Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH)

 - Class of 1959

Page 1 of 160

 

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 160 of the 1959 volume:

f . 1 V ,. 422 U, ,cyfwff I ff' i , , 9, ' ' 0 f f, , , if Jffwl l"'ffilfff1fA4Lff. L iQW4Wwfeffzc,1W5 ff J ,Mx AMW! . X 1,211-f.4fi,,flg tl A cf ' f ,- , do -MJ fwggy ,E 2,4 ,I I 1, A 0 K0 wfffffwwffv Mw 4z, Jzfmfcf ,f.Mf:1,ggz7Ag.14L 56 i ff A4fc,g1b,f4,,iJ, H4 0 gfmfpyod H ,411 47-ZLCJ-4-4.1 V' 6ZQ74.0,af,Ky fi 4 ff 191' , AL! A Moot ,- info' 5 V' A , U 0' - IL' ff ,Auf af Q W f fl J .f ,125 J dfljyifj' XLLV , Q: ff iff' I 6, 1' ' 1 1 ,4 Xzjm fl . ' 6 I AU V . 4 f mf ,, ,lb ,SJWIX W B W of ,af - OR ' , X .5 ' JDS! '47, iw' 35+ N U' NN 6 ,, qw' W My Wm W X233 At' W M W f-N QWMW-ff -IQAVA-A 5 ll Au-1. 1 95 9 Chronicle Staff 111.1-.111111X 1.111111 111111111111 .I11111-1 51111111 1 lxtll -M f11.111:1g111 '11l1I1191l1XN .XH111'1,11 1fl'1111 131111 1111111111111 3111114111-1' A1111-11 N1111111 ,Xfx11111q11.- .11'l'1j 1C1'111l11'11 11111If1:111:115 151115 VY111I:11'1'- X11 1421111111 N111.1 1111111-11111111 111W S1'1'111111 C'11:111111:111 N1:11u1:1J111111w?1 S1'111111f 1.1111 1f111'11S1111w .1111-11:11'1' A111111 3111111 T1 :my 1I1'111'y J111.1111's Jack XY11ll'1' 1X1Z11'j'.11l'f1llI1I'1141 Jurly 811111-1' S111-1111111111-115 C'z11'11I 312l1l11:'1I'U K:1y.1Xl11-11 b.111c11':1 11111111:111 1 1011115 1iz11111111111111' 111111111-X 1.411'L'112lf1l111XX.1X 1151':1:1 VXX1-111111 411'14 T4'1'I'j 1':1Nc11'.1'Q1 llgi-1l1ffl1'1lI1N 11211111111 3I:11'1'11111 1xIJ1N1r 1711115 1..1I1I111111 .1:1I11-. 5I.111'11Ig1 .X1'11'11111I1111111- 1111111111111 111 1111 N11111111x 51111111111--1 1!1111f- XX'.1:111-' 111'1111l 1' Bliilj K11'.X11s1111 fi11'11:111111 15111 111'1f1'114 111 1 11'1'- 11111.11 1111111 11111111 .If11."111 '1'1111111l.11111 1-311111 11 11-':11111.1X',11111x1 N1 11: 1f1X, 1" 11- 11 ,X11 .1 ,11111-1 11,::1111:. N111 .1111111i1:.:.-lx ,, ', -1 .11 ,1 ,,,, 41 f1111'. Con tents INTRODUCTION DEDICATION SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE SENIOR ACTIVITIES ADVERTISEMENTS I 3 I3 0? .JJ 53 63 71 83 93 01 01' II 31 37 '15 Lf Q 1 Q1 52 62 70 82 92 100 108 110 130 1362 13" ' If Tho glory of action." U-U g i Q N L--1-1: "Thai splflncioi' of bfAIil,lTf',H l 'l'liv lmlifs nil' Qiwiwilig lli'- "lrn'x' it 'iciimi' .., 4 ., llii- splviiflui' 'lf be-4111151 lffzi' Wwin-1'cl'ix if :ilixwirly :i clivziiii Xml i1rl1iHl'1'4i'.X' uiily fl Yisifm I ,lit iwclziy, wi-ll liwd. iirilws vwiy yi-stvril.ig. ii cliwzini lil' hilIWfJlIl4'S4. Avid l'Yl'I'X loiiizliimx' ii YlSlUllUf1NlIJQ'. Sziiisliiit Ale Ihr- rlziys ziiirl mziiilhs ul' rim' M'lll0l' your hzixv swiftly flowii by wel shrill :ilwziyf lmil: buck mi thi-m :is cliiys of lizippiiif-ss. Thi- Tliuiiic' of thu 1959 Cliimiiiclo is ii 1 llklifiill of lllll fliu lx Qfiriim N VV' x .., i. if K, 135. livn W' umilfl liko Yo ivczill 0111' last yr-iii' :ii Alliaiicv High School. muy 1liii pziqos of this book bring to 11111 mciiiuiii thi INIHY l 1 ill spviit lirfru. is 2 4 N zzppy mcm Q 'R "Thu bliss nf :i'im'Ili." W 'll DEDICATED - TO A DREAMED OF PINNACLE THAT WE HAVE REACHED-AND TO THOSE WHO PUT US THERE 10 1 SDUCI 11 f1cd1c1t1r1n to thm 1938 01110 H 1 p1c11l ILCO 11111011 bx 1 x11x IJI0lld st11d1111 hodx J T1 so vifght pugss 21111 1 5 'z - ' 2 ' - .7 ' ig! Qchool 1-'oc1thz11l Clmmpions, 1111- A11iz111c11 Ax'iz1to1-s. They 11111 given 1:1 19 ALLIA CE s'U von of 'STX 5 i 1 P P 7 S Varsity l.4-ite-rnn-n 31-1 I.imiv1. Clvulqv .19 Zinag. Wulix-1' 351 I":un14-. Alb:-II gmliurx S32 Muys. Isaiah Mgr. ivimsf. 'Fimv 22 f?l'i1lC'l', lixmw 1,1 ,M'ls1n1,Vk::l1w1' Rigs,N-lmllf-1pXK:1lt1-1' -H Nhmn, I,El!If Xllvll lim QT liplm-13 Lynn 'lil 'I'1'i1-H, P21111 ,Xr1-i- xwn, 'hm 35' Ilwc-tm. Ilzm- Juninrs 3-1 Wmxllf Lwf Il:1r1fi'l-3. 'Iwm BH fjllllllixll, Ih'IH1iS S26 Afirmmimlg, .Iuhn Supllmnurn IZ:1ll1.1l1l. Huh fll Sllllllvl. l..xIl'5 -12 Igfilflllllvl-KIH1 Ilf1Xifi5I!11-,lifjl Ilmxxra. IZUI- 13 Slllrx, 'Ibm 35 I"l11'c'wlr1xxy I-Qrixx:11'1i KIM: I,l'Hlh1lIf,.IiII1 iblvixywxx, Ilill Ill 'I'.m'lm1-1, 'I11'l 1-5 L21 Ilf-:will-5,'l'1m1 Plxlzllvily 1111+ vim' I-.1 :r.l,4'l1 .I-115 ZS Yvrxzalmlf-N, '24-nv '13 Kvllllwix, Yiwbwlt 'IT-whmzmh .Mlm UIIIO SCHULASTIC AVIATUBS 58 ling ,Ulf-n Inmurzfiale llc-ntmrm in Ohio II-r'1runly 'Il-:mm yv1lItl'I' Zingg X11 Ohio l,2L1:zrlcrh11c'k uunly Quurlvrhzevk :st X':aluz1hIv I'lz1y1-r un X111 , - 'uunty 'I'0:lI'11 XII XI1ll'I'i1'1lH ith 'I'4-'lm f its ffe, X I5 7 , 0 sg. 6 s? 4 x' .P I A A25 if 'Q 41? 1 Y 9 -, Q . , 'af V ,Q 4 w N THE 1953 Bill l'uldsnnw All-County Tvzxm Hnnuruhlm- Mention in 1 lh in .X1l':XlHl'!'it'ilf'l Honmznhlv M1-ntirm I-Id I-'u rc-:slow Ccnlvr Tum H1-:ullvy Dzxvk Ernie- Prinvv Hawk Low- Yvnnlf lizwli .lnhn .-hlmnnins 'I':u'kIl' AI Palum- flunrrl Larry Shinn limi Jim llznidsnn TIIVHI1' Huh Ka-nm-sly 'l':u'M-- Tum Britlun Hunrfl Paul Tris-ff limi LETTER N I J 'S' Ge-nv Yvnnlrlc-s Tom Baddvlry T1-rrjf Tnschwe-r All-f'uunty 'Il-:em B1-st IJQ-fcnsivc Lirfemfxn Honorable Mention in Stark Vuunty Ilnnnrzshlv M1-niion in -fihiu 'n Nmrk 'x Uumy Ilnnomhlv Ms-ntion in -Iihiu Dennis Quinlan Guard Ron Anderson I-Ind Je-rry I-lrmlirh Bzlvk Ln rry Sliutlf-r I-Ind David Prnctn r fcntl-r Tum Slnw lizwk George Linde-r land Lynn Oyshfr Half Huh Bu rnu rd Buck Isaiah H1131 Tzu-klv xvlllil'l' Nvlsun Bark 7 .K , +V Q ' 4,- , ,-,. -. , 4 V Q , Q : " Q Huh Brown Iiunuruhlm- Mention in Ohio All-Urunty 'IR-:nm E5 , S "A Look of Joy" shoulrl bs tht- titlc of this picturt- of Mvl tzik--it just minutcw ziftci' thc- mid of tho I-least I.ivt-Vpool gzimv. Ht km-w thvti thxit tht' Avizttors wow the host te-atm in Ohio. With thi- completion of this wtisoli. M01 he-czti'nv tha- numhvi' ont- winning couch :tt Allizmcm- High School. HB record of 86 wins, 41 lossvs. and fl tics is th" bvst l't'COId compiln-ci by an Alliancb High School Couch. IJlll'lllQ IlIvl's yn-airs its couch :it Alli- :uicu High, which now llllflllllll' thirtvt-ii. hci hats iievvi' 0llC'l' fztilvrl to show tht' hiuh school html tht' community at foot- ball team of which thcy could not bv proud. The Coach Who Planned And The Part of the succi-ss of the football Twin uns dur' to the' aitcntion paid lo minuto de- tails. Mm-l is picturvd going over thc- dz1y's routine' with the coaching slaff. Mc-l Knowlton emphatical- lv strosgvs 11 point to All- Ohio qua1'tcrback. XVn1tci' Zingg. in the heart ot the Bd1'bi'l't0D game. Team That Done It F' X. OMIM-'!,f,, STAFF in Af -ilk.. 5 TAF F SWF 'va QQ - ? LYS Laffy f 1 4 ' . Swv Bl ff f ' QW -... if i '- mi, N l L lfiflfu, 'Y- 4 1 - I ' Jiri' Y 5 qv .g,,z.4.L,, , 1 Q .1 . Back mw: Julius Tung:-Q. Dirk Palzutta, Richard Huffman. Barry Yoga-Ii. Ray Asher. Knee-ling: Chest:-r Riffle-, Dirk Gimdwin, flwstz-r f2lSilKl'lllllll'. Ray N'isv, Dun- Bn-hrrndt. ll , , 1 2 A J Asa Lf 1:33 'iq' g-ws' xv' wg. ff 'riff . '?-- :Mg EJQF A Q' gl ' 59,-gf Ml 'Sf' if mx , I ff' .gif ' A 581, , 5F-ss 1 5 X ,-0. Tmsqf i'v-'Z' o F ,V " O ,gwg W 1 ' n L.. BAA -fini-. Nl bl 3 Ui ,f .. g as mi-.LH I I W, 'qw ,, , ,. , Mr. Home-r F, Rivhmond Pri ncipul 'An dys- an 17 H r, llsr-ur A. Amir:-uni Assistunl Prim-ipnl ,. .,........ -lvlulc-llv 5if'26'llfll1llI'!' Svvlu-tary 1:1 Mr, H11-lmwml Janne-t Sllftlbll Fvllunl NL'4'I'l'l1lFj. rs. th-rtrumlv Pfnui- Iwzm lfNX'nm1-n NI r. Julius 'l'nmfQ-N 1712111 :rf Hx-I1 LANGUAGE ARTS NI ll'g'll9llt8 Hnllmmn, xx ho tc xchos I mlllsl in jouxn 1l1sm 1 thx h ad of thi .m 41 :bc Alts Dnpaltmont Thm Lmgudgn AltN Dcpntmmnt c0ns15t1nqofEn9,fl15h Funch Spannh .mu L. tm gnu the studn nts 01 A111 nncm High School 1 bettm undelstlndmt, of thy and thc cultulc of lhc pvoplc Russ I'l'll'll'll!tt0 nnlsh llnhhx I Nl ,, Ruth Shi :anne-ll 1 u :hx 0 rx 1 llnroihlll Wlllen ln m ll 1 1 xhx Nmu n F rul 1dL,LIlll Npmwh l ngllsh 0 X K nu 16 tl go.. A d ' ' 2 . 'S X 1" ' L' f! Zi? l I ' A' l ' D x 1 1 x v - . R - I ' '- -1 f- ' 7 .l' i ',x, B. , . f' 'Z , 'y K Z y . -sl. ' .Y - fundumontzils of English and a knowledge of :mother languagc, its fundamentals, 3. s. , E SIX ' K xg, -A Jri 'nf' ' . I.: lin ll I A' Pho! g z yhy 3 A ' - - A 1.:tin It ll -I , i pi ll hbj A' king: Thfl wutstanriing SL-nim' English stu- flwnrs are plzicf,-cl in thc Honors Englisn class muqin by Miss Walker. The class vuorl-: consists of dwulopinfg the students' individuality in their thinking and writ- ing. wa... MN? f Lyn Rloncric-I linger liuund I-llizubo-th Ake-nlwad Speech Mildred Nhilkvr English English English English Debun- lluhhy-Sports Hubby- Dramutivs HubbyfReading llobby-Music IV" Q QQ-Fk .. 4-'R' 1-15 ,Z , i '-Rail ,Q , L Norman Mm-l.vml Bc-the-I llf-ss Rf-bi-ka Nagy llvlvn Hemi:-rshut English - English Englifh English Hubby-Truim-ling: Hobby-Gardening Hubby Ruziding Hobby-Baking Curns-Iia N hitaker-English, Frenvli. lluhlJy-Ski-ivliing:, 17 Science Department Gurdon Rinehart Physics .-Xlgebm II Ilohhy- Pliutnggrzipiiy gi Martha ll. Ayn-rs Biology lluhhy lilziyimg Iln- organ Ray lie-iglm rt Bifllwsrb' The Senior Science cluss. taught by Doi Hubby Sports scientific world. Alliance High School offers zi complete four-year program in science including Physiology, Gen- eral Science Senior Science. Biology, Chemistry, and Physics. The Science Department gives our students an exlensire background in these various aieus in hope that many of our students will accept the challenge that science has to offer. Homer Inn-kett. Jr. Senior Mzillieniulii-S General S1'iem'e llolihy Collevliiig records Jam- liovya-r Chemist ry lfranlk 'I'. Ilnris. ,, lalolwvi ilulxlry l':ilmiI1p1 XS llnnulll I.. Ilona-llsleiii l'h5 sinlnty Senior ich nw- llfihlny l'liuIogr:i1ili5 K 3 I JS Howenstein, contribufes to the studenfr knowledge that is needed in :in ever increzisinc Soclal Studles N vslf-X N N .atsun Problems uf In mm r Uhbx sw l.1nn-I C ulp n I Sims H1511-rx mernmcnt uhbx I- IYYII x Hale-n F W right 111 ri will s Hlstw Ilnhhx Hunks Nl xrx I-dlth Nunn hmm XX urld lllsu rx The Socl 11 Sfudus D paltmlnt struts to lmplant Wlthln Thr studmnt x bfttu llYldflS1llldlI1,.I of th umld x ploblr ms and thomugh lfnoxxleclh of oux Own dqmocx mc QOXQIHYHKIIT .md xtx fUIlCtl0XlN Th hop U mflkm stumnts of lodax thg mtrllmen! lcsponslble Pltlzens of tOmOl1OXK re ml Nturl 4 w I llH'lH1'TlliQ in mhx I' lShll'11., Ioan Wllller mud Sinus IIISUPIW Hohhx Qnntuts A 4 n Nllllo r XX urld Hxsturx IX Blulngx fm mx P as Im lose-ph X lvl.1skn Ir lmtui St xtei Hlxtnrx lumlslrx 1 mx r1hxm Imu I' rm-st I lI'lNl'lldlf r lmled NI ms IXISIOIW :mln nmhx Hun 1 lDnnxl1lW lhnkln Pmcholfm x n Huhbx Trixcl 4-P fn 'GBM if I I . 1 K - ' Qwy Ii j--Tre '-1 I' in-1 Ai A. " W' rg - - Ii Q- 'Q 'ln' L'n' 1 fa 1-5 ry 1 ,V 1' s - - -r - M. I 'I . Q" ? ,"Q".' ' ' :J ' 2 ' " v , '-, . , I. , . A . , ,,,, . . L .2 ' - - A , . ' -. ' r f x- 'I - ' 'A x' -' A -1' -' " - A -' ' ., I r- 5 IC1-unnhmiv 114-mlr:upI15' III ' 1 L"- 1 g ' Q h -fur ,, j"b"w rf A my II. A ' L f-- - , II I 5 'C-1' LZ .-,, H.mgf,xh1 1 A Q -,ln Qzri gy A H I g- th: 51:2 glishm 1 V Commercial Department Nrg Er 5- liugc-nia Muses Thelma lluseroft Nlurgrars-t llull Kavm-y I-Iclfgar L. Rubinson Office Przic-Iic'c Slmrtliund Shorthand Dlstributivc I-Irluczition Ilubby-Growing llnbby- Vrussworcl Typing Hubby Gun Cullevliun Iluusc- Plants Vulzlvs Ilubby- Raising Afric-un Viulvts Thi- Commvrcieil Dc-pzlrimcnt is plzxnnod to hvlp its students lowzird ai pluicficul undcrsizmding of com- m1'I'C'121l practices and techniquvs in Opvrziiion of business msnchinvs. Miriam Hall Typing.: Oriental ion Hobby- Bowling Shirlvy Stilrs Umninli-rm'i:1I Aritlinn-tic' Typing: llobby Fuuking lilizalu-tli Grou- Cummeri-iznl l-Inglish Cfwnirne-rr-i':l Aritlinwviiv Hubby Trzixul H1-If-n Smiih tlrivnlziiinn Typing llulrby Playing llit' l'l:1 Arthur A. Slalom- limyklwm-plxx: Illllrlmy Xlziivlllng l1'll'XlNl1ll Bill lhulvliff ki' Llvmm.-rvlail Lam F U .... ,..:,.. ,,...mMi-,,...,, Hnlaby 'Spurs ,. The Practical Arts Nillma Hampton Ilnniii l-jf-nnnniivs , Ilnliliy--H1-:irlinu Elma Armstrong Ilumv lit-onriniivs Ilubby 'R0iIfllIU.1 I-Ist:-r L. Rf-dnmnd "C'ongrntulzitions, Mzirlonvf' :fren-ts Mrs. Hampton tn linglish ff Rlzill-iiv Hoover. thrr bost chi-rry pit- baker in Allieincc Hfmlf' l'3f'f1n0mif'S High School. Looking on are Anita Butchelli and Jenn Hubby 'Honwmfmng King, the runner-ups in the contust. LIL The Przicticzil Arts Dcpartmvnt helps tho students to obtain the knoxvludgc, skills, habits, and attitudes nvct-sszii'y for finding ai plzici- :is si mvmbor of society. Edgar li. Kidws-ll F. Il. Sain? Chester Casagrandv Aclvzinm-rl XVood Shop Mzxrliinc Shop Metals Hubby- Parks :ind Rcrrc-ation Hobby'-llomc Workshop 'NJ ..-a Vernon I.. Moyer Richard Goodwin Wvayne W'isler Mt-rlizinivzil Druxxinp.: Inclustrizil Arts T and I Wooclxvorking llubby-Wnucl and Mi-tal. XVnrk Mcvhzinirzil Drawing Hobby-Travel q-I -5 s f, 1 .ff , BIHHICIIISIILS I . . The Math lb 'Il2ll'TlTlf'llf it Alliance Hizh Schrml Offill 1 f mix - ' 1 wllmx' zl Cfvmplwic- fu Q ' - "Q ' ' ' ' : " 3 nc-cvwfaz' ' 5 .:z' 'au' ' :1 s 'z ' liw zltrwm' mio. Flap Smyth 1 L1-1 mic-I ry' Ilnhlly Q lIINSl4'Zll ll1-P1 IRL-w':rrris llvrhe-rt YY. l'rit4-lmnl .Xlum-hrzx Sllup Blzltln-111:u1x-'s Paul llutrlu-n-. All-fllllfll Q l'Iz1nv GvuI11l'lr5' Su-niur AIIlllll'lllIllll'S Iluhhy lflyimg lin-rtlm Nlarnn-I Nlutlwln:stivs lnhlmy 'Vukinpq Nlminpg Iliviurw-Q Ronald l'n-vling lleunu-try llulyhy' .Xlhlvlim-S FACULTY FUN AND SPORTSMANSHIP Paying the suprvnu- penalty for sineg The Full Vill'll'flLS Iickvt l'!lClx to Ilzv Scnims :ml ltpll'-I'iflCl"' Him'- lm nl! :md Print-11, MV. I.insmz1iv1', lhv Na-niur Class p:111'un. :lncl Hwy Allen, - A - -ass p1'os1rh'nt, vlllhllwi- ilu S nun cl 1 11c':1l!x' Hunk Yhw 111111-nn giml pw-gp I Inn Illlll 1 cl N IN part of dm-111 11' ' - . 'rv' -ns: :J Ihl- wpwnlnu klvk-wil Im' thu' mug: c llllglllhlll, lllllf' -1-J 'TM ' Health and Physical Education Tht- purpose uf thc Health and Physical Education Department is to provide an oppor- tunity for all studvnts to engage in physical activity and to study thc basic fundamrlntals of htalth and first aid. Mel Knowlton Physic-al I-Iduc-ation Hubby-Fishing I.llK'llI' l'P!!is l-'irsl Aid Physiulugy r un Physit-nl liflu 'ali ' girls' gym class. llubliy lirirlggt The whistle blows and a jump ball starts another game of basketball in ,- Ruth lhnvlf-r Ida Marilyn Citino Richard Palguta Sm-nior Health 1'hvsif'al Iiduration Physical litltwatimn Home Nursing: Hubby' -Music Biulrigzy First Aid llulihy-flinxltinpf Hubby-Making.: Candy 23 3 W .... .W gl 111-1 P ru llurn MI Tu U me 'JE mm 1 Q 'JP ii Gn- 51 Y H1151 INIINIC .1111 1 ll 1111 xtur ' ' L X 'It NN 1 1 Ji x N HO 0 Dom sn 1 I S in ISIC HDS l 11 Ira s e I und N hltam re- Knmml r111I 1. I Fl 11 mhx I1 r 1111 L4 irla-5 .ur- Khlrlu Stun 11 I' S 11 1 IX 11' 'U. 5' Mr. Lockett teaches the General Science class composed of the whole Freshman class. With the completion of State. St. and Stanton Junior Highs and the new schools being built around Alliancefour Freshman class has now dropped to a new low of 28. However, some ol' these students are already making their pres- ence felt in A. H.S. and will be a vita' part in the years just ahead. ur Year Is 1962 A. Anthony, T. Barr, R. Bennet, H. N I, M l'amplu-'lI, I.. funk, I". llc-li-rc . Qin H- '17 -. . , . . aff "" I x Xl if ., ...Y 5 1 , l li if AY I M 1 We "fr D. Dorinyf'n. ll. Gush, C. llartzell, D. llustun, A. lluwtus, J. Ingram. Y-V 5 K. Kluseh, J. Korleski, R. Mrfarron, K. H1-Conn:-ll. R. Mays, D. Moore. Xl. Moore, YY. Nester. Y. Oscu, T Tasehwer., H. Stewart. G. Strnia. ,,.- -. . ', - , " 0 i x 1- Y' v- - 5,1 4 . iN - 'AL I ff. l .EIA " Ml iQ 1 , 5 1 3 . 5 A v . I K, t o ' . 'V like X W A B. Tullys, T. Burkhart. S. Horn, M. Pnlen. AO. if 25 F 1. .J gi 'L , L l . 1 'sd ui? " -1 S 1 1' 1 gf, 1 1 W 'BV I 1z1tio11 1111 11 1111111 1111f1 no-1111121 11 1111 111t1'111:1r11-1-1 11':1Q1'-X 11 I 1111111111 botix' 111 111 1 . 1-111041 11151 1111 111 xl-:11' '1111"1r1 for 11111111 11111 111 1 1111 xx'1 111111 '1 1111':111 That First Big Rally The Kickoff Dance To s1:11't 1111- 1958 foo1111111 sc'z1so11 was 1111- 11111111111 Kick-Off 151111011 spo11s01'c-ci by 1111- S111d1'11t Activi- tivs Counc-11. T110 111:11 11111111 of 11111 0w11i11g was the- official 11111'o- ducti011 of thc- che-4-1'lcz1dC1's and varsity football Squad. on thi- sid' lines sm- an interesting pziit of the game. In hw zwil he often f,xp1'eQsc5 his emotions with his hat ionnd bf-in: ti-Q-1-d upon. The-n it was back in his hands to ht- 1'--block'-rl und then on his hi-zid ziwziitinq tht- next CIlSl5. Mil lixcs :ind dies with the team on thc field-- inri so dock his hut. Coaches Thr: infiiiy moods sind antics that Mel :of-s thiough Th i-x'i-iything that went wrong the poor hat suffered. miesr-d block oi' zi poor tackle found tht' halt on thc Moods . Reactions .. Head Couch Mel Knowlton Getting The Game Started fi Heads oi' tails. To decide who Qhrill kick :md who shall 1'vcvivv. thi- officials flip 21 coin in thi: pim- cncc of tht- cozicliws :ind cziptziins of each tt-nm. W? 1'-W H F 4 I D A lj-' 'l Q 5 I V AH 1' M. Broun breaks loose- for ii paints as Allen cleans up in the C14-vvland Glen- ville- game-. The practice and playing field leeidevship of the Co-Copuins Roy Allen and NValt Zingg will be counted by many as the greatest single fuctoi' in the success of this j'C?ll"S team. Both proved to be since-ie. dedicated. smart. hard working young men who knew the price of what they wanted and were willing to pay it and lead others to the same decisions. They and the team have ezmicd 41 great place in the history of Aviator football past, pre-sent, and future. A xIdNNlll0ll 'l1g,er IS uplifted In Broun 'is Trlnff and D lYldN0ll follnm up the pldx 29 They Served In The Background A tizim like :iii :irriiy depends upon its bzickzmuiid sl1pp01't. The Ax'i:itoi's had it to the- highest fit-grew, Dix Kings flfflCt' wus zilmost home to the bms whvii they iw-dvd tiwitiiieiit for colds, injuries. ui' spvcinl pmt: ctirm. Jfll1f1llj'Tl'lCllfTl2lll was zi 0110-mangzingrm getting iiiiitwizii to Eddie Ile,-Gniw and Abe Rich for nm-ws I'L'lt'2iSl'S, :ind in km-ping thi- vitzil statistics so necessary tn cliz1mpifmslii11 stories. Thi- nizmztgf-is work lizirclel' but ht-ing with 21 big wiiinvi' helps to mist- the grind. John Tvichmzm, team publicity diructoi' :ind stzitisticizm. has been 11 grezit ll'.'lD-Ill keeping the records of the Aviators. His Ulltlflflg Typical of his many services Dr. Rubs-rt King. the 14-am t'ffQl'I hilf k4'DT thc Ililtilt' and flUUdS Qf Thi? physician, looks after the field injury of Terry Taschuer. AX'1itl0I':4 lil IJVCSS STOYICS itll OYUI' lht' SMITH. The hzirdest xx'ui'kiii: pziit of the bt-liiiid-tlit-sc'i-iius stu- dent t'smtlJ:1lI c'i'+-xx' Ill't' thi' iiiziiizigws. Thi- hvzid mun- :igt-i' is Tim Cimss :ind his :issistzmts iiI'l' Hill lll11l'oi'd. K, I Iivllllf' Schulze. .lim l.ltlJ' . hziit, :tml XY:ilt Sr-lwlli-1. 1 . r Walter Zingg Following in the footsteps of John Borton, Len Dawson. Curt Binkley, and other football greats from Alliance High School, is this year's co-captain Walter Zingg. After the ending of our perfect foot- ball season many honors came to VValt. He was selected for the All-American. All-Ohio, and the All-County teams and chosen as the Most Valuable Player in Stark County at the annual WHBC Awards Banquet. Reserves Af' ,r THE RESERVES' RECORD Alliance 56 Before becoming a member of Alliance 42 the varsity squad. a player gains Alliance 60 much of his experience and knowl- Allilinee 8 edge on the Reserve football team. Alliance 42 With an 8-2 record, the reserves Alliance 50 showed the promise to fill the Alliance 78 many gaps left by seniors on this Alliamle 22 vt-ar's team. AlliH1lC0 16 2 Alliance O Alliance I-374 Boardman 0 Struthers 6 Mansfield 0 East Canton Varsity 28 Boardman O VVar1 en O Struthers G Canton Central 13 Akron St. Vincents 13 Xvarren G Opponents 72 Mncrican Field Service If IY1111 Slufs rs C1 1d1 111 M211-5' J11 L1-111115 1 1 1101 .Iwc-li 'Wvrllfv' 01111311 x LI 1 11x 1.51111 llvssf,-11111-1111u1' 111 f U11 115' 1I'11'y1ICAIifI'1 Xl 111 Ml: MCCV15 f ' as Ol'l-ICICRS "' 3 P. 1 ' I '. ' - g ffl" IX4- Nilllfj lde-ll, "l'4-io-" N':lkilll11tn. ewcllzlllgn- stlldvut from Japan: und 'l'r1u'3 Ile-nry, our rn-pre-se-11tntiu' to in-rnmnp, unit lllltivlllly fm this jl'2lI"N :xlIH'l'il'2lIl Fin-Ill Svrxicn- Ass:-n1hI5 in In-1.:i11. T111 Am--1'icr:111 Fi1Ifi S1'1'x'iCc- of Alliance High Sfrlmol is 0l'giLIliZCd to 111111111110 illTt'1'- 11atio1141l gmpdwill :md f1'1m'11dship. VVO l1z1x'v thc dis1i11c'Ii011 of hving 01111 uf Ihr- fvw A11114- iCz111 F11-ld S01 view Clubs of Ihv L'11it1-ri Slutw i11 which 11101105' is misvd 1l11'011gl1 the cfflwlw of stL1dc11ts 11111 adults. This f.'l'1il"i UXCPIEZIIQK' STllflL'I1t h1'011gh1 uvvx' by A.H,S. sT11fiv11ts is B. M:1sz11z1kz. xviikilliillil. TI1l'Ol11illl "Pe-11"s" f1'i0lld1j' ways, wr- lmu' :1lI In-earned 11111111 about the life of tha- J1111z1111-sg p1-ophu Q "Pv1v" tukvs 11I111- 11111 1111111 his QH1111- 111i11g to hz- iIlTK'1'X'iPXX'L'd by Many Jo Lchnif ,, for thv Hrs! issuv of 1111- RIGID AND Bllfl-I. N K., , I 32 G 0 957 9 9 If 5 ' N 'U Q Q 5 I Multum 5 x W fn Thv Allizmcv High School Hzmgsu' is wpvn th1'l-1- nights il wc-cl: to p1'ox'idu :1 uxtzlblo Q2Ill1L'l'lll2 place for high school NllIfll'I1lS :md alumni. Rvcurfis zum- play- ed fm' dancing and 1-vfx-1-shmvnts 111-1- xvznilzahllz flUX'1'l'IllllQ thc fliillgill' is zu Ilzhgzu' C'unm1itt1-1-, which consists ol' llzirlm-nv Hitv. Arlcm- Iiuurlle, Lynn lfllvll. I3:x1'lJzl1'z1 Klzwcului, liusnlim- liullvly J'-my l'll'HlllCll, Hill Sinus-1xIl1exl1'1', .luck Wulf-N I-Q1-nip P1-incl-, Tum Sluss. :mel lawn llmw-11s11'ir1. l'l2li'l1llj' Sllpm-I'x'isru'. The Aviator Hangar The C0-Op As :n -1-rvivv to A.lI.S. studvnts. the- IHCCA 1-lane-5 ngu-mtv the- Cn-Up Nhnp, Mike- Zin-gl:-r and Frank Ile-tmw. Illi shui:-nh, ve-ry 1-are-fully 4-hs-vk thn- whwk he-furr op:-ning ihr shop for thu- day. L 34 .. 4 ' X ZV N Full X'1ll'i4'tiQ'S in "f'annpus f'ap1-rs"- Thv fuothznll r sc-:non rolls nn und wa- blast Mc-Iiinle-y-Tlw Boost:-r Chnl: shifts into high go-ur-Tllv Flaws ut' l!Hil is ill1l'0dllf'f'lI, '33 tx LL AIIIETIES lik-' hwm' 111 xmlzwh , . , :mx 11 xxnlu xnzz'-rin-1114 wi Th- Npmt :wifi '.'1x'a1C1T5 1:fXHY1TlI . . . :JM an 'VHV1 mr glrwfl'-Xwfzlzel IMPIIFIT . . . and Mm hm' Wh- :m11b11T"s which Innflw thw Inm,-t""z1Yl1 .-f.1T:vm fl I-Ml. X 1- In -b --:nv U ,1H!I1g, mi "IL-frimg. 111111 vnjwyabl'-. C7 , ra f,"'v'f ,F N f-'f 8 I K7 i it X 71 '3 15 xmalgx 'FQ xg' ' X NN xi' Y ' Y x 5 5 41" 4 1" .,. , S l p mu- Xllfhm-runn ihurux, Pmlwim' llnir, xilllilfll I-.lxgli-I1, -Indy Nhixrlnf In-, .lmh'm- Smith. Nulnllun Nllllllll, Iimn-' luln u l.I-an t:.urn, l.1--n-gn-lu- Amir:---, 4-I-'rin Wlllruznu. tn-In--lv 'I runnin. l.ilIi:m N.All.u-e- gms! Wlurmn Quinlan: :xml l'nIlI llult N'-4..u4l run- I-up-gggg lnuuwxj "Thr I-:lj X-nh-,H 'lqnfgg Tripp .lnnlx Ninn-in-r :cull .Yn1nn ll:-ullunlndg Xing:-Isl "Z . . H Albllllllh 4 lllhl I1 mul Ihlph H ll 36 "SHl'4'tlll'lll'1 oi Signm l'hi" l'lmrus. l'4-ggx Alnion, Jalniw' llaunpu, Jlulx Iluhlvn, Ann llznsknlnx, l'ris1-illzu Hairuturn, lg1ll'l'Ii ludcruks hr nun I nui.,hIin Klux In I huns Inlnnl nt luxl Ihnn ls lcnnx lx ng., Sli lun il as I'lfllllll I 2 :.1' , ,a- , 1-Uris: Iiulmlml lla-yvllyn .xml Tum 1-umrlrirli. .. ui.. x lf,.zrp, ur. .i'z---,s- b A tural of one hundrffd fmty-six pr-1-I'o1'iiif'i's, :ill bi-- f gf' clvckiri in lzixish cusruinvs, msn To liz-iuhrs ui nw-zii' pw fve- A tion as iI1vypi'c's1'1iis-fl "Cz1nip1is C:2ifJL'l'S.H ' 1 bu , "Campus Czipvrsf' xxiiiicn, p1'oduCx'd, und fiiiw,-cfvci bg. . i i i f .L , i 'ss Q' 'Q' kk I - I X X A t, , ,I V . ,, .V - ' , , V 9 y- V A1 M' A ,I i A If ' kg -X-Q: ' mf. A V " ,. QQ A X 4 . I , r v I. . . iq ,jjkf ..,,W, n if X433 if n ' f ' A N 'l'uxx mxx: Furl lin-xivirrtmx und ,Yl:1l'::lr4-t villvl. Sm-mul r-xxxr Ile-zuiliu Ynllvsi. Nlnrx Sli-Alista-r, and Myrna Axvlrod Ku re-n S4-h xx :xl ni Lnleind VVliiT:1ci'4- with 011011 Ographx fm' thv chriiuscs bj- A Jvzin Reisch. was zi fast movin: mid imiiquincf shruxx: ' J K V' 1'CliIT'l?lXflf1hl'5hflVx'C'Zln'l01if thv fin1flwxx'hwnJl1dx ,jx I 3 l 'i lrfn. zi TTIQINUVI' of thw Tull clxuiiis. xxzis sz-l1'C1vri :is 4 'ss Fumpus Cfsipvi' in iw-inn :is CQIIVUII HI thi- Sliwxx' 5' xx'zis smflwctvci ful' Ilia- huiiui' by 111:11 Ann llwbli-x f A 'ss Ami-rica of 1938. frum the' picliims of Thi' fix'Q finsil A, is s who xxw-i'c: Chris:-ii from thnx eniiiw- mist. Thv girls xx' 'qu ' 'i npws f mfs cmrui' . si 2'1'x". uc 5' :Il 's f ' - U A . 