Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX)

 - Class of 1955

Page 1 of 120

 

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1955 volume:

. -1- .-1 . . . Q - -g '- . -..,-,f -- . .- .-.' '.-.-. . .,. -.-. .g.,., - Q - Q .,.. -,M -,-.4 - - . '-.- - . Q -.f '.-.'- - '.' .-. 1 -w - ,-1 1-.1 -.-.- . Q - Q .-. -.-.- -.'.'.-. --,Q ..- '-,fx f.-.-,-.-.Q .-,- Q .,. 0 -.-.'. e. . vm . .- . Q . 4-Jw . . . . ,. . Q-.,- . . . .1 Q .-. Q. . . . -,'.' - -.'..-... 4-+.2r-2-mg.:-z.: 1-2-f'-:,1.-2-:3.-1.335-.-.-.-3,5-gef:-r:-.-.5-EQ4-1-2-f'.g!f?':-:-.g.g3.Q.:1'Zi-.g.-Q-,-.gM.g.g..gq.v?.g.gff.,-:-pfggfg.:-:.1::f,:Zv,,:-L-1324-gmfgwtg4.5.,.-2'2.32q.:QL.g.g.:2.ypff.:5-.24-fv4?,5vg+t:g.:.:-1.1-'.,gq:2-2.99.55-:92.:pf-:wgff-.3?QQ.g-gb:.:qj'..'QQ.-.0292:32-.og-:Qf.gZgI-gig.fqivggqzggigsz-2.3-gg 1 - 9 -t . .-A L' -7--. .'.'.-.-.'.'-'-7'.' -..1'.'.-.-.'. ..,.:-.- - - '.-. .'f.'.'.' . . - .' '.'. .'-'- as-. Q as . 1 'Q -.- f I v.-. 4 v '.'.' .'. .'. f'-'---J . -,.'. 1 - 0,-Z-H Q '.- -.f. Q 4 f ' zvf. fa '.-. 3. .' .'.-.-.-.-.-.-4. - .'.-. . ra- '. .'.-. vw. -'. f + v . Q ew. -QT' at-'. .'. f -'.- 4 . fn -ff .'.- . . Q Q' . .-. .w 1 -, o ' Q,- .. ,,,,,,... ,. . .,,,,. .. , -Q .,....,,, ... ,,, , ,Q,,,.Q . ,.,.,. ,,....f Q...,. no ..,,.,,.. ,,.Q... v Q 0 .-.-ff...-Q '..'....-o'....,,.-n..,.Q'....S..Q. Q... .. -v ...fo-...E-0-o.,.... ..v , ...-Q- mv pas , -.N ..--ul . -H Q up . .Q . . 1 '.'.'. '.' '.'.'.-.- - - Q an-.'Q 'J ' : Q' v Q -1.'.'.'.'. Q .' IQ Q Q .' '.' ' '.'. -'Q 4 4 . f ' Q +,' Q ' '.'.'.9 -.-.-,Q Q ' v 9. - 'Q 4 gf Q' tu 1 . Q - . s 3. Q f,- Q . I '.' ' , ,- . -,.Q . . Q,.,Q, .' Q Q :rap 'Z-1.0 ' -.Q -,. . Q.. Q - Q.. .0 0 Q . ,f.-.' Q .' X.-,-.1 9 0 .'.,. - '. '. Q .'. ,- 5. Q -he ,Ag-,Q ' 0 Q Q -,.6'.,',v,-,wg-.-.9,-.-.g-.--Qi.-.-,-,-.3-ff,-,-. .-.vb .53 -.-,.g.g.g.,.'. q...-.5.5,Q-3-.g.',w3'f'.S:.g2Q".-.'.-.'.y,0.-.sfo'Q-1'.'Q'f,-.-.74-.-.-.-,Q 'Q'.g- ' Q.:-9 -ff +Y'I-.-,f.'S1.',-S.-.-.'.'. '-:-'-f'.-f'?Qi'.-:At.,'.+.-?I'I'.'- Q -.-.-If '.'.-.-.-Tw .-!'2'.-.'. .12-.-' -2- -.'.'Z"Q'f'.9.-'-4'.'-if!-f -Q'-'af -3,0 'ff .- 41-.-S'.'Q'v ff.-'.'7-.49-'0-' .. .,,. ., .,,,, . , , ....,,, , ., , .,,. ., ,.-... . ,. ,,, . ,,. , , ... ,. .... I,.,. . ,,,,.. .,., . l...... .. . . . ..,.. . .,, ... ... ...,,q, Q. Q .a..,. . -"1-.-.-'-I-,'-,f.-.-'ff---. .'-'-'v .-'J'-'-'-.lf -'eff .'.'.-.ww -:-2-I-.'.'-'-Q -1-nes. :'.'.'e.'f:-:fa ' v-'.'-'-f-3-.-.-I-.'.'.'-'-294-.fi-.6 -'-1-'Q v vi-:-:'Lv.-2 w.-.-I-fs' s d-.'.-.-T-.W-.-1-'. -5'.-.-1f.'Q'.'e.-I-L-. .-:- .-.' 'Agri-.-.'.-.-.4-5-.-.J we . .wr fd.-Tw Lv. -'-A-2-2-Z'.-'M v.-.4-.'.'.-1.46 f J - -Zfblf-ft N.'e'.'-"S-I-1 . .wi K., ,QI ,.-,Q,.,4'.'.Q, .,.,5.'..A-..,. . ,-,.,..,.,.c G..-,-.-.'.',x .'Q,-,f,Q',.,. Q.Q,.,-,-,-. ... , .g.'.,.,v,-4... .,.,,-,,. 91... 5.,:,.,.,g-.-.-.-,o,v, .,. . .-3,-, .,.,.,.,Qs .-..... ws...-. . .gg .,.,.,-Q . . .,.,.,-,., .v. , J. Q, 9..,-,-5-.-.-4...-Q,-,Q ,Q - 5 Q, ,gs Q ,g.'g..,-,-.5 ., Q,. . ,-,-,,-,,.,.,-N . . Q,-4. , ,'.,gQ . Q Q ,. ,-,-,'. . . ,-. -.'.'... Q... '.',.,. - -- ..-... . ,. ..,., ..- ..,. .,-..-.. - .'... ..'. -, .. -- . ' '.-- H. . -Q .'. ,.-.w .Q . .-an.-...-.-QQo,nQf.-,....-,.-.-9... '.'D'Q0Q.Q.w.e.--..'-.4.'.e.----Q-..-.. .',-.-QQ.MQ.'..-.-0'.o-v.'6- ...g..., .',','. .,,-,.,-7, ,-,,,-.-,'.',.i3.. Q.-.'.-2' QQ? .f,-23.3. p,','.NQ,.g.,. Q-,9'y.,.j.3.3,'.'.5.-.'fm'.,,-,-,Qty 1.-.'.',-jo,-fy,-f'Q'.'1'.!g,'Q'.,'.2-!.,.9,9'g .'.'.'.s,-,-.',,., ,gf-.-.ff.j',Q-,.,.f -.'.-.-.-.-39,9 .,m www, 49,-...'.',., Q .rf Q,.,,-. .,,.g.- ,'.,.,Q,-, .,'.-pe 5 .g.-.-.g., ,,.ep,,.,q Q . .,, ,-5.0, 5 -A, . ,-. 2 -.0 .'.'.'.:f,-.-.'.- ZH.-ca '4-fp.14.3-.-,-sg-,'.g:x-.Q 4 .-.na . .-.-.-. .,.-.g.w.,Q,-,.,-.v. .-.-.g.'.'.,-.'.'.v.w.'.g.y-,Q,. 9 .fs -.'.'.-.-. ef. 4.1.5-.-Q Q . .-.'.'.'-:'.'.'- 'Q -'.'.'-- 1 Q . Q - -.59.'.'.'.'e.-X-'.'. f,'.'.,Qf.'.g '5.,.,v,.:-:-.-...Q-'.:H.-.g.'0-,Q-.-e.-r-,-.- Q .'. fe.-.f.,h,-t :-.-.vw .'.'.-.- I '-iv. sv,-'.-9.46. df! - 1, . -nr. - . -,-.-.ff f. . .-. .,'.'. ra . : f. - we .'.'.' ' gf.-.-.'.'4 .'. .'. 0 , . -,'.-.','.-.-. ax. . Q .,.,4g,u,'. . Q . .-. 1 -SQ Q -,- Q - o,o, , . . .',Q Q.,-J . .,m . , 9-. .3 .-.-,.,v. 9 p,o,4.,.,.,. .,-,-,va . .5 5 I Q, . . .'. . , . . - .J - Q . . eye,-. ,w,-, . 1,-,. v . 9,9-.' 0.1-.-. . 1 f.- Q.. Q e.v,fg.'9 -9, - v . Q Q-4 .,q Ava , v,', .,. ,'.-IQ'-,-,0,9,-.-.-1. -,. Q'.,f.-. 'a, .,. .','.,Q 4 -,aw.'.'. Q 4,-,. .gn 1 -.-.-,,.:4.'.'ag Q -,.,-,-Q,-,-4 ...Ag-, 3... . Q,-4 Q . .,-.6 e,Q:c,v. ew. 0 of,-,Q Q -,. .92-.,.,v6.-. -5-,1,.,o,-. .-.-,s,-, . Q Q . .'. I - . . ang. 5. 59 Qi.-.-.-,0, 5-.Q .'.v.- Q Q-34. Q 5-, '. . Q ep -,Q 1. J, . -.-fp., af. e Qi,-,. . . .-.'. 1 31.-9 Q .-, . . ga. f . . -'f :-'-. -.-.'.-.-1-.'.vf+":-"ef-,04'.'.'.g., Q -2-7-2 Q94-C-7f.'.w'-'.'.-a.-:-.-1.1-Fr.-.V.-.-.'.-.-QW' '.-.'.-.Q-Qsmog-,-.-:-t'4'.-2-:-tw.-.'.5.-.-.1.1.' 2-Q.-.gQvp, '.g.-sf:-1-.'p, f-1-,Q -, .QQ-9,5-.-119.'.'.g-1-5.2.3-Q.:-w1-r,-Afg'-.qfx-.'q4..v,i-y -t.:-.-.-.2-.pffmg-,ee.-:Q -'N.w:-.'.-.p,-y,-g-1.-z-4-.-at-:-io:.3-'95-.-2-:-:-1-1.2-,Q-1-2 ' .94.g.:.'.'.:.5.g.p,'.7,'.-.'.-.-f'.',-.31.5-fQ,f,.Q.9,'.,e-g.-.'.:Q.'.'.'.'.'.'.-.-,.,-,o,.g.:-ge.-',1-,v7, Zv:.9g1.fgf 0,'.'.g...,-ny.-.f.-.g.'.','.-, ,-.-.g.g.k,.g.-. . aa .,', ,gs 3g.3.g,g.g.15 Q,.'.,-,1-vp....,y,-y'.y,9.-.Q -,-.-.'.-.-1-g.v:4.,o 1-f., , 9 Q,-Q!-3:a.v4.-4.41.1.fQ,Q,.f.g-g.,-QQ'4,-.349.-,.,o,-,..g.g..94.14,-,Q,q h oc.-,',vg,,-,-fe.. .-.- .,- . .3-1.,.,f, Q,-.9'.'.7-,.-.-.:'.'.'.'.'. 9 ., .-.9 3. .Qs . .'.'f ' '4.g.-.- -,.,q,Q,',-fy.:-5...,e,.,.,-.QI-.'.'.,.,.,vQ 44.14. e.'.s-.sb:'.'.-9 Q- ,Q,'.'. s.-..,Q...,- QhQv.'.f,. .,.,Q.'. qi.,-4 '.'.-.-9.54-3-'-'c-:S+ Q , -5-1-1-9 Qu- -'N 9:-3 if Q.-.-g.-,'.-.veg 9'-:.'.,-.'rr:.',',-.','.-5..9,-2-msg, i-ns'-gr.'4.v ' Q-.ww Q'-1- . a. v -.'.'f - ' -:-.'.'.-.-.'.-.-H.-.-.M6 s'.':'.'.'4-'93 ' Q . v.-me . -.'e.-.s-.'- -.-.'.'.'- - - - Q'.'.-.-.ms Qs' -2 ' ' o'.'.-'w.- .9 Q-1. M'-'Q .- I- ww. ' V 1 ".'.w-:- w.-QQ'-'-'Vx-.'. Q -.0 'sf -'.,.-.-. - -.'.-iv 'N - - - -,u'.'.-0 -'-.s-.h'-Q Q- -.Q'---e.',Q,.-.- - - QQ'-.'. .-Q ' Iv ' -,r on 44.-.4.'.'.-1-'f.'.'.'f-f-, .-,- -,-,Q,-, .'s.'w.' Q 4 .,-wr. v Q '.'Q' -.-:-,Q'4,'.-.- ,Q'.'.'.-1 -.Mia.-.v-4,-,-,-,'.'.'-'.'.'e.'.-.-.'.-.'. Q -:-1-2 ' 1 - '- . Q -,.-'.',Q Q 14-'ff ' xv- ef,-,e-.4'Q3.'.'. mg -L. v - .'.:f:'y3 -.Q-.Wm .-: .'gf5.g.'e.'3'.'f'.'-:.".yw- 2:-'fg-1-1-w.'4.' -1-.vw vo'-e Q -'A'-'-tw 4' '-vo -3'-'-. '. Q'-1-:-Z'-:-'.-.-.'.-.-:-.'.' ew.'.-f:-,-,- f.-.-.'.'-sag. .'-:'v'.'2-.qv2g.-.,.'.-,vp .'.'.-.-.-fb,-A qw-:.g.'. Q,-.f.'.s'.'.-.r.'.-.'.w.-.v.4,-.Q - - - ..'.'.'.wq-,Q-?,- 1.-.-243. .2-Q,-:-:-myMa-15-'-'f.f-.-.-4,42-:-.gf 3-1-gf.-.-.-,.-.-. .-.-.-s.-.'.!Q,-:-,- - ag-,-:-.f.-ve.-.-. ak.-.-Q 4'.0,'.-.-:fQ's-'-:Q-'-3-. ve.-'Q -'-2- .'.'.Wd.-, 15"-'Q'Q'-'fl-'.' a'-'-.:.3.'.v,. f.-.'.9,- 0 We Q'.5.' 1' I-.',.,4'.-. 1.-. 4.0,-:Q -2-2-'.Z-iQ'-1-w.'. vang .'.'. 5-.9'.'Q'.'.'.'.'-'.'.g-gt.--'f 5' - . - app'-.' Q, .Q- 01 --pap Q29 v.-.'.'e..'. mag- o,'J5Q.v.'q.-.Q-3-1. 4Q'Q2','.-5'.'.7 AN.-.'.' -,v,-.ipaq-'4'. o,-.w.'.'.'rQ,-,Q.'.-I-4,-,gg-3.v,'.'::.-.6 - 0,',4'-:.'-,Q - . ., . . - fm.--. . -Q. . .- w,.'.y Q,..- 0,-.'.-.-.-.- fa.-. . - Q 1. -'.'r.+,'.'. Qu. ' .-.-.my-.'.'-. . .-.'.-.'. Q . - v.-M A 09. - -.-.QQ .-.'.-f ea "' "Q ww Q . .,-'.'a. .-.-. . - .'. 1 '.'i.'1'9 ':e."'v-w. - as -. -2'.'-'. 1.'-'e.'.'.'.- - v f 0 ve - Q e.- ' -. .-Av. W- 0 -2-A r - .-,-. 9. . . .'.. 'Q-, .f.,:,Q,:,.,9.. . Q.,-.y.-33,-.. Q, . . 4 v. . ,-,-,- .-Q . ..'.' .-1. pf.-.-,-. . Q - , - Q,'.'Q . , . . ,of -.-,Q,-,Q,-,Q Q ,. -.',0a.4 . 4-. , ,-.g. . .,.,o,Q' Q9 . ,-,Qu , Q,.,.-.-.v . .'. va.-.-A nf - - 0, Q . . .-.-. ,.,e,-X. . . x . a.,.'.,-,:,o,-. Q .,- . Q . .v.-.Q 9 . ah Q Q ,G ',Q -, .ff 0 0, . 0.5- . ,.,-,f,-, -.-.-,-,-.+ ' , .,-. . , ,'.-. , - . . -,p 4,1 ,,.,.,., . . ,.,. .-.'. . ,Q,-,- . . .,. . .,-gsx 1 n . . ogg av. . .5 -, . . . 4 f 5 . .'.,, . . q-ng, 4 v. . . 4 Q'. .-.-.Q -fp n , -.- -, . . ,-.W , Q.-.'. Q .Q -ey. . . Q .9 , -f.-. . . 41,-.9 .-.o,Q -,-,gg g-,-,- Q , , . .- .9 Q . ...J 9, .' .-., g.g.f.g.9,-.-.-..f.gtg.:.,. -,-.1.'Z'.f..-fee..g.g.g!g.g.ZWAQ,-9 -!'.g.1.,.g.g:.- -,:-:.g.-,.,5-,-Q,-,.g.:-.'.-.' -.- 3-.'.'. . -fg.'.'.-.g.'.p,.g.g.- ag. . - F..-.glv f.w.f.-2.1:-f.-.g.' '.'.-.g.-ew..-.'-.P ., '.g. w.-.-.-.-g.g.g.'.g.-q.'vQg'3't- -.-ge.-4 4.5.3-,.4-4 2-:-.. -...Q-..,-:.,-,-.w'., -sq.-.5Q,w' .. -.Q-:e.3.1b gb 1.1:-ua:-:-ter'lvkfafra:we1.:!:-:-2-1:22.-2:-.-.+' - . ' 2:1--fd''2-ze-22-1:f:1-fairer:-2:2 '-:+'1f"'f.::f4'-'2'-:fS'- 'Y'-'Sf-'frffiwg-Wai'-zfr-'1P.S'.:f' -.-.'.'f.".-.-..-.-.'. H.--.4 '2...2.'...Q 0.1.-.ws .51-.-..f4-'.--f'.-,.'.,.'rfv'.4..s.o. ' C. - Q - .-.3-:-.-.-:.,.,-.,.,,,a .-,.,.:-,-Q.g.:- .m.,w',. 4.2':-'-:-.gvzgt-'at--Aw!!-..,-2f,-.'- .- , 9.-...YQ-.ft-.f:'-2. 9'-Q-,. .Is,.g.'..' , .k.. .. ,, . L, .... , . . , . . , , , ,DH , 3 ,, '-:-'., -.'.-.-,ff'-.-.'.-.y.-.-.-:':-.-.-.f:-.-w.-.g.:f.-.'.--af. .'.-.-.- :-J'.-.'. . .,':-.-.-.-. .r -.-.-.fe-::-.-.mf -.-.1-Gap .-.y-..,. - . I . . . -.Q5.-. .3,.,,., ,.,.,.,-. . . . .,.,.,.,.,-,,,,-,-,fe,,.,.,.,.,..,., . .,-,-,Q . .,,.,... .'.,.,-,3,-,,.-.-,-g.,Q-.-. . .'.-. ,Q .M ."-'.'.'. '. v "Q Q'-'.'.'.'.','-'.'Q'.9'v,','.'Q'.'Q I '.'Q'Q'.9 .'.',Q 430.-Z'fw 0,q'.':5,',y Q o"f'Q'o'Q Q'Q 0-'Of Q ..2'Q' S'.'Q'Q'.8' 1 ,.1.g.1.g.3. .'c.-.-.-.-,.,.,.,.,-,-.5 4. .,.,.,f.g.g.g.,- Q.,-.'.-.Q,+ Q .,.,,f.,.,-.'.'. Q 0.3.4,-. v.'.yq.- S-9.0 QI. -,- -.-. - 4.g.g.g.4.-.-gag:-gg:-:Q-.:5.g.?g.g!g.ff4':-15.-4.36:.g.g.ge:-gqfQg.g-:-.5.g-2432-2?.:f:g:-53:-2.5-.'f:.1523'1,ffg':-Cv'-z 993-'01-3-2-if".'Z'7'7'2-4-P'.'.'-'fd-fi:-'5'-'.'3'-'-'ff-f4"i'?''1'b"!'.-I-1-'Q o!'?Z'1-.-t-3-:-Z'M'f:4"-' xl' H4-2-0. . -.- .-.-.-.. .,.g,-.-.'.-.'.-.-.-.gf 0 '.-.'-,'.-. .'.-.-4.-.-.-.,.-.'. 4. .Q 9 . '.- es. .,-. . . ., .,-,.,.,'.'. 1 .y'5.-1jr.'.'1.-4 . ,- '.'..,. . .-.5 -.sg-3.1.-. W mg. .,- -.0 -.-.-.-.-.w.'.-.'. . o.,-, .o '. 0441. ,' ff. 4. . ..- ' -.- . -,, .,.,. ' 5.3. - ,.5'.-.-.-:-:-'-'-.4.-z-W.-:-.'-2':-.-2-.-I-.g2.g.n'-'f:.'-5-:.'-ggQ-414-3.41-:-ffm-'-:-.-:':.:'.'1Qfr'-:-2' f.-Ig-.wiv 1.- ,.,,r. ,., .A,.,.,.g.,...,.,,,..,-,....Q...,.Q,- .-..4,.Q I. ..a-Q .- . . ur . 12-.-.-2-tag-:-1-r-1-2-3-:-:-:2.:':-z-:-1.-:give1-3-.-g.fy3.g.g-:-.9335 'ff' ' ff' ' . .0 . V.. r ...uv--.'. ,M ..g.,.-.-.-4.6 g.Qf3yg-.-.,-1.-+.:,4.,+q.f- '.g1'.f4g,,.- -.:f..-:-f.- ,-wg., .,2f...,ga.fg:g Q. , . Q ".,,,r ,,. 1 . . 'fix . M1Q,gw . .,.,,,-Q "Q ng. .,. . 9, , . . .. . . . , . .gn . . . . .ge - : 2. Q +'- :ww - ' .- "'e".i-.'3'3."Z0'.'35v':-'fe' ff- il U it V O Chi' Q, Qn ' Q5 . s. uv. Q. ,.. 5. S' 21: Q". ay., 3 ' '55 1 . :QE .43 ....'-.4 .",.g. .'v ., 'ge .,..f..".2Qg:.'.,+.f' ' 1 V ,.,.5:.,.-.,:,,: -.g. ., gzalgfv.. ,- -- z. f-11' r- ' . 'Q-:'. .-Gsm.---.:f:,' :-fwafz.. -.-.1:..-".-ref.. .-1-'iw-. . ,. .. . . , . .. .- ,. Q. .-.. .. -.gr .9 -.- 1-5 . Q .' I '-.5 .1-.444-I -, '-.' O ,. '..- ::,Q'.,i-i.3.,f,5s?g.:Pg.g5q6. 0"'-2-Z-'Q'-, .3 ' -...' 1 ' -T, . :v-q:s,.w:-a'-:- ' ' --' 1, .,xQ+g:f-zaeligza,'-af?-."Y?Q,:2'-arg.-.f"-Q-ag.-. -.'.--.gtx 14, Abe.-VY' " X . 434 ,,,5?.b4.g,g!Y.,--,g,t,4'Q.,4,:.2:f:,b :.ge'.g2'..35Q.3.fg13g.,Q'-ihgfgy '- if' "' Q.-F.,-,-:yt-.'Q.'.-.'.-.g. . .-.-.-1. .'.,..-.-Z . . --, , . .,.,. . . ff. . 'lm-224'2:3:22:1:2:5-:-:-:lists.ffl:f:1?'.-'YL-9:1:fb:':'S221:-2-9.32: -3".-ff'-:-ts:-:-:-:-5.gc-te-rfg.-4-1-z-:rye...-115--1.3-bw-:gz-:-.' - '-3:-' -.pp:-'-'-3-".-'.-:-re :.'-4-sf' .'f'L'C'? G:-'fs Q., 9,.QQ Q .4....v...s or-.qv ,. 45. , ,Q .-. . . .-.',0,f,o .,1,. . .NN Q '. .Ou v, ,-., ,., , h.,., ,X .515-g-fkaq-I-3.'.'.4":-?:-:-.Q.vt-tw!-:-:.2'4-J'.-!':-:-9.n5.g.g- . 3g.g.g.gg-152.-3'.31g2.y!g.7Q5!g.g.-,'.f-5'Q3'Ig2gt,.31-gg.-a'.g.53!' .2.3.3.5-.ft-Q.-2.1.3.1.g.3.3.g.y.g.,-.-.45-?.'. 5.,:g..,.4.g.-2.55:-24.3, :-:J1-L-t4'2g,g:-:-:-:-afzli-'t-:-ggqzgtgzg.mf'-:-:-i5:1":22" .meg-4-:.,,4-zf:.a.g1q.:.:-s-.-:.3.g.:2-:-'f:-:.:-:g4di.g.- - .'.'f,q-'.'.'.SW?--'.'.g5'. 'Q-I-1'.g.w3.g.'-36-I-953-' -.' .-.'.-.-Q' 'ef .- -., ,f.'. .'. f' .'.'.-.- - ' '...'.:..Q,. , . . ,3. .g,1.,.'5, . . Q . .,'.,.,Q, .,. . . .3 W x 5-. 4 1. " Q? "' 9 fiff up ix b".,,::5:'E,.f.fLf:,.9 4,5 ,- "'s?Q .,.'Z,:,5b ' Q Q 'Q o . V .pe Q wa . . , - . -a'- ' . ., 33- ,Q H:-. -..,.g.g4-.5.gQ:5.'.5.1.g.3..,:.5.32-,:g.'.g.g.g.g,.,,,:35::,p7,.,-QQ,g.,.g-35....,.3Qg.'..' -0 1' 3.-L-9.-.95 Y A 2 J l ""' ak 4' , 'J' 1' s ' ' 16:35 , 0 e , M '32 xv . . .. Q ' .af Sf 1 . ,f ,,,. . 1. , , -. e s 'fs " l'..llllllllllllllll.l ' Que, ' . - -. .,.pf.:-:- Q .'.,.g.,4 . .1.5.3.,.,,Q,- Q,.v.- I ,551.22-,g.5.g-QQXQQM.g.'.lfZ'.gq.g.3.2.:fg.f-.'Zg?27. Q -,-,'.-. . - Q .w.-.4 . d'.'J5'h -.v.-.-.-.y.'. .'.'. R- '.,- f.f.'.'.t-.f,-.-. -.-1,0 -.g.g.'.g4-.'.-.-.-. .-aa.-.-. 1Z'-pn-:gtg.g.:-:-4-:-a:.:5.?4-:ff.,3:.:cgqzgzgf.-:-ze-: Q4:-Z':5fa1:2fa2:2.1f1:m1:1:.11:5:55f:,:-zigifij V ,.1-:.:-9:515-Q1-:-:-:.:.at-3'2:2a-9gQy:-:-mig2.oa4- . '.-.na-.Q -1.3: -.'.'.'. .g'.4-yy Q Q Q'.'.'.'.'e.-.'.'.'.' '-td-Z-2-3-2.5.-13:4L-2-I-iw 'agi-tfibg-g.-.'.'.g5v.-.g.'. -.'.'.-.na 5-33: .'.'.g.- X V -.'.-.- .pg-1., -if Q j:f:::gg.g:,3?f.g.5::2E::if-.Q.Sz3-g1'Q4.g.g:g!g.+'.r2fLv, ......... ..-- .f.-. . . .9 - 'f.1::.::-:-:-:-:-S:-9.5-22512254-sf?r:,:-:Z'43'.-222.523, .,9-.:,5q.g.'.-.-gy.,,.g.,g.g.-.,,q,-1g.g.'.,.-.-,. ag... -,-. . A ef-1'-:-:wi-.-3-aff-:-211422.ff:-z-5:-:2'S?2'2Q.33'w?"7:.- ,',o,5g,Q e -1-1.-.1 eg .- v. .-I-fr 43:4-'-,-' .-.-.-.-.Q - ,.,'. . .- Q I-.16 .-.-'v.-.-...f., ,- -3. .' - -.g..- 0. o -.-.' .wi:2i33ff.:2f 122:13-3:22zifk-.2Qf:1'3'?!:'.5-'RM A A o,Qf-44'-g.:-'. .:.,.:q. ,y.-.3v,- Q wZg,'Q'.'..-.'. ,Q 6 sig. . -gr. v. . 4 - N. . .4 - .-.-. .-,A-.Q . .-ff. . . . .- ,-,'. Q Q.. gg- .,...,f, 4.2-Q Q.. ,.,-.pw . ,ads 0 s,.,Q -.5 - 'fa1s:2:f:g52:2s'i1vbS:2-:1.131.912111:-:!:eE:.+:I-22-:-:fr'-231 "7'-:-:-'-:-.-:-f:-fzi-I-:.:-Q-.'.'.S.-.1-:-:eg-raft'e-.fr 4- SQ-,':-.3-7-Ig-fte-:Q-:Zgb2.g.g.g.:1:-.955-54.2-,:4.:.g.g21.:' . -. .Q'--'.- f - . Q-as-.-:-.-.4-Q.-Q:-:-. -rf ' - -2.-.'.'.,. '.'.-. - e.-.'.-.5.'.f-.q.- QQ-.-.'.'.'.-.-I :-:-. .' '.-. .-:-22-:'.-:-:-..g.'.'.f.-:-.-.-:-.-...wig-:-:':-1-zef.-.-i.:::+f!:-rf.. . . . Q . . . f 0. Q .,. -,-.',-. . ,Q . ,-.-,-.- f o,-4. 4 . .-.v 4'."s...Q-' Q0'..s...-Q.'.',....-.m'.. ,".-..-...ff a , .,.,.,.,.,.,- .,w,9'. .,.,.,.,-.Q .,.,.,.,.,.,.,. .,.,.,.'., ,-...-.-.-,.,, . -. 4 . 9. . . Q. . 1 , 43, 5. .,.,..,v. . ... .,-,-.Q . 4-,-,QA .-.'r.g..f .g.,v '. ' 'Q'.'.'.'. 4 f Q Q .-. 4 .'4-g-,.g.,-,'.- fin' -.-,Q f - -.'. S . 1 .g'Z'Q'.-.g.'.y.?29Wa'.'.g2.g-,-.-.f...-.5-123.-9.-.-fC'2.g.g94. . 47... o . .,4,'. 47,.,.,o,,50,'. . . . .,-.-.-.-.-.-. Q .-.-.' '.- Q . . .-. A- A nag. 5.,J,,,,..,q.,... ,...... ,..4,55.....,... ,,., .Q, 9, Q :X ages Q 6 ' Q, -eg-, H . .. - . if . QQ QI- . .fa . ...,+-.f - wQ f ".,.'9??5S "2 fiib- .. -,Qgf I' nga. .45:c.is5:.'5h. , -, ,O n if 1-'V f - 1 fi . -- qw. 3? vw x 31 r .2-.5-.. . as -9 f -'Cs X ' A ' Q 1 v - 0: ' A Afbf. , ".- i 4 4' 5 -ff V ' - ... -Qffi. 5.5 4 -z 44.5 . -. . 1 Q ,-.., .- yn.. .1 ex' 'b.,?"'. iff' ' '9v.g....g.-,,3?,f5 Qgffgfg-5" '5? -59' ."4'2- 4. -1-' Q.-'1'-1.1, A "'-'ff -. -my g. ,5fii,.Ln..- 7-.gf -Q, .,-.. :,. 4- - " M - -.1 . f'1g,.,' ' '.'9- ' ' .JE " Riff 9- 'Q. we V . ..W v . -. Q.-.gr ffb' -1 '-,'.rf?"-'Q-.. f' -A .,5 5' : f -S "l:"-fg.'gF21?27".-.'"2-:3tg:'.'1 . I' "- 2'9.'-'i..:.:'fs."2:?Jva2'. -. 53172,-44-.--' "-251:-1 '.sF.-.-.'a5"g:v.-. -. -4.-35-.-..:5:.+.'. ' Qzziiggg-.'g3i:Q,. .-:31'f-!'a:.g.:fff'-2-'ZF-5-!r,':-.g..a,":'ZgQ'g-1-zz-'. 'v, ' Q ,. !g.,..... . . .. , Q., .a, .. , . .. .+,s'7 ' ' .l H . D . .gl 3. , ,I fy., ,--Q,.,. ..f,'.g- any Qgjb,-.h,-14... ug.: -. :':a1.'f:..'., 4. ,, 4 a,41:2:f,' '-:-:gs-.1 ,-?-if-. "Y Q5-zz,-2-av. , , , , ,. .g4.g.,.y.-.-,.9:.1-gs-5.-.-3 ----.9 133,-g.'?'.g.-.ee at . ,:,.v,..Q3,Q8.g. w,:.,.4..g.p f ,.gc.m-.-.5-,4C:.,-1.2.1.,-i.5Q.--4-s,g.y.g.-.g,g.g.-,..5,q.g.g.,.' .,2-Q . .m 4'-. . . 4 .Q'.-. . . '. f .5-1-Z-,'.'-:-:-1-If!-,.g.5,g4. f. 4.,-:-td-' Q.:-z-'-3-'.,4-fg, .-.g.g,-.. '.+:-:2-1- 'v.-.-.- f.-'w2':m:-x-.4 Eb -4.5 .-X ' N- 0 'wi -f"-'-2.13. ..'-'q-ww. .4 -'fm .- --'Yr Q sg- .-:f'4'. .-.4-3-N. -vuag-'va' -.d'1g.'Ig.,.,-,Q:- IQ, yfv .-.9 Q ...g .. QQ,-,Q 9 ..Q '.,,.,.,- ...A . 4 . .34 .,.,.,...,. .,.,. .,.w.:.,,.,.,.,.'q, .,f.,'.,.g, .1 ,gn , 4. Q 154 of... -N . . :,-,Q Q, Q, ,5-,:Q'Q . 9,3 -3. S ',' Q 0,15 .-.- .pg .:,.,. Q5-. .-I 0 X 0 . . - -,. a .,.,Q - veg.-.9 . my 0,'. -,' 4.5, Q .gg e. f -Q-4. Q '..9 '1:1121-1-iekh'-z3?2f:2:?3TM11gr3-f'2-2.2.2:M:f:1:f:s::+r::?ew-sffs-'f'etf:-I-29-I2'425f'7:'L.55-:a:f3!P:g2-' -, . . . .. -:-:3i+:!-84" M259 +.'2s3.?'f2e'- '. . Q .'.' . Q.. Q.Q, ,.,.,.,...,. 4' .3 . 1. .-.-.-My-Q, gZ:4',.,.s'.g.,.,,,..g.,54,.,.4..,.f.,.g..g.ot,.t,.g.'.v mg.. ,wig--., .,-.,,.,.,.g.w.'Q..7..,... g., QS. '.-.,.g.'6i' '.-.e'52.g,.'.s 'Ls'-.-9 7'a:fQ--,..g3,:y ,.i,,...e1,..p '-2-.-.-' :.'.'.,-5' '..-'.',1- ,f-.,-ox. -9?-a-.-.3-., N24-p'-9'."'-3 .,. - .'.,.,,'. f I.,-,,.g,'.,. .., .44 ....,.H.,., ..,'.,.,,-. ,.' g, . ,:,--. - ., , .' . .,. ,.3.g 1 ,- ,Q 4.5. , bv - ., ,F Q. Ae --,, .5 .,. I ,. . -h. .. -..,.,. -. .- 4 , , :,.U.,,- .,,. -,I 5 - ,'..x ,.. ...N-, , - ' ' ,.,.,.-,q.',5.,.,-,.,.,-.-3-4.3.-.'4,.f'4.,.,.,.,.,.-.,.g..-,,.,.,...f.g.,...--,.'.,.-+Y33'3S-Q,-'Q-z.,-,.,g,.,:g.3:-.-,4.,.r-.-.,.,-M... ..,..,..,,.:.g., .'Q..,.-.4 3-.-.,.'.',,,9'4..:,,g.gq...,,:p?-15:68-..x::-zv.We...-..,:'..Q-.mgq..-..-.-.-4.-:-.6a?'e.5.m.:Q.-.v.'.:.:-.,.'.Q1-'-fs,-4.44.-9.5 -'-I4-S 11:12-9 v Z'-925Ugg-1-:2-2:Jw':-:-"'-:-:-5:4''Z'L-34:2-'it-:-'1'i"55-:4"21:f-9. -'-21-.7Q.-2'ai5-Sifwliar-is-Q..:f'r'2-'T-':"' ftif'-2.5233-1 QQ"-ve:-Q-"-'. -:Pl , "3-1:-12:23 -A112964-' '-.1 32:-2' v'-.g2+1:1-1-.':'to'Q'a-3:-4 'ww' .-If-'-Sz'1:-1:1-:142-'Q' :Ti-', 31.1. , ,C .,.,.',a,q,- , . . -. . .,4, .-.g.,. . . . . .-, . vs, .N . N-.. .,-vyeip, .5-1.9, .wh , .. ,v.,,.,.,.,.24. .., ,,. .3!o.' . .Jn .w. 39, .r-4'Q'f- fffgq.-':'.-w .'.- yy. q...e.g.,.s ,.g.,p4lQQ,.t...v,g .,-...g-. wg. -,,. 4, ,y, 3.4 . gf... .g.,.S Q,Q,.o,.-gi' ,-., - . . ,. , , . , , ,, , , . . ., ,. ., ,. , . M,-,-... 1.-Y .-...'.-.-...-9.'.,'.'.,-.M...-.-2-.9 -, .,.-...wt-:Z-:-2-.-.-.--..'-.-.'..9-.y .,.,-,.1.9,g.:.el,-,W-.,...'.:...,.e-..--.-3-' - ni.-.-ew-.-'Q'-....'....'.. - exe-ff-..e-..-me aft..p,q.,.,.,-QM..-1-'lgfz.s.+,.'...:...,.g.9..,.q 3,1-2. -29 .t-.w.-,-.-:-,.,,-.g...-:- .'Q'o'-'J , 3, , .,,4'.,Q, ....o6, 0.3. . ...U M. .K .Q,.,, . ..,a 43 eu, .3 ,,.,'. .5 , Q.,Q.,,:,Q.-953. ,..qmo,,-c 9 0.3: 3.1.5. aff V,-,. -,742 -, ... .ug fQ,.,,:- :5.,...,. .- , .,: ,-,., , .Q:.,,q, . . Z... Q ' '.'.'Q' .1.' 1, -,I s,.'Q,- Q Q Q.:.' .'.'.'-1.1. 5.2. .' ' 0 5' , 'Q' '. Q -'.'Q 0 ,-5 'I I ,Oi ' '.-1- . ',1,Q .w .'-'Q ' .-1 . Q , ' 'Qi X '. 'Q ,-I-, gl-99, ' ,-L ," , ,C-. .' 1, 'Q'.' '. lg - Q .' 'MQ I, , ' 0 'ln Q Q. f. gl, ff, '. , 1' '.'Q:f'Q , , Qnhh,-1-Qc, ' '.' ' .g.-.-.'.- -.--1.-.-.3-.5-t-z-24 M".-2-.,'.-.-I-.'.'v -f -t-9'-'-"-2-Z-.f 1'-2-, ' 2-2.3-rf ' -Z-:-:-' ' if:-1-:W '-fi." Q-'. .-M 1.- -.f v.-.'.- -2-5-:-:fe ' -1-'ef'-:-.M eZ+'v.s'.-e.-.g.- -1.-.-f -9 New wi'--iv.:-:-:Q-9--Q'-1-1-'-'-'Sf-1-2-via.-:"-.'1'-'-' Q'-N.1'-2-:-.-:-'-'-.-.'.'.'.Q'-9'- ' Na- '.-fa wt-.'.-.-.-.4 ' - - '. - . af.-f.-.f,Wg5-,-.,. -..4.-.wg-.,. .g.n3.'.-.,.g.g. . .,.g.g.,.,.,.P42.-,.,...:-:Q,.,.QgQq.3.'.- .- -Q.-Y-.-.-sf...-Q,-.,.-.,.g1-3 Q . .g,- -.f.gB,. e.-.-..,Q,-.Q,.-2-.-.QM-.-9, 2,-,.,.e .-.-ang. . gQ,3.,:4,.,s.3.3.g,a. ..,.,g.,-.wa-,Q,Q,.g. Q-.-.1 .,- -,2.g.g.'.7.-.-:-.-.-.4,q4,f.f.- N ..,Q... . ... .-.-,. 33.-.'. . .,-.-.-.' .,.,., L., . - . .,- ' .-.f.'.'.-.- Q "q'.'.'.'.' Q.: '4 Q o '-'Q W. . ...'.....s,. Q 9 ., . k.,... .. -,'.'.'.'.J. .-1'fof'.g-I PII.-:-f':'., . . .. . -.g.:.y.'. Q .- - v A .g.,.,..., ' ,--g-1.3.5. Q ff,-'Q '.,.g.g..Q 4 .'.'.'Q gf . ..,v'qq.,.yg. ... . ., ,im ..5.g.'.-.' . ol-Q Q ggi' -1.-a Q,f".'.-. .-'-,.:.,- f 6:23732 -Z'.' .4 414,-.a'., '-1.-.-...v G.. ' Q .. '.:v.Qq.3.,.'.,4-2"-9. , . Q Q s vi-. .ggi-.g. '-.V '.'Q'.7.q .,-W,-.'Q:-1-'e '-."'.g Q 6.3.3-:.:4"Q,f . ff -' , ,.,. ,--1.-,-, 3, . ,'f, ,-. .,.,f.-.3.5.. , ,'. .'.'.g.-.ab-.', .g.g.'.g.g.g. .,.g.,5Q,.g, 4:5 ,-,...,,-, 5,5 eff -,,g.,q,-f. . 023.3 ,. , ,-. p.-.- A - ,.,.. 5 , 42.3.3.5-.,-, ,QQ AQ... f.. gm., 4,g.,.,.g.,-, ,s,.g., . , ,-.g.4,.-.5-,-,'. .,.-.-,-ge. 4. . 4-.'.'. .5-4, .g.,.,.g.gf.. . g-.'...,Q.- ' , ,,, , .,-,.'. QQ ,.,.,.,Q, Qu.,-, ,l-4. . . . ',0.'.g.'.,.'.'. .-,-.31 .-. V,-. . 9 . . . .-J, . .,Q 1 -, Q 5-,-,QQQ V. Q . .',Q,'... ,.x,-.-,o,-.'.-s fy. ,g 5-254.4,,.,.,.,.,f9y.3e5,.'.'. . 5-1. -,-,-,,.,.,.,v, . - 0, 5 I '. . . l.,-,'.'.-.n,:.-,- . .'.', .np -.-,-.Q Q . no . . -,. Q .-.-,-,-. - ..,....-,..-,-, ..,,,. .,,,,- ... . ,,.,.,.,., .-,.,,,.,... .,.,-,-,.. .,. ,.,f ,-, .-.. ,.....,. . M i. . - ., ....w,,.-.s.....Q...Q. vaol,-,-....,.. Q.g.,.,.,-..wQ. Qv-.'.v.'.,-,.,.,.. - . . '. v,'.'.- - Q Q.-.-.'.-.'.'Q 98", - Q 5 .'.'.'.'4.'.'.'. . . . . a.-.2 . - . . - .'.'. A . Q' W- -tw Q'Q'1-ff 'o'Q".-.WS '.!Q'.'-'Q fm .',-.-.'. eX'."vf-' 5.0 - -5.424-'.-'O Gina! - v'- - -v - '.'- - ' 5-.ve - -' ' 0 Q Q. I. Q 5 f -,-.'.-. .'.'.'.',- J- . .'. - - Q -,Q Q 1 . . Q Q . .'. Q . - - -'.'. 1 '.-,'.f.- - ' 1 Q 4 . Q .-.-.- . I Q . -.-.-.'.-.-.-.-.- v '.'.-ew.-.-.-,-.-.'. .4-'-'.t-.-.w Q Q . .'o m . . Q -'. . Q -'.-.04.'a.'.-.-.- Q -.- -'. .-S. .-.-.-2.-,Q Q - .' s A Q,Q .-.g.-.'.-.-.- -. 1 v.-.'. .4 . .-.-,-.0 Q,-,-,-,.,' .,:. . .,.,.,. .,. . .-.-.-,.:.,.,-.vm . .-.49 v '. as -. f. .,.,f. .-.-.-,.,.,., .-.'.', 4 4 Q . Q .. eu. Q,-. .,.,.,.,.,.,.,.-.'. 4 . Q .,.,.,.h-,. . .-.g.g.,,. . +.'.'.'.-,Q Q -,-.-.w Q ..-.-.- . . .,.,.,., .as e,-.-p .-.- ..,o gpg,-.v, .. - -. ,-.-.-Q.-:I-.-.5 Q -.v,'e.-.-ep Q'Q . -,-.-.- Q". .'.'. . - -'f .'.-.-.vw -.. qw Q .,'.-.v,s'Q,Q.- . 'ff -.-.'.-.-.-.-.0 -.-v.-f.zwv.'f 'f 1-'-'-4. v- -,-.- -.-.-.-1.11.1'Mp-.-.-.v 0-'f:'.-.-.-se -.- -,-.-.-.vw -.- - 0.-...-,Q-.-.9 - -.-.S-'-a.-.-,. e.--4,-.-.-.-. fo Q .-.- Q.. .w-.-.-.-.-..-.-.ve.s,.,Q.'.-4, ay y. -,-,pf-,o Q,'.-.v.-.w.'.-.- -.e.. Q - - --'-,Q vu- , , - '. '.'-3-z.: f-'.'.g.g.'. -.-1.2-:.:-.o 0 '.'.'Q,'.'-5'Z-:-9.'.'- -.-If -.'.-.- i1af"'Q-A'Q'-' Q:f::.g.g.-.-:iff-.4-.-.' fe W f'q.9'-'Q ., fa. .x-.'.-1-Zo:-rws.:-ZQ:-'-we-'Q-'8.'.'+1wg.':'.'-'Q'-2 '-: te-14"-2' '.-'Q'.+.-' fg.-.-if' v-3-2-'-Vo'-2.1.24vf.:1'-:f-'V 3"'-'-:- -ff " rf,'.-.g.::gz-f'.f'.'-L-2679.-:-Mfg.:Q-1-1-1fR4'4'?.-L+'.-I-!'Z':'.:-:3'1'26f1-''.-Q-I-L-939:-:-fave!-Z-!':-S-3-1391323-Z'3'.g.'I6-9.0.'-Q-1-g.5:-:-:.:-'.'RQt':-:-:-:-'16-aifi'-32215-L-t-2-93-F12-A-2'atEv?"f'0.'e55-.gZg2-S'fH9.-.g.f'Q'Q?,'.-2- -'-2-:'.-1-.gr-4-95:19-' 1.2. .-,-1.1, Q4 .v,qf.,w.g-1.-.-.-.', ga -,'.',Q-:.'.'.'.w.'.-.- -.'.g-:.:.g.'.nw.-. Q'.1-g.1.'.'.-.',-,.,-g-1. .'.'.'.'.'4,. 4 vom.-.t.,'.' '.',Q -,- 4.','.'.'.'4' 1.-4.4! ,.'. .Q-. .ss-.-.5 ' -.-.' -.ga-.-I' QQ'c.0.v.f- . .-'..".'.a,.,c9. Q,9'QS'.'ge.'.'.'. .',g.- - QQ.. . ..1..'Q .Q Q4-un . . .-Q--. , , . f.-.-,.-.-.-.-.'.fQ'.-.-.-.+.-.:..-.Q - -2-:.:.g.9,'.'w - ',-.t.:f-f'.'.'.'.:Z":-.-.-.-.-1.'Q4.v-f-J'.-.- .'.'-' '-2.3.9.4-'q.g-'Q -,-f',0,'q.:.' 'Q-3-:.uw.-2-pZe5:.:-ge-9.45 -1.-se.-4,-4-.1.'Q'-:-:- -t'.g.:- v -t-:".'!',PQ'-g-.-.-.-sb.-.-4' ' -.'.'.-:-Saw - -.-.Q--:.'-' .1 - 4 . . . . . . . .,. . . ,,,:,: - 3 -5. .- -55. . . . . .7 ,aa Q,.1.'.,. .,. ., , . .39 3 .:,a,.. -3,-,gd-. . .',. :ivy A,-9 . Q ..Q',:,. .3 ,. . . ...F . .,. .Ave .,. . 1. .: .qv .'. . ,.:..2.g,,. ,F .Q . ,,.,. . . .,3Q.,q!.,,.,.,...,9.,w,.,.,.. -: :Jd-T-.'.r:-I-.i-115-.-1'-g-. . I-1 ' .'.--:lg-1-:-in -.'.'. -' ti..-:-.-Z'.':':-: 4 eq. gf'-'vu .-I . 4- . ':-1- W9 Q 1'-.-'b."Q-:-.Q .-:f:-'w."- Q '-. . .'-:-I-:'. +:- Q 4' ,345 .QM . .-.ze-pff.-.-.f:f.-9:-z-z.:.f-:-. ....'.-.-::-:.e,q-:-.'.-.'.-f-.-.-.-.-Q.-r.f.g-:-:-:.:-.f.'.-..wx-'.-'e .-.-:- N-.34u4:-wf,'.-:-:4':.mgf::-:f.'.-s.-.-. 4.1.1.--as-.-1-.'::a.-14.-at-:-. 4'Q'QC-f'2'I'135.I-3'1" '-'-'-'f-'Q . .'. .,-.- -.-,f.-.-.'. . f -.- Q. '-'l -.Q .'.-.'.'.--'.'. . . .,Q,- .'. f. Q ' '.0,'.'N.'.'.'.'-'-'- - '.'.'.- J. -nw' -:Qt-' Q .-we . .'- .nw -.4 IA o,-.-,- Q . .-,- - N4 e.-.'.'. - - 4-.3.-'Q--.2 . .'.'. . .0 -.-Q.. .' Q q.-e Q - .:v.- me -,.'. - -,',-.- 5'.'Q. .-,,.3 '.'. .'.-.v,- 4 Q-.'.'.'.'s.'.'. . -.+.'q,'.'.,f. 330,-.',','.'r.'.'.'. . Q .2-.'.-Q, IQ . 9 .,v.- Q .-.- 'Jr-. '. .av - Q , . a,5'.-Q.-Je 'Q ,-.-.-.'.-.'v.'y- ,Q 'Q '.'.g.-.-.3.-iw . 9 0.-. Q,Q,.'e.-.,.,f.'. -,-, .-.'.- . Q . . Q . -,-, e.- . . . . ,' 9 v,-.',' . .-.-.-.'l".'.-. .,p,n -.'. Q . . . . . .,a .'.'.-.0,c,:,:.-,o,...-Ang, ,. .'. . Q' '.g.'3.'e.-. 'e,. 94,50 9.Q,50,-3 Q A e.-.'.-.-.-rw. 4. -,- e.-. .ng .'.- Q Q' - 0:1-'. QQ'-'-'-.f.'.'.'. Q .'.'.'.'.'.' 'Q'-' o '.'f V. 1 vw. .-.'. '.'.'.h' -'Q I - .'Q'.-ev ' 'f'.'Q'-'. . 1.2.0.0 5' 'Q'-'-".'Q9'a,v Q 5-. 0 . Q ep 0 0 - .'.'.',0,'Q Qf1.'.'.g.-3 . :M Q,. Q:Q Q - . r Q 5,30 Q -.-.'.'.'-' ' sv. r.,.3.-.'.'.'. .-.- Q sg' 1.-.'.','.-, v ,-.-gy ' '.' -ww. -.'. ','4--,'.-.- .-.-.-.-.f.- '.'.-.-.'.-.-.-1-'.-.-.'.-.-.v.'. - .'. -5-.e-1 '.'.',-Q'-1-,v - Q'--e.-,.'.-.Q'.'.-Q.-.' Q- ew.-.-.Q .'. g.'sf.-',9.- X .w.-.-.-.-.-.-1e.-.f.-fwg...-.-.-.'se. QQ-.-.-.-,Q . -Q - . . .y-, ..,',-.2 -.-.'. -.a,Q, .'.,-1-'.-3.93.-.'.'.- .,Q-,.,.,.,-, -.,.,-.'.-.3.,-.-.','.'.', 5-,a-9, . 9 '.,.,0f.w,., .'.'.'.'.',a,-,-,fy 6.-.np wp,-.g.-.v,v,4: 430, .- she g.,:,.,-.-.-4.-f.-...Q . 5.4.3.5-.-,-4 .'.-Q 5-.-.- .gg .4 - . , ., '. . .,.,, . .-.