Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA)

 - Class of 1918

Page 1 of 334

 

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1918 Edition, Cover
CoverPage 6, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 7, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 11, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 15, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 9, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 13, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collectionPage 17, 1918 Edition, Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 334 of the 1918 volume:

'V Q 1 J r E I 9: , s if if ii ,. 2 'S L E 5 Q s E :- E :1 51 5 i Q I 5 3 1 :Q E E 5 a Li E E E E 2 E i 1 xx xnxx W ' X A XXVY Y VNQN W N K3 ws'-N M Qu -'fx""'Y' '17, X"""f 'JJ ",.1?"' '4.S'.ur'Wp'v j' 9. 11,110 Qfvfg, ' xg ig, gx vw xg Lxygmg A RW gm 3:4339 1 " ,fp1,,1g,- J '4f?1ivqS'i-Q1.1-fsNfNGSINS "N 1 --' , L- iw '-if'-.QE : f".f4l"-9151332 ff 1 " 1. X nv' , ji: W 9 . a f H , P x A .1 i 1 N Q 2 . in 18, 3 V Q L . in 5. 8135, Q, pw ' v Q . , Q A xg: I N . ,X X 2' . . . , i! fi ,A . 4, A :E ' M . 1, v . W 5. V ,Q-y ., Q. i , Qu ,f V x K fs. F -fin., ' LV 'QQ riff 1 -Ji, his ,vp T .lf .,lu in . va I JNV 1 U If . . A sl 'Z uf. 1 is V . 1 , 4 tg ' 1 , g A, L "' t 4 iv ", X XMXMS 0 MN-NX X N- XAFQX fwxf N.x-'V'af,'vk'v-M vuwg 'Q-g""' 1,24 'J' 4 b rgywq, 71: f' ,j7lf1 5' ' v"' f f f' .- N, --xxx.-' 1 M x . Luk -K 3 -. . .. X - , .u,,,,,...,w-VV:-1.v -4 - 'rx :- ' 1'-41 1 fo.-Y . A ,1 ' 4 1 fu-. ,1L'::,f ,,,f,-',11:'1 Nmxx Q-Qxw 335 XQX :X .2 Q x NS :Xi ig Sfflxi x film .1 N -7-fjgqnazg WL- ijik Jw? wiwrdigvl arm QlrIliff,Fa-'M..f'l,g'fQ,ff,51,14, ffl4,5gZfl,,,V ,117 -N X . A , M-wx' ' X X 1 - - 1 x m BfS5 W4xSv?xf5QQ.BAwmg?53E34?1imf4 2 ' 1 4 , 14,1 -, . 12 l74"'1-f""5'Q'41,iy,,-- Q5"1Z'1L1g:Q ff.g1i',f'i6!'f " " X X 1 fx X X X W JQVX Mxtifiw WYW' X1-c 'f.. A .M + N1 f 'N "1 Y v 1' 11' 'f",cf, , ,1 s Q. xx x X X : Xsixmxqmxxxm x N ,QA ,Lgfvlqc QL? li ,2 iz!! J ' f 7 ,J Elrglfr n I , iff!! fr Iwi 'Ani I? ff f, Cl 1 ,ffl X .x K, X, S N 1, N1 - 3 , , D. , dr -7, . '.',1f, 1 'F -1'0"xlN'.w w qYX-NRFEXQB' ff" ."'-'Sf 7 if 4 3 ' ' ,MJi'13'f25.f2V2' , 1 M Q Q . my Q? 1 A 'wg' z .I 1 ig. . Jiggf n. Z , if f I , 1 r- 1- f 1 as 1 I X Kb., Qs ,I ., 41' 'fl 1 1 w- N 1""f'-1' ff "' ff , X """e"-.. -.., -291--"'y3' NW Q-.,?-J xx -A , 5 .,, -.X -,X x X N '7 I H' V51 KX YQ Q3 f ,Jr , ,,. ff 1 xps ig, fs: Sagem'-ak, N Y way- N -X , N X ff 1 ,A ff .ff-, -Q., . 1. -1-.gy-.. N-, ,,-,N 1' ., .0 ,, H1 x ,Q Nm ff r ,Q -,Q N ,X , ,xx x- N, J.. X -X -'ar lv 1 J' X.. .X . -x 1- N 1 .v -uk, 1- 1., -' " 'f " N' "' -ff' "4"-' i .1 -my YL 9" TLV' " x W W" 'A xxx X Q' we gm- 'A 'J ., - . Y. 1 1,1 M1 1 . l ,N , 1 Q J 1 rr 1 I .A 1g!..-- Y, 5 ... , JF ' . ' " . , - . ,, I . ,I ,, , , ,, ,. 4, , , V. .7 . ,I ,,,,,,,., , ., , . ,za-.. . .- - 4,.f- ..-. fn-Q.,-.,,, wh., ..1,-T-,.,q,--1 -.1-qw... 4-.-, -.px , if f za. 9-1,-1, '-.f .n ,I .. .gn-,..,,.,-'-. -::..5-.-,-,,,,,g- ,xg-mi. .--,hf1-L-- -C -f -4- ,Q '5...:.- s. 1, X xx ., 5 rv. - -..,Y,x,, - '1:-' ' ' 'A ', 1 ' A 19: 3':'f1- -1' '-.ML-"-f.22"1-'T' "-"2"f"--'1S'1-':'f-W1.1111 S, "-50--711121, fur' at-"az-..-12122 -1.. as g'1'Sa'7-'7'7,"7v.-,QI . -swf .Qs-1 ".-1 J ,:.. 2-, jams. ---'aff---.-f' .srs'-:wf:"n1'x1- 'E+r:13'1'l2:"-7.4172 ""':'-'15'.-- 5 ,f - . -' ' J., -rJ'.11,-'sv 1,"C".'.'y-.F -'.:,,:-'af'f'3. 'rr 1.,-.-vs?'GAL-g."e.24-L-?:.'.:'kw -'Tr-P 1-'fer -Taft--P-' -if aufifie- -1 fi, -23:-w 4 rf: +.t:.'-v' was N'-gs:5v1fB-i,-.12--- :X-1-'..:-'v1Qx -1.'.f.lT"i.A,'?l- 1 .-Wx 1 '1 - Q -x1-15.5 1 1' ' ' ' , - ff f , - - ' v., . .f -' 1' 1 war '-,11 l.'.',1Z.i.-,gg-.41,15,1.ga-,QQ 1,1 -5-,.,f-.QQ-,f I-1-1'4:,f,f.--igxjglaf .-5:1-A-33,5-friimxf' :": iii? --5- f .ggi 1- :fuQqt-:f:75g.c-gffa.t,-4.13.5 'mari-'11'f?P,:-F.-:g.Zn14Q:f 544: f2c':,1-3+-51:3 151:-LL.: 'X-1513.--,gg 1 ' 1 ' 1.1 , . 'r . '. ' -,--.-inf' 1.-ff--21-1 ,..2'p5f.f--1.f5',f,',:e--ein'-15,212-4 1 Z':E'3'.Qf:f':iw:riNf"' "fsf.f-j-1-1, ifa 1-5-Qs, '-"1-2?..1iaJ-:--H""f2ri+' fzziiilg--41 sis?-f-Ls-as-2'f-'.v-21.2-Q1415-4:-'Q.f552:1ryg1.1'.:- ,QE--3114.52:25-0,,:Q::1z'fz, N X, 1 ' ' . 1, -' ' 1' ff' I -- . "'ff :"'2'f5i' f-6' 1 1 :fri-Q-7:,.g:1ff'fy-naxyxff,awqf.:7.2S--.3 f':f': 'g.ai':'i',E'2:Z"-:'w,y:f1?z1gf:-982122215193"',.--:v.:.f-4-,1v':- J-,q:fr:2?1:-'.,-I--ggg,..L::2+r.'51'-2 '1'ff'f5"fNl51f-f..7'--3?f55?9l.Q'L- 4'1:41.:C,2:.g-+41-r -- 5:,Q-,'h,:.g:gj,,:':1.,. " s,Q,fg:1d:f1g-:Q x I . , . , ' 1 , 1 1 3 -- ,- ,- fr .-f,,.1,.,f : r1i.f..- ,'f:f,-'Vs .- 1'-f, -:-1-v. -vgn3Nw.'f,1.-:,1,- 41 1- 'r..rrL -, ,,,-.Q5--'.Ns.?.. -:,qg1'34,'3,,, ' :.uL- ,375 ,'-fue: ,,..:.,Q-541-H,-.,: '-".t::--5-...'.-H af- 1 . ' L-:H . , -1-,Q ,'-:Vg-.x-'A'1,"f" 'lx' ..::-.gf-3,.q3-'x .- qv. ,-.3-'qi'-.XA 5,19 . ,- 1-3 " N: , Q, 55' . ,J X X I, , 1 , f .1 - gg 1 gfff 5..111,:5,..':iv- .-11.35-f,,-: -,,-3,1 -'anfgv-,, 35.1,--,J fee:-an',L.J11....:-:af-iiifjf'.-.-A-'Ff-'faazmt'-'fa' ' " Q3 ISBN -" I-1.427 .4 '? " fs. Lffff., vm"-1-a -sf .PS-1--fLx:P": T--. -:5't'--A.,-,rfffziw-V VPtfii'f".i-'+'17ff.-Nf-'F N Y '. J ,1 f' ' :Q-if ff-1 4' lfgfefn- ref .1-1114: J'f1,f'1'Lfg-7:41--i -1-'fEEg.:3f1, ww, f 1 -Ev 21 wa Ixif .Q .:fg.f'5-few-1. wg- L-use,-fgqfsag-1 iIQgLf2.'l455131-:Sf-1151115'5-tiYiyifig-5:29.-jI3"fp:5?4 X ' ' - ' ' - ' 1 1' ' " '.-.'1 '-".-4 .41 .f'-i1,w.fv-,1'- :Lin Tiff- 'L we". -lp--15? 2.2-ffm-'iwwfip WJ- . -- ' .1 - " 51' :- iii ' --Grf . . 3? 'J.. - ' -:wx if - --in -.d-'I ' -.L-E in---. -Q1--. eyed. " Lis-'-9-Nr?-ufflk-:'-f4:E.1-'-A-fT?J'.'N 1:-1:'.?2F'z.1Q-, 1. 1- :J- , 1 v xbwff Wy- .. - Q P3 K - L 'C' K- V Y gf "' J 1- kv f ff -Q Af 1 J, X 7 xv -5.0 a - ,- xt xx,,, . . X f , ,- 91, -f 1 4 V JVSHQ .l fi 2- ,J -'iff ,ffayw 'X 'ii-52" X553-H 'f- 'Y ,Aff--Y -2- 2 N9 X ' xx-X I u . , i in . Kei. - . ..- ... . . . A , ,Jw , . ,.,..R. , ,N ,Vg .1 11 W, .-. Q' ' X .X X . .,. Q. J. Q Q ' X X ' vw R X 1 5 Y ,f. 1 . 1, f f - .V , M ,1'1m",,,,f1'sg 7 ' .127 Q., . ,,,-..-g.,-vw-.rf .1 -- . V mf I-, M . W, ,J .. ,, . , , . , ,. . , . , , .-1'-,f4,,.-f-,,..p ,fy ,. .pw . ., , -f Af Awww.: f -r - Sf" '11, gr. w -f 'A ', .-- '-. -. ' M5111'CVVE1..-QR-f'?ff.4L:e-gf, 'fg,'5,',3 -.-J 3 , ffl, - .--H 1 ,-'.f,f,f'!'. .' if W..Q'-1jvgC'1g'FZQUYALZ'-5.,Hlfxfif-5'fgigg- 'fly ,' ... f,f5'f., PIL, f '- f . ,M wr,-V -R .22 -1: J' Jw- -: . 2 1-'Gif , Za f'.'f'f. H- V-f' -' .. 4?'4f ,.,f.:2"'-.wk-:. 'wr .'.'f.+1:if-f-.Gy.1.,,-.Q,f,rf-'.f,ffwzf',3- fj-fp . ,ZS-fivwf ' 3, -:"-41' '- 7 ., .-,f:.j'F,.' M5"'uf-1- f.".f'5'5 ' f"-.:."..lJf1',' Q'-1" yy 'L-wif., :jg J? 'LI rf -3--if Q'-L+? , QQ? AQ- jf 5 f' E ' .., ' , 1 ' ..rf-1'F"-,f',,LQ -,"':'ff 5 251.. ,js-. 1-: ' !3',f1Wf'f big' -" 1 921-' ' - ,flu , : ,L4 43' -f' ,f-3 7' 'wir-?'Y4.'.11' '+?-'.,L1:"f!,111f--f'..-Vfff'"1"'g1 fb' .:"1-:!w1'f414075194 fl' f-'l'f'- 1"'f ' 'V ' 1 ,A , -z. xg ,Q qt. , 5.1,-f-, , ,q.-vQ.- - ' . ,f 43, ,- , , 13, , -5-1 1 5' 4 1 -, '-3, , .- , - 1' rg ' - . - 1' '- .J-5 JL K1I'Q,' .5 ' 1 1' .:f':',t-. .f,':F'-"ff" 'I .-fig? ff ,-g11".'fA'w'- -:'f?'-'cfilfiw 'f"."' .,.f:' "P Q Tv. 5,- -L if ' f."'l.?'-"fl-L "-'..,J 2. 'irc'F?"f'74w."?i-5337-" Fi"i'I4flL 3 '-:iff':'7f','-5'-9'2J':ff'2"'lL,-ff..P 'f--.1"""'v' x 5 . ,K -' Q s ....'L.-f 1,1-' .315 ff.f,--rzffg'1?j,15-,j.15i'5'j-5-1, .J 1,,g,.'f.,W-,-'fu"41,,,zQf.4,r'4.7 'gi ,yn 1 'fn Y. 1' . 2, ' ' I' 1 .,Y"' "xii "' f " .-, 'Q -Nj," 'Q' f.'i'k.-',.'L"f 3- 'ff 4 .. ,"1' L -' .jQ:h- ': 5," ,I-'1 "- ,fm f-' ' ' ' ,fy .R .gf f,',,.Jggf 37.31. '1:1-1.3115i,'f,1-?2'g553.14f.agg,c1f1,cgjyg.,g, .,gr,4,,,x,5,,.,, 4 3.133 f . -1:-1 qv, ,Q ' C . -1,4'-,Lv f'--1' 'J-'f '...5:'.'-9 fvg.-wg gf:-r-iff .ff.:,g'. g'gf."f-,J1fL-- was-'Q I ,r"gm fu,-'V , , x , 4' . V w 45" .V . -A nf ,.r,-:-rfffaw' H:".,'.. .w,w4,f-'Q .Q uh ff"- fn' 1'-W.,-' ., f 11 . 1-fr . 5 1- -,ami - 'gf .A .L-:ff k-1-13,5-.'1j3w-x,,.gg3.".5jygLs,,-,pf Lf... . ,fgvz51.1,'4'.'gQg.,y-f', 'p,g.53,,4f3za, 5,-fl,-'.4.-ff,: ' QQ ,V 1 -1 .V-1. .-f .'r:f'f'f A V f:.,".' -if - 1.4 , 1 "Af ",f1.,':g' iw ff . - fy W, 1 1- fi T 1.1 ix' '1y.,4.,w'y .. , ...fw-ni" 115-H. ',- '- .-,'...,-.,'f.,i,j. f.-1 V, :V - ,.-,,y:f.f,,j:.3,'5' - y ,554 .. x " A V' 'f 'b " f-'- " " . -1-Y-' 1 Ln"-.L'.-za. f uf' '.""g--- ."y" .f ..-'-'A' 'f ' s ' -. . 'j-. ,, V .-1-,:,.:'3 54, lj: , '.-3.13-.m1,,,.,r 1-Hfkj , -1 1. I' -- . Y ff 4 J '-" --...ww ,Q H ,-' f-'---n-Wa-Hz, +,::.w..'f:1'4 .."',-1 -fu We-f."2 .5 'f- ' ,.. ': .:,3 'A f .'1-L'v.ffi-.V -, V -A.. wr,-7'-25 ,.gu:,,f'gw -.-f1f'i49,.' 'L ff, ...J ' f " I ' ,'.L.f.'s:- , .J ' '--'-,4 -,','f.-'A 3, -' fafg'-:Q -., 47 31, ,':v,4"f1 .- , 'A ' ,' .. . 1 V V, . . '. ,-.f .. ,, M -. JM .. ',y-. -wwf--fga , ,PT-,, - ,fff H f -, -. 1 .- fi V -. Q-, -. --!v.'-.-ff A-,fvz .Liff fm-vf. .,'-.VH-l-' -' -- 2 'f .N 2 ,. --55 '1f:.15f?f'l"--4'A-nf aff?Z'f'-'7,2f'f4ff',f.-'H' ' -1 "ig . - -zff .A -'I .I ,T-L A l, 5,.:'g,7::. 'j-L ' ilj. T,x.,57:'jZ in F-V'if:4f,1,7+ ul, ,-55:3 3-Ui' Tiff, :lg 'ci' : , if f 3, 7 , fvF1: F -'i.:?1-i"r',.'1 aimA'-I.ff7z1ff'f,2af6'f.-yi':Z2??gpz1g'f 57' 'Ulf 'u,w1fff" 'ff ,Q ' '. ,Q-,"L..g'22:. - 2,'fg,.P '-2.015.321 .4 :-'ffffi -.-5i'f35"Jf 4,1-yy-.f , .n,z,,wQm-,1J-w.!4'1.J '-,f 4 ' Qiiv 3Z.'.,,' . " 'Q' 1 frgq.:,:,i':,f-"-U',.g.' viii! -',gp"f-7, .901 1a'f2V.2'-if:.'f"'5"i'-1'.2f'3,f-,I"-'ff-J' I M-4" ' .' Iii-n . '-V . . -P ,. . ., ,.. ' ' :fu f. :k:t,1-.+.ewf' 'f,.,v-Mr ff-rim '- . '-.' . Z3',I'A3 5 Dr'-3,If.1.ip'2:.F -L-.'--'PUIVJ .ici-?i'.f.Q" 1' "27Tf7,' iffil. . , "-p f ffj, . V N' 3 ' f' 'A'N1.i5:':lu"2?E'3liffl7.f"L"':"'I"11f l,w'f"17 Z. '1 Q2'w7.Q.f'-' 1 1,2-if ff-,W f. fl ,- J' 1 . , 1 V x-1 1,-'mifyg' - L:--' wg--- iv ,,f'-,z.,.'- ff -- --7, 7' -:+.u,, .. r, -I 'aw -Q4-.,f,gf ' ,Q ,-1 - , . - ge mv., f-"--,,..n'-'::1'-L"'-'I1yl""' - ,.-1-4. -y fr. '- f 91.51. - ff-' 'fu : ' . -'A-'I 5.2.1-Ag' ,iff ',5..L,,5:-.. 4w3,,4-55,-1:1--,y.,,511'.5f.:jA -1 3--1-725.9 . ,1 gin' Q. -,,-1 ' . 1 V' .1 4' 5 2 '.. "'-".u.-- uf - 1 nw-.fa-J , .-'12'f,.f.-.nw-: -if fi' 'JL 5. ,V cw.:-'J - 4 -f 'f 41 -- - L .:-...L 1-.-w:"f:.-. guy. v. -:iw-.1 'f' ,.::ff- fy-, . - f ' -ff-,.,fr1, -v A - f- .. ,., r-1.-K- Mr .1 , wwf, .J ..r ' , - JA .. V . . 1 : av. ' ',Cf.r7f" ,f-1-'.-. -rw". ref -- V ' . fn, -, . .' J.. f fi' 1.-1 1-sl N ,pq -11 gfpg-g,f5Q.3:1 ..:.Q-'53Lf'r- gy 'fp .xv-.frm--4-62,1 ',,,f.'77-- fi.,-,,.:,j Ly. :V x' '. ' Q' A P ' 51:9 5-11 13-glJ.2',.4T'-Q -'1-,,':Z,'f- .f"-1.141.151 '- 54 L-1'..."A1gf.: fx, , '-'Bef - ... . V -- 134:--'Q :ig-ag :-.,s:ff:,.5:.5.Q,+,'g?isH. .f 3 f.. -, ,+.,:.-ig,-Q., f:g.v,,.- ' 'Q 1 4. l ' . "1 q2'f'S,ff g1fSvQf"-'ffTf':57-7Q2Q't',1129 f2i'?f? 7f?2,,'i.f,L'l1i . gg f.:,1-1,'fff"f 'fgg,"1'b .ii . 1-9. '4'SgT ,I , -' :-Q1 AA.-H.. 1'y,i-j-. ,'.,.-.'g.,1 --fjL:ffg1':-,',',:,xq'-f., -V549 '-yy, 'Airs . ,if,fw:, Lqfffyy ,. ,rg ',,: L-:V iv, . 1' J -V ' .f 'x ----' EQ-, HQ- 2Vg,,,.!'1-4:-"u-fi!--Tj'-F,14g."fEF?1,fJ:"'.,'Tf'1f -.11,f'1,jg-, V ff f ., ",- f-"P: gs: 1uj.7'.fS-5,151 '13.f-.3--:.,.'-1.1.-A' ff mf-...ruff pgff... --, 1.1.1-'-ff, , Q7 fn f 2 - ' 3i'1'7i' ' " ,rn '-fl '1f?"l+''f:3':'f'f17'f?7fl,.'w'-1. 52 f'f 25'1'-,'f7'ff 3 . 1 Jffff'-1+.'.ffTf" 1 . - f' i' I A "V, . .. ...mn,.-.-w--11.1-..,...-M .f,,f-- -1-1 Y--nz. .,-.-, x ,-. ..f, J. - -A Jw ..:'f Q f' ,, J, -I-Q fii' Wu. I.: '7 -X ' -:..u.K-f,,- jf. - 'ffm' '1 V-5,2 f,-,'- 4: 15- ' -A' ,ff ,ff-f' . . -. ', 5 1 iz., -L, - ,,.f,.'-ff-g. ,fjfgfff 11" Q--',-',',g",-fm 25- u .. - ,-fffgwg ,.'.i.f.:-V ,fl ff , .- .. .' f , Y , ..... Q .jf kg -Iggy 455,15 .1 V X. 1 .,,, -'1..:':4,x+:' -. 'f 57,5 ,ff ,Lf .L 'Q .A,51'.v'11,'-'.'L,- , .f A13 , rs 1-'. :- " 1' Q: ',, Q r 1z-- 4--.--4.1 1:2 .?,1a.:,f -ff' ',,1fff7 f.ff'.:t-'pdf' '74-zu, ',.,'- 4 ' f V 1 ' , .kg ,. mi: ' ff . ,'-12 '. . '.g-. ',-..14- ,. -1- fg 41,1 f fy ,f C f. .q - ,, ', . ll! - ,. , .if -.: .1 1' if ff' lZ'E'.'s.x:',+g'f..fM!'- f 512.13-, :A 1,21 f. 1 I V fy' lx , ' " T . ri , 'Z'P.'91'f'i'w .ffwf V, R-1,1-f"'iZ1-:f'l2'1'1!f,'-'V-ff' .. f , ., f 5 , .tw-, ,:.,w , +.2 f g-5-1'-f-'QL -4 y.fgf.,Vj,,ff1'L., . -5 ,142 76,-."'.,'-V, :qi-' .,-, . ,, r,-. ,, I , gr q -,: . :Az :. ,.'f.. ,..',,,:rg.,-M - .,, 1.-,tg..,,A IV, 5,,.uf.,-, . .' .,:p,1f. - Af' -,-,,, r-gf. , ' V uf 1.-: -. . 1- , 1- .. mf ,1-. ...J ff . 'f --V -W' " f wr '1-1-f- A ,...',. V-A. "- .Q , '.'..',,,,:-., 4-,""' f,-A, -zffpm .aff ,f V . ,,f 'rf-1 ., ,+.y- -- . 1-f ' 1 gf 'UE 'Ltr-v,13T' -Q,,,j.2 5 .-1-'inf 11 ".":"'-f'ff'1i,. ,fZ'.4'f , ' 7f.' 1' :N N.--21 1 :.. -L1 7-rf "ey-1 A- '-Q-,rf :f-,,. 'f V x ,x ' , 1, f '. '- V- 'Q .'k,-T -I W '-FAT: ' A -"'4 " .'f'fVLf'-'-if-",'i1 ,Lf 1 '.,' '-Li"1 -'ff -"jf '.T'1,,." f55'T,. Jil.,-iff' 11' -I3 '- T' ,1'41f1" AJ' , T--f :Q-gj:.1.,5,-M , P, 5, gg' Y'-21115. .'.4ifx14:',,-,,',.r-.3-V 7,55 ':p5:'i,., .5 ,uf 1.11-1 '.-",f- , , j l V 1:4 ftuy.-:g,yvL-,.5,"'x ' ' ,ifikizwj-'.A 2,5 if-"3fq..',,:,. -4f.,,:,Qff,27'q3', .r 'wi ,":f1ap,,,..r:' -V. -y-gf. ,f '- 1555- xf-IV-wirf'..g+f1.L216.'A :T-Uv!-gilfiul :ff-4yZ1.,zf4n'12f" ,,1f,,'f-iii 1' 51, ii ' ' 1 ' 1931- Q.'"?71""?',2:'?"5i.Ql3IJi'5ff!2'Z5'f1Z'f 3735-lf.'1fJe:f':i'6"Ti-519.-1 J-Z'.f,i'l'.Q.5-fffii "'f3' ' -- 7' ' - 7:1 V7 g ' "lT:l'73'xfll?Jrfif' g::'1'x "J J.,fi,if4 'l' 'ZR '11-'1"f"'-1'-9-f1.f7f."?'.2'. Tiifi' r .-'ff-ZILLE. 91-f' Q'-"',',.7':.f?"' - -"' v - V Ya "."G-,. ."' . -" .- " 'v ' -V .'f, Q'-1 ,-" 4.1 r- '.- .-'fi f" . ft-L - ,.- -mf V... - -"wifi -if 'rr 2:2 -'.,T':c 11-fb-iff. f-L.: HP. ' 4-ff 7 -' " '14 ,V 1'f-' ' ,, K :f.3',.1,-5, f,,:3.f,.-..r.gqgf4 15 i'.::,a2,' .3--1 ffm--. afng '--.' -,-Ct' V - Q V ., .1-'L ,V vr. .-.wrf-.-,-. 1-'-.-. ',,.,: . -- ' f. f fi:-11, f--. .. ,fy . V- ' m ,f.,, V , f 5...-,-,,,,,1 , gf Y. :.1gN--hr, gf.-f,.+-113417.17 ff.. ,..1.w. ,' .fn , vp.-.f 3- , -' f, 1 - 2 .gi '.filT'5':'2-q4"Z .1 ii L-Lf' 'ff .1-4:5 -1-241 1. 'F,-1-1:41 .. '-1,1- 1 .' f 3, .1 -'Z 'Y ,,-, QI'-.211--..,,iE-yigf.-+ 11-611 , ifgv ,-Vie.. i ,, -.-:g- , f':',L-.ff 3: :,1. '.1:: L-..,1f,v'X'-+"' ff' ff: 1' 11 '-1 -' 'Lf' -Z'-V75-.-'--?i J ' 1' ' "ri-: .1211 -f' . 1-. "f--, .V M- , .-f f 13'-.ff-"-uh.f1,1 -- Z'.:f,,?:I.':g .511-2' 7'-n - 5 1-if-Vg, '-f.rzf'1 'fir ' .ag-5 7 ,iam -1-' ' -gg-:gf jfjfis-11: fa: 'Q125 4.1, ' 454.1 -, f f l -, L fr r 2 if.-, 4 - . ,if'.1'f-'M-.:..-4.-.4 f::.",'-'---'- 1: 1-z -.waz wr "lv,"--'Q .qw-' , -- ' 1. -- -. .. ,, -.-.,-M, ,-1 .+.,,,..f ,,,...M f, 1. 1 1.-.. --., .. .5 , . ..-V , M, ,.. V .- , 1-W.:-jfi '1?J'.Q',x1- -Y ,g-1Zza..:f?1:i,:- ,,, '1 ?.1'1f:'-w ' - , rg - I 1 A, L. V X 1 21-A 'V ,..-gf f-rg A53-1--..-1,f .f-:p:w-f1,',- , ' : - 1. f ., . -x ff., -1' 1 ' ' - - .--' V "f ' ,-1 -V--.J .'.'1'1ff " ' A-f-:.::, 'ff-Q.-Y vw' -- 'W , mmf... V - . " f-"' f ' V ' - , .. ,. , VVVV L., .. . ,,. ,X , , ,.,. ., ,.,, , ,,,.4,,,W, V, ,,, 4.4, 4, N., -L -4f'f.i,-FA . 1,- 11- Y.-1' 977.-52' 13","fJlF':5-"ff "QM 31,11 133' ' "f T-1 ' " A-J' - ' " " ' 1-If-1 '-1"':' if-v'1'L3'.:'?Z: -fff: -- ,"K:f"7",-'Z1'-L-f-r-."..?"l' 3 lpn... in iff K- .. , . - nf- '. 'f".f-QQ . ..- f '7'7'l': -.'.1"v J, -1--r if: - . , '1."5'7f1 fi' " ff " ' 911' -T 3 ..f '. -,, -5 p- jr' " ' -J'.1',.f'. 5 Q' . 35- iff-3 1.5. ..fe,.1--ff GLC'-312, ' 2. " -V f- -"wr: M-.:"e ' Q." .-1-:-"' ---H --'f1-'.-Vf'ff7, 2'-'7-'--1.---, V , J.. - ' f z. , f., ' VA ..g U -f:,gL:3-fi 1-,M-ig, r--,.-3.1.4v'-'..'7g5g,'r- ,ag '-. 5' .,, -- .L ,ffif " ,1, ft -V - ' f ' .1 ' -1. 'N-L 14+ '-N-4: 'fs ' 121: f Jr ' J. IL ' .- ' -1-2-L". -1 I I... -X -' 'V ,-'feflf :L I 1, 513 V ' 1 il" ' 2:1 T ii' 'A 4 -1 r.. 1.5 , :Agfa J 1-:, 71' -1-..g -1 ffm- V ,.-11- Q., 1' . ', 1 -- L1 ' fx 'f 1, .1 - -'1-5.1--L .gig jp., f, -..-Q 13332 'f,35g'f. ifg,A.,j'1 5,23-3.5, V, ,. ., A ,-', -. L.-'-:rf f' -Lf ' Z,-. V 1.1-17:.V... -5-.Vx .XA-L3 I A...-If-..,Q:i. ,Q-1-lf-Aggi,,,',..2-f.L,Ai.:-:,a1i,,,,f1:,. ,F-7,1-T.-fi Aki -,.:4V:,:. 5 A,,,:t , it .l TH- V-f-Ll . - , , 1-,LV . 11,1 :Zn Y: 4 g?g..vjf-'fi V 4 f 1, -..-fav, if bl" . - ,. A ' ,: .f .'-gf.-n.ff.g,,,-Kg. .f:-'zg...p., q-,fir L-1441. 1- , . f , .- 1. V g I v A ,N . ,. , .Ulf G?i'f?..Q,n.H.t,. 4 Ja... .. ng' V, ,-g 4. t H., HL, V V-1.1.7 " . -...M - '., - ' .1 . .4 . n , .,'rf'.-w.f.,.,-2.257-Q-.egi.. . l ' .5 FF 5:--cp, ,Q . 1 'fr if . . - L., .:f..f?.yf-,png -k,J,f:..-513, dc, xg ff "A,-,ff"'j2...L.Azgu 1,4 ,P bf. ' , . v 'V , , .j .-5 .V , ' "wfl721- l1'.'7fl-'1fl'f1 1..5'.I:Z'if-ffl'137 '-1. "TL ' .J L- T. L - ,. , , g ' ' ',:Q..'4.: A.P:':f--f,f"a'f.,.:E,'f''f ' v., ' , e.. ., J 1 f 1 an.-+ - X. V .f-.f ...ln-YJ. 54 ,,,f.v,.-Af V ---,, f, '- ' ,f A.,' , -- -w - .,.- , vt,-, 5, :fff-f-,., ,fl ,V 5 1 gn, 4 ,,,- ,. V 3 , .Y , - gf :.'.- -:YQ V ' .Y ing' -..f-1,-,.j".,5-'V f -'-"1'f?f,,,',.g, -' T W :Q 5 - LL- J' ff -w A ' ' - 'V -ff'fs2.317fL3"f. - ", 'i TL 1- '-5' "T-QA J.-'L' A -, ff' fl-f",'.'l . 1 " A .ty ..,.4lq3.-if. ALM' I . ,. I FZ: Vhlvqrz. :I 1. .4 --T, in :A 1 5: -' 2 ji"-ff 113, N ."f lf.l-:Ju .fir-Q: mf, . ,.:f' "I ' .' ' 4 -A -' - t V M IV M, L f-,A-i l i yd., '. i Z,-4' , ,uk ,F 5 V Q ,I K . , A .V -A W ., ff. ff V. iq..-1 Y- :gg -5. - , H :,..,:..'- -' - 6' f . -' 11- 4.45:-.-. x . i f ' ' '1 ' V 'fy'-'Af-wif 1. '-- H'-f . . ' . ' '- -gf-.. , Ag-," 1,51 . .1 V ,. ' -. .jf 'A .1 , , 3 ,,- ..f-.2 '-:-3- 'V .., , .w f 1 ' 4 x A... - fig, '1- -j-1 'lg '-Y.-ji . 2 - V: . .1 an , 2... V -3,,,-A . V fl .I -. .1 H . V .V -if - 'f...L'. 1.-1 ' -f-' - f ,A V f, . ,. w v .' --. ,1,.,::., ..ff:z'.. ' ,, ,E .- , - - 3. . 'V - f 2 .' ,.',- .. ' -.' ., " : -'T 'fu ' . .-' , . H A ,J 1.4. 1.7 ...J .. . I ,Q 5- - , .X I V- ,-V pr" :.,11f,'.'-.g'...QL1' ' '- wh'--1 A, V ,Y 1... Y . ' f ' . , V .V ,V -, 5,-f VV . v- ,Bly Q, -- - .. A- K-N. , Y I . . -f' A .'-f,- jf l',j,.' .,.'-.,5f 'L , 'I , -. "iii ' T3 :H z '-'lv - , f' -'-. ,. "-' gi-1, fu I v .W ,L . - -V . .gi J, N . .lf - -.- ,I .: W . .' ,q gin.. A .. 4-,311 -f Q.: - L ,,.1"'y.g-X W Fw- L., ,w 'Ag V -3'.'.I V V - K ' ,: ' ."'4-'Ll' V -"f- -i1"'1,- , - -'gl ' ' ' -ff-: . . U' -' ' '71 1 .1 A " - -' A 3 -1-1 "4 Q - ' '1,.f""n 9 ..: ' . - A Q.. rn., f Y -f .- P, x ' - -1 g ,V . V T- . , ' 3"' .5-.",F' Q, .1 ffifu sl- " ' Q. ' A' ' ,.-L " .-- .1. ll -,lf 1 V' -- . ,. Q., K ,-1. ,g..',,,,, 4 - A , :'-' L 1 Q -jig X X--xi F 'Q '.-5.31, H, , fgjj . Ji f V ' ' --- ' , f - f , . lf., . ,-1 ' '1. -. , ." x - 11' '2w.Cjf'. ,V..'11vf3 Q' '5' ,V My . Q' 'Q 'L-yflil, .- . - . , A. ' f Q- 'Z' - ,, " - ' ' ' . , li' ,sing f, K, Q A . , .- ,, ., . IJ-LL. . - - Y . A , --1, fx. S ,-TJ ,I . . . A L1 R , 4: iq, , A3 ., " -3 'iff , gif' v N AA- . . , -. - . ' 1-.0 .Ag -,..1. -4,4 .-,, .Q ., t -, 4 Y l A l. .. ' .' f-,fv.'1,:- ,V . ' ig.-, , H I 5-.. ...M 5- A -1 - .t , - . .X , ,. . , . 1, , ,- '.5t-,, A V 7,5 .lf 4 , . 2' ,, . - 1- x..- - -,g..,.,,.V, A..1,.,:1 , ,., Q V I .sm . V ' FV."-f ' f -3, .fulf Q zrvi' , " " -"1.,. ' ' . ' ' " ' .-. , -fx uk- Q5 ::"-X2 .mf-p. - ' . 1 'd - . .-. . v N . , , "".' ,w 11.5.5.1-,rr-g',.'l 'gi -.lt ,,'-, ., ffw 751. x.: ' .g ' ' -, ji f:g F 5-1, -1 1 5 J, . -5, 1. - 'J'-' Fifi T .if ' -1'-' I Ui' Q 5 A :ZH 1-if, A... - Q. ." f ' . , g- .. Q, . h ' . 13.414 I ..g. ,, 'X. ' i . .f ' ,L ,M . .- '54, fy A-1. -fu - v ., KH--I U - . f., A N 13-z.. .7 .." -- A' - -.- "','f fl' H- - 1. . g , ...V . ,N 1, . ' 1 , . N J .. V ., L14 ,IV-1 . X 4 . 3' - .. 'ff ',k '1 ' "L--,fiuf 1" ' h K ,p ' .' .1 'Q Q ,Lf ' ' ' . ,...- .gh x . .A 1' ' .f...: f' 'H 1. '- QA ' N " 'N " w . -' .r,,w,- . . ' ' 1 - v .-I-,-. - 1-5 , ,fri 5 ' N 'f -1 ".,-5 ' N. .. . A -" "1.. ,-,,:- - -. - " I s . A . eq.ffQL'- ' - A . ,- I+ 1 , - JA.: LQL. x , M .. V - t Y - 5 , I K. LVL' , ! . W:-is K: ,.- .W .. - ik , :- " -. .1 . nf. -- V H W, , M , ,Q ,J .b ,v.w.x . , A L- ,.1-,-v,- , . . V .,- .-.- -.- .".. f- -- 'mg f' '."" .- i"" .- ,. -W ip. ' N 4 V 5- f. H... , , , . ' w ,x ' , , A .A , ,. , . . Q " 'U - - ' 1 A ' K .Q . 'Q nu . rf' -' " v 1 -' I'. ' ' 'ri ,"'--' .x.' .1-,'2-N: . ,,.. Wx, ,.,g.,.,-ww. ju, iv- , 4 , 'Vg , f is xl- 3- ,-" j ,, 'Q sr ' 1 7' ' ln! . 42151 Q - .' .1 X. - '3- f' ,rf .ww . '.Y .4 " Q' ,v .,- ,AV h '--. W . 1 .-V '. .1.x, A- 1'-.,. -.'-..,,'XA. . '.1H-V ." . ,M nf v 1 x-a 'A - t - .5-F f "X"-' 'Y 9-.4 - ' W ' ' V .' ' 'X' Cv' .I 5. LH., . . K my -' f , .,- . . V., U ' .HV .JL-1 VI' 1.5 , "JXP ' '.,-'.',",-1. . . ..'7' . 'v , ' .- . -. wr, , , " N., , . H vw. ff . , R.-I ,Q N V 5 X b N M . H... Q , '1..9.p uf I ",.-- 1' - ' .. HP' K.M'f.' ,' - ' .. .,,y ... A . ,K . I . i , ' .ff .3 f . ,.':'-"f-, . A ' , sw' .. Q .' , ,. ',5-,-H, .-.. .' ,X " . . ' -' - 1. N - .r-.X - --v -lf n'l., 7. -' --.. ya -,nf 'J fx -'F Q ., .V U11 K.,-. ." .. . xv-. - '- ',v, 'I ...uf F. 'lx'-4, N .. ' xl- 'f - N ' ' Q ' H, -N '.,.,. N H n .M x L. 0 , .V f . H .' , l NM.. I ,XA 1 ,.,, , , gw'!:' ' cf H '. fy ..' .-' X. 'Qs f . . - , ., . , . - . . . . . . , . - , . - . 1 . .' 'I U -' . - AFI' s . .4 ' ' . y. . -. , ,. 3 ., -'f .w-' . '. . w X 1 ' ' 9- . ' i , 'ful -fy., A ,rl-' w-"A .--'-'.'. ,1 1 V X vi .. V.-Ln, , . .. - - 5.1-. .f . .- ..gg Q fl xl... K... .W 14 I ..j YY.: xg. yyq , iq- AAA Q, , ' fi..-lf. , V K,,. .-g qw- , X vw, -,W 3. WP- , pq . 1 J- ., ,V ,x 1- N. . . - w , . . . '. ' f ' N ' .,. - ,g . x 1 .Q w '- 'Q -V 41' ' A .v " 4 .- . . M. . , - 1' ' . f .- " ! V4' Un 4 I QV . ' .N-' ,wr -1-v 5' " X' in I 55' 1 x f P.- f I g Q , .,,. , W I 'x x , 1 I ',......, ? I sew- ! ,MM ' 1fm""' S VMW 5 gjiiig, I fmw , P'- r.. ..-..., b-..v.....-... L ' 1 tim f LWW. ., , g::::4: LIQM, ff J A 'f .fm L s -Q...u,,,? .L""'f'--C' F-....,.,P rQ....,f --4? if Q, JS ,4 A1 .L v 55,4 ,wg .wg 4 I , . I 4 . e 'x wa , -.,,A . ,N .,,, -..Q . .W v N ,... ., , .-,,. X ,.., LV .. pu- ,.. ...- V.-- A-- . ,.Q.,..,.n.4 1 -,.,.,.....,4 Lf.. ..--v.. a vu-, ,H....,5 vv,...NY,,,. . rm. ,.., -.,, ., ...,.,- , V4 W L- -Y-V- ---H. .,,...., ,-,-,,-, ,. L f-.. ..... . 4 M.. ..,. W, yu .,-.. ,f Q FW .,--.g ,,-.. M., L...--.-... ,.....-,. L--.,-Q1 ?--W4--A---A L., M. . 1 ,...-.-.,,,4 1,.-,.-...,, i , un,. , ,.v, i K ...M g,.V--,.,, . y.,...M., pm... W, F r... .,. . ...M 5 F.. YY,.. , L 1 y ..,, P ! r ivan-Y.. 1 ,.,, E L., I u y., I, . ....1 4 4 1 4 . Q ...,.,-H. 3 am 1 I he lfzxlhrnn Allvghvng Unllrgv 191 -1913 Hnlume VY. .1 f 1 ' 1 ff, ,,f ,fy ff 2 f Park Avenue Entrance x , xyw, 1 w W 1w,:rxfQ1,Nf NRI!! ww W ff ,,,f- ? , ,v,,.,Y,,,, I' ..,...f, wa -.- 1 Z 1 1 ills Q.....,,:i. F212 5-lj 'iilil 1 -ill 'M-er til? ilfflif :Lf ,left L......,., aww im-az .mm-1 -3 ff fit, E21 ed S3332 3113 -.,..,..i tial E22 iliflli tilt? 1? V- we 5... ...W .. X ie'-'ref FW' Nm"A l 3 Q i Vi ,V , v 1.4. .,....,.a 4 ew-1 li, ..,.,-...,! -1 LJ! ififtil 1 iinhw --L- 1 3 ,.,. U... ,-.,.w .,,. , ...4 1 Bm. M A. .,,,. XWW-- 1 -nw W. L.. ,,,, W, I ,M ,,,, W. f'!...,.. -q . l,,i,,,.., 5 ,V Y,,, i. 1 ia x if , :W I ., l 3 1 -. , pref - V-L N, L . -, - : .. , ,, . . , , , ,. ,. ,, , is . ..i,,.,ix.i.1-- Z ,X 4 ,, . -- 'f-1i...'- ' 1, , , , 1- . 1: i 1 Q g, 1 Q4 -Lt. 'f, 'tAZ- 'V' "' 4' r ilinremnrh Here we present you with this, the first war-time Kaldron, a volume for which We offer no excuses, either as to the quality of the contents or the mechan- ical makeup. It is our only hope that in our attempts to- catch and picture the true life of the college, We may have in- corporated into these -pages a .share of the spirit of Qld Allegheny which may carry ou-t to her sons and daughters a clearer vision of her patriotism, and which may inspire them, who have already made 'her famous, to greater efforts for her in o-ur national cause. If this desire is satisfied in any part, we shall con- sider that our aim has been accomplished. ' ' fp- 1."... -L'1f.Di, 1 L,,,,a-....,..-.1-.. i 4 H S'- l 15 .ln -lf - X. 11, 1: ,Q Y N is ,i 'V I 1 i K " ' ,g ., it 11 ..,. fi 'Q it l , 1 1, 11. 1 l . 'is I I Y 4 1 . l 1 'mx --1 1 , 5.-.....,-.. -L -5, z 'mm i 4...- l 1 ,,...,..,.. j,.. ....-.-,...,., 'LN ..... .,,,.,! i,,,-n.,,,,.., 1 i:i:f::' 1 ,--i..1.,,g E.,-. ,. .....,.. . -5 F.-..., ..,...,.. L- V... L -Ri 3 i 1. ,.i,.,,.,,1 raara fi iifjl f.-. . MJ I r , A -,t..,.- 1 1 ,,. ,, ,,.W.,i 1 i .KE ,5 1 .6 3' 44 U . . -51 . Q X. 3 - E N A ,fy - . N . T -. ff' . ,ff , E Y 'A NN X f, W xxx . '-Q. ,ff 9 i Y Lower Ravine v I w ,w v V ,U mi, -M -A-+-- -ry' .1 I I f Upper Ravine vm, ----k V, ' -,- , ' 1 : """'T" """""':'--v----ff-,--VV.. ' ' I V 1 l y 1 ' ' 1 . F ""M'Y""Y"""w'-'----- ,W , -1 lx, 1. , ,.',N, , X , H---1-',...,.,-,--.., fr ,- ' 1 , , - V , V r , I - . - , W -v-v-ww-- , X Y I 1 ' 5 I 1 f X Q I 1 . ' , ' I , v T ' Y' Yi Y T V' v 1 v ,,,.,4L,g,:,.,.,, ' Wnwiugvll ,:5g:: V, X I lx . :N .j KILYY v , 'Ohm-Vfuxi-N ,-,44,,.,-.,. ,,4,h,AlVi 4 . , ' ' 5 , , X R 1 1 X I . 3 j ' X E , 5 i Q 1 1 a 4 X a-.........,,,,,,,M-,A M ' -- - - f..4,,,.,. , AVA A, i l r 1 I . v , , 1 W.,,....,.,,,,,M V www 4 A A i,1,l,4,, A , A A71 e I 4 ' x.-'A N x -X? xx. - ,, Mx. Xx.7T'-gf. , X A ,-X- - 4 fjxx xx. X ,fhxx K, . 'su Bentley Hall r w . I 4 W., kr YYY' """"- -Gly- - ,J--,f-.,.:w f- I,-:,,..x.,. 2,4 ,:,,Q-iq... ,AMT Q ,..........,..Ah--... ,...-........... ...-.,. -m,n-'- i -akin-JM-Asw ,Maia hung'-zu nm V 'MWT- 1 M 1 ,X , P V , 3 a 1 3 1 x i ' 4 if ----- A. "--- ..:- ,,.....,.......... 3 .... ....,..... ..,,....., .. . ' !E'v'N- h N Q ?"V151'Xi2LAff3i"T if f. Q1 ' ' W. h if Zh hf9if'f-5554 , h 5? ' h ' 3 ' " - 5 - 1 WN-LM X. ..!: ffx- ,,,1 ,.A, 7 ' LJ.. ,,-' I g " """"'m"""'"""""N""""""""'W"""""""""M f 4 lf.....v..---mf-v,-.f,.T,--l A 5 511153 f 3, f hiiigif 2 ,-, f Q 3:13115 . 'I' " - HM-1 h 2 I if-Q 3 1 h i Q fifllffd 5 1 I iiizii 5 h 2h--'-f -'-- Q ? 1 l Qjigiz i 'll' iigfigi 5 A 5 h 3 532225 5 - Q' - I fi? Q -gl. - gill? 1 . giiigig -, if iiwwi '- '- jlfflfg Q 3 ' , ,Z1i"""2 1 ! Y- ,A-. iii hh 3 XE itiiiiji 3 """ f 5 5 Gln william Q. Glraunfnrh, BB., 11399. 'A 5 2:3111 1 1 2:3 E whn fur tmenig-time gears 2 4 in-M---M-hi 3 1 2 igiijgfg 5 has prnum himazlf the ataunrh anim rnthuuimatir hefnnher nf the 73 h f : , A ""' L33 Q heat tntvrwin nf nur Alma maint sinh hm' mann, E h RX h Bifgiigff tn him h "-51 Q, h 3"l111fjQ ' - Egg::3 Obur Qlnllrge lgrmihrnt gh h 5::i:ig5 g I-I with ninrrrv wtrrm sinh affertinn me hvhirair thin, thv E w M-M 1 f ,, 1 T Q 1Ka1Ihrnn nf 15 1 7- 1 H 15 2 h sw--4 , 5 Qffigiifi. 5 """ 3 iigiiijig .5 iii,i2i'F 5 i n 2223513 g,-,, ' 2 Mwgj i 1 1 h " ijf,ffQQf 2 h h w E 1 5 Y A 1 gx 2' - is,k, 1 i ' 2 , Q x . , , 1 E 2511: 5:-L3 3 5355? EE Xiilfffi 7 M- hh-4 hw hfIfLfQ.Qi sh-h-f-----f-if .L .www 2 4 3 3 : 5 z Q Y cms., 55' , 7 -,. 3 1 1 . Q ' 2 , L U , 5 L V' 311 .MMM um- . Presldent Crawford 5 A514 Nik-.f J. 'Kiwi f za -Q., cs? 411 1:11,-: .y Ju: up-. Q1 -fa, 9' -W WW Y Y 1vhaN ? - ---- 'TTL .... L.- .... - .-,,e.1.wa-1g,--.ss--...'.1:"T.:1',T':'1?:.? ...... A.,. ...Tir 'W ...s . its r..' .. '. I . . . . - '-"1 'J-' 3 ""'f- . .X-- - .- . .-w..- f -',-..,,- , ,. ..f .An -------------f------v--so ----- Y ' --- ' .:...........f.' u.........., ..f... .... .,,. .'....-...mfr -- I --vHf-1--h--- +1-W'-'-A--""r,"7 --' -., E .-v .-. W--,i... .irq- .EJ X - '-- -. . - . . N .- ' - .-L+ ig wif' .f ' ' . ,f'r3,.Lfv-. 1.-. . .'f??'1 "F ' - '. : .I J- j ' 2 I'-gg H91 L-I. fi :Q js 1 f. Q ' : 2 Q . ?,-'Hg,,5x'.2x' -gtg' . 4 . , ,. Hu. f ' ff . w arms. -- 1 1 1 L ' ' ' A ' ' , '13 -Eff '-,J ,' ' , 'ggkk ' 7 - ' t , gm, A- . . - 'V r' -', . L,-.,.- .I i s w Elnauguratinn nf the ZKPU. mr. M. 33. Qlramfnrh, BE. an Hrrnihent nf Alleglieng Olnllrgn ' fI5rinhPr IE, 1353 A ig PfRo1GRifvM or INA.UG4UiRAL Eicaacisas. First M. E. Church. Dir. T. L. Flood, Vice-President of the Board of Trustees, Presiding. I. Organ 'Voluntary-Prof, A. A. Dahley, of the Mieaclville Conserva- tory of Music. I 2. Hymn-Congregation. Miss Ida Coder at the organ. Cf-' "U "1 sw K4 rp T 50 CD S, ffl ff? E Si. o :S FD 4. Anthem Ebay the Choir of the Stone Mf. E. Church. 'Miss Ida Coder at the organ. i - ' I 5. Addresses-Rev. C. VV. Smith, D. D., of the Pittsburgh Conference, and Rev. J. R. Mills, of the East Ohio Conference. 6. H College Song, hy the Students. ' 7. Acldresses-Rev. M. Buckley, LAL. D., of New York, and Blishop ' John H. Vincent, LL. D. 8. S'o-lo: "The Holy Cityi' by Adams-Mars. juvia O. Hull, Director of the lMeadville Conservatory of Music. Organ Accompaniment by Prof. A. A. Hadley. 9. Presentation of the Cio-llege Charter and Keys of College Buildings and Administration of the Oath of Office to the President-elect hy Hon. john Hkenclerson, DL. D. . Inaugural Resfpo-nse-P'resiclent Wfilliam H. Crawford, Di'. D. . ' 'Gloria P'atria. . Benecliction. frni m u iriigl L , 'A A , ' AA A4- F-ll"lF-4 Ni-40 5, I. 1 w I ,u xx ....,.a..-.q.,,, Q gun 1 V.. H. s.,.,..,..,..,..,..,,,,.,.....,,.......,......,m,....m........,... .--W.,M--M.-W........... .. ...W -., .. - -,.....-..... ,. ..., ...,.,,.-,.......,...-...,.............-,. .... i, X 1 :ii x if 5--1. Q t.f- 5 'f1?la?il"4l lil lmjllll 5555? 6' sa' timmy E. ! P i l.,,..,,,,. 1 i Em -MJ 1 s..Ql'1'.fL' l 2 I I H D I ai tim ,V , 3, :?""' . , .....,.--,-al ,.......,...5 ,........ ,i.....-...f l En' wif-v-in-an P---fl r::':::i1 L-.-....,' LM.. .... .l L, ,.,,,...,,' I......- I I1 L..-.Mb-.5-Meal' i --... ....-VJ ll f if-N--.M Q l5............... i ll ., '........-.J l Q U. e........ ...A 5:33 i 3 L. Z 1 --,.-... VM. ,W ml t:::i1 3 5. 5 . .--...N.s 1, u H- M! I. MQMNQ 5 -M-NN... if- --fr-W ' Q...--.c.3 lil LN.-. .. I L. .-....,.l iii:.i:rl 1 'ii .3 5 ,s I 'fflil 1331115 ,...,,,.,,,,l 5 ! .. .....,.,.i E W .,.. -J .. ...... ...-. .9 i 4....-...... ..,, N, ,l .WE l w K 1 . i 1 A f ,, , .- Amfxv' wf'.'T-'fn 5 1 vw" 'T -' WX?-,L --'WM'-'::.g-..M An -' ' ':'?1ffAx,. 'V -1. WAA., " " --J A gifiiifif "" v - f 2 1 ' A , ' '- d.,..,.,. -,.,,.... if, J.. .-W X ui A i .I "im-lyk: h -5 F x.5I:E:7L It V X h 5 -i""""1 ., 'i"'4LHg-w ' T .QAQAQH A Wg, ' A' A' - 3' ' " ., ,AWA 3? ' -A ' ml ' gf! M 3 ef 5 5 :5 , 'P 'A "f"'f ' Q, 13 - 1" QQ ' V 5 A 45- , ' Q92 5j.A1f.f--f-- - " "' T1 A. . ,ea 1 gg: g- A - in . 'mn f W '-- -- - N ggigA. .-.MT-fi'-if-U' - . H X - ' - ' 4.. A ' -J---QW' . ' K W.. "iM'lj' u' gA-:M,,,---WHA ' 1A,..,W. 4' in , A 1-"M 'H' VV -Y -y-f----"A" ,: B Na. A A. ' ' ' ' , A A - VA jx ----""W 7 ""4 , , M Q A A I i 1 V' 1 ' , I f, i A A N 1 -' 3 pw X 1 A Q 1 1 ' E 1' A 1 K g' 3 .A A .. 1 1 5 1 4 ' ' av l 1 "'-'S . 1 ' 3 ? f A ' A Y Ai Y f ' ' 1 1 1 A 1 A A ll A A 5 L , , r 1 I g I 3 ,,.AA A I-I 1 l Q P ? f 2 . A 1 . I 1 :ai:Q:5:1:1513111555::5:5:5:5152:E2:5:5:5:5:5:a:2::5A5:1:51 N F g , g "" 2215-I1E122222212225252i2i5iaQ,225QiQ5EAi''' ' 11 ' g "':iagaggzgzgessgs21ia2i1gie21' 1 l 1A .,. . A A .... 2 121212253 .... +A 1 i iw '- ' W ' 'iii-iEiE3E5E5iEE2:1111z1: 'lfE:EQ2Q2QE5E5E5E1,g.::: 1' 1 +2 g 2 f A AAV. Q .Z 5 ' A 1 f :N JA'In,f:3ga5zi22gi1?1f1f' W ia51i.A2E:E53aiage2ei:,,A,A 1' . 2 1 ' 122222211-gAgAaeseagag2gAA + 6 2 4 1 ..,. A. ' S--W r ' -2:1 "f'1:11:1.-:1:E:E2E2:1: FEIEI:2:1:1:21E2E2EIEI:2:1:1:1:E:E2E2EI:2:2 :I:I:I:1:1:E:E:E11'f:f:1:f:i111ESEI E A i 1 ' ""fe22:Z1i2ei2E ' aiaieeeeiiiiiEiiiiiieiifff2?1f2iiii2i2f2f:?2:f'1f2se ii Q i I l I 1, 2 "'41 I A , 2'i'1'2'i'iw A I '. 3:5::::111:f:1::r:1y54:-41112.15-5333.5 V-1-1-:::A:1 , ,V W 4 :':'.'f".::i:E:"Qfif?i2i:f:Q:Q:' .izQ1Q1Q2E255f2122Q5 , E w I 1, - 1 Y 1 I ,nA -s?tEgE5E3:2:2:2:23E3E?2?f ' P11-15-3:35E:23Ei5:5:g15:g35i1Y ' 3 ' 5 ,. 3 I A fi'-'a2s221Z.A 2gEie21'2222zifi:A:A. ,,.:..:1:A,AA:A:-.ZA:AA---A14A:A:A.A.1AAA:A:11A1A:A:A:A,-AAA-1A:A:A:1:A:A,A jk RX - AA.-:A:A:1r:r:1s:221E"19:-.- Q1-4''11'5212511232-sE:ErErE2E55iii:E213A, ..., . 52352-1-1:E:E:i1:11A,f,, f'-2523355E2E2:2:E555E1'11125:5-5:232gEg:5:525E1:1.A:5q5j2123E55Q51-313:-gAg2g251,.525i5:3:3:E52jEQE5E5E51323:5:1g2g2gE5E3232:.A.,., - "-'N' f f 1 QI A F 1 1 2---H 1 : 5 f Q aagiaagefiaaiaiea5222222222 2 1 - ' 2 1252afieizisieieiziezaiziai jj ' ' ---M ' ? 3 G 2----3 A 1'rA-:-:2.2:5:2:I2E2E-11:2:5:1:f:tEfEj5.:A--,-, 5- '2-"jE:E5fjg::Eri5E5'f1f?" Ar:5:r:5-f:5:3E2E'.2122-,.gE1:5-215 "" gigzgzgggggyggzf-A '141'2321252121212IE2:353Eg:3E5i5E5:E1W21E11' 11' 1:-55:1-,,1 y ' f """ ?""""""'g , "':1:1..1:1' ' .5-E1Er:2E'. ,,-:1:'I.- - A 'Z'f:-.:.: 11- ':::E:1z2:1-E-:--2"- 1129'?:f2:E:E:i:?Z-:Sf -22212.11E135:2:"E1EfEr22:-313136 ,J-53:52 ,fE1E1E3Ei5EEi:3i:i:E L z 2 e22112i11:2:', 5 '-I- 'A:agsgA,., 1 ',,,, , , a 5 1 , Q :-'I:2:-:3:3:7:TS:,,:1.gZ:5: ' jj:-.- 3121:-A rgfzf' :5Q, 1:-1-.-.,I-Afz,5,-1g:3,5.3.5.g1.!.3 "" gi12:3:222121gf:5::5L12:X:52:2:2Q:g5., 'Q:.:"Q:,127 J: gQ:2:2:2:g:5Qggg3:- ,I 3g:g2gEgQgQ:f:Q:Q:2t2i5:3332 A g 1 A Q ' F'- ,A M3 P AQAQaQAia22E2i' A Aiiiiii g V ' . -1fF25E:MG5'ZrE1Ef'Q:1- f 4'2" .3EEE?35252332253522252323Eif555E5i5I5E25E1E :E5E5E5f5E5i ' 1 1":4 ,Au-A E f E 2 S 'nf . - . 739-:zem51Wz2i4d22E:Ezif:1z2:2i'i:A:A.A-A:--z:r:2:2215:2rf1s-:iv:::s:3i:5:f1A: 1:9 :sfr12:a:a:3:5:4:ws-1:a:2:5:5:A1A5 ' Sm--K--Q-f A ' !""""" f 1 , 1 f""m"g I 411, 4 2990? f4 12513:5:5:31521311:5:513:54-i-,152::11:51:A3:3:51g11.1:r:r:.:1: 'A 3 -----4 -Y. 1 " f :.W.- A'2222a22i5i:2Eai2?2i2zEai"..iieieEe2i2i2a2a25i21e1 y 5 9 '21-12-:':25:1f .IMysaizi1:1:1:B112f2?E14Z:219459223:5-':1:1:1:2:1123f41fZ2Q'9"i,y4f' -' -,7zQffgf3t:2:2:111:z' A'111:::::s:1:i:':r:i:E'z1:1--511:22:2:1:Y:Er11z1:1:I:2- 3 """""' , f in--W f 12222222 ' ""'a2E2i2i1 ' 3 f""'W'f 2 fEE2EEE' fi' v 'WAAMAAAAA V A i,.,..,.AA.,1 a s . S .,.....,...,Q Q 'A-I A ,A AAA- A L gm- W ,Mg y 5,,,,,,N ,A A Q 1 How He Looked That Day 5 W4 2 s -ff 4 A i I 5 A A Y- H Q Y V, , A :au ,Q F.. . N . .v.A. 4.,:q?4......... -..T .....: .gg:5..Q..22.l.4:?,v ,,.,,, .,- .. Q1 ,,:A ,swggtggiqggeggvf-j -. Y' . V' Q ,Q -4.." 4 5 ?...:' ..... f .. gs. -4 vi! Ls.L.u...Vf:El." V ..j.i. . im 1.i.i..i.l : i -I "'-I E S Q E what We Smih Ghent Bag 5 E s E E In the kind words and royal :welcome of this day I see much to en- E ',J.' courage an-d inspire, but I see also muc-h to humiliate. I fbovv in rever- 2 E ence at the thought of the heroic men vvhose feet have made holy the E E Walks and halls of yonder hill. The succession to vvhich you have called E E me is an honorable one. The command to enter the labours of these E 27 noblemen ovenvvhelms me. To be identified with the administration of a 2 E college is a grave responsibility. There is much increase of such responsi- E E bility when that college is one of proud ancestry and nofble history. It is E T with a sense of great unvvorthiness, Mr. Chairman, that I accept the keys g E and take into sacred keeping the charter which has been committed to my E E care. I can not hope to do what others have done, 'but I promise you all 2 2 that I can do for the institution that you love and cherish. 3 ,E Q The great thought of the co-llege is the making of a man. Not a one E E sided preacher with trained mind and untrained morals ibut a well rounded E E m-an. There is no -higher ideal than this. Wli.at is the making of fi sci- E 2 entist, or a mechanical engineer in comparison vvith. the 'making of a man. : E There are some even in this fast hurrying present of ours -who do put E E 'emphasis on manhood. The number is increasing of those who demand -I: E that he who stands at their bedside to .-prescribe for them in sickness shall 5 2 be .a man as well as a fphysiciang that he who pleads their cause at the -bar 5 E shall have character as well as legal information. All this is in 'harmony E 5 with col-lege idea. It is fb-rain and heart, trained and disciplined as a basis. E E Foundation in mental and moral character first. This is what Mr. Glad- lg 2 stone plead for in his Oxford Lectures of last year. He protested against E E utilitarian ideals 'which he saw getting a hold on the university teaching 1 : of -England, and .advocated a return to the old ideal of intellec-tual and E E moral fiber, as a beginningg after that, specialization. VVe ought n-ot to E E forget this: -that the great aim of the college is not to fit young men and E E women to get a living. It is to fit them to live. If they are fitted to live E .T the question of getting a living will be a comparatively easy oneg 'but if 3 E they are only fitted -to get a livin-g they will occupy a very narrow corner. E E It is the young 'man or Woman fitted to live who is in demand for the large E E place of honor and influence. E l Q 2 "'-B E E "'-L' Ei Sn' if llIllllllllllllllllllllllllllll llIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'Cf sn A Hear -Lliatrr and assuming charge at in making his presenC6 felt Ilis one veai in this office must speak for itself Let only this be sllfl The auspicious omens of inauguration day have not proved false incl none of the hopes then inspired have 'been disappointed Tihis sketch ls lnstoix and not piophecv, else much more would he said. Wiliat is piopheu non, the l'llStO1lZl11 of the future may record. Xn executne who unites line scholarshi-p deep spirituality brilliant pulpit and pl'1'EfO1111 pon ers, winning personality an.d -wise enthusiasm in planning for the futuie, he has already gained the confidence and esteem of 'ill fuends of the college. Xhfltll united effort on the part of all inter- ested theie cannot fail to be a decided advance in efficiency and reputa- tion of the institution l 1om tno alumni of the tlme. Dr. CIZINXN ford was so full of energy that he vitalized the college when it was near to decadence and threw himself into IIS rejuvenation some- tnnes almost unaided It is most difficult to furnish enthusiasm when you must shoulder responsibilities alone. Dr Crawford s energy was never lacking and 'he never was ready to believe he had done en-ough I remem- ber the times of old wooden walks, a campus th.at never had seen a lawn mower, gas stoves until they were replaced 'by such coal -stoves as country stations iave. . L illecl to the piesidency of Xlleffheny College thc opening of the cuuent 'year he was not long The su-bstitution of steam heat, t-he 'beautifying of It-he campus by a landscape gardener, the modernizationof the whole plant, curiculum, office management and faculty system, the increased -pay, granting of sabbatic leave, are all innovations due entirely to Dr. 'Craiwfordf' "He has exemplified the ideal of counting one's cause everything and one's self nothing, better than any other man I knolw. I have never known Dr. Crawford to talk five minutes without saying something di-i rectly or indirectly laudaftory of Allegheny College, yet I have never heard him say one word that even hinted at a magnification of his own achievements. This is real greatness. C b I have never heard President Crawford say one word that even sav- ored of resentment toward his enemies, yet we all know he has had ene- mies. To all outward appearances, he has the power of retaining a kindly attitude toward those who oppose him. This also is real greatnezs U i1--- Y . - - V - ....,. ..A1':f,A,.,"-.ref -- --,,..r,.... --W ...Y . ..-.---'.,,.:..-nz ,ma-.,, ., N.. ,,,,,. .., . , - -' s - M - ---we-1-.f-www,-eg. .. .,-.. ,M LGT it, at I ,,.-:j Ip I Q l i im Li ,.......3l ...ip al 5 x 1 l ,l "I tri. ...Q .5 it , ........,..,.,, y! K , 1 ......z 1 1 I imma? it iv-'H'-A 'Z s---.sr , S-----.-.. 5 I .,..,,.,,, I , E 'F r-------: CA,,,-M--sn--J 3 9 1 ! I T' R E V-'M--are 1 . I I ' N ':' 1 l K 3 11 I ' . ' I TW f f"rr'vMfws' . . . El I lilliqilljllgigflEglllfigsyfiiafv , l 1gs!logz,aigaszifsmgiifiieiwfzf f , s, 1 -rs g sg ' - Jadal..a...x..L,a.t,-i,.,,i.,.3,g,J,i.U pg 5,1 g i 3 , 5 2 5 2 5 2 3 3 2 g 5 I ' , U W 1- M-fi-p...,-9-C.e.....s..-1-1.1-:..,.,i N In ,iii AA "I' NIA I 1' I' 'I V l . -.'. img' Ax A I I I affnffyfdfpw riff ,MW - S f 1: I 1 ,, 'ff V2 3 , .0 ,4 Hz, A rw V' in , 'f""',f x-'MQ ,H ,,f,,v, R iQ ,-XQ,?."X, M'f?,'-ff.'.'XN ' q'-lf" 4? 4-ffl. - MW, 1:2 'Km .' ' U: "vw 12 ,by ' '- . 41,7 M ,rw 'ff ' J' .""1 ff ug, , may N- M qu . , -, fr :sf-,, . .. xfdx N Q, bfmma - be rf 'iff A Q A 'V V" if ,mix ,fy -Ig-" S1,,,,,eg..:Q ., Y 1. 'r 1, 1 Q, "' fn . ' H- 392 ow- ,v. ,. 3 A fy Q f, fn 'me wg - w. I .,,wMWw I , V ,, , , , , ovw,.,,mm V , f ' , 'whmw , Ground Broken June 25, 1896 The Gymnasium Formal Opening June 23, 1897 r',,vr,,-f,4'xJyffN-' Y, 'pl 1 if ft? 1 te. i .. c 1..1'.JLZT7f7ff"1 rQ""'J'iM5'lM' 5 ' - b' ffl""'i'1"f'IT"f-:-z-s-M , 1 , - 1, . C -ee " ' "A- -'-- , -. W 1 ., V - I rl., Il.: V .. V E 1 r i ' -, 1 X 2 , - 2 - : 1Hh1 Meta Qfatitlfl : I-" . 2 a S Em Qllgaptrr nf lgrnnzglnanw 2 1 "' "' - D A V ' I - - y ' Q 1' It is but the Simple tru-th to say that Alltghcny outs het chapter of 2 7-, i B K a to President Crawford more than to any other man- 2 y ' ta , EL ' . . . 1 1 P111 6 pp - 'io had anx't'li1nfr to do in securin 1 l "" more than to all other men togetlel ll - A F , , , , g 2. 1 l tl - louor Eloiw early he began to plan for the winning ot this prize for - 115 'I' ' . fe I - - ,I N - I 'E A11 heny he has never told' but its consummation in IUOI xx as the result 1 Q 1 i ' C ' ' , - . - 3 1 2 f Siveral years of effort In March of that rear President Crawford 2 . 1- 0 ' i . 1 X :'- i and four other meinrbers of the famous honor society then in the .Xllegheny : t r - - J ' Q 4 C - IT' I facultv, Prrolfessolrs Thomas, Moley, Xluniot. and . nnth, united in '1 peti 1 - a . i A . ,A-r . ' I 2 ' tion to the Senate of the united Chapters of l'hi litta lxappa-to approxe "' f 'i the application for 3 Charter to Allegheny College. I lns petition had se- -' 1 1 - ' . . - . i 1 1 cured the endorsement of the chapters of l'hi lieta lxappa at XX esleyan 2 X i 1 University, Jiohns Hlopkiug University, Dickinson College. Xorthwestern 2 1 University, and the University of PC1'lllSX'lX'Z1lllZ1. -Xt the meeting of the '-' 2 triennial Co-uncil of the United Chapters. at Saratoga Springs, September 2: ' ti 2 12, Igor,-the charter 'was granted. This happy issue was largely due to 2 I a Y , , . Q 3 2 the personal Work of President Crawford, who was a member ot the :lv 5 I Council .as a delegate from his oiwn chapter at Northwestern. llis ac- 1 , 1 qttaintance with the other delegates and his work on the iloor of the Conn- 2 g 'I eil as Well as his vote helped to secure for .Xllegheny favorable action. lt 1 ' 2 rarely happens that a petition is granted the lirst time it is presented. -' 2 I 1 . , , , . . - 2 Some colleges have succeeded only after two or three successive I riennial 2 pg : Councils have -postponed their petitions. 2 3 Qnly two other ,petitions were granted in ltjill--lt! X anderlnlt L ni- 1' l 1 vers1ty.and to the University of Missouri. : I X H Agltlli Weeks iinnmediately following the larorahle aetion ot the L ouneil : 1 a , e X X ' ' , . Ill 1 sto f gt Ty was too busy ,winding up the great endowment campaign to 2 'Z or o ie . - ' . - , -C . . . - 1 p Y milffers. For this ieason the formal organization ot the u-I 1 i Chapter was delayed unt'l F l - - ' i - 1 l . 1 e31U?l1V lb. 11202. .Xt that tim- th- charter -I 2 r was delivered to the c-ha at - ' 1 Y - . L, L , , -an C .1 Ch y I Cl et in tie name ol the president ot the L nited 2 1 apters by PI'6Si1Cl61'1'ETlT ' 0- ' V . -' 2 , ' W111s,OfXXestern Reserve l iriver-sity -" X .- President 'Cr f X . ' - ' """' aw ord rms el ,et 1 , , . . 1 3 Seventeen f ee ec president ot the chapter and for -1 i H Years no one else has l as A' - . A 1 1 r . . C Jeen mcnttoned tot the mlac' 1 1 While V l 1 Y- not tl ' 1 1 16 most showy of Pres li t -' ' ' ' 1 -2 Qld Allegheny We have M .it cnt L tan lord s aelueveinents tor -, - 1 . J re . . ', ,, . , - . 1 ' - mg of Phi Beta Kiapp afson to bchtxt that he is as proud ot the seeur- 2 1 ' El 215 O C A . .' . - . . . 1 3 any othti singlC leature ol his presidency. -, - - um 1 Q - U- 1 1 - 18 t e -A ,nv 1 E X l . i p 'CCI:Ti-'Clif-Qlglilliiit' 'eiy' at jg ' as X S 3 e nummnmn g M r s M--.-.r -Wt l l i ' E 5 ' E Q l X X 3 l 5 1 r 'co e A -a-.W."ig'j'e-- X W ' . ....,.t.e. f a i ' , 9 l l l 1.................-........-l I I ' Q, H 5 1 1 . 1 1 1. J 1 I l l 1 V 1 1 1 5 1 l l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 I 1 I 1 l i il 1 11 -'1-fa-jvf 1'-- fps ' my 1'-af..-S ,fi ' 3115 .7-X lim irturr p Qbf EI illtlzm mlm linuum, sinh in Krrnruu Eg 'Hz All, sua at Nmuuparpvr LIJYHEIII nf iillrarhuillr Swain liim He resides in the upper part of t-he city, and is the head of a happy family. He is one of the most active and ll31'Cl-WNV-OI'lilI'1'g'111611 in Meadville, and seems t1o11b1e w-holly incapable of exhaustion or fatigue. H1e is never idle, and the title of "The Man Wfho Never Sleepsi' has been conferred upon him. lf you are at the depot at a late hour when the great majority of Meadville people are wrapped in slumber, you will see him alight from a train with a grip sack in hand. If it is too late for a cab or s-treet car, it matters not. He starts on foot for home, and is a 1pedestrian who is not backward about using force and power, of which he has a goodly stock. Will he lie in -bed the next morning and make up for time lost at night? Not he. Tn the grey of the next morning -he is out again and at the depot, ready to make another long trip. He never sco1wls, and his countenance at al-1 times is as radiant as a sun-beam. He seems to know everybody, and has a pleasant word for everybody he meets. The work- ingman who is going to his work receives a smile and a wo-rd of cheer as he proceeds to the place where he is to 1begin his day's work. The news- boy as he stands on the street corner crying out lhls wares and soliciting purchasers, is hailed, W'ell, srr, is ever ythrng going your way this morn ing? i Good temper, hard work and genralrtv are three prominent tr arts rn the character of the man whose picture we give He was not born with a silver spoon in his l1lOLlll1l'1 as the saying goes He rs a self made man, and has had to make his own way in the world ln early life he was a traveling salesman, a drummer as he terms it, and fortunate must have been the firms who secured hrs services For over eight years he has been a resident of llleadvrlle and the head of an educational rnstrtu tion that has sen1t forth some of the best men ever born in the United States to make for themselves fame and fortune He is now busily en gaged rn securing funds for the purpose of broadening the work and add rng to the efficiency of the rnstrtutron for which he has already done so much Wotwrthstandrno his ceaseless labors and the fact that he has accomplished more than many men have been able to do in a busy life that ended at four score the subject of this sketch has not reached the half century milestone, and the age of 46 finds him in the full 1bloom of manhood, the possessor of a clear brain, a sound rnrnd and body, an non frame, rf you please, notwrthstandrno the untrrrno labors engaged in ever srnce he has lived among us Need we mention the name of this man, so well known to us allg Let the reader speak it ..... ,T In . -5 .31 l 1 :E ' 1 I . I 4 i "Wx: t 1 vi' 4 A 'fer' ' i 1 ', i 1 9 al g.. 1 ,V ' l 1 E 1. . F 1 1 JI ' '. 1 1 11 1:1 ' 1 11 1 . .p-'H' 1 35 ! 1 '1:' ii, 1. - J1: i 15 1 315-z1.':1'c2r11f11 - is,ll...2A.,1f Q, PM R lg52:.1,s:aarig 1 '1.1r1W-513.3 5 2, 1 2'-bf",f1.1i11i 1 11. ,1-'Il fl' 5 315 ifiiliknf 1,4 -1 1 Y . 153 ' ' 4.5: 1 T1 '61-Qrjwl 2. 1 z1!1'1.1. 3,1fZ?'-'QB-" 7: 1 :I YJ ' 1 IE T Q. 5 1 '. I 1 ' - 1 1 1 I1 1 1 I 1 1 11 1 .... W, ., i : . ' .Agni 1 1Qff.,'f1l1' 1 44:1 E242-WSWQEZ in -A537-f"': .,,,,1.,... .VZ s .agrgzazagz . I E, if 'T . ltr '. f:1'.f .1 , W1 ... PM Ji T 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l 1 . . . . . , l 1 1 1 7 1 1 . , 1 ' ' 1, I . . . . . . . 3 Y ' 1 H ' 1 ' - 1 ' ' ' - i L 1 . , . . X . A . X . L 4 i J i 1 . . 1 . v H V ' ' . ' 1 1 ' Y - . I . I . . Y ,, . -I . -V . V ' 1 ' 2 ' I1 1 ' ' ' . 1 . . 1 1 I ' I 11 1 . ' ac ,an - - W V 1 . , . 1 1 1 , . . , 1 1 1 1 1 ' 1 , ' - 1 1 . . I . X X- . 'I I X - 1 , e 1 . . . . . 4 . . 1 1 1 ', I , ' - 1 ' 1 - 1 1 T . 1 G 1 , qu 1 , 1 ' 1 1 1 1 1 - 1 1 l D ' i f - Q X ' - . . X X 1 0 1 . N . cl. 1 i 1 1 , ' ' 1 l 1 ,J . . . W 1 T l . -. A - 1 . W I l 1 m b 1 . x 1 I . 4 I r . . 1 - rf- 1 ff l- -- 1.1-. -1 11.. 1 --1f.11..?.-11 1 H . f- .. 1.111 .... . . -.-1 ,W .r .r r ' 1 1 1 1 1 "'1' 1 1 rr 1 it , ' : 1 I I 1 1 'Lv'-is . ' NL l I L .?'Q:'t i " ' ' ' - ' ' 1 - ' - .M we , . 1 . , ' -an . 1 . Tri' """ 'A ' I l 11 'Arn'-'-,,,, 1 2. 1 1 2 1 Y, l 1 ,,,,ffe1'i'5i"i1 if U "" ""k"' 1 1 I M: Qi' lf T ' ' - . .' '1 .- ' . lri- I - -'QQQMff--I------"""" " .". ',..--'ft' i N-,,,g,I'iLQ,,4 2 h-'Q'-.-nafl g K 1 Q E 1 1 I 5 4 1 ' I-...MM ' rm 1 4 . ll , A, 1 -I l ul - Q 1C111 1 I Newton Memorial Observatorb'-DUdlC0tCd 'mm' 1" 'I , It is significant that the flrst of the builclings of the Xen' --XllCQ'henY I was- Newton Olbservatory. In several ways it 111c:11'11z1u-s the .XllCg'l1f1l5 Idea. It is small 'but among the ehoicest of its lqincl. So 15 .XIICQAIICIIIH , It looks out upon the un-measurecl clistzmces of spzlccz ll IS l1o1111cllCvr in the range of its 'thougllt and its interest. So is .'XlICQ'Ilt'llj'. Its look is ever ulpwgarlcl to the stars: it is opl1111istic. Su is .XllC2ll'9ll5'- It teaches the fear of the Lorcl as the l-lllltlllllltlllllll of xx'1s1lou1: II 15 reverenty Sowis Allegheny. 1 i I 1-W 1 el 1 E . 5-I-li 5 I 3355 i E51 QI? Iliff 1 20 f P -, ,,l, I 7 N... ' 4" '- id 'lil II' .At , A , - E hi--Nm 1 'nun-.K-v -. V ' - V 4... ...-.s..I . z1!,l,:,'5i.. 1 ,, 1 ,,:1, ,1,1...a.- 11 15: 'lf ' l!!11?1111!'llF1' 1 lvl ulllgmlii 1 .,, .4 1l'1 s- ' - -..l':,.,.,,' . 1 z' K ,..-.-...., ' ' ev-...A ..a...f.,.-.,,, . 1 I - ,.,.. Y 5 .1 1. ,Ag 'ag-gr - ' .hkigg Q RA 1 sy? an "4 -fgjhqgk? 4 XY wwf - fl. ,X if ,L fm 'T YQ 'E Si r 5 .r Qs 415 W, fx Q , Wi W ew Z ,alttktq x ww-'Q Cornerstone Laid June 20, 1901 Ford Memorial Chapel Dedicated June 17, 1902 j e 'xqsf' , ski E f-vigil! n-n---.?ai-- rncrstoncz I.:Lirl . :IZ , S HHH 0 l!Ul Ilu- l1l11"ll'v lJcdic:1.t.ed Juno 19. 1902 w X I Uhr Gllnzing nf the lgrvp Svrhnnl T.he preparatorydepartment established by an announcement from the board of trustees in September o-f 1834 for 'many years followed the vicissitudes of the college's early struggles for existence, and shared in the sunshine of its prosperous season. The founding of this branch of Allegheny ,was coincident with the acceptance of the patronage of the Pittsburgh 'Conference of the Methodist Episcopal Church.. A varied career unfolded 'before the new school. For years the num-ber of "Preps" was over fifty percent of all students attendent upon Allegheny College. Prom 1870 to 1875 a period of gloom followed when had -the college been forced to recruit its students from those -whom it prepared the roll would have fbeenmscanty indeed. However, anxious hearts were once more to learn that the darkest ,hour is just 'before the dawn for in IQO5 was laid the cornerstone of Alden Academy. Henceforth the Academy prepared students for Allegheny from which it lead a distinct existence under the leadership of Prof. P. S. Breed. Thoroughness in thought and in execu- tion -of details, great and small, was everywhere employed. During this time, the time of great success, Alden was composed of five rooms, the Auditorium, Gymnasium, Laboratory, Society Room, and Recitation Room. The fate decreed for the Academy universally was no-t long spared Alden, however. 'Gradually as High Schools grew up the college prep school lost ground. In 19108 and IQOQ Alden ibecaeme a school for boys only, and by IQI2 the advisability of closing the Academy 'was quite ap- parent. Thus ended the Alden prep school, and thus the department of Chemistry found for the next few years a new home. 23 nn'-r f Mir Cornerstone Laid June 19, 1907 Cuclmm Hull Fornml Um-ning' April 23. 1908 lllllf ga .Q ., ,,.f-t,-f-.,,,-,-,-V , ,f--..DH -x-Mn 1 :Q ri- 'f-'lin-A 'V-7 ,xx -, .. A 1.-'..A..,.,.,'4,,'Qw ,- -., . -Lza ii,- . , ,, . 2 VM., X, 1.. .. -f.4.p..- 4, ,f .,a.-.,.g,1.1,- Push' ' . -1 -'.ifc"fa::-V .1 .1 'L . .1 .1 . ' Y . ' 'jg-n.-:,.. ..i -, . -1, - t r 'J '- , 2 x ,L vi we F ' .. if -1 , ,.. . ' .. "iM'Q-1,-fl-526 Yr'-' -','T'i3:af7,i 2- ' ' .' 'P f V ' " ' 4 . .v. . 4 r s ,.-L:y,4..- J, - -nh .L - - - -- I .1 .a ' , -V" -a- 1-4 . .Sq -,fr -- ' ' ' ' J . .. .. - ,, H, N, ,J ,f ,- .wi - , . , .--"' V in ' 'it Q, -:., l ..., 1' I A 'Z' in imlniggfan-A Mali-million Enhnwmvnt . Among the greatest achievements of President Crawford's quarter-cen- tury at Allegheny may be placed the raising of the Half Million Dollar Endowment Fund, April 21, 1912. It will al-ways remain as a tribute to the executive ability of the man in whose m.ind the idea of an increased endowment fund first took definite form, and to 'whom the credit for its successful culmination is due. Diuring the campaign President Crawford threw 'his inexhausti-ble sup-ply of energy into- the fight, and 'while others doubted and hesitated, he pressed on with the confidence that won out. T'o him it 'meant' endless travelling with no time for rest 3 days and nights o-f constant effort, never losing faith or diverting this eye for a minute from the goal. ' A The event 'marked the beginning of a "N ew Allegheny", an Allegheny of renewed strength and widened range, an Allegheny in keeping with the ideal 'which the President ah-as ever set before him during this t-wen-ty- five years -of service. The addition of this fund raised the endowrment of the college to SI,O25,000, placing Allegheny fifteenth among American colleges in point of endowment, and opening to her a new era of ad- vancement. - In February, IQIO, the plan was first advanced by President Crawford when he asked permission of the Bo-ard of Trustees to take up -the matter of a gift from the General Educational Board. President Crawford him- self, sh.ortly after the completion of the campaign, told the story of its early stages as follows: "About two years ago the Board o-f Trustees de- cided to enter upon a campaign for additional endowment for the college providing 'we could secure a substantial gift from- the General Educational Bioard. At the request of the Board of Trustees I had an interview with the secretary of t-hat Iboard, Mr. Buttrick, 'but I secured 'but little encour- agement, he saying that there were alreafdy forty-six colleges ahead of us. However, at a second .interview 'he promised to send a nran to look over the ground, and later 'he himself made the inspection. Witliin two weeks after his visit, in which every part of the work and equipment was lo-oked over, -he reported that the 'board had given us SIoo,ooo, -providing a sum ill ilmmllulmumnullummm i Ja.. X-.L fS.i...LL. AA A f-f 4 ff ef 13 O '-1 S Q E' - r-in W O P-4 ,.J Q r-3 n-A. ,-3 - 5 E- 5-1 0 Q-2 -69 O - :. n le E ' 2 Z 1 8 1' sq 4 -1 O W M sw 'FL U1 "H 0 cn '-' ' 0 E f-r- 3 CN i-E O . ,., , E. Q 'D gi S 2 U' 1 V' O ea ro 2 E FD' :: 411 fb ' rv "' E3 S FD E U1 'f-L U2 77' 1-2 . O CD cn U' O a D 21 -D r-5 f-y. y-Q 're Sq 1:2 5 :A sw Q Pt t-D Q 6-D 1-A. A ,-1 : Zta. Crlg CD CD F Q 5 U' 0 Q if fl 2 .2 ffff.. :S Fi ,., 51 CT. P ' Q, S 5' 'J 5 A iiiigiii Q 5 5 53 UQ P91 i----- Q E fb cn SD 3 1 s 5 ,f :fa is lijifi' wsiwme- O . N ' H --.-- o f-h 2 .mv 2 , .,.. -A F-45 r-7. 2 N 1!-.,,,,. n-A P-5 FN O I ,' A 1 r-f- "3 SD '-A .1 :r fb -1 Us H FD Q K4 ..:. SJ - r 4 59, TP fi. Z 'D H- A 'il 11 C0 :LF U' 1' o 2 5' 5 is Q 1-+-. gf ro m ,.,,... .-1 H ui an Q 'U 1-2 CD N ' .-... MQ. 'S :r 0 -'3 Pg 2 Q' -4 UQ g .16 giljg, H 2. 2 Q Q., 9 . krrrrrf 3 sm FD 'T f-P lirrrjl U' M 69 :. Q Q 21 H H ' iiigiiiiae 3 343 3 'D I 2,1112 1 3 'o lb 3 fr g5p....., Q 1-1 :D O O E 5- i?',j.jfQ-5 'Ti Cin 53 Q rn ro if---:ii 3--v--1' 5 5........4 2 lima Ni A llllllllllllllllll ff-Q'-4 EES 1 za ga H4 rf W---5 V- r' 'fr----a L..Q.m? s emi gijieiii , 3'-A 1 :""'l f""" "l 1--.Ms lfffj ram! f' tii? r W,-1 .ga-My ,....--i L 1 ve--A-2 1"""'u I ilk' f 1 N1 Y IZ 1 I sf-Wi 1 mvk' . fe---Qs L l,-...s. l -..W 4 K--.-.- . : X .,- ,A X pm!! ' 6- --. --f'iV"'T:rr"2 ' ' -fL'1vi.,x-,bi Y r, . , i "QT T- . . 7 . V M n '-"'7tiT'fj'.iTfTfT-pTWlKTTTWMFNYM AT A i ' 1' I ,W-M'-W""r"""' ' "',Q . - " . - ' - ' the same time raised half the amount 'll This, with another 35,000 :Elven at d 10 1' C ' . 2 . 1 ' . , !VV , but for some time after things move Very S , , , 7 HI confess to you now that there have been times within the past two ":l- ' oura inff but I have tried n "' months when the outlook has been most disc .tl g ,wi M I 'H lot , -.: . . . -' ' - T 0 T ea 1 fr T to showy lt 111 my face. The uprising of tie cr izens c v 'e wx as t e - thing that helped us most in W'estern Pennsylvania, and the action of the 'Q - - fs: -: ' '-' students did more than any -other one thing. I A There are three things 2 that will ever remain in my memory from this campaign: F1rst,.the great ' gift of Mrs. Cochran. She ahaps given liberally of her money but the great- 1' est thingshe has given has been herself, Second, what Meadville did for 2 the fund, and Third, what you have done." I -1 - 1 i Tuesday morning, April 20th, there remained 334,000 yet to be raised 3 T in about forty hours, or nearly 31,000 an hour. By that evening the l l' amount was reduced to S24,000, and but sixteen hours remained in which -' to complete the campaign. By noon Wlednesday, the deficit had been re- T tl duced to SI7,000, and at seven o-'clock that evening the records showed a I total pledge of 34Q0,023.. At this time President Crawford transferred 3. l his headquarters from the Lafayette Hotel to the Bell Telephone Qffices I . - . . , , , 1' . on the sixth floor of the fCraw.ford County Trust Building. Lntil nine gg. cg clofclc, small sufbscrip-tions came in, culminating in a 253,000 report from Q tie ittsbur-gh, group of trustees. XV1th nerve-racking slowness the sum lim ... 4 crept slowly up until at ten-forty, the amount lacked but S93 of the necessary flS500,ooo. Tnuseven minutes, a committee of the Senior Class of 1912 rep-orted that their class subscribed the required amount and the news went forth that the goal was reached. Dfurin ' . ' - ?.1""l fore tl -the 61051118 nnnfs Of 'ine Caflnfpillgll, the students assembled be- iurid . - ie lwwfoird Comfy Trust Bnnfnng W'nC1'C D12 Crawford was di- iecting the nn-al efforts of his oroanizat' - . fe--A-5 nouncement Of Succe th be ion, and immediately upon the an- glfgjjig SS C 0- , ' - V. ' . S,-v--.-.4 ndence in Dr Crawf, df Tri-iii Celeblatlonf i1D1sHO11S1sfplfmued Wlfll CO11- 5.ZI1TI.f , ' A OT SH' 'J , - - L- n--- --Q f.P1,eX,, and Allegheny Th11'fDY, NT-?1S begun with songs and Erells 101- twang . 6 - ' C ' iflfffls guided amid applause to 1 ,t.fCS1dTnt, as soon as he appeared was gwmj ' C wai ing ' 3uQkb0'u1d" de. . - iilillfar gold. As he mounted the C Lmated In blue and ffflfjfi 2 sbolce: "I think you are O-laidlniiliiiieilflle Crowd quieted and the President of this success is due to -Bur frie la Oval' I Sm Sure I am' The Credit Allegheny, and I join with 0 .HC 5, the 1-gal SIIICGFC, and true friends of gheny-H T116 procession tlieilngtilntmly heartlest 1101368 for a "Newer Alle- by Students. The celebration cdm-SC up ill? .him the Cal-1-1336 'fills' fn'n1Wn fl great bonfire on M - , inued im Into the molnnlng' n0U1'S Hb0l1'f ontgomei I' - Y field ff' ,. xx as renewed the followino' day with speeches, songs and WHS and b C - ' 28 .,....,.a,,4.q s i W.- -..i l 1' I -4 - . 1 - 4 2,1345 I 'Ls-Q,-. . 111-,qg:. , , - - -2441.1 n.,,g - . ' - .il-4,1 - , Q 'jig 1. .- - V . - ,.5,..1., L- ,u . -.pw -,Z 4 ' .' - , 'fK,1'f:y x t ' "yt ,,'s,1f,,.',,,pn-g,Q,,,.,'. ' ...:33.,.. ,,.,...j.,L. , ,W ,as-a?.L.,.4s, :r , A ,,.,, I 1 .. . .. r. . ,W ,,..--,L., 4 l ...AQ . ...........i1 15 '1 1 1..- lllllll. g L-1 . Q mf 3:24 l----l ?"":?5' l::i 'l.,.... ...Ml l f il . --.ly ll .,.-...Q ... ..... ,.-.......1..... .. ...,-.f.-M... -1. 4 Y I V - - f- of-g-if-'A 1 1 lf gi U13 2 151 wil- ..iai.L1.1.1.i-1-12.f , 11.....HAgI.13......-,,,.s......-fL-qc:--. LA Q A-gg 1 A . ' fEg1f.ffff eo N . .F. F I .Ll XX ' U ' ' cf, , ' ' , I 9' 1 , ' I C' 1 .1 . L at W , . A, Lo V . il -il f. I ' I : , - - - ' , I V . PROGRAM OF DE1D'ICA1TION O-F MONTGOMERY FIELD Q-OO rx. 9:15 A. M 9:45 A. M 11:oo A. M ooP M ooP M . October 5, 19-12. -'F1'C'S'l1?1T1El11 and Sophomore men parade in costume. --'Annual class foot-'ball game. --Tug of W-ar and relay race. -Opening of the formal -program: Music-College Band. Prayer-The Reverend Mr. William B. Irwin, D. D. Music--Thy Name Dear Alleghe. 1 Glee Club and Students. Ad-dress-1D'r. VVatson L. Savage, Director of Physical Education, Pittsburgfh L Address 'lhe LIO1'101dDlC Arthur L Bates, Member of Congress, Dwentx iifth D'1St11Ct l1'CSCHtE1'E1011 P1ofesso1 NV T Dutton Chauman ofthe BL11lCl1110' Comnuttee Acceptance P1'CS1ClC11tC,13.XVfOI'Cl Mus1c Colleoe Band Students parade through Meadv1lle, each class rn costume Openmo of the foot ball season, Huam Allegheny game x .f -!1w1'27!-.3 . 4, S+-, gif 2'-,Url ,,. fr- ' N uf 3, we -.'3L -T .1,.1ig,3fegQI'.-.fff"T:t-l'f?Y-'f'JQ.- -'J4 fy -wv2??f:11ev ??:'f,'2'217,2e.24'Eg3TfiiTi'fi'f ""' 5 -J r ml. V ui ..., HQ..-1-jjf.'ff l"i'::f""'f9 Trib .v-. F . . -I IQ .. '. 'I ' . arf: Ml'-M Z. -k if 3, l ' A V, vs 4 ,W w,,4 l l' ' ' t 2 A' 1 . W v6Qf:fQ-42. .,,, A.,.v i -' 1 ,.... h ,, V -.--' V 4-'4 " 1 al - - 1 1 1 3 l i 1 A L g 5 1 - . Q -, y y 1 i C 1 i - , 1 1 H 1 1 'hu - 1 Q - - 1 y 1 1 1 2 1 .-. l l - "H 1 l i 1 i 1 i S 1 -' l 1 1 3 . -. l 'S - l N l Sl ig 1 H 1' a S f I lt 1? l E lf 1 3 ' l 1 , l 1 1 ,. Q i L i "' l :I 5, - 0 S 2 l Hrexre s-...4 'lg . . . , -1 Er ig - Prexie Went out W1th h1s dazzlmg S1111 e 5 2 V T0 hunt up some Hlthy lucreg lf He played his gafme 'with the subtle gtule I El 2 l . Of a Sopfhomore playing eucllre. - gy Q l 3 l g i . . A - - - fe Wq 1 l A He told 111 h1s eamest, 11'11p1CSS1X Cy 't y Of the intellectual fammeg 1 He talked all night and 'he talked all day 2 EM- I 2 T1ll he fbun-coed the sons of Mammen. 5 5 1. s V i 5 g,,..,l 8 - I . yn.- 2 l He called up v1s1ons of domg good Q i y L EMM, E l Wlhen they lay under the sod. 2 l O, he Worked his cards, and he 'Worked them well, 4 fljlifg E , A And came heme with a big fat wad. i A lf - 28 ' ifigfigx V - " """"""":"""""""""'fJU'f1r-r"-1f'v-'H:1-+-AHr14'-f1-fv-'+.-wf,efv.-y- E xv,J -..f f -,a -.,1.Y . Yv.,.., . ., . ,..t.. .. .. , . . , .l "K a.-W--,-am ..e, g .,.. t..,l. gf. F W 3 5 dffalllllllllllllflijillllssfglEwlllwwill ifir4.f.i,,.saw,l,,l,..al if if all l 2 Q a 1 l f Q, 15rvfR4R'S.-vw...J,m.-3.1.-,M,-., N Am A 'xg -W. . .K . L w 7 .- .,...,,. ,-.1'l -ref lqvvzy-f-nary: wg M 5- .---,-- ,. ,-, V, .,v. ., . "wax l N .J pw.-7----A 1 ev- f-NT?-fA'T'4ff-f' 'fd .' Yrs X. 1 fs 'f 1. S. I 'I fi 'C-5 YSL' '.-L-,f2f1'f1fi1'i' -Lv 771- n 2,11 5.5 z.efaa4::.2I. :ATM-mail.. V -if -.....,-.-... ,.--..v.,,,S.g.,,....-,...,1 N 'W FIT V , H ,www Wjxr, . .--W--1--J v.: .....Jaw-oa:.'..4,,..., . .--., H Il 1, I, I x ll w I I li .i w 1. ii W 4 I 1 H ff I K, ui: mx Q I V I' .K t' I -'aiz :gf A I 5' V A 7 I ' Z a ' v - - Y -V ' 1 .V.. ,,-. A A.. ,- . rgznlilgv-AIZQQGZQQL 3.5.-kjsfk A , J -N -,.,. ,Z- . ' 'tmN'71fi9t'i9igfi5fi'.'.' 'f1L5""'5M't"'f4.:g":.:f"t'?gfff"M'LQ' ""' ""'A ' If". 7" - .I L......J ll 5 3 5 4 .11 I Am lolkha fh "" .W l ham sm g 4 r. Glram nr ..,. I -1 I H ..... iE 5' - Q ii-T43 ' 'fIn front of me sat an old woman evidently very deaf, who he-ld an Ill- I ear trump-et and who seemed to be listening attentively throughout the - ' service. I noted the strained and eager look upon her face and as soon ,T s......: 7 . . 1 5.--ml 1 as the services were over I went to her and asked if she co-uld understand 1 t'::..5 I - I un- f,....1, what I had said. v -- I-lil , "Yes," she replied, Hbut I didn't hear much." I 1' I-Z3 if 1 -r-fl 1 1 - -. -I 2. -I 1 ll r 2" 1 -1'-' 1,1 ,r1r.11 . 312251113i331T3a51'2l.ffE1.2222-322.3,Z -r,r:.,, .v1. f ,.-::. -, l lffif2iQ2pfi . ,- i"i"..i.i 'fi Iiz .iE2fl'-E2 ..ir. ,,.. lzz I:': ,"i I1 is---l 7' .iQ.iiQ,.l'i-I. Tflfiif'ff5'5if5'5i2Q1fif3?1?Q'11i'I -r-', ' IZI' fi527'g11l?2 . i 1-1 2EifeQ2:e:22f?e1f1'1 ':'21: "" 'Z'i':'rr 2 e't' Qsiilii'-1? : till - Cillll Iii "i:' '..i,' i",' a"r 1 I -ff? - ' . 5 fi, 1" "2,Q '124. 2521 ,,,'-: 1 .--1.r, 3 Ii-MP3 rrr ',-i: i rra'e2"t an fmtvf Q !..z:-12 "'AP- 21 .i,11 -"i .Ar. 2 1122 3 ilfflf I 1 1-21' 't" " -- i....-J 4 "5 "f1 1 tr.. sf r"- 2Zi.?22i 1', -5i1f2f?,.Q i L--. ....l I 2 '-if-A S555 i-1 3:'1'i'ZI2f'f-2-:f1+ 111 i?52lL.'z'!l?5Zi Wff71f flf:s:-..g5:e:1g ,,1:. jffgfff,:1f23Igif::5:?lEZifflfz517f122a-QQEQQV A'V1 :iQa.H...4gIE'gfi1f,.': I---3 2 :" ,..':,: zzz I 1 I I 5 5122:1f5f":33:"95i5 ','I-2" fifi 2"' 'iff ---' f"' -'zliffzfifLfEE5:5'f:if rf' ':::" 55212123 "', ?'IifTf,1.f f'f5f3'151Ei-lizliii' - ig! ,-:- 55311: ',:,:r i I""ll 'I1' 111 "-.1 ?5?ffii1iaif V1"Q lllll E..m..,, :-- Ia' ",1 ul-I I mimi r':-7 1'1' 5 M '1 l Algfiiilfag...QS-V,:-E-21... "if IA, ,,,, :,' 1 .,1:i5:.q'gi-"'. 1 g -li -'-- ,,rtrt :':" 1 i ff .,-1 ty r':v' 4:-'i:1Jf"'Q?:i5 I 2- L--mi I ., 'zlliiiilsl :.r .f'751i3 Ifi whirl! ar,i I i M.....f 2 ':-:Qi ilisllif ,11' ,"" '1-1' rrtf 2?I ...QW?52?2'?2'1zferQIxS1:1-2-1.:ff 'A'1: 1 ',,, i l I 1"f 1'e .i i 'A---rl EI5TEi?Z?T5iE:lQE12fZ7ii?22f2?2a3ff2lEiE?f?5iii? "" 2 .. i"1 I :-' :" if t':t ..'f'- i hill, 'tzi I 1 ' l 5 IIffif5125355iii-i552?i??il?s.if :':':: V"' I i ::- J -E lm--9 I "',r ii aaif T554 "i.v I i 11-Ili t as i r ysfj r a ri r N . ri f. .- "" in in it-if i4..?i rra',-",-,':"' ff fi' i 3 Fifi 2 - - 1 2 uv-.-.-...J rmwi F , i 2 I 1 - f"""l -- - f 1 illrnm the Hnnhirral Glalenhar nf H4 - l?""""""li A I Feb. 25 Dr. Crawford appeals to the con.sc1ence of his students by re- ir ,wlllfrl I . - , - -ll I-W-ll! questing the return of two spoons lost at Washingtoii Birthday S . un- -, 1 dinner 1 in 1 ,,,, will ' l i Znijijlii Feb. 26 Five and ten cent stores -have a great demand for spo-ons. . . . . . i iijjmjljjii Feb. 27 Dr. Crawford is visited by a R. F. D. mail 'wagon and receives 2 75 choice spoons and several notes of encouragement. Ig Feb. 28 Ninety-three more spoon-shaped packages are delivered at the i . college office. - 2 Qi?-ililiifgi Mar. 3 Prex. visits the five and ten cent stores to find who bought the 'M' spoons on Feb. 25, 26, 27, and learns that there were 168 pur- 7 L-, ,M r I , Li-" gr., chasers from the hill on those dates. .L -,-, 2211111522 I "U 2 29 1:21 5-'fr-'ii ,, , ,, , ,..., ...... -...,.2.,..,,,,-.2.-,,--..-..,,....-..-..-..-.s-,-...- .... --.-..I....-.-.-.-..i..!,:--2l xr1'1iij,'v4Q " T. gjgjrj' H, ..,.., .- ...,. .-.--..- ..,. ,.., .-.I .,,,, ..., - ..,,..,. ,..,.-......-..,....,.,...,.,,:...:.f. ,fws-...,I?v3 ... I .1 mfuwwirmmwnwgflfsizrwmrg I.. fi I 2 I 1 i Q I ' f ' I 1 5 1 f ...3-.L,,.L...r.I.l ...iitfku . 2. l .yy N-fw-v-f---w1-.1- fwm-wM- A - f-of V1-1.-...,-,...-L.,-fqfffaM..,...-,.....,-.-.-,..f.-..-..,-Jf-.-m,., 1 1 ' vy-ur .wan S S S ti L- lf S S 'S S as v' -I A 55:4 .x F333 r-1, El 4 ........-.Q "1 35 tug liilil llfrl !.......,...,,E s---4 -., ..,i N, i V.- .-. .ms L -......- K il ' 'IA 3 I' --...ma 6 I qi ll ,-4"1g7f,:Jffigff-5-f'fIif"' V i 4'l?fQp5.agf,4:1'fifkffE-1 Ei S-, Q .,. - 'agcffa ,f 'au-. ' -' .,.-.Jil-'W-1-v ,W -,l ' 1 J A ...... A ,V ,,., ia., ,......,, ...rah ......J, .r I W W, ,. lx-., fl " gt ,.-,-'afVl'-- 'ig-y f: ' 'V yr 5313 ,T'r,Y.f4.g t if -. '5 ' . - L-if-lififi-"iff xv. 1- H - Q . ff' :XY '- L .1 . - . - 3 524yktgr'-,cL,l1,f.'-f. . . - 2 . . . - , ,Vx 4 vff .-Q2 5, 2' ' . 1. . .Y r V, r ' V, 1 '. ,z :.f,-"',.f,' '- V ' V .. - ' ' , ' , iifaaiiikifiififf-' " " .fQLL2.,,,,.,,, ' M, 'A f.,Q.,, .------"W" h""" 4 on william Q. 'Ere's to you, Mr. -Crawford, An' the college on the lilll You're a-'makin' a su-eeess of 'her An' 'we 'opes you allways -will! She's old, 'but still feels gay And she grows a 'bit each day. 'Ere's 'opin' that fer many years You'll m.ake 'er 'ave to- grow! 'Erels to you 'appy wisage, An' that 'ere la-loomin, smile! VVe sometimes find some fault :with you, But still we likes you style! You are 'mostly on the jump An' are always on the 'ump, 'Ere's iopin' -that fer many years You'1l 'olwcl your present jo-bl 'Ere's to you, Mr. Prexie, An, your flJlOOl111l11i ready tongu C, 9 7 2 ' . 4 Ere s op-1n', though you may grow Old, Youlll keep on feeling young! You,ve earned .a first class rep, So keep up your lively step. 'Ere's iopin, that fer many years You'll 'be pace-maker fer the school! L "e- - a's-' ' 30 av N'-' -fb--'A M- . fp.,-... W'00dya,1'd Kindlfing. . 3 . 1 .li'i.4'LiL' ' ' l l l l 1 l l l 2 l 1 l l l l l z i Z 3 5 I s 1 E . 5 e E li rg. V-ag, '---1: L, f E Q'--'I'-sa' Eiemi in-Q r-:Q F571 5 I L...J lr-2 'mmf l...a,g L l - S L-.-..,.... a l 'I ' ' "5 L--...qt t-M45 1..........g 1 . - f , . V 1 ',e......-.41 E v 5 I, .- l .,.g...... ,x l 5..., ...., Q -..........4 f.,.,.i.a, 1 1' l Q v .,.,..,.......4 t ...W..,, ......-Q ....,...m, 1 .........4f a ........J fe--ei Y"""'? W., 'V--f '-u F R .R ,. -, .-.e.,.'-,2fLc,-'.- .next f',f-441.25 . P ,V ,iTf.....fT.-TT-7-j7----a-Jrifjjff-l-fjjjg-w----A---'' ' 'M' 3 h .wmfzr-,vit y QfQi1T7Ti'.TTi'iiTiii"- if-'-f"'f'f 1111 ' .,.. J..f'i,:.. . l .T ' 'W7:1if.T'- VEQ-': ' 2-.5 V - . ' gf: ur, .g - iffy? N y Wi. -, I A . .. 5 , if , , x 1, by - -' 2' -' , -ff wir - W : ff--.fr '1,.f.",Lf2 bf 2. - v ' ' - i ' A fl . A - - Sw - -wr r-- -A -. f - -- V - ' Q ,. g v11z",1yf+n :ag A 5 ra. A v A ,. at , A Mfg A H W, , f. , ' . i' AQ . ..:Xag'.f.z..i"'f54L ff Qi.. ,E31:,-' ., ,.,, 'fi ' .,,. 1 I r X. - . H ' ' V- '---- 4-A i3w 1g544--4---- ""' -"T ii ,.......,....,wg.+ --5 rl 1 - 1 1 , Q . l + , V l lr - f 3 -rl ' 1 A 1, ll l v , r l r l a l Uhr Eztahlizhmvnt nf Ellnunhrra Bag Une of the greatest marks of nobility in a prominent ,man is that he, with the people w'hose leader -he is, should display appreciation of the builders of the foundation upon which they rest their superstructure. It was lwith this admirable spirit that Dr. Crawford, with the Facultyis co- operation, renewed the -memory of Timothy Alden and formulated a plan of keeping remembrance of him burning in the heart of the New Alle- glheny. On April 8, IQO8, a day in honor of our founder was formally estarbrlished, in a manner described thus -by The Campus of that date Z- "VVhile a rhush of solemn quiet 'b-rooded over Old Allegheny and the bell on Bentley echoed its tolling summons over the valley, a slow funeral train moved across the campus drive, bearing 'between reverent lines of students, the mortal remains of Dr. Timothy Alden Hrst president found- er and guardian Oenrus of the early fortunes of Allegheny college and his wrfe Por many years the body of Dr Alden had been buried rn a small Presbyterian cemetery near Sharpsvrlle Pa far away from the scenes of hrs great work unhonored by the world almost forgotten The first rn- terest rn the day s event was created a year ago by Francis La Bounty in his commencement O13.t1011 The interest grew until rt culminated rn the above ceremony Qentrment like the lustrous pearl must have a certain nucleus a con- crete personalrty about which to form f or some reason the name of our founder has been allowed to lapse into neglect, almost into oblivion NVe shall do well rf we keep that name familiar to the rising generation of Allegheny s children and if in the lonO list of those who have helped to make this fair college some now gone from us others ahve and with us and at work for us we shall xx rite fl rmothy Alden s name as our founder our hero our seer lmmmmmllmu u um mr Ui lll l W 2 2 , . . b' V ' . I , Y . H , V , , , . - , r , , . Y n . I I , f I ' 1 'Q ' 1 1 l ' , 1 ' 9 y ' ' r U , ' ' - 1 I 1 i , a l - r ' t . I 1 - 1 . - , I , as :fc 2: :Zz rf: :fc X H .N . A K A . I A 1 . A I S . Y W - -'JN . - . 1 , V X Y 1 , . E , , . . . 1 . V a +C, ' C i ' f ' ' ' . W c ' 5 J 7 L . , . . V A 1 C N 3 I ' I A 7 ' g F7 , , c, . i l i my W 1 gli,-lm., , 1 -,,,,,,,, W ,,,,W,,,k,,,.,..,,,,':,,,faa..r-, ,. 11, ,..,, W. ., :av 'WL-.:-f-.k f -ia W- -m- ' -fr" Aff ' ' as ' f 1-i ' f ' u W ll t M " ' dy " f' A rlllii-O Q- ilu! f W ,jg ij.,'iQjj1Q'i,T"fi igji fT1QQ""',-,.,1',I,l-.Qf'lQfl1"lfl -5 .Slip-JTJ,igg.:p, -.,-e gi.lw.Wv.l- 11if..,-.. eLIg..,..p,-,-.Lg?. 9 -- fe:.wi'TI"'5P2glTf,2l?l6iTTiFN?M'5fLIfvfffilgmlgieig lf? l+g11'lwig?fifl ' "+'-Iflfwml 22122 l,l'f,'l::f,'E'1:1 - 9 ml Rvw- ily E15 SMLJJ llullll dl Ei lu 9 ll 5 .!4lieleLlJ-4l4id I my ll-,EJ,ll.,Q,. i All, -ialele.l-,,. L l.l,.e--.l l 1.11 'J 1114 M 'A""'fYQ,',f7f ,.--4 9 9 eeee 9 Wm- W ee ee ee 9 e 9 9 1 1 v l l u l 1 Destroyed by Fire Jan. 19, 1915 Alden Hall Remodeled and Reopened Feb.8, 1916 x 1 F. I I 44 ,T Ie, .t V -.f..r,.. .,-A...:..,,wr. .A -.,..,V,1, Y..T..,, k,A.,,..TY -,, :..1,.,,V.r,,T,,,--T -.,.. ,TV -.-V -.7 - 77- NI. ... .. . I ,r..v '-E.?. -V i TTT 3 p P I rf Ground Broken May 11, 1915 Carnegie Hall of Chemistry Formally O1 ened May 2, 1918 ,.-.g-v ' . - ,,-,Neue-1 V 4-- pr,-qw-ffl .1-f3fr'3f'i'21.fO:f..A:rf1 J, 11 ?f3.114.Zfc,g1u:-1.-'Q-fu-3 -1 4. '1-- - .fi'5'7' 'M'-f'l1".'1'lf:i :L .53 " A ' 1 l :fl i - 5'1l7f'l ' f . ,A . . . A 5,9 " "f- 1 '1- f'Llff'..:i-'1:s- ' "" '1 " We P 'V ','. f .. We '1 i I ...J 5 1 Q S 2: - " 1 f Marrwlaurmtr Svrmnnz '- E 9 Elrxtn wah TLVIIPUWE U C 2 E T 111114- 1917 E - ' E . . E . E 1894. Chil-dren of God-NAS many 35 feeelved 511111 to them gave He . 1 E the right to fbecoin-e the children of God. John 1 212. 2,- 1 - Q E ISGS. The Q1ppOSi'tiO11 of Unseen Forces-"VVe wrestle not against E E flesh and blood." Ephesians 6:12. A g E f 1896. The Road to Greatness-''VV'h-osoever will be chief among you let , E E 9 him -be your servantf' Matthew 20 :27. 1 E 1 1 C . . -ff 1 i. i t' t the measure of 2 5' 1897. A Standard for Manhood Lnto a per ec , un o : E the stature of the fullness of Christ." Ephesians 4:13. ' 2 , - Q Q ' -I - ' ' -ff T 1 - dness as a 1 1 1898. Soldiers of Jesus Christ Thou therefore endure har - , E l good soldier for Jesus Christ." 211Cl Timothy 213. E 1 p . i y 1899. Wlise Giving and Its Reward-"There 1S that scattereth, and yet - " 1 : T increasethg and there is -that vvithholdeth more than is ineet, but E E it tendeth to povertyf, Proverbs II :24. : S 4 IQOO. T'he Life of Light.-'4For ye were sometimes darkness, but now :ll- 2 T are ye light in the Lord: -vvlalk as children of light." Ephesians " 1 1 "- 1 1 5 :8. 1 3 i E 19o1. -Find the Place God has prepared for You. By Bishop James M. 1 1 Thoburn. 1 Q - . - . . . - . , - E 19o2. Christian Discipleship-"It is enough for the disciple that he be p T E as his Master and the servant as his Lord." Matthew IO 225. 2 . P - -1 E 1903- T'he Life of Faith-"And now abideth faith." 1st Corinthians A -T' ll- 13 313- T 1 f-nn 1 1 i x - E 1904. The Ifatherholod of God-UAnd if I go. and prepare 3 plaee for 1' 2 35011 I W111 CO1ne again and receive you unto myself 5 t-hat where -Il E . H111 there ye may he also." john I4 13, . ,T 2 1905. Record lost. C 2 - - 1 1 i 1906. The C 11 t ' QU , , , 1 E Soma. alilipervice But what think ye. A certain inan had two - , 2: 3- fame to the first, and Silld, 5011, 0'o work toda ' in 2 1 i H1 vin f d U 5 1 -3 Y 93 Elf . Matthew 21 228. 1 3 S: 34 -' E mmm 1 it 2 . . -2 2 .e as 1 . . -. 'mn 2 fill 'Will 1 iff! Till? 1 111 1 1 it 1 ss s' - n - esetl LL.1.L lf 1 ' J fe . , 5, lQ,,,..............--..,.,..2 ......2...-n . ,. ,, ... .... ......., 1 1 I S v 1 , P S l ,Fish-. . 55ju1E':vf1-fe:.f1:-w'N:r.'-wr,-1454.-' -Q.. """"""""""f""''Hf:Tgf . ,l I 'nf do .- -. ' ffl .1il" f4if V- . . . , z g L TE Lj..iQQ.l:.:g:,g.5 -- 7 . ' ' I - fill"-' . S' 'il fm1':n'H3 I , W V1 ' ,T V TI 1907. Man, His Powers and Limitations-"But Peter took him up say- Q 2 . 1 1 il ing, Stand up' I myself also am a man." Acts IO'26 By Dr A In T 2: I M' Bucklex i' ' T i i i 2 1:-.-...f sl 5- - 1 ... T 1908. The Increidifbility of Unbelief-"jesus said to His disciples, 'Will A A aj . . l - ge ye also go awiay F, Then Peter answered, 'Lord to wzhom shall . 2 1 , we go? Thou hast the words of eternal lifef " I-ohn 6:68. ll-g l .Q 1 ' i T 1909 Life as an Affair of Honor-"Ch Timothy, keep- 'thiait which is , fy ,gt cormtmitted to thy trust, avoiding profane and vain -bahblings, ,, 1 1 E 1 and opplositions of science falsely socalledf' 1st Timothy' 6:20. 1 T E- 1910 Sowing and Reaping--"And let us not be weary in :well doing, , 2 . 2 T . for in due season lwe shall reap if we faint notf' Galatians 629. -: ,, . ' 1911 Christianity in Terms of Life-"-But 'be ye doers of the word, and 2 N gg not hearers only, deceiving your ownselvesf' james 1 :22. --I: 1 1 .1 - 1 -an , ' 1912 The Wor'kn1an an-d His Work-"And if a man also strive for 5 l masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully? 1 E 1 21'1Cl Timothy 215. in , . 1913 So-me Essentials of Character-'4And fbeside t'his, giving all hdili- 2 . 2. Q P gence, add to your faith virtue 5 and to virtue, knowledge." 2nd : Ill! 1 Peter 1 : 5. . :nu 1 l , 1 1 , l T Ql 1914. The Fruitage of Christian Character in Social Service-"The 1 :fu 1 , wilderness and the solitary place shall be glad for them, and 2 21 the desert shall rej-oice and blossom as the rose." Isaiah 35 :1. ' 1 T 'E 191 5 Address by Bishop- VV'illiam F. McDowell. - , 2 T 1916 The True Test-"By their fruits ye shall ,know themf, Matthew 2- i Q S 7 120. . - Q Q 1 , A 1 ' E 1917 Stand P'as't-"Wherefore, take unto you the .whole armour. of '-' p E I G-od, that ye m.ay he able to stand in the evil day, and having i 2 A done all, to stand." Ephesians 6:13. 1 "',-I: 2 1 C 2 2 L'-"' . - l l ' l . - 2 i Q -- F: E :1 2 'ull 'A'-'T A -. : 2 1 - T E. .."': 2 1 A 35 -"I-"' 2..- .... ..... A . 2 . . """ mpg I 'I - f'f- -- V---M --W . .v--.... .. -. .. ...- -- ....-Y.-.gn.-..- . -. ff ..,f. 7-. . V 1 3 i I , Il ll l l lllllll lll l llllllllllllllllllllIllllllllllllllll 1 -' g. 5 il' 3 4 A V M-, -..- ,,,..-Q , 's A 15 ffl T-gwgyffrj , k'f4.,,.ffs'ff'1?a1 'K n, X rn :.'Q,,g",,gq1 1g,,,,."-.A QM .,,.va..-66:-In-9"LndJ P15142 - Pi -- f---A---A'-'W - ft 'f 'j""j'f A' j' 'jjj 'V---f--0-Q U, , , ,. V L- W-J,,,iT:':1:.::f Y, v.l X .. A- h. . AK . , f , , ,.gi.xHJL'1'fdl"lj"'11 lA:1:T7Q'7f.?1MfM V ' " ' f ' ' ' - " wifi 1 ' 5 H, - 0- f f .- -Q - 5 .f ff it-, :f . U. .lf 4. - , , . 0 J -' il 1 dj . 59. all --avi ' . I -,,,N W- -' - 1 . ., . E-, ,U , 'MW ,.,,4, 1, .--- Y Yhkw um-,V-, ,A,Y .2 ,- -....-.....-.--...W- whai Mem 132211 Bmw in Einvnig-tins Bratz Acres in Campus .. Number of Buildings . . - - ' 1893 1917 I3 4 Value of Property . . . . . .3200,000-00 Value of Equipment . . . - - -3120000-00 Vlolufmes in Library 14,000 Faculty F ull Professors Instructors and Assistants Hours Weekly of Instruction Number of Students Men Women 6 4 123 37 41 X20 1 1 S65o,ooo.oo S2 1 6,ooo.oo 44,ooo I3 I3 212 253 155 The figures for 1893 do not include the Preparatory Scliool Department. This does not include the Eberhart -Field of 26 acres. li , 3 . l as , ,p ,s.,,..,,.l ,mm 'mv 9 36 2 l.lllllQlllll:1 flTi!WWl"'1i101 ll 1, ,333-- f'i'f -'-'G L, -' 4 ' 13 ,i 'l""l"'g fm-W 1 . . 1 ' f Kr' w' 'At' W'1T'g'-'M L it l l an ll 1 f 3....2,,,.2...,..u 1 0 -at 1 l il li -l 1 lf il ll M ,l ,i li ofidihin it 0 ilHIIll1l11 it um Ill E,..,.,......i 5 5,........4 I+ 1 u ,- ..... ali? 1 : 5 lla? se-W-1 9......., ! E ,- , 7.,..,...,m.....y l 1. se-M' r .,,,W..,,,.-a- 5 Q w Q., .c.v.. ... fm, .V .-.W Nl--L ,,.., . .- .-g i 2 ,-.,..2.4 1 , ,1 . , ------fa 1 1 S -Iliff 1 1 M, 1 s-.-.--...M1 1 1 f . -M ,.,..... 1, 11m--1 1 E 1 K .........,. F 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1 ,,.--i 1 """"'l .,..,,-.,,...i 1 1 14--A jw- .. -, 5ff:ii1 1 V' ""'1 iw -..-. l '1 1""'A"'1 V121 1 2fl..,1 1 1 111-W MM-1 1 LH., 1 1,..,,. 1 , 1M-' 1 , A 1 'mms ,-,-- W-M 1 1 -1. ..--12 1 'QQQZT1 1 16:43 1 1m-M-1 15 '11 an--,,A1 Wm-1 ...,....J 1 1.M.1 1 ?..........,1 1 1 ,1f'.l,,.1 L1 1 1...-,-.1 1 1 11:33:31 -1 1 1 ---V1 5'- '1 13391 111-K-M11 1 ,.m-1 1311 11 1"""'h1 1 1L.....1 1 1-W-1 1 1W""l af...-.........41 1 1-w 1 EL...-......1 ? 1iff.,li11 1 1, " 1-"5-1 ' L......1 1 1 1-1--1 1 g,,,,,....1 1 1......, 1 1 ----1 1 1 1 314 ' W 1 1 1 1 F 11--'-1 n-4--4-4 '1 1 1,,,.,,,,...:f A 1........1 11121 ' , ----11 1 ,-W-11 1 ig............ 1- , --... ........,..1 1 1 15:21 1 1------V1 1 ' 1 The "Prexy" of Today 111l11 X 11 y 1 5 11 111111: ' '1 1 E1 1,11 ' z -,f., x..,. W. 1 1 gmym.. . .3 1 i.f,11.,, ,. 1 lfv5m..v..,-.Q , , 11, 1 ,1v..-, -1....g4mz1'1' ' 1 1,.M.,1 1 1 121111 1 1 1,,,,1,., 1 .m,..,... 1 . 1 1-2 -.- ,-,w...1- , 11 , '1 LL-u1Zgv,.-z' 1 1 - , ,Km..- 3 1m,,J1h I 1 ,X-41: ' i-4. 1- ...N Lm:..:1m..1.:1 11 1 1 1 .-L. 1,-wx .LS 1f1f.,-.,.. 1 1 1 111 . Y.,.,,.-1W, 5 1 J A 1 1 11.n-,1,1,j1 . F q 1 - gum. .,.. -b 4, 1 112:31 1 3 -fr I .1 ff'-'W---1 1 1 1 11W-A1 L : 1 1 1:-,fffmfnk-4 11 1 1'm'n"""j 1 11.,LL.,.1 1 1 1 1, ,,,.,,A.c 1 1 11.1.W,. 1 1m 1 ' 1 i5..u'.w 1 1 16-W... 1 11 grvmn.-rw.. J 11 1:-f.,'.....,. 1 1 11.1- 1 1 LM,-,,. 1 1, X" A 1 1 1 lgr.-.- 1 111 1 1 11 rwnwmw- 1 1 fm 1 1 Iii.,-nn, 1 1 V 1 11 1. 1 , 11 . 11--...w.v.-Y , 1 1 5 11 3 .X-3.-...,..V 1 1 ,D 1 E :gpm-A 2 ,MQW 1 H. , 1 3 11...-.,. 1' 11-wx.-. 1 ' 1 1 E1m...,1... 1 1 Lx. 1 . 1 1 1. 5 1 im., 1 1 1,1....1..,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 ' 1 , 1 1,...,.... 1 1 1 ,,... 1 1?-.nn- 11.,,..,.-.., lm...-,- 1 1,........r. 11,,,,....,.. ' 1 1131" 1 1 1 til... ' 1, 1 '...,. L., N 1 11 7 11 Y r""""' 1 1W-,hmm-, 1 in. .,...... 1 7-11--.v 1 :M--:1 1 ' YN.-. 1 . , ,,,,,,,,5, 1 51 ' Y-.,, .K .-..V'S! 1 f 1' 1 1 5 1 11 1 ' """'L3i In . an ,Q-WN v- , -. . ,",JT"' vw 1'j..' iuild " st-IP, ' ,frfiffitf 11 Liga.: S' Pl. .. . JY214:-yfrh -, J- A-w4,,M,, .-...M- ---- - 4 4' ...-m. -.-., :miri- - . .. ....--eww . w'W , fx ' ' "" ",,....T..-----i-f-Q-j'v1t"i.4I M i 1 we "ig, Q15 - ' , t A 1 I .I 1 Eff - 'Y L 'r ' -. . tu , h U . .... .H . , ... .... ,, ,,,...........,,.......- , -'. - . . - . ,A - g.,..... .... ......,-...,,.....-,...----- A - A ..,,..-,,...f,,,....--...-------'- x. , K 1 -3 f como pa0'es 'have given in brief, the Stoflf Of Old AHegheUY The ore A ' s 1 . I Zrealst quartepcenmry, The marvelous development from mo- 'ier Elm :inks of the obscure into those o-f the unsurpassed is second to that te r of no co-llege. Iustifiedi iHClC6Cl, is the feeling 'Of deoetpesfypridelthat - hearts today not pride that leads t-o emPtY 'boastmg' but fat 161. PU C our ' y . - - tl 'tt teaches us the meaning of gratitude and the determination to- live lc C I worthy of enjoyino' that to the attainment of wheich others have devoted f - b I themselves :heart and soul. Gratitude is always 'hard' to express. Hloiw- ever we to whom the name of Allegheny is precious, can do no less t'han is the custom of men everyrwhere,-to offer some tangible tribute to the object of our love. In the hope of offering something worthy to Alle- gheny and thereby honoring in the truest sense the man w'ho has guided 'her to her present e'minence, gifts are being pre-pared by stufdents, alumni and faculty. . The problem of just what -the three hundred and fifty students now on the college roll, could .make their gift to their Aflma Mater on this anni- versary, 'was not easily solved. The line between loyalty to Allegheny and loyalty to patriotic financial dem.ands with difficulty had -to be drawn. Af- ter serious consideration by individual classes it was agreed that wisdom advised a combination of the customary memorials, left by each Senior class into one joint gift to be presented this year. Suggestions as to the nature of such. a gift were numerous but finally a decision was reached -a drinking fountain o-f granite to be placed at the junction of the L1- brary and- Chapel walks Financing this gift is under the direction of the loint Student Senate I Q ' The Alumni of Alleghenv were no less swift in their zeal for helping out the celebration Through them a desire that has been felt by all and expressed by many is to be gratified. T-he one lacking thing in the beauti- hcfttion of Ford Memorial Chapel suggested to them. their opportunity The Chapel Tower w.ill no longer bring to our lips the exclamation of I wish but rather it will constantly remind us of the loyalty of the sons of AXuegheUY to Wl'11Cl1 we in after years may well aspire. Chimes are to be pliceclqin the tower and connected with the organ The first time they PM Qff mal' they indeed ring out the false- the superfluous the treach- erous 111 the heart of each All Oh the faithful. eg enian and ring in the 'true the eternal Tl F . matecij iilllay thpse men who have worked at Dr Crawford s side. ani- Y S taunt ess enthusiasm and encouraged by his boundless ho Q are also planning 3 na V ' - . ' p - N 3 m Winch tO CPXPTCSS thell' esteem A silver loxino' l C j . . y I . N C . . V I . I l ' 0 . . y 2 9 Z: i 2 l I C 7 i -11 X . . . . .L ' J I . ' 1 c l x 7 ' ' ' ' ' C 4, ,f . . 7 ' cc , 1: . 0 x , ' i 11 . ' . A l l 'l 4 . h Q . . w C 9 I , I A C , 9 2 F i i E , S r . ' fl 1 , ,. K. - ' -v E .. my 38 M mmm' I I l ll ll l l E l llll T T Tiff -1' ' ala--gall, 51- 1'lllllil1fi5!il5gl15t?Il" t' ""'-y-----Q-.a? T,-J.-- ,.,A A --t'L'--'--.L ......,,.,,,.,.,,,,,, I, 'Ll l Q 1 Q . f ' 3 ' ' ' ' 4 4 z 1 ,,.. .fglgy+l75fgl- ll- .... .a...l..l.l..l.l..I.l..l.l..L.' .A lam V J tM,,,,,,, ,,,,,,,..,,,,.,a... . .,- W .... . . ,.,w,,-W .,,, .., . MLK, N.,,',4-1, ' . A H' N.. - . . . .. .-'1a:1,-111 ' " in-L.. ., '.' A '. . f - x .1 ,1 2391+ 1 ' f 'Z ' 1iZ'1"f ' ' -- '-- i13.'fi.1.:-.'f Q .:g.',f" ' ', ' - ' -. . ., fix- kv-1-.1-4 1.. ,h - 1 , . .. , .nr . ... . ..,.......1. -..M ',..-......,,..-- ..,,..a..:,u.1'.z.... .. .. ,. ....1M- , .. . ,. . ,-val:-ar'----wa -4 4 H 1 J 1 1 1 V 1 1 if 11 if 2 1 11 31 1' 11 A ' 1 4' , l 1 1 1' 1 l 5' 1 il i i . 11 S 1 4 L ,I , N . ...Q ' 1 1 F A ' 1 . . 3 1 l ......l1 11 I . 1 1, . 1 1 1 . 1 I :V 1 ' 1 1 l l 1 it-E1 1 5 ,1 4 I 1 1 i, , ........,. 1 ---v----1 Q..-.qv-.. .,.:1 'P . -11 1 l ,h...... i 1 1. Y, v1-rn-sr-as-Q-ll 5, 1-Q---41 1 --.4----J 1 3 l 1 'J1 1 1 . - !..aa...., J 1 --..--., 1 hL::1i. 1 fc fill WM- 4 -- - 4i.Ai2i23v.z..i"" 8, 1-.-pm-u 1 5 rf" E as A ' l I L. TE ' jf Q' a x ' .1715 f., Z Nivii Q 'l cup will be their contribution to the 'honor of the close of the Quarter Century. Associations of intimate everyday life m.ake or unmaike the res-pe-ct in w1hi1c'h -our colleagues hold us, and so truly this co1m1p-liment from the assistants in the Administration may be called the greatest of all. One spirit pervades all: "Let me s'how my appreciation to our Presil dent 'by enriching his college, my college, to which '-he 1has given his life. Our hope is that w'hen he returns, these tokens .m1ay be in readiness for presentation, an-d that they 1may carry more than our 'best lwishes,-that they :may emib-ody our high resolution to follow in four Pres1ident's foot- steps, and treading the road of self-fo-rgetfulness, that we may learn the true significance -of devotion to the pure strong principles that are, eter- nally, the real Allegheny. SOFME ALUMNI SIDBL-IGHTS ON UPREXU His Smile--It looked like the so-called smile in the so-called man's face 1 in the sun-a sort of pre-sunny jimfs grin. His Voice+It was a hearty true ringing voice, just the sort for a rookie to hear on his introduction to a ne1w life such as Qld Allegheny offers. His Handshake-Hlis forearm and hand were extended like a quarter to twelve, a good tight grip that thrilled me with the feeling that righ.t here I had found a 'helpful friend. His first appearance in Cha1p-el-H-e sat in the center of the row of pro- fessors like a king-pin. V As a Sherlock Holmes, he was a failure in many instances, as the fol- lowing incident will illustrate. The janitor was a man naimed So-uthwick. The T. N. Efs had been mussing things up badly, painting albout unis- cellaneously. The good head of the institution ordered South1wick to stop anyone crossing -t'he campus after a. certain hour at night, take t'heir nalmes, and if they were students, further investigation would result. One morning early, the President was crossing the campus from the old sta-b-le in the rear of his residence ant- making his way towands Bentley, dodging behind trees and bushes, when su.ddenly So-uthw-ick leaped out about a hundred feet in front of the Doctor, brandishing a revolver and yelling for 'him to surrender. Dr. Clrawford turned and Hed with all speed. Southiwick fired in the air and every time he did so, Prexy leaped towards the stars as though seeking to go up higher -before his time. He went "rapidly down hill" accelerating his movements every time South- wick's pistol ibarked. W'l1en he reached Baldwin Street, Southwick went back to finish his vigil. . 