Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD)

 - Class of 1926

Page 1 of 238

 

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 238 of the 1926 volume:

W M LIBREQ xi -s avr! Arzvxfr 1 1 E , , ,J . Tr-uf TIMES PRWNTING Comruxrxw -ri.-M-.' 1 M ,Nu K 11111111 11111 x X Y J 1 C1- C'I 1 L C 1111 c11 11111111 15. 1111111' 11'l11'r 111 1111111 1 4111111 111111 111111 f111'Il1l111111lL'.1' 1111f1s 111111 1W1l1lf,f '11 111113151 111c111111'111s 111 1111 1111 11111 1111 1111 1111-s:11qX1111g11111'C1111111 111 '11 511111111 111If111'w 111111111 y11111' 11c:11'1s 1 11111111 11111 1111' 1111111 A111111 N111 , 111111 1 111111111135 111 111 -151 111cs' 1111:111111'111s11s111111g 111111 11 fx 111 11111 1111111051 1111111-s 111 1111 11111111x 111111 A 1" 'Q 1",1111. "'l'l-IZ ALLIKGEVE Pr serxhzd By HE SENIOR A C H S 1DLL11L 1111111 ' X11 1 N N 1 I x 1 12 l11I11111111.11,X.1'.l1,S,: x , .XY1 l".X111CW1CI,I. N11 1111 111 111 o ,4 111211111 11111 1:1x1 l'X'1'1'1111111l 1111 l11I11I1N11l 1 Q - ' y .- .N11"Q'1l11.X 111111111'111u'11N11111111 11111I111111111 11111111111'111N 4111 1114' 111111111111 X1 Il 111 111 111 1111111-11111 111 1111-11111111 J1N1111l11 11 11 111! 1'1'11'1111N11111N, 14l'1'1 11111 11 1 1111 111111-111 :11111 111x1111':1111111x 1'1'l'4'1X'1'11 1.111111 11111 111111 111111 11111' 111'JI1'1N 11111 i11NXi1.XN 1111x111'1111- 1111 11111111111 11111 11 1111 X 1 11. S.. 111111111111 1111 Il 111 Q1141111'1'1111X 11111 1I11111111111111 1111111111 1111 1l1I1I1Q, FTW X ip I J' QL ,mio -Xpplul mon N IIII N I II I I A x N., . 1 l " ' , IIII I'Ifl'IIII'4'II 'VI-:IIN I IIIIYI- IIVIIIIIIIAI' III'II-II mx :J G gk-I - Y gum- III IIII- NIQII-N :IIIII I-xII-IIIII-II II I-III'III:II IIII Y." . . L -QQ , YI ' I-IImI- III IIII' VIIIIIII III I IIIIIIII-I'I:IIIII III I'IIlIII- III I 1 0- , ' IIIIIIIIQ :II IIII- I,III'I:III SIIIIIIQL I I'4'III'III'II I-'INI :IIIII III-NI. EIIIII NIIIIIII. III IIIIN' I-I'IIII'I III QEIIIIII JIIIIIII4IIIII'III'IIJII1IIl'X'I'I'.X'lIIlI'III XIIlI I'IIIII'.x'I-IIN III' AIPIII' IIII- III III-I XIII-III-IIIIQ I'IlIIII'EII'l', IIIII IIIIII-I'I.xg 'IIIII IIJIXI I-IIIIII- III NIII-II IIII-I'I-:I III1.f'IIIIIIIIII'I'N. EIIIII IIIIII NIII'II IIININII-III III III:IIIIIN IIIII' :III IIIJII IN IIIII-NI IIIIII III-NI. IIIJII I IIIINIIIIIII, III Qin- IIII IIII- NII'IIg'Q'II- III IQI-I-II .YIIII IIIIIQI-I'. NYI II :I IIIYIIII- UIIIIII XIII-I-II .YIIILH I IWIIINIUII .YIIII III A. 5.401 IIII' I1I'IL1'I1Iw IIIIII III4' I'II:II'g'I-, IIIIII .X-IIII IQIIQI- IIII' IIQIIIIIIIIIIN IIIIII IIIIYI' I'IIIx II-I'I-II iII'IIllI1II IIII- III -YIIIII' III-xx' IIIIIIII-. III III- IIII IIINIIIVIIIIIIII III IIIIIIA IIN -VIIII ,IIIIIIIII-lx' IIIIxI'zII'II :IIIII IIIIIIIIVII. ' lr .IV I To The Gr1du1t111g lass cafv- lllX A1215 1 1 A 11111 1 1 1 ' N 111 1 N 1 U 1 Nl N ' 111 N 1 N I1 1 N 1 4 1 N 1 N Ill 11111 1 1 1 - N 1 1 ' '11 H ' 11111 1-1-1-1-11'1- '111111' 1l11ll111llilN 111 21 1'1-11' X1'1'1'liN,.1'1l11 11111111 1111 1 l21N1 1'lJ1N 111 1'J11'1'.X' 111111.14111 1111- 11'l11l1'. .Xlll'j.l'il1l'Y 1111111111 1111111 21- 1 N1-l 11111. '1'l11N 11111112111 11'1ll l'1111S1' .11111 111 111111w1- 11111' 21 111111111111 131 611111 1ll111l1. '1'111- 11-111-1-N. UA. lf 11. 1-1111j111'1- 1111 Ill' b ,. 1' 1 11'i11l111111lN 111 141111' '11111 XYUI1 1111111111fN1111111111'11f1111111111 sll11J -11111 111g'l1 11111-111-1-111-11 1111111111111-1111111'11111x1-111111 ll11xl 1111 ll 111111111-1-11 111111 11 1111111111111 l1l'l'111'1' 11111. 111 111111' 111111 1111111 S1-1111111 1111111 1111-1111111111111N111-1111g'111111-1'111gx.111l111-111-111-1111-1'1-1111-1115. 111-1'111'1 1'1'11-11115111111 111111 l1111'llW'1'l1l'1l l'1llll1' Is 1-1111x1- lX'1l1l 111 111- 111-1111 111 N111'1'1'1l1l1'1' .X'11l11' I11111'1' 111 1'l'lx. -. 211111 111 Q111- 1111 1111- 1,'114l1l 11111 '11111' "A, l', 11. 11111 11111 111111111 l1111.1'1'I'. Y1111 111111- 111-1-11 l11AY111j.l' 1111- 1.011111111114111 111' il 11111-1-111 1-11111-11111111 111111111111 111111- N1'll1111l 111-1111111-1 111111 IIIIIN1 111111' 1111111 l'1ll'1XiI1'11 111 l11'11!I1l1'1' A1l'11Y111l'N 111 1111 lll'.Y411lll 1111-1111lI1111'111111-111g'11N1-1111111. 11 11 111.1 111111 lll'Il .Yflll IIIZIQY 1-111'11 111111 11111 1111-11111-11 111' 1111- N1-1111111 11s 11111 l1-111'1- 111 1'1'1llllxl' s1-1'1'11-1- 111 .V1ll1l' 1'1-1111111111 ll Y1111 11-111'1- 111 111111-1' 1'l11N1'N 111 l'2I1'I'.X' 111111 1111-111 1111- N1I1I'11 111, 1111- 11111 X 1'. ll. 1111111111- 111-11' ".X. ll. 11 11 11411 1--151' 111 11111l11- 1111- 1l'IIIlN11I11l 11111. ,111 1 SIN 14111 111111- 111111l1- 11l'llL1'l'1'NN2I1Il1 1111111141 1'111'11'111'1l. N11 11111 111111111 1111111 Lf'1Xl4' 11111 111 1111- 111-11' 111 1111 1l11l11A1lll11ll 111' 1ll1l1l"'NN. 111 1111 1111- 1-l11111g1'1- X111 jl'J11l!YU 1-1-11111111N, .11111 1111- 11111-11 1111-1111 111111-11 111 14111 111111 l11l11'I' Nlll411'111N 111 111111. 111111 l11Al11.Yl1l1 111 111-1111- El 11-111-1-1-1-111'11 111 1111-.11111-1-1'111g'.11111111211.1111 1111 W11l'4lN 411. 111'l1l.Y Yilll 111111-: 1-'11111-1111114-S11 111:111 1lll1x1 1111 11' 111- 111111111 11111lq1- 111 11-1-111-11 11'111-: 'l'11 11111111 11111111111 1'11lll'l1bl111l 1'll'111'l'Y. '1'11 -11-1 11-11111 llf1l1l'Nl 111111111- 111l1'1'l.Y. 'l'11 11111- l11x l.f'l11lX1ll1l1'1l Nl114'1'l'l'l.V, 'l'11 1I'11N1 111 111111111111 111-1111-11 1-1-111'1-11. 'l'11 1l1111l1. 111 111-1. 111 11111-1 111 l1'1IN1 l 1'E11'1ll'51l.X' 1-111111111-1111 1111-xv x1l111lN 111 11111. 1'.11.11111-1-. ETAIT-'If ru! fggff' fgg, LLIGE-WI ., M Amcmxxvn xx If x Ill!!! r 1 x I N I f ll HI, I lil f f Ill X ffrfl Nl I 1 ll all I 7 U Q g I J Z 1 I 13 ' 2 5 J Q I 5 I 6 - - Q-- , E J -' l5E1s2?'f v lg'1ffff11'-1-11-f 'fl fr f I':l.'I'4IX Ii. lIm13l:x1xl,1-1 .lx.w'1'.vf1Illfs Iivl-3l,x'N l'1'1lAx.x1 .Xjyx 4'1:+vsw11: ffffxfulffxw ,lllllllfff Alrf1'frff.'l'njj A 1 iff 1' .Imax Il xxlllymx 'lllmvluzll lim-111131: ,l,w,ffX!11f! ,l.v.wf.'!f nf I,4ll'4JI..XX lim llll. :':AXIIZI'llI -IIIIIYML' .llll Hr' f','1f1'fn1'x .Im-1 lH1x'1'1:1,1f,xlsl-xl: lilsllj Blu' XIIIIIIIS Nr 'n ,iff-fill' llff urlllx lfffhf ' 1'w1111r:lxlQ Sswvxfl-11.l.151: llxlzlrx' YHLIQ Alrlx l','flflm' l'ffufwyjf'flpfH1' -Iwllf S1 Ii.XIlY'l' Ihwlsiilrl' 4if1l,Iw'1Nr1 ,'lll.N'.N' IL' ' Il1m1lxx1:x5 H5 --ini v1-wlii ix rlllf- Hr. -I. XYHIIIVI' NYIIQIIWIQ, mul' fA2ll'IllT'X' iIIlYiNf'I lm 1111-xmlffwf-xN4fI'1IniN YHIIIIIIP. NIV. Wllillwlq Iam anlxxqxx In-1-In If'2Ill.Y xx'iIl1 41111141 zulx'im-1- xxln-111-xw-1'i1 um llwwlf-11. ll ix mnly IfIl'Hll2'lI llw lllI1il'ilIQ' --I'I'w1'IN wt' Um' zaxxixmrll NUH1'iIUI'N 411' mlul IiN4'IlI0'll1N 111411 Iluix lwuli ix 'P4INNiIPll'. 'l'l11-yall'-A: Ilznrrjx N1-lzrzulu. lIn1'wl1I I IUNII :nhl llmmlzrx Illlvlliw, 'riff 3' 1 ff ff PROP L L KOPP 1 Priya' TIF: ILT 2559-Liuegw, ' K NN Y. wmxx Z 1 XX VX ff fl 680' .uultx ffl s Y H I v 1' T V I.. P E ,' , .f 2 i 1 Q I 2 ' L ? E I - 7 : if lf L - 1 1 2 I - 1 ' i .1 , - I ' : f' L : T T 7 f -, r 1 5 - E - 1 f 3 af : i S I E 5 5' 7 f 7 2-E 4 f I I 1? l f F ' E 2 f " ' r , :y I Z I fr 5:4 Q Li -' f T E f' ' -' 1' A1 f. ig " " 47 T7 713 Y iQ .- gi , A -1 2 FQ I4 5 Q 5 Z- 552 ,f Zz' 5' 5 " - 5 ef ' 53 -L 9: Lf 1 2 E2 E5f T 32 ze 2 4 Ni 1 2 5: 7 Q., NY 'j f j ' 53 3 'T 1 ff :f X h 1-7 I i l.JL.J LJI-I if' :- fri: T' 3- 1 l, 21,54 'i -.- - fii Q 5 Zi DD CJD ', I ',.. -T TA f .. .. N, .. -:T :A L -' , :J , 5: -f 51: 2' 1: V, Nr- 5 ff, -.gi ':-j :- 24 K :fi 7 5.-l. -' -r' -- -' l-- -r. -444 ..-'V if :- -I 'X1-: : 'J Q1f'..Z ?'.1'fN-11 ' : f T rf: W , Z, f: iii T A -f -- Q , N ' ff N-T fl r...i'I'4 T 1' : f THE ?. f 'Y if P'Q " H 3' 5,1 NT ' X S F' 113 ?'N S' : fr- 1?Ts' T-5!t :Ltr T' 1' wi' " N9 E , x. :' ' ?'4"T'!i-' i52?f5' 5151lfi??iff3Plf F,i Tiifix- wr 52 1 A - F 51- N2 ifff--4-M1 -i NYE N,-.1f7 X'1: 3-- X: :f it N Y 1 I S57 :T if' bq QL- fi V' -5- , 47: 5- jgf X-L i: if 1-' :fl'v 4 :,::.1, 2:-iz.: .1 S, fl L74EE.5:-5 yr, bl. ttf -T bi. T t. 7. 6muxn '. Q T ? ', T5 T" fl Qi? ' i f T 2 23,2 ?il 52 ff- ?:? i xx if i . --li vm-xx - -r. Q i-N1 1' rxfxf--4' -f.-Q i 1- - 1,A - . . 1 A' E AL' ff 2 N 1' i 951 ii: 5 if ' fl 1, '- fi Q All "' I:-lil, fw L fl gi i 4 ' f r 7' Q: gi f 1 :1f T E - 3.1: I gi Q Q 3 Q 4 g .' - '1 5 1 1' T I A E " 1 S Q I O' f: 1 f: :Az - a 1 lv -fr .f ze 1'-1. 1 9 3 f 1 'Y T T 4 T 1- L1 ' ' I 3.3 -'-If ' 'ff si 4 2 'f 4 l ff - 1- X-.4 : A 3 -4 :-U, ' 1 11 e T i 1 L, 2 f :'1:. +7 1 '. 3 T: mfg 1 5 A Lf 1 3 - H i f f i T 52 H , ? 5? 77? ' '1' fi f 7 l T 1' ,L 1 rg I 4 5 if rj- - fig I 5 1 1 : -- 15 f ' ? EL 3 1 1 "j 3 Q13 , E 5 1 f 3 A E. ,1 Z' A 'A 7 f L T ' 3' 1' 7: ,i fi L- , Q Z 1 E L, T 12 1: 1 - -' , ' - Q - f : 1: i Z i , A L 'f A A : - A 1: Y fx. -- , 1 1: 4 ' A 3 ' i H ,' f 1 v 1: 1. Z' 'Il T ' 1 Af T i I , - OOCCVDXXUI II 7 fZ'f MW GLLIGEWI A mcmxxvn Xxxx f 1' 4 .1 : Q A 2 E. L' El Y- .1 f , 7 1' " T L C .L : -- 4 f 4 , :: T , 2 f 5 E- j' I 7: :' ff- ,Lf - 1 2 2 Q S " Z : g 25 Q li Eg , , 2 L 4 'Z S : 1 f TF T1 , , ,A .. A , T ,i 1 -. A ,,.. A4 ,L 1- - A f : 3 -1 , -- - .- f :z .- Qr- : 12 1- .- 2 :A : -4: 14 -f -'- 1 p -- 1' -', if 5 fi A E U 2-5 E' :F 3' 3 Ei P f .':: Lf E-4 T , . -A ,. A-A A..., - -- ,. - --. A 1 .- ' -4 E4 ' I - :.. 11-- :-fi rv 3.1. ,T 1: L 41 Z T" 5 : :ij '-4 'ff' 5: E1 Z Z: 75 2 7 'Z fx If 1- L1 -1-2 :'1- Cr- rr :Y ., 5' : f yr 7- 1: '47 - if Y-:Z -1:4 "-TTL' 'Z 17 Z .Lf 7 " if Ji '12 '4- -- 4 -4 -1 21.4 Air 1-'A f -- -1 ' 2 -7 'Q .. gg, Qu 3-'7 ' I. LZ ET' :H -tr T " Q E2 -'1 Z '1 -4, AL if .- '- -ff, 1114 175 1, :4 fi V -I :,'- f- : F5 -'7 7"-' -1 23 GD - ..4',:N- --7 . ,f 4. .:- - 1p ,A - -- 4 :.',.: -- -.., L- ,-5 -j 3,7 -44 f- 4: - - ,Q ' E- 4- NA7 gi :QAAAA :.z ,gf ,:. 7. 4 :A An- A XYA I -2-A Eli..- 2 AA'?: E E15 LA, Aff- -Jzgg FLA - :Z vj 7- 7- AL.. tif, :sf 2 N- - - :. -I -'fe :- -1 -' Y- -17 1" , 14-' : 1-.-V ' Ly ::-N : 11 ,,: :fx 5 - Ag, ?5' 7 -,f I I 'zi -..7 -:, mx 1, x-,,,, .w1- - -- ' x x- ..-f,. tfx. - Ng N- N-4 4--,1f- - -gf .7 :V -4,-yvf'v7 N . 4-"--- '--- --'f-'N fN ..' NT-1-::' -, ,- f -- N' Nw- -a-- 1-A 1:-1 4 -:-1 T.. . T. W ---f.g-1..- NA -- Z 42 AQ7 l,-Av-. '- 1f.-:A.?-::..,-C- 3 :..: .A LA. 7-. A V V-A 35- gg' R X ' TA P :ZV 1124: ZT-" --7L- -if ,TV Z' 37 4: Q-. 3'f'iff-Si- 7' Wu 4 T-..1:H.QffT gr'--l'1"f:2-1-5-'IIZJ' '5Xff.-f1'.-I . Tvs. 4.,'--'N- - I xmxx . 1 -5 r. 1.1 - q'L.-- -1- "4 L' -1 3 -f , 1 ' NC fx I 1', Q : - 1 1.2 ' ' ..,, 2 -.L 1 --I NT- mln ' 7: i:'x5: s A 13A 21' -.L-, -1511, 2, 1- -1 A F -- 4 Z 114 N:..v-f ,.' I , f--, :I 35-4 77- :LA 'f-D.- -2 1:-. ,' 31- :L - ' 151: 11: Q-:L ,I xxxm K. - -1-21531-Q : . 127 ,z sf 1: 2 1 5: -4 - 1-21-'71 173 .-RIl 7. LTQ' -'I --2' I -' -:A '4 A L' -'E -4 2, ' 1 .' -.7'1 - I "- -Q . A .LALL 272. -..E :,,: 5? :A A Z.: -Z A 3.121 CE-Az? ' Al I-gl, yi, 4'2,- :if 3:5 T15 .: :Z 3 jg 37 4 E 1: 'yg :Z ' --- 1 . -7-1 1:2 4-2 w- -- 1- "- - 1 -- - -1 O' 531 5 sg '55 -fr 551 11 -45 5 51 1? 5 5 53 QA QA 4 :: F Tl Z, :CZ-4 :.f ' -:f 4A AE : -,: :ij '. -1 ,.- 1 :-- 1- 1-1 -- -4.1 . --1 -,- .- 1 -f- 1- 4.1 f-- ,- :L - If : - 11--A 17 1: : -4 -fr r : 1 H1 47 f: : 1 -4 ff T :,- 52 L 3 :'f 1: 1 :I 7 35 --I -1 3' 1 A 1 - AE -- Z. - L. yq 5 7: i 37: 1:33 : 1 1:. 1 : V.: 11, A171 2' A ' 1.3 :- 5 1: 2 - --- 1: Q - -: 4 71 f: -4 - 3 ,- - - .1 .. 1 2 1 2.. '1 1- , 1 11: ,L :- 1' 'f I - ' - 7: T2 -' - fx 1 1 -1: '- .' 1 1 .. - -1 , - - A , .., .. A -... :vt A 2 E - f 9 gg, i 1 ' 1' 3 5? , iL 1112 L. L. ' :' f : ' , 5 : 1 31: -1 ::- I'j 1- ." : :' 1 5- ' r ' 1 Ti :T 'E :vi 1' 4 ' -1 : : 'I . 71 - v 7- -1- - - 1 : 1 ' 9 r I T 1- 3 I' 1 1, 1 - 1 1 A .. - - - 4 1. 1 P : ' 3' - - -V ,f ' A . Ll 1 If l E- '. L T 1- 5" : vi 3 , -: . .1 Q. X rin sf: Pl 1 NN I NNN P w, wwf X0 xfnl f x 1 Jlllflfflll x N 1 4 n N H111 N slrzl N l I 1 ln Ill I U1 ul lx nqlf 1 S 1 ll xx N x I 1 ll OI xl! P Jlflfwu X N ' 1 1 fur f IM 1 , 1 , N X Illlllt N mllmn f ff fl If J II M Puff: 1 ii S S , ff, M155 Kathleen Cumbee 111 1111 11111111 111111 11111 1111 13111ss111 '7 IN 111 118 111 ls 'N N 11411111 1 I1 1 111111111 11111 1114ss 41111s01 Nllxx 11111111111 lx 1111111 11111 5011111 11111011 11111 1XI11dl11S 1111 s1111n1 1 1s1111sl1l1111 11111- 1111111 11111111 41111 1111111111111 111111111111 1 111 1s11114 111 NN 1 111111111 ll 1 11111 N 111 Ill 1111 111111111111 111 lll1lNlC 41111 1111 1111111 1 1 N 1dN 11111 1111141 1 111114111111 4111 1111111111111 811111 11111 N 111111 1 11111 11 11 11111 411 S 11 1dN 111 1111 11 1111 411111 111111111111s 11 1111 11 T11 11111s114 11111111 11s 111 11111111 111 s11111xs1x 1111111 1 1 11 1' 111 111 1 11 111 1111 11 N114 4111 111 S1112 0' 1 11s 11 1 ld 11111 41111111111 1 Nl 0111N 1 11x11 11 r 1 1 1 :NN 0 P 1 111111111111 1 11N11 1 11 lfl 11411111 11111 11 11111 11111 11111 11111 11dNN 111111111 1 11411111-1111 1 111111111 P1101 Fzghtfmz 1 NE ' 1 1' 1114.1 .' 'K' 1 ' .'.' f L6 11 11:1 Alix' 11. Q pg. 1 Q. 2 P, Mi .1.- ' 11111: 11.1 1 1' 1 -"1111 11111111'A.1'.11.8.1-:111 ,."1.' '11111' 1' 1." 11111 1111111 El 11111' 1 '11-11112 .'11 1-.1111 1,1-' .'.1 '11'1 11 1 11 11 1 -1'fi 1.1 1- 1.'.' 11 is1f1 11111' ' 11111 11111 Girls' 1111-11 1'11111 1111111 11411 1111111' 111r1s1 sl11-1111ssfl11 s11as1111. 1XSS1'l111l1j' 11e1'i1111s '11'1' 111'i,.11111111111, 1111'111l,.11 111'1' ' f1ll1'11l'1'. 1 11 1.' 1 1 '11 " ' 1 1 ' in. 111 1Y1l11'11 11'11 1111 j11il1. S111 11-.' ' 1111-111111111 111-1111 11111111 11 -1 1 ' 141's 1"l1.','111 111.11 1111 11111 81111115 111' " Y." 1." S11 ' is 111111 Tl'lll' 1111111'1111i11111111 '11111 g:1"11i1111111 111'l1 11111 11-1 ,'.' 1' 'LG 'lc- ' '1:l'1S'.'1111111-1--1.11"111" 1 ".'1',M1s.1 1 1 5 1 LLIGEWI .,,4iii.1. mcmxxvn Llflss 111 1976 111,11 IINX 1 N L11N1 Ofjnpers I X11 K I I 1 111111111 I l1N Semor C1asS Hlstorx N NNI N 1' . 24' 4 Vp 'Q 1 f N X' Ama A 1 X N 1 N 1 1 1 1 N X1 , N X 11' 1 V1 I 111 1 Ju ' ' 1' J f ' U f j 1 1 , I j K I 111 1 1 f ' f Ju I 1 1 L: Z 6 7 Z 1 : n-lg:-.-ai' ' ririif: AY , . , 1 . 1 I'l I'r1r11'x N11 111-.11111-11111111111 11111 1' 1 511111 1111111 1 x K l,l'fN,I!I 111 S1 -1111, W. u'1'1'X'1-III, -111. 11111 -l'l'I ,w1'1f1 111 N1 'l'I l 11'-11 nI1151'11'11 111:.1'1'11:1.11.x1's1L1: 1'11.'1'11N li. 1111X'11lI'NI.1I.1l 711 11Nlll'1 1' H111 'A 1'.x1:1, N. 1'1Y1-IlIN'1'IN1Q 13.x1:1:.x1:.x S1-1111.1,1N1: l"1l '111111 .111 ".'lll' A1154 1i.x'1'111.1-:1:x 1'1'x11:1L11 , . . , , . K x A :Z 11 115 j111I11l'111111l"1' 11111 111 11l1'.Y 111' 11111 ,X111-g'1111.x'. 11111 1 111111- 1'111Il1' gggf- 111111 11111M11N 112IX'1'11'11ll11, ,XII 1 .1-111. 11-11 1111 11111 111'111'X'1' 111'l1 XY1'21l'1' ' , 17,39 1'Ll'1111N111' 111 11111' 111111111 111111 11I1111'1'1111 V111 111111 IIN. 111 iI11llN. 1111- "" Q' 1111111111-N. 1il11'1l1 . 211111 2l1'1'111Il1111N1l1Il1'1l1N. I-K-1 .' ' ,, . , - H , .. 11111 N111111111 w11l 1111111 1'1'1111'111111'1'51'I11l'111111'1' 1. 15122. X1 11. 21111 N11'111l1.!'. 11l'N1 1111111111111 1111' 11111-1111x 111' A. 1'. 11. S. 111111 11111- 111-1-N1-111-11. 112111111511 1111'11l11111I1l1 111' 111-11115 111 1111511 S1'11111l1 1111 1'I'l'11lf11.X' 1111111111111 111111 111'1Y1'l'1'-.N111111jl'111111I1'11111111'11l1'XX11111.U Xl"1'1'11l1'1l'NN, W1' :111 I1111,1111l 111N1'11Y1'1'1'11 11ll1' 1111N1111i11. 11111111. 11l11111'1'11i1!l'1'111. 111- xx'1-1-1- 1l1'1'111'11 111111 1111- 11i1N1'- 11111111. N111 11111-1' lllll' 1111 11i1111- xx-1-11- 1-11111121-11. 11111 11111-111111111111s111N11 111111111-11-1-111 21 1111-111111111-11111113 W- XY1'1'1' N111 Il 111111111 111 1-1-1111x11 111111 111- U'1'l'1' lllllj' 111111111111- 1111111112-1-1-1-11 "1-1111" 111111-1-V1-1-. 11-1111 1l11'1'11 111111111 1111 111- 111111-111-11. N11 X'1' 11111 1111-111111111-1' 111-N111-1-1111 11l11'N1'1N1'N 111 111-111-11 11111- 1111111-1111111111 11111-111. .KN '1- l'1-11111111'1-11 111I1' 111'111' 11111 N1-1111111 1A111' 1111- 1'1.1 111111- W1- 1.1111 11111 Yr'-,111 111. 11111- 111-11' 1"'N1"111xi111l11.Y: II1 111112. 11- W1-1-11 nw- 1'11111m'111-N. 11111 11-11111-1-N. 11-.1 AX'1',. 11111 "Z-i I Jn Q21 U W1 HLLIGEDJI 1-, MCWXXVI 1 S bllfl 1 1 1lN 1 1 1 1 1 1 1- 111 N N111 NNt11 1 N 1 1 I N N 1 1 1 lllll ,. 1 11111 1 1 N 1 1 ll S111 1 1 1, 1N1N 11N N I Null 1 1 N lN 1 IIN 111 1 1 1 Ill 111 111 1111 1N 111NN11 1 1111 1 1 1 1 1 11111 1 1 11 1-1 1 111 1 111111 llll N 1 1 1 1111111111 1 ION 1' 1 N N 111 11 11 1 llll1 1 1 N N PN Nl 1N 1 111 1 1 1 1 1 111 NlIll1 N ll 11 1 ll 111 1 1 IIN N 1 1 1 N 1 111111 I1 11111111 1 1111 IIN 111111 1 111 N 1NN 1111111 IIN 1 N 1 1 1 111111 1111 N 1 N 11 N P1 111 II 311 J I 1 f 1 1 J f , JD f 7 2 1 f 1 1 ' -:Eng-ii' i,5hEG:' Sf lI111'i11gg 1-N1-11111-1l 111i1i111i1111 11'1- 11'1-1'1- jl'l'1'2I1l5' 111-1-1'j1111-11 11'h1-11 1111- H111 - 111111'1-N g1-11'1- il NX'1'iIll'l' l'll'lST ill 11111' I11111111-. 11111111 ill 1ll1' .1'1-111- II11- 1-l-.N lll1'1 'lllll 1-I1-1-11-1l 1ll1- 1'11ll1111'i11g1 111111-1-1-N: 1'2ll'l I-111-1'N11111-. 111-1-N11l1-111g l'i111-1111111 S1-hillillgf. 1'i111--111-1-si1l1-1115 II11g1'l1 K111'11f. 11-111-1-1111-1-111-11N111'1-1'. qflll' 'i1l'Y ill living' 11'.1N 5111-111- 11 1111-1-1-'1s1-1l 111 llliil-j'l'?ll' with 1111' 111-1-11'11l 111' N111111- 111-11'1-111111-1-N 11'h11 XX'1'l'1' 1'X'I'Il 111- -1-111-1- Tllilll 11'1-. Ill M-11' 1h1- 1-l-ass QZIY1' 11 lvillr' 'l'111 l12ll'Tj'. 11'hi1-h '-1N ,'1l , -- 1-1 -.'. -' l th-11 Tlll' 1111111-1' 1-l11N. 1111-11 11'1-1-1- ll1'l'Illf' 1'll1lQ'l'1ll1-1l l:1-1--111N1- 1h-1' 11'1-1-1- 11111- -1-11 1111111 ihi, .111-1-11 111111-111111. 'l'h1- F1-1-NI11111-11 1111111 11-1-111111 11l111-1- ill 1l11- ill- 11-1--1-l-1NN 11-111-I1 1111-1-1 -11111 111-111-1-1l 111 Ill' El 111-1-111 1'z11'1111- 111 1111' 11" 11111' 111' Ih- 1-111 1l'1ll'li 1111-1-I. A111-1 1h1- 111l1'1-111 111' 1'X'Illl.. lll11s1 111' 11111' 1-lz1NN 11'-1N 1l1l- 1'-11 -1-11 111 S11I1ll11lll0l'l' l'2Il1llQ'. ln 1'-11-111111-1'. '21 111- 1'll11'l'1'1l A. 1'. ll. S. 11'i1l1 il 1'1'1'IiHjI I'1'lllIl11'lj' 1IiIT1-1'- 1-111 1'1'11111 1ll'l1 111' TII1' 111-1-1-1-111115:11-111-. 1'11lll1l it I11-111:11 111- 11'1-1-1- 1-1'1-1- 1 N '1--111111111 11111 .' -1. lh1-111-11" -1 If' ,' .Xl 11111- 111-.I 1'lEINN 1111-1-11113 1111- i'11ll1111'i11g 111111-1-1'N 11'1-1-1- 1-11-1-11-1l: 1l11h11 1l11111il11111. 111-1-Ni1l1-1111 -l11h11 H1-l111i1lI. 1-11-1--111-1-Ni1l1-1113 4,I'i1lll W'l. . N1-1-1-1-1-11-1'-11-1-11N111-1-1-1 15111-I1111-11 S1-I1illi11g1. hiN1111-i-111. 'l'h1- 11111-m 1111111-11 111 :IiY1x 1111' 14'l'l'5hi ill! 1111111-N111-11 11'1-l1-111111- lbll II11- Zllllllqil' fi1-111. l'11I 1l ', '-1N 1' ll'?I1l11l'll 11-111-11 1111' S4lllll11lll11I'1'N 11-11111-1-1-11 1111-111 il 111111-1- 1111111-11 11'1-l1'111111- ill 1111- f111- '11 1111111-v QfiY1-ll 111 1II1'il' l 11111-. M1 In 1 - ,. -I 'III11 11111-1- 111111-1- 1111' 1' -1lN 11'1- -1- 1'i1-11-1-11 with 11'1-1111111111111 1111 -1- 111111-1- 11'1- 1'lll1'l',EI1'1l 1'i1-1111-i1111N -11111 l111I'1-1l i'111-1'- -l with 111111-h 1111111-11111111111 111 11111- .I1111i111- 1-1--11-. IC111 -1-111 -A111-,,--1111' llig,-h 1'11l' 1h1- 1hi1-11 111111- ill S1'Il11'lllll1'1'. '24. '- ll ,1-11 11111 -111111-ly i11111 1h1- ll 11-11 1-111-1-i1-11111111 'lll1l 111l11-1- -11-1i1'i1i1-N. 'l'h1- ' "ng 11111-1-1-N 11'1-1-1- 1-l .-1-11: llll,.'ll li-11-11.-1 111-1-Ni1l1-1113 II1-I1-11 H1-i1h, V11-1-V111-1-. i1l1-1113 lin l l11l1 Blillh11ll11111l. N1-1-1-1-1111-1-I1-1-11N1111-1-3 l3111'l1111':1 Svllillillgj, l1iN1 l'i'lll. A 1111 -1111111s 111-111111-111. lll'l1 111' 1-h1111Ni11g 11111- 1'l2ISS 1-11111. 11'-1: ,-11l1'1-11 lIl1,'1 .'21'.'1'1l1'- I1lI'ilf'. 11111- N1-l-1-111111 lll2l1l1' II11- 1-111i1-1- N1'll110l 1'llY' IIN. 'l'h1- H1-N1 N111-1-11 111'-111' 111' 11111- -IllIli111' y1--11- 11'-1N 'Ill' 2lllIlll1lI 11111111111-'1-11 1111 1-11. 11'hi1-h 11'11N illl lllltll' '11hl1- 4 Ill M1 -1-h. TII1' 111-1111111411111 111 "1111-- ill 11 IEI111- 1I'111l1." '1 '111-I 111-1 I' -Illlli11l',' h-111 Nl1'll'll' 11111-N. l'lil'i14'1l 111111-h 111--1i,1- 1111- 1h1- N-l . Tl - 1-1-111' ' ,.- 1-1-1-111 11f 11111' 1h11-11 f'1'2ll' 11'-1N 1111' -111111111--S1-111111 -1111. Tl - ll'll flll - 11111. 111 XYllil'll 1h1- -111111111-N 11'1-1-1- I111,-IN. N111-11-1.,1-11 - .' ling- ill 1111- l':1 11-1' 111' 1l11- .-1-111111, Th- -ll1llilll'5 11-1111 TIN' 11111-1--1-I-1NN 11-111-I1 1111-1-1. Ag-' - - -,'- l11,j. .XIII 1111-11 11'1- 11111111-11111l1111-11 1-1111111111 11111-I1 2iNlIlilEl'll1f' .'1-111 1'.'. 1. T111 ly GLLIGEWI I IH ff? f if MZ ni b I -IFE:- xgg CVICCVDXXUI Ny N N I Nfl If l ll Ill I N I I r 1 1 1 :Nxt 1 N1 Ill 1 1 I1 NN N NN N N L 1 NH1 I N 1 4 lm 1111 1 I I NIIN l Ju ' 1 J f x U Q 7 Z 1 Z 4 4 1 JU f f K JCI I , 1 f I I - Il l I 14' ' 52 'f' X85 lllll' lll'NI :l'I'l'III 111, l' l2I.X' 111 1l11-+1-l1-1-11111111l'11111'1-lz1x11i11, 'l'l1iN x1'11N11111 N41 XIII 11l1- 21N 11 11'1111l1l Nl'1'llI. .X l11-111' 111' Nz1l1-N1111-11 1111i11- N11l11111-1-311-1l IIN XYIIII Nillll Ill1'N2llI1I 11'1-1l1-N11:1i1'1-1l11l'1-V1-1'111z1l1l11g':1N1-l1-1'1i1111. .Xl'11-1'1111111-1' ll1'1'Ill' N1-N 1 11' llllll 111111'l1 1-111111-11111lz11i1111 :1111l I'IIIINIIll'l'IIIlIIII. 111- 1i11:1ll.1' 1-1111-1'g'1-1I x'11'1111N wi1l1 1lu-N1 ils. Intll' 1l11-N1-1-111111 IIIIII' 111- l1111'1i1'il1:111-1l 111 :1 IIIIIIIIIYIIQIIII IlJll'l.X' 11'l1i1-l1 l11-1-1111s1- 11l'1l11- 111'iz1-N. NIIIIIIN :11ul 1I1lIl1'llIL1'. 1111. 21 IIIfII'liI'Il Nll1'1' -ss. 'l'lu- 111-x1 111-11l1l1-111 1x'l1i1-l1 I'lIlII.l'IIllII'II 11N 11'z1N1lu- N1-I1-1'1l1111 111' 1lu- .X1.1.11:-:WI 51' ll. .XNQ1 1-1-N11l111l'111111'l11111-1li1z11l1111.1l11-1-lznmlu-lu-1'1-1l i1s1-lfl'111'1111'111-111 tlu +11-I1-1'1i1111 Ill' l'Il11111 llfIX'1'l'lIl2Il1' EIN 1l11- 1-1li1111'-111-1-1111-l', 111111 EI 1'1111111l1-11- NIEIIII 111 IIII' v111u- 1-z1lil11-1-. IIIl1'1lll 1l11- 11111N1:1111li11g1 l'iI1'IlPl'N 111 11111' x111-1-1-.N is IIII' l:1111l:1l1l1- 1111l1l11-11111111 11l'1lu-.ll1-1l1'.ll1"-1,5 'l'l1ix11111-111111-1l illl i11111111'1z1111 plz11-1- 111 1l11- N1'll1llll. illlll ull I-111 EI l'1-11 11l'1l11-1-1l11111'111lN1z1I'1'111-1-1-S1-11i11's,:1N 11:1N 1l11-11' 1111111111-11-111 1-1ll1111'-111 1-l1i1-l'. l'2Il'l l'l1'1-1N1i111-. 'l'l11- N11l1-111li1l 111'111l111'1i1111 111' IISxI'l'I'Illl'IIl'I5..v :1 11111Ni1'z1l 1-111111-1l-1' Ill. 11'l1i1-l1 III1' 111z1,j111'i1y Ill' Illl' 1-11N1 11'1-1-1- S1-11i111'N, z11l1l1-1l :111111l11-1' l44'iIIlI1'I' 11111111'1-z111N. 'IIIII' S1-1 i111N 1li1l ll 11 l'1gr 111 2IIlll1'Il1'N 111 IIIII 1-111111'z115'. 1l11-5' lII'IlIl' 1111 :1 l2II'Ql'I' p'11'1 ful' 1l11- l"11111l1z1ll. S1l'1'1'l'. l"11-l1ll1z1ll. lS'1, l' -1l1z1ll. '11ul 'l'1'111-lc 1' 111s11ls. 'l'lu- l11'ill111111 Nfl1'l2Il l'11111'1i1111N 111' 1l11- .Yl'iIl' 111 11'l1i1-l1 1lu- S1-11l111N 11'1-1-1- z1l- wnys in IIII' I.IIl'I'Il'I'lIIIIllI x1'1-1'1- 1l11- I,l'Il Elllll l'1-111-il 1'l11l1 ll1111. 1111- A. ll. li lin -1-. 1l1- -l1111i111'-H1-111111' lIl'1llll. :1111l Illl' 1'11l111i11:11i1111 Ill. ull 1lIll4'l' l'1-11111111-N 1lu- S1-111 11- I' '1l1l. 'l'lu- 1'lz1 . 111' 'ZH lliI4l 1l11- 1liN1i111'1i1111 Ill' l11-i11u' 1l11- III 1 1'lil,. 111 111-1-N1-111 71 lllll, 11-all 1-111111-1l-1' l'11l'1l11-ll'1'l:1NN 11Iz1.1', "1i11i11g' l'11" 1111 g'1x'1-11 111 N111-l1 :1 lllilllf 111-1' nm 111 1'ivz1l illlll l'Y1'II 1-x1-1-1-1l 1l11-1-:11'li1-1'N111-1-1-vol' "Sw--1l11-:11'1N." W- l1z11'1-1111111111-1l 11111' goal 111 lam IIIIII l1z11'1- 111111 1-1111u- 111 1l11-1'1'11NN1'11z11lN W- l1:1x'1- lil'IlI 11131-1l11-1' lllll' 1'11111' .111-:11'N. lllll 111111' lllll' 11:11l1N 1li1'1-1'g'1-, W1- l1z11'1 l'111'111-1l IEINIIIIQJ' ax. 'iz11i1 II 1 111- xxill l1z11'1- llJIllQ'llI llIlI llfbllll 1111-111111'i1-N Ilfll' 11111 1l1'EIl'lll1I N1-l11111l wlu-1'1- xv- l1e1x'1- N111-111 N11 llliIll.Y l1111111'x' l111111'N. :11ul il 1l1-1-11 l111'1 l'111' 11111' Alll il AI2II1'l'. l"z11-1-W1-ll. .Xll1-u'z111.1'. l"z11-1-111-llf ul, " -, 11111111 0 v IE 1926 X 1 VVANETTA AH FRS X1 s AIXLL11 11 11 S 01X 11 I vnu! ll 1 ISS 4 1 I 1 1 HHS 4 1 U , ll 1 11 1 17 S 1 1 1 1 1 N 1 S I1 S111 pussm ssls llx 1? is 1 X 111 11 1X N 11 1 1,1101 ll nly 111 A. 1'. II. S. A1.1.1: wi ' -I 1 ' 1 5 0 1 ' D L A" 1 J G ' O sr 1 , 'l 1.1 I fy J V sf fl., W v , . if? Y ,uf .1 1' " 1 of I I bf' V X ' 1 -'! 1 1'1'Vl'll1CR1Nl'I M. , Yl'Il'S -1 Y J -1 11, .M...1- 1'1177 "Tir Inns! fll'I' jinzl in nur 'l'1ll'I'lS is :lu lil " Ulllll, 131, -1, S". 411 Ilift Cl b 11 'rVnrl," C4 Q 1'1l'l'll1'll 1111111 Zi, 4 ' A. 11. K. 1 1 . 121,411 Art 1111111 HJ. flll' 111' 11l1' f':111' 1l2llllSl'lS 111' 11111 fllblll' 1111-1'1'i:1l vlan: of '26 is 1l2l1lI1'l'lll1'. 1'1-1'- "lf isn'I lrliui sh' .wys ur laws. l1:1l1s slim- is 11111 ws-ll lCll0XYl! 115' 111-1' 1-l:1ss- 11'-Y H07 'ffl Il 1l'1'1l1flI is 1H'l'N. 111:111fs 1Pl'1'ZlllS1' sl1- is su qllivt IIII11 sv- -N "1 1471111 Nfl' 'Fill IH' 'U'--'llf' ' ul2ll'1'. S111 is :1 girl wl1 tl1i11k.' iwim-1' HH, AIM, Nh! H' 1'!ll1"' IN-N 1-1"-sl-.'-:l'.'. 1':tl-"- .. . 1'lJlg1lllltUNi:.u.1IMlll,I.S l.l,1'uilI.l,:lllx:ll Vkmlgliqll 1301111111 11112 T1f1:111 l1:1l1'1-11 11:1ms1-l 111' l1':11ls in I11:11l5' uf' ll1'l' 1-lussvs, l'SIl1'1'lI 111' HW VIH 'S U1 21" Nh i.m known tl' fimlh Mmkk ,l,IliHu,. VV, 1-vol sur, that '.l'. :1111l 1'x'1-ry 1.blI1' Illlll will :ulwuys 1'I:11111 :1 will s111-vc-1111 i11 :111ytl1i11g Slll'llll1l1'l'l1-'1'S. Plank!!! fllfnnrn Ilulli llHlrllS11.' ix l1l"li'i" VI., - , , ,I :1 :1 1' ' 1 ':1 11: 11-s YIl1'l is I,:.21lli,5 ulhhlng 'lou mmlh luvlx' Lim- 1'lIJIl'2ll'1Ql'..'1ll' 111. :ill 1114- Ay-rs. Yl ' 1'z111 llllllli 111' W:1111-11:1 Jlllll lllbf l'l'lIl1'lll' Iwi' ll1'l' su--1-ss i11"Wil l fm-ll?" 111-rv Vs lu your 1.ll1lll'1' .'ll1"'SS, UX1-'11," l ' T 'r 'I 'r x fl 1 ll 1 Ulu ull 1 1 ll s , 4 X 11114111 1111 ,T I l 1 IN x X 1 N 111111 511 Ls 1111 N I l I H 4 NT111 t1 Ill N If ll yy r x OH ISI I 'wi I x 1 ' 1101 I I 1 S lllli N l l x IN stX1 lllllll lrlllll ll A. C. H. S. A111111-:w1 151211 l Q 2 ' 1 IC. l'Il,lZ.Xlil'I'I'll Ii.XGI'IN'l' Wllfl-IN lf-U'l'1lf "fl 111111 .wlnflrnl llllll Il l'11r' f1'i1111l." "Ui li 'H Hli'.:1l11-1l1 has In-1-11 with llS for f ' "Nfl ' UI -ffflllfi' 'iff f-W 'llf' y11:11's,:1111l 1l111'i11,g' lll'l' stay l1:1.' l11'1-11 lllt' f 4" of thv 1111.'t i111l11s11'i1111s lll1'llllN'l'S of llll' ,, , . . , , class. Nh- is :1 l11v:1l SllIlIlUl'll'l' of Th- ,,u.Hj' 'S tlnf MMI", INT- from X lst N1 .mtl is ,IIWJVS WMI ml tht, ,-hu X11'g'1111:1, 1l1:1t ls. lu- IS llttln- 1'r1111I1:11'1-nl Ii11 :1t flll'gZiIl1l'S,l'llt'0I'lllg'llQ'l'fl'1 to wlHl.mlH"A lift ,X llAl'UH.H Us lhlmll in V- ,t WV' ' Aux J. XX IlllS IS :1 1Illll'f Yllllllg-f -llmm ' I I, "'l'l11- XYis1- Ol-I Owl gvfx his lVis 1-j1'3,,l,,.t1, is, as 5-1.1, H,,411...i,h.,l Us t,, lllllll l'l'lllIl Nilm :1111l hnw 1l11 W1 hc-1' fllflll'l' llllf XYL' 141111 ' slw is glblllg, to l'H ' l'llT lllilf Willif is fUllHWillLE llif 111- :1 Sllt'4'1'SS lw11:111s1- of hm' l1lv:."11g "X2lHlI'll'- : l't '. , A In MUNI I5 hYllllSl'Xl4'1'lSIlI l11':1 gr:-:1f lll1lll,'Pllll Stl lI4'l'!"H 111 you, l'Ilix:1l1v1l1, with 1111' 'lPl.V NWI Will' Tl"' l"'lI' Ui' S"ll1l"'ll4' CII lac-xt wislu-s fm' :1ll ilu- Sll'Cl'SS 111 thv l'l'l'lJIlll 511111111 l:l'l,V I'I'UIll Hi l,Ll'4'l,VJ Ill ' -I., 1':111 1111 11:111gI1t 11111 su -1-1-1-1l. W -ll lI4'l'1"a wifl' rg' l1i111 thv In-nt nf 1111-k 111 this 1l1l Wll'l4l of 11111's. ,hllfl .'ilvV, XVill',', 1l1111't furggof us XYll1'll tl11- 111111111sl1i111-s1l11w11 on W1-.' "1'g1i11i:1. 1-T1' l.-'ll"I' 1 ' H I 1 Y 1 O 1 . I 0 1 X X 1 I I 1 1:1 I f 1 I ' ,L Yr 1 l 1 1XLLIGEYNI -1920 IS XB11 I B14 WICK VVILBL R lx BISHOP B1 1 1r lq 1 1 s 1 11 11111 1 1 111. 11s 1 11 1 1 1111 1 1,1 Il 1 1 ll 1 111 ll 11111 1 1111 N1111111' ll s 1 1111 1 S t1Il 111 1 N S 11 f 11111 11 s 1 1 11111111 ll 111 lll X 1 Cl s 1 1 Sll I 110 I 11101 11111 4 'I'111k 111 H15 1 I N I llll s s1111 1s 1 II 111 Sll ,, 1 1 s 111.1111 11s 1111 N 1 11111 ' 1 1111 N LL 1 1 1 1 1 s W P111 11-1111111 XX11lk1l,1 -. 1 111 11111 111o11s1s 1 N1 sl11s It S U 11 11 1 1111 Illl 1111111 111 s 1 1 NS P11111 711111111 11111 fl' L X r ' L ' 1 h V ' ' 11 1 A, C. H. S. - ,, 1 I 11 Al I 1 I' 1 " V 511 H " -111-" A. 11. K. 13, jg ': ' ' gg 'toi . . . . V HD- AS fm" :ml b"lr-ht 715 3 JUN' "Y 15 "I 7'lll'l'llIlf 111111 ll1i.' lllllIl'N us 1' 11 B-11-. 'l'11i.' is 1111- litfl- 13111111-11 1lIl.'011 31,111.11 S1-1' ' 1'111 i11V:11'i:11111' :1 .'11'1-rs "1"-,H '-Bi 1-111" 11'11 -11 1ll'l'lllilll1'1S1'12I111'11. i-Il- is :1 Will ' is just 1111' .' '--1-.'1 '111 1,111 1'1111111i11:1ti011 uf 111 1-11'11'-111'1- :1 11 1111 15. N1 ', is 't111-,1fi1'l,'I Of '11 ' 1 11111-111-11 11l1-. M1 11 1111- 1lis111:1y of t1 - W1- :1Il k111111' 111:11 1111- - ", j Jlll' '1-lass, S110 I11'l'1l14'f1 111:11 s111- 1':111T- llll ' 1111111-, 111 N"1l1111' :111'1X : . 1-11 111 finish s1'111111l i11 51111 y1'2ll'SQ -ky 1-111111l11'1 111- just V111111l"S ably lish 1'1-' Sl- 11':1,' 1'1-1'1-i1'1-11 ,'11l"l1-' 1111-11t.' 111:11 111:1111- 1'1' 1l1lll so 11111111 111111 111:11 1-x:1I11-11 f11111 :11111 s111- is 111111' fl'11-1111s -S11 111-l'1- yllll 11:11'1- 11 '111' 11:15 just :ls 11111111111-11 il S1'll1l1l' us :111y 111' 1111-1111:111-11 111-1's1111:1I111'?t111- 111111 11 - . IlSl'1' :1 s111i11- :IIQI :1 fl' 1l!11j' 11'111'11. D 13011-'x .'11i11i11g' 1':11'1- 1-:111 111- s1-1-11 :lf :111 V 2 V , I . 11 . 1.1, .H as 11151, ml, 111.1 1-Uni. 1,9 11111 ' Img ill' :11111:1I111- 1 s 3111111 111,111.11 1ul.1'1'v S11 ' g fm. 11, 11 111:11 1111-:1s.1-S W1-1".'11111-. 111-.' 1-.' 1- 114111 1 .1:ltl,l,.11 11141, is bmlml tu 111111111 ' 1' 11'1111"t111'i:111' s1-X, 111- l1:1.' 1- 111:11 - Il .'11'1'1-ss sh- 11':1.' 'T givin :111 i'f"H' ' 1' 35 W Wf"""V f""l fl'.11 I' 111:11 l'lI1'1'gy 11111 111-1's1111111it1' 1111- 11- "f H"'f5' 'Yi-. will ' mf' 12 '111 ' 1 ' ' - : X 1111- 111 1111- lllf1'l'1','1S 111 F' 111.' 1111: ss. VV- :11'1- s111'1- Wil11111' 1111 : ' 111 S1ll'l'l'.'.' 111 11'11:1t1-V1-1' 1'111':1ti1111 111 ALLIGEYYI 1926 Xlx x HPI I- N Ix BOC lxlIOI QI ll um 1 4 vin lln fu: I 4 S14 I t xX me 1 mn I 'll S lun M s H 4 S 1 ' '1 e N llmlen 7' 4 N Iss I llLflllllS tl an us s 1 N LN l lllt u llllsllltkx ' ' I ll' nu NI N , ml I 4 Nl nu x 01 hm' P ll N UI 1 I I 1 N I PI I tl S P Puyr Tuenly fin A . C' . II . S . ' i WIIALA V. HL., 'lil' I. If '. Y' '. 'I ' Wliill' H I'I0llH l'm11n1z'1'vi:nI Ilm-p:11'tl11s-1113 Ulm- VI I. 'A-gli' f-Y ll' fl-' f HH 1 .I-H h-g'I,.,,M.'- is hm. mm.1,w,1-.l, UI - QUE- , 1l1'llllll't', :xml . v--t 'rhut's IH W-I' syn-:zks unlm-ss Hhs- is Apr kr to. llvlm-n. H1-ll-n tmp .lwimlm-wl that thx- 'nh- ' ' ' of "Dig, ifiwl n'l'Ili0l'v' W4 ll bs' '-ry H Bm 'S 1+fH'f!!'.v11ll IW" "li -'-'mf WS- pIv:1.':1l1t, so this lllidywll' stlulvllt 'ill ' 15 HIWHYS -'mil US-.' g1':ulu.t- with the 1-luis of '24i. ' . . is llll2lHSlllllillY illll rhv vvt rich in . . X, 5- A -v-. il 'hm lm .ul utlu numlun ui thx Glu dlzll-mntw. NH X wp wlsh Int H" Heli wp-rv Ivss l'vti1'in,g lll'l'II .'0 :lm W. all wish hm- H 1mI,I,.v s,,,M...s in lfli-lk'.' 21' 11:-llghttul Ullllliillllflll : I a hu- fm ,.,. WUI vsmu. in tm xml ut whnxv Syllllbllfllf' illlll lv wc llmillnl arm- nlw: .' Irv. Um llvy, " Hill." V4 l lwk! Sh' is V' 'Vl'f'f lik"f'.""5'1' ' I.,-ffl' -wo llt'Yl'l' rm-:zllzv In w llllll0l'12lllf It IS unt' it is E, uw, W -ll, II1-Ie-u, you lnvv ou' sin fa-re-st wish t'1 1' hrq 1 ilu-ss :nfl su-'Q-ss in yf ur futurv lifm-Y IIFE 1996 QIIARIFE I BODIN XXX-X I BONK1-RS III Nl 1 111 ll is 1 ll 1 1 1 1 1 1 1 l 1 H1111111 Sf 1 111 S ll S11 1111 111111 1 s 1 1 15 1 Q10 ll 5 11111 ll ll 1 1 s 1 11tt11 1111111s N1 1 1 1 s1s1 ll Y lst 1111 1 1 hos 11 1 ' 1 - 1 1 1 ' U 1 1111 111111 1 X Ill S 1 I 11 10111 11111 sumo 1 It 1 H 11111111 11 . S, ' '11 1 1 111 1 L11 1 ss 0 1111 111111 1114 111111011 1 1 KX 11 t 11111011 tl 1 11111111 1111 C11 ll Page Tueniy slr A. 6211. S. A1.. 1 11'1 - 7 ' ' . , 'If ,A ff, J. 'I C H0 1'I1 uf rn." lllll llllil' A' .11I1l, "Tl1'.' girl lllffll 111' 1'lflf U l.ll'S nf lll'lI1' 11's 1Ii1'i111'sl H11 '." l'11I 11f' this lr' I 1' 'llf.H fl 1111111111 of .' 11111, 11111 l'l', ' 1 S1 1111: 1111- MTS is 6L,xll 1:1." 11 11' '1.', 1 1' :nt V111 'it.1'. S1 - :111':1ys is 11111- 111' 1111' most :111':11'1i1'11 ' 1 1 " hx' 111111 11111' :Ill :11111o.'1 1Il'1'l' 111' l111-:1s- 1:11111-11 f1'1 111 111' 'I' s1:1', V 1. '-, l11111l1i1111ss, 11 1'1 :11111 :111 zlity. Yi 'g,,'E111:1. 11' 11111 111111 't 1l1'l11'Yl' what I s:1.' :lik J111111. S111 is 'Ulf' st111li1111s : 1111 Qllffllitf' is 1' 1111111 SU11'-"ff"' Of all :1p11Ii1-s 1ll'l'S1'1f Vl'1'y 11'011 111 111-' ' rk. :11-t11'1t111s 111' the S1-11111113 11'111l1- s111- 111111-1' AMW, is ,.1M-W :,u,1,,ftl.u film., 5111, Sup. 1'f"'ti"i1'5't"'l ill ?'H"'hi"S- hfl' 1 "" facfx l111'S 111111'11 fun for the 1-1:1ss. 1 ll 1 1. IS :1111':1:1's 1:1-1111 :1I1111g' 11111 S1110 11111-s :1111 .I gy,-WT lovvl. f 1 1fkL.L.l,ing 1 A, hf' VU 'W' 1"'f1l'fl l'l'l'01'11'1-T HW Wlllll fl' l121.' 