- Q. . . . . , .M .ha . .-,., , , ...Q . . .-,-,.,.,. . . .Q W... vg. .,. .Q 1. .,.,. . . ,'.- 4 . ., .-.-9 ,., ..- - +.'. . - 2 -.'.-.'.-. 4 '-'. o .V--.'.-.'.-. r. .-9,'.'.'. - Q - w., V. . . . -'.'. an Q -Jae,--'. Q aw .-.0,-,- -,- - .'.'.'v'-e. Q we . .n .-1.-,Q 4. Q IQ . +,0- Q-a.-,.,.,.,-.'.-.-.-.-Q,-.4-.s . .' X .-,- Q..-:-,. ,.,.- . .e .,'.'.'. .,- .-.-IQ'-'.'.'. . Q,-..-4.-.Q . .Q,.,..,.,-.-.'.'.'.'.- .'.'.'.v,-,...,'. .,.,Q,f, . Q .'.-.OA-4 nw . 4. Q'.'.-.-.'. .' '.3.vQ Q Q-s -.'.'.-Q .6 .vp NG,-.-,Q.,o,-.Q .,.,.,c,-.-.-.-Q,-9 -5- 1.0,-iv. ".,.,f.-A- - e Q,-,'.-.-.-.'.'-:f.54.-.'.'.-.-.-.-:-!'.'.-.'.'.'.'.-e.-.-0.+?e.-79.-'.'.-.f.-.-.-.'3'-.-'+.'.'.:Qg1h.'e.-1-'.'.-+..:-'.'.w.'.g-.'.-2-.-.-.w-'e.-.-.-:-.-.4'e.'.1Jb.-.'-- -..4-.'-3-'.-.' 4-f-I-.41-L1-9.-A-2-?v.'e .-.-2.-A.: Q'-1-3-'4'9pif.'.-1-t-'.'-:-:fZ4'.:.'.'-sg'.'.g.-.'e.'.'ss 5.-ye.-.:.:-:-tv:-ff.-2v2i'f9""'iol-1-'.-:.'.'.--.247-w3-.-.'.9:-:.t-1-1-9'-le:-:-ge.-ar-'.v..'-' ' -J r.-. .-.' -.'.-.-.-aw.-.-.1-1 ---.-t-,+,-M, an-'.-et-tf.'.-g.'. .:.'Q3'.- .-.'. -'e.'.-Nt.-1 '.-:.t':-.-.3-:-:.'.'.'.-.-.+.. A- ',-mv.-'.'.-.-.-.v.5.-Mp.'.'.-.-Qyg.-.-.-..,'.-.fe '- '.'.' '.' '.fc.-.-.'.'.'.-e,'Q'.'.-.'.,Q '.','. '.'.-..,,-.-. . gf.-s.'.',Q,.,-...Qs .'.'. .'. .3 -Q Q QA. Q . Q','Q':-.'.-.'.'.-. .,'4,.'Q'.'.s-,'.Q,Q,vQ- Q 9.3,-g.',4.'.v.'.'. .'-'.'. .3 '.'.'6 'S-. ,','.'.xt-'- C, ,. A .'.,Q.Q,.,.,-,Q,f,'.'.-...og-.'Q .:Q,v.'.'.+,1,.-,-,5.'f5-,o'Q..'.,.,.,'.'.'.'.'.'.'4...:Q..:,0, ,'.q.f.g.,Q Q e.s'.31-1.0.35...-A-.'.Q,.,..Qy,0,-, ,Q.q.'.:.'.' '.'.:.gq.:Q,g.,0,1,5-:,Q .,o,5'- , .- 1. - '.f.'.'-y.'-a'-'---!f.9-'- '-r .- .-.+.-.' -.o. '-L-'.-.W-:'.-.0 -.+ e.-.-.-:--.-.- .'.'.:fv:v.'b--' .'.-Q-.-2-'-2-Q .-.-.-,. ..' -.'.-4 ' y.n've2Q- ' - ---'. -'-1-2 - -3- I.-.vc -3. 0'-'.'.'.'.'1'4'Q'-'fra.'.'T,'.'L'N.-1-as -z-'.-Q .'.a".'.xz-.- -,,.'-.QP-.-fe! .4 I 5'-' '.'. -,- . . .-.-. cnc,-.'r v,'- '.'.-Q - .'. . . Q e-:-I' 'Q -'- v Q .'.'. t-'-'v ' an-'.'-'. Q5 .'.'Q'-'A-.-.' C SQ' W ' '.'.'.'Q 4 Q Q '. .ve -'o 0: v'G.'Q'Q'b'Q'. elf' 'Q e GI N - - 0 .,', ,-,-,', .-.-,-,. .,. . ., , '. ... .-,-,-,'.- Q - ., ,- . . -,Q Q ....,.. .. . ,..' . .-.- -,Q . Q . ... .,. . . Q Q.. -.- -. . -,.,- Q .. .,. . .-.-.Q - e Q, . . , . , Q Q, , 0 -.-.-.- Q, 1-:.:-:-r-1-1-1.2-111.-1-j-.f.'V'.-tg:-:gn-1-23:13 wfzvfu-Z-:'.-.:4atv?-2-4-13'-fa-41.2-Z-Z6-.q.-:-:.Q?w.-z-, -iff:-3' 'tffZ-tg.,-:,:-:-'vf11-S:-2'2-2-'-9"-1'.gfif6'.w?' ,. . . . . . .. , ' ., .- -.-,- .' -.. ' -.1 -.-.ff +.-.-'f v' -.-,-,- Q .v K M .-.- .'. 4'-. f , Qqn ,.,- q.'.- -wx..-4.1 Q. .Q .-.-.-.f.-.-,1 f.,.,!'.". vt-'..-.-.:. .-?- .,.-A. '. .,-.f.-.-.-.z. .-1-'-.., e '3'.-'A Q .,.f,-.,fw-.-ga,-1320:-. .1-s.-at., .s .-.'."5!f.'.-.-4.'-P r.-. 9,:,.:.j.L.f.,o,-,-,- ,...j.f14.,vq1q.g..a,:,3.'.:q .f.,5,:Q,:.,53,3.1.-,s,E.f.,a3,..f.,Q6.3,'.fQQ.:,5Qx,:gs4G.544,:,:q,:4,:1:1.j.yi:a:.g.?.' .'--.-.Q -as-rg-'f -was .,--,-,'.':-mm '.'. ..-.- .. 0.-if 1- .--.amz-..-..-4. .-.-.'. .+- .- . . ...we ., . .-.-. .-.-. , 4-. . -, .. .-.Q, -,- V. A Q --,. . QQ.. .-,.-.-Q9-9 -A.. , , ,-., ..,.. Vi' 9.'.QQ.3 qw. ..-9,-,. . ....... . . .,....... , -v .--... -.... .,- .--..Qe...-Q 'Q -.-.'-.Qin .o. Q .:Q.-QQ.. Q ..N,... x- Q-. - Q' - v '.-ss.-.-. . . ., Q . QM... ...M ',- - .Q v. QQQ.---Q..'.8Q'..-'Q.fs.1Q'O-'vaQ.wc1.Q,!.' QQ. 1 v'-3.1. .-.- 119' J. .,.x.,.. Q .hu .,. ,Q,.,Q,'. .'. .'.'f,..,s Q Q Q .,.g.-4, pf.. Q .,-',-.Q-.'.,'.',v ev '. A -11. Ago, ,-,QQ Q.. .- -W .g.x'.:f.-A 9 '.Q.:.'f v, .-,J-Lf: ,.g. . qu .'.-.-.- '.'.-.'.'Q'.-.-.-.'Q'Q'?.'.,Q,c.-.'.-1.-,'.'f,'1'.w -9-5-. 1 Vg 'I'QY'Q's.4g. . qs! , .g.'.,--r Q... 1. -.5..-.'.,-.- - .-.-.-'-'-.','.'.-- v.'. . '-.'.w:+ ..'.N5.'-vvf' 0 -1 a -'.'Q ' .. . .-.-:.f- Q-1. on -..:-:- . Q -.- -.-1-2-.-.-.Q - -wr. vm'-f.-.4-:.g..-1 --tw e. -.g..,'.-:-' .1--.-9.0 -z-T-:face-a-'ga-:!'3:-.--':-131. 1-:ir-:-vi-2-9.'fr-z-2-T:25:1iw!-5-FW.:-:'3'1-24-2-:+Pxefzfzvi-S?s2':-1-QQ?" ' ' ' ":' Q 'Q 9' QQ1' ' ""W'Q"4"" -9. 9. 'fi' ' . Q . . . . Q Q f, 9 ,, , .". . . '. 'fgf' Q..-S...-'Z1'I'Qf ,.-S -..' . .QQ 'nf . QQ: :':,: 0 98.0 4.5, 3.3 J . Q Q 0 Q , et, . , J, 0.2: .z Q23 60+',0 Q 0 Q .5 ,.o' :Q 9' 0 ,Qa . . . . . , . . . 3.1 3.3.5 '. ,' 1, 'QE . Q4-. , -.3 - ,.,'g:g., -. '. :- p J .Q, .,,QQ. Q Q Q O ,,,. Q,Q Q Q Q 0 ow l 5 0.0. . . Q q.-Q3 -.g.'.'.- 59 . - '.5-?y!g.-3,.g.g.:.- - . . . . . . . ' uve - .3.,. , ' I I , , .,- QQEQ f 7:3155:.:':1:g5:3i-1?af.2'-:-. 3:2:23'gS'. 5-.2-1:1"1':-'Imp-.Q ,.'-. 'lzf-Z-.-fi' " .'-?.j.f.j.j.'Q..,Q-.:.54:.-',.' '.' -fof-g.g.jf,v3.g.f.,1'. :Q if ff .7-'-1 A Q.-4. .gZ"' ',.g.g'-.1?.'-" I-2-:-:lc-ze.:-:-:+grf4-:-i-' iff-2-:-241:-: 5.'-..-'M - .-:ei-f-" 4 ,' .f 14.:-:-td-74:1'.:.2-:'2,tf2.-1-,:-:.,"L-,.::5:2-:-15-2-bf. -:-.f:1gI2- ,Q'-'-' f' 1.-3.-"gf" ,-' .- :-:':q.g.g-:'.g.::-. -. - w. Q-.,..3.-1.,f: g.--f - Q .- -- - . -N ':-I-1.1-1.fix-I'Z'1S24S'v4-.fa-1-6.-i-nf!!-' FF.-13-urf. 5-.Qi11:fff:.: .-' -' -" f"--' A f ' -:-va-. -1-.-.g.'.:-:-.-.wr-sf '.'-z-f.-.ff-f-'-'v-.v.'.-:-.- '.Q-Q'-:-f .' . .f .-' I -' --' -- H '.g.g 3.71, -,-g.,-4.4 .g..:f ....-1.f.'..1-,.'-..-'.- ..,g.'- - - , . .f .1 . f -: .- me-:-' .. :Q'-'-."- --Z -. '-11v.Z-'- 1' . - .1 ' 1' . ' . jg.-Sg2.g.,vf,'.,-f.,.g.g.,:p.. '.g'.g.3,53f :.-- A if ,,-- A.-. 'J ." if -. ,. U 5. 3.4.73-f'Z-2'.6' 7:51.-.f ff" 0 Z-'M' ff -' f' H' -' -- .' I 1' ' 1'L3f-13251-,ffgifaSffzlgfgffo'-, - 4.0 ,-- f 1 ,- , 1.j.,.,.....-Q...4.A.:,:92...N,.' rt. 1, ,f 5 I. I. 9 W 4. 1-1:11.14313fg.gg::1fi:56g.--' 5 ffl-1 ,-' ., U '-J " , Y ' g.g'e-'.1.pj-g-1QQi.7.-' '- x - lg ff If -. ,I , . Q- .' '-at4.gz.'i'i"-' '- ' - ,.-' ,v 1 ' ' -' Q.:.5.- X.. . 4. 4. 1439 4' . . ' 'wb X ' f' . 4. I' -. , , .,. 3' . 6. 4. Q. . .-...L-2'....g..12g.f.w 3 ,v'.g,.-,..- .-rx J' 4 ., . -4412-.'.'35:57"bwv,5:2-I-7":7'3:-'23 f-'. 4,"1'g,'Zf'i:g"' ,.Q'-. .-. f-.P ....3.'.g.g.g5.w,:.g-:g.f.-.g.,.,-4Qzvglywe.-"-I5-"3P..g.5d'.g3. -f ,.-f5v..g . .-. ,Q ,ffl ..-:-man!-.-.g.,.':9,-,-.,..4g.g.w.-.-1,-.p?E'? -tggvtga-.Q '4 ... ,o,7'?:-gt .gps :QNQV ,z ..-.474-I-If152-3-512536:-:2.'-!"wQi:.aa-W2Qq.Q'1g'W5ft-2-."i5'.3"i:'1P. 'ff-" -2'. ' 43'- ..-.g.'.:..-2-:M41-'tw.W-.-i'.'!'-tw-:-:-.-1-:Q'-4'Q4:-9.'.:-:wwe-5-'2---' -9. .4-'-' A' - .,-1,-.g-.-7-.W--,-, -f-.-.-.-.34-tv4-tg-.'..Qg.:.g4-af:-gg.,,'e.'.g.y...':-.-gwfgibtigw. f.- i 'Z' , 9 ..'.".-t'.'.Q-.-.-4'.03-.'.-?'.'-:-:4-.e-1-:Q-' wa.9-.-.-1..-.-.f.'.'-tgp:-.-'-'-s-aww. .g.-.92 8' Q'.' - -.a .f -, .,-Q-.w,f.-.'.','gfsQ,-55.3.5.3-.-.xg.-.-:-f'.'94-'s'.,.,5.ga.-.--een.,A-.Wt-'A-''QQ'-.-.Q-0.3. 9' .-gf.. I 5- . .- . xc- -. 03533..2.g.:....F...g,.:.w5g,:f4.,aZ5:g:Ef.35-,ggf.:H'?,3,W.g:s3::,wg..3.fy-:.Q:?:,.,.,5t5:E.:Q5W:g, ..-.,.g..f.:.- fy Ig... -...",-.-.'. :Q ..'.,.-..g..,-1-4.9, ,.'.+f' . fm- H Q - ..:- ,-1' ..f .' ,. ..,.., , .. ., .. . . , ., ..,, , .1 ,,,.,,.,, ,, ., ,.,., . W., . . , , .t . . A, .fm ,. I 1 ,Q-2' ' Qi.,-yjg.,.,.'.,., .g.3.gf..'.... . ., .. - M,-.g,',-.,.' - -g. ,.,.,..,.f.' ' 3. ,.,.g.: ' .- .,.. ,rv J., . .. , , ,.,.,-,-,. .mm ...,,..,,.,.f,-,.....,.g.:,...,.,.,.e,5... ...Z ,.,.,q:,,., '.,t ,,.? :,5.W,.,' 4f:45S:.,..,.,.3,4'.:,....ag.,V, u ,.5iM.3, 9443 Q. .4..x,.1-.g.g.,-:-3..-:-:-:-:Q-.-5.2.1-1-Q '-1-1.3-2-.,:-.-.g.3. ,.2- :-:+.g-3-:-aw,.w.,,.g. -' .-z.. .-.-.-.:-,.':. Q-s,-2:25 . ,Q .-,':- g,--3. pp' - f Jlge -.:,-'...3,.4', fo :,. ,'g., ,Q , K, o ,.g. .'.gf".g!, 1439 QQ, .' o,1q:X ,Q C 1 I at-.iz1139?'Z4bt.'-2-A-9:-?"'.f2-22:1:'.4-'--fy:-154.-.'Qf:.5'2f4g.-1-.-.,.g.' 13515. vr,2'-!g.-.'.'h-'12-1-are-:z-3fr.'.:f:-r- -:-z-:Sz-:L-" -.-yt. 1.43.5 .'-tiff... .-,Q q.,.'...'-2I', ,o,9G,'.'.,f Q4.'.'.'. 'QQ' ' ., 'IZ-1,o'nf.:Qj.:J.,Q,q. .gy 'gf' ' 352' ' -s,:.g.'.'. o ..1.- i:.5"9 -:Q Q,f.,.:-:-IQ we Q A' . ,f .3 ' ." N .v . , .VAmb-new4-.fwte-59.31-:?'.-2-:f2-za.-rg..-.4-255324-5.-1-'.:..-:-1:2-:-1-:.5m:-:af-z.wa'-:M-1.-.-:eg..gt-.-:fre.f52f.3?4iz.,.fz4:g.4-.-:.:.5w:,5'4-...ya . if . ., , Q .,-,g:-gg-:-za'-:Q anme-v2-.gr-fulSw:-:1win'.-233:-....z-wrff:-2-:-X-3:5-:gwf'Iackeeizbiraggbqsgg?-'Z-t':-:-2-R:-5-gf:-:-z-:-'-'-wie'4.2.2.5-:5.'Qw.g: 4.-4.59 335, -'41 ,, Q -,f .'.,o 4 - 9154, Q4 Q 0 -2-1-1.1.31-L-p -'-.-g.'.- '.g.g,4 Q Q Q4 3. .o -.,'Qv,.,Q Q -,.-...y -'gy -3.1. . .1 -. Q '. - ' , .' -.' 0 ' '.54Q gf , -g.g-.-42+ ,nv 6-4 . . 3- Q., . A.,-'-.g.'.,.-' . ...L ,. .' 2 ea- QQ., ,. ,o,o,f.,- . . '.' .Le-, '.g.'.- .4 ' .3 Q,-q.,g.0,.',,.gg' .wg ,og h3...h,'4. Q -':,,v.3.:f,. .Ogg 4. '..,.,.,-QQ .,-4... 'n 4.-.,....-.A .Q ...gig .we ,..-.-:-:-..'4.Q....- ,-.-.gf :.v-.-:g..',,, .Q-' .4-1:15. f. 5:-Q 1-f' .- "- at-.gif-if-.'. :-L.. - -iw ,.--313 5- -fax , ,T Q ,. .,.,. .,.Q.,.. . .,.fQ, , Q, .i:.,.:. . 4. .,. E.::.4i.o:,. . ,.,..., g.,pZ3. ky. isa. Kg, Q.,-,.Q:...:,.,., 4. . . 9,1 :?.,.s,. . . ., V.. . 5, ..4jy,q.7g'gNav. 521s .' .. I.. ,-.-:-af.:.:2- sz 457- 0, Q 3 -'J it-.wa -Fai?5:3-'k-:itil-1.2-I-.'I-1-. ' Q'-:3'f.27.5 W'-. :-. .-P2 . I-I-2-J" e . "-be -.-'-.'2'.45r'-' -:-Q Lev. -'Z-12-1-1-.Q - Q r 5. . 'iz-:-'-.-: 'gr' " -.M Q -J-J . . .....raf-sg:-re,-:-1?ff4'z.:pqqfyget-:-rg:-faqs?:-:ez-gm-2.2-M21-2-:gag:g:Q55'Z-g-Mms:zg-ggq:f:::g,g2?ty?'4-zmefx- ' ' fgziiwggafzfzrssg:g.5e3:sZ2':ggQz.:3S:433-.,3?3,'5,.3fQ'2r-ig. 2-fe-33.-E , e I . - Q -e-g- . , .-.-.-.1-. . .-. . ge.-.f fe. . . .' gg.--5. -,-.-. . 4- -. .Q-. .-,Q,-.Q -.-4.-., ,'.', .-. . - ,-1- . . .-.g- . .,-,. Q .-. .w:-.- 1. .'-:-'-:+A .1 ,-. ,-'. . . .-' .- -Q . .U - -.'.'.-.f.-.'.4.-.'.'.'. Q '.-.' . -,-. ', 0.4 0 '.'. . .'. .nw 0 vw- .-.-.' '.'.'Q v - ' 0- .9 - . v 0.0,-.-.Q -' . -'. .'. lf.-,4.-,s .'. r.,,.,. . Q . . 9 ., . . . . . Q Q.-nf. , 4 . Q. .-,Q, , ,Q ,-,Q . , , mg, 7, ., .g.,.N,. . ,. . sh... . . 4-2 , 9, Q - v ' '.'.-. . . . Q . . . e.-. an Q . . Q Q, .,'.-.-.'.'.-.- 1 '. 4 -.-.-.- .'. Q - 4 Q '.-.-.Q .'.'ea, . . . .-.-0.1-,-,-.z. - . . Q,-.'.'.'.-Q Q,-,.,.,-. .9 ,-9 . . Q,-.Q, . . 9 Q M 1 -,. . . 9 . . .'.+.-.f. . . .Q 4- 9 - ., MQ. .- 0. Q . .-f ON, ap Q .- , v.-.','. .,-,'. .-.'. 4.-A qp,-...Q Q,-.-.-. . Q gf.-J. 4 . ',.,.- . eh '.'Q v--.'.'v.aQ'-'.'.--.-as - f,'.'Q'.-.ve Q - 4.6 '.1-.-,-.-,2 Q,-. - -.1 '.'.- 0 1,-'.'.'. Q-.vis Q'.'.H -'Q'Q -'.' 0 4 '.'.'.-.- 'fd-' -.5 I-!'.' '. r-2.3-.-' Qva Opp GQ Q- QV. 0.-.-.-.1'-,-.ww--'.'.-4,-.e,.,-.. Q,-.'. 1.----.fx-.'.'.v. qs 5-.-'-'.'---wh -rf'-w f,'.-.'.w-w.- -?- f,-.'.'.-Q.-1.ff...w 0.-Q - - wp. .vm .u,- ee. .-.-.-.ng-,.,Q,. . .Af.-.-.',-Q'-'.Qs.-.-.+.f.'.-2-4 +G,-.-Sow -.f '.' fa. . .'.'.' 0 sr.- . . .-.-.,w!-,.,..'.- f.-.'..f. . .,-.-.'. Q 4 . 9-.5 .,-.-.-.-.my .'. .g.'. . -.ve v.-.'.-:Z-.'.W'-4.1 . Q . .,.yg.',g. -.-,'.'.-.-.-.-.'. 9 . My-.',-.-,. , .-.-,- Q ...,-,- -fa w.4-.v 0,-.-03. 1,-Q. 5. o,Q - Q- . 4.9 , ,-.-.-.- e.-.-.',-.A.5,-.-.7.,.,.,-,-.g.g,5.g.,.,..,-..f.-.'.-Q,','.-.- -,,.,.,.,.,o,-.'.g.y.-.-.-. 4-,-,-,.,-.-a-.'..,-.-,-,., ,.f.'. .'.f,.,- .,-,-...-.-.-,.,.,v.,4 -,pg-. .,.,.g. 42.,-,.,.,.,.,-4.7 -,QQ-4, . . ,.,.,,. .ng-.-,.:-,,4.,,. ', Q-.-. . . Q .-Q 4 457 .,,.y.- . .-ef.-..,q g.-.-,.,,.,-,.g.1.,.,. ..'.'.,-.-.f,-,.,.,.,-.,.-,-,-,Q,..-.-.-.-9. W..-. . . Q .,.g.g.g.-.-. Q,-,-.-.g.f.-.'.-.-.g.v.-.-,'.-.-1-g.f,.,.,4..-.-4.34.A-4.9,-A. .'.-.53.'s.-.- -.-.v.-.pf +564-ff Q.-,Q'.g,'.-Q o -2-:-:-.',-fa..-.-.-.'.'-5'.'-,'.:---ggqey. .-to 4, .' . . .49 . Q .-42.'.'.-.-.'.-.',-.'.'.:.f.'.-.-.-.'.'?'.-.7,',-.-.' f.7.g-fad.-9,-,f.-.'.-4.3. qf.'.'.'.9,'. 9-.-,.g-'.'. Q,.,g...g.g.'.g.'. Nw'.'.'.-.f,-,- .,y,g.3.4..,q.g :3-.-.q'g,-g.g.9,-.- of q.g.vI-,Q.-.'.g.,- xt-4 564 Q. .',Q,-1.'4'.-.3-.w.r.g.g-:-:-ig.:-3.1,-'Q . , Q,-wa.-C as -'.'f'L'.' ,v- , , gg,-,e.'.y--.-.', ,Q,. G.'.-.ng.g.g.-.'.g.a,..'.'.'.-Z.,-,-,.,. c.-,-.'.'.-.g. . .3.g.,f,'.'.'.g. a,'.,g-9,.'.-.',f.,.,.,'.b,.'.':.y.-.'.'.3.'.-.vb .Q .,.,.,.N.5.g.,'.?,Q,.,s.',-...QQ Q943,-,-,'.'.,. .fp.g.g..fgQ Q Q gk .Q,QA.,.g.Afg.5-,g.g.,.,.,-,.,. .,-.-.-QS,-pa, . .-,-,-,- ..',-4,-.o, , 14. . . -,Q 9... ,v,.,-,Q,- V, . ,-,-.f. . .,g.3., -,-f.'.',q-.+.-,. . ,v.-,-.'.'.'.'. .'.'. .,.,.,o,f.'. .'. 44. Q .,.'c.-. .3 .N .,.,.'.m5Q png. .'.'.-. Qngh -.-.'.,- .,-.. . ,Q,. .,Q -.va x ax. .-.-.'.'.'. a ,Q -,'y,.0Q,v,' f,Qt. .,.,.,.,.,Q,-vhs, Q.-.v.',-.-Sb'-'.-, gg . .'Q'.'.g.-.vb Qv.-ag.: '.- .'.-.'. Q Q Q . .ww wa - - V- -'.'. '- -'.'- - -. .'.-.-.' - - ' ' - -'0.w'-'.'.'-'.'.'.'.'- ' - . 0 '.'.'.'. 'QQ -'-'-5'.'.'. . .5 . .-.', .'. sf. .'.'.-.Q-.'. '.'Q. .-- 0- f +. . .'- .W -.- Qf.-.Q Q.'.'.-.-.'.'9,Q'Q .4 . Q Q . 4 .'Q . .'. . . . . . . - ..-,'. . ve.. .f.-,-,- . .-, ,-,- Q 9, p . Ne: Q Q .s Q,- s.'.'.' 0 ' vw- e.-.'.-'.'-. -.'.'.'.'- 'f Q'-'f,'.-.'.-, .'.'.'.'.'.-,Q - ','.',v.-.'.-,-.-.-.'Q'-'.'-'.'Q ff-'.'.'9 f 'fa '.9'.'.'.'.'.'.'e.-.'.'.-s.'.'.'.'u.'.'1'.-.9'e.-.yr Q. '.'.-.'-Jw N.-9 0. off-'.-4 Q,-r.v0,'0 -'.'.'Q'.'f.-.'.'.'.'.'.'.g.'5-.-.mp ,-ff.-.' - 094, Q .'.', . ..e,'.'g Q,'.'.'.g.'.'. . . ..:.Q,-:-1.+, .-.-4'.'.'. ua.-,-.-.-' fr-, -.. ff.-.'.'.-.'.-.-:-7f.',+,'.-.-.-.-.-.Q-.'.-.-.va Q-.'.-aw.-.'. .-,0,-.-.-.-.'.-.-.-.-.'.s5.-.-.-.w.-,g.'.-.-.w .- v.-.-gq.3.:- .ne-e,.-.-.:.,w+,r.ff.-Q. Q .'v..Q,v ey.-fa.-.'.-.A .1-.Q-4. vw.-.-2-'.-e.. e .von ' .-,-,vw .-Q.-. .'.'.'- . . -. Q - Q e sw o - -, -. Q Q -.- . -.Q -.-.-f'.-.'.'.-.-.'.-.-.'. o +.. 0 ' -af.-Q Q - -.4 -.'.-.-fav. .-.-.'.-.'.-f- r.-a.-4'-vt-.'.-.-.-.. 0.-.ev J-'f...'.'.' -.'-.'.-Q - cs.-M. if we.-.'.'-'I ' '.-.-.4 -.' - - -.0 - -fe f 0 wav- - - o -'v '.-.fe - '.' 1. .,. , .4 .-.-,. .-, .. ., . . . ..'. -... . . . . . . ..- . f..-,. ., . . . ..1.f.,.,. . .0 .-.Q Q -,. . . q w- Q V.-.Q .' 9 - +.' 'eu -.-:-.-.-.-:-'- . - a,- 4 f '. e - -'4-4 .x -4 - ,.0.,-.9 V .'. - - . - - ' . - . .,- fy: -3. . .,.,.'. :.'. . -0. ., .,.v,-,g,.'.g.'!s3-5 ,. . ., - -,'.,- - -, .-. . . .,.'., . . .g.,.,. ..e,.,Q,:, ,., ,-e Q., ,, ,.,..1.,. qv .',Q, ,. .,Q, . . Q ., , , .-. . ,. .',-,.. . 90..,Q2.gv::,.,.,.g.9., 4, ... ,vw ., .,. J.. . ff. ff-. 'Q-'. -T-L 1. .'..'- ' 2-1 . div.Q'-1-1.:4J'7'.'q.'.'-, -. .,'. ,-,.1. .34-3. -:-1 I-1.14. .- .' .- Q -. ' .-.'. . f. . . .-.-, I-'. 4.,.'.:. -'-.'.'.g.-. .'. 4-g-'.,. yi . - -, nw ' 3.5-5 N55 Aff- . . .' . .' ... ie: ' - ,-' '-1-5 o'v.'.g-9:-G cl: ' .'.-. - -..,.- ...,. , f .4 -.f -.,.'. .-.Q,.:- Q:-.sg-T-.-2-.-2-'f2'g-sf-.-4.21, -.'.-.-?-.mg-:-:-t-,- -..w4.'f.-1-:-'.-.-:f.5.-.-24.-.'.-.-.,.-.g.-2.53.-z.9.5tq.g.g.w.-:3-.51-.g.-QQ.-.'.-2-.gmA:-.-ta-:-:..g.3t..rI3-f-:gt-.,.sg.5-23.5.1-.g.g -4.3-2-:':43.3234:-5-Z3:-Q.-1-iq.-:-tw-r'.-4.-Z-2-.f.-311.1-pi?-.g.'k!6pgQf'-Q3-'Y'-E!715f'r2'2'Z-1-2-' . ff-:- . . . . .- '. . e '.-'.'f'-'-:-.'. . Q-.- ff - v .-. . . .wp . 4-rf. .--. .-. .'. -'-'-rf. an-.'.-.-.'-. . .- fr. .'.-.-. 4-.-'. . - . . .-1-.-.'.-- Q . .--:-'-'. . . .-1. -'- -'- -fr. .-.-.'.o'.'. Q . . - . - 9- 4 . .-L-m . -'-1. ,-.- . o,- - . . .O .- . -.','.-.Q ,'.'.'.' 9.0,-.'.-.'.f Q '. . '.-.g.,., .,'. .,1.-.3-.-.-.-. f.'.'. e,'.- .'.-.:.f.'.-f.-.Q .,-,I.'.'.-.-.'.'.-,Q,.,v,-.-,-.1 A".-3 -,+.-.'.',v,'.'.g-'.g- e,-.'.-. Q -,-,f,-.-.-,- Q.,-,Q .,. . .4 . .Kp 1,43 ,. . Q-,-,-.9 vp .peg .'Q .,. .-,mf Q!.,-,p,.,4,- g,Q,gv4.-.g.'.'. .p,Q,Q,. 9.-. QQ .7-,eu Q Q.-4,9 .'. a Q'.-. 1.1.-,Q X fu.. .- ,v .a-. -,ff-'. Q .',-.'. Q 9 - av: 0 .-.v.'-, '-,-.- .'- on an-. 4-.-. .'.'.'.'.-,Q -I-'.'f -xv,-9 -'-,-,f,','.'.-.'.'.n,. Q Q 9 fe Q, ',-Q re,-':.-p,'.'.'. of A-.'.'-' A -.','.'.-,v!-.-Q 3. .'."- 53.0.-'Q Q qv. wg Ja -:IQ ep Q '.'- QW 'Avi-.',',Q vw -.'Q rl: -'-'-" v v . Q'.'.' ' ," ey.-e'Q'.'c -4-. .'Q'-'3.'.'e0,'.f,- f .-.n .'.- ,- ., . 3. . . . . . QQQ Q . ,s ,-,-.-,-. . . .-.-.-. 43, . , . . .,,. .-,.,- .,.,., . , ,',-. , ... .'. . . . ...-.'.'. 4. .-. .9 . ,-Q.. ..,-,. ., .,.,.,.9.f.-. .-,- ,-,Q 5... . Q .Q,-,. ,W . . . 0,0 , Q, X ,. .,., . . . . w.'Q A QQ .,- , , .. , .'. -.ne Q . .pg .' vp .. - N. 4 Q - . Q.. . .-- .. Q, Q - Q . Q. Q . .- .' - .-- f- - .. , -.. .. ,.. . ,............- fo--Q '.f.- -- --...v ..... . .,.. . . .-4. -.. --..-..',.. ,.--.... 1 l.1Q..Q.n..Qe.-QQ. xg., 5.4 .. QQQ.,,ogQ,9...,,.,'..Q.-..v,.,-Q'.Q Q..Q...os,-,QQ, pf.,-,-. Q,-,.Q...,.- . .'.- -.' 0. f.-. sf.-1. .,.,f.',-,.'. Q' Q-.-,Q,-.-.'.w,-.-.-.-.-.op f,-. . .'. . .-.-.',-.-.'.-,',-,- .-2-,1,-.'.' '.-.'.'. .'.'l-.QI-.-G Q,'f,q-egg,-.-.-,.,-,-, .,-,Q-,Q1.1,-.-,..'..r.'.'.'. . ep 4, .- . Q -,Q - .'.'.0 -'.,m Q Qi.-.-.4-.',v,'.','.v.-,-, ff. Q .-.'.',f,-.o - 9144-.-.'. Q Q ,-.-9 cya.-.-,-.0,a.. pas ,-. . .'.1.q . e,o,+0,. Q,' Q , .3,Q,- -,-,.','.'-1-7-I-L , -.-.- 5 .- A'-'.', -,-,-,o,-'Q u'-5,-. -.'.-.-.'.'.- -.'.'.'.34.u'Q,fag-'-'Q'.'.-.-.-.w '.'.'.'.-,-'-'.- -.'.-.4Z'.'.'.'.'.'e.'.'.-.- QV. f. Q,-1. . .,-3.-.-.-.-.-. Q,-,-.-.-.-.'.-.'.-.f.'.'.'.'.'.'.3,-:Q .2-73.9 .'.'.'.?2', -.451-.-.-,Q-.-Q fe, 4,-,Q -,fQ'+.'.'.'.'.-.-.g-W,Q m'.'.'.'. uve '.'.Q.',-.'.w.Q ,tw -".'.'Q'4Q .'.0 '.'.- - Q'-.4 . .. - . .- . . -,Q --.-. ,',.,. ,.,. . . ,Q, .ou . 4-.-.-.3.'.','. .1.g.5.,.,.,g 4, ,-Q,Q,-,-,-,.,-,o,'.-.- - .'.-.,-.-,Q -3,-,e,.,.,Q .,.,-,. am-,-,.,. . .-.5 . . ,-.-, . -.-,Q,-,f,'.-.'.',v4,o,',Q, 4-.9 . . ,xv vygv, ,,.,v , -,-,.,f, . Q -31.3. . .'. .-,v -,- or -.'.'. Q. . A,-.-.w,f.'. . . df -,Q . - Q . . Q 4 . .-.'.,- ff. .-.-fog .,. -.fo A, ..f - . .- - - . ...-. ,....,..- -,.-v . Q.. ..... . -.-.,f..-..'. . '.. -,'-A ..-Q-.Q.... ... .......,-.... ...,,.-...Q 4. ,......- .., -QQ ...-..-Q p.f0,-.-.-.-. ..-,...,...QQ.r -.,-'QQ QOH.:-,f.Qu.' Q. .' ... Q. . .. . .,,... .. . .HQ , . Q .... ,..e.. ..., ....... ,,,.,,....9.'. . ...n.o,,.. .est ... , ....,.......,. ,,,... ...,,-.,,,,. ...,.o , Q ....Q. Q .. u.Q ,..-....'.,.p..' ..,.. ,.,.....Q,.. 1. --Q ..,,.Q .... . .,,,. 5. , . . '. ,. . - . , . . ,-,. '.-9 . , ,-.-,- ,Q -...N , , . ., ,.,,.,.,., Q-..,.,.,.,.,..Q, .,. . . ... . . . , .,-,-.'.-,-,-,,. , . , ,Q,.f.. ,,.,,4-,.,.,'. .-,-.v,- . . .,-,.,-,.,-,., .-, .,,-,-.q-5... ,v. Q . . . .,.,., . 1, ,-,'. Q-.14 Q .-.'. . .,Q,.,Q Q, . . .-..,-,. . . , . .,.,q-,M ,-I... . , Q., . , , , .',s,...,.,... ,ag ,., , 6-va., ,.,. QQ., G., . .- . ,- Q,' . .3 , -.2 .- '.'.'.-.'.'.-.-3 -.-.- .- . .-.-.v 0 4.1. . -,'.-.-.sw . - . Q,-.V g.,-,- .-.',- - . 1, .'-5-'. .'.'.'e.'. f-'.-.'.v.-.-q.+.-,Q -.vp Q - . . . .-.f.'.-.Q,. ng. -,-.-.-.- 1.-.w -SQ-,-...Q ., .5.3v,-.-any . ws,-, o,-.'. - . .'.'.'f.'.'. . . ,', . sf.-,-, .'.'.-,egg-.-.9 Q .' -mf. . sp,-,v,', Av, ., Q Q .-. .o,'. Qs,-4.-3. 05-,Q,.. -.-.- . . .-. . . , .v 4,A.,.,-W., .bu .,.s,...-,-, eh. . y, ,-,-,-,..,.,.,,. -.'. 4.3, ,. .A ,-.',. va, Q '. .- Q, . Q,.,.,.,y,.,.,,- .,. .-,Q .9 . . 0.0.0 1.-.'.' -.-,o Q, '., .Q .,..-, .-,-,-,-.,..... . ...', .-, Qi... Q,.,. Q q.f -ax. .5 . 5' O -,.,,f v,. Q Q 0 Q .Ia 0 . . ...Q Q,-.-,+.,.,,., . .', .',-,-,- - Q, ., . Q . Q A 4 - - Q4-,-.1 I -,Q .,. . Q .,- Q,.,- . .- Q 3,-,f,..'.' .,.,.,.,.,q.,.Q,.,.,. bg...31,65.-.g.3.-.g.,.,.,,,.fQ,:.f., 4...-,,.,.,.,4-.g.5,gg,-,.f:,.g.g.,:,:,k.,.,:,.,b.g.,.3,.,.g. g32.5,1,f,,.,.,.g:,.,g.,.f'.,,:.-.,.,,:g.,3..,: 5:-.,.,1.'.,.:.0,5.5.,- lr.,,.vg.,.1.,-,'.,.g.g-,.'.2,5.-.Q1-,.1.9g.3.:-,.g.y.:.g-,.Q,:.5.g.,.,.,.,,fg5.3.g.:,:.:g1gQ:.,.'. 42.90.-.-,bg-1.fg..,.32,963.3.q.,.9,33.Qg ,.1.- -...Q 31, .-.,:.3.,. .' '.-,.,.,. .,. Q 1.-,Q.'.' . 4.5 x...,.-,Q,-,','.-...A3.5-.W q. .-.'.-p,.,.g.,o W. .'.'.'. . Q 4-.'. r. .' no .,3.-9 . ,og 5 .'.-.'. -'. . , .-.-g.,-. QI- . .,.g.,.:'.-2-fe Q,-'-,Q -Q-4..'.'.f' Q,v'-9 I-,0 'L-.'.-4,6 .,Q'e.'.w,- . 6 1.'.'.'. .'.'.f'-.',o,-.-.'.'.f wjl ., -,.,-3 vc -,Q iff'-3 QS'-'Q Qv -5,40 -3-,. Q - Q .' qu. . -ge t 0 - '-:-. Q.gag-:ft-:-3.-ff:-rf:-:-:-4-5:2V1-:.:-:-..:.:-:,:-2-:-543.-.f.-.5-:fg-t'.5-:-:-:-:-:-:-1-:Y-Sq1-13:32-1-:-:ga-9:53-:3aQ?:x-:-5-2:111-1-2-2.4-2-2lQ-:.:-:et-519.344:':-:-1-361-S:-134:-:fri:11afgqtgqfwkf-bg.:-513.-2-I-:ot-:-92921112-2-2'2g2?:f:15-2:294F:-:2:-S'.:-:-Sf!-S:5M4:A2Z'!-tywsffl:-32531254-i:f5'.-5'3-I -1-I-.f ' ' f., 0,-2-fb'-. 3 .'.'-'.'.'.',','!-' 1-3.1-:.5.f4-2+ ,QQ -1.f-2- Q2-1-.5-go,-Q-j.,.g.j.g.y.gQ'.' g.'.-f. 4-,-,QQ-1-fy.-111-,Q.4-1.1.0,-'-p,.,.p,-Z-.gi-2-go,-1:5.'.g.g ,-3.-.wt.,1'.:-g.'.'.31-Z-1-1-'.'.'.'-1-14-iq...-.fp-rf: A-,.g.1.g. p,'.gQ'.'.'.'v.:Zis'.'.i'2+Z-.og-Lg-Ir.-.v7-.'.-. :.'?.'f.i4.'Q,-'e,v,Q,'7'3,'.'.' -:.:f,q'1'.'e.'b,.59 9r'Z-.'.'c,,Q- vi-' . 3 A -,-,I ., .'...,.,., ,,.g.3.g.3....,.,.,-, . .,.,. ...,.,-,.,...,-,. .ph-,5.,.,.,.,.,.4.1,.4.,.,.'4.,.g.-.-.gn.,...,.,'.,'.'..,.,.,,.,-.,.g-,. ...L g.-,. ,,...7.,, ,.,...L.g..6..,9.,.,3,'..,5.:,,.e.,.,.,Q3.4 ...,..,Q,-,,.,.,.eQ, 6 ,.,.,.,,'.,.,.y,.,.,:-.A...,.,N:.k at,:,w,.,:,,..eq, 9...A,,.,.,..q,.,Q,Q,,.....,4:,Q,.w ,.,bZqV,.,. ...,5.,., '. +1 Za!-I-,' vu .-'-, 9.-'--."-'A - ' '-1-t-'Mfg-I-2 xv.-.' 'f '-2-1-rv-'-' .-.' - -2-I-.'.-,a":-9 -L-'-:f-'-1.-.-.-.-'-:.f'.'-wi4-'-1-2 '-.-. '-2.-SQ'-2-2-:ww-+.v,'.-Zv.' '.-'Q st-"1'.'.'-3-Q.'-:ff-'.'.'f :ve -We 5'-'Q-:-14'v.'-W4-:-1-' ' '.--' ws '-Z-.-.-'- .'.- Q .N-'Q-'-.4 '.-.'.-'QW ' 'eh fer.-i' si-.0 I E-'-we-Q? ki, .,. . , ,',..,.-. ., .-.1,.'.-,-.', . . ,,.,.,-,f.,-, ..-..,.g.g.,,.,.,5,,f. .,5.,., ,:,:, ,.,. QQ. 4.3,-.ge ,Q -. . .'.,4,,.,.,bQ, . . . .-. -3, .-.-,.,.,,.,Q. ., ,.,-,.,.,.:,,.-,ebqy q3.,:,b2.,.,.,-., ,,.,-g.g.,.,:.-.-Q.,.4,-.Q,.,Q,.,Q...g4..3.,.,.,-.,.g4:3,.y,Q,,:,Q3:,.,,.as-Q.,:,.,., ,. vjvi.,-g-. '. '. . 4+ f.-t. ,.-.y.g.t 1.5-Q-.-, -z -- f,'g.g-g- . . -- . .g.g., ,-.-.'. .4.3.-5,.g.g.,.,.3...g.g-g.- ,-.7-14.3.1.1-. 4.3.-. .v-4.3. . , , . , . , Q , 1- .v,'.'.'.:.,. f.-,.-. .41e,f,.. , 4-:-.1-,. -1-1-1-p,,'.:.g ,.-.-.y,,.'.-. .-.-4-,...-.-no .-.,. .-.4, .-.. .g.'.-.-. , gif. . .'.-.. 1 . 5, , ,. -,N.'., .A h. ,-,vs I. .., ,,.'.,., .., . ,'. . . -,.A.,.,.v. .g,.-. .' 5.1, ho,-f ,.,.,- J., X .'.l,..Q,- '. . ..'.-..,...e.,.,...v. ,.A.,,-., .,.,,.,,,-,., 3....,.: ,-,.,., 5.5. 3.9,-,Q 1, , Q, Q, 3 5, ,HQ .., ,-,.,.,,.,.4f -, ., p , .,...,t,', M... UQ. -,-, ,Q,. Q,-A. 9,-,QA QQ,-4,15 ,.-,., Q,.,.,..- Q., , -4, ,Q, . AH . . . ., h , , , ,. , b. , .,. . , ., W. . . . . . , , . , . W .,, ., , ,,, ,. . Y., , ,+,.,-....,e,.,,.. . ., .. . --Q, ,... s...7.L..,. 5.4, ,-,,.3.:.5,..,..Q, .QI 44,1 M :.:,....,L,. ,Q .U-,,. .n.,7M,,...,.., K.. fum ., .. .Q,,.,.. 4. .7 -9 .,Q.., Q.. .qv .3,-.g .1j.'.g, 4...-.3--...of f, ,.g5.:.g,:.g.'.1,g,.. 3.3.9,.'.,l,',..-.Vy....l.......-.,-.,.,5.. L. .,.5...,. 34,55-,. . .- .,. . . ' . Q . . .. ' f ' . . .0 , , .. 3 . . , . . .'. . . . . v. . .5 . . . . .'.'.'. . . 3 . .. . .'. '.Q1'.- Q' -. .'.'.'.'.'-' , .2 -. 4 ',. N4-'a'.'.-.-.-.'. ,.g.y.'.-,-4, ,-34., ,.-,v.o,o, f., 1,-,j.,...,.j.,. 1.3.4.1 .-.,., ,., ' ..,,..f.a...,, ,. .,., -4.34.f...,...:.',3-,.,...g,g.3g.-, 5.3.3 ,:.'.j.y.5,.f.- ..'.5.g...:.,g3,f sf. .- '.y.-.-- 3, AQ.. .,-.,. Q.. .,., .L Q., X., ..-.,... . .,. -, ,,-Av, . ,'.,,-, ..'...:.d. ,.,,f.,f.g1.'. .,...,.t.,... X l...,V.,....,.3..,l .,.,.,', 5, ,v.,. . , .I . . . ... . Q. . .. . . . s .. .f . 1 . ,,.,-,, ,. .... ,., . Q,.....-,....., ,,.,.'..,'.'Q ,. .,,,e,,.,-..,., Q., ..'.,e..,..a ..v,e+ .,.,4-,QQ 0. ,vv-,. . J ' . ' . 4" lv ' ' '."'v. 'r.' '.' 'Q .' . 4' Q f.'.Q"' - e .'.-e,Q',- .'b'.'.Le.','u.-'.- Q '0.'.-.-,f.4.'.'fo -9.-1.'.-.,..,,o...-.'.- x'.y,'.w.Qi.. 9.-..,.,J.g. .5.'..-.'.-.g.'.,0,Q,-.-..,..Q,.g.,, 9,9 Q3 '. 3.5.5 Q -'.-.'.,.,.,f .,.-1..,,.:f.-,-1.,...-,-..',',41.3.-.,f,-,g.,v.,..v. .,...,.,..'.'. .2..,.7.ee.-.1..+.-,-1.'.'...-..'..s-,-,..g..+,q.:.,.g.,...a.' 9Q'Q.,.,.,.,,.. -.' '. . 0.1-.H-A.'..'-.-.-.--1'-.--A.. .-1 .-,-,. .... ..., ..- . -. - ,,r.s, . ,,-, . ..,...,....+,.,,,.'.,,..,..,....,o,... .,,,',q..,.C....9,....,, ,.,..,.,.,,, ." ' " '-' . "'-M -'.-6-.-.gn W..-.-. ...N , H... U.-, ' - -f-.wg-.3-: -,+L-7 .-.',-.-. ,-1-,rw ,.ix.'..g-:-,- .n-., f -.fm -,Q ,., ..-,, 7.1-1-1-1 .31.q.g.-,, 3-1-1.-.-,,5.'.-N.-.'.-, ,ny U , U H V , D . J. A+. J-, . . ............ , . . .. ,, .,,,,,,- ,N-,,,.. ., .,, ...,, ,,,.,:,,... H url...-.-,.+.'B M',',,s,,.,:, , ... ,.,.,',- ,e,.,...M M, . , ...L ,,.,'.,.- 'U' . .,.,.,.,.,.,,.,,,.,,, Q. i 'V .t ,',.c...'..- .--og.-.'.-'-.-.vw '-- ..-'- . .' UQ.-. .......- . .. -- -- . , . ...N -.-.-1 .-,..--,. .....'.'.'.v .-.- -. .-.s- X.. -,.....- ,..f, ..,'.g.-,1,,.,-- ,-f,-.- . e ,.,,. H., . ,...u..'...,., .f -.. ...., .. ,,,..,,, ..,,,.... -2'3"W -'54-!'f:f" I-.:1'f-111:."5'2z-,-'32-fS'1-11-Sr!" ,-1'1'f-"l'1111""4Z-'.3:1.f:f:1:lziizwzfiile. 491113422-ziirf' ::,-4':1'22-:-:T-:': .N 95.3.5.3-,-,-,.'.'.'.1f, .,., '. ...guy - , -,..w...,,1.', .:.1.,..,:, ..,:,.,. ,-M. .,0,4....g:.: .mf 44, En-... 1' , .,.. ., ..,. -. ,-...-4...-,,,-..:..,.., -, .,,3., . . . . ,, 3.-tf'x,.gt5.5'-1.55-1.3. -I-tag-,.,.3.y ,gf-1:-Lg?-15:5 :-f-3:1-,,.5.3.g:,-,3Zg7'gfgq., M-s1.f.'-:-:2gg.g.y.--,-gf' .3.gf-.5.g!,g.5.1..-.:1v2.,4-:-,- :':'1'."'f"Qof-::'.g.'o ' '-'-nv. -'-t-g-9--...'.-.'.'.f-.-.-.-:-'- .-.-.-..f.:', 1- .-,-.-.'-.-,.N.-.-,,'.'.v..-.-.5-ge.-..-..'.-..f...- 4 ,. ... , . . .M , 1- . , ,- - . .-,-Q.-....-.-. .-an -.'.-.v -,.,,,-...,,.,v, H... .. ...,...Q- .n,, -,-,',+4...,-, 1. ......,.,,,..,. . ..., . ......,. , V, 0.6-.-. '.-.-.g.'.g ..y.'f,, -4.5: Ja, ,,- .,,.3.1.o,-,..,.,,,:,-9, ..,.,.Q,f,,.,.H .,g, .- w,.g,,.3.1,-. ,.g,....,'.-,,.. ,.,., ,-,,...,v,f,-, -,-...N .'gqv,-.1-,-1 .'.5.H.g.,-......- .- '.-." we.-.' 0 Q -.1 ,M 1, v -,g 3.5.33 ,-, ng. - -.qv .,- 0 ,-4.'.-, .np .' 'ep '.' ."-,-,".4-.- 6-1-2:5:W"f' '-"'-1'-Liv.-" !'11-..-53121115 0114.3-.gn 3.-f.ff , 3.115 'f.4.j5g.:.,.3.1,g:y5.3.5, '4,::.5 .- . e- . ' '- '-'.f'-'.- ra "...- --'e V -. .. . :-- ', v.,-. ."a.-- - . , .. - -...F ,'.'f'-33 .'.'.'.'.-.-. .,v-,mn ...Q -,.f h. Q. 4.3.-,,.,....., ,-.5-. ,.,.,-.-.-,.,,,,.,..,.,. 5.5, ,.