'new I f-ckor. 2lllf1Jl1dj'SkiX'R'l0C 'Lx A 'r , . -,-..- R 4 4 lib? V Ei.. ,953 ff I '. ink , I . 1 l A , J' SQ' w, 5, x ,R 1 Ar ,. w-' f-. rf Tnp run: llurlvxw Floyd :xml Luna lirvnn-5 H115 C ' U- Q, g N ' - , 'rnf,, Ili:-li ZlH'l'lll'l'1l, l.:u'r3 H'l1lt1u'l'1-, li -' ill, Larry lin-nwld-, John 'l':-iz-lxnmu, lhnv Nlnilmzxring. hrnrn- Xhlgln-r, -lim ,NI1-lilrm, Ste-vv llisg-r, and 'l'.,,11 Q' . ."l'IbllL, rn 1 ' 'll K'l ty 'a lIH'll - . a -A - 1 ' A 3 , '.' 4-1 1 'Q -N', .1 n 'u '-, ,'g my 'l.I4'- C: 1: J .limp -r -2 .52 N X- l sr v I Ylirtzlliuu Hill- ilmrllx, N:Au"r:l Allvritll, Nzlllry huns-, llzlrinrin- li:-4-l.:-r, llrln-ll ixnmpln-ll, Ii:-vkiv Lrllllnrln. ll"'l lAl"'ll. xlllf' l5"'l"i"'ll"- llilfl l'lll"lI ,hula-rmlll, Lynn llawv-:mln-illn-l'. 1-In-lllm liukrr, llnnlm llillrr, :null ll XXl'll1lkllll4's. WS F Top run: llunnzx I.:-ulmrf': Nanci :null Ran .-Klhrightg :md Thu- fo-I-lds. llnris l.:llin1nrv. lla-uris-ttzn Laliimn re-xx, Marx Long. and Frauwix Ilill. N4-1-und rem: Y:ll'io-tin-N lillwrlllrlv. li:-ttf Lou Phillips, Xluriv l'rufo-ttu. WI n no-II 'uul Iiulu-rt I-'rl-rl1'l'it'ks' :Incl fizuln- flnsh. 'Third ron: Yliu-tl Hnsmhls-, lmrrttzn fullnuy, .Ivana lludgn-kln lr x 4-nh., Lllllll line- lI:urllnmn,'l.uis 5tllllt, Jnlnire- Zulu-r. Nlarj- Jlilll' Sh-ffx. Shu-rrxunn Mc-ssc-llhe-irlwr. lnulu hrs-ua Nun ilhright. Sara Iii:-hnmml. Hill Pnlinuri. lknid K4-irn, Tum hrs-ulrirh. K:-uno-th Ks-llx, Kvn l'ri1'ke-tt, Jim l.illdNllX I us lillfllhlvuw. Larry Nlur-hull. Dauid Bllfflt'll. Jim Livbhurt. and I.onni1-Usual! :und Anne- We-hner. If il I C . LI W Zu! .-. 99 Q, Li, , if X I in Il . J 1 ' V ' . ' ! 0 I . , 3 ' 1- ' 'w 1 .li I V c 'Z fu 9 "1 15 1' 1 :', " x if .5 A I Q, 'Z 711- . Q I X, 111 A x ' . ,.'- 5, ff'-. F' ' 5 K 1 sq, ' 5 1 X ,Q 1 A 5: ? ' ...F A 5:9 ' 1Mm1,, 1 ' wqmr 4317 A 1 1 " , 1 jg 5 ', fi. A v J-in. fiit f -mg. fi . . 1 s 14 'nv R 4' " 5 4- f T T .A-, F - J P in 1 " . 1 1 Lil 'l'1111 run: "Ii111-11l1- H1111 Il N-111x111-ki" 'l':1j1 lim-. Nm- NFIB dvr, Judy l..1 nrr. l.i111l11 YI:-11.1rrl15, N:11li111- I 11114-'. 1: - 1 llllll lux l111I1IN, 1:11111 xll'IXIIllIll. l':lI11 N 111111. llre-111111 11111111111-Il, l.11iN H1-C lilllllflx, 11111111 11.111111-1111. -l.111i4-1- H111-Ax, :11111 H21 lie-11111113 .I11 .xllll Han-s: 111111 5:11113 llllllf. No-1'11111l run: 'lhlllll l111114l1'i1'l1 11-i1-1-I1-V Jznlnn-N Ile-1-11' 111111 Iiumnlin- I4111I1-2 141111: 1:11111 111111-r-11113 NI.11'i11 ID:1111i1111i: :11111 0111-11111: 111111-gianh' lhurus, 'l'1111i 1":1x:1ln1. hilo-1-11 1141111-11, Nunn "R , XI111111111 IF11111 Iunrk, Nm- N11311n-r. -lllllj l'i1w. u2lllI'1'l'Il 1ll'l2Il1I'l', lh11111111 111-1111, Slum l':1i11o-Ili, Nusi 111111111-:111, -Iuycr II:11'1111 , linwu-1-1. -Inns-1 xilll lla-14111113 1111'11I XIHIFYNN. k1ll'l'll N.11141i. -111115 flurxix, 111111 Jun:-1 -lurxix. 1111 :1111111:11 1111x1111.1l11'111x x111111N1111-11 115 1111-1111111 1-,lks 1f'111141 51x15-11111 N11:11-1111X 1111114 111 1111x 11. 1 11 111111111-11111 111 11111111:Nx11I1-, 111111 -11:'111-11111 1111 1111-111 I111'111 11111111t'1111111'111111- 'l'111x1- N1111xxx 11-11 1111111 111- 1111':'X11I1'11i '11X.:!11111k1'11t .hx .111 Mk Q1 1 l11111l 111 111111 fJur Year s 1961 OFFICERS President John Van Camp Vice-President Robert Piotter Treasurer Karcn Frederick Secretary Janice Hampu Patron Norman McLeod Sf-an-dz Karen Frederick, Janice Hampu, John Van Camp. Standing: Robe-rt Piotter, Mr. Nlvl.f-od. J. VYilIiamson. P. Williamson, D. W'iIlis. D. W'iIlis, E. VVilIis, H. !Vilson, J. VYilson. J. N'ilson, R. N'ittenbrook, J. Winters, S. Nlulpert, C. H'ood, L. W'oodford, M. YYoods. G. NYoolf, J. WYool!, B. YVurg'ler, D. Yfuthrick, P. Yarian, WY. Yeagley, V. . Yendrivh. N. Yoder, D. Young. J. Young, M Young, D. Yukich, M. Zingg, R. Zu:-che-ro S. Zum-hero, S. Austin, D. Baines, E Braun, G. Longaberger, D. Clayton, ll Cundiff. Y. Cundiff, C. Cook, R. Finn, J. Francs' B. Garvin, S. Grove, J. Jenkins. K. Jones, C. King, G. Burkle, C. Lower. J. Orzo, R. Piatt, I-1. Schreckengost. J. Steele, D. Tanner. .II ig, 1 J at " ' 'gy L Q 6? V 1 I ' i . . , 1. . t . -1 gy ., . 'A Q r fly , '1 3, -. A 33... I an.. "' ,A 353, L rf J , X je - ' g 3' in . " ' 5 3 Q-v . 1' x. iff? f Ai -4 mv on 5 Ci! i v-1, ,- T ,-4 'VN .ffji 3 9 x U L V , , , A Q ' , .Q . Q, J 4- 1-I A S, ,, Y w 1 5. J Y . ' F 4- xx X 4 J- C' x 4 x . ' Q ' . A Q " 'KP o , .4 ,I " Al ' r L. ' X ,J 'A r Q: '55, 'W ,. ' f f Ax A I X 4 ! .. , . A ,w Q I f. , Q J fi .1 of J J ' A J Nw f .f 5 V .5 - 1 Q X, I X I fx? , ' M . .44 ,. . Z ,A L M 1 X , f i ,rf J, hh A Q. . V4 ' 1 . ' 5. I ' J V J J iw- , f A 'J , wif x J 4+ -' J2 , - " A " 4: ' A K if ,M " . u ' 4.5 , M wk we f . - T. 1 .1 tc' . .1 K , f V df if x' ,ff Na. s , ' . Q 5 ' ' E 1 ' Nffhh ' ' X n , ho- 'zfzs' .. f qs " . M' V ' A g ' 5 I xt I A ' , W ' ' ' 5 . A 'F if 7 7 5 3 F . ' ' ' 'P 'ff , -V P " .- F -P F ' ' ' : 5 5 ' -if I , . - 1 , . :' :,.- ' 3' if - ' 14 F, ' -L: ,. -'3f F-' U -' ": r, .-I, 3' ' ' lf. 54 . '.' .. ' ..1 ' 1. : :P I ' , 1 I I ,': ,F :I .A ., Z, E.. an A 4, I, :F r- -- ' : ,A , 3' Pa- - S , ' 1-, L. :T : ' :ef 5. h - ': . - . . ' ' 37' .' ' .' ,' Q - . -I 5 ,A ' . F. 11 ' ' xi Z- .' 4 71 F - ' 74 - ' ' ' f' -' f" - -Q-' 7 ' 5 +" 1 3 ' . A - . . , ya "af , T . . :F . . rs Q' r-1 Pr F N S --,Jil V7 v-' nk an sf w-4 QC ALJ Abhlltt Addams T Aullo -illwrt I- Alhrnght T Albright A -Ulen 1 en liilll I Amos Anderson J And: rson N Al I rso -'undress nslu rno 1 ul 1 Ihkmr J Ihr.: lx liarlnu 1 lqrcuu Ba rkrr 1 Bar 1 r arnnrd J Barn: s lx Barnh xr! Ba rnhouse- NI I-larrlcknmn I Bartram lx Battle-x ear-h I ec'vr BH 1 1 Bednan-L I Bvltler J Bell R l,9llf'd9ffl 1 Blssf-tt N Bolton R Bondonl A BllPt1 N Boschlnl R Bourne' ll Boudfn WI Bauer D BQDNFF I- Boxrv R Bowl R Bradutn P Brwnnl K lfl'lQ'll1Xl rl Brllll ar' I fllbll ron n I ron n Bron n le- 1 Bn ant ll Buchanan D Burdvn I llurtne-tt Burr J Bl sun Burton N lfXlllll'Il B rd B hmmlwll N lampeuu mon I Carpe Q T l.lrru .un laser .1 Casa-rt I sv-..ul.n 1 K ruttl J ihnton N 4 lou 2 P Clnnper lnmer I' Cnnrad look I- Umk ll fllfbl I' lrznen ll In er rlson Kun I iunnlngham D Lurhss Ro Lurtnss Rl turhss I Cu-.tor D Dale-smdro J Dale-sandm J Dalesmndrn WI Damlanl D Dan 1' Daniels Daniels I Daniels S Danuls Darnell J Darnell 0 Dana J Davidson l I,lVldS0ll 0 Dandson J Dun I Dehroff L Deltrh J Dolong., A De-m mmg J Dennis J Dru-nw D Dldlck J De-lhl B l,lFl0lll'P ll Dnnnhue J Dorc- Dmxd T Duzzan D Duncan Dutron 1 Dulall J l'dd3 9 l'llmit I- he I'p s lwkm I lfstm ll l-stmk B lwans l Pvaslcu -12 I-we and B I-H-rson Pun lwnerts 1 Pergusnn Q I-une-lrmk l'lrth R fisher P lltzgerald D Floyd l-lmd ll Podor I 1-ugurasc or l'0lth I1 -F6 : J E1 5325 :lg 5 sf ::' L11 'l"'l -u: 'W F5 :Ee :F-1 FL' 2 'll 'fl-I 52. W3 E ur' L Furrfluelo N Gabbel R Game-rts folder K Ganwl T Ganz WI Gardner R Ganerlck 43 4 E3 26 if :KI .1 ,4 ,I-4 N.. l 17 C nxg '1 H' an.. L KJ QC .I s " 4. sa, yr ui x 1 -.1 wwf ' .' .CZ w' D .L :.. U' . ,fx is T -fy - ss' 126, - , A rr, Q' f 1 Q .."d . L. g".L . J. " qjr, cj. .. ,, , l nbgl b , . . . J , X 7 l . . V . A . gg . ,.., '- ,- ' Q, 4 'X ,A , 7 V . ,, up 5 gig L t J 6 V' V ' Y te.: N J. . A, A. I I., K.. It I' C' : 'za ? 'R f ' 5 1 ' 4 A' , b .Ji , its V . -4 "' Q ff as ' I" , Lvl RTVVTVAX7 O .., .-w -I lg. I , ,Y : , i ' , J, 4 ul -.i ri all, x' A H - , . .. . . , . . Y vi, fl XJ f . ' V fr 7 5 fi.. Q. vi ii B. :I s. ip.-. S. :.- .. :.- -k. ' , A ' 0 Q ". .. , gif If FL I A J arf At " x K 4 L W 's X r:.:'l , .:'.-,c'.:,. "' Qa . g 'VX A ig 'i 1 Q ,N--f N 5 N A En M 4 J A .' " a. " I f 'V' ,A "9 ' ' t - -' ' 4.5, xg. , ' M 1 , Q N . -- ' f- - . 4 V f pl l .A . K ' IX I x "1 J 4' - 'i'i,,V 4 I A l 1 fl 4 X 'I uf "'f v 5 3 ILAY 15, wy- .4 "CI E 1. in 1. if I ADL LL aul or flbblllli zbson II fnbson I- Glass N Klasse-r I foldnrr IS Ioodman I' Graham T ruham B lmnt Bo lrant Q Crown C I rffvn J I rm-ne D 1 rm-nhousv D rvenman rl ln lrlmes 1 runes trlmm I lrossman I lrubbs S hm J Ilahlen J Hale I Hxnorstadt J Hamnu I' Hambx H Hanex D Harrington I Hartlrs B Hartzell Hum P Hes-stand D Heffelllnger J Held B Henry I Herren L Hegnf- 0 Hu-ks I-Illl F I F H H S Hillman K Hlner D Hlte I Holbrook D I-Ioldorbaum D Hollo nan J Hollouax H Holmes L Howard S Hone Hone-ll WI Hoxlv R Hubba D Hunt R Hunt J Huntley J I-lurford I Hutahvnnon I lrun D Isravl A Johanson I Johnson D Jone-s J Jones ' on:-s I Josh B Jura I' Jurs Kuhler N Kaufman D Ku J Ka lor R KPIFII WI Ke-lbaugh K1-lx I Kvllx I! Kent S Kung 44 5 ' 0 li' B c, x 1 vw J - M1 . ' , any , a' QP ex -8 ut , . 2' .- , 1. ' 5 . A M i S' 1 , 4- ',A X - '. 1 . L :. ' Q., "" ' ,, o- , .1 , .Q ,rs . , L .V I 1, I . ' v' l 'Ai ' I' ' ,' of 'u 'fr', 'nf a' - . f R 1 un. L' , a. a , '. a .' Q5 J 1 -.9 . I Q g . ' .1 . I .. Q- . J , ' I r AH , .N , nh ,ff 1 R 'V ' " 4, ' ,A I ' . 4, . S . . ' . Y. ' W I, Q! ,L f . ', .. , . ' , . .' QL' Wh ' E 'D p. ' . .tl-I'll, .. in, J. in, 3,5 Mr , . . . . H' I 4- -n no in Q '1 1 - ,. , . , . - Y, I ...T Q VW, -. . I 1' . ' PQ, A H. ' . .. ,- , . -, , ' ' ix f f fe 1,4 J, D , -2 QA A , - - , . , . A r A ' - , 1 1' ' it 5 - v C' - l. J s. .. , . 1. f,J 4 L-P' ' h ' , ,., - -, Q- ,M 1- - - V 'V A 1,-, '. '. ' . 5 ' G4 I ' A N Klusch li Knauf N Ixommrl 9 Kozma R lnrablll D Kndler C hrlnrr Ixruss I Kruock B ku a Iaffex I L.xlh B Lampe P LaNaw Nan- I' are Im lr T Ie month A Leasurc- K Icusurr D Iu- aech H-son I PIIIII Q-unxlrll I lghtnn r J I lghfllfl' xhurt l n 9 If S In mire ll lonmls R Lordvn Il loner 1 I x on C xICBYldP J Nici allum NI:-Cullum K Nici lam J Vlctlaren xlftlllltllt k J Wlrl rea WI 1IODuffw WI Wh Gul I Wlclinlght R NIcLaren H WIQNHAI IIJLY urns Wlalnuarnny., I ylllllilldflllg' Nlanhc-lm L Wlarazzn W Nlarconl Ihr-hall L Nlarshall B Nlartm D II.xther I Nlonarchx I Whchacl I IIIKPS Ix Will:-s C Nllllc-r I' Vllller J Wllller R Wllller Q xllllPl T xlllllll' J Yloderalll J Nlohr J Whaler WI Wlontvr J Wlnnta-lla Il Nluntella I xl0l'Pttl b Nlorgan T Wloore J Morgan N Nlnrzan S xl0l'l'lN0lI I Nlnsbw T Wlunr S Nlummcrt T Niurphw 45 DQ I th JA 'bu v sv +4 ,Q Q6 5 YS I' 4' Q Fld A01 mul L E92 on 05 V1 V1 x 5-fs gf H .4 xxx .-7 -un lip., 1-'wx V1 Qi if urnhs xers N.: I No-nsnongc-r J Nrntun II Nicholson I Nllftllll D 0 Dell I 0 Dell F Plflm A Pmfku II Palm-Ill IS Ihnlmentvr D Palmenter I Iuplex II Park II Puco 1 Inu-In I I'c-ck J Pnloso D I'c-rrx '0 1-rs I I ms I mu Punk:-rton I 'IU ter I o en l'nllnorl o lard I'a- ou: I olu-rlnc 'ru-km-tt J uc- Q-tt uutern ILIIIINPI' I Immun J Ilnmsex I Randolph II Reber Ii Reba-r Il Ru-d J Ile-esl II Rvlom' ll lhnkvr Il Roach B Robertson IBM Robertson I Rocln I Roy.:-rs N llogvrs II Rogers I lhmsn use one an I u Hu l J llussvll W Ruth II Supp sa nbc-rn If Nanagv I N .1 s x J Nurs- D Nlllflllll J 5lllQ'IDl ml, S o I Nchu rr llllll' I Nchuln- K Schwinn J Nu co!! Scru s s N:-ru s Brains! l Swkle-r I Nhadc' II Shade' JY 1 VI.. sr , lz. AL- -. I.. F 1 24 .'- -- ' . .. I . A .A so , . V 9 I-ff 2. '. I . -. ' htm - - Y eJF,. ' 3 - Q, . ' I J. 1 1 l. I'h'll'A', lx. r'1 -r, 4' J H g- x' ' If-1' - of 5' w ' .A I - . I A.Pl-,c'. I.'.II."',S .. rc, I'-, .l'k,xl.1'.-' ',J 'nfl jx, lg, - . . I -, . A I 'RW 4 1 A I' ,' ,H a.- .lc 'rl' Q f Ilastettvr. A. Itznszirk, D. Ray, J. Ile-1-al. ' Q O. " ' ini' -Q. Q I ' . ... ,. , . I I - . .. I N X on .L .A . L14 .rx ax- V I " G L, ' ,. E. ' -' ,. 4' 4. V' .' 4' ll- ' f .I 1: lun , s. II -I A, N. c ff, ca. lp. L ' x 0. Y X I . , 1.-' . . X K - f . ' 'Jj ,, Q2 P. .' l.- 1. .' - ', a, .nn-ki.. 1.. N SX ,, - ' . su-, , ' -, 'll-, .- . - I . , 2 "fy n ' - N ' 'H' ..1 X v. V, 5 Q- . x Y 'L. svn --2 v. .wh n.. n 1. n. 1 -, F, N-I ...-nf. ' 1' H - N , .. K . - V 'K. Us .'r:. Q gs. .' gg., s. v bs . u A f I - ' . , . I 46 S Shaffer ll Shannon Shlarrcm Is She-f-n J She-Ilenlwrgc-r I Shrrre-ll Ii Shlpp I- Shoup I Sickle B SIf'!f'I1!h-SIP' I Snnms I' Simon II Sun.: J SIIIFS Slllhlblltl D Smlth D SVIIII Smlth I Smith J Smlth J Smith mlth mlth R Smxth Snulf-r K Snule-r II Snulvr I! SIIIIIIH D Sntcun IC Springer IK Sprlngvr I Stackhanusv I Stud J Stvmll II Ste-Pu S ell.: I Stmensun B S 1 z mkh I Str ffeler II Stumn I Sutton IIIIVI II Sch.: 4-r Tux or 'I' xlur S Tmlor 'N Toa,.,m- I' Tu-'etc T omxs I Thermus Il T uf :har T I Tu s R Tum-llus U Tuark I Inn lamp Yan Ilerkdr I I lu .une Mule XI alnuskls I A murn IIA Pr II Ha 4 r 00 II .A 1 II II .1 1 S N xrnc-r I Warren S Hasmlre J We-Iwr A We-hm-r Is Wehm-r J We-lls Ii Wvlh I Nha-nth B White I Il lc- :helm I Ihlhams Il Ihlllams I Williamson 44 399 1 2 2 si if-f KPN 0 av 1 NNJ ' ffl XXQNX 'I 'C' fs A ,rf J 1 C.: AV.. 1 Y.. ' . .. , Q' 1, - hu ll. t I , N . 4 . ,.,. , .. , .. . xv' 4 ' '74 1 ' , ph' xl. S ' . W. S ' . . .' .- , n. N . A,-.,g ' :1. '4 . -,lv 1 I 5 is ." .,'.."..-' ',,.-T . I 4 -Z, J 'XA I 'A A A J. ft -, .. . - .- . . fn, r. . ,. - f '. .- sn J. . 1- ,.. S ,xx 6 I 'R 6 V, Q, 5 ef 'Q ' ' l ' a - 4 X nw .1 gf ' ' I 'Y . I I Q: . ' . . -nh I nh "' A . 4 J. 'r . .' v'ff . B. jl , 1-. Q QQ, af .-. ... "' .'. -rs. X ,Q ., 1 ,X ,ra hy A W 4 ggclly I, v,,z"' Ia" I-'. h 1 ', I. .', . r' -f , Il. ' I 1'u"- , l'. 'I'lu'kc-r, R. lIl'IiQ'I', .. Ili.. ' . N .,-Q - . 5 f .l. " 'L .If . v ' ' '- " . I X A X' RM c'..1'-ll ,s. '-lk ... '-lk-. f .,' A lg. Q". warm , la. cs. '- lla 1-. . "la-r. - A 'rf -,li S .1 L . A . fg . ,i lj I V - I ' I I 2 gl, 4' , . . , , . . '. ' . " . '. 'h'r, rs. --J I , w'l ,s. . 1. S-K , fl- - A-" , '1 .1 -' Alliance High School Booster Club OFFICERS Mr. P1-4-limg, Mrs. KliX'lll'j', :md Mrs. Iivcinurmfl Top THI JINIORS bottom THI' SOPHOWIORFS Pl'ffsic11'm . XVQM1-1' Zings: Vice,--Pri-sidcnt Bill Coldsnow Svcrefary , Ann Duskalox' Assistant SdCl'CUil'y Mary Jo Lehnis Trezxsurez' Mary 3ICAliSIr,'1' Assistant TI'l'2lNUI'1'l' Lynn Blvssvnhvimwx' Advisors M13 Pzilgntu, M11 Cfw:1g1'unfl4'. Rl'i0l.D Ol XX lNDl'l'l' -KTI' D NE A111 -X111 X111 X111 X111 X111 X111 X111 X111 X111 X111 ""fw"'P, Y oi' A ,- F - 4' H ,I . ,, f"L,4:--f' :V Y'-L 1 5- , My-'M fl! ,,,' 'A la! ,,f'-V - -' " 1 ,MV M ,, fi f f ' r- nl p ,K - ff k" , ,.-f' "A ,f" V ' A ', - . 2: X ' ,ff ' ' f .1 I 1 ,f ' 1 if I . 0 J.. " C NN Q -gg Zoom! 'l'h1-rv 211115 Zingg 111 1111311111 ill thu- Y1111ng5l11u11 urth :zum-. "NIU-vin-1"' 1-:Ha-111-5 11 5111-11111-lxlur' 111155 in 1111- 1l1'Ki11l1-5 .lllll'. 512 1,1111 111' 11111 IlIl!4'i11111j '111111'111111' 111 11111 .X1111111-1111 111111111111 Ll -11111 lr 1- 1J1111l1,'Ix111' 111111115111 I111'51'11111115 111515 1111-"N:11L1111111 A111l11'111"1x111111 11111 XvL'1l'1'f111N 11 1'41l1t'1LI11 XYZIIN 51-1x1- 215 1'-11111 ll11l1'f1r 1111 1111' 1:115- 111Q -11 11l1'11J1l. Novel 1,- ll J Q lim-k ron: J. Yun Camp. J. Burtnf-tt, J. XY11lI'e-. B. XYzu'11 Sf-vmnl run: 'l'. Slum. SI. !Y:1ki11mt11. A. XY1-11114-r, ll. I nan. J. Blunn-nstie-l, li. Flll'1'll14lN. li. Frf-11:-rivk, I-1. Prim-Q-. . L. 0'llvll. ll. Jlillvr, ll, lirzxlmnl. l-'.AIlis1111,R. :K114'll. l'. 1 , z -. . , . , , . Hulm N Dmuhm I-'lrsf rem: IS. I-Qllls, ll. IJUFIIILUI, NI. 3lillllH'ilI'lll,L:, l'. lgl'lb'll7 J. Lnffc-5. K. Spring:-r. li. .yIZll'1'llIl1, li. Savant:-. Xl. fzllllunll 'l'hird ron: Ii. lA'!'Q!'Yt'I', KS. link:-r, I.. Zingg. J. Hzunpu. Y. furli, l'. Sllllt0I'0, S. Ye-ndrim-h. A. lilIllI'Ill', N. Illvn. J. Se-111411: li. f'nl1lsl1uu', J. I-Irmlirh, Hr. lfilqllllillid. I.. WI l'2lYI'il'1i, li. l"l'3 foul:-. 1-ssc-11111-ixm-r. B. 51Q'Lf4'Ilthil1Q'I'. Studi nl founul ' ,.. . ,, , 5 Q 1 5. 61111111-11 11:111 111 :1111-1111111111 11111 1:1121-5 ' ' 1 ' 5 1114111-51-111' 111s1111'y. N121I1j' c'11111':0s 111111 l1111Yt'1'.'- 11 ' ' ' ' ' ' ', 3 ' ': '1 , ' ' - 's -N' . 1 ' - 1':.' ' ' 5' 5 A if "'1Sv11' 1 ' ' -. 111111111 11 " 1 .1 1 , ' Q - 1 ' OFI-'ll'EhS J ' 'S-I 1- 1 'Q 1-f1'111' 1 View-P1'1-511111111 15111 C'111f1s11-111' S-1c'1111z11'3 1.51111 1I1'v1111111'i111Q1' '1'11-'1f111'1-1 13111 S11'111'11111:111 1' A111151-1 111, 1111-11111111111 K11. X11-111111111411 111 1.111111 S141t1- l'111x1'1x115. 1111' V11111-.'1' N1g111 X111 .1q1-1, 1.111-ix 1111-: 11111 1111111114- 1,171-1 1111 XK1111 1111- 51111111111 i'1'11111'11 1'1.11111111111' 211111 111. 311111-1, 1111 :'11111.1111-1' l111'1'11VI 111 X111.1111' 111:11 5111111114 1'11'j 1'.1111114'11 :11111 111111 N1115x :11 - 111-111g x1'1x1111 11 111'N111f11 111N 11-x I4-1111111214111 Y-'1'-111x .1..I.11u 11'-1115231 .1111 1,111 111--w111111 .11 11111 1'11111'1'1x111:1 111 1111114 N1 111. .W Q S udc-nts in kicking off tht- fuuthztil Student Activities Council Thi: Studi-m Activities Cfitmcil. compost-rl tif the piwiflvnts tif tht- x'a1'imi4 fiigditiztitifins in tht' high schfiifl. Cfiiitrilutitcs tn th' fficizil lift- of the schoul by spoitfmiitg flllll' lzirgv duitcvs cliixm: the- school yi-az" thi Kick-Off Da-iitcc-, the Piuskin Pmnt, the- B2il'I'lj'2ll'fl Bull, ziiid tht' Senior Dzmcv. 1" Jr-fix' Plrmlich, pit-siclt-nt of Siudf-ht :uid Patty Bolog, he-aid Cltcot- 2 by thf' OFFICERS Pvvsidvxtt Lynn Me-ssenht-imt,-1' Victf-Pi'e-siclviit Roy Allen - ,- SL'CI't'lil!'X-Tl'QC15lll'k'1' Judy Singvt' Quveii Putty :md lift' Cflurt lvzicl-oft' thi- Pigs PIUITI. Ilan-k ruu: J. lilrmlivh, li. Prim-f-, J. Blumvnstirl, XY. Zinxtil. T. Tuschuvr, D. Ke-iru, K. Sr-huinn. Third ron ' J. Rolfe-, JI. I.:-hnis. A. Mille-r, T. Hr-nry, J. Zuhrr. li. Dunn. -I. Conti. li. Hkxmia-r. 54-1-mul mu: T. Slum, NI. Zuu-rrlli, J. Boyd, N. Idvn. J. Smith. Bl. Blum-rin-f, lb. tirznlinm. First run: Nl. Yin:-z, A. Bourne-, J, Huhle-n. L. Studi. C. Nkxlkvr. Sn-utvmlz N. Alliriight, J. Singe-r. Nlr. N'hita1-rf-, I.. M1--se-nheinn-r, li. Alla-n. 55 Latin Club Llc- gli Back row: D. Squirt-s, R. Lemhright. J. Thomas. R. Hoffman, K. lie-lly, J. Linrlslvy. ll. U'afhunas, J. Blumenstif-I, D. Audrain, J. Le-mon, J. Alt-lilrtiy, J. Barr, D. Math:-r. li. Szungs-. li. Baker. K. Albright. J. liruy. A Fourth row: A. Burky, T. Bm-tt. Xl. Sutcan, J, Stitz, J. Conti, T. Ht-nrv. J. Harmon, I.. Mt-- Clinttick. C. l-Izzo. L. faulivld, K, Hrulry, Bl. J. Lvhnis, J. XYulfv, ll. M1-Coy, L. Lvmbright. Jn. Jarvis. Jn. Jarvis. L. Andric-. Third rnw: Nl. Sapp, L, Slit-lun-I, J. N'ilsnn, ll. Twark, J. Anslt-y, li. Ruhr-rtsun, L. Dalnivls. X, farli. Sl. Yukich, Bl. liorusy, J. Swartz. L. 0'IlvlI, A. XV:-hm-r, P. N'arre-n, ll. I.:-mmrd, l'. D4-Grnff, l'. xv0'hIlf'l', M. Alle-n, C. L1-Slay. Se-cond row: ID. linyvn-. I. 'I'vutwh, li. llorning, J. lf1'llIl'lllllll, A, llnskalnv. T. Tripp. l'. S1-hullo-r. l'. Svhau-fn-r. Nl. J. N'iIson. ll. lla-fft-lfingfs-r, L. Pristin, J, tiilsnn, B. llvrnlmrdt, N. Albright. li. Kulkzl, li. l"l'1'Q'llHlll, P. lla-e-stantl. li. N'urg'le-r. First run: F. Strnmp. L. lleym-, L. J. 3luinu'urinv. D. Milla-r, S. Ilia-hmnmd, Nl. liurlunml. FI. A. Sis-uart, J. Zulu-r, J. St. tis-org:-, li. Ilotrllkiss, C. Yarian, ti. linux, NI. Vine-z, L. R. Hurd- nvun. S. liylzntd. ti. Lynn, J. Rn-ynoltls. Sf-att-dz K. Hin:-r. T. liake-r, L. Stmlt, Miss Sli-Umm-II, Nl. Phillips, Nl. H. Amie-rmn. OFFICERS Consuls tP1'0sidvnts1 Dick Graham Lois Studt QUHOSTOI' lTl'Ll2iSlll'Ql'l Karon Hllll'l' Comm' lSCCl'ClilI'j'P Mary Ellen Andc-rson An-diles 4Pi-ogram Chairmen' T0dd Baku' Mary Phillips Advisor Ruth McConnell The club compost-d of thc supvrioi- Latin stuclvnts is thf' Latiti Latini. To bvcvrni' a mim- hvi- and to rvmain a mt-mbi-1' -.if .Q V .4 ' ', thv Latin studvnt ibn. 'ist maintain a high scholastic' Qt: nfiini. t- la 'gvst projvct of tht- cluh io : 'inuzil Latin Banqut-t ht-lil ' 10 fall of tht' sclifml yvar. Thi' g 'st a 1-n ing thi- banquut num If- tit 'inc t-a Roman styli-. . otlivi' projtict of th? Club is :i I avc I uction. At tiach st-rnvstci' ' vw in--mhmis zum- sold to th" t- pvrs ful' 2' pt-Vind of Cinflitl capvis tif i'ilill'.1CTt'I'S lllllll litfliiv. Sc--nts funn tht, Lwtin llanqutit, llagazlne Campaign Daily drawings, niystf-ry families. the big rockets in the front entrance. the daily appearance of new cuddly dogs to high salesmen - Mr. up t Lockett carrying the high room award through the halls all added o 10 days ot hai d selling. and another big magazine Campaign The sr.-rious side meant that we put some 81500.00 into the gcneral fund for the use of student and high school needs. It's a big job' but how else could wc get so much with really alot of fun. Steve lJlSl'l' set the pam- again lor thc second straight year with a K total sale of Sl.iT.UIl. Duane Andwisor. really was breathing down his neck all the way and finished second with SlT6.35. Steve took a big four speaker Hi-Fi set for his prize. He will also be "Millionaire for a Day." Buck row: C. De-itch, Y. Yanaman. M. Kurosy, G. Peters. Front row: J. Vitale, I.. Norton, J. Gotsehall, C. I-lskay. So-ated: ID. Huntley, ll. Anderson, S. lliser, Bl. Moore. The Junior class with 970 of its quota finished in first place :tht-ad of the Sophomores. and the Seniors fin- ished a very poor and feeble last. Room 305 was top dog of the assembly rooms and Mr. Lockett and his vang are looking forward to a big night when a suitable attraction comes to Crnton, Akron, or Youngstown. It will be tl show and eats afterward as the big reward. Mr. Andreani and Mr. Whitacre again headed up the drive. with Mr. Kidwell, Mr. Robinson. and Mr. Round serving as faculty Captains. The Class patrons served as lieutenants and Mr. Malone and his advanced bookkeep- ing Class kept the records. 57 l ,, "cake ' -X,.f Steve Diwr, the top winner. TOP FIFTEEN SALIGSMEN Stcvc Diser Duane Anderson Mary Moore Douglas Huntley Faye Craven Judi Gotschall John Vitale Jack Wolfe Loretta Norton Tom Albright Margaret Korosy Corrine Eskay Gary Peters Valerie Vanaman Connie Fox Ellery Savage accepts from Mr. Whit icit the 321.00 he won in the daily magminf :alesman contest. Football eason Ends X HU ilu N milfs' K 'FI:xf'hXYL'1' Yhzvmx :1 izfwvk In livin Xmyzml-P .-wwx mn! 111 hw YIM-'I Ifwlf-lurimxxwx .Il 111A lpn I.1x'z1ww 1 4 1 ll ' 1 fx xxx W.. -410 x! DX -5. kskn. Plgskln Prom Tha Q11l111f11l c1.m11x1c11h1 f11o1b11lNcas1111 xx 1x 1111 lllllll 11 P1,gN11111 P10111 P311 0 1311190 111 flncomtlons of 1111 da11c1 xx 1x 1h1 xp1c1 1Clll ll map of Ohm 11111 I'1 61011111011 lust pl1c1 1 111111111111 Sldll IN lil- 1 1111 IQ S O 1 LXfI'1ll1,.f VK1N X f 1111 IT1 Fl D lx 0 1111111111 11111m1sx11111 1111 m1mb11s of 111 J 111171 111111 1111111111311 10 1 111 U COL1n111111111s who also had llal undefr 11111 su 1s0n 'I Q W-f I N lulh lin f'2fsvg-0,A-i 47 'X ICT s nu A1 Ll 1 A derum- 111111 I f-11111-ls llll Wlarx Nh -Hush r I' st URTN W Alfer 71111, B11 rtlsnnu C IF Y 1- lahlv-1 l r .ulhu 1 r I'11n1 5.111111-In 1 1111 Ko! XIIPI1 wr-1. Y - 'eu -f , :X 211 o u 1" "1- O- th-l'h1',h1. 1111-1'1'f "1.' 11111 i1111'111l11c1i1111 11fQ111'1-11 P:1I1 13 mlug 1 l l11'1' C'f1111'1, 1'SCfll'l1'i1 by Sl'I1lUI' 1' 1' L- 1 1' 1111- f11111hz1ll 11'z1m. 11178 -1 - 1 -1 111+ 1.152 I Ql'11l-11' '1 g 1111.5 A 5 .. ' 1 A fu 'CP 3 'W ' FOI' -PII11 I' - 'e-11. . 1'-l: C-1 1 ,11 X , ' -' . '. ' . f: .. , , . . .. A I 1. .