39 L 1 l 1 y l 2 1 1 ' 1 E L i 1 ! 0 ' , I 1 1 1 1 : 1 1 . . 1 A ' 1 5,4 A 1, ll"-lzwiil fl N ' 1 G ., . 'N , --71, - ' N S., 1. . ,M fuffifszif rji'Qf-'QQQ4 Vg, . ,F-l,:5x1iA"fA5' 'sf J 1 f:fiFs1ei9L- P rf - 2'rr?3Q'iQ5Qfj,,Lf'.e.,i..'iL1-ef-Q34 -if--' -'X' ,,,,,,,,---. MW- --- --1-A M - " """"-H'-L ,, ,,,,,'fIThiIf11 7, , , 1- .fm , f... QE -7175 " " ,,,N.,,.. 'U ,,.-....-,---A ,,,, ,J . --.LA-J ' -4- X, ': 1 ' -, -- - A- -f" 14 ' ,,,.,..,-..w' -A--J ' """' . N.-----f--:ff - 1 E152 Q21 1 V- , J',--Axfflf V" Wx-:V-"IPM , ' ., 1? ' ,, . . . 1.51, ., . M J ,,--..--'---""' ---: -"' ' -'Q ' .Z "' 43Y"5??fn-.f-ff- inf v 1 T-Q' 'iii - . 3 ' ', .--- '-""k - -- -f " Lf" ' , I -' '. " w 1. 250' .- l,,l'q-f- .ig -. A. g'4t-,hwy 'b " . r ... - V: .. NH' ,,4,v',Jyi 51, V F , A l.. M 1 .. ' - ' ' -- H iv1"!:,'..f ff: ' 'Hg . - ' , . b - ' -' 1 N . -- . f ' -,,. QI'-j "- e...5b'e-M, . Qrg.-N,x1I , , , 'wwf f H- - - ---- - A- 'L-. V va . , - ,I , H., - 5-41, -. 5-Lf-, In A .,,....a... . .--H-V '- g-Mi'dY -in Yv,Y A , ,---...-.,..,.-.. .1 ':. x Q ,...J "' "" ,,,,.,.Q...w-1'-A """-4'-W L W,-'Q Y-.ii-Ylwx-W-F W, ,. ..... --- - ' ' """"" I v --, L .........f- Q LM---M - rf- 1 rm- i N.---- " - MW" N - 5 ,,,,....., ' 2 ,fm-MN Q 1 "" Q - Wd, i 'D -A 8 ME, - ,-....-V4 . - H... - .f 3 27'f:i,'l', 7 i ! 1,A-.,....' I ' ff i E ',,,,, ..., -Q , A ' 'gy - .M ,A ' X se: V - ' ' ' ' ' , , . ' -1 ' 5 4 4--H W QR- - ' . f . , .. H . cf N ' -:y g i K 31- f Q, ,V in I. Q V- - J V' V.- . Q I 1 -1 ,, I V - Q "' ' - N VM SS1 N- .- uf' 1 -1 1. - 1- -1 Q .""""" " . , I F - Tw.. ' - - -. '-if . 1 "'44g ""' xy- : 1- ,- - 'i 5 rwej N - . B ..- I ' - -if 'F-3-'S--3'. g.g4N 1 1,251-Eff s'fs 1g1.gg.ff 2 - We , - g.. - N: -N - -.N ,. -, ' , -.N -N. , -. , - q -. -,, -1- . 111,--,J ,-1 2 ,, 1. , I - .- , f Q .. Q f " ' ' L . ' . - f' g -- -, -- ' ' 4 L,. N ' i . ef -ge' ' gil- W ESL' -5- ' . 'gif if , . " . -p H- -'4 N Q - ' rv Q ' .1 , , 'f 115 .gr NZ:-2-x: ' -If . f..:9gRQ:':,-1 ,' NN.. N: -Q' "fur, ., .. 3. sm. ' , my - X , 71 ' -. K ve., ! ,M .. KZ, , -: J - 1, , 1 .3 - 'Paw'-4, 5' ' 5 A plz. J iv: '- i. -- .ywfzf-1. -fa ff- wN?:t.3i,,,3- .N 'f a - 5 1-.-. 1-Nm , , ,fe gg j - - v , f. if-. -w . . 5 - E --f --A . ,-Egan-N,NJgbf N-N., 1 .. WNN- -v E .. NMA-f.' . -Qs N- N SA - .A - .- 55. E H' , . . f - e .. - :.N N N K '5 ' Ne A N 12, . ' v " . ' '- ,-- . -- " " .5 1 V" 'f" ' 'ai ' fam' ' 1 fm Q: -.Ng-' .: M. :Q ..51',' .N 5:1 -rS 5 ,21 -.Y1Qyv13 "',,Q 21- - A 'N ' 4 -.'-Lv 'A fl :. - .. --N - - - .' 1 - +1 N -HM 1 -- - .f - ,.. .1 rw-N -. .NN , fy .. .Q M A, - . ' N. A . - we-4 .'N1, N- -3.1 vu ' L, , f . A '- e cz.-' 'I " v" JS, 1 - 1. .- W .N N ' K 25.1-w"? ' ' gps, 'N' W N gf. .. .M A 4: if 1 I if Ne- e ' ' '1"':viE?? :,,.:'!.'fifF5tf'ff 'S -2. kim- ie , f I .. - ' ' - mm' Q: - ' X - ."ff:v- - f-' f an-1 ,f"' - ,. - -- , ' L A -, J :fy J' e- 'x .up-4'11I:'11'-fl f .-...- - W 'M . , . he l , .vb , -L: vN. N,N,.Aj1g 1,1 -. F57 , , 'Z'-, '.,,,-,Na-N.---Q., L v, 1.-N:--,gyfgg J '1 "'if'J'. 'i s ,W -- NA- " 53' ' --5" .Q13''5fz75Ir1-g7.xi'5Q:f4i- f .: 752- W-'?.3:L'1iN,':'!gfjfff'fT'iN,'f:Zf A 5 C l ' :QT R f Q25P?3:E?.szf5fff-.- KX' 1 ' . "M A' ' " -' Tv' T. .Rn " 1.521 .' -:Y -IG.,--'..:',e '. Vi if U "T .N --5 f",'f:-.-.J 'wlifei-" - -' - I' 253 -'Fi' '1 2 L---.N ' - . - '. T ff TQ-N., 'L+1"?Q'3Qf-'-I'fN:xj,--6'3 ., -.-:5,"igx'X',. 5 Qs -f-. --'.,..N,.3"Mf,.-5 3 .. 5:-wg . n, -I - .gg-f Q' 4 - ' ' F ' - "- - .liege Q 5 'v V ----' , M ' , ' -. .Y ,322 , .J,1AtA"-pg. NJ. ,ff ' .,.Q.,,.N. 43,55 '-4, A .mvyt .. - up 5 Hp..-N-511211. ,319-, N Nf:-, -5: . -gi: ' ..- .-'.zf:-g'f.f-'eq 'ip . if ' - 1- ' ' ' , ' H: 4" "' ' . ,MN PV' 'ZWCVJIF 'V' V -Nfl wg. N, F.Nx'cJ'X"'f'kff"-,",,"? u '..7L.Z.fy.N.13x 1 " 4 ' If 'Q 'LQLN 4' iw-. "'- "'l -14 'Cf '. K f ' '. ' .'1 N -' Lf. N 4 i 1 , .W Q 1, ,. . 3, -- ,. ,hge gkgf,--5955555 15 .,, ff , ,fl l - ..-. N.-- .1 ' 1 X . " "" '39-'i-sw' we 'Y r' :,- T 1' i gigw ' ' ww?-iv? , f1v5"-izqpr-if-..','-1 , I ' ying X -f , K in A . 'ixekkk , iffdhiixii-sii - . -- ' , 'rw-'C ' .-a , A I - -N. f. T- - ' .gi - PNA .157-if-X?5i Y' "Nt-:N-:.:.,1 ' -l' 'Vat :bf "-. '-'- - f 'h w' ff, -ir'-I-rf' Y?-.EN ' - . 1 N - Q e 35.5535 3:13. 1 i 1 ' .. 1 1 f' - -1-fy? 1 . 'w f -. . N' .sf ,. ' as an-wwf '7ff1.5f' L - ' z wfv. fm: 2' X -V mfiwsv '1rf"'T l ' , 1 ' . . -, . J' ' ' 14 ' lx-3'-M -'SJ if N' Y?-?C?Q - " MWL22 ff' wxzr1'1'-"M"1,.Y-N.--..xl-v-- -W':vzi4L.f, Wim- AN N-sf' .1 9' S' !"" .ctw . .- ' if J: Q wk , ' -" 'CK-5-f:..-:..3 ""' 1? L 2 K , , Y U . -sh .4 qv' M- ,. f,g5f'fxi., .-.N-M , " NNz.NN.,-.ff----.,...f-L-Nw, ,--X,,,,,,,,N-.- A g,..m oN-N-SN?f,SQ..nfa.-' a.:,.. 'SEAM -N-.gn-, 4 . 1 r N mx itz g..-'-.41-. N 5 - - - 1 1 I 5 V -iw' "-f 1.N,-fvtw-ff w iENf:x9N:ew+'-'.4-w-fgxswf-PF' '-fwIg1J.Nf'f'--c-wa'1Y.w53gfs!,iQ-:' -..C'.'X'- fs'-FS'-Q ' ' W4 N . - --Q 2 . ' i.-1 1: .. -F'-Q' , QQ HSN- Q NEQYMPFJ--Mh.ffr.' ' Q, -nw-:sv ' Nr QM ? ::':1-.24i'H'f-f-kai '31 i E L ,. A 1 ' - .v 55- .Q 'M - 'ijffi'-":5A'.-ef1'dA'z,"Z'x 'PTYTHL 'far-Uf., '-lvfwvix ,i X 'WNV 1.533 A .Q'.g.'f.ax,1.q-:iy"i65''j"2g,g5.fq.5gi-L'QQ-.f.-.,, 5 N -19391 -I ,'2?N.ie,g1."'-..N' Q"-R - -M -W , . .- ..- .51 -1-. , f-1.1, -gpm . - ' -, N. ,N w - -. ..g. b - ff N- V-. 1. .p .- ',g-.-.arg-Q!-1--, ,NN aj Q :M . auf.. ,13gQ.5.,yf',2'w3 - 1 W , g f 11? - 1 1, -i s - W aint. .La-1. . vw-1. V X -- 4- J- K - i L ,.xr....-3 nu-471 ..eL.a.m+:r:f'a .M .,N .. N,.k,,, ,M M ...N I ""' if H 3 f- A 1' 31 1 5... 5. .Q Allegheny of Early 70 s , 5 --.,,,, , . .4 -n 1 . i K ... -. N , . 1 ' z w , . .,..g il A ' . 4 i 1 1 , Mjjqg 1 I 1.,,-.-,.f V - - F .I 9 E .,,, M4 - W S- F - Q 1 : D . ' I - ---- f 5 - 1 N A! 2 i ' ' 'mf 5 4 - E f " W1 3 - ,. -QI u 1 1 rw------f - 1 I x.-.,..,.j ,F , , , -, l g" NM' 5 A - ' - - ff' fl Q - , guna b - - . F r i, - 2 M ,Q Q 1 .--S H Q 5- .5 3 Q 5 1..- ,,. ,W g - g 3 - 3 i 3 - 1 5 1 Q . ,.. .. ' I - 4 -Q 1 i Y , 1 1 A 3 i . T19 i s - - --1 Q 5 2' " ""'? , 5 :W " 'mf f ....,.fj'i 5 1 5--A----l f 1 KV ...,.. , N H., ,.-.,,,4 X 4 1 , 'Q 4--.-.- . X! is : i I Y Allegheny at Present 1 V fffxi I ix...,......, 5. ..- --..... i,,,,-. --.wi 3 . ii? e n I l I fgva ,-,-xr-,Nw L I w - -12. Ni., Y, X: 1 "L J 'ik' N -.N,.u,4,.f. . rx.-1 5 ,, .11 ,. .,,.... . 14,1 , N. Apr -P 1' ,. my A 1 - ,1,.. ..... -jj: J.. ' . .- . .v ., 1 RJ 5-5 4 fl 71 1 1 ...al K -fl f ,I , 'r I ' . ' ' I . . 1 u . ,lj '1,. ff L' .9 ',',v 1 5' - ...X Xi -,x Q f 3. ll l ...Q 0 -,.-gxx I r 1 -1 . 4. 1 0 ', I , '.,v"sg,s Z, g ,'..n-0" A ',s,. ,. U04 f J., fqu:'Lg1- - - . . - . ' ' g-:CL -:Fm-1 . ,913-Ewrx -,s',f'0uqe!lI'2 0 ,-it R fav-.ts ,jr' ' ll . nvsvv :bf-. -,yq,,- at - . -:. .. 3- 2-fJ4,...-fr 'J u x. "M -- cy, ,,..- I . I rl I' .,x '- I I fl" xXx El af , 'sls 2' 2, '-::s.........,'2f 1 -s.-.-pa- 1- . Q I 'ws s A.. N.,." v-L--'--J. , N 1 .tx Q H -.,:'. 'v, -- - .oz .I v 5: , f I I' ' I ,in 4 I J., ....Y-...:, 7 ,Uv f"'t'i-'fvgrrirfvfifkii ' a-HfM1j,fcL1,,,:,.-.T-,V . . bfi, .Y . .,,,.-...,..i..,., WWW ,Y - mu' '. .5 . V-, D l ' ' ....i...--M---- 'M' - ,EUV Y .,,.-,...-.A-f Q. ., A, .J Um. QQ, ,,,..-.-fTf--A-W 3, . 117, ,f:-,-,.-,,3,g- . i. A . "" 4:1 ,, . 1, '- Q '- " " raps 'Y .1 X1 ..J , ,. - . ,... ,.Lw,5., -'f .31 . , ,Y . ,, . 4, KL. ,gh MX, Y ,GEM 1 . . ., , ' , -, li... 5 lv. ,, .A 7- - V I r ,,Eg,,. . . 7, .. .. . ...,1., .,,. . , ,i,..., ,. . .. ., V . .. V 4 , W.i...-,.,..--..-........,J..r.' , . 1 ,,i'i1t1f,'it1,.i- 4' 'V 5 -.1641 g 1 ' - . E I l il 11 1 4 ...K gl l l ll l 3 l Y l 'Sill Tl iz: il i F:---sl 5 f :-M4 i lil i i . lmv-, 2 1 -H-W--07 iw, r l 5'-"' "i f 5 PM-'U' E E Z.,..,.,,,.i s 1 ff----. fviiiiigii 'iffjgi iii? ' L-...,... , . xvirrifuxi ARTHUR EaLaL4IOlTiT, A. M., L. H- D- Professor of Greek Language and Literature. In the year just passed, IQI7, Dr. Elliott completed his twenty-fifth year of service for Allegheny College. VVfhat these -services 'have 'been can be .appreciated -only -by those who have worked with him,-either as a co-partner in the Faculty or as a knowledge-seeking student. An amaz- ing ability coupled fwith an almost insatiable desire for knowledge has placed this Senior Member of the Faculty in his coveted position. This position is none other than an 'fAuthority in his line." Under the tutalage of Dr. Elliott, the Greek Department of our college has advanced ra-pidly. New courses have fbeen added to the curriculum, old -courses have 'been modernized, and an unusual interest has 'been main- tained in this department. Dr. Elliott isneither a 'fStandlpatter" nor a '4lR4adical Progressive", but rather, a Conservative of the type that has pretty definite ideas of his own. This quality used as a -balance in times of crises has given a sta- bility to our institution which could be gained in no other way. Mhay this power continue, and may we wish him "God-s-peed" on his second quarter- century's work for old Allegheny. 42 ,,,,,, , -g..... 5'-fl 5 g,...a.,.i4 t:..T3..' 5.........,s t"'w'E ,,...,.,.- QM-N-3 g......,..,g i.,a...lv 3 9 " " "'f"' 1 571.43 5- -V.-,map-..f..-I S- q..q.n..'..fF g......,.m.wL Z i--Mfg :W-,--Q-Mfg ff .1 i ,Q-,...Y n J '-M.,,,..m3 5 5 1 3 4 'H . . ,..A .1 mn "xxx ,, 4 , , 1:4 . H .Q I 5 31' 'W 12 il 1 . -4 'f 3 E f ii ,X s i 2 I 4 I 3 1 v 1 I 1 6 I i , V .vi r- A 1 William Arthur Elliott, A. M., L. H. D 1 0 ...................-- . - .'..,.- N Q ' s s".' a," .-1.-..'., ,,. - .N M :jf .1 - 4'-,J q.1vL'1,,ji'iA.Q f-"-Z-59-xgsf. ff. ., wx., i-11. , .-.L.,l,,,,-,.,, -:w,,i:,p-Fr, ,fjgf W.,-,, Mm-MW-- A-.latin -.Ai gg, YV. -g-WNY? AY f-f . 'j11"'. FE '-'f1"3 'x"" U V -.fa af. ',..,..--- :'.T'?if'-'T I 'eff ' iii? CEC - -- fiffiiw ......5.........,.....:.:.. W . td av.: F: .5 RJ: :I is . . an .V 0 . . 1 1 , .., ,rx ... fb! Ty gigsiziegq g V .:5...: Q.. .l 3.1: I-' -' Tp, .r , . - .113 -sl- ' - '- -- -' -'333 ' .'1-'A J E 22-1 .... - 3 .- E -. . .xv .. Q l ..,,iL, .. - i .f I Eh? ilfarnlig CLARENCE ER1rsEiEE ROSS, A. M- an A 9, cb B K Professor of Latin Language and Li'ECfH'CU1'C- GEORGE NBHRTAHAIM M!UL-FINGER, Ph. D. ' fb E K Professor of German Language and Literature. CAMDEN MCCGRMAICK COBERN P11 D. fb I NI dv B i Professor of English Bible and Philosophy of Religion. J+k. CHARLES JOSEPH LING Ph D 2 A E Professor of Physics and Astronomy GSCAR PERRY AKERS Ph D Professor of Mathematics N A i . I GUYEUQ E z. fi ' rf if a 'mm' E , E ii.. g --We Q 'rf E 55553 2 e........,..1 Q g,.,..,,.3 1 iimiwmi 5 ffn........! 2 L...-4 K I 1 ifliwi g g a i.....,.- ...MW -..E -.,,..u.g if u,..--,Q -Emi . 1 t ., ,,....,..l 1 T Q X " W5 1 H E4-A 4 1. A A A Y A A fir r . fig-3--rr, E . I5-L E 5 fr- tiw' . 535:15 .E ' g EL---as 5""5 3 . 1 frm-J .Q 2 E . Sr--'ri 1 2-We i - - 1 51112 - ef iiiglfgii -. - itiijiff Q A ' Q 1 35.6-A-N--vi - ' ,,,...-,.i . ......, 5 L - it' rw N E M ' 1- . f. Q A E C, I I," -N 'I XXI XIX 'S 'NJ NI Q -1 S 'I 5 'I -1 , -1 31 -4 1 -4 J I I +I 11 1 I II 1 '1 1 I I 1 1 I I I I I Ag, .-37: . fri: . W i.,Q,.,1,',?f?- , .-,rl , ,ik 1 , . , --f-., . , , 174' V7 ' ., . .1 ,. , K. . ,.,..,.-'.-V., , K ,J .,., 1. ,. I. .',, A 1 ' ' ' -If 4' I , ,. .... ,,,. .,.....-'- . . ..,...A, ,,., ... ..., .. 4- ,,y,z- 1 - .su .-.. .r ,M an ,B ,. ., ,, .. K.. . s 1 4 ' Clarence' Frisbee Ross, A. M. i? I George Abraham Mumnger, Ph- D. Camden McCormack Cobern, Ph. D. I Charles Joseph Ling, Ph. D. Oscar Perry Akers, Ph- D- . I-11111511, 1 1 - H l 1 1 in in 3 3 1 i nun i i 1 3 1 ' 1 1 I Sf'- 1 Q 1 1 i Q in I 1 1 W 1 1 I I I 1 I 1 I 1 I 1 "II11I?'1 i...... .W -1 I I I I 1...-...I 1 R I I I If I I 1 . 1 1 II- I H 1--------I I IIIIIQ 1 I i I I g,....-... I 1 2 1 I V.-!.......-I I -I ...Mi ' -ws.- P I - Il I 4.1 5' 1 r 1, -....- 1 'J Tw,-1... R ww-K t vi E 1 1 i 2 i I ! ' f . E 1 '11-' . n . f 1AA,A V. . ..,. H " ' YAb T E : T. . E RICHARD EDIW-IN. LEE, SC- D- E .E 2AE,fbB1c,AX2 5 E Professor of ChemistrY- E . 2: 1 5 T E W E P2 1 'L' T YGUY EVERETT SNAVELY, Ph. D. Ill -'E H TIP P A ' . V E . Professor of Romance Languages and Literature. 3 A Registrar. ' E i 5:4 1 H w : L.. f 2. L-ww? '-1-' T If g I , - - H 1 . . - 3 ALICE HUNTINGTON sPALDrNo 'T-ai - V iw------4 3 1 . . . in--jf E Dean of Wonien. Instructor in Public Speaking. in-Manx' , ,,,,i i J+k. 1 5 -x ! Q 1 iilillii 1 CHESTER ARTHUR DARPLING, Ph. D. 25,A2P,4JrA gi, Professor of Biology. Q 'CHARLES EDVVARD- H'AfM1MiET'T. S Head Of the Department of Physical Training. i . fi ACt1Hlg 'Registrarq imji ig' F-gg T011 leave of absence, 1917-1918- iiwlii iii ii Q, 46 V-.......i-,-'-H11 1' 1 . J. v- ...-Nag:-,, ..,, 1 , , ,mv-.-.flu-..-., ..,,,, -,, I My -.---.... ,,x.N.-,.- , W., , -New -.Y gn-K , 11. g 'f. 1 fb iff ...- -Q' - ------ V --'- ff---ff --Qb - 1 ,. V., 3757-i'::7"'f"f'5.' "'4f1T'iiiT"'i't:.f-iii' ' .'. .,.,. .' .,y.. , 'A- M- , , 1. gy ,V , ,um , V I S A ' ' I ' ' - i V ' ' 1 . . ' :li - A f ,F iff f'Ii'1f'ffZ ff ' V' 5151,-1'L'l ' fi' . D Q . ' ' -' -4 :PU 'm'1., -- ' fjkz-I ' W A : fi1:1'rU'.,.,1"3i ' ,-1 'ig If I A . ,A f 1. 1 A 1 , . '. ,, 1, , 4 1. ,I W . , -1. 3.11 - ,g45i'U,5 , , , .ik-1, , - , - . , , . . , - X: -.1 .... . ,,.,.., .5 . , ' -'kL.f...,1 ., . ,,1,,,,j,.3f1m:-Lif1., , .,.,.., ,:ffpeLSt:1'XLI'.11:gg'f,,j'jVQ, 3424, ,gliiri , 4 , '3Tqg,k,?"?.l. .-, .. .....,..........,..,...T......-..-.--------4 nw- Ai-xr --H --W-,--.M...-......,.--,...,...,.,,.-.1..,..--..,T....,..,.,,,,. ,,.,,,,. W,-,,,,,,,,. ,.,, WWW, ,, AN, ,W , , ,UW ,, ,-,.. E, g... ,T.,,W,,, -N,.-J-.. -,wi ' 1 1 1 E 1 1 I I W I F 1 Guy Eve1ett Snavely P11 D Cl1este1 A1tl1u1 Da11111g P1 D ....-...........,.-...QA il I1 rj..- 1 , L-as-1 ,my Richard Edwin Lee, Sc. D. ! g Ahce Hu11t111gto11 Qpaldmg C1111 le Tdxx a1 d II'1111111ett llllllllllllllllllll ll I 1,1 .L ..L,l:..L1LlE. tx ,I L. Ll. L-....-.- Li D..Qj ...J ...J ' 1 W N 1 A 4 1 - - 1 1511115 . 11 ' ' ' "., 1. . 1'5 3 " 'L - ' 1 H , , ,W A , , , ., 1, A ,, my ,, ,, ,,.M..,...,,.,,..,,.-,,.,,...N..,'- :i.-.,..,....'1 Tj . 1 1 ""1"":1' 'F' """W"f':'1' 'T"'f:'11' 1 '11"A'1' ff' Q '1v"" ' 1" D, A 1311, A , A , H , ,P , ,1.1 ,D , ,,,T,W, ..,, W- ,..,.,7.,.,,,1iM5,F,,,,?-,11l-!-T.71.T,3-.T.T-?.,m..,Z ,T ,.,1,v.,,1 .I J mm 1 ,1'1U1W 1111111V111211111111115111114111111111 A " 4 D 1 , A ' L, , LJ Hg. QL. L, .LL .LL,E.l.i.-L..! .1,,. 1 1J,i--' , ,WL , ,nn H V,,,, if Z 1 ,,,, f , ,D , 1 A ,.,,1 1 ,D 7 -. 1. ,R .v1,..:m-.--w,3.f....M Y 1, 1......,, 1 f, ,Y --,.:.,11,, -. 7- rf.. , .... Y,-4:7 7 5,,....----- i i 1 i v I l i l a l i l - f 1 i i 6 4 I l l 1 i.. -----1 Q V . 0 1 V . 4 fwfr , Q 1 .,.....r5 ff- 1 -V'-fix--. .' -V f Q. in 'zi,'lg:f..,,im-.1 ifk- 11233 'Qji' ,"F3:fFi'.w I fl 455aP11'7i5?- 2345. .:4f:':1f ' Huw..4........,......,....,......... ... Wd-HM H-my-Af ,A mv' ,,,,,,, ,..,.....,...--................ -..,,..,,.-- 4 if y -ri..Z:,....e1.-+,.e..Ja-. r..1-fjjjfQ'f"jifIf'fff--- Ash' w- ,Q 5 Z, . . -. - i ' '. ' ' . - . 'PH'-TPTI'-::I'llN ,.--ff--5 ,. 5124011-I-"ff-'.-1 ff: ffvfi ...PVT .17 ' ' " . . W -"ig , . 'g ' 5 " "if "J .NM-M-,,,,,,5T:jjjjjjiT........f..5T-Q sigh' E, :io F 4. . A- .: 4. I V Lil. . . K F-,,.,,...-f-'fffff-T """' 7 5 A . f 4 .- 5331 ffl j I f 5 - VS, . , 23 'f it' f , A 5 A 1. A, - . ' I ' -- - Q ', .,,T-i-:-Hn,,,.,,-,--'- ,vi Q VA.. Ag, h . 4 - 1 .,.g4lWJ,"-wifgyj lib. .NJ--1..l.' -Q tgk: - - 03 .I -, 5. .' I' J.. . . - - - -- P -' - . i. - --- -. 1 ir:'riwa1'ifffe'Qf.5.? Z: P ..,. 4,.. it 1391.1o""i'm1rs2f"'-" ' n ' , ' . ' , . , ' 1 N..-6 7' -11.45 " . ' P " sf.: -' ' ' ' ,,.-.,..-V-f-few'-' "' ' - . ', ' - I LT' if '- ' -': f L . .. ' .' . T . ":33I'j,SZ5:Qg9l4'f-1439-""l:1fff"df.--A-M-ff-N" 'W 'W Y . r ag-W, r -5 .Ji if ferr-. W -'D . D -,th ,Bun - '- F-, -..------"" N P f N,-wi--s- 3 "TW 'Ni y - V iii: .i P . ,....-- 'y ITREDERICIQ G. HENKE, Ph- D- lffli A X P . Professor of Philosophy HHC1 Educatlon' .. . -----4 w Via . JAMES MPILLER LEAKE, Ph. D. 'Liffl l it Professor of History and ECOHOHUICS- if' it P113 'iiifl ll lg Joram RITC-HIE sci-IULTZ, Ph. D. .......-,.i 4 qu EMA. i . A 2 fb, Acacia l,.,....,. ,...L . Professor of English and Literature. ....,..,4 r .........., , s 1 l xl I 1 l l l l V . ir , L..-,J Q li: L ...gi iiiijf 'Sail -:gl 3 Lucius W. ELDER, Ph. D. Professor of'English and Literature, 1916-17. Q-...Tll ll LTZIJ l ' - 1 n i i l y l i l I I 1 2 ' I Q.,-4-SN, l xiii" t . . XSTANLEY, SIMlP'SO?N SHVVARTLEY, Ph. D. Su- . 'oAo,frBK i I Assistant Professorof English Language and Literature, an P22222 P - ' """ igiigigil L. ' 5 53335 3 A bsent on leave, IQI6-17. fe-W-4 4 g 7--H--bi P vw- l 25133 il... l . igjiiiff i 48 S E33 3 l l V, 1 -- iw in 2 K ig ,QQ aj J I. A f -1 i 4 J I l 1 I 1 1 -..E . :Cx . 11 K' li, x 7 5 1 111, fy . Q I i .. i ,, ' "--1?i?.I f 'LW . . . ,,,... ., .,,,.,. ,,.,,. , ,1 21 .1 1 I 1... . -:,-1 N..- .... V... 1 W... nrt --..-..... . . ...,..,..,,. M., , ,,... -.-...--,.t-.-t.,.....,.---.. -..-.- N.,N...3':J.1..L.. 1 Isaac--'-1-..-.-,.-. fv- 1 1 A 1 1 1.-. 1 r.-,. - ,.,.... 1 . 1 1 1 1 1 ,.,, 3 k,,h,,,..' A z.,,-.-,.l i 1 1 1 3 1 AH'-"'-"1 1 lffjlg 5 L ,.1Y --.J 1 1 5 1 ?QfIfQQ? 5 1-.-..11 L,....n..? 1 - . 1 1 f-MW--11 1 5-QM-M 1 irnvv.-r, I 1 2 i 1.w..1 1 2--1-13 1 I , 1 1 .mv-A--qui i .,V,. --.ui E 1 4 J 1.,.,.....g 1 lpbvxmqvv . 1-V-W -- f, A 1 I I 1 1 xiii A i,,,...,3 Q1 PM--11 11 PM-'11 il-M-1-1 1 f E L... fi 1 L....-..-- 1: Q.....,....J Z1 1 I 1 7155-iii i.,....-..-1. S 1 X,-f-..,....1. 1 V--H1 5 l 1'-W-S 1 Ef',."'.'.i Ei H --Ni 3 1-v----s 1 L. ' 5 !,,.-N--N '. 1 1 ,.......1 1 :gg 3 Q 1-----13 1 1--M1 1 ......j 2 1..n..'i """'1 'E .........i 5 u,,.11 ........F 11 ............,j1 Q 'P A-1 H--1 1----1 'Il'-11 i"""Mii 1' 31-WJ 1 1-M-1111 1 we-Nts-Y..-,1 I in ,,,, ff g1..,,EE ,-,...-..5 1 ifQQQffQ.fQ5 i ---- - '31 ff i 1 1 1 Frederick G. Henke, Ph. D. 1 1 James Miller Leake, Ph. D. 4 Lucius W. Elder, Ph. D. 15,1 1..11:1ijf11 1 1 Qflffiirizgfgeelisfigl 1 1, W1 , 112 1, .,111.1 1111 l il1 1 11' 1.11 1151' I-1,11 Q ? - - 1 'E 11' un-u: Sn' 2 i 2 1 i 2 - -E Q - 1 - John Ritchie Schultz, Ph. D. i 1 ' Q Stanley Simpson Swartley, Ph. D. 153111111 1 'e-------Q-'Q 'Q f-M1 1' f 1-1-A-1 1 3f..A.175 ? ,wwws 1: f'm-'11 Yf""""""f Ll i"""i 3 1...-.fl 1 .. 1 Q 1 f 1 1 1---1 1 2 ,1w-f.-fi I-f--M---'QQ 1-P-qi?-qi Q C---V-5 ,fi ' iw 1 fiiz... 'Fifi' ' I P S 11' ' 1' - -14 1 1 4 g i I . 1 1 .. 1 .1 1 M , 1 1, 1 . 1 i i1 l . 1 1 1 1 1 1 1 .... . 1. Mn. ........,, iv, ,,- V., . . fu. 1... f, .,k.-.. ,W ,.,-1,.1z,--.,,H.,. H,:,,1 . 2-Q.,-1, . , ,,, , :fi fi . IwV:,!h:VXg Wgfimi-3a5w3'5fi+e14:s'f:f --A. ...x A A :A ml- ,,..t.. h 55.,..a r g,.I uv ' ...S-.5141f'.i."if""' .:'...A-...gf f.. U-I ' D . - . A D .f .. ', ,' - - -'.b gfif1i"QiQQl.f 3f" . -. ..Q....u A I r A E - E ' E Q E HELEN Rosa ADIAMIS, A- B- 5: E 'Instructor in Latin. ' E E A E E E E I ..-: -E E A E E HGNVLAIRJD PEiNrN'INGT'ON s'r12MPL1-3, A. M. E E A Professor of Economics and Political Science. E - - -Tn 'E 1 un - ' i gn . ' T :Tn ""' : "..-E S 1 S A -5 3 E E Roi-smar CALVIN VVARD, A. M. :-.A :n L P ' ' 3 A 1, 4: B 11 I 3 2 A Acting Professor of French Language and Literature, 1917-18. -I?-. - ' ' : E, i I A "-'B E E E A 3 ' . E : .E E I .1 I KAIRL A. AAILL-ER, B. S.. . : E IE ' :,- Instructor in Mathematics and Surveying. -5 E E I it EI ' E: 5. E """ - I -un: E DANIEL I-I. G. NIIATTHAEI, A. B. S i I i E Instructor in German Language and Literature, 1914-17. ' A 2 1 ' i Q - 2 . -Tn . g 50 1 -nn at '---- as 1 - .... .... svsgg . I - - ll ll l I llllllllllllllllllllllllllll lllllllll ll l I MLI1115. I I I H A . .... ,... A x 1 n U ' Z 3 ' 0 1 ' , A A 4 Q h - ' wi ' 5, v4 ' ' M' .h.,....,..-.-.,...... ... .-,,, W N 'Iva xx , , 5 i ' 1 W l Y 1 A I ' I i 1 1 Z 2 i i 1 i 2 l Howard Pennmgton Stemple LX NI Kal A M11le1' B S 'v'-7'r -.V-.,.,v- .....----., .,.--. ........ ..- f- , I 1 1 . A :',1.f.1E1i- X 43, K L Helen Rose Adams, A. B. Robe-xt Calvm XVZIICI X NI i,.l.w Da111e1II G Matthzue X B ,-,ELA..-...,JE Z fi-311 V ri s 1 F f I , ' ' ,. .2 , qlmnmfwm ,A-W, ,M fi:-fT,,,,,,imi,,5,f,:,T.T.--ELTTV ,,,:, xfff- , ' u ' 2 I 5 U g Z 1 :..- 1 " l , LL:... v ' M-3 1 N , V--mf 1 ' J , . , 7Y,,, H vY,W,,,,,, ,,,v -fza Twig: -f-' W HQ? N ll I15352gg'ffg'g"gfff1'Ui'5'g gszyfilLnqigzuglsz 44 M fs 2 , UL mi, ,l,f,3 w3 Lal ,, 3 ,J un Ein i ' - Y W.--Y ,f,. - , ...- ,,,m....,.,..,..ff:-if , YA,-Y -f--rv-v--'ff -:ff "" "' "" , -A .. N, ' -- J u....-... ,fig 'H . ., -xr-5?r14 Q4- .: ,JI - ,su .1 ML -gd t 3.-, f- .- 4-fsfrff'-321 i2QU1i-1i1'Q1.""r'T"JE- . M1-4r1'f'tr . ,,-..-M------'M-f I--1-'rf-':T1'ff.".. ..... . ........ .':i. -" .. . Z. ,,,,,,,.,..,.- M X, ,,,,,,, A. . Q .-. . ....,........ ,- .. - - . -.-lx , .4..,...... .... ..-... .,.,,,0uQ.Kl.u, -2. , .5 - ,. . -, , 1,3114-fm1-'l".r' - ,,..... ' :Z . 1 I , 41.1 .'- --K fa . U -f I v ,J-E, , I, I 1: .,'bg', :,i.MI.hV t., :AY Q U1-ni-'A ,il . . ,we J ...WIA . L' ET' II Ii 1 'L 1' " 'Q' ' ' it 'I :Lair-sg I AA I XIII I , -5 .. . I I.. 'if' 3 un- ,- 4- .-1.1. wr I , vH,H'5,g,-:.LA1g1.f. . . af.- .... w 1 . , Q 5 A.,M , A '. ,j Ig 'f , 42-ui J. . . .:.1,....,ceaf: - - v A- " M ,..-.,-.....--..----me---f--A' 'wr' K -in -i 7, . . l xf41"' ,.,p . . 5+ ., . I ... Lu- . I nn 3 Z gg 1313111111 ROW-LEY, A- 1 - 3 1' A 1 A gl- 2 , . I una 2 Lrbrarran. I 2 S H 1' S' I L' 'L'- E QE ROBERT Q. -CONANT, A. B. Instructor in Romance LanguagCS, 191748- VVIALLIIEIIZQ I-IAINCHIETT EEIGLEY, M. S. 2 A E A X 2 Instructor rn :Chemistry VVILJLIAJM VANCE MCCAY, A. M. Instructor in 'Greek and Latwin, 19:16-1917. GEORGE ALDAIIVIS, A. M. Instructor in English Language and Literature, 1916-17, melil- El L N i 5 - 2 - i 1 C I D ,,,.-,, 1 ,Ja - 31 '- cn ' I ' Lo ' V Af .. - rr,-A 5,,...,...,.. .T ,V,,w',rk,-xg wr H "I"7' z "i""f' 1"'i"'1""-'7'1"-'-'-'- H,-,-,T f. , M. , , - 1.1t...I.1IIttIIIII..3.IIu,i 2 2 t 2 --.....r...e.ea.1m.a-egfmwnapss--.s U .U , A, I 4 V .-. .E-. -,,hM.1WQQ-.21 ,.W. I I-l'I.f'I.'II few-ri iL'.T.'LffIfI Iff.ff..,.QI tw.- .... . 1 5 . 1 Edith Rowley, A. M. Robert O. Conant A. 1. Walter Hanchett Tegley, M. S William Vance McCay A. My GGOYSZC I- 'Xd3mS, A- H- . v" -1 1: . ..-V ,- - .... FN,I,x .. J W- .... M. --.-...-.l .... ...hh f.-1..... . W--l my l"' nr -1 1.5 -,R-1, r lptv.- an--..... P-my-.-. QL.-.... l "uL':nunnu- .rfnmw H W .... - 1 . 'l . l ' w I 4 - , 1 -. I g A I 1: i .. I ll "- ll H-.- T f , A l l 1 . . l,,,::' ' f' 4.,,,., .7 .'f ff --ln4.1'..-... I 1 1 " , I it Uflglgg It 33. z ll I n ,c, llll l a" l, xl'. n 1 . .ry A il- ,1p.l,'f7if'.D -f..Q.f:Aib- di .,,--Sf23G:'f5':' Yf::"'liX"'FrlRf'ff 'T Q, ,.,,,. .. , ..... 4 A T... ..,. .i.iM., -fu-'W -,.'- ff fiat 1 f r -+112 5 E E 1 E E 2'- - 2 E MILDREQD M. HAZEN, A. B. I E E . ' A X sz, cb B 11 E E Instructor in Rolmuance Languages. E 1 un- E 5 E E 5A E E E E ELELAINOER fcfmma, A. B. E 2 2 E 1 ' InStructor in French Language and Literature. ' E E ' E E1 E gt 5 E E - - E , FLOHRENCE MT. STENVART, A. M. E A . . ' . . E E Instructor 111 Enghrsh Language and L1terature, IQI7-IS. ,E E A E' J . S E1 E -1 :-.. E CA-RL A. GILSBERT, M. S. 2 E A 2 A E, A X 2 E E 'Instructor in -Chemistry. E1 E -nn 1 E1 E E E 21 -.:.-.- Et E E 54 5'- :J-. M - . . . . - 5 l "l" "" U "l lll " ll " " " ll" A ' 11 ' 1 ! 1' , i'i'i'1'i'3 N -ri ' at-4ir,,.' ' 1 xi , 31" 5 ':?f3,.,: p K L.: ' - ., X-4 . -- . - KJ ' ' Q' 1 1. ' A ' N,-. ' A MA V- . . , . f:q',,5gfJx:-., .1 1 1 l I 1 Mi1d1-ed M. Hazen, A. 15. Eleanof Carr, A. B. Florence M. Stewart, A. M.. C311 A- Gilbert, M- S- 1 f 5 f I' Q ' 1 ' Y ' J ' 1 1,11 1 -1:l11! N1 'fi -M.. ,,,... . .,.... Ll, L 1 3 ,. As... A ... , .. ..w,:2,Q , . U -L I - S." 2 1 1 i Q 1 S'- I-"' 2 1 F .I 1 1 3 1 1 '1 1 X , H 1 3 - ' 1 1 K . 1 1 41 5 1:15. 1 - N71 , Q ? Marg 1 . x-4 . Q 'R il! 1 i .Q i1 11 U- ,.. L mu 'TJOV 355 O-1l"' CD F221 Wg -.! QM CDH' Fw? , ,D H WWE 9 wmpw? Q Q OHS :-1:99 ofv 5225? '.i'fU'O 'v-A "Q O BF UQ ki T' 95 7 +A SD "1 P-s EC? P+ O ET urn FU if? O IS' rn 5 5. U1 f-Y' "1 ki O :Q-' sw "1 ill FD U7 ff 5 O an "1 FD ff' F5 in P-1 'sw f'?' :A 3 so IIT. O ED S -3 1917-I8 H E l Ethel S. Roach, B. S., Biology. 2 ' Ralph S. Dewey, B. S., Chemistry. E l Paul E. Hlill, B. S., Chemistry. ' l , ' 3 .N t . --v'fvn-.,o-w--r-Q..,-m...-,..- . -f . uf--1--..-mv'.........,.-,..,.,. . E i w 1: 'L l r v w, L x l 5 l E l 2 l l l 2 Z E k E 2 i 1 i l E 56 5 ,,, --jg,,..L'..- ,Z - ' ' wx.,-,s ' ' ' M . 5 1 ' ', ,' - ...----Sw' , .. ' . ,,,:n,..,f. ' A " . 4 ' X " ' ' ' -. ' W- .- . - l -all -. .C '. ff-: 551 14 5 ?:'-',- 5929- ' ' if . 37 .' :C .' A .I-1 - 4, -1. 5 ' 1 h , QQQ. 51 ' ...- H- - wg- D- ,,,,-V M, ,,l..,.,-.......-l....... -, , 1 . -. 1- , . ' . .j'.',: KAL-J--f-----A'---M-,Mmn,-,.-.----Q-"ff .' ' l -g -' .- ' 15 - ' ' -1--"-",'flLL.--,-f- ---- ---"""'o"""' ,, U . . . ,J ..,I" IL' L .,-.L:'-limi, ,,.....--F - A f . i. U -':g',..-1-W-f1"1f'g""""'YMAy'v. ' Q ,, fl ll 'M' R: L . ,,.. 1: an I I 1 l 4 ' w ' ,F l I 1 , if . 1 I I 1 ,l . l l E 0 ,I J A v 1 ll I P , ' a l I 1 S A L ' -g , - . . 1 I f l x . . l I f l f l l l 1 l S 1 w , E-:l..l,,Q ,A J. px 1, JJ, H ' f X...-xx -f.--.-,-M..v..1.. ..,.-.K..-.1-....,,, ...W ,,., ,W aft 'x H , .,,. ,J 1...,-.,. .. ., .... ... -,.:...-..-. fri- ,I ' L - ..,,gg,.1, A Zh- I X 1 lv, . .v.,1 ......... . ..... ...--.- 4 -' v- of --,11- K .3 I mf '.i ?Q ,, I J" I X 1:,...,,.g ,.,...,... r I I E f .....,.....l N Sufi 'fQTf..fI'qQ L, ..-7--. 5 ,,.m.."f?Q A, U le Hi ' 4 .W-vm.. N..-Q.. L ,-v-- ,, Qi .,.-..-.1... ms. ....,. ,Q W- :9:.:...a..k.-1-f., .,. ., V Q V 'V 44.4 v---In P1ff'P .v n A as CLASS OF 1917 V I .......,..,... . L.f,....f if-'Cff-' .,g1,,. it-X... 1. -... X. ..If I,.,-.- .- .ew . ,.,. I..,u....-..v.,...1.-.-QHas.. ,.-.wh -.,.,.-1-,...jq. -rg ,. '. W4 J 2 'G' .. 1 I 5 FYI. f' f. K - i S M.:-.3 :J - ka-A--Nia, --...... .....,.,--,.....,.., C.. 1 .' gn '. jk . 14 f' Q- 95.1 I, 1 - - ,,i.fI,,, 1 - 1. l - I I' ' 1' . it 1 T"'f'5fi"4fI"if1'f.1 . A ' I 5, .. ,.,., .,.. - . , Q-V i1.4..4m.g2:L.v z., , , U 53,l,,Q5,g.39f-LI,-,w.N I H ,J A V H U Lvl. 'rx 9 ' I ig - Z 3 I I l - 1 - : - V I, H , 'Z , - 'II IKHII nf the Gllavaz nf 15117 President ...... Vice-President . . Secretary .... Treasurer . . Acker, Lewis Franklin, Jr. Askey, Edwin Vin-cent ..... Baird, Olga Gwendolyn. . . Baker, Edison Howard .... Bourquin, Josephine .... Boyd, Nelson Henry. . . . Bro-oke, Julia ............. Brownell, William Arthur. Camlpbell, Charlotta Marie .... Carew, Mary Katherine .... Chase, Elizabeth .......... Clendenien Miller Bartley Clendenin Mary Adelaide Clough Veleda Louise Craig George Smuth Curtis Chalmer Clinton Davison Helen Miles DeLand Rfutn Filizabeth Dewey Ralph Smith Doane Foster Baird Drake Lowell Claudius Ellis Murray Henry Fetzer L1l1an Marie Flahaven Mary Ruth Frishkorn Mark Wright Hanks E Gertrude Hazen Mildred Lucile Hendershot Elizabeth Frazer H111 Paul Emerson Hlodgkinson 'Cecil H Hughes Althur Fitzgerald Johnson Hildur Eugenia Jones Harry Albert Kahle Carmen Kahle Harold Bruce Kelley Ethyl Marie Gbftirrrn fllllemheru . . . Vincent Askey .. Agnes Robinson . . . . Helen'Kulp .. Dale Thomas ........ Meadville Bellingham, Wash. . . . . . . . . .Meadville . . . .Greenville . . .IConneaut, O. .. .. ...Sharon . . . Uniontown . . . .IS1nethIport . . .Meadville ........Erie . . . Greenville . Tlarentum Meadville . . .Corry . .Mercer . . . .Knox .. Oil CitY Sheridan, N. Y. Ripley, N. Y. . . .Butler Ashtabula, O. Meadville Meadville Bemus Point, N. Y. New Castle Meadville Titusville Meadville .Emlenton Meadville Union 'City . Titusville Meadville Oil City Parnassus . . . .Butler l , .... . . . ' . Y Q Q , .... . . . I I - , I . . . . . . N ' . , I I . . . . . 1 - 1 I I I . I . Q Q . Q Q Q , .... l W ' , ' W I , ,l ' . . . l Q Q Q Q Q Q .Q Q I I' ' Q Q Q , ' I , 4 Q Q Q Q , V l , Q Q Q Q .I . , ..... ' , I . . . . Q Q Q Q Q Q l A ' , I I , ,,,, . . . .. 1 ', I ...t ......... I ', I . I - Q Q Q , , . .... ...... . . I 1- , 5 .. . . . . - - - I 1 Q Q H 4 y 1 , , , , .... . . . . E " , 4 l l I 0 0 . ' . - l , I 0 0 I c o l I u I I n . . . .1 I ' ' I , I ' - . . . Q ' ' ' l ' 7 K I Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ' Q ' ' ' 0 , W l 4 Q Q Q Q Q Q ' ' ' ' ' M . I - , n o n 0 ' ' ' . , -Q Q . ' ' ' I I ,' . , .... . . . . 1 I , , , ........ . . . ' p W , ' n a Q a u n Q a I I , I . . . . . . . . . I A 59 'I am wf.Q-,f...--,P-I.,.Y-mm.ff...,--wwf,W-I.-A Y--,W -f ...,-m--W-.,...I W ,.. ., . ,-. -,., ,., W., , ,,,, I 1 I . ' l"'I"l'kl'T'?'?'flTl'lF'E"lG'tIWI'M'I 1- 5 VI 5 I f f lj3g,ps?l,l,Ij!iif5I5ii.lg?fiQiii:Wi,-V31I H la i!l'li I'ew:-zII'IIIsf2Igf:.f:I1IIz.y . . IL.. .l . . . i.9I...I..i..i,1...l-5....l..,E..i..l..i..,l...lI.. I.i..l.I.I. ..I..I. I-L.l.I.,I..I I S Itulp Helen Marie. - - - Lackey Ira Cuttler . .... .. Longanecker Don Cameron .fe WWW mt 4 auf' ..... .,...,---"""""" McConnell William Ethelbelt. NIcK1nney Clalence Eugene ---- Maxwell Rachel A-manda. . . Miller Charles Miner Jr . Monroe Grace . ....... . Nlonroe Lovs ell White . .. 'vloore Robert Law ......... Mumford Graydon William. Nebinger Martha Kirk .... Neill James Maffett .. . Pappenhagen Albert Buinell Peckham Harold Dexter Pltt Ruth Elnora . . Powell Fred . .... Preston Bessie Cecilia. . . Reider Kennet-h . . . Richey Mildred Irene . . . Richey William Clyde . Robinson Agnes C-annon Scott Genevieve Annette .... Scott J-ohn Bell . . . . . .. Shenefelt Arthur Merle Shryock, Merlwin ........ Smith, Agnes Elizabeth .... Smith, Robert Gittens . . . Stolz, Pauline Gray Stone, Esther Alice .... Strong, Leonell J. Stroup, Gale French Swoap, Lewis Milton ..... A9 . . .West Middlesex Stoneboro' . Khe.dive . .Parnassus .. Meadville Meadville Pittsburgh Meadville .. Meadville Meadvllle ..Be-aver Falls. Homestead . Clarion . Meadville ...Wickford R I . Ripley N Y. . Kittanning . . Monessen . . . New Castle . Vandergrift Titusville . Uniontown Corry .. Lynchburg Va . . . Pitcairn Meadville Meadville . Barbadoes, West Indies Meadville . . . Butler .. Warren .. Braddock . .... . ,n-,eJI.'CIl i g..........., L. ll 1, emv l W-.. , ,nf , l....... , i l . if , l v i I .. . Barnes 1 1 I Y es, Elizabeth Ritter . . . v n n . n Franklin " Tarr, Jesse .............. We11Svi11e 0 s.1.m l 2 Thomas, Dale Edrn-und . . . I ' ' ' Dorset' 0' 2 Tuttle, Robert J. ....... ' ' 553331 W 1 V u ..... . . . Cattaraugus, N. Y. fe-we-. 5 2 an Hoesen, Agnes La1d1aw . .. . tw--fl - Wa ner .......... 3 S , arles Conroy Barne 3 Warner, Helen Louise Me d -us lT1112Q A 1 Weaver, John Carson . . . . .fi-Llrtl acvl li itil? " " Weidc, Ralph Lafayette N Q Cree ,A : White, Anderson McLean . . . ' I ' ' ' ' ' ' ew - astfen H" Wilber, Albert sBennett . . . I . ' ' ' ' ' ' me 5 " "" Wolf, Peui Burton ..... ambndge Sprmgs igiff l Yost, Robert ........... ' ' ' ' ' ' ' ' Conneusvme 'iff Eli Zuver, Dudley DeForest South Fork ' . . . Greenville .." 5 l l-'ill 't ifgi R Cf' 9 2 3 2 L T fy ...!,A 5, fl, W iT1,AL'3. L- V.-: 1 :,,,.l 4 , Q! M,.,.fw- ,1 Wm w...,, .,,,..., ..,,, an P 'R a l e as so is ' 'fl'-"-"f'?i""'-'.'T W ------ V4-7-3 ---- 3' .-',wm'v1s--il-. P95 '.T:1f":T?iTiTTtiT7' """fT:'ffTTfTTfT1. 'n"'iiittTi'TiTTTiT'-""-'--" Q- 1 , M - H .gt at 'Q 1 f '5-5'-V155 ' . J' .t,2v'- 'Lt' iff? -s e .. . r A T' Aff U 2 i. !"'i"'i"' U Li'::"il . li ' "'i5'5 """ he C iilkfenf N? 'i'i'fggLLLgg.1lj , .'. Lg3'zji.iigL'i'4:"i - n - . - , -I N 1 - , Q . - -.Ae i ' 3 1 i fffhsft-P ,gg . 2 ' 533' J V - ' - 52? L--W . 1 . - ' ., 1 1 l 2 -3 ll i l 2 ' 1 5---1 . ' ln--:ll 5 i M---4 it - ' l ' - :V-4--H--' , 1 f' ......- 'll l l LEIWIXS FRANKLIN AQCIQER, JR., B. S. Q,.......i i i ,....... 1 Meadville Pa i f ' .f-Q--my i -' H . . . . U fe'-W-M-4 i p .Speech is great, but szlenee is greater. l----i - ' V -U-- ew- . 2 Here is the only Uncle Sam man in the Class of Nine'teen4SeVenteen. At the time of his 2 arrival. he displayed an almost unpardonable passion for chemistry and since that time he has l--:......l. E gone through ire in order to stick to his passion. He was so neat and natty in his laundered l 1 'white coat' that the sanitary lab always made you dream of 'Chocolate 3lilks'. Here's success N...,,,wE I l equivalent to the inverse ratio of the square root of his size. ll-Wwe 4 i - ls--mi. A i . fffifjl l i --as--1 i pt-ML. . i l ' H f H lffilifl l - 1 l 5 ' I - f.. .... .,. ll i , ss-. 1 l-W,....,i i iT.1"flfQL..1 g i EMA- ---f-- All - gm-New-Q l 2 llflffll . l l---f--- l 1, iigigiil 2 1 2---.ff . 1 l..QQf'IfQl l i 1 5 i fm"-'I Z 1 . lllilffl 1 2----l ' l ' i"-"tri - J"""""' 5 1 5'---mmf l 1 -+?W af fern-'f l 1 , ?"""'5 l "" E1D1W1.N VINCENT ASKEY, B. s. 3315 2 :' A T A, A X 2 gjjjjlg 1 ' ' . L"'r"'i 1- Bellingham, Washington. 23:3 , 1 l . ' "Almost to all things could he turn his lznndf' 1 , ifjfjl 2 Class President, 45 President of Athletic AE,soclii1tio11,Cf,g1 Glee. Club, 1, 2, 3, 4g l'ootball, 3, l F Modern ro ems ua. ffnsffi 1 , Put."Horse" in 21 football game and you have him in l'llS'Cl61ll6f1l. Nothing suits him better ,-Zfg-V1-f 3 ll than to get his head down and then to amlble on withlabout SIX hanging onto him. Briefly, that Mil i is about the way he has gone through college, and J-udged from results, 1t'll3.S been a pretty fe- :---1 1 N good Way. If further proof than our Word is required, glance over the list ot honors that E he has earned. His Senior year has been a busy one, but not too busy to impair his reputa- : 1 tion as one of the most persistent and consistent fussers in the ranks of 1917. - , 8 , 3 l 61 Q ' - V - ii s , . Y . . , sfmv-Q-1fevvn,s1w-r-+s1v-ws-x-ff----fue -'rr---"-'H+ -rm--1ff'-.-e- -- as -s--1-- --v ---ff ' - -f .'-'K . Q: , . .. , ..': :.. 1-I-,fav-f ,,-.1- T ..,,..7...ET...v...!..,.?.i....:..z...1-V mt...-,.,.. ...V E-EW QNX- mfg- i t . ill'lllle!':lil.ll'w'w1'Qfl?f I l l liliflilliillisilliilllilm . ..,, .,. , . . , . .l.l,l...1..1...ul...1,J..e..l.Nr,f...l..l.,.l..f,..:.,L.,.!,..1..2..f.,s 'T l ,v l 1 , 1 l i i 4 l 2 l 1 4 l l a P 1 5 . l 1 lf Q is l l l l l z l I s l l l ' s l l V I r l l r l . 1 . a 1 l l S l l 4 l l l 1 l l ll l I n 5 l l l l l i 1 l l l 1 l l l A E l .I l I is l l l Y, ,.,,.3,-,H-v igffhi' 1f??gkq55" Jj-m- ' , ., , ... f- , f rivigyii V 1 5 lf 63. 1 t , , ,. 1 'f.2,k,.,igf.f k,,A,,,.. '53w-- ----f ' L l A .1 1 fans f ...gli Y-W-24523 'iii nffzit-5:1 . 123 ., . .---f,-1,-., ,agua fa! 1111, , ' 54.1 5 '34 6 . if W F 53555 M L17 'ii 517:55 3-Q' OLGA GWElNDO1L-YN BAIRJD, A. B- A I' A . Meadville, Pa. "lf H1011 1'eg1'et2'est thy 3'0Hfhf 'why llf'e?U Petit Salon, 2, 3, 4- . - - - - 6 Hexe s a girl xx ho has had Latin, Chemistry, SDaU1Zh,fItal1a1Yi Eghggifmsigigdgl5gmI?1iuca6i,?af ' ' and has actually emerffe IYOYH 3 0 . 1 , ' Iaiic-ilebiliglgeslciieelolijlevietiiitliing and takes n9tl1i11gbSCf10U51Y enough to Cllstlllb 1161 Peace of mind A good fiiend u ho can help you enjoy hvllig- .ii 4, .. A :fi hm, :pig Pg-1 1. WG Eff' r' Nlanager Kaldron, 39 Manager Campus, 4, Quill Club w.:-'ycigy QF A EDISON HIOWARD BAKER, B. S. 111 I' A Greenville, Pa. "Thou hast ozztrun the constable at last," 7 37 4' XX hen xou think of Beauty Baker, think of business" might be an appropriate slogan for this tiibut to Xlleghenfs most enterprising advertiser Cnot excepting President Crawfordj He is the one man who had ne' ' l "1 - ' ' ive enougi to want a second manageiship, and the remarkable feat is that he still retains numerous friends 'The fair ladies have l b . . a so een won by his tales of coinmeicial heroism -and perhaps by the physical characteristics which gave him his nickname It max be superfluous to wish him H b ' ' " ' ' ' ' I l l 1 2 1 l il Y .V i - gif!! A 1'1 1 1 at l -5.2 ah -- J 111 L...-Twv-few ' 1 ' ' i ,Q i l 3 A ll L . ,, 1 ,P 1 L Y, I AS l H+ I ' gf 9 N 1 1 1 i 1 ' "1 1 gi 1, ' e 3 1 rw li , 12 1 , lr' l- - i , 2 ' i Tii1 5 11 B A131 ' K' ' 3 en? 1 , 1 1 1 1- 1 , C' "QQ I ues, if 1 l l lgjw 1 A if 1 laid' 'B l ' 1 i i z,. -, 1 l 1 F 1 1--A 1 1 A 1 L l Fi 1 1 1 ,' 1 ' ' I . A 1l,.-,il 'il ' .1- 1 ra v --1 1 , " ' . ' 1" "ji 1 5 -' 11ers11 . .- , 1 1""'f'fQl 2 ' 1 ti141 1 mm, L , 1 ,i l ' 1 Tiff! l ' A fgifgigi !,,,,e,,- ,i ' l -.s-..l ,111 1 1 1, .,A,.a,.g 1 A ima, ,,., I 1 iggw i l Ls..- S ing ,. P aaif ,w,1 X hfffi 4 : 1,,e,-e,1l ' li re---4 A i Qfffl 5 i LY,-.A 1 5 h- 'e'eet 'i 1 hiiiiiii - 1 L, eee, . 1 . 4 l'ij:1 1 l i 1 11 1'f.1fjj 1 ' S QA-, Q .-1.7. . 1v-ffw ' 1 I -Heil 11 A, 1 1 113111. . 1 E 1 v-1, W ' 1 1 vm- i 1 1 P' 'e'e' 'i 3 , Y 1 "" i "ii , r A 1 1 ' 1 - A H ' , ' , I i B . . - S T . ' 3 I ' 1 lige ' 4. ' . i . v Q B Z l ' L I, it ,1 l. L 1 M I success, ut uell have to hand it to him" just the same: 62 1 l.......j I-'--S S'---U'mi I 1 .IN-M-eh-1 A 1"" """"'A'K 1 N" E 1 ---1+-me '-. f- fx.f- --A 11'-I,fQff.flj.f?ii 'fl tif-'5'Tf2ff ,,4,,,.:1QT 315 LLL!-L ,.,4. -1:1 1 Nfilffv , NYM -QK4 Y A, -MM.-, A -L1-me-' wa4::w.f.'S1i..1ne.g:Ag5,1'3y,,g?f..-jgggb lf' 1 f' l '27 "'.' W :': 3 4 3 f A W """,fff,f'-TT-:fig 5391 ,Sf 'M liffif-if --,.--. 4. - -- i 'i I .5 51.4 I iii T . N25 V SWT "ff f.',Ti?iL7i'i' i ,r.?r'fi Sl v ' . .- i c , e .3-nj' ' I i'm.l--liLQ4.ii'?' A Li." i-Q--.QQ "'Q ' .gig iiJgiEiitiQ11Qggg,g11g.-gi,,,.' " ' "intl strived y g 1 ' Q i l 1 i l 1 - ' I H - ' T Q U 'V Q - f i - Z ' Q I' 5 s ' 1 - tj 1 - i . - 1 2 t i - . 1 - E l 1 1 . 3 1 3 2 1 l i - 1 Q -nn J 2 - Q - - -1 - 1 i i Q 1 - 1 li 1 'nf-"' E - - Q i S J0'SE4P'HINE BOURQUIN, A. B. 1 Q COI1I1GaU.t, S - i 1 1 "Thou art cz sclzolafff' ' : 1 i 3 S Longfellow-Spanish Student. I 1 if Wlgiere is a gift beyond the reach of art, being eloquently silent," and Josephine has that N : 3 gl t. veiig though .she appears very reserved, she can' talk when she Wants to and in many l 5 ongues. eingiboin into a French speaking family, she has increased her knowled e of th t - Q I . g 3. - E I Eng?-alge taking Qractically every French courseialong with her major work in Latin and l i . Hg: IS 1- 16. IS-DElSS1.01'13.tCly fond of travel, but it is understood that she will curb this desire i i to iesume hei piofession of teaching school, - I - Q . i 1 ' i - - . Z 1 1 l i 3 1 J l 1 ' l 1 l 2 1 ' - Q ' - 1 Y i i 1 i t 2 1 i i 1 1 i 1 1 X i g , 1 1, Q -I-H 5 l . - - ' 1 'l - i i i 1 1 1 i i l - 1 Q 1 Q - i Q nz: ii 2 i i , l H 1 - ,I-I l 1? . . S - : ' NEiL4SO'N I-HENRY BOYD, B. S. i N KD I' NI' A Y E i i X y - 1 l Q ' Q 1 i Sharon, Pa- i - W - - "Safe sane and C0l1SL'l'i'0fi'L'C " - 1 i ' ' ' ' i 1 l wt - 1 ll - P ' s 1 ' 1 1 D , anagei of Footba , 4, etit a on, 3, 4. i i Hail, Prince of Fussers! Count has fussed consistently about everything since he came to 1 i school,-from Hulings to Carnegie, between which buildings he has kept a well worn path. This l i 1 activity probably had something to do with his becoming one of the best managers that ever i i i bossed a Blue and Gold football team. He surely made himself useful to the sundry Meadville- g : l Pittsburgh tramps at the Pitt game. An upliolder of dignity, a star of the French basketball 1 team, and a student of no mean ability. l - N i -' 1 ' 9 i . 1 6., i 1 l i It it l Ill ll I I I ll t i I H-. T 4 4 i ii A... -F , ,,,,, ' . 5:-Lttfiuitfji 1 ' 1- fl - I ."'jT7fi I . I I ' , 7:5 !,,. ' , f A J ' U , , 1 1 ,. ,,,,A,,,,,,. ,.. .,.. .DIA 1 I ..,..LL..m.wW-A 1 1 , I 1 1 ...d ' 1 i E A, 11 , fruit, 5111- 1 1 gy i , , qw bs 1 QAM ,ml 1 -I-. 1 1 ES! bFf"'?E.'v' J c"g": V 1 Y ' 1 'Lx wi' 1 1 :iid .wif 1 5 1 1 '31 1 1 - A ' V52 M1 1-Lf : 1 ' i S R-5 mtqiyfgk Rx' 1 1 1 5 1 T 3 1 1 5 it , Q ' ' , H l 1 1 1 1 , 1 , ' H 1 I 1 Q 1 1 JULIA BROOKE, A. R. Ig 1 1 W - 5 1 1 A T A In 1 1 1 1 Uniontown, Pa. -- T , 4 I H Q l "As f1'a1Il: as ram on cherry blossoms. I 1 11 Petit Salon, 3, 4Q German Club, 3, 42 M. N. S., 4Q Twentieth Century Club, 4. 1 X E This brook is certainly of the sunny, laughing-water variety. Iude'S -good nature is infectious. 'Q 3 She has cuite an amount of di0'nity and has exhibited a lot of executive ab1l1ty by her tactful l 1 . 1 .R ,. . . . . i 1 r B 1 management of the Pan-Hellenic Board. Inna is quite adept at the mandolin and is always ready , l Q1 lu he 'at your service', whether it is IL gay revel at Huhngs or a concert at the Old Ladles' 1 1, W llomc. The kind that will make straight "A's" in real worth-to the world. 3 g l l 1 1 1 E 1 X , 1 ' 1 1 '-- il 1 1 1 13 - 1 I 1 - g 1 E - l 1 5 W 1 li 1 ' 11 Q 1 5, l E 1 - E l 1 5 li 1 V Q i 1 1 121215 1 I 1' 11 1 .a fe 1 2 1 1 l 55 I 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 1-"'-'S - 1 - 1 D , - ' - , 3 1 - A , 1 1 WILLIAM ARTHUR BR-OVVNELL, A. B. 119 A 9, cb B K i A' Smethport, Pa., Y "For his acts, so much applauded " 1 ' ' 1'C1'111f111 01131331 f'11,6?.QUm Club, 2, 35 42 Modern Problems Club, 3, 4g Classical Club- 'Val-Sin, H a e, aisity Tennis, Phi Beta kappa Uunior Yearjg Student Senate, 4. , ' , The honest-to-Tohn hiv ma l tl ' tl ' . . 1131111111 is 11,5 511222, 125 fslifsf A131111 IS 1101111 111215113111 and an ity in argumentation, and happy easv man' .- 1 ' , las Qeve Ope 21 1113-1' ed I ments fail. In tenni' h k -y ' nellsms 11111 Come to 1115 3'5515t311C6 when arofu- T next and then endeavors ToxgetetSlIei'DeC32Csbto1i1S'i:s Cthehliillloglc, Callciilates Where the ball will bbe i""""" m --preparedness-,' 1 . .n otiei words he is a great believer lf"""'j 1 ' 1 .....A.,..,.l 1 64 1eW11 ieie 1 'iii 1, l ,1 1 13 11 1' A' 1 I , iv , . ' .3,,g- M.:f.Rxk ., 4 iw- wi fr, '-9 1 f F. . is H .,, as I i " 'iii ' " A i'fffif fif,iAffQl.ff . .,,.........1....,..,.,.,... ,mt W .H f -532 ',, ...J - ,331 I !" ' eff? Z IX ggi -52'f'f:' I.. , . , fav :grill 415.5 gli! .fe M: :ga W, .ff 1325-1:4352 Is, i 4. ,-'14, '-1.,4,.'. .-'.'4"2 , arg. uh '1 5. 9' 11 124.-'35 Elafsl 5211? 'rg ZF' f-ff F. 4 Att.,-'vii f e...b,g? 5+ ,vc : ' 9 STG was J .. , 7, 513323, .-.... ll l CI-llARlLOTTA MARIE CAIVEPBELL, A. B. l 1 y Meadville, Pa. 'l i "O'er roitzgli and smooth she triips along ij i Ami 1'L6'Z'C1' looks Zaehmdf' " 1 i Glee Club, IQ Petit Salon, 3, 4. 1 A One of the most musical girls on the Campus, both in the Glee Club and in Petit Salon. fi l Her time has been spent only in a small degree around the college' but we realize that Round : Top has charms which increase in strength as we near them. The size of a mite, but in our 23 i estimation 'might' is na better Word. I-Iere's success to you, Charlotta. N ' 22153 1' -z' VY-A .4 A fi? :':' AY' .fu VAEQA SL' MARY KATI-I.EiRIN'E GAREW, A. B. - . IQAQ 3 Erie, Pa. i IfIf1ICIfC'Z'61' 1.9 'worth doing is worth domg well." 1 Petit Salon, 2 3 42 Klee-O-Kleet, 3, 4, Classical Club, 43 Alliance .l'1'2111C3.lSC. g A keen, alert thinker with very decided opinions. A member of the Mental Aristocracy .of 1 the college. Qhe h'ms specialized in Latin, Greek Verbs, and High Marks, is a recognized authority 1 in French' and takes an active interest in psychological research. This year she has taken an : active interest in the development of a certain Freshman. She has read CRedD more than any- l body else in her class and seems to enjoy it. l - fi-mememm f-,:....a.-..,:,. .fs .AA1.,--A1.f-A:..A. -..W ...G--Q.-Y . H. llllllllllllll l L . , i ' il--444- If C J 7 3 L. C 4 , C . . ,,- A A, - .T,....T...I A i 5 . L. L.. U 1 " ,,,,,,, ,' 'if' , n.l1iil8n.t-l'1ul.-rl-- alt .-N-, ,,-,-V..? A.. ,-,...-.,e'--Z... Ap i . . 'i . i i i i i . , , . v . ,, ,, ,, ,,,,.,,, .,.. , .. ,Mt -..,..,5., . ,, an A , . f ., ,--, -A1-fs -an-AVAQA.-A..w.f...1,..-..-s--.,-A--....M. A -.-, -,A ... ,- A. ... ,, .... , ,,,,. ,.,.,,,,-..,. ,A ,. . ..., v m,,,,,.,v ll Jr.-t' I 1,1'j'l :Ulf Zigi' ' il 1 is.. .Q I -. . .g 2 .... - ..,.. i ,. 5 ..,. ,...., 5....A..,A,! A.-. 1 V a 5... 1. .-.,,..,2 E.. F f ' ' " 's 3 ...wf..,.-.AAA Q.. ..- ,,...,.,......l 1 -,,.,.,,l 4 l-,,......,. rifzzil i..,,A,.-J I 2i::.:::i X lxiizg its----fi 'n"""i --...A ...mai iiiiri 2:1233 .,..A,g g11::1': lirilizgl , ............... Ai iljfljl :gli tf"'L'Ti A111115 'Qffffl 5:3 ..::'3 PK? wlwwh-ww-Y t:""c'i 1. le-Ni ll'--'-'il ii-"'-"' lf ...Ala ....... .J t..-i L....... .Nr 'Ml "Zi l M--.2 .-. .,.,....Il -,,,..l fgigiji l ...-..-.Q , ,,.,,,,Q IM. U i l l 4 'll A..,.V..., -,, ,.,....e , .- -J 3 All ' ., ....,. I f ., E fyyfrffrrarmifaxilikffk . - .J .1.' 'xl gp .EA ":f,i.i?fl?g:'-riff?5Qi1s+iErl3' , M .M ,--e-....,....- M M-..v,T,,.....--.Wi it -j:,M,,, ?,,w,,x Q5,q--Q,.:3v::fA:f,.A ,i,, 1 - ,C :T . A. l ,I Z x . rrsr to as y e s p g i EE.. vi , H. I 1 . ', 4..- l. ,J54 A g ., 1 k f- , . , 1 are ,,,, 1gf,.l.' S - 3-f::f,I..,,e 'H ' , S .. .-- Y f if ,- , .-- .7-0--f-f J - . , .,.-Y Nj 'I I - - 1 l i ' - Q - Y - l 1 1? Hs ' i Q 1 . s l 1 l 1 as-14 sy-.tfflif 1455.335 f l i 1 - ""' W i .-: f "" i 1 9552--f ' ' l l - i F i i Y - '-' 3 . -I - i i' r - ' .5326 '. . ' - Q 1 1 ? 1 gl wi g i i 1 ..........- L i 1 l i 1 ELIZABETH CHASE, A. B. : W : K K I' i 2. 2 Greenville, Pa. -1 l - . H ' : fl : "With tlzy keen joyaazce, Iaugzzor camzot be. l 1 l 1 A 1 l J - lll. N. S., 4. , Q Ei i l ' , ' - L 1 . Brown eyes that are always laughing and a cheery, clear vo1ce-thats Betty. Both these g A Y i phenomena may be explained by the fact that bemors are exempt from Hall rules. She says . i E 1 she isn't going to teach school and has succeeded in making us mighty CL11'10L'lS. To Betty goes ll 5 1 the honor of being the most fidgety girl in the class and that is the reason she always gets V1 ! 1 1 there. VVatch the IQIS alumni notes or the Greenville social columns for the rest. i ' - r - 1 i i 1 1 I - , - 2 C am e it i i' - 1 a a at iz 5 A - V' - -.. '. - 1 l .. ."' P ,' - ' - 'S -155, ,. .1 . r ,gi e . -lr Z 3 . A N A L i i V 'iii ' 1' ., ' , i i A .5 '1" A lres ., 'f f Y r i i - 1 at + - 6 ,,,, ,M - V . ,. xiii., I , - i i ,l,-: . 1 ll- 'mf figigii- i 1 - r1,,. -V, e ,,'z,.g . - - l ,cw . - - , ' 1 P' I Q - - fw l - i : A 2 MILLER BAARTLEY CLENDENIEN, A, B. 1 gl , i . Tarenturn, Pa. if if A Q i H Q 1 ' : C Hear me a little while for I have been Silent S0 longnn . ie i Q le ' El Cl . .. ' - . . - U i 'issicx ub ff. 3. 4, Thobuirz Club. I. 2, 3, 4, fPl'6S1ClCl1ll, 453 Y. M. C. A Cabinet 4 ig 1 E X German Club, 3, 4, QSQC1-etal-y, 45. ' ' 3' ' 4 a i Came to school with a real ur oso d f- i 5 : i few years it will be The Revereiid ilI1'.'Cle1icFcgiifeii. 3-iclwi knqw 11,6 has always S'CUCk to it. In a S - , i of'the sinners. He has a small coterie of fri d 1 len it will be woe to the wayward Toad y i- . : QIIIIIICSSCIICC of consistency. A most perfect Zhesininc they will tell you that Miller is the Very , 4 K 1 tell us about. P en 0 the 'WDC of preachers that our parents X. 5 i , 4 2 ' Q 1 66 i Q - - 1 i l ' i- C ' ' 'V " ' ' '-- -fm -11.,-..,,,,.,1,,Zdune, i . . C., Q -aifgl -.,.M,..n,L tl llllllllllll llllllllllf ,f,, . v 1, rl f 1 ll N '- " A ' hi . I 4gllllfglllilililllllljllsi ' . ' ' 1 . .....a,-,..f l' 1 Hgh fi il ., yl as he ae a- A J11f'f1t?iljijijgli-i-lg'-glf-3-if-ef.1-,tel-L..t..-L.l...:....l-.l.,ll,l,..,,,,..,.,,1-l,,.:,,.,l,1, M . f l z , . . . ---W ---.H --.--. .-,L-1- -1 ea.-.....v -111 l ' 'Q' Nff'x..'w.., " -2:1 ',yrw,", Lk .Ni -r.1-Lf? -1 fit' Ti'-'Trix' '9-mx"-vf K- I N-iY'k'15" are Yr' Y:5"f,+.ztfQ5:'fr-. . L M--,W - '-no ..,. i1i...., 'ro "1.A,::?E'h?.,,,, ,-ax ,9,.,z.,.x,,,.,.- .... A ..A.,. , -..,e.. ... FEI Q - ' " 3 Pfi:. i 1 15- ., -'Q' 1 . t W- E Ii? Y' .'j:.,.,'.1,:-..- 4: -"--- -4-- - A7 ...,... .,.a- W . J...i...- Ti.- L.. ---.....-..:.m,- 1 1 P 2 - - 3 l ...................-... - 1 3 a 3 so 2 t fy ""-, 1 9:3 i it 2 - t 555:32 5. 3, ovffjiflg Q . xigpsg Q v -715 i - Y A5553 - i 1 1. - lr , 1 1 25353 S - l fx-Jiilirg - l l 1 1 l 2 Q 3 Q 1 P : 1 1 l r r 1 1 r i - Q 3 MARY ADELAIDE CLEINDENIN, A. B. i 1 r A I' A i i l i i l M d 'll P l ! W ea V1 e, 3.. l W ' i ri "A wisdom Hftcd to ilze -nceds of lrearts at Iezsrzref' l S German Club, 3, Secretary 4. : 1' A living example of "Still waters run deep," but. even they may be ruflled .at times. She 'I : l has taken this college career pretty seriously, including German Club and Latrn VI. Rather i j 1 hard to get acquainted with but friends assure us that rt rs well worth the attempt. They say : i that she will be able to teach Latin and keep sweet through the last ablative absolute, so what 1 l greater success could you wrsh her? 3 1 1 ,- - 1' - - - 1- 3 - l - . - - - 21? 5933 i aQfff.ZY - i tg ffl '- Z, 1 3 2, ri f-L, ,, l t l' A 1 1 l - Z - - - - 1 l .- Q Q - i l 1 1 - l i 2 Q - Z i i i - , f . ,,,...--.V A--"H - i V ELEDA LOUISE CL-OUGH A B i 1 ' ' ' ll-ll 1 . - 1 - TGULOHIEL. Q - 1 nz Corr'y Pa. i 1 ' U : E "Born not for 0'll7'SCI'L'!?S but for the zvlmle world. i - . . - Y , . 1 1 S' I l 1 Classical Club, 2, 3, 45 Student Volunteer Band, 3, 4, 'lwentretlr Ccrrtury Club, 4, M- Xl- f , 3, 4 l Z Vareda has deciclled to become 3 missiorqary and devote lrer life to teachrlng .tlrelylrgaflrleen i i either at home or in foreign lands. Wlrrle rn college Valeda has Shown tm? Sl? lea IP, i , - - 0 ed to work. On account of lrer many Lrbrary courses sre i l crates the fact that you are supp s k I I 1 en dm as an i z became so well acquainted wrth the whereabouts of the boo sit rat sre ras sc y i i assistant in the Library. VVe wrsh lrer complete success rn lrer career. : i i 1 67 1 i l - , W 31, , , Y, Y- 7 ,mllgw K Y,YY W W 7 , 7 5, W MLW fe, , , W 1 'r ' , ' - ' - - IE - A 1- ' ' ,W V. ,MM j-tx.-x-ysfeg'-'saklff ':-- -al X , . ,X 1:51 ".t' fff. ii12f1'i'2 IE? W f . . gr A .,,3,.,3M,?:.,izx.stJ..1-lf-ffvf-v-Llijfi AAVI Li'-,,,,:i,r-.I ...vs JVM' G ,M .-.,-,.., V ,,,,.. W-'MTQTL L M V V X - - . llii ,.i'fi j 1-'15, ' t "ew L I I bt:.g f'1l.yw It ' I t . . I -,tw 1 i .pg , X'-H e I . --K+ ,4 A "'::.g.i1g, Qi ' V D mm, . W.., . .-J-4L'..1.wlH,'-Y wM,-W ,. x -- ---D-WA-, -.,. .-s----V---"4" lift tell G do - ,I '. rs? spa V- if . lie? 52.3 Lime? A M ' Q'?s-gait-2" YQQGISSES 1 ' ' 'i -"1 I iii fl? ' 33- f J. if " ..,-TEA Il- """" 'A-"N M H 1 GEORGE SMITH CRAIG, A. B. 3 A X P 3 2 Mercer, Pa. i "And some that smile have in their hearts 111iIIi011s of mischief." German Club, 2, 3, 4Q Modern Problems Club, 3, 4. "Barney" is a dyed-in-wool enthusiast, just as he. is a dyed-in-yvool Democrat. Barney bie- lievecl in Wfilson from the firstg he was sure that Wilson would. win. He is Just that way -in everything that he entersg jumps in with a rush, sails through. with a whoop, and ends up. vvith a bang. The method is very effective at times. He 15 a wit and loves humor-so l'1C..J01I1Cd the German Club. He l1asn't missed a meeting in three years even though he has had a difficult time reconciling club policies with administration policies. ' WI . ti Z CHALMER CLINTON CURTIS, B. S. E A E, A X 2 Knox, Pa. "If he acts piously, soberly and tempe1'az'eIy, he acts prudently and Safglyf' 'Varsity Track. Curtis helps to keep the C ll B everybody likes him better than0tlf555 1ikCLOli1?got1ge1SinSiStheCBook-store keeps Curtis. Of course runners are made bv good Con . t t H . oach Hammett s statement, ..DiStanCe A .l , sis en work, has been attested b th cross country 1 S pl e year and has been on A .Yk 15 57011118 man H tl race ns o iornor - e won me good race. 0u1 tiac team ever since. He ran a 68 gilt T ' """""""""""""""-'m'f"'-"'ff- "1--' f: .ff-mn..-..,.,.,,,,,.,,,,,,,,,,,w, ,M ,L A ,I ,gql , fil ' ' lil 'ww f. ill iiwfzwewesfwfs iffff V g h g :.l..l-.l.l.,.f..tel-.-.-l,t....1..--l4, ..,,z,.-,l, imgblbq gg g 3 5 : 5 g 2 , , Q I I I ' ' - -f-1--. 1----fa.-.,u,,...,.,,,.,,.,,,,:,,,,,,,M:M ' " "' "fA' ' ' V in .2 1 r i 1. 3-1,1 s ' 'em""e-e'- fs- ,WML 4, Y., :"i.:"' -J 1-. frfq'-'jr 1 - R-1. ",.:x1,l, - 4 of ....-,.,,............-...........g....W- -- W----5.-.. N - ...a . V ' - -f -... egg.,-5,,,,,3.3.1,, 0. , - f 1 vu, kLa.,,.M ,gg-.--..,...,,... ,4,..-., . -f. ' A ' . 4" ,- K 1 - N.. 41.1. 5 H 1 . ,. I -- K' - I if "tel - H Xi' - 61. Ml-. 1' R-C55 T- I' .' 'svn ' l'l'4""'1" -. , . . ,. , 1,4 ,, ,. ...ata - . - ,. . '- ' .- 1 - - Igfi, ' iff :gr 1,al,-fag-Qg : 11215 .3 . ,, . 'N 7 - ' . 1 - , ', . - 3:.Il"'.3 - E' "'E-147-'3'f"A 3'-3 4 V' 3 - N ' I I .- . ' ' ' -- .- .- Q. A 1' 4 A i.i'.f1fP'.'ff,f -. - aw--vw. . " - v . ,. - - . 1 1 .' 'yy 5 . f , , 1.4,f..-ltr.-lr'-.,.,1:' 5 r .12 . . af .if , - ' '. nm... 4... .Jr , L --ta, . , Q -..H ,gqjlj I .4 5,-'giV,1-,ff1f 1-,Qi ,, N- ,- . . -. 21 N 1 , H -I 1 ' W W,,-..,, W-----.-...-..--....-......-,....,.-..,,-,,,,,, W HM,---g .. . H Mggvg, xg-3' - - Q I """s"r""-W-r-M-f-W-'-f-- e-- -W -ev-N-4----ww-....,..,.,s:41'.f3 , . ,..,- al 1 to Qf'-WV ,'rTj5gffQ ' 1 1 , A S - . 31 ,NN ,X Q i 2524 - 5 K ffftg' 1 K 1.-Q H A :.,, ,..:f - - K .-Q' " :jg ' 1 .5 r. .-L if .. ,. . , V. my Q' ' , -E ' 1,31 " ll V ill. , if " rifle, ' 1 - ,FN X V ,. , I, - , if a , 3 . H . .. - .fl , 3 K .A I : f V ' ,H . f a .5 ,, .. ,, - - . -me , 1, f -1. M , , 1 it 'iw 5 , K I' .4 r , 153. , f 'Z , if A 5555. M:-fy, A 5. 44, .,.- .." . L . :t 3 .-by i. U rl 1 ,'. ., W 'g-157'-f5"'T5fH, it ifl'ifv:T?' 49'2 wgg 'igiqfi H 1 1 V- '- 1 Y A r H 4, 4 y 'V4, 4,, , ...,.. ,V 4 1 5151, T- 7 e7i?, 3:., g.,'5,g . . .3 ' 1 . X- - -'v:,gign -, ., 4 Z W !f"l:z 'f2, '1 at fl sifl -1 f r 12 ,, - K A U ,M 45 ,3 2.1, .?w.::M:i:-:ra I. -Vaaw ,, z:q..'m'4 AL- 'ff .A 1..- ' ' f klliiiziiltfl' 3. 5-.aafgg 'ff' l . .1 , ' 37-1 1 P 1, 2 ,, 1 - .mam if ..1 tli2fi'gc:fz:32::,9f " P l 6' . :N y ff W . 55:52 4 ' ji Ffiffigs . W ',5'2 H., . .4 -5-:yo xt-4: If ff. . V ' 'QLV' if "l Q ':,!"'a if, 5. . sy -fwc-M a 'ry-4: , n 4532 . PSV., . ,M , -5, 6:12 72 , ., ,,,.. , . wr :fee 2122111 if-41 We , . .,... 'wg - ..:..: , 3. IQ" .,A.,1, , 1 ., of nw! M411 , , ,A ,,,.y WW 4.11 ,g lgrff' . Q! 1' 11 -1:3 - ss we . "Lf, -- 'itil i-My in ,A ' affix ., -mam . i rf 1.29. 4 'r -X?'??3?rfi2i'i .1 21 1. 11 3 V '7"4'7Z"'47c ' - , Q.L'itf1'7Z-in V r 'czff'f1gzfi14. 7 " ii- '54 2 3 , 1 ff 4 5.253 . HT if Q, ' .5 f A , 2,1 . X 131,25-.t Q 15-37.9 ,, f ,, ,p-H 4 ,, 1,313-i,,,f.5.,5,2,!5,.,Vv,f,, 4 ,Q ,A ,ty rfgi. I 4 ,f 1 ., W 4 fr f-7 ray . f ' ' - .M H z 4 44 2 ' fr ,f i t 44 f f 4 a 2 "GQ w f 1 I 4. , , 1 f M 14 ,. f, f if ,QV 1 ff' . fa 1934? I 1 5? "iii 3' f P31 52, f 104, ff ff if gg, X5 z ,, f M :QP Q 531 K a j ff ' N , e 1 f ' le we 4,4 f, ff 1 ' V 4, Ag 1 K: V v - .,,. . J 3.1 A 4 A 1 fy,- U ' HELEN MILES DAVISON, A. B. K K 11 . Oil Ci'CY, Pa. HU7Z605jl lies the head that wears a crown." President of Student Government Board, 4g Secretary of Y. W. C. A., 3g German Club, 3, 4Q Twentieth Century Club, 4g M. N. S., 3, 4. This tall, stately, young woman has had Senior dignity for four years. Made the boast 1 in her Junior year thatshe had never squelched anyone, so she was 'made the chief Usquelcher' of Hulings Hall Supreme Court. Because of her successful administration she has decided that her greatest service to humanity will be as a 'Dean of Women'. Dined at the Hotel Astor at the expense of Student Government but still enjoys every meeting of M NT S Religiously at tended all the Sen1o1 teas RUTH EILIZAJBETI-I DEILAND A B Teutonia Sheridan, N Y In lze1 tangle is the law of 131115111055 Petlt Salon, I 2 3, 4 Student Government 3 4 Twentieth Ccntuiy Club, 4 Calm and quiet Ruth can be depended upon whether in official capacity O1 in lending a helping hand to a school mate Nevei takes sides in an aigument, no mattei how heated it becomes, but keeps an open mind Methinks that it is a iemaikable disposition Honestly enjoys her lessons and theiefoie she 1S a favoute in her depaitments VVe might have known her better , -.l Nw! 1 'I 1 ' ...L 1 aa.-.1- ' Q-fmgf.. , f ...A .2 , 4. 1. ia-.1 l III 1 1 7 1 ...nu .ilvnxwulnnwf vin--Quinn: is- ...nuns-...-.F ..-,.- lllllllllllllllllll Mllllll'MLtlllllHilll,lllllllllllllll1l1ll111 L H U1 l ix , g .1., ,,., . . . ' A v 44 4- 3 A 11 ' ' If Y 1 Y 2 ' 1 'M' ' . .1 , E l 11 1 ' 1? 11 ' 11 ' 1 l n 1 l ' l 1 '1 ' , . . . 11 ,A 3 Q- , I al . 11 ' F1 ' 1 11 E1 1 . I . 4. i ' 1' 1 4 ' 1 . T 1 ' - ' 1 - El 1 ' 1 Q - .. : Q1 '. 1 1, . , - . 1' N 'l 1 ' Sl ' E: 'Z ' - 1' , . 11 1 N Q1 1 11 - ' J A l ' . -- If i ll cb ' l' 1 - li no ' 11 , fx' -. . . 1, , .4 , .N . . , at 11 ' ' ll " - 1 1 - ' 91 5 ' ' 'l . . el , " ' - . il 1 41 - T 1 1 if - . 11 , 1 EI ' ' ': . lt f, . , 1 . - 1 1 iz ' ' P fl ' - . ,1 . it . - l1 1' ' 3, 3 1l . . 11 1 V if 1 'l 1. 1? ' 1. 1 1 ,5 V li li 1 1 - 11 E 2 5 ' 12 1 Q 3 . .3 1 E ia . 1 ,1 31 3, ' 1 1 3 ff 1 - V 3 FT' ' 33 4 1, A., i 3 1 1 1f"' A ,1 ,,-i-M11 -. 11 . V : . , 1 - , ' 1 . - 1 1 ' ' A an 1 ' 1 , - ,I at-' ' . I - -rar .Y . P71 "iIf?QlL'.g.1'-521 iff. '- D-3::,?f.5wir9Y4l:F'1:A'Y'fx .,..----P-1f:itfT:Q1':.'7ii""""" J I- . I , 7 nv, ,,,.. .,.,- """" "'- N' '-EIU ' ' 'f f :'. Q ' ."j-. I ' ff' rg. .-,Q 1 if 2 I ,Avi I ,, H . Q.. I ' ,Q .2 pq. 'r :ig - 4 .. 4 1 .,.. ,,-,A f A -'-- "i-i.HLn"" I ' '. 'ln ,,'.Q3,..2:I-- wi- ""' e-.---w-s--- 4' rs re , - ..,. . l Y' 5 I , Q Q ! , f - l - - 1 - Y - -. , .... : 1--,3 3 e :nun I z-Lily .Tim A X l , l ll- fi' ,rel ,.,,,", .sw 4 1 1 4 - G, ,ree , Skips' A i - - l. Q aim G I U' 3 'fimisf' 4 1 : l ,ff . f 1 1 +- C i""' - 3. . x I--Quay' 1 - - . di 1 fi' X 4 a - i F - 1 Q 1 l i 1 'l S i "" li RALPH s-MITH DEWEY, B- - "' 2 A E, A X z 4 1 Ripley N Y i - 1 ' ' l i . 'tTlzus -mon, grow wiser c1'el'y 503'-U i 'E Y. M. C. A. Cabinet, 3, 43 College Council- in - 1 , ' ' - 1 ' t' ever since. 'ine .. i 'I ame to us from Union College and has been gomg ,lu fm Clelllls ly - he is Q i 'lsfaftof the Cochran Hall Bowling Team and when he is not bowlinlg thi Pnl? Ovriilmist mam- Y C . f - s 1 s o 1 - , - . . fhey say that eveiy c ass a 1 out W,-eckmg the hopes of the Meaclville Romeos. U dl 1 , th t Same cheerful 1 2 , - - T1 meanest job on a class committee was 112111 CC 111 21 A , 1 i Well DENTY 15 QMS- le . - - - 1 "A ho t ot friends . i i ,mmher by fkCll11,l,l'Zll Dewey. Seems to have a motto that ieads as follows S L i - H and no enemies. i i -'E ,g...,.. .,l,....s, , 1 I 4 3 4 2 fag' tfilix 4- 4 - all '5 I trfffi 1 fi- 55551 fe? "" . if - ,i . X, 4--.J pw' L' , l f i A ' 'Z i l """ - ' ' Q Q i 3 FOSTER BHAIRD DOANE, B. S. l 3 A 1' A, A X E 4 i A Butler, Pa. l 4 f Q Q : H.X70fllI.llg doing for me, love and science cannot agreefl l Modern Problems Club, 3, 4g Tennis Team, M r., D' Glee and Mandolin Clubs I 2 . m. 3, 4, g 4 , , , , 3, 4 A : The 'Bean Brummel"of his Freshman Class, the prodigy of Dr. Lee his Sophomore year, 1 nc l and a lab assistant for his last two years. "Bi,':ker" has succesfully exhibited how 'to make a .f - l college course a real preparation for'a life's work. Always ready to enter into a deep discussion i but also knows how to enjoy those lighter frivolities of the social world. "My voice is ragged, I 4 3 lgiiiosgall Deabriiot please vou. He has forsaken the cello and renders vocal solos to please the 4 --4-1 i .MQW Z 70 i i -'W-H i ' K " ' Lfl """' 'L' ' ff "Lf'-"4"'--'- Y -1-lf-1 -- fffl- . ...... ---4,413.4 H ,aes mE..?-l,,,,,,,,g, Elfwf IElllllIlllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllll I lllmflil 'l l Tl llllll' as e I ' A ' ' i 'A p p - y jmhm. ,L .. , all lil, 1 life. f -ffilt t -if22'v'3,:'fI1,gw'Xff3f':fN5f"'iL ,j,At5.TL:4'x.,.1-3, ,,j4L,g.7i-etregggbgg x.:-info,-rye., V, '.,..4, g..,v'.1, 4.-tit..-qs, J the 5-Sm .... ig' . ga., ...Ne ,-, fax... i . W 5 Fil 237- L + 1 F" 1 il il H . fre-4 ,i . g.1l..... i l l l l I a s l l ! l 5 a P 5 E I 1 S l I I l l l l l l 45 l 3 1 l l 15 ji l i li l l si ?""t"f if-754 at. ,.....,. ...1 tea Qffff llfllfl 11:1 frifrs if "R--Q-we ififfe t,...-.,, LMA. ,,., 3 8111? r.....,..l l,,.....a....3 f 1 tiigiig t-W-1 ffllfz l-...-..l ...,,..m,,,,2 f,...--...,.3 ill? FHM Q iigigil J ....,.,..,.f 1:53311 :gmt I ll.-....g. tfjjijj 411:25 ti? l,w,,,,,,,,,r la.. .....,lg S' ' 'WE ,....,l. Efffij. 5 1 ,....4...i t , 1 c.e...,s, A . Sffffffl liiliigt' ...-....w4, 4 l ,.-, 4 lfggijjgl ' i Q L..- .-.NA- 3 4. it . 1 1 .. -...v...l t fill? i f.,...-..,. 1 5 AR - E T'i5ii. 1 liiiiiil i , 3 Q73 ? Q 2 - ., 4.. , ill., y:1: g:t-CHR gg3,,,,A,,Ty-- --- A A --f--hw ':,i- . 4- ... . A . , 1 - .... -4 , ,,., . L Q ..'. . xl it If ,Y ' x A' . b ' K ' ,, My' - -vi - I , -I, , : 1... , , ., 53... 1, xii M. ,, , , A , - '- ' , V f---3. . -, -,',l.'?.: fl. Li fy ft, ' .- 9 .,. B' gf' '. in "ze, .. - R - - - .' v K k 4.4 v s 2 me 1 J 22 1 ,,, ff . l'.,2'l.., . , Sv, - .w, A I , - 'f3.-..c..ua51l... . .,us....., .,.., ... 4- A- -'--- 'M -.,, -A f.wv....1:...- .- 1 ... . .-,,. :.ELhL,.... VA... ....,, -... W.. --..-,..- ,..-. ,,,,,,,, Y , --WNY, Y I 1 z Q . 1 1,-wi? fl 'Q . if .wi :sf ,v'., : 7 21 .591 - 47 x VZ' LOVVELLCLAUDIUS DRAKE A. B I fb I' A Ashtabula, Ohio . ll IVUTQ' 7118 by Hlfl' l71C11lIIBl'.Y- 'Varsity Football, 4Q 'Varsity Track, 1, 2, 3, 4, Y. M. C. A. Cabinet, 2, 3, 4, CPresident, 43' President of Oratorical Associf tion 4' Student Senate 4. There is at least one man in Allegheny whom everybody believes. And that quality of being honest l-inked .with inherent ability and an enormous capacity for work give him an influence in school life which he wields perfectly. He is one of the type whom it is a pleasure to meet, and with whom it is a delight to talk. Quiet, thoughtful, and sincere, a man Dueky is, i.1 last analysis, :1'-"f3i::- X.. 1, 3: A K gfggwm' I " me QQ "' MURRAY HENRY ELLIS A B A T A Meadv111e Pa uzanlznd I I0 Petit Salon, 3, 4, Modern Problems Club, 3, 4, Quill Club, 4g German Club, 4 X ms ty Tiack 1 eam The numerous activities and "lCCOlTlPllSllI'll6l1ls of brig are partly indicated by the above is , and there are others that should be added. He is a 'lit'r'y guy", occasionally writing stories or the Lit' all- of which are high class. He has been an unusually loyal 1917 class-member serving on various committees and always ready for helping out. A likeable fellow with friends in manv groups,-including the girls. His nickname uas derived from the number of these but he how does all l1is sparkin with one mf, .,. . 4. ...,,..,.-,f, -Lfl. i',"'I1 1 villlll' l'l 1-1 . .' 1 L I 1. . ,i ' , ,, g 1, s l ' , Q X 3 ,gr ,. , . M 355 se , ,gli f an W a t it-ff" 2 NL. f 'Eff' g., ,f ...V f fe all? tg ' ik, x ' 9, A 5 9 7 G:-,V-,N Xgx X, ef def , . . 1 , , , . "Yo e . ' " 7 I fi -4 9 1 x i CG P Y, ' . ' mf' Q 321 1232 34 H wg .ze - ,d f "Q ,rj 'gg Q -r A f ,Q X 'tu We 'A' ' ' 'R H25 t Q . .N , Q .yea X 4 -fm .gr . f x e hifi X Q wg, Y 7' 'B 'WL' ' 1 W sw M tr' s f-:Y " r .si X . 5, s ' Q Q ' Xi? il 7 sv . X X311 , sg x l My v I Y ..,...,...........--- .,..1...-...- . , . , , . I , . "AH A s' owes 0 TUV." X X - , x ' .3 , . N , . . ,1 . I 2, 37 4' i . f . c " l ' " . . ' ' Q 1 . l t f if 7 , 7 V U J Y 4 I 1 ff-A --..- af . -. W f .M -.-. , was-, ,.,..,..,...w.,...,-.-....,---,,,.,,..,,, n , V ,,,.,-- ...,....... s.,..,-.,-, T -..,T.,,,,.-,.-T.E ,FYW 4 Q L - V ,Q warm' i'w:,szws1's ws :gf qugqwggsugfinizgffn " " + ,ii I 1 .Sal ilu!!!-il, gygiil i Ag li 1 4 l 1 l 1 5 f l l l IVL. ,wkr Axim LLM,-xJlmlgxlwlw rj'KMAl,,lm,lt,,lmJ,,,A5 ,Y ,H V., , W ,L Q I , c m. it t . - . ,. v A,-,,,-..., . . , ,,....,. ,......,.- , W., ,.....,,.....- -.,.,.. T., .,,. v. .. . .,.. . ..,,.... .Y -. ,msg--W-n-K.---ff--f, ,-,.-.,-v...-F ..,-.,...:,.,,f.,,,,,.,,,,.,. ,, 5 l l J ix., Of hfbefl-'Fff21f3Tf if-lax -V ..Jt.'N--V-,., ,.L n.'.,5-sl.-.-, 7, ,NYM N ' . fi -5 A ,g.. :ri- -My TE -- ', ggi-5-5-g -gi ' M ,Hgh A--N ,.,, --,.f51-A--77-yygi-i'g'71j1i'i'f"""" A-H-T'-7733-'f .,QL-if.2!L..L.-1..a..a..,...f.T.t.--""-"""-ij"Fi .iifffjf-ftffffi .. .. Higgs, t, 1-..Y,?g ' I -we " ' i . ,W W ... f ff fjffii..- , P ..-.wwf-1-ff'li ,,gffj'-QT-"' - 53' 'Jw X. . ,T " - 21 an K-af if 'Mk ' . . 1 5 -. V fu . ' ' ' Z ill 65" ,5".i?a.gLe ' ' ' ' f'::p,15 1.'.'Lg:g: '.'.'.,1.t.if".L.'t"..' , , lt 4, 4 ' ' , 1 L, ' - ' 52" ' -'ACI ---4- lm- -pjgljgl, ,.., 1.. --',f ---H---'r """ 'W ""' I 7- I '1 -V .. A. -I -4-' ' "' ' " mr' """' Y'-'HL-M-My-A --mv-vig:-"-2---' ,Y :ge !.i-..- Y 'fm' ' Q li 'K , it .W , i . i - i' 1 i., ' - T" QQ.. .viii ' " l A 1 xy.,.f1':5.u ' r : 15573 "fftf'2i'?agf?S5' 1 - N11 1 .f-Elffw " -Q! Z' 7 - u..w...a gb. , Q 1 :.g:.zfg2f if 2 I ta'A":.a li 1 1 --je . ........ S f i f 1 5 -M-4 f 1-'--4 S i l.-.J - it---4 1 it E A' . Y -I S ' ZELR A B 1 LILIAN MARIE FET , . - ,W ...........' .X l itll? V 5 'H K A 9 it i . v U' 'rms Meadv111e, Pa. fa-at--fa, 1 VWM1 - . , 1, -Q..-f.-.--mg 1 i "As 111cr1'y as the day 13 10113-I f 1 is Petit Salon, 3, 42 German Club. 3. 42 Biology Club- 4- enjoys the honorable distlincgin sf llagggidsgggggdeilgliig Iiogulaiitgf throughout her college cou1'Se her head hopelessy mme ' e as en ' ' ' 1 - f 'tl to any one man. She has ' '1 ' l.d , has so far refused, to p1n mei ai 1 - A I i , lziiiiayijflhgeizi 2lwiOyg'21ly?gll?gglll11gZ111 despite the rival attractions of the U111VC1S1ty of PUUISYIVH1119- this last year. if-3.2: , ,.-nie? f 'X I 4 . 1-f .gt :mg . -2 tv". KXrgv:,. - 1281 "Zz,-s Ltgfwr Q E'-X gffgx u- l Y-N.....sf15c . 1 "" - 4 A. W . pts' we I' iii!! lieS'f'f':s.':3 i i V 1 L e , 'lil ,f - mi . illfji Z 2 l ' M.. .... xt: ,- .--- i w . MARY RUTH FLAHAVEN, A. B. K A 9 Bemus Point, N. Y. "I aver that they all are wanton wooersf' Petit Salon, 3, 4Q M. N. S., 3, 4Q Secretary Athletic Board, 25 Girls' 'Varsity Basketball, 4. . 'We have heard much of the verbosity of women, but herels one who goes straight to the pomt,-and often without consulting you as to the route. Once in her Sophomore year Mary was heard to murmer: "I would like to go to Bucknell, out oh, girls, it's so hard to change schools"' NVe got the reas th ' h - ' . i U . 'on en wit out much logical cerebiation. But we dont blame Mary for liking a little variety-so long as we're one of the fifty-seven. 72 I x 3 'z lr R E E E E l 1 2 ir Y, ii s I l 1 L Y l l V 1 l S ? F l 5 l 5 2 2 I 1 l I 1 Q 1 1 Y ! ........a.L J ilfllfffi l.,..Wf.MQ iffglffff giiigiiijg 5 ,,l:.- agsuseamxii i ,. ..e,.--,t g1gggQig.iZiZi ,,-- ..., ..? 5 ,,...1Zl'5 ,.,a.,,a,3 iraq 5111213 ifiiiigli l.....,.. ' L 5 ,I , . MM., l ',f.fQ.fg.L,'l i .. ..- r.. ..-X 4 ....,e., . we E - ... ...em -..-S I ...av .... .. ,V M "3 ,,. .K 1 ...4 r 5 .f.--',f.,..,K-J M: 1 f 1 " rt""""o' -'Mm-'rr ...Ti . .ifif .. 5 x ' H. ' vig -'I -- ., --,dxf ..,.., .....L,...n.4... ,.... ...., F ,I -..A H. ,... N , ,-.,, , .,,. ,, ,..,-...,,.....-,,. ,a...,.., ,. -fgw A 15:53 1 VN , 'V , ., 'N ., .e .e P W ev! W iii sri? 'wif fuck his fsgky-bi ,KN-AY' , TB V . vf., 6-'wwf' Si? ' ' 11 1-. tal gil?" -ja, 'ff f W ie , MARK WRIGHT FRISHKORN, B. S. Z A E, A X 2 New Castle, Pa. "The brain contains ten Zfll0llSCllZd ceflx, in each some avti-ve fancy' dwells." Manager Baseball, 32 Modern Problems Club, 3, 4j Secretary Pan-Hellenic Association, 4. Tall, solemn. and dignified, all seem to describe Mark to a HT". One of those rare speci- mens who can keep his mouth closed tight until you want to know something and then either gives you an "A number one" judgment or closes it tighter. "Frish's" good nature can only be estimated by the number of pairs of suspendcrs which he has loaned during his college career, and has never received again. A disciple of the teaching of Dr. Lee, he has stuck close to the Chem. building Cbarring a few dates with that girl in townl. . . ,aM,e.:. -is Z" ' .eisl . 1?Qf5iv,aB14fvl,7'A ' . 1 nfl my sirzgld ,ef . V -if 1 A wh ef. , 'bww as ,, iff! feel 2593 -eftifzf' i . 'Pr -'rf xiii . SV X 734: " . .RSM 'fi-1.-7"f"'fft' fi? ' f . -- 'f-..:,i-.iw g 3515 asia.: :Ss ,Qi Y ' f K was .H-'Q' ' fr-'S ' i f ,iff . s gb M. . argl - 1 1.-. Y -,.k--,Tr . l a ' 5 .53.,:i. eat s lc . , ,U 9 5? X -if '. .Nqr , fl A - , . .. , .. . -:'fH'1??2fi,':3?g.. .4-lclgilu .glilf . :, '.:'fg rw,g3..., '--f 5' if , N-W 5-4' 5-Q I-1,-N . .fs ,-5 5.4: ..,. - t s f Q. ,k ., ,,"'f. 3.5:5:q'b1,g'vg lg . 1 I A - 'gurl jxw' NH ........g.. s 1 r i. . F A f-pat... Ju ,tl-N.FJv, EFT E'1.r.A: age: A Nt - iq .ivy A A , ,if -'16,-gem gr., . .AHS UI.. V. - s fflfiifi . rsv. ' sf. ' i,:1,x 2 ',?.s.?5' Kill ' -' 1 ' fi 'f-. 1- ur: ,fi lamb. gm- . 1 ,ani gf 'I 1 -ff 1 1'1 itizsf, 1,-4. i s tiff. L1"Jg-j."'QL-121547,--14s11fQ'l f"'+. , 'rl-4.1. .."""'i 'F' "'I.g2f:xt"-sq 9 W. me ""'?"1- , A ..,.'.:.: .F ' -' 3 E. GEIRTRUDE HANK-S, A. B. Meadville, Pa. ".5'01netl1i11g atlenzpfed, .romcflzing done, has earned a ll!',L'llfvS rvfwsvf' Petit Salon, 43 German Club, 4. Since Gertrude is a town girl she spends little time upon the Campus, but we can forgive for that because she so ably represents hor college in all church work clown town. There she can be depended upon to do any task that is set before her and to do it well. In college she has been a very good student but was never known to grind. l-ler greatest feat of diplomacy has been to align her German work with the work of the French department. A bright and shining light in Latin VI. her 73 xx x E mf .. -- .,.. yi.. r-- i E211 I l P . 1, li i ----. t ,N I K... i, i we ,i l if i l E' 4:33 I 'H-'---v, t:-" ,-::1. li"""""'. 5:34 flfflli tu.. l"" """1 i,,-,,..,,, 1-We-we-ei I ' I t""""r f---ea v-- .... i 2 .- --vf-- fl ' l ..,,-.--..,1 Tffifffi cl, J . W l l ,.,,1 V ,V .. f- .s,,---'- .,,,,,.,-...Y - - 1,1 Pi T' - N P23-12.1539 ELIZABETH FRAZER HEINDERSHOT, A. B. A X SZ Meadville, Pa. 6 0 17161 flee 1511116173 16110105 zvlzere 1101111 and verb and participle g1'0'ZUS.J" Biology Club 3 43 German Club, 3, 4. .-X conscientious student who well deserves her d Sl ' IVIIO Climbs the 111' 111 ' ' rl' . recor . ie is especially interested in Latin and German and on graduation expects to instill a knowledge of thc Latin language into the minds of High School pupils. Although she majored in Latin, she has shown a taste for Math. and Biology. She is an enthusiastic member of the Biology Club, always ready to go on a trip, and always readv to suggest and help plan a picnic in connection with the t1'ip. Once braved the dangers of Pymatuning Swamp. 74 . .. ,, ., 1ll'5il3lliYW1w . I l71fli'iiii" 1 n 4 3 4 r l 3 a 1 1 v 1 1 I w 1 5 1 5 ?...-....mx,-1 - 9...-A .. -uf 1 s in--M er C -.-.Q-M MT .. i 5 i 'K Y,,,.....A . ..,,,,,, l w"'7 . J . ,J M AL! 1 I ,' , Me K A ,J 1 q, 15- L ,c4. W-,,..,.....--W--M ,555 ' Q "T, 1 'fi H, .,.. aw-4 gf PF' ' '...,..' .L-fm-f-'MM-e'Tii1'ff. 'ii ' 'H ' WA ,,,--,..-Ya--3 A, v,d'i:,t.f:rv,--,Q tjfy- 55,1-"'-'I' - - V H ' -M., aca. -M-W W 'V' 1 4 f'- , " .. ,,E?4ff7?'iq -, ' '- j-. 'U 1 , 1 M ' ,, ,. ' ' -1 'A YS? b?f,,e3TtZ 1 bij? M1457 ' I 1 , ts ,Q-,J ,L-,rj -1- . 5,1 - V. ,V MA ,,,,,tA, .. -"' "WLM- . , 1 , 1 1 ...L -a---Hue----'- 1 E V ff H ,A - ts '--W-u V-"hAV --FAY,A.,,,, . Af "' LW W .' , - ' ww, , J- -V-""""' gp V H . -L,M.,-U-fH- it 1 ,V Q,-l , , i I - 1 .1-.. - 1 . i 2 Q z N H 1 H - ,X 1 W - ni? l 1 lil-5 im 1 2 1 5 iii 7 .y1, . .V 1 1 5 5 I 1 5' s1,tfss:1- i 2 1 E91 1 1 1 1 ' vs:-:Z Tm lx . 1 Z , - 'X i ""'i 1 1 X lt- 5 2 5 W., Fl 1' it -ww-i - ' : ...1..-............ 3 1 . ,, e ."'.I MILDRELD LUCILE HAAEN, A. B. p rw 1 .- , - 1 l"'1"r 1 A X 52, 43 B It 1 Titusville, Pa. fl 1 ffW1,g,,fg is thy Iea1'11i11g?. Hath UU' -wtf lLl""fj : O'cr books conszzmed the mzdmglzt ozl? A ...mai I 7 , , ,. , - - Club - Girls' 'Varsity p, W- '-'1 n i nf' 9 l 1 4 Clbresidenf, 475 lxlee-O-Ixleet, 4, lwelltlefh CCUUJIY , 4, !:L,:,,M1 S ILM ' 3 O1 ' 3' ' Basketball, I, 2, 3, 4- d f t , lt CA, Si-TWM,i, 1 , . - - ' ' l i einents-a recor o s ra1g.1 ,r.,.,.,,: 1 Mildred is aqreal light whenclit Iepgifgsl tciqscgoiaiga iifpelzhe instructor Over all the dlmcult 1 f0l' foul' Yellfs- " le Knows so mu I - Li ' - ' ' th re aration of her ' IM-'ni i . - , - f- - t' ation Qpends most of 1161 time 111 e D D f ......., 1 sectiwns in translation ai-d cons inc . . . U , . . . . . - 1 he- 3 ,lace ,, t,...,.j i lessoins but still saves time for baslfetball. Hel ability In thls mdool 5P01t Scculec 1 I Eirumm-M: : on the 'varsity during ber entire co.lege couise. i . LVM' mm. 1 l 1 1 - Q f""!""Af 1 1, l ilffffif! 1 .-fffftef. 7 -W--Wi 1 . 555, Q ?""", 12" is Qifffff 1 3 Q9 . g'-W-"1 ,,:., . ' ,1-Y 1 fl' --M--1 3 t. we , item, ,,,e 1 'A-1223 '-2-.afflif-' ' T 1 1 1 !"W"T - I-" . 1 ggi 153 Zi , G l Il J V 7 7 4 .. . I L 1. nn., ...ug.. L..-...,.-e-..,.-.n-.......-..., - ,. ..,,..., ,. 1 .. W . .ii:v411:1TrfLa:1Z1:.4Trf'FI?.A5fq1fr . Q- 4-' ff ' L 512' ----------'--M--- f------------f-M-Y --v-4-f'Z""" . .. ,.,, .-,--,.--. m-.-N,,,,-,-,-f .,-,..,.. ,.,A. -s,,-,..,.w..d-.--,-- ". "'-' h -"--"-------- .---'rg'-' .---f--U--,-- , 3+ .., pr:-vcd.-,'r.. gl-5 .,... ........ ......... . . ' ' ' -' '1. . 95" -'Q - " "V 'il 'Ti V.ff-iiffifttl F-51"-fT?'f4f'5 ' ' 'A P V -. 1:.:?15Qfl"-7 1' ' f i ' 5 -- l ' - ' fn I 1 . A 1 1 ' L . ' ':g.-f'V. , ':.c.uni3Ei':.'.ffi1.- ..,. ,.,, ',:5.QQi2i.'.'..-i'f754.gg1J1,- A',', if .flgl .-i 1 f 5.21 l . l ' 1 i 1 l " i i""mi - i """"'i 1 1 1 l 531.14 l ' WCA...-ai l ip 'viii 1 gi bmi i l , 'I-wg - -L - - 1 I , -- Q l . i 3 VM 4 H i 4 Q 5 """"'J - 5 1 ' "' i 5--L-ei 1 l QW--3, -"' 5311 1 l , al, g . . . iffliffl i . PAUL EllVIERfSO'N HILL, B. S. a.-...1y i , 1 2 A E, A X 2 ffis Y, i -new 2 Emlenton, Pa. 1 H H, - , . ,, --if-1 i Assume a izzfzze zf you have zt not. ir--M--Q-, A t Biology Club, 3, 4. s Hill is evidentl on f ' t ' "1 h ' b l l l ' ' i Ji i U y e o our mos eminent pin osop C1S,- ut wiet ier ie philosophizes about . 'ls work, wine, women, or song,.he never says. He loves nothing better than to roam around in a 1 l , Saxon or Maxwell, and later investigate the eritter's internal organisms. He didn't know whether I l E to be a Chemist or .a Biologist so he has become both, and bids fair to duplicate hereafter the F g record he has made in college. """" I: 1 al jjj"'1 - 1 Q ' - Z . , 2 l -.-A " :lil 1 wrj - in-mg -V mm'-A I 1 1 - l 1 " 1 H iw" 1 gjgjijf' 5' l iilgii - 1 wniliyi i ' :jj -A y i i. .-- . l1'::i.i . . ijuong FJ 1 sit: ' W ' ' in... -.,....-x ..t?F'!Ti 11111 CECIL, H. HO'DGKINSON, B. S. cb K Nl' ' Meadville, Pa. "Played by Hze Edisolz l'L'COI'd.', V Duzer Du, 3, 43 Biology Club, 3. 4. l Hodgkinson is another satellite of the Chemistry Department, and has chosen his courses from a strictly utilitarian point of view, which has not, however, prevented him from making himself felt about the Hill. He intends to be a pharmacist and of late has put in his spare time mixing "dope" in one of the citv drug stores. It takes considerable nerve to hand some of the present-day patent-medicines over the counter, but those who saw Cecil in the Freshman and Sophomore scraps can recommend him as to this qua'ification. lag :E+ ,:' :iv L, 1 . rt.: . J! ', z f,j, Y.1r ,5 .1 - 'I I 1 g 15. li' i. 'iii-"f' 'if 'i.': l' iii "Er i3'1 W 'llil 5- 5 el ' l. . , 31. .L -"1 m.xMu:-ww-1v:-4f-n.,w-.-.-..-isv.- ..... , --f.-f-- . . ..u.. ,.., ffhx 2 , i , I I I E I 1 I Y t 2 Q 5 l l I i 3 i l W 3 g 1 K g I 4 4 s , c A E 5 L l 1 5 1 ?3EHl't'lW'V"ii"i pm mii.iii. i i 5-.- x E Q 5. ,.,,,,-.,..-.g E l i .,.,.... ... I... . ijgjil ,..-....,i ,,..--..- I' Bm-.--W.. L 1 ,..--..., -.. ........ 1 . .W --,.- Q F f 1 A. flfli .,.---.J -. .... .-.g L-, , , ,,,-- mi Q-W W- Yr Nl L.- W. ..... .i . . in S C Mx rl s ,xv-fN-"jT1fXf'X3?iB',-g if: 'x W. x 'X r L-1: ,- dwg.-'Www -X--4A,,,.T.TT...-T-Tfl----jj-.'fj,jj'j-jjjjf' 5 -.ii'iw-2-'-ee'-'r'rfff"'t'i3g'?fff1-V--vwf1ff'f' " ' ' . 2 . , -vrrrfffw er s . 2 -f-f':Tg1ii'ir"ft ......., b -- 4 - 2 L' If'5g'w,fiQ'1"?Qg5'if ' my ' ' ' iii 1 F1212 li- - . A . -H -- rf- ., -am: ff f V , , A .53 : 1' '. ' 3' ' iiy. Q ' ' 3315. . 'Yi ,.., ..W',.4 .. D few- - -4--- - ' ur" D' " ' ' i . ,ig ' ' - pi. x""'4'i""l e ,7.. WW-, ---R-.---- -Q.: 1-1- ' ' " ,i'3,',.r lx-:lb - j Q7 'A' ,jeff " A ,. X , . . ,gift - if WS... ...J U 1 E. - M-'LN'-M, ,,,,W.,--.- ----- -A-ww f' ll " Us --"""'Tc""+' in we Jw ,1 g....,,.a,.. 1 f-g...g , l' i ,..- q 1 . f f we WWW 1 fw's"j - . ':S,. t ,"'t""' 1 i be tis! 1 MQ c im ' - x "-Igkaff if ' 1 in-. 1 ia. 1 lf-M-, aaa.. c c P--f S ti::i ie , l 1 Yu...-..- 1 ,.... 1 if F l Q hi ...., l if' -1 ' ll 1 l l Q l ll 3 ll 1 l i i TID 3 'liil 3 il...l 1 5 -.,.....-. 2 iiiiii 3 2. X n 4 X E ARTHUR FITZGERALL HUGHES, A. B. B 9 H CWes1eyan.J Union City, Pa. "God made him, tlzerefore--" NYC call him "Mother" to distinguish him from the other famous man who bears the same name. He has taken a vital interest in athletics ever since we have known him and usually chases the winners. Spent his Junior year at Connecticut VVesleyan but returned to this more congenial atmosphere. His specialties are Cochran Hall, Arter House, and Town Fussingg he is proficient in all of these varied lines. This year as a Senior, he successfully managed a 1' resh- man Basketball Team. .,.. - ,Wax M--. -..J I 2 l F,...e...-...- F, ,, l ine.-,,.1-,..i ..,..,-,.. l 5...-..i . .,.. .Q-M1 F it 3 lfffljljlll .,..,,i., is E ..,... .. ,,,, . rriiip , ,... A i. ...Q L ,.,.,.. -. , Y r , ' 15 ii . i155"Z:5:i'1"-1311?-:El '2"' " " . 1-' '1'9152a' eiflifw f - - " ' ' .1--2-"Y '-" ' 22:22 V 4'-' , are , ' if , i . Q ,fgfa 1" 221, f'15E52--g:'r42g','tiggg-p:a55t1,',1-1.-.- ,,ss,, fi, -1- i5:r" ix av-i:,-- ,.if:::2a' i .. 1, 13 .-'ifkx "3'f8l':: , ' , 1- -' , f!51zt,f-r., ""' 11:-1" :Q75I-IQEJEI ' . , U31 H- , ,msg g -'-.,,'f:'1-1,2411 -1 ,' :r '-'i-111 .411, . ,,,, ,, ,564 , , . 1 4, ..,..., . , , .M , .. ,.... X f f A - ' f1:111-z,.,,eg1'22g"--' r-y1:--911112..J ., , -' Law' ' lx"i1a"Qs-' qt' - 111--455124111515gg:':1,',..1:z':g.,:g41fz,., 5125512 p ' eff -1:1 , ,,., ry , ...., . -., A . ., .5 ,. NA . , .. 230611 , SN .- 75 .. ,4:.5:.1:..2f?1?L .5'5'151'11-52,-:::' finEflrisilii.,252i'1'I55'1".1:a, :Q-:Vx -, 1- , 'HM I , Vg .114-ggi' ev?-1.',' .- -2:5vaz2::r::q:z4.-,:1,:.-:ii 2 - :.g'2ff', '''1113:f.V,,g1g,Q3r1-m1:g.,'Ml- zflz 1, EM. -' 'f ..xf"',-1-- L+ .--1212 ,.,.a1-1-.Z,'1sg:f15.iy:::.- ' ia:'i"1'f'fwf-"i111'1: ,:,',z.::,.e..1i1,fLil..--1,-: ' 1-,...1:, V . -. - -- ,W - Q ' "-ff'4'i?" 15521191 :'IsZ32fi2Q.?EZl l"1s-'..i'5E5':'1.2' i'i1"i:1 1' "if 4 ' I 'i iw? -. 'EQIEEEZW'EE555iii??E2EEi?i5'?25iE?35i"f"21-51"EEE5Eiiiiiiili5i5EiEi?'5i?5?5?Ei25' 'f-'. ' fl f f2a2Z.a'E2'v2'. 5?22':-:z2i:.'-1a21-l3l'1:111212'-ifiaiil if",-.4 '- ,,., , :2r.'1sii+ii W1f1f21'11i122a1at125i-' I, ff agze:5g1:g:a,,,gg2g I5-ifzvggga-.r.v5,z-:,Q-age-Q-sggff ' 'idfifi-V -' P11--1-11i:22,.f:,L.,.,few225552-51522525152zegfgzgawgagagzas-11"'g Mia. X ' A V .' 1 .fbi 'ff .1:-21:a:,-an-21' " f -"fr:-1 "" lz1 .lf' I if f 1: f '- ErE11aI2Z5:2.2-a:2:::E1 E-135-E3'i9'i':'5F512132i.2Eff5EE5E2Ef-1252 3213 'I''121:335,iir512525:1:a5:Q.i'2sQ2'2ili1'"W ,, q.,,M-,f ag,-.,f,f,:yf . ' g '- 21,1153egia::.12i1iZ::E,:,5-gf'..112ga,1,,,:gag5:,.,gaZ?iiEQaQ2312a,:1 """ 155:52 1 1-2.2-erzzf-s1z3::,5:5:1':1:2:ig1,1g5g,1, ,, ., 1pf,,Qyhgi?v" 55 4gv5mf,eG3,gw-., ,- 4 1 11:2-If,1.2155gff?i'5E5:5a:-1:21 '-2f2f2,z:a:5:E:5aa-21722 Af:z59:5:E:2. -11f1i 5 -62512 ' '12152::Z25EE1iEf2E3-2:52'11-'211251.-aEE'Q'?2Ei' J.: ' ..., . f. , J: 4PfM45:ff.7!w fc. .M IiZ2E2E1":F5EE?E223f:2 'I.: ' ' . 15if3Eggs53315:1,-z:,if1,51f5323s.ieQg'-:ggs--I ., - .. 5 " " ' . ' L-:1:s:I:.11f-wi.. g """"' ff' ' ff ' if ft-ifirir: -. ' I Wt ' A ' " ' .- 3,2 115- -. .. .., - 1 W , 'Ng' VV. ,Q , 47-5. 441. ug" -'-. ff- '-- "f1y'3i'Fe-13'--7,-ggi,"--'-1--i , ...,... :-:-:+:4-,-:1:4f-:-:-:sz-:-:-1-zlzgzzz, " - 41? .5,,,' '-Ziff . -2.2 1 Qu Y-is .., ,,g":5'Lj! - .. . . " . ,gf 'EI'Ei-11513g22:13E2E2Q512 ,3115555E2.31-E2i1f5i2iIZ51'E5l3i'IQZIW'152215-. b -- 2- z. f'i s:f1 iff '- '21 . 3 12155311-'Sam-E''f:p:F7?5:l?-1 , " . -4vvg:,5 5'gi1p3 -- ws: -fl:-tix. i z-3 5-tw sign' :1i.4Q.,,f'zfffg1f- -1:gf:g:g:g1,1:1::zgagg::...,.,1,,,:s,4 , . ':Q1.1::ap5mga:,,5si:s:1g:35 ' A ' z':"wfev?Ee:zfHr'. fr 1-is-ef S: "ffl, i " fi t? W' im f ff it-lf? 1? I E' if :fi -li sf-'iii sv 252-girl-11"' 22131 11 -2 fr ' 5 Wg' " - - ,1 2 572' E iifiwf- germ ' - " Q " Evaid' -32: ' -. " 'I 'W-.12 7' . 3" ' T'f L ' 'I' E5E2.2,1"f2E1Ef?32:Ei25E323ii2E5i55:E I5-I2?I'1E:E5E23'3ffE:E3E5E'12i2?:1E'. .,..:fIfr"fE"' lvffzwf , ,.., 'Sf -z'1e'niffm':?23lQ.y31ZZ?LLi.i,fe lickiiiilffi g' WQSIWE-:ff?1'I1':2:1H'1'1+1'wwsz4-is:2xf1z:??zi"21'z21-1-'' HILDUR EUGENIA JOHNSON, B. S. A X '52 Titusville, Pa. "But who can count the stars of lzea'zfen?" Student Government Board, 3, Athletic Board, 4g Girls, 'Varsity Basketball, 1, 2, 3, 4, 7 cc P ' u - . , f1CtzO6SE laid is a star gazer, but only in the literal sense of the word-she is too matter-of- b. e o .mei-wise. XX hen not engaged in reading the latest magazine or crocheting, she may le seen vascillatmg between the various halls of science-particularly VVilcox and Ruter. If tiere is a course in Math. or Physics that she has not taken we do not know about it. Her secret accomplishment is. to talk her native tongue Sw digl 1 and emoyment of her friends. , C 1' mum to the delight' astonishment' 76 TZQTTE ,,,.,. WJ gat, ,MJ l -may . ,g..,.,,.a.A , M, . .,.. ii . . i,r.5,3:..Tif.,,1'1,.,R..f.y.'.ri.Jq.." 'cg - .- PA., ,-1-. ' N 'M -'u+,-Lfhwqx. !'kT""'fl:':"rn ,E-it ,L 'S' ri. . r..,,,.,..af,,,.5a . ' f '91 Nyc---------"---------'-'-'Y We- -' Y -Y---N-------Y-J ---.- .--- . ,AA -NH A sw .... - I:-.:-,...,.. '..............v.g...'.,.,k.:w q,,3,,,,,1-1-ini ,JS , -. ..:...:.,- 3... ,... K ........ .......... Q: . .S-v A 2i.l9lNqy5 X.. ' ., t ' .1-D A. 1- -DL: 2,y5,T'3f5X3..7!'gg-,x-',- ,'..,.171 1' 4 3 if ,alfa ,' fy . 'Q ' p' ja,-"Q 1 E 3-7-,, -- -vfj 3-?'1f',e-r-.2 Q, :.." ... ..'-. 11, 'gg' 'sffgxg- 14' , 3 fs . 4 ' wig' . f W l -' 1 f"f'2,, ' ., .-- l-- l- . - ' 51"-'. .' .- "1'.' i ANU'-M3 .if 'A J" ' L1.- " I U fi r, " i "1 1 -. J- ' ' .A .i "WE, ' . ' ' :-, s .f :P -,TVR-'g, w. .'.g-"'i'G"' . l A j-5l:f""', fgfi- ' ' - ' 1 . ',-' 3 I ' ..,. ,,.., .... . ...A., -, ' J?" A i.i'L1'1,. T" f, :W F ' . ' I.. '-.L.L-.. " .-.:-P,?.H----- ,, 7---Y..,.....-...,...,. , . ' -. -Y -W.--1-:.,.1:,,, 1 ,J ,-M., 1-I ' Y .'..L- .. l W..- ,,, ,, Y , ,, Y - Y , , y.,,,..........s-...af-fV7..l l ll l 2 if f - 2 . 5:1 E n it f A r 4 N.. ii F it li 1 Q is 5 i""""": 3333. z E"-""'I f L,-W' it---3 r 2--as lt:::'l 1 L f 7 in-,Q 2 .... , E E l-'--"I r in--M4 w r-'Wi 5'-jj r Qing? 1 'W-at f "mul , .,.. 5 pie-.. S r'-ri s g1'..'TI.Ti 2 ,in 1: i t......r f........1 2 1 gg Tl 5 L.-W-l 3 gm-4' 5 - . i,......5, "mai 2 lI'.......i H 2121 l :WM-il s f----1 S L..-4-if st.. 1- 5 L...,:fl, 9 I ,i -,A-tv'-'Ex 1 1 . "I.fl'.1l wi..-Qi' l 'MTV r 1 -J I "W, Mx 1 lil V E 5 51:15:54 if a-..---z la lwmt Q t:i::g. is L"""l 1 3 l 5 im-.. .... . 9 i La. W... -1 , l....-.... M2 ig E! A gf' A223 ' ,V MLK 5:3223 sc. fav flew: X ' , 5 'Elf 4 ' ' . , .. cnzfiiza ' . ,,.' 3? 2 xiii! .414 I-31112 iffy! ' 'tiff i, K' 'lg if X HIARRY ALBEIRT JONES, B. S. fb I' A Meadville, Pa. "He was a man, take him. all in all." German Club, 2, 3, 4, Biology Club, 2, 3, 4. He lives in Meadville and has interests very much apart from colege life, however, he has spent quite a bit of time in our laboratories. He has taught a class of boys at the Stone Church Sunday- School ever since we have known him. "Hank" has a real aesthetic taste when it comes to the selection,of real beauty and has always been able to pick the winners out of the Freshman Class although he has no desire other than to be a distant admirer. - ai? ,t,,,., ,iiifafg Hr my J CARMEN KAHLE, A. B. ' A X SZ on City, Pa. "Trust lzer not, sl1e's fooling thee." German Club, 3, 4, M. N. S., 4. Carmen started 'out at Mount Holyoke. After spending one-half year there she decided that it was too far away from home for a lonesome Freshman, so she came to us and Joined the rank of A markers. She is fond of fables and on the slightest provocation can invent one . , . LM---nj worthy of George Ade in both subject matter and expression. She is quite undecided whether f fffhiffi to devote her time and talents to the movies or to the mission field, but has decided to postpone 1 ,,,,,I the inal decision for a few years. ' Swfffifii .,.. 77 9 3.51. I Q p .. l'.,.,,1,,.1iil 'kgjif ,ftfirmrfa-4 '22-1' 'faPfif:2f?a:g51 "v'x1.. ',x-- g:g1j'y-. 3,5 5 ,f. Sy : 1 7 ' ,,' ' i E Y , i 1 1 r "-I-' W ' 1 1 l 11 1 X' ix.-a-qv.-n it la ,u.........1E 1 lem---1 , -Ji' E lf:--all l ., .. ll... it are-er f G ! ii s.-..-......l 1 i:..-4 l 5 g.........' lf 2 t:::.T'l l ?,-...- i ,L l 1 F- l 1' ...,. ' , Q g ..f.........f-.1 l h-m.........-G . P----ff Q "tj r l ' 9 l ' lriijlf I ,-......-.. 5 l l 2.--...... ' I m.....f 5' ,'f"""'A:l HW' ri at r rl W-, -...J ,,.,..,,,M,!. 2:15. 1: ' I 5 i ffliil lf 2 2----f--5 ai 9 glillffij Q Q i 2 iiffi Q 5 'L 1 ' K I E . 1 z ff,-qv-F-ufl:'S'g:f'f",.-3'.. -ff-T t Z l -f71.if1-ill' ff'li7'1i' 73?-.335E.F75iiiE:f., -,,-a.f ----ff. 1.-. . . ... ee . . -.. -, ,- --" - .-a'f"' m'l4l1SQ M In 'Qi- . .... .. ,. .,.,. .5 , - -- ' - -ew ' W- 1- - -1 . - -. -- -- - -. ----'----- - --'-' . - ' - ' .- -1 LB- are . . -- 1, 1' -. .-. h- .- - , - ., -1 ,J ,. . ffl 3- D H -I. E ,, .A - n- V. , J ' - - '- 1 'I 1 .. , .- - , - . . .. ,V ....l7." Y J.xLY'.l ...Y -A ' ai- ' - '- Be. 4- "' " ' 1 K A- Q l ' ' H l - . - , . 1 E " W ...Am . ,535 Q 4 l 1 - - W ' 1 l -W 'fig ' I 3 H : I. 1 .. f -. - - he f - i 1 . . i .A ngfzx in 3:-,,:i1,-,fy 'Wa , I qw' glltlfxgil' ' 'fir' .. Q 4'w'i': 5 1 'f2tf:':i Q- . ,. . . i I S xi -, 1 4 .Pr - it - 1 3' ' . .. r . ,',, 1 1: -51 ' Q - l E -. A ff . ali? . , X it . ' .- ' 4 alll... f 4 .fw az 12: .. - 1 - - ,,,, l -1 l 1 . Q -H 1 A---'4 " ll 4 B l - Q 'IZ X ,.- "W 'P i 52 35. 1-25. .f'5A5Q 'i-5 1 ' l 1 .. 1 i .,'., 3 I1 - 1 i 2. 251 395335 3 QQ l Q l - - ' ,,., 4- .. ,,-- - - - - " - iw - I' 1 -' LD BRUCE KAHL-E B S. l 3 4 -" HAR0 ' ' 1 1 Y l . ' 4 - A l 1 . Parna-ssus, Pa. ,L . 1 "Oh, where -is my wandering boy, f011fg71f?H 'j, 5 Duzer Du, 3, 4- I NV , , t l . - - ' mn on , ' Bruce is one of the smoothest men in Auegllellyii HiXc?:lmz5s1lfde1'e2i1itef1Tksliiie2l11isnd1'olldinaiiier, l. ' - - n - n 4 - -N qtate College, to be educated aftei the iastein as no . H d In d AHC heny , i if 1 ' ' t l had without study why Sf11dY? S0 fond of M63 V1 6 an g . 1 1 If all 6'-ucatlon 15 0 Je ' . 1 1 ' U cations. Wliat he will I - - - han thiee days at iome curing va I l . 1 College that he scalce evei spends moie t that he IS t . . , . , - . going 0 l i do when School 15 Over 15 now only meme conjectuie even though he does say 4 Q Q - be a chemist. ' - ' - . 1 ,"""r 3 1 . ,.,, o,,,l, . . u s 4 1 C W-GJ 1 '- --4 a - ' K , 'f 1 S - - f F' tl 1 I" l 5 E ll ,452 s i l 5 1 . will 4 , ----Q - 1 . .......... 1 1 4 lliij l 2 9- l - iii. p E ,l 1 A . 1 ll - 3- - ' 1.,,,,.:3 - l ' 2 V. L 1 ' 4 ' l l Q . I X 1 A . l-'zrj li - , , ' " 5 1 - A Y 1 . 5----' -n ETHYL MARIE KELLEY, A. B. 1 K I lm-1 -. i Butler Pa .W f - 1 ' "W l. i "Ask me 110 questions and FII Tell you 110 fills." 3 German Club, 3, 45 Twentieth Century Club, 43 M. N. S., 3, 4Q Secretary of Class of 1918, CFresh- 4 man Yearj. Pm--Mg 5 l Ethyl decided that she could learn all the German she needed in three ears so after 132.22 3 . . , . . Y . a l recording the chronicles or the Class of 1918 during its first. year. she deserted it and be- iljflftf came a learned addition of the yellow and wnite. Her rinzipal diversion this year has ?'M,M,.,,,3 1 l . . . , , . . . . . il . . l been in telling -the Freshman girls the greaz advantages of daily hikes. Her training in -"Wag 5 i Freshman spreads .fitted her to become a loyal member cf M. N. S. Cemphasis on the gllfffld i A D. One of the intellectual upper crust of the college who never appeared at class with- f E out a fullv prepared lesson. , f'M"ffv',l, 1 78 l ,W p x ,. 