-. N... .vsp-.. -.'..'.'L-' I-'.-I .W 'O-I v."- '.'.'.'- 1'-, ' ,-'.- f'f,v.n fu' ', '.'.,l'f' x .o, . .r,4u,'.-.w.g'-,- J... -, -, my .,v . , , -.- .. ...,.,.-...n , . ...... - e ,. J., , .,-. ,. ... ., , ...-.-.-.A --.-- '. - f.'.-V., ..v',.v,' .' -H.-,g.-...v.g,-,,.-, .-I .,q...,..,--, ,-,-.,... ..,-,,.,,.,f.e,-Q, ,-,..'..,.,, -6-,......."'. Q.. gn- -. . .-.. ,.-g.'....., Q vi, ,5.-., U,-.,,... ,. H .. ,.,, ,,4.,9..,..h . ., f-:bf 'ff1ag.g1:.-Q.-Lv: ::fLf..?Ef.'-f .'-.-515,zfzzgsgfzmlf-'j:,:4., '1:::rf.3i5:5:-:wzlpegy-f.e',neg-14,351 ,,.a,..g.,.,-.,f4. .-49, .u,,,,,,,..,.-,U-.-.,.,,4wvgA ,,... -. -- -.-:.,.,.-,. .'..-.1 - ,,---.-,-s. '.-,Q -,f ,-,,' .g.'. -.,v . -1'-. -.,-,re '.f.',,' , , . , .,, '.-.,,-.-..,-,,.,.. .. . ..,4, 9 ,-, . , -l., .-. ,., ,g....u . ' - -- . va-.90-,e. .'. -,-V '. .-.- , .0 5-.. -.-.- -T-, ,.-.f 6. -3.51. ,'a,o,-'.-.0,v,' -Aff - -, .- -,- . . . .w'.'.:' -9,-'Q Q fp., 4 N .-.' -.' . ... , .:.,-,, .'.v, - .,-,'.g.,:,f,. - , -., .-,.-. -., ,-,.,.,., ,-gg., .,.,:-l,-g. ,,'.:.-.,.-.5,3...5.g.5.,'.,,5.,,.,. Li.. Q,-.-...3.g.'. -, .,a..h:,,., l N H C I J Q , Q . N . . D ,. , .-4,-,'g..,4-. . .we , ,...'. .. .,. , vpn. , .. Uv, Q, ., ,. .,, . ,,,,, ,.,......-,m,.3f. ..., . . ,,.,,,. .'....'..,...,,..., , ,,.,::,,,,. .,,,w 9 .....,, N,-:,.w.,. ,,4.,',,, ,... ,......- ,:.,:... ,Q-,...' ,.,...,z.n.,....,., ,nh :qw g-tL.. '-.-..,f ,- ' e..-1-fp - ,- ,.g.', --,+'-,-px.-,-.'. hx .-.-..-,.-,vw .'.-,,'.-, .--.-.-..-- '.. -. . -.-.-.-..' .'B sp.-.-,-,..,'.'.,f F..--,,,,-,',. -,-,-,.,.-..o D gg.. J..-'-af.-.ff 'W-'e.'.,-'.' ' --'.'.-.3-0,'-x ggfw-.-.'.'.-..'.3-.-."..-.-o.,.'4' f.'.- .f.-. -Q .-,A.-..L.,..' gqgzffgfziivi . . , -:'a'.-' .. 'o '1,.J,.'-, 0.9. ep ae. ' . '.',. e - ,... ,.... ....-,L.,.:.,.'-Q. .,.g.- ,,,.,,,,,. ,-3. , vshazu . :. ..:.:,..s..x.. .. :..,..,. f'1', Pl-' '-5'1" ff' vi 9-' 'f'- 'Q 0 l'v.1.0""Z-"I +I. . 'e'-'. I7-if-'.'f' Q . v'- F- 6, , -'Q 0 ' 'Fw' F I -'-'. v'-' '-' ' '-'.'.'. '. J- 0 1 ,v u f Q - s Q . 4 - , ,- . . . e.-, 3... .1 ' -.'.-.- .-.- -,-.-. .ng-, W -,.,., ,-,-,.,- Q.. . .- .-,o,A,, 4. ... 9- -,7,g.,-,-, 4.1, a. , ,-,.-.3 ., ,., Q -,f ,-,. . . ah... 4...-A ., ., -,- . , .-. 0 J 'WU'-P ". .'. " -' ' of" ' ' " 6382 3 "6 ' '.'. 'a 3 0 ' -'s 5 ' "':':. ' a.'.'f.'.w"'o' 0, 'o""' In 1'7- 1 - ,- -:1:g"b ,-.4-f-1. .-.-q. -. '.g.- N-Q 9.-.. .g. ',g.g.'.3.1, .gf.gt-g-5-,-:.,-:3.,.g.'q .3-.-.3.g5. 54. .g.g.g.3.- 1... .,.5,...-.-..-S-fig: ig Q ff-:E-3:1-, -'Lgi' 510' ,",.j'Zg.g1,.,"l:-:.:5" ., 'Mit-,',-"'1P."' . g.2iZ3:715.2"'.- 'l:4:35f143:l-1.4 '.. 32" - , '13-f . ' .- ," ' -.'Z"'-.' "' RTE'-'I' f'7"1-. "5 .-2"-if "'f4fg1'-5 " .':-:H-11. -T--.q.::3-:Q .' -3-2 ' " "" :-z-1-'--:f-"'9 0425:-'-1-, g. '2 :-:-:-'- 1-'-'Th .'.:.4-' .'.-I-sf-:-15, --ff.:-:-.va-Z -.g.g.g.g:-1-:-'f.,.-2g.?,.-9-. "'.''.-.fi-S32-.-.'.-Tx: 02-f'--.',g:-If . . . . .,.. . , .. .. . , ,Q U N.. ,.,. , .' .X ,. ,, l K . U . A, ,- Jw 43 " - -..' '-'.- .-'- ' -"M . H -Q. ' '... ",'.n.g,',. . -4 ' '-9 . . 22'- f. - .-.-zjqqff,-: .':f:-.':g.g .f -. "iz, '-:-'.'-:':412511:-.',':2ae'-.12-' .g. ,.g" ,.g'f'-.-431.3-:rs -1.-:-1515.3 -.':-g,.-:-1.g- ,-g '- -' ,r- -.5.g, -'-2 -' ""' - 'f'7"-1-'-'-'f2":' W-2-. +.-1"'7 'z--Q-Q-:M--' -f'1-1-'-2-iw Y:-'1-'H'fr-:-':-:-:-:.':-:-S'aS-"- -, -1-:' 'M-fral-'11-1-:-'.."-f. '-.vwfzft G' 2-2-2 'gi-'-.-.-'li-':2: ..:f:2::1:1E-ik-'1"-.-1-.f"1r-:'--:f'-."-.-1-1:-I-1-'K-I'-r-1-'-3:3'-.0-?i3r2f""t-'-'I-f 1- Q ., 'Q'-'-'pi'-1' - 'G 1--'o .' ' .a ' T. ' . .- 0 ' H-Q n - Q . -,, -,g. -'A .-1-as kwin" - -f ' ff' .' .-ff:-,Q .ln -g.'.g,-,.1f.p,-, ,.,q.g.g3.-In ,wi -.-2.8-.-.-9 01-In'.'.-.-.'.-0.1.-.-.-2,yi ,-,-d'f:'2-1' -SU!! -:.g-,-.-.- ,','-.0531 1. .'.:? .02-Sv -'ef-.'-.w .-1.-...gff-.-.-.7',-'A -' "J -ff.-"3" -,..'n'.' .7 .-3.-3.3.1. ,-,-0,-,oo-3 Q .v,-,-, ,o -,v 0 v," f 4- . -1 - ,. , ,Q -, -. -. , u-... . ...nh .0 . - .. ..,, .. ..',. -..,.... ,.,-.,.,...- ,,:,.,.,-if ...,.,v,,.9,, '...,-V 4:-,H .nw 5,43 -.. .,.,-'., .,,.-,-,., ,-,-,-33.3 g'..,.' ,Qf,,-,zl ,., ,....-...we ..,.-... .,o,:,.,:,7,k N. ,',.., f, 0 25:4 :7' ,2- '- f -,-:?i:-.- ..--ta 2"--I -at-'-5-'-Q-.'-N'-'4'-zfzi' 5343,- Q' r-1.-.,.g.g,..'-:e,:g:-:-'.ff4.- ,.,e.,f..-. .,--1-,f .w,.g.-5 ..-,-,., .- ,, .. . '51 .-,z2f:2:Zf1H:3rE1Miff:.elif1.-za.:-2:2-12115-'.f"'?-lit :?.f'1::a1:2sffLfr:- 2:1132.p1s:.1fe.1a1.'1'cE2E'..f.:::f1.k":.s:5ss-ffazgft-z-2923:53'-rp3rf5.-.6315-rs..:: 1f2:-ac.,555f'1:11urf:?g'g:5-:gf-'rg':2:-afar:-:rm.ew-:-S-rfg:-:-q4grk.-rg.:,g:--:::-' .- -- 5.-H - W --w. .-5 -.u -.4.--o,-V .-.-,-.-.g .,o,-ww -e.-4,-..-, f-ya-.-v -.-.-.-.-.-".-.'--5- '.-.-..-:.-og .2 7-.-I-I+.-gf-,-f-, -g.s5.'.'e,. gg.-9 4-:-. T-3...-, .qc .-.ag-r..-, -.-,-,,-:,f'.:.5..g-:- 1.33.1 Q.,-.:.gw.:.. 3.g,:gn3Qg:--E-' J' 'F-53552 q'1'-.1-t- 1502+ 82" 4-Zo , tn- .f'o'-,-.'!g.'v.!g.f 1-1-, igY,'.,I'q.:.5-pg f'.ff'::3.- yt' 7-:ggi--:gtgf .gg-.-.5:,.-f-5 f-wf'5g.'.'.5?':g,f'.g2'. v,-.gg-'-g.fg,g,-ggets ,f-.-v-2343. -.gh -453.5-AfaQ.g ','.g.g7g-1-, -::1.,.'f,-2:33,-Z 5-3:35. .j.g::.-1g.5f '.-.' ,.. 5- . -.45 .'.4',e,.'.,-,..,-.. 1. ,.,. Vg. ns., ...,,, . ..,,0,,,Q 1. .... N v.. . ,,. . Q. .wr 0 nn , Q ., a 9, .. , . f - . .., a , Q., N. ...N - ' . .- -. 4- ..-.-. l . .Q-' ' ,- v -o.-- 'f..- .'-.-.'.,.,-,.---- -,...-H .--,-,.-.-.'.-'.--.-wg. -. -.'.- .-.' .-.-.-w,- ae. 1,1 ,-I.,-.-.-.-. -,-A, - .,. -,,.., -,., -...g. -.fx .-,. .+,.'.-M. .. -,f ,.-.v . ,.,.,,. ,-,- -,-,..-.-,,,.g.- .-. .-,,- . -.9-.5 -- -ga Q.--.- . - -'g-gm - -vw vw- h. ,,.,..-wg., .,-.',.,. '...' ,.,.,v. e,:,.g.,.g,.-..f.,: ,,. ,-..'.g.,.,. , ' ,.,.-.,,-:-'..,.'.-.-:gr , f,-5 f,-9,4-,-,. .,,g-'QF ..4.pg.3 4.54: ,., .,-,,-,v,-N-. - , -5-1.5.-9,,.5.g. gg .'-...'.- .4..,-, ,.'.-,pg-,., .f.'. -. .,.,.,. .,'.-,,. ,-,-W, , . .. ,.,- .,.,-,., ,, , , .. ,,,, , ., , , ..,. . .,,. . ., 2' 4:9-S"-'-'.' +P- ' -v' .-.-L-1-' 'f' ,e , ' '9""f fl.-1-h'.'.'-.n '-1-'. "wi: - 144- -:fi-.-ze.-'-fo.-.-.c-'-I-',-1"-,-7-3-9 '- .'.'.' 3-I-.-.g.gn,".,3-2-7-3-.'-.gk-5-' .2 'erm ...-. '-1,-2.5 f'-1-'-.0'v"w'-96'.'.-'. ,-- "ers . - 'L-1-1'9's-:Z '-'M-'O ff-.vi-.-'-.v M, -.-' - we ' "Q - - n'5,f'. " '. QQ4' "- - '.'.- flu- '. .we 'a -.94-'02 -- ... 2... . . . . -,-..'. .v. . .'...,- .3 0.3.-.,'. .,, ,, .,,-.-,-. .-. ,. .-,- f .. ,J 5 S., .-. .L.-.-.sg .0 9 '.-.gg-' gg.,-.of 3.3. ,5.-. -.-.:.Q,.,.g.' ' ,3.....:,- -,gf -,. .,.,.-,- - -'-'-,- wg- ,-.-.'.- ,- .-e.'.' -'f,- .'. . -.-.--.-'.-Av. eat'-H ..-'.' -Q-. - .---.'. :.-. --Q --. ,' ..--. .--- ,'.f -- . ' ., .- -.V -.-- .. . . -'05-W "4'7'I'1'-" 3" '-:41'-:-"- Aff. "Z7"v-"QF" 17' 3.f' 7" .-tv"fi-'!""523:-1"-ck!-1-.I-14-Z'!'11'7'of-''-234' 4"-C-"iv-.'t2:f:':-7+.'E?-f:l'1f,!"".3:3"M-:'5'- ' ,-:3'.-42:75-,-'-I1':2-?"-2v"- 32'-Ig!g2'.-qtfffg-if -'-2"2"9-13-ff .3-,o,-'Q' 1-ff f., sh. .,. v . .. . . ,p-, U. . Q ,Q . ' . .sky .4 ' .-'Q-s .ve 4'-"-,-,-5-2-..v 1 . gf-1.-'-..g.':-' '-:-Q.:-'-:-.-G '-.-.-:- fm- .-1-2 -1-:P ,-7 .-.fM.-dfw.-.-?-.-:-"'-' 'ul , .-Fw'---'D-.'.,-,-,,. mv. .,g-e'f .- za.. ., ., - ,q.g.,-'-,- -.nf-:'s'-3+ -'.g.,,g.,.- -lg. ,-'--,.g ,g.4.33.-1.1:-'-...g 5- ,',-,,:,.1-.'-,- 4 1.3.53 ng :fx-gif 3:-.f '-,J-3,-:2g,g ., 3.35. Qi,g.gI,' 5.3.3 g553Q,:.3gq.g.tg.'.' -Qgl-3-1.2,-QE:,.fq5,g.1gv ,349 ...-..-.ap . .- - , -24.4.0 0 .. . . Q. . .. . . . . --.-.-.v,--. .-.g.- 1--. .ff '. .,- 54.1 - v s gf .- .4 'o-.-, " M,-1-, ..,,- ,v,-4.,.-.544 .- .:.', -,,- -.--.- .- , ,. - .,-.v.v-..'.- . ,.,.-o--,.,.,.,.-. ,,.,.,+ ., ,.,. ,.- - .-.+' -.-.- -.- -'4-at-41" 47.-. W. ' '.-4-1.--a-.af .Q-P -'-.-.-ff..-.-..-. -M.-.-.'.gw,t-:-cf 4-. -.-2+ .-:-:-'. "' . 1-z-.--5 4-.-.,-.,.y.g,.--.-.-.-.-:,,-3.3.3.,,-4.5.3,Q-:.,4y,g--' -. --' -9, .f - 4-0-, ',f . ..-1 ,f ' ,-,,-.J .'-fn.-.uv ,-.'.. ,' ,. , . , .,.,., -, .,q-.- ,. ,.-. .,f .. ,. ,.,-,,- ,... , , , . ,. -.. . ..., NNN. Y .' 3331" .' .'-, 4:2 '53, ...vu J- ,.,.-."-'gg' 'Q .Q.-2"-'fE::g. 5:-5..' 435.-:gf 31.33" -1.".Qf.-4.6! .,:.' -Q, 3553.-.Q ,:.'. ' .,.' ' if-,5,:.g.',:.7, -13,9 o'.. ..3-3.33:-4'-3. fgf--fag.'31-13,:.'.,.-,,.-4' ... - P N H. - v.. - 0, .1 9 .. u 4 . .-',AD.4g,' . -'Plgf I bf ff-gq.'E.3!f-if :-. - .-at-2 'WW' -.-:3 W.-ff7."f1f,, 9 4.9 " ,-'..ff" e,.-T-'zifff' X.-24,11-"-2.-:"' ,-,Q .fs-fx 'fl'-.-1.-".a'v3:'.1 "' - "'!' .'-f 'T'-'-""-.. " ,--9'-.- -'2:f'4"."""-5'3Sz1- ,"'F::', "hgh '41,-i"',g"'g5:' ' - ' -11" ',.'C3f"-4? '-1-3 '3-' a".'L-fqgy-'.g2'f:f. kg.-If:423-."ig.-"I-2'Z'R:E5bf?2:f23E:-ff!-" ' . -.y ' f .-:gf N .wzig-+1 - ..-,JM-. -.1 -., ' .-2-' ,.5 "Q 19'e":' v-1-.N '- . -J' '-2o'e.".'s" -e.3!-::.-:4'yg:-:- fthe, ' .-.'..'.' .-.v qi ' .-344-'-Jlktl'-2-' bw -2-4-:-.-.-.-:gr-4 1-' ,f - 2- - '-2'-1 f '35-' 5' .f ,ry -'Q '-. ' 'dy ,' -1-"buff s0'",'1":2'Z-',1""'," R .1-Z-1-' ,.-!"4!.?'.'o7-'01 '- '. " -. - .- - .. - .- . '5N!'. .. ..-,- . . , . .. .., .. . . . .. ., . . . . .. . ',.'r33L'2:sfQ'f .4.f '1 -127+ ':5T:!'?',-9?4f'.,v. f- ""h'-.4 'I-fu W ""l5f'g.4I'S'2'1"i'1-' ' .- gi-:ER -f""'-fN.,Jf"23- -:GJ-' gt' ,-3.-5e.:"f -'-Q' J. A... .rf 5. --1.32 . -. ' -if-Y -L-kg. .9-!-.5-:S-2-. ,..:. D, 4, . ., ,:5:,.,:,5a '.' . ,'-. ' -.', ,. -. -' - ',-'-1..'.1 .--. "-'-1-. . -. , . ., . ..' - - . . ...-.f . . +'z, .'-.'+"'k'1.-:7: 3- '.'f'Tt-'I-"'f' '21-2??'1',-.'.-!""'t . . 'H .v'72.1E. '.'-.v'2"?-' 95329 "J 04" 6-f+"i:fw1"-.':9S-2: 'N' '.'. " -'W'-5" 4,9 9 -4' v,I.. an 1-Hgh". :NN -my ' .PRF 'Q' v... "1 '-. U.: '.,.,.f,.'.0 ,-.., W, '.-H5133 T. T-'fr-Q" - 51- ' 55.5 ', -.-, ' fi-1 ' a.gf.3g,, ' - I '-.555-. ' ffs -' Q.. -3,-.5-'-5.3. "'.g.g: . ,I 4v.'.'-5.Q'.'. ."..:go.. -,,.f -1' - --2 Sw J' " . .-f,- . . . .. -.5 ,tags 39... , u 1.5. ,. ., ,', -rlagszzfrrfiff .:f'..'kS , ve., Q. ."'- 1. . .- . .. 4. . .g.., Q43 .ff " 41:-zffw .e1:f2'1+f"" ' -,X ,.. 3.9 . ..,.,..2g, - . ,Qs-me!-of-:Ac-. .-Fi:-'A - -E' -mf '-.,.-.,.s, -: ug:-., -'14, 9 4,f5.'.r - . I ZXXQN Q - Q f 1 ...v ff , f , 1-. Q , , -. .. Q ,Q .- , ,xsg , ' Q." .. , 4- -,Q ' 1. v. w . ': '. .' -. - A. ', - .- -. s f., - .9 . .-. - Q, - . 4 -. Q- ..,. .- . .S a 4 . v .s 1, 1 0 Ap s. ,v 0 v,+, ,p , 04, ,, , ,' ' .A .av 3 'o nu , ,,, , g,.- -f,.-w.-' -,s 'f'-. ', '-N.-'g-, ' " x , f E9 3 M .:..,'-.-' ' 16, , J.. - 'ff ,S , '- Q, ' " 1- Q U " ' '.' . ' .- -,A ' we ' ' 's .' ' , .5 '.. ' '.'..' ' ., a ,, ' -.','.-J: ,-,c,. .f. -., 0 - , . , . ..,..-,,.,., Q- , , ,, , ,. , . ,...,. 5, .,.,. ..., . , .. . 'ii '-. 4-af" Iv 4. . --.-'- 0' - - ' . - -. '- sf vw- -.'-'- .- . .s .' ,w .3 . Q . l. u. , Q ,O Q, 3. . ,w .Q . . . , Q. 5 Q, , , 5. , , up . . o,' 9.0 0 . ,. V, , . I . .-, 00,1 W' - '-i 1903 ' ' -. :- 'C ' ". .' -'o . -" ' ' '- '.,.- " '.. .'- -'-'-" , "'- c ., 1. .5-' ":.' ' .' V4 ' ' J." . 1'-f siegl' , "f -' ,H. ,'I5B,:, .,',,' 3,23 Q", "3 ".,".".,'1'. " as z?,3,"'.-"Q,-".g. "m3','-"0,s:'.v'1' ,".4,: "' "' ',v,' ig' .-." :"q,:... .. J." ,ga 1.2. '- If 0. -'-5 4' I 4,-1' y'-Z 4' o e' ' f 's M '. ' M . 'f 4. '. '.. -. -, , or " . ' . '0 - ' ' e 0,- . . ' lu, 4 14- 4. Q., x p., f - n "..v. .0 'Z' .nfs u,.,- v- 51' ,, vv'.v'-- .N . Q.. 'vo -, ,v f, - ,- 'sp . 5. .' v N u -v s. ,' -'..'.-- 3 , fs '- 0 ". U .'...'o '.-..'o.0.' , . ,H s . nf .5 'e . a . ,o n , r cn ,-., 9 'n Q Q U Q 4 . . ,s Q Q, . "-Wi 'RQ' "lv 5 4 "0" f" '-,- +" fl 'Q -52 ' . J f ' s' . Q' " "W ' ' f"', "f.. " ' 3 '+:"' ' ' C. -' - "Q" 5 Q J, c of fir. . . ., . . ff Q . . .M 1 f . 5 o , , . - s 5,:..g.,Ys '.,. ,I f 7,-' .f i y ig '. -' :Qs b.'."'. . f', ". ,...'g,'. .', W: -." .9 ,Q , 6 -, 'o .'.,. gn. -I,-'. 5 s . Q ..-. U 3 . 0 . .f' 'I' 53 f -' 'vb' .-' 3 'w '-' A - '. ' - ' "."' Q". ' " '- 4' '0' . 9 'Z - . '00 "' " 'F " .'. 'O 'o " g . -. F0 sq g 'VV' '. - -,, u--P ,-.-. Hai. I-a 0. - -o 4 Q ' - no .e"M0' ' 3 .," "1!'ffe 4'1" ,f. '-" s -i-.5 'fs '-fi' ' 5' a'-fa' .-" -"u 'Wiz' . if 'si qc., 'W' 'E - 4' 'P 59" f . ' ' 'Q "e" ' - . , As, 9. N .3 o . - , , . ., 5 ' . 1 ., 5 3 4 , 0 Q aux' ao, U 5 , . o' u '52 ""' -ri 45' J' "e'. is 'O 'o . 's '- ' -'-?4"S"" .er SH Q' "- as' -.4-' , 4' N 0. - .o 1 Q o 6: 5 o Q . - :.-hw.. Agn,-2'.-53.3453-,.f.L45.2.1.5.3,.,.1.,-14.52.,gg.:.-,:4v2'77iQ3:g,:.'i-13,-: .?f.,3,.g.g.,.:g.,.f,.-ff:V .f4',.-5.3.-:Y .f5:g.g:,.,1.-- ' v, . .. . .. ,. O . .4 .- ..n. Q - . - .-... - .. . .'.'.. . .. . -V--. .' ,-4.1, Nh.- ,Q 'ff .. .. W S, 'Q' A 'N W . .r ' 84' 4 -,S "J 4 'v :gf 'QQ . . 90 Q oh' fo Q ' x N'Q,,,...,r. M99 I? v JI ny -.,r'v.'.,s., Q, .--- no 3. ' . .' . . Q .gig X va ,Sv 1 ., Q . f ,- 'j Q 59, o S , '- we . 4 f. , 9 . -,, ,,.., ,. - . 452-., 'V-1 . 'N' ga'-'G 50.-' f- 1+ .-"J-'ff '- ' '-4 ' -Z"S'.s-H4 'A ,' .gt 134' ma. -' .- .. -, ' 4' 3' 'v ,Q 45,05 'sf 0 4- ,rw fa 49+ .03 QM, 5- A-' 9-W' of , we ' 6. .H '- - 'n 1 7' o" 4 054' 4' 8 'io' VN' A v ,ff f'4Q'q?'3: ' 0 'gf 1' e I 9 ' " ' ' .Q-f. -r, ,JS .. .af f-ug , v Wx 'w 4" ' ., o xg. --Yr . .3 ' mg. - ,-'.,.'. . 1 -. f-5 Q 'wi - tv' s ,- - '- . . .- ,.- Y1-'2' -2' 'fig' ' -:-:.- 'x-W'2'V'f"'v'-qsfrf,-"'+. "5-."'w " -"?wf"" -1-"" " -f,'-'- ' .-ax - . -. -s . - -1" f '.- ww f. - 8,1 gb .v -. ff, 4,-.,45.v'0.f -tv. - 's ff' , 0 4. ,fx ,g.f.,-5, . 4c,,p.:.',. ,,,,', ,,. . .,, -.4-... . . - H- 3 5 763'-. - qv ff 6 "W 'O 6 . . Q" 'Q : If ' f " X 2- -, Eg,-' N Z ' .f"' - 9 , Q' g Q , 0 - , . . .jf 'Q S, x. -, ' Q . "5,r.'J'9,. 5 w Q -' I o 0' ,' -. ' . q S - . 3 'Eg ,fy v, f fmgb, . .320 ,n 0 -, o 1, Q. 5 1 P' -'-,E ,ax 7 vp.. ,. ,,, Q iii -.QQQ es. 0, 1' Ugg, .."4 ,o of ' ' .,. ., 'L 's " inf 'vt RJ' s.:,-35 9"-?:?"1,. ' f sh ,iq ., 7:,'i,:j,N 0. 0: f' if 1. - - . ,. . 5, ., . 9 0' 'Q "5 x. - '55-...f , ' 'eg' 'f - -.0-H ' - 1 - - 4 .-N. '-Xb ' 'Q f 'Q' 515' .49-.-' 'Q '-.'-' 391. ,-' ., 'ab . Q. 434 ,593 tiger, 19, f 9353, "' ' lane Q ' xx 0? :' sb . S 'J -. . '4 -. . ' aeyo' K , D 5 ,.'gq55"!'f+ n ' .3 ,I ' 49" . 1 , f I I ,I D ' 'r-. ,S+ W . 4. Ig, 'g,,,.c:.,Q:. wr ,. QC' v ' ft -' I 0 5.150 ' ' 0 G ' ' 4' 9 f 'WY' .4 x -c - ,Qc 5 ' .,. W 1. A .5 e. ' 'fl '. . af 0 .gh , . -7 ,yf .- '0, . . 9- 9' . - I A . ' W "" at a ' 'bw ' - Q? 4 X OW 9 M f f 3 N '.'.'-'.'.' 'Q' . ' - 0:-5 Q' 'I 1' '. 'K' 'n a 'Q P w'-'JI .53 .' ' -' ' -'. 4 311' ' -','.'. xv 5 . 'Q .'.'.- ' . .'. . 1 4 n Q 4 -'!.'a .114 l . n . 4 4 - '-1-: - :flu ' - - - - '-'-Z-.-., .- -. - -.-Z-' an , Qc, .g.3.- 2, Q '-'-.-I 4.3.7, , .g.g.5.3. .' -' .-.7,1.'Z'Zo o -4.5V3.-:ZOE-.-Z-I-.-Zvi-I-I-' .,.'.3:L.-, ...4,-,-'.,.',,.p,.,. - .le o,o,.' I' -.'.' -,,,-.,-,.5.. .-,-.,..... 4,50 -,.,..: v,. . ,-.,w.,.. -..,..,. ,- H... -, . Nh., -A . ...., .., .s.-g.-,. .-.-3-.H-1. , .-.-2 3.3.4 . .',f.'..-.Nh -.-.-.1g,,.,.. .g .. .y,-,-- . ...Q-. 2-7...1.'.-.g.,.',-.',',,:2 1 .1 x li ,f ., 2 . : ,- .2-3-135, ,.,, l . n, ,Q . ..y"-7l!5,.- . - ' 5"'a1 . ' my ,, , fl. ,, Ifffm ,E f.. 533521 . f -awk... f- 'v 5 -., --,-,,,.-my N aw .-. : -eg , . ,ATN N,5,,gL.h .L gg.. . , . 4 , 9 :31, ,Pwr E ff-Q11..1, 1- - - Q -agfg, -f . - . . .. F ver, - -- .Qgggm '-V ' ' ,' ' .. 5- ' ' " w-ggfgv., -,.-Y: . A, . ., ..f.4qzggg,,,,:-iw, A , ,.. cg-f' ,.5' ,t'f'E'm.4 '- ..' 72"E2r3Q:.,. . -1 .-My - . '4 -is . sv.-'..w 4 ' H9554 mn'f1-5-fill -- ""1- ' ' ,, - S -K-935. I , A . '- -'?+"..,,,,,m 5: .sy-WH' '. e.-.ggg-,5.,g.5gg- ,. ' 1,."" " -Hg. ' .,.4f-'HA '."uiL ga!" ,' i ' 3rfig,5- A , 4-ln' " .K iff' xf .,.v -gg. A! If . F -w. Hn . f 'YL sf' I 'SC' - . .51--- ff. . . V5 qi -'ty , , Q .' -5, -if QL., Q Q: . , '25 . , A -:f M . W- - F ' lf- - -' :sf 5 - " - 'ix X uv k isa ,' 1 ', I It '. I' EA - t . A... M gy J A ' . . .RF ' fir I -,. . '- .K L! s , .:' ' I ',:..- ,. L .' S ,f Q 11, 1- .' ' ' , LL 1 L, , . 5 - x gag X : 6' ' , ....e.fwveewwa.e. ' 1. f ' ' 0 'X-, - -A Q 2, f fvf- -1 S' b . - , vl :Q-v ff.-gwssy 1. M. 9 . -.Suk-Ke' Egfr- 6 . 1,3-'Q' ikxgqa. ."ki2:' E:f""-I3 '-. - ' . I: , Q 5 - -2 1111511 fsa s:swr.wf,v.1:. .1 . ' . 1: .if-In' ri: af:-kwa-' !','-1,-Lv! . - rw A 0' - ' MX ' - ut 'E-' : Q1ii'5'7 'FWF '-' fl'-'::Q!95?Q'1 ' 74 ' ' . rf. -1 -:asf 33.52-1: .:1:.Q:nif QS 1 Ts I -2' T "!l:?' . 559 5'-Vi?-'-2? if' . I 2 Q' ' .- . s?C1F2E1T t S' ' 3 R eg A wigs? Q , Q .54 " as . ' :V .1 2 I , 'wc-A " " , . f ,. . A. 321 .f 4 ,. A , '- ' - Q0 1 rfniix- am. .z.-itz..-2 5 . 2: - -' .. ' L I -'Nt -fr ' . .-nu!" 1 .. - . . - f 4 - 'lx f 'lp , f ?L'4,f't' :P 0 G' , Af 1 '-5. " Vg ,gi -' .F ,2 ' 25 . Q e A .f' 1' if If ' xiii , 1- , . 221.5 ir- G23-3 . .- ' .4 - , . , , 1.-. . x Q, . .'-- ., -. ,- ,-,fig pm, gg 9 6 2 A Q1 - -. Kb 2, '. . ff? "'.5?ff12'-. LFS ' Li X O, -' K '4 V Wei 'gi 11, ' fkidwii--F P3 ' - 9 . , . he .4 Q. - - - A , - fu- ,Y 3 .- I FAM . 1. :bk 'Ffa "" - ". X - . -' ' 'N' f .f:'-' g -' Q - .- ,. ' vggflr? if-3 , 1-' - ' -:Rv-. , - PZ' , 15 . R. f 0 . - a i ,X -. . .- 1 . .5 -- f 11' V. f ' , -- k ,--5.1-1: ., 'egg qu., N 1 -- v ,i ' .gp '. at .Q 4:1 :- Q ' I , 4 -' 'x 'L-gjrz' I '- . '50-u, '- ' '1 . a If "1 , .5 J is ,ir , -- ' Ui QF 1 Em. 'V 'sawn' 'fs ... J if ,f - 1 ' ' V " L '.. V L'-. Ng. "Wx "1 -' ' J?-igk 42-1 f .-.' fr. -1 ' jg., .:." , ,. 5 w -. V ' ' 1' 'liwmvgaiidggzswspssizvvs-:-g13,.f3,L, ' 'if-2:-I I: - - . , EN! -. . ..- g.. .4 "' '-fu. .- ,Q , . Y ., .... .,.qf- .- --.. . - -- Q f. Y - ' .ig - . lv' ...Ham . ,I A , If . -. . , L, ' , .s. 45-,g?:,.3fjffrg'erik-Q:f.3,1:-'qaiqfy r55q.3.:fg,-.,.f,,.,L'..,.,gm-5:11.-rc - -- U,-N vang.: :ay wk. , 4 - - -5615 . 1-sg-:fm-:eff-v'f-0-+"m:,w..zw-'H"' ' ' v2.1-x.S.k2K:Mg.Q - 19? H' K V ' F59 ' -' - 'bf ' ' hifi-f15I3i?2f!l'2S.', ':fS!ff- "' - -wr""5f'f:':i-?ff'5'f!.x'g cf -5 1 1 3. if-1 ff- ,HL -, -5.,-ws.--Banff.. ,. M . f , ' Y- - f f . .f91aQ'w?4zf.2:, ffiefvi-1:52 fmvvfwz- -- ' ..' ff 5 1552 5555. ' V 1 . ' 215' :if ?1 A w2::.2s5i1Q1' if ' , .. " iw ' " - ' is -ff" 175. il 'A ' :ff1?5'JSSiG5fm-'.,f.-.V ,-.vig-y,wq.f-FH:f3?'5f4Y-,.-5' .-:1-f"1"5-'fg.,1 ' .jf ' . fl -'fi - Y A., ' , .F?7i'3fi?55:?fa?-""'5- '--if 5, -, "WM ,fq,y4f L- 15?-ll , A. 'xg-..-:n a -11-gf. . '.4tfw?3:"4.f:::er .--:v.-m:1:ff-fa5.....- -r , - s I-4,-7-4, -4. ,. 2 - x 33395143 Xi: .em A4 . ,Q gg 9 imaging. .1 ' :panda-' - 'sw ' -1 I - .5 'fl l . 3,e:,,3:p :-V ., 17:5 Q4 Era: 7? ' - ..- " - ' '. '- . if ,- r. 11511-R : , - - - . -:nf . :r '. N1 'Eg as - s 'Q "-+1-- -1 'P -i . .r ., . -- ' ,,, ' f V 'N-:QR f . Fvo:-t.,s,m ' A - .-.. 2 -Q -,,,.,, . . , , .- -.. -. 4-3,31 Q.. , -F-:.- ,.51rl-'2,g5ggm5ngnsfed'!'u -fn.-7. , ..,y,:v,..,, ,.s.,...1......., v. , q"Hg-83759, ' . . , "tis:-zrqsfigviiu . -A 1.:.-1422, ff K"x3k g!f:,g,5w-.'.:.n--vm'l'f"'f3: 1'-Faq -23,5 .- a,,,,nf"'i"3i"":'5"ffmw..f.nvw..-.mm..,a.wA4K"' x -" I . . - ' L' 1 ' -, ,.,'g,... vifv T?!17"ff'i,t""5' 1 'Yin MS., ,. 2f4emmvwf--hwlfg "'-65" " 1 ga '. ', 'ii ""'b::fm - w,....wvL'k x. -.-,my .. 1 '-I aw 1. ' - -, - I wh " ff gg'-sf - w....,...,:,. 5 . ' PCS! -M,,,.f-f N. "' .. Www -1. ,,,,h .,., 'P+' lr.p'g15". -- ' , fd' 'I 'H ' 1: . 5-en 14 mf' " ' . 'Q' "' ' ' k..vS""'f'f1'f - WA Eli' " " 1 1- '34---4 - - f- 2-z-5 sf. 'f Ryan 7. ' ww .asf X291 .1-1+ xg 1 atv. K ,, v , .LQ -Y . 4, , -Q 5 .,, .qu - .Q . .x. , ., . ' I . .-...-.. .- . K.:,.:- .-, . R .6 5. . j.-74 ' 2,-' .Q . -9 gg ,-A - -45: Q r- -z- 1 4. Q .r...,. xg-n .fm vw 'C-T-L 53.-5 .... -P wi wr.: s Aw wi: az: fer. mf -wr Q' rg ai. 'LEA ax-1. . K 4?-2 -"a, Ski Q 11 H+ ...W n'L,.,w,. 'w.:s.mg-fs.: . , 'Q 9 '-4 . ' 'B'-Sew: tw., -fr" '-1:01 . ,,. ' - ' '- f.-.31 . 'v' ,',fh,-5: - P'-':' .K , 'S 2-may -1 STJEQM, 11- . -:ZW f gm-Q. 5 ' '. :ke-ff'-' F'-"-sr .,,,,95B4g:,,: 1 " " 5' .4 ,L A.'Q,95yg,-x,.s, 'L 4.1, .Il-. - -nu . Q . ff-" -- N' --'- KQI ' ' ' 23-, . ' N .QJQW-4'-I .1111 Dedication , Q. . 22311 'Q' , fl,',', -sc : ff "SFF l 4' fi A if, .L , if? cl. Because she is loved by all who know herg Because she always has a smile and word of encouragement for her students and fellow teachersg Because she has inspired her Future Teachers to high accomplishmentsg Because she is interested in helping teachers find just the right fihn, book, or article with which to enrich their teachingg Because she creates and maintains a pleasant, cooperative spirit during study hall periodg Because she offers interest and strength to her professional organizationswith her sparkling contributionsg Because she is understanding and sympathetic towards the trials of othersg We wish to dedicate this, the eleventh volume of EL OCOTILLO to Mrs, Vivian Davis, Alpine High School Librarian, 1949-1954. ' 4 A P' 1 .F 'Wi f-.-f 1,- 'i n Q Q X X N N Q-ADM :Nl rRArl0N ,- , , 1 'W if x X xg Q . nf x Xy - i!,,. K-N wr ,-N QA. 5 f S f I : L. , 1 J 4,49,: t r ,y 4 w 'U-4' fi f f .12 1 , f faf, Q , . ,'1Qf,yQ1jf,' "f I 'i1n,,f,,f, f f ,Q f' Ha' If fv W '--k ff- 1 ' , , 'I - 4 f f Y Vg V. Q-X' X ,, ' , If Z A X 0 , 5 " X f 'I ,Zh I ' f ni . .MA rf, N ggfv WW, - 57,943 pf. ,"Hff 174' P 7 f f Vfwzf' ' . V Zz Kf yffkfjf ! ff .f 44 124, X , ,,,.- 'Q , Q u 1 , lyk rd ,4,. I f K v-1 ' I 5 - X I ii-ix ' ' ' - 'I' V 4 " ff v L,flf,,::I', ",: , rl 1 XXQ'-lvl: QQ65,y4rl?'V,.,K1f -4-5 yjvyff 7 :, fc 1 .a-, -N .J,f .j,',',-. f.f,' IW, V 1. :."-Q-'J' f . .' " ll,-r 1,--:Q I f','f', A .V ,- '-.r 'ff-'f 1 - f'-'-.f.f.'1 -. ,,..,. lj,-ff: L, - f Z.'.',t,x . , , ,Jun x- 11-' 1-.5 f, ,,L.',1.1, pls: ,,.3'-j,f.M g ,LL- 1:5 ,f ff 4-2-:i'5:s:':f X X .,,' 'g:,lX ff 'Lf ,.,'-JA. ,I ,f,,Q'.:..,., gb -'I . ar ,va f I.-.na,.',04 .', W, rc, .XL 1"n.g' .'- ..'?:.f'.V::.-eff' f 4f::f'if .f,-f':fi::5fk l -,'I' :::'L:J,.::' gba! " 'u 9 A fa I ,o.I,f,fly,!'A"lq,Af' -lm -.' ' 4 .1 Q Q Ag 4 1 n Z I I 5. ':,-Sur--',,--.--:S fNy',v'x,'u 'gh .--.:--.' . '1.i.x 1-ul.: -:fil::f1.. u XX., 3.36. .'I,',","f ...:., nglllwiv- jf' ' 5"'1 -"5l'2l' If n ' "g'v ' x ' f.' '.'v"f""f "ala '! 'I ' . 1-'P'-1 ',"1'.h- ff ,'gs'p'4 S ,'.' J," -',.1r""' 'h-, '1,'l,5 1:4:g-'.w..:1--::- Elf f-.- -'.x'?9,w'n.',,,.: .grfrl--Fl :Sz-'II' 'll H' vrl' - I' Yo' so K 'fx' " 'll--' ' lf. 'lffyk' K--v'f"gv' W XX: 9 V v','N'1" ' PQ-' ,':"-'lp,:' -.IZ I' 10 "1 i"'.l""'u-'if -' 5 5 g"0 ,' -'.x."v' ','. 0q,: ."'s.nl"'gQn' C .l. "lf ',' XII' "uf 1 s' 5 Q 9' 0 ' - ' o'f'.s" if ""hql- "gr ' ., 4. , -,..1-,,f X X. , gvv, , 31- ing... I ,, 51, 1,1-l.',-wg' xAu:'f'-r ',',S,' g,J,O Q ,' 8,1 1. ' --,.,l--1,-.':.-r -'-', ,..:.f'.vl' .. wiiiffV'-QvY'5'."v1ff" "'-f5'T"k::12 '1Hr'1:'!:1??.12- 1,7-'-X' '.' ':::Q.',' nf- A Q. ' 2,14 ,'. .-fv v .ia fp' M-1 .:. """11lv -,M x. .0 -.- s, . m.-, -.-1 , I4 --. -- ,.J, 4. Q , ,,., o . Q , ,. r, , .,., 1 -.gl . ,".'.'7f- . ,a',v,v 7:3 2, -Q '.'.'. -'A-,f'.'. -.igi',',gg1!.'i.',1-f-Z17 ' xv' 'LQ'-',-:0'Q:4 "Z 245' "'j':r'.-','1'QL,QP:5f-gf f J' 9,1--nlffl' , . I Q . ' ,bg " - -" i 'y u l ,' vo, Q',x:.,,f'f..'-f:sl'gi'Aif1gj:Ej1!g2:'l.:::-,HI-11 x X jim! 5 1, . . . r I I 9' ' " . -'a'l'vl -'-'f':,'-- f,'ff'1f'4"--f"'g"'llv' ' 4: .AAL,j,j:,:,LrJ,'t,.,::5.,'.,. ..,, ,,,:fE.52!g5, . 4 , A . . ' 'il' -',',', f'a'.'- 'f,',' Hp" 1' QI: ' I-ul 1' E14 ' "' I A, fl 4 f ,1.V- -41", l',f X15- 'Vl .' La"' I' " , Hoard af .Education N Wifi ' 6 is I. C. COLEMAN Presxdent NEVILLE HAYNES awe ,A PAUL FORCHHEIMER A -K 9 . PEYTON CAIN Superintendent EDWIN FOWLKES CHALMERS BROADFOOT Secretary RAY LABEFF Princzjualis' ,Message To the Students of Alpine High School in l95l4-55. Every year the faculty of your school has the op- portunity to see many boys and girls in many varied school situations. Each of these activities has its counterpart in the world outside of our school. Your teachers know that some students are able to get the greatest benefit from these learning situations, while others seem to shut their eyes and ears, as well as their minds and become as inanimate as the proverbial Ubump on a log." The result of conduct of this kind on the part of boys and girls literally tears the hearts of your teach- ers. So it is with the greatest sincerity that the prin- cipal of your school hopes that you will have used this school year in a way that will bring you great happiness in your years to come. fini Superintendent? ,Message Ogfpilzs Wuglic -fjcgooli P. 0. Box Alu ALPINE TEXAS To The Student Body of Alpine High School: Each year I am grateful to be asked for a message to the student body. Each year I find youth and schools facing the same they are teachers over and in slight different guisesg problems and difficulties as beforeg usually and I hear devoted doing their best to help and guide our students past these hazards. I am more than ever im- pressed by Miraheau Lamar's classic remark that NAn enlightened citizenship is the guardian Angel of Democ- racy.n Should you then ask me to explain how this statement might affect your conduct, let me say that I pray that you will examine carefully and painstakingly the thoughts of others, particularly those who seek to induce you to some action which they advocate, and that you will not commit yourself to any action until you have satisfied yourself that what you purpose to do accurate. Then I pray that you will to stand by your findings until they your satisfaction to be wrong. Lastly, I hope that you have enjoyed is just, kind, and develop the courage are demonstrated to this year in Alpine High School and that you will remember your school and faculty as kindly as they will remember you. x Yours sincerely, 12,54 Za, Peyton Cain Superintendent Haculty PEYTON CAIN Superintendent B, S. , Sul Ross M.A. , Sul Ross JAMES CRAWFORD Principal, Science Basketball Coach B.S., Sul Ross M. A, , Sul Ross KATHRYN C. STUCKE Secretary to S uperinte nd ent MELVIN P, SLOVER Spanish B. A. , Sul Ross, M. A., University of Texas MYRTLE WHITESIDE History B.S., N. T,S,C., M.A University of Texas PAUL V. HILL English, Journalism B. A. , University of Denver Zzculfy JOHNNIE WEYERTS Mathematics B, A. , Sul Ross M.A., Sul Ross LEROY ROARK Algebra, Tennis Coach B. A. , Sul Ross M. E. , Sul Ross BENNIE H. SIMPSON Home Economics B. A. . T.S.C.W. M.A., Sul Ross AARON IACOBY Vocational Agriculture B, S. , Texas AM. if 14 , ,, , l 1.1 MINNIE PHILLIPS 'if x MARY CRABTREE Commerce 3. A 7 5 x Library B. A. , N. T. S. C. - W' B. A. , University M-A-. T.S.C.W. of Oklahoma E. JOE LEE Band B. S. , Sul Ross M. A, , Sul Ross B Haculty ALICE REED OLSON English B. S. . N. T.S.C. M.A., Sul Ross CURTIS C. KELLEY History, Football Coach, Physical Education B. S. , W. T. S.C. DOROTHY PERRYMA Science B. S.. T.S.C.W. M A Sul Ross BILLY M BROMLEY History Football Coach B. S., W. T.S.C. M, K, BROWN DAVID FIERRO Building Engineer Building Engineer as K XM? -: X- 31 ,S Q x fi: X. , , ,,,,L .E::...2 l A A Q V 0 K f 4 ' Q S2 :.' " " A 'f' W ' I .1,. -,,. XX gf? J , f . X2 .X ENIURS ia., I-f ,X - in f-ZX X X1 ' . " W , Nu 'T 'f 4 ,q . . i ... ., ,.X ,slug 'N K'-X.. D. Y' X f, x Xx -- f vi f , 4 , X , , X 11 5 ' "2..j'e',, ' ,- , , X . ' 'Z "i+.i2 .' ' . , Y '-1.1.5.