11'11 1111111- 111 sec I1111' 11111111111 il llsk ' ' 1-11111111:11111i11g 11 :1'g11 .':1z11'y. S111 is Y1'1'y i11t01lig1111t :11111 11:1s: vnys yy. Vi, W U Sm.WSS7 Annu' 110- il 11-:11l111' 111 111-1' -111:31-s. 111' 11o1' ' 11111 11'111111I 11111 111- ' 11- 1 " t f'l1:11'if1"s 11: 1llt'. XV1 -11 -11 "Olll C'11:11'1t1' 111 1111- f11f111'1- :1111l it is 1'01'1:1i11 sho 11'i11 11111 11is:1111111i11'f 11:. ' 'k, ' : 'ity. ill IOIIN S1 11 IX 111 1111111 14111 I xt X S N 1 11 U X111 1234415111141 W1 M11 rw ,aww 1 X 11111 s 1 111111 s 111111 1 1 tx 1111-1 I1 I h 1 f 1 1 11 1 ll 11111 Sl T llt 111 ll f 111111 11111 1 s I11tTX 1 1 111111 1 's1111 111111fl1t 11 fo 1115 xx 1 1 t 11111 7 501111 N ll fl 111 11 1 1 1 1 111 X11 111 -1 s 1 1l1s11lll 111111 111 ll 1 1 1 It S1111 11111 11 1 1s 1 1 1 Il -f s 1111 S1 5 I l 1 111111111 ltlll 1111 111u11t1 s 11111 1111 111 111 P 111 I 11111111 Il A. C. II. S. A1.1,11:1-:wr 151211 I 1 I ' 1 l I' , I I I 1 . .' 11. 1l'l'I ANY 1'I1.1',, 14lC'1'11 1ilI1'INf11.1C 'Bl IPIIIII l11l11' I "'l." " - lv" S11---1' C-lj. 1'1I'l'll1'1l 4'l11l1 141. As 1111- gum-s 11111111 1111- 1111111111-1111111-Q 111' 11' w1- XY4'I'1' :1sl' -11 111 w1'it1- H131-Tl."s" fhis 1li,'Ii1I:.l'l1isl11-1l lll1'1l1l11'l' 111' 1111- V1111- 1'l1:11:11-I1-1-iz:1ti1111 i11 11111- W1 '11, W1- sl1 11111 lll1'1'1'1JIl 1'l:1ss 111' '26, 111- will S11l'l'lj' 1'1-:1l- 11'ri11-, "l'111l'1l'll1'y.v1 it' i11 tl11'1-1- 1' '11s, im- 111- j1l1-:1s111'1- gi '1-11 111 1111- h1l'l l 115' "1-1111-i1-111-lv 111111' x':11':1s:1tility." Y1 his 1111-s1-11111-. .Xltl ,111 111- l1:1ils .l'l1ll llllf 1111- 1'2I1'1 111:11 "111-1 j" is i '.'1'111, t1ll' 1'iv:1l 111w11 of 111111111-111111115 111- 111s 111'1'll1,L,1l s1-1111111 1'11111's1- i11 tl11'1-1- :1111 1111-- p1'1 '1-11 il f1'i1-1111 111 :111 1111- 1111-111111-1's of l1:1lf .V1-:11's s11l1st:111ti:1T1- 11111' 1111111 11 1111 his 1'1:1ss. .1111 1 is 11 truly 2,11 1 .'1111't su? 11 is 11 l'11g, sul -"-i:11 : ut :1111 l1:1.' 111-1-11 :1 l11.v:1l s11l111111't1-1' 111: 1111- " '- j." 511- is '1111-111-1-Tllully k1-1-11, 21 srl 111111111f'11'S1ll'11V111US. 11- J 11111 tl ,, f 1 1'1-:1111-1'. :1111l 1lilig'1-111 i11 111-r 111- 11:11'1i1-11l:11'1y 11111111111-11111-11 ' 1' '0IlA HI-lIPl1l'Il11fl1l T11 stu ly. N11- is :1 : - 1011 111-rful :111111-Tiv :il ility 1111 1111- Q I1i:111ist :11111 111111 111:111il111l:1t1- 1111- .'t1-1- 'ng' '1- . wh--1 of :111 :111f111111l i11- :1s 1'14'X'l'1'1Y as I . Q U sl1-1-1111 l11'i11g sw1-1-t l1:11'1111111i1-s f1'11111 t110 T11- 1-11111':1g'1--111111 11-1'111-111' V 11 '1lC1l W1 --ying 11f :1 11i:11111. 111- :111111-km l11.' st11111-s 15 2 A t1-ly :lst 11' gg W1- :111- SlI1'l' 111- W11 11 111- .Xl1"11lXX', "111- nv," l11-1'1- is 11111' 'cl'- f111 XVI 'liillg' i11 1111- 1V1'1' 111111 11f tl11- 1-st 1'1sl1 t'111' .x'11111' Sl1'1"Si. 1111 'ning l'1lf1ll'I' tl1:111 ,11 tu .'1- 111 '1111- 1111t his .'111l1l'S W1-ll 111-1-11111-1-11. W- :1r1- sur- 111111, with 11is ' ?'SOI1- ulity, l1i.' 111-si1'1-s will 111' :1t't:' -11, 1111 11111111-1' X1'l1JI1 11l1st:11-11-s i11 - ay 1-11- -1'. IIA 1 ' 11' A rv I1 1996 'NT l C-XRPT H lil I l X 1RAXlX H CARTFR Ki ll HZ I Y 11- Cut 1 -1 4 l 1 11l l 1101l1'1ll 4 4 1131111111 1111 f4Q Il s Nl 1 1 ll 1 11 111111, XIII P11111 ' ,Y 1111 1111111111111 1111111 101 Y,Ilfl 11111 Nl 110 1 61 1 Xfll1ll", I s Illl 111.311 11111111u11l1111 N 1111l11 1 111111or1- 1111.11 v1 1llll10Y1 lll lungs bln 11' 111111 1 w41"' lllllbl 101 11 1 11111s N11 TI Pllll 1 1 1 'S l 1 IIN 1111 X1 1l11 1 L ll-itll' ,921 1- 9 l 111 ll 11 1111111 ll IS 1 111 1s11 11115 11111 111 1 NX 1,0 ,4 1 1 f 1 L1-11111111101 NOD! ,m P' ' K9 1 I 1 1 V Lllll 111 188111 111s '- lllll I111 1 111111 ia., 4 P11011 T11,f1111y fzght A. V. II. S. 111,11 IEXVI - 1 l 1 l 1 Az, 1 . Y.-1' ',. 1' . , 1 X .77 4 lx I , , I 1-1 V 4 1 ill -1- 1Tl11l1 fl , Hy1:lll1'llll'l 'l 1"f3,-lb' I 1' 1 C ,11-11 15 p ' M111 's11111'q45111.11f' K. 3 isbqy fwhlh. . . . .1 l11'11l111' .lIIlll'1lN llllflll 11111' xlmll .' fr' 1111 x ll .w1'1111111'1' llllll ' ll'lfl l1'1'. X 4 N ,ix ' 1 X 'l'l1is 11111111 :1111l ' Lg 1 l ' 1 n' .'1-- "l,l',Lfll 5 :QT ' "5 M ' 1l1- .X1f:11l1-11111' S1-1'111111 is 1111111111-i:1lly 1f111.' ' by lhsl' gg - S: ' - 1 ' k1 111'11 :1s 6A1lJIl'1." llis 11111- 1 't.llll . ' ' 1 ' . ' ' is 111 1l1'11'1- :Ill "i1'1- 11': ,1111 " :1111l l11'1- 1 1l11-S ,'i1' with -Sl .111 1111' 11 I: '1' fd." :111 l'I1.'101'11 "Gr: ll,5jl','l W1' S1 .': I' 1'l'l'Ylll' 1l1:Q :1ll 11'l1s1:11'l1-s just :1111 :ly lllill 1':11'1 11'1 l 111 Ill1'l'lj' 111111 :111 "'1'1 1l11 th1' "1':11l1' :111':19"' su-1111. " A J 11':1g1111" --l1111 l111'lI l1:11'1- 111 g,fl'1lXY :1 11'1'1' M .1 ' .f ,L X ' l111 111 l11' :1 "1l1':1 lg1'." llvlll l1:11'11 10 "Pri: 1l11 '.'ll '1 Tl1111l1 s1l11n1:11 s s111'l1, -I, 1 111. 1 1mi,'v 1 A Xt, - .,- 11.SS : L' l'3l'f,l ,,-?, """'A'l7""l'l""1" I I 'I ' 's" :1111l1i111111 1' 1' 1l ' ' 1 ' RN' 5'f"'V Um MP5 lf- llfnw W' if 'SSG 1l11',' '1 :1ll1111' l1i111 111 1'111'1"1'1 1l11- 'XSQII1 .. .1 , 1 . . ' ,' . " 'mllwtlf -'11 All, 1. 1 ,'XW ll 'Sh Y ll 4 :1111l 11'l11-111-1'1'1' 1ll1'l'l' IN 11'111'l1 111 I1111' lll' l'l'H 0 1I"Wl'l"" vi, " ' .' ' -l':11'1 is 1111 11111111 with Il 1'1-:11ly . 1il1 111111 xl'1U"'1"'1 'N' ll'-"l , ' 1 t- 5. ' ' :1111 :1 11'illi11g,g111-ss 1l1:11 l111.' 11'1111 li111 ' . 1 f' l'Stx' ' tlll' 111i111ls 111' 11111' f2ll'lllt.V :1111l . jx Q 1-I: 2 13. U ' 4 G1 'k H1':11'1 1111 ytllll' 11,4 1. f . - . r 1 af 1 1- 5 .J,V'V,,.,wf fi '17 , 'I t,v,, Lcfrbl l . .,,A44,fg1 11' . Ji 111 iffy " . J-dk f Af X 1 ,fr muh-7 J 1.11 ,. wfwf' J' 111 ll T 11 11 l1l I If 2 111 F11l11J01l1 18111111 1 111 1111 S11 1 51111131 111 1 1S1 S1l111 S S110 15 111 Sf S114 las S1081 1011 XX 111 I111 1111 1 1 I 1 1111111 ISN I '11 1 111S1 111 1 S 15, 11 1111111 1 13 1S11 111111111 1 111111 1111 111 111 S11 1 1 18 111111 1 S1 11 S 1101 1 '11 11111111 f111 l Ss 1 11 11111 1 lf 11 11 1111 110 1 gl 11.11 of a S111111 1' 11.41111 11111 111111 k111111S H1110 S 111111111115 11111 X1 1131 011' NI111 E11Z211JLt11I. but not go01lb1e TE 15 1111119 NI tl111111S 111911 S 1111 '11k 1 11111110 1211 111111 learls P11 TEN 110111 11111 1h 1011 often 101 ll 11111111 N 1 116 11.1111 11 PP TF f11l1 of 1l11'11111111fS l1f1 111111l111l11l1 1111111 1S111f11 11l1111111SS of 1111110 111 or 11111111 111 110 lss 14 S S 105 11111111011 111 ' 1111111 111 0 G1101 I lllk Pugf TlLf1lf-Ulllllf 1 f , 1 S- . , fl ' A I V V . I l A ,f L47 -1 F A. l'. ll. S. A11 :1a11'1 15121 ,f ik " . A 1 A11 E f ini , , If L u MA ' ' lil. '..X11l'l ll '1 1111 l'1'I'l'I'Il1 1'.Xl1l' INTI 11'1'111111l1 1111111 15, 1113 A11 1' 11 161. "1'1-tv" "SHN 11'11l1'1' 1'1111.w I I." T1':11-11 12, 21, 413 S111--r 121, 413 F, fr , 111111 Ciijg 1121.'1'11JIl1 Q3 41' fl: '.l M: . zz 1' :111S 1111- 11ftl11' pl I 4 . I.t' 111 4, 7 1111' 'l 5:1113 of l11'1' 1-l:1SS. 17' UI 4 J' ll In I C J' 11f1- A-1-11, 11111 S1-11111111 111-11111. 1' - 1 A 1-11,1 ,, ,-11,171 :1 l111':1'11l1- 1li,'1 ."1' 'l V11 111:1k1'S 111-1' .Inl fl1l1'.' f lljllf, 7111 :11l11111':111l1- 1'l: .'.'111:111'. S111 iS .1 11X- U l I . 1'l'11l'll1 S111 11-1113 S1111 Sl1i1111S 111 1111 11f her A 911111112 fF'1'l'1 lflflfk hill" 511141 'TPS ,.1:,SS,.s. Mm-y f.jjgZu1,11t11 is uyways 111:11 1l:111111- 111111 111iS1'l111'fg tl11'S1- 11'111'1lS willjlr f 4.f,.0I,4.mtA, in : I. VUL, H10 11111 .' 111'S1'1'il11' 1'ETl'I. 1Vl 1111'.'1l,1 11l:1SS lllilj' 11'iS11 111 1111. 3111 iS :ln 1111 ' 1'1u'11-I? 1'll'0111 1111- 1111- -at 1111 111 S111 1 ' : 11f :111 :1'1iS1, :1 l lg11 fvw 1111' Ulf-' -'1T'l,' 59111013 Vvff' ' Wil l1111'S1111.' l1:11'1' S1-1111 ally' of l1l'1' ' 'k. :HU '11f"'l by HH- 111111 H1211 1"1 101 VV1"1'11 S0011 S1111111 11f 11 111111 111'Qli1'1 Z1 'll'--' limi? Vvllff 311511 kll'V 1 ISC gl-Pl ' -1 - wr, he 1:11'QS 111' 11? ,X f'l1COl'f' ' rl, a Y I . l 'rs 3 ' 1, ' 2 '. .'- .' A1",1i',' PE " '. -0-"., '-1:1 A A .' . 1'01'1:' bl. 1 l1:1'1'e1l -' ,,, ly " 1111l'. 1' ' .l'S -1' In ' . Jai' 1 1 ' 1 f I 1, . ' ' . ' " :1 , Fl: 111' '26 11'iS1 11111 .111-' :S all ' ,, l"1 IHTE3 ' l- .' , , l Nab byfxf 1 .w 1 1111111111 lf 1 C1 1FN R IIILXPPI IL XXIXOX X P11 IIX1- COIIINS 1 I 'N111111 Il 1:11 11 IS 1 111181111110 1xl1os1 11111 ll 1111 11111 1 1 ll s 1 1111 1 1 111 Sl 111111 1111s C1110 011 1111111 1 111111 11111 11 S 11 l fo 1 HIS 1 ll 11101110111 1011 1 11111 121111111 1111 s 11 Y 1111 111 191111 11 111 1 s 111111111111 1 IQ ll us "11 111111116 1 111 111 tllllll 111 1110 111111111 11 110 S I ll! I Ilflr IP S 1 1 14 Sl 1 11111115 1 11 111111 1 1 0111 '1 1111011 s 11111 111111 18 111111 1111110 111111 1 11 111111 s x of S1 1 11 11111 1 1 Q 111 11111111, 211111 11 N 1 V111111111 Que Q11 111es11 1 1 111V 111141111111 KX 1111 1111 F11f111Ql1 111111181 s11Q11aQ a 11111 111101113511 1111111 11x111g 111 8110111 11111 'Host 111 IIS 51111 of 11111 s111111 111111111111 S110 1911s ll 111 1111111111111 lb 111 11' 111 G6-01 111 111111111111 11111 11111 1 S11111111 of 10111111 1 S111 '1 few 1111 Q S110 11111 111211111 1 1111- 1101108 G111111 111111 to you, 1V1110111V Page Tlzuly A.1'.1I. S. XI 4' ' J21' 1 '11-' .f . '11 ' .' .H 1 ' 1 1'1" 1 1 ff "Nw 'sl 'I 1115-If, 11111 111' rl1n'.w11'l lilxr' 111 ' ,' 'W' 1 1 . 'F " --sn 111-111 ll, 11111-1 11-iff 1111 11111 - 1-11, G11' 1111 1' L' ."1' of Ill fri: nrlsl 11 sin' Il'll.' fI'H".7, f1ll' 11111111'y of 1 1l'I1L'tllil1 ' 1'1111. I , 1111 '11 IS 11111 of All ',1'!ll1j'YS 5 1 1111 GI' is :1 s1'1111111 111111s1"1' 3111 1' S 111 11111 1" ll 1"' 1101-ss 'AN '1-" is 1'v1'1'y111i11g1 111:11 :11111s 111 11111 111 ' 1111- 1 ,, fl ' , H N V" 1111 -1' 111 111'ix'1' ,'-1 . IIC is s11111i S 111111 ls 111 a 1, '-1 111111 y1111'll S1-11 11 11111111 11111, S1'1l'1l11111' 1'11111's1'S, 111111 1111i11g' 11111 MY01- S011111 of 11S will 1'Vl'1' I'l'l11l'11l1N'1' 11111 1 ' "' "1" of II' S11 1 w11i1'11, 11-1' 1111" ' bg 11, 1'i11111'11 111:11 we 11211 '111111 11111 1' 1':11'111'111 1l2l1l11, l1:1s 1: :1111 1' two in "N '1'."'1-:11'1111- 1:1s1 11:1j s-111111 S1l'1llll1 .' y11'11's for 11 1 1 " It. 19L-'. S11 :11'1-11111 1. 1-:111'1 1111 11111-11 1f ' 1 ' 1111.2 "If 11 11111111 111' 1111 ,,, 1 - ':. 1111s fasc. " 1 1,11 1 '. 2: -1f111." .1 1 1 J yt 1'k1: l 1: ' 1, I A -11 1 1,51 11: Q1 . :'1 VV1' '1'- ' s111'1- w11:11 1ll.' 1 ' 1 111 ' ' 1 1 1 . A lif- '., 11111 11 - V11 111 L' 1 t1l'lf ' 5 - ' 3: ' ' u j' -1 1111 "11 1l11"- 1 ' ' 1' '1a11- S 1 1.1 " -1 il. U I I t 117 ' 1 '.':1',. ' 1 '. "k12 - 'T 11-" l ,.' 1 A- a 2' 1" L'-'ll f .' JV VL1 1, j, .1 , 1 f 5 I In I f fl 1 ' f , X i L-uw. N11 Vf rf 1, ,',J' .JI K L ISIN f IUNN XXX 1l10NN I1 sll lllll 11111111 11 I Nx If Pl llll 1 Is 11 1 x111 I l xml I 1 I 1 Q 1 1 111111 1 1 N ll 1 11 1 s 1 1 18 Nllli 11 111 11x ll 1 1 1 1 f ll 1 111 N 1 l1Nl 1111 1 s X 11 1 Sl 1 1111 to ls 1 1 pms 1 I1 1 1lf-1s11l fm 1111111111 1 18 111 Pl 1 f1 1 s, 1 1 1t ll 11 X11 111111 I11111s1 s 1h111f11l snule md d1spos1t1on 1t 1 IQ k 1111 1 11111111 X 0,1111 11 1 IS x 1 N fust lc 1ll 111 11111 1 1 Ollg 1 llsm 11 Q1 111 111 Page Thzrty 0711 Apu? X 1 .. P' ., I ,f J 'X' ,N 1 l 1- 1' f- . I 1 , . 11 A. l'. Il. S. A111.1111aw1.f jf" .,ff' H320 1 1. J , 1 l,Ul'1'I '. ' .'-'OR . " .'.'I'Il2 1' 'in " ml'lL'l'llll'll "All ' nf.: I ' l , 111'1'11' lllll. 111 il Nix- Y11Il1-.V Hull 22521231 l3:1.l'1'i llzlll 25- f'll- f. 11-1 -L- III4 f -H 241 4':111t:1i11: l"i1-l1l l1:1ll 24-2151 lY1':1111:1ti1' I l I f'l11l13 ll1-1'l:111111t11111 4'1111t 'wt 2.112115 "A" ."""22 -l""S '1 SW" 2"1'1l'11' -NS-' -1- 1111111 .111 -'1111- 11:11i11111.1'.x1l'1:111-1. 111111: l"l1'l1l ll:1ll Zfllflfil-LH-223. 'ASI1 is 11111111 lllill' l'f1ll', I,:111,,1'l1il1g', 1-:11'11f1'1'1', always t111'1 lusy 4, Sl,i,.i,v W, H H',,H,,,,, 00.111 T11 l11 :111-1'tl1i11g' lllll t:1lli. Wl 1l11's ' th- 1l11s1'1'i11ti1111 fit? lligh, U11 i11'! Y ll l,g11li1-s :1111I g'l'llll4'lllt'll. l wish to 1':1ll :1ll l'111111', I,1111is1', XVll1D.'t' 11114 lt .' XVII ytblll' :1tt1-l1ti1111 t11 tl1o:1l111x'1- ph t11g1':1l1l1. :1l1111'1-. WI lll th1- s1-h1111I has 1111t at 'I'h:1t's .xllllll V1' .'Sl'l', il' yllll l1:111l11-11 tv s111111-ti11111i11 tl11-i1'l111s.v 131 1':11'111-1'sl11'1'11 :1sk lll'l'. 1X1111:1 is 1l11it1- :Ill :1ll-1'1111111l :1i1l1-1l t1111':11'1l tl11'i1' g11:1l I1-V :1 1'h1"'f11l :1thI1-t1-, st:1'1'i11g' in li1-l1l l1:1ll, V11ll1-y 11'11'1l :1111l :1 " lI:1il, 1411111 t-Il1111"' 'I' ll l1:1ll, :1111l l1:1sk1't l1:1ll, l1l'lIlQ 11:111t:1i11 111' I, 1131-Y XV- 1':1ll h1'1' "I".'l," : l th- l:1tt1-1' 1li1'1'1'si1111 this .v1':11'. 1 ls 'f I1'i.'l sh1' is :111l 1llW2lj'S "l lm 1.'. y111 1l1111't h:1l1I11'11 t11 k11111x', h1-' V011- Maj '1-lz111l l10 l 'i " g IIS :1lit,' is 11i1111:111t, l111l' 111:111111'1' " '3 '- T11 S111 111-1' l1:1111liw111'k in thc- tl'lll of Ill,' l11-' smile l11-1"1'l'11,,,. .' t j . ' H' . ' 1 ' ' ' . tl1: , l111t sh1' is also il stll1l1-ht 1f tl ' L1111' 111 I' 1, :111l 'r 1- he-r, 1 ll 11: -' A N . l 1'l:1ss. II11' 1-1-1111111 looks as if is -'flll' .Xllllll ,l:1t111'. h1-1' tl'1l4'llt'l'S 1111ly know tlll' 1tte1' Ilf thv :1ly1h:1l11't. "A1111:1 W1-'ll 1 iss I' ." lluypy may Yilll' jfllll'Ilf'j' I11- thl' l lif1', is tl11' wish 11f' llll' U:."11f '2'. '11 l-ll'- zxllllil. , 3 1 1111 DX ske111111 1' KX 1111111118 -lj 111 0 s 1 1 111 ll 111 1111I111s1 1 1 111011 T11 1 11 1 1 1111 15 s 11111 1 11 01 tl 1 111111121 'llll s IO 111111111 111 S s11111s 1 1111s0 11111 1 110111 11 ' t1110' 1 lt 19 11111 1 1111111 11111 IL, Sl 7 1011 11111 O11 1110 111 111 '111 J 1 s111111' 11 f111 11111 11111115 11115111111 Good L111k 111 111 10111 111111Q of 0 SHN 11111 1 1 lllll ll 11st 11st 1101 11sQ 0 111 110 1111 1 S1 1 1 It 1 1111 111 1 1101 '1 1 1 ll 1111 1 H1111 11st ' 1111111 to 101 IIN 1119101110115 111 1 1115 0111011113 Q1111111111t1 but t110s0 11110 1111011 111111 11011 h110 be111 11110 to 11911911110 1111 11 1 1 11f 1110116111 V11 11111111 1ust" t 111 a g001l fe11011 11111 1111Q'1s1110' example 10 klllf1 011101 X C H S 111s to 11'11111 X 1 110 111111111 to 11 IXC 111111 a '06 .1 1 01111 t11011gl1 110 11111 11 '110 us 111 Jfluuarg Q1110 111 11111 be b'111k Stl0I1 15, 1111 111 June F11, 1111117 Page Tlmfu flL0 A. U. 11. S. A1. 11s11'1 151211 1. ff II. NANU1' , 111 JI'."' .' 1115.111 15:13 1 L, 3, -115 1-110111 B:111 12,413 H-1 1' 1' 1'1 1' 4: ' ' 1' 1 I ' . - Nx1V,t,uu,. ,IIE q.l551ml,.011y1 H'f.'l1,Sf11,' 'l'1':11'11 12, -11: S1101-1-1' 4':1111:1111 1212.112 I A ' "' I 1 4 ' 111-11:1ti11g P11111 1231: V11-1--1'1'0s1111-1113 A fair 111111 gl'll11l' 111111111 111111' ' lll' A11 f'1l111 1351- 1'1:1s.' is N:111'1'. H111 is S0 S1101-1 1 11 , .V A 1 A t,hal.mi Q, that Hmm all of ll A,-t, .1111 ll1l1'I1-IIN 111115 jcffllll .111111 H1 S05 1 1 1-'1' 111st:1111'0 11L'l'JlllS1' of 1lC'l' ' 1-:111ti1':1ti11,4 1': ys. Xa " 31' 1,5 fo' ,I , ...I A. 1' It Swllls I 1 1 afllfxlfivs :fmi slwmls .most Qf her film' try 111 1-11111-1-1 11'111'11s 1V1I1l'1l 11'1111111 1111 111111 111111111111 I N' 1 1 LJ 0'1', F1 ' ,1l1S1"' 111-1'a11s0 1'1'1-11 W1-'11st111' 11:15 t fl tvfm' 15 nm ""m1110t'x V 11 Nz' 'Y5 11'1 ' 11:11 XYOII141 110.'-1'1111f 111111 as Il 1111- thvl' I ii f 101.11 H31 W0 nlmn :1'111- :1t111t1, 21 0 1 1" l'11l,1, Jator, 1111 11101. f 11. ll fi '1 f111111 of :11't. l11'1'V 2l1l1'1l'S :1si1 N: 's a W, 1.1.1 .v.-1-1' .101- 1111':1I S1111. ' -1' 0f A. V. H. S. 111 1'x'.' I-. .l,l' 1 At. M1121 ' -A." 4. . 1111 5110 is 1ll1'l11'1'S1K'l1 in '01llg the . A. . , ' l'l:1ss 01? 'L6 1 I0 top. 5, . 3' , . .I 1 y v - -- - - '11 . '. '- "H 11 .1 '1 1'1 :111 0111 I1 H lvsc 1 - N 4 . Q.. 1ig.l' 1 11ft1.' ' .'1. . "hes Y- : ' ' : ' ' - 'Ilf -1 ' 11 - ' 4 1, wo .f0111 . ' 1 " 1 . ' g : 1: 1- 1 ' . . l 41 K k X V 1 '1 ,1 17 " ' If U . 1 0 If I . f 1 I. ! IIIXIN 111 I1 11 '1111' 7, N11 111 N I 11" I I 1111111 11111 11111811 III1 N 1111 ,ll 1 111 1 bll 11 I1 11111 1 1 1 111 1 1 ll 1 1 ' s s 11111 1 1111 g'U"5U5 S II s11111s 1 11 lll I 10 017118 NI 1111111 II 111 1 A 1 1 1 IX 1 s 1 411 H 11 I1 I 1 f11st 111 1 111111 O 1011 N1 1 111111 1 -1 1 s 111 111111 11 Il 1 11- X1 11 1 1151 1 s 11111111 1 S I1 If s I I1 IIII I 1 111x1rw 111 11111111 1 N11 111 IS 111 1 lb 1'1 r 111s11 ffll fu 11r1 l,llllf TI111 fll 811111- A. 1'. 11. S. .X1,1,1111-:w1 151215 1 1 .1015 '1'. 131-I.X'I'1-I1 . 'CI-IR TV: "l"0l1l1 171151111 '1'1': -11 11, 2, 3513 S111-1-1' 12, 31, 41 1':1l1- H ":1 1:1111 1f1lg,X.l1. Ii.1J1,-115 l'1'1-si111-111.X1'1 I H I V H , I 1'l11I1 141: 11.-1-.1-1.-11111-111 1'111.-1: Atl- I ' ""."' ,HM M" """'tI ' 'hm 1l'1I1' 1'11I1111I' .111ig1-11-11 I11'Il!l11IIQj 1'I11I1 -"-""" 1 '- C11 471 HS "lH'm"1tS .1 Humml Ll" HQ111 li111'x 11l'1 11fl1-ll ' Il'llf," XV1- -V1-1' 111- 11111111 of t11is11: :1111- .ul-,E -1- is H,:.1lx. H Wmvl. in our N0 'H' WU think "il hi" F""'l' mn IW' 1-1:1ss. 111- 111-V1-1' 11111-1111' i11:1111r 1':t1-s :1 Calls" 'I ' H' :ul-V Wu-V ""Sl""m"s 'Th' 1111 '-11 1-111 11111 is:1I11':1vQ w111'11i11,1g i11 l11-1'- 111-:11' 11111 H1-:111" 11111 l11-1-:111s1- 1111- :1111-1-- fwt m,l,m.4l mul M.n'IHHH. with H Iv. Iff, I 'fW'1"'P the MY" V"f'5' I'1':'m'm,l' 111i11g,, 111:11 is f111' 1111' i111111'11x'1-1111-111 llf ll"S,ml"':'I"'u 'l'N1':'If' U' th" 1--'Y--g 11i.' 1-hiss 111' 111 111-111 1111' 111'11g'1'1-ss 111' 11i,' ""1' is "1'H"'I HH' U 1' 1"""" N1':""'W- S1-I 1, "'1'1':1f'1"'11:1s S11-11111-11 11111 111 111- C1'1-:1111 :1 IIIINlY1'1lI'I1llIIl1'l2lIl1i1I 111 1'11-1'1-1- lust tw., A-vm-S lmth with i,,N.11igL.,H.,, 511' ' but W" hh' thfi "fun" 1'E"1"S'1 2 I "1111- 1:11111-S" :11111 111111 111- is11l11- of 11 .' hw -:'1.':111 1111112111 NX:11'1'1111' 1SV111l :111 tht, mm, ..A,1 ,- ,111 Hut mlorn ur 11 - :1 1,,'-J 111 111:11 1-1111111-1'-1-1111111-11 u 1 1':11-1-.D , , . l "T-:1T" is 11 s1111111l 111st1-1' 11111 :111 .1111- 18. III'1P-IIIIl11l'I11 1111111 111 1111- :11111-110 ox ,vllvm l.mlsh,l. .mtl W., flwl SHN, Hutt :11111 s111'1:11 1111- 111 1111- N1'111111l. 111- ms 11'l'.:lf:f'11 lm , Smlwtilm, us, hi.. l,x.1.1, 1-1111111111 111 1111- S11-.-1: S1I11:111, :11111 1 1111 IPM vnivt, fm. mum. Hum to 'md :I Avon 1111- S1-1-111111 111:111- 11-:111 111 "Sw - -11 -: rts ' fm. llwu. M H- I- .1 001. 11111 :111- 11-:111 i11 "1'1' H 1'11,"1111- is Se ' ' 'l:1s.' 111:1y. N1--1111-s1111.-ny, J - V1 1 1-k "T': f'1"' i11 1'11:111- ' 1' .'111r is 1115 11111111111 with 1111- 111111 ft- .'1-X. :11111' ' 111:1y 111-. Asifl'1'1'11111111-i11g:1 11115111111-11 111 -'1- i11r, W111 111111'1- 1-:111 W1- .':14v 111111111 this "111-- 11: 1 " t'1'1 1111- "11I'1'II1 U11-11 811:11-1-s" of .X111-g:111I1'f Jo- i1111-1111s 111 1-1111-1' 1111- 1' "- 3115 of 1.'1ll 111-X1 f'1'III'. '1'11- -' 1 1 11111' f11' its 111-1-115' girls, .1 1-. 111- -'s 1111 ' '11 "111-:11-11y" 1 '-Y 1 L ' 'XIXIPXI 11111 X 1 1 1 1 1 1111111 ll 1 11111 11111 111 H11 C 11011010 IS 1 gflll 111111111 11111 1111211 1 11 111111 1 Il 111 1111 IS s 11111 we 1 s 1 1110111 110101 1 1 , 11 I1 'll 1 11 111 f:1111 11 S01 IIS IS 11011 '11 sl10 111 11111 f 11111 1111 11 1111 1 1 1 1 11111 1 X 111 11 S11 111111111 1 1 1111111 nuag 1 1 1111111g 11111 11111 s1.111 1119 5110 has 110111 311151.01111 '1 1101 111119 111011111111111 f1 511111 Sl as 111.111ag011 111 pfms ll V81 1 1111 111 111 1101111 111 us 1111110111 1011 11111111 0ff011 V11 '110 S1110 1110 f11111l1a1 s1g111 of 101 1 111111 111 1111 1110011 Igllltk 11 111 1.11111 1111ss111 111 1111' 111011111016 of A lik 1 501111101 I-1110 IS 1 '110 1:1 1 101 ll ll 111 ll 1114 11 YC s 111 1 1 1 111111111110 111 1111111 s1111sl11110 1111110101 1ou go 1111 1111 1111 1 11 S1111 11111 N11111 1 1 ll 1 11 l S 1 I 110' 111111 1 111 111 1 -1 1 ll ll 111111 111 1 1 1 s 111111 l 'I Sl N110 1 1 DU XX " Ll IS st 111sl11s 1111 115 , . 1 1 11111gl1 1111 101111111 1111111 111101 101 0 11u1 xlllll 'NI1111 15 111111 Page Thuty f1111 A. C'. 11. S. A1..11:1'11'1 1.126 GE.'1I ' I '11 'I '1 RDS IHA 511.15 'I 1 1 UTT ".10111i0" " '.',."' G19 1 1'1111, 141. N1v1l01,' 111:11 ,girl :11-1'11s.' -11: 'ith v 111:11 :111111':1l1l0 .' '1-f" 'l'l10 :11111'0 1'0- HU ' """ """4'1" A, pff' -1 'if 111:11'k 11':1s 11111110 111' lll1' 111: 1l111s0 11: 'l'l1b I' ll ' l""5"' 111111 f1'l'.'lllll'l1 111:1 :11'1'i1'0 :11 l'hl1 l Q I I ,, .',,, 11. ,,.-. lm l V , R: , , x I ml 11111 .1 11.11. 1l1'.11,,,,11l, 1 . SHv11iS uhullw-g -I I ZH Sh! has H S1111 1 111, 1':1.- 1511111-1111 11,11 1111A,hlI -111,1 5111.11 f ' 1- ---.11111-. Tl1'.' is 1' S110 I . Ili' TlAlil'lll'TlliiTU'lsrltw llrlfiivn 111:1l' . 1101' f1'i11111.', '11111 S110 l1:1S ' N 'ml 1 'I "' 'Q' ' I V v I - 111 1101' U'1'1-:111-st 1111l1ls llll :111 111111 1111011 11'l1-' ' sl11 1,111-s :11111 :1111s :1 11100 " . . . . , on in thx hvlrtv f I lg' 1 HV lll'1'. 110' NL 1:1 of 1:111'110ss 111 .' lfS, L 1' ' " 1101' :11ility,11111l :1 1'0 :111 1101' 11111-1 'ill ,I I1 1, 1 in A. ust 5 V1 110 1'01110111l101'011 11111, :111 " S110 l1:.' 110- 111 ' : P11 '1 110 1 0011 1- 11111 101 1'51lAh"l- ' an 1 I , ' ' ' 17 1, '1'11w 11111111.1111 111 . 1111, ' f r Bw . ,N lmmyy fmuw, y .' 1 1 N11 1: 1 1110 1101 'ls , LV ,. 4 ,A-I '1111 Illilf' 2111 your 1l1'0:1111s 0111110 1110. ' ' ' Tl :v":,""'g1 XVI' 1 R- -1 4 . 111:11 l'1 -1 1,2 10. ' 1 ' 1 ' 1' 1111 .' 11' :le h . ' V . .. :1111 gi "tl 1 1 'ge '- . ' . ' : ' ' ' 1 :1111 1101' f "1 1 ' 1 H' 'I 'ill l'. H. 1"1.'0:11'l 'H' ' ' " 1' ,11 11'1 11. ' 1' 1-1 1 1111 '11 1 1 1 g. 110 ' yfllll' S110 -1-ss :11111 llily jou , .' l. L. ' . , 1 A1 1,1111-:111 1 1 1XXIx11N1Xf'1A f11XR11'SN PRIDXIXX :slr I1 1 1 I1 ll s S111 II 1 1 lil 111 ll 1 1 1lIll111ls 1111 I1 11118 Ill xx s 1811 1 U X 10111 1 1 1 llll nts Un 11111 S111 ll 1011 l 1lll1 I l I 11741 1 11111 1 1' x 1111 r 1 s N1 1 N 111551 S818 1111111118 111gr0W ll 1111 I1 11N 111x1 11111 1111 1ss11111111fv 111111 xx I1 1 1 lll1 ' 11'111111s d111xl 11 I1 Xl 1 1 1 111 gum 1 1111 ll 11111 1 111- 5 1 5 1 nf 0111 1 , 111 s 1111111 1111111110115 115 1111 1 WX Plllll Tlurlu firf A. 17.11. S. 1 ' 1511215 1 1l1'.X '11I1"1. ."..' ffl. N11 ' . 111'-'. I . gf 1111-1-1'I11l1 111. "1'111-wi11'11111111'11:11'111-" "ll1.' ' lf llllllllfll, unl I '1Ilfl 'ifll XY1lI'.'11'j' 1711111111111 141: 111.'1 '5' 1111111 lf: " .11.-I 111111-1111 1flll.' lllf-l," W- 11:11'1- 111-1'1- 1111- llf 1111- ': .' ".1l1 "11Il.11 11111.11 1111 1.' 111: 11l1' S1-11i111' 1'1:1ss. 111':11'1- 111151 , , 1 . , not V1.1 joimwl HH, lmhlwll lmil.','l I.: ks 1.:1s1 S1'1111'lll1ll'1' 11111' 11'11-11.11 "1 11Jl1'1l1' umfsu nhl. duh. -t intvml mv Int 1':11111- 111 .x11l',,,Jllly 1.1'111l1 1vlll11ll1111Yll, l':1. m, .m,HH.h,5s' sm. ,.M.t.iU., ,wmv . PIL 3111 '1l11'I'1'.11 1111- S1-1111 1' 1'1.:1ss. T111' gh mc, I. hm. 'mir' ' ' :1s.' - :1 w111 1 , wc 11:1v1 f11u1111 111111 111 111- :1 V1'l'j' 1l1,fI'1'l'2l1111' :11111 1'11111i11g f1'11111 1111- 1-X1'1-1111- 511111 1-1111 1'111 H - 11:11 1-111111, :ls W1-11 :111 illl 1-X1-1-111-111 of 11111- vity, 1ll'I' 11111111111 1111-111111111-v z1t Sflll' U11 21111 WC' l'1',..l'1'f 111211 0111 A.1'.11.S.1.':111i1111i1':1111111 uf 1111- - -1'1,,y fri -1111s11i11 wi111 111111 1l1l.' 1l1'l'1l .'1111'1. 111111 :1l11111y 11'11'1'11 .'1I1' I -.'. 111'l' 1 , H, 1111-:1s:1111 1'.'1 ."1' :11111 ' A Aft hufhlw , .I 'V p: I I nm .. nl... .WH kno . tt lupus : I :1 1.111-11111-111 1z11,u'1111-1-1'. 111- 1'111Y.' 111:11 111 ,K , . '. .. S1111 11150 111-V1-1' 111- s1-1- 1' 11, 111' '11-xv 'g . XXv'1l1'1111"'1'11" Gr: - has 1111- 111-31 V1.'1ll'.' ' 'lasy Sll1""11,' i11 :111 his 1 '- ' - ' P. f111' 111-1' s111'--us 111 1111- 1111 '- :1111 '111 :11w:1ys 111- 1'1-1111-111111-1'1-11 115' us. Lfln,-.1 nf-buff L I1I I 1I'I1N ll1l 11111 1 1 1111 1 1 N II 1'I 4111 1 S1 1 T119 111 1 I41s111s 1111 111111111 LS H, H, S I I1 1111111 11 NI I 1 I 1 1 I 1 I Q ' It N111 ll 11111s1111 s ' "NUS 4 1 1 111 '11111 ' H51 Xk T11 111 111 ,H S l 1111 111 1 IIII 11111 U 11111 1 111 111 1 1 1 155 I 111111 IL 1111 llIlI of 111 111 1111111 111111 XII llll 11111 '111 L ll ,nhl 1 1 1 LI 1 0 11111 1111 11111 I S 1 ll 1 1111 0 1 1 Ill 111111 g 1 111, fll 111511 of 111111 111581113 H 1511 11 111 Thufu NIT A. C. II. S. A1.1,11:1'11'1 151215 I 71 , If I 6 4 1 'AO A 'P 1'II1'IS'I'I'IIi ICYIC ' ,INR FAI I. X. IC ' I '--"I'IXI'I " '1' " ",I 1,l'iIl1'I 11111 .1 H1l.'1 'I1I':l1'Ii QI, 11, 21, 5, 111, S111-1' f'I'5: l'1:1s.' I'1'1-s1111'111 1113 11, 11. K. 13, -lj, I'1011IIl2III Q-I, 5, 1113 Ii:1s1'1'111:111 14, 51. I'1'1'si111'11t A. 11. 11. 1411 411111111 AI"l'0l O . Sf:1'1IS, 413 IC1111111'-111-I'11i1'1' .X11'1 ' Mil'- "f'I1111" 1111' 1'I1:1111111111 11'1.'--1-1'11'k1'1' my 4413 I11-11111111115 l'11111 C411 ': ,k 11f1t 1g1'111111. 1."I':1I 'U' 2 'I I'-' 'I'1-:1111 QI, 21, 413 N11'--1' H11 :11 C31, "11111 11:17 11 l"1I"1- I'1l'1'Ill'Il I'111I1 125, 413 "A" 'Ill g "Flu-1" 111-111 11111 f111' f111tI:II :1111 ,I:l:'1T ll1I,Ul,x:c'I? I W Hg 11' I Hash t1':11'l1, IIIIIXIIIQI Illl s111:111 11:11't 111 151111-1'. " ' 111' is 1'1"411511 I" 1111' 1I""'1A1"'1'I11iI1 311' W- 11'iI1 11-z11'1- it 111 1':11'1's 1'1'11'1111r: 111 I1-111- 111111 111' girl 11'it1 11:11111':1II1' 11':11'.1' fill in tl 1 fm, -.,- M, 11 . ' H-1 1151113 V111 1'1'5'IS1'- If 15 111'-'-H--SS T0 SHP' "11'11:1f is11is:1l1111i1i1111?" xvl'.I'1' :1f1'i1i1 111011 that IH' Wai' 41 V"1'Y 1 1"-'111 if1'11 :1Tf1'11111t1-1111:111s1V11'1f '- .' 11111 sp11f111t111' 211 11111 110111 111111 :11111 1z.'I'1't 5-54.1 1, 111.31111 I,11,1,,,,m1 :md Im-1 Qu 1'5'111!'1 WS- 111 :1 11111111111 1'111111g I:11111's 11:111111 10 Fmm HHN! WW StMi.4t.4I.' 'I low' 5111111111111111:11E1113l01i-xl11:111:1t1111.1,rl.5'.1,-l.',11.21 'V 1 211 H wx! will I .1 'wi m of " IIc'1iw111.11- 511' 'I 1111' " gui -at lwtn :'ltlmH'L1h to 'IU hlm '. SHN! it 1'1'1Qg I"ll'I 111111 111111111 his -" 1111 wil Wqulw bl ms' HU "' ' 05' 1-1111111 111' 111' IIIIIIIIIO sin" 111' - V011 Twnwly 11101081 1"1"'4 Hmm' H 11 1 1Vif1 - 1111 111' 111 .ll t11'f 1111- ' " tll 11'i11 111'11:1111y 11111s11 :ltt11isIi1t1'i'1't1'11, f -,N TT. 1 'll l 'l. , 'Y 'I'I11'111' 'ousing 1-11111'1'.' for "1'111't"I uit," it Ellfrlt ixn 1iflfll?lTY:lII1l'lx, fyoig IIIHI' 4- is 1' Q' ' 'lg Ktcs of '21i. 1' , '. Yip. . 1 1 A. 11. II. 5. Am. IGEXVI 1'1', I-X1'11N X11 111X , II 1,11 11l1 Ill 1 ll I1 I 1 Sl 1 fl 1 11 S11 10 N 1 1 1 11 11 111 of 1110 N 1 lf 11 111111 1 1111 1111s 111 N111 1 N11 111111 1 fll ll lg I1 11 11 P111 1 D11 N1 1 1 1 1 IIN ' X s 11111 1 .5 X11XS 11-1-11 '1 11111 11 ' USC' X , N, 101 I 11ks 111 11- 11111 11- N . 111 1 X " ' ll 11s1 1s111x 11 " 5 " W , N5 , Il 11sx1 1 11- s 1 ' 1 5 S P01111 A 1 U0 sltl 111 ' H l x 111 111111 1 1 1 1111 Ill J l ' I 'll 0 l ll! ' " Ull X ll x 1 1111 x 1 V Y' 11 1 ll 1 1 1 111 111111 I lllll Tl1rIy Sl 1111 . -11 .1 W 0 , , l 1111101111111 11. I'I'.I.1XN 0512 ' .X.EY'I'.1.XN 111'1i1.f1' "lll' 1 1"f111' Ill." 11,-1.1,,.Q1,-H 115133, 1512.11 151-131 U1 -1-11111 111l'1I1i x1IIl'1'1l 1lI11l'1I, 151212, 11 - 4 1"l'1'S11lll1'1l :1ss1-1111111-11 111 141-1 :1 151111 11: - 111' "ll1'.- 111111 l1f1'111l1.vl llll, 1-111-11 111111-1'. Ill 11111' 111i11s1 11':1s 1111- '1111 11' ff' ll" "W" Ulf' -' 'l"'-U fA11 ' Y1'l'y 1111-1-k 1111111111111 ,'K1l1' :111 1111' . . ' - 111--111s 1 111-"111, 1'1 ' 111- '11 VIUVH. I Ur Qxftlltibv H unl '55 , 1 S111 11 11'1- 1'1'1'UQ'l11Z1' ns 11111- 111' 'A ll."' 1 1 I "A 'fi 15 I1 ' I -X011 pufltvl 1 I H: f1."fI"'Sl1l uf F1111-1' of 1'11111'1-3 :11111 1111 lfm 'Wu H1 ,T 'TH 'Auf 461.11 fu ff' .mt 1:1111 11111 1-1'1-11 Sl'11111I'S 11:11'1-11 1I1I1'lll 111111. Ht ' M' It 'HM tutti ml HS 11 11:51, 11111 :11'11-1- 1-x'11 A 11'1-1'1- 1i111s111-11 :11111 NY1 1-:ns 1'11111' 1-1'1-s 1111 11- il 1 '1- . - 1 - 11:111 1111-111111- :1 1-1:11 11111 111111' 11:14 fjS1'J1l' 1 .-. -' 1--' '.11 " I ' ' .. "ml "'-'1 um M A lt' 1' 111 1 111 111- 1111111:111 11111 :1 11111s11'1:111. Gl,Il,,,,4, hw. Nl Y, I I ., -kod N111 l'llll11Q,1'1l 1-:111 I11- sail 11f ."'il'yS l111,V' 111T:111s1- 1114 111.1 - llllilllj' 3.111 111'1-s- W' A "IST 1' 1'i1"'15t T11 Wg' I1 I 1 01- 011' 111 1'1I1S.' is :1111':15's 1111-:1s'1 11111 his nfl' W' ""'f'1-ml" "S S f"1""3 Us "W 1'1-1'i1:1Ii IIS ill'l' 11111-'-.'1'1I1.!. 15-."1-.' 1 -- t uf' H11 Um. WI., ,mf 'NYM' I Ml 1111-: 11 11'1-11 11111-11 1'11l.','-11111115 111 '111-s Sl'r1:"""l' 5' .mmm In H hwy -v wt. 1-l.,1'v 111.11 1,-111, 1114. ,,I,I,,,Sm. wx. I IUIH. sh: 11 111-:11- 111A 111111 ns :1 1-1-11-111'1tI1',j1f 1111, y1111 will 11111 11l'1I1i 1111: I11-1'.'1111:111 -' 151. USN" uv VMI' -HH' f-"ff--G 'Ut P- WI an 111.1 uk," ,.,,u1,1 CX! ..t this to 1,4 1 1-k, :11111 1111-:1s1- I1-1 IIS 11111111 1111111 .1111 , I ., - -, .. 11'1ll 1111' Ill 1'lll1l11l'1'1illll1 S11 111:11 'ZI1 5.1111 .1111111t 11l11ll. 111 .11 11 11.155 1 - 1.161 lllilf' :1ss1-111l111- 1111'1- 111111'1- 111 1ll'2'l1' :11111 :1l1I11'1-1-i:111- 1111- 411: 115 j1111i1-st - 11'l'H. XV- must 11111 1'111',g1-t to Ill 11 ll 11:11 1:1111 11111 11111 11-:1s1 1'-11'g,1- is 1111 ll' 11111- 111 .X. V. 11. S. 111111 1-:111 11111 111- :1 11:1s' 1'i111i11. W- 1-1111111 s:11' 1ll'1lIlS 111111'1- 11111 1111- slr -- if 11111111-11 :11111 ll 111' :111-111-5,1-1111-r '26 11-t's gi1'1- :1 11-11 111' 5111111 11-k :1111 S11--1--4 111 111-111'g1- 111 :111 111: llll -'1:1k- 1'1" , . . V 1 '-' ' ' X I IIFEXX '1 WX 104 1 I H1 I I J NI X111 III R llX ll 1 1 1 ll 11 II 1 1 111111 11 s 11 1 s s l X111 11 N 1 111 m1 11111 1 1 1 111111 X I 1011 fx N X A Nil P11114 ll 1111111 X 1T.II.S. X.,. '1 1-35 1 1 11:v11:1.1'x 112111111X A 1 ' ' 5 1- 1111111.11 HS11 1111.1 11111 .wi111'11'11." 1111, ,- 11,-, ,-,,l, 1-' 1 1,1 ,111 I1 1 ll1':1111:11111 1111111 121 . 2. 1 I .V .H ' V I N11 Ill11r Ill 1lll111r llllll M: mltllrml A. 1. H- S- WMI' ,dm X 1'11111. Y11111-1'-111111 112-Il-4.1 1'111SS111. 121225111111 1111: 1111111 111111 11 11v111' ' S1ll'l'. S111 is 111111 111. 11ll' 11111s1 1111111- 1111111-, S411 1-111111, 1111 1111111111011 1' ' f111 m,.,,,1,111'S 111' 11111- 1-11155 111111 1111y '11111 1"l' SI'1"11 'HHH fhif P'1'f"" YQ' Wim' Klzxry is :111111'11:111111111, 11111 111111-' 111 1lL'I' :1 IIIIHIIJ1' ll' 111112 111111 112111117 115' ,"l' 1'11:11111111ss 111 11111111 :11111 :1 1111111 YV1 '11 l1x1111111ss :11111 s11-:111f:1s1 1111111111111 :1w111i1- fm. 1111, 11-11101, nmkt., 1,1111 111011 11111-11 by 1l11111':1111111 1'111' F1111 1Y111l1Il lllll' 1111:11'1s. 1,111 11-11,-11111-5 1111.1 1111115-1111111-S, f1i'111f111 W1 111 11?1Vl' N11-'1'1'1 .' W- 1111111 11111 111111111111 M:11'y's l'l'2l1 :1111- 11111111K1', :11111 11111 111-111 111111 :11111 x'111l11y 1,i1j1,,1 1,111 W1- 11-1-1 M1111 111111 11111111 1-'1' 11111 111:1111s 11'1,11'11 11l1'1ij' 111 11:11'11 y1111. if ,Huy 1,11 Sh. 111111 1,1.,.1:li,,1.1- I-11111.11 1111, '11 "11: "I: 1"! X1111111111:1s11111"g1y111"k11' ' .'I1ll. Lol ul I I Img' 7,1 1lll1 11ll' s1-111111 ' 11111 11:11'11 11111 f'1lllI' J y Y' ,1 1111N1-111'1- :11111 11l'l'l1 11111 1111111-1' for 11. 1 kj 1 N1:14' 11111 1111111 lllll1'1I 111 s1111'11 flbl' .'1l1l. Aff VR I A, f f 1111111'i11, IC1111111. J Q, J V V 1 l " Ji 1 A ,' 4 ' 'fl ,' 1 1 1 11 h WLJ .. K A . H' . .1 7.x 1 l 1 "1i'--"11111 I lf pr nun: mx I 1'-ts Il N UH I III on 111 S11 IIN Ill III III I S 1 4 K Ill I y ltl l wx flmut N I 0XlPIlI'l0lll 1 In ss xv 1 :mon Ill um fun 1 xx 111 N ,Huw I Ull hz- sfs ll nm-s I IIII S ,I lr x ll! I IX P Nl, If 04 I X I I0 U X P41111 Tl 11111 nine A. C. H. S. Ar.,rr:l-:WI 1926 I I I I I .X. I,0I'ISI'I I"II,l,I4Il' I,l'IIII,I.I'1lX. I-'IXIIICR "IMI," ".lI:1 I f'irnrll1l.'.'ln'."' hIl'lllIN'l' Hr:-gg A'I'.' GI-I I'IllIJ l"1'0l1I-I1 IIIIIID Q2, II, 43: IIi'f 'lub I1 IJ: SI' wgr:lpIuia- .Xsw fi: Fm. Q-lj. Iuuisv is :1 V1-ry IDI'UlllIIlI'llI nu-mlwr LlIf'iII". TIIHllp.:'II HYIIIIII ill Siilfllrv, IHIS of Ihl- I'UllIIlll'I'I'IIII 1Il'lHll'Illll'IlI, .'I ' W' II"'I.III 'IIHIAQI' 'SSH "II I'4'1l1'f 51 I I mu- tu us funn l':lrsm1s High Uvluul "IlI'02llIIIlN of S-YIIIIHIIIIY. Sh- is at In hu-1' .lllniur -vv:u', Sh- hug wml any only :I Im':uIrIm- 1'Il1lI'JI1'II'l'. :I v1'1'it:nI Im- Innnnls in Illfl' two yl'III'S V' I us, fri-ml in he-4-II. Ivut is :lly :I mmlvl Stu- Iullixm- is not-II for hvr J' ' :I I Ixpm-wl"Yi1Ig1 :Il1'I SIIUFIIIZ II '0l'k. Sl Lllvillx- has many fl'II'llIS : g II hu xv: nmny ll Im, In 1191- , im- Im-ull:-rs nt' our IJll',U.'l' wlzlss, 'I mw- xx Il' shv wh ' :IIIIII-Il fn HN- liq of 1' -- l'lIllfIlIi'Ilf that wh -In this y rw I: Il' N U :nhl Img W0 many lm -I in I'lllIHlI'I'iS llliflll hm' 4-Imsm-n vu' V, An- IXINXYl'IIIllQ, will vin lllIIlI'V stnnnm-h frium xx In "Il n I IIIII hm' just :ls stvzlflllznst :x II ' - :us Nr ' 1I:n.v Imlllsv will lllilkl' ,'Ullll'I My W.. hm-,. f4,,l,,,l l,,.,4. I mul-I oI'ing' Nts' rg1':lIIIH-1-, ,I mII.' IJ uixf 0 I Ilvk. A A I ' I ' II ,' A ' X I L I jd' v W V II, v . I 4... F I 7 A1 1111113111 1'11XN11-Q T' 111 TCIIFR 111120113 11x1q11 11 11 TG 1 1111 1111 111 111 1 11111 1111 1 111 11 SI1ll11S11 1111111 VV11 1 1 K tm mSMS,1,,g 1 1 u1lll1l1tll1g tl 1 Html! Nh, , 1 Ill 1111 H, hm 1 llsw S 1 lll 11111 S01 11 llll lu 1 111 1 K is 0 1' 1 1 I1 Xl is 10 s s111111 1 1 lu wo 111111 111111 YV V lr 111111 1 1st g'll1 oll ms U mu 1 118111 lt 1811119 111 not Y s N5 0 1 10X 0 X I 1 l 1 s 1 11111 ll111s 1 11111 111111 1111 1 ' Page Fo1ty A C . H . S . 1 1 ' 1 9 Z2 6 1 1 1 1 11.'7I1 1.'1'1 1 1 1 1 "Nl Art 11111113 F1'l'11l'l '1ll1J. A. 11. K, H13 S1111-1' C412 1'-Pk 1412 I Q l A11 1111111 Qsljg 15111:111' HJ. A'Sll' '11 IN 111Il'1 111111 l'111 R1- 111111 'i'l." 1111111111 11:111s fl'11l1l 1111' l'1'1,,i11l1 111' , . . 1:1-1-111's1 l'iv:11 113011111 11111 111:11 1l111's1l'1 Tall HH-1. 