSTEDE returned from the Mediterranean on 27 August. The elevators to the helo deck ara th modifiedby the shipyard to take advantage of lessons learned in the Medi terranetan, also tocsfae tions impeding replenishment were removed by the ship's force during this Inport period. served the ship well in vertical and alongside replenishment operations on the next cruise. Within return from the deployment ALSTEDE began loading stores for the Sifth Fleet ships ana she sail again on ll Qctober. ALSTEDE had by now gained a reputation in the Fleet as a pace-setter and record sreaker. night replenishment operations were carried out smoothly and three more replenishment-at-sea Marseilles. ALSTEDE returned to Norfolk from this final Mediterranean deptoyrrent lf D53 on gi '.:.e":e'. p ber she underwent a thorough and successful Administrative lnspection by CCMJ: hfV!L?1,t'n' t ,Va Jar and upkeep period and on 8 January i965 she put to sea for her second Qperadioit hfeiitai-SE J.-..L. COMSERVRON TWO within seven months. The ship did well on the inspection as a 'es a and hard work. A we--sfx f These f:.'3r ., . e, - A, L- a JV- iZ'5.,s if VUTCS .ui-V9 i 'Eff Zlfffdf' VTTQFQ . :5"'E-t'T'f a eek ot he' -- 5- .i , t M ea of 'c fe, K' an his cratse -1- .LIL -Q-. --. F 1 .ao f..t-.a.v Ai fwf- L5 -.f to the ship'S impressive list of accomplishments. The crew was rewarded with liberty in Cgrteaefa, ac, , , ,nn PML' :.n 3. wages,-Qt-A f. -...,- to or IFES. 3 AI ' -t :.,.1'o :Q Al.STEDE's next maior at sea period was from 9 to I7 January, .-.hen she :ar'r:rca'ea i, a cc .,v s - cc- -Q 1 -'--xrmgf off the East Coast of the United States. This operation tested various methoas of :cncy :rcecttan ,aa s s sc- .Y .,,,,,,- .pg Mem., replenishment practice to the ASW force.A great deal of vital data was coliectea cy the Nia. sc g cocoo. '- ...g,.. ALSTEDE was bound for the Mediterranean again on 9 February T963 with o.er '.-.ct nittian :ot 'rs .ref 3 food on board. Despite a rough crossing and poor weather in the Mediterranean she rectenishea sixty-'car snt:s and three Navy commissaries auickly and with negligible loss ot stores at sea. 'itore recoras A.-.ere set on this Cruise, including a new cruiser provisioning record established with the Sixth Ftieet F agshto S,Df?iNQFif-f i' a howling gale, and the replenishment of an Attack Carrier, a cruiser and sixteen aestroyers in an eight hoc' r se in N1 roh -hen 'at period despite high winds and seas. The biggest prige, however, was the CV-X reco a o t ,tif-x.'..,.. SARATOGA was provided with 291 tons of food and stores in one hour and fourteen minutes in :aa weather. The crew enjoyed outstanding liberty in Marseilles, Cannes and Naples. Fitteen members of the cretx also ha: J' ant nrncnt 'ro' opportunity to visit Faris for four days. ALSTEDE returned home aaain on -Xpni lst tiying a gi eu-l s. her foremast signifying a "clean sweep" of provisioning records with ali types ot combatant shtps. ACSTEQE now holds ten of the twelve recoanized Sixth Fleet replenishment-at-sea records. This is 'ite times as 'fatty records as are held