Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH)

 - Class of 1952

Page 1 of 120

 

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1952 volume:

K-:afQ.J1.g1't.rf,rK,,f Q13 -, ... !"7 'l'ABl,E UI" ITONTENTS Introduction Faculty Classes M tivitiew Sportx St mor-. 2-3 P1-Il I2-29 30-65 7 S ltll G CHRONICLE ALLIANCE OHIO 1 SIWFI to 9fllltlI'S at 1 lhompxon t o business M an xl us Nm mt I on n an Dltlt Lnttlm Senior I,lLllll'tS und Retordx x n Ioxxt w Ilufln nm X t Iuh Pltturts tnrls Sports Vettu Bow Sports lun 'Ihommon Illllbls A1 lx Iol 1 Qlab illifll lllllltfllb' lutcl Nlarllx n Thom lx huth Ixlthawtx NI mu Xhum I xtlxnm Roma A11 Am Othtn l'hot0L,r1phers me Com llm Ptllltl I' tak I dltoll ll Xdxlwor xlc1lgllt1llt.IlIllllldll Busmess Xdusor Line Bullotl Photo Fllllit Atlxlsor LLl.mcl XX hit me Q y tt,, tit'-77 ,U ' 9 78-99 Ad: ltl- I' , 17 ' 'V K 4 Nr 'z t'zu'z1n:1ugl1 .lo:'1'y " .' ' - z zgfx' -v'2."l' V' I ' A X ' 1 n 1 A I K I Still' lit 'ton Ttltl 1 t'h:11'lt-s z ' um .loa 2 'oss ' ' I xx' liicluxwl llrxmn Mzxry Rodman w' if 1 v . . . Qllzzry Lou 2 vxon .,' 1 v I K n .ri V -1 1 Susan . .ltlt?'.'tlll , 'z . 2 ' . 1 , , I . ' . . . . I I . 1 .. 3 l', 'Av A1 iz ,.v ,','v 'I '2 ' t - 1 l ' Vs ." 2 -' IAII "QV Q' lx' 1- Zill .If ' ' 4' g . . A v' 1 , , , , L A, A I r X LT I -v A '.L1 3 I , Y I 2 , 1 Q QL- - L , Isla S 1, L ,'T'l af' L 92 . gi QF 5 1 t. KP' ,, . in V B 13 K: I, k " 1: as 5 1 iv Ei' Q .ms E W - 72. 4155 " I Q? ,r J . - 1 Y 4 ' .V Q 1 ' 3 A nik ' " Nj .1 wyywifwi . f Q5 Q ' x Q.. , 1 w if 4 , A 'f W" ? 'iw' X, xg , mf- 1 Ie , ' J k F V' ' ,W 4, . 1 , 1 'ff' "X 5133+542 if ' f "'1':: ' ' i Q ' fi! if :Niki Qfiliiii -..-.. 1 1 ff gas ' 1, 35' , 5 Qi Kfgsyhl WL' 'm Q t 'Wim "4 f 1' 'Vw e 6 Q .V ' ,g, Q I "!!'P!' 1 i f ff' 'iz-It '51 ,, 451 I 1 5 1 ,.. 3 45 , , E .. ' in an , ,Al- Su-Je -A " 45, ,f is Duns H lrrc n Nl Prmupnl an ll'!l Nl -X X'-.sn an :mu an Z snm m 0 1 1 111 1 10 11111 N 11 N U111xus1tx 1,5311 1 nh 1 Russo ll Supa lllltl mls nt nt Sl lmols 11 C 11111 511111 um 110 1 I fonts l utrudv D 111 01 C1115 U 111 1 s1t1 11x11 'XV emu! hln 1311 x 111111 1 11 11 TXXC K Q N u I 1 1 1x1 K 1 ".', ': ' 1 .3 ' "1 Ani'-: ', Own' 1 .Q . t l"' "1 -X, 1. 1X1l1,"" qu C 111qf'1 A. 31, 11111X'l'1'f411j A. R. 1X1flllI11 1'1.1c111: 311611 1il'111 S12l1l', 11' 1X"11ig:111g 011' 1I"11'.'11j'I f1111 ,'1:11-- Nlvtuk f f Svl: "', ' PI.: 13, S C7111 Nu1'111111'11g A. ' 11111i:1: Klux " 1 1 Ol' St: 11-. 'I U. 5" Z H ", 'jg 02 L :".' 11l'I111 ol' 55 R, S. Ed. Ohio 8111111 A 114 XI 1 ' mn ff 11. A1 N1 -11 wt FIN! I I. I'1r1x1-1's1I5: -1.T.1'.f1rl1 ' 11111 13111111111 I11x1i111!c 1"111.4'r::i15 111. XYYQ' N111I1v1W1XI'l'N11f 111C'11o 1'!1 111 1'11ix1-milf, rl C'1114':1sg11g S11 lv '1'vf1c1 1'1"' C'11lYvg11, Av'11i11111 , . h "1'wl111',f1m'.v1 Follvgv J - Q 1-A ' 1.:11ivn 1X!11111l'11Y1 433.211 , 111'N1I'1'fx. Amlvlson, iauln l,. B. N. XIIVIWIELZIII 5221144 wwllm-gm IS, U Aelulrmd I nllvgv Humf' Plrwmmlivs. Hmm' I-Immm1m's Ilwpl. Ilwci Kill'll2Il'll.'I2l1'k R. H.xKIu11nt lTIllHIlfOHPQ4'QI'Xt'HfN12l1l' fil1UIIli9TI'f.f31'I11'I'l1lSf'i1'l1f'l',SI'i1'I1x't'f'lll!JgXIiYiNH! lie-rt:-lsvn, Nancy -Ivan H. S. H. lic. Ulm, l'nixv1'si1y ilwmv f':l'fDIlfllT1il'5, fQf'I1f'l'!'! S4-ivru-v liullnrk, .lnnv YZ A. NIIISKIIEQIIIII P11114-gm-3 XYl'51l'l'l1 Rr'sv1'x'vl'r1ix'e-zxity Y Izvulv fXc'V111:nl11 I7II15Tl1l111'llI'S i"1'L'Ill'l1, linglislm I'!l'l'I1l'lW C'l11b Arixismg HllSiI1l'xg Aciviwr 1114 f'l1mpif'lv ' - S1lEllYlHU1lI'U CNIEISS Frist. Lyle- Nl. l'lll'llIlI' lvIliYl'I'Ni14N. IZ, S 3 Illfiillllfl lVl1ix'm'xi1y, NI. Ag I'11UIir' H1'liIYlfPI1S and Rzuiiu f'1mu'miin:11m' .IUllI'llZlliSITl, Afixzllwvci Nl'1CIN'1', Qmll :md Swvwll, l',Ifl1Hl'lEll Arixwm To RM! :md Blun- lhxly, lfrunk 11. 5.XUllI1!f'UXXI1 K MI:-ge-5 xx1'N'IUl!lF!I I Urc'I11-vI1':1. lJflYWl'l'H1lI1!i Dillvy, -lum- .X I3 fJ11iuXK'1-xi:-yzarxg NIUIIFU l'11im1g f'UlllITl!lil1 I.:1Im. I,:1r1gl1:1gv Dvpt. Ilvzarl limnmns, Luis li. A. :xI1l'lI1' Vnion I'fI1glix?1,Spm'vCllI'l:15 I51I'I'l'T1lI' AriX'ifm'Ir1l5Ilu' IDUIN llillvy, Nlury I1,A,f1I!iHXY1'sII'j'ilIl1 Nlmlm VriimzgC'nIx1m5mi:x3 LvI1IXl'l'SIij'lh1k XK'isQ-fwrxsirv I,:1Ii11,A11x:mr'vri AlLf4'lll'!l, Plum- :xml Sulid tlvmm-11'5. 'I'r'igfmw111v1ry: KI:11l1r-1rw:11i4-s164111. II4-:nfl I-,llsiwws .-Wxism' ul R1-rl :md 111111-. Nutimmral Ilomn' Sm-N15 Afixis limvle-r, Ruth IZ N, in Bri. Ohio Stulv I'IliX'l'INiljQ XYm's14-1'r1 Rvss-1'x'm' I'nix'n-Vsilyg I'I1l'xl'I'riTj wt' f'i!N'jHI1!lTiQ Ilwiizmn l'r1ix'm'Qi15g 'Whitv Cross Hr' ' ,YUVSVS 'I'I'JliIliI1L1 Sf-l1wwl,R.N Ifiwi Aid. Svnim' II1-nltlu, Ilmw' Il5:i1'm': Ilvud of Hvulth lla-pt. f!if1lli'4'IlIlf lulhA1ix'1srw lluru, lirir- l11'1114-Qlw IvIlix4'I'SilX :Sunni 1' if ,M as A X 'lx llznll. M:u'g:u'n-I livm Stair- l'1:ix'v1xit5, ll. S. in I-Icl. llusinvss flI'lI'IllflllUIl, lloustm' Flulu .AxflYlN1ll' llvmlvrslmt, Ilvla-n l.. l3K'IllSUlllvlllX'Ul'Sllf,lg,A.llll'ZlI1lflUlll'Q1' Plnglislw f'r1-Sprnmsm'nl'Jl1nim'Hvclf'1'mmsxC'm1l14'il Hillman, yl2ll'21ll1'l'll1' A, B. Mount l'uirm. Ilnixf-rsityu1'l'i11sln11'gl1. Nl. in lifl, linglish lCrlilm'iz1l Afivism' To C'l1r'rwiz'l1' Ge-rhlvri, xvll':,fllll2l A. B. Huofl. Nloum l'r1im1 lflnglish, livlmtz- Dvlmiilv "l'1'z1m C'n:1r'I1. Nillllllllll l"m'1'r1sim' Aclx ism Huffman. Luc-y A. R. IXlzu'im'1t:u Cullvggc-3 M. A. fllllllllllllil llIllYl'l'Sll5Q IJ:1x'is lfllkins Follvgvg Union 'l'l1m-oloqivzll English, linglish Dvpt. llvml F. T. A. Arlvism' Klll'lClll2lll, l"lnr:l V l3.A.1nlzd.C:1p11f1l l lllXl'l5llj liookkm-ping, Stn-nugrzlplny Co-Sponsor of .llx-Sl: Y-TK'I'IlS Long, Irvm- B. A. South llzulwtu fvl0llt'L1l', U11ix'v1'sity ui' IX'lir1m'sc1tu llomv l'll'Oll0ITlli'S Kidwa-ll, l'lIlg'2ll' IC. lD0lllSi1Il llr1ix'm'sity3 Ulwm Slim- H. N. VVooclwm'king Huwm-ruft, Tlu-lmu A. H. Nlrnmt Union Typing, Stvrmg1'z1pl15 Sc'l1ulzn'sl1ip :KflYlSUl' Juvina, .Ulu l,. li. S. in lid. livm S1:1te'l'nix'v1'siI3' limrm 5 xl2llllN'1ll'llIL1. llnviml Kt'lll Siam-3 l2.Q.lXlUlll1l lvllltill NIvc'l1z1r1iCz1l lPl'!lXVlllH, lizxske-llmll Vozwlw, HN-lmll C'um'l1. Awismni lsilfllllklll C'0:1c'l1 .llllllUI' Class lJJill'Ull Nlzlrnwt, Bvrtlm HS. in Fld.Ohi0SI:ltvl'nlx'v1'si15 Gmwrwmm-try FV:-slmwzln Arlvixm' Nlimlny. Phyllis J. BS. lii'lll S1:1T1'l'r1ixn-wily Rr-ginnlng Art, Arlx':1m'0rl AV! Milla-r, Alle-n B. S. Mount Vnilmv Km-nt Ntzzh- llnix'v1sh5. Nlivhigzm Sims- Nwrm Biology Svnim' Flzass lj2lll'Oll Millvr. Jn-:ln A. B.Nlo1mt l'nirm, livnt Sturm:NY4-st:-111l'lvsa-1'x'vUhivs-Vsity Amr-1'ir'zm llislory S4-him' Class Arlvlsrml' Slam-s, ldugvnizn R.A,Hl1inSl:u1v, Nl. Alllminilzutl- 'lypimlu ryffiq-lx l3l'IlC'lll'I' lgllilIll'5s lll'l4'lll2lllUIlQ f'f7lllllll'I'i'l2ll lim-pl. H1-:ad Null. Ellvll A. R. xl?'llll'lN'4ll'l' C'ollm'g1', NK'1's1vl'11 li1'svl'x'v l'lllX'l'l'Sllj l'.llgllSll Pu rish, -lolm XV. l3.s,1nl3.rl.K1-nt Nlillll XyKl0l'lX's'0l'lilllL1, Opportunity Shop lie-iglmrt, Ray R. B. S. llfllllll lllllflll, Kvni Sizm' Biology P1-1-ling. Ronald XV. H. S. Nlounl l'nifmi M. in lCflK1'h1 SIAM' l'hix'm'si13 Php sivs, Gvrlvlill Svic-In-c'. l'il'l'SllllliIll Atlmlvtin-N , Y I1-His. l.u1'ille- B. S. Colllmhm I IllX'1'l'Slljj Xl A, Ohm Maxim llnltlm' Crvvli Culln-gm Physir-:il l'lflllf'1ill!lll, Nlf-mul llxgivm- Girls' Athlvtic' Club Aflvism' Pritvlmrd, Ha-rhu-rf VV. H. S. Blount l'nim1, Kl'lll Smlf- l'r1ix'4'u'ail,x Gvrwlwll lYl2lllll'lWl?lllL'S Suplwmorv Class Aflx ism' 0 SC'IlIl1'i1l1'l', ll-11111 ,,,,, ., ,. .., ,.. 13. 5. 111 11,11 1111111 511111-, 1 I1lX1'1'41lX 111 511111111-1-11 L !l1l11l1'11l11, Nl. N 11. 1.l111'E1I'j' N1'11'I11'1' II1-:111 111. 1111111115 Smyth, Nlzly B. A.1111111XX'1-.411-11111 A1Q1'11l'?l S111C11'111 A1-1111111-s Af1X'1S11I' St11n1-11111-111113 Maury Edith B. A.1111111V1'1-s11-11111 1'1111'1-1's111 VV111-111 II1s1111'1.', 1111-11111111111-s S111-111-tt, Eva I.1-1- 51.12 H.S411111'1'1l11f'11111-Q1'111111c'1111N1'l'X'Il1111'j 111' :X1l1S11'Q 31.31 V1.v1'S11'I'I1 111'S1'I'X'1' 1111111-1's115 G11'1s' C'11111'11s4 xY111K'11 'I11'1l1I1111Q. 111119 i'11111'11s, ?X111N1f' 1X111.111l', K11341-11 C11111'-ls, 1-I11s1-11111111s :11111Q11:11'11-1 S11-ing C'l1:1rl1-rs N1.S.111l'I11.1i1-111 5111112N1i1Ns!11'1f1lSL'11S S1J111'1'1l111'111' XY01'?11111I12I1X'1i11'111I11'f4111111, N11-11115,1111111N11'1:11 A111 WYyz1n1I, Nl:11'j11ri11 NfQ'1tZ1'I' H. A. FO1111gL1'1111 XY1l1lS11'1'Q 11111X'1'1'S11j' 111, XV1s1'1111s111 SID"1'1'11, 1311111133 1j1'i1fT1E1111' C'11:11'11 A11X'1S111' 111 N:11i1111:1l T111-sg11:111 Stunlvy, l'ly111- NI. B. A. 1711111 XY1'S111Q'!1I1, N111l1l11 1'1111111.1D11111S1z111- G1-11111-:11 S1'111I11'1' Sl11J111'X'1S1l1'111' A1111111-x'1s11:11 A111sg S111111s111' 111' N11'l'1111E111 1111111 St11v1-r, Max R. 1.7111'1'1l111l1C11111'!1', 1-S. S 11. S. 111 IC11. G1-111-1':11 N1?11111'lI12l111'S, 1311x1111-ss AV11111111-111-, gX11.f1'1ll'ZI F111-111-11-21111-1' :X11X'1Y111' S1111-km-y, I-'1-1-11 A 1g,111'1111'11ll'1'Q !'I1-11111111111- C1x11Q,l'EI1J11j. 1'11'11I111111l1'5 'l'1-2111111-, n1'lI HS,N111ski11g11111,111111111-131111i11S1:111-. 311111111 1'!11111l C1Y1L'S,1Q'11j'S111111gj',fl1'I11'1'i11 31111111-11111111-N F1111- A1'1s Sp1111m111' 'l'11ng'1-Q, ID11r111hy I 11..ALxY1111S11'1'111111112121v111X11'S11j 111511111111-1-11C':1111111'111:1 S11:1111s11 S11:1111x11 1'11111 S111111x111' 1 I An! 'l'11l1g'1's, Julius fm.. 11.A,13:11f1x1111fVK':111111'11111111'1'11 f'ix'i1's. V111 411111 1'I11111':11i1111 .XssiN111111 1-'1111111:1l1 C'11:11'11, C1111 C11::1'I1 Yun Il11rn1-, Nl:1rg':1r1-1 13. A,41l1111XX1'sl1'x:111. K1'111 Y11111-, l'11i'11'1si15' 111 Pi11s11111'1111 ' 11l11l11IX1 1111111 111 11 111111kk1'1'11ir1:. Dis " ' '1 S11p1'1"1 1s111' 111' 1JiN11'i11111ix'1' 11I11111'.11i1111 Yickafry, P111 13.5.111Ind.1311xx'1111Qf11'111111S1:111'l'11ix1-1'si15' 111111111 11I1'11:11111111'w N':1lk1-r, Nlildl-1-11 .X, 12 1114111111 1v1110I1, 1'111XI'l'S11j' 111' C111111111111. f1111Il 8111111 l1I11g1is11 1-'1'1-s11111:111 :xf1X1S111' NVQ-hh. XY:1If1-1' YY. A. 12 311111111 111111115 NI. 11.1111111811111- 1'Sjl'11'11l1!j, 5111111111115 81111111 S1'i1'111'1' 131111 I11':111 YYI1if:11'r1-, I.1'Iz1:1d H. 13 5,111 151.1311111511111- X11'1'11:111i1':11 D1'z1wi11Q, C1l1111111'I'l'1!I1 .-X11 211111 P1111111u1':11111y 1'1111111:1':11111yA11x'1s111''1111:1'C'111-111111'11' XYisl1-r, XY:1yn1- 11,125.31 .X11111111 U1111111 1111XX'1lIlQfx1'1'K'11, 1x1'111 5111111 5111113 N11l111., G1'111'1'z1l S1'i1'111'1-. H1-11111111 KK'111'k 'iif-21-nilmlo-r. Hrs. Jo-:1n1411 S111'1'1'1z11'1 111 11111 1'1'i111'ip:11 XYrig1l11. H1-I1-n li. 11 ,-1311111111 l'11i1111, f'111llIl11111l I'11ix1'1wi15 A111111'i1':111 11is1111'5 11l11l10l'C1HSS A1ix'1:111' Y1111ng. Hvnry T. 11, S 1111Cf1.f1111111'1111'1'1's115 1D1'1x'111g, 11111:11s Biniun, Rosa: S11C1'111:11'5 111 11111 1,1'i111'111:11 N111 1'i1'1111'1r1 Nl11y1-r, YPFIIUII , . , I. , , , . 11.5.111 .'.11 1Xl'111F1211l'1 11lX1'l' X1l'1'11?I1lll'Il1 111111111111 1 X11'1.115 5-1 N1151fN11:111111'111X1'1'si11 uv'- ,N 13 K? MQQQ , O 0:1 5 'snux NH ,3nox,,0uaQfn annum s 1 1 an , suntan Hunztzllr iii: Qln,,,i. 'Ins O'lwssnn, uspuiiinsn, ' Q-alll' vs o , 54 w fs, , . ellis ss. alll: ts I Q61 un., Q ,gdssx Q wg, Q ,,nuln , ...fungi Q wl""' V ,.bna:40aw Cunnan sony 18501 :naman F cu ff mpg. Lg, lunlfjrg 11114 R xx III Nt1.1 ms s 1 xx .1uw11 '11 N11 vm on ,bu- IQ' N Ron Ix. x IIYI Kmg N 111 1 . x fl P lffnlflrfj Incl rm , xxvll Dusck X111 1 xr II M 1 111 N 'NU W1 If 1 ASW H QD allggqq, M K 1 IN! Rm Gvo1gm-tid qII07Zl VlC1IPlPSldi'HI N.111ci1.1 BIUNXI' 'I'1v.1s1111-1 A -.,:l.,W.: , Q .. Y t , . . .,,:.,.,... , l ' ala "Q, Q I- ,A of 1 5: ' : '-1:11 A I 'Q A S'-2' ' 5 X iii: 1 , Q 1 4 V, 9' .:.,x K 1 5 I , v il I fl vi? ' v " I , I f Q, A ,, 5 . I X, -'H 1 1' X, l, 'I ' . ar' I S .Yr , Ist Iiovxp VI'ilIiz1m Z11mks'I11', T1111z1:'11'v1'g .Iz111iv1- I,4'Il'I'S, S11c'1'vI:1115, 1' L . 11 ': JoI .' "1A View--PI'-siflvrmtg NIV. NI:1i11 ':11'i11g, 12111111113 I,vrm111'fI IJ- ,I I. 1 NK . SI . av""A '51 I Iii ': "1 A ' ,,'1' ' '11s Vyg NI'11'1l1:1 Hlcis, PI't'.'IiII-III. I S 1. R ': I 0 ' 'X ', " "-P1131 11111 Hi R111 'k. I7?III'0IIl','iQ .' V111 I1:11,I . T '-:1s111' 11' ,., 1- -+1 1 V gr I4 Tl'Shml'7l QVIIII Rxmx'-: Fwd Popa, P11-gigie-11tg B1-II5' Dz1xxv'so11, SK'f'I'UIZIl'j'Q NIV, PM-Ii11g, P1111 Freshmen I K N XX IKNI IX A 4 II x II 1 I N11 l M X It fx I: S. .xlflmlll I'. .XIIl'Il. V, .XlIi.'rm, .l. .Xl wrrth, 1'. .Xn .I. .XIllIl"YS, .I. Amir ws. .I. .Xnlriu Ibm 'J' I.. .Xullvf-1.53 Iv. Il:uI1II--y. .I. Iluif-r, I,. I!:1i1-l'. Ii. II:uivl', I.. I!:lII5'. I4 IZ:1i1Il.Y.I'I:l Is. Itnw Il: I-I. IIJIl4Ix4'l'. L. Ilzmrkz-1', 42. II2lI'll2lI'lI'. Ii. I,. II2lI'II"v4, 'I'. Ii:ar'mAIl. .X lL:a1'1'1- I. I.. Iii! nl, II. Ilzmnulrx. Ii-rw I: XY. IZ'-Imul. IG, I.. Ilwll, I.. Ih-ll. I'. IJ1-Il, Ii. IhIlx,1'. I!--rlin, IJ, I2-sl.1', III-'.Hn. Iluxx' JI: I'. 151:14-Ax. Il. Illuir, II. lilzrir. I'. Illzuul, .I. I.'l4-vi L". .X Illylln-. Y In-yu-. 1' Ilrzum. Ibm Ii: Al. Ilrzluml, ll I!ril1+rn. IL llrnwn, S. Ilrnwu, IS. IIVIISII. l'. Itryzml. Ii. Ilurm-ll. If, IIuln'In-Ili. lluxx T: If I-'l11l--l'm4l1'4-. ,X. IIJIIIIIIIHII. .I, I'1IllIIIIH'II. XI. Vzlrli. II. Vzxslln-llw. C. 1'uslvIIllm'i. .I. 1'wI:1'f"l'1-ml. I.. 4'I1:11'pi:1 Ilwxx' N: .I. IIIJIIIYZIIIIIIU. I'I, I'I:ll'k. I,.4'l:11'Ii. II.l'I111vlw1'. .I. f'1fIrl:ll'. I.. I'H1ilM'I', I'. Vuln-Izumi. IIA Fullull. Ilnn Ev: Ii. 4'H111'I. S, I'HIII'IIIl'Y, Al. 4'x':1IIIl'n-v. Il. 41I'IlMI.41l'lI, I-', V1-mfk, I", 4'llIlllIIlQIl2Illl, I.. Imilw-5, I., Iv:1l-N- nlulrfl llwxx IH: .I. Imximlsffn. .I. lm is. Ii. Imwsun, K. IHI5' -I. I"':H'Ix, I.. In-am. IL I"""'5N N- I'1'l'V5'- 15 X I X I v IN S v 13111 I 1 II 1 ll l t N 's 1 XY x Gifts N I ll-Ill X xll xxl l Ilbh 11 NX lou 1 ml xuu N xuullk- I 16 N I 4 X Nw I3 .I, Ih4l'nuvl', IZ. IM-uvalll, S. Ililmrmtu, 1'. Ili -tz. Ii. lmnnlnw, IC, IJ111'lu.', .I. Inurm, Ii, ll 'un uw 11: NY. lr11x'm,1', lliznslxxmml, lv, I'IIwrlinp.:, W, l'1Iu-rlimg, IZ, I':lIIIIU,l'I', Ii, I-1lli+ll, .I. lily, M. Idslm-Ii. uw 25: 41 Illu-rw-lt, II. I"1ll'Ll'U, Nl. I"i1'lIx, liuhy Fligln-, H. I1'I5'un,4'. IH-Ilx, Al. lf' vllz. N, For 14-r. fm I: IL I"uIIn-rinuIx:um, IC. I"m1r1l:nin, If I"l':nx':n'c-i--. IC, I'wI'4'0Ill1lIl, .I. If'r'vy1:nu'. IV. Haxxw-It-f. I.. llanrxfr S, llzll -S .Ivy T.: li, tinunll, .X, lli-wznlnini, :-1, 1l1Islw1'n, Il, Kiraly, IC, Ilri Im, .I. IIIISIHIV, .I, lI:1.gp.:'-, S. Iiuim-s. ww wi: Ii, Ilznwiiug, .I. Ilurislun, I-2, Ilzwringlun, Ik II2lI'I'IIl,L1I4PIl. IJ, IIur1'is,Il. Ilnrris, Il, Iiarris, li. IIIIVIIN --xx' T: Ii. Ii:ul'l'i,'+n1, II, II:-an--.1-Ia, Ii, III-mil:-y, NL III-Ill, W, II1-Irvl, N14 Ilvrmlfn, I-', IIiIIiv1', M, Hwllo ' mx' N: II. IIwl.w-y, I., Ilm-yn-s, M, Ilupkins, 'l', II IX'2ll'4I, 11 Hunt, S. Hunt, .I. .I:u'k.-un. .I. .I-' Mss. I xv H: IC, .I1fIn1:m1. Al, .I-Im-s, 'l', .I-Ln-S, H. K: ul, .I. K4-lly, S. Ks-1nl1'ivI1, IZ, Vinum-, ll. I" 'IH' -y. x' IH: Il. KI'm-, H, KVM, IC, K1 v 'Iv-rl, I,. K1 'I-S, IC. Ii: IIIIIVII, IP, I' nn, M, I' .I. Kfvudi. I X 1 1 1 I X 4 1 1 xun ll Ill D818 x L X1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 x 1 1 1l 1 1 1: 'xx I L81 1 11 in' I: l'. liv':uhl'm4, ll. Kr fn. .I. I' V. -, .l. l.:1mb1-1'l,.I. I.:1111', lr. '.:1u1-r, .L l,1-:1S111'11, Il, I,1A 'g4h. l11'.'.' 2: A. IA'3lllj'. .l, I,1-N:1x'1-, V, Imp .' -sly, 12, lmwix, 42, l,11hm:1n. IS. l,111II, W. 5I1'Il:1x'1'. I. Iiuy. .1 xx ZZ: Ii. Al:1I11x11-53 .14 .Xl:mn, I". M:11'1-mai, Il, Mzlrtin. IP, Alzarlin. S, Alzlrlin, IG, Al:1ll11-sms. N, Mznxxu-ll. .1 W 1: J. Alny. XY, AI1'l':1mv. Il. xli'1'I2lill4 .l. 5I1'1'lzll'5'. XX' .Xl1'1'111'mi1-, Il. AXl1't'l'1-za, N. M1-1lil'l', XY. M1-4Q1nx':ll1 1w 5: S, .Xl4'I'Ili 'l1l, IC. M1-l,:1ll:4hIln, H, Me-1:1111-y. XY, MHA -S, S, Mil -H, .l. Nlilll-V, XY, Mill1-l', 1'. Alilwviill rx' 032 l'. Min-1, IP, M1fl't'. ll, M1 I1l'4n', .l, M1llll1'l', XY, Xlulrlly, ll, .Xl1Hl'1'. IL, NI vIvl'1', ll, Nl 'llU.4'X. 11u' T: II. All -ll1Al'. S, Mlwylly, W. My-rs, .l, Nugzj. 1'. N:1l1i1'r. I-L Yznlulf- li. N1-vly, HQ Ni-lurls. ww N: ll. Nifmlw 11, K, Nil -, K. N1 'um, I-'. N1 IP. flluw-y W, 1ll'I'11ul11-1-IX1-r, Ir, lvliw-r, .l, f7l'lHi1II'l'. nu' Sl: M. l'2Kl'lil11lYII?4. i', I':1l'lu-, 1', I':1l'l4'll, .l. I'u1t1-1's1n, Ii. I':1ll1-Vs-url, I,. l'11I1,'l, lb, l'l'l1'l'N, Al. l'l1ill'l vw IH: If I'iYill11'llll, .I, I'llHIllH'I'. IV. I'1lpz1, II. I'11l't1-r. M, I'ris1-l:11-. .l. I'111'li1-ll, Il. l'l1hl, l', I:illIIllilIX'il'll .Im I I I tux Ibm Run Iiuxx MINI Run nw I RN x .X I II I II III LIII N luv! III H11 X I mlm I ll ylrk IIIIIII N l X ll I Nx X I 4 L H 1 N 1 N In x urn lvl I I.,1 U I rm 1 IH s I' ' It Ii. Ilzlmsc-l'. .I. Ilzl dvr, IC, Iiurcle-n, Ii, .I. ICI-4I:1. Il, IU-rizl, .l. Ile-MI. N, I., Illwzulra I'. I1iI'I'Iv. i1,w gg tl, Ililvhvy, ,XA IIHIH-1'lQ-ul, Il, IimIVip:ll'z, A. lin-,',w-r', I., Iilvuvrs. Ii. Iluhlx Ii. Ilumr, XI. .': ILM' II: I', Sn'I 11:11, Iflk Sr-I '1'1'IU'IH' sl, I., I.. SIN. Ii, I', SIl2lI'Iil'j'. I", Shf-l1Ic..I,SI111II1-l',N, SIIHII--V. V. Si' I '.' I: II. CI .l. S ith. .I. Smith, XY, Sn A' I, BL SIl,lII'I','II, SwI4:1'. N, Spimll-ll, II. S1 I,'!II1'I'. Iiuw 5: I", Staxllmzxn. 