4 4 ...,....gf:jg:i..igji1gi.Lg..fgtgeiggiQfigggigiigigi....,i.. . 4 ll 'llililllwnwill:-iwlllnlfm2. l .1 lglglqggg-ef-wllllllfligalllizll,,i -,E ' .t - . - . a.....L.u..,:...a.l...4.i,..4..a..,,..,l.,,,,..,l,,...5..,l,,.f,J,g.,.g...f. . 1.mi,.,l,,l,,,j,- df l l ' , 3 5 , L a 2 r--Q 1. -,-N was bf.-,.ea,-.-.f.1e.....-.,.f.,,-Q,,.....,,,,.,.. .N .,m.:, .A Y 5 7'- 1.ims.fvm- . s Aa..-..u ,ce 3 JR 57 .,-- , --'. --'- -x-. . .. g?,f-' 'ffv'1T.ALjf,'i :1"Q3gL. , 5 13, X, ,A 1 l lfif 5 M. . N .Q ..,. 3. ' 'f 2 eP"'w m'2Le ei-ff. e e i - T ' i' 'VIE AH. i? -1 '-w- -,,- i'ii'r,'fiiE-f-- a f '- 4 e V ,tl ' .: ,,,, - AZ 'f - Ei' ', f 5-7 -A . -A . .- ,:,2., . Q nf- ,A' e ' ' wL...1Qf-'n a - ' ri 1, . - 7 " ' -bli in f Q 5 1 V ' -r - ir' Y 'f"fA1-QL, I f,i-VulA'. B g - 1 eeeeee e e 1 l H i i ' 1 - Q l l : - Q - Q Z n i Q i 1 i - i - 1 l 1 - d 1 1 1 1 - 1 3 1 l 1' 1 1 i i 3 1 l i i r l 1 l 3 1 i il 3 - i 3 i KUL-P A E i 1 ' ' - i 1 K K 1' 1 Z W9St Middlesex. Pa 2 1 ' HA Hlillg 0 1, ' . , l : German Club, 3, 4. M N fs eautg 15 a 103, f0,.ei,e,,',, : i I-11 L , l ' - -i 3, g P- -, . f l girl xvisnhgaki an active interest '11 I . 4 leslklellt Ol Athletic Board 1 i informat. 5 Ideas of her own fwnll ath'et1CS, especially t ' . ' 4' i i an of 1110.11 concerning social 1-CT C- does not hesitate to 6 Gnnis ana basketball. She ' l 1 t I H C1 classes but is fa. If. at101?5hl1DS in cglle 6 - ,fpless lllem. If you ., ' 15 a 2 l vxffte after leaving us Ohceioml being 3 grind, ig1.J5:'H3.qSk "KulpiQ", Hang? 159ikl1?g i 1 A -up at all th ' , sic informed ni ition is to t- 1 ' , H llgl in 1 i SO11'y We Cannot 'Saito haye Us Say, ffwe MHS that S116 would 1-atllgici, fm 3 YC211' or 1 : 1 se but we must not C011 miss You when you H, We gave her no i l ceal the truth, ' e gone - XVQ are i - 1 -W.. I- 1 T 2 l T 1 i 2 i 1 ' 1 1 : - - - i - 1 3 'I-I i 1 3 :: - 1 'Q l 3 1 1 e i : i .- 2 z - 1 f i 1 ' LW 3 - ' -V'-7 -ll 2 : i 1 IRA i 1 1 i CUTLEIR LACKEY, A. B S 'Z Commons Club- ' 5-nn 1 Stoneboro Pa 2 'I "Gin fi ' i ' ' i ee crcly man thy em, but fe.-U th' F . U - - ' b 1 Q ' A JUICE. i 7 H I One of the fellow 1 10 um Club, I, 2, 3, 4. I 1 111che" his F. 1 S Wm 1125 his own 1- 1 , l i Churl 16511112111 year and has k Pew 131 WSWS about coll ' i i . ci nioveincnt' and S0 Uv ebt it ever since ix 1- v. ege life. Ile 'found his l 1 as 2111 expm-lent f I, GS that unselnsh C . '. A lflllg example of 1 A . , l l I 0 a stiict, Sturdy, and qtudi -01t of life which causes hin tm ho fo i 1 n - OHS Sort of stock, 1 to be known g l i ui , as 79 1 llllll i is i "" - lllllllllllm as ,. .,.....-.-.--- , .A . 45, , .- - iw i V I. 1 ,Y I. 1 n l W A I .,,. l ia 'i 'I .N i ,l Z 1 'x l . . X Pi F l Q i 4 l 2 ...g ---1 ., l' , , ' ,, i . r l i l "'l l ' "Fl 1 C .Qi l 4:14 . Q11 I ---J 3:9 ---i 39 A - 4-ml -1 i F33 t...- - P K, i I..- f-.... l ...-...T t'-l 4 L .......- T , R l li 111 ln..,,-. 1 iiiiigijl l - . . I 1-1, , wa., ' . . V 5. .K ak ,fr i' 'i W L m-,.-A -' ,....,,. x , l "W" .9521 , yr , 5 ., :G 1 :iff l' f ' 1 'S E Q 'jf - 41 ' Q 3:1 . ig... Gia! l W .L 1 'y ri? wif' A - ' X gs ' iabtv 1. DON CAMERON LONGANEICKER, A- B- Commons Club. Khedive, Pa. -"A mmf miiiifz, fm, oily ififwf' D Y. M. C. A. Cabinet, 3, 4, Modern Problems Club, 3, 43 03551031 Clubf 3' 4' , - - ' ' 1' for a better Alleghenian ' - 1 d , b t fe ieally cant hold that ag211115t 1-1111, . .. Uiiiils iiljtliiodtfiieligeis al ffbod student and a hard worker at Hnylhllig he undelftakefsf lje mi C1 nl . . sf the fun ihat Comes along He has been a consistent worker in X. M. never sicesteps any 0 , - , 3 , 1 C S meqn that he C. .X. and more remarkable, in many other activities. Altogether these SCUYC11 C has certainly done his full part in the life of this college community. ng.-in-up-111-sl WILLIAM ET'I-DELB-ElRT MCCONNELL, B. S. A T A Parnassus, Pa. "lfVl1e1'e dwell you, pretty youth?" Glee Club, 2, 3, 43 German Club, 2, 3, 4, Biology Club, 3, 4Q Petit Salon, 3, 4, lX'Iodern Prob- lems Club, 3. 42 Duzer Du, 2, 3, 42 'Varsity Football, 3, 42 Sophomore President. "Mac" is a fellow who wears well-those who have known him longest, like him best. His influence has been large, and has always been behind good things. His many abilities, coupled with energy and ambition, have led him into most of the college activities. Quiet and almost reticent, his uniformly good suggestions have for this reason borne additional Weight. When, in about five Years, you get your fashionable attack of iappendicitis, take our advice and make out your check in favor of Dr. XV. E. McConnell-you will find none better. i' -----Y V ,ii - 1, in- ,, f, -.1 f -- ,Mt V ,vt-,-r. l ,, 1 . .g. , ' i S l ,il!, .,,l,,, ,,,l,,, - fl:1.i,i,,. ,,- l l lil i ' ,,,l' ,l.,l.. ii.,-i,,!l::l1xi--lil! qgsi .'f'l!l5, .f, .S-'I:l"lf:Ll ' iii l 1i""ifllii1 ' ell iilliliil .ii'll ' Y E2',,f ': .iilfr ',p' 42-a',i 5 .f,i '::',i, , Q , ., . ,..,. ,.,...,..,,,,.. .., ..,, ., ., .. V V , .M ,V -. V ,.-,......,s.q,,.,.-fi -WV-.,-.M , ..-5"?:.,.-. -K 1 ll I .-L-fi-N.,..-...- .- ' I.. l .V 6 L.. .... VUE' 31,3 . A 3 4. 3 , . . 3 A a A A ,fizxf 1 2 i I' 7...,i. ,... f........ 5----A I 5? Q 1 I L' 4---c--,-i.e.,, -W L. . . ,LY ,X Ll I ,LL it rn CLARENCE EUGENE, MCKINNEY A B QD It NP Meadv111e, Pa 1-low doth ilze busy bee 11111210 e each slzmm Izozu Xa1s1ty 112lCk, 1, 2 3 4 CCapta1n 45 Moclexn P1oblerns Club, 3 4 Petlt Salon, 4, 4 Mandohn ub, I 2 3, 4 CLeade1 4 qometnnes ne axe fO1CCCl to stop and wondel what tlns college would have done th1s past fou1 yeals 1f we hadn t Cl11e1 ce to enthuse us Mac wx ent 1l'1tO many tl1lllgS wlth a vengeance and usually got thele l1ack Basketball, Mus1c and Lathes xxexe g1ac1ously muted mto Ins 1eg ula1 schedule and neve1 once h s he cllopp cl out of the pubhc eye If It pays to a.lxe1t1se ught now, we 11'1t1OClLlCC you to the M1 Ro ke1neg1e of nlneteen seventeen AW 2E.v5'e .T .X ,V fr -wig? Mid Y Ms- : -"' 3 E293 W RACHEL AMANDA MAXWELL A B Meadv111e Pa Mx mans as hue as vice! Petlt Salon 3 4 One of the toun g11ls who has always shovxn 1 loyal mtelest Ill college 'lffiillq Qhe has legulaxly attended SCIHOI Tea, not once falhng mto that unfoxtunate class uho, although they uexe hostesses vsexent even pxesent and left the guests to ente1ta1n themselxes' Rachel 111 tends to teach for a xxlnle aftem bemg gmduaterl but she has been among the Exst of our class to let us know that the 1JIOfCSS1011 of teachxng xull not be a hfe xx 01k , , ..,......,., .. E 2 2 1 5 t , 4 A 5 4 ,N X llxl 1 , A , . . 1 t . 1 . . ll Sl I' ' ' ' 1' ' ' g x v l - Q. . . - I . , I . 1 I .1 K 9 5 7 1 X 9 , 4, , ' 5 , 9 l 7 I5 D' I .RI . ' I 1 . I 44, 7, 1 I 1 . In C 'I . V I f. v . . . . . . ' ' I y 1 - r . - ' J Y , . , a l e . I . r Y -. , I 1 ' ' ' I .- 1- -fo N, , , MQ?" Qatar' 7. . 5. 5 . . MRF! wi 1 .nfl , by 1 It-was Xxh 1 Q. f ' A33 I , A '-42, 31536-" X' : ' 2- RS' N "WE , W A S 113' ' ,. l L " 'I 'S :I U K 1 , . ' ' l - r , . . , . rf ' ,- X , N .H J 7 ' ,V I ' 1 1 ,f L V 4 4 I ' I z I I. . . C . I r - V ' I ' ' I I ' . I ' 1 I - I 'L v ' I 1 ' J E ' Ir , 4 81 Q ., . ,, m-m,.-n.lt-....-MM. .. at .. -- -ff - if 4' A 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,:. W, .., J. ,.....,..., -...V V. . . .., ---F Y. . ,l me 5 I , T 'Q - t R Z I , l 1 I Q 2 X A 1 I 1 j Q 2 1 .lijlglgtizgzlglm I 'lfilf mcg! I ig 4 gstflrytligw , ' g-,gg 4 L, . - W- . L-.1,1,, .Ml ,Ml ll.,:.1,,:- li 1 l - ' Q nl P ' P I ' ' .D ' 1:, LiL,L' Tvewx-nts:-7-?vv1p-ra' ,r-.-f-p-v-:-...r-f---v-m.'f-w.v--muff- fun- wwvs- - f- -'-'-u f --4-f -V--"Nf'ewv ' - -f' ' S is ef . . ,,,L, , , 3 ,.., 9 My-. t ffQffQI,.ff2 Em We f L ,,.,z Biff .,c. 41 s 1 L.t,.,-,1 311,114 ljf1""l ALLTQQLH lztrigigl il,-My--Q ll . if"iiig1i'1 , ,Ag VII IIII 'Il z..l,..,, till t....-.....l Ilfffllffl l""""l :g:i:::f ,,..v.. ...l NL,,,A,,1ji -mf ififlfc, l----..,L.i, Cillfill ilu..- -J hir: .,,........- 1 l n-......... l lx 1-.........+ fr? i a n ! L '4 ,g,wr11a1:'v:'Wt . v l --rv -1 gm ' on " F " I 'V r 1' 4 .' 1 --.Q fb I O :J .J Q .. '. 'V 9-9 77' ' 4 r Z? A -1 ' 1 4' '1 ,. ,,, -1 . .1 , . .: ,nm r: -4 z uw UR F - 1 Uv - -ff 2,25 5 1-' 1 g'S':f'3V' -eg-2H14m .4 1 fb H, no ...O ... C. ,.4 .-.:,-11 :P ,Q : 15 1 1 9. 2 1 Fa af Q' ..-.p-1" j 5' fn I' G 4 'T' 0 -.. 9+ ' : -1 :' If 0 rn m 5 O '-' Os' ' D fp ,T 2 m , 5 5 '-' 'J "1 ' -' fb f-+14 ...rp LT' .-J f--ll:-1 , '4 U, Q rn :' ,.. gm 5 ru :J .. ., :N Q fb 5' G. 0 Q sea .g ,.5++w:1 H1 f' ,, . . 'J' ,w ' " E E4 ff A :UQ :"Tj gl N Q 115 ""'U 4' ffl Q N 'D --'J "1 5 -- " rn 5- -J F 5 cn UQ O .L "" 2 m G--0 0 L3 " m 5 5 9 Q' 5 G 5 r-I "" Q sa mggm :N . S,"'9,,f,,a ,435 I 5-S :ng : ag.. ....:,.: f U3 O 5-5 6- H.. 5 R: 3, 5 "'-- N fv: iw". '-4 1 1 . fb - 1 - .1 xl.- 3 51225. 5 1 , .-:rf5.Tf"i" 1 Zqywwwwgx. 905 im: ZUQ 5 75 4554322311 1 M Q.-3 'jpg rv? fa Y5 gif- H321-?.af...6'.w :jg gg Q E! E. 5 C4 L: -I N .. -... ..,, ,, -1 , , ff - 31 2. N. QD 'HV .Auf . 5 11025 fs D' w O2 Y H 11 2-2 2 ff M 1 f' 1 fb fb -' ' 'XT U1 ,-. - 1 v- 4 ,PU -117 . -...'::.-....,. in 0 rn D O Ui N ,JN : .f- E, 1.51.3-,. , - xr an fs cv Q 11 O 5 H13 :. f -f -1 g1 , L .,, Aff, 1 2 z :J-3 H7 I IP 1 .- wg? 4 .,fx-:dig :5'w..- gh 'rm N 1-5 3 5' - Q5 . -., 11' 3 UQ O 0 .- Q "'?g' 55, .2212 , rn .1 if-+ O O' - Z, ,... 1-4 'g..,,,. : V' H5 1 5 fb O Q g . f fA,".'3 -,-Pk.. ' 5,.:' .gig . A ,gn UQ 1- ua 9-7 ,.. FD N : t.,. f'-yfu"fl'.-1u,g4f,:-' , A ,ug Y -, 1 '1 UQ QQ 0 :S Ib H 1-''1fjf"'1""'fM"4:'p--faT.: 5.2-fi -.. 'f 1 ' 5? ' rn II. W' J U2 -P N 1-+ Z ' " 2m1L'P' 1 -Vxffga'-2 1' 1 H To H ' 9' 'D ' ff f'igfi:z?i5.1' - :wi wb 5 2' ' Q m ca " 'M 1 1 ' ,-. " X. A fn -11:3 IE' r EI- .L . H -I F A .', fl E E10 5 A S S:-I g Eg y P fb :yrs 9, -1 QP? 1-5 qi E' 'G' ,Fd 5 ,glp ' 'C IT'-1 'D Q- Q 4 Q7 .- ' 0 5- Vi... F' - -L - - 5- rf: 11 ' f" 5' ,... Q f ' ---iq-j2J'1fi', 411335: .,I:25C'f'm. ' --rp 5 ' 1 - '1 1-, "1 '71 1 Q .N 1 Og. 2 as D C Q : 2 1 Q .1 Jr -2 2 Ui D 2 13 4 1 ... H- ' N1-. ' "L H- 1 .www A- - -, I' -- 1-2 1.4 F K . -A' 1' 1 C.. O H' Q .CD :U .. '-' "' """"N'-"'r'vf'fff1'J,, D Te 5 --- m PU "' " 'fd 1 p :1 2 .: m -.1241 .,.- -15335-1--19-1---' fgslcz? 1 f , QP 'G D 3 1 Q Q- T' 2 P ' 1 1' ,144 1 1-. -:ij --1, E.. 'F ' 5 ,N "' "' " . - - -- .14 ' 3 f ' . 1 :DSW E. 5 3 PU 3 - R ,jg rw gg 3 1 52 :L Q 'TJ r' - 'T' fs 1 ... gf, . 'SIE 1- , -. 1 -1 ---1 A .."': -.-.:1::H.-1-11' . ""' 1' f- E, O 5 7, S EQ so 1 5.521---1r:fl1f:"'fQg'gif 1535 w 53 fo fn gg gdb 3 9 E ' 1 -rr' 1 .. -' -- ' 1 ,- ' '-1 ig: V ' 0 ' Q, V ' E ' V1 1 -I 5: Q U7 Q 'r' ': "-lie'-A-' f'e 6' -1 "fb "P :S XJ -. 1 I I "' '-' an U' O fn U' 21:?f47':m1"r1rffQ, -. 'hm F5 4 .-rv. w . .. Z f 1 'E' 5: f-r H-I E- Q, - ,Z-.3.f::::.,1g:::,f:,-,. W 1 f-f E 5-5,-, 2 Agn! E L4 N N4 ,: 1 2 -O Q- Q UU 'wi fm fr f - A V 1 112111-1 rf- . - I 11 1 :-in 1 W - - fi? fb :G fo H s vs' a :U T. W? ' 1 'Q 11 1 H I '.1i':.i:: ':..1 'Qff2A12',5:,"':1., -' 0 'D v- - 157' ws-2 1 ' " 11 1 1+ A N' 5:5 ia? W "' 0 W'-' 5 3' Q' 3' ' 425-5 - ' 1 1 .-1 rn .. 5- . Q gulf., -1111 ' 1 . :rm -3 5 - 1-U2 N 'rw ., 1 1 1 , I -,-1 W.. ... .. Eu ' xg, .-- " u - ' Q 1 1 ES if 'D X 5 1 "Qi D 2:22 QP 25 2 P' 1 - 11 Q S 15- Q ,gZQlQQImuaQ2 I UQ F5 3 2 Q5 34,5 1 , 2 1 fn r J. 4 'M A ,-w- -t ' L 1 ff-Sai a we W 1- 1 1 2 2- S Q Q1 :U gf gi.-.1 1- ' "' rn N E me 'U 4 rv 1 " 1 ' 1119041 - mrvfgffhyz P5 1, -1 1 0 - O fb 1 H M 1 a 1 '1 71' G V' m ff:-an w , 1 1, 0 Naq 5 2.0--1 - Q A 1. I 1 FT-,.l -3- 5 il-U7 -' A ,-I . o 1.3 Q o ...O 0 ,U 5 1 - ' w ,.... U1 FD -- U' I ,. - , 0 ,. ..-' un - 5 na o ' 1 - I 1, . ,, A 1 . . fm 5 'D Q ,,, 3: 5 0, 1 . 11 ' f-1 E, f-e- Q L ' I ':'.-, f' -- H, N -1 11", 1 1 fb Q 3 E 73 m "': 3 gi 5 1 - g fb -J rv 1-'EL ,-, 1 I, U.. m 5 5 H. :S -1 1! - . - Q 1 -4 I . 1 '1 ""'cn 5 H' "' :ix .2 2 Q 115.-' 1 1 r-1 D: ,-H 1-7 F.. v-0 r-I X . 1 1 ,-"CJ 1 ,.. :H zu N - . , , , 1 5 1 H H 1 rg, A ,D H G, 1 v-1 Q O 5 H 1 1 11 11 V- . I1 I ' 41 M A --444 44'4' 4 ' ' 1 ' . I1 A A4 A A M AM A M A A A 44 4,4A A A A A U -A A A '4 A ' 1 , . - 1 1- :lg V 4 A I A . - , g ,- , . D 1 - ,- - - - 1 Q i 1 - - i - D - Q 3 - - Q i 1 S - Q ' - D 2 - ,- - .3 E I Q 1 Q 1 i Q ' Q Y Q ,- Q 'll - - S' -:ff X E 'E 1 Al if 41 A A . i A I f 1 I 1 E . 5 ' . ,,,,,. A A A Y, WT .,, . L gq:.,...:g f All AA A A A . . A -ms- 'A-A-.r---.A--.A-A -A -AAA A A Y A ' 7" ' ' A . ' AAA AA A AA A,,,.,, .. AA, . AA AAAA.A.AA A A AAAAAA A-.AA A .A A AA--AAA A A 1A A Z' rfffffll f . Igif U if A UA, A A AA A ,A A 4 , AA A A AA, A -A ,-.-.-.5---A -:ffm -A--114, , A A, A AAA AAA A A AA A A ,AA ,A , A AA Ah! il - ' 3 , ' ' . 1 gg X 4 I X I Q, A in A -an-H 4 , T L A 4v4MM avi' AAA AA4A, 4 44 L54 AA A M A4 AAA ,A,,1.-AA A444 A -AW mall ,, AAA ,NA A1 -AAA MAA-.-AA L .1 A:' : ' A - Az. A . A AAA AA AAA, A- 4, A, vi A, A g Q swqfqnrpzfaqd, Q I 1 0 vo p.T-U-P QA O :TW - jj. Qgglj 4 A, HO -- , Q 5,-rv AA , 5 rn rn 5' Q- "1 0 F'-I Sign' UD. ww?-z ,Ll-'-'QEI -Anamwf A 2:24 IS"-rm--40 j OYDUQQ ', H' 'D O' W' 2' f 5 -'3 4 'D rn rn mg gg 0 ,1 1 H. SH 5 ' ,JSE af' Canis. fr:-A f QJZLBEGL-1 2 wixf f 5 fb E 2-D gl9,.9hk4 1? 'A Y Q-In 5 f-' E U7 .... 'iq -, 4 I O ,.,. ,-A FD Q-Ill O Q 4, ff 1 w '+ FD O 'U O gp i ' ES o E O 3 FQ O S G 3 Z H1 .. rv- 5 'W '-' ' 9 ma S75 S 'fa 5 uf- 1! H- , r- - -Q rr 1A . r N 54755 E Q Jw 2 'U U' f-"P ., V ." 738 ' ff! KP 5555 ,Q Aff-?5 r- . , 3 4 .AJ ,v eaigffs 9 - A, H rf ff 'fri "1 E ' 1+ ---S X 5 rf!! 5?s5?4s2i"T'EAfg 0-:QU D' CI. rn 'QU O Z2 2 'Wig :v 0 sf ff 'A . ,..sE,5,r:- - o :MO ' H - - Q ..-. . Q fp U3 ., ,,. U, 5 D, I4 Uj D493 H .,, ' O ,- ' gy Eg - H20 gi gk 0P'5,'3wU- 3 'E F5 Q .: T' of-.f'D,-gms ... :U www.,-I W A imc. 5 4 v- 13 1-f Q- "' "" 5 5' fb r- ""' ""' ' L'li+f 2.3 525 ESQ, fi Q Z '9' 'A S ro - N S N f!3'5AcFl'ES Saw, DWF 5' QS rv H 5 A2263 E 3 E 1SfAfi:ig:aA2. '?9g'G, rn 5 2... . Si 5 :A 99 rw "' .A 'Q r-4 1 G3-:AA '25 2:2125 "' "' 'Y .. ' "1 Q-I P rf- O Q Q' A 5. Arfvrtfff C -J mm Q 2 N p-5 g ...,,5L,,, 1-f .-1-Om N 4 'ULTPP ... 4 A I A ..Af,,,4r,53., r-r fb SJ '-- ,, O "1 . n 350' ,A V 15,1-'W 5,3 ,... SD Q 1-I PQ I , 4. 3, 5 ,, OO mogv-1'-:O N ,A 50.-+ N. ,.. -. 1Ifg.rw.Y,,,.,,.gf1p1 oo E ,- S V' Q. ,-4 ...gm 9-7 G v--4 X :filled -.la Q. 1.347-A. G ... -'1 -- P W D-0 ...U - CD 5 -.mfs-"1-I 5.11114 -r3,., gg,-"-' 7, Q CD pa, 5-.ao .. A 1,-.A-A -AA-A7 -.. v - , 1 gn 'U ua 5' 0 K4 F-1 3 n Q A-fb 'D 5 Q Q 1 71352-XPQ35 ,.-LP'-15 O U.:-1-H, H SD ve- PU A 5 "1 ff' Ka- FU A lP""'X" "L :LA fi? fl' 7 :-A O 4 mf- A gn 7 1 wx ..- P, 0 m 3 gy an I., Q -4 , . Af, ff Q-,':-.cn 0 UQ 3 - M SU fu 5 : ' gg 'f A, O .rpg 0 E uw,.,,... -Ah Y V"h:Y'U'. :fd P1 3 V 'U 9 :Am UQ O I, DJ'4f-,C-50 .-. -1-'fb Q H 9, U1 U' o 3,2 M 0 "' O E fxifcrwf '-' CI T-Z L-4 w 5377 rn-'-T' " N' gi-'-7 if "'3E2:m" 74' E' ' STS-'ON 3 3, Htl re ,. ,.. ,A .,., mf. mg!! Q 2 :L U1 D-55" . k'.i'-NAA: 0 . f"' I' ' H f-f Q, ':'+O'm "h fi - U- o o- Dj - 2'Ug"""Q.rw: l L4O'-'Wg . H- rr ,..A ,- fg.Q.:g1g?,E w Z EAS mg fn 3 rv- g U' ro sv U54 2-1 gg :PCL-F5 .- ri 2 "' :L 4- 12 5 fn Q-rf Q U. 14 Q ' B.. 0 :rm ' " ro ,.. fb me F,-A .2-HA 5 A A -Afsmfi 9' ERN :EAA e-9-Q-'Q 5 A 5--Z1 2 I O Q... ' ..: '-' Us ' :-- :E 7A- O rr- F, 0 0 U.. 3 5' Q FD fb 3- 5 : Clad .4 "' rn f ro'--0 ' ' 4 Q O 1 U F, .... .. .:-A-2 :S Simi: F-" :Hmm-1 1 ' 1-'UQ-' ' -- 1 wi' 1 . A A. I A A - . ' f l Exxlily N V Vu ,YW Y.. Ln' 1.7 ,V Ln. V MVB., V .V - V' ..,.. ......,..- H , B. , :,Ar,,...,..h...-..- V V V V, V W, YP ' -Na A , ,e A A P . L.. l ' ' :Q , I F, .,-.....--f W- - ,Qt W, ,vw Af , ss. V -.-- . L n New 1 .- usfS..+-,e-- n -1- . -. NIV r,VV 2, . 5 . V .. . x . 'IP V" 1 .' r fe ' g f,..'VLrV4VV,V . L , . A VH ,'2...- -v-Y' ' . .1 . C V 'V' ' :aio-.j:'!..-' 1 vu '- -VVVV I - X 4 -WA, ,. ...-----A -" "H ' ' ' l E E E 1 5 Y' -:Ma d,,:.'j . 5. , 4 5:43 2"-Z4 . 0 ' " C .R s 'vfff ls' " A' --.za A F' lg" , M-:Cg3,W+,,1-gg' .g jf: . . . -X . 1 . .. V5'5ii-. . af, six A., ,f .234 . ,lf -'zmxgx in ., ,.-. ,' L-sf ., ' V ff 28:5 'sssgffiw' - X 'W +36 ,eff K. . ll.-S. 4 rf' Vilfzwi iff' 5: f "ti if Sill' - VV .. .1 ,. avi!-E : ,, ,why gi 2 X " ' . .. 1 Q. ..Z . z Ifrgii fl' if -' fi : ' . Q . -.tri .. .ff-... f?5"". .. . .,-15 ,K . A .53 f . P '-feb -ef-L21-sfgffw-sefe: rr es ' f -,. ,:,,,i-,--,- ml? '- . . A - -ei - , ,Q fo -1 Abi, .. .1-1.63 pi ,, EELQ' qi, n In 1' .4 -14 lift! I . M .T , "5-5 1413 A .. . - ,llffffig ' . ' i?iI:532'1l?'2e-,. . -5SZff3'3" Q "-Lf'x2eQJ?"Ns, Q f B Url F7 K. I rlwqnw G.. .9gVf2j,'Q .A r-Q P-. Ln . M- 1 , , 3 Q23 I ' Y l Q 5 . ., ., ,.,. AM4, .mer 3:31 avg:- gui-in-' - H .. .. .-,. fff - ,Y V, .env-.4 ijg fish, iff k1d5.gg2,fJ ,,,,, -,.: .... XM: .,C:i:a. wf"'1?5'.'.,-it-. . Z+.3,., .fn:L-L..l..?N75fi'T"C'.tn-...1-,1...1d 1-f V I GRAYDON WILLIAM MUM.FORD, A. B. Commons Club. Beaver Falls, Pa. "Ont of this silence, I picked a welcome." Y. M. C. A. Cabinet, 4g Classical Club, 2, 3, 4, Kaldron Board, 4. Mumford has a silent companion that is evel' with him, and rather plleasingVt0o is tthit companion-his smile. He doesn't talk very rapldly, he 1S a little slow- In gfittlng ? Sak, but his words are for that reason all the more carefully selected and carxy T1'101VC ufe1g1t. le is an ardent admirer of John Wleaver, and SOlllCt11llES lt would almost seem applopllate to ca him johnny XVcavex"s Boswell. n"'?4, kia V' fl "4'5l51Q1'g4:,-va 42' Q ffl. rp-3 YQ: J lyk hu 2,4 lMZ".1..3l 1 MARTHA KIRK NEBINGER A B A X S2 Homestead, Pa Now xozr see lzef IP shes gone' X xce Pxesmdent of Qtudent Govemment Boamd 4 Gnls 'Xthlet1c Boa1d, 2, 3 4 Cliasketball Man- agex, 4 V1ce P1es1dent 4D T easu1e1 X VV C A 3 M N S, 3, 4. Though Nlaxthas va11ecl act1v1t1es mlght lead one at first glance to bel1eve her tickle, please do not be mxsled for a moment, because she IS the very soul of conststency in some respects. Ou1te a Basketball enthus1ast, as mdeed she has a tendency to be enthus1astic in any line of xxork Exen her 1espons1b1l1t1tes, as V1ceP1es1dent of the Student Govexnment Board, in squelchmg other people have felled to squelch entlrely her own hlgh spuits. stead xdea xull, more than hkelx stay xuth her The "home- f 2 . 1 , , v 5 5 2 , , 1 , 5 2 ' 1 e : 4 . 1 ' 2 Q 1 . I 1 1 f 1 ' ' f I ' A . 2,1 H. . .J : .i - l w B A - - D Q - ll : - . V l C 4 , - ' : ' I 2 .. A A A C 1 '- I i gl , ' 1 Q' C- 5' ' ' M- 1 . -'ef if V' I aifa 1 , ' l ?,....--.g I ' . " , ' 1' 'X l a"""'l ' . ' lt lr" . . - . "" - ' - 'fr-Q'-I ??g:. . lg ,3....... , . I . V - I . . .F :EEVQQA !5-- . f. f , 'v 5 2--3 5 -. ' . ' ' 4 P mt a ' ' ' . -- if l me ' - ,,.-Agp, E,----.52 .. ' , 'Qs i A------1 Q 1 - 41- 'f "' 5 l-'----- k - , ,, 79,-'F-,-,g 312, l lf. .WWCE j f-1 . , V k,g,Qf22,'f"pf35v5 ll -: 5 ' ,, 'ur jl if---"I 9- ' ' .. 4 tl -3 5 E .1 i , . i5"""""+ i Oo ... s.' kV 1. -I - 1 'Q-"" 3 l .5 . , . . . 3 - ' - . 5 . L--5 Z Y -- f , 5 ' 11 l ' ' v ' 4""""' . - , ..:- :'-rvrrg: Q E- ...... ...Y V . V . my . ,Q-,,., . , .- V , . , . 2 3 . A . ll fw 'Q V . 2 tw.---1. Q ' - A . , Wi .,g,.. f 2 Q i..4..---,,,. J . A-fk-,f,V2gp,,,s,. 3, P e,,,.e,, f ' -, f',.,-....-..j '- ' "r.3,,q.a f L........-..- "' ' i,,,.-,,,.,., - I Q Q-'n""' , . W W, 1,,,,,,,, ,,,. X 9 1 1 ,,..,...-.. 1 . 1 ,' , ' . Q lg lt' jififi l ll!!-ly "'lllAllllrlllll ig..i..l..l....... m...,.,.,,,lE 4 es. L.. Q--M, ls---1 I l E l. n..,...,..-. w ..........f-- F-mn: 'kwa-.-. .. 4 ,....... ..,.........fJ 2.--f..-........1 Y ...-- .. ...-l ' l i l 4 3 I I lr l 1 l. l ll l in E 5 I ...., f' Y-..--0 v 'I 1' , . l I 2 .L .L,..1, -J V VVVVVA ll i r 1 x J Yi' . , l N A , , .' ' a-'ez are 1 --e,.M.m,o...,., . .-.....w-..5.-- ge- "w r iQ1ff'f . -AA 1 as i M A ,,,"':', hfifigi C """ 3L,Q,L,L-Q 1 Q fr-mi f ' all ,fe-----eg nn- fq' ""," N, 5 P gif:-13 3 i cm--fi H ' -ii 3 Q--Till Q - tif 2 ..- ,Wei g twig l Q 4 -..It g ...iii , 5:1123 ' ' . ' 1.1113 1 2-----E i l lf-n-4 E i e r , o alll i sun-.. 3 JAMES MAFFET NEILL, B. S. 1""""' -' 4----u 2 111 A 9 g Q A. 'N' 'I . Clarlon, Pa. i lfiflii "Got the 7J1fTlUf7Z,S?H f---"Q Biology Club, 3, 4, QPresident, 43. ' I' L--M A self-made man. Started as a devil in a printer's ofhce in Clarion and could not be - -A ' , stopped. l Therefore, he- has successfully raised the devil from Freshman to Senior years. . As President of ithe Tingleyl Biology Club, James has kept all of the bugs in the college A 1 orb tlcle Gjump. 'lo every friend, James 'Immaculate Neill has bequeathed the memory of 1, 1 13. r11'1 '. l ., - -. il - -.,... I 1 .. if N ,, l l i 3 lr 3- i i , l 1 3 z E z - Q 8 H l - i l - l' - - li 8 E i 2 3 4 1 1 4 3 2 4 ALBERT BURNEILIL PARP-EINHJAGEN, B. S. """ - i l Y i 1 A X P l 1 Meadville, Pa. g - "Are you zz 11atir'e of this fvlaccf' 2 1 German Club, 3, 4. i g Albert, or "Pap", as he is better known, Csince .his latter name frequently involves 1 g him in dimculties explaining to the new profs that it IS not Paperhangerj, is a Meadville : ' ' man who, remarkable to say, holds a record for Chapel attendance. In hours not Ltakcn, i ' up by Chemistry and other college work, as well as during the summer months, Pap S 1 N runs part of the Meadville traction system, issuing bargain-day street car rates and sight- i H l seeing excursions to Vallonia and Fredericksburg. Practical, persevering, and congenial, S g and an honor to every group with which he is associated. i 5 4 2 5 85 l E ,E IWHwiwzizfifiiizzgiiggwffiasagggigmggifgtsgfugwfiasfgxiiWW! - 1 , 1 i',.ggiffg'g4geeg'g.i,?st,a 1 gpifd f ,Q N l l,1,,,l,ViML,4l,,,l.,l,,.t-,-i 3 ,,i,5,J.l.i-?,F.x it .in wi I i 1.1.1 l,.r..1-i.2,l.,.5 -i..,:..,.i-i,i,.l-.i..s-a.i..z...i.J,.,.l..l..L,l.i.. .Li.i...l. , r- . 2 .' 1 . . 5 . LUN .,,... ..,-. MV, l ig-.---...V - A-,-,, l .4 1 N--X-V W.. 's-Y.,-.W me I-'fi ff- ,' .N -. L sf 'J I-.Uv . e' ' -W - Y jg, Q. - 11- , . C' td 'Er g...,m -. -art' rl- mud- 'Y - "' 'H 'QWXWQ5 C2'f'fif'v'1i' f Q . ,. , A g 2721 .-1-' 1' .' . . ,J . A. ' .f , . L Cn. 1 r v A .. at A K 4 3 ' 1 1 ' FV, " - , KA Q-4.1391 ca lx- lh 'K' 'xv' m :Hsu .AW HJ, , . ....Y. . .-.-- Jw WY, -4'-Xian WM--4'-an , nr? . .. rw fifilufi 4. X.. ,u wss .Q 5.,' ,-..,,' 1 i "" HAROLD DEXTER PECKHAM A 3 5 i Nlocltrn Pmblems Club 3 4 C IPAQ W1CkfOTd R I O hoo ce do Io e Lion sl P1CS1dC11t 45 Lheelleadel 4 Duzer Du 4 President of P nHell 4 Y M C A Cabmet, 4 l t tl tch of h ll ove1 an CVB1S1Tl1l1llg' mou 11 f101'Il VVl11Cl1 comes a VOICE emmdmg X xx 11 e 1a one of the Chapel organ under the manlpulatlon of Forry Weaver that s Peckle . Durmg the ' - ' - ' I' tb ll b t kin other f1elds hrst part of h1s college ca1eer h1s enelgy vxas conHned.ch1eHy to oo a u see g he cultivated th'1t SC111"lDl101C motion anl became a real cheerleader. Like a cinder, he is much l bl e e and l1ke a C111ClE1 he selves to keep the mind of the publlc off its othel 111 t1e pu 1C 3 troubles for his ceaseless comment on 3l:f3.l1'S 111 general has always kept us amused has taken and filled a real place in tl1e college world M"'?4t f k'12:-452 12 J"' me M' nf", 4 mth RUTH ELNORA PITT A B Teutoma Rlpley N Y i Tluzfix and tlzouglzfful of otlzezs - Y. XX C. N. Cabinet 3 4 CPI'6S1ClC11t 45' Biology Club 3 4 Germ Cl b 'll ' ' 1 ' Cl b 3 4 03551031 Clllb, 4 Campus Bozud 4 Tv1ent1eth Centilsy C,l1ub,44 Qm u Ruth came to college fresh f1om successfull y passmg Regents e a t toixged t? hard xx ork She has stuched consc1ent1ously all th1ough he? fId11l11?a33gal1rSs,aEaC1s 2,'f5l61?Cl?1Zi Seo eg11tl1us1aTE1callg to all H VV. C A. work espec1ally as Pr sident th1s year Lately she has Ig wxe S ers? to e the Thomas Teffe1son of the Vlfomen s Senate Sue IS gomg to b a Y W do a grjgtredggf Oafncglogj all know that because of he1 tY3111111g and he1 pe1sonal qual1t1es he W111 ml? f VW rr ' l K, 1 C1- 1 rg awk 3.3 1 PIL' L,-1 ' -r,'.- 11,23 hgfcw . vf 1 1 ,a Hs :ere 1 1 1' - f ' 14? '- .4 'QL "-:::..:.-' 151' :E . rid :M l . C 1 3 he-E all 1 ip-155-A hx' Kr? . ' E 'Hr' ' , 1 Q. ,V v " 11, 'z 1' if ' 1 de ." A 4 . W ' 1 1 1 ' 1 Z ' Q .H S , S "- ' V. . a - , 3 . . . . . . p I V . 3. . I l, . . t 1 . . 1- . . 1 ' ' 4 , 7 KG ' 75 ' , V 7 y 4 1 1 4. 7 1 e ' , . C ' - ' . V 7 - 1 . . , 1 . He -. f'f:'l': ff.-, 2:4 ww iff! Nsfffth ' 5 .'7. Q -.1 1-L , 1 -' 1 1. 14 2 Y- r - .ff ' i iam-fsvif' wage, v I saw-" s.ciC59f5i gig' - rw, . . 5.2- 1 ig C to 1 '-er , - , , ' .. . I f fel-1-: . 1 1 1 1 h W YL W g , . , 1 .. 2 1 ' 1 l I 5 n . 'l H F j 0 a ' ' , H " 1 , 1: l C I V y L , 1 ' .. . 3 - l 1 1 . 9 .4 , 4 , i N , g . xl - .. , , 3 7 , , , 7 I . ' A ' Y . 7 7 A v ' D n ' - A F I . . , , . . V - S I -' V , -1 - .V -, L 1 ' ' N . . - , ifff- Y?-:fees-.:4-.- ., ..,,. w,,W,-W-:.Wy.:q:LW4 V A me . 1 I I ' E lg TTTTWS . rr -. K fn "Cf: 'W' f- Y - - -- V, Meg, A , 1 1 1 I 1 ll . , 1 T . 4 f , , U - ai st 1- 111 1111 1 1 1 t me f 1 l 3 1 I i E 1 ' Al L .. .,,'...'.l..l JL l l 1 I l I CC' 'W """f-'--- -:rg,Y- v ., V W 4 C 1 ' - ---- 4-4 ---1 ..---..,n 4, 4 I l l ll lllllllllllllllllll p... .-'-,..,- .,., f- ....'xT., ',.,,'. ,., ,-Mr., t 4 1 4fri?fi'f,ajfii3e.fii.5i:gZ'.5.55, t iff.-. 5?,,.,1,,!g:3:?1w.'3t.1.14:21-Raw' 5,:.,.-5i------ --V--f .- -v-,- .- ..-... A U Q, T ,m FHM- ss---wY MA . ,53,i:.,3g.,g:.35,,55,3g,,1Q,3j'il, Q , 4 , ' '- ,rf "" "tif 5,33 5,35jfgfjfiilfLQgg45,i if-ff,Z'TKTf.T?f""'w"iT1't iii.'iTf'?:jfffftT'rf:f:-g',1i'T':T:j?:iT?'--"""'-'-.I I ' ' f 7. vii- " 'A if12l"7'?lfI.f'1x+"fi2 ' 55' 7'i?'?"f?'2 f"f'55"l.', '5 If fi-'-'TW' 7 . q .. - - . . E 'L H Q . . V' ,W 4, vi, -v .u V -3, get .Vx 4.,,,,.'g1.x A ,...gti,?,ixif,y B , V, . 0 .U .' Q .,, ' g,gg,glgggggi:11L54:1i4'3' r 'pgjgggg V---gjffgefle':Egg-1,3large:-.fyfi.liila:a.ffs..5,:1,g,.l:,':.3iEi,,,,o,,',g L L. .. .L ' 5 :,,.,..,,.,.-.i l l -.a.-.....4...,... a f I fo-............ 1 L . I . Q, 5 ..--. - -----5 mmf . :em ! E"'M""' 4: ,J l i"'l"'1 if ....,.L..J 2 S""""M'l 1? Q iflffil l mf--Q Z tjgiiigg jimi, QMS. , M5 1 i"""li L,,,a........ 1 fmf . L-W 3 2 iunnl I i----li! 1 3W'N'f 1 ' Q iiigiiil 'P Nl . lrffil 2 Cggilif. l PM---4 Q f ff-Q I l F S fW"' " ve"-H-1 3 Sggiiil ll f"'r"r , ' 3 lf!-f--. 2 Siigig T itil: lf f-M--a w FTW W ff'-wwe , fifgigigl ll ,gg -wl. A j . ,.....,,..,, fi ,,,,,, FRE-D POWELL, B. S. QZT' ll-.- if cb K NP, A X 2 . fit.: i 5....,.o..-...i . . , 5 gf!-393 Q Kittannmg, Pa. PM-M . 1 -. - , - -1 f . +.T'.ff " 3 ,L.....-...i "Of modest 1l1'L8lL.H i.,......Q, I sa f--f .5 1,5 7 I . 1 ' I i.,..,,,.,,,,,,, I il 'X aisity 'liack Team, 2, 3, 4g Modern Problems Club, 3, 4, Y. M. C. A. Cabinet, 3. lr'-'--fl 1 1ff"'ff"'1 3 , . . . , . l""""'u" 1 Qzlvlljll "Der Liebe Fritz" 1S a very. unassuming chap and exceedingly modest, although he does not """"'4 allow tiilese kextgrnal shaixictlgiftiis lCCit11l,EC1'fT1'C wgth ln?na1tu1'alrp1'cipensities. A "Lochinvar", a 5 gp'-f--we-, gl om ong oa , an . o e au er -t iese orm ire s ' rip e Allianceu. Stopped to get 5""' a hair-cut .and did-n't get to attend the Senior-Soph banquet. Of course, the hair-cut.. was free, li" 22-ef-f-3--lg io liiiflnt object, because even though he isnlt close-fisted he likes to keep a close tab on M- Q- is 1 1C e s . ,"' l tisifgiggi . lIf...,.. fT1ftj'gi12 5 v"'f' 3 - gr... 1 l"""'i"'f W. I . i,,,,,,,,,m..,. lx 0-U an E i. ,.., ..., 9 1. ,m.,,..,, rl in -eee e- l isis, LM---.J l lewd'-'ff-".li riibff- L-W--...ni . -..... l li i+..m...e lt a , iT"'f,,.,Tlf 1 . i -- 2 .. 1 ef-2 . . .414 If A Q f ii""W li V um'-15 2 sigiglifgi el N .1f.I1i1:..f iq 3.,.,,,,,,,.l l ' 'fl'f3i, 43? '..,.,....,,,,,5 ..... at l'1f:.11i1I 5 . .lllll 2 f LWQQQJ' Q7 3 W, 55,5 lidffxl ll lm-'A--lf, 1+ ' lf . fm-.Q ' 5- --"- ff-5 -,Q ' " j a.f' L A "N" .---MW' llrz'-e-ft. fi lfffqfflg M. ' lm-3'-2 . P . .- -1 'wi ' A f Smsfiis 12.-'1..1'1f-f .: 'M--4-'M-2 l lr-"Wei: if 2 2:45 'K SE i gre: xx g--W--wg l . ' - g 3fQQfff'ff,Ql Q -M-a........... ............. ...,..... 1 1L f1gg,g,,,,i .-. jjjjjfifg I i.,1.,..-a.4 3 """"""' """"'l""' ..., Mal 2 Q... l BESSIE CECILIA PRESTON A. B. --1-t-4-tml 1 , l , iL1.:.-.,-? i llifllll K K I' W-- l te--Wi? ligiiiiiii l Monessen, Pa. .,.,,,.,g,x 1 gQii31:i:?il ll M "And I1lce 7JlfllS'l.C on the waters 15 thy sweet vozce to -me." wa--.-5. - ., 4 ll .. ........ ,., 1 Q Glee Club, I, 2, 3, 4, CLeader, 43, German Club, 3, 4Q M. N. S., 3, 4, Klee-O-Kleet, 3, 4, CPresi- 'le-----1+ dent, 4Dg Twentieth Century Club, 4, ,. ..... Can we ever forget how often in the late twilight we have heard a mysterious burst of 5 ,Ali-ff!"Q2 melody from Hulings announcing that she heard us calling her when we really hadn't said a Q word? Wfe will always remember Bessie for her cheerful response every tifne she was alsked L l tl it'le 1 " to sing. As to the little midnight jaunts she has given Hulings, we wouc say as ie r 77 l V' "nl l . . l if fQQQjf5Q boy who wrote about Nero, "The less said on this subject, the better. f W .,.... 3 , if sv ' 1 A 3 ,.,-,.,M.,,,., t 1 ....,..,..,, it ,.. J ' ' w 1 l n :IV V L . x l ' 1 l l 1 ' Y 5 5 l f ' ' 1 . , Y Q- is I r , , 4 I I , , , , , Y 3 1 , . :UZ 1 .,.v,: -5 ..zi :ww ' . 1 2 ' . K I f j, 1 a I 4 l ' 3 . 1 s l -. .WM liiijiil 2 i :..-.-..-...W riigigi 1 .,N,,..,5 ,-.,.4,,4Q ?.,,,-o,,1 5. -. ,Wi 1 i l-.--N--. a i 2 ,, wmv? 1 l i'f..1f' ff',.T3 LM., l ,M M 5 . ' l 2 M,-...sei 1-5 rw'-1, X . 1 Q -, X, . 1. - - 1-3-. Q . N' 4 , i 2 l i ' i . It 1? 1 ' - - - 1 2 - ' - l l Y 1 1 n if. .. . . 1-,,-, '- -L Ms, .2 .,,Y ,,'A - - VuH,,.f:,,Jg,,J,:4m1.,,.fL,,,..,,,,v ffm . i ---W fe- ef-ee ' "f"'r'r"" ' V H 1 K ri Q H211 '- .asia "-22.1 . :'f5:'ig. if 4- I- , . ' . . ' , , ,il W - gif - 1 - ' 51 .. A ' 4 ' .J . ff" 1 , . '',.L'..i.1iT1:tf:g'..i.i - W-, ---- --MH-'lfl -.,-K.: ., Q. . 1 -- 1 ,,k, . ...., ..-VM----we , 1 " -,.',f.' , . -WQLLZ,-,inn ' 7--'A -,.,.,.,. '-' """ ' :.-'--T-Fy-5'j-Q-- wee-vt-ee-feet or .- 1... 1 1 t....,.. 2 '1.,,... Q, 2. l F" E l iii 1 'IQ 5 lain.. E 5 i i,..,..a..... 1121.1 E11 5 E- it--1 Y I 3 ga-.. I 5 l"""'M 5. llfiffw 3 giIl""'f KENNETH GERNER REIDER, B. S. 'ijjjju 7 ?.zn.:g..1.a LD A 9, A X 2 Q ,WWW New Castle, Pa. gg...--. . . E 'I...... "L1'z't'!e Jack Horner, he sat IH, the c01'ne1'." if ENN ' . u J A Q ,e,.,.... Biology Club, 2, 3, 4, Quill Club, 3, Campus Loaid, 3. H,,,.,.m 4 , .- 1 l3,,-.f.f-- "Ken" is a representative of our more solid type, but- even at tl1at he was11trso11d.e11oufgr1 aww. with aprexu to escape the "Barbers' Probation Inst". A science man. from- start to nnisn, C1615 ,lil istrv lliologv and Physics alike falling before him. He obtained distinction 111 the Kaldron 0 ,l,.,w, . .N - , s - f . . - . - A . . . H ih,w,.,, l1is Freshman year by ll1S faithfulness to tl1e fan one at home,-and still gleater dlstinction ntgv . ' - - ' ' U C F by remaining faithful. XV? suspectnthat she is at least pait of the ieason fo1 his leaving, us t e V fimuw last term to accept a chemist s position. Q .W it iiiifi . L--. , P g fit? Zia fifty .au f ,..-.. Z-.23 1711 lf- . 2 ,.-.. ,..1,- 'W' Qfwtri 5. ' . S.. my 5 1 rar' .. 9 .15 aiggwg 5, sl 1..,f..., Vg,-,,.iz??Tf i ilu' "frkz1c.Q1' wsttiasiixs liar' l gjrt' ,aw ' ' 5225 1 5 uri- Q15 W N 4 , ' g E131 P 'e-Us-G 5 1-1,....... 2.-....... i MTI 2 QQTZTL f ...fl , g.. .... MILDRED IRENE RICHEY, A. B. 3 we . .W Q ,i E an 1 p 1 1 P is 1 rl if 1 i . gg , -A ll 1 ."'i.,-.,? . . . 'Wraps 1 gg 1. 1 was 1 . 11 ,V in E V M..-.-.-ma-1.4-. . K A G Vandergrift, Pa. "And all that 1187.'G7' yet was 1e11ozw1, would know." Y. XV. C. A. Cabinet, 2, 3, 4g Student Government Board, 32 German Club, 2, 3, 4g Classical Club, 45 Twentieth Century Club, 4 CSecretary-Treasurer, 4D. Mildred has succeeded in getting more general information in more straight-forward ways than any other modern Alleghenian. XVe would recommend her to Scotland Yard, especially in mysteries of a mis-inspired Cupid and a mis-carried bow. A really good student who has actually enjoyed taking Greek A during her Senior year. The most pleasant member of the college world is to be seen in the above picture. 88 1 l'v 4 1 . l ,f..,.. CTSZQ, ':fT'i'1" f'ff--1g"yf.!N1r,.-:'w1g:' ' -A., .. ' . "L" 't- '-1-'1-:7'. .NICL1 .,.S.'..'g..:.-1.11-1.1, QL 4'- ggg.-,.,, .. X ,gf --3-:'11-15-TN ix, JJ., 1-1-.4 if-1 A xg, ,,,,v,,,- L. .L . an ,M-rv W ' - - .e1Y..:21.1.'s.:f,.I.4-,.ga,,a,:1ga,.,q,-far -gag K I N 'UH - "'4""". ..-', ,4,... H.. LI INC, W, - .11.f-'fl- "Y 3112 ,Xa-'2?iiT,T"Sffiiilvbiz -- if , LA, I k , ,. - t -, :viii Cf 1 V h 4, K K .1 . .' . . a '- r.1.1,?QQ-5CfJ'1f .ij 1",Q 2 - 1 1 : 1 fa- ,1 .... . V I. A, A- . ,cfs . . 1-. A ' -L. I 1 1 .-':'f7"fI, - 1 f1:1?g5:'fP' ,fy fffialiaf- --f . .Q 1, :. - 1 . gig- My-1 . , 5.1 's-,-in Ayr:-.,f.-3 --Q j I b A , A 11. 1 ,, , ' rrryi 1 I i i 1 2. 13511. 1 ., if K -. . Z 4:1 . , fy ,-W I I 'Cale ' I-161 l!??2'f?45e2vf1?' I I :fi We -1 ' 1 . -'nfl' A 1 .9533 . , X 'f V WILLIAM CLYDE RICI-IEY, B. S. Commons Club. Titusville, Pa. "His hail' is quite 0'6'7'111CISfCl'8d witlz his knowledge-" Biology Club, 3, 4. A lover of nature and incidentally a mighty nimrod--"he catches 'em alive in a bag". He would rather take a walk through the woods on Sunday morning than to listen to the best ser- mon. In tl1e words of one of our Faculty-Hhe does not believe 'a priori' in the antiquated view of the transcendental ego of apperceptionu. Richey left the long-famed and much-heralded class of ,IS so that he might graduate with 1917 and he claims that he acted wisely. X I Fw 333' AGNES CANNON ROBINSON, A. B. . K A O Uniontown, Pa. "'Va1"icty ix the very spice of life." A German Club, 2, 3, 4g Petit Salon, 4Q M. N. S., 3, 4, CPresident, 45g Classical Club, 4g Vice- President of Senior Class. Deciding that "Allegheny 1"orevermore', was much more inspiring than "Maryland, My Maryland", Agnes came to us from Maryland College at the beginning of her Sophomore year. Perhaps this necessary brevity of acquaintance accounts for the diiiieulty that some people had in getting to understand her, but, without a doubt, she is one of our finest. Formerly, she was prone to "Bicker" on all subjects but as time passed on she showed a tendency toward "Stern,' actions. France may have her "Divine Sarah" as long as we have our "Dear Agnes". 89 1 . 1 5 V , 3 1 - 1 1 , . I , 1 1 . K . 1 1 l 1 I 1 I 1 1 1 l , 1 1 1 1 , A 1 I 1 I , 1 . , , 1 l 1 1 1 L ' 1 . .. , .A,, .. . ....... ..-....,.,..-.- .V L , V...-.-...Q 1 11 M--sm 1..... 11 bv----.nv ' 1,...- ' 1--- l 1' 1 1 ,1-. ' 1 5 il 11.-...... 1 1 3 ' l l. 1 1 +1 l I it lt' l.....,.... ' 1 .I 1 1 1 rw...,... JL 5 L-.. it L-,,-ffIY .I K 25:53:11 5 j-..-.-..,,' E 'iffgiii iflllili 1 1 1 5 1 '11 5 . 1.. .....,s, . . .-.,,..., 1 V P 5 E . l 1 , 1 1 L i , 5 i . I 5 li l 1 , . 1 . I .,,,- -J 'xx . - 1 Q - i i , P A'-Qfgf7?' ,Q Jag , semi fa' . 'N ' ' t ' E1 1, ,yy , 12 ERR, 1. , 'CQ 1 ,,., . ,N a f i.,i, . .X td ' nfl.. - 3.7.1 M N A4-,A,,.-,vA,,,,! ..,-,, ... ., .V ,fi ' 'V Y ' . X X - ' , ,. " ,ggi - - ' I sz..-,..g.....-a.,.,,:.'., .,s....,,..,J.. ue. X ,.s,....-.T--i--'w-- --- 'M' ' Q 1 ,. . 'Q in f- 'K-gglgvh L- '- .,,. i I. ' ., . , v'..f':,,g,,- ijt ' 9' ' if far Q in Q . . fini' .lfj-H' . " I . gk:,.lr-MJ - ' - 1, t A . A LM, I rm, 43 f.-1459 'C .55 ,,-. sal? gf Yziiifi 3 'Q 'J .7 i 'YP' "lf: . .r - we' 'JVPE5 fff: 1 'W Qi' Lila ,. 511 A,,. wig I N .ci ,iv gn., . .-,.-:,,fgn .ip-f,x ty-Ziff Q' 15111-f" '16ff5.2i'15s 39:22 ' s QE :girl V J 2525 , :ga FIWIYKJ.,-fl L Q5,x:g5,g5 4 ff id' if ,..- df!! , 1.-.7 V355-fs 44.54 A 9.3, H71 L f 'Swv ffijv' ,J f ' 4:32 . ,. . sk lk: GENEVIEVE ANNETTE SCOTT, A. B. Teutonia. Corry, Pa. "I must become a borrower of the night for an hour 01' twain." Twentieth Century Club, 4, CPresidentt, 43. In spite of being openly allied with the History and Economics Department, here is a young lady who has also drunk deeply in most of the Philosophy courses. Also, it might be added that she likes an argumentg in order to get a debating course she bravely became the sole female representative in a Public Speaking II class. Can you imagine a brilliant stu- ' ' ' ' l , t ff' Jher and a skilled musician, looklng for- dent, uho is at the same t11ne a good coo c, 1 s enogial ward to the law profession ?-that's Genevieve. az ef ea E 'W' M5523 T252 JOHN BELL SCOTT, A. B. Lynchburg, Va.. l -- Q .WS ff i .' I N - . Yo alzom me you Apgglgmg, 51,-D to .wjlompff qnotgflftlgllaflyftacldictiecl to the languages, is a man who signs himself in Spanish "juan B e- . is so , soutiern tongue is awfull ' - ' ' - ' - ' .y strained with German But h - would Sound more ludicrous to the Univ . even so, is phiases t e German than do some of the - ' N - , phrases of hrs nortl schoolmates. He IS a caleful student. And carefulness, though sometimes slow is qne Oflialg , . I I ,ii ' f highways to success. 4 L...j 1 2-J i -ll g flat 2 ag .e.e fifjfgf Qig f .fu '1f:',y,f'. Ilfillf' ziliix i .-a,2i3 miss, ,, fi ...1-in -- ' . 90 5335521 l 2 i 15.11.13 r iiffjii 1 lawn-fl l ii w 3 'ZTQ 1 l ".T.ZKjs i "Mi "'Tl,T? . W-J i , six. , E -- ' If l .fflfiiii l 5,,-s....,f- 3 l 2:35 il i-...:i L. l':i3:f:g 'I . E m,,,,,,,,. el 5 G1f.fllI"' le- E-...D-.0 ll 3 rg:3i:'i tw-Mg r 5 Yffflfgl ai' Q rr l Vffjfi li.-Mil am.-. 3 a.,..--....i i HM-U-4' Li SLZTIIZZE i ?.,..-3,-...fa 3 , b.-.....,,.-,..,a ., 4' E F .5 fl . 'z 5 ll l Ms... 1 K -. .3 W- . .i ...., .. , E -' S 1 iQIQf'i'3 ., --"2 .X .J , H ,pgv Mm. Q' gl '5......,t,.J '2 .5 I .I it . I , . r ,A , I ' - . Y il ' . ,. X , . ,. L.. . . 1 uf rl ., i 'ai .1 ,I T..- -., Q... 1 . l l ..,............-.- ,Jinrriu :'1rr'73::1fk20i"l'fr r Aff' 52:11 lg:I:,,-xzgc...-,,.,,-:Q xr, -zul.,-1:g5,:f,'.x1X x Nwmmuuml . W-Mu '-V H -an n . aes:za-..1'.1Lrr-fr:rLa.2:.j.L,,:gg,.gg,,:,.,13:35,1 Q ii --lf--gf-,AV--- ---' ---3162? n..A,e1f:1'v1:.3,'U,.,, yi- Tiiiii' q?Ti.".1 Tffiiffi '51, A . 4. - --. V? V, , -T -. ,v.,,gr, ew " - I . - . - -. .V - y . V .ff l - . .rrfr - A . e , -. 7 . r , I. , ', - . . . , .- li-g, 5'-'AA 'QL' - ft,-' NV W ,rr X - 'M . , , V .. - , 1 . - , A , . . .M ck.,-L .. 1 .M , . ,N . - . - 5 r ,' -f . 1 , . ,. . - Ir' ' 1 . v-:!'h- I - rw' ' , 4 N- , , .. , . ff.,-1 , x . , . . F,,,,.4.J,,,l..,,r. 1. ,, , ,, e . , .. - -A it A f .. .Van , Q, F H. . , V' J- - V 1 ,.,.r5Vd,j,5fli?,'f-Q1 ,. . em .g- V .uf E, -V , 1' x V , - . .- '. :.r ' .. . - .. ,. W ',.,5j".'g- Beffiigf egg- g' . -' I r- .R - , u... X..- H-. .. e+"e.v:.....,,l.,.f1.rs-safiaw.-.r3'.V....1:I.,,,,L,g. ,-.amz-1, . . fi-Q.,W V ,. . ., . . Q HH. 5 . -.L -- V - W- v --- - --Y---km--------....-Y.v........i...........,.-....,,...---...,-,,,.,,.,....-.., , -., - ,.., .-.,,.,..-- ... ,. Y . ...,,,..-, . ..- l...,,...s.,..a.,..... . Mr .P r, i' ' "' "1 e, f1,.,....s...g . g..QffQIf f.-- ' L.,,..,..r l,,....as...a.' f.....M...g L.,,r....i E- - 4 W if-.kiwi r l' 5 i 1 l ll I, 1 r ri l ll rr K i r i l 1 fi l ARTHUR MEWRLE SHENEFELT, A. B. 2 A E Pitcairn, Pa. V N "W'1'tlz from-i.re of high and great rewards-" . 3....... X Bffodern Problems Club, 3, 4: Thoburn Club, 45 Glee Club, I, 2, 3, Varsity Baseball, I, 2. One thing that we like about Shenefelt,-you always know where he stands. VVhen he made up his mind to be a minister, he came out into the open and told people about it, with the result 1 that he gained the respect which was clue. Added to "Sheny's', good-nature, which is not too good-natured, is a most pleasing frankness and an energy that can stand lots of work. Also, we l must note, an ability for leadership which shows his character qualifrcations for his workq ' 1 Y r I ' i ...Q 2 .E ::,, -QIAAQ vi,-iii' I ,A ,:::f,.. . ,:,1,::v -3,115.2-,: V,,.,.1'f-' r. V: V -,Z 1 -V --QV .- ' -. -V115ggQ-.-5.-1-:,':1-:1': , "'i" 1 . ' .. . . 1 . r . 1 "" ' ' 1 , .,...,.,,,.., ,I r ,, ,,,,, ,,., V. V P ,,,, , ' ' EI. :sv '- "" ' "5 1:':-5FIE.gV,.:115 5:3121-'S :3:- ' ,,., ' ' ::'Q '. . '. ' - 2 ' ,"V ' V-3"'f :I 3:Q12Q!E.g1,1iIf-"' '21 IEZQVE-1I:Q2Lj:E:5,2'5Z'242:55 i ' f , N Al Q' gf H .E . .,i',..:,.,-I ,lvk 11 -3 A-Z, V,-. 1 ll 1 if ""i . 1 2 r .. 35 ll 1 i"" ' f . w ' V- V ' A 4 5 V.-S5225 ffl, ifusi' . , gig", , ',Ef5j4f Eiifilizifi I f-53225.Zigrg-,gf'j'55gi,: 5 ' t", g r ---1 -ref:,,-'.-5,,11:eEi.?i3,.-ggi?fiEiiif22i2E'13i51,,l it zz-Q'Q1gzgVj1f....,: ,f -. ' . , . - . -213. T291 fli.. ' V..-ff fi t' 3'1i-g.fi1'3.1i:.,-.QT? 2 LJ 1 E. V ' ' ' It- 1"'i123?12.-5g521251i2i2?if5i?i"-If' Q 5 wi, f' Q 5 2 L "" -. , 3 """"'r' . 5 H-121555222522 '1i1i"iQ1-,ZQEEQEE-..,,..4:.,5-- 1' :Qj:":fi'fQ.'flfv..,g - V,nzrzj,-5'r?3Qfj1Q1Z1,Vfk::"TZ3 r -.V' '5-V, ' ' ,:Qff3QQ' -gg 3 fl rv-----if ' QZEV 'E5,f3EQ:3Q5Q3E2:EY? 3'ffl Y :Z L,-:.,V":i."'5:51.Q- - ' arf-,ze-41 . , ,,V,' g 25215-1-Q-'EE -'j - ' T-"I ' r L ,,.........,-1 Y LV SI 2. I , - . ,,.,Jwj,yf33m,,g51Lgi 1 7.1.,-Aft.. V A :,.3,E,Z:,:, x - : V. "'-"-' ei ,'2.:2.f" '-1 if Eu-2":I2'U :V':'i2Yi1-:'iZ7fZ.5 " zizg-1.3912 e:4'l'j 'i 2316- f i re--WV. f I ' rw---4-Jr l .1 ' 9- ii '- 13-'-VII:.2i'?.V-ii1'2:f2'1i?f'iS 115' .::'f'if"f'.i1,1f4'113,3325 wil' 'Sm Q5 if-115 51 if ZZ I if Sf- 315323531352525255-5?'15'::.'ffF3.2VQEiiEE2' 1 f . r L .f 'iz Q1 ' 't .T'- ganna! . :'1""T .1f' ' " 11--L' 'arf " hw ' gi qv 1-51,15-5.:.:i'f.-.Vur13i."-,::11:5:5:1'r:5:E11 2.4:-' -..E:1"2r,-:5g:2:3:2:E:2irt:i:1S ir-fr'--e 1 . y I2 N -E .2 ' .2 .E?f?'-315sZii5Ji r- Irhfftr MYQ, 51353-:,'5ffy,g 'Exif ,llggf fir: .43-:lf -2-wi: 5:.V::r..--f::.,-1:1:g:,1'-V.-1--:-:E'12:r:11-1: -:r:f:1:r,-. -'-as:1:3:215:::?i2:r.1:r:-:if55525-r:1:ir11EsgErEF5:r:1:1:'-'-1 , r 3 -:rg 5gQ,.h.:,,.,Qi,.,.g H .g,ig'g, I 5 e"A"' Q 11'-fp.p:s'.,:,Vg.s..,.gfzzrfxgagr- c, gp:-.-.38-Was Y' ,, ,... .,, ' ' - 4 --M-.A r 1 , ,. -..e-...L .....-....v ' , , i Lm-..-3 Q MERWYN S-HRYOCK, B. S. r S,,.,,,,,,,r, r ' ...ir g up A o lr ev Meadvrlle, Pa. ' """'1 r V lv---1-.wr-1 i . Zu..- rl "Beware the fury of a jvatrent man." A,-,Q I " -Us X 'Varsity Track. r "" r 3 f By 'far, the most quiet man in the college. If it is true that a wise man keeps his own L--r-Qi counsel, "Bill" ranks with the sages. He never missed a college. athletic 'exhibition and usu- E lr 1 - 1 . , - l""""ii all "cashed rn" the 'extra two brts and brought a co-ed. 'lo us, hrs career rs a .matter of mere .,-V.. .-... A 5 Y ' . , , , , , . conjecture, but he has the knack of berng happy so whate er or where er, hc H111 be a worthy citizen. . ..-3 2 r. .g,....--s,f lg 91 il 1 1 .., .. ,. , .1-.x...a--,-. TV-,-L V 1--rg,-5, ...M , .,..,.. M, ,M fi V 533 - rffzf' g gf 3 l i r V 'mf' 1 gi 3 1 l 3 2 E Far. ,.,,, ,,,, ,,,, ,,.,...,-,,,..,. .,l, , ,,,. ,,.,., ., , . I .4-'if'f'i' H""lfi'i I -'q'l il '.r ' liilllllriillilliwl'5r'?ff:rf:"fr -,:,'-1 I. r" ,I':: ., A zsfgrlrgr r r ggirgrr-V' rgQgX.r1 ,rrr irq fag.-wf.-.--'Vie-.1--V-we f rf .ff-.-.mm A --H..-.. , .- r- -V VV EIQITT' rw-Her 52121 r I 3 c A! FII f r wma ,,...m,. fm-ei rg.-: :st M r f"f'm"te im' r r-N-N . l1'.'.1'13 i N--.mi lx:-8-M-M1 r-We rr-e-r ,..,... ,MM Z.- ,Q r W Mg r,.,,,, iIl.QQ,f.i LW, ,r hiigizl L.w.-,s,2 -..,.-,..f ,,,,,4--,F ...ui K r""n"""'Af1 :MV-Mm: rL'iZ1Ti C'A"'T2 I V o fiL'IIf3 rg...s.i r..,.,.wi 5--A-5 filiiiiti iwwhffr tggigggl l,..,,.,,, - 2211.2 Em ,kj ' v r--V-V-we .--.. -E !..,-.,..s,? ,... -Mg tigiijgz QM, .,. .E rw., ,.,. ME l 1 if W" 'T 5 Wmfn W 'Y 5.,,ff1 ,mi 2 l F,,Yl,i.:i r,Ym,W,M5 , . ui QQ ' 2 ., , ,nl i W ul I , , W rc ,N F., ,,,,,,,,,! ' l ,Nz 2 . gl- ..,,.. : "ami all MMC l 9 r l r l I l A , Q F M, ,N ":'3:'i7'rtTgi'f.tz.,,.., 1 x ,- ' 1. 1 '- M351 f' 4 ' 1 11 7 11- '3 , ,,,-..,,, .... ...------ J' "'-' ' A. .-1......H-.. fin.-V-1.-ii-lvb Y .V H my R,,-,.,-..-1-----5557-'jjjjj 'Tjj'f'f'Z'iT'ff n' " "-' 1 1 -.-YW f--1-A - .1f"f'f.ff ifff'f"f.'.', v , ,. , 1 "1 'Y 4'4,'.:x 1 'u!N11l'i'i f 1 ' I Ls" 151 1 'A 1 4' ,".A ' A 'K 1 1' '. . 1' ' ' if-1 1 if f- Q . 51 ' 'Q :11113'+'9f. -1 .. . ' A I '- ' t1 rife -, -H '. Rav. 1 .-Q1 -1 A F- X ' " ,. . 1 , - . . X, '. 1. 413, . . : "A+:11 ,. .1 Y, 1' . , .. . ..,....1.1.... I. .1-1 1 1 5 , . ,MQ M-,,,,,,,,- .-,Y --..- H 1 f- ' "' " ' " ' ' i Nuu- - man V awww 0 I , Aw,-W, ,V ., - -- L lx., . -. . w-V-1-- e'--"' 1 V L--1 : 1-.-,,M.- ' I , s..-...... -,. -W 40--5 'Xx 9. I '1,TFiv'm "' sm.: as F A 1-1 AGNES ELIZABETH SMITH A B I A G Meadvllle Pa 10.1 ell H11 flIllf1 fvarnfvd IIC! vires Io 011 51105 dz, 1110 P1.t1t Qwlon, 3 4 Bmlogy Llub 3 4 1x1eeO1x1eet 4 Xa1s1ty Basketball Hucs to the 2111 uhom no IX'11C11011 uute up could commend h1g111y enough' One of the best IYIIUICL1 gnls 11110 CVC1 came to X11C0'11C11V evc11 S11111111g when she 1111 to b1e'1k 11e1 bank 'md gne t11e monev to the XVZ11 DIISOIILIS Is a model town g111 111 11e1 C11t11US13.S111 fO1 t11e welfale of Ilulmgs H111 especmlly by Hllllllllg 131.11615 fO1 lt 111 B'1s1tetba11 t11lS CHf1lL1S1HSl11 dxd not even 11'111e when the b'111 co111ded xuth 1161 eye 1'l1.1t6'1C1 of the basket She IS too busy doxng thlnqs fO1 others to Income '1 gnnd and 'lt least one 111en1be of the 1'1cu1ty uou1d give 11e1 an X upon her k11oul1.dQe of DOll1BStlC SCICYICC FVT3 PS1 3 e' Vw M' I s 'E 3 95,3 'fallf -x 1 nigga 1' in fax " '11 ROBERT GITTE1N1S SMITH, B. S, .-...J '-'x ,,.1 .. V ' -gr-11:-mn l '--me ' -117 -is-if 1 "3 ,1..-,,. 1 kr "':1! XJR: . .....,- -A 1 - 1 me 1 ' Es 11511 ,, " 11 11 ..,. I ll . In-4 .5 .51 " y -- 'QLIA-" . " ing? 4525 1 -- .113 2 M- '-" 1 'I-I i,,l , 1 S .-1"'? 1 .,.... 1 -' 7315 1 ... ' -' E111 W 1 A y rm- - u 1-mr-:.. -- wg 1 ,- Kiyji, ' 1 1--M--. 15131 1 I 1 1 1- Q- 1 1 V---H 1 L , . M-.1 1 1-1 1 1 1 1,.. Egcggg 1, 1 1 1-.- ggigiir A 1 "M"- 1 1 1.111...111 1 .1,. us. -A A A 1 1,.,, . 1 l.....T. 1 1 1 is , 1 11- . , . . lffffQ 1 1 QEQDWA 1 1- 11 - 1 +M- , 1 ---1 1 , . 1 E..- 2 11731 .. - 1 . ,, , 1 -, 1 1, 1 -'f , :F-'11 5' ' ' -' -' A J ' 1' ' A 15:17. 1. .. . l, , , , ,,. 11. 1 P" ""1 ' K '- . 1 ' 1 V 1 21 x 7 ' ' 7 1 , ' 1 11....a.. 1 1' " , . E imw. 1 ' """"'1'1 Y 1- - '- 1 '1 ' - . 1 1 '1,.1w.- 1 . M . . f'-' 11.11111 . . - -- 1 - 1 D ,Q 1 cf -1 - 11-an 51"--fi . 'f - -' --. '- ' . - . . - Ulf' 5 ilil, , V . f L , .C I. . 1 1 . . Q , Z . . . rn 1 Lf Qjl '. 1 . I ' " - 1 ' v , Cui . f ' U ' ' ,Q ' ?f,L:MU4 I 5 , A1 ': if 1 ' . ' .1 'Q 1 . ' .L 1 g-m--J--- gn .MAA . . , A ' ' I .1-.m.,.1 5:11 1 A 1 1'ii1':111' 1 1 1 1 1- i I ' :.1....,,,.,.,,..-.i 4' ""' ,--.-1-.+...5 1- Y---4 1 1 i,,,w,w,1 1 Tj 1 5 JM'- if -1111 .....-.-........... V 1f,jjj 1 1'5l.i11 ' A ., 1 ' 1' flfffmq 1 Vfifll' , EY 5158 . 1 9 1'r1"1 Z 1,,h,,m ', ISN' Li . S f 1 nit, 1 f' ""1 " 1 1 1 '15 jg: 51332 A ly fm., 1 fn-A-H-eq L- i ' X'-Z1ff'si'1 A 'QW A f "Mi 1 1 ' A '. :"" F!-" -f. .Q-Qty.. 2 "MMI 1 B-1--41 A 1 if . A1 -12 1111-1. ' 3 -- eeev 11 'T ,' Y' if? A a+ 12: 1 Q A 2. . .513 ' 1' E Q .jjjgjjj 1 efee- 1 1, - 3 1 ' 4 4 e,,1 1 - ---We 1 1, . ee: fu' 1 1 1 , ,11 ' r 41" .431 , 1- ' 1 1 1--MAL 1 ' ' vf 1 'am' 1 -...,..,.' 1 1-. ., L1 .' 553313, fig E Q """"'ei 2 ' , 'ff' - if? ' " ' 1 1""'r'- 1 1.1 1.1-11 5311 me ze' 1 , 1 11 1--1 , :A 1 , 1 lb 1 1 ' M- -Mi , 1--4 -B1 1' Q - , 4 1 ' ' A11' "ri - e--as 1 L ., 1 1, 1 1 , 1 1 1--A---1 1 ..-. 1 - ' 1 F ' V"'r1i f 1 1 V A' 5 1 .gggit 1 , ' ' . L,-.--!1 - . I 1 5 1--.s..l? ' A y . f 1 1 1 1 1- 1 L 1 J LQffl1 F ?'e"'1 """"1 't"'1 -e 1 ---1 Barbados, West Indies. "Concentration is the secret of sfrengflzf' , ll 17 ' ' I ' in COIEOE his F129 of tae ralre men, who, NV11I110b1t pushmng 11l111SC1f forward, has made everyone or in HEY weatlzifillczire e:1sOG:g11eerCy i11silc13n2111tg1O1b1511::51111tI?1'1n, i1eve1',fai1i1fg1:111c11e1' any circumstances - - - ' . . ' - 'C IS rexys r1g1t- an man and 1 th r P d V M 4 - , w1en e . D as roufrn .nm st: greater admiration ' ' ' hard worker and a clear thinkgr' , and 111 everytlnng he has been a 92 W...- .- . W ? 1 ...-.-..! f' i ,-----W-Q ' K ?.M,.-.,-.f-. i 3,-......-.--.H-if f l 5 5 ,Nami g,.,e...y Q ..,. -,.- .,.. Z tliilii Z 1 CQ... I Q,-.1 .. ..,.. ,ma 5. ,...v.. g-.qw px. ,W W v.i-..-.l -..J ', -.,.,,, 3 2:3335 was A s 1 bigger Eel fe--'3 g,.-..-.. . . 2.-- f ' . C115 5 g..-,-... . ,..,.-.a.-5 gnwnm 2 ta.- ..,.. F 4 L..--.... t X ?---f-- M- 8 1 i 5 'W "k' ' 2 Vlfffiii . 1 ..........., ,...,....,, lmymyh x Lu--11' 1 im-A-1 1 an-I 1-,- . l,,..v., . - - ,.m. . l g..,-...s te ta., .,.M L -..M f,,.--.c.a 5 g.,,,.....,. . '7 . ev..- ,.,. i tm--- E129 Q .,A,, W.. Eiiiijiiiiy tg. . .. c it K K I' ! 1 2 im -.lt i..,, ..,,.. 's E in--..-. 1. .V--ff -- 1 n ry ' i,,.,..,M ,i ,... .. 1 1 x 1 l . lim.- . , M,,, 5 1 l 'R vt ef , ,. ., . , ,..- - . . - -' r fir 1 Ty N - 4-"f ?' ,. ,M ,K .. i. ...W ,tary ., . Q. .. ., . . .. ...zgg.1s.. K s, ..s..4a.,: .. 3. ., ,, ,get 'f 115 STL: h A ,.i...,..--...M-h------.-----f-------........-,- --.Y...---........, .,.. Q Z .5 g .-..-.....f Q. , . 3 1 .. . I . . 3 i A.. Z ll , ,..N . .4-Z ' s .t.....- .Mae .MY.....-.-3 . ,ef ..-ya.:-. ,, . , . 41.ffl'....,14.,f,,gi.LIQ.. . L., . '-,S .j4iQ.,g,-'31-.5255 -- ., 1- l..A.l...,,.......- .....-,..- .-...7 - NX ,. .... . -,.l ,SM JI., y-',- ,,,, ,NH .,,,, ,,,.,... ,,,, . . . .fn ..... .,...........,...... ................ ' 1-L, ,,. , . 1 ., . ...L V X.. f- . , ' ..,.,. , .. - .42 ,, . . , --. w . V.. 1- - ' v - ,,, , 5. , .,:W, S., g.,--7-i.m.,..,,. , .1 yea - V f'.f,,.!.g-'fix-.xy . ,""i1"'l ' ff' ,"l'- 4'1"-'init . A ,,i,,J L 7 f H ll .. -.f . .-4 . a . .,gL+?. Q, .V - nv.. ..7fJV:'ifTff ' 'E .' .- 'ff ' I ' 5 ,1 .. ' '-' ' tw J. ., - ... . . - . . . . .- - . 'ww Vrjrf , 2,11 .. .,, , .Q . D A A. 4 ,....f.:,. xl , A , , , .M . , , S ,y-.54 Milli., I -iw, f--Jn,v.". Wi?-. , ' ' ' .- . .ef ., EA - .5 1 1 'g:g:ilm"",5'???f1,LQgg 'A"' " A "' x . , ,VU ' PAULINE GRAY STOLZ, A. B. Meadviile, Pa. Q "Ax good be out of the 'world as out of fashion." Here comes the advance agent for Paris styles who is said to have a different hat for every class. Since she lives in town and has to climb the hill every ,morning she doesn't have much time to grind, but we know that she spends many hours in the Library enlarging her knowledge of History. She may be planning to teach this subject but we might suggest that she use her artistic ability in designing costly creations of feminine attire. A Simmer. ' .. ' , -Fd-22 I p i fSi r S wa 1" t ' - Zvi - 2? A F985 ' . 152' A ' FEM 1,745 .vel gm .arg 5 .. ,-5? 3653 ' ' ' "V ! iw N Saw ' mb AE - 51 ni vw lfiflf aft: s., .. Qjagyi fl Wy , L "'i 3 ,,., .-, ,,... , E?S'fK?'?et"'l-I 1 1 - . .f 16, l ,. . 2. N.."i, GSL-- sx 1-'Q Q "Lew . X 5 i'f'g-' .V I. " '1...'f . -:ffl -. .h , -. 5 vt' ff? ' ELSTl-IEQR ALICE STONE, A. B. Butler, Pa. "There be none of Bearrfylr dauglzfers, tvitlz a magic like thee." M. N. S., 3. 4.- "Et" Cpronounced a la Dr. Rossj surely has a "way" with her. Study has no terrors and Ns no novelty for Esther. But far from being a WINC211 gflllfl, S116 loves 21 good Um'fg"U0f are the means usually lacking for one. Speaking of "loves", Esther seems to be returnlng to the famed "first one". VVe forget! she doesn't believe in such-a thing. She expects to spend the rest of her life rejuvenating the youthful think-tanks of aspiring knowledge Seekers- 93 i f 4 i z T ' l Z Y , .Ls ,......... l'.-.nn.-n-- 1 l . g....,' I so-ar-zu, i! 1,........ is L.-.- . PM 5 if F V-f-7. li li'-'if 3 5, l L., if 1... 3 l.......,..1 . -W-1 , gi?-d E .MMM i 'si-.ui tg--4-ll l te E 1 1 gh- li -'M' 5 - fee . -Q ,Aww ---S I g.,,,.-..,i 5.41121 3 l-........,Q l. li 4.-- N-an L ,. lie-w 1 2 5 : of ' R .....-. ..,, ,i n A 4' Q' 4, 1 idle tb' 1 fx QR-29' 1 LEONELI J STRONG B S Wax ren, Pa, None but the Ina e can beat their faze Geiman Club 3, 4, Biology Club, 2 3, 4 Although Doc hails from XXIHIICH .Sleutlz Darling soon learned that he was very sane Re sult Strong has woiked up fiom Biology Eiiand Boy to the position of Lord High Executioner of I'elus Domesticus, and uith it all he has maintained the ieputation of being the kind of a Lab oratory assistant that can give the lesser lights ieal help Strong is his hind name, strong 1S his physical appearance, and stiong foi hnn expresses the opinion of all those who know him Wa mfs is Kwai 551 V3 Y-hffifz ? M Q' gt' vim WY' lv? G GALE FRENCH STROUP, A B AXP P..-. l.,...r ...J We Q-A A f A ' A f L f' '- x,.'VfT-. A -1 - QA. 'g , ,W ,wfifj-ag-te-r"1'e4-'gf1"sri.?j'itifiif'.AAA. AA -, 4,1 Af::',f.:::grx:i ..,, elvl 5 --'- f5'iff',1'f'-1-g'i- f f- -"eff, Tifii:f'1' A'ifgi'iTgA A. .A A --,- ' A,-we -3 A 1 X .A ':A -A - Y V' 4 - H g "" ,L ' 'A ' If' I-:fg?g:i52l'i"fA?f H ff-'-A - A -- ' , 'A : 'L il-f 1' gi I A A' X -'A' - 'A - - -' " ' ' A ' Lv A. 2-A I '1'gg 'E' - '. A -Iffl '. rx '- A " ' .v J I -I ', , . - ' N L :js '1.Q,:jAEf', 2'1" ?5' A. 5 -i A rm: 'V ' Xa, I . A I vi: - fx! tjj: -' I A A 1 'r ' 1 V ' ' A A A ' i A 23' 1 A Ai-.1 L-A ' - ' Aj 'A .,.. Al.:4g.AA iw... .elf A . - V ' I - X ' - , i ,,f,Qgg2.,1L,-' :AA V A A ..-.. .. , 3 - ' --" M-J-" M N74 Y, Wwe ,,,q,,,,,.-.AA-AA...A,A . :A A,.!...,,...,.... - Ar AA as A s Ag b,s,, AAAA,-AA .A AAAAAAAAA.AAM..-wWMf,-M-f-A A AAAA " r S -A ...- Y- -4- -A-M -W' -'fm' ""' ' MWA-N---,-www I A l2L,1Iflf.1E J gfiiixif A A A if-ee-N-A A S ' flwwl l ' ' , 2 E in-any 1 f-.ss ,Sl lrrw-4 i iff' if' i lT"A"'t'h"j lt- VJ Q.: Q ,www A ,yg -TLA ve- l . l QA T 5 'fri' g , M my .....,....., 4 . V 3:3-. la...f-,.,,..A,g N A 3 32- g-31' 5355? , -I 35' n...cA,,,,, -A cg: ,gf A ra- l,......A.i.,,g it A . .: - . .,. 1: ' I .A p- V '-24,043 2':4A.-rf' .3-3' +--'MJ-Q A 1 A vw" :A V i ST: gg f--.1-3.3 1 1- -- rr: Q A f V - z , .fu -Q, li--...... " ff 'MA - E292 l P,....AA..f7 l z A fi: --2 , . AA . rg f A D755--m 2" " ri 'Sir 3 f' A I A 4 M---. 5 1 . 1 'WY 3 z -Wi r A , . . ....-...., . X ,A l L-WWE i ,:' :AA -- ll l..--A...S I -A .V N .-A Qlwdhih, 9 1 A E I 'l S 3 A A V All i ' ' 2+--'J 3 ' ' l--------f 4 r . l , 'l ir--no-vs.,--A JA, , 4 S lfwfwl l , E A... ,AAA , 1 1 ,..A.....-, l li A 1 J . , . . 1. L...a-....l , 1 i I : - . - Q 5 lv.-ui-as-p41 ' 2 ' 1 l' Ml rr , 'U I , In Q g i ' n....... ' 1 A ' - - i g.,..,.,A..,, J 3 ' A1 . - r 1 A-mul l , ax yy ' , 1 , . ' . ' s - ' . - 1, 3----re.,,L V l . v A . . ' '. ll if-M-----M2 f - ' ' " A 1 A - 1 a Y. - - 1 1 l u n ' - i lui.-q.,-.-.-.url S ' ' ' H -' 1: , ' ' ' - 5 f'---J--1--4 1 A ' 4 ' Q llzb-fl---...Q 2 . N. cc A l - 77 , - . . . . li--ma-WJ A i-.-..-..-Ae ' ..-: l l A E L,....,,.,,i' l A, F ,A 5 3. 1 L,,..,A-'F A l in 'T A v WW"-" 1 .. 3 l A X , AAa....NAA..3 5 'S ""' 5 1 1 i 2 1 'rr f Q 1 .A.... ,Af E 1- A A ' 4 i..,A. 1 - ,,.A,,,f ,gg , 3 5 ' Y" 1" .ills ir!!-VK-M: 1 1 i 2555, f 4:35 A l lmmm: 3 1 W iw' figs px 2 l E 5 f ' i if -sw 1 54 2 Ag lv N A. .gf Fw W5 E' W'-1'---, 5 : ' c A l , A, A ,sta , 4 i r l ,eg Q, ? t--...AAA.A-i A i. 1-. 3 ,gn V:-.n ', f- : ' 9, , I 3 ' mils- Q 'A f ,o Jw- A fm fe H--' 'W-A ' 1 AAAA A l 1 " ? QA.,fW"'i 1 if AA 'Q If r - M A P ' --v-,.,, Y, ,, ' w. il 1 4 ' " ' - i X A ,As AA.. .AA ,Z T 1, l lA Braddock, Pa. "A modest hero-" Duzer Du, 3, 4. One year at Penn State decided Strou that ' ' . - following year by enrolling in Al1egheny's glass ogliggidagxidgozhrghihiiel vglgljgh he xfctlflflid the let1c.asp1rations, but becoming a man and putting childish things awa lrom liiiii elzir y a atki- of his energies to the pursuit of knowledge. His three years with Bus hav Ih, e ltvrned al likeable, even-tempered, hard-working, business-like, pei-severing-the kind thztsggiwlihc-xg? to be 1 4 A l e --4 A ..,..f l --4 F l..4. it -V-l A-,,Mwl i 1 I r-ff'---Mig--F A - fi 4 of ',x.3:fEaQiiggagw, A .JA3Ari,l K l i i' 'A' 94 5, l. l ! lk .1fQ:rg'G'.', -'.1'J':.1'.'H"f5'L'g-Diff? '- .. ,ear-, 5l l III alllIllllllllllllllllllllllllllllll I ' H ,1. 3' i 1 --A 4 ... LQ, , ,4 , , , 4 W, '- i L- - :- 1 1 ' S 3 1 'SU-289 M 551123 Q. - l MECLQQ: ffm cn- V 1 swfvfwfff Q'2:5fD 4 li 30:35-3,-2 mF,hgQ'E.9-'ri ' Pa., Z 7 mgmm K., HH. gym gf, 3 -,,,, umm go! gwmams. .1 2"'--'Dano Q. n'4""" Egj 1 FEV: 05-D-OOM rw 1 Fiiiffmg HE-'U4""'f "Tiff ,, , 11 QQ:D.Eg'f:,. 2 Eggs- f : mv-QW gmmf, , UQ ro Y: ww Q.. 'i - 8 53 Q . ,TQ 55' 3 howiie f125'3fD:'?, W v-FDH' no Q, ro W - '-r .ff 1 qgw, 2 5. 5-,Hmgg 5' -. A lv EL,-A:3"rD 54 I-I ,.a -Q vvai., A " ""' . M1 fvfnwffvqfxl H QSTSHIW 1 , "' '4 3- 6, C5 E'f'DfD ...Og I ' ,r 0 1 4.'7"fv 3 "' O Q P-' -'E rv 5 ff: 5 -'3 ,QQ f- N 3:f-'4!ga5a3ZZ5fsg3,2g,vfss:g,, U' :SW--f-+ 2' - '-r P-A.-r O 5 Zh V ,ga-L.,.:k.....fM M- 'U 4 FH, H M .4 ,...rn '-1 rs 29 su :Nfl H- DHEP-3 FSL 'D wfflgmr 2 - ,. . ,. ' FEES N M UU Z5 -,.,,,...:hm N .-Ng ? 929-"H" ' i H if-ig 153. G 95353 N 5 'f E ' ,...I3 4,3 X. PQ 327 ' ,fw"4.?gg,. ' """'Q- m X 1' ZFFSSEE- S :E f-si ?',m'liOgg Z . 1.5: 3, O jj v-g H- A Y ,qw 4,0325 :f ' rr-U2 y-hm "v 0 v4 w fb S -- . '11 'f-Qimiwf O CTS BT .-. -1 Q' m v-1 43 ,af -f f' rT' ,..E'H:- LO E+ S gg 3 5: cs rs 2 5 3- Q 74 - 1Q,,,,,,,"' 'gig MS-:Q, H 5. s H '-+ b M1214 575' 2 H A -fffwmfl-. :fa ' """' 21'-' :.'. Q 'Y ' '-1'-'nance P MA" f" -4455 "1 9 31 "L ..- ,- 'PT P3 "' ... ::-',., 1 33 Q '-zrggifmsg .,Qf,, QQ O.. EMU, -- : 5 ,-3 ,--..-- WUQ ,,:, Pi. CD V Z pq ,gp Q . X n- X x gh -if - 0' 22,32 Q 5 P H 'SUIQFSS Q fn 43, .Sys gm' 23' 273 54 3 0 pu ,Q :LQ U' 5-H fs ,U '11 U1 gg Q 42 v f Pd bww '--MO M 3 H, O ,... gg Q SD U1 -Q'-3hQ,,,'x:5,f, ,giwl 2 SD UD X. ED 4 Pdf. .v.Zr. .NM , m 2.2 -,3 on I . ,gmfxfizpzg-in 41:63 154 - :3 In 5 S O I cm., QQ , of 5521 lk gl E 0 L3 43g 9 , gp- ....4 .,:,5:gf',,212, H1 Eff: M -fn' 0-1 or wg EQ." .0 " .. F - 0 '. 'U J mm V F H L, We M w if 5 'l'b'oq 1" '2 U1 gf 3533: on WH , ,-, P-A , v ML- lx ,. N . 'I ,..""J'gQ Z "4-...' Fowllm 1, ..-57'-'-,rn . G' Db 2121 N5 f-f U1 I . ' H-.29 -1 S . 'Q Q- .':1'mf-,L , l-.12 .w 95, S5 V1 jggfgdig 'gfg F' SVP-3 3' 5' ' 5fDUQ 17 l 5 o:. W 3 F-',"Qz:r'-LP olmtdgfg jp. 5S-.550Q 32 - 5.00355 ' 'zu' ""'f 35 7 Q. mm , A M 2-525-fb :-:,,,::3 -Mer, M ...f:'f,..D -Jr-f,-ff-nw " + Gram o , 3'-1'-15" E Q A m:1.+fmc- cnfnwo 1 ' 1.4. :Ale C' E. :S p-hm " - sum' 5202 5 fs ', -1 - .,. .-f.,g. 505152 Sami. ,K , -,T Q 03.369 UQ-3gn,...5 ll : :K '12, Q4 mf'f'O..J. ,. . 1 1 "- .... ..."-l- Off 23"-f Ig QEHBO '.1J2'mH,:- ,:."','1g 4 Mu- Naam V"".4ff O32 v- , ' B :f W'..vz,4"jI ,1 3 gp .-: FD We ,V .fg,, ,,., 0 f- DEQ, J ,V . 335-52 FSUWQ I'- 'Z .. cn rn . Y A -,gy-' '-1 VU ! .wa f Nl t .2 'Q ,' ff I-' 1 , -as 2 f 'ski , , , - , Y X I ,...v.'- 'its l R 4 -'Q ' ' . -' ,xv .-,, x,,.x.A - ,tw 'F' " I 1 ,Y - ' A . 1-4, - wjz., ,, Lflif' . ,,1,,.aaa-,.,e..ea..,1ii-fiiwgg -Fan A ,,,, - -1j'f7:1:g'iT"" I ---- 3 ----- 'jeff ,.,.,. -...s.. 'W Khin: .V go,:,,,,,,.x...',, ...,. 2 :I . I. lb- . l 1 -f-'W-t W 'f'f- in" .,V, - .N 4' -'V 0 1' tkxlllill QQ" ' . ir' 1 'f - 3 -. .W .v " A -fi - i '21 , -- Za. 1' '- X " , '- -. E ' . . ', w " xkIl,'i",' . ' 3'-J' ' ' ?i1.".j,glff -V1 . - V 1-D . 1, I- 'z -. .. rv ,hm ,I - 7 -Q -by V, - . . ,lf I I, ., , 1 A -. .A H, H-ul, -nu., 1 ' We it ,p ,S it it . 4 - - ft fs- as 1 -GM ' r V , ,A.. ...l----0-47 -f- "W" in" ui" Q L......---.-,Yf f- .W- flfji iii l r :i:3 , i,..-., , l Awww-'Hi i fulfil F-V --ll V" " W If------1' 'X f---M-3 Q ,. . r ----1 li I, i kwa 1.1 3 s . 651 - S ., . fr. ft, , izsfqtq N , F' - 'Y - A' . ,7 rryilfiii?-9534 ' qlfvxf . . -Ng? M9628 . ? , - .. 'Quia' 1 Q H il 755 - K 1111 l H t - - - .- L- l i JESSE TARR, B. S. L.-N-4 QD A 9, A X Z "'- Wellsville, Ohio. 5 ".-1 miss is as good as lzer smile." 'Varsity Track Team, 3, 43 Basketball Manager, 4. - ii:-Qi Ulitlicieiicy Edgar" in his balmiest days never outshone Jess. Quiet, resourceful, thorough- i fl he has always done his work with an eF5ciency that runs well up toward the one hundred per 1, cent mark. I-Iis big fault seems to lie in the fact of his being so modest .and reticent. However, his ability so far overshadows this fault that it has become almost negligible. Jess is a big man in the Chemistry Laboratory Cat least he wears a white coatj and he seems to know something ,. 1' about "running bronzes . ' 'Qi--+ l ,Q 11 J may M213 .ass 'f- nw ..-.bg S. mfs! 5" 4 - 2 DALE EDMUND THOMAS, B. S 1 . . Dorset, Onio o........ l , I , 2 2 2 2 "You might hare rlzgmed Treasurer of Senior Class A little learning is '1 dangerous thing' so is a bad habit ' - . . ' i .Oneof"T ' k " hes persistent pulling of punctilious puns? As a hotanist, however, this yoticxillxgliilli isbigl-gaglgieis rtlcsgwlie is the gnly class treasurer that has succeeded in collecting all of theo class dues He will a f - V - - - ' , . . - Rom Pgdioq-tiaranciluni Jia next gear piovicied the Fates and the Cupids do not interfere. I-Ie hails 1-rm H 1 ,ggi 1 .fir Y ar Jai if Mtn.. K Q JJ' i' ?9? i ' -f f' i if f 51 10 , ca - if ii ,I il W Es f 4 lg - ' iii if tg. ...gt ..: . mv .ax 3 if , l l, ll ' : is ig ,,,,,,.,, TQ i l 4,-5 'm ' E Y . ' 63'-A I R? ' 12 5? 55 ll ' A af al ' if 2: 'R ll . 2? at Y? ix ' ar P. if ' - 5: r . ,, , , Q 1 l Q- 6 Y. 1: gl 1 il il ll , i V it N ' , i . l i al Q , H' EELTTTQ' "'.. if6ii11ffiT'2i1'i't:iifiiitfiigiliiiiiiiri:Liarereereeefi-W """ swf' 1 , u ' 1 a l Q 1 1 2 2 1 gi a E 1 I 3 is Q gil"gt'iTgTU'i'5rmF'rsfr""rU'1eTr 'ref 2 '1 :im ' 'Q,ilil!'il.l1lQi'5 .'li ,' Cgif' S: SQ...1gi,gQ,1.fiff'ftgi'iLii:QiiEQ':i:?tr'fil'!'fi'iiteUr'tLJJ+'i'--lf-Li U i i ,,fjx1g'ZA3 ,fl ' : Full' if " CP ' -.-r--fe-.-1-A"37lf37g3i-TQf7.?fl-- Mi"Wii" """"""' 'i':"i A , .LW ' 3' ,A , Li! 'Aff-, -t ...Lg-' Y?"af -- , . 'P v.jf'7f.gF . 4,525 -A f 5,1531'jAfj'jeAjigg, 35: . X I L .,f-.l A. ,.... ,li ...U ' A ' . A --.- .... ix AA A 1. 1 i 1 ? ,A ,,A. . 1 .rdf "" 1 5 it ' s , ' l A A :'. .gzg2,?-i A, A - . 12. f Q ..,.,15A5:g:g:3si1 ,.g.. 1. 5, 5.1gA55:1'ig1 , . ' Q if A 'ziifiz . , f:A, " Ilffig- 1- .' i i .A 2:5121-5':2:5w A .-S:1:5::A A:A2:.2' , ' ,551 ' fm 5 ' T 1 - VW . ' A 3- .af 1 4 3 V 4 'A 1 i ' ' - ' 1 .5 A , AQ P A A A t ' A - 2 if ' . ' 33614 ' i' iff Q H 953' . - ,MA-A., A.,:A:,.,.,.,...,.,. ..,g,:...,A.,..A,. - v sw' A 0 5' 'wi A .A ii225ia:5:.'5: a:z:e:1:2"'2:r : , 'V IP-H2 -5 "f A a .f H i 'VA' A - AA 25215 A 1 ' ' A i - V A A. . , ,A., H+.,,:,:,A,.,,,:.,:,-A, ..... ,zu.,.,:,,,:,,,.,:,:,,,,,,: A 51' .4. . A A K A, A . .A,, A ,- N, ,, ,. . ...gb .Q A,.:, ..... ,,.,,. A :. A. . . ,,.A. - i . 2 wr1r:r:r11.r... "'A - .A:A:::EQ:.fmg:::1:g:g2::::r1:s' '5Vx"'XN6' , ' ' 3-1' M1. 5'Sf+f?fJa 5 -Na' A - -'egg H H.341321515-1?:5.5q92:91:53,:,:. 31 , A-: - -A gsgssgagagsg.. .'.g.a :f A - AA A A 5.,:':.:2a2zg-:A , - V, 1 ' ' i 4 - , " ii: :fist 517 fzcii yf- ' A . f i " XA 'A" ' ' " " " A--V--'- - 4 A A,AAEZA.fg3g:g5.Bg 31.1. .A 'H ,EJ A Wig? gli., ,391 55g ' 1 1,1 i . ' V 5 l 1 I . 2' - fsezfiiffewi 9---:avfs-'ff-,'i112f' wi-gg.-fff-,-1. ff--1 r- -Aa.!..f-f.Avv2i..-.-.--::.f-..,,-. .. - 3 ' K, 1, ' 3 'Q ga 1 "pf sg. -1- ,si-Q ffggs' - -+ .gi-Jw gf f A , '. 's,'1"' 15 Vai-1 --3 , ga-If 5,51-Z.: -my-I l X C f A l 53 1225 . if-1: .Eve as - 1- ' i:v,'w,.11',j-,'-'g,' f.,- wage: .i,frvlgg:f:AW:' ', in .-..:: mf. A, ' 1 A A A. .A AAA,,.,A,, ,,A,.,,, ,,,, , 1 ,A,,, , ., i3wgig3:i 3A.gXigix355m? .,JEaGQfiEQk,:51 xii, 45gg,,3.Q.,:.o,5w ,i.-M, H - i ROBERT J. TUTTLE, A. B. - A A 'I' A Z ' g Cattaraugus, N. Y. - 4401 ' ' , 17 2 1TlStC11 to the mocking-bnd. i Glee Club, I, 2, 3, 4, CLeader, 4Dg Petit Salon, 3, 4, College Band, 2, 3, 4, fLeader, 41. 2 Ayfew people claim that "Bobby" is a real. student, and slaves over books like a real Phi 1 Beta Ixappa1te,. but undoubtedly hiss real work in college was music. Beginning at the bottom . ' . ' 5 ' X ,' 77 ' 1 . . ' i of the lacldei, Just like. they do in bnappybtoiies , he-worked his way to the glittering heights l of Glee Club leadership, and then he tarnished the heights by accepting the leadership of the i lE:aind.1 Eatinotwithstandlnglitlie latter evil, he led a most successful Glee Club, and forced the - iape o1r 1nto occasiona iarmony in the "Amens" which is a real achievement - ' ' 1 Q 2 - 1 A - - V ,131 1 A A l V ref? 1 4 3 A VM' "if 1 f.9y,e'EQ A 55. i s 55: i Q 1 . P S337 H . ' ft' - fi AA Y i A . 2 , 1 wi. A X 4 - LZ " H 'I 1' .Q - ai . 4, AGNES L'AIDLAW VAN HOEFSEN, A. B. 1 - AA X S2 - 1 r ' ' Meadville Pa 1 f ' : l "Good tlziiugs come in small packages." 5 German Club, 3, 43 Petit Salon, 3, 45 Twentieth Century Club, 45 Klee-O-Kleet, 2, 3, 45 XVomen's i Senate. 4. : Always in a hurry and always gets there. "Aggie" says more in live minutes than an ordi- l nary individual can say in an hour. Search as you may you cannot find-a girl in college who .IS E better liked. She takes an active interest in all college activities and 1S ready to help .out 111 l any undertakings. A fine cook and if you have never tasted one of 'El'lOSC'dCllC1Ol,1S rarebits you i have missed something that is worth while. As far as we know, Agnes will continue her art of i Domestic Science after graduation. l Q A 1 97 - li A Q ' A N. ... H iViiV WL,-twig V W YAY,-4 FKW, F-1j,,:,-WY A,-7,1 ,U-,2F:w.1v2,-Y-gggierss-.4....,.uw.aw.ii-nec-JQ-...rv-1ee.a-1-i-s.-41wfiTfwsTfm4iv1fy-s'-T--f'-ili---I-ii'l':'Lh E:-'5:i"""' "' ' ' ' ' A WNW!" Y M l Div-'MTPEM 'T av" law' Tuglunl ful? V' ' vi' le . -14:5 t 9, -all liwaigiiiifiiiglal-,,,i I llgigt4zip,'il Il ' A A A A A A AA - AA L- IA. i.A.1..l..2A-i.A J..LiA.i.A.L.l lf ' Y -- H ---Sw V i Y YY Y hr Y -7- H ,Vg N W YM-n ,,,:,,,,,Ai,f,-1A-1--Y,,,.gT.eT,1-1-ag,-5:eJ.Wf:f+..1.,r,'-:..,-.nh-.-N.-..1,-v-1-.--.--.1---..m.-..aw. .f V -v., -.L . .-.-.-1-.----sh-V. -- J-V s---A-r-1 H v 5 ff Af. i igiigili l Z 5 i", 'iwml fl' 5 Q l l 1.1.1 All l lAAlAHllAiAl,lAlslllAl. l CII. l ......... X, Y. L-.4-Q,-me l.-,un Y , .......-.,. 1... F ,.......-.. V ni.. W. lL l,A ,,. ,-,,,,-. lA,,A.A.,,,A,Al 5 A,A Ai . -....,,. AAA,,A,.,Ag l 1 5 K ,QA . I , 4 ,-.-..,. 1. V-11-1--Y 1,1-new .wx X fx J . 1 "i 1 , if-1:1 -R w-,-1 - iffej"""'4"'-' """'4'j'l" LW..-.YV 1, . .. . -V . - W ef. .1 .1 1' Q.. .... N-,.g, 'j 1 1' s L .. , .V r " A H' ' - . . . . 511: '1',.f,' If - ,. X, , - V, 1- ., ' 54. fr. '. - -I , , , K K., gg, , , , , M YY- , " ' -'A - - - '- ' "' --.......-c...41,.., r V If Y mn, , ,., ' 1" 4.1 3, N" My 1 HW111 1 Q Ei ! V fffifwfjf - 1.1.1 Mb-1 1- 6'-"'..fX 1' lf? .1 3 E CHART ES CONROY WAGNER B S -1 X P 2 Barnes, Pa i - i vfvea 01 not to sh al thai lf the clues zon XX '1.gI1C1 spends 111ost of h1s 111116 011 t11e t1l11C1 H001 0' ' 11te1, O1 011 CYCUISIOYIS tl roughout the count11 011 11111cl1 11t 1711011 es 61lg1l16C11llg, 'IS suc1 btt even these occupat1ons do not seem to 111te1fere 111th 111s 'ndent 'lI'C1ll17211C1 act1v1t1es because 119 a1ocat10n seems to be 'cle wear111 out of t11e f'1n111y sofa Although st11v111g CO11t1l1l.1311y to uphold tl1e 1101101 of the lapldly Cusap Diylllllg R1ff R'1ff Club, l1e st1ll Ends tnne fO1 ot11e1 hght subjects, suc11 as Ph1l0s0phy and P11ys1cs Llke a true e11g111ee1, t11e 1"t11108C1S 11111 get 111111 111 t11e end H 8 FE 1 if-'- - Z - - 2 HELEN LOUISE WARNER A B i Meadvllle Pa - : Teflfll HL' llfllf file gladuess that the Imam 11111115 1110111 "hw, 1.4 11? Yxf A Good fr1ends 111th '111 hes been Helen s motto as long as vxe have known her Town 1nte1 ests 11338 rather kept 11e1 a11'1y from us but even at t11at she has taken a place 11'1 LL11 heartb that 110u1d be d1ff1cult to replace Her major has been to learn the tongue of th Central Poiers 3lldfIlONX she IS XXO11C1C111'1g XX1lCt1lCl or 11Ot s11e 1v11l ever have tl1e oppo tunlty to 1111 e use 0 t111s acc01np11sh1nent But Helen 11111 be able t f ll 1 1-1lOXXl1l1lg esqueness 1f 11ec ssa1V O a back on Nm! lsh' even H hunnnr 1 ' f.L.u:......a':-1:9 Amir hw,,,-,,. ..i'x7T7-- ef-3-. ,. , . 0. ........ - - --A-H , ,,., ,.,1 . , "' ' I P' 1 ' -' . ' '- V 2 ' ' vi-' 4 ' ' i " Nia A M',?41E.' Q ' -51 ' . , 1 1fLT.D"7' ,--1 U' ff 11"r"f1'1'1'1'T"vT T , 1 111111111 t1111,1,11..1.11,:,1,1,1.,1.1111,l,l111.,,,,1111ll.111111l,.1 1111.1 1 l 1 'T'1f". ' Tv CST :'.I5A7'2'5Q' "Fixx .- 1 ,. - -. , H ' . '.f IL '-A-11,1 1,-L.v'.. -c..,.' ,V 114.311 P a 11 -. ..fffqa?1:r. x 1,-,,,.,,,.,-,m,,,,,, N-A,,,-,u,,,,,-,Hwm-,Avm --whim--M -M-VN Q-11.1Pfav..1a.J:::-.i'1L..:.sL'..:..Z5.xg,,a.:..gf'mQ2f A r'fE""'-""' . V H 'llf-T3 Q ,.,,g...1m1u-,1,y,, 55 ,,., T"""fi' i'.'iTi,.....Z..,.1.1. ...A .. . ,111 1. - A, - " . I .111 .'vf,,,.1...-.,.'xs1h-3 , . ,,,, 1 1A . . 1 1 1 - -- l ,- , Yr A 4.1 ,-wr, i .. 4. I 5 1-H I-ii -Eggfi:-:,a,Z1bA 'xg-2 V ll .1-.wi..Ni..1,q:i? A fp - 8,2 , ..- F . ' 21,14 '. ':1.1,'i.' 1 , -l - 'L rg -' zi,1,,11jg: :.1-:-1L'f- -35 . 1 " s"'. , -- -, - 1'-f - 1'-P' '. 1' .:5'11"4 A '1 'fi "A '- 1 Sfili-D:'1.-Sfiiyw "xi " 5f1v"'f!: i.1-- 1' 1 :I "' i' Q 5- x I 1' A " lf? '- j I if "gel-.1'11ffi '- hi '1'- 1 3' ' . Qfnijgi-. -1 '- - -- '. 5- 1 ' x 1 'g,, 1. 1 -1 . 1 ,.,-gg-,'Y,.. .f-1.5m-57,331.1-11.4 3-Q..--gg f-'-g,.j.- - , 1: - 1 .-ca? - . -- -- ---- ,--.- - 1- ---v -- --- -..,. 11-414-u,xLa2..f:,.., ,4,.p.gA,,...,,,5,454, 1,1,gfuAu,,U,d , A 4.-ia-54151. .,-,, . ...- 1 1--2-- 1 1 112.-T.2 -1. 112 1 1. H.2--22-.2.1211 1 ....-.-l. , . .--Wm C, gg, W- A . M,wN...,,. 11 1 X 1 1 ..4,..., 1 1 -A-1 1 l ll I 1 65,55 . nigg- l 1 1 1111 s ,415 V 21 . it 5513222 :. - 1139, ea 'gy Wezierv' J. ,fygx 51511 .. 1 sc" 1v,Q:i'5i-2if?1f5F J ,Gr ss, F! , A .HF -qu JOHN CAR1SON WEAVER A B Commons Club Turtle Creek, Pa O11 f01 ofhei ttolldv to 6011511101 Geunan Club, 2 3 4 C1ass1cal Club, 2 3 4 Ou1ll Club, 2 3 4 CCl1a11man, 41 lLd1to1 L1te1a1y Nlonthly 4 If you eve1 meet a tall lanky 11'1Cl1V1dU3l who talks to you 11ke a 1ap1df11Q gun, ulth 1115 head cocked on o11e S1dC and l11s eyes fixed on a spot o11 tl1e gmound ive feft to vou1 ext1en1e 11gl1t you have met John VVeave1, doe1 of the 11T1pOSS1blC As lLd1to1 of tl1e Llt, he has really su ceedcd 1n maklng t11e publ1cat1on l1ve and 111tC1CS'f1!'1g enough to be 1ead by nearly one half of the student body Xn 1,1I1k11'Cl Fate made 111m also Chauman of the Olllll away w1th that, at the same t1me makmg h1mself an env1able Club, a11d yet l1e 15 almost gettmg I'CDL1t3fl011 as a student I4 YS V Sl 3 X Y rx 'X ,K'2"?h 1,53 ,, J dtqq r btw ' FREN .8 vt 1- r ,lhitg V N .ff-'eh H-my ,""5 'T 5 essex at -we-...A ? 1 1.11 1 s sym u rfs V.. X 1 1 flll bge Q94 I Q ,Qs 2.1532 3. HWS it RALPH I AFAYETTE WEIDE B S Commons Club New Castle Pa Metllmls he 15 a chew. 1' Ou1ll Club, 4 L1te1a1y Monthly Boa1d 4 Dare I lntxude? The only Way to know XVc1de IS to keep on l11sagl12:2kuicalmy mpmnel the b1t t1m1d He m1xes Effluency, Chlimlstrg, li'3cEetf3Eil7ea11cgePI11cgsgegL:i aim leadmo Chemlcql pqmtlons ou 1 D on commg student of Chennstry W1 , no 2 f thls htemiy alchemlst nd even then he ms '1 well met1ed and Well balanced all on accoun o g Illlllll Illlllllll.l1lll11TIlllU lMl..lTlllllllllll'llY1fll1tll1l IIlI 1-' A vip A MWAW . A .,...-- 2 1 , .i:1...,. . .. Cam... .. 11 -A 1- H Y A -11.1- 1 1 11 1.1 .1 . .. .mia I 1 h , . I . il . .... , ,,ee 11,, . 11,, . . . . ' ' 4, Y. 1 I V hhhh . ,..,V T. WAV, .11.A, .. A 1 1 1 11 3 ., 1 .,,, ,4 "II: .- , .,g-..,-gEEi3,.,,,i522g2,.,111ai3.1.11,1-11111111'1:,1:21,-., -1 1 ll ll I ' 1: 21112111.11 -I-41.1.1"i32Qf2is.121..:2iai5EgE,e5i5ig,..fi1.1gi'.1-111211-12:'1:ag.,igi?122111315.gif2siz5sE1111Q'Q2g533Z,1Q.a5ai.,,.,1Qziz1.g,11.1' 11 ' - " 11 - - 11 -"' -1 ' ' 1 , 1 1 --f 1 . ' - 1 1. '. 1 1l E 1 V4 1.,.555.1-331312515111-1v3.. A., . . 2 . :.:.-: :1:-11...1-:-1:1,:::1.1:1g-j.::5-wmv .3 ::::11-1f- h h. ,xg -11.,.,:::5.,:,.-1--is-1 "12:-113151513-Q.j1',:, 1' 1 . 2 '1 -"- 2233? 1 1' 1 -3225 " 1 ' ' I.1:5iE?E3E5Ef??1:.:.:5:l21a25252iE5EE? ' 55ifEiEEEE5iEi2EEEEE?1ii1 ,551 .. '1 11 1 'E 11 iffi'?1ii1ii5?iEi5:Q22:'ff: il115555333119552511, .11i3iQE5E2i?5f'-225' 1 ,1 1' - 1 1 2 " g:,'E'1'Q::E5E?3f11f"',,. " f215e.E5E:E5'..'11-' . 232115 ..-.Z11:f1.-.-.'::I13:1E1:,'2:gE31,,1,3.1f1.1.111i1?"'5152"'2.,'ff'511:55:52-E32f3:3111.1." 1 - 1 l 5 3. . 1' .,.5:"1'f'-21:1-. ,:,1j.' 5:5:j:3:..3:':5:3.,:,'1g.,.. 115532, 1,11,1,E1E5E:131gZjEr:51r:5:: ' 2E5:' -523, zlzi:-1.31155:555g1Q13,j15.j - ' ., Z' - Q - 1 11 -"1122232jg2'1jI,:,.1""H""' 55553251 11.12511211255E5E5E115E'1" 1::,':':15Eg.,-'I5:-1"':fQEf1QE111f'E':j:r: 17 1 1 ' ' 1.1..1.1.11,..1ii1 tiff:-'f1l1 .'2.'-We122522111121115-a11f'12E21sEeg'' .1 1 .5221 " "" " " ' 1 -- ' ''fr.-11112':r:r:r11rE:2Er:f142111f4gi. 'LQYSEQIEQQ.,1Z5E5:5:::::.1..Z'4f,'11'55E5E5:,1321i2rE:.5.:.:Z1E3:1- 4:1 g.::g1Q'rf"g.Q-1"-EE:-1 ' - 2212:1:s:E221212a2a2izEe2e221e11a1i11'Tim-..:... " "" ' . 3 lf", al 1 lll, .. - eelcc yy . 1.1.2 . 1 5 . - :,.,1.-.L,111?f::a..,:f 1 V ' 1 ,wtf ' " - 11 ' 1 . 11.33 ,.1. ,W If, - , Ygygqggforzvf .gk -1 1 - ' f ..2." - . H2-r f'-rl'-'1 'Q arf 'fra px--"L :.:. va, - . I' - 1 'E ,g A --'J lr I -jx: 4 11 11 ", 1 -- ' -1 11 ' 1 11 , ,M 1 1 , Y .. .. . 2' ' l - " i. 114- '-515- 2225 . - . 11 1-W 1 ?1 ' fllf-nz. 511,11-'3g1..2 .1 , 1 H- 1' ,-1 ... ,,..1 11 1 - l' .. 'l L iw- .Z .a...,,. ' al- 'Ci 3 ' l g 3 ' 11, ' 4,Q.4Q'3'IQ1,::qSgfI.1.s,i.a 31 is ,,".'?Lfi-23. - w 1 :Pi -1 frgi -' : - 1' 1. . .1 Q-.-...,,,gq.g l1-,m.f1,,:.,.,,- 5 ,ff Sa 1 WJ. A 5 . ' 1 N 1' l3471l,,..gs.1.gpZl,,..,?5.:1gg3,s1fg, .Ny 1 , ' .. ' 1 - 1 1 1' 'yi 1. 1 .W - , .1 1 M , ,E I W .Q K . x . . 1 - N 41 "-1'f4""fT'gY'.2iI:, V f ' ' 1 f A : . H nj .XLS - Aa-,1A, 73-A,..v.,,. ,S M , . - t V L V1 l f. 1 ' 191, 3,1 1,.3fK:,.,,e-. - - A 1 -1 11 LD - ', ', . ,,....g1',3.. 115-135 H. . - .. , my A ' l QD 1 Q: ..?'7',.'5'I13. af" - . - 1 . A l 2 .... , ,fill """:iZ Q 1?jL.'1:"' f 4' " -S , 1 ' ' 1 11 -ly. 1-1111.1 1' ' 11xQ2g:-.ff ' ' . l . 1 11 I ' N' E 11., 115i,v5' ,'-2-1. ',-'Q fn? 1 1 . 1 1 1 , X, .9 ,1.,,,..,.,-,Q-'1-ww 's.s.'.. lat, gl 'gh 1 . . - - . 11 ' ' . 71,1 1-52 5252, ' J: '-HS?b'iQkl'c!221g9lvZ4s"-ix 1 1 ' , w:?.fj2'2 zf,fz'.x ,. fe.,,,,..9 .sd ., ' 1 .. 1 1 --2 ' 11 -. 1 . Ng ' YE? 21715 1w-f,. -I 1 .1 ' - . . A l - ll ,,' '0 ,7i,"::sz::1m:'f:1'.- Xi 11 1 1 I f - - W 1 - Elly- :. """'T'j'?,1e "S 1 X274 ' C -. N ,aww -: I h x . ,- S 11 ' . " 3 5? 'E ' 1 L 1" - 'gf' 1 - V 11 .- . 1 l1 3 ' . iv - .."Tf2'gl? 11E1..11E:1':.:,I ' " 422 1 - 1 - - '.'fZ-7"1'-P"-WZ'Eli? 1 2 , .. . J , , ' . A H Wg :U qvv. A . , W 1... ,... .. ...., Q, ... 4 .., ' - 1:111'::11--rv . sf. 1- 222121151 'T' - l 1 -""' 1' - - . .-:-: 111 -.:1:,::1.111.1:11:11 1-1-1121.1111az:z:::s:1:1:1w-: Q .f. .g..11-1 - . Y! --h . 51 - A 1og..5vf 1.1,. . 1 2' ,1,ag.'gzWg1 -21.2.12'g:3sqf12:2aii1i1g:2z:1131 11511-23121: I-rff ., ' 11 -1 '.1:1,1211g221 11122212g2g511g?Q-:j-2:5252 'ik 11... ,Q ' 1 . 1 ..-,..... 1' . 5. ,1 .M-,axI1:1.,,1,.:5:5EE:::::1.:.EE. . 1.3 , 1 U , A I ...,. I ' E 21 -1 -1211 "" 1tlf?11.125511121EE2511.'i222EE15iE ' 1 rl g ' -.Q52-'Q-52:49f:1j1'5'f:-1-I-. '''f"1'1-'-'-'1j1-:2'2'1jE2:':'-., " -' 11:1 ':23.,j-2:1.,gj1""'-'''-'-'e:.'12:2-'":'E2:211'g35-1:2j5fg111"3I5E3E1,5:5:: 1 , 1 1212-11g1j.1."' ' .1111 ' - 111,.1111111141-111,-gf , 1 1- 2 1- V , ' 4 Z 12123251 -QQ - N' ' .- 1 1' -1n-'- - - - 1 Y , I ' 2 V. 1. -4. ' 1 l - ,. . . in g ,-s,,...,.,..., .-..-.,,-,.--,,, .., , ,,, J -' . ,H . .ex V 4 . . W . -. ,itll u . n ., ...........- E? ,...Al. ,,.m, x.-Q 1 1 k 1 1 , 1 M . 1 : g',.':.'gV,f A - 1 K . I ' - - ni.. W Q.. .,u.....,L'.:-,f- . - . . .M -,7...,... 4 If W. A""x7'g- W 'Y-1 iw- V E W' NWA. 33- Jp- Ma rp ANDERSON M1cLEAN WHITE A B Er1e, Pa Metlzozzglzt zt Las the uozse of rxot and 111 managed menfzment Xs Nlac , l1e IS known to eve1ybody, from h1S class mates up to the n1embe1s of the I aculty xx 1th 'ull of xx hom he IS on 111 1mate terms He has taken 1115 college COUIDC p1e+ty Q 11ously mcsolxmg to get o1t of lt 'all that t held fO1 111m 'Ind to that end has spent a good many hours lll 'lllI1OSt every palt of lts VKO1k Ile IS famous for l11S ab1l1t5 to ask quest1ons that puz71e even Dr Ilenke, 'md thus has acqu1red a lot of knowledge wh1ch he Wlll doubtless put to good use lvuxboclx who knons lllll' and that mcludes 'mll the college vull vush 111111 lu k fm W 51 z "-'EIEEQ 'Y 'R 'W-2.3 tif!-,ewli vi Fw ALBERT BENNET WILBER B S LD Ix XI' A X 2 Cambmdge Sprmgs, Pa Pleare pass the test tzfbev uerman Club, 3 4 Tohnnv tvpxcal example of a real good scout He has a b1g vo1ce and he l1kes to use xt better than that we l1ke to l1ea1 lt BCS1dCS h1s ab1l1ty to make fr1ends he has ab1l1ty to make chemlcals Tawn IS one of tl1e Laboratory ass1stants and he has held down the Job 1n great shape He eudently came here NV1tl1 a knowledge of how t t d 1 knowledge has met suth marked success O S u y ami Us apphcatlcn of thls """"'l 9. IJ-.l...i..4w,.J -L 1-M M1 FQ' W U Nw ...il -,fn-Q ld A-...I 5 3 yf an - 5 ip...1T:g 1 5-W -1 2 ll, ' -Y--2 , 1 fZ,..,-1 2 fiilpig jf , . - . I lhgl , 1 1 4'--1 5 ' ' J Lili? 1 I 1, , A . M WWE f .Q - ,f ll liyiifijf l ' - . . I Q QM Q ' 1 H 1 w ' N giifgiif . ,, f ' ,. 6 -VX Ei lffflfl A . . l . , ' ' , 1 1 .1 - 1 2 lf, Q' 1 - . , . ' " -1 ' I iff -5 'l - i I .Avrf"z'.- - 45 A , . -Q Q-SS: - ' A 'I'-Q'g5-T-if-.".g5'f: -. 1 1 M Q + 1 - l fa ' - ' Q 3 ,lx g J. fa- . 2' - ' - " 'fi -r. 'Gp' 3 - . it V .A -. .. ", ' 11- v 1- - 4 - i - R A A '+-was! f . .I - 'l 2 - ' , Q u A 1 -0- ,... .,,, wi ? 3 i .1 N F , E 1. . - at ,H- --'2 1 - t 1 , ' N s u- -1 , - 1 -ere 1 ' .. 9 - '.-11:v:'7 i'f-wands. '- - sf' l 1 - . fr, W.. 1 " ' wjfgirv-yi.. j ' . . . wwf-ff ififxfa-,. ' - ' -.2 1 f H5 - ' 4 . , - 1 H ' ,J is 3 , I . 1 4 in V V V, I 'f , V ' ' '. Ax , -1 .,.: ligsigigggeiflflgiimii 5152 lfgg3!!I1ggjT'?'lsg'gQmftiggvelegligasegziegE51Nig'Tggg'g'i'1'1zE:ggggliwgsyaq I' 'l .' 1 1' ' ' , V '5 Cfffv Y' . f '?,,15'-Iwi Q! filfffyfffs' 1 , iz: f-vrlwk 21111121 fff zelltwlfrrr ,aliir 1 11 e:11..li,t,l,1l1 .Ll 5 .ll Lai, 1..lg.,Ls..i.h,Le,,511,i.,E,1,.Ls1,1 J-.,.'-. PAUL BURTON WOLF B S 2 A E Connellville, Pa Youth at the proto with pleasure at the helm. lhe light of Frosty s life is his fatal moustache, and, with its aid he calls up recollections of our childhood film favorite, Charlie Chaplin. In fact the only difference is that Fr Jsty isn t so widely known. He was originally part of 1916 but after a year s absence he was persuaded to return and help out the Glee Club with his alcoholic warble. He has a cheerful smile and a good nature that will be missed by those who know him. - JPL? 123- ez-5 2351 1 .zu v xl: YW -Q . 1 J, 12122125 if , f I lf' vi ' nf: .1 - -. . X- . 'SEB' , Eiviukii 5-Lg' l' l" ROBERT LEWIS YOST, A. B. ' Kb I' A South Fork, Pa. "I am amused and know not what to say." Duzer Du, 2, 3, 43 Modern Problems Club, 3, 4g Mandolin Club, 1, 2, 35 Quill Club, 42 Editor of lialdron, 4. "Hob" is best known about the college as a wit-as a fellow who always has a clever, apropos hit of humour at the tip of his tongue for every occasion. This faculty has led in his Senior year to the Editorship of the Kaldronf But to those who know him better, "Bob IS more appre- ciated for the good common sense which he possesses to an uncommon degree and which has ' ' ' ll V 'I made him a valuable member of the numerous organizations to which he belongs. Bobs ride shame hope and dispair has been a moustache which has dodged on and off his face at P frequent intervals ivith the state of itts existence dependent upon the favorable or unfavorable criticism which it evokes. 101 , ,. . , - . . .. ,.,,.,,,, ,l,,,,:,,M: ,,,, i,,,T,?,T-q,,Tx-i Tlygzflljilw flt:llll"2 5' f!'l'25lll :"4i:'3l n ' "" ir . fl'3.'5371 l,1-5 'f"l Exif. 4 1 var' ' ' 'f'x 'gf--. ,'i.il I lil ,I,,lA,l4,, A I 4 tw! W v',S"lill" 'wfji-"lm 1 'pdl-llllf l l 1 ll, lr iilllll Q i 1 Q 1 ' - z . f . I : i 1 I , f 1 1 f - - , l . . 1 1 1 i - . ' ' I , 4 i ' I V y 1 1 l ' ' , ' . f . 4 1 , t ' P f ,- e . V, I . s . . . i N ,gs -s , tml Li 155,-5 Qi- Q, .WANG y iii s-..-.. ,. L . ,.., p 'f Y Lf '-fs' 7" 3- 'T-il? S f iiilfff-lf' 7 4 L,L,,,eM,,-,.H mm,-..-H-,mmm-M ' i ,g ' V V A HN! Q fggilymz , I I-, . sv...-y.-112. 1-. I Q . .Ag , rg... I, '. . ' 3-i -any V , -C. V . , , 4 " . K Q' --1 , ' h f V--wa--H.. N-..u..-.-W.-.i,-,,,,,.x,-j,,MN' Qjfjj- " ' - 'f-f' e -- ' - ' M'f'-----M--'YW-'-'--m-- -'---A-W -----V-M E - SID.. J ., , l I I , . . fa' F F ,I " Cl 4 s H if ' 7, 1 l x 1 , 7 .........-.....--.------- ,r' nxt .1 fe? '13 fix ' I lt' jx Ya ,-. 1535 3 . l I 2 T w l 1 , 1 ' i 1 i mlhhlllllllllz ' l ',,1,' l ' ' if ' " ' ' 'M e + '-'- -'f--'-- --.--I,-K-f.,,u.,..-...-.V ...W -, ,.......,... ,fv.1-C1-72171731 'TS' 'FS -- fx f ' " - lee-fn -f 'f'ff?tf'f"'Zei-,re . 194:-'Y'vW'k1 "ts ':"Xf: 'RS ' '-- A WM ynlu- .AN :'1v.-nn ...,li.'f..': 61:., 5.v.-ZLRU.- , 3-:-fi-7 -7 -X :-V--4-..f" "' i.-Av '---' l L., i ' ' -'.i:. " ' " VKX: , "1 "' 'E'f:1 -j f -' 17 , '- V . iw, x 5,35 51, H, A l 1, 1 t- I AA. - ew , ,f-,S -' -A - .V , 3 ' - . -- - - . . ,- f ,A U: . t I - . :Y A : ,- .- 1 - .--I ,--,H-In 'AH , ,.A, ,,.,..... . --Q l '- ' Q A L ff: ' ' - 5.1 -'-U-33 ---. H H ' ' ,,--,af-:- - -f - - 'Bin ., .... - ----- WI- ,T fA--,--f -- f --5-'f""""'e 1 e J e t A. 5.2, 1.3.3,-.. V tif fwfr . 1 ,xx 'FJ Vi- --, L A Y "' re.-we-v,., .x,f ' I A4 j ..r,. 5 4-E ' ' ' ' Lmzifi . KP! . e ' .3- filiji-J J' 'XJ' r,Q.Ya.?ilzs J wr. -1:4 M, ?'o'2f. ri r. :,.: :fu . t ,..h.' VC'-lil Mix: W 'RY' ,, DUDLEY DeFOrREIST ZUVER, A. B. 111 A 9 Greenville, Pa. Such a one ix cz ivlzzllosoplzerf' lhis lengthy debater has had a weird college ewperience Sombre and serene, he strides about the campus alua5s gomg somewhexe and neve1 gettmg the1e Ile lS p1obably the most conslstent tOltlllCl of chapel mon1to1s 1n school although he has been seen the1e as often as tw1ce 1 month NVhen Dud gets 1nto act1on h1s hono1able opponents feel the ground sllpplng and shchng under then feet due to the 1mpact of lns reasomng just fo1 CXDCTICYICC, Dud left us m the luxch duung the last half of h1s ,Tumor year 111 order to elevate the youthful mxnd 1n a nearby Illgh School but he came back to us the elevated one TJ S ,4 ,WI ff 15 Beautzful ts young enthustasm keep 1t to the end, and be more and more correct an fiazng on the object of zt It 15 a term ble tlzmg to be wrong tn that the source of all our mtserzes and confuswns whatecer Thomas Carlyle Ti fem Q44-r -'v N if mx -15411 -wwe.-....,,.,,,. -llIIIllllllllllllllllllllllllllll lllllll llll Ill lllLllUlT1lLrriU ,H f llllllllll Illl Ill I I N-1. .ll F ,,,. Eillll f-,z 1 1 .,..,........, '4- . i,........5 S " 1 4 ilflflf fps ,w...,.j 1 ,.,-6 l X' ,wi is-we F13 l""'! :il RJ.-fl 2--is if fQ.N.'. 'J l J 4 x :"'-u""'l 5c.,..z.'i Ellflf 3 l"'f-we-J XII! ,mml iw, 4 25.13 :... ...A J trif Q.-li." 3...,.,...P gumwz i....,.-.f tM"'3 L. ..., M-, 1 31 '........,..,,y l 5 5.-..., if , i 1 ,Wm-rf: FF Wi 7 in .,., ,.-...., x..-...-... L 3 . S ' 1 ,..........a., Ii... .. . ,, .M F . xiii: l-...,.,,l 3,.,,.,,,.,, ,.,, f g,,,,.,,,,,, 1 Q 3 l ..... .. .. L- . W.- .E tflflffi l, .ll Q.-...,..... . in -W' W l l . ., ,. M. I-,... ....... . l ,. l tml... ,. ... . . i lff '1 ff, f 1 3 w -.-.-..MJ 5 .W ,, ,ml ,, ,,,,,,,.. , ... .a......., i .Qffffl ll I S. 1 iKnll nf thv Gllazs uf 1513 President ...... Vice-President . . . Secretary ,,,,, Treasurer . . . Bianchi, Hunmbert ......... Bosworth, Howard Wilson -Brooke, Grace Lo-ar ....... Brown, Mark 'C-lemant . . . Brumbaugh, Ruth ...... Castle, John Granville ...... Catheraman, Raymond Fowler Chao, Shih-fu .............. Cline, Byron Vito Travis Copeland, Maude Elizabeth . Deens, Louise Ferguson . . . Dowdell, Olive Sergeant .... Easterw-ood, Helen 'Cullum .. Elder, Myrtle Nina , ...... . Emery, Esther Louise English, Eva Janette .... Engstrom, Gustav Evan Fogo, Helen Pauline . .. Freer, Isabel ............. Gartner, Annetta ........... Graham, Rallplh Edmundson . Hamlmerton, Ruth Florence . Hartung, George Michael, Jr. Hollingshead, Paul Edward . Kelley, Ernest Jasper, Jr. .. Kelley, Malcolm Francis .. Lant, Paul Warren ...... Linn, Hlazel Bell L .......... McConnell, Anna McCullough Mc'Creary, Ro-bert Emmett ..... McLain, Helen Elizabeth Marvin, Isobel ............ Miller, Marion Frances . . Mondereaul, Pearl .......... Nichols, Dorothy Winslow .. G9fBrrra illrmhera .4'. 103 Harry L. Wissinger Mark C. Brown . . . . . . Isabe-1 Freer . . . Gustav Engstrom . . Ambridge . . . . . . Corry . . . Uniontown . . ., Pleasantville . . . . . Franklin . . . . . Pittsburgh ... . .. Meadville Woosung, China . ...... , Apollo . . . Meadville . . . Beaver . . . . Beaver . . . Meadville . . . . Saybrook Mercer . .. New Castle Kane . . . Wellsville, O. . . . . Marion, 0. . . . Meadville . . Pittsburgh . . . Meadville ......Evans City ...,... Gustavus, O. . . . -Chandler's Valley ,... . . .. Meadville . . . . . . 'llurtle 'Creek . . . Espyville 'Station Parnassus . . . . Monaca . . . Meadville . . . Meadville .. . Butler . . . Meadville . . . Meadville A. .',, ' uA ' - Ii..-If-,E-gnu-MQMF g J P4 X11-1-on-wi-f ,K 'xxxk .-X55 A-M1 I' , -..- sm...--f-.-ka....:s... N fi? Any u 1- mvii 9' x ' L . SQ-,I fr an I Ms- ' I I.. . .. V Nl the N ,I K EM Q J , 3 , ' - ' ol : if -Q-yt ,Vu , N V v i 7s Fa' 1 s. ' .-,,.,,, , x . I xv X' x'.x I 'V L1 ,V 1------""-"A I -.4 I I ll, , I I L 4 , ' --n - . """' I 31 " ....-...- E-VFY -I-...B I I ig: I, I, I ,, ,M x. I -4 I1,..,I , W N I Ir- , L.-,-,l ' I MA---I 1 ,. 'II ' I.,-,,,. ,.-.v...A4I , ,,,, . .,,,.,.A I I Ms-. ..V. .II I If-Af--1: I I !.,awi,-n: 1 I Pwr? , -M--H. , -.,,,.-g ,, I W? 11 L,,.,-,j PM , P W- "' I gr N -E I I I Ifflt-. L I 'iii 5 , V.-.---1 k......I I I IQZTI I I fiiill I I I I ' Ii I 5i:i:I I I Ln'---4 , I--A Im.. In I I , ..,,....... E-.11 I Iii I I::3 I I---I I Iii' F' 2 , I ISM lima I If-M I 5 L....,.,. I L-.. I a,..-..., I I-.. -I E I, I E I-M-as I uA..-...f - 1 , I I ""' """N 1 ' I K LV......... . IMWMI I s , ,..----I I , ,c.v....I ,I . ...I Olson Lena Marie . . . Pollard, Willianm Michael .. Rhoads, Christine Pauline . Saxton, Norene Roberta .... Scannell, Martin James .. Shorts, Hallie Daniel Simcox, Janet I-laxton .. . Simpson, Gertrude Alice .. Singley, Adelaide ....... Stearns, Paul ........ Swaney, Mary Agnes ..... Walker, Mabel E. ........ . Wissinger, Harry Lawrence Wood, Irene Permilla ..... ' "7 ef 7 .... A t 't'4i ri' Knox Saegertown Butler u . . . . Jamestown, N. Y. Athens . . Saegertown . . . Sandy Lake . . New Brighton . . . . . . Meadville .. Meadville .. Springboro Erie . . . Pitcairn .. Pittsburgh I , I I I li- I: 1 'ft , I is Irffff - ASX "V 5, : f s - I1 , I xx , f X IV f Xx 1 41 , J ?, Q. I f v- ' Q. x ,"'.'!Zlf5! L44- ---XX 144-,ri I . ' 1-f -- ., 5' I I 1 ,f ' - ' 4'Z "' I i I I I I S I 104 'LIII ,Ia-:,I'. ,,,,,,i1l .'4li,iTiI'I I I IIIIIIIIII I,5:,,2g yu-I A -1 ri , ,.A,,.,m,A , S .-rmq..-ly-.5...,..m.Y,L,N, , ,Yu A., ,.....,...,. -.-1.-fd..-.X-. ,,f...,.,..,, x. I 1 l Q. IE'-I I it If I W. ,,.--1 I I I 1 I Egzrwf, I + , ...im 1, I 3 Q 5 10 I I 51 , r ', .rl I , -......., i -Ymf....s,.,..-,sf .wwe-.M sr r V 't-pei'-'j:2fwi2cj?:gg' Lf Fry: fax L'5,b::Y gf ., C . vrqmn, .. 'as .C ,.,,e. W1 1 -H .-z.'fv-,2.QLQ' 'r :L-by was 'IL..r:..LQ?,fL14J I Y, ,,,,, .. ,,.,A.-..-..-.,. 1117" ff- L-.54-1 ',:.-H-5.1.5 .-,'f.,.W"'-"W'f'.-'. 'mf . 'mf' ff""s 'ff",.,... - 1, f -' .' . rv- -' 3115-W-Q Y - . .f ' vw. z "Qi: .,s gif" V'-5 :- n, .fr . A. A is-5 V, it -s ff 5'-,'fy1 S" ls . 2,-. ' ' ' X ', 4. '. -V in, 51- - , we - , ' . X gg,-fl?-?'f's. -' --'f Tb' - - . .' - ff-fi.. . -- , - i.,1,r- 1 5 , , , 'YN-'W , . - V. . 3 1. -, f ' 1,1 ' J , ,si 'iv-liz, ,jig rj: , ., Eg, 'A ' - -, g -V -,3,. .- ,M -- :- ' M' , -. 1 sl .t gfgffsh-c .19 M: ,V ' , , , . - W , +-Q, 4. , .2 . -. 4 A , ' rg.: A I . 3-3 ' .,-JL .iz 1 .- V , .- fi , .' ' ' L , .A ' 1 1 .rn-gf.a':i'1mf':.w:-v -lQ.a4-.. , . 4.4. -..aaa-. +1 ,A 1' W , T . M l , . , H 1 , , I-I. i rl W l 5 Q -A W ' li W '- ' Q 7 'f l s 1 M 3 , f I - ' i t H , U . Q 1 - . l 1- j in fy I, 'rg 3 l ' , 1 ri 1 v- I 1 5 1, E 5 i , l .2 .., q M ra l W?,,.r-.,.- , . yryq,v-any-n.w-fy-5.x ns -.am f Fei-,--,aiu V.,-W -A-. -- ' aim' 'it-mf is with V 5543.5 ggi? 1' gp? HUMBERT BIANCHI, A. B. CD A 9 Ambridge, Pa. "Let wealth a-nd cofmzzerce, laws and ll?Uf'll1'llg die, But leave 'us stil! om'-Be1'tie's slzootin' eye." Varsity Basketball, 1, 2, 3, 4, Captain, 3, 4, Modern Probl Petit Salon, 3, 4. "The VVar Department at Washington could no doubt have learned a few pointers on the art of camouflage from Bert Bianchi, Allegheny's.star guard and captain, as he dodged up and down th'e floor," is the way one of the Western Pennsylvania sporting writers saved us the trou- ble of writing a whole lot about Bert. He is undoubtedly one of the greatest of the Alleghenians who ever sought to cage a basketball. Outside of this one talent which outshines all his others he can tickle the ivories ' l ' - inigity well, can hit his studies fox A's, and do several other things. Why say more? ' ems Club, 3, 43 Quill Club, 45 l sae 153 1333 , .. 