by the other five East Coast refrigerator ships combined. Leave was granted in April to many members of the crew and many others Jttertdea Naty technical schoots. Two days after the Easter holidays ALSTEDE went to sea to conduct a towing exercise with the USS WQANGECQ. Between 26 and 30 April ATSTEDF was involved in Oiaeiiaiitjirts with an anti-submarine huntervkiiler group oft the Virginia Capes. She replarti ,l'it-:'l git .hip-, -luring this -tt-eicise. Newport and New York City were xisitea auring this operational week. Qn 6 May i965 AL.STbl,ti5 tri itiiervell to Captain John K. BELING as he Aturned overgthe responsibility at command to Captain Ray i l-'i.tig?l'gfiitl. tfupttiiri l3Fi..lNG has left his mark on ALbTEDE. During his gif Of, mam, f as set more records than uittii 'irif wret,tioi,is cu tain and has become the hallmark of service to the Fleet. ., e i t D I I cf .47 Cf , wr. ww 'CWNQ CJD:i . -V7'9Q:ncQx, X. ,M 9 W qw .bg k ..'fx -:V ,ff .,f"' ' .-I JJ" me ' -+1 I 1 ' 'Hy' fpvvf- 5 3-f-rr, r , 1 .4 w...,n.1,-H.-...,.. ..,... .,. ..- -. . Mu , 1 If .- :fn -2 ., .1 . 'Z' 1 Q4 H.. -ci Ji: Q! if rl: G 0' ,WL ' ' '-f-N-Hx-s ' - 1' 1 . ,... ., f . . f v f . . V A - '1'f'1l'l1 .1.ls.x,f:11,'f.asi.2:f:.a::ff.m,I' ':-mlglmv,r,1,amX5.,.Q,.:g,nSzg31if.ki:1q f um g5 .L ', 1A5g,g HRW' - ' U .'1 iF -.- J ., rag- f:1.,.:.'agp,-. gq"-.,1 42 .1 V .. ' I ,,, FI H391 '-f " ""nr,W?a'2L1'm11l1"4 1"1-61,--11,12 1-,1411 1. +1 1161, ,181 . . 1-rf' 16 1' 1 . 1 .- 41,11 1. 11- '.J,1."1-111141 .1,G1'1Z.11'1'1", j1'11I1'1i .131 L 6 6951- 3 13 0' OV kk O Hanes ' 0 sl JS Q1 sgq't. thi 5 in .J.Q'Q. fo 4 V 's J' ' 1 S X, .2 K P QS N S 0 xc WMA S SS QQ 1 ,mlm Q O Q f' O Q g'PALMA 5 ' ' C 3 ROT A 19r4G6N4 A f 'X O . ,1 k 0 re O ! s-.8 , UKULTII ""' f 51711 .I J. f LOGREP 8-64, 11-64, 3-65 1' SHIPS REPLENISHED ALONGSIDE 86 6 SHIPS REP1.EN1SHEo vERT1cA1.LY 39 , f SHIPS REP1.EN1S11En IN PORT 38 , F STATIONS REPLEN1SHEo 7 , F' PROVISIONS TRANSFERRED llbsy 1o,111m , A 0 " MILES STEAMED 32,783 sf DAYS AT SEA 95 , DAYS IN PORT 40 5.-nf' NUMBER OF PORTS VISITED I3 o 'fp 4 D- v ' IVE?-L - A . 1 D! 3 5mlV5iviS A GENOA A Nas X30 X ".""'s QYANIS SS' W 'N' il QQ-vi, SJ s .wif l"i-'1 0 A -1 ? . l Q N 2 'N g Q' KO I "'-. ,J ' ' ' L' ' 3 W1 Q ,f Mya '-gf-:I r :'::A-5,5515 3. X A LOGREP 8-64 -1 ' gm s ,g N -LOGREP 1164 - M13 900 H, X LOGREP 365 'fgprs VISITEU f X liliisi'-ff?ff51lZi."-?!'.. N- WEEE! xi-. E qi N Y :, "1 F ' . :' p0RT S S ' if 'ks no I . - 1 7:"- AFERRED fb 32783 s ' ips 0 LIC-1 1. a ' U 5 1 'A . 'lg J N 7 4 5 ji t x A . I XX '


Suggestions in the Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book collection:

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Page 18

1965, pg 18

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Page 38

1965, pg 38

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Page 5

1965, pg 5

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Page 28

1965, pg 28

Alstede (AF 48) - Naval Cruise Book online yearbook collection, 1965 Edition, Page 39

1965, pg 39

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.