-qi, ' f, .., - 'LEX-. 14,3 , U. X ' " fn. 't',"' P ' I X ' . 'Z .mf "ff - fl? X ' - f77af1 ' ' L ifim M f A? fl 1, I 'f , ff S J f X 5 QQ Nj xx B 9 1 f' QQ if I ' XX, Xu, VJ! if 1 ' I K ' K 1 'Wk 5 , X if ll X I I X X ,, I X xg I , X- Yi ' 9 X Y A I , 1,2 X p ff X X X f 'L 4 'Z I Z "1 rg ff , if f f Xu . P 'f' I ' :ll X' Q fl l I I 1.51, v ,l f 22 1 X X 1 ! lf X 4 ff X 1 W . 0 ky ' f ' Ay. l x f N 5 P ' ' 1 I I X 'v I f X W X ' ,. 4'-X X9 ' ' '77, ' ' '. X Jfflfhlf .. R mtg f I 7' l!!!!1Ifix4H!'N r' X f - x. x X zflfiz' UK-N!x:NM" X In f "" . KA ., , nf f Xi' .127 5 -1 , ' X Q 4 gag- , M, E125 5 WX XQ- -is .77 ng l,r ll I X ,,' 'x 7 .I Q K. X ' ' 'IM X Q : 5 X VK f . X XS ff-3, .iff V , 1' . ... . 4 H15 4 7 .4 15 L Q . 4 - 'SQ . U ' .F K , ' Q Elass 0Mcers President - - ' ' ' ' ' -JACK BURGESS Vice President - - - - DELIA PALLANEZ Sergeant-at-Arms - - - DON McNAMARA Treasurer --------- VICKY MILLER Parliamentarian ---- - - - JIM TURNER Secretary ---------- ANN GERBERT JACK BURGESS JOYCE LOCKHART .fe-seas FE 'Jungle Jack" Transfer from St. Joseph MO. 1 Football 3, 4 Basketball 2, 3, 4 Baseball 1, 3, 4 Junior Softball 1 All District Football 4 Lettermen's Club 3 Class President 4 Band 3 Boys' State 3 Queen's Consort 4 Student Council 1, 2, 4 Annual Staff 4 Bling HE. Band 1, 2, 3, 4 Twirler 4 Chorus 1, 2, 3 FTA 1, 2, 3. 4 Class Secretary 1, 2 Rodeo Queen 3 District Winner Spelling 3 District President FTA 4 Student Council 3 Girls' State 3 Ever been Teased?" v 5 "Banjo On His Knee" BILL AVANT Transfer from Mena, Arkansas SONDRA BRESHEARS MARSHA BROADFOOT 'O, For an egg!" DAVID BURLESON Transfer from Mara- thon FFA 3, 4 Historian 3 Chapter Conducting Team 3 Football 4 Basketball 4 Baseball 4 FTA 1, 2, 4 FHA 1, 3, 4 Band 2, 3, 4 Band Secretary and Publicity Manager 4 Band Sweetheart 4 Chorus 1, 2 Photo Editor, El Ocotillo 3, 4 El Toro Business Manager 3 IL Spelling 3 "Never to be Found" "But I don't understand" Freshman Favorite Tennis 1, 2, 3, 4 fstatej Football Sweetheart 2 Student Council 1, 2, 3 SC Treasurer 3 FHA 1, 2, 3, 4, Treasurer 3 FTA 1, 4, Treasurer 4 Girls' State 3 Alternate Girls' Nation 3 Cheerleader 1, 2, 3, 4 Editor El Ocotillo 4 Associate Editor El Toro 4 Business Manager El Ocotillo 3 Regional Typing 3 Junior Softball 1, 2 Campus Favorite 4 Ni, its JUANITA CHAVARRIA 'DQR .. N u 1' ' fir a is 4. 7 f - V , - 4 M' - .fa 3.11.3 "Janie loves Mambo" "Little Chain' 4- 'aff' elr a, DELIA CADENA Band 1, 2 Flag Bearer 2 Volleyball 1, 2, 3 Speech 3 Chorus 3 El Toro staff 4 FHA 4 Pep Squad 3 JOE COBOS RAMON GALINDO Football 3, 4 Track 1, 4 Baseball 3, 4 Basketball 3, 4 Chorus 2, 3 Pep Squad 1, 2 N1 ' J 5 "Joe loves Mambo too" NA h n C aracterl Chorus 2. 3 Speech 3 f., Q Y' Lettermen's Club 3, 4 q 1 .1 BILL HANCE 'WW' 3 "Professional Jerk" MYRA HORD Chorus 1, 2 Band 2, 3 FTA 1, 4 FHA 1, 2, 3, 4 Cheerleader 3 El Toro 3, 4 Pep Squad 1 Baseball 1, 2 Tennis 1, 2 "F, T, A. will lead--" Band 1, 2, 3, 4 FFA 1, 2, 3, 4 Vice President 2 Secretary 3 "They call me Myron" ANN GERBERT Girls' State 3 FTA 2, 3, 4, Secretary 3 FTA, President 4 FTA, Sweetheart 4 FHA 1, 2, 3, 4 Debate 1, 2, 3, 4 District 1, Reg. 3,4 Student Council 4 SC Secretary 4 E1 Toro Staff 4 Annual Staff 4 Typing District 2 Senior Class Secretary 4 Chorus 2 Volleyball 1 ELODIA HERNANDEZ A Q L 1 -' ,Q . "Dark Eyed Beauty" Basketball 1 Junior Volleyball 1 Senior Volleyball 1, 2, 3, 4 Pep Squad 1, 2, 4 Halloween Duchess 2 Football Sweetheart 3 JIMMIE MA TLOCK Here comes a Pass" NORMAN MILLER Football 2, 3, 4 Track 1, 2, 3, 4 Softball 1 "Ever had a nickname? " Student Council 1, 2, 3, 4 President 4 Football 3, 4 Baseball 1, 2, 4 Basketball 2, 3, 4 Band 1, 2, 3 Band President 3 Track 2, 3, 4 IL Sliderule 3, 4 Boys' State 3 Tennis 1 Softball 1, 2 Lettermen's Club 3, 4 Co-Captain Football 4 "Li'l Lost Marvin" DAN LOGAN Football 3, 4 Baseball 3 Basketball 4 Band 1, 2, 3, 4 Chorus 2, 3 Class President 2, 3 Track 4 El Toro 1 Halloween Prince 4 Declamation 3, 4 Boys' State 3 Lettermen's Club 4 Football Manager 1 DON UUCYJ MCNAMARA Jungle Jucy-Jack's Brother' Football 2, 3, 4 President Lettermen's Club 4 President Class 1 Sports Editor El Toro 2 Reporter 3, 4 Sports Editor Annual 4 Declamation 1 Debate 2, fRegionalj EXICIIIP. Speech 3, qRegionalj Journalism 4 Sergeant-at-Arms, Class 4 Track 3 Junior Softball 1 Co-Captain Football 4 All District Football 4 ' D o Vx 1 "'r122f'-+1-Ci' i - 4 . L if 'T V N F we :- f L 1 IOANNA NEWELL "Looks -Swing-Twirler" IIMMIE OWENS Extemp, Speaking 3 Band 1, 2, 3, 4 El Toro 3 Declamation 1, 2, 3 fRegional 2, 31 Chorus 2, 3 Band Manager 2 Band Vice President 4 Dance Band 1, 4 One-Act Play Manage r2,3 "Over the Rainbow" Band 1, 2, 3, 4 Twirler 3, 4 Chorus 1, 2, 3 FTA 1, 2, 4 Annual Snapshot Editor 4 UIL Twirling 2, 4 Vocal 1, 2, 4 Instrumental 1, 4 Baseball 1, 2 Declarnation 1, 2, 3, 4 Regional 3 "Run O 'the Mill-er" VICKY MILLER Pep Squad 1 FHA 1, 2, 4 Vice President 4 Secretary Class 3 Treasurer 4 Chorus 1, 2, 3 Holloween Queen 4 GLEN NOEL "Click, Click, Flash" Band 2,4 El Toro 3 E1 Ocotillo 2, 3, 4 Transfer from Houston 2 9, I .-. ff x aw? ffl xx Y ' In DELIA PALLANEZ v L.. H, - fi' "Delia No. 2" NORA PAYNE Student Council 1, 3, 4 Vice President 4 Pep Squad 1, 2, 4 Junior Softball 1 Junior Volleyball 1 Senior Volleyball 1, 2, 3, 4 All District 3 Basketball 1, 2, 3, 4 Captain 2 Class Vice President 2 Chorus 2 Tennis 2 fsingles 21 Class Treasurer 3 Regional Typing 3 Girls' State 3 4 5 WS "SMan for El Toro' CHARLES OHLUND Band 1, 2, 3, 4 El Ocotillo staff 4 El Toro Staff 4 IANICE PARKER Junior Volleyball 1 Junior Softball 1 Senior Volleyball 2, 3, 4 Basketball 1, 2, 4 Chorus 3 Vice President Class 4 "Veep, but not Nixon" Slow Boat to T.C. U Band 1, 2, 3,4 Secretary-Treasurer 3 Cheerleader 1, 2 Twirler 3 Drum Major 4 FHA 1, 2, 3, 4 FTA 1, 4 Tennis 1, 3, 4 Annual Staff 3, 4 Business Manager 3, 4 Chorus 2 Basketball 1, 3 Softball 1, 2 FFA Sweetheart 2 Princess 4 Q-9:1 in -s. s 'it 5: C' f Q . ' Q J I XPCX Z N I ' .' I' -f3l'.1'f'4 .LA L'-1,47 A. VA L151i. m' 6 N -l -Q. ff' ff, -- -X """"' 7 "HH 3 , MARY PORTILLO "Chicken Little" JOE RAMOS Football 3 "Ladies' Man" Basketball 1, 2, 3. 4 Softball 1, 2 Volleyball 1, 2, 4 Stud ent Council 4 Vice President, Class 4 Pep Squad 1, 2 "Strum that guitar" DAVID PORTILLO Football 1, 2, 3 Track 1, 2 Regional Track 1, 2 FFA 1 Class Favorite 1 Lettermen's Club 2, 3, 4 Halloween Escort 3 "B" Team Assistant Coach 4 JOHN PRES TRIDGE 'There was a Young-" Football 3, 4 Track 3, 4 Student Council 4 Halloween Escort 1 Chorus 1, 2, 3 Lettermen's Club 4 District Tennis 1 Our Guy-FHA 4 A FERMIN SALAS I xl' . 1 4 'How about the score?" JAMES THOMAS Tennis 2, 4 Baseball 1, 2, 3, 4 Football 1 FFA 1, 2, 3 CAROL ANN ROSS Basketball 1 Baseball 1, 2 Pep Squad 1, 2 Volleyball 1, 2, 3 Chorus 1, 2, 3 FTA 1, 2, 3, 4 Band 1, 2, 3, 4 FHA 3,4 Editor El Ocotillo 4 Senior Reporter 4 El Toro Staff 3,4 FFA Sweetheart Candidate 4 'Here comes the Band" MARCELLA SHEPPERD Historian FFA 1 be sf iii "The Bug--No Gas" Business Manager El Ocotillo 3, 4 FTA 1, 4 FHA 1, 2, 3, 4 FHA Secretary 3 Voting Delegate 4 Band 1, 2, 3, 4 Basketball 1, 3 Cheerleader 3, 4 Tennis 3. 4 Chorus 1, 2 Volleyball 1 Baseball 1, 2 "Swings a hard racket" fig!" if If H 'I or W l Zgy M ff' a ,cf w, V ,, Peg, JIM TURNER "Quite a Farmer" HOBSON WILDENTHAL Band 2. 3 Tennis 2, 3, 4 Basketball 3, 4 Baseball 4 Debate 3 Slide Rule State Champion 2 Number Sense 3, 4 "Student of Webster" FFA 1, 2, 3, 4 Grass Judging Team Livestock Judging 2, 4 Baseball 3, 4 Football 4 Basketball 3 Greenhand President 1 Chapter Historian 2 Chapter President 3 Chapter Reporter 4 Chapter Conducting Team 2, 3 Class Parliamentarian 3, 4 "Expert on Angles" 2. -'A sf A VIDAL TORRES El Toro 4 OLEAN VICK "No kin to the coughdrop E1 Toro 4 Basketball 1, 2, 4 Baseball 1, 2 FTA 4 FHA 2, 4 DONA WORD . " . "Slover's Pride" gn- 1 at C in JERRE WILLIAMS Student Council 2 Band 1, 2, 3, 4 Band Manager 2 Band President 4 Chorus 2, 3 Declarnation 1, 2, 3 District First 1, 2 Regional First 1, 2 State Third 2 Dance Band 1, 4 ROSA BRUNS "Never a loud Word" ISIDORO SALGADO Football 2, 3 Track 2, 3 Junior Track 1 Basketball Manager 4 Bootball Manager 4 Senior Softball 2, 3 Senior Volleyball 2 Baseball 4 Greenhand Sentinel Wool Judging 4 Intramural Basketball 2, 3 Band 1 FTA 4 FHA 4 "Oh, what a Lolo" AV ,E .. W 1 + fig. fr X Q. .Q S "Always Smiling" Band 1 Chorus 2, 3 Pep Squad 1, 2, 3 FHA 4 V Q f-3' Q -3 ,Q S Ne' f v k v Q l i 'f.Q 7 2 . .- 1 PS ll .1 0R.f A Vg ffff x Z I, wa ' f 1 kg. ' If ? X! I Y .. -- ' Nff f f 0 A a Xl H - ' Q' I- - :W if B1 ,, 0, I , if N X A, f W ei '1.- x If 6: t . Q M 'T' U X1 ' ,W N .. .U H Xml' f JW ff ,pqwgrhil eg' Z x ,If 41,4 7' -' ' QQ.. 'f NWA?-. 4 if 1, ., f, I :g f,, , , - 1 ',.- 4 7,-.N 1" ' .,:"f,? fjf' H l ' 4 f ,M g e W W ' f N rwlw M H w W .I .gl X 0 ,QAM g f V ,il Www x f " 2 K1 4 W 92 ' f P -L. 1 il L- X 51 f fbi 1 f 'N 'f1M4, l ,yf, My -. ff I f., v 'QQ-i,.+q,Ei,f3WgZ', igfyf M11 - fi ,QU AS "9G.f1f'-4520 .PM f f H K Q17 JA 'y wxxk If KN? ix-A iv? fi W K VN Lf1'Zf5 V3 I Wiyw ' gf 7' ew ,V " 'f X .MQ 1 ' xff- - " U 14 ' 5i"95l,5 'ji , ff H 6' 'mix 7 Qs 'K , i ' ' 52 S ' ' My , Q24 2 .X 12 '1,f fi ff '01 1-W I fm gh i ,X 1,7 ,JQHX f . ff, f, 1I+ 41 ' Q Ms 5 gf- , 44.fgXN li me A .U 5 W H 'Wiki S 1 I C E! 54, Al MILDRED ARMSTRONG BILLY CHILDERS TERRY BECKETT 1 5 3 Z, X GLADYS COWELL Z6 O if A Q if 'fi ff V . A DON BURLESON CAROLYN COX ELLA MARGARET CANO FREDDY DAVIS President ,Xl f"""'-1 il" RAMON ESCARENO LOUIS P. HERNANDEZ. LEOPOLDO ESPINOSA LOUIS R. HERNANDEZ WS' X fs? EARN ES T FIERRO MARTHA HILL MARY SUE HARDAWAY SALLY IACQUEZ gx 'Q OD OLIVIA LARA SHERRY MILLER MERINELL MCCOLLUM ALFREDO MIRELES 2? . 1 ' s X xm fc Fx , M IAN MCENTIRE ALFREDO MORENO PHIL MCGAUGHY VAUGHN MUSGRAVE X w D PATRICIA POLLOCK Secretary GENEVIEVE RODRIGUEZ MARY ELLEN RAMIREZ OFELIA RODRIGUEZ .au 'Q Civ xxlz V 7l W N K Ei! H X I PA -E Y 41 PILAR RAMOS SARA ROGERS C LYNIC E REED MARGARITA ROIO TINO VALENZUELA SUZIE WAGNON JERYL WALKER KAY YOUNG Treasurer SUPAMM RES1? q 4! fy ' , 514' fa q , K i ' ' 5 ,ff GH ffm -VE 4 r EW . :fy Q7 w. X , fi ' f V -'A SL 'x x 4 k nh. Q I Q 4 ' g 1 f J H9 -jz ' 'alrfi'-ff 9 x, ' K 70,- 'fjf ,f ? gf' V f ', l .152 'p 'l xl ,Lf Rx 5 J 'X X-. x ff ' W , ef ' X4-X ' CM, f 4 My X '14 2 W 'jw f' arg ' .fjfkx-fA,gi,,fVJW X 1 f -- Q 1 X1 ., - 1 4 QMLM WQAQLN X 1 INK ,,M!ffL X2-. y X Lx. ! ff f xwxg Mimi VN 54,4 :Q Z ' 'ygf X' X xhwlffz, .MM fl 9 . 'S 1' in fm Q ophamaras' K1 'lf -be I E 41.21 if '40 Xqi S.-f Pam Bevier Sue Bounds Ray Bradford Marion Brooks Secretary Don Burgess Bobby Chavarria Helen Chism Matilda De La Rosa President Qs fpse., Yr Apolonio Espinosa jerry Forbes Eddie Fowlkes Betty Gilbreath sl. A X Sophomarvs '14 ,fx Billy Gilbreath John Hayslip john Haglund David Hernandez PDQ 'Q' if .QQ Mir Elijio Hemandez Eliza Hernandez Ernest Hernandez Nora Hernandez Tyrone HUSC1' Juan Iniquez Shirley Jackson Mary Anita Kay X ' fl' Sophomorcs 19,2271 fi! ll ? K K 4 Bonnie Killion Mary Lane Leopoldo Lara Lolly Lockhart Treasurer s3 'Q' f Q K, Jimmie Markham PM Martinez Georgia Morgan Manuela Muniz :Ni -u- Helen Nickell Daniel Ogas 'f Xf 5, Xin 'MW 'QC- 3 xx Ruben Ola zaba Deryl Parker Sophamorcs J' I 5A-I Q AV v-J 5 if Cesario Quintela Eulogia Ramirez David Ramos Totsy Richardson 'WI' Dorothy Roberts Manuela Robledo Kendall Ross Israel Salgado if Celia Sanchez Dexter Thomas Irene Valadez Joe Valadez T 'guy ?'v'f"""""vvn4 n -' r-:" . 4 51 -., Mfflfff ' f w . ' L f- vi Saphamores na. v- f-M' ... 9' F' ,, 1 .41 E If v t t ly bi ' ,ff Q F52 R51 Gilbert Valenzuela Jesus Valenzuela Julia Valenzuela Lazaro Valenzuela Vice President Tv- in 5 7 Lucila Valenzuela Mary Ella Vannoy Janith Vest Betty Vogt Gwen Walker at-vo. iv- V Doss Watters James Wood Judy Word Kathryn Word Frank Young E xx, 62 X 'N I ., - -, 1 J ff' I .ff ' fl' K- " Q9 J . ix 4 AUX f .dl 4 W :Q MW ,ljfgmhu ,, ' lk fy L3 I 42301 ,h itdtlq r, " 'f5" " 3 9mx ' A 0 v.. +1 W-ug QM ""'f 1, wi f , 'ffgiffx ' Wu, A ff N352 , "' S' .V " 42 2 A L 4 Q My 1 K' ' ' Ai ', AFA q , , gqfeffaazwgascmafma .," -,fu W , , ,W 4 Wfmmvaezszarewqd ' CQff7 W"5 f'X W ,I 4 11 sk gf ff ,fn , tx? CM N xv, , ,M fi 'fwulf 0 -91 X ,, 1 LE, XS jun fl ff Q f , 4 ,Magi 'lkfvir' F f N 'f X, f M f,,,,TLgf .Q 3 A-ff- f - .WI '4 'N X ,Zi f f 1 f I , 'my fav ff 17 'W .XS -. ZW Q. ,x ' - ww, . ,A f . - 141, ,f ff fb- X ff, Y , bf- If 0 XP N Ktff XE J nigga A N N fy X R , fy r lK'f'!Kll I, I , v ,flf i KJ. ' . . 1 ' 4' 'U ' "M- 1 f 6, 131. 5,4 3. D ,X 5 ' f, ,u , 1 . 1 11 b 4 . L- ' ' X -.' . X 'f-'A 7 Q:'1":',1b" 1 nf W' W , k ,'.,,' ' , - ,' tif- -,-,Q " ' , ' , ' fc' .2 1 Q21-' y. a.'2,'a4 ., , ,f " ' ' W' V22 ' 2 , 1 9242 gf, , f ' 4, Q- ' w r- ay 4,3-..9?f R 1 1 X1 1 M .5 4 1 -'Z !a+1s.'f21 , 1 1, ' f-'M ' 7 9 " :Sqn 47, -'Wx' Q . - 'F' V' m jli-f,,, ' w , - Q-ffjf' .f" 5 f VPN A-W 12227 MH XX Wu W A 'M l X I f M ' I u i f H A I 1 J ,ff 'w r ' I V R ff ' X y ' 'N X ' f f f,,, Z f, 1 w ' 4 -V-,sill .1 1, M 1 r K, X I 'Vx V ' X F ,H Y I 1 ' nl' ,, f , Iffu., Q 1 H .X ,- JN :V W LMNX aff," 'mf .5553 7 'K 3? W, W 'ff f ' "' . I, 'x ' fa X V-VN :M SV X 1 'I ,F MA' JT' I L N1 H NW f ' ' J-M' N.-' I ' 1 1 'V 611155 Ofhccrs Sally LaBeff ---- - - - Kem Wildenthal - - - Waltar Vick ---- - - K K Fowlkes - - - .5 1 X fb M" fl' j f 3 - - - Secretary - - - President Vice President - - -Treasurer Tommy Bales Robert Bass Virginia Boyd Joel Brown Randy Bucy Eddie Bumgardener ,PR- ' 1 i if ,fr I 'isis M2 "N . L.. V4 :Q 0' ' K A44 ,f Q fl Natividad De La Rosa K K Fowlkes Mary Galindo Ruben Gallego Paul Gerbert Janice Gilbreath Manuela Carrillo Ann Clanton Mike Clifford Cressa Cowell Elaine Cunningham Wanda Daugherty 43315 UU' it' 'S-...4-q., Alberto Jacques Sarah Johns Sally La Beff Frank Leyva Jean Love Charles McEnt.ire Bill Gravel John Hardaway Erminia Hernandez Pilar Hemandez Markellen Herring Willa Dale Hilbrich S I ik: 4 'J-'f' - an QA vm-W 15 X- Nr r r r , A 1 9.1 4 in 5 4 R f J' '51, -. f +-922125 :Q Q ' Yifmyf, e Betty Robertson Irene Rodriguez Doris Ellen Ross Joe Sanchez Noble Shadix Jim Skinner Elva Molinar Mary Pallanez Rocky Payne David Ritter Urbano Rios Jackie Roberts B9- s Walter Vick A - 5 rg, Nb 4 John Votaw X 1- 05- 51 34- , gt ., .1 Jimmy Waller 'a ff' Kern Wildenthal Dennie Thomas Sue Ann Treadwell Bobby Turner Julie Valadez Lucia Valenzuela Robert Valenzuela ' g:x X oi UIQ 7 ' ' 7 Ml ' wx ' .11 " 'Hmm I Ex flfrl U SARA ROGERS Campus Qawrite and E700!ball Sweefhearf S 3 x 3 XAX. , Q' Q JAY-A 1. ..R g.,..g W W3 m fzsgvfliii Y MARS HA BROA DFOO T Kzzmpus Zzvvrife , lyflfs.. A V T , m ilfff? 2 A 'Kk'. fliifffi i' 'T 1 -- K A Y YO UN G Cfafffzpus Eiawrife ifiig DON BURGESS Eampus Zzvorite LUIS R. HERNANDEZ. 6'am,vus Qawrile DAVID PORTILLO dzmpus Zzvvrifv XX. 55 ZZ,,4. Sweetheart ANN GERBERT if-l.,4. "Our Guy" JOHN PRESTRIDGE me-A 55 ' - -f H 1 gags? .1 A Y Z 5744. Sweetheart MARY ELLA VANNOY Hand Sweetheart SONDRA BRESHEARS VICKY MILLER AND JACK BURGESS Halloween .Queen and Cfvusort Prince, DAN LOGAN Duke, TERRY BECKETT Princess, JANICE PARKER Duchess, SHERRY MILLER .A Duke, TYRONE HILGER Duchess, JANITH VEST Duke, EDDIE BUMGARDNER Duchess, CRESSA COWELL Haflawggn Quggu ig gaurf Somewhere Over the Rainbow , e. M vy. 'V - 5 .0 ' "" ""ry,,,v 'WWW " -uni L, ,L 'huh K 'M-wp 4 4 Q. v-me 54 - N , . B ' l M, .,,. --.exx fe s Halloween Queen? Sfleat . f" vv.. . .x..s41 w '- -56 H A " ' A Q A , .,. .2 H QORGA Nl A770IV.S' .4 Z- F .1- fl l A X 'CJ 'Sffg 415, f W 9 yi fn ' ' 'K ' ' -' - 1:5 , gisif . Wm? . , A , -,-, -3:.i'w' FT-?h Y i N7 Z W . 6 ,L - ,ff , x' X . I V j 1' VV If , k X f' If N! f X I , X X L ! I 'ff , Q 4 e ., ,,. E W' ' X H ,. .l- I I. V W f Q 1. X' 1 f' , 5- llliwrpvnsn 1 6511 ! X If ", M ' I 9 M MQ 'ng T il - N' - "lf, . , , i- V ,. H 1,-if xi'-ffyysyl "V 1 Q "S, af- Q 'ff' W- I' 3, C, k"A - X- !f!I 'J A 5 - ' 35524 77 S ' X J U A "::: "I if , ,fx IQ l '31 ST? U if' ' ' ' '. f -is '- 1,9 -4,1 f 3 ' n ' f I w "Q .f1.j.gf ,WW ,r 4 ' fo 1 'g ' " , 4, qi f , "'f ' ",.C,'!f i 'I .LQ5'j5f' f 'fag , . 'Q X, ' 3 r r f , 4 :1 '1.,.,1f' , , .f , I ka , zffzw, 4 ig' , , mr! 5 2, 5 5 I I X 'I m 4 L ' jnneg 1. F J U-.li .Q Z ffjig fif X3 - Ac,--Q 1, ,f 3' 3 fi . Wulf '4 f -'i ff, E E N I .L ' A I 18 f' rf fl! .ll ee 'lg 7 f , ,Ml 157, . ef I, 1 X 1 1 f Q 1 "num I , Z 7 f ' TQZLEQ ' 'W X ... Zi !Tf2f'1grv?f.IfE,:'Q A ta X 1- ". A X 1 f , X 1 f ' ff K 8 x X J X X X LZ X X X f f M xn X X X x f f ff f ' X X f A . ' XX N L41 f . N wi P Student Zaurzcil Front row: Kay Young ---- Kern Wildenthal - - Don Burgess - - - Ann Gerbert - - Nora Payne ---- Pete Valenzuela - - Miss Johnnie Weyerts Elisa Hernandez - - - - - - - Corresponding Secretary - Freshman Class Representative ------------Historian -----------Secretary - - - - - - - - - - Vice President Sophomore Class Representative - - - -------------- Sponsor - Freshman Class Representative Lucia Valenzuela - - - - Freshman Class Representative Irene Gallego - - Second row: Daniel Ogas - - - Phil McGaughy - - - Freddy Davis ---- Mrs. Alice Olson - - John Prestridge - - - Jack Burgess - - - - Jimmie Matlock - - Not in picture: Sara Rogers - - - Jim Skinner - - - Mary Portillo - - - - Freshman Class Representative Sophomore Class Representative - ------------ Historian - - Junior Class Representative ------------Sponsor - - Senior C1355 Representative - - Senior Class Representative -----------President ------------Tl-easurer - - Freshman Class Representative - - -Senior Class Representative Front row: Don McNamara - - - Charles ohlund - Mr. Paul Hill - - - Vidal Torres - - John Hayslip - - Second row: Joyce Lockhart - Marsha Broadfoot Kay Young - - - Ann Gerbert - - - Myra- Nell Hord - - Clynice Reed - - Delia Cadena - - Sherry Miller - - Pat Pollock - - Jackie Hance - - Not in picture: Carol Ann Ross - Sara Rogers - - - Olean Vick - - - Donna Lee Word 81 Cara - - - - Reporter Business Manager - - - - -Sponsor - - Reporter - - Reporter - - - - -Reporter -Associate Editor ------Ediwr - - Typist - - Reporter ------- Reporter - - - - Reporter - - - Circulation Manager -------- Reporter - - Reporter - -Reporter - - -Reporter - -Reporter - - Reporter ff.. r f'1ss Seated: Janice Parker - - Sondra Breshears - - Marsha Broadfoot - - - Ann Gerbert ---- Martha Hill - - - Sara Rogers - - - Standing: Joyce Lockhart - - - Marcella Shepperd - Merinell McCollum - - Gladys Cowell - - - Glen Noel ---- Charles Ohlund - - Not in picture: Jack Burgess - - - Don MCNBHIBIB - - - Carol Ann Ross - - - 81 Ocafillo - ---------- Business Manager Photograph Editor - - - - - -Editor Business Manager - - - Art Editor Business Manager Photograph Editor Business Manager ----- ArtEditor Photograph Editor - Snapshot Editor - - -Snapshot Editor - - Sports Editor - - Sports Editor - - - - - Editor Mrs. Minnie Phillips - - - - - - ----- - - - - - SPOIISOI on ,W WW. 'f N 4"7,.rr , r f? LA. . go? v,p " ff.lff"N U " Q ea, Z CA. Front row: Janice Parker, Marcella Snepperd, Georgia Lee Morgan, Kay Young Ann Gerbert, Marsha Broadfoot, Joyce Lockhart, Mark Ellen Herring, Sally LaBeff, Dorothy Roberts, Myra Nell Hord, Sondra Breshears, K. K. Fowlkes, Carol Ann Ross, Willa Dale Hilbrick. Second row: Mildred Armstrong, Gladys Cowell, Joanna Newell, Kathryn Word, Helen Chism. Sherry Miller, Merinell McCollum, Sue Wagnon. Third row: Elaine Cunningham, Matilda De La Rosa, Margarita Rojo, Elisa Hernandez, Elojia Ramirez, Mary Ellen Ramirez, Donna Lee Word, Mary Anita Kay, Sue Bounds, Gwen Walker, Mary Ella Vannoy, Lora Lee Lockhart Betty Gilbreath, Janith Vest, Carol Teplicek, Doris Ross, Janice Gilbreath, Sue Ann Treadwell, Virginia Boyd, Miss Myrtle Whiteside, sponsor. Fourth row: Sara Johns, Julia Valenzuela, Lucila Valenzuela, Manuela Robledo, Nora Hernandez, Irene Valadez, Pamela Brevier, Betty Vogt, Jackie Roberts, Totsy Richardson, Jan McEntire, Jackie Hance, Judy Word, Bonnie Killion, Ann Clanton, Martha Hill, Clynice Reed, Mary Ann Lane, Shirley Jackson, Mary Sue Hardaway. OFFICERS Ann Gerbert - - - - ----- - - - ---- President Sara Rogers - - - - Vice President - - - - Secretary - - - - Treasurer - - - -Historian Joyce Lockhart - - - - - District President Kay Young ----- Marsha Broadfoot - - Georgia Morgan - - - Q W ,4uen: - -- esac , - -A,,,.:,f,.i"i2f.::"'f 'argg -,, . s ,-wg, ,W-4,, ,.i...-3-an ... , Ziff!- First row: Matilda De La Rosa, Marsha Broadfoot, Carolyn Cox, Marcella Shep- perd, Vicky Miller, Merlnell McCollum, Sarah Johns, Suzie Wagnon, Elaine Cunningham, Olivia Lara, Ann Gerbert, Myra Nell l-lord, Sally Jacquez, Sondra Breshears, Pilar Ramos, Genevieve Rodriguez, Ella Cano. Second row: Janice Parker, Margarita Rojo, Kay Young, Eliza Hernandez, Eliza Reschman, Eulogia Ramirez, Mildred Armstrong, Dona Word, Katherine Word, Sherry Miller, Carol Ann Ross, Helen Chism, K. K. Fowlkes, Doris Ross, Markellen Herring, Sally La Beff, Janice Gilbreath, Mrs. Simpson, Ofelia Rodriguez, Dolores Mireles. Third row: Delia Cadena, Julia Valenzuela, Lucia Valenzuela, Manuela Robledo, Nora Hernandez, Mary Ellen Ramirez, Irene Valadez, Georgia Morgan, Totsy Richardson, Jan McEntire, Gwen Walker, Sue Bounds, Judy Word, Bonnie Klllion, Ann Clanton, Martha Hill, Mary Sue Hardaway, Shirley Jackson, Willa I-Iilbrick, Sue Treadwell, Virginia Boyd. Not ln picture: Jean Love, Betty Robertson, Cressa Cowell, Errninia Hernandez, Natividad De LafRosa, Lucila Valenzuela, Wanda Daugherty, Olean Vick, Helen Nickell, Mary Ann Lane, Mary Galindo, Sara Rogers, Gladys Cowell. OFFICERS Sara Rogers - - ------ ---- P resident Vickie Miller - - - - Vice President Olivia Lara ---- - - Secretary Merinell McCallum - - - - -Treasurer Susie Wagnon ---- - - - Historian Z L4 0 o Front row: Alan Turner, Marion Brooks. Second row: Walter Vick, Eddie Fowlkes, Billy Childers, Johnny Hard away, Joe Ramos, Vaughn Musgrave, John Haglund, Charles Mc- Entire, Tommy Bales, Denny Thomas, Noble Shadix. Third row: David Ritter, Bobby Turner, John Votaw, Jimmie Mr. Aaron Jocoby, Mary Ella Vannoy, Joel Brown, Jim Skinner, Jeryl Walker, lsadoro Salgado. Not pictured: Jim Turner, Shirley Killion, Bill Hance, Bobby James Thomas Vaughn Musgrave Marion Brooks - - Alan Turner - - - Shirley Killion - - - John Haglund - - Billy Childers - - Joe Ramos - - - Jim Turner ---- Jeryl Walker ---- Mary Ella Vannoy Mr. Aaron Jacoby OFFICERS - - ------ ----- P resident - - - Vice President - - - - -Secretary - - - Treasurer Parliamentarian - - - - - Historian - - - - Sentinel - - -Reporter - - Song Leader - - -Sweetheart - - - -Sponsor i - 1 Gaye 1' MGX- -0 92 . S Hand ,4. First row: Willa Dale Hilbrich, Ianith Vest, James Wood, Pat Pollock, Joanna Newell, 5 LE! u I -'Z' LD B' H 0 Q E .2 rv 'J'-I Eddy, all Parker, Joyce Lockhart, Clynice Reed, Tillm Janice breath. arkellen t Carpenter, M rie Har e Bounds, Helen Nickell, Su Totsy Richardson, Second row: illiams, readwell, Jerre W Ann T S113 Lolly Lockhart, a-I' 0 -as P 0 M ng, Pam Ol! Herring, Betsy Y Joe Lee, Director. Mr. E. uf N DD O I-4 .cu E as Q L66 2. Gul Thomas, a Breshears, Sandra a Kay, Sondr E -I ry Anita Kay, 5 3 3 is Es Morgan, arilyn I1,M 3.1150 gess, Linda Miller, Charlene W uBur nyvogr, no 9 ff7X9f I " ' yy-FQQK Jackie Hance. lla s Lu .2 ,, 3 H -El E O , qi' Ea? E5 e S5-E UE F: .og 0 E5 2 "1 d'-E' 5. E0-as U gs 5.9 01 -2-2 T.: an -1: ,,... e- st, cn"g . gen 55 fn 8:1 Hp, dm are 53 om Z. gk :IS sf.. "5 oo: -'N cf. mr: og 372 Bu QQ ...Q gb M5 s-O -Ep, jk I-S Q Hal o-5 Q I-I ES 3-35 we IE Fo V Fi 0 P I 3 41 . Qs, YAY !l J X-N1 1 19. ! . va ' - 5 Q24 ' 89 I 1 W uf 1 g I f. Q I "------------------------------ President Williams - as E .