511111 wmv 'Mrk' hm" 2 1 11l'vl'1-111 115 f1'Ol11 l'1'l'llg'll1Z111g' 111111 :ls :lll 'His' H11 M 'Y 1 'W .1 .' ull' :111-11111111111 3111111 f'11 ' 1 1l'll1' H 1 S110 1111 k, mmf, "UA 'S 15' '111 sI11 ' .' 11l.' '11 111 :111l11'1i1's, :1 f2lVU1'2 1111' H' 2' W'1f"'f1'11' 1"'Atm"'? Q01 1 If V1 s1'1 1:ls1i1' s1:1ll11illg, 14111-ll s1'l1s11111' lllll' 'mmf' hm' ff' f1"1""1,1 m'1""S 'ith 111141 :111 1-v1'1'-l'1'1111y grill. 1119 :111i1i1y 111 hu' 1"1l'h 21114 lofty 110: 1' 1-11 , 'Y 'W' :11'1 1':1z1l1111 111' lvff l:11l11111lt111ll011 1'11l' 1ll' 1'n,H'S HW 11111'1'f'SSJS VWY -111W 1 1 11:1s ll'11l1 111111-11 1'1-1 XVII f111- 1l1lllS'1f 1:1 1 "0"vulS0S uh with hm' wit' zwlllyl 111:11 111111, 1110. T11111 zlgzlill. 116 110 111' ll.1l11-1-s is :111 1-x--111-llt l'1ilSS1ll!lt0 111-- th, MM likwl IWW in Um. ,MSN - V. 1 1lls1' S1ll' 1l1l1'.' 111 111- 1111l'1'11, 111111 ' 1150- iust I. wil to ull H lm. what ., - um. 1 'S110 is 111111 "111-V 11.111111 '11't 1111 111111 w1l:11 Wu 4'l11l1I1111f 1111 'itll- 111 s:1l11 lll :111 f11l11l.1112lt 1"1'z1ll1-es IS :111 out Ilummy wlH,l.L, wmlm mu. ilmgilml ut" '1t'1l10l1'.f ' 1l1ll1XV '111111i1'v1' tit V. lvnll my TU fm. ' 1,0d. ' 1 w11l'1l of 11113 11111 111111 1'1ll1 sm' for 1111 'w111'1111-1" ' ' . Vell, '1'111'l'1- l'1-l11:lil1s 1111111 1l1U1'L' 111 111- .'1li11 111 1'1"s 111vp11lg l"l':1ll1'1-s l11111:1:s 1lL'l' 1l111"1 1ll'l'Z1llSl' S111'1l :1 111-l's11ll :ns 1111111111 11' 'vs 111 1111- ' l'111. 1118 w111'111 11111 ll1,' 111 XV111'1S 11111 111 111- -11s, 111111 vc t'l1.'1"W1f1 1111' - '111ik1 1'11l11i111-l11'1- 11f :1 N14 ,,'.'11y" 11111 llzll' 11111's 111-9115 will 111- 11ll1y 11l0s0 ' '1115 1013111 A 111' 1-lzlss 26. 1 . I I LIFT-'XXI C" IO 11111 1 III 11111 1 1111 I ll ,gf 1 IS N xx 1 xx x xx11l1 5, Pllll I xx11 1 ll 1 11xx 1 -1 111111151 s 111 x 11 lk 1 1 N lll 1 I N 1Nl'OX 11 11A11J A 1111 N 111111 I11t1r 11 N 11 l 1 1 111 1 I N U01 IX C 1 11ss111 111 1 1111111xx11 S 1 x 11 11 0 41N1l 1 x 111 111111 11111 INNK 1 111 st xx111 ll 111111111 01111lx 1 1 1 lllu C NKIX 011 1 IN 111 -. 1111 Ill 11- 111 III l1nf1j11 1 , A.C.I1. S. K, 11' 111243 1 1 MAI 111.X f1.K'I'1'Il FSH V. 'IU' .Y C 'I ' 'T St- g1':11111i1- A5111-1:1111111. ' U1'I'l'y" If l11'411 1111-1' 11-11-1 111 -1 xln- 11' 111 "U 1- 111 :1 111110 -1 "5 '- 1111-11 11111 11-l111I1 11-i1l ll'1 -l1l," s1'1 11:1.'T11f I11-11: Tlllg 'l'-11111. M:11'111:1 is 41ll1' 1111-:ll irl. Sh- 11i1-1- "Un -1 1-11 ll Iil111f .I Ill." T11 1-x'1-1'x'11111-, -,junk full 111 1111- 111'i111 'ith . , h IM- ,ssh yt . mlm. Sh, iq IAN, vith Il1'1'1' IS 1111111111-1' 1':11'1- 11'1-111 lll 1111- p1-1'- ,,, Hmm- f,.i,. 1,154 51 1 ils ..1Y.u,SL ,- '11, 5111 111' 1111111- 111111-1' tl1:111 H0111 R1-1111111-" 111 111-111 118 xx'111-11 xx'1- 1'l'21111X' 111.1-11 if, "L Ut :M hm .gmllml this lv f1i1-1111 111 111-1-11 iSr1f1-i1-1111111111-1--L" W1- 'mimi N Urtulx Ut th ffwt fmt H ku , HIM MHVHM will hqw ,l glU,l,,q+ S1-1-111s :11xx':1ys 1'l'JIllj' to 111111g1- :1 fellow 1111 1-111-1-1-1' 111 xx'11:1t1-x'1-1' xx'111'k 3111- - .' -9, mfz' ul , has QV xl' A 'V -111 1111- 1111' 1 -, 111- 111 111-1' 11 x' 1 11I1l'. W- 1"xV"5' , if' Hltufl' E", lf"l'l hi' pm' hlvl, MHIM. :I MlSl,i4.i1,,l that it Wm bl, 111-rrp: 111,' f1711l1', 1- 1-11 11s 1111-nf, 1 11 111 1111- 1:1111-1'. 111-'1-'s xx'i.'11i11gg' M: '1l:1 HI, l t.,ASS' .AMI xl . hui up - 111-st 11f 1111111 111 111-1' t'11t111'1- Iif-. Tf1 1l111"1111- 2111.111 . -sm- 1l11.' ' '11 1111- 1111t11111st was 1 - : 11? X 1 .', 111--: 11s1- 'Af,il1'l'f'f, s1-1- 1' 10 111:1k- it his :1i111 111 1111-use 1- '-'i' 0. T11- 111: as of 'EIU is 111111-1-11 . ppp' to 1-1:11111 this 1112111 us 11111- llf its - 1 rs. ' K ' 1' ' A - ll . 1 ' I W, 1:11 114, 1 Xyfgmf, 5 'tiijf X I r JL fn-17' 1 1 f! 4ff'?'f,24'-0ff.L. dflfl 'QL 1 4E bw, Mfr- fn 111fHN 4 Rufus ll 1 ll 1 111 1 X11 S I lllll I fill 1111 ls 111 1 4X 1111 11 tllxfl 1 11 Sllll 1 1 1 1 1 1111111111111 1111 11 ll 1 11 1 , 11111 1 Qt Sl Ill ll 1 1- 1111 1 1 11111 111 1k0 1 uxm X 11 Nl 1 X1 1 N 111111 1111 l 1lI 111 I1 11ll 1 t of Sl 1 ll D1 1 ll 1 N L 1 I N 1 Illlll tl 1 "1 s Il Ill S f 1 , 1 11111 11 ll -1x1111s 1 1 1 1 1 g ll l'L'l1 1 1 1 111 ll 'NI111 1 1- 1119 1 11111ts 111 1 Q Ol 1 11 111-1 Nl 1 s 1111 s e llllllNf 111 111111 111111111 1 I su 1 10111 11 1 111101111 1-1111111111s1111 1111111 11111 1111-111111 1111 Ill 118 ku 11 1111111 1111111 I UI ty fll 11 7111 A1-frp ,-' , '7 U , A. C.1I. S. :111111 11'1 11, 2 I W ' " 1 . 1 x Rl"1'11 1'Il,1Z.1R1-I'I'11 11,1 ' .IAN MAI' ' V 1,111-IMINA G JICTZ A AU "Mi1111i1-" 11211111 V11111 15, 613 G1-- 1111111 13, 4, 5, A. 11. K. 131, 411 G11-1- 1111113 12,1415 1113 111-11:1t111g 1111111 11'13 S1--'1-t:11'1' uf 11y11s.1' 1111'-rg O11 -1- 111 il I511l1' 11 5 11111111 1'11111g A, 11, Ii, 1-I, 5, 112: 11.'11sy S11'-- 11-:1'ts. R11 '-'Q 14111-.I 1111. H --A1 1,111-1111 III' 'I ff ,w 11ll fl ' l ll. "J11.-I 11 .w11'11I, liyll 111" I. bln' '-V1 1 1,111 11111 1'11:1t 1-1s1- lllilj' 11'1- 1-X111-1- .'11-11 :1 111'11111is1l11,,' I1I'1llliI'110111l2l, 11'i111 :111 t1 ' 111111 i,'1-1'1-1','1 111'V'S 1'1'i1-1111 11111 1-1'1-1-12 11'1 '111 :nf 111-' f1-1-1? Mi1111'- is 1111- of 111111' is 111-1' fr' -1 1. 01 - 1-2111 1'1-:11111y 1111- 111-:11'1-st 111111 .'11'01-11-sf A-'i1'1s 111 llll' lIll1",' 11111 11'11y sh- is s11 11'1-11 1'k -11 -1:1s.', :1111 11115 1111- 111st1111-111111 11f 1121111111: 1'1'111-11 1llll'l' lllll1P1' 1111- 1'11:11'111 of 1I1'1' fl'llIll 11ll' 1111-t1'1111111is 11f Mt, S:11':11,11-. iv, 1171: "m'1Ul haf' dH'ruw'1, 15,5 Mi '- 11:15 Il s111i11- fU1' 1-1'-'y 1111- .1111 H11-.1 11110. my .Nh 1' Al 1 ."' A 0V1'1'j' 11111- 1111.' :1 s111i11- i'111' Mi 1'-, :111-1. fth '4 Iflflr lhllf 14 'X f111k.', i' you k111-11' 111-1' as 11'1- 111 1'1111 H15 S U' ltfus 'H ' L 51',U1'l' ' nf 1-1111 't111-111 11':111ti11,,, to 5111111-1 1 1l0l' 11f 1111111111' IS 11111111 -' 11111- uf 111-1' 1 11111'- 1 , , 11 1 - .1 - ,- , . . . Y 1-.-. ., 1111, M1 1111- IS 11g11t T111-11-. :1111 111111-s -:1 111:111t1' : : S111-1' X Q - - , ,, H Y - , , 1 111 1 111-11 21 111111 flll - 15 Ill 111 11 -ws, :111 1-111-1-111-111 -1: :111-. 111- 1-:111t 1ll'0- - N 1, 1 ,: 1 ,, 1 1111-t 1'11111' 1'111lll'l' Ruth 11111 we 11'1v1- '111 It 'HU Numb wmv t t but A Q . ' . ' ' ' ' 111 -." 1111-:1. 11111111 11'1s111-s ffl .'U1l. S11 :, 1-111151-1 11111111 -1 ' D 11-at a lil' f:1.'c ' :1111111,, 11111' 1','1 J-111111 .'1 -'i.'. 1,11 11 .' s 1 - -: ' 1 11 1111- 11'i11t1-1' of '25, But s:111 to s: 1' an-1' I 11111'1- 1111111 11-1-111'1-1-1-11. He' 1' " '1 1111- uusical 11'111'11l is :1 '111'i111:1 1 111:1, UM' ,H 11'-1 011' :1111l 11'1-' - 1111-. . 'fpfff f J 4 4' 1- A 4 . l ' 1 ,1 4, do-ff v xjfnj f K, CM 1 Q Q Wwbb '4 Ufwfffzf 4' N-jsa fybfw 1 RII W C4 .JON Jil I 1 l tx 1 x I Ill vll 4 ll SU H I N 1 1 41-.4 11t4141 l I l Q ll S Ul N ll K1 ' I H Um N It 4 s 1411 ll lt Ill S N0 It N U 1 1 4 11141 I' 1 N 1 1lI 1 u Ls 1 101 l lk sl 41 111 111 llx 4 4 us 1111 45 Ol 'V D X x81 1 X I Xlill P41 III I' llfll H1144 ,WJ V, !7 k Q aff! " ' ' ' J A ' Q I ,. L ,K 1 I ' ' . C. H. 'S A1.1,141141wI l!D2t J V1 J 1 . Q 1 , 6 M Y I ' K' PVJV - --,1 Pflf f ,Al , f ff ' f . ,f X ' f C ' J? , H , .jf ,r,f I fl , 4 Q 4, 1L7l, POHICRT ti0I.IH"INI'I MA C1 '. 'OPI .' K f 2 .Xlliigw-wiNt:1H' H13 l'. l'. i'I11l1 412, 33, Hflrr lilly, I -U3 Ur: :t'- VI I 21, 43 lt-l:t'11v , A 1 ' t'll1l1 tlSlCn'z'1r:.14-li tlqg. 4 J l H L VN' NWI. l,fxm'll.1t'lllh UM St 1 'Ugra- 11l114- .Xss414-1:1t14111 QU, -lj. Wit U' :1114l wisz- is lt41l14-1't- witty, bv- V Q 4-1 llSl' lu- just is, 111141 Wim- l14-4-:111s4- 114- is ' l""' -'A"L'if-'fVf'f" nf I g1':14l11:1ti11g in 1111-4-Q 411141 41114--half yn-urs. w'N l"'f" 'Xi '-" '7"'I' ","'f""' ,XIJ hc- is tllliflt i114lisl14-l1s:1l1l4- to tl14- QV I ","x H 'VV '.'?'hI""I H'Hl,, l'. I'.f'l11l1, l4'.llgfllt'llIlf' wh414l1':1ws:1ll -I "HW "0 Um' 'H 'IH' tl1 i- l111111411'41l1s 1-: ' ns. II4- 44141s11't Un. xI:l,,I! yylif can wg, Sm- of go ill su 111114-I1 f411' :1tl1l4-ti4-.' but hc- is hw? yy .,l,. fail wlwn Mtn bv Hlwuys Hrlglt fl OWU at fl ' -T' 'W' 111'4li11:11"v 1 'llS. 011- 11111.'t ki 1 ' leg HU wil, vlwtml MAIN ,humirlnl Amr! Wh'-11 lllK'IIIlS luvt- llUI', to :1-1111"- hor, U I 'I '11 'I 111141 fll ht-, 11h 4-V4-1' su 111-01141 ot' he-r. .111 41Il144 tl1.1t 144111114-5 11111411 lk. mi' A, YN . U tl I I t li '11, liol -rt has 4-114-4-1'f11lly inf l'IIlt'l IIS that u:1fl,"t ff' Jllrllthm xnlfl Vnfrutlil H5 zu. ,ity lx,L:,. I: ,k.' s 'll'll. 41.41. 1 4- ,,,- - Jil FIN, 1lJ:Il,i,l.tHil .IIIUx.:,l.TllI,l0T1.11, 1:3 S4-1-x'4-, 114-1' 4.:ll1:1l1l1Iy, 'IPI' 4l4-I144114l:1I1ll. ll4- t'1'i4-114lly, Q4-114-1'41us,.:1114l l'll1'I'gl'ti-l', Hifi? IP ynntl FYIHNZ .'T'f'f it ylfflbllmi t' :1114l 114- l1:1s :1 l'1ll', 4-V1-11 fllflllgll th4- l:1tt1-1- :X "ft 5f'f'I Hu' "HM" ' U ' W X "t - tltb In-l4111,1 to tht- lltll ': ble" lPZlfK'l'.m "UU ml" ' Hr-'-'x 1411111151 "G I4 ' -" l'Cl :111:-1 as l11'igl1t :ns his llillllt' f1114l will 11:-V4-1' f 'nm-t lf' 1l4l " 'l: . t '.'.7, . ', 4 U . , MMJ Dyk' an l 1 1111131 1026 11 111011 1Xl111111Nl 1II!XB1'TII G111l V S 1'l f111111l s llllN1l P 1 1 1 ll Ill 11 11 1' 1 11 kll I llll 1 I 1 M fl 11 1 1 ll ll 1 1011 s gi 1 1 l ll 1 us X11 11 11 1 111 111 1k1 go L 1 1 111 Ill 1 11 lwl 11 1 1111 111 11,151 111 111 91 1 1 1118 1 N 1 111 1111111111111s S1 1 1 1 11 111' 11 ll J Pl 111 1 1 -1 ll! A 11 'lIN 1 1111 f 11s 1111 1111 1110 1 1 011 1 111111 KN x 11111 111111111111 11111 s 111111111 111s 11111101110 1.1 X1 ll 8111101 t lllf' 1111 1011100 10 11111111111110 11111 111111101161 1111111 , 1 s '11 Q10 111111111 10111.01 1111 Sflfl X01 4f111 11111111101 1 11111111010 S111 11111111 1 1111 LQC 11111 1111301 1111 f11s11 '11111 91101111 N1 1g1111 11 1 114 10115011 Ikl1llI1i S0lll1 111 0111 01111111110 11111 111 11111101011 11111111111 0f 1110 f-mu 1 X 1 1 111511 301 01111153 111 111111 111111111111111gf:, f 1111011 0 P11111 F111 tu four f A.1'.11. S. 11.. .1'1 .- 1 1111151 IC ' . 1 'ICR ', " 'I ' .' C 'I 1 '11 I "FI, "J11.'1 11lll'1"' " '." '1'1':11-11 11, 2, 31, 413 A. 11. K. 111g 1':11111-1'i1111 is :1 " 11i11," 111::"11glj.' 111111:11i11g 1111111 12111 11i.'1111'.1' 1'11111 1415 011111111 11P1ll1. 111-1' lllZll1lIPl'1S 1'1-s1-1'1'1'11- Sli! 1'111l1 141. 111 1':11'1, 1l1111sll:1111' so for :1 girl 1' has s 111 flllll' 1'1-:urs ill :1 1: '1 - '1 . 11001. 11111' , F1111 S1-1' 1111111111111 1110 111':1i11s 111' lim 'Mhm.im,'S mlmml ,.1,M.,.1q. 1.1 ,Ot - .'1:1ss.A 1':1lll4'1'. :11'1:1' s111' 111112 11s1 111-Ml -.,,f1il.it.,,t1y l,,,f.,,f ff, I,,-UW. hm. 111 111s 1'l11111111.11111 111 11111151-11' 11: 1y 111'- fl-Um WI,-fi1.iI,:,1i,,g in .- .1 3.1001 11111-1:1t11i111:111'11'111z111i111111. 1. H. S.. 11 'A .H.fiv'ti11S' gh. has 11,M.,, H H.: -: tm. lllh 111 11111' 1'1':11's 11- ms ll'1'1l 1' 1115 in HH. 111.3 A,-1 mul 10115 2- 111111. 11'1-1111110 11:1s 0111110 111 1i1I1l1Y'1lll1l f111' his S1111 ig also H Piunisf l,0SSl.SSi,,g mm-41 " 1111 NWI il""'flml .tllmxvi 1 USS' HI 1111111 1l1'1111lil1'j' '11ili1.1'. 15111 111-1' 1?f1 111s 1111' k11:11'11 111' 111-11114 :11110 10 1-:1s1' 5,115-.15 41, not uw all their :H-1 11,0 lll1ll'1' 111.1111 111111 :1111 111 :1 111110 11111 ,1-1 l,i,l,m, 0,.HH,y1.:,,, 2 so ty ' 1 1 dlg 'WW' 11111 'T C-D 1'1-Il, :1111 we 1111 1111 ' 11111' ': 111113 XVI 1 1'Il1111'1' is 11111 1'1':11-1'i11g ' 'Os 01' lmfv to fflshmn' .Nw I 1 i 1 1 f ' A.. l .M A , 1 ,Q V . 11:1 ' ' 1 nga, 1:1111-A 1111' 11.1.111 I 14111511111 1111111 1111151 5111011 11111 H . j X lm' N , K vt ',, I 1111 s11111l'i11g' 1'111' 111s 111: .','1's. 1 k- lv N. I In I Vrl 'G' ' ' "U E, asi lv. 1111111111 is 151111151 1 1 1111, ,H I I X ,id X all ' X , I i , I' 11111 111' 1'1:1ss 111' 1911 wish 111111 1111 1111' ' Q' ,' 'H SH tv l U ' ' ' - 1111111111 1111' 1 111. ?"f" ' ' ' 1' . ' ' " ' ' A .. -V,ff1-1 .ls :"': :t'l'1"1:"i11 I g If 1 1 " ' 1. '1':. 111' ',: 1" " 110 : ' ' 1' . 11.' of 1.f'.I1'. 9. V' "F ' 1. 111 : ' ' ,": ' '. 7: "ll.. I i . ,.v.'9l 1, ' Q D 'x v XS. ,us- 'U L x n Q o -X. . K 's 1X4" NJ 11I11 Nll 1 1 N IX 11 I HNIIIIII II Illl illlll 11 llll 1 llllll 111 llllll rx lllll snr 1 ll N 1xl1111 II 1,,,,, s XX Illll 111 1 Y ll 1 T 10 1 N IS I 1 1 ll N 1 l IN N1 I1 I U Ill xUUxN Il 1 111r 1Jl 1 N 0 I X S11 XX ll s 1 s UI 1 ll II Nlll1 U f 11111 11 N Ill N 1 1 llll IS 1 s1111 1 BIN ll!l11 51111 Pagf P ortu ji 5 A. 1'. II. S. A1.1.11.1-.111 QIEQ11' ' -1 v N O K l'I'l'lll'll1 HLICNI N " DSS Wlf -'RIGID 1iIl.lll1IllSl.l'Il'IYI'I ll.XI.l.l'Ill if Ilvrl-y, V7 "Wi i1-'l l"l'1'II1'll flllllv 15, 1313 A11 1lllIll 11393 191-11 1'll1l1 112,-l, 3, 1115 Ilis111-'1'1'l11l111i1g llis1111'y 1'l11l1 1415 l3l':1111:11i1-s 12, 53, 'I'1':11-li 14, 513 flillllillll l'l:1ll 1495 Gjpsy U. R1 '1'l'Q S11 - -1111-: l'1s. I ,, ".l1'l1l'1 11f1!f11'1.s1lr 1'111'1l'111111 'I l-11. "fill,-1'. wll L21 I 'll lui ' I-Il'1', hun .L,. .l tl I 1.741 i. 'ANTI ,H N11 Ill lull .- 111111 Il Ill J ' .' ll " XI l H" H15 'QV-'V' Uutltlwl lux . 1:'- '1'I'S. " 1 lII1', ' 4""l1' .XII :1111l:11-i1111s, wi11.'111111-, l11'i,gl11 1-'vc-1l :1111l " -," wl :11'1- g1':1l11:11i11g in g,,i1'l, JllV1'Il.VS W1-:11'i11g :1 s111il1-, iw H1111-l. fllI'1'1' :1111l :1 half 4Vl'Ill'S. "Wi lll1'll VV1- XV1llI4l1'I' wl :11 11l1l .X.1'. ll. S. will 1l11 1111i11- l11'11k1- 1l1- l11-:11'1 11f 1l11- 111i1l-V1-111' witl 111 l11-1' 1111-l111li1111s v11i1-1-. SI1- v:.' 111-11111 1YlI1'll Sl11- 1l1-'i1l1-1l 111 l11-1-111111- :1 2llXVII4VS 1'11111l 11f:11l1l1-1i1's :1111l -X1-1-ll1-1l i11 N1- i111', I11-1':111s1- sl11- wud :1 111111l1l:11' llIl'lll' 111:111.v. NV1- l':1111w1l1:11 SllL' is1-s111-1fi:1ll.v l11-1' llfb 1l11- .l1111i111' Vlzuss. With ll1'l' llll'1'I'1'Sll'1l i11 :1 1:1ll 111:111. l'111 ll1ll i11 Nlllllj' 1lis1111siti1111 :1111l gulx' 1.-111l1l1si:,'111, l1i111 :1l11111-. W1- :1ll l111'1- ll1'l"l1llly 1-:11'1-- .'l1- 1'1-111i111lw us Ill' :1 girl 11111 nf tl - f1'1-1- 11:11111'1-. Maj 1'i1- D1-: l' l'.'. Wi 11i1- is :1 loyal 1 D I s111111111'11-1' of 1ll1' Sl'll 1111, :1lw:1ys 111: k'11,,, 51'lAll'll sl1:1ll 1111- fllll ll1'l' .'lllll1' gg' 111- lit-4, ,I lin, juni. fm. hm. 1.11.55 mmps 1,-V and It 5 Th" fm l' that fflwnff 'UIS1 l11-1' i1111111-1-111 l1111 1'1-:Ally llllllllj' l'1' lilI'ki .'1D+XYlI" W1ll'l"V, H1111-lf U lfll 1l11.' ,,111l 1111:1li1y, l'I1l 'l,f'l1lI sl1 11l1l l101l11-s1-1l:1t12 H1-." -s ll1'lll:J' :1 ,,f1111l-l1111ki11g, yflllllj 51-l I "111:11'111" 1l1: you 1-X111-1-1 111 111- l:11ly :1111l, :ns 11111- of 1l11- lP1l'V.' l'1'lIl1ll'lil'1l, sm - 1l:1,1' 'U1rll, 111ml luvk, lqtlwl, wt. -'Sl1- 1':111'r ll1'lI! 1l1:11," "Wi i1-" is all kzmw A. 1'. II. N. will lll'.'S A'1111. ll 1-1111w1'i1-111i11uS A l'IlT. l11 lI1'l' lj1ll1l'lI1'.V 1l11'1111gl1 li1'1- 1l11- 1-l:1ss 111' '26 '..'ll1'S " Wvi ' -" 1'Y1,'l'.V .' '51-SS. , . A. 17.11. S. A1.1,11.1.111 151311 11111111 1111111111 111 x 11 1 111111111 111 1 l I 1 I N1 1 LS 1 1 1111111 1 111111 1 1 1 11s I 1 S5111 1 1 114 1N N 1 1 111 1 ll 1 1111 l N1 ll 11118 XX 1 11 1 slr1111 rllllxll 111111 1 N HN1 I 1 H 11 1 1 1 N 1111 111115 1 IN 11 IN 111 5 1111 1 11 1111s 1 ll 111 111ss111 1 1 111 ' X 1 1 1 l 1N I L 4 ll Ill I 18111 1 1 111 1 1 1,0111 I01t11b11 l 1 .l111IN1'. 1 . 1 'ON W11.1.1.XNl W1J1111IX 11. .'1.Y --. A"' "15'11" A. 11. K. 121, 411 111-11 :11111 I'1-111'i1 1111111 A. ll. K. 121, 41: 1'11'1'lll'1l 1111111 131, 11 121, 413 111-1111111131 V11111 1-113 .X 11111111 Art 111111111111 111-11: 111111111117 111. '1'1':11'11 1411 1"1111111:111 1113 S1 '11-1' 111: H ,A ' Il Il ll W I I., 1i:1.'11 - 111111 1211 41: 1'1'1-si 11'll1 S111 1l'1' 'I H "" 'X "mf A' ,, """' "A l'1z1ss - ' ' 11:1Z1- 11111111 1111- f:11'1- :11 l'1'. '1'111s iw Vl1lw"'. if .im ll 110-11811 vlmrlll lllll' "14111rg1-st 111-1111 111'1'2l111'1',.' 11111111 :'1""'1 NIMH HHH ,WIN 'i"H1"m" 1" 'lv 11:1111i111111, 111111-1'11'1s1- 1111111111 215 ".l111111- 1121111 "fill 1111111 11134 11:111'l li g1':l11: lilllllr 111.11 W- 111111'I 11111111' 111:11 11 is 1111 11 1' 1 4.W.lm:,l l' ' 'lst I ta, 1'1j'.:""' 111-:11'11' 1-1'1-1'1' lllll' 1114 1111- 1':1i1'1-1' s1-X 111 "lf""U1":" I "H 11.1" 15 NIM' .U Um, 'Wh ml' mm lwvll WL.,l,PmI,h, to 1111,'-1111-1 1-11111111-11 11111 11.' 1-11:11'111111g, ,, IUh'lIHV1g1, t,h,H,m W, hui., HH, MU., 1Il2lllIl1'l'S 1-11111-:11 111111 111 111s 1-1:1s.' 1111111-s 111:11 111:1,1'I11- it is 111-1-:11111- --.111l11111y" im 1lf."'i'lf'.v illxttlfr El1i1tll..x1"I,?!' 1311 :1111111111 111111 111:11 "11ll1 111: llly 1:11, ,N ,- 'H NIH. 'Hs Fil "IM 'fl bf U H .- Ht- li- Nm UNIV Us :I hl,m.t I'11,' 1-:1111'11-111'11s l' 1111g:11-1' IS 1111-1-s 111' '1l1i1'l' is 111- 1'111111'11, 111111111 1111- 1 : .'k1-1- S111 -' tin H-4,1-111: lv.t'2:.HAt 11.011 'iff 11:111 1'1lll1'1. 111- 8111111-s :11s11 111 1'11111:111 111' A1"'11lf14llTl1l 5 .. 1113, .1 .., .1 :mtl tmvk Hi. .,1 ,1.lgTi,gt.m1-,J'.,i. H1111 yllll 1-1'1-1' 111-111' 1111- 11111- 11111 1 1:11 ' " 'A " "' , '.11" .,. 1. - -2. ' 1511111 :1s Illlj' 11'1 1't1lf' :11-111111-. ".111 1111"' ZIHILI flllktl' 1.1121 -1 lbs' I B Ill A fini 1.1! 11:1s 111'l'1l 111111 11f 1111- i11111111'1:1111 1l1l'1ll1N'l'S '1' lf: "nfl I lux lg' Vfllyl 'fu It, 111 111' 11111' 1-1:1xs 1'1'11111 1111- 111-341111111155 111 1111- l.H 'l 11' HB-H1111 ut A ,Un It 1-1111. 111 his Sl1111llJ1ll1ll't' 11-:11 111' 11-11 115 int U tm -lm' ' 11ll'1lllgI1l Illllllf' 11'1:11s :11111 11'111111:1111111s as 11111' 1-lusx l1l'1'S1111'l11. XY- 111111 '1 1-X: '111' 1'11 ' 11'11:11 .1111 I1 's 111:111s Zll'1' 11'111-11 111- 11-:11'1-s .X. V. 11. S. 11111 11'1- 11'1.'1 111111 ns 1111 '11 511111-1-ss :ls 3511111-. 724 4 Q. 471-14. 92044-I 1- 'IN 1 1 11 I11 1 N I1 11 11 II N S , Ill f 11 Ill X P 1 S I N ,ut I 11111 11s1 1 1 1 1 1 N OX 111 I 1 N 1 s 11 11111 Il 11 1111 1 i 4 1 fl 15 1r 11111 111 11111 1111 11111111 11f 1lllll121I1lllI1 Page Forly Xfllll A.1.f.11.S. A1,1,11:1-:11'1 111211 ' Q, I '5 f 1 Q- 3 'f '- , 7 t '1 F I A 1,l"l'111CI1 Nl. 111X1i1'1'I11 I-'RIIH111'I-IIJWAIIIP 1I.X11l11'1JX "11111" "111111-11" 1"I'1'II1'1I1'1ll11111, 11:111st11'-1'1'1l1111111 '1'1':11-11 111: 1!:1sk1-111:1l1 1211 H11- S1 '11-1' 111. 1:1,11, Of l'1l1Il'Sl' l'X1'l"X'11III1,V I'111111.' I,II11l1'I' 'MY1111' II1 'L'1l'1II'11 in If 11.1 f""I"" N1 :11111 111.' 1'111'ys11-1', 1111- 111-1151111 111' 1lI21Il'V 1 I 111' 11111' 1':111' 1-111-114. 11ll11It'l' is 11'1-11 11111-11 1'1""'1 N """ "1 NUH11' "'11"1-'1"12""1 S 1,V H11 1liQ1.1.1Qg1n.l111,1 111. ,11.1m11m 11, 1111111115 g., 1':111i11 1111-1-11:11111's :11111111s11 1111 . ' ' " ' " ' ' ' 1- . . 1 . . S1-1 1:1s1i1' 11':1.'s is 1111,g'11, :11111 1-11v11-11 111' 15 1111l"1 111 "f11'9'f"15' W'11' W11'1:1"55 l"I'1'1' IIIIIIIAV. 111- is :1 l1ll1l'1 11111', 11111 1111- g1'1-:11- A"L""'T f1',lg-1g'- 111315 11-111 'f M:"""'m 1-S1 1f .'1111'1s, :1111':111'.' 1111111114 :11111 1'1I1'1'l'A 1 "1' W 111W51.Vx V"'.1' 'lllwf Us 1' fu1. us 111- 15 111151-111 11'1lIll s1'1111111 111' has 1llN llll 1 1-I s-11. l"1'1-11 1lI1N 1111- 1l1llI11l' 111 "11111" 111:111s 111 111' :111 1-11-1'11'i1':11 1P1'1llQ' 111- 1i1's1 11111111-1' 111' A. 1'. 11. N 1'1ILf1lll'I'l', 11'1- :111 11'i, 11 1l1lll 1111- 111-s1 111' I 1 1111-k :11111 S1I1'1'l'SS 111 1111-1'111111'1-. I"""'1'1"' H 5' 1'l""'l -W'I'H' who lm" 111 1'1-:11"'I11111l" s11'11p 11'1-11 :11111 1111111411 1 II1- 1:1k1-s 551-1-:11 111'i111- 1Il 1,1'1111l1,1' 141 S1'1l1l1l1 111-1':111-1- 111' "1 '4'S'Y 111 1':11'1'-V his 1 1111 11'1'1-111111- is 11111' 111' 11fIl'l'j' Y11kvS111l1 S1111 ki-ky, 111-11115 11111- 111' 11113 "111:1i11 111511111 llf1'I'S"1If"V11k'.' S11:111 111' 11 '1 111-s f1ll"1l1,f .X111'i1 17111115 1111.11 T11',' :11 1115 :1 "11:111111"' 1-:111111- :11111 1:1s1 f:111 111' V15 1111- 111' 111- lllllill 1'11':11s 111' 111- 1ii1lgI1v 1-'1-1'1'.1'. This 11111s1 11:11'1- 1111111 111111 11111 ns 111- 111111' 1111'11s 111' 1':111111-s. 1"1'1-11 5111113 111 :1111-1111 111-111-1':1 1-2111 11'i1-:11 1'11111-1,511 111-X1 f'1'Jl1'. 111- 11111-1' 1-X 1111L 10.26 SI ll Xl SN IOIIN XI I I1SIIIHI 1 U11 S1 1 1Il 1 is 1 11 "I", ""' I ' l 1IllN s1111 1 s 1 1 1 1111 'V ' ' 1 I4 ' I X l 1 xx 1 11 IIIN1 UVIII 1 N N ' 1 II1 Il 1 1 IYI NII 1 I1 I Ill I1' I 1 1 1 u ' 1 INNIU ' 1x IIl1'l N 1 1111 1111s 1' N ll s 1 IH II1l1 I ' I 11 I N I1 1 1 1' 111101111 V1 M. 1 1 N1 '11 ' 1 1 N I lI11' N NN X 1' NU 1 1 l1I I1 1 ,, gl 1 1 1 I Il 111', 11's V1lNI1'N 1111 1 .1 II I11. 1 P11111 I'orf1111aI1! X.11.Il.S. A11 1-'11'1 .' MAI CI, I'1LOl'lHI'1 . 'LIAN . 1' . . II'1'.' 1' CI' L' 'II."'l ".l:11'l1" Hl' 11g1':1l1l1i1- Asa1111'i:11i1111. .I11l11 II1",'l1is1'1', 111l1'1'11'is1 l1111111'11 :111 Q ".I'1'k," is :111111l11'1' 1IIl1' 111' 11llI' :1111I1i1i- UIQ! - ' ' fro" """' I "" -l"""', x .' l'Il1.'. II1' 11111, 's g'11'11g II1' gli H "" " I 'IH'-U "H """"""'I "I" i11 1l11'1'1' :1111l 11111'fl1:1l1' 1'1':11's. .lzlfk '. 1l11 N' " S1Il4l Ill' ll f1'll1111' 111' :1ll lil'1 :1111l 11'1' :111' HH, W-1 is ku , N tht, 1.,l,N. 5111" 111:11 lll' 11'ill I11- IIIl.','1'l 1111 III' IIIIMIIIWV11 lm lm, . uf w1,il.1, Sh.. is 1111111111111 111'x1 f'1'2ll'. II1' :1l11':1ys I1:1s 5:1 Hwy ,mud out Ut- hm, U,l,U.lhN1 A HN, g1I1Ill 11'111'1l l1lI' llI1' 111l '1' 111'1's1111 IlII4l IS IlI'1'g 1'l -11"111f gn . Sl'-'l:1s111'1l11i1'111l k"' "' lv' "'s l""i'W"'t " 'l'l'I Hi' gwm I . . , - "l I , , , :1I111111 his 11'111'k 11'11l1 :1 1'lI11'I'IlIl :lIl' llllll IlIllII1'I1'Il1'f 111 5111 1'1l .lIl1l Illl 1llIll l1111 lv in rn Ill. ll I H I' VU! ' un- SII1 l1'1,' 111't1'11 Ililll llI1' llIlSl'lII'IIlIl1' 111' "1 lt'4 l"'ulT,' 'T,','."J:.', VN 1 '-1. 1".t"l.. 1l1'I111.'iti11g'l11'1'g111 i11 1l11' 11':1.'1 '-I1: .'l11'1. ' " l' l l "'l, '.""l '. 5 ' 111' 1':11'1111111s 1'1 I' ".l:1'k is flll lrst XXHI mum sl , mljuys hm. l,1l.,,Su,.l., II1'I'N1III 11'1' flllllli 111' 1111 this 11'1111l1l II '-1's- 1111 ' :1111l llI1'lI, sI11' is :1 g11111l s1111l1'111 :1111l 12111: "Wk" hm' "IW Ol' tl' " ' 'St 1111, ,. ,S mmq, ,.,.l.,131. --ll:u 1'7 is H 1111 1I111's 111' tl11' l'1'II 111111 l'1'II1'Il llllll. "1.'1 girl 111II 1l11' 11'l11'11'1'it11'1 :1111l l11'1' " xy 11':1.1'.' 11'iII I11' 111i.':1'1l I11' :ill 1'l11'11 sl1 I1-:11'1's IIS 111 gn 111 11'111'k f1lI' .' 111' I'1lI' 1111:111' 111:111 11'l I'llIIS1I 1'l '11"1111' lllI lil -1 111'. I":11"11'1'll, " I: 1: 'I tl11' I qt "sl .' 11f' 1' 1' 1'l:ss111't1's 211 11'i1l1 11111 1' 1' 1 "l.'S. 10' I I IFIIL LY 11-. 19-J . S 1 'Ill flL I4II:ltI I tl' J Tfx XUYIIII 1?YI111Sx IIl1IIb.' I11111 0' LI1 I11 as 1 s T It 111 111111 '111 jplgllx Illg I1 I 1k1'fL1 1 Il IIIII IIL TI1 NI11111 II 1 f IIIIH wlfk 1 nm ,ml IIIIN 1 J X N II 1 ,1 1-11 1 II I 11II s IS 'N TI III IH 'f I 1.41 I OI II 1 1 1 1' t I If 1n JI 11111111 I s I 111111111 U ISI- X IIUII1 hum 1 1 I Nll ll X III IIIII 1 1 I 1 1 N1111I111 1 I N 1-1 501111 111I1 I t Illl I US Il 1 11 s11111 I' 1 11 1 11 1 1 s 1f1111I s111 T us s IIIIklII 1 III lISl Dlll II 1 s x 11111 s 'lfts PIII 1 I1 III IIA 1 I5 91111, 1111 -1 1 IJS I Ss I I111k nf fs ij! P11011 I'111f11111111 J A. V. II. S. A1.1111:1:w1 .LI1 II 11 I J I .Jr J 1 I ' .1 I I F I .. ' I V 1 J V . PIKE ICIIIVK 'I I CIIIII II 'I' '1I'.1 I I I1 I' -' I 1 . CICS 'r I f I K t UI"I'l'1Im 'II-1,.","'111."' " " ' ,-.'1-" I I4:1,'g1-I 125, fH3l".Xf' 1'I11IA71I,,2,! x V. I-'1'1-111-I1 I'l11I1 1-413 II1':1111:1tI1' C-IJ. , 'V , 4131" 1-I1 1IJg Iiy,'11I:1II Nj. -' Q E H 1 ' j ,V 1,1 4 V. I",I j1111'1 1' 111111 I1 ll, I 11'11111I11'j11'111 .'l ' lf ' F 1".Nil1g '1'i.w1111W' X -'I J f lu." 1 1 1 V. -V r I1 . f L IZII- I," VI11 ' 11'1111,311111 tF11 SII111 'f ff' f 'I'I11'1'1- 1'IlI'l'I'S flll' 'KG ,s' VI: j I1 ' :VIII-' :1 n, s 1 'jf ' lhll , IIYI I 11111' s11I11111l I11' I' 40 wiIIj1111t IlI'I' G : 1IIlI 1' '.'31'111 IlI.' :111 j' I - '-115 J 1:11111lV IIIIII s111iIi11,1 1'111111t1111:1111'1'f 1, ' "1 "' 1 z 1 Minus. 11-" 111111111 111' s i11 I11-'1' 111 111- 1 1 1 1 1 1 11 I 1 IQ 1 tI1- I1:1'1 1 Il 1 1- x 14 gg .Y1'Ill' 111111 IQVXSPI' aIlI 111 firpt sI11f IIII- fst:1's. I,'1I f'1111 1-1'-' '1-1- ' ' IIQ ,YJ 111'1'S'-1l ' I ,U91 1 :ls I1t'IIlg' :1 "I1igI1 'I J I1:1II 111111 l'l1IIl :1 111:1j!1t' I1: I s' 1 I:1II 'I 1:1 Vw' N1 vl,wI - W1- think of if, II11' :1 I1:1s 'IPII fill' 1XII1',gf1"111'? If 0ll I1:1v1'1 , 1 Vl'l'y i1I1-f l'1'IIIS 1'i1Ii1f1lI1111s, TI11' f1'i1-111Is y1' ' 0 '.'s1A 5 1111. F 1l y1'f I1111'1"' 11 .MKII Silt' sI11- is :1I11111I II11- I -st ,WIIT I"1'111I I1111111:111 ?1'I'1'IV, .'11.', 1- is .' 'I II TI11' s1'I 1111I :1111I XVII1'Il W1' 1' 11111 J 111111.111--5,11 111'v1-1' s 'wa 1.1'11111- wo yas .,z Illijnil k f :1II tI11' f1'if11l.' sI11- I1:1s, it J Ill' QI 1-s. II:11'11 yu l'Vl'I' 111fI 'low cv1l1-11tIy is 11-1111 tI1:1t sho is 1'1111si1I1-1'1-1l 111 1- I ilrv U1111 1111 :1111I 411 .' 1111 lil ,,1 .' 11. "G 3511-" is II' ' gi of jf - - i1'1! 111 w 1II 1i1'vc'I' 1' J t:k' gr :1 Musiv 11111 at 1 - of tl - yo I1:1vQt I11 Il'II'Il 1111 t:1Ik to Lim, ,If 1-x'l11.'i '1- 111115111 s1'I ls of I' .'I 'g,5I, , Ypg, qlmf S Itg is I11-'f,, 1 ,is 1' vf 11 I 'g I :1111I 111- :1Il k11111v tI1:1t SI11- will 111:1k1- Il ' I III I1i.' wofd. II ' '-', i11 S11-'1-ss III' I11'1' Iif1- 11' 'kg sn I11-V11 is II11- sp' 11' 1'. I1 ifs 111111511-H' 1 'ff J I11'.' of I l1'k. J? wvvs in fI11'J1mII'Is of lf!-I1,1..'.'m31-s !.lII1I,1'Y1'l'f' 1114- wislws .him hull xt of , ' . ,fy V VJ . f ,V I! I Y ' f ' '1'. J g I AID' dp 1 r J . I I ' A. 11.11. S. A1.1,11'11:11'1 111211 I 111 1 1 111111 1 1 11 s 11111 ll s 1 s H S SS l 111111,,11 111111 1111 I 1,fl 11111111 1 s 1-'1 1 1110 I x S N111 111 4 x 1 11 I 1 IIIIIH lil I Ill I 1 ls X IN 1111 1 1 N 1111 11 N u 111s 1 1 1 IX 1111111111110 111111-11111 1- 111 B s1111s 11111g 11 111 111111 111s 11111111 ff 111 1 11 1111 s11111111-11111 Q 11 1111 s 1 11 I1 1 1 s 1 11111 111111f1ss11 1 115 s ss ll 111111 111 111 111 1 1 1 1 11111111 1 111s1111111s 1 1 N 11 51111 111111 Rx 7 1 111 LQ PX s 11 N 1 1111111111 I 1 sllll111l5 'IS11 ll 11 11 1 111111 I N 1ff 1'l11111 N 1 N 11 - 1 1 111 X 11 111111 I zjly I 1 111'T1 11l1.X1'1-I JWIC 1'f1,'1'1JX KIXKAIIP ll11YI'Il1R1.X1,l'I H11-1111.l'1':11111i1' Ass111'i:11'1111. I 111-111111121-I 1'1ll11 41551 X4 l1'1'1'3lSllE:1'C '1I'4'l11'I 1' ll 1 121, 11 . 1' .' '111 3 'H' ' l.'111-11' 1111' lm! In l111'1' l11'1'.' 111-11:11111g 1111111 C-113 ,'Xl1'11111 N11l'1'1ll' 1'1:11'1' , 1.X,',' ":1- H111 1'-111-1'l1i-1'1 1-111 'l'1':11-1' 111111 1s11110111'1111-111111111 lll1'1ll11lxl'S 111' 1:11. .I1L11.,,11H,1:HS1-3 1.1hmu 1-1,112 1111- 1'111111111-1'1'1:11 'l:1r1s. 111-1' g1'1-:11 111-- 111115. S1,1,I.l,ml,x. 1711: will IU. 111,1m11, 1-111 -v 117 g1-1 S1-111 11111 111' 11 1'11l'l'l 1111 11,1 .1111,1-1-11-1 S11111' 1-1.111111-111-1'111111' 111. 1'1z1s.'3 S11 - still 1lil.' :1 1f1'1-:111-1' 111-1111111 :11111 111:11 is to 111.11,- 11,11 111-111111111111 1,1,11 lung. "I 1111 l11ll'I 1l ull llfll Hlfllll l1r1'11111 ll .1111 -' 1 is 11111 :111 :11-1i1'1- 1111-111111-1' 1 - A H 111' 1111' S1111 1 s1111'1f1, s111- is :1l11':1ys 1111 H1 '1""'X '1" """"' 'N ' 1' '- 1111' S-'Wi--1' "1'f"l5' 10 "1'1"'1' M1"f"5' 11' 0111- 111' 111- 1111131 1I1s1i11g'111s111-1l 1'111111g ' ' 1111-11 111 1111- 1-l:.'s111' '211 iw 1111- 511-11111-111:111 Rm' 1, nlmlrv hu I hum of on I I. ht. 111 1111- :11111'1- 111-1-111111 1111111 1111- 1111-: 3:11111 ' ' 1' "' " v 'f' 1 1'11111111-11:1111'1-. 11 is ll11ll11'1'1 11' :1 tlullfalxnllljfisITAFJI -1lll1jd1'iL'. 1f:'0- XY111l 11111111' 111111 11-:111-1'i:1l11' 1111- 111111115111- " ' '. " " Z' 1 x1-31 l11-1':11.'1- of 1119 s1's1- 1 '- 111111 "U In :H 1.15 'I' wmv- 11i1'1-1'1 111111-1' of l1:111111i11g 1111x1111-ss 1111- 111211 --, 1111s 11111-111-111-0 1111- z.- - .1 IUHNQ, Ml-1'l::llf1"U:,m1'l1.lf111111:SC 1:11 ,11 1 11112111 11-s, S111-I1 as 111-111g -:1 fast gli' "vom, mu .lt tht, ,iI',LVC'liqt'1gyf tm " 'mf' Hn 1'X"cH1'H1 'Q ' ' 't ' 11111113 1.11111 111'.'21111Z1l11111l.' of XV1111111 11- is 11- . I1 lf 11111 1'111111'11 .111s1 1111: :111l'S lm In-tivo f' 1 1. 1-111-1-1-1' 11'il1 111- 1111 1'11:111-1'1-1- 511- 11-1'- ' ' , 5 ' , , fak 11 .11 f 1315 11151 11. 111.1 Suv- 15111 11111115 1115 1111s1111-sy : -'r ..'11- WL... 111,11 1111- NS' 110 Him' 11111. 111111 1111111113-1111 :1 1111-111 1F1g1- Y11 H11 1111 11- lil 11- 11'11'1s 4111s :ls . ' 111' s111":1l 1'lll11'111J1lS 111 111- :1 :111-1-1-ss 111' 111111111 11-111111115 :1 11011111111 11:11111 211111 111' 111-11111 111-1-s1-111 111 11l'1g'1l11'll 1111- 2 :1i1'S. I is 1-5111-1-1:1111 1ll1l'l'1'S11'11 i11 111i111:11'- 1.'Il 111s 11'1-ll as 1111- 1:11111-s1 :1111l ,'111'11S lllll1'1l 111: 111' 11Illl' 111 1111- 2111111 111' 1'lll1- 11:111I1' "G," 111 11'l111'l1 111111 111' is :1 Sill'- g'1-111. XY- 1'1-1-I Y1'I'f' 1I1'1l1111 111' 11111111 :1 1 1-31 -1-1 11'l'1'1I1 111111115 111' 111111. J 1 ,V ' A . I ff .XE 1 1 ,f1.,!'1"r, 1, I I f f, - 'X ' fly ' W I 'ff , "4 1 .1 ,iw 1 f 1 ff "1 ,Z r v 1 . ,X - I ,' 1 .1,' .JR ,.1,L- 1','H .' X 1' 11 S, A1,1,11:1cw1 K.. 'I 'f . .474 5 V 1 1111 1 N 1 U1 x11 1 1 Il :I 1 1111 1 111 I I 1 ll 11I 111 I xm 1 1081 I IN IIIII UIIII II 1 s 1111 1111 N 1111K 1 1 Il 1111 NI l I 111 N 1 1 11 X I Y vw P,,s.4 I 1 N IU N 1 1111111 11111 1 1 111 11 N1 1 1 1 1111 lf HN I I411 L1 N 1111K 111111 1 Sl I 1 N 1111 11 N 1111 1 1 11111111 1 111 4 Ill Ill V 1 I 1 N 11 II Payf F1fI11 1111 U if I , v' J, st - 'fl " 11 1 .IANIICN K. III"l'1'lI1I1JN B1Il.I1II11Il1 I'.X'l'lIll'l.X 11l'1llII'IN HN. VH "Mil1.x"' ' 1111-1-11111. 1:1,'1.3,111: 111.11--111111 125, 111-l1:11111g 1'1II11 111: 1-'1'1-111111 1'1ll1l 12-5, 4,312 1'1,11,.y MNH 151' 3,: I.-I.l,m.1, 1-im, 11, 1,I'1'S1411'lI12 I11-1-I:1111:1111111 1-111 S 11-1-1' qw. ' 1411A.11.K.1111SI1l1l1,'1If1I1,X11'111I1 , E XHTM. 449. "IV 111111 I I'Il1l-Ill I I IIAI I I Il -l1l1l." H' H,"A"'l ull' fr". 'WI-I Il "1 'I S1111 .1 -, 111111' fulks, 111- i111:11fi111- :1 1-'irl 1-1' 111111 11111111 11'1lI1 II11' lllI.'I .ell l11l I A . , , I "'- Q Il l M ,, 1-.111.1114l1- 111 11111111112 111111 111-11111155 111.111w ' of 1.I'11'I11S 111111 !l111l' 111 1'1-1-1115 111- 1111- --UH. 'l',.,,H111i,,g MMV' mlm, TU uh. tl'll1' 1111111111' :1111l 1111- 1'111111111111 401140 111 HI HH, wintm, M- 'Mm' S ws H J im., l'Y1'1'f' 11:11 lll2l1fl'1'S 111' 1lITl'l'1's1, 11111- 11111 fl. :Is ht, is uL,m,mI1x. tvlrmqll :lsr 1'11ll'1,1'1j' 11111-1'1-S11-1 1II 1I1'I' 1l.g1I 11-11111-11 1lI :11111 1111s 111-111 111s 11111111-111 llll' 5"I""'l """"5'f I t J"-'1 ""'l',51' 5" lf" 1w1 -1-111 111' 1114 11111111111-s 111' 5.511111 II 115' mnkv hm' 1"'1'S","'-"' k" IWN- "H" Vftl nmHshiI,' 1,xl.t,1Il,m,,, in Stmlivsy and 1-1111111111 S1-1111111 xIlll'l1 111S1l1'1i fllJl11I11'1l1'S 1-111-1'11I 11111-1111111111 1114 11111111111 1ll A. "VMI H""'1-fl' 'hi'-V 11'---1'--'f 1" l""4 1'1"'ti"' 1 IIA g 1mSH'I't,H,lM1 hi .' llvsin, fm. l11:11' 11111-, 11111- 11'1111 111:11i1-Q 11 111-1' 1bl1S1Il1'S4 THIN-,L lmliuu. HH, IlUH'l:u.., wt, - I I 111 111- 1111 11211141 W111-11 s111'11 il 1111112 is 111111 11l1II'11I2 jg:111'V 111 N1-W IXvl1I' ' ' lluw- 'l0"'-"1"'f"'1l' Sh 'T "NYY 11"-' illmilill' mu- ty . -11' .mit 1'l.g.,,.'- 1-1 1 lpk, 21 11:11111':111y :111-111111111 31111111 s1111'1 V11 1 I-,. wg til tu. :111y11111- 111111111 111- :111x11111s 111 11:1v1- 1111- :1 ' 'A1l1l,' 1'l'1l'1l41.' 111111 1v111 is 111151111111-11' 1-sr-1111:1I 111 l1lIl1i1!l:1 :1 s111-1-1-w1'11l 1-1:1ss :1 S1l'l' -sw. ".X1.' 11," folks, 'V1111 :111'1-11111 1' 1' 'Ml' .'," 1111- In-11 111' ll 11 111-1- 1'1-1-1J s11111-111 111111 111:11's 11111 :111 XVl' ':1l111111 111-1' 1111- 111'g11.':'11111'11'l 111 l'V1'1'y 11111'1- 111 :1 w11111-111111111 1111- 111-1'1'1-1-1- 15' lIll'l'4'11'SS 1111111-ks S1ll' 11:1Q 111-1-11 :1k- ' 1, 1111 111- 111-11115 111 11111' 11111111 5'l1ll'lI :11111111 1111'11" 1'l1' 111'1:1111f1-I I f-:11111 1101 1111111 1l,,,'ll 5111111-1111-ly 1111-111111111-11 111-1' f111 1'1- 1'II1'l'1'l' 11s 111:11 111' :1 M:11'i111-1111 1'XI11-VT. L I 'NIIRI II IJ JOHNSON NI XBI E IRFNI- IIX III IUIII Q ll Tgmmy llSl1 I NIU I III sn III x ll 5 , ,, I HY I In Il I 10141 x SIIFUNN It ll Ixt I Ml s mo IIIIIH H I I Im 1 If S IS uw Ions' I I Ix I llll UI! I K H L IMI l Sl H10 s I N t 111' so XXIII th It su 0fI'LIlIlll1NlSL ll N l'0'1f" mn ll thx fu IIIl I IIIIIIX us IIIIIII ha s Ns I IS IS u N CII IIIIKIN 1 s -. IIIIIIIIII cuss s I 1155 11104111111 I A. V. Il. S. A1.I.1I:'w1 I926 AI- ' MiI'I'm' Stuff CHQ 'OI Ity IRI- H jf' IIIIIC' Q-Ijg IM-IIIIIIIIU' Club QU I"I."I'IIt. " ' IIi.- l'.V m 445. "If in 'I Illlillfl flu' llfi .IH .llll likw, E 1111 likfllfl flu' fllfllflf you lulrw In lr "Nfl ' fill mul II1l11'h IVIIVL' ' I!!-W H111 ' llc." -' 'V'-'-H Th: 1 In Slll'l'I.V hu IQIII -"5 Ito. To j h:I.' IIOUII with us four yvaara HL' is Ulll' of fhv IIIUSI IIIIIICII I:II II- XIII- HIII UI'I AIVUIII will IN' 5"""P' III: "hi IIO of IIII- m'I: uf '2Ii,aI11I that is Sily- wlll "Ht IN' IWW' 601'- ing I gw-:It III-III. Not on-' mn .'0ll , , I , 1 1 , V :ICI ' II IIIIIIII ICIIIIIIII' to am' IIJIISII thv 1 pl ul Inlot IIIVHII "tw Ill' i'l"5f ful task I- ss-ts out to do hut hu Il ws II - 5 ' ' " M 115 WU lt " ,I 'l ' ', h- ,. . ,, . ., , - ,, Wm TQ-:IIIIQ :IIIII WI- fem-I surv she wll ' lllb I- " ' ' ' to II sn in I ture. To l' is om- of thm- I -ut i 'wp vr: Ill thu S1-IIIIII' l'I:I,'.', :IIII IIl..' 