11 Stum-iu. S. Slullln-y, S, SIZIIIIVII, S. S!:I11I'I'I4m:1-z', 41, S11-MII-, W. Sli'-II, .I. SIit'l'l41 ' Ii: Ii. SI ntlun, li. Str-'.:1. S, Sul' .-Ii, 4', Su Ii. Su: in, I,, Sv: '15, Iv, Syd ng IP. 'I':1.'I-IV. ' 73 ly 'l'gqylfn'. I,, 'I'I1mm1s, Y, III, 'I'I'ipIn-ll, .l, 'I'll4'Iil'I'. 'I'. 'I'l1I-In-V, V. 'I'ul'I4. .l, 'I'x':1zInIIw-. Y. I'IIml11 ' N: A, I'Im4-V, I.. I'lm1-V, IR I'nk1-fvr, II. Yznlmulilufk. 11, X':1I1-rxtim-, .l, X':nrg41+. .I, W::u,m-V, IC. 'XY:1l.' I' ' El: II, IY'IIII. .I. IVIIIS, Il, XY 'I.'I1, .I XVI-1'I11rp:, AI, XVIII-.'. Il, XYHIIIZIIIIY, Ia, XX'iIIi:.m,'wn, .I, Wim-, ' III: .I XV- IIS, XV. W Is, Il, XV 'Ivy IC. W 'i "I t. .I. Y wt. AI, YI st, NI, Y .-I. Il. YI-1 nu. - ll !111y,,1,, N It 1 X s x xx I: V, Y-lllluu, .l, Zz 11:11'x-IIi, IZ, '.' ". II11f1111 T1 NI. .Xl1+l1f1's1-11, S1 II1'11xx11, IZ. I!11.'l1, I., 1'L111111I11II xx' 2: S, 1'1'1-f1Ix II. 471-11IiII. .I, 4J1'1-sI1:1111. II. .If1I1I1S1111, Ii, K1-1111--fly, I',SII':1IIw1l1. II 5I1!IllII4'I'S, Il. Xxllxmx I1111111 T: I4'1'1-sI1111z111 i11 II11- lilrrzxrxg ll--111-l':1I S1'i1-111'1- vlzxxg Ifullz 11-1-1-ixw' 1111111111 I'1'11111 Zl1111I1:1l' MIN: rl S I-fI1:IiQI11-Igwf, .I ophomores Imu xl XI .I xx MIN .nu .mx how .1 x. MINI N x 4 I s tix sz x xx 1 I X ISN S 4 yx s .Zll 1 N ' ' I: IU. .XIIIlI!IN. S. .XIII-uvk, IL ,XIIVI-115, II. ,XIIi,'1m, IL Allmvln. IC. .XNIII-1','I+1., li, .X11Im's:m, X Xlxmlmxmn I'r ' 2: II. .XIII4'I'.'HYl, A, .XIlII"VS. .l. .fX11.'I -51 I', AIIIIIIIIIX. Il. ILIIIII-I1-y,l'. IZ:Ii1-V, Ii, Ilnils-5 I I IIIIX I'v ' Zi: IC, Il':1l1I's, II, Ilzxxlvr, II. Iizlylwr. V. IZzl11Iml', S, II-WIN-l', .I, lim-II-lI,. Ii, lim-In-ll, II In'-.II I' ' 'IZ S. IIVII. .l. III-Ilrami, NI, IT1-111-III-Itw. Il, Ih-114-zlivl, II, III-l'lfwIi11i. S, Ili--Ilw-I, IP, IZi1'4'I14II I. Il IIUW 5: l'. IlIuvI4, II, Iilzufk, Il, I:I2ll'IiIrIII'Il, 'IK Illau-IQSIII-:nn-, Nl Iimln, ll. I,m'Im1, I! lifwlfln, 4. I-vxnu 1' ' lit I3'. I!1'znl1I'i4-III, Il, IIIVIXVII, .I, IIIWPYII. .I, IIVIIIIII, ,I. I1Vy:Il1I,.X. ILl11'I1:1v1:1u. I'.IIll1'IxIx:ul't. II' ' T: M. IIHIVIIIIIIIII, Il. Iilltlm-1' I.. l'uln:s,'z1, A, I'IIIIIIbIIl'II, II. Vzmrli, AI, Vznrns, Il, Vanvns, It. I .tt um ' ' X: N, l'I1:1lI1Io, Il. IIIVIIIII, N. 1'i11tinu. 41, l'Iim-, NJ'-IIIII..I."1+II-AN. II- IQIIIIIIIF- IA.I'HII'11-' I' I " EI: II. l'nnr:uI, .l. 1'm11'mI, II, I'UIl.'I,'I'. IZ, 1'ulJlN!I', Y. l'f"flH'l'. I., Vmw-I-, M, I' A. AI. 1'1':u'I41u II I' ' III: 'I'. 1'l'1u'IilI-'II, N, l'I':lX'e-11, II, l'l'I XYA I'.w-hy, Il. II:III:'s, IG, II:ux'is.1',IJ:IX'is.1I.IM'il1-I1 I I 4 xv DUN X X l 15- 1 y-, llt N ox l l lx H N lII'N 21 11+ w I: II l'iI-III-f, J, l7iI'liiIIS4Ill, l'. Ilia-kswn. IL 11 'Irs' Il, AI. IHPXYIIIILL. 4'. Il1':12I1iv, I,. lm:-Imlu. L. .'-k. Il--w 3: I.. Ivyf-. I.. II. 13, Il. I'ZII1-rly. S. ICII1-rly, II, I-Ielinyg-l', III. Ifluuln, Y, I'IIIsuIn'tI1, It. Id v'np:', Ilwxx .11 .I. l".lII2llIj', II. I-':nl':n-IV, .I. I1'w1'm-1'. I.. l"i1Ils-y, .l. I4'iI'lII, ll. VI-1IuI'. Il. I1'I'lr, A. lfulli. Iluw I: I", IfwI'1?iI1Lg, Il. I"+l11x1I:1ir1, V. I4'l':1nk, l'. lf'1'a1uIf1. 41. I4'1'unIc, Ii, I"l'JlIlIx, I., If'r:a1II4Iin, I. I4'l'1-rlvrim-k, Ilnw T.: 'l'. If'r1-1-II. IL !4'I'f-w'm:lu. .I, l"1w-slllvy. .l. I+'I'4-slxlfly. II. I"1'l:nIiI'I1, II. Ifunk. l', I"IIl'H'IllI'I1', .l. 1"ll""i III-xx ll: S. 1I.IIIuI-1: IZ. l2zI1'I'is4-lx. AI, Ilnr1'is1frI, IL 1lmI,'1'y. Ii. lhm4Il11:111. II, 411' xlfy. .l. Ilwruxn, .l. ihlrlm. Ih w T: AI. llrwml, IL f2r'f-:uw-r, l'. ffl'1'1'Il, .I. lil'--I-llzmlym-r. .I. lin-g111'. I', tlllslnvm-I, I'. II: gym-. .I. Ilzlila-S, III-xx N' II, II:nm1ml1. N Iiznlxwvx, N. IIzl1'Iml13:Il. S, Il:1I'4In1:In. li, Il:1l'I:111.J, IIuI'Iwl1I, If. Il:uI'l'is, S. ll:lI'l".'1vlx Il' xv !': Ik Iflllllvl, If, Ilzuxliins, r III-1-sluml, III. III-Isrl, S, IIIIIIIII-1'sI1nI. I,, IIIII-'rm-11, S. Ilm-In-ka-. Nl. Ilwfiux Iiufxx' IH: I. IWIIQIQIIIJIII, Il. IIImx'1'1'. ,I. HllIlIliIlI'1'S'. I'. Iluslus, III. Irwin. If'. Ir".x'in, Il, .Im-Iwmu. If'. .II-nk' .- if 54, XR 1 Qin fi? x 'W W, L -WQ QR ' . I I4 x . '-:-- , fi x Q R" 1? 2 is M , gf., V Q W.-. ' - gg : Fgh V 35. -VE: :E-gg Mlmlgjb A 2.3 w ,J af, wg, + Mw,x,: wr WW. f E hy .... ., sb V ? zz' Q M A ng W J 4 fw- ' WK? , f .:::Q gh . ,Q W W J , 5 x fwigl T 'AW' mwx 4 -H. 'H f H. w af 53' in M -iz.. , Qf f' x li. Mx 'H 4 . . ,,1,,,V M .Hs H Y . '35 ? . w -f:- If '.,' ' x "" x E L -, I is W ,- K x ,M ' '14 R Wk M " W WW , -V lg if .5 .,.. 3 f :.,. kwwf? 3922? I X UNK 1 IN IX UNK ,IK 1 11 1 x 11x up 1 U91 x " III I 'K N I I I X x 1111 1 11 1 1,1 1 1 111 1 ll I ' N IX P 54 li UI! I Q4 Q I N N11 H I I 23 x Itx I Il vx' II .I, MI!l':1l'i. Xl. Ni'Il1vI.'1v11, II. Ni1'I PI.'1lIl, .X. X1 I I1-, .I. N'IrI1'. 'I'. N II'. KI. UIIIS, Il, 4Hljf1'lI. Il ' 2: M, 1r,n'.11u1Ii. S, fwwull. S, 1rysl1-V, AI, I'1lt'Iil'. 12. l':u-In-y. Il. I':1i111-Ili, S. I':u'k1-l'. N. I'i1-tl'111-mln. Ilan 22: IC I'izz1-1I:1z. Ii, I'II1IlII4'X, IS. I'1:pwx'i1-I1, K. I'1vl'is, A. I'Vi111I1:1l'1I, II, I'1'11x' Sl. ll. I'l11'1'i, .I. I' '. Ilwx 1: IV, Qurnlli. .X. llzuy, AI. Il11:1l1', Ii. II1-du, Il, H1-is1'h..X. Ill11vm1-, l'. Iti1'1-i, .l. Ili1'h. I:-1' 3: If, liimll., ,IA l:if1'l1L, II, llinimqm-, Il, mfhhins, S. 121,111-l't.'11n. I. Iifmf. I', II1w1w1:1-y. II. Ilu1I1wlf. Il rx IC: .l. IfIlLl!I4'j, Il. Iluhl, IZ. Illsh, Il, Illl.'S1-ll. I". S:1Ii.I urg, V. S21 lfI2lIlI, II. SJllIISIi'l'l'j', K, S11 ':1p. Il ' TZ Ii. S:1.'1'l'r4. S. Svslizx. IP, Sl'IIlIIIl'l', I'. S1-I '-il'.1-1', M. Sc' ll. I.. S1-'Iw1'l, I,. S1-"f-l, IW. SIl:1fI'1'l'. V1 1' xg lf, Sh -t'1-111111. K. Sismzn, K. Sin -ri, H, SI"'11l1I1-I'i1-, Al, Smith, M. Su 'II, S. Smitn, S. .'milh, Ii vw U: Il Sn' vly, ,l, S1 VU -, I,, Sll"III. G. Sp Y. SII'IIlL1'l'!', il. SI - -I+-, Il. Sl -I't'y, Il. S11-wu.1'I. II xx' IH: Il. FI 'x':1rt, XV. St .l1vIm. XY. Ut II. .I. St uft' '11 S. St1'y't'fvl1-V, Y. Stu 'l'1-y, NV. Stl -lwy, XY. SIHI . I I I un HHH nl K 1 xl N Nllxx vlI1 N I I I I I IIL I X I I- X l I 1 mx qxx HIIII INN I Il ' I: A, .'ym-. 11. 'I':ll"1l:l11. .XA 'I':nsIi:-V, XI, 'I':llS4':I, N, 'I'4'I4'IIIIIIIIl, I., 'IN-mlis, .I 'I'I11f1lIio-V, A, 'IH-III'-, I' ' 2: II. 'IW-ul. S. 'I'Iv1vl. XII 'I'I'2lllIIIISIII, IL 'I'wfvIu-y, .l.I'+vu1-I.3I.IY.n4I1-.Il XYZIIIZPIQN.XYIIIIPV. I'n' 31: XY, XXXL:-sz:-11i1'-1. .X, XY:111uI1. II, Wanyn--, It IY'i1I'FIIv'I'. I,, XX:-IIII. IIA XX -wIIin:1, Ii. XI'-Imvr. AI XY 'II-Il. Iiuw I: I', XXI-sl:-y, M, XX'I1isIa-1'. l', IYIIII--, XY, XYiIwrxu. lf XK'iIIi:1ms. .I. XK'ilIi1-ms, H, IX'iIliznu1Swl1, .l, XXUIIM-rl Ilfw Y.: A. XY'-I-Il, I4 XY"'I1t. II, XX'11'aII-r. lr. XYQII--II, If Y--mai:-. Il, N1-uni'-. I-I, Ywulwu, Ii, Yun Inu I' vx' Ii: .I, Z:lY:l1':l, I,, ZEI 'MTI-III. N, Zimm 'l'l1l:l11. II. Zim! I4-mznru, I',Z11-I-I11:1'vv. . IlvlInIv1'sImt's I'f11:IiXI1 1'I:.': pl'4-SVIIIS l'Ixl'iQIm:lx IIIIl5f I'IJI4N in I.:aIivI --Inari Ml' Il-ig:'l'I'S Ivi+fI-my I'I:.'. Srl nw- IIUIII1' uw-ffl.-n1viI-s --I: 21 Juniors - x1 1 I x IL 'NI N 111 1. 25 IIN Iiuxx' I: V, .X1Iz1111s, Y. Avlsi, N, .XIl1111. 'I'. .XIli,'111, Ii. AIII111, .X. .XIIIIII 11y. .I. Iislin-r, I! I, 111111111 Ilwxx' 2: l'. Il:11'I1:11'. I", IIJlI'IiI'l', Ii. I!z1rlI1r1IiS. J. I3':1ll4-1'sI1--II,.I, I:I't'Iil'I', It. lim-11111 II Ikllf I, IJ111114tI 121111 55: IP, II4'I'l1'IIIII, Il. II'-st, N, III-sl, IC, IF:-VI-1'Iy,.I. I'I1'I1.'1-I, .I, Iiivlu-I, M, I!i11I1I4x Il IHIII 1 H1111 I' .I, Ii1':111111111,, IZ. II1'-'i11z:1, .l. i,'1'i7"11I, I1, Il1'1m11, Iv, II1'1111111A1-, V, I!1'1111u1'i. I. I111 1111-11 II IIl1Ix l:1111- 33 XY, IIIIIIII. W. I'!11I111. I! I.'111'u111'. I-1, IIlII'IiII2lI'l, .I. I1l11'111-tt. I', Iiurl, A1 I3111111l1 I I11l1111111111 Iimx vi: IL, IILIIIIIPVIIII, Il, l':111n11iw1, 'I'. l'z1'.11u11, I.. 4'2II'l'I1II, S, 4':11'l1-1', II, Illll' .' ILI111' Tg If, r'If114Ig. It 1'l-111:I1, Ii, IAIIPIIIIA-I', 'I', V111-I11'1111, AI. 1'11I:1111-1', .I, 4'11II1-1111 1 1:1111 111 I' 111111111 Ilfwxv N: I'. 6111114-1', Ii, l'111'1Ii1 "ly, li, IIHNYIIII. S. 1'lIIIl1'I'l'+II, Il. I'111111i1:uI1:1111, .I, PP1I4N111rI111 I IMI! I, M1115 Ib-11 in .I Imvis, 'I', Ilzrvis, I., I':11v.w111. I., Imy. N. IM-:11'Ix,Iv, Ihlvvull.IM-l'l15'.l. IM IIN Ill-xx' IH: .l, Irix-'11, IZ, Iif1II1-+113 RY, IM1111I1uI'I', IC. In l"Iz1S, II, III'llIIIIlIlII'. IJ. I'11l11-1111 I, IP11111I1111 N IIIINIII .ms .1111 lmxx 1 r 11 1 1 1 1 1 1 x I 1- l X4 lx lx rw 1 I ll I N 4 1 Ph 1 l' ' 1: ll, lhlwzxlrls, N. lillil ll. XV. lClli11l1. l'. lllllis, H, lillsxx rtll. ll, lily. ll. liml ly, l-I, l':l'lllll2't'l'. l' ' Z: ll l'If1l'I'. ll. l-Flwvvli, li. l":1l1e-V, M, I'12lll'lHllll'S. .X. l-'.nv:zx+1, ll, lff-ll:-V, l,. l,. l-'il1l1. S. .X, lfllmll-51 ' ' Il: .l. lfislxl-1', ll, l"11":1l':lSs'l1r-l', li, l"41ll1,.l, l"f1lIx, H, l1':11'I111-1', .l, lf'11lln-1'l1l:4l1:1m. lv, I-'1'z11':1vvi41, I I-'1':11'u1-vin. lil xv l: .l. l'1'a1yivl'. l-1. l"l'f-Nllll-X, ll. lfrvxllll-5, All l4'1wsl1l1-5' ll, l'il'4'lllllY, li l"1111li. V. Ilmlflisl .l, 4l:1l4l1f1 lhnx 71: l'. 41:1ll.av-1'. l', 1l:1ml1s, ll, lluuf-I. IL. ':1Il'l'lSl'lI. li, 11.111g::11. ll,'ii1-Y:1y1i!1i, ll, llil':ll'1lil1i..l.4ilI114z Ill w ll: I1, U11l.'a-y, l', 1ll':ll1:lm, ll, lim-1-11. Il, lilw-1-111111151-1' .ll tlrin-V, .l. 111' .s, ll, lll1sl:1x'vl. ll, llllI'Ik'b l'1w T: ll. llwylxm-, .l. Illbllll, S, ll1llYlk'S, Nl. l,. llzxmlnf-l'. ll ll:n1'l'is4 ll, llzllmis. .l ll'11'1'l:r, IU, ll:lr'Ix1-ll, lbw K: Xl. llzl pt. A, ll:uvlx'n.'. li, ll--1-stalxul. ,l, ll--Ill, li ll4'lIll'lllll, Y llill. Nl .X. llmlul-, ll llllllmu lx Huw 95 Ir, II,.g1,11..1-g-,.,-V lr ll1111y.,-- 11' ll11l1xwr, ll, ll- wilrnl, Xl, Irish. 1' lsllin, V. ,l:1wlX. lil .lullllx ll ll vw lil: .l..lm1l111sl11u, Xl, .lun 5. 'l', .lv1l'm-Y. ICA liz11'1n-r. li. li--ll-llwr. 11, limp, ll. li 1lly, .l. lil-Nlg, HH 1 1 1 1 If ll 'Ni x N1 l I x 1 1 1 1 XX 1 1x1 1 1 1 1 1 s 1,1 1113, 111 1 s 1 I1 l 1 11 1 1 1 s x 11x 1 11K 21 - 1: I', Kil I1-l', Il, Ki I l, 11 Kl .l, Kills -y, W, Kirk.-1-y,II, Ki: -l', 1', Kl'll1-4 I'. K1111l1f'. 1111 2: I: Kl'ilhlill2, I'. Kl 1ltzlll:1ll, .l, Kllllz. Ill I11lllI111'l'l, Al, I,1-1-. .l. I.1-ixl1-1', S, I,1-11lI1l'iul1l, I' 1,11 is, 1111 Cl: L. I.i:4llIll1-l'. W. I.iL'hll111l', S, I,iIIi1-11, IS, I.1111'l11:1ll, IL I,1111'l1l:.ll, IL M.lII1l, AI. A111111-, I, Nlllfilli. 111' 1: .I. M:1l'l1l1-, N. M:l.'11ll. fi, M'IIl'l1l1-, l', M1'1'11lllI14 K. Al'4il'1l1'l1l'II. IZ, M '1:lI'l', S ,Xl-lIl':iIll, I'. M 12llil-1-. 1111 T13 I1 M 'NllIl, .-X, M -I' -llllu, 'l', M 'I11-1111, 1', M1':l1l, II, M 1-I11-lg S, M 1111s, 42, M -ll'l.1g:, IZ, .NI1-ll1-any 111 11: M. M 'Il.'Il'I', N. M1- li. Mil -I'. li, Mill11l', M. Mill11l'. I-', Mi 111l', S. Milzl-I. I'. ,Xl1lll:1::ll11 1111' T: li. M "':1ll, 1' M 1l'1-. PI. M1 11-1-, A. Xlll'I'iS,.I. M 'I'l'iS. 4'. M 11121-1, S, 4XI11l1II11l1, li, M111-Il1l'. .1111' K: Ill, M1 ffly, I.. YHII1-I'. li. HI1lS, I", 4Ill.'11ll, Il, lPl'I:lll1I11, V, 1Il'.'1-Ili. ll. H:41'11. IZ, .'1'z:ll 1111' E11 ll, fPj'Slt'l', M, UySI1'I'. .l. l'alg'11llis, IQ I':l1 psi. V, l'ilIPll'j'. II, l':ls1-11, ll If11:l111, Iv, I'1-11-511. 111' IHS ll, I'1-I1,'11, I+. V1-lll'11l. Il, V1-l1l'111l, .IA l'1-t1-rs, I.. I'1-itil, ll, I'hiIYil1s. .Xl I'1:!11lllski. I'. I'11I1-11. 0 I MX x 1 s 1 I XX 41 H l I 1 ll W I: M. I'1vllI:liIl4m, I'. I'I'IIIl'f', Il, I'IIIII. I". I'11sz1ls'l'i, I. Il:Ig':n,.I. I2:1y..l. lh-ml, ll, IllW'1I1'I', Ii. W 2: AI. In-i.'wI1, lr. H1 ynnl Is. IH, Ilivlmlnl. Il, Il:-hh, AI. Ii'-In--Pls, I'. lilvlv--1'I.'1m, Il, IIHIIl"'l', I., Iifvx 111 lin-'J 25: IP, S:1I1'I1vxx', I., Szllislvllry. IP. Sz: aka-y, 41, Sumvlui, I'. S1-h 'viIx:'1'. .I. Svutt, III, SIIZIIIK. Iirww I: 12, Sh 1 Ik, ,I, Sh 1-li, BI. Sh 1113. S. Shultz, I. Slxnlvvl-11:-, M. Sim' rw, Ii.Smi1h,'I',SmiIh. Iiwx' 3: 1' Swlli.. m', S111-Ifl--I, If, SIIll'1iIlIIllSl'. A, Slzmish. I., Il. SI:1I1I-1. .I, Sl:1uI'I'n-H541-V, S, Sl4'1'II, I N11 I'n' ii: III. S1'i:4'I', A, SI 'Ialvu1',w-l', .I, SI I'I'4'I', I'I.Sll'yl'I'1-I1'l'. I, hI'5'I'l'1'Ia-V, Ii, Sul-vk, IC, Su ":1If-. Ilfrw T: IJ, 'I'aI5l1-I'. Ii. 'I':1yIm', .I. 'I'1-1-11-rs, .II 'IH-1'1'-'Il, .I. 'I'l.+fIIm:11I. I-'. 'I'I1-Imlfflw, I'. 'I'I1I':'sh. .X, 'II 1141 Ilwxx' Ni ,II 'I'n'4-I-In-I-Is. I., l'l1ll, II, XX':1lhul'u, ,I. XX':1ltx, Nl, XXHIIZ, KI XX':1Itz,.I,XY:11'1I. l4'.XX':nlswy1. IMAX U1 I, IYllXI1'!'..I. XX'--In-I'. I, XY -In-I'. 'I', XVI 'l114'l'1-, S, Whit:-, .I. xYiuIr:I4-V, S XY lv'-xlfxl. ll. XXUIII sm Ilwv, IH: Il, XYIIM-Il, IC. Wu!!!--, .I, KYy1'i4'k, IZ, II. Ymllug, I,. Y-vxlhu. Y. Z:1x:ur'vlli.1', Z1-'41--X 4 411 L 11 I I4 I I II I I X xxx I 29 in -1fi1W f1siS52-QSM, if . -. , ff .HW -- "::f.,gz:"::.:'f2, ' 'ff Siiwza -- 2, -W ':,.:,:e::.::,'-: 2 in ' ' - 4 . ., ,-1,:,: - , , my .:. sq -.-:::, , ...,.. , I x , , , . - h -. U W , wg , v-, , ., EEZQQU f .:5" q . K . :::f:z:::::5 A W W ,,,, ..,.-... , V if Wfv 5 ? 4 3 vi y ,gg ,li ,:,:.?:: I 3 , U m f: 1 , H3231 f N - ,:- U' U J? """' I ,. , sh: mf . V- f ' M M , N , mi . .,.. . .. vw , Q , A .::.:: , A III, . H ff., lf ,W A --'V f Q M 5 ..,. . K my V wr , f ,giilfgim Q , . I . Z . iw ' H wg 5, 1 Q4 5 vw' 'ff I 9 , I M jj f ,rf , ,sfsww , 1' gf L Af ' H Wm- ., 2 ? . 5 5 s 4 f i 5 3 .I ' f 3 xy Q f J, as I ,Q "fb 1 ll Il ., n lxx 9 f I 1 : 0 , 4 , H H 1-if Q :Y . Ng - 3 X , ,I ltr xx I: XX' Z--iflf-1, S. Z--Iwxlxlr, A, Zi lHll'l'lll2lll, li, Zu 1lr:1l',l!,Zl1mlu-l11',Il.Zl1l'lrr11-' Miw Itnllluwlff rximnin: lwumlwmunfnmg:uzim- 4'IIIIllHIi,LZllQ .luuiwrs I'llll'X'iH! :md I4-auxin' nhmll lun IIIIIIIVI xx inrnww, xx'-rl-xivzu ,lvlxliwrs 'I'ln-' .lzxlliv V llI'41I1 1-fvlnmitl'--3XIV.'l'f,l1u--s'n-ixi:-xa-I: 125 +9 iw 3 I, atwnal Th0.5pum.s ,N v TW? x I x -...av O O - 1 1 -- . Z , E v. . 1 X 79' 5 Q, ' N rv" - WW i ' J ' A t 2 vw 4' 35, ,ff M W , ' Y 5 a I QA, , x ,A , V n x ' ' Q- ,... 'T ' "' ky ,H ,YY xx' I: .X ,Xlfxl'l'iQ, ll, Ilrrllxvx, Yiwu' I'l'w-S., l', ll:-iswxg 4.-4-,f'I'l'-Azrx.. l', Vlulvh l'l'4-N., X. I,r.xxm:1l1, S. XXl14v xx If Iwxx L Y, 'l':xl--, I1 lZ:el1lxxilx,S, Hhil--. MVS. Xxfzuluxl. .X4 xir rx. II ,Xl-'pr' .x, l'v:wh, .I Xlwl'l'ix lv, H Ill I I Q l w a atwna I'0l'l?HSlC League S . , Z lk 2' 1 A 11 E ,- x x, J A Q ,W , H ' 4 3 , . . 'M U, +1 Qu. Q Y wwN 9, f Q 'xx 1: .X. Xxlxml, I1 Ifllxlxxx, S--v., M, Iixwn. l'1'--S., .X. lilzwh, 'I'1w-:nw .I 4l:1l1'luU11s.-, Yiwx--I'1'vs., Al X1 'xx J: IL Mllvxl- V. lv, AXI4-5111 V lZ:1x'Iu-V, Miss li--xlxlf-rl. .X-lx xww .X, .XI1x1'1'iN, 1' Sy --iwl--I I xxx Ili Ii, S14-l'l'x. IL. Zu nlml, li IZll4':1l'irvlu, .l. Xlurris, P 4 'QI 2 Sl 9 'S S QI k 2 51 'N 5 T 1 G Sr 'E Ct C G Q M 1 PM 6:43 NM 9? Q ,W my 'ey Quill and be roll 'Q nw. ls vw I X Q W a I-ix I WI 4 'ff' fi , ,, I fi Y 7:7 I, ' , , I IK 17 ,Q U Z, ' ... X Ip J , , ,, . . ' 54, Q- ,. , 0 , at A - ,Sf ' N X ,Z , , . K I ,V N If I III-xx I ,XI IZ:-flmzuw, KI IH'-'SIIII-y. Iv, M151-r, I', IQ1-ruiuinu, S l.u:i'1Il11I1l. .In Yww. N IAINYIIIZIII, M, ,lznvm-A. llwxx 3. .XI I'vl-wxwl. .l, .XIIL'1'IUII1'4 IC, Il-'pw-, Alisa AI, Ivill'-5, .XfIx'ism', if Ii -Il--V. Al. IINA-I. S, Iiflrlwn II'-xx' 22' 'I' I5fmI'r'N.1'. II:nl'1I1' 7lI!. II Iirlllnll. N 1':lx':ll1:al1S:Il, M. IPixvm, NI IIINAIIQ, II, IIlt'I'm:1n, X, Iil':.'I1. 0 Y U , - ' V A 'K ' v" N" ' a , -4 if 9 . A xqk if fl? ' Irs.: in A 459 -L s 1' c I if. f k V . I IZ-'xx I' S IJ'-l'I-In, I'.ll1':1I1in:.XI.lim-hs. IP, I4ic'I1s+-I. Ilwxx 3 I' XIH5- lx V, ni' II- I' XII' l'1'isl. ,XI'isw1', A, Iil':IfI1.M, li--rIn1:nrI. '33 Blur' Dom 'ov I I I I I Booster NI X I III ' L-IIII Il II I I 1 i llvxx Ii S. 'I'II4'IllIIS"II, Al, Ilzxllyrl. .X NIfIl'I'isA 'I'l'1-ns., Iv l'IIIl'II, I'lw-sw Iv, IZl'l:nrI Xin-I-fI'1w-Qu S, XVIII--rv n N44 AI,Il1':.uI'iI-lvI.I'.IW-1-Ii. I1-wx-I 2: l'. IIIIQI-I1 II. XX' -Izuwlg S, XYIIII--. .I. Iiriuwl, .Xlixx Illlmwxfx .X1IxIx-fr, XI, HIIIX, I., III'I'I'lnz4n, Ii I IIS III xx JZ: H. Hsxulll. II, .XI ru-l'. SIA S1'I imlly, I'. l1:1II:u-V, YI I-'l':nfi4-ly .I 1'wIl1-5..XI Sinn-IIN. Iluxx I: X, IQIHIQII. II. IInvl1I+Ir1-I':4'l'. Y 'I':II--..I,.XIur1'iX. IZ.I-':ullIuinl.IZ.IiI':II1lillQ 'If Ililwln-.I--I. 1 a I Ii-wx' I: 1'IuI-w1'I-':11I-ISI NI, Kriln-s. Il, .I2l4'IiSuII, IG, II'XKIIl..I, .Xnuull-sz--. S .'x1ilI1 .XI IIQIIII Iluxx' 3: .I SIIHII--V, I.. I.1-Imis. I., Ima:-II, Yiw---I'r'I-s.. S I.IIIiwIx, S.-In l,, Ivuwlu-In, .Xvlv 'I'zw-us, Ii Sl: ' 'I'I'4'1lS, .l, Sxx:nII1-xl. I'1'1-s., I., II:I5, IL Hlim-r. Iluxx 31' .Xlisf II:III. .MI iwur. N. l4IIIlI4P, IP, I'1nim-Ili, Il IZIIIII-11 S uxxxull. .I Ib-II-1, NI I"11l':1i11--I4-. I. Suv I-II., Il, IQ..1-Hwy, II, I-'1-I-slnlf-y, 11 King, I,, YHIIIILL. IZ. II1':nr1t'i--III, Ii IHIVIX. Ilflxx I: ,XI ISMII-, Il, I'if:I11+'Ilw, Il. IIlm'I4, I', l'wgnl:I1uI. I' Ilruu-I1'I. " ILII-I-I, ll. I"H:.I1:wvInI-1'. S I II S Slzllw-I, S, SIQIIIII-5, NI. Si ri, If llzelivli, .I. IH-In-VX, IS, lIzIl'!'ir Ilfxx fl: IC, YIvsI,1I,ll:11lS1-I, IP. .XIIIn. IC, Si' ill. Ii.SIxi11zu, .I, I'l1lI:11uml. .I, I+'11l':iIl--I.-. Il Ilush, II, X-nun II K1-Ilmg Ii, Si -wi. .I. Iixxsrulv-X, IZ, II:nl'IxI-Il, ", SI.In1-iI1 I N r x v N I + . . - ' u ', rw s P 1. 1 I: , ': :l'.'.- 1 H18 :mx . H I X V x ',sciu. :, 1 H .- .... s :':,i,"'.-:, 'H u, .. u-. 