- ly 3" "Mx ' vi rg QR- 1 .gf Q. :- -"-VE. 5 eo Mana blicity Secretary-Pu Sondra Breshears Mildred Armstrong --------- ---------- ---........ Li b ra,-ian 5 no E Q 2 E N Q Es' E 'G W 1 I I I a n n a n I a I n s I r a I I I I n r c l hn Hayslip Io PAT POLLOCK IANICE PARKER IOANNA NEWELL ,Mvine High XXE Cwirlers I z XX CLYNICE REED JOYCE LOCKHART Zdfcrmcuis' 61116 Front row: Jim Turner, Jimmie Matlock, Norman Miller, Jack Burgess, Fidel Cano, David Portillo, Luis R. Hernandez. Second row: Mr. Pete Bromley, coachg Ramon Escareno, Phil McGa- ughy, Terry Beckett, Freddy Davis, Don McNamara, John Prest- ridge, Not in picture: Mr. Curtis Kelley, coach. OFFICERS Don McNamara - - -------- ---- P resident John Prestridge - - ------ - - -Vice President Jack Burgess - - - - Secretary-Treasurer fs Q , - Mug!-F: if K, M. gf me. VV L+ , .M-W NS SARA ROGERS KAY YOUNG MARSHA BROADFOOT h 6' 6' I' I Q 6' CAROL TEPLIC EK MARCELLA SHEPPERD I' gp 5 V45 fi V X W IVA e f Q 5 W W x X n 54? "K gig, V? ,411-lLE775 f M . G! gym, I K Z, ,f7'.FJ' X x X X X X X R X XXV? 0? Q Q Y lm V 21 ' ' X XE- Zi., a- A 1 xx Q-W .W , f'f,fV! ,ff Q Cf fx? 'ff' ir! XF' X Q ' I B f 'K Y A I 'fl mv F f 'S sfgv f X f X I M RVN- 5 I . W ka nn- 0 x Nr -XY xx ' Y K 41- f' f ' XX kef fw N26 E Q f ' X X V -gray" : , , - l ,Qf - ,fziix Jw X, X .S F Xigikwxx L5 X X X JJJ ff' X--Y- l K x i ff K , f ,Zo-X I W X 7 If ,, f , CV ' Z 4 I X ff f X , Jl if ji, A,..,- ,J X W Y 'xx X N f x f x ,XL -1743 0 E 0 I zz v X CURTIS KELLEY -Coaches- PETE BROMLEY These coaches have initiated a program of real football in Alpine High School. Though this year was not profitable in the win-loss column, it is sincerely hoped that a tradition of conpetitiveness and desire to win has been laid as a foundation for future teams to build on. To them we dedicate this, the Football Section, DON MCNAMARA SARA ROGERS LUIS R. HERNANDEZ - IIMMIE MATLOCK Tri-Captains "' Sweetheart all Q Q 5 -Q 'x Na -E Ox VN BSI - Pr mara, Iohn nchez, Don McNa Sa Joe avis, Deryl Parker, Freddie D an YV Le nk Cano, Fra el right: Israel Salgado, Fid o O-I C o r-1 S o I-I u M n-4 'rl LL Earnest Elijio Hemandez, Leo Espinosa, Dan Logan, Second row: Isidoro Salgado, Marion Brooks, 35. hom T CXICI' Galindo, D 0l'l ge, Ram 'U --4 an Phil McGaughy, Jerry Forbes, Luis P. Hernandez, Alfredo Moreno. Third row: Coach Curtis Luis R. Hernandez, Scotty Escareno, F ierro, Reuben Bobby Chavarria, ckett, Don Burleson, Be ock, Terry atl ieM mm Ii rgess, Bu ck iller, Ia anM ner, Norm Tul' Bur ess, I im On Kelley, D D0 1ey. lTl K0 Coach Pete B G alle go, 7 W 'W no WI . .3 :""' -'-'N-H . . A A UW. -- 4 if, . 4212319 LUIS R. HERNANDEZ DON MCNAMARA Fullback Guard Junior, A11-District Senior, A11-District 2 I fr I an els .Za ...ee Q! A .e rs "XL .2 r ,jx TRL' li K: l s 35, 1' -L-J-w 7' X 'P , 2 Q I .rw",g7i - n w X. A 1- My AQ, A -. g I o bs: I iii ln. ., ' . ' 'i J25-Pf:?f52'w:.5Qfgi?wif?5Sfvv. IIMMIE MATLOCK JOHN PRESTRIDGE End Guard Senior Senior ' Q W...,,-- .,.n,-. 5 I , I 1 S JACK BURGESS End Senior, A11 -District 7 5 . X , Y I kg. - X .., ,, gb, SCOTTY ESCARENO Halfback Junior FIGHTING BUCK Offensive Stalwarts 1---Q-gf-www.-.-......w W F W JIM TURNER FIDEL CANO NORMAN MILLER Center H alfb ack T ackle Senior Senior Senior if s.zf"f55553Eg.. xx FIGHTING BUCK Defensive Wall DAN LOGAN LUIS P. HERNANDEZ RAMON GALINDO Halfback End End Senior Junior Senior 1 1 Q aw " 5 1' PHIL MCGAUGHY Quarterback Junior Ill' TERRY BECKETT T ackle Junior FIGHTING BUCKS Fun Comes With Work ' - 'mer may af -GE,g"'l'jQ, , M 'Ig I liar . clown in..--Q.. ' Ari.-ms' Q, I 'I . I X X s4i'Zi"fmf - f 4 ' is Y I -- - f-MW?-S1 3 't:f5'f+esz'z "' B-7 g e-I - G M QQ.s?-ww? - Q1 .ae f, gg: 'bg .L k'3.W.-y .,-W 34.5333-ff. or ffm FRANK LEYVA FREDDY DAVIS Haltback Quarterback Freshman Junior . ,, . or , 1 x V not - 'V , I 4 Ng . Qfvi . .K is ELUIO HERNANDEZ DON BURLESON Guard Center Sophomore Junior --nvaqp-.....,,,,-on - VL ws gi an , 'Jr H, A B 7 lib . S A N ERNEST FIERRO ISRAEL SALGADO BOBBY CHAVARRIA Guard Quarterback End Junior Sophomore Sophomore Next Year's FIGHTING BUCKS 4 -e 5, is 9 NV X? B E ,- ' , 3 Lr-- M E 'S r LEO ESPINOSA JOE SANCI-IEZ REUBEN GALLEGO Center Guard Tackre Junior Freshman Freshm an -S 9' h S .. .,.' An' h . 4 l U-vw: ' 'ix Ng wiv?-1 fff ,. fa I 1 H 314 .4A.--, JERRY FORBES DON BURGESS DEXTER THOMAS Halfback End Back Sophomore Sophomore Sophomore .v P V a vauvmonnonnnnnlnin-up .,....,..gg DERYL PARKER ALFREDO MORENO MARION BROOKS Back ISIDORO SALGADO Tackle Sophomore Managers Sophomore wi A 'FQ I W ' K The Old Campaigners an McGaughy high-steps against Sanderson. Bucks won 31-0 Hernandez and Prestridge lead interference for Leyva. Vichytel Hernandez romps througrv Sanderson. Burgess on his way against McCamey. Bucks lost 34-14, l5'd5kc'f61lll ,5 4- '55 . ,IT 'B X i e t s sg M V B wg K E . X I Q F, m,..,, V 1 B Em Q, , , 2 . ,,,-,gi Qmiszff 1 Wiiesef BUCK STARTERS - "A" SQUAD: Fidel Cano, Fred Davis, Davis Ramos, Don Burgess, Hobson Wildenthal, Terry Beckett, Coach James Crawford, Jimmie Matlock, Jack Burgess, Elijio Hernandez, Luis R. Her- nandez, Phil McGaughy, and Israel Salgado. N "B" SQUAD: Back row: Manager Galindo, Logan, Valenzuela, Gallego, Musgraves, Chavarria, Espinosa, Fierro, Hernandez, Manager Moreno, Front row: Thomas, Parker, Forbes, Hilger, Valenzuela, Manager Salgado. ,N-ummm? a COACH JAMES CRAWFORD JIMMIE MATLOCK Center JACK BURGESS Forward Winners of the Van Horn Tournament C010 4th Place holders in the Andrews Tournament Oil! Consolation Champs Odessa Tournament OOO! 1955 District 7-AA Champions 3rd consecutive year LUIS P. HERNANDEZ Guard PHIL McGAUGHY Guard fy. rr uf' "way,- 'Z ELIJIO HERNANDEZ Forward FREDDIE DAVIS Guard FIDEL CANO Guard TERRY BECKETT Center DON BURGESS Forward HOBSON WILDENTHAL F orw ard PWHNQ YKNQIQM PWUQ BW . news Alpine High Leroy Roark, Sponsor, I ack Burgess, Phil McGaughy, John Prestridge, Jimmy Matlock. '15 Alpine High Schoo1's Tennis prospects for 1955, und Don McNamara, Freddy Davis, 'Zh Sli V .QW Q ar- numuywh li' UUE iii iQ er the tutoring of Leroy Roark, "1 xr' li f- v..rn.g sv- K .A fs," -. A 'N 1, af A M1 ', X ' Mm-.5 vu. . -' f Y 'V A 7 3' :ji fy , - '-Rt 1' . ' lv X 51 X 'Q -x X - , X , 1 - .? I' ' 1 ,Ii K,' ,fax " , I XX n, 4 75 1.4, Q. . fe! fx -. X X A 'Q iff. J-f. Fm .143 ,p ' 1. NN NN . .i. 7 f n . I '51, , if -,,,, ,vw ti - - -- A - - Q , Q N --Iv s. n Q x is 1 I M- .1 X - 1 i N "r. 'V 'Y' ' ,1 - 8:- V. .V 1 l ,K . K . I 1. ,W si ., W I L .., ... f-g4 ,1.5kz'2-.23 fjhjl fi v-W -. .V X IA Mm A011 Aff ' ,. BTS ' we 1 ,F ff 0 O "4 D , 5 7 O J 0 if Xf R v O ,Av 'Q Q QQQK "' 5 S55-X nag ' F A ' K " If il " 4' ' X N X "IA A -Rd if? I I 6 M H ku f lg if W 1 If gg + W W .QM ,H ji J! . X f.a'k?fk -if xx- E' E , 1 ' C E-4 ! fl 4 'at ' , S N , 'jffff'z'1fZ,2z7Z7Zy7Zg,9-Zj3',.,, 511 1 jf: L ' xipff' ' 9 , 1 .Wu Mf f4ig'fM, ix! , i, -, ' uvvflll 0, J KW uf ffjf 'ff llflflfial ww: Wyyfhrll .,J ,J A I X I . .4 g f 1 ,ff4,, f,, UW QQ .. 4, ,,wfMW4. f gzhlx :EE , mu h r alifdri- . , ft. , I' H-vffilq kj, ' ef' V ,, l If f fff '5f'f? if 4 ff 4 f ,' Zag- QZYJHNX " 'xp f 1,, .fl,.,: - 1? , , , f -Lffffffliw 61 H14 M ' ' X ' 3 rg -at ' 1 f ! 1 ,v I X LM J ' f I ,N , I 71 I' 54 4 fuferschalasfic lfeaguc Lliuners I 954 District Bobbie Lisenbee, Imajean Gray: Number Sense: Dickie Allen, Jimmy Matlock, Freddy Davis: Slide Rule: Mary Jo Bowden, Betty Gerbert: Shorthand: Marsha Broadfoot, Nora Pavne: Typing: Margot Fraser: Ready writing: Joyce Lockhart, Sondra Breshears: Spelling: Don McNamara, lmajean Gray: Extemporaneous Speech: Totsy Richardson, Betty Vogt: Junior Girls' Declamation: Tyrone l-lilger, Don Burgess: Junior Boys' Decla- mation: Joanna Newell, Kay Young: Senior Girls' Declamation: Jerre Williams, Dan Logan: Senior Boys' Declamation: Jackie Hance, Ann Gerbert, Hobson Wildenthal, Ron- ald Dorr: Debate: Marsha Broadfoot: Senior Girls' Tennis Singles: Bobby Carrothers: Senior Boys' Tennis Singles: Eddie Fowlkes, Deryl Parker: Junior Boys' Tennis Doubles: One-act Play: Bob Chavarria: High jump: 440 Relay: Lee Matt Smith, Marlin Robinson, Fidel Cano, Glenn Eaves. Regional Margot Fraser: Ready Writing 1 G ,Lg 9 'IU ' 122 2 FN z2 1' ,J .1 A L i'W' '7 3 I . , V 5 'fy' ' 'of .sr ' 4 . " 1? Q fgf 'Z' ,Z 41,3 Q 1 'A 'j 4 .K 1, lf f 1 ,Z ?'f 41 '41 i 2-4254 j, ff MA, ,if if? 6' V Y' '- ,. -f f 14 Y W? ,' ' ,Z - - . fa Hrcshmau Week ,,,,1o-M' '21 Ja-miftw . Mn, 'J - W gg - ggnsf 0 3 L ,, :MA fx ,Y . "5 f.-X K T54 rv Y' uk .. M . 3 ' 'Q I 51 ' - , , . ' F 'V X Kiki: l. X Q ' z . . 554' ' , A w it - 'M' ., 'Q ,'f1'5v ' 'Q .. Q M v A Yu, - -Lfgwf. ff A-2 5 N A 3 5219- ,. ,Q f ' ' N 'A- ' L Q' A. ' ,d , ' A 3 ',-vxn",""'ss,f, Q 1 , Ls-W ew -'HP' ,. , g., , 7' if My ., sr' .-vw. X 7, " ' s m 4 -- 'ef - 1 W 'tag . 'f 9Q 1f f e - ' - 541- " ' J V X " i 'f L A , -. , , 1 1 -.rw , . - M Q,,, MQ' 3 f 1 1-13, Vw-wh, ,Y gash -jk' -- my W. - I Q, ln, , ng M31 I :f1'lj51A1',Lg, M - ' . ' ' ' A 1' Q." pf H4 5, t"'fi4 K 1 1, 3 ff yfi ' N3 , N gf, . aw. , .,- Q- - ff .alyx I, up -...,,,,,,g- L Axhvffh 'K , N,KQ7 fj ,g 4 Q -N -' QEW -' 6315- 5. r-r-""','.-'X-'f'7T? 'Y if ' Q 4 Md Q 1 f 'gfiigu 5 , . -Ni. .IM iQ1.'g7gt-Jrg:,,,Q.g blx , 2..wV...MAL.t.,g QA MM ., if ,wmv ' f V Se f' ' .. efvfwg... H 5 -W' -f""g. Mm I 'Q 'Y ,5 P1 Q ' Q. gf , 5 ' , v x " A f ','- 9 w in Q N f . 1 1 . 1: ff Q-"urn ff. X ui -- . . -V Q ,V " .4 4, A , ,. . J A - x Q' ' i" . " , ' -Q" 5' 1. - K- , fibiqjs ff at fs' , X J Qi ' A 'M' 1 N W' "M ' 1, .Hb x L 5. -sy I ,.., . " Y 'ev ,wi I ul ' , I 'ww V ...'Q"A .lg Paid Asscmblies TONI GAUER Swiss Musician and Entertainer GLENN L. MORRIS The Parade of Electricity' Keen-Age Radio Program The following F. T, A. members gave the program over KVLF during American Education Week: Kay Young, Marsha Broadfoot, Ann Gerbert, Joyce Lockhart, Myra Hord, and Jerre Williams. Jlftargan 5cl10al,4cii11iiic.s' Left to rights Christine Young, Theodore Young, Robert Watkins, Olivia Ann Anderson, Richard Young, Ir., Joyce Geraldine Watkins, William James Arnold, and Miss Ora Bullock, teacher. Miss Bullock and her seven pupils gave demonstration classes downtown one day during American Education Week, and later gave a radio program--Chrisv mas Customs in Many Lands--over KVLF. -ff-dbg. Z ZA. Activities ,W fm xml!" 4 it f K 1' iq Ox : :J in W 4, rm wa H s. x J, F , 1 ' If ,H fgafij? M is f N QB-'M W was--uQlbf7n..,. .1- , ?,, A A f-ff? + ,M wwwv 5: A : -A A, 1' .g,,' 1 ' " 2 fu: -1 Q4 5 . 3,4 M-fu K '21 ,X ., 1, J'g fS1'f'WS , I A' vf,wAfi,,.,sz. q:-, A -.4 5: Q if K' f ,izigpif 5 R-V jif, K' lx m I M '2 ,Q Q wi K Q X N 2 Q .1 :fa Af 'f E, X wr R1 , S H51 S XA DR ,Y N "Ar f , if ua I -4. . I1 YS4..J S1 PX .uniarza .vs 'Qi 5 --1-- ! 1 lax J 1 . 5 J .S X I Q .ws 3 ,L Jw 5 I . 1 4 f H," J, v 1, ' ..,.-1 .Jo .,4 5 ,yy N Wx "IL A A: -. X 'ti ' , ' - Z Q ,vu K f . 2- .,,' '7 v za 1. f K ., f 1, W. LX 1 X, 3, , it ff e J 2, Q, I f ' Pb? . W L K g Q , v . . . viva Ri? K ,Lww.vk k f ' A Q 1 'H -. ' , A ,AW 9 -+L '5.,..',,?g ,W . K 'M ' R 'nf . Q. 1 K 'ww-,Rift WM"j .. ' Q Alffw-M1929 'V75' - X if Em " 3555 , if wa I . If ' W , ig- , 1 , eil' B 4: gg " Skx., 1, N . , X- M me X 5 A lv , A. wx .N Quai? 'Y A 5 ' 152531 ' - -ww 2? 52523 any I -. ffffi . - . A-.mrifw , .' .4 X. iff? . ,cf 1 at . 4, .iw mn, 'S ,Lexi . Q 4 X -Y. Ji-Q Mvlclulnuwf 3, YV X. L5 sr i gg ' 5'-siewkiniihr . gi s,i!,x..""1 if K x - sv LLL'iiV A 295' f - 51 it I Q? "uid , - f' A 2 L Q Q, 4, 9: p i Q WA M Q-.AN MW, Q i fx' -x Snapshots M----q.........,. I may v.:.T'.-1 1 .gg x I5-vow f ' 1 Hays and Gzrb' State Girls: Nora Payne, Marsha Broadfoot, Ann Gerbert, Joyce Lockhart. Boys: Jack Burgess, Jimmie Matlock, Don Logan. ff- 2, ug S-. ' x:.1 '13-f .1 Q " 'V-N .., -4 '. Q . 1' ' :Iii-S32 x '-3 -:Q ff:-fail K f ,. ,W 'rl L me Q X D v, N Na X -. ' , 'J . .F ",,,'3-an A " ' f'm.:.,--"1 K Q fl ,pl Q ", v Q . ts, .- , 5 5 A K .ir f - , -Y , A ,,. ,M -.,.. g, -5 A .. .11 1-5 ,L JL 'X 1- L1 K N xx 4 ' '. ,fix 'T --3. -1--w " .219 if '. - '. .Il , "'.-L ' ,ST- ' - ' 1 'T' T, A ' wif' ' 3 --ill' -' ' "'47',z' FM' :- ef' .. 2 ' . Q X s- . " Q. D , ','. ' " .952 f,,..V - I . . V- 4-.1 ' 3 f , I lf? .-.pf M-,f.Q? 4 fffF '- . -I .. ,be u . KA, '55, N, Lx. W .g 4 .1 I' x.. QMS, J S H--IKM -, . K K x K , . ' -iff:--If . -- 2,1 '-' x.-,,-, . S 01 !s.- tw-Ffh .Q BW -fn-gm fm f Xigi '5 ,Q '. ' "J Ax., mx! Y , is..5 :hw M, w Q v ' X ii-.Q PNOYO NUT AVAILABLE www i ' . dal' rg , -- 'qv' O F! ...P 'AFI' Lib' ,Q WARNQE Q U WD A 3' ' ll? "FW, , A N, ,ff .A ' NA. 4 ' ww, ' xx.:--4 -- Q ' 4'-' A, 1 r . if w u ' ,K w 2, Q k - 51241 1 if. ' ' , ' M me-fa "f'4'I",i"'P - J X . .l1Z,,.'- '-- v f A . H 'Q' 01. " aw: -fix, A ,l'f'xgQ'.frt1'S1M2iiWv "-' '? .ws- 3' ,, - a . A.. i f ,Q uf . QS- .- . ,.,, Vg Q 'Y ::f4"'i?f5- "T . , y .-' . f,wY'v ,, ,S ' 3 Mg' 'Lf' ix Q'-7 1 "' ' 231 Q E 1 , ex my '7 W ,, , W ,,, ii . 'SQ 9 3 A ' 36' I . , . K K 1 A k - W 1 fx 4 pp L L 1-.va v 1 , 5, 5 '. , 'Q " V , , M if i ff' + f Arms 5 M X: , y K Q. 5 xx A sw A was .wh ,, sm. ., .,,2.,,L,,.., XM . 1 32555 14. RK YU' Q -Lu, in Qx .M f saw xNY,.,, milkzyk A . , N , , X Q ix X X A mx X uf LLLZ , 1 ,- aw ' i . Q L my 1 www mm fwmszmegfww X, 'gg" N-by W 'lf F' 7 f' ' fm- ix 4 if QM ??iga1Q:ff. . - ,. - WW .x QM . QMQ . .. .: :gg self K xx ff fm Q Q.: lv : fem? vas' ? - ,L.--. wx mv: fwgh, , . f.L'- f Q 1 wmv k 7 3 -Lvzeiisz Mmm? A -I 'Q 4 k 'FJ g S wig . ., ,Wyf - I 5 IAM!-PM ff Q r Q W, v 1- 4 ' 4 fi-as 2 , qmail - mum, mug H '- ' vm! Wi13lbwxs Qwza ,: H ibaifrifzi Q -L'-if-URL Ex-'Ry Emi 'Q awsgw .V E . E W gil 'Q .X 437H9f55a 35:'lfi5?i7 : k:kk.k 7 3. - .gf,sSfwf1g i I L Q 5 121 'sw 1 ' x iii C716 , Q , E 5 Elk .,., ,K Nc ,. +L. Ky if-X 1 -my ,if ps Gallery 5 i s 1 f-1 K R. Q W mf: .A 'fe -Z K Mn' x z i M.. X i 3 I kai Q H R IF'-A 1' 1 X f -N2,E?A ,- , .V ft: f ks! QAUVER I .ERS fx I - J '42-.?-' fl E::,s?i? , - W QQ , , O f ' Q f Q , : I? V Q , - , ocsi H F HJ 1 Q A2 5672946 UUWZQQZ BASEBALL CLUB Winners of Chihuahua City, Mexico Tournament 1946 West Texas - New Mexico Semi-Pro Champions 1947-48-49-52 Texas Semi-Pro Tournament Champions' for 1950 Undefeated in Four Years of Tournament Play - , ,ju-. 'A -'fY"'1.--p , ,ff-Q .gr , W..- -axe -,pax t2ff.23g4'r,I2ZW , .- ug: . ,.:- Q -.x -E-. Z.-.,--9.-ff, ----: - -an - ' -'-A--'---an-as es- ..- 1::s..?. F" V' -uv '-141:--r-2g-.1iw.. 7 . - .,. ,V . ...F f . L J' I fx - 'ff W'Ex.':5:"li't? -l' +f ,,,T,, ,iv -X, g .- "" 's. +4 Q---f--'f' . . P. A3-:um J-N. I .-4. HERBERT KOKERNOT - - Sponsor MARVIN KAY ------ - - - Sportscaster TOM CHANDLER - - ------ Manager CHUCK ELLIS - - - - - - Assistant Manager CAS EDWARDS - - - - Secretary-Treasurer FOREST WESTON ---- ------ S corekeeper D, M, KNIGD BENNETT - - ----- Us - - -Press FRITZ BILL WEYERTS - - - - - Announcer WALLY DAVIS ------ - - Concessions You Will Find A1pine's Best Shows at the Wm Z Tl-SEAT E12 or the Qfff DRIVE INIXI ' 22? HIGHLAND VILLAGE Highway 90 Across From Sul Ross College Snack Bar Texaco Service Alpine, Texas Good Luck Seniors! gfweg - QWZQZQZZZKQ LU MEER C C. M , T w-4 CASH Graocerzv W0 Q "Biggest Little Store" 8 SHOP g b d G I In Alpine, Texas Member F, D, I, C, Alpine Avalanche REAL ESTATE 'FORBES PUBLISHING CO, H C ARP ENTER Ranches - City - Property Dial 2114 - Loans - 210 North 5th 103 N. 6th 2651 We Put "PINE" in Alpine General Building Materials and Hardware - Ranch Supplies Household Wares - Gifts Dial 4441 Alpine, Texas ALPINE DRUG STORE The Rexall Store Headquarters for School Supplies On Corner Opposite Bank Dial 2.3 14 6 HOTEL Your Host in The Big Bend C ongratulati ons Seniors ! C.G1.lY1Ol2l2lSON COMPANY 54 TO 51.00 STORE Qwei A MoToR co. Over Thirty-Nine Years Your Dealer Dial 4415 - 4416 Buick, Chevrolet, G,M,C Complete Service Alpine Marfa Presidio GTZAHPJVI MOTOR CO. Chrysler - Plymouth High Quality Used Cars With a Real Warranty Dial 2125 QZWJM JEWELERS The Little House of Silver Omega - Bulova Wallace Hamilton - Gruen Reed and Barton Elgin - Wyler Watches International Sterling Diamonds and Jewelry Wizard Appliances - Wizard Batteries - Davis Tires Vita Power Oil Truetone Radios Western Flyer Bikes VVI NTEE. C LEANERS Dial 2133 Alpine, Texas One of the Finest Selections of Silver and China in the Southwest Wie? JEWELERS Big Bend's Leading Jewelers Authorities on Diamonds and Colored Gems MODE I.. CLEANERS If Your Clothes Are Not Becoming to Y Should Be Coming to Us. Dial 2434 Alpine, Texas ou, They Congratulations Seniors It's a Pleasure to Serve You! DRUG STORE Hill Building ALP! NE. FLOWER 8: GIFT SHOP "When It's Flowers Say It With Ours" MRS, B. B. BOUNDS, Prop- Dial 2615 209 N, 5th Street MW "M" SYSTEM GROCERY AND MARKET Fresh Fruits and Vegetables Everything for a Picnic or Party Dial 2 352 We Deliver C ongratulations Seniors! Compliments of W 4,0 523' MEADOl2fS STUDIO Hello "Kids" It Was a Pleasure to Do the Photographs for Your Annual Thanks 208 N. Fourth St. LA BET?-'Il' MOTOR CO. Dial 2626 - Box 747 Alpine, Texas DeSoto - Plymouth 1906? TEXACO STATION Texaco Products E, Holland at N. 3rd Washing - Lubricating Good Luck Seniors ! ! STAN BALI C5-I-I Dial 2425 ' GROC ERY West Holland I-lOL.L.AND HOTEL BEAUTY SHOP Be st of Luck Lingerie - Hosiery Foundation Garments Accessories f MW to 1955 seniors 104 N' 6th St' Dial 2426 Dial 2151 J. C, PENNEY CO, It Cl-IATZLIE. DAV! S SERVICE STATION Pays to Shop at Wholesale and Retail Gas and Oil I , 15 Dial 2177 1 1 LANGES HENDERSONS BOOT SHOP School and Tourist Supplies and Grocery Expert Open Until 10:30 P, M, Shoe Repairing Laces, Polishes, Novelties Daily Dial 4873 512 West Holland ,M COSDEN SERVIC E Hwy, 90 and 118 Alpine, Texas Dial 225 l Good Luck Senior s M'l2S. Mme? BEAUTY SHOP VERA KING Dial 2242 Alpine, Texas 7 jimi!! DISTRIBUTOR Standard Oil Company of Texas Alpine, Texas BQEWSTE12 CGUNTY MOTORS There's a New Ford in Your Future Dial 2424 Alpine, Texas For All Your Insurance Needs CPAW FORD INSURANC E AGENC Y Dial Z7 2 1 Alpine, Texas 'FABTZI C, S H Ol? Materials Patterns Sewing Machines Sewing Supplies "Always at Your Service' 6.2 Mg.. W ,, CAFE Home of Cheesecake and Cactus Jelly WILLIAMS HIGHLAND Z BUTANE CO. GROCERY Butane Distributors Appliances - Systems Fresh Frmts and Meats Installations - Service Dial 2233 Alpine, Texas Dial 2353 P,O, Box 508 , SM VT-H SNAPPEQ S FURNITURE co. CHEVRON SERVICE STATION C0mP1ete Home Outfitters Alpine, Texas Dial 2500 Dial 2141 Vfimffwzff LUMBER CO. Lumber and Building Material Windmills, Pipe, and Ranch Supplies Paints and Oils Alpine, Texas EL.l'T'E BEAUTY SHOP MARY GEORGE Dial 2642 Alpine, Texas EDWARD S FLOWER SHOP Dial 222 l Buy Your Flowers Here! ! TIRE SHOP C omplete Tire Service Modern Recaps - Expert Repairs New and Used Tires For Service Call" Dial 2334 BIG.-.1 'BEND WOOL 8: MOHAIR CO. Wool and Mohair Ranch Supplies Alpine, Texas WW' 4644 ABSTRAC 'I' COMPANY Abstracts - Real Estate Insurance M, L, HOPSON, Owner Boosters Always for Alpine High c: n-:Au n. u E'S I FOOD MARKET C HARLIE V . URANGA Donde su peso compra mas" Alpine, Texas C512 A H AM? I TEXACO STATION C omplete C ar Service Corner of Holland and 5th St. SHOPPER? Gu MDE Pszess O. H, THEOPHILUS Dial 2.625 Alpine, Texas AUP I NE WOOL 8: MOHAIR "We Deliver" DAN RITTER - Owner Dial 2442 308E Holland wwf' CAFE The Home of Good Foods Alpine, Texas Highway 90 and 67 C ongratulations Seniors 64,444 Xiang HIIIY Congratulations, Seniors MOTOR' 2 At Alpine . Z ln the Heart of 1 The Healthy Highlands MOBIL Of STATION West Texas G ,,.1,.,. Q -A - - -1 --Q' ya '-rl - H gigw., ff .1 n'f"1fq. v -, V 'ia - v f W .E 'ffm -12' H if-3 'f' ' I 1' ' , . ' - 'gr fve-syjgm f--,ng 1'-'i" ' A - ' - - ' -'1 .ws .5 hmm if .,W5:1','w , mar- - 4 , 11. -i, ,., A,?, V N, V., -. Y 3 L, I xg gg, , Pia- , v'v.i'f i- ,"..e I .2 .Lu- 4- 'Ta .Nr ,. ,. , W Fri' f., -Q .W Q -4. 4 I i' . Q , 5 I Y .2 Q Q gi. .541 ,J iz9Q.f2g.wl.",-'. ,, 2 15.1 34 JH' Sv, 25.1 '-,J1fil!'. 'Dfw ' 'Q ,Z 'L L ,:. S - l' n. rg --+.. ,511 ' V 932 1?,5a5il-AE5, , :En 'ic f an :'1:i,v,,.3,l- . ,..i2r1'5:2g59M,QiJ fin? ' V l EF, V hy- -Q, V 'fwgggsf -Aj: N . ., 7 f:f.',.ve' F'3lf?i1:f5"9'+SEf:,1 fr'- -, V , , y g..gs:- gpg-4: ...-, ' f:T'2'2?x 431' LE? 'TU 51,3 51: ,,j:,.'.,45', Q . ' '::' 1 5 J, :f -1 , , CI. 5' K "' ' 'fl I Q31 , . . A ,, hell. V 41: 'J' .- , ' , 'f"'1nFE1-Z v- is." e "-,, -EQ!! Ina.-1 mi - A HA... .. V+. .AM ., 'W hwy., X - '. -. F 37' -5 ' ., '?f"751,.nC sy gig? bww L ' :neg 1- " ,If-9, V gi: , " Y 2 1 Q. -J., gf .- x up., -L N wig' New ,f L 1 ,":-'H-affix'-I' '11-f,4'ff, I - ,- , ,, , . . M- .:-' x. 4,--.LUX , , J vs 'gig-,Ev Q5 ' ' x :,""5'f-M915 .fy-5 -fr :- -xaf W., .gig ' ' 9 H 3, , am Q- r ,.-251' A -fha-. 'GF' ' ' 1 ,, gr -17-4 - 'gn ,WK -2 , f V 'Fifi "1 . . .min 1- ' -sf W.. A U .V 2' XZA Y-V 5'-.1 I ,Big X LQ. 1 Kc? W.: g A . -H -nw 1 ' , . -n , . 1-'.. .55 V , qu r,-3, Y 1 - avr--. .V -- ' . : QE "3 32'-: :ir '..: ' 0- 4:-f. f-r 1, .v . Q.. , ,J 1. r FL ' - .. ' . 'f3',e5:1. -I-ffai' 5 4-I., N .. ,gg 4:j.I -1. Aj' wink f .. , Wg, ..:.. Ii. gif' :gi +V.,---.. . A..YK.N,Y, V f .,.,. . - -.1 ,. u-.g'5'f53- 1, ,fn ff: .l,,.. -1' . y 4 . , sl, . - .. s A :.L'-fp n ' wa, , ,V " . ,, N, H Y I, fx ,. E, . ,f f M, . A E., ,QL- .,.,, . :r - .hs ,, le, . ' .,,,. V fi?-:Tix lbw ' ,.. ,. Bjma " . .-. va. V 1' 1 ' . g:L.3.. K ' v ,, , 4,7 v A, ' 1, -35 -- -.zasi 'Q - ve' ' , . V- 5'rYf"f-5 .ici-gl, -44 I r Q"'f-QQ ,' , . 4' 1 I ,gm 1 -wwf ' Lv: 1 In '- QM 4. '-1,2 ' 1,,x,4,-,, H.. f .. ,wr -. ,ge-M H W, Q, , ,fN..., :'. L: ' In -fr.. R. -, x In 12 . . ' ':' ' -lf Q,-J: " . iw' ' " iff. ki " ' , .Q .- 1 Q 'vrlaf , , -V .-.a -9'-v-:H .V - --.-.:V'-f-1-1'1fZ-2,2115-:7?'? -+1-2vf.+'f-553223 , , .. V.g.-Q4-1:-1-:-,-:Vag1.f-.-1-g-1-t,-:-1-.3-z-1-:-:V+r-J-ry ff-.sg . . -1':'I'V4'2'I:1"Q'?4'f'-'7.'-."'J".-I-f'2'Zf:'-31-1-Z-3-f'Q,''-92:.-TV1-I-24'QSf5,Q'2g3'Q-59.51 , ...Q 3---'VV'-min, .-. 'g.-.Q-IV.:-:gg-' I-:Qt-3 jQ,'-'-'-T 3.3-:-.9 '.,Q'-1-1-1-1Q'Q -' gQ3 r-:V-- Q V ' 'A ,, -3. '-,1Qy:gg5qfjQ,V77 ,Qf'Q,,.g.:.,.,3.13,3,qqfgq-,.f,:.g3:Q,5-,5.g.4:,Q,5.g:.j,,-,Q,NfQ1:f2,:,:..'-.g1g-fQ,.Qf5.g.-,RQ ' ' ,-,g,.:?,.:.'1:. V V V.'-:- .'.-1-5 -1-'-T'-. f:-.-.2 '.'V"5'-:- 'Q'-'- -, -'V -.-.Jo '-I-Q.-Q-'Qfi-.H 13-2- Q Q .V . Q QQ- V . ,o .. Q,.QQ-. Q..-,Q Q- .cm-Q,...V. ,,. . L'.'Q, .gQ!'Qa:g-2-. .-Z-.5-:Q.-.7 33.-.5-1-Q' 1-.5V.-'V.,-1.1-1Qje,',-34,-.-.ng-.,.f.gq.g.gQj-.-.fV.g-YQQQQ-'QL4,-,3.-2,15'Qg.fQ:'33:Vfg.'Yg-QQ ,-2.1.2-.-.g-N. - I , 93.1. Q,f.3.. Q,fV,V,'.:,' j., 3.1.3-'V,:Q,-.j-,. ,-,',:.51-4,-.QV.'Q",gg-,Q g-,-.y,,-3, ..'V:V,-.- ,-,-4, -3- 1j-,:.fV,,.- Q -.-,Q,:Qf-,J-,'.g V-Q7, ,-,:.,Q5V.-, J-3, ,v.' -, A-'Q..4.:Q Q,-,,.,,:-,Q,5:.fQ'Qg., , gp, .,.g.g ,gQ,-gg.,-.5-3-,, -.g.jV,-:3.g,'-.AQ 5.5-,g.,-,,'V,g-,V4.1V.-2-,g1V.g.3e.g-g---:-.g.g- -.,,-1-1V,-g-ez:-.g!-f1V,-Vg-4fyV,-- - Q" "Q:,Q V-:g,gQ:-,Q-jg -1.3-5-.-.f.'QK. .g.:V.'Q'o'tIg-1-CO2-.pQ.-lf.:-4.3-1-1-:inf4-4-335 , , , .- , ,- Q,-,.,v, V,Q, - . Q . Q, V .,Q,Q,Q,-,V . . Q,-. V, Q Q. V, V,-. -.-Q V,'.,-.-. -, V Q .-.- V .'. Q-. -,'qV,- , V,-, Q,-,Q ,I Q Q,-,-3. .,-,qs QQ, Q,Q,-.-.,V. Q. .,V. Q,Q,-. .-,-. . , , -.'.'Q'-.wg-.'-:V.V:-1 -V Q,- 'Qi'-QQ: '-7-.: '-f-.'.- -.'.'-7Vg-'-.-'-:- Q ,-1-.'Q'-'-5-A, '-.-.-Q'-.-Q V'-.v,-g-:-.:-:-.- .Q :Zy-'Q,-.'-9.-Q'-.-Z'-'-1-.sw?-V,-1-1-1-272-. , , .,-,,-.-V-Q'-:QI-3'-X-C-. 3'1'1'Z-L-fd'-L-TV.-Z-.1-Tfg-,'-2-712'Q"'l3Y'-1-"4-SQ'-152-2'-'?.--f-J'V:VJ'Q,'9 '.-'V43.5'VJ'-:VfQ'3J'fI'3'7:-2-If-:Q"it-'w'-'Q26 T'l 57'-T-1-1 Q".1'Q'QL'C'Z'2:-?'-rf'-5-1-I'31-172-74'-I-1'f4gV'S'-'-fi-J'i'Q'T-Q -J'Z'Q9i'-'Q-I-Ii-T' 'ZW'-:fa-I-I-I-T: . . .-4.-1-2-:1.1f'-3Q.j '1-Q97.1'Ve'-2'2-aff!-3'Z-Iffa-24:13-l:15:2i".f'f'f-'-.Vff:g2'?:-,,1'2,'zfz-1-7-4:-1-215:33-if:-:'f:-'Q-E-:l. .Vz1.'f-I,it-xii-?'2:g:f:1:-I-1'Zg1?:2-V1 1-7'-2-3 -Y:-,'tQY-5-I-I-f:Q:'LTvf:241:51-2.1:-2:-P2132-14?-:Af'51-tifglr'iz-2'2g2g1'2:-:gagt-I-iff'i'2:1:gf:1:12f1fb , .. . ., V,- Q -. Q . . V. . ,V, V. Q:-.QV . ops-, . ,Q .. Q Q.-.,-. .,-.Q-, . -. .Qt ,-, . QQ. V, .f. . V, V... ,Qz Q V, .gQ. .V .:Q., . . . V,-.-. Q -.-I-.,-. Q-. . . , -'Q'-.--'V.'.'-.-.-.-.-.-.-. Q 'Q'Q Q ,-'-. -.-:-.-.'Q'-:-.-V:- -:-:-'- my-. -'-.-'Q.-:-.VQ-.-.--rw -. iQ.--'Q - '-.-. .-.'. Q...--'-2-.-'-f-:--'-.'.--f-.-. 'Q.'-.-.-.'.-'Q-.-Vu Q.-.-.-2-.4'Q,-V'-'-: '.'- -.-.sw -'-tf.'-'.'.'- . . .--'- -Z'Q'Q'vI'-'-'-'-".'q'Q'v"Z ''w's"1fn'-j'Q'fQ'Q'-'-'-'-'-'-1 ' - .'-'f"T'Q'Q'0' 'Q'o"l'V,-'-'Q'fV9V-. fs -'QIL-1-T'Q"1'J'l'-':'kY-Q -ZQ'-"-":'.'V'-'-'-'-"Q'-'Qlh 142'-'-I-I'Q L-7"1'Z'T'V". ,'I'7'-'-'-'flf-25'-.'V'm -'-I-"Q'-'fJ'Q' "1'Q".f'Q'-'-'-. '-1-'--f-ja, '-1'I'.'-f'.'-"J'Q,'0,'-'Q'Q'QW.'-'17 Q'Q",'Q'Q'-.