'IIC In IlIII'4I work :Ind wiIIiIIgIII-as tu I'I--VVL v" -'..'lll. 'I'II' Iwst wisIIO.' for your f ' 1011 SlI1"'.'.' is tho fI11'0XVL'II of thu fi " of Ai:-Hi!! ' l I K- uv 1111 1 , fi? 5 I , , 1 rj M11 ,ff H! 1 I , ' ll , C.11.g4!j 11 1IG 1926 N l N 1 5 111 111011 I1 IxKRXg 1 ls x 1111 1111 111 I H yu A 111 S P 1 x 131 N 0 111151 1111 1051 IIT H SWK! 4 11 141155 11111 1 1111111 hh 1 111111 1111150111 1111 11115111111 111 1 s s 18811118 1 1 4 111111111 1111111 lontwt 111111 1 11 1111 Ill ll I flu 1111 1 1 N IIS 1111111 111 11 it 111111 111111 141 1 f 11111111 101511 11111: Cllllll N1 U H Q 1 10 tl 111155 0 ' 1111 1 1 111 11111 1111-11 1111 1 V11111 1115111151111 1 11l11f1ho 1111f11111111 1111111111111'1l 11159111 11 1111501113 1 11111111 111 1111 11111st 111111111111 11111 511111 1 1 1 1151111115 111111111 1 ll 01 f"lkK H111 y 11 111111 ll 111111 1 1111 1111 1 1 1 11111 lll 11111 11111111 ll 1 115 I1 1 1 w 1 111111 1 111 11s1111 11111-.1 X15 1 1 11s1111 1 111 U 1111 ll P11111 1'1f!y ilu 1 i of! ' f X 1'11AI'1.1'Il' 1.. ' 31,13 J I A A1 1I1'1'1' 11'1' 11:11'1' 111' ll1'1Q11IIl1 S1-11111:1r. H11ll1.!1l11", 'I'h',' 11111' is 1'x:11'11.1' 11'11:11 1111' 1i1's1 111111 S11 -1'1'1:11'1' 111111 '1'1'1':1s111'1-1' 111' 1'1l'1','1l1llIIll "1t1"',IITg',1lflIf,'f1121'tlf':,ffl 'llnwrllftllljltlfklzf 11155 11111851 11111111.11 11' 2,11 Ah: 11.M11'1'U1' 1211 11'1 111111' :111111-111111-111 11'1' 11'1 11 my 111:11 111111 111111 111111111 111111 11' '111 A' 1' lx' "I, IZ." S111 1.' flbl' 1i1'1'11' 1111, for 111111 KJ' 411 111195110111 J.m1m1' 1111191 11'f'1' is 1'X:11'111' 11'h:11 1'11z11'11'.' is. lllg f'11111 11112 Sp: 31 I' 1 Q-ljg 1".'- ' 111' 11iff01'Y f'11l1P C412 1' C 1? T1' :111--.-.'i1'1' 1111'1 1' vitl '1'-1 f'12lS.' 1111' ' A 1 '12 'A"- "?'1' 1' 11 :111:11'k.' his A :1111 lf1ll'l' A- 11- K- C JS "2 I 1 11 Y s1'1 111'111111'111s has 11'1 11 f11l' 1111 111 1173, , Us ,IW MNH, ,U , I I, 1'1'SlP.'l'f l:11111 111111111:11'it-1' 1111'1111g1111111 this 01' 11.1 II1' rliul I11 1111' .'IllI.U 1 '11 111' N1 ' 1'111111's 21 1lll0s1i1111 1: 11'1' ': This 1'1'111111' 1-11111-1'1111':111's his 1 ' '1' H' 111 :1s1' :11111 11111' f111' 11'11i1'11 111- 1'!lll 11111 il 1111 111111' :1 1'1'11' 111'1i1'i111's 111111 111'111'1- 11'1' 1'1'2!11f' 1 .' '-'--W1 ' 1 we 11' 111111 0111 1110 S1-1'1'1'1 111 his .'1l"'S.'. A11 111 g11:1'11i:111 Ango f ll? ' ws f 26? 1111 ,gl 11'1' 111'1'1'1' 1'11 1' f .' ' . ' 11 , 1 11111 1111 111-X1 11'1' 1111' :1111':11's s111'1- 111:11 it 'ltv fp". vi: -1 fl ll V I A' will 111' :111 l'1g'111. . , ... 1 , , . 1 S111 1 ' 1' 1 I' I - JUS VV1' 11' '1111'1 :1 g1'1':11 f111111'1- f1l1' 1'11:1 '11's. ll ' -'Z is WJ1l1ff'11 fill' 1111 "i1l1l1 1111' 1111l'S111l1 1111111-1's1:11111i11g- is 111:11 :1f11'1' 507211 flll14'11UllS2 is 1'fYllll1l"1 I 10 1 ' S111 - 111111 1111 1'1' 1-X11-11si1'1' s11111.1' 111' 1-K- l'111ll'g'l' 111 111:1111'1's 1111'i11g :1 rrisisg is I,1.,.t,1t,,,1m, fm. L:-,,11,.,.,,,,,-I 1'1111."111-1'1-11 :1 11'o1't1111'11i11' 1' ' IIS S111 l ' 3 is 111'1'1'111111'i11g 11'i111 11111 '111'.1' :1111 111':11'1i1-1- of 1311111 :rl 1 s1"itg is :1111':1ys 1111' 1-1'1111'1' 111 a ' j"s:1- tio ---111 lllilk' 111311 1 'i 'f- 1'h11 i.' th- 11-:1111-1' 11f 11111' 111':11' 1'1:1ss1 " 11111' lIl2g'1l' 11'1 '1 11'1' :lr "' -1 ' '.'-- "1I1g11i1-"-:1 S1ll'l't'SS so far :1111 Il 111' A '-ti1'1- S1l'l'l'SS i'11r 1'1'1-1', 11'1- 1,1111 111' 111111 11s 1llI1' 11'h11 11'111g11l 1 11'11l 01 111' 1'111'g 111-11. 1 , .,,, UQfPVf1VJVj?QfVl IWHSVQ51 ' .1 ASPH' 1 Cvf' 9,-.ffs 1 KW 1 XIRGINIX IF FIFNR 11 G11111 P1 1' ' WEL! 1X11l1SN wr N111 1 N' 11111 1 U Il 11111 1 1 1 M s 1111s1 I 1 I 11 It 1 11 151 I I I I 1 1111 11 1 ll 111 111 1lSX 17111 ' ' ' ' 1' 7' 1" ' 15 "N 1 5 11111011 1118 Sl 1 1 0' 1111' 1 s111o11 11f1' 1 HI1 11 ss 1 1 11121111 1111 H V I ms 111 sk11 B111 'llll -1 s 11111s 1 ll 1 1111s 1 1 II ll 1 1 1ss1 s "HU 1 S lllN 1 1 1 1 Ill 1 K 1 S 1-1 1 1 N S 1 1 1 U Nl ll U llll 111s 1 1 1 s 1 1 11111 Ill IX Pug: Fzfty four A. 17.11. S. A1.1,1111cw1 'f 6 N l . 1 F V 1 X J 1 yqnf 1 V M A, .1 NX V , ..1,,Vi, . 1 ' I 1511. iq! ' G. 1111015111 11, S11111CY Y 1 1' 1 1 1 1 11 1 HIV-hipvv 11 ' ',1111 ,tv 4 Y 1'111111':11'y 111 1111' 1111111111111 '.' ".',-11111 11:11111 1111111 13, 613 11'1'1'111-11 1111111 15, Va ' " 1l1111'1 l11'1i1'x'1' :111 y1111 1l1'2l1'1' y1111 lllilj' 1112 111'1':'t1"!l' f'1"1' 11112 1'11W' 1111111 151 I'1'S1 :1s.' '1'1l 111:11 2l1lj'11I1llQ' 1111 111':11' 151: 11. 11. lX. 1-1,1311 111l1'1'4'T 112111 10,1111 1 ' 211111111 l'1111l11' is :I 1 211111 111:11 f':1'1 11 1'11l1' 1511113 1,"l'51'll'1'1 S11l'1l"l1 1' 1111' ' 1'111111l1'11 111111 11 ' :111 " 111111 12171111 111 11115 T"f1l'1f 151- . W 1511110'1illSHT,l1I:L,1lTt1lH,ll1llr:f1l:,ll1i1l1,1lill1lgl1H,11111111 "NIV 1111,r1'.w flfll 11111 ll'1I'L' I11y11'il11f1' UIQ . . , , . . V V V I VI V . ,,, V 1411117 is 1111' 1111ss1'ss11l' 111' : ': FV' H' lllg, MH, I H"-U "A I" ' I - - M" hill'l'5"!0'1U1'VkYV 191 -710115 "11l'L'S 51 A111 ,,g 1 'Q 1:1ss 1l2lS 11111 311111 :111 ,ffl l Sll1ll'fy 111 1111' :1111111s1 1'v1' 1 ng. of hm. foul. 511,211.5 uf high L. . 1 ' at ' 1 ' " I '14 1 1, 1 'I T11 ' :1.'.' 72211 111110 111'1'11 111' s:1111 of 1ll'1', ik? 515511: 1121145 12111 1f0j.1V,,1f1H f'111' w1' 11:1v1' 111S1-111'1'1'011 111 11111' 1111':1s:1111 gm VV 1 'V Qt H.1:VVl'l,lV 'VlV'Vi3 wil 'tl V 1'111' V1':11's of 1'11111l1:111i11s111l1, :111 111- ' ' I 'U 1,11 1215 l"' 'H If ' V . V V . V .V Bus ' 1 11'. . S110 s:11::111' 'J111 111111111111 1x1111s1' 1111':1s111g 111'1s1111:11111 15 V I V . V- , V. Vlulv Vll'VmVVVi:mVVl f 111111 111 11'111-11 1111511 ng 11111 11lfS1l'1l1 ' ' - ' 1111, 11111 1V11ll ku w11:1 s111"l1 111? 11111 , Tha Hunk! 110,111 In 11,0 ,XII -1' of 1I0l' 111111 11111113 is 111 111' 311 s1'111111l, 1111i11' Il l'1'w 111' 11S 1-1111111 : .'11"1' :11'1'11'11'l'T. .HY 1111' fVf'5' H1111'1"1y 1'1'f"1S 111:11 11 151111 1111' 'Allll'1'1'1ll'SS illlll 111' 11" 1"'U'l1'l11 Wl' T11 k S11.1"11 111' 111 1111' ,lu.,.,.,,.,,' of 11,1 110,11 1,111 IN, yum. 111':111 111 S1P11l1' 1:11l11's' 111111111 51111111 11:11. i,,mgi,m1i1,,,V I,11.,,s,.1 ' This 1-11:11'111i11g, sw1'1'1 11111 is :1 fi1'111 111'- Ii1'v1'1' 111 s1111l1'111 1-111 Ill'11 111 S1'1l1lll1 1111 A :111-1'1'ss1'111 1-:11'1'1'1', l'11I1li1'. !"111' :111y- Vi1l.'1 :ls 111'lll in 111'1' l11'1i1'1' 111' :1 g'11111 1'1111' 1111112 111111'1' 11l1I1l :1 Sll1'l'1'SS1'1l1 11111' s1"111s 11111 f."1 1111. 1l1'1'1"s 11'is11i11g VV1111 g' 1111 ' 1 .'S'11"'YV1l2l1 any 'iltif 11l1'1i 111 1111' fl111l1'l', Y11'g'i1i11, w11'1'1'1'1'1' ' : ' 111'. ll 1 'I 1 4 1 4 1 ,, A Q' XII! U- KI! ' -A 41' VM J J! 1 f f ffl 1 r Il! n I jg ! -Z if 1 10176 ' IIN S 1 N N 1 1lt1l1Sl1ll11 111 s Illllll ll I1 l Sl 'S U ws lllllwl 1 1 11t11111s 1 1 1 l1l 1 1110 Il x U I11wt111 1 1 4 S ls 11111 IX lf 1 li LX iN l 1 1 1 1111 111111 N I 1 1 1 1 11 11111 11 1 1 1 NOHL, 111 111 111 x111111ho1x 1 111 N 1 1. HI s x 5 INS 1 1 1 111 11111111 111 Page Fzfty E11 f5' 1 lj ,11 1 f I ,A.1'.,'. N. 1 A1.1,1112w1 -- ff -- 1 ,I 1 1 ,l 1'1Il1lS'l'1Nl'I ANN . 'I VIS 111-1111-IN X. I.l' 'AS -- l1i11i1-" "1'I1I1-11" 1111-1-1'I11I1 1::, 113 .111 1'l11l1 1113 111- 111111-1'111111:.21. 11: I-'i1-111 l41ll11-11- 1111'v 1113 l11':1111z11i1- 1111111 111. , 4 , , ' " 7111 lllllllf 11.1 Allltllfll 11'11x Ill hll' -ll '. 111lI'1S1lIIl' is 1lisli115,511is111-1l in lllillly ffll' 11111 ff-I' flfl' H111 Il1l'1l' 1111" 1'1-s111-1-ts, Sh- is 1111- 1:1111-it 11'i1'I lll 11111' b , H , .V . I 1-l:1s.'. :1111l sh- is :us lith1- :1s 3111- is 11111. Q H,'x1"'l uns 1:,U"-1 '1u"l'I"'yltnhtllvlllsla HM, 'WMM :mil hm, 1 X XSU, 11- 1' .1'l'III'. 111- 1':111 :1 1111. s 1- ' - 1-11111111-1l with h1-1' l11v1- for 1111 Il H?'1"5' lSH1'1M':t 'FT1"'3'lI'1"""'-f H' kil 1. will 111-11v1- i11x':1I11:11111- :sf-1: T W "' ' 12' ' U ", ' 1 hm. in hm. Vlmwn I,l.m-L,..,.iUnY .-.-ma' 1'1-:11'h1-s 111 th1- X1'lf 1'1Il'Il1'l4 ut th- 11111. 11lll'lllQ 1111- 1'11111' .Y1'IIl'S W1' l1:1'1- 111-1-11 All of H, Mkt to IHIW, lI.,h,H 11 ut :Nsm'1:'t"'1 -1111- Vllrisliml' 11"'1'1'- hmww 111-1"111s1- 111' h1-1' Nlll111'. Thi' 1'l1:1l':11't1-1'is- th1-1-1-1111111111111111 111-111g,g'1l1""'5"l" I " 111- in H1-I1-11 111:1l'1-s h1-1' 111-111' 111 th1- s11 111-111 111111 :1 11l.ViI1 Slll 111 l'11'l' 111 :1l1 hl,,U,tl. of HH hm. 1.1: .,'.,,lHh,S' svl 111 :11-1iviti1-s. Sh- has 111-1-11 ' Illi- ll1'll11f' 1111-1111111--I with 1111- W1 '1' f the Milf hm-1' 111.0 111- 1lll' of 1-he-1-1' Ill4l -y 1'l11l1, 111- Art 1'1ll1l, 11111 th1- g'l:11l -ss. I":11'1-111-ll, H1-11-11. ' l 'k G1 -1- 1'111l1. Ill h1-1' l"1'1-sh111:111 y1-:11' 5111- 1'111' th1- 1'11t111'1- 'V1-:11's. Illllylfll 11:1s111-111:111, 11111 :1 s1-X'1-1'1- 1': ,'1- of 11111-111111111111 1-111111111-11-11 111 fllilf 1' - 111-1-V1-1111-11 1l1'l' 1'1'11111 s1111s1-11111-111ly 11:1111- 1-i11:11i11g ill 1h:1t 2l1'1"11f'. 1'h1'isti111- is :11w:1l1's 1'1-:111vx' 111 h:1x'1- :1 ,,,11111l 111111-. II1-1' i1111:111- so-1:11 1'1l1Il'!I1'11'l'4.MVS, illlll 1ll'l' 11111-111 lll 11111s11f 111:1111- h1-1' '.'1l't'llll'1.Y 111111111111 with 1l1'I' 1-11 .'s111:11-N. VV: Ill'l'- 1li-1 :1 s11I1-111li1I 1'll1l1l'1' 1'11r 11111' 1111- 1 1 u' 1'h1'i.'1i111-. 1 IIFFVN1 197 111 N111 111111 IX 11 N1111x1X JI NI11111 1 1 sf 1111111 gh :sn 1 1 I11 N1111 11 S1111 s s 1X H 1 1 1111 I 1 1111 ll A S X N 1111 l111 1 N U N H 1 ll N IN 1 .- s 1 1 so H0 111 s 1 LN S111 1 MN 1 ss1ll1 111111 1 1111 td S 1111 1111111 Sl P 18 II 1 11111 915 4 I K 0 U I 1 lxx 1 111 ff 1 1Y1l S1 1 UW 1 ll 1 iss sum 1111 X ll1 1 1 11 111 1 1 Ill 111 I11 1 '15 A. 13.11. S. XL. -L6 r: 1 1 , ,I f I J 1 1 JI 1' I 1. 11 1 41' '1 1 1 11 1 N 1 I A.: - 1 1 f 1. 11 1 1 1 U 1 MA ' ' 11I'UII.111C . -"I 'AN 11l'IN11lI'I'1"'1 . A : 1 ' 'I.'Z1E ' L A y A. Il. lx, 1.4-413 ll111:11 1111 111111 1415 'H 1 "' ll:-1-l:1111:1111111 11111 11: Q-lj. M 1 111 111' C1111 '11' A111'.",' 121: S111111- l'1-111111115 yllll 1111 11111 1'1111w IN1:11'y x'111'y g1':111'11 As: 'lil '1111 121: 111-'T Vlllh w111l, so 1111 IIS 11-ll you why 11 is 1110 11-1 111: 1111111 l'I11I1 121. i111111'11s11111 111 :1 414'l'l1 .'ll11'i1'1'1. 31:1 11:1S H Q . Q I .1 11 v111'y 111111s11:1l 111111st11111 111 5111111 :11111 Ur' 'H' NX ."""u" mul' .frflgfn ' ' 111:11 is: sh- 1l11.'11'1 1'l1l1XY 1Y1ll'11l1'l' ,'111' 'Nh U 'I "mv "N 'VIH' S fm" w:1111,' 111 F-11 111 XV:1.'11111g11111 111' tr: '111 1111111'11111:1 is 111111 of 11111 111111111 211111 111- 111'111' 11111 11111'1' mu" Wu' 51" Ami! siu1'nt'1 In ,our Hmnlwwml 'ht 11111 11111111111 :111 11111's1111:11 :111':111':-1 191110, 11:11'111111111. 111 1ll'1' 111111' y11:l:1'f :11l'A:l1. May is HH, tylw of girl that mn '10 H' S' Tho lm' 11111410 Hmm In I' B' '.' 111:111v 2111111 Turns f111' f1ll' S1111 1 111 11111 31:11-k IS 111111 111 11111 v111'y 111111111:11' gll'1S riuxm lx W 'MVT Hwcmlv SIN VI V ' 1- ' ' .','-..., ', 11-11-111. " , '," 'L KL' 1U Om N 111.01 flflsb' Sh .huh H5 Nl 1'11:," Ill 111111115 1'1111s1111 111 1'11111'11s11111 11111' 1111 .' 111141 111,g111111111 s11111111111111s, 11111 11l'll- W1 in HW 'mill Dwlmnnltiml 1 Mist 1'111t ' .'l1'11:111y 1:111g'11. has ll111'l1 1Il'1'll 11111 wh-1 is 'Illini an hmmry :md wp , H 1'2lll.' 1 111 lllilllj' s1'11111111g's f1'1l11 11111 111:11-11- ,Nui will ku W thin V0 ,IW UAH, , ull N111 is I111VIlj'F1 11:11111y :11111 full uf X j H gl X N Af . ll j I N fux , :11w: 1'1':l11j' 111' 1111111 1l1'1' '1" 1 111s. 111,11 illtfiiillgl Willfvsg 'lm hm I11 1111 11:11'1y f't'Zl1'S 01 11111' 11 ,g 1"111111 " ' ' L'0l 151, 11111 1'111'111x'1111 11111 1111'k :111111 uf Th- 1-lg nf '26 wi," y1111 1111: J of ".1: '1." 1111111'11111:1 is 111111 111' 1'1'V1' girls 1111.11 11, l.vl.,.y111',1g 1-UU 1m,111.m1u.. wh 11:15 11111 y111 sho' 111' 111:11'k 1lZl11'. XVQ 111111'1 l1l:111111 1ll'1'. 111 11111 1'll1lll'1' if :1 1-111'1:1111 11111151111 111111s 11111 111'l1Y1' 111 1111 11111 :1111':11'11v11 XYK' s11:1lI S1111 1Il'l' 11:1 111.V 1111111111111 with 11111' 11a1'11111'. PII- l"if 11-.-i.1' I A. C. H. S. A1,1.1GE11'1 1926 If1111+ 11111 RXNIDOIPII 1111111011 NND I 11 U 1111 It 1111 Nlll Il IIS I 11111 1 111111 llllllll 111 11111 1 1111 111111111 1111 1 Ilf 1 1111z111111111 1 ,1111 11,, 1111 11111, Ll 1 '1111 , ,,, 1 1111 1 111111 1111 111111st 110311111111 111111, 111 1111151 111411111111 8111101 1111111 0111 11 11 11111111 To 0111 1 ls NX 1 11111 1 1 11111 m'111 1 0 1 1 1 1118 1111s01 1 11 l1l 111 1 1 1 '111 'll I 0 111 111111111 5 11110, 11 115 t1111111v11 tl11 1 'Iss 11, 11 5 1 1 11111111s 10119 1 U 1111111 l L 1 ll sl11 1 1 1 11 1 14 1 H U I K I I 1 I lu 511 111111 1111 115 '1 1111 XLH , 1 11 11 1 5 PU t 1 H81 H l SCKO 1 1 111111 f 1 ll s1111 1 X N 1 1 1 1 1111111 111 H1 H I9 11111 1 f 111' ll U 1 f X111 ff 111 u111 "' " 1110 1 s ll ls s 1s s 111t-. t11 U11f1t1st It I 11111 11 1 1 1 N-. 1 sus 1 1 lt sful 111 1111111 1 111113 1 l111s1111w 1 B1 I1 1 11111 1111111 5 1 111'1 Page Fzfty sewn 'il' 1 , 4:1 1 l'll11Z.X11l1I'1'1l 1. ' ' 1 .I . 1 11111 . .' 1 1 . 1 1 1. .' 'A '111."' Hl1:1111ly" 11 H A. ll. K. CIS, 4, 5,4113 Art f'l1111 Qfijg 1311111111111 12, fi, 472 Tr: '11 QZ2, 31, -U3 S13 i, 4'l11l1 11113 6101- l'l11l1 Q4, 31. .X.11.K. 122, -11. "ll" 1111111-1 11111121 111' ' llyf '1111 ".-11111 I l'f1' IV 1 ' .' .111 ix !11s1.', USMH' 11.1 111' 111'11111'11.w1' ' " 'flv 1111- 1 ,,,. 111, ,,-,,' Bef ",- yo lilvl' ' 1y" or "SIU .' 11 1ifl11' 111111 111111 111'111l1' 11: II L18 ' H " 1 to 1.1, ' V f "' '1' 'Env' 1-st 1111-111111-1Tl11f 1111- ': 1 1' ' 11'111- 111-111 is :1 1111-11111111' of 11111' 1'l:,'s '1111 11111111111-is :111111i1'1-11, sc-ll 1li.':1g'1'111-s 1111 :111y 51111.11-1-1, if so H 1 1 111' 111-1'1-1' l1l'ZIl' it. Tlizt 1-:111't 111- s:1i1l "BU" lms H 1'lf'1'S1'l!1 1 llllf - ' uf -1'1-1'.1'11110, so "l' lly"k1--1 it1111:111l f"'l'- All UW' ll"'lll"'l l'Y. V 'al' yl1l'll 151-1 2110 g ' this 1' 1111. S111 'illl H411 .' 11,5 3'lf1l'k1 .IUYUUS 5 tlf' als 11111-1111111 111111 with 1-' ': ' gs. t "IW 'li' H 1' ' 1-1 ' 'l' ' "1 11" hai :1 111-1111 110si1'11 to 1: V111 ' 11" 'll many f""l'1'4" I rims' url "Bu 111s is 1111't1 5111 nt 11-to, 110 1111 - A 1 141-ts tl 1,511 S0111 1111' 1111 :lso 11.117110111111111 11' H111 ,, ,, 1 1 , that sh- will S111111 1'0t111'11 to 118. 1: " 1l1f11',T1 1W,H,'0f'Q,11m'l.. in 11 'ljg' yin Slmllvl. uns of ,P'llZul.WHl 'Y l MS 111'11'l:1i1111-11 111' 111' '.'1:11 Irs :is 1 1111 111 I 1 1.9. 111 1111 k S1111 1- 11111 1.111,111 1'1..11,,., II, .dw is I . U s111--i:1liz1- ill tl1:1t 11111 if sl11- 1'i.'111-S to Ufxmml m'lt'1lf'Lt'1H1 Pit' '1111 1 ,lldv 1.12, ., . 1 .1 .,., ' '-' 1' . duhonlxlulm. uf' vi t UQ to PM iff s11:1l1-11 1111' l1:11's l1i1,l11-1' 1111111 his 1 'g,11t. 11--1..t il11:11'111111gl 1111-tl11-11.11:1yS :11111.111: Aft 14 1lm,1H1 mm, Hmmkh four rs, Mm llH'l"lHL IU SM Img ' U5 1111' li.' 1111 111 1':1is1' flll' 1111111111 '13 of 1'l:1s.' 111 lJ1l.'.', 11111 s1111:1- ,1111 wr s to HW '1111 1 ,11,1 ,., 1,1111 hig 11 ilztlih we wlsh her I i 'Ai' li Sue' lllZ1'1' :11l'1-11, 111 St't:k gl'C'Z11l'l' '15 to " 1-111111111-1'. T11- -lz1.'.' 111' '26 1'i,'1 1'111 :1 SlI"l'S." ' 11 ' '2ll'l'4'1' :11111 il ' .1H'1'- U11.' lif-, H 1 ." AILICLXXI 1996 11 N 1 N 11 XI11G1'XIX NIOWFY 11 IMI! 11 1 11111 111 11 1 11111 1111111fu 1 1 011111 11 111 11 181 s 111 1 1 1 1 5111 1103 H 1 I q mlm 18 0111 1 NHLII 18515111141 ll 11 1111 9111111 H U .mx I W 1111 11 IS 1 mol S 1 1110 11111511 11 111111111115, 1111111 111m 1 11111 1111111 111131111111 11013 s 111'1 11141 111151111 11111 11111 1111101110115 10100 7 l 11111 1, 111. 111611111 '1 511113 f111111e f0l 11111 L11 out 11111 11111 111111 1111 1111011 71 1111 19 1111 L1lb9 1070 J Page Fzfiy mght A. f'. H. S. 1 .. 1 1 VIC 11 11..10li11I,1 N11 ' ' 1' 1 - '1. A. 11. K. Q1, 2, 31, -1111 G11- 1111111 11, 2, HS111 '11, .UN -10 fffff'-" 21, 413 A11 1111111 Q-113 Hl1:Ill1S1l 1111111 Q-ljg U l 4 . , , . 1'1'1'S. 111111 of l111-1- 1111117 111, -115 '1'1':11-11 1l'fL"1nm.lS H tluwt nd lx .' . It In -. , 1 , -1 111111-1111155 111-5 11111' 1-11:11'111. 11 IS 11111111-11 MJ' hui Ban 403' :1 1111-11511111 111 111111-1 :1 girl 111' NV1l'g1l11I1Yb S111 -1' l+'i1l1-Ii5 muy ' 11y1111 np- typ' 11111111 1:1yH. 11111111 111 Violzl. VV1' ' 1 '11111111r 1 W U ,Q , I ' Y .1 1 , ' I E Sm, llHIlmgl,S to :IWOIIIIYI-sl so any ' 11115111111 1.1111 15 .1 111111 5111111111 :11111 111111,.:'H. 1111111-11 V1'1'Y1'1'1' 1101 HI' . "f ls HIS' 1' 'HW f"1""1- :11'1-- 1'111 111141-11 1111110111 'i111a'. 'z' 1110 It , umh,l.St:lmling Hut 1-.,.-lin " 1 T1 1'1" 1" 1 ' 11-' 1-xl '1'tS 111 11-:11-11 in 111131. I' 1',,11 1111111 '1 11111511 11111111111 11111, 1 111 : fo' SVI A.mm,,1.ly ' 1111- , ' ' 1 'H' ' . ' 111 ' 11111,' :YW ' l Y' ' 1.111151 ,g1'.':'.':' " v' : v1," I I 1 L ,- 1 1 Q j . 11 5 " " 1 '1- 1'11Q,Q' 111:11 buck 111' .'1 '. 1 ' : 1. of X 1110 XSSIILII 101 II 1 1 1s-. 1 is T IS fnllmx ll stun x l I I ll I Nh N I l N N I N sh lmus Nl 111 l 'll 1 x u tm 2- ll H1 un must I0 IIIQ XIIIU ls I IL 4I 1 ll I 4 Illl 1 1 I 1 Q N S P11111 11 fu It A. I". II. S. Al,l,ltil'IXYI 111261 ILXYMIINII l.. MICYICIIH N. Yl'INl'I'l"l'.X .IOXVICII 4'l'l:1'3"l " V1-1-" St- g1':111l1i1- 1 -': t' 1. S1:11iXl1 l'l11l1 C432 A1'lf'l1ll1C4J:f'l1-0 lllllll 1413 llixtnrv 143: A.l1. K. Q-ll. flll' nf th4- l'm-xv lmys of thx- fl0lIllII1'l'- ' vinl 4-l: uf '26 is "P: l1'.' '- ' " Y1-1-." wl 1 is :111 4'lll'l'-fK'l'll' .' l-uf is :11ll11i1'1-nl lay :Ill who l'lI4IXV him, lw- ol' A. V. ll. N., is wr-ll Iilu-1l l1y:1ll loss- 1:111s1- I11- lnukw 4111 thx- l'lll't'l'l'lll sillm- uf wl rw lu 111' lll'l'. ,Xft -r 0110 l11-1111111-.' vc-ll lifz- 111141 has ll smils- for L'X'1'l'.'0Il4'. 1:1-zllxzxilntwl will llt'l' if is not 1-:my ln furgfn-1 lll'l' wi1111i11g .'111il1- :111fl 4-l1:11'111i11,g Ihlllllblljfll l:'!l4VlIlUII4l has not -lMf4'.ll zlvlu W,,.smmlit'V. XVI, HH kmm, it is nm wlsy ll' Vik' l'f"'l 1" WW l'Xl"5l 2--'f--'-1---S1 lu' In Q1-I our 11:1l111-s 4111 flu- lIflll1II' rull lllll' 1IllVIl.X'S glvvs thx- Svllllljl hi: luyzll Slll - H, --yu." is Um. of Um., H ' V. 'Ol-S " ' - sh- has ti11:1llj l'l'Ill'lIL"1l the- 'ozxl V111-el H11 - 1l:1y we hops to flu-l Rum' ml Pll fl' lv all Ntlllfl' ' ft A x 'v 7,1 t H Sllwvssflll lyusimlss man. ings-I nhl- 1.5 :1 lK'4ll ?p111'T .lllll-lUX -. to l'lllL' llillllt' l'l'UlIl p:11'tl1-1 111 l"41'1lS. Sl - :mls is '11t1-In-sta-ll in V4-1111slVlv: lin. Sle lik-wish is :1 love-1' uf nrt :1111l lsir. fill' mf " V1-1-'C' g'l'l'illl'Sl :nml llltill!-I is T11 ln- uhh- In ll'IIl'lI in th- g1':1111111:11' sc-lmnl. W- wish lll'l' since-1-ss in thif 11111l1-1-t:1lci11g. l'lIlI'1'XVl'll! A ' A - ine' 1 , 1 N ' . 1 , x A.'C. H. S. IXLLIGEXVI 1926 N1 NRG ARPT H 'X FUNIAN 411 7? 10122 If but Taurus 111 If Sljll 1 f Il 1 76 Inf If xou want '1 pll tlu best pal Vou Q ll 111 go -lftll Pvggs Neuman S111 s om fium glrl md ex en one loves hu Talk llJ0lltthQL1fl11l1QSS' Peg his f su v of It 11111 she doeqn ku, lt bottlnd up O1thLl IRJVSCNCI, av '1 xxhxle mls Seldom thouffl nu but fl10l1tlb c lll Linh Just 'L 1 1 c 1 Q back of the 511113111110 Qhem 'lllNfh1llU 01 1 pfil who IS 1111d lill fl1tlll1S 111011 1 pul of P11301 O1 Peg s IS Ylll0l lllx thn ob Lg sun l0llg1l sho may neg lnushf f row we '1 lhSf1Il"l115 A mln: g., xr nllsb ww e xou ll nv 11111111111-1s lon ' ' ff nu In usa 11 to flgllf 111 thou 1'llqll!Yldll xvu 10 uns x b ll 4 now, mm uuw slum s cxchxu X s an , 1 1101 I1 Q lr gn mms -. s Q Homr 1 llulm, llld uv tln lt 1 100'-slll lllllSlllg Sll x Nun Ncum an PISIP NIH NORLIQ If S10 ssl 4 till mznq 111 1 11141111111 lmunl mul una Hx' V 'it s Hsu 'NIU Xt 1111011 U l om T NV 1011 . 1 shg 1 s uw: xthlntm Gb' 1 X 10 sunm sn S110 nun 10' x 5 1 lllllllllg, 1111501111 x l"XlINV!1ll'10 Q10 as Qlu spuads ox 1 luhuss ll mbs Just 1SIl t 111 hu l0ll1Il0Slt1Ol1 hmm 1111' bl oss 111 0 clnssu sun ll H s mums t 0 15 L mr tlw 1115 vul ll llltllllbl IS t as xxho know 1111 14 xv an S ANA' INN U uv Llllfl 0 sle I IX xu 111 5 f uu 4 x s H Jum :ss xx IN Mus UI P, ml LIOQN llt Page Sixiy I ffff 12 , . 4' XLI f, M4 . 0 I a V J- 1 f ,, , I ,,4 yu " I D . D . J S Q J' ' X T In' I A 1 Y Av W L V' bv KI ' 'Y HI likw :nu 1- :nw U'-nzy., lililj Noll' BNN U, 59: Rusk xt R: N C47 555 ,lui 11fZ4ff?1,,l nrwl ll flI'I1lf, x01 4Y.1lm,1, L,mh,1, 4593 lymnm ic. 1,1 , 44535. v , , - , "A flu .elm '. III ' l 31111, ,VV 'li I il ., Ag 'K I To , in xlurflf' ' llllllllfy " ' A " ,1 ' L04 '. .! Ill1.lVCl' s plly ' ' , : L . . 't Thi 'Q A aj, thv has : -' nd "1 I ' ' "- ' ' ' girl athlctv in Allvgnlly ' ly. l , 011' in . ' ' . i,l, shi Vfillli' frmu Junior Higl s -1 fot I X' " ' 'R 'f ' ' 1 Ulf null' hrc Alf ovor hl'l' : - " . .1 Tl' mf t-ur. - ' ' ' . L 71 but ax S an s 1' s xilv. U ' 1 ,. do . i' 'tg f ': . ' 'A 2' UP- wal' into Qvory 0110" heart by her WI- 1 A : z ' 1 ' ' -1,- ' y- -Ag gif", 1.1, fill' filflk if '1 .' ' jnt' go . X .' 1 j :ml g: S: 1- ivv of thvir SCIIITII4-Illld they always ' ,- ' ' X' - ' . ' 'I- gw-t it tl ,A ' xd it ' P5 -lv g ' t - s T15 slw A'-"1 - 011. Sh mv an oft As ur 1 'll-1 ' ' ,' '-1101 W f l X .Ut t.1'010,l?"'N of NZM, mc -' uf our "I'I1llll2lYilg, 'ill All' D 'J' A X . 1 xt tlll' tlztl -x L1-.-1 Ale" "" 'Il-' Thi ' . is I l' X H .I - -, M, '1 f El." B All,st lk tsznml :-lty I .g BM tl V 1 mmlvt :I it Qfuil snlik -, vill mis: hm- wlmu slum luuvcs in Ufhl'1' ' l ': .' .' " .' : Und 'X' . ... . v A nn, l-'rm-slnnlxun 'H' ks" for 9-1' ' sl: :shun itll: Uf.t.':hI,l,'?W5 alilllriu, 'K All thx awk' :nl 1-'I 1 4, . 514. 14 5. la. "l'1-gy" inf ' .' ur :hui 5 ' L, in tr: ining' :nf l1lllll'l'1l - : ' 'nk th: shv's wisv in 'I g for In-1' 1111-4-1-1'. It' :my ui' us urv ov:-1' :xt f'lllll'L'll Ilumm- wc t'k'l'f2lillly sl : ll usl' for flu" fl : . . f f 1 4 L 1x 1x11x 1 1 111 1 s 11111111111 I Hill 1 ll 1 111 Hllf iN NH I Ill UH I1 x ll ' ' ls ll 1 1:11 1 11 111 1f11t11111 112. 111 1 1111 1111111111 11 111 1 1 111 X111 1 111 1111 1 1 s S. 1l111llt11" 18 1 111 11ss 01111 11 1x1ttx 1111 111 x 11 11 1 111 1'1fi1lII1 111 1 111111 f111 11111 21 st111Q of 11111958 0 111111, 1K 11 Pugf Slfflj 11111 A. V. 11. S. A111111-'XVI 15126 K1V1'1111YX 1'. 1'A1"1'1L 11A1111Y V. PAR '1'111, 1' "1L'H '11I'E1'1C Q2,i1,4j. 111-11:11'1lg,1'f'1l111 141. "Xu ' 11111 11i111.w'lf 1-1111 111- li.- . , 77 1' 1' ' I11 .1111 1 ' 11' Il1Ul'I' 1IPl'I'14Il fill ll:-1' I 11'i.w1f11l l'llI'N N11, 1:11111-S, 1111s is 11111 21l11K'l1, 111111 1'111 Sl: ' lilfr .v1l1'1'1' M11 11rlf11'11i11yf .' 11111 111111 yllll s11111111l 111- 111: k1'111. A11 ' us ,vL"w," 111 1ll'1'Sl'l1f 11:11'1'y 1':11'1'1-1' -131-:111 1gl'1111l ' ' V I 1111-1 11':11'k lllilll, 111111 1111'1'lll11l41 gn 11 11'-'1 WV! 111' 1'ffV" W111 US'f"115'Y fl-1' s1-1111111 s1'11111 111. 1111- 1-1: Us 411' 12211. 11: 'ry milf' 'mf' "f 1'f'1' 1-11--11 fl 51111111521 1'1l0l"" s1111ws l11:11'k1-11 :111i111v 111 1111 111s 11111581-s 1111, x'is1 1, 111111 g'1':11'1-1111 1'11i111, 1111-11 111 :md in 11111811811 ht, ,. 1. - ' Self' 1-111-1-1' 1111- s:11l, 111 1' 111'111' - ' f 1, 111111 111:1k1- 1111-1'1'y. A1211-'11 111-:11'1 11:13 VW' 0111111 SEXY jl1S'f "Ulf ' 411011 gn 1 111111-11111 111 111-1'1111111'11:11-11 :1111 -1-11 11:11'1'y 1111s 111 111i1111, 11111 V1- :11'1- S111'0 111 111111: '11 us 1111- 1'1-S1111 1111 115 K'X1'lH'S :111-1-11, will x111'1'1-1-11 111 1115 1-1111s1-11 1 -' 1k'11,' 11111 1l1:11'1' :111 is s:1i11 :11111 1111111-, S110 1111- V11 1 11111-k 11-11111 1111- 1' 1 ' JL61 ' su 11- " " j," :11w:1ys j11yf111 2 1 '11-', 111:11 1-1111-1-1-11 11111' 11111'1:11S HS :L "rut," 11l'fl y 1' 11:11'1011, w1- 1111-: a vig r Maj 11111 1 ' j A ' hap- ' S 1 54 1 yn! L " y 1 x .Q U . 1 1 .1 1 ' I X1 1 V115 by V X ff JU W 110131 109 '11IL1J111111 1' 1 XTTUX 1111114 PFL11 VXI 'N1111' 1111111 ts 1 1 1 111111111 1 11 sn 111 11111111 1 ll 1111 1 11 111 Illlllf 11:1 ,111 1 1 1 111118 lllll 111111 1 has 1111111 1 1 1 ' S 0111 11111111 1111 IIN 1111111 lll 1 1 la 1 11111 1 1 110111 gg x 1111 1 x11s 1 us 11111 tl 11111111 XXL 5 H11 ll1X 11 1 11 I 11-1 s 11s 111s 111111011 1 11 s11111111 10 In 111 N 111111 X 11 1 s 11 1114 1111111 111 4111111111311 1111 111' s 1 ll 1 f 1111l11111111s 110 811111111 ll 11111 1 11111s 1 1 llllll s 11 1 11 1 1 11 s Q11 1101111111 111111 112 S1111 1 she N lllg 111 110 lll 1 11111111 11111 S1111 she 1021115 111 114 1 1111111147 1 gm ff to M1111 11111 101 1111 1' 1 1 ss 1 s '1 1111-1 1 1 11111 flltlllk 1111110 G01111 JVC, 11111111 1111111 P11510 Szrfy flLO 1 - ' , J lb 1 I . 1 'J ' 1 - 1. . C 1111. .. AL, .AVI ' ,j ,LG 11 .1 . 1 , . 1 . 1 ,IX A 1 X ' 1!! VU! '11' 1 , , ' ,- X c . 'J I , 1 1 'I ' 1 Nl ' Y '1 W , , A 1. . - 1 1 1 1 . A K A ' 7 'KSXV11 1:1-A277 "NIV 1111: 1 ,-1111111 "ll1' 1311 .- 111'1' Sfl1IlI1l1I'l'S .1111 111 .- 11113 Th " A '11 'f 111' I 1 f. 11 I A . 1'll 7 1'l'I"'1l 1'i111'." .-111! 1111. .111 ' H11 ' A . Sh, A. ..,1., 111, Um, 11, ,,1.11 10s, as I :1111 111'1111111':1s1111g, 1:11111-s 111111 Qt'1I110l1ll'1l, 1111s y111111g'1:111y XY1l01'Il1llk' 111 Y1-S, just 1111111111-1' 1lIiI1Il'V 1,'l11I111ll'1'UlIl1 us fr Luk- ' 1, 01' flll ft 110 il U11 1 ': CXV1l'1l 511018 11111 of 1110 '11111- 1P1'l't'I111lg 111:11-0 of 1101111111 111 11111 '1101' 1111"1'i:1l ' 11111. "M'11" is :111 i110:11 111111 of 1ll'1' s11p1111111o1'0 'VP1ll', is 11110 11f 111111 S11 'i1'1, :1 ll11.'1 '1 uf TTL' '1'.'l1y 1111 1111 S1 1101 1: ' 11f h- Q1 .1'11g 111111 s '-1-1110s.' 111111 is f1111 of 1110. '1 1 1'1:1ss. M1 l' il 1101111 ,501-s 1111-:1-11:11 211 is 11110 111: 1110 11111: 1':1111111, S11'11 :11111 1101' :1l1111'11z11'11. 1111 ,Q is 1l1'I' '.'1 '.'11i1- ' 1- . "M'11" is :1 11152 .' 1' 1' of 111s 111111 llllllly 21 111'11k011 111-:111 F1011 1110 :11'1iVi1i0s 1110 :111 . V1'11 Q1 ' 111 1l9I' 1 1 ok. . 1 " 1, 1111i 110Y0l' 1:11'1i1'i 1:1101 111 il11l1l'11l'S lllxl' l'l111 11 l112lllV v1111111 111111: ' ' 3 V'S . - If 1 Y . ' ' b . ' . .' 11 "1i'1"' IS :11w:1vs 50011 :1 4" 11111 M' 111w:11'11 11f0 21111 V11 1 111 .11 , 11 1110 71110 1 11-S. X1 1 1110 11111 S1110 '1:11 11011 '1': ,.'110 1 11' ' 'z . lug, .' I go' ' ' 110 ' 'H -W0 211111 ,' '1i1115. '1.'. 1101 '0 5111 1 1'1'1111-1' '11: ' 4, s 112, I Q . I . L , , K - . ,.- 111 -1:1.'.' of 1211 v1,3l11-S you 1 '511t H111 lil j 1, -1' IIIILN IISN1 P111 111 11XXl 1 ' 1111 ' I 'Ill H111 1 4 11 x ll ll I 1 H I Us , sr rnlll III4 1 1 41 11141 'f IV" I P ll 1 4 1 1 lt wt 111 141451 P1 4 141 lt 1141x4111 41t 1 N Nt 1 -1, 111 N014 1 4 1 I 1114 11141 11 I U' ' ' 114xs 4 1111 48 4 1 Itblll 1 ly 4r I X NI s llN 4 t41 114194 s lu' lt 11 w1111f t 41 1. ot 4 41111 1 1 ff 1 4 N IS to 111'1 ll IS 41 ,,'fl'lS ll ff 11r1141st everythlng N114 Iklllg, 41t 55115111 f 114 ll 411111 t11 1 1r 14s 1 1f114t14 1 11 S 4141s4 11114 st1g1t14111 111 4 4l41s4 1 414 1 I 1 K 4 41 Hllll 1111 II4 sus 41 t 114 f411e lf 111 14 11141 forex r g4tt1111f 141 41 811185118 H10 H ll H1 1117 1 Pug: Szffy H414 4 A. V. II. ALJ 1'x'1 15126 JAN '11' -7- 'UH' '1 1 11.12411 V. '. V .IXUS 1 J- 1, "1.ittl4- 11:14-1" 1'11'C'll4'1l 1111111 421, 411 1114-41 1'l1111 411: 'l'1':14'k CU. .-Xrt 1111111 4-113 1Iist411-y4'I11l1 4-lj. HMM I' !,,,, ,,. HA, HW, Ni,,,.,,I.,, "S44'l ,lrl lll'I'l'V'IllN 4-41111l1i1144li411l 1114 "ll HI' only H' U! I U km, INWN' ,I I4n4l4'r I1411111l4'1144.w 1ll'Ill'f 441141 1 frill- 1J4 W4- k1141w w114s4- 1111411 is : YP? ""' ""'-U S11'-IG' W4' 1411 N4t 41111-V t114- 4'411111114-1'- 'l'114- :111 1. ' ll 1- is :lt 1:1111 1'12I1H,1P1I1 11141 111141141 st1114311t I 4ly. T1 ' rt-111114-41 111 t114- 441114-t, 1141411111110 4111 :1ti4111 st:1t4-41:1l141'41j11.'t .'-4-111s t41 114' 41f " I.ittl4' ll: z4'l." I.1tt14' S1141 1. 1 t t114- living illlilgt' of .Ii111 i11 ' 'ls. 11'it1 su-1 :1 Il1t'2lS1Il,Q' s111:11l114-ss as t41 , , , , , , . :us '- Ili 1111 of 114-1' s114'4'4-ss : 1111111- 'Il.n S PHSHWSS HlHlltfv.1S ml vt.: llsh' XV- 5411114-ti1114's w4111414-1' 1141w S1141 QTL 'H' ,thi.1jf"Q:1'f"Qjl" l'4lF1':'I 1 lllqftl 4141 :1444'41111I1lis11 su '11 111111115 :1e-1 ' Ili- ' 'f H' 1'H""'55 Hou'-I ' ' fu' 'L 4':1t4'4l trig, 1111f:1tl141111:1l1l41 1"l'C'll4'1l, :1'4111- zls 11:11111y ns Illl' 41:1ys 5110111 :1t 1IlS . llllil ml. I-,T ,rv but gh., WUHN .,,.s ' ' ' th: 14111,-:4 H11 -t 1' :111111t.' ' 'll- i11t,, 1'411'1 111141 11141:1s111'4- :41 :,' .ke t114- l'0Sll1f tho 1114-:1s:1 t t: sk f 1 1:1 '11, 4 s '.-'1:'r'f':.- i11g,, '1 1lH1'f11j' t11i k it is 4'11ti1'4-luv 1111- kll ' :1t "I,1ttI4- 11JZt'1vy 4': 1" her ll 21, 1 V :1l1ilitw' 114-y411141 tl14- W: lu of A. K". H. S. A ' ' ' . ' "ll lis' sf t14' fact that lll'f' : few 4-11:11'111i111-5 yllllllgr lll1'll 11:1v4- 114111 -0111- lP1l'1'1y 4-11s11:11'4-4l l1y 114-1' 11l:111 .' '141s. ,X 1'r44- "I,itt14- ll: Nl" wisl t 1141, :1 lll1l'H4'S1ll' was i11t4-11414-41 41 1, ' vc-1' t4-1 1' 4, t41 0f1ll'l'S 4-:11'4-s 1 'Q f411' 1 ' ,1 1' XVII, 'l'11i,' ri' tl1:111 211111 to 441111111 114-r, :11141 'll' 1, to V411 -11 for 114-r s114'4'4-ss ftll'l'YK'l' :1ft4'r, :111 1'411'41i1' 4't I1 '411111I4'iZ 141s 1:1 4'Iz1ss4' 410 1:1 '26, 11l4', . u J ,eff ,',, AN , - V ' 1 x , I , 4 . 'N ' l Q K NC l f " - V 192 2.11 .LV My 'W ffl' ' . P 'af' X6 L Y f jlun if J Ll 5, ff" ff' A , LJ X Y , A L 1 1 1 I n 4 W rl I 'N .fy f - f A ,LL J' I' If 1 A k A I 4 ' ' if X! A. . I, Jlf-EBI H slllll 3 ll 0 so ll Ill I1 xx 1 url 1 llfflllllll Ill nu mu f s 1 lllll r lll I ll nw na rul U ll ll IS mltlu f ll Tl l if nu li 1 f 111 1 s muslim 1 ax su s nf 1 lllrr ll 1 s mm flulr fn 0 IS s lll 1 Qlll00l 'lffl 191011111511 IS fun N 1111 X01 ll mt flu nm as s ll hc Q u unk lYllLll ' lll its 1 l rf as ' lt 1 ff nr H1 Hx no lg A Ill' IN Rll llhnlnfly cm 101 -.ull ut , S UI f ummm N n 1 Nl Ill If plum: um x s s S n sm U N vw ou f lt 1 umhu A111 nnnlx 11111 IS but not lm , ut X lljflllll AROIIINIX IG 1 blonde s 4 m IX 0 xmnsmlf 1 Vlllll r 'llm old XlllglS thlf Cl 1 0 4 lil s 111 0u1xtl11mr 0 ounnlx Ill mmopt lm proof, x to 1 fhus f ' flex , x 0 11 lllljj nl ll lmu llgnf 9114 IQ unltluuflllx bm 1 0' flstlvw 1 tho clouflw and tl clouds llSlllllX muy Roundw " to the lulli of Wvgt Xllfflllll VVS wonder? I oumlx 5 1 bll1tl0i ringe from lll Sfunlms fo the llplltll'l0Il our 0 110 has 4lllltOlG ln who l IIN 0 7'lllllL ll 1 Q It ill com umllx VM often ss mulcr at ll! lf she Qlll4lX "l llll Dltlfbll 1111120 Page Sixty foul 4 L ,' lv 1 Q? f W L' M LX .' Q- 1' N A ff A , ' XAN f ' ' sh V v N 'Uv Pl el l ' V v LQ! l D A , ' 'T s 1 N4 XL A' V rr r f C I IJ l . ,A K l l lp f y lf P I r , l S r -4- I , ,V , ' v I V- r F . I , 1. . ' fx q ' fr' 1 ' I A V 3' ' rf!! ' lv fl' If J' I l 41 1 l Ji! MAI ' l'1l.IZAl4I'I'l'II Illilll MAI' ' Ilwlf 'ZTII s 'Tin ' H , , . , ,, .. , A. D. K. C433 Gl X- Ululr C-Hg V' A' I ' lxf 'K' 4,3 GI lgllub cn' 411 X I' l'r'v." ' Junim' Vlxxss' llisl 'y 'lulr lm-y Bull Qljg lllsf ry 1 lulr C-ljg l'l'-lcll G, 1' -1 . ' 1, Q J "Uh ' f in our hours ff 11.-' "Lili ' f1n,'.,i,,, Milli' ll Iulw, l'n1'4 rluin, ' lu, lull nnl lm'l In I'll I mfr! ll ln'nL'1u Inlay" ' -' '-H . H b ' , " Ro l."' w:l.', in lll'l' .luniur yv:ll'-- I4 tl?-goal. xxjnhnt .llIl1"tll.'V-tlyy lx' :mt:llT mln! jlltt so quivf, hui in lu-r Um- im' fb' ,lflllflf ' I ' f K A I "', your W1-Il, nut 4-nuugln may lw sa 'l Of . A' . lb 'ml hm J. llltm M ' ly lwr flll'll f lks flbllf in lrrivf :lm l.. th ,Q lnkv tlmt- -slw IN Just 'turully WI, 'I ,I wvulmion in 1 ,.l. 1 pol : ',th:11s:nll. Hut tl H- 'u,s, Pax T, -, ,mtl 1, ,t ist' "l'g,l li 'l ul ut " ixx"g slum- is nl- yy, - 1-1, lx l ,ar -A: 1 ways ,Lfl'Hl'l0llS :md ulvliging whivll is u VWVL, ,mlimxf Q0 and :lg You : , so larg' :u-tor in svlmul Iifv. fog, . Q lvl' , hm' hw w ' . ' ' ' ' :- ' f.B',l.lw lu.. nlwhl mlm. H Study of saj .' "lvrnlllsl:ululvlxrf-:vlllt:v ,112 tho opp - sm-x :null prulmlrly scum- l: L' ilvf gxtlriy Q--but :'l. ' . Y m P- Sf .'l ' will wrifv :l bunk Ull this i 0'0st- R ' - ls 1. I 4 410111 ,l , Y ' h Slllljvvl 1-mirll-.1-Kn1v .H NDVI. H0 0 , 0 SF- f l 9' w1tt..', vu-' sm I 5 sho lS z ways. lll Sli' is pianist for H10 GI" ' .ml tl X 1- l . . - , ' . .' ll- sho als :1ss':t.' ' otha" . ' . airs in, ':, . 'll , ' . lose wl ' F01 Awl, V0 ': ' 1-l ' . 2 ,' '- "j U j tl. X H' 'i1."':urv sinlly' "ll-l ' . V' '1. ' 1' ' - ' lg.',',"Sl2l'.'lflllily. "3 ,""' fl '- - .t U "A's"' . ' 1' , '1 :' of VVvl , All:-1 :my Ill IS llllllg :nn : lor- X f 1 yt 2 ' H 0 -1 1 nhl- ,irl :und lwrn-'s I nping slum- "ll 11, :uh Y P: -t nf 'f il ' : . QS Ulblllllllll' lll'l' lll'l'S1'lll Ilfblllllllls " fl ' 1 ll- ,mf -4 Y to lu.,-U H , - Hllf llfv- wh: wo ll lmppr-11 to hor ' s 'cl L -1.011 y's" uml' ' is 10 be Il L RIT! II PI IIRBIH I'll IIOPI- RTSOX J 1Ill,L, 1 1 r 1 rr s lr ll lllll llllllll 111 I t I ll S lllfl P N S l 1 uf IlI11 f t 0 I ll 111 11 I thx llll ILS iS P f Nrmn Ks 5 " L ,, 111' fu 1 1 N '-ll ll x 1111 0 lous to 1 I Pagc Szfty jim ,,,-vw I4 .f f 4, Q' 144 "-X yu f rf' ,f 1 11: 1 , A. V. II. S. A1.1.1r1'w1 1926 I ff' Y - ru I f l3Ol'GI,.XS IC. fllll-C . I. '. I' ' ,I -' . fl 1 I If f I f " ,J v" "l1llIlIy'l - Z 4 .Xh-ulIi Nl1'1'11I' Nhll' 1413 .Xlll,g,I-wi "Ilr' 1' in' :run :wr .wfl mul Pll'l an 5 X If ,V Htnfl' 1.11: 0,-I-111-511-11 gli, Zip, 1-.rv-rllflll llIi11gf in ' rin." f,,- , 4, -. I , "J 1,1 un," XVI :I sh:Ill we- sul' of "l,'llIy"? Y fl , U t A I '1'111.