1.1 ' 1 . I I -- ', I-' - , 'A'.:1X:"'. . ': ' " ' 4' 35 Ilnxx Ilflxx Ilwxx Ilflxx' Ilwxx Ilwxx' Ill-xx IlxIxx IiIIxx' IlIIxx' IlIIxx I:IIxx' II: xii? Ii:-lI:II, S NIIIIIIi1'II4'. Il, 1II'I'I-II IIIIIIIII-. .I. IIII'II, II:II'IIxs. l', Nlxw-IN. N, 4'II:III1II4-. II'I'I-II. .X IZIIVIIIIII X. NI:-Ii--IIII.I II:IIIIII.1' Sp--III'-I.1' KIx'IiI'ivI4', IIII-.Ix, KI. ,II-III-X. .I .I--IIIxiIIX. 1'. SIII-I'-IIIIIII. X ZIIIIII---I'III.III. IZ. I. SIl4'I'I'Il1III,.I.NIl1I1IIx.'I'.AIx'I.2IlIiI I I -K w -v In IIIIIII-I' I' I'1X'III' 1' I'I'III' I' XI Ilxx N IIIIIIII I XI N IIIxII:. 5, .XIIIZ-I, I, l,1:LIIIII--I' I I'Ix I, I-x I I I NI If 'xl I IIIIIl5.r,1.IIIIII 4 , QIIIIII lI.IIII. .I 1IIII1--Ixlxl. 1 I'I':IL'III I I I II IIIIIII II-I -' - IxxIIIIII I' UIIIN II XIIII II II QI-IIIIII I' I II IIIIIIII XI IIIII II IIIIIIII II-:II-IQ, N, ZIIIIIII-I'III.III, .I 'l'IIIIIIIIIII .I .I-II-III-X. NI r1:III'I. I' Ix II I I I I XI II NIIVIIIII, Ii III-I'IIIIIIIi, SIIIIIII. I. NI.IIxIII, I" I"III'IIiII:4. II:I-I'. I. SI:IIIII-x, .I. I5I'IIxxII. Ii, 1'IIIIxx.I,. I.. IIsxx:III, II, IxI':IIIIIlI 'uf-Ii. Ii SIIIIIIIII-rw. II Hxxl-I', I., lIIIx'II, l'. IMI-III--x, 1' IIIIIIIIIIIII IilII':II'iIIII. I3 SII-I'Ifx, Il IAIIIIIMII Ii:IIIIII'I. III. III-IIII-. IZ. I'I':Ixx'I'fII'1 5II'1'I'.I--lv II. XIIIIIQI-x, S. IIIIXI-II. .XI I2I':IIIIIII, I'I'IIx-IXI, S. II:-:IIIIII-II 1' I"IIIIII, I!I'IIIII.--I3 I', IZIIIIIII. .X IIIIINSI-I', I!iI'IIs--I, XY, Ii.-IIII1II,I'. IZ:IiI-I', S. Il--I-KI I'. II, I1IIII:+-II. II. NIIII'I'If. 4II'I'IS, 'x' SIII'iIIuI-I', Il II:IxxIxiIIQ. I IIIIII, I, bxx:II'Iw. I' II:II'IIII'. XI. XI Il II I- NIIXII II I I IIIII II I' 4I'IIlIIII'I I XYIIII' I NIIIII II, -IIII I IIII Y YIIIIIIIIQ. I1IIxIIIf SIIIIIIU I IIIII. II .XII-I-Ixvl, II, I'I-III'-III II IIIII'-III, X, II.IIII:IIIgII, II. I-IIIIII XX IIl1II,I XXIIII IIII, I., I,IIIIIl I' IZIIIIIIIII I III ' I I IIIIIIIIIII.I XI XNI.lI+ I 5 MII.-N I' II-If'--V I' QIIIIII-I' I IIIII Il IIIIIIIIII I I I III I. X IIIIIII, I. 1IIxx.III, X XI IIIIII.IIIIIIII. II, XX IIVINIII i:II'Ix.-I. YI-IIIIIIY I' XIIIII I Ix IxIIIIII-I 'IIISII It III'-IxxII I1 IQIIIII X I If XI 1Ix'I II XIIIII xx I III IIIIISI-I1 I IIIIIIIIIII I IIIIIIIII I IIIIIX I I IIIII-IIIII, I7 1'--IIII-I, .I, I ILI3. ,I. 51IlIII1II.. f.. '. I: 'II . X4IfIwIx li Kin-' IL In-xxI1II:.r---. I. I, III.IwIx, S lhwk-1. I-' 'mm ini, Il IZI:nmI, X VIQIIIX X, Syvlmiwu, 41lIIlII.Ix Ix1III11'I'. I1 .Nlmw M. NA 4'..l.lI, AI IiIylI1--. Iv 1'ffm':uI I Il-'XI-111-IIN. ,I ,XII-1' II'lfll .I XX--llx. IHHIII-X. Y, SIIIIIII I' 1-.X I4..I.I1lx II. .XIIIVII Hm'.Ir+fI' I-' SI:-III: mix, S, Sl:I11I'I'4 nu-I I'Il1ll1'fv:Xl1-I, I' Sui J1lIII..XI Szux, I, Smill Ifx. x1.Iu. IZ Vu-.Ixx SIIl'I'I"l'. .I I"1l'III Iil.II'Iim:. .I XIMHII LI:-. NI XII-IZIIIIIII: 1vNxx:4II, .I Sl:-IMI" V III:f'I11-1, I. I,.IwiS II'-In-l'IX-Iva. ", IIr'4I.z 1- II- I XI 'I'l'.4r1lm.I:. Frvsh.-Q'0ph. Y-Tvmls if 0 ' 1 wtUl1l'l'll Actiritivs lfounril gm mx IX IX N wx X I CINIUCPILYI ,... 1 I X I I I Ilx 1 IR I Il-ru I: S .NIil7-I, XI. Il--IIIIHIII, V, I!-'IS'-IQ Il IC-wI'I', IVIQ.. ll, .411-ft--I'. 41-12. I.. IW-IIII1-. Xiw-I'l'I4w., I". Iiv'II1-V, I! IVIII-kilt:--1' Il x J' 4ll1wIU3x. .X. XY1-MIN. Y. l,H.'.lv1:ulI. Miss Sn Q III, .X1lx'iwI1'. NIV. XYIIit.wl-'. .XfIx1N.,l. S 1':zIIwI1II.XI .lumvx Ilvx Zi' II. I'1Il4'I1, IP. IIl'lIIIII, X. I.4-1nmll,AI, Ivix-ru, XI. 41l1IxI. Ima-IX. II N I: II, ZI1mI':I1'.4', Ilzwvlnvzxlx. .I Sx:IIII-11. NI XYIIII-, IZ .XII-.IX--upI',4'1-vvwnx 'I' IIv'.nI1.n'w1 Q , I X W., A if H N! 1 'at Q M I 1 I Q K v I f I K Ibm I' Il. XII-l'IwX. Il II:uI':1Iu-vi1-Il. .I. lflw-51:12. I, lfinli. Yiw--I'x'f-S.. S, ,XIIIZ-I, I'l"X X IU-fIw:1vXIxi. Sw-, .Iv IIIIIAIIX. 'I'1'v:lX. IZ, XIIIQII-5. S I-'yu-:lrvzI!'. S, Xvlurlxw Ii:-xx 2 Il. I,1Ilz I'. I'yimw-, Ii, NIIII-Ir, I.. Yr-lung. I,. Sx:11'Iv..XIIw ImxxI.1'. ,X4IxiX-11142 ITw1'1'+IiIIl. ,I SIIIVI-l'. I' Iifrmiwu.IC.41t'I'-III-.1--I1wr'..I,SmiII1.I. Ivv1wIwrI.II.IiivIx4y Iluv I1 IQ Iiiluu. II, 1':Il'Il. If, I+:exi,I. 5 limi:-l', Ii XI.'l'!'gl-'Iwm ,I I':IIIvy'X-III. .XI SHIXI-ul, IC Il--yw, I, Slmf m-ms. NI 4II"'X. I-I Ixrwxxlf-N Ilwxx I I!.ZI1uIf:I1. Il.Sl1I'1'IX 'I 51'HII. II XX -'4II1II:,S .XI--Iv. II Ii-'rw-I I1 I1--IIIV. I1 I'Izz44I.If I XIQI' '. II Imxix. S II.IVfIm:sn, XX' ZIVIII,-x, Ii, II-fmIIwx. tullvnt LULUILII ,f---"N, 4 N N 1 I4 I 1 X X Commvrua I 1 'I 'lf' 'V 1 0 I I, I Mala 1 fi u an .fl ff' fx f il Q' Q, 5 by QL. n- , II'-xx I' .I, I'11zvI"1'. I, Ifinli, S, Ilfwlu-In-, I". XI:u-I-iwli. Yifw-I'I'1-Q.. Il, I:I'IIIIII, I'l'x-S., NI. AI 'Il.'I1'I', IC. I'I1lI'I', 'I'l'w.zf11:'-'r'4.I.IRI-x'w,1',S1 -i1I1I..X. Xx'..4,-I I11 xx 13' .XI .I:11nfN.N NI Ihr. XI. IIIIIS, NI. 'I'r:Iutm:m, SI Ilfvrlf-11. S. Ii'-mlrivlx. XIV. lmxiv, ,MI Irirwlj I', I'I':IInIin:1, XI, Imxxlirwu, 12, SH'-zu. IL Iwuxxsun, V. 'I'ul'Ix. XI. XI--XI:Ix'l,x. III xx LI: .I, Struts:-5, S. Hwliluiulll, IZ, Zu 1Ix1'IlI2 .ll XI xl'l'iX, Ii. I4'1'4wuyI1lgI. Ir, I'1ll:-In, II. Iiiulx. N4 II:1l'Ir:nl1L1Il. I7,1':IlI.I1'ir:. I1f.v, Ig ,ll Ilgll.-III ug.-I Il, In-I-II--III I,, Ix:IxxxI,1,, I-Q lmpgl. I', Iil14':u1'I1m. Il. S4-ull. II, Ilixvlx. .I. I..-irlwr, I' II:1l'1I num. . ' l If r ,S rx -f Lf.. W a 11 W , 5 .. , ,, K . iw M . x . - .X .. V I 'V ,Q ' 7 I -Q' .ary Qty 4 I Ilfxxx I: S, ,II-Imwxvn. .I, I!l'1'mx:Im AI. IU-ulzlillfxn. 'I'l'f1w. S 4':nIIxfx1m. I'1'1'v.. IX' 'I'Iv4-mmf. Yi:-4--I'l'--S., .I, NY.-IH-V. Sw-. Il I :Irwn J. 'VIII III1l:n1I II:-xx 3' .l. Il-'MI I.. Vwllilxy .XI 42:I1'l'iwm, .I 42-xruu. .X!l'- IIIIX-'I'wII. X1Ix'i.X-'li .Iliff ,xI4w+, MIx'is1II'.I', Zvivl-'z .l XYIIIIIIII1 BI. l':IxlwIIm-wi. S, SIIIIII, lllvxx Il -I IXWIIIIL XI. IIvIfI. 4' Sl1'vv11wI'x I' Siclxmrn, 1' l'I':1:i.'II .I, XIilIvI'. I', I4'!':lIvIx4 XI II1'wI,l' I"lviIII .50 r r YTIPIIS 1 N x1 1 1 I xx 1 I N 4 4' I N 1 1 0 I 1 1 x x 1: 1 v xl 1 x X III ' Y Y - - I ' Q o c f 1 :yxx I: .I. IIIIIIN. If. Iluu-1-. .X. Nlffrris. V, Al.,11g1-xg S1-1-. N, I,uxxm:1n. I'r1-s .I. I-':w11If1I. 'I'u'-ww.. V. Cl I.'i1'1'-I'x'--Q. S Z--Izxwlxw. X. S! -xmas. S. xX'iI1-xx-"I, I1xx 3' S, In-r1'x'. AI. Si'-u--11tI1:1lw1'. I.. SI:mI1-xg ,I. Sl:u1I'l'1'n:-Ir, li. Sll'x1'I'1'I-'lg Mi,-.' SI ww-lv111'1I1-1'. .x+lx1 I .XIIHS S1'I I1--i1I1-1'. ,MI iM11'..I. I'V:1xi1-V. I'. K H-uf. S Ivxlsl-In. IP.I.Hxxm:nxI,l1.xIu1't'I.x' . xx JI: S. Smith. I,. I'I'4+x1-s'. Ii I':m1'fw. I, Mznrilui, II. 'I':1xI1-V, .l. Ivixwlu. I". Iizu-Ix1-V. .l. Kilim-x, IC. IIl1l'1x xl II:1IIi Ifxx I1 XI..I:111x--N..I Illwww. Ii IIv1-sI:lII1I.,I ISl':Inn11m. .I. XX'wIv1l', I'. llxnrnlw, I-I,1'.1xx:n1I.5. XYIIII1-, IZ, lI,I1lf- II N, .'ix' -1x1 II, NI '4Iil'V. .I, 1':vl'l'1xII. xx' I: 1'.SI'Hll1v.4'I Ii -rlmllir. BI. II:xlull. S XI -1-Is. 4'. II1I:-4-V, Il Ilffnsl---ru:-I1 S. 'I'Ix4-llnxw-ru. N. XI41 N 1'1x11p1l'. XI S1'I1i111IIx'. xx 2: .I. IZI1-guslki. IC. I"l'4-slllm-X. 4' Imwlx. II. NI::r'til1.S. Mlm-I I' Iimxxmms. .I. XX Im--V, V Ilrwlti. S IN-II II .l. Yfwx l.xy 373 .XIV xlfmi. xl. S1gI'vf1I. V IZ111lwri..I. 'I'IwIIm:1n. ,I Ixlrilm-1. .I lwlwxf. I. I.lIIv1-lx. .xI. .XI 115111: x I'H1Il'IlISI'I, .I. SIlL'II!JI'4IX"'. .I, IIv'x'ru1'. Iuxx It Ii. HI'l'1-III'-I1-Ig.-I'. BI. I"I'r':XIIIlX. S. 1'x1IIwx'1f111l. S Ify'--lvx.u1I IT .'I1-ft'-I. 1' IIl:1'r1-1'-I. NI Ilwlu- 1 IH-Vlvy. .I. .Ir-llliixxr. If Ii-fx':1Is'l'. I" IQHIIIIII-CIIIIIII. Wlvrulum q1.....,..nms.M Xx Nm 4 Nun XX IX Il N Dc lta Hz Y ,- I 4 II l l 1 f.s?ffJ'2 'f f fy pf I L N Ie 1' J' Iiuxx I: .I. If Vi-'IM Il. Klin--, Yiv---I'lw-S., Ii, SIVIIIIHII, II, Winn. I'1'4-f.. .I Iilmlxl--, XY. AIIIQ s, 'I', .'1 VL: II. Iliwlmxwlx. Iluxx 3: II. III-.Ixm', .X !'1'iIvI1:ul'nI 'If Iiwxu-lx, NIV. Slunlvy, .MI 'i.'vwl'. Ii, Snjlh, IP..l+II11wl1I, .X, NYJIIILZII. Illwxx 231 .I IXHt'1':un--., Y, S1 'ir.:4-1, I, 'I'- unix, II.1"'Hx't, I, Ilutzlwy I,. IIjv,I'A4l11X1:ux'I, I1-In I. IP, II4IIz, Ii, SIuin11. I, 1'-Ililmr, H, IIiIIm:1n NI.1'umzinuIx:1m,N.II1-:ern O 2 . I K, 'I I I ft 1 x H 'V I , , L A I Imn I, ,l H141-'xI,.1'f-IIi11w. !i.SI1i:'rn.'I'1'1':ux,. IL I,uIz, Yi:-I--I'1'4w.NI, XYI in-. I'rw-s.. XX' XX' -III, Sm-,A Ig, 'l'1Iy1yI.p Il, l"uIn'I1 Ii'-xx I .I lI11IzI-j.'.A.X XII-Hwy, N Ilfqun. I' I-Ilmf, NI, 1'11mIir.:I1zm1, If. Illfplqizuy .I, II:.rry, Il Iluxxlxinx Ihxx Ii' XI flwllswlulluu, II. YH:--li. .I I'l1II:nl1vI. .I 'I'l'+fmIv1I:as, Il, Sh-Y:-IIIIII. 12, HIIIIIIZIII. .l. IQHHIXI1-, Il Pump I-I Il. II VIIIIXKIIX..I,F1'IIIIIIIIX. lfmnrnu H1 kappa Tau H1 I N X Y Q Y l i fm 5 I ., I O O . 'x S x 0 i K A J . I ' ' I . ,Z 1. I . I I f 1 f ' I Il-'xx I: li, I'il'XvI1I, I' I4'el'I1IIIl. 'I'l'-zux. 'I' 4ll':uI1:um, PHX. X 'il-:lf-rn, S--Ig ,I flguul II I X14 In Il Swllumwm-X Illxx I. V. 411115, .l, Inu If Sluluwu, Il .XI1Ir'l'If. li, I'i-.III-IIN. Ilwu JI' II I':IIII-I1 X SI ,I-IIIII, .XI XI-III-x.Inw I: 'U-wI.I1 ,XIII-I-Lx-1,.l tZ,IfI,I . , V, I2-wx I' IC Iifftlf rlw-, .I I,l-ixl.-1. 'I'1w nf, IZ ,XIII-IX--ug I'1I-xl 'I' XIIIKHII Yi----I'1-',XX Zu Ilwxk Q, XI, SIIwv'Ix ll Ilix'Ix XII' ,'IHmI, Mlm--1 XX ICIIIIIII I' I'H!f'I IIIIRK ll ,I f1I'ilI. .l. llvlll. II 1AI4'11L'II,II llwxrwru' ll IVIII- Ill Epsilon Hi-Y l 1 Lllnlbllll mul lim H1 Y X II yang I n X X I MN, 4 Iiffxx I' ll, IC.-ilwld, IS, XYiff. If Suruln-5, 'l'l'w:nw,. IZ Kz':rI1lin::. Yiw---I'l'--S, I', 1'-wnxxux, I'r--N., IL I,-mn1.a1u S4-v.. N. ,XIl1'II, V. IP: IX. Il'-xx 'Ii .l, I1znlls:um!Vf-, II I-Illix Il, I"-rllx. I' XImuI:1ul11, Hr, Yfvllnu, X4"iff-V. X, Xi mr-1'w:ul1, l'. li-'ln-r'1m.1'. .l. I':1::vl1if.I1,Sul4-1-lx. Ilf-xx II: .I Vikflvl, IE II:4I1I.xin, I' f41'l'llilIQI-X, Iv l:TI1'.AI'iHH. I Kmwz.l-I.X1"I':::1n.l-f,I1v11'klu:u'l, f O If - 2 'M f xl n' X V , 1 H, iw g , S A , Y f ' Q- my n an 1 W , ' g ' Q In , 5 it K S . S SJW ' . Y W ., g .i L Al P Q . qw i , X V I , I - f M1 f x 'U' 4- ' , 1 t , -': , . rf 2 I xx I: 11 Ilumpll. X.Nfvblw,I.:nlr1lnl:1,'4-v.. IC, 4'.,..p.-1', l,:zmIHi:l Yir-1'-l'1'wx.. 'I', .Uillsrwxxj I,:nm'wI:1 l'r-x.. l,. lwlx-R. 7-'In I'1'--X, If Si1:m:m. Zum X'i.w.fI'.--X, II.X!'l'fIl'1-5 Il lfnxrzu-'l'.Z.-lx: S.-.-, lluxx I .l, I,-Ill. IX lin-vls--5. .l Mill:-V. Il 1':1II:nl'ilz..XI1'. X'NI1'1', AX4lxis-ng Iv ,I-,lu-SUI., 'lf .Xlf,1'::llw IZ Swllnlly' ' llwxx Il: ll S4-Iu11Il'1'.J, liffrvxm. ll' 51:4-I'--Inwl. II .Xlwvwsx II Vzurn-, I' .XIIis.fm. .I, Xv,fI11f1-fn, .X, lim-VI. I3 Xrilvvw 13 Pin0,4rh , s Il N , 1 u x r Porunz TJ 'aunt Q Www xzv vs GY 121 S VL? gm, v French 've' -KW 4 x 1 xx I I' uturv HlJllll'flllllflJFS I X x NN Il X H s 1 NI In f I: IW I: I', Hurt, 'I' liuxxl-11, Yi--I-,I'x'1-s., V, IIJIIWIIIIIIII, I'rw S. I11,x'l4.1n. SI-I-.-In I I I mn-Il I I In In Il:-xx' il' Y, 'l':II-f, Il, I.v1Iv, ,I Iwi:-I Mix. I1uIII,.'II. .X1IYIN'II..l .I--lukirw, X S1 1 Iiwn I: XI,',SIl1wIx--5. Xl.Sn1ilIl,S1-In, I'. 4D:l1l1I:s,'I'1'v-ur, Y. SIm'Iv'3. l'I" w. IC I x In X I- I 1: II XI Illlll Ilrw 2: S. .XIII-N-II, Nlisx Yivlx--l'y .X1I'i:1-1', Min' A 'II-1-Q4-y1..X1I iswr. li Iizu-I I1 W SZ Y, I-IIIQUI-VIII, N .Xl 'llirrj S, Ii -mI1'iI'Ix. I-', 'I'I1--ml-'Iv-. S .' v'yI'l'f-II-1' X' 1 I p I Futurv Rvtuilvrs I I N 1 X I I I I lf ulurr Tvadu rs 1 4 yy 4 I 14 1 lb I Iivxx I' ,XI, Silvri, 1' l7.lIiwIi, .XII-VII IZ. I"IIm'IxilnLw-l', 'I'!n-IN, If, I'--IIIV, I'l':-N, IZ, III-zullvx, Yim--I'1'4x I I':uln:II1n IP, I2-NI-I-'i.x IIIXX 2' .X, XIiI1Ixi:'I1 IZ S5 LII, Il II:ll'l'iS, MVS, Yun III'I'Il1'. XIIXINMI .XI Si I--li I2 SIIUHII, Il, XYIliII-. llwxx Il I1 KM, uh, NI I-'-'I-'., S, lZ.,.I1In.I1, Il Il.1llvl'Uwv-II, I' Ilfiawl III-xx I' Il, .XI IVVIX X IZ--nm ll, 4' ll.-lmul M, 'IHHIII-, .I IH-l'1I1lw,'I' Ilr':nI1.um, T I ' I ' , , . Ilwv. it .I 'il'1'wS, I". Irwin, III Swxlnsun, ,X XX'I.ml,'I'l'1-:lY,1 Xl .l:n'11:'X, I'x'--S. X Vqxxzeluxnllull, X' I'l'+ .XIn'1':lll5, .XI I-'1--III-3, XI NI'4':Illl1m, S Ilfrlwrlvilu Illfv Z, Il. 4l:1l'x'iwIu, Il Il:rI'lnY,S,4':lII14-l11u,.Xl, Irlrln, I', .XII-f'wrx1l-, ,XIVX Ilwflnvzez.. .X1Ixi.NHl'g .I, I,.lIllIuII I .XIII--II1-l', IS lvulwsulx, N, .Nlnxxx--II, I', l'nIu'1':-I. Klum 313 X ,Xl,I11'4 ,I 1,'1.-IIN,-I, 1' SvIumi+II, .I ,Xl I-I-LI., .X, I1-WXQ--1, .I Ilvxrm-l1.1', .XI-11 I, IC. I"1'--SIIII-X, l1.xx I' I1 SI -l'--lilly., l1,'l'g,y,l,.-14 I: Mull.-y, ,XI, Ilglu5I1,.XI Iil'1Inl'i1-III, V. Ii.II1-V, INIIIZ. I-'I-liz, lr, ILiIx1ln,. x Ii. SI1"m Girls' flihlvlic' .Y 5 fr W' W ' I I, , gg . .W I I 1 I I lr R011 Cross ua xx X N 1 ll In 1 I 4, I4 I,,..I . y 5 I . A Y, My NJ, ! N-K, Y . , I 9 I 4, 9? X IZ: xx' I: X, I"wIIx, Xl. I"1'4'XIlI1-Ix, S. Z1-Izxslx--, I,, SIIIIPLIIIHII, Yin -I'l'I X.. ,x IZ4-Iulugll, I'l'-N., XI. .I, I"l'wSIIl1-5. .'--- 'I'lv':xN. I',1l:-ml-x,S. Il11I'l'. III xx 'I' Y, VIIIIIJIII, XX. Slxwlx-xy Y. Sill:-In-X, .XIi,,' I'--Ilia .MI iswr. II, XXX-IIII, I, Sir Illllll'-, .I, SIIIIII-'11 Il xx' Ii: .I I.:a11:II-4x'1,IxI, I'wI.-IMIII. N. II:xn4--fx, If IZVI-wlu. .I. .If-rnlxins, .xI, 41 xx S. AIHIIIIHIL, Y, AIHIII' In xx' I: I', IU-gf.-l.IuIvI, 'If Slrxfl'--In-I, Y. Imp-.rl ,l, l:ry.nznI. AI, 'I':ulf--II, S Sl1'x't'I'--I-V. ll 4'Hul':u4I w w I I ff l ' A My is . fn f ' ,,, ff X' , ,, 4, , f I 4 S Q in D' A wi' A I I ' K , x I ' ' I I , . , N j .W H' I M9 .Q ! ' I . .x If Q III xx I: Il, HI'I'-'III'--4-In-u', ,I, VU-IIQ. Il I7-wlwll, I,, IIPIIIIIQ. Yi'-I--I'I':-S, I., Ivlw-lx. Svv., S. SIIIIIIZ AI, I4'1'n-slllvy, .I.SIiI'III1'. Il' xx' if: IF, IQIIII-In-xw1', IT. Il:--Ixxy' II, III-IS:-xy I.,.xI1I5'llI. .Iliwx YI Il ,xflxiww Ixlifs II:'l1III-lwluwl .xxlxiwwll I. I!:nilIu. IV, I."x',IlI'lII. .I. III---IQ Ii. Ilanrll-s. HHH 753 N. IYZUIII. .Nl II--ml. I, Ilisff-lt, .I, I"l'4-xlzuu, .I Sl 11I'I'I-13 V. Imxif. 4' I'qllI'!IllI'Il'. I1 Ilixw-I1:uIx, I, Uvlxlv..xI,.xI1-Inu!!-x. Ilflxx I: II I'::y1ugw:Iln, It I'Il4'1'I, 1' I,--1-f1NIx',N, II--znrlu, I. I"-Ilirw. rc, IIJIVIIIIIQ. .X, NI -wlql-11121-V. .l. .NI:1l'pII-. Librar Staff mv ff , xxx Trl Arts Q N I X AW MAN XX Illt N4 N - x4 N rw 1 I N lx rx 1 4 p 1 IH Monitor faptalng 4 I ,lr Police A 1: X I 1 4 1 J . - , 1 J f W , W lim I: IC, Sxxmxzvfyw Al. Sc-hirxvllp. IC, Ihlyww. N. 1,1-wyy-WQN llllwxl rn lil-xx I IL, Kiln-4 If I'l:41x, Xlz, HH--x-I1 ,Xllxix-fr: K. Shim: ll ll x I Ilnxx Ii' If XIWK--rw. li Z1:'wIr:ul'. ll ,Nllv--IU-1' l,, f"'lliIVY lf. XX IINIIII I lx111Ul X NUIWY I I lil w l: ll, llilllllll. DZ .Im-14. XX lirlmly, If Sl':llIll!1, 45. Sl Ii xx' 11: K, llulll, Ml. l':1l'l'iNlu, .Ml 'is-ug li, 'l2ll'I'iS. 111-w '1: lr Zimpf-Imxm, 1', lix'5':mr, Iv. Ihwry, 'l'. .I-fn -fs. 1 Lll'lll'l' ?T ,I N xl l 4 I . 1' ' ' . . '.:1xz 1. ,' .' 4 , i, . U N' v i 'L. ',.'n' I--, '.-..1-Q' "'-A A 37: C, ."L1 : , . ' 'i, .. 1. ' 12 I 'V , 1, 'I 51: pamela sf.--., .111 NI 1 N1 N1 4 II NN X 1 1 TTCll1l'S and lndustry 1 ll , F -1' 1 1 1 1 ul . f f 1 I ' 1 1 f ' f 1 ' 7 K' 3 I I , X4 C A t 2 ff 1 421 W Q '4 ' K i ,. I ,K 4 ,I 1 W Q , W Y 1 1 . I' 1' I: l'. :4I1'111111. Ii. .'l '1t'I1-I1-1' M. II:11111l. .I, S111II:1'11x'1-, 'I'I'l'iIF., I2..'l1t't'1-1',l'1'1-S..M.S1-I1i111IIy. X'i1-1--I'1'11s Y, I,11x1111:111. .I, Iii1-I1s1-I, Xl, .XI1-l':1l'lA', S. Nl-11115, II1-xx 2' AI Sil 111,s.4'. III11'lF-1'1l. Nl, Ilmiuv. Il, S1111-I111v,. XX' IM-111I111!'l'. Xllw. 'l'11l1u1f. MI 'i'111', IP, I,f1w111:1l1. lx M1-I'1':1--I11'1. .I Xfmm 1', Ii1II1-1'A Iv, XK'4'1'i1'k. linux IZ: 'lf IIil1-I11--11-I1, 'l' H111--5. .Xl. Illllis. S. l.11g4i11I1l1I1I. Ii, Ill-1-1I1'I'. lf. NIIIIUIIY. 4. I"i111--5, .l. 421'1-ss, Ii. ll.11'1'iX-1 Nl Si-u1111tI1'1I1-1'. V, S1'I1111i1II. .I, XY--I11-11 I2 Yu:--Ii. I..IP:11xX1111. Ilnx I: I'. Iillis, .I. Il:1I1-X:1'11ll'11, .I. Kunz, .I. K1-Siu, lr IIz11'lI1:1IiQ. H. Hwx:1Il, .l. 1Il'i1-1', Il IIHI11-1'xQ.111, I S1'I1i11-II5. Ii IIi1'wI1I. I' I1i11i11u-113 .l. Wy1'i1'I1, lI.YHll'1u..I.S1:1II1-11. I Ilnx I: IC, S11 'II1, IM I-'1111I1I111'1s1-1', II. 4':1I1Ix11-ll, ti. .X1I:1l11K. XY. l111I111, II. 1':1I'111-1111-1', I". NIi111lI'11". I' xx' Z: II. S1-I11'1'lI, 'I' NI 1l'I::1r1, Ii. IIIIIII, MV. S:1'111-, II.4':11'11f'114 I! XI-1111uz15',I' XI-4211i1'1-. Rell and Blue Wtaff 1 x N 1 W--A ,,- 'Su "F was I X ,Q 5 6 I11-11 I' NI Ilf-1I111:111, 5I,S1-I1i111IIy.1'. lif-II1-1', IP, M1-11-1'. .X K1':1XI1. II111 'fi .l. Y41Sx,S, I!111'11111,.XI1ss lvillvy, I!11,, .Xmlxisulx M11 1'1iw1. IMI, 1X1l1iX1+1', I'. II1-111111 I1 I11I1x1I Ilww 'Z' .I S11.1II1-11, Ii, IIi1'N1-I1I, IC I4'1'1-sI1I1'1'. Il, II1f1wI..-1111 XI IZ111-I1X.E'I .'1:111-4111.,X. XII 1111 A m ,X N fra' I 1 , I ' 2 1 I ef ' H- If 1 2 ii 5 Q 15 5 f If 4, 0 ,1 xv. - f -I I ,N jf X- .L 1 A ' ' A .ix P' x I A i , tl.. A V ' 'N . f ' . ?',f.i1'T".g..... D. I -11 .Xl-111111-1's1-I' II11- fl:1I'I'111:1I1i11u 1111- 1IlIIIIIllj'Q .X1I1'is1-1' III :111 11I'I' 111-1111--111 I-':1II Ya11'i4'1i1 NI ell I II111 1111111-1'X13 Stull' wI11-1-I1i111: N11Iw':'i111i1111S1 l:Il4'IIS 111111 IIIVX1-III .'1.11111i111: II11- 11.1111-1'K, 51.111 11111111 1I11111I lll'0lllCll' taff wff ,gr -Q Q' .l I r 1 N . H3 w Q v f k Wg I " 2 EI .4 2 . ' . , -Q5 i , V 1- 25 , 5 ,, Q . W Q 'H' 7 ' , A . ., A A1 ' x if 1' Ml v 3 v-40' 1 J, Y E K ' , LA X Q . I Q, A x A 9 X , X. sf: S H w " Q N , . 5 Av YQ ' 911 xx I' fl I1m'l'n. N lwxxlrxran, ,I, 'IAII-wunlwfrlu. N, Vzw 1-:much If l'11lwIn, XI, I'1t1'l'w-rw llwxx IZ V. ll:4l'4Im.nl1 'I' ll-xx-rf, J. Ywfs, ,klixf Ilrxllfwl, Iillx .Xflxiw-l', .XINN llilllnzln I-Ill, Xnlxixul. .Xl II-1f'z,:v1,lf lil' lm f 7 ' s , , il v an 2 , 5 mga ,M X , X J . 3' M ii. f . 4' ! . A V , I Q .- ' an Whit :fn-I lla- 1.