-3 '-THQ-L!vf'Qg-,'fQ'v".'Q' 'Q-ZOE'-1'I VQg-.'Q,--- -.nj-,-,-,0Q,-,-. -i-gQ,Q.o,'QfV,'V,-'.'.'Q,Q. .f-,Q,-Q,Q,','.-.jQg-'- -.'Vg-2-,-.-.'-3,-',vp,'Q.Q'QV 'Q,'V,'Q,V.-9.5,Q.-.-.7:'.gV.-.fV.Q.-.-.'., ,V-.5-:'.Z-3,-.'.'Q1-?'.'.1.g-,-.'Q, -VQQ,-.-9. QQ,-,'., ,,-.-,QZVQ-g-235-,V.-.fQ,-.'.'Vg- 'Q'.g.g-,o.,'V.-.',-,-1-3.1-2-.-. Vip,-.'.f.5.-.-.:Q,-fQg-.'Q,-,-.'.'Q'4Q2Q-Qf-.-Qv.,Q,Q,Qg5.-,V'Qb4,'Q,-.-.VgQ,Q,Q,v 'Qb'g?vQ:Q,-5.'Q,-, - -.-Q . - -.-:Q Q,-.'-,-,- Q V 9 Q. Q Q'--.'Q .'- Q,V.'Q Q Q '.'-,-.'. - ,-.-.V.',' '-.'Q Q, . -.'Q QM'-'Q-. 'Q -.'--- .'V.-.-.'V,f.'.-.- :-.-. .-.-Q.-. 9.-Q'Q,-.-:V -,-.-.'-,Q -QQ.-.-Q-.' 'V,-.'.'Q'- .1 -.'Q 3'-'V - -,'.-3,-.',-p -.',-.'- Q,:-,Q,'Q'- -.'- -,'Q'.!.'Q,-.-PV -,Q 'QQ -.'-, ,-Q ' -5 -.'Q,-.- Q Q vZ'V, Q -,-. Q., 3.5 -. Q . -, Q Q,-,-. . - Q, Q V, Q 9 Q Q -.-. Q,-3. - Q Q,-.', 1, . , , ,- V Q Q V,,. Q - Q, , Q Q -.Va -.'.,'. Q Q. . Q, - V. Q - V. Q . Q . V. -Q Q -,-,- Q -, Q Q,-.QQ .,-,- Q,q. Q Q . -,Q.-. .'. V. -,-3. - Q, . . Q -,-.-,- JV -. Q Q -.un Q Q . Q .'.,-,-.-. . Q,-.-. Q ., Q,'QjQ,-,'. Q Q ,Q . Q .f, QQ -.7 -. , Q X-,-Q . 4, Q, Q .-.-,-. V. -,G '. Q,Q 3, . ., - -'.'-'-.'-'-.-.'.'V'-'-.-.'Q 1 '.--- .-T 9.'Q'-.'V -. -,-.'Q'-'Q 3-' Q'-'f.'- 0,-.04-c V'-.'-.Q.'Q2'Q -1-ff. -'Q'-:-.'Q'-' .-.'Q '-:-.-.-1 -1-.-.09.'.'-.-.w-,--:V.'.-.'Q? .4-.'.'-'o,-' .-.'-.'.'.'.'.'.: .'.-'-.'Q' -,'.'-'Q'.'0.-?'Q'Q-o 'Q Q'-V.f3.-.'.1,-.-.-'-. V'b,'.'v-.--:-. 1,-I'Q'Q, -'Q -.'-g-. .- '-.-.'. -,-.-.-.-.-.-.'.'- -V Q ,Q,'V -. .-.-.w--.,Q.--,-.'- V.-.-.w,-.-Qu Q V. Qu.-.'Q,-.-,-.'Q -: '-Q'-,V.'.'.---,-.-V:V.-.'Q-.'-.- .-.-.-.--w.:-.-.-.Q,Q --: '-.-.:.,-.-.-.V.-Q:-.-.-.V 5-.Qw-Q -.- .-.'Q V.--g-:-.:Q -.-Q: .-.s,'.- '-.-.-N '.'Q -, - Q Q-Q - --.11-1 9.5. 1-.V.'. Q -.-.- --:-.-.Q 1- - .-. Q Q -. . - Q '.QQQ o'f'- V .'.. V Q-'-1 - ---.- Q f,-,- an --,Vs-,..-,-.-, .QQ-QAQ 5Q-- Q'.Qv 'Q.Q-.'-,-f.-.'V,-0, ---.-.'QQ- -,-.H .'Qo' .3 QQQ-SN, ---,-.-Q',V.f.'.'-Q.'V-.1 -QQ '0.-.-.Q'Q-V.'QQ'- Q-,Q-- Q.:-.-..'.'v' ----Sz--.-.Q Q'---,VP v'Q'.'.tUQ'V- Q .A Q -..--0'Q-. vQ- Q Q . . Q -, . Q -.-. -Q--.w 'QQ V, f.vVQ-V.-.-.- -. -.Q-.Q-Q - - o e.V.Q . Q-.'V-.v.-- -, QV,..-.Q,V,.- --,-.-..-Q-- ..-. ..Q.Q.1.,'QQ.-AQ..-. Q-,Q.,., Q,.'...-:Q,Q..,..-..-.,.- ...,Q, Q, -,-.t,V,Q,V,-,.,.Q,..,.QQ,. ,.,-.Q,, ,Q,-. ..-,V-Q,..-,,Q,Q ,Q-by , .1 ,-, ,QA-, -. .,-,-.I-3,-,Q.+.,V,'Q'Q,-, -.,-,-,o,'Q,-,-.'. -,V,-,-.,-,- -3-.,V,,Q,-V,Q e , ,'.'.g.,.-.-.-.3 .,Q,-.3 Q.f.,-.'..-,o,-.-- 1.3, ,Q,- V.'.'Q Q,-,-.'.-.-Q., .- :Q 'Q Q. ep,-.3-,-,Q,' -5, Q,-,-.,.,Q .-V,-,-.-.-.g. ...,-..Q,-,-,Q,fV Q-.,Q,Q.,.,Q.,- .-,-.-... Q. Q ..Q,Q,.,-,'.,Q,- . -,-.,- Q,..Q,-, , ,..,Q,-.Q Q,-Q.-Q .3-, Q,-. ...,V.. , ,Q,'Q.Q,', V'-, -.'.' .-.'.'V -.'- - - 0.-Q'-.-:Q Q Q 'Q -,-.V.'Q o 'Q'-'Q, -Q,-,'Q Q' -'-.-.-.'-'QVQ -.f-:-.'Q'-1.-.H -,- yr- Q 0 'Vt-3-.+.-'-1-'Q'-.'.'Q'.'Q'-5-,-1 . 1-1-9-VfV'Q'-f-Q'QN.'.:-.-.'.-.':k'.'-.'Q'-.-.-"u-g'.'-.-'V.-,'Q'Q'-'-.Q-.'V'- - -,-. V'Q'Q 1-,'-.'-:V.'Q'-'-'V1-.'Q'-'Q'V'-7'GQ'-.-.'-'-:-I-Q'-W '- Q'-.H -V+. Q'-"Q'Q'-Q81-' .-I--'-'O 'Qi '-'Q f 4 vw.-QM , QQ, --Q...-,-..Q,v,'.-..Q,V..Q Q.Q,-.'Q, Q, V, ,-,Q,'.,- -.,,Q.3. -.-Q, RQ.: -,-.-.-.,Q,Q,-, xo.-,-.49-.-Q,Q,-.,-,- -5-.4 Q, 4,-.5-,0,fQ,,-,QV.-.g.,.+.3-,Q,-,- -.5.,.,.,-.V.. V.-.3.2.-.,Q,Q,Q,Q..Q,Q,-.-.3 QQ Q.-sy.,-.g.,V4, .-.g.',-. Q,-N 3 - Q,-. V,-,Q '.,-,Q,-.yi xv.-.'Q,-,-,-.,-,,5-.g-,-.-t,-.3-,-.V gQ,-.-. I -.-4, Q, Vi.-.Q.'.'.'q'.g-.-1.fJ','- 0 sn, 2- -.'. -.- -.-.'Q'- -.'Q Q'-,-.'.".'Q Q, 0T'Q,-.'V Q -Qx-.-1-'-' .'Q 'Q,---:Q 0. .-.'.'Q'T.- Q.----QfV. -1-.-.we Q -.Q Q.-Q'-:-.-.fv-. -'-.4V.5Q'V'-'-:'.'.-.-.'- . -'.'-:-.'.'.----if ff.-.1-'Q 'Q' o -t-1-:-.'.'-'- Q.-Q'-,g.'V:-.V.-.-.-9' 'Q 45,5-. -'-1-'.'.--.1 -.--.-.-9'-10.2, Q Q'- Q Q - f,',','Q Q 4 4,'Q 0 1,5 Q 4.5 0,5 0 Nag, OV 1, o,'.'f,'Q,-, Q,','.'Q, -,'p '.'Q Q Q 'Q 0,-,Q, ual' ' 'Q o 'Ap fv,'Q 'Q 'Q Q 'V 5 V,--,','gr l,'Q Q'-,','.' Q '.'.f.'e O QE" 0.0. ','Q Q - '.'.'s,0,'-,'- , Q'Q'-, 1 v,',- 'Q'Q'V ga: .-Av. Q Q, Q,','-,4h,'.'Q o,Q,'Q Q". Vb,'Q'.'Q -l-,v.'.'Q'QW 'Q'Q'Q n,'V O 4.-lg. ,'Q.- Q,','-3.-. 'Q' Q ' 'Q Q'.' j-3,1 1 Q Q'0,w 0 Q - Q Q,'Q '. . Q Q Q.','Q - 0 'Q Q Vx- V 0 Q4 I, - - I .'Q '. V -- '. - Q Q - 'Q Q v, Q -.- 'Q Q Q- .- -, -.'-P- '.'Q -Q,-. - -.Q '."Q '.'V -Q 5 . - - Q V 0- - Q.-. - Q, .-:Q Q,-Q QQ. -.N -.-Q 9.-V -.-. V Q V, -.-. QQ .,- ,Q, V V - Q, . Q -,Q. . Q,-. , -. . Q Q,-,-. Q .-Q -,-,sic , . ,-.,. . .,.,Q, ...,Q,vQ Q K.. Q, J, ,..., ,Wg .,-,-,.,,. ...,,,...,Q,.,.,,.,Q. Q , ,,-,., ., ,.,. ., ,-,,,,.,. ,,..,Q,.., ,. ., ,,,,.,..,,,. ,.,,.,,,.......,,.,,,,., .,.,..f.,....,,-,. ,,, ,,,,,..., .,-,., ,..,Q-, ,.,-,.-,..,,,.,, -,- Q -.-.-.'. -:Q Q -.'Q'- Q -.-.-e.--'Q,'Q Q' .-.V-JV,-.G an 'Q -V t-'V.- 'Q'-.V--:V:v. Q. w -.-Q Q. Q Q.-.-.-Q-1 1-2-. QQ Q .- . -.'.:Q'Q'Q:-.-.V.-.--.-.-Q-.-.-.-.-.-99. Vu- Q,'- Q -.-.-.-.-QQ, -Q-- QA'-.-.-. -.-.S V - -6- Q,-'-10,-4 gQfQ,'QQ-TvQQQI-I-.S-.'QfQ,'Q'.'.'QQ-,'.j','.' :-Vg-.94-1-.'.'Qf-.-4.1.3 gy.: fQ,0,gQ,,"Q:Q. -.54.3.1.,5V:-5'-.-.fqy-i-Qg.g,jQ Q3 inf-f','Q95 -.31-7-1-I-Q.:-I-Q5-1-3'q.g. 9.3:-g-1-2-7 QfQf-.7-,pg-2:.3Qf.33Q1QfQ1-.1-2-4 9.5:.-1-.-.1QQQ'.g-'-,-1 :-.'., - ,-!'.'.'Q'Q:-.'.-.ng-:g1'Q:-'Q-.3-1-SJ:.gQ'.','.2-1-1-.'V.'Qj-f'QgQ1-I-.5-.,Q.' '11-.'Q,fQg-:-'-.fd-.4y:QfgQ-,V1 ,-,-. -.ff-s,-,-7V.-.'-,-.Q.--g-1-.V.g-.Q.'-. .-. .'-,Q,V,Q. -.,-.- z .:-: fQ-,V.- .1V,va V.-QV'-.+, .V.g.g-3-.-,-,QQ-. Q:-V -w.gV.-.-.-.V-z.:-,-.--1-:-.---'Qs .- V-1-:-r . -1- -VgtQ'-:-:-.-'.:-f-.-:- Q'-.-.:V:.-QV1-'ln'-.A-.-.-.42-:-1wr-,Q,-.-.-Q5 --.-3. -.'Qg- '.'V.'Q'Q1-,v.f.'Q Q,-Va:-.' wg-.-.'Q'-.-.'Q'yQ'V,-'-.X-,V.'-FQ Q,'Qg .'Q'Q QV: .'.'Q,-.g-:-.-q0Q'Q'-g-f'Q'-.o,-2- Vg-.-.-,-.-,-,-,-.'Q'-.-1-:V,-1-2-fQu-.-".--.va-:-.'Q:.-.-.Q'Q,-.--'Q1-1-.- :-7Vf-V:V.-t-.-g-'-:-f-.-1- Q'-1-.-2-.'Q'QIs:-.-94-2-Tv ,-.ff-f-'V'-. .-:-2-'Q-'-,H 'Q'-A-.'.-if -' 'v.'-'-".-.-'-.-'- .','-'v Q,-'V.-.-.-.-T-2'.'-pf-,'-.'Q' .-.'Q2-,-.-.'Q2-3-Q3-L-Y:-'-7-.'-J'-Q .-.'Q'-:-.'-2-1-J.:-.-ce.--:Vf'.'V9.'V.'Qg-2-7-, '-.'-:-LV?-.-141-1v,5Q.-Qu:-. 3350.5-5-fe,-,-,-Y-.' '-51+.1-1-at-I-5-g-1-1-1 at-1-' .-rVZ'.g-tv-1-.'Q'V:-:-5.53-1-.-Q'-:-1-J-Z-' :-:V.',:Q: .g.-1-.g.:V.-,-2QI'.'-3-1-t-35- -.'-. 1,3-3-f-4,-xg-.g.-Q3-5-1-'-:Q-.'g.4-3.1233:-33.5.-.xV1-rg., -Vg-:-C.:-3-Qt-p,-,v X, Q 'Q 7-'Qx-.'.'.'Q Q,V 1. ' ,'Q'.'- Q 0,-.'Q,-.-. 9 -1.7-,-.,-.'Q,-.-e.'-,-.'Q -,w,-. Q,Q,'.--:- .-.'Q,-.'Q,v, Q,- 7,13 -.3 -.Q,s.-.-Q--1-,Q,f.'.,-,Q -1.5 Q -.5.,Q.-,Q.-.QQ Q,-V.,.,Q,-.1.gQ,Q,-,V.3,-.- Q .-.-Q-.--,-4.-Q,-,w,'Q -.'.g.fQ q-.3.fQ,-4.-...gV,,-. .'.3V.-.'Q q ,Q,-,-,Q,'.,Q,-.5,,.,Qf-.QQ -Qi.,-.5Q,-. f. QS,-Q .V.-,Q, Q,Q,Q-Q ,-.-.V 'Q - ,'.-.'V,-,-,-.'Q Q,'-,-,-4r.'e.-.-Qg5Q,- '.",'-'Q-.'. '-'-3-7-.'.-.'Q -.'.'-'-.'.'-.-Q'-. '-fy'-.-.'Q'6V.--5-Z-.'Q'-1-.'Q'.'-:'.'Q'-:-:-1-'-.'.'.'Q.'aPQjV7'VffQ-Mg-31-:-b.'Q'.g.1Q1Q,-.7V."-.-Q,'.7Q2'.'-1.-FQ-1-ff.'-g'-1-.'.-.3-3-2-'.7QQ-1-2-7-.-.3-,-3-:QE-.3-2-fm,-.3V1.3-ivVLag-.Q.-Q-'V.-.g.g-14.-.gQ'.-.'.-.-.gg-1-'gg-,-.V.-1-'-4.1Qgz.-.-.'Q:-.1-r-.fwq 3'-1-3.-Q'.g.gQ:-,--1 'Q, Q'-1-'q.fQ.-. -.:.'.gQf-,Vg-Q .- 'Q,'Q'-'-.-1-I-. L-.-.'.'Q -.'-Z-.'-'-.'V:-4-. -Q 0,'1-L-'V.'-'Q,- --'-'-.'Q'.'-:-.',-.'Q,-.-.-Q'.-.'-I-.'V-,'Q,'-, .'Q'-.Q.-.-Q'-3-.1r-.-Qu.-V.'Q-2-.'Q'. 'Q'Q ve- .-'V.'.--1-:-.V'-ZV.-.'Q 'Q'-2-.-.'-3-.'V,-Q--Q'-'-.-In'Q'-2QL'V5.-e -:V:- -'Q'-I-'-:-.w:-.-.'Q'-:fT'Q'T:-ff-I-Q -1-'-tm' -T--'QT--' -N.-bi-2-'-f-'-1' -'ff-Q"Z' vT-.'-'V'QZ-'- 0.-'-.'Q'-' , Q, . . . Q, . Q Q .,Q, -. , , V, Q, . ,,. -.-., .,V, . , .,-,.,-,Q, , Q, ,, Q, Que.,-.,. V,.,-, Q,Q9,Q- K,-,,.,,.,. ,,. Q,-,Q, ,,,,,-,. V,-,.1,Q,Q, ,, k, ,Q,.,Q,.-.N ., .,,.,Q, ,.. ,s,..A., L, -...Q .Q, ,Q,., W., W. Q.VNQ 0, 0,4 .-., ','.'.'Q -,Q. 'V -.0 - s,'Q,- -,V ', 9--,-,-3, QI., gap. V.',0,-. Q,r,'Q Q .-.,- ,-,-. ag. Q,-3. y.-gp,-.'.'.'Q,-. Q .3-,'. 5-.-. Q O, , 5-.-.l 1, Q,-.'Q,V, .-.,Q,-,Q,-..Q,-,-,-, .-3,-.'Q,V V. Q,-.,Q,f. -,-,-.'-, ,-,-3,-3, 1, . ,-N,-,f, .'. .'.',, ,-,'.'Q,-.-.,V.- '.-.,Q1v,v. Q, .gV 1,-,-,n,',,.,j..Q.Q Q,-.'.'.'N-4,-. Q Qg. Q,Q,-,-,-,Q , -.,-,0,-. .3 -. Q, V.: ,,-l., Q,-,-,Q. .,Q,.-., V,Q, V, V,-..V,-Q, 4 ,,, ,Q, , , . . . . Q,-, . Q Q ,,-. . ,'-, .,.,-.AV,Qi.,.,...,.,-,-,Q,-,.... E.,-.Q,Q, QV, .,-,....,Q,'.,Q .,. .V -.,,.., -.-.,.,,V,Q, ,.,V,3.'.,-,,- ,.,.,.,Q?-,,Q,- -, . . ..... Q , .Q .,.t.,.,.,.,Q, ,-,V,-..Q,-.Q,-.-,-,-,-.- -. . ...,Q,-, .'Q . .,Q,.,-,...., . .-. -,-,-.:.-.I -. .',Q.,.,-, ...Q QS. ., .,Q,-,-, V. , ,. .. Q -. . V - V V - . Q -. Q . Q -.-. a.- Q,-4,-.-. V, . Q, . Q -. Q Q. Q -. Q Q - Q V - Q -. V -,- Q Q, Q -. Q . Q, .-. -.QQ-f 0.4 - -.Q-. Q QV.-.-.- - e - -. -.5 - Q Q,-.-Q -.-Q -.-'- Se. -gf ' s Q V- - -'-.x -. - Q -A 0 -. .'- V 'Q Q - -4 - .-,Q,-.-, Q, - V ' , . , . Q Q,-., ,-.9 Q Q V, . . . -,- , V, . . f.,Q, . g Q,-.UQ Q.Q,-,-, .- ,-,Q,g.,-,V ,V.-wg, ,s,Q. nw, Q,-. .,Q, Q,--Q,-,Q.. U.,-,-. .-. Q Q,,.:Q,-.g. Q.,-,-,o. Q Q Q Q . .,Q Q se.,-. .,-,-,Q .,Q,-,-.,.,-, Q, ve .1-5,-. .,-,-.Qy-,J .Q ...Q-,-.-. .,Q.- -,QQ ..Q .-., Q,- '. Q,-,'.. ' -, . . PV -.-.'Q'Q'Q,-.-.- -Zu'-'-'-V '-'-t I-I-rv .bn Q'-,-.'Q' Q Op '-tf.'Q, Q'-.V-.'Q'-,2,-.'-'-3-.,f--Q'-'-'-'-'V.-Q-+9 -'52 -'-'-'GQ'-1-1-1-'-'01-1-10 -'-1-'VZ'Q'-7-. -.'-,-.ff-:VL-P.'V2,-Z-.-:-t'.-Q'-'-.-PQ'-. -1-'Q'-'v.-:Qt-Q-Q-Q-.'-.-1-' -'-'-34,0 -Q-3'Q,V."QgvtV.'1'-5 -.np Q,-., V Q,Q,7.,9.Q,-,:.3..4,f,' ,1.j.3.'.,-, -,-,:.,. Q,-,-3,-,Q,'.5-,eV.-.:.,o,'.:Q,-.'.',-9.351.7-,Q.:.gQQ,Q1. Q-,3.g..Q,'.,-.0.5Q,g.,-.,q,'.jV,:.,.,1.g.:.:.g ,-3.5-,-QQQQ,-.g.1,1,0,-.yQ,-,Q,.gq,,.Qef,'Q, -.3.g.g-,:,v,','Q,7,gQ4.y.,.gQ Q,-.3-.-,5.'.:Q,Q,QgQ 5.3.3. 3.32. Q,-,:,-.:.f.,-,Q,.V,.1.fQ5-55.3.6 ,Q,:Q3,g.g.,-,', Q,V.-.1.'.,QQQ,s,- -. . Q ,' .'Q'Q,'Q'-.-Q-.-.v,'Q '-L-. ' 51- "Q:-.'.'.-V1-.M'-:-Z-.-.-.'Q -.'f -'Q'Qg 1-, Q'-.-.-.', ,v.- -:Vi-,-.-.-.'Q,'Qw 2'-JQ.-Q9 '-.-Q-.'.-ea. ,'Q:-:-.'Q'-' Q-tw:.-f-f-.'Q'Q'+.---Q o -,-9.9,-Vg-'Q Q'.f.3V.-.QQ -.V:-'.-ff-5-.4-'Q:.4-,-.-9 Q -.79.v.w3'-.'. -:Q-'-1-:-.'V'Q1 '-tQg-?-.-.'. Q Q,-ug-.--'-'-FQ'-'-.-if Q.--f-.' - '. Q.Q,-. -,Q,v. Q 0, Q Q - . 90, Q -3. . .,-. 3,-. Q Q Q, 1. Q V,-V Q,-,-,-,QJQ Q 0,-,-. 9 ,-,'. Q - Q Q Vp? Q . Q,-.nu Q 94,-. 5 Q 1.-.9 Q,-.-.-,'.-.v-:Q-Q-.G -.-.gp Q,-. ,-,o,- 0,-we mf, ,-, ,.Q, Q- 1,-. . Q Qt ,'-,-,-,-.-.,,-, ,'. Q'-,Q,-,-, , 1 1, Q -.Q,- V.-:Q,Q Q, V,-.'.,-,-,-.'.,-,- . Q . Q -Q..-. Q , - es. Q - 0, Q Q' 3, -,Q -4- V -.-.-Q 0 '.'.---. Q 'Q'Q Q'Q V -.'. - va- 'Q'-.- 'JV QQ Q - w - -.'- 'Q Q 6 .l.'.'Q'0V'-,- -'-'Q'- -.-Q'-'-'Q '-.QQ -Q'-'Q Q - fQ,-NV Q'- -. .'--.- Q Q,Q'-,0 - Q"V-.- Q,-, . Q 0 -'Q : '- -.-.qV.'Q-.-.'Q'- - Q,"3'gs,'Q Q.-Q'-'-N -2- 'V Q: -.4.-.'- -5' ' 'Q 'Q'qQ'.'-'Q 1 ' 'V -A,-. V . . V Q 0, .- .Q V ,HQ . Q. V. . Q,Q Q, ,-. -1. Q Q V.-.V.-. .-. .,fV. -.-Q . QQQ V,Q, Q-Q-,-. Q,'.'- V.-.V--Q-,-.'.-.'Q w '. 'eu V- 14. -- V -,wr -.-2'.4V. V -Q -,Q-,Q-.-.-.x.,:5,-V4'.,Q .-.-55- Q-.-.-'Q Q,Q.-,-.-.ng-.-Q ' ' ' ' ' V - Q 'Q 5- -.-. 'V v- -'Q'o.'V'Q -:--Qs.---'-.V.' -'QP-, Q'-'HQ-Q.Q-.'-,---'-A -.-.'.-V'-.'---'4 -."-1- 0 Q - fc- 39. QQ'.g-gp w- Q,-'Q 1QV,.e Q.'.Q-.V - -.g-,-Q,Q.,-. .- Q.-.Q,-,-,VQQ .,V-.- A , V. o. QA, -?. - V,Q V -,-.-Q :fs '. .-, -,'.,'Q -,-,-Q Q Q V Q - :Q ., .- -.QQ V,-.-,V.Q, Q -.'Q Qi. Q Q Q. Q,V,- - - 0, Q Q,-.-. V Q Qf, .-. of- 0 -,-'Q . , Q 4,1 .-.Q -,-.'A'- -.'.'. Q-.1-Q,-.'-NR-Q Q,V S- - '- -.'Q'- -.-.-. V Q, Q Q -,-'.'Q,-. Q 4.-,-,Q Q .vp Q, v. Q'-4. -Q, Q Q, Q . Q, .-. . . . . . . Q Q -,-,', Q, . Q V. . Q, Q Q Q Q -.5 Q 9 . QQ.,-,-, Q- --, fy. Q Q o, Q -J, Q, Q Qv. -. Q Q. ..,-.-9, ,Q Q .fx Q-fo Q, Q . Q -, Q v '..,Q,Q, QV Q,-,0. Q V Q Q, ,Q Q-N, Q-Q Q,'.3V,-. Q Q Q,-:Qs , .,Q Q Q, .,,Q Qt., , Q5,-.-. , ,-, . Q, .9 -. V, Q -- -Q Q Q Q,-, .. Q, V Q,-. -,-, .'Q Q Q, Q -Q Q,-. Q -. .w . . V , Q Q Q, Q 0, . Q, Q Q -,Q, -,Q -,-. Q Q. Q .-,- JV Q,V -3, . Q'.-,- Vp . gl. Q, .-1. Q-. .- Q -,Q.-. Q . -,Q.' .I Q,-,-.,,, , Q,-.-. -.-.-. . . Q,Q. Q .Q. - .-. ,,Q.-. .-. , :Q Q. . Q,- -. - Q. Q, Q,'., -,-,-.'. V,Q,-. Q-. . -,-.-. Q,s, -3. Q V 4.0,-. Q Q, 1.1, Q,-,0.,4Q -,.Q,-,-.- -.-. Q og. V,Q, Q,-. Q,-.-.,V,-, .'.,V.-,Q -,Q Q,-px, .3-. I. . 5-,Q,. V, Q -, .3 .,-.V. Q .,-,Q,-.-, , -,,.,Q,Q. . QS., Q , ., , Q, . .,-. ....Q,,-,AQM -,Q. ,. . . . . , ,A ,.., , 5- .5 . ' ' A,-.-QQQ1 'Q'-'-'-H v.--5 - '- -.'V.-QQQQQQ Q 'Q'.'V,'Q- -Q'-,-.-V 'Q'-.-.-' Qi.----A-.'Q:Q -,- Q 'V 'Q'Q Q,'- - Qu- 'V 0 Q -'n,'Q Q - .'Q V'4-'Q'-H o - ,-'-'Q -, ah '.'Q'V'Q -.-.-- '.'Q'-.-.--.-.-s-'QM'-,v.'Qr-'Q.-5'Q,v-.-Q'-,-.-,-.'Q . Q . .- 5 Q-'-'Q'Q'.'Q,V Q Q,-.- Q 'QV -Q .,. , .IQ Q.,-,Q, Q -3. f.,- . .,f .V V Q . ,Q,..,-,-,QQ ., .,- Q V Q. , -,-,-,-, -9,-4,,Vp Q, Q..,Q, ...N 5-..-,,-,Q,Q,Q,,Q,v. Q,Q,Q,-,.q- -..,,-4,-,-.. -,Q,-W .,-..,Q ..,.,Q Q,-, ,Q Jr, -.-Q,,- Q -.-.LQ -.-..9,'.N, Q ,. , , ,Q Q , . V0 ,-,-. Q gf- ,Q.'..Q.-.,Q, Q., .'. ,Ot ,F ,. , . 9...-3. G'v,'Q,v, Q.Q, Q. , ...Q , N , , 9. , 3 , ,Q, , , , M, ...e .4.,Q, .., ..o. ,V,...Q..'..Q. ...,Q.Q, , K , .....,, ,.. ,.,-...,hQ,'p, Q, , -Q, , , ,, ev, ,.. ,t , ,s, ,.... , za... 'Q' x Q Q -ag. Q - Q. Q,-:Q v,'. Q, V v,- Q . . Q sp V -. . -,-, Q 'Q Q 0. -,'. I Q Q S Q Q o -Q: Q 5 .- Q,-.-,Q Q -, 1 Q . Q,-, . Q . , . , . Q .'1.-.- V Q Q,-.-. V,-,-,Q -M, . Q,-. Q . ,-,v. -,-,Q-.'. , Q A-. e .-.-,-.'. Q .-. Q Q . Q Q V -.-.- -Q Q V -.',-. - -.-. V -. -.Q -.- Q .-. ,-,Q -,-.-Q Q Q, V. Q V.'Q Q Qu -.-.- V, Qv Q.-Q -. v,,V.+. .g. Q'-. .Q . Q,-,-,Q. 4-.-Q. . . .g.,-. V,-. V,-,-Q, .,.,Q:-.. .,. Q, ,. . . Q .,- . . , . .-. Q V -. .Q -.-.'Q, 'Q Q., Q. Q-.-QQ -. -.Q .,-,Q,-,Q -.-.,-.-Q V.-.Q. Q e. . Q,-.-. Q .-.-.-W, V,-. , . Q-,-,Q,-.-.-. Q . -4. -QV.--g-.-.-.-.-.,, Q, Q Q -.- -. .4 .-Qu' -Q...-Q-:V -.Q Q-.-. " '-Q v,'Q'9.'-" 'Q'-'Q.'Q'-JV 'Q'-,'Q'Q 0. - 0.'.'.'.'.' .V'Q,V 'Q'- Q Q o - -. 3-,O Q - Q -v.-.'Q5- Q.-.'Q'v,".c':,- --'Q Q V -FQ Q'-'e.-Q',-,Q Q -.'e.'Q'Q QR,-,Q-Q,-,-.w.-.-Q ,-.-. ,0.,Q'. Q7 ,Q -.5 Q2-.Qfv,,-,Q,. Q,3Q. Q'P'a.Q,V,-.-21 Qin. Q Q -,-. - . Q V ','.'Q Q,-Q V.fQ '. of Q, -.'Q Q Q o,- Q V, an-.'.'.7 .-.','-, 'Q 5 .6 ',',',s,-,Q -, QQ,-.-.,.Q 44. Vg,-.'..Q,g-,Q,-,-, Q .-gf, Q,Q,Q,Q,-., -,-,Q, Q Q,-,Q,-. -,Q,- Q,-, -Q, Q .5 -,s Q-.5-Q e. V 0,5 -.'Q .L.-.g. Q. Q-J 0,6 -. -v.. Q-- - .-'Q----.-Q--Q .---.-..-- Q -'QQQQQ 2-.Q-J . -Q-.y Q-Q."'H--.Q"'.Q---V,-.--.HV--.V.-Q--.'.Q-'Q .-Q-.-'Q-.-Q-.Q Q.--.yy-2-.-f -- 4. --Q'--'Q - -.0 -,-.'Q,-Q'-.-:Q ear. Q V. 'Q Q, Q ' ,-.-,M .,Q, Q Q 13.1. Q Q Q Q,-.Q QQ. .gQ,Q. ,ig . Q,Q, 1, Q -. 4,-Qyga. QO..Q,Q,-.-V, Q,-.-. .g.,Q,-.,.,Q, .,.,Q,-.-.- 'Q -,-.V,Q,Q, Q,-, Q - Q . Q'V, ,Q,,-Q -V.,-:Q -.1.0.',v.V.V.s Q . . Q '.','Vj'.'-'iq 1-2 .-.,'ag-g-ZQ,-gl. -.-14-.-.'e,1Q s,f.'Q'.'vi'.g-,-.Q'Q' -:Q,-.'.'Q -:Q.'Q'-.-.-e.-. xv. Qn 'MQ -.-.-Q7V.--1-'V -.-.-.-.--:Q-.-.'.-J'-xg.-.-V'-.'Q'-'Q'-'Q-4 -.-. .'-fVV'Q.4.-1' -.Q-.' --'-1--,Z '-3.-'-.'.'Q'Q'-.2 -2 0 Q -'-'Q'V'-'-.ve 'Q-.'Q - 0,'.'- 'QQ '."0Q'3gQ -.'-'Q-'Q.--'-5. 'Q'Q'-'-'Q'Q'+-'f'Q 'Qu-'Q -fx'-'-.'-'-.-.'.' '.'Q'-2-.Q.x Q' 1-:V 0.'QS'Q'- -2-.-.nv 'Q - .- .,-, . Q V. -,-.Q 'Q -,v,'. Q, Q,-gf, .f.,- 5 .-Q Q Q 0 K, , -,'Q,- -.,V,- Q,Q, ,'Q,- Q,-.-, Q V4 Q q-'.'.'.-, Q -AQ,-, -.'.y,5 . Q Q, Q, 4.,1,'.,-.-. Q Q Q'. -3, Q Q,-,Q,'. Qf. 5 -,Q,'0fl. Q,-.- 5- 4- '.,-.- .'.'.-Q -3. Q Q, -.s,Q. Q,'.,-. -:Q -,-.-. Q Q -, .-, . eg -,-33.0, Qf. Q, '1, Q ,'. Q 1 Q, 9. Q - -,'Q ,pg . Q-,-,-,-9 Q., .I '. -9 -Q 9.3 .AQ Q -4.-,Q,-.-. .,s, .,-.9 ,-, . -Qc.'Q,- V,.x,QP-,Q,1:Q - Q,-.-Q V.'Q'- 1 -. -, V -. -,V.-e. V-,v.-.-9 - Q'Q . Q Q Q Q, -,'. Q. Q Q -,-.-.-V,Q -.-.-Q--.-:Q . Q -V Q. - -,Q. - , J.,-. V:-. Q .-.QQ ,Q . Q,-.-. Q ---.- 'Q-'L-.36Q .-.,-.-. .. .-,-,-, '- - - 0 Q.-'QS-.'.'Q'.'-'.'-,-.'Q .'Q'-1-.Q-'Q -1-.fs lv.-Q'-:-a 'Q--.-IV'-5 ' '-.-:Q,-S'-' :-.v-.f-'V nur- Q.-Sv-'-'Q:'. V. Ab.-9-Q Q'-Iv-.-Q'-'Q:V1-.VV VV'-'-.-.---Q' -' ' '- -eV--'-991-2-Q2-1-LQ sae,'Qg-.va-1-,'Q'Q.-Q3-,Q2-'-.-Q'-g-.-.'.g-.f.'.'.g.'Qyg-'Qw. . '-.5-.Q-MY.-.gQf-.'.-5QgQ,-gQZ- Q,-5-QQ'-1'-.-, '- -. -.g.,r. .-.9 -g-,-.gV:V.- - - ' Q . .......',.,-,.,Q,,.,Q,.,.,Q,,..Q,Q,.Q, ,....5,-,:.,.,Q,-, .,Q,Q 3.3. ,J QM,-5 ,'.,-. . -4,-...,-x. -,Q,....,.,.gQ, .QQ Q-.x.,, Q, ...y , Q Q Q, , K .Q,- .Q.Q, ,..,Q, ,eh xo, ,...Q,Q,'..Q,Q,Qc..Q.+, ...QQ AQQ., ,-.fxx-,::3..,.,Qx,',m, ,...Qo...,Q , -Q . Q - -Q.- .-.-.-.-Q-,-.-QV-.Q,-.'.-.V-'-.Q.-.-MQ-.'.'QQQQg-,-V--:'.,--. V -4 Q Q-.Qu - ' Q.V,Q, ,Q,-. Q Q,-:Q Q, Q.-.,Q.-. .,V,-.-.-.-. Q -,Q Q Q -1. . .-b.b.'f.,"Q 9.-Q . . . Q ,Q.Q.g'.,a,0.,fp,:, .,Q,Q. .,Q.Q,:,-.v,','Q,Q,-., Q 5: 1.3.9, Q,-. Q Q, ,s .'. Q, .l ol, Q, Q:s.Q.Q, . 95. fs.. Q Q V -Q-Vs. -1.-.-Q Q - -e -- . ,Q . Q -. , Q.. ,.j ., .Q.-- . ,V "S .--.3-:-L-' '- .1.g -Q' V.1.-.- X s fi 1 Q X ' -.Q'- .-.-Q-.-1-1:2 S ' 27955.-' E-' ' 14:-2 .QMQQ .,. - QQ. . . .-'-Qs:-2-2-Q:Vis-.1-'fr-525513:-2'-4232-.. "f9.1S72+'7t-.r '-fa-1-31' 1" Vs:-' ' ' 'H' ' -:-.-:ws-111:2-:fV,-.Vx-a-N.,4-eV.-.-. --1.-,Q-. -. Q-:-. 'Q '- - V ' ' '.'Q'f, cr- -,f,'.','.1Q, Q,','.','.'. -IQ Q - ..,.,.,,,:,:,.m,, .,.. , . -3,-. Q -7, ., .-:f:v:-24 ww: ,Q 5-:Q-.34-.,.-.1-.-.-.Q.-. V. -'V...-.V -Z, 'V:.' ami:-?fsf:QVz::f3:1'f-12312 Q '-.,.,.:V:3.g.g.'.:-:-. sf:-.. - --:-2-ga-Q4,--:-.-:-.2-:gn-.-: , . -,Q,-,.,-.-, -f-I-.gt-SQ., -:Q--gQgQ:E4-H-.-1Qfs:1.ggQ,-:,f9gQ3Q:5:-' 5.3-'.-.3.'5Q 53.9.3-g-,'-1Q,QgQ1Q .gQ, 'Lx-.-.7-i5:V:',-.'Q5Q, ' - IQ:-:3.Q3:, , uf- 4.1.5, .5.'Q7-.5 -.- -g.- -:--.-.- 'Q-A-.YQ.,V.:-.+., 1 N 9 S- .. -Q'-2-Q. 821:-tg-g-ag:,q:s,ae1.3:q,gQz-1-ff.,32-rar'-:fry -Qgq. '- 'Q -N,-.'a.rV,-.-.g.-.w QV, .g,gQg-r-,,-1'2't- 4 . 1, ...,Q,,,....sE.,, .Q,'...,.,.,,.,..,:.6Q',hy L- Q - -tlrgggg-.g.g-55.3.3 :Q -.,Q--1- Q 4 'N"5'Q:s,,'-Q:-a'4g5-25.5-f-.333-Q:71-1fti:Q - Q-Q v V:-'-I-.-56:-1' ' 4!Q:xgQ,:.g-I-?7'1"?-Q' 45515: 3 9395. oo 2 . . . A, , , . ,-. . ., -, , . - .-., ,. , . . . , .,., . . , ,. ..,. ,v .,- . . ., , .. -. . ,. , , , ,, , . , , . ,- ,. . , - ,. . ., , Q . .3 -. , , , ,. , ,-Q ,.. .- .g.g.g..fg3.-.-24.g.g.1,f.,:.:QS'.,1.3.-5-232-2-29-2-'5-9,My.g.,Q,-1311512-2g.1.f:-.-g',.-f1.:.g.'.'.- .A,.f'.5.'.,-.-.- ,.'.',j,.-.j.g.'.g-14:95,-,.'.Ci'f'.1-fu'.'.',':-2-3,31-3'BE' -.-. .-.pQ5.-.-.-.-.- -,A.g.'.,-- .-.-. .nigga,-,-5.'.'q:,'i-232-:Y-.g-:I'.'-g.-.+I'.g.3.:-fix-.5.f-.:1v:Q.Q92,'-,-,-,:.g.gf'2-,A'7:.3,5'.-".'-.-.5-ga.-1.-.-'f4.'.gf:Q.-1.1.r.. 1.-2-2-Zgfug -.-.-fe.-.Q-:-:-. ... .-.-... .'-.'. .-.-Q . f,-.- . . -'. - . -. .'. .-e.-.Q -. 1'-. -.'. f,-' .- .- .'.-a 0 ' -. Q Q'.-.-t-5. -'-'. Q -.-:-'... Q. - Q o'a.-.-.-.-.'-'-'-.2 Q 'Q J- Q .' v .'.- ... ...-, , . . . -o...,. . .,.,,. us..-,-,-.-9,-,, QQ-9 . ,...-.'. ..-. ,Q,1. . -.-,. Q . .-,-,- . . 1, .YQ Q, . , ' . .. f, - - . . ,-.'. - . . . , J,-,-. . . . Q . , . . . . .-,Q-,, . . ,.'. ,... . . . , .,A..,.,-, . .,-, .,-,-,. . Q . .,-,. . . . .A , ,',-Q . ., 3 .. . 5,-,v,-,. . -,. . Q . .-.-,-,Q 34.0.19-.-.0 -.9 - Q - - .Q Q . .. . . . '.'- Q Q v '.- - -' - .-so - Pu 1. . - -'A'.-.fy . .-......Q 1,-.-.-,gg...-,Q,Q,.,.o.3'Q .-.-.9 ...,aa . . , .'. . . .-y, ... .,.,.,-.'. Q fy.-,. .,., ,- . 0, -9.5 1. Q,-.-.-1.-,-,-,.'. -. N,-.-,-. .-,... 1,-,-,.-,.,.... 9 ,' Q. . .-,-,- -. Q.,-,Q,.,-. ws,-,-,Qc-..,... .-.-h.,:.'.'.3..,- . . --.-. .y,:.x-,-,Q 4, -.-. . 4- :... 9-.-.-.-.'.-. Q4-.-.-.-.-. -.- Q,--.'. .'.- ,. Q,-,Q, 1. . . .Q-..,-.. . . n' '.'.n'.' 'J ps 4 5" ' . I '.' ',d ' 5 1 0 ','.','.',' , . . v '. r .'. nhl. ,Q 45 . , 4.3: nA..r jf ul buffy, Q Q '. 3,-,H 9.4 . - I 4 -Q , I- . i ',.' I- Q I ,',Q A Q Q . 'lv 1 . '34, , ' I I .. .AQ . , K -1.1 'Alun p'v,' -,QA-N I A .o- Q , 1 ..-I , 5- Q l,',H,o.n.. . Q 54,49 'A ,vs Q ' 4 ,gr S, Q 1,'.'Q O Q f Q Ji, .w .. . .'. -59:3-,'.6 .v ge QSO. -, . Q'.'5 Q,.,f,-V, -, . . ,z . -,-,-,A .T-.'. . .'. -,Q, . .'. . .n . . 3. . . . 2.3. .'. A, , . . . . ,QQ ,Q-, , .. . .,., . . . . . X., . ,- .. . .Qi-.-.'.'.'. .ff-. 9 -,- - . . . ap, . . .-,o,-,... .gQ,-,. . , , .QQ Q.,-,Q ...gy 9,-,-,Q . . . . ,.,.'.'Q,-2. . . 3... . ,. 1, ... . 9 ,-A., . . ,Q Q, -, . .,.,.,-,-,-,-,f,-5,.,,.,Q 9-.-5 Q Q .,q. Q.-,Q,6.. . ..., , ,-. . - Q,-. .- Q,-, . . . . . .,.,.,, . .-.-.Ov ., . - -. - .Q,- . '.-,- f,-U. ..,,-,-,-,-,... . Q . Q .- .-.'. ,gw -A . , Q -. 4. 9,-4 . - .. . . . . .'. ,-.-,.,-,Q,- -,.,Q,-,. . , . . . .-.-,-,-Q ,s,.,,...,Q,.,g.,. Q. . .Q . w.-.-......Q .,.,-,-9 . .,-Q .-3, .-4 Q,-.A,-,Q. .'. .-. 1,-,-.. .f ......-Q--QQ-Q.'... o-,-qv. 9.-Q. an ...,-.'.'.. -9 ,. . .- o-..-. .,. .-3, .-.- . , . . ... .. .. . - - . .- -Q - - -- .. ., e as 1 .4 - ,.. . .-.-f.-'.f.o '. A - -.Q.-.'.'-'.' - -.'. ef - -4 - ----Q.-.- v-.-.'.','.-.A-o Q- --A-.-..-..' '-.'.-o'.-.-.--.'.-.-oQA.-'A Q f.--QQ-A Aw--Q'.'- -'.'----' ,-,Q .W ,Q,.,., .Q . . . 4- my 5-. , . Q . .W . .,., , ...,W . .',',-. .-.'. . .,A ., ,-,. . . , . . . ., , .. ,-.A,- .-.- .-.',- . ,-,. . . . ... .,A,.,.,-, Q .-,Q . 1, . .A l. . . . . . ,- -.-h. .-, . . ., 9 -,-.-,- . , . . , . . ,Q,-. . . .-.-,-3.1, .-.-.-.-,-,- Q . . .-Q, . . . . .-4 43-.-,.,-,. .,-.A . :.'. .,. -,Q . . .-,A .,-,., Q - . . .,- .- .-. .-,. Q -,Q,-.-,- .-,. , .'.-.-. .-. ,-,- 1 ., us,-4 4 ...,. QQ,.,.., ,QNI5 , . . Q. ,-,., , .Q,-. ,, ., . . Q bl... , .. .- . - qu .9 . . ,...-. ... ... Q,'. . .'. V . . . 5 ,-,. . ,- .,, ., .e,-,v, ,-.. . . . .,- . . 4- , 4,-f 1 o,., . , ,-,-.-,o,-. . . , . . ,- Q . -.- J . . -,- Q .,- . . . . Q,-,. . . . 9,-,o,-Q. ,-,-.-,-.'. 9 . . ., .. . . 9,-, -,-..v,.Q-v. ,-. .., 9.0,-,-, ,Q .-.- Q. pf, . . - .- . .. . . . . . . V ,,-, Q... -...ms ,.-.J ......-og......,.,-Q,..-.,--....'. .Q-3.-,u .--Q ..,o .,.-...Q,...,. ..,.. ...g .. ,..-.1-.-Q..-. ,Q Q.. Q..,.-o .pn-.--.-'.'.' ,oQ.'.'.n.-'Q 9.-.'.Q". '-.-.-' .-.--Q.. ,.-Q.-Q Q -'."...,-.'. Q...'.....-0 .'.-.Q-.-.1-. ... ...n-Q-.f-.'-.na-.--.--.',' . -.,.+.v..sQ 0 .-'AQ-...fQg.-Q-... Q ...Q --...,,.. ....Q ,.......'. ---50,4-. .'.-...Q , -,... ...Q-4.-Q.. . Q ... ,,-,g,,.,.. ,. . , . ,QQ...o .,. . Q.,,,..,,.,.....Q , Q....gsx ,Q, .. .., ...-..... Q., ..f,.,,..., .... ., Q.,.,,.,,. . ., , --,-..Q......H .- ....-.--0Q.'-.-A.-.f..v.---Q-.-.'.-.-..... --.'. .---' .-.-'-Q-, .--.-.A... ... .--..-..f.-.-.-.-.-..-Q-.-. --.- -.-.- -0 - -.. .'. . -.. .....4.... 9 .,. .. .. .....,- ...Q -...... ... ., , ,..,.,-.-... QQ, .. Q., ., .....-,..,,.,,-..,., .,-,-.-,--,,. .Q.. -.-.. .. ,...-.-Q .Q .Q .. ,.,-.- , . N., .. , .. .. ..,. . . .,., Q... .. ,.. ... , Q . ... p ,., . 0 -e.-- Q.-. .-..-. . ,-..4,- -,o-'..-. . Q , ,wg -249--1.-JA?-,-f C'.'.'!v '.,- .1 0.-:.'. -ff.-.-9.-2. .-.'.'.,-,-.'.,A-.-I-.'.7-,-,-.A,-,.,.f. -,-,.'-,Q-.-.-.-1' tg. ofa' -7-., +9999 -.-:.'.-.: 'S-.-.-'-'.'.'-t -'J-13 -iv Q -2-,-9:95-YQ'-"4-'. -'Q-24.25,-A12 -'ef-.Q2-5-.'.'.'-g.'.g.-.',-.-.-:.'!'.-!-?.'.-38-.-l"., '26-.44-.w.-fS-.-fof'.g.1Q'vf0.-.-.'.-94' -2-QQ'-3:-gqT'.'Z-1-'rgff ' Wg , ,tt-'gf . 3. ,, -.-.v-2-.-.'-'N -.-2'-Q'-.0 -.-0.47 Q' X' '.'.'-:ww A:-If 0.'.'.'-,-. v.- .- -.-.' . .'. -.4-J -. ...-.-tn e.A.- .'.-. .'. .- . ., -.-.H e.-. .,.'.'.-.'. 'M -.-'. .-.n . . . Q -, . ,. . -,. . , .,., 9.-, .-,v,- Q,:, .'. -,. . - ..-.,.,. ., . Q, ..,- , . . ., . , .Q Q, . .-., ,-. . . . N. Q.-Q-.f.'.'.'.i-.-.402-2''fu'-'4-0Q-.-Z0,4'-Keg-f'.'9.3.2-:-.'.Q-,-1-.-15.3.3-te,-,-Z.,-1+-'-.'.'.:?.'.3.g.g.'.g.g.:.3-:-.'.'.-.-53:54.'Q2ig-g.:1Q'.:-g-:-s.:.j.'.'2'.g-QASQ,-.,g.".'.'e.g..'Te2i'.' -.44-,-Y-,4-.-4,wy3.'e.C-.-.-.-.-.-.-Z-.-fr.-Z-,-2-'0.s5g.-.-1-Sky.gd-g.g.g.f7:-,-3-2-.'.,Qg.g.4.fSAEQL.-.v,'g2'.fo,-'-N,g,-.-.p3-Qq,.1.g.-.'.g.'. 2' '. . .-9,3-1-Q '.-Q .. Q ,.g., ,. . ..4. Q. Q-,A - ' N. ----- ' f.. '.. 4 . -.. . .. .M.. ..,..'.. . ... Q.. Q Q.. q.....oQ. os.. Q. 1- . Q , .. .... - .-e0-.e. 0 .' ... .....'. . . -. . .Q... - . .'-'..'.' Q3-.-.Cy.S'.'-391,54-2:2-.':,Qsp?2'.3.-.-2.:Q.a,Q.05.,,n,-fy'.:.:Q.-5.3.,213,,:..g:.:7-.-.:,'Z.'.-.'.4,.,.g.,-,Qf-.-.yltfzgvj-,-.A.32-.,-.54-:gg.Q.'.-.',gafvf--,.,:g. .Q,-gtg.-.-20,5Q.-5,-',Q3.y,'.3:.34,-f',:qpI:.:!-.:.v!'.3.-.E-2:42-1-.-,s,.1.0.bQ..-.5.'.g.'.g:,h62,-,-,-fo,-g-.'.-.'. .-.QA.'2-,:f:.:.3!,:,5oI-3.3.-,Q,gI'.3.,.:.'.-.iq ,-,Q-,-, al: o -,I ,- Q, og. 9,1 I, ' ,'.'.:QQ.l, Q 4, ,... 'nuff -. nfl. 4- ., -.Q If ','Q.. .....Qv..:.-. Q. ,fl-.Q .931 .QA .1 I,'. uf, ,f,'.',, 'v go Q, ,,'.1 0, , iff, .Q...nu .-'... 4.3. Q. .. gan. ,Q 1 Qs ,-- 'Q' .,., ,,.,,',.:'r,'.Qv O..-g ... fl. -X ,, I, 'Qh QQ. .-., , ,. -Q-if-s'4'e?e?Q-fl-.-1 1 -M 'fab-'-:-.-:e-.-.' 0.-2-.tv 0.-21.3.9 -2-.::g.-mt-.g.g.:::-9.-2. v'4'q-:-.-:4-.-.,.5.-.-.-I-.-1-w -sg...-. 39.3.-.-.'2-S-af.a-5-:,.g.v4.-.g.-25.-23.3-.Q -.fm-we-12.1.-.3 4.1.-1.3.3. -.-.:.g24.g.-!g.-.-.1444-'-S-3.-.-I-.-:-:-4-1-'-'-3-.iv-1-:-1-.-.-.3-:-sip142443.'.7.'.3',-.6-:-.-f-3-:-g.,g.-:-:-:- -.-s-..'.'.- ,zzz-2-.pw-1-:. . ..-:-:-:-' Q ix .0050 I. ..'0s'5.' .9 .. Q.aQ,...!...' Q-.'QQ...QQQ'Q'Q . nn. - ...Q ,, Q.. ep, Q ... I0 0 ok 5, , ff , 0. , .. fl, .. ..0,Q Q0 . , ... . O .Q . Q.g'0- -'-"..., . - I. ,' . - ,- .- . .. . - ,-.+ 7.,.,. . ... , , ,-,- - -.,. . ,. ,-,-,-,. , ., ,. .. .-.f . . . .'.g., -... . .-. '-, 0.35 .,.,-,-nf.-, ,.,. . - Q ,-.-.-f,. Q .'. , ,-. .'.-. , .5 , -.g.-.-.-. ... . . Q Q ,Q . 5 Ae. -. Q .,-'Q .-.- '.-'. mf. .-.'.- . . :.'. .,-,... ,-, , . f,-.-,- Q 'e. .'Q .Q-.-,-,-,-.'.-.- -. , ,-.'.'.-, . . . , .'.'. -.-'- 'f5'Q?Q'-'Q'Q,.g.9 .' v'-:Q -fab' 3.3.37 .,- Qfii- Q?-.'1'.'.'." '-f'Z'gA.-.-!w,.g,v. .g.,-Q -,.g,3- A'.7.'.'.g.g.'.'-:-:- - Q44 .'.-.-,.g.'Q ...-.gif Q.-,-e .'.-.- -,:.'Q2-,qw 1,-,.g.'.- -5 -.-.-,Q-.-9 f, G-N' . 3.5.9. ' .'.'.'.:f '.- Q' Q. .g. Q -'q.'.'.'. .p,.,-ey. 41.55-,-.'Q-.-0:-'f ' '.-,-,- Q.-.Q,Q,q in -,Qp 'w i.'.'.' -,Q,-.'.'.'.-9,-,Q 1 -Q,-.-'ef -.-.f.'.'. .1 ' '-2-914:32-2-I' fb'-2' -.-:-fg!5g::ZQ0.?Z'e.-qt-Q:-.yr.f7'-'.:-14-'-22514-n.yg.g.:-g.g.g-3.5 -Z-I-.'