- --111-111 1111I-" 111 1111- NI- ' I I-Im f " J N' I .WW 7'l"' 'llllh' "l"'t5'k"'4lv fl-'lf' sc-I-111s lu ln- :I lt-ff-ovm-I' of lIj"Q1Illl'1l2f'S. , I 1II1t.tlI1- ?L10Yl'l'l.l1ll'. 1Xl1lII111g'lI tl11sIC1t1fl11.1- Sh- l41UliS lllil' Il l'l'll4' Uf 'fill :IIIII ig J If IS 11111-11-sl:-ul 111 "'l'l1:It VI-1'l:I1I1 l':I1'l.v ' Sw.. l.H,,ug1l ti, IM. wut H5 H V2 I tim.. X it is W' HU' llf'lW'1"'fifl1'- P311-"IPI-1112? lint this 4ll'1llllI'l' IIl1l-fushimu-Il11I-ss gm-S 171443 96" 'lf' -'Lf . . f This flkllow hm twin with Us llufn! no f.I1tl11I tl1.I11 lll'l .11IpI.I1.I11u, fm she x , I. all Illlll' V :11's. Ill- has swf :III 1-I1vi:Il1llI- lm ,HH HW YH and IMAP .Of ll ll l llell' 4ww.f"--4 -4 ' ' , b .. . ll:Ix'111g' uI1vI- lu-1' llll' il ll'll'll1l shm- IN l ' n-x:11I11IlI- nf 5.111011 4'IlIZl'llSlllII 111111 has V H , .4 , I A . , N . . 1llHJI.X52l fI1I-I1fl. Sh- I5 0111- of - Ist 1l14- 11-sm-wt ul 4'Xl'lX 1111-1I1hn-1' :It lllfi .I N I 1 H . I 4 I Aww Al .Mun ' :II-11xI-i 211111 105.11 101,11-ls If 41111 lass. f A " " ' ' ' All of us fc-I-l that Shm- wlll go fill' i11 As .' :IN lllrlljj g1'41I'.' :I lH'2ll'll hm- is hm' will V" flu' fifb' 'lf VU""55- W' 1-'Oi P- .lull tha- "lI411.'I- ul' lP:Ix'irl's 5'l"'.' ll"l"' Sf'- lizn Il" illlll play thc- s:I.'zI l 1114-. "Il ivf-11 lively' life." , 1' I 12 if, .UV fl , 1 1 1 f v 11 1" 1 , f W 1 , ' . V' ffj11 BFRN XRD 1' RU17131'R 111111 Il 111 1 1 11 1 1111 111 1 swss 1 11 11 11 B 111 1 1 fill 111111 s 1111 tl 1 l11lN S 11 1 S s 1111111 11-S 111 11s 11 11 111 1 C' OLGIN C ROP11 R 111 151111 1 1 N I 1 U 1 ll 1 111111 M1 1111111 NS 111111 11111 1 111 1811 -X 111 1 1, 1 1 1, 1 111 s IS 1 19 111 1 Q 110 1 1 1 1f 1101111 111111 51' 1 1 11111 1 14 s It 1 11 11111111 11 1111 1 ll S N 1 s 1 ll 111 11111 s 1111 1 1 0554851111-V' so 111111K 1 1 111111 s, N 111 111 11 1 s 1111111 S S 11 S U1 1 1111 1- f I1 1 1 s N 111 1111 111111 ll 1'1 1 1 1111 -111 '1 111 11111111, is 1111111 11111111 1lfl, 1 1 111f11s 111 111111 111 1 11 lb 11101111 1 F1s11011 1111 111 P11111 Nzrlu szr I Y 1 . A. '. I1. S. 2 1111111-'11'1 19211 ' . X L 11 1 1- 2 - - . f. '. 1, I 1111 ' I '. I H 01-1-111-s11':1 12, 21, 413 "U ' 54 Tp." 1"1lKl1!11I11 12, 413 H11'--1 1115 1."1' '1- I1:111 11, 21: 111-11 1'1llll 1213 1'1-1 :1l111 "fff11 1.1 1111-" l'1-111-111'1111111,2,3l,-11:1I1.Ii.121,415 . . . 1-Q' -1' I' ' Nl' '41 141-' :11'11 IS 111-111-1'1111s, 111113 :11111 11'11' Iflntlllsf lub 1" 49' 111 11' 'l"'1 J . , . ' ' . 1111- 1'1' 111111 1413 .XV1 111111 Q-113 1'-111's- :111 , so 1 H1-111111' 1-lass 111-ra 1111' 1111- ' K 1, . . Q 11':1 Q1, 2, 11, 411011--111: 1, 10111 11: 1111- 11111: -. .'1-1 f :1 1'z1111:11111- 11111 111-11 , . ,. . ., . 1 . . v . S11'-- -:1'1s3 3113: l11'111L:1 3 115, 11- :11'11 111.1-1111111 111:11 1111 1111111 1311 I, V Ml V, yt, Q. W XI' H. Wm, H. In lwi s1'1 ill 111l'1-1- 111111 :1 1111111 y1-urs. 111- I' ' A "' ' 'I 'IP' A " ' 1111: 1111- 111-st. 11is1111s1111111 i'111:1gl111:11111- 1 1 --Gi -,, ,M I-,.,,,,,l,,m of '. N, ,,.1,.11 wh- 1 111- s111'111g's 11111- 111' 1118 1151- 11 ' ,'1s, 111:11 1gll.'1" K1-1111111 1-X111-:4.'11111 1111 his AA111'l1I't,,l'1l' 1'111'j111-," N . f11'Ul',!'4', 111- f'g11-1- 111-111-11' S1-1111s 115 111111 111511-1-11-5, 1111 11111111111 111111-1 :11111 1':1i1' 111 1111111 11111111, is 11:1.' :1 H110 s1-11s1- of 1111111111', :1 1: ' '1 '111 111' 1111 1111-1111s :1 1' 'issf' 111- 11: .' 1111- 111:11' . 11.1 0111- of 11111 1 -.'1 1'1'11 11's l1lIl1i111QQS of :111 OX' 11- 1 111:11 11111 ' 111 11111 -lass. 11-1-1 s111"- 11:1 ' 1' '- 'ry ' 111 H911-1 V 1111'1- :111 ',5111" 11111 111- 1-0111 A111 '1 011 V1 - :11'1- 1-1-:1s1-11 111 11'111'1'y : '11:11 his ,Wm tl, A.m..1s,. GQ 12-1 I df. H 151-' 11-11 1-:111'1 1111 111-1':111s1- 1111 !lvlI11'1'S il Vwy h-00,1 m1W,1fi,3,1g ,m,,,:,gl,,. 01. H . Sll"l'S.' 111 :1111111,'1 :111I1'111111g1 111- 11'1l'S. 11- A111'2,1wi. 1gt,m.w. ig 11111111 intf1l.K1'1fl141 1l:1.' 111-1'1-1' 11111111-V1-11 111111'11 11111111 11 - in ,lm,,mti4.S,l,,.i,,Q Mr. 1" . U -1-- 11111 WX "Xf'1'1'T. 1" 114150 11101111 HW s1-1- 11:11111 111:111. This 1'1-111111' 11:15 :1 SIWI-' H11 5 'V hm- S111.11 :11111 1.1111 g1'1-1- ing' ' . 11111 , , Y, 1. '. 11 ' -1'1t1mt 1' ,, 1 l' ,111111 1111 '. ' 1l'1S' . I . . ', 'Lt S. 111-.' 11'1- 11-1-1 ,'11l'U 111:11 131-1'11:11'11 '11 of fmt tml. "' T ,Bdlj .ol , .b . I 111:1k 11: 111'111 1' - 111' 1 1 sm - 11:11 111- :1 1118 1111s1111-ss lllilll, 11-1- , ,P , ' - 1:1111 - 11 111111. Il ' - 151. I-111-HV' 1. CT. II. . XII. I1'1I x 1109 9.1.4 wi Iflfh 0, I ISYIKUN I". SAVK ' ' NI urlnh " 'IlI'IIl'Ii 1I. 2, II, II: IIIISIQPIIIIIII 121, 471 SH1'1't'I' 1fIl1 .X. Il. Ii. 143: I-'r1-1:1-h 1'iuh 125, Ip: YI1-1--I'r1'si1I1-nt II1-hating Vinh 1411 hvIIIII1'I'UI- IIUVIIIIIIIIIIIPII 141: IM-- hatm- 1115 "timing Vp" 1-II: Vinh 1l,2,51i. Uylflflllflll 1'11111i11f.sl11fl, In 1-1n1I1l 111'-11111 sll'I!," .X Imman 1-n1'y1'Iup1-1I1:1ami 1I11-tlullary, an1I an al'1I1-nt' 2I4IIlllI'I'I' uf 5IlIIIU'SIH'2II'l'. lilvrmx is V1-rlv urilginal, always IIIIIIISIIIQ us with his hriglit sayings. II1- Ill'X'l'I' gw-ts "hawl1--I IIIITIII that is th1- Lflllbil in IIIIYIIIQ' p1-1's11naIity. IIIYVHII 1-an 1Ia111-1' as 1-UII1-glans 1111 -vnu lilmw what l m1-an. Iillt wh:-n it 1'nm1's tu I1r11g1'1-ss- ing 111' Q1-ttingg ah1-a1I, Ilyfllll will always hm- the f0I'l'Ill1lSf Il'2IlI4'l'. II1' is always I'1'JIiI.V with tha- right w1n'1I at th1- right time-, Iilvrnrl is also a grrmi lIl'IHlI1'l'. YVI11-11 I'Ij'l'llll syn-aks Ill' IIllIlIl'lII2lIl'I'X' 11111111-s Illl4I1'l' th1- :1tt1-lution nt 1'Y1'I'yIIIIl' in thn- rm-m. It"v11u want an 1'1IN.X' ull- IHPIIUIII in 4Il'IlIlIIII:f, :lout plvk him. 1.lus1 It XIIII 1111, XIIII II I11- sllrIn'1s111I. XV1' all 1'hi1111- in 1111 "lI1n111I l.i11'k -v IIII,II.X Xl.XI11H1'lI.XIlIi "SI1a1l'x"' Him- Vinh 1493 IIJIIIIIIIII Ilall 'I'1-am 1'I " III: Nt1'll1Igl':lpIli1' .Xss1r1'i:lti1nl. th llllf lf'l11n 4111111 rua, .vlfrp ll'll1:1 -111,11 run .Inrl ll'YlI'L' rrllrn lima I'lI1l'f 4111! 1111! nj fi" Illlila is th1' first ami must Iamuus ut 1- IIISIIIIGIVIIIIII' 'I'Ill'l'l'. Hin' is th1- must 11n1s1'wl1tm11s1?j1nftInstrm,a1i1I lli'Yl'I 4UIlI4'S 111 SVIIIHII lIII1II't'lIIII'l'lI. 1X11w ytlil t1-II :anvil It ls a w1-II known tavt that uno ot IIiI1Ia's main 'nvs in IiI'1- is 1-atinff . Pi w I ii1-h gm-s Iltlllli in hanil with he-1 tl'i1-l11Iish lIl'iII'4' fm' sle-1-Iv. .hlfllflllgll Iliifla has Ill'I' tailillgs 1'sh1 is only lluman. you ICIIUWI YIII' alsn has hm' Vi1'tu1-s. Sim is an 2lII'l'irIllllI gow sport ami a triu' JIIl4I Iuyal I'ri1'i11I. Whvh th1- first ilay of th1- "XYi'l'IiIf :jI'IIl1IH a1'r'ix'1-s, lIiI1Ia's V1-:11I.v laugh an1I AAI'III'l'I' up ki1Is,th11 wurst is yvt to 1-emu-I" I11-ips 1Iriv1- th11 'AIPIIll'.' 11111 ut th1- "hlu1- hIOIllI2l'V.m H11 h1-V1-'s tu you "SIi:11Iy," may you always he as ,jolly Byron. " an 1I f1'i1-mlly as you wi-rc in our duar ul I high s1'Im1nI 1IaVS. 1 1,Ilf1l Shrly-.s1 I'1 II I N 11' 1 Sl 1 1 1111111 IK Pl 1 Illlf IN 1 Ll N 11111 511 1-11 1111 1 1 11 N 1 Nxl J It 1 171111 l 1 1 1 , 11 1111 1 111 N I ll X 1lll IX 1 S Ll1111l s 1 Ill 111 I X N1 1 Ill 1 ,, Llll ll 11 11 1111 111 1 llL0 1 ll 1111111 10 111111111 1 ls 1110 111s1 11111 ll 11 but 1 111 IS 1113111 1111113 is 'mn Us to on s1111l1111s 1111111 11111111 1x 111 l N lll 1 111111111 1 111 s Ns! 1 Y I 1 Ht X mlkc, 1111 111s111s 101 11 111111 115 1 1 1 s 1111 111 11 1 14 we f 1 1 ll as 11 s 11 111 11 ll 111111 P11 111 511111111 A. V. 11. S. A1,1.1111-:w1 11126 1 1 .1011.' 11'111'III11I11-11'K N1'l1,X11Y1' 11.11 ,AVA 1' '1111, .INF U. 11'-" "13:11-1" 'ANI I1'l1r11 111111-x I 111.-, lvl 1111 I1111 "U11-- 111 :1 111111- -11 "1 1' ' ' 1 - I 'L'."' 1l1'f1'1SU1 "G1i11g 1'11": .X11'11i A'111'l'1,l 81111-1 111':1111:11i1' F1111 121, 51, 11' 1"l'0ll1'1l T"2U'k U-2131413 135'-'1' 111 1-11 C21 373 1'11111 1511492 G11-0 f'11111. 111111112111 13, 413 H11"1-1' 11, 213 "A" 111111 11, 22, 2113 A11 13111115 A. 11. K. Q1, "J .'f'll I 1.1111-- 11 l1'1.'l' l1'1l.,' ', Ii, 411 Art 1'I1i1111' 11111- "3 P. P. 11 , , 11, 2' 3' 41? 11l.1,N1'11,m 11' 11' 11' 43, 41: . 111-1'1- IS 11111- .1ll'l'.'lI1l 11111111 W1-. 11-01 111-u 1'111l1 C215 L1- 1':11'1-1- 1-'1':1111-11111 11235 NMS to :'1'1"""'Hft" fl". value' Ut HU 111-1111111111 l'l1111 1415 Ili,-1111-y 1'111I1 141: 11111111111 111 111 S ':'Wi-"1"'1"l'W 11m,1l,v 111111, C113 1111w,, ,: 1.1. 11: 1':11'1-1-1. 5111 '11l1',.1l11,"1"111g l1'1:11'11:11':1, 1 1-0-'gl 111,-11 ' 111- 1-:111 1-:1s11.1' 1-111111111 1111 :1 1llll'1lll'U 111 11-1 as 111:111:1g1-1' 111 :1 1-1111 11v1-- S, 11:1 111-s :11111 11'1-11t1- 1-11, 111-1'1- 1- 11-1-9 1-111111111113 1111- 1l1l'1'l'S 111 1111- 11'1-1- 'ly :1111 1111 : 11 F1111-111:111's sv' 1111, IIII1, 1 '- 111- l1l'.' :11111 1x1'111111llillg1' fill' 1110 111 I ,' ' 351 :ilgmy 1.'1HSS'.H kumyl. KK, 30.7 111 s-111111, v1F2l '1.:11':1 is 1110 of 11111 s11:11-1- 1111-r 11111 111-' ' J 11111' -' 1 -'1 "-1 11 ,, :1 V1-ry V- !lI'j 11':111- 1111-111 :1I1. 111- is 1-X1-1-1-1111115 I' Zlld' "':"'k for hw' 11 ,,:,"'ll Sure :hp ilkl s111 - :11111 is 1111- 1N1.'S1'.'.' 11' 11 :1 111111 :111 hi". W35'f't im 1 A gm' 0 1.5 g hfi sw-- 11-11111' 1'11i1'1- 111:11 V1111111 z 1111- M: -'V X" ' 11'-'11 7 'NVS1 BN' 11111- 11f 011111115 s11111111 1114- :1 sz: ' 1111. 'Ulm' 1111 is :1 ,,111111 :111-111111111 S111 l1'111. T1 - 11: 0 '26 XV1S1l1'S 11111 "1111 111-S" of Sl1"Cf',', 111111 11111 -.' 111:11 111 15-1' ,KJ 1 1111- 1111i1'1- 111 f'1'IIl'S to c111111- he ' 't 111: '11y. 4 ' 1'A.'1 - 'llllf xrw 90 dhlce 0 kj I D163 O0l1',1LJ1J'1i U 0 f' 4 1 f M! H f T 0 Writ QQ urn pknl VU?-Q 011.5 liuflll kj f,-Lfrf' s111.x S I -1' 4 1 Nl111tx MY! 794 V I 11th1 ss XIXQI IS S4 "ull 0 l I I pw 1 111 I In 1,1111 1 ' ' 1 I 1 ' if NH N I Y fl N 1 I I IX X0 s A ilflllll 1 111111 15 9 IP X 11111 1113 H SU 4 1 l I X IX l N X N I I V' IU xt111 1 1. N S 11th11 s ' L IIIN llll ll Il x IIPXI IIIIKX If Ill lllll l I U httt Il ll 1 1s1t11111 IIIDIIUNBI l N X I N ll! N I PIII lb 1 1 I X l I l I I I S l H I N I N 1 1 1 h111 111111 Sllll ll 1 - - . PA. 1. .S. 111111-:wt P '1 6 0 - 3 -J L I, A ' C IIAIIIIY l1lI.U'I'I .'4' '. MBI I'IX'l'II.YX I". .'l'l.XIil'If . r I I f' V l"1111th:1lI QJ1, 493 A. IJ. K. QR, 413 "l'IlI1y", "1'1 ' ', I l"1'1-1111h VIIIIP 11213 I'1-11 :111I l'1-11011 l'l11l1: , , , , , Sw ,, mms: Guin! VIH AB,-,. it ,,.t-lu .t-1111151-:111l111. .Xss -:t 011. , K 'Hg Ah. Hgm-' "Sl1".w l'Hl1, lnfl N111 'x l1'i.w, J I , "l,ffr' is Illlf ll !1rll- 11 ' 'rl 'IH' 'I l""""' for In U 'wijun l'1Il1 PHI? lo 11' ffl I" 1 - - ' ,Xl '1-, V1111 .'1-1- :1 V1-rv SII'lklIIg,f l1k1'- 1 f f - .. .- ' '. ' . f Affff Mu my .mu tlmlvt ku W who this ls' nm. .IDI 11111 111 th1 l'11s1 l111.1'I1l1 IIIIII. Y , J 1 W1-ll tht-11, you 1111 1111t 1l1-s1-1'v1- to he- toll Sl I ls H, nWHlhl.'r M HW lunlmcwml lnwllm, this is 1 Ihmd. , II:l.l.v11 of "I1IIlIl'Il. ' :1111l IS l'l'2lIIj' ll v1-'.' 111i flu. gp ' . 4-1: Us of 126 ,1u.Iu. . st11l1-11t. lIl'I' 11111tt11 s1-1-111s t11 hm- "If kll 'l1i111 11111 II:11'1'y is :1 1'Il2iI'l.tlltIJl' at ,first V" 'l"".f 5""I"""l1 I"-'Y t'-v , :11l111i1'1-1I, :1ll l11-1-z111s1- 111- is s 11:11'c f1'e1- :'5Jf""-H' Sh' """f1'1'1l5' him -I'W"l."I' I" :1111l 111111 :uljust l1i111s1-lf S11 1-zlsilv t11:111V HH" SI'-'nm' I'l"':"'Sl' "hp Wm Sf"'k to OU. - ,, l,il,l,HHNt,lm,l,,5 H.u.lfV m.'l'1, th- 11'1 1'lc SIII' has I11-L1111, 1111 111:1tt1-1' I W I1i.'1l1-I111ttl1i,'m1-:1.-1111i11".'w-- -:1't."' lung It mkm """""1"' h lt' :1111l I-I'2lYl' :111 1-xI1iI:iti1111 of tho 'I 'h: 'l l4:Y"l.y" iS.mW of HW WW ymlng lmlim 1 " 11-11'-1, was ,Wife HH, hit uf tl , :1tt1-111111151 Ill:-QI! N1-h1111l, who :11'1- 1111t 111- .1 1. Us wi. all k '- S ' 'T' ' Ill t1-1'1-st1-1I Ill Illl'lllIN'I'S uf th1- .'t- th- f11t111'- wt- may 1111111 II:11'1'v's 11:11111- -"f-'3 but fll1TI""AiTi"S 'H' TI" SflI'.I""f IW" in HMA I .mu 1111111 ls mf 1Im.l.V. 1111-t that ,-111 - llily .'II1' wlll r1-1-1x'1-1' S1-ln: ' :1l Ilit of S1-:1s1111"! W1-ll, XII' fl" this "':'li"'-V' . , . I'l'K'I SIlI'l' XVI' sh: ll 111-V1-1' h:1v1- to Y1I'l'V -VUYTIIILI :1lI J kw H51 ll" h1',-'1'1- 15 'tm' :IIN ut HHWX. M,,:HlNl, if ht, 1,Htl,l.S ami, 111 th- I11-xt-l1k1-1l llll'IIlIPl'I'S nt th1- 'lussg thing wirl1':1, 111-t1-1'111i11:1ti1111 Ill' is s1111- -"I "HI-.1w" IV" -'H 'fi-I' YH" HW If'-'T to l,',m.L, H 4,,H,uf sm,,,SN. ut 1111-k :1111l S11-1-1-ss 111 wh:1t1-V1-1' lnth H of lif- you 1- mv. ' I ' .".' Q1- illl' Z N AILIPEXII 1976 iRXl'Xl PI IXXIHIII NIIPIII' X X IOI ISI SIIOI X1 Xlx In IL Ili in 111 llt l If an rx ln 1 I 4 l 1 lil lllll I an ll smhuo fm I s :sin Illm ll'l I0 mm I mm ISNIIII 1 lx 0 N ll nhl is I u 11 I ngg impl is lll0lIS I I in ll , klll Is 1 lil lx N 1 li in N llil s I II4 1 mi I N Y N x mo I X ll ll X ltll 11111: S ll A. f'.ll. S. . - ' -L l IAJI' .I .' C I. I" .' I" Zl-IR lillf, A ' I' C. 1 'ER -I 'gilv' "EIll'i" l"rvuvh Vlulp CIE, -lj. ll1':I111:Itiv Vlil IQ, fl, -ll: Glvv 'lil fl, 2, Il, 435 llvvlninatimi 441g lfrv -l "J ligfl lu' 'I Iii' nj." 4'1ul,Q3gv'4,. lm'l':Ii11v is lllll' of thf prvtll' gjrls I-,brig Us HH, IW, ,,,. fllji uh huvv llI'l11'llfl'lll'll our l ' 'four uznrs. Sll'llIl.' :1 vvry plv: gg flosi- l'IIl . is :mv oi' tl fSl "pm-tilvf' tum :nil is :I stv:IIlf:Ist frivml of hvi' :Iml luvnhlv girls in thv Sv ' ' I'l2lSS. :fm-s. Sh- als unv nf our lm'-Il Wv lo 'v hvr :I1lIl yvf wv l'llYj' hvr. Sl I for sh- 1'1ll'I'lt'S lllJlll:.' sul vnu givv l'l'!lIll In' :null ' ".'0ll2 ' S Sh I :ml hvr pal, lfilllil, wvrv twins itil A :IH llll IIIII' 1'lSI' I'2III2 SU I'I'2IllSflI'2lll9', SU llll'll' thiwl yvnr, whvll lAll'l'1Illll' llfgilll, l'llIll'llllIlg'ly, whvthvr thvy luv Slmkvs- mi -h tu hvr III-light to "hunk Iluwn on lll'1lI'I' or "Sv-' ' 'Phingx :It Nigltf' lIl1I:I." WI -I she is gr:1Ilu:lTvIl wv l'l4lIIfI t:l'vs :III :II-tivv inlvrvsf in lhv shall luuxv Il stnunvh SllllIIUl'Tt'l' of .X. V. l'll1lIS flllfl ill lI4'l' STIIIHVSZ Slll' Sllllll'S ill ll. N. ln hvr j0ll'Ill"Y tllrungll lifv, tl - I Th. Yvn, shv has :I QUllllllll' v luci- ll'ISS ul' '26 wislvs hvr :Ill fhv su"-ss :Ish illll' vx'v1'.vTlliIlg' vxvvpl lllllflll' :fic'S. Ill thv world, Sh- hzis :I Wllllllllg' smilv, hut lu-w:II'v of hvr whvn :hv gm-tr that wi:-kv-l Illini ill ll4'l' vjvs. U4 Il luvk, l'IIl1I:I! VV- fvvl surv that hvi-:Iusv .vnu Jll't' Ivmi, you l'!lll :Itlnin :in-'thing In wh"h yum int' urpirv. .-Xml" , l'IIll1:I. 'Q - .'I1"IIy My , ejwvg 1,1-1 I1 I SIRPXI Bllt, 1 3 1 1 R I lb H1 1111 1 1111111 11111111 1111 IS 111111 of 11111 stu f0lIXlI1IQ Il c1tI1'1II tl SI1 l1'1s 1.11 111 111 1112 1tI1I t S 'III 1sI11 011111111 1I1 ll 11111 Iugh S1hooI XItI10Ilf1fIl SI1 19 e11tI111s11St11 11111 11111111113 1011 1 Ill 1I11 Il ll JI Bud" fm hcl lmions 11111 IS '1 II 11s IKIIIIIIQH to f111 11 I111111 1 1 11111, 1 ll It PI 1 s I1'1 11111 I1 5111109 111111-1 ll 'N 11111111 G0111I IIC B111 NI' I SI! ItllllI L 111 9 1f 11111 1 1 01 1111 111 1 I NI111111 IIIIL' 11111 Sl II 111 flf I1 111 1111 111 1111111111111 11111 IIN KS ' 1 1 I 1 R 1111uI1I tI11 t 1-1111111 111 a f111 0 , 111111I1l I1axt1 ll '111 1f'hr111 1 1 NI 1 1 It st1lI 011119 H1111 IIQNS ISI K11s1 L1 111 111 1 0 S11 I I11s1 15 11111 llf thosv 1111g111 S0115 U S Idl KX 11111 I t to 11111 To IILI 1tt111 1 IX IS k1101111 that 11111 tI11 po , 111111111 1 1 1 S111 IX HY Ill Olt 111 lb I f I 1 -111 6110111-1 11s1 t1lP 1, vou 1111 J 1 III 111 '1 1111111111 111 tI11 11111I1I tI1f1t R lf!TlIlL1I 11 1 ' t ' amon s 11 11 11 1 1 t 'O 1 ll 1111 111tI1 1Ytl'l. 111111 111s11-1 +1111 s s 11s1 of tI11 111 s11111ws 11111111 1l1f1 1 II XIIIIIIU '1111 1 11 f 1 txng, TXl1IllL 11f'111111-11 as lf one c0u1d' 1I1 I111x P1141 S1 unty one f 11 L!! A 1: II s . . . 1 M I ERN 1 '. 1' 11 'GH ROI I IWARIIICI. 1 1' HER 11 1 1 A. Il, K. 13, Ijg P1111 :1111I '1 -' "lub 12 II 433 .XI1' Ii Mi1'1'111' Ct: f Q-lj Fi11lII:1ll QI, 33: IC11I B111 QU, 11I:1y IIIIII ,'47lI.' I'f1l'f 'Q Sto gr: I1i1' Asso- CI, 21: R1sk11tI1:1lI Q-Ijg A f'I11I1 CI, -lj: 1'i:1ti1111 122, 413 GI -11 I'I11I1 12, 3, 41: I'Il't'llt'Il 141. "A " 1'I11I1 HJ, "Un '11 in Il BI111' 4 .1:.,t1- ,1v.11 "1 1' 'rxn' P17111 f ." If I P Fr " - 1111 Nfl 'I A. MII., f If ll It MINT' I . 1 . sz' "1 ' . 1- . '.,,.,,,, - .. - ., H11-I:sI1 . -:1111. 1'11 1: 'k' 1 I ,wr-'I 'M :11f1' ' Il2ll'I' i11 :1II: 11 iv. .'11'm' 1 first Y . . ,,, 42, '- A, . K I fs 'M1gII" ,1k1:1 11s1"' ' A Q 'A -:L -, 5 '. Y I10 1 S at 1 of 1it11 - ' f us ,: I, Al 1, 11 I 1 , , ' QIIIII 1-V.:-11 11111111 ' A 1 : ' E. 1 tl ,I .' - , , - ., . KI . Sll'I il .t:t11111'11t, :1111I " s' I 1'. Sum, to lwllfsmllwnw thi. " rl H , dui. 11'1'1'1' :1sk1'1I for il. 1I1111"11 1'igVI1f, I1111111St-t0- H,.-.',, lulins ,110 Q. I- .. is in '11 I :111:1Iys1s 111 tI1. -'en hm. fx . .,,N,1- it 1 -A 1' 1 .kJ 1111 'A I1z1st1- 11'11 II I111 11seI t :.'- 11 L11 "W1'I, I 1" ' I 1' I ltic 111-1'.' 11'I1 S1'l'Ill.' t11 :1tt " 'I 1 'cry- 1." I,l'0lI 11 jus S111-111 '. 1 I111 1I1':111'11 to I11-1' a111l 1I1'111:1111I 1 ': 1 t'0ll. XVI j it ' 1 1 '- 1 or i11I 1 , tyyiug k1-js .4111 lj i' ' an 1-H' ' k1- -I 111 'orc 11" .1 1 '. CR .'- is 11111' 1'I1:1l1111i1111 I' is ri kll '. Witl s -I1 f:11-ts 1'1-1'1':1I1'1I is th-'-. ' - " . ose is 1IM ' 1 t Ill? f111'11 '1-1' ' I ' g II11- I11-rt f I - 111, 'I'I1:1 is 11'I1y -6 's s111 li111r IIt'l' ' " -. '. If "SI 1. I'111' . in l'V1'l'y .'1- A 1 H - 'll'fIl for .' 1':111 I11- : -- 1 '.I1eI '1 ev 1-rl' ' ,T . I 111'-rl' 1'l1v1'1-f1111t 0'g1't- . I I I .A Ui . h I Y l '.U? A. C. H. S. 26 ALLIGEWI 19 , nn nl 1 1 lllU I ll m. iv rm uhosl 1 1 1 sr mm T 1 ll 111 x Inns S l S ' N ROSS SIxII P9 MARX ISABP LL SMITH 1 ' Izx Su S nm 1 nphu Assmm lou Sf nu u ll ll l0lll 1 ll L 1 show 1 just xx . 1 on os 1 lllS rm s -0 U1 mx 1 n ut lll l0lSOI1l1lfX dctc lllll1l2'lf10ll 1310111 ss nf fu Russ IS X A ' 1 I 1 om 0 lx lll0llX 1lllkl'lS lllllllkll 1 1 ns 1 S111 c IS ku nmcul 1 1 st 1111 vh ll 111 11111 n 1 x X nw an lllll UI Ulll l1lU X 1 . ' - 11.11 sim 1 I ' ICN V Nl Oll 4Ill'lll1 lmm s -1 ll 1 1 ' IU! Sl I 1 1 N IPLS 011 l ll 101 l Ili 1 1 Ill 1141111111 ou , 1 s ll " I X JS S4 K' X 1 , X ll 1 shall 1 1' ' SW 14 l N S 1 x X X . HIT 0 ' 1 Ru 1, . ul s K lgg ll of flu' flblllll l I U 4 X 4 x 1 x ' gn X l01l nl :ss ma Xlthou, 1 1 4 X L H1 Ill , . Sl ' X :lass 1 sn x ru vnu S111 1 uuw 1 , +l14l Ill xo 1 4 mn Page ben My tuo w W 17. UU U ' , 1' . ' U I MR ,dv 4 Y77 'Pl'Il1'k U, 2, 25, -Hg N.'u"4-I' LIZ, 2331 ff- gy: "1 'VT' . "A" Vlulr. ,, ".'h' I .' fl .wlnilw flml uvm 'I 'ff -off." 'Flu r: lizlnf ' lfl'll'ill" pi 'fll'04l U H A f f :ilu 'X will .' ' :lt : gl:1l11'v ,' J 'Int My 5 I I' I HL gl -I' ' ' kim of a ffll ' R as is. Ili an all 'Cm "'f 'HSS' ' ", ff I '7 ',0 tht :twill ,H d 111, H Im " tw, f ' vvvry mel all fmt E110 ls ow? 111 wt- A I ' ,y , ,. - - , .2 , . ' vm 'Hu 1' :iss Ol .101 .1 - mi 11:-4111:-.-A, vlufr' lnvss :und ability to H1-J VRML - B 5 li 21 5 T5 Ut A11 fm.-mls. fm nf- of rm my S OHL' dmmi, Shi ll1S':Isll f Vt uwwinl DxIml,hm,Ht :mil is UH, 1-.vvllm-11T Stll'll'llf -111.4 sxu' s. Ill .1 0 ' S' slxi 'its vnu not In 414-1 r'1.'sm'4l by lull "mn,"'llI"' IHS' . WH',H,lN ,mil MM I., ,. ,mg "Ny ' had Uf'fl'll Tl1l'v:1h'l1ml to llllf .. Rvlw , gk, H WYVIU I tvl ,wl,'tL,I. svlmul in flll l'ilI'1il'I' clzlys 01' I ' ."1 001 . ' .- 1 ,- ' ' - w- ' "V 1 1 :mil WMI 1 1 S ll, In ,H Sl .H H L H, 1.uu1l, :ruff Tm hmm 1.4 .fmu Q.j .hm war mv of T110 bvst tuck 21 l '- an MG' 'H all 'ini ' mf? k. ll us' H A. C'. H. H. vw-1' put t .nd was :1 M' 'lu' ff? Wg 1, X' we :'1s ily 1111 Thu Suwm' T021 . 0 1 nmlx IHA' tmktlh 4' Mlwsf 1, 1 ' lil" Hin- llllfillg :x fI'2l1'k HRT, "IKM" V' S H", 'M' ,l H Um 0 , H ml mu H 1 -Q 'l fu ,"lj'I "G t nut of my V153 mls 1" NH? rl Wild lm T: A I toil g'l't'.'llUlI nl, :xml lvl scum' om run flml ' U '5 "IN Mft at UH Wm yy IIIPOII llvlw-:nm-1', wx 2ll't' sum- If will lu :I I D 'A ' 1 I I 1 - 1 I' ' V1 l 4 . - 1- 1 X ' I y UA., Um lmy, wk, hulw you ..l,:H,l,'v uf .iclmrtfllglr-tlimslm. Illnlm gftglll Minn? un" in :lftq-1' lifp :ns you llzlw- alum' in Xfftg :VJ . T mlmtnw 0 Y lvl I " ff high um-I ml. VV' A ' l'k Illlfllillf' 1101- 'L fu' ff . U M1115 '. . ' N , W7 Thr -l llfv " Ixv ' us vnu ' ur im' than to lu rlus: l :ns your ir -mls. H. I 'Q I 1' I ' ' ' . - - . U' - g Il -xv Q Ylflllllg you ull tln Slll't'l'SS 111 1' ' ' '55 flu vurlnl. V -1 - v ALLIC1:s11 1996 1 N" I1 NNUWII 91111tt1 l11l 111111 1111 111 lI1l 1 ll 1 11111 llfll 111 11111s 1 ll 11111 1 1 I 1 1111111111110 111111 1111 1 ll11! S1111 1 111 I ' W X Il XX I0 'N 11tt1 11s1 lllfl I4 1111 1111 lxl s s ff 1 1 1 1 11 N 111 1 11 I 1 s fI11111ls lIfIl 111 s 1l111 Q SIIIITIX ss1ss1s 1 11l H 1 Il -1 U 111 ' 'Hu IJ 1 11 U s 1 1 s 1 1 1 1 1 110 s 1 11 , S 1 ll NIIIITIX ll 1 .1 11111 lIll'l N 141 N INV" S s 1 li 11 go 11118 111111 s ul 'V 0 P 1 X I I IIIOU Plllll S 1111f11 H1111 A. C. II. S. 1" -1 l1.K YI'II'Nl'I M. SMITH 4'll.XHI1lCSl.I'I.'II1I'1'.' ' ICN 'H' ' ."' I'1'1-si1l1-nt 111' S11:111isI1 U 1 QU. "I'1 I '1'1I--- 11.1 ".Il1' f1' f' , IIII' l'111', U, 1'11 'V Ilflfll 1 ws! 111 .' I11 111- Il I11-11 liL'1- -11111." " 1 A ', fl-I: -N '-,,.l.-- M' I Bljl XVl11t :111 1-111111111 '0l'I't'l' Xvv 1:11'1- 11-i'111'1- IIS 1111. 1-'s 11111- ' "-'11' 4"'is11111-11tAtI1 .' - lllt'l'l'j' I',,,l stl Ii1-s SI1:111isI1 :1111l WI111 has sI1 I :lt s1-I 11 girls 1111111 I11-li1-V1-s III 1111I"11g tI11- Ill'2I4I III: his 1'l11s.' tI11'1111,,h1111t the TI1-111s1-l1'1's I11':11'1l. HI1- is :1 Iiv1- 11'i1'1-. .Vl'Ill'. N11 1111ly 1l11's I.1'sT1-1' l'l1- Up: ish Sh- I11-I1111,4s 111 H111 I1:11111y T1'i11, Iyil 1111, I111t I11- is :1I.'11 IllI'l'I'l'SIl'lI 111 ' - '.'tl'.V. NI1' :1111l G11l'1l1111. XVI '11-1'1'1' y1111 sm- II1- is :1 111igl11y f1'i1'111lly 111-1'.'1111, : 'z y. llllt' you I1111111' H111 11tI11-1' IIVII :11'1- 111-:11. w1':11's :1 s111iI1-, trivs 111 1111-use i'Vt'l'yOll0, 'M' ' -"' l111.'.'1.'.".': l'1'l:1111"l1, XVIlIl'Il :1111l, III! fIIl'l't',S QV1'1' S11 lllillly ice sl11- s:1y.' was ,111-11 I11-1' l1'v Ililflll'l'. SI things XVI' l'illl sup' ilIJ0llt 111111. U1-' I1 oft-1 lz111,,l1.' 111 Iltxill' Ill'l'SL'If I111':11.'1- .Ylll I'11111' wI:1t L1-st111"s f:11'11'ifc 1 ' - .'I1- 1'11j11ys if. N11'-1'tI11'l1-ss 11'1- F1-1-I 1-:1ti1111 is? It'.' ti11k1'1'i11g witl :-1'0- tI1:1t ".' ' ."' will 5111110 iin- Im 11 11I:1111's :111I lll'l'I- 'ry 111 gg- ':1!. "I1:111li11g ,'lI"'SS.Y7 II1-1'1-'s I1i1l1ii11g' you, Il11.'t:1 I' 511, IIUII I . . I.1'.'I1'l' :1111l 11'i.I1i11g you Ill'1 1. 'f 1111 "Sn js" l11'1-s1-111 I Ili' f.'I11' IS I .kn :1l11':1ys 1'l1:111,,i11g I11'1' l1II1yj is tI11' stu Il' 11t' tI11- l11':11'111I.1' I1111li1-s, 1's111-1'i:1lIy th - 11. 1 ' 1 ,f.., ,1 ,1 e151 .!, . 1 ,, ,' J 1 .1 VX S 11"-,1 ,jf ,fb f S ,fljk j J X A 111113111 b 5511 1 IOIIX 1- Q1-oE11r S111 11 5 1 1 11111111 Ks-.01 ll 1011 ll I If Ulf ISS lil I K 11 S S ll ,g s11111111 1111 llllll 1 rvff 11 1 11 K S11 1118 10 1118 S1111 ss s 11111111s11S 1 111111 1 1 N I l Q 1 s 1 11071155 l 1 1111 IN 111111 111 111 111 ns 81111 1 1 1 1 1 If 11 s ll ll 1111111 1o11,,,11 Xl blfl 1111111111 11 k 11111 ll 1 1111111111g 1111l1SL1f 111111 1118 s1111111i, 11-ry 11 1 'lllt 1111110111111 111 1111- 1 11111 1llXll1Q' '11111 111 P1111 1111 1119 1 S111 9 1 111-11 0 1- W11111 J01ll1 1101s 11111 11110 1111 11119111989 ll 11 211 1 111' 1115 111 11 SLI 1, N10 s11f11l 111111 111111 1111 111st 111' s uv 11111 11 111111111851 1,0111 S111-11111 11111 11 1 1 'K dv ff 'V 111 j 4 ' ff ' J' A. 0.11. S. L. -1 'gpg ,1 , . ,v V? v J 1 L, I M, f A sf 1 N f 1' '- 1 s 1 ' ,4 . - 'jj 1 Ju 'J 1 ' V f f ' - 4 A . If Ji! ,!Y 5 I 1 Tif y r f ff! VM . lj! 1 1 'T f J' 'f 1 if 11 fy 1 J , .l1'1.'.' .S11'111'Il1'I11 - -1 -- 1 Hu .INN 11I10t,11 11l'1Jll1111g' P11111 Q-11. Sf' 1-'f'1'1'1l' 1 "IV - .l11.'1 11lI'1'1' y1-:11's 11,111 111is1'111111g111:111 "1 "W "ffl 'VI' f I ff"- X W' " "W 111' 1111- llilllll' 111' H11'k-' 11:11l his 11: 1111- :im i"hfYl,t!'f' 'ET1"'l' st" 't""v'il '11 11 111111' 111- 1-:1sil.1' 1-11-1-11 f'1'11111 1111- 111'11- "?""5 " I "V """' M1 'N 1 1111111 :11111 1':11li:1111 1111111111'1':11111 .' ' 111111 11111 111- :111- g11l111111l11l1'1I2'lS 1:1110 All 'li HMT Mlm ii .I vow 1 .Img 1111111 1-1'1:1111l his 1ll'2l41fl1lIIl'11'l'S 11111 1 1111- lvmHlUfnml'l ' ' ' ' ' ' 111:11 111- 11:15 1-11'j11y1'11 33111115 10 ."'111111 - lift'-lil flmylv h. lwlf .Y ' lim "t"'0' "ui" """ "Nj" :"' ' fb?" YV111 111- 1'i111 :1111l 1'1,g111' 11'111-11 11-: 1s 111 IIIL' -1' 111 111-111-l1:11111g1-11111:111111s:1s11 his lwin cgivivut in hi' ml Hhwilll 1 1111-111111-1' 111' 1111- 111111li1- .'1l'2l1C1llQ 11:1s,, Km U ww .Um .. ' 111 1111s 1-1:1ss 111- is lll2i1i1Ilj1' 1-11 131111-1': 1111- tin ,bf gun, .mil gtudk, he iq ', I 10? 'gg-.'.'. 111- is 11s1:1lly 111111-1 :1111 1'1-- .,U. , . 'H ".' "' .2 , wr' :11111 is1111- 1y111- 111' 111,' ' 11111 - H , I I ' . . 101' ' iq ,lu ml 0f1- 1 :1i .' J --1-us, 'Inj ' I v. "X ' U v " 'l il '111' 1' Il.. W 11'1 '1 111- 1111100 'pg 11'1 0011 111- ' . ' - 1111- v A. 17.11. S. A1,1,1aEw1 151211 1 1 l 1 Kxsx 1 IX X lll N111 11 I 111 1 I ll I 11 H1111 Ill 1 11111111111 1 II rs 1 1111 1 s 111 1-11111 1 I1 IIIIX 111 1 1 IX 11' 1 I l N ' ' 111 11 1111 1 l 501151 lll 1 111 X 1111 1 N l 1 4 1 N 1 ll 111o11111l1s1c-1 1 MX 1 1 11 1 If 111 S1lVU1S 11 s rs 1 1 S11 l ll 1 I 1 X 'V 110 1 11 V I0 U11 11111' 1511 ll N 5111 I 1911 l 1 1 11 11 111s 1 1 11 1 1 lllll KNI 1 l S sl l ll 111111 S Lfllfll f11 1 1'.X'1'11I'11'1N1'I V. S1UNS11111I.1C11 1'I,.X11.X 51.11-IN'1'I-2.1111-XY "1':1ss" 111 -1- 1'11111 12, ZZ, '111 1'1-11 :11111 1,1'1l1'11 I 1'111I112,I11:,'Xr11'111I1 12, 2113 " 1-'11.' I,""1""l 1l"""'1 mul' 11' 3-911411 HW' 111 '1'l"', :11111 m11Il1'1' 111 :1 1i1l11- .11l1lll." 1'1'11I1'.Y 1114 1111- 1'1'll :11111 1'1'II1'11 1'11111 1211: ' 111-11 1'1l111 11113 ,L 11. K, 111, 413 1,:1 "Tn .s11 ,1II'1-N 1111111'1 l11'1', S11-'-1I:111 1'1-1'1':11111-s 1-11: l1i.'1 'y 1'1ll1l .1ll111ll'I l111l ll1'l' f111'-1'1'1', 1-113 SU'-II1 H1111111' .X11'g1-w1g N11-'11 ,11111 ll1l1Ill'1' 11111111 1111' ll'1l I .sh is, 1'I11i1111- .111-1111i A111'l'1ll'. .11111 1111'11' 11111l' ll "." UT1 1111111 1111' Il'l1l'1I1 Il l 11111-1 1'v1llll' f'1'2ll'.' :1,,,1 1'1:11':1 Mm- -'01 111 I1l1.'1 NI11111' ll fri'-I' 1.1 f111'1'." high s1-1 1111. 111-1' 1'h:11'111i11g 1111111111-1' :11111 . A A S11 1' 1lis1111si1i1111 111:1111- 1ll'l' very 11111- 1111' 111' 111- 111131 :11111111':11111- h1l'1S lll lm.. Sh, ix Um, Ui- HH, fvw gt,ni1l.g-',.1A. 11111' 1'1:1ss is 1111- 11111- 111 1111- 11111x'1- 111'- WI hun. not Immun' thl,il.1.m. . .ki 11111-. Sh-1s11111s1:11111i11,gi11 111-' 5 J- 1'1:H.:l Mm, is tl in. ml :.. ' '31 1 "1 11' "Wg W" ""W"' N111 ull 'H V1 ' 111111111-1. 11 is 111-1-1111-ss 111 1111-11111111 11:11 UV:'N5H 'S "lm" at h1""13 -1" 31 V315 s111- is Y1'1"X' :1111':11'I11'1- 111 1111- 11111111sit1- 1ll'1I1S s11lv1- 1lAll1' 1I'11l1111.1'S :1111 shows us 1. 1111 Nm. is l,,,l,,,1,,,. with HH. gg-15 111- s11111-1' :111- of l11'1-. "Fuss" is as 11-1.11. 1'I'1gf1 11111111 111211111 111 :111 1l1'l' '1:1ss- 111: 1-s. If 1111-5' Willlf :1 f- ' ,' 5, -.'1' 111: 1'1:1r:1 MQ11- 1s II 1I'1l1' s1111111'11'11-1' of :111 s11- is 1-V1-1'-1'1-:111-V1 if 1111-5' w:1111 .' 1111- 111- s1-1111111 :11-11v1111-s, :11111 w:1111s A. l'. XY1 '11 1111111-, sh- is :11w:1.vs wi1I'11g 111 1111 11. H. 111 1111- 11lll1'-1'tLf111. '1'h1' y111111L5 1: 1' 111-1' S1lIll'1'. "1':1ss" 1s :1 1115 1111 1 11-:1v1-s :111 1l1'1' 1-:111-s 111. 1111- 1l:1y 11 tl 11.' :1111 A 1l1'l' 1-1:1ss-111:111-s 11111 :lx 1-1:1ss 141111 :11111 l'lI'1llf'S 1111- 'hi11- .1- w111 1l4'I'11'2l1'1l1'l'S. "f':1ss"'. 1111 1--1'- 1':111. III 111- S1l'.Il1 1'll1l1'11llllS of 11' 1:1111 what S1l1' will 1111 X1'1l1'1l s111- 11-: s1-1 1111, sh- is :11111 'vs 111111 1' -" :11111 A, 4'. 11. H., 11111 W1- 1'1-1-I S1ll'l' sh- V111 1111- 11:1111'1-s 1-1111111 11111 111- :1 s1l1f1-1-ss if 111- :1 1lI1s,L'1' S111'l' -ss. '1':1-1:1. 1'1:11':1 Mm- w1-1'1- 11111 111'-.'-111. W- 1111 11111 1Cll011'.111S1 what 1'1:11': M111- will 1111 1Y1l1'll S1l1' I1-:111-s A. 1'. 11. U. 11111 111- w1.'1 1l1?I' 14111111 I111-11 :11111 s111-1-1-ss 111 11'1!l11'Yl'1' s111- lllilj' :1111- 1111. 7 L 1 l'f, -, . A ' -I. 1111111115111 1926 1l NKONII 1 TFTP? 8111111 T111ts Ll 1 1 1 111111111p11111I1l1 11 1 1111111 1111 1 1111111 ' 11 111 1 11111111 11 LZ 111 N Ns x1111s 1411011111111 111 1111111 111111111 1 1111 1 s 1 ll 18 11 1 1 1111111 I I I Tl S11 L IN s 111111 11141913 1 1111 111 11111 111111111 1 111 111111 lt 1 llllf 1 1111 11 llll ll 11 Nl 1 s I 1 1 11 s11 1 11 14 I 1 1 111111, g 1 11 1 1 1 t 1111 5 1 1 1I1111e11 111111 1101 11 Pllgl S1 l'l71fy S11 A . 17 . H . S . . , ' I 1 1 1 . ,Y MAI' .IN L1"I'1Il'IR 9'l'1'II'I111'IY .H 1 '. I I1 11l1l,tt,1' .1,1' ,11 11 , ,V7 , , , . 1111l1:11111g 1111111 1131. 1-'1'1-111-11 1'111l1 C3415 G111 1111111 141. "lf ll frirnfl you II1"1l, "lIf ' 11'111'1l.w rl11 slmu' I111' 1111 Ilr'.w ll frirnrl i111l1'1'1l." 4 ' ' '." A1Il'1ll is 111111 1f 11111 .'1 111 1 - 1 '1'111s" 111111111 111 1111:11' 0111 .X111,,:111y 11111's 111' 11111' 1-lass: 11111 111 1111141-:1s1 ' V 111' y11:11's :1 ll 1'1'11111 11111 115' 1-i1.' 1115 l11'.'.' :I 1 .1 ' 1 51. J 1,,' ,, by 11111 P111 1 . XV11 :11 ' ow "'1'1111."' 11y w:1.' M:11'1i 1-0111 13 1 1-1: ss, y bl ' 'llk 1111' 111'1- '11 s 'ng .1 11111. S111 :1 V1'l'jf 111: 111 is "BQ P1'11l1g11'1-1l," , A, Y! :11'1i '11 lll1'lll1I1'l' i11 11111 G1L11' 011111, 1: "ng Sl1l'1l1i1llg' 111' 1'11l'1'l'll1 111l111's, "H111ts" :1 SW11111 :11111 1111'11111i1111s v1111'11. 81111111 11:1y S1111 -1 k vs -' 1'111-5 10 1 Wu w11 lllily 1ll'ill' 111' "T111.1" 1111' ,, :1 Ill'-lllil 1'1-1 11:111111's :11111 lllIl,.,'2 11111. 1111 llil, 1111111111311 S1111 11111111s 111111111 .H111111 . 111:11-111-1'. W1-ll, 1ll11'1'vS 11115 111' 1111111-1-ss in V 111.21 '1111 11x11111'1s 111 111 'IL U11 'll 11:11 1111- 1'U1m-1-I 1'1ll2lll1'1'l' so 111111 1 111- s111'I11'114111l i1', .1 111 1111 1, y1111 S1111 his 1111-1111'11 :11111 :1 s11v111':1l 11:11.51 1111111111111 111' 11115 15111111114 1ll :1 "Pol - ll1:l1' S1-111111111." VV 11 , M. " 11111'11'S XV1S1l1ll .'11 :111 1111 1ll1'1i lll 1111 111111'111's1 :11111 111111, for- g111 1 1'11s1 of ll' XV11'll you 11:1v11 '1111- 11 v . v .1 . 4 - K I I I I s , I , w ' Q 1 L 1 0 X UN IW 1 ff 11 1110 Y 1 1 llll N 1111 Il 111111 lllllll 1 1 1f 1 11 1 S 111111 ' 1 1 11115 111 X111 llt N 011s ll B 1 51 1 111111 1t111g Slll 1 11111 1 1-. 110s1 stu 1 N1 1 11 1 s ,,, ,., s ll 111111111 1 l11 1 1 1 111111 f s 1 1 hh 11 ll Olllk Nh , , H 1 1 111ss111I Y 1 Ihhh 1 4" ' S 111 111 T Q lf W IS 1 HIT fl 111111111 011111r ot thc- 101111 Y 1111111 111111 1111 1118 high S1 lf 5 I 1 11111111 1 1 Ill 1111 lt Sll4f. 11 lll 1111 fu 1 1 1 1 lll 11111 S 111s11111g1o11 1 s 1111 flltll 1 lugs S01 llt 951611 A.1'. Il. S. AI.1.Il1'WI 151211 ,KPN 1111 11. TVIGG l51'I'1"l'Y 1'I'IXNINH'1' .' ' Vliiii "All 1lz1.1"l'1'11111-1"' "W'g,,i1-", "Het '11:1" - l .X.1J.K.12,3i,-19. S1- 1' I11'11:11111gf f'I11l1 1l'j: A'1 V11111 1F15 SI: i.'11 f'11l1J 14112 '1wl'Zl1'1i 111, -1. 5, "1111 Q I ' ' l111.w ff-ll Ihr 1'11i1l 11f I111' 61, xlli '4 'yas 1' lI111'." .X1'111111I is il 1'1-ry 11111111 s1111l1-111 :11111 W1- 11'i1I lI41' i111'1111111'1- yflll 111 1111' :1111i1'1- i11 s1-1'1-1':11 1'1lI1lS, 1111' .'1' ' ' 1111 S1-11111111 111' 1111- '1'111'1-1- M11sk1'11'Pl'S1 ixvill' 11:11i11g' V11111 1-s11'1-i:1Il.1', in SY1l1'1l 111- ll11',', 'WV' i1-" 11 If "',Zi1'.'.' 15 1101111 1111- 11'11s111'111'1l1.v 1111si1i1111 111' t1'1-:1s- l'1':11l5', Iivffy 111-1-11s 1111 11111011111-111111 111-- lll'1'l', 1':111s1- 1'Y0l'j' 0111- kll 1 -1'. 1-ttn' i. n l . 1111- 111111111-1' with 1111- -: "1 ' .' 110 II1- IS :1 1.l'Il'11l1 10 :111 111111 IS W1-11 '111-11 hml 1,031-l.,,1V hhu. 1. 105. gh, is , tht.- 11.1' his s1'111111l 1111111-s. 111' is :1 U'1'1':11 1111'1-1' of t .1 :1.ht- who 1,t.l.hlh0 ,.hl.,.h-.tih 01 0111-1111111 1111-, 111111 11111-11 1111s1111-ss 111-12 hml ,h.c.i,h1,1 to finish lH1l-1.0111-S0 in fllwh llliff. 111' P1lf"1lH"4'S ill llllllfillt-I1 fi-'11i'11!11l '1 JIIl11Zl1l2l1f 1'1::11's. Y1-1, 111-111' Hts j1l'1l1'1!- QOH ,J 1115. F1111-f 111'111':11i11llS1 V1"11 f11l1.' i11111 1111- 1'1111- of S-11i111' IIII1 112151 1:' ng, 111.' :1111l11111111 1510 tl1l'll 1113 h,..m 1 W.,-y lh,I,hh,,- in tht. hx-:,lt,.,l z11'1 -11111111 1l11fl1l1S 1'111-:11i011,: 111 1ll'1' - .I ki--h ight .11 . is ,mt tm, ,lirlhifiwl th - WW' H11 k1"'W Whflf il 'Wh' 1'i111- 11111 1"111'11,111-:11'1-11s 111! . Wul- Vilfi' IND' A111 ll IS fl-1-l l'f'Ll'f"f t0 -'RQ' 11111 1'i1 11-s i" 111 111:11 1. 01111 i,. 1111- 111: , 111111 10 111lll'SS, 111- 1':.' 