- 1 . rg. 1 " x W C11 ', 54-1 ' 1' , "1- ry if 1 Pa 7 T. . -.' ' I. .4-'Q 1 'Q - ' ' ' 1 -I 1 - f 39 Football Banquet The Adult Booster Banquet was held urs a conclusion o the 1958 football season. This years banquet ft-:ituled Blanton Collier as guest speaker. Mel rt-eoives the Rtittga-is T1 ophy from George Pztliner of liutgt-rf l'nix't-rsity. Thiw rotating trophy, vmblemzitic of the stnto Championship, puts Allizzncmfs nzinie on thi' trophy' for the first time-. Dick Shot-er. president of the Adult Booster Club. presents to co-captains, VValt und Roy, ai permanent trophy with ouch plz1ye1"s name engraved on it. Mel introduced the Senior members of the team. th nucleus of the football squad. Y: .mb E2 gg 3 Q 3 H HQ ! , W' 5-vs 22 - 11 Q "E , I fi-u.v:'N . Q, , A - dx ' X .f 4.195 'Q I? Q, .xy X , .. I bg- gi MA' X 9: 5 y 5-19, r ,wi-,,.rwtQ. U 1 "' 'ww A I f- A " 5' " ""' .A tj.:-::':r.. ,I o'E A Q E ' E V gb 3' 9,45 - qi. , mi QL'- . fNf83":x x ' 'f51f . .ff Q S r ' . j . 66 99 The Senior Plaj- tage Door 2 3? Burk row: J. lirmlic-li, J. Lindsln-3, 5. fini. T. Shin, T. link:-i'. ll. Audrain, ll. hv1lLfIll'l', A. Nlillvr. Sc-rom! ron: J. lil-ml. F. Aliilre-ss, J. Smith, I.. 3ll'NNl'lllll'iI!lPl', 15. Suishz-r, ll. Jlom-rie-f, l'. Elda-r, Nl, Ax:-lroll. I-'irxt row: WI. x'ill!'I, J. liaiird. J. I-'n-ll:-r. Hrs. 3Iunrl'in-f. C. Tm-to-1'-. J, Conti, li. C'lups:uldl1'. Sn-nh-il: ll. Yzllli-si. SI. lil'llIli!, J, Nt. G4-urge-, I". lluupl, li. I'olinol'i. ' f f r 0, '. f ,Y f Tha- Svnioi' Plziy, "St:igi- Door," was at story 1'ox'olx'in: ztround young statue st1'uCk gills. who livvd togvllil-1' in zui Old hoarding housc. Tho Cust of lXY0l1lj'-ll1I'l'C clizii-sictws consist:-d mainly of: Jzinot St. Gvoi-go us Toi 13' Randall. ai wholesome- zind siiicvn- girl: Dt-zinnu Vallvsi its Jvzin Mziitlzxnd. at close f1'im-nd of Tt'l'1'j'lS hut quite tht' opposite in that she was .1 glamour girl :ind out only for succc-shy Fw-d Huupt as David Kingslvy. :1 DI'UflLlC"l' in his lzitv thirtivsg :ind Bill Polinoi-i as Kvith Burgess. at young plziywriglit in low- with Tn-i'i'y. Thu otht-1' mf-mbcrs of tho cast wt-re Jl'l'l'j' Iiiinlich. Jim Lindslvy. Stvvo Cost. Tom Sluw. Todd Hzikt,-ig David Audrziin. Bruct- Wzignt-i', Al Millviz Jill Ha-od. C':n'ol Andruss. Juni-t Smith. Lynn Ma-ssvxiliviiiiwi. Hmm-ily SXK'lsll4'l'. Many' l-5n Moriciivl. Pziulzt I-Ildt-11 IVI5'i'iizi Awliod. Mziigam-1 Vinvz. Judy Build. Judy I-'vllcix C'livi'yl 'l'1'vt1-i's, JoAnn Conti, Lindzi C'l:igrw:tddl1'. Mzuji Jo L1-Inns. :incl l.1nrl:i C :zulu-ld. Thi- whole Cust did :i lint job :md thi' plzq will lon: lui 1'--:iii-nibvi-vci :it Alli:1iic'1-Hiuli School. Top: I-'rn-al Hillllll, .Lim-t St. he-org:-. lirurn- Nagin-r, Nlicllllv- lrfl: lla-:nina Wall:-si, its-xv luwl, IS:-xv-rly iuixhr-r, ,ek Ylimlcllv right: liill I'olini-ri. Nlziry Jo I.:-huh, li.,11i,m1 .Indy I-'i-ll.-r, Judy Baird. l.in1l:i llzipsndills-, Jill lin-1-il. Linn Ula-we-iiln-iiiin-r. Yhrnn ,Xu-Iroil. xI.ll'j Jo l.e-hnis. 'uv L l H2 I I A 1 Qs, Q -Q F - .QL- - Q 1 - 2 C -- , . N1 --.X f I . ' . fs ' 9 9 ' -. 1 I 4 , 7' ' ' . 4" wi , V' ,. -W, -- 357 ' . 25. I N' ' - . ' 'q' I . 4 'EW' , jliirjh, A , ,V ay -A I W , W: A 1 Vw It. W QTJ' ' J 5, fx 45 N f ' , f If-3: 5 W 4- , 'Sf-7: '7::1'gh -2 , M 11, . ng AA ' 'l"', 'r-1 , ' - 1-. -i?rri 'r . Q? , ' . " ' 'W '. - ' M I Y wsu . " ,A -,'a:4'31"7-w ." ' ' "N-.kg k H , gx i ,+L -7, - V , M F ' 'J vif-A -,. 5 x' x ,XV M1 ff-1-g""".u ' Q ,MA xg, 7 X , ' f , , N" rf? '...Q 'i s nijix 11, 'KS' if' 'ET , 1 1 .M . F, .:2' ff an-Ml" Q 0 3 PM zu., f VX In Qu '41 . V l . Q 4 'Hg' :fi 'lit' ' ,Q K . pf' , ff Lv' Q bl, v Q? 23'f1ygg,f9hYa9v'ffjE :E 'Z g A gm -sf. ff? Q "5 4' 'CG ff-fi 'Q if ' 45 'E 9 var V V fav 'Wg-:11'ing Yhc-11' TINY Vffhvs fo1'1hf'fi1'sT iim -, the Mixw! Chuuw pw'- sffnts iis 'mmmlCh1'ist- mas Cfmcr.-rt of beauti- ful and lnfpirinq music under the rli1'ectif'n of Miss Suckrftt. ,. 72 l'he-ry! Tw-te-rx. Trury ll:-nry, Lonnie Osu xlt Inu: 0-rf-ur and lfllllll he-lrn Ihrk rnw: I.. Ilurclmnn. A. Studi. Front row: IS, Pnlinnri, ll. lie-irn, I.. Conway, J. lluulgvkill, T. Ht-nry, J. Zulwr, K. Ks-Ily, J. Linxlsley. .-Xu-umpznnistz V. Lloyd. Chronicle Staff The hours of planning :ind thi- clrvzinis of producing a yearbook you will bc proud to own 2111- now ow-r. How V51 ll wt- hzixv' sticg-wit-rl is ii-picswnti-cl by thi- hook you now hold in your hzmd. Through thi- 4,-ffoits of thc- entire Chronicle staff and tht- co- opcrzation of thc faculty and thi- student body. wc hope thot we hziisc product-d 21 book that you will vnjoy. Nirri BI'IlC'll'lIO. Larry XVhit:icrc. Jzincl Qmilh, Mr. Livlzind VVhit:icrf'., Chronicli advisor, :ind I.inrl:i Cziiifiiflrl look on-r tho nmx f'lll'lJlllCli'. S Q17 I liz rr. This yezir's Chronicle is different from prcvioui Chronicli-s in many rcspects. A now format of st-ctions built :mound thc months giws the hook 11 now look. Also a shite championship gnu' us ci oncc-in-ai-liii-timv chance to salute such ai tm-nm. liuith llrili, .lf-rry lirmnich, Miss Iii-tty Ayr-rs. iinanncizal zn'lx'iso1', Tom Sluss, amd Al Millvr discuss thc- Chronicle colli-ctions. uk row: Nl, Johnston. Sl. J, f'lllll'1l1l, S. Ilillmun. -I. y1'4llff'- A. Mille-r, -I. lhrr, I.. I-I. Sole-s, K. Allf-n, C. llilllllvilll. lrd row: 'l'. Tix-1-line-r, li. Mare-oni, J. St. lie-urge-, Xl. Axe-I rod, l,. Iioiiuay, Ii. Lzitimore-, K. Hinvr, T. He-nry, A. liournm Nuond ron: B. folilsiium, Ii. K'ran'vn, J. Ile-nnvls. JI. Mc.-Xliste-r. -I. Zulu-I, li. Ndngm-r, ll. Yullf-si, J. Harmon, li. Gri- Ne-aimlz K. Brill, T. Sluss, I.. xvhitiH'l'O', I.. faufivld, Mr. xvhif1iK'l'P, J. Smith, N. lft'lH'd1'ttll, A. Mille-r, J. lirmlich. 'i U Basketball llk-WICR .QQ 14 nw' .qt gpm, s. I ,W Aw- g if A :gas- ,...,... v',.4v. LF' 'null H-as 5-an slfk SI'l'lll-K'lI'1'l1'Z L. Ri-4-sv, Y, Byrd. T. Hvadlcy, H. Princc, J. Davidson, D. Duncan, S. Longmin-, ll. !Vull:u'4', Flor:-tti, IS. Sie-gn-litlmla-r, Mr. Goodwin. Km-vlillg: R. Allen, Coach l'f-1-lin1.:, D. 5IillIlN'2ll'lIlg'. R. The winning of the Svctional Trophy for the third straight year mziclc this yczi1"s basketball svaison :i succt ss Although Cozich Ron Pez-llmgs Avizitors did not have ai grcar svason in tho win-loss rocord, they showed spirit, vnthiisizisni, and fight which makes high school basketball intl,-rt-sting. Allizinct' Alliance' Alliaincv Allizsnct- Allizincm- Allizincv Allinncl' Allizincc Alliuncc Allizinct' Alliuncw' Allizincv Allianct- Alliancm- Alliaznct' Thru- ik-lloxvs who lww- st-in-d the- hziskctbzill Allizincv tt im with much Ilt'l'Sl'X'L'l'JlllCt' llllflllgll tht- st-zison Allizinct- no 114-nny Schulzv. Tciry Cook. Tim Gross, and n Morris, tht- llllill2lQl'l'S, Allizinct- 68 61 46 511 52 61 GR ff. 251 -ill S56 32 -17 ZXT -18 53 22 50 S2115 BASKETBALL SCOH ICS Akron North I-last Livt-rpool Cuyaliogzi Falls lxllIlUl'X'2l Svhring l?v2ll'!llN'l'lflll Canton South Youngstown Clmnt-5 C':.ntvn Mcliinlt-y North Canton Akron K1-nmoro Klussillon Akron Gurlii-ld Vl':11-:vii Sandy Ynllm-5' C':inton Mcliinli-5' Massillon Oppomlnts 67 -in -lil -1,1 .mtl -18 -18 HU 58 -iT -lf! TH 128 32 S8 T6 Tl 974 Z' Q x Q. fi fy J 'L-1' if ..4 if - n I 7' N x J ? fl. Ib- Q :Fa P11-siclf-nt Tvi-ry T2lSl'i1XX'l'l' VlCL'-PI'l'Sifil'I1t Bill Colflsliow SQCITYlily-T1'6IlSl1l'1'1' I.'l!'I'j' Rvynoldr' Advisoi' Jo,--1-ph Zdlzihko Hi-Y's Tho plirposl- of thi- Hi-YR is "to Crwitc. mnintzfin, and cxtvnd throughout thc- school and Community hizzli stzmdznds of Christian Cliu1'zic1v1'." Senior Hi-Y SENIOR OFFICEIIS Bank ron: K. lim-k. D. Quinlan. J. Malclou-n. T. Nagy, Ii. Syringe-r, G. Ilzunzivk. Third row: K. Brill, L. Usunlt, Ii. Alle-n, XY. Zinzig, I". Ilnupt. Se-1-mul ron: ti. Bla-llonzll, Ii. l"rur1u'i'in, ti. Zunllur, I.. Shutle-r. J. I'h1-iff:-r, Y. Ilorrix. First ron: ti. Yo-imlrln-s, Ii. livzigle-. XY. Nvlxon. 'I'. l'1-uri-. Ss-ntvll: 'I'. lizulllv-Ivy, 'I', 'I':Is4-Inu-r, li. l'oIdsnou', I.. ,Ii1'XIlllIIIN. 7' Sophomore Hi-Y SOI'IIONl0IH'Z UFFIf'I'iKS Prcsiflivnt Kcnnm-th Sz-lnvinn Vicu-P11-sich-111 John Vzin Cznno Svcix-t:ii'y I.:11 ry Mnfhzill Tl'4'2Nlll'l'l' Ricky H :in'n1' Afivisfn' V"l'llUI1 flloywi Burk run: ll. Ilan. Ii. Smyth, II. Iiurdvn. F. Johnson. ll. Alla-n, J. Hurford. First run: J. Xitzlli, li. Morgan, .-1. -Iohznlsun, IS. Ylzitlu-r, J. Uillizun-on. 51-ntvil: Il. IIUIITIIO, I.. Flair-lmll, Ilr. Flop-r, J. Inn IYLIIIIII. K. irhuinn. Junior Hi-Y JVNIOIK OFFICEIIS Prosidvnt ., Jack Wolfi Vice-P11-sidvnt Jim Muttx Svcwtznry Sum Walkoi T1'Lx2i5ll1'l'II Jeff Dl1j'lSCil2lx'XL'I Advisor Donald Rankin Bark row: J. Gaul, I.. Czirkra, Ii. Furrolow, J. Iilumf-nstie-l. NI. Iiozoguny, ti. Parke-r. S4-contl row: A. Iiurky, L. Nkrolf. J. fovo, ll. Thonmw. W. Din-r. First ron: Il. Yvafrle-y, J. Amr-nt. J. Tl'iI'IIllI1lIl. K. xvuuds. Seats-cl: J. Matty, J. lJu3'tscIi:u-ve-r, Mr. Ilzuikiu. J. II'oIfe-, S. Ihillu-r. 'v F 'I-lffI15Cl'll11NLI Ihr-11' 11111-ls IS part uf 1111- 111:10- 1c:.1l lwzmuirlu 4'XIiL'I'il'HCl,' 'xzfin-'fi by th? svnim' hw11h:.nd c-111551-s To plwpzmf th--m Im' Thvix' 11111111' -- c:f'1s111zzI Czirv- IN 1 The Library QVW rs. In my llvlm. ilu- llllrilflilll. llNL" , 4 Thw lihr':11'5' is tho scorn- of much study and z1'c'l'1 0l"l"II'l'IRS Pl'-wifi.-111 .Izmic-1-Zllbv-1' Vim'-I'rvX1ri1-111 KI.w1'1h.1 l2:nl'I:mri Sf-c'1w'I:11'5-'l'1w:1:-xxlm' cullllll Y:11'izm IIIHIXICX "I"KI'l" llzlrl, run: -I. lbaurm, Il. Dunn, -I, l'4-rm-r. K. Xml:- l'l:lylo:l. N-:mul run: -I. Kidd, I., llnlnlvt, -I, Nllltilll, N. llnu sulil-ga-r. N. H 115:11-, I-'irq run: I., Ntllwlt, 1. NAIL'-r, I. Iirzn-5, Nl, Xinrl lx Alhrrt. Ns-,lla-xl: -I. lull-r. Wlrx II:-lm. 4 . xilflllll. WI. l-zlrlnml, "P A.. Honor Society Burk row: B. l-'rn-dn-ri:-k, J. Zulu-r. J. Lindsley, I.. l'aufie-ld, I.. I-I. Sul:-s, K. Him-r, AI Jlillvr, An Mille-r, XV. Zingg. Front row: T. 'lhsclxxu-r, C. 5Yalke-r, N. PH-linzz, C. Andrs-ss, J. Smith. JI. .NlrAliste-r, N. Stump, L. Farmer, li. Uh 'ner L . Se-.xlvrlz I.. Studi, N. Idvn, J. lirmlich, Bliss Ruth Dowh-r, ll. R4-iL5h.lrt, I.. Ma-ssenhf-ima-r, M. Vine-1. OFFICERS President Vicr--President S1'Cl'l'tE1l'f'1iTl'Ci1Slll'lx1' National Honor Society is a national society which is organized 10 honor tho high School smdcnf who oxen-ls in lczidvrship. scholarship. rTCl'YiCN. and chziructur. Ray Rcighart Jerry Ermlich Nancy Idvn Advisor Miss Dowler C Future Teachers of merlca 1 l E i 2 3 , QFFICI-:RS Bark row: J. Zuher. Hntchlfiss. S. Richmond. C. Curli. K. Albright. K. Cavenuugh, H. Garland. DI. Stewart. C. Bcvlngtun. lx. llnylr. PI'0S1dCI1f Anna Nlillgll. Q lghiril rowzil ll. Bryan, Alhright, J. Smith. A. N'ehner. J. Nalsgiver. K. llornung, N. Yoder. Victx-Pmxiidcnt Nlalhwlr kt Vinnz . . rfllli' s, B. Lxmphc-Il. .L. flflllll. 4 Q l Q t - A KH' l II I3 I sf-voml row: lx. Hlner, M. Marshall. ll. Ihmlzgewzly. J. Fnuhel. J. Nlarslmll, C. hplry. li. . CCH' 21I'j' IIYCII I'l1 iossc-rt. I.. ,IiK'hI.H'I, H. Loomis. Tl'L':15l1l-Ur Corinne Allvn FV F-'irsf tion? N. Siilllzp, JD.. flair, ll. Be-ith-r, ll. Palmenter. NI. Phillips, NI. K. M1-Coy, J. ll'llIlllld, 4. drnlf l', i. llf' rnlll. S:-uh-dz C. Alla-n. .-L Mille-r. Miss P4-ttis, K. llruhy, Nl. Vine-1. 713 Blue Dom OFFICERS Prvsidvnt Jim Blumvnstiwl Vice-P11-widt nt Bob Piottt-1' Tl't'HSlll'Cl' Nancy Albright Advisor Lynn Moncriof C0l'I'l'S1'JOlldlllif Sm'c1'r'tz11'y Jo Anno Rt-dmond Dramatios e 'Z Burk row: J. Finm-y, li. hviN'lllIllllN, J. I.imlwI1-y, I.. Shinn, II. Autlmin, 'I'. li:il.4-r, IS. l'nInmri. I-'. llaupt. S. feast, T. Willie-lm. T. Moors-. Third row: ll. Valle-si. Nl. Axe-Irnd, J. Smith, A. Mille-r. 'I'. lla-ury, J. Conti, I'. I-.ide-r, J. llznrmnn, Y. vllllillllllll, N. lie-in-detto, I.. I'I1ipsuddIe-. gl'K'lllld row: l'. T1-vtrrs, l'. Andre-ss, Nl. A. N'ootls, J. Re-vd, J. St. fic-org:-, I. Allvn, ll. Hiring:-way, P. J. Allmon. I.. l'aufie-ld. First row: I.. Hardman. J. Baird. K. Allie-rt. Nl. Vine-z, I.. Slum-rirf. l'. Blue-Ile-r, J. Ile-illl. J. Pc-rri. M. Nh-Alistc-r. Suite-tl: D. Haze-n. J. Iilunwnstin-l, Mrs. Monrrivf, J. Redmond, N. Albright. Tho purpose of Blue Dom is to provide-. for those- intort-stvd, 2ldl'ZilT1Z'1llCS club. To cntei' tho club. ont- must tri' out by doing at monologue: at short play, ot' sing: Ilxinldlllg that 1'equi1'vs acting ability. Blum- Dom prcsm-nts Play Night and one assombly for the student body. National Thespians National Thespizms is at drznnzttics honor socit-ty. Brick ruw: F. Haupt. J. lf6'l'll. J. St. Gr-nrgr. C. Tw-ts-rs, Il. l'unninghxini. iikltldlr run: ll. Nh-Alistvr. Nl. lA'hllih, J. liuird, ll. Au-lrml. llrst rms: Mrs llmivrin-I, J. Ro-alnmml. Nl. Hom-rio-I, N. Albright. 74 Visual Education Department 's T The Ushers Flllh is orgeinized to provide ushering service for the many events of the school. President Dick Brion The- Visual liducatifm Dt-peutmf-nt of Ailinncf Ilifh School providt-4 for thi- setting up and innin- tziining of tht- I'IllCl'UIJllUIlv's used in :tssemblif-s and for the securing and setting up of nxovies in th vniioiis classes :ind those to be used in zissemhh. Under the direction of VVayne VVisle1' with his assistants, Bryant Walter and B1-zidley 'Wish-1', the Visual Aid Depzirtmvnt is One of the behind-thew scgnqe orgzanizateons thi! are vital to the efficient op: litllflll of the- school. M11 VVziy1iw xX'l5ll'l', Advisorg Ilmxrllf-5' VVislt'i'j I3i'5':int 'W:iltt-i'. Spanish National Honor Society OFFICERS President Dick Brion Vice-President L01'ettzi Conway SL'Cl'ClZ1l'j'-'Tl'C2iSLll'C1' Sandra Alhi-ich Advisor Ross Princiotto Burk row: J. lirmlivh. Ii. !!'hif1u'r4-, R. lie-ighurt, D. Auclmin, IS. Fra-dvric-k. I ' 5l'I'Illlll ron: 'l'. Ile-nry, J. Zulu-r, Il. Lattimore-, C. Curli. 1 H. .llt'.-lllsh-r. X X l-'rout rmv: Mr. Print-iotto, I.. f'0llXYRly, IJ. Brion, S. ' Alhrivh. Ushers Club s. l, Lick run Bruin Y Roum ll Ive ll I-e-rguson N nm dlr ron n ll Brut n I Bath :shell I lhtte-rs lo- N stud xv uri I IS llnrmlu., 45 ur Year Is 1960 Prusidvrmt Vice-Prus OFFICERS ich-nt Tl'l'ilSlll't'1' Sl'CI'0fZllj we I-lrniv Prince B'll Sivgvnthzilm' Rixlph Holibaugh Joyce Zemin as v. W 20551 I-Ernie l'rim'e, Mr. Rinwhurt, Jnym- Zunia, Bill Sie-gn-nthalo-r, Ra DI Patron Gordon Rinvhart llolibaugh. - ' f if i I - 1.5 wa cg 4 T I 'X' K 1 X .. QIXXK t uxiinmxvx ' f I ,I ' 'L ' . -'Ex L ' 5 fl 1 .. Q' 4 " 'B . .g 1 1 - flfii 33 - . ' V' l 1 H , lv -ff + 5 sg 4 F 1 ax . RQ L +R ' ' . 5' 1' - - V' 'Q' - .gf . -Rv' y I , kb 'Q . . A 5 L . n Q y . 'Y .5 u f 1 -. , . g . r ' 'K - .J 1 76 Sl. Abt, N. Avrvttnla. S. Ark:-rman. J Arlnmnins, YV. Akinn, N. Albright, C. Alhu C. Allen, M. Alviani, J. Ame-nt, B Anderson, C. Anderson, ll. Anderson M. Ii. Amie-rwn. R. Anderson, I.. Andrie, NI. Ard. R. Baker, J. Burany, F. Barlwr, L. Barnes. R. liarnhurt, L. liarnhill, J. Barrivk, J. Batt:-rxhe-II, Ju. Buttrrsln-ll, R. liuumgart- na-r, 4'. lil-um-r. ll. lft'llIll'tI, R. Bvrtle-tirh, B. liarnhardf. J. Bl'ltl'i.llll, J. lie-tts, D. Be-iz, N. Bisse-tt. J. Bln-wins, J. lilunn-nstia-l. I.. llovhnl, R. Boring. J. liururkv, H. lions-rt, I.. linu-r. R. Buyrc-. J. Bnyd. C. Bran-y, ll. Brady. J. lirimluw, N. lirindavk. R. Iirunnn-r. J. Brush, S. Burdu, A. lfllfgi, l'. liurgi. A. Iiurky, XY. Burns, S. linrr. I Burson lx Bush IK Butler R Bunn gun all ernne- iamnln-ll K lllllllll .xrll ar I 4- K ISSI x K .u.ln.xu1.,h I lh.mman A I happa-II J C In-'www lm, In r P Ilark N lI.n P Colhrall 0 lu n 4 Q- nn rms 1 nuns I nur: anunx 0 I C mu-n K lhrm ll n raun I lllllll s NI I,dXldS0lI 1 Dlckm R Dlrksou Nl' an-I N Disc-r D Due-r lllllvhosh nnohm- Do as K llon1.,l.1s lhnlv Nl llmhlc I' Dre-n B Dunn J Dux tschu-xvr lx I- flu-llwrrx 11.,.lr A no l'llI.,f'lh.ll't I-ny.,h-hurt B I- rmluh s ax l-.Au 4-I Ps-lure D er L,.lsnn D l'er1 usnn A I-titers J like Is wr I nor l- ran 0 ranks rnntr l- r.xr.nuu J I l'4'l0Illll l'f'1lIlllId I' I' ure n on B 1-ahn mrd .ar'ner .ar xm :rm an fates J Kaul C lerber I- fnbsnn lille-spw 1 Isabell J hoegan 2.95 2929 .., E -V Z 'L 8.1 Q-Y -I l 5.4-L: 9.93 .W 3 X 11 5' an I, or 77 A. i' j 'f sl. '- 1 '. ix. Y. ' gi: any 'ZA I 'A . - x rz. 4" ', D. 1' rl. rz. '11,-, K. -.-..,',.-.D ,Al-. 'I , 'L -3 frsi L. ' ni, P. 1"i, . " '-gum. 'W 'i . 1. ' - ' ,.l.c..f ,F. 'hn. A - 3 H 4 ' ,N A ,e U, ls. L' ll-nz, lc. 1' 1' s. ' --uh. ' S 4 I.. 4' 14. M. J. fonraul, 0. 1' I-1. 1 'U . L' mls. -uf V -fy' " ,' M Z ll. 0. .pf-r. C. c' -- . n. '- v . I.. J l'1'kr.l, 0. lhih-y, P. '-I , . ' ' . A 1? E A ri ', ' ' N . , 4 . 4 ' " X , gn n. , f wi N M gk.. DiAl'A 1, " ','. li, ff' K 'ff A -. 0-Q Y ,H w I, ' . uf A .1 x I - - 5 A 5 s. ll ..L. ur, '. M. . - - 3 ' A ' , ul-1, . l'III'lt, ls. 1' - , M. . - I ' 1 , . I " . S-J, . 'yi I C. r: J. '- b ,mx ' ' . .F - - ' A-ji" in Q . v - .Q n - -v - ' '-4.1 5 'G , I K HV A . A A l X ' ' .QL H. FII . a. Fl ,ri '-k,1'. my -k -ay F- -. L. F: .. w. . . A , 4 Q9 gk. - . J 1 X 1 X A ' 1 . f. JJ NLF' ',I.'-l', .'l-1. 1 4, H. 4' ' L, lp 1, -, Nl. Q' I: I, l'. V3 ii: A . f ' 1 -1 V M . , , . N .-,' x' , f' f X X 1 A' I x X L.:--,.a,.a V. , Y, f ' gm. V I A M ,. 1 s' V ,fy - , A .1 .y . f RNA. ' W1 il rl sf w-1 A 4A 'cv ll4NfA FQ L I0 Isl. Q xy Q- Nr ? 78 nmdrllh nn St' all ul hmham J hraw ,re-:nn ll fI'IN1l mu- 1-rubs-r J Hugge- lla le-n Il Hall lx Hans-x I' Hunks Iardln I Ilardmqn II Harris HJFTINIIII T Han-lovk T Hawkins Hnxlm Ilauw Haven 'I' IIPMIIM rd I He-Irs He-rmun R Henson Ilvlnvrlllgtaun If Hluflx Illu-S Iloflus It Ilolllmur., K llornnny., J llosklns Intrhklss I Hmull 1 Hughos nt Hull K Ingram D Jamkson Je-sch II Johnson S Johnson li Jones 1 I Inc-n.1n 1- x In I- lurk L Ixnkws II Ixlr sm n oruc I Ixoros Wharf, Ixornu II Ixorosx I Ixrxnn-r N hun 1 man s IQ- Mvr Iamvw ,HIL as 1- I Iutlmore- I lau II c I 4 IIIIDTI I Q mlrrlght le- 1 nr ou lung., o e one-r Ilr .nrron lung., 1 an I ren A Im IN 4' 8- ?g' I gl . ,..y T. I' ' . J. 1' I. Il , J. 1' Ill, li. U' , .X ' . , ' ,'.R.l' '. . , f - gp "X, I- ' 2, t '. . . chu-,u.' ,, ,J up 'h . . . . Y- ,', I. '. tl a 'V , cz-r 1. . ,Q adv 4 vo. . ' '. . ' .', J . g, I-if gp 4, , xl ' .4 1, , 1 . , H - . o- 'V A Q, E' SI. II. ' . , , ' .', D I V n:,. I.-,.l. . . . ' I 1 I ,Q X V ' Q A n , -4 ff I ' ' '2 , ' , P. l'f '-g.n. '-lg We - ,Q .. 11. ,-, . ' - krh, . r ,. ' .. xii I I1 'f' Aj 4' M S A.l - -, -, '- . s. r 1- ,,., ' ,ff , , 'M ' Iln , II. I ly. '. " . . ' . ' 'wk M , 'sg MH I 1 1 - J- 6 , ,-, T A. Jarobs, Ja. Jarvis, Ju. Jarvis, R 1 Q " as ' 7' 'J' il Y 4 ' . . . . , .'. .' , . . V 'L ', ' QQ ' - H fig' I ,O 5 LV-1 lzaxugl-z ,v'...i- V- .K,..liIll,". l'. '-ny , , i , . , . ,, . ,. . V ,115 . I 'xiii 4 XA 1 . 1 in 6 , pa' LAK' 4 vI,. ISFIHI.. If. K-v',-I: .'.: ' 1 tri v 9 1 'R ' ' t QQ 'it ' Ag ' ' 1' x ll Nd ' .Q ,' II. Lubu., 1C. . F ' . ll. .' , , I" j, - -- L- -..1. L-,h y, I. , ' , '. . gh - f . +I li . ' X, I. fx I . f A I XX ' z I 'J ' x 1 N f S. Imigros, Ii. Imflzly, I.. ,' 'HIL li , A In " . J. I.'lh, I. II. Llhl, NI 1 ' v - r - , rf Q , . I. I ff ' .1 xo X th I . 14-sf --1 X 1 . S. I. r-nz. ll. I, . Il. . K" . I" SIN' '. ll. NI1' IV. ,Irf . T, NI '- -l My . I A 2 L II Ilrllenrl I Wlelumm I Wltlend B 8IcI,ean I- Ilaher L Ilaldmen IR IIAIIIIS Ilallard II Slam II Nlarshall I IIJTIIII 5 Ilnsun lx Ilathlson J Wlatix N Klan 5 Iles enhe-:mer D Nllller Ihller J Nluller II Ihller I III er Ulu r 1 Nlnnnetie Nloodx IIurg.,an J Ilurrls II Ilnrrls S Worn user 1 nu Nlueller Iluellcr 1' Illlllll J Ihers I Whers I ers I Naiule D Nauz: e Ne: lx lx Nc-nhurn D New house Na n shut: uble Nine mo I' Nou Orr N Oxwter R Palozzl A Paone 'anne Parker I' arks nruk II ' zz:-Ill I' 'A u enn 1 Peters I! Peterson II I hll ups lttmmn II A Pnlen J llrlllill un I rue Prlre Prince I I ruse ac ro eta 'ugh J I uha s s IIIIIIIIJII I a 5 Ramser Q Ream Iienmer N llehstock J Redmnnd J Reed R Reed I Reese I IIFIIII J Rewnolds lx Rexnolds It Rlrhardx I Rlchnlond Pu 3 911 M A A 1 E 'sr v4 'A' L2 AA ,- ,,.-,.":A x ,l.. g ' r " QQ ' . ' J. U Q ' 'E I ' ' 9 Q, '-I If . A , . , ' 4 l L. , h. s. . . M. . 0. , 2 , I A ' . I A If W ' k I ma. NI Q, IK.. .I ld. Cf . h .AI. h , l 4? ' I 'A I 5 I A , I I 1.. Aly ,. .' , . .' 1. J. 'I . 4-' iv .' - ' .. ' A X -,, K M. N . P. J 'II'. . . J lm. , Wg'-4 - - ' ' .J J . W " ', - q I 1' I'zT"l': . 'I ah- ', Izwvw., I'-I-v r X ' ' I i.. 4.. .4 ..."l'r,II. , - -. li'--.... 'll,N. K . - V , .r , 5, - x 7 f I ,, ,C . ' ua. pig- '- dl:-I -IV, , ' , . ' x .. ' E' N 'Ag A A X Ii. lag., !. , , ., - , M, - . , -. V' 'H . , . ' I I T Nah fe "K ll , kk I 79 svn "1 W N T V1 ,I TS' -.1 Y U5 Cl, .4 .A "-T AAA 'Q-1' in 4 A ao S lilrhmond 0 lllnv nald J IIIIIKIIJIII W IIIIPIIH' II IIIIIPIIIIIPIISI' Il Robe-rts I Rolnnsnn Runnsnn II R ers S lingers mu' I lmmh I Rush II Russell nun Su SLIIPI' Sum: Santoro II S.nnnu-r I 5dllIlIl'l' I Sn :- rua Si.: 0 1 Srlmffrr 0 maumln I rhuller S zo Se-Mfrs ucrt cms Shu fr ank II I1 4 nbc rge r Shlnn nffnl r I Sickle- II Sngcnthulvr II Slmmuns J Sln nr II Slnsur Il Slnswr B Smith D SUIIIII 4 Smit" 1 SIYIIIII J Smith S Smith N SIIIIIPI' I SnmuI:.,rass nu 4-r nu vr Snlew Sntcax II NIPIIPFS I Spnvx D Springer C Springer I Stuvklmllkf- A Stanlm I Steed II Stvnari I Stvlnue-ruler R Stout S rom rom Su on Su.lrt1 I Slme- Il Tarbvt IS Tatsch Il II Tc-1 to rs I Ts-lc hmun :gps-n J Thorn as Thomas Thumpsun K Tumnklns lx Tum-x II Trlmn' T Trmp I Tnfke-r I' Turklv D Turnfr 4' Q Sf - 1 - I ' ' I f. X 1 7 - A X - ' '- 1441, x' , 4' gn, f.2 - L. I' ,- . . og .. J RB A n'.,.:--y..l. ,. s' " qt A uf' . ,x I I lc. ng . J. .' 1. , K. A1 r, 1- I cr ' ,, .1 , ' ' ,,, . . - .S, 6 1 I, if' I AFM '-Q, V., 2 . . la. sz' , J. rl cf. -. .' , P , I' . 2 P I' I I' A'. ' .ji 3, t W s I. . .S ,.sn,r, I, A' .I ., X A I A if, n ' V' T. S-'I' . K. S-',I-. u. .'1ff-, 1' 9, M S sn . '.s.-n- .w 'C' In . Nh ' ' 'Y' n -. N . I .f 3 Q 1 .17 I sq .. I-, .. .. .. lr I r 5 I I- 'Y - I - .' .. , Y I f'.S'I,S.S.'I,N..'.,M . Y I. .. - V.: K I 'I ' V 1 LUX ' V 'I A X I - - 'K '- . ra. .1 '. w. sm . s. rm , J. ,, V, M ., I I B - .L T yl..r. . -- I. .. '- ,'r. x I, k 'rh' . . L, lc. -. r. cg ' .W '.. A I a. -' '. '. ' ll, 9' 29 "' -. uf. I . in . I I u.1'xlI4 ru ll Wan lamp -. Wfuh s 'D Wafflf-r S Walker I Wallace T Ward I Washburn ll Wasson A Watsun -I Watt I Wrlls I Whltdlwr T Wilhelm R Wlll WI J Williams Nl Wllsnn B TIINIPI' J Wolff- o te-r no s I no Woolf WI Wnmll If xylltfllll, Ja IYTILIII 4 right e I ex Young., oung., lx xlbllll ll iukuh J 7.11114 Q-rn Baker W Baum I u-.ser ll Iionnar ll Brick T Br: nn WI Brm klehursf I Ilutrhe lll N s n I I onsnn I5 lourtnvx I' 1 rut' 4- A D.nsk.nlm 0 Doble- I' S I IININI' l' I-oder ll Irv l'll1II1.lIl run I as ll kman I lu-vnun R lu-nnwlx lilllll s Ilk ex I .1 s I Ilerrx mln lrscttl I Roos.: l Row . U v Q ,. Tris- . J. Antrum Iiurkvr. T. Chappell. . ' vazzo I. Fruwr. C. Hubbs In gist ,- 1-7 . Q L1-hnis I. Marshall D. McCoy D. Rafeld: v' ' he 17 3 81 e 'Y if 'Yup ,A 1,6 A.. ul Q l:1lC'1i ram ' IL Ilrzuly. Nl llllll I H11 ,,,1 111 1' 1 sg 1x1 1 ll .11 11111 r V "I'hi1'11 ron: -I.-114.11-111-Il I' l'111 lurln 41 Il 1 ' 11 11 1 11 s S1-1-111111 run: l', 111l1Q'N:lll Nl le 1111 I- 'ill 11 111 N N 1 lllwkl N - First run: l'. Kin I'. lil 11111 1 1 111 wx 111s lx 1 u 'i:11i1I1. N. S11y111'I'. -l.llzl1111-11 1 lil 11 I, la-111s1'h,li.H:11'1111115, l. .11 11,1 N CI Knipp. li. l'1-11-r-1111. J. Slain-l111'k1-, l'. IS11l11g. S4-111111: W. Ye-111lri1'I1. A. Hour 1 A Nllll 1 N rs I slro ll OFFILI' Rs P1-1-si111'111 1111 A1111 Z IX 11 1 VjC1.-p,,,.,idCm Alhm Hmmm 1 Q 011111111 101111 N 1111 N 1111111 111111 S1'C1'l,'1'iI'j' B1111111 1 11111011111 f 1 l I . 1 1 I'1'1-z1s111'1'1' 5111111 1 511111111111 U H 1 XVI T1111 1:1s11 111' 111111111 111111111X 1111 1111 1 ll 1 1 . wx 1111-ss 121111111 by I.1'1:1111i 1111111111 11 dh 1111 1111 A N 1 1 1 1, This y1':11"s p1111111g1':1p1111x 1011111111111 1111 111111 N x11 11 4 111 c11111p11i111111. A1!1'ilf1j 11111 11 111 1111 111 2 kux -5 111 1 ' 1 1-11 0111131 1 11111 of N111'1111111s11-111 O11111. 1 .E EHR JUDY SKIVOLOCKE 1959 ALLIANCE HIGH scHooL CHRONICLE QUEEN Clll'0lliClC ueen Revue Y As zu full hu11N4 lfilkifi on Judx glxlXkl0Ckt xx IN CIOXXDQd Xllx IIICQ H1 h Sghuol N Nui? fl1lUl1lCli C Of the- 37 bvcnutiful f1llN JIIYICIJITIIV m 1h1N P N N 1 N by thv judgm-N I0 b rm J ldx N Cmnt wn An ell C :lc none Juclx I nn I J 11 md XI ux N VV41 www fm Yun 1le to h xxx P1 x u ll n lm INN I0 . N UN mm 1 10 NN Juv IJ1- Orin. Cilllfllll I IV 1 ex um ll N 1 . 