'VE .M rrrixi :Ziff ifvztfi 335143 Nizfaw- verfdlsix 9:55 Ax, ,...4:, -un- H! "WJ -fu blfkatw S Kb, -4 GRACE LOAR BROOKE, A. B. A I' A - Uniontown, Pa. ........-....-. ix, I .ft VT, 3.1. , .N..,..,.-........-..,...... E S z 3 l s 6 5 I K E E x I 5 F 533 all-we Q EX 1-""'e-'ef iillmtil 5 qugva ima V"W"iY izmei. ..,.,.... l-A ,W I-'vias-eg-ug lfm' ' lr,-W? g .......-.l 5--...... rua... i i Ig... Q 5Q.,...,. r til"""f 5.5325 lm.- ...fl 15 Mmm . , ,wa , iw----3 : L--we . 3 iiflfil i . 3.,,,.,.,,,j l 5 ' 1 im l 2 5322.4 t LN- 1 .--t ...J ,M ..,..,.....,f 3 rf.. ...was .t.,,.e.-,i 2 La.-- M..- .J ...,s....- ' I 'B , . ...U-m....g ,..a....,.,..4 ta ,...,.,..l l f . ..-......,-l H H.. V V...-.- ...-.-Q..-.ui W l 1 i W-. - W 1 -4 S 5.,.e,,-,l Q 1 ,,.... .,.-,-J s 5 , 1 - -eeee .....-,s ' 1 ' l f s s .mr-fa 1 X. 4' , , .-.N --: P . l 5 , 4 J ,.-.,....Y.,.-J Q '...a,,,J , ,,,....-t,,e , ...iii 1 r l -Tm l -N, . .r 5 ' -ttf , l rr I will make an and of my dinner, tl1erc's pie and cheese to couxcf' German Club, 3, 4g M. N. S., 3, "I have a little shadow that goes in and out with nie"-so sang Sister Jude last rear on commencement day, but this little shadow has develow I ' ' ' ' u G 1CC. into a mighty Senior with Zl'VVlll of her own. If you want to see Brookie really interested, just mention pie! 105 t,,.,.'."js 5"1lSliill'll'i' ffg,-IdleilgfggiEllfllsfllyii 3?,.g,QMasta.,-,g:,g,2g,g.:,f MH! 2 :iszr ffl" ,,u,,, ,. . 1 f , J.-,...,,,,...' A .f,...- A. iiiil Q .,. - .r I 4 ' my ...AI , I Wil il l 11:-vb-' ' "' ' ,.,-.. .., l ,- ..-.f -4 V--W--4 l ,. "--' ' :iii F.-1 ,Es -S ll K Ywf,-,-,wi-Y rg: l , .' Z' .Mil :gif u 1 'till ,wif 'H' 4 'Q W 5-ff-.wif Efigki' CWM' 9 " ' .-A-1 "i1ii:i 2 .2 f me 1 Q.. ,I ' Mrfedfli .WA f .-.Wei 1 -if--qi R. . ,.-,...... tw--. MARK CLEMANT BROWN, A. B. 3:33 qi r A . Pleasantville, Pa. lifflff, "Getting money is not all ll IILUIVYS lzzrsiuessf' Quill Club, 4: Manager Campus, 4Q GermanrClub, 3, 4, Petit Salon, 3, 4g Modern Problems 3 we-fel! Club, 3, 43 lrack Squad, 2. 4 -....- E l fl "Markus" since taking over the Campus has developed into a mighty shrewd business man, i '-"i' but glance over his activities and you will see how quickly they give the lie to this. His first l literary activity was in the line of English but recently he has taken up the Freer verse. On L-e---il " second thought he must be an athlete since he experimented with track until they kicked it out l .,...... 5, . ----X. 4' ...,c..i l .... . M,-,Q of college. And looking over his collection of data it appears that he must be very much of an i llfmi l all-round man, a lion among the women, dependable, and a good friend. l ""' . il l""'l .1 , Pill! , inqfil Q "NH A 'lik I rv-rm.: 3 ffl ' 543 il A 1 4 . --1 5 22 .4-ze" wg 3 g lfkfl I V :,.:x:g,g: I ... A f , l L--A-4 fail? 'Q'g7:'.4 ' 234 'iffif 'fs "' Q ..- ..... ff r' ' I l , x lf- --A f .-af, WW W l Q--in-sz 1 1,-,374 5 lliigiisl' l L l Q?-.1115 ,.i, RUTH BRUMRAUGH, A. B. f K A o Franklin, Pa. , . "That letter is too long by half a mile-" LOI'e's Labour Lost X ice President Class, 33 Athletic Board Oiice Presidentj, 4g Glee Club, 2, 3, 45 Kaldron Board, 1 32 M. N. 5., 3, 43 Quill Club, 4. 'Mis hard to think of the tall mysterious "l3rummie" delving for the most f l ' ' toni years into-the obscurit1es of Bible and Philosophy-but Zhe's human ino spite dineitdulliiig ifVid5'Ca1'S gif-I aimed her deadly kodak at the faculty and the students alike in the name of the xa ron. bhuie .Xnn , well all miss her next year, especially little sister, 106 I .w' FI ' I I I I I I I I s I I I I -FA V I I ..f,.- 4.--, I .-....T, L . a... ...I I I wiimlt It 'II I 'I -I I ,I 111 I l,,,-,,,l I If-at-I ff-we I fr"-'I rsfffiga :I 51-3 I e--...-.I 5 E133 I L.,-...g I ln--0-N1 I I::I I t---II r'---'I I E32 E13 I Ill P tigil gf I1,,,,"j,I I .WMI I IETSII ,..., 2.2111 F-- 3, ......a-- II I I I I I I ,wwf I I tw--- I I te----I I I:...'-Mg . l,-.,..,-,...I I-K--I I i""""'II If-I I--M I tilt 3 LQIQQI I I -MI - I" I Q, ,. ., ,-.,, Haj 'I I.- Y..- I 5 I I I I I. II I I I I ,..-.--.,-...., R I:-:::'I I I I ....- I I I I I ,,,.-,-..I , ,-. I.. .,, I ' ' ' ml I .. --.A X ..--. .1 If .ffl 9 I I . , ,Vi 11 I . i ,I I. I, I I I '-I .--IQ I I . 4 I I I I . I I I 1. I1 II 5I If If 1. II I. ,e.,-... II lv Iff it i.. III J . I 1 I 'I GEORGIA EDNA CARR, A. B. I A X SZ Wes1eyville,' Pa. "Virtue, a 1'ete'aI'd to itself." Le Petit Salon, 45 Y. WV. C. A. Cabinet, 2, CAnnual Member, 3Dg Quill Club, 3, German 'lub, 3, 4. Another one of our illustrious class who is absent from us for the present, disseminating Alleghenian knowledge. Georgia is quiet and always has been so,-except once lll a wh.Ie when a mouse' crosses her path and she winds down from the cupola about 2 A. M. Wie wouldn't have belleved It either, if we hadn't seen her. W A I I L .A A ,,, WY, , JOHN GRANVILLE CASTLE, A. B. KI' I' A, A E 1' Pittsburgh, Pa. "It came wi' ll lass, and il'lI gang wi' tl lass." Student Senate, 4, German Club, 2, 3, 4, CPresident, 4,-Q Modern Problems Club, 3, 43 Quill Club, 3, 4, President of Class 3: XVinner XYakefield Contest 33 Varsity Debate, 31 VVinner Philo-Franklin, 2: Varsity Tennis, I, 2, 3. John got too much school or too many credits about mid-years and went down to liiski tn beat a little of his own knowledge into the heads of the .Xnierican youth. Hence our tennis team is shot. And what would a Senior Tea he without him, although he never went to the Hall very much-he just stayed there. In spite of the fact that he was one of the .hardest working men in school he has made for himself an enviable place in the hearts of his class mates and a Fine reputation as a gentleman and scholar. 107 K, . 1. x . . Y.. N ,. W - 1 ---Y W " "' "'N"""'T'T71'.Ti'T""'i .H K., 5... . w . 1 i r f i l 4 4 f , ,,, H""'r ,,,,.,..., .i?iTiTT-i-J-- 'wmvimwrnrl WC Y f V ' fail' A . A . f3 . 'Y l 't-fjijjgg a - t 1 eg, t me-f , ' ' wi.- . C C --We -- it H A C Y l'ee"p:t""'L"""""'1 s.-W - , tl , ...Mix l "" l i W l ' A 1 y ,553 i, "" g ,. iff: V i R 5? 1. 1 fi. ' -s-A -231531, l ,.., jj fig, .1 ' lYR.1-v4J Ins. 1 . - 4- -x-'C'-.. , ' A ,.g -. U"l. 'J-il.. -: ii A g 1 . kwa it f f l N 1- .ma ,::1.1-.3-i.-, .I-iff.. Af.-1. " A. 'l"x.?.,,1gC2. ,, ::1..11'2!:'F,:',152D ,,,,,,,.,, .1 i. - l faj' . 1 lliliag 5 1 i RAYMOND FOWLER CATHERMAN, B. S. lj y 2 i M- l EA E, AXE Fifllfjfl ' i Meadville, Pa. l i l "To search thru' all and seek the law witlzin the law-" gi:...aQi ii Delegate-at-large, Athletic Board, 4. lflfifl Q Among the many whose names have been chronicled in pastiissues of this work there have 'Is been a few business men who have been discovered before leaving college. And now we add f,...........4l ' to these the aforementioned gentleman, who ofttiniesbresponds to the name of "Casey." He lj'-"-"1'2 H , fools us by coming to college and specializing in chemistry' to an amazing extent, but when not E,,,A,,, I 1 S ' around Carnegie Cand sometimes when therej he is planningimeans of 1'EllCV111g the monotony Q2-N--fl? i of a Meadville enistence by pulling off Ivies: "Casey" was originally part of IQ17, but a couple g.ff.ZIff,i x g of years ago he tell for athletics and got ruined, hence he graduateth now, having been a mem- ----'--- 1 ber of both war classes. """"'j v i law' i 1 lT.'.1l1' , if--------vi li i 1 if-.----4 5 i as 'M-Wwe - 1 i i l N ' llflflf ' .pq xin, i A lgiiifliiil Y .fu " . - ' i 'siilify 5" 'f" M-5 1 , , X f l . Q.--...Mig g l -I . firing 1: kt, ., , 'Ziff' h l i - g :df g.:...--.i 5 1 I 2 "' ' "QQ:-lf: . 1 lr 51.1, fl 2 1 w .t,,. i f 'Wi Q 5 ' .. C 1 .,l'- s"ss i lfiiifiisi M X .sb-S ig .,Affjig,L,..,.-P :S-IM,-A N-Ft Q iwmwmi ' g lels 5, .,a, 5 i 1 A i.fi, -.f A 1 i - l -' i i l l Q E affair 5 i 3"'j'j" . " 511:13 5 l , SHIH-FU CHAO, A. B. -f-v 1 ,Q y Commons Club. . F - fi? i Woosung, Kiangsu Province, China. "' "Let .Obse1'z'at1'on with ai-fensive view :iq WI! l l""'i A .........Ng E..-.... 4, . Y-M----i I ,-----. -a ...,.. ...-, N.. ,Wa .X 5 . 4 Sll1"Z,'UfV mankind from China fo Peru." Modern Problems Club, 4. Chao has been with us for two years haxin ' ' ' , ' g come from the University of P tt b ' l Th ofbus who know him. best, can vouch for it that he is a most interesting talked osiiuzigxiarietyogi Jects and in a var1ety.of languages, and they say he can sleep in all of the different lan ua es. fine fellou, a good friend, and withal a man of whom his class may well be proud. g g 108 l ..,v . .5 l'--- . . 1' I fflgfivx . .- . . - . - ls-pf an , if -ie, , 1 :ft-iii, . a , s 1 g.-T-.ucv vna-A N 1, W--- -.,... --... ..,..,,,,,-...,....,,,.......,.. -. --.H ..-. -.. ---AY ----- . 4 n 4 K 1 . 1 ' i l l l i 4 s l 3? g -- Y ....... 12 M- Q --N-. 2 V--5 e i---'--fl I 3""'i 3 5---Q giif'1'1ii5 ' -A - l 17185, -'N-ff. 3 t if .1 A 3 34-:Lil l Q 1' -,s :+I 5 K-.is I Hamm, BYRON VITO TRAVIS CLINE, A. B. A X P Apollo, Pa. "Genius is only a greater ajvtitude for 17atic1zce." Thoburn Club, 1, 2, Le Petit Salon, 4. If his parents had only known they could have named him David instead of Travis, and the present generation would have been furnished with the means of bestowing a nickname. How- ever Cline manages to, stagger along with the procession, and never worries. In some ways he has been rather a stranger to the class and the college, but they say he does go to Hulings now and then. Those who know him best say that he has quite a fund of humor and a decided opinion on most questions, but that he agrees with several of the professors in that eight-tens are sur- vivals of the Inquisition and should therefore be abolished. MAUDE ELIZABETH COPELAND, A. B. Meadville, Pa. "On f1l6l'l' own nzerits modest men are dllHll7.U Classical Club, 3, 4. i Quiet and unpresuming, Maude has slipped into her classes day by day, with cheeks rosy and eyes sparkling from her little three-mile morning stroll. Recently, Maude has turned into a veritable knitting-machine, with "Socks, more socks" as her apparent motto.. As. a sub-motto, we would suggest "Classics, more classics". It is undoubtedly the latter XVll1Cll is responsible for her steady record as a student. 109 ,..,..-...N ,, ,. .. , , . , ..-..s... .-,... l 5 ' 1 is -.. x ...... -. l l i' ,wi 1 n .-.,..T,,,., 'llilli E 'z 'i1I.'If2E A-4 ....e.....,...,s sw.-aw.. .I 'es ...aug ,J rmgs ...,......l ........z lfIll'l -WJ 5-l :iii -..Ml me . ,my ,pal ' 1 Q 1 . . .... -N.-NX Q 5 1 l I 5 if 2 2 ml 4 I A s S K 1 l ""N i I 1 ll 5 L ,,,7,....-.A-. ----A--f-'-ri'T?s s Q X t it ' b . . - W Q . , P 1 ' J . f- .H fd i' -, ,,,,,,, Aa, l,,. ,.., .,,V..- -- --4 -f---- "' "" W ' ' ' ' W W AE"-'W li? l i,,...... sa iff: "W -.. Ml-fri 'aaa visit- mga! .sire ' I-15: .fx . L+ .,....- 'v' 4 L-, lQfl. ,.- . W I l f 5--5 : fm-- v 4 ze- I ...Tl l l E. v -4 5--.4 -'l 'l N "1 ' wi ,..-...... yn.. l 4 -il l 1 l 'i :""'i ,- s-,--s iii ' a g-"st I 5 3: tiff" ,.,.,. . A-fs .,... ,gs l E-.- ..-Q F'-E li- ' ' . . G .3 Q 5... - c . 'X 1 1 Ufizxu l . ii.. 1.4--1--TL LOUISE FERGUSON DEENS, A. B. A X S2 Beaver, Pa. "Bctfcr fo wear out than rust 01111.'i'CllIllbCl'IGI1fl. Y. XY. C. .X. CX-'ice Presidentl 45 Annual Member, 3g M. N. S., 3, 4Q Twentieth Century Club, 3, 4: Campus Board, 3g Quill Club, 3. Louise is a living contradiction of Dr. Ling's principle of Physics which declares a perpetual motion machine to be an impossibility. 'Twasimostly the work of her master hand which last Thanksgiving converted Hulings' grim old gymnasium into the romantic Japanese Garden. She is another young miss whom Cupid seems to have mortally wounded. Q., OLIVE SARGEANT DOWDELL, A. B. A X S2 Beaver, Pa. ".-I uuizzlhr form at lim' side she safe, And joy was duty, and lore was late," President -Xthletic Board, 4Q Tennis Manager 3- XI N S 4 x Y 7 A ' 4 - x Q, ' 1 Aside from quietness and composure in speech and actio Q17 ' . - . A n ue s bi characteristi " looks' He may here behold a girl who has dwelt four years in the historic Huliingi l3.iS?sSt acquiring a nicliname. If we may Judge her domestic qualities bv her artistic ability in arrang mg DIC llI'eS ant enormous banners on second floor front X i B l M . - - ve need h ' - C655 or her future years' , , ave no fear about the sue 110 l l 1 ..1...' ' '.'. QQ? Y fbi tr:-i:rf'Trf?:O:f1wji Lx l 3 r nt.: L-pi Q- .A 1., -f of-. ijlfpffb -il--'ssh-A-.5a.Q ' 'A' ' fag..-JT' ':L:f+?.z ENN 'A' H" Iij.,i Ti'gi.TCT??fg' f4,..,,,....1ff1,SEXxi "" 3 fjf'lT.'.i' 1... ., sf' , Q 'P sniff ' 0- 'fag-, lljj . 1 A Q .. fn, . ,Q .- 4 wh: V '- ' .V vi , V I 52.2 ,..'3 ,I ' 3. i V Y. 3 1 K L . .V Q :aegis I l 1 r ...4 L.. ,.... .,,A 11..1.A ....,.V .Xi-'gl--.inM4l.LL:p, Qfli igi ' .- i WM i 1 l 1 - . - 1 "ma E i - l ' 2 i L 1 - i l '. Q - r - i t i -. Z 3 ""' l' 5 i -V i i - K - i i - ' l " 1 1 r i - , Q i r 1 - . 2 i 1 1 f 1 1 if 1 - H . ?"" l Q in H 3 HELEN C. EASTERWOQD, A. B. 3 1 r Ii If I1 - - 1 . - 3 p i M6adV1119, Pa. i l "A little 11011361158 now and tlzcn 3 , Is relished by the wisest 11ze1z."' i . . , , , , i i QU111 Club, 3, 4Q Classical Club, 4g Ixlee-o-Ixleet, 4Q fVV6llt1Ctl1 Century Club, 3, 4g Literar 1 1 f - - - Y 1 i Monthly Board, 35 Chairman XfV.ar-Relief Committee, 4. i : As .an lI:1lI1OClLlCt1OY1l we would like tolask the faculty why they waste perfectly good shelf- l 1 - room with ,Classical Dictionaries when this young woman who names the family legllorns for 'l i 1 characters in ancient history is still at large? But Helen gets there when it comes to grades, 1 i and she alwayshas a .fresh supply of Jokes to pull when a class gets too conducive to sleep. Her i , : rare critical ability will assure her a place in the world where we'll hear from her later. 2 Q - i 1 - 1 - Q r ---V I Q 1: E - 1 Q :ES r - my-: ,, 14' i i egfiaagtw P' e l 1 i 1 i wi . i 2 ' 1 QQ S p i 1 L .fin E i 8 ii 3 8 - A H - - 2 - i i l 1 i i 1 l ' 1 g - S' r - ....... ' H Q -1- l -" MYRTLE NINA ELDER, A. B. 2 1 , A X S2 i - N A - : r Saybrook, Pa. i i 1 "'I am sure cc11'e's an enemy to l1'f'." i i M. N. S., 3, 4, Twentieth Century Club, 3, 4. ' i H' 1 Smiling is lIyrtle's chronic condition. The only time we ever saw her truly serious was g i that fatal time when the sophisticated ones of M. N. S. demanded an initiatory speech from her. - 2 Q to be entitled, "XVhy I love a fat manf' She seems, however, to be back to normal again and , i Q i the dimples are playing afresh. If you don't believe it, just remark aside that Hllyrtlels getting a ' E awfully thin," and watch what happens, .X good companion, always cheerful, and always helpful. , 'Q - ' . - 1 111 g :V -- l 1 l , . . . . . . -,,,,,,..,,,,. . -.-H f..-.-..e. ., - --f:-.-1.ff1M.f:L ..... gf-3. f1'2"f w e E -e E' ' 'ee' E ""'t' if Tut . . . .... .tw at. ...,...,,.T,,. ana.-.. W :,...aa. .. . 1 ' , - ' r ' 1 I i ' ' awf- . , 1 ' H H.. .l. .l.l.i,.L.L..1..i.,l.a..Ll.L,Li..l.i. Q l l. l L .JT . -. -e . -' Q 1 ' - f.-.,......f,.-...-f tw M ,, ,,.....,.....,.,,, . , ic.. " -1 i t" - ,i 1- V.. ,,7..., . t .if .. .. . V' .1 ' t -- ' X' 1+-F-ms - ,.,-wp me 1 v,l. .'-ff, l 1' V' F111 4 K- . I 4 we 33, ,. ' Q. be X ?,3f.w-K I - 'a 1 ,..,,gJa'..a.' L -'--'-:Aly-W'Af--W-WI Q.-. .:...s..- . N .-.""A'.. - M---Mu -We ...................... , T , .,, 7? l 5 W1 in -Q HM l iflf, Til K"-i'?i?1. ,f-'fi i.. -Wi nies 1- 3 .-4 2. fi 'f-F T55 :,, ,. 1 Q. r-af: - ,M--Mk? ' . . 4-.. ry 4:3 ie.. ,. Q 4 .J IGI!! 2'-Q3 NY? i , 1 ...Q New fjjj 'ji I 'figggffi mica.: Gag, ,wiki 4 1 Q A isfyfxgigg i"i"""i -FEE?" "iw 1' ' "' 'J:m..x'a9r' wifi: va :aw--3 I l 1 -f f+ l LV. ...YA s v . 7 MSM-l Ig: iiiil 6 gp :Ll riijigii iii , r fi' l ...... iii "' "1 t Q1 K- l f--as """"""i ,F-4.4 sl l l iff.: l lil fmt il-lift in-we g.::l lit lfli are-ml f -'--' l ---4 l-Qi 4 -4, M, l X ......A...a.l l l 3:3 4 1 1l-- ,, Lmll , 5.---l .. L I l 1 -M-Q L-A l l 1-----l 1 3....l 1 . V'Wwf' re-'-'ml 1 v r 1,,......... L-.-..-. 1 L....! im -1 l r 2 l ESTHER LOUISE EMERY, A. B. K K F Mercer, Pa. "The proper study of H1011-klllld is man." -1 . l...........: 11 .....-..:.1 1 W ---QM! ..,.....-...I I 'f ' ' - ' - ' erman Club ' Le Petit -Salon, 43 Quill Club, 3, 4Q Lampus geciie-giiflegIilgiiereqbiileit, 3, 4Q Y. i7V?,CLi,A. Cabinet, 3g Athletic Board, 33 M. N. S., 3, 4, Glee Club Orchestra, 1, 2, 3, 4. Esther-the busy, the capable-whether poring over her books, or sawing the bow of her fiddle. Wie wonder when she finds time to do so much considering the innumerable hours she spends in the study of mankind. If you want to see her animated, watch her coyly wh1sper1ng in some remote corner of Bentley. ' ll EVA JANETTE ENGLISH, A. B. A I' A ' New Castle, Pa. "Lef's meet, and either do or die." XYomen's Senate, 3, 4, Quill Club, 2, 3, 45 Kaldron Board, 2, 3, 4, Clfditor-inlChief, 4jg M, N, S, 3, 4, Klee-o-Kleet 3, 45 Le Petit Salon, 3, 4, Y. VV. C. A. Cabinet, l 3, 45 Athletic Board, 2. .. . Behold the editor of this book! Eve sure has worked at it herself besides occasionally Jogging up lagging members of the Board. She is 3.I1Otl1Cl"HS111lttCllH member-we are sure it is fatal,-see the new jewelry! Of course, endowed with hair of such a hue she is compelled to blaize up now and then. But who wouldn't wish for the hair, if the "looks" always accom- pame it. . 112 4' V W .. ,, ,Y . me fx V -. . ...,. --Q-N - llii'l .i'.i2l'fAlMl' 21221 1lii'fEi5lll .t:" g,?g.iufl .ie - El 141i Q 5:5435 t l 1 .,.,...-A---f--H'---3 , 1 v i N ll l l w l 4 Qi ll l l w w l 4 1 f ll 'L 51 gl LAME.-.-N ..--.Q-. -.,-..... l.........i JI l 1. 5:1-:f 5 ll. ----0-1. f-Il il 1,........ g 1 ei 1: , o Q . E........,..., . 1 !h......f...-t 4 5, it , i,.w,,-., it-My-N-2 E ,.. , 1 , v j 1 . i . i g A . , --,,.- gt", :, , A ,fwifl 5:-F 1 reg: cafe 1 ' -"g,:N"y "ff, I-' ' S ' " 1 Q i, ' Ei! -- , Jf?"T1ie', . ' gi - V , ,rl , N .. . J ': '- 'T 'ml , ' up . r" ' ' I I ....,. X .... ,, ..,. .,.. , . -.E....akzL f..,',j: . t Neg.. . C, ,..-.: ,.f:.,4.,1, 4 . 1 , ,.., . im...-. . - ' f - ef --'Ie - i il I l l I 1 l ---' Il 553 Q 4 A i 4 I .- 4 i Q, gi , l , I , Q 1 5 1 li GUSTAV EVAN ENGSTROM, A. B. CD A 6 Kane, Pa. "Some rise by sin, and some bv virtue fall " Duzer Du, 3, 45 Quill Club, 45 Varsity Football, 4. Another one of the Kane gang, but following the usual custom he differs from the rest as they differ from each oth-er. "Gus" has been known to take five language courses in a year, the fifth being the Lyceum course given to the choice few-the few being those who have the fifteen cents and war tax. Gus was once a soldier, and served his time on the Mexican border fighting gallantly the numerous brands of insects which tried to force their acquaintance upon him. There-or elsewhere-he acquired a coat of tan fit isn't dirt, because it wonlt wash offj which reminds one of a Mexican. But he isn't, he's-well, his name is Gus. And his only bad habit is smiling. .Ls . .fs-Mia, ' ,f Q '+I ' ' f, ?? :J 3 vfffznl we rm, R332 ,pri-22:4 mf 152519 lik.: 12-'Q E135 .- liffv-Q .ees-1'-gm. gf!! 5 :AF DZ-.2 .-qg:'C'5:1"1f5 X533 ':,p:11.4-gr !Si'l:o.S2.vl Mfg' mn ,,,, 'N yi' LSB: '95 'im ?,,, N an HELEN PAULINE FOGO, A. B. 2 A r tx - Wellsville, Ohio. 1 "One of the few, the immortal Hamer, : That were not born to die."-Hallccl' X W C X Cab net, 3, 4, CPresident, 45, Athletic Board, 23 Classical Club, 43 M. N. S., 41 Twentieth Century Club, 2, 3, 4. To Helens charge we have placed our spiritual welfare and it seems to be in safe ke ' . ' epmg. i me is the optlmlst who sees the doughnut, not the hole: so she can never 't l ' ' . qui e um erstand why any of us should be in the dumps. In her dim past there lurks a certain youth-known it seems as l RED i ,. fl yi, l l si i 5 . g,.,,,M,., F- L.. gm l gsm, l. 5, Z! Elf---Ma: ,1,,-.-v,1 5: . ,E ,la ,...-.. lr i:"' . L .v.f .. 1,.,. C.: 'V' i t ,.,....,-. J I 1 l l L. .. .W ' l 4 ' iff:QfA9 t11iig'51-r 1 f.. .. . .. s-v,..N....a , f......,.,t, -. i 1 f I n.,.,,M.-...-., i 4 i sl1.,,,,.,,1 3 1 M-aaY,,,,, X i,,.,,m 5 i s 5 l Q 2 v S l E 2 4 l 5 2 2 l 1 2 M... ...wk i i ! 1 v N....,.....-.,- 1 1 t::i:i' .,.t.a,,,,.. 1 flu... imm l x QIIIQQ ., !.,,,,-- ..- . I 1312 Ln,--D. I W...aJ tilflfll, 532:67 M... .....,.., twig Efliiffsz EZ lagifigg CQMW., .-.... ...tw l :ij figigirf .....,.,.,,:S ...... ... i . 4, 1 '. . . i 2, 4 i S , i . Sl . Q . 113 ,,, 5,:,Qg?gil t,g, .,,, s. I 1 ,, i'fHHHF'ilif1M':H 'xl llguliM,2s:.5f' Nfl was v , tm ,,,..-.V-..,..v-.-.. an-f..e.,..,...-f,.r A .W , ,.,.,Q ,M 1: s-.10 "T 0 A 1 1 1 ,, - Ql' 1 1 Q t - 1 1 - if .2 Pu L 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 ISABELLE FREER A B 1 1 A X SZ 1 Z - i i - 1 1 - - i 1 l . 1 1 1 1 . i 1 - l - 1 1 1 p 1 P 1 - i i i 1 1 - Ls A :Wu Y as iiL"Jrf.kiP Marion, O 411 people said she had autlzozztg XKom'm5 enate, fPlCS1ClCllf 45 Ialdion B '11d, 3 NI NT S 4 X W C A Cablnef, 4 'lwentieth Centuiy Club, 3, 4 Clee Club, 1 3 4 Here is the able hand which has held in check the reins of discipline .in the Hall t111S 3631'- Hoxxever she has retained her friends and sweet disposition in spite of minor rebellions. We ll miss her 'lnnouncements in the dining-room next year but me wish her success, and ne feel sure that some day she will attain her Mark. ' - 1 1 f I ANNETTE GARTNER, A. B. i ' Meadville, Pa. . r' - l - l 1 - Q Q Q 2 i - - Q "Azz ocean of dreams ivitlzozrt a S01l!ll1'H How often we have wished that we could have followed this young lady's footsteps, at mid- terms, and have taken a little rest with the assurance that we would hiid a place on the Chapel platform May 6th, Beside taking all the French courses offered, Annette has specialized in stunning hats and in making friends. VVe would especially recommend her in the latter capac- ity for there she's the kind that wears. 114 -,,,..,...-f- t -'h ' 'T "" ' ' - H e --- - - - --f---Y 1- -r 1-4--W r N '11 ".. 1-...fsvfa ,- ..g. . , J: ,..::.xf. Y.,, ,gi,,:,,a.,..Tf1f,e.,.s,..ji.E3J2.,.,,,,,,,,,,,i .55 t V ' '.-,nn t l l llll l ll ll ll lll U I 1 1 F L 'i.sf7,.,-.i:?.?'-rl., .Q.A3.'o.':'.1:ER4-tgqpb. TTTT'."f"'C"4""""C fTTii'j.'ij 'TTVYZIT -...TTj.Tji'i':Tw'o' "" "iTQT.1':'T: 3. .,.,w,.,,L,,.. . V. hnl, - 55 'N ' 3521. ..,. .,,..,,... , Q .. ,',A ' "f.1f.:f ff1' i21 " 1 .. 5: 5-51 e ee--gm 'V of--get on - ee ' a . .g-1 ' "" "' f g....,..,...,i l i Q ' r ' 1 x s ' i I-I . QQ! ' - W ' 159 i '31 t - 1 522 i . 1- I llll i w 'Wi fa. i i ' Q91 , 1 lad - 1 l - - in - if j - - lg ,4 - . 1 g i 1 ii i - I: - , - '- C i i . 1 . 1 i .M ' . 1 - ,I - i Q l - xg RUTH. FLORENCE HAHIMERTON, A. B. : A 11 A g 3 , - ga 1 Meadville, Pa. -- E ll: l ,. . 2 E -i . V We should try to succeed by nzerfzt, not by faz'0r.', i I Assistant Librarian, Klee-o-Kleet, 4g Twentieth Century Club, 4g XNfO1UC11,S Senate, 4. i f In .Ruth, in addition to all the work which a eollege course entails, has been a very ellicient : 2 3 Assistant Librarian. Many a frequenter of the library has reason to be thankful for her sweet- l X ' teinper and willing help. Not "the old man of the mountains" but a young man of the moun- S N -t t8lUS is probably the magnet which draws her to Lake Placid each summer. 1 1 ' 1 ' - I - ' D 1 . C ll H I-I -' i 1' l l 1 1 1' . ii Z - V - 7 . i 1 l 1 Z l 1 i - 1 l i i i i i X Q :S - - .1 i 2 .F 1 i 3 - I - a l 1 . i 1 l i 1 . 1 1. i - 1 ' - r. i i - 1 i ' ' 1' 'i , i ii i GEORGE M. HARTUNG, A. B. i S J Commons Club. 1 1 Evans City, Pa. 1 a "Plain truth needs no flowers of spceclzf' 1 i s l 3 l Thoburn Club, 1, 2, 3, 4. : E li VVonderful, indeed, must be the mass of knowledge in this n1an's brain, for certain it is that : 1 he never talks enough to spoil guessing in that direction. The only thing to be regretted that i ' i Y vou leave behind 'ou Hartung, is that you Clldlllt hang around more so we could really know i E i - 5 2 Q l l you. 1 E l - -"' .e 115 2 i - N . es... aaaaaasaa a -e s or a a a .. 3, Q HL.: ..... C , . - . Q . . - t... ---Y...-x-.ffl 'turf' 49-.f Mu I LI I 1, f',I,' ' x U- F, ,r,.. . A .- , , , . X ----if--'m 'A' if -1d.,4,,,,M4,,,,.,..,.--.-AAL.. -ftrill .VFW ,.,,, -W f--- f.ii'i1'.'1'Ti .,.......A . ,.,,,-.,...,.,....-- ---'H a.. ...A.",.. I- "' f--H A . ,, .... - --,-- --4 , L t- i 4.,I, V h ,Im '. Q-g'f,:.I wg on I ,A . . . . I 4. 'C rggf25,'L4-12 T'-ffl! 'f A R I".-xI I X ' wig " ' I, . -. if ' - - ll: LE IXVYTX P" ' if ' , 5 .., , 0 . '. x . . X . , . . V, V.-V, i x .' I ' r ' 925 -,f Q , - , .I I - ' , A ' Fu, .1!i,.' . - - .,.... V 1--4 - 'I .4 . A ' Aigaagziailfkl ' ' nag x vffbzi, 's af? 'fl , Q 2 43" K ,dex m f-4, bw- 'sw ,fwsfg Ei Hill! 3 Er A MQMAMQIQAEA 3 .Q ,gr ISM! E Htl QQWBLEE S fe -lg .sfa.fZf"s:1,1 at ffm?" 3"'ii"' 1 WILLIAM ADAIVI HILL A B 1 1 2 A E 1 ld 11 P i Reyno SV1 e a 1 A moodg chzld and wzldly zz i lxom those dim dxstant days of freshman bygones we famtly remember your kmdness to a g loucx class ko one can doubt your w1sdom 1n selectmg 1918 class to graduate wrth, and whlle 1 we do not know you 15 we would, yet we welcome you to our ranks 1 ,N Z - ,j 'GN X"-.,,,,35+ I S sf DN 11-i F' 12' ' .4 gl, PAUL EDWARD HOLLINGSHEAD A B Z 13 A in Mesopotamla, Oh1o 3 l 1 I I ec fron decezt lzzs face and flee ani full Izzs lleaft Nlodexn Problems Club 4 lhobuxn Club, 3 4 Ou1ll Club, 4 Va1s1ty Debate, 3 X XI C A Cabmet, 4, fP1CSlClCI1t 2nd Semj Hollx came to us at the begmnlng of lus jL111101 vea1 from Mt UIIIOII College He works so haxd for the X WI C X that ue hardly see h1m around school very much, but we always feel the force of lns personahty He has w1th all lns work taken h1s full place ln collegrate l1fe, has been a good fuend to many of LIS, and has become more of a true ZXllCgllCf113.1'1 ln the two short xeaxs that he has been xuth us, than many of those uho have had the longer eztpeuence 116 WrIrI, II, I . ,I 'M I.. A Rf v-A W-AW -Swan-'M -Q--Qwqw, w-.., ,...,.. ..... """""' Q . ' ,gl 5 S ' if 'xii ' ,t 'xi g'j',ffs, ' 5 fx ,K ' A , wwf I I h Ax . RI 'rf .- A. A . , . xi Liv I fall A1555 '1-z' 5 , ,. Q . . . A, .ii , 2 , Q,-Q9-1' Q R43 .y N , ITA" Egg,-1 :. 2 :qgw na, 3 .. QQ. - qs: A-A , in 'A' 3 ' 2 . L ' ' ,Wk "" . I I - 2'-.I ' - 'I if ' riff , ., -4 . , Q gg,-r , ..,.. g.. - A - ' . 'sh' 4 if Q ' Y'-533 3" , 1:-33 rr ew: 15:3 I F- sl, rw pw, ' -. - "xt-4 , , a ' - . vw: Im. w x!-..f 1,93 9 . . . I :ny - -f- QI , 4+-,.. .. " , N: '-!h'Q"W f' . 1':"'fuf5fs'5'5' QI! X . . .. 'l C 1' -"--2 ll xfl' 'i 'X-C .x t diff. X ' or . '. ' LI ff. 2175? is f ,-awe! . 1523- 4' fl 'f ,,,,f C - . -pls. 1-s' gn. " -'Q-4' - 'f 37 's 132' III--XML. ' ""' 'IET 1 I . '.. z,.I:L :gpg 5., ,.S,'Z,,-fa-,5g, dbgilq t-. 'R , - Iffzwfeif "ii 131.46 grief" gi 'ik ' ,xl jury 'gf V ' so .5 . --' ' ' ' '14, 'x ' . ft 1, f.. I . . F g ' ii " - I- 5455 ff l? . ' I 'Sill 1 1 ' ' '22 ' 'Z - F - ' 1. I5 " iff? 2 2 I1!17"'272g' 1 f I ' ' ., . . K . "... X ,i:r.r':-'- 1-'L s I-f'5?'Af,, W .naw -,N . I . I ' Q ,. :fi wi --f fm: sp Z I-ge. rf-I' R, 2 1. . ,sgb I " 2 ' .xZ.ia...'m-.. fs . .. . I M.pwf- .,,. 1 funn AA. -- aus AI. .I L Q ' ' . , . . H ' If ff I I WSE. V A Y I . . . V C a . , C - . l 1 V fla-Ig --il Y 1, . f .g2,'lr:' 1' ' is -:2+fI:5 ' V: 'gtk "-734 " Q-Mig 'S' if 5313 .lat 9:-'IH If -X . . -it I.. - 2, .vm 5.5 J' ' Kg., 'nf ' 'aa rl, :'f'i' ' 1--, '-.ml , ' ' V 'VT' fm" :Eff-lx if in .rfigaxfva I . I 'wifi' 1 QS 1 ' rw-' I I eff. 3559 I - I 1 '. , I Y'R7?H'1Ei't ' AQ , " Hg ' ?2Qgj151:g,1..:.. u , . - I 5. I . I . A wg' "Q . U: ., I ,.s : e,.. ' K I 5755 21:33 I R ' 'E ' 'vial ' 'NYPL 2-'rf'-3 A 5.52 bg? 5,75 , 11, lr-:A ,W gym M 3:11. I H l i Haut- - wfzt-Mick' E Q ll ' ' ' l l ' , . . 2 A 1 2 P 1 . . ,, - A I . . A . A ,, ' I I I I I. , . . . f' . . ' . . ' . f , ,I A 7 1 7 Y ...f , 7 ' A' ' ' ' , . H Y,, . . . . . l - I I . I ' ' C. I . . f . ' ' ' l - : . . , ' Y A ' Y . L V , , , .' . l A ., . , . . - .....,.-...fm-....v,I,fm,,,. .-I. , I '.... ,,,f,A.,,.,v. ..,. .,.,. ,r.A...,.w,,,.., ll ' I 4 -1- Q-Tm'-T1-2-I--I-I-2-A---,gk if I-A,--.f.,-,-.., .W . Y , ,,,,..,,w ,, ,, A , K I . I I I I , , . . I -I ' , I I 1 , 1 E ' 1 5 1 5 I A E I ' 5 l I 1 , f I f ' I , 1 l I ' , E E - I , , " i ll,ZElE':ffi-li I1'I1a:I'fIZ. ' I I II 'l'-"'lsl'i!iIii" - I X ' ! I I 5 A Q I I I f t 2 ' I ' l A A I. . I .ALA I. W. A.. ,.I,,I.A.I,-AI..f,, 1, g I I llmlll I 1 NM ' l 1 S 4 l 1' llhl lll,lll,l,,,1-,l'llllllIll'llI ,l X A WMV, X' QM v yAq.M ,,y, k ,,,, i,,.,--,..I. IIAIQ, T33 -,,M,-i r lmml wfllfflj Rahman: I 1 if 'l l""""""'e , MN. :I KM E I l ---A---A 5 K-5 gil Z 533.1353 Q g IX:--5.-5 ,I EAAZZH 3 u::::,.: 5 ls-W-M l lZ."L'l'..ff l it A , I iw--E 1 'Iliff E V s....II'IL'9 ll--A l QI'-M I I ......,.. it ..,, ,Z C- ,, Aa I 17 -.,:"f I l :i:"l lffll E, I Q,..,,-.,......,., Emwmu MS 3 Nm'-'mf 213.13 5 -,-...a...,2 2 ...,..,.a L? 1,04 mum- : 5,.,A,.e,.. lfffffiff A 1. ,,..,......,-,A . 1 -X few: U me I l 4, l l I l 5 fv-V . V.',. ,. ff 1 .4 1 1,-- . ,7- . .62 5,313 in kv , L . .. 1 1- , . - . ..,.. ., .,.. V. ...,..4., .YQN f:1,.ffgL --, . 4' 1 .,,,,.,,.W J 1- 11 1 1 1! 1 if E1 'I 1 1 1 1 1 1 I i i i 1 -1? 1 EARNEST JASPER KELLEY, B. s. 5 ZIAE gl-ll V Chandlefs Valley, Pa. Sta1 a Lelzile that we ma1 make an and the soonez' B1ology Club 3 4 Ge1ma11 Club l1ttle d1d Dad th111k w11e11 l1e put Tasper O11 the t1a111 and all Cl1a11d1e1s Nalley gZ1tllClCCl rou11d to say, Good bye" that 111s S011 would CVC1 be called Doc by lllllety 11111e DCICCIIY of t11e col ege that Iaspu would get 111s p1ctu1e 111 tl1e papels Ct111s 1S t11e pape1s, gentle 1eade1D, or t11at l1e would be a 1u1111e1 up for P111 Beta Ixappa Doc 11a11ted that last 1te111 111e11t1o11ed pa1t1cu1a1ly But l1e d1d all those tl1111gs, and t11ed nearly CV61jtll1llg else 111 college, but playmg 111 tl1e band f0I NXl11Cl'1 last favor we are suplemely g1'1tefu1 Doc stlcks p1ett1 close to Xlden '111d Ca111eg1e, fO1 l1e expects to make a docto1 out of lumself We l1'1te to see 111111 go 101 11e 1s 0116 of tl1ose happy solt of fellows 11110111 we 111155 111ost 1111e11 the1 'ue gow. g""'i 1 W 4-. 5 'MI ' 11 aa, ti X, .11 E51 " ua ,"a4.1? MALCOLM FRANCIS KELLEY A B M8adV1ll6 Pa -Xl:OQlC111 P1OblClllS Club X1'11co1111 IS one of t11e most e'1111est XOUIIQ' 1114.11 lll school, lll f'1ct l1c lk C'l11lLS1 1 L11 to llC'11ll IS 1111-101 110111 1'1s ee11 ClO1lC 111 t11e 11sto11 dep'11t111e11t, fox 11111111 1C'lNO11 lL 1s st1o11g Ol 11b1'111 110111, 'md C111 ll5L'l'1llX be fou11d 111 the st'1c1s SC'l.1Llll1lQ' thc mush tomw COl'lt'l11l4.ll tl1c1L111 fox lllbtOl1C'll 1Cf61C1lCC XXl11Cll he sp1111 s upon thc 1111s11spect111q Nl0llC11l P OlllLll'lN Qlllll 11 e1e11 possxble OLC'lQlO11 O tndr. of these. t111t1cs 111- 5 1110111 c'11'c-t'11'c1' of the storm 111 'mt lluhngs, 11111 foxsooth 11e 17C1fOllllb 1119 LlLIt1LN 111,11 I 11' Y- T11 I 1 ' I 2, 7 S l 1 7 Zl 3, 4' 1 4. . . l . -, . Y I as J ' ' - ca as - - ' , :'.. 1 - - - ' -ff 1 1 ' - W ' ' , . V ' . , ,C ' as H ' , , V ' -1 c ' ' A . ' Y 1 , 1 1 sf-s. KJ ' 1' Q' 1 A A 5,1 A 1 , 1 'iii A . ' rg: 'WS 51 .arf-: 1 'Q' is .. : ,gl 1 15.3 'I 11+ 1 WW fn ' ap - ':, - 222215 742-'gif f . --..::-. . v. ugh :S 'Q . -1' ' 235. ,V 1. lx A 1' 'ggi-fa,--iii' 1' f ' V 1 ' '11, , w I -' :L , 9 ' 1' TAXI 113 .91 . Q1 , ' A i , ' --1 1 , . . 1 1 , U Hf1I1j'flI1'IIg but lzistory, for l1l.J1l7l'j' must bc false." , l . - K A 5 'Y H I : l K w .3 K. D X: - A. X 1 v 11' 2 ' "'11.ib 1.5 .' ' ' ' 1' 5 t' ' '. 'j ' ' ' . . ' . j : . Q, . " k 1 J j . 1 1'- ' ' ' " c " l V A Q1 X f Q -5 1 ' ' 1' ' f U ' 3 -.1 ' ' .. . ll : 1 :- ac ' 1: 15 11 . . ' . v 1 nor pf, , 1 . . A ,Agn .AcA,.......a......m,.,.T.cA.c1,,,,f..W1, .j.-..,. ,. . , ,Y A -1 1' 11 1c111'm11f1111f11f11:eA ' I I I 1 1 1 1 K Q j E I 1 I 1 3 1 1 Q 1 1 1 11I11.1111f2l1:'fS:11 p, 1 1 ., 1 fa... ...1...4l-A.P1..1...,1.1..,l...fv.c..L...1,...1.1 1,,1,..1.4x,Y 3 1 m sufs-xr:-1-'L - .jeg r. -. 'rr be V e.,--.,. ,- A if A. ff ,A --b- 5' 'E if - L 'if i"w.fiii2Q -f' ' "iw-Q i T 'A A -, , l ' 1 - A - . , - . ax- A- J A 3 K ' A , fi 2 ,..A 1 A A A - -- P' ' 'lfQMg,4gj,,-,J,.-...A-A -Fl---W +-- ---f-AA A'-' "r ' W I 'A'AA"'j"A'AA r.-. l ----' 1 i - E 1 - - 1 l 1 l QP, 1 1 A ,Q 53455 -ll 1 fl., 1 1 . may "4 1 1 l .,i lei? N-Gfiiiiia i - Gif -K V" Ref' '-A-K5 - 1 wQ A We 'mf f-ffm szfsf M vi, 1 1 I A 33,15 33,53 . 1 1 X , 555 as 1 l - - tw rar.: .1135 ' i 1 C bf? 5:12. 1 - . 1 - sl Q - ' . - 1 - 4 : 1 , I, it 1 l ' -- i - l 1 1 1 PAUL WARREN LANE B S ' I ' ' ' i 1 X' 5 1: ,X K E - - L' ' '7 A 4 - 1 -1 i Turtle Creek, Pa.. . ll- 1 1 i " 'Tir u IOIIU lane that has 110 tlll'll.H0 " i 1 A 6 A ' Q- ll-I i Xarsrty basketball, 3, 43 lhology Club, 3, 45 Modern Problems Club, 3, 4Q Football Manager, 4. i 1 N NYitl1 the usual perspicuity of a college community, the wits of this, our Allegheny College, i i alhxed to Mr. I-ane's name the cognomenal appellation "Shady." VV'hich was to have been ex- i i pected, but which sounded queer when he was 0l'6C13t11'lg as manager of the football team. But 1 3 in spite of tlns handicap "Shady" has set a pace for collegiate activity which would be hard to : - follow. Iwo years a member of an- Allegheny live is a recommendation sufficient unto itself, i 1 but wheln a iifaxlr can do this, and 1112511118111 an enviably high set of grades, and at the same time l i not neg ect u ings, tien ie is an ionest-to-gosh man. ' i - - - l A i H i - i 1 l A "" , 3 1 ,... .. ' 1 1 ...al if ' 1 A 1 fail' 1' -'J 'l 1 954 L W2 f A - g 1 I ,a 55' l l l 'W' wif? A x 1 "rex: ...fa l l Q 1 'QE aggflzfgiav ' my i Q -.- az .., ,nv IM.. , i Fine .wwf fr i A A A i " iss? 1 i il- - ' " i 1 . ' 1 - Q - ' A - H i A - Q : Q A 3 H A , 3 HAZEL BELLE LINN, A. B. l 5 : Tallagewe. i Espeyville, Pa. 2 l Olz, ye who fcaclz the zngclzlous youflz of nations, , i I pray ye Hog them 1111011 all 0ccas1'011s."-Byron, Im i - i 1 M. N. S., 4. ' ' ll r - 2 i or three and a half years th s ' t ' ' V. l ranks to teach German and Latin tlo 31lLlCVOIlr1I':?gCli1E S8763 pleaeifully ultll uS, then deserted the A Q ' 5 until you tickle her. ' u 1 Ol ' Hazel has 3' Sunny dlsposition A i 3 A 1 2 A H 5 118 1:-... hill "A !""""AA '-Wir-'-A1-Au A fgflff A AAA:-iv--f-.AA.f me-aA:A,,.a:,., ,i,,A,,,,,,,,,L.r,,,,,,,,,,, M, , , I . l A ' A ' Yi 1' f'T"Y"TfAAT"!"f'T" 'Arr-. -WA-Af V --- - - -+1 AAA-AA-.A-.aAAA,AAHA.,, ..,fffQQfQff,, f'f""'7"'ix"'A" AA A' A A ' ' ----1 --A-A A l 'lllhil llllllilllllllllll 'T' 'lfmsll''fll"l'Tlili'ii A , l lililllwuuilgulll Elin ,av -A Q A A A AAAA M A A LA A 1. Am-AAAA:- :M ,A xv., ,www mgwg 7 7 H 'fl A ,..,1,-t. ..., ,.-. ,-, . , ,,. w nf, ff 4 .1 H ,.,.,,,,,5 iff - ...... ,if.,,..j.q:,.'r't:'Tire' 1'1'- 4'-.mN".""""2ffff'f"' f-ef---filff fi'-'gifj-eeQAA.,, ,,, me X ' . . , 'ir f -A2 fi A 1523? 5 ' I . -- . 1-f - . . rj . P1411-,I gg :, I. if-1g'g gh 'U . j 'H' I 51,3 A ,I ' :git 5 iqsrij' '. A I V t- fg?"l,:. -I 5 .f-f 2 1 A., -. 1 L t, , r V ' ef f as " ' ' -""A"' ' 144.21 f'Qlif'gQL..,LQQg.Q,A, ug -A sg ilgfj,,,,,,,,, , A Wilisgi, arf.. ...Q l j ji Q A -Q l 1 . i I ge. -e M561 54,5 ,554 fc 92:3 J,,qj:,::,ff:-, Z: .fl Z ' l l W ""' ' fffiiilm iff? 7 ' i ll iff-af' :1f'f'2ff-MSP" ' , A324 y 1 ,C-,,f1,-4, 1 0 2. .. 1 f .1 i i 'wyffi 1 fl """ . - 1 , .,,z,,'ff"-.' A"'.,gf,,f,35,f,'3fffw 3, ,yr "jg if ' f" .1 , W if A" ' i .A ,-4,4if.i-f'c:'Z-ima:5 .9fg5,42f'xgw,,,,,? 3' f , , 3 Q 2 """ ' ,:'7?' "1 fff' j,ff"'fuz 7 f ll ' . 1 . 5 2' ' 'ff' f-off ,ff 01 L ai ' f 2 2" 1 WJ' I f , "HJ . 1:'f.,11'!' fi 5 ' - " f " "' f i i , .... ...A g 4 2 '. 1- '1 i U ANNA MCCULLOUGH MCCONNELL, A. B. I ' Y Z M It A 9 H , ' 1 Parnassus Pa 1 i ,, , , ' ' g , Laugh Gi j'Oll1' frzeuds and zf your friends are sore i :X S I S0 much the better, you may laugh some more."-Pope. 1. tu ' - ' - . - - . 4 cent Govt Board CISt J1.111101' Membe1, 35, :EITC Chlef, 4, Secretary Red Cross, 3, 45 M, N, 1 S., 3, 4, Petit Salon, 3, 4. 1 Wh Headstrollug, rmpetuous Anna, who can furnish the "Pep" to see things through. Of course 1 Ci-:n ygulas lei iadvlce she ll tell you, you dont know what you are talking about, but in the i A C11 W1 Co mole or you than .anyone'else. lve would l1ke to know if all Anna's interest in the Red Cross 1S because her father is in the service. - - Q i - , 1 l ,5?ff?fz'm 1 A ,.., , . 1 " .- - ve' ERN' -i:: ., . gg ,., ..,, i i as-J V3.2 + 7916 A ,..- Ybgw-:Ai I te: l A . ' pg? .fm 1 1 A ' 4:fA.:6ffi" gags: H V A . x , . ", 'W--"' E "U"-'Hi Lxifq 5.1,-,J 1 1 ...fi - -Q A xf-d?:1zS'55?' - Y W v. , M5l?i51i1.,3:j,34 g i :fe rift 1 ' i f 'A' ar-is - 1 5 ' .1 2-112 2 1- -' A . X, A ,Ag it 1 1 i ,A 1 'N'f'f - 3' ' - " i . - 3 ' i l Q A ROBERT EMMETT MCCREARY, A. B. A A 'r A A v 11 -- ' 1 "" 1 i 1 Monaca, Pa. - . . . . . -. i "My speech 111 beconz-cs the dzgnzty zulu-cl: I fam tvozrld uplzold. Student Senate, 43 Varsity Debate, 3, 43 Associate Editor of Campus, 3, 4, College Publicity , Manager, 43 Oratorlcal IXSSOCIZIUOII, Cbecretary, 33 President, 41, President Petit Salon Q . . ' I1 , S 4, President Modern Problems Club, 45 Quill Club, 3, 4, Manager of lrack, - 1 43 Glee Club, 4. I CK 1' ' - . . . . . , Mac is one of the many little, bi men which lns class has mroduccd. llxs aft of ab and A - ' I - g g . V lx love of. an argument would make one thlnk him a son of tl-ie Old Sod, but they have won him . 4 an enviable reputat1on'in intercollegiate debating circles. Combined with this is a rare tact. en- - , gendered perhaps by his executive experience in the departmental clubs, which makes "Mac" one 'N'-' of the best liked men on the campus-in short, he is a gentleman. i Fe--W 1' if-We 119 .1:.-J . lk gk-A-A--V-Why"ffw:::rt:ief-f'n+::wmw:.M.,,- ,,..............., . -,.., ...., ,, ,.,.,, ., i , .QA ,.... .-.1.f.l,.7.... ...W-.,., ,.,, A., ,...,.,, . ,- .. . , l uifeliiiilliil,2 lllllfliliiili' 1 e bl , y ' v , .A - ' J 5 - r",-,-n- f- 4 1+-gin.. . msn x.. --1111. 4.-1 ,' 4' A f' - s ...........a A.........,.,.. .. .,...-,.., ..,..,,.,,,,,,,,, r , ,W A I 1 1 rf,-'. . '.k ' .. '. Nfl"- f". , 1 , , -, . , 5 A ,,,, H . ,...... ---.q A --Pie-f--wwe '- f - rr. if . ns-, 4 ..--,l...-. g, ' i - N - 1' ll ' - i n , ' v 'iii ., K z j 114 4 . -. .Q 1-.t . - M :Q . -fi - 5 ' , ' .ii-anal-' . .gif . x I 'i' xQj.iJ':' V a 1 1. lit Q Q29 iff: - ., .gill QS- .4 K2-gr 1 9j:..:l,n .NR . Q- .xi ex-T , ,-'ig J ,..w':"r .,- fe we '-. - Q A fl ffl , l if -i -.Y -1. 1 S" -S. ,'?"?" r 5- 52111 sas f "1 " ., t nv-it-. ss. :NA ,E . A 'fi 1'-2"-G :ijP1'171'f"" ia- s'?Q1 - -: F f' Q75 lag! :mx 'Jfrgfrjzv E7 Se" 3 Mt., tif. f-2. .Tr .. it tiff .,..4,e:,,..-1,.....,.f..?f, -3,1-,W 56,3 2...-..s..:f W .- FTE. fnsaeml-:gli HELEN E. MCLAIN, A. B. A X SZ Meadville, Pa. "'I have found by e.rfverieuc'e that tlzere is nothing better for a man than milduess and clemency." Klee-o-Kleet, 3, 4g Twentieth Century Club, 3, 4Q M. N. S., 3, 43 Class Basketball Captain, 2. XVe are glad that Helen has been such a loyal supporter of Allegheny. Probably no one in 2 the course of four years has changed her home address as often as Helen. She has been active i in the inter-class athletic contests, and her sophomore. year she was made the honorable captain. ln spite of the fact her family has located in M-eadville, her love for Hulmgs Hall is so great i that much of her time is spent within its walls. is P , s .F l l l 1 g r - 1 1 5 , 1 2 ' . 't'.."". I lg L-,Mgr E 2 .,,,s.,,,,,.., ,.A,.. -..N . . Y time r --vi .., E N . i. 4: 1 fg,:.,.,..... . ,Sgr A if 133 :fl JK Q , sw-ndii km' 44:1 'ff , , 95,13 A f . ISABEL MARVIN, A. B. Meadville, Pa. "I am possest "lfVitlz thoughts too swift and strong for one lone lzzmzan breast." Quill Club, 3, 4. For a small edition of critical opinions on anything from Philosophy to Ibsen, we would recommend this mighty Senior. She has been out of college long enough to have formed opin- ions of her own and knew how to defend them. If you are looking for a student who deserves the name of the most entertaining conversationalist, you need go no farther than the M's of '18. 120 ....., l v l 1 Y l l I ' 9 .....f.7:,f. - ...--. big it 5.,.,......l 2 1 4 l 2 l I Z i S E ! F I E 1 x ! 2 I 5 l r l f l I P 2 E 1 l s i 3 Q l 5 5 l l 5 z 4 2 ? i l 2 l 9 V. egg' f ...Q-...R .iii Kr ..-I ljifjji f--W4 w gggiigifji ' g , .,.........5 W se- - 1 2 ..,.-.,-.g l is 4 Qjgliijl 4 ., W, FEE? l We--Q i 2...--...ug i E'5Qif:1:q . f A l....--..-i . 5 l il ,. ..,....,,,,,, V 1, 2 I' In 5 1 , NM! Y' 1' 5' l 3' K' "" " X ' , f i 1 W p...,...,,.i ij? LTQLJQL? i 5 ,. -J 2 i 1 ' I fflff! f 2. ! i,15,g111i.3i l F ' n i.. ,,., .,.. , .Q l . f. i gggigigig . iigiiiijif l . . I ---A--f -.. .,.n' 2 Mm- E 2 e 1 . - ., .,.,L 5 s E 5 l i Rl y . 1 ' l u n .. ..., .,-3 f Q.-.-.-...fQf'1 i .. ..,, ,WJ . 1 2 Q 1 -i... Q I , .i --A-.iz 3 E 1 Q15 Q S i l ff l r A 'f . K . z . l I 9 I 1 i 1 i 1 I is ' fiiii. ' an-1 f - . ' . l . . ' A A..,, -:. 4.1:-451.1 1: ..A.,A ffsmlfgib 'ffl 122-52 Soft ff -'Ritz 'Z' F -ffm f in 7.9 A ki """ fa' ""v'r'w-r q g 'i ff' w' sz' 'L H '22-, Q 5 A as-:A 'my 1 H' fm-be-5 xl-if-lie 11' fm Ha Ei ,lm fa, in MA RIAN FRANCES MILLER, A. B. K K 1' Butler, Pa. "It'.r guid to be IlI0l'l'j' and tcfirc, Its gzlid to be honest and t1'11e."' Y. W. C. A. Cabinet, 45 Class Secretary, 3Q M. N. S., 3, 4, Glee Club, 1, 2, 3, 4g Twentieth Century Club, 3, 4. If you want some one to appreciate your jokes, if you want something started during quiet hours, if you want someone to talk to at midnight, send for Marian F. Miller. Wlhen you hap- pen to be proctor you feel like wiping her off the map, but otherwise she is a good, gloom- dispeller. She is another who spends hours writing to an unknown "someone" 1 1: Rweyg Win , , we ,ff 1 V 31 4 s mr 1. if: ' we 1-P5 iw IK :E fit! X-1 PEARL MONDEREAU, A. B. M QD E Meadville, Pa. "tHe is gifted rc'1'1'l1 gc111'11s who kll0'ZC'0f1l 11111011 by 11111111111 t11Iv11t." Organist, Glee Club, 1, 2, 3, 43 Le Petit Salou, 3, 4. ' Pearl has made her presence felt in college in many different lines. In chapel she presides at the organ with dignity and unusual ability. An energetic and capable girl, always willing to help push class affairs, doing besides a great deal of outside musical work. Dainty and "petite" as a true representative of her "la belle France" should be. 121 ' pm... l l I l"""""7 1"-1 ,E l ,-...f ,.. E l 5. 5... fi i 1 5... l iI....M""l 5 -.... 1. 5... 1, l iz-- item 5 If.. 1.51 117.113 112-EQ:-. 1-3-M1 iiiijgill Lili? L-.- ...I l l S l -,umm Q l Qliiii iiiiii 1 flffffj 5- -- .J I i I - -...., I .- -.. - 1 i 1 , M " """l .-.....,.i 193:11 iiiiii g-- ....,. 1 we--A-E V-Y! 1 ...Q X J l C 1 .. ...B ,.. l 1 . 92 ,S-IFN' Yu - , j fl . - ' 5.5 , ". . ' 1? h . l 1 in A Q ' .. -. 1 1 .,,, ' ' ' , ,jf , ..... I 4. .,. " - ' fv- 1 I - Q , 1, H , . 3 X H 1 l . .54 ' 2 ff. Q if l : 'F 2144 TW i Wi'-,155 1 ,,, gg H 3- pa og-Lf" 1 E' i ' kff.:v A-2.1 BFE? 2' , W 1 , 5,5 gg:-15 2-, l 2 fi. ffi. f 1 'I 'fl 1 l 1 ms... -fu, i Q 1 1 J 3 1 I 1 , . 1 f i 'I 5 l . l 3 . . 3 ' X - v l 4 f . 2 5 E V 1 i DOROTHY WINSLOW NICHOLS, A. B. 1 :Q A K A 9 i 1 ' Meadville, Pa.. 1 I . , w Q "I am indebted to none but myself. ' i I -i I ....... - Girl's Glee Club, 1, 2, 3, 4. '- i To ht-r professors, Dorothy has been -well-known .for good work throughout -her ,college 4 l Y course. She has moreover, four years of faithful work lnathe Glee Club to her credit. fhough E . - . , f rv - . 1 ZIIJIJIIYCIIYIQ' very reserved, and demure, she 1S really veiy Iiitzlty . 1 i e 5: - f . 1 1 I 1 ., V 1 , I -5 1 l ' fi if' Y 'E-fdiiffl ' . i.-..4f.1t1 ri. . It-224i-W' iff. -W.. 2 ---4 Q... If par: - 3.52 9 l..-,, IJ-ti . ,. . .fi ' ..,. .... 'Q 27 V, 2 .. . ,. ' VV: 4 ' , " 1 my-.i :uf .. .. . A f il-ii fa' A 1,5 -,f- 5 122 l f - Fgw.--be :iii E 13-43 Hi., lj-1",':,,'j. ,Qui 1 .-J f5.:.1-:Qs:i,.iF-E. 'A E if-a--ei 'C 'r 5---nl 'Q t li---QW-2 LENA MARIE OLSON, A. B. 4 -.-,..... Tallagewe. aim 15 Knox, Pa. gps--'ei A ' u,-..::7 "There is a gift beyond the reach of art, of being eloqzrentfy silezzffl -H-- fe--Q . . - , . . . ' rm'-" Tuentieth Centuly Club, 3, 45 M. N. S., 4, Varsity Basketball IQ Y. VV. C. A, Cabinet, 3. l """"l If we had to depend on hearing, we might never know Marie was around. But she is with us, and we d give more than the proverbial penny to know what she thinks about during those many hourslshe spends writing to a certain training camp. She must expect a long war, for she is planmng to take a business course in the near future. 122 f lt L 5 f.....s....,: i iz s PM , l,-.,..-..-,.,. Q f: l 4 f""'0"' s 'fl 4 i J .v .-.G ., .1 I y . G' ,..,....,........,.....-,,... ,..,,... f f-.1 .,. .,.,,....-,,.,. ,,,-H , Ai V, wg N V K, -A ,,,.....-... . ,.....,... .... 1 if" J t-Q -' , -'J' V , ' . , , t.......-Q-o,1.....m..-,,.,-v.. 1 t.......all 35 ' i ...JL ll A-vi, l -J 2 ..-we--f. l M... , . l..W...i:il --al l "ll 'l t-...I. A l 1 ....., 3, , Q li I 3 l . il vi i 'li we-:J 1 Q 'TQ Q f'i.-ll l I N 4 l "1 5, 1 l -.,.a 3 1 i it-Q-1 il s 44 l Q-ml if i l....,,1 i 1 -wma, em' B' S a..-...g, i 5 1-.-Ml , s i---A i it sa---me ' 1"""'T 2 . , 1 tp--W-1, l , .-.M . im ,WW l .1 , 1 lfs- 'A---H4 : he --r l l lffuffi 4 .Lai it 1 le -J ' 2 iigiiijl l 3 ...wa . l f 1 :i:pL:1 I 'N-lv,-'ai 1 l l W... ..... " l F7114 ifvilwl L---.-...i 1 se eee i iffefifl l . 3115 mi l f.. f t it ..t 1 .2 . i 3 ' s. f'- -- 'fv,5,.. -495. fr e my 3 .. .42 .Psi . Q: Algal, M.. ,ifffl ...V ' wa w Jigga. 1 -793 - T ft v' f t a-A :.-.5 . w..y.kt.vs A xx. V514 i 7. ii:iTf':" 'J' V' 'Z H-34 A M f 'ef fi-CZ? 3'-2 r ,W A vi..-E if if- gs-xg 14, ,.., -anna. ' f 41 . is Q , w WILLIAM M. POLLARD, B. S. Saegertown, Pa. UL,O'ZQ'Il.11CSS is the base of every T'il'f1lL', And he TQ'1l0 goes the lowest, builds the safest." Biology Club, 3, 4g Biology Lab. Asst., 3, 4. Here is a man who literally lives in the Biology building. Lately he has been spoiling his reputation for a strictly non-fusser by aiding the co-eds to a shameful degree in cutting up "those poor little mice". Be that as it may, he is a good worker, with opinions of his own, all the deeper if not worn on the surface. , 45 mafia J 1-iff C. PAULINE RHOADS, A. B. A 1' A Butler, Pa. "Ile are men, my liege." "Ay, zu the vafaloguc ,vc go for men." Girl's Glce Club, 3, 4, M. N. S., 4. Wie would call attention, gentle reader, to the above-emblazoned quotation and the unusual skill displayed in its selection. Only Pauline's composed sarcasm and unequalled experience could ever attain such a comprehensive unique review of our stronger sex. Sho has been much in demand inside, as well as outside the Hall, where she is noted as the best squelchingest proctor yet discovered by the tyrants of Hulings. The surprising thing is that she gets away with it all and loses 'nary a friend in the process. 123 , u gf lpn. .... J,,7,x,,x.,,s-335-x.N.ws ns r... L-A l gm.. .... l . v l 1 iz . i 2 lx lx 'N 'girth' 4 Elm? xtfi. TY hikes . 3,5 5. fi ,A X may A l rl Wx 'hs 'Qui' TJ:-ffl If gi . i'lf"2"iE' '2 Tp-'Fa 'ff - I:-znfi., X -15:"'sE:if: .. 3 ...... MERCEDES MARIE SALGUERO A. B. Mayaguez, Porta Rica ll still be doing Meter done. lrom a far-auay land hails this little industrious cheerful girl who seems to be energy personified. Her black ey es are always sparkling, usually vi ith fun but at times with a Hash of real southern anger. NVe all admit she has the real system of absorbing languages. French, English, or Spanish are all the same to her, equally speedy and convenient. NORENE ROBERTA SAXTON, A. B. KA9 Jamestown, N. Y. "I would rather excell others in knowledge than in power." XV ' S 01116115 EDUC, 49 Glee Club Orchestra, I, 2, 3, 4Q Twentieth Century Club, 3, 4Q Biology Club, 3, 4Q Y. VV. C. A. Cabinet, 3, 4, Talk about the proverbial flea on a hot griddle He has nothing on Midget The stran est thing! ataout her though, isv that she actually seems to enjoy doing history ieadings. At least gshe S f ' f ' ' pen s ours- on -them. Xle wonder how much of her time she really thinks of us, for a strange pin and the inevitable ring are signs of a distant Lewis. .T-...M-M...........o....,,, .. ., 5- ku .igl -.ear .. Hg?-...T -F --.A .-.. - iiiui-it , n ,Tl-,,. .g. ...,s,'.. .,. , .,:.. . - s . . i .,..,... f.. . iv ll 124 . 1 i l... ,,,,..z w .. ...Q ...W 1 i :Q ff'f'.,f.'f, i . l I 1 .. ...A Mi 'fl fl ' s i 4 i a ix , g,,...,... :ia ., . .. -. lfjj, .asm ma. ,Q-xswwrs-r V. -.T .5--I.-M- , ,,1, N. " ' IA 1 -. ng. ,-- .--N. A. ,.f,.,.-, ,,,.,A,,,, 1, l,..-,.,1,,,.,.,,.,,,t,, ,,,, ,-,sxi ,., l , , ....,. . , . ........ ... 'A"'1 VI '-i1i1u::g5p, ,fini A 1 . - - 7 Q" 4 I a. do r f , - 1 W me--M -W -Yun-H f www-g rj U mg H Q "-3 ""' . l i ,a 52 ,fl ,.,,,...., 1 ' ,-5.1! A , ,- 'Wi .-52.44-'f'ZE'31,? l - - - - Q H 2 2 M A i Q MARTIN JAMES SCANNELL, A. B. 3 A T A 2 Athens, Pa.. 1 "Let's go, let'5 go!" Varsity Football, I, 2, 3, 4, CCaptain, 3Qg Petit .Salon, 3, 43 Modern Problems Club, 3, 4, i Treasurer Washington Birthday Banquet, 3. Q -XV. I: claimed "Mike" for the Hrst couple of weeks of his collegiate career, but after having his picture taken with the football team, he came to Allegheny where he didn't stop with - pictures, but, working on the principle of "the bigger they are, the harder they fall", he started on a career of breaking 'up defenses and completing forwards. He was the only man to score ....' on the famous Pitt machine of. 1915 on their own field. Outside of this he dabbles in the clubs, -- and is a mighty likeable man in every way. 1 ' I' L . P p 'H--an--W V ' -I f . 'i55'5w,,.QB:?' ,. I l " I ,'-' , Q iii' . A I I , .-fr' -f '. . 'i" " 'T K di? e . A L :Q Eiga 5 r-Q-1 .ix 55 Wi W'-M--rg 1 . ' .WE 4 , 54:3 li- "Ir ..CSg':39'-ii' I '-----'I i I 5 '.,s is V - E691 553 . s a A 5-f 1, ' .'.,' ii'-' .. V 'YVWF WS r f. "-054-2'4.x3,-1-7,'.x. , 1 it ' ' 1 ,r LM , '... 1 Qi ,L,LL , LH -::ef 1Ez'.gw Y tx T .. '1 I f A se,'s 1 , i' 55 .s u l 5 ' 1 T at 'i i-542559 1fTi4q3:P7SsAsi?'f:C1:1-1-in 13:21 5,2111 a ' --- i w g Y" 's-gi- -Q29 iz.:--1- 251 TQF1'--,A 'tl--- 1 qv '-4' -'L -f-gr - 1 's L 15 .511 T ffi l IL .. , .g1,,', 'RE gi g E '-1--...- X ' . -'fkgi-LiiY?ihQi"' lifiiii-:Jer an HALLIE DANIEL SHORTS, A. B. y f' Saegertown, Pa. ' -..I "Oft did the lzartfcst to your .tickle yield." Hallie, besides carrying the regular college courseifor the four years also carried the ii special course in strap-hanging as given .under the direction of the Northwestern Pennsylvania nn Railways Company, and has in the pursuit of this course wasted about four hundred dollars and thirty-nine cents-the odd cent being the time he short changed the conductor. But in spite of being a commuter he has a record of high achievement in his studies. In fact, the only disad- t,.....-,5 vantage of living away from the school was ours, for we did not get to know him'aS well as we L'f"""'5 would have liked, for as they say, "the acquaintance of a gentleman is a rare thing, and is to gflfffjx be cultivated." W 125 Q 0. L-- mm-Q s.--..W -E F,,.,,, , .Hz -it -r i . ' 1 ,.,,,,,..' M.-. ,. I 5' "' RA- -- ,, qv .xffq -- iw W,-,AAF-c.'.3 U........a..... ...-.......l..., -. ! A -..-,. fe- A -Auf-Him'- - A - T" f- A ,Af-.ill-lite.. Z" ---v-vs -"" ' '.f.m:e. A -: A -Af .- N A. W fA,,,,A A A A 'ku Q ami-Y, xt an H A -A gif' Ii K . . A .Y I ,ff 1 . A egg, L, mx-fly ,,l,,fA - AAU-I 41, . 1 , I A A . .A If , ll.. .I .. h ... V+ gl. Ae., V., K :A-.NW4 I 1 . l V new , I 'A , i. U VA' - A gxqf A A an-25, A g. my A . ay .A - A A .A 3.3! A- .-- - AA.,,A 1 in ,.A A,.....i A: t,'.A-1"."'lfy'4,A'- A A, , - A .... -A ---- Hmm A ' w A A- ', T., A' :gig-'Kr-A 1334, ,Arne-.. ' ,-AA .Y -- - w W' ' L V X. mfg 3-an f ..f.Aa...v.m WLj'-if - ' , ,YW i,.......--..---M------WN" ' .AMAA .. AA,-,,A,, ,,,,,,A..AA A Hr l li -gm H YA, AA 4 "W 71 ffl T" .-.A...-4L A L.: ii l 5 Al Q W ' A A A ,M AAA- ,AA A,,. Al It A A A iv--,A---l i I,fgf'T3gx:t, ' Q elif' g A" g - sig A -an-Q A A Aiiifii rl'-15 ' ' fl l :nn tml A W Si" .3115 ' f'5? - . - - ieiiiil ff ta? 5 S5322 -iitifwfff A ' A " """' ' A 4 . A 4 A A . -. A . Af , A .- i 1 'xzrffl "'1l..-'-' 'f Jr M.-135'-5 ut:-1 my-Q S1 ---1 .59 A Ae s eip A A A r, 'A ffff. fi .- fi-.fr . '---fl?-tif. - '1 A is -A--el 'U E32 5 'MA i A - e---A V -Z Eff' L ihlf i 'Z ""if31'5L- 'S ' I : A 'emi "-Aa, f'f"2---,ty 35.12-' ,vo QPU: 7 w-elf 5 if-A A !7,5'C..-l.J v. .Ai -J: .. .t.A,c,,. A QI. s . A ir.. ,Ap , AA A 1 A QAYA - A-1 W i 5" """"' I -N U U A km ' - ,4,,.,q ,,,, 1 1 .. fx za Y F A -2 ' :"i 12 A 52:-1'-ffiiws - A 'sa A 21- fi- A 5'-'l?32g'+5i'LeiiA A f A 'tml A .A .A ' !f"f11f' -' 2sA"1'iQ,A.. rx. "" . f ,lr:,l bf -1 1,..f Q.l'f "ex A ' f ' """1 'Fl 3,:Af:Ag l 2335:-A 7',Af1AA'f4:, ' H- AA A - A tigigs A .sie Hf A ,a: .AiA.Ap4 . fat -t.3'+:1 ffagiiiff 2 .. A A, 1 , . . - .A 1. . .. . -. .A A 4"3,A. .. ..-- ,. .AA. .. 1. A V - -eu, .A ...1,.Am. 4. A A vi-,wi A 1,-' 9 5. V ::A:':'Iig ql'g.f'.:2 2 'I-LIN ':2':fEw!-1. u: lv!"-: 5"---2 "--A: r FQ 'Q' A git- ZLQQ5 liz -2-IE,Q5vI1,tQq --.A---1 l E ': fifty f A Eriliriiit-Q "Ui 'f5Al"'flf.7.,v"'.:' it---A A 5. 2 iss. -1 i!f1liA l , -fe.:1asmAv 'sf " A "A-A- f 'Q-'-- i ull: ' "Wi 5 f 1 e""' ! 1. .'i-ill!! JANET HAXTON SIMCOX, A. B. qi A ligiigf 3 K A 9 : fi A V--kv---5 Q 1"-'Wi l Sandy Lake, Pa. 7' . 1 "' A- -A .e 1 1 "s"'f "Laugh and the 'world laughs with you." 9 i A , , . 1 - A - . 1 A l A... Student Senate, 3, 4Q Ixlee-o-Ixleet, 3, 4,.fP1'CS1dC1l'C, 455 Gelmarl Club, 3, 4, 07106 P1eS1dCU'C, 43. A Q i xiii! Biology Club, 3, 4. A I 4 A Sunbeam for sure is Janet. XVhen'you se-e the imp flash out of her eyes followed by her ii l -4-' 9 latent rin that won't wear off, look for mischief. She usually seems to have nary a care in A 1 5 A 1 g A i 'fffl A the world but she must work at times for she has been vvith us only three and one-half years. A i 1A':--.fl Over the town girls she holds the Student Senate reins-with aniable hand. In spite of the fact A 1' l 1-N-ft-l A that she prefers the home of an aunt to Hulings, Janet 1S much in demand. if 5-..AAAl A, H A 1 A'-'A A 2 'A A e---1 is A .AA..,.-A. A LW-, :A A A A-mm-Mg V . A 'l ql A Q gigigili A ' ' A A A A .Ae--A A tl A -1 tc-rr-'. I 3 Q' l---A-3 1 A li Y Ai 'N-Ha 1. Ii A ' - Q ttiigii W 'AA A le----3 A A riiiiiiii A ill' l'-M--'H ' lgiifi l ' Q iijigli i 1 !x""""""il 3 i l 3 - e- 5 I A A A l lflffl l A i i"""""': i ' in Q "H' l A.A., . l A l g""'5 2 A Lift g 5 W, 23:1-:gil GERTRUDE ALICE SIMPSON, A. B. A ' li1'AiggAA? K A 9 5 """'l5..... . 'A ....-..-i 5AA,,AAAAAA New Br1ghton, Pa. at WJ 5 a1AiA::ii A, A A A, . W-mt A LMA Q Hugh erected thoughts seated 111. the heart of courtesy. 1 A - A if ,Q i 1 M. B. S., 3, 45 Twentieth Century Club, 3, 4. fl? 1 1 A No one more conscientious and hard working has ever graced old Allegheny than Gertrude. l Nothing showy or pretentious about her but she can be depended upon to make the goal every I A e . time. Her perseverance will, no doubt, in the future achieve for her, her great ambition,-a Q million dollars and "something else". A 2 A 126 rf A. A. h. ...A AAAA. , .A,A.,7.:. LQA 'l li'llf':fi .,,. if A .A A.,,g AAA'- liiltiiv l ' i1?+: Ai 2.......r fp the--ei AA t........g ,.,....,.m: .3 ?-...-..,..5 el Q,--.....0.a4-...i 5 1 v A ,.AA 'A S . - -..,. .-.S 2 z I .N-.A-...A-A -Af Ai li ,A l l l 1A l I I 1 ,A 'I A i 3 I A l 1 E S is i i 1 l I l l ll l ,A 1 NA li l Q S B 1 li -r 1. gr a t 5 f , lt l A if Y f I fjiT:?fr'TT.21C1:',?T. :X 'M J.Yf,1f,".-. i1,.Z.S.-gg, A ,ZH 1, "."1x.'jT :,, -.-.ae .,', f.g,fJfQ fy. - -QW 'fi ' ' " X ' 'VFW'-"-'ff' 4'-'.'17'-'.""' 'M """" V "" " ""' ' .--1 'f-"'fl1L" -., 5' .,.. -. .,..k.. V " M. . .. .. .T - 1- -.5231 -'-f- swf: 51- - 2 V - A -1-f - ' 'A-1 w J' 1 J - - ' ' 5 1 L' I- ':, IAQ" Z 'f I.II - . I I - A .I :I. Iv. , ' .. IIIIIII II .,.... r.tL,a,,,,,, -I I-M ,I II I-III.II ..:i!wWIW,,II I IGI g 1, t A--1 1 i ' ' 1 1 1 1 i i 2 'AEK 527255 Q . IIE... t, II I Q Im ,A. , ' f A 1 1 Q iff. 4. .3 -2, pl 'SPS 'QL-Mfzaw' tr' Rafif' Ea-fb, Q .. ,, , hyat., ,, ., .f i 1 ' lift A3l?E????:fSSf 1 - . 43129. 33? 1 Q -:rl-2:11 V, ,Zz x. "' ' " 1 . A - -VA' 1 - 1 V I' 1115" Si" 17: V . . - H A ' "7T5Qlf'5i'2 1'. :3 I I . i it 1 ' 1- i - 1 ' - EF Z I , 1 i I I i - - - 2 - ""' Q - - 1 1 .- SOPHIE ADELAIDE SINGLEY, A. B. 3 3 1 1 K A 9 - Q 3 Nl6ELdVill6 PB. l Z . ' ' 8 i 'Gwe me some ll11l.YlZ',' 11z.11s1'c, llI00lI'.l' food, i : Of ns that trade in love." i G'-1'o1 C113 -T 'IC - -- ' '- - - 1 ll s ee u , I, 2, 3, 4, NVC11'Cl6tl entuiy Club, 3, fP16SlCl61lt, .QQ H. XX. L. A. Cabinet, 4, i : II I I I I Le Petlt ISalon, 45 Klee-o-Kleet, 4. Q i blllglllg, dancing, S1Tl1l111g, and working when absolutely necessary, too, "Ad" llZlS really lived 1 : her four years of Icollege. IIW-e were all glad when she openly declared that all her life did sl1e i l intend to apIpear Smgley ,ueyen though herIab1l1ty a11d "pep" would win l1er a secure place l 1 in this grabbI1nIg world. Ad 1sIa final refutatlon to any Psych dabblers wl1o insist that attention 1 : cannot be d1v1dedI, for along w1th extra-college act1y1t1es, she l1as Ll0l'l6 thorough, prompt work I 1 scholasticallyi VV1th all our hearts, we say "Best XV1SllCSQ health, wealth, and most of all, happi- 1 i ness to you . 1 - - - i 1 1 i 2 1 , .1 15' - - 1 1 Ip!! K:-ws,3Q .: 1 1 1 taxi rgifgs ,M 1 - I I . .Q I id, A55 3 E s I I I I 55" E255 - 1 l 5 I II N ,ii QI. I I I Ig I II 'uf IbIf3iI33I:?Ix , - 1 ' . i - I , , ..,. . . . I I pg K ' - - 1 - 1- -.-is-Q.. " f ' W! H "" ,bbif 73' "-: - 1 f 1. ?iSS2L1i?:'4f5'1f.1z 1222511 : - 1 ,I . EI,-,I S I II .k,I,.-iz.,-I,1 .I II ..I,.I2,3,5iiIII I:I4IIIXII ... , ,,, i ,E 1 EW? .?'3I'.'?5 K-'E -Nfl'-fl'f:Ss.S.1 fi Q l 1' 2 " 1+ ,gufg i i . 2 - rg 51335 siliwijijg L-122. 1 1 :gig-.H ' " qu- 5 -3 3 . : 1 1 fazsmael' 23,2-:.s1.-QLf5:'l..................... i l 1 Q 3 i ' PAUL ABRAM STEARNS A B i 1 ' ' ' Q I-1' A "' A A 2 1 Meadvllle, Pa. i i "Faint heart uc'er 10011 fair l11d,1'." l g Editor-in-Chief Campus, 4: President Athletic Association, 4: Modern Problems Club, 3, 4. 3 3 Although editorship of the Campus qualifies for literary honors, "Pill" is about tl1c only i 1 man in his class wl1o has never tried poetry as a ladder to glory. Ile went to Penn State once, 3 E and came back. XVe never knew tl1e reason, but whats more to the point l1e learned c11oIugh I l there to help in lJOSSIl1g tl1e Allegheny Battalion 111 ltS Spflllg' campaign 111 l-QI7. Ile conibmes Q 1 the qualities of a hardheaded business 1na11, XYltl1 those of a skillful chaser ot tl1e blues, and al- 1 together he is a worthy member of IQIS. Q 1 Q 1 . - L 1 . 127 i l . .... . , ,,.:,,,.,d.. ,.,,.g.-, , U i i' . ' " ' P' ' W 'PNP ' 'W i"""""' W P ' 'V V' W 'V PPP' 'V mn' J.. Ji' till ' iliiii liillii ' "l I 1 l I i I I 1 ! i I . ., . . . Q--4... 1 -rl.,.l-t-s-xl., VV -lv - Y'.f - YYY- V V V . -- - --V -- - V A ff - - -- -ff- ff - v--f---f- - - lf Y- 4 - ' ..T.Ziv,,, ' Y Z J ' . Y Y, YY, Y Z . ,Y ' ' xv, X dsffi ' 'G' F '11 , Sf ' I 12?--fi Fo ., I EL! 'xl'- 1. 1 .- zz, T51 H., ' 1--. ' -4-thank' .eil FY' 13555 1 25: I x 2 MARY AGNES SWANEY A B i Tallagewe. 1 Springboro, Pa. 1 "I learned life from the 170 t XX e have seen Xgnes but seldom on college.hill except vs l1en she was bound fO1 some Ilnghbh 1 conrbe or othe1 lhe l1lbtO1y of our lite1'atu1'e IS lgnownuto he1 111 all ltS aspccts, tCCl'l111Cll, w1tty, i 'md Otl'lElXXlbC lh1s fact conpled with her expe1'1ence m 11'1St1l mg knowledge l11tO 3011110 sieve E hke xelncleb c'1lled lJl2lll1S, w1ll assure her success llC1'C3.fl6l M, 1' :Rf 2352? gif M ef ll, ,ff ,px '-. 1.94 -41' 1432 2? X mga. fb 2334 24:31 . 'lf' nf A lo ff! r : MABEL ELIZABETH WALKER A B 1 A I' A 1 Erie, PH. i "At -niglzz' tc'e'II feast togefzei l "Most iveleoule lzomef' l M. N. S., 3, 4Q Classical Cub 3 4 l Habel l1as been H1tt1ng in and out our college halls, endeavormg to find a class xxo1tl1y of g her 111 XXll1Cl1 to g1aduate NVe congratulate her on choosmg 8 Dxmphng and h1tt1ng lt fO1 lr1e tl1e c1t5 of llI'i1OLlSl11CS, are the two roles that Stal' Xlabel X good student and 30115 w1th It all not to 'IHCHUO11 an able teacher of "an'1o, 3.lIlE1l'CH. ,111 E'1', lhplllll' l ' .E 1 1 X ll 'll'l'1v'1 1 l Q, I i g ..- P 5 Q ws , zwvf. . -. -ra '41 - - ' n ,- -M 1 V 1.1 55 :if --I o , . , N . .4 .l2. -... . . F Q 1 7 , A" " A Qffllls ,AAC ff1'f'fQl 4.5 .fffli V-.- FM., . . 42. ...W ..,. 5 Q? Ei l......,-. 1 QAM-3,1 img-ms l 1 '-N-W! L..- L-...ul ,gijiigi ...-..--4, haw, i"""'u' L. ,... W.-. 1 ll ,V"""""' ,.....,.,. L..-... .N i...22,,. 3-.-.,.., 5 g,......... lgigifii.. t ,,.,. . QQQITR 4 iQ,ffI,, ' . -..-.-.. , ....., ""M"ll ,, , .. i . . . .....,. 5 , ALL f""'5B:f, . - ra' Ss., 4... , Q1 .gg f if Yfffaufv gxgfg 55:5 'TAN ' I PK' .. A . sw- 'Q'-rn aa 53 em mv kifg? 1."5' "3 5" kiivfawa HARRY LAWRENCE WISSINGER, A. B. X A E Pitcairn, Pa. "He was 'wont to speak plain and to the p1n'1vo,vc," President Student Senate, 4, President Class, 4, Modern Problems Club, 1, 2, 3, 4: Y. M. C. A. President, 4, Y. M. C. A. Cabinet, 2, 3, 4, Biology Club, 3, 4, Quill Club, 2, 3, 4, Thoburn Club, 1, 2, 3, 4, Manager Kaldron, 4. And to the career of this gentleman as outlined above may be added wife, child, and book- store. liven with all these assets or handicaps Cdepending which side of the fence you are on? "Pop" always is on hand for anything, and when he is on hand and there is anything to he done, it is done. During his regime in the bookstore he raised it from the "den of thieves" class, to that of a respectable business institution-which helps in a large measure to support the college. A good executive, a clear thinker, he- is one who will well represent, Allegheny in his chosen profession-the ministry hy, in Y 951 x XJ 91 mg v. .199 IRENE P YVOOD A B X 2 Pittsbuigh Pa e :II L L lit 11 nz UL Petit Salon 3 4 X X Cilin , N A nltnt box 1 Much of the busincsslilxe push 'ind eneigx of the Sinoltx C..1t5 is to be tound txnhodnul Qplinter . You can always depend on Irene when you want things done when you want some sensible advice, when you want a companion to go to the movies, or when you want to start a snread "when it ouQhtn't to hc" in llulinqs. The only way to USS "5Pl11I01" 15 10 51514 IW! if her father is an undertaker. Even then, she'll probably smile good-naturcdl3 9 4... 0 .V - .. ,A A 2 I I-4 ,-,,..,, FU F ' ' . r , ' . ..,. 4-3 F V N, .... r I W ' .,.. F ' Y l M : A ' ' 'I '-1 n 'IA ,- 5' , . ' M sf 2' , 5 F , A . ' ft sv q 4 , 5 tl " - A 'E gl: I 4 ij 4 -gpg 'F ,tm .. . . . uarqzgg .0 .4-F - f " - K, ' ' V. " , 2 , . .,. , , . rn F " ,we L-1 '- ff 2 , - . N. ' L - 1 - A - u We A - 0 - fs- V, . 4 ,wr-PQ,-,qv CN 4 V 1 - J ' 4 ' v e "MW " I -. 1- g V--A 3 t 2 s Jfxidkii -T63-"fix v V., - ' V ,., . I W-, A ,- I - Q . , 4 , , .1 ' -A1 , , ,rms-1, .san- . s11:'a F' .lfg-12? hm--, , . v . ' 5lf',qq41:?'Z,jjgy:.:g5r5 f- --- --- 1 . 3 , Q 'lf' , + 3' m - , 55. 333, L1 GNN'-H.. . J ' -g ,w,Ym,...:,Q-5.:E:.,.! 1 5 i 'f 1 : .,E?Q'3-gm? , .-.,..,-- . . .,-.M ,, - 1 ' . , 4- U- 0-4.1, .1- : 4,.....,.,..-- 1 H 5 i 1 5 "" ' Q' . ,,- ..... ,.., , O 3 5-P----'f - . ' T -r f '.-..-,--.-s i H . ' . y 1 ' F 2 , ,,,...-,, , , . 5 if---2 ' . : 2 F v ' 1..,.....--, 3 ' Q K-. .... -r f f . J A... 2 1 3 ..,...-5 s . D. 1 1-Am----Q i ' r v. s :: L ...,.,.i 3 " ' . . J 2 1 12.-..-..r 4 1 5 .- 2 . A e iw-, ,,,, -Q n.. . 3 L g 2 . . I 3 4 ""'q 4 ' Q ' Q f 5 3"""'i 2 :' , MW. 1 . , .. S i"""7 I i2,,.-j ' l 3-H -'Q' fzlffi. ,-- .... -... 'ls- CLASS OF 1918 li., 44- - A' ww-u'vvu,f-uv'f:-'- ,..f . .Avy ,, rw., 7 3 u E i u , .f---, WL. -, A 1 . - ,. , -2 4--5------M--.T ,....,..--....,-,.,,,,,, ,H --'f vw '-' T11-Q.-'Q-.. - -, 1- . . . .. .. .. . . . ,, ' ' ""k'N-N--A-. W--. ,.,.. -..W , nm -A-'Q-f::u.::LQ:.s,:n.4if.Ka:A..' ' ' xi " 9 . . . . x 1 I 1k,-..M.,,.,..,.,,,.f. - M..,..,,,.......,... C15 .Mt --E E ---. -1 , 4 i x--L flying! I,--C, FM... V,., 1 gm W1 .N-.ilf LC.. id! Ei-fi L.- N W bv' cf. Qi sm---we V"""1 V1-w..M"3 L-Y-Ni 1: in--J BELL L.g,,m xiii L.-.Qm,i QM--1 - -Ae ,Juli ,....-.i if 11 li- E1-.....-U.. . , iv- 1--v f-. MQ, in-. ii"'i T 'F b .fu ,' ' ' , ik. '73, -5. ' , gf-+f'hf.i "RiT:4fg :55'j1jf:-x-2 .3. k,1Qj,Yi.l,. ............... 1 Z ,' wvR'4-+I. . --1 , 4 ff. N ,. -V f.,..if..-.,f,...m..1.'.J..-:.." - mi:-f,,,,.f.y'-' '-' fri-' 2 'Ha - f . - . M-A----M--N-----...---....,1g,, - .sim f A f L 5 'Q f -' ' y x I' .-it I X ,. . 1 1 ' - , 'x 'soo' . , I ,. H . I' - W - 4 x'.n.' ,,. .P-'JN . - . -57'-13? I1 'n' "4-, . x '.,:'-.Q-'H ' -.1 .. 1 -,g 4. ,iff v5.3-5.. xg , . . N S --.. --.. -- -,lf E:-.:,,-y .gi i. - N-- , -' -,.-,g ,- - "'-x--------" tvif-1. fi., A , -. I- : X ,-. 4 . 'X . -"tw" . ' 4:'L':,f . 25211 0v"'A -" 4- ', 'TE .I .r' 'Su' s-.1- ' 'WN V11 . '3-. . ,ly-. ."' ,D ., 1-D . r .1 . I n'f ' x'N.-N-N --,. , ,.5 I '---- ,,,.....-f- 5 . 'v ' . '- - , . 'Q K K X". in ' - X - JE' + , :R 0 s 1. 9 f H- ' .:.' .I- Jfb, ,girl , -.. , If. 1 sw . if x.,Jlp.f-,1.'f:':K ' ' Q '-"N----w--M-WM.-..-.:2,.1-,Y 1-if -QM...----. ,..Y....,.,...f-,ff-,ff,-xx' -,-,-4 , ,f f W rf' x as 5 Y HW ffm: HW 51,1 f wr H' r11Uf - ig i y5,f!Qg'!.cgg'i5, . l,'izyl g lmjjqhe I 1'x!Hs'f'f f w--...fu fl ' ' 1 5 if -uAll,11z,fll'fI'14-lgzkgillf 4 fl! 1 Y :ix IY"i' 4 vcfg r' suv gm A' CLASS Ol: 1919 r 1 1 -is .W F- 1 r i 1 E aww, V, may ,fs-, .. in 12:31 'ij55' Q1",7'5.'f137' A.,-rx.,sg,', ,-.Ani 24.2. .Y -.gp J .,,- . QT 1-,1, 4,:1. ..x:.Q.a1.,- .. ,a..aw...,.rua..,..,ni.'a4-as.l,r:a..! 1 r l -A W -Y 5 , r s, P A.4. ,. ,',, ,..., '..' ' L.---.,..,-,,.,,.l,,.,,,,,,......,,..,.--...,,.,-....,,,..,,.-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,f Y, ,L ,,,,,,,,...- -.-..-..........7,........:..L.wfl.7L-.j L..,.,..-,.--- ,J ia- ,,,....,.,... 4 lx 1 ti a A' Qlnll nf thr 0112155 nf 1919 - 1 Gbtlirma - , President ....... .... G lenn A. Barr , V 1 vice-President .... .... L uciie Richard r - E It Secretary ..... Margaret Houghton r S Robert Brownell ,r S r Treasurers .. QMMY Arnold 3 L l - E 1 L l 1 l A 1 an illlemhrrn 1 Y U .S Abrams, Helen Ruth .... ........... . . . Jamestown, N. Y. j 1 g Arnold, Mary Kathryn ........... Clarion ' 1 S Q Baldwin, Joseph Silliman . . . . Washington, D. C. 2 , 5 , Barr,Glenn Ross ........ ....... M arienville 1 3 Beatty, Othello Ziegler .... Butler ll i l Brooks, Leda lSussanna .. ...... Geneva. , 1 Brownell, Robert Foote .. Smethport , Y A 1 I l- Chapin, Margaret Oakes . ...... Union City , : Clother, Wells McDermott Painesville, O. Clouse, Mary Musette .... ...... G eneva A E i Curry, Ethel Virginia .... .. Meadville g : Deutsch, Arthur Watson . ......... Meadville r i f gg Douds, Gladys May ....... . . . . Alleghany, N. Y. 3 ' 1 f Downing, Helen Louise .......... Meadville g A Eberlee, Stanley Lee .... Cattaraugus. N. Y. Y 1 Edwards, Cecil Asenath .. .......... O11 Lity , A Ellis Ruth Moore ....... Meadville 5 i ' . i A -I I Falkinburg, Rae Edgar .. Meadville 1 S Y Faulkner, Robert Lee ..... . . . Wattsburg l E g A Filer, Enoch Crawford . . . . . . Greenville g i Fithian, Ruth ................. ....... B Utlcr Fowler, Richard ................ .... S toneboro y : - Francis, Elizabeth Marie Louise .. Columbus 2 Gates, maire E, ,, ............. .. Oil City , i Q. 1 Gcslin, .Nelson Samuel Arnold g 1 l Hall Earl Dewey ....... ., Meadville , 3 Q f - S A Hamilton, Mary Eleanor . . . . . . Akron, 0- 1 1 Hammond, Robert ..... . . . Meadville l Q li L Heckman, Edward . . . . Meadville E , L Herner-, Fred Fridell ...... .. Greensburg up L 2 r Hodgkinson, Aileen Hayes .. Meadville Ii l : Horth, lnda Arlean ........ .. Meadville 2 1 Horth, Pearl Helen ........... - - Meadville r g Q Houghton, Margaret Martha ..... Bafllf-ES : Johnson, Vesta Irene ........ .. Meadville 3 2 Kelly, Mary Agues .. .... .. Meadville g 1 1 1 L IM E 1 , U-J l gl ll E 1-i s 913' M --fwxdmmffwwL"'mMVT'Wm: 'Cif lCi'CC T m"'ifT:'fl"'l'fi'l'lTl'.Ti"":7I 'C1C"'fQff'CQIIiI1fffffffff'fQffff' ffffffifl Ill Vllllllllllll till ll HllVlFrYf'lW!zil4lfs Hall lllllll llllllll ggggg lllll gl' t 4 ll G ,,l llQ,l.,,ll ll lk", '.fY'Nf"T , jg,-rip Q' ,FK f tt, x,,.s.w.-- X 53,5 ,,',g, -asia Cf, 4.1544 x- ....-..... , .. ,,.,. ,........- l .- ----- JNW---H fit' -'N' P ...A . I . ., 1 .hhv -W .,,., ...,.... .--v . .,-, -fy lu '- ....,......... ...., I 513,49-IAI'-diss' S 'bl' - ',:,,d 'fy l a' - Q i ' , - 4 1 fs f" . - -i ' , .,,,,,. Lf...' ' P .11 ..... 5532 a.g-,..g:fi4:4-- ' H515 Kirkpatrick, Francis Earl .. Laffer, Frederick Sackett Lewis, Virginia Whitney .... Leyda, Henrietta Elizabeth .... Longanecker, Judson D. .... . McCabe, Edna Carr ........... McCurdy, Harold Adams .... McEntarfer, Clifford Abraham Martin, John Owen .......... Miller, Ruth Pauline ...... Monroe, Gertrude Elnora More, Hattie Susan ........ Morrow, Frank William ..... Muckinhoupt, Harry Bryan . Mumaw, Martha Ruth ...... Munhall, Helen ...... Neal, Meredyth ....... Norton, Grant Smith ...... Patterson, Gordon Derby .... Reniers, Nellie Kinkead . . . Rhodes, Marjorie ........ Richard, Ida Lucile ....... Rishell Madeleine Louise Root I ouise Adaline Roudebush Marjorie Eloise Salchow Serena Salguero Mercedes Maria Sheldon Ralph Vail Spangle Charles William Stetson George Arthur Stewart F Leslie Stockdale Doris Marjorie Str1ckla.nd Helen Jeannette Thoburn Crawford Bennett Volk John P Walker Charles Lenvs ood White Marian Widdowson Olevia Rebecca Zehrung Winfield Scott . . . . Butler . . Meadville . . . Johnstown . .... Oil City . . ., ...... lshedive . . . New Kensingll0I1 Mercer . . . Meadville . . . Cl1arler0i . . . Meadville 'Corry . . . Youngsville . . . Union City . . . Meadville . . . Scottdale . . . . . . Meadville ...... Union City . .. S-her-man, N. Y. ........ Meadville Pittsburgh . . . New Castle ......... Meadville Johnstown Cambridge Springs WIGRGVIHG North East Mayaguez Porto Rico North Girard Lunk rk N Y Cambridge Springs Franklin Stockdale Cattaraugus N Y Meadville McKeesrport Mt Pleasant Kittanning Mahaftey Meadville lllllllllllllllllllllll i i li rl I il 1 -1 -I I- " w, ' 0 A l . Y w UL H 4 v Y- B V v 2 W' l .5 . li 3 3 3 . I j-if 1 '- j . , , :l - : -. ' - - 1' - 3 - g.- I 'Z I LEM 3.123-.g -'IZ Z3 3 . . I. Q li 'El E9 f E will Fl gl? lg:--l'-'il - ll-' ll - Z. . , , . lftrlg : ---. :.:- is--H-w if-A--F -- -' -Zf::- ?r"g .355::-'fit-: i7,.."" . - ' If -- " - El? wg -I' - -' ' - 'Z '- sl -A-ll ' - ' ' A' ' ll:-V-ll .Q P G G as is gig . ' A gl: Q . I - .' '- . ., - ls"-1' 4 IA Q ,pm . H . , "si sl' '1Q?vf.'a,fN V 1' 9, V ,f', , 3 V-me V . -I , "'.' 1 V I ,Q '. - A v 4 . a' ye " - A VI' - V . ,, U, .. 'HQ ff-A pry fill-M3 Fifi? wh! M1 5"M"'x """! 1 .L T., -1 2 ,.....,. 'Tj mn .. I 'H 1 L-W--f--, ', .N.,.,,,,.,? g'1'Ql.1'j Qtjjigi -WJ - ---- 1 :iii Allfl -viii W-. . N.. p-..,.,....... 'tigijli .W .W ,I , n ,,,,,,. ,,..,. i -U , ,4 QI If x M.. ....r 4 211 ,Q I am. EQQEQQ fi1i'iTf .M - -N Q Sgigiiii W Q ,A . V. ...M :M ..,-.4 fig' giigi --Q' E ii. gif' 2 S 1 F" ' 7 . "W , J - X 1 1, X' J ,, """F'l!i'.,f,. NM ww .,- A., CLASS OF 1920. .-.......-.-.,..-.,.-.-.,,1. Y. - ..Y 1 ,, 4-6 Y -.,W.1:.:-.. W... :S-4-V .-.....1-. - -QL... 1-, W .1 .- Y - ,.T.1....,-.wnvx nf w m A' X ag ffl fe '1' ,L 1 4' "1"u'V ' ' ' as i'1,f1 ."l'. WWI' 1 3 1 1 1 l,.y., 2 W' 1 , fx ifl X 1.5 .l..2..x.Ji ,iilwu .........J, ......l :,,1x.1?e 11w1,4wt lr. L! fpwsaiawv i,Za'2'Hw E3 5 1 Y . f 3 1 - 1 I v 1 1 f l ' ' 1 1 I ' f 1 'G 4 1 ' f Q I ' - sl' '5i'51? 531: Wie ,,w, ,.v xfy QV, sfkiwbfwwsfqs. in 1 Q i -V--fii1 ' I I mlm T .M ..,..5-.' ,Lug W 4 1 15 - I 1 It 1'. 'L fy '9 -1 tu, iii fr. -K-Y-up Tx A mmuwqfgggg-1fYf1fmfyi14Q5iL5f ' 'A 5 ill Ui? Ui! L 1 lllll illHllHlL ' X 8 'I 145 1 iL.i.QlQij Q'-M g -'-" 'A 'lv' f "-"mn" '-"W ' lc 3 .. '.'. in .' V -t,.X.A.-.A - -1. we ,... -,,.. - un., -ff-, ..we5.- . mg, .-,,, , ,..,t,.,,..-A lx: ,. 'XA Q., ,:.j,-. ., , .Qill af 111 we - . my-.fa..-:A:.i.,A.1,:,,:f4..Lg-eil-33..: .........n..............l..... -...,,,.,.fx..g.,..,..,.---,,,,.l-..,-...,..-,-- -M J., -.. ,... .. 1, 4:1'u,-'.,f- " -,1.z,.f: .,,, . .. ,.-.. . r , s -, .. . 4. .- 5-' J ,. ,. - Y ,xl , - - . . . 1 . ,..,-New-... 1,35 X-fl . .. .. dwg? -1 . , . .., , .,,,3.,.r,,,.f..: .5., rf- www,.'1w- v. - , - -.wr A-- .,,. .1. A ,,- 3-1- .,- .. - -.-'V 'ligu - ' ' gf -N 17.1 Lg if V. .- .. V . ' . lf,'3,M.,,,4',' - .fam ..,f f' f,',g:f'f.1.11: , L ,.Uw,.,., , ,,,4 M -, v - ,H ... ,.,.,, .f. .. ... ..,. N,-.,.,. Lf, -..--., .,...., -.-.... ,..,. A A.. ,, r-1""'Q FS 1: U11 Q11 C3 H-. PF J: we S Q11 . sz: 1:1 fm 2: Q-I-. 5-4 LD D-? E EI 2, : 5 '... S. 53. S ln.. lr , LN- ,...,.,......n, e . E . . Teva .gyg .f RL" .,,,,,,M-,,,-,,,,..,,.,a,-,,..,.,.,W , -.-,...-.... President ...... Vice-President . . Secretary ..... Treasurer .... Allgood Ellla Maxine . . Armagost Leo Arnold .... Baker, Maude Carmeleta. Benson, Gilbert .......... Bollinger, Giles Mallalieu . . . B10-oth, Edwin Prince ...... . Bourquin, Warren Ducray .... Brown, Durward Belmont Camlplbell, Loudon Lee .... Carew, Elizabeth ...... Carroll, Kathryn ....... Clothier, Reverdy Mead Collins, Alton Laffey Cook, Mack Dickson ............ Davis, Helen Marie .............. Diefenderfer, Florence Marguerite Dickey, Har-old Westlake ........ Dunn, David Compton, Jr. .. Dunn, Harriet May ...... English, Floyd Wilbur ...... Evans, Dorothy Magdalene Freer, Jean ................ Gamfble, Doris Ray Gibbons, Florence ...... Gordon, Wendell Brown . . Green, Ella Frances .... Hager, Alice Mae ....... Hall, Helen Dorcas ...... . Hoover, Leonard 'H'yskell .. Hum.es, John Jackson .... Hurst, Alfred Russell Jenkins, Susan Marie Jones, Charles Luther .... Kerr, Norwood William ..... King, Helen Elizabeth ........ Kraschneske, Ella -Henrietta .... Kruse, Edna Dorothy ......... tlmiirvrn fllllrmhrra g 137 , -my-M ,,,,.,..,.u.,-.....w X .. A Il 11 5 l : . s l 5 o , f 1 v I - 4 1 x G 5 1 ,. ills s ,E-3..,,,.,,...LG-f.., ,. .,-. J .. . John Preston . . . . Helen Miller .. . Jean Freer .. Charles Jones . . . Tionesta .. . . .. Venango ....... Ruffsdale . . Falconer, N. Y. ...... Somerset .. Charleroi ........Meadvil1e Wheeling, W. Va. . . . . . . Wilkinsburg Erie ........ Meadville Silver Creek, N. Y. ... . . . . Kellettville . . . Ashtabula, O. . . . . Woodlawn .. Conneaut, O. Oil City ... . Meadville .. Connellsville DuBois Erie Marion, O. . . . . Warren . . . . Sharon . . . Pittsburgh . . Connc aut, O. . . . Uniontown . . . . Warren Irwin . . . Johnstown . . . Sewickley . . . .. Butler . . . Pittsburgh ,... Meadville .. Uniontown Erie West Valley, N. Y. . 5, L-.- 9 I E,,....,-.-.fr LffL"'l 1 I +-... , , , ,... .....,........., -2 iffl'.'.l.'l , 2 H'-M ---ff - H.-MMWXI ' ,A 2 ,Md r M... .Mg J 3 -.w,....w....., I l I..-.-,..- an :..- -W ..4 1 u ff,,f..,,..a W. ' .W ...,fl i Ia-..fA,--1.1 v .,.....n. .WJ an ..,. ,,. .mg .fern-ia' .515 .i.i....-J in-W...-. I .-.......! I I 'W'm'l .,...l ...I l ..-,LJ MM, 1 .,,,sWl .W--Nm! , ,, l,n,.,,.,i ,,,L,,.l,x ...:ll ! . 3 ...,lm ' ,jlfffix I ' 'ff' 3 L A.. .Q .5 -di - s X . ,..' l 1 'z LM... 4 I r ! "rl ,., -..,WE , -... ack flfi 'S 1 F .A ,,,. a ,,, A ,,...--.l l ..-,wi 1 W---e . lg , ,l I 3 1 l 2 i bl 'I i l ,., Hi l l s l I 3 l a l l 1 a 5 l I l z 5 l 5 L...- ',..- .-En... .- .L 14 Xian.- FY. L1-. -. L . . . .. 'X sl, A A - ..,-,,.. .-c-.-.--.-.--A.g .M my W. ,.MM,,..,A A 1 , ,A A A, In QQA, ,. A... . .. I-N .,,l ..., A.. ..., N Q 'qtlkuizhu gui 4 :L -V?-f ,H A J A s l F J v ' -A - V. J. .' t' A . A Q . . . , 5, ,--uM,!.'.. L -,. X.: . t ., VA F , i ., 1 , - .ilumsa . 4 V . i-.ig1:4-.A-.-. --.5-.--a-iilrif Laffer, Cornelius Callender, Jr. . McCaiTerty, Thomas Bowles McClelland, 'Charles Kenneth . . McKinley, George Alexander .. McKinney, Gladys Ellene . . . McMurren, Elmer L-eRoy . . . Mea.dville . . . Sharpsburg Meadville Meadville . . . Meadville . . . Edinboro -.-. c -4 mm A - I .5 2,f-tl.-u.Lt-.. . . . fig MM... AA-.g.a:-A---11. A PM--fr :re lf 5 5522552 E Div-g""CD"dr-:QD P r "'crO 'rs 2 fp' cn- '-' 355,633.3 ' U1 ,1--99fD,.. ' : 0 2 -U 5'EU'gpa.-fgm -sm- EUQDDJ v-I D2 A esac pjotjgcnclm cab. . S3 St. Q-', , r-1-99 "2 53: : 55 :. Q4. . . ,j-- .co V F-4 OO OO ,,.. . . . O, . - . mn . -'. ' Q : . , -:fl '- 5512 s n-4-' hs' Q' UQ. CDQ,,CD 5 ' - 99v-'-99 Q-,OZ DIED-I oO. H4174 QQ '-11235 ::Q4!45'5oc'F E ,- .,.,.. H ..., .A., .. ..... ,,...,....,.,,.......,. .flsilsfllflliili S I ll .u 1 i Manning, Howard Havens .... Megahan, Howard Dougan . . . Meredith, George Frederick Miller, Helen Duffield ....... Miller, Louis Alfred ..... Morris, Harley Jackson Nelson, Anna ............ Newsmaker, Edith Louise . . . Norton, Arthur Leroy ..... Pappenhagen, Florence Elizabeth Parrish, Frank Merrill ......... Patterson, Harry Bruce . . . Pierson, Leon Dewey .... Piper, James You-ng Potter, Edith Prescott . . . Prather, Don Kramer Preston, John Francis ..... Raymond, Gladys Marie Reed, Matthew Verne ..... Robinson, Alice Beryl ..... Robrecht, Hazel Kathlyn .... Rowley, Richard Floyd Scannell, John .. . . .. -Scheffer, Paul Kistler .. Skinner, Clifford Weld .... Smith, Laurence Victor .. Smith, Merl L. ............. . Sprong, Amanda Ernastine 1.4, . . . . Meadville . . . Wilkinsburg . . . Pittsburgh . . . Franklin . . . . . . . . Meadville- .. Blooming Valley . . . . . . . McKeesport Warren .. Phalanx Station, O. Meadville .. Reynoldsville . . . Saegertown Warren, O. . . . Johnstown . . . Turtle Creek . . . Meadville . . . Monesseln . . . . Meadville . . . . . Pittsburgh . . . . . New Florence Wheeling, W. Va. . . . . . . . . Pittsburgh Athens . . . . . Meadville .. Ashville, N. Y. . . . . . Meadville . . .. ..... Geneva . . Buffalo, N. I Y. -5 Q13 If-Nur lillit t1TI'.'f4 :Q 5:11 -Wi 31-V-W' 2 ifffji 5:4 f,,.,,W,n 5 ,Iii U3 rm-el Q-4--M-1 tm... f-.-.,.,,..3 2......,....., ,.t....,.... e1..,...-,.,.l an f F, .,.,. I ji-----...m..g ll n I E"""'r" i f 'z hf....--,. i..e.,.m,,l ' iiifillliig 'P E, in-,J-f1.!.., ' 'X N x x J ...JJ.,.l4i .......,............. -TE if-.Q and L 1 """"""'1 .ua 5 s ...Q v ---3 V"'..I -M--4 --4 x ' s. LL, .ig --Q -:Q 'WLT "Ti .gli . ,qu ,L ,ffl J V ....-1 dl ...,..4, A4 -I ' 1 . '- N1 ,Ng 17.4 -4 .,.,. A V fi 1 , .V E 4 CLASS OF 1921. 2 i1i:i:,L1a Q:+ 1Vw41ii'iQ. 4e1 fi i , ' I 54-4115 ' i f f , 1 V'Ww7WH'f I 1 i ff " V 3 'imE,M,mi4ls-M iLLL1L 2 iig. .Milhii1ll UmL Mild lu,U.lL' T 1 M3 5 5 5 ,..-... . . L1.'., X . ..,- 1 5 2 .- fftgi' ,:,I. v V, Ar. Tf 'Dr I - ' , ,L-X Aw... V. .gs . . V. -. T., . '. 3- ' ' gL.,::5a.-,L+.If,:wE1f1'f .. . Y' --WAWM-,W ---w'H----- -... "- EW'-W. qkfffi. .. , .,.,.. 'rf ..., ......,.,.... . , , , 1f"j'l ' '1 ' 4 '. - 4- , . K K ' T F 'T ' L Ni ' . . in lf ' 1 I .t gvjfj Lil A,-L ' mi . , ' -Q . 'A E"-13? :J 'Q ",-V ' i ,..- ..,:,,, ......:.' . N. . ,-:,... ,.., Ln.. ,,,. , W ' .f4"gv,:'-,,j. - ...,.., .. ,..,m',5gLQ1'-",f,1,g jg, ,,T,fg,,, jlgf, , .,.. , 4 ' I .'...1..f...... . ..' '... .,E'1.C.D ZKHII nf Ihr 0115155 nt' 1921 President ...... Vice-President .. Secretary .... Treasurer . . . Alexander, Clayton Leverne Bailey, Oakland King ..... Bailey, Roger Sharon ..... Baldwin, Roger Lee .... Bartlett, Mary Zeva .... Belknap, Claribel Avis .. Bell, Hugh Stevens ....... Bird, John Caraway ....... Blass, Marguerite Elizabeth Blodgett, Warren Pierce Bollinger, Alice Belle ..... Brown, Marjorie Elizabeth Brownell, Carolyn ........ Bruinbaugh, Inez ......... Carnahan, Donald Evans .. Carney, William Joseph Cawthorne, Harold J. .. Clark, Earl C. ........ . Cleveland, Margaret . .. Cole, Philip Muse ....... Colley, Thomas Edward Curry, Dorothy Mae ....... Curtiss, Florence Luella .. . Dean, Marjorie ........... Dickson, Francis Harmon . Dunbar, George F. ....... . Dunn, Clarence Shaffer .... Dwyer, Paul Sumner . . . Dye, Ralph William ..... Eisenmann, Arthur S. .... . Ellsworth, Robert Henry Farley, Harry Patrick ..... Fehr, Elizabeth Gertrude .. Fielder, Sereta Marguerite Figley, Thelma Navina .... First, Frances Hester ..... Fix, E. Lester .......... Fogo, Joseph Ross .... Francis, Thomas, Jr. Glassman, Abe .......... Gold, Helen Elizabeth . . . Goodrich, Basil DeWitt . . Goodwin, Kennard Hill Gornall, Merle Fletcher ..... Graham, Nancy Catherine . .. Grant, Willard ............ Qliiirrrs illllrmhvra .-.. .......... ....- 141 . . . William Leaf . . ., George Dunbar .. Dorothea Kerr . Elizabeth Yaste .. Ashville, N. Y. . . . . . .. Titusville .. . . . .. Titusville Washington, D. C. . . Conneaut Lake Erie . . Willoughby, O. . . . . . . . Meadville Erie .. Fredonia, N. Y. . . . . . . . Meadville . . . . . Meadville .. . . . .. Meadville Franklin Monongahela City Erie .. . . . .. Linesville . . . . Meadville Erie .. Meadville . . . . DuBois ..... .. Meadville Meadville .. Portland, N. Y. . .. Ashtabula, O. . . . . Meadville ... . Meadville . . . . . Linesville . . . Sandy Lake . . . . Meadville . . . Meadville . . . . Meadville . . . Aspinwall Erie Burgettstown .. Conneaut Lake .. . . . .. Meadville ... Wellsville, O. .. . New Castle Warren . . . New Brighton ... . Ellwood City .......... Meadville .. Beinus Point, N. Y. Franklin Meadville ll ...QV H l r PM-Q QE . tw-A2 t......l i,......,. l s '- i f"'r V..- 1 2 H . 2 , gi... f 3V.. ...,- r 4----- L,M..J . PM--l l Ei5'f"rl 1 3 Lf.i.T,l pw .... ..... ,Q ,, flf 1. if g ,- . 5 l ,L, V- 4 . I M. i r P ., gi I nw ' A wx ' ln I - ' ' ..iI4.. ..li!.., . --24'-2 A '- - fail' .. --,- ..,.....!--.-.....-A - - - -A -- g....--- I I I . I I I . I I a I l I I I I I I I I :gd .Tig gif Q . .,.. . ...A ' till' giiiig Iii pm 1 ii: rs., I. - .--- . I If bij IIIJ Kr. ......-. J IW, - ,VXI I 11314 i:::I I-A-I --.Ai A--A4 'M li I 9.1. ....- -. I I IMI I F'F'l I td KZ: -- --1 1 ...-.....r I I :V I Iilflfi 1L.,..- W f........ I. s.....:i. I i'11i:.L1 I Z i..,,.... lf-.H-.-. . I I I . I . .,,.,.. .W I I I B I I. ...s..,. I .in 1-.1 L II rn I I T I---El fe -.,.,,..f .J I 5 I Lfgitl Grenelle, Alice Lydia ...... Hartman, Marline Wallace .. Haynes, Irene Eleanor ..... Helmlinger, John Dyer .... Henderson, John Frederick Hilderbrand, Mary Dunlap .. Homan, Earl Wilson ....... Hoover, Amanda ...... . Hughes, Evelyn ....... Iams, Merrill Brown .... Irvin, Robert Lintner .... Jelbart, Charles Butler .... Jelbart, Chester McCabe . . . Kelly, Robert H. ........ . Kerr, Dorothea ......... Kiernan, J. George .... Kramer, Arthur ...... Kruse, Edna Dorothy . . . Leaf, William Newton .... Leberman, Gordon ........ Leberman, Selden L. ..... . Leifingwell, Harold Randall Leflingwell, Victor ........ Lermann, Ruth T. ......... . McAllister, Irene ............. McCluer, Frederick William McCreary, John Charles . . . McCune, Marguerite ....... McEntarfer, Izola R. ..... . McKinley, Samuel Walter . . McMahon, John Frederick . Mason, Mary S. .......... . Melcher, Webster DeWitt Miller, Florence Agnes ..... Millhoff, Helen Rebekah . . . Moore, Floyd Harry ...... Morneweck, Carl D. Morrison, Marian ....... Mull, Frank Herbert ..... Nelson, Norman Patrick .. . O'Neil, Alyse .............. Pees, Dorothea Rachel .... Peters, Margaret Elizabeth Pierson, Ruth Alice ....... Piper, John Rex .......... Powney, Ethel Marian Prather, John Byron .. . Putnam, Irene .......... Reed, Truman Perkins . . . Roach, Dorothy Stover . . . Roberts, Mary ......... Russell, James Oscar Salguero, Arturo, Jr. ...... . Schnell, Frieda Regina .... Shryock, Katharyn Adelaide Shuster, Helen Marguerite Sigendall, William Sheldon Sjoberg, Ruth Olivia ....... Spangler, Caspar Schott . . . Speer, Harry ............ - ,AY .-,L . .X , , . 1 is i, .-,. Y 'ff Q F ,,,, ,,,g,.,.. L.....-......::-.,.:r.... .f1'Lv-fa! , k,-s1,,,.,- ....-Y-tj-Txj: H D ' N . y -M . Q I xl F U L. .... .. if I f- If ..... "" I L- I I 1 1 Rochester, N. Y. E ..............Erie 1 . . . Springwater, N. Y. . . . . . . . . PitILSbl1I'gh l . . . . Wellsville, O. . . . . . Meadville ........Erie z . . . . . . Franklin . . . Union City 1: ......Girard 1 . . . Meadville 3 . . . Meadville 2 . . . Meadville i. . . . Meadville Meadville ........ Meadville ...........Meadville 1- we-st Valley, N. Y. 2. .........Rochester 1 . . . . . . . . Meadville ' H' . . . Meadville 3 . . . Meadville . . . Meadville I, . . . Monessen . . . McKeesport . .. . . Warren, O. . . . . . Monaca .. Fayette City 2 . . . Meadville . . . . . Meadville 1 . ., Vandergrift '-2 . . . . Murraysville 1 . . . Swissvale ' .......Corry i ., Johnstown 3 . . . . Randolph 1 . . . Greenville . . . Meadville . . . . . Jeannette . . . . . New Castle .. Hamilton, N. Y. . . . . . P Meadville . . . Saegertown . . . Meadville .. Pittsburgh ...... Monessen ........ Meadville . . . Conneaut Lake Oil City . . . Pittsford, N. Y. Donora Edgewood . . . . . Mayaguez, Porto Rico .. . North Tonawanda, N. Y. Meadville Greensburg ........ Meadville .. Jamestown, N. Y. . . . . . Pleasantville ......MeadVille 142 :I----- ...I r-.--r I I ELITE I-W: I l,..--,-..1 ll--'.,.., , -me-' I I .., I 1 ,.. -,..-l-Y ,Y ,41."fsf4,,2'iYf li --' IX 3gf,2fA1Q,'. ,ru ..g.vg:,.fg-., 'Q A q 'Y-'i--NW-rv "T-N-1' :""G:f:ff-ff' , -' P -- Pix,-.4-.Q f ..- ne ..-,.wwu-- ., 'Z -3' 'f 4-1' 1'-, Z 7 'F - ai ' 'Q f" 11 '. V ,. v ' .. . , TF ....., ,x,1....: .. N , , 'Y 'I HID" -..J , 1 '-' i i : Stewart, Maxwell Slutz ........................ .. Johnstown i . i 1 Tannehill, Norman Bruce . .. ...................... ............. S oottdale nu-n i Tennies, Raymond Arie ........................ East Randolph, N. Y. 2 1 Thoburn, Wilbur Collins ........................... ............ A 'Ieadville : 2 Titus, Margaret Ruth ..... ........................ ..... B a rnes : 2 Traum, Wilhelmine ....... ........................ .... A I eadville 1 i Tuck, Gladys Marie ....... .... .... .............. . , C leveland, O. an I . h 1 1 Turner, Ellzabet ................... .... ......... ..... i F r eeport 3 i VanDevander, Don Jackson ..... ................... . . Pittsburgh : 1 . - 2 i Walker, Anna Jane ......................... ...... ..... B 1 um i E Weckerly, Louisa .................................. . . . Meadville 2 i Weigand, George Edward ..... . .. .............. Warren, O. : i l Welty, Walter Hassler .... ........................ . .. Meadville i 1 Widdowson, Arthur P. ............................. .... M ahaffy l : Williams, Justin Clement ........................... .. New Castle E 3 , Williams, Miriam Ruth ............................. .... N ew Castle S 1 1 Williams, Paul Harding . ......... ................. . . Punxsutawney i 1 . . 1 : Wise, Ruth Marie ................... .............. ..... lN l eadville 3 1 Wood, Ethel Muriel ................................ ...... F ranklin -3 1 J Wood, Gretchen Simon ............. ............... ........ O i l City : 2 Yaste, Elizabeth ................................... .. Grafton, W. Va. : g Zetler, Paul Alan .................................. .... H azelhurst IIS 2 McCausland, James ................................ ..... D uBois 1 1 Potter, Clyde David ............ .................. . . Nebraska " 1 3 1 3 W i - l Q 1 - - - Z i 1 1 rl 1 1 2 Q i 1 - at 3, ! Rxgx - 2 SEEN ,'fff"L5x l 1 N5-sb, it -gas, i 1 . an -' Si 3 1 ,fiif 2 QQETSQ . M, 1 f f 1" i 1 J f .'.' iii. - 4.-' AJ X 1 i " 7 if ,ifiifi-3? ffiir 5,-if 1642-:Mx .fl Q l 1 , 2 - I., P4r,ll,:?I'i2g6? K 241 at I ,, wb! Q - 1 V252f?'f:'4T,'ir-?2ffi31jg"Z?' 147 gif? 'iv .J 1 3 J 'tag Ygi'!0gWw: gZ "2 in ,Q 1 1 r. " i ISI ,f- .- , ,yn-f . 1 i E I A Hi:2:-Wllftil7iWi,'149Zf is , - W? fi" 7 4 xx : - it 41J,'VIEv,I'L1,miewllll' 'iwf ' G ull W!! 5: " iy"lyxx- 3,4 - Sl 1:1 i lf' iz? .iff ' 4w'ff',Q f ' Sl 1 -J - . JY- . ,fav l nl i 1 'ratify '53, ls wig Qfyg 355?i4l,"rj..j,'1-'. fy , ' 5 H l 3 Qty gif' lg, J 2 4 , 2 Mm- l ' ' f-L-1' - H - - ' 'A 1 'I - 1 l A k itty., 3f'Tff' ,uf 5 N i xxXx'1?, ,1-.u.. ,- .. ., .,.g.