11181 '0111 - v 1 3 1 - U 1- VH 'nf W1 1'v.V"f'V 'lflflllt-Y. -"1 P01 1HI.' Il0l'11'1'lY4'11 1Ii'1' 1-x1-1-111-111 :111il'1" in ' '- V -.1111 "Ish 1 11 1-."i -' "USS 1111- 11111si1':1l 1-111111-1111-s 11s 1Y1'11 as i11 1110 and I'1"'S1""" .' ' UWC- D1':1111:11i1- '111DS. 11'-11, '-11-11' a." .' s1111'11-ss i11 K' 11' ir- Iif-. J ., ,. f ,M 6i131f1wJ1 , iid, N inf. 5 111 A WM 1 F70 W4 A YM! 1 1 S JM 1 H-LMI, 111 111 1 1 In 11 1111 XC I S111 1 S N lllll I ll N 11111 1-1111111 1 1 11 111111 f 1 ll 1 N lllltl N N 111 Y l ll 1 II 1 101 11111 I11 1 1 s 111 0 11,511 11 11 1 11 1111111 1 1111111111 111111 111110 1 1111111 IN 11 11 1 111111 1 1 119118 Ili! 1 11k 1 11 1111111111 1111 0j,111s 111 1110 Ill 111 15 -1 111111111111 f111 the 1101 '111 f 1 S s 1 1 Ill 1111111110 1 11111111 1 1 11 11111 111111011 SK 1311 1 1 15 1111111111 1 1 111 111111 111 Xl 0111011111111 1111111 11 1 I9 in g,re11 1 11111k11 111' 111 1111011 11111 YX11l1C 11S 1 1 111 011 11 11 11110111111111' 110 111121 1 1 '1 11111r1 111111 1111111 1111 11 D x 1 ,1'1IllL1l C PIII 1 S1111111f1111l1t gf! ' f f !, 1 "1 N 1 1 Kilim.. 11,111 11- L 11111 . . . S. ' 1 1 ' ' ' 5 21 Y . . x X - 1 rf 7 , 4 1 1' 11,1 1 ' 11:1'11:1,1'x 1" .111 HAI ' ' P- ' ILK " 151111111 "l.i1111- 1,1-11" 'HI ,Pl'lI'Il1Ilf for '11' i111l." 111l111111'1111s 1'111i1111' 1'111' A1I'g'1-11'ig A. 11. K. 121, 41: 1"l'1'1I1'1l 1'11111 121, -111 "1'11' 1' - A. 11. 11.11, 2,21,11gU1111-1'1111111, lf, 111,11'tS." 3, -11: 1"1'1-111111 1'I1111 121, -113 Yi1'11-1'1'11si- 1111111 111' 11:11i11 1111111 121, 413 111-1111111111 112ll'l'.V is Il '11'11L1'1lT1'll1 11111 01' 11- V- 11- 111111 121, 413 A111111 .1i" ' 121, -115 H. Ilis ,'1l.1' fl 1'11111111-11:1111-1- lllily 111' lx!'1.".'Z '11 11111-111-l'11i1'1' 111' A1111-Q-11'1. s1'1' 1lI 111' 11111':11'y 11ll1'1llg 1113 s11:11'1' V 1 V 1111 '11s. XV1' lllll.'1 1111 1l:11'1'1' 11111 g1'1':11 11 ' -' H11 W1 11131 1'f'W""S "lm W0 '1l1,'f." 111 gi1'i11,g 11111 111111111':111l1' 11111 111111 H111 U11 10 21111 115 111 '11'S1"'11'1'1Lf '1111' 1111' 111111111115 A's 111 :111 111s SlI1D'11'1'17S 11x- "111':1.1'111g4' f111' 11':11'111111,f"? 111-1'11:111s 11 1..l,1 '111-11151, 1.'1.1,111.11. 11-V. ,ry 111111 11'11 1 111-st 111 just 1:11111 fl 1111111 :1 1111' 41, 11- -1 111. 15 0111. 01' 1111. 1,1111 11.S1 1151 11' a1'1i1'i1i1-s 111 11'1111'11 Mary 1'I1'1111'11 110 111,61 51.11001 11115 1.1-1.14 1,11 1 1,11 1121-' 110911 0111-l'1'1W'1 1111". E11 1'1" 1"1 101 111-l is S11 S111-1-1'ssf11l 111211 111- -1: 1'. 11f-, 111111 1 ,j1111g1- 1111' 1' '.'111f. 1-1 - S.,-1.1-,11 nys 1 ' 1 1 N11 S. .1 -, " 1.11h1- N O tho 1l11111'1'?gH11:1sl111k1'11l1111 1.1f11lt1l'S1' 1111. ' 11 e1'11'y111i11g 111 A. F. 11. -'., :1111 . '1111' ' ' ' 101' '1111-' S111 1 1 111 - 1' ' 11111. ' VV-'1'1 1101111111 , B1Zl1'1'1"1V1.' , . 1' 1 1 111.1-V V11 1 13111111 , 1 101-V 11'i11 1- 1111111 -1' 1lllf't1l11l 111' 1 1' .'0l 1 ', 1' Us 4' 1 -, - ' 11" '-- 11-'f-1 '.' ':, 1' '1, "me Mr ll 1, ,N Jw, 1111't1 1-11'1'111' 11111 "1,,'11:111 1I1'is:111:"'- 11'fA. .1'. :1111 "1 ' 111111. V ICL My N XOX lx Ns L1 l II1s 1 111111 1I I 1111 ll IIN NNN 111111 11 1B e X 11111 x11 1 ,, 1111111 1 f 1 KS 11 ll 1 1 11111 f 1f'111s111le 111 21 11016 1'1CI I l S U 01 K 1 1 111 i ' f J Al ,L x-,c!o,,,4 wfyvfz : 8-f"'v-Q L Iva., 14 PLMJ 11111111111 1111111 01 11115111 tx 11 ll If 111 11'111 11 1 11111 ll ll 1 1 IIC 0 1 5 0 111 4 1'11 H 11 111 5 111111 1 11 1 1111 S1 fr S110 11 1111111 111 11111151111 Nllss L1b1111 111 IC n11s1111 D 1 13111110 1111111110 of 1 1f11t111111ss 11 11 1 1111111111 11 f 1111 er 11111117 1 19 ll 11x1111111l1 1 1 1 11 1 11110111 1 I C ls 111111111111 1 u 11111111 11k IILNQI' f1111f11 111u1 X NI 1101 Pugz S011 nty 111111 A.1'.H. S. 1XI1I. :f'11'J3uy M6126 l 'l'. ll11II,1'I.' ' .' '1.'Kl-I l"l1.XNlTlS lCl.M.X V. 1.'l'Il1 l"1'11111'l1 f'l11l1 131, 413 Glu 111111 Q-113 "S1'1-11-:1'1s"3 mfJll" i11 1 111 Art l'l1111 1413 '.'111'y I Q-lj. .11 '11111001111111c1,:,11,-ljg.X.11.1q. "fl 111 l1'1'1I for 'll' ' 1'l1l." 443' . - "Tn kllilil' hw' 1.1 I11 l111'r' 1lf'l'.7Y 110101115 y1':11'11111g f111' 1'1lu1':1111111 J 1 -111s :1 p1'111'1'1l f2ll'f :ns sl - :11'is1's 1'V1'l'j' 1l'll- 011- 11-irl 1vl111 will 11111'1-1' 1113 F ',, 11111 ing 111 :111 "11a1'i-Q1 1 1 1"' -11111 11':1 'Pls is 1'1l'1lIll'1'S. A 1 ' : ' ' "J 1211- fr '1'11'1"g,. .' " 1111. I 1 1- of ity, 11111111 I' 111111 1 ':'11s. '1 '. 111 11-:11'11i11g', XV11 p1'e1li1-t il f111111'11 i11 Paris :1 15111111 f1llll'Q wo 11111111111 for l-"1':1111-vsg if fm- 1l0I' 111111 111 111-1' 11x1'111l1-111-11 i11 "1 1111. 11' - 111-1-111-1l I2f1l.VQ 11'1- we 1 111 HA111 11:11 :1i11'1 :1ll"- -S1111 is ,411 l 111- l"1':111 -1-s. 111-' :11'1'1111111lisl11111'11ts : ' t 11'11ll il g1111-1:11 :111-111111111 Sfllfltxllt is 111- 1-111'i1-11 111' 1'Vi'l'y mc. 1'11 1: 1 ' H1-111 AII1-1'1-'11 lu1'k, -11-11. l1':11li11g 1. '1 111 Sw--tl -.1'1."' -1: ls' 11f1 -1' :111ili1y 111 :1 '12 l .'.l1,,,. 1' 'as A1' ut' : '. -1: . her N ' , f' 7 AM 111" 1 ' '1 S11 z U' -1- 'hen 1 ' 11 1111111113 111 11111111111 11111 ' 1'111s. II wi1 ' r, X'Zll'. 11:k1- 111-' '- ll' lop- f -r 11l:1' witl Z1 c-'t:1i11 boy 11111111 we :111 4 -L g . '- v 1 A YV1-1 "1':111Gcs 11111' 'J' ' R fo 1 11' :11111 'H' W' 'ilma 1 U Uk' K K , 0' 1 I I 1 ,lx IG 1 J 1111111111 11 13 11 X111 N1 111 1 ll s 01 L 51111 II IS 111 1111111111 111111 rl Ill ll IS Il 1 1211 11 111111 18 PL 111111111111011 10 011150 1' 1. 11-11 111' 1'11s '111 11'11k 11111 111001111 10111 1g,,l 1 1 111 1123 J011Y '111 up 11111s111 1111 1111111 111111 Q1 g11111 1111 011 11 is 'N 1111 is also 0111 01 1 1r most 11111111111 s111111111s S119 1111115 fi111 1111011110111 15111111111 C,111L1 s up 1 s ll 111111 0 1111 S IS 1 1 11111 JB 1 11111 111 s 1 X 10 0115? 51 0 1 111 1 11111111 S1 1 N11 s 10 1 1l11'1 1 1 111111 N0 lt1lS 1 s 1 11 111 s11111ssf111 111 1111 1111 you U1111L11'l1l 11001111111 11111 g00111u1k' 110117 X11 XX V111 111117111101 T 811111 I 1111 11 1 111 1 b 1 l U U 11 , 1 10 1111011 IL 1 NK 01 11 18 10 111 110 A1111 v1e 111 s'11 11111 X11 1 11 1f1 1111 10 s 1 1118111111 H1 11 151101 1 111 110111 '1 1011 111 11 ff 111111 11111 1-1111111151 QIl111L, 111 of 11111111 1 0 10 m 1ke 1 111 Q A '111 f111s S1110 11111 110 11 11111 10 110101119 2111 11111 U 11 110 am 111 1115 91111053 111 11 is lf 111 ues fxbou 115 1111 1 1011 15 hc 1113 1llS S131 1101k Pagr I zghfy 1 V 1 4 ' A. V, 11. S. A1,1, 11111 1.11.6 ' 1 1 U- i 1" H .-:.: is 11r'11ir1'n1l 1111111 :IU 1'I'11g." 1'. U. H. 0f A. M1-1:11 31: Art l'1111J S1111 :11'1' uf S1111i01' 11111: 11111 1111 I A . PW 14jg l11-- 1111111 121, 413 11191 'Iy 'lub c111Q S11'1'1'1111':11'1s 111111 Uypsy 1101'1'1'. -1 3 'iv' 1 1'11i 11111111 I' -1 . I I Q 5 L ' I cl' J A111111 111111111 11110 11111' 111111111 i11 1111111111111 "II" 'll'1lIl.' 1lr1' 1'1I1.w of 1 .' 1 '24 fI'U1ll Ki1z111i11111', M:11'1'1:11111. 110 at All 1 l'1' pull: 1" 'lI'l'.H 011'1' 10011 11is 111:11'1' :1111 llh IIS 1114 :111 :11111 '1':111111 f1'11011' 11111 W11 11'1'1'1'11 '1 1 110W- hl II -I I I - H 011 ' 11 1 re-:111 A111111 1111111 111101, V1 I I ' II' I I I f 01' 1'111'11 ' 'k 'zu 1 1111. 1 ' '. ' ' ' 1- - . 1 . , 1 '. 1 , ..' :11111 ll1'il1'1y 1-1'111'y0111- 111s11 is f1'011'11i11g or IT- I I' "IRIS t 'I I I dis' 'z -'11, s11z is 1 1':I'. ' I' . 11 H' 'lfxfl I -,It I'b. 'I la 1' "1 '11 1 11. iSf.lI 'l 3113 I VI 'uf.".' 4111.11 A ,. H, 1111 N1'112l1 f'.1l111H 111:11 11 mis. .111 111 3 -"2 ' 011 1'1"'111- NSI i 1. 1 1 ' . 51,1 -11 Shfwal. tl , Qi ,. f , P' '2l1'lj11T,Q1I10Cl' 11111 ' X 0.2 '1't1111i1 0.11. of A. 1111111111 11-1 I'0:11'. 'Nils 1.I 41,1 b.t.'A ,, I 'f."1O1 Mi11I' " - :1 11'1'i1111' .'01lll' 1:1y. V1 I' I ' ' " O kll l'1 ': sing 1011 :11111 1:1 ws illl ' 11111' " '1 i11 1111- Glcf C11111. -Vo 1- 11-ss say, Mi1111'11l is 1 '. ys 10y:1 to A. U. 11. S. VV1-11, 11111111-11, " I' 11r :111iI' 1111- class of '26 f'111.' 1'1"1:1i11 1111 1'011 11'i11 - .' ' ' 1 -'cr L Ji, 1 " " 'f , I . bm ffglfff 1 qrafrnl 42 H' f' I ' 1 ' D141 LL ' I 'Ph-ff -1 .. 7 - Lf fff f' ' 1111. 11111s1 111111 IIMIXN 11 WH N S1111 1 lll X 11111 1 11 f ll X iff 1 I11 1111 Ill 1 'll' 1 ll 1111111 T s 1s ll11 llt 1 ll Nl 1 l 1 Y SIN' 1 L 18111 - ' ' 11 11l '111 1 t 111 1 1 sll1 1 ll T 11 1 1 H lll 1 1 x 1 I S1 I lx 1 11 Ill! N lNlll 1 I ' H' X 'll 111 s 1 1 Ill l r 1' U4 1 xx s 111 I l5l V 111llsl1 11 111 1111115 IIX 11 1 V soul 11lll llulllltu 111111 ssl 11111 1141111111111 Q , A.1'.Il. S. A1l1,11:1'11'1 151211 ..'Y. 'l1SON " '-1-' '- "SO-' 11. 11, li. 1::, 41, 11111 l'Illl1 12, 11, 11, "141"lsvt" I1 ..,.1.l11-i1:"T'simgr I:1ll'J1l'1- lll Il lil 1 dx' U' K. M' M: Pm, mill l1l,m,H plug, - 1 ' ,., . . - 1 11, 11, J, H3 lllst11r.1'lllll1 1411. "Sl ".' I .' 'I ll I 'lvl' " . .,. . . I x 'll' ," """- ', fl' "l1f' N1 ' tll1' ll:ll1l1- "lil'lllQ.1'l'l IS I1-l1ll1l- lllll .1 -Ill . il Il .1 lay. , . . V 1111-Y 111111 g1l1I1ll1-1l 111 QI lf11', 11 111 ll1l ",Xll H' ll11s1- l1l'l'.'l'lll"1llXY2l.',' l1l5 1l:1t1ll':l.ll.1' 1111-:111 lllill l11- is, 11'll1l-1 ll:1f sul - su '1 l'11l' tll1- l1l1l1li1' lllll :ll VZIXS l1L"l flWl"1Ifl."tl.' l"""""lj il "' tll- ll:ll1l1' 111' Nlillf' l.11llis1- lVill'.' 1 is lllf l"lY'H'5llf 'S fl" "x"fltf"U- lf ' bf" list- as fl 1. '-'T :lt 1-111-ll 111111 l'Vt'l'j' f1lll1:- u:llls1- uf l"ll'11l:111's lll'flSll1' ll:1t1ll'1- lllll ti1 of lllll t1111'1l 111' 11-111111. Is .' - 11111 ll1- llIIS 111-1-ll t1-l'11l1- l1l1S. l:' '-ll '- ' l .1 l' "tl . . l'1"' 'U ,' ll' "mf "" , "', "" l' '1 l1'l1' Zlll, 1111, 1l1-1'11l1-1l lllllt ll1- 11':lllf1-1l 11- 111l1- .1-., lllll all- 1'l.Illllm I11-111-s. 111 , . , - . . - . . . 111 l11-1-11lll1- :l lN1'llll1I' :llIl111ll-'ll ll1- ll:ls lOl lll:l."llllll1- :lll1I ll'lllllllll1' il'11-ll1ls allkv. . . "' V gh, is Hut mlb, .I gmuirll lmttwnv f I, 11-t l11-1-11 :l1ll1llTT1-1l 111111 tll1- llilllf t1'11 l.'l'l'S ' ' - ' ' ' - ' ' 1 -l:1s.' 1-X1-1-111 1111 Slilll' 111-11: IIS. Alllfy I.1ll11111- 1-x1-1-lls lll :1ll l1l':lll1-ll1-s 111 L ' Ml ' l ll""'k t" HH' 'l"lli5'l'-lflf l""' f"f-1"-1 .-Xs,'1-1, l"il'11l:lll llZlS 1'11llfi1l1-1l his :l 'fis- ""S .""'l. "VS """"."'ll'i ll' 'flls' All 'J' tiv 1-fl' 'IJ to 1ll':lVil1g, lllf 5111 -1l:1y l.1l1ls1- ls :1 1-1l11lll1lll:ltl111l nfqzlll H1111 1 Hll11l,,,u-.11 ln. 54.0,-HS flu. MMI mm-1 ht. 1-.U lfllll 'ff' "l HN' "li'1'-' ff' -ll ' -' lm' lllllf' lll'1'1Illll' :l I 11-1. Wl k 'Af .X "ll"-"'lV"5 'I'l4"'tF' l 'kP'- . Ml-2-1'1' lwl' llo ', 11'1- llllllll tllflt s111ll1- 1il1l1- lli.' l'11l11:lll- :ls :1 1111-1lll11-1' :lll1l 11'1- 511111 111 s:1v'lll,g tic l. -' findi, 1 1 . -V..-jolt 2-4-1'-8 WilI'.'1l! ,IA L"- 1 v 4 1' X1 I' 1 . A . lf -fr' 1 , 115 5 in 1 .'! 61 I1 , 1. N 1 L 1926 JOIIW F V1 II BOW ORION 01111 I1 XVII SON 1 Sl H10 1111 111111110 1111111 18 1111e ff 1 gh s11111111 s 1 S 1 111111 1111 11 11111111 B1111g s 411111 NC 111101 I1 1 S1 111111 1 1 l1111 11111111111 T111 111111 11110 11116111061 Sleep 1111 111111 S1l0l1141 11310 11'111 John 15 1 1110111 'Not 0 11 11111s111 11111111 1n s1110111 11111 111 '111 111111 t11'1t John slevps 111 1111 H11-,211 513110111 1 1 111. ord 10111 IS one 0 lll 110111 I 111 111 11 Q 11 1 1 bl 1 1 1 goo N 1111111,, 1 l1ll1N I ll 11115 1 11,0 1 1 1 111 1 1111115 1 111111-1111 1.01 1111111 1111 1 f 1111111 of 1ll1l11JLl1l 111 1111 f111 n11111111111r1-Q 111l0l1g us 11110 1111 N0 '1 0 111 11111 1et 1ss11111 11 111 IS S1111 11 13111 Illltflllg' 101i1l1j,, 1s11111 I 1111 IS '1 11k1l1l1 f11111111 111111 1111 511111111 1111111 1011 km 0 0 Sl 11cr 1 11111 111 h'1s 1 4111116 11111 '1 11111111 greet 11147 for a 1111 111111 101111 '1111 11111 X011 so 110 11 11111 lll 0p1J0l1lll11t1 to Shep a 1:15 P11511 I lflllfll 1110 'J' S S F' ,J 3, 3- +- K 11 'I' 1 13' I 1' fm 1 1, ' ' ' - I K. .1 sk I K! I ff'-I PJ' 1 Q i ' rj, 11 1 1 1 V , 1 E1 Ax' J 1 . 11. II. B. A1.1.111 111 F-1 1 J rl 0 .,-X A 1 . ' 11" 1 f A 'I' A-' -' "LM 11.1 Ii.-1ursv for '.lI1f." "1 I' 1 1 ' ' ' , K' Jll 1 11 1 10.t ' , 1, 5 1 1. 1' 11111: 1' ' it 1' 11-.' fo 5 f11s1'. " Il ' 1 -. ' ,' V y '1 , -1 111111 of 1111- 1II1'Q1'.'1 ': 'fs 111 111' . 3 ' 1 ' ,' is c1:1sS1'11 :1s :1 1113111111 1'- ' '. I11 "hx", "1 1-' ," , 1 f S1I'1ll1S his 1':11'11' 1111 ' 'ug 111' " .' fl 1 1 1 ' ' 1' A 1 , 1 -, ' R 2. 1 ll 1 '11. :1 1111- 11101' of 1121 ' - 1" V11. Yi rj ' S '11 th- f1111l: 11 t1-:111 :11111 he 11121111 1 11 th: 1 ', '1 'kQ1l, :11 " U' 111 :111 of t1lx ,951 V. f 1 2 . . . ' g'1':11111:1t1's 111' 11111 In 111 111211147 115 5 1. ' 1-' 0 I I 1 fII11I'1',S 11:11'1111':11'11 str ", 111' 111' 2 : 111: f 1 I ' ' -' " 'Z t 11113111 111-111111102 - : - ' ' ' ' ' bl' -Just 11 1. 1 pl :1.'- -' y 1111-. 111' 1 ' Y ' j l'1l , ' ,, 11. ' G0 ' '1 1 , 1 1 :j N' . 1 - 1111 1 1 '- 1 - ' V- I . 11. 1 '. J V J V 11 v 1 1' V .1 . V 4 X . A 1 I Q X v , , M A.1'.H. S. A1.1,11:E11'1 111011 PII7XBI'TII VXISF NIIPI 1 1 X1117711 sl F111 M s11t 111111111 X 11111 W SflffQ5 Sill I f If lll 1 Il 1 I 111 11111111 5 71111 T llll 1 1' 11 111f11t11 gh 1111 1141 of S 11,1111 lm IS 111 1 111111 1 1 1 1 91 ,111 1 1 Il 11,51 1 , Illf Ill 1 l 1 P1 415A ll IS ' 17 I " 1 111l1t 1 1 1 1 f1l11111l1111ss 1111 N111 111 Oll If U1 Il s1 KX ll P1 lll 111 lt fl 4111111 ff 1 1 1 1l111111s1 111 1 hos 1 1 11116 1 1 ll f 1131117111 p1'1f1 111 11111111 to 1110 1' 1 11111111 fllllff' ro 111l fm 11111111-I 0, 5 11111 s 111111 1 11 111 111 111 1111111 111 0 11 l1f 11' , fl '1 1 11 l I7 1-1111111 1 111111 1 ll 101 11'l '1 1 lllg s 1 11111 hlskf- Pl '11 I1 l I1 811111111111 1 S I Illl IP 1 1 1g'1111 1 ll 1 11110 1 ll 1 11111 11111 1111 ' Ill 1113 11 fll '1 11r1111111111g up 1f 1111k 111111 fl1thf11l111ss to ui '11 '1 1'l'1ss P11111 l'11jI1I11tl1111 1 1 1 1 1 I. 11 I ' 1' , SA. ' I . W. WI'l'Wl-IR,J1'. 11 "H',11 'S:11l1" 111-1111111111 111111 12, :1,111: Ili.-1111' 71 1 1'11f1-.111-1-11.11-111 111' 1111111 1111 5"""" C41 1413 lnlltlfllilll LIU: l3:l.'1'?-111111 151 111: "S '11 '2l'tS'v1, 11' ' .IlI'l'111'1' I -, "Li.'f' my 1'l1il1l'1'll 1111! llfllll lrill I '111' 453 A, IJ. K. 121,413 D1-l:t'11g 1'11l1P C3, Of 11111 11f H1 f l1'i11, Ill' "l1"' 41: Vglrgity I -1:t'l1g 11: 13, Lljg -Vlfl' 'VN-H Vi-1--l'1'1-si111-111 111' l11111:l1i11,, 1'1111P C313 11111 I11r1' hi, 111-:l1'1, 111-1' ' .. '1l1s ',"1'Si'h"'t""S""i""m'Hs' Iilll ,: 1 l'1lllS1'1l'llf10llS 11-11: ' lu- S51 1, 111' "S: " :ls 111- -ttor Iifs, 'VV-',Z1l"'12lk',' 1111: 1':lk1'. ' XVQ- 11,1 - , is 11l1l' 1'1:lss 111'-s'1l'l1f. 31' hi. '.i11" is :1111':l.1's 1':lt111-1' 111111-1, llllf 11111- has wi png I,,-1-51,111 lify, i1f-ll' 'II -1- 1 I 1111111 1"'11'f""111'L5 f1"'111'L- 111' '11 SIN' is 1'I111'1-1' -ss 1111 11:11-1 11'1111 his 11':l1' 111111 :111 111 - Ulllf W1' '11 Sh" is 111150111 '10 W1' 1111' 1l1'!l'1S. I11 1111' 1'1-111-111 111-11-111'iTy 111111 1'1':lIiz1- just h1111' i111lisp1fl1s:l11l1- she is. '11-gt, "Sum" was 1:h11S1111 :ls 11111 most Sh- 1111112111-s s111:h l111siti1'1' "7 ' 'fc Im! nl. buy of Allpgmly' A' 3 1 L, tllilt 0111- 1-211111111 1111111 11111 1ik1- 111-1'. S1 1 1151, 111- gurl -i,-111 1111 111' -.'1'1't' g :1114 ist! -:l11s11' -1111, "WI 'll :l t'1-111-1' 111-1-1ls:1 , 1111 1' :l1l1l1i1':1l111- TZIICIIY-1112 ff ,,'11.,,. fri-1111." 1f1-1'1'r.1'111H' 1111' 5 ."ti011 N1 ' 1111 kll1IN' why 1111 was 1' ,'1'll as 1'k- 4'W".'.' " this 1'111l111 1111 111 1111 :l H111 P1-i111-1-i111'.' 1 'tn." "1'1l111" HI' '1' 1 " ' ' I' I' . S11 , hglj' , ' Il 1' '1 ' ' . f' in :lls if' 01111 of tl st 1- 'rs '1 are :1tl1l- '1-s :ls 1v1'11 :ls ' 1': .t"i. H g11':l1I1l:ltil1g ill f1ll'I'l' :l111l 11111- : -' Hrs, 11':1,' Il 1111-111111-1' of th1' 1':l1'sit1' S111'1"'. Illl W1- :lll 11'ishy11l1 t111- 111-ft f1l1-k, 'WVA .- 1111," 1 :ll s1l11:11ls 1lllI'1IlL his .I1111ior:l111l '.i1:"! S1- ' ' f'l'2lI'S. II11 s1'r1'1-1l :ls :1 1'1',: 1:1r llll 1111' sm" ' t1':l111 :1111l '.s1 . first- ftr' "sul " 1111 :f' tl :ll -:l111. "S: 1' is 111 of '11111 boy? 111:11 1111 All- . -' is 111111 1 to fIIl'll lllt ' 11111 Vf'11. XVI I' -'1'11. ' S:1 ," ' 11'i:'l y1 . ' ' 1' 1 ' for IIKEN 1 M X111 VN N V101 1 ORD X N 11 11 1111 1 111111 It 11111011 11011 1110 11 111 111 110 111 1115, N111 1 1 1 1111 l ' " ' 'S 1 , 0 1011 1 1 N 1 11 111 1 1 1 18 118 110 111 I H in ml 81101111 191 cf 11 Il 1' f 11801111111 111 11111111 Ill' 1X 110111 1 N 1111111 181101 41 1' ' ' S I 111111111 11 1 1 11111111 so 1111 1 ' 1 1 l1Nl 111111, 111 11 111 1 s11I1J1111 1110 11111 1 11 11 . 1, nv, I 111111111 1 Il 'll 111 W, mn cc 011 of '111 18115, 1 1 1 1 1111111 f01 11 IX 1 1 0 g 1 IN '10 11111111111 111111115 Ill?-1 W 11110 1111 11111-1 1 111101 SIUI 1 1 111 fhlll 01110 11111 1 kllOXX 111'11 1111 11001 1 1 1 1 11 1101 1 10111111111 hex I1 511111111 111 11111 11 1 00 ball Ol 1111111111411 15.11111 1 1 Q0 1 111111 11111 1111001 1 1 N1 1 1 1111 11111 1101111 1 11111 1111111111111 111 1111 IIS of 10111 1 P11511 I'1g1Ifllf01lI A. C.11. S. AL. 1 1'1 1926 1 1 .' '. ' 1" YIY1 l'. VULYIC "FUN A4110 1' S111 1112111111 Ass -':1'111g I P11111 141. 111.' 1111111 HJ: HI' gg: 1'1A.'s - 1'1:11i1111: 1111' 111-1' 111' 1111' 1' '-1111' 1 ' 's,s. 'l'1111 1'111111111'1'1'1:11 111'IIIl1'1llll'1I1 is 11X- I 111-11 11ll,,l'1j' 'ky 111111 I1I'1l1ll1 111 1-1:1111 "H", 1' "' 1"' I. ""l."' S'r"""' 'HM "W" V1 '11 'ls Olll' 01' its 11'11. 'l'11i11 1' II1-1 .w111'I ll 1'11111l111111f11111 11111111 .'I'f'Il.!,' 1:111.' has :1 1'111'y 1i1'kl1- 1l1111111i111111, 1111- is Evwv VI: :S IZA, its .1H,d :UIY11 I T :1 111.11511 f 1-0111l1i11:111011 111' 1111' 111- wh, 'sho mnws with Wd him, : I fusl - :1111l 1111' 11111111-1'11 1,1111 1 111, 110- bm .. ITS mu mn v l A4 mo- 1-111. 1 1 1 -1: 1l1l1ll1'il1' 1-11:11'111 211111 1 115- thi h Ut U: - 41.111 ry. AI-: '. Vi.. 11155 ' 1111111 l,:.'I-.1-111"f1f fvr- 1-x111-111 111 S1111'111:11111 :11111 1.'ll1'- m:"'5 m:"" "l""tf' 11" "I"5 '."S'S"1 wr- - V - ,I - ,I A, ti .4 -,HHS 1'2l1l11ll'l'I 11111 111-1111s 111.11111 11111 I. .1 111' ' girl: 111111 11-:11-111-11. T11 .' .- 1'1'1'1:11111y '111 Mg -im, is Um- of HN- 1 l-4Iu,1,1,h- 1111 .' ' :1'1'111'.1-1111 1 11111 111111 111 1111 11x- '1'11'1- Illlll lllillly 1111 1lK'1' 111'11 1 f1'1l- 11 't A ' '1 " " " 1""':U'5" fm 'W' 1'1':111's :11'1 l'l1llll11'111'11 10 S11011' 1111' 1111' V31 ' 1011 ' 1111' SU1".' Smlll' 5 1111 wal' t 1, hmm: 5111- 3 ' ---3 11 in inf-' ' J 1: '11. Yi '11 11:11 1'l'l'1Il1ll1j' 111-I-sp 1 1 pk, :1111 :111 1'111'1:11111- 1'1111111:11i011 11s :1 j011-' b 1 .1 '1 111 11111 .X11l'2:llly, :111 M1 '1 2 ' 11l'l'1'1ll'l'l'S 1 'H 10111- we ' 1 " ,,' 1 1':1'1J 21' ,. 'Hg 1111 0111 A110 High 011 10 1'11'1111'y 111 a '1 - 1 -1 1 ' -- 'f-, f 1 ' ' ' -. S11'!1. S1111 1'-' j ll11lL'1' :11'ti1'1ty 111 1111' VV-1, . :11'1:111, 1'1 ".'11 g' H 111-k 1 : ' : 1 'fmt W' ' 1if1. Q 1 0' " I IIFIXNI IIN XR WIRSFIIIT' 1 ll "F 1111 ' ll lNlll PI 1 sl 41 1 s 4 s of 11411114 to 1161 I g 11,11 H, ' " SU' lt 4 t l 41111111 x 1 l l 1 lllllll 111 1 ,, lllll S 1 IS llltl IIIS S0114 L Ill! INS XX 1 N l lms Ill 1 1 ll 1-.41 14 ll IS x 4 5111 lll '1 111111 x11tl1 ll1S pfl nl, , ,l g 1 , ll Ill T 1 kll IN 1 I U01 4141 I 111 ll ll ll V 5 1 1 s NlSlll Ill! l H118 H P1111 I 11111111 pl 'I A. C. H. S. AL. .C ' 19211 C .H ' ' 1' '. 'l'II.I.ll'I INJPOTIIY YANKICI, 'I 'ITZ 1,1 '11 "Nl:t'I4l:1","K11 ' x411"' "Yu flu null I41 will him 1'lir'f." Ulvl' Vllll' 453. 'UZ l7K'lHlllll2.!l'llll1 UU? ' . Ari l'll1l1 14373 l4'1'4-114111 l'llll1 Uijg .X l'l11l1 III: 411'-V 1'l11l1 Q-lj. 125, 4, 3, liyjg 'l'I'2l1'li gil, 313 l"i4-l4l Bull St I :1114l 4'1111.'l4l1'1' flu' f':1'1.' H10 lm' l'2lSl' for :1 1 -111. l'Ii11:11' l'2llll0 . my t,,f1,i,1k how hy, V, II. ,Q -' iss only :1 lk-w lllfllfllS :1,,,11 but l14- s '4-ly Tm: H-1,.,, ,Mus n,:H,1,i,,g H ' may -ji4l "sw 41w1"' wifi 1134- fl: fs ' 1051: w4- 111 111, 1.1 14-1111, lllill lSll4'l' 1x11 1 1111. lvl' HW- 0 ' HI'ltll'.l?"lf"lU"' lglll wlf knows that sl14"ll not t0:14-ll 111114141 llllllSl'll' 1'ig'l1t :zt I1111111- 111 lllll' 'lst l,1,,,.uri0,, M. Pium, U, ,,l,4.,.1, ,-4' A- , 1 :1114I has 111411-111'4-4l for llllllSl'lf :1 plum-0 Hmm. Nh1lmS H.,.y wi ing- wg 'ith 111 our llI'1I'l.'. II4- l1:1s lllllllx : t of Sm . NWS, St, ,v1.':,,-1. 1,1111 'fiflx 51, f1'i4-114ls 111141 W4-ll XV..'lll'l'S. lil :Ili 'CQ' wil: thi- l'i'l'l'll'l'S g'11114I will :1114l ,, ul 7'll"l" "l 7 'l 'lf 11 1-1 .1 -' - TU' 1 : 'k.', oral '4-izllly 111 l'I11g'lisl1, ."l1"'.' "fl':'t""' "' "ut5l'l0 4 't INN- I" ll' 4-11th11si:1sti4- 4114-1' :1Tl1l1'Ii4's, t . I: '1- t11'4- 1-lass has but 11110 wxslu :1111l tl:t IS ,pf 1-1,11 1,1-1111.1 "M11t'l 111" v4-lling :1t thi ht' l'?"l l"'l"' Wifh Us 4' fvw ."m'-' 4111' llmsk -tl1:1Il g:11111'sf ll4'l'4'g.' 'ng fl" 'V- W' .l""l U1 ETIVHIII lllwl' ' 14" -Vllll lIQ'JlI1S 411' llll'li in thc flIllll'l', Till' -l lllg' l'lll'l'l'S :1114l :1 tigvr for l':lllJIl'. I , L". K Y ' .,, 1113 19211 I 1 l I 111111 1111 1 XL 1111 1 1 N 1111 1 C S Ol ' X 1 1 11 1 11s ll 11112 111' sl 1111 s 1 11, 1111 13111 111 111101111 11 1 gm X111 1 1 1 X 1 111 1 ll 1 I 1 ll Nl ' H1111 11111 X111 IININII RN XXI 11 1-P 11111s11 -X 1 l lub , 4 1111 1 IV ll 1 1111 1 11 Y 1 1 10111511 1111 1 1 1 1 1 1 11 X I 4 111 ll 11s S 1s Na111f'111 -. I ll K N 1 1 ll '111' llk x 111 111s1 111s 1 1,11 III 111111111 11 A. 17.11. S. AL.11111'1 '1 1 1'. YIPGINIA Z1'1111i.X1'l1 . 1 , 1. "I" A 1 ' 'A . . 'I .L - 1:1-11111111 121. "Maw ic" 0111 girl W11 111111 11111'111' 1'111'g'111 111 11111 S1: C11111 Q-11? 1 V S ' ' ' 1'11111111111'1'i:11 grc 1 is 1111 '11'v . Nl11i11l' 1ll'llllt'f1l' in 11111 :111111'11 '1111'11. 'I !""H"' 'W M. hlxxyflllll I ' nl S111 1.'111111111' 111111111 11'11 :11'11 1'11l'y1 ' ul ""' HHH' ':111s11 11f 11111 111:111y 111111111's 111:11 S1111 gwn T, 11, ,md 11,1111 is 11.111, . . ,, A 1 .1 l111s11111'111l 11111 1111 vlzlss by 1lll' wlWt1q1l,?llW Sh, 1 , .1 0,0 in fm. '1 1 ,.," 1 ,.,V' ' P" ' ' ' ' ,M S111 11 1.11. 1y11111111111g dl111.1Ill .1x,l11 111 5111.31 1,111 111,m.1.v 101,05 musu. H. .my tht Nunn? 'mf tfd. 'I' ' QM' 1'111'11 11f:11'1. VV1' '11 19111111 111111 11: S1111 him' tw' yllglnlfl IMF' S15 1 mp' 1111s 1'11111:11'k:111111 111111111 f111' lllllS1l' 311111 1111 11111 1111115 l1I 111111 111111111111'.1.11 I-111' 111:11 S1111 1-:111 1110111 il 11'i1'1'1111 1lLl'11k' 111 11111111 had UW 'l'ft'm'tm" . 4 NP' f:1111'1' '11'k, Y11 '11 S1111 f1'11111 1lL'1' ' t11f 1 1lll'lll1N'l' 111 11111 1111111' 1 ' S S. .ulthjitiw 111,11 hvlvmiqll -, 1, , ,1t1. - ' ' qw 1 1. 1. 1' . 11lll'1llg' 111-1' 1'11111' j'1'2l1'S 111 A11-11-'111.' 5t"'!M1IJl t' TPM' 'llfhfif 1Qllllf11'rVt: 111111, Yi1'gi11i:1 1111s 111111111 Illillly 'l'.'ll1S 'l" 'U mmf U xvll Xu' 'Q ,' ' 'T 11111 IS 1'111111'11 111' 111111 111 1111 1'111'y 111- "l"",Ul'wu5 Nm" lhtfl lf1"'i'l'4" 1111? 11111111:1l1111. S11 11-11-'s 11111111115 111:11 y1111 11111111.1111 .111 11111111 11 111. . .ll5, 11ilI 1111 S11l"1'Sm1'Il1 :11111 1I1I111ly 111 y 111' 1 "'L5"'lT' 11lll."ll 1':11'0111', Yi1'g,i11i:1. 1" A ru X 5u f I U 4 f 1 f f 1 I GLLIGEWI .,,gl2J.. mcmxxm P lrexx ell S0110 ll x Nr Q N l 1 N11 1 I X11 1 1 I N lclwrltx Comps! Results X S I11l 1 lll ll 1 1 I rxs I N ll X 1 JU X Q-' - 9- x JU Z 5 Z M f f 7 K 1 f 7 1 1 f f 4 7 Ju Q g a 3 1 f 4 4 ' ' - - -' 3 W I Y C K E l"111' !l11- 1111111 ll2lN 111111 1'111111- Wl 'll 111- IIlll,l my Q-111111-l1y1-g A llllll' lllill is , -11l tu IIA illl. lllll llll' x1i1l11 xx'111'I1l is lN'lll'lllllllg, W1 IIIIINY l11-1-1l 11. 1-z1llg S1 1111! !'1'11111 !l1 -N11 11111'!:1lN 111- 211. l'l2ll'll I1-11x'1-X wi!l1 il j.1'I'Ell1'l'Ill. z1!'!'1-1-!i1111:1!1- llvillhl l"111'!l11N- 11'l111w 11-111'l1i11g1x11'11'll lll'Yl'l' 1l1-111111: lllll !l11-1i1111- llz1N1111w1'111111' Yl -11 1111- 11111x1 my gftblitl-lD.X'1', S11 !'111'1--!l1111--111-ll ll4'Ell' .XI1-11 Ill. Air: WI--11 l IM-1-11111 11!'!l1:1! l.11 ! Wz1l!z With Y1111 Cc ' ' g Q l"1'1',x! llffnfwr N1 'nuff fl, l, Nl fx! I'111111l:11' lQi1'l lflxiv Klum' X11'1'is l'l1li!l1 f'l11'1x!1I1l111 2. Klux! l'1'1'l1l:11' linux' 5:1111 xvl1X'1'l' l'll'1'll ll:-!X1l Il, lbw! Girl .X!l1I1-!11 l'Ilwi1- M1111 Norris .XII 1:1 !'1'1.z L. lhw! liulv .X!l1l1-!1- ,XII11-1'! XY11lf1' l'1-111 !':11'111'11!1 -'. li!-Q! .X1-!1'1-X4 Xli1111i1- H111-tx xvllllil Nl111'1l111l V. liv-1! .X1'!111' liI!1111 Il11v111'111:1l1- Sillll llrlllhl '. Iiigw--1 l"ll1'! lmlllv- lYllllN1111 l'l1l1!l1 l'lII'l If 1 ll 1 X liiggn-N! llillil' l'I:1!1-1' ll:11'1'.1' 5l:1l1'11l111 ll:11'11l1l Xllllnr U. XY111'-I 'l'11111l111.x lI1l!l1 Xl:1!l11'l1-1' ll1'lI ll1IlIllI1lll I". l'-11111l1- Mm! 111 l.1111- ll:11'l1:11':1 S1'l11Il111g :1111I M1'i:1111 lilllllll 11111 4':11'l l'Iv1-1'x!i111- ll2lYIX' .'ig,1I ll. Www! II11:11'! lll'l'2lli1'I' .l11l111 ll:1111il!1111 l'I1li!l1 !'l11'i !1Il111 lj. ll1-sl l,i111- ll1'i1111 xYll.11ll !'l11'! l'lx1-1'I1111 III. .I ws l'1111s11:1l HI-111 !'l1:111I11-ll1- lI:11'1'-1' V+-lk ll. H1-Q! 5111111 llllll Xl1ll111Il:1111l ll:11'11l1l .Xlfln 1! III l--. Klux! l'1111N1-if-111111114 .l11l111 X:1x1- l'l1'1-I-111 l'l'llIlIl FII 1l1-11! 113. 'l'.11111-:1l H1-111-11' I'lI!1111 ll'1X'1'I'lll1Il1' N11 1 Wi!! 11 IT. 5111111-11 X11iN:111--1- llY'lIIlI lvllswll ll:11'1'lv Ywll It 11111141-NT SI11-llc ll:11'11l1l Hill--1' ll:11'1'.1' N1-l lfk Klux! 'l':1Ik:1!i11- H11-x ll:11'1'lx Yulk i'l11-! l'lXl'l'lllll llll liill ll:111l1x !111l Z". Klux! Sil-111 1211-I Xl:11'g:11'1-! X11 111'1'111:111 l':111-lv 'l'1'1-11!111111 '1 .1 1 g'1'1lf,1f.w11 I 1In flbcmouan Llnm HD Klllllldll 1LOIll!ll32'W a ISM I I f f' . 1 .T x .3 ' , , f, Cff 'ZNCD Z'lDl'Il 25, 1926 'ffm 'ffflfff f W Tln Ilbenlouan Tlxop Llpplg 1LOlIl Tllldll f 14 1000 77160 ZDLLLHIDLI il 10'-I Illllllliam 1EmmI. Jbom Outobu 'fv 1001 7711.0 Tllomllllwl 1-lf 10' ffl!! l 9 X 7 'f s ' Q , ,- .7 -1 A J y - .- ,' vxy s. ' f - . , -.- ' .'., Q 4 5 So Q '- .. , - , 'y , 1 y - "1 .. . , --.J , . flf, -,ffm ff ff H 1 f f ' ' LLIGEWI ,gf xmcmxxvn Prophecy to yn-ur 11 X1 1111 X11 1 1 1 3 101111 Q QQ7 ,2 Ill 1 FSW N1 111 1 s 3 F 1 ll 1 N 111111 1 11 x 0 1 1 1 1 N 111 1NN A 1111 X 1 N 111 111 1 N N 1 1 11 111 N 11 111-f f 1 1 1 11 1 N 1 1 N 1 1 1 ul 1 N 1 111 11111111 D11 1 1x1 1 1 111 X11 1 ,1 1 1 ll 111111 1 N0x11011x 11 N 1 1 1 111111 NIIX L11 11 111 1 111 1l1,.,1111l11 IIII :NNN 1 1 1 N 111 11 l1I111J1'1111l111 11 -1111 N111 11111'1N 1 1N 1 1 11113 X1x 1 x N N 1 N 1 111 1 N 1 1 11111 N111l11 11 1 11 N N P 1,.11f1111 11N x XNx N 111 ll N 11 11111 N 1111 J ' ' I' -3 4 5 5 1 1 ' JU f Q 1 1 I f 4 Z I 9 inzngg'-55' ifiiiif' AY H 1 " .'11 111'111i I I 11-1x'1- l11-1'01111- 21 ll1111111ll'l1l'1'. 1 11111ll'UXY1'11 55, il 11111111111 11011111-,N 1.l'1111lA 311-. 1'1-111- 11111. xx-1.111 10 14'l111'111?1. 1 ,111 5' S111 - 1'llI11 211111 511111 11 1111' 1110 111i1li011. 1'11'11l'11lQ1' 21 1'1101 11111111111 11 101' lllj' -11'. W1 -1 1 l11'1111'1l1'11 X11-, 1'1--11- 11111 .'i1111. "1 11111111 Q ,313 'E 11'-1 1 11l1' 1110111-y. 11l'1111iS. 1f1'l'l1 11 11s 21 1111I1- 1l1'1'.'1'll1.11 ' A' 111111111 11ll1,l'1l I1 S11y 11 .-1-1- 1 l1111'1- 111 lllj' 1liN110sz11 111-0 lIl111111Il 11 11'l1'N. 1,111 1 1-1111111 110 Il1'l'N1I11'l1 l'l'1'1111. 1 1111- 1111 01'111.1' N1l1'1'11.'N11l l'- 1.'.'.'11l' ly 111111 11111 11110111-11 1111- 111 lllj' 1115111 NV1111111 11'l-YS 10 1-x110N1- lllj'S111f 111 111.- 1- Il'S1', "111 ' 11111 111-1 M0111-5' 111 1111- 1,11 11l1'A.' W01-111. -11111 S1111 S1-ly 11111 01' .1-1'1." 110 --1-1-1-. 1 11:1v1- 111111 110 1'11lll'S1' 111 1l11XY 10 .111-1111 11 1-x1-1-111 1 -' ,,i11g. Il11'1i11'S 111 1-00111 1W11111111lj' 1111111-N. .xS1'1l 1111111 j'1'211'S 1l'1Y1' 11-1ss1-11 S11l1'1' 1 1'lY1' N1-1-11 lllj' 1'111sN1111111-N 211111 11'll :11111 11l11'-1l'l11. j'1'1l1',' si111-1- 1 11-11'1- s1-1-11 lllf' 1'-110w- 1'111Z1'1lS111'l'11l11Il 1110, 1 1111x'1- 11111-1-1111.1-11 1111'1111111f1111'111...411l11l:l' 1'0" 1121110 'lIl1 21111 211111111 111 1-1-111-11' 11111 :11-1111111111:1111-1-N. S11 Ni1j'111g.l'. 1 1-a11111- 1111 1.11I'111l'. W1.'-1"'1'A A11-111.2 XY:111-1111 iN 1111- 111-1111 111. A1111-1-11-:1'N 1111151 1111l11l'1'11 111-1 1-111N' 1'11A111'1'1' 1'111-:N 1'11:11-ity iN 111111 N11-N. 1'1111-11-11 x1llI'll1lj' 'III11 1111-N 111 "1111-" W Y1l'j.E"Il1'I. MA 1.1 1-1" 131'1.1-111 31111-11--11-1-1 iN 1-1111 1l11'11ll11' 21 gI1l'1N' 1-1111111 1111 1111- N11l111l 11-1 11'11 111' 1111- 1' 11-11-. XVIQ ,' ..1.'s----NV111111-1 if il N111-1-1 'll111 11111-- lll111i lll'1111 111 111-1- 1:11111-1-'N 1- ' 1117" X D-1 ,W--1 NI' iN 11-1 1'1QI1'l' 01' 111l' '1'1-11111 13- 11- ' 1a11y. ET 1:1 1'1 1 .'.'-1 -E111-1 'N -111.11111 XY1l11l' Q'1'1'N1' 011 11111 0f 1111' Alg- 11111111 1111-1. 1' -- . B 1. B11 3 -9:--..' B1-11-y '. s12ll'l'1l1Ll' 111 NV111 W1-N1 S1- -1111N----110 111- 1'11ll11111l1'11.1 1111- ' 121-1'1-11--411111-1-y. 111111 1111l'1'1l11Il1,',1i111. 1111. 1-111111111-11 1111- 11-11111- 01' 0111- 01 B11-, N'11'k111-11k l'1111'51 1'1'1'N11l11'11 10 B11'N. 1,1iI'1i1'1', 11A'J-1, 1',xw1,1N11.- 1s 11111111112 1'11l' il 111-111 111'1111l' 1011111115: 111-111 "11- ls 11-1 -1-y. 1'.x'1'111-11-1N1-1 Sl- N.-1-11.1.1-31: 1'11.N 111 111-:111-111g 111-1111111111 ---i1-IN 11ilq1- 11l'l'51'11l1 1.111 111-1---- - 1-01-1-1-N. 111-11.1-:N Y Q 1V1.'1'1-I 111-11-11 1N11Ni11g:31iNN S11l1l1111l'N 1-1-viN1-11 1'1llll'Sl' in - 1111'- 1-:11-y 111 1l1'1'1'1il.'N1'N 111 l,1'1II'121. 1111 0iN, '11 - lu LLIGEWI ll .. 3 Z D g 1 K A A A A - . ., -. A . . h - - -J: 5 :' 5 fi 1- E: jar? :Q 5,A5::f : ,L - r' :H .- A -' A 1 L -z s- fy T : Z ' A A r 4 , f L' . " I ' 4 2 x 7 ' T . . - . T 1 - : w . A -A - r 1 2 A '. f. '. -' .A - .- . : - .. - A E' A A 7 -: - C' C A 5 L If 1 2' :: 4 A 3 :A 5, 1 2 -' A f : .. 1 - FA A .:. C - : ' ' E ' rf A. : V .A - Z 1 .4 A 'L V- A : L 1 ' 3:fp1t1:,:...'p1,.1 .A-Ar1'T-'1v,v::'...A -f-:Hgh-.424-'-Z' -4 A - A . - . .A A , , - '- .A ,, A .-. A I- ,,, 1 ' , A H A z-.--1:'r' 'H 1- :A vAr --'-rA- .'Af'+- 1- E A 4 H sr . I .A , . A : A - N A f A- ' 1 3 5, 1 1' - .A A j, f : S . h- -. . F: F. I A , AJ -- , ,... Pg- - A , , vw P., H L 4 "5 3 T' rg: 7- v '-: ,- 3 4 - g 7 I- r .-. ,g v' ,A ...r A 7: A.. -4 1 A-4 , A '- -1 ' '-' .A V ,A . -3 -- :-. '- -Q A .N r -- -: . A 1 - , 'V 3 1, -: :' g ' E 5 3 -' T '. A 1 1' A :- E x A ff - - E : 3 4 af f 7' -' 5 -' , A 2 3 Z N. A 1 1' : 5 ff 4 e 1 f- -4 1 :' ': T 3 -A : 1 :T A 3 5 ' L -A . ' - 4 T - -, - ' 1 A Z" A ' " A '. 1 A - L L ,-, A 3 A .... Z X L' 7, 1 j 72' Z A , ,- A L " .A A ... A L ' f. ,.., A 7 ,Y L : A. Z 1 2 , .: : 7 2: A f 7 1 1 A I: T L L 1 2 L 1 ' , 1- A A 1 1 4 : f 1 ,J .' A .:. : A ' 'C ,- : 1 A A , 1 r 1. - 1 v A A A. ' :: ,f - -L , - - ' A A 1 L' 1 :.: " L 4 L L -1- ,- - I L 4 A: T' - : ' - i ' Z' 3 I. -A : 7 3 : : I 1 - 1 : L. 2 ,L ' - I A .' 5 ' -1 7 :t T' ' ' F 1 A :E L . 3 7 -1 - .: - : : I 1, :A , A If 1. ' -1 E 1 : 75 A 1 : ' A ' : -' ' 1' 1' I. I 1 : Z -' . - 11' L '- .. ,, A ,J A. A . .L A. g-- 5 - -- L ff - 1 - : . L. I - - A: ff A -. Z' 1 I A- 'E - -' T' - -: : ' -- f 1 2 I ... .. 7 7 T ,A -. - 7: 'Z I - - 1 .' 4 - : - 7 ' T A 1 L 1' y T v - 'A ' 71 ' I 1 1 T ' A I I A L: 1 TA - 1 ' 1:::f: ' 'A -- L-1 ,A.'1::121 UIAI U'-J A- A : V 7-- : A -I . A -. ,, -. . A -, : : A A A A 1 . : A 2 ' I 7 1 2 : 1 A - 2' A 4 : 1 1 A : L 3 : L : - .. - 1 -1 D UD - 1 .,-gf 17 '4 :.5fA-'fAA,E' :T :'T.::fr 1 H h- 3 ..: H. : Y A: A :- L -1 -1 -I I L ,I ,H ,-, , '- N , ,T , A 4 QLLAL H -, A . A A. L. , A -, L ,, -1 A, A A A ,, - L. - -1 . . - 1 A .A A A. - -QA A A - - " ' A '-' . ' '- ' : -' -: - 1 -A T Z. A' 4 - - A - L -1 Z - - ' ... ' ' . - -Q hy A 3 L. 1 ng -A L Q A 7 3, 3 L Q. ,Q A: 1' - 11 5- 1 'F A f - T .5 --4. L. A-A :-z-'--:.-1 AA -A :'-- A ' - - A A 1 A. A. -. A -- , . -' -f 3 ., -- A. A. 5 5 : W ,., -- 5 -' E E h-7 L .4 Z jj' 1 Z -, 7 1 7 C IQ A Aj 1' z I A: .IC AA AJ' L .A ,F X 1 E '12 A - 1 1 4 1 ' .7 : I' 1 .. 1 A 1 " -2 :L T I '2 1 'E 1 : mln ,A 1 N A- L A -- A -, ' 1 E Z- : 5' lf' I- N - S 5 Q , 2 1' -L L 7 fl . ' 1 A-1:-'A - -A 'f -f-2-:- A- -L 114.1 : Il'll X "' I -A Z. ' 1 3' ji 1- 5' -3 3 A. - P I' - I 4 I' A L L 1' 'Q -1 Q J' mmwwxxx . A -A - A - 1 .. .1 A L A. A 5 : - - - 1 1 A ' : - L A .- 1 ' 1 -..L 3 - 'A 2 Aw: f::r:A4-f 'fr 11 2 3 Wm -- ...+- Z 1 ' - -- - 1 1 ' - ' 2 A -1 --A S -. - 1 L - " : ' ' I1 3 -Q ' Z' I 'I Z- A. 1 1. j - ': 2 IQ -Q 1 Z' 3- A Q' ' -A L. " 5 A : L A T 3 4 :' I 3 : 'f 1' Z L 12 :Q " S Z. Q4 I 92 72 'ASS , ,E :g'f5E Zi 1' ig Q .5 2 A- A . 7 '. 4 f 7 -- I 'T T 3 I : 5 7 -- A 7 1' -' 1 i 1' f - Z " 'T -- : 7 4 ' 1' 1 A .1 7 -- 3 "' A: .A 'T J ,-, 5 , ' 11.1 A A .LA 'A 5 1 1' I f, YQ :l A' I : - L -' 2 :' 7- f I 4 1 1 - I ..f , A -' 1 A. 1 4 - A - 3 L A 1 T' - N' -- 2 - - 1 1 I 3 A ' - A L - - .' A : 3- L 1 7. ' J. L Z A. L 7 jr 1 1: -1 : 'f 7 " A ' L - Z ' 1 Z' ' .1 f' . A r 2 L - v N. Z 1 W , I . -' 2 - 2 A : L I 7 I ', L A - I' A ' A - .T " A L. , -'- " A. - "-' 'T -1 -' gl: ' . 1' L. 11 '-' . - L , . 4 , - H W- .A .-. -' 'f I' .I 1 - T 1 T E : ' :: Y 2: I A T ' 1 E -- - ' - A. "' T' -' .. I 1 7 -- : -A -4 1 : A A ... - A 1 - 1 A. A. g -- A ' A 1 I - : E ? " ? 2 ' 7 T : - A ' -A 1 - , - 1 A. T 1 ' .. ., A A' 1 :. 1 'T Z. I 7 4 ' A A i Af E : :' i - A A " 1 1 : A ' 1: : L 1: f I 4 mcmxxvu K f ll 1 ll" Pll1X fix it X r f , . lxx X N N 1 I I 1- I X f 4 1 . 