-:-:-. x '-2-.-.-'-9.-.-224-520.'1s1q.e-7g..-:-.-i-:-:-S:-wig.-q'g.g.--'.i-.:.-.-312512.3-4-:-'-3-:fav-:.g.gf317'Ava!-.95-2-:-.-23'S'.:!' -2-.-2-92--1-2-3-2.5-'-:-3-:Ea-ssz-'-2-2-:-:-.-iff'-:-'qtgv.v.g.g.g-5g!f.-EPS:-:.g.:!g:,3:-:3:-:-g.g.g2g3-ga-1-:fra-:-: :-:- -' . '-00.0 .. . N.. . . ,..'.. .... ... . .. .. .'. , ...... . .. . .. . , . . Q' . . . . ...... . .... . . .. . ..... . W.g:k5:::,:-ig.:-t322g..5,q..g,g4.ggQ.f5::gg-ek-:33g.g.gg.g3tQ1ag.::g.g.g.:2-.-1:-E:re?-.33-. ....sift-atafg2:g.g-111:-'1.:enz-at-.-:gtg-3-f.429g:g-5311:1:1.,r1::g.g.2x-zg.sky?fm-1-Sq51.5-tqgziz-:-Si..-291232-z,-21.532512-g-:-:-1E9.-z-:-:-:-5:-:Zz-:-sg..-:-:-:-:-23.52:H-.s-455:-Q::.g.-.5-:-zggz-:-:-:rw:-:fgs ,.g.,Q,.:q.,y,Q.,,.g.,.,4 Q,.,Q:.:.-,Q,.,4- Q,:gQ,.,:.g.- ,.g.g.g.g..Q,-A... Q3 aw....,.,75.g.g.5gZg4.3.g,b :QL ' '.'..,-,.,,'-.,i,.-.,A5..ag-:-gg,-,:,Q,fg 3o,,.g.g,, ,s,.,.,-.3.5q.g,-45.2. gg.: 'q,bQ,33,,-Q-,.'..g.,-,,...bQ,.e..pa,...,4,-,P.QQ-4.5.3,.g.g,:.-.31-g.,Q,Q,-,-,q.1,Q,o..,:,:,:,-,Q.f,:.3.,.,..,3.:.:,q.. .-4.3.5.5-,4-g.....:.g.gg.,Q,:,f.1,.,.g.g -112+ wg-:-W -.g.:.72'-'f'c-Wd-2955:-.-:.'.'-'cs-t-9:-1-:-:-:4-9.'.-.qv ew:-.'.'f9:-:-.4-:.'.:SwG:-'-C ' ' ' ' "4-:wa-5-1-z-frog-2-ge.-1A9.get-2-1-'Q4'-Z'Z'I-!4.g-5rs-1-:-'.'!-re 4-av:-:vsQ-2-1-:-sa'-'f ' - -It-I-9.-2-t-:Q,.!v:,-F'-4-Z':-2-gexg.-I-1-I-2-2-2-3:-'SI'.'.'.-7-.K:.r4-:.'.-.'.-f.-:-i-5211.2'.'.'-S-3.1.0.-2-t-1-.e,-.'-5:24 .Q'.g2.:Q's-:frm-Q-1:-3+-9'Q.'-::,.g-.-.'v-'.'-2-M'---w.--.v-:-a.-'.+-0.A:-'-'-4.'-:-:-.--2-:-'-ze-.4-.-.-1: : . -. f-an-.:..w.-x-2-z-A .'-'-L-'Z-:Q-'.'-f.-.ws-.'v.-1-1-'-'f v-w.ve'.'---- ' - . - -.-.'.---f.'.'.'.-:-:- -:-:a-.-.-.-.-.-2.-:-:-'.'.--9-:-.-Q.-.-2-1-:-Fa:-1-:fe.-.-2-:-:Q-.wz-Q-'f'-'-rA.-.'.'- .- - . . . 4 . . . -. .'. . .'.'.-,'.'.'. -.-.'.'.'.'.' ' .-ff.-.G . . . ..f.'.'- . -sg.-. 9 - Q .'.- .-'s'.f1:.' '.'.'- -v A t-'.- Q - v.-.- Q - '.' .-.- - ' Q 5- q,.'.'.'.-.- - -'-'-'Q' '.- Q o Q .nn 4 '- Q S - 2-be of . . .-. . . ee 0 v -.-.-.'.- QVQW '.'.' s.- - - - - . 0 -,. c.'.-.- - . .'.-.-. . Q -:-'.'.' -.-.-:.'. f. , ,-,- '.'. Q9 Q'.,-,. Qi 3.3 Q26 - Q . . . ... . . . 4 . . Q . . Q. . . ...... f,-3, , ,... . .1 9- . .,.,.,.q,, ,Q,. . .s . - , . Q . ako, . Q, . J, , ,.,.,.,.-.1.,. . . - . r.Q,,.,., 3, , , 4 . . Q K Q . - -tv. . - - s. f.-,Q,.,. . . . a 0 9 . . . Q Q .0 - .'.-.-'.'.'.- - v '. N Q . .-.nf -.-.-.'.' .- -,-.'. . - - -.'. .-.- r. -,Q ,Q-ww,-,v.,'.,,Q 0 . .5'.'.'.'.'. .-.-.-.g.,.,Q,-3,-.'.-..'.'. .,.,'. . .,.,-. . .-.'.,.g.,-.-.,v,q . . .,-.Q . .'.-,Q .44 ., , , .-4 - Q- . ...'... .'.-. Q,.,...,.,,g.'. 95'-'-'-'ef'.-.-.-.-.V . Q pg, ,a,- ,-4 s Q N .,.,o,-,-....gs . . . a.'.-.-,.'.'.,o,v.- as wp,-,. . .-,... .'.'.'. Q,.,.'.-.-,- . iw,-.-.-Av.-5-.-.-.'.-.'.'. . . wt-I-'.-Q,-.'.-.'w:-.-.5-9.9.'.-.v.v.'-Q4-:A:-:-.-.-.'.'.-f.'-1-'-tf:-2.-.rt-2-3'.u'-'-2-av-1-5.-.' -'-'-If.-.-S-I-1-'4'. ."-reg-'e W - X '--s':b1-'.'.-.-.- -.-.-.-ev.'-'.'.'.'.w.-.og-1-L-'.-'va .uv ' ' 'A'-'-ef-2-1-!Q'.Qg.'.-I ".'.',t:',-I .0,-.'4I-'v-at-'-:-L-ff.-.-:-'-3-B2-tl'-wg-3-A'-:--.w-'-:-:-1- p.3.'Q.g.f-,Q n6,v.:.,Q,',Q..g-.-,Q-,-,'.j.g.,-.45:.'.-.'.-.Q.g.g.,.3.,-.yq,-.'.-.g,g-'Qty-.,.g.gi,.g.Q'.g.1..QAgg.-.ov qq.v,3Zv,Q4.,9 ,gay z - av,,1.g.g.5.-20.3.5.3-.5.j.M9,'K... ..- .q.g.3.0g.- . - h '-'.- - - . . .QQ . .-.g.5.yQ,5Q .l 91. QQ, ,qqQ'.g.5-.Q,Q,-,Q-.-1-,jg1.3.3.g-,-,-:-Q-2-,QQ-1.1.3.1-,-,sy -.-.Jn-M-.'74'. 9 . - Q-fe - '.'.'. mcg. Q.-.-.'.'e.+ '.-.ff-Q .-..-.-.'.,- ce. -.w -. o -.-2-h - Q: '.-.-Q-.I -,--'.g.o, far." . '.'.-.- 0 -2-:-.- Q .'. .- - . ov- - Q - 'we 6 ' -'fu-'-'-".-s e -.v-ff: v -N '.'.' 0 -fe.-'-'-' v -.'Q'.-.-.'-'f -.'.- -.-Q'.- f -'. 4- -4: - -.'.'v- 0' .'-'- Q ' '- - aw 0 - .-.'.-.- - Q - -.'. -.-.v,0-.'.4.Q'. v.-.-.'. aim. - .-.-0. .'. Q . .-.A uf . .0 . . - - .Qs - . .'.-,. . -.-pf.-,'.'.' f - - - 1 - -.Q - .'.'.-.'. Q Q' ',,- Q --' Sw Q 1 -.-.-.-.-.A . .'- -.'.'.'.-.- - -. Q - -'- -.- .,n ea . . Q,-.' , . Q Ji. of. . Q,-,n . . ..g-,-4. - 1, . . , .'. .,-...,Q ...,Q Q 4 ., - - Q.-.+,Q,-.9 0 -.- .3 aw, .9 - -.-.' ' - - - :.'.-Q - . - - - av- .,Q - . . . Q . 1 1. - Q Q of Qv.-,-, . . . - . . -. fu. . ,Q -,-, - -.-.A.-.'.-f QQ - va.-.-. . -.'. . . . gee.-.-. .'.-. Q- we. . . . .Q . A -. .,Q, iv '. 4 -... . . ex. .'. Q,- . Q . '.'.g.wQ ., A '. - V - -.-.-4 . . Q . -.-.-Q.-. . . w.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'.-.-.- .+.- -. . E'.'.'.'.'.'Q'i-.'.-.5 'AQ' o '.'.'.W,f.'.'Q'.'. 1 o -.-:.'.-.'.'. Q'.v,a'-'Q'q,-.'.f. "fb -,O s'Z'.'.v Q,v'.'.-,Q,q-,Q-gp, flu' vp P. .' 0, - Q,--'Q'. A'.'Q'.',x. '.'.-,ef-'-.'.'.'.'.'.-.-.-.-J-.vw 'QM-.-:.'.-.' .-.5.-.-...-,Y,-.bifn - o,',2:.,:,-.: -, 9-,Q,-4,Q,o,'.,-.5-.:.Q,o,m -..Q -,-.QQ Q-.,o,:q6:Q -,Q Q-9, . 4, . . .ag . .- Q, -... 1 , 1 . as 0, -.-.-.'.4.'.0,Q,-, Q - - .-.-.'. . Q -.-.'.-.'.-.-,.,. -,A..-. . . .wp . . .. . . . A . . . . , . , . .,., 4... ,h ,Q, .Q Q- bv 9.-,Q, l. Q. Q. .F X lj r. ...,... . , . -Q '.'.-.-.-,-,. og. . . . ,... . .'. Q . .-.-,-,.,... v.?g-.-s44-'- .42 3 -.9 qvk- -. '4f.'!yh'J3.'.-Jw.-7Q'.'.r3'.:.-.4-.-.4 4-ec:-'e 55- r.-.- -2' '-:-Z-. X . X . - Q- -N . -,-,-'e.'.v-'-,:.'.-.-.-.-2-.'.'-'-'-:-.-.-:-1-w.'.'.-.-.Qw 1-.'. hw-."v-'-T "ff I-W "av 'Q -'Q-.9 fl-1-.Q-k '.'-if-.-.-.yr ' --'.'.1- -.v '.'Q'2-. .'.'.-.Q P- -9-a ' f I ' . -N 0 -' Q Q'-:-'MQ' '-'-'f-'.'.'.v-'v -.'.'.-.-.-'- . Q,-'-J.:-' -.-.'a.a'.-f,,m'. 4' s'Q'.'Q'Q .' .4 'as c,r,9y" Q-.-'Ig.gA +'- '!'Z'e.-.' 0 I -CV.'.'.'.'.'.' '-'4 'GQ ' - ' ' - .N - -X "rv v'-1 35'-'B '-'.'-'-'.'.'.u'-S v.-.'.- fre. .'-'AQ' -.-,-.'.-3.-,.-.-4,-.-,-2:-, .u.e,o,-.Q,o,'.-. .14-:.'. -,-,QI -.'.-. .4--+- . -,- .-gr.-.9..,-,W Qoie-,lv .rf Y I . ..'Q'.:. :-gs...-.-.f.'.4. .. ---. -N,-,:, 3 -..'e,,Q,-,Q,? .31 , Q Q . aan. o .,o.'Q .'. Q I QQ. 4 l,'.Q.f.- .0 dv,-.9 0,534 Q . ep -,Q-. 5-.' - -. - -,Q Q, -,+.-g5, g ,Q ...gg p,-.'Q,'.','.',0.-.3.-.- Q82- ..... .Q.Q.. ,W lf. .,0..Q,-.'.Q--4.5..5,-,, ...,... , . QQ. . .,., ... ,. , Pt ., A ,...-.,,,--,,. ,Q, ,.,,..... .,,-,,..Q..-. .-.-.Q-es.-,. . .Q , -.gf .-.- .. .. .g. ...,gh . -A q, .-. . . 4-. r- -. Qgf.. Q .v -. . ff. 1 , -. -. Q -. . .. . . . . ... - -.-.. . - -. .-.-.Q .'. .t, . ,-,-,-, -, 4., Q ... . ., . Q . - , .. - f 3 , . . 9 -, . . . -4., .g. .,,. - ,Q-. . , ., ,... -,. Q, ,-,.,.,. .- o . . -,. Q-...,... Z:-rf' ' '. - " . . . .. . . . . . . , . , :'?"e!-1-Vt.. ,..:Q'1f9 w'7.!' 'fix t..' ,Qs ng..-2, q:,yfg,..' .,:25:25:: 33-4. t,g.?,.j3t:g.S!,.,.p:,..:g.:i.. , . , 9 ,ff-.-.g.,.g.,Q' ,,.5,b,.-I ,A- ,I+ ., Qc-. 'f.+.35".' -.4 ,, - 1 5-1.-. ...,O +223 Q, 37-:y..'-.L - 5 . '-.J'Q.,.'Qg. ', -A-5.5-pf,-.- -ww '- -24-.Q '-:g-e -.-.1 1' ,f5?'."" N- vzffffiiifffwe :... Gr. - ."Q 'W '-'l f- -r. "f.q.3.Q.f.-, .g.v.v Q '.,v.. -"Ig -1."' -Q mfr- .,4iE3xg..- :1-:ev .A 3'g.','-io,-gh .,fo.g.!:.,4. .,,:-:-g.-- .- .'..: .-We. , 4-.QQ 'Q-. -59.3 ,gg -f.. 5.-.4-. , ,... QP 2.2.-+ . -gc1'.+:-:ei9f.zQ1w4ff'-Sz.S22+:- ' 4 . N, ' "'Qf"s"I'Q-.4v'7k-who-,"H.9Gv' P 1 .1:':-' -, 1,5 5- ' -Af: -Afw -,-.. 1' ' 3 Q.-'QQ -29 ',v:3-g.5s..,-.gg-9Q3.g.-..-Q. -g-q.g.g!4- . ?QZ4? Qgf' rW,,, ,gn-J 7. '35,- "-' 1 . , f. .e Q- v2'l,.,,-bs--..' , , - f, . 5? H- , .9 .4 9 3' 'f--. QA.: -3.65- -, . . xg .-9' , .,:-, --., ., ' .ot It ..j.'q1.. 'ff -' . ..: 7. l. .1 '. g' --5. 4'4" " 'mm .' '- .-2-T72-pC'6n'Z-' vga' ."-" I W: '- -is-EF '-Q1 fx-, - 10 -Mg.. is-'Q-g.4:1:.y:-Sq-',. 45' U ',. , , ,v ,.,' v,,- ae... . .r .,.Q,,,. ..-.3.7g.:,:,lQ.:,-.'f!-:'g.-zgg, 3. S... Q ,iZ':g. L' L12 ' ' , .,""'e..5 ".'. ' ,' ,Q:!..:.-3142" " -. X Zf. I . '21-. .w:'a5.v2f:-'-:--2-X .'. 15203v.-.-f""f1-1-ine.-3' .- .- gaxiw-e'-, vggp'-,3-513-16-g'Q,.gA?,vt-.4.-g.:4,v.1,,a ,-.9-2-jg-.-.FZQQ-Q0.3-:-ge-'.'.'2-. .0 -.'.'. ,-, 'Q-52.-.9w,Q,.5g.bQ,-gQ,4kpg.,.Q.,. apwgdg. . . 4Q,.g.6'Q .'.-.-.'.'Q'. .'4'biTg-'.'.'-'14-24 ' zgswh. ...N,:,.c..,5,4..,:,.,:,3-, , , . .:,. .v . ..,.,:,Qv,.,:,..:'.,..Q Q, .,.,,g,:.:.:,...,Q,. --.-rg .ge-v-.5-4:-,-.5-, 3-.-.5-v-.-.qv-.iff .g gf-g. f.gQw.g:,.'.'.02g.--Q--.g.-.f Qty..- .-Qerggv., is 2-2.f:'Q71.3t?Q:?3g,.g5.1535.-5.,:k.s5z3,.,?.5g.,isltzg-2 524. ,QQ .ja-e 6-.'.-.fha .-.- 0. ., . .'. fo -.-C-.-.'. ,-.'.-.-.f.'e,Q,Q'. --w'.'. . .'.' Q . , .1 3.-.52-.-if ' 1 H.,-,sf ,- -.- ... -...-4.3.5, 3A . .. . .5 , ,.,-.- ,- . . . -, .. ., Q. .. e Q'.w-.JE Agp, -.34 Q,-.:.- pug. 4-.qf',..3Q, Q ...'fri' . .g.3f.'.g.,. Q .,.gQ,Q Q q'.1Q,. ,my 9. ' " ' .da fs". 3 L ."Q ' ,':."" "Zn 'pfvz' os o'A'o'x Q'Q'.'-I 'Q' ,.'. .. . ,., . .vc .s Q. . . . QQQ Q 'A 0 I ' N ,is ..g:Q,...'+..,.Z. .,., ..,.g,e....,3..s.,.,. i ' . ' -. 1 .43:2-:I-:iriifst-:Ira.Sz-z-95:-mr?:f:ErE:-P.-215:-1215? N .'. ....Q .,.Q,. . .,.,.,. .. . .. .'. .'. ... .' '.. Q . .'. - '.'. ' -.- .'. '.-. . .'.' ' - fp '.-. ...g., Q Q .,... - -. -.-:-.-.-:.,-.-.2-'M-.-ff.-.P.v-.- - tv.-. -.'. .'. . .'. e Q.. ... . .'-.-,- q-,Q,Q,-.- Q-4 . . . -3, . r - . 'Q gvll X '-3n--g.'.1fy.'Q',-.-.'.'.v,-f.'.t .o,-,-.'Q'.-T..-'Q'+.'.'.9 -Q . Q.. 'Q X - Q-.' -.-,. .- Q, -, ,-,-,... -. . . . . c,.,.g.'.g.'. Q Q -fx-g4g:,g.-.:,52:g-tg:-aw:-z-fg.-t-:-:- -a-.4-.'2-1-.za'--'-'-'1-.-A'-'U'4'.'-1-'.'-Lv-I-2-if ,...,..Q.Q,.,-,-.-:.g.g.v,i.-faire9.3.5 'o..:.1.-,.,.f .-.-.-.Q--:-:-:-'-'e5:-'-:-:-.'.'.f.-.-.-.-.-.-.-.-I-:z .'.'Q'.-.'.'-.- Q,-'-9.'.'4?-.'e'.-.'Q'.'.-.-.'.'.-9 Q - Q :.'.-. . . . .,.,. . . .-. Y . . .- ... .'. .-A-.-Q . .,..... --... ,Q.. . ....Un La, 1 .g.,.g5-3g.'Q5.1.g.3.:, ,Q,.1.-.4.g.1.'.'.'.'. Z 9 . 1 ..,.,., ,-.-.-:,. . q-.-43,-,-,-.-,.,. .'.g.'.g.g.-ff.,-35 I. :'.5'.'.'Q'-J'.'1Q-.9 0 -1.1-1-'Q'.'.'3'2' 'Iv . - - Q' I .- -.1--:Am-.-.-.-. Qv. f.-.1-' g1:-.-.-:-:--:.-:- -.-!:-'-.1:-aw:-vm-9.9-.-'S-,.-.-:f.'.-:A:-::f.+!-.-:-:- 0 6 4'-.9 . .. Q 0 .'.-.'-V 5 - -'.'.'.'-'-'-7-,Q .'.'.'.'.' ' X ,a 9 Q,-. .,.g.-.g.- Q,o.' g.- Q5 9'.1.g.3.g.3.f- .,.g.'.3.g.g. . . X X 15 -9 Q., ass. .gg 3. .,g., 1, , . . . wg.,-. . . . ? ,, fx l-5 . XQIQI A " Wkxfxglul '- .-t- 0-if 4 -'-3.-zfztgsh-113. .5 9'-Zz' 6.'2'.'.'2-Z-".'. .NWS-i2?:Q':1':-:-:4-1-:Infri'-1-:Zz-z-1-5265-:-3.5-25222. a 1 q-:9'-,+--'e.-,Q,- A.-.'.'.5.- 4!'.v-2.3-mv.-tv: :-.-.-:-.-.-.- ,Q ,Q .. Q..,1... l..Q'.....Q.........Q 1-.ggi-.2-Qtgggffzw.-. '-:-:-:-:-:ga-1-.5-4-'-1-Q'-.-.:,.-:-:-:-:-'- .- -- -:-.- - I -.ve '.'.' Q .'.-.-. . -'-,Aa-'. 0 ,-.'.'.- Q'A -.'. - ee.-.-.'. Q,.-. - -w . -.-.-.-.' '. A .-.ew Q '.- .' '. V-0"-v!Q' ' 959' 0'-'J V '.'f '19 'q' 5'.n'Q'-".5 SJ? -.-.-.QQ -.-I-t-.v -,ms-.-2v.if.g4-,-,.g.g-gQ,-.-.- .'. . 4,-.-.-1 ' "+.-.fag--.-.fu-.0' QQ'-:-':g.-.'.'.-3.:.g.w-:-mo:-.asa 'xiim-23512-f'!'.g3z3'-:-:-I3'E-:-'-:-:Y:-T'2'Z-:-f-:-3-92 awe-zg-5:15-:Qel:-:.:.5s5-:fa1'1:1Q-'cw-:-:-. , , .Af Q Q -,. ...g.,A. ..Q f. ' .g.5.. ' -4.5.9 2-...Q '-:-rf:-'Mm-ffivf'-:-14-!7!o,'f5:-S'Z4.-v 3192'-.-.432-2-I Q,-.',Q1.'. 9 Q -g,.f.'.' '.-,Q,.,q . Q .'.f.'Q'.- g.'.'.'.'.v,Q o .'. .g.,f,g-,Q.'.45'i,'.- -gQ'f'Q'.-.Lf.'Q'.'.'...'.'.g.,s.-.'.'.v,...'.'.'. .73551-I-Stl!WW-fQ7:2'2-1321 343'-'Tilt-I-!'i13'1'!'2-:3'i'C . ,-.-,.- -. .-.- ,,,..., .,,.,.,-.'.'.- Q,-.'. ,... .,,.-4, . .'.-. t4'.'.-.-!'.g.r-:-.-.- Q f Q,-.-.-.Q-.-.-. '.'.'. -,-2-.Q QQ.-.-'.-.-.-. ,-g-gqzgfz-:W1-:-:ef:34,-.rg-1-te:-:f.f-:-ag.-.-1.,-ggi-2et- .+.'.f.-.-.-.-:-. 4.-.'.-.-.-.-.AM,-3.3.g.'.3.-.,.,'.g. 9+ -,-,-,-.-.-.' - , .-'-'-'-7-'46-7'2'i' 'kt-:-3'-:-:-:A9.'.-2.f.-:-.-:-.'.'.-.-'.'.'Z- -.wifi-1 .mann '- Q' ' 5.-.-.,.g......5.-.-Q ..-. .,.6.b.,:.-,.,.,.,. Q...-.,..., . .'. . :gi-.--.'-3. oy.-Ly.-'-.'.'.'.-.-1-.n 9.4. .'.-ee Q'a s'-'QW -I-I-,-B .'. 1- ... Q '.'. ug., ...J 5. Q. ,Q .- . .'. . . . '. Q., ... , , ...,... Q , Q .'. . .-. fn, ' Q ,Sgagiiiewffmqgz-311:22-Q5:gem-gs:2:213-:rgz-:gala:E.ag:-9:5-:!e3:1:-:2sss.12.5.15-gg.-:Q g.- , ., -. ,-. .-.- . . . .- ,-,-,Q .- - .-.-Q1 .-.- f .'A-. .'. Q .'-:-.-,-.- '.'.-N -.Q - -,-.-.-f.-.- .- ,f . .r-Q--'Q'Yu .'.'.'1'.v-Me. . .Q.Q'-'v.Q,n,- .QQ -.-YH -,- Q .f ' '.. .. c. .'. Q Q - '. -v. . . -.-Q '.-- 'E GQ -.'. . . . Q -5.g.,gQg.'s-:39,-.v.1.- yi v.v.'.f.'.'.' N.-.A..9 -1.159 - s,Q qpg-2-.' ve.-.A.',',x','5.3-.-.'.g.g-,Q'QQ- 6 Q.Q'e.'4q.'y, ., ,-. Q 1 wa. .--'. . .'. . . . ' . -.'.g.-.-a-.-.- Q4 .Q3.A,:.,o.-. Q . . . . .Q . . .'-, 1.-. .' -. , .-,Q,-,Q-. Q Q . . ... Q Q . ,Q,-,Q . . Q Q Q f 'Z1f'Lb2Q1Q"'9fdj'15:3'f'2 -z-5Q2.e!w?Q!2-3-:-.Jw-4-933-1f-iw:-:-:-:iz-2-:-f-2452.'-2-mi-f-:-I:.1-3.-2wi+"+m?:.f.f'.6g.:-?.'-9,-..- . . .-:geAct?-2-'-:-'ave-I-:':f-:A:-:-1 24-.':54.:-:fz-:AfQ-:-'-1-:-:-..'.:-z-1:1-3-.fe.:fs-:-19.32-9.-z-:E-:HxQ:-:-:fr-5:23-4-te-:Awze-:-1-:-1-2-1812:fwi-I-2+:-1-rfg.-232.2-Aas-i' 3:5533-' '52-f-Hv2?3.-'i,:::.5-w.Q.!-3 eg-14:-:-.-?'.'-4-1+his-'-.gi-1-3-'far-I-5'.g.-2-.g.g:E51A!'-ge.-:ge .-3Q:.2-ge-:-.-.-.'-94.f.g.g2-:-:pg-.3wg-'-43.51.-:-.532-ivieagat-:-t Q 3 -:gm-1-:1-2-1043-57-:pidAQ5w?3:-I+.Q-sz'-2:-:-F-1-:-t-.-2-at-1-2-a-'-'-5-1-:fx-2-:-1-1-2'L-2-:Q-f-.xtfk--'-'-:-1-1-lv-ein '-1-9 e,- . ge- .- - -:QL-,Q .-,o,-.-1-:- v-:.-,- 5-: 9. -.-.-3-3.-.Q'-,.-.'. . 4-Z-,.' 0 ,- Q. .'. .-.'.-.-.-.-1-2-1-,-, .'. . -3- Q f- :Q-3-. . . . . .g.'. . 4-. 9.,-.-. .'---:-1- .'. 1 -.f.A:-Z-:-.. -.-.' A-2, .-.-.'.-.'.-,og np.-:sys -.v.-.-.-.-:-:-,'.w-.-.'.'.'-'.'.-.-e Q '.-.-.-1-3-:-,ff csc.-,.'. '.- 'Q'.-.'.-.g.,.S'i-:- ex Ag.,-,+. Q0v.'.'.-sy.-.s'.'s.'a .N .'. 9' -,Q,Q,-. . Q ta 3. .'.'.s.g-Ah 0 - 51.3 .g1.3.3.-.-.'.-:.',.,.,.,,.,o,'.'. .4-,Q,'.g. .,5Q,-p,e,f.g.,Q'q.'. 59 . 'as'-:-f,-9 Q,-,. . 5 . . . .-.'.1gf3-.'.-.g-1-up.v.p5,-.-3.+Q,-. -.-,-,o,0,- 0,v,Q -. .MQ-f.,-7. 15.-.x-age.Q'.'.'.'-'.'.'.'.'.'f.'.'Q'3e3 .--.-.v,-.- A-5 a,-.-.'.'- ' .15.'.'-:-:-.-.-'-r-.-s-'Q'.f-'-,Q . ma' -:.'.-.'.-.A.v.x-.-9 bf.-.01-.-1 '.'ef'.-a-'.'.'.'.-.-.'.' 29+ -g 8.-. . .,.5'-t.:-1-'. - Q- -.-,-.a'.'. J.-.-. .'. . .,- -,.'. . .'. -gg. .-1 9 Q -.Q .,.,. .'. . ,-.s-f.--- 2,-.-.4--1 -.-2-.-we -.-.-.gp ,-,-hy. -.- Q - A Q.'.'Qf-Ns'-.-.-'-Q-.'.s .-.'.'.'.-.'.'-:-g-'.-.v,-.'.- Q .-f.-.'.-.-.-.-95,0 Q .- . -.'-'-'.'. S -'W -.v -'-f s - e.w'. Q J '. an 4'.- Q - -59.1 -,v G .-Q . Q Q .gf 1 A'o.- f-'.'.".-.-.- A Q 0 -'- Q .'.'.5, - -2-.v -'-'-'- 4 0 0 v 4 '.'.-.'.-'QA fr ax' 2'-'QQ .owh '.'.'Q - v:-'.'.9.- A 0 ' 'ra -'- I -.-.'.'4-.'.-.- .'.-E' S .1 'Q v '.'. .'. 0.'.'.'.'A ' '.' - v - '-,Q if s - -.'.s'.x'.'.'.'. . re.-.' ' 6 f 0 - -'.'.'.'-e QQ Q'.'.'. . '.'.' I - stew." gf- 435- a.-3.-.4 '.-.'. v -.'. . . . .'. ,+.- ff .-.-.Q v - Q'-'ef Q'.-.-.. . . ...-,-,Q,Q,v,-.-. .-.'.w:4,o,:-.-.- -'.-.-.-.'. .'-,.'.','.'.'. .,- . .9 ,Q,-.'.'- Q Q'-.' Q Q -. .- - Q 4 v -ff. e.- Q .- .-.'.'.,f. .-.-sq. ..A.v,, . - e.-.-. . S.. 0.-.-.'. . . . Q -.3 -.-.'.'Q muy- -.-.g.-5,-'.'. -,Q,Q,Q,-,-,-.-,'.'e,-.- eg r.'.'.'.-.-.-.Q,Q Q . Q . .,-.'.,- Q :.'. -.g4A:-:-:-'Q -5:-9.-..g.-Q.g.g...g:-.-.v 4-z:-:.g.g.f.-Q.-:eu.Q:-5-f..4.'.-ge.-.3-2-:-fi.-:-:-S.-3.W me-Q-:-.-.-.-.-1.-:-y:.:.-.QiQ SQA"":'Q':':'.pt-QQ:-C-1s'.!4.SfbI'2aQQ'f4.:f'.fp9.9.'Q'Q".-' '.'. . . .'.-1.4.3.9:-a-.-9.-5-.4-3.3-:--.GY 2-z-":oge.3.-., 49.-.1-:-94-1-.-:Q:-.-wg.-.-.1g-..,-...-4.3.5.-4,,.-QQ.:-:.g.g.g.g.1.1. Qu-1q.g.:.,'.g-.4'-:-g -.-.-.-,-wig. 4,.- ,'.,.g. .v.- -44.3.-. 'QQ-.9-,,.',Q,-,Q,-Q-.A,-4.,,sgQ,.,.'.,- 4-,-.A.0.-?,Q,.'.3.QQ.,o4.5.Q'.'.--.-.'.-1-.'.-.-Z-.-Q-2.2. -2-f4'.-.'.-.-.5.-.-.-Q,-1.-QQ,.,-.595-.,.3QZQ,-3 03.3-,-5,.?.'.g.4-ive.'.g-1.3-.-.-.-9.'.-.'.-Q.:.m:.g9.-.3-3,-+.,-:-,-,-.-.-iq.:-.-, '.'.-agq,-.:st-.:,e.'.g.,-.-.-,Q,.:.g.y3.g5.g.g.g.g.g.g.-g0.25ag.-a.g.'.g:-.-.jf . lu, gf .-3'.gQ'-3-.026-Z',QQ .5-1.3Q5-1.2.2.3.3.gg.0.,o,Q.:f4y.v,Q,-iqbg-,.,Q,. 1 -.,.,. . .'.-., , ...'Q , , , -.gy ,.gw.'.3.-Q.. .44 o -.5L3.,,:,......... .'.-,, . . p Q ,Q .'. . 3 .'. Q ,. . -,.6.r.,.g.,4, ., , .a,Qv.,-, . . . . .' . . Q,-'-.:.iQg.,.w,.'.,4A.'.Q-fu,-Q . .-.-.-.-.-I-,.g.,.:.'0A.'.i-.-I-2-41. .'. Q'.- .G'Q'.f ' ' Q-Q 0.5 A-.-1-.Q -26-1-15'k.h -'-1-A9 '- va 0 - 5-L-:A . 9.-1 - . .,-3-.-35-3-ge.-1A-Q -,-1-,.-. . Q '. Q-'-Sv:-I-.v '.eAg.'.g.'e -'Q .,-ff,-.-.0 'gf f.'.,.-'ew Q.-.-.0 Q,-,-.Q . .-.- .- o . - Q Q -. .us .'.-:-yn Q-,-.14-.-.9 v.'-,-...-.'.:-..'-1-.- .' '.'. Q ..-.' -.--4, - -.f'v,'.3.g. . Q. 4.-. ,-3'-.-.-up -...-,. 4 -.-, ,.,-,-.-,Q . .4 . Q .15-1-f-aiiilfg' '''-'-If-'-W,-s.'.'5'Z-If-'Q'S 3. o' L3'.'l'-'Q'Q'l'1'1-' -'2'1- .-.4 .Q . Q Q'Y'Z'Z'b5'Q'QW2-9.-?'.' 5 'f'I'f'L'T-Zi -'Q'.-I-I-'O'-'Qj.'-3-.'Q'5f ' 'Zu' '.'2vI'f'l','I'I'.'Q'-'Q o'f'v,'?'Q'10 -'-?Q'o'v2'.4 '.'. 'S'Z'U-J-h"I'I' 'In'-g-. 'i'.'.?-'. N Q'9.'L-0 Q'-3-" 4 P-'-!'.41'24'I'QQ 'JSR .'7'5S':'3'1'.'2h'Q'e -"W-'l'.'L"Q'.0 Qc.-"V-'Q -1'f'5'Q'A'- - 'Q'- -.- 3. , .-,-,-,Q,.,.-ey, ...M ,-,.,.,. , . .,.,.-.-Q .g.-.-.nv-,Q,Q,.,.,.,,. ,. .,v, ...,.'. .,o,o, .,.,. , ,-9 .,.,.,.-.-,-, ,f. ...,g . am .'. .,,-A, .,.,,,.,.,.,.,o, . . Q Q., .,., ,.,:, ... ... .,.,A,.,:, . .-. 4-. . -, . . . . 4- QW,-,., pw-.-. .3,14,5.g. . . . ., . . .g. . Q . .'. ..-A... . 9 . .gf.-.v,-.. . .- . 4 .,.,g.p,- Q Q, .-.'. . Q ,'.' -. ,. ... .QQ - . '.'.' . .' - .'. .V - Q . .,. . .'.-. ,I ,... u .'. . Q.. . -, . . .-,- -,v , Q Q ...Q vp. ..'. . . . . ,Ap Q . .-, 1 , .1 .'. .' -,...-. .,-,-. 0. Q, Q Q. Q , , ,.,. .,, , , ,. .,Q,Q, ..,.Q-., ,Q Q9 .NV , Q Q Q,., ... , ,Q Q 3, , Qt...-.-. Q, '... . . -'.,.'.-.-'QQ1..e. .5,',v,'.i-3... .5 .,.',-,,Q,-,'.'.v,Qj.,f, .-2-,Q,-.-.QQ -.-.'.-f-Ivo -,-9. 834- -.-,- .-55.2. -fa-5'.'.'. 9,9 Q,- -69,-.5.'.0.',-fo:-.ffp Q Q':'.'.'!'Q'.g2.?I ','2',-,'.'2-.-.-.vi -,'.fS'Q'f 'L-??'1PQ'271-'f'.'T'.-.'ff-' ft-.'.vC'.'.'.'vs!-.- 0 -2-. .9 -p'r'-f'e'0.'I'.'.'I- 0.50 Q SQQ-.-439 +3 -,S '- - Q'.'f'. .... L I, '.".:Qv':" .pw -1 NQ,-,.'.-,. ..QQQ.'..-..' ,.Q.............,...'...,...Qq. n...,.5. '.Q,A-,-...Q ,. f. Q., ......Q Q ,... ,.,,,,. ...... .Q 1 , we Q, Q..... 'Q-Q.-z-f-5:-:Yz-f4'2':-:A:-2-:-:Zq-2-a-im-9.5-Z-25022-1-.ge-:1:gi-2-2.-2-:-f-2-:.3-2.-Pe-5-5zf:-l.1'2.g2-:-:-26924-z'-:-.4!9-t-:-:-2-2.33277-:-:-.W:-z-:-:-334-2'--:!:.w.-fi92'.-fg1'2:2:,-'fi-f-.'3-:gt-:-:-ar ' '-'+' .' 0 fe . o '.' 0 '.'.'.' :'Q'.' 9. - -'Q gh' .'. Q'-'Q '.'.' Q'.'. .'Q'-'Q'. Q fi- Q 6 '.'.'f-.-'Q . Q'Q' Q - .TQ f 92 Q Q . .'.'.'.'- . 6 '-'0 '.'. " '.'.'.'.'Q 4 1 .'-'Q'Q Q .'v ' N -' 9 'Q .'.4 Q.-, TQ' 0 Q'-"Pa -.:.-0. QQ, .-.-,...'.-..v,-.-.--..s....-.'...'.--.......00,0QA,Q... f....e..Q -.-.-.QQ.-,n-..... Qs,4.-.v..-.".......-,.-...-.f.0g,.-5....,.,-f4 59.-.. - ...-.-,. -. Q .- . . . . . Q... . .-,. . . ., .,-.'. . . . . .-.-.-.'Q-.o,- . Q o '. .Q,Q ......- . .'.- Qc.. . . n . o '.'.-.-.-.-, Q .. 4 .,. . -. .'. -,Q,-,. . -,-, . -,- . .A. . , - . . .,Q. , .. f. . 9-, .,- - . Q v.'.'.'.'.'.v,0 - - 1 - . -'.-.Q .'. -,-.'.'.'.'.'.'.'.-. Q - we - f 0.9 Q -. .'.'-'.'- - .'.-.- .'.'.'.-.-.-.-. '- '.-.0 9 1 Q -,-.-.Q'.',-. "A Q -'-'an-.Q . . :.'. -,','Q Q'.w A - .e .-.-.'. ,v Q'. vi.-,Q - - . Q - -.-,'. .,.,.,.,.,...ez,.-.o,-,.,.,.,.a:,., ... .,.,.,...,:,. ,-we.,-, ,yl..n.Q,. .,,:,.,:,.,. . .Q,. .,. .,.,.,.,-35. Q, gf, .LN Q.-,.,',-.5 . . .,5Q,..,.,.9. . Q . -,-,Q . .,3Q,.,.,. Q .'.-.'. Q . . , . - - ' . . . A. . . . A, . . -.v ,-. . . .'. .v . , ,-,-,, . - -. . ,A, .'.-.. . . .'. .,.,. h. ... .,' . ..,.. , . .-.1 '. . Q.. ,-,., -,Q '.'. . ,I 9 ... . Q f Q :,- go ' '.g.-.-.- ' "-'-'-10'-2-.-1-'-:-'-9 -:-?:-.-f-.-f:.- -:-:-A+?-.-.-.-.-.'.w'-'-:-.- af- -'-:-:...:.,...-:.:.'-.-:2.:-:-...-.-.-.-'-.Aww.-rv. -1-.-Ze-9 Q . xg, ,Q Q.. .-.- -. Q,-.'. . g..Q,'.'. 5' ' .--3. 2 f .-.'.-. .-4... N. Q .'.'.-Z-., ' .' Q,-'.'.-'. r -b -5- .-.' f -1-.'Q, in '.'.'.y-A--pg ,-:-. Q -:-,Q -.-- .' ,-,-, -. ' -Q .+. Q -.-. '.'A:- -.'.'.'.-.-ng. 'f .,.:,f.,.f.,-,:,-,-,- 3,-.g, ...O Q ..9,3.:.gf,Q .,-.-,-..,g,'. Q2 ,Q,y,-,-.:.3.-.-q:-,- Q:.g....., . Q -gf. .5 .g., .,.,.,.,.fQ 4 .,.g. .,...g.,.,. Q f, fgQ,.,.,.?.:.g. .g,g. . 4.4, .g.,.,q,-gg.: - .A ' '-'-1-26'-:ff 2 .- . 0 . 0 . . . . Q .6 .'. .g. ,Q,.'.,.,...i. .-,-'.,.,... .,9'. .,o .Q. ...,.,. ,.'.,., . ., Ad. ...'Q-.3-.-., .5.-.-.-2:3-,.g.,., .. .qc-.9 0,9-sy, . .g.,.,.'..g.,,...-. .,.,.,.,.,.,. D - . . -E-F'-1-'-15-IH+!-'-1-I-bt-'Z-.-.-:-1-ae!"-'Se.-1:-I-3-:-'Q.-Y-J-?-'74-L-1-'e -' Q'. . .. Q..' - .. . . ... .-as -.-H--Af. .aegis-3-5:1:-:-:2:-:za-5534:-:izff-zikwf:-1-:f:v223QvZ'25-1.We-'1-:-:f-i-:-s-t-:-:s:-:- ,.g.g. 6-1-..j.'.'.'.g.:.'Q q.g.5.:.3.'.,.j.:Q 03.0.-Zi-!.:,...'Q .f Q Q qw fJ'+,.f.j.g.'.3.-,,.g.1.',-' .-fosg: :Yzf'.-w2'2:3:-:-'IQ.Az-:-:-S:-'-1-'2"v:-f-r-2+ Q-wi-'Mi-:f:2'3-'-'"-'-'f'f'-'-'v -' - -'-"'.- f .Ol ."...Q'.QQQQ..0 50... 5 5g ....Q 4,','.'.'.'.'."o1-I-fd-1-X sf:-151243-:.512:-13:-:5-1-mg:-isfa-4-2-33-2-:Z-21.-5-5:fr1:-:-2-:-:ga-1-Sef.1-.-:.:Ag-5-f . ., . ,. .,. .. ,. .. . . , ... .,. ,... . . , .. . . . . .. . . Q. . . . . . ., .. . - . . .. . .'.-:-4-4-1-'. Q-:-:-. Q.-:-:+A e.-we ' ' ' . Qc - bv- f- Q - . Q ' -H. H - f..Q.-.-,q.u...-0. .',Q,...,-.'. MQ K.-.-.-.-.1'Q..,.f.Q-.-.... Q.,..'..,...,, . - fl- ' . . . . . . . .. 5...,,.,g.,.,,.,.g.,. ,g.,.g.'.,.,.,...,,.34,.g.-,fog ,3Q,.,-.'.q...,.,.3...+,-.,5.g.',-... ,.. , 4 ,- 0 -.'. Q Q .2 . .,.,.. .,.p,,. .,.f... ,o,', 0 Q. .'. -.'. ..,q. .,.'.g. . +A-,. .9 Q . . ., .... . ..., , . . .W ....,.,.. Qi . Q .-.- I -. . . .3-. . .'.'. . . . f.-.-li. . . . . . , "Q:-1.2.-2122:-3.5-2-2-:gs-:g,g.e74,:g.g,,.3.-:-1.3.7314-1.f3v?:4.e-:,.-:1g.g:5.g-:-1-1-.Sz-wlyaafrv.f-gtg::-:-:-:.:-:-4.34Az,:Q-3-mxefei-:fm-:-2-4-:-:-sy:19:32:29:-:-:-.-sg-.y s-:-:-:-:-1-4.-.-.-4-2-:-:-.g,-.-g.,.g.g.::,:::g:4:-,-,-5,23 , , .-.-.- Q . Nu.-. .'. . w - . .. . .uf -.- 9 'Q n . . . . .-.Q .-,-,.,. . .-,-,.,.,.,-..,- , . . 9-3,-.-.-,.,,Q...c . , .5 N, Q Q -"" ' .,....g-, ... -,Q .'. Q. ...Q ...,Q .5 ...,-,-,.. ,Q,.,-,Q .Q,Q, . . , e . ...... . 5.4. . ... Q ... , ,... ,- .,.,-,.,,.,-,-, , 5 .40 . , Q: Q Q .. Q ...'f . . hoe. .. A a., ,.,.,.-, . .w, Q.. -pq.-.Q . . .N-,-, ...-. .,.,. Nj... xg.,- -- .-ra.-2-I-1 -.-...4..,.,.,-,fm Q..'.-av.-.-.-.'.QQ'..,.'. .- ,-....,.., ,.g.,.,,-,,.g-,-, -,.',,.g . -,.Q,, .,-, ,. ., Q,-,-.3 .-.'.'.-.-, ..g.'.'.-2.,,Q,-,.,f, .,.. -,-,-,- ,..- .. Q.. . ....f .,..v .-.-A., .. ... ...,.,.....,..f v . ......- . . . Q . .. ... .. ,o. . -.... . . Q . . .. - 0 .. .- ..--- ..g,s .,.,4..g,.,,.,-. . Qs,-...,Q 44 .,.f..,.'.,.,..t-...... '.ge5v.'.,35,. .,.,3,.g. -seq. .13 s.,i0.l19.'.,..fg':'. -5::3.T.'. .gt .-.-?.,.,.,g.!q,.'.... 5.9.-Q:Q.?.e,.,., .,.,,5,g,.,:.,.3.,-g.,-eg... ,.:,-,o,. . ... ,... ...... .,.1,.tQ,-.Q....,. '-'-r.g.:.g-:-:- 'f---:-1-Q '.'.'-.-:-re-1-'-' '-:.1.g:f.-:fr-4-.-:-z. 4-'-91+'-9.-.-.y.y.g-:--3.3.ve.-.g-svq2!'.:-:-:-!f.'f'-,-'-f-.y.'.-21.34'-:-.1-.-.-2-1-:.9'-:-3-'fr1-I-s.,. ..-.g.f. ef- -.,.,.,.g.-,...-.f.-gg-1 Q ..,-. .' '... 63 , Q .Oo . .'. - .0 .ff . .',.,-,, .5-'Q - .. ve. 0 ,4..,. ....,.,,. .,,..,, ,. .,9.,. .Q Q, Q,., .sh-.... .'. 'QQ N-Q.. . ,Q ... , . ... . . . , '-if-g-t-5 ,...,.,,., ' '-"lv 'i""'l' "6 vi'-'vo I Q,Q,QSg. . -'-'-"SAC-' '-, .'.-...'.4.-'-'-IAA 0 -. Q' '-'-.'-'Q Q ff. Q'- Q -"-' FP- - . .'.'.p'- .'Q'. Q -i .v -.'Q . .'.-.'.v.A'- - Q'-'- -'Q .- Q . Q'-'A' - v'- o".'-'4.-'-'Q' .' '-'Q" -.1. -.-..--1.. . , .- -.-.-.-. g.: .-,-,,...'.-.,.,. I .'v,-.,--Q'.,.QQ.' Q ,.- .-as .-.-.' -Q ff...-,.Q.:. ....,.,-.-.-.-.-.""'w ".-... ..,.,., . pq '..,- - ..,. -?'.g.:.:2:.: -.g.f:-2-.-kg..-.'. .-:-.- . .-fmf... .-.-.-f aa.-.5-1-,-Lf,-ffl.-.-5.-f3.-.-:-.,a,-.-.-.,-4,-. at-.-.-.-.. Q.-.-.-.-,.'.g.'.'.,.Q-g.:-.-.-fig.-..-.4-,-.,q.-.,.-11.5. .yi-5,9 I . ... . . . , . . , 2.4. .,.,-, .'. ...e . .5443-.-.e Qu'.'.'.,-.'.'.g.'Q'.'o "- ' ' , ...I . Q.. . ,Q -Q. -Q .,Q,..3 '.'.-.'.'.'. "QQ.4Q '.-."cQ- . ,, ,,..,.. .N . -,-3-2:-:-Z-'fi-.14un'".'.'Q'.'.'.'QQ-1.5-v.-.q.g.g.gf.Q.-.Q-If-'-. '.'-0'-'Q'.'Q:-g.'.7-'v-,Q'-3-'ei' QV- .0-'-1-N.-b.-t'.-.'-.' .-QA'Q,.'.--.'. -.. ..-. .- 4 -.3.-,Q ,,.,-.-.,.,.v,'.,.,5 .....,.,.,-,..5.1- ,.,.'..,3,.g.,.t.f4 .ug Q,.,..- 3... , -. . .A I, ..q.-5.5.1. 0.21 Vg.-.g. ,.' 3.4. .N .Q v.-.',Q 31: :..g:::-,tm Q .ff 43, ,-.4 Q... .'.-,. ,Q,.,.,.g.,.g.g...g. . Q -.-...., . 1,0 -'." -PA" ?r QW'-0f'n' Q o 'Q Q'l'.QQ ' ' . Q ' '.'..'o QQ '.'.-ff.-. . -- .0 ..-- .nw --'-.'.w.'-... -' -.w -.'.----H -Q ' - g.- -. .- - w.-"'s'-A:-:e-:.-:-.- . . . . ... . '.-.-.-.-.f-:.'.-...-.'. -. - f.. -ff. . '- . -."' - .'. '- - '. - -.v . . - 4. .-.'.-.'.-.-. .'.-.'. .'--'. .'.-.'.'-5-.' .-.- .-.-. , - 1.3,-3.9-, ,If .,.,.,.3.5,.g. . .,-,.,.,. . . . ., 3,0 . .,a,x'. . .,o,',. . .',. 1. ep, .,.,.,.,.'. 5-. . .-, , ...,qi . ...N 5.2 a.t1.aQ.,...'. ..... .,, ..,.,. ..,Q, .'. . . .4 ,o,-..,.,-,.,.,., Q .'v.'.-.' 2,-?.'.' 'cf-.5 N ...,.'Q.. -'Q.... N .Q . . . . . . .-,. g-f.3.3.1.'Z... 3.2,,..Q'.,.g.g.g5.'.s....0,3,.,.9Q,73... gg?V,5Q.Q.Q,.,.ve5.3.g,..'Q,.,kQ,g..Q,.4.fQ'..Q,.i .Q.Q.Q,.,.1,.,.... ,:,:,., ,:.,.......,..L, ,... 6 5. g.,.,:,b ,.....,:,.ql:,:,:.. . .9 we -.-.-.-.g.,.- --'eh .,- -.o,Q,- Q . -.'.'.0.'.'.-.,.'.'.-.-.g.- 0 as -.-'-,Q'-pg-.'.'.'.v3,-,'.'.'.- .'.g.-,... .'-ng.-,Q -,Q,-:- ve. 4--'15,-'-,Q,5v,-.g-3. . .,,.'.-.,.'.-.-in-I --.- , v . .".3.g..,-,Q .g.,,-,A, -.--,-,-,Q '.. .'-3,-I A . . ,K .,.. .-.4 - 4 , . ..QQ. 'e,,- '.'. . , ." J..-. .-. .. ,... .'..,.. . M -.'.'-,-2.32,-.5.5,.902.,-...-.y.-'gag-.-2-:'.3.g.f:.g.,.4.3Qg.1.,.g.gE3.,. Ig. . .3.-.-33'-Q.,3.5,.g.3-2Q'.g.f.,.g.g.g.g!g.,- .g.g.p,g.gIg.'3-.-t-,::.,.g.,.- g.y,-.3.-1.g.-.3.g,344,.,5.g.f.,:,:,...,. Q.. .. ... 555:-:ii-.51-2+:-:-.?2-.1't-5:g...a!:-'-?Z-rgtfwxqzw.1i'Z"Ef:Z232'7'-.':-z-:iz-.S:!'.'1::1q1:t Z3 .L ffifz-g.,-'-2 -:-Zig-:-9: :-:+.-:f,2-':f:- '- ' f-'.,-'PQ' '-W 45-.g.' ' f. ,. .'.g-:.'.,g.- 0,5 ff.'.:.9'q.:-1-f '.'.'. 11-.n 'ewfo '-'Q-.'. .pf .',0.'.'.'.'.+,-,-g.: '-:.'.