--,xx mlxmu nvlvfunr'--f, Misa Hillmzm. N1-I-11 :md .I-'VV5 4-Inu-IJ11: llu.- mlwxmnzyg N.,-mgly, hu mam. M15 lllxllf-fl-. Mum Il--4lm:.v., I'i"Ix lirmm, Iii-'lk Vw!-'lu 1l1'l'1: VMI"-ruin-lm xxwrlxg 'l'?1n- :nlxiw-V. :U xx -rk. Mlxvll C lwrue Urclwstra -'wwf-9 vw N 4 1 My W-nw Q x4 H 4 4 ' 1 71 4 4 n A x ' X , X1 I x Jn , y l I x 73 X Band s 15 2 C 1 X . ,. Q 4 1 Q 4 , R 1 nh 4 .- 1 P Q 37 -9 n Q, 5 n G , 5 0 + Y Q ffp- : . nw 1 llllll U 1 N ,4 lx 4 H N ance 0 Donnell I I hun I urn TI rr 0 N 4 1 pw v. -, Q' I I I Is ' M llv-xx I, l', I-'-rllx. XI If'-Ilx. .I, Srl'-Ilulwn, ,X St vm-rm. IP. I':l:-Vs, l', l'l1Ix1ft'4-V. If XX' v Iiwx Z' I. IIffl'I'm:nn. ,X, Iilwwlu, N, 4':1x:un:u11uI1, IZ. Imx1s,.I, Ilwwl. N. 4'l':zxf-lu. I Ivilla- I T5 A I I I 3 Q Q f ' I I f I 1 If ' -' : If , xx 1- xx I3 .I NIiII4-V. IZ, Ii.-II45. I' 4'l':n1'Ixn-'II, l', NIM' JI, I-'rvslmle-y. NI, Vlxlllliluulmln I' Hun II 1 Ibm Z: If, 1'-mxx:I5'. 'I', S11 itll. IL 4inl'1'im-11, .l. linux, .I, Ifnlllwl. Il. .'l Hy. 'I', I.'.-xx va . ' Vx I . '15 N.-. l A ZIV, , 11 vw 9 all Varieties 1951 ww' 4 I N I I , I A xx 'I ' 3 wi ' H. 5 X I X-Ix X.zI1'K Hx. Vbwxszx I2,I.-II, p,.xa S 'IMIII IM II, .I I'.l..1, I I l'I1ilIipx XIIIIIIIII I-I-xx Xl Knit-X. S. 714-Izwlwr. II. AI-yur. I' -V, I4'r'w1II 14-M S. I-'nw-nun-ml -I 12.nIi1I1, I' III-rmilmrz I I IHIIII- Iii:-Inv-I 'Z XXUII I.II --I' I f4IIi1IIx I.v1:ivII-11III Y. Imlmzl I,:1w:ls. IL .X':1l'5 Ilwrlmaxvu. T 1'f'l1xIi- Iulw N .Xlnlw t I II Sin'-VI " l"u':I1Iw11Iw Ii-II-1 IH IMI-I1Ivy SIIIIiI II 14911-nixulw VIII-:ww I1-I--Ii xwxx' Ii ITwr'x1.v4 X ,Xlury S XXII , IHXIPII. .XIirIvII- I'--Ix IZ, Iflivlxiv.-zlx. S II-wry, V. Ii411lxI11ll. 4' , I II' uwh-'III-I' I-'I'-ml rum' NI Iluvlnx, XI QI wvi. 42, .XII-Vlzniu 5 -'. fi , . QV ,, ' r V, In M ' fm, f' Q . ,, at ik A ' 4' N .1 Q . C . V b x If I , '4' :A If ' N ,.. ,. A 525' wh ,. :M swf' WWW 0' wx ig! x.- + Q J' 1 M x y 1 1 I NILII 1 f If I In 1 ki 11 Hunl- ww XTR ,- A, i ,, X Y x , . :.' .,,., ' 7 x .:':,'Q,Q'55f:Ef.5I25' """ - vi' E . im. :::. A V .,,, X " ' f kgw 17 N X fl xv. 'Q . ' A QQ' .M "' 9 ,y ' f L,4, gl . T J 4 I-fi, y f in 1 , A za . 'Il a. , I k A 'v 'JI ' x tl F XS j X r ' 1 ,. x zo Q - I9 fa-' f' ' 1 x Q. f U " , , ,,, A X .. . ,,- W 'if yy,,g,1i1,l 4'p,..1-HQ ILI4-IX lmxxj X1:ul'5 .ln lI:1IIx.Sll'l'l1-5 Xliwsvln. I-Ili - IH-Im-. .NI:ll':z1"1-I S-'!1i!wfIl5,I":1-xv qpylmqll Shly-1.5. Xlvmdiwl:-. I-'1my,1 INN- I1:mHi1 Vimy. Smmllxl ll1'f+xxr.,.XI:Al" .Xml IZWIU. l,l"5'l I':1w7n-wr.. .lqr-'LL y1,,,l.11, l1..xx--mm SI'5I'14'l--V. 131 Xlnrwli lirnf S,ulu1Il':n Imxi-IN-lx, III-I--I1 Irxxm, Irwin. If:-.-'I-V1--iw YI yuh j,1.,.,y,.x' 1.3 SMU Fmixlv lvl I,-+iN Ilfw-rw .mul lwwlw lliwhx-I IT Xlixffi Zinwuhl- lZ.w-'IX 1-ru 'I'wm'Snill1. 1'l1.kI'l'5 lI:n'flm.m. Yinw-in 'l'::r--. Nlnldlf- ww. Xlilmvu 1'.uX'1Ilu-1-1, I-il-lx I-Vumw. Nx-ww ,Mkii lfj,-X1 yum 4'ga1M.l'iw- 'l'l1l':1wM, IV--Slim Sul:-D11-xx, I':1V flMI.1-1, S:IIy .Xlivzvl M .lwuu Xu:-Iwvu V' !lvi1n1w'l'.x lin.-lx lfixx AXl'I4-ln' 5lwK:-mm, lizml'lml':n i"vwfm.uv, In-llx IZ:-rx-zz, V1-ml lv-M 4i4'wl:l.fvulm 'Url-vl'I.l SM-vm. 4lu'1'l-'5 Ivufwh. Ill .lamivv l-'x-gl.:-I :nn-l Im Imlfwzi. Il Flu lin--lulwx Klum '13-Hut,m,,,, 1v..g,1m fr1,y1,,5. B'-In I.11 All AlIr'!'. Sh'rivx' MHA, l,,v:m lnlmlf, Nzmvy 'l'fNif-lumun. 1'.1l'X-n. llluilvul. 512 !,.,g1 H--111, Kay Arn Una.1':a1ule-ZWIQ--S,F1-xmiv Slum-'in ,If-ri Iluhn 32 ,XI VR ,l:4mv-N ,XI"I'l'Ir, H.-I, , 1 . I'iu'Yv I':m-If :fi - Nuw-5 l'I'UNO'I1 24. 25. 544' no 3 L, i if ni in v Xxx I bn . N I 1 A 28 :Tl-5? as-xr, ff' 5 - , ' Q 1 .h x Q 4, fu ff. .x . a ,?I' x M! x , x , 31 lily-I lknhixxxm .xml Xivxwxu 'I':xIx lf- Ijilx--11 XX IRM-I' IH ' ..vl1,,nrv 4'P1-'wiv llwk 1 xx lv 1 I N XIXHINI. 315.13 .Xml 1:I'.nHTI4NIl, lHlm1u l'11iux Ill. llxxllx l.u ,Xlm llx I' .Xllminllx lwxxx' 14 and S1 .Xlzurlx rxx I'iX+-wi. XI.1r'i-vm XI1 wx--lx v' lfvwlnt 1--xxx' .l.uwlxix l'l1Q:xl-I .-ml l':xI .X1w1U-ml- IT .l:.lx I Ilffl 1 'N llzxllmlzx .lgzwlxs-wx 21' 4'M.xH-5 lI:nI'4l1lx:1H, .A+ Yl'II'Il4-In'5.1!xxxl. IU 44IlIIIl41,Il' llirlx IZ:-Ilx I yx XI M x rl Ixn lfnllz. .l.frx1--1 Illllnixx. Axl:1l'ilxu l-'HIIZ Zi! ,Im lP:lIf+:ll11il'-v :mul .lim !':l:4-lxlx 222 I1 Ixnll I ,HHH S11 .1--lux 'Quin' lnxllix I-rxflxrvx-lxx :xml xprix I4'+H'M Hmm If-,xx 5:,.l, ilmgy-,-,-,l I H, muy, pm limlu!im.. Ii.xu1x XML- Iv I-'rx-ur 1--xxx lull I-Ixxx'x'. In--lx 51Il'XYll'l'X. Xl uw' Xxhi-4-, 42.11-x Iwzrxlx In mm Hxmlw- W 1 Sung WV 1? I l 1 , ' x, Qt m away 'K X X M 'L YTTRQ .. A K K I Y' K A x. ! vw 1 i ' Zi-Lf K A y Y' J V k --- r T' X , - --- 7 jg' A 'Qi 5 I i I N ,, Mfg Q 3 A V4 .. 2 :J 'SP g x 1Ya B K k - , X . R, fb I, E f J I ' in if ' ' 1 U 1 Speak le,-+ 'H X J W-af' .l, ,, f , . Lx' 1 2 , .fr if ff! 1 '.K It , W i 4 in X 'P ? . 4, N9 's L W' xx if ' : Nu Yi 44: ' L-' N Q P' Y 4 Q . VL Teal hers Hllll' Pun T00 'S' 5' fs 'www MUN ZUXN v Mel Knowlton Aviator pilot on the gridiron for the last six years has been Mel Knowlton. Although born in Boston, Massachusetts the Aviator mentor has spent much of his life in Ohio. Mel started his coaching career at Edmund Jones Jr. High in Massillon and after three years was pro- moted to haekfield coach at Washington High School. He served as Head Coach at Steubenville just before coming to Alliance. Since arriving in Alliance Mel has fielded six Aviator grid squads and the 1948 addition stands out as the best, That eleven came through with nine wins in ten tries and was ranked seventh in the state, All six teams combined have a record of 38-23-1. Fans and rooters of Alliance High School can he sure that a team coached by Mel Knowlton will never be lacking in spirit and will be willing to give that 'little extra' effort that many times results in a win. Football Scores Opponents Akron Central 13 Toledo VVaite 27 Mansfield 7 Barherton 12 Massillon 34 Warren 40 Canton McKinley 12 Middletown 33 Canton Lincoln 14 Youngstown Chaney 13 NVon 4 Lost 5 Tied 1 Q- EP0515 MAItUNARlNG"""""" HR The Alliance Aviators successfully ushered in the 1951 football season with a narrow 14-13 win over the Akron Central Wildcats. The Aviators drew first blood in the fray when Davis scored from a yard out to give Alliance a 7-0 lead. However, Central clicked on a 78-yard scoring play to tie the score. The Aviators scored the deciding touch- down on an 80-yard, third-period drive, with Gray plunging for the score. The next week Toledo to absorb saw the Ariators journeying to a 27-19 beating in one of the roughest games of the season. A pair of touchdown passes Dawson to Bates, was good enough to give Alliance a 13-7 lead at half time, but VVaite bounced back to take the lead, 14-13, shortly after the sec- ond half started. Toot put Alliance back in the lead with a 37-yard touchdown ramble, but Waite stormed back to score twice more and sewed up the ball game. September 28 saw the Aviators return to the friendly confines of Hartshorn Stadium and battle , -nuul the Mansfield Tygers to a 7-7 deadlock. The Tygc-.s started out right when they pushed over a score early in the second period. The Aviators didn't get back in the ball game until the third quarter, when Dawson uncorked an 18-yard touchdown pass so Kint7. Alliance repeatedly threatened in the final quarter, but couldn't succeed in pushing over the winning marker. In the Barberton encounter the following week. the Aviators continued to be plagued with bad luck. The Magics got away to a fast start when a pass play clicked for 15 yards and a touchdown early in the first quarter. Just three minutes later the Magics scored again on a spinner from eight yards out, to give Barberton a 12-O lead. That's the way the score stayed until Burger broke away on a 30- yard touchdown sprint midway through the final quarter to make the final tally 12-7. The next week saw the Aviators give just about their best performance of the season before sue- cumbing to the powerful Massillon Tigers 34-21. A . as f if X 40 ,ff e f e 5.1-r 69 v--is of 19 I Aviators Jan ul touchdmxns scmcd 1 ulx III tht grunt wut Mdsslllon fl 13 0 halt t1m0 lead but tlom hum on m L su px AXlclf01 4 nxvn 1 uc Mtandstlll Dmwon TXXICP sgotd on qufntmltmgk SHldk'f md Yourg IG'fUlNld 1 l'xlCk0ff 73 xmds to O sat 0111111 woms mx thc Tlgmx to makx tht tm.: Lount 34 21 c follovsmg xumk dwllnst Vllllft ltmxutl 5 111 c . 0 1 B tp H1 'tmmd out tmoc scmzs rs on thc Axm ms 4 41 fmcv 0 L an A mu mule no akt up If Q A Dawson to UIQKI touch down dfwlldl ,.,dxr Allldnu fans mommntfux hom m tt 111 quartet hut. 0 mxctlul VV nun t exch Jud mm thlfil mon vous hctmt me x to notvh thc' xx tn T 0 mght mf OCUJYJPI 26 saw 1110 AXIAIOIN tank u 4 xlctoxx out Cmton MQK1nlu lltrt 19 ufns 0 ttxmg 'Ihr' Axlfxtms soued thlt thu mt mt blISlYNSw hom tho hvgunnlng rm Gmx xcmvd tum: 'N Lf XIKIYOIS .1 1 hall YIFIIP m ngm WcK1n mx scour txxlw m thc srcond half but the AXIAIOIS Itlrltlhlnl thum wxth 1 7lN11ft Daxuon to Young piss and 1 IX x t mf xcmc ot tha mgn M nvxt xxuk thv Axmtms tx xxcltd 1 xc xnxx N11 iftlf town to drop '33 21 dlllNl0I1 n ft d IX smmstmnt Thr Mutdxu wunten thnx tlmr hc on mtl 'sl1clf.,2.,i 11 Dawson pass 0 Ju 1 Axm to bt dvmrd md matchvft tdlhfs hx GtrlX and Baci X NX Fhf Axmtms hounud back tht next xuvk and ilud um tc X mm Frm 0 Imam llllflll tht lnghtx of John Fmcctt 5tdd1llH1 Young mn xxxld tm Allmncv is nv xwud on plunges of 11 um stun md wx xfndx Thr' pdwlng of Ioonaxd Umson who hxt on 10 out ot 14 ,nsslng attempts alum: xxlth fl Fmt ttmmng att wk gan the Axlatols fomnmnd th: ouqhout A 1" ' ' ' ' 5 .' ' " 'z ' ' " ' g' '- from six :md 22 yzn'd.' out 1'vspvctix'vly to iw- tht- ' .- "' 1' , " ' A"' 4-0 ' -' L - '-l th I .' : 'ap 5 - X1 X' gt: K' -d tht- Tigvrs to at "' ' -.' X- , ' 2 K. .' -' 1 1 ' ' ' 2 " ' G'z,",' l'l " 'X K X "t. H-ft Q. .... . . . . .I Tl i ,nr 'E ,X x in H X U ' to . 'C K ' ' :1 . -' ' i ' 1" 'ing Wu' za c'0n1l't' I'PV01'S'1l fmt' I' rn, us tho I: 'k t' 'X K' ' 5 ' Y ' fd ' ' ,' , : t I ll th ' - Pzintlwrs rollvd to za 40-6 umquvst. Thv Wznwt-n tors up to ra 20-T dr-fic-it. But tht- Middim-s wr-rv not 011.-., gs- '- 1 ,f -0 . -'-1 . n , , U . -W . . . h'1d ' Ch' t g't svt. ' d liiz 'X ' 1 t tilt-5 with om' ut' their own to notch tht- 'in. m' - tl' - dfficit. 1 B ' " 2 - V I H H , , X X N l Q U U' 'X ' in I 'l W X v l I vhs l ' K 1 il 26-14 Vic 111' ' ' J t n Q ' 'xx tt-tl 'd th p 2"K -l-'- V X .Y 1 ,,, ,,. shi 'X ' ' ' ' 'K V -- ti 1 v pirwi ,, ,V - , ', , ..- .. ., V h ' T . . - ' .. .. LF ., V . ' ' , , I , V., I, , .' .-. . , , 1 , ' xi. 2 ' X . ' it V -B S H P , ' 1 . ' Y , I ' , . i x -', .5- TU Gridiron Action Varsity II x x . - 1 , Iifrxx I. X' Imm-nwtti. I1,Yw:'Ii. Il, Iimfl I XIII-1 Il I Ilan Im I:--I I IZ I-U-II' II. NI:III-.I,1' ,l.Iw.x. X XII II IX Iu'I I XI Rvservv Ilfrxx I Il, SA' Ifz- I' "'IIINX'JIj. II. 'Illia N IIIII III I I In III I I Il I Ilwu L' II .'IIf:IIIUI'. Il, XIIHI-'IIiIIi, Il .' 1 A111 11111 Ax 1 1 ompilcd 1 l'I1l .- 111 15 1 1 ' t dolrtits The M atois o 11 vrl 1 0 imision ox111 111 1 1 om 1 Ln ian into 111 1 flf1Sl1Clf1 Tx ff11s tno o 111 stfitc 441111 111111 JL csowix 1101 11., tide- tu1nc1 x 1 -. H long with 1 1 111114 111111 111011 l111lxf1l C'1nton South Y0ll11f'SfOX111 'south fincl YOUIWLIS1 1111 .incx 111111 Quwsixf 1111 oi 1 1 NIcK1nlc 1 tl 1 1 f 11.1gR ou mom JN X 11 1o11sc1 11 1 on 11.11111 um ox01 C. 1 1 1 1 .iksillon ha 53 o mo s conx 1 111111 1 11 11 A11111 1 X 1 l X 110 111 11111 J t 1 . 1 1 xcoi ng s n 11 1.11141 1 111 st 1 1 xv 1 1 1 1 1 1 1 still mould not 111 .unix 1 " 111 ting s 1111011 N1C1x1nl11x 111.11111 1 1 11111 1 1111 e l11.111m.1r1ng 1 1 - ' 1 Q 1131 A111 oi 1 1111 xx .ix IX 1 N .nnxx .111 gg P 1101111 11 1, 1 1 ws 1 1111111011 1 x ' I N 1 1' Da 1 1 1 1 om 1114 ll Lvonfi IX X ff 1 f 1111 wfi 1 r rl1'1 LAN 1 1 . s 111 1 .1 ou 1 111 1,41 1 11111 1 C 1111011 lincoln 1111 63 49 and Youn s 'IWXXII 1211111 um 111:11 1 31 .is Allifmu ivgain 1 11 ix illons T111O1s 114110 IPA 111 o 11' X141 ois 11 11 vguln season 11 111161111111 163 UOSQ1lJd 1 11111111 1 Canton thx Axidto s w.1t111 1111111111 Cf111t0l1 Ionman a ll 11 x 111931 Minton Soutn s Wildc. s 1 118 ioiim gfinu mc' 111011 took Woos 1 . 12 384110 But 1 1111111 311111 .11x L1 moi 1111 1 l11j.fl1 scoiing fittd . 111 fi 1111 lought con vs N , 111 ois o 1 14 x11 018 IX 11f1g11 1111 1 111111 Inouuho thc svason 111111110111 11111 10 sctninf mi h 1146 51101, 1 1 " 11111 1111 fuwon .1 so 11 mttvi t 1 '.1 D11 hoo just niisxo out 11111 a IX H Fuclinfinn 111101 xxit dn fnvifige o Joints 111111 1o11n1f ou thx stmtmg 0 1 wx in iocoh xo. oi XIIOI msn 111 tu 1 1 Bll?lfl'tbllll curve 11111 Opp mm nts Loinsxillv 1+.1st Lncipool 'vlfmstield Canton Timkon Binhuton C'l111111 Soutn Yowmfstrmn South Youngstovur Chdnvx Canton MCK1nl0 C1lI11flI1 Iinroln xIr!SS1ll0l'1 W1111n VV11'1sx1ll1 Cfl111l111 Mclxiiilmx f'.1nto11 Lincoln Youngstown P 1141 11.1ss1llo11 D1 tiict Tou1m1x Cinton South 111108101 K Anton Icliman N 11101111 11'111lli11g tl111 1'11i.L,11s of thi- 1.If1- .TZ "'1t 'flu l'f11' llft' 1'11'st t' 11 'Q' D: '1 .I" " 'VI1 . I A' 9' 111' 11 1111 111111 l'l'l4'l1I1 to :ill 11111111 wvll 111 tlv l ft 1l111:1'1'i11t11'11 tr 11:11 1 11 l'1:' 3111. 111. .'XYlIl1f1l':Q 0411111 111111 El l'l1L'O1'Cl ol 13-8 in '51-'52, U11111' 111131 I'i'K'l11'1l sinm 1932. Ptvtty hood for 'x'11's ll.'Sl j.'11:11' :lt il111 l11I111, Url' 1 ' ful: ', 'rd 11: yon, will 1'l'fJ0l'1 l1'1 'l' l' 11' tlw xt K' 'IHS l11ll1111'1. 1-X!111't '11111 t'1itl1l11l Alliz:111'11 1" s 1' ho fill '11 111:11 1311 Ax'1'1to1'.' "ll gi ' ll t 111111 A" nu rw l1111g:1Q11:1x11is: ' l11f. T111 . 'Q '1 'i'1to1' l1:11'1l'x'ood sqlizirl oi' 1931 '52 ot' tl11- l'i1'1', 'z I ' '1 '. - . ' gf- C A 1 1 'Q 1 1s11'.s1 l'4'1'UI'fl ol' ' wins 2lQ1ll11:wl . ' ,:. 1 "Q 11 ffl-T . ' " ' ' Gd sigh ' 1 1 'i 1 11? tlw s11:1s11'1 with 11111 x'if'to1'5 t1'f1'l, l.1t N1z,'rJ Q ' ' ' 'lly 51 59--5 1 ' 1 11 1,ou:sax'1l11 1,11 111145, 11111 ko' cl up I' 1' tl A "'t " '1 tl 1 1' 2 ' S S . th' ' ' tl Efist 1,ix'111'p:1ol Pottws 111111 t':11 :1,.1l l.lI1flllj' 11:1 11 11 1 -T 'ck M' j, ' 1' 11111 top 11111111111 t11z1111s: 111' 111 thc 11ist1'i1't t 1' 3' ft T' 1 1'.' tl 5' 1, ' 111.1 'l 'fl l',1.A '11 :T'1f'rs. H111 1111 WL1111 tl111'cl, Q ' 1 1 I ' . ' ' nd thc ' . fl, 11111 Avizitoix' i11:1uf'u ':1t11:l 21 x'i1't111'5 P.1i11:'x':1. Tl t" 1 1d 1' S " "1t.' :t'1' " ' 4.1-3? A .1 C: t T' '1 . Ilan- 33-31 111 1 f' 'ft ' .1 j' 1, z' , ' 1 .'- l70l'1011 was upsvt 115-43 in tht-11' noxt oiitinpi. Zlllfl 1t'l'i1' f:t'11l'l'Z!lS i1to 1"1mp lay :1 " -T pw' . tho ,I Q , ,J ' .' .' ,4,'1:'1 l,17' : 1 J 'Bo' 1' 'k 1 ' " ' 'Ck Ch' 1.' fill " '-A t 1 llTil1115 ll4'l'0l'L' 421.1 to :i411'11:1t .'Xlli'111c'11 T163 ' ' l '1'1 ' 7 I it in tor , ' '1 .XX'l'i10l'Sjl11X t11'1m. s 'L'f'4'.1 11111 11111 ,11111i-l'i11'1l, to l-inovk tho A'."'t '. out f thc vicrt xl ' lj El 52-48 .Cf '11 :it Canton IX'111111o1'iz1l 1111ll'l1K'j'. Fivldl Q . Tl 1 ,'x'l1I1 " ho 1 ' l 11114114 with :1 1511- Tl11'1111 T11f'I11lJl'l'S ol' tl 1 A'1t 1 '1 " rl ttci' 43 " ' 1 T'1I110I 1,inc'r1ln,'111dtl.1111t111'1f11:l larvli ll1Zl!1 10 points H he 11 t ' A ut 1 A J . MAH' 1' 1' Allin fourth ' :11cL1tix'11 Do 1 ' I: '11 tl " 5, "'t 2 .' ' ' "1gf1. wi1 ' ' thc Tig Vs. T11 VV' Bl:c'l' P'1111,1111':a 1321 15' Voggli ' 1 1, D' 'll' lft 111 ' h'1n H ' tl, .1 flox' 11 67-74, llll the Ax'i:1to1's l"l11 into 10 ll g mv. "li ' rl ' Q ci " l 9.2 El l.ig,l1 'i 5 VV11ll.'vill:1 qui t T, " l 'Ll 11111111 11, 1 '111'z1g'1'. 1' ' ' l N12 l' 'A h ' ' ' " f tl , 5 :T -, :md "'z1 c!11'1s1t1111 '9-50. T11 A 'ie:t'11's ww 1" .' :1 g' 1 ' 311 t 1 5 " fix' . .' ' J hit ' j 1110111 tl :at jinx i11 thc1i1' 1 xt 'I'1111 13.8 111'11:11'fl is once ol' tl 41 1 't ' ' 1 t ,' '11's ou ' U '15 C"1 . " Q 1. 1 119-11" 'A 1111 1o1' l1'iX '-11 'l'.'l' 1tl ' ll "im, ,W . , , . , ,, .Alliii '1 59 . " , 119 I' S ' ' ' 35 . ' 19 4 ' 115 1 1 x. 54 fi. ..' ' 64 m.' '. , ' A 48 ' . . ' 5' 118 ,' Q 2 67 1 311 .I " 1 47 ' 1 H3 ,J I 1 33 .' ' ul' n 50 1 5S .1 Q K T2 'V . 5 . 63 f' ,1 ' 18 .Ii ' MJ , , fx mwi?' 451 im-v""'l pring 'ports ,px ,fi W ,,.....-"L nu!!! -Q. ll' ,061 M iw, 'nn ....,..--M mai dpi" ,af Q KZ' A 0 as 29. 1 - ' B If Shimon Jun m fXIhIlfINl ri ulimi 1 now undv 4 xi mimi . s lu iv lion 1 mm .inc ui .also hr equip I vim i 111111 clflclx x 0 4 . f ax. L i high Nwoml thus mfikm f an ax 4 irlr mi ,B 1 in-si mlv 1' tlw futll is xi nm i xx' umm mv v fi . f f 1 . m i Allmnm ii Wx 4 J in u f l H c 1. c II J 141 il um X1 flll' i ri nv all ivtui H 1 . N 1.1. lim lir ulfl bv luv mains 1 12 0 1 ui ' .iv A K w .mr fo 1 inmml poxwi in Yo Ax X 1 1 mi ui il fm fino mmfif' f- ii f 4 'i 1 ix Vogm li in Domfiiu 11 Rm Russ:-ll Dick Bntlmilis 1nd on N inf x ix f s Axmtms liopox out on c iii x have li Donwmc 1 Km 1 41. NS ll ilx ig fm as Tliix ggmx 'i 1 s f n 1 cm 1 lls sdufliih iii lllS.f4'f ui 1 som X 0 The in oi na 3 . xx mx in if X tix -. lh .-4'4" gm W. . Q gun ' 1 1 S I - f--M , A , ky A, A ,, L 4 gt Z .A f I K , K , I1 -M -nl 1 g f , F "' Q ,xp . - 4, . .V A . ' f , I' f' 43225. --mf W 4 ,aw , . ' 4 .. ' 'U 4' A " r 7 Q r . ,. -. 