1 I I 1 LR ll f r il I X N ll ll N II 1 x P 1 1 mu xx lnxxl A x . IN HK XXI!! flxx ' xv. . , A ll x X N Ar N N N n f no HN I 41011 xx 1 UAA 1 ,A , 01111 fx p x N1X Iltk x I I NI x r X MU 1 .11 N N u XI b A I UI . N 1 lam n INN Mgf X X F' f: CD FW U I 'T 63 O SZ X 5 1 1 1 CNIIXI 1 f fl I U14 ' 1 Hlll x 1 N N xt X x x 1 1 1 f r x x K X RX x r r N HHIS l 1 N 1 f If X 4X ,xx UN Xlltxs x N v 1 N llll HNF Nl N 1 N l 1 5 4 4 N 1 1 1 1 Nllx lll 1 Tim I1 ll mx lil mx no mn xl 1 1 Nr 1 XI X X 1 N Nlllxllb Nl I4 IN Ill 1 4 I x ,. L u 1 U X VN 1111, J 9' ' r EI 7 f A 7 2 H im Z 2 g Ju Q d f Q N 6 ' f f 5 4 5 9' 1 f'lll'IS'l'lCli I'Ix'1':l:l,lxl-: fICw-1-lim-'N V111 Hit -M1-nt Murlwtx lll'l-Y iw fmlml in all tha- I1-mling vitivs -f'l'l1'n1's zz raw om-.J FAM. lflvlcl .' 41 1'-xrl. l'l'Illl'llllil'l' Ilim -:ml "Sw--ilu-zu'Is." wm-ll. ln- is I 'ying' I I-vi4lv whvlln-1' In 5.14 Ill2ll'l'il'1l or ll vt. 'XY lvl' who ilu- Illvlij' girl will ln- fr Ill-imcula EY:-3l'x1.xN th-m-grv ll'l.' just 1-mnxlmwl ilw lutwt w-lln hit. UTlll'l'l' lx Nu .IllNli1'4'.H U,- 1' lCYlc1'xl.xN tm--11' im marking' 1111- pulvliv muslim- lh'11 PM is n rt m W'll'lIl. l'Ix'1cm'N 1"A1,1-IN l'Iv-I"n is tln- fum! IIIOHIUI' ui' H l'llill1l'l'll. MA ' 1"Il'II'fAl'lI'j' is trying: In Iiml il In-xx' xx'-xy tu .-In-ml In-1' lhl'UIll4'l"S mil- l' UV- am- wry ulmligfing pm-maple-.1 l,m'ls11: 14'11.1.14:1: ls 1-ivilixing W1-Nt Yil'Ll'illiEI. lAI't'lI.l,l-I 191.1-1'l's'lll-:nf-Wl.11'illv lm: inn-n1ml ax 11+-xv Volt-niv V1-II. fHu'11'zn1tw-11 not 10 pc l'u'ix1-.J F1-.xx-1.' l"l,1-:'1'w'1Irina'-l"1'n1wis ix gfivingr ilu- l".l'im .' lv:-mm in 4-gl ".'.'iHIl. ll.uml,lm l"1'14:,'l1' llzlmhl is xtill Nl'1'liill,!l' an par! gfnml i'll1ll,2'll in 1li5pl'l5' lui, 12 l' Is. BlAlc'l'11A lil-,'1'14111mv1'sl4:-fls 1ll'iY2lf1' N4-v1-1-iznngx' In l,l'1'Nilll'II1 Vphum. IC,xs'l'uN lillllulzlwr -WI I --! C -'---- .... ---' . - . . .J Iistml is Iltblllltlillg' ilu-111 0111 nl Ilw W1-.'t4-rn l'nim1. llI"1'1l GI.I'1l4'IIM.XN Ruth is tlw lnwru-1 ut' ilu- musivzul wm-141. sh- mm ll1'lliQ' il vi: lin Ningr. talk. vry, cn' slwml MII Us Ilillll I4-gs, but ln-.I of all flaw wan nrnk- il NIUUII 11111-:1111li1-114-v I 1111--111 1. . XXII-1 Gm'I'I'7, .wil iv IIEIS upvllvml El 1lUXX'1'l'sIlUIl, sllv is Nlillxf-lli11,g'Il1v WIN sho I'l'1'l'iYl'4l whilv playing in "Sw--tlxvznrtxf' Iimsllzlwl' HUl,l1I"lNl'1 liul in-I ix nmlcing' ilu- wm'I1l lilllgfll :xl his vmnin- Flrigm in ilu- flll n' pznpvr. MA -11. 4' l'I XY- 'XIII' 'I ix vmllillg' nu! mx' ww-Ii in. "'l'I11- lSi1'Il1 H1421 XilTilbll.H NV' all km-W sl1v'4l ln- n lIl0X'i1' .'I'Il'. lflmllfilc i'ox'1:1'f fls 11-jing: In s -1111- Ilw W. M..1rik1-. l',x'1'111c1c,1N11: lilcllfvlx- --ls fl'2ll'llilljl' in A. ll. S. WIN ll,xl,l.l1:l: 4Wi Ai"-41 is ilu- proml 11101111-1' ni' nim- vllilmlwll, .lm .' 1lAIXIIl,'I'UN' V-lui ixI1"lYc-lillgfwilll ilu- l,l'llIliNll'lll llzlm-1-1's. W1 ,l.lA3l XVINPDIN llAN1,l-:xy Jn. liill is in jail. II1- In-if-11 lu mln- Ili Ilmlgrv lll1'ul1"'h Illl' fl'1llll 1lnm'n1' lin- S, K2 IJ. lAI"l'IlI'1li II,u'l'14:1:fflmtln-r is wm-king' fm- 1114- Y'-llmx' Vaal, 4'mnp'n1y ni' I' nn- nvj, '. Yan. 'll .Yiufly-I i1'1 1 LLIGEWI 1 IIN NX II f f 5 75 I1 S I f 5 f ll, ., . CVICCVIXXUI I I It X x Nltlvx x X I fl It I N I I MXN N 1411 J . 13 f 1 I ' 1 Z I I Jn , 4 5 Ju f 5 4 I 1 6 4 V 1 U - II I- ' xy I"1:1-111 II1x1:1 .mx I"l'1'lI ix 1'1uIu1 IIIIIIIIIIIIVVII 111 S11 1if111 IZ, Y. IJ.. N11-II1 I'41Iv. NI.x1:1:1. II111 '.'I mx -l1111N II111:x111x1111: -I1u'la ix il l1'1'IIIIl'IIl2lIl Ill'I'IlIII GIIIII liwx 111 il 1'11x'1- IIII IiIIHIlI.Y KI: 111I11i11. I'vlII-III III'I'I.?,I'II.'7xXvI -11 I'II'l'4I ix 11111 xl1mx'i11g1 ilu- I141.x'x11I I'11iw1'xiI.' nl' .'NIiII':.'IillI4I l.11w111 1:11I llu- l111II in ilu- I111, Iivl. Iu- ix 11'1'ili11g' I I'.'. IIixI11t1-xt '11 -1'1- xx ix 1-11iIII1-1l ".X11.'II1i11g' I'2IIl lu- ,Xl'l'IlIIIIlIANIIl'lI I15' II111'1I XY VII." lI"1'1'fI NIIIIIIIII IiIIIlxIv.l I.111'1x1L II11lu11-ix Iu111ix1- IlJlN1lIIIIlI'2ll'IIl1l' i11 Il1'I' I1I1uuI. Sl 1 I'l'l'I'IlIIj' NI'lll'l'1l :1 x'u'1111'.v in Ilu- Illllllilll I'iIl 'f-. I'II.'I'llN II41x'l'31:Al,x1,l-I IIl'IlI'I'1II IIflYl'I'Ill2lIl' ix w11iIi11gg' I'111' Ilu- Iu-xl w111' II111I lu lllil-X' 1-vlipxv Ilu- I'111111- nl' 1211111-1'11I I'1-1'xI1i11g. 51111111111-:'1' Z1x1A114111.l.xN ,XI2II'jL'ilI'4'I Ililx 11111-1u-II 1111 El xvI1 u1I 1111 ilu- IIIIIINHII I'f11 IIfIl'Iixx2I1'lI g'I1'Ix. III"I'II II1w1: IIIIIII ix "'I'ilIi1- tlu- 'I'11iI1-1"' 1'1111u- 111 l1I'1-. 3I11,111:1-311 Il1'11111cx Mil-I1'1-1I Ililx I111I1Iixlu11l il rum-I. "It I'2lII-I I31- I,1111g1 N -IAXIIQN III"1'1'111-:sux -lim Ililx Il1'4'Il tI1'lllrl'II'lI I'f11' III'1'ElIilIl1l' EI 111i1u11' 1'11I1-, -'Il I' ing' 111 1111l1li1' il' I I'1'Illl'llIIN'l' 1'111'1'1-1'11'l.1'. fIl1u'k 111 S1-f1tI111uI! ,Ii111111i1q1 I'IAl1:111: -Iwllxxux I':IllIH'I' ix II IIll5II'l'.Y x11I11x1111111. I IIII4Il'I'NI2IIIlI Iu- ix 1I11i11u' il 1'il1l1i11g' I1 1xx. IIl'IiII Ii.x1:N.'f-fII11g'I1 IIEIN ju 1 1111l1IixIu-II il luu1k1-111i1I1-1I."I1'x1Iu-I.i11l1-XII-11 XVI A1'4-TIu- H11-111 NIUII... IC1111. 1-1 I.Ixx111,lcY- Iilui - ix IllilI'I'I1'1I. I Il1'Ill'lI x1111u-111u- x-15' III'lI lu-1' I11 IHIIIIIQN I'2lIIll'l' ix El nllu-1111: Y11u11N1.x I.1-3l'1.14:.x1: - I'111:l."1'lN1-2 IIIQYYIS I'I11-ixli1u- ix lu-I11i11g' Illllllilllll-Y, Sl11ix11 llllI'Nt' 111 Ilu- W lll2lll.x II11xl11111I. I"1'11.1I1111'g1'. C11.x1:1,1cx Iii 1,1:fI'I1111'I1-x ix 1111 IIlX'l'IIIfJI'. l1i I1111-x1 lll2lI'X'4'I ix EI I1-Ivpl PIII' 1-11111 1111, 'sl ul' mu- 1111151111-I. IIIAZLIIN I.I'11xx-1 III-I1-11 ix i11 Ilu' 1'2lll1I'Y I f -x. lI14:N1:11-:'1"11x Nll4IVI':.'7.II'1' II1'IIl'Il'lIiI ix il X'l'I'.X' x1u-1'1-xxI'11I IIIIIIIII' NI4'IlU:l'I'IIllII1'I' i11 4I1'11111xx'iII1-. IC1.1x.x1:141'1'11 3I11.1.1c1c I'Iliz11Iu-111 ix Il1'l'NlI'llIIII!I -IIIIIIIUN 111 IIUIIIIII IlI'Ixt1lll'I'N. II,x.' I,I'II 3III,I,II4II,I.. XI MIIIIIIU ix I1'2i4'IIIll!I tlu- l1ulx 111 "HI1l Eli" 1Iu- 1111 11I'1f111'1-.x'i11g- Ilu- pl I'i11. Y111.,x lI41l:1-31,.xN11 'Yu1I11 'x illlIN'iII'2IIlI'1' i11 llu- IIlH'l'2l Wurlnl w11. il IlIl'Il2I4'4' -1111 111Iu-1'xT111'x.1 '1 11 ,X'1'11f-11,1111 I IINIIII x N III N Nl 1 r IN N 1 I N I N H N1 XX XIHI X I I'Nx IIINIIII N f lf! III s I LLIGEW1 1.1 x mm, X S 1... 6 CWXXV1 H 1 X I 1 X I I1 s II1 N ,x1 1 I I N IN I1 N IIN x 1 RX X I JI!! N P1 N I 11 1 - IN 1 1 1 N11 IIIII 1111111 1'N1 U1 1 S 1 I 1 1 1 I 111 1 11 111 IxIfAI1I N 1 1 1 1 111111 11118 1x11 1 xx 1 1 N 1 1 11111 1 T11 XIIXX N111 1 .111x1x1 1 S 1 11 111111 1 II .gr 1.1 1 1NI X11 N1 11 Sf 1 xx 511111 xlw 1x x 11 1 N 11 SNIIX 1 I11111 11 JU f ' - r 1-1 6 2 1 1 1 J 1 4 f ' JCI f 2 4 I 1 I - 6 f Z I ' cv, ' 1551?- Y1111:1N1.1 B1 W1-:N Y11'g'i111:1 ix II'1II'II1II:l' N111111- 1'111'1-11111 1:111g11-11r1- III A. I1 N 1'111gr1isI1. I 11111111 Y1-:AN1-1'1"1'.1 A111111-I1: 11.1'1111x11 All-LYI-111s I:iI.X'I1lfl1I1I if- 111's1 11111111151 Ill 1111- IIIIIIIIN'I'I:IIIII AI11Ill1 11111 IIEIIIII. A1.1:1A1:11'1' X1131',1.1N 111111111111-1 hm 11111-1111111-1-11 II11' "A111'g1111'1-1 111111" 111 1111 W1 'I1I. I'I1..'11-I A1111 N1II'1r 1-I1.11- 31111 ix IIII-I'l'III1III 1-11111-I1 111 1111- l'1-1-11111- A1-..111111x I11III1IN'I'I'III1I- 5111. 1i.1"11l:1'X I'A1-'l-11. 1i:11I11"x'11 11 IIl2lI'1'I1'1I 211111 1x1'XI1'1'lll111j' 1111111151 311 .11111-111 1'.1'1"1'11N IIl'1.1'I-I III-11.11.1311 I,IIII'I' 1111, 11111-1111-11 N1 1111' 1111I11'1-z111:1I111- 1II.'NI1'N 1111111117 ,IAA 1'111-'1'1-:11- --1111111-N is 11 5II1'I'I'NSI'III 111x1'y1-1- III 1'11il11111-111111-1. MA ' I'11,1Z115-I'1'11 111-:111- -f"1 '4'. ix III 1111- 1111-1111-11-111 1'111'11l. 111-11.1-Lx 111-:1'1'11--H D1 '111.11.' 111'1'1'1111-1 '1'I11- 1'I11111-1'-11i11-1111- lI1'Il11Il's 1111- 111111 1-111111 1111 11111-11111111 111 1111II1I1'1'Ns1l1 1II'l'Nl'III. 1C1.1x.11s1-:'1'11 1111111-:11'1's11x 11111111 11-1 11111-311-:11-fl11-111'1,'1- 11 N111 'NIll'1II '11111 111- IIEI1 III111 111 1'l'SfIII1' 1 '11,1.111"1-Ns 111' IlIN1'11I'1'1'l' "1x II11' NEII1' 111' N111111- 1111111-1' 11111-Is 111 A. l' 11 N 1111.111 .'11.x111-if A11 ' 1114.11.11 S1'11.x111'1' A1'1-1111-kj-nw Il'lII1I ix 1111- 1':1g'1- 111' 1':11-is- -1Il'1l1I Ill'1 I1'111lI1'l'I1I1'lI Ill' II1'I-' an 111-I1 111111g' 1111 Iliw '11111-.1 IZA- . .'1111.1.1N11 I11lI'Il1II'2l is 11111111111 1'-11'1 11111 N111111 111-11'1- 1111 his Ill- I1. S1' 1A1A1f A111 11111111 III' is 11 111-11I'1-..i1111z11 lI11Il1'IllgI 1I1lI'II11I 111 V11--11'1. Ann' 1:1111 1-'111 11'1x'1- 1111- I11111111' 111' 1I1IIIK'IIIg XYIIII 111111 211 II11' 1 I1i11- IIIIIII 111' 3421111 11 I -1111. 111 +3 1 .' SEI'-V 1 1 -. 1' -1 S11111'1'z11:11 1C11N. 1'111l1'1.111'1-111 12111111 ix S1111111 IIIIIIIIII'I'I1IIIII.N 111-st 1-111111 ' 1is1. 151111 S111l4.11'1111f W11-1 1111- 1'111'111i11 1'1Iljl'N 1111 1'111' 1111- W. 31. 1. 11--1 1111 1 l1'1I1 x1--1. 1 II 111'I!1Z11i. I':I'I1I2I 11111 111- 11111111111 111-1' 1'I R111-. 1111- -3 I'I.X1'1'1'11.1. .'1'.1-111 1'11.'.' " .asf-1'1.. Il'l.' 11111211 111, IlI'1iIIl1'1'.A 1111s1l11111 211 111111-5'-I':1111-1's1111 1 11 ISAI -11.1.1-1 5111111 IAY1-31-N1-3 Sx11'1'11 - L1-l,"I'1-I' YI 11x- ' 1 .YM11 f-11 1' 111' Z5 GLLIGEWI ' 1 CCVDKXUI I1 11, :E , XXII 1x 1 I 11XIl 11111 1 X1 I 1x x ll 11111 1 11 11 1 1 N x x N1 11 IIINIKN llx11N IH IIN N 1 I IX N 1 N N 1 ICIKX XX1111 1 x-111 XNIICNIII 1 -1 III '1 xm x 111 X 11 11.11 7111111111 II 11 1 1 III " 111 'x 1111 ll 1 1 r I 11111 1 l 1 I X1 Jg 1 ' 5 r JU I f 1 gl f 4 f 1 H IU 7 ,Z j 1 JC1 f J Z1 f ' 1 ' 01 1' E: qzil 'T 11,1 -11-1 .',' -1 S1'1'114'111'111' 1 -11111N S1-11111:1.W--1111111 1x 1121-111 1l1l1' 1"111'11 111111 1'w111' 111111. 1'1..x1-.1 Mu' S'1'11:.11.11:xv -1'1111-11 1x21 111'11lI11 11'I'2l1I111ll111111'I'. N1.x:1..N NTI-3.11.1111 11111 11-111-111-11 111111' 111 1-x11'111'1 1'11'l'11'1l'11.Y 11-11111 I1 1'JI1a1i111. N11 . 'l'111'1'1-31: X21 1 1x 1l'f1l'11111:l' 1J111111-x111- f11'1'111'1'. .1113 11,11 '1'xx'11:11 .X1'111111 1I'I 1.JI111'1I 111-11' 111 111. 1.E11111'1"x N111I1' x11 -1- 111111 1111 111'1 'g'-1111-111 1s11. Ii. 13111'1"1'x' '1'w11:11-131-115' 1x I". S1- 11 191113-1'11111'x 11111-x1 IAYIP1' 111. 11111111-1'11 11111. I'I1'1:1.x'N 1'I'I ,Ulf 1':X'1'1.Vl1. 111111' 111 1'1111u'1--xx. 11515 11111'111111l'1'l1 il 11111 i?lj'11I1I11I111 1111 N1'1l1l1l111115' x112l11 111- 111111111-11 111 11x1- 11111111-1-11. 11.1111:Y Y111,1i 111I1'l'.X' 1x x12Il'l'11IL1' 1111 111-11111111-111' 211111 1x N11111 111 111- 111- V11111 111111111-1"x111115'1'11'111. 1"1:.1N1'1x XV.K1i.'l-III 1"1'11111-ix ix 11'il1'1l11I11' 111 11l'1' .X111111 A1211l'1'. 311111111-IIT W.x1.1'f fl. x 111 WJI11i1II1l' I1 1111' 11-11111 1111- 111.111'l'. .X1.1,.xN W1-:.1'1'1111:1111111.11-lx 21 111111f'1l1:l' 1IIJlN11'l'. 11' -. W 1"11'1111111 Is 21 1111111111 x111-11111-1'. 31,1 ' I.111'1x11: XVII. . .'11N I.11111x1-'x Il1'1'1i ix 1111' 1'1-11111 g'11x111u' 11I'11'-11-11. .11111N WIl.x11N 11111111 ix EI 1-111-1-111-111-1'. 111-111-11-1-x11 W11x1111 S111-1-1111 211111 I'1'1'l'1111X i1l'1'l'2l11'11 1,1'11'1' 1,'IX'2l11l.. 1111 .' XY11..'11N-f111111 ix 11'1X'1111.l' 11'1'1111'l'N 1-v1-1-.V l"1'1l111f' 1-V1-111112 111 1111' 1111111x 2Il1X.112ll'y111'1111' Y. W.1'. A, 1':I.IZ.XIiI-I'I'II W1.-1+ I-111111111-111 111112-111 x1-111111l. 11111 -.111-11i1111'1 111 1 11111,r. x1I1' lllfll 1-11-11 1111- 111111111112 MA 11 ' A111111 A121 '12III 1x11'1'11111g"'1,11x'1- 1,.X'1'11's." VIVA NY111.1'1-1l:'l'11x Y1X'2I 111111'1'11-11 1111' 1111l11- 111' xXl1'111111l'11i11. E111 " .' - 1'11I1'lI' 1x K1II,' 111' 1'111-x'1-1111-Y1111111. TIL, 11 'Aj '-1l,1iY1'1'z--!1'1l111- 1s111111111g'11111' 1I1'I' 1'EI11I1'l"N .11 XYII If . ,-1 . ' --Y11'g111111 ix h1II,g1II,1' 1'2II'Illl'II 1'111- 1111- 13.111111 11, x1111 I1 II 1 1'1'1'1 1'11I11'111 1 111111- N1'1'll 11l1'1Il 1111, 11111 1I1.V 1111l11111l1'NN 1x x11111'1 11' My f'11L1I11'N1 1x. 'A121f'111' 1 11111 11111 111' Ll'i1N.' 1 EIIII 21 11111111111 III111'N 1'I'1IlII 1111 1 1'iII'11I1 I 11 1'11N11l'N1111.x1'11.11y 111 1111-1-1 III1'1 f Y Xx'l'.Yl' 1111-1 111111! I 1'1'1111 11 '1'111- 1111111 1s11"'1f111'I 1 1-1111'1 NTEIII11 11f XVI 1-11 1111 111' 21 Nl111111'Il 1 I'1'1ll1'III 111'1'1'11 1111- YY1I'11S11l'11 lllf'111'1lI'11'211'1I1'1'N1lJ1K'1'N1I1l1'11'II 1-1-111-1111-11 111 1111' fl.ICA11N SEI," 1'11N'1'll1111. ZIII11 111111 11 NIII111' 111. 1111'1.1.111111' 111-111-1- 111111 V11-11113' 1111 IIIX 1111 x1-11111-11 11I1N. 1 1'1'11NN1'11 1111' 112lI'. -l'I1-11x1- 111111'1 1'I'j'.I -l1P11N lf. S1-11.1111-1'. '!1i. '1111- -V---ff F"- C IC I rl Ix CHI UN XX ,- .. ,... A V .,, ... ,- w ,- L.f -I -I .- f XX , .- I 1,-. -'I- -'V -.Iv V .-I ,, .1- .., IIIIII N.- I- ,... N . S NAM 'I I".X X'tIIII'I'I'I ICXVIIIIIHSION I'.XS'I'IXIIC . .IIIl'II .' ,X-vI-iw, W:InI'tt:I " Jh, I,:II y!" 'I':IIII:iIIg 'I'I'II 'VII I:ItI-I' IIIIwIII'n. Vh:Ii'ity "I hIIiII-I" 'I'hinI4iIIg I':IttI.v .XnIl Iix'I- II:iIIIIiI.x' tIIgI'thI'I' IIIIIIIAI. NI:II'g:II'I't " IIIII5' III'I-III" WIInIII'I'iIIg' 'I'II IIiin SIIi'ingtiI'IIl I'IIIIins, WinIIn:I "I IlIIiI't IinIIw" III-ing swI-I't 'I'II h:Ix'I' hI'I' h:IiI' IIIIIIIII-Il III-:II. .IIIwIiIi " II, I IIIIn't kiiuw" lining IIII hing 'l'II III' :I III-nggixt IQVIIW, I'IthI'I "I IliIl iiIItl 'I III'I':InIiIIg' TII III' I':InIIIIIf XII-I-'I-i'i':IiI, NI:II'y "Sly I'IInsI'iIIIIs" XI:Ikin-4 I':InIlv .IIIIII tht' X:Ixlx I':II'I4I'i', II:II'I'y "Oh III':II'I" l"liI'iing 'I'II III- IiIIss III .L King II:IwIiiIg'Q, II:IxI'I "tIIIIIIlnI'ss" Ihiting' 'I'II g'i'IIii t:III SIIIIIINI'III'i'. I':I hI'i'inI' " III"s :I nIinIIsIII1:I1I ity", II:IIII'iiIg' 'I'II IIii'n tIII' ii'III'IIl YIIII Ii:IsIiI', III'IL'n "5ICI'I'5"I IIiIling thI' V. :IIIII I'. 'I'II QI-t thin XYitwI'i'. N:In1iiI'I "'I'h:It 's gut 'I'lnl " 'I':IIIiing III NI:Ii'.v 'IIII III' I'hiI't' .III4tiI-I' .XIIII'i'tIIn. II:Il'IIII " NIIIXIIIV' I.II:II'inLI 'I'II gI':IIIn:itI' .Xi'I'I's. l':IthI'i'inI' " Vzlit " I'I'nsIIi'I-Il 'I'II III- :I IIIIIIIIIQI-I-IIIII' II:IgI'Ilt. l'fIiz:IIII'th " Illhfu .XII ning ' II gn IIII t'I'I'I'Ii -I Ii:IIQI'1',XYiIIis "I IlIIn't IQIIIIWI " NII'I'IIing' .'IIthing' ' IlI'IIiI-Ii. IN:IIII'I "1III.nIIf" Sitting in III':InIit 'I'II III' :In :iI'tII-Q4 V IIiQhIIII. YIIIIIII' "1-V' . Igiiing NI:III:IgI'I' III' :I III'iwiI:IiII'i' f I1I:IIiI'I', ViII:I "Uh I.gIIII'yI" SIIIII.x'ing 'I'II III' :IIIIIIIIIIIIII E :II'khIIIisI', III'II'n " ':Iit :I hit" XYIII'Iiing' 'I'II QI' "As" -Q IIIIIYI-IN, .Xnn:I " ll lil'4'I1 Still.. Iiiggliiig' 'I'II III' III'III' III' IIiIlg'I'I.x' fn l1I'I'Ii:III.x'. IIIIIIII "IIII SIT IIUWIIH 'I'-Yyiillu .I .' f .' .I " I1I'I'ngII', I'IIix:IIII'Ih " III, IIIXI' I'II:IiII-i'IIIIing' 'I'II II-:III hI'I' I-I:Iw I'gII'1,-I3 I-'rgiyik " Ih, hI'I'IiI" 4'II:Itting 'I'II III' I'IIIIi-gi:ItI' 4':II'I, KI. I'fIi'.:IIII?tI1 "Ill Il IllIIlllT1"' III':IIlinQ 'I'II III' :I III':In VIII-III'nti. I'I' I' "XIIii' III'I'II I IlIII1't" l.II:It'ing in Y. :IIIII II. TII h:Ix'I' II:ItI-Q t'h:IIIIII'Il, tlII'nn " Ill' NUI" .Xssvwsing tI':iI'hI'I' XIII IIIIII-h t'IInnI'r, I.IIIiisI' "WWII I IIIIIIUH I'I:Iying' II:IIl 'I'II III' :III :IthII'tiI' IIINIVIIIIIIII' VI-IIgQI'i',.KiIl1:I "IiIIIIIl night " IIIIing shIII'th:InIl 'I'II III' :In IIIIiI-I- girl IP:IiIni, Xnnwy "IIIII-1'-I"' Iliinting "wIIIxI's" 'I'II III' :I IiiI'I' III':ItI'III:IIINI'i', . IIC " WI'II, I'Il my" l':IIIIII'ing 'I'II III' :I IIIInII'II IIiI'hI. 'I'I':II'frIi'I "NVI'II I III'II'h:I'I I-'IIIIIing 'I'II III' with NIii'i:IIn I'IIliv:Ii'IIs. IiI'nI'vi1L " Isn't th:It sii'I'I't I" W:IIIiing tn QI-hIIIII 'I'II III:Il' I'1iIgl:IIIIl.Hi':II'I' "I sIIIIiIIIsI"' Ililhing with III-nI'xi:I II:Ixn't t'IIIInII IIIII IIII-.lmgIIi, I'lIgI1-II-S " IIIIii' IIII yIIII IiiiIIw" I'I'ttin: 'l'II gn III I"I'I'IlI'I'iI-It StI'I'I't SI-IIIIIII IIIi'I-i'IinI-, I'hI'stI'r "V its Iikt' ish" Iirnfiiig "II I':III I'III' I':IiIIinI' Ifj'I'I'III:Iii, IIsI':Il' "II'W:In :IW:I'X"' 'I'iIIIiliIIg ix'IIi'iI'N .X sI'IIIII Il I':IIII'i'IIiiwIii I'Ij'I'i'IIi:IIi, tiI'III'gI' 'I I.I'innII' yIIIII' nIItI'-IIIIIIkS" SII'I'IIing 'I'II wh-I-II IInI'I' :III II:IAx' I'IxI'i'sti1iI', t':I1'I "Now II:Ii'II:Ii':I " I.IIIIking' :It l3:II'II:Il':i 'I'II gI't I'iI'h IIIIiI-Ii II':Ii'i'in. I'IvI'Iyn ".Xin't go tin1I"' I"zII'IniIIg' "II InIIx'I' in iIIiin I-'iI-r, KI:Irv " IIIIIII' I'IIw" IIiIling' thI' ti'IIII4v 'I'II Iix'I' nI':II' NI-IIIIIII xi xx NXXIIQ l'.XYHlfl'l'I'I l'fXl'lH'1F-NIUN I'.XF'I'I5Il'f ,XXlIlI'I'IUX l"ir1gv1',l,114'ilI1- "'l'll:lI'w :1llf" Nfllvf-YiII:' -XfNiNTiH: Nliw Iiwlwv' l"I--I4-ll:-!', l"x:11l4-nw "l'1ll g:l1llv" XUrz'l"x'ing 'IM Q4-I In.-1' lfwumx l"r'4-Nh, llulwlll "lx f:nI NIV' ll:-mg lmIIu-Ni-- 'IW M' wv'igixx:rN 15:nI:'I1:ll1v'. Klnlwllgu "XlwI'v.v" Yzslkillg will: .Ima-N X':1iI :nl-I Nw' li:-umi, Ifxlun "l'lu:1l 's g1'v:uI " ll:-llfin-4 ,X lxllxivu-f m:1l1 HI-'in-P1l11:l1l, HHH: "XI1'l'vi1- HIM" linfing :H mx-in-w!1':4 Xllxxi-'ima tim-If, Xliuniu- "Il4l!-x' --Unk" llzzpp-x 'VMI -X14 Min HMI-llixlv, lfwln-17 'Ill-1-lx, Inu" ll1':nxx11xg .Xllulln-1' ll.4',Vln1:xtx tim'-Ima, Xlulu-I 'INIVI Illnl w11Iv" l"iYi1ng up 'IW' In-14 rlnmlvl KE-nu-1,I'Ill11vl' "l'll lnilx-" NuE111xnir1g lfilliug :U xxurli Hill!--up Yilxifr--xi Ml'-'ln'-x' NJN" 'l':1Hii1nLl In IH-tw 'IU' In' lik,-.I ll:1m1iImu,,l-,hr "I xlwllhl um-x " I,-ning Ihr-1:1-lux II-A Img :ww-1' flu-xxn :my in mr: mrwlxl Il:nnM', Yilliznm "f"llw1l Qing" llvixiug :I Ilmlgv 'IM ln- Imlrxllgqy- X x X N X x H x X x xx X X x N , N X N X , , , , ,- V ,4- ... X .. 4. .- f- J M I I I I N- .. .- ... '- 4. .. ,. ... .- A V , p- .- , f ,- ... ff zz .ff jjj fzfzff ff!!! V I 1 .- Z F : E 5 E: ,. Z Q 5.24: 'f Q ki " E7 Il -,E EE : Li 4 :L 7:7 Q, A T' f 3 3 V I' I ' -I .Z L "1 'T L - ,-... '.-3 'j -, 4 ff ., .-- 1'4':1 2 L- 1 --, H -1 5 . 13 jr f-L53 2: ::,, : -i:.5 '24 ,.:: -,- - ---: H:-' ,L --"1- f fri- : ,:,: 12' 1' -7 :-1 ff': 1 14,1 -2 1,-1: Lf STL -r lik.: '- -,,Lj-,Z - Ll:g ,- T4:w ASg3.l2,2y 2,-:W .,-f-,77v,'--::- -'f-L'A-L-1 Lg +- ' :ILT 1 'cffi' '-'.-L:'gLf:-- 7'--2-f:.L--.1- -'L:Z----3241? Z ,:C2-,,',"T 3'-lg: .l7ftIl'7'T.-. iff' 341' iflii Z. ,gil Q ":, --:-1. .---3:':fL--'-fvmzgg--LT ,d'v----"'..:2,.' .. :'- 'Z 1f'f1'T'4"'1'Hl-3F':"7P-. ::2p7: g.,"?-',:"' .. P,:'fT-.:5'3-:u:1LL-:"": 5'jLE E::?gi::L": 9.1" E :a3ea2:Q33sAse1555533551323 aszgizgiggzifsgsi -2A----EE:AE:?:::::::::::1:::::E5::::::E:9:::: 4 LE:-ELEZ-g-L2PIE-FP-FFPFFP'9E-FE-45-P-P-?'E-FI?-FFF?-FLP-55-P5-'F Z 5 3 - H ,1 .,, ,. T: f :L ,gg ..Z- S, rl -,A 1 L - :-3? 'T L .Za 3 ,Q 5 E 1 '-:Quai T z L-nf 3 L Tf.. Z.:j3 : :L - 'r Z :' . 1 Lx --1': 'lf.L:- '- PI :I : .Z , 'Z -3 41 -T 2:-.. A.--L -H: 1 ':'- li,- - A- - f- :,: :.: :,.4- T:-,-f,l gl ,-1--I7 r- .- --' - - --, 'f- -.- ... .. z: -': :ST Li I.f:m:" 1 AZ! 3 fl .15 E ll 'F 'N"1i11 .-.--f":"I : l'lgp:?L -- CI, .,'. L 3' :1. ' 3 , 51 .2781--L" -- " --- 1. A -: :L:L :n'-l':- -: ... , -JkF:LLL-I: -L' fl, .T :L.: SI:-:L ... ,::1,l:L::2l:L'::L1'1f:L:1 :L:l,::LLk: gf:.- :L'Z.::L::L:r:rL'f:L:.i: L 40-l.:-------.Z-:.-.:.:--::L::--:.: gf-: rf.:': kk-:g1:'H:: :------'-:M 7 '41-3"i?"il-:'l:r:1S'::'T'Tif .:-ILIT '-1-1-H"3""--'TF'-1 Q.:g..:-:L --:T--N-r-f-:cr ,xA-.,vL: :gg-:: :Tr-STQL5. ,, 13:55-gL.g:l4-,:,::p,::L:'-:,,-L'i.-L-.. ..-, TL-, ...tl-:Vf.4,..::,4,-5 L. 94:5--4:::::p1-a:-111::.:L.:4zA.:5--:ZLL-r. r',f. V Z 1 , L I? Il : - - . . 1 -f ' : .Z ' 5 ' . - 1- S .15 ' :V .1 Y .. , ,A A , L , - f ., . ,fn A-1 -L f.. ,- :- bn, 5 T' : III'-7 .T 'r: 3' QI .3,.',:: -- E . "' T 'I--I . 'L Ig. - -" ' 1:1 'Z' - ' Z-I 4f-l:"'- , . T:-'-I ?'Sf1" 3':2 P I"? 'L -1 LI -- :IQ-3 jj . I .I.tL.Lf'- 1. ':::'7 3-1? L-: :, L ': ..-' -, -. 'I -' Z-ll 3-?,4 -":"....- ---l"" '. f '.- : --1-1 2- .--f. -,' -. :-fmk' . 1'-1 '--' l:.."-5 ': -' 'H il 7 :.-..:s7-.,,1,.l',v., gg",-L',:-givggfbg---: . -,..A,. T' '.'..-. : 1'-1 'P'1f..:i.'--: LSL' "?3L-"1I1i.:':f -: 1.,...:,.fgv,,'.9:I:fQ'i"5:- 1-2' ,KL-L12--'--f-2,223 Lxfgg' -2-5.-if.: -"g., ff--,Z-i"-"'..2gfL:, '."'T'. . , - A -:r "g-'-"Z..-'Z- '--- 2 ,',' ,-,:-' '- 5,5 ,'- gif- fl :4:fl:?:f?I1iFI'f1':g:E:f::LZ'f:i1::1jILo.1j:,:1::C,:: , 9,-5,341g35:-:S1:-f5:f:x3f.4CP-ifCf---Cf-V-I--- , 7 ,i 'F 5 L F E :EEE 2 E: 9 . .1 5 .E :t :ggi E?--1552 5 1- ': F i-f , 1i.2.:L!.t2?E 25215 ::::Q.Ei?g 2-1: r1.-,:L- ii1-:'zgi:p,: P .E FEL'fII4Ejj:T4 1.1ZLLEZEEFYZ-V?-I-i4.E:'F:TfL ,IN ,:" ,gf ,g1:-My , A Ziff fir-:'rQIrLL:gf'--Mg!-3,-1 - LI.:"'A'LI'7 . -'L .ivrzy . --4-5,4-I "'.:- L-- T ,TL-3 '- 3"-f ,SIE-Zll,j:.-2,-.ZQ7 , rf'-1 LXFP 'ff i-5.1 .gi-1:-'3 ,,-,-vf,-,:.,,E::,x::r- 11,,,f,,g-3'gicgi-if-:Tgjgi 4- '-iii? lT::Tf'1:-i41'fli:1f1IF'E.:.'-:'E:-F'ff.i:: '2 5-F :':':4Qf'2ZZ,fff??iT-.-Si LTTIT'-2:41 :rf:'l3Z-1321 l"f1-Il Cffl:-:AEETTTTZTi.i,21EYE:.5111,:5'S,S,-Fi'-"ji1,,,,-'-EGGS Z ::::.:'.'.l.'.Zz'.1.LZZ'. ..LLLL:-r-r- -' f- - 1,11-' f AY1m!j1 fiyllff lllIll"S in I Hllflllm vummw W C Lf- -U-1, of Y u Q -f 1h-1 x K UO vxr J ' I X47 x Rf b num Our Illllllyfff 1 I HLLIGEWI 11 X1 x 1 xXg f 4 I 4- 6 11 - X 1'1C1'1XX1l1 Y 1 '7' he Hlstorx 111 the 1,1.1ss 0 -X II I I l IIIHII 1' 1 11 INN l111N1N dp xfia 143 .1.'im1 1 11 N 1 K x 1 1 1 N N 1 1 1 1 11 1x 1 1 N N 1 1 1 N illlx 11 1 l11111N 11 x11 111 x 1 1 1 1 "'1 x 1 1 1 1N 1 1 1 11111 U' 1111111 A N xx 1111 1 x 1 1lx1 11111111 N 4 xx xl 11 1 x ' 1 N 11 111 11 11r Jg ' ' X I Y. JU Q 7 5 1 j K f f f 1 ' J f 1 1 1 JU Q 3 Z 1 7 4 I l .I -nglgfgf' ilaisnf' K' , . . , . , 1 , , .1 1 1 1 1'1'1.1'l1 1117111 x.11.11 S1111:1:x 1'1'1-1--l'1'1-11111 111 ---15111111111 L111'1'1'111-11.1 N1 'l'I1ll"lj 1'1111'1'I1 1'111:1x'1'111-111-11: 'l'1'111.1111'11-- -11.11l11Y A1.11,1'1111 lI1'.1! 'A ff -1C1.17,111:1-3'1'11 11' 1.1-'111:11 l"11-111111 ,11l1-',-111' 11 11' :f f 5 -' - 111C 111,T1I1'j' 111' 1111' 1'1EINN 111' '27 1'1'21111' 111-Q-111 111 111111-j'1"l1' 11121 :- 'I . , . , - .. 111'1L1'1l1 111111 l'il1'11' 1111 1111- 111lN1.1' 1l111l'111l11l'111 1"1-111'11:11'-v .1. 111111 1 A " 1,q01, . . . . . , . C Q, L 1'1111'1'1'11 1111111111N g'11-111 111,111l1114l111l1 11111111111121111111l1'1'111l1'1i111 .737 ,rl - 1 H -1 F' ' vi, l411'1'51111'5. 111- 11'1'11' 1111 11x111-1'1-11 111 111l' 1-1-11'11' 11'1l'1'C 111 - f w1-1'1- g,1'11'1'11 11111'111.111'1111 N1'111'111111'N. 111'11'1' 11'.1'11lLl' 111 1.1111 111 1' 1'l1111ll 131. 111- 111121111' 111-1-z11111- 111'1l111111111'11 11'111l 11111' 111-11' N111 1'1l111111111,1'S 211111 x1-1111-11 11111111 111 1-11j11y1 I1 11111'x1-111-x 1.1l1' 1111- 1'1'N1 111. 1111- .1'1'11 '1'111-11 111 1111' 1'11151' 1'111I11' 11111x1- 11-1'1'i1111- 1'X11111S. 211111 11l1l51' 111111 x111'x'ix'1-11 11'111 1'1-z111y 1'111' 11l1' x'z11':11i1111. 11'1 '11 11'11 11-1111'111-11 111 S1-1111-111111-1' 111- 1111111111 111:11 11111. 1'1J1FS 112111 111-1-11 111 12I1'1I1'41 115' 'l111l11l1'1' 111'1'11 111. H11111.'H' 111111 11'1' 11111 11111 141'1'1 N11 111. 1:l'11111'11111 111.111 2111. 1111 11 1-1-1'1z1i11 11111 11'l1' 111 S'I111'11111l'1'. 11l1' 1111111-V 1'1Elhb1l11'1l 111'11x'1- 1111- 1111 1"1-1-x11' -s 1111-1111311 1f11'Q'l' 1111111111-s 11-1'1 115' 1111' I'2l111. '1'11 111-1l'1- 2l111'1111x f111' 111 11'1'1l1I1l1'111 1111- 1411'1'N111111'11 11'1-1'1- :l'11'1'11 11 1121I'1f' 11-1' 1111' S11111111111111'1-N, N111 '- 1'111'11is111-11 111' SI11I11'.x 111'1'111-.'11'z1. 11 ix 111'1'1111'N. 111 my 111'11 11'1' 1111l1'1111:I1115' 111 '11l1"11 11111'x1-111-3. Ex: 9 -1111-11 11111111111 21jI'l111. 211141 111l'11 111- 11'1'1'1' 51111-11 21 1'1 1111 A i 11'1111'11 111 1'1'1'11I1111'11111 111'1'I11'1' x1e11'1i11gg' 11111. S1'1'1l1111 571711: 1,11'111gI 1111l' S11ll1111ll1111'1' .1'1'111'. 1111- 1111111 1111 El 11 -11' 21NI1'1'1. 11'1- 11'4'l'1' I11 11111, -1' 1111- 111111'1'l'x-1111. 11111 11v1'1P1'1I1111 111 12l1i1' '111 z11'1i1'1- 11'11'1 111 1111- N1'111l111 '11-111 111 11111'111'S1 1'1'1xx 1111-1-111111 11'-1x 111-111 111 1,1'11l111'1. '11111 11'l'1'1l'1'1l'11 1111-1'1111 " " . 11- -: l,1'1'.'1111'111' '1:1'11l111111111 A11'1'1iN, 1'i1-1--1'1'1-xi111-111 1':11'1'1111 H1-:11111111. S1-1-1-1-11111 '1'1'1-:1s111'1-1' f11'111iz1111 11'z11'1i1-111. 11ix111'11111 31211-11111 11111.1'1'. 1'1-nxx .111'-,fl 311.'11'1'I1. . '1'111- S1111 1 1'1- 1-1a1xx11111-111-11 11 1111-1:11 x1-:1x1111 1l.1' 1'll11'1'1iII11111LI 1111' 191'- 1112111 1'12I. 111 11 11:111y. '1'111- 11x - l1l1.1' 11'2lN 11IN1l'1'11111 111-1-1111111-11 111 1l11l1i 211141 xi11'-1' 1111111-11111-x. 11 N1l111'1 1l1'1lQ1'111l1 1111 :f11'1'11 111 11'1111'11 111':11-1- 11il1l111x ,I'11'1 .1 1111111-1-1-1111111-11"1111111-1-1111-."111111 1'111i11 111111-111-1111 1111111-1-11 1111' 1112111111111 11.11 'Iv Urn II11 fffrff 11111 WA 5- f K 7 f f Kg ' LLIGEWI 1445... mcmxxvi llll 1 1 1 l 4 ll ll X U N 1 l l INN N 1 lll I l NN NUI 1 N XIN 4 l U N llXl1l 1 N N 1 111 0 N Ill t X N 1 lf 4 1N Q :Num x new cyan 14111 If IIH I 0 Ju Z "' 4, JU Q 7 3 I I f' 4 5 6 ' :Ill f 7 4 7 Ju f 5 5 g H 9 Z l f U 9-l:.:.:l Ein?- Xmnl' gr of vm-ry miu-ll llllINll'l2llll'l- uuilq pl'u-w- mluringr tlu- rf-mziilulf-1' ul' ilu- yi-nr. mul wx- ww-rv p-lm-ml mi -is .ll ni ws. Wl - we- 1-ini-1-4-ml A. V. ll. S. l'HI'U1ll' Iliii-sl ye-ni' wi- fmllul our N1'll1'1lllll'S nlrm-:uly plzimu-ll lm' ilu, mn w1- imnu-mliule-ly pliingrs-il into i' rlc. AI our lirxl 1-lnxs nu-1-ting' we- 4-ln-1-Tu-ml nll'i1-1-ix lm' llu- f'l'ill' 'is fi llnws: l'1'e-sule-nt. lllil z1l4l Sli' 3 Xvlli'-l,I't'.llll'Ill. lilwluul Milf-lu-llg S4'k'I'4'l2ll'j'. limlilli i'l11'iu1uplu-1'g '1 l 'lll'1'2lNllll'l'. llnl'ry llznlm-mi. W- vluum- Min. lim-willy Willis I ns our -las.- :ul 'fmt All -1' mu -li ill-lilu-rzatum zu 1-miiiiiittw zlppoinll-4l fm' flu- lllll'llllNt' nl' M-lr-1-li11,' Ulll' vlzis. i'i!1g1'.1'l1m4-mu- wllivll liens Illiltll' Ilu- wlunli- svluurl 1- " us. 'l'lu- fllllllill'--Si'lllUl' Ilnlluwn-'Q-ii l'zi1'1y lu-lil l"rul'1y. Um-tulu-r Sill. was mu- ol' tlu- lu-xl vw-1' Q'lYt'll all A, V. ll. S, lJuriuQ llll1'l'IlllNSlUll an play 4-ntillml " lillll'lJl'ill'll'N NYix'i-s" was L!'lX'1'll. 'l'lu- lim l'UIlllIlll!'4l until tlu- lm! Nll'illllN ul' "lim 'Swi-1-I ll nu-." 'l'lu-ii vzmu- 'l'l1:nlilqsgg'ix'ing1' :nul l'l11'i.ln1zu. mul lute-1: l'Xilllllll2ll. ns. W- nim- ull lmumkillgl' l.ilI'X'ill'1l In Ilu- -lunim'-Sm-xlim' l'l'mn wllu-ll will lu- lu-lcl ilu- lznsl nl' tlu- Nl'lllSl1'l'. 'l'lu- 1-law of '27 iw-3111-lu llu- lm. ul' wnu- nl' in nu-mlu-rs wlun will lu- gru- fllmls-il in '26, Wi- 1-m1g'1'znI1ll:1l4- Ilu-in mi tlu-ii' ulnility tu l'HllllPl4'll' Ill- liigrll sf-li v nl volume- in Ilirw- mul ai lmll' yi-'11-s. 'l'l111s Ilu- 1-lisp ul' '27 liens liniulu-nl tlu- tliirml lu 1 ul' its mu-4-, Hn- num l yi-ni' ilu-in nu-nuuru-N. 1l."' IAS. . 1? 7. 43' if Uv III l'1ff Til' r 5-5 Jn f f LII I LLIGJEUJI llggiaii X H UIIIOYS I I 1 1 CVICCVIXXVI I I 1 4 II N llIIll S I I l I N 111 IM ll I J U - I 30 f f Z I I Z 7 4 Z I f f 4 1 f f 4 Z an 5 f f 9 I e f ' 1 I - " 5215 E'?' AY J . .Xl'nlIxruNIu-V, XYiIIi:zm NI:1l'Ii11, Iiv,1Iun'x'Im- IIIITIII-r, XI- 'in XII-wivli. Jsnlmw IGIIIW, I'Ix'f-Ilvlm Ml ll1'IIiI4'I', xI1ILLI'I'4V Iilwm-u1:1l'IaI.-, III'2l4'l' I':1rIm-rwn, IIIIIII I'I'IIIYIIl'l', I. uis Ifim-, XI 'Ix'i11 Ilmwvl-11,121-:II-v III-Ivivl-'Ire-. I'II'I1t I IIIIIQ--, .I:1111- SvII:nIIII, I'IIifnIa III I'III'1'1'I. Nlznl'-v N-In:nifII, I':IIll I Ifnglznml, .XIIIIII NAI :li4It, III-Ivn I"IIII'I'. .XII4'1- SI1':1IiIe'AX'. IIIITII tiln-1-1',5I:frin1I HI-In-z'I,.X1'TI111l' IIIVIVIIIIIIIII, I':Il1I - MNIQ. Ilmml'-I HIIIIIIJII, .luhn SIllIl1IIil'I'. I'II'Il4'NI lirim, NIIIII-1' Sn 'IIu. 'IIIIIIKII' Hn vw, I'im-nw 5Il 'IIl, III1-II:uI II:n1lr:I, If-Iwrnlwl NIIIIIMIII. I fx I IIIIIIIIIIHIIII. XI:ll'irv1l 'I'm'11nIx', Iiulwrt Ilzn'-I-V. II1-Ivn Iwigg, Ii:-In-I II1wILx'l', Ifilsv-II XY:lI'IIn'IwI, IAIIQII- Ilutwn, II:1.x111mn1I Wvi-'In, II:IrmII1I I.IIII14x', xIIII':lilI'l'I Willixml, l'Iif'I'nl'I I.IfvyfI, Imull XYIIIIVIN, IIZIXIII4 III I.11v:Ix, 4'IyIIn- WUIIR-, .XIIII :T NI:l1lgwIII, 1'I1:ll'I1'4 W Ifruwl, If luv I ul Ir: 3.-X .XIII1-rtun. 'I'In-Imrl 1':I1wII-r. Nlurin-I .XII-xzumlvr. XI::rNII:1II l'Iu:1w, IIIIIII .xII4II'1'N4, II1-In-nv l'II-lm-111. Ilitzu .XIIIIII-, liI:14Iy" t'l'nIIIn-V. xIv'I'In' Aslwy, Iistlwr f'uIIIn-. 1'I:n111Iin ,XII I-Av, Yirg'i11i:1 4'IIIIIlnvs. M111 ,Xxi1'vII, -IIIIIIVN .XIl'1'n-II VIIIII-I:rl14I. Ibm ll .x.Vl'I'N. III'I4'Il Vfmli. IV' IIIII'IIilI'I-I, I"1III1'I' t'I.l1Ivl', IIIIIII III-I-ry, IIIINNAII I'I'III',j. IIIIIIIIIIIINI III-ffm.-V, 4'I1g,rl.Ae l'I'4mv, KI:Il'I:I11 IGIIIQIIUII. Nlillmwl I'I'IlT1'IlI"f'- In-'I IIIIIIIIP, W: Iton IIIHIIIIYIW' X. III I- II lg,-Mm. HI.,-yj1l,. In-I I1-fmlc. I,4-nn Ii1'uwl1. II'4'Ilt' III1'Ii-V, IIIIIIIIII Il I'Ill1'f', S1Ir4III IPI--Iwy, XI1III II 'I jf ff Hfffrffrvfl Tl 'ff xxxx ff 4 I 4 4IfIfI LLIGEWI I FICNXXUI 11 1 X1 N N l 1 11 1 X 1 ll I 1 r sq 1 111111 1 I 1 I I I 1 I I KIT I 1 f 7 I E 1: Q ,gi 55- .Ei je ji ,Ei SLL Tri' 71.1 -1-5 "L-' 221-4 m vzlr -5:1 Llir -254' A?-'- 1-ii' ?iQ Q:' 1 52: TTI,-. Q'1,.:' L14-i-1 vi?-4 :--' -: F2115 :QT 4 2-2' -I 7'- Tjf' :' :TfT:. If-1' 3 7Z.'4'4 A1 :HL 17? '4 ILS: 12 T'f'-:,.IL7f TLZZT1 L:-:'2AZ".11 --FfT'7f -T1'l.1'? ,rfgxfa ,.?I2L'12" -ffrile -::- --1.1 .,:j-L'-' -3471- ?:lF?i? 2213174-f SEQ--,,5: :Z7F42E. Al'?i315- JQVZEQ V'w:fT' T4 Tfgfgr 1' 'TVZ -54-'li' :gf cf uri' -H - T-'IH-if - T'1:77?,g7 3:-.-:.::' 3 1:42-57: ' ::f4f1: -123 ,YQ rrfilff '--' ' --- "I" 11 ..,"."I-..-- A.-. ,Z"" 'L,."1 "'-" --- 1:-Zil c' 1' 4 - :lf-:II 371711: Ecxg 7?:..I" :" 7-I'-' E,-' Z' 'E :Ti ZF. L Pr:2- 7251555 5332 Epi ' " -'rgi' L4?'2 471"f -1-1: 7': -,1f:2 -J: E: :. :-'gf :SWL :if S24 4,5 5 55,1 2 ' ZZ- E? YE ?':' ' 5 A2 i iw 1-1 L-H-I I' I L.. C15 .DD 5.-li.- x 3 ' Q 5, XXX ' ' un i mn. xnxkkk 1 gf u L T I I Z Z T :ln xm X. X .ix .4 -7 ,f ,Z ,S .-1 all 5 45 gg fL Q: 57 I1lgA:L:1l,:L:' 2' 1-2 Zi: IL' 245 ::2 Fe? -.' I S Lf? vgri :mga wi? :l?E -rel, 4 -"- f':' : '- :-5 ,-,-.4-' ,-T7-54 Lilft 1:3717 ::77- 5. 73:13 14.17-F wait: - T' fi 74"-9.'T -if--1 -QL' It 11: - 1-531' - 557 --'T iff -2 25135 Jrisiz 5:6752 51' EF: xjf, 5,1 Z-vjffgz' :izgge T1 Z'1-1fg g.1:" 3--:. '13 gk' if -.. 1 -.- :-.'.-.- --i--- ---:---N -7--f- :----: 'n'.:--Tic-4 ZHVT' Zgx Zig-2:1 13.15 :Af-L z,:'g 7"f' 11- 137: :..- 113.1 2 .q'f' :I Cfijpr-1 :LCQLA .r,:- 1 -i-r-f- Qfrrr-1 ff--11:1 Q-2'-41' 1:4-.:, ... f-X --, -- f ,g:. :. -'- :.,- ,!- :- - -.. :,:E2 Ef:: 1 ::-g3 SL-5' 2 -' Fzge -5- 5 'ii' -:i'f ' ezrga 'frzl Tr' 41: 11151: :Ein 31415 - :T 5 Z? 55 z-'53 :i"?i 5-Ei I 5 L ff -5 ' E 'I r 'L I, 1. - Z' , , , - l .- 1' f , C 5 T 6 R 1 Nx xyx LJ ff! f 5 f 41 LLIGEWI Ilmrfl 16 11t X I1 CUCCVJXXUI 11111 i 1 1 1 I Ill 1 III 1x1 1 1 1 1 I I 1 1 K I 1 X P1 1 II 1111 111141 DI! 11111 I I1 1 1 ll ll ll U l P 44 Iffl 11 1 : F 5 I IE ?,i' fi Z7 EES 5:5 323 I ? ?i,a 23.5451 21551 235: viffh :lid 5":4T 1.4142 :Tv-2:7 1153? 41:3 i-3-1:71 ..57E7?p ..E'Z7"5i': 552715 Q:-SEL55 :. 95:2 .2171 Zfz: Q-L: 1.4M-L 'ji-::" " 5?i'?3?-5 Fi?f?"5 2'evQ35 5?5E?i5 ..-' -IT' ' ,gt --Z'-r 'tw' 1T'4:Z 4':',' Z' -1 1:17:12 5 :frEiEQ :?'vl::-2 EQ"-5 7 --i'f' 32752: 2732: 5' 3' Q35 1 .gg-:Al - 15" :' ' '--:ff 1 51:33 L Q42 3 P1 11 3547: 3151 ' - :..,L- -2: L-: 73- - T: fry -- - ""- 1. -- :T '1- :' lu 3' if v Q' :H 4 um 1.11-1 J' if Q-1 DZ s . 4. 9--l-1-. 3 5, ,- we "' 1 , : ' F ' ' :. :fi W ' L..1 .- 1 2 N-2' f "'- X L Y .lu xxx xmg.. T .av , F- 'JJ l Q.. L : 4 3 ... 4 4 .0' mx Y. ' 5: -L4 W ,: ,- .-wil g 1 v -F ,711 -ls fl Q51 - u:L:n, Z' ii: fr? 15,7 214- '. ' 2:27 24,6 sei? 1-we 4 -3-3 5-55- 512-14 zgp-- Zi-31. 1'-::14 .QT-,L ,4Q, L5 -- 1.-5 :..:'43: JTLL 4-15-5-A: j 7... I -::' Z: :l" f1:'yq'4.... 72" rg- 1... 4. v::. 4-::zL:' 3 I--j,-' f' 1 T:-1 5-Q':: Z EL' I:-3 " 2 -'3:."' ' fe 24:2-3 2? ff?T: Tl f' :Q jf,-.-Et 72 7 3 fx: Z in 1' '-Ia 2' 421. 1 L: 4-21 FZ' ' 3 E521 1-' E, if ll P mu upllnmnre 'K Q WHL 111' Up N NL NX F 11 YA -1 .: 7 2 4 I 5 .:: : :UC 2 '1 1 I 5 :':' " ,ff - C ,T A 3 3 4 A' A ,A A A .... Z .... : V b Sf,iL?s..N ..-E -:: :--11:11 :A-: 1:-:Z . -fJ,. ,, . . , , H . . .. , . A . , A .4 Q Y D...-1 ,... . H, 3 AQ-i ,xl ': -1- .. A 4 'Z 15 . - :, 4 A 1 'ZZ . , H - , 5 ' 4 93,31 1' . A I -. 4 ... ""' , -ff .... -1 . - - ' -- --1 - 4 "1 X , 1 -. -, - . :. .. - :- -.. A .. 1 , , :' : 1' ' 4 ' - . - , -Z ' 4. -. 1. - 42 '- . -A 9 .- .- -7- A 4, V h-I A: 'I 'V , I F.: ' 7 VI-it A 1 -. - , - A - - v' I-1 .... - . V AA .. - - 4 -:4 - -T 1 H - Y 1- .' . 4. ' -V -.- - L. ' . .N :' 1 " : " :.: ..: 1- 12 :Z . ' '4 1 ,-A : 7 A: : ' " 7-7, 1:15 '."f-' ' H'4 ---L. - ' -4-: : i:L.: ,jg -.52 .2 " :.-:T'71 .-, '. 2 L. C Z ' '-: -1 ' 4' F, 4 '- .. 1 1 4 ' 4- fr- ,-, .. A - ... -, A - 4 - . " 4 ' N- , Q: -4 3 A A A- - A - - 2 1 4 ' 1 -N . , 7' "- - 1 - - :. , 5 -1 ,A - : 4 3 ' 2. 4 : ,- -' -4 ':" I Z.. L 4+ " Z' ,IS -4 - "': ... A 'Z - 4' .. I - :. 4 .: 1 2 1 -1 - 4 4 - , 4 - : I .- A ' 1 '- : - .L 4 A .: I 5 ' ,, , :' 5 . -L 1' 5 :- 4 - -4 1 - : -4 4' : ' -1 : - ': 4 72 .' 4 4 4. 1 .. : f r : : A I' 1. 3, - N, : '1 - 12 4 4 5 :. 4 '- I 4 4+ . -1 :'. : 4+ 1 1' " - -1 - - ... -f 4 -. :- .... . - :f , i .. , -. - , .. , .. 7 r- :Q : , .4 2 , 2. 5 3. -4 T , M - -. ,, 5 E 5-1 : 7 T 1 L 1 L - .1 4 :. 4-.L -. 4 Z - 4 A 1 : - .3 4 : ' - - 7 , -I I 1' ' , ' 4 4 ': -.. T 4 - -1- 4 : ' T 1 'I .. ' , - ' - - -- , 4 - -f -4 4 ,: - x 4 ... - 4 - -. -.. : Q 1 ,. -N. ' 11: .. A ., 7-1 ,N 1 A 3 . J A 3 f I ,4- LJ LJU 'I 1 " ... , 4 Z .., 1 ' 4- ' 1 .-' I' -4 - ... ' ... C .... - .. - - . ..- 2 . , 3 ,-. -' .L A ,g ' ,..' "W "' A -. gn -4 ,.. Z1 "' - 1 4' " 4' 5 "1 'I D 1 D - , .. A . .. . A .. H A - - J. A .. -' 1 ' -- 4 : A 2 : .. .