-tm 0 '-g.x,Q'-1.-.3,y.: ',-1.1.5.1-.51-:.g. ,Q.:.j.g.g.3-Q -2f.'.-.j.,' Q X F ' 'Q'S"'3:l'. Q- is f,' : , .Q,. :Qs .-' -Q' x-..3'. , :2-.f -.fefifi-Q:-51 23: s .'i:-'..- .4 .,fQ'QQi" +942 " y.,-.-.' 64:3 sf 5.. !'.' 4.5 JJQQZZ.-.. ,-v'QQ'f'4,, 3028" .. XJ' 0'-. ' .,S'. , ,.,...,-... 44, , s. hge.. . 'Q 3, .9.,.- A-.A . 46 . 49:12 -. Q5 15, gtg. .. ., .,. ... - . V2 . , . 3. ,, -. .e- 3-.L ' . 1'3"-E+.--. -'QI v' . '-'. '20, '.-'... -I Q .HW -O! ' '. 4" ' r . ' . . .wg-...'.-.-. . ...-. . .. -'Qxg,-9553255133'-Q-'f-.3232-2-:-2 '-as'-:-:-.-1.g:g-,::1-'- -:-S-!,.g'5:2gC: .5-r-:-' .:, 1513325g.9'-254.5-:-.g.g.g.5 . ' :-:-:-:-3.g2g.3Q -.-4.1.5-:':1z::-: . ' .g- A. ... 9.34, -, -, .5...,'.Q".g..f.' ,Qi Q-.1 ... ' .,-, Q,.,-, -,- Q ,',.-QQ.:-eh. ,..g.'.,,Q, -,..'.y.-, ng.:-1..QQ Q... ,-,'.'.'.j...j.g.:,- '- .-:..f-.4,.5.:!:-3-gi:-Sze-z:1.22-.gf-gg:-f -..g.g-:-.g.:f1-49:-,.:-:-ez.:-3.9 6:-4-f - 3- .5-'..'-1.-z-1-.A ' :-:-f- .g.g.g.,.g :-: .-1-vw-. -:.. '.-s-"HQ:-.51:.f-'.'.'.-.-'.e..:- .--wi-. , '.'-'-.'?.Q .ng-,-.-.v.'-:-Q' 'eq,'.o..-J .- ue: Q--. .'. ' .'.'. ,'f'.-:.- "N -v .'.-7"-z.. A:'a+Q 4.-.gf 'Z' .- iv-3-Iv :-fl. Q.: '-.-ago'-1-' WJ' if 1-'-:f ..g':-P. .3-z.-'.g.w 1- fig.-,Y-,r.-9 Q- ' ' Qafflv '.'n'.-,' ,1. , .-, ff' X 1 -!f,Q.'. ,Q'.g.-4,1 ,Qi .'.f'fj.,f9o o'.'1Q: E' '.' '- Q'-f ,'f'f'.'Q .' N..-, -.'.'.g.j.'. ' - -Q2-'31 ,- g B':g.,5:.'-3.-. 51.7T- 5.1. g.g.g.,Qg.g.'.3:.,g :.'.1.3.5.5.4'-gg!-v.-.51-155'-11.-.- e.-.-.- .g. 15- ju- ..'a,.g..g.f 'Z-Z-fo 1'Q"l.':-' ' :-. .Quuam-if - 0,-.uf-Jes..-...,.QQa Q-..-.f Q-..-' Q.'..-.--.-'o--.- -o- ..- Q . Q ,t.l0QQ '.' O Q.. 5.-' .3 1 Q 9.1,-.O 5 4 0, q 1 ' .,','Q Q 1 '.' 'Q' Q ala'-.. 3' f O . I-, .4 f , lf-.'. !f"':-.-,Q Q-:iv if .'o,-. I-r In-:-1 .'Q'-'IQZOJJ'.'1!-.-.'.7.g-:- -2- ' -.-aj-:Cf -.-1,1 -. ,- '-'.'i-.ewi -bf-W '.'.'.'.A: '-:-L+''Q'Q'.f-".'.:-ma' -:-1-2-.--.'-.' 'o'-'xA'Q.,-:-.-.fu-'-' -....e,.p- ... .1.. . .Q . ... .- in 0 , Quo Q..l -.' no CQ! -'QQ ol,-,-Avsog,-,.,' Q.- , H .gn 0 .,. .9 v 4- .vc ,v ,O yo. Q , ... I :'.-: Q '.. ..eQ ....Qu ,. s.- '4' " iff" 4. ' 'ff '-'Sl' ' -Q" ' . " 'Q ,Qc 4.,',s ",Q'.Q'. ' '... 19. ' . v . .. ....J .. .. QQQQJ' ... o,o, . "qv ,Q, xx . . Q '.".' ' v'Qra'. "n, 'Q' nf' ' ' Q.. , ... .. . .1 t 0 O I t 00 ' 0 GQ' ' QQ' Q Q'.Q' .Q '. QhQ.'. . "QQ.'. +'Q . ,-.. .. . . . '-4'3" . ' 'vi . """M." .an ,Q . o 5' v Ql Q ,.' .ff . . Q - . . . ' . .QQ-. 'Q' ' ' .' " Q If , "Q ,Q ' ,' ,.. G W .O fl' , 3, Q v , . .. -, ., . - sau, . -. ,. - .,, , -.3 -.., . 4, - .' 0 .Q..u ,Q . Q, .'. ' .- .. N, 'Q , , 0 . , ., , 9. ,. . J ., .. .,. . .,.-.V .Le .- .,,,.', ... 3.3 ' -,.'. .' , 9. . Q 9: , . .. , , , , . Q -'. -'-1Qv'.-Q'.r .o' "' 9 ". ... .'..' . , wp. 0 .go se ,c ' .,' .. . ',- ' .' 1. -,'., .3 , x ' Q- ""s4'1 0 h j. .' -' .'. Q ,. "-,.2" G, QQ. '. . , ,-f . A N -v.. '.g r .v - Q I+. -. ' . , Q.'-. ' . '.' .- Q 'o Q 1 Q' ' Q . Q - . 0 . Q A 1. -. .9 , . Q Q , Q .Q . .-Q 0 f"v . Q' ' Q a 0 1 . '9Q,a I ,:,1'.9 .5-:f..25g.-9 9,-.QA :.g .Q-.7-'.g.' Q'.'.g- g...f,'.-ZQQ.,-,.g.Q. '..1.g.g.,g.g.'.:C'.- ,.,. ...,... Gaz.. A 13.1, ,y .'. 1. . ..'.,.,f-,.g.j., , ... ...-.A,.,... ..j.--. f "' :.-9:1 -'-'oi 'L-1 A-W '-.' - S'-1-'-'-'3-5-'-1-2.' -.-.f If-1-'eil-.-7'.-:Tw -. 'Q " "'-22:23 .- 2'-:2:f:?"-' -Q 41:15-f1:AA.g-f:1'T! ,f 'fit-:GSS-3-1-1-t-:S- ' , -. N., .N--.'-., N. ' 'Am-f+e1'2sf-..-.gzagw'Q :1':3::Af-rs.:-:4':-3:,:g "i,-21-316--135232, , f - '-Q 'H '. "X '- '. -ep .N-,.g.-.fx ,-.t. 333, '.p4,.g.,-.94 .,:,Q,:.4.L.g.:.:..,..3.4,.,f,g. Q . "- ' - ' '. " 'Q ' -'.'f-.Qi v' ,-' - ,'.' Q Z'I'I'.' -,' S :. '-'.'.' 9'1-T41-.14 . '-. N. X 2 +. 1-:mn :fha-19:-.irb-:A-:Az-1 52.-.lgvmp 'x x R. - -. Q ' ' - x '-'-'-:e:fb.-Q-I.-5-fa-gf.....:-.-:..'g-:-:,f'aef-g- ,,-. . ,QW-. X '-. -. 'N x ". x ' -., 'X .Q '-'.10.':.ggQ:',.'.' QQ.-,:,.:..6u'-...'.1-,js-k Q . , , . . As ... .s , ..3.-....,.f..,.,, , .'. . U I -H ,B .x .A -1, .,,.4, 5 . v .- ,f ... -.'.v"-- x - -, -. . A. - e.-Q .. I 1i'Q-:-,f- 'B'-55,37-'3v."-.3-Q., x ' '-.h 'Q NX 'Q K' 'Q' -ff'-1-2-.-'-'Z-:-131-fiw f.Q25fi25'Q'.g2-Q."R.,Q"?-.r?2fgP.p , , 'n "-- '. "-. l' 'Mgf:.ji'Qj7f2jf:5L1.g?:J'I'TQ' ., X S, '- xy- N' X "-3:--.f:.g:-:-zrsfzq ' -' .QNQ g ,'-1.D,-'-7z5:3.,:5.f.f-., ' 1 Xu- xg -5- - ' "-.rfgzgi-.gf-T 4,1 'qi' - .gg.g::1.,,:-.,,.g:g33., ' .Wh x X -. 'xx .. If mg.: QQ' ...'.-. gg' 7-'-.- '.' .-.5-', . ,. ,',1:.gQ.,, -X '-. ' Z' - S.-3--.-a-"fn, 2-2 -.9-.:.?'w..-. X , N :-'. '- .4 Q -f. w.-: 11:-.9-2-'.-Q . -.1 5-1-5-vu . -. '-2 .-,-: -.5-.zfz-1-1.-f..g..,,, . f. A' .Q ' . i s ." '45-yf,:-':,.f.-yszwgz-' .-2:-:-rg.-.-. , ' -2 'az-. 'Qv,.r':-'-Zg2'i.1:- 'li-1'-I: '-'Q-'za-4'-35:11:15 2:2:'2:f5:A.,. ag.. 6 9. Q, .Q qw. . J.. ,. 4...-.2-:...5:..Q...s...L,Q. V . gqcthm, 9' Q .0 -:Q-L y,Qf:-1-wsu g.'.g.'.-.-3 .g-'.'. 'Sri-2-'-.1-:-2-. .-:ggi-1. . ' 1.-.-.gb-,. 545-'-' .yt G -. Yfrfflfgk-"'fr5a. . . . ":524.-!v'e.- N232-:avg-'LP 'J O ' Q, ....Az 5 , , 9-,K . ,.c.- 3, , . -, . -,.,. .,.,.,.,,.A A QA. 4.-. .-.Q -.-.-'-:- sv- s-- ' 2+ -'. 'W '-V' HM- -'Aa-1-'e -ff'-.-. -' ,CRW 13. .3'.,v". g.rQ. 951.5 4'..+-. vg. .dp f., ,'.f- 'f ,.- '- +Q.Q,.gq,.-I: .-Q2 awSf,-.-?33.:A.-:f5'?:.'i3.33:5:::-:.g"Qv.-, -'-:g., eb,:,.-ffftgqy-'g.Q-.g:Q:.-.-.1,-.-at - ., .. Q-. , 1 ., ., .,.,,.,,.. .. . .-..,...,-,... ..,Q,..,. .. t.,.,,, ,..,..:,.',,....,. .-", 'eZ"'Q"'f-':3E5'WRs5o':'1"?f 'f'Qf'2C-"v'W-225.922-'nffo' Ig.Aff.'.-'-S' 'igS".'T'?2g:g.gZ2.g9qf5::Buff: V 'Q . .9 ,vs . p . .-v.,.. . ,,-' . Q p ..--, . '. . 'v'-'. 0 If 'SQ 12 .'Q:o n"f' 'Q 'fri 1'-Q r"'Q -N 39 'f' Q'1'Q'Q'o'Q :HMSO-'E 075'-'u'o'Q'ff"' "1 80.9 A 9f.""v'.,':"5 ."'-'O Q .,,, ., ,, , . ... .. . . . ..... ..-. -...- .. .. - .A . S.. - W... -. ...sf-:'.4'.'3.'-'w!f...:--. ,- ..-. em.-.-Q-.'.-...--.'.-...e .-,-. 0..- . 4 . .-..g., ,-QA., .,..,.,,,-..,..,,.-.,,.,.,.,.,..,-.,.....,.,.,.,.Q,.,.,,..-..-...,,-.-,.,.,,,,,.,...,.,.,.,...,.,.,. ., , x-. .g.3.-255 , Q.'.,Q.-va.-. .g..,,.,Q .,..Q.,.,w.'. .g.-..,..,w,.,Q ,.'.3.g.'.y.p..g,-,Q,.,e-..,,.,. .3.g.g.,.,..,.,.-,Q,-,.3.4,-,.,, .,.,-.3 8 ,. . . . ,..,,,.,.,..,,,.,,.. ....Y .. ,... . , ... - 66. xii-55' 1? .50 - .,q.,.,,.Q5'..,- S, sy .,--.".3.u .,- . ...S :.'.-.,.y ' .-..:g:,.:'.-.ff , tg" - ., .- , 5.2:-.9-.-.Q '-4513.3 'SN . 3 ' mf ,. .,..g.-.,-.Q Q-.' .gy ,'.-...-.,.'-1. 43.1.5-:1:.,:gi-1gfg5.' ...Q-. .,:3:.1. , ggtg.-::,.g.'1',A,-ri. 4... .-15.3.31-1-1. 'ZZQLE'-Q.j:'1'o' Q. -. . .' ' . . ,. A .5-'. .- -.,.- -,v ug- , 7-5.-4 '. Q ' .-.-.1 . -.5-'.,.g.g.g.g g.. . ,.g.-... . Q. Q Q - .E Q. I. .-.,.- ,. . - - - :4-1 . .wg " gt-.' ' "e'?vXfg.g. 9-f::f'f'o1v3-.44:'.'.'Q'f0.'F.,y2'.-.Q-,J . .'.'JfQ7?. -'Z-,.j,Q9,-3.0. .T'I:.'Q2.g.:A..g.3f'.Qf,Q2Q:-,QI .'.-.'.,-,-2-.Iggy'.g.-wh:-:-.-.-. . . 4 . . , Q . . . . Q . . . .. .1 .A .'n'. e 4. .I ,.- . Q .. .-,.,, . 4. Q -4. ... :.'. . Q . . .-,... Q .,f, .,-,g -. , ,, . . .-,.,o,Q,.-. ,. . , ... . . . . . .-.'.-.-. . . . 5 . Q .-. .-. .,.,.,- ,Q 1 Q - Q Q Q . . . . . . P 643. gy? . -a Q,.'.,.5. .-tag.. . . ... ,Q:.,..g:, .:.4'... . ,,.,Q, ,Q .,- . ,n-.,A,f.'. . M., ,:,Q,. - . , Q. Q .Q,A, .'. .-5.9, .,Q..,-..,. .,.,-,:,-,-. ...Lt . . . . Q Q Q ' ' ' '-' 'Q ' 's 'n 1 'Q f' '. c -'Q 0.9 ,Z :Q ' 'Q vs -'Q' ' ', -Q4.'.'Q'1' NJ, 1 9 4 Q Q'..Q'Q 'o ... 33' 4-2-L-.-.-.4-fw - . ,. . .-.f.'.e-.'.'.-:':- .5-. .. , ., . ,., ,. ,.,,, -'Q,.-- Q .'.-.3 g.-.gn . . .. . . Q. ......... ... Q. . . .,.,-,...v...,.,., vX.Q..,.'Q , 'Q ' .- ...ix-'. ...'... ,QQ ..a .'.'.. A ,...-.n .'. .'..,.,. Q'...,, .0 ,an ,... .4 -1- .'.'-- '.'. S-.-.--'I'.'f-'.'.'.'.'.'.'.- '.'.-.1 Qq,'.g.g4xy.'v.gQQ,-Q . -, ,.51:5'a'7-.5-0.x "0-3.g.'.'.b'Q'. Q,v.:.fQ,v,-!'Z'.'.'Jef-So:-ef' v.'.gQ '.-.'QX-.-.','Qf.'.'s.u'-1-:'AQQQQ'.:.'.:.'.gf'.'.'.'.f.'.g.:-.'l-2'f'f'Q'-'-I-2-5.0.-.g.'.q.g.-,Q .g.:.g.3.v,-.'.'.9jn '-,O-t.-'-.5-fo Q.-: . -- ,... Q- -. . -.-.Q ":-.Q xr 'g-'--:- -":--2.-:.--.2-t.e 1. -.,.' 4- .3 , Q 9 4 ... se-. XS QQQ 0' . '. 'Q ' on H.. Q, o . ..v.', 'Q .-...Q , , ,uv Q Q,, s 4-1.2915 .,-giyfsggiqaggiq:-2:3-:gs12gz34g:5:g3g.g.-:5-z-:QQ.gg-1-:-:-:ggi-.gzmrfer-:-.-g.-15.1-:eg-:-rg...Q-1-:-:-:4:-:-:-.g.g.g.g:-:-4.5.2..3:.:.3:-.mm-:5.4-:-:.:.f:,..:-z.,-.g.,-,-.pdzqg-ey.. . A. --1 . , -- J-X Q'-'..-.' -.-.-.-. f .'Q v.-.-..-, -. -.wr . ' ..'.-.ms .'....,- ,.-.- an -:.:.?..g.f.'QQ...2-.' A'Q.q,, - .,-, ,Ag..'. .-. .'.-.--.'..-.':4'Q .J .- .-... .- Q-.--'.-. - Q-Q' 1 N. s....,.+.-.... -.'.'.-.m.a..... Q.-...-. ----............ Q ..-....Q.. .. ...... . A... ...., -- .... .... , ,. . .. Q. .. . . .3 Q,-2' Qhsfy Q, 1 . .64-.-.'.-.AQ-.' ,- Q - -,-,.'. . . . Q Q Q Q - -,-.-.-.'.'. Q.,-e, .'.'.'.'. -,- 1,4 -,, . Q . . . .-,-, Q,-,-, . ...A e.o.'.-.- Q . . Q'. em.-.'.-.Q n,Q Q Q . ,-,-.f,-,- ,- -,- Q,-.-9 . ,og Q ,-g. , , 9 . .-,-,Q :,Q .-. Pr-' -- - -.'. Af nw..-.-..'.-..--P. .'."- - --.-.' '.'. vv.'-.- - - -:.'. Q - Q- A- v - -.-.'. .'. .Q .-.1 ' '.'.-.-1 Q :.'.-'.'.-.-.0-.-'.' '.'- fs- -, ,-.-.-.-.'. 'Q'.'.'.-.- -Q A.- .'- - Q -'-. .-.'.- Q f '-'- ' - .'.- 9 +.-.- . .-Q .-.-.'-7 - Q-v W.:-,1 55.0. -, v, ,, f .fr --Q...,.,.,,Q .,.,.,.g-,Q,-53. Q'.,- Q 0 . '. .g.'.g. Q,A.'.'e.v - '.- v.,.,-,o Q .Q .....:.'. .,- - sg. ...-.-.-.' w. f,.:Q .-.-2'.g.' '.'Q'.'.-... -.-.' . . -.- .j.:.1Q-.-,Q '.' '.'-. Qu,-.4 -13 A,-3,0 A, .-.0 Q 3.-.Q .-.'. , , . 519' ,'-.,g.,3.p'-:g!-.,- -5... .,,.:,.,,.,.,:,.-.l,.f.-.,:g.g:.4.,Q.,.-...-.,.,.,.,.4g.g.,-3-... ..4.,.,.g.,:. .-...yi .g.:-.-.-.-:-,,.-,., .-.-2-,-.,,Q::.1,.,:,-,A.-.4571-.-.g.,:g...,., .,1,., -.,-....c-,., .,.,-.ima .,.f.,.-.3-.-t .,.4.-.-.-.-.-.-, . 495g.'.'Q-'E 1-'-.M-I-.4 -fi:53:22522551fi'gf73.-pk2:Qt-44'-f-:wg-5'2'1Sg1i1Z'.9:5Q"-5:1-'gt-f?'.'2:2f of-.g7'S'. 5?ff?'12-2232523iii:13713:7:5il1".'.'Zg!53g:Sf:2?''2'-37'533:.igif11.-.gt-zftizgtij-3.-'Q'.g.ygiig-:Sqft-'.i1.g3.g.g:5:E!2:g?::324:.-. ,3..5?.,w 'Qfg-4, .gQvt-55.5.0.5'-'-.-'.-.-.i--:-'-:- -'::c,'7'1:Q.gQ 4-.Qgq-:-.-.-.-.-.-.-.,.,-.-.S.-.-.-.-.' .g.:-'-:5-Q .43.-:.-1-:-:zz-.-g.-.Az-:-. -1--4 .1-gag.. .-.1-4.-. .-3,,3-.-+.-5.-r.f-:- .5-:A:-g:-:--'-::-- 4 . . . :a','k 'Q Q Q 0 Q Q Q Q Q Q . f -Q I .MQ 6' 4r5'a4"Q'.g-' '- ',0. . 4: .-.'f.'tf,'. . -1 -.- -Zvh 4 QV.,-.' -.'. - QI' - - - 0. Q Q.-.5 v ap. .'.'. Q, . Q,-,. . .' Q'.Q 5. Q,-.-.w . . .- '.'. . . . ......Q .'. . Q,-1. . . , ,. Q. . . . . Q .'. . me . ,Q 9, . ,. .,.,,.. ... . , ,. .-.g.g., , . A ,, Q3-5 :k3,g-jyigtqqggiyggrfigvfg-t-zIzziff-:Zeiv:-age-93-3.3.3.3.,g.-xiigbtfrf:-:ga-2.3.gfg1-:Q-3333:-:-5-1.g-:ge.eff-3:.5-r::-:!:-:-32Q:-:-:-z-:I415-2-9.51.-:3Q2.A:f2gz1g-igigt5-:::-3.g:g5g.vg.-tg.:-3.gd:-91-:?3.5q:-tg:-3-sg-1-1-gag.,-. , 3? ,4 '.,. -. .,. I., , , .'. . , . ,Q f Q . N .'.-.-W.-. .'.7- -3.3.7 .,-,-. , . -. . .'. .34 Q . Q .-.'. . q-.-.A'Q .'. . .'.-.-.-,e....'.,-Q.: Q.: .-.'.-, .'.-3.2 -.'. .'.-.-.'.-.'.-.-.'.'. Q'.', ,-1-,-2-. - ,Q . . -,- a. -,-.-.-, , . .-.-.-'-.-9,-5-1-1-2-5-'. . .-.-t- -:-5- '.'.'.-- Q'.'.'A'Q, , 2 ... g... -- ,-,Q.4YA,a1v,-.-.4g.'4 -fe. . '.-,-...Q Q'. ,'.'f,+. 9.-:-'.',- -,.-.-.'.-.'. -'Q -, 01. . . Q ff. . . Q,- - .vp '.'.g-'.'.-.'.'.-.'. a -. .QQ Q . - Q,'.- . .-we . .,-.- .-,- 9 . -.'. .'-,-.- v.'.'.'.- '.-.-.4.-.'.'.' Q . . . -,-.','. 0 Q '. .'.-,.g. .,... . Q -,-,- me -.- Q'.+.- - - -'Q A.-.-1.'.'.'.'.-.'.'.'. . - -, - , ...- . :Q v. pi,-,., , 0 -.4'hQ15. . .,- Q,-5 q. 1 Q . . .v Q .7 A a.-.'.-.'Q'.v. e.'.'.'.'Q4.'. . 4 of. 1 +.A Q A -. v.- -,Q Q v -9.9 '.' -' 'A'Q'. e'Q'.' v - -'.'.'.,Q - - . .'. :.'. 0,-.-. . .'. Q - -.-.-.'.'.'.-,- Q Q'.'.'.'.'- . - Q' Q .'. .- o Q . . .'. . . -'.'. . -.-,- -2- '. . A e . - e,'.-.- '. . . Q Q . . . - -,-ff. Q -. 3.330 W... ,ive 49 ...,. Q,., ,-.Q..g.,.,-.'. Q-3,-.-.-3.-. .yn-.-.-,.,-.'.-,Q,-,.,... Q .,.,-,','. 9-.5 9.54 .,.,.-. .-,.,'.,. .,a,.g.-'.,.,.,-.,Q,..e.3.+.- .'. :.'.-.-,-,. . -,.,-,Q-.-.v,-.Q,q:.,., -,-,-,.,.-,Q,.,.,.,- 3.-.-,. 9,.,.,-,.-,Q,-,-,-,-,Q,A,-,... . . 4...-.'-,-,-3.-4,-..,-,-, .-,Q,-, ,o,.,. ,o,-.,-. my ., , i K I -- 4. 4- -QQ,4p,-: .1,v.v,-:-. ,-Qsggsf-.'.-.'4.,.,-,v.'.'.'Q qw'-r.-.-1-:.,.g.gg.g.g.g.'.'.-.'. .-.Q-3-,-,v,-1.5. 0,',0,-T4 '-"9"-'.-'-3.-.g. -QQ, ,'.g,.g.3.g. . Q3-.-'.-5-:-2-f.g.u. '-5.-.5-gf.--'A :- Q,Q'?.-.-.'.-:.-.'.-.m .'.-,Q'.'.-.-.-,Q3 -.-.'.'--.'.-'.-.'.'.'-1-,-.-:-.f.'.-.-.Q '-2-:-:-3-2-1.'.'.'. ,-.'.'.--9,-.-f-.'.'.9,0,w -'. . '- 'W' s N.-.-.Q wa Q -.Q-.-.-.,q . Q - Q,-,-.-. 4-.'.-.'.'.s0 9-,ga-.'.-..4-.-.2-.-.'.-.-, .-.-.-.'.-.-.-.'.w .'. Q . Q,-.-. .-z-.-lf. .-.'.+ QA. .-,-'.'. . Q. -. 1. .'.--'. -.'.,.,.,.g.-.-.4 -3.,-,-.s'.-.-.w.-.-. -'.'.-,Q .-.-.-ee -.-.-:-'.-.'.'.-.'.-gf-'.u '.'f--.- -.-. .-.-, 5-.-. wr- - 1, 'Q . .'.-fr., . , , - f ,.,.,.,,.,?- 4,9 .hx-, N, Q,-,v, , QQ,-, ,... ....mg , , ,..,.,Q, ... .,-,-,. .-,.,,.,. .,.,.,.,.-. .,Q,Q,.,.9.,Q,-... -.rv .,., , . ...,:, .,.,. .-.-.Q,-,Q . .-,-. , 9,-.'.-.'. g. . . . 1,-,Q ,...,Q,-,-,-.-,Q .'.-.f,Q Q Q .-,-.-,. Q .-. . . .-.-,-.-.'.-.-. .- A.-3, ...,... . . -,-,-.A.-.-Q, .,. ., -.'.-.-. ., ,.,., . 0 .,-,-5 . . ., A h '.'.':.-. 9'-'-5 -nv. .C'.0.' 'lo - 'A - -'Q Q . - 0.0 gn Q Q -,-,-.-'-pp cf, ,Q . .'. Q - . . .'. Q Q 4 . Q Q - o,',- -. .'. -.-. .- .-.Oh - Q5 . .-.-.'.' .n'Q'.'.- a'.'.-.'.'.'.'-'- -'-'.'.n . .-.-.9 - . . . Q 9 .-,QM ,-3 .,.,-N. .'.-.'.'.'.'.'.-,-,-,o,-.A,o,-,- 5.3, . . .'.'.-.-e - '.-.-,. , ,-,-,. .'. . . -, . ' - 0:-.' -.'.'- '.'.-.-.-.-.Q -f'.w-.Q-.'.-.'.-.'.'. .'. Q.-.'.:-.-.-,-.-J .'.-. .-.-:-'--.-1'-:.'-g-'.'.'4,-.ww Q .,Q Q .- -.-. Q .-. . .. . . . . - e...-.-,. ., .-.'.-.'.:,g-,Q -10,'.'.'Q -,- - . ..6,-,Q'.'Q - - 0.0.-.wp -,'.'. 9. . .,-,v.- 0.-.'.'.-,.,.1.-.'.-.Q -1. .-9,-, . Q . g,e,o,.,.1.-.'. Q . .-.-.-.w.',o..,.9 .-.5-,.,.....,-, ,-...,... .5. .'.-.'.:.g.-.-.-.'.'.-.-.-.-,-,v,Q,-. .,.g. I . ,o,-. ,O Q,.,-,.,.,.,.,.'.,., .,.,. ,,., .,.,-,-,. ,,.,.,Q,-.g.,g.-,- ,-,.-,.,.,...,...-.-.gh-,', gg.. .-.'. QQ,-,-.',Q,f. -,-Q .'. .-, , .,. . . ..-Q . 5.65 ,. - .,-,Q , , . . .,.,.. , . . , ,-, , . . , .,., , . em., ... . , ,-,.,,.,, ,. , 9,5-.'. . . ., , ,, .,Q.Q,.,.,.-...Aa . , , , . . . . . . . Q bn. Q,-.Q .'.-,Q,-. . .-.-.-.'.-.-.-.-,-,. . .,f,'. . Qi.,-4 .'. . . . . . . . . .A , ,-, , . . . , . . 1, . . .A -.- . ,- -.-,. . . . . . . .. Q . , ,-.-. .- ., . -,Q .,f,'. . ,-.-.-,Q - . , Wea,-.-.-.f.'. 93 Q,4-7-.'.-.-.'.s0.'. Q Q . wg,Q,-4.a'Qf504-,Q-,Q,-,-....'. .'-4.'.-,-,-,- .3392-9 .,Q,A.v.'.'- gn'-'. . Q .,-.-.-.-.,v?.'.'-9,'.'.'.- greg. qv .f.-.'.'.'.-.'.-.'.-.-.-.-.-.-4 .,-,.- f. -,-.'.'. '. vp .-:.'.'.'.'.-.'.-.'-s . . '.-.-.'.-.-.'Q'.-.-.-.'.'.'-,v,'.'. - so .-.-,:.-.-.'.'.-.-.-.- 1 O - - Q - - -'. Q 'Q - Q f - - - Q .'.'.'- .- . .-.. 4.3.--Q., ,.'.,'.'.g.g.'-'Q.-.'.-.'.'f'.-pf -.9 :.'.-.'. Q ,Q,- -.- -,e.-.'.g.-.-.-.- -2, .'A'-.-.f. - '.-.'.'Q:- f.'.-.- +.'-,-.'-an - - -.'- - - '.-.-ag.-. .g. QA- .o - - 0- - 'f -.- -.-.-.-.- - 1 wa.-.-. - +.-.'. -e. . . . . . . . .. . ... , . ... . .1 .,, ,.,, , ... ... . ..-,. ... ,... , ., ,...,,, .,.,.,. ,.,.,., .. ... , ..,, ,,.....Q-Q ..,-,.,.,,.,,.,,,.v..,,,Q,-,v,,..... ....,-.,......'.,.,......,-,-,...,,Q..-.-.v.-...,-.MQ,...Q.,.,....,,. .R 9-'-14-.-.-.Q r.'.'.9'.'.'-4,q'. a.'!-eb'-.'9,'.-.0 v -Vv. . Q5 0 gf. .'.'.'.-.-1,1 '.'. - o,-.'. Q'.',n .'. -4,-'Qu .'Q'. .. . 0,-.- .-3-,-. . . .0,0,-.'. .-,Q . - 9-,'.,.,Q,-.-.-.f.-.v,-.- e 5-.-. .,.,. . -,Q,. .,.,9 ...v . . . . . .,...,.,Q, ,.,A, . ...,.,Q,.,.,-,-. . ., 1, ,o, . ......S . Q ,... , ,Q,A,. . . . .,-l., . , .5 , -,-,Q,Q, ., ,.,-,-,.-. 1, ,, . .v,,.,,.,.,.Q-,.,.,h.,.,:, ... .'.,.,.,..g.,Q . , .,-.'.sg.r-,:,v.'.'Q,', .,Q..,.,-,-,-, ,.,.,.a,.,.,..Q,.,.,. -,-.-,-. .1.,Q,o,Q,o,Q.A.g.13.', . -,v,-43. , .,-,-,- .-.-.-. . .3 ,,.,.,-,-,.,.....,g -,A,Q,-.g.,.,3.3 ', . .'.,,-,Q-.-.-, .-.-.A.s..-.-,'...,.......,-,.'.-,', .,.,..,- -.-.-.,..Q, ,o,A, ,Q . . . . . 5-A-, .-. , , ., . . . ., ,- . ... . -, .. . .:,q.-.'.7'.'.'f.-.-.v.'. 4. Qg., -,Q,-,-448'.h'.'.'.'.-'.'.Q.-.nu .,-,-.-.-.-4. .-,f,-,-,-- -Mg.-.-Sa'-3.9.-.-,'.',v.Q-.'.-,'.'.'.'-r-5 -.-:.'. Q .'.',v,e,-3A:.'.'.'.i,-.-.'.-.'-gf.-.-,Q1 -:At-: 3- '.-.-.-2-9:4-.'.G.-.Q .- 4.0. -14 .-.--9,-.-.'.-.-.-.-,-3-1-:Q ,-.'.-4.3.3-1-,-,Q'.'.'.-- -.-.- -.A'.-3. -. Q . 9,-. ,'9,...,-,-,A Qgay. . .'o..... .ae .5-.-... f,-.- 5.,-50, . . .-.s.-. .'. 9 Q -,... -,- .,v,-,-3, .3 Q . .,. Q.,Q . Q . .- ,. Q,a ,Q -,- vp,-. . gf, . . .f,0,-. . 4,-,-,..3 .-,-, . J. -, ,-,. 9-N . .g. .,-,-,Q Q, . . Q -.4 . ,'.v.'. . .,f,-,-,- .,-,-,- . . Q V.-.'. ., ,-,. -,-,Q,f,-:.'. p,-,-,gn 9 as . . 5. Q ......Hg-,-,v, .Q'.'Q-.4 .e.-.-.-.'. Q .'. -1b,',0.'. 4 - . f,-.'.'.-. af.-, :.'. . .-. .g. . ...,... .-:.'. e .,-,-,','.-,...-.,-,Q .'. 3-,Q . .'.-...,-,-.-.A,.,-,-,-. . . .-,f,-6,-.-.-.fw .,.,. ...ng ,.g .,A.-,-.,-,-,Q,-. .- -,o,-,.,-,.,-,-. ,... .-. . ...g -,-.f.,-,-,-, . .,.,-,-,-,Q ... Q Q A I .V-14. .'.:-,-,-,-,f.-.-.- Q,f -.Qngye-:.:-4-2-'.'.-.bm-Q .'.g.-.Q-g.,m+.g.5.:.-.-.-:-x-1.2.1.-. .1-9,-.-.-.'.v '.',-:-.-.'.'.',-,-.-5.-.-.9 Q,-.-'.'.-t-.-4.30.-. .-.'.-.'.f.'.'.'.'.-ft-:-1-f-.'.-. -.-Z-.-' . .-.f.-,-f.'.-3e4-.-.-.-.'.g-,Q,-L-2-:-is,-.Q'-.-.'.'.g-:-,Q.-:-:-.-.-.-,-.-.-.- -.-.A,-f. 4. . . Q Q,-,-.-,-,A. -.1 ,- . -. . .,-. g..'.'Q,:.'...,.,..Q,,-,-3.Af,-. Q 0.z...,-,4..,.,-3, , ,ga .-.-.9 . . qs . . . ,.,.,.,.4 1. . .-,-. .-.A.-.'.-,max . .,-,- Q. ...'.'.-.-,-,-.6 ., .-,f.'.,- Q,-4 .,f,-.-.-.wg ,Q,-.-,Q,Q,-.-.-.-.-.-,-.'.-. .A - ,f,-,. .3-,-.'. .p, gag.-.-. . . . .,- . . Q -,A. .-.-.'. -,-,-,Q, .-,A,-,-,Q,-,vo -. . . - - - - Q - Q - f 1 - -- ' . . Q . . . . .3.Q,- , .4 Q Q . Q .. . . Q . Q Q 0 Q,',-.- I '.-.,. o,-,Q . . . . . . Q,-,Q.-.-.-.-,-,. . . - V,-.-. . Q' '.'. - . . -,..-.- 6 c.-.A.', ,Q Q ,Q . -,-,-.- Q . . . . . -,Q-. -.- Q,-. ,-.- -. . . . -, .-,O - - - Q .-.-.- v,-.'. .'.'.-.'-,'.'.A.-.-.'.,- . f ',-.- - . - f 0 Q .'. .- . . . . . 95?.'!4:Q'Ym'Q! Q'.'0.'. .g.'!'-6 i.?.'.',o,n gf..-.'Q'.'.'o 9 Q .,.g,'g-. .'Q Q .'.'.-.'.-re. . Q-.-.-.-.-,.'.'.'.'Q .,v.-.-.'.-g-,Q Q'.'.'. . .- Q'-,Q-.'. .-.-,Q 55- vu- Q - .-.'.-.'.-.-.'.,-.QI-. 2 -1- Q . -,-, -.-.-:.'.-,-. '.-.',-,- .'.':-I.,-,-,.'. 4,145-.-.5-,Q,f.-.-.-.-. .'.-.'. Q -'.'.--'-'.0,v,-.-.-'-,-.-3.-.Q-.-.-. . , .- - -.-. 9-e.A.'.'.'.'.-A -:-'e.w,-.'.'.- - we 0.-.vb '.'- - -2- a-.-.'.s'-'.'A--'v.'-- '-.'.-.'-'.- a.'-'.'.'- -.-.- '.'- - .-.f.'.'.'.f.-'A:-.- 0. 'v.- -'Q . Q-.-.'.-'-.-.-.-.'. Q-.-Ah-,-.-.-.4 -: .-.-A'- . .-.-.n-.- -. Q Q Q f.w-.-.- -.-.-.-.-.-.w.'.'.'-:-'-'.-,- - '. . .- - . - - . . . . .'. .- . . .'. - . .'. .A f . '. -P- eqf... Q, ... .,..-.0.'. ,. .3 Q ... .'.7.'.9 Q .0 ... 9 .,-4, .53 . ... Q -,-,-4,-.-.'.g... 1 - .,.:-,.1.g.'g.g. Q-.-.-,- . , ... . . ...,-.- .3 QQ,-ge meh-,-.Q - ... Q .,Q, ng. .A. .,f,-,., Q-, gg..-,-.'.-,... ,.,- 55- ,- ...,... Q Q3 0. .g,Q,,:... -,.g.,.,g,.,.,.,f f,-,Q -.-.-9 ,'.3...,,-. . ,.,. ,.- ...-.:,:,:,-.-,-,...,...,QQ . ...,., .-.,-,-.,-K., .,-,:,-, ... 3.5.- -.Q,.-. .v,.'.,.p,.-3Q-.-yi.-G,-.-.9 .-.-. .- p,v.f.,.,1.,., Q ,'.,.,s,-. .f.o,-,Q,-.A.-.-. . .-.33 .,.Q,.,-,- ,.'.g.g. .'.g.g.,.,.,.Q .........,.-'5,3.,.,,,.,.'.g.,.g.g.,:,,,.,g.,.g.,-,.,,.-...-.59.,.,., .,:,.,.,.1,- ,34,-:.,.,.,.24,L.g-. Q-.,,.,.,.g,3.,,:,.,.,g.-.:,.::,:.pg. eg. ... ,.,-.:.- A A - . .'. . , . .- . ,. Q.. . -, . . . . .-. . Q ,- . . . - -.g...j-'.g- Q5-1 Q -1-I-.naw .gf.g2'a.gQ'-.Q.'.w Quill-L-9 -w,9,'.'. Q3-'-Q-7'1',9'.ag-g.'.g.:Q3- -:.'. 4.5.-L1 '.', ' '43-.vb -'Q'.h'.'.1'I'I' . Sc,'.'.- Q .-,-.-.'. u.yS'.'.'.-.- Q -.'.' -'-'Q '.-ff2'.-1"-'Z-T-P. 43-1031.3l0,:.5.gZr.g.f.:'bf-',.g:" ,'-.,'g4.1.g. .' V . ','.'g-,Q-4' .-.-.'.tg-.-.f.- '..'.f.-. , ,.... .... ,... . . . 4 , . WA--'"3-.-.-.-.-.-90'-,.'.Q,'-.'.'-.-,-.'-".-.-.'.-. - - -. -,UQ ',-,-, - . .-. o v.-.'. . .,f. . - . .,.,.,-,A -. . . Q, . . . ... .,.,. .. ,. . ' -' f.:-.-:-:-:--1-:-1-:riff ns.:-1 . .'...- .- ... , . - , ., , . , , , , , . , Q 0. , Q -Q.,-,-'Qt Q., sg. of a -,-,-. .v,'.,- o QZA3 -.4.'.,-3 0, .-.'. ,o, .1-,-.. . ,Q,-,f -, . ,-,- .- -,-, .v s ..v.-.-. Q ,.,O. gm. Q,-,... Q,.'.'.,Q ,... .,,- 99,-I-,-. .u,.j.,4'g'f'.'.-.'."'.-.- Q rs.: .'.f. - - f ,.,.,.'.,-.-6.0025-.g.-,35,'.,.9,Q,...,., ., 6. 6,v.:.5.g, ,.,.,,.Q,1,.,'.:,', vm... .,:,:.,.,.,,...,'.'...:,g...,.,.,.g.5.-.'.p,.,.g. . ..,..,Q. .,.'. ..Q..yf'.s..,3...fv'.'.....'.,-.-. . .p.3..,.,-.-.,.,-. ...-,-,:,S.,A Q4 -,Q, '-,v,:,-.-.-,- f.,-p ..y,y'.,.,3...0. g.-. .'.,.q'.,.s,:g .,:,-.-ff. . . .,Q . ' ' Q, .:,-.-.fe .,-..aye.mn-.-.Q-.33!'.w,g4P.-. . . .1 .Q ,gin . Q,-.Q-.9 pi-. . .3-.-.-,-.-.-...-.-,.,.,-,.,-, .-:-.-.'.f.-. ,--...'y-:-.-. -ge.-.- .y-M-.-Aoy2::.+-.'.-.-.-.-.-:-:Q,Q:. -:-.-.-.-.ep 4-...-. .w.-:-:- -:-:-.-.'.-.-.-.g.g.:. .'. .'. -,-,o 0, .ae .9 . .4 ...Q-,4 ,Q .,. -' , ,Q . qv. . ap ... . Q, ,-,-,-. .,. 6-, . . . ., Q .'. .s -,-,Q .Q . Jw. .-.. 2-:-as-.-:.'-:We-:-P.-2'-5'-"0Sw-ff?-'-:Sgt-.Q'-:-:A'.:?-:-is":-:-:Qu-f-:-9.-fZ'254gf:1'-1-'et-"-gc-:-I-' ' . .,., ,-.-,-5-...'... Q'.n5.g.5s2'A ,w'Q'--.'.'Q. .-.w,Q,.'.,.,-,Q,.- :.'.-me .,- Q.,-, , ,I ,.,. .Q ,. . wg, . . 4-1- '.' Q r . ,,.q ,f .,,.,Q .Q.1,..Q .. 1 ,.,....,.... ...,.... Q.. Q -fr-3, :-:-.-,.-wgtsffg.-:-695-2.194.-ZQQ.-2-23-'Z-:Af-1-,,.-,-:-.-,A,-.-.-.-.-.-313.-f-.'.'-f.g.n'.'4.,A:-:':-- 1--.ye . . ..., 1 .QQ 'Qi ' '. n .-.-.'. '.,,. . f .-.'.'.'.-.-.A 'wen ,m'.'.x,-, .age uh . .,-. .- .- -. . .',,vQ,-,v .'.'.,. Q Q , Q '.. ..' .', - Q' I 4' 0 0 . .... 4. . .. -. . . .,q-.,...1.,.,.+.g.-.,,.1,... .'...'.-,-,-.- . . . 1.6-.-. . - Q .'.'.'n'. .'.'.'Q5. A:-:Q .'.'-- -.-.-.-. .-.-.-.,-.-...'.,-.:-:-:-.-, 4-. --N .,-:-'-4,-:-.-...-.-. '-Q. -4-. .' ., ,-,- . .-... .'. Q .. ,... .. .,. ... .,.,.,., Q . . .. ... .. , . . ,, . ... , .A-,... . . . .,- Q..-,,,.,.'.'.. . Q . Q-.-1 -.-.-.'.-,-...-,. . af.,-.-.',-...Q -,.. . . . Q,-.' -.- '. Q '-,- '. Q -qv . -,--Q,-.-.-.f -.-.- w,-.- Q. .g. -, ,- 1.-.-.-.'-.-,Q-. .-.-.-,- -.'.-.,- , , , , . ,, .,- QS 0.1 0, - Q .9,- vw. .0 ' Q 'M 0. . . , .. o,- Q.. Q. . 559,-G,-,Q ... .'. .9 .. - . .'., ... .. .,:,3,g.,:. .....,.eg,,.:QgQ:,Q'.,.,5,5,,.,5...,.,m...,5.g5., ,.x,.,.3:.,.,5.g,......f.,-1.3. ,g., ,.,5.A f,-'.,-,-,Q,-,..4.f.,.,--.5,-,gl.,.3,q'.:.,...,.,-cg.-,-f.,.y,-.-..g,..,.4.,.,A,-,.j.,-,-,Q,-,Q, ,. ,Q-,. -,..3.g...,...g.,..,., -,- ,-...,... -, -, ,wg -A - - .4 .. .' - -4-. --. H Q - 0 Q .... . . . - . . . . - . . Q- Q . . . . .. . L.-.-.-e .'-'Q'e.-.-.'.' Q .'.w.-.- Q'.'.'.'.'.'.4 -.'.v.'6.'-'-5 4'-.s-.'.-.'.' '.' -'-. .-'Ag-,-.Q '. '.'. '- -,-.-1-?'.'.'--'Q v,-.'.'.'.'.'- Q'-we .'-:-'-:-.-.-.'.-.'.'.'.'---'.'.'.'.-.'a.'-'-:-'v -.-.-.-.-,-.'.'.-.-'- 'D 'Q . .' -2-' . .Q Q Q, vq.-A:-,Q -.mu .'. 0 9 Qv,'.' ' ,.'. 4 - Q -,-,- Q ep,'.'.,. . Q -:-.'.'.Q,'.'3.'.'.'.'.' -,J -,-.'. -.-.vp -.-.g.-.v,-..g.:Q:q.g.l:9-gg.f.z,g,Q,Q,:.:.:.:.-63-5.i.:,:.3:,:-.fiw -,Q,.,..Q,.'.:g 4.3 5.1 :,7,:.:3Lf.5 1.3-'..535:532,545.3.3.:,:.g.,-,v,-,:4.'Q'.'.'.-35.41:,:,Q,5.:.g,f.g.g-5.1.3.3.I - 0 -.'-,-?- -e.-,Q,-. 1.5: '-.-'- ' ' S-Z'3'SffJ'I'2?o '02-2.2-iq-'32-'.-32+F7'I'Z+2'Q-?-,- -,Q,-.-.4532-f'J'7g' K ' "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "'-"'- ' ' ' Q., ..,...Q.,. ., ...-.-.-.,.,-.,. ,-.,. ,.,.,, , ., . ,. ., ,,.,., .,.,- . se,- .5-.-,.!7 M .,-,Q 13.3. .9 -QS,-9+ -,Q '. - e so .'. .gc .,A,. q . ,.,-,.9,-2-. :gf . -f. .GV , . -2.4.-.-,-?,:,:,.3. .jq,.,.gt.., , ..3.1.:.g 5.-4.9, ...'... L,.,.,.,3 ,g.....1,-,5.,:, . ., 3, ., , .., .Q.. AQ, vt - -:'.'.'-' .f.'Q'o'0 .-.Q-:da-'Q '.'fe'.'.'.'.A:-.'.'.-.-.--" Q'-t-.-.'-Iv.-,-1-ff.-. 4 -'.'.'..?- --.-in'-L-.-.Aff-'.'-gh -'-.-7-.-' f-.'.'.'-- 3-ff. -' 1. ....'. feb'-g. ..'.g.,.,.,., a,.,. . Q ,-,Q,. .-.-.'. A 2-:-.-. ... ' - A - -.,. ,. . 4 4.....,,,w,o, .'. ... .. ,. .hw 7.-... .,..,,.9.,.,, ...'... ,I N. Ln., .A ,., ...x, .I ,. ...,.'.5,-.-,4,:,,.-,.,1,.,..,.t.,...,L.-4,,..,.,., ......I . 'Q -2' AQ' 0459. - '.'.'.'.'g'Q V0 N',' ' 'f' 'fl -'.-.'.' ' '-'Q' A '-'I '3'Q'Q'.'.' ' 6: U l,-f.'- f,'Q'.',' 'P -1.5, ' fave.-v f ,. .. . .... . na." Q7'Q'.'.- . -.-.w,v.- ff. .-.' Q.-.-1 '-1-,-1-:-:-P -.-.-.-.'.'.'. . . . .:,...... ,.'. .-,- -.....Q'.--,.f ,QQ.:,:,.c'::':..,,,.. Q,......---.. ,,.,:,-.,.,.3.,., , .o.,. . ..,,. ,. ' ' ..:.3.g.g.1.g.,. .5-t-.-.-.f 0 '.'.-.'.,... .A g.7..-.-. . -3.3 .g.g..-.-.g.g.-.-.-.-.-.-Z.,-.gf-gel-2-Q.-'-,-.-,-2,3 -.5-5-. -.-.'.-.+.-' .-.ef -:AL-:-:-.-.-4-2-.-'-.Q uf-we 1.35.-...-.-. 9.1 .nn..' Law Q0 -f.,. ..--,' -Q-QQ" Q' 0 .. -Q 0-Q'..o:1Q.-0w.ou Qs.0'Q'.'.'.'.'. .AQ.QQ..- .:fQO..'. gf. .. --....,.,Q, .-,f ,.,. .- .-.,.'.. . .. , , .. ., ...... ..5.,.. . ,. ,... ... , ...,.,.,.4.'.,....., .... . .,.... , N, ,. . Q .. 'WJ'!,4':':yf-:'IfZ7Cf.'L"g-'iii''2v'o'1j1-DJ?" ,QI-"l'Z'Z7ALlff'?l'2'-fl"fvffT'.'Q.'.'I'f'I'f1.'Q-2-Sify.'1'1jZ'1'.'E-"Q'7"Y'.:I-,".'.'.'.-,'-1' ' .. .,.. ..,.. ,. .. , ... .. ,.., ,... ... .. .,,, A, .,,v,,,..,-., ,... 4...,f,.,-,. ..., .. r......., A. .-.-....'.--.'....-.., :... .apo-. . .....".. -- . . Q,-Q ..-.-.'.'.'4.' Q .,,. ,..,,t.. ,... U ,ug- . 1-1-'-7-L-5? ...',.,. 1.-.Q .Q-.- ...A. -, e Q . . .'.' Q . nf -.


Suggestions in the Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) collection:

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 58

1955, pg 58

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 96

1955, pg 96

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 81

1955, pg 81

Alpine High School - Ocotillo Yearbook (Alpine, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 92

1955, pg 92

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.