1 :md Jlm Iiustfm, 111111 Ohm S1 1 K yu at 111 IN 'Tlll ur FIRST LONG XYAI lx I LOXXNI' D -X QI I' l' N SHI' H Xl ks -X QI I' I' N .4 -1 Alliance High iQ vi' 3' Q2 X 5 A1 ' ...- wx v , Mw- --lss., l. --.,V:? '75, .Q-'N Jlury Phillips, flhllI'l'I'lllllNtl'Q'NN1 Phyllis Franks, Jn Anna- fonti. Kill' llutclikiw, Sara lfll'lll'lI0lHl, Alba-rl Hill:-r. lloivnrcl Snjrln-r, Linda I-'arnin-r, Jann-s Lillllsle-y, Putty hhnlle-r, llii-la liar-nliairt, in-urggr liaulipk, Pat M4-Knight, Clirnlyn linlwli, Janis Snnrtz. Ray lie-lie-do-tti. Ralph Hulihuugh. Jill Rs-ef. John Yitzilm-, Elo-:iimm lh-nf-de-tti, Gary Nlvlluiinl, Rnbvrt Smith, 3lLll'1,IilI'l'l Vins-z, Gary Ridllli-, Anna- lliiskznlov, ,lLll'llfll Linllzirt, livity l'ulnIe'ntf-r, Bonnie- Xlyers. Anita Stnnle-3, fjnthia Grow-, Martha Kelbaingh, Anim Mills-r, -Im-! Slum-ka-rt, Janie-s fhapnmn, Marvin John- ston, fhristine- Spivey, Judy Boyd, Curnlyn Alhu, Loretta Grulih, Dvlsiai Hunt, -Ie-alia-ttv Rufu, Karen Mzithisnn, Nana-3 Ida-n, Susan Finli-y, Anne- N1-line-r, Gayle- Josh, I'nttyN'zlrre-ll, !-lllvn Bossvrt, Tn-rrg Slillvr, Mary Ann Sie-wart, Sho-rrp an n n .llc-sv-in hvimvr. OFFICERS Prvsidf-nt Nanci' Idvn Vicc-Piwsiflviir Ralph Ilulihzallarli gl'Cl't'l2ll'X Susan Finley T11-:1sL11'm' Susan Sclim-ith-1' Swing Wings Thv Swing VVings is thc dance bzmd of A. H. S. They pluy for thu Chmniclu Quvon ll1'X'll'.' and fm' many vxclmngc p1'0gl'zmis wilh Othvl' sCh00ls. lim-L run: Ur. U' llolillvl, ll. l'1ir'ilmiiw-. A. linrkj. I-, llillcllv. Nl. Nino-1, I.. llIll'Nll'lll. J. Shir..- 4 lt. S. lla--w-villa-iliwr. l"runi run: J. X itaili-. -l Tlinnlzn. ll. Hlifllllilll. A. llilln-I J. l.inilNl--x. School Orchestra 'Ni ,M ii ' if 1 ,. i' pn 'A 4 This yvars sturlvm fl1i'ccIui'. Ciury Mclluiizil, rli-lily lczuls thi' CJl'C'l'li'Sil'El in thc Illilylllijifif"CS?1I'flClS," Mawilyn I.irihzu'1's fzicilv hzuicis iiiuxwfi with fl"Xl0l'lly ux"1' thc h:u'p strings iii hf-1' f-'ziiliiwrl sulu. M11 Vzmci- O'Drmucll. thi- hcud of thc music di-p:u-imciit iu thi- Allizmcn- Public Schools. is pictuiwi midst zz mziss ui' music. This typifics his imcivst in music :md his clcsiiw- In hvlp sludcuts hcttf-1' zipprc-cizitv thi- vuluf uf this zu't. Alliuiicv' Ilixh fiffllfllll lr 'xi'I'5' i'ui'f:11i:itw To liux'-I zum urchf rlI'2l vviih such xw-isuiililj. us uuis, Thi-y piuxvrl This in ll'll'lI' :uiiiuzil Cfuicwi Fch1'i1:u'j. IU. 1559, whvii they pleu- fsci with Di' Cisifm bmh syiziphfiiiii: zuifl num-115' lnlllllllb'-'Ili tu thc df-lisht of thc ziufli- cncv. Thi- -'iiclivstixe Ls 41 busy iisfiiiiuiiimi. llwsifl-s giving cuiicw-i'Ys lif-rc :ami :ii nth' i' scliunls. i1 plays tm- ihri Nutiuiiul liurim' Sucivly lilflllC'llUli pi'rr:i'zuiis. thi- up--icttzi, thc sfiiiiru- play zuirl CUININ''i'1C'TIlf'Ill. T11 Tha- A.H.S. flI'Cl1t'5Tl'?1 wif mu' zi iiriic ui qivitiiiirlv. Spanish Club OFFICERS Pl1'Slfll'IlT Tizivi llvnix YlCw'-Pl'Crlfl4'llT 1,fii--'tt-i Crnixx' ix S"CI"'t:ii'y llfily 1lCAliSl 'Iiw SlSlll'l'l' Roy Allm n 5...- Tho Spanish Club unjoyt-cl si ullllj' ul' thv IDt'z1fl" party. which is :in zinnlizil svini-11-liaiutis ci-l1'lJi'z1l1uii in Spanish ,wr silt-zikiiiq CUllllll'll s cluring which tho pvoplv rifliculi' rli-:ith P ' ' hy xx'v:n'iiig inmzks. That chili Cwlvh1':itt'cl with xi XX'k'lIll'l' t, ' twist. singing. il h:iy1'id1-, at ll'1'2iSlll'l' hunt, :intl zi gmail ' timo lm' xill. MV. Pi'inCioltim. st-conrl yi-111' Spanish ic':icliv1', Huh Biizugziity. :ind Nlziry .FI'l'f'llllllil look at thi- Spanish Club 1-xhibit in thi' lllJl'1ll'X display cam-. The purplish of thc Spanish Club is to zicqnziin' th ing: pooplc. B S , ' 4 . I l . "AQ 1- Spanish studi i t 2 3 'nt with thu custcvms uf tho Spanish spank- i 'S - Q T lizirk ron: R. xvnuiis, li, furlii, R. 'l'unc-liux, li. Wiillai, ll. .-Xullrgiiii. ll. Sim-s. I'-iurth i-ni: li. lfllriulou, IS. Ili-vnu, ll, I-'ishc-r, J. llfllllilll. IS. Nlilto-rs, 1'. lie-xiiigtnn, XY. Shi-Ile-iilwrga-r. li. liulnunini, 11. Hlllll0'l'. D. lil-irn, J. lhillzilmn. 'I'. l'iu'iuin, B. I-'ro-ilvrii-L-. T. IH-nu-, ii. hulk, l..l'lil21lr. K. si-iplv-, -l. llrmlii-h. Tliiril ron: K, Ne-uNIiut7, li. llivkniain. K.. hrulu-r, N. lliwr. H. links-r, J. llainlvy. J. Zuhvr. ll I':irli. J. R4-ml, ll. .Xu-Irmh li, Zunilmr, R. fziiiiplwll. IS. 1Ll:uv'l'. lb. Jlilillllllfillu- ll. lgl'iHlNIl1iH.'l,lil'T'll'1lfll.l,..xll1ll'l'N4Ill. Se-4-niiil run: K, llnm-1', lb. l!il7l'll, Nl. Fra-4-uliim, V. Annals-rm-ii. J. Bagel, J, llanhlrn, I.. Nxislilrurii, li, Nloruzln. Fl. L. lbzixiilmii nt .X. Ntzinlo-3, N. Niiiilvr. .L l'nIl:ir, li, llzirne-ll. J. Ame- . Firxt rim: ll. Ilwhrgiii, I.. lunrzul. IQ In-rln-r. l'. Hills-xpiv. L. lluurlx. 5. Alhrirh, l,. lfzirmn-r. J, Fe-Ile-r, I-Q, Lrkvrt, WI Juliiisim. fl. lkiwu. D. llliivlznh, K. Mundi, snails-il: Nl. Nlv.-Xlisti-r, 'I', Ili-iiry, llr. I'riiii'int!n. llr. hzixagiiii. lnlmiuziy. IC. Alle-ii. SN French Club QI1-t-n Ninn Ii--nt-fit-ttti :tnf1King Tt-V15 Tnscfiiut-i' 'wt-i'w Cxfiwnt fi by I.ttnzt Cn t-ut-. ' UFI"Il'I'IIlS Pit fitit nt Ninn Iiviit-tit-t S11 Vic'--P11-sirit-iit Susan Finl--5' 54'Cl't'TZ.l5' Pat Kim-Q Ti't-sisiiiti 3I2t1'IIj'I't Linhznt 'W 0 , , ,fi iti 'Eli t I ,..-7 4, Q -,,- .4..., , -. .--.,,x . T . ,-... ,..J., N ' vvvf Q If . -f'- b YT .,,4 . . ,Nr xg ' 1 gl b'. ff Ss. Burk run: R. Will. li. Parks-r, J. Singt-r, T. Tripp, L. Grrut-, J. Iluruny. Ii. I.al-'t-wr, J. Phif-fft-r. II lie-rri, ll. Iklsuiiix, Il tiulql Ii. Imlvr, T. 'I'1lsrhnt-r, II. Suu , J. llc-Ilr '. WI , . If-r tag Third ron: J. Smith, J. Hoskins, I'. Srhullvr, Ii. Manure-r, Xl. J. Stn-ffy, J. I't-rn:-r, NI. J. IVIIIIFZHI, J. lb-nm-lx, A. lllwkultax' , .. . tm, ll Ant rt-ss, ll. Rafi:-Id, NI. A. Stn-wart. J. l'tmti. I' I Xllm I St-vtiiid rtm: K. IKLIXIIIIZIIISII, N. Id:-n, I. Tvutsrh, I.. llurdnmll, I'. Flpixy. f. lirilry. J. lit-tlnltnntl, XI. Phillips, li. Iitvsst-r. J 4-xntvlllx, J. I'IilllIlO'I. I.. IA'lllIH'ILQIl , S. Iivllllltnlld, K. Ilntvhkiss. Ii. l'Il'l't'IIl0'Il. , t R First rttu: J. Ytiunizms, Ii. Ntrtimp. Il. Turnt-r, N. Stump. li. Ilruhg, A. Dtmtl. ll. fznnplut-Il, J. l,ttut'r. K1 Wzxlltt-r. J, Nttttan C I x II IIA In I li . irtnt-. SI. Quinlan, Xl. li. 3If'l'o,', . . . - ' 1 ro-1, . fzxstifrlinlio-. Smut:-tl: I', liinif. NI, I.ilih:u't, Mrs. Nlvfnp, A. Milla-r, S. Finlt-y. Urgzinizt-d tti tt-:ich tht- Fit-nch studt-nts rntnw' :thtitit I-'i'ziiic'v :ind its misttmis, tht' Fit-nch Clui: htmltin itf ztnniizil Mctitli Guts in kt-Q-ping with tht' I'Il'1llCl1 ti-sttiititni. At tht- Mztidi Gras prizt-s wt-rc Qivon ini' tht- nitist tniginztl ctmstumfks :And 1't-fi't'sli- :nt-nts wvix- st-1'x't-d. Tha- highlight of tht- Qu-ning was tht- crowning of tht- Qut-t-n, Ninn Bt-nt-dt-ttu. and tht- King. 'Ft-iiy Tzischtx ei' Tht- prizts itn' tht- bt-5t costtimt-s went to Lona Giewt-. Nztncy Stun-p. :.iid'I't-1'i'y Tzischwt-1: Whtw can mnkt- tht- biqfgt-st "Dzigwti0d" szindwich? H51 -if 1 f ,,.,,,,......-- ' ,,. Y.. .,....L. Language ight C'1111ki1's H1111 J1!IlL'ii 1111111 S1'IX'l 11 111 1hQ 1 "1 1 ,, '... y, ,. A., :4,l' gf. 'VIP 111-1111:11111 d111l1-111s 111111 11'11'1'111s ' .1 11- '41 II' l:111g11:1u1' 5-Tllfij, 11111 I.r111g11:1:-' I11'11:1I'T11111111 f11:111s1 I,:111g11z1L11' Night, 'I'h1-511.-z1kc1'111'H11-1-x'1111i11g was , J. 1-', XY:11'i11111:1f, v1'h11 111111111111 ci some 11111111111 11111112 1111 1h111:11111-111'11111211119-i11 Ti1l'i1iQi1 sch1111l L'l1l'l'iCRlil 'z1111iil1- C':11'li, Tflli I3:1k1'1'. 211111 Nillil U11111-11111111 111111 11111111 1111-ii' 1'1-fp1'C1111- Iz111:11:1g11s, Spzinish, l.z11i11. il I"1'1f11cl1. AIICI' 1111- 111'11g1':1111 111 1h11 11111111111-111111, iilt' 11114111111 1111111-11 1111- LQ 111 111 Sl'l' thv '1':11'11111s l,z11i11, l'1'1'11Cl1. El Qpziiiish 11111j1'1'Yw, I'j.11'h 11l'f1j1'c'l was il 1 N1111i11111s i11 his 5112111-1in11,-. 11 L111 . 1 , 11-11111-x'111x th' 111 1o11c1 111111 bp 1 I1 11 cis 'ws . , ry: -4 iF? . Q' E ' hu 9I1lulc'llll' uanulawr Q 5 .XIIIIV 1X1 111111 111,111X11x1-1 11.111 111 11111 i.11111 1i.f11i.14x. ,111 ll'1'1 XI1. ill:- IIN, x.. Basketball . . . , 11 1111 A111s111cf,- C11L1'l'111l 511111111 211 P1111 - ' - 111 - 3111541111111 :z11111f. A111:1111-1 -111 A1111111 N111111 A111z111111- -14 1-Fast 1.1x'1'1'p1111l 1X111!111L'l' 117 C11y111111g:1 Falls 9111111111-1 351 R11111'1'x':1 Al1iz1111,-1' H21 S1'1J1'111!, A11iz1111'11 .13 Bz11'111-111111 Al11z1111'1' -11 CY11111111 51111111 Al1i:111111 1111 Y111111gf111u'11 C'11:11 gxx111E111l'1' 113 011111111 3I1'K1111Qy KIiSl'IlIVli SFORES -151 All1:1111,-1' IST zKx111i1l11'1' 49 Allizmcl' 54 111111111011 112 Al11:1111'1' 46 AI1111111311 H8 All1:1111'1' -111 E .18 All1:1111'1' 31 11 121 .,,.. 111 '14 IT 'STU 1' V!-I, A f11'lf!1UQ1l'1J11L'1' 131111311115 11111 1-111111 C11e1111c:11i111g ns 1111-5' 1'i1'1'I111I111'111 1111 11111111 music 111 11l'11'J g1'1 1111- D1'1",I2lI'T1f 1'111111lS12iSH1 f1:11'10f1. N1l1'111 011111111 116 A111011 K1,'111111111- -151 M:1ssi111111 32 Al41'1111 Gz11'1i11111 -17 VV:11'1'1111 3131 Sz1111iy V:1l1Qy -13 K111ss1111'111 -151 O11p111111111s T111 T110 1'os111'x'11 1D11S1I1'11J2111 11-11111. 111111-11 is 1'11111p11s1'11 111 s11p1111- 111111'1's 111111 j11111111's. 11:15 XK'1lI'1i1'f1 11:11'11 111 1111p1'11x'1- 1111'11' 11f1si0 111111- 11.1111-111z11s so 111111 111'x1 your 1111-5' may 1:1k1' oxm' 1111- 1111p'111z1111 1.:11'si1y g111s11i1111s. l'111l1'h filN1l2l'1lIlll4', U. BIIYI-ilQ', J. liusse-ll, J yltlf. -I. liurlnn-11, I'. King, li. Tune-lius, D l11u1. lI..Nl11r1-t1i.li. Iillpp, fi. .1l1'!iI'i11n-, --X11-I Q, g 'Ta I ' . . ? 3,5 ' " ,, V 9, , K U 2 ffxff zg:gfg?g+": ' 41-.wg 51.-Q -x .v v. Q-K7 .,..4- Annthf-r tonrnamvnt und zmnthvr trophy - The- 'Tiratvs of l'r-xlzznnm-" invadv A. H. S. for an night-Finv Arts Club Sing:-Davv I-'Q-rgfllsun wins an district slwech title-1-Tvvns pre-sm-nt l-Instvr Chapvl. U12 O ,R 1? n E fu "P gg . Si 'W' ,, xiii, ,gx Q1 5 I 4 """V 1,, A 'I vff 1 . S x . ,Iwi ' t r Y 92' , A9 5 . rg .I , . if 31 in W L GN li 4'4" Uyrfi Turrvr IH :A THU UYIIITQ1 1 ll is knmcl-nfl our uf bww Hn hooks in fur an Nun pfmimvl' Ili BI2iiYZXYJlI'iZ1Q posillons To mllfm' up. Thw tr-umk 111-zwicst hsstllmu was dune by Hwy A111-:L Imxx' Main- waring. Doug Dunczzn, V1-mils HXITI. Bob Xklillzxcv, Lz11'1'5' Hvvsv. Jim Ibzividson, and Sam Lfvnqmiro with rxrldifuneal hm-lp from Tum H-.slfilcfy Bill Si4'Ql'I11hH1l'l'. Ralph More-tli. amd I-Irnu' Prince. The svusolm p1'oduC1'd vxciiing bzlskmbnll XYIHQI 21 qund fl1TllI'0 :mln-url on thc- basis of Ihf- shuwlng ol lII1dK'l'ClilSS!T14'11, Thv ccmiimlsxl x'XDQl'l- I mwminf' hx' Cinch Pon Pm-1-lim: und Afsixlzmt C'u:1c'l1 Divx Ciomiwilm 11-- w . 4 I sultvfl in fimiimg thc right CUfNhiI12lti4iIl :ns gXHiilllK'l' rivI'1':li1'ri thf- Nw. I :md Nu. 2 SlV'dll1'l11'2lIDS in IIN'1UllI'IlZlTTN'IlT. Ibuncam gms an spm'CI:1cL1l:n1' Tip-111 :11 za C'lllCl2ll pwim in 1114- lust fum f'H1IlLlTl'S0f thc- lust 1OllI'HZ1IT11'Ilf gznmrz ri' Q.- ,X i ,,..---- +..- W7 5 F-1 Buskmbzill Cnpmlm, I ' 2 1 2 wffrixmg yum' whh limi: Inmc: n 1 ' H g lUl1I'I1lil'l1w'IlT lwpm. -q-.- Na1iGn21l Fwrvnsie is :in lifntrir- soelvly organized tri hfinor the ontsluntiing stutlwnts of spt-Ceh :intl debate. OFFICERS Pri-sidf-nt B1'llC'i' VV:iqn-fr Vice-Pre-sident Nrniev Idvn Sc-ervtz11'y- I'11-zisitlw-1' Bob Smyth Adxisor ilzxrk run : S4-1-mul run Frou! rem lhigin-r. B. Smyth, T. Tripp, W. x,1lll1l'II2l!l. WI. Pol:-n, li. flllllllllvll. li. Alla-n, li. Hruhy. WI r. Round, ll. lf:-ltgxisnzn. N. liln-n. li- Speech and Debate Dzlvo Ferguson goes through x':nrio'1s stziggi-s nl iiifflllj' :ls hr- f 5 pit snnts ills mnliiiir il rlvclatmzitiriii entitlvrl "A Spi-veh Judaic-'s NlUhlITl2ll't'.H With this rlecflzimulimi lit xx in first planet- in tht- humrirous division ul' the IDE.-1trir't Spwmli 'l'nui'iizimviit v.'hic'li 1-n him to go to Columbus tu crimpetv for stzitt- lifmm s, Buck rim: li. Eve-rsml. Q .au Doing resvzirch to secure :ill the information possiblv on tht-ir sllhjvffts, przicticiiil :ind practicing their zirgumt-nts so that it has no loopholes, :incl then getting up t-zirly Sllllllfliiy mornings to go to debate toinmmt-nts requires hztrfl w0i'k :ind pwst-x':-imicv. The Clziss A tezlm Composed of Corrine Allen. Ii2il'4'll Hruby, 'I':1ny:i Tripp, :incl Valerie Vanzinizin worked very hsird tlirmiqhont the flvhaltf- sviisuii :ind plncvrl high in many of the tournaments. ational Forensic Third rmr: Y. Yanznmun, I-2. Sznxuge, ll. Fa-rallson, li. Smyth S1-coml row: l'. Allen. T. Tripp. NI. A. Puls-n, Nl. Grim:-s, XII lflbllllt Front row: K. Hruhy, S. I-'im-frnvk, li. f,1lllllllM'H. ll. .-1. Num s Rom r Round ,- I Iaster Senior 1 Teens OFFH I' IIN Pwsicimlt xvicl'-pl'l'Sid1'll1 N SwC1'wt::1'y 'fl't'LlSlll'1'I' gag: T 51? :i f A - ik rm 14 1 I I 1 rm-r. I.. Grubb. Xl. lwlll"lNIlll A rm ah x ips U Q 1 x mal I Nt, Us-urge-, ll Anmlre-ss, S. ual 0 lla 1 In Il lvlllwkill. J, king. K. Wle-pa-r. I Inu 4 N I se 4 ll on IX S. 'l'llllI'il'h, J. timlsvy, S lllupl r el I n cum mu Nl A 8.11: I Amp, Nl. Sh-Ali-tn-r, S, Stump. N ru ll 4 1 1 a A x urns, N. lslvn. F. Furnn-r, J 1 4' Ill st rf ,Q 1 sh-5, F. I':npla-5. K. llruhp, m v u n . 5 on nrt N lulm ll. Nlnurn-r, l'. lloskins, IS. W nrunu N :hd li N1 uhurn I 1 ln u 1-. Miss Hull, li. Castiglmln x 9 Fine Arts Club Ll OFFICERS - fiwy.ifli':if .Ju Anno Conti - Yicf--Plvsiclffiit I.0i+t1:i Cmixvziy X I'i'i'asiii's'i' I.!t1'I'fx'Sl'llI'lll g"Cl+'T2tl'j' N2lIlCj'gXll31l!l'1i X'?x'if'o1' Miss liva LMA Slickfftf 4 X uv Huck run: K. Kvlly, P. ll2llYi'!'StiHll, T. GomIri1'h, D. Smith, I.. tirruv, l'. l:l'!lll2I1lIl. J. Liiltlslc-5'. K. lirill. Third run: J. lloyd, S. .llc-'-st-nh:-imc-r, S. ilicbmond, H. A. Stn-uurt, K. Albright. L. Zingfgg, ll Gulslnvr. I'. Lloyd. Se-1-umlrnu: l'. Schull:-r, K. llutrllkiss, K. Ilnrnung, li. fillllllllvll, H. Jlvlluffiv, I.. Bryant, I.. ,NI1-nun-lly. P. Pole-n. l"iI'Nt "UNI ll- rlllllilis. H- l54'NV'l'i. C. Uroxv, K. Ilusv-lt. I.. Anllria-, A. fl2ll1lf'l'lbIlY', K. Svhuzllm. I.. IC. Ilalrdmun. 54-ate-ml: N. Albright, -I. fonti, I.. Uiiiwup, I.. Shinn. Thy bixuvst pmjwz-I of thc Finn- Arts Club is thi- .annual Club Sing. Any club in thc! school may vnu-1 th' Sing: ii' thvy haw- at lvast sixtw-n participants. Each Club must sing one i'm,-quiiwl sling and one song of tbvii' owii Choosing. Tha- clubs are juclgvd on thi- basis of originality. presuntation, and mufical ability. Latin Club won thc Club Sing again for the sacond ye-arwitb Science Clubapopularsccond. s 1' , I ..4s .ir Top lv-ft: Thu- Lzitin l'lub Top right: The- F1-is-:uw l'Iub Buttmn In-fl: Tha- Fr:-m-li flub Button: right: The Spanish Club HE! 121111 z1l11l Iglllf' 111- 1111.11 .XX11 111.1 11., 1111- 51-1111111 11111f1111111'I. ix 11 111-'.x111k1y p1111111'111E1111 111111-11 1' 1111111111 .111 111 111-1 111111111 1111111 111 .X111.S1. T118 511111 111-Q11 .XY11 111.1'1i 11 1' -11111 :1 111-f1 1-111sx 11111111115 111 N11'1111'.1 S1'111-1.11-1'1' P1111 Aff1111111i1111. This 11 T111 1111121 1 111 11' 111111 11:11 4111 11111 11'-ft 11:21 XC11lJ'11Il111111C1:11'1.1r111111' 1.'11i11-1181111115 K1 If .111 1.1 111115. 1-11111113 TQZIIICX 111i-11. :1f+1f1:1111 111111111 :11111 31141 11:11111f1I1. :1111'1s111' 1111111 1:x'111' 1'11pj1 111 111 Il 1s-11 111 '11"1l11l11,XN11111.1'1i. llill 211111 .'1 1 11 1171 C'z11'111 A11111'11ss. Jz1111'1 1ii1111, 111111 Misa May SIHj'11l 111'C1Q 11111 111l'1'XIJ1'11l'1111l1'11S. C111'l'j'1 T1-111111, 111111 1111z11Q:111y, 111111 11I'i1f1S11i1XX. 111111 .1:111i1'11 S1111-4111 112111 l1K'l'I' 1111- sp111'1s p:1g1- XX'111C11 11111' 1x'1'o111. F1111 11-:11111'1- w1'i1111's, fg1O1'1f1 111'11'!l111. .1::11iC11 VVIM111. J11 .-XI111 R11111111111114 .11111 '1T1115':1 r1'1'1IJIl 111s1'11ss 1111111' 1':1I1111111Q 11H1'1111'111'XT 1111111 .-XN11 I11.1'11I. 'r11II 111111 11111: '-111'--. .L Wlilln-r. I., xy111f1Ll'I'l'. li, 111-11. 11, 13111113 1:11. 11. I-.s'1:1Ii1-h 1li111111- rem: J. N111i111.1l. XX right. J. IK1-111111-1111, 'I'. Tripgz. ld:-'1. -I. lxillv, I-1-11111 1-1111: YI1-1 Il1IIm:111, Nl, I,l'IlIlIN, J. N111-1111. 1. X"1lrn-NN 1 f 1 W -pl Li -:r--. ....1-- hxllr- . ' " ,A s . , ...I . U V x QA , , I I 12.2.3 1 , 'NK - A 5 . Q . H, g 4 ' ,ilu S M ff? , Ax. .1 I Igkcqx V' I 4-ell, f . Z ug, :V V' 14 .' 1 N A 'J :fir f f v. 4 f x '- wu, - . 'rv MV, v. , 'fM"c gLl .UQ I B ' A I 8 ii ' 2 L 5' , A 1 l , Q fy' .A W 1 .I '- .:rf.'. I W . U- V ,..' , uf 1 1 , . 'ff " ' . Ol' 'if'-W,j'n j-Y W 2. V. ' ' , ' .,- W." ' I , Q .. all V VSA , XR .- Y Q nb. 1 A , ' " ' 9' Q-.C .x ' . wiv' o-" . A . V K, ' 1 .' 'Q .W . " , ff fi. A . Y -L ,. ' nw.. .wg ff-'M '. :gp-'M 'TRS'-vi' - PS5 1 Q- ' ,. -"' c.. "' f L4 I ' '-- A wr' w.Q,.x,i', 4 7 4 '-L - - - ig . VZ'-'Y?n3" an N v'YH'r"'N """' "WA ' " A f f' . 'Y'f.4 Q , '1,.s 4 , . . wiv! v ' 9 ' v. -y f Q- I 'il ' xi f ,Y no X. 1 fr? W fN- Lax: at 5-.Ffa . 14 Eiitjaaglliqi fu I 5 +2 n ,'f,'.'2qgm,sm ,sy f : , , 1 9 -f fm . ' .Neg H 'eu -. . -i " L I z. eN'F5'fQ-9Hw- N ..-1. 1aW'aN"N: wf h Q- 4 H 'P vw NW w -'aff kfvg W ew ' I 6 ,QA FQQI www xUM,153'1 gains WI' 5' gi ' 5 1' X VXJ'-2,1 B55 -v .. ',., N--anti W 7991, 3' M! gpm!! A ' nl,-mu R P - L -S I . M '-M M. xii: A5 L Q 4 ' . if-Nw -2 , ' H13-, f .""-Y f 5 '44-151, ff 'bb - I. .uf U T. The A H 5 Nlardnng and Concert Band Th1 Allvmcc H1s,11 School L-md IN bu1l1 O11 m11c11111., D1 cmon md pl xmq t1ch111q111 F1111 though th111 com phcdtfd d111ls 011 the f0oth1ll f1c1d dllllflg, 1'1lft1m0 th111l thp 111d'1nc1 th1 ll IL 11 glo1x comes when thex t1kL th1 15C tht 111nu 11 con ln 'NI Band D11 C101 P1113 D1110 111s sts on thu h1gh1 St txpg of mus1c1a115h1p H11 COIWCCIT pQ1fo1m111ccs comhme sol ctlons f10m thp 111 cl Iflcult conc11t 11111510 th1ou,gh st111111g m uchu 1nd t11111f111 now lty 11umb11s G 111111121 h1s1d11c1t1o11 111 mus1c th1oug,h DIIX 111 tuton md IS 11 co11c11t solont ln sun 11 Pnghsh b1 ns omds 'XI1 Dl1l0 was hom 11111 LdUC1tLd ID Ilkeston De1b Nhnm 1- 1131 1nd Wh1 n '11 c 1m1. to Am111c1 he 1101 111 ci .1 tc 1ch 1111, c11t1f1c1t1 f1om IJ11q111s111 U111x1rs1t5 We 110 X015 fo1tun1t1 lfl h 111111, Ml Dlll0 as the dllLC1OI Of thf A111 mcg I-I1L,h School B md smcn 1943 Y' Frm Duro, Dlrec-tor N11 D111o COI1L,I 1t111at1N soma of 15 outxt 11d1n bf d mem CIS 1ftL1 thex 11011 Chucn to b ra tuud 111 thc 'Nlax COIICLIT Qho X11 111611 F Imll Stud n Cf dUCtf1 'XI11g,11ct Xmmz t1om o11 so out P1011 11d Boxc1 111 B111kx md P 1lpl1 Ho11h111f 1 T1Uf'HDCf T110 Hol1h111s,11 18 1150 '1 student co11d11cto1 J. N . - O O I 1 ' , l 1 'I 1 ff' ' vs Af 2- '11 'Q' 1 11,"A - ' -. q' A - ,E . . 2 . . , .1 . .2 1. ,' ig 5- 1 N. Q , . st: U- 111 -11' 1 1 Cvrt 1 11y. 'r- ' , 1 .I ,. ' ,l. G ' F. . , ,,.,', 1" X, .' . K 2. ,E 1' 'R 1' ' ' Y "'1 1 A . . -,. . 2 , 2 , ' K. . . nz- '., 'xr 1-"3 . - 1,-1 -. 2- - -- ' 12' 1" Y '. ' .' ' J '- 1 1 j 1 .' - .. , 1' ' "1 1 11" ' 5 21 'Lg 1:1 h 1 1' Q 'J 1-f31- -! . x ' 1' I' 1 h .U . 111'c L 1 ,11' .' 1-t .1r1- -1- V' . 1 1 1,-1 '1 - ,, b L 31:3 11' A11 ','. 1 .1 1g1. ' '. 1i 51' 1 Thi' C'Hl1ONIC'LI-Iwould likc to salutc a mcmbcr of last years track tcam, Lcs a statc individual track championshiyi rcstcd on tht- ht-ad of an Alliancc Hiffh Travrr. For tht- first time since 1923 runncr. Our congratulations to th- lSl38 120-yard high hurdlf- champion Ins 'I'rax'tf1'. 9 QQ 6, . Q, Q ' X ! Golf Again Hairy Vogt-li will coach thi' Xxiator golfers, XK'ith Hritct- XK'agii"r and i Ht-rtram as a nuclt-us, tht- te-ani looks is though it could hold its own durin! ill' st ison. The' Slvvlil' Hollow Golf f'l2lll'Sl' will lyctlivscvtivoftli'lioin1'iiiatcl11's. pring Sports Buck: T. Sluss. ti. Zumhur, G. Vcnahlo-s, J. lirmlirh, Il. Ke-nnvdy, L. Shin Front: L. Nlmlf, Pouch Julius Trango-s. Track Tho 1958 track team left an cnviablc rccord for this j't'il1"S cindcrmcn to try and top. Howcx'1'l'. a finc nuclcus of vctcrans with scvcral promising sophomorcs giws high hopc for anothcr grcat scason. Rcturning lettcrmen includcd Gcnc Vcnziblcs, Lcc Woolf, Walt Zingg. Jcrry Iirmlich, Tom Sluss, Lynn Oystcr, Bob Brown, and Bob Barnard. Starting thc scason with littlc or no practicc Alliancc runncrs madc a crcditablc showing in thc Denison Rclays with Zinqsf gctting a third in thc high hurdlcs- -I-lrmlich 21 fifth in thc broad jump and thc 880 relay tcam a fifth. A schvdulc of a dozcn dual mm-cts plus thc Mansfield. XVarrcn, and Canton Relays and thc district and stata' mccts will kccp thc track tcam busy all spring. B. Morgan. R. furtiss, Ii. Xhnlh-rs, T. Gross, li. xvilllllff. J. Bc-rtram. foal Harry Yogrli. Q K Q. Y X l I H Baseball Back row: B. Coldsnow, R. Allen, R. Anderson, E. Koch, L. Shutler. Seated: Coach Pulguttu. li. Paluzzi, T. Beddeley, D. Ramser, T. Headley, J. Goegfall. Coach Palgutta faces the toughest rebuilding of any of the other spring sports, having only three let- termen on the baseball team to play in the eighteen scheduled games in the district. The big question mark is his pitchers since he has only one junior and six sophomores qualified for that position. We give the team our Wishes for a successful year. despite their handicaps. G.A.A. Back rum WI lrlmes D Hlte WI Nltllnffie I'ront ron xIlNSflIllHl I Bram NI l1rl.1nd WI Warshlll 105 GIRLS' ATHLETIC ASSOCIATION The Girls' Athletic Associaton has done a Qrtat deal to arouse school interest in individual and team sports. They have sponsored si bowling league for the girls and an all-school noon volleyball tourna- ment. OFFICERS Vice-President .. , Carla Brac'-' President . -- . Martha Garland SC'Cl'CTEil'y-Tf'QilSUl'vI-'I' . Margaret Marshall Advisor Ida Citino Caducean lub A f lizu-lc row: Ii. Sutton, M. Vlklic-k, IS. JI2lC'I.f'ZlII, J. Sing:-r, l'. ll. I.1-4-, Il. Yllkirh. S. Smith, C. Shank, f. NI1-Iiimm. Third row: li. Franklin, IC. Simon, C. l"rw-nmn, R. Price-. I'. Elclf-r, I.. Kl'f'llilll, S. Epps, K. Nl:-yer, J. King, J. Swarts. S4-cond row: ll, Hoffmann, J. Mille-r, I.. Ilonzlrd, I.. Mohr, . Jlummert. J. Stuncoto, J. Iivpnolds, J. lYrigl1t. I-'irst row: J. Baird, S. Alhrirh, S. Sutton, J. Laffvy, I. Iillff, XI. Xlovrv, I.. 0'DPll. .A. Se-:its-dz C. Lloyd, B. Dunn, Mis-4 Dowler, R. Frunrhini OFFICERS Piwisicimit . B2ll'bZll'Zl Dunn Vicm--Presiciunt Rose Marie- Fl'i1IiCl'1lYli An Daskziiov Cami Lloyd Miss Ruth DOWIG1' ocational SUCl't'lEil'y T1'e'z1sL11'1'1' Aflvisoi' J. l'olf-n, IS. I.:unju-, ll. Dun, T. Goodrich, B. Thomas, C. l'1-ac-lr. S. f'2lI'IIfN'1Ill, J. Cnrli, I.. Nl:-lilintocla, S. H'olgn-rl, J. Conrzul. Morgan, N. fliongh, C. Andre-ss, C. ll:-ilc-la, T. Nlnir, N. 'IiI'2ljJll1'- 'fentsc-h, A. Dowd, L. Dani:-I-., l'. lizzo, I'. Taylor, IS. liulku, N. Ililskzlloth Tho purpose- of Cziducoan Club is to benefit ihoss studonts who are vntcring or me considering to enrol' The mudlcul prolcssion. Industries Burk ron: J. Ilrimlon, Ii. Srhoffna-r, D. Noll. Ii. Iiillcaiid. J. Wilson, A. Williams, T. Srhmidl, Ii. 'oops-r, ll, Koliinxon. Third ron: li. llonailqlson. J. lluinrs. ll. l'zizz4-Ili, I.. lion.-rx, H, Simmons, C. Frau-n. D. Nkifflvr, D. Iilxsull. N:-4-oml ron: IS. Bone-rs, ll. Ilolwris. I.. Natalie-, F, lh-rtolini, A. Illia. ll. llutzle-y. J. Loy, Ii. IfQ'I'If'III'II, ll. IILII'-Illllilll, 'ie-.ite-ml: Ii. IIillIIIl2LII'lIllQ'l", A, Iiaiith, R. Nlright, E, Wharton, Nlr, Sziine-, I.. Franzv, I.. Noble-, F. Hales. OFFICERS Tho p111'Doses of tho Vocational Industiivs Club is to P1 lsiriom iilliot XVli:.1-ton prw-moto iritvu-sl in Ilia- Imdc machine coixrsv, social Vic-'-Pix-sifh 111 I-4'lz1miFi'ze!i141- zfbilitjx, and iw-C1-4-ation. This 5'-.-any as 11 mozieg'-mzaki.w S'l'iv'iIx1':x AH Bnilli p1'oj.Ac-I. 11111 vlub rpozisoiwfci :i will-1' sl-:ailing pzniy 111 'I'1w:fw1on' Robin Vliight Roll:-1'l:1nri. ING .F ,ME if ah Q .4.Q X M ' A fl nk i if ? " QX 4 k if -r ff, .. .m 15 ,.. ,P f 4-' ff .HU f::'4.Tt?fL if , ff" -'T Z . ..,,v HW4 s - T111- 111111 11111-11111111 1111111111 115 Ilfllfly' 111 "1 N1I1NN1f1. ,. 111 4' 1: 11 H I '11 Q11111Q 111 A1I11111c1.' 111:11 Sc11111+1 1111- 111':z111121-P1 "111 111111d 11 f1-1111us111p of xwm-'11 111111 :1.1s YI - 11141111 1 1111 111 1111 11111 lf 11 11 11 1 1 111514 111 11-1111x1114 ' '11 T11 - M- 1111 S 1511-1x 11Z.1I1111NVf'l711 111111:111111111111111111-11'-1:11- 11 1.11111 IIN C'1111f11.111sf' T111- 11111-1 Y-T11-111 11111'1111x1+ 111 311111 sw I1 111 1-N1111. 