-X ,-X f - 1 Y- fl -ff, ...3 - it -,Qui i , 21" 55"3""--' ' 1 1 3 1 W i i i W 1 Q - - 1 W 1 1 :Ei r ii? P - i I T""'T'T'T'T"T'?'T'TT'g"j'r-"Tf'jEHi"T"'7"e 11151313 yiilflli Ml, 'r-t f - 'fi P ttifl' 'Lh.l.1f tl. ' ' 3 C, C C C C ' in A in P - nrrr in .,,,, . as me Q Lf, s C C ' Q! 1, M U EuH,IPDw1T Mm mms .x -if 3 ' SQ?-'iigpfifwr ,Q ' ' - - Njfr3'isgs a,b "N-N. , X SS is :jg-,ig Q .,, NRM, -Y' .J' M . ""'-fu., T , 2:4344 ,fun if , Zn s' Z, A , S.. I, fb. Af' Qi ,,' f': ,llqz g' .'7If.ef'u: 1 fl 1 ,5 ,f v 31kg!g','f'3f' '2'iQ'3fA"4 ' M .,., ,. - J, X.-.-.f,,a-.,L.,--:..f.. lk.. .- r- Lf L ! I w,.,, T l Lf' U gm fl 5 HM .lpn if L W1 2- - : za 2 -A-1 1 I 'J 5 , !""""-"Q iw? if QW- ..4, -Qi 1:g1f1q v f-8----f-I qi fi hw- --.Av ii Q lfllgfffi E! rm-MW 75 E:1fQg,11 5 iiiijgt 2 ,,,,.,,,4 2? gf-- 5E 5,l1H'ff L.- , Q ,l ,,ww nl ' r"P4'N f 1:11 1 illfff W V ,,,,wm- II I 1:1-: 1 9 +0- w 3:1352 g Fwy' 1 ff""-3 5 :E , "" ' Q A n hifi 1' i in M4 W P 1 z FN' "i' " Q Q "-W-fig v--- .--L-t...,., .f K .,...?-.,......,.v.. M.. ., Y .1w'1l,-y, Wg' 1 e f?i"l 1 , 1 , 5 , , ,,L,-Q... .1 x af ,'-a rf'5' .1 ,':?3w-."2'1- 'X Q Ll.l.4,,g .LJ ,J .1 V, ,g,g,.g ,,,p,,,L-MLA L, -Q4--7 L., Q 1 I J ,fF1'4'f ,V 'Er Q 'r' . ,Q ' I - 7, ' , 4-.. .- 'x jf 455. -w. . 1 n,b-sl bv .UW 13 Y. 4 x. if ,iw Asa ,Tn ,SA Hai , Y-L xr, ff: X ..g-L, 1 , Qi-, -1 1 I H - -' . :ri . W :Jil-' L. . E E 1 -' 1 Q -W 1 1 -. 1 " - ' S: 1 4 5 - 1 ,4 2 . ,N V . .:.:gg-- 11. 1,5-I .... :gg --zlzglxjrzg - Lf' , ,V 3 "'a551.g:5- ' ' 1 'li - 51555:5::Es::::5::5115,3: .1,9--,,,,,5:-::..,--zigzzzl, XQQSSQNN., -b ,Q E Q giQ5fl21LQgaQg"1iSgw 'gij ",fff3A. 2 . I ' i MEMXNW Q-" f m ' H -, Q 41f,,fQvE"b4'0,go 'f'2a.I:.,5,,: :iff'73'E:f"'-I :1 ..,, 551'-"':iQ.f53 1555525"-J?"-112522: 55, 1 A '- -Q-' V ' - - A-g,i..,W,6 ,, 4. ... 52,M,?i.:?,,,,. I .,,, .:...,i -... ,.,, ...gg, 3 .,, 1 5'? ig,Ng, R, .Qfig-'p:g,:5:1fg:5gQ23,2W 2 Ng ff fygagy i 2 l .h aw ,MbM ,g'54, ' S ag? . 3 fffizw gs , iff . Mfg :: f w -. I 1 "-' ffff , - . i.g:, -15:1-F :1.1,,"-155115: :A 'fI::g,'-,g,:E:g::1- 4-g::1:f1:1::1g:L'::-:gi112,I' 1. M y I f -I 5 N y f4j2',,f 4' ' gfzzae- -:g.:.aag:q2ssegg - -fsaagg:.'f 'sees--:22saa,p:.za- vm.: wffigfqfdfgf, 1: - , Mf gg, 111-155. -Q-2-zggiz :g:,.'1g:g:1azg2Q4, :ag 1:5511,.:ggpzzzgg:::.4 -..'-- 'z:. fw,fj,,,,,f,f,j D. i "'f5f2?zqgg,::. 113gf::'1' mlmyflgfywyaijf 1 i f f? ff . - , '4J, ,-5.. ":: ,1'1:5.-'.- 2545f,-1-,'."g1:-1::::::g- "::.:,, i3cy5,Z5Qy64,.59S,7,?' - t ::l:iS!N5f-Qaolg., gxjfsoigjx Y 5 .,. i fg5, vQgW?'5f1' WL' - y, ,. .,. , ,5 ..., ,, V5-.H A ., .43-.j --.. if, 6,5-1 -g 3 --.. ,gg--,:,, .. ,. . .,,, . 2-,442 ffgg..-,,.,,:Z-1'74.g.,g ., E - T 0 W, -3 3 , -. ,L -v,. .... -1.. 5.9.1 .,., 3.5, --.. ,. 4 , gh N -1 e E , 5 1. - ',s ff'j :11E5 A,'2' 561 j5gw4,Q,jj'f - , i Qwjw af f? - ' l . S S m p , fp, f4,4f4,ff,ff ' ' H O O t Q , Mgg-qeg-,3 .1 ,,,4 ,g,g,g,,g 5 , fg59A2,,,,5j?s,4? . . - b 1,1 a mcv aif vgj ogfo i -N ' b Q1g1gi2i2i5gi22212i:5551f 8b ,,'x,Z'f9 - -U 'N a C ',,--'1g.g::1iq:'1z:e V A -I . O 1 Af554,5555g'. . wr 'giizg-:g5gf,iQ555:. 222122525 4. -2:11 gy. , ' -, g 'A B. fs eq QQ 2 - " '- ' al Ko Cl 41 Pat h 3 r W ln Mgffy 1 3 - x x gwffyfgj - , H 6 e 1 :2X5+f,?f?f,nf? ' i le 1. a le 2Qf,f,i3xQfXw : U ,lfgfx-ff ' 11 Q 2 0 ,, '-. .,., N ,,,,,,,,,,j,,-h..,x-,, ' C1 1 ' 335f?5???iii? V fffm, 2 N 14 6 , ,,,... ., , ., ...W ,pivxifsic - Y 6 9 6 a Y A w MXw3?fw5V 3 ,Q L I t V E -E , F 7 P 6 I , : - ' 1 H 8 I- ! E - R i l TT 1 O 1 : 2 -Q : 9 w E H 3 I8 vel S1121-C A 'E - I L12 1 6 e1'11C i E Y.: wr an Gil f E E :-E fg- r H A 3 .f l ' fa 6 . - it HN I 1 0 , 1 C : it Q1 q O b I Z N H Q i 1'-H ww q e I i "'l M 6 0 I' 11 1 xi Y bk 1 : il? spin S i 11 3 fi . Z ',.v:r- 1 C g E? is Y : A',i'1M l...z',. I A I O11 -l "li I F' C i 5 'Yi' AC E . ,-A , EV' 1 1 Ai "R M O S ?A'f'I'- Sy .2 xii Q WP Q i H 2 3 gm Q 2 A I 2 i V3 5 :: ,Yz l 14", i wg 1 'mi E My 1 ww x - , 1 Q E-aw i 3' :: 'i E - 1 . L ,Q-f - ' ki E i Q X T 1 Mig Nl, E 'Ji .pa fi E 1 'iii C 1' - i f E L 5 i R J-L ,- fn V. G . Iv7...,-1 nf- . .7 .,7"A':'1""K'v"T'f'ff:"vS1flQ'Q5'.' ?,i':.:...i..:.'i:..i....:..:.....A. .Af....,.....:iSg....:.5.tilET?..-ZS.-. --. ...... . .,,,l:?..........,.T? Ffaguaxrlgier g,E.:?.x.::.,.-..j... I I ........ ...1. ?:f..'...i..f..1..f,..1-.1.1.'...ful :-!...'-.:.fZEff - f gr. 1-5 ...... f.'Jfl...a.:g W I , 1--7' 1- ' .. . ... 2 ' -1" ..1- . .-- "1:-- i1f9,e2?' VV-f' 2'I'EI:P-' 11' ' ff? ' . . ffiff - ug , ' i' 1 f'- . -- .. ,-, i iz AAA VA, V " at . -V . wi? . fi. 1 3 - A.', 3 sf , '.1 ' A..- i -A-' -Q i ' i A"A f 1-" 1 , ,A,,. .12 -4, .... 12? A ,151 lei ' ' 1 . - A"' 0 A'A" fA"A' 1 ' :'1 - 5 A .,, . - - :I 4 715153, 3' ,...,,v .,.A E ., -..:'1 5 322 ZI, , - l 1 f ' K1 -' -V ' - ' 'E A r ..i. ,A A ,, . "-': i Q..,:. i 1: 1.- "'4"?"1 '111 1221' :lu Q 1 .-V...., V:1 A.VV. - V K i , -I' . ,.W -. llC Q -... 3 AAAA 3 lb- 12 V11 ' , ,.,. :1Q" ' i i? 1 Z l -.-,,A ' Y 1 i f f- '21f... .f1i:M:2...1.. :ZW - ' 1-A , .. . 1 Q .yri : ' L ' 1i1-- 'E "-' ,332 55525: - 4" 555231 --lz ' ..,1-:,. a f' Qi2gf3i.'5'E-.fQj.1, l i f :"11 1":: A": ""' A' 11' - 3 A":: 't 'S ' "'A S 1 "" 2-' , ,..- f:-A . " ...... , , ""' Hzikiizzkw ., a .'1- :-:- 2-M441-1 rgr .vs-" -121: 2:2- V . s'3',22g:r::-:-:-:-11:2-:2S' - 'V ..-. --" -": 3 1 -"' z -:-r:':1:1: Izf' 3.2 Qqgfail-'52' ,.2:ff .- - Alzll A,, 4 - -V - . H 1 Iv fir' 3 Q.' Ii. :-:1 3 gg., 15- ' 4:25 rfr : ,Z .1', V -.:' 5,i.i :E,., - 1 ' "W '-'- 1-1 1-' -.-1 -. .". 4 'si :1: 5. 33.2190 Vgrz .11 :-' ,,,' 1 . 1:1.- .- ' 3213536 I -:1. 23222.22-15' ' ' his-':-12'. - 1 "-, 'I' i 1',A - - at '-'12 ' 2 1 'ZIH , '."' ' '-' 'A"' .1, . -A, -- 1 I "-- 'ZA' Q ' "-' 1 . -I :' " ' t 1' Ifz 1 : ll- i "'11 - at 'f1"' "1A 2 fl- ' Afli '-11l: 5 'I- X S IAI ..,.,,,.1 . M ::'? 2 'Rf 'f1:1 525552 :f1 .,,,. . ,I, , f:' ,Q ' 1 I '-Qg:.:,...5f4fSg'g:ae1.s' ,"' ":kiQ55g'f . ,'f ,.iQ "':' ,. I :.1.. , f "" 7 .-.-i ., I ,.,. 2 -"' il, 'l'-1 :: 2. .A f -- - L'- 5 i .':1 "A 1 . 1 3555335555535 IQ' .A12 '1-'Q aaa,- -. -.'1i1 'Q. -111. 4:... il - 552 f'525E2isi:5??iiiiZ?2E15Q lf Iii IZZ " V -55 .255213 .:" 3-' .. . Q -I ifz S ":- . 2 Q w . - 2 X f "4" : , .."1: Ili ::- "1:' 1 , 3 ?fi13f?51533f?? -----A1--- ' 7 "" "" 'f- A ' -. S 2 I 1 Q ' Z 1 1: 2 Ill 1 1 in -ll 1919 :- g Joseph S. Baldwm Enoch C. Frler H : John W. Harbaugh F. Leslie Stewart 1 2 Charles E. P1- er Fred S. Laffer -"" 1 Q - 1 1- Grant S. Norton Fred Myers i 1 , W . i 1 Frank W. Morrow Herbert E. Wfalker 'il 1 VV1ll1a1n D. Balcus 3- l 1 f 1- 1 "-' IQZO i i 1 N i i Ii. Earl Harbaugh NV. Vlncent Hayes g 2. Cornehus C. Laffer Robert Mason i ' -' Stanley E.. Plurnfb H. Bruce Patterson i 3 James Plper Wfilliam E. Severn 3 s Dean Shriver A 'E' - a i i i Z Q 1991 H i f -' l 1 Roger BEllClNVll'l XVICTQOI' LeFF1ng'well g - ' lkennarcl GOOClXVlI1 :E:NOI'lN'Z111 Tannehill 2 1 1 Y- i lf- 'Harold Lethngwell Arthur lN"lflClOWSOl1 1. 2 Paul XV1lllZ1lTlS 1 : -- . - "",, "-' -2 i 2 '- Pleclged 1 1 1 i "' l i 1 147 i i i S l ""' i 1 li l . ,,. ,. .V u- ?:?'J :':. A1:fL43f.?,jfQ5fwf!! .. ' 'N' ' N nb Xa. . 1 41 , ' . .,,,'-n..-.q-ya - , ,,. -, .1 g 2 - - - ff' .. .. -.. , Wilma.. Q.,-,,,,,,,x..,.. .- 7-I I' , . . . I . . --V ............-l,, 7 -gg, , . .L - s - - 1'-1... . -V--- ---'2:2:22".. . if, if.. -af -'-- V 2 '.. 2 .. N 2 ' .-, -- .- 1 .2 -- ' ' ,...-.,--- :.'.',.. .2 " ' ' 5 . 2 - 2- , ' -'H .fr - . - ,, -, --"' .2.-2 5 . b 2 v'. ,ul ,. ' U.. .- 5 . I -xx., 4' .s - ' . 2 K -:2 2 3'-ZS I.: 2 N , f 2 ,-4, ' ' .' ' -'E5l2 ' --2 52? "- fall' 3.13. f, , . '22 W. '- ' 1 ' h :I . :3' . ' . . L. 01.252 A f-u-f-'V--- -- '21 "Q"LfQQf BIRD" I x l..V..'..'.b.' .... U 5222127 A dm--N ' . X l X - . . -. ---- -"f' - -"'- 2. - .. . ., -.N . : : .-V..- .-.-Q... ..5u:.:.. .2 .:.,. :..-.2 12 :.,1 ?E2.VE. .- 5.2.3. 'I Mx - 1 , . . N ' X , V, . 2 2 2 .. - ,,,, X V i ... , f'?P:, 'N ...N ,, 'X1qTi31"2: 2: 5 N:-.T.S55g2f21 '.-: 2- "32E?22E2E2.5E5E3iE3E5E , .2. I 1-xg". . 'if55252EE5EE5.2Q5.g512S?.:3.j-3. i V i ...Qs-'If F. I' - Q.. 4.x ' 1" ..:-21?-f1'53:1, '+- 1 ' 'flii 22 ErE'f" . ' . "'2'2' I- " 'f2t:1:E2E2EjE5:5E2EE55E 5ff2EfE llzizfif 'if-:2:V.V W . s 2 2 .. f '...?52a. . ..f 2 2" ffsQ..V, V BIN. +1 R 2-F2Sz1?gEz11:2Esieia535 i i . N r 5 X S 'elf 2 ,.,. Q X 1 - X . Q22 S N ' . 5225- I.. -2:-. . . .2',.:5E5.E""2'5' , K' -V ,'??5:' 55i?i?5E5:?Ei' ' Q X g . ..... . 5-1.:.:g.. ..:.:Q.gg.-. 22, ., 2.-., .2.1.... . x.gg.35 9 2 .VI 'X 92.:...5.-gh 2 .5.5.,. .2 2 -21, - .2 N. N x - T N- -rr...3...ff-:--X:-:-Q..i'.b.Q,-f 5 R-. Q2 24 22.2, ,.. ss? - .er H... I--2 N - B- -.-.V:1, Nmfzrw 2:-22-9 -4.2.-:.. .-: . x :X N x N.--A-.-..:.-.:-:-:5 - cf- QR:...f:2:+-:1.-:sbs-1: N : N 2 -2... .V-.1-2 2. YN.. fu:-. 2 . , -N: 4:'17'7I52:- ' 2.. '-:7111"'2. 2i:.:.:.:5V.2. --: -.V.1.V.'N.-.. .2 X. . +.- X NS.-c:z:2s2?.:52.' 1 Q 2 S 3 i ' 2 -A 43225 S?" ':S'w - ' " '"V'i:15:E:E2.r.1.i525'lf N QX X i K- xv Q Nr., XQNw+ . Q l "" ,,.. . . 'V V - S X . i 2 ' . . "" V ' . . . . X a ..g.,.:.2. Rr- NAN ' -2 2 - Sv X 2.2. :2:2:- 2 .-V, 1, 4Q.2:-.q2Q2'2?q::-.2.-NwN- 4 -:9.2.2555.2-2-r-2.2.2.-.-.-.ifwz-. - N 2. V 1 -5123+ 'N 2 255.1 .- :r.V,.1gV x x 155.5111 "" M --. ':5.g - V. x N4 2 . 2- 22 2' 4 2.2. .-.5 2.2- .-.- X X . .2.E.. .X gag. V 4 N A---Q-Q--N-me-:-2-x:.xV.. - - . 5 ew VV .. --,....2:2.VV IV: .. .:..w,.a.-f ' 22.2. ff A X . " " 2 'fEs: '12-'if .N Q ' '12 1" ' INXS .1112Q. f:..Er3PH1' ' X 'N X Q ., S . ..,, X X N i N'rl-:ir811:2355-5235:-TE1E:Q1f2345212.33QQ1-:iii-22532523 f'EQQ"5 T, 251. '5 . AW,-RAY., ' ' '15E,"':2' -EIE'1", 'X' 1"51f2 42291 F VUQ . 1 2'253?:1E:E: E52:3q1ffEE3g.5sff':iEE133Z5Ff:':f'2 4 N 2 vk. .. Q- 2 V -my YA . 5 x X - . 2' Y X- , X-N , .f -- xk bvx-. kf- ' IQ3' x X N Q xzE3E5:2. X 1 .'1I.'1.QE:.iZ3?:?:IE-53115:f:3Efiiff?PE55Q2E5Ex 2-2523. I V iw " xtiefl' 555 -555' ' ' :32f21:2fE. " 5 -fr . """ ":N "'1"' fE2Ef x -..5Q:'.- . .2- ' 15 x x ' ""' 2 higiggghli i -, W V X 1 .qi..-1--:..,.:.:K:-:.-z,..,g,4:-:ry-Q:-.1-+5 . .-.:.V '.-., : . Nu- -.2.2.r.2.2 1 - 2.:.1:2.2..2.:.:.. ay. . . , V .:.2.:.:.- A ..-. w--fm5:.:.2.5:N x - .N.-N25 .:,..As:-.---+.2:-..h2.-..?2--.E-2.2.3 .2.1., . . L , ..N.V.V- N . -.,:., - -,.,.,.2:::.r--V . .' QS'-. ...:.-Q -.r Y -. xx N. .4-.V.-.2-:-:F ' N' E. 2 '2 '1.2'21521f5:..,. 2.' -.2E2'f:5.. 2- N4 V1 E22.2.E5B.1.2f'1-1 . .2EE2'f5i va -N '-5.-i-2.2 "" 2522 .'2:::5:.-V' ., . ' "E52. 'F 2.25552 'A' Q -. V2.2:a:5, ' .22 1- If 2-2.2:2-X:5:1' .V. ..:5: X N 21131212-121'f " '....2' - 25 .i .2 12:1 22 N - :2S:'--...wk :Fm-2.2-s,21iSE..:1E:F 2 vw .2 5. 49- 2.2" 2- ' X N . -15.2.2.5-.V2fa1g.:.3::-.:.:- X X. 2- 2.2.2. - , :Isl 1 X 2-..m V-.gt ' l r- 52-'e,2f.5.'-2:1:j2:.2.: 5.2.-.-:-' 1 , 2 . 2 Ll ' fer " 3 F X 1 2- 222-29 2.2, -, , 2. . Q26 . ' '1 ' ' . V .. ' ":2'2 ' 2. q. 2- .::...- 4.2.-.-,' - - is :EA ' . .2.2.j1:.,': -tex 5551... ,212-4:5515 Q.-' . 555 : .5555 - 3924 TIEQESQ5 1- 45.5.31 X - 1 - -if. 2 2 . ' -f . 2.2. 22 P "1 Q H ll- - .Q 2 ' ' N B .. X 1 i me 1 ---- X-f '2Xxf.:w-Nxxx RN X isa - -:- . ef-sxgxw ss.m0ixw .N2wwufk:V:..:.:..:...:a.k+ - - - 1,-.f.e... ft-.1--ef?..2-:.-fc.. .2s.:.:.::-.-.:.S.2Qk2.-:s....-2.2 . L '-2.2.-2.-.-. .5 1 V.:-n2MN - - -. 'Y-2?'?i v X fr- - .,-Ar? - . ww- X x . A ix' ' "--:-:-..-N .. N 'HXAES2 -Sr' XSS Xkiqraremz-.1129-::. ' 2vissisvkt-m2.a2.N2.2.2.2S:2 ' 1- - V f , V Nm-5. N sw., .. . ..., 1. 2- 2Q..., ' X X +. . '2'-5.:.f N V. S . 2 N-4--2-X2f.'Q:22g1-2e-35.72. - -'-' N . X 2 '- 2 ' X . 5 . -V.-f..: ." . VV .:V,11:. --2:.:.V---- 'a gar ff.. V -:.:.a.-.-....' AQ.. .M -- . ... Z-.. . gmxXN,.:.,..-1...Vw- - - ,- ' 4- 152252 T 11132 -V.21E5.2.5.5.,':jL2.,.--V- V 'fx f 2- 3: E1.j:22.V' '2 '25 ,:.:.2:5N.V.- - "'5E3E2EV.3.2:.,' N L .5:2-2 :2.2V'. ,..-r.1E1:,.2.g.V., X N -22.5.53 ' E ei? QSEFNQ: ,-52'EfE2E'5EiE'5j"5"' 'I-,1E2:' .2.?'12V X5 E' '.QVV12:g. '1F2E,. ,":E53i1E2E211'1-. M. .. 5232-. 'TEIEI' EE2E1EI52f'," .1 -N 2552 -fiS122E2'Qj'EE2f"f- N ' - i 22 Q X V 2 K 2i.eazfr. :f:.f :QR 1 - '12 g-.-f1i.2i-.1 aW..2' V.- - .. 'Yr f - 1 -1 ..2aE2:2?F'1.V . 2-X .:.:. X :X ""2..21-- .V252222 X 3 ' A f" .. .-'11.Q:.: ' - -1ff5'gQg .1.sEiii5' iiiageg., . ... .,a,..:.-. fiagag... gr" 12235. 2521 . 25E25.2,, X xg 5 ,,,, ' - -N .3-lj ., ,f,.V12E5i3' : . '-rsE2E2EEjfrE' -2 ' '5'ff ':f2SQE5E1 " 'f2.5:5:2 .21-. 1 -X C., 2".5.:.VE2: si -2323" N. ' 255.2 " Z..-E2 X 52...- .mmr-2?---Km'Psa.2.2.2-:--:2-24R.2-G.2.w-:-2-2- X . -V X .M-:s. 2 . .-. , .22.r.f---VV '. ,. . w.-. V:.2. - -M... -:uk eff-2 f 55.25 V -. vw 2 ... - N X sv:-:1s2.2.25h-:-:-:v: 2-2.nf - - :q4.2w.:E-x?.2g.5.:...g.1:a2:.-...,.m.-.5gR:.2.N. ' N .gfgE.2.fQ 2. ..,.g.., ' 2 - W my. 1.2.2.5 wr. 2 -:.:....rm '. -, ---2.-.K .hmm-.-. x N X Q.. ..3..:.,- - .MV2...5.....X..,..,...X.......,Q..,Q.,...,....:....g.,.m,.. V X ragga-....e....,., . .1 V V ...N .4 x.....V...... Z., 4,Qw. Xo . .- -. .,,q-.Vakx , . N X N X .-M...M--...-...2.,.,....:. .Q Vr.z-2-2g1:. ..:.g.- ' A .. QV -2 ' ,- we - 2-2N2-2--2--.."1f:2-2..2f .. .. .2-2v 152512-is 2.V.2-12: , if' 2'1 . 2-2-1.-W. -2 -: 2 -5... . J . -I-:. . F52 L. 4 -2:24 2 '::2 2 fir .2 'v.2.2a.2-.1s.N'f2'2 - 1 l L 3 H - i - 1 . , l 1 1 ' Q ' - Q V Q 2 , , - i Establlshed 1n Allegheny-1860 i f - i 1 2 Color-Royal Purple 3 "- Fl H l' t ' i Q . - l Q 1- I 9 I 7 Sli -I. EI. H. Baker Harry A. Jones I-ll i . i 3 L. Cf Drake VC M M 11 r . U" - - . . 1 e , f. - - 7 - . . 1 OSt i "' E-"' Q I 9 I 8 H Howard B-osworth VV'11' H 2 Cl 1, 1 13111 . Hul1n 1 i G. Castle . C. Brown -II Homer L. Castle Donald Megehan '-l sn R. E. Graham john Lynn W ilev . ,, 4 sut- r V . ,.....,..q 148 -2 1-... lf-M-l 2 .1 ''2a""'.f'i12:24.2'f.t.'22'22 r2222'2ef.'f -.V-2 2 .... . . -...............,e:zr:i1:2.... ' 1V fl T f.--- VVVV. ....A.. . .. .... . , . .. gil.llllllllll-l',1lg',lfllll!.lljllllijlllmillllilllimimmmsg. l21l:zf,2g.2f12Vf. :em in V VV-V--9 -2 . - . gjf 'fjjj,lfvf'e2e .f'Jf5VVf 5, 5 l ,l All-iq .V .lllfl,l,L..j-.S.3EQ.l.l .4...,,..r.-.,........,....,...a,.m.,.m..T.s.R. ...V..... ...,LM.. ....- 2-V. -, ....... 2- . .. 3 - ' , Jgiaizzlzrtzzygefi...-L ..'... x,-, 4r?f:a-Eu-iaf,2:1'T:5f, ' ,.:v""-f'1"r"rv 'f'g":V:y"1yA1fq:'T5- L A,, Y V ' - 37-ia-.-,-,ff-,-A..::7.. --..-...., ....'.......V.-f 0 .Wwe-voLz-vu., Qjj..,,....'..ii:CfT.'. ' '.i.:..,fi.,..':iTf53ji'fi'T".3Ti""" 'f-111: 1 Q Wi."-f. ' :lg-xl '-5-I PH' " Zi-z- 'IL , -. Q2 ., .'lx. -:,,4:,,-,-r5-- f ,.. Q, 4- :-Q15 Jax 5,3 . , . f J, Y, V .,.,...... . .......... -. .... ..,. ,- .,,. ,,.,,,, :rv - . f.q3',L,,,g,,- ,,,, - .,,,,,,, f , ,W -- ,. . :Ei '-ll 1 Hyatt Cmbbs Charles Xlead C P fur E D Hall 'mmes Vlegut I L Campbell A L Collms XN B Gordon G F Meredlth Iluoh Bell 1' H DlClxSO1'l Ross T00 olm Helmlmg 1919 IQ O 1921 XX eslex Melxmuex ll lletellel llammon C L Thobum qtanton XX 6lSSC11lJOl'l1C XX Q felnung 1 Cl ones 'I I XlcC'1He1ty H D Xlegalrlu hmes XX lX11'l11C'11' XX ebstel xlC,lLl1C1 C D XIOl1lCXXCLlx ll O Rubsell SWT 'lf' I. J. 19: ' , D. ' I Je L " WMC ' 2 1. . c ' 1. J. -I - X X . . ' '. 3, 1 C H ' 4 . c 1 1 .L , rr. C 'YC C - b. x- ' , . A A . . 4 u 0 ' ' 'g , A I . V 5 ' J. ' 50 F. A. Mull J ' 'el' . ' h 149 ' a eX e' llllllllllllllllllllllllllllC I I lAedQULMzl LlLAg 4 A L ....,,f r P l,.-.... X-- +-. , -a..., I i F l pie? ef 1- ks' '1 1 x xx xx .Xxx ,sglfabgfnmn is-1A'd.xx'l1 -- 49 ,K " 'L 4 ,,g:p-,-:gxf'f+1i2ff'xIa .' 1Z"f 's 0. X x ' A .,,,, , ....ig....--.... -..-..-.. , vmvm. ., n',,,,,:. .,,. .9 l 1, i ft. .- . , . .A ... ....-....--- ' - . 1 of ,,- - 4' , . . ,, . . ---1----'-.21 -ft . 3 .-x 1- N Jr Wg- - . A - ' ' '. ... -.-f-::'-'f"- -. up-.,g2': x , -".'.--, -V ,' , - gf. - j'1' .1 - -c" 5 . 3 - - 2 '- -5.33.1 . s.:L .Vg Eg' f- :-3. f . 2 -..L 'U - - - V- --' - - Q- Q mea f-'E mn'- -1 ...,, ... L U .. .-..a.a.s1:1 4'-" ' '-'- f-1:z:a1z:.:-V. X ..... ...... -f ---- -- -. ' -.x--e- ..+1m:-..-.-Q-fx:-z.-. N-.WMF-x. xsxwsysq-..-s..xQx-,gprxgssQQ. V K-53 -.x.xQ:,V.:.- -.HQ Ay. WX Q-Bwgsbxgg. - -ss . .- sQi.m:qS:4.s. - V . sqq xrf V '. f.i:f5:"' Vs . : xm: : :: :.V. .V X SS. gin . . fxisssqxs-Q .V ... . xx P " - -xr . .-x -x . ' 9 ."':.sSxVsRF-V - X" "2 T 1 'Qs ffxxgsslk- . V. ., 5. L 2 " A 352 - 5.5. . GSR ss 122- egg -f- is Q K F .xgf Q ' V-.-- f-.1 ii... .,...',. ,fag- Xwxxx .Q NQ 121-5 i-5:5- 1'-'2?S'C'iR'rYie 'Q : -' :Q X ,H . :5:5EfE2E2f -'-" .V 1 f2-22s:sVeaz.:-1:5-121255 151 ...: :'-1ii55:Eg2S:P1 12 - ',,.:Q5:.:r-" 55252:- 'wen-21. -Eliffsir.-. " . V- ,- .- . .ag wi, ... ,... 122151. V.: . x .x . 1 X- iff-2121-'2H':'?-'-1'fz1?f- X Q X x x xx Q3 .V::1:r- H5382 8 xx' ,.:..::1 ..x,:1:1:::.:-We- X -Q-... -:5:1 ,.,:55r: -crm.. x xXx X X iXSvx xv X x NY x x-- M R 'N '4 X xx x X X N x X Q. xxx x xxx gxNXxEQxx xX xxx wx me xx x xx' Ax as - 8185 Q! xx Nw x Q N X xx xx 21+ .- x x wwe Wx x x N Qx x S x Bess Nzx EX Nb! 7.5 x x lm M, +.+. wg 2 1Ej -xy-vf' .:sZQ as-sm:-:Vg : " 'itll ' 'x ' ' xx.. NEA! xx ziizzht E . xwx . :1fiis:.,.. X' WX ..,. .saf " 1i:wr2:iE2s2.252E " " .E22E 1i5?. -:r:.. 52'-V ' """' W' .iff iiiz .:s:z: :.:::. :::.V. ' "' Vs:.:a :::.:., viii- 1- 'ifif 31525:-I: 1-f '1 ..:EE1:V '5?E2: gage- :E5E5:, 5ffi:f??se:s2si112"' .iii " . 'ESQ '-it-2323QigQ:3'Q:f:E:3I3'' ..::2ZE:7 '-5 -'I -.flilx .-sE5E5i: '355E4: 9" . ... ...,::...,..:: f .- f 1... .g:g1g:g.5:5fz:z:-azz.. 1222222ass1.1..1......V.:::.:z2aWi:2az:e:f-' -""' ' " 1-12-:-. ......... -rf- .-sgi' ' - --L4 l x.-.+- - - .1 MA 45, 7-'-'-:-:Q-:X-:'N'3 . - :::E::8.,-ixr .. N . ....,,.,, .,.,.A .4 9. XX xxX xx 9 bfxk 5 x QNX-Q x S z as 2:22 N x c x X x x ,RFQ x wx. in QW' xx xkx x 12. tm-1-.. "Q-:E-I:-r.t1r:4tx1:S::1.'-'-2:1s-.- "x, ' ii? A x z-s..4...wEmm:S .N:E::.,S-.,-.: K: .:.:.,,4' Evil., ly., xi XX N sxxi 5 Xxxfisx Wax wx ik' NXBK x QF A xvx xx - A552335 vx Xj, QQ, 4 x sake X x'Q ix . new x xx x .sg WX X QQ? 'Fx'- Nxxx "Y: -. 1 ,,. - -1: X Xxx 5x :- 'X NRYX 'N x +- B xi X A V . 15 xqxo :- x '-x':- ' N Q, Yin 551 222 as 4.5 I N wx'f::.:: I: - xx . xxffv ZS' g -x.- 3':.g 'q 2:-:. : 5 s- x . ...-:-.1 . :V: .- -- 1-.4 -ww: g:::::1:-:1:., q..x. ,.: X x. x, x lx s X x X S, xx N T x5 9 N .':'frE1E:s x.-122:55-' "12E555E:., X R ' 1 -- 1 "EEE2Eg. a xg . Xx x, ,..,-.-..1. :.1.1.V.,x X- -V -...-.:.:..:.:.:.:.s:,.:.1.:-: -T., .g..:g- aiaiaiag-5-1."'2rE5agsg3g2' .EsEe: .:52?2? 251 922221 3 X .- '- . N'EEQQ-is-Q,'Qai.g:Q-2255523 igi gieif . .ff .'f5""fs52iEi2E2EQ.11 222522 3222: ..,,,.f:.: 1 f. :-M2312-f Elie. X N 25 -I-'ff' ff,-za-. 1'e2s:s:s22s-2:21'e' :.:. N225a:s22E:S::EEas2eEs2s?s2'if .. '15:a:e:s:'s2-ffz':.222?rz1"' iii? -' ' 2 1:1 ' "-Q-1f. . ...1-5:22 2:.a.:fgaEs2fEe:"1 siass: . .:. . 1..:aeV2V- 5:-S4-was 1555 "4' .V V-113, -2222. 2:-F fh ...-fzg-. 1 " 1 -' 1. 1.4 254 x:IE1?:2q.5:f1ErEr:V. "',:V.1:2:1:r:': ,S-2: 1:53. ' - -. g5:5:f 1E:i:. j"fErE1sEi':"V.4 -EIEI' -1 :Img R522 ':2:3EjE2,.:' ff' 1":ErE3 .,. ?s f"':':2?E:E5E3E:I-1.IE5, --QQEEEEEETI 51- .2E:E' 5EEEEr fr15E5E3EE5E15' 5f5.' .:r:- .gigif g X -- . F-.1 -:-z-:-.x--:--- 4. rr- x xx, :-:V:-:-1 -:--s:V.:4:V:-:M c-x -1"-2 1-' N.-A 439 :-:Az V--:-:V:x.. :-:2-z.:-: V:-:-: . N x .. x .-.x A .. .1 . .z. X 'Q tx P --:I --",r-215139. -: : E:-'-' 9--Ni J.-:fx :I-2:51-5: rkb eggz- ' -'2-rf1:2:2::::1.5:5--1-:-:V,1r:5:' .arf 2:11 X-A X X s xx x.-. .xxx - - x x 456 x """ ...:.Q" g1, 'V-12:25 '':"12z2asg.g1Va..:g:1f. -V gg., 1:-V ,gaggi - .-:-9 1:-:x FX-X: x--., p.j'- -.:g.2x:.., -,gp - -' 11513, .:,5:3:I" .3 X ---'- ' A - - .. A --"' . , ,jg--' 855' Q. H " Q:.-1: 2 3 -.,.,xS L1 .1 - 4.E55g::-'Hb ' . ,.Lx3::,-gg ' Xqxxxqx .. X '1:f..'b"S- ' Jr-2-I 2-:1.::44 . 'xqq-rg-B- .Z 5552- 5E,.TE2--E,:1:- . V'fE5:5::'f:s1-Ps:-. ..,g.gE:1' I -:.g5r-zk1xx.gQE'a5-? x Y' N s. 'Mex -yV::ixg.g.. . fs:-:Qs 6- -:gg.j4-xg: . -51:1 ::.-4.5.1. -:-zg, -:af Mig:-:xf.-.1 .-gg. -Q wx N -0 +1 '-:f:f4 .-Sw 1-252' '5:i:31 - - .' . - 1s::: .1u:?- 2-1:1-'- -:: x.3- xx' if V V f :1.VE5E' .':f:'--I,:.,.,i::1r'1?3E5E5i3.5:' fiit -I-21 g3:1.E:Eg'f """ 52 -2x:E5f5:" iviihk jfff f25"'xj3E:'P'i53Sf??Q'I' Q' --rigzgi g... ,,.. 2:21 '-g:5:5:3:E5E'g I-523:515.::E:E:Er132115E5:513:1- 5551i .::- --:::,3:::.:5::?g?f5E:15E1.' gi ' ' 5:52-TITI51' "Y:1:XfZ' 2.21: "'3I2IfIgIfIf15325'f1f:fIfiiii1E3f5 " -i'3 :1:?:E' , 'i:3'QZfI2IfIiI:i5':'hifi?" 413:33 , 4.1. V.Iii:- "1:7:Q""''-"i1f2fl:7:':5:' ' ""f: glp'cZf1l':i:-,'5:EE'7.-QT' 5:2-' ' 1- .rs-11. 'ri211:::a3z:.:E:k:5:5:5:f:5-'+- ' ::,r:5:5:5:2-- ' ..j-5:5. V- zu: ,. V.5:5:r ':ff- :5:3:E:ES:fV 7232: X' if VZIQE'-rf .1 1 :.' -::.:. r:2::r "" 515225: s:5:2'E:5 - "E2-':'."5:1..'E2:2- 551.-.V. iriz sfl -' '. --.:-315:35 z-A221-:z"V,: :g 2, ' 'i'5- Y i:xV .C-'53 f:- T32-..-:--'i5:5:3tiI52 'l:5"1:it- -:3:1:"1 -iii? . l5!1' 33f ' it-: '- 'I-I-'ii 1115252-S-":35."'4i"4-T' 'Em NI x x "1:.i2'415:gEriI1' Q Q ...A -225 1's 5 352, :5QiE.'...13:5EF' 5 :25552 '2"S"- E X is- 1-Iii 2'i32iEs2.: ff1-- ' '?22?s5Ea...5 :':fEi siiiifsii' 1f?2?2Ef21f" -'I x x N x f xxx Vex--' "E3.?EQE22:: , 15 - ,,..s5aa2. ':'EE53525E5E1:QEQE5zE:.5E2EQEQEfEIIi' sv sizg., 2 2 x Q. z, :.1.::g:..:--:V1......,. Q Y x vw X "" f 1:5.2f1"' 3 E X is-x x ..:g.:::g. .:x.. .-xg... V I N 'Mx E1 "Y ' :I '"4'i'1151E52-:-I4f352Er:,z-.-.-....x-.-.-:x1EEiff'?5::E-:33?6'f'',X.-"-?:."'-" 2E'11EFEEQ:k:2:1:2E2?Ef:1 -:Q-255'5"'f' ' ',"k'1r5rs ii-T.E2E1:2:1:1'2:fFff f1:'f""'.I'--"EI"?E35I':.. ' x I-:e V. 'sf-f2s:s tW I'- ' reef-'V . -1:- . . 1,52 R x XA - . ' " ....V..1- .'f2s:2.. 525252.-if-.5551 1 7 ' X ' X xx - 2 5' 'N Q X -'-- fg:,.5..--'f-112:23 .,.:.. -- 2':1-I..-QS-. 315555552-'j."rf-55133. 11323252 t - 4 S f -' -' 'ii1i5igi5.,..Z..1:5:2... 'W' , x 5 x Y if 'E 'jiie E5i1ii5iihiE:i5igs5ff',l-' X "igI2EgE5Eig5i5252.22252 QiE22i"' f-55-is W x 3 12:3-355: ...:xl 'i1ErE1: ""E"-' .-,V1rE2E' " y 4 :Q , Ql2f5 E:2:f:, .-:gr1qE:5. :f:E.: : --- irE2E ::5:5. .-5:53, N x x x 1 43:1 55:31, ':f:'5.5:3:E2:::, :-1-3 l ,3:f:r :g3:. 2-'.5:5:2::., N X 4 Q sz-:g g-. ..4.:...:-:-:-: :V..,.. a-:y -.15-. -.11-:-z-:,1x x 4' N X x X ' -' V f x Nix , ' it x A V355'?E221ia?2EE2Ef'225f' ' X, I ? ' ' 5322215 ' xx Q x X X X x X 9 x x . XX x x N , Q' if as X Q x as x .F X . xv N X x X fb! Q A osx X Ax , xx x 4, ,X X . x -' ., '-:gifs 3:55-' 1- V,1:' a 'rEr::-- .1515-" -:1:3:5:::.:.. -Er.1:r:--1.j'1x.-. -'-:,'x:.?:r-1sS:1:2' 1-2:11:12 .. 2-1:.:1.,:- ':' 2:g:3:5:5:5:5:E::r:2-2-1- ---4::2:1:1-:ff f'Esiilizzzg-H5:2rEf"'2'vQgzgwsisiigvi If ggi? g.'-.- pr:-' f l i f'' 1315-': f::... :E1E2-' :1:5:rEg:5:r:: ' ...::-Q5E5:j.5.5:-,V--it H 1S:E::1E5Ij:' .j:E:E1E5E " 7 : : ':1:5:11..IVi "-1:5:5:5:E:E:E:i: 52225 ...S-x,,.,.,5.-,IV,N,,,Q,Kxl,. :... 9.1. ,... ,... I .N .. ,N Z , ,W 1. .: .:.,,.,,,,.. x .:.,.,.1,:.,.x .1--ff ---1 Vf:.:11aa--'+--'-:-.1-1-1-A-' 112:51-Q -2-1-1-1:1:1-1:::a12:e:a:z:.:.:.:r-' -:.Vf--1 .:1:z:.::- :1:'..xz:a-a:.. .-....earl -1-1-2-i 1:e:1:1---"-':1:1:1:11':.-1-.- 1--:-F'iissm3N'iEfh2SNi1Sf25:r:' ' .'-xfgggs 2--1-'-1'-: -51:E:. :1:1:f' ..':2:1:2:iHf -V-g:-'-2:5:- ' i:7:g ZE2:1:' 'zgggg515:5:5:3:2.1:2:2 V.":r:2 ,:3:1:f 1 .5-5 ...g-'-zz-:-1+ -"":-s:r:- . . f:Q5:5:5:2:E1ErE21r:-- x 3:5:-:::.r- . ...-..':.,.aV.r:..-f:rf- fgaz sisf' '12s2s21:s.:z:s:':z:1-s-22... f- ' -221 -222 .. -s:.- 1 x:1:V-a-a-zg:::z:z.sVa1---.,-25222 isa? ':"'-Fir ":'i1:2-Qiiifif-3EI,Vf'i ' 52:211- -212r:zVe:z:z:z:a:s:2:2:2"rf". -' '-faV---xr .. - - :.:.ffa .:.: Iliff-1:.:f-1:242 1 t . - :r 125222. 11-1.2:f:Q1:zEz22" . - . ' . ? 5 sy ,bg:g5:e:5:z:5:s - gggz gg., :."..'::::A- ... ' .q:i:' ,:1:?E -:5:i:. Sb sz.. Q z'.g2:3::. - - -1-1:2-5:511:f" 'q.3,? 4i2, :' -:- -- ::mzr:r:5:5:3:5:5:2: Ir-4125212931.x::rf5-:1:g:,1irE2:4.-1 qs. -. ...:5:.. 2:5:5:" 21:1:1 .-.-as T .-:2f" .... E 23:11 "2:3rE1. ' -2 -Erili . a1f" ': . :5:1:f!-.25"1E1: :"5:f515', ' W lzxm' -ru :i2E1E1:1:2:1:f:E:E x liifiiifirzti. Vez::.s:222?1?f' f'1-...V:.V '?25i' ....EFI - I'1?E:i?fE2iV-'-f",-:Q.?2Ei2ei5::... . .-:-:.Ei1F2". SQSSEESEEESEEEEQEE 121.-:2:1:f:13Q ' 31. "1E1ErEr1-'.f5'::v .:E:E1Efi"" .Z'3:E? "11it, "'1rErE::.g, :1 ":4.-:-.-i1:2:5:1:5:2 .VV:r:5:5:E:5:. .2..-5',.. .,,.::5:1:E:5: 55:53. if-:.5,.'.r.-:5:5.::3:g.5:::g:'--V .-x.g1::5:515. ---:-2: ,::::::..1.:.,.,:313:5-3::-,-.- 'g:5:3:5:5:::::-:-:-:- N -'-' -+x.:..f...2. 435255: i5E5EEEEE5E'---- H.z1s125z:23a:g?::s::s:ssg2g2g2a1:f1. .az:ffs:-fe: 1- V 1-ar: 21212-.aiz:s:f:z:s12-211:--',s .:fe:a:222a2a2a2 ' fe, a21qfgz:s-If' ''1'--'125Es2a2e:.iEeEe91?2?1111'f.V f '1ff5iz1'2'- . e425i5EzEa5s22is2eEs- :52::222?f:f"' e:.2?3i555?i:hE151E N X ' ' "" "fi:-'fflflrf' asiieisisgisiegigi, .ai1?552gag2:2g5E55sEaEaEeEa:55 . ',-'-'i1Z11j:-1232-'g-gf'1.-'' ,.,.,Eg5gQiq2igEgE55z2a ,- aizS2zE:2:5:2s:N2iai5:522s:2:ss. V V V. L' 'E:2ss:2f5:s1ig. Q A ssS2a:sfssrE:? 2E1iz2fe5e?2:s:1sg:q. css:2f2:e:z:z:2z223 ' 11:552215213E1ESE2:E13EE1E1E1EfES:q .1 .,,. W .. 5212123351.-.-EWSEIEEEIEIEIEIGS1 .- 'I' - V. N-:IEIEEEEIE 2E1E1ECE25fE5E2E251:V. .fx-.-:- ' "" 1EfE2E1E1EIEIE2:-3.iffizx .-. 'S:-E1E2E2E1EfEl51' xa::':5-1s- f:1:5:g5g:r :::i::.::::.rrgss:::ggygg1:-:1:1:.5-:.g.51::,g:::: .zr:::gr:g ,-:,:.:.z:g:ssp::::g551:551:12:151Q1g,g:g:.,::.1::::s:.:1::-:-: .sax:-1-e:1:.:.::::.::.V:-:Q-:V.-.V.9::::r:1:1:-:V:sn-1 4-1-1.1-1-:-:-2:--...:.:.1.:-.-:4:-:-:-:-:x:-.-.-.- Alpha Gllmplvr nf 4 Plla Ian 4 ella E. 7. Askey F. B. Dloane R. E. M'cCrea1'y Jessie S. Qvde b F. . Bolard H. C. Dickey I1 Established at Allegehny-1863 Colors-Pur-ple, G01-d, and Wliite Flower-Pansy T917 4. H. Ellis R. J. Tuttle W. E. 'Mc-Connell Francis Kirkpatrick S. L. E-berlee IQI8 IQIQ H H G. C. Paul Stearns . J. Scannell ..B. Edward Hecknian 150 . . A. Lavely Muckinhau-pt A. Stetson L. VValker i A - , "Qi .,.-m 3 - i . ' -iii? ' - ff . ... --. 9 9 ' M i - -Y - - V- '-f' . V . . .. .. ,. . - . . . . .. . V -.AQ - - - we "I - .-4 . 5? 5-5 ' .. , -Q , ..l.,, 5. ' A N ,..' , Q ., x il . . 1 .' .5 -Li . It .1 1. x ' NE .fo 1 -x 9 . r V. w a 5. .V Z is J.- , I ' L v .- ot" R - A J L ... 5 . R.-I .-.5 lv , 1 nr 7. I H .F ,A - L , i' . 1 u 1 fl Q T Q. , .5 ,Q u .2' a ' .g V ft 5 1 fw ,lf . .S . .X ff ., 5' 3:3- fi f Wg. -' .' 4 1 3 a X 11-4w:'...11 W "" . .L'-'i".'I:'y'P.1lAjj:gZV'Y:YwV P Y--.-...Q..'f.fTI'IT.g.Q...-.. ..,. QD fn- ,. A E. pw- .V .--..,..---U .- , f- L. L-I.-- ,. .-', 5 .- ,wi P. I ...wig V4.:.,.4......,....,...- ....,,.. E -..... ' I' ' ' " '.'-j1.'. - ...Z pn , N Q'f.N1 'gf ,, "J -.' it 1' Q '. Ei ,Aff 1 . .' - -z wwvx- ,354 1' -1- ref---v-. 'P' -w 1. .ff 'Q . ' - - . -:.f.--. w ffili 51.55.-aw .- - --'15-V f yr, -. -' , I H uf, 'gf 'T ' 1:24. Z 4451 ' :-'42 '3'J'5L 2.3-'W'-w,f'+1 , QQ 5 1M . " rf-511' ' , 'I - '. -. ......... ........ . L..::.-.-..:. : 1:-: .eff -:li 1'-eg -' - -- .- is .- . '-X--J--A , - - 1 i Q Q N R7 f',,f3ZE12f'1 41.1,-1-ff f-fff- 1.,.-.,,-F.- --- - , ...A.V.V ,.,,.... ...... , , ,, ,z-14-1--' 4:12,-P '-fc-Q, f,f , ' :2:1-"" ' .. .--gg-7, " -,v -.-.-.-5-.-.-,.,-,,-.1 - L, W I, I V. 4 -I v-l, T :ma -WWW Y 1 . A A'AA . if . X A ' - , 1--,:,., ,1-.- fx 1:-H . mp- L 5-3 2.1, . -1-I-fggf .. -fr...-1 2:-11:1 f 2-253 2 ...V ' 1:g"':-:E -" ga. gig' -5.2.-5-gi., 23.--"' 1 -- gi-.1'.-,, .5 3 - f -. 'S we ""' ff- -- ' S W ,7 if -Q., -2-, 5,454-g,y .225 -zg, '- .-:-:- -1. 1,:- .:- ' f I -rf. wwf.. .- 2:12. 51.1.-' ., -Q -' --32:22.-:-39 Z f A ,gf ,. ' - 9 1-94 .. " P- rm 1 fd ff --H4-0' -KW - -.-Rr ...IA .'.,-.-,.-- 'iw ,..--,-. 4 ---- .- mx. .- . 699232.-.z i If - 'ff ..... M'- f-J 1 Af' . .- ,... 1- fm .44-4 , ... - - Q..-.. .1 --,- , --+1 .. ,- .zen .- 1 -- V , Jw . ..-. A. - -- . M. . .,,. UA.. .N . ... , f4g,.,.+..,f .Mr ,, lg , --ffl 4-X -.--Me, .,.- .-.-,f.,.. .., - .- -af. .f M . - .... -.-.- . , QQ. .. .,i,,,Nm ,,,,,,.,,,,,, - fc, , . ff. .lm -.-.1455 I ,Z ..,. . I QE55.- 3.5.3, x -.:k.: Q 5E?5-,:lE-:1,.- H af . . fgsg ggaf , ,. gr ,, .sz . 1. V -. ..Eg-5-' M.-,W -' '- f Q V U . 4, .. f- 1,1-fwfr." - 'fs,., A ' - 5? 52225 22222 5551 2221- i ""' 's . '1 - aff if y Af , X.-J -,---, 121, .f .1 .4 - . . 14- - ...- .- .1..- ..-. .1 -. -.-- f - :Egg "12r1fz531'f-S-:,.ff:E' "" .9? '2aE5 1.5.51 52115555-':1' iig 55" 535-E? 55.1.1.2 .-E525 -' :asf -1.25 ,, N" , 1221.2 "' '-'Ji 5-" ff'-'-1' - r " 11'-f 'E1E2:':,1E5'.23':" -f'i f:ErE-, EEEY. . -1::1'-'-2 ' .firii fygr '-:: , .-.225 555,25 fgfgig "Ei-iz:- ff 2211? fff-1 211 ...gif 1.151235.-.AE'..1i5E3Sf3::E'f5.i5... .... - Vlfcffi f- - '49, ..Qif' f52:2,. ffi-2 -ff' ' .:a:s:z' fsiie- ftfiirilf .:1Es21w,' 121-1 - f M 4. --.,ff. f ,,' haf, ,.- , .,.,, .. ,.,., , ., gf. -rw.,-. ,.. be--A -.-.,.,g.a.,,, .., -ff fd?" ff! , 451:42 .-:-sv- np:-. ,-.111-' 4-rf -:-z-:-, . .-g:::1.- 1-1-1 ' -' .-xv -' .sm-2.-N.:-: 14 0421.1 . - .6 f 4. .-2:4--mzcm - -psp. fn-. .- .H . -'?2f.:,,b ., ,..,,,4,g,...,..,.,,.,,,,, 3 ff ' rin... ...4::1r- - - -1-:-1.1,-.,. . '-1:3:51,, .gg.5:r' . -2:-:5 ,.:15:3,3-2 1:1:5::.. 4333- -:- '- ff , i "" 2 , . 4 l A -- 1 A, .A 1. .,-. , A"' " . -12521 5.55553 1 - -- ""' . Q44-.f ,ymfwf-.--,.f1.. 44.74054-1-I. - --z-:...:.-.,,, ..,,..- ,244 , , ...4 .,, ., ,y,..:,.sQr5x ,Z - wwf, zggii .: e:f,?,: s - -fe '- 2 'g?lwz'f 3f Q ' f5i5?' ??. eiaisi W'-" .g:g:. gsg.g' -ggagi. ' 11::. . . ' ' N . -... N- N- Q - - - Q ' 1'-1.22" ' -13522 1352-1. ' ' 52?5:. ':':'.'5f': -1' ..22i?5 :5E5EA, "X" A 'f wsizgf' . Q 265524 -', - 4. M-'.w:z',Q?fv'59Vf4:z:.'-+4:Pf--'-:.::1.-. . .:z:"-:'r.23?:2:f:12fF.- .-.r1r" '1::.-.- -11:2 .zr:r:f:z-.2.-s-z .sf ' sf :-.wggr . .wxwf 'Sr -- i ff? 4' fir .e-ff . .-iff A .fr Sir ' ---1. i . , . .:-ff ' 1 .... " 'V -774-P. 11:111Er:r:r5:-. 1-. a': 'P' - - -1-:-:,.-., 1?2'kEiiW2gi-,- .-1rE55EE1?r1'E2Ef?2EE14-:-is-:--552225555553 1 : ,.,:5:5:3:1:5:53i5.Eg:-5,. 'w:q-55-...:.-.R1.-.4-- -A wgzggxxkgz. -M I - 1 ..---- ...W .44m..-..-- ..,.....,,,,4--qZ..1m-.-.--9..- --.5......g...........,,.,gqs.-.-.,,.., .,,. ,.,,.,,,, ,.,. ,..,.,..,.,......,,.,.f,. Al ..Q,.,..,, . . ,.3gQm...,.,,.., 3 -'-' '- i 'f , . M. Z - -. . E K. :EV -:ala . ..-. S ,-. .:-1.11. rju....:1.: :.1.,-1 :- .if .,EEi-2: 31,-. P5512-i , ,',-- MW' 'P f "-' ' - Q gegiiif-13:11 - .LQ- jri"1:'-' . ,E5E5E:.fE5E. ,. 1:. :P:m: -:.:-. -.---- 'E':'?r . gag.. f gsgsgfr f .1if."'-f- q i "- ' - ,. fiiffi, Q IEEEE1 4 V ' z, - EAI-1-1. kk QA -,:-- v.,:3:,1, 55.5. .5231 NA Eiiyzx ELL .t .Kg 3 ..........! H 2-112--. 1' Er 22335. '-fi?if52'Hil -:?fff' .gii ziii-., " ,fiiiii zfiifg "2-1 -:3i?fii"- FEE? Wliii. -55521. fir' , .-12323.-.53 1 2251 fr 155' 0' EE - - ,.,-::r:iEi5 fE:Q:5-.2 .,..,gEE3 i3:,..., ,.Z:5Efiii EiEj:,... M 'V ' l wh-- - "" . bmw" N. X. . 2+ ,.,.-,.,-...-.,,, 4, ,.,.x .,s: - ..,.:::,.A.-z Q - " 3 , -A A-4--H-1 i .W-V-----1 2 rf -v---Q i r .-A-'wg 2 1"""""' 1 I Q20 in-W-4 H . N3 ' Q f ' ' ' - ' 'wwf -I XV. D. BOLIIQUIU II. H. Hame . --:Q - 1 1 ' , 7 iL........- g . M- D- Cook Loren T. Ixahle Q ' 5 - 4..,,f'W' 1 P. 0. C00-k D. L. Pamter ...,,,g - 3 I 1 - ' "mi - S. A. Coulter L. D. PICYSOH Q - -ww! . O. W 7 - - --.... .1 i R. S. Cunnmbham D. Ix. P1 flthel ...--,.4 i X 2 l' v . . 2 H. VV. D1CkCy De X ere R1tCh1C 1.3 i ' 'mr L I 1 DHVICI Dunn john Scannell F... .. 7 ig....,,., .J P. Ix. Schaffer H - - ' "' ' . H . "X" M! 3 r:.g1.3:z ll L Iliff z 1921 - J 1 . . n - :inf nu- 01111 C- BILCTCZUY Ro1be1t L. Irvm ,n.-,f.'f3 -" Tolm B Pr'1ther F 1 -' -1- XV X1 C1 ff" 5 l .- - C FCC Cl IL x ' . - C UTC kjjjllg 1 4 ' --.kg 1 Harry P. Farley Earl C. Clark .--Mr 1 NVIIIIHI11 N. Leaf Q ...,, ,Y Q .. . ' N . ,- Q --Q - 2 ' gl -- -- T . wa -f:e.m'asv-:.-,:z-A--,:.aa1L-1-S.-.W::q.,-2f::,-N-.1........-,.- -., Q.. - M .H 1 ' - -. . M., , ... :- -U -K -. . ,.. . . . -W.- - ., .... . .. . .. , - r W?af"'2V?T?z?swzwe--1:1if- - f i 2' ff:gi5'5Q!ssjlixw2zss 1 'Q..g2:'SviIj5g3i!.-slag 1 - 4.-nflfw-wi'-w'-1-W--fl 4.. -- M1 ' n. Ji... . .. .snr ...,.4..+.-....---w...2.-,.'s..g,.-. 3. L, L.f,,,.. 3.-.2 .l-,,!.,2,5,.- Q ,. 1 If ' ' itxt'l7.':fff1fle . fa' -Q43 'W y HILL vnnzgluanizlbelta nf 1HhitEPlte1 livin Founded at Allegheny-1879 Colors-Argent and Azure Floxver-White Carnation IQI7 Harold D. Peckham Kenneth Reider- ext-1-if-512.f+s11?eE?PfXXS42-112. ' .?311T7X-MyYT"Wf1u"Wl 114' X 'L -- ,ff.....:- -11:21Ieriqiiig-iff--1-7 X " ., 1 -- -.1-.lr X . -- X A ' S b . .-4,.' l -I ,.g. ,wil-.1 me x ,J L .M X - 1 - --13,5 ,..- W... ..-..... -..a-........,.........d,,...... Y . ,... 1 X X 'XXX-A X X ,,X XX :Q A - l XX 1 , X . ,..-..X.,-.XXXX-MX..-. -. X.X:-XSXXX XG xx OX XXWNX N XX 'XXX 'XXI XXX i - . . . Xfwmsixvfl-'1 -."h'-VX'WSXXQ.X ' Q ""' Ni xx R50 V X XX SX f'N'X'wN XXX XXQQQW . -.- .X...-XXXXXAX XX-1 XX-.X . X-XX' - -.-..- -X FX. - X.-XX XXX- X X X X XXX XXX XXX XXX.. X. ., X Nw .XXX XXX. X XX .XXX .... XXNX X X X 'X X 'XXX X ,X R XX 1 U TXT X f - X tie flask? WX- 155535 539.-liz. " -- X", -if 'li-1. .-."'i'fi':. - X XX X X XXQN XX X X X 'QNX - ' -wtf'J---1zX"'+G::XQAX-Xe1:aXX'-A f kk r " mi- X X XXXXXN XSJXXXY XXX 1 XXX:-XX:X X ' -- X X X XX Qi ' W Xia 1 J fxX-1-1-XZXJQiY'3',HyXX-:QAXXQN X- -. ::fr. X1' 1 - ' ' 5 X 'SXXXE X XXQQXXQX 1 Xi' X - 1 2- - - X X SNK XNSX X X -X ,Q . .9 fzkvm-1. . : :.g 2,1 .-.gss 2 XX br X XQQ 9 - 'Xx'f1X1X.XsX1syXXaXXi,5X. tx Q ' urge- .ga 'gig.g1a.zf: ,.:.,. ,.g.,1.. X '- X XXX: XXX N XXX - l 5-:fX'1Qie 'XXSXXT my -1 - xy: .- 1 .1:5:. ,. Q.,3-,.,3,g: QX X X-Xv 4 X5 x X X Q Q 1 -.XXX . sail avee . X N W SX Y X - 1 K ,,-- . is I . 5 1' Q SA SX 3 ,S tm ibgw mlsx X X X - z1i-,QXXXggX1g5XX.Ng51EgXi?QzXX XX:-'-f r, flier-,gig "PQ ,,.,, A . N X XXX X X wx XX Q 1 XXX-Xf .Seize 321- --gf -1 if XXXXXX SM we k . 5 . :.X .,,, .153-X In X t V .A..--..,.,. 13... .X A X XXXX X X X 'XXXX " W X QXXXXXX X X XXX. XXQX X t 1 .Xfu.X,-X,s.feX2s2ivgS'geaie5 X5 --1-1112--1-1.-1--1-. .. X--'z:s:1F'-.1:f-f1f"" """" I-'12'I2.az:513.52iA-ifI'.isis'iam::a:e2a2z212fNSW" . -s-..- I-5. 'MX -XX .- X X NX it Q NXSXX l ' XX X153 ' V s 42552: i' - g"'i I X - H ?'11-'11'E' "X .131-" il-531152.f.YC - " ','-E2E'i:'i2 '57-1"1':2" -ff' -' 't5:"5iKW5E5A'b X xix NWN - , - . X-tgp N -.- . .- .. . -X X1gX.-MX ----. - XX.-.-.-QQ. X XX X XX ks ,XX 1,,X,,.-gms -- X ., -gg: . -.::.-zzz:-,--X X ::g,:-- . .KX Q ., -,g:,:,q:1:g:52:.- :,g,-.-::::,:-' X X X 1 N : '-Qi:--X.':iv?:'1 :- -2:2-2:35 . -:E:2'f-' : ,- '-MX:-..-:f:2:1 W 5:1-12:24 X X NN XX - -' .X - - C-Xfi-,-.- .. g ' S " -rg2.111:,X- 535112: :ST -' .-:-:g. ' 1- ' - Sr.--':2:gr,'E2"" .--'f: :- ---:-g:::: 5: E xxx - l ' ' . X XXXX X .:- if , 'ii.Q5i5,-.g-.:i5E5' .5525 . -r:...1-P1 -.,,.,,a"- X 1 1--,X . X Ni - 'X . .,,. - . XX X R - f- - . '1 X XX QXXWXX , X X... . XX. . . .. .. . X ...,, . . gn., . . XX - 1 QX ,z-egg-rgazg., - ,.ga,g1.g.e3a2-1 ,.g-222:21-21. 1213.4 5 XX XX XXX XG - , .5-1...553,..gSgQgg.g-.g. .,-...Ili-51.1iw-F- --1-1-X..-,gl-X,--AQ .25 Ex 3 - ' ' " ' iziiifii 'ff ' , izizisq ' XX XX X 'X jg ? 15--px fling.-., ' ,.,X2iE55Ef'jf. -1-1-1 -:::12,. .-., Yiaig., - - 'lk-'X-'XXXXX X 0 xx - . 'X .Sf'rS.-i:?2-'E?':2::-X 35f'Ff ...,., ...zzz:522525:53355if3:1353I'Hz:I:ZW5EEIEEX1-.'Ef?5iiii5:g:51-X .... ,........-::::sgf2 F5?,.X XXXX X Y? X QMVXAQ fm-X QSX. . .,,.:.---"- XX ----.- ..,, 1 1- .:.,.:.:..... ,,.. . A-.-.-.:.:.-.92-:-.-.-.1.:-:-:-:-:-:1:1.-:-1-:-..1::-1-:-- wx-z-1-. X--1-:z-1-14-.-.:..-1-v .-1-X-1-: XXX N X X X, X XX X. ggi" 'Q' X'-Xgg' :XX5:21.515--xgzgg-g.:-2-Qegfgiasf X 1-::5:sf:5:X,,1'1'-212:Ea:5232211.gaswwf-21sj5g.g1::11"' . . - ,gggz-1 '-r:3:35Q " " zgggzzf- X5 XX , X XVN' "Xa-:., ' '?ft:zgsg.5 X 1 'X,.1.gg25221'Z1 . "IsEe22ia5., - -'X 3 ' 'iisgigl -..:22e:2i1'a-21. XM NX 0 w, X XXX X . 'Q . " " N3 ix X X 1 1 fi?xif553Si.??" l ' .' -is " .. ' -'V' 2 ' " ' XX 1 'Z Xz-1y 4ea2:2f-- . 'qzgaqa,2'-',j.gzg-E152 :2a:1,g- - -2z2aia:.--f.z:as1'- 1- X . - Y .5:.:1: ' ,, . 1 25:3-5. :::f:2:5 ..gl-ii'-: ':E:ErEr?4.:15:5:2 A-1-21' -- , 2 :-2 5:25:22 5152- J 1 X- 1 - 1' N ' - , ' X L.. 'X 1 -.f"5. 'X i .3 X-.YIEIQH 333' 42:2 'E.Ea:-"-H 172 ,-222122255 52121521 '-.:5IfZf:X 1, ---',1g:gZgi:':5:: - '11 -' -.Ml fifty' 1 ,-"'rfZgE111:- ' X, ,-.3:5'i . izlilg -.-'5:7:E1f'-IgI:-g- 1211 - 3:3:3:f:fI2.l" 4" 'ffiiin .,':-wiiii l 3"5fii3i51'f1' e:ef' Eia:ia --V121 .-.-1:12-....is:5:."f' '-s:s:5:2'i' "f'a:2:s:a.. . '12IfE5f2E1f1:1 .sm-ia:z:2:a:a:'f Itssf i '-1-ics. '..r2X2s2sE222:1--- 422212 ,, "1:2:::.:2:2:a:1-.ma,::1-::5vE12111'- .5 -PIE' lf . lb X L---- - -Sa m " -' X X -'1a.sf:g:-am...,.,..:..X::.1fz1K ' 4- ' - 'iss2gg-5--X-..-,-.-.-.-.:.,.,1gaaeaaa21f - 'X 6... '-11112sa2?is122zfz2s212gzz:1 ' 2:2:a5a-t.,..........-.- '- 1155555 wmv X1 , , " " z, 'w .. 5: 11 -"KX - X:zEf1f2E:1'f-' ""' ""45f3E:55E -' ' 1.-.Qa2a22iF':"' X- -- 1' -- 1"'12E2IE122:f, ..:r2:if:I121E.z,-:Im-Z-Z"i?ra2z'X ,as -' X XX 1 . - . - ?' n.z , 2.-:-:gf N'f:Q. X' 2" ' .-:r:,:,:-1 . '-:1:1:2:-1' ,:5:1:f -.:6g.gr 1 'fI:I:Z'-. -Ivf'S".'.':r'2EE--2:2':1'5'-J-23131-21',.-1'f::+E2?. .-r-H42-.'-XQQS.. f S X . ff -3-X-.'i3-QW "ft X 5 ' - ':'?2EzEe- :" - ...Sf-fr" X --.--1 . X 1 '.-1:15.-f" ' 'fi' Y: 1.1 fit 2' A 1 i .. . -A X - ' - mf X 'ifeea'-: . -e:2z11' 1' -e:e:a:z- 1- '2e:rk? -:Sir --.221 ., 52525.-'X " XX ln 1' -. X X " W -PWC-Q.. 45 ' ,' X333 '--111-ff' :Gif 'E-1-:Iv-' '1'E2E2 15,55 - 2--'5E5:5. ' 3:55 ' -1 ,g'E"':-54 "E5:,1:-75151 22512235555-1 L E2EIEIi :I5EEi" ':2:E1EIE'55:-.j1ji25irE2:2E2E131i25"HEX A-lziplillgfii' :Eg WX le'-" , 'P l - ' A WN l ' '1 ' ,. X Q 1 '- ' 2E'ffE1 f:1:f:2 :-- fm, ' 1 1222: 1 ' x '. KNO -X., X- . arm-A -: -1- -: ,, , rss. :-: -1 - 3:5 555. - rss: 11.5, 5 3:5::q., '- 'f'-" ,-,, ' 1:5 5515 1:- Q - . if .-:-: "FQ, -PX 4? L' Y f '. 1 ' - " 1' 1 XX . ' . . 5 : X - 1: ' X Q? 2:3 X. :12ei::.... 1 -- 1- ' - - . - l H . 1 l' . -AA' - - I . 1 1 l , l. I .. I E I I . Merwin Shryock Jesse T31-r 1 James Neill Dudley Zuver .I L.-- li , ll 1- Q ,. .N --W i L-.- fi I V 1,w,.,,, 3' l l ,-------, QMQW1 1 ililj l :M,,,,,I 1 5 Q .' -----fi 1 2giQ3'i.- 2 H -. . 5 - . .... Z 1 2 I 1 f-.. . . w 1 Willia-111 Brownell X IQI8 1 l l 1 w 1 Humbeff Bianchi Gustav Evan Engstrom l Har old L. Smith 152 fiv- l 3 i i 5 x 1 2 E ' I 4 I 1 l V i lil . 1 Q 'hi' fi .V W7 'I"'V""?""T"'. "' 4 : ' , 1: 1' 4, . E l- 911' . L 'J 11a 15 1' 1 'IQ1 1 v .E 1Zf2'.1ii. ' x 111 1 , ,! 1131. 5 1s 1 1 P I 4 l 'f ,se 4. 1,141 X ., 1 , --ll 3- .I . r 1 1l, 3 : 5 f if X -.Y f lg!! , . -Q I 1 v - 1' 1 11 -., 21wf:: .e ' - v ., ,lx 1v1l1l l 2 1 4 T i :I , 1: ...- .--A X '. lp,- L ,. - - T. il... L: .... ................ U.. 1 ' LLHH-., nj--3--7-vt:--':" -. ' - ' .' . . . '. - -- . W' kr " N -.'-":."'..' X- 11 r . 1 - tw. -.-H ,gi if gtg., t Ji... U ., -.. U-.h.-.I . A 1---iffel ' " " ' 4 - ..,QL.Qf.-Q',L!.1'LQL-.-.I'Qf,.'"""l""l' 'T M .. ..,....-........-,.m.,....-.,,...,.,..-. . -- . . . .... XX-.-X ---- 1-. . X,.- - ,., ' as - -1-XXX- , - N -.4-X ,:-XJ-:X rv ? . ..a:.-21:14-:::ma2:3:-. X-ff-XN Q XQESXX. 5 .sr , X X X X X X X . y X:-- ,X it -.--:Xf:.:.fE22e-- Yrziniw-.255 . .-. 4216 . .. Xefw-ff" ii X XXX X X , .,..X-.-.-1. GX , , vs , . ..m. ,X.XW XXX- X -.--. X- NX . -X: z--. . X-1.-.-.-aan-N-.-XXXXX-. . . ., X X ,: 'qg1::::g5::.,:-,:- Z, - ...f:::ggg.: ,g,g,:::: -21' j.r , hs:3:3kXvy::--'-'X-N::XQ.'q jvf -3 XX .-1921222212-E25-X-. ' . ::2:if15a2u.-Q' "'4 rr .2a2a::si2222?2' :"':K:. X X -- - ----- X X .111--:,::..-4 'XX, X.1g.,:1---1. Psa- 1 . 2-rshxf, +Xf:1:2:::11,.- -N'-2:25-Xegksgzf-X,-'gc-2-'Q--.. .z 'g'NX avg.-,pilssnaihi .- gg. .r:1:1 X XX 'f::--21- frg. '12sz2ef-z:' 1 1-1."f22s:s:.31gX,ggsgaffaisi. X 'X X "W 1 5:2353 X '.:::5:5:3:'. 1-15 ,.,.1.1 1 : '1g2:21', 'N' '. iQ1E::,.-.,e-fm 'XX X 2225 - " ---5:5-'::,2-.'11E-.:.-.3 ' :' .' .'E':E' -:-: , .-.-. -. X-. XX- NX-. sg,- f '11'1'22izgs .- ,. :IgXg211Qa211-- - fa , X--X XX+ X- .X : X-.. - - 1 X,,- X .. ....,.. . ...XXX . X-.X X-XX, ..X .. . - . ""1X"NX "1 -2'1f2e2s:-52225222223121--122 XX' " 5 ' A 1' Xfiff- . - .X-.ez -4... -veg. 1 - 2. gf 1-411. 1:-,1..'-.f.2:,.,'rE1f +4 '-33:-.ZIEIRZZW '1:5:k:--.-.- ":'1:1:- 1:-1' 'f'f2Em-215152. za... - .. 1-2322.2--15:52-5:5.::2.-"" ' -15 ,-agazz:-1.1.::"1 I-5:--"1.-,ij-'::5:a55EgX '35, 5355, A 'IM-.1:-1122. "-'lf-1--.-21112-1xiii. 1W11?'2212f1:"1 :1" 2. 2:1 :FSV EE - ,.,. 1 - S?2ii215z11 rs "" lex. ' ZEsEs51E5S225i..z1i1i1'i.:' w s 1-1- 1:2111 -- -., -1111 -, :1:::11' XX 4, X ,A 22122222521-XEE:E5:gE115E5ErE3iZQE2: . .QEQQQE ...::5:eg15 "i"QEC-fEf.:Z,E" " 'QW' XX ' N - fi-I ' 1 X X gy X 'A X XXX - R ': V , .... ...... , . Q " Q Y ' X N X 4' X X A 'XWYXLE ' X115 XXX Zv i-MX .96 X XXQRX 555 N X f gf'-Xb Q 194 x X N X 'kj' 4 1, SSX ?iX NW' if Z1 mx.. X X-X b . X ' X E. 4 s.-Beal' X X if' P 5 X X X X , 4 XX .X X QW , wa- X XX :XXX ' N X if , 3:-Sai? -1 2 X X X P Xw XQXX V' '-TQYEEP E f if X QQ X N N 1 J V, X XX, S' Xu 3 xii? 4, XX! XX XXQSX X f Q ' cw XX Qt O Qwwil X, X. X 0 A x WA ,Y x 2 X X X X X - -I . l '---1.3-X --X, 1... . .. W. . ...ZLL--34.1-.A .- -NNN , .v fs- - , V -A X 1-r ' v- .-f-an fxlifyylx ' ' ,Lg-, .- 54,3-,f,gg.f,gg, . :-:,, . gg' ,Je'-':ff'- 'w "'f2P",1""2.f '4h'vg Q' Y Y V 'ACCC V YW " ' -. V 'N - ........ .... L , K A .... E .... -V : ., .F , .- - - ' ,.. .... Ni..-.' " A ""--' .L ,,.,,, 1, r ',i.'. "" "i'm"' , ,.Q... - - 1 l i ' ' W, Wiff' 5':Q.,?.'x7 'C' ,Z 2?""2Z W" 735 -' WWI!! W" "X' """"' 252241:Wf:mwf'w""wQ.. A .... , -wr . ,-ff ' - . . ..,, 1 , ..,V' , .V,V Q "A' .A-- P P ' A l ' - - WA ' - I-n "-V Q 'ff -3. : "N Q.. "iii", W. if ,-vw cv ' . 1' -12' ' " gp, .1-2 45 .V- A EQ -'-' . H - - 1 4 42 .A, ' 4' is .. ' A' .." 3' V,1 . AAV,.A i y i: .1 .. '-,. ZI., - .. -I H ' Af . 1 ,,A. ..A. , AAA 4..A- -ll - I "" l . ,, . .,-1 '21-',"""'-- '-"1-2'f'z:zggg5 ,,,v .1:g5s2f'iq15g:q -'-"' ,,,.,, .,.,.,-".2" , :-3221: '-1' 1' W lllv :..: gg v-V ty Q 1-" "" 1 " nn- ' ..'- ' . - ' ' 'Q Zititf X 17 , , - '-'. 55? , :J tfi fff-' . Hizv, - 1"' - :.. 2 if9' " ,A.Q 521- ' ' '., A'AA A,'A' 4, i -"A -A' ,-., I A1'A ' " . i f Q 2 ' VVV- f i , - l -' ....... 1 V P ' P i -VIV -'arifzfZvmlzlzumm' zz' :zz-M-Aiziglll-zl,A " 1--15'-' H - fl lteeret 2 5' ' - 'Vv.V 1 " 2f' ""- 1 I-.11 1 '..,' .f1 :-+- "V 1 "1 3 . t . 4' ' Q I1 iff - 4-. ',' .. ,-.. . 1 ' " A " 1 .Na 1 . . 12. 1 -V.,.-L A., - , in lf' . l v - , .V ' , ,Z1r ' 3:i33 V Msg... gs. ' -v'A .af .F5?i55 'g512if . ff im? ' 51' -1 1" l F' A" IAM AA., "A'2 ',V, ' 1 ' - 2.5 1- . 515 ... . 5 1 gg- . "'a,,3,5,, . -: V-v- ...ze -.51-.,, . I -tfnb - -V 3: M-3 - F' " ' "'A ,.VQ A. A can .,.,L ,,,,. . N, wig., , ,,.. . s-fz,..9 ,.,, . X,, ,.,.-gi .. ,. . , 0... - ,, , . ,. .A-'-' - ..,.,, ,,.. ,-.A V - -I " "15i12?2Qff22:srfzsz1'125:e22fQE"i722e "f1, 1 - .gf-:-si :.-.' 232'15'5'3152Z1'1"2'i":'53?'51l1122522252: f2"' ''-11f5?'ii?2'-531''fzgy -"1- 1.325:EEi"5'f'iE1.'?53f35''V "I: "" 2-"f1ff1,.i -.'. ...- --.' 1 1 215 "1"' l "' 'C 'V ' 1 K""" ' -- -N. E... A.,. 1 :" 1 'e-:g ,. --... , ',. I W-1 " ., ' 1 M... .,.. .ages . 5.1. gg ..5::,., .515 z - , 2 . Q V -af If s - .R , - . Z "'- -P, -fa . size' 2. -fa-'aT .P an '12, - " . ,.. .if - . . V.V.2 '- sf:--ez 1 Fm" . -1-. ...- i . '- ... . ll-l 5 .... ,.' ' 4' P 1 gf:-D. - I ...,, 4 iw is ..::g.,v I 212.25 vt: ,Q . , .GG 1, - '-fA S? i ll.. ' .1-Jimi w e ' Ia. -- ' ,fisgi - 21515. ' f ' fy .,f1z2' - ff ,-'-. W .--' , ," 'if gff:g3,'51+q.fg l 'L' ""'l a - ,--. 2 -. Q '..- ..1. ...- . -tfl'-wif' 5, 1 -X -.--. . ' ' '-.' ' 5 1 I-ll 'J a.v ,- 4of' A- f-:af -.4 "law: -4--.-. -za.-1 M - 4:4-1: --.-...A- -sa . , -A. -MARSH - ,Ax Q. , -- ---- e + . :-s .-,- fi.-.ss-1 --.A. 7 f-,Y-.c -.-.- , .-.-.-.- z .,-.4 a ,v...-. .--.-,A.. .M M L.. ,- ..-, -v.. - .-g v,,.. 5, Q v,,,W,,,,pM,., ,M N, ,. M... ..., 1 i l 1919 ""'- Robert P. Howell Clyde J. Snnth 2 l Q George HlTSt john Peter Volk i tm Cleveland C. Judd Robert Brownell -nu l'-"' - rw" 1 -N 1920 ' 2 f Donald Burns Ralph NICRCTSOII l 2 fi Troy Burns John Preston 2, 353- Reverdy Clothler Verne Reed 3 1-11 - - , - l lmw Floyd Enghsh Fredermk Sehrelner 1 K i . 1 gm.- Norwood Kerr Lawrenee Snnth 3 :EIT Kenneth McClelland Dallas Stevens 'U' tm, i gif- ames Wfelty "" :..........-. i 3,3331 192 I , 2 Z---as-15 :"George Dunbar Frederlek Henderson 2 QW---M tl'-Clarence Dunn Norman Nelson 1 295551 Robert Ellsworth DIUSUII XMllllZll'IlS i tj "" ' Thomas FTZIHCIS XValter Wfelty 1 l,,,,,,,- f IW. Paul Letler g gr: -- ' 2 llfffl . , l gd.-- lPledged . E iffi l is... ,.,, 153 I tlgigig la 2 sf-K-he-A, . . . , . ,. .. ll. .fa . M ..,,,.-,C,,,, ..,. ., -,,.,... ,Ms .... ,. . , H . mm . ..L,,...,.t. ,...,,..,-f.-f-Q-.Q---mv -,ff-v...vw-0 ff ""'l" ' . .. . .. . ,. .P ..,.. .....--,.-.W........lP-tw I ..-. ..A-W'--, I--E-i..i.E.,5 3 fzmsfflf Q! !-2 ,:i5g ,sE! 'W! 5' gl g r j liii i r Q Q il It f.1 lliellllgwe15is?,5,?wii1wwwgisiflflsifilalfgffumllwimpgfwsfslii- 3 " ' 'F F 1 f.Y.U,1 Lal 2 1 l 'l f ' 11,4 lv l 4 :U 1 21.1.1 if Q.. l. .L.t..2 1,i..l,.t-!.iJ.f 1.1..f.3.,,2.f-J.,l.,.l,J...J..1J.l....l.,i, ' - N .P , .. . . . - ,. . ..... . . .... . .......,...-....-,....,,au . -C .. . . , -x J-,5.,xx-rv 3 ,,.. .11 :1fsx1lX' Q-r1A"',x Y 1 . 1.1 X 'N-'N M in ,U Q 9' X x v V 1 RYA-,MW bln! I if . ----" "' lr vi . I ,Q I u - . - l u , 1 ln- ? YE X in XL - 1 NC" . . 1 'I I l -.--.y -----1 .way , E35 R 13 ij: li l .Lil "fl i:i:l -ml Rf' iffl J l l I S Q a g ' ltll C. A ..-.p:.mh,,,' I r igvnnngluanier llbmvga uf Sigma Alpha 7 pnilun Established at Allegheny-I 887 Colors-Purple and Old Gold C Flower-Violet 1917 C. C. Curtis P. E. Hill . t R. S. Dewey Arthur M. Shenefelt Mark XV. Frishkorn Paul B. VVo1f IQI8 ' R. F. Catherman E. kelley, I 3 Z i I , lx ' I 'J A , .......-.-4 7 r. 3 'MTE Harry Coulson James E Ishenwood Paul E. Hollingshead Paul VV .Lane . . lg.--2 . . . 1-'---'-M? VV1ll1am J. Robmson Ronald Reamer Q5-M3333 Harry L. W1SS1HgCf 154 El , 5 . W...-..Y, .A r-"""'u'i 5 I 4 f,.-,-..--1 9 A 1 ' ,. ..,....-.ff f' K QM.. ...Wk E . ..,.,.. 5 ' 2 , R I x ! t -1 Jvaifei-'frm-114.iizkffllic, 4ff7"":5"""l1 'f'."1 "'::' '1f'4'1f34 "vs, ' . . . ' . g '..-I 5-. ... N . ' f 55 't4" 'i' l9T'i'6 52' fTf Tf"'f . .. Hs, , gg -1 -.A fl ,.. .,..... E12 S... It L' . .- 1 Zn" 1 Z Q 5' L I S 1 L--1 lie-A ' P Y -f , 0. Z. Beatty VVells M. Clotlier Hanson Monroe Robert L. Falkner E. P. Booth Floyd Shaner L. A. Miller Ira K. Davis T L Colley Ear I Fix Nl NV1llard Giant Pleclg cl iff I 'l'T"fTT'T X T' Li, L..J.i.-i LL: 1919 Q Alvie E. Hart N. S. Goslin Russel Phillips Fred Trace 1920 R. F. ,Rowley Daniel Robinson George L. NVitl1ey Guy H. Lawlieacl Harold S Levis IQ 1 Nl NV llaltman Earl VV Homan :kXN1lll2'll11 S Sigenclall X an Devanclei ...I 1 Q l I I - 0 I 1.-........... .,..... 1... ... 1..- .-..... Y.. . LN, l- I 1 i 1 A i 1 1 ,U ...,. -.AJ ' . K , ,. - ' 1 IL. - K -Lx.: QIEAT-if."-6 ,Mgt x .,. . .x- 4, i..Rh..L3:qsN..,l 5-Tr' ""Q,',Ll5' '7' ' 1 fT.f:Tf'ii,... . , L.-UN-I -,-- - K -:.,,,,i.u'1-15343 gift:-T--e i - X -i-me 5 , 3 """ -- -' ' 'E'-"ff, 'f' ,. , I i . .Y Z 'ti I-.5 :-' A .2.'..-7. V -I, -W -H .I .I - - , ,-Qi-,,Qgj 4- ..: .... ....A . .. .IIILB , V I ' 1 ...J i l 2 S - 1 1 -2 1 5' S in T n lllllllllligpl If ll ll ll ll 11 lghi Slum Glhemtvr nf Alpha Qlhi llhn Founded at Allegheny--1914 Colors-Garnet and Wliite 1 1917 George S. 'Craig Lewis M. Swoap Albert S. Pappenhagen Charles C. Vlfagner Gale F. Stroup IQI8 Byron V. Cline Harold M. Wiltsie 101111 D. Regester 1 Kersey M. Wooidard 'l 156 1.32.1 -QW.-.-4,L,41Q'fQ'f'flff'QQTfTI'Iii'51.TT'Tf'ZTl'IlT l f " ' l I W i A : 1 I i A Q ' ' v ' F E il E 5 l I ' g . e u A xx . A 4' 3 I 1------fwra-ug-ng-'-iz!! nfi -fi 5 .5 ' ,Q gym-.r 1 . Q-ew -3-1 fw- i lfmn...-.M 7 ,...-. mf..- I E i a...,..... ...M D I ,-- ...Av-.,. ,GH V W, . li, ,. fr' r:::4 1i.............i ii Ll.. li lr i i 1... R li L 11 E im.. V.. L f.....Z.'3 E -l :W--ei ETTZQ 53:32 l"V"M"l lfff....E 1 Y . 1 w 5111311 aww., . J f .....,.l l 1 l r l ...... .J i 1 ..,-,-A 1 E M .. 1. ..i i 0. .....i 4 I i Q 5 IL-1 v. -......- A.- - -- .- -Y----L-V-v -....-...-......., ... .........- - ,x..,,,., 9"f'g4.x.A:fv Q5 v7 'A--U 13.3-,-:g,v - Y? if-ff ,ag 'AAI-0-W' Qi Q 'inf' : 'SJ 1 y 5......v:,.,,...... sine? ff f ' V O rx .- I 015,111.9 L s F, .... U ' N . -nu' ' . ' ' .. ., , .. . ,. .. 1' ,-"n .!. '-. ' 3, Z, . ' -.I , . V. ' F- ' ," " '. s.1.:.Z..Z-.1 ' I - , I - 1 , 1 - - 1 1 - 1 - 1 - - 9 1 9 1 1 , 1 - - 1 1 3 1 1 1 Q - 1 1 V - M 1 - Q 1 1 .......,. -M-Q l r it ' 'K i IQIQ Fred T Hetner Cordon D Patterson John O Mart1n Charles F R1Cll11lOHd Jerome B Rusterholtz Ralph M Sheldon Charles VV Spangle I eo D Armagost G1lbert A Benson Durward Brown Joseph H Henderson Alfred H Hurst Avery E W11l1ams Paul Dwyer Clavton Alexander Merrill Iams IQZO 1921 Elmer C McMurren Frank M Parr1sh Tloyd Owens Cl1ffordVV Qkmner Paul A VV ebb Merle L S1T11tl1 VVarren P Blodgett Chester jelbart Arthur Dxsmen ll l , 4. . . A . - u H . . 4 . A A lf A If K I 9 ' , ' 4 . Q E i M i V 157 or C W -rr.asr,rrgir lilo. ,r,r W' -el l l I-.iiqg ........4 i......., 1 .......... 1 fl t.:...1r 1--.4 i,...--.- 31:5 lg::i3 ifrri ,-..............lI . V l... Qs.- F"F...-vi l..,..,.,1: i,........ .' iziil L H---A--af QQIII7. f.,.--.--,i i,,wW,2 S--- ,,sr - ,H ,o,, ,, .--M I P grab , ., ,W A, V Y , . ,l -- sie fi? .WASP 'Y-x1 Y., Self-'ikifgqf-. ----I ----...... ............1:. A.. u W ..,-,v 'T . 1' ' " , f - ---..-ff-"sw gdf"'i'T'Vf:'N'f"'f7."- "" . fx ' q 3- 1' '-115 - Q-:E FF V V55 ji" U -4 "i"'7'1'5 ' . ,Q - -1- T. 4-2. Y- f, l - .'s,l.'vL Q-' 5 ,jug i'3':.gf.- - ,5 'A Q.-I' -Q 9 .'...:1 ..', !..'.l.LQf.f.:-.1 'f-1Ql:..f15,iIL.5,'g1'QL , ,'..4.l-Z-Q-fl.. ..... . uci-..i:Eg." "L-.'fl1'g'.2Lf.2Z.. ' Q E L E E E E Qlnmmnnz Gllnh E Ei X E E Founded at Allegheny-1915 E E . E : Colors--Maroon and G-ray 1 E Flower-Red Rose E E 1 S'- : 4 G : E M, Clendenin 1917 G. XV. Mumford E 1 . . . . R. L. 7 ' I 2 l LJ.CGFIico11ii:gf3l1necker G. Sceiffgr E E VV. G. Richey E E IQI8 E 2 S. R. Lackey G. M. Hartung 1 - I F. I. Pond S. F. Chao 2 E E 1 E A, XV. Deutsch 1919 D. Longanecker E 2 H. A. McCurdy F. D. Mansell 2 K R. L. Hart J. R.Wi1son E 2 1 """' gn' E L G. M. Bollinger 1920 H. Morris rg g L. H. Hoover G. A. McKinley 5 3 2 E E 1 2 2 2 E E E E I1 F 2 E M E E A i 7 159 7 7 if 3. i ' rt' T " 'W ""'l" 'W 'W " ' " W Y V ' . I ll llllll l llllllllll ll llllllllll llllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllfl 5, ,.A w 1 1 .w S' i VY 774,75 ix 4 ,,. Y,,,,,u, ,, ,.,,. .i .. -V -ANA 1 F -H ' A---Nur, ,, , ,......,.Vi-Y VY Y 1 Aa' N '1 Q wr ,, ., 4 M 'xi' Z .-Q ,nr ' li' ,J' ,iii .,.f,f,,+.. WWJ. ,,. A-,, 1 W W,W,,.,m-.----... --.,-. ,-..-5,1Lgif5-2 HW- pe- A -,tiff--W' 1' f-ff AL ,. -.-1.-11.5-L L. -iI"..,gijjgi1ifiiTii'T'1'21-' 'f.7Ti'7"...'Tjr1 fTT'i"ttiTTiTiffTT:"., -.. I rf . -.gftr gf g '.- ff -q'.j,.11gz 1, I-F, jx - -.-,H-M... A .dingy ' , -4 ' ' I ' 2 1 ,X V5.5 " ' - VUE 4 ,K QP, ' . 51. . 1 'cf-.'2P.,:4 -V ,af . if T' V ii- .- - '52 ' ' -"f'f.f' . QQ , - fi viyvf '- . ', ' ,. .. .. ' . -' , . " ' - i-,H ff. 'f".v-1 ij I ' ,Egg ,L ' 4 . If-R -'fi' . ,W ', ' .- - . .W-n4..V4M,,,,,,,,,,.. ,, .---,.,.......-----,-. W.. .,.A . - ,,,Q-,l . e . . :- 'J ". -.. ' . . " . ..N ' . - ,... - A----A A xf-- . . ...,,,-,,, ,.-.1, - . ..-Ap ,, .L .. .,,, .. .,. -.E'Z.5 . -' J' .f--T 1.7.' I ' 'I --- . - ' . - - - . - .,- - I .I 4, . , . D . """'W 'h Lv.. "9 f - uma- 5911 . .L ,.'l.,!N,1 " X- 1 I l " '.T' '11'.. --I' 1' P ' - ,., . . D i ., .1 x 1. MAIQXM, .5 H I-- . V, 31 sl Li.: ZX' . I fi. -- I .. . - H, ,ln .cf l QE... 11.-Sgix l.. 'X'-, b N -'-' 1' -A ,-:,1.f ,.:.-,, -J. .. y' N. I. -Q ,f-I' -1. ' - El "-fix-,ii O . 'p '. .' . '.':':.: f.f ' V, ' "-' . I I .-, . --' , X' 1' " " ',. '1 " 12 1 "-.' .' .if sf ' ' 451 ,lf ' . M , I- - , . N .' 7 - 71 ' Q -- 6-1.1 1 ,'.,.' - ' , ': -3 '.- - '- "".,-, .- - in f , , -L -'f':,-" 'lil' -'." 'L 3'-' V " 76" 4 '- f 'Y 1528. 211' . -' 1-' ' '-. :' J--V' I K ' , .1 1 . --, Q-,.-, ...fx-....-',3--5,,,:--5 - .J f L --- ,. fu,-1--... in v. --. ',. rg. - 1 , ,, - pl. 4 .. l -,,-. : Hx- , . , , pl Q ,,,. .. 1. V1 , '. . ',': . x fix" ::1'L:- ,Q 2, R.-f. f .j'w1,.v,qn.11. :vt i ' .Liz .- N A .I ..',. . -- g J .,- 4, ,-. .- :u-Q . -: , 9, 3- J..-.-5 .'.,.. I . , l X .- , -- . .Q 1 1' .,.. .-'-. -- .M .." rm 'E 2 1 -4 . .. . - . - ' - .-.v.,-'1 ," gf, .' If f. .f 'Fr f-Q"-11-4,:-9 ' ' f.-13'-' huh.: -- - , ' - . ,- .4 .-,.p.f. -51'-, .,-.lf A .. iq' 2,...:L.3' 3, -i .f ,I 1 ' 1 . , 9 ,-,, ,1 . . .- . . . - ., u a , . ,' '-R I if -' L l.l',...4'Gp - ,gs - , -' -, j . f 1 5 -' - - -1 1 -' . L--, . 1, '-.2 .' Y-"-265,-2 , .L 51.2 -.2 u 1. V V-'.'4 ." 1,-. 15 1,15 'iii f-. I L :S'4-Li: ,xlip I 'IZ-Qfftg' ,: ' ' . -' '.,-' I "1 - "- --' .- 9' -2 34,-1 ff J. ,-'ZYXQ7 ' ' f4"": ,-- -.'-""1'-'1- ' 4" ' , ' 5 -'7,-,- fvq-Q 52,0 f.-f., . vf .. ?g.'f,,f',.+... " ' - ,- ,.-,Q ,4 "- -, ' "J ".'..'.,7. kk, .,'ff,-'aj-' .-viz: Y '-j .5 ' Q' Q-,QI-., . - ' ,A , u , ." ' 1 - . -:.-qf' ,: 4 .- 'bf - . 1' ".'. ' 'V , :U - "'i.- -.' .- 2.1, .' q. .-1'.1"jxf 4.1 1 6..nf::4- '--'.?'fj'La',:. ".v,.'h,I,f., -.,.- 3 1 I., -,- ' Q " -' Xl ' x"",'-15" av '4' :T ffl ' H1-"'rl7:' 5 ," 'rf f- 4- ' ': , . . . ,. --. - -'fx 1 , .-'. . . 'I-1'-fy' , ," '54 if' wg ftp: .' ".l. 1, . .0 ' ,. ff, .D '01 ,, ,. -'rip 12,5 '-., ,'-P' f 'gag '.,.'L'. D - ,-,N A .: ' ,4, "' - "I :,. nn-,J - -Q'--Y. .' 'af'f, -f ,' -- -J, 'f - "' ' 'I g n-'r '--'fly 1 fx "' "' 'y s ' ' ' - .V 1' 'T W. 'x 1 Q- '..' 4 ' , i 'iv ' - ' ' . ' ' . I. ., 'X-: 'Q J. ,A A n, ' B lc .du , g1"i . . ,VG 1 .. . - 2 - :' ' 6 ' , if N lx . - I ' . , Q . ur. .,' K X -11 to-4'-' Q- 3' 'YO' N -3 J, u,' . . . ,1. -- - - -. . . .H AR. .sas x. , - 1 r . 'lj Q 1 js .'- IAQ?-... 1'1l'i'l ,gn f '-Q ' -Q ' -. , ,' I .Y QQQQ4-vga-,5 etg5Qg,f,a:x vig , - ' 5 . ,. 6 I-0, ' QP , ,far Qg w . U- . - b . - ,f - : WH-i. vw .--gf -wav.--:ng if -- . - . I 'I'-.-1368-V' Arr- 1116391 " - '- -,A 'I -. 1 I 7 1: o 1.-Q 4,1 rib- 1 -agfiiexiiaaezitt .- vu ' .I . f " L 2 - -. - ' x,-..-- -ffJ--- -"L in--'f-rfafh ' ':-' - .af .. f f-'1-' :- . - F- -1 '24-.I-,"'-, iff-'Efwf-a-.'-u 'r -- -- -. 1 ., . . , - Z, .. iv. f .km Q .,Q..A - ifff!:!iEiuE:1:g1??:: Ii9: ,- ,. - , f . :Z - Q-.ful za, "J" .Annu :I qi-my " -171 ,I ,'-. . .- ' , .- p r' A ,, A n...l.r'1 nn , 5 H I r , A. , .- A .H ..- . . D . . 4 . 1. .ff , -y' L41 1 9 Yin 4 .f lg31EE5gs:gEEI2.g"1n:f"SE,? ,. ,-.I - , . "' 1" ' Q f ' -f o glI"f'::- ini." 'nf " ' .'-'- . , , 1 . f' sf, 51.1 -g.1.H.l,....,:,.n!,nnu it ll , ,h-Q ,I , . I -' 1- r' 'i Q so . 1 ,, . fb'-' nx5:1,g:g,nglg2!!e 4 -. . . . ' 1 - -1 " 5 -ff ' .. 54.9 - -.-I . h1::::2a-:i:l::'.:2"'751 .:' - - , . -' ' "V if 1 -' Rx U -5-2131f-3:5522-2225-eelaf'-. - ' " " 1 f . 5 1 , . ' . -' 'lx ,. , 97,1 ,gl ,n,1',g-u uri? "H 1 xl' ' M.. 1. - ,fx .. xp.-1 . 1 ,1. 5.-' , ' S I , LPS . .2 4 9,1 1:11-l' .5 .', ... ,, . ,. . -4- - -. - 3,1 -4 ' 1' j M9 al' . I' ng In ll ," .. , S: ' ' . : 'yy -- ' Q21 -':',,-E-' 'amiliiiail nliiilfiiiwx .' 1 ' -5 ' U N K PJ, g : 3 'tg .Q , - " ,"- , . ' N O '- : -AE " 5.211 A ' -6, 'mllfillj' ' ul a ' 1 -- - .- A . gall ill - -- '. -f ,-fx Tfnw TY 'l '- ' EEEQEE-551555552595 Eiiklvag. - ' ' -QNX -- 5 .llf ', ' ' U ,. 3 D X ,iitjggtgiiam in-: H,-', ,L , H --X 'III'-ulfl le 'll I ,lgll .41 " ' - I - --. X ,f:!'::l nnlp- lI'glkv l,f.n,9 . .. - ' - . .ff --N . XX- l:!',l:.l2 gjqiqb Q l. - ,. . -- .". -1-... . -I ' l . 4' ' . ' ' ..1... Ns- MM ---. . , Q ,A llghsti h, !l rg- 07gQUf. ,. ., x . I . , '- ,: .. 'IQFQQ x. , .9 ' ' EESBHLW 41,J:foi:4 Aqaba' j' ' ' "-,Y ' - x X '- ' ' ' r ... 1-34 N Sk - X-gh .Q. 1 - .A. -f.. -.. -,f L. . ,-40" 992 .'i.'u'4Vl'v11f'4i"I??z " . 1 , X-Q - 5 iq5934?b054,vOdg':0,4?t,:v:d. '- I ' 4 L . I.. y .s 1'-N:- .W " .. A . QQ! Q .Od 'OI 'Q ' ',. f - -, '- ' -7'-1, , - , 6,9-0,46 'O'.4f'I' 'a .2 1-. . . -, ". '- . .'-f"- -' :V f . . 0 . O O !- . '-' ' , 4. fy, , X- . -, 3g23,g,3,.f,gq!4fW , 1 I, - h I -1.-1: v .- -1244, 5. 1 - N I. : Ls, . u:-nlazlg ui. f : ,Tl , 1- .. -1 ,1, , 1 -,-13, .,,.,,., - QV .. 1, . :Jn lljqg .,-n gag , ...qv i . - .- 1 -- -tm'--1.9-, f 5-EI-iw , T1 - -3, - . - - . - + ' '. A- '1- '-'- -v-" .5 ' ' -' K '-. ' ' ., "'! rf. 1 7120 4 . ' ' .Q .' v . 1 K.,,,, Q A.-. 1. 1 .4 U, .,-:',,. -.4 , - f - ,' ' '." , ,' . :'- -'-'tg -' , . - -1-rung .. , . -. ,-'.' ,' . I-X: i A. :G 11, F... t M Ap:-3 - Y 7 .G-J? 'l:5...1-2 ff fue., -,4 , ' ,il . ,,,,, ,- ' - . ..,,' -1-. - rl '.4 '. '..-.'g :- f'f , " - ' ' 1 v ' .-' '21-f-'-. -fff ",--'aff' H21 X' ., Q-ftfi -"'f"'p. "T "' '. "'. ". rx ' ' H ,' 1" 1 fl 'Q flak-.,:: p,'T :Llx .- 'Z I. "'. "- f ..' ' J?"- 1 ' I 1 . f ,,.r-" f f ml gr 7 -f , - 1 Q K K A 1 4 I I -... ' ' -3 Q - . -.F .-: -'4, .4 . . - . ,u, N .. - ' 1 . .' 1 - a -. n , . - . 1 . . --- 1 - -1 :-::-'-+.f-.--.'- if . . -. . , 1. ,V-,., , .3 J. ' ,., - ..-V, - - 1- , . gf.: - , , . - . f , , - - - . J.. . 4 4-' - 14. , ' 1 . ,, . .- - I-. ' . - 5.50 - . 'C' f'-- ' - -, . - -' ,,1.-3.' If ,'.1' 1 ' . . I . . . 'W ' '13 ..-'bf f. " ' C I. -- ' " " " ' '- . f', . '- . . . ' . ' N' "x ' '- ' .-I " I '--.--.f , f. ' , - -- -. :.. ' '- .- - , 1 l 7 .5 .,-: ' D. ' ..L 51 '.-- . f. ,I . '- N" IJ "' 7-'i"f '- 2 ',. ,.. -"'1"'f' -"' .f '.-. '-'T , 'Q' 1- ' -3- '. -r ..'. ' f . -, . :- ' . - .'-' ' -I 'K , -' f .- ' ' ,g-, '-' ,. . ' - ' , , -. ,- ,-',' 'cf -. z . -. ,, A: - .. J.-' ' " -,-1 '- g " 1' "I ' ' I " V ' x, - " " .' "- ' " ' X ' - I' I' -- . -.' '. - - '. " .' I . -" .- " . . ff' 1" " 1 .' :c,- .' , L . ,' -. -, - - ."- - - ,. ' 4- .1 .. 0 . . . .- 3. .. x- ,I . ' -.l ,x 3 .-- ,,,, 4 .5 A 5 ' .1 ' x- :N -I ' ' ' " '. ' .' . . Q J' " ' '- ' - '?.' N --.1 I 5 -P. V+ -..T. -1 ,I ., s 1 , '. '51-.A - , Z,"1 . . . 1.-. gh" 2. A ......,.,,1- .,...,.i 4...-.. xi, I M -1 F. ,. , , . 2-- .- i' ' L ? 2 w ws . ix.. Y -....,.,. Y I E "' Q-If . Efv X " Nm --M---' JJ .C .--. --.-W. l 1 El P: 4 1 i 1 C I V 5 1 K S Y 1 . i 3 l ! J X z I i, 2 S F K I I 3 i wi I P l 1 i V ki-.TI-T fir e..,-,- V, V at Q-r?4:.fi?.je,3A-. . .,j-Gg1f1BQ34qdf9i, A4 VKVV 4 .,:-.aj ,-,-.mf A-A 4351 -- ' i 3t.....:... t ......................-..., ' Min- J A-vlgayvuxt QEQZZT-x ::-, I V.-yn... Hx: . 2, . D-.:.1,:: , I .Y .. ..-A---". -1,:,-w - 4- . . - , if-Y ..,.-H-""".f"'. -- .'-L' ' "' . . . 1 ' -x, .- A' -' . ,.2L..,.-- - , - Ng rig: g,.' -. ' ' . ,I -. ' -. WH.: : 1 ,,,...Wf ,,,.,.,--I-f""-'-. -- , ' ,. , L p.',' . -1 "' . , -. - ,,- ,- a 1 " -- "A ." --f..'- ' - -All V , .j.". -. 5 - gg . ' . '. -,,-- . 3" . 5.1 . r- 4. --. 1 ,.E'. Q 2.1, 135- K :nr - ...G t.. -3. ' ...pzmhlggu I 3- ,w D l ,J v e.- , ..-A----"' 73777 , H ' 4 . . ,- J i i , - g Mg, - 1,q,1... - Y - S- -------W 1- -"rig a . x' H 1 F " 42.---s 4'-' ' ' - Q - 1 ..-. . .4.-.14-2.1-1--1-if--:--:-T:-ws-1-15:15,iz1:rs1fi:a:m2:E9?'i"1'S"'3'f?-s-F"'V5 f 15 - , ,.,. 2 , ....... A as '- 'AM 2-if -11.-1,12--::.:1p:::1::-::.-.1:--3:,za-:::::1:::::t:-:-::: .151:3-1:12519:::f.-q-:g-:-.--:1::::s:'-I:-::::f1i1s-.mic-A-3-:gas1-rfsaasgsb -12aE:02QgX,:' 51. , - -x, -fag neg..-axgx.,7v,5::.QANqwA 4 .r,-.1ss-x1:12-lima:::1:5:1:r:'-.'f-11:-::r:2-mel.-.,.f -:..-1.-is:1:-2sg5fi.'S?z:dSxs:42:2g1:1f-v?2fs:r:i,fa:vs522i:1N4-- Mia K+. 'N 'NQ21s"f5s:-+::-.- ' Q X N rm-11-Q-pf-'was-I-1-22-Sgrziiskqz-:.f:g:g:sx.: X19-rs:-:c-lzkzq-vigil?-1-MN'Pt " :Www-fl-:zyx-v .-.N 1- -.-X w s0f44.'--"-'-NQQEX-Q-Qyg fz. y i 5' l - - nc.,1f2:11-smrsf1ms:::v...E:a1f:a:s5:s:mm:ff--: " ---'-':I:f?i . :-:25ff':1IEI2IZ1E1Z:- - . 1 - - N X -4 . ,A ' 'ii 1 X X X A : i - .z2i222zg,11 -..'f12Q2F:21.:g, as 4 i - t -21 1 2 22251-.-- . i2i2z.22eQag:- fifigiiiifi Q in-ff , ' - X , 1 i , Es'-.gs-,1j35. ,12i:,1EE11i'55g.,,E-I55:5Qigggiggigi..1,5-.51-,,,1-L .g555gg3g32. :, 5qg521i3zj1giggq5r:'4 iriaisgsg'-"1'1' RMK- .3 3 ' Y Q - X X ::::a21::11g-::fs--:-:1,5 -.f,vg:'-: :::1.115:::x -:::,gz5::111,--':r- ,-,qzgiqz-::,.5:w 11:-ag:--'-2::::::1:11:1r-52,,.,:1:12-'::::, ,gm A . -g-:,:,1:E:1:1:13-5:1:1:,:::::::.:.,- Q,15'g:g:1-.-53-3.4-mga-gazgs:-11-:N,:.1:5q.2q5:3x:m-gSQ2Q-.- acyqgzgxkgs- , .:,,, 1 i X i - ' 1 .. ..A.,, ., . i 'C ''':ErieIag:5511351115517-112:15-:55:5:3:2S-gzgzar. 2:-,V-'.--:r:1':5:2 -:ry-'::23:33415sag:gg:::1r:r:3f::q::S-'NA. 3 ' :Q , 1:2 .::,.-zvzg, ..-1' Q fb!'51545-2:aigsfgigggzs6:15:59--g:ly1-5:1-3135:E:x:g:::1:i:55:5:5:1:::g:-'-rs ''FQ'-'--:-'::1::vq:5:2:2:53f-ai:?::1:1::N1r2:r:3:2ZE?-6 1 : 11--ffficieira: " gamaizia:-:a2?zeQz:2:3gE3:,:5:14. 5?iiSji.i5:sE3iEE?1'-sim:1:1:::.,.:232z2a1".:5:15i5E1E5E5:5413251, "1' 21Z5221 -4.5 - ?'f-2:1-z..f '+1 -1 :Sr-z:ag'.5:5.T-532:25222e2:zs:gqeg?zf.,Q:geg1a:z:a:1:1 '- '-1-rzgaaai. zswigzeagarZat:s.z:e,,21211a:1-2:a:f- - 'fr-a:mggeg211z:a:efa1 , '- 1 - -'-'- ' -'-' ,,,A i - , 1 5-5-:--fell' I ,wg :Q -' 1.ff35fE:::fm-25:a::d ,.4:5:j "" ' " ':2:5:2.1S'if3 25:55-Q:5:2:f .. 12-1:5:1.i:E1:- 'Q -22E::zzwz::1511:g:g:1:1::' ::1s:::' 11:3 :f2ag:5:r:3:5:5:::?r-1,E:5:2:?A2:1Q.E':- -:f1111:::::1r::- 52:21-311 - - . V--- 5 1 2Q2'1E21"15: . 1.5, ,Z . 1222323515: ggzisiiiifgff2E2EiE2i3ii5 1:f-1e:::a:::E21-'EEESSSESEEQQQQEW 1"'ia53e2e2 :e5e3egz1'Q Q - r2'i:'i:Ei'-2525? E:5:E-2,-Riff-E:?'gE1"-. .E:i5EG322f5i: :9::r:S1' :55.1ri5.- '14f- -' : - 125E:EgE5E' f1521-435:-"ErE5E5:EgEg25ErEi "" 1:f:15E5j ': ,1,E5E3E5E323:E:3:1 ,24.5:E5E5E:EjE .1.,E5E5E5E2:5:Qi555555:3--.IE '2E5:5:R- -ft-'f:... .E:2:2g5:1:E:- '--r:r:235:55:3s:5.g223,.:g59,s .,f1:-.1-gig-:Q-1-gf :1 , ,gs 52121: 2g.,,5--.,,3.1:2,1. :-':55,g:g::1g5- egg2:1 ,geg1:rgeg:4 :5-1. ,:, ::1g15 55152513-5:--5 if:5:2g3gf3.g15155:3,,,,,Q-:-11511Q,.1-1-5:5:5:5gegi:g1,.,..,:5g:g1:'gs ,151521515--:5,-5111,-ggzzagzgagzglg: ,:ss-5:3:z1z:'g2g151g:5:g-':3:5gi515:g:g:3+ .5:5:5g2g:1g. 1 . X , l - X51-. -1 ' fgiiii-.-:gggE5,"-. , 'HIEQEIFEEEW 5-12. 21515 f22'2'2i1g'5g .GZ3- ,51:2Es?E12g15E 51. - -.5SzEis12g2sEi551EE31',3: 'E:,.5f2E'1'EE5,:3EzZ5'32:5g55Ee5 ' -ir.-2"-5.5124.Q5i5E5:a:E:-351232122321 ' 1251257 41"11ff:5i5555El5:?s'zsigfgigii -325,52 """ jrfri, -""' ' i : E -, 'JE ,G :ELL -- " W 1 1 - 1 1 i i '-ifgig!11321:55251Sgi::5:ggM4523Egzgifigiggzgigigemgz.,gig,, -1.4 :1' 1 '1- i-2"-I-1321 ., 1.-IV-:'.1:1'2g,1'-15:,.,1i5-1--4. 9 1:155232235zz,:QEQZQMQQEQEIWE11:I-15gE..:.,-1-1 2"-22:-.:-11E5:I-,.,Egzgigigizii:E555555:ErEfEgE3Eg535E3:e:2:,1gE5EgE5EE1Ea:5:5:-' f f - , b- Z - " l f , fiE5::g::-2rQ::Ew:5:: -:1-- ' - ,.,.,EzE5:E:i:3E3 - 11-' :5:..':" -'.?..E:2-25?.-.71-1,124 122135125.-54,223:EzE2zS2Ei:5:'.-5':e1'f"5:5: -:Q-2:2:5:35QE1.-5Es:E:5v2rEf2g23E?.5szf:i:555g55" as-. - 51:5:I:2'E:E:E:2iE2fEi:5l1:H:EI5GE1Ez.1f5:55Ei:.-52-1rifsirif-5E2aSEv2:5S:2:5":'E-'iii g i " 7 -9:-I-2Qfiifztxrzzirir:"QQ:-'EEIBZ','E?rf1'Er5-5.' .rEi,ZEr-- 1:1221- :EIEIEIEEI-2 'f 'E4E5:2R124:' .'1'f'E""I' ErE1..31E1:rE1E2:1-- 1'-f13:3'. ' ::z2:E:'E1E- 'E-11'1'2:r- 1:5:5ErEr:,1-.: , 552533121511'21f:2:2:E'f:E1E3:'q:f," 2-5., ,.:.1:1:5'1'1 - V --1 :3:5:::5:21f2E2Ei5:3151g:Eri:31E5:'--:3:5:5:::E:5:f .1- - . z313:2:5:2:2:"11 - - 26:2-iriaizis. g2a2se2z.:-ef-P'- Simi? -a:21.11121:v' :1g2ga11a2z2z1aia: .z.a:a:s? .,gsa2e2e2:-15'-g- 1-- az. .:z:z:s:a:e-25eaY:e:, .s:a:e:1f121225152:Q:agegegeziiaagsgagagaa -1: ff1'i'-L l - .112:iaE2?25E3a-"L:.iff:f25?r:.5-:-M2253-:.. ,5,ZsEE:1 :.11'Et.1'Q 'EEF' ff- 12:1-5:33555 ::1':5,.g ::-'-'-'-'-252' '125E5.,2,. 13-i.E:E::eEa2s:a. 2:::. ,. :z:5:9 ,zE5E32eE5i5i5:E:ErE1 :5:3EfEgEi5.E1:5"-1 113525:- . -:5g:1::':e:5:: ..., . ,ZaEa5si5:a:1'1f535E5E3Sz:e:E:E:25A:.'::5:2:321 Q 51, .is -:525E5:5:5.5:'-1:143?iqig55i5i5i2:5:z:3:5:2:52:513i-wa ' ' .:Mz s2a2s2e:1:s121- 42125 ---g2z2'f'2z.f- 1552-1 .:1:21212-Q21 2-23-141aa2sEs2e2'-'-1-1125 1M1225'rae:z:s:a:sz2a-25222212+21Efa2s:s2'-f21-.ei-2-'-2122152529 -'21:g--ma: .1-11112:a:2a2a2a:s::2e:2z-1211122222515 , x.Z.,.I,.-,I5.1,it,1,wa,,:.w,:gf5.3s .2,,:.5,:,., 5:.,,:.1.:.: ,.,.,.1.1.1s11-, .:.:.,,1.:.:.,A.,.,.:i,.1. .:.:.1,a.,.1 413,-4.:,.,,1. ..,.,.,- ,,,4.,,:.,,,.,,:,,,,,:.,...:m.1.,,,.,.g5,.:.:.,,1,,5,1..: ,isa,x.,.,.,,,.:,,,,,r,,5:g,::,:,:,.,3.:.:.,,,5g,w.:,,1,,,1 , z.,.,,,,:,:.mg.1.QasQ,MII.,,:.:wg,.lw,,,,NQ,W,sg4 - L aizgagiaisrzis:-,, '-I122?1fzE55:i5g2g2a2eia-.Q 5' "" 12352221112 ,111:.a5s1:1:5522 513Ez2'.aiaia2z55E- 11:155:5Es22E22e2E?2i2i2aiai22555.1552EEzEsi22222?2525. "" '1'b" 1E: '25Eiiz221" P- 33 ' - l 1, ,.,. 5 -1" 1 - ,ggagaaagzgagsgaggsas ':5',-525,551 "4' - ' -'-' 25252525Esi....siaizi.5:g25z2'LQ.5'I-22222aiiqiezfziaiairiwf' 'ti-111'-fe? 1:effE2i""iii',kia-aizE22s2e222ei2iEE '-E21 -21"12s2-:a-' "iii--Ei:21:111'-' 1 i 2.3-'z-551'-2.:2E:fs111S12E:E:::h2g.12:E:h .1' .,..-':2.1g::- ', .ag .-31-2-v.:,::1-::1'i:' -:5,.:,:g:2s-2:11 -- ':2:I-':2:,:111::2:1:1:1:-: ggrgrzilzl:-:' .1 1 2-l'15-125-'.I:2-" -'--g1:1g:5,'-2.-.- .,,.. ,:,:::::'-12:2:3':':f:,' sz' 1.-311213:-:-z-sz?1:211:2:1:S-5451. ip, 5' 'f5g,:,Fx::::::g1g:1:1:g.:-:- 1'-:g1Q:2.:::ff" ,,:f3z1:-- K -413:12.1232:-:-11:1:::5::g:f:gr1'-"-1-15::c::3E5sg'-zriziztq-42:5-rf? .1:3"'-'gn 1 .,, Z 'I-'S:1'1t5:5i3E-315.-1-2Y-.--1'q'.15 .:5.f -':!:tf:- "-.-.123 1223 cn.-:5:E,1:'.:5:. 3:32,-2" ' . Fzlftiiq-1-5'Zf' "i:-., - 4:iI:Z:Z:'1. . ..11f .4 -:Q--:itf-'7.-112'-'52-. " " tjii-:g':i:1' 3:.,:::'t''-'iz.,.-52:13:352522312132fi7:5:f:E32Zf1:ki:5:f. F2253 :TI-4,523 J'-'gig-5:i'Cif".-5131111111155:515151325l:I:I:5:l:3I3I?2I2Z3.v41:55 iii-' IgI2,IZf""'.-11155I5Fifi5I3I:321152531155IEEI5I:"-f:1:3:1S:t-.YEFIESESN 'iQ.gQft'i1?17 4.: - 1 ..,, 3:1az:51111we:if:awgyme-:g1g::zf:s:2:1.., -in1-212-1:21-:iff-az."1-1 . a1:2S:2:!f-f:1:1Qz5:a:741 wg:2:-1:1'-:- X -' 2'.12-1-1-1faswel::11:1::5:2221412-1fk1:z:5:s-:1111:1:e:z:s:a:1:1-.'-1:a:az:z:1.1-T1 :gr...1-1-:-1:536152r11:2:1:5:2:5:2:2:-:f:1:1:1:1:z:z:2:1:11ss11:,.1-:fi:-:::::1:s-e::zsf-Q23:age:2:21:2:1:::5-512-1:I:aa1:ers-11:15:11r:1:sz:1.'-"2aPfNQ:?iQskmf-f- Q 132-'iz 1P112-1rfI:fiiwu2:'-'5-'-f?P'G1.'7:1-Mrk". '- 2-.:"-"S: rf -3- 4. ,452-Q. 155--eP'v6r:::2-1:z1:':-212:25:flizbf--'-eizrzrzlz--:1r:::4:2:1:4.4-11:11:15-2:22-1:-:-zgzs-as:-14:-:-:sfr:2:2:111:g--q:-11:11-:mg4:::::g:1r:1:z-:-:-frf,--'124113::-:v:Mm:g.:-:.f-:-:1:1::::----'---P-':-:1::1,:::zzglzgcsfi-1Qf:bkcQ-:S-Q-4Q.::g",3zw 1 'S' 1 l 1 - 1 .. il ..'1-1-rbi..-'-'ff' 4":g.,lg. 1906 4-."p '-" My - '-.V-I-.'Z'Z'-1-:f2"i' '5 '1-I-551-I-P5152527151-I-Z-1'-I-Z:1:5t - 157 KS:-IG 'S'-if .:I:-.-1-1 . 215' " ill" I-I 5:52-I-1-1 '.-SF:-If-P -:'37 ':-:- .g-:I:Ig.., " 114' 15:-I-514-'-:I'b.'-I -I-2,1 . ..-."gI:I:5:-, -II: -,'7k1'- 'Z-I-1-1-5 "" 23.14-'-i-1-'-.35319.-.w,::'-is ,-Zgrxsgxxv vj wg-g-1,51-g.: M- 21- yi ,g9qy:fQ.,.-5-t-:::g-.ggmasef--L3 2235 A, .-. , .,.,., 254,11 4-',5-,.- -11:1:,::: ,.,.f::-:-:,::. 5111:-:f,. ' 11:51:12: xii? 1: .gzg--- 1::.,,-5,1 :'.:.g, :1:3:::f5:-:zfz,V-11: ,.::::,::::: ,-.-i1-:-.::,1.1.--as:-zgzpgf -:1:3-:5::z1s.:.g,g5-.--1-., 1 1 1 1 - .,.. . l - 1-1-I-:5.'iSC:-.o't'r.:-.-- '.',.K-.''Q"-.31-:g:Z5:-21332,,-.3:2g:.g'QI'-'i:1::.::Q.-. . -5325" 5r::5,j:Q:::11- .-:gQ:11::::g1- -QQ --I., :1:f:::::51g.,- :E:::::-' !gQ1"3:::g:5:3::1 A.::gZ111I:I", -151 , '-2'l:::1:, , ig- 2,1-1123231135.::5if::.-11-11Q1i:I' X-, 2315212321-. 319- 'Ig2:..:::: '-155151, -I-211321212 115' 23:51. 1,5 K, Igigggfzkggzizgi-I3:g:EgQ:::::::g3:gQ 115::.'-:::g::,:g1g153gQ,.:5'-11.,jQigI,'Sq 1 1 - 2:23ffE:i1lf2i'11'g2Qr- 255525EEEEffEEZ11QEE:Q'1E21 SWL' 1EEEEEE?f5iEEQ.,.,.4 1 : 5222552E::2i22iEEEEi22Eii5'EEE'R- 222222 w iiiiii- '151-112:3?515i2EE1'iiiEi5i2f:115125573 +73 2 - efggqzgf:Ewsfs5582253332gr::::?93?E53i:g:w532ir2f:1111-::3g:zyiir5:EEg::g52:E:E -g1,1,2:.-.,E12+,:- -1,1-s:::5:E111511:-:s1r:::'.2'Er1'E 2224. -E121irE:E1211::5:g:g:, 1:35-1 kE:E2122121:f:2.E5:5':r:+ 42214 .45 .:,.:-111:-. ',1-1-'-5:2-'-':5:5...-grzszr 3:5:5:E::::::r:g55: v'-z'-1:2:3:i::m:g- - ,Qs-111 5, - - - - - i i i -"' -, , ,Q-:z-511252215-555555 . 3 ,. ,egagzgsgzg-3, 6 .l 1: 13- 'S i fI+I'?I'1'2i:"kk-.gg-11"23:5g233i+4:"-:5:5.fE:Qg271,'-3:7225'5'ft21:1:i:k5:35:ZZ23-"' . 'Ig6"E-,I,'Q.f,5'2:I23,112-:I:?:2.3:112',.,. I'v"3:1:31 ,ff gv5?'i".T 'jig SQ .5:-11:31-:-:.?:Qi2:f:7'i'1:5gtg. '11'-':!:i . " -V ,1gI:i:f:2M:54 3.955912:51512114113:::g::.:.3.:.-:gQ:i:51"'sf? ,-'-21232-I - ,:g2gZgEg2g:f:2:2:Q1g:5gl,-ggi.-fziigtg., -, If 'g j - ,..?gIgg5i?.fi""rq:,-'-I1P'f"i:i:2ZE1gqS:fg,fig:gy5:13:31-I-14525.3.I'-LQ'-:5332221213:Q32-P'-EEi:g:'5:3.1'-2315 - istfqg-fr:':5:'-2-zrfur.'f 1-5-5 -.Ma r vQa:z::.2-'s-.-' .2:wsS:22:1 'za:s11212:2:5:1:15.3-313-e:1:2:1::::..2-e1a:f-r-'.5::- ,.515111:a1:11:Qzz:zz:-:imma-s:a:1.fs-:r-.if f .--figs .4 Q 1 l " i .Lira..i:2:.,.gQ?f?S3f-f2:zg5,2-''-1 .-523322:5?22:2-WEEE-'1E,,f Ji--121215-E:-'-:"E5:s2'E'E:EfE-1" S-:-,g212g11f"'Z5::..1S1'-:-12'" ::i:E:E1E5iES5:2E 1E3:3i22zi2EaEa:i:1-.Z'-wi, PF- 1., :' - ' - ' - - 'fra . ' ' 1?i12s2z21i122121QEz:1z -11 111:251515aeirsaiir5:22125122-252Eriaiiiiil22526iiiilis:52221111:rf-Q5aw9aiaE23:z:a:5:a,fs1:I.1-:--:az::a55E2?2E112-151555a2sSz:4e:5:a::5:e: 1111:-.:V1.l.1-.z:a2a2sE55z:s:2:2:2f1'-0 A"' - - -1255555222321EEQEEEQQQQEQEEEE?-11'2-5ai22sg:EEi2i2i2?2221221212-33? W-1'5EE5252s22253222323:QEQEQSQEQEQEEQEQEESSCQ-i'I-1-1-I-1-f-2'1f:2:-:-:-+21 1.:.::,ES55i215,55Q55,NS5,5:5.3,23,,hrK-.-.544:ZS5,:,sk,s:,Sg::,,,-4.2. - , i ' - l .Nl u Qlhaptnr nf Mappa Alpha 'livin : 1 Established at Alleghen -1881 "-: Colors-Black and Gold IL." I Flower-Black and Gold Pansy k I."- Katherine Carew Lillian Fetzer Mary Flahaven Ruth Brum-baugh Anne McConnell T917 i V Lilildred Richey Agnes Robinson gnes Smith Elizabeth R. Sykes IQI8 Norene Saxtotn Janet Siincox 2 E Dorothy Nichols u 0 Gertrude Simpson E un: 5 - l: Adelaide Singley lg- :,.- 2'- l i i 2 162 al a i ' Y' "" 57' for Y - - -- - -- '--'-4 Un- -- f - W 1i..'ii, JJ, T-.. V .-. T, ,,,,S,.,,w 5 J, ,, JMJF: :J pipvgg- 3 3, , -W --W - V --H Y ' - V .in . , ,,, ,, , -r, - f -s-A -,i ...- .. .M f -, -- ' N".- ' ' E ..' 'D .JJ M, . V V , ,. . gZri:gsff'2'Q-gf1,....' "' ..,.. ..-...-,-,f,,- .rHW':" ' 'Tr"Xiv1,q, qfimk, "YW ,,.Z?.i.1.:Zi....... - -f--.-.--.-::'f W N--MT jjg":j3Egl-. JQ-' xxx' 53.:::,::.e.f,-,. ,:...,v -u ...... .... .. an i ' ,. - ,VIZ . " jp. Q g ' . .- -'--- .... .fa -- LxUeu,,,,gj,,-Q -H . ..4. . r 1 1 - , 1 1: A 3 Z i 11"- -nf """ -I 'I'- 1 l 1 :i - , Q 3 i -' 1 : 1 1 1 -2 2 9 - s Q E - 1 i 1 i - Q 1 1 1 1 5 : u-I 1 E 2 - - S- " " 'Ln' 2 .- "-in' 2 1- .- 2 M 1 H H D I : 1 i 1 .. : 1 2'- i i I l 1 : 1 I'- : 2 - is IQIQ 3 g 2 Helen R. Abrams Vesta johnson -"' " : Mary K. Arnold Glivia VV1ClClQWSO11 '-' in Virginia Lewis Esther Averill 2 Q - - 2 I 192o 2 Il 2 Elizabeth Carew Elizabeth Burwell 1 2 Harriet Dunn Helen Dorous Hall 1 '1 Doris, Gam-ble Susan Jenkins g 2 Florence' Gibbons Helen Kring' 1?-n : 'Z Marian Cook Helen Miller 1' " - ' ' Florence Papipenhagen 2 - - -I Q 'E -I l I9-I , l ll 1 Mayo-uerite 131055 Sereta Eielder g " 1 U t l - 4 ld -b- 1 - A I.. Margaret Cleveland Mall' H1 el lam l E 2, Inez Brunibaugh Gladys Tuck g 2 Elizabeth Turner I?- i 1 " :'- 3 5 : g 163 3 h - we H -fe as as ig g,.3 gag .4,L4,gl.,r.p.l.4,,--l-l,.,iZ..a..Ji1lW... ,---52 -' l mmu mlm I , . :I .. . . ..,.-. , ,.,,. . .. .L..L.,,v-i..,i,.l-. .l,.L.i.i.l-.Lai.,L..., .l.l,.l,,.!.. .,Ll..L.fi.liQ.1.,ti,.4l.'jTl..z..1t.i..i.i4ml.,....'l .l ,..xi3,ea...1.f ,x...., Lf- -1 Mx sd.,-lf J... 215' Hx x v.- ext x xxx x xx x x X Q: xl 5Q.f x xx Uxbgs 1 1-X 4 ,K QQ? sxxz x xx XM 1 x N aisle N t my W' Xixixmxbym lxtfkxxfxigv A x 4 N x4 an Q mmf xx x xx QQ' AXQMNS .,.Q, - MMMK M ,rf xv Q N lx Q H- x x QNQN .fx V ei x fffffd' 24. bww W Qvwti x 'N xx :-,.1-2':5 'ser - .- Sexy x xx 1 5, - -1- .. 4 . :i-1::5g5:::35f,,, YM ,,x Q1 ek x rits W f xxff ex ,xxx bx X NQ327 W xv? V' W V313 X v 'fx 'SQ 931 Ax W' Q if X + :fe MN xp? X ,gfq VV x QQ if ey, Q 255, ,igfgqxf 1 Y NKAGQQ3 X A NN X xx xnxx 'Eg gwaffxp xxxx-.vgfxge 4, ZEN vii in x bvsxwxffxixx fx 4 f ,VJ xx f xv, X wx Jws 2 M K x 3x vx 4 Nw, xxygx 9?'x We x x rx 5322213-I-126 ivx,,:.sQQ,5gq,3 M.he-x.:1s:.1W..f.11.:., V,-.-.x-qs.-.xx-N.-,-:gix-:-iss' '- -vp,--Eff 4" 'ft-2:kf1-E01 - xgtggswsixx x-M x wx - -YW -. -ss---ew.:-I . N x K XA-'qs -sick .1:12:2:2:r:r:1.'-IME-.'-R Nsfiv X- 'X xr , .ngxlfgklrrza -- -- x YQWSKQ X E 'xy' xxx WC. T x " I ii' I . 1 Gamma Qihn Gihapter iliamm L au Estabhshed at Allegheny-:1888 A Co-lors4L1ght and Dark Blue Elizabeth -Chase Helen DIHVISOH Ethel Kelly Elo-wer-Fleur-de-lis Helen Easterwood i ZA l 1-ynnmrzmxw-yy-uucf:frrnq-r-,.,,,.,,,. IQI7 IQI8 Helen lxulp mm Mamma BCSSIC Preston Esther Stone Marion E. Miller 1 e ex-,e - f-xx- ffm -1.e F .. Yn-fv-f1-T.n- . V- -- fwfr.-n -9. 164 'm'5gx:wo-amlswnmvfw-:rs-'-r-f-1 ww-ys..W, .. 11-ff:-5 1-, , ..,., A , 1 I 1 1 51' ' YQ 1? -E 1..,...... 1,......... ?""' " ,...,...... N..-v--1 ,.........x :N,,,,,..,..- -?..,.,..... t..,.1.... E 1 lllLlm4lJ1lQ1lm 3 W . . ,... 114-g,r,n..,iN ,. , L ,. V. ,-., .- , . ,ll v . : 5 - Esther Emery 'wr l lgc Quail x,1.sa,4.1',. V ,,q. ,-.---,--M ,.e.,1 2 bl ' H" 1 51,5 I 1 4 1 1 - wlfllql 1' l f ,lwluf 3131 1 I .1 .,.,,.,.M ..M,,L, . -.i '-an-..... Ill llllllllllllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ne-eu-Ju-3 vw.: 'di-uw:-:V :rep-.. smnafr .W N. ..,f,. ,... -Y .-.ff+,-..f......a.m- I A 4 l 3 l ll P 1 ,l 1 l E, l. I L .,,..,....,.. 1- ,. i V, ff-15:31 .QM 'Crf fx--ff t 3 ,. .. j rv .57 wif- lfx.'KA f In af- Q -,:.:. "uf wg55'-:,gx,-K aff. at , tails.-.alan W-....-.-.N-V---.-11--4-f -Y . ' "Q-L' '- M '-'L I -- 1fm:J'.a1.-,i,gi,,-,113 - .-. a.,.kgf 1a,.,'- . ,, 3- 4,-'I . 'l 6 'N-.-.' ."'m.f,,' 4- . , -f : x lf 'X' .f . 1- gf? ,A -, .5 ..' -- ,. V. K . Q, ww NB' 'x-. Fil 4-1 -W-. .fV,- - --... , ,1 X , l 1 l 1919 Cecll Edvx arcls Cla11e Gates Wadehne Rlshell IQ o Marguer1te D1efenclorfe1 Frances Green lean PlL11T11T1C1 Carohne BIOXX nell Irene Haynes Dorothea Kem Alyse O N e1l Al1ce Grenell Irene Putnam Pledg ed llll llll llll l l Ruth Wlunnaxx I LlC1lC Rlcharcl Helen IJOXV111110 Helen Thoburn Echth Potter Gladys Raxmond Xl'211gLlC1ltC Nlebune Nlar1an -XIOIIISOII Do1otl1y Rowell Loulse NX eclxellv Cnetchen XX oocl D'E.l1Z2IlJCtll X aste lf-2 ., .W 'ff---'-v ---J Wm... l A-ar-4a-qv: I maj E:-l til rig:-ti git, A. -1. ,........, .W xr aff EQ-,... lit: 533:23 pw.. Ki I bf., X -. ff- X: :::, I -XXL... ' 'J 'Tw .... u' 5 ,M ,A wx--Y-,X . , . D. .X . ' ' Y -iijjQff2?Xcg3,,:Lg.,:j-T4 Q QW . . . . M - " Xf ' "'x5F?'9iXl'-15-iiiil-KE r . , J.. . X . --A----.., ax N A g Y 1.-If .. ' H2 "f""""f1ga- Q fi. 91... . X- l . . X Q X- 'C 63:7-XX-.xv:iM:t,.l ,Ar-lx-V j-- --bl , ' - X ' X.. ' 1 Q. gf X. X A'-f--XwXX.-.., 7 5 - X . - ,J X: hX-4 . X XX. . .. ---JX-N , .., , X . x ,, .. . -nn ...,,' A , , ,Lx L 4 - V .f,,,- . Y'-Y--4- ,, is-'WX Xp: i: -L ' - . . , ' 1 f -12-, Q' -E' IZ: ' L. , Q nz.-In W i X ' X' 1 .X ,, : ..M'-r-.-.W 1 r ' f'4---.....-,.:,1'-- :QW -- . , . , " i f -X YQ!-:lg 7 . ,M . swf. - , "5-'f Yk"'-X.f,, -4'.- .h " 4 , Q 4 ---..,,i:'jV-.Y . , . . , - :jx r 1 X . .. X .NX-X Wk Q-v.X1:Kvii.QzX-34-X-QV. . w-YN---.-npkxkxqxwwxik N' Ngxsss X 5 wgkfxi XSQQXMSX X Kg X - i X X iigg i - X . ,F :Q 'X "':ifii.-2-..X ,:,A...-X55:1-gE.E235gXs:.geg.g.. ' - XS l an . -X . X -1---- 1. Q:fY7'iWiX- QI.-X.:s:ii. X. 1X " 'L XXFZESEES5 "'iE5E5seeE. . mziigfgii - 4. ' -.IAQ Q22 42 2555555552X:3:iE525?ii3:sf -1. Wei F 'f1UIMiz'i.1? Q - FX-X - i '-S:5:rf:-sd QF: -q:5.rX ':5:1.35.-:.g.,,j:" :-- 'fig 22:31:55: Z-:gkf z-23' EE:g:1!:X:S:X'X : E:2Er?, .f:E:5E" 5.1:-S ,,., fr':1ErEX, -X XENJX. X:f3rf:f:2ErE:f-2f2:'--'-'f'f:2:2E:5:-:1:?RQ4?.'-Xi3"'Yk3ff3''"52'SM?!f'-352 Q Q 1 '.-.vXX5Xi5sgg,X:X.1X, N -X 55:51. X' '-" , , 1 155.353 fr:5.ge: :X5:5E 1g:ga::.g-:XX-xi: XXL .Er32:' "g:3:5:5:5g., .X 'X3:5:g1:. f:f. '-Swwgissr-'I-' , H ' "" - - ...SX-pgs-,-.sw-'-,S:xf.xy--AN351 X ...gay-. - X.X. .XX.- X -XX.-...XFX-.. X-:X 1.2.-. f.X:3YE:f. - 4 4X-assi-+Qi4.w u-I -. 1 X ,,,. -I Q - I . 1 wk:-few'Xg1?X-Sf,:SriXQFQ29i:v?QQ.XX. .X 'F :wwf-'. XX 555. ff:5X: sv: 2' X g:,25 ::g.:2 . gE:5:2:g:g.. "" -:Xwf :ages .5:55r5:5g1:5:r5:2:f-:s5::5:5:X:1g, -,:5:5:5:. . ' 3 - '-'X :P .::5X 1593 g15:xX: :2s15 :2::.: :2:5j-.:2. . 21. :5:55:5 ,3::5:5? 1:2:IE1E:2:2gZg.5.f ' 5 1. ,2f'I:'ffA .- - 5fXXQ XX., V.--.Y X, -I XX g,.X,.X .X -. ,N3g.... ..X,,,,: i-.1 .:.,..1.X N gf.. :.- ....,X,1.,, X.1:,.:,,..'ig. Q1-:X- ,, .:.,:.:, .,1,:,:.,.-14.. 1 XX..:.,,fgS'g.,fQ1x ff X9-Qxfy.. - 1 ..,. X i I X . is ::,,-,:.,':x:.:gXs5:,-:.::g-,X ::::,1.. X ,X::Xs-- -5:31 ,gg::::-- -,:-::5,,?,:.::g X - 213,- :::::5:: 'XX :sy-:::5X X 2:-51:1 "53g153:Xv X - " lf:-. X-21-rg-.evv-XX XX X . .X:.g521:X..X:X: .-.X. :T ,-s:5Er5- ' .1E25E5E' .X. '2E:E:5E1 f 1 ' EEEEQEIA- --P1-vff'-X' " - .gg ' 'X N x x . X . ,. - Q.XXXgbiwg-.X:f::5kQgzN--.X,XXX -f X -. q,4:::5X:+-4 , NAS.: xs.xX:,:r1:35r1:X- - A ,.Xg::51gg:-4 , --:353 51:1 1, 4315525 -zzggggugsr :X 'Q :::gf:1:4533, ., - an - X . - l I . , 1 .,X, ,X .XXXXX-X XXX ,..X,.X . . ,,,,, . ., X ..,,,. . XX ...XX,.X,.. .X ....,. . xk A , ...,. . .... ..,..,.. ..-. . .. .. . . ,x.XM .sxX?Q..X.bXXXX Xa.-. - X. .X ,X,X.. X . .X 4. .X,X Q ,.,. - - .X... -. X .XX,X ,. Xp.. ., ,.-. a ., ..-,. ,. ..f .X-W-X44 mf .Q - .qX.X.,,X .......,R,XYXv.,,X9,oZ??X Kgs egxxx X .X ..., ,. ,, X. MX ...., X wp:-:.-X... , X 2 wg... ..,,-..X,,g..:,.,.z-,.,X., , ,.X.,..,.,., .X,...,..,m.,,yQ3x,,-tw,Mgg. S - l i X X ' "-' .X "" """ ,,,,, .,XX..,, . l X X "?52::X X.X,1 "i155E55" :5E:1:5? ,,.. gs:s.a:sgs:f2gegv..gXYQ igsgsge. -g fzgs? - 1:ge.zsf. :Si21f1" i i i li H in 3 sX,X1.+.--XX ef Q-X X. X-'::::. 1 aa., 5125- vs 2:12. ef... -:1:gXg:-:r:f.-- .5:5:1- . X3.X:5:'Xg1X1.' , wg, ..:5:5:g XX ,A ' -151:55 45:32, -X , 2 ., - i i .X i ., XRXQwx.xX9.x-...XX W. X- xg :X1::-. X...-:-1.-- . X 5-1--1 X? .. S9-'m x .- X::.:. - +.- Ai' '-X.'9,,f+.f5:?+q3:-f?ePT5qr Xa rr.-:QX -2 '-:sir-X ' -,.X '2a:..-....X-... ',2. 1' M ' , -."X.. 5z:za:z Xs:z2gz. XI"- .1 "f- :aX:s:gf:. K' .' ...X X.XX, X . XM- A. S . X. . -,X-, ..-, . .... , ,,.. J . . ,... . , . -2:X MX XX X., ., MX gXk,.XgXul3v xv . QAM Tp, 51. ,.X2:5r 4'X fXg.:aXg:x .Xg-.:z.- -' ..1i:5:s5.-sag -?1X1..:5:r5:2-: ggi-Q82 H "" -'-wsizfgzg.. Q12525:mx.-.g5gs:z:f: '-agiga, ' 4535.553 Xfrfs Q .,.,..-::-:sE'2XX.59232.2-:'g1g1X'21X--fifgg'X2522? X'ffSf 'f22i5Qw:g.:Q? ' M ax X ..,. X1 .-.- 1... . " "-'P-f f-21 -" ..-S:X::.:z:::::r2fQWSS:X'f:5:1:re:X. . X:X -:-i:s::Ef XXX"'- "Sikh X 9 11224 if-1" "" XX'f:.5.XXX:s:zx5:g-XXX.. A f Q i . l l -X A I f i l - X X- H i l 7 X 4: 2:5.--X12v:?-s.NS.:-IN.--:XS-'X2:A1sX:XrA:2:::I-A-Fm .::X .-ANQQQX-.:j. ?::1:X.' ff 'X :. "f2:Ss- . Xf:f::g: 1N.1:r:::::,:2:rg.::::: .-'-:12X11:--r.'-:'-:-1:::-riff.. L 'f. .--:'-':114y1:2s .Q:X:2:r::-:raw '-"'-X +14-s-:4:::-..5' . -. 'val Q '-:Y - -1 - :ff- Ms'-1 we -z2f2Xzf':-IX' 'f:fi1ga ua f:fX2-.f.:ef1f-e..:3:g'- - XXXXQ2:5:z: . ..-::z:a-22:1-"XI' 'Q-2:a2:z:s:.. fiffm! i . 1 1 ,-, .... 1 X 1 . .erasg.fissf2gggsXfsfsf., 1.5.3 .fgfgzgsgzXgagzg....,. 52512 :few --X.Xegz-X:-:.... 'gzgz fgagegzg. ., f i 1 . I " ' ' : 1 . "" ' l .. A i -. ln X5':-'l.IQr1E5f1-09 - f -"3 :'22 ::X.5"::5rE5?Er:. ::: 5 ' f k' "" '.?5Ei5255E:.:.., 1: .. - - X. - 555515 X 'Z' ,iifff 'fiiifr ...... .i5E?55i5'- Xi - Y Q 1 I X, i X' I 'X i. Z gf X. 'X ,f.g.:2.f5, - : : :::.:: :1.Xgz: Wink, '11E:E:5Ef:., va, Q6 -Y' -..ggi:1-4' "-- X-ffsrzm wh'fglgsw .... ..1.f..:5i:5:5E2f" 4f34f'9f'4:a:a:z.,. X.2a2:s:s2X 5 i "" X l "". l l I - of 45555 . . :V IVQI i5XE,.:E5X5E5g3EE. .XXQE - ,53,,55,L--PI. 555513351153525355---1.1355 5 gag? A - 5255555555:-EE,..3E: . ...X i 'Egg 1 i I . ' i i ' ' ' " i - , .,.,.. 1 A . . QfEi5Ej252f'.f'"E5E5?'E2?i : :X'-ff..--QIXSMX-'siaegs -EX ' s2e2?.'.f:s2z2a . 1f57f'x 'J ' Xffizi l - I 4X3,:-:-xg,-i4b:fg1::-12-??1rX:-Q .:s X rf:.1:-- ,.-:-:25X: :?X.X:-r.-:-' X iss- :r::-:g ' -'MX ,. -:r:r-:- -',Q9f1vn4.,::fXQS-hydar- P- gf ' 'X"" Xf-2+14Xsae.:s:f:1:.:a...g.g:::f..-A.. Q,g:g....,X.:g.gafs:2sj:. :'ff-55i4mgf5s5a:. -.fE22f...?SxX., . X' si i 2 -Xfm.,.A...-. . ..-...NX-.,.fX.-WXW, . ..,. I p.X,X'5X,X,y.W.qf X XX--X - .... . - 1 4 - - .,.... , - i a i 1 H 1 1 1 1 3 , ' I 3 I i l Stafbll i 1 S ide at - 1 C0101'S-Spar t ' egheny-'18 1 3 - Q1 N' 'li . - l T Owef C Q11 i 1 -RG d C VG Gr 11 it X afllat' . begn in 1 X 1011 and S - -p - 4 -111113155 1 - E ' -I '3 F hZ3'bC'Ch H I I i Gnd 9 1 3 . Aw Crshgt .1 X A 61165 V i 1 C SCH 1 1 1 i 31111611 Kahl K1 C uf 101111 R' i 1 C M S011 . l X X211'th3 Nab. - . ' 0' - Ill X X111d mbfir X-" LOui red Ha ' Se DQ ' Zell . i i C11 5 I Q I 8 1 1 GQOTO' 1 3 613 C21 - - i - - 1 1 ' HCDO C611 . :ull X W ell lk CL un- i NI 3111 i 1 If Yrtle Elder i If 15313 i ene X C F X W fC6r I Ood 1 X X X --I A . l A .- i s i 5 a ? ? 1 1 :'3'T'XfX-?g11t.'X'XwX...... , - . . a : 3 ' X . , -1-.,,muh n .i, , ., ig.: 3 2 Q Q 2 i -TT-,Tdwwm ..,.,-mv X - X X- X-Xa--Q....f.f:.-w..N.-MW.. . X Xa?,L,,N.e 1 i X 1 , ' 2 2 X - X 1 fr-X--K., '1"fw..... . . N .W..l.,s,s 1 U 1 4 3 3 1 5 . . X , I T,.,.....,. ......--.,mw W . "-XX-,,, f'-X' ,mm , S , 4 3 2 3 5 I i 1 Q y'gXM,..,,.. "HX j lv-..,.1,,,J,,g.N,lgg2fff52:F,g?QaVg X .-B.,...,,-AqMl1.,,1,LTQ,q, Ig E f gg 5 z. f X Q 2 a 2 2 f I f : X . . ' ' -1 5 I I - ' ' K , , - ' x-1. ' . . . , I 1 X in F., ,V V ww H f f e 4 A-.gf 'wwf' . i ., - . , X X--m.,x..x,.rw M X v . - 7 4 XP , . I I 5 - 5 5 ' y my I : 2 X ' E f I X X X I ..,Y,.,.,,5 Q i 1 Q 5 5 i S 1 "'H-- .X,. I g - ' 'WX-vs.4...:4 . f. K I A 1 J x ' 1-4... .n- 4-V Q ua? 'A -'iv ,. .if A' MA- ,,A,,. 1 u I .' Aif 'igfl'-jj 71?-,fu x 1v.f.,.Q:A2..., .. x i 3 e ' A Af ' AA A. A I A A A . . 1 A - A A - A . SE I .J-.:g41- .P-A - A AA AA - - . - A ,A AA . A A AA AA A A .A Ai 1 . ' 4AA A44- - -A-.- A A -A . -3...---J jg A -AA AAA AA A A : ,A -..--f 'Z A AQ.-. A A A 4 , A' . A fQQ.-A.fi 6- l : MMM' ' ..,. . .A ' Z-' - A--AAA -FA '- A ' A . -A AA 'S 'A A, ---Aw.-A ' A A 5' wa-1-251-1:2--344 .-:f?z:fC?Xc-:- ,i-A+A:-:?r-?-1-:-:-1-53:5f--41-rrfifqrg-::-:--v-f:-.A:-A-1P4-4---:-ff:-:-:-:-:-:--:Aim-1-A-px-:AA-...:A.A.A:A:AA-A-A-:Q21322:4ff:f-:-:r:1:r:EE:fi-:-:--:fiA?fiQ::r::A:A:8:Ams:1:A:-:-:A1-141:1:-:QA4:2511-rg:5A:-.-A:-1-4.24-A:A11Ax4A:A:-S:-1-351?-2refA112:2-16:-A-:-:--:-:r:r:1rAA-As-A:A----:+,-1:A21:41:y:1:-AA.A,A,Aqg:.-- A A! -.-...,,,, .- - A. ' I AAQ'L' '. X AA AAAA - Af A A 311 . .A RQASQQQWIP - AA,--:g :Z Ass- . ' L? y,g..,,,,WfA.4,AQ .. .,lA.A.A..A ,A S A V' A2 25222 s: 411214. .A A 'A 'f X . , A . 56, ..,. ff .A ,, . .,... A ..., ..A, ...... ...AA ..A .546 .-1. ..,, A r.N.....AA 1. . .,4' I 1 f p-1 -A CD Dy 3 P- PU 15:1 A .A .AA-AAAAA-A -- AAA: A ' - fb Q3 B CD L- P-1 A ,S ffl'-"-AAA:-EAAEIi'AA-,A.,A 4 A 5 - Q: 93 99 f A. D VA.- ,- a. 4-A-'QAAWAAAAAQAAQAAV' A,gAg:., A AA -Aa, ' - QA ,-1 n-- N gg Q3 ,.. fp 2.A:e:52z:? " " ' ':5A1E5:5iAEis:pi5??ffsN '::-1252555255-i:A:A:. 3 - f 2.9 fp "1 F1 :S 93 :S ,.,. ',A'2:5:z:2f . :A:2:2:sz:?r0...AAA A .... .Af''--:AAA:s,'1-f'A2:5A5AA'-z-1:g:f21'fA' 4:54:5222ffriw:A-:A:A:s:A:s:1-HA-A"2::15:215:55221-A-:AA2:5:2:22:11--f:f.s.e.5fM..AA: - GQ v-I o pg , I ,-.A r-Q ,.t P-4 g AA.g3A.,55:A A,A,A5A5,5,:-5:::K4.A:A-5A:A:,--: :15.AgA15g4.A. ..., , -A-- :A:A:A::A:5:2:'''15:5:5:g122xAa:2:5:5:631:zwgiy5:A:1jWy.A.SZQGAIWA',fini-21:4:31:51-232-"MQW 3 ,- fp fx Q. y . . Af, ,g . ,,f f , ,A Q D- fn A-A H. 'Tj gm A E 'A' ' A SJ H- A-. :S H ,.. fA.j?-IQ:TAI-225.25ffAgg552-.-1--AA-55555 . 5 ' O :JH fb CD FD P-4 Ftp I1-J A.... A -A-"'A2:2:2:z:. Y A 'Agn-7,5 A A UQ r- haw-2:59 '-...AQ.A:gsA1,s5s5zss5EgAA:-si:f ' ,AAAAAgagzg5A- A -AAA'Aigs-3-fA3jAz5..AgA53155555259 Azsziifgis-.' " 1 A 'pf p-4 . CD ,.4 Z A A A1:5-:.f.-,q.5A.l,,q.:1AW1::Agacf"" .1A..AAjj--.AA-:::,:A:A:A:A:,.:.A6,114A:,::::1 A A. Ag.-Ars:-:A:A. :-:-1-:A11:::::::: A:A:A:-:,v" f 'shrug'-I4-'WZASEQ-:-Q21zzfff 6f.W1:r:1-':- 1 -Af .' aw I pf- r-Q .- .A M If -:A:::,q.,,,A A- AA.g,1:q::g' mag.-,:4r' .. A. :-f1:.:.A. Ayg-v2::11f:::-A A:A:A:Aga42 A:.4m4:--135WM:f,4:gy-wg:vw-:A-MMA-'f5Mw4 - ' A -f',45A-A AA U3 4. CD O P" F' ' C-A A-x'f.gf ' A"-15:2:1AFr4. A -,f:3g:g:g:::-A f55i:rg:A:A:5f .:GF11:21:A:,zg:g::.A'1'1:1'2:l:-.r11A'A.AA "1'1:f:2g2:-15'-Z-. A-:-:-:2: A -aa.-: ' A AA:-:AV-as-g.A A4:5:::v- +15-3:-M31A.712:2A111122:2,'1'.:A:A'f:5:A:-:-.fif:?HfM5:4'Q-6942555 A w Afff- " P1 I r-1 U3 Q3 F, ya f 'A . -1 AA,AQg5:gA:A:A:A:-qA5lg?g5A:A:p: A.-A55.513A352-AAA.A::.5:::::A:,.g.Ag:A:-.A.A3-:A:AgAgAE2w':5:5A3A,N in :-g.A1::gg,'A AA:A:f:,:A:f '12-ffA-32.5A:A:A:-:fs:GA:Az-1A1---:-:-:-:-A-:A:1s:2:5:5:rA515:5:r:-.-unify -' an--A3"' ' A--AA CD -' J-1 w ffl Q U7 if ,-Az AAAAfAg AA,A-ggagzga5zgAAAAAgA:sAf'gefsgsgs5a:zAAA5sgam.A- Az'-A-A..,,A wi-2:e:'fAAs..A.A.:z2a2f:-WAZf2,EA-5-5s:sAA1A2f:QfAA A A- A 'AA-A-AfAz:1gsg2-zg:g:Q,fZ:5A4Z? f -wr' 3 'D 'f ff Q. 9 I 'D' 5 1. 2 ' f 5' O 99 "' o Q. 5' A . A-.-.:g..-- - -' ',,, AQAAAAA. - 'A,A,:,:,A . A- A---Af:zzz-:gf-Av:AAA.1A:g:5:5:1:::'5A.-9,..f5,---2' -f:As.Ag ,- 'f .A..A:::,.1':-Q,-.'. j-g:5:33.:r:gr.A2:A:As-2-if-'5:A'.1.A:5::5:,A-:L..4' A-:A:A:E. 1: ' A-.- A . 5.5 P2 13 5 Up 95 I. V A """ D-in 2-iw,QAAiwa,g:e3a5z2r-r?f"P'i222 -AA ,.j'Q.jt"1'M5i5gAgA:..A.. fiiiiaisg, f--'1Ag..:1:A:iiA 'iEA'A.AA555a5zEzES:'fQ' A.A:AA211?ii1EfA5ff-2---'-if-1-12Af-iS2i22e:z:A::.A.fiQ-9 fA':2,sAzg2g'A-:ag123,51-':gfg"'j.'..5g1 2132-F4 5- :SSW 'QA ' A---A- "1 5 Q UO "' A N4-'- . .- 5 - A ,I .. -J- 'A--5fflA-:sis-AAA.--A-',,A.A.. ' A".isAfff- ' 'I.A.AA5222555525'+5:.A.AA5s2z5e2:j EA.:'Q-525252:AA:A2a2-.'A-AAA--A-AA.Af'AA:-EAIA2:2:':s2A2aAA'2Ef?-225212Zwvifiiii..A"' AA "" ' :ay A' :ff'53:." e 5 ' A A f 2 :P ' ' Q .- -' A -fAlf:2i:A1' A AAAiA2A,'As:s:3-'.'Az: ,A:pwwe:Q:z:s:5:s232522225255z:s:s:s:s21:A-f-A-A'Aa-Af:zN--.A2zQz2zzgsgrA :A:.f:3-A-A.A.A.'"s:s:5AAAsA- -12525sgsfAg.f1f-:A:f-1-1"Af'A-A-A'A'A"A..' "1:fa:AA ..'A1:s:z:sa-A... ..1.:- AA AAA. - A AA...AAA:s:s:sw ' ' - A : O .. .A A HY-Ax-AA'-41.12 A- A' i22:e2AE-i'i'A2ifg5z21i .- .. -Qgyfv :sglZf4sia2Sf.A'AAA2A2s2A:A.-:af-SA-'' Az:..-A2A:5:a25:A'lAAE2g5:s5Agg322aa'11AS5ffiA-' . A Ani--'-ff-4--A ' - A-J we-2 :2afa2.eAAfAA A A'A'g :.'g:g"i:':'. 2 rA -' A '- gf A ,AAA .A AA A 41. .A . , V ' A- A.,.m - AAA- A:AAAA5:5:5:3:5:5A5-:-A-:A:A:A: .A:5:5A5E5E5f:2..55:5.grgA-AA:5A:::2IAI:I:f:f:f:1:rA':::r::21Av5.':5::.5A5:35:5:5:5E2g2::.A24'-.QAI-225:1.33: A':1A2:25-5:5A34:AA5:5r5AA5.ss-1-AZ:E::.AAE1.5:5EE32::S3:v32r'-2':AE5.A.5AA -::A:::1A 1.5.-52"..A-1.E:5:AA5:5E5E5EA51515:E1E:A:A.E:5:5:5:g:5:5E3E31AtEEAgf:3szsmf-'?E:i.g':A.' 25222155 g AAA .' A A. 3 A- lf-mi? '11 'W1321222212:21214:Qaxqefem.:Ai:i2ia52is2zisSsAfAi2l-211 A' 3225-2" " AA .A A AAAQAQ-AA2:11'i2z22a:s-:I252155ifA515255252225221112252E25225255221222P22222521E5E12E3:A:s252FAA'A"J:'I'.'i:12E2f-?21fA"'A13 ' A """lfi225fA:A. 15 'ii A ' Agia, ,,.-:A-ff-Z--:4-f-::.-.-.-:4f----g. -IR?-: 3553135 ,A gg:-,A -3A.,5,A,.,A AA-gA:AgAgA.4-A35-.--Ag-A-:A::.A.A.AAAA'g'--A-12-rf:1:A:::A:-:-A--ff1gAf:1:A::.,1,:g.5:AA-A-:fr-.' A4534 --:::A:AA3AA?y,g:c,i:r: , f 1 IW v '-'f-Ay A-AA 5525, Ach- R' 4.5-:+ - A -:2:2:1A 10:25 ?'.- - .-A.QA:-2-1-:-:-:-:-:A:A1A:A:.:A41:-:-:-:Asfz-:-:AA-AAWYA' -M121-if AA-:-A-:-:Q-:-. ...A-.1- X -:-:A::-:-:- A-:-.Az-:-.-:af-shy-f: - Ag mi-A5g':fW!g.4,-AA:-:Aff fn:-fig' :gaA:A0-,s,g . f ,.:.AA.A,AAA,gA5A-Af-:1A5:5AgAg5A:-1,55A:'- A::5A5Ag:g:gg.-Q9-9 .jg1g:,'::,:E,1c.3225552-"A5.5255:.+f:5:5:1:5:f5:r:5fAZ.. A - ' ' ' ,,. gfffff.AA.A.A+A.,AA,AAAA.A.A.A4-.'-f-Af 335.4 1113,-A :Azg-A-::.:.1 A:A:A::-1.4 '-.::::-:w:5ux:.:.::-:.-A -::A:A:-A.-:-.?,'SA AAwS'44a5, I ::'.-.- Rf.-xG'4:A:-:-: '-A A AAS:-1-:A:A:-.-.5122 A:A:A.Az4-S- A' A- H "'A f "" A - Af: A - AA r-1 I-4 AA ..,, Q, A ao 0 A9 1-'A " A, 5- -'I "'?A,.fzii5iE5f AA'-':.AAAA:2:a12555555-QAAA ' 45 ..A-As???if53'?55i 1 AA ' 'A' 77 'X E I8 A-A A A '- AA "" - ' V3 .A.. - -A - ifsfsfiff-1 A -:A f.A.gAA. -A L " Mit 5,.,. 5 .A A ,. . A. -A, A A. Nw -'iA.AAA,, ---. AA A 5 A. W, Aw .,,QQ,f-NA,x,s.4.A. A- A A .- A " AA .- if 'If' 'xl'-1:5 A A. ray:-:AWA A AA AAA ' ,:1:1r-A..:.sa1A.A1:2Q:2:2-1-Af"'' ' """ - 'A2-2-1-2::::::::5r5:::::r'1 '245:5A 'A'2'-::s:-,-ggA:ir5:2: "" 525553533-A' -'A,A.A-:A:5:5:5511:fi25255255555:s:2Ae.5:sE5-zAAAAAAi,-A. Abi-A':'AQ5 1 ' ' A A AA - A A' JAC .-A-1.A.A:az5a2iE5E5-A-A"i"'5..A:i?41"' '2.155-:f.-A:A:,AA-.1'-A-I-A'1A'A2Af:2i-q1:AAA"'1A25E55?zEs:A'-.'??25E5252A.A A ,.A:AsE35sE2-"' A-xA.-.AA:5i5E5'1"' "MA ' 9 Aw W- 'fx 1- 4544552 -A AA-A- -.AA.A.AA.S --A.A.A.A.A.... -A -AA-A ,.- . . + A ,-J, A.- P-j P11 m 1- 5 .A .A.AA-1-1::ers:5AQ2:A::rE5g:5:E3Z:1:1-2-r-'-A'A AA:A:A:5:5:5:3:A:2-:-5AgZ'A.: A. A A"1A1:5:5:5-EAQAAAAAA,A, 'A 'A 'A-AAAA,A.gA:rE:::::A:5:1S-Q -A -A4A:3:3:1A" --I2:A:5:3:2:g:A:A:A::.-A.-1.15 '1:3Afi5E5:51:AAA., :A A ' -"A.-':"-9 A ' ,- f --A' DF: 7:1 m CU D: C7 K' ?AA"-"2-A AA.gsf1f2eAi.a.f-Afeseeif.8 A 'UM ,fif "' f"' f- U Q AJWA 4.13.1 A AA ....1Ai..25'1.A .-Q.. A- 3:fA'-'FA-Ai A ..25.-A22222'fsfsfA 'A --A Av 1' -- ,.- f" A A A--A?4i4.,,A:-..fff.242:-am..4f.A-AA:A:A:- '-z:A-:-:.A-:- Ai--'-5-A A--AA.-:ak-:A :fa:e:zAa-2 V-S5922 A 'swf Af-1:4-Afsfsfs-a A .-A':A , . f Uv rf Q ,..A gi, gf, FD QQ SD 3 O O fb if . A AAA.-'gf n-A 1 r-4 . g.A.4.,A.:-wg, A'-1-:5::::,..--.:.AgA.:+.-I 15593. 3,gg.-A-:-:A:5:-:.A'gAg1AAA-'g,,.A--A. .A:Ag55Er"- 15-A.