7 kk - N A, V U 3' A H W r Q W lwWl.:+Ww,vyw A M , VN Bi 4 , , :U Q .:, i lf ' 'L I ,. Y 3 ' lf'icr11i1'r':l :ilufvf-' is tl.4 new , '. Q ' im' tlipglw Suiml gi' i '."li 1. ' "l 'S ' i' frm T'l1' A I1 will svim- 'is Ilxi ' tu' . ic if tin' M' s' lmskc-tlifill tvzini ' l "ll ' 5 - N ' pc-fl with 'in inmfr' 1'zic'li. S-2 ' gl is p' fit' vill h - :ii-mimi llllllil. T11 K imlom' liwick 'vill 'ilso lw ' "lil- :ilil - lm' uw ul' ilu 'i , 3 , , .' ' ' 5, ' 1 - ini Jil irzxvk I 'of'i'.'n 1 :"l i. 1'0. Tlil' ."2ll'yS Avizitm' Ilii 'ledge "ll ' I t in tw llllill mv-ts 'mil zu 1l'lIllQl1l'll' 4-41. " .' will also luv l'i'IJI'l'Sl"ll1'fl in tlw Szilvm District mvvt. 'I'L"l Hifi-s, llvnwx' Yc mfg, .luv 'A'1'icl, P 1- l'mrL. Bill Mick '13 Hzirolrl C'i"15', Willi- -uff, 1'l'l'X Gi" R' I Z 'l'-l'v',' .l l3'll E ff 2 ' 1 ' 'mes iron Iwi j'l'1ll".' l:q1"l ' l 52 : ' " :I'1ys ul' thc- 'F' 1 sim. Als' cr Vw- spring sprwts valviiflzii' lm' t' x'i'i- Irmii' is l':isac'li:!ll ' ig., ll. A iv'-' " ' " 5, lf ilu- 'i.1mi': svwii to lrixv Yli K :I W: ' ' tlwi' W" '.,,, 9l"ll'flll. Cl. Isl Kirk, Bm' V. V" fix if-l vill m':zi'g .lv J in ilu- l" 'i'x':ly this yr-:xii X ,, X ', 'tif ' 12, 'I'l Rll,i.'1'. lm ' likv Al'i:i1if'fi'S iff 1' lll' to , i' ' .D ilu' riizxmfmfi thnx A'-'l1ll4Jl'S will 'ilso pwsvnl :1 slr' rg liiiviip wliivli sliniilci do vvry wvll for ' fvlf. A - ' lizas lwvii 1 ": l "il A 1 I' top llivlil clubs in ilu' aiwi 2 fi 1 12' 'mvnt ilwy 'lll vlin ' 'tl 'l'l'LflIliiV si 'iwcmf' 111' ' 'ily Girls Sports falenrlar I1l!lBMi!!l!3! .vw ig . 5 1 'll 1' 1 1 11.1l11 1 1111 1 1111111 111 1 s Nt 1111 11 .1 11111 1 is 11 111111: Q 111 1 111. V 11l11ll .1111l1f1 1 1 111 1111 1111 fl 111 1 Q 1 '- 4 N s 111 s ll 1 1s11 1 111,,.1111f1 111 11 1111118 . 14. 111 11111111 111'1111 111 11 d 111 111 ll xllli 1 1 Gll ls I 1 1111111 1 NUI!! 11lx1 s x11 1 1 1 I4 1 11111111 I1 N, 111111 1 1 1 11 Xl 1 1 11 1 111 11 II 1 Sl 11111 ss I u11ll1 1 IN Il dill 1 1 1 1 , 1 x11 s 1' Tl 1 11111 1 . 1 1 111 1 11 1 111 1 1 11N l l 0 9 W ' ,1 1- ' l 'A ' ML ' . 4 7 1' .V'11.,! K1 111. A A girls' SIlKlI'lh 11:1l11111l111 is 1111 1111 1'111' ll111 qi1'l' 11s 11'11ll as ihlll' 11111 l1111's, 11111 tlllij' 111 kl'l'f7 - , 1l11 5' 'ls busy tl11'1111.,l111111 tl111 s1"11111l 1111113 l111 1111 ' ' 1 II 't, '1' 111'f1,'li11gg. F'i1'.' tl 1 1'z1l11111lz11' is 8111-1-1-1'. XIII, gl g it ' ' .11 .Z-ll 1 'I is 1111j1'1311d l11' 'llljf 11ll1- : , B'1.'l 1 'll 'lllfl S11l'll1'1ll, 11'l'-li l'11ll ' 1l111 z1g,1 l:1, z11'11 'lllllllll tl111 l'111'111i'11s 111' tilt girls 111111 p'11'li1'i11z1l11 i11 tl111 1'l11ss11: :11.1l 11I't111' .'1- 111l :11111'ls. Tl 1 girls 11'l111 t'1l111 111111 i11 1l11,' z1l'l111' s1'l1111l '11'l11'iti:x :11'11 'ff' 'Ari ' t 1'1 lC:11'l1 l11'1111 is pili1'1l '11 '1i11sl llll- 11tl 1' i11 "' i-' .' " t11111'11:111111111s 1111lil fl 1'iCt ' -1 1'111i11 l VV1 'l' 4 l'11' 11111 1'l1:1111- g1i1111sl1i11 g1i1'11s 1111 :11lfl111l :a11:11'l1 111 tl111 12111111 Tl11 All1l11li1' fiillll, '.1'l1Q1'l1 QI .'ll'! 111111 x 1' tl111.' X'lll'l0llS 1111111111111 sul llll 1l11 1'11l11s '1111l 1'111i1lz1li1111:- lllli'l' 11'l1i1-I1 ll11 t1111'z 1 l,"11'111l'. 11, A 'l1l1 l11il111' is 1'111'11i1'111l 1111111 El 11111111l1111' ?lCil' 1 2 I T211 111 1150 1111i11Zs l'111' 11'11't' '11111 tio '1 z l't111' Q -l11111I 5 1'1s Mix: , 1' 1 I'1ll'.', girls' IJiU'Sil'Ell 111l111"1- ti11 "11't111', l1a1.' 1111il 1 El j11l1 ill! k'll1' S1111 1l1z11 H111 II 11'l.' e1l11 1!:11' l11' l1111' ".s1s '111l 11111 Girl." Athl11ti1 CTl11l1 is 1:11'i111l 11111111gl1 111 l lifi tl11 g'1'ls': 11 1 li1111. 'I'1111: S1l'Il1:1ll-Il1111'li11LL, I.1-YI: M1111 l,1111 l'1-111K-111. .X111.11 II111111-ll, Iii:l1I: Al' ,'.' I.111-ill11 l'1-Ilis. .Xl:11'1' .I11 I-'1'1-sl1l1-1' l.'111I1111:1 lI:1i11Il1:1ll-Yi-ll11l1'1ll isa T9 Q M xt R011 111114 111111 111 P14 Nlft Senlors ,Htl cu 1 N 1 1 1 1 . It xt . g 1 - 1 mt- fix sttxflc-nts 3 1 mls an x Jtgflilil 1 0 xnindc-1 tmm tht 4111111111 11cm-me vlmws 11 xx 11 - hfixc 1Ccc1n1pl1sl11 he x1- 1 s xc-1 1 tlist -.11 1 11 wt- 1 - . 1 1 KI -d 11-it xx.1x11 1 1 0 14- s 1001 lx xt. and did we ex . 111 ,, mx 1 tc- uring out Sopl1f1n1111r xt ll tht lt c . Joined us ut- lt .111 at 1 1 14 .1 Q 11r1,g m Uliltll tht cc 1 - 1 C 0 l f li xt " 1 1 g '- 11 1.1 cn 111 -1111.1 Nl 1 no didnt wt-111 to do tom 111111 1 aut ua- uc-it 1llVKf1NN husx ' n.1lh 11111 ll ll 1 ll just diflht vs lt 1 1 Hg WU Wflllfit J W tlt l IILILJIIIVQ L1 Ill 'n was u-1 lt 111 1- . 1 11-U0 xw t1111g1 f C 11-1 - ll gn vu 1111011 111 1 . x . tu-4 N - 1' - - 11111 lk lltl C,1.1s 9111111 ll tl c . 1 ri xx 1 -Q11 x coloic-cl hilloons and so t l1g,htx F11111 x 110 7th 1 - - ll X 1- Xl mtllx Nt 11111 s 11 1 . . ll - ho x 1 - tix xt N -114 um 0111 mst football fmn basketlnll gann- uhnn X 1 1 f N it 0 0 ch-c- s 1 11g Niiursstu pmdu 11 VtflS 11 tl 1 tm 1 1 4 mx 1s ri It uf s 11- - OI Nil Tliltl xx s It fi ummmitts-0 rmttings Attci gnc-11 fo1 us se-11101 lrfmqumt 1 xt 11 1- sc 1 pt . f f 1 . 1 IAXXIIIJ XC Kr 1 .JJ N tl .110 N ,inning N 1 0111 ' wc 111 4. 1 on mx s to kt N tl 1 - 11 -' 1 x 1 idx mf . A 1 ' jj'--9. u , Z ii"r' i ' R ' -V' il 1 K A H ,A A ...,. - A Q- XX ' I , f V if il ' 2 ,r 1 - 91. 1, 1 t if- . - t f , . ,3',d?,rA1.l-,' l. ,N 'L . . 1' wi' - Q 1 K - K f I ' Y Af V g ,V K lg A, 1 I , ,, A . fifjf . 1 txggwg' it KR V 2,1 l . lf 't C11 '- Igm, 'l'l't'!tSlIl'L'I'Q . l St' li'i't'IlQt'lt, Viw- '-fl-nt 1. R1 " .li11 .'t':1ll-11, St't'l't'lJlI'jQ NiI', Nlillt-13 l':1t'f111g Ft-'tli11'111d Nl1lt'L'illll, l,I'ttSlCltx!li. Ht- '- V- '11't- Qittih' in thc- ziilditt 1'i11111 l'o1'thc l'1St :it tht hi, 1-vt 11t of tht jun-ai' ' " If 'l' "1 ti J C 11' 111i 1114- sit 'lk' l - ' llthl I' ' Tl - pl' c-- w'1s likt- we-xc-nth l11-'1x'4- 'ith 1 -' -- -- 'let 111-,ft 1 pr 'f "ll' , . XVL ' '- 1 ' -tl t. -f 1:1,t iitllll' A' 'll'S. Ju :1'1'ix'c-fl :md wc 1-1-cc-in-d our 11 port c: wls. Ou' 'A yr' ' thc l1z1111ls of tht- 'l Ck 3 mc-cl to Y'-1-'f Vllfl In 1 J i VS! dug in c"1l:sc- wt- wt-1'v :1 little- "g1'c- -1." Att -' xu- Thi: S4-ni 1' 51-'11' ll'lS llt'f'I1 likz- El 1111-11111, :ill wt- lm-arnc tl '- " .' 't '111 1-lc-x'z1t111' 111' thc- c-ost ol' 1111' 111-1-cl:-cl tu 111'1lu- it IDtll'l'l'Cl was El fc-w 101-4 llI'.' i11 c-hz1pc-I sc-:1ts was Iltlllllllg. wt- lac-gun tn ll-1-l El 111111 f-z1c'h clay. XY1-gz1i11t-ctol11'sm-lt'-ccmhliidt-zicfvand start- il tl :Cl . Tlif' -'-'11' wt- wc-111 to our l'i1'st t't11'- 1-fl gt-tt'11: into l'X'l'I'j puwilble 111' ' ity. Ah, A' mal ' ' '- -'t-1'l1'1x'1- tl 't 5-1' 'Il-UI l'- ling. tl. " 5 ' ' ' ' .' '- 4 D ' -. -.1 - 1 -.S1t,1'0u,- .INS ' - .'t'X"l"ll tf-'112' t1'ic'k'-ct d NVD lll' -1 kx. - - 5. , 1.L,. ,vitynl tl 1 h. N 01' 11- ,St Rl., FIIlEllj'tbllI'l1lSt, l' ,y l ' cti n "Q 1 ' 0 ' - -1111111-t'tir111 with tht J11r1i111's ow 1- tlif- Plilb- "UU ' T 'Y fill' 'ffl 'fl ly M"-Y VVN' Nd- "if Q11 f F111 V-11-if-tit-5 1' -1- -tg? W511 m.U.,, I-m.h,.1 rlit'l'1-1-1-r1t t'1'11111 tht- ' st ot' thc- plays 1-xx-1' pm-sm-11t1-:i ou' 'i1'st hi- l1 sc-html cl:1.Cc- 111' all tlfc- '111 wt- l'rl il""lV itll' Stl WUT' WW PU ' bf 3 3 i " '21-' ft' Vll' wh '- l.-A '-1 it -pithy out i11tf1 thc- sup-izil ' 1'ld. Vllf Vlllltlllfl with 1111' - ' -- 5 -' We ' - ,- .j'1 V - .- tl1 3-1'ir11'c-l1f1pc-l, 'om " .' ' ' ' - A- -l '111cl sr-him' d'111c-4-, wt- r':1n1t- to our sc-11st-s 'md l't'1ll- Fi . , . I I-UI. XFN. Vllwi .Hmlmi .md lnmwl. iz:-1 lll'li Olll' high sc'l,11t1l 4-:111-1-1' was cl " ' 1 to :111 tin - ' .' ' , ' zillmx' 1.: ev- Jugh ti111:- tu do 1-vt-ry 'ml' tli - 'f -1 tt tif, Tl - tj -51 A- --1 . :Xlltl 11111 '15 wt- wall' '14-1'11ss tin- stuf 4- t1 1'1-cc-ixv paig, "g - 't11'1 ly "l I" gtnfl Vg 1-Q-gllly did 1111' Olll' tll1Jlc1ml1S lltt' llilflflf ii tlfilt' ' ' JI' li I .'t'll sl ' ' . ' l 1'l t. VW-'ll '1lXV'lj'S ' 111 ml -1' tht- 011 ' llilll f'i Ol 'l'15'S- OU' j l U ' 1? 'PD niil '- ci' -l ' 111 1' 114-xx' li0l'Il1'll.t 'mtl " tht- h:111cl.' l' F1111 IOUIL HT 2 'l 'f .' l'l4"'- R11 Klrlllill I Iflllll I lIl.nns uorgn I - 1Is4 ll Nlul 4 ull I I N Ulm al lx I s sl S IN IN ml rsun lx II I KIIIIQTNUII V III ll Qi s N X. lllll r-I n s In s s rx I s I X n,.,1Inm X usn s as I II I Il I s I x X '-4 I xllll' nu Q-I Ill..l N14 vs I Imfwx 1 V 'ev- ww ffm 1 IIE I If Ia ,I 3 IE HI Q X 'mi' ,fs 'VH W I wr vu' ,mx 4,3 WU? hav-4" l s I Iutu INN I I lr N I lvr llglllfi I sian nx S ills 4 I I. Ill IN Nunn sl I I N N nrslnll . 1 1. I, N I N I ll lull nrlx HIP? II x N IIN rout .urn 4 . 4 II I I X II I I I N I tr Ill, Inuls XI s ls lhnnntt llu ns: llllt sl I umm, 11..g.x can I Nurses I Il I N P . I InIIXlI1II1Is I I Nlmutm P 4 NIIXlII VIII-111s . I l.1Ils IIIIIIIIN I, ' Nflwluslxm In Im l IJIIIII mel NIIUII I NIIIUIIII Ilmwx smutx I 'S , ' I '41 " "" - . .lIll'lllll'I.lll' -I'IfIIuI1.vI'vI:lI. ".X In :sl SWK ' gif III.-:Ising If--rs-I1 " .I1,-SI: Y-'IN-I-In JI: Ifr.-SIIIII, Y- V 'Iwfn I. 3. I:,..,:.-I PIIIII ::, I: UlH'I'1'll:I ::, I: Ifull jf 52? 'ig ,- X'.nI'IfIi1Is 3-1, Ig AIHIIIIIII' I1 ,XII-.ml VIII rus 22, Ig liirlsl ' ff? . VII-lI'11s 22I':Iyw:III1l Ilfmn I'-fmmilln -, V 355 - p - ' 1 . Iii' 'I ' 9. 1' - -'--X'm':IIivIII:II, "II's III4- IIIIII- IIl'IIj"s 3 IQ: 'bla ,git , III.II I-fflmlf' ' Ei: I A, E WL 3 A A KI-"- . P 'rlq X -Ilfflvzv I1Im"fvwI11Ivs NII4'I' Sllllllj ggi? Q, A Q Iv-wk: hurl: 1111 I-I-I' I--naples Ii'U- :I :ville-II I'Iv1-I-II." L, 5 W .Inq-Sr, Y-'IH--In ZZ: Ifr.-SIIII. Y-'I'wn I: Ihmsn-I' 4'luII QW-IIQVW -. f iw ff, M g I, Il, IL I"IIIlII'4' IIIII!u1'I1I:IIwI's 2, 21, I, .'m'Iw-I:II'5' I: I":IIl B SN: I H I f I f I X':II'i1-III-s II, !. 'b I ' " . f N, 'fi 1 .Af ,Q -n. lli'I:urll '1-'lla-ImIIIsIr'I:aI .XI'I,'. "'l'I1I- :I 'Imgwl' :Ilunys slu-I-I-mls" I:-,.fsI,'I- Vlulv 23 Y1lI'.'IIj' I: ' Ilnskvll-'III I'I'IrsII I: Iif.'I-I'x'1- 21 I".mIlI:III I4'I'1,'II I IW'-l':1IIl:IIlI1 Il--svI'xI I. Y:II'siIy Ji, .K I- U . In-m-u-' 1- I! II-Ilumv I'I4'4III1IIlIIl'S. HHIIII , ,,., IxIlI'1IIlI1'II5'4I I-s In-I' IIIIIX xx-All " I ,QI Wm . . ,, If 2 - x . I: I -n ll---III-IIvl':lI, "III- 1.' sIlIII1IIl1s , - HI' Ili' --:lx IIi-Y's 2. Ii: H111-Iw-II:I Il, I, I .g,g.5?' K, I X - . e . in : l.l-1--IHIIIIIIII-I'1'I al, 'II4'I' Iluw- mulia-.' ' UII shim- in sIn:1II5 Ivlm'-sf' I'wl'.-SIPIIII, Y-'IR-I-II I, Z3 55: Q I:+...Q1-'I' VIIIII JZ, Ig IZIIII- IIUIII 351 U1 :1Ini.'I1 IC: 4I1wl'4-II.: ' f T 5 2, I".ulI X':II'i--Iivs 'L I. XIIIIIIIHI' IL, llirls' I'IIwI'lIr If: EI' ja N-I1m1'I.:nmg1nI-I1I-IIIIIIIIII-., - - -' K " - '. .ln:uI-I'4IIII'Lv I VI p:nI':nI-Wy. ".I I.' we-II s:II1I In II- XIII- SI -II-I1 'II' EIIIII Is." .II2-SV. Y-'IH-I-I1 Ci! l-'nz-SIIINI, Y-'IR---In I, 2, I'I'I-srII4x1l I: Il1'1vSl"l'I'llII1 3. I 15. I: I"IIIl' .XIIS J, J. I. Sm-In-I:I1',x' Zi, Yiwu- I'I'I-side-III I: Nuli-vI1:II IIwIII1l'S.f-in-Iyfi, I: SI: IIisII Iii I'I'lIllI Il III' x'IiIlI1A Zi, H111-1'I-II:I SS, I iII'l'IIIlIII2l ist: I":IIl X':II'ivlII-.4 , 2. Ii. I1 Mix-'IVII-fI'11.':nm-1-In1v1'uisI ZZ, I: Ili 'I.' I'IlfII'IIS Q KF II: SIM:-I-I1 I'I:Iy I2 SI-II-vI:II'sI1iIu I1'1IIII I, 23 SI-Iliul' M , SI-IwI:I1'sI.IIx I1 1IIv'Is' Stun- Z1:III+-MIIIIIA: 1'In-I-rIvzuII-rs W Y:II'siI,x' I, I: .XII I-II I'III.'-mIIII- :lI'1'4bIIIIl2IIlISI Zi, I1 SI-lim' I'II:IIwI 1'wI11I11III1-1- I'II.III'III2IIl. 'il --. H ':Ilcl ll "-In--Ilvlla-I':uI ",'AI'lI4'I' is IIIII- X !I'I'2II :lI'I III' --I-Inv:-I's:IIiIfIIf' NI+4I'i1II:In 311 .IIHIIIIIIV Zi: I I':IpI:niIu Ig .Xlim--I1'Iu-II'IIs I. ' If Ig-,, ,,,, .I I llzlirl. l':lIlp .lc-:ln-I'I-IIIIIII-l'vi:1I, "SIN Ilzls IIII wixll IIII QW? In I-I- ulzulf' .Ilz-SI: Y-'IX-I-II Zig Ir.Ix'uIiwImI l'Il2III'lIlllIl I? :SZ I"I'.-SNIIII, Y-'IH-I-II I, 2: Ilfmslvr 1'IuII CI, I: 1' ro Ilr-I:IilI-rsI:.Ir,!1mI1"',sI:AImI1itm'I. , Q35 lhk ' . :I IC "' Yfwalliullzll. "NY - III-:IV .' 'I j ff, Q 'QI musim- IIII IIII' lII'lI!IIS." 'I'l'1llII' and Imlustly Zi: I4':1II QI Y:1I'I--Ii-As 2, ZZ, I. W 'Ay ll: -'. 'I'vI H'll"uln-4'uIII-uw I'1'I-p:1I'zulfvI'y. "Nw - III-- , sI-ru-Q Inuxw- I'I'e-lIiL lIIllIl Ilm-s In-," Ihmsln-1' IIIIIIP 2, .L I: Ili-Y's I: X':1'.'i13 II, Ig MI-1'irIi:II1 21.'I' i.'I an Ii, I: .XI IIIIIHI 1, 111 'l'1':uI-Ii Zi, I3 l':IsI-Imll ZS: Ifrmllnzlll, Y" I'iI4l'4Il I: Y:II'.'iI,' 2. II, IZ Svnim' Imlm' I'ImII11ilIzfI-. , ' Ilnlt' .' - , lG'lm1n u .I-'ln-I'11II-"v I'I'l'IlilI'2lI1Il'j'. "'I'III- IINHIIIIIIIIHS I-I :III I-1l'l'ilI tIIiIIg'.' urn- small." .Ili-SV. , Y-'IMI-In Zig I"I'.-SIIIII. Y-'Vw-II I, 2, lhmstm-I' I'II1I: 2, K Zi, I: l"IIIIII'e- IiI-Iznill-I" I: I":1lI Y:II'in-Ii-s 2, 31: IZIIIIII f I, Lf, Ci, I2 XI1IjIvI'e-II'-2, fl. I llvz l ' . Sl' I-,' J: I'wIIv:e- I'I'I-p:II':lIfvI'y, "XVI I Imnls no nn-I-Ii :IIIII is nn! lIIt'Q'Ii :II ull." IMI mlm' ' A l'IuIu 2, 3-1, I: I"IIIllI'L' Il--Iuilq-rs I: I'2llIlII'4'ilIl I, 2, 24: , Ilirls' I'hwI'lls Lf. ' xx llc-I . 4" I- .la-'ln-I'1vIxIIm-I'm-i:II-lIistI'iIuI1livI- I-II va- , 5:53 Lima. "SI1- In-u-I' Izuils In sm-:Ik :I pI':Is:1I1I V VII," Jr,-Sr, Y-'IN-I-In Zig Fr. NIII. Y-'I'I'1'II I, 23 lghmptl-I' I Vlulm 2, 221 I"IIIlII't' ILI-I.IiII-rs -I1 4'.uIlII'I-un Ii: XII nitwr' I ml :CQ ITIIIIII I, 2. Zi, I1XI:lj1-I'a-Ilvfi, 4. 'fi TI? if lic-I ill ' . 'v-ImIIIsII'i:lI . 'l.'. "IIl'2lI','lII1III, Iuka' thy I'lII4'I'.H ' ' . " - -sz .K --I'1lI11Im-I'I'i:ul - IIi.'I'iIu11Iix'I- limlllvzulimn. "III-I11',gIA, .III IIII- waxy." .l1'.-Sr, Y-'I't'k'Il ' ,lg Il X, If I, 2, .!, I, l'I'e-siII4:III I2 IWIIIIIIII-I'n'izIl 2: v , FII IIIIIII ,XI-Iixilivs I: l'I:Iss SI-4-1:1-Iazry I, 15: Iizlml I, 2, 5 ,3 If- rs, I. , fi ll' ' ". l""', J" -I'11lI'gc l'I'I-Iv:II'1lI1nI'5' .' Ii M7 ' 'I'1':uini1I: "'I'I1-A IM'II is IIII- IUIIQIII' II' the- mimi." . 'gg' t ,Inn-Sr, Y-'l'I-Q11 II, Ig I-'1'.-S1 1 I1, Y-'Fw-n I, Z3 I'zI1IIuw-2111 f I, Z, JS, I, Yiwv-I'I'I-sirII-III S93 Ifnrum ,Ig liml :Incl IIIIIIA , If Q..-,L My SIUII I3 SI::III.'I1 IZ: Ilulullmulq SI:llI I: Um-I'w-ll:I I, W FW :. ..: ' L, Z', 1 9: 'Q I, 3 . ' ' ', lg . ix ll!!! W I I II li I 1 X1 X 5llllll'lI . .l:un1-s -I '-rv - ' -2- '- 1 'z " -' - '-wg 3 '1 ' ' ' ' ' --1 : 1 Hg 'gl ' tg 1 ' - 3 A ix1- ' ' H . I!l'IlIlfi1'Ill. Vlurp nn- ' -14' "- 1 '1 1 -1 ' s - : '-1 1:-. . Z', I -'-,.,'.1 . .LQ .' 1s -- ' ' Q, I, 3 '1 '1 ' ' --1 -': '1 1' - '1-.' 1 " ' ' ' . I1 .'11-1-' 1.'T. rnnn. um -I.-' 'J ' "' 1 ': " 1' 4' ' . '1 :S - " ' 1 . ', i- "11s,' Lg ."i1- '- I. 2 1-'- 1 L '. Z "1. '1 '1-.' L, 21 . 1 ' ' , , sw -'1 - ': 1' 1 5. L. If L "' J '1 runn. Ilia- li ': r -' -:'- ' 1 'z 11- il 1' - ' -1 - 'x 1 ': - '- , L1 1 - L. i', 1, H ' 1' " - I .'1 ' 1 " i11 .' 3 . 1 - . '.' L, 3, I S'i1- - L. 1, : -' 1 '4--- 1- 3,1 1 - 1' 2, . "-N' - -I -' 1111- . ' 3 ' ' "- .' 1 .': ' 1 -' '-- s'- J, , 1 I - 1 - :.'x- ' -sg,:, , - I .' 1--- zv' L, 2, 3 S'lI 1 i -1 .' 'Xl' '." I ' 3 .'1-'." .'1 -Ig .'11 ' 1 11' - 'I, . - ls. Vlzlrq-1' --4' 1- '- '- 1 ' " -' -1 ' 1-- l1111,'N . " -' 1:-." . 3'g -' S11h, '-".-- Q 'fig '- 1 ' - 1'1" 1 .'1 ' : - ,'11-'- Q Z A 1 1 1. ' .f1" 3: ' ' ' --3 -'z urklmrl. unmx - -' -g- '- 1 -g "" :N -1 .' -1 ' ' . A '- '1'11,'s IISII 1 -, - - '-I Q ' " .ll S '1 -- :I ll10ll. X i in n 1011- ' -1 ' 1 . ' ' - '- 1 -1 -1 .' Q 3,-,.'-1-'-1" 2 I1 HV. ,. . I ' .' 1, ., VH L. :V 4 ,ff 'E-MAPS s Ev ll'll4'llXl Iloln U. xx N11 11x1 1x lllllv I N I III1 hsel Ill I It 1 X Il ill I I ull. Nlnrev run Ihsseit 11 ll X1 lllllllly sur Xllllfill xi 1 ll 1 I ll"ll l I X 1 nuns 4 I4 11 . ..,..... 1 2 1,3 R2 tlllllllllihl 1 1 x xx x 1 1 N11 1 11 l IHX N 1 1 ll N 1 1 X : ,.. . lollll N N N x11 11 11 ll I Nm unplu X :Ill nr11 I 1 l IFN llfll' 1111 mls 11 1IIll1 1r11 :rw llilll Nor: ll! 1x s 1 14 1 I x 1 11lI11s 1 1 1 .N 1 xx111 1 nun v 11 Lumen- 1 111 'QE N 1 1 ll 1 I 4L1 I 1 1 l 1 x 1 4 1 11 1 '16-A gyms' 83 ur N :nu 11111 N N 11 N XI -. s Q ' ll x11 ll 11 mL,hnm. I rnnu li: :lu X 11111 11 1 111 -.M -N 1 1 IX unmn1.,h um r Inu Hlurr n 1 1-4 X N 1 1 1 I :nm thu os ll mm NI Pl ll lhu nun N1 X1 X 1. L. 11 11 1s 11 Q 11 X1 ll rrw Shirlqv K 1 1 4 s 11 1 IFN 1111 x 1 ll N 1 exmrw xxllllllll nstph X1 N 1 1 s x 111-.111 urn. ylillllll 1 INN 111111 1 1 x 1 111 s 111111 X11 I 1411 Ulllllll Ml Il or nu ll 1 IN 11 1 11 14 X Q 1 s l'nII , Jplxin II1-I1-11-lt11'i111-ss 1'11I11-:1- l'1'1-11:11':11111'y. ",'111:11'1 :N :1 1111111 111111 1-1111 s111:11'1111'." .112-S11 Y- '1'1-1-11 Il: l1'1'.-.' 1111. Y-'l'1-111 l. Z. .'1--1'1-1:11'y l. Vim-- l'1'1-si1l1111 2: IZ1 1511-1' 4'l11l1 3, Zig 1'111111114-1'1'i:1l 2, 31, 1, l'1'1-S1111-111 1: ,11'. 111-11 1'1' wx 1. 2, 32, 1: l1'111111'1- 'l'1-:11-l1- 1-11 11 N1 111111 ,X1-1111111-Q li 5111111141 21: 11111'1'1-11:1 21, Q 1: M111111111- l. 1: .li -1l1'l1111'11s21. 1: 4111'1S'1'11111'1lH 2, ' 1 l': -Il, Y' 'nm ll: I4-111-1111':1l, "His S11 'l1- 'ff 11111111-s 1111- ,'11l1l1--1 1lIl1111j'." l!1111s11-1' 1'l1111 21 Ili-Y's ' I1I51"1-l11'4- 13'l'1'i-.1115 121111 l'11li1-1- 1: Nl1111i1111' 1, V: 1- ' . ll P-rl .l:1 -'-X'111':11i111111l. "'l'l11- I11-111-1' I. ' 11111- 1111 X15 1'1l1l 1111- 1-1-1111'11111-11111-5l1i111," 1':ml- -1-i. Slill -I VI: .-1111111111-1'1'i:1l. "111-1' s111il1- l11'111us W1-I1-11111111 1'l11-1-1'." 