111 311111 111I111l1r1xf11!1XX11I1 l 111111, 11l11511111f. 111111 11:1111111:1l11111f. 511111 111 411111 111 1111- k1111xx1111g1g 211111 111x1- f11 111111 I1111 11111155 I' , lg, . Y Ihvk run: J. I"1uIn-l, J. Ning:-r, l'. Noxx Ihk 1.15. 1 '1-r, J. NIOI'I'IN, Ii. Iluylv. Il, SI1-fog. I.. II111-Nh':Il. K'. I'o11u.n. I.. I1-rnni. II. J. Iilllvnn. Ib. II:1l1-11, J.'1-ray, K. Allan. V. IIPKIIIIIII, C'. Shznnlx. J.IY1'i:I11. N.s11I1'w.I. I"1-lim-1-. II. II1111i, l Il1lr1I ron: I.. I.l'IIlIPI'l2III. Il. I'l'oI1-tial. J. llzlfioflfl, Il. N1-u huusa-, I'. IIl1l1l, J. 'I'u1l1I1Il1-, J. Iloliy. Ii. IQIIIIIIIIIIILQII. I. IS1-11111-r. J. Ilvitx. l. IIlL'IIl'I' N IIr'mI'1'l. D IS1"' 1 -' ' 1' ' ' -' 1 . . . 1 .1 , . uk, IS. .Xl11ln1s1111, I.. 11,1 211.111, .I. Illllnl. N11-111111 mu. 1. NI1:le-fic-r, -l. II1-ynulil-, Il. I'11s1'u, N, Slap, J. Nulsgixn-r. J. I':ltri1'k. IZ. I"l'l'l'UIlIl1I. V, 1-11111-li. J. Nxnlrll, Ii. Il:1!l1iN1111. Ii. lI111'11i11g. I-. SIIIIIIIN, I'. IU-lly, I'. Spin-3, I., Ihmds. I"irNI rum: I'- II"""5llHlll. 5. Svull. NI. Iirovkln-llllrst. IQ .IIlIIl'I'N0'I. A. I'.lI1l1'r11m-, II. ii. Ilvflvy. 'l'. I":1x11l111, II. 'I'II7'IlI'I', Il. Iximaw. II. Ylllxivll. S, Ilunks, II. Phillips. l', he-rhvr, l'. II.n'1li11:. 'I'. I'Il1llPIN'lI. -I. Ilona-. r-11111-11: 'l'. Tripp. J. Iioyd, Mrs. Aka-:IIN-zul. Ii. I'1I'IlIIIl'Il. J IIVCIIIIUIIKI. OFFIl'I'IRS 111115113111 Judy H111111'11 . 7 Vw--P1'1's111c111 J11111c-1- 11111111111 Jlllllfjl' X - I C6115 S1'f'1'111:11'y I.J11li1l' 311104111 '1'1'1'z1s111'1-1' If2II'1'I'1 1"1'1'd111'1ck .A1'IX'1FOI' S1111'11'y S1111-s 111111 13L"15'G1'11x'1- Ihvk r11n' I'1-urlh nm N Izxnlpvanll. -I 'I'I1i r1I run. I. IIIIIIN. I. I'1 N1-1'11n1I run Irl1:lI'1 hy. II. 4, I'lrNI 111113 N. I.-Inu. I.. IIl1Il'u-I. N. IIIIIIIIZIII, Ii. .Ula-I1. I'. II'1r"1-'1..Luo-'II11'1'.-I. UHF" : 4. 1.11I1I111-r, I'. l'11ln-11. N. N ulu-r, , 11, , 1 -. I, 1-', .. .l:g. rn- . .. . '. .. 1- -. I I I II II NI IIIIIIIIII1 I lion I I ll' I Ullnii I Irlull I II 5111 I1lI'1I. N. II11rris1111. J. Ilia-hl. I. Iznnznlnzan. I. Nh-1-sl. J ID.1l111-Il. I'.. I'.1111. IS. II11rgI1-r, N. 111111-r. J, 1111111-1-11111. N. Nvnilh. 41. N11-LI1-. -I. Nil-1111. II. H1151-1-, I'. H1-1111-1' 11111-x. I'. I.11rn-. 11. Jnxll. IS. I'1nlnn-1111-1'. Il. II1-111-1111121-r. Z. I'IIll 11-, I'. , r11111. I 5 1 I I! I Ir. IA1111. J. NIO-u-Null. N. 411151-r. 4. Il:-l.r11lI. J. H1111-1'. II. Izllnllln-II. I. II:ll1Iln'iln. I. I'l'1-1-mall. II. II5""'- I I'1lIII. Il. Nhzulv. I.. II11111nr1I. -I. Ilille-r. II. Ii1w1'l11111. I.. 1.r1'h'1n1. , . I. II4'1-Nialnml, I.. llxlnlvl-. -I. .'Il1Nln'5, 11, h11lr1---. I, Iulnvr, I'. Ixvllx. Il. Ii1l11l1e'. I IIIII1-r. II llgnlr. J, Nvul1111 11 Il I Ihrrlaknlm II I l11Ii111111 N II11u1-, I-. Ixrnxx, Il, sin- , , ., 1 4' 1 . . .. ' '. N1-1ll1'1I: Ii. N11I1':nl1, J. IIRIIIIUII, Yliss 1-rnxv. Ilixx xiii.--., .lk Ilgampll. Ix. II1'1-1I1-li1l1. UI"I'.Il'I'IIIS 1'.1x111111' .I'L11f 1:41111 1 - 11'--1111-11-11 1:1-1:1 1-1111111111 HUIIIIUIIIUIW' I-T1-vns S-1'1111 115 'IY11111 'I'1111g1 1:1 .N11.11 1'Qll 11 1i11H1'11 .X111.1N111' llhf .Xk1111111.1I Career 'J I Q 1 1-ur B111-k run: I.. liurnhill, J. Nile-s, J. Ih-1-zl, N. 'I'4-Jgue-, T. Fhizpf-n, I'. Santoro, G. Laughlin, Ii. Iiutla-r, N. Ilunt. Il. Eiunn I. Na-ally. K. Iluns-3. NI. Abt. Third row: A. Ilnskzllnx, Il. Nlurrison, IS. Ilardingf, , ' JI1'NNQ'III1l'III'Il'l', II. f'11IIIlIIN'II, -I. Ode-y, II. Lf-nnarml, J. fuhn. S.-vnml row: Il. St:-ml. N. II'uym-, J. Nlarshzxll, J. sk Ii. km-ki, Ii. Svhunlm. S. I'amns-, N. Stun . First run: -I. King, NI. Ii. :xIl1I!'I'NIllI, Il, Jlilh-r, t'. IYAIIIW . I'nttn-rxull, I". l'I'lir, ll TI'IlIlllb, J. Smith, K. llnsn-k. Girl Y-Teens iq I' lulp. I'. -I. Allmun, N. lim-hini, IV. Wyv, I-1. fundiff. NI. Xlmpzly, -'IYQ'Ill1'I44', Ii. J. f'r1n'r-n, -I. F4-ll:-r, J. Iluhla-n, NI. A. Zane-rn-Ili, J. Iiilln Ill r Ii. Iirke-rt, NI. I.IIIIIilI't, I.. Grzlhzun, I'. Iiralun, S, I-Illgflish, N N:-:atv-cl: J. Ilznrmon, II. Vim-z, A. Iiournn-, I.. Iinnnne-I, J. Ile-nm-ls. OFFICERS Prosidvnt Arlvnv BCJ1II'I1i' View-President Mzxrgsm-t Vlm-z 'I'I'1'klSlll'1'I' Linda Kommwl Sccrvizn-y Judy Rvnnr ls Red Iross 22 5 42: 2 C4r.ne-.u, G. Kim-, -I. Unnrm. in-1-mul run: XI. A. Hlrnacls, I'. Tuylnr. ll II:-II. I.. Ilan I'. iiinz. 1.2 Hawk ruw: J. If2ltIl'I'NIl1'II. J. IS:-tts. J. Cnrli. P. II1-4-'-tzund. J. Szxlsgiu-r, li. Ixxuuhlin, SI. IV:-irk, I.. Urn-nv G Lynn I li:-ls. J. IYilsnn, l'. Ilxxrtn-ll, J. I-'e-Ih-r, S. Alhrigh Ili!! I'irxt ru-nz NI. -lnhnxtun, 'I'. Ifuvuzzn, 16. .-Xnlrllwws, F, Iiuw, J. Jzlrxis, Hin lIt'IllI4'I'NIIlPI, A. 1'2lI1It'I'4lIll', II. -lun, S. I'ri1'I.n1 II. Yukirh, IS. Vxstiglinnlle-. " ss Club is Tln- packing uf IIIIIIIQIUIH' bfwx- 5 fm TI11- higgl-st plwjvct ui' ilu- IZA rl C zu rlist1'ih111iun 'lY1'I'S02lS. 10:1 Jllniol'-Sc-lliur Prom 1 As part of tho Oricnfzll geirdvn was this picil11'vsqL11' xxxaclrif-11 bridzm-spzznningza1Jo11clul'xx'znI1'1'. 5z15m1f:1':1. thc Jnnxm'-Sonlnl' Prrm mm hvlmi in Ihv I1-:euTi1'11I J:1p:1mss'sm'YIi11:, XXX- ciunc-vrl in :1 Il1Shf71'i4'I1lil1 gxmivn. whilv 3'4'I'1'vshn1-'Ins xww- Yl'I'X'l'fi in 21 L'.1Iu1'I'11I pnzgocizx. Cmlplm' I7iCTLII'L'S were Iznkvn unch-1' bright Jaym- nm sc lzxntwns. ,.. . 1 5 ' fr. '. .2 'I ' 1 I IIHCZC UI .vi 1-. win -. x ':,f,: , 'S-ri. n X .. A jgmnnp nl ".I:1g-:nm--FU SUIJIIUINHIXN wmv-I 1 1 ,tf'?'? 4 L Ulm,-I i Cup amd gmvll-Studie-s hvhind--XYork and 1-ullvgv allvzul-Friendship:-. nmdv, sunw to he- kvpt. Mum- to hz- un !H'llkl'll-SPlli0I' Ilunr-6'-Svnior IgillIllllQ't-B2i1'K'2ll1lllFl'2lU' -lirudlmtiml-Tlw fllllllllllllity All Night Party-Sn 4-mls our ye-ur und our high N-lmnl days. 111 1 . 9' 1. WH - I ff J I z- 4 Y Yu , ' J' 1 5 l'3A L' v I A, , - . ,Qu . J A 3' o 'Q if 4, , 'ibu- 59 W 'ZS' N . 'ig -5 wg 6 A al P-an ' iii'f a aw In z Thnmns Troy Iiudde-Ivy Judith Ann Baird Arthur falvin Raith lfrznm-is Todd Hake-r I-'rr-d Le-my Huh-s Clara I-Ilizulu-th Burke-r Hu-lpn lialrko-r Kiqldis- I. 4'un nu linrln-r Rob:-rt Ii. lgilfllilfll Jm- liurr Janiml Maris- lianxta-r Je-am Beau-h Zoo- Ann IS!-adm-ll liolwrt Iiivhzlrd livugfle- Nlixrjnrio- Xlzlrie- Ile-rko-r falrol Ann lie-ll Tum IS:-II Dania-I Frank Ile-ltrnmi l':l1'2llllIl'2l Mzlrif- IEQ-llvtlvfii Ninn Sylxin Ile-m-df-tin Fra-d l'. lie- rtolini ilnrie- 3l1ll'!.filI't't Be-rtulini Titian Joss-ph Be-ti 2 1 " X F il 3, ,QM M? '7 'if' N 5 ,wi GJ V , ,flux Furl Arnold liz-xingtnn J .Tu Aim 011111. p11-Firivmf1I'1l1'-I-'i11AA1'If Flrlb. yuwsmmf.: hcnmin: 1.115 Smfit, ywfi- fi'-:H 'ff Lenin Club, with Th' Flwxb Sing Muplly, 1 ,ggi 31 ev e- 7.--.. fi ak! fl ACN s lil nz It D4 In s lim li nllll f' V C - Q-'J is-, nu Bus u 5 d en lion ll mmx :Ian ul I xx -3-A , -1 Bran "X" '-iih . rv " -ig...- if 'rua il C. Brion -' fa 41 'x . 6 " O1 'VY NJ 'J hh ' Nzllllulru -If-nu Hun-n-Ili J . L if lu-nm-th lim lx ', ,v . R , 1 ii I lirliy I.:-u Ilur4-hiin-Isl 1 I K x 55,4 1 . fm - x 1 ' 1 11-1 'hz Ilnhvrt N'altf-r Burkmnu Sur- Ellen Bylaml Juno-ph Pe-tr-r Callahan Russ A. fumpln-Il ll:-nry fulmnicn G rl-lrhc-ll Camilla- fu rli Carolyn Kay furlilv Jlzlrjnriv Ima falrlsnn liz-an June- fznstigliuxnz- Limln Lvl- falllfivlml Amo-lin Row C4-rn:-u Mary Lou Chase- Lindal flllllsilllllli' Szmllrn Jn-an l'l:u'k lYillium Clmrlc-s Colclslmmx' Jo Anna- fnnti I,nl'c-Hal. Aria-l follwaly IM-nnis LM- forhi l'uul Allison Corp Stn-phvn 'I'. fun! lil-:A Jane- franvn Putty Ann Culp llzlrial I-In,L5:-nw lxllllllilliflhllil Alla-n Floyd l'unnill1.:h:lnl 19' vi. Q' ., N P - 5' f Ka- .K -if YQ ws, v' 'sp' Herman Dail:-y Une-n Strom llanidsnn Garnet Ruse- Ilvlmllg Ronald I'. D1-zu-nzn William lhumlmlsun Alice' T. Dodd Julius Dunn Karr-n Slariunm- Iluwk lilmlie- Ann I-24-ks-rt Thomas Ray Flllwarmls Paula Ann Eldn-r Aurvlin I-Ilia L0l'!'llZ1l lilizl llonald Ellis Suundra Kay English Jn-rry lirmlia-h Lucille- Luis I-Ishwk David Alun lixans Jim B. Evans N'illium Whnlte-r I-luing Jim Ru we-ll lfzu-r hi ni Lintlzx I'alulill4- I-'arms-r Judy Dunn Fvlla-r Jaunv- xvilliillll Fe-runs. Janirv I-'e-rne-r GQ-nrzgv Edward FiIlf"fI'0l'k Susan Finle-y Jam!-S lilly Finns-y Jnym- lingo-rs Fixln-r John Harvf-y I-'lund Rir-hard Neville- Folk Lulu l-'urtnvr tuillllil' Fox Whit:-r -lame-s I-'ox lluw Marie- I-'rant-hini llnnald Alb:-rt Franklin Robe-rt .lame-s Frvtl:-rick Runnin- Kay Frm-man linrhurn N1-u hnrn I-'rpnn De-nnis Alhe-rt Furznn-h X X f1t'lJJ:I'il llmm. Lcwufa G11-xxx-, gmc! N11 NIIAIJ-mi mkw 11f'k1'l ilu' IgllI'lU'llI'li mlm nK'lPlllllI'f-flllku Nuo Ilzmkf uni lim I.mriQlvy. Xu-f -f-.4 5-3, - , - , . .. . 'Q' mx 'l'ilnn1h3 Jzllna-s l'urr5 Kivtly vl1lIl4'1QZlllt1 l'a-rrp J, Gznrnmn .Xznr-an Nm-il Marr.: fonnie- I.:-r him-In Gail Iiurvn filing Judith Ann Gmlwp Li mln Ln- ti rnha m Kivhnrll lhvllzlzxs Kira-1-ln' Harry Ima- 1il'PQ'llH'2lld Luna Rue- Grun- Tinlthllly Gross Nillllj' Grow' Lure-tin Gruhh N'iIliunl Nl. llalltvrma lla rle-nv llamnu- r Bvu-rly -It-an Harding Lana Rae- Hardman Jnyu' Ann Harmon 1'l'JlIC'l'N li. Harrington Tum llarxhnmn I-'re-d Je-rry Haunt Sandra Suv Haupt Joann Hayes Tracy Knox Henry David Taft Hill Karen Ann Hina-r Charles Richard Hinga Jean Carol Hndgelkin Roger Warren Huffman Jn-nie I,ylwttc- Hollis Mzlrlvm- A. llmvw-r Patrivia Lev Hoskins Karen Luuisv Hrnhy Shirley Js-annf'tte- lluhlvs llifhzlrml I.. Hudson Marjorie Flora Hull Nancy Ann Hun! Ralph llnnte-r Ric-hard L90 llntzlvy lil N im-5 Juni- Isl:-n Gary IC. llnle-r lluln-ri Jann-s .ll:ll'1'i:l Jnlinxton rry Lum- Jolla-s Carol Ann -Ium-N Rau l,. Julws Slizirle-nv liaiy lhrill Phillip R4-irn Jmline- Ann Kiilil Jilllvf Ima- Killi- -li-an King I ltl'll'lll Lynn him.: -luhn 'I'oIn'rlnn Kinwy fzilhe-rn linipp nhlile-run I-Iilunrd l'. Knwh I snr 'Wu -:- ,- it .4-7 A 'O' -.Q I ' F rv' '1 Pg. 'C 35 'WA i nf 1 ffsfx . 4 Q Nancy Ifim-zl. Ilrucw- Vl'!l!Il1'I', :ind Jznnicv Zulu 1'1'f:4'1x'c lhv 1' sixmlwls lm' thi ll xxmnm, w.s:15,4 'BI Trua- Sfcurity the' :XIU4'l'lCJlll XV.iy" fpuiism'-'.i lr 1111- Junim' i'lmn1!mg-1-vt'C'ur1iz11v1'cw-. . I , cs b ,, 5. Rx ss . s Z i X C' 4' ,rl l mi' Q :i 4-an K. iw .wx I Q, 36? fib- ',' , fr -6 o-09 bf Tv' I , ,Q Ia' ' .n. , 1 lf- . 3 -p 5, V 'I Q , Q iF' ,FP '-4 ':: 9,17 P :M- r , , Z in if W. 'Ulf i. w H 4 in Af 1 W H f K x. ,. I Q. 's. 1' X J. 4' Q' ik- A N? wr ""' 1 Q' 5 XII 'Ylj Ln-0 ,Nlzxlmluu-n Ile-My L4-4' Slam lone-5 lzilfllllfil Lnniwv .Klan-0 Ril-his rel A llix n Nl :x ru :mn llvm- .Nlnrshull Wh-lilulzl Ann ylZlttll4'H'N I-,dith N'ully Xlaxurm-r Sllllll r.n Huy ',, gy f B 1 .71 -- 3 IE V , Q, Lk ul ,sgx q--ann, N1-xx' m-'mln-ls ul' Nuiirmsal IIrv:m1'SwCie-I5 IH' 11111 'hq Yznirmrfl Hrmm' Svvin-ix' Jlwriw , I 1 Q. , 2 4 Q, J: A - ,., .X 1 ia ' fi C- I un lil:-ll Xlvrrn-r ' 'J l'f'Illl Ellyn Nh--sq-nln-ilu:-r A Z? .. K 0 ' 'A x ' h.nilmrim- Ninn Bla-pn-r Nfl A .:,f .-ul..-rr L. Nlilla-r "' W ff ' .Q 4 If I hx A L9 itil l.uuun- Nlllhfr liznrlmrzl Ann Hull'-r X 1 ll-nnmnml llillv-r Allunn Slltvho-II in 'Q 4 :UV A ,', H " D - A- I - Q ...- 1 U YV io' Q--f 26 -. -if I J' lilllllllll LN- Pvttii Je-rry Iinln-rt I'f4-iff-r Uni-n Phillips 'IQIIIPTIIRIS A. I'i1'x'in Yvillium l'nlinori in Kennf-th Lvwis Prix-ks-tt Dennis Chu rls-s Quinlan Shirlvy Ann liar-k Judith Nl. Ran-ilr Jill lic-Iinilzl Rn-1-il Rap Rohn-rt Re-iglmrt Judith Christina I Frank Louis Rvtulw Larry Ile-:in lh-ynnlnls I-olilzi Ihzinnu linu- liqirp I.. liielalli- is-nm-I-. I Pfwlinwri iw-Q-wins his am llfl ' 1" Q Ai I' zipvl. P?" Judy :xllllv Skiiulurlu- Juni- Slitll-r Tum I'illlI Sluw Iiarlmrzi Ann Smith Juni-t Iilaiim- Smith Judith Kay Smith Nuys- Smith Phillip Nlzirk Smith Sully Ann Smith Ilnwurcl 3l1ll'!ill Snyda-r Lou lilln-ii Sol:-s Jilllifl' Xlzlriof Sotvnn Royal J, Spring:-r Donald Lziu I'f'!ll'P Squir- l-'rnm-vs Marin- Srmng Judith Ann Stnm-zito 21' i f 1 s., 'X' 4 6 P 4:5 Iil'N6'll11ll'Pi.1X C111 41 mv thu ll 11111N 1111 1110 1'111v.1t sinsszt-I1-':11s lirnco- Alun Whlglwr llasalaka Pvle-r Wkxkimnlo Clara Agn:-s H'aIk1'r llarle-rn Has- N'alI:u-z- llnnallcl Juhn H'altvnhnllx.:h Lonnin- Allan xvilfsllll Jzwk Ke-nlwth xv2ltlN Susan Jann lYuyno- Marguvrito- Ann Whfix-k Tom Dvwain xvQ'Nt Elliot! llalrry W'hurtnn Larry Gln-n lYhit1u're' Gary John W'idlu Judith Ann ll'ilvs Arthur J. Williams Paul LM- xvlllillllliilll I ,WL - U.. A ar", ,g as ' x 4.. 4 ff? ' 5.2! . fig., . , . ,,,. , 73E?'F'j 1 v 's 2 ivy A A yum 4' rar 4 Af-'Z , J ' Xflff: 'VR v' 1 drsry NJ' Nj QQ? X 15' if 13,5 xi A.. sr Q' 1 yfuuv 4' X 1---X Y"-T7 'V X r J , Z' .ffl L '57 ,hill N'rig,1h! N Qvuv slio-js-:ul W1 xx tural hlizuho-th Ynriun Kolmld Dali- Yurizxn le-lx in Frznllxlin Yarn:-Il Sandra Kay Ya-uclrirh -Ianw Ymlnmnx Mary Ann Zzuznrs-Ili Nlirhxn-I Iiohin Zin-gl:-r Uknltn-r Ri1"l1ll'd Zingg J1lllil'l' lixvlpn Zulwr fhrixtine' Ann Zllrvhvru lie-nv Zllllllllll' lon: Adil:-ll Lurllrugg liuhe-rt livfkvr he-mld lsllllllt' Hire-1-lla lmuise- liunrd ,li1'h1ll'I l':ull fzlntue-II Lynn Ann funm-rth Jum- Marie- Ihnurm I,4'1lll Luir liz-nnp Ln-rug Nlnrris Sllllllllfil -lrun l'antrrsm1 Shirln-5' l'r4-1-isv 105 al IN MEMORIAM he-urge A rthur Nlcfuy GEORGE MELLOR CLASS OE 1959 Mary Lyn Nl0lll'l'il'f Dean I 4 n is Robinson DIED SEPT l9o7 Bovs and Girls State Ont of the high h0ll0lS th it C in come to Jumot bots .md gills is to bt tltcttd to tht Ameticfui Ltyon Boys State .md Gllls State These two fmt txpellmtnti-. m tht Ametlcun um of life .ii conducttd .mnuollx to :ns bots .md gills .1 fnst h ind XKOIRIDQ knoult dgt of then dLmOClritlC fm m of gout imtnt -10 Benn Standing., T Sluss D Cunningham R Allen D Wlalnnarlng, J l-rmluh lnrls hitting. K llllll'l' A Wllller N Iden Senlor ACtlVltl6S DON XLD P XL L Xt NI XX Commcrci xl KXRI-'N Sl! XLB1 Rl'-Ctntrll Amtrit in Pltld Scrxite 3-l ut Dom 4 Boosttr Cnduttm 2 Rnd Cross Club .3 Lihrirx Stiff '34 X 'Itens 1 Cnrls Chorus 2 NXNDR-X JOXN XLBRICH College Prcpiritor Xmerit in I-1 ld Qtrxite 234 Booster 23-4 C ldutetn 234 Rtd'r1ss lub 'S-4 L tm Club 22 Iibrirx Stiff 'S Splnish Club Spinish Honor Qofittx '3-4 Qtcrttirx Trt isurtr 1 X Hens P14 P111 X nrietits 2 34 Girls Chorus 2 'lined Chorus 3 ClptrLtt1'3 4 C p ind t oun Qtll"llIT1l et RY .IAC , J ' I-In us ri't Arts. Booster 2-.-A: Ptd Cross Club 2: Stuflt nt Council 2: I-"ill V'irit-ties 2'3. Il 1 RILiYN I -I. J l'IN-Colle-go Prt-p'1r.itory-Comme.ciul. ' Y L . - 'o 4-g ,rt-psirzitory. oosttr '-. -b 1 '- ' A 1 .' 'lnish C' 1 --. " vii 4' 2 .' t' ix" it-s .- , " --- ' esitlt nt lx St lt-nt C4 uncil 3-2. " -1 . - . 1 ' 'is resident '-' 1 . unior-Sv it r 'rt m t'ommi vt- C'h:iirm'n1 Ring :ind ' 'ornmittu-1 55' Stwte: " 1: 1' ' 1 u - 1 .K 1 Basket 'n . . -st ru- 2. 'a .' j .- 1 ' - " ' ' 1 F no 'i . Rtsf. rw. 2, 'rsity -l. ' - " 1' , -J ' ' ' . L. .' 'em-ra . . s-rimn " c ' -rxit-v .-2 Q it- Dom . o: 1- ' L-I-2 : 'Q tw- " '-"L -n. . - . envh C' m7'- : . L.: " 'on ' -1 Ci 1' C' oru' 2: Stnior Plwy C'omrnittt-4-. IDUNALIJ LEO AND!-IPS!DN--Industrlwl Arts. PUNALIJ XIAPTIN ANDICRSUN-C'ener'tl. oostt-r 2.-. -4 3 -Y L.-I- . S-t-rt-t'lrx'-''rt-'isurer 2-3: " 'it-' L-3: ' - till : B'iskt-tball. Pt-st-ru' 2. Varsity 3-4: I-'ooth'i1l. Reserve 2. Varsity CAROL JI- XN ANDRI-QS College Prtpirltorx Xre itin I-itld ierxue 234 Blut Dom 4 Booster 2 'S-1 Ciduu in 3 l I-rtnth Club 3-1 NlIl0l"dl Honor Soeittx t Quill ind Stroll '34 Red ind Blue .J-4 Co Lditor 3 Business 'tlmigtr 1 X Int ts 234 Junior St mor Prom Commlttef. Stnlor Chlpel Committte I- ill Viritties 1 Senior Pln DAX ID BRLCI ALDR SIN-Colltgt Prtplrltorx Xmt ru in I- leld Serx ite 2 'S 4 Blue Dom 4 Boosttr 23-4 Hi X 2 'Z Lltin uh 234 Qtitnte Club 23-4 Qpinisi Cub '54 Qptnisn H mor Som in tx 'S 4 Scholarship T1 1m 2 3 Spteth Pl IN 2 Fr it lt 2 Senior Pl ix CH XRLES I-IDVVARD XL'GL'STI-IIN-Industri'1l -Xrts. I.'Sht'rs 2-3-4. YVIYRNA LYN XXIHILRCIIJ--Collegt Prt-p'ir'itory. C-rivz 1 -ld Slrriv- 3-4: Blue Dom 2-3-1. Set-ret'iry 3: Booster '2-7- 1 ' ronivle Stuff 4: 'o ' "usx"1n : Snn' Club . 1 ' id.-nt Crum-il 2: Y-'I't-uns 2-3-4: Junior-St-nior Prom Com- 'tw 'riirn ng "ll :in 'own ommi ' 1 " " 'iv' ' 1.-.-4: Cirls' Chorus 2: Speech I' 'ny 24: Cheer 'idt-r. R-fe : S-nior Plag. " BIAS TPOY BXIJIJICLPIY C4-ner'i. ooster 2-3-l: I '- ' L.-I--1 1 ' 1 Z.-.V 1 I-'ootb' . R-sorvt . "lrsi y . Y, . ' JITH ANN BAI D Ce-nerri . erit-' n -"v S -rvit-v L-. -' 3 - I 1 Bt -.- 1 'aid ' ' - '-T0 . 'Z-.- 2 Imitation 'ind Nwmt- Chard Committee: Virls' Chorus 2: St-n' r Play: Contt-nniul Pwge-:int Committee. ARTHUP CALVIN BAITI-lklndustriul Arts. . ' d . .-V. S wrt-t'iry 1: I-'ull Varieties Stzigt- Cr w. FRANCIS TODD BXKI-IR--College Preparatory. Ann-rimn l-'it-ld Serrire 3-4: Blue Dom 4: Booster 2-3-4: Chronivle Stwfl' 4: Dcbute 2: Latin Club 3-l: Svit-nee Club 2-3-l: 1-'all Varieties 4: Sp,t-t-h Play 2: Senior Play. III D LI POX BXLI S Industrlal Arts I3 1oster 2 T ln C I XP X I-Lf! XI I 'IH BXPIxI- P-Commerelll Booster I C ommere 1 1l C lub 4 CI XPINCI RXX B'4PIsI-P College PIICDIFIICJIIX I-ootbull Peserse 2 I XI LXN BXRKI-P-C eneral Booster 1 2 X Teens 1 C OLDIII LLON X BAPKIP Commerelal Commerelal Club 4 PUBLPT B BARNARD College Preplrltorx Booster 23-4 II1 X 23 Splnlsh Club 23 Junlor Senlor Prom Commlttee Tr1ek2 14 Blsketball Frosh 2 Reserxe 3 Football Reserxe 2 Xarsltx 34 JOI- BARR College Preptrttorx Amerle ln Fleld Serxlee 2 3-4 Booster 2 3-4 Chronle le Staff 4 Latln Club 3-4 Se lence C lub 2 3-4 IXNICI- XIXRII- BAXTI-R Commereltl Booster 23 Cneer Clrl X IIeens 3 X Teens 2 C,1rls Chorus 2 Il XN Bl ACH Commere 1 1l Booster 2 3 C ommerel C u 2 Lshers Club 2 fe1I XNN BP XIJNI- LL Commerelal C lrls Chorus 2 ROBI- RT RIC!-I XRD BI- XC,LI- Industrl 11 Arts Bo rster 2 H1 X 2 3 4 Lshers Club 2 'XI XRJORIE MARIE BI- CKI- R Commere 1 xl Amerle 1n I- I4 ld serx ICQ 2 3-4 Booster 2 3-4 Y Teens 2 3-4 Fall Varletles 7 3 4 lrls Chorus 2 C XROL ANN BI LL Commereltl Amerle ln Fleld Serxlee 4 Blue Dem 23 Commereltl Club 34 Red Cross Club -I X Teens 2 IOXI BELL C ene1 1l Booster 2 3 D XNII L I- R 'INK BLLTRAXII Industrl tl Arts I LI- XNORA MARII- BLINI- DI- TTI-Comme rel 1l X IIeens 2 3 Btnd 2 3 4 He'1d Majorette 4 Orchestra 2 3-4 NIIXA SYLVIA BFNIEDETTO College Preparators Amerle-'tn I- ltld Serxlre 2 3 4 Blue Dom 4 Booster 2 3-4 Chronlcle St tff 4 Xrt Fdltor I Freneh Club 3-4 Presldent 4 Student Aetlxl IIQS 4 X Teens 23-4 Jun1orSen1or Prom Commlttee F'1ll X IFICIICS 2 3 4 Senlor Plax I-RI-D P BI-RIICJLIINI Industrlll Arts II 1nd I 3-4 XIXRII- XIXRC XRI-T BI-RIIOLIINI General Blnd 234 e ITIS Crorus 23 Mlxed Chorus 4 Orehestrt 234 Sxslng IIIII XN JOSI PII BI TT College Preplrltorx Lttln Club I-oo'b1ll Reserxe 2 X lrsltx C XRL ARNOLD BI-XfINC TON College Prep1r1torx I-lne X s 234 I-uture Ie IC he1rs 234 Presldent 3 QDIIIIISII C 1 l student A X es3 Boxs Sttte 2 ternlte 3 I-1 IFIC 3 C Il XRLLS I BIEPI Colle1.,e Prep1r1torx Booster 3 4 I- reneh Club 3 4 I XRRX BLI- SSINC General H1 Y 3 XII-RPPIJXICILISP BOXRIJ Cenerll RCIBI- RT DI- LXI XS BOI- HXI Business Booster 2 3 Dee I 1 I RIC I X XNN BOLOC Commere l tl Amerle 1n I- leld rxlee 2 3 I Booster 2 3-4 Comme re 1 1l Club 3 4 Student nel 4 X Ieens234 X1eePres1dent2 Seerettr 4 Jun Se nlor Pre mCo1nmlttee Rini., 1nd Pln COITIITIIIIGG I- 1ll X IYIC s23 Chor Xlrs Che CI C ente nnl ll P11.,e :nt Assemblx Commlttee I IJCJNNX JI- XN BONDONI Home I-eonomles X Teens I NXNCX XNNX BOSCHINI Commereltl Booster 2 Clreet lr X Teensl X Teens2 C AA APLENE BOLRNE Commercml Amerletn Fleld Se rxlee 3 4 Booster 2 3-4 Career Curl X Teens 3-4 Presldent 4 Chronlele Sttff 4 Commerelal Club 3-4 Xlee Presldent 4 Student ACIIXIIIQS 4 Student COUFICII 23-l X Teens 2 Glrls Cl orus 2 Xhxed Chorus 3-4 Operetta 4 Ore hestra 2 3 HI-LEN L BOXXI-R Comme re lal Ame rlean Fleld Serxlee Booster 234 Clreer Glrl X Teens 4 Commerelal Club 34 X I'eens 2 3 C ITIS Chorus 3-4 RCJIJNEX XIALCOLNI BRAIJSHAXX College Prepiratorx Xmerlean I-leld QCFXICP 23 Booster 234 H1 Y 23 Red and Blue 4 Se lenee Club 2 Splnlsh Club 34 Student Councll 123 IIt k-4 C2011 123 Blsketball Frosh Football I-rosh PI-C C Y JI- N BP XLN-Commerelll Amerle ln I-lelel SCFXICC 4 Booster 23-4 C lreer Glfl Y'Ieens 2-4 Commereltl C ub 3-4 Red Cross I X Teens 3 C lrls Chorus 2 IsI- ITH XLBIPT BRILL-College Preplratorx Xmerxe III fllld Serx lee 3 Booster 2 Chronlele Stiff 4 ASSOCIIIC Busl ness 'Vlanlger Flne Arts 23-4 Treasurer 3 Ill X 3-4 I- all X lrletles 3-4 Xilxed Chorus 23-4 XICL Presldent 3 Operettl 4 Centennlll Plge 1nt PICHARD F BRION-College Preparatorx Future Te ll hers 4 Selenee Club 2 3-I Spanlsh Club 3-4 Spanlsh Honor Soe 3-I Pres1dent 4 Student ACIIXIIIOS 3-I Lshers Club 23-I Presldent 3-I ROBERT NATHANIAL BROXXIN4Commere1lal Blue Dom 2 Booster 23 4 H1 X 2 Red Cross Club 2 Traek 23-4 Basket b'1ll Reserxe 2 Varsltx 3 Football Resene 2 XHFSIIX 3-4 LDXX ARD BRX ANT General Booster 2 I-I1 X 2 S XLNDRA JEAN BLCCILLLI College Pre par ttorx Com merelll Amerte tr Fleld qCI"XlC0 3-4 Booster 23-4 I ll.ll1 Club 3 Y Ieens 2 3 4 Junlor Senlor Prom Commlttee BI- TTY LOL BL RCHI- II- LD Commerel ll Amerle I-1 Serxlee 3 Dee 1 4 Red and Blue 4 C lrls Chorus 2 3 ROBERT VX ALTI- R BURKNIAN College Pre ptrltorx Booster 2 3-4 H1 Y 23 Se lene-e Club 23-4 Sptnlsh Club 3-4 Junlor Sfnlor Prom Commlttee Boxs Quartet 3 I-21ll Xarletles 3-4 Nllveed Chorus 2 3-4 Operetta 2 SC E ELLEN BYI AIND-College Preparttorx Latln Club 3 4 JOSEPH PLTI-R CALLAI-IAN College Preparatorx Booster 2 3-4 Spanlsh Club 3-4 Sclenee Club 1 ROSS A CAXIPBI- LL-College Preparfltorx Amerle ln Fleld Serxlee 4 Booster 2 3 4 Selenee Club 2 Spanlsh Club 3 4 'VIICI-IAEL PALL CANTXX ELL-College Preptrttorx Xmer IC 1n Fleld Senlee 23 Booster 23 H1 Y 23 Sptnlsh Club 3 Student Counell 24 Senlor Chtpel Commlttee Co-Chalrmtn I- tll Vtrletles 4 CRETCHEN CAMILLE CARLI College Pre p'lr'1torx Xmer IC mn Fleld Serx lee 4 Booster 2 3 4 Deb xte 2 Future Te te hers 4 Selenee Club 23-4 Secretarw 4 Sp 1n1sh Club 3 4 SDIIIIISII Honor SOCIIGIX 3 4 Y Teens 2 CAROLYN KAY CARLILI-I Home Leonomles Booster 3 YTeens4 LIND X LI- I- CARTER-College Prep lrltorx Comme re l tl Ptrk Vlew H11.h Se hool South Hlll Xlrglnl 1 1 2 3 BI- A JLINE C XSTICLIONI- College Preptrttorx Amerle tn 34 Red Cross Club 23-4 Tre tsuler 3 X IIeens 23-4 Xlll Presldent 4 C lrls Chorus 23 Cup lnd C own Commlttee IINIDN. LI-I CXIPII-LD College II'rep1r1torx merle tn I-leld Serxlee 234 Blue Dom 4 Booster 234 Clreer C 1rl eens 23 CIIIIOYIICIC Staff 234 e I- ltor 4 Ieble I llln Club 3-4 Nttlonal Honor Soelety 4 NIIICH l I-e nsle 2 Student ACIIXIIIGS 4 Junlor Senlor Prom Commlttel Co Chtlrman Bueallurewte CCIITIITIIIICC Seholtrshlp Telm 2 Senlor Plas CoCh1lrman Cente nn11l Dnnee AXIELIA ROSI- CI- RINE X Commerel tl XX lrren COIIISOIICI tted Hlgh Senool Tlltonsxllle Ohlo 3 Booster 2 Commercltl Club l FITIS Chorus 2 Y Teens 1 XI XRY LOL CH 'ISI College Preptrttorx tle nel Xenl luela 123 Booster I X Teens 4 Blee 1l1ure1te Commlttee lll X IFICIICS I IND '4 CL XPS XIJDLI- Comme re 1 ll Amerle ln I- IC ld Ne rx lee Blue Dom 4 Boos er 1 2 3 I Commerelll Club 4 X Iee 34 Senlor SXNDRX JI- XN CI XRIs Commereltl CCJIIIHICFCIII Club 3 Clrs Chorus2'34 C A X XX ILLIAXI CHARLFS COLDSINOXX College Preparatorx Booster 1 23-1 X le1e Presldent 4 CIIIIOFIICIC Staff 4 H1 X 34 X lee Presldent I Spanlsh Club 3 Student Counell 1 3-4 Xle1e Presldent I Bms State Alternate Basketball Frosh Btse b1ll 23-4 Capt ln 4 Football Frosh Reserse 2 Xarsltx 34 LXNN ANN CONNERTI-I Commerclil Booster 23 GIFIS Chorus 3 JO ANINE CONTI College Preparutorx Amerlefm I-lelel Sen lee 3-4 Blue Dom 4 Booster 12 3 4 I-me Arts 3-4 Pre Sl dert 4 I-releh Club 4 I-uture Te xehers 1 Lttln Club '34 S udent Aetlxltles 4 X Teens 1 234 Fall Xarletles 4 C rls Chorus 13 Orehfstra 123-I Speeeh Plax 3 Senlor Plax 'Ientennml Pageant -I 1 Q -j , ' , Q,'-- " ', e 1 1 3 .1 d I. Ill I.-Rf .2 I 1 "2 . "2 I' 1 " 11 3-1, - . - -. 1 'e " -' .- 1 1 - -12 'l 1 1 .' 1 '- .3 1' ' . I2 .2 I I. 2 . I. 2. . . ' -'2 ' , . I I 2 - 2 ' .2 1 '12 1 . 