-154.A15:I15:5:5:A:r1:::-:A:A:-:-:1511:r:rf15:5:3q-3:5:-A.f:-42,125-A4j'.A1:2:A:y 'AA 1:- , AAI AE2ErE1""",fA A ' '-11' ,-J fb v-4 r-A N r" y-1 v-1 rf - .A:,:yAg.A -- AA,:,,A A .::gg:A:.-A-,.:a-1A.-:,:::f,A:-7--A'A --A-A::151:A:iZEvA:-A N-:ff 2:2113 .A:..AA:A5Af.5.g::.: .A V 3: A.A:A.-A-::::.r-.- 753 A A- A A AAN CD ,.a ,.a CD r-P O .-A ,.g 5 .9:-cwffi' .. -.-ai-:::.:. .A:-.AAA A. .AAAAA-:Az-A WA.-mr---f .A 5-11:5 AA-A AA A -- .' ' 1 ,A -YA A.. "' H FD --- H- H' -As2XAA,.., --AA.-lzsisge:-.s.s::3fu...."ffz2eis2if'v"s2is5is:.A.. ff- 1:2-1'--:AAAA---:g'f:A -A.-- ::A.gz2a2f' Aa-Q. '. A A""Afi-221.2 .A.AAA-1'.A1Ai?-ffi3Aae:e2'fiff2s2AAz-222-EA . 'A' . 1 if -J '-' 3 -- CD un Cn A-1 '-'- ' A AA A' -A . A A -'Aff Q i-O1 PU T4 .- CD ,- Q --'- wg? A.gf,q31,"we24FAt! . "' ' :' ""fQ..A'5'i'5f3"5'1 .AETf1:"'fA:AA" 2555533232 " -A1255523A"':55?f:1E1E252253.211-A-.2 M525 "2E5E?5I4fAA:SiEA'fS3'55551323232T535-E:Z:E:E:f53AE5E2E'AEE5Q555Z5i:5:f""Zi?Qf93if2iQQ:--A' If " J-A""' VAS' 7+ 0 o F5 FD U 2' PU "U ff L1 E. ' A 5 V 5 -1 Q 9-1 o SD 'PU O fb rn A Ag A. U9 ' Ln 4 f" A ' '1" - . 5? P-1 :Q v-4 ,,1, U' "" O O r- - 'AAN-.,f,.gA..A A " . AAAQQEAQA'.--'yg.A5A5.agae:'A2A'A' -,A Q51 1 A' 'A v-1 - C Q3 in ,..1 W O xd ...A.A::-11:4 - -M44-.A-:-A-A-A-.. A A' A ' v- P-' 'AA .4 'A ,....... A .A:AA5f2521AfA'A'-.ui4-5f,fg2:E:5fff?-'AZAEA:s5: .. ':A.3j'-11AZA-sZ:C1E5E5:-:- A,AgA.?'1':' ':E5Ef.A':"f"",PAf .- CD I "' '-' FD H' P-' O zA:gz.eAAs: 215-figs-5 A A CD 'X4 I3 O 0 O Q" O ,., ..A -2 -- 5 SD :S 5 A " g -J -J ,.. f-, ,A,. A:A55?zaAefwA,A:511AaAz.A22:2AA-z A'A.:AA'1.AArA1Af::z.::z:5:5:g::A: A.AAAAf-A':'A::s-':.e:af:A:' 's:A:sA A wi--2 A AA- .,AA.A. .:.:A'A:2vAa, 1 -J A-r "1 '--' A A' ' 'AJ O O fp TL-ifA2A.AA..?2??'::'I..-12552- I A ' A A - 5 A .WA-i"A-ifw. -.f'Af 2'3" 1: A .. -. ,gf 'A--aAsAaA-..As.f"'?:Zz-A... ' A' A.-AA1g'A"A1Q:A.fn-A" : ,.. 1 - In CD gb I ' '"A'A:2:5fAze:vEg.A'3E:i'1:-: 1'E5x:1.'EAA 21531-1' A-.--AAfA2--1-"ZA-'f:1Ab55:::?4v:.AsE5E5:2EEr?1:"'zA.-mMA.AA2f.:1--' '15 .--:-fi:-:Q .. -Ai-ie. A4:'J"1'ftAZ:'..:A....A 2 NV -A -f::E1E9' -1. AA..A:5::-5:AA':-..2A: A AAA.E3A:- 5155- -. --2-.-Z:AA.A " ' ' +A 1 " . A UP ' v- A' A if' 2--.AAA -A A 5,3152 '22, ' A A A. A '-. -- v-3 A.A:1:I:a2-.Aki:+T,::AAYg44fA'" - ""'A'-2522121111:-.A'.zi"Q',r?.: ' . - :AsA::Af.:' A:-.9:gwg29?i::J9QaAA422262-442:22:-233155215:vy:zRQJ:fQ5:21:: f A2 A - v' f AA -A - " A:'AA',g,js-M f 'YQ A A2 '- 2121 4:24-'gs AA115A:A,, AA 'A .-A.g5g:fz:A:.Af,,A:5:g,, . AAA555:AI.AA,::A-:.gq:A.A A ' ' .-A7 ' -M' . . "-32' ' - J A A A . A l A " 1' AA jghha,AA-rw.Amsfm-f.-fAAA:A.-,-:-Q'A:-:A:1:AA- - mmas -AAAAAA-y7?A A Ag :--QA. A--2-9:Qy5y:QsAA-:A-aww:A'-J3sfAA:ssZ:A P A A A A Auf, -'. AQ:A:A.-15,-:zz-55:7-:-5'A5:,,43:V AAAA .AZ--"zz3:AAA-,Ag-A AA ,'.- .'A1-5:5:5:A- AA A.AA-g1:f:A:-- CW' ' I 1 "" ,f::zAaisA. fa2A2AiA'A.,1s-1A-2rZA.A A.z:::AfAA. A:5:sA--.f:wr---A21ffrz-AAA:A:-:AMAAA:-A-AAs-AAAAAAZA - - -. 3 A -A -A -A,gA A -- A:A3,j+',-.---J,-f 091:15-Aweaf .fV.:AfAw- 'WAaw..Aw:gM--Avg-:AAf?gf -A-,mAA4A:Az:A:-.-iss: I . A A A IA ' A A A ,A:.AAAA. A A-412.-QA--AA. Si .- A- A A A A .Af::fA5A., .' A za.. Af: 1:43195 '::f?Z-zzkfiiri-241 I - . - .. "A,-4A A' fs-Cf.,-151' ,f.A,w' gf"Q2 .,-AA3'A:':2' 'ig .1 Aj, 1c.--- fm fiffgi 4. f:v,55'x?f22?5?'f'A'Aj.2211:A-slff:-Si':pEfi:3Azf':-f',.A.fqA'.5??f:2-' "TT QA :A - ' - A ' A' - f 1 A' A ti"-i Z i 25 j-A:1--.j:, AA -327 A2115-M. -A . :gf fry" 3 ' 'ZW qlzffaf . ? :im-5SA1zAn1I"y,E-ff -rt:?ifI:2-"A2:v.fZ 42 2-483 3 ' f ' I .' A Af' -A - - A - ,.-.-'11-.f..A,,gr ,Alf ,,'A.g1-Azfm:..,AAWA ,wif xy? 2439?,,:-Mgggffflxgz-:f.+7mQw-an:fnyfff-Aw A,'7Af?Q-A,-141, 3 - A - -' A M -A . .rf-A A--aw-f.1 -AV , A ,gg A.:g4AAgA . g My -f' ' 2 5 A. M. ....Af,.w. AAAAAAAAI1-A--al-fame:-wzqf.,-QA? A1 ! ,1.A.f . , 1.1 A . ,,ff,.,,. A A A A 1 ----AA---.. .....,A. MNA-N ,wiv 5 A A. 4 -xg M- N j 'A"'s'f'r"'f 'AA'-A AA- -.A 4L LA' """" ' A' """"A'-A-' .. . A ' f' A xA. -I' ' AWA -A--A-TA -. AA A AAAQA- .. .AAAA A A . gi A I ' ,' -AT,qf:1g?IV'Z'T' 'F Av- , M ' A .A A .Aififi--fwz, fgwglssffli -!fIHA?3TY'A?TTVf1"i""Af rw, -A A AA,A 11 4 A-....-, AAzli:QlLll!l.e5::1Ag"g.3!2!HiiiEfi a:g.fiS3iii gtffgwl V' 1 I A .A. .....-A-MA.4.,AA.A,AAA.gvA.gl.,'A -',A.'. A A 'QA eg 1 .g. 1- - -------AA....,,Awll' tqgpi,-1 gAiQfA5!AQA,' -1 liA.A! . I I - ,, A. A .A ,AH W-5 x-M.wvn.4- B A , , 5 L . E 5 1 J A A- AA-f--L-Af----LAAAA--- U- i.2.L1AAi..As.U,. A .-- ,AA A Ls A i 1 ' 3 A A' -Mm.. ,.A,,,,, ,A , A -AAA Af...,.- AAA, AA ' A A, Q I T' 1 I Y Ai Z 7,09--Y ,WQYV , .,. ,ww 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t M A Y AMY,-H-,iw -,,,,... W-- ,, '- 15 5 I ,,,....1,, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 5 1 WW 4 M WHA, -5 Vqw T ix L. 1 1 1 -..--...-1 v-11 . ---- 1 1 ,.........1 1 ....-1 2 -..Y11 ---5-1 1 "3 - --1514 1 1 1 'f 1 1-1 1-'M-1 5 "1 1. 11 "" 11 :1f---- L-,.....,1- '1 1 '21 1 11--5-1 1 111 1 1N...-.1 11 L-H-51 1'-T1 1 111151 2 bij E L2 15151 1 1 1 --- 1 1 1 E1 1 1:-:12 1-.2-1' 1 1if:1 1 1,5-M1 --- 1 1---J 1 -1 1 E31 1 1TTTlII1 ' 'W 1 1 1 ..L -,...-...-1 1 1....W.1 5 . 1 1 i------11 1 1-M-M 1 , . 1 V 1 , . 1 1 f -..,.,, . 1 4 1 W . K ,,,,,X,,x,- X ' 1 'gy' 1, I 1 1 XJ.. 2 . -Q f-4-- - . F i 71' 11 1 :.ff3W5ffQ . 1 T '. -1 ' . ' 11 'T 1 tfiia' -'53 1 7 479- ' ' ' r , 5.5, 1 51' 12259, 1-1 if ' .g. 1 ' 1 .. 1 - 1 , Aj-gk -Ki 9.91 NE y. ,1 , -5:5 , 1 ,, I... lx h Sf - "- I 1, 21: Q1-.' . 1 . A ' .. 1 ,kg ar'512'1j3 - 521 1 f. if, fi ,,,', ,,',1,W-. 1. 11 5.,..A- A' -- -A-- --- ,N - , ,31 H, , 1 A,,, W-. -M - .l gn. , .. . , M .l,' .. , VY , .,,, ng ,.,,, Y -,M.1,-- . 2 , . ga.- , ,111 . 1 W-U - .. .1 ,, .. ..,. Q ....., 1 uf- -rw '-NS 'N' N-- N? 'wiki-:1:::11:I . I1 1 1 ' """ "" .g1..5f-:xx .. . , ,NT-1'-2N1N .525-2 . .. . 'iw' SMQWN'+:11s:5 121. '-21-25- ' 1 2 Q '-711'Sf35:15.,zI'Q':QfFs - ,.....41:j 'f'e g 252is, ' QR3.gf5if 2525222222i2E1EfgfFf1 2 -igsiigsi 1 wt' 5:12-r tvxw -125:5-1-1,5552 :X 35, 2555 1125 511: 1..,: -5:e:5: 'MQ , X ax l . 2 . ' - 1 ' ' .2 ' " . .215-2 ,P N3131r:2:g2:23:1:n.111r:r-'15 . :1:2:r -V. .'11:::: 5:::::- 'QS1-. -"bf-19' - 1 0 1 .11-. ,541,kaizbxz-525511:1:2gsg15:g.5:5.5:5::?1., ,112 12g5g5:m x. 1 s:5:f z 525:52 -1, 2-ve-me sg, 1.1 51525 --1 151- ,.g5:E:1QxV9S5- ':I5E55:.'"""j2:2E,5.I -2525, ., ,5r:55:,,4-. -5S- .gE5E52,g3:'N:1a,.2-z? Q5 4 -Q - ':-'G .. 1 2' sEr?f.'0'-Sf. '-211151. ..:r:-'I xxsy '- -1:.rEr:- .ci-2322 ' ' 'H-.1 +-N. . 4"'- "TN-:X 44 5 1 - ':::':5:1, .1:I'5252"'kfMY Q 1552152 .Z -I-A31 - .- . 1 1 we-ex 1- XX-1. ...., . 1. , ...- . egg. M, .-M.-. W 41. ,. ,. xx..M14.4.g.1d 1 15. ":5e:2:1-. ...15251-5"vr-Nw '?:2:1:2l... .-2-252522:w1.1.w+zw11 .M -. x fwsass 4 1 --Q:::::,, .1.,, Q.. Qgggggpgqb 1 1. n 5 ..,:x' ' fm . i 1' - ""' H ---- ug 'EfiF53fS5E':f':'T5f -1 Nfl' ...frftm f , .5232 ,5115.22555555552555525151 'Q 13,..:1:5:2-' Z ii ' -rr-.-.."::5i5fi 1 i ':2::2zggE5' S -222" w2 5255 155555553 - , 121 :EEE 1,1,1,,5':232g2::5. 15152 15:gf12 ""' -11:1 - 5 '-2-2ESI:2i?i.i2 NSE- .:2-1 2.21 " Efifii. E555 "'-1525 "" .5N:w?z"' :35355..25E"" 152552 :-:SEE 55225: iieisfai'2'EzE12sSfZ:1ziM52E-5' 12.11112 - 25555 2 fx.. -.-.,11,.,-5:,: 1-1-1 N 1:5 .1--N.-2-2-. -521:-f:5:Q2 -:-1--1x11:5q.:::1f.1", . xr--:vw 111455151115--1: ::,:,:.:,: ,:1:9f11wQ1:Q:+:-1--zz- - 1 iv- .1'Q31r. 2- 'zz' 131:21 12:2:fX :arf 1 15-1' .?S?1:1Ierk2:1 N -rr-X-I-1,22 1' 35:11 323' 121555555521n':r52:2:2:2:r:2: .2:2:2:2:1: :rn-.'P2'1f.112E2"fF3:5:1:' 1 r 2' ' 2 -"" l .. ' 5 2 1 1,1511 .1.:1::11'2 - w w . 5:--rxqguwcfzgiz-Q1 ---:.1, .:5:5::'1::1 - -3-5- - 5:15, 1: ,:5:5:5.., ,fq5m::551.:,:yg,: 1 - 2-5-111'-fw 1-- -' if 111.11-2. N 1, -2 ...:5:z-55 1- -e. 2 .1 9 .. g2:525g,,, -' 515252521 .1.. 1.... 1 .wa 22 1 1 .QQ 5.5 'sa gig 231231, ,,5,g:wg1.f.-'1..,j 2525252'2525Qf52525vj'- -111 :-.- 51 - . A X, 5 2252552555515151,11,111ysmw5+ ' 12 Q -- '-2"'f-'52I'221- -Srwszl'-21. ' 5--:Sf'3'29Y5v+,.-:'11.I: 2.' ':5r225:-E3r:r:- 1.15 2:::5:515::-'s-22-2:24 5:5:g-5.XNf5h33115:51 - 331:-'P-15' , 1.1:1:1:5:5:5:5:5:5:::5r1-,-:W '- ' ' Rig- skiffirwr ' 1 1 jf' "fr:-:NMR--gk' ':EI:-'V i-I 2' I 23925223 - :.:1E5E525E5E2E5E?E553i 213553552 , "1EiE2E5.f2 :1 3 534, X19 .2 .1 :1:::5s2..211:fe+ F652 .55:::5:2r- - 1 . 25:51 . ks-'.,.4 '-..f18:w'aw2511 Q "" ., -525225-1:E:I 1:5255 ,:41i15:e:z:isz:2:---121113.-. we .e:5:z:5:s:2- ----:1::5. .-5:5:2' 1' 125252 1 1 2 N'-A Q wk-15,5.1,:51,.::,1:gq::1:gg4ge5:5.q5N.QkX2-.Qg.1E::.1g,:: 5:15. .,,:,q,5.5.1-121--1-15:-15:-mfr.: A: N551-'1:,: :5:::f'-:5' -1:,:5 .Zx:s 451515:-1,-,3f:5::1 .r:::1p:ma-1:-1-Q12 Qzayss, --:-:- -:Q-.-Q -1- 4. Q1-N qffrrhzi '12-1 '::5g-1-s52a:L:5:2-215Ssaf5Qsws?-sREEP?1shst2i2-55''mi 211' '155:e:2-.-:fX- 'ref' :.15:5Nf-'g5:5:5' .:5:5E' ' RQSZ-laxlil :222:5:5:2-'-"Ni 2-'-s:1: 1.i::':55g5g2 :s:1:s: .... 2:3512 -5-2-2 x.'1-'21f1?2s'- 25:51f'4ve Q . N i .11..512:2:a4125's:f25Z-22251252 'f2'i:152 525252f:5::'2t 22 2:1 2525252251221- -2 -- 5 25 ,--2 2:2521 -- -. . 1gq525g5g51, -. EE:- 555555: '.55,-2:2512531125251511 5 52555 ,, 1.:zg..- j 1 .,+1. 'A 5- 555? .':Z -:ff-' 15" 225252 553-' 2 -2:25221-5-j'5:5 :5:5:r-2-'gig- 252553 - ':5.g1:3"51.a3j:9 - 151515 Q 52225555-' 25' -1' 55211 2225 252225 . 2222 5555531 -5252. - 25515. 22 4221-5512223222525251 -21' assi 5522 2 115222221213222222251252525211 4"Nff'252f+ '-.'5252s2s'2..aI 521-wifiti., Q 525252551 " .Q 215555. .. 1 .. - 2-2.22222522""' ' 3 ,4 51 l. ""' 2 . 1 -K i i -HQ, ww.-.-.-:-5:51:11 . .- -a 225:11 -' -115212 1' 'A-111 2:51252-2 2 1.115211-..gA5,.. '2 X' mfswkz , X, f' - qw.22122221255g5g1g5g1g52fgzg5:5g'1-''-if ew-1w..i5ggg g1gs1 ,.g -2-2:2:aygg5s:.s1:22 , . ,:.: ., . :215555515515-..,.,mZga55gagr2 'K m +52 '-11 . 2 -gl1?2fZ:5.5:3g5gs:s:---1 -'-- --:-:2:,:1g15:5:1- tm-1315. ,1515555g15131g:ggg1515151515:51,gv4A - : 2m::1:1:1:-: :- - 1,15 11fg1g1g1gg1fsg1., 'QQ' ' '7.2f.xEe:g 1 2.2- 1 g 5 1 I - 2'2'f5'f":2F2f252, '13515:'S1h-Y'-':53155:' .:, EEE' ' f2f2s: ,15s5E2' ,.,,Ei2151Q1,1,.f2q7252'.f:3IaI2sE 253551: M' .!:E522'..525E5i5E5E,., 22 22 "25E5E5E5. 265111. 1: . .-2z:5'25s:5:. ., .12 1-5:21, 31:51 'siai Wil 555535 2 1' ,':--- , :e' .. 2255- "" " ::5:5:5- .22:.-5i2::2i25 . 2522E5E 5E5E:ff :5E5iIaE2:,-. .:'E5:: fiaiiisiz. 1 a 22"'5 1 225 1515 -1: 2 55535 ' 211. E2513i6lS2iEsEiEEiI. f:1:ii5 55255 25215 '?E5EEi.--522 .- 22-555252: -2222222' 1 .51 wie11E"5:, :'4':5fE'::': ' E5:555Ef2z25E1, '.1...,f2:f21 555151, 2525551 eggs 5252-'-2 .g2555215152525252r S2255 5252222 ' 3252525352521 555552 555255 , '2 f2'?225.f"-'fl' 222225222-' 2 5 12f2i252i25e2s125:5252'i .iiiizie 5 25232 21522 -- -- 5 1 i 5 .gizigiiqigviff 'gizg ..::5E::5:j,-2' 5E5Eg5.1x3Q'.'fjf3S -55531 35251 '2: . ::5.5g5E2EQf'f' 553, .1 ,1 h 1313312'-.'fws:3.134A::-+2 5-1 -:P 5.35 -,:52:::,:-,., E222 -:r:r:-. Q1 ':5:g.5:' H :-zrsgr-. 111:25 "W ' 'INS' ' -:2:2: 1. 2:12:11 122 .-:r::2:" :2:1:1-'TMR 2 2 1 1 1:41 -:+'--s'::- . --:-:':-. . " - :--111' -':2:1." -nr' 112:21 --1 5' :'1-:- ','-S-2 5:12:21 .-:2:f." 12sw', .1:r:5:' 3-2:2121 ':g,i'1,1.-..:,,.5:5:g:g:313-''-'-11 ,:5:5:5:' 2 .P-2Q:25:5:5:5:5 1 M 2 1 i 2 1 . . - 5 .... . 511151115.2,,.,g52:2'f:2:'f1'1f1-2'Z.-.. "'-251-5:5:5-:5:1:5f:s:5E2ff2'2'I.?'21112-141:G'113'.""'25"-1 1 ,'Z:wv2'f1f'1'2:2'232152'. 1 '1 We?" 'Y f' 23.353E5E5E5E5E5E513'' - 2. Q K MQXNQ 5- - ' 21:2 - 1 8 - l a - pr - ,Kappa Olhaptvr nf Alpha QEEIIHHIEI 321151 1 -- 1 1 i 1 O-1 - 91 1 -' E t bl' 1 I t All S8.1S6CZ1 - Cblfilly I.I2 1 Colors-Red, Buff and Green 1 22 T ower- e ann u oses 1 1 +1 R d 1 B ff R 1 1 H 1 - - 191 7 1 . 1 8 01021 Baud I 1' B lf 1: u u 1a foo Xe . 1 ' 1 Mary Clendennm 3 Grace Brooke Ruth H3111111lC1'tOI1 '1 E E 1' V3 1151511 Paulme Rhoads Helen Pogo Mable VV H, . 1 . . + El x61 1, 1 1 "' 1 1 1 168 1 1" ,,,- 1-.,. 1,,,,,,,...... 1 , 1 15511: ' - 1 , f -.fy V ,A 5, . , , Q,f1,Mv-It-J 233-:. gp - Vw ..-..'x---.4-...-,.,,,,,,,,,,-- V . ,,,,m4, 3, V1.4 .......... .... .... . ---- ---,- -. ,.., N" -f-eww-V.2.L..:.s,,..',.-.5w,,L,,,'Q,V w '1"'f'.'j"". . -. " '-"' Qi' wp--,gif "'4' 'gf ,..,,,,,.w1,,.b.,. ?,,,,...+,,-and v s' ', 1 V. - u . . ,' '-' -v- V 5' . 'j I, 3 5, 2:31 A.,,-Tw'-,llkjq fgg f",'-fy--,-51-.,-.V i"4"'----Y-A----1.5 -M Q , . - -'V ' 'pix 1 5 ifgfgxbkff .V pgfgg.-.5 - 1 I Vg: -sy , ' V- ' " V - .- . , :V 124 -, 1a:3Vi'.!.1M. - .- ' . : H A V ,Vega '11 A ' ' ' V f1...' .... -.Q '1.f..",l:..-f.1 , ' .5 54. , - V ' ffVl??i,'f-'3V1?EffQV"xQ , ' , ' -f-"Q'Qbfx' " ' """"" ' ' Q-Nh-,M,,4q-n-Mm--n hrv- v ' -gfnwl ., ,4,V Leila-qifdv-,-fi-Q.Vi'4-. -til! I - H, , , . - , 1 . I - Q gg V I Q 1 -XA-W-V..V.--a-,.,-...W-MQ4-W ,. , ,sf , 3-G A b " """'i'-"'-----V--...-J..."' ..-. ' ferr: -,,y,,,.MA- 1 V - ,v-V-.VH.-:if:-.V:-:-1-1-:,.1.:V1.1.,.,.,-,.-. . nl V ....... A sffwzzwriEQ::qagf::-mga -- .,.-Q'--ez, -agggzaiz-'gsiszmz--frf 2222-1:5-5'f1:k1s:2:Z:s::-:::2:2:1:2v-' :, V 4:::fS-1::21:5:azr::4::f-a2:5.,.-.- Y Va-1:21:21:ss::4:::x2?3'-'4:r::s:q:::5krV' 1-z4-'-N-',.- 'f vsvlbfkfenxfm-. - 1 ..x..x.Vg ..,.. ,,...... , qu. A, .... mm. ..... .Ja ,.... .., ..,. 4... 1' ,, ., .U...,,,. f. A ..,,,.. bn.. .... . , n.... .,,. 14 .JK ., . V 9 ' ,. ""' ' T.:gnzcwqzg5:11.-:3::V2g:gV:g V,,V3::5::::,'.- Mqzfzqzizgz-:::g, fz6 gg: :1V3:111:1:.g3sA:f- - :5 1" 'r:2'rs::::5:2:2:1:2:2n9' V 2-V V- k6:i:51i!"5134:f4IS:Cg' Vs-" "1: 'zrszrzf ' ,. ,YVV 5- 5-p-1511:-g:g:,,'fig:1:5QoE1W1:g:::gE:g:g.g gi: ':, rf-eV -:A,V12gr:rg: 4-32115552 V". 'V -1: ':F2p::g:g:E:fG:2:1 'z . 'gig V1-:gym-E295 :-1 .V .-:V: 'q2f'gQf55g:g5y:fYA'S- Y 1 . V 3''Mizz-:Vebiiifwz-:5:7:'b :2'!:I' -:- ,gg.-:I'-.V:-56:11'1222i:f:i:I-'' FFR? " 2:2 '1'3:3:5:5:I:I,.1I:':1:5'5V 155315155227 Vi vi-.VVV,':l:-1" 5:7:5:3:5:2f2? '9 ' 1 9:3353 I-I-. .5:15:' V ' .i,--F V.4PfQ?:l'?7"i:f1F5 ai' 1 -1-rfrfffr-r-:-:2::V""2:V5:m:9::g:::fV:5 :5:5:5:5 - fs" " . fr-r::::::::::1:::f.::s.V'Zia 4 2V22f2:s5:s:s:z szszzzaae V, .:2:5.1:s5y.,V 1' 'sf-f-1 Vw., "":E5E?EE?E5 E5rVVS5j5E5' ?5 ,.I.V'5s5si':':'1'fz1s2s2zf2-522152 V VVfe2z2e:z2a1:'V 215352323 1, :5Ef5E3:1E5:-:IEE I """4"'5 ' -' """ - "" r--ff--:V 1 if--f-4 V ' 1'125552:5222Vii2',s., 'ff s:2i,...:V., .mei EffE3Z:5:51:15E21E5f335E2. ' ' 1 V N - 1 -x.-Pm .',.'. - .,:V-f::V-:V:-:-1-1-:-1-:Af-2Vp:-:V:-:-Q,1 V A-fi-:WA-.4-.-:-1-:V:-. A-1-1,Hx-4:-we--1:41.-.VV af, VV A. z , :Q-1-:-w -4:-wV:-1-.V.-4 no-45-:.:.V.::1V:-1 b s V 4325:.-:::::,g5V:5,:gq.,z1::.:.:.1.:.:.:.:.:.:.,:ff1 ,Z f-.fgzlmfqggz-:iz-:-. -:1-:-4e1-i:1:-:-mwwfz.. - :f':2:r:r:rr-.x:1V,-:2.2:1-'- - :Kai-vi-1.--5:42:21-5' i:1'391vV:f:-:-S:2:r' wa ,:,.,. X? 1 fzagsf WL ----J ' - A,,, , .... VV ......, , My ..... ..,.... .,, ..,,. VV.v,,.f . ....,.... 1 .. .... A . NM ., QM. 5. . I V . i""""' - 'V ., -s ,,....,.. C M- ,gg145-5::V:5,151,a551.55:rV:1:f:V:V,::Kz.,:::5:g.2msV,Q:zq4:F::g5fqzg-' '-5:5:g:5:gVg,.V gf ""'-we-5:5:5:--I me-' 5:55 "" " -1 " I:3f?5E5Zf'V-5:s:5:-:Q,-,--gswv. -vi -. .:, 5- ' ll' 1 - V SV QV, .2212 'af ,VVf?'?z22i. "" if: ""' my fe : ""' A ' , , f ' ...., I 1 V A ' , 1 ""A ' " '--- 1 V V : l - ,,,,.QyggE:,,1,:gi:,14.fgM.VV::3:::,gy,Z.m,g.V., :,:.k:m:, ,4:5.:,.,.,4.541:,:,:.g:::.J:,:,f ,yizigzy-:::,,mf,17.2:,:,fV... :.,V,1.f,g age ,.4.. j:,:?,:fQ?vg,:.g,1.f,,f., :,..,:,- V. 224: :V s:,:5:-.g,.,Vg:gf:1g 2-gs.-5. ,fm -: 1' V1"'rf'1-'1f:',.5f :2?1fE55?i2515f?5i2 fEV:Vf' V- ' V- VV:1E5E:" 'F A' -29:5-: - ll! i in 1 P .. - f' ""' 1 ' 2? ..,. .V.. V Z ' fm' - lf , V i a 1 , - .V 'U'- 1 - l ' r-V-:A151.3.::,5,::,-I.,-3-,:,:2j--':-a:ia.52:Q:I-y:-293:94 1534.5-'fj 51g5::::1V, f-V-1-1'r5:5:5:5::V.:-:::::E:,:, 5:5:36 ::::::f: V, ,.5'j:j. jf-5 :ErE'EE.E. .-A5535-"1 : E1E:EvE:V1::. .EP E252 If. " VV 21- x"Xf"f- -f2A2h1f'i5'e'i-:ZVr'2 K - -21,24 ,Vs-:2gs:1'1 - , ,fgagsglgzgzgagzgags, V'VVV,,ga31fg'q:s:VVVV, ' 15152 3555 ,.,. :1-1:1:z:V:5:a- :gg A 31.1. I.'V,i:- Y"""" - - 'V -12. ' "" . :2E2E2E i11- f-.1-'2E2E'9fj--.W---., . 3:11221 'V15'f"""f' -5225 25252 EfE'if-V V' , 3' -' 'EV-X-5.0-52393 M .5 "": xiigf ..,.,.,..,, 1 I ' V' ' a 1 V ' l'M""""! Ill V ' - , ' V-W ..... . -t 'Null Vi M- .-V - ' -- S ' A Y U V v-'-':-- 2 1 """""""1V i gma'-'ii VN.-. -'E f""'f -.- 1 i ! 1 9 Q """"' 1 I Y I g""""'a i V 1131-crafet Ch ' we---VK 313111 E I C I .z.- 3 V I 6 C T121 4 C EL JC E...,,j V , V . L un- V Musette Clouse V P'--' V - Meredvth Neal .V-'V-V--3 i Fd ' VV-A-Ve-5 4 1 uel Curry A ' - - QV i V mta Plulllps V. . , N 1 Ruth Flthlall N 11' ' V--V ' 1 V e IC Remers 5....,,,:fw 2 . 1 , 1 Mary Hannlton W ' - fi'W""' L l 31'-101'1C RIIOCIGS i l Iarion 'Wfhite iflflf i E Y-VVV-V-.-V? 1 i'lfffQ"5 1 f.--af"'? 1 V 1920 1 -" ' laude Baker ' F 1' T 3 "mf 1 ..C1th Bewmaker 1 V G13 - N f ' . , N., -,I dys N C y Al R b f l - 111116 4 ICC O l1'lSOI1 in .... 4 . . i"""A'AN'i L11l1an Zearley fiiiiig , . ' a ' "" "4 V. ' '. f "' IQ2 I ' A . ,... V Clarrbel P lk 1 XI - - - P . Ve 1. JC U21 J . .Z11gZl1Cf 6tC1S el. - 3 5--V4 .....f I 4 Y Y 'Dorothy I ees fig" Helen M11 ff H 1 A' I - ,, . A 1 IO, e eu Sc mstem 3 -VVV--- mf :-- V yn.. 3 Anna jane W alker -'-'T 2- ' "i i '--1 , W O- 1 :FP1 1 ec Dec f W """" . 'W ? ?1--- E i,f""' W -4 r . MV ,., 3 wg "A""' cf tfrsmfw,-,a...,,,WA Ry- - J . .- Lf: V X ,KJ P514 1' ff. is 4 Q 14' A xx in N ,f,V..,.-.- ,S --f., xik,7. v 1 L V 1 x ' A 6 R 1 1 . l I I ! l C I . 1 W Y 1 . I 3, .. . '-'-- N..-'S-X..." -X., 1-1 :."fr-'N 1 .--. .,,,1"' '-1-W., .:gw-f1f:T.,.' "Sf: --lQ.i,1xg ' 'ft I X -A -,wwf f xvg-fx, .'-l .. -4.411-ff., Q '- "-A "Aj, 1.,,f'1A 1 ' ' - 1 1 - -5 " ' 'vu.-- -lf f ---gig 1 H : - L gf- 11 91---,---.iff-11 - V"""-f . 1 ' 1 ' " ' " -Cf '11 ' -41 "' E' " 441 1 .' l 1 . .5,,- 721-1 eq 2 5, , ,A -X -1 - . '. an 4. ,lv -.-.- 11 YY V "H -Q "V L 4:"'L-1? ' 4 I 5:1 I ' 1' .'.K' 1 -4. - J-H -.xi h E ..,., '--. an 'K' " ':. .1 '-9, jx' "1---...,, ' Y 1, . ' ' - .'f'j ' - .a ' . .' ." w ' ., u . . , . -- -. . - ,-, f 1 "" - . '- , . V. - 'u . ' - , .. . .' 'I s - Lg- 'vk.-.t.' ,. Q 'Q 1 1 . ' 1 4' . ' '1 ir.:-. . -:-sue' 111.-'11--:M 'xzjz -, ..1'1.:,'.."x-. Q-.512-251 .-.'1'.. F'"1"-:-121'11-.':2E.:.-?-'I-J:-:2E'15.2-r2rE:i:2-if.. ' ' ' A .1 .. , .,., . Q 1 ' ' . A,,. , 1 1 3:-1. , - 1, --, Ab- 51 ,,,,...g:,.1,1-rf., .,.-qggggg-ef.g.,.gx. wa.:'af..s2fs53gi'f2as11 - a . ' . . ' esaiw 5:1 .91 Sg5:,:.w.':eg:51 1'E:. 1.35: QA.-1-a::1:11:z1-M' --ft 215. SEQ3111x.2I1ir2E:2.22:E251I-s:z:f21:':y4Q22231M-f?vi5"'fx'-Yas::ze1:5525:2121.3.:4:21:3:12:.f:E:2:aEerQwmmQ . ' N 1 b .b . .vv - 14 ,Q . , 111: sN,.::,.1.2.wmm.11-:-::.,...,.. -. - ., . m,.:11.q..y 12.51.-,.,-1,..5...1,:3f.1...,1g.g..-,.w.,..1.1.- .2-:-:11-: ,. --fv -. A Y 1+-, . . x-2.11:-'2.-.ff assi g.:1-1-52:1--.Q 1::a:..--. -. szag12:1:1:1Q..5 22.32"-1 fa.'Q-15Ee.:.r.:f:':::a.:21e1e-5.-QS . 1 . l ' x . ..,. t ,if-ii-I,-:'I?'--32:13-13-"S2.1,-2::gE'E513:., .Q ' 'Er , ,S+3.:g55:Q:1Q- '5g2E5E3E551Z5E55 ,:g::i1555E' -2Eg1gjE5E5g55-1'-g31f:Eg555f5.g5E:3E-93135.f:f- 53955532-. 'g5:5E55g5f'- - 1 - YQ-1-f:1ixf:Q--s'2i-'9,L.f -:.'.2.:E:2-:rE:: ' Weffm:-3,..:.2:2.::1:1,5:34 ,:gQ::5::s1:1:3.gifs-' "-' 4.1131 'Q 2:2::::2:1"1:6 .:ji:E:1:2:5:r:13:',:r:Q 5:r::,., 55:11:12 " . 1. ,,., ,.:::33:5:r:A a:1:i:2:252S:2r125sE:5-325325-'FFJEQQ 11 1 A 1 '-1-'fs::g:..., 1 ..::.:.'s.af1m:.. .....2:a:a-1.-313...a:f:f11e:s:a.1:ggagwas 1 "" ...V 1 , ,.,, 1 , 5 l ., 1 , . 1 il .1 : '11-ga . :f:-12.-..-:rp-1:-11 1-1-nz, 1:15a-:zzf-.-1:1 .sw.1:.1-g:- -- 1 -'::1r:???S3::--+x, +9-' A 1 .r::-:-. . .93..g-:-:-::-:-:1f.c-4-1:-:-1-me-1212.1-Y - -2. - :-Sgr-ywgs-fx:-fQ:N+KxsQNE: , 1 X. wh ,,.,. ..,., 4 W. ..... .1 . xv. .,.,,...., .., .,..,. ...N ............., 5 , . . ...Q.....n 11 ' " 1 ' , W ...L --Q" Q " A i V ':. ,cf X , -.1 :-:"1111 I" I "Ip '1:1:' a2E:2' -- 1,45 -'1:1:111:1:2:1:1?-'f:2-::.2:2-r-,'."'- 1 "-5:11113 H., .- :H '432S'1'--.f-:.s,.g.-5.1 'ff-:,.i:1'4f"-S: - 1 '-:1122fIz2fS 91 ' 5.5. j.- -1-'ffi . 11 -.1 . . 'M . .. ,. ,-...... ,..,.. . .. ., . I .,., . A p .,,,. .,-,,, ,.y ., x., .,rf.x .. .arg ...AJ I ,.,. 2,5533 Yip., I, s,:g:g.:.:3:1:: ,...:,g.::1A 4- .g 21q:i.,:g::::55:: 4 .-3 g?:,31.1:::g.f..::5gf?,4 . :1- ,-,. ,gg 1 ' A-f-- .:':. ri Af?55": 1 11.5. Is. " 255 :aw .-125: 1 Q F 3 . "" 1 " 1 1 - .. .- 1 ' 'Nff1.l1515iEE,j1E,.1:a-1. iQjEif2g1j2:?".:S5l, 51.51-2' ifgfizfig "2:QE5 iz.. ' E 1 ' 1 3 1 :xx 41:-.,:.1:1::r11,-4:::p:.,35g,3.. ,,.- .1,:-.mhggg1:,1,gw:a-:::y:.3:Ag,,.mb 1.31. , :-- .: XE, :,:,g1:5-:5gp:1y:::, Q f:::::Q:.- .'.' 1 -.-S2:r5f3:r::g:1.. -- . ' 1 x 1.1--,'--,:,:-1:::-:,,.,::::,. -4-.w1.xe.:Q,x Y:-,g91'3::t.-::2:-:.1:5--fig:-:-M5257N. - aff:-:q::a-:-::::-:arg l 1. b Ag:-:-me-1 -1: -1:,:-:.-r-1.51:-:-1-1:::-1 , 2:-1-.,.--w:-'-'-:af-a,sf7,f::?Z1N-N581--Q-'xy .xv 1 1.29..a-::fx:f+1:::?gSg3q--.Qs..:::.15:1:-.zz-:,.1:-91a..1.::::g:-1.1-,zf-:.,ii'f ya-..::-.-.1:::-:-f-'-::::::-4 . - 4:-k.:g:::4:.v-, -:::::::1:, gg,y??43:19.46y.-ny .-., - ' 1 , . 1 ' .s.fef1,- . - 1 1 ' :X , ..... ' . ' P i1 1 A , ' . 1. 2 1? 1 , . .. - . . . i :.:.,.,1,1i:5.1f52''gas',1-:Fig If N - ' Qs: 11.32521 H. -"fi ': .5-if' 1: T 1 ---N . 4 ' .. 3 ,, i J I -,-W1 X X 5.2 ..,, if -. ,,...l 1 -L.- i ' r ""'1'rE?:2EfErpEEE2E1EEE:"EE5 ".1'r1E3E2E:E:1E2' "W" NE:-2i:5E2Er1:2:f512.5rE.,15E2:1E:,+k "1f:2' :-.":.r.12:5:5E:,-"f-rg..E .2911 Q E151-A314125 ..11:2E5E2:r 'g:2E'...C4ErE:Z' gf- "'-'Er::,. :1 ,.gS:g5gI:i:-Ig,-A4 Af whir-. ' .'.f: '-rss: -:5S.'6'j'..-' 1 i. ' . 11' ,Lg 2 LQ?" 5.1. . Yx fyf' i v5'4'.zX.wf, . 1 "'3.L"1. 1 E K-.1-J ' 1 W " " :gx ' Q i --4 4 ' 'F' ' :' 1 5EEEE.1"':E ' I. IZiii2E5, 5Q?1:1:1: :ZZ-.11 1:2E25'Tff' 'gear ' 9 ,Q 4 . - , 1 f5:l:r155535E2iT':':5? -age-1.11-2:2-1' af'-Q5?13EE315E1: E' '2z2:s5s.. -:H aas izfeigzief-S fz.. 11' .. -am L.- , :.::.:.,,g55:.53,55fgg,x gi 2. .,.gag155g5. ' I .,55:,g55::: 51535. 4: ,i.i.1-:,,: 1g.,g:,3g,,:,,-,s-1 . X , Q Q 1 1 z xii' 'f2i2Es22is2z.f 4 a2i2i2ie2a:.:"-1.::1a2z2-15 4522- 1-'f'21.'E" I-Eefzi:-E1i5:i.24"?f:f w' -QS". :bis '2 . -' .1 -- , 3 I " f f1'-. 1575 ':fE2i252:':'f3Z?1 ?2i2f122.?'2.fE.i2.e. '-"-' fizfg' 1:s2z2z25z2w2i2112a22- .RQSZAA . :S-9 . 1 i ' 'L F' '-:21:::fE4::EI12-zqzzragmg:2:11z:gz'S1:1:1::1:::2:::::gff::Qi-r--::r.:g:t1-r-fp:1:1:22A:. 5? .1,-.. ik. ' ' U" A-21.1 ..-:2:2:r::1:1:f4:i:2:2:r-:' X355-Q' " - W 1 I . :2f..-1z551::: N ""' -P ff '-5f'1.- - i. :-fEzE5::.: . -- 11121251.12:a5zE5E:5:z1af55?2:1'3-512' 1 "" ' 42 . - 1 Q 5 1 ' "'1 l " - -' N ' i 'V "' -A N 1 g::,eE525iEQEii? jZ '.,5 1:11 1352522251i.55EE1i1iE55Ei21g:.g:" .:.2i2i1:.,.e2Q1i:11E?E2ii51,. 1- QfE:ai:ss5EM "M-S1e5Ss:51g,Q, fgigsg. ""s -4- gb!-N "X 1. - .F 4- Q -'-' ...,h i ' 1 . -. . i .- -' .esgsgzi-.ga:amsgsz -' . .,f:efsge.1-:-- 2- :Iii '-agf.Qw1,.y :1' - - r m,q.-.rg 1. 1 1 1 K 1 f -"" 7 i 1 ""' A i 1 5212.-'11gaigf2s.121-ws: .111fa.aaa5221211:s52rE:siz5z2125s2.fa.gs2 '''2-'52.z2z2zeE1.f2:25z2e., If? 2'.12252253iziielisiisisiszi.122.Q"'f3:e:z. 422:'?..'1f' r, f-I:-'YH 1 1 1--- L: 1-1,::.-. 1--1:4ff-fm-:.:.1:-:.::1--.1: ------ ::1:,:-::,,m:::, 1- - .::.-1:::1z-1-2:-q::1:.:c:::1:-:Q -:-:-:r -A-S XX .xx-QR .1 1 , 3.1.1-:. ' x ,, , .,., . -1:::a5w:::.:.:3:1:5::::::3..1:?-+2::.-:-::565: 'si X. . Nx.XQg3:-Egg Q ' '"'I-22r111E'E1E1E3E2aE5EEif:"QE:-235:E?EE2E5Eg255Ez"f"' -:.5:,E..q: ' -ia.: T12-L '4 ' 1 sg -"'f A ' w- i 1 "" :IE " 22?an215:Eel'1255252121255--f.-iz,:gi.2.5131?25E5E121:5I513235515252155sa:555151512515253-"Ramen . . - -4 X- Q 1..:-1.-:zz-:.g:1.1--rs:-::g.1:2.111::::1:5qr::::-12:-:1-zz -'fr::apg1y5:g:::-.55:j--:-x:g5,gy5::,:,3,.-341.-...gf-1. x-9 A. 31'-2.-., 3.1: ,.j: . 1----- 21.-:-111:1:-:-::i.111:f?-wzlg,-":-s42'R-r.- HX -. V . 4 -M ' ' 3 2 1 . . 4 a 1 - 1 Fjqg I ' ' . 1 a L 1 1 gp 111 Mm. P 1' L-A-2 2 Q . 4. 1 1--1 1 E . 1 1 K stgyblish d . at Alle 0111 1 14 . ---2 W'h1t Q C ' V--'-1 -'--.J . 1 1 "iii R . 1 I----5 and IQI7 :,,.,,.,4 lan V Q in-:L-1 - OUSC . I 1 X11 1 1:4 C ada C1 1 1 R Oug'h 1 --.1 uth Pitt 1 1 i s f'-1-f H 1 . E , 5 "--ff -1I'11'1 I 1 1 1-4-1 918 i , 1... 1 . - I -+A 1 1 1-...J Q . I kan: . 5 ,R 1 A 11,1 . 1 . , , ..-,, 0. . ' 1 r--ni L 3-,HCS al-16 O f z L., ' Wvan S011 11 ' ! !..u 'z ey 1 i gow "'2 I --.- I ljw--1 1 :Ag . --, km Q X 3 S+. I 1 g ' 1 Z7 , 1 A 1 nu '-..A...l"' ' -- . : l 1 , , I 4 , -v., ' , 11 N 1 I ' ' ' , . x'K't'X1'-f1, ' a?N!eI1:2fi1:1'1w L...-.1 1,g11n!,.ql:.1f3.,. 4' "f"'r11f"1m11 . .-'.r.1.,g.Q4.,,l., . V . I I ' A 2 . V . .. 1f':.1:4'1'u+.. N .f 1!,1ei!,i'g7f.gz1,,.,A 'f-H-.,,,,, '., "i!1f+.r1I1f,Eg!!I"f'-W.,, ""'-"',...,, ' -1 - 1 5: 1 ' ' , ' 1 . 5 5 L r , ?'f-1-y-f...., fn-rw-vm... ' 1 , 4 1 4 1 1--f - .1 - ,, ..i1:gg2f,Efgig,'v--,.,.,.,..l-LTETH !.ng1.1fi:,,!::g ly!---.V 4 1 . . . . , '.'k,,:,.1!'4', lv . -..L,me-,I I 1 I M W 1- ...J..i,gq . M .....,,,wJm y i ,.f"fffTP?fl'fi?fn?7rsf?frrfl ff? ws ig2,,-'ffl.4.wL:?,.. "1 .- X,-, .1 -H -,Q X .uf . ' ' ,..,,..... , Y. .. i. W, ., , , . ' ' "H" A-'-I-UH'-441'-LII .if.'.'.ii.gi A A if? .,,f',v2'1H1"1A','5f,.., ge'TTit11T:ig-ggi,-gn-'K'--A-J---+--if--A'-5-f1T7.:77.q.m....,.,,,.....,,, ' 'W 1-, I-,v-...,,.-,-. :w3,..!-' , . ----. I s . . . . - ,,f, . ,., , ,Nw Mm., , ,. ,. ,, V., -,,, - " 4 f' ' l ,aa 5 ' - ' - f -1 2,-Lf 'lffiaffai--z,a'15: 'pg '.T'SE':2-Q23 W 11 1 1- .. ' . 'T l ' -I A . 'ltr - 1 :wwf 'if-f.-1-llfffi? in ' V i2 2. ' UQ' 1 " A . .- . -: -' if 51" ' iv 1 Fgil312'f:fiQ"":F"f?,,.2- ' lQ'4"iZ"" ' - 3-' ' r ' U . - - ' ':. s , " I ' I - - 5, W A ififl-15, if-41Q1"'J1'1l' 2 ' f V 4.1 'A I- N 'f..1 ' " ' , .4 ,, Ml. -l,.... V A , B M K ,a,LJ4,5g5,,,mQ - A : . : 1 M V ,Q I 1,5 I .-4----f-f---ff---'-me H----f--fs' ---A-----W.,-Y.-. U ' ' ' ' ---'-- A., ,,, . .Q . ...,, ,AU , g,3'......,.....-... . l .l , ' :..- - . ' -, - C ' ' 1' ' 'I ' n ' V- f ' ' ' L, ' ...,. .. ...,.. i . M , 1 l l El 1 i 1 I l ! z ll lf' ' l ll 1 y . l y H l is ig---1 it I silrjl I l. pl, QF 1 'l l :---W--..., ,H ---nip 5'i 1 I--f----J ll : ',..,,,.gAf . ,WA it V n ': "Fl 4 l VQIIIJ 2 if g : 5 4 1 . 1'1""' 5 ffff Q13 5 s i""r"l 1 L-r----l ' x 3 , il ' y m -'-- --1 I 1 vw----at r 2 ,Q..,.,...,..l 1 f L.....,, 5 i L.--.Ti. 1 . 4 I i im-W-mi 4 I-Nil M., 1 -ww 1 I Elf' 1 we-at ' 2:15 li .1,,...,,3 3 "ml at 'iiig L.. q.., A l z L--W-f V, P L,,...,..,..5 Q i Elgin " A , , ,,,,,,,,,v ,,. W M, ,,, r 4 Hattie Moore ' Sill Adda Blair Ql?i?fzfi fli3fg,ll ., M -ll? 5.1.5 1919 Helen Strickland Serena Sulchow Ruth Miller Mary Baker Henrietta Leyda Wfinifred Linn Zella York Leda Brooks IQZO Mildred Tillotson Awdine Stanley Ella Krashneske Dorothy Evans Alice Hagar Ruth Nash Marguerite Turpenning 1Q2I Mai-j01-ie Dr-gan Nancy Graham Edna 1411156 lzola llCl11t21I'fZl1' Belle Bollinger Ruth Sjoberg ' Wfilhelmine Traum 171 Ernastine S-prong T 5 .l 1 6 I I t-4 L"'l Ea ri: M-3 Q r::if tg.-:gi iff? 1, ,AW1 li::::i l,...,. , 1 ifffjji P233 is Ml 5,jii':13 gf 553-1735 s,. .N -ml :ff lj ' ..,., .,.,,g 4 - - Y-. ...W l l i """"i s Qfar i-a-if l e V' B " "W i " "" I ifT'Qifl? 1 M wi L. B, Mi l- r aa 41 las., . , 4 4 L.- WV, ,' L , I V, ff,-fx-Hrf1w?r:fWrQYf' . . . , , ,- k.l.'i7 z.i.-.L.-.-.tj 1 ..1.Ax.-al?-0--fxwfAg'f'?v Mia,-,W, ,,,-,.-..-ijf'---'-"""' 'J'.jfxfI'T. "" ' N: . I.. .. . .:... .....,., ,wh 'E . , ...Y ' f- 6.5-,j,j'f',"f'fgg-.gig 1 ' 1' x , 1 J ' ' . ' " 111: 3f:g"f?"4?1g'2ff 2 ' ,Lui ., n -1.2 I Q A , Q2 . L i'g21'4 1 V i15f "2f?: . . . 1 .. . :J g.. u 1 'bi 1 Q +1 '- , I .. .V . S ,. ! mf,-f. ,- . . ,. -. . f 'Q .4 gv. -'. -- -fra' wr. - ' ..,. ., ..... .. ..., -, U , if ,,,gw,gf Y .. V- 4-4'-'M--M ,MQ,A,Qf,,,, ,A . . .. vm-W - - X , , , . W M, ,,, i Q 3 .ff l , i' ' J 1 r """'? . 2, 5 3, l 33. . 1 A 3 A . . S ' ,W .... i 5 5. if -A-- i Inj ,H 1: - f rfi L.. . i iv.. .5 5 1 19 . 3 1 i 4 i .5 L l ' 1 .g .. M 1 I . i ,., .... ' N , . 1 5 -., W i s' " - " ? N, 3 2. L T 3' Il- " I , i A pm-l 5 i -F Q- I 1. -. A,, . MM, Q 1 4 , ,N 5 1 5 . i l q Q 3. ,A, .3 1. 1 .X 347 -Hg 5 1 - " 2 I , K 1 31 1' 2 i 5 H ,g 9 1 f 5 In 2 - , Q, .. mr 1 i . fy V. 4 5 1 4 I ' N, 2 i Q I 1 f H3 Q i ' . g l E 1 .3 i Q 5 i Z l - ,I 5 ' 52 4 1 ,jg 3 1 4 Q 3 i 1 I i I - ' i i I i . l .5 A, i P . i W 'r 1 E Z 3 i. . 1 . i X 1 . 1 1 ' 1 L 3 . 1 Q i x I . 1 1 s I . 3 . . l 1 4 5 ' . . . . 1 . i Aw , I . ki.. Y E ,,....' w s .-.-..l X y . ' tv Q L... . , 5 1:-----1 0 ....,.., .N ., . L 2 .,......... l 1 ' x I il Q1 9 3 ,........ e ' ...,...,. A ' ' 1 M., 1 . f X I 5 if .5 , s Q . 1 . f 1 2 2 N ' I ' w 5 5 I , -ff: I . , 1 3 . , Jn. ,. .J - s I i 1 ,s 'Q 1 if . 1 .V s o X ft. ,,..,.. xv.- - ----- ---A-H -- W- 3 N. ................,.,M..A..,... ,,, , :.,... ...,4 ,, .--. L. 1-. - .. --.,.,V - ,iii X . .x- ,..,,....- .,y,m:v11'1L. rf'x-.ww . fr., Lxj, .V . -Q. -x 4 k '7.v'y'- 1 I 24, fa ,,, ' Tar 1 "-'V -L .' C "Af ",x" ' ' ' ,-'M .J.'uu.-St.a..'.Uh:-..,..'.?.rEub5 ff-.:"-if--f---+--5-0 ----f--- ----f------- ygy- fm I., .. T ,FX I I V-,A , X, .,J . . I. L95 5515?-33 hq ' 1' ' W 5 g J R3 A 5? 1 'ix 'W Q- . 1 ' ' --v-- V Y- .-1759 .1-L A.: E 'I IIITIIYEII' . - , I P .gf-2-4, j- Wmvf ., JEHQWQE. 'ifT71!3"' E Erntrrnttrvn 1 A-5 n 1 L1 4 4 Q A V A 2 1 ami, 1 ll is f .-...-Q, 'T EE lW'1f'3f',Li1 ......hii,Uli'iil'1i . bf! :1'1v4'vv-r--v- .ff-W-Q-.f -rv .--- ,.,--.,....-,. ,. . . Q , , A 1 S lm-W-.M Y , .,-A,. ,... iii wa ,-..,.i """""i 3--......, ,y.....M. .. EVM" "7 :P------' L..Y.,..-.I E., ,ws 1..-- .we :,---.... 1 ,.,-....,,,.5 11-N-M! I . n --.4....... E 2 ... .... , , . r ,,.,.-...5 E' . s 'Q,.-.fl 1-,-....., F,-,llaj , 5 VM-. 1 1'jff'fQQ'i i,-m-..-,2 2, W ,j , . S' K x-wv A i 9411. L, -,,.N-' M. .-,-, ,E 5 .fiijii i- p,.4,,,.....f sw--W2 1Q.g f111T.2 5. A -,... 1 I M-, ii:31TQ11 ' 4 , ,Wi X " 'Nl , A -Ng , W, ,. , .. A ! , 5 I 3 wwf. .l ..... . .-N - . i i v 1 "- 1' '.'t"f-Z i7.Tf.l'17 SEHK ihgk -1,1g,', , 1-1 cgi 1 a..,-cr,--.S-:Q-, .-sa , -A N X a, -4..,w.J ,ft-,gg Nr'-f:-, .,.a' .,,- ' 'up .J A ' TiT,:1..,....-.v:-1 AM, -.,,'. ,Y ,. -M-fin-- fi- ,.-Au-v1'01ln"l Q- 8?1'-Arr-v21'V1'f'.'7. . ,1,,,,,,,-..,.,.,.f--M , 1 , 1, if .. , , , , , . ,, ,-.- , - . . - I . .,,.. ' X-a . ' A 'sv . ' .. . ,-4,-,t -:Mx ,V . .. . Y H L-1: iw: :..-1- - . '- . . . 1 ' iv, f 'f 3175 1, .r Q 1 , A ' is : u . . , . --' ' . 44, QR: - .' ,, -1 . ,. .A -- , 'Z 3 A ' ' V Lf A' ' ' ' -J,,,,,,,,,,W,, . -.1.. I W,,,,1,-,,a,r,11 i N 'WM' I CE: il Ll TU il LIL- 1,11 'WA-Q , 11,11 ll? L l x.,...-.-I ' 1 ,. E-- - I 1 ,,..,.-. yu-,Y 4 ti. P: Nami, A Y Q Q l igennagluania Eta nf 15111 Evra liappa Established at Allegheny-1901 Gbiiirzra President ....... William- -Crawford Vice Piesident Hon John I Henderson Secretary Wllllam A Ell1O'E'E IQI6 Helen Rose Adams Robert Allen Blasdell Edith Hall Vlartha Mae Kelley Leo Hugh McKay Anna Strong 1917 WV1ll1a1n Arthur Brownell Charles M M1115- Ethyl Mar1e Kelley Mildred I R1chey Mildred Lucille Hazen Elizabeth Hendershot VV11l1am E McConnell Dudley M Zuver Leonell C Strono 'FElected but not 1n1t1ated on account of enlistment W1ll1am Jefferson Armstrong Willram Andrew Ell1s Harold Vernon Harper I' dw1n Barnhart Leaf l ll lush 1 1 f -:vnxf ,-,if '.-all '.g31T.-1i12,gf4gqq,l Q WV , . . .. 1 A 2 ------------ ., ,.,u3.x-,ski-. I 1-f . ., . . - M -b-- ---- .-,- . , - .. ,. : I L,-rg .- V Jive A : , . v ' .4 - 1 - 9 Q X 4 ,-,. ,- , , 1 , -g I- -,.' - V ,iu .Ui-1., V - .. . . , f,-'. w.r- A '.,,, on W ' ',-I ' -.V v, qt... - ' . , .,,,-,., .u.. ... ....,...,.,.,. W.. ,... . .... ...f. - -- , - - V. 4. . I-, ., , f .W , , , 1 - g et .,,. 1 : i."1L ' Evita Sigma 'illhn Estabhshed at Allebheny IQI3 1917 VV1ll1am A Brownell Dudley D Zuver 1918 Homer L Castle Paul E Hollm shead John G Castle Robert E McCreary lllllllllllll llll Ill llllllllll Mllllllll tltlllltlm 1 ll J Tm' lltj -F ...J 1 Q . ffl 5 I 1 1 F ,fl 'l xv la? 1- gl Q! 1 :Q Q4 l 1 5 5 l i 1 153 LN.--, El: k'-K -vs A-nw, r Q1 1 U- - ,..,, .,.,.. i' ' ,, .. . . . I 1 1 .1 . f '11 ll' 51-1 lwllllllzlgl 1 ' -.HN is .ybaff mn 1 ,,.... ....., 1 1 5 5 I 1 2 3 5 1 l 2 2 1 Iihi Glhzmtvr nf Alpha Glhi Sigma Established at Allegheny-w1913 IQI7 Nelson H. Boyd jess Tart Foster B. Dloane Albert B. Wfilbur Fred Powell E. Vincent Askey M ark VV. Frishkorn Paul Hyill Ralph Dewey IQI8 Ronald Reamer Rodney McCloskey Raymond Catherman Paul XM Lane .. QQ q 1 --l ll 3 3 3 E l 5 2 5 3 f 3 s 5 . ia-..,., .,..,.. ..-,,,,,,l .. 1-,,,r.-if..- ., ,, Harold L. Smith 176 I W -aT,.,,,i.,,M,,,rT,,W , Y lzalll 11111111 1 Qsslaaf a l 1 1lfllmllllflllllsllldfllllllgy lfilsgggfggm A I 1 1 ,fs i. ' '-l' W,.f.vl,..l.,.W.',,.3,-.,,,.,V,,.,1,,V 1 . 1 'X ' E -.+-.f.-,QM W, . fa. . , Ml, 1 , 1 , 1 . Ha., , , - A ' - --'av-+ 'Y fas,,.,.,,,..,.,..,1,. , , ., ' 1 --fn fd-'.-.-fu-1..w.,-...,.,s..,.-.-4e.x-'N.. .No-.-1.-. ' 'Q " " Xb " ' R" mv'-1-s--'fl 1-A.,--F -.ny .. .,..,.. . . -f., ,v..W ,,x-..-,e--......,.,..n.m.,-v,.-.,n.,.fs1-.-..r-...,,..-, ls I .. PY' .. 1 1 E I I Q l ' l 1 1 -Y lu , 4 l , .. .5 9 1. ? 1 1 on l.'xv,-'A11,lkQAl ' I "1 ,j , if fl., " 4 -2 1 l f' ' L,,..s....L.a- W- -'-V--fi'-4A -MJ -W ---W-A-H---A'-4--A'fiiriiz' 'V . Q ,Y "T'ffQff"fAm v,.A,,ll, Y t3,,,Ti:i?1jiij .V..... I ...... A ..,... --f-jf',...A,5z fy ,A . . -O l ., , - ' he --'wif' x' "'vf'l'.'1f11',. ,,,, ll- 'H ,,',-.', I-...,-.,'.2 . i I 1 1 1 "2 E2 5 1 Q . 1 11- if ' I inf! 1 1 .,., .D 1 - vii , JE.. I H. - 4 , lf: 1 . in r :N I - ij., ,VA Y f . ,. F "'fL.fz'fifQ'7l 3 - 3141 A . , 4... W' ""1-----LL A '----3-1-'J 1 , - 5, X 1-13' rg WI., 'e4,:.m'.- Y: - -e 'J--1-f-' ' -- " --MW,,-,,,-..,...-.-.r---A-M---A--W -- - 'ff' ' - Y ' '14 K. ,s-.nafsl-fs.. ' ,,. .., ...A. .,-- - N -------"M" ,V 1. -we Aim A 1, 1 ss. a -A-R-R-f-f's" . l lglwp VJ" K V VAVA V 4 iff: H, le--W 1 , 1 , .,,.., ,. X ,, A -- 1 Lffffff ,..,f--4 ll l ll I ---W . , "1 . ,,,--.,- A Y ,1g...Q4 ' V 1:11 new 1 1 ffjfff, E-,ll 1 Al E I : ' - L--- 1 1 fi... , ! L - , , l I X 1 ' l W V I , I I I 1 1 l 1 1-1 ......1 g 1 1 , f V Y .,.. .,-fw. f- www. ww-.f-,-.,,.,,,,,:K. ,- Nona - l Illll!-D A L, ,U- gy 1, 1 Xx Q Y X X XQ? NNgxxx xx fXX,XXx xx 9 S l I E 1 - -f--. ., S .i U, Kari? A xf, . A ' X5 5 x QX ....... x N -- " .... H , I X P :f .x -x 1 -. - K .x .xx 1' . .,... , V,., . M. , I U .N xx X f 'X X ' Nay I !' l X f' A'Vv ' . 9 ' x SN . x QV ' -. ii., .xf1I1gsg:g.1:'5i-- fzgfiiizi.-' 2522235-'s.. g,1i22.g.' iifii 11 2- -Z 3. . . - zf y . ,.,.s , w 'N . N 4' x N x xx x is 511'-i1'SS.'i5--121 "" 2'.53E1E:'. 1'-2321? .:5'5fv 2.155::l"- ' w i: ,-.1i2:ff91: 11114-'EF'-1i'f:322f': ' ' 1 " ' 5 .2 . x ,. X A,,,j"'5:3:?x + :2:2:1' ., 1 x 5' 2" ' -.- . H x . Xt xf 'k'3:xlf.'1'E5:'Y,f:f' x t'2:Ixi'?ii52',i5-- 5:12 T 1 '.I::i'f ,,. .:.2aEi. ':.:.-221: L' ' '. 12222 ' ., ' I" .x' . xx N- ., . 1-Qsix. ,J 'sS'f1:z:1- 'x ' x lxxx '21-.,. 222E? :1?ia55i ., 121115-Z, , 'eiz:-45.1.1 ' .2: 'EsE.2y " 2155' li x . 'It s ' . ' g . x, x X1 L., 532: j 32:51 , .-:r:: ZrE1 ztxigzfs , :1:3::S15U Yf1- '. -N ..,..5:g:1:. -:5-r-'- -:gi .. 11 Wx xi g rx x .Q 1-x sN,.g1. "N est, '- Qxx , '- 1,1552 .,,, 5 --1 :fp x ' -V as Q'-P x X "iw -wwe, H'-'-I-232151. w '.. .:s2?'1"'- -I ':.g:ia2z2:. 'f 1 a:z.. +1- +2?2vf-" 'N . , IAN x. f -N " Rxfxxxx N ' x 'ixx-.- SSA... x 'l'??'515f-' X ' i?S""fl -, ::EEEEQEEQEEEEEEZEEEEE251255-. ' '.5':'1'l "" -'z -' ., - - f x x v . . I X 'wx N . Q . -- 9 x ,--. ' 3 J x - wfffff'-r-' "'- - i'iZ.Z21"fQ , 1 NFL? E I ax -. rs.. ' W' Xxx' I- -'-' " 1 . 12' .- x Wx ' x- i...s.-1'-S - ' . 21' --'V H :, - 'f::a:1.'-gl i. - . " 'X " rf - 5 x 5-"i.Q1j:2-ggg .5EzE'2111-2525, "ir-':x:" ' :1 N .- Q1,.,1,.2535g - -rf' 2sEz2z:aE2E5Q,:. 3S2 :f1:::zga15g', ,g.g.3'g. ",1iEE.H?:--. -.1 " .. .... 1 V 9 . . ' Y x N I 'Ei " fix rf- 45.2552525162 EIN 5,,121'rzgiiitiaiii-"...'iff : '.i,gia1-- , -,,11:--3:12a5., 225111 ':::f:3l5E:lgx2?:fEQE1E3Eflj T5 1'P'2a5is5Sg2E.i?2f' 5 Lg. '22:2 ::2- xx W -x x W-5 - .V f. :E-S 1- 22. '.:.:112EsE-' V W' 'S 'ls'-2552511 :1f2s2ii5:512??' -1 '12 -"'E5E'E:s222aE2E1,,"-. 'A ."I11'1:.2f1 -.. -fi' . A jx' . . x Q .15 5- - A xx" -' , .."i:2.'12.-:--A .f""1:12-- -:Eh ' --. .r:ri:1:5:5.5rj:g:1-'-'V ' .112-'6::.r:::1:'-':1,jr-2 1. V . .5-23 R X " ix 'x " -.1:-::e:1:- ..,:1 -L-ix:-1 2 '1-'1' ...E .. ' 1235 . "':a:a:5:.:2r: SEX: p f J: N --x 4.2:-S -xx - x :-2 q:2:'-1:r-- -xi,g.215:" -212.-. :rs-:SE fx:f:'.-f mars-sw -:1:2's:1-1:-. .-32? .-.x:r:r. "-' Jzlzkf- x ' N "5 I fly ifigazg :55.g.f15Qigg?.. "" s.geggsE'1.' ,zgsgx "gi 1,5 1 ' - X l xx -A X . - A 2 an 1 - W- " '- 1- , ' .xg PN. -..'.."r -x x, Q, Eg- 'sxffszax ., .'.1.r.1y:'f P-1.2.1::1:..f:.'-1-'1':' rim:-2. .a34.x..- - ....:-.1222:111:1:1:r:r:i:11-:2fE11::.':-,:,::::. -'.1:':,:5::1:1gr.:-21211:-113.1 .,.5::gk::1:,:::::1:f-.1,. .-.:.:.,:::::::1:g::x. .--.1,1-.:':,.:,1,.:1,:?g:::: :,.-::.'-,::- -: z.:-q:::-rqzlf:-.xx.yg53gx:x5gx-.-, xx? N- - wx Q, . L F x ...x., ,Q :13:5E:?:,. w . ,55 .,2, :5 Ibv- I ,-S53 ' N ' x. .5251-5:5g.,f 1125552525255ggigziies- ,xx --'f 1 1- 4, .gl -x S xx x r " ' .ix :2..:2'S5:. .:5E32zQE5EsEs' 2?22'E2Si2i2::E21255Ezi . i 2'-X 2 -- -:EI Q . " A .. Y ' '-'2- -f N 5 ft: 5'-QNX XC' 15-ErfrEi,1'EirEr:g1:E1.' sz" rig.-23:2-2:1 ,1g15:r1,:::5:5:. :gE5::.,.1:g:-' MEIEIEIEQEE5, 5221: ' 'fe:5g5'sE5Ei2-R5153624:-Qwflxsl L'-S' fi' I a - '-- -1- .' 1 I ' rf x '- , Qxi ' ff Y V. ' . A ' at '- 1 11-xx x " - . - " - x I - 5:5 .f ''-225222ii5:iii5E2?:1E5E5EfiE5E5qEi2ii:?""'211'-:-EW" K ...itil - -I W:-"xF1i:,-I xs. - fx - . .QQ - .. S -fax .x ESQ: N F-sw ...V x f x.. "1.g:g.1'x5.4-1-1-1 x, --1--'w:z-1.3-..:.f-a:..e,.,qw-:.:-1' 1 '-.,-f--v-1-:?-r:2:'- 'ax ' ' - x x g Qs.. xxigigxxq -efx , ' 9+ . ' . ' x. ' ' A, -- -- - ----- f ..---x-2-'frm-.--141112.-:1:1:x ,. . .,.,.-,,. x:-:izIf:3ggg:.:x::.:.,.:i:... ,. .,.. 'X' ' +,:g3:,:-gf :1:-:,y:::,:.w . ..,-...4...-xx:-:Q-xy .ix xx? '. fxfrxxz- x., 2-1. - x xxx-Q., , 2 -4 V '. 3 . I ' 1' O ' , . W 4 . ' 1 . 4 , ., - - . , J. .L A . . - X - - . A CI' - A 1 1 4 - ' l .1"J'v:2"-'Y-:'i" 45 -f1f,4'y- A--Afx '.-' ..x-few-H-1 fx filiif li-Ti 1 T .ffl'1'f' Tl ?.i:E.'1gs11A:Hfif?:f .xxx -. ...... s...-...- ,,..-..,l , um mffj-jj'--'---i 2-"V-'QQQ-.i:.r:g ,,1g:,?l.,,.'v1, 'gfd "W - .f-fr-"-"-'fi1"3'-'I , 'Tl' ,J .xx-11-efzgi., .l fx:-, T,-iff:-x-ff---HM..-..--....-.,,,,.--,,.mv.. pi s 5 4 t . 4 A . l X 1 . : I 54-W -1 A. xl ' :.:1,lM. ex---H A .V - ' I.-1.1,.:,:,...-,.-l--r..... - - , -' ' r. 1 .V A3 - - ' xjxn ,fy 'fl-. rf! ,I .vga .. A-""fffx. j rf-fl: ' "x ',-' I Q ' , 1 Q 9 . . Lf.-lg it ,inf 143335 4 , 'Prix' 'ipji A A ,I - I ' , is -, ' Y, , 1 ."i-'f ' '. Y 2 ' ' ' SVA ,,r7ff'LfS:l2'f.Qhf - Q-1f'359.: .L. " 5 l , - lf". ', , ,. .- -' -- E .2 N- - . V l 9- xv G gf. 5' j,,f.,.x,f.:f:. I 9 .- I A . - l.,: Q x ' .--fx--P -'-- - ' or 'g...i5iT. . ..1'fsQa:2f'r'.f xxxxNQ Mx X xxxxxxx X X xxX xxx xxqxxpg xxa xxxxx XX x xxxxx xx S, YK xX xy X mx x xxx . N x xii' XNxX Nx Y R x W xx xx xgm X X X xgxxxl x Xxwhszuebefk .wx ,Ng- XX NN xx Qqxxxxw xX NNN fx xxx XM X X xx fxxgxg N-x X xx X 4+- New x xx xx,,x Rx xx ,MW x sxxxxwxs XXKNSEX WX xx"-R-'3','7-wx'-Q-Q Y? X KN Nix x mx xx xvSSm m 'NW' - xxxxlfxxxxx X x X W V b x x x xi X xxx X SN X XX x X X x Kx x SS' XX Y X X QNX, xxx X xxx xNxx44, X .54 X .xxx XXX N x, x qwxfx NW Sv Vx XX dx X X X x N5 A X QSNQ X X :x'aiX Mx xxs NK 3 xxx ' I xxX Xxx v-X 'QW , "-X xx, W .9 x7 xx , x Xxsgxx X 5 Y xx V 5x '-'xx AXXQQV X xxxbxxx xxxxxxxxbx x X xx as f gk X xx xxxx x ax x'xx'X xx ' x X xxixxx N vbxxxb Nix ix xxx SEXNK Xxxxxx X Xxxxi s vsxsxx xwxx fx xx N x X xx sxxxx a+ x xxx x x xxxxxxxx-xxx xx Xxx x QNX Qxxxex Ak xxxx xx xxxxx xxexx N Xxx bxi w x Q x XX x x x NS x W A: x N x wx Va x X 1 xx x Xxxx. X fx X X oxx xx. xxX"55'1Qx X N xx-2' '?iXXNQxXNxxiQSxf-M XN5 x 35 x X xx zx x x Rx x x xr xxx xxxx was -x xxx X xx. x x X Nwxf Wxxxxxxkx W xi x isa x NQxxxxx X xxx x x :WSW x x x A x X Nxxix X56 W Qx'S5W1Nxd x X CW WX MX x xrxfqxxsxkfggi-ex xxx 'x NN N xx N xXQxQXxx,3Qifx ,xi xx X ax 'X Wx 3 xxx M ,rx x x 'Nix xx xx,-5 5 fx A xx , 'WX ix Q x xwkgigxgxxx X X Qx V52 x rx xx. Qsxx xxxxxl Mx x x ' Qs x QQ Qxxxzxxx Es? x N Vx X Q X 'N AX N XxxSxXSxxXl'x5xkx5SW AX5'x. xxxexx x fslixxef xx xnxx xy xx I xy fx xx X X Nx exe mf? Si' xx-I x xX xqfxi. xxx x W x -4 ASQ QQ , X sux N ' x... W .xxx x 3 xxx, fx xx x xx AN Q xXx N. x N ' 4 xx x Xxx-x Q x eg-992. 7-bxixi'-Qldxxxx -1 4.4.1 x xr. , exam-x v-'Nw'-Qs wx '7' av'-4 'x x "NX ? xc x xx X X Bypesxxxxx 3 x-ef x NW. ,gif ?xx5x,xx Xxx x" 'xx xgxgxfvxxxt 3, 31 x, igxx , xxxx 9 ck xx V-y xxx. 5, XV s yxyxgs 'cxkxv 'Qi xt ing! xxx osx Sag x Ny SSX xxx xx,-in x xx ,xxx X x Aw z x x x,,,xx Q xx 'x 4 Sxbxxxx N xaxl' wx li N x'xNgXqY X, Xp x 'QS' xxwxqxxxxx xx xi fr 6x X x f""'G4 mx ,x X xzzgunxsxgxx EQ '5 xr xx xxjfsa "Tx x Q' xxx f X 1 z Mhwix xxwglfxit xxx 'xx 4 'lx I W x x xxx x X xx wSxE'Xi'f?:,xT 5 Egx. X X X WXWZ' Qxvwxw -SN Xxx' 'N 2 'Aa ifgk Sfffxxxgsi-X lr X ew Q 'SSI WK-Pxwxiifx? 5 xx 'xxx x ar x x xg xxsf fxigfpkigxg xx X rx xkwi fNWfxXEvxl:'xf x W x wexx' xx Nx N xx Nx x X j5xxQSS-Q hgwxxexv x x xxx Q xx Wx 253 1? xxii? :lxfil 2 xxxifg '4'Qxx..NNXQxSx xxx x xx xx ww XXV,-ix KR ww xx XTR xxx' 395 Q' x x xxcxxxx -zx xxx?-Xxx Alixxxx X W Wvxx -x,x xsaxx x Xxxxxgxxga E 3 xfxxx X vi, gu2Nx H iw Nxxllxw ,MSN 4 Xb' 3 lxxugw N65 SX xx x ,xx,ex,,xxx xx: as xx , xvx xxx wx, xxxx xfyiggxxx ,SQSS .vs x N xx. Xxx Nxxgerxxxfx xx wx as xxh xx x it x xx xxx xx xxx xxxxx 0x6 x Y X NNY lmxxa x x xx N xix x xx x 'xx N SQ, Xxx xxx x x xx x, x xgxx xx H xxx . x xxxrvx nik :xx xilxxx wx-ix xW Ax-:Sw .xxx .N ' IQIQ Grant S Norton Robert I' Brownell Gordon D Patterson Wells M Clotlner Stanton W erssenborne Leo A Armagost G1les M Bolhng Wendell B. Go1don Norwood W. Kerr Q ""' Leon D. PICISOI1 IQZO El1ne1l Xlcllluuen George F lXlC1CCl1tll Harley I Mo111s Ha1rx B Pattelson 177 ...Q-Wm .-,P-.ff--f-fx-4-Q Q -w Q-rv.-...'. -.Mu Q- -fx mm-x n pr-va sv X 1 li I A , , !.,.I. fx 'H 'g'.Mg1,,. Q ,HJ lil 1' ,'UUrIl2 i Ai:. nf lmlyl.. xr- A Q l I 4 1 w 4 l 1 v. ..,. M.-. I 5 H.-. .... .- K s A5 F l J : 'a .i. . Q, rx. , .-.ati I rw- xxxx s Newton Observatory from the Inner Campus 5...-..-..- fe1?ifrv'?--ffl'-., 7552.1-:+g " s - - N- -," 1'r'f'.1'2'r'ttj'."13!f -fvW't"U"'H'f E1-'-rf'-.-::-X-: ----- ' " 'l I E' g D 5, 1 .." "" 'Y-H i1":i'X'g1' 'J,f x N 1 r-I PC- - ' " "' I 'J i 'gf' ' 1 P-if ibm- ,.........,f' 3 Gihankia In 1517 VERY class should leave a legacy,-a distinct con- tribution to the college. Nineteen-Seventeen has complied with the requirement and not only has s'he left a legacy :but she has converted into an actuality a dream of the ages. The Stu-dent Senates are t-he offering of this class, the product of their toil, the result of their efforts. True, the movement had rece1ve,d it s first impulse long before I9-17 started 1nto Allegheny life but at no time was the task nealr completion until during this past year To the cl-ass 'us a whole is extended the kind thanlfs of the entire College Wforld faculty and student alike 'Lo their committees who hate labored through a mass of complex detail and biought to us a finished pioduct we say that your labors have not been 111 vun because thev are unique 111 then own excellence 'lhe 1311186 of 'lll is at the doo1 of :the benefflctois I I I Ill lllll llllllllllllllllllllllllllllIllllllllllll llllllllll Ill 5 i . , I 6 . . f l l 4 . l C . 1 C I 3 v X . 1 , ' ' L c c . 1 1 1 . . A ' W fy 7 f l I . ' . , ' , A W ' 7c xc . . H fl . . - 1 - ' ' ' f ' . c c V 1' c ' . i l 1'9 , ul. , i ,L ir V-A M A , A , V V T V . - . ..-rv , - .. -.,....-....n-........ ........,.,....,..,.-,...,.,....-,.-.-, ,,,,., . ,L ,M W -5 1 1- -WU - xv Y- 355,77 ..,.-,..M...........-.1V..----1---H -"Rf--'--Q ' " 'Y' ' ' 'W' I. 4' D 6 . ,W ' "" j ' x Y, V ,,,. ,Sy U 5 , 'W I E 5. Q WOMEN'S SENATE. 1916-1917. A . VF? Standing-Misses English, Simcox, McConnell. Seated-Misses Neal, Davison, Nebinger, Van Hoesen, Warner, DeLand. J' - - -- - . ' ' . , Nm WVOMENS SENATE, 1917-1918. mfling- -Klisscs Rum, Exton, II'lll1HlC'l'fUlI Iulnwrm Kim., 1 . , I , , f ing -llisscs xIlllll1lW, linglisll, l"1'cc-r, CI'rcsimlcntJ, Simcux Xll.X 5 EHLXKII.. 11:6 1 pl, Standing--Mess1's. Askey, Brownell. Sitting-Messrs. Drake, Miller fP1'CSidC111'D, VVa1'e iT, , , - - x , 'K' wg g MENS SENATE, IQI 7-1918. .Smnvling -.XI1-ww. Kuff, lfilm-1', I.ilIlL'.' www, l'.x:gfl1'uxn, XlcK'1'L'cl'y, XxiS5illj.fCl', fI,I'L'NlllL'lllj, Slvtsml. .1.i- Z 4 V.. if. 4-tr, . , . ,,,, A iflugv frnm the lialhrnn nf 15514 ,Uyr 1 ff i ea! f h 5 . w A ' 11 ' , , f H 1 . A , E' J gs , w I f, , . 3 el If lqlllifi af U fwsilf el N! 1-'- e I I X i I H ' A 1 As 3 K . limi 5 1 ' x 4 A I t I its "ll i'l:f5'lXf l! 1 if'l"i'iEE 'fix y H 95:3ii!1'iQi'I!1Ri!:EJf3 l,,5 sf?gii3en2gi ,:1 ',fmmifwfamw in e gm le ee ., " ME ?5 ?5"ff JM' WMJ W ai. 1 .1 . - Mi W H "W'gTMaei + V e em r" e f H I .' e N w x 1 S Q' N 'ff5wg1'?iigQi'5:- M e gl M ya f Xb ' Will ! ' H 1 W 1 l-Fw w u T X ,, ,Q l W W d l ini k g L nl 1 ' "J e 'rl' If WV ! 'Y war ' 4' 1- x v if , V A i Fl if 1 'Q M H I :wx - A , i EE .- '1'r'N 1 H ff X" 1 3- .w' ff- e K I ' ' 1 I X ., f 4 9 fx 'tffkmzx-w' j Q e 1 ' Y E, e ,', ig, - tv ,, 4 Y e L ly f t at 4 f L 'L V v i 'L-YeRaf'Q A V v WN I ,R , I . , I A me .. Aa'-1. U in w T '! V 4 I i 1. 0 4+ 4 X. '!, .L nl: ' - 3 . Q I X , 5, N ,,wfegQ1Q1 f3f R91L.L 4e W w lx X5 i I 1 "A" "- A X 1 ,, 1--Q -re if 1 if e .X . X l 5 lf X- afgxggz :ni7 X A x -1-14 gf e " ---+ 4 11 L ' e -- P e +A, ' 1...-' Q Y-.-3?-i - GX 1 -:1"'-as' ' fa-QE -su V-UK' l J, X N A, ' 'gg , 8? X.-i-g ii V git-.. "Studen1s may help themselves in xarious ways." -From zflze Caialoguc. ,,!u..L me N :mn 1 al ez 4 U zff1gg1 n ll ie 1 ,e 3 N , Q i - i ill I r K. H..-.-..- I-0-.-.- x I lr A' w!""'-1. -0-M1 V 5 ,.-. X .-,.....-. Eigiiij Qffiiii , QM---I v1.......A,.,-. 5 J z"""' 1 ? i ,......, J . x fl, S A+-f'rfIfI wfvfqx-Rfu ' ' ' --W-41' R---'--M A-Mkt.. -H ,- A...'.,A4..-.f..,-w,,,, , . . . 5:1 "'l'4.ff:,' ',gf.'j'f H 1 4 A, iifrffff----Af -----H-Mk' , . . . jj. A tr? lg. ff .A , ' ,A IIRDO J I I "!!'L'l.""""'-1 ,Y- Qj Q 1, '-1: , , r ' - ,V ' ! 14 'S .1 eg ' r 5 ,i E E UNDER THE PA TRONA GE OF li I a w ' IDA M. TARRELL, EAR-EAMED AMONG J' iw 5 I E G ALLEGHEN Y L1 TTERA TI Ay I WE BEG TO PLACE THE FOLLOWING PAGES AS A I BRIEF RES UME OF THE LITERARY SIDE OF OUR COLLEGE 3 j L... Ai 'I i L . 1, 1, P 1 I I! I f SP7 A 25' ' I r 5 . W im... , 2 W?- I! ' I! 5' 1 I if.."II W ii L elf- I ,P PM Q F tm' i 3 IE s I ? , ..... ,,.,,x,, .MA MP-.,..,...............,...,. 5 E E 5 2 S 2 2 5 Z E 5 E 1 I E I 2 3 I I Z 1 3 1 n L I l I I E, fi if li 1 1 fs fx L? :Q V1 5 V-fi l 1 ---.-....... Eg'----Q. 234335 5152233 Pri--W-5 Eifiiifi IWW 5 Iiigiiiif Cf1fl1,'T2 emi I, Ammj ...I,.,,,, 4 L.m,,..,1 3 A......1 , . V-'mf 2 rw.. E733 x . I ,IIT , ,mmf LM . I ...-..,f.....' 1 V l ""'M""'J ' 'M 'W 'Ii I W1 W1 .V-u.4,..n 1 ---wma .MA R.-. ,--i flffl M.-..A...J ,..... wi ,-A.,..,,.g I vm...,,. --Y----q.uK I EP"M-T1 S 2 L ? f ,.. A-ArzT WI,, T, . ,.,. .....,..Y I ma. ,. . .,.....,...,f I-,,,As 5 I V I S-O' F I 5 I I"'c I ...J 1 I I ' 6 I s I ? ...J Qi I v ,...A.-,I . 5 I A? K Tl g A -f,, -I I Q I .A I A, ? f s I 5 ,. I 1. .,,V, , ,.j 1 1 6 I , I l , 11.5---M I 'W' +f.- ""1-"fn, .-4e11swn,w.-.Aw NN. ,. A WT-mf--Tir, wi,-,fA....,.:,. M A A V 'f - vt . : ' 1 : "u angina? ' I I , E 2 1 i I U 9' fr-Wa 3 , Q 5 1 I J-q,'.J4I'15'rI--!'i1 HL QQEMHHEII 1 I . L....,,.f..:,,' V I 1 - 53. H sr., L -. 1 N .. Hn-:I--Q-.0 wpx '.,,-..K,,., Y vm. H A + at K Ekx 5' E 5 sw 'lf' i X-J hw! l l F NIUUE in the Held of literature stands Ida M Tarbell L H D LL D 80 She began he1 career as an associate editor of the Chautauquan, later she Joined the editorial staff of McClure s Mlagazme and in 1906 she became one of the owners and editors of the American Magazine No other woman of today has shown to be so Well versed on present day economic and social conditions Her works- The Tariff in Qur Times , 'The History of the Standard Oil Company The Business of Being a Woiiian , TheGolfden Rule in Business , etc., are recogmzed .as being complete in eve.ry detail and are ac- cepted authorities Besides this, she has also displayed unusual ability in works of a biographical nature. These works are, The Life of Napoleon Madame Ro-land and "The Life of Nb-ra-ham Lincoln". Miss Tarbell combines keen analysis with a Wonder- ful breadth o-f interp-retation, a fearless and incisive pen with a 'broad and sy-mfpathetic reason, and an intelligent accuracy with .an unu-sual ability of Wofrlcmanshipi. The .admiration in which she is held by the entire public is second only to that admiration -which every Alle- ghenian feels when we realize that Allegheny is the A-lma Mater of Miss Tarbell. Y ff-4-fa... ...J I-.... fr--'-is ,.......,l ....,,.a..l ,, ........... i...r n N K 5-N.............g I.. E 4, Al ,..'1l'LTJ lr.--g...-.2 .x......--..q EW... -W-will 3, ,........,,, M 9... V l' 1: ,.,..,.,J X i.,........4 i 'imfflllil MJ Q"""'f 1 fji"'e"u -4 hifi 6,...,.,. A at--ms it .f-.1-4-1.44 ...Ms 3 ,J !.,-.,-...- i ,-...t ...M -g N QM' "" i L-.. V. .fu f i ,J i l J l l I I S l l 1 I 1 1 4 I l ,l i 1 l f Z I I r 1 i S l T. .l 'l cle p.ff'a-- -'-ff-+gm7- l-if eyed- W- - WT.--Y Q ilizrfgolwzfll, .la ,,3:1,..i:-5213.3 ET, 1 ,Q E , nw. 1 ,I i z , .. ., -. ,.f-ff,-K-.Q---w,..,,..,X-nv-.,.. W, N., H 1 , . Nu-Lg. A. .V u....f ,.,.Y..--...f-.11.,,.,,r L.,- Qu P 'Q 41 1 I s P ,. P J 1 w I ,Y v 1 4 I F2 lfwil ' gn A , 0. 'iw x 4 , Q X-U v 'XP-xx 'ffm I ,ff J' 1 ,A , 1 , 'z A B 5 5 X: . yfxf ,. N 51 f V V WAN . ,ivan-.'.r ' , V.. A-1 kill .W . , Tl E ..., 1 , M., ,W ff AA,,. , 4,4 gf?" IA"""'W Mi 's sig: ELZLXTJ H-....,.-.f. ell, fjiwji Q---A , N-ull! 4,--aw-1, w2..---' f i , N-. I ,Miiqi I ---M.-Q . .- -4.---ai . .WJ N' I IN... .,,. -I ,..., ,., W, i ..., MJ SW ffigiglf s ..4.. W., l I S .... . WM, I Q-. -.M,,,x L Y. ,Mui ' L L, ....,,.5 s A . F V.. 5. ,... ,. N1 2 "fQ'T '1 i X QQ ffl! 5 a ,Wh ...M ' .,,.,..? 2 J K 3 5 V 1 , MM., 5 i fi Z ffl! A g., A 4 ' -... ,,.,.., 2 3 -M 75 X I 1 ,, 4 , , y .,.,k I A T, 5 4 , 11 W l 'z wi ii 5 A M ii Q 2 : 1 5 2 I I F 5 1 I 5 5 Q 5 K x w 'mx A . K i , 5 z I , I I Ir- i' F 3: .5 i ,Yif L' .rv J 'W .38 V ' -1 , 1 A 'K 1 ,A .-bb: .-1 1 M i :N .2635 Q 1 "J 5:51 '4 ' , :L-'.J,2,:' . ,fain ' Q . o ' Av-.5-2 , 1 .. : . .4 , Isrgif no : 00 fffrffs. ' - :""": " - ' '-gh'-df' Y 1 ,u . . , s nu S ' 4' If ' ' a Koh 1 1,125 .' .' - , . .' -spa. :qi-2 " " -'I-f'fi'- I-X :?.":" ' ' . 'O' o .:5wz:'0 5 ' 0 Q 'Je - ner" . 0 ' 0 .gif " n l -:-'-11-- '- ' . . - -' :..::.:. Ng ,Q 0 5 U 01. 5, V 9,25 , . 0 .. ual. .ta--. Q W 'ken' g ' U. ' I ' . Q ' 'un lf' HI A I rdxvf "V .. .1 . s a'I-'..:Lj:s R .zu ...'.. . ' , o.: : 'gzfqian I '- W I-Jr: ' ., ' . .v ' 1' ,. s ,fffsg -! E5.:.. " q'lu . ,s ..0u g 'vii' -J ..- '535 'I .- : -' . 1-.---2:12 .'.i-+a:g2- - : 1:35. . s . . . I. .p': . o'.' '::o..:i . '.::.EF.u Y 1K 'fpstv 'nu.'0.q " 03 ':::"' 3 ..." gg: - iv .,4r., v . .. , . 5:9 . , , . .... ' ',,f":5 'u l.'. . qlif : ' 0 5 , ' "' u find.. M f5r.-g,-'-.s- - -I .' -2 '---1 , -- - R sE:".J'. tiers: .'.,: ffz, Qi... ." 'bf - T-,zi:g.L N D 1 ,g :J , .av Q: 6 . . . .: .. - .J I I I U . Q 1, . , 0 . ,I ll g 2 :':":37:5 72- 32354. "' 3 :ie -'-.-2' ' - ' :- -' .' 5.--1:-Kip I W flav. Orly: ':'Qn. ' ,Vis n . ,,'g u I "'l'0" 'f'u'0 :!:'0' ' A U U 0 p '. ' 0 0 a'1':.o:' --- '- - :':-" 'nf-' 1 - ' ' - ' . -rp-'2.. 1 4:7::' . -- ---::- Q r ' - .' .:':':i-f--. Q ..- .- .---.:',:. pw. - - :. --. . - N n, , n ,o. ,, 3 .. s.. ,w, , ..,,,,,. Ii ..". . .. - " 0. 's".n'.' U.. U . Q 95' ' ' "' I' ' , ,o'.,p:. 0 . I 's'.,'p.. '.l.o::. r .00 'D' 0. s ,y .q'giL:5:-. r 1 ' .nf ' ' o ' ,fo 0 'I . lac' ' . -E 'su' '. ' " 009' J: ".:. P 0 ' 'U' I. ' Q ' ' "ff '-,, N S ., ,, , o .,. .5 , , , .u o. nu' . 1. -1 '.q.x... . .Q ..u'...o ,nu .. .. l .l..,.,.l... ...gn 0 ,::nJl-:I 1 - ::: - 1- , nuwg' I' ,' Q. U .' .l.0..:g '.,':.:, .' ,' , " ' g ' n no' ::.:5:. u , Q o - Q , . i -.- H. ' - . . .. - -'-.,- - .v - - - J E . .. s ': ,o'. '.. Q. :".":::' n:s:::E!0 I ::".::' " e ia' .5 . I. 0.-'17f'-1-' I W ' l Q In ' N' 'dbg' N Q , ' U- "ri '. l"' .go ' ".':.f:. . - wie.: ,Ov .: ' ,'..T.0.: .u 2: . . , 533.50 '-.x::!:.,'. J..-:.::. ' O., :cz . . ..,..,5,-....- :.-J2' . .- - - ::-'::r- 'Jil -- 'S-i':-- E 1 get-if -:.- . 'J 1, 'I-3.-fgnggu ":.1 1. ' .1 ..-',- -'.L-'Zi-':32g:,. 'I ,- go' .0 ,. 5 0 I .. pn '::::' Jug' '."'1','.. su , . h , 0 ' ' .'.fJ::L.':. - ' :?..' qqs,,.:'::.zf.::a.g::o'.:...''.:3:iig g::.'?.??:':.'::n!::2:':.:. zU:,..?:r :".:.i . . :.l:g'?::.. :.u.'. '.- a In o I ,.," v g 1 .0 '..f:..:...: .,.. I.. gS:.'n?1::.5,- -.?gi?..4t :.:':.. I . ..- tg in. C.,:,,:3.:-.- - W . . , .1 ,. .',, ..., ... . . . .u .:E..:.. s ..- 6 ':.'-5-".! 322-' gfiziq. , '. ' .: ' ' 3 '- 5 a-Z' - 543: 1 .':Ztf.3-g. "1?l':3? "R ' , ' -' ' -21321 f -In ' I-'E-.1 In 41 ..-13-f-'ff'-5:1-':. figau. -- - -' - . z' -rr.-:sf if at : :' s:E?f...1 ' .,'.E:E:u.:,. u' -qi-S.: au... . :.!. . . " , -N . .,,. Q ,, . .Q ,:.. .I .-::.,o, . . :.I5:.. . . . . 0 ...Sz Q : .:: ?:E3'.E".'. 2 1. A. 'i?.'q::' :,i'2:i.!. -,: .' .-1: J :"n: ' ."E'..:.:.Z ...Q . ebubsc.: ,., fr. ,M : ,.. . . nu. :df vi-ggi., uf.. .If , c ' . , nth.: X l X , .nn :..0 :' 1: is :ur :sf .:.g 1' 'qoifrr-:Jn 'ifggjz . n .' n' Q :',' .Os 5 , f,-if. lx ::,. .. .:. ::..::.. :ug...o'.A..,' .E .. o ' ..:'n..' ug.: !::'. ,. :Q . U A . . 0 !,g':."', .., .v-1+ 1533.1 Qfftf-7.5--f -- . .Z . " '1.'?:-I-I. -.Q1'." "' I '--- Z'l'.2:I 6 - 1-EA' '- ' "I-'1 595 af:-'gv - --- .' 1--as '1'E3f1'.5 -' ' - -' Z 5 E :'fxZ'. ': 5'- 5133 :J,:S-.--',j . - '. ' -2:-IQ-g: --'-. ' ,. ,' ,- - E-5:1-I 5 nq':.n. Q c :, '. . :Jn'.', o ' I '.. :' .2 vu':'s. . a . 5 0 0 .-,gn i 1-2.241 '- "- 13- -..-!:.'-' ' -' '- . .-1:f'Zf- "'E'-7145 " " ' ' VF53 1 --3-,., - .. 8 , :S 3.-2:-,' . ' -' - 3.-.322 fxg,-":.. '--1-Q51 , ' - ,I -. '!:...-: ' 0- will-: -' - :' :-':.t-5 . " ' '. .' :::i-2-2 2-11522-'If-. 'UTS'-2.--.. I - 22 b swf - - - :.. -' - ..- ,mf-.":-f:-. -f-1-c-,.--- - - -- -wy- n n . g 1 an al . 1 .n I nl -0 ' ' ::..'-0 '.f.' .. gc . :o.:,,nul n 'U . u rut., 'hint' ,-v::', :..3f.,-on' ', , -3--'. - nil 0 . ' 9 u J' 'p 0 .ff Q, ' ' .00 'C f' 0 0' 05' I 'Wifi .lg s Q ' 'ic' . of,I'.:, . ' ..,, e !,.. lt.. : Jian f... o'.::',.':::..:. :f::.,3., O.. o.2':.3E- -:f:Zi',.'..:.:5:?? A Ei'-113. ' - - '-Sp :.' gg 2:f,Q!.-'- ' ' '-2,:"-E b'!..Z.4. I ,"'-"I-'3i',- "':z9?,g.J-:E-3.11 ' ":'1' o ' v." ' 'g ' on 0:u,"""' ' 4" bun' Lani' 'a , . .'1"'o,, 'I".I:.:""": . ,.. , . .,.,, , .. . .5 ,.s,.a , 0 ,: . , ' :Z-5.1 .' - .. .arm Q13-3'-' 1 , -: .- 2413-5. ::..'f2- ' Z ,-' ' ' '55 jx... -'ga-g:'f1: ELL? , . no n. ., ...I-, .'l:aoa1,?.,E :,5d::E0: .z.v:.. . : .uzyzwzz .11 0 .. .0 .'..'t:..E.J! -.fi..E:j M 3.-f,: ' ..- , M . ,. I J, ' : 'is .o',l:, -l.,..:'.,:' J . .,.,. ' - .1 g hx- Pf.,,:',. - 0 .' o-, - - ::.t,:.., '!'u5"" . ' 'Q -""":"' :"""'v."'. ' w' "0 '53 ' 'M' -..'.' .' ' ' "in '- 'a""a U . , ' ' go ," u I ,' , :.0'.0o a..'lf u' ,' ' ' a.. u'.s"!'Io' :Qzfh ,'.' ' ' , .nvun 1 nap.: a 'a . , .. . . .,,s.- gg. ..u 1 . n , n..,... s' :oo .ova .... Q. 0 .O .,,.uo :--3-' - ' - . " - - ' -1-1' -'W - Z -' --'-4--':: .gn--' - ' . ' '- i "ff: '. .'. '.".':.-:"' 'nv'l"::" "' ' 1'-":"o' e,Ipo:'..N' ". .0 "'a "'f': H E 1 5-5.3 z ...., . ,.' . kv. .. M-:,::0: pix .,:.. .'.:.. - .. .. hge: .:,,:. . . . N., . 'e .Q .' - ,,:'.!., 11:-.c-' - - ' .v' ' -:..-: -x-sw -- w-- -:' ---A.: '--1: .. . ---:aw , ruin: . ' 0 ,s'..l ' n' L. .,'.' sez... :...l::-: n: ,r... 'n zfziu. :q':v':v:,':, f: "' . ' . . ."o :-I-are f 251-1-: . . . . . . ,ig-1 z2rf'1':" . ' --gg: - 'f-W4 !:- ' ' ' -2:57:35 Eff'-'J--"2 5 :'- I-211' !5E:'Z2"""'31:'.':'-" -' ff., gs-'. - . ' " - - I .mfg f..:u:--.1. rg-2: J -' -21125: fu: - uf- . . -- ' - - .- - -- -: ..-::.f. 2. --- . .. i isa-All-I . 0' 0' 0: ' 0 ' ".:': '7'5:o'0 '. s 'D fn :JX'::: : u?""'l"'1:' ."' " ' ' " 25"-' A L, - , ' af? ' - : .g 0 ' Io' ' . :nazi :Vain ,...c 0 , a.u.,:g. : !' l::f':'1l.i.3"-0' '.:' .'. .' , s.f:".: ly- h :ag-1' - - - . -- 1' :Z-5'-I 2555:-1 -. - 2 -. -ff ' -.-2-1:4 S 5 nxt: .- .- - - .- - .- . sf.-Es '. '.'.::s'r.i 1 :- 4 '?':3f' ?2'22 S V :vhs ' eu.. , ' . ' ,. ' :-YJ.. . nn: U '. ,",-.'-v.. 4' 2 w':f', ..:u':J"i - no Q o o Q I lf , L- 1 crm.: . . , .os . .0 .. 'og' vii: lf'E'n,, . , . :':..'u,-: :1 g 1 -45:7 O., U:-.261 1 " "" " v 'v ' a J' I r' "' " ' ' ' 5':fl "' ". ..- 'f-5' " "::":: sffl.: Q 525: 1 " ' - ,- -2-'i-2 : --"if-'fs'-'I 11- :lu 'v,,,.m,-W .:f,g . . .g ' 'O ,U a ,,'....,v' 0 4 .Jr . , ...gag ..v,,.1. :-.ar a.?..:.:: an -jiri' - ' ' - .' I j ,.,g:u-:ig ',-jr,-., .--'.- '11-135: 53.-L 'EFSQ-,,,,. 55-452152154 W 'JL - -1.p,F ' - .' -. - ' .'. z-'S 1- w!.'g1,, ' '. '- -' yy- -:,-33, !- -.'w-.- ':z,..2 I 43.4. ,K fm, 0 O D . 5.0: , JJ' I 0. .. , . 9.2 . u. ,s ..h!,.o., : .J In inv Y ,.f.5. . . . . 0 .qt .Q . S :d. 3. ...un ,a:g...0.' Q . ..0 90.29 zgfgoz, Uh.,-...'. ax, U.: .-. 'fs2i:.Q1' ' 1-, : :-53.5 afafs ' Q +. ,N .1 ',L'Fr- Inrft: . O ,. , , , ' '. ..-1.5: ,,1n:,: 15.313 ',,::'.. ' - ,'l.'j,: :deign a ":,-1:-'::' , I: V, '22-1--Q - - - ' .-1-2'-: 2:-'-: '..'.i:--.- -f':..--:'I-- :-.::'- :iw II- . . -tht 2 5"-., 3. in O .I U ' Q 0 gzzgof, .l'1l:,0J'c ":a',:'.qo , 'u,oU' NSE: , . G J::.0:n:'. . Q, ' l ws... Q 2 Su?-Tx. ,Q-2,5154 '. ..:',, Q, rd-is ?..i.,i:: -.::.1,g5?':a53:. .,!.:Lff,555::f gr. ,'.15?:::'...I-bf.. .E 0 ij V ' mf'-V -3:3-I, . , ' ,s-.1-' .3-.!g..', .---gf. ":'I.-g.,:- 51.1.-." - .,.. ':'1::'g.-.,.'g-. .f: 5 ,I ., - . 0' .1 , o 4.2 o '.. Q 0.0 su .,o .u, ,. ,s ..- 0 e I... .,,,'... , o, , Q.: Mg'-v., ' . ' 5,:- -. -dx. - '. - -".-". '1,'..-' .'.'.'! -u - ' -"'- . -- v-' .'.' - . - ., '..:,-. - 5 4-1.5 2 - . - ' 3-1.----.f .- ' - - ,L Z , -,gjffn ,. ::,.:i za: :L-0 . . ,-,.5:':'.:. tgwgg , L. ..-: J .,'.. ...Z-'ivy' .If ' Af . Y 'W' '.' af", 5024: I:-.12 ' - "U ' .':,-11. 'rfff , ,. D ' . ."", ' In, I z A I: .ani ova.: ...pn . Us ..a.,: U ,fn . ' u n '.. ., , " I :30:!fr'n:. ::5t:,.' 0 ' . o ' . satis: ::.',..,:.:.: I a ' ' . .' .'.: 'OZ' .:.:.-PL.:,.: ,lag h ka - .:.i::... I . .c ,c 0 .'c h,n?q. :g::.,': .. .9 .vn. I .. ". 'o' lp :V-E.: LJ I : , -f" :.'.-:': ' x -' 'P'--f :' -.:' :.- - ' ' . - ' ' 'iz'- "-if, ..J..,, - H ,"1'.. -51,9 ... s'. '.".t.s 0, 5' --'I' '. ' - -" '- I?"-1 1'-'E- - ' 'I - .. - " -'.-'ff".2 . -JJSOH , . ,' .- .,-'., gg-P.:-'. -.' ,.,'.' -'. . !..':, ,',,','.' 1 . , ou" a ....::a': Q 9 ,,n' v .Ho '. .555 .' ' ' .' , , . ' ' 2:82:21 2.-fq . ., .3 ' I' . ,. . : .'. Lfjf- Q' :vt 0 ff ' ,uf 2.-:mio :::,:E:'o7n .0 ol 1 0 nn f v 'taught .fzhqzun .. . ., :.:.:o:.: Sie.: ox.. At' :Q o .r.ov Q ..:.:i: M--:..' - Y v--2-: . -- - . . - - - H..- ls.:q:J:l, Q. Q 0 q:.e:...: :'..:.,E , 5 ,f,n . Ag .. . .0 . , ., Jann: ".u..'c.": ' nuns us." ' ' I ' pl 0' o' " "qt: '...,Z.::.. , .-,I"',- :1g.f.g ' .. 3 - a ',. ' ' . -.iw "3 '- .- """'.: 2"-J ' -- ..' " fs' ' .' " 'O 543: .nic .tin ls o l -o '-2-'f'j1.Q - . 9.1-q: 54162 ' - - -'1 -' . .- '. 31145: :.:uo?"' ':::::v: gfgvh' .n ' ' gs ,' 0 ,gl , LSE. ":'S:'3 sr--': '. , .- ' .- ' 1 1--:iz entss. -f',:.2: ,:.g4::,n . ., : . na. ' ..- . L.-:JI ,-::'.:.:.::: zxi'-':. 0 ' . U .. I 0 . :' he-g.. -,.:g..-7: :.15:::: . . .o , 0. 0 , . . , :'Ilg..:: 'Dip' Kari' 'U' ' 0 ' . ' ' ' ' , .-mf: . o ,, , . 9 . . . .n,l , n , I Q I 1 5 ..- . 91:3 1- , ' 5. .-.'?3?,:: HTF: ..of. 'o '. 1, ,::.,.A.: -:',g.'. H . ' . ... . ' ,",,.-Z4 :.:g-.,. --.. , -- -- , --f:. .:ug..:. 97.. . .- . ' -5..,. . .'. - - I - ' ff:-:Q-1 Q-Wi " " --. .:'.f:1r ,"-, - ,v .'. -' . jjgjg: 1,5-..:.,..,o 5 . '. ..,. -1: ,z rr. ',.,.. -:"f:".. ' ' "'-:Z ":,,1':5,P' . ,- o :.','::' -4.-"sg, . ' ' 'f-V' ' 1 .f'n'1" ..-7.3, ' .J..,: - . . -,.: qt .1 -g::',:....l,.f.1.:::: '-Eg,-1.5532 4 uw -. .Mn '-. .inn HW .- rs "1 ., Q .W f W Y -if A -- W L 1 - J f if ff H -::, .igf , -3: , V 7 , - +-- .-five' - ' , ' -v 1,1 -1--'-:':-::'---fff-Af--Lgi2,gfQ3.3Z'L:f1"Q ' ' CLASSICAL CLUB, 1916-1917 ov UQ TQ, 5.3, WW Top row-Messrs, Thomas, Richmond, McKay, Mumford, Regester CSec1'eta1'yD. Middle row-Mr. Brownell, Misses Reniers, Rowley, Hendershot, Pitt, Robinson, Mr. Martin. Lower row-Mr. Hart, Misses Clough, Richey, Mr. Clendenin, Miss Carew, Mr. VValker, Mr. Barcus. ,D CLASSICAL CLUB, IQI7-IQIS. up row Xlussrs, Sllorls, ScllCt'fux', Nlzlrtiu, L5CC','-'l'1'1:lx.i. llu-u llruxxn. Xlillmllc row Nlisscs NCXX'II1IlliCl', klvpn-l:1ml, I'f:xNI1'1'xx1w1l, Rwuxlm owcr ww Klifscs 'l'lmm:1s, Rk'lliCI'S. 1K-IIQIUAIIIIIIIT, IJ.-xxig QM-C l:1rgc5, l-ugu. X QUILL CLUB, 1916-1917 Top row-Dr. Elder, Messrs. Piper, Isherwood, Myers. Second row-Mr. H. Castle CTreasurerD, Misses Strickland, Rowley, Messrs. Regester, XVeide. Third row-Misses Sykes, Horth, Easterwood, English CSecretaryD, Messrs. Baker, Yost. Lower row!Mr. I. Castle, Misses Deens, Sprong, Pitt, Emery, Mr. Bosworth. A - -.fx A- .. -0'8" .,.. -....-.---,Q Jiz.-X 7 - QUILL CLUB, IQI7-IQIS. .W Zim., .V 'ZZ '11, 'Zn " f fzwff ZW'-iff .I 4 f wwf. 5 Wi f ,f f W 12 ff , , ,,.f,..f 1 - '14, ' "I.WZ'F,iT2f- .. 1 fzfffi i 1 Top row AXIc:+s1's. Ilmwn, Ilianchi, Holli11L5ShC'1cl. Sqg-mul nm' Hr. Schultz Misses lin 'lish Rowlcv 1:I'LlI1llJ!lUYll fC'lmi1'111:111'D Messrs, I'1'Q-storm, PQLULISQ Intl , 1 . , iz- 1 ,. . . . , , W ,-- 1, L 5,-.,1f Jann", Y - ....,-X ..1. - H MH Y Y Yrg Y IlllI'll rem' 'Misses hprmlg, fScc1'cl:11'y2, Ixoul, Hiller, IVIIUINZIS, .Xl'I1Olll, lfmcry mm' rmx' Mr. .lum-s, Xllfwx XL-ill, Cluusc, Rcmcrs, Lewis, lifnslcxwvoml, Hr. Su ,,, WM... -.,...--..'74 V ,---ff Y V--Y 3 :fi f i , 4-lj' " f "-'-- '--- -f - 13- ,,,A A, A ..,g-....-....--1----i--W -1 - --f-'ffm' -:lr "LW - f -E-'-e LA PETIT SALON. 19164917 Top row-Misses Robinson, Monroe, Hanks, Van Hoesen, Fetzer, Smith, English, Carr. Middle 1'ow+Misses lflahaven, McConnell, Maxwell, Scott, Prof. Wa1'cl, Miss DeLand CSec1'eta1'yD, Dr. Sneively, Misses Brooke, Carew, Woocl Lower row-Messrs. Miller, Ogden, McConnell, McKinney, Brown, Castle, McC1'ea1'y. Milli- If ' T ,, , I.x::'s zzzw: N-Lf ff -ff W f - ' - ' " L ' - V . , 1 X , , 1 1 1 ' , 1 ' ' f , X X , 1 , . X , , X LE PETIT SALON, 1917-1918. . ,, ,, 1 W, .W -.N -- ..-i-,f,.f ' ' tr,-y V , TA- .ax ,-,Vt-D ,I . ,A Liu. F. :,3l'tv:'?p V A - :!a.:,1,l.-.iwwjf Y w1,v,AmU1 ,yi'ff'N,13f:Q' xt,-M ,IJ xg' VX rv, I K L 'VA Mya. -A - - .' '.' :rg - '. -,-,,--f::r ,-,'.'M. 4. , . . 4: .5 -11 -L, , . 5: ',k.- . .- Ql.q.' ' N' -wr' .N 'ok , 1 - Y K ' - if 0 , -V t I Jw. ,- . 4f,'-- ',, 14 mg. 1-..,, -fltny g-3.-,.,'1.'P'4f'9ZcP V,-.,g3S. .fwy TT.. A,v'5'f-- ivy., NA ,y , . 1,5 '5 . ' ':'5"4 ' 1' 4- .- :2-:fr 1. . ,. - 1' ,.-':"",.LX?i'--' ' fff',x-.,f44 atv- g-'ffi':"1"- 1 '- W.-. Tw- ' .9 I, 1 W .I - -1, . -4,4 1 2, L', . ' .fig-, ,M,'w.,Kf-S-SV , 'vw-,L ,xgxg-A.,-,NM,-iwk,,,.3.f. ' ,3Qgg,xA', . . N R X...-.-. 'la --f f-f?-c . , , ,. Y -1 -ef..fE1. - u..'i"M.'-f'I't.'ev'5'.'?i' 41, 'f - vw.-5 fri " 5 A -1 J '-' '-"'f" - 4:1 A. 1 -:iw Z1 V' 4 nf' - L-A-1.-ui., vi' "w-:i"'ff- I 1 " " f' ' K if H l V, 9.1 ' 4 .' - W' X nh. :C .13 fi, . . 1,5 v4-v-.1-,iwf ,,,. bf!ff'fdf' 4-5 4 -V 1n,,'- F b v I 1-M. .4 , 1 W , f lg -, -Q- A-..,.,s ,-43' A-V, S - --g,.-,,-221-34-3,..,-',Nw,4 -- '. V A. 3,-,W . A - . 4,.....J. .-.....i,h.-.-.1..,.i....,,,, .--. . A ..-. ..f.,..,.,f.....?... .- Y - .- .... -,... .-- .. - N A--.N--N-, 'IH-nu 1'-nw Mix-1-f. lfllie, Rfunlvlvllxll, Messrs. AICHIIIIIIII, Stewart Ifilcr floslin, Sczmncll Umwn, f'l'l'c:1sl11'c'l'J. , ' 4 . . . s . ' , w Q Y V- . .- Y Nlnilllw- 1-ru-. Xlnvw ll-Hlpqkxnx--n, Ilzumltwu. 5l1'1','liIIlllll, IL1lNY'Ill'llS, Rnclmrfl, .Xl'llUlil, Czxrcw, KICK mmcll, CX1cc-l'1'cs1clc11lJ, XX lalfluwsfm, NCII XX wud, Munlmll, llnzcn. I f vz' iw.-. Xli-wx SIll'41lk'l'l, IIIVJIIXII, l'1'-flu-mms XX'ml, Cwnzmt, NIV. Mclrucry fI'rcsulcntJ, Mxsscs RIOINICVCZKLI f5cCI'vl:1ry5, 5'HK'l'5', .I"h'15"" W I , X . O . ' A MODFRN PROBI EMS CI VB 1916-1917 Top 1'OX1'-1E11Q'St1'O1'l'I, Craig, Hulin, Regester, Doane. iddle rowAMil1er, Bianchi, Megahan CSecretaryD, Kahle, Drake, XYare CTreasurerD, Browne Bottom rowfHcConnell, McKinney, Yost, Peckham CPresirIent5, Powell, Stroup, McC1'eery. 1 CF' W ' qi F Amm-:lax PRom.1ix1s c'r.L'1:. 1917-mls. I. Q 5.-unf':a.v-" W lx.. SEQ Q'-'Q NN 49 -YO al QQ ,Q 40- .ar ,- ,V I Q . . , ,.. J ' -,Y , V-,,,.4 Q ' Q K L V :AV I, , I JA ' Q P' gy ,...,.,. f a x ,M wf1f,,, s. v . , 1-, E - H , 1, ,-w -A ,,A,, ml ,, . I I . A i ', ,A yn :I ., ,V -51, ,R ,QMP 1 r,.1.",f. 1 f K.--i,,x K - Q D JF". Q. 5 L 1 f' uhh' ' f -11. . --4f.-..-uf:-xrugifm .ns .f'.1.gL:z1L --- 3 ,s,.:':- ,:Y7J"'. x"?ff'iQf:.hgF?s1e 'I--5' ".lwfX'x 9'-.'..111, l.H1.Lf:11v-'3.vz, XYiwixlu:-r', l11'w.v1n'll, lZ:n'1', Ifill-11 Nliiff' 'K' 'Xl'--'x l'.1"f-:X'.:,, XI-fzzw.-., S114-:'tx, Suuxmm-Il, Slvlxwln, l'llILfNIl'lUl. I ' XI'-f - Yi 1" 1, lx'-fl L., XX .LIl.v:, liz. l.:znl.v, .Xlcl many ll,ll'Ni4I1'IlI J, lirfmu, fl-wliu, flriw. ,wnrrr - W -XL - ,Y-f, -1 f - f-ff' 'P-W" ' THOBURN CLUB, 1916-1917. 7, gui 40' if aw- I V ,mf-Q, 3,15 . A 7'- ,J- llack roxvfklansell, Hartung, Hollingshead, Mumford, NcEntarfer. Regcster. Bottom row-XVjssinger, Hart, Martin, Hart, Richmond, Brown, Clendenin fP1'CS1f.lC11tD, Lackey 1 la W 'fr B THOUURN CLUB, IQI7-IQIS. Yun" ,..-o ' ,4-' ,l X f . g "3 ,.. 'a .4-. a Q 1 4n."'2:.A2 1 I' .. - f 7 . . t D 5' , ,.. ' A . """ ima "tv,-V - .175-5 . I Y 4 . , -A ' - " nz. ' s.gw.qs,::5-, ' .QF' -,S " -. Av- .. .sua 9' .... R 36- QQ 00 - Av 511 A V14 fi :wwf I Q' 1-V ,J1 ,-is ..., ., .,' 'fri .. "J, " ' 1KP6',':I Q,"ff,Q,,, 1,1 J., ivy f 1 V I . V FAU, IPJ. ' ' '41 x I Q' . ., I V g , A' Xiu' '2 ,- ,g..'fi5'-ii -mf, r, f... i 7- Lg',1,-,T I -iw -x3b.,,f,..ldv.zi:g,' gin. :Sw in H ' f"' -' .- . ,' -' . I ,. . f-' . ' ' ' '- , -- " Ja' f 'Y . N ix' ' '..' ' r - ' N' U. L ' L X .. 'ldkllf 1".'g'.".A.T.i. - " ' 'v L ' Sl:m'li1xq .Xlv--rx, llxnilvxp Ilmfva-x', Xl:1x'lin, flvllvv, Yun IM'v:xmlm-V, XlCllllIlI'l.l'l', l5r'uv.'n, ,l.C'Illlil'N. N--.wwf Www-fx. ll.'l1lHIA.1, rX'1-w--l'1'-Q1-ll-1:11, IZIU-Im-ll, XYivix1gl'l', .X,L'fvlIl'llj', 4I'1'1-xhln-x1l1, Ilznrr, .Xl1'lClIt'l', Kluwll, Stn ,7--v BIOLOGY CLUB, 19161917 lop low Plot. Uucker, D1. DH1l111g'. I Third row-Messrs. Lame, VVilson, Bosworth, Regester, X7V1SSi11g61'. Second row-Messrs. Hetuer, Strong, Richey, Bolard, Thomas, Kelley, Beatty. First row-Misses Saxton, Sykes, Horth, Simcox, Pitt, Heudershot, Mr. Graham. vp- a ,1""""I" W IZIOLUGY CLUI3, 1917-IQIS. P 5m NI- I I , YI . I1-1' XII - XIV I'I'x IP' Il11Ii11-' Xllw C:11'mx', XIV, IIVIIICI' XI1 11111111 XI1 I IIIIIIIK XII I IIIIIIIII XII III ll .MI ni 1 11- 0 I' ' A ' U '1-mf' :ml-1,1-1-, Ali-X 1:-,111-11.6 SINE-,u '.Iw-- N5::.'w-., NI1, Iivllry l,I'1'cfi1Ic11l,I, MIN Nmxt 3-gnu 1... nr- ' f A ,Ayr Yi iw N ,. TXVENTIIi'l'Il CENTURY CLUB. 'QMWW QU XX X33 N ' gf, w e Q--v.. , ' 1 .. 1 bbf. v x . T F- 7 lr' ,-..T ,.-.ff - .......,.....,......f..-Q Y - f .. ' .......-,.,., ,,,. . , , , V - A .W . 1 ?-A "' ,, - ' - - 4 . .Ag . , Minn- ,H H-MEA , K , . ',,,,- " , ?,,j,.gv' ',... ' ,Nw f-M" ,,., WMM 4.,,.-., A V ,vw-f' : X L, 7 P' 12349, 1 1 ! I Top row-Misses Fitllian, Olson, Chapin, Krashneske, Root, Blore, Hammerton, Leyda. Mlddlc row-Misses Miller, Biumaw, Elder, Saxton, Johnson, Brooks, Sproug, Freer, Cx'viCC-P1'ESiLlC11fD, Wfiddowson. OXXSI xow Mlsses Deeus T000 VVood 5111135011 bm le' P1'6SlClS11t Easterwood McLain, Lewis. Y C 7 9 1 7 g yi 5 9 JQQQ-QQ 9,11 :ILL 5-fs-' . --1 felyla I-Agra,-. 5, .-,-ip, -...,,-.J-s.+:x,,:f. 1' A or-W bfi: ..4. '-"""r""-f. -...if?J cf 92 .... --.,,,,..,..rr'f'r"'s -,..-,i,- we- . - s ,.. -W ' V .. .. . A .. W, , --'- - - . - . -, X .. , -N . 1 .I by sf 2'-' -1" 'uY-H ' .. , . ' yr .B xl 61 L J f' . --ill ' Rfk'-, -. l , . ' if ,HA - j :ig--, :hf,,A,-'T wma.. . . l , V Ylffi-vlV:k,j':u . , Et, ,K : ,I ji L .,-feta, :K Yrji. ,T .yd , .. y ,-: .4 41, ' - gre- 1. .. ' , -,,- -f ,LH ,. ,- , - ,, gf 1 a - . l , , J. , rf . .af ...-.. ' .-, ',.:,:maers1-M. .- .,,. ..,,, : 1 -' 1 -au: We ' -. --- - ----H515--'-' ' This is the latest addition to the realm of Clubdom, was formally com pleted on October 24tll, 1916. The purpose of this new organization can best 'be appreciated from the words of the Constitution: "The aim of this organization shall 'be the promotion of an interest in and an intimate knowledge of modern topics-such as, present day literature, world poli tics, investigation in science, and sociological problems-and the training in expression of opinion upon these subjects. ' The originators of such a club are to be congratulated for their preseverance and co-operation, the present policy of interest and enthusiasm which reacts upon our college world as a whole is worthy of commendation: the advance in searching out means for efficient well-rounded education sends forth a challenge foi emulation. Wfith great pleasure, therefore, we welcome the 'l'wentieth Century Club to a place on our honored College Club-Roll 2113 l 'hr Emvntirih Glmiurg Qllnh lf? 4. y NZ. 1, ,Y ,E J -7, Y. . ,.,..,...-..,-....- ...,.,,..-,..,.-.,-.4-.-..,,...Tr... .....,,-.p---Q :,'.'! I ,,,e.1.,,-1i,. 115,5.5 g,,,, is 41.1 ix- 3 ,W-i, , y k5,g,x,5, - 3--4? L- l I i l X 7 , , l 1 ' , S 1 ,,,,i,,...l,,1.,i.,,i-l,.i,,i.x i.,4-i....:,,..i,,,i.,' in .. ..-A-.4 .-' -.-t . , ., Y ' ' -. rm '- pvvvl"'iI Y Y Vfrr , , , A, ,ff Lfgggf-L -- W .r fn- - - .fi 74, Iiflmy M -- ,. .. ., ,.. .. --vu V'---ffff-717-:-".T:7':.1.I'f"1i5L5f -we-A-"" if---uv-V Viv, A P V iv i Y Yi Y -1 Y ,Wi wily! is i YYYAHLL- Y v ,....,- ---- t- Q I - H V M.,, ,,, .,.. .- 1: ,..., , , 'f--v- --- V f--f---""""' V M, f - -,,,,3.g:L W-Y f- --A-- W v- ..,... GERMAN CLUB, 1916-1917 IOP "0W'rM1556S Ilfmks, B1'0OkC, VV?11'U61', Slmcox, Monroe, Clendennin CSecretaryD. 'l'hird row-Professor Mattliai, Misses Edwards, Davis, Gates, Brooke, Kelley, Fetzer, Van Hoesen, Dr. Mulflnger. Second row-Misses Ellis, Emery, Pitt, Kulp, Preston CViCe-PYCSJ, Kalule, Ritchey, Hendersllot, Robinson, Messrs. Strong, Patterson. First row-Messrs. Miller CPresiclentD, Graham, McConnel, Norton, Brown, Pappenhagen, Castle, jones, Kelly, Volk, Craig. 5 e X: " fl 3 S ' -A , x, 1 " 5 , , fi Ka 9 5 2 x I ..... 1 V .. - , - Y ,,,.....,. - W gif: l Ciflf iw .. ... 1-iv -'Q--v r-.. ..- 4-e W 1 .. . -. -. ifTZfk'f3.14f!:-f1"l'-2. f-Ff9-'-f-4'f2-'-w'fF?'1?"T"'515.x55'-""9"'3D kj.'lw-5-.fw-1- ff':'0f::' '1oE"Tf.'iiVN'N ,K ' Y.. .... ..., .... ... .--- ---Q .--.wD1'f'1l" -- fl7"1"'?'V7l'N'5"'.'7-U',. ' U ...ii--l ,,. -A I r :sz-.-...H -. 4 Hg ...Q 7 . . - E E.. : 5. E makriielh Obreltnriral Gluntvnia 1 1 g 11I1w1 lf-V ll February 15, 1917 SPEAKERS J I 1 1 1 1 . 1 1 I 5 I l l H. L. Castle. . . . ."Tl1e Machine-Master or Servantw .3 1 J. S. Ogden. . . . ."P'repareclness and the College Man" l D. D. Zuver.. ......... ........................ ' 'Galileow I. G. Castle CVVinne1'j . . . .."Tl1e Menace of the Saloonn JUDGE5 K W. B. 11-vm, D. D. R. W. Caldwell 1 . f M- l . "M ' February 7, IQI8 SPEAKERS . C. L. Jones QW'inne1'j . . . . .'gThe Marne" P F. H. Hannnon ...... ............... 6 'A Vision" G. F. Meredith .... ..'4Tl1e College Manfs Place" gg JUDGES Dr. J. M. Leake Dr. I. R. Schultz Dr. C. A. Darling Dr. F. G. Henke - Dr. S. S. Swartley .. -,.1.a..kwW...,.Q:.-....s.....,..,-M1..f.,,...,aaf. ,V ryqb I W N 1 V W H I Ak Y H 15 1 3 I It - .... Y ..,.,.,.l-,,...T 2 A,,ch.-i.,E,.,' W N in Y, Y H 1 I 11 1 11 11..1!l11111gm131,3,5,.1,.1ii,argl? I! ' ' 5 , 5 1 l A ' L ' ' 1 1 ' I , K 5 1 1 g 206 lllllll 111111 1 . -.fm N Y ' igfi V i V V, : Q I I l ll., f -M ...E .... l 1 2 1 5 1 1 5 1 I 5 ...1- k P 5-.-M. 1.-MM... 31 l. 1 1 11 11 11 9 1 .1 1l 1' .1 31 1 1 11 i.........l 1 l 1 3' fl 5 l it 1 11 1 ll 11 Q1 I 5 z .....-Il I mug, T 1 5, l 1- -. El 1 P- 1 5131- 1 13-R---M....1 imiwjl if """ 1 lffliill 1 ll 1 1 ?I1Iff.'Ifl 1 1 5-We--E 1 E iw.-Ml 1 1 f tl 1 -1. -1 r 3.-.ml-.--YJ: 1 l N., Mg! U r.,,.,-W1 A-H----V-viigi .,, ...W i W1 5 'Q , ,l -.4 'I ' lJIiI2.X'l'IN1i 'IxI'1.XKlS, 1917-IQIN S1IlINlil1g"NlCSl'S. folly, Pzuwielx, James, l4:1rncy. 5lIilI1g-' Messrs. Henson, Skinner. McQ'1'cc1'y, Iihiln-Franklin QDrz1inrire1I Qlnntvzi Harcll 23, 14117 ' .S'l'lf.-Ilx'lflC.S' I '. lluotll. .. .... ........ ' 'Yum' Ilclilzlgc-l'rcwuL1 ll I NI. l,1ll'l'iSl1.. ."'l'l1v ll:mmlxx'riling mm ilu XX 111 .. Czxmphcll ........... ............. ' '.XlNL'ViL' '. Xl'c1'c-clith 1XYinm-VJ . .. . .UlIlLll1SlI'i1ll I,l'L'l1lll'kllllL N Crt licnscm ........... .H'lxI'llC or lfzxlsc IDL-mml lu lx I, Xickcrsmm fSL'L'UHKl i . .. ...HI,L'Z1L'L' :mel l':m11'1fvl1 m ' .frlmffx l51'. tiny lf. SIIILYUIB' IJV. l.llL'illS lfhlci' Ur. li. ,l'1KlXYil'l lxc l'mI'cssm' if lf. llnmxuull G l,l'UI-USSUI' K. X. lI11lmlm:ml ZIUT 4 L... 4 Q... hi s .1.......' - Q , EEK I e if Q. A , -an-wf 2-... ....,,-A...,.1...,-4.--,....fn,, ..,,, , f:.1z,- 1, 5- , .f we ?i,11ia:.1 '-'Vt--'I ',.'4-el, r . .. 3 vY,I',- 1, 3',A . ,.:wzi"n?-.1-.4 4xk:gK:t 1 II! 5' vr I w 1' 545Qi:?iyE!4,,i:g . x A '! 1-1-iaqffgrr, , '. ' , ULD 1 ...-..qv..w--:N-. . K 34. .. -. W A .. ls' 5 . .. , x 1.3 YY .,::..1 , gn, hx , . ,W .4.,4,f'f i"1""""",,1",'L'l',"""' ,L E -1-a--Awvf- '-if-,...rf'.'f-'.."'fff""""-T'-ig-.H. ....... ...-..M..-: fN . "'fTff1iz ,A,- -- P , ?""'lf'.?fif 1 i 'WL '11 " -' T 1 g -- J gm' Y J'-. fx ' " eq: . -. - A' ' ' ' ' . . . . , K E .1 gxizwgv -l5,J3gr3, I , L: I A . , '.,,.w-. wj ' 9" x' HL ,-"Qi - 1 ? - - is ,fi - f R MU --,YA - Y, . .,,, ,.., ...,.. , ,. J.. Y '.,4 Mm-VLAN ,,4, ,,,,,,,,,,.,,,,,-.-,.... ,... -....W-.- Y-m----- f - , .......-.. .. , w 4 W U , L f H w V . I x ' 1 1 I 4 :Any ,- m..-.....--.... QA , , , LM ' Nl s f ' ' ,ffl v 5 7 7 ' mf- Mx.-J ,' s :---4-F-W -nw ,J 1 E, -...g I Q 5 2 i I ! Qff',QQQ' im v f 1 L Mm img.. f I fliifig Iii i,1ii if535 s..n.-l E111 k.......,.. N.. fi F ' Z N 1 , 1 1 .K , rm, 4 w N ' I I 5 L. K 1 U ia H-.. -4 ,.-. ,.,......5 ,..-..q yr-----1 v-WH., l4,rl Eil- xN 'X' U 1 w ,Cv P'--Ml! ' 1113 x 1 l XX T -MFA! '--4 ig igjg ' Y A 11 , , . 5 l5f . 19" CAMPUS BOARD, 1916-1917. Sitting!-Miss Pitt, llr. Bosworth Uiditorb, Mr. Baker CMa11agerD, Mr. Regester, Miss Emery Standing-Mr. Bolard, Miss Deens, Mr. Piper, Mr. BIcC1'eery. s , :r,ifsfafas?Fi MiH1--Affiffm-fimrfxffwrrifi'xirE?Fi1x?Trii'rrxfxlxxx xx xx x xx xxxxxxx x x xx x x x ...,, . ,, ,, ,.-. ,, -W ---MLK., H V- - - -1 V--f -1- -L ,f U, 5 . , 1 , . 1 J . . CAMPUS BOARD, 1917-1918 xl lx X I XI I 1 1 ll 5fl',lIlI', fl'.vl1,"a'r, Iiuwmnl 1XlIlIl.llL'l,, Hhs lx'-Hx, XII, l':ullv1x.m. "'r"',:..:g..,rsgv nf- -r-'-'-wwf-"z"'-1-141-1- :,',f.,.,. .. . . . . .. , . . , 1 . ,....,..,.-...,..,---r----- .11 "' - -' .,,4 , ?'..'!Ll ff? .LZ "'....'. ". af Y A.,, .,.. V s Y 7,7 ,, -A -Y -- f- '.'......Vx H' ' - , 151' ' 1 1? -'..,.--, ,- - '- LITERARY MONTHLY BOARD. 1916-1917 Standing-Mr. Weicle, Mr. Megahan Chianagerb. Sitting-Mr. Zehrung, Mr. Wfeaver CEditorD, Miss Easterwood, Bliss Millu T.I'1'l2R.XRY MONTHLY BOARD, IQI7-IQIS 'Xl 1 lxl 1 I Xlxwux S111'Li.11,1l, l'l1111w, llf-l11111'1, .'.l1'. 1451111111 NI1 II1 1111 IMXLIJROK LO.X1xD, IQI, 1918 -iJdCk1ONV-AICSSIS. IXG11, W1bS1l1gCl, fiV.i21ll2lgCl'D, .iXl1k1J2lt1'lCk, F1!e1', Stewait. Scconcl row-Messrs. Brownell, Barr, Misses, McConnell, Jenkins, Messrs. McCaffe1'ty, Laufier First row-Miss Frecr, hir. Zehrung, Bliss English, fEdito1'D, N111 Patterson, Bliss Nelson. .4 ' Q , . l I . ...U fvfr-xfrgvfff .. 12T'fN1"i, ?Q X51 4 ' :Lx T. -15-'Q 'zpg iifg i f ' ' ' 1 ' Qu-A2'..N,-.-1,2 E1 .fu " an vw .. L... .,.....-E, .. .- . Y.,Y fn.-1 f .-A.-f- -- - - --f------ew --f ---A-s---'- . .--.vYwv.y.i,. 4. -... ... . ,. .fx YU. 9 ., . - . ' -. 5, .., -,, . 1 f"c 42-5' ,rf I w. ' :v 1' qi -'L " get wj S' sau 4 fj I , ..- .. fi A , . E 3 ll E.-11 ' , .,. ,WJ , W ..,, ,V , .. -, ...4,,... . 531.51 i ...J I Uhr lietlhrnn Cbrganigatinn, 15117-1913 1 EXECUTIVE MANAGER -nn Harry L, Wfissinger E C Eva J. English ....... ........... .... E c litor-in-Chief 1 2 C Winfield S. Zehrung. . . . . .Assistant Editor ii -nn Gordon D. Patterson I 1 . .... Associate Editors i 2 Susan Jenkins C PHO TO GRAPHIC COMMITTEE Francis E. Kirkpatrick, Chairman E. Leslie Stewart Anna Nelson Thomas McCafferty SUBSCRIPTION COBIJWITTEE Enoch filer Anne McConnell ADVERTISING COMMITTEE Cornelius I affer, Chairman .Robert Brownell Glenn'Barr Gordon Patterson. SECRETARY -. Isabel ,Freer V I l ll al il gl gl QE in 1 1 1 il E 1 TREAS URER Norwood Kerr ' - 'rTTrr"r'rri"f'rn 5 -4 . JC 215 , I I 4 lllllllll W ew i I -. l I llllll 1.i.tl..i M l 11.21111 1 l 1. ll I ,,-,,.. ...... -. ...... E53 A x l -,M...i We .la 'Mi v mul -.-Zi ffl I ,..,....' lil? ...-4 Firm. i -...... 1 j::gi:J1 -II l l,.-.'.fl,1 TMNT-MJ VIII FN... 1 .iiilliij "em 'Z 1+- ssaas I-4 -., . ,.., .. ....A.., 1 -.,... ....-.J P1114 tijjiij lr--- ...- r--AW--1 T """" ' 'f E V.- E..- ... rw. W-. . ...--.-i j, -.-.... . I if'Qf"f'Q. , 9 a.......A 5 i.Qff l .-41 K W .frvjkumfg W- .1LTi.A?.,,:f.'.w-Ffw i-'91 In :UN Wada vim ,F -Ki 6 .4931 sg'-L .2641-q141:q 4-lo tl 0 JV 'f-,X ' ,,.,r,",,'f,f'g','v L-C--M'-d iv-ml K-HAM , 7, .V -Af Q, . .,,-1,-,M v, 2:i1'1:f'tJ..if'u f , ,- .... ' LT'.TT.T" -magna--u:V,,,,-.,.....'.- I fog ,.J.uHf1g., ixtu-lg :A ,Q i ,ds x A , r , , 1 1, . b. . . ' . . , .X-H-cl . 11, 'ji ta, ,wgqgk 1- .VI 1 in 9 - I 4, N .. -W" . --' . . vji fp fa 'QM 4'-4 : T' ', ' 'F-' - '. - .. -. -.,,- - ,DJ fr- ff-f V . - A . ., ,H , . ' . --lj,-,f--fg 8,31 I'- , . - ' . Q . , 4 4 ' . -f'-it m'iql:,'7 g,gLfFg,,,,fff..,,, Y ---- -L,- k -1-' f ',L',, ,-,hun-N' ' l 4 Y H" Y ,,,,,,,,, c...,h-..,-,-.-,-?--1-------v - - Y a . N- -...f , ' .,, B VVhen, on Ianuary 8, I9-18, the Student Senate decided to publish the Kaldron of 19117 and IQI8 in combined form, there lwas p-resented to the Kaldron Grganization l.ater appointed the Herculanean task of preparing the book for the 'printer in two months. The 1917 Kaldron had failed of publication due to the War conditions of the spring of that year, and al- though most of the material was complete, the work of combining 1t with the new IQI8 mater1al in a representative book presented difficulties which only the present Kaldron Board can truly appreciate Many hours of labor have entered into the 'production of this Kaldron, labor efficiently applied with two thoughts foremost A representative book' and A book out on time' As an organization representative of the Student Body the various committees have entered 1nto the work with a zeal that has banished apparently insurmountable Cl1l:HCL1l'E1CS and has published a Kaldron in less time than ever before The Editor in Chief and the Executive Manager, representmof he Kaldron Qrganizanon, submit this, the result of their effoits w1th e hope that, to some slight degree, they may have perpetuated the annals of old Allegheny Q ' , ,- 2 i i i "-I 2 3 1 1 1 i l i i 2 1 1 l i l 1 l l i 1 i l 1 1 'jqkt .rw-fy xg 4 i? -. 2 .x. Li Q-AQ 'v ., A g,4,':,'. ., .,.. 14.1 4 Y Q V Un- -hi-3:-mfnns.4.'dL,,P.u..i!..u.a4.Jm." ' ' grail' ,Qi r " -"""'f5 M""' "" :W ' -'-- :-f TT? .- ,vf--'1s- 9- TTT3---"A A W H WA"--MMA'-' ' W "A-TMA"-'-'T"fTf.'fT" . ,- Q... . - . . . ,, f-1 .,,,,.fH.- 'x-'fi' . - . . , 5 . -, -, V' ff ,' 1-1 ,, A 4 wg-, f-e V, -5 .H 1 5? 1 I' 'fix 54,3 ,wig ' cg-3 ,, 'Sf H E ri .kgsag v x . . :4 ., Q ' . 3-fp -1 41. ,, ' .4 I 51 l -3 15,-ffl ' ' - - . Af , Ms. .. ,...-if i X ' - , 1 1 Q Z ' 2 1 s ,ul ,1 ' 1 f:......- Z Q - . ,. - , ' - XMWM 1 ' ' 1 - 1 5 Q , L X :- 1 I P- i r-- Q 1 '- -'I 1 2 1 P- i I- 1 V- , 1 , 'I L i 5 QM..- - , - - 0 1 LH- - 5 i V Q - P' 1 2 ima'- I utnwmu-fm---Q.-.-,..-.-..w ...A--5 ., ,i..,f....T.q,,,' U N R.. L ' F ' ' 1 1 A A , , -y 4-fn-. . 4.8-,K ., -'.- .. ...-, I S N gg ,,1Hfii1"f anim Hiuniral Iuhn 1 y.......... Wwi 4 ,.........4 F L......... e E 5-'W Q--W -Q1 V' """"" 4 Q bm-'N Z iam, 5 gjiiij 5 agiiiiq I ,.M-.,..4 5 ggfigigi f Qigifi , Q I Qi11i.i: :if1 i FM- "A' ' 9 giiiiiig ! l E i""'W" M ., W,i 4, 'i g gi " ' Tiggi' 5 Siigiiji ggi? 4 f-1 .-.. .. , ,Y....-g R r I I lgvx I ' : QQQ. Tn I g , J fr ,,,. ,, ' E ?T g1fjpi Hn f ,,. , -..F 1 -M-E Q a-,,,,-.-g e 1 - 3 Ak , Q 1.2 5 5 1 J I I 'f Q 5 4 r 3 4, N, ,-, ..-J 'ffl ff? KLEE-O-KLEET, 1916-1917 Top row-Misses McLain, XUNTIINS, Smith, Simcox, Hazen, Root, English, Johnson B 4 tx . 4 1 , , f Y . ottom mow A415565 Emexy, Deens, M2111 Hoesenh Preston fP1'CS1ClC11tD, House, Carew. u,,...s. I-,,,.. Y. ' D , ,..-of-V f"'7' KLEE-O'KLEET, 1 QI 7-1 QI S Huck 1'ow--Misses lfmcry, .IUIIIISUIL llcvns. l uuml ww--Kliul-, Rum, lfzmstn-l'xx'oo1l, lillis, lI:nmm-rlml, .Xrnnlrl, M1111-r. In 1 ww Nlixscs Rislu-ll, lingliah, Simcox, QI'rL-siclcntj, l.yml:l, Nlcflznixm, .Xlzrzuns w4 A-....g.m..-v. ,3'f1111:f'w-i-, -M Hua -fl. 3-, ,I Y. ., W ....... '., 5 f"'l L' -4'---"' . :f -f'fVi""'1v: Q' 'A, - 1, 3'-.1--,A S: X. .B .. .14 'E 1-ur-S ffEP':jTf'? 1"'f 'N'. ' rv 5 f1': , A '11 ruff 1. ,,.- V? .. .... ...f- E E S 3 : -T- '1 2 E :- E 5. 1 -1 ' ' I E 5 LFCIPP-n-QC Pri ,- 1 E 5 E S PLA YS PRESENTED E i : E I II-Les Ronianesques IQI3-Twig of T'hO1'11 : 1 S 9 . 1 2 ,V 1912-Pygmalion and Galatea 1914-Revenge of Shari-Hfot-Su 2 I 1916--Mice and Men S E . 1 - 2 '11 E S MEMBERS. SE W E S E ll :T 1917 .T g E Bessie Preston janet Simcox l E -li Helen Vlfarren Lillian House i '17 E E Agnes VanHoesen Agnes Smith r : Katherine Carew Mildred Hazen I 1 S - -g l E 5E 2 1918 i g is Helen McLain Eva English i Louise Deens Helen Easterwood i E Esther Emery Ruth Hannnerton S E Adelaide Singley E I +5 E 1919 S: E Helen Avbranis RuthiEllis 5 E i Festa Ijozhnson Henrietta Leyda i 7 4011156 Got Ruth Miller E S 'E Mary Arnold Madeline Rishell i 2 - Q i. ..i It . E S l "f"ll of I , ,rw Eat l 2:3 f l-if-gi 220 iffili 2 so 'fri ' ' 4 eff- ff, ,....--- .....-...L,, r.., An. -.. ....,....,,.,., 1. - . 4 1 ..,...1' '23 fl Y i ZER DU, 1916-1917. Y Nl f'1l"', lxwlllv, X'--I, lllrrlvfgxln--111 Nl Xl f I I lllkll XIIIUI XX1m1l.1I'I, .WLT IIIHH , -..... ,..?,:,', . 'Z'T"71 ., '-'Z' ,Y --JL-, -- ' ' ' DUZER DU, 1917-1918. ----.............,..,.,., ,,,Y,......,.. 1 Standing-Mess1's. Goslin, Filer, Engstrolll, Walker, Jones. Seated-1fIess1's. Zehrung, Eberlee, CP1'CSiClC11tD, Barr. 7 X 'a A-' 4 +5 'Jia-2 i E4 as 75 it N :tit .rgil Fl if if 4 w5.zv- .4 f....,,..,1L r,.LH,q .,-9 . f ..4x....--1,.,.3 W ,,-m,g3w.,- ir-1 ................,,........... .I ' . ...V " ..:v"'VQ71'v3x-1 ':4f'fX9f"'-JFQ1-5g4Q'I?b if-1 512 aj .... ...vm ....,... .. . ... . ...JAX 1911 1912 Enzrr Eu PLA YS PRESENTED. School for S-candal. Comedy of Errors. C. M. Miller, jr. Cecil Hodffkinson W E McConnell Gale Stroup lx 'Xl XVoodard S O den Rodney McClosl ex VV S Zehrunb Glenn Larr Stanlev Lberlee Charles jones 1909-The Rivals. IQI3-T1'ClElW11Cy of the Wfells. 1910-She S-toops to Conquer. IQI4-KXFIHS and the Man. 1915-TRC Dictator. 1916-The Importance of BeingEa1'nest. MEJWEERS. 1917. IQIQ 1919 IQ o R. L. Yost H. Bruce Kahle Harold D Peckham VN rllram Brownell ll I Castle li Isherxxood Lu tax L Ln SUOIII 51 IC I ll ut Q l 'ules XX '1ll cr 'X S Loslm Robe1t Nason L4 ......... gif-5755? 5323 S fl l C1 4 U ' lr' C - .I . E: b kr ' . . A ' . c ,. . - AY I , Q , J Cr , 1. ff . - C U A " q I 2 S Q V T. .4 g ' I . . of . lv' Q. ' 2 ' 9 D E le - at f. is R ,r - N. . Ai ' . 2 l - ll 1 . ' 223 . ,l,l,..1 l,gg1.,l, 1 . 1 1 u 11,1 IEJIIIIllIIllIllIIIllllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll ll ear 1 1 . l l 1 ll ,,'1 3617 X'-rf'-' 'L "J ', Ui L -if--A-ii -fi' W Y - - 14 ' , ,l rl::1 ' - GIRLS' GLEE CLUIZ, 1916-1917. 1.-v--l iop row-Misses House, Potter, Miller, M. Nliller, Thoburn, Francis, Ellis, Neal, Leyda, Carew, Freer, Fithian Middle row-Misses Abrams, Averiel, Singley, Wood, Rischell, Richard, Baker, Nichols, Brumbaugh Lower row-Misses Allgood, I. Freer, Preston CL d 'D M ' ' ' ea 61 , umaw, Biooke, Saxton, bykes, Emery, Rhoads. , 1 , As GIRLS' GLEE CLUB, 1917-1918. in -5 uf' x X1 an ,ge .un 'mf 'QQ ,lf f.. v" vi Nw Wil- Iup xv,-. Xli-S-N Nlxllu lcywin, Filllillll, Xldkxlxv, lfm-lar, Xllgmul, -I. l'ru-V, I, l"1'1-111. Xlmllllm- uw.-. Miva-N Sjnlu-ru, 'l'r':mm, XYiIli:1m-, ,XIll'IllllN, RiuI1:z1'1l, Kiwllvll, xX'4lU'Il. X1-ul.. f l' '11 Nfl 11 li:-zz, 1 111 x K. IZ:'11ml1:mgl1, Xlillcr, lI.u:ul4.-VJ, I. Ilrumlwu ' lgll, Xzclx-JN, 5IllXllIll, l':npp1-nllvum 1 "fn ' Mr' ., 3 i'Jf'1'g':1 f13wl.1xfl?,3b-Yi. f1?1'F:fl1"'W iw. ,wswazegl 1111 7 -'Wim -Iwyfww-xv L., -1 - 1 YV 15 , 1 "Lg . , ..f.wv'MJn" 1:i5':"f'N'ff"'f'f'.'7-'AffWFT.. 1- K '1'f2:V. ' N:m'f'f '11 1 .-...-..-........: ----.-ii". :E of -. .1 1. w 1 -1. A . .- -.- .- w.. - ,,..,.....5--------1---N", , , , A- - . -. - .- 11 , f J .. ,g - 3 - I Y . ., ,-. . -. , . .. . 1' ..- E'.' . ,- -' f , -I ' 513- , ':1.f L . . E211 2-,I .v yy j.',"' , gjhfj '. I - I, 1. - 1 . '1 '. V 14 3, 12,-f . z.1m....1-1- 1 1 "ffw,fffL,- ,V .1.L..---w.,.V- .ww -- f,,g41.w,- WT111 11 1 1 1 1 . 4 1 9 1 1 J .1 . . '.r:,, M ,,,,,,,----,vi -W f Y , AW V W Y . 1- W -fm -.. L,, H 11 1 1 1 1 1 II III IIIIIIIIIII 1111111l1111111ll1lIllllllll1 1 ,M - U1 I oo XI ON 911 'P QQ N I-4 1 ff U U1 U1 PU 1-1 U1 A7 2 1 fb f-Ha QQ "" 2. 1- N ,-A 1-l- f-4 'pvolu fb 5.1 1111113452231-111118, 11113 2 E E miWO5 Q? 21 ?C?PQ 33992 f-f Q UJUQ 5 FWOUQUJ 5rDi3:.cn H., 9-71-gr-P U7 UQ OOPTO FDFDOD' 14 ""' Z' fp -'Pa U1 QQDUQ OP- ,:,. G, 21 CD ng- 5-SD , 'UCD - ,.,.,,gQ,... Q. Q :F ZW: of . TJQH-O :PHD 15' gl- pg 1xj0'x4r'D mm - 9? 51-1-. 1-iimda' Q 'Q S2 5' 1z'www1 57791 I ?Zf25-1 SQ? 5. U QQ 9125511 PGH ' igqam ggfa' N - -WW4 5- O5 Q -gfer- sv O H Q Q Q4 ' - Y-P: E. ,...,. :S "X45. 8 U1 : zo. F5 513 3: -Q5-'Q 2: : 1- . . - U, 515 fb. Q- mgp' ..14, Ig ,dz :Qii 5,5 wi . 331- H2132 Z3 ,S ,.3 1... fl- . Mm' Ei. gg.: 1. . CD, Q ,.,. :r- :A-1. Z1' . ,-.. :YA r-g- SA- . 1.1, Q 'tl 3 rr- fD'1w'- 5505- 'DZO-Z,m'1-A- Gd 5 N 1 14: 2:12 Dm 3' m-5:- 0215" :U 'T 5,2 Q g. 515, ,lg 3---,,.g 5.17,-1 A Q P43111 G :-I. -F.. ' , "': . . . , . . ro. . . ,. 3 1-1. Dkf, . :. . Q Q Q rn ' ' 2 :f Q: '3- fgj AUT: s-4 FQ' - LD ET 5 - IQ - fi . - . 5 111, 11 5 :Egg 2411 . Q1 -. 5 I- . mg .mpdg E 05153 3 F: - Q1 GLW' F SEQJ. 5 Q Qjza 4- s W- 's 77 fb USE. 'fb'-, :S Q. . ',:f:g,... ,Q U' E ' ro Q-"U O9 P, QEQW 2 5151511 sung UE- U,,1,,..H, o Qimqyqo gcfQ5,.. :L :aim D 14:-1-12 --1-1:11-1 :N- "..-sg, ,.- . ty" . ..,,. , . 431 S l I . F 5 R 3: tl I 3 l lr E E ii I 3 I l I 'r l Il V l r f i .J If J 7':!Z7'1'gf1:0j'h7'r.., 35,640 T:xx:.,', .ljogt L1-...Lk-A .ll -.,.A ..... ,,. -.-.V x,A,,-M,,.. V in kwwvxbgyin-Q V . . Y H xx -5 -:K 1 K , . ...... ...... ----- 1 'T .-. ..... -. ft , .H-p ., '. .. -. ' i i. b. Z' 'q1 " 3'RQx-'E --,- ...,.,.. .. ... . X 1 .. Z:.,,...',. .4 .Av-.Az fig E", .V 'Q' A I.. ' ' ff' 'I' -'.j'.g.-.'fj.lQ' ' ' -' ' ef 5573, 1-593 2 ,L . - . . Q' ' ' ' it 1 ' . .. W:-. .. -QQQ',"""V " 'Q Y ' YY"-"l:J---- 5 --a .. . . Q., V . illimfn C5122 Qlluh Qlnnrrrt, 1211? PROGRAM . Part I. I. Song of the NOF'Ul1-S'1U61l .............. Glee Club. 2. Gypsy Serenade ........................ ' Mandolin Club. 3. A Dusky Lullaby. . . ............ . . . , Quartette. 4. M1gHOH ....... . ................. . Mr. Isherwood, 5. Song -of the Sword .................. Mr. Mason. 6. Rolling Down to Rio ................ ' Glee Clu-b. F1l1p1no Shuffle Mandohn Club Palt II Sonb Crrcle Mound the W'orld Spam Song of the Toreador Ur Mason and the Club England The Road to Mandalay Mr NI1lle1 Hawan Cn the bouth 'Sea Isle Messms Tuttle Dloane Aslex O den Bolald Ireland Imllarney Double Ouartette Romany The G1psy Tlall Quartette . . .SchelIel . . .Eaton . . .Gilberti . . ..-X. Thomas . . . . .Spross . . .German Qdell Bmset Ixlphn I OllTll7Cl Rollo L 'Llloxx ax Italy Wetropolltan Love Qonb llhlllill N Cab Scotland XV'u bonb NI1 Doane 'md Llub Patrlotlc Nledlev Glee Club luuh lllllllllllllllll Lx...1 an l ll TIT W T -1-'Q +- -"'-N' 'r"""""" " ,,,,.,g..---.----GQ--""""' Lau" "N" W ...-...T .4.Q......,.-.-..,. .., 'E JILDL 1 S '- - 1 ' : 1hGI tl 1 1 1 ' i 3 PROGRAM g H ' 1 2. 3. 4. , 5- l Part I Selectlon Girls Orchestra The Cavalry Sona BF-3CkCl2'f Men s Glee Club A Snowflakes Cowen G0111 B The Pretty Ge1sha Girl Harker G11 ls Glee Club Rockin Time KHOX Messrs Hammond Scheffer Dlunbar Eberlee Ye VV ho the Lonbinb Know Girls Glee Club Part II Mr. Schefter and Men s A-Lullaby ........... ........ .... . .... . B--Spinning Song ........ I ............. A Girls' Glee 'C-lub. Violin, -Canzonetta. . . ......... , ......... . Mr. Spangler. ' Nocturne ....... ....................... -Girls' Glee 'Clu'b. The 'Gipsy Trail .................. ..... W Mienls Glee Club. s Part III. The Allegheny Centennial Anthem Good Nlght, Little Girl, Good Nibhft ..... ......... ' ' Glee Club. Tchaikowsky ....Macy . . . . .Hawley Folk . M-elo-dy . . . . d'An1Jbrosis . . . . .Brown . . .Galloway "The7Desert Shall Rejoice and Blossom .as the Rose." Combined Glee Clubs. 228 fc-,a,,,,,:1, ,Zh-Fm-K MMM V M M A J...- - . - f----CM-4-2--.:2'u.ig.,,,,LA 5. . .. H H AW W . -1-L 'Lf -YY- l 'r l,I 0 V: :Jie A 1 .-' .-.H N... 1 . .....n.- ,..,,.,.....--.,: -1229?-fm... H - A' ' ffvwxv-w,-,,.,,,.,,.. . Aus-4. I , , ,, ,E T .-we we'--rfwv-,Fw ,wx . 1 , pu, .. M up-47:5 ':T?f-"7i5W"uMui5 'fi1'.f'5T'7'.?'1'2' z 2.5: - 51:5 A:QEE..,:i :. O - H rr, i .!-.-I'-.,'lQ3.j.U1'.- -PIQV fvfgljh-.,3.'.-Q 1 ,1,5jj '..':..j.r-if1-'g-.1 ee B h ' I , : , , T : T Cfiirln anim illlvn 5 C5122 GI LI nnrvr , H13 E C I l ' I .......... ................ . " i ' i 2, , 3 ' O' ...................... ........ Y A 3, , - ' - ' ................ U ...... . . .' -l Q c H 1-l P ll., ...... v.I..I.N.... ...... 4, 7 ' " ....... b .............. ...................... . 'l ' - - ' i I ' is N 7 i : J 5 P X' 5, l - ff' of 1 . . .- ................. . . . . . ' A ' . 1 1 4 i I. I V . C I I l . . A ,.. A .Oy I W I ,,.. , .-....-..-.. . ,-.,-- 'V' .,... . .,...., ,........ , fm ga. 45. . iff? . ' xg. ., . M.1L,,..,- , '1 4, l 1 H , :HQ "", ' 'Q fx 'bf ,Jar ' .. 34' s".:L' S Q"-,,'1g'0x'--1-.3 ' 'VS A2-iq -if-5"."'1'W - Y' 0005 c. fzfft-4 Sf .:.'Q-ti' :Y ,ft 1 ..f0 0 , .0 sg. 4 - ' 0 - ":-:'.- :- " . ' "- "' ' . f" 'V . L3 . ' W. 35.11 PM 'EIN an 7.3 , O . O 1 'SH he-its 'R' r.'?-A ' " .3 ' ' I 51551. ' 00 new 'BSI' I ' ' 0 4 A osN.,' " . . l "f lcv Us 5'-'51 '.-P" 5 O o ". . 0: Og., 'o : ,Yarn gt 053 05. cy , no 5 Q 'so xii, T'q SS ' ' "f.'f:?3".:!:'Q5"' 2-S1 " - '4""'- ' ' 3 50 Q s A DC 1 lf' U' sq: 15.015 :rr 'va' 0 3.1.-,Q E,-fi 9 tg '5 Mrs? 2 fb L: P3100 '51 0' .-gf: ,FY 'f.o . j,R".' K c , 3 s o 1' O -.qw S1 1 J I'5s is lg. aw 'P s Am?"-Y '15, 4 dll u-O5 I 'G 'Q' 1' 3- s I wi U "P" -7 'lu' ' rv! 'E A 3 f'-I-" ' 1 ff 1. 5... OYQA Q 0 31 if' 4' :qw 71293 of . f Q55 QIJ, 0 9 Y.. 9' -WT'-2, . -:Sat-"' Vu r - .4-M.:-.. gm- - Al 4 Ai! ...lpn . 'F' Y s .I 'Eh:"-E s.,"'.j C . .O .Q - -r 2.3 r5"s"U - fN v- I, rf J . 'u'-'h ' -V1 - fr' " r 8:5 133 f Ilia, 515 'ls' .M ,,. . ii ,"' N 1. on 0 U11 5.- l,q fig Nr I I 'K Q03 f gg tx 'N :J- ,QW ,s .r,:' 1' ffl. , 0. . A 0 s .Gff .r"'3 .s'. A-f19 f gr 1 I o 0 S ME I 'ini' y'.'::s' fslf' 5 ff: L 0 ul r is sl r",' S 5- 5 -.2-.1'." 5 s.. HAL P 'Qs 'f'.-1 Uv' K N-ug "I ,fn 3: 'is' za? 253'- RJ.l li ,s 1' lt' -xx' '7 "5 'fl , Q1-P YAY' -an ,-. ,ale- ,V -. ..,:..4...1.: ..-W ----- - --- Y ,.,, W- ., - - Y. W. C. A CABINET, 1916-1917 StE111Cl1I1g-AIlS!gCS Averill, Lewis, Richey, Olson, Emery. Seated-Misses Root, Carr, Hazen, Pitt CP1'csiclentD, lfogo, English, Deens. , I , ,,1,f.,..,,,-, .,-I-N411 F, ,.4f1f"' -' .N vi' :"!:,.f'1'1: i'ij:,Qf"'f'Nw.l' 'Vi'-fVf.5:f3ff --1-J.1-Q..-.-f-'.-gf.-f...w,.1.1.1-.Q.1.....,-,i.L.J,fJ. A NLf-f1.QJLLJ,Lil-.LLLLLLQiliijJiLfL1L4LLiLi-UL'f if ff ff' f Y. XV. C. A. CABINET, 1917-1913 img .Xli-Nw IM-vu-, Xlillvr, Nvlx-411, .Xx'm+lfI, Nuxxnxnlu-r. N1 H NIM-,xx Fix!-'11, Flvfullq, lililll Cl'l'cNirlL'llIJ, l,k'jllIl, lfllgliwll, Rahul. Vw -Y-Y-iq, ,,. l-n-f--v- Y --. -L ---' f,-in j.,,, Y. M. C. A. CABINET, 1916-1917. 1 -r Slilllillllgil'.O1lgZl1lCCliLjl', VVissingc1' CVice-I'reside11tD, Clemleuuing 1'I3.l'lJ?1L1g'l1 C'1l1'CElSL11'6l'D, Stetson Secretaryj, Ricllmoud, Regester, Castle SlttlllgfSt1'OU1J, XVitte1', Howell, Drake cP1'CSlLl61ltJ, Askey, Miller, Peckham. 4-I-1.1,-L LLLLUJLI X U C. A. CABINET, 1917-191 I l gil lll11ll1zH.XI K l.etIutx 4 I ,,,....,....- .. .....-- .,... ,, M.....-.Y...,-- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l .fill 1. ' :J 'A V '41 - O N l a S up e 3. , W 1 i : l f H Z1 'h l ' E L Q 3 LE 9 5 3 --1 0-5 ff SQ 5 E2 3 , R' - M P+ ll 'im Q lr. lf lags -3. D E '?2'gw2"T1?? 55' Q 'T 'Tx-E'.f7?"? L-4 3 :ga D fi:1.:: K2 Q 2 0-K xr NH 'SIS 3:45 N "" PF if wa E QQ E':j1'7"fjt':'g'?+,Ql' Q ... .5 ii 5 0-c T G4 .' fi", . 'Z Q. Q- Q5 2- 5 l El 1 2' 5 23 -'Ei ff' CV lfipil G5 l I E l I Q S r Q 4 1 3. A ' 1' Q Q S f a- l lllllll llllllllllllllllllllllllllllllll , 4, A 4 , A ' ' : J-3 eeee e G an G aa G a 1--L e fP?g::". 'glitz l I HE n..a,f Q i' 1 ?':.':1iz f .57Tf,gl . '11 ,',Q 31173 4 .. 0 ,- LO U3 Hi U ,. L i1lA!r'1DU'Ii9u4 s-2-wrfmn G. W. Muunford Valecla L. 'C'lO'L1-0'l1 Genevieve A. Scott O l l 4 1919 n in I D Mansell C lj Rrclnnond R L Faulkner C A M'cEntarfe1' Glenn Barr 1920 Ed1th N ewmakem F. H Hammond I Q2 I Ruth S j obero' 1 ... ,....-.,., i l,,,....., ,.,., y li... ..,.,.-.-.Nl ?Y.,...,,, ... Q w l r 3 l, in-nv-aan 1 l 0... P.-.....-. -........ , 1.-wa... 4 l 'l E"-. w ll 1 I l l 5 2 1 I 1' Fl ll- J l--l F 3' QQ .all ,Ma ll l hmm.. l Zim, I la-W1 h.....2. ...wi u ' u .-..........! 3 Q S I V 1 l ' 1 I l - I 5 Y . ,x,M,..-,,e l Q 1 ..'i .fl 2 . I -,M W- ,L- , . . H Ng -g 4. Al, - I 'bzxyv I 'x f 1 1 'E' ,gif X 2 4 5 g 7 1 'I f R3 Y, 'U' ,Dgy-1'-"'x,, fv3i:QQf.5: V7-5 Y -.na 11:r.'.-,Tp iiffll- Lgi- 1 A WT7 ' ' ?54'+95f' A-1'-f--mfg. g,3,g,f'4f2"g,y,f, 2 'Q' 'ogg'-gf ' 'fm --V.. E I 9 I 5 i -L1 l 1 K 1 5.f"'qf :,.M,w- I ,M Y -Ii .. My .,.. ,Li 'I D.. f v ' ""--1---,:r.. - 5-..:., h A-rm.V'- ' vu, ' ., V - , : 5 . :fu ' x-0115, I 1 ,, X rl Qfw 7. 4151. 7 g,y-w,,-in-'Q -l ,, f: Q5 E-f A mpg? g'j1j7,.,..::':7-,una - W 1 pill 4' ' iii" ' """M--,Q- i - Qgfff TY f' y , - - ""i'5'X--N ..-plz --.-.f ru ,gg nhnl . .. -' -M.: K - V ' ..,U,-ft.,-i i ,HWY A Z.zL:.vg.,,.Q5fl . A V ...., - -W--W-, ' xi, V - M4- - . " +1-1,.,, ,'!A!1-avili.-.ry V H I ' ., -. N - , .mr ""- , ' I , , s I " 1 'Q 1 Y 1 Q 1 L Q i l 1 - Q - - 1 i - Y Q i ' i 1 1 1 l - i 1 i - Q 1 1 i N ' 1 1 Q a Q ' 2 H ' - i i - - Q , Q - W 1 Q " ' '- n Q - I Q - 1 i 1 - - - - - - 1 1 3 - - - - - - 1 Z i l Z f l 8 I - - - i' 1 i' 1 - 1 ' - ' - - M I i X , - 3 ' - K - - -I Q W - l ' I - 3 1 1 A 1, i , 1 x - X . u - I Z l i - N Q - N ' - C Q - - W H Yi- 1 - - alrnnjet - X t ik - - ' - , , , - Y ' I 3 - - w , S X 13 -I Q - - ' I V 6 ,V L- ' r V i G P Q ' I ,i . ln ki-lj-... 'P 2 ,jJ,..,VA""i , 2 ' 1 , 55" ' ""'3'c'-H' I '-..- l?Sf'.,gfi5"' 'vR...:1 S wi 'fi-mQj'j'?Qgf. "'v+-., qv 9 3 4 f rw. QL. li.. iq . S. ..i:-- . e ff Q, ,QM Q44 ,V 1115. .11 3 --gy X..-5.. wwf:-f .1 N-- Agfi-gg Ts.- '.A A' ..3...1f1-V, l,',11,',lx "nf---'-'.-Ji - - '- fs j,.k,A -I -A, ,V-: Q . gf- -,fa , 1 f 15, ., , - 1 . 1 A lx -1 f 6 .J " -ana.-42101 1.1- ., 9 1 -WW fx . QM. Q 14. . '- . 1.-1 '. VP, 1- ' 1 A., S 1. .-pj."f:h7.1 . fi , , .E . Q .1 1 - . -, ..-,15...,.4.f4:11.-.,. ,-,f,,.LA'.-'iiaazglif' ,,,, 1-,,. A712 -. 1 - . 4 3 I 1 I L.....--- E 1 F I S 1 1 i 1 1 F ll 11 P Q ll 4 1 1 1 1 1 ,1 i 1 I Q 11 1 3 P E px. 5153 E , 1 A F. L..-...1 1:3 C,,,,WI 3 1 r 'S' ......1 ...A --4 -.-4 QL L. p- . Y,.. ... 1 1. ffff 4 ,.-, P., 5- .... 3 ,,1. 1- ,A f"f f'. j 1 3 QQ 1 1..,.,: ww' ' ,J 1 Q1 "1 1 -A --.UN 15... .. E. L. Filer, Captain-elect 1 A 4 J. S. Baldwin. Captain 1916-1917 - . ,, ..... - tm. 12:1 1 1111 11,1 M41 .I rw X 1, , ..., ....., U - N-1---M-L --------"f""'N """" "H "-"""""'-"" " A wb .........- 1 I I 5 , ,XA, W , I ,MW ,,, W, ,,,,.,,,,,,,,,,,,,-,-.,1.,..,1,-.,. . X , . 11.1, ' 1 1 11 1 1-1' '1'. -..........I.r .,. X., f ' 1' '1,' 1:1111,,11 1 . 1. ,1 , ,.,1.,.. ' 11.-W., .,1.,.,,.1,.,...- .1.....Q............4.......,..,..,1,.1.. ,..-f 1 .iffiiri FOOT!! Xl l 'l'l7 XXI lol'-10:9 llaclc row-Nlessrs. Hammett CCOacl1D, Lane CNlZll1E1g6l'j, Gllbert CAsSt. Q0acl1D. Q. beconcl row-Nlessrs. I-leckman, I-Ioman, Ellsworth, Kramer, Engstrom. l,'1l'St row-Blessrs. Kerr, Preston, Filer, Baldwin Cthptainj, M. Scannel, Look, -I. Scannel ' Aq .,.,.. .1317-Xsrf.x we C,,,1g:F,q. L. Ng--we-sff?v-2. vu-iv:-,1 ,yvdlyffv-yy'f-gfw..21:..-i::.':.5a A Y .. -. - -. , -- .....,. ..,.. ..,.., . 4 .. . .-'s5:1j- ' if gi .-. , . W , , , 4 . A .. .. 1S:'.-. ' Q, ' iff QQ . , ,, V., " ' -. . 4 q J -:::.1. iH.,4,.i.-, ' l.xL!u...,1If.L' .. A , ,,. . 1 I : illnnihall Svummarg ,,- i 1916 lv if ll Q, i Il is ll i i: 1. 1 3 4 I ii , is i ll l ll Q l 1. 4 Z l 2 5 I E 2 l ? i s Q University of Buffalo . Geneva .. . . Carnegie Tech . Grove City . . . Universitv of Rochester . . University of Akron IQI7 3 Geneva . . . Carnegie Iech . 'lhiel . Grove City VVestminster . University of f-Xkron . Camp Lee .. . 239 2 N ' 4 l all -he f -,-- , f 'Ill 4 A l 1 1 F 1 it lllllllllllllllllll 'lllllllllllllllllllfllsal Ll 1 1... ' W- -Jw L L+' 4 'N' ,-, ' , Opponents Allegheny ' 7 - . . . o 29 I . . . . . . . . , 0 6 ' . . . 27 o ' ...... . . . 6 6 1 University of Pittsburgh . . . 46 o - . . d o 7 ' .... . o 33 . . . . O 39 ' r i , . O O ' ..... . - O 49 ' , . 6 IO I ' - ....... 0 21 ' ' . .. 0 33 . . .... - 0 7 ll ll lx 5 . lil!! A Q3 H ll.XSlilf'l' lI.XI.T., IOI6-IQI7. Back row-Messrs. Smith, Stevens, GO1d11E111,'Ii2ll'11C, Shzmer, McKinney, Preston Front row-Lavely, Klcliilmxley, Volk, B13.11C11i CCaptaiuD, Kerr, Lane. X .w .P xv! 3: El if I 1 1 l s 5 I E 4 5 5 1 I f 1 I E BASKET BALL TE-UI, 1917-1918. 99 ' 'viizn 'I' . --' 1'--.Y X , ani,- n.- 'ef .wtf-H ,.- K3 , if x 7' 'sf 'i I 21,1 .,, :::,3,fxgQf..1,.X.:l, A 5 X , KA J. M K , , . W 'L ,- V , ' 1 Z 1 x ' -" m ' Y,-2' aiu, 1-sf , 1' v- +1 N' f A - X - 2 - W' J - " its L Back l'OXVT1Y,lll'lbZll', CSulmstitntcW, Kerr, Meredith, Ilznlllwin, CXI:m:xgL-rj. Front row-Volk, Ilianchi, Kfllllfllillw, l.:mc. 1 ., ..Tf,-- - l , ,l 5515, I1 1-by ,E.A:?,gCL.Z av-3:-RQ - -om---1.2--::vmji,,gT?.T: Fguunvugglr i-':--,jjj:-v::- -g-5 ' -TZ? f '---"""' ' 2 'fi i Z ii ...... ' .. ....I..Q.f...s ...... ' l i v -. I E S 1 1 3 1 1 '1 1 . , 1 - Q 1 1 3 7 - 1 3 51 Mankvthall Snmmarg 5 E f E - i ' I 3 in 917 : E l O-ppo-nents ' Allegheny 2 :fn . . Q 2' 21 3 3 7 Syracuse ............. ' Q 2 E i University of Buffalo . . . - - 27 23 E E I University of Rochester . . . . . 24 27 I E E University of Pittsburgh . . - - 30 2I E E Carnegie Tech ......... - - 20 25 E E Colgate ........ - - 47 18 4 ,E i Q E Ohio VVesleyan .. -- 28 30 , E E Geneva ...... - - .26 '32 E E Lafayette . . . - - 21 20 'E 1 E Alumni ..... - . 350 49 E E Gfro-ve City . . . - - I9 I8 E -E: Geneva ..... -- 25 35 E E Grove City .. I3 30 E i 'E i ' j E IQI8 E Z ' ' Q 3 Colgate ............... ...... . . 34 41 2 - -T I-"' 2 University of Pittsburgh . . . . I7 32 2 - Carnegie Teach ......... . . I7 25 E E University of Buffalo- . . . . . 27 32 E E University of Rochester ...... . . 23 I9 E E University of VVest Virginia . . . . . 20 2I E 1 E Geneva .................. . . 2 5 34 E ' - .2 Alulmni . . . . . 16 62 1' Z l -" 2 Geneva ............... .. 23 22 2 1 . 1 1 I Geneva fat Pitts-burghj . . . . . 27 18 E - E' E "-5' E Q : 1 5 Z I-' 3 242 , 7 5 ,H-517' ' 2' fffv- - 1 - -----2-11 :W Vv ., 'Tv cv-gzrfffff-elk,M,,.,,L-f---W,,1,,,,r,.,aag5,2i,i.,,,,, u,,V1 ,,,,Ti?L1,.,,,v,m, ,Z:,,,:...Ti.i,-.Lj 'SWL Y 5, . . , A N . 1 , TT? ... .?,T,W-M-T-3.s,a..VI..-1..g.1E,..Y.,m,.TTT.. 1 Q -E2 I -T I to l l llllllllllllllllllllllllll to i oalil will I -- . ,V Y -, .17 :1..-f--1,- :-fa-.-::2..x-.1-fa1.,-.-..-12.T...2,-1.3 .--v-pew.-,,....,,,.,..,..,..cvf.,.....,....-...ww -Q..-',.,4,-..-va-ua--1' 4U.,J"'f"A f. vt -ff .-, ' v'iXASf'--ffVfL1-SJEETX WP.,-.T..,-,.t, Xt.:-,gk:'.-5-,T-4.a1f.V, 4 . ...,. . fr.-.--1-ff'-"5'.ij "" """ 3 ff'-jf?'x'f'X'-"T'.", A A ,N x , V , .,,, ..... :ax A 2-uL...,..- W- 4513 , 1 - - : Q 1 i - Q i - - i i 1 - i Z 1 1 i 1 2 3 2 : . l 2 GIRLS' BASKET BALL TEAM, 1916-1917. i : 1 7 i : 1 1 2 I Z I ' i 1 l , -, Z 1 i 1' 'J'-' Q ,- -E -I 'S-' 1 3 l l : ' Z Q 2 i i 1 3 1 : l 1 1 'I' 2 i 1 3 l -N - -. 'ni E 1 1- - 3 - l l 1 - - - - i Q 2 i 'E ""' l 3 - 3 i 1 1 -I-I A 'f i Z T ow-Misses Nebingef, IAIHZCH, Qmge' I l Lower roxsilliisses Flahaveu, Johnson, Root, blllltll, Douds. l : - l l l Q H Q Q 1 1 - 2 Q l l Q - l Q Q Q 1 H? l i 1 C l l 3 i .. Z 1 1 Q - i l - Y - 'Z l llIIlllllllIIIIIIIlllllIlIlllllllIIIIIlllllllllllllllllllll ll 1 3-c"i'q. .. .-S - - --,-vnmaux ll ......., : . - 1 1 , f ' 1 ' 1 U U l H El xg V .1 . le Fi ' 1 riiiiiil 1 11,1510-M1 2 , l,,,,. ,' l. .5 ' Ll 1 512-slwl' A-,Mm V 1. ..,.... . 1, 1.. - ' 1.1-1'.'r.4 '. '. A Hx- - " ..l,..,-V 5 .4VA,H, ,A . . ,, . .. . GIRLS BASKET I-ALL 'f1:AM IQI7-IQI8. ' Top row-Missbs Root, Salchow, Brumbaugh. Middle row--Misses L61'1112.1111, Gold Bottom row-Misses Neal, Jenkins, CCaptai1U: Stockdale. .!2.1,i'? kllggltisgiyg , . , , - ,1, -1.3, lEi:1!'A: -74 tjy55:gQllQ1f:1:1,1:111111l'-'all 'll l' Y Q 'af f it gl: ,:'x2?71L:,1ii-151515111,11zg3f5X1,11!:ii,1,1 11l.g 1 1 A ,,..1,1.1,.l .1:.'14g.:Y '." 1,113 i11,L.E1 1,,.-1.x,.. 1, fl 1 llf 1- ,- "x:'-l.? l'l , n,.-,.fY.v. rW-U1-s1nfA1ialnIr!lll1l pif1Ixll1l!l""ll'lx ' it Es 2 " 3-fr-1:1-',,g. .11-N .. ,A-1-V, . --.,,.Y,..,,.,,. , - . HY M I . V V .N-, 1 - 1- 1 , 1 , ,..,,.-, . ,.., .mmf I , ,,,-1 D., ,.. ,...fwQ-,101---..., -, ,. .4.1 1Lz':-ilixi-1'1i'lxi"l i, .,.. -w1T,,.,.f-1:---1' tlllllllll. Wlllxl' L-.. , W.,1.,.-4...-....,11 ,,--...iw - ,Iixf Fit' Tff M-' f-'wryw .,x:..p--,1-1 A-ff 1 ,. v---.-MNC ,,.-,AAF -. 1 ..,. f,-35 ,M , -,,.-...- ,,,,,,,.,,,,,,,g, ,M d:.f.- 4..af,.,,g,g' 15 -' , "Ulu" H, fm." 'H """""'f ,n'.ffi'i'l,L,'.,'i- ii- "'-'-A ..--.--.----Y.m,... .JA ,V,,., ,,.,,. , . ,,, g k,-,,,,- ,M ,- .A . , j., , M, 5 . E 4, WL, mr., xl' 1 1 jf.j'j---'::' ,....., V. v,.. . ., " '-. l '. 5 ' V ' . 'L - , 'A fn 2 T .f '. yy 1. 41? rg - - 1. - I f . . ., -' 5 .-. 5 F412-1555 7? ,ar .' ' ' A . ' f - - I ':.n'.. M , 1 wi fr :' ' 3 Y' J 9 ' A'- V I Q -' -...,: A. . --..,, Wgf, -- ',- 'V l-.f ,-"fy . H . -,y - 1 Q'-V, ' N' . 1 . ....,-. --A- V YK X N -my rn iwimv V N-NW i 'ii "--- - .-- f .,gL, J ,..,A -1 . I Y .il K -H V V A .. I - . ' Y it L' -"'--f-- ---- -W --H-----..-..'. ., - , ...Q.k...,-,:l.i,--,.,,Q,,,Q "Q,,-EST..X1"' T' - v S ith the Glulnrz .. irtiririrtiritirti 44 4 ir 4 4 4 4 4 'I- i -Kiiiririrftkiiit 1k'k'k'kir'kiicir'kk'k'k1k'k-k'kk-kt ttf kxkkirikiriiiitiktiikvritirikti iitkiiiiitikititAittititif iiiiiixkkkiiiiiiittiiiii-ktti kiiiiirtwiiiffkiikithiIrtithQ lllIlIlllllllIlH11lLlL is f E 3 3 ra S Q 5 4 5 3 3 I E U E I S f E 3 K 2 S E 5 E xnxx S K X 4 if 1 V E 1 E 1 z X : Q Q a 1 Q : 1 : : :: : 1 1 1 V S ? - i Z .5-W ,, '.,, 5 'Was K1 ,-'64, f' . ,Lf , -'J-1,-:,. jf-3s5'9fgg,3i-I ' +' :gp 1 4: gfilifif ,A Xt - W .A mf: . x icf C0115 l"Rlil3lCRIC'K l'.Xl.Nll'R 'ox ZljOl' in LlL'IlCl'Ill Pars hum, N Smit. UI tom United q'i'ltCi l"Ypul1tm11'1rx' lwvuxwx m l..mu, V xqflfiff 0 1 up by p a n ...............,.-Q-------: 5 .........-.... - - -. . ...-,-q-',-- . .- .. .1 " . " .'.:..' ' ,- f ' , -,..,. 4 . .:-of 21'-wfvfrrenfrvtw --as K-ff ,.'.', . 3. , . 'g. 52.1 ,,,,, 5-gs 1 '.m:nl-.i1.Zi-'A 5-1- ..l -' , djs-, W ,. . ., . 7 s. , -.s 1' 5 1 L Glhr Zlllag 1Kmn1rg nf 31111 In E17 X N 319 Ziff 1 5 Q 5 Q ' fam Q, rms 9 VNS' fr X , X sQ'5"9:i,5 he .z'g,i1f,f?s0iS Z ave-3 3532334 .543 J' ,X Qfgsfw www 5 y Q E at 4 xiii' A WWNN Axy N54 gyaoeQ4:' m 2 -z 53 wlgvyw vw- K x 1934. Nwwm Xxvv si NA wi Qi? Qwm-Yswwm-A w 'f bg ! 'S Misa' 'sf w W N a 'f WSE 'N 8 Xqacw r'53 MK? M D3 QW wse Nt A' 7'-fm 3 xvfx xx A Wa 1 UW www A , W X 5 ymxsf 'W WM MMM Sc -me at ,- awww x' 'SW 1 MWQIET X JQQM , 2' V xqw' ofa, K "1NJf'f 5 X'ff'w- ,sv .WK N A.-' Af x 4? 'z ANA ,rv- ,yo 2,1 51 91 ,,nx,9or.AaNX,, ,vyg 5 JW 43.-x wk Wx A59 mn.-Sm owx, in 'WX 'XQXV it M' RWHQQQQ nun: say can you see by the dawn s early l1ght ,pw 2 sigh' -mo? 'Mx' 5 ,www N '3' 'QxW5' Y lb X asv-'V X, What so proudly We ha1led at the tw1l1ght s last gleam1ng'7 Whose broad str1pes and br1ght stars, thro the perllous iight O 'er the ramparts we Watched, were so gallantly streamlng And the rockets red glare, the bombs burstlng 1n a1r, Gave proof thro' the n1ght that our flag was st111 there h thus be lt ever when freemen shall stand Between the1r loved homes and the war s desolat1on, Blest w1th V1Ct ry and peace may the heavn rescued land Pra1se the pow r that hath made and preserved us a nat1on Then conquer We must, when our cause lt 1S Just, A d th1s be our motto In God 1S our trust"' CHORUS h ay does that star spangled banner yet wave 0 er the land of the free, and the home of the brave? FRANCIS SCOTT KEY Q l 2 1 3 1 in i i 1 1 i i 1 1 1 1 i i 1 i i i 1 1 i i 1 i l 1 i 1 1 i 1 -'S i i 1 1 1 1 1 1 1 1 '-I-' 1 1 1' 1 1 1 1 -'S 1 i 1 l - ll-an -'ru null 1 :F qui IQIllllllllllllllllllllllllllllllllll fmt 5 1' it 1- ,FSS-:FTliqfkfslfjrgfkgffq-rl. IW, 5sf.:.aa,ea fL,v4-,-f-1.,1,-,.1, w..:,x1,,.'H 1' .4-M A .-. .1 . ,L v1 11. .. 1 Lf., 11 ...A ...... ........ W,...-,- .... . l ,. --.Wg ,.,m--,,mm gm it --,-- - - - , ,v-?' vdRQ 'x -.-. -. ,. .,.. gg, gif ..., xi ..,,,..., Timm. 4 . ' - , .- 1 .fri F2114 "2- -- f A My i r 4 - ' 1 ' "' , .1 .L-.-:UA-ilu... .....-. .U ir ..:...-.'---5? Whig?-bijhg---i ...... 'vault' LLL:J,s--1::-- g 1 N ,J 1 I A A J- . . 1. . . . ...B,,CU...- Allvghvng sinh Thr mnrlh mar It has always 'been old Allegh.eny's proudest -boast that -her sons were ever ready to sacrifice their all fo-r their nation in time of need, and that boast is siubstantiateid to the utmost 1b1y 'the history of the college during t'he critical 1period 1w:hic'h threatened the very foundations of our nation, the 'Civil War. The spirit which moved the Allegheny men of 1861 commermorated 1by the Soldier's Mlemorial, the great thirteen ton granite mass with its bronze plate, 1w'hich stands on the Campus today. lt is a daily reminder to t'he Alleghenians of today of the responsibility which rests u1p-on him in living up to the standards set 'by the men in 1t-he Blue. T'he spirit of patriotism is a characteristic deeply im.bedded in the walls of Allegheny, and the same spirit that lived in '61 is showing itself today. During the troubled, unsettled period' -previous to the Declaration of War Wit-h Germany, the impending need of military preparedness, so evi- dent to the men o-f foresight at that time, made itself felt most clearly in the student ibo-dy. Discussion as to the wisdom of taking action in some definite emanner was suddenly crystallized in a meeting of the men of the college in Ford Mem-orial Chapel at noon of February 16, 1917. D111 Snavely, as the lwaculty member best informed on military conditions at that time Was elected chairman Aftei an enthusiastic discussion a reso- lution addressed to Secretary of War Baker was passed an-d Dr Snavely authorized to fonward it to AN-3.Sl1111g'EO1'1 This 11 as to the effect that "a CO111l'11L1I11C'1lI1OI'1 be sent to Secretary of VV211 Bakei placing the men of Allegheny on record as 11O1T11S11'10 their unanimous support! and asking for information as to military trainino which could be secured." Following this meeting inteiest ran high everywheie on the Hill the subject of military training was of prime inteiest and on March 6th the men again assembled to hear the ieply to their iesolution. Dfr. Snayely presented the reply from the Wfai Department stating that the shortage of aimy officers precluded the detail of an officei to college work, but that a satisfactory National Guaid officei might be secured under the same conditions At the conclusion of the meeting piactically every mann in college signed a petition addressed to the faculty asking for military training in Alleghenv 'ts 1 p161D'11CCl11CSS meisuie following the nation- wide preparedness program The answer to the petition came from the Faculty shortly with a unanimous vote in 11101 and the matter went be- fore the Trustees foi final action R lhen during the qfpimo vication the Declfnation of XYQ11' on ber- many set the entire nation alive uith 'ictnity and the L overnment 1SSl1CCl 1? JI l ,,,...f...-.....,.......-4 ,....,.-1 g x.a....l 1 L.....4 I I 1 1l- 31 1' .. 1.-u.: l1l"l-'Tii"'i iraq ll '1 1 1.. l -1 5 ei l- . ...t 1 .. ..,.1.J 1 1 fi i ,-.,,..:t , Fd tid 1 ligi1 13311 , j.,,,,.I 'QQ g W. l V 1 Q 1 1 ..-Iii -4111 L...-. . ,l i..,..... ,P ,,,,,, , ,l -......l I -f-A----4 l-- -el Ni.. 23:31 rg.-f: .., .. ,J 1 , 1.4 N A ll la li1-.,--1 t....,.- -., 1--W-1 l .1 . ..,..- as F 1c., --.ii V 1 ff f Q3 11, ' 1 1 1 i 1, , 1 .,., . 1 4 Y . , B ' l I , ' 4 1 ' . ' - . 1 l ' ' 1 . I I . Y . 0 1 A. V V, 1 . 1 ' C ' . f 1 l' ' 1 q W X - Y . . Q . . Q l 1 j 6 X I 1 b i ' 1 lu l I i - ' I' . ' 4 ' 1 i l V I i ' .5 E ' ' 1 J 1 I ' -l C L . 1 y Q ! 1 , , - C . .X - - ' 1 X I . ' D , 1 . . 4 , , C . . b . U 1 C C A W C - l C . 1 , I I i i . 4 . 1 - , , i C -. L 7 i. r'1' 7 . E .- bl rc -C y C 'C I c l c i 'ii c . i 7 7-1 C I - 249 ,W H f,fff.-,,.,aa:.s.1m,: - .IQ .Ml Tung.. TMTVAQJT-,ZW QW ,VNN I T, ,E .V .T,,,,.:...,. , 111 1'w1111l111i111111 ,Q l, 1 Ill1l11311111s11111- 1 . , .. , l.. ,i1.,.,1, -1,- .Hail 1 U11-F ' ' 3 1 I 1 1 l l l 1 l I 4 l 1 l l 9 1 l i 1 i l 1 l l l ! l I l 1 l E S 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 TL i 3 4 1 I 1 1 I l o i x 1 I i i v Q I 2 v l I S i E I F I l l l V l I E F s l r l I l s l l s mw::f.ffg11f:fQ:?rlrbiiZ'49b V. 5 , I' i., 4 K ' ,,,. g we L"".f.f',f c.,,-,--r T E its C311 for renewed activity in preparing for warfare. Allegheny was not slo-w to answer. i President Crawfords stirring speech in Ford Memorial 'Cfhapel before the assembled student body outlined Allegheny's plan of action under the new aspect of actual, unavoidable war, and made clear to the fmen and women of the college their dutysas Americans and as Alleghenians Allegheny from now on till Tune he said, -will be a military camp. And so it ix as I xery department, every iesource every ounce of en eigy was devoted to preparation for the greatest service to the country On Tuesday -Xpril tenth, four days after the Declaration of War, Alleghenx s sons gave a Great public defmonstration in eicpression of the intense feelino of patriotism which, always present in a dormant stave sprang into flame at the Nation s call The afternoon was given over to two most siignihcant occasions, the raising of the flag upon the gym nasium and the patriotic street parade At one thirtv in the afternoon, the entire college assembled before the gymnasium and at the appointed time, Sergeant Aclcer with Sergeants McKay and Tond as color escort ascended to the 1oof of the tower Then amid the strains of the Star Spangled Banner, the Hag was run up and as it unfurled to the afternoon breeze the crowd below burst into applause Speeches, representative of the part Aillgheny has taken and now is to take in the Nations interest, were delivered, and the ceremony with its double significance was ended At five oclock the same afternoon every man in college assembled befoie Cochran Hall on North Main Street and five sections were formed, consisting of the Faculty and four classes Bach section was headed b3 large Hags and in addition each man carried a small individual flag Led by the college band the procession marched through the principle streets of the citv until it was halted at the corner of VX7ater and Chestnut Streets Before the Lafayette Hotel, President Crawford on behalf of the college addressed Mayor Reynolds representing the city Mayor of Meadville Sir I am glad to say to you and to all other citizens of Meadville that we the liacultv and students of Allevheniy College, are all deeply imbued with the spirit of patriotism at this time and can be depended upon to stand by the President of the United States and the Government VV hen the time arrives for action, we will be found ready to respond We wish to be understood as being loyal to the land in which we live and ever ready to support the Government and her institutions The men of the Faculty and the men of the classes, all may be depended upon to the last man to stand by the President To this Mayor Rey nolds replied Presi '.j3'2A, - : L l l T i lk 1 " N ' 1 E , 'J I A ,pg li" -1- fir: C7221 ,gig ,--4-A . -' Q g: it M wfazfs fr F'g..,7 'E Mft 'iff' ri 5. ' I iff 552 V of-fi ffl? f22efsii?E:a3'F Mgt 1 wav '11-1 f1'fI:"qie3 t f 1.. -'I ,gl 3,,13ft,s1Q .5 fx ,jul J f .411 fit ', . 2 .Q I 1 5 s,-5 ,5'.1."1 31.7-'.,',:.'-! .... 1 l ,. E 2 ye 1 --- .. 4 3 W .-. N, .cm i . , - .. ,.,, ,. ., mg, I-fin-Q.,A., ggh-f----'Y--Af -is -- 1 T ' i . ' r ,A . . . . "-'W i a its-aff -i P- X T-NEFF-U A A TTTTTFTT-'TWTT-i"T'NiWT" E dent .Crawford -and Students of T-Xllegheny College: It is most gratifying I 2 .E to witness your patriotic enthusiasm. The people gf llead-Ville XX-in not E be surprised at this demonstration, for Allegheny has bg-gfgl-6 been tried E gn She timedof peril of the country and has not been found wanting. Your i at rers an your grandfatherswho went frofm Allegheny and served their 1 country in the days of the Civil Wfar set an example for you that you E cannot forget. This is a time when our country needs the assistance of E every citizen, 'both male and female. It is not possible for you all to enlist 2 5 in the army or the navy to defend the rights of this country, but everyone, gl man and woman, can aid in sorme way to carry this war to a successful tg ll conclusion. The 'best advice T can give you is to be loyal citizens and do your idutyf, After enthusiastic cheering the procession passed back to gi f- the Carmpus singing as they went. The Hag raising and patriotic parade ig were deeply symbolic of the spirit which grips the Alleghenian, the spirit of a 'half century ago :-Allegheny ready to give to the Nation what is lt" wanted. :L.....'1 fi, is "' r if-...fir l I T imma Q i 'jf E i will l i I Qi i l H--A l. P --A i I -P at i l ii ...il xl l i I .X .1 ------ 5 . , g ' K X lg 1 3 ---W . I y , iii 4 " i , 1 . it 2 i I' li v li Q will 1 g-- i 1 f"""""" I e gil: ,E iii. l .,1'j1. l i s T-.----Q. i ge---,i i 'fe----f i 1 frm'-"rv . Q 1...,,,,,,- i 4 ...M i 1 5 llwfll 5 Q L... I K Q ' ""'f - + is L ,f -All if T liliit l ' 3 lflfll l 3 tgiiiii TE i figfgfifl it ax, . ,,.. , I' lj gg . 2 , 4" 'Silfil U titii 2' X . l l l 6 .V Shortly after, the Board of Trustees passed two marked resolutionsg the 'hrst offering the use of the college buildings and equi-pment to the Gfovernmentg the second giving the Faculty authority to hire a National Guard officer of merit to train the college men, and further assuring any profess-or of his full salary should -he enlist or go into Government work. Following this action the Faculty secured Captain Valentine Murray to take charge of drill. He was a veteran of three years' service in the regu- lar army in the Philippines an-d eleven years in the National Guard and was well fitted to the work in 'hand. So, on April eleventh, after fifteen years respite, Montgomery Field again rang with the call of the ibugle and was tramped by men in military for-mation. The Battalion of IQI7 con- sisted of four companies comprising 250 men, each company in charge of a college man in the National Guard. Sergeants Pond and McKay, and Corporals Hauch and Dickey were the four Captains. In line with the military program, all courses in the college were al- tered to m.eet the conditions. New military courses were added. T-he idea was to prepare the man for students were permitted to change any regular course for one of the intensive preparedness courses of the branch of service he intended to enter, and the plan was responsible to a large degree for the success with which Allegheny men passed training carmp examinations later. A most marked change in the atmosphere of the college took place. :X realization of the seriousness of the situation entered into the con- sciousness of every student and was rellectecl in the daily lite of the col- 251 5 1 1 3 1 fs.. 5 l' l til. 1 iZT.:'l 4..- .... -3 arid kim ll. 1 ..., -M 11-5 i '.ffff.f.lfl I .... ii l .. ...,-.,i s i 4, .A ,.J-,.,',-. "'.N.Lf.-s:Tf.Jfm 'fr .:vf"3f'"v5i5'Nff'IfYf:1f"'f1.'?t'5fRCi45"' X f .... - . . ..stw1Y'i-LQ fliii--:'X'fT"'f"'.'i . ""'.":':-- .... .... I..-. '-JIZ: 1,54 A If -sry.-..U . .J 'P' I Q N . o 'o' .' .- J'-I V I, :Z'..'1. ,I 1, U , .'. n " " ' - 2-.: .-.'t?-f,..2::g ' K -g ------ ---- - ----1-----QL "- uf , K ........ ,. '- l tie l 1 5..,.... aff-Q. 3 E I 1 lege community most noticeably. All social functions were can-celledtand the money in many cases given to the Red Cross. .The trac-k schedule was abandoned due to the lack of time. Mu-ch attention was given to drill held every afternoon in the week except Sundays, and the war courses 'were intensively studied, sorme such as Engineering taking twelve, hours a week. T'hr'ough it all the pitch of excitement ro-se' higher and higher in the stu- dent fbody, as in the nation. Wfhen the call for men on farms came, the college announce-d that men leaving for farm or military service would rej ceive full credit fo-r the year's iwork, .and at once the pent up excitement began to manifest itself as man after man enlisted or 'went to farm wo-rk to do his duty as 'he saw it. ' -Constantly the latest news of the national program was brought :be- fore the student abody, and the latest news in military affairs was at once known upon the Hill. President -Crawford attended the -Chicago 'Confer- ence of Colleges and brought 'back their mzessage to college -men. The Allegheny Unit of the Red Cross 'was forfmed among the women of the college Red Cross Concerts were Given by the Glee Clubs for the worthy cause VVhrle the men were attending drrll and war courses, the women took up the Red Cross work with enthusiasm doing their brt by their ex cellent work in this line Although Allegheny had already awakened to the condition of war, N atronal XVake Up Day was frttrngly observed in a Chapel rally and from that trme, new faces were missing every day May first found a large number of men enlisted in the United States service or serving on farms rn the all important cause of food At this time the Campus was sur prised by the news that Dr Qnavely had accepted a positron as Director of the Southern Drvrsron of the Red Cross and was to leave at once to assume his duties Mary eighth Allegheny was brought to an immediate realization of the actual presence of war by the sudden departure of fourteen under gradu ates and one alumnae for France T'he rmen had enlisted in the Lakeside Hlosprtal Unit of Cleveland and had returned to college to complete the year, fwhen two days later the sudden call came to report for duty Two weeks later before the college had awakened frosm its astonishment, they were on their way to France The men hardly had time to bid their famr lies goodbye on their way to the coast, so sudden was their departure A true test of Allegheny calibre was made in the enlistment of these rmen In addressing the prospective volunteers before enlisting them in the Lakeside Unit the recruiting officer sketched the situation in very plain terms emrphasrzed the great danger of the ocean trip with its submarines, 'Ll -t.:v"'?"'v-rw-'iv-5 i5lQf"e+dSql5a. ,-,,....' .11-..'....:. ...... ...T.........:.:.,,,....v..:...-.- 1 , I Hugo,-Eu... 1 emi..-qi '-nVu,:..0. .. fart, H ,fi .5-1-.k' 'if -'1. .gz-'ff 'slr .Jg'A.:.N-' - .p .Ev h . . all , E-:UZ ., . . Z , .. 4'-: ', ::'.',- . -- ' -. 1 . '- Q25 .- 5,51 Q 1 W -..'.. .... ' -W 1 r.tL:1...2:lQ..' and told of the -hards-hips to -be expected on arrival in France. Many of the prospectives left -without examination, co-wed 'by the danger to be faced. But Allegheny's sons were among the first to apply and there was not one but feared he might ibe left fbehin-d. No finer example of the Alle- gheny spirit exists today. From this time, the list of 'men leaving for service grew steadily until on May thirty-first over one hundred :men had left to enter some type of national service. Final examinations were ovmitted and Commencement exercises were very much simplified, the presence of men in uniform in the graduating class keeping ever present the thought of national need. More than a year has passed since the United States entered the Wforld W.ar. Allegheny has given her President and two of ther Faculty to the Nation's service. Allegheny eman after Allegheny man has answered his call and today the college is represen-ted in every existin-g .branch of ser- vice. Some have entered the field of war industries. Others are still in college preparing. for the future in respo-nse to the Govermnenfs request that college 'men continue their education until their -call comes. But no- where has there been brought to light the slacker, the contempti-ble traitor to his nation,' among the tribe called Alleghenian. The college has already felt the strain of war conditionsg and the fu- ture will reveal the stress of greater burden, but the name Alleghenyf standino for such traditions as it does, assures the passino of the most troubled tunes ever with the watchword The Greatest service to the lNat1on Y 1 - - X l ' HL ' 7 ' , A . . . W - . ' bi . b . . I . gg I ' T ' 77 253 t il llllllllllllllllllllllll .. , ..-P 1- ., wiki w-L4.v:,,s:,-95.521, iv-'44-fi-. ,A x 1 'Ez ,Q , M so 4 ,...-..- Sift-"aim Si'.f,"iT'L " '7'.. ' 'M ,.A, ,- -Lrg-.ef--'1"fI'. ' if -Y :I b ,:,1...'dI '- i i 1-c, ii 1' 4 'A ff. ',-,'- P15 W , 3"iBg1":"'9' iligggzgigii, c ,,,fn,iQi1:g 'H i' C S dl l , 1 "" " ... 1 i un 1 1 1 . 1 l 1 uu- an-I - 1 an i i - a 1 - - 3 "" Il f 1 - g I e i 1 t i 1 ' i 1 , i it i 1 5 l 1 l 1 l 1 - Q 1 1 :: l 1 B l 1 3 - 3 - 1 - - - V Y, - - i ' 8 1 P 2 , 1 it 3 - 1 - 1 ' ' 3 l 1 - 3 lg E Q i - 3 C! ' ,i ef 3 y 1 i I5 1 ol i b , ' , . . 5 i l A Izlmer T. Conrath, ex- 19, of Indiana, Pa., entered Allegheny in Sep- i l , tenniber, IQI5, with the present Junior Class, but discontinued his college i t course at the end of his Freshman year. Previous to 'his enlistment in -it yy 2 i United States service he was employed in a munitions factory at Dayton, S ,' I Ohio. Cn December ninth he answered the call of patriotism and volun- Q teered at Blairsville, Pa., entering Receiving Company No. I of the Q 'H y Quartermastefs Department. A From Blairsville he was sent to Columbus Q i Barracks and later to Camp joseph E. Johnston, Florida, Where he was Q - assigned to Machinist Company No. I. Tuesday, january 22, I9I8,.he p l was sent to the Base Hospital and died at half past. eleven the following , night of spinal meningitis. He was the first Allegheny man to die in the 5 L ' Service, and his name goes do-wn in history as the first upon the college ir""' ' honor roll of the VVorld VVar. , E , l' Q lrzqe 5 he y iETE..,"f 232213 liiiiii fjfflfl P E--W----'Q P sfgriill Q fliigii., Q 254 r rifle' ii Aii' S , ff, ' I Q 'A 5 ffTjjg1 Uiiliif X' l i M-0-l 1 Jifh,-..Q,.,., A ,L '. No: . ,fsgfl11!L.a:Qwm.45iZig,g3. jffrvf' limi G' 'J 949 42122-'KEER1' 'Z'-TQ Y V V Adil, H- W .au-.f4+sfaze..dziahmg,ig,Q,'ix Y' 45 'rl' , W .....'.. ' . .. ..,.-.Q-..-:n ---- e-- -.,......- . - - A -":"'f'i"-:- . L-Q ,--:ww er- 1 1. - V W Q - - ff - , : rr, w i 4, ,-2 mu, .f. 1 4, . - 9' Y ' ' " I . , -. 5.- , ,,, . . v f .,A,,, ,.,,4,.A,...... 5 .......... ' ww Ill? i i 4 f 1 w , X w r w ffg i.:- 5 51: in ' A r 3 - 3-' ag' N- '- ' A -, --gy. tix' -.1 1.--, .: - -' Q - - - 1 - - . m - - . - 1. " ' ' ",., W?3Qi'.:..:...'J......L.1'f" 'api ygfw -5253,-.ua::-all i,V','- Tn Z A 1 Ov- ft . ' v 5 N4 . .. '. ' 1 r :" 'fffiQ'?iff'fW '-" f '-'AM V E2521:Qffli::2iZ' 'Q :ErEri3i5E3:5:5z3:g:3: 5 I' f ' ,:.:..., """ 'V'V ' """"'V V .,.. ..... ,,,..A. ,.,.,,. 4 X ' ' ' . .M A 4.-.,.,.-.-.-.,. 1 .:.:.1.:.1.:.1 ....... 1.1 ,,,.....' ,.1.:. 1 .1 .1.:.:.4.,.,,,-...-.. ..'. :.1 I . KEEP,-bw:.,::gzg5af:zzz5a2a2z2eE """ 3255,.,1,25aa:1:a:ega,1g:,zge121 1" Q?gg:QA:5:i:f:r:-:r:1,':::11:1::1:111::k:::::rs:1:f :,:,:---:-'131,."'-'-'- ' - N Q "'-'-'-- -- - - - ' 2-111'f-ff Qif:?2Eg, 'i:EgiaQ. 552532511 5aa2z2s2a2s:s:a:s:z:ea2a2z2zfa2e2 X EE523231525232325E5:5:2:5:E5E5E5Q5555' ' """ 2:11rg-::::E:2gE5:5:r1141 1 . ' rgzi O . Sz:5a:a2SSz:a:I:2:21292525222z2z2s2e2a22:ef2:e:a:eg2' -2:21f1 ' - 1,133-f-Q' 5' ' "NRM P 7' 252355232525 v:-'-' :2"'1.1:fr-1:.:4.-.-. . ,-:f:1:1:1:: . .2 ,,,'. ,,,,,, 2 -', . :.:,i4:,Z.ZAZ.:,Z.:Ai.::.:.1.:.:,:.:.1.:.:.izzti:,:,:,:Ai,:.1.1.Z,:,,:,1,:.:.:.:.1L1.: .,.:.:.:.,.:.,.:.:,:t,,,:.:,:.1.:.,,:,:,Z.:.::121z,:.:.1.1.1.Z.:.,A:4:.:,1,1:1:.:., 2 E555E555555552E55555555535552525525252 52525325252533253525E5E3E5E3E5fE5E5231 " -1:am11Efi5:5:2:2:5:s: :a:2:2:5:a:a:z:e:2:2:2 ,:z:s:2:a:2:a E1i3EI3E1E1E2fiS5E5i5E5E5E3EE121EIE1Ef5E EiE1EE5E1E?25E5?E5E3E ....,.....A,......, .4....A5....:.,,1....................:, -.1., .,.1,4,,.,.,.,.,N., , . , 2122555232233 -.-.-.Ju-'I:4:v:-:1:I:1:1:1:' 2111525271:,:4:v:-:'z1:-.-.-ag.:-:-:-:-:-:t-.-.-.-.it-5:l:1:2 :1:1:2:?:-.-.----:1:-:-:-:'Qui 3?5'E-"T1E5OCf"E5fJ5?ffQE' UQCDDHP--"1Q'mw:y-fD5"'U f-...cn .. S'fl"'5P'f1.m Ffrfsrfbg Sffiaf-f.-+F,S5' QPUQ D"m.N"' . A L k4fDOmfDa,,,Q-Zflb can 50'-f'-V WCf1'S5Q-235:-t....O r-2 D-1 r-'r-1. v-J ,, Cog. D'F,fII-'-M30'Qqgf-rE.ZY"-F gg r-Uly-4""r-A-:5":j :TO CD can-n"fE.n-A OC5Q,,vrDcpfDO'Q+-'unrba-.' CL5rD,,aQU1rD.-rfb CJ-UO, 0o4:""o?O'DU'E.?-J1oUY l-I-r-h D 3SDOf?':?3"wE W3 f-,:,zETc:J"Q-O,.,2:iffQg'?,E" fV"245Ir-392,'afH5'b5'55 Y-lo -f waawshaifgffqw 94-ggcrusg'-fQrOc1+fQErA"' 4.:HH-2.:"H'Q-O55 Z g,.:gg-1,306'B'4,-,,DmCDg,'CD fpgw Dgfiafilwosm af'r-"5-2f+543E'iFH'?"3'3 ,:,.-r- . 5 CD,-'7Af-I-E Sega-9""t',-ta :vmE'wO5C"25'2f:5'l-fm A W F,- 5'fg575Og'3Q:"2:nf'Dg wg Qgmimmbsp-4 cn:. i-jdcn,-,G.OO'CrDg2-V ':L"ADP6"'5ffQpToM1?f-ffbffg Fjfwr-+-.5T4"" HO,-:"' S55 CDo'J5'gfaUP"hk5E'-UQ. CDD'-I 3 O Fir.- rvO...E9-'frfl.?gw+'5",-+15 945.-:U15-gJU',OOrnrogj Dfgggfl-QCD'-1O5?'g3l. Q- -1'-f5"Pf:?3H45?svO,.h 52.'E',Ef:'O5'-'D5g.,'Z.'."ff-1 Q19-'KA "CLP-UQ. Q. Q 5"',lg32'-2Q"'E2?5 'D'.55:Q.S9+-h"D5n"'53fX PPCDBDJOH UQ'-:fb '-'DL OC,,Qkf302:g-mrrgfv rtsfwfwv-Qfbfbvffg H.Q,2QQ"'3f2:Ti2i5 ?'57'3:"??TE2.5if5'15f U7 O CE. 15' CD rl E 0 DP r: CD UB. n-3 CD :S wk: UD "2 Q : O P'+1 S O 'J O "1 o I-41 FY' r CD O "1 l"'4 Q. 4 41 sv ff 255 w N"" M- --V -f-M , - . ..p.,.,............M..,M',,,., ...X v.,M.,,1.- -- ,.-Y X . , ,,,,A...-f wN1-Q--fM'- 'W' " "' K F7 1 1 .-.A-fl s ' E 3 g g I N r K I 1 U i I ---W-T-W,..,.,.....W.,.-. - ,,.. , 2 K . ' 2 3 5 A a Q gr ' ' 2 1 i f 1 N 1 3 5 . 1 ' 1 2 I K v 7 1 Y A X 5 ' 5 : ' D 4 4 , 1 x n I 'A'T11ff 5 1 . iulbpwflimi!fiiiififfaifiiiwllK, N: lfyf 'MM a,ffE5'ff'A5fi1a!5 f , 3 . - . - A f A 1 . . 4 ' - ' I 5 , l Y ' , . . 5 1 , , f , , . , , L 2 4 -...W A H,....,.,'s, ,Nw L, M 1 K , r , e , W1 I - . 'V L----an-.,-. - --'f-w--1LM---,---.....,.-,...,,,f,f..,.,..-,... ,..-.,.. .,...,,X,..,..,.-,.,..,,, . ., .Y 'f'g"g' 'V " we . ..,,, ,.,,-,Nm .SD M7 ,,,,, , , L J, A 1 -.-...-... lr... er:-.:1, x iillii -5 1 if-:iii LW I if--H Wifi 5 E V' . Ml? ! ,-- -1- : Q pil! 5 QIIIQ? 5 QTTIT 2, ! "M"-""""l ' fffflfi Q x-.--.-.? a -f 1 f-f--n 49 5 Qgfii 1 K .,...-M.. i g E'-N . f Q ' N41 1 f,.,..M D i--wanl , 5 g 1 ,W ........ tk,-.,.... -, m 3 PWM. f.i:::g1 2 3 i.,,...,,..n. 1 ,f----s I . fggjigi 5 Gmmwj i 5-wi-J 1 sw--Q-V--we i 1 PM Q Lffffs r V.,-.-i i J Qiii'i.i' ? I 1 . E -I ! lf fff 3 i , y Q, X I -:.-num.-g.-:1-w,mf...m H G 9 l , 5 2 U , 1 5? l 2 l l z l i 1 I . l 1 l l 1 r l I I I I .qt ,,.,.,,-. .--rg. . :Lf "Q with Thr Glnlnrn Following is the list of two hundred and six Alle- ghenians in United States Service, of Wh-om there is now record Doubtless there are many others not i named here, and probafbly there are errors in the pres ent list but be that as lt may, the calibre of Allegheni ans 1S herein inade clear " "" "" r Y V .J A a :L , - -'- 1 -- - - 1- -4 , 4i ' A 5 V : 'Q ' if ' Q QQ . M ig - , ,935 Q 'G-'1 , , :Q 'I - s P I -s ' Q. - v Q .- 2 5 Q. l ll --s s 1 -4 2 2 E L-, A 3 ' g 'WW---:E . I 'W 'Q 1 a - S If ,- sw--'3 S W Ti' A: i ' Q ' 5 iw--, g 2:5335 ? . 4 5 - ....,,..,..,3 5 ..-,--: , L- E ' - as ' ggi 2 1' 1 e " i 5 fill 3 1 ELM..- l ft' l 2 , i E. fy. , r V14 My AAAA A444444 -AH AAWMAA-M All A A M All M il K ' a ' 'V i 5 l i ' f y -,,z,A ' W ' A ' A - ' ' ,Q Q75 ,-ll '-l :jf 4. ffl' , V' iii: E :ii- i -3 f' " -.fd F- X , 1 :-,gif sh- 19 lg, 5 I.. 1 z.-72.2 .fx .Elf l T. ,IgE fsffli-'av if in fl. .-5 ,1-,r..,:,.'f !' Y ".....I,1." I G .N .v-- ---'T-s. ...L ' Nvgrfes'-f9As.,f2g.l:.?e .:v"':.1'1-HY-. +:v'qe-Pagqfy., X -... N. .". 1 ...A .....-. ....... ,, .... .... .... Q. ,'a. ll'1 '- .... .... , s. i- ...,,,- '-' . ..-..-- - ., . . ' ' .9 -.- - , . , -A ,.--1--:.Viz..--....,...-.... .. -. ,.---. , ..... w - ' . ' ' .- . -,, x" - Fo 'f 3. . . . rr f Z-,:', ggi , D ,- Q41 fn V - -- .V . ""' 55: ., L 'u....1I.... '..-:- ' . , ,. 1 ' -,.,, Ji . ....... ...... . gg, .. . . g L.. Y. . oo . .... :: i y ' '- E PRESIDENT VVILLIAM H. CRAWFORD 2 -Ig Special Y. M. -C. A. VVork in the 'Camps of France, in E H December 14, 1917, the startling rumor began to circulate on the Hill: 2 :- President Crawford is going to France. In Chapel the fgllgwing day - E the President hiimself told of his sudden decision that his call to service .1 -1' had come. For a fweek before he 'had been lecturing at Camp Sherman : "' d l ' f h ' an un er tie auspices o t e Y. M. C. A. It was then that John R. Mott. of 1 "" the American Y. M. -C. A. ip-resented to hi i f 1 , in so stronffly the need of force- '-' 1 . . 2? i E ful, efficient leaders in Y. M. C. A. work among General Pershing's forces i 2 in France that the President, moved by his intense .patriotism an.d feeling i E of service, unselfishly determined to answer the call. 2 E Un the -date of this departure, Tuesday, December eighteenth, H, L. 1 2 VVissinger, '18, President of the Student Senate, presented Dir. Crawford 2 E with a handso-me wrist watch as a token of "the esteem, loyalty, and S'-n E confidence of fellow -Faculty memibers, and of students of Allegheny." In 2: 2 the evening 'he departed for New' York. on the fi.rst lap of his journey, and 2 E the entire student :body b-rave-d snow and zero weather to see him off at 'in' 2 the depot. Singing and cheering, intermin-gled with personal leave taking, 2 i ' fb i .2 made the farewell one never to be forgotten by any present. 2 'Ii' So:me sl1-ght realization of the invaluable and immeasurable work the -ll E President has been doing 'h-as come to us from time to time in letters from : E associates in France, and Dir. 'Crawford 'himself 'has admitted that he is 1 'Z busier than ever before, something which would have seemed impossible. -" E And thus it is with -pri-de and 'with honor for the man and for the work 2 'E that he has done, that we greet again our President, fresh from the battle U3 1 Helds of Europe. 1 Q Q Q ' 2 . Q 2 DR. GUY E. SNAVELY, Professor of Romance Languages and Litera- 2 Q . - 1' ture. Registrar. 1 - C Q an Director of the Southern Division of the Red Cross Society. 1 E During the period preceeding and iininediately following the Declaia- 3 1 tion of War, Dir. Snavely was one of -the miost active of the Faculty in the -' 2 military 'preparedness plans. Then, late in April his patriotism prompted 1 E him to enter a wider field which -presented itself. L2'LtCl',. the ani 2 'i noun I - - ' ' D"' t i of the Southern Division ot i i cement of his alppomtument as fnec or I u -,, E the Red 'Cross w'as 'made known and on May first he assumed his duties 1 3 with 'headquarters at 424 Healey Building, Atlanta, Georgia. His terri- 1 I: ' -' ' ' l N 'tl C rolina South Carolina Ten- 1 2 tory includes Georgia, Floric a, oi 1 21 n D fi - fv 1' .Q i ',-1 nessee, Cuba, and the Isle of Pines. T'he position held by D11 Simtel lb E Z ' - - 'b'1' d t t at the same time attendant with manv i 1 one of great res-ponsi 1 ity an I rus , . . . I I I I -f E difficult problems. His relation to the Nation in this position is tiat o 1 2 the u-tmost service. 1 i i 'Z - M ' F . . . .. W . f A - I' 33 I 'f i V - V V W ir 'V in .ir W '--- B x--. an--3-513-:"x.:'E,3'C'-gxj-. v:Y"'1-1?f"'!"X'VN:F: Yfzcf sf: -'Af 4 . .' -- .--'f.' - ........ , . ' ---- j'-Ev'?."'uM tk'iH' Q:'f'-ZT" : "f'-'77 -- 1" -' ' """'2-Tlx' Ply, E 9 1 - ..1 ' ' 1 Z'1-. ' ' '. -Z'.'- s , k - ..-I . 3 ' D .' -. . -1 1,1-: , ,y U, -- . A ,,, 1 ',-' H .r'f. .,-.J-mn:-z,'f . -1 :,xk!J....1.....- 4 .:.- T ..... . ..... Z.. V. V A- V----5-ff A--. I. . .P mn: .. . l.'l 1 2 DANIEL Hx G. MATT HAEI, Instructo-r in German. gg E First Lieutenant, Camp Upton, Yaphank, Long Island. I E E Q Following the close of the college year, Professor Matthaei entered the E l .5 Reserve O1Ff1rcer's Training Camp at Fort Niagara, N. Y., and after three : month's training received his commission as Ftirs-t Lieutenant. He was E E at once assigned to Camp Upton, R. I., and 'has -been lo-cated there until 2 the present. 2. 5- , "-1 2 IDA F. PRESTON, II A gl E General I-Iospital N 0-. 9, Base Hospital No. 4. A. E. F., France. E E A Miss Preston joined Base I-Iospital Unit No. 4, of Cleveland, Ohio, E 7 . when it 'Was formed in the fall of IQII6, and Wonked in -the office of Dlr. :V E Crile and Dir. Lower, of Cleveland, doing secretarial and edito-rial Work. E I Sehe left for -France with t'he Unit in May, 1917, as registrar and since E:- E I has -been in active service -behind the lines. Her ranking is that of a com- E ' -2 missioned officer. ll.: 3 1. .1 A BARBARA L. DEANE, ,I2 E Social. Service Wolrk in France. E 1 Miss Dfeane, until recently, has fbeen a secretary in the large chemical 2 E A concern in New York City. Sihortly after Cfhristfmas she Went to France E E to- do social service work. I E A i 1 1 I LEWIS F. AICKER, ex-,17 E E Sergean-t, -Co. B, 112th U. S. Infantry, C-amp I-Iancock, Ga. Attend- . E 2 ing Officers' 'Training S-chool. V , I iz Fnlistecltin CO, B- in 1May, 1915. Served on Mexican Border, Wthere E I E 7 he was transferred to- a Machine Gwun Company and promoted to Sergeant. E 2 I Left Allegheny when the War broke to-ut to train a 'battalion at Eidinfboro E 2 Normal School. july 13, 1917, went with his company to Camp I-Ianco-ck 2 E I and was chosen for OfH'cer's School previous to duty in Fran-ce. I E E ARCIfIIBfAL.D1 D. ANDIQEVV S, '08 ' F: E Assistant Director Bureau of D-evelopment, Southern Dlivision of E E American Red -Cross. I 9 A -'S A 3 E Left practice of law in Gctorber, 1917, to taeke this position under Dfr. E 3 snaveiy. 428 Healy Bldg., Atlanta, Ga. E - 3 1 BLovD B. ARNoL.D, 215 E . E Second Lieutenant, U. S. Infantry in France. ' E i l E Entered Officer Reserve Training Camp at Fort Niagara, August 25, E .1 2 1917- Aftfil' three months, training he entered service November 27 and E E. left for France January 12, IQI8. Army P. Q, 73Q, France- E 1. 7 -. 7 258 3 -un A9 A iiii . Iiti' if I A iii 1 9 , . I . l llll I ll llll lllllllllllllllll . H'-fmt-' - ---m EL'-wwf-Af?-xi .A-B-,..-B1-f..':.,,:Y YVY. :AT V .. "ff A ' H rv Merrill, Bcisel, llolnrd Castle, Manscll YVeeks, Peckham, XYm'c v "i4.W?::.,"',-..4. 1" A kg 2-,+R-f :v,,3,,1Hwi,-4 +1-I -1. A gn' v Qs X - ,, .1 . . :EH 'if Q. B . .- 4 . 1 1 s , . - . L I. y, 9 i' . . ,.. .. . 1 , . ..'- - s : 3 , - ,I fi ' , ., 1' Ii - 5.-5" ALJ. ' -NJ I X' Y 1 L 1 1 , 9 I 0 1 , -4 I -4 ' . , 2 , 1 1 , lv J . 1 I ' . 1- 3 . Q 1' . . J ' 7 , . J IL I , I , 0 , I-Ti' A ..........Q.,.3-. ---Q1-':j"i'-2 2 -zfilf' 'ft' '27 , . . .f.'-if-f'.f:j Q5 HE 2'5-.j.?I- . . 5 93? . E HARRISON L ASKEY I5 E E Corporal Co-mpany F 161 U. S. Infantry France 'E p E up Enlisted May Qi 1916 National Guards VV21Sl'1.11'1gtO1'1 E Q ' E J LEE AUS-TIN CX-11s U E . ' Private U S. Marines First Aviation Squadron Gerstner Field E- 1 E H1oMER M. BAIL 16 E 2 I Interpreter in Special Engineer s Battalion, U. S. Arm.y, France. F- E 'Entered 'service in December, 1917, and after six Weeks' training was -E E , sent to Fran-ce in the sa-me convoy as. the Tuscania. ' 1 E - E g BENJAMIN H. BALL., 113 . E E 5 Second Lieutenanlt in Oflicer's Reserve Corps. Q- 2 7 Entered service in june, 1917, and aifter Winning his commission Was I 4 stationed in VVashington, D. C., in the Trench War-fare Division of the E n 2 Reserve Corps ' 1 ' "' 3 ' i 1 1' 9 E l W11,L1A411 D. BMQCUS, CX-,IQ E 3 Corporal in General Hospital Number Nine, Biase Hospital Number 1- ' I E Four, A. E. F., France. I I' E -2 One of the first fourteen .Allegheny men to enter active service, leaving E E I college about May 8, 19117, and immediately going to France in the Lake- E all 9 side Hospital Unit. ' : i X l l LAvvsoN G. msn, '16 . . Es E First Lieutenant, 3I2'Cl1 U. S. Infantry.. Instructor in Gaas Attack E E and Defense at Camp iM!eade. E . E Won commission as .Second Lieutenant after training in Fort Niagara E Z I Ufliceris Reserve Training 'Ca'mp. La.ter was ,proxmoted to .present rank :'-I' 1 and took a special course in gas Warfare under French and English E . 1 oflicers. ' 1 Q i E VVILLIAM I. BELL, 388 A . E A E i U. S. Service. Major in U. S. Medical Reserve Corps. I 1 I - -, T IOSEPH' BERNARD CX-,IQ 9 ' A 2 7 A1Mus1Eran, 327th Infantry Band, Headquarters Co., Camp Gordon, E tanta, a. I 'H by I -S: , VII as .sent to Camp Lee in September and was transferred to present E E f location in December. Served one month in Hospital Clorps. I 1 E , Z ' , E p BEN R. B1-3.1s-EL, ,I4 I . E 1 0-rdnance Department, U. 'S. Army. ' I E p E Enlisted at Indiana, Pa., on December 13, 1917, and was sent to Fort' E I I ' 2607 1 if i illllllllllll l l l i "1 " . g g g g glll ll l l llll lllllllllll M 3 ll A-'D' -'.' .1,,.f ...,...-,,. ' ' ,'A. 'ffffff I l,Q,ff.f'.TT?.w.Fg Y - A f 1 A .ts . . e t . 1 f -fffilii ' A A J r . . . , , ,4,,,,,,, in fvynmv-vw VVV, -WG N H V --,gummy gr-5 -----A-4 -4, '--- -- '- Y -- ' K Y -- V "T, E Slocum, N. Y., for seven Weeks. VVas recently transferred tg Metriche E 1 - - mi 1 2 N. J. Raritan River Ordnance Base, Co-. A. 2 E FREDERICK C. BCLARAD, CX-'19 E E tMarine, Engineering Departmrent, Division G, State Naval Militia. E 3 Volunteered May 5, 1917, and entered service july 19, 1917, at Phila- E E delphia. He was assigned to U. S. S. Massachusetts and has served on :S S that vessel since. E l ' E CHARLES R. B-ORDMYELL, ,Q7 E . . i E U. S. Service. No information. '2 Q E CLA1RE. AR. BRoCsKvvAY, '15 E E Private, 52nd Co., 13th Training Battalion, Camp Lee, Petersburg, Va. 5 2 Was among the first of the men who entered the service of the United E E States Under the Selective Service Law. 2 - E CARL A. BORLAND, fig, E : 3rd Platoo-n, 7ith fCo., Depot Brigade, Cam-p Grant, Rockford, Ill. E I-I u-n E JRss.R R. BURNS, 16 E First Lieutenant, C'o. A, 2oth Machine Gun Battalion, Camp Mac- E 5 Arthur, VVaco-,Texas E 1 Entered service on Au ust 2 , 1 11 , and attended Fort Oglethorpe, 1' 2 g 5 9 7 as 1 I3 Ga., R. O. T. C. VVon cofmvmission N ovemfber 27t-h and was assigned to 3 -I - 2 2 55th Infantry until January 1, 1918. -5 -Q 3 E TROY C. BURNS, '16 E E' P'rivate, National Army, Camp S-herman, Chillicothe, Ohio. 1 2 Q E FfRAiNfK H. ICALLZAHWAN, 712 ' E U, S. Service, Ambulance Corps, France. 2 i , H.o.MER L. C'ASTL.E, ex-as S Z i Sergeant, Medical Departiment, U. S. Infantry, France. I 1 'E -Enlisted in I-uly, 1917, and was sent to Syracuse, N. Y. Early in the 'H'- E winter his regiment was 'moved to 'Camup Greene, Charlotte, N. C. XYas E E promoted to First Class Private, then -Corporal, and iinally to his present """ E capacity. 2 2 E GAYLORD CHURCH, CX-'09 ""' E U. S. Service. No information. 1 - - E PAUL CLAY S 2 Buffalo Base Hospital Unit, No. 23, M. E. R. C, A. E. F.. France. i 2' ' - - ll l O'tober 'th to service in 2 : Enlisted August 1, IQI7, and was ca ec L J - -, 2 Medical Reserve. 2 2 261 -"' I 1 . l lll llll ll t 1 I ll llll lllll lll ll lllllllllllllll E Cl i"vf'1'F'f . 4573 R-r 'U .-ij?-,X 'ffhxlllf Qi. 1 1 'l 1 rr--ri 4 - A ,,Cii:""" ...... .... . .1 N ,' " ' 'fiil j -.g',-f?',1'75pf?? iii it ' A fi-'--ff " ' "L'.- A 'A ' " A' "manur- L - E "' LYLE A. cLoUG, CX-'20 1 , '.: . gn Non-commissioned O'ff1CS'31',S SC'h001 at Fmt Qgtethofpe: Gwtgla- E l E Enlisted in Erie about Novemlber Qoith, leaving college for that pur- E . 1 pose. VVas sent -to Fort Slocum for two weeks, and later to .Fort Olgle- 1 1 thorpe. 2 E CAMDTEN lc. COBURN, JR., ex-'18 1 E : 1 ' tenant Co. A 112th Infantry, Camp Hlancock, Augusta, 1 1 -I Second Lieu , , ug Q 1 ' il 1 A Georgia. -V E Enlisted early in 1917 in Co. B, N. G. Penna., and went to Camip E Hancock with the regiment- Was Promoted t0rCf01fp0-ral and later t0 E E Second Lieutenant with transfer to Lo. A. Recently receivedhnotice of , 2 3 assignment to Aviation Corps. ' E 1 s -- 3 HAROLQD-1CoL.T, CX-'16 E ' 1 l Medical Reserve Corps. ll- I - A l - Q 2 ELME-R CONRATH, ex-'19 QDeceasedj . n . " Q 'L' S-o far as is known -was the first Allegheny man to die for the colors 2 5 "" since our entrance into the VVar. He volunteered on Dec. 9th, 1917, in 1 l Quartermaster Department Rec. Co. 16 and was sent to Camp Johnston, "' 1 Florida, w'here he was assigned to- Machinist Co. No. 1. Tues-day, Jann- ""' i ary 22nd, he was sent to the Base Hospital and died -on Wednesclay, the : l 2 23rd, from spinal meningitis. :I- 1 i - f - 1 , FIRED 'COQNOV ER - ,O4 QDeceasedj fn 1 3 , - , I The second Allegheny man 'to give his life for his Country in the -: 1 Waorld War. He entered the R. O. T. C. of U. S. Engineers 'with -the 1 it 1 rank of Ca-ptain on Dec. 28, 1917, at C'amp Lee, Va. Afbout one month "- A 1 later, Feb. Sth, he died to-f pneumonia after a very short illness. :T r J. wnsmsv COIRY, CX-fig g l A Corpo-ral, Aero- Squadron, U. S. Regular Army. ll l 1 Enlisted in April, 19-17, at Fort Logan, Ciolorado, and one week later 'E l was sentto Fort Sam Ho-u-sto-n, Texas. In Au-gust he was transferred to 2 fi-H Dayton, 'Ohio-, and received' -promotion to Corporal. October 30th, he 2 A was sent to Garden City, Long Island, and since has arrived in France. -" 3 HAROLD E. COULSQAN, ex-'18 -uf: 'Corpo-ral, 'General Hosp-ital No. 9, Lakeside Unit, A. E. F., U. S. : 'T 'mf-7 1 Arm France . - ' Qi ' Y' ' - """ T M One of first fourteen Allegheny men to- enter active servilce leaving college about May 8, 19117, and departing at once for France with the "-' " Lakeside Unit of Cleveland. Now working for comzmissiion in OfIicer's l 2- X 41335, , Training Cor.ps. f -1' .2g::i.1ie I 262 3 7' fq-- it -9 .-.1 .... ....... .. .... .... , ... .... - . .......,...,. , . I iii I l.'iQa.ij.i"'i l it 'lff 3 'e'f "'J l ntl srfl Ur'r'l"l if as ' 'T 1- I Gordon, Hodgkinson, Kendall Powell, Stroup ..................... . . ..0 .- 41"'lZfffs2,'. if-,l-W" 'l-f525'vfii+g 'C- . -w-'15 'wig 'i il I 95ici""5o'f'V "YW A IX A' ' is Y ......, .' "..', ..,- . - I-1'- I.. : I E SAMUEL A. CoUL.1E.R, ex-'20 E E Buigler, 61st Squadron, Aviation Camp, VVaco-, Texas. 3 E Enlisted in Aero ServicepDec. 29th, 1917, and was sent to Fort E E Thomas, Kentucky, on Jan. Sth. Ian. 25th, 1918, 'was transferred to pres- . : ent location. 'Z .2 Z 2 RAYIMUND A. COX, '16 2- E Aviation Corps. E E oE.ofRoE s. cRA1G, 'I7 I E I Private, 305th U. S. Engineers, -Camp Lee, Petersburg, Va. - -'12 VVas sent to -Camp Lee 'February 11, 19-18, under Selective Service, A E in charge of squad of men from Merced County, Pa. Assigned to Engi- I E neering Regiment. E 1 -1 E HYATT M. CRIBIBS, 11-., CX-'19 E E Instructor on Lewis Machine Gun, 9th Regiment, U. S. Marines, E E Guantanamo, Cu.ba. E 2 Enlisted in August, 1917, and .after serving at Paris Island, S. C., : E Quintico-, Va., and Utica, N. Y., he was sent to -present station. E -ll an E IRA K. DAv1s, emo AE E General Hospital N-o. 9, Lakeside Unit, A. E. F., U. S. Army, France. E E Une of first fourteen Allegheny men to enter active service, leaving i E college May 8, 1917, and departing at once for France with t'he Lake- E E side Unit of Cleveland. Now in active service 'back of the lines. -E E I-IlO'INfAR'D1 C. DIICKEY, CX-,IS S 5 Second Lieutenant, II2'El1 S. Infantry, Camip I-Iancock, Augusta, E E Georgia. . E E JOSEPH S. DIEYOUNG, CX-,I3 -T E U. S. Service. No inforlmation. Engineers QForestryD. E 12Dw1N A. D-ORAEN E E First Lieutenant, Cam-p Gvest, Foggia, Italy, Aviation Service. E 5 After ten weeks at Fort Niagara. went to Cornell Aviation Ground if'- E School on July 15, 1917. After' two months there, he attended Aviation E School at Mfinneola, L. I., for two weeks and received conigm-ission. Octo- 5 ber 15th left for o-verseas service as a Cadet and was in -France 2M : 2 months, when he was transferred to Italy. ' 3 MP1 VIN A Diol1TER12R 2 E 1 A 1 J ' ' 4 A I5 E M Signal Corps Quota, Co. A, 3o4t'h Field Signal Branch, Ca-mp Meade, 1 1 aryland. I 2 E 264 Q We- - 1 J- .-., QL., Y ...Ld - - A e A .A A A 1 .Qllllllllll llll lllllllllllllllll lll lll ll I I llllllllllllll I lllllllllllllllll l w,....'.. 11 t', , . ,A,Jit:".'3.i:fl1-5 '1 '.fi'-Wf!'.:'x'f"j,l-f11"'Q-:yt . lei it . isiiiilsp .Q ff ff iff If f:'f53iL:'i5if31. rrr'i:T::'irf2iTtt:1i1-.. TQL. 1 '---+1 iiff 'I 3 A ' ' , . 2112,-if fi: if: Wff2lQ'tthQ41tg,., Si?577773-7TZT1iTf'iii"M""'r'-f"-'-'-A'f-f--e-4-- 1W....-.,.., .1,..,,..k,-M . gzf. .. j P 4 . - IVE, -1 5 , H' 111- 1,110 is .-".f.g,.g - - . ---,-. .:, - V .if -. l."'r-'-iii-'aah 1' .:'1t'5"?ez .. .1 erm. 3 51 at ' --gp, ' - - . . - - .: : -. fit '. , 1 ' . ,fr :i-g- ikfw 1 1' f '. . . F i' ':.::.l 44.4.5-.:JQ.3f...5m.,Q'. .' ' " fi' ' '-ffffq-7 '7,f'-A ' Z . V 1" If ' . . - . . 'Et ..... .. 1 .L .L T 1:4L.'..:..1.1-..iZifgiii'fg.g,g-.39-.gg-'fe-L1-11-1 -1'-A1----lf-'-N + ' f . , ' ' """"'M'mr ffm- -M---Y H- wi- 'V'- ,.f,l,1, ---- - 1 5""'7'-"A fe A' . Q ,.,.,7x.M ,.L..,, CHART ES E DOUGLAS 1 L"""l l . N t , I' ,lg.""-K. 1 ' Captain, Engineer Reserve Conps, Camp Dodge, 101573. Enlisted-in May 1917, and attended OTliicer's Training Camp at Fort Snelling Minn Later was transferred to Fort Leavenworth, Kansas and received commission Assigned to Camp Dodge August 23, 1917 , LO-VVELL C DRAIXE I7 Inspector of -ballast tanks in Government ship building work at Ash- tabula, Olhio DONALD M DlUNB1AR1 5 Second Lieutenant, Co. E 332nd S. Infantry, Camp Sherman, Ohio Entered Fort Benjamin Harrison R. O'. T. C. on May 1, 1917, and after three month s training won commission. August IS'Cll1C was assigned to his present contingent DOUGLAS G DUNBAR I5 Top Sergeant, Depot Co. Training Battalion, Camp Lee, V a. Wfas in charge of second' contingent of drafted men leaving Meadville School at Camp Lee t LEVVIS I DUND1ON 16 V Sergeant Machine Gun Battalion, Camp Lee, Petersburg, Va. Attend- ing 3rd Officer s Reserve Training School, Co. 5, Camp Lee. I Answered Selective Service call September 5, 1917, and some time af- ter arrival at Ca-mp Lee was promoted to Sergeant. BENJAMIN DUTTON 05' Lieutenant -Commander, Naval Aca-demy, Annapolis, Med. Had been serving as an instructor in the Naval Academy, but was ordered out to sea duty about March first to enter active service. VIURRAY H ELLIS I7 Second Lieutenant, U S Cavalry, France. . After enlisting was stationed at Hachito, New Mexico, until recently, 6 when he left for oversea s service, arriving in France safely. VVILLIAM A ELLIS 16 Director of junior Membership, 'Southern Division American Red Cross, Atlanta, Georgia -Aero Corps subject to call. Y Enlisted in Aviation Department of Signal COTPS, U' S- Army, OH February 7 1918, and continued R.ed Cross work while awaiting the call. ' " " W- -vfmwxgf.-1. -.ae-men. i -4 ' v- , ,OI l ' , , . 7 7 I . , - . f , ,1 i f , . . . 1 ' . I Z: 1 5 l , S ' ' i J Septem1ber.14, 1917, for 'Camp Lee. Now attending Officeris Training 7 3 7 2 . , . . y V , J I 1 1 1- J , , . . . 7 5 ! , , 265 1? will-F..mf..i,w2, W Y, M .. . ..... I imfll li? "-Q wg 3 1, '1 .J . png,-4,-.1 f 1 1.1. -..Z t I ?k"""g F"""V E... .1...., QQIITQIZ 1..-.-.,g 1-311 311535 I ' ,-.-- ..... , f--M1 1----1 fe--A-me 1 fllflll 1-W1 tiiiiii ti::5:5 ti? '... :iii lififfl V 31 ! 1121111 tit! S I .1 W 1 . ,rg 1-A--A Q'-' 1 , . 1 ..... 1-1- S l353.ii.1.5 l tty r". ij? A l 1 if .. , .. ! if . ' W... ?,..., 1 i.. i Y Q r 1 Y I E . 1 l , 1 l. i 1 1 5 1 5 1 I I I 1 l l l 1 l l l 2 1 l 1 l l Y 3 1 1 Q 1 1 1 5 5 I E 3 ..,x.,L'.. AAAA'A A'H'w- A' a --dI!Lirf 'lllf A A AA ..., , 1- ' A . 'i..f.Q..'f. A .:.'.:gf':'f...,,.55f' F 'f-'A f.LLf1L...1f...... A '..-.'. ' g.r..lW LAY--A ---- - ..... 1 l t...C,,J A A 1 rl . H 1 if 1 . 5 ' i . , f l f 1 - n Q - - Q 'uf - - HERMAN H. FAHR, '1 5 -First Lieutenant, Camp Upton, Y-aphank, L- I- VVon commission in the Reserve Officeris Training Ca-mp at Fort Niag- ara, N. Y. Won several track records while in camp, showing his old a-bility. W - ROBERT G. FREEMAN, 'o4 Director of Religious Wiork of U. S. A.rmy in France for the Y. M. C. A., I2 Rue cl'Aquesseau, Paris. h . Entered Y. iM. 'C. A. service in july, 1917, as Director of Religious WVork for the Ist Division, A. E. F. Later was promoted -to present caA pacity. T'wo weeks after the call to service came, he was in active ser- vice in France. ' R. B-RUCTE GAM?BlLE, ,Q3 Lieutenant 'Colo-nel, 112th U, S. Infantry, -Camp Hancock, Ga. For many years prominent in Pennsylvania National Guard, and now in command of the 112th Regiment and also o-f the Brigade located at Camap- Hancock. AN-DIREVV I. GOOIDPVVIN, CX-,I2 U S Service No information HAROLD I GORDON I3 First Lieutenant 146th L S Infantry Medical Corps Camp She11 dan Ala Enlisted in une IQIC for Border Service as High Private in Medical Corps After nine months on Border he was called in Summer of 1917 for examination of recruits in Ohio In October he was sent in present capacity to Camp Sheridan ORSON I OR KHAM 13 First Lieutenant Co I 315th Regiment U S Aimy Camp Meade Vfd Athletic Director of Regiment After three months at Fort Niagara R O T C won his commission and was assigned to present iegiment VV as recently appointed Athletic Director of his Regiment due to his athletic ability RALPH E GRAHAM ex 18 Student Cadet Princeton School of Military Aeronautics Princeton XV as called to service aftei enlistment about the middle of February CHARJLES T HAMAKFR ex IO First Lieutenant Medical Corps TJ S Army England Is now serving in a British Hospital located in London - 'W 19. 6-4 31445 fifrfk? 51, . E L' ., E 2 1" 655151 rw ..-ff ,Af f , I v 1,1 .-:L-qs.. AA A A-AAAAAAAA A A AA 1 AA A AA A A A AAA A A A A "4 lsm D z L A D "'.I""' . . A 'I ll i1AM1-1u. A AAA f . AA A Lf: mlvwrf3jf7WQ.,mTw vw .,1:vf,f,A,AH,,vW .,,,.,.m.,. , J-tw, ,., .A.. A... . 1 fa1lIur....H AAA.. :Jn-:nm .A.. 1A.1'fr:-wif-AA A 1AA I1 1- Ame-HC' . if Ai AAA-A-A: Q: ' if ii-NAM---is 2: . . ragga? 3 CLA-Ami il .. Z P Q QA-AM-AAA Q - ' - . , , sAfAAAAAAAAa . 5 ZAAA----AA? f ' ' X '-4 ' ' 9 A A g Y -A--A- -A-I 1 . ' . I A 5 an-Wm-ni Z4 ' 5 . K . - A . ' lL.,,.,.u....,s Q A L Z 11,....mg 2 .A A A , - - :f1"""Ti , N - A ' ' 3 SA-AAAA-5 - ' A ' . - A A l?rAp ' A A " ' ' - A r A A A N .W A . - '- fs ' - MAA 1 if C' . A A is 1 ' i .p...,,...4 , U - A E351 ' A I A , A t 5 AfA,...'W,"' . W T ' ' ' r ' . . M iffAAAAi ii A . . . A AA - 5 ELZZILQ .3 . - A - ' J' ' , E PM-:imma ' L V . S X. 5 4 A I A I - , 4 v u f i A ' I .--4 5 if A A 1 ' grAAar A . A- . ' - . ' s E M A . - 3 I 2 LO 4 s. A - frrrii Q - - ' E qw-A--, z 01 6 if--AAA,-3 -4 A L - v A I 5 Q a Y . J i i . 1 -H"-'-'rf 'x . 2 is-A-A-Mi 3 ' ' . . 5 1-A-Al 1 - . A - A A f"'N"! E A ' " 3 ?3""""'Q E . . 2 ' -W. 5 ' . I - M j , - 1 A A 4 ,....,, I 1 - ' . if 2..,.,' 'ja 11 ' .1 A g 1 2 Q if A - A up AA-1' 1 , 5 rA'..AA:i: A A 1 A - A 5 E,.--...li 1' ' . ' 5 11A-A-4 I ' . " is-A--2 A, ' - ' " ' Q 5p.......i ig ' . . - ' . ' N... as . A 5 QAM-sl 'F . A ., , l , lx 3 A ,, - . 5, i l , ll A ' si Q ' 'A A A l ii E'-'li 's ' ll S 3 - . 3. ' l 1'-Ei! .1 vi. X I 1. , A ,ln I 1' ' - . g.v," . 'b . l ,. X "1 1, R Pas 'XQg.- 31' H XL. A- ,,-ff! 25" -H --M1--M - A---.A , I " j 3' k f 'sis r Q 1 N 4 . , wg, ,,,, ,W .A .. 2 ,...- r r ' - .gigs 1 -'U l V 'A ! ff f ll I II I ' I ll wsu. 15 I 4 7-1 I .1- ff' di "' I Jhfl-553 4-v 7-1415! 'H "" -diff U'-1.'u'f-Q: A L . -.m. , 1 . 4 y. In-'Fi HN- +-ss-bf F 1. 5 I AV! XJ' '1 ., . ' 'V V 1 A..N....... . L L. Q f 2 r'--4--5 iljms F-M-N, ,,,.,,,,,f s. ..-kg ima-if rg, l sw--N... ff 1 V fn A-44- Y ,L-.,-f y.-W..f si--M.. J i-M-i f 1 - -Q.-in I I ,..- ..-., ' 4 3 " ?f"' 'i PM-, Q---f- -1 ?--M-4 P- --Mi """"1 i....4. L ,-Q-R I 5--1 g::Jg 2--H--is 1 """'1 iii! g...1 iv.-- .I 'Q 113 i...--, .-.wi f -1---1 'AQ 'Y ,jj F333 I A-M1 5 Fi? -..,.,,,,- 7 fflffi g . A . ,-,.. J .,,, ---S ,,,,.i P- h.-,. -- 5 . ., J I -----'-1 ... V fm. . ,-.,,, --A-V-J .M ,..4 -,.- ...-.2 lm, ,ww V Y a 3 Piper, Skelton, Ellis. Smith, Freeman, XVyl1c Doran. Hughes Q P:1.:' ',if',' 11,. 4,,1, . ,.., ,f"X "s2:qf:i g"'!iX'.1'-, 4 41 1 ,PES-?w..: ,m Tff?W N ' ,..... - .... W...-1-R---W---A--'r '4""'I7'fTTT -'f:1..Z..... -A 'n"x"'.'T1 P' , H 11 ix, A 315, A , A.. c- an 1.110-.HAI Q' , ' M ,, if ,f 1 . - 3 .4 , I ', 4: Qs, . n i ' I if .iff ' ii' JH? Jfii L if 'tk . A h r- ' ' 7 ' fs, 5 ,wxfxvllj ., ' i . E 1 1 wh. 1 -A 1 I ' 7 T I r I I . T 7 lx 1 T t . . . y , . , . 9 Q 11 4 . 15 I Y ' , . . l 1 f , V + 2 9 b 1' 1 , 1 ll 1 l 7 5 . 1 , f 2 l' -1 . . , - Q J it I 4 1 1 1 L ' 7 l Y 0 I ' l l 4 7 . ' 2 ' 1 T 7' fs xwha-I , 1 1 ' ' 1 A J 1 J' 7 1 1 1 H 1 1 Q 1 .1 11 JOHN XV HARBAUCH ex- IQ 2 Sergeant General Hospital No 9 Base Hospital No 4 A F.. F E France 9 2 One o-f first fourteen Allegheny men in active service leaving college E Ixlay g 19.17 and departing at once for Fran-ce with the Lakeside Unit of E Cleveland In active service b-ack of the front. - 1- X l L EARL HARBAUCH ex- o E Co.I 3,-,th U S. Infantry Yuma Arizona E - EDG AR R HARPER 1.1, E L. S Service No information E V 1 3 HEBER R. HARPER IO E IEW U. S. Service. IXo information. X. M. -C. A. France. E .1 1 3 i LEo1NAR1D1 C. HA1RR1s II E El-jg? U. S. Service. No information, Y. M. C. A. France. . ll' E AL.v1E E. HART, eX',IQ E General Hospital No. 9, Base Hospital No. 4, A. E. F., -France. 'Fi' y, Une of first fourteen Allegheny men in active service, leaving college E if -3 May 8, 1917, and departing at once for France with the Lakeside Unit E 'l of Cleveland. In active service near the front. I i 3 nun HIARTLEY I. HA.RT'M.AN, ,1 5 E Asistant Y. M. C. A. Secretary. Editor of "Camp and Trench," at un?- Camp Beauregard, Alexandria, La. ,al Entered service of Y. M. C. A. in Septe-nibfer, 1917, as assistant secre- tary and later vvas :made editor of the camp iielvvspaper. E U, - ij-3-jg HENRY G. HAUCH, SX-'19 it.:-if Second Lieutenant, Co. K, 112th U. S. Infantry, -Camp Hancock, Ga. Enlisted in Pennsylvania National 'Guard in Ma.y, 1915, and served on A Mexican Borderas Corporal. Un 'May 3o, 1917, vvas chosen to attend E Mia-dison Barracks Qflicefs Training School an-d received commission 3 I f Q August I51'El1. ' 11.:'.:1i'?i -u XNESLEY G. HfAYES, 313 .2 ijjjjf 9 Private, Base Hospital Unit No. 23, A. E. F., France. 7 Entered service in May, 1917, and five months later started for over seas.. Arrived in England, December 11, 1917, and was located in an A 1f3Tp'Q.g' English "rest camp" for some time before going to France. i in , 268 fl E .... .. be A Q Q I l l , 1 1 ll g 1 1 l l A 1 .Wi if V 91 1, tx V2 1 Q I 1 H I '1ff1f-afa1-amf1- .-rf-1 "ff ' '-I 7' ' V,v' I S ,.' ' ' 'SZ I "1 'F' 'jT'j'j' A'-j jj' -h ------- ------ W . .-.L . ....... -1 . , p 5, lil: . , 1 jihinqirl . 14 - VV ,L 3 'V.4 . A ri' ' Lia, VV. VINCENT HAYES, ex-'2o Private, General Hospital No. 9, Base H-ospital No. 4 A. E F France. i ' " One of the first fourteen Allegheny men to enter active service leav- ing college May 8, 1917, and departing for France at once with the'Lake- side Unit of Cleveland. Wfas assigned to duty at an Emergency Clem-ina . . b Station on the Belgian Front for some time. Later returned to former unit. CHARLES S. H1END'RICKS, ex-'13 First Lieutenant, Camp Hancock, Augusta, Georgia. FREDERICIQ K. HERPEL, ,I2 First Lieutenant, U. S. Medical Corps, Division and Base Hospital, Camp Lee, Petersfburg, Virginia Entered service in une 1917 and attended Army Nfedical School, Where he passed fifteenth in a list of one hundred and forty-eight xx ho took the exams In No-venrber was assigned to Orthopaedic Section of Medical Corps and after special training at Boston xx as sent to present location GORDON E HINCKLEY 3 U S Service No information CECIL H HODGKINSON I7 Private Diagnostic Laboratory General Hospital No 9 Base IIos- rtal No 4 A E F France Enlisted rn Cleveland August I7 1917 and was sent overseas on Sep- tember 9th Joined the other Allegheny men xxrth the Lakeside I nrt in France ERWIN I HOLMES etc-18 Naval Militia Station Unl'nown. CHARLES P HOVVE ex- o5 - U S Service No information. ARTHUR F HIUGHES I7 Private IJ S Base Hospital No O7 A. E. F. France 1 Q Left for overseas shortly after enlistment and was finallr 1OL1fCfl 111 France about,Octo-ber 'Po 1917 W'ILLIA1M W H-UILIN ex- 18 Captain 29th Co. 154th Depot Brigade Camp Heade Affl- Entered R. O T. C at Nladison Imarracl's N. X. on Nlav I 1017- 51 i ,,-.L,. I r ' few- -1-- -m v-,..-.....L, .. Au... .............-......l....,. I 1 Ei -71 --A ...J -at ...Q 1 me-l 1 1 1 l L11 I---I P'-a lwwa 1'-4'--1 .215 "1'::-i .J 1 ---l w,,,-,Y --1 --l .Li itiifi ,,-....-- .1 1 E?-321 I l.'.1QL'fi 1 1 1 1 1 l i 11--.-.ll l Qgiiiij,1 Cfiiil 1 L.,..,, .-. 3 1. .... ..,.....1 ,-...--1 ya.- ,.... 1 1 'aj 1 1 .. I .,.-.,.i ' 1 I 1...... . . .K .1 , 21' . 1 1 1 1 ' L.- -..- ..l 1 2 I 1 -- --1 gl 1... .,.. il I 1: ll I 1 ll I 1 I l I 1 1 K I 1 3 1 1 I 1 i I I gf ::L.9....py.q 5-QJLQQ ..x,if.f1,, V Agfiafifwlxv mf' Xf1n'S'U-'FFS '-JH. 1 mi by-, Y ' .V Q.,-ki .V . A I .' .- - , . . 1, . I 1 5 1-ff. v .1 . af- . A . ' . 1 .. ' - , ....'. 4 ,' ...y-., . . ' .1- 4- ,af-exvyjkifl l ,ul lx ' .. 'W 1 1- fkl, ig - 1 xi--5-Q., Q- naw- r .,Lf,.1-.,-,1A.,.,r..,. ,.1..,,., ,V , . ,. . ,. , . - f - H , .-' f --V -, 1.4-5 1 Y-.rv ...,.a.,.,,...,.-vp- X , n M l . , ., , ,,... .. . .... E Received commission as First Lieutenant AuguSf 151 and Wfls Prom-Oted' to 1' Captain january 14, 1918. Spent six weeks in School of Trench Warfare- E at Cambridge, Mlass., and was then sent to lp-resent location. 7 E GEOIRGE E. HIRST, CX-'19 E E Private, U. S. Engineers, A. E. F., France. . n E : Entered service May 31, 1917, and was in training at Camp Oakmont 2 2 A 'll l Stl fl n his regiment left for oiversea's service. 2 E ti ju y 1, wie Z, 2. 1 4. 1 7 lp 1 ALLEN G. H'UTCHeEO'N, ex- IQ Z E 'First Lie-utenant, Royal Garrison Artillery, Canadian Army, France: . E E A Left college at the end of his Freshman year to- enter the Royal Mih- 2 E tary -College, Kingston, Ontario, and was -one of forty who were piclred gn E 1 for commissions from a class of one hundred and fifty. Now in active 2 E 1 service at the front. Z F, A Jon B. HUi1cH1NsolN, 11 5 "" E l First Lieutenant, Light Artillery, A. E. F., France. " ' A A ' JAMES E. ISHEJFNOODB, exrrs ' "" Q Sergeant, General Hospital No. 9, Lakeside Unit, A. E. F., U. S. i l 2. , Army, France. - A One of first fourteen Allegheny men to enter active service, leaving 1 E co-llege May 8 and departing at once for France with Lakeside Unit of l 2 Cleveland. Attending Oflicer"s Training School in France and expects : Q . . . - 1 2 1 regular ariny comemission in the near future. 'E - W Q S 1 JAMES AF. JELBAR1, ex-fig ""' it Q O'rderly and Bugler, Co. A, 313 Machine Gun Battalion, Camp Lee, ' l 'll Va. """ 1 l Entered service September 9, 1917, under the Selective Service Law. . -1 . . Q 1 1 Worr promotion as Orderly to- the Captain. , 2 - - K CARL VV. L. JOHNSON, CX.-,IQ 3- I g Second Lieutenant, Heavy Artillery, Fort Vlforden, Vlfashington. - 1 i i 2 OLIN C. JONES, 307 A T 2 1 Director -Clamp Religious VVorlc, Y. Mg C. A. Headquarters, Camp 2 2. Shermnan, Chillicothe, Ohio. ' :S - . N - 2 Ente-reid service of Y. 'M. C. A. September 1, 1917. Februray 15, -T, Z 1918, 'he filed application for Chaplain of U. S. Army, 1 7 HARRY A. JO-NES, ,I7 l l 1 Co. C, 1st Provisional Recruit Battalion, Camp Lee, Feterslbfurg, Va. . -S 1 3 VVas called to service with the hrst contingent of the National Army, 2' ., 2. under the Selective Service Lawn. 1 S 1 -'E Q , S W 270 1. ,X F: . , y 1- ....... ...... ,V .... ..... . .. .,... M- l 3 -f 1' l f Fl 'T Vi" 5 2 "" 1 1 2 A 2 2 , . ,,4,.1...qaou-15' W ..... 1 g - - ,,,,...,.,.., ,. , ,T..I I I - A I 1 I .1 1 I I 1 1 2. 1 1 2 Q , W, W A-W WA K fQ.' if'-fb. gig-ff 3122- -.-. ..TQ1'f"'-'W -k. --W Wh. UMQMM Lxwknm - ,.., V3 fvi N l l I X , 'V 'I . v- v " . J" If . I i A ' ' A ' '--4' F 44, ,.., , H I e . -----. I f-'-- -,. .,.. i 'i H Ii C i I I. f'I:I if II II' ,-. -M .,,.,,.,,,,, Iones, Minnium, Ritchey Cribbs, Regester VVeide, Hulin, Askey I ' I II Ii" 'IIIII IIqI'EI IIIIIII III III I I I I I 5 I I I ' I I I I ' i I I ' I , I ' . 5 I I 3 I I I I I , , ' I J 3 I I I I I I I I I 5 ' I I 5 I I I I ' ,,, ,If f . .I II Q5 IH35' ,,.. , -I ,Ag I,4f,,'..-Y.."..:. I .., I I IW A I I I -I I I I --...W I IWW I Im IL... ILMSI Ig? I Nfl! L + f-lv I Vu.I I I ...,,II "I I .......qI E-'M' I M I ISI I "MT I -iff? Il F 'QIII ,.-...,I, 1 ----I 14' I ,..-....., Iii, 'WI "MI CTI? WI I, .,-.,I II I Ifffffff I I. MU.-. I I .,I, I I IH---' . I II"-In I E123 I I' 1 Iliff. I I:iI I IiigiI EI I w--- M-4 I-I I I I"M"I ' I iii' I W, ,...-,..u I I .MII I I f f'I I I I --f---.L,, 3 .. I I Q......, , I I I 1 rs, I-1 '- ff 'r r' 'rig Qffrfi .3 ff ...i Q. ,,.,.,.,a3g.,, , HN.: ,Y ...i -1. -4.2, Y. ...mx 4.....giI V H iv V g ---------'Q-rm 'nm' ".. . x , ' X I xA 5 fur I - - . 'f - I L is Jil SUT . - '11 . - A 1 ' f ' ' 3 -gf, , :wr -1- 1.-.Q .- - 5 -1.-is - xg, . S1 . I ,5,.,m,i A- I . ' ,aYi'i.. .Mfg ,. .A-w.. yd.-Q L i.,..,..---.L-..s..f-vs--u. ....... 1 I 1 , ---N, 1 ......2 l f 1.4 f r iii! I 1 if-4 1 1 till l I ,....,,. il ' 1 ,Li 1, lifll I S533 5 JTLLJ I if-Mi a I 1 . l--- l I----Q 1 :J il ll 1-...Q I !-1--1 5 5-.,,...-Wi' W I l--mf I if------ll l -A-as 5 l 1 4' 1--..L .1 1 l-,....l1 ll l i"A'dl i i 'iflli 1 iii.-:li 1 I Mi it l i . 'WM--g J I ef- ' 3 lliifi 5 ilflfli E 1 l liiiiii ' igliii I P--' 5 2 crm: , L-, . 3-5,-sr-H-,wi vi, , S 1 im-,Mui I I Z--MJ i I :.-......f l R g--.,.,.E 1 I ,,.. ' 5 J ,..,V I . l 'W "PHL I I I l ii, L., ,,,V 3 , 111 "1 l 1 l 1 l l I . I 2 1 s l GEORGE XV. JONES, CX-'IQ Private, Co. C, 306th Field Signal Battalion, -Camp Jackson, -Colum- liia, S. C., 1 Enlisted in June, 1917, and was called to service in October. Assigned to present contingent. CLEV.E.LA'N1D- C. JUDD, ex-'19 First Lieutenant, 9th Training Brigade, 158th Depot Brigade, Camp Sherman, Ohio. Entered Fort Niagara, R. O. T. C. in May, 1917, and three :months later received comimission as Second Lieutenant. After assignment to present contingent was promoted to fp-resent rank. RALPH N. KENDALL, '16 Second Lieutenant, Fiel-d Artillery, Kelly Field, San Antonio, Texas. 1 ....... -Zfz' " -'.. f . .... ...14.n'z- gn' Entered service on August 30, 1917, and after three months at Fort Niagara R. 'Oz T. C. won commission. Now a ground officer in Aviation Section of the Signal Corps. LEE DAVID KEPNER, ,16 Private, Quartermnaster Depart-ment, Allentown, P'a. JAMES W. IQINNEAR, CX-,2O Y. M. C. A. Secretary, I2 Rue D"Aguesseau, Paris, France. V On Septemiber 13, IQI7, was called to -France by a special cafble from Frederick B. S-hipp, in charge of Y. M. C. A. work in France. Later was mentioned for efficiency, in his report. Is the youngest of 800 Secretaries in France and is located at a Hhutl' near Paris, serving 14,000 soldiers. ALFRED- J. KINNEY, ex-,17 Field Artillery, National Army, Camp- Lee, Petersb-urg, Va. ,Entered service February II, IQI8, under Selective Service Law. Had been three months at Fort Niagara R. O. T. C. but failed to secure com- mission, and left Mteadville for Camp Lee in charge of the Crawford County contingent of February 11th. FRANCIS J. KOESQTER, ,QS U. S. Service. No information. N. CLAIRE KRAMER, ex-'17 Sergeant, C'o. F, U. S. Engineers QRailwayJ, A. E. F., France. Enlisted in 2M'ay, 1917, .and was in training at Oalcmont camp for two months. Won rapid promotion to present rank. In July sailed for France and now in active service behind the lines. I 272 ,,,..,.,..,.. "Fifi ' TNQ i LM. ,, zwgqir-X.. 1 msn- . 1 J ' ii,lir iif Vpttht if 5 Fett Q , re- , A A A We a A h 4 all llll Il ez I is-an 4:-.gsm--..-Q: i. -may-fn. . ...Ju .M-.eff-......f..f-..91-rin.. J. .- '.1:,fQ,'it-r-'N -'Y-1 . -, , . Y sgwexieu - - -4-2.-.-1 ,f -:"'Yf: '1 Ya, Ygqgh. -'Q-nu -f.. ---- . -g ---- . iifif.'-'tg?gE.fw"'1f'1'14 f I 1' A 'I' 'if-127 . .. .. . I ' wuig "fi 5,11 . ,iffy 'fbi'-if , ,,,,,.-.,. ..,,.,..,.. - -- Y .. J.-. ,V1, ,N I .UL L-.T v.-, 1 -'., W- .t -.-- -I , ' WL, . in gg .,.., S A :.- l IRA C. LACKEY, ,I7 -I: E FirstClass Private, U. S. Engineers, A. E. F., France. 5 -I Enlisted May 18, 1917, and was called to Fort Slocum, N, Y, Qctobel- 2 1 . Later was sent to Camp Devens M' 1 ' A M 2 2 -lg 7 , - . , ass., eaving there Qctober 28 for -'Ig E oversea s duty. Arrived in -France in November. 2 1 , 'E E 'GUTY H. LAvvHiE.ADi, CX',2O E E I General Hospital No. 9, Lakeside Unit, A. E. F., U. S. Armgy, France. E E One of first fourteen Allegheny men to enter a-ctive service, leaving E E college May 8, 1917, and departing at once for France with the Lakeside E :-," Unit of Cleveland. On active service ne-ar the front. 1 I 5 2 MAXVVELL I. LICK, '08 -i E ' U. S. Service. No information. Medical Corps. E E E -1-7. EARNE:ST F. LING, '16 -lg E Frivate, Headquarters Sanitary Squad'N-o. 1, 27th Division, Camp' E E . VVadsvv'orth,cSpartans'burg, South Carolina. E - 2 E VVENDIELIL P. LONG, '13 E E Private, U. S. Marines, U. S. S. Virginia. E I Resigned position as Foreman of the shell heat-treating room of the E 2 I Wasliington -Steel and Ordinance Co. and enlisted in june, 1917. IN as E E sent to League Island, Philadelphia for training and assigned to the Yir- 2 E ' ginia. ' E E MAURICE M. LO-RD, CX-'14 C E E Musician, 8th Field Artillery, Camp VVheeler, Ga. E E Entered service February 8, 1918, and was assigned to present con- E 2 tingent as musician. 2 I .-: : VVILLIAAM E. MCCONNELL, ,I7 E 1 ' ' 1 2 Medical Reserve Corps. H in 1 i E Lao H. McKAY, 116 E E -Cadet, School of Military Aeronautics, Ohio 'State University, Colum- i E bus, O-hio. . u -Ii E Entered service February 9, 1918, as a student cadet in the Aviation g E Department of t-he Signal Corps. 2, Q S 'fu' PAUL McKAY, CX-,I4 1 2 - - - ' - C D 'ens 3 u- ' First Lieutenant, 3021f1Cl Field Artillery, U. S. Army, amp ex . 1 It - . - 3 Mass. 2 Q A ' E 273 , 2 Q . V V Y V Y Y V ,V V 7,7 - .ra i I " -4'--I' .J ' ' p11-..,, , , '...1,g,. .1 .1 1' ' SV ---'Y W- - H' H" ' ' ' A ll Y 1' V 'V 77,77 YHKL V W --Y, ,,,,, Y ,,,, ,,,1Y. - ' "' ' " ' ' -..- . .......... A -A:. .A V '21 Q ' 4 5 i.??":g, . Q . f11.i1. , ..... I...i S A -me ew A- ' l A I gf, E'- E w1NE1EL.D R. MCKAY, exrig , E E I Second Lie-utenant, 112th Infantry, U. S. N. A., Camp' Hancock, 5 .S Augusta, Georgia. 22", E". , I 1 A. XVESLEY McKINNEY, ex- IQ 2. E Co. A, 304th Field Signal Branch, Camp Meade, Maryland. E Enlisted in Signal Corsps in july, 1917, and November' 8th was assigned A 2 to -his present -contingent. Now in Off1cer's Training Camp, Signal In- E struction, at VV'aco-, Texas. I , VVILLIAIM R. MAIN, 707 I 'E -1 Lieutenant, Asistant Paymaster, Fore River Ship -Building Corpora- E E tion, Quincy, Massachusetts. D , Entered service February 4, 1918, having enlisted in U. S. Naval Re- lg E l serve Forces, January 17th. , 2 - : I. Iiw1o1-I1 MANsELL, ex-,IQ . i First Class Private, Co. A, 304th Field Signal Battalion, Canipi Meade, i H -,, Maryland. E E Enlisted in August, IQI7, and entered service October IItil'1. VVas as- E signed to' present contingent. I CHARLES A. MEADE, CX-,IQ . 7 E First Class Private, American Expeditionary -Forces, Unattached, , A EQ 2 France or England, Field I-Io-spiital No. 13. E i Enlisted in Ma , 1 117, and was stationed at Port Sheridan, Illinois. """ Y 9 -' Promoted to First Class Private in July. Later went overseas. Now -2 E near front with Pershing's troops. Arrived in France in September, 1917. E DoNALI3 E. MHEGAI-EAN, exfis i Cadet, Flying Division, Aviation Corps, Signal Service, U. S. Army l E School of Military Aeronautics, Princeton, N. DI. , E I JAMES E. MEGIR1, exfig E 1- First Class Private, U. S. Army, France. L ia Enlisted in May, 1917, an.d was stationed at 'Fort Sheridan, Illinois. F: Later, was promoted to present rank in july, 1917, and transferred to E 3 Camp MacArthur, Texas. Wfent overseas in january, IQI8. E CHARLES c. MERRILL, 105 E First Lieutenant, CChapla1nj, 4th U. S. Infantry, Camp- Stewart, New- 2 port News, Va. 2 '- Entered service December 5, 1917, having. enlisted in July. Now E awaiting -orders of emibarkment for overseas. F g Fuqua-:Ll r ,Mg 274 i ily, W 1 .vm LX-1. I-V 1 Hi. .i. tl '4,'...,f V .. . . ,l ff l5a,i2 fri gllizj, Ili i,,,.x1,g I--'wx I 3 ,I ,,, IA., x -- .r-...:..fvVi.1V ,I , . Q , . i A A W , K VV ....-.Lam 1411- . , 3 sfivut 1 nina-nA'U'uTf'i"I :T ""' " V .V .V ..-. .. . xl """' 'I I ill I' f .... . V, 1-1-E-A71:2-iffiif"ttIii5:ijiiiiiizff 1 ' ffw4ff':ii,1I'4iee'f 'ZAI gi E l ,Sift Uffllfiiif-if'1 .ffi2f.Ell"li A L Iilllllfllj , lwlii I 5: E ...-L,.....1. .'-..,-....L....a-L...,1....w.,..A....,,.-n-,.....,-1-.,. " "'---'A-ff 1 A .' V I ' I 5 , I I I 1 , - . I N ..iu,,,'V'.,.,,.-- s ..,. ., .-fn... f '43-va,-.-2-,fVV....,.V,.., ., . - -'HW' --K1 -- v, f' I -Y-. f t . LL. V , .. .-.V ., V.,...,f.--,..-.E .RW--A .... ... l f'--- --X gg ., ..,. V Y J I in fx n ,v, s 'L , . o ' M " w. " ' -x ' ' "" '-'- ' ---. A 1 r P' l 1 fix 5 54.835 , f 1 5 1 1' ' ixN3,.-- L I ' K"' '""Vwf-s---------w,wL..A,N '--,f' --M. - ..-x Q.. ,,,AR . -LHH A . 1 ., 1 w ' NV l l l l l I i 1 4 ""'--w- ,..l,j?fi Am l',f , l I . , Q., 4.1484 Mumford, Thomas, Acker Nelson, Douglas Arnold, Munhall, Phillips ' E ' I 1 , , , f , - . Y 1 Q A l l l ' 1 lilylsillrll I ,K'ligv4oll xfily a 1 Y . X,45 r v . v - i l W, I E - l l 1 1 il l T.fi:.-.i.- .i.fs-.sam .. -., A , ,, . ,. -I, ,Agn ..:.,?l:'.:T S 3 5 r?j,wnwu3ii' .:1. s 8 r .,.q 1 1 . -." V LLQQQ gif ,,,P QQ -1 A ..f:.. i..s.-..g:..: -rg, x.,gg,g'.!..'.5.'.1.Q-.fir.: +'-ir? "i"'if'n A A it-ri L 'L 1 I Emi . l Q 2 2 D. ROY MELLO-N, '16 ' 2 i . ' l 2 Medical Detachment, 3o8th U. S. Engineers. ' I -: E Entered service in Septemfoer, 1917, under Selective Service Law. At ' E E . Camp Sherman, Ghio, was placed in charge of the Water Woirfks and :ln- E I Sewage Disposal Plant as Chemist. Later was assigned to work of the 1 E sampe nature at Fort Niagara, R. O. T. C. E , in E 1 CHARLES M MILLER, JR., ,I7 .. 2 1 Q , ,. . 2 2 Second Lieutenant, Field Artillery, A. E. F., France. -, . . nn E After term at Fort Niagara R. O. T. C., was commissioned and as- 2 I signed to present regiment of artillery. Served at San Antonio, Texas, E E and was then sent to France. 1 E ."-E l JAMBES M. MILLER, fig, , E E First Lieutenant, U. S. Army Medical Corps, West Penn Hospital, E:- E h Pittsburgh, Pa. E E VV as comimissioned from Penn Medical School and received tempor- 7 E ary stationing. E E BYRDN R. MINNIUM, SX-,is 1 . T 'First Sergeant, Instructor in VVireless Telegrap-hy, U. S. School of it : NIT , . I . J . , i -,, - 11lIELI'y Aeronautics, Columbus, Qhio. 1 E Enlisted Ap-ril 20, 1917, in Signal Enlisted Reserve Corps and entered , E E upon .present duties Seiptemiber 29th. E E RUS-SELL L. MITCHELL, CX-,IS ' T : Private, Signal Corps, A. E. F., France. ' . E E. I Enlisted July 28, 1917, and was called on October 30. Stationed at E E 69th Armory, New York City, till Dfecemiber 3rd when he went overseas. 2 Q E LE Rov M1oNDERRA.U, ex-'ii E E Miisiciaii, siii Field Aiiiiieiy, Cam-pi vvheeiei, Ga. E E Entered service February 8, 1918, and was 'assigned to present con- T E tingent as musician. C y, E 5-"-: HARQLD R. MooK, ,IS :rn-I Flying Cadet, Aviation Section, Signal Corps, Park Field, Memphis, 2 2 Tenn. A : -in V . -- E Enlisted Qctoiber 16, 1917, and entered servi-ce Novenifher 3rd at the E T , Ground School of Military Aeronautics, Princeton University. Cn Ianu- : E ary 12, 1918, started flying at Park Field, Expects commission by April 1. i -2 Q I - E CARL L. MULFINGER, '1 5 . -' ' 2 E 7. H .Medical Reserve Corps. Now studying medicine in the University of , - 2. Chicago. ' - ' ' A -1 2 A N 276 ""' 3 2 Fi it iiii' iiii 'Q i- iri 'R A is is in -' T is - mu u m m u u mm Ill . lllllllllllllllllllllllllll .... . ...,. In .,:, ' ':., 5533 7 11 'Q-Q D .41 Y , . . , ...NOW Y ,Lug,,.ng35-L: LH..- L -I 1 , V . . S. . A.., l . 7... E GRAYDON VV. MUMFO-RD '1 E : P . , ' 7 L -E rivate, U. S. Engineers, A. E. F., France. 2 Sn' E111iS'fCCl May 20, 1917, and was called to C Q I 2 3 1 til tl U, amp akmont May 20th. 2 -1: Ill Y 1, le feel-ment lJfO-146 Camp- and 'went overseas. In addition to 2 E his 'military duties, he has charge of his company Y. M.. C. A. and is act- E -T ing as -preacher. . :S E ALBERT F. MUNHALL, '16 . E E Civilian Field Clerk on the Staff of the Chief Signal Offiucer, France. E 2 U. S. A. P. O. 7o2, A. E. F. 2 E Enlisted Sep-tenrlber 5, IQI7, and sailed with his contingent October E E 2nd, No-w 'holds position of Chief Clerk of Finance and Dis'bursing De- 5 3 partiment. in 1 ' i 1 BENN E. NEL.SON '16 """ 1 , i E Third Class Mlusician, Regimental Band, Headquarters Co., 332nd -5 E Infantry Regiment, Camp Sherman, Chillicothe, Orhio. I A ?- Ig 'Called' to service Septemiber 19, IQHI7, under Selective Service Law.. L2 E On November 3rd was promoted to .present ranking. : H -I E IONTER A. NI'C-I-IOLS, ,I4 ' 1- E U.7S. Service. No- information. 2 Q E P1E.RPo,NT H. NICHOLS, ,I4 "" 21 Dispatch Rider, U. S-. N-aval Reserve. 5 E Enlisted in June, IQI7, and was located at Newport, R. I., as dispatch .i E, rider for the coinimandant. Three days after entering active service his -f E' motorcycle was struok by an automobile while he was carrying a dispatch g : and he suffered -a compound fracture of his left leg. -For seven months ' ' E he has been in the Naval I-Iospital at Newport, R. I., and has undergone 1' E several serious operations, 'but is now able to walk with the aid of a cane. 7 2 l I i E GRANT s. No1R1'o1N, ex-,IQ "'.: .E Private, goth Co., Sth Training Battalion, 151st Depot Brigade, Camp -II1: E' Devens, Mass. I . . .1 gil- Entered service on March 1, 1918, under Selective Service Law and "'-' E was sent to- :present co-ntingent. t ' " 1 1 Q 2 ' l in JESSE S. OGDEN, ex- 18 h I-gl E Second Lieutenant, Co. D, 50-th Regiment, Camp Gfeellef Ch?l1'lOffC, y 2 " N. C. ' A E Enlisted May 14, 1917, and was called to Madison.B.arracks, R. O. T. i E C. August 29, 1917. Received commission after training and was sta- 2 2, tioned at Syracuse until Novemfber ISI, when 'he was sent to Camp Greene. Z ll-5 .1-'1 g 277 I Q V -Ill lIIllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllll lllll Ill llll . I . Marg 1.'?,'J'q" ba BID' 1 i 1 1 1 1 2 i S 1 1 ' '1 K1 I 1 i 1 1 , ' ' 1 1 L . 1 , , l 1 1 1 l 1 1, z . 11 f .1 S 1 . Q 1 A 1 1 ll .1 ' ' 2, L, "' 1 1-11 ...-......,1 ,,........-fr xi -1 ale-U-11 'l-'12 I .K-fs. iu""""l 1 ..-........ 1 2.-My-fi l Qg5g,.a....,.,. , . , ,:.m-wwf, ..l 1 QF il Aff' I rl 5 Alf- l ff 2 115,121-Q-zffg. ' A "1 , ' 'l f 2 5 : 1 11.5 1 -',- ., -L 1 3' . . 5 1 1 1 1 . fl - 1 1 - 1 1 ff.--f-W-X z m. .1' w . 1 1 aw.. 4. .. .1-,f.s.'.,,,:,,i:W,g,,Mfmix, W., ML -,W J N 4 x , . . . ..... . ..-..,, 11-fig.-..4.,v-.nwtf 1--new yr, a . , -mn. 4,- .,,....M.. f.1.e...1..,. Rn.,..,4ws...,.-maW.f.-R1.-X.-am-nm.-.,., Z. ,, ,,,-L, , ff- wr- .ev xx-ng dl' eu-J ,. ,S A f-aw-v1x:u:Qm..nw1?