11:11:11-1' 1111111 1. Z: 1'l1l1- Y, 1 1111-1'1'i:1l 1: l"i111- 111- 2. Il, lj l11x'i1:1li1111 311111 N:11111 ' 1':11'11 l'1-1111111111-1-2 11111-1'1-1111 Il, 13 11':1ll X':11'i1-111-S 21. ll l'1-11l1l1- 'l'1'i11 '1, 1. .Xlix1-1l V111-1'l1s 21, 13 1Zi1'ls' 1'I1111'11s " 1. L'. !':1x: : gh. : Ii:ltI 111-1'11lI-' - I'1'1-11:1l"11111'y. "'1'l1:11 1111111 111 111-1' 1-y'1- 1111-:111.' S411111-1l1i11g." .11'.-S11 Y-'I'1-1-11 311 1"1'.-511111, Y-'I'--1-11 l, 'fi l,1111'z11'v 511113 ' ' 1"111111'1- 'l'--:11-l11-1'- 1. Z. il, l. V11-1--l'1'1-si1l1-111 11 1':11'li:1- 1111-11l:11'i:111 51: 1'l11'1111i1-11- 51.111 1, 1-11-1-11111111 N:1Ii1111:1l I11111111' S1 -i1-11' 13 ll:1111l111111l1 Stull' 113 l'1'1111 1'11111111i1- 1 11-1- 1-11:1i1'111:1113 11111 1'1-111111111---1 N1 -11i1111' 2. 213 12111111 . ' l. ", 21. lg S1-111-1:11'-'11i11 11-11111 1. 211 S1-11i111' S1-l11l:11'- sl1'11 1. V Vlnrk. 1 :urp I11n:1-121-111-1':'l. ",'11 '11 :1 1-1111111111114 1'l1:11'111- .1 -- 4'1'.u NI:11111i11:11111. XX X'i1':i11l:1 l. 2. II: .l1'. 121-111'1'1s.' 1. 2.12. 1: l'1'1111 1'11111111i111-1-. 1' 'l.', .lame-s I.1-11--'I'1-1-11, 1'11ll1-u1- I'1'1-11:11':11111'y. "l1'1'1 111 9 s1li11i11L: 11111111-Q 111 '111'i1i11: 111-R l'111-." .NI:11'111111'11 ' lligl1S1-1111111 l: I,'111Q1-11 lj 111-11:1 lli-Y 2. 21. 1.51-122, l'1'1-N. 211 .11', 111-11 1'1'1 lg :41-i--111-1- 21. 1: 51-1'i11iz111 21, -11 'I'1'i-.X1'1s 11511111--111 .W1'1i1'i1i -S ZS, 1. X'i1'1--l'1'1-S, lg I11- 1'i1:11i1111 111111 Nz11111- 1':11'11 1'11111111i111-1-1 Al111i1111' 21. 1, -, 1':1111 11 S1-11i111' S1-l111l:11'wl1i11 11 X111-1'11:1i1-. . 1111551111113 111-1' 1'1.11111-11 2.25. 2 1' zu., Ikin-har .' 1'11I11-:1- 1'1'1-'1:11':11111'y. "'l'11:11 1111-1'1'j.' -111'1-11111-1' 111' 1-111-1-V." 1Z1111s11-1l 11 lli-YE 2. 31, l. l'1'1.-. 2: I"111'11111 It '1'1'i-.X1'1.- lg S1lll11'Il1 .11-1111111-5 51: 511111111 I!:11111111-11 11111111 !,Z1, 1, Fook. Fnrrim- ls:ul1e-I1c--1'-1ll--u1- l'1'1-11.11'111111'y, "xv1lil1 Sl M11-1-1 'f'1111l1i1-."' ll:11l1:1'11':1y 111-11 ,'11 211 .111-S12 Y- ' 'I'1-1-11 1: l"1'.-S1 11, Y-'l'1-1-11 1. 2: l211f1s1-1' lg I1'l111- 1111111 ' ' 2, 1: '1'1'i-.X:'1- 11 11111-1'1-11:1 111-111111111-1' Ig 1li1'Is' 1'l1111'11s l, 2 ' 111111 - . ,':u:lll .I --1'11ll1-uv I'1'1-11:11':11111'5. "'I'11 ' 1w 1lL'l' 1' 111 lilc1- 114'l'.u .11'.'SI'. Y-'l'1-1-11 II. 13 l1'1',-.'11l1, Y-'l'1-1-11 1, 2: .I1', 111-11 1'1'11.'s 21, Sl'4'l'1'12ll'j' 21: 11'i111-1 't.' " SC, 1, '1'l'1'ilS, 1: 'l'1'i-Arts 11Sl111111,'11 24. 1, l l1lQ.Z' :1111l 1 111 1'11111111i111-1- 1-11:1i1'111:1113 4,1111-1'4-11:1 ZZ, 21, -1: M 11i1111' 2, 111 , - I11111l1l1- 'l'1'i11 -lg Blif-I 1'l1111'11s 22, lg Girls' 1.111 'us l. Zg Y-'I'3.'1111- 1111111-1-1'1111111-il -1, 1' 11' " " ' --s l1l '.: -lla-121-111-1':1l. ", ' ll -1'- 14111 1li1-1 t111' 1111 si-11. .1l',-Sl' Y-'l'1-1-11 21. -11 1 1-'1'.-S1 1111. Y-'l'1-1-11 l, 21 l111s1-I1:1l13 11: SI11-1111111 111-S1-"1-, 1' ' --1 . A1 - 1.--1'111l-gv l'1'1-11:11':1t111'y. 'LX '-11111-1111111 111 1-V1-ry '1-11s1- 11' 1111- 11'111'l1l," lli-Y's 2, 21. 1: .112 111-11 1'1-11s.' 1, 2: S1-1 -111'-,- 2, 21, -15 A1 -1'i1li:111 1. 3, jg, 1. 51--1-1-1111'y 113 1'1'41111 1'11111111i111-1-3 S1-11i11' , 4'l1z1111-1 1'11111111i111-1-1 12111111 1. 2. 21. 1, l'1'1-s. 1: l1:1111'1: 111l1l11:1, 1. 1 1 V 5 . , ll ' :rl-. l"ll' v11ll1'l,'l'1il1 Arts. 'XV1 'l1l--- !11-1'1- I 4- 1111-," .. .ln -r S1-llu--l111lu.' 1'1:1l , '1.. "l'1-'1s1- f'1'sf 41111- 111 11 1'1,11-1" H111y11-1' l, 2, 3. 11 lli-Y's 2, 3. 42 , .l1'. 1:1-11 1'1' ss 2, 21, I2 11 -1'1-1111 J, 21. 1: Mig -11 1'l14 'llfi -10 2, 3, 1. g ln- .' . nn-1'11ll1-40 I'1'1-11z11':1I111'1' 1'111111111-1'1-lul. HS11 -'1 11111l11- 11 111v1g1y s1--1'1-1:11'y." .l1'.-Sr. Y-'1'l'1'11 21, lg l1'1',-.'1 111, Y-'1'1'4'l1 1, 2, S1-'. l, 'l'1'1-us. 23 l1'11.'l1'1' 51, 11: 1111111 -1'1'i:1l f', 211 '111'1'.Xl'1.' 1: I'1'1 111 1'1111111't11-1-1 11'z1ll Y:11'i1-1i1-,' 31, l1Al111i1111'l,-1. 1 Il '11 v' ': .I n- --I111111r411'i:1l , '1.'. "Uh i1'S 1 141' -111 111111111-11g'1:111'.'.'11'1- f , UL - 1 -1'11ll1-1.11 j'1'1-11:11':11111',1', "Sh Us 11111' 1-1: ' 11111151 -1' lg Il, AX, 1', C13 l"111'11111 1: S111 -111'1- 2. 21, -1, .'1--. Il, 1'1'1'S, 4, S11 1'-111 .X1-1ivi1i1-s 4: N:11i111111I Q H1111111' S111'i1-ty 31. 1: N::1i1111:1l 11'111'1-11si1' 2, 21. 11. l'l'1'N- 1: l11-l1:111- 'l'1-11111 2. .l, 1: Xz11'uiI1' 1: 11111-1'1-11:1 21, -1: " , A1 '111' 2: Mix-1 l'11111'11s 21, lg Girls' 1'l111'11s I. 12: Svl z11'sl1i11 'l'1-:1111 21. MW.. 11 - 11- '. 1"-1 .1 , -ll-1'11ll 141- l'1'111:11'111111'y. "11'.' x'111'z1l 1-111'1ls 111'1- i1'1111 -lil1'1- his will," l!1111s11-1' Z, 11, -13 x'il','1Ij' 21, 11 S1-1 1111' 1'l1:1114-l 1'11111111i111-4-3 M 111 11' Z, 31. lg 121-11' If, 13 l!:1s1-111111 2: 1-'1'1-.'l1. liz1sk1-11111113 li-- i S1-1' '1- 111111141-1l1:1ll 2:3 xvIl1'.'11j' 1l:1slc1-1111111 31, -1, C1111- 111i11 1, 2131. 'W' ww we 11111 Wh llhlll lfll ll ,1 1 l 11 1 N1 C 11 lf, Il -Ill 1 N XX' 1 11 1 N 11 1111.1 r, ll1.1I11 X Il 1 1 1111K 1 11rv url 1 ' .1-111111 X1 1 1 1 III Xl 1 h 11 1 1 11-1 1 h 1 flllll Ill, NIIS lll INON ,.. II N l 11 1 X r Wllll 1 , Clllllll' . un N I1 11 X 1111 N 11 ll I l 1ll I l1shl1v :rx I11-N11111I111 1, 1s 111 1, 1 1 N 1 N 1 QT' mr 151' 111 1h111 ll IIIX 1 1 1 lI'I1 IR1111 lll'Il 4 1 s 111 1 1r1I 1 1 1 111 IN I' 11 11 1 XII 1' X n 1 1rr1s11l1 'N 1 ll IIN s 111 1 l1r1 "M llll r r ll 1 ,aw 1, an .vw I U1 : -. l'h:1rI1-s lii1-I:r1I--111-:1111'.1I. XXI I11-ing I s11I1'. IIIII +111i1- 11'1'i1-i1111l." fIi-Y I: ,l1'. I21-1I 1'1'11.'s 2. Zi. I: 'I'1'i-.Xrlf I1 S1:111IwI1 311 .XI111iI111' Z, ll: I1':1111' .KM '13 1. 3. 11. 1. IH :i11, I-rl I.1'1--I111l11s11'i:1I .X1'1f. "1lix11 IIIS' 1 K f 1-.11'g.111I:1.i11I1 l'II I111I1:11111.1." 1: Il . I1ZI1I:1 H-11---1'111111'11-1'1-iq1I. ".X11u1'I i11 1lisg1:is1-. . 111, Mig .I1'.-S11 Yf'I'111'11 31. I: I'1'.-S1 11I1. Y-'I'1-1 II Z1 'I'1'if,X1'1.' I ii .. 11111111 1. 3. ::. 1. I K IL Y. . I 31 S 1 If A ICII.. Y5'lI: I':uI-1I1111'1':1I. "'I'I11- IILLIII 111' ll111I Q ., aI1i111-S 1I11'1111:I1 I1i. s111I." N1-x1':11'I1 :1111I 111111111 I .II'. Ii111I V14 5 2. .I1', I'11Ii1'1-. l':1'1l. 322 l'I1i1-1' I. . 1 1 I 1 jf: ICI:-.'. I1':1l1k Il:1y-I'11II1-:'1- I'1'1-11:11'11l111'y. 1'I1's 11111 -W 3315" I1 11 111111'I1 I 1I11 11's I1 11 11'-II I 1I11 il." Ili-Y 1 I' if I l':11I111-1-1111 13 I!I111- I111111 I3.XI1111i1111'1':1111. I. - I-Illis. Holly :ri1--"'l'I11- 11111111111 I11 11I1iI1'f" I"I'.-S4lIl If, -1 " :' -If-f" ' A Yf'I'1-1-11 33 I21111511-1' 113 1':11I11v1'1-1111 2: :411:111isI1 I1 I111i1.1 1' 1' 111111111111N111111-1':11'1I1311111111111-1. 9 41, Q 1 1 L 1' . 11115. yg. 11- Il: -121-111-1':1I. "I':1s,'1111-S11111-I'14I1 111 .'i1111x1i1'1-.' S1-11':11-- I. I1h:1n.'. I'1liz:1I1-I X111 I: i'-II--111v IQ1-11111111i1's. "1iix'1 1111- :1 1'I1:1111-11. I'II 11111111 11'y x1111'1I1." I.1111s11-1' II A I I". II. .X. Z. 31. l1':1r - . 151- :1I1Iil11- Ii:11l:1I ll -111 111f1:1I. "SI1 -'s IlI2II4l'Il'1I W 511111 111111-I1 in 1111-1-." I11111s11-1' Il. I. 1'11111111111'1'1:1I 2. I1 A 1111111-11:1 3. 31. I' NI111il111' '. Ig ,11ix1-1l 1'I1111'115 SI. I A 1:11-Is 1'I1111-111 I. 3, 1. -. WI: '- I11II1-I1-II11111v I'I1'111111111i1-S. "Nl 11I11-1'. ' ., 11' '1l.'1'.'. I!1111st1-1'1'I1lI1Cl. I: I",II..X. I. -. -, - I:1uh1-I. .l:1ni1-1- I.1-1--1 '11II1-u1- I'l'l'lHlI'ilIllI'j'. "I,iI'11 11'i1I1- If: 'I 11111 I:111ul1i1114 is ll 111-1-:11'y I1I:11k," .I11-S12 Y-'I'111-11 Zi. - - I, 'I'1'1-:1s, I1 I-'1'.-N11I1. Y-'I'1-1111 I. 2: I":1II Y:11'i11li1-S Zi. Q Ig Al111i1111'!1 IIEIIICI 1. 3. :1. 1. .'1- -. 1. , -li--. Yl:1":1'-1 I.' l'3lTII1lll1' I-I1'111111111i1's IPi,'11'iI1. I-I1I. "AI 'z ys l'l'2l11j' 111 I111I11 :1 1'1'i1-111I." .I1'.-S12 Y-'I'111-11 Zi: " I1'1'.-S111I1. Y-'IN-1-11 I. L21 IL1 1s111- 1'I11I1 I: I1'111111-1- II1-A I' 1:1111-Vs I: I1',II,.X. I. 2. 31. ,'1-1-. 31. 11 ' I'I'-k' "- I1I".' -th II1-I1-11-1'111111111-1'1'i11I I1i.'l1'iI1. I1I1I. H121 '1-1. 1-I1iI1I1'1111" .l1'.-Sr. Y-'I'1'1'Il 113 I1'1'.-S11I1. Y- 'l'1-1111 I. 2: I! .'I1'1' 1'111I1 2. Zi. 43 I"llIlIl'l' II1-lz1iI111's I. Tr-11s. 113 4':11'1l l'I1I1lI1IIII1'1'1 I1':1II Yz11'i1-111-S ZZ. JI, I. l ., Il I' '- -1':1I. ".X111I .'1 111 sl-1-11 :114.1i11." 'Ii-Y's I. YI1'1- I'1'-H, I: V111111111-1'1-i:1I 2. Yi '1- I'1'1-H. 2: 1711 Ilvfl 1" SS I: 11111111-11:1 ". 31. 1: M13 -1I 1'I1111'11s 2. 21, I. 1iI . 4' nni- I.1-1--1'111111111-1'1'i:1I. "SI11 111-1'1' :ls y111 wil 11 1:Iz1r11'1-." .I1'.-Sr. Y-'l'1-1-11 313 I1'1'.-S111I1. 2. 34. I: 1'11111111111'1-i11I I:1li1'ls' 1'I1111'11s 2. -' z .' 1: -Nu"-," 1'11Il1--"1- I'l'1'II2lI'2II1Pl'j. 'N1 's1-. iz1I11- 111y 1111Is1-. 111' j11,'l I111l1I Illj' I1: 111I." .I1'.-S12 Y- 'I'1-1111 21, I1 I-'1'.-S11I1, Y-'I'1-1-11 I, II: 1':11I111-111111 I. 2. Z1. -I. S1-'. "3 1111--1-1-1111 I. 31, 113 I1':1II Yz11'i1-1i1-s I. 2, 21: 5II.'l'4I 1'I1111'11s I. 2: 1li1'Is' 1'I1111'11s I. 2. 01 '.1 Fl' I1- --1'11lI11g1- l'1'1111:11':11111'y. "SI - I1:1s Il :1':11'i1 IS 11111:1111-1' z1II I11-1'111'11." I1'1'.- 51.1. Y- 'I'1-1-11 I. 2. YI1-1--I'1'1-s. I3 ILI1111.-11-1' 1'l11l1 Zi. 13 l,iI11':11'y Sli '1 li: I1'111111'1- 'I'11111'I1111's ZZ, -I: IIir'1111'i:111 I: II1-1l 1lI1lI I:Ill1' S1z11'1' I: Nz11i1111:1I II1111111' S1 -ivly I: lI:1111lI1111!1 S1:1'1'Zi, I"11Il111' TIL XI1 II111' I. 1. 121111, lg1li1'Is'1'I111'11s 1IQSI'1'4'1'II I'I:1y21. "U '.. WI: , . X1 A 'I 1'1-IIA-'11 I'1'1-11:11':1l111'y. f, "Sh 1111i111. I111l H111 I1111111's 11'I1z1l's ,Lf 'Il 1' 111." .I1'.- 1 I Sr. Y-'I'1-1-11 'L 1. YI1-11-I'1' -s. Zig F11-S1111I1. Y-'I'1-1-11 I. 21 1 11. A. 11 31. I. 'l'1'11:1s. 11, I"11I111'1- 'I'1':11'I1111':4 Il, -I. r .'1-', I3 11111-1'1 11:1 31, I1 I1':1II Yz11'i1-1i1-S 2, 313 AI1111il111' , 5 I lg XIIx111I l'I1111'11s CI. I1 l!z1111I 15.24. IQ 1Ii1'Is' 1'I1111'11s I, 2. 5 1 .1 15 I X t SQ. unklunlsx 1 lll ll 1lr1 xl 1 Ill 11 X1 11 1 1 llll U S 4 1 1 1 N 1 1 1 1 ll I 1hrls!ln1 ln N X 1 11 1 I 2ll'l'l, N mm: 11111 1 K 1 s lrrl R1 cr xxlllklllll 111 s 1 nn ll - N 11 1111 11 I IN. I I 1 1 l 1 x11111 .nod 1h nrll 1 X1 X ,K N1 N1 X www mv-1 Wi-1 --...ef Sw T .1r1!s1llInu., lr ln I'llllllll I' I I llll l0lll IN I Il l 11 1 1 1 .rn nstmr-1111111s11111 11 1 K Sl Arx 1 11 MII N 1 11 Ill Ill IN ll'K 1 1 X1 N I1 1 1 111 X 11 1. 1 111 N 1 x x .11 1 llnrrls Ruth lu' x1 111 ll lnklns nnulcl Sl If L 11 w run Nlu rn 111111 1 14kl'Il I 1 11 I' ,., 1 1 1 11x I1' .--'. U1 :1111 ll'-1: I--'I'1':1111- :11111 11I11l1S11'A'. ' "1'11I i11 I11v1- 111111 11111. ,111I1111111I11I1-." 'I'1'.11I1- 111111 I11- 41l1.'1'A'11I lt1111s1111-1'I11I1 I 111-YR 11.112 111'111'1'15S 12 ,1 11111'1'--11.11 3 I'1lIl'g'. 1-lv. yIIlT'A1I llli'4lP1II1I11'1'1'1.l1, "'1'111- 1111-115 111' -Q V A 1'i1-1- w1111'1- 511- xx'11'1'sf" .l1'.-SV. Y-'1'1'1'l1 213 1Z1111.'11-1' 5 gg., 1'11l1-1f2111l'1H'1'11111'I1S Z. Huh- . l'Il. Ili: .I1'31'1--'11-1111':11. "N 11 111:11 Z 11111- 1-ss. 11111 111'11 111x1- 111111'11." 1-'1'.-S1111. Y-'l'1-1-11 J: 1!1111,'1-1' "" ' A 1 A "l11I1 1. I: 1'11111111111'1'i:1I 2: 3111111111 1: I11v11:1Ii1111 :11111 N:1111-1':11'11 1'11111.11iI1111- if H:l'-l'. ' - .l1r: 111--1'111111111-1'1'i:11f11i.'11'i11111i1'1- 1'I11111':11i1111 'AA 111'111Iy 2111 is 11111-11 1111-11111y." 1!111s- t1'1'1111111.1. I:1-'11l111'1-111-1:1111-rs 13 11. A.1'. I. 211' 111- !1111'1'i:11 2. 31: 1111114 111111 1'i11 1'11111111i111-1-3 11':111 Y:11'i1-- 111-S1.2.f111ZA11111I11l'1.2. A : z ' IK -111-111-1':11. "XY1:1I 11111111-S y1111 1 11111114 IIIA' I111i1' is 1'1-11"" 1'1I'.-511111. Y-'IU-1-11 I: 111111.11-1' 1'l11I1I1: 1-', II. A. 3. G: :. uh- t " .' -H1-111-1':11. "111-'s 11'111- 11- 114111. W1 'S 1I'11-1 111 111Il1I.'1 .11'. 111-111'1'11's 1. Gnziz. .I' 1 gy--iv -11I1111"1'1il1, "'I'I11-111111-1' I 21-1-11 1111 111 l'1' I 1 111'.'A 111-YR 1. 2, 21, 1. 'I'1'1'1s. 1. 2: 11111111 1. 2151 I11111I'1I11II1I1'1'11ll1111f1. I. Hill: .I-:ln YI: ri --1'1111111111'1-1:11. "S11-111-1- 11111r1- 1111Qi- 1'iI1 1111111 illlj S ug." .11',-S11 Y-'I'1-1-11 JZ. 13 I-'1'.-.'1 . 1 ' Y-'1'1-1-11 1. 2. 1'1'1-5. 11 1!1111::11-1' 1'11111 I, f V L 1' . Ri' : 'hill'-11I1111S11'12l1 . '1.. "1'1111111:11':.1111- ' X1 111 AI11- 1.1111111111 i11 111-1g:'11I." 12-111N11-1' 1'11111 I: 11i-Y's 'il ul . 1, '11 .112 111-11 1'1'1.'N 11 147111 :1111I f1l1XY1I 1'11111111i111-1-: A 1l:1s1-111111 I. 2. 1:-1sk111I1-111. 1-'1'11,-1 I, 1l1-.'-1'1'1- I, Y:11'- In '5Z. .1 if silj 1: 11'1111111:111. 1"1'11x11 2. L . A 1 1' 1" ' ". VI: l' S14 I-111-1.1-1'z11. "A 1'1,-111:11'11 t11s11i1:111y111-1-:1si1111," 11i-Y'sJ1. I, 15 :l: . 'l'l :r Null --t-1'11n11111-1'1'i:11. "A S1111-s111:111 111- w 11111 11-." IL'1111s11-1' 1111111 I. ". 31, 1: 1"111111'1- 121-- QHQ 1:1111-rs -13 1111111113 Ili-Y I. 231 13 'I'1'1-z1s111'1-1' 33 1'1'-S1- 111'111 1: 'I'1'i-Arts 21. 1. .112 I'111i1-1- I. 22. 32: 1'111'11111':1I 3, 11. 1' :.'. l'I - .' "1 Arls. "I-LV1-1'yI1111ly's 1':11." lIi-Y's 2, 11. Z, V11-1--I'1'1-s. Jig 1!111-1-:11:1111-1-:1I1- 1'1 111111- 1 -1-. 1 1' Q llnlk. z , .I11-121-111-1':1I. "A 11l1II1111' 11' :11-livity :1111I 1-11111'111." 11'1',-S1111. Y-'1'1'1'1l 1: .11',-Sr. Y-'I'1-1-11 I31' 1s- l1'I' 1'111I1 ", Za, 1, 'I'1'1-us. :ig I'1'11111 1'11111111i1!1-1-2 1-'nil Y:11'i1-111-s 51. I3 1'111-1-1'11-:11l1-1' 31, I2 Il -s1-1'x'1- 2: I1'11111I111I1 QI -111 1. ll:1r1I : . 1'I1:l1l-- I-I 5.-n1--1'111l1-uv I'1'1-l1:11'z11111'1'. "'1111' wzlv 111 11:1 '1- :1 1'1'i1-1111 is 111 111- 11111-." .I1'. 111'11 1'111-4: IZ. V11-1--I'1'-3 115 1'11111' '1.' 21. I1 S1"-111'1- I. TZ, 31. 11 A1-1'i1Iiz111 1, 2. 31' 1-'1'1-111-11 21, I, I'1'1-S. I1 511119111 1'111111- 1-11 12 S1 11-111 A1'I11'i1i1-S I3 1'111'1111i1'11- Stuff 11 Nil- 1i1111:11 11'111'1-1..'i1' Ig S1 i111' 1'11:1111-1 1'1111111111I1-1- 211111 1'1' L1'l'2l111 1'11111111it11-1-2 '1151'l'1'11il 2. 31. 1: Alix -11 l'11111'11s 2. 21. 1, 1'l'1-s, I: S1-1 1z11'.'11i11 '1'1'2iIll 1, 113 11'1 51:111- 171 Miw-11 1'I11s1-11111I1- Z. 11, Ig 1' 55' 1'11111'11S 1. x ' AI'- 11'11I11l111'l'1'1i11. "1':1li1'111'11i:1. 111-1'1- I ig: 3 1-111111-." 11'1'.-.'11111. Y-'I'1-1-11 "2 121 s11-1' l'111I1 2. 11. 12 1 1' '11 1-'111111'1- 111-1:1111-rw Ig 1,iI11':11'y S1z1f1' I3 I1':11I X':11'i1-111-s I. : " In : X .II'llll1111'II1'l'll1 1'11111's1-. "A 1111-1-, 111111-I '113'." 1l1111s11-1'1'11111 2, 211 Ili-YN 2, 21. H1-: II1-3. IL' .' - - -1'11II1-u'1- I'1'1-11z11':11111'y. "1i1-- ' 1 w:11'1- 1111- 1.ll1'A' 111' 11 11:11i1-111 111:111." I1'111111'1- 1111141111-rs 9 1. V11-1--1'1'-5. I: 1'411I11.1-1-:111 1: I1'111'11111 I: l1'111111'1- '1'1-:11'11- X ...ff 1-rsfipS1-11i111'1I:11111111-11'11111111i1l1-1-. ' II-- . N1-:I IGI il 1I-I'111I1-1'1- 1'1'l'11211'EI1'11'j'. UA12l1l 111' , 1'-11' 11' 11 Is." Ili-Y's 21. I1 .11'. 111-11 1'1' ss I1 S1'1-ii11-1- 1: I-'1'1-111-11 1. ll1nwl11rg1r rlmlu S11 X x1 "1-'- g""-, 'S If If 14: ' " I1 1- ' '1-341' ,..'s's1111 '- 11' "1 1 - 11 ' .'1 N171 L: 1 .L,5. I " -"1 :."11 1' 11' . -3 g.111'- Iupklns. I"r1-I-- ' -u- '- 1 'z wzxjs 1 1 suw ' -1 x'1 '1 . L. 3, 1 . 1 ' 1un:lr1l. .1 11- nn- '- -1: . -zs' 14 '1 uff xxilliillll llZll'Y1'j'-- ' -. -'1 . " I ' 1 1 1 ' fs "1 ' .' 1' ' L. 2, 3 '1 rs' .' y 3 '1 1 , -s1-1'x'- L, '1 'S' j J, . nine. 1rl11-rt i 1- no 1 ' -2- "- 1 '1 A ' 1s -, ' 1 1s -' ' 1, 1 '- 121 1' ' j .'1:11is 2,1 "1 '1 "- ' 1 .' 1-1-1' 1-' , lrf11r1l l':1r1rI A nn11- ' 1-pg' '- 1 ': Q . 1 - 'uxz .': ' - '- -1 .' . 2 1' uf .'111h, '-"H .Lg 1 sl -' ': .'11 'sh 3 .111i ' . IIIZIPQ. limmp 11p- ' -g- "- 1 '1 " - -S 'ms '1i1' ' 1-f A - 1 sw - I:1111s11f1'1'I11l- 2. il: Ili-Y's 13 1.1lllHl'4'2!II 25, 1, T111-115, 1: xlt'I'i!li1IIl 2, ZZ, 12 l4'1'1-111'11 14: Him: 111111 I'i11 1'11111111ill1-1-, lgro. flilllllii'-1vHI1VY'l1Q'l'l'iil!, "IP11111'i11u fm-1 111111 1l11111'- i11g.:' wyvsf' lL'1111st1A1' t'I11l1 l, 2. Ji, 1: I-'11t111'11 Il11l11il1A1's 13 1'l1lSS 'l'1'1-:1s111'1-1' I. ", Zi, lg l'1'11n1 1'11111111i1l1-11 l11x'il111i1111 illlfl N:11111- l'1lI'll 1'11111111il11-1- 1-I111i1'111:111: Full Y:11'i1-111-s I, 2. Zi, tg Girls' V111-1'11s 1. 23 1211111111111 Viv:--l'l'1-N 111' Hhin .Xssmg -11' II11- Ilis, lid, 1'I11l1s 111' .XI11l'l'il'1l. .lzu-ksnn, l!:lrIn:lr:1 .I1-:un-Il:-111v I121-111111111i1-5. "As t'l'i1-111lIy HQ II11- wlru' iQ l1111u." l!1111s11-1' 1'l11l1 3. JZ, I: S1-1111111 VI111111-l 1'11111111iII1A11: I-'111l X'111'i1fIi1-s ", 31. I, V111-1-1'l1-11111-1' Ynrsily 1. Il1-s1-1'x1- 2. ii. f'1111l11i11 23. -., IICISQ Nl.: 11 rl l N 1 x ll 1 N11 N II1 u ll 11 lll I 1111 Sl 1 IFN x IIIII1. r11 n ll11h1 rl on url 1 1 X N :Im , us 111 1 111 lllr-11 Ill lx1l1n1lh nu I N 1 111 1 1 1 X IX1 1 1Il11 1 rl w I lson IY 'X I1 1 N1 N 1 X N N11 111I11l1 1111111 ' 1 llolllunll 1r 1 1,, 1 I on 1k1 r 11 Pl r 1 1 my . ' -'sf T517 1.11 1111 1 1 1 'VX' Tw' 'nv ,gang 11 son X ll mm I1 r 1- 11111 X N X1 1 11 x s 1x .Inns nI1 1 1 1 I 1 1 N1 N 1 11 lllIIN1lIl 11l 1 N 1 1 1 IIIKIIIIN 111111111 1.. I I I 1 ll IIINUII IW l N 1 X lrl 1 N 1 1 11 s xl rn1l 111 N N III x mulr 1r111 lun -1 11 N1 111 II N 1 1 null 1 11r1I 1 .I: -ks . X ' I" .- 113-'1'1-1'I11111':11 1'11111-"1- I'1'1-11:11':1- 1111'y, 'S1 -111111-s I .'i1 iIl11I 111111111 s11111-1111111s 1 4,181 sit," 11111-1-1-1111 11 3. JG. I: N115 -11 1'11-1r11s 2, Zi. I1'I'1':11'I1 2, 142 I"11111l1:11I I-'1'11.'I1 I3 Il1-s1-1'1'1- 2, ii. .l:l1-11I1.