1 " -5 1 1 I ' .I2 . "2 1 5'- '.2.I."-2 2' 2.'I.-I '1 -22 ', 3 -. .' ' .: '-' Iqi s.-1 -. ' 3 2 5- I : D A , ' ' 2, I . .1 . . , ' - 2 2 12 . .1 'J V ' - - , . - . ', .2 , . I . 2 ,. 1 . . . . I. . - 1 2 2- . I L 1' .'2 2 I.- " . 1 ' 1. ' ' ' - 1 1 ' .' 2 'letjv . . 1' 1 . 1 ' 1 ' -.-. 2 I. . .I -- I -' 1 2 - 1 ' 4 . 2- -3-L: 2-'1 . U' . I '1 : . 1 '1 I' .I 'I 1 ". : 2 -, - , - ., - -, -h 2 . , .. , . - I -- 2 2 1"2 '1 . " .2 I .' ' I - 1 'e 2 - .2."I.2 I I-I -'2. -3 2'1 112. -2. - : - 1 .2' Q' '- 1 QI' 'T . I 2: -'I'-1 --: ' -.I1' ' 1. . -I2 I' 'I I I 1 "2 . -. 1 I 1 "21l Il l1 I ' ' ' I I - , "2 . '121n "e1ld ': ' I , -1 : 112 1 1 zl' . 'I 'I 2 .I2 .'I --I 1 . J' I '. ' ' I I .'-- 1 2 2 .' 1 -. : - - : .1 . - :. 2 ' I - : ' - . 2 I2 ' I- 2 . 1 1 2.1 I 1: 1 I' " '1'-'.-: ., 1 1 : 3- . 7 1' - ' --2 1' -. TI1 - : 1 - 1 - 1 - : ' '1' L- -1 Cl' ' . . ' I I 1 1' '2 Q -- 1 ' 1 1 -: . "2 -1 1 ' : . 1 I 1 1 2 '. '12 '- 'I . I - I1 Ii . - . . - I ' 1 2 2 1 1 - '12 '1 -: 1 -: '- -:-2 2: 21' I I 22' I 1 - li . . 1' -: ' 2 ' 1- ' 2 1 I2 2 ' ' . -, I22 I I 'I I 1 '2 . '-' 1 '-1 2 -.-: -2 ' : 1 - . 2 I - 1 1. 2 2 -- '12 ' 1 1 - -: 2 1 : 1 121 1 .I ' .1 - V ' 3. 2 : 1'1 1 - . ',": 2 ' -1 2 ' " " - -: : - 2 ' I2 ' ' -: - '. .2 . ' -: 1 . 1 -: 1 1 ' "- ' 1 '- 11 - 2 ' - ' ' 1: 2 1' '- 1 I' 1 : 2 '1 '1 - -1. ' - 1: . I I .' I- '2 .'.2 . . 2 II I . 111 122 Q- 2 '1' '1 1 . ' . I' 1' '2 - -. . I I 1 2 I2 I I ' ' -- 1 12 . 2 '-.-: I .1 '-I: . : ' .' 2 --1. " ' I I'I I2.' 2 .II-I 1 24 '12 XXIIIHS 2-4. Fie-ld Service- 2-3-4: Booster 2-3: CEldUC'9ill1 3-4: French C'lub --.: x - . xi 'x ': '-' 1 - 1 "-1- 2.' -I -I 1' 22 2' I 1'1 -: J' ' '-1 2 2 'D ' ' . 1-211 .2 . - . '2 3. I . 2 II I2 ' I 'I -- I ' 2 2 A '12 '2 . I' I II- 1- 12 2 I' I . 1 1 1 1 '-.--: 2 1 I' Irt. '-.-: 1"12' --. 1'1 -1. 2 '. 'lul X'-T11 -1 11.2 -2-. C1-Id 1 J12t121 3- 3 L' 1 e'tl 'Ill 1 ,' ' 2 Xl 2 1 1 iill V2 - I2 ' I . 1 2 ' 1 . '1 ' 1 : 2 'J il '11'e1 . ' 111--3-4. 1 , 1 ,- 1 ' - ' . ' --1 1 - 2' 2112 2 2 1 ' 11: .1 2 J ' 2 : I 2 ., -I. 2- '1 122 -1 ' ,II I- 2' ' I 1 '2 2 1. . . . . . I el I "2-- 1 '2 . '2 1 , ' 2 1 42 ... . If 1 ' . - -. ', K .1 1 .- - Z , . - , 'E ..'::,.f..: 2 1-' ' 2-1 - . . . 2 I . -- .' . 1 - 1 1-21 4. A I 2 M :ky , , 2 Z Vi , .-at ', ., ,.. . .. . . , .. '. 1 --: -1 '-1 L 21122 21 11: 2. 2 2, . 2- 12 12 . . . . . . .' . I-' ' 1 1 4. be- 11 -.--3 1 1 -. 3 1 12 -z . ' ' C'C'll 'l 1 -.-. - 1' . 2 1' 12 y -1 ior- 1 1 , 1 ,. ,. . . - - ..: 1,1 ' - ' --I 31- I 2 2 .2 .- -2 1 .- 11 tie: '-. 1 Girls' I us 21 '2 .ity I e1rle121de-r 2-3-4, I2 ptuin -1: 3513 ' 5 I ' " " 5 'Z ' 3 ' 1111- -. . -2 Q 2,1 I - - - , ,A 1-2- --: .,1 Play. .III2 I2.' .' .'- 1 I' '- 1 I. .2.' 2 122' II2 '-I 1 "2 . 1 "2 I I V H :'l-' 1 . 1. .2.2-4. . 2 . ' 2 1 2 2 . . -- . -'2 . 3 2 2:11 '- -- 1 - 1 .- Q 1. . .2. - A A A v -- .. , .. . . . . -- ."1- '1 1 2 I '-'2-- . . . . - 2. -2 1'1 --.,, - ,. - '-. . - , u r- . ,-3 I .1 - :i 1 .2 - 1 .1 1 1 E. , 1 . .l 3 2 - . . A .- X ' ,. , 2 - . 2 2- . , . . . 2 H 1' ' I h I ' " - 1 '2. 1 -: ' ' 3 - -3 Y , . , .-H43 . 1 - -: 2 ' '- 11 -1 ' --: -4. I -I I 5. . KI I 4, v A- -7 i , C A.. A , .K '- , .'. l . . , , , dz " ' 4 '- 1 1 . I- f -2 1. : I 2' 3 .I 12 2 A2 'A 5-Q . '11 I' . 1 " -3 .' --: A- -1 ' .t 1 1 '- 1' ---Z 2 ' ' I 11 1 :.1'11 .. 2' -3. I ' ' -1 If ' -- 1- "' I A - - 3 ' '21e' 2 I ' - - -2 2 1 . 3 ' . I , C 1 '2 ' . rmpirilu XI crlr n 1 x msi ll 4 4 l l 1 4 ix 1 l lsl 1 '1 ll'1lSll Il lnllr N in tx ' gtl 4 X N 2 ,rl 4 2 IUTIIIIFSOI1 ur Prnn lu l l N0 lllrmln nlbr fmml lc of l1llI'I'l1 nubll ll Chorus 7 Nllxu ruQ If 4 Lflllb IX KllI'Yll'1l L Linh nnli 1 LL nt Xllxu lnsmm I 1 NxISI ' 1 'rclirll in Il li LL LLISUX CUPI C 1 LJ, ,I'lJlFlI1I'X x ln X1 :ark 1 on in 4 4 num in Q 4 l Y B 1- 'll Junlbr S1 nlu I' 41m li lrnlttu B l 1-P111-N II UL PI'lDll'll4 Ame-rn ln I-llld rxlse 2 3 4 Blum Dum 4 oublmr 21 n L 4 19 Sl mor P X 0 l.: 'rm Jlrltl lrll in 1-lm L' NIU ill N mls 4 Q ll u 4 u l lnnu 4 ub 4 leans 2 Jllnllll' Sinn 'rum Q UI'l1Y'lIIIll N x uru- KIIIGFCIII 4 NI fum l msur 1 ur ns 'S 4 1 lrls C l'l1lI'llS J ID I L1 'N LLNNINI H XXI Crmlllgo Pre-Jlrllorx us nm 1 ucmtl r S1 n 41 ii umn I xG l 4 4 Splu IX Qmnlor PI IX f0T'l1l'l1l 1 OKI I 'N QTRUNI IJXX IIPQQIN-QOITll'11lI'llll Bind V31 N XLDI fen crlm in I-lzlrl Slrxlu ua Dum 1 ms cr P 4 ll ' IX lllmnuttu N1 III llm Xllltfli in usur 121 lun- Blnd 2 QI J Pripirlu 0l"ll in 1-1 FXNK 'R 4 4 mnu s their Ori lub d urc I ll rs JLLILQ DLNIN tlmrll JI HRX L1-1 DL RNI Industrial Xrls Bunsurl I-xXRI-'N 'NI XRI XNXI Ill QI-Ix iUl'l1l"l1lI'llll X lrll in I-ll 1 rxl 4 2-I 4141 4 1 Fee Comm i lb 3 'Ju 4 ' R tm u In 7 'Z Fill X lrietils 23 4 lrls KINITLIN 2 Churln ldv:-r RLS:-r Q Red ind Blul I I ODII- XXX I Q hl RT Culle L1 Prnplrl orx Xnurll in 4 d qCI"Xlt1 U1 u um are I ans 1 1 w 4 X Funs 1 Il-IONIAS RAX I- IJVK XRDS CL neril Boostnr 2 3 PA LX -XXX ILDPR 1 enerll Xmerll ln Flcld Qmrxlc 4 B 19 Dom -I Booster 23-1 C lrur 1 lrl '1 Tuns 'Z C nduu n '34 1 Tuns 1 24 L lp ind Kmsn QOITIITIIIIPL Se-nlnr Pin VLIOIIIX ln lit 1 QRINXXIII 41 1- Jftllflt uelll N 'NIDPX hh CUFl1l11lI'Ill cru in 4 lf'XlLl in 4 HI 4 4 Xi s 2 NNXI N r lllrllt mrllinl-in l"XI1t in illl It ll I'lL I lrus 7 N 31 'Ill 41 L r lllrltl x lrll in 4 rxlu ll- lr 41 4 i sm ll 4 'rl ill n l 1 1 41 u I as L Nlfllll 4 N Iluli ll ll X 1 is lnnt 'Z nl 7 Junior Mn ' fm nnlnllltu C lllrmln ins N 14 l slulb llxl u us L N A rum lt Fl url: in ll I"XlC4 lu Fl ' XIII N ,rmplrlll X lrll in I-lc 4 I'Xlll DU Q l 1 N 1I'l tfll in N 1 H11 PHS Pl' li 1 K nl ami I-1llXdrl tim?-l Nllxed Choru mln 15 lrn 41 lla is 4 su PLSSI II I- Xt! IIINI Inriuslrl s NIM Kult 'rlpirillrx mln 4 an Pu 4 i i flrlnr Nu 14 4 44 I -nur S 14 ll 1 1 i llmllllllll llcslrl X ll 0 Lllrlux X crimll Q X 44 P I ti ini 41 N lnlxll ub u i ll con rn isurmr rr1'lmlIIlLl0Ql1ilI'n'lln 1 rli s S n I I N119 XKILI IMI I-1-Rf L SUN Culllgl Pri plrm rx 14 1 lQhl rs Club -I I NIKI 'N R 41 11.1 Prcplrlllrx iris in I-ulrl rxlll ' os Ol :nil m I IIII' x iff lnnll rus ' f PUR! I MK -XRIJ I PROLI-x Lulllgl Jiri! lmtnri I lun Club SAN NI X will 4 Pri. p ir ltnrx Xml r n rxiu ons or 4 J 4 lrcslunl 4 s 1 lr- 1 luir Qrlmstrl2'3-l Sun! rx I XII 8 R XX I- INXI '1 nm ll lm N 41 IN HXRX1 1 4114 II I iD mn ,N N l 41411 I-l Lgxtlff Arllunlz LX I-URINI R 1 lIlflI'llSJ Lil 2 X LD 4 SI 'NIXRII' NIC IIINJI lin mslll' ' us JON XI IJ XLBI ll PR XNIxLI'N ltrurll nusllr Bl RI' J XXII Q IRI lil Ili Ix tg, IITCDIFIIH Xmnr :nor 84141 tx 4 s Sp ln mnr Q04 ll lx 'Z 4 udc nt tclum ll 4 uri I-4 I P1 se rxe B 'XXII RU I-RI-I xl'-.N tzlllcge Praplrltnrx lumnlerllil 'ltfll ln I'l1lllqLl"Xl4l N 4 4 L urn I Il1tI'S in ll s lf - X lmrlm 14. Ill-'XXIS XLBI-RI PLRKLIILI lmnprll IIXIOIIIH .IYXII-S I-LRRX icnerll I 1 L NT! tonc-rll osur .3 lil Chorus 2 , RRX JI RNIAN Clmrl xi IL X 'IRON 'NI IL I -XRRX Culllge PTODIFIIIJIW Xllxn 1 burns -l Olnrlltl 4 Spc-uh 1' IN Blglnnlng, Lhurus I BlSIxxIblI I-rubll 1 'XXII I mm Lrll ln I-li lil n5l1r2 4 L Ix XPI 'N 4 rl ISIHPSIKI' II 1 1 4 :lr all rx Nl Y n Il ll lI'llll1 N llll NIIX fm 4 1 ISIHDNII 44 Il 'l -n R911 IHIILIN Till FIS xx i in 4 'rlpurmrx l-lmlxu Ullll lm i s 4 l url N ul Fil ll 'I' HIUI' N1 lllul' I I'1ll'll llfllllllllll l lru- V lXl l1l1I'll'- 4 Il 41 lrllnl 14 1 l U IJAI-'Ll Nl Ii XNIXLI- P LQYIIIHIL Ll ll B mstlr lm l.HliI-I'l"l'.-X .Xlill-1I.CIlNXYAY Cullvlgl- l' - 1 2 ry. I ll- '-xx .'YII.I.I,'-.Nl XY.-'xl.'l'l-lli l-IXYING C l-gv Pr-1 :I ry. lil .'bbr1v I-'il-Ir S4-r im- 1. Ii' :I -r 2-3-1. Chr ni-l- Sta ff -4: l-"n- Art- High Sr-lnml: Nzqhxill-. 'I'1-nm-ss--, I-2-I-l, 3-l. Yi-4--Pl'-.lim-nl -1: Spanfl Club 3-l. Yi-1--I r-sick-nl -1. Sp: l fu" - Q 3-1, 'x'i1'l--Irs-sim-nl -1: .' 141 -nt I Plixi- JIM . -I . . 'I ' ' ,' - J 'ul Arii. Ili-Y L!-fi. tie: 'Q Y-Tcl-ns 2-I1-4. I -sici-nt ': . ' -.' i 1 ' n- llil - Clzl : 3 Sv ' f'l11lIJl'I Cl 'tt-- C - ' 1' sin. l.I,' I l'Al'I.INI-I I-'Aliflll-IR ' l-uv I - 1 4 lux XIII "alll IJ - 'I'ri 3-l: Full Vzlrim-lil-S 2-3--l: Girls' ' ' L.: . '. -l Fl -ld S1-nic-v 1: Blue- IJ: 1 lg ' lur- 'l'4-:lvlwrs 'I-lg Nxli mill Clin , '-I-1: UI -r-lm -4: ' r l'lz,' .' flu--: " 'zl ll .'l - -ly lg Sl-i-nw Club 1: Spanish Club 'I-lg Sllllllsll lu '-zl . . -l -I .' - ll-4. II' .W -' -ly 3--1: Y-'lk-1 ns 2-Il--1: 1nxi1.li II1 :nnfl Nunn- C: rll C ' --3 Ur-l -' 1 2-3-1: Bzinll 2-3--1. lil-I.'f' .' ,I-II-I CUl.I3I Vlllllil' I -51 allry. I-'I Il: ll. I-'r sll. .Il.'lJ ' IJAXYN I-'I-ILLI-IH C ll no Pr- ia- r4. m- -.l PA ' A ,' ,' ' . 1 fi Ili- '- I -lz 1 i Gm ' .' -xx' I-'i -lcl Sm-r 'i-- 2-3--1: Burst -r 1-2-3-lg Cure-1-r Girl Y-'l'1-1-n- 2-3-1. Y ' : Bl m'i 'li Illllll Svll lol. Bl f' -ld Hill.. fNli'l igzin Yi '--I'r1-Sid- fi: R1-li Cr S. Club li Library Stuff 1: S112 L: l7l.'I1'I'---I ' -,'- ' r r C n ' --1 :isa-will 2. Cl 'Z-4: SI dent Clun"l '+l: Y-'IW s 1. 'I' -1 5 - 1: Gill VY ' 1- ' -" z' 4 1 ii .' Chnru 1: .'4- ilr Play. STI If 'If COST--C ll-'c - 2 1 ll"j', '-z M , , Q 1 Y W 1 , so gl - .B -- '-:-1: lil-Y 21 Lain 'lull -'fy 2- v ,- 1 - - - 'f 1 -.1 5"1""" 21S'ii-n- Club l: ' ' lay. U1-l 5- - ' '- l-:l.s, J,-lxl-3 c'n.-wi-:N -4' Ill-'l- l -li 1 lry. Am- '-1 "-1. -IV, "3 FFR-'PI -4' H If 2 'J -Fm' 'f ., Si- ' -- 2-R-1. Rv- rrling g9L'l"l'l2lI'.' 3: B xu-r 2-R: Cain-4-r Girl x L" Il ,',?"13Q!'If' fl if Ill' Q34. NVQ N' 'I- Y-'I'-en. 2-41 mm -elm 21 Vnr nl-lv Stuff 41 Latin vi l xg -' 'f'U"3--4- 5-IWHS 2-3--V I-IHS Ulf' - ---I SV- 'l 2: Slum-nt Cuun-il lg Y-"-- 3 : ' -.'- i r , , N Q , i ,Q 1 Q , i Y y I I M l ' Q --1 I-'fill X'ilI'I4'llt'S 2-3--lx 11l.ed Ch .- :l-4: lic- Q lj-1. -: 1 H52 W ' ' IW- - "U- l-,x'r'l'Y AN. c'l'l.P Q- -ral. Isl .- - -2: C:lr-- Girl 1"I-'-Pl' I "lv , li 1 , 1 gi-'H FW-I .-.lr , - A - 5. V. -. 1- I - sl- 2-3-ig B .-1 2-.l-4: I-ron-h Clul .l-i, xi-4-J ll Iu RU' 1 rlss club 5' X htm 12' 2 Ii -l: Y-'lf0'n: 2-3-1: Sc-niur B1lf'lllU'l C0'C'l1'llI'I'l12II1I G' I.' ' us IAX' -:'sl-:fl-3 ' -v I1 1 Bl- 21 ' 1 'HD'- IJ -1 B . - -1: I-'rm-nc-h Club 3-l: S1-i4-ni-Q Club -1: S- i r U , 1 , , , , . : . b l-lull-l 1' nm--1 ls-lg.: sux-1 l-'llll vllrl-ues 2-3-ip J ---li -"-- f -- '- --' 'fill' B11 l D' 11 --'IH F V110- l'l: 1' ' ' , , ILL JUI .' .f '-I ' FLOOD G- -rail. ' ' ' ' A ' 'I ' I :""' Rlc- XI Nl-:vl1,1.l1: 1-'ol.K -4:-1-ml. Fill-glllr IIIHII R012 '. IJICZICNQCO- I 4-rail. Am- "2 'W -l. Nh ' H 2 1 '. J 'L lil-1-zl l. III- -:B 1.-.1 'z 'z'-'-J.--:S-' 4' , , , , - - 4 t 3 I' 'H 1-f---U If tn' r Il- 1,0 , 'l -3 -cz-nl-ml. curls' ' .-L. .ll'.'-3 Amr 4: lml'm1-- 1- -rail. , - '-1 Fil-lil si-rl-iw xl: W-I "fl If-51i'3SY'f'-' fl' -'f-'V D011 -1- 13 - -'-I: - ' l-1 .'lq 'Sz -3 '-"--.' : Q' . Rid HWS UU' 1 I'I"'5 SMH ' I 1 no: 1: . , 1 l-'RAI - . -1- 1-rail. lsl .- - :lg lmllil-l-:ill ' 3--1. Vim--1 rm-sich-nt -l: Ushn-rs Club 51: Girls' Clmr .' 2-Sl-1. ALI '-I 'l'. IDOXYI Cull1-g.:L- - ' z lry. Am '-1 'i-ld , , ,, i , , , ,X I h , I Sv .1 Cndulw-:ln 41 I-'r -n 'll Club 3--li Sci- -- Club 2--4: In ' 'uf i "I ' ' ' 7 ' " - lf ' ' 3'1- H1-'I1-on 2--lg Girls' ' us 2: - -'tru 2-3: RL- and liluc 2: c"'ll"""' 1- PM X 01" "' 1' no -3 ' ,. -3. f 4: -:l - '--cwlll-'Q - 1 l ry. , - - gk - 5, .1 icun I-'il-Id Sl-rvim-0 4: lilmsll-r 2-3-4: C'ilCllll'1'ill1 -1: Nzlliunnl ' II4 j 3 Svic-nvc Club 2-3: Spunipll Club 3--l: 2 ish ,I V If V 7 . -i I . A. , II4 . -' - g .- 1 St - ' -' -1 I-'1lllX': i-lim-s -l: 'lut- ' ' " ' ball , . -S' 2. 'I I.'.1 ' Im-'-1 "-ll 0,, , , , , , L - , .A Sc "1-- - 1 B st -r 2-3: Curl-er Girl '-' ns -4: ' url-ill - - " 1 ' ' ' H ' : 7 " ' - . . -- , f- Q . , - 1. --1-,, An - -: ' - ,.- 2-3-lg Booxl -r 1-2-3--1: I-'rc-n -h Cl lb -1: E.-il: an l 'zd'4'4 'HJ 3A-X215 id 3 S510 -lb 21 X 1, Ts Fu! - "ua -l - 1: Lzlt Chl 3--I: Y-'Il-on: 1-3--1: -TI' If 2-3: 1 - 2-3. ' -' - ,L 3 .3--.3 - ,,l,k, K 2'-I -1- 9--1. I-'i-l L- -1: Bl - IJ IH 3: B :lor 1-2-3-4: Cz -cr lirl ,, ,, , , ,, , , U Y-T0- - : Sllalnisl Club 7- : '-' -- .' -2-3. ' 1 - ' " K ' V- A A v 3 -A L, Q l , ,V Bl-:"'l" JAN-' GAA' L- 1 1 . Bo - 'Q l--ll -ll Girls' ILL " ' ' Q '3 I fl" I fi ' 3- 22,1 114: ' . :A . Me 2- -ll. DQ- -1 ig 1-'ulurv 'lu-: 'img rl. "1 ' " I 1 'I' 'I ., 2. ' -1 22 Q -1 - VXLTRQ -2. , 'ltr d 1. Ru---ll:.Itzlly1-2: T.:lnd1.3--l. 3: Q ' ' 1 I 1' lf-'I " ' -' -f 1 " 1 '- I' 'I' A C H gk' I 'V Elm" RUN' 1' Italy W' voyy 4: .I-Il-I m:lx'l4:Ns cz. .ml Am- -' -ill sm- -. :lg --AL-G V -I - I.-NMI ISHY - , ,-I I- Am , -.1 1,-pm Bl- ' ': IJ -cal -4: Rc-cl Cross Club 3: Girls' Cllllrus 2-3, S- fi: Bl .ali-r 2-3: Car-1-r Girl Y-'I'm-L-ns -1: C nm-r-ixll , , ,, , ,: , ly , i . Club .ii I-ibr.iry Stull' 21 Y-'Il-n-ns LZ-Il. 'I'I'l'ilSLlI'l'I' 2: I-'alll 'J riv- HAI i ' HLA55 1' tml' 'I' ""' 'H' wl ..l,xx cuuu. ulnxssl-:la c-.ill-gn 1-mf I .4-. :film-ll l1l,x.'.'. ,YI-IIL' l-:lm Cullvgl- l- l- 1 1 lry. Am- '-1 "-Irl Klub 3- Qfl. X-,ffflivfj .TllQ,' 'Inf 'iff' Il,-.f,',' Qif. f,'hf"'-Qf'f5"4f HQ? .ll IJl'l'lI ,xxx can :sl-:Y C4l1ll1'r'A1ll. Am- '-Q I-'im-lfl sl-ml-v I-hl, , L jgfixzd Q-hm-UA 3.4. Ulf1.nlm,.-J 1 ' ' ' ' 2: lilmll-r fi. l'lPl1lI111'I'l'l2ll Club 2: Y-'l'-- s Si. .- - .- - - ,U , . . . I , l.I.' . I.l-Il-I GRAIIAINI C 1111 -r'i:1l. 3 -r L3-Zi: Czlr-1.-r' i,l,'R!f. .3?'I?g'i, f:i.H1.5.glI4lM4-l,r ,gi flul ILATSS .111 h Pl' If Girl Y-'ll-c-ns 11 l'0l11lT1l'I'Clill Club 1. Y-'I' - -ns LZ-3. ml el x1lFlJlll'I'1 N411 nz 1 S11-il-ly 3-l. Vim--l'r-:iflvnl vlz Quill , . . . . l. 1. .L I , :und 1. Sl-il-n-0 Club 2: Spanish Club 3--4: .'llilI'llSl1 1 lr YU- 'U' I 1'f'lf-1--lf'-'fl-I-TW 1' 1r"I' Sl " -lj 3--lg Studl-nl A-Iixitivs -1: Stull:-nl Cbunl-il 1-I-I4-l. X'il-v- . . . . A., 4 . 1 .I V l'r-:ic - .. l'rc-side lg Class Vivo-l'rl-sirll-nt L: ' -.'- lor 119- ' '1"I" "IU'1':NuA1'D 'I ' A ' lr- v ' -- 'lf' .1 1 ls :ul-1 'rm-li l-2-:s-l: 1 1 1 V, u b lin: '- ull. I-'r xl l-2. Ifllllballl. I-'r :ll 1. Yurwily LZ-3--l, I.U.'1 LAI-. MRI-:III-. 4 ll 'X-If' I ' 1 1 ' - "'4 -3 Chr '- -Sl: ff -1: I'lI1l' Art: R-1, Se-4-rl-I-ary l. l-r-nl-ll Club A-1' 11- -ILLH Uni- 55-1-fn-K - n . -mln Am- '-1 I-' -ld I,lIl!'2llj' Sl: ffs'i. S1-vrs-tllry fl: S-I I'I1l Avtixilio-s l.- fl' leltl Sl- 3: lil su-r 2-3-4: li0Y1'll'I1l'l"4'lill Club 3-lg Y-'Ik-v s L-3-4. Cuu " 2-3. 1-'IR-Gnslll-3--l. l 1-Sidi-nl 1: .lu -,'.- ' C I-'zill Vurn-llc-s l: Gris' Chl . L: Ill -cl C J lu ' ALAN' lixuxxs -Cnlll-go l - 1 4 wry, , m- " -ll 'l-1. Sl---rl-lurl' L Ulvrf-ll-l 1. Se- '- 3--4. Bl ste-r 3-lg I-'r-n'll Club II-1: Sl-ia-n -0 Club 2-3-4. Q H , XVI .,I.XXl KI. IIALII-IHKIAN C lla-pu Pri-ps 1 ry. IS: ull-1' .lljll B. EVANS G- 4-rail. Ain- -z I-'im-id f'l-rxi-c -1, Iiiul S. Z-'F'1'-l14'lMl1 3- IJI 2-3. I'rl-sirlvnl '33 B4 fl Club '4--l. In--1 1. X'l-c-IIr-5i- Q V Q V 1 y I N Q 1 W l U dc :Svi- "Clllh2Q 'z " E-W..-:. S3. . . '. .-. .--- 'Z"1. 1. - -. H- -1-nf 132 Pl-Xl-PI X .II SIN H XPDINC Comme rc 1 1l Ame r1c'1n I-1eld 1rx1ce oos e I C omme re11 ' rs Lb1 Sc1eneClu s 1 leen C 1rls Chorus I XNA P-XI H XPDNIAN College Prepiratorx Amer1e 1n clcl Se rx 4 Blue Dom 4 Booster 1 2 3 4 F1ne Arts 4 I1e eh Club 4 I-uture 'T'e1chers 1 Ped Cross Club 4 I.Ltll'I Club 34 Se1enee C lub 2 Student Councll 1 1 Teens 123-e C 1p 1nd Ccnn Comm1ttee Double Tr1c1 '5-I Fall Xf1r1et1es l C 1rls Chorus 1 2 VI1x d Chorus '5-1 Operetta I Speech P1211 xec Inscm e e'1tenn11l P1gec1nt QGDIOI' PI11 ofnn11ttee lCJ'1C1 'CNN HXRXION Cc1llege Preparatorx Amer111n el fe x ee '5-I Blue Dom Boos er C 1eluce1n '5 mc L1t1n Cl11b '54 Se 1enee Club '54 Y Tee s 111 1 IU e 1 om e C 11 l'eens '5-I P XNC I S P HfxRRINC'ION Cenerll B1ostcr 2 '5 Con1 re11l 1 1 1 1 P 1 l horus I'CJ'NI II XRSHNI XX T 1nd I T '1ndI 3-1 IIIIODOR' VX II I IAYI HASKIWS Cenerll I- PID JI- RPY H Xl PT Colle ge Pre p 1r1torx Ame r1c21n I-1eld s r11ee 5-I Blue Dom 4 Booster 2 '54 H1 Y 24 Xlee Pres nt 2 n 1 1 s u ent 1unc1l 1 ou n omm1t'ee h11rm1n S1 n1or Pl IX NIJRK SI I XI P IJISIFI utlxe Icluc 1 1on kmern Ill 1 d Se rx X leens NN II '11 I- S ome 1 eonomle s Ame r1e 1n I- ld Se rx ll 5 1s er u ure e IC hers Usl1ers u 1 2 ens 2 ll V1r1et1es 4 C ITIS Choru IPAQII KNOX HI-NRY College Prepardtorx Amer1e 111 I-1eld Seruee 3 4 Blue Dom 4 Booster 2 3 CIIFCDDICIC St21ff4 I 1t1n Club 2 3-4 Sp 1n1sl1 Club 3 4 Pres1dent 4 Spanlsh Honor Soc 1etx 54 Student ACCINIIICS 4 YTeens 234 Jun1orSen1or Prom Commlttee Double Trlo '54 Lxehan e Student Cer 'htm I'1ll XHFIQIIQS 4 GIFIS Chorus 2 Mlxed Chorus 34 Ie 1m '5 h1pel Comm1ttee '54 IJXVIIJ I KI-'1 HILL COmmCTClll H1 Y 2 3 Red Cross Club P SDIFIISII Club '5 lx 'IRI N CNN HIINI R-College PFCDITIICHIW Ame-r1c1n 1-1elcl S rx1ee '5 l Booster 5 Chron1c le St1ff I I-uture lenehe rs '54 Club 234 I're'1su e Nllltlnl Honor QCCIC 1 Con m1ttee C s S Se l1o 1rsh1p '1e1m 2'5 C A A XIXRC XRI-T XINN HINES Commere11l GIFIS Cl1orus 2 'I CH XPLI S RICHARD HINC 'C Industr11l Arts Il 'CN C XROL HODC PKINI College Preptrltorx Comme re11l er1c1n I-1eld Seruee 34 eer Y I' Cc 1erc11l Club 2 5-I I-rench Club '54 Y Teens 23-I Dou e r o X IFICIIG 4 Vlveed Choru Op re 1 Jrc hestr1 2 '5 PCJGI R XX '-.RRI-NI HOFFNIAN College PFCDIFICCIFX Booster S he 1r I'e1m snmg VS lngs '5 4 Jl SSII L11 NI- I Fl- HOLLIS IJISITIIILIIIXO Iclue llllln Booster 2 I mere Scrctlr 4 I-rcnehClu C ITIS Cl1orus 7 Mlxed Chorus '5-4 Ope rettl I NI XRLINI 4 HOOVLR Home E.c'onom1es Booster 1 234 P-XTRICI X LLI- HOSKINS Commerc'1'1l Ame-r1c's1n Fleld Se rx1ee 4 Booster 2 '5-I Commerc-11l Club 34 S1 Teens 2 '54 S1 A IFIXIIIIICJII 'end Name C 1rd Comm1ttee GIFIS C horus 2 I-C 'IRIN LOLISI- I-IRLB11 College Preparutorx Amer1e 111 I-1eld Se-rx 1ee '5 4 Bocste-r 1 2 '5-4 Deb1te 4 French Club 5-I u ure Ie1ehe1s 12'5-4 Seeret1rx 4 Red Cross Club I N I 0 I 1 NC X I'eens l2'54 Senlor Bmquet C1rls Chorus 12 Sel1ol1r 1 Ie 1m SHIRLI 11 JI -'INNI 1'l'I- HLBBS Cenerll FIFIS Chorus 2 PICHXPIJL HI DSON T 1ndI T 1ndI 3-I NI4RJORll- I-LOPA HLLL College Prepamtorx-Commerc-1'1l '1mer1es1n I-leld Se r11ee 4 Booster 3-I Commercml Club 24 Spinlsh Club 3 Y Teens 23-4 NXNCX XXX HLINI' College Prep'1r'1torx Xmerlean Fllld Seruee 234 Booster 23-1 Clreer C1rl Y Teens 4 SDITIISII C lub 2 '54 H Teens 23 .Iun1orSen1or Prom Comm1ttee Semor Bmquet I-1ll Xs1r1et1es 23-I CIFIS Chorus 2 Nl1xed horus '5 I Opere tt1 4 P XLPII IILNTPR College Prep'1r1torx Sp'1n1sh Club '54 HXRID LI-I HI IYLI-Y I' 1nd I B osterl T IHC I-ootb1II I-rosh Reserxe N XNCX .IC NI- IDI- N-Colle ge PFCDIFIICIFX Ame r1e in I1elel Seruce 23 Blue Dom 3 Booster 234 C1reer C 1rl X lee 5 5 De-b1te 54 French Club 3-4 N 1t1c1n1l Honor Soeletx '5-I Se rettrx 4 'NI1t1on1l Iorenslc '54 YICC Pres1elent 1 Red 1 l ue '54 'Is IS mt lor Student 'ec ICI ICN 1 Slude ' Coune1l 23-4 '1 leens 2-I Secretexrx 2 Junlor Senlor Prom Comm1ttee B1ecI1l1ureate Commlttee ehurmxn I- 1ll X 1r1e t1es 2,5-4 C1rls Stxte Orchestra 234 Presldent I Seholir h1p 'le 1m I ente-nn11lP1ge1ntComm1ttee CARY P INILEP Collefe Prepwrutorx Booster '51 French C lub 4 ROBFRT JANIFS-College Pre p'1r'1torx Booseer '5-1 Fr1 ne I1 Club 3 I 1t1n Club 2 Ll-XI-PTX JOHNSON Cenerll Booster 2 Lshe rs el1.b V5 Leg1nn1ng Chorus 'NlARe I X JOHNS1 ON College Pre p1r1torx Booster '5 4 Chronlcle St1If 2'54 Red C ross Club 2 '54 Spxnlsh Cleb '51 1llW1r1et1es '5 C1rls Chorus 12 Orehe-str112 '5 BARRY LPI- JONrSfollege Prep'1r1torx Amerlean l-1elcl Se rx1ee '5 Booster '54 French Club '5 I Bdsketb1ll Frosh 2 CAROL 'INN JONI-S FCDLTII Band 234 C1rls Chorus 2 'Vlveed C horus '5 R 'UI L JONI-S College Pre p1r1torx SIIARLIINI- KAY ommerc11l me r1e 1n I-1elcl Sertl 1 ooste r 2 '5 C rc .1r e s mme rc 1 u ec ns P '5 1rls Chorus DAVID PHILLII I-Cl-IRN College I'rep1r1torx nc 1n1sh Club '54 ude nt X IIXIIICQ oxs u1rtet I-1llV1r1et1es 2 '5-4 lVl1xed Cl1orus 2 '54 Pres1clent I Operc tt1 21 Cente nn1.1l P1ge1nt JODINI- ANNE KIDD Commerc'1I1l Kmerle in I-leld Serene 234 Booster 234 C0mmerc11l Club 4 Llbrlrx Stuff l Y Teens 234 c1r's Chorus 2 IXNII-T LLP KILLF College Prep1r1torx Amernan F1eld QCYNICG 'P 3 4 Booster 23-4 C'1reer C1rl Y Teens 1 Red Cross Club 2 Qulll and Se roll 4 Red and Blue I ASSCBCIIIQ Bus1ne ss 'Vlanfeger SCIQHCC Club 23-4 YTeens 23 BICCHIIUTLIIC C omm1ttee C1rls C l1orus 2 BRADLI Y ' UCFINI KINCAID Industr1I1I Arts Booster I '5 l .Il ANI KINIC Home I-eonom1es I Teens 2 '5 4 C1rls Chorus 2 PNTRIC IA LYNN KINIC College Pre pwrltorx C ommerc11l Amerle 1n I-lelcl Se rx1ce 2 '5-4 Booster 2 '5-4 Comme-re11l Club '54 I-reneh Club 2 '54 QCCFCIIYN 4 Reel C ross C lub 4 1 I'ee 2 '54 l're tsurer '5 .Iun1orSen1or Pron1 Commlttec C lp 1 l Goo n Comm1ttee Se hol 1rsh1p Team 2 '5 JOHN TOLI-RTON KINSLY College Preparitorx QPITIISII CLLB 2 '5 I' RL DDII LI' F KIRBSEH Commere11l CATHI- RN LI XR ONA KNIPP CXNIJI- RSONI Comm rc 1 1l Booster 1 Comme re11l Club 4 LIIJFIIW Stlff I C 1rls Choru IIJVI XRD C KOCH Industr11l Arts Booster 234 ll '1 -I Nl xecl Chorus 2'54 Operettl '5 4 B1s Rese rxe CIARX MARII' l-COC HI-R C ener1l Y l'eens 2 C1rls Chorus IIINDX ANIN KONINIPL Home I-conom1c's Amer1e'1n I'1elel Seruce '54 Booster l2'5 C1reer Clfl Y Ieens '54 I're1surer 1 Y I'e1ns 1 2 Inx1t1t1on 1nei Nime Clrd Commlttee C 1rls Chorus 2 H XRRX ROBERT KRASI-I College Prepnritorx Booster 2 Junlor QPHIOI' Pron' Commlttee Bmd 2 3 4 Tr'1ek I DORIS JFAIN LATIXIORI- College PPGDTFWICIYX Commere11l Amer1ea11 F1eld Serxlce 4 Booster '5-I Chronlele St1ff I Commereul Club 4 Sp1n1sh Cluh 4 Sp'1n1sh Honor soc IC tx 1 X Teens 23 F1ll w'lI'l9Il s I C1rls Chorus Nhxeel Chorus I Operett1 I JOSFPH CHARLI S LFI- SON College Prep'1r1torx Booster 23-I L1t1n Club 2'5-4 SCILHCC Club 23 I Student Coune1l '5 Boss Stxte Xlternlte M XRY JOSLPHINII LEHNIS College Prepamtorx Amer1e 'Ill Fleld Sen 1ee 23-4 wee Presldent 4 Booster 2 '5-1 Assxstxnt See-ret'1rx 3-I L1t1n Club 3-I 'vmonul Thespldns 4 Qu1ll 'ind Scroll 3-1 Red 'md Blue 3-I Ldxtor 4 Student ACIIXICIOS 4 Student Counc'1I 2 Y Teens 23-4 Jun1orSe-n1or Prom Com ITIIIIBB Cha1rm'1n B1ee1l1ure 1te Commlttee Fall V1r1et1es 23-1 GIFIS St te Altern1te Semor Plty CAROL J LENIAX Commereml L'1t1n Club 23-4 'x Icens 23-I CFORCI- D LINDPR College Prep'1r'1torx Amer1c-fm F1eld Se-rxlee '5 Booster 2'5-1 M1xed Chorus 23-I C2DLl"CIII I '1r1e-le 2'5 Centcnn11l P1f.ze.1nt Beg1nn1ng Chorus 1 Blsket b1ll I-rosh I-ooth1lI Frosh Reserxc-2 VITSIIN '51 sf 5. 1: ".i-r 1-2: c'21rS0r c:1r1 1'-'11-e-ns : ' K - -'11 Q -.41 ' .1 1 -- 2' C'luh3-1: he-d C' ops C'lub '51 i rery St21l'f1: e-- ' b 2: T: 2 - 3- : - - . 1 I'2 ' 2 I' " ,'. I L'she-rf i'lul 1: Y-"H sl: I' 1 1-2. 1 -f' 2 ,' 1 ' 2 ' '- .-, "--- - ' - -: - :ne . Bl 3 .A-1 I S' Ii Ed't -4: 1' I 't' 'At' - 1 1' ' -n. Iii: .'-.fic-e I-Sjzx A -A 1 --- fl 'I 1 ' -Q: 2 ' -': ' f- "'2' -2 :L 'z '2 '1- 25 111.-1 Q -'rizfig ex- 1 ' if J A '-' " I " ' ' l va-A: V--.v t I Dv.. V A,, , -,I -AI . 4: 4: , ' 4- ' -, I . I-'le-l 17 -r 'i -- . 3 - 41 t- 2-3-4: '2 --2 2-I 1 Vhrfr "le- Stuff 13 2 ' I -- 2 1 " ' '- .- I - ns I' I 1 I I'- I' 2 . 1 'I ' " ' L-.1 2.1 V B: --1 I1 r-2 te C' mittee-1 I-'21ll Vurie-tie-s -lg C'21re- -r Iirl ' - " ' I ' Q 2. FII 1. I fl' I'-I 21 c 1 - --: ' - I' -.2 A':.-1, if T ' -.- I-.Cl 'I I me- -1 Ulul 2:S1:1nisl Clul -1fi4l"S'f' I. F2 'e '- : D' 1' ' - 1 ' 2 -'-I-4. ' , I . III'- 12 . .2 ..-. ' II -'- -22 " " fl' 1 1 '---1 '-' -. "'- -11- cle- ' 3 Nutlio 211 Th,-spi2 n 4: St d- Cc -' 4: C2111 2nd I ' . I' L, - ' -' - - 2 2 .. 1 . . 5 :': I A 31 gAA' A A- Q .I HA - 'I-I -h '., .3 .2 1' A , 1 ui T. H' V 1 -.-1 Zl C .123-I' 'enx 4: Co - 'lil C l I1 .51 I-'i -l .'- 'ie'e- 3: Booster 2: De'e'21 -l: '-" ' ' .' 4. ' ' "" ' "' ' " ' IDX , , Y , H ,. . . ,, , 1 ' ' 'I ' -H -1 2 Fl - Arts - f --- ' '2 H' -1 "" 1-asm ' .-:se - I1-'-"-113,-Joe - za-1:-1: 2-.sg 1111 ge- :1-41 1-' 1 - '1'-1 - 1 3: Cl 1 "-:1-4: -, I -I -A A - A- 1 A . . , Y-'I'e- S ' L F21 2 " ' 1 D' ' ' s 2. 4-1 I -I I 1. A .1 A . -- :Av -- I .l- 1 'EY 41- '-.- :A A .AI - -1 T -fa In I 1 'Z 2 'J ' 'K A 5:11-e--I5re-sldent 1: Operetta 4: Centennial l521ge21nt: Svholdrshio A' C :A , h A. AA" ', ' I - , - if' - 1 .. I 'um-1 -1 S 2 .. ' ' C 'r121r1e 1143--1f A ' I ' A' ' ' 'I -I.'II'I' 'C -' -2 2 '. "2 " 'I I 1 Q-- -1- '- 1- -1-1 1' 1' .". Ie- --z 1- ':. " .2 -: ' -"2' -.'--L , - " A ,-.