-...Y mx-.w.g..1.' DALE B PAINTER ex 20 Yoeman School Great Lakes, Ill1no1s FREDERICK G PADMER ex Q3 Major on General Pershings staff Ch1ef Censor for the United States Expeditionary Forces Has charge of the Intelligence Department and is Amgerica s most distinguished War correspondent PERCX P PARSONS O9 U S Service lNo1nformat1on Y M C A HAROLD D PECKHAM I7 Private Regiment Engineers A E I' France Enlisted in May 1917 and was called October I2 1917 Some time later his regiment departed for oversea s service RUSSELL A PHILLIPS ex IQ Assistant Manager of Post Exchange No 9 Ordinance Department Co 20 7th Tra1n1ng Battalion Camp Sherman, Chillicothe Ohio Attempted to enlist in Lakes1de Unit in May 1917 but fa1led to pass exammation. Wenit into service under Selective SCTVICC L-aw' Oct 3rd First Class Private CHARLES E PIPE.R ex- IQ 1. ' . Private Unit L Base Hos.pital Allegheny General Hlospital Fort McPherson Georgia A A Enl1sted'O'ctoher 1, 1917, an-d 'Was called Decendb-er 19th. Located at once' in present contin-gent. A V A STANLEY PI,UlMiB, ex+'2o A Student in OlffLCCF,S Trai-ning Sohoo-l, Camp Dfix, Trenton, N. In- fantry Comip-any No. 2. ' Enlisted in Engineer's -Reserve in -Muay, 19117, but .Was not .called till October 14, 1917, since when he has been in training at Camp Dlix. Was a successful candidate for the OlFfiicer's 'Schooland will remain there till April 2, 19118. " EREDIERICK L. PONiD, ex-,17 Q First Lieutenant, 112th U. S. Infantry, Camp Hancock, Ga, Served on Mexican Border with Co. B, I6tl'1. Regiment, G. P. and Won rank of Sergeant- VVCWE to Ca-mp, Hzanicoick with his contingent and after attendmg Officer? School was prom-oted -to Lieutenancy I ' 278 9 ..-W ,. ..r,l.... .f,f....,,N, ,W 1 1 ..,,r.. ..,. 1 . as .. 2 g,e1z!1g:Ql.i1i5liemgiilfghhv li l V K fawmnmm-.Junta-rugvmfzam-acv4pyp.e1gy, -gill.- .-- ..,,,..,..,,.-.... Y. . . , Y, .. . ! 5 Qi 21 4 I I 1 ? 5 gf 5 i , x. 5. I 4 4???f9""AfR Davis, Isherwood, Coulson, XVolf Hart, Shaner, IQEZIHICI' Lawhead Severn, XNIEITC, Ilarcus YVilbur, Harbaugh, Hayes I I I r Q 3 X .' 'iff' ' " . 'V . :J-- S W'-QW-sf-Jfirv-?if5Mwv'1e -'Sf' ' ml xf-4,1 i-Pg V '- 111 -9-'x-5 Q-11 ,, X. .M A 1 i1..'1..,1i...,,...4....J, . " !1i-2---- -:v -: 2,i"1-'1'. "'-:-'. ---- g'j--:--g-g----- -. .Z ,. ' ' ' get ' 1" --.eg".' 'Q' if lr .. .. 9 5 N ' - ,D -.' 'Sri ,r' rr 5 3::,."g 1- . ' ':'-i.j::.-Iffi' .iii ...., 'ESF z."'afEEu-..Z::.. -.::- 1---1--Y--.::.mhL.L.. ' 1 PREDER11cx J. POW'-E,LL, ,117 ' I 1o3rd Motor Supply Train, Co. 6, Camp Hanco-ck, Augusta, Ga. Enlisted in jul-y, 1917, in Supply Train of the National Guard and was stationed at Mt. Gretna, Pa., until September. Is novv driving a three-ton supply truck at Camp' Hancock. , V RONALD! REA:M.E.R, CX-,Ig ' General Hosp-ital No. 9, Lakeside Unit, A. E. E., UL S. Army, France. I Une of the frrst fourteen Allegheny emen to enter active service, leav- ing college May 8, 1917, and departing at on-ce for France with the Lake- side Unit -of Cleveland. Novv in active service near the front. Is endeav- oring for commission in regular army. . JGHN D. REGESTEJR, CX-,IS 'S A I Second Class Hospital Apprentice, Red Cross General Hosp-ital No. 1, P'hiladel.phia, Pa.. Naval Service. 1 I Enlisted in -May, 1917, but was not called-till Ozctob-er. Reported at 1 C-ape Mav N I. and after tvvo vveeks 'vvas transferred to present con- trngent DEVERE RITCHIE ex 20 Private IXurse Medical Corps RostHosp1tal Fortress Monroe Va Enlisted September 5 IQI7 in Ambulance Co No 6 Eort Benjamin Harrison Ind Later was transferred to Camp Greenleaf Fort Qgle thorpe Ga to New X ork City and nnallv to present location DANIEL S ROBINSON ex 20 Corporal Gas M'ask Instructor Co D 110th Infantry Camp Han cock Augusta Ga Enlisted in 1oth Regiment N G P in Spring of 1917 follovvrno' t e Declaration of War Is one of six brothers all rn the service Was pro moted to present rank after regiment was sent to Camp Hancock JESSE S RGPINSQN II Camp Educational Director Y M C A Camp Sheridan Montgom ery Alabama Entered Y M C A service as Assistant Educational Director August 1917 Trained at Lake Geneva VVrs and was sent to Iiort Cglethorpe Tenn then to present location and promotion VVILLIAM I ROBINSON ex 18 Errst Lieutenant 56th Infantry Brigade Headquarters 28th Division Camp Hancock Augusta Ca VVas Grderly on Staff of General Logan rn 1oth Regiment N G P iIHIt1rli1llllIIlllflIli!lIII lllllll I llllllllllllllllllllllllllllllllllllmill ' ..,'4- , ..- -, Z" 1 ,.. ' 1. . .1 'Q ff ,.!f9"gr 7 , -- rrr r A 1 rlr , rrra r ' L g . E ' - l l 1 - K.- at ti-me of Dleclaration of War'. Had served on Mexican Border the year before. After his regiment was ordered to Camp Hancock he S0011 re ' , . . . 2 - cerved his commission. ANDREVV ROSENBERGER, '1 3 ' 'First Lieutenant, Mledical Reserve Corps, Base Hospital, Camp Xfeade Maryland. i Entered service October 20, 1917, having enlisted August Igtll. Upon being called, was assigned to Base Hospital where he entered at once upon hrs medical duties. GUY M RUNNINGER 16 Draftsman Special Engineers Battalion A E P France Enlisted rn December 1917 and after six week s training at the 69th Armory New York City his regrzment departed overseas in the same convov as the ill fated Tuscanra Now in servrce in France HAROLD I RUSE ex 20 Sergeant U S Base Hospital 38 Philadelphia Pa Enlisted July I3 IQI7 rn Medical Corps and entered service October 24l1l1 VVas later promoted to Sergeant VVILLIAM E SEVERN ex 20 Private General Hlosprtal No 9 Base Hospital No 4 A E P France One of the first fourteen Allegheny men to enter active service leax ing college May 8 1917 and departing at once for France with the Lal e side Umt of Cleveland Now rn service near the front FLOYD L SHANER ex 20 Sergeant General Hospital ko 9 Lakeside Unit A E F U S Army France One of the first fourteen Allegheny men to enter active service lem ing college May 8 1917 and departing at once for Prance with the Lake srde Umt of Cleveland Now rn service near the front Is endeax orrng to win commission rn regular army H DEAN SHRIVER ex 20 Private Headquarters Sanitary Squad Barracks Camp Gordon C21 Entered service May 16 IQI7 and was located at Fort H.unt X a Albout September Ist was assigned to laboratory of Base Hosplml 'lt amp Gordon and Pebruary 18th was transferred to present contr 36 I -U ,...a IT . -41,-f'e:rr' :"Wf?f - - xg?-.Ls.Q:7,.,.Qg-nQ'g5:gJ,..1Alg, 1 E lf ill ef" 1 .1 .9-'Qi P-FG '?:f"XU'ffg1FQ'f"f'. Faawff ng A if -E 5 U W. I : . - 1 . . .W - . ,uf A.,.. f M, .,,, i ,.,,,, Va: Z V -Egfr--'-if-I-J 7 40-ffl 'Y- - jj-vfpw g-L-jg W IAKTM mJg,,.,.,.a,,,, Mt, , .BIHQVTQW -J ' - , 1' E MERWIN G. sHRYocK, ,I7 gr, fa Private, U. S. Engineers, A. E. F., France. 2 Entered service September 20, 1917, under the Selective Service Law E E and was assigned to Camp Lee. Later was transferred to Camp Devens, 7. 2 4, E Ayre, Massachusetts, and sailed for France October 28th. A? E E Hovvaap W. s1GlG1Ns, CX-114 5 E : First Class Private, U. S. Engineers QForestryj, A. E. AF., France. . . -T. Entered servi-ce july. 18, IQI7, in Forestry Unit and was sent to Co- y I E lu-mbus Barracks. Later was transferred to the Aimerican University at S f E Washin-gto-n, D. C., and left for France 'September 9th, E E WILL.IAMs B. SKELTON, ex-'04 l g E 1 First Lieutenant, Medi-cal Reserve -Corps, Base Hospital, Camp Travis, E San Antonio, Texas. ' Q E E - En-tered service August 26, 1917, and was sent to Camp Greenleaf, gl -lg Fort Oglethorpe, Ga. Served in 326th Infantry, Sanitary Section at Camp f E E Gordon. Transferred to Casuality Dept., 157th Depot Birigade, Dec. 13, E 1917. january 9th was transferred to ip-resent contingent. Now in charge -ll: of new Surgical Ward. . I E CLYDE 1. SMITH, CX-'19 w E Private, U. S-. Signal Corps, -France. I i -: After entering service was in training at Trenton, N. J., for some E time before going overseas. 1 - ' u E 11111-zioinwolmaz F. S-lVI'ITI-I, '1 5 . E -First Lieutenant, 54th U. S. Infantry, Camp Forest, Ga. .. E A Entered Reserve Ofii.cer's Training Camp August 27, 1917, and after , F'-2 E receiving his comimission was assigned to present contingent. E, CLYDE v. S-PAR-LING, '13 l :: ' ' ' A ' 1 1- -l:i U S Service No- information A :E IVAN R. sT1D:oE,R, '11 Q " " E U. sp. service. No information. Y. M. c. A. 2 S E 9 'l 1:-In VVILLIAIM L. STIDIGER, ex-'10 E Y. M. C. A. Secretary, France. il 'EI GALE F. STROUP, 717 - E Corporal, U. S. Engineers, Detached Service, A. P. O. 714, Army En- li 'Ll' gineering School, A. E. F., France. . ,h 1 . . . , I ' I 2- . Entered service in M-ay, IQI7, at Camp Oakmont and sailed for France I tgwrdi i E in july. VVas' 'detached fromg regiment and served as Inter.preter and ll 1 ' Q 1,50-M, , - . .... . . Q 1 I 'Sl' 7'f77'F71"5- if . ' i.bg,'il' ,.7"'i' i't2"l-1.fx"'i4'4 T". ....f'fTf0f.':, .. F'-'-TTCN"-V s", Y Mmm "Ta +P n I ., 1, g Q- .1 13331 1453-gi -f 541 515, -' f'-' -I-I U" 2- :m:'. yf ' 1' 'fg-:gg:gLg- -Qfg1. ,.-- 1. 2" Q--v ' '3 1 1 Translator for an Almeric :Major in Training Camp near Paris. L t C 23 location. JESSE TARR, ,179 U. S. GOQVCFITIUCIUI'Cfl'1C1'HlC3l Research Laboratories, VV-ashing-ton D C 11A.R+R1E s. 1A1vLo1a, '15 A Second Lieutenant, Field Artillery, France, an General in Paris, also as Acting Sergeant s a er was transferred to present THEOlD'O'RlE TfHfOfBfURN, ,I4 - Provisional Lieutenant, 4th Infantry, Camp Greene, Charlotte, N. C, After attending Fort Benjamin Harrison R. O. T. C., was commis- sioned and assigned to present contingent. I THOMAS W. TI-EOBURN, ,I4 Medical Reserve Corp-s-Now studying inedicine at Westerii Reserve University, Cleveland, O'hio. nA1.E E. THo1MAs, ,I7 Corporal Co M 331st U S 'Infantry Camp Sherman Chillicothe Ohio Entered service September 9 1917 and was assigned to present con tingent Received promotion to Corporal after a term of service PAUL A TOWNSENDI Q5 Chief Inspector of the new U S Liberty Motor for United States A1 my Aeroplanes FRED B TRACE ex IQ Private 227th Squadron Non flying Section Aviation Corps Ixelly Field San Antonio Texas Enlisted Decemaber 8 1917 at Erie Pa and was sent to Foit Slo cum Later was transferred to present contingent ROBERT I TUTTLE 1, Medical Reserve Corps CHARLES C WA4GlNER I7 Sergeant Co 2 305th Military Police Camp Lee Petersburg X 1 Entered service in September 1917 under Selective Service Lan R6 ceived rapid promotion to present iank WALLACF G WALKFR ex O9 U S Service No information IIIII itll ll . 3.....-.......-... . 5 h . . g D--. .--1--ri f Q v...L-. . rZ'i..-1. v-- '- ff. ' Z-a.......:.....'y,.'...'.,E.-,....-4' .,:.r....iih,i.- Er p A V A , My ,--.--.-.-,...--.- , ...- -...s .x-111'-4 4 ..'.""""-' "W - ,' ' " 'X ' I I Ag V V NL, -.M ,31-L+., 5 . ., ,. 1 F -. fx-xi ',- .fiaizag-., -Pi, -J I, ,,i,.1.- -- -Y, . ,Q k on I . it A - . - V' Q1 f ',, S". " I"1,i 4 - . ,, EZ". ' - ' , I 1 -A- A . .,,:, 1.1.5. L -,,. 5. - 4 Q ky. - . . f 'I' 15'-.:Kf.'ff ' ' . ' Y W' Ni' " - M V!!R Y W tlkt .A,, , .....,,....... - ........-.. ...-. --Y--A-'-A---N ,-. 1. - - 1- - - fr w-.ff ' t , - " A 4-A' i A,. .. ,,.A 9 gg. .1'IiEgg-.1.ff.g,..I ,Qg-.Lt:i'l1Il.Q. I I -W Ili-COMM-I MM WWF-MILF L' l..l l I 2 I il -I 5 Q S. I i 1 5 1 1' 4 1 I 1 ' A .A 3 Q 1 -vm - f -N1-rr' 3, , . --n . Q2 liar-V E3-WWW, .iz 15 'lla 42 'a RALPH H. IVARE, CX-,IS Sergeant, General Hospital No. 9, Base Hospital No. 4, A. E. F., France. One of the first fourteen Allegheny men to enter active service, leav- ing college May 8, 1917, and departing at once for France with the Lake- side Unit of Cleveland. Now in service near the front. XNEBIB IW. XNEEKS, ex-'o9 Captain, Medical Corps, Base Hospital No. 1, France. Enlisted in May, 1917, and was called October 17th as a First Lieu- tenant in Medical Cor-ps. VV as located at Fort Oglethorpe, at New York City, and went overseas after promotion to Camptain. ' I RALPH L. W' EIDE, ,I7 Corporal, Headquarters Co., 332nd Infantry, U. S. Army, Camp Sgher- man, O'hio. A Entered service under Selective Service Law September 19, 1917, and -was promoted to Corporal Niovember I2'El1. No-w acting as Assistant .Mess Sergeant. EVBRETT s. WEIDLE, 314 Reserve Officerls Training Camp at 'Fort Benjamin Harriso-n. As- signed to Ordnance Department. Second Lieutenant. 'GEORGE E. WEIGAND, CX-,2I Private, Evacuation Hfospital No. 8, .Camp Greenleaf Fort O'Ofle- thorpe, Ga. . 1 P 1 as Enlisted in Medical Department November 23, 1917, and was called to Fort Slocum, N. Y., after one week. Was sent to Fo-rt Oglethorpe some time later. I STANLEY M. WEISSENBOIRN, CX-,IQ . Cadet, Cornell School of Military Aeronautics, Ithaca, N. Y. Enlisted in Su.mmer of 1917 in Aviation Corps and was sent to Aero School for training, ROY A. W7ELKiER, CX-,I4 C Y. M. C'. A. Secretary, Rue d'Aguesseau, Paris, France. Served a year and a ,half before the United States entered the VVar in Italian and AR-ussian camps for prisoners in Austria. Now is director of religious, recreational and social activities at a large "hut', in a Base Camp. 284 I i . 5 i is 1 ' i l I ' I I r K l I l 4 l L . Qi V l l 1 W.. ni I P- . ......,.. 1 1....:i 1 . l i N E ..,....... ,........ g .... li "'t""'l lr 5 .........l. 5 lg..- l 1 ,via-.Q-W,-,lf l! ll-..........v.1 Q ll------: l 5 il lg.,..........i I Q---M 221111 E tiigizil 1, 1---E 5 1 g,..........., 1---M llzgilfl if ------if W4 5577----ee 29111351 gjiigiggg il ..... i.. .,... 'I il, .9 , ""': l ,H if f:T:-rhianfwiuce A-ef: ,fi-rg: -if 5121 sind 'L-Qi. if' 'Ll W 5 ,,'r,,,w :. ,Y -, w..:i.f4, - -ypr ij., . ...,. ,-.v..Sl,,,g,g,,W, - ....-.,,,.,.,,.---r- ,M H , K fflbalhzli-.t.Li,,,gg,gfg,,,,fm,jL . .... .,... .... .... , . .V... ,..,,. ,, .....,. A ..................--V ,-. , , ., .. - ' K 1 5 , ' uf 1' W - - . . . 'X I N -xx ' .w .. u,' -. ., . . gl. . R Q4 H V , L, In .uv .:. UH-HA -.....1..., ..........,,-..,, i.,- ,yr -4 W..-3. Q 1--X ., .- - x ,Q g M .V Us if ,ni W: -,A,m,w:J' V, , A-3,31-5,4-7 .......... ..... x J YY' X fy 2 F x E' . , wi, . K 3 f- . --k 4 4 V 1.. .- ,sig .,+,--t -4 ",fr.',2L . " .mag -- , ,,. ,.-,',, ,g,.1- 1, 4. page .Q ,H V just l , , -'R ' 5,5442 ' ' . ,. ,, .. , x .A is . A 4-nrhsi. -4 -f N .Nw ' PV' ' YA "' E u.'1L.. .K , gs.-L. .mul ,, , - r. L.- . V -f '---- -. .W ,:. - - . ,.r.f - - e. :P ' 1 K., t ,R . . , ...i , N--- " ' - -4--- Wx-aiff .,...,. JL, ,,---0--hh--5--V-W bw- , :A - :yu -..-5. ,,.,, ,--,,n,,,.- 6 K .. ...Main , , .l':1-i.:.e:1 L , Q 25:-.'32'L,4:,:5'1f,Q:ci:'ffg:k-' 1.11 ff . V- - Ea ull I ,J L E BACK E AUTCJ LCJCK g The Lock of - 2 H 1 l 2 Ld Q I YQ 1 : Q For Sale by This lock is indestruc tible Made of hardened steel the Jaws open to 4M inches and the teeth are goods and a ratchet ar rangernent allows locking n any position it snaps on instantly This lock has an un limited number of uses such as locking robes gloves grips etc which makes them secure against theft and obviates the ne' cessity ot carrying them to and fro at each stop when you are touring or when car is left standing in town or in garages These locks are made with different key com- bination to every lock. Also made in sets of 2 or 3 locks having same key combination no two sets ot locks alike in cornbina' tion Indispensible t0 drivers owners and gaf' ages 100 Uses f HH na l ff l X y Manufactured by l BACKUS NOVELTY co BACKU5 NOVELT Smethport, Pa Smethport' Pa - f.w.s--n1.,.W,7Y4-W 4- we L ' ' ' 'sgwn-run 1 I ' S A 5 4 X Y CO. , U S U T 1 L 11- Y 1 . - - i . A u I I - be ' .I ..., . , ,itti ,QQA ' . A N -,nh it X ' f' f -: ' i xi ' , Q-II 1 Y Y . H' V V l 1 an -v rounded to avoid tearing ' ' ' g '2::.:5H , 1 5 " A df, ' ' 'ily ! ' if Fw .Q t 1 , if N-si: ' in I i i f gf, it 5' 1 , ill g Q X . ' X 4 . ' gi E 3 i l I 3 3 i L K 1 1 .N s i 5 e 4 f ,Q 4 w 1 E Br Q 3 .2 ......... ,..- -..?..,,., 5 I -..Wi ,N-.4 1 ...Q ....,...,,J ...WJ Q 7 El'- N ...N . 5 i 1! ,..,.,..r.,x w ...... I X Xl 1 i i ..-Il i l L,-ef 1 P--3 -will l mm D rx ...Wo cl ,.-,-,.i i 5 ...J . , s 1 "wi 1 l A-.-......., l :ij E3 iifli .,.,,..fl ,l .3112 illfffl 1 a in vf---- W... i...-.,., ani if-1--V -3 :WN--i """'i ti' T-2 fi" muff L gggigliii 5 .. J i l .,,, ,. , I lip,-,J I , Z 4 l . . r K Q l l i . 1 7 . V ,, i A., 1 s 13 i e IJ si N E S 'G , 1 X Fi 5 'i 3 i A 1 3 a : 1 1 5 4 ..,,...,,.....,. . ,,,, ,. ,. Kinnear, Coulter, Kiun ey Shriver, Ogden, Siggins Shryock, X7Vith61"L1D, Plumb Zi E! E Y A 1 1 5 T a 1 Y g 1 l w E 1 2 i PZ 4 V 5 Q ? C V r T' if V' .f if ? 5 3' if E L ? V C i 5- 11 lf' 23' H- vl -2- v lf- H- ,A ef- 11. is xi' lr 7? E? I+ if 1 H if I L V x X 4 5 K 5 P r "FT Tr: '3':'73'Wi'f- T-3,1 '- W- Psa. Aqzi. Q QQEQX A ss., lg, ,ax ,,,-...-.--..'-M... -.-.-..- . ,A -rf--'fill--in-vms.cc..ipg:,LgE,g5 T L 1 FF. 'T W T 1 2 , i E iv rx lf, 1, if l 1 . 5 L . i 1 T , I F. T: 55 T 2 rj i 1 A "" T 'I",' 1 . , A ' 4"-' 1 H. 1. '.A. ff-i ''gigigs.Q3.?...1eav.gg.if?1.gE,,g.fiifeazfiffigg--g - Qw ,-Q ,4, 'Q JV. T ' . ,,,.,. - -- M . - W 0 . E - E A. Smith J' E. Wm E S SMITH ai WI RT - Q H g Pharmacy 2 -E . H E 5, Quality Drugs 5"-.- ' 1 i T 249 CHESTNUT STREET, MEADVILLE, PA. ... - Q T T I h 354 q Crane'S Candies I2 , eep one Miss Adam's Candies 3 T Sheaffer's Fountain Pens L" ' 1 vvv'-v-v'v'v'v'v' vN'v'vvv'v'vvvevevevw-v-'ev-ve-v-v-.-.-v-v-savvvvyf:,-,-,-,-,-,.,A,.,.,.v.v.v.v.'.v.v.v.v,v.v.v,v.,Nw 1 1 A " l 1 ' 1 3 -' YE1TH S MARKET '- - . Q E , All Kinds of Fish, Oysters and Butterine, Caned Salmon, Sarclines, 2'- -Q Tuna Fish and Kipped Herring, Crackers and Canned Milk - : ' ' We Solicit College Patronaqe S : 955 MARKET STREET PHONES-Bell, 3603 City, 536 3 2 -------+ vs.n.-v-v-v-ve'-v-.-: we-,-. -A---------- A---A----------- I- """' ' ' """""" W """'---""' 3 2 : - Q T ACADEMY - E 2.-.. Ea Every Monday, 'FueSday, W edriesday "" E FEATURE: P1-1o'roPLAYs "' 1 ' - - . E Every Thursday, Friday, Saturday f g' Z E T I-IIGHADLASS VAUDEVILLE . : I Q i T 'S E -M-v-N -----v-- - v-evevevevaAv-v-"ve-'ve-'-'-'v'-'fr'A'"s"""""""""""""""A"'"""""' """"'A"" - E T y ""' E Why Not Order Your Magazines From . - ' - 1' 7 i H 3 G. R. BARR, 19 4. . S-" i 2 T Regular Prices i : f W E - i E Bell Phone 371-R Local 318 E . -- T E 454 N. MAIN ST. ,,,, E ,M ,AAA v T E E pvvvs-v-vw.-vev-v-'ev-v-Aveve vvvvvv vvvv ' ' ' ' ' -H L ' - 5 DR. E. H. KAHLER SL E. STUDENTS' DEN'rls'r Q .1 , PA. Hiiii. E Room 7 Pl-loamx BLOCK, MEADvu.n.E l 1 ?:i.i:5 7 lu WW . ---...i e:,,. - ..N...,..... ... .,.. if fggg' 52 I lllllll mil T T T , . . .. . T f 'A 'S S ' 'T'-l'L'f.'3i"i.i.i1.if ' 4 WMM N T T s 4 5 i 1 I '-' 1 ,,1",."f' - " f"r"':.'f7.:'x'fj."B'f' IPTF' L -Y ,. .11-Lg+ xx R- is atggfy, ,, . ,.f-3.,'471Q,-117735 Jumkui:wiladJ --an N-N-W Www W' 1-j,iTTZ'.iT...-, Qs ,.,Wa-.sq,-- gg ,'fii.i-".ii.jtij?ii....... -, , 4 "1 sg'--5 ., --r ' " f .' K- 'kr .'5 :'--1- '. '- - . V-,f ,G ,XL-f - .A.. ... . -'.,, ffm 1 .. 'A i g? 1 g is ,.,..- S 3 .i E 1 l 2 i' 1 "ni .fl li nil ......,-.4 1 a...-.g - F 1........... l--1 lg U vu-Warne aw 1-:iff-1 ., ,,,, 1 .Hs 1 ,pgmgiligggli l 6 3 C JAMES A. XVELTY, CX-,2O Cadet, Aviation Section of Signal Enlisted Reserve Corps, Barracks No. 2, Chainpaign, Ill. Enlisted Decemiber 7, 1917, and was called to service February 9, 19-18. HARRY I. XNIELER, ,I3 U. S. Service. No information. ALB-ERT S. VVILBUR, ,I7 . Second Lieutenant, Artillery, A. E. F., France. VVas one of the first fourteen Allegheny men to enter service with the Lakeside Unit. He won ranking of Corporal with General Hospital No. 9, and recently Won his commission in the Artillery of the regular army in France. ' I. LYNN XNILEY, ex-'18 Corporal, Co. A, 3o4th -Field Signal Battalion, Camp Meade, M-d. Enlisted in June, IQI7, and was called Gctober 11th to present con- tingent. VVas aip-pointed Company Clerk and promoted to Corporal after a short term of service. , ABRAM T. XWILKINSON, ,I3 U. S. Serv-ice. No information. XNILLIAM VV. VVILKINSGN, CX-,I3 U. S. Service. No information. EDGAR M1 VVILKIQNPSON, CX-,IQ , . Private, Headquarters Co., 313111 -Machine Gun Battalion, Cam.p'Lee, Petersburg, V a. . Entered servi-ce Sep-temtber 7, 1917, with first contingent under the Se- lective Service L:avv. ANWERY E. VVILLIAMS, CX-,2O Private, Detail Department, Headquarters Co. No. 8, 32ot-h Field Ar- tillery, Ca'mp Gordon, Atlanta, Gia. Entered service in August, 1917, under S-elective Service Lavv and was assigned to Camp Gordon. BENJAMIN R. VVILLIAM-S, 'oo Major fudge Advocate, Camp VVadsWorth, Sp-artans'burg, W. Va. Enlisted April, 1898, for service in Spanish American War. In 1915 was appointed Capta-in of Co. L, 16th Regiim-ent, N. G. P. Served on Mexican Border in this capacity. September 8, 19-17, went with his regi- - ' 288 f - S4':'.!.s.Lf..f1' www: Q 1--if I Q '-L' 1 2 I E it 'J 5:13 f in---I QM M. J. La... f W, ,,,, I .-- .,.. .1 , . ff, . . 5.1. .,., u ,,,.,.. ..., , 1 ,. r.-L-we-15, hi-,,.,.,-.,,,,,,., J, ,V , 4 I , 132 yisgl'2' an-L...,..,..,f--::.LgpafW,,., , , . ,zu-.v.f.+af . J.,-e.1,..mf .fm L-I" '5 . ,X ,::y"K' 'tk-Q, ML, X L 2,5 'i 1 '7'Ffl'f'i2T!'ZT H-f. y., ' .ir 33, ,aigg 'fI':':. V xx,x175tQ,xlli"gg'- r-lFdy?i.'vL- K ,- ,ee-UAW-, ------A ..L, L--- H 1 ,,,,,,,.E5,.,...j. .... ..,. , ., . .... .,.. ,....,.- I on , . 4' Y ..... Ia, M V V K S. ,- U :QE M ,dj-. gE.:::,T,v::w:m.:-L? ik .h .. : "5 4 'E A A .K n 55 The ' ' A . :fi"j: ': V .' - ' TEX T? f Q . IV." -. -. - .: , . 4,.r f- fn w . 3- V.. I . Q-.. 1--ff' ' L :'I.1 j.- -'J 1 -E E--....-.---.--,.,a... S T 1...1::.. '- -' 1 .. . ., . - ILLER S GRQCERY INGS HALL rty Phone 173 Bell Phone 258 R A G SPALDING at ERQS Look for fhls Trade Mark Manufacturers of Hugh Grade Athletrc Equrpment 1 Y c. f s t:ac3:f1ag3'g2:jfcZ am for Every Athletrc Sport and Pastrme Catalogue on Request D Mall! Sl' , N Y BURCH S Quahty I-hgh PFICGS Low 276 Chestnut Street Local phone 76 BALLINGER Ez SIGGINS The REXALL PHARMACY Eastman Kodaks and FllmS A - ' A Huylers and Lrggets Candles A A Frne Statronery UP TO DATE BILLIARD PARLOR H B HOLLERN PROPR . CIGARS AND TOBACCO 918 WATER STREET OPPOSITE LAFAYETTE HOTEL S A AUTOMOBILEAA1gIgECgfAi?A5INE ENGINES GARAGE AND MACHINE SHOP 954-960 PARK AVENUE MEADWLLE PA' Try The Crrterron for your next Sult, Hat or Furmshmgs WE SELL FOR CASH AND SELL FOR LESS THE CRITERION A Between ommonwealth Bank and Lyceum Theatre - , , h h e A --. L, . N'-if ' 'W ' Effie " " "" 'll'llllllrl . . 4 Q I H I 4 I L4 1 i W 1 W H N l u l u u u u In u u n u u l u u Q u N l I P4 l s.. Y ii: 'H Jifjirirgfrgrgfnzgix . :eq 455 If 1: f"i7j:': ::f"asS1 vw. -MA- , -bg --M4-H-an Q-M A..aA.4.44..,A:L'...-f ig-A H .1 V ...,.,1 .-... . . .,. -Q-yn-A' Q13 V A . A.-A, ,-, , '. Y ,, AA-.-V,V,V--A- FY'-'IT .... ...-.....-.. ----If "bu-'Q , '- - ,r ,. ' ',' fn' """'T".'f" """'f'1 ,-I-'Ai-ff'49 11' , fm ' ...Af ,TfHiff1TT'.H"'.ff'7T'fT."f "" "ff T ."""'f .'Q'f'."f. . . - V- -- -- V vw -. -' ' " ff: ' Zvj' ' ., l fic' .1-L TJ .av UNQE-1531 Q1 , . ' 1 ..,q,,vQ- .. V - --' ' ' A '- " ge " . ",,Q"gP1 3 - " P- .' -' 'ff :Zi " 'l'gV 2.3 '- "fS""f'kfA- ' -'30 'fu ' ' 3 1' l f - .', -l .-- .,, .Q ,V . 4. ,1 Mfg? A '- V..11 '.-' 'Z' ,5 74.2, 5,, A 2 - VA - 1 . . 1, 13 l . . . A V . Q :I N ly .Azz ..W:?,,..w,w K I. .V , .A 'nz ,A , : iii ,tary 31-..'. Q G ,V 124 .Q 'K 5.1 4 . . I - V A. .1 - , '- . A, . f-V , 1 .- ,- -'R 1 A, - AA. Ae... -- -'. A ,. '12 'IV gl - A ,. .f ' -yfwfaf rfb, 'A :ff A --A , V - ' af' A , '- -' 1 L' V' 'V 'L - .Srl 1. .. . ..xV:..,,...1,A.egA... ,... ,.-.. .,..1..zf.1A1rra:,-:A 2. : .... .... I ' LLr.z.a2'112'.'.-.,"f ' R . J V ev. 1+ . . V. , , ,., ...- W--'h.-u--N. ,.w,,,,,,. ,VW ,NAwmm,Wv ,iw A-N V e ' - 2441-A ---Al -- V 'V-i - . V . - V uA.1:V - 1 - 1- -AV--. in L--in M iv -Mai -' 1 W'- 1 S "-'I 3 1 s WEIDEEBACH BROS COR WATER AND Cn-lesrnur Srs 1 L..1 A Reps MEADVILLE PA ll' RESTAURANT S E Qinht 'E -laavlatgn Gln. 3 Ready to Wear Garments for l E Women and Mlsses 'J !,,,.A...-i ' Y 51 - 5 1: ,W ..,.,...w 1 I tm- - 5,.........l 1 I , - l 1 - Q 1 1 y X X 1 1 P--'f ' ' a SA.-- g l I ' l l 1 1 1 1 1 j 1 I X 1iiNiLiigLianL??::f: A v v v A A A A A A A A A A A A A , .......-i y ' . .......l V 1 l . - 1 '- -1 l l A.-- 9 ..-.. ' - A A A - A A - - A A A I I 1 v v v ffv v v fffv ffv v fv v ffffk'?ff!fff!fffffffffffffffffffffffffv 0 v ffffffffffffffffff?ffffff! ?ffffffffffffffffffffv v ' 1 . .. I ...... .I . , ,..... , . . - W ......,- ' 1 A 1 ' . , , -..A AAAA A AAAAAA AAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA vvffffffffffvffffffffffvvvvvvffffvvvvvvfvvfrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 0 r 1 l 1 7 ,.. ,.... , 1 l A A A A 'Y A A v v Nliibkkk? ?1N"Qv v v v vv ' , 1 1 A l Q l l . S PERRY ESI HUBBARD E The College Men s Barber Shop S 7 Cheurs 7 Barbers :..- HENRY J KRUEGER , 1 E", FLORIST -i E Propmetor of Greendale Conservatones I 1 1 Store Cor Market and Center Ste Both Phones : You can get the jg E BEST Nut Margerme and Meat at E SLITER S MARKET ff E 945 Market Street 1 Q pl rg Bell Phone 155-K Local Phone 660 mg:- 1 1 iM-,.g TOM K WILLIAMS MEN'-'f H5515 S lei 1 E l HAT MANUFACTURER and GENTS' FURNISHER 11rv:::V.z ,,.. 1 227 Chestnut Street f 5+ 11 at .V fl A 1,9111 A . Q A til 1 , . mf 5 1--1 z IA...-4' 2 ?"""i E -"""i a 5--W1 1 ?I""'i S 2"""'2 A..--, , 1 Eiiiifi 4 5 TN ii :W-me 1 .WMW , e--M---1: 4 5 14 , www. 'M E , F""'4 ' 5 flffll E a,.,,,,,,, ' g,,.-,,.- 1 , , . .,.... M, 1 5 iffffff 5 5 LV-M--2 2 i T T Q +A'-4--M: . 3 QM-.AV-A.: 1 5 f,,,4,A, 5 1 3 3 2 1- A-f 1 1 r--' i MU- e,,., Q 2 l Q W-1-A 1 1 .,-.,-...,u Q S 5 ' 2 5 EfQf,,e--.3 2 l QAM l 2 Q LVVM 1 a,4,..1A1 1 . 1 5 5 l,,,...-,: 5 3 , V 1 1 ..,, 1 E .,,., .5 in 3 ' -VVV 3 1 a , A -ww--.-q,.....-..A.,-....-.-- .........-...AA..,.1A ,.V , V....fA.--A--A Aw ----we---M 2 Lut Flow ers and Floral Desxgns a Specxalty gl -K ,L -..A if , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 l 1 1 4 1 ll 1 li 1 i 1 -1 1 -4 ll '4 'f I 'Q '1 '1 1 4 -J f L- .....-.1 r..,--.-.., ------f---- -------. Vx. .- , W-"T .....M.,. .....,,. ....N. .,., E, .... E .... ,.- JW , ,,.-g'H,s s . H---T---TT-f s,.,,, ' ., .,.,.,.,. ,. ..... . ......,4- u-4----r'-- T" V. if 1-avoir .h.,'1E..'. -Q A. fr. V ,AI . In 4. 1 ' - V , -3 3- 1 , - .. wish,-:A:Iki7f,:, , f:3,j.ff.hj,,, foie - . h -. ' . .b -I U.- .s-,ss.,. M '',',,Q',fgQIf.LQ.'.1A'LQQ'.,lLQQ1l,.Q-.N"' ' " A ' " " -I E555 ......-V ...--,-11 5 1 T -,,-,v , 4 w 'il ' .....--1 1 ...A-l , T , -lx -,....1 T 4 T HARR 2 3 Tiuzlder of Fme Custom -Made Fashionable Clothes E l Fl.ooD BUILDING. CHESTNUT STREET 2..- Order all of your Play Books, Wigs, Grease Paints and 7-" THEATRICAL CosTUMEs at T E ESSER BROTI1'ERS g-T.-: E . , I, E ,-.,. f T 1 ,l.l.....-. i il' j ' i ' --------------x2gx- - ----A-------1Qggnnunvvvvvvvvvvvv AA--- ----gA1v vvvvvvvvvv - ,,,gggQ,4,Qgqfr::r.nnnnvvvvrvv vv v v - -AAA-4AA4-AiLLig - --------nngnxvv-v-vvv--- ------,v:::vvvvv-vv- - ------EEEEEEnv-v--v 3 sgggggngugnggnun rv v v v v v v . , , . i 33 - na, . '. ,vm - 1 .XJ , . .. ,,,.,....-f-----"" nys.- ....2.a E g1 T"'i5 zbwdhll Q Q 'E Z i , ..AA 5 5...,:-, P f Q rm fc. X 5 ffLQ,. ,,i 5 f wmv: wi 1 1 v . . g i , 1 , L tx nh Q. I wk "Aw wgjgiiigix z LW--My f r-f-Wi E JMII13 Q fglllfilfi re i m,,,,, IQA...-n.ux..u.g iizgifzlxifl I 1 5 1 ' I Y E 7"M ' 5 Li:.., , 5 p""""i , - w X 1 v s , , V"d"'il 5 T "v ' I E 3 ,' 1 I 'I E,..,-K.-an I a,,w,W N .......1,,. L , W , 5 Hu,W j ik H ' ' ii 1g....f,..,M,, 2 QL 1 fm' qw. ,,1,.f,.m W W 1 , nf E E r i?fgg.i,.,ig3 1iV i 4'WiA5 5 gfiiigg ' -f-- H gg 5 w-W-M-1 5 ,ti::Q :E E 5Il'flifi Y :fm--N-A 4 ww--W, Q Vijgj E '1 1 1 Q 2,-,,,,m,! 3 i..K..f v...l' F L""..4,,gi L-mal, P ,nj fkmmi .--.y,.,.'i' 'I V ' n -W5 'M"mE I, M934 ,, G en... ...A-,E g' Il , a me Z J"""' ' ' McKay, Wiltsie, Houck - L. "f"W'E 1l--..w.-T Dunbar, Matthaei, Hartman . , g...fA1.:w. l Nichols, Welty . 5 5"-'W 1 P 2 am I , : S LM- -M-ij H ,,-,..., 3 Q,,,n,.N 4 Q, X1 ,---A.. V tr- s aw M ,, ., . .-.. ,,..W.,.,.,. A..,,--w H .-YW.. ,-,.........,,, ..,,,f.,,-,...wf,n...,w.mw-cf1mv1-r:frfw-V 'fwzg'-1 "'1"W"" -' Av 45 , :wi , !4w45xi'gi 1 x ' l 2,44 ,z ,wif 1541? A aa ,ss f' lr' 1. xmillgi , . . - ..-r ,,, ,.S, flqsnzf ug mrs.-sen :.a-ffm-mx ,-,H, ,4 , ,, L Af. -. , ..-my-:e,fA,, ,rm Mb. - ., . f A 4 ' - z v , .. -, . ... ,-. ff... .. f - . . 1 - , fr., 1 ,,,. w -,J -- vi M, f,.,,.,. ..,,, , .. x v v - v Y ' 1gwHWv-v?Mi'fnmwqwgvw,Vmi,w,,?,,,.,.,,,.,,,.,,.lQfJiffy .,., .:.n.,,,5 ' fm 2 W ww:'W'wU'2Ea fi W H 4 U ai 2 'L W r 3 3 . , ,,,,. , -A 1 A---"' . I ,, . . 4 . . 1 5 I '1 , Jw, , W el- f - HM WDM A-M. K x -B. g'1ftfg.1t EIDRED,S ' ' ' . , f :ij tw-M-15 i J For "Correct Style" in Igiofweir, Qllfllify Gloves and Hosie?-y, 2 ass favellllg Goods and EXCIHSIV x . I ...M ' x 4 Leather Novelties. e E "E1C1I'Sd'S Quality Shop" J ,M Mmm2f52fiAQ13g5f1j1ut St., Meadville, Pa. MARVELOUS CoNvEN1ENo'1s'tQ-'QEQQ 'gtfg?"'?EX'Ea13'Ei5't 600 SET of classlfled Lantern Sltdes and Stereographs t ORIGINATED-DEVELOPED-PERFECTED by , , ea vu e,Pa QSIFXSTQQIAIEYIEEWCO me M d n E S Artcraft, hgcegRaV1tagraph Hlgh Class Vaudevllle Change Dally GOODWIN 81 NUNN Have the most complete llne of Home Furmshmgs 1 part of the state We take speclal prxde IH furnlshlng Fraternlty Homes IIS 1 H Th1S store OCCUPICS three floors Wh1Ch are filled wlth urruture, Rugs, Carpets, Luaoleurns, Ch1na, Drapenes, Lace Curteuns and everytlnng to furnlsh a home complete We 1nv1te vlsltors to the Clty to mspect our store GOCJDWIN 8: NUNN MEADVILLE PA GREENVILLE PA lllllllllll llllllllll 'WLH1D1llMIU,fLLl!1 U il M' an . 5 , f..,.,...:.. s l i r 6 I x . Q F E , r 4 2 ,1 5 3 3 e 5 Q E 1 f I. 4 E 1 1 . LCS' LM' Q1 ,- V "Z ff, . A E-RE:.,3.ji:f-339'-QQ ,. , E, .,,-.W f ,it Y W. - if -V W - L .1 -,-.- -tj, X -. I i A A M " '-We '---1f4 - ,..A ,f,."I:'l', -5 Bat TXXI - E O SS i LISIC Store E E O Established 35 Years E S ' S. A 3'-' E i 5 :Er TFVE sELL THE E E World s Best Pianos E A Steinway S i n P0 I E :-'-'f A 'is ' 0 6 E . ' A,,, ' , , X- 'f 1 E Brlggs f Norris 8 Hyde E Ei M p ? 5 rs' 'K 1 .E : f ,if I se ' ' . : E R Regent Chickering Bros. E : S ij' ffglglbllih g. " 2 E O Knabe A Cable E E Y E 2 2'- BRIGGS AIRHO-PLAYER AND ANOELUS E E -l : I Sold on Easy Monthly Payments E i ' or Discount for Cash :S- - , R l -'S E A Cornplete Line of Victrolas and Victor Records E 4 , ' 5,000 Victor Records in Stock E ? 1 2 A R ---i- S1 E OUR LOW PRICES AND EASY TERMS HAVE SUCCESSFULLY 5 Q MET ALL COMPETITION FOR as YEARS 5' 5 3 E E Edward T. Bates Company E 1 R E R 287 Chestnut St., Meadville, Pa. : E 5 :"- O he-A -" 'ee O O ' IQIIIII ll ll llll IIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIII Illllllllll l lllll I lllllll IIEI -.2 L W.. .- ---V-J---N ----VNA'-f--fj1jT117fT"""........-.........-.- '. .' -2 ---1'..'t".'f.,y-'Alf' . -Q V 1 ' I ..-,- 1.-I .,: iff- 1. D. L, I XVKA VY , V 1: Iniggiilg I. . pl .Q ik.: Y 1 ' M ' L ' A xAN' - V- as 7 ' fr' '-A' '59 "A' 5 "f1.iQ4-gL:g4f2:iiffQ" L--V-GNU p N My o or ,.-,.,,,,,,,,, H, , A ,., , .A 1 . .. .. .. N--...---..-.-...-.-.--W LTLMLVM i :sv Ellyn linniiirml Qlalenhar. 1515-1917 - -..T y C SEPTEMBER. A . ..T TTT B . 3 i ' i 19. Ye college assembles for the start of another lap in t'he struggle .""-': il for knowledge. ' 2 E - H 1 p 20-21. Sophs and Frosh stage a two round bout gratis Cfree-for-allj 2 ""' 4 for the championship ofthe college. A year's training at Allegheny sho-ws 2 1 l its effects. 2, Q u 1 A ' 22. The -mai-med and bruised from the aforementioned fight at last -5 E appear. ' i 2 23. Prex warns the Frosh that he has means of knowing whether '- Q 1 they attend churc'h. 1 - i Q 24. All Frosh, except two, at church. "L," 5 2 5. Divers fraternities -begin to throw metaphorical mud. ' 3 'E 27.' Y. M.. and W. C. A.s hold separate meetings and receptions. 2 E One well known member of ,2O ,breaks old record by getting away wit'h .2 E twenty-one glasses and three boxes of Nabiscoes. Seniors elect officers :fl- 2 ' and collect dues. 1 :- 1 . . 1?-I 2 28. Fresh-men are instructed in how to be rushed. ll-1 i . i E 29. Y. M. and Y. W. C. A.s hold joint session. il- 30. Dr. Elliot tells us about Sunday 'Schoo-l, and Prex announces -T E that keys have abeen 'handed to Bill Brownell and Miss Hazen. 2' 2 . 1 : H E OC TOBER. 2 1 i E I. Dr. Henke orates at the Baptist Church. -2 1 " "'-. , by . 2. Le Petit Salon organizes for the 'basketball season by initiating 2 sixteen new members. -ll-Ig 1 3. First -Campus appears. Frosh resort to poetry, as such, in an it effort to explain why ninety men couldn't clean up- on forty. 'E it 4. VVe1ssenbo-rn starts to co-mb his hair in the mfiddle again. 3 . i it 5. Philo-Franklin meets. Democrats in .majority-5 to 3, 2 gi 6. The Tau Delts reorganize their glee clu-b. Frosh begin to worry -3 H over class -day when told "no one was ever kil-led." gi 1 V 298 +I: "-'S fe 'flee as r e as -E W- e-se E -, - fs-E , 1 1 't.' l I l l 3 I l U l ' .il a 1 rl WHlllll,..l..l..ll.l,l. , .,. l..lll.llll..l..I Ill llllll I- up 5412 1 'l 1'-vw-1 -Y.. z, '-- 1. Y -as -'WHL -'..' ' 1' K' ' ' " ' 1-.'..J.1...1......w,'..su1.1 gms.-.4 sam.. -.m:vvH.-.m., r.. +4 .. ---M -um ,N . 1 rn' " 3 w 6 C. s 4 l IAAWW7 1 A H--at lv., ... .1 I PW.--- ,....-,..-1 L,,,,,i.. lmm.. VM F' fi i ,.-f-M--5 . fd 4' 1- ,,,...., 1 p.-.,, l.- L,-,,.,,a l 1 Mm. u Y' -Q, 4 -..AW ... .,.1, I3-me "1 4 s ...,......i J -7 A 1 1 1 w I .......i, .a........4 A....i.- ,.... ......f , 1 if --..,....., was .....w...f ----I .,..-,l -.....i L- .-H--,. e E3 8... gi. if -, .wo ..- -...aw ---ms , L l, ...,...,, , i I 'WW -,. Y., 1,4 n -..,.-,, 1 t ,li 5 Tl N... tu ,, t 1, 5 -.........-A " -..h.....,. 4 sl ,Mui , 1 i 1 1 i ..... fi 2 l .ig Q x Y 1 'ff I sg if 1 CONRAD FIS HER Manufacturer and Dealer in Foreign and Domestic Cigars, Toba Corner Chestnut and Market Streets ccos. Etc. INTE R I o R D E c Furnishing Fraternity Houses a Specialty FURNITURE. RUGS, PAPER H1-YNGINGS, DRAPERY, BEDDING JOHN J. SHRYOCK COMPANY DERFUSEEOYHERQWWW R 346 North St., Meadville, Pa, DEALERS IN Fresh, Salt, Dried and Smoked Meats, Butterine and Eggs Fraternities Supplied A- -A---A------ A-A-A--A-A---------AA-A-A---- vikhvvvvvvvvvvvvfbvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvikkfl Order Your Papers and Magazines through the MEADVILLE NEWS AGENCY 299 CHESTNUT simstr ' r Fred B. Trace, ex- 19 N6lNAlVVVNlv,Av5Alb4vAv5lVbAvAv'vAvAvAvAvAvAvAv50vAvAvAvAvAvAvAvAvA A AvAvAvAvA4fvAvA A A CON WELSH Cigar Store, Pool and Billiards P 949 MARKET STREET A A A A A A A A A A znzxugungqnnununnu-::::a n-vvrafnuxnunr::::::::anvwwwnnwanna v rs,-v v v v v v v v v v v v Go to J. WALTHER for Rapid Shoe Repairing I SOLICIT YOUR PATRONAGE 903 Water Street, Opposite Crawford DrY Goods Sfofe . , ,aeatr--egg----.1-T,,. ..Mm.M 1-tees... Q . .V . -,., W--f--A-" -' 'W ' Zig3S25',AifgFf535Ig 1- egQ5A,gg5,,l3f I it i?g2fEz31411f'f1 liiiiiiiiiiiil!IliEWIQSEZVVW .1 M-r-'ft "." .,. -5 EIJ bln :f.r'c43.,cfg?,ggQLf-5,1 15.51-is. Jvva?-'91-rv Y": Y'::"1L6 - C"T'1'. ""' ' ' 11' -.. 1 . . Q l S EV e 'Hnnftirml Qlalenhar-Glnnirnuvh 3 1 1 Q Q E 7. 1Annual Scrap Day. Sophs accept the contests very graciously, ul-n I 2- and Alleoheny cleans ,up on Buffalo. ' 1 : U A 2 - : 8. This -being Sunday, we refuse to tell what happened. 4 - 1' 2 pg. First Kaldron Board meeting. Yost palsses out th1.s'jo'b to two ul- 2 unsuspecting 'mem'bers. . g Q . VI t . rm E IO. P'hi Gams try to 'join Quill Club. Open houses start, Sigs teach 2 1 Frosh new parlor tricks. 1 lr - - E II. Chem. classes 'are again excused to see the Wo1'lcl's Series. 2 - ' - E 12. Philo-Franklin nearly comes to blows over close-shaving or I-I Q ' . . - - -. whis-kers.1 . 4 -n E 13. It rains, and Prex returns. Probably w'hy all t'he faculty turn an E out to chapel for the first time since january 24, 18176. 2 - Li i . l ' K ' - E 14. Dad Ling threatens P'hysics I with .a quiz. Geneva is trounced. 2 Z ' - 2 -n The college goes chestnutting. f Q -- E 15. Another Sundayg. Two Prosh caught in church. The college is 2 I sho-cked. I ""' Q - u I - E 16. A bloody cornibat is staged wherein Arter House drags Cochran : -ll in the mud. - 1 - I 1 an 2 17. John Wea'ver goes walking on the Campus-young lady, of 1- 3 course-and forgets 'his hat. Mliss Spalding attends Hughes Rally,-- 1 Q - E 18. ?and tells Public Speaking I about it. Sigs :have a little ini- nu? 2 tiation for the college. V 1, Z 19. Frosh. start the regular pilgrimage. 4 . . ' 2 - ' - E ' 20. The rest of the college starts for iPitts1burgh, 'but Hzulin and 2 1' Wiley intended to go only so far as Greenville, anyhow. Kaldron rally in g 2 chapel. Prex tells of our glorious staff. ' i it - Y i lgv- 21. Carnegie-Tech vs. Allegheny-oh! In some inexplicable manner g - - ' 1 German Eleven and Mully become separated. 1 I-I in E 22. Ore car travellers start that 'long sleep. . 2- 2 Closed rushing season is supposed to start. Last- group- of side- : 2 door artists arrives after fbeing temporarily detained 'by the minions of 2' -" the law. , i 3 24. -Bob Yost shaves off his -mustache after -being taken for Pro- 1 -5, 3 fessor McKay, .Ielbart andNViltsie. ' 2' 1 ' ' i 1 1' 3 i g lt i H - - ' 4 4 300 W ' H - 14, if 1 , ' d. , 4.7-J . , ' ' ' L .fi-.J .I I lllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllIIIllIlllllllllllllllllllll 4 1, ,J , 7 .. ' T ' J- nu-nu ni- gg- " 1:-T .5l,J2g'7'rg,-'.. ,, H-'Jw ,.-. O.,,.A,.,, 1, ,Q 3 K C-A - ' .I7T'L"'-LF' :riff :wx'A A Wkwvw 4 Vi WW 7- , . . .. V, .Q " ,.... .V-.ffu-,.....,..............-..........1T.. ,I . ? . . , . ,.- . , . ,I,":-.131 -uw-eva" .. A h -it Kvwlivviklwki I .Z A ,, 'aw M I ,tif r . ...... .... 1 ' 'Y' - Y Q' El' .- - I . . , A-I f I . ma nj, X f ' , . ,S Ns AJ . B' I A A g, .QQ W-.L'..kfF" ...,'.L::.-:.'. ::.isC..g....... .1:.-ff: ...... ...fr l .'.x'u,...f'd'.1,' 3 -- ' -L 'ji 2 " " ' Y Y , Y-V Y ---- :....., .1 A :- 1 m 1-I - - E COMMONWEALTH BAIXZK "': S A I Z - E STRONG AND CONSERVATIVE 1 1 I '-ll 5 CO URTEO US TREATMENT TO EVERYONE -, E WE INVITE YOUR ACCOUNT : E I t I "' 1 - m 2 GEORGE W. PHILLIPS, PRESIDENT E In GEO. C. REITZE, VICEPRESIDENT C, C. JOHNSTON, CASHIER - E L- S- SH ERRED, VICE-PRESIDENT A. E. DUNI-IAM, ASSISTANT CASHIER : 1 I T"A"""'A"""""""""""""""""""'er""""" A-A-------A:v-v-+-v-.-.-.-.-.-.A.A.-O-.-O,-,-,..,,.,.,A.,. m m I m m m Ei - , Q Z 1 - 1 in m m m m - Q m ' li Q Q - . 1 - E t gifes Service and Quality in : 1 e o owing ines: 1 E PRINTING-Our constant effort is to 1 : give our customers the best. : Z Boon BINDING-New work, and old ' 2 books rebound. ' m E ' NOTE BOOKS. RING Books. :g I FILLERS, plain and ruled, punched to . : E fit any book. m A Waterman and,Conklin Fountain Pens 2 :I and Ink. 2 :U Opposite Academy of Music g 3 m 1 m m ' 1-nn i ' 1 m 3 l l i m 1 m P " - wx Q 2 -'S i I m 'E -- ........ -..,.,.,-.,.,......-O., --.----- -.A.-.-.-.MM.-v------0--Av--J 1' g vwvyvvvvvvivv LIZET 1 ng FRANK R. BEATTY I U' A' BA - : . m E The Largest and Most Up-to-Date - 1 I , m - O 0 - E B1111E':11"d Parlor and C1gar Store 3 2 , IN TI-IE CITY t -1'-" E . n-'T-" E CIGARS, TOBACCO AND CANDY ""'-- m ' i : - : t Safety Razor Blades Sharpened Chestnut Street 1 E T a Specialty i 2 , I Z Z 'Q .1 A 'MT TT HT KTTH- TTTTJ-TTT T V W V tn, , , i V H Y Y WWW ,lm V A A A --H W - Vw'-"Y I ' gig . - ml Uhr liuniiirml Glalenhm' Glnntmurh 25 Cochran Hall has a good feed for lol Prex eateth the1e 26 Freshman Kahle starts for the Alpha Gam party Anybody here seen Kahle y Megirt distinguishes himself at the Alpha Chi party 28 T'he Pres1dent of the Y M C A seen ClI'll1k1110' crder after GIOVC City ties the score The cider was very young thouofh 29 Y M C A Gospel Team goes to County Home with half of the Glee Club and Mumford tells Mlr Jelbart that they have no one there that can s1ng Alas Horatio, we are drscovered 30 The Kaldron Board fails to meet 31 Chem II forgets equations and Pop hands out a qu1z NO VEMBER Ph1 Gams challenge Phr Psrs to football game we mlssed the game Frerghters start off on the now well known route Girls have a sp1ke day and Pitt walks all -over us V Regester and -Cline learn more afbout fre1ght riding Pinched by gosh' , ' 7 Elect1on Day. Cochran Hall announces a revolt if they dont get -more to eat. 8 VV1lson1tes rejoice, and Dr Cobern afbsentmrndedly prays for the safety of the nation. T Part of Mandolin Club goes to church supper. Later reports have it that the cream was soured. V Io-13. Censored. 14. Dlr. 'Cobern starts his series of Chapel Talks. 16. German Eleven, now on the road to fame, freezes. I7. Student Volunteer Band convenes, .but sends out a delegate' for chewing tobac-co. 18. At last-Allegheny 7g Rochester o. 21. Brownell, ,IQ, collapses in. Chem. Il. Too much hot air some y where. Q - ' 302 1 N..-1 I l T.- Q.. I- 3- :HY 'T 'f'X 'TT'!"T"1 " T"!""l f"l'T' 'F1-l'F1 1 r 1 s 1 ,,,,u F gg -,... ,. - .1rE n! '-1Wf?i'M' Y!"f'1i"'t""?"'!'I!Yx'Q 'M 1 " -' ' ,1Tr!""'1"1'!"Y" ""'5'f" ,K W- ,V --1 , ,. V C 1 - -1- . . rye. W 1 .. 4 ,M-.1 ,l -.V-.f-rv 'rf-+-f.sv.-.--.-1afw - V - an v V nf- 3 ,- . Y:-. ai - ,, . . ,, , ,, , ,, , L wi r 5 Y gg Q 1 5 5 Q p 1 1 5 5 5 5 E ' l .- 1 . 5 - A , 5 UW ll lllfllliilg'l!llgHhilbE efwsliwg 13fW2T1l!l5m??l all, .. . rr.. ..., 3 5 iii? U 4 f ' T f 1 T Q A T l f I ' Q 1 T. s . ,"3,' ,, .- . c . D -v . A T ' v - A' ' ', . ' -'R' , u .4 'f L L,3fU.j-W,',,,,,.. .I , - I . , ,EU 4 1 .- T S , E' I . DANCE AND :Row BOAT LIVERY FOOT OF MEAD AVENUE BRIDGE, CUSSEWAGO MILLS iii I J- W- WHITING, PROPRIETOR W' E MEADVTLLE PHONE 42-w I :Q . -vwEM-.-.-.eA.A,.,E...,.,.,S.,,,,.,w,.v,,, ' Go to I. E. HALL'S for the Finest Photos in the City F SATISFACTION GUARANTEED ...J T 1 5 212 Arch Street LT' 4' For an Up-ftofDate Piece eT'v:TegveT11givZZTvTJRTTMA - 1 gg T WOODF R STONE I FINE REPAIR Wo : ' ' -A SPECIALTY RK 967 VV ater Street ' -.-..-.v,...,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.v.v.,.,,,.,,,,, P U 1 I T MEADVILLE LAUNDRY 5 268 CHESTNUT STREET F BOTH PHONES E Agent at Phl Kappa PS1 House E MICHEL BROTHERS DEALERS IN S .1 Fresh, Salt and Smoked Meats Fmest Grades of Butterzne E DR F F VVAELDE E DENTIST Both Phones 938 Market Street FOURTH FLOOR CRAWFORD COUNTY TRUST BUILDING i LOCAL PHONE E GREENE at BAKER E Conneaut Lake and Pure D1St111ed Water ICG 954 Market Street Both Phones -Illllllllllllllll ll MUIUHUUIHIUII PM I . . 1 5.-.ggi jx-'r jg," J ,,. ' -QQ, vi., V 'J- - N.. A 4 ...i -g. me + 'L- N- --wir. ,... -5 I.. - .,.:-""1?71"v315 ?':" YEf"'1ff:'5f'4Yf.'t A ..' .- ,--, r- ,.,, ,',, I '.y.lw,fpggixl M13-T-.:,v:1.,.: .-.. 1. ..... - .z.'...1.. 1--:.-Tlx. .F 1: I if ui. 1.-3 ...I ,. , 2,:. .. I: ff.: rd , e:-..- - -r fr: 5--N --. . - si:-I W 1- -' ' ' ' .:..5.i.:.Zf.1.' ..:.7.': ...... 'sv' 1.u.u.-..1:... -.::- 1 BLD 2 O I 1' E Uhr linnftirial Glalrnhar-Glnntinnvh S 3 ' Ill E 22. If Wfashington had been 'born three months earlier this would ' '-' l been his .birthda ' ' Ill- E iave y. - E 23. Prex returns from his peregrinations and tells of a perfect moni- 2 1 tor system for chapel reports. It rains. Q ll fl , . 2 E 24. Q-pen rushing again. Les Miserables. P -nu ' - at 25. Allegheny 33g Akron o.-.LLe's,,: Miserables again. 1 E 27. "Pro-sty" Wolf elected Grand Pope' pro t-em. of the Minister's 2 -I Sons Association. ' ug E 28. Campus puts out a religious nuinber. Just like Life. 1- - E 29. Cochran Hall eats its Thanksgiving turkey. 2 I Q E 30. H'ulings Hall puts on the .annual party. 2 Q I l -E D.ECEMBER.X-.... 2 S E I. Freshman Spike Day. Delts nearly equal the Petit 'Salon record. -I:-ll Q 2 QSee Oct. 2.3 , 2 I f . - E 4. Men's VVeek Starts-It is also VVO111C1'1iS Week but everyfb-ody forf 2 Z gets it. ' ' '1 :"- ' nn' 2 5. Campus forgets to- come out, but- - 'L 1 Q ' i E -appears now as a six page foot-,ball issue with live pages of 2 i HC S. - 5 1 E 8. The regular riot for basketball tickets is started. No casualities. -I E . 9. Men'-s Wleek ends. No casualities here either. 2 E 9.-14. Everybody starts to -prepare for vacation. 2 3 . "" 2 15. 'Christmas recess starts. 5 n - :P- l ' X "x l 5 ' I AN U AR Y . i - - - - 2 3. All back. Phi Gams and Sigs report line conventions. A V I-I E 4. So-ph-Prosh Dlebate, Dr. Mulnn-ger congratulates the debaters , l -2 E and instructs the judges to vote either for the positive or negative. A 2 a 1 u 4 H - E 5. Provisional iirst team picked. They clean u-p on the scrubs. . 1' 'S . ' 3 2 6. Prex announces that he will not be with us next week, and we ' --'B 2 sing "Praise God from Vlffhom All Blessings Plovvu as usual. l . 3 - -' "" 3 304 IS' l Z :s 3 rl . W' 'PP " - - l , l I - 1 ' 1' 'l .,. . XV., '." . ,,.r?...i1.,:.s-"ti 1 N NR . , Jegge- - f - A., . Au-N-,5..,A1.. .. .G ,, H...-.i ,...,'.,,, A, 21:3 ff' if Z' ,, l unu- Ax JAR., H in AAA-A -hm pgfv H A fjgf ig ii r 4 . , . Q. ll 1 " ' I' ' -- V' eff. -. .wie 751. .A ' . A f' Y l ' . ' A if W A eiea e 1 . . - I' i'ijigi'l ' l if.ff.l 5 The Pennsylvania 44 CI. f d B 5235431 1 . i-M-1 1 ' ' la-me-A-j 2-' l:0ll0 Q Ill Mll IC E uar er en ury . A A--1 E Meadvllle, Pennsylvania -Q 1 CHARTERED 1837 ' K av I d r O n J 19 1 8 .5344 E A E l 16'I7g'X'S' CEQA ' P'-gray A T : w2AS"ixQfr"'C.'533agEw gi -Il T 'I'-fa-'AX 1.195 ' -Aa,-.-W --I HE FACULTY 'il 55? ,pn- : Q' .CBA , A Y' .....-,,, E Voice. Cb -f c:rr.'DAfSL-5.5 pm.-l gl-I HARRY WAITHE MANVILLE QQ! T 3 MARY THORPE GRAHAM 0 E Piano. A9 A M E: MARY THORPE GRAHAM A ll In .1 p JEssiE A. MQGILL L .Q : GLADYS MARIE RAYMOND i -lg MARIAN E. DoDDs il 3 E Pipe Organ. lx 2 E FORREST PHIPPS WEAVER ll E E Violin. Y Z 3 FRANZ KOHLER ll, 'ali 1 . 1 : Theory, Harmony, Counterpoint, Com- 1 S position and History of Music. T 3 g JESSIE A. MCGILL Q ' Q Q B 3 sight Singing and Choral Classes. Q Qsocfibo -,, 2 HARRY WAITHE MANVILLE . E MARY THORPE GRAHAM For additional copies write - E China and Oil Painting and Water THE STUDENT SENATE g 5 Colors. Allegheny College Meadville,fPa. S 3 IONA WooDcocK -lg P ' 3.50. i E Registrar. nee S : NINA ELIZABETH BLAIR "2"A"""'A'A'A"'A'A'-""'A'A'A'A'A'A'A'"A'A'A'A'-'-'A'A'A'A'A' 1 9 5 Sherma n s ... gg 960 S. Main sr. E 1 M E This .school has steadily aimed at G E N E RAL AN D W g the highest standard of excellence SPE C I AI- G M : in its special educational field, and H .A 2 offers a complete course in all B A K l N G E branches of music under instruc- Does your Club use 'Z WIS of lens expenenca and Splen' MOTHER HUBBARD BAKED cooos 334 E dld reputatfon' Students may en' If you want the best-you should. 1 2 ter at any time. , Qjfj 2 Catalogue upon request. Shefrna n 5. 535' 'Z lT""" . - . 3'iT""1 i - -...-A----..... YV ., lrsgeeeawa Ell lllllllllIIIIIlllllllllllllIIIllllllllIlllllllllllllllllll ll A I-lllll p J p p p J 'l I 2 - v v , 1 ....,., ..,......... .. ......Y,- .V I .Vw It t A, ,, ' ,H :ll .. .Ly x.,I.-l:- W., A A .'eg:.f',,"'-"A'.'g".f,..- '-.. 'f ,i- .A ., ., -I, .3 4 -I ', .,,,r,.,f.- -1- .' '- gf ' f . '. '- 'L5abT,. 44. .-If.-A ,Aengl ,V . ,Hp V .Q 1 A. 4 l .3 , V,-X K ., . L , L, MV -.MWH.,A, ,.,..,, , ,lik ...... 7-. 4'-.illglgig ---- ":'k'-L",VZ,W-t --W -s-- iw ""' "Mt ..........,. l V' 1' 1' H 2' Q E Q 1 1 -H F1112 Jinniii-rial Glalenimr-Qlnntinurh 7. Phi Gains and Sigs again report conventions. This time a joint session at the "Idle Hour." 9. The week of prayer starts. Io. Prayer evidently not eH'icacious. Allegheny 21 g Syracuse 23. 12. We must 'be in bad. Buffalo 273 Allegheny 23. 13. At 'lastg Rochester 24g Allegheny 27. 14. Skating parties start for Oakwood Park. 7 16. Chem II checks in-and we realize why that Department is so p-rosperous. 17. Erie and the Senior-Soph Banquet. Nearly a hair--raising affair. P'hi Cramas give an extemporaneous house party. P 19. Classes small and sleepy. 'The worst happens: Allegheny 215 Pitt 30. ' 2o. C.arnegie Tech. 21 5 Allegheny 25. 23. Glee Club- Concert. ' 24. Finals Begin. Feeling that we do not wish to recall unpleasant memories, we will only remind you that we nearly won from Colgate on the twenty-lifth, and omit the exam. schedule. . FEBRUARY. 36. Students rush eagerly back to- theirfbooks! Everyone resolves to keep all notes written up to date this semester. 7. Y. W. C. A. presents missionary pageant in Hulings. No trouble is experienced in finding lheathen for the cast. ' i 8. Ohio Wesleyan game. My doodness! says Charlie Walker. IO. Klappa Alpha Theta and Kappa Kappa 'Gamma initiate. 3 13. Junior sewing and song practice at the Phi Gam. House. The children at the Qdd F ellows' Home are 'mo-ved to tears by the plaintive notes of the songs. The Phi Gams -bitterly regret having 'put in their new piano before the invasion. 15. Wakefield Oratorical Contest. 17. Al-pha Chi Omega and Alpha Gamma Delta initiate. 306 ' - ' -111 -- - ' - 1 -v - 1.1 - :Hiz:..2m.-va-mc:-f:mw4uff-we-.wav-..ff-'1sz::'.z:izf:ni-is.:i-........m.snw1a::r-xvgevia-1-:'sr:-aufvrrsww:an1::"""f'1-'z-rf:-fr-mmf'were-xr'.xm'N'-v--.-v'-zffrvzv-xr,-:.LM--asv-if-n-'fn.z-1-:ravi-1:1:1 --ff :Mr g 11- -. L , , .- , , R. 1 ,, ,. i I P E Y! F , 1 t l. . . ' 1 l I ' f it ja . .4 ...xl ..-4f.:.....' 3. SN , z ,H , 1 :r,.A. A v f 1 WM, 3 . H... 1 A ' P 5: u fn 14 1 1 L..---,t 2 1, ' e ,J SL 4 I i ""i 1 gr . ix ,mum 13 J .3 if .....t,, 1. r if tx Ml N ...-. 4, I E.. ' " Ritz- Carlton . ,,. 'Wm ' r 351, t M 5 1 2 ml" I if I 1. nllll if .I ' .... Ill W 'uw' flmg 0 mm lutu I f l i ,,MUIIr1""'n Svnrwtg Mranh , c:l.oTl-IES r Wt, M ' P kt: ' A 11,1 HM - ".lw., u 'r IN E DEL, - ' M AT . V, in ,r A Eli: N A,., .,. ,mg V735 if MEADVILLE, PENNSYLVANIA ggilxmrunhannmrs 'I 1 -ma 1 ..,--.1, 1 """'1 2 R....J i r ......1 ' The Correct Dress Store , '.-...,,....f-f 5 . w t ....,,.-I-.K 1 5 ....--.,- s. g gn.-1 K . rl. A 1 'Ann 4 w . U , . ... ,g ty .-..,,f.--ma 1 , , ,.......a- N4 4--nut..-5 O sexing 4 ,, . i l 0 8 ' U EM-J tg., L. ..-- Featuring Men's Wearables TEL of the Better Class N 5 E gfiiigiijL'i"i?,i,fii5if'5g:iiitillgiii1Ti1'ifQ3.?ti,3LiggQ1I - 'Q ' 'f"V"? 7 F7 1 2 Q 5 N E t 9 t's"'t " tt I fs - Y . .- Y fni-fvsbg, :':. tgeiezrff'-:Mae..w.+,pf:,w1u .gwvg---w-iw Fri' Y:c'WuEz -is "- -'. ........... ...... . - ---- -- . . .--.wfJ1Y'-N' fl?"."':'vP1"'f""7.' i. . ,....,.,-- I' :zz 5 ,- ,A mn... -- - - - . 1 . . . 1 - . K " - R. ,. 2- .4 -4 ' - 5 .-,'x ' - X... . Eg -. 8 " ' -l '- vig .- -f'- KVI ' -uf .- . - v-A + .' ' 'U I' H l L A . K .". ' x. ' " -' -" ' - I, .9'-'41 'u....ZIf.Q. '.:.'- "H - - L. ,-,4 -A ,r'. ' 1 . Q. 1. , .- Wi: J v Ellie Hnuhirial Glalenhar-Qlnntinueh ' 22. VVashington's Birthday Banquet. An astonishing array of alumni and active associates of Allegheny assemble for anotherannual affair to applaud Americas and Allegheny's ancestors, activities, and anticifpations. - 2 5. Alumni ga-me. 26. O-pen meetings of Twentieth Century Clulb. Mars. Cofbern speaks on the "Evolution of Wfoinenf' . MARCH. y I. "Katin-ka" appears at the Academyof Music. Mad rush for bal- cony seats. T . 4. M'usifcale at the County Hlome, featured' by impromptu duet by Kulp and Isherwoo-d. V 7. The Hulings Heathen repeattheir performance for the mission- ary society at Mullinger's', where their savage hunger is somewhat ap- peased. Ulnion meeting of Y. M. C. A. and Y. VV. C. A. I 8. Important and highly successful Senior Tea. Brownell, Miller, and Askey are present and 'beg the Dfean's permission to attend the Girls' Basket-Ball Ga-me on Saturday. They leave, in- high spirits, feelin-g that silence givesconsent. ' V 1 ' 9. An exciting and victorious evening on College Hill. .i..De'bate with Wooster is followed 'by a basket-ball game with Geneva. ecord-break- ing attendance at BOTH events. Io. The Girls' Basket Ball Team has compassion -on t-he 'Geneva Girls' Team for the first time in years. Brownell, Miller,' and Askey appear at the ticket window with smiling faces and 'holiday attire but meet with cold rebluffs. They show their genuine lo-yalty 'however 'by applauding from the sidewalk outside when admittance is refused them. 12. Interesting Basket-Flootball eX'hibition in Grove City game. I4. Eight Weeksy Clufb- girls give a clever stunt at Hulings? 'P ? 17. Siop'ho'more girls entertain the girls of the other three classes at a St. Pfatrickls party in the H-uwlings Hall Gymnasium. I 22. Philo-Franklin Gratorical Co-ntest. Gratorsiagain rampant. A 30. Last day before Easter vacation. if 308 ii ' ' L ' r 7 Y -- ' I ' nl' ,, 1 A:"iZiQ5'Lea,.-.rg we . ,.. ml -ge:,x,+A,t1 ' .4 ..:v'3Q--q.h4sl,.,,4,,1 .. . "" " LH -::r'kft'Ff'.:qY-1. s' '-', I Mg r-Q.-inf ,.,,,, E ' L 4 """ ig' --. -E: H H Q e Leading Commercial E E-,-' House of the City E 5 '+'1v1' A AAA.AA E E 'ZUIC :lizard CParI0r E S 176 Chestnut Street C H T-" 5' ,vAv,v,v,vAvAvAN:vvvvv AAAAA 4M ' ' HAUSMAN, Pro prieror E E V ""' A 5 .2 i -'I L :-5 E E E E-'I' - f O 1 ' Q S 3 '15 . Ll' : E 5 Efrthnnv Huhliehing Gln, E E 5. E E E E E E "' 3 E E -1 A E'- E '1'1'e'ev A E E Modern Shoe Repairing E E J E 2 ' 935 Market Street 2 S AAAAAA LOOK FOR THE YELLOW BOOT E 2 ' """ ' '""A"'eeee"'tee'evev-A-A--'A-'A-M-v--'Av-v--1--vwW-----ve---Ave--Wv-'A---v-Av-2 3 - - E M. H, Monumental and Cemetery Work E E A 9.56 Market Street Of All fgnds 2 E Bell Phone 91-M MEADVILLE, PA. Local phone 352-14 5 ,ee L L Q , L to O ea: to IQIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII II lll ll l ll lllll llllllllll Illlllll Illllllll w n .g,....,.1Q...,.:3f?f'.?:1erfH1vglfnq :Q't1Q?ffq4i2iixef.'lg ,. l,g"j'j,i "" - "" '.'5'?-f'.Q?""i9l? fs. 21:75 i ,., " ?...:'..1'.!.f.l.'.. .... .... 2 e T 1 ' . f E Elie linniilrml Glalenhare-Qlnntmneh 3 I .:ns'.4A'J H 3 A 4PRfL T 1 . - uw.-:-:zz i 1 ...ssl 1 - . . M15 -p IO. Flag-raising on the Gymnasium. Patriotic sparade. P 1 - .- ' ' 'll. V ug: II. Afternoon classes change time to give .place for 1U111t3fY dint J I ' : Mbntgovmery Field now takes on the aspect of 3 mlhtary eucampm y Law Q - . 1 l I 1 every afternoon. . yi . 1 , . . i y 3' 12. Lecture -by Dr. Bell, Of Chlalgo- ' L - . l . - A A A V . 1 S - 1' 13. The Girls' Glee Club gives a concert in Ford MemO1'121l Chalk Wi l -T. for the benefit of the Red Cross. g . 5 2 18, A class is organized for making surgical dressings. . 1 ll . f f -2 23, Dr. Scott lectures. I . Q 1 24. Founders, Day. Chancellor McCormack, of the University of Q. 1 Pittsburgh, delivers an inspiring address in C:l12l'Pel- Seccmd lecture by i ln? Dr. Scott. A v 1 -, 25-26, Dr. Scott still lectures-AND-students still attend! Will - : wonders never cease? H - ' - - . N . 7' X A- ' .Q 2' 26, Stanley Smith, ,I2, talks in Chapel and tells of his expeiienis in tl - England in war time. M. N. S. tafkes dinner at the Y. XV. C. A. - own . -gg 1 1 . A S town. A ' i : ' 27. The Girl's 'Glee Clufb repeats its concert in Germania Hall fo-r P 'un A . 5 ' ' cieti. ' ' ' an the 'benefit of the Belgian Relief So y y -.gy ll? 28 Patriotic speech in Chapel by Dr. Miller, a chap-lain in the U. S. . l - ' i . Ill Army. . V , E 1 1 A - - .- ' -nu M A Y. E 1 . .. K 4 1 A Q- pl -'T'-I I. War excitement continues. Stirring speeches in Chapel by :PreXY- i I -"fu 'Surgical dressing classes and classes in intensive work in the different Q . T -,, departments are in full swing. The Biology I classes scour thessurround- l 1, ing country for the "flowers that bloom in the Spring tra-la-la-. Z 4. The Men's 'Glee Clulb gives a concert for the benefit of the Red gi ,bpp A, y -, Cross. Falling off in drill attendance. l "J: 7. French lecture in Alden Hall. The large and enthusiastic audi- t I 2 ence presents an appearance of great intelligence and rapt attention. -, Everyone keeps half an eye on either a faculty mem-ber or Mildred Hazen, ' "" ' 310 lf 3 V ElI.'.'L'.i..".g, . -.3 y U . V - V X , 4 , , . .. . . . . .N . i .N ... - l mf- 2 ... -- IEII IllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll lllll lllll ll I l.l l.l.i I S 1 Dfvigxgj-S' .-gjfgcf-vi 'fri :hr gi -Aww-.. - , Wu-N ...L5 A3 1 c ' I L ... i A T :-.. DR. XNM. C. DUNN E A .... Zbentist .... E -Zi' MM.f,iiiii.,1Tiii..iYmS and AM S 'l'A'1'A' A 1 1 A 1 The L. L. Lord Company E 1 l i STEAM AND HOT WA TER HEATING, PLUMBING E E AND GAS FITTING, -WARM AIR FURNA CES E 3 A SLA TE, TIN AND COPPER WORK E E ll Race Sfreef and Erie Railroad E I Both Phones No. 61 MEADVILLE, PA. E E N -1 -1-' F1 The Pose S110 S E 0 W6 S of Y P For Every Occasion HAAS ci SON E : NWWWMWWWW'WW'WW'TW'W'T'"W'P'P'A"''We'T'A'A'P'A'W'A'T'T'w'T-A'A'T-W - I I The Wright Conapany E Tailoring and Drycleaning E E A 904 WPaEi?.E3flSS?.-l,M ..I.. , I, ...I. -- E r """""""' T "" "" ' ' """ ' E E . A E 1 1 I GEORGE PRATT l E ! ' 1 PHQTOGRAPHER E i E 943 PARK AVENUE A I MEADVH-LE' PA' E i . 1 E vaveea S ' ' 7 "Velvet Brand Ice Cream - I S Fancy and Brick Ice Cream E E A Our Specialty . E Citi, P1-lone 497.13 Cor. Park Avenue and Balclwm Street :-E 1 n-I :E llllllllllllllllll l ll ll lll i llll-I5 Q"" lllllll l l " ' A A A ---K ! 2 24 l .-T.JTfr"" ' , r, I :..,x..,.,..--'-,.,g -' qkcw ,- -wwrL-Q-.-19,-4as4u'f.- 3, f ' ff L A lllullllllluugmmlmmnmummnmmmmlggguulIIIInIMlgggummuuglmuluummmm 5 O Q I- Q S. -1 5: 5' - an C FD 0 "3 fb 'V" if-if 5 21 -1 -1 5 gg I-rx EL "' 4 D Q UQ Ft 5 'Q '1'-is 2 2' 5: U w Q U1 Q5 Q U1 Q, 3 'd E T' C Q1 T1 gf F32 2 0' G S: D ,Il H. A O 2' m 1 2 F 2 52 '1 Q, av Si 5 5 IE E gg 3 'U 0 Q U ' :S P' E 2 O Q3 ,CZ ,CI 5 pg 255 C6 wil p, -4 U1 rn P-+ gp U S E F: 3 E U2 FQ H g .... - ...A S 9? g 35 2? O O0 f0 i5'-f'Qfff:7.55f A' 0 O :P . CD ffl ,,, ... , 3 'PU D 2 O QA Ol 3 5. '- :D 2. C Q 3 O 31,1 5 Z V- F' 'U 5' :cg M 5 0 ESD 1: .", ' E 8 w rw Q 5 53 'Q allllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllIllIIIIIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllll fF"T"'AT"f'-IT 'Riff' 'J i"?i"'R ....j'H' ', ...' .'.- , 7 .fwfr ij. 7yff'f-LE' jfs j-N'4.:w gfq,,1.:,, -. 4. ...W 3.3. --igxxx ANA ...T . V 1,n.1.,..-..-...........1 s.....-+ ... M-fg-'-!-'----W'-M"-'--'TT-' ,H Y , ku: ' Y.. .... -.-..- V-f-A-f--A rfj-V --'--- ' "" H" X Y' ff J 1. MN,-1,1 --.., 5-H . V' Li. ..... .......,........,...,............. .............. I 33, w-pgffu A- . ' , wi' v. -. 1. .. Q .- A ... :if --DR' -1 -. "' 1- 4 ..v, 1 . .' -1. .1"- ' ' A 'If'-s --.. Q. . . . l. - 1 . 1. . . . - .. .1 ,., . , . .. . , , , . .,. , -, . ., ' A . - - - .. ':'I'.-.-1.1 l.,5,,.5 - . Q A, A- -. ..',, '- 1,1 -X ' - ,.,., -L .-,. -I .ul ll 4 .. .. -V . ,..-Q..L.,i,.1V.+ ,MM .- '. , f f . . ,1'.-' - -f - 3- -: 'asf +1-.,'fJ n H 1 -V ' 3 -- ' f'- . .. . - - 1,.v1f..,.1-x. - 1 xi . f ,. . ,..A , I, ,,,, I . x , W,,A-UHAAQ... ,-...---+ v ,,, , - .. ,. -1 - x.. fu...--a ,.-.- - K.-- fl' . .- .. 1 . :.............-....:.4.... ..Lt.,,L.. ,.... .... - 4- Y.-,Jil .'b- ,- 1 - 51 ii L E E 1 ll 1 1 K i l 1 F r -,,-4 Uhr linnftimil Glalvnhar. 1917-1913 il.IfQQLTll - ' Zi! l : . l fg-531' E OCTOBER. TE 3 W Q it ll l A E 1. Altho' the starting of school has been postponed, the year is 'nm 2 marred according to the old custom by the -arrival of freshmen. , 1 ll- 1 ' g . E 2. The influx continues, and some .pay their bills. E 3. Some one conceives the idea of having a class scrap- which is ii E forthwith put into effect. A cross between the storming of Vimy Ridge . E and a slei-ghride. P'reXy's campus ruined. E 8. Here endeth the period of construction. ' U u u I E . 9. Class elections start. This is the period of reconstruction. 1 - - 2 1o. The juniors throw off the political yoke, etc. 3 A -'S 1' 11-12. Sophs and Frosh follow the custom and elect officers. No- -Ig l , 3 1 body knows what for. See note for February 23, 19118. 1 1 3 E 12. Y. M. C. A. and Y. VV. C. A. gather in the Gym and start rush- Q . ' 1 ' S -n ing for the year. 1 3 'L 15. After a period of thorough devotion to our work we repair to E the Academy and see Mary Pickford and Doug Fairbanks. 2 - C 1 20. Allegheny polishes her spurs and rides Geneva through. the mud 1 2 to a 39-o score. 1 gl- 23. Doctor Henke experiments with his Psych. -class, the experiment .T-Q 2 being so successful that Dr. Lee also springs a quiz on the following day. I? -it A an Z 24-25-26. Findla Lectures-large attendance-lots o-f pep. i Y b T i . i . ,, , - l . 27. "Let the one who sighs for comf-ort -. The iho-boes associa- lg 1 ll? tion has its annual meeting and initiates several men. No fines. Tech og 1 T Allegheny o. Coail cars are now a more favorable method of travel. 2 gli- 30. Modern Profblems decides to round up its members. Hence a 3 1 banquet. Malcolm Kelley, speaker of the evening. '- Q 1' 'E 31. Hallowe'en. The annual Hulings Hall Party is not held, much 2 - . . . - 2 to the disappointment of Sigma Alpha Epsilon. 2 -'E 'if'- gg 1 NO VEMBER. if un- . ann 'E 3. Allegheny 49 5 T'hiel o. This is the 'game that put Allegheny in the I running for state championship. Fast team from Thiel. 3 1 314 ,- -I A ... I" 2 I . 1 1 'r . - 1 r ' e 1 e . it . 1 A ' UI lllllllllllllllllllIIIIlllIllllllllllllllllllllllll ll lllllllllllll Ill ll Ill A I rv E1 P' .'a: ' li X , 5 rt '.5 x- 215' I ,Ni ITT? 4 gl 1 t '13 -.5 I 3 f. , . V A ,u. ii4f, lv, ,',-,, ,-A , ,,. I 1 1- S W . 5 ,., K 4+ ,, . y r' ' su .4 5 .,A. 1 if .. I .1 f -. . -V-.90 .... 1 '-- ," -..,. ,.., , 'll , I- , - 1 M , - 1 . flaw fy"Jwivfz-,'fsW?,5'-qw 1-fffesrf-' "-'-"FW ' ' "' -" '1 ,M M'fw'fx9'i . - -7 af 4' 12 ww 1' M344 U 4 - " I 3 ,, v - 'fx 3 . L. ZI2 an 511 Q . ,- U :AV '1 , W D. This B o ok af vii r 9 . J' 9 S lfz. 2 Vw ,K N: nv , W. B 2 Q Y: 1 Q .. 5 , ,E 52 , '71, 'jfzwfclcfbz f' wmnzsawmsm nsanuans 5721 Qs' fm fbi 5, 4 1 - T1W . Q 3' fa Z 53 GO n-1 E +-5 '75 CD 5 C OZVXPA N Y College EnO1'avc-'15 A CAN TO 3 ' X xx V 1 W ' F Q K f gg Ye . z Ez, ' 32 QT ' ' if gk V, 'I -4 'S za X 1 ve L K Ex f mg ww X a mi ' 1? Q gi xx , ,Q if fx -4 2 Z' O 95 yx we N ' W 'q. - ' ,W X 5 Qu, I 1 ' 5' if-1, ,5 v X X X 6, Q 6 x vu nf? 4- , f .. -, S., Q... .b . k- -1- .H i X 1 L "Y'W'Nff'. Y?:a:"mt- - ' 'fr A s ,-v, ..,...... ........ ..,........ .... -1 . , ,.-, -prix' ,'....f. -51-.-5----y--3 - - 'Ny -:L ,' ... Vf: ' .'.2-. ' -fl- 4 . Q' fj :q'.-' -I I-.."--'-',. " if f.'tGb...z::Ei331...--3 ---- 15---357, . ' ""M"7'iD'f ' " ....',f:.':'. . II ..,L......... -5--1-'--4----H Ellie linuiiirial Glalrnhar-Qlnntinuvh 5. Nearly everyone goes to the movies again. "Birth of a Nation" this time. ' 9. All real excitement over-gir'l's bidding day-two faints, three cries, everybody happy. ' IO. Somebody left the jinx at ho-me. Allegheny IO, Grove City 6. I 7. A week elaipses in which the faculty combines against the student body. Snap quizzes are again popular. Bfut this day, we went to Sharon. VVestminster og Us 21. Some dance, s-ome girls, some day. QThe last sentence direct from a Delt diaryj 20. Qfuiz wave continues, Dr. Henke being the guilty -p-arty again. 23. Cn this night prominent 'members of Phi Gamma Delta, Phi Kappa Psi, and Sigma Alpha Epsilon comip-lete a run of two weeks with- out missing a single night at the hall. All swear off fo-r a week. 24.. Akron O, Allegheny 33. Pest 'Graham organizes an Tncendiaries Union, and is indicted. The Fire Defpartment of Meadville, Howard Dfowdell, Chief and Master of the Axe, makes a record -breaking run up North Mfain. ' ' 27. Modern Problems again convenes Malcolm Kelley speaker of the evening 28 Last night of rushing and consequent paucity of gentlefmen at all eight tens the next day 29 Mr Hioover and Cochran Hall disagree and the latter feeds This by the way was Thanksgiving 30 Biddmo Day Ahl h hl DECEMBER I Twenty four days until Christmas 4 Vachel Lindsay The Congo and other poems uill Club puts on the first successful C financially entertainment of the year 9 Sunday Phi Gams turn firefighters and help Chief Dlovx dell ruin a bon fire across the street I3 Prexy bless his heart breaks the news I4 And gets his wrist watch College goes to train XV1tl1 him except Alfred Hurst who had to go back after his handkerchief I6 It IS now President Camden M Cobein A B A M S T B Ph D D D Litt D' Etc of Allegheny College I8 Darn those psych quizzes am way I They shut off steam so we are forced to stop cutting classes and llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllll ' 2 - A ' , R ' ' I ' U I I I I 2 ' 2 - .' . 1 I- 1- - - - b . 1 . 1 ' ' cr an i - , - - ' . . Qi m . 3 . D . I . . ' . W , ' i V 7 ' 1 ' 9 ' - I . f ' , ' Sf O . 7 . T V - ' 1 , I ' I 3 I . . 4 W - ' 'h ' . ' 7 ' '2 ' 'J ' ' 'x V f . I I, I I, ' 0 I, I, I Y . . 1 , V . ' 2 . , 2 ,. , f W ' - :N Q . ' ll , ' E - T V H- if,,, M 'T' lm. Tk- f -.2 f, ,fll 'ff ,,'f, ...,. ,',,, , Tl' .. . f, --.. ' 'L1L.,,ggg.ygJ :5uuJF A A ' - 3 M . K V ' .. J. -a!.,...,,.,-...a--f I . " ' V P 2 Y-' so as f - 1,2 ....,E., H f-. .. QQ.-Q,.,. q.QI.,wY. I ..1. 1I'v+4.i 2.-22.15115 i" 512 fa I I gfi 'II -fi? E ,E 4' .99 -:I E 'lr 4 "'lLxT+,r1x v 'Q sz- ' :v-fwfr . 4,3 I 5, ts. J5- ' -ff '7-V' .-. 1 1. ".. w....7--:ix .. -.- I--' ' .' .1 ' gn U ,'. " o , 1, ,-,-,.5.i.:f...f'- 1 I i E I GEO T WILSON at I - .. ' ' S G N - S The "Hall H - : y H mark Jewelry Store g' : ' Established 1874 : 1 i E M EADVILLE, PA, -"' w-v-v-vAv'v'v'v'v-g'4v-v-4-v-v-v-v-v-,-,-v-,-,.,.vQ ,.v.v.v.v,v,vAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvA A A A A A A E BELL PHONE 47-w vvvvv "'A'A'A'A'A"""'A"" m E MEADVILLE PHONE 230-K 3 1 MEADVII-LES MODERN GARAGE-ALWAYS OPEN .- E THE MURPHY "" p GARAGE 2 - 1 5 .,AA AA,A R OF - m I "AAu'A'A'A"' Mr"'A"'A""'A""""""""""""v'-A--Af m m I 1 ' . m E B05t0n Stmfe EUC Boston Store-Erie S 1 In these days of War when the res f h' f ' 1 3 E mlost and it behooves each and every 033125 iisototuiifo SR-r Imlilti cgieriiiilosuglyi aiiiideiililliingllyi, 1 : ta. ew occasion to call the .attention of the students of Allegheny College and their many m g I friends to some of the rulings of the UNITED STATES FOOD ADMINISTRATOR. m il-I: 'cWh t th F Id S' ' " "' -I I I , 2 C oo Ituatlon Is - E , The men of England, Scotland, Ireland, France, Italy .and Belgium are fighting, they are : 1 not on the farms. The food .production of these countries has therefore been greatly re- 1 g y duced. Even before the war 1t was much less than the amount consumed. The difference 1 : gfastilllgplled bylthie UHIECKRSIRICT? Canada and other countries including Russia, Rumania, i m ou merica, n 1a an ustra 1a. A i : The difference between production and consumption is now greater than ever, and at i 1 - - m : the same t1me, food can no longer be obtained from most of the outside countries. m g Therefore, our Associates in the War for Democracy depend upon North America for : : food as they have never depended before, and they ask us for it with a right which they : 2 never hadFbefp1re. For today flIiIcEfYarei1 our companions inc a great war against a common : 3 ' enemy. or t e present it is w o are doing the fighting, the suffering, the dying-in 2 1 OUR War. 3 m, . i 2 One million of the finest Young Men of the United States will soon be fighting side by Q : sideiwith the millions of brave soldiers of France, Great Britain, Belgium and Italy. 2 2 Millions of the men, women and children of the United States cannot go abroad and 2 E fight the enemy face to face. But they can fight by 2 E HELPING THE FIGHTERS FIGHT-BY SAVING FOOD I : m . ' m 1 ' BOSTON STORE fEr1e Dry Goods COJ STATE ST., ERIE .- m m I Z w-v-.-v-v-v-'A.-.-Jv-.-,-v-v-.Ie-v-v-v-v-.-v-v-v-v-.saw-v-vevev-vw-vev-v-v-v'vAvAv'vAvA-Av'vAvWA''v""'v'v""""""""W"""""""' l 3 - m E HECKNlAN'S PHARIVIACY ' E Everything in Drugs, Druggists' Sundries and Toilet Articles 1 Z . , o - 1 Cameras and Photo Supplles, Developing and Prlntlng i : A Complete Line of Columbia Grafonolas and Records i Ee 912 WATER STREET-BOTH PHONES 3 E y riff?f'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A'v'A'A'T'A'A'A'A'A'w'w'A''minvmmm P. II. RICHARDS - 5 MILL RUN LUMBER COMPANY "' 'L' ' LUNIBER, MILL WORK ANR BUILDING CONTRACTORS """ : BUILDERS' SUPPLIES, PAINTS AND OILS E I.. ' BELL PHONE 265 1 ! TERMS STRICTLY CASH m E 43I NORTH STREET, MEADVILLE, PA. - l 1 E i - ,I--LY 7,777-LL, Il- - W ' - I-lllllllll Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Il H V V W Y I W- Y T, .4 'Nfwfx ' '-7:1 ,l1t:"N:1fie'"'f.-.Fe-5i-::W-r'- 199 dq..L.,4w:g..,s,.h sing f.--3 lqg'1-.jf-A. ,,'T'T....4a.-.i7.' f1.a.D2..::.....-crib -.M-,WA ,.,,. .. . '- ...,......-------Y, Q--.W-421'1lL1'f1-3-1, T'--Q'-5--x':1fv:""'?j A 'rw , ' Q ' 1: 'Z' if 'TQ tfxfeila- w V l 5 .- Q-nx2.1"-gN:"1, fl :.,-1- -fp - -.- -sl-,. . 11, .3 .V fig-'-.1 x . . 1 -1,4-Ai' -3,,,- 1".1..,v x.'.' 5 '-N ' Q. ,Eli ' 5-1-4 r ' -Q-5 flip. .rg:zr?' .fi-12 15' "'i-351' .A - L . ' ' Ari. ' ffl l S 1 .-.t'1E.- .... 1 . .- "":"'ii.Tfifii51 1-L ' ' V ' ' I ' ' ' ' ----'fm' -- .41-ff ' rye--f ..-4-7124 f Ellie linnftirial Glalmhar-Glnniinuvh . go home, or elsewhere over the shortest Christmas vacation in the mem- ory of the Freshman Class. 31. The Ivy Clu-b has a dance so the trustees start school the next day in order that none may :be -disappointed. JANUARY. 1. Ivy Cluib ended this morning, classes start also. 2-3-4. The temeperature looses its p-rops and 160 weather affords good skating at the Springs. ' 9. Enlistment fever again in the air. Six men. 13. The temperature 'moderates slightly Mooj and in consequence Qsee next datej. A A 14. Dr. Henke springs another Psych, quiz. 15. Finals! "God rest ye, merrie gentlemen, let nothing you dis- may." . 22. Let the curtainfall on all that precedes this-we are registered again. . 23. Classes start again-that is classes in coasting on State Road hill. A 24. Allegheny tries a little more of her own rapid shave powder on Colgate and collects 41 whiskers to our visitor's 34. The team looks fine, godo game. Strange paucity of dates. 26. Debating teams again gather themselves together, t'his time for a final tryout. 29. A little run in 'with a mail box occurred which was not serious. PEER UARY. 1. See Pittsiburgh papers for the next day. Pitt 17, Allegheny 32. A 2. See a-bove. Tech I7j Allegheny 25. S 2 7. I Phi C-rams hold an oratorical contest in the chapel, and by a fra- ternity vote .award jones S5o.oo plus the war tax. . Io. Phi Gams again in limelight. Grace M. E. Church moves its headquarters to 454 North Main with the result that nearly the whole chapter attends church. 4 ' II. Drs. Cobern and Ross smoking cigarettes in Bentley, 'hence a big tire. Hulings also has a sympathetic one. 13. Westiiiinster looks our record over and decides that were too good. 318 . . . .. 1 '--' - A-Y V -441- . . L 4.4. H.. .Y YH., ..,,..-.,W..........,. . ...R--fa:-:.,..V MM x ' ' - vgnu-kan., ln , fn1...fl.i' '- f 5 ,..,...m, F, 1 hifi? LW4,,,,.! , ES! Q --Q-- -as ""1 5 Eli Egggw i 1 iii! E. lj-ji it E f I I 1 ll IV 1 3 1 1 i ' ' 2 - - 1 ' - 1 I . - Z Q , -' - - -. Z Q Q Z - - - - - I - - Q - 2 - 2 2 T- - 5-" Q Q - 1 I ! Q - 'G Q Q ! - 2 Q ! Q Q '12 Q Q lllllllll UU.UWlUUUUH Ill llll -V -W ..-A. A A A-..' Y . ..-AA... SANITARY BARBER SHOP C' F' GEBHARDT, Proprietor First Shop West of Postoffice Mez-1dv.u P 1 e , WORKMANSHIP AND SERVICE OF THE BETTER Cl.AEsa vvw-vue:vevevevev-vivev-4-'Ave'ever'-4-vA,A,-,A A AvA A A A v v v v v v'v'v4vAvAv'v4-fv'v-vA -4' V- A A A A ' v v v v vAvAvAv'v'vAvA A A A A A A A v v v v 1 v v vA,Av-vAvAvAvA 9 Staple and Fancy Groceries Both Phones 69 960 Water Street AAAAAAAAA AAA AAAAA A wvvvvvvvvvvvv'ev-vvvvvrfevrrrvw-ve,-,AAAAAAAAA - . A vv-,,,,,,v,AAAAAAAAA v v,,,,,,,AAAAAAAAAAA vvvvvvvvvvv AA BRO WN ELL FOOT WEA FOR R MEN AND WOMEN 6' He Saves Most Who Buys Best" Brownell Footwear his always J A the best buy for the price. .', AKIA 1 ' ' -.-'- -341 . W '- V' ,-""'7.'.1'I-11551-'ft ..1Zv::.'.,L'1'. T71-'2"'ff '58 W0 0001101011090 11501115 this statement- fat ls plazn as claylflght- and all of Bro wnellts methods ' wzll stancl all the lflght that can be the own upon them Bo ownell the Squaw e Deal Shoe Dealeo Brownell Shoe Company Always More For Less 208 Chestnut Street Meadvme Pa Carpenl:er's Electrlc Shop EVERYTHING ELECTRICAL Opposute Poslzoffnce 'VV HARTMAN Sc J UDD Hardware, Stoves, Palnts and Olls, Heaflllg Slatlng and Tlnnlng 247 Chestnut sf B001 Phones 63 f-be-4 " - 41- 1--A L... , ' , : 1 M- -.-NJ 1 U "m'Te'm'g'3 LL, T .1 it I4 Ill llllllll Illllllllllll 1 E1 ---...A . -r, O' 4 wzgz-wg qzwu 4ymfHSEQ+91e,gif. a ummm H OO I w af-f H-4 rn f-f '-' QQ f- '- cn f-+ - , E 921190 23 ga 2. A . 3 525 af 3-225 US- EE. 3 :sw was HH- D 5 " W "' 14 rv an 4. :R 'J fl H ,-D IIT' ""4 U, O H f-QUQYD Q IO "4 N U1 N 54 IO I0 Q45-D ,"j'f-I Q5 HUQ ,-J +-4 D r-4 o,.nrDQA3v9,:dQ -ff-'CU' 50 Ogg-.psp P-tags cya:-,,owm4A Qt O 3 Q O 3 ED E. P-1 U2 2 gill, . . 8 . P6 3.1. CD . '-' .-2 ' Un "2 .5iH'.5i:".Q'm+-U ESQOQFWQ 4,q',jqQ?,4'D :2U'2,.3v- EDEC -vS1J'+g5pUU',4.f-:Qf-wg,-5,3 gm,:,Oj,5g5rn2Q:.bg,'j14SiL:5i3. SEQ- QMS' OFDW55' an 1-rE'rnOQ.c'D"'C5f+5DN '-'3:"':E, 5 gfb ffggfbifg. SQSTHJQQ F- Qu 90052003 03905, 5,9355-Eng O"'l4""m E'E'u"gJQ5UQ.U,f21 3'Ey.fc'oE"r-SFTQZ-iciglfbfd L PA r-A A Q, U ' F, ,,... '-A93 -K A f-fr-4:3 SDUAUE G'-'SG QNE. Q'gY'm7i'D'-J f-riff'-"VNS Cl O g +-' 5145 S 5- H 5: P-Hx.. ,'1',. LIT"-' Q fl:-r QFD fp VD 5544 '-2 E 5 II-J vs' ' mmgwsgm 2,22-'w U1 fs?-if Hfiwismlvgiaaagaw O '-' v-- D H' D. H' O f" PU 7 U7 H 99 "" V' 99 I" 5 f-P "" r-+-1 f-r SD VD f-r O 93 "U "' 'J' " 1 rv ' FD N f-' - P' UP H - 5 , , P-1 -'C ' PU FD Q V5 5 - -I CAM! 0 0 Pfj by-I .. ,E O 5f15"9l5'E-9394 'E-.fdiiiw .QQ 252- EE 353232 waanagn 55 .4 E F-A:Tn,-,, U7 F., QAXMUJ O E P. CD 1-AFD CD g-4,-g U2 ,-3 O ..4'.,': gf, FD 5 5 UQ D Q' Q PU "' U0 - H 4' v- CD 'J P-1 FD r-+-. IIT' f-1- 5 Q 5 wQ.7,'2U.2g Fbfsg-P 3 ggg im Qgqwggw 5995575 5 13,3 1 -r ro Hs:-v ,Q ' H. Q. un O Ln :- ' 5 Eg- 5 ,.,,. Q 8 ' 5 3- Q 5- m Q1 ,., ig Q Uri L3 Q.. 2 CF. :S w H., Q UQ 5 2. Q:'14E:f.-.Z.'..' :-MO-wf,L,'D :J .- A E Dim- HD SDDNQ44 .ff-HO in i -H P-2 f-e -4 Cho "' UQ "' U. VD "" "' ...SD Q P-100 ,- - . "'f:. wf-fs.-O QHW1 SD A wfiifm OH Q-fbkfwp Fwsnswvo G fi!217'Q11 ,J O3 U7 r-me S 5 fy U1 5 f"' Q, CD 'J FF ""f P4' Q A-A '- no f-wof-+fD.,f-P Zn: QPU -,Q QCD W 200 ...ryw ww... 5 ' O 2 UOHU2 Oflrzow fbmfims H- P2915-Sm 5'f3"'Dw E 4 I3 SLO fi- '5"H'B.F:' 'Q' I ' 0 53 54 YD D' SWT' S W UQ Q. 3 N 15? CD O 'Ne-r ,-.5 H, K, ,.. , O "",'j Q-I3 '-' OCD f- 5 QF-NUR fn I sw U, mo FO 5' 5-Q :, Q ,za ,-'19, 2 co '-' Q '-Q 'D O -3 5 gg Q,-fffbfbff, M55-2, 29, :rw wasgfb' :D ma U1 H we ..... -..ev ' 3 X' gg f-r CD 6-A 5- ,ll If 5. f-r- 3 CD b-A Q H. M co 5 E O Q, +1 5 l an-1-5,-..j'f.g f-1 CT' sw -f ,- H - H O -' -' l2'.:g..:.u f-A FAC-D Yjfjfb P-A C p--C C r+ Q ,.4.n-5 D 93 ,...c-D f'D ,.t SD ' UCD rp """' "A'f- 5 SD F-hm Q03 5 "5 5 5 P-4,-h HL' Q F X 5-D p-1 v-g V- 5 CD D ,-A Ogg UQ Q 4 fr- QAS3-5 ,... ,-L40 A ,: 3-gggmw 0?2E.gfs Q mg- 320 gogg-I S md fb Q 5 ,fT:gS,QUg,C3 5"ff'1l, fi 30? 'iv 9,5650 ES in Ez: ' S-NSOQQ WE -2 fo Qi? b H5003 E aw- :S O E-'KEYS' QC? Sa 1 D' 536 :EQ Eiimf. fb 2:9 55 ..mHH+-ho f-M U' O Q-DD' OH K4--s.-fs 4 fb 9-7 '-1 DX :fr-r f-- 5 FD ,... H' C5 X' .5 SITC- kin I r-on :IA 5 , 'QQQ lk' ,'I',.Q"f 53 UQ O 5 TE-A 5-50 rp FD fb gg 11'-1 rn '?T"'4 f- O"' f-K4 ,-f T-T' CV,-K CD f- QU? U7 v-1 "" cn Jr :S "' QQ g 'D 2 L3 5- ' Q Q. " 32 F? 'D 5, 511 gg H 5 n n-n ,.A. - v - - ,J , ,J y-h Cb CD ' CA . ' Q-A -,iz 21 fb E 0 if sw gn, 3 we fb my 2 ,T :S Q- 3 .+ 5 Q 2 ,- 8 55 f-f Q-Pg f-e 5 g E,-"5 P4 : 5 QUE' 0 - 35- fp U54 5 Q CD . s. r'f rf- CD - W',-. H- CD SD U, GPU 3 F232 H5 fa S Og 9- ,D-ff 24 :O-Q: ff :im Q r-Au r-A 'U j s, U7 U. ' J C-D 0 H, 5-,., Q P, :D 6-D pn fl- H'-s 1-r m F H, H, 2 9 S fb fb 2 a Q :S PU 225 H H 92 Q J H fb 2 S5-J I IJUQ K4 MH n 1 CD K4 2 Wm O I3 H-1 T O fn CD 'mf ' ' W" f - -- , , --..: :ii-W -1 - - ,W 1:52 V A -.-.1 Z Ori: V Il' W WY Y V Y M A " if s 0 i 3 5 I 1 I 3 l N :ww 5715.3 313 .,,x..-..i..---..-.M...-...........-..-...,, . ,,-. '- ' fg 'fff..,.A.-....g..........,...................,.........,,,,...........- . . -:- Q .:':- - :ng -- ,. - sa'1 " 'L14,w1 ........ .. .. . 'A -F - 'f 'ilfri' "'1'f.SE7ff'F"f"' 1 up ...,. E TRY FAULTLESS BRAN A . BREAD I.: E A .Zim Golden Key to Health E E Manufactured Solely by Griffiths Baking Company E gi 1272 South Main su-een 2 S .,-,-,+.+.-vsnfvvw-vAvA-Arvsfv+v-v-vvv-4-v-4Q,-v-,A,A,.,.,v.v.v,v,v,J,vA'AvAvAfvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvAvLvA'AA AA A A E 1 i E , E E A H S E E FORNIERLY 'F A SUTTON'S ST g 1 ., . ORE : A i 936-938 WATER ST. S i - E A E VER YTHING IN READY- T0 - WEAR CLOTIIES 2 5' L FOR IVOIIIELT, IIIISSES AND CIIILDREN 1 I-"l . -, NVAv'vAvAvAvAv'vAv'wAvAvAvAvAvAvAv"vAvAv'4NlVVNl'4AvAv'4NlV'vAvAvAv'vAv4vAJ'v4vA4NlqQA, AAAAA AAAAAAAA 3 - I v ' " v 'A' vvvvvvvv A v'v'v'v4v-vAv-v-v-ve - I ' 0 . Q 3 E Hardware, FlSl'llI1g Tackle, AInmuHltl0n : -A - - ' l E D . A . G l L L 2 1 959 Water Street. Meadville, Pa. : S 5-,Av-,A,N-vA,-v-v-fy-vAvAvA,s-v-'Ar'-v-'Av-vsrvvvw-v-rw-vAvAvAvAvAvsrsAvAvAv-srNr-vAvAvAvAv-v-v-v-v-vvv-'Av-v-v+vA.Av-v Q E G f Ch M k' h t S: Bro Liver "'- E 0 0 asa 0 y 1 - - E Corner Jllmrlcet and Center Streets "' gl, for rt First- Class Tfwmvovlt gg g Q ,.,.,.,.v.x,.,.,.,A M,,.,.,.,,,,.,...,,.,.,w.v-.ws-.N-v-.-v-v-.N-vm-4ww-v-v-w-vAvA-Aw--+----v 2 2 - 1 2 2 ' - 3 i 2 E SAEGERTO W N INN '- l FRANK M. Fox 2 1 1. i E SAEGERVOWN, PA. 3 Q- - S , A 3 : You surely all dunk Saegeftown : : l M Ginger Ale : : A - 5 . vv,vv -g-. - - E d Cheese and FMC? Canned Goods 2 ' k 8 f A9enCy for Tamsui TeaBCcZ 's fgoduds 1 , I f E fSuccessors to C1ark's Butter, Egg and Cheese Store Distributors of Creamo U e Ik ll f S 942 Mar e ree ""' 'Z GROCERS '- if A " "" 5 S I i A , -N - ' li ii-:muh ,raw----5'-"T" Y "" 'W V V , 1 I V V: - YW nr VW ,'wKrWV,m'uYdg!lx4Ah,DL3?L'mW-AM MY--Ulm V V V ,p,.fs,-v--1 "--'--"fx-" uf? Pr' . , c. -V-Aw' -Aw gh, J, .1 mi 1, ,wmv-, ,, age: , ,A 5-.L-ix-A., .j...i.,.e.n4i..n....mn1.rz2u4.1is..-3.5 Y V M.-W ---W --f-1-ff'-f--f 'rf-fu ----wi--, Ez " ' - A - , .1..,r.....1.LP a.i.-..'J:.' 1--- - ---- 1 ..... .... ,.- , ..-tx--'-- ,AH . . - ....'-li" " , , a-W. V. l .:..,'1,.+,..L.-.RL is JH, . ,I .,. . V .. , . . ' ' , .4 . .. . io- . . -. , . , -1 .s I 'N .'.-V L37 -. V ' J.. g .'4 X x.'.'.- 4.30 - ' ' -. :,.-"l ., 1 ' N ' n .mu - - . e-. ... 1 , 2 : 1 '. f f 'V . ' - ' gg -igzlrmh' -A..- .f ' ' -V--11 ' ' PTT?-"L':"i'7' i' ' " -' L'-'gEinl5':.iayJ. "' -f'- .-...-.u F we Ar. ii X' : fs S3 r -T ..1 .1-.-mmnvfwy J,ijE l1rV ' wi 'T -T-1-gum: ' S li i 1 i it l .,.., .., f 1 r y - l f I 1 . . ! 'r::3z -li me fre! 2 Q V I n U lik? !i::.".i! E.. l, li r . I .,-.-Q i .M--4+ 2 ' 'l' li l l i 1, i l fn'-' , liiii, -,.-qw.-2. Fir-H1 i ji!!-is if H ,f I hen sinh mu By IMA CRITIC Ah! XY ell do I rememlber when the true romantic serenades were given ---. At the proper hour the lights were out and all the shades were drawn in Hulings Hall. The young ladies made ready for lbed and held a few minutes of silent thought before retiring. I A Suddenly, but sweetly, the gentle-breezes wafted the soft and dreamy sounds of a song to the listening ears -of the inmates. It was thesere- naders! ' Noiselessly the young ladies crept close to the drawn shades so that they might hear distinctly the songs of the Cavaliers. q Someone lightly strummed a guitar while his companions sang, with their soft melodious voices, the old new songs of love and chivalry. Annie Laurie, The Last Rose of Su:m-mer, Drink to Me Only With Thine Eyes, Toreador, and Flow Sweetly Sweet Afton were a few of the wonderful songs that were rendered. Behind the drawn shades still crouched the enraptured .maidens with shining eyes and listening ears. All was quiet within except the occasion- al emotional murmur of "W'onderful! Exquisite! Beautiful! Lovely! Ah, Ah-11-11 in A - ' After a short pause the guitar was once againiheard a little fainter than before. A , "Goodnight, dear ones, goo-dnight. KN e fain must leave thee nowf' was soulfully sung :by the young admirers, The serenade was over and still quietly, each gentle maiden -padded to her bed. But not to sleeps Ch! No-! Wfithh shining eyes and heaving breast-to think of the musicians and to wonder if, by chance, one of them could have been -lohn or Harry. I X :lc :fc :Ez "Hey kids welre gittin, .another serenade. Come on down in my room and 'hear 'emf' ' "XNho is it, Nell ?', "The Delt's." "Sure! XNhere's the proctors?" K A 1n.ad dash is 'made -by six, or eight different bunches of girls into various rooins on the East corridor. The lights are turned out and the windows are thrown open. T T "T-lfey! VVhat are you trying to do, hang on to space? Get back, Dot, 322 i IIIIHIIIIII i ! l llll llllllll l m l lll lll llllllll - ,YVVVV Y ,,,,,,,,.,9.,.,,,,,.,,,.,,,,,, ,,,,,,. ,,5,gi1fKL,,,,,,.a.,,..,,gi,eapnT:,,.:'.,..., . , ,l!.,',1.Y, ,W tvrulwufl W. Wlf W - I in - - le v- . Y- ' ' I , . .,.-- 1 5 .NJ 3 l 1 .N---'xy 1 .mi 3 -..wi .... E 1.3 1 'A 2 ...A--il 5 M.: 3 ,J 2 'i 3 -r i i l it ' l 1 5' i ll i 1 9 i ij ir ' ii ll l 1 3 i 'i 5 .- -3 - N 'H S I 1 l 'lx i 5 1 H - N -' 3 i . .i i l l i. I I3 i iii' "" -A x.,5:3f'Y5'k:.:xi U- -1 ji g,. v-"rw-'L ' 1-1a'K1w ov K ' .V wC':.,,:i Lf- 19-f f-.v.-tu 1-4.---4.-.X ..., N ,,,, I '--, jwlluu 4 A "ET:l-n'-.v.'-x:,:' 4 , , , .. ' Q13 VZ. ' 'K ' , - . xg-AH ---- ..,......,.,...-...... , o'-5L'L.--'-o-".x?x'- .'3'fi"- ' "-"A 4' A "' ' ' "' --,, Q-...A.ffllfzl'f""' "9"'-"5"-15-lff..,. . , 'Q' ' " " ', f, ' Wm--W" W"'1'QLf, ff" - v- S YOLIUI LHQZS ffl? Wg0r0g5 Styling of CPrenaff's Clothes -likes the iivimess and action of their draping: the individuality of their quite different fabricsg and last but not least, the clever l touches in their tailoring. Young chaps, and the young-older fellows-both will appreciate these clothes. Perhaps the more so. oecause no prices are fairer- EZO and up. Copyrighted 1917 Brandegee-'Kincaid Clothes . F. G. Prenatt 220 Chestnut Street Meadville, Pa. 'Proper Apparel for Wan or FBO? YA W, MV upon----5 e-7' 'Y' - . ,, i.-qw,ff-,.q,,,:.gqau"s-v.1'-- ffrf f f -1 , . --.,.,. . . . ,,.. ....a.,...,.,.-r- , M ,. . :nr--"1" f'--A, -..a...-......-...-Q-aw: -g...,,......-E-q-,-.-,yy-X.,---a-me -. Y e . f"" " W-wwe., -......a,,-.,..,...,v..,.,,r.,..,-.,,......,.... V -N.. .f-.-,-.T--f- - ' e El 51:iZ?Zl5'Lb.tx.L':, -clsxtgsgfli .wfv2F-N15-iff vgffrfimfeasffi- A . ............-.------- -1- ----. -' .......:.....:.x.:.,l.:.5.::t:'.'.T I '.?yv:1:1 3i.'f+ is ' I 1.4.55 -. '-"3 ' 1 ',-' :' " W' . 'f 1 ' ' . . I .1 A , Q ' - ' . , I A 'I 1 , V 1 O. 'O- Q 1 or you'll fall out the window. Then Doc W ai d vvil iaye to lang a sign - E V -A :J l 2 p on your head: Closed for Repairs. Q H '- g - "Is there still roo--om for me-e-e, 'neath the ou-ld app--ple tree-e, ac- - ug companied by a guitarader-given forth 'by the fore mentioned serenaders. 'i 2 - 4'Gee! Aint that great V' . - I 'Z -, Loud clappingof hands and cries for more. i :Ill- 2 'fl-Iey! Thatls great. Sing, "lNait Till t'he'Covvs Come Homef' 2. 1 A - i 1 ---- '-' 1 , 1' y i i Oh! Ye Modern Times. 1 - - - - - 4 ------- l i - - - ""' A Glnllvgv mnrlh " ' 1 . ' l -1, It has been said that a college was a world in itself. Novv let us '- g suppose that Allegheny has become isolated and self dependent. What : 2 would We have to carry on life saifairs with. 2 S VV e would have o-ur large and extensive Akers for cultivation which 2 2 in itself is a very necessary thing, andffbesides we would 'have de Land. '-' ' - The diet would ibe -chiefly of G-oslins and1Drakes, Plumbs and Roots. 2 - . .' . - Ii The Millers would ofbtain the produce of the Akers and prepare it for the gp E Blakers, who would manufacture o-ne kind of bread, n.amely Graham. The lull 2, Cooks would also be on 'hand to make their share of the hash. F or haabi- : :ul tatio-n, storage, school purposes, churches, etc., there would be so-me Halls -I 1' -imagine Bentley, Hulings, Cochran or any of themfa House and two 2 gl small Castles. Being isolate they would be useless for defensive purposes. -To 2' The scenery would 'be so-mething fine. ,There would :be Brooks and 2 1 a Pond, .a Craig, a Hill, Stones, some good,4Rl1oads and a Shady Lane 1 i with its Gates. -- Q - . i 2 The trades represented would more than satisfy, the needs and have a 2 .2 few left over for general purposes. 'Several'Smiths could' assemble under 2 1 x a spreading chestnut tree. The VVeaver, Gartner, Clothier-special agent 3' -1 fo-r the Stetson hatflfiler, Fowler, Pipers, Masons, Painters, Plummers, 2 2 and Potters might hang out their Wfare in conspicuous places on our col- l 1 lege globe. There need be absolutely no fear of going fbroke for there E 2 are Nichols, a Goldman and various other Kahle a plenty. S- g Some one might ask, "VVhat would we do for amusement or to escape 2 : , our Cares? I .A couple ot Carrs on the Rhoads and the Chase and a 1 -T, Barr-soft drinks only-should satisfy us. y f. l i - ----- :.." I-" P Dfr Hengke in Hi' t ' f El "' "' ' - T lu - is Oly or , C., The Kindergarten 1S especially for 2 1 c nldren and women. : 2 . r 1 Q i l . - S w tf' .-nnaz':' F535 ,gag :tg is .K in fi il , Q E S Q li - 1 '1 Q 1 S 1 l Q N l ' ,- - Q - - Q I C D ' -- i ,- l x- S l - D i H - S l I i- i - l : I i W i 1 ' 1 T 1 , i H - i H 5 l Q - l ' ' - - 1 - ' I S , H 1 i I ,V -' I ZH as -, Q - , ui: ...H-. 1 G39 G59 a Agfa, gn x ,N . 5. 115 13 llk l 'l I' Illfi 'IH 1 El UK 0 0 3.116 axe a unc er 1 en imer if L0 were ecae lt a E 'r 5 . 5 . s s N , 5 ' er 'I 2: - E l E l . f 1 rs i n Vit . , , Q L . g ind., . oors. 1 . 1 F r The il IU- Yi 1 Hlls 1 - NN. 4 J-. sand . 1 L f 1 2 . - '-'I l : 1 r Q .Qt . 5 l L'l' l 3 .1 Q , M -P S I 5 anda . . I illyio ' t . 2 5 , 221 l N... be ,A I l ' ' at Q egg Q QQ Q Q Q iii T655 ffn 463 1552 1 I Q Q Qtr Qi xiii Qi VN? N Q Q Uhr 1511121 Gnnnmut ggi l l i 3:5 This hotel has recently been greatly 34252 5,523 enlarged, doubling the capacity of ig! the dining room and adding fifty VN? new guest rooms with private baths. -f -f Qi? Accommodations for five hundred. Q A ' 1 . Q 1 l Q Raters1,egCg???3 gsriipll- per day. Weekly Qi QA rates upon request. Q H F1112 1511121 'Hirginia Q . . . . in VN? The Hotel Virginia is the second 44546: Q3 largest hotel at Exposition Park, and Qi Q33 It 15 a popular stopping place for the 37631 E 233253 LZi2i1?E1Z2e1-3235519 hot 76 Accommodates three hundred. W R American plan. LI! ates 352, S2 50, S3 per day. Weekly Q2 E rates upon request. E rn nl ici These hotels ofer exceptional advantages for the holding of convention g Qs banquets and reunions. For particulars address 2,f H. O. HOLCOMB, EXPOSITION PARK, PA. Q Q Q E Q 1 1 x 1 H I v i w S i J Q A -.x i ls u 1 U 4 1 1 5 r A :W A E1 G L1 w I 4 1 . 5 s 1 Q i I 1 1 2 l l 1 I l L H I 1 '1 1. ii r XVI v - , 1 A f I ,I . -X ,. . M-V --xy , -,vy ,f ,. , ,f.:.,'v, 5, T., vJ1,j,:ff in -J ' ' -' " , ,,-- , , l . - ,f ...,, ,',,, Q , ,ff , , A "' ,, QA, U f f-- .1 f: 4 .-, . ,l ,, , , .-,J ,fx ' . W, ,,, I ,, , , I I V5 . , 1 -- -,,-- -,, ..,w tv V ff I - . ,,w,,.2,.-f-.i" -W, , . . V ,, , ,. . .v..,, . -. Wk l " I ,:, , .J "' " ' ' -,..fY -: ' '. "' , -' - V, 2: .- , .A YL, , .51-,, 1 " L ,V ,,- W, qw 7 -Vu , I f1 ' 'AL -L .c., V 13.717, x . l X W 7, j- W A fx If Q 16 "' , I. ,. ' , 'f 4 T ' M' if t Lf . , -, f ,f ff, A V .'-V fi' " K ,377-J A x ,-.F .Z N U U ,,, , ,K .T x ., L., , My V X , -, ---' ,1 .f v gg- If , . '- L :,,, ', Nxqtvivp- .gig W- . . ' f"5' W ' " f I f f v ' 1: ' 5, ,. .1-,gp , rl f. . . og, . . A .:"' 1 -. u, Y xx! J is J., ' Riff? ' - 'Aff ' '.' ,HM ,,K',ggr-V5 ,- .,.. ' .f.-' ,:4',., . - ' M fi. " .","'f.. . .l v fy, L l ,A :Vit ,, Q. Y' .J , 41: 1 1' 11 1 1 y., ' ' 'lp.f'Q,.1"i',,"l,'- 4 -'Q F". V L, .,-.ww rf pw '--' ' v5.",c-q-':- .' ",. ,M V , , 1' HA -, ,, wx... I 1 ' Vg . , -3 '. Lax- ,, up V xy- , ' Q' , ,fix-"'..-J r ' M 4- 1"- 1, , J .P -x,,, f ,- -e' . . W . . 'A ' 2 L", 5 r LF' T 'L A, I ' ' f '..' 7" ""' f ' ,- . ,, , . , . sl . -l 4-.,,. Q. ll 'I' ww ' , 41 f -1 .LL - , , y sg. w, , ,, . . , f ,. . f l,. A ,. - 5 , 'f . ' . '., . ' q: MJ. A-f -1 x , ,F ,1 A . I , .- -xx I 1 1 ,, ,, .WA , , ax ,y Y ' ff V x x ,X 1 yu . x, I J :Z cv, K I! L 1. ff -' 3 N 1 f 1 ,mg M


Suggestions in the Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) collection:

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Allegheny College - Kaldron Yearbook (Meadville, PA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.