-,1'i11I:1 .L -II1111111 IC1-111111111i1's "XI111'11 I-1111 1I1:111 :1 1111'1-1--1'i11p4 1-i1'1-1 121111511-1'1'11111 I, 2, 31, I. .l- Il: ' -n1- I.11-S1z11111:1r11 1'11111-g1- I'1'1-11z11'.11111'y "'I'111- IiII11I 11'1- 11111-11 111111'1- 1111" .l1'.-S11 Y-'I'1'1'I1 21. I: I-'1',-S1111l1- Y-'I'1111 1, "1 .111 11111 1'1'1ss I: I1'111111'1- '11-111-111-1-5 I, 'Q 31, 13 1411111-111 A11-1i1'i1i11w I1 8111111-111 A 1'1111111'i1 1. 2. Cl. 11S1:111's112i1 I"111111'1-'I'1-111-111-1's.'11', 3, 1'1'1-s, 1411111-1'1-11'1 1, 2. JS. Ig111'1-111-S1111 1. 2. JS, .'1- -. 111111 - I'141-s 1: Girls' 1'11111'11w I: S1-1 11:11's11i11 '1'11:1111 I: 811111: IJlIIII'11'I IL. I 1 ' ,. J: . lil 'i'1 .I1-:ln-121-111-1':11. ".'I11 1I1111s11'1 sz 1' f II1lI1'I1Q YI1'-11151 111i11I1ai1." IZ1111s11-1'1'1111121 I1'.II.,XAJ, .l- ' .I I '--V1111 -"1- I'1'1-11111'z11111'y II111111- 1111-. "I"1'i1-1111I11111ss is 111-1' 111111111," .I1'.-S11 Y-'1'1-1-11 ii: I1'1',- S'1Il. Y-'I'1-1-111, Il1111s11-1'1'111I12:11, .X,1'. 1: I", II. A, I Ig1':ss1'11I111'1'11111111i111-1- I. .ll .' . Il: il l11-1--I111I11.'11'i:11 .X1'1s. "I'Il 1111 i1 IZ1I1'1'.U I11111s11-1'1'111I1 1. 21 I,i111':11'1' S1:1l'1' 11 XI-1'i11i:111 I.1I,?1.I13I1-111111'l A I1-II1-r. 1': 1lAn I11'lh-r-1'11111-uv I'1'1-11111':11111'1. "lI11 IIIIIIIQ 1111111111-1' I"111111'1- 'I'111l1'I11'I'S I, 3, Il, Ip 111-11 :11111 111111 811111 I. I'I11i1111' I: N:1i1111:1l II1111111' S1 'i1'U JZ. 11 1.111111 11I1lI S1-1'1111 1: S11:111i.'I1 25, 1: II:1111111:11111 1 S1.11'I' I:12i1'Is'1'11111"1s1.1. f 1 I'1-I1-r. I":1-'l11- AI'---1'111111111-1'1iz11 Il. IG. "I'1-l'S1111- :11i1y 11I11.'." 11'111111'1- 1111111111-rs I. 1'1"-s. 1:1'111111111-1'1'iz11 I, .L 'I'1'1-:1', 311 S1 111111 ,11'1i1'i1i1-s I: I":1I1 Y:11'i1-111-s 2, zz, 1. M I'1-11 ' . 1': I- -:'111111:'1- 1'1'1-11:114:11111'5'. "11111- 111' 11111 11i1'1N1 uirls 111 Iill W." .l1'.-SV. Y-'I'1-1-11 Zi, 1: I"l'.- ,'11 , Y-'1'111111 I4 "Q 12111114111 14I1II1 I3 S1:11i,'I1 21. I3 I'I'1I11 1'11111111i111-1-2 1':111 .11111 11111111 1'1111111i111-1-2 I1':1II Y:11'i1-1111s ZZ, 1. . , . ' ,jig I" '.. 1'lz1rI1-s lKi1-I: -1'111l-Q11 I'1'1-11111111111-11, --All V :1I1 11111111111 u111111 f:111111." I51111s1:-1' IIIIIIP 521 Y:1l'si11' 1 J. 1 i1'1--l'1'11S. 2. C15 'I'I'1I1'Ii Ig 151111 2, :Sq I1'1'1-.-11111111 1!:1. 11111111111 1: I-'1'1-s11111::11 I-'11111I1:1I1 IZ Y.11'si1y IZz1s1'1-1- 111111 Z, 571 Y:11'.'i11' 1911111114111 2, 21, Ig 1'Ig1sx1'11l111'1'11111- 1 1 1111111-11. lil' -. H1111-rl xIIl'llTIIi1IlIN1I'IIII AVIS. "111'1' 11' - 141 111111 1111- 11'iI11 I1I111' y1111111:1'." 51 '1'i1I1:111 I, Yi1'1ffI'1'-sl 11, 111 NI1111i1111' 1. I -'.1 ' VI: 1-1'11II1'iL1f I'1'1'11:11':11111'5'. "'I'11 1I111'- 1111' 11111 S11-Ii if II1'1' 111-si1'1-." I"11-.'11I1, Y-'I11'1'11 13 131111511-1' I1 1':111111'1':111 Il, I3 11'111'11111 13 1-':11l X':11'i1-1i -S Z5 13i1'Is'1'11111'11s 2, 1. M K1 : - . II1-lip .I1-:ln-1'111111111-1'1'i:11. 'IX 111111-1 girl 2II11I I ' f111i11- il ?'i1'I." 1"111111'1- 111-1:1111-Vs 1, ':.' . .UI:1n L1-1 1 -1'111I1---1 I'1'1-11.11':11111y. "Aly :11'u'1111:-111 .'1 ws 1111 LI 111:111's 11i::11 II1.u 1'z11I111'1-:111 1. 23 I"111'11!11 11 1211111 1111111 1: N11111111:11 'I'111s11ig111s 1381-1- 1111:1f I: N11-1'i11i:111 IZ 111111 111111 I!1111- SIIII-I' I, 11211111111 N:11i1111:11 111111111' S1 '11-11' Il. I1 121111 IIIIII S1"11II I2 N:11i1111:1l I"111'1-11ri1' 'f. Zi, I, 'I'1'1-11.1 Ig II1-1111111 - 'I'1-21111 I, JS. I: II:11111I1111k 812111 Ji: I'I'11I11 1'11111111Il11-1-5 I2:11'1':1I:1111'1-1111- 1'11111111i11111-3 I":1II X':11'i1-1111s I1 KI11i1111' 1. ZZ, 1'iI111. Cl: IC:1'111 I, 2, 22, I. 1'11rr11111i:-11 1. S1 --1-11 . 1'I:11' Z, I.1'1'111' 2, 1. -':1f1 ii: I!11s' 5111111 31: S1 1111111 Ilil'--1'1111'5 S1:114I' I: III-'I'i111-S 1X11111111111'1-1' 2, Il, I. I' ' -w. Sl: ' - I.11r- :1-V111111111-1'1-1:11. "S11-'s N11 111- 11'1:11'i1111.' s11-- 1111-'11 111 111 111'111s." 1111115111 J, JI. Ig 1 12, .X l', 1.3. S11 1'111111111-1'1-1:11 2, II: I1':11l Y:11'i1-111-S I. 2. 1 -, V, Q 5- I: 1'I1111-1'I1-::1I1-1' 1, 2, II, 1. 111111, 1, I, ' ' -, .l11I I' :1nI'Iin-1'111I1-g11 I'1'1-11:11':11111'y. "11'-'1'1- ., u11i11u 111 111i-S -'.'1'1I flII1l11I1lI 11111-," 1:1111x11-1-33 1Ii-Y's 6 mm If I: S1"1-111-1- IS, I3 AI'-1'i1Ii:111 2. 52, I, .'1-', I1 S1:11','I1 gf N' .1 K 21: 1':111 111111 11111111 1311111111111-113 A111-11111 1. I, IL S1-1111I- , ix :11'w11i11 '1'1-:1111 1: 12111-s' S1:111- 27, 1 .. fi I b - V K1 '. Or ' H111 -I111I11sl1'i:11 .X1'1s 'I111'w:1l11:1yf 1 " .I11.'1 I1i111.'1-II." A11111i1111' I, I.:11'Il1-r. Il:ll1- I-Turl - Y111: X11-1-I1, .'I1131. "S1 115' is :1 11'1:11'i111-ss 111' 1111- 1'11,'11f' .XI -1'i1Ii:111 1, I, ,SL 'I' 211111 I 1'l11I1. 87 9351 MVN. 'QW' N I N 1 x IIN I Ix11r11s1 lfllNlllI 11 11 It In N 1 1 1 1 N11 hr Ish 1nur1I 1. 1 1 N111 11 11 I I x 1 X111x 11 111 N 1 II 1 xrllss lxln1 lll 1 x N N 1 lXllllIxIl nn r 1 1 1 N1 lllx 1nkI1 rln 111111 N X x 1 1 Nl II rlll I llll I'l N14 4 4 XI: X 1 I 4ll"l x UIIIN IIIIIN nu mann Norm 1 ri Pl N141 1 x mx I 14 H1 1 Ill :li lllll I I 'X x . 1 ll lnhuhl N nrlus nn N NN ui N v ull ug.Q r N 1 4 'twv ani f Q- 'I-T 33? - W V -mf OI-on :lir. In-0 I4' 1 vnu-X'fw:liiwl'.ul. "l"w11 In-S 1: j-1113 gum! IU-ll1xx'." : ix. lin Izlrn .ll-:Ill-llwmw II--wxwznliww. "KI - ggix'-5 hm-I' llmlivimh-wl full'-:xii-an 11- 4-x'v'j,-Nu--." .lux-S11 Y- 'IF-vu Ji: I"z'.-N1-ply, 'V-':'. . .1 I, 1-1-e-h. .lan-I Ni In-n-II1-mv IIN-yn-flzrivw 'r1.:lw-mffs i. wl1'nm-wl.lI,I.-" iII'p. Ili-lv I llzlln--'l':'1'h::iN':lI KMII4-uw I'l'.-I-:nl':li.1l'3, UNH 11----xl I-' :'Iil1l l"f- 'l.iiI1-N." Iiw, I4-I' 1'I11I, ZZ Ili-Y's 'L lg .Xl"I'i1lIlll l. l, I I. 'l'l'--.nflll--ll J: -,'--I!.4l11wl1'ixl Kris, "ll4- lmx :neu 'llllllldf lrizrlu turn --1' th, nvluflf . : .la-:ln-1'..l"'f"" I'I'-'pux':ll-,1',x'-lmlluf IlIl'I'4'i'll. "Il's Him- In I-v n.1i!11':1l. il'y'Iv1l'I'4'lI1lIIll':lllX ni:-4-," .Ir.-Sr, Y-'IN'-ln IL I, I'r--xirh-nl 1: lfr.-Svyh. Y-T4-4-11 I, 21 .llj ll:-fl Www-ss 113 Yzzlif-11:11 'I'hc-sl 'anus lj .'ll I-nl .M-Iix'ili's 1: 4'h1'frz1i4-lv Stzuft' l: l!u.i1uw Maximum-I" Sllilllirlll 15, !g S1-4-l'1-Ialryg 4n'vl1vsll':l l. 2. 312 '1,l2liI'Il1.lh S. miwl' Ilzlmlm-I. Svuifll' Sv! PIEIIASIIUI IZ l2iVls'SI:uI1f3IgS1 -wh l'l1l5' IP, I2 N.1liwl1:ll II+vxw1'S1f- vi-'ljv 11 M -nit'-I' In 2, Vznmzlixu il. I2 I'l'1lm Vmnllx. -'.'. Ile : Xnn-Vwmln-l'1'i:lI, ".X m- I l'4-lnzlrlxzllrlv l'4'Il1l'llj' f'PI' Ihr- lrlll--s." !"1'.-.'1 pil. Y 'IU-1-11 YZ Plums wr' "lub 31. I, gg' , 'I' -. K -lllvinv-." 4'1'll4-uw I'1'4-1r:ll':l- 1111-51 "I'r'--ily, I'vl'l, .null i'--lilf-f' l"x'.-51111, Y-'IX-4-xl I, 21 Ihmsln-1'l'Il1Ia Zig l'UHlllI4'I'4'iJIl 21 Vim- .Xrls Il. 1: Nzutil-11:11l4'1-1--l1.'iv l1Sl:uluirh l. N "- -Vnllvggn' I'1'4 p:1l'.u!n:l'y. "XE-nw nx's'l', liillsll-ilx"' II!-au'--I' 1-Walls, I'zu.. i, QL I':l1'lUfl'.'l:ux'u. XY. X':l,, 553 S4-'4-lu-v I: lfiwllvlu Ii, I3 lIifY's 31, 1. Yiw- l'r-N 1 A.,- -W ' nd? lu .s run .ii I I ,.u n rrw ulr I ul l In qrrx nn I NNI lxl N ll' IlI'll fl ll! I I IN X im N lkol lr 1 an X ms Kun N I i N xllllllllllj.. rn hrnk N Wlonlll ll! l rlt w l I N N :ix Ilu-nn w X mln n lh g.ls 1 x 4 1 4 fur M -.......J gc .,..f url I ulll ,, ii in Hx I Wlurrls 1 g U 4 use r int rl ll I I I Htl url! lx llll In I I N xn ll Ill I I I ax N Ili urpln u ui I I I 111: .xx N I lNv lll I I- x 11 N HI K m I I I I s Wh- 'l:in. H-n,Iv I I- --424-iiiirgil 'IX I-Iyiil M-Iimil siipiI..i'i--i'," i"i'.-S iii I--'IH-I-ii I: Ilmiq Ip- l'IiiI. I, 2. Il, I: Ifzill Y:il'im'Iii-N I, 2. IS, IZ Milla' 1'Ii4Ii'11s I, ii, -an III' .nu--'III . .lv , Fl: Irs--Iiifliisliixii Arts. "III-, Ilii- K IIl1'I'I'I' iiiiswiiie-I' IIlJlIil'I'.H Ii1x'iI.nli1IIi :iiul N: viii- 4':ii'iI ,X Imiiiiiiiilfi-4: NI'-iiitiii' 21, I. ' I ll- .:lug'II' . 'l" , Illll -IHIIII-uv I'i1-imi'iiIwi'5', 'ZX ' Iilllv Iiiiiifviisi- II In :lli4I III:-ii is iw-Iislivil In llii- Iii-I wrI'!i11-ii." III-Hsu-l'4'II1Iv I, Si-ii 1.1-v Z: .X.-fsipiiit Alwiii- l1Il'I':l1nI:IIllII. , Ib Vl'I -.'. YI: j " I - '-I'-III-uv l'l'u-p'.l':ll1:I'5', NNI-I - 4 IIIIIIQA iwriiif- iii sn-:Il Iv:l1'IxiL:-,"' Iliu-iw-Ilzi Zi, II .I' -1ll'Iiiii'lisZl, I14lil'ls'1'Ii-iI'u.' I. Z, WI' . VI: zuIn-Il-4'niiiiviwi'wizlI, "'I'Iiwi'v's xxquiiilv-I-iiisl iii Iii-2' --yi-S," i-'fn-QI'-I' 1'IliII I: 42, A, If Ll: IW-iiiiii--iv I-iul I: 1iii'I!1'Ii.,i'l1s I, 3 :L , v Ilil: '1-Il. .g -. -'iiiiiiiii-1'vE:iI 'Pi.li'fIIii!ixw- Ilhlii- A VJIIIIIII, "SIi- yvxiriis fm' :I Iniiii- it' Iii-i: iixx I" IIIII Iimly vii' 'l'Ii-f Iiliiis I: .ll',-Sl' Y-'IN in II: Iiimrli-i' Vlllli .f ' I, Il: I-'iilliiw Ile-I:iiI--rf I2 Ilirls' 1'Ii1li'iix 2. ' x L I I ' ' '. I" -1 i '- IN':llu-X'm'1lIii+i":I Slifip. ".Xl:i.xIIi- K I-ill III' .'iL1IiI Iiiil nut I-lit -if iigiii4I," 'I'i',i1l4- :xml liif IIIISIVX I: I:1...1i'i'1'IiiIi L. .Ii', I'uIii---. '- -. Sli 1 I'IZilll'1".'II2lII I VIIIIIIHIIW' Iliw- li. :I Qiiiiiim-i's sixty," Il4r1l.'Iu'l'l'IlII+ 22, I: .il'. Ili-:I Vi' xr Ii. I: I1':llI Yzirii-Iii-s Z, I. -M - ---',4-i'4ilI":w I'I'1l7iII'JII'IlIf. "II: I lik.-Q IH Iiiiiilf 'Inuit wl :Il'."' lim-,'Im'l'1'lllIn 2, ZI, I. I Ili-Y's I, IZ, I, Yim- I'l'vs I. JI: YQIVSIIX' II, IL Svi- M , I-iiw' I: Il:-nl :xml Iiliiv Stuff JI, I: II iiinllmnlx Sl'1l'f I. I Vim--I'i'-5, I3 S4-iiiui' l'Ii.ipi-I V4-iiiiiii Ii-I-: I-'ull Yairiw- Iii-s 4' Ci, I: .XII-iiiini' I, ", ZZ, Iizislii-III'lII. Ifimsil II ifmvlluzill, Ifiwvsl I: lfimiliiill AIJIIIJIQVV, I4'l'lrIi I. w Il ': . .luzlll I'Illl-ll11'4+IIv"n- l'l'I-p:l!':lluy-5-, "GQ-i'i1s is IIIII' in-i' iw-Ill iiisi-iiuitii-ii :imi iiiin-I3-iiiiiif in-1' vs-nl - l"'VfI'iV2lIi1.ii.' In-i,-I-iw-iix Sm-Im is IM-viiii, I'1-li .'5'I- ' Illlllil I, 3, si-'I lim- 'L I: Swliuliiiwliilu 'IW-:im SL. '.. Iii'h:ur1l Illvn-1'iiiiiiii--l'4'i:II Iii.: riliiilixi- l'I1ili- vzntiiiii. 4414-iiiiis is Ilif- I-:livau-lx it zixuiiiiiu Iiziril xx4ii'II." I.'1rflXI4-l'4'I'IIr I: I"liI1ii'1- IZvt:1iI:'i's I: IIi-Y'S IIS'-liiul'ITilI:41ll4-I Il A-, liizarl . I -n-1'4iIIi-2:v I'i'i'p1il':lI fry. "SIilI. I :ini I4'2II'IIIIILlH St Ili-ill 4'Hiiiir'lI I: Mviiilii' IC, I: Vx Svl -vI:lI'NIli1I 'I'v:i:li 2. U 54 , gg ff 3 ji. f Wh, -'. Il II, X -INIIII-Q" I'i'ip:il'zlIi-V5, "Si -I-vli iQ IIII- ,rivilliw III IIII- liiiii4I," .Ili-Sli Y-'I'c's'Il II: Fr,- Simli, Y-'IH-vii 1: I1...sI4-I' 4'IiiII 2, 21, I2 Illiiw Imiii II, I: Nulimizll 'l'Ii4-5ivi.iim I: III-nl :iml illun- SI:iI'I' I: Nal- IIIIIIIII Ilwiwi' S 1-iily I. Quill ziiiil S1-I-.III I: Xutiiiiiul l"1Il'1'i1,'iv i', II, Ig In-Iiiitv 'I'--:im ", CI, I: II:lli1IIifmI4 r4l.iI'I' I: I'1':im I'f-'viiiiilii-V :IL Iiifl Imiiiiiiittm-1 I":iIl Y1lI'i1'li--F Il. I: Mwiiilwi' I1 .'i -1-1-li I'l:iy II, Il: ':ll'i. .lfrl in-rzlel -I'uIIi-a1i- I'i'+-p::i'iiIui'y, "Nil tm' SII.lIII Iiill 1rI'Iliisi'Iii:I'Q lik.-sl In :iII." Ihr.,-li-1-1'liiI, W 2. 25, I: Ili-YR I: Yziiwilx' .L I: .'l1 I-int Vmiiivil I, Xiwi-"I"-S I1 I'i'4liii Vwiiiiiiilli-I-1 Hifi Imiiiiiiitli-if: .Xiiiiiilf-V I. 2, IC: SwIwI:ii'siiip 'll-:um I, 21 'I'l':iu'Ii 2, 112 fx i1'.,i-iI..ilIx'1ii-my 3, :1, I, if Il ,. .lunn WI:rin'-I'fiiiiiiii-iw-i:iI "SI VII li:ix'1- slwrl- if ' Iiniui xxvll III Ii:iii4i." I"i.-Siiii, Y-'IH-I-ii I, Lf. Xu :II4-. Ifilizah- I-Iliinii' Iifwiiiiiiiiiif-4, "Gmini Iiiwi-QIIII: IQ IIII- Iili 'Juhi -II' :mul X1-Il 0:1-. .lol I.:-'op-.I'iillww I'I'l'IIZII'2!IHI'j'. "I sin-:nk in :I iiiv-iwli'-iii' Iillli- xiiiwif' 'Ii-YS 2, Zi, I: Sl: ili.'Ii Il: kg I'i'iIiii Viiiiiiiiilliiig l'::1i zuiinl Iiiixxii 1'fImm,11.-I-3 M ii. , ' I Ii' II . UH'-uhm-1-I vr. II1-th X in-NI iwiiiu IUIIIIALLI- I'l'1-lr:ii'ziIul'y. 'M 'Wiftvii S4'4'Il IulII Vziiw-I3 Iii-zliwif' .Il',-SV, Y-'IW-vii JZ. I1 I"i'-S pii Y-'IN-I-ii I: Ilwnlv-I' l'IuIu 21, I: l':ilIlI4'e':lIi I: I'-iriiiii I:".ip1ili4l 'lf-xiiiViiiiiiiiitiw-. ,, J ' nun s I uv xl I'1rluns I N 11 iN l'1rsIIlu rI k xl N 1- 1 ' ersnn YI Irx IDIIIS1 1 In S N 11 111 1 N 1 N ll N I I ll IIIS Rohn rl Iran 'lllkl rtulz, Illom IN .I Ill 1 I ' s vnu ' 1 N X1 xx., N .1 N 4 ' Iulnr I ' N ' Ill 'rnxusl I M -QM A H1 l,l'l'Il4l. William I-'rc-II1-ri1-k-Imllls ll'l:Il XIIN llI1I1 :uw I11vI'N1'1'llIl1lllS :sinful him." l1111:4I1KI' l'II1lr I' S11 1 II l1I1111 ' 1 Xlulllllil 1-l11"- 3. '. ' .-,Z',, ' 'lfl1'S0lIq L1-un XYHIII-r-1I1-111-rnl, 'l'l'ix1 thy lull-ilnx 111' il will 1lI'iI1- llu-1-." Xlnllitm-i' il lA I"1mllv11Il VI-11511 I. Ouvn, Slslrjnriv .Kun-I'1.ll1-uv I'I'1-11:11 1t1lI'x'. "'l II1 u11"I1l 111-llulxm In s1111I1y' 11-1.11111 II' bl X-lun 1 , . xx 3, lllur- Imm 1 l'I,-N11 Ill. N-l1'1'II I, ..' .lI'. lwcl 4'I'1l,,' NIIX1 11 Irrw Knur 11 IIIII olu ri It 11-N Imlln 1I.nIn ll 1 nun l X 1+ I 4 rum 1 1 N N , . 1 11 1 IYIII llllllli N N15 wwf? W gm Wx 134 .Y" af, 5 1 'll 1111 I lIll'iI 11 1 11 I 1 x X1 I Ill l 1 ,2 1 1 x 11 1 X 1x 11 X1 N 1 Ill' I 1 11N 1 1 111uIs I urls 111-111 1111 1 1 11 111 X1 11 urls llll 1 :url X I nln1..1 11111 I1 ur I ll 1 1 ll 1 I4 I x 1 05,1 rs 1 X 1 1 IIN X1 N 1 W R. 'C' Q, 95.1-4' 11,41 x V? IIII l1r1x Rulur I 1111111111 on p 1 Ill 1 1 lllllll! Nl.urg.,.lr1 X ll 11 N II1 1 N 1 s Illllllllf lr 1 Ilvkx x I 1 N 111 s wlnlml 111 I 111r II1111 X H rl N11 N 11 N111111 X 1 1 X -. 1 11- 1-xx 1 1 IIIX lx 1 111 N '1 1 11s 1 I11x 1 -X ., ,..1IN aplu r1I Iht 1 Inns N 1 1 1 X1 1 x I1 I: I. 4Q1'l'ZIIII l1I11.:- ' II-gv 1'1'1-11:11'z11111'5 '1'1-1-11. 'IX I':11111I'111 I'1'11-1111 is 1111 1111-11i1-i111- 111' IiI'1-f' 121111511-1' 1'I1111 I1 111-YN I. ". II. I. V11-1--I'1'-5 I. 2. '1'1'1-:1r. Ili Y1II'5IIX "X" 21: S1-11-111-v 2. I. 'I'1'1-ws. I: .X11-1'i11i:111 31: SI 111-11I1'1111111'i1 1, I'1'-s. 1:1!I11u:11111 I'i111'11111111i111-11: 11111-11-11:1 1. 2. 21. Ig F1111 Y.11'i1-1i1-s I: AI1111i1111'f11 111 131111111-1 1. 21. 1: 511. -11 V111-Vllf 2, 11. I: S1'1111:11'a11I11 'I'1-:1111 1.21'1'1':11-11 il 1-11 nn. 'Ilzrp II1-I1-11-1'1111-"v I'1'1-11:11':11111'y. 'XX 111111- k 1111- 111 .11-1ix'i15 111111 1-1-1'S1111'1Ii1y 11111 i11," .l1'.-Sl' Y-'1'11-11 ii: 11'1'.fS11111 Y-'I'1-1-11 1. 2. 1'1'1-S "3 1L111s11-1' I V11111 1: I-'111'11111 11: 11'i111- AVIS ". JC. I. V11-1--11'-S. 31. I'1'1-5 I: 'l'1:i-.X1'1.' Z'. I1 S1 111-111 .X1-1ix'i1i-5 ". I1 l'111'1111i1-I1- S1:11'I' I: 121-11 111111 III111 S1:eI'I' I IIIIU. 311:12 I: 1311111 :11111 S1-1-1111 I1 N:11i1111:11 1-'111'1-1.'i1- I3 11111111- 11111111 SI:1I'I' 31: 1'1'11111 l'11111111i111-1- 1'11:1i1'111:1112 11111-11-11:1 11. I: 1-':1I1 Y:11'i1-111-s 21 I: M 11i1111' 2: Ali. -1I 1'I1111'11x - 21. I. I: fiirls' 4'11111'11S 1. 2: IIi1'1f' NH111- 11. 1-1-11. II I-111--1'1:1111111-1'ui:11 S--1-1'1-1:11'i:11. M111-1' 1-111-1-Is :11'1- 1ik1- 1' '1-S." V111111111-1'1-1:11 Li. I: .11'. 121-11 l'1'1ss I: S1-i1-111-1131. I: N:11i1111:11 II1111111' 5111-11-11' I2 NI111i1111' 21. I : .'. I: - ' -':11. "X 11'::y w11'111 x1'11i11-2 :1 I'1-11s111I1'111 s11i11-" I1'1'.-51111, Y-'I'1- -11 2: I11111s11-1'1'I11l1 2. 11: ,111 121-11 III' if 2: 41111-1'1-11:1 fig .Xl1111i1111- ZS: Mi -11 "11111'11s II. Y, '-I: 1.'. ll I l':II: '111--V111111111-1'11:11 S1-1-1:1-1:11'i:11. "'I'11 111- :111 1-I1'i1-i1-111 Q1-1'1'--1:11'1' is 111-1' :11111111i1111." Ii, .X. 12 1: 11111-1-1-1111 I: Ali 1-1I1'I1111-us 1. Itinzllli. I-'1-lil-v I..-11111l1S11'i:11 .XI'Ir. "'1'111-1'1-'s :1 1111 111' 1 'w1111'I"11111i111." 1 ' ' --r, II1 :II 1' z los-1'11111-g1 I'11-11'11'111111'5'. "1I' - 5111111 IQIIIQ-11 :1 111:111. X1- uzr ls. II1'I'44N 1111111111-1' A11-I1111f 'I s:11:1Y" Ili-Vs I: 1911111111 I: I+'111111'1-'I'1-:11-111-rs 1: S11 11- T Isl I: 3111111111: 51. Ig S1-11111111's11i11 'I'1-11111 I. 2. Cl. lvurll. l'I:1r1-111-v I-II !ll'll. .lr-Y111':11i1111'11. 'II1-'S '1111f 111,-1-i1l'111I' 1 1113" 'I'1z111- 111111 I1I1I11.'II'X 1: 11'-1: S1 -1' 1'I11I- 2. f If-1 - 1 ,-, l'I.1I1--111-111-1':11. ...XII 1111111-1- 111' wit is xx 11111 :1 ' 1111111111 111' s111'1'1xx." 'l'1':1111- GIIIII III!I1I.II'j' I. 21 11ifY's 171 :IQ 1.1I11':11'3' S1:11'1' 2. Il: Y: 'sity IX" I, 2. 21: S1-i1-111-1- 2: . 1 Mi. -11 V111 1'l1Q 1. 2, IZ: '1'1':11-If 1. 2. C12 11 S1-11111 1. 2. 31: I: I1':1s111-1I1:11I 1I1-w-1'x'1- I: 1-'11111I1:1I1 Y:11'.i1.' I. 2. Il: 51-- I11'i11: iIiu11 S1-111-111 1.2.2. I:llllll'. I-111-Ipnlw Ih-x:1-1'1m1n - 'i:1I. "XX'1-'1'1- :2l:111 this , 12111111-'S 11111 i11 I1:11y.'4 I-'11-.'11I1. '1'-'I1-1-11 Ig I:1111:411-1' 1'111I1 2. 31. I: II. ,X. 11 2: 1.i111':11'5' Stuff 2. ll ". Sl' I-l - l:1-1I111111- I-I1-11z11111111'S. '41 '51-1-1 x11-'11 nluzlys 111- 1111-1-." .II'.-SI' Y-'1'1-1-11 213 I"1'.-,' . '1'-'IU-1-11 1. "1 11111181111-1'11111 1. ::. 13 11, 1, 1' -1. ::, 13 I". 11. .X. 1, 2. S1-1-, 1:1111-1'1-11:1 I11.I1X-11 1'1111'11.' 51, I: W 11i1'Is' 1'I1111'11s 1. 2. W' ' .. .I .'- I l': I -I'11I1-:'1- 1'11-11:11'11111'y. 4'M1':4. 'I'11!1u1-H' I':1x111'i11- 111111iI." 1l111s11-1' 1'111l1 I: 111-YR 2. JI. I:'I'1'i-.X1'1s I3S1:11is112l. 1. N1-I' .. ' " 'I . 11-N111's1-s' 1'11II ---1- 1'1'1-11:11':11111'5'. . Y "1I1-1- 111i1'1'111' is 111 111- l'11X'I4'II.H .l1'.-S11 Y-'I'1-1-11 ii, I: gif ! I"I'.-511111. Y-'I'1-1-11 I, 2: .112 121-1I1'1 Il. 1: I11111- I11 III I Xa? I1 '1'1'1-.X1'1s ZZ, I: -'I 11-11I 1'1111111'il 13 111-11 111111 111111- 'V "'vs1 -I. 13221 M 5121-11 I, I:ll,'II11'NS .Xl:111'1g1-1': S1 1 '.'I1 21. I, V11-1--I'1'1-Q. wg-.' H ..-' " ,- 1: 11:11111111111Ii S1:1I'I' I: l":111 x'iII'Il' '1-.