- I. .Az C- .-4, l.'1t1n ' - , ' , .2 r -r 4: 2 ' 2l . 1-' -tb' 3-4: 1 -.1 -- Af. 1-. ,A . A. 2,1 . - ' .-2 - Gilt ' 1 ' -1 lirls' 1 t21tc: 1' I2 ' '12 -.3 3, , , 2. A,. - 1 . 2-A, A A ,. , . - ' - ,I -.- .Ins A , vv , , , , A .-.-. ' -2' 1 .1 ' -. -' T ' --1 '2 :nc .I .I I I I I I-. -2. 1 -.. . - - 2 - . ,AD Am- '2 "1 1 1 "- - 3 Car 1- Clirl -' e-ens 3-4: '1n1- 'J ' ' ' ' - ' ' f'f"'f '-1 I '-' ' I-: '- -- -- 1 bl- . 31' :'I' I' I 31, .' -- 'l' 1 3-41 Fzall '2 '- ' s 3 I '. ' s 3-4: e -tt2 4. . A 1 .-A A I - I V, A I , I 1- A- - S I ' - 1 2-3. - -I U II I --. '- -12 . - -t 'I 1 .- - .- '2 .. . 1 1-' I-21 Lulln Cluh 2-3--lg BZIDCI 1-2-3-4: .'c- Jlz ship ' 2 1-3: 2.3 3 A ig. A ., .. 3 1 - 2 4: Base-h21ll , .I : AA km. - ' ' 'I -- - 111111, -- 243. ' -J5.3,C' IIYI C 'Till C'Iub 25: De-e'21 4, IC" ' 2 y A 1 ' ' 'A . 1331 I, I , I vi A 1 if - A ' I AA A M 5' ' ' A- Q: 'A 1- I A I 1 I i .A I V I I I I - .'. "2 ' I .4 -.nz ik- '2 14-1 '- K -.-I 1 ' ' -' -1 5 CIIII . 2: '2' I ' - '2 ' --5 ' ' -1 ' 1' ' --1 2 --3 2' -. Fl 1 'U "'- - .' 'A ' T22 -1 '- . I -V: 1.512 Tex : I' C :I '.'- L I1 L21tin Club 2-3-4: Libre rj Sta ff 1-2: Natl ni l I-'c re-n:i- 41 . A I 1 A A gm ,gl 113-1 'C ' ' ' ' ' ' . . A -2, Sf 1 -. 2 -A 1 I I . J 1' Us .2 . .2 . . , A ' A 3 A' AA, I A -.A ' ' Rh' vi . Z. I V' 1- Z I K h . 4: C I h ,A K' ' L 3 ."' ' RIC' I I2 I'-'12 . o - : .1 II. T2 - - .1-ll' 4: " 'h '. : za-- 2: ' 2 , ' .' . ' 1 ' 3. 2 . ' .' 1 ' 2 , 1 , 'J' ' , 2 ' 133 N1 'IRILXN FRANCFS LINHART College I"rep'arat0rx 2 merae an I- aeld Se renee -4 Booster 2 3-4, C areer ,ar I-Teens 4 I-ane Arts 4 I-rene1h Club 3-4 Tre-'asurer I- R d Caoss Club 3 Labrara Staff 2 Student Aetnatxes 1 X 'leens 123 Presadent 1 Junaor Semor Prom Commattee Inaatataon and Name Card Commattee Chaarman Nlaxed Chorus 34 Ope rf tta 4 Orchestra 3-1 Cente nna al Pageant JOHN HI- INRY LINS Industraal Arts Ixl-NINLTH NINCILNT LIXFLSBI- RC I-R-General Booster 2 Seaenee Club 23 'Waxed Chorus 23-4 Operetta I Centen na al Page ant CXROL AINN LLOYD College Prepfaratorx Ameraean 1-aelea Serxaee 34 Booster 23-4 Caduee an 3-1 Treasurer 4 I-ane Arts 3-4 Y Teens 23-1 Senaor Banquet Fall Varaetxes 34 C arls Chorus 2 Maxed Chorus 3-4 Operetta 4 Centennaal Pageear-t JOANNL LL KA-Commereaal Booste r 2 PATRICIA XINN Mae LI- AN-Commere aal Ame raean Fae ld Seraaee 234 Booster 23-1 Freneh Club 3 Y Teens 234 Senaor Banquet Garls Chorus 2 MARY ELI7ABETH MeALISTI- R-College Preparatora Ameraean I-te-ld Seraaee 3-4 Correspondang Seeretarx 4 Blue Dom 4 Booster 2 3-4 Treasurer 4 Chronaele Staff 4 Nataonal Honor Soeaetx 3-4 Y Teens 23-4 Junaor Senaor Prom Com mattee Baeeal ureate Commattee Nataonal Thespaans 4 I-all Varaetaes 2 3-4 Senior Plav Commattee Spanash Club 3 4 See retary 4 Spanash Honor Soeaety 3-4 RLBERT LII- MCCLLNC Industrlal Arts Boostert SANDRA HILL IVleCLUNG-Commerelal Gxrls Chorus 23 ' I-ORCI AR FHUR MeCOY-General Amernerm Faeld Serwaee 23 Football Reserae 2 SANDRA KAY MCD XINII- L College Preparatorx -Comme rea al I- re neh Club 3 Red Cross Club Y Tee ns 2 3 4 C ARY I-DNR IIN Me-DON XL-General Ha Y 2 Spanash Club 3 Band 2 3 4 I- all Varaetaes 2 3-4 Orelaestra 2 3-4 I- IJWARD FRANCIS MeCUIRI:. Ce ner al JAMES B Me'ILROY College Preparatorx Ameraean Faeld Seraaee 4 Freneh Club 34 Leatan Club 23-4 Se aenee Club 23-4 Fall Varaetaes 4 Seholarshap Team 23 Senaor Plaa Commlttee MARJORY A MeLARI- NAjollege Preparatorx I-reneh Club 3-4 Y Tee ns 2 3-4 CAROLYN ANN VIACYAROS Commereaal Ameraean Faeld Se rxaee 3 Booster 1 3-4 Commereaal Club 4 Red Cross Club 3 Student Couneal 1 Y Teens 1 2 3-4 IJ XVID VS ILLIAIVI MAINVK ARINC College Preparatory Arneraean Faeld Serxaee 23-4 Booster 23-1 Future Teaehers 3 HlY 2 Spanish Club 3-4 Class Treasurer 23-4 Junaor Se naor Prom Commattee Boas State Fall Varaetaes l Sehol xrshap Team 3 Baseball 23 Basketball Varsata 234 Ce Captaan 4 JERRY LI-F MALDOW EN-College Preparatorx Booster 'I Ha Y 2 3-4 Se ra ace 3-4 Booster 2 Red Cross Club 2 Glrls Chorus 2 BARBARA LOL ISF MARCONI-Commereaal Ameraean Faeld Serene 2 Booster 24 Chronaele Staff 4 Commereaal Club 3-4 Seeretara 1 Red Cross Club 23 Seeretarx 3 Student Couneal 234 I Teens 234 XICG Presadent 3 C ap and Goean Commattae CoCha1rman Caarls Chorus 2 Hangar Committee 2-I Chaarman 4 RICH XRD XLL XN NI XRC ONI Ce neral 'all-LINDA xNN NIXIIIIIVIS Ceneral Ameraeran Faeld Serxaee 3 Booster2 I IJIFII XI XLLX MXI RI R Central Amerae an I- aeld Serxaee ooster 3 h -I ap and C ea Commattee N C ene Amerae an I- aa ld Se ra are 2 3-I Booste r 2 3-1 I X NN I LLX N 'XII SSPNHI' IMI- R Colle f.,e Preparatora Xmerae an I-aeld Seraaee 3-1 Reeordam., Seeretarx 1 Booster -4 'x astant I'r asurer 4 C ee . La Club 2 NIIIUHII Honor 50Cl0lN 3-4 Student Xetaxataes 34 'resaelent 1 u ent Couneal eere ara Ieen PFLSIGCHI I Junaor Senior Prom Commattee Cl aarman C ft ommattee Chaarman I- ll es Caar Chorus sed Chorus 3-l Uaaeretta 4 Centenntal Page an Claeer le ader Reserae 3 4 Senaor Plat Ifx XTII XRINI NIN X XII-X I-R Cealleee Preparutora Am' me an I-aeld Serene 3-4 Booster 23-4 C adueean 3-4 X Teens 23-4 Senaor Banquet I- ll X araeta s 23 Carls Claoru 2 'Waxed Chorus 3-1 Operett'a 1 Clrehestri I XRIHLR I NIILLI-R College Preparatora Ihllsdlle Hath aool S n 'Ilateo C naa 12 Claronaele Staff 4 Pro aon anater ao a ano Ieae s 4 Spanash Hono Soeae tg 2 3-4 B'and 3-4 Fall X araetnes 1 Ore1hestr'a 3-4 Sthol arshlp Feam 23 Sveam., Hangs 3-I Centennial P2a1.,a ant Com mattee Chairman Senior Plat Spwnash Club 2 XNITA LOL ISE NIILLLR-Colle,,e Preparatorx Ameraeara Faeld Sereaee 23 Blue Dom 4 Booster 123 Chronaele Stuff I I-reneh Club 3-4 Future Te aehe rs 1 23-4 Seeretarx 2 X aee Pre sadent 3 Presadant 4 National Honor Soexeta 3-4 Student Xetaaataes 4 Student Couneal 4 Lshers Club 23 Seeretarx 3 X leens 1 23-4 Treasurer 1 Imatataon and Name C ard Com rgaajxtei Cgarls State Ore hestra 123-1 Seholarshap I'e am 2 .e 1 BARBARA ANN MILLI-,R-Comme reaal Ame FIC an Faeld Se raaee 2 Booster 3 DOROTHY ANN MOHR Commerea al Career Carl X Feens 1 Red Cross Club 1 G A A 1 MARY LYN 'NIONCRIILF Ceneral Ameraean Faeld Serxaee 3-4 Blue Dom 23-1 INatxonal Thespaans 23-l hee Presadent 3 Prestdent 1 Student Aetaaatles 1 H Teens 23 CLORIA JEAN MORGAN-College Preparaeorx Ame raeaa Faeld Serxaee 23-4 Booster 2 3-4 Red and Blue 2 3 4 Spanash Club 23 Y Teens 23-4 Jumor Senaor Prom Commattee Fall V araetaes 2 3-4 DONALD GILORCE MORRIS Industra al Arts Booster 1 23-4 Basketball Frosh Reserae 23 Football Frosh Basketball Manager of Varsxta 4 EVAN Vl MORRIS College Preparatora Booster 2 H1 Y 1 KI- NNY LEROY MORRIS Industraal Arts DARCY C MORRISON Ceneral Ameraean Faeld Seraare 3 4 Iglue Dom 123-4 Booster 234 Labrarx Staff 3 Student ounetl 1 'I HOMAS JOSI- PH MOYI- R-College Preparatora Amerae-an I- ae ld Seraaee 2 3 Booster 2 3 4 THOMAS PI- TFR MLDORI- C ene r'al Booster 2 3 CHARLES THCYVIAS NACY Generaal Ame-rae'an Faeld seraaee 3 Hx Y 3-4 Red Cross Club 4 Sp anash Club 3 VVALTER H NI-LSON-General Booster 23-4 H Y 4 Traek 3-4 Football Reserxe 2 Varsata 3-4 LINTON ROSS NOBLE T 'and I Booster 23 T and I 3-4 Reporter 4 SI-IIRLI-Y JEAN NOBLE Home I-eonomaes Booster 3 Reel Cross Club 2 Caarls Chorus 2 DANII-L PALL NOLL T 'and I Booster 3 Labrarv Staff 12 T .and I 3-4 Ushers Club 3-I IANICL LOUISE ODEY Commerex al Ameraean Faeld Serxxee 2 Booster 23-1 Career Garl I Teens l Commereml Club 2 Dee a 4 Y Teens 2 3 I-all Varaetaes 4 Garls Chorus 2 LONNIL LEF OSWALT-College Preparatorx Booster 1 Ha Y 234 Seaenee Club 23 Boas Quartet 4 Fall Varletaes 2-1 Mlxed Chorus 3-4 L1br araan 4 Ope retta 4 I-ootball Manager 3 LX NN DFVOINNF OYSTER Ce neral Booster 1 2 3-I Spanasla Club 3 Treaek 23-4 Football I-rosh Rese ree 2 X arsata 3 4 3-I Caarls Chorus2 HELFN ANN PAPLEY Home Eeonomaes Y Teens 1 C1rls Chorus 2 SAUNDRA JFAN PATTFRSOIN Colle ge Prep'ar'atorx Imer e n d Seraaee 23 aoster 234 are r Caarl Y aee s Spanash Club 34 YTeens 23 Carls Chorus 2 'llax C horus 3 4 Ope retta 4 NANCY LPI- PI-I-I INC -College Pre paratorx Amerlmn Field Se rxaee 23-4 Red Cross C lub 3 I atan Club 3 Nataon l nor QUCILIY I Slllhll e Inaatato and Name Card Commlttee 4 C arls State Alternate Se aaaor Pl ax Coanmattee XI XL l'I-R X Pl- LOSO-Comme reaal B oster 2 Ha I 2 l IIIUNIAS RUBI' RT Pl- INC I- C olley.,e Prep aratora Boosts r e ee Saa S C re at 2 3-1 JCIXNN R PI-RRI College Preparatorx eraa ln I-e raaee 4 Blue om 4 ooster e I e and Name C ard Comnaattee C arls Claorus 2 4 'IIII-Rlsx ICJI ISI- Pl RRI-Commereaal A meraa an I-ae el Seralee 23-4 Booster 23 onamereaal Club 34 lee P 3 Caarls Chorus 2 RON NLD LI- I- P1 TTIT-College Pre p ar atorx B aoste r I I- all N arletzes 3 JI- RRI ROBI- RT PI- I- IFI- R-College Prep aratorx xme 1 IC an d Serxaee 4 easter 2 Ia ee I araetaes 3 St ate C re aa 2 3 Se naor Pl as Commxttee THONI XS A PIC CIN IN C :allege Pre p ar It: x Xnae ru In e d QPFXICC 23 Booster 2 34 I-Ia X la Spanish C lub 3 4 -I U '. UU .'.2. -' - " 22 . "1 ' -. : 2 . 1 2 '2 -1 2. 1.1 - X 1 -2 1 .1 1 11 3 1 1 1- - ' Ni C" I 2 ' - .1 5 , -' , 1- , U U . '4 - 2.2 1 . ' : " J 1 ' , 2 1 -. e ' 1 ' 1 3 , - -5 , , , 1 - U . 1 . . 2 U , - .- 1 , . v- - , ' - U U , U' U 1 . -U . . UUU ' U. U . , 1' ' U ' ef. a U-U a ' ZU 2 1' - ' ' 11 2' 2: ' g U', "" '3U 3 "3 ' -if 1:21 2 1 1'2 2 . '- ,' I- ',ff"-" " A - -2- ' A f"' 1 1' 1' -..1112,": '. za: - 2. f. T U ,U UUU.U,U U U U U U U , ,2 . 2 --. .. 2 2 ,.. .U U ,UU U 1. . . - . , . . , , . .. ,. .'.' ' 1 '2. 1 '12 ' .1 . -- e 2 U . 1 A ,-,I , U 1 - 1 1 - 1 1-2 . 2 1 1 " ' ' ' Z ' T 3 2 '3 4"'--'I - '2. ' a' '-'.- I : . .' ' 1 2 1 1 Qi 1 I 1 ,,,, 2 1' .. , I . .' ' - 2 12 . 1 ' ' ' 1 , . U U U U U U U U ,.. U .U U U ,.UUU U. U 2'.'.2'Z.' 1' '. 1 I1 ' ' -'- ,,1" --1 1 -'1 1' 1'-1 --1 ,a I 1 12" '21 - ' 1 2 ' ' - ' " - 1 5 - 1 1 2 - - : . 1 ' - - - 1 - 1 - 1 - 1 ' ' . 2' 1 - . 1 ' ' 1 ' ' , - '2 . f ' .' " i - ' - I ' - ' ' - - 1 1 2 . . 1 ' -.1 2 , 2 ' : 1 -.1 ' xh: . ' 1 ' . U , i , ' , U '- ' a 'a . - I ' a- - ' . ' U U, I I U . ' '. U ' ' 'U - . 1 U - U-U a U '- 2 U ' 1 22. '. ,- 1 '2 . .- -. 3 ' - ' - U A A - -U , ,.. , --1 2. U '2 '- . 'U1.-: - - 1 1 - - 1 2 5 . 2 .1 . 1 32 ,I ' -T 2. '1 , -' , '-. : 2 , 1 '1 . ' . e I I '1 1 2 2 '. 1 ' 2 . . I ' I- 1 2 A' ". U .U U-. -.U ' ' 1 ' .1 I 1 - 11 - - . , I . I I- I 1 2 , 1 -. . I I ' ' I I 12 . '- 1 2 ' 1 . . , . I ,', U 'E '. ' , ' , U - I 2 - U U 2 1 - eU . U e e ' 1 - 1 1 1 2 .1 . I ' . 1. '- 21 2 . , U U U U U U U - U a I - 5 UYU ' 'a . e U U . i4U a ya U 1. ' 1 , U I l U -' u, s - I 2 ' - a'1 as ' V - U 2 . 1 -, U UU . . - , 1 - UU' 1 - . 2 . 1 - 1 .2 . . 1 , . 1 A ' . 3 1. U . U - U U C - U - -. 3 1 - . . . 1 .1 ' 2 g . 2 . -- . . . . . - 1 .1 . 1 . 1 I ' - , a - - Q 1 1 1 . . . e 1 - - - - . - 2 . 2 1 . ' 1 , - , - .- 1. 1 '-f': s. 2 1 U -1 -- . -I U , U , . , U. 112 1 - 1 J - 1 ' ' 1' 1 x . Z: '- : ' " . 1 ,2: : - : ' - - U f , Zi ,U U., .3 UU.' 2 ' .U U 5'a'a,:U. - -U UU, -1 ., -'. ,. U j U- -.1 if I -11' -': 2' . ' --2 'P' 3 ' I 1 "2'2 1 1 .112 ' 2 1 1 - . ' 2 . I. . ' ' 1 '. -1 Y ' . . . - 1 - . . - , . - - 1 2 ' - 1 1 ' - 1 2 . ' . 1 ' . 'l '.' ' - BFTT Y I-PIE MALQNEY-Cemmervifal. I Ame1riv21r1 Field FRANCES CAROLE PAPL2:Y4C0mme-re-mx. Dee-21 41 Y-Te-one . V ' ' Av . A I ' . . . Q . A 1 f . . Y' 1 I :A ' . ' '1 1 - 3 , 1 2 Z 1 ' - 2 1 , ' 11 ' I 1' ' . Z ' Q ' ' ' 1 ' -' 1' 2 1 " " .1 1 2 '2 ' ' 11 l12a I-'iel 1 - 1 Be 1 - - 1 C2 121 " -"1 l'I.' . ' 2' 1 , 41 . 2 ' ' -1 - -1 .1 -1 T : . led I I I .' . I ' 1' - . 1 2 . A- ' C ' U . . ., . . . . .' . II 33. 1- ' ' 'il '- . .U. f.. .1 L eff' 2 . ' 'e U, we 1-U U , - 1 U 41' ' UU U' .1 1 ' ' ' ' 3 ' 1 Ho . 1' 1 Q 1 1 S 1' 1 11 Club 31 Y-'l'e11ns 2-3-4: " 2 i II .3 1 -U 1 ,7 .3 WC, ,RU -.Z -- U, .-.. 2 2 2 ' ' 11 1 I' '.'2 1 1 2 1: .1' 4: B 1 ' 5 I-'re-nt' Club 3 1 Y-'I'e1e1ns 2-3-4: fi 2 I wn 1-' x " 'f ' I I . I . ' "2 . o ' 1 1 '- ' ' -T. .a1.1.1-:.' e:a.1-:N :ul-:Re11-in--v -ml. '-1 . - 2- A U 3 3--3 - ,. . , I .V U . " 5 W ' '1 1 3-11 Hi-Y 2-3-41 S'ie1n'- Club 2-3-4: .ill nisla Club 3--I: . t2age1 -: . 3 1. 3 -. 11 ' " ' U, I H: ". U' -'-. j U a- ' 2 U .- .1 Uv ,U . U, U I - aa. Z Z An1.'.: 'pm 2-3 . , ss' 2 ' ez - 1 '2ar 1 -r Cirl Y-Tee-ns 4: 2 tin Se " 1 : 1 IJ : B , 1 2-3-4: Y-T1e1ns 3: nvitaatl ua ' 1 .'2 ' 2 .' " .'- 1, 1 I .-. 1 2 -'2 " ' 11: I' ' '--, I 1 ' 1 - 1 Sl d1 ' " 4, S1' 112 D' 4: Y-" 1 S 2-3, , , ,,, , , 1 , , , . ,. .- . 1. - , .1 1 ' . -1.1 . . -- . -.., . . . -. 1 -2. n- 1: -l . . " . ' , , . . ', ' ' 'I 21.. - - - . -. a- Q- . - , - y."..nq C 1- ' 2 2 1 'il X2araetl .' 2-3-41 ' ls ' .' 21 5 U ,, 1 'P' ' ' 1 ' Mi. " , . 1 ,1 2 1 '- '2 2 '12 t1 11- -"- 1 - - 'I 1, ' 2--2 , 1 ' 2,1 Uv! :U 2: 1 ev . 1 : -U 4 U . LU 1 I . . . . 2 , . , - ' 2 2 ,- 12 . 1 1 1 -. 1 '2 12 . 1 '-' 1 '- 1 I ' I 'I I '1 2 2 I 12 ' 2 3 'ga '2 '- 'e -1 1 .' ' ' s 1 . 1 I-'ie1l I' " 1 1 Bo .' 1 ' 1 I '-Y 4: Se'ie1n'1 Club 2-3--lg I-'zall ' .1 1.-3 '1 eg. '2'1'1 122' '1'-1.1' 2," ' , .- " ' ., . l--' 1' if A 2 " 1 .ee . ' .'.'-' '1 -111 ary , 1'-2 Sl-l . .'il . 2 1 "2alifor '2 -': ' " 1 . 2 1. mo- Fl1l . '-.: '-.- 1 '- ' 2-31 Solent-e1 C ala 2-3: l M: 2 ' 1 1 Nut' ml He r Se 1' 'tj 1 .' 2 1 r , 2 '. S 1 - . 134 QHIR1 FX PRECIQF4CommLrr1aI Amrrlmn Fneld Qerxmc 2 Boosur 23 Cdregr C xrl X Teens 2 Comma rc 1.11 Club 2 Orchnstrn 'P K1-'NXPTH LEW Ii PRICKFTT College Prcpirdtorx Brmstnr Bms Q drift 2-1 Fill Xdrlellzs Opmretti 1 Nllx Chorus it Trick 23 routbxll I-rosh 1 Pcsmrxe 2 X IFSIU 'i Bdbkmlhdl I-rosh DI NNN FHARLI-S QLINLAIN Lullsge Prcplrxtorx Amer nc m I-neld Suwue i-1 Booster 20-1 I-me Arn 2 H1 X A '34 'ipdnnvh Club 5-4 Qtudent Council 'S Track 23 Baskelblll Ifmsh A I-'ootb.fll Puscrxe 2 Xarsltx 34 Bcgxnnlng Chours V QHIRLLY ANN RACIXI Commercnal Amerxum Flcld Smrxncc 2 3 Boostcr 2 3 Y Teens 2 Band 2 3-1 JLDITI-I NI RASILE-Commerclal Booster 23 Commenul Club 'Z X Teens 3 Glrls Chorus 2 KEOPFI- JOSLPH RASYICK Commerclal Collngc- Prepu rxlorx Hll, 73-1 OrChLstra'3 JILL BI' LINDA RFLD College Pripwratorx Amt rlvan P nld Qerxlfd Blue Dom 4 Booitar 23 Career Furl X Teens 'Z-I I-lm 'xrts 2 Llbrxrs Staff 23 Red md Blue 2 Qmlcnce Club QI nn sh Club 'i-4 Y Funs 2 Bxnd 23-I Sur nrx Swmr I I n Orzhutm 3-4 RXX ROB!-RI' RI-IFHART College Prepnrxtors TN-lllfihll Hunor Smxetx '3--1 Pnsldent 4 Sflmnce Club 234 Pl"LSldIl'll 4 Qnxnmh Club 23 Gplnlsh Honor ioclmtx 23-I Sturimnl , nllust Bo s Q .HJDIIH CHRIQTINX RI NNI-LQ Collngc Prrpxrltorx Xmnrr ln Ifnld Serxue 3 4 Booster 2 3-4 Cxrrorl lrl X lunQ '34 Surllnrx 4 Chronicle Stiff -1 French Klub '34 L1 '1 luh 23 Rad md Blue 2 'itudnnl Council 23 H Iuwi Bncmlxurndte Committee 1- 1Il Vdrlcllei 3-4 IRAINK LOLIS RFTONL Commercml Booster 1 Dem 1 LXRPY DEAN REYNOLDS College Prepwmmrx Amcrn m Field S1.I'XllL 4 Booster 2 3-4 H1 Y 2 3-4 SCCFLIITN Tre xsuru' 4 Scnome Club 2 Fall Varmtns 4 Football Rnserxe 2 COLD X DIANNA RICE-Foneral Red Cross Club 2 3-4 C' XRL L RIDDLE-General Orvhestra 3-4 Sxxmg VK mgs 'S 4 NIARIAIN HORTFNSF RIDGEVN AY Home Fconomws Fast Hlghlwnd Hugh School Sxldcauga Alabamu 12 Blum Dom 2-1 Boosur 34 Future Teachers 34 Natlonil Thespl ms 1 Qludent Counml 1 YTecns 4 ITINIIHIIOTI 1nd IN1mL Cxrd Commnttee Glrls 'it ite Alternxte Speech Pl u HILPN IRI-NI' RITCHII- Commcrclxl Bumur 'K Rmd I UW ARD LI- F ROBI- RTQON Commervl ll Merr-1 r'ihurf Am xdnmx 2 Am1 ru nn I- lk ld 'Rerxlu 1 Booster 1 DI XX IPVK Is ROBINQONT Induilrlll Ar'tQ Brmstrr 7 XX ILLI VVI ROBI' R 1' ROBINQON Fone rll Booster 9 HXREN SLE ROCK1 Cnllr-f.,e Prepirltorx Booster 224 I xrur Flfl X Hers 1 Fxducem 23-I Red Cross Club umm Klub '3 Y I'cs'1s lAROL LFIFH ROGILPS Fone-r'1l Perm High Qfhflfll Clnton Ohio? Bumtcrl YTecns2l KFRXLD POFPRQ Industrml Arts Booster 1 Foothill I- rosh 2 IAVII9 IPF RLFFIN Generil Hlllhouse High "41hool Nc uH1xe'1 Crmnnrrtwut 'B Boostcr 2 Biskmlblll Rmcrx Ioothxll Frosh 2 II-ANI TTI- NI XRII Rl F0 Commorrnl Amorn In Puld S1 rx um 4 Booster 2 'X-4 Y F1 ons 2 'Z -4 C lrls Chorus 2 Mlxnd X horns 3 Urchestrn 2 3 -I J XVI' I' CLI' sl' FI ORFI Colley Prmplrxtr rx Comme rm ll 1r1c In F r I0 om Booster 2 ronule qllff L uh 234 NT on I'h p 18 X 'IQPWQ 234 Fifi K mmmltt e Fxrls Chorus 2 Scnmr Pln entennlxl P11,,L'1nt C0mml!lLL F-XRH IYNN QCHAI- FLR Colsego Prepqrntnrx Amerie m Flold S1.I'XlC9 3-1 Booster 23-1 Latin Club 2 SLIBDCC Club 'S TERI SCHNEIDP R-Commercial Booster 2? Caree Fnrl X Tuns 4 Commcrclal Club 23 X Teens 23 Girls Chorus 2 'SLSANI NI-XRTI-IA SCHNIFIDER College Prepurators Com mer:-I l Booster 2 3-1 Assistant Tre lsurer 3 Lxtm Club 2 '3 Student COUFILII 4 Y Teens 2 3-4 Class Qecretarx 2 '54 Junmr Qt mor Prom Committee Ring and Pm Commlttec Qrchmstrx 23-4 Trmsurer 4 XX XLTPR P QCHOLLFR College Prepxratorx Booster 024 HIE 2 Bwskuball Frosh 2 Footbull Reserxe 2 Nlmn I tl' -1 I-RI I7 FI' RALD QCHULT7 College Pr1p'1r'1tm'x Tr uk 2 lx XRI- N lx XX QCHVS ALN1 Fc nc r'xl Xmcrlr' an I- nc ld Qorx nu 'VS-1 Booster 23-4 Clreu- Fxrl Y Teens 4 I-me Arts 224 X 'lmne 23 I- 1llNlrlf.tl1x 214 x F-YXLTTA SHIPLFH STOX XLL Hom: Effmnmlcs CONNII- KAH 'QTPONIP Cullegc Preparnurx An ern m I- :Qld Smrwlce 2 3-1 Booster 2 3-1 I- ranch Club 'S-1 Lum C lub '3-1 X Teens 23-1 PATRICIA ANN QFOCKBI' RC I' P Commf rr I ll Boost 'S fommmrc 1 xl Club 2 JOI-L C STOCK? RT gullogc Proplrltorx Booster ? 1 Qp lnlsh Club 2 '3 Onhcstrx 2 3-1 suing., XX1n1.,S S4 LYNN SLOTT-Collegc Prepxritorx Booster 2 3-1 H 'I' ani CONNIL NIAPIE SH xDh. Commernml Booster 234 Y Teens 2 3 Ulrls Chorus 2 3-1 ROBERT Ji' NIES SHAFFLR Colluze Preparumrx Am rlmn Field Snrxlu. 2 3-4 Booster 3 Spanish Club 3 SHAPIANNE SHINN-Commz rmal Amerndn Field serxlce 4 Booster 23-4 Commervlll Club 3 Splnlsh Club 2 X xec ns LARPH P SHLTLFRJQ mrdl Booster 2 '34 H1 H 2 'S 1 I' easurer 'S Bxscbnll 3-I Blskctlalll P sm XL 'X Pont! ll Reieru 2 Xffxrhltx 5-1 DAVID A 'SIINI-Q College Prmpdrxtnry B :mar 3 'ipuwm Club '34 Football I-rosh JLDY XNNI- QKIXOIOCKI Cllmmlfllll Ammrlcm ' ruu 3 B ostcr 221 nr r C 1rl Y Iunx 'Z-4 Ummm uh 3 Y funs 2 JunlorS0n1or 'rom Ul'l1YT!lU.Ll Vmrntlm '34 FONT PXLI QLLSS C'oIle1.,4 Prmplrlturx Amcru an If U11 Q rum '54 Frm lsurnr '5 Pflkldlhl 4 B ostsr 224 C ulumc 'I Chronlrle Staff 1 BUSIHSNS Nixnngsr H1X 2 Lxtln C 2 Qulll and Sr roll 4 S1 lenu Club 23 Studi nt Amllxltms 4 Student Councll 23-l Jumor Qgnmr Prom Commlttu. Bms Qtate Truk 234 Ifoothnll Resmrxe 2 Varsm 34 Qmnmr Phu BARBARA ANNI S'NI'TH Home Fconomlcs Booster 1 PL Cross Club 1 JANFT ELAINE QMITH Colle-ge Preparatorx Cemmcrmll American Field Serxlce 34 Blue Dom 4 Booster 4 Chromrln Smff 23-1 Co hdxtor 4 French Club 23-1 Future TL ll hers '3-I Ndtlonal Honor Soviets 4 Quill and Scroll 4 Student ACIIXIIIKS -1 Y Teens 23-4 Inxltitlon 1nd Nlme Card Com mittee Orchestr12 3 Svhuldrshlp Te lm 2 3 Q1 mor Pl xx JUDITH KAY QMIFH-C0mmerC1al Booster 1 2 3 Rod From ub 'S ee ns 1 3 ,lr S hurus 12 Ilxac umm Jperetlx 1 1 HILLIP MARK QVIITH College Pu plrxtnrx SXLLY ANN '3'VIITHAColl0g1 Prepnrnturx BFIQUIIXIIIO II1g.,h owl 1 mm ru ln rxlu os 4. A '34 I-rmmh Club 'i Y TunQ2'3 tnrlx Chorus? ROIN XLD PAUL QNIIJI' R Common 1 ll Bonsu r 2 3 I-auth 111 Frosh 2 IIOXX XRD M XRN IN SNHIDI-R Collcf.,f PFQDITIIKDTX From I1 Club 'Z-1 Qenmr Bxnquct iummlttu Bmd 2 '34 Fill X xr L tlesl Ouhastrn 23-l LOI II LFIN SOL? S-Commmrvml Ame r10'1n Field xcrxne 4 Booster 4 Chrumclv, C-taff 4 Nltlonll Honor Q01 mix 1 Lsherx C lub 2 IANICI' MARI1- QOTCAN College Prmpirltorx Amcru m P d Smrxne 'K 4 Blue Dum 1 Boosur 'S I-ronrh C lu 1 Jrxrx Qlnff 224 Quill md Qmmll 'll R d 1 Blue I lltnr' 'Z S B r 1 1 horui 2 'S 4 RO! XI J iPRINf I R Imluetrnll M19 B ustmr12'34 H1 H I' ck D NXLIJ 1 XAPI INCI- S IRI S C0111 5,0 Prmpxrxturx fmnrtrx Hugh School Xkrun Ohm 1 2 'i L I n C hh 1 I' RANCI' S MAPII QRVI XI In na r xl Booster 2 JLDITI-I ANN 'SFAINCATO College Prepirltnrx Bnrvitnr 'Z Cdducem '3-1 H Feens '3 Flrls Chorus 2 3 DOROTHY NIAE. STEILD Penerwl Amerlcin Flcld mrxlm 3 Boostnr 23 Cxrur Curl H Teens 23-l Dui 4 Red Lmsa Club 3 Flrls Chorus 9 MARX JANE QT!-I-FY4Cnllepze Prcpnrwtors Amerxmn I-leld Serxlce 23-1 Booster 23-1 Prznvh Club 3-1 Red Cross Club 234 X Teens 234 Bucxlxurouc Commlttoe Double Frm 1 F111 Varnetles 2 Gxrl., Chorus 2 'Mined Chorus '3-4 Opercttx 1 JANIES C STIT7 College Prepirxtorx L'mn Club 224 Bind 2 'B-1 LOIS NIARCIA QTLDT College Prn p1r1torx Amcrnmn Fuld Qerxlco 3-4 Booster 23 Lltln Club 23 4 Presldcnt 4 Llbrlrx itaff 4 Nltlonnl Honor Qmlmtx 34 Qtudent Actlxl iles 4 Y Teens 34 Ban llnunltc Commltue Double Irm If 4 Fnrls Lhnrux 2 Nilxld Chorus Operetll -I Qmhol lrahlp In lm 2 '3 F1 ntc-nmll P114 Int 'kllxod Ifnsnmhlc 4 . .J.' .. . "u ' . '- 'l..,'f , . ', A' - ' , , ,L ' ' I J - I ' ' I ' , . . - 1 2 1 '-z ' "' "' . - -. 3 ' ' Z ' ' ' . 3 ' ' ' I ' . . 1 ' - 1 ' 1 . x Z-- : '- ' -. . 4: " u' - ' 1 z " ' 'I -1: 1 z -3 . 'yn-d . Y , . , . , ., V , 1 '- , -Q 1 . v -, .. . . ...f "1. --F.-4. .--. z' - 3 1 . , .1 ' . 1 ' , . . . . . . . . . . , , , I , , f I -" '- ' ' '. - .-T' , I L , .: , -G .il A . . V n .- . . . -l. . ,. i -4 ,T f ,A :P ' -2 ,- ' - . : - 1 x : - -. : ' ' ' ' ' ' ' -I 5 2 - ' , '. - I ' 1 '-Q -' 1 - '.'.' ' - z z -. 1 '- 1-' . 2, .' 1 ' . .n 1 ' . ' ,' 1 ' ... , , 1 . , , . . . . . . , 1 - -. . ' - - : D ' Ax' ' A ' A '.. '. . -' x - - . f-' - - .. l . . I , X. ' ' - 1 ' Q ' . - A - ' 5 'i ' ' "" - 1 I . 1' -14. -- Y - ' -' 1 - - 2 'z .:. 1 : 2 - L.- : - .. 1-1, . If li- ' 'K' 'I .' I., ' . ,-". h -.-: '-"-.-V. -M"'1 U I 4' -I ' 1 -A '- Z 'r' .: 2 Az -2 2 '1. .L--r'-.3 ' xx. .I 1 il, - -1 Z 5 3: , Ja 1 . 3 -' -' 2 1 -K-. . -'ctz ,' -4: Y ,Q , 11,2 . , A, ..-, H -'z '. o.- 1. Y 1 ' Q . T .- : ' 2 . ' . A 4 4 " I ' v' v' I v Q v 1 v - 1 - - w- g V, 1. - ,- , . L 1 ,ll .K , . .' . . . -,-- V ' " . - -z ,-u-ld 1 A V 'B ' ,I I K 1 - L .' . V -,I I K- . S0 " ' ' : 0 - -. -A 1 Cz 04- 2' -"-' . . 1 ' L-rvixli Wt- f -. I ' , mu.. ' Cl .-Ai: -' 1 ' -.' ' I K' ' H: I-'ull ' z '- .-. ' " T . ', C I,-- '11 , V , ,, , .pl 5 R.: 5 .l I I . 3- , , . ..--, '- -1: 1 -z xx I-. -,. .1 V , -. .Z . . - I-. :til ,U - ., -5' - 3 0 -'-.-3 ': '-11. 4' -G Z I . 5, . .' ',. 'J-.., 25 2: " .1 -, ' J .1 2'-1 '- "1 1' 'lub i A., , ll I 1 - I 1' ' .i . 2 I A -' np .I A n . v 5 ' ' - ' ' - 5 V A rn- 1 ' -5 , ' v - lx: , " ' Y . ."- -I. -. -ZA. ,': 2' --1' 2. "H . ' f . ' - 1 . -'rs .- 1 - : '- - . ' -2 Q' 1 ' .X . . - .' ' . 1 : nd 3 ' w 1 '. ', I l X ' A 1 A , . - . .' . I . . -Y j- ' 'z . H l . :H . ZA, l-I : . - . - . - , . Y A ' v - I - J., 1,1 Af. A -, . 3 - . . I . ' 1 ', . l V. . I F K , : , , '. I . . . 1 -' I ' i i ' - 1 --g -- -3 'z 'z -: fi 1-2 2 -:,' zj. , ' 1: - ' : " ' 2 'z - fz V . X - - . . " ' . ' ' . . . .. 1 V ' ' ' . ' 1 . 'A ' ' ' ' ' "' Cl .1 Y-T - -.1 C l,' C -1 IN -I fh . .S-1: C I 1'I I- - -'z , 3 - .3 - i i -. Vruss Club 4. . , . . KAYP, SMI FHW Ilomm- I'A'0D0l'l'lll'S. Booster -1. ., . ,Z ':-.5 j . ' H 1 .A fl -if .1 1 4 , A A A A 'f 1 . ' 1 r v4 ff A . 1 I - , ' ' ' Svh 1 A - '1 I' lc-ld N- ' '- 3: Bo t'r Z-33 CZldl1'l'2ll1 I .md I. 3-4. in 1 . L I . .Z ,- 53 h ,--I I. , I ' A . I ' . Y . -1 . , -, , . . x , . , , , . . -, . , -.. 1 . 'I I . ' -,' ' . 1 '. 1 '.-.- Z . .1 ., ,. U . , -3 1 .1 ,K I 5. Vi. V V Y V V Q xl I Y i, S03 U , , I: U, -K 1 ,. . .. 1. -. 1. . ,. V A H 22' K :. 1' "1 2 -.': 2 'z1-- ' .. ".--, .. g 'f ,- , 4: 1 --, Z . I 4 ' x ,A - x -A 7 1 v 4 U I A W. - ' A Q 4 4, 4 4 , 4, i L . X C u ' I ' I-, . ,I,- I . -3 1, 2 : ' 4: z'z k" . , C, . Y , Y ., ' ,- 'f ,- . . .' I I , , Y 1 -1 z X '-1 ':' .5 - 'g 4 -4, 1,25 Fi.l "'L.-: , -1 .1 ' ' 141 4' : . . Lil z Q , z -. - 1 ' 1 , ' .-- : 0 um - 11-3-4. , , , , , 1 Y , . v Fo- -lc' . : Y-Tm-ns 2-3-41 .'1-nior unquot i'h:1i man: I rls -4 I h I -.1 : '-" -.-3 12" ' 1.".- L A 4'-' " -,-1--, .',. .. ii Y . 1, .. o - --.-: - U , , 1, Y u I 3--1: ' ru ' 1-2. ,.. , .. . ,u ,z-V '- -zz "- - :. V v. N, 1 V Q Am- " 'wld Se- vivo 3-4: BIL IJ -1: 1 -3-4: I U1 1 . 11 - '- A - QL Q Y' "I ' 1 1 Ch ' - , a 4: atin Cl - - : . ati al ' osx imx -1: .' ' - ' V1 ' - - " '12 fl' 1 '- -':.' 