- 2, 21. I1 5111111111: 4 .. ,A '- I. 2. 11. I: Girls' 1'11111-1.' I: S1 --1-I1 I'I2lj' I. 2. I:.'111- 1 A A N 111-111 I'i1'1-1'1111'1' I. H 1 .- -5 S- ' , F: ol I.1-1--1'11111-gv I'1'1-11111':1I111'y. "Kun, .V I r b viu11'. :1111l 1111w 111' 111-11." .IIIYSIH Yf'I'1-1-11 31: I1'1'.-S1 111. - 1 . Y-'I'1-111 2: 111111511-1'1'11111 I. ". Z1, 1:41. .X 1'. 2. 111.111 A xx b 1' A If 111-11 1" 1.2. 31, I: 1,i111':11'y S1:1I'I' II: I". II, .X. 1. 22 vt ' 1 I"111111'1- '1'1-111-111-12' 1: S1111 '.'I1 I1 5111111111: 2. 1 ' S1-111. Hula- I.1-1--4'11111-uw 1'1:1-11:11'1111-1'1'. '44':111i11p: 11111-- 1111' S1-1117" I'iI1IIIl'I'2I1I 21, I: .112 II1-11 1" ps I. 2. 21. I: 1 Y:11'.'i1y I: 741 111111 1'1111111-il 13 X1111i1111: 2: I1'1'1-sh. I 1!:1sk1-1I1:111: I1'1-1-,'I1. I-'11111I1:11I. 111111111111 Yil1'.'If'x' I1'11111- 11:1112. I. ' L " -'KI1 . UI -1" ll as-1111111-1':11. 'KX 1'1--'111:11' -' 1 111111,-11-1' 1'I11l1 1: III-YK: I, 2. 31, I. 'I'1'1-115. 2: I1'111111-1- YIIl'2l1'II1'I'S I:111'1'111-fI1':1 1. 1 1a N ill- - . ' t.1- . --111-111-1:11 ".'11- N11-11111-111 11111: I W 111111 y1-1 1111-1'1- 11115 11 1-1111x'1-1's:1Ii1111 111 II1'I' 1-v1-s." V, M .X1-11111-1111' 111211 S.-I11111I. 'I'1'..1g .XI:1I111111z1 I: .I1'.-S12 1 Y-'I'1111 1: 111-11s11-1'1'111I1 I. 733 N, .1 Nl' . K1-'tl I-I PI'-I'llIIl'Q'1' 1'1'1-:1:11'..1111'y I!11s1111-Ss, . L A' .1 "1 111111111 II11' 111 s11111y. 11111 S111115' 111 1ix'1-." IL'1111s11-1' I K P11111 31. 1: 1I1fY'r ll, I, '1'1'1-:1S. 41 .111-1'i11iz111 1. 2. 21, I: AJ 1. - I x 1"l1I111'1- 'l'1-:11-111-Vs I: 111 'i1:11i1111 IIIIII N:11111- 1':I1'11 1'11111- Q 1 . 2. M 1 1111111-1-1 11111-1:1-11:1 1. 2. 21: XI111i1111' 31. 1'11l11:1i11: XII. -11 V 1 '1 4'11111'11r 2. II: S1'1:11I:11'SI1i11 'I'1-11111 I1 IZ1y.' l'11111'11s 1. . 2.1.4 1 , 91 an "-cr'-' Y NL SIIIIILFIIKK rn s I I In ., 1 I 4 Nunn ll llll 4v I N 4 In 4 N0 I4 llnrui In A I X UII' 4I4 Nnrg.,4 un pl: 4 I u IL l.lIl H I H N I4 N lllll ml r.l 1 N 4 N N unluv Nhirlcw In I WIIIIIIIIIILII' ln I 4h NN nnl n lI-I '-I2 2,5 Nl Sl Nl Mg Nl Av -il' ,ping NI nml olu rin I u 4g..4nth.lI1r, rx I x. N I I 1.,llln Ill rln I I YI N lrI1 I Il unl fl s I' Il 4 NWN I I 4 Nrrl 4 4 'X X mx II I Ill rl lr! 0ll sq x N x 4 N N te! XXIII!! 1 4 II 4m x .nh lu1..h I n N s NIIIIIII Ill'I.lll'IIi 4 m I I XX I N N II nllh 1. 1 I - xm Ir Xl x lll I 41 4 f"N 'QQ' rw ,il . . 4 ,2:.,1jii2ig I ' I. II - : I: --I'4III1'p:-- I'l'4-jI:1l:1I4Iry. "'l'h4Is4- 5' I ' I-in 4-I4-S xxiIl nv--II h-I' I ,' hv:al'I." I"r.-S4-pI1, Y- LIA1 ,W ,i 'IR-ml I. 2, ,I!4I4I,'l4-I' '?, II. I'4Imm41'4'i:ll "1 SI 2 IIISII I2 ,.. - V I":lll Yglrim Ilvs I. gig -al .. ,,..."'- LA, "'- ' ' 'III . .ku 1I4III4'24- I'1'4-p:1l':1I4n'y. "Sh -'S K9 51" I' , s11:uII. hut .I if an sLi -lx III' 4Ivn:Imi1I-." I4'r..,'4 I I. jii .5-' I - I ' ' I-'I'44'1n I, 23 .Il'.-SV. Y-'I'4-4:1 il. Ig IC4f4vsI4-r I, 2. SI. I1 I ' If H ' If. II. X. Ig S1:m'sh 'L I:Sm1i4v1' I1:11I4lu4-I I: AI Initm' gl ,Y we ff 1, .Q Ig Ilirls' IIIIUTIIS I. " "l I . l':?ll'I - - I-I '4IIII 24- 'IH-4-h. I'l'4fp:4l':ltI.y-y, Q5 "Il4-4-415. xml Ix4I1'4Is, IIILIIQI' lh4- mann." II4I41sl4-I' I, 3. SI. V .V . Ill Irs ,.. I. . In 1:44, ... I. H114 MII.: -. .,. I. M IIIIIIYI S f ' I2 114 gs IQIIIIVIPIQ Mix 'rl I'III1I'IIS II, II. Ig S4flI4IIg4y'sI1ip ' I 'I'fg:I III I , IZ. I I " lv '. I: -n- . v: I--I'4-mum-I---ill trier, l4I4l. "I14Ix1u S41Ih is hm' 4II-wlil1:nIi4+11." I"l'.-r'4f1III. Y-'I'4-411: I, 21 l.'4mst4'1' II, I1 I"IlIllI"' Il4'IzuiI4I1's Ig ,Ir II4-4I I'rv..' 2, SI, I. I.IIII'.lI'X Sl.II'I' 31. SI III-III I'4-uI1:'iI IL Ili'ls' I'h4v1'u.' 2. A " ' '. Il: h I. i'--I'4'mm--VI-izal Ivisl. I'I4I. "I,iIi4- :I fi xxilllry .'I'y svI4l4Im IIIH4-." linux! -1' 2, TI. Ig I"IlIIlI'I' III-I:IiI4-l'.' I2 l,ih1'.vry Slzlfl' J: Ifim- ,XVIN 2, JS. I. ,'4-4-, .. I1 IIIXIIEIIIIPII zlml Nunn- I':ll'4I I'4ImmiIt4-4X3 Ifznll Yal- ' IIIcIi4-S 2. JI. I. 5' '. . '. .ln-.4'4-II4-gp I'l"l11lI'2II4r1'y'. "'31 in-III' 4Iif- l'4-rf-lnl. m -VU' zmumu I'ri4- ds." .Inn-Sr, Y-'l'vvh II. I: x 5 l4'1'fS41pl1. Y-'I"'I'II I. 33 I'7lIIIII'I'2lII 2. Zi: .I1'. III'II I'l' us M y I, 2'. Ii: Ilauml I. II. Zi. IgIH'4'I1n-.'ll':I I. 1. , WI- : -' . I.4ur:l I: --I'I-mum:-1'4-IIII. "IIvII pm' In-ul :in- 1'4-l'4- :HMI l'l'i4'mIl5'," I14v41,'I4-I' Ig I.. .X. I', LI, II, I, YIM'- , I'1-I-s. I15I4miI4Ix' IjIIIl'IS'I'II"I'llS I. ' ' , II -' ' - I-Til-on-Il-I 4' I4I4'4lmrll1i4's. "'I'h4-11 K I -Q1 4a1'4I h4.," I"I'.-H4pI1. YA'I'I'I'II I: I!4m.'l4-V I: I". II, .X. I. ,'4'1'. 1:31 Ililrvl' I. Sn ' . Snllp -I--un.-4'4ImmI-1'4'i:lI, "'I'xxinIII'11:4 lm-s :null I'l:4si1lnu 5niI4-." .Ili-.'V, Y-'I'4-4-n II. Ig I"I'.-,'llII, Y- If 'IH-4-ru I3 IW' FIII' 3. II. I' 4'4Imm4-l'1'i:1I 2. I2 Vim- . 'lx ,L I3 SI I4-nl I'4.un4-il I. 2, ii: 4':alv znnrl I24m'11 4'4 nm- fa mit!--4' I. 411-4-V4-itz: 2. II. I".lII X'11l'14-Ii4-s 11. II. I2 Mix -II . I'I14:l'I1s 271 Ilirls' IIIIIIVIIS I. Z3 Yzlrsilv IIIII'I'I'It'ilIII'I' JI, I I I, III-Q1viI:uISh ur J 21. I, I 'H' . ,E , I -'11 'Q' 4, ' ' ' '. .Ivan I" :nx-4-r -I'4fII4 24' I'l'4-1v:ul'Il'-U. "'I'h- I A, , 'V :Sf 4IiI'I'i4'ulI N- 4IIr imn-4-4IInI4-I5'. Ihr- IIIWHISSIIII4- Ink-4Is :I ' ' -E IIIII4- I Il"I'I"' .II'.-SI' Y-'I'n-4-I1 ZS. IL I"l'.-S4 ph. YfI'I-VII QV ' I. 23 II2IIIIII'I'IlII l: .lux IK4-4l 4'v-uw I 2. 35. I1 S1 :muh ii, -I nl' .-I '-" I, 'I'l'4':lS. I: Ilifl I'4wmmiI14-4-3 .XIIl1iI4vl' JI. I1 Iizxml I. I. 'T' I. , ' " ' , .' . VI: 'thu K -I'4rII.-up I'l'4-u:Ir:II4II'5', 'II'h:lI I - ' ' " 4 xx IIIII W4- 414- IIIIIIIIIII sum-I. Il'i4-h4IIy AI:IlII1:n',"' ,Il'.- Z ,li V-. Sl" Y-'I'4-4-I1 '11 If'1'.:44-III. Yf'I'4-4-I1 2. "L I-'I HI'-I 'L ' . A A I'Iuh 111 Il, .X. I'. SL, Ig I'444Iu.-1-gun 55. I1 I"HI'IlIII I3 I-'zlll I X':1ri4-Ii4-s JI: AI -hitfrl' 23 S4'Iv4-Iqwslaip 'I'4'um il, ' I In .' ll'-. . II-I-n-II4rmv IG4-4.114-mi:-5, "Ill11' 1111" I 'IIE v :lu IlI'4'I14'FIl'II.U Iimwl.-1' I'II1II I1 I"ih4' ,Xrtf ZZ. I. I lf. II. A. Ji: Stu Ant I'4l11h4-il I: I':41f mul Imxxn I'4-m- 0 94 millI-4-2 I":lII Yzurin-Ii4w 2. Il. I1 Ilirlx' I'I14-ww 3 V ' r . I .' "'. .I Wli'I: -I-I'4fII--:I I'l'4-lI:zl'.IIfrl'I. "IrII4r I the-wiI4Iblue-y4ImI4-l't'Iyi1uuII'-h," I . ,hh - Sl' . lh-It. .l:l -...II4-114'l':lI. "Sm-'II zxlxxzzy, II4- Ih41'If , . Alf: Q wl -11 y4Ill In-I-II h4-V." I!4I4.4l4-1' IAIIIII I1 I4'lllI1l'4- IL4-- y - N. lzlilf-Vs I:Il, .X,I'.2 ' " I ff' ilu . Fill! ' I.4nl:u-124-114-rzzi. "Ifl1IIIIIil1: ww-1' uilh I IIVJIIIIT. III-:1IlI5'. :IIIII 4-'1lI1llsi:I,'m." Il:-WI4-V I'Iull I. K X 22, I1 I.u'!s 4h4-l'1x.' I. 2. 14 , .'t: '.'. .' '. I"Il1'-I'IlIII'!I' I'I'I'IIilI'iIII'I'I'. "II4fr' IIzlIi4-ms' I4-mp4-l':4Il1r4-Q IIIII VIN." I'II'.'SI ph. Y-'I'4-4-In I.21II'wuslI-1'I'I11l1 I1fI,.X I'. I1 I'::4Iu1-4-:ull I: XIHIIII4-l' I, Z. II. "' ' ' . .l0I Ii- :ur42-III-ll1xlx'i:II .Xrlx "IX'I1.44R Il4vm4-4+ Lint Ihnl h4- :nixfl uulm' III YR JI. I. X'i4-4'- I'1'm-s. I. .' ' '.'. Ihr :nhl IG -"-1:4---I'4-III-uv I'1'4-p:n1'nIv-l'y. TIN g'u4r4I :ls II14-5 4---lun" IIQIXII--III:4II. I4'l'4-sh I, II--x4-lxv I2 I"IPllIIP1III 5l:lxI:4L:4-V. I"V4vsIu 2. 0 lll 1 N Ntuihr lrrlr Nun v- ll 1 HI X I 1 :- N 1 nllel nun N una nm I u fl :mln I0llIl gill S N N I I I IN 1 FHIIIIII' Uiillll olnnn III,., 1 1 PI X 1 I I 1 1 g Nukn-sal urx Inn n x I N I 1 slllllllll rs u Il lrll N N 1 IIN X1 5lllIlQ'I' il Xllldll' -r 1 Nd? I 11? x llln N XII . . . 4 av 11 I 1 x 1I x, l , 1 , , -. , , . 1 1" 'I 1 " : , "' .' . 'z . : 1 L1 - 2 'A 'S' ' L., .', 1 " -Q 1' 3, zz 53lIlll5lIll ' z -,' 'Z 1 '15 I .'i '.-.,,- :': -- ' :mln-r. '1-ll: rd -I. ' J. '1- Z .' :1 . 'I' IIPIIIZIN. X v1lIllI'l '--"-fx Q Sl: Ihulnlnson. IN-I ' I, 1L:' ' ' - 'Q I J: 'I ',.,- lmnlrsnll. . - ' ', . ' ' xunpwon. f: p . :I . ' ' - 1-- ' L, :Q '- 4- L. IZ, S -1-A 1 3 'nu 1-, zlrforil- , Ill J ' - I -' ' I Z I " -2- 'Q 1 7' 'I'ort1ur:l. I,nr4-Mn I'11lu1':1li-Ill. "N1-x'1- Ruin I. I:-. Vw-.' -L:- '- z 'z ' sz : ' - : 1- 1' "'.-Sw, '-"'- I-'. 1 - '-': . " .1-.' I2 '. " Q I .--,,,1"Z',, 'IIII1 ' -"'c . '.'z Y- 4' .1 . Q. . 1 . .' I -' ' L2 " 11-"Az 2. i,- lg A 1 ' ' '1 ."l1 1 . .-"-- Z'Q "'.-Sub A ..H .' -I "'l L, 2.1 'Xu' ' ' ,' Z., Z l 1 -4- "- : 'z' '.':l,'. :mp -' ' 5 '- L, 1. -' ' 1. ' ' ' -.'-1 ' : " ' - I '. nfxs 1211- ' -, . :.'-:.1--' 1.' . in ,DVI 4.,.n1,,A 1-ml , ., 1, . ' I l .I , -rut. .ln-:ln--ll1111I4I41-1-ping IPisll'IIu11lix1 1 nl xl-N tm nl: z.,h I'1v1wl1l : z ws ' ' : :ll " . ,' nlul- IL I-'uIll1-1- Il1I1ll11x I XX : 1 . USISIZIIII lIrnIlIl'Il'41l1b XX unc mil :ru 1 11 x 41x 4 IN, Ill llilfl NH 11 4 x nrmv un 'll llll 4 I1 141 1 4 Xa ID lar Nur N4 l1NN N 1 Xxx x 1 lull 41 l' ills lr An:-1. ll 1s 1 1 ll 1 riurl Nu. 4 Xt Y Illia W 5 ron Kmlre n 4 U X N4 N 1 1 x 41 11 1 05 I I Ill I'I 1X4 1 N SU x runnin! us In l lr I N x K N1 R 4 4 X Ill 4 llrlav N ull ll 4 X ns ICH lure Ilillr 1 N4 4 N 4 4 14 1 xxl ll' llll 4 ug!!! url N N 1 oss, 4 N 14 X 11h 41 ll I 1 Inns an 1 11 1 l nr n 4 N ullnrs urlnv VI -4 1 N gps:- -53' ff X! ulnn I 11 nn 1 1 1 N 1 11 N1 1 I NHII I I' llll'X 1 xxlllllll 1 r lur 1 N1 vnu nun Ill N 1 N 1 N I 11 X1 101 Ill 1 I 1 N 11 Clllllll N 4 4 1 1 1 x I ns! I dlllll n um 11N Q num. N1 u 1 1 11 VN I lumhnr X IIII1 Il 1lI1r1111ll1 N 1 1 1 1 1 11 llla ll 111 Ill' l'll on 1h n 1 1 11:11 Xl L urrell 1 1ru 1 x1 llulul ssu ' r r :rn 1 N irlnu 1 X R -'ron Ri - : IQIIIL1' -- Q ": . ' " ' : " Il'i1-ll:1r :1 1- 'run' in- x "1 . ' " 1 2 1 -21 '- 1 Hull S:lIIy1' -2- '- : 'L "S .1- "1-s . , .-.1 ' " . -. ' ' ' ' ' N':1lt1-rs. I':1lri1-in ldlnniwc--1I111111':1l. '1X:1111l1111' 11i1-1- girl." 'Nm Y lollnwson lll lf 95 Senior Fvrdinand Maul-ioli Class Pre-side-nt Maxine Krltvs Clwerlvader Captain Carolyn Keller Editor of the Red and Blue Mary Redman Girls' State Marlene James All Around Studvnt Wm 'Q' RFS Ric-hard Brunn Prvside-nt of Student Council Barry Vogeli Most Valuahlv Baskvtball Playvr Marc-vnv Blu-hs Editor of the Rvd and Blum: Norma Lowman Girls' Stall? Rim-hard I'ntcl1 All Around Student Murlvnv RM-al Flaws Snlufuiorizm Carols- llc-iss-r Fall Varivtivs Queen Nora CZIVZIIIZIIILIII C0-vditor of tlw Chronim-lo N4 kwagvf 'Vi i, , .J . Charles Hardman E 355 ' fl ,Q Outstanding for Music-al fi. Ability -52 of? 3 Si .ull""' Diane- Bit-hsvl Winner of T-V Conti-st Personalities Nlarlyn Dixon Class Yule-clictorian Nlury Jo Hulk Football Queen ,lorry Thompson Co-editor of tho- Chronir-le Joan Angvlone f,llfSt2ll1lliIlg' for N Ability Andy Moonvy Pu hliiviy Dirvl-tor VW Wvninr Class Prvsvnls allur I own I I 'IN I Imp rl xx' II Iilwmvn. II, IMI-Iu.IlI1I V Ilwif-11:4 l11:Il4'II.A',1l If Ilrlmu XI11I4lI-- I'--xx 'INV I-xx .Xl .lznvwx ,I .X'.:1II4mI. Iv. ,XI-ry'-I. .XI Ilx II I I II XI XXIn1l- .Ium-II .X, Iirzwlu, Ii. Inxlz, IP 'I':n'm1-V. AXIIIIQII. nm .I IZx'gmII1.Ii', IQ 71.1wI'4Il, I' IIlr.l1I:'l', I Il: IIIN I III!-II -II lx NIIIIIII 1:1-llum xwfu 'I' III-x-II-rw, 'I' Ilrw--xl.. S. IT:-rl'-.z. II, Int-II 1 II-1 I I' Ilmm N NI ulmx Iv r'mIxx.I,x. I-IIN ,XI.r1'I-'1I- XXy,II.Il,IIII.-144.1 lltlfrm rf xx, 'l', lliln-In--I1-IX. If IH'-xIvI4x,1' II-xml, II I'IrIvl1.l' IIII I' IIIIII . Dance Band 'QQ qu M-M n 1 4 N Carnwal -. 1. '. 'A '..' U. li 'I . gg , ' . ' IILZILZ "v'I Izmi- 99 1 f Qyfwugiwzf 1952 Wm MRRKS OF QUALITY K W A WEE E ' Q 0 W ee E CANTONX ENGRAVING 8. ELECTROTYPE COMPANY O t., . E. u nto NIU Jig V ' - . W ff W T H ll OO- h cl S S 8 C O maxim Q -qiyf ,f lil U TX KIDS VND Nl ORINNI' XR HPI UN U YI SPRING HOLZVVARTH Xllmnu Ohm 1171 0 A ,N . v N , 1 . . ' A K 5 , Z 55 Q F Q x Q s J 4 , ..f.g: , 355' V 1 I af ' , 5 Q X X M . ' , V' vu If I fav, . x 4 , 11 ,Q -, 4 .. '5 H -.,, 'i , , ,S A A , , , Y.A . I. . HL, ,IA . . . jun Iwo ul' ilu- mum 11!iXUI'iYm'Nl1 Hum sp I, H1111 mm-I' Iw tlw High Swim nl sv! in .'XlIi:ur1r'4"s pv'rvQr'r'wixv 511 1- . . . A .1 A x . -W , 3 KLEIN 81 RODERICK THE COPE ELECTRIC CO X ll IO! POLIV-X DOT DRIVE IN NN Nl r 'I I ll0y's Www' Suits - llnls - Slums 4 A .1 L-..-4' vw ,pf . 15' I Yvalr Round Cnrh .'n-rvim-v Parkway :und Pinh- 'l'e-le-vision - .A p 1 ian:-vw - Construction In Allinnm- Sim-v 9 i IU2 IUHDIQIIIIDTDIUUYDWI 'MIRIIK 01 BK Miill-F4-fllllffwmffnl H0201 JOYYNVLIU Nil!!! l!iNJQliPiR1QTW 'nm J' 'W Comm. DIIVIIT BROTHERS Vhsl Nl QUPREIVIF ICE CREAM ula 1 rs 4 flty 5lNIl1L,S X ,mu "W" 8486 FIHE SUPREIVIF DAIRY CO l lm I Imfugr :phi rs IHF COPE FURNIIFIURF CO n n I xx llllll Uno in Www TU3 KARI F FIFCENSCHUH 0' III 0 Ill ox I Y lic u lry Qui al- mst Nl nn Ntn THE CMVIER A Sl-1OP nc its lll haul il n xx I f Y Nl un Nfru HPI ull Ilk llullng., Vh 1 JOHN DRAKE 6a COMPANY FDWARD L GREENIVIAN Iha sportsm an s He ulqu arte rs I4 State Ntru X llllll Ono hull ul I nnnus N1 -XII s STARK S In I um Xml Home Nuuls THE FLYING SAUCER lu to 1 Dre III1 IIFIXI Iwuh I I' lst Xllnnu IIS 103 ig TSCHABOI D MOTOR CO v N nth n XXII mn: I0 I 'sum ua N 1s CORNER jOI-INSONS PROQPFCT FURNITURE 4 Hmm uno lllh I U luhn-.0 . i'nu-s- - Sz: 4 m HHS .' -1- K ' - - ' Ill l' ros t' ' ' 9 S lhuklng., the lrmhng, uhuu 'ml N hrmk flw IHKONILII' It fl REVIFW PUBLISHINCJ CO Irmtfrs ol thc Rlfll AND BI I If nd th 1 HRONII I I4 ff S f Wgifj Mi 4 Xff the worlds our ovstvr XJ R In a telephone ! DVANGEMENL W Q I J Rfusfs X X W? 'W'WffQI!Z,, THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY Q! IW W , ,U.r .,..,-of . V , ' . ' ' . I : I0 1 2 '1' z . 0 " , .. . ' ' ' ,' ' ' I . ' . V I an 0 ' .' ' . I , - , 7 Qx 'fff ' fm if? X ,ff ,f fff M04 ff fx f X ff' ,f gp '-' f ,f , ' , fif f -'- ,,, , , ' XTYZW f Z " J-L f f VW! ' , L --1554 . '- ' ff I f f E' AiL,,", , ' f 00 1' f , f.?lfg Q.,-..L H' I f I x ,E J ,ff J . J Aix 1 Q . ' 1 ff' H' ff' , , 1 ' " Q ' .aff-EE IV' , rd 254' ' f'!,'7w 'f I f' X XXI W I f W 1 , Y: ii 1 XV ," 'I "-xf1f1-- 'jwi : 1 , ,' -Ti' ig 5',QQwmEg'w ,I f T WY,,f:1' - I I lwffl, Warm fy, H f V , f, , , , "1 X ' N, 1 f X I ff f - an lltlllltlllflk md H181 Xhs I 1 1 ruluutlng., C ss PADI A KINT7 CONSTRUCTION COMPANY INDI SIRIXI XXII KUNINIPRCIU i0'NsI'hIlTION N1 huol-. I hur1h1 s Hosplt mls lIlKlllNfl'l nl l I :nts 'l ORWIG MOTORS INC JAYS UNUSUAL STORE 1 Ntllld of l00l lt1ms vnhn N 1 n N IX 1 rant lhun1 H1868 1118 f'1 gg' 'a 1 ' .' : ".'h1-s 'IU Th - I z : ' f 'lap' ' 4 Q -. f - -1,1 V 1 , . 1 h 1 - ., , 1 1 1 ' . - ' - .- - ' . - .' 'z 'z .' G2 l'Iur-at Summit Strvvt l'h0lll' 6l95 - 6l96 - 6197 1 ' Xgix U? , 1 '1 , L, I6 ! I 17 , 1 , . '75 1il:nn1u'g,g':nl 'l'h- .' '- ' ' .' P1 'z ' Kulw : ul .'1" 'i1'1' Xl'1'l all li : ' ' ' . l BLUIVIENSTIFI. Sc IVICNALLY I' THE FRIEIXDLY FURNITURE STORE Bgl' A TAIVIPER S RESTAURANT P l 9 BEST WISI-IES SINFER SEWING CENTER SEW AND SAVE PI AIER 84 CROSS IVIAHAN S 4 I' " 1 I I I . 4-wo 1-rs X HW I H9 1. Main Nt. Alliamc-4-, Ohio X I fi I' ...I ' 6 i-A 'Iours Ii Big' Floors in of , S4-If-vi From Yuluvs . Ilizlnm-'Q Lnrgt-wt Home' Furnishers Nlount I'nion Sllllilfi' 216 rl. num st. Alumni-I-, Ohio I""""' "83'I3 ' ' 'l'vIvx'isi4 - Nlusirul lnstrm. 1. N , R: Iio an I KA' 'I' AIPIPII' - M - 404 I. Nlmn SI. ,Xllinm-v, Ohio l'h4- lla-st of lfmul At :I R1-asonnhlv Prim- Doris and Bud Nlzurtin Paul Tum wr, M fr. I , I L' , .ilurkvt llmm- Phono- .2In Pllom- -09.2 I J IHJ NICHOLS Sc to fiil STORE Xhst Nl lt1 Nirn Wlounl Imon X4 1 1s lm ENGLAND S un llrug, N 1 ll Nn UIlllN XI 111 h1 s 1 1 uthm r In I nm W ARTS DEPT STORE f I un N 11 CRAY S SPOR TING GOODS 'I S I1 Npnrls Mpc 1 I nllsts hum It I I lhnrlu Trump Compllments X mg 6 AWZL D 0 PTO WEAR' Z 1nmpllm1 nts ul JFAN FRQCKSINC I 1 1 l-11vn1nm IQ 1 Xp 1 ll lll I IIN llllld HELGY S OX ELTIES XII hun lnm s HAWAIIAN IEI 61 NOVELTY N un x Illlll Ohm l of s '32 U: - .' -1-I ' if T f-f Y . I-0 V . 0.9 Q , 1 CIR 5 4 I 444 I I M CE. 0,110 , "Nu " Ni'kl'.' all NI1' I's" 11 - , I. I Y1 ' R1-X:lll " .'in'1- "lvll'l'4' th- Hllllg,:4'lIYlS' 1- '.Il!lll'i li1':n1ly-tn-N'-ul' .- pa r1-I l':n'l1 z l1l .lui l l'u',Nl:1' :1n1l ,' Ivn All: 0. llium r - 'a - - -I -w -lry Fl ' gg' l"1n fl lirv ,i .I-Q N . .X 1I1m1l Npul To lint 34,1 +I. Nh' fir--I . - N I I3 I . .lab of J ,, ls ' I l' I. nt,-XII "' I' ' 'J34 ILET IC. ,I:' II. .Xll'z -' ' VIII' Bray ' a " lllb DOROTHY WEAVER DANCE STUDIO RUCKF YE SELF SERVE MARKET BAND ORCH 5 SFARS ROEBUCK AND CO THE FRANCIS JFWELRY CO I SFIDNFRS FLOWERS RECREATION BOWLING LANES NEW TROY LAUNDRY AND DRY CLEANING CO 1' gl' I tx I' v , -. ' I-:5 lc. Main st. .XII': ' OIR: III '- lil 4' I, I,-' f iz- .- lr-4 Q n 1' ' W1 " 'V I -'I--t IT- nnmls II - .Il1'0 l"" Ily Cru-1IiI .' : I f'lIllIlIIIIlIl' tx 'I' ,XII G1':uIllzlh-s I A y E' t B S I H". YUIII' Fl I 1'- ol - N my - W -1' .bu 414 ' il 1 333 ll. Nl'rkn-I St. 1' ll' - tx I --'rl - 1' ll-1-M Af- ' A Nl IIN!-'III. AlI': UI' ll l I3L 1, llinwnts Fu llimn-nts I' II - I I III I X I RUNS I1rlfIu 51, WI III Slum Store II1on pscm IVIotorQ Iw II1rv1rcI CIotI1mff C ompxny Kupps s I wstry wop xr Wu I3owIm ues C C IVIurpI1y Compmv I I YS' ' 4 S 'g jf ' . e- - , I I 1 .' . I' 2 z I ' , ' z AIIinnc'c I'InrcIwarcf Company I JK .' mf SI Iye Ii :lf " S1 I,.i 1 1. ' , 2 5 ' Q?


Suggestions in the Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) collection:

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Alliance High School - Chronicle Yearbook (Alliance, OH) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.