'f 'v:," g-- . .. , , , C. -1 ini . H ' -' . ... ., 1- .L -z. . V - v . . . ' . .' ' , - -Y I 1 I , - .: V . . . -- j . . '. . -1 ,, , - , , . . , ' - , .- . - , - , ,. K . . . - .. . , -.. v - - h , W . , ' ' - 1 Q , '. '1 S- E- H 4' 'l -,',- x V -A'1 . ' ' : -h -: 1 -- 1' '- - 1 -'K : ' ' ' ' ' ' ' ' : 1 ' 5 -. f v- I- - - - A 5 M . 1 - . . ' N ., I' - 1 1 ' f " zz. - . 2 1 2 ' -. , A -' - 3 I- . . I ' , i . V f I' A ' I ' ' j - X.--C --: '- -.-: z':a 1 ' : -" '- ' 5 '1 N: L ' '-' : ' " 2 . . 3 ' - - z - . -1: . . 1 4, 'I - - . . . . . .. .-- ' 4 1 . ' '-.- I , . . . , . . . , , - ..-. : '- ' : - - . : 1 . ' . . z - ' ' ' v l ig- 3 '. L . . - - . 1 ". W . 1 - - : 2 ' , - -, ' : ' -I ,Z . .- -' -4. z-' , ' gfz' z . '-,' 3. "'- V V Y V : -'- .-1 "'2z -1- , -: S"' f .. f ., A - 1" ' - . .- z . ' ' . " 3-1: 'all Vurivtios - 1 1 ' ' .' : . 'J' . 3--1: ..---Z .' -- I 2 ' 1 - ' : ' . '-.-,: - 1 :.' 1" "-1 -.1 f 'z 1'-1 'z ': -.-, ' - x N 'INCH I I-I STI 'SIP Cullen Pri pirm tri: in I-i I'XllL IU 1 l lFlt b r u t I I1 n i ienu t uh -4 un i I in inf 'Ni I im irnnutlic s in irsiip IL im 'NIJPXKXX SFLNIP ftncril :rum I-11 d Sirxifc :ister 34 X Lens Z 'SI Chnr BI X EPLX I-x V1 SKK IQIII P Colltgi Prc-piritnrx B ui Dun 4 Booster 'S H Tegns 2 'I Qtninr I lix TI- PPE I I- XX Ii T XSCHXK I- P Colle i Prcp iriturx X Iii: Ld Qtrxiu -1 B ost4r234 P roniile Qtiff I-rcn CuD Pr s I -I X I X116 Fra nt 3 II u b 0 Qtu n til ident t :unc il 23 or Q1 niur ,mm C mmittu rl 'l Xl qi X I'R'1I 'NI 'r p :ritz Xn trii in 4 d S4 rxiu um ms i 1 i s s Jun ii mor Prom tnmmitlu I s ci s r rl n I i umn K niur mimi 'ig RID III Rf XRD I 111.1 'rcpiritf x 'Xml 1 l 1 s xu n us MXRILXN IIIORVION ltncril SI il NIO Cmmmcriiil Bmstir VZ ir ll N P 1 J N XLD I ll i INI- LI 'NIINI ndustri il rts L ln rs Club 3 IDI ANN X LOI IQI- V XLI I-QI Colin.: Prcpiritnrx Xml rii in d Qerxiic 2 3 4 L um -1 emsur iris -I r i I C lin rut n mx n I umm! I Stnior Pl ix MXRX ANN X KN LANII' C ommcrfiil Ammrit in I i ld Strxii stir 'S I I CI-NI INX Q Qemri irirm I- S i ousttr 234 in i utbill Rtscru 2 X ir x JOY CI' NIARII VI QI 'XL-Cunmn ri i il n I rir in r iild rxiu I star 25 liens JUSI- PII X OX TKO 4 ommeri ml BRLCI- XL KN XX AFNI R Colli 2,1 Prepiriturx Xmtric in eld Qtrxicc ous er 23 4 onic L i In 11 I 4 1 iuni unor Smletx -I ioni I nsii Surmtarx 'I President 4 Sciente Club 2 '34 Wire Pre-sidini 4 udcnt -Xctixitigs -1 But iliurcitt Committee I- ill X uit Sanior Pl ix C' lf Z 'I NI AQATAR-X PFTI- R 'NI XIXINIO FO C ollc gt Prop ir tirx 41 imfi L ppmr Qecnnd irx S html ki imi Ix ix 1 'S 4 t 0 1 I xthingm Stud nt frum J :pin C I 'IRX X4 NI Q XX XI hi-R4Cull0i.,i I rc piritbrx tnmmi rri l :sta r X 4 it I t iii 1 'rtslun incl r I' rx 'Nl in I I' lhurl RI I I 'N ornn 1 inslt r mmeri i il t lub l r ilmru JON.-XLIJ JOHN VKAI II-'NB-XII II 1 n rl Histor 7 ti 52 L0 Pix.. 'XXII LXN VKXISUN Cul L4 IIFCIJITIII S init lub Ix I-XI-XNITII XXXIIQ r 'in lub 'S 'Xlixt d thurus SXX JXNi XX NNI ummirxii tri: in I-it S r usttr 1 0. 4 4 I r rx St I Z4LII'Ill fi r uri., Xntriiin d Nerxii mst r 12-I NI I1 K Ili F lui x Ili r 9 in N irq ix liur s 'RX I 'r iriti X tri 1 7' 1 in I' P ill I i spin mor Num 11 x in limrl 5 ,S I I iiirif. slums: x fum i ffllln wr if I N1 nibr L inui t ir s ru ' i nf t s ms lr I int I KLDL I I'I'lIJlI'lUI X Jtbi m nd ISIN NI XI K 'Il 'I YU ii msterl 7 i 1 I s r IHIJII II- XX X 'SS lnmmari irir in R r I K f I l l fl I 'UI I r uril nr Ill I l 'N 'il ll ' tm I msttr I I N ' Nhl IN X XPNI I I mr Bfmstcr I NIJPX Ix XS N Rh 1 fummlriii I uri: in I-it ' S rx lvi ms 1 s r idm nt Count il in Crm n Cummi s thurus 1 'NI L 'XI XNS folic Prtpiritm rx Grit in I rx ll t 2 'I s tn 'XIAPX N !XX IRI LII tomme ri ii I mm ri: in 4 rxlu 4 I i 10 flbmm 1 i inn in i i ommittti C iris 4 hurus ll L BIN III 1 I um 4 I P 'Nt ii LLC ,rm Jiri: 'Ill x lu ns I s 1 inur Sui 1 i s n i I 4 Junior 'ss nmr si X irs 10111 UI'lII'IIIlIll np., 'in 1Il'lII11l uxs S l If I nlllcge Prtpuri if i I ' Spin l li u IIUHI Nu l i In ition ind Ni I i iii n I I U IN l l ixsd I rstmblf, I cnttnnii I'ii.,eint CIIRISTINI- 'INN XLC PIII RO Commtrt i il Bbnsttt 2 s Z 3 -I but il iurt lu Uvrnn Cirls Qhnr X N BXP ru t e Prtpiritn x imstrr -I 4 truss mis u un but I rush NI XDIJI II XUR SRI If Common ii trim in I IXIII III1I"lll RJHPII I 1 n ton i I 4 tin rxiii Bums 1 n IGN DXII in 12.4 'ri mirif x inisi ii U XIX IPUXI il 01,1 'ri Iiritf msllr 1 i r uc Nil N BPM I LI X Prtpirxr Xmtrii in in L s L i Bins Qt ir X in Ji Urtllis i is ur nstmit inmnni I'i1,.t nt 'I nusri XXX tbmmiriii trim in I- I'Xli1 S J I I i i i I md Ll! 4 ms 4 xif ll irus ll It II I IIIUI N lrlt X ll vanish 1 Nrtul IH PI iriti. Xnirii n 4 I lil IIN UN 4 I I I uri 1 I'r it i inn: In n vi in I4 ns 4 u 1 Stu! 1 R in mt II nd i 1 ' sim 1 :rin 1 as i xi Nu n .AU ' , I-I .' '. --A I- - :Alf vryil Am' "2 A "old GAI. ' .IUIIN WIIJLA C1 llvg- I'r-1: it ry. Iii-Y 21 Ri: ',l Tal- ' il--l: B4 Sl'I'I 2-lil: tzzr-vi fiirl X-If-i-ns Ii-1. I-r- 'li Club fl-l. Iinsk--tliiell. I-'rush f ' I-: "tr- -1 .'2t' :l 1: S"-'ilz .. , Sf' .. --I U23 A X31-ffss 2: uf.-f, Q, .'1'frA-fx, flf-, 4 .ll i1i'i'iiA .wx 1.i'ii.i-is-f ' Il"lIA'l"CI7lI.AA .im - A' -5 I-'icild fmvvi g'A A- ..: gl., iz fi' "-L 2-3. 11. Imfsji-r I-.2-.4-l:lC1frT'0r Mari I'Il'l'Y1S 2-3--If H-Im-ns 1. 2.v:.,:.14,s. .2 ', '. -2- -2. Am-1 'vi "--3-i. .. ' . . . .. 3 A-, A-: 'J ,A A 'ill -2 -. 34. Z- - A. 2. ALIIILR J. V.ILLIA.IS I listrizil Art.. Bi .ti L.: I. 2 i 10 F Ei X lmmx 3 f my UN I. fl-l. Si-rn-tzfry 31 Mixed Chorus 2: Up:-ri-ttzi 2. i.- li '. l- 1 .. , . A 3 Y, 2 A A - ,Z .A ' III ISI-.RT XXII.I.I.-X.-ISM 3- Irzil. ' ' - ' ' ' U . . . -- .. ITXI' . LI-QI-Q XYII.I.IAXISCIN -Cullt-"U ' 2 L r '. Bi-it-ter ... .. . 2. ..--. 2. A. -n1- .in , , A '- A Fill , - : 0 - -.- : .lt 4' ,, 2 -I: ' 1 c-lx 'I V245 l '11-IU- 14-4- 3--i: I-'Ii-Y A2-If--I, L-xid -nl 2-3A 3 Librzirj Stuff 2-IA. -'A ,'Sl' Rfj A' A- .AA A X -L QU -Hlni ,tm 1 Arts B, ,LZ 'I-A ,ni ggi I 5:5111 Hill H niln? l'1l'U'A4I U9 IA APU" W5 if--I-,lr I. IZ-l. 'l'r0:isur0r lg Fimtbiill. I-'rush I-2. it-54' vt- 3-4. . ' ' I K ' II " Iillr' ma: 1 Trz -k 2-3. Mzinziiqvr 33 Ifimthnll. Rc-ser " 2, Vzir. 'tg 3-I. VV' C- f. .' I' ' ' 'i2ll. Ant' "2 Fivld -'1' li" 3--1: Iiimxtt-r I!-2: C:.r4-or Girl Y-'IR-vns 1: Cunimvn-izil Club 3--lx CII I '- LYNX -T TI-II'1'l'I'IRS- Cullwli- I 2- 2 2 ary. I 1- '-2 Iii-l Crbss Clulv 2-FI: Studi-nt Ciun-il 2: Y-'roi-ns 2-il. G'rls' I-'i -l 3--4: Blui- IJ 4: B4 :I -r 2-TI-1: Null inzii 'l"1vs- Cl: rus pi2vn.' -l: Red :ind Bluv -I: Y-Toon.: 2-II--l. Soi-ri-tsiry Ii: i r- . . , . . . , I , , Y I , ,. st- ' ' ' Jirls' vii ms 2. Aim-fi viwrii. mi: 'I 5 "'I'V:",BI"'," If'.""5N. ,' "'."'f"' .V 'l" "XVI: .U""x".'- - . 4. A. , , , A, ., , 2 , - - H, .I . -. I-lill1fIllID.Z-3-1. Lib1:ii5 Muff .I-I. 54'l'I'l'I-lI'j-II'l'Il5ll - i. Lib .i ii 4. Uicr tt.: I. t.ip.indf.1mn 6 iittu, .4 gi, ,PA ,. A . A . 2 Play: Slim. .ul 1: ,WHHA .1 . ri ,.inqui-l .mmmitt -1-. t..A.A, . Iflfi. ..'I',-..-N I-'21, ,'L-.. ING C If "I-Il"I'SCH--Cul I - 2 2 ir.: . -r- I A V A DUI I UAIX 1 rl 3' I3 if-:in I-'if-ld Si-rxivv 4: Cziclu -uzin -lg Fr-n'h Club -1: Lzitin Club My, A 1A I-'I.A.' ' .. 'I ..' -I . . Gt- '2il. . I 1-2. II--I: Girls' Clmru: 3: Miq-I Ch r .' fl: Ups-ri-ttzi -I. SM- AA - YEA-D Ml. . A ,A IA xn A ,A .. ANA A '- A '- W g. .2 A .'i- JI--lg Bc fl -r Ii--lg Cfrninivrr-izil Club 3-l, 'I'ri-2i.'uro 4: S - ' " I--: '-"-I,"-I--I: '2 2 I ' ' ' "2 vi-31.1-:s'r1-3 Rui' 'ri -- 'I - -'i . I .- - L-.--4: cw I-i-r :filly - A. 2 N I 1-:HS H ' 'D 'I 'M Girl Y-T1-ons -4: Commorrizil Club 2-Ii. Rod :ind Iilui- 3: Y-'l' ' -ns A A A A A 2-3: I-'zill Vzirivtii-s 2-3--4: Girls' Churu: 2: Clit-I-rlt-:ids-r. .vs-rw .I X. .5 YO ' f - 3 ' 'HU ' 2 2 I Am 'f "wld 3. Varsity 1, Sv " ' -. --I1 B1-o.I4'r 3-4: Fins- Arts 3--I: Y-'I's-1 S 2-3--I, IOS! -I ' 332 'Z VA ,VI--I '2 A .. E 5 I ' 3-Nf if U' 'I 2 - ' ' "1l- N ' "I I"f'lfl ' , St- " '- 'Z-I: B nest fr 2-3-4: Curl-1-r Girl Y-'l" ns -1: ' on-iil w , , A , A Club Il-1. President 4: Studcnt Ai-tivitit-s -lg Y-Tift-ns 2-3: Imi- 2 . . 1 . . 1 4 .. f ' I ' 2 2 I ' 'I 12 ' - NZ I 11 1 1' ' I I: A-' ' A- Fil-1 .. 1 Blu' ii 3 1 B .- A 2-rs-4. mm-r mr! ' 'I m' A N A A Y-Te' 1 Chrmic-le Staff -l: L2it'n Club 2-JI: Y-'IR-ons 2-3: MIC .XI-I RU . ', i3.I1.R C ml-ri-ual. Dc-21 -I: III-I 2. I-'sill Vzirii-lic-s 2-3-4 M. C. -I: Mixvd Clmrus 3--I' Girls' ' rus , .. . . , - . . . I -. ,,. .-, ', -, ,., . .1 . 2 VkA.ll-..RItlI.XRIJ AI. ,G 4 ll-'-I -12 ztiry. Ani-"Hit Q'-JD' ."f" "m"m"" ""'r""": ""' " " " " ': i-'ii-iii si-r-'H ig is-I :tor 2-:z--i. Iriwid -ni 41 iii-Y .ig Niiiiimiii ' " ' II: .' 'it-ty -I: Studi-nt Avtixilics 2-Ii-I: Sludvnt Crt nvil 2: , ' 'A '- A .. - -'4 A - :-1 ri. wi- Class I'i'1-:ide t 2: Class Yl'L'-I'I"SlfI'l1I 3-4: ' -C' ' 3.43 Bm, . ...ll f'0n1nu.r.iu1plubgi ygl-Ccns jg.1A gllriivk 2-R-I1 Iiwskvtlifill. Iii-.' -rin-12. Yiirsity 3: FUIJEQJIIII, '2l.'iIy ' C ' -'Q "1 ' ' 't": .'il'I A, -:U 2 :.' 2 v'f:.'. BLI-If 2 - I i. Am- '-1 'ii-in ,R-r-,i -.- 2,3-,L A-.,,c-Aww.. ,A " "" ' " - I 3: I3 - '-. - 3 Hi-Y 3--I: Student C un'iI JI: 'l'r2u-k 2-ll--I: I N IX! I xx LBI R I AA A 1.10 A A . . V. A 3 ,HG 51-4. .AU 'C C '-I , Z7 C C -H - 1 2 rg. , marii-im , 1 , , H I , , , Ifii-ld Svrviu- II: Clirunivlv Stuff 4: I"ulurv 'I'l'ZlCI1l'I'S 2-3-41 , . 4 ' '- Q H A , ' " - A I' " ' Lzitin Club 2-fi--lg Librziry Sli lf 2-3-4. Irifsidvnt 3--I1 .' 2 ish 5'-x ' " 5 BU"-' ' ""'5 I' ' 223- Club TI--l: Spanish Ilnnmr S1 -ioty 3--l: Nziti nzil cr I' 4-'nity - - ' - f W - .4 3--l: Studvnt .Mtixitivs 3-4: Y-'l't-ons 2-3: xii: ' 2 ..2I'II4' ' ' A ' Curd Cimmittcc Ci-Cl"r mn: Girls' lliuble Trio 3--lg Full ' I 2 , .' ' .HC -- "- I 2 2 ' "1 Vznrii-tivs 4: Girls' Chcrus 2: Mixed Ch rt.: 3-4: Oper-t'2i -l: I-'i. .-"-13-41B 't --: Chr '-l-Staff 13 Plat- MI- il- -:-1' 2 ':l 2'2 . 2-3- 1 N2t' 2l H , " A' : Nut' 21 Fur- 2-3-1, 2 . , , . , , ,, A. A A. ,, it - -. " W I: iu' 2 'A ' ' Ili. ': Z2 '2' 'I 'tics Y-'I't'un: '- - 1 '2 "2 2 -2 - ' mittee: 3' .' ' us 2. -4:,-' 2': 2 '-.--. , .. : 0 4 4:1-:Ni-3 '.t.i .. .nv ii-g -I I rg. B - 1 Hi-a 4: A AA -A A A A A ' A A' V- G. L 3. -A RQ-I ' Club 2: Spa 'sh Cl b 3-4: 'I'r2 2-4: I-' lzill. K j' 2 ' - . ' 2 A' .0 . 'rj' 2. fI'ZA'iII12l. Jzipzin. I" -' 3- 1-2-. 1 Am '1ll"l Field Svrvicc -I: Bu St -r 1: Student Cuunvil -li rl-OA - A .1 A A 'A I f 3 3 - ri 1- Am. ' .1 .-ipm ' 1 "' " 5 ' - Sp- " '- lg Bnusli-r 'l-lg Cunt ' "2 l Club l. '.: 2 I l."I. 'I . 'I '- ' ' 2 1 ,'- ' ' - RIA t 'I .ICA CARLSON G' criil. Ilol High Sflrml. Bm - .- 1 Czir-fr Girl Y-'I'-ons -lg Comm-r":l Club Sl-l. lu-It in. Ali-hiuzin 1-2-3: Am-" 'un I-'ii-ld Sv -1: -it-F In-'21 -l. I 'fi' I -I. I"r- 'l Club 3--l: R01 Cross Club 12: 21g Y-'11-p 5 l. Lib il A' I :iff 4: Nziti n2il Ilnnbr Sm-lefty 4: Studi-nt A -tixitius A lx Y-Ti-I-ns 2-3: Gi ls' ' is 2-3. IIICIU .' . .ICY -C' ll-'- I 'Il ztirg. Sp' .l Clil 2-53. A A.:.:A' AA: ' AAA 'EY' ..':A - A., ,2,j,l fNX."' It "I Cll "I '11 2 iry. Iif .' 'v3-'I:AIlt'I2l1l fi? .-2 'W Eff!!-f.,.f1g1: fn 15-uf "ls Lb' I I 1 Bl - :sg Spanish viiiii :s-1. Y-'ix-I-ns 2-3-Qi. I-'ull mm-iii-S .1-4. . , . ,. . . . . , , JA. . ' LINIJS C ' Cullvgx- - 2 2tIry. ,- " "2 I 3 A . -, Af , 5 ' .A -"f'1'5 B' -' -'WV i-'ii-iii st-rim fs-i. 1312- Ilum 4. Fin- ,mp 3-4. Liiun 'lun Do" 1' Mlxvd 'hurl' "Ink m"nm"l ' 'pam' 2-3-I: Nzuti inzil Ilunur Suvicty -I: Band 2-3--lg Ii tt-t 4: 2" " '.'l-'7,,- "I ' ,- . 11,1 - -5- I 21071 '3 A" ' A V' -'W I ""' ' ' ' "Y: 7"" " R1im?i31?'.-SuiIilg-if U- z- PIII ' 2 '-ai . JM' ' ' 'I 'f -G0f11'ff'l- Hi-Y 2-Rl H1-i SS Ji-Zi. :Y I-:I.miuii rm' I d KI iii Arts. 'r. :ind I. 2-1. C . 3 . A ' ' I 2. JG. ILICNI-I NIARSIIALL ' - "2 l. Am- '-2 'ii-lrl SLT, .' 2 ', .'.' C C - "2 l. Anil "2 " 'ld Ci' xim- St' 2-31 liiuistvr 2-3:AC:ir0i-r Girl Y-'Ik-1-ns -1: Future 'Il-:ii li- -l: Bo - J'-4: Cart--r Girl Y-'Il-L-ns l: Cumm-r-iil Club -li 1-rx l: Y-'II-I-ns 2-34: Girls Churus 2--I. L'l 2 ' Q :f I. H I A I W11,I,l,xX1 IlllXX..U,I1 Irml.INflRI Ci llogv Prvp: ra 1 try. .4 n- TVIAI 2'-I . ANN XVI-SICK -C Ill-ut' I' vp: at ry. . 1' '-: ui . Ciilifurnixi Iii' ,Sli-ml 2.1131 -r 3-I: All -I 1' -A I-'lol -' 1- 2-:1-4. Bi :i -r 2-II--I: iuiiiiit-I-:in 1-Ji-1. ii.-i vi-im I2-ig 11 is lxllrfrjvl 4, bll j ll'-I -I-41 N5 ll"I1flIA lliviiillfrls -H- plul - A y.'fl.l.ns 2.3.53 qgir-15' 4'i,,,r-Us 3.3.4. Sp I'l:iy' IA:3ll rX:irIi1-tit-.' I li Am -I wifi, I- will in-r i'- II Sl: C um Z- . 'I-n 1-nniai 'ziiqw-:in . pl-r-1 ai -. If H' 'l'0. IJI-SWAIN WI-IS'l' Gi- i-rzil. Ati: - lligh Si-l ll. Plziys TI-l. AIX! ' . Ullin, I-2. KIA . IA .TI LYNN VIN!-IZ Cnlli-gv I'r1-px 1 ry. .- 1' "ii ICLLIOTT HARRY WIIAI.'l'UN 'l'. :ind I. Ii- stor 2: Ita I-nt I-'i -ld S-'rxil-v Si-l. .lil - In A54-lg IIQ .t -r I-2-l: Crirt-1-r Girl Art' itil-s lg 'I'. :ind I. 3-4. Prvsidi-nt lg Nlixvd C u.: 2. Y-'l'cL-ns X11--I'r-sid-nt l: l-ut - li-:ii-lu-rs .I--I: X i wi- osi- dvi ig Lxiiin Club fi-I: I.:br:iry Stull' -l. N2t' :l 'f ur LAI. ' GLI-IN XYIII'I'ACI.I'I Cullt-uv I op: I xry, .-rn-21:1 Si ' 'ly 3--lx SN- '- Club 2: St d -nt A1'tix'iti0s I3 .' lint Iflvld Sn- xiw -li Chr nivlv Staff -I: I'liHtng:i1liy liditfir li Cniiivzl I: Y-'IN-I-ns I-2' if-r Clizipt-l Cf ..mittt-4-: xi... Qu' :im si-mil li Si-itn 1- Club 2-fx. Sl1:inisliClub2-fi: 3 1 mi 1-:sl-1. si''r'rim-'l'r1'11--L1r1:r 54. IH'-' l-It -12 Full Yr 'MS II1 .' 3--I: Si-ni r Clizipi-l C iitti-P. I":ill Yzirivtiis I-2-fl-I. Ur'l1:.'Ir1l I-3-3-Il 5Il"'Il P1115 31 -1 in: IW HS 3-1- 3-l. "1-niur I'l:i5. 'D . 6 W ffm I 1 il Buostf rs For Xllnnu High Sc-lmol Klein 81 Roderick 3lvn's and Buys' YW-:lr 344 East Main TA 3-2l3l 2 f"' ' l. 2' 5 ,air Plajer Sz Cross Studio Mi. l'nion Squam- Our Sinvorv Thanks to tho Class of l959 For Your Pzntronugv This Past Your Rv Suri- To Mako Your Svnior Portrait Appoinimi-nt Early For Nvxt Your "Our Studio is Air fllllllllflllllfil For Your Comfort 333 E. Svidncrs Flowers In Market St. Pohnv T C. Florist Tvlvgrzlpll Dvlivl-ry S1-rvivv il 3-7l2'I Finv l'onl1-mporzlry Furnishings ' 9 Rickard S :xlllZlIll'l"5 Mos! Inh-rq-sting: Furniture Store- Muin St.-Ba-iwvn-n Lilwrly and S4-xwcu SELECT DAIRY Graulv "A" Dairy l'rodur'ts Allizlm-v - S1114-m Compliments of KEE ER R BEER, I C. Alliance, Ohio Francis Jewell' Tha' Diznnoml Storm' of Allizlm-0 Nationally Fzlmolls Yhitc-livs - Szlnlwonitv lmggzxgm- Moda-rn Jvwc-lry Gifts Bullgs-t Tvrms 54 425 E. Malin Alliunc-0, Ohio iw S i lf Robertson Lumber 19 Established 1883 East Grant Street n! .ff 1' Krahills HPggy's Gulf Se-rvivv 3l9 E. Main All Type-ze nf lic-pair N'urk Pllunv TA 1-7719 I I , 3 - ::: A 0 . O sf Ex la E n .U A .I v I 'Z' 5 I 2 'T 5 5 P 93 52 THE ENGINEERING co. QJ!4Zm.ce,,OAab W I Ma-hl's Shoes, Inc-. Shri!!!-Ivy, 8 xlvhl l'nmplixn4-nts of ' 'Slum-s For thc- I-Intire-I-':m1ily" V O N 1 1928 s.I'ni--n lfnmn Avv. Glass Lu. .'xlliRlI'H'l"S Most llvliuhlv Slim- Stores M l i 1-10 Gay Thomas Hostess Shop Distinctive Gifts Paper Hostess Supplies Costume Jewelry in Perfect Taste College Plaza Shopping Center Hallmark Greeting Cards "When You Care Enough to Send the Very Best" Blumenstiel Cornplirnents 0f 419 E. Blain Allialllfe 0h10 Transue and Williams Friendly Furniture 6 Floors of Fine Furniture Allianee's Largest Home Furnishers Turner Drugs Three Drug' Stores flu Serving You Mt. I'nZ0n il. I ,. , FQ'-,1P"t Sebring Alliance The Cope Electric Television - Appliances - Records In Alliance Since 1906 Come ln and See Our Record Selection 33 Cassidy School of The Dance 1674 South Ifnion Ave. All Types of Dancing Taught Phone TA 1-0140 Savings Accounts Home Loans Wlll-LN YOI' ARE AVI-Ill.MXGl'I . . . you are as close to the bottom as you are to the top. Be above average in your Savings and you will be much closer to the top. Your future is up to you. Save regularly at NIidland-Bucl-zeye. Main Office, Alliance, Ohio Buckeye Office, Sebring, Ohio 57' MIDLAND BUCKEYE ' in - . X I I I , I X K, 0 . 1 v Y ,W fm. , ?,i?Q,X,g a SAVIN G S ARD LQAN p K AS SOCIATION Ulwfy at Auld Sum it 1 f i , , K I' 9.-- -2 3 Slcmlwr l'1-derail Home- Loan liault, Q Member Federal Savings anil Loan Insurance Corporation 12 :If 'p , iff' .fx gfW'fm-a3,,fw , FUR3 ' f UR54DY Iowan 'J HK4.. J cz, o-xo Q CI'ZlCkl1Cll,S Blotel Dve Pharmacv 322 E' State Prescription Sp f-c' iulists Ami """" om" lem s. rm 1v11 Aw. rlmm- TA 3-3213 1'h0ll0 TA 1-359l "Rh3'Il1ms-ttes 1'vl1v:11'sefm'N1-wYu1k C'i15"1'1-flklemck Slwwf' 143 -I can Ileisch School of Dancing Clmn-ngmpln-r For Full Yuri:-tim-.4 Clmrusvs and A. Il. S. Muiorc-ttvs l'1mgratul:1tinns Seniors f'UllllDlillll'lltS ot Alllance Manufacturlng Compan , Inc flllXINl0ll ul I mm I cl nt: d I- I1 4 tronu 1 urpor utmny Plbanello 5 Alr Condltmnvd Pl7l 1 md I unch 'VI 5 In n um T-X 3 4 J' 'lf .I 3 REVIEW Publlshlnv C Comma rr-1.11 Prmtmg Dept A :mu s 'Host Nlodl rn Printing, Dept I etter Press Photu Offs: t l'1'llltll"S ot' Tha Lhrunnh md hed .and Blum IH o o I O ., .bk. .,,'T:l:U 2. '-. 9, ','.z: . ' SLD '. ' in Ph - . I-'2Tl O ' x 0 o 'f 0 ' tn ' , x .. . . A .' x I ab' n ' 'ali I 1 I Parkss as I 31195 Boul I or H1 nlth and Run it on 1000 X! Sutf St lhons T-K l 9000 Bru lS11llk -Kutonmtu l msettmg., Band O1 dl I I mos Org, ins In trumf nts NIIISII RH ords 176 l-. Winn Ihonc T-X 4 3, John I lher 81 Co Bext' ical Pork T' ,Z Iuurmount Load XII mu Ol v Ph mm T-X ih'40 'iq ,Kr If -is 7- PIIIIIIPS xlZlLhlllC Shop 1 snffrnl Wluhmm Work 0 D lhllhps lroprc or ll8L Ply Ntru-I K 0 1 Phone TA 3 9148 1 on1.,r ltul :txons N1 mors Bonnu Bl an D1 n lll0' Ranufe E lst St ate R0 ul C ong,r ntul IIIOIIS uors und Best Xhshe s Haupt s Fan m Market 1207 H St.lt4 St All..ln1 v, Ohm 5 B st V! lshu Bon man Hal dw 31 c Just rl stops North of Nlt I mon Square- E1 r. -1 1 ' 1 , , ,J fn Q I . , V - r .2 3 .. .z j 1 ,-I ..- ,Z ,- .5 , V. '..'Lz-.'. ' 1 . -- 4 if., V. .- 0 rp' ' .- . 3-'12 , a I , I L f , l L ' ' , r I 'H' " ' I V ' 3 4, V ' 1 A . Q T ' 1 A 0 - - .Q H, , -- T W., ,,,, - ? ' ' . Zfvfff I amffu nw "' 'z , .V 'a -1, lil -- ", 'mf' . f 1' at , I . .. f - r T . . .- - ,f . T" L .7 - ' Q:-- ',f.g- . . N , H 'fa O O 9 Q 1 N ' 5 1 x A k Y I 1 Q i- : .z' ' - ' ' 1 1 " 1 I 1 . 4 , :lt ' . . ., 1 . . 0 7 ". I '. - Alluuu-', lul 2- 3 , - '1 :J .': 1 ' 'a z ' J 1, ik. ".. ,.. Svz' xz r W 9 wi ' I ' D 0 H gm , X Purit Dair Onc of thc Area's Fastest Growing Dairies Grade "A" Dairy Products Store and Home Delivery Compliments of JO TE' Owatonna, Minn., Manufacturers of Alliance High School Class of 1959 Rings Local Representative, E. 0. Raley, Minerva, Ohio Compliments of Products Co. lloffettk Alliance-'s Oldest and Largest Manufacturers NIen,S Wyear of High Quality Face Brick A James XV Wilcox, President and General Manager 4 I I 146 Wlt l nlon Dalrw Isle The 1 reen and White Strxpej Store 601 H State fhzaxzkevv F'-"' xvusul P' .-'-- Sfl H. C-411164 G Nav Manhattan Cleaners Qerung Alllanee Hugh School Students and K rnduates Sine: 1914 For The-lr Host Import mt Fxents Dlmlt B1 others Fine Photogrlphs 914 C :tw Saungs Bldg l00 5 Ar Alliance Federal Savlnvs 81 Loan Association Insured Saungs Home Loans eh -he Allmnee, Ohio Best W ashes to Class of 19.10 1 ongr xtul ations Ns n ors and Best N :shes Mt. Union Book Store T' 'fm' 'T "" A n if ' o so i -1 a,., A. ' ' o b 1, ,A U- ' M Q " A Y 0 TY. . - A A3 ' A 0 f . iff.. I A I . Y 1 -s A : Z . L " " ' 1 2 x .5 . '-. -.-A A A " F 4 ""' 'Jw i ' 5 ii' mng A, 'f s- -s 7 'A .' - i - I - 4 . 9 a A F T . . 'V A AA ,Y :A V J I , J V ff? ,,,, , A .1 A 3 A J V 1 I V f A - 'f 3 A V1 ' A e , A 'J f u 5 , A Y :V A A ' 5 'a ' V A Ain - ri ' A -Lf ,Lg A t f '- Q a ' AY? 5 1" F a , A V A ' 3 E' U Q , aw - F is H Q Qs' A v I 4 X-1 ' 'A M I - A H 5 A A ' ' 1x ' - A ' n ' V ' N Q 2 fy ? ' , A fu ' I fy ' A is ' It 1 'N it - s A t H , I -. v rin -' 'Za-g. I -' C O ' 1 147 Shoel lhorn Ford Thunderbird F d Linhart Hotors Imp:-rizll 1 I I T' ' I I rative Group Fu h . . Tl Allianee High Sch l Dealers Assoelatlon D T'2"n"'g Ca' Ashley Chevrolet Orwig Motors Ponli ill' A eelance M atom INTERNATIONAL TRUCKS state and mahoning Tschahold Motor 0 Co. ld -.mohilv TSCZHABDL SALES'0l0S D MD TDR CD 'SERVICE L 9- Open Evenings, Ex:-ept Saturday Furniture, Carpets, Interior Deeorallng 'Q ,,.. 'lik Cope Furniture Compan A S1 M Transit Travel the XVay of the Champions Chartered Trips Our Specialty Phone TA 3-3124 Forest and Moser Servieenter Official AAA Service Corner Areh and Stafe Phune TA l-2385 9 Compliments of Alliance Rubber Co. Industrial Federal Savings And Loan Association "On The Square" Jay's Unusual Store "Ben Franklin" open Till Midnight F Arch at Grant Phone TA I-564i i Graduates: May You Share in Improving Our Nation NlcCoy's Country Market 3 Miles South of Alliance On Route 80 Phone TA l-83066 Free Parking I1-IN NIIAIUUN -OEHIME ll fU""'U"i flllIllllllIll1'lltS of xll'C3llllll0ll Healing Co. Lompllments of Unlted C0 Operatlves, Inc 111 Glamorgan Alliance Ohio Flnney S Carpets an Furnlture 406' N uth I n n -Xunl I hom T-X 3 .W I u A Eafflf Baku V 1 Np unlxn Ill XM Illllll B rthd n Nl rx 0 is n I 4 1 Xl I mu Ohm 4il b Olllee Supply I' xrlusnc Km al Dv llc r Xrch lhon T -X J 5195 I mplnnants f Enel 01116 Div Cleanlng C0 Fur star nge Fur Cleaning Rug Lle mmf 10 Lnngr ltulahons lf r ml College Inn and Gary S DPIVC Inn I O ' 0 o 9 V 0 X , lf' '2 n C0 ' in . " as ' 5 ' ' . . -' N25 , ,. , --wif-rv Q arty costs 1,1-Ns" ,f ,' b Z 5 l ui ' I ll M V l O v O I Alllanee Typew Pllffl' l I ' 1' . 8 XY-.' c-"z '- ' g, ' :.', ' . :md .' :1--'ul 1-ez sin 'uk 's lh le' TA l-2-H4 4 I'1 ", '1 l l. 1 ' , 4' - K 'l : fo ' 1 5 0 ' 1 - ' 3 ' 4 ' I b , ' I J . ' -4 2 " , l ' . 9 0 I '1 PATRONS Buclaeye Market lolrn E Bay lnsurance Agency Weaver Nalnorn lnsurance Agency lay C Ettes Kur y Lox Beauty Salon Tommy s Auto Supply Walton Schrader Pun ral Home A aom s Prttecnouse Motors Myers Pune al Home Brogan s Sohro Statron L and l Drugs lsaly s Kuppy s Pastry Shoppe S lwnerder lewelers Zone Cab Co Cassaday and Turkle Auld Cnst Paul Klrne s Men s Store 'Xllrance Travel Agency Bummel lnsurance Agency Mane s Flower Shop Canary Cleaners Augre s Barber Shop Sevrrng lnsurance Agency M and P Supermarket Schaffer lnsurance Agency loe s Darry Store Steveson and Lloyd England Drug Store S P Bro wn Co O M Dye Co txxl lnflxsanls I umbu In Xndf I sun f0llSll udmn I 0 Karl 11 FICUQHSLIIIIII Juselu Fltllllfl n N ll r 1 ru urn ln 1 llll ml H niche Nllu rn ire B t Hush sT Thi Llxss rf 191.1 eh lll0lll S Company l ll ll xllldlltt D1 up 1' Ol 0'lllU 0 nn ll nl x l rg: 11 Illpllllli nts f Ut Llll0Il I aumll omat I- N I nl n I ln O H4 N I nl an A. - L P' ' U T ' - I I - AJ A - - A 4 1 1 1 1 A sv' f . , . - or 9 . 7 - f , f l - tl .1 ' A B T 1 . . 1 , . f . f P f ,-, ' - . B1-s "nhl-s 1 N1 'l I V 1 O A A A 0 Y U '1 , 1 ' ' - 1 U - . ,A L 4 0 I 1 0 4 1 ' U l 4 L 1' l .. , - , vs U 1' 0 ' 1 1 .. ' x ' 1 v ' Fong : z 'o s ,'1'l 'U .' ' ' ' illrtifiml Gvlllologisis llvgklv xl Jvwvlvr . . , . All" l'r An - -z mn1Nn-xc-ty , 'H ' 0 ' W D' 41 S- 'z ' 'S-H' " 'z lt lu I tx fo ' I 0 H . , A 1 o 1 ' T e ' ' C tl ' ' . 2' 2' 0 ' Q 1 .Xll'z cv. OI 'n , w . 259 I. State Qu: xi-' Drop 'o 'ngs X If Mt. ' 'u 'o' - -Mat 3 ?I2 Q. ' '4 l tl T2 relax f-IXXX fxx If 'qs .xg LET ouR P BI. c no Dlvlslou HANDLE vourg vEARBooK PRXOZLEMSC xx XC I XS THE CANTON ENGRAVING THE CLEVELAND ENGRAVING C0 INC 8. ELECTROTYPE COMPANY cRowN auuomo 310 Lmcesnoe Ave AT THIRD sr 410 rn-uno smear s 5 cANToN 2 on-no CLEVELAND 13 orno 2 b'I'a'l'I6h 052068 AKRON OHIO PITTSBURGH PENNSYLVANIA I I I J x I X j.,:,f '-wx I I . ff-X1 , K I M-5 I lff' , T 1 1 I I If f I ,- X N X K xx ' z 1 K fm. I XMI "', ,x K ' I " , 1 r I -. Ny A ' 'E , XI N X ., . w vii! 5 fm C, Z air., ,ful 1, 0 A' Qfggfy-+5 !Q M , gif KC! Lug AT fy , , N Ci Jig' Q mp0M jc4l4,,Q , f 7' in f'fff"" cfm M if W WLM J "M fx, 11 71 f 45? " Q., ff, X 'W Aff f W GWL' 4 A Z' A Lia ! Midi 644-M 'lui' A f' W HCZVLCU, " gf: : ,f , kgji, jx. if fffwf W


Suggestions in the Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) collection:

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.