- : V 1 4 -' : - - :- - - - A ,4 - A I' -.. A ... - ,.. .. : '-' ,g A A' A - -H A- - -. A -T 5 .LL 4 1 1,5 '- 4 : A3 Q : ' 5- ., , .E 3 . ,Z - A L. 5 ,- -1 ., :A . , . - - . A .. - -, ... . - A . , - . A - . .. N ... .- 4 . A: A .... A A ft Q7 I ,., .A : ,-. .A 5' 'T' :P T AA .. ,, V A -.4 .-- -, , A ,Y . f 4 ,., . '-' z -f X -: - , 'T 1' Q 4 I 2 - -' 1 5 3 ' - 4 4 T 1 ' T : : 4 Q 1 1 : 4 4 2 ' T -' 4 4 4 L' 4 : - - 4' ' 1 z : -: ' :' - 2 1-.:: 3714 Z: ,-:Z .252 izf -...-L S" ' I T L '4 Z T 'T Z. 1 1 4 -1 7 ' 41 ' ' j I. . -- 7 7 1 S -L " 1: 4 1 will -1' 1 4 - - 1 -. Y - - v 1 A A - - 4 -f . 1 .. 1 - - . g .. A , Y .,,, I -4 .. 71, --, , : '2-- 1 3 -, - .7 -:I . N .. ,. - - 4 .- .. ., ., -. - - . ,. .. ... ., A - , A - A - , nu .-.,, -1 .. ,...--A. ----,,..... .f:,:, u lI - 4 - : : -S 1 - ff - T ' H1 -- .. .. 4 -2 - 4 4 .. . : - :T -f - 'J' Nmmxxx .. ' 4 -' - 4 A '1' - 7' f .. :. - .- Z' -' I ' L 4 4 4' 'i 14 ' " -'lil y -'tiff "! ,... ..:::' :A',t4.: ' 4.1.-2-4 Wh,-:.--' .4 -N ... .., .-. 5... V A , . F ,.. , 4 3 .. L LL! - 'liz'-4 :S 1 - --4: z-- ANI' 4- -..--A' ,' k :- 7 A -5 , .4 3 A A : 4 5 3 hz.. 1 -L - ...7 ,. "' 1 1 :E 1 .... - I ,Q - -- 3 - -1 1 4 1 -. :. Z' C 7- ' 4: 7- 1 .. 7 Z - 7 'T : 1 ' :.....: 3.32: :':,:,',.-- ,av-57:54 L14-11 - A -. . Y -. .. V .. L 1 - . . Z- ...' ' - " L -X77 FI 3 4- .Q Z 1+ 'I "' -5 T -' L .: 'f 7 - - - 'I , H A ... A -' A Q ', .. 1.5 :l 2 A H ' 1 -4 .- ., 4- 4 'H - 4 4 . H - 3 -. -- A ... I - - - - :',4.1Z -3E"f: - 12.-ff -f--:':'j 5 ...-fl'-'- T - ' ' :. . - - 4 cj 'I' ' ' .: Z I ... A L ' A4 .. I - 3-Ezi 1:51 Ejgffz j"':L T2 -6:..1Q' -1 .:. 73 E 'f 3, .1 -E 'C L' ' ,. ' . : - f x x -, 5 1 L 1 3 - 5 -- - -5 .. ,- ,. -. 1 , 1 - ,., ,. -- A 3 ,. - , f'4"' 1441- ffm.-7: ' f:,-.:-- - :Z-1' 77' -4 L' -- ... :, T - 4 . .: - -, -+ ' - 4 1 4 g - 4 :' A 2 3 :' A -5 .- ., 4 7' -- ,., A -A ... N - - 4 ' ... - .. f 4 L - 1 - 1 4 , .1 - : 4 -: ,, 3 - - -, :- - C ': '-' I A: :Z : 1 '-1 -. : -vg Z :. 'T' "' : 7 '4.' A -' I ' 3 -4 ' - - ... : .. - ... A .... . f ... ,...-. 4 -' -f . 3 ..- - - - 4 . .. ... -. 1 4 ,r 4 - ' 1 1 ' : : 71 - - 1 ..... 5' I 7' I ,,,' ff '-' -4 -' Q 3 A - A -E '-' 3 1 1 1 f- .Tj ' - ,' -4 4 ... : - : ... 1 - --f - - -1- C -4 '- - , 'Z' 'T' v .. " -' f: :-' ' .J -3 : : "' . : .... 7, . . Tw '4 7 wg: F-'1.2: .3--:...'-:L 4.. :1 - ,. .. - - . - ' - . -f 1 -- :- -4 -. - .z - 4 -- ... A A ,. ,-. Z . 4 - -4 4- .., ' - -- ., L : v .-. , A '4 ,. ,- L-4 ' -I "' ' ... -. Q' '. 1'-.. 4 -F--f ' : .. -f .. , .- . -- 4 - .: . 4 ' Z 3- Q .1 5 1 : 3 1 E 1 T if 3 1' 1: 4 ' 1, -. 4 I : j 5 , 7 7-1 -5 4 4 5 4: : jf 1 :I 3, '4 I -3 T4 : : 1 : 1 F 4: 4' 4 I 4 f JD I E:-LLIGEVJI , 4.2.1 . mcmxxvn 4 HISTCDFB of the Sophomore Class ta fan: I 1151141441 nit x . ll ll, ll .1 N Il 1 . N xx . 79 ,, H . 1 1, . .mm N1. f H N 114 QWQE N.. tx ll.llI . 1 I H0011 Ill' X 4 14 . . 1 11Nm thu 1 N 141 . ff . 1 NJN x 1 .1 ll . c 41 .mm 1uNT xo . lt ll 1 gr 1 N N N . 1 111, 1 11Nl1mm11 In 1.111 Olll L ll 1 Ill. . Q. L 14.111114 . . . . U . ll 1 111 tl.lNNll 1 mlx d1Np1N1d .xml 4.1 1 . . llll ldilllff N1.1Non .mx 14 IN lt HS 1111.111 cI.1NN xx.1N IDIOIH 1.1 x , mm 1 ,, . 1111 41 1u1N I n . . . . 1 . NN .mal ll lt N x 1 Q 1 ff X 0 u Tu lfllll uhNuml1n u IX 1 1.1 01 . . PM n N m 1 mm 1081 . N 1.1 1811011011 11 1 Nl .11 lllrlxlN ll N an . . . N r g. . ll ll . 1 1' .g. . 0 ll . N1 . th. Nllllll . .11 1 11 xc . 1 Nm . . , . . v txhll llll . . 1 xgrg 1.14 1 . 1 . S hm . lf N QN ll . 1 " . 4 N l.llll Puff. fill! HI I P111 GLLIGEWI 1 f Mf M4 XXXX f 11 I N COCCGXXVI N I' N 1 I N ' 1111 N lil s 1TXK N N1 fb N 7 1 1 -. X X 1 1r rx 1 Q N I 111 N ' , r :iffy fill! gals: F X I lr ,...-., ...Jr-.7 ,.,':... ..: -::- :':::- 1.1 :4 -:.:" 1:3-H ::,: -1 L.. E. .. :gvi E,, .- 1: 'E 2 .Z'f' "3"'-E -0 A3--'xg '-fn"::': 22 :"1', ' 5-11-fin" VE- r.. l.Tg:':", 7f-?-- ?'r T? - - 'Z ZZ -1 .J 71' ,. 't IZ' '1 -' T' Zi' ' T-:Si 'fi-7:15 -TFL lv 'fiE-37 -E":E "QC ' '3 ?7?f ?4?'5'? 432 ii 5-q- ' 6--'g.. 17: ?: .. - .. .. .- ,. 1 -' V .. gg '..Qf?555sf- 412 ff :-:' --3111 :fi -5' 11-ff j:l":' fE:. r- f- Q -' 7' Ii 3, 7: .x 3 In - ? -3 1' 5-fz?g :3'5i? '3?ff cg..-J :2v:, 22" -'- ug uw , 111- --1.-,.. --, .zi .- 4' ,Q 1 ' 3 ,, A :Q .l. -1 .. if it 4 - :Ill r:: ::: E:J E: ' V gfgj !fQ1? 5:2 :FI P-l--1 , x . -.. ,'-,,. -,- - lil - .. . mek-. :.':-: :..-f-- - : -' X : 4lL,2g5p.,. eg ,,, :1 -- - .- :g .:. 2: 1 jj :: I 4, NQiQxQQg iEN:gii:Nx QQ: ' e -.---A F--':' f-- -4 Ill ,-. - -,T ..-5 -. 2 -Q, '. .w '2 '35 42?l: J..-: T' 'I' Y X' 1 "9 Mya. : '19 - :. - ' f 2 3 f E, - .Inq 2 ' -l 313' Till' gg.: -f Ilummxx . N. ,- -..,, -,F - 3 E L- - - L 3, 3 4- 1 , - 4 - 1 1 yll fI N ' 'Q .-1 I Q ,- A -: 3 : ,4 7' -- 5 7 - ,P x xx Y. N 1 : 5 If ' 4. .Q 1 ' ' " " T -. --wil . . '1 - .. v ' A ., - , "' - .. " 4 1 -',1 i-,4- 11: -f '.' '-LTU 1- -1 ... -- -'- AI: -7- ", :E :E ... '12 - ,, ' . f 1 Ez-TE 'VA15 i?fa: 'K I -ff 4 2411 1:1 2 L -:- 2:..'. :,1.:'- L- .4 - AS ,- -4 'Z 4- - A: JC -1 jj' - f3'L ::'3- '--:" ..' " - - ..- gg -- A.. '1 IZ f: - IZ F - '1- 1":2: ":.r Z1 f' 4pA-Z -::::- yr- 32 T If' " .Z -. 2:7 .. "' ZT- C 23 I Z 147- :.:-:L ::: .. 7 7"t: 331' 4" .1 Z ' 3: ... Z: gf- gg -1 11 3 ... N -:gil :VIE 3:2 :- Ni :1:' 'FIM ,-fi? 5 1 ZZ ... -1 IZ' q '1 ..' -- 1 - If "- :Z " 1 1 -7- 5: Q! 21. 17' ::' -2 Q 5,55 7? - QT: Q . .. - ,. 1 A if Q :: ,, 1 -Lf ..:T: --'- f 1.1 - SLI.. L' - A ., M, , ,cg-3 ' f, : ,av .. , -- ...,-,- ,- --A- .. -M - ,Z - , I I X I U I I I X lt I IN H 4 'A mmm 5 I"'I Z FT I I I Sophomoru Scmlol11rmI'Cs X l CYICPIXXUI 1 I Il I J U f JU Z 2 g ' Z 4 I 1 f ' III 7 ' f Z JU f 5 I 2 I 9 f f ff I' ' HEG XQY w K is -IYl'I"1'4UlI. I-IUBWI NIAITIH, Ifrllplu IIJIIINI, XVIIIIIIIII NIMII--xxx, Ilwmxw IIIIVIQIIIIIII, IxII1'NII'I' Xlglx.-Vx-, I-'ygyyllx lI:nl'1l4-II,1'II:1x'Irrt1w Xljllvr, ll,-my IIISIIHII, Illniu' XE:-MIM, .lznmu-N Iiislwp. Ii1'1111:w1vI II:ll1Ix. ICIif,:1lw1Il I5lUI4'IIIIlIIiI1'. 'I'xxII:4 III:-Iliarxlx. XY' Iirmxn. I'IIIf:II:1-11: Ifztvlwiw, Ifun rn Iiurlu-. NI: rin .Mm I5I.II,1rwyI, I-QIHWI f':I1'IIun, .Iumn-4 NIIIIIIA, Yivgiuiqn 1'IIlI'Ii, ,I'l'I'I'1'II M1541-I-Ig .lgmf-1 f'mutf4'l'. .fzum-N Slfw.. llmuxllvx 1'I'lIII'IIIl'IY. I'Il-VIIIN Nigvl, Snrsrlw II:1x'is, ICIIITII sl-el1iII. IIUIWI-1 II4'4'IZ. I'1IIll:1I' N11 IIII. .XIIIIII IIUIIIIISHII. William N1'nIlIvr'. I II I1 Hlillv. I'II1ll'Il'S Plrxllixqm, I'1:41'I I"INIl"l'. I1 IS 'IU-Jw. I.:4x', 1-1-In-If lilmvvs, I'wI'1III4'l'4 'I'iIrI+4-II. I'II1':4lum' II:li111's, XY 'IIUIIIIII W-mIil1g, Ixqm .I:l1l1vs,I'l4x'1Iv XYQIIII-lv. ,Xnzm Iil1'plw1ulw1'g. Il:-II-11 XYINI-, S14-xxpqm Imv, IIl'Il4'lI XYOIIR-. xI1l'I'I INIITIIY H1lIl'Il MIIIIIIIIIIIIIIII 4111 I C II 9 Q. .XII In-xx S, I':It'IIIIUI' 1'4mII.lQ1-411'g1- AIIIIITWN. I"In4V4I I1I'IIlIII'l'I', Xlfmrim' .Xl'llUI4I, I'n,v f'11I,l.-I-Q KIM-y -XQIYILV. HHIVII II:r11gIn71w'I, III-HV -VI PN- I5"l'IIl1l lI:1I1gIIlru-.xy I.I-ui ATI gv. IA-H1111 In-Ilwmrlq. Yiwlm lg7IIl'l"'I, IIUTII III1'Ii4'll, NI:1l :III I5f1VI",V. 'QSM' Ilia-Iwv. XX IIIII I4III'IIfII'1I. IIl,"IIlS Ilivlll. In-I-H511-.I I Iiv'Ii,KIiI1Iv'wI l1j!,m,1.lf1,l,y lawlm..-yi-I-. x1i1.11-.I.1 mm., 11,,L..1.q Iiirtm-V, l'Iug4-1n- lb...1.l, lm144,1I,y HIIIHI. RIVIIIIIWI I'III'I:r114I, YiI'gini.l III II .'Ii4Y. Xl'III4' I'fIwrIIwxxvl', I- :mm Ii' 'IiIIIllIN4'. 1'Il:11'I1-s Ifxm-l'ivIq. XI ll H1111 Iimrr, XYIIII:11ll I-fm11l5,y1' lgm I41':1n1. 411IIII4'l'IlIl' I-1yIl,,u.4QI.I,1-Ll.. Iirmvllillg. XY:.N'l11- IQIXVIIIIJIII, Imrwlillx Iiurliirk, III-I1-1: I"If-Ivln-r, Ibglplifl Hf"l'- ALIIIUS Ifmwl, III:IllvIn'- I':IlIlIIIv4'II, II1vInI'l'T I"I'l"I. IIIMII-yj,.k 4':11'-v:wIvru, Ifmil-x' Ihx, liznxhl Vvsslxil, III'I'Ill'II I-'yllmv HHH. ""IIIll4- I5""V!I5l l"l':11IIxIi1I, I IIIIIIIIII 15141, rm. llff,,f!f,,l YH, u X lx ff' M V! LLIGEWI ws.. CVICCVIXXUI in ' X6 I Iliff' N 1 S In Il U x I ll! I I I1 Ill ll X H I N ull sr 0 I N I I I 1 1 YN II rrl iq ll up-.mi xi I ll Y fn 11th ii IIIII llll I vm nl I I Illan ITIIIIII ix N II union: ii I Ilhl 4 II I1 i Il I all II ni x uk rf! still I I II IIII Io :nite I :Ir Rl Ikfx In I IIS! I h Ii: 1 in XIOTII on I'lII1Ps Il I-wt I mx Beitr Bind? XIIFX frllll II III lr 1 n Jn f 1 I JU f 7 7 I I I I I I I 1 f ' III X JU Q d 4 7 : f 5 I ' 6 1- - - -- " 5353? Y HI:-ic:Ilxn:nll, II: Iwrt Xlvvrs, 4'Il:1l'In-s Hulvlfiiim-, I'I'IiIh N1-III, " or1I H ::h:nm, l'I1:li'I1-s Xi-Ihkiii, Hmmr'go- lirimvs, f'Ii:lrI4v1Is- 031:13 I'I,'I4'I Hlirlvy, ICI iss' .XsI': ml, Im-Z Ilziniiltmi. Alun I':iym-, N:-II Ilzimiltmi, Niurvx' I'l'Ill'HiI, I'IIiz:iIw1Ii IIIIIIIIIIIIIIVI, IIi':1Ii:1m I'c-i'4II'w, ICI ism' II:ms1'ut4-, H1-m'gv I,1'II'IIIPI'IIIIi, I.llIII1'l' II:ir-Imzih, lhxth I'4'Il'I'IIIJIIl, WiIIi::m Ilznrpvr, Virginia I'vrIl1-w II::1':'ixmi. GI-1'::I4I I'In'Iv1'. I: 'JI II:iVx'm-y. hIIlI'1LiIl'4'I II:nyIrl1I':1, I'::uI II:l:4T, IiI':l4't' If4'im'Il, I'i IXYJIVII IIig,gs, I'IImvr IC:-iL5I1:11'1I, Yirgiuizi IIIII, .Ininiw IIvpI1:1i:l1. II:-I4-in IIiukIm:, Jllllt' Ifiw-, .Iuhn Iliw-V, NI: l'Qlll'l'II4' Kiwi. IMI -VT II wv, IGI vin IIiTvIin-y. IIII -rt II wh, I'iIiZ::In-II: Ihv, NIZIVIQ IIu1:'I1:-44111, I'II'llINI I'4 -, Nlznry Ilut.-4 II, IMI: thy III:-IIs'1'. I'iI1'fIllUl' .luInrisuu, I'IIiz:iIn-II: Ih1':lniamII, IInIwr1 .Imac-ra, Ii1IIIll'f'Il Iiiwlil, I'h1'istii1:i .Im vs, NIHI'Lfl'l'f' Ifyun, f':ai'I Jufly, Grziw- Swl :1 rf, Il::i'uI4I Juily, III th Nh: :II-, I,l'Ill'I Iifiriis, Iiurutlnlv HIi:zI'I':-r, I::uwi'1-vim-1' Iil'.','1'l', fin-m'gw SI1"vIit'I'v, I.mvI:n Ki,,I T, NIIIIIIIII' Si,g'I, l'IIiz:aIwII1 Ku' 'I'II'Il1, William Nil J , BI."4llI IIJIIIQIIIIIII, XYiII ur Sn : Ilxhml, Kgitlif-rim I.:n1uIis, Dui' thy Hn' , Il: 'is I:::1'gm-lit, Paul Sn' , II:iz:-I " I.:-:usllrn-, ROI -'I N1 mu, Nvlwlii Imv, II 'ICH Si -zlr, f'I1:irIm-s 1,1-vin, Re-In-:'v':i HT -I. IC I 'th Imwix, :.' I Sri : ,Anuzi I.iIIs-r, I"::ni1if- 911II":1l1, 'I'ImIm:: I.Iny:I, In-:zh Nw: fm-, NI:1-hm Imzir, AIII',Q1II'I'I 'I'1I5'If1r, IIr::4'r- Imng, M: wr: rc-t 'I'1l4VI0l', M:1rinn Loy, II1'Il'Il Ti'-ihi-r. J: :k Lynn, I1tI Yun IN- Il-rg, X: "is M: 'sI1:1Il,'I':lyIm' Y iI': .' 'I-, RuII:iii1l Mu 1, Ilurry XViI.' , Virginia KI: IIl1'll4'f', Ifnlwrf YViIli:1m-, Iiuth BIr4'11IIm1ggIl, II:l1'x'I-5' XYilI'sm:, II:u'ry ,XII M40 ' un, 'I'Iir1m:us Willisrin, , ttif- M- Vw, Kath -Vins: W II'1l'-I. IIII Mi ' ' XYIIIIJIIII XYuIf111'fI, . hu Mill 'r, II::l'uIrI XVI 2 'I1i, II: l::nII Millvr, NYIIIIIIIII Yuvlf-r. Vinh: MiII riII:ll1iI, :tty YII , L1-sin - "s ,.. 7 B:-:1, If hlr XII "l', ': iw: " , - 1 y' ' . ' fl 1 III 1 'ffl Eff fl reshmen few 61,9 U1 1 1 FRESHN1 AN CLASS ... - -1 -1 -. 1 1 A N 3 1 - :i'.- 2'-'?4.'5'i.7 -21 '7'Ei WT-.. '1-. 'R - -'1 1 .. - A .. .4 -1 -- -1- - - -' . ... - -1 - : . X, -1 F-' -- f A-4 4':4..'f-.: L f- --111, 1 1. ... 1-1 : . . , -1 ,.. Y -. . 4 .1 , ,-, H, ,' h if 1 -, 1 - A - A 2. :- -,. . Q, - ' :-' 11-my 1 1, -1 U-I "1 '-' " . -, " ,4 1-' V-' ,. . 2 , 3 1-f N ' , - F -5 ... - 5 34 -' 32 N .3 Q 1-h . '4 - , - L 2 I ,1 fT- C ' ,Q H - A 5 1-1 1-1 , ' 7 ,Y 1 . -J 1 7 -5 ,J ,.. ,, 4 . 7 j P1 4 H . , 1 Y - uf! Q5 . - -, .1 .. . -5 A 1- . , . 1 A U - ,., : - 3. : 4 1- ,J -1 ..: ' ' 3- 1 -1 if : -4 z -' ' ' .. A IH' ,. 1 -, 4. - - ,H . -, 2 A .: - A ,.. .. -.1 . A - 52 - -1 - ' - -.- 4 V, -- ' : A .. - -. 1 A E 3 - 5 " Q ::. 1 1 75 Z 'T E : -' 57 H , ' ' : ' A F ,- '-' - '-"L..1 A -' " T. '- ' H ." ' .- 4 3 Z : - A I 4 : 7 - - , 3 5 A' ,' - 1 : ,.. . : 4 : I : "' 1- 1 -- H ..,,7- 1' : 2' . - - 1 Q Pk " T A A A -- f - - -- .. - -1. .-1 .- A ' . - ... .' -1 -3 -f . ' . A .5 v - A - -' :A 1 -. 4 7 --1 4 -- 'f 5 F "1 -. : .. f .-1 ' - ' H -1 Z - : T - 'T' : -' 2 -f 'T f H' -' - .. 2 1 1 ?l A -5 , i- TA E -' T' -' T' .T If 1. , L -n f 1' Q F' ,,, -' 1, L - -L 1 1' .- -i Y- A YA -1 .11 ' T T ' Z. ..: ... '1 2: - I' ' :' - " I Z ' - ... I' 'I - ' -A .F 2 ...Z Z. -' -N 'f 4 3 F' -1 :-1 I -. .- -- "- - ': 1' LI- -' : 1 -I .. 7 .. 7- 1 -. 1: -1 ,, .. ., - .1 3- 4 5 -- , A .. ,- A, - 1 1: A, 1. , -. .. - 1 ' - : 3 -1 ' 17 , 3 .. P' -- " .. 1' .. .4 .. L A , urs' :T 4:?1A.11'Jf:- -:V-?:-frgzigffz. - - 1 Y .. - 1-1: r- 3 :': - rr: 1-: --- - 1 - A - - ' ',12Qf1::,2:-..':::iE.jf:- 3:,,1':fg':..:5'4- U 7 -'..: -' ,4 if ' 4 -L I.-Af-1 1 :' ' A if :- - - ,.. ' : - :"f - 5 LJ!-I bl ,.' 1 .- . - ... .. - A , .., . - ,, 3 L -' ,- A .. ,, g - -- -1 - 1 -1 ' 4.33:-Q 'fzfg-,Eg-if: Y-.123 :j 3 3.5-3 5 ' :'4 14 ' ...- D ,CDD H L -f "T -' :.-4 ,-3 : 1 7+ I. 'U 3 .L .1. I Q' Z ,S .L 2 1-1 Q :- : -1 4 Aj- 1 Q - ,, .. -1 , 7 - 1 ..,: f A 5 - 1 ,. ' is H , ,..1 H 47.1 - 4 17- ., ,,-4 5,-4i.. ,. , - . .. . - - - N .-. f"' '-' - 'I ,I . A , '-" -1 " Z , i I 1 : .: 1 :. 1 1 1, I : ' -, 1 -- " I -' 2. ' I 3 .- : 1 .- 4 3 2: Z. 3 3 ' 1 - 1 Z -5 1 : M v .Q 'Z' 3 2 Z' .. 12 . .. :. 4 : -. N N 2 'jyfffl-33AE4.:3-Alzl !'::1:1A....,1-1? " l E 3 'j i 1' y 7- - I, 1-1: 4 ..: 6 .. 5 " ' Z' I 4 , 3 E 3 3 If 6 L ' ': -2 ' gl' YN K- ' N E ' 3- -1 3 1' 4. 5 ei ,, 2 '-' ! " 3 -1 ? :L 2- 5 5 :1 5 1 -A -2 3: 3 2 .. 3 M 3 'wi--Y ,l--.:"-3,1721 23. ic'-351 ..:-Q-:Z::, , -lluYWX Xm- g 3 T ,J 7 . y :L 1 -U4 E 'S' S Z. 'T LJ' F- Z Z ,U Z' 1 -5 1 ' I :. t -: l. 3 ' A A - ..1 - ... ' .. 'A -- I - -f - -- 1' - -- 1 - - A 1 I mwuwx -N. N ' .. . - . .-1 "" - 1- - - - A . 'T 1 .-1. ' .-. - ' W 4- -, - 'f - : I.: - ! 1 1 11 :' "f 3. 1 ' 4 - - 3- 5 - Ag' - . 4 rv .'u1Nl , , - - A , .. -. , .- A - J... H A .. , ,. - ..- -,1 1 :'2S21'-41-1-1-'.?: ..": H-Q.-5-:v - :-44 f 1Q5""L"hL'l N1 174-3i-- :-Sz: 1-+ -- .-A--,::11--:-1-gn. 1. 3 - -1 .... I : - '-- V f: -' 2,5 f-P -P jf' . 1-.1 ... ... 1, -' - .... I N :- 7 : 1 : 1 - ' I .. - 4 -' Y - ' .: 31 : : 1 2 1 1? - - .. .j .. -' ... 5 1 Wy- - 1- -- - -- - ,, -' .. - ,' -. - - - - - . - ,,. - - -- ,- " 'Z ' ' -1 A .Z SI - -1 W C - :' . -. -N 4 T 1 v 1, I 'f :' : - 1 'I' I Z I- ' 4, :.., 2 1 : - - -1 Z. ' 1 : 1 3 T 2 ' 4. C Q 5 'E - :'f ' 5 A - 1 -71 1 - T' , 1-11' 1 - J. L ' -.-- - 1 -- --- - - -- - 1 ---1 - -.H .. 1 v 1 , - - .. , A 1 - - - ,,, ,- -, 5- , , 7- .. .- . A L A 1 ,, .. ,. 1 1 .1 .. , -- - , -f y -,. - 1 -, 1 , I 1 1 N1 ..- 1-1 - .1 1 . H . 1 . - .... ,. 11- .. ., 1 A 1' 1 -I h, , ' ' "' v--4 '-P '-" 1-1 ...1. 1--1 4 "' ' .-s .-. ' 1 -' 1 ,4 - , . . 7 L H . -1 ,. ,- , .. .... .. - 7 - f l : : 1 - - .. - -3 - 1,5 -4 1--5 ' : - : A -4 - A - - 'I - :. .1 :-1: A -h -' 11 -N - 11 -1 -' - : ,111 5 -- , 2 , : - : .. A : : -.. . z : ' ...7 -, 3 H---: :- A .. -- L , - 'f:.1:?:, :.2-Q-:P'1f 4?1: 'E,: 'F'f i':E4-:5 A .. -,1 ' 3 7 :' -1 1 .1 ,Q -: - A , .. 1 L.. -4 I .. 1 - 1 1 .. 1 :. 74.5 : A i : E21 7:5 L, f: ,Apr 5 ' T: 1 .. 5 7 1. .. 1 3 :. -' -' A - 1 -' v ' . --1 -1 .-1 1. .-1 1 - 4- - ' -- - ... N '1-L.:--nA:1-pbgjjigsl.. Lg' Z' .-'Nu-5-4 r ' "" " -' 'T i Z '-" - A " ... .- ' -1 -' A. - 1. - .-1 .1 v -.1 -N , A A ,-,1- .-1 -5 .. - ,.. ' . , .,, ,-, ... - -, -L -. , ,, , -- -f: J. f :T - A 4 : 1- ' -- " S yt 1 -1- - - - - - ., -1 ... 1 , -: : ,... - f : :jg it V V -Q ff :" A ... 5 -' -1 A ... '1 :- ,L - -' -. 1 3..:f, :1:.,. ' 4 ...T Tig: :7:::-A..,'fJTi . H' 1 4 A 4 ': - ,- 'E . ..1. '- ' - V -- -A ..: - - ' - - 4 . :- .. -5 ... .- ,- A 1 ,L -- 1 5 , P-1: 1 3 L Z I L' '- ., ' -..Q A 3 .. - - ' '-: - .-,- Y L -+ . ,. "H - . A - ' - - ' - 2 -1 A I ,J .1 -- ..1 7 1 ,3 1' 7 -- 3' I F 3 ' - .-. 4.1 - ' 'I ' .- - '-' ' 1 .1 4 - .' -1 1 'T , . -1 1- - . - ,. -l 1... A Q -' 1 .. --- ,-,x- -D -, 4 -1 A .4 , ,P 4 - .. , 1' -N A - - .:: -- 4. - - - A s?5f 52255524 55:2 624: 2-PHef15?i5 -g - 1 3 ': .' 1' 1. I 1 ': -. . f I' I' .' 1 1 -1 .' -: -71 - - - - U if fyf 22 GLLIGEWI 1... GMCWXXVI Hlstorx 111 thu l+r1shm11n lass r' 1f'NJ 1 ,1 N 1 I 9 1 .N 1N1111 gm 1 1NN 1 1 N -121111 1 1 A VUGQ 1NN1N IX 111 1111 N 1 1 1111111 1 1NN111111 1lll,Il ll 1 H 1 1 1 1111111 ,. ,.1111111I1 N H11 N11 111 N1 1111 1111111 1111a1x 11111 1 1 1 1 11N1 N 111 1 It 1 11NN 111 1 1' ff llgllf 111111 1111111111 111 1 Ill 1 11 N 11 ll NIIT1 111 111 11NN 1411111 1 lN 1 1 111 111 11 1 1 1 1 1 NN 1' 1l11NN 111l11N111 1 1 TNII 1 1 1 1 1 1 ll fill 11111 1 1 1,1111 ll fl 1 111111 1111 I N PN 1111 1111 111 111N1 1 1111 1 N 1 1 1 111 1 111N 1' LII ll 1 i 11 111111 11 1 IIS N111 1 1 Ilfl N11 ll 111-11 1 111 Xl 1 N llft 1 N N N 1 1 1 11Nl11111 111 , I4 11 gr g1 111 lll'V 1 tlll ,r 11 1 1 1111 1 1 111 11 Ollgfl N 1 N ll 1 U 1 N 1 NUI 1 N 4 r x N l 1,11 1111 IX N llll 111 1 iff ! f?55 1 fL'I N CWCXVKXUI 1+ reshnmn I A X N 1 in LL It'N IIN N L II! 1 mt Y l flfll Il,1,1f,,,, If :Cf pf 7 1- --11' 14 fl -7 1' f :"g,: 23:1 ,ll "E T-f -.: :l:2 -1 ri 73-1 F-Q: -ff rf: ...CTQF 2"::' P7922 31.-L ji.: 2711: fir.: :1i.1.,.. ...I-iff xff f1,i- -,.,Z:': 3-3 fb -:'I:g.4g 53172 T? -:j,L, ..-L-!::r ., .-1,--1 nf- ati ...-vt- ,L I T' -.14L,: Aggfz. T"'.'9Tf'E -35,-' 7: 3277-if TZ? -52'-'Fr -5r3iET 35? ',l'2i ,,lAl.fff-PT :.-:f,?F' 41 -cili ? Llfi' ' 5 .,,. 11,2 :AL-gfklg ...lzf 4fl. 1:7 07:17:11 f:,.g- ,-3 ,'f,l,,:--,j -,il '7:i 7745 -V41 ' li ...j,'I" T'-2: f'fI':--T Grail. ftei ii 1r"If 1' if ?2:fQff 5i?f5z':i S,,1'?9 2.-2 1 ?5r32 E4 ?g,:'?:2. f1F?'21-I .11 H3731 X214 W iff: E Qgxilzzt T2-lffq ,-4 5 ' L-L . -41 1 i-1:11 -1.'- rf V- . A-:'1 - -4 1. -'f1-:f 4 5-I-:-' 4213, f ' 1 : :-f I' F T 1' ' . f 31 43 4. I :':' 11" TjfZ:T' f': t :l Tj E-jzff : 3: f .zf :- I , - r L J i r-I-I 1 . L-IL! L.JL.J , I nu SZ Q: ' 5. .-.Q , f N -. , : 1' 5 :vp 1 - - ' Inq - . - .. 2 -: 5 .. nl XXXXX I -ag T: -1 -' Q - ull. ' AL: Ai --- r- A -' l Q q4g .-Q ..'i V-. 54 -L .I mms , - -.::,- ATL. ,-:- ,-1f 3.x ,-will . X A7-:ig 424,-, YEZT :ig ye. -Q -Q ,jizz 5572: ,-:::f 533- -Lf43 7 ,h 'LJ - ... 4 1 I : 3 4' I .1 ...- 1 1, T.1 -1 -. - .'. 7 4 4 .--Q-n ' 3 1:-,f--gf -4:- -T 232. 5 73-.4 J yr' X 92 17: -1 Q-" v,"4 --'1'f,i14 -,.,.::': 4 psf? 511' 3347i -jLj1:-?- 2:1731 125:35 -gi -3,-.5-gs. --If-'2'-F1 -.':' 71- 7-jg. :1 'I'-f 11.3 -'P-1 :JA-t -.. -,:- ' 3-75 -:T-.,-3: 4L7 t 4 -7714. A3447 f- -Leif :F-5:55 fzrii 15: Iv- ,w 5-1 rfii '15-'Li' :I T Tm: 1. 1gl7'lf 127: 47: :T Tfsxl -'-..- -" - xg' v f-- -' fgif "-I-1" 7-:-' " ia.--T: 7-11: f :-- 1 f -:rf -:vf-Y, -' 12 1-4:3 .11-Q 3 Af-1 1 fi-4 :-rt A f::'2' 7 T: T72 2 ' :Ta 7 KEL: 1 1.7311 ,N ' ::' - - Q Lf ,':1 I ' v --1 3' :fi 5153 5 F4542 : 1 r-+: lr 1: 572 1: if ILE' g: .-:- :fy : - 4- -: fi t" 1' 2,1 :- '4 , Z LLIGEWI .1- N 1 I T N l In Ir. T -4 A v w- 1- - rs ri ge E2 if T?2 52? 55? -"?'f' I-lf' Ii?" IMF? 511, T354 T977 T72?v m -3-':T"- -,,:: -QTTA -ig1' -i-A' -QE-If TLF41 ?:15Lf ::4lf1 4'-"JF-r A-'Z' --- :TZ-T :LL-Fi :iE' 2517-1 12?-,L 13-J-23 -1ff:1T -:1- 3 ..-15A--1 Z-,:..f.: f:,,- .1' 1151124 fl H 1 ILQ' 1711 :2?::-:- 2-L' :':'J 7273412 ':r:'.:15: 71.'T-yL -2jj5?i -12.73345 AEg"t'e1: -Eizzigr +E'77?3'Z T2-Fiviif :Qi-'--:Q 7Q:-- 3 1'-3-TI? -'ixzrgzl 717j'L,Lg, - ggi-::,Yt ff:..- - - -H-f ,-T ' ZL::'?'1 -L" -. -- -.-1- --"TL ?'r'-1i T ::F51f S :f:: ir' f5,, : - F-1521 21' if 3- 1-1 4, -4: 3.1 3- Z :G :: fl:-T 1 -1" :- 1- 7:- -'Tfll' I' ' 7ZZ? 3 74 ::ZI ? ' L- :L-ET '49 -Vi 1-141 ' Ti L' 5? ' 455' i"3 5154 E?:E :HE -rf 345 51? :-1: 24? ' S ' X11 Q 2- 72? T' 'E' -' L:-' I.. '44 - E u.:-1 uw '5 "6 DE DD Q Q-. ..-it I x X I 1 - . ' E I Q 3 mmxmml L A , - M - N- 'mf V g . . 1. ,. .I s N. z -L .W .2 -2 -1 -1 .-1li . 5 3- 1: 55 :-1? nj f-1 Lg. -- I-I-I T :rg :EQ :il T15 715 237 '.' Q -'. - ,:'-' ,:"4 -L--: ,-'TT -i':' 1 5957 Fffr Fff' 21.75 CZT- S1575 Q E1-rr :a:iT Lf:-.fx TTEF' 7:-'31 2:M,..- --r-:- ,-fzf-Q ,zfzli -iz. AA -Z:-75 ,:j' -L ,fi,yz. 517Fi1 513' 15 59:42-5' :-ffggf 2:2552 g1A:f-- : Sjiwjg SZ.,Qi.5: LZQ,-:EQ VET:-rzgyr f.i4Lf7::.f .-.'- "'," .'r,-.- 'A -,, L,"" 1 ...-,. " .A 1, - A 1"-' ' .- -'5-Qjff ij: Zxffff- -ix-751 ' r,f7If ... :jg-' -V41 :gg -Q: T7 :e:' 527' af 1:7-::. :viii I -wk:- ffrtf- 1' 71:31 :.- -:I rf:.,'2g: L-1-1 1 :2:T7 ?',s: '1:f 2 :L,:22' 22: ff :Qc-22 i :asf -'ff L153 -:gr :rr Z, - 1' L Fr: 1 ea: aes' vias? i-Q: L ,ff 1 ,FL :fl 'J-13: ' if LL 1' 1 T 2: l ?? 2' 55: 7 5: E' -2 ' : OWCCVJXXU I X J I ll 4 1 X V I X r 4 + LLIGEWI Ii I ll 4 lll 5 1 1 wx mmm Inu f MCCVDXXU I l 1 Nix Xxx Xl! Il1Hfllf!flN ff all S U Z 5 2 9 im Z 4 ' F f nu g f 3 g 4 f 5 5 I Q . .-- l' 'ui ' xy l:,.,.,j- '1:,m,.g 'lUrln3w1:r1, .lwlm lin-inll:nl'T, 'I'lwm:1- TIEWHIP- UNI" lf1'.X'llUl1l4, Milly' vl'VJ1'I"l'. IIHIIHJV lip-.Al IQHIH-I-t 'l'.x!vs'.'5"l'1111-lv llillwllmnlg I-'l':.m-i- Ifiulgvln-lv,lE.f1l1g4- 'lx-j,., llH,gl,, lfnlnizn-111-, 'liz-wiv "Immun f.:Y:,H!,.Ii,,,. lfulvlrwrlv, Iflifzdr'-II1 'VRML H:,,.,, l.',,,,,,.,v 'I'xxE '-" . YMIM- Hwlninvlfs-. Ilqulpla l'f,R,,y,,' 1.jy,,,,,,- I31..-.im-, liz-i-lh y,,,.,,,,x yi,-limi, KmlA'!lll1l11v'I',Xvillrlil' W,,y',1,.H. N:,,,,.y lI1m111J:r11'g, Nlrnriw Wullxm.. lyflfm HIYIIII, lfunin-I SIWV' 'Mlm XY1-x--1. l,.-mm fNl':lYI'l4'IT, lllqwlrllln xx-llimllil-V 'awww NAh:"I'!' MAIN XY- lm N. Nlzllgrnvl 4 , , W1-Ilinglmm. I-'rzmk N., HHH' NUI' XY-frm:-r' XI:n1":1r'-'T S4-lnillvr. fill-mimi' wr miyk Ilimllml, S" W" 'V'1"1'1'f' xxwyaf-11 1fsf.L, Sq-ilwrt, li:n1'l::ul':1 W-Hit' N' In , ,, x x.!IIlI1lI.f.IIlI!'1 5IIIlH1'I', l'1'l'4'4Y Sln:4i'i'f-lwzlll, Yi1'gini:1 , ,, , Nlmxx, ll:-Iwu XX 1H'N""' Xu lm' .'I1-phvl--I.4'1:11'--nv. XX llff"" "ff'A'LX H1111-1:1ll4l. Iwfullk S111 llmll, l'I:zl'wl1wv XX Rflxlrijwll'Q-Ttltlvx M-N. SIf1'wlif'!', Paul uvulk-will I IANA Sllluut' H"l"AVT Wwllxl-artful, .Mm 5l1fI1IZ4'. f'l1:ll'Yn-Q my Mm' HAH-Nm St'-X1-nwnn, .lnml-N NDA.-1, VIVIIWIIIIIAN Nixln-V, lM1'+nIl1v:n Wlillm- MUN' ?4ki1lIxlm-.3 1':4rmvn Yrmlwl-Axim. .lzlkiv Ylwrlgllff 'II' l.4'liI'T--r, Fmnh' Mvrlx, Ywfwln-xl, Kzftfwlizfl- SH- 11,1-Im1.I'N Zn'-.-1-l'.!.lffl1ln I 9111411-gs, lifillll U1-'ll1. Immx- SIIIHI IMIMHIIV KI uh, Hvmx' HI- MNU11, .I2lIlA'1 Straw, l'IH:l Xlrw Xiylql II.-Ivy, Sw1IIiv:1n.Xv-llirv llqmliul. fy l.w1'r1:4 SV? 'N"l. l'III1l'1"N Hvivlwr, XYi'1iJ11r1N1-11 4'I.:m'.x, IIIIII1 'IX-rm:-lx, Marlin 1',.,.f1.,,-11. l:..I ,.-.-. -T, VIQIHIIIIIVNIYII, Ii. ruswlilw ll, 'I, g,,1 lm1,:H1 'I'Yw1npw1u.l':11'lI4fu .l:m.,wr1. II:1tE1 VPUIHIPNHII, l"Im'--n---- XX' --fi Mmll. I-'wg WEEE? Efiiiiiii QQ ii?ii55ae?? Eiga 'MMWE-gf Q X as-5 fl fx-A riff Xx j v ffl N525 7' 14 A gf?" Vine GMM W qv NAP 2' lf 1117111 S fa ' 5: , : Q9 ...f 0 K I ll ,I N y f' s 3 A , . ' -rl , FX b X S' , I fi ' I - 'Il 0,1 ,, 4 Y 'GZ 7 ' 1 IW Y1 k 1 if 2 1 X f A 7 N-. L. 5 ,L -I x -X -1A'.5Ef'fg.':f.:.'.:1 -H:-421-Q25 X x .1 , , I 7 I '.':f. ' lv., . '-a 7 4 - I15f"' :ji A X bn if 55.. ,'5-if N2 X I gf-'5 ' x - " ffm 1ffff.T?'?5'H-SVI: . w 1 X5 f if 'igggsgzgfgeijczgz ' X X wr ' .SM - M ,V X? ,F 'N ,ff X f b 1- ar, yn, 'Y r w " 6' Z v I I j 1 f V ' 1 I X K ,lfilii I, L-f,.. jug Q INA K I N h I X ,lf .gr I QV? 'RA ' - , E9 E55 'K X N if g - ,J WX. f . U 0 g x N ' 4 x X '1' , 'K ' Ll X .fxfymxw fl. I-'IIA' .Q IJ - I I ' Ky: . Sun ' H :A .Y Af' , J J' FF 'mnfmf gl 8 1 M . ox! if I If fl ll I ' S '. Eiiwge aga ww , ww TX KN xlfa i iw CEN Wf my 5 f miriam EL C' 50,2 N, I Il!lX 1 , - , -1 ki, J' X. " I CZ Lg ff Af'vlLgl,X TQV 54' Q "WN ,, V l,, gj . KX V N Q ' xg.- 'ib f A .X xx ix W Ei ,,- ALL -A' f"N ,. max-K xx ff 2 ' IS' xx fx J xx xr X! 4 ,ffii Fw XX 5 N r in VV" V K - gall I Q ff' 39 7' 3 ' 1 i 2 fi ' 3,2 'P- Z' y My ,X E41 JL - W' f ' N' CE f . if. J - .X 1 V ' Y , If-is L rf- PxNlZPxTI N 'W' 'Hai X XM mf , X 101 Il1li71l1f 4 Avr- I , 1 ' 25 32 ms 2 H Q y , W . ff 5 11. ll fl7fl'11 'f' n nf Alphl Dcltl Klppa 'XII I X 1 I 4 D ilu t I111-.I1 ll flUN llls lx I x st111 1 4 E11 1 1 114 ll fm 1 111 fol 1 UH 1 II11111 4111 N 1 1 1 N 11 111t II111 .11 IIN llc f 5 NYIINW lxu X11 '1": I' :11': "'1 " 'fl' " ' -L1-1"T' . 1 V' ' 11- ' ' .' -' . I." H "1 4- -- - 1-A ' .':l11 Y' '1-' "y lfwlru P41111 1 ' "' I U ' stall GLLIGEWI f fm-JQ5. figf ffff X A111111 1713111 1x11pp11 N 1 11 11 51 1 1 1 1 N 11 1 ,. 1 ,. 1 551 ll N 15 11111 1 1 111 1 N 1 1 1 1 1 1 U 1 111 1 1111111 1111 711 1 1 1 l 11 11 1 N111 l X l 1 51111115 Il Ill 1 I115N 1 511 1 N I 1 1 , X1 11 5 155 X 5 'l 111111 11 11111 Ju " 11: 30 Q X 7 9 3 ' d 1 ' U f 1 1 1 JU f 1 1 Z 6 I 7' 1: nznansi' K naman? BY X l I fi I 1 1 171"1"11'1'111-' 1'1'1-51111-111 1':11'1 1'11'1-1'511111- 111-1--1'1'1-51111-111 11IIQ11 11211118 N1-1-1-1-1:11'I1 11:11'11:11':1 N1-111111112 '1'1'1-:15111'1-1 1-1111111 111111-1'111:111- 17111-1-1111' 112111111112 W1 '1i:11'11 11lIl'11lg1' 1111- -Y1'i11' 11125-215 .X1111111 171-11:1 1121171721 1-11111111111-11 111 1111111 115 1111 111 1111-1-1-11111111151-1111111 111-1111111-5. 11 15 :l'1'111'1.1l115' 1-11111-1-111-11 111111 11 1511l1"'1 ' 1'1ll17 111 1111- N1'1llI171, 111x111gl' 1111111 1111' 1111lN1 111-1111- 211111 1111- 1111151 I7!1171l1'11'. 1111111111 5111-11 11-15 1111- 1lI11'I'1'x1 111 111'1111111111'S l1111'11l1I 1111- 11-1x1 y1'il1' 111211 111111111-1-115 1117 11111-11 1111' 1l11'1Il17l'l'S1l1l7. 111111 1111- 1'1'N1111 111-11 S1 '111-1 1'111 1Jl'111l. 11 ,111ll1l71' 111-1-'11111 111111111 l'fl11l1717Sl'l1 171 1'1l'1'N1l1ll1'1l 111111 Sf7I71l111llf7l'l'S, XXWIS f1l1'1Il1'11. "Mi.. '1111i',z111111." 1111- 111.1 1111-51-11111111111 111' 1111- Xl'2ll'. 11'-1.' gI1Yl'l1 111 1111 H111 '1'111-z111-1- llll N1111-111111-1' 12 '111 1 175 1111' 1111- 171'l11'111 111' 1111- S1'1l17171 111 '-115' '1'111- I111'lll111'1'i 111. 1111-1-2151. 141111111 111111-1'1111111-. 11'1I'1 1':Y1'I'.11111', 1111'1'j' 111111. V11 211111 111-1'11-2113 .1111111 N-111-. 111'171'gIt' 114l1'111'l', .111111 11'11111111111, .1111- I,l'111l'11111 151-1 111111 1S211'1721l'1l S1-11111111,,'. 1171711 1111-11' I71lI'1S 111 2111 111111151 171'1I1'1'SN1U1l'11 11-11111 -1'. '1'111- 1111181 111'1-1-11'111-111111111 S11l'l'1'NS 111' 1111- 1'1111I'l' j'1'1ll' 11115 1111- 111-1111111-111111 111 "S11'-- '11'1S.11 .1111 11111 I71'11ll1l1'11j' 11 51-1111111 I71'1I41l11'110I1, A1111 171-1111 172-111 1111 11-15 1211'Q1'1'1j' 1'1'SI71l11S11111' 1111- 115 N11l'1'1'xN. '1'111- llli1'1171'11j' 111' 11111 1--151 11115 '11175 1-11 1'1'17lll 1111- 11111115 111, A. 17. 11. '1111 511: W11-1"11'11 11'-15 1111- 1111'1-1-1111'. "1'11-- 111-1 1'1N.H 11 1ll11N1l'1l1 l'171l1l'11y 111 Y11'1111' l1l'1'171'1'1. 1115 Ii1'1'N1'1111'11 1111 31211"1l H '1l741 U 111 1111- S11'z11111 '111l1'i111'1'. '11111' 1-1151 1111. '15 ' 11 11. : 511 1111- 11111-1x Hn NY11111-1', 111. X'1111:1 51111-1-1:11111 .1111- 111-:111-111111151-1' 1"1:1111-1-5 XY:g111-1' 11:11'1'v1 111111 11111-11111 1'11'1'S1l 1'11111ll 111111-1'111:111- 1':11'1 1'111-1'511111- 17111-1-:15 V11111-1:11111 15:11'11:11':1 N1-1111111111 IC1111-1 11- 1.1lll1S1' 11111151111 111:11-0 11111l'll1'1i 1'11.1'1115 1111-111--1' .I111111 11:11111111111 '1'1':111'111'11 1711-111 .Xl1.' 'Il 1-'11-11111111 1Q1':11-1- 112111115 N1:11'11- -'1-111111-1' 111 .X111'11. A111111 1,l'1111 1111111111 111:,l'l11111'1' 111111 1111- 1-1151 111. "S11--1111-111'15' --'11 '- 21 1111151 111-11111111111 111-11111-11111 1111111-1-. '1'111- 111'1'111'2111lIl1N 111. 1721171 1-1 111111 111-1111-11 111111-1111111-11:11'111111g. ,X1'1l'l' Nl1l'1l 21 N11l'1' 1.111 211111 I11'f111111111Q' .V1'2ll'. 1111- 1-11111 1-1111 11111 1111111- 111211 111-51 11-111' 11111 111'1111- 111 111- ,11111 115 5111-1-1-551111 111111 l11'11111111111-, 111-1'1-'5 11151111111 L41 111 1111-11 117,x1l71111 1,1'1111 1111171111 11111' 151211-271 ' 1 U1 111 1111, T11'1111j1 l1l'11 Pen and Penul Club 111111 l11s11111111l1 11 11 enthus1.1st11 11fhc1Q1x 1.1 X 111 lf Il N1l1f111 mu ti fl N x 1 1X1 1 " 11151 1111 f 1 1 10111111 111 NN rN 1 IxN 1 1 N 1 1 N 1 1 5 1 1 1 1 ll lt ANNI5 I xllldll 111 1 1 41 1 111 ,3 ltl IIN" 1 1 ,, x 1 N 7 1t11l111t11l l111f1 1 us 1 111 . 1 s CIN xt111l1 nt ,111 1.1 11111 N 1x N 1 111N 11N .11 113.1111 11x11 111111 IllII" K- " 4.158 F 1' 11 , 1 D LLIGEWI . N I f X 1 fi" IAQ' l N xx x 1111 1 Ill rn! K CVDCCVDXXUI x I V ' . J g f ' ' f k'x JU 9 4 5 1 , A 4 f f f f 4 Z 1 Jn f ' 1 5 f 1 1 JU f , 4 I 9 f 5 l ' l' 1 - is . A-:Iss-5, rgnsnf- 81 'l'lu- l'1-11 illlll l'1-1u-il ll2lIl1'1' 111 1lu- llig'l1 Svluuvl .Xll1lll1ll'llllIl 1111 l"IIllIX Nl2ll'1'll 215. 111'11w1l 141lu':1 1l1111'1111g1'l1l5' 1l1-lig1'l11l'11l fl1'l'flNlllll. lll1'll1'l'1ll'illl11llN XN1l4 1111111111-. 1lu- lllllxli' uwuul. Zlllll 1l1- p111'1.x' wax1111111111111v4-mllay1lu-s11ul11111u111u 111 ilu' 111111 f111ig'i11:1l :11ul 1111j11y:1l1l1- 1'Y1'lllN 111' 1lu1 .X'4'2ll'. l':X1"ll1'lll lIl2ll1'I'lEIl llElNl11'1'Il 1-111111'il1111v1l lux' Ilu- l'1-11 111111 l'1-1u'il llllllb 11 1lu- .xl1l1llll'lXvl 111ul il llllllIl1l'l' 111' 1l1'11xx'i11g1x llmwl in 1l1is i,x1u1 Wl'l'1' llllltltl In 1lu 1'lllll llll'll1l1l'l'N. ll'll1'l'lllll llilx 1-111l1-:1x'111'1-1l 1111-1111111-1'1111' ui1l1 1lu- llilvllllj' illlll Nllllll'lll luulx 111 lIlIllilll11'llllN2l Nll1'1'1'NNl'lllj'1'2ll'l.1Il' A, 1'. ll. S, ,X11 l 11 ix 1l'1'l11'I'.Ill.Y M111 111-11 Illill llll'1'llll1 lliIN 1-1111111l1-11-11 l1ll1' 111' 1lu- 11111 1 M11-1'1-Nx1'11l.xv-z11N111 11x lllNl11lX 'l'lu1 l'1-11 Zllltl l'1-1u'il 1'1-u'1'1-1N1lu- lu 111' i1 lll1'llllll'l'Nl1f' u'1'111l11111l1111 11111 11 lNllllI1l'll lllill ru-xx 11u-111lu-rx xxill lu- 111lQ1-11 111111 lll1'1'llll1 ll1'Xl f'1'2ll'XXll11XYlll 1111 1111l.x' lu-1-I1 1lu- 1-l11l1 llI1 111 in l.1lI'lll1'I'Nl2lllllEll'1l 111' 1-X1-11ll11111-.xg l1111 will l1 I1 1 Jlllillll 1lu1N11 x1:11ul111'1lN111 wl1u1l1 1lu11'l11l1:1i111N. ...,54:E.g4.- 'lil fill II1 fl1'11l T117 11f,Il'f11111' The Alcohl Mlrror 'IU x KIA S F :fn Illfl cl llcxl isslsfunf 1 fllflll zu I lm Ll lox Ilmllulxl l. Mus Pflzfrn ,xlllsxlu Sm IIIIIINI born!! I fllfm N ox l Humomzn Iyrllfrn xml If xlclcLll XIII-I iflllfflz Iwlllrn X IIIKNI NN xlellll w 1' ll hung: Iwllffn NI xlclox lmxl XII lclxl 1. llumnz nm! Iflwnmls Iwlzfm IylllTll 1 llhlxl0lIILIi XSSIS1 XXFS UIIXN llu Ixl xxx lfllldu Ilcpmfmfnf Nlolclclwx I,I1lxlX SIX NN S Lllslrlfss 11ll7lIlIjfl I4 lrllzlflsznrf llllllllfjll IX llulll r fllllllllflflll Urlnrlyrl ILS l III XSSISI' XX Ps 1 fllflllflflllll Drpfnlnz llcxxlx Slll lox IIN Irlrulfy NIIDPIIINUI lv Hlllmx U 5IRBXlF l ru hw lznflff I flff EDI ' Ph ."l'AFF Iflff - 'liwf ............................ l'Al , live ."'lNl-:. '26 ,V 4 ' -' 'lf ............. . .... Q' m -1 .l '26 If ' ............................ ll l 4 U' '26 ' -' J ' ' ........................ i'A'l'lll:lelNl: Nl' xslal. .ol:, '26 " x " ' .................. . .... l'.': 1, f.,.",3:, '26 1 I' ' ................... . ...... Vl,,,. 'l '1:,l,'27 I." ' I' ' ............,.......... . l J ' -3 '27 .- ' 'ft' .- I ' ' ............ ' ' I f , '27 1 ."'l L" .' Nclrs I,f'1lUl'fIlll'lLf .... Ex'l1l,YN Vlflllxxl, '26g Mlxl:uAl:l4:'l' IZl'l,l:Y, '26g Exllsl-:lc .I jxox, '2fig XIII' l .l ' '.xN, lv f' "'l ...................... . .' J '. '27 IRIX' .'l'l.'.' ."l'AI"l" 1 1.'.- l L ' ......................... Do ' ll,As l:I'I'1'IiII-I. '26 , 1 . f' ....................... -lol J ,. .' UN, '26 "" ' . II"l'l' -:oN,'2fi 'TH ' f - nf. . .BI 4 , ', '27g All." 3 W pox, '25 ',- A ' ..................... M ., ..' l ',.ll 'nt x 1 If l"l vll' I .lfffl'1' 91..L1GEUJl 1.1 Ailgif ? J K 2 1 f flfl lu 4110111 Nllrror Ili Il CVDCCVPXXUI 1 X l 1 I I N 1 N 51 rllr lk NN N l N I lim N N 1111 111 1111 N1 11 x x IIN U11 1 N l 11411 1 1 X 111N UN 1 1111 '1 1 1 llx slut Nl 1 Pu fl ll 1 1 ll s 111sx 1 ll an L 1' i 4 1 ' U Z f 4 4 11:1 f 5 Z 5 1 f f f ' I . , ' 5215 3?-5' AY , . . X A A '1'lu- .111'1l4 Allfwn' ix 1lu- wluuul II2ll1l'l' 111111-11 was 111'u1 llllll11N1ll'1l lay 1111 N1ll111llls111',X.1'. 11. S. 111 111221, '1'1u- 1121111-1' 11:15 1'1llll11111l'l1 111 u11'1x'1- l'Y1'l' f111l'1 11u- x1'1lIl11l'1'1-111 N1l1'1'l'NN 111' 11l1N ll1N1 1111111111-. Y'1 A1llAl'l'lll' 1x EI 111-X1'l'1l1i1.Y 11'l111'11 1111s 1'111' 115 Il111'lHIx1'1 111 lu-1-11 1111- 11011. 211141 '11-1111111-N 111' Ilu- N1'1lll4ll 1ll'114ll'U 11u N111 11'1l1N1 1412111111111 111111111'I111111'1' l'11l'1ll1' lll'.ll'1ll'ZIl 11'11111111gg' 111' llurw 11l11'1'l'Y1l'11 111 ,111111'111111s111: 211111 111 111 1111 111141 1111- N11111l'1ll luulnx' Ilu- 111-11111-1' lq11ul 11l's1-1111111 5111 '11. -111111111151 1111111 Ilu- 11111-1'1-N1 1111- N111111-mx 1111111111-N1 x1'11111- 2lWiI111llQI llu 11111 -' '-11 -1- 111' l'2ll'11 1 11112 11u- 1111111-1' 11215 fl1'1'1l1llIl11Nl11'1l 11. 21111. 131-:1111-s 11115 T11 .111 " ':111'111'11x11 1111-1111, 111' 1'1llNl'1' 1-1-111111111. 11111 111' 11u- 1'l'11'll11N 211111 Ili 'mx 111' 1111- mvluuul XY1111 .Xllf-QQ1115' 111311. S11 '-ilu-111'N1 IIlI1l111'E1l1llll. 1111- IHIIW1'll2lx1'1l12I1'L1'1'l1 111 un-11111-, .XIII g'1lu lllil 11411211110 2l11111114l1lN Zlll' 1lu- 1'1Y1'll2lll2'1' 171- 1:11-111u-111. Zlllll 1lu- 11111111111 -111 1 1'1-1's1111z11x 111l1ll1llll. 7111111 . 111111115111 11N 1':X1'1l2ll1Ql'l' 1l1'llEll'1llI1'll1 llu- 1111111-1' is .1 111011111111 111' 1-0111111111111-11111111 111-1111-1-111111. N1'1lflll11l1ll1 11111591111 111111-1' stat-, .XIII gg 11111' 1-x-l11111g'1-N 1111- 11511-11 5l'll1l1l1N 111 1-xw-1--1- NlEl1l' 111 11u- l'1111111 illlll 111 .x12l. 11: z11u1 11z111'1111. '1'w11 ll-2111111-N ll4'XY1-X' 1Il1I'111lll1'I'11 111 Ilu- ll11l'1l Yllllllllt' 111'1- "141'2I1'1iN 111 Ilu B11 ' 'llll "thu-M Vlu1." '1'1u-1'111'11u-1'15111-11111-1-11111111l'x1'111y:1111111 ' :ay 111,.', 1'11111- 1111- 12ll11'1' 1x21 111-51-1'111111111 fI1'sU1lll's1ll11l'1l1. '1'1u- .1l1'fl11A,1l1'1'm1'l111Nz1 l'1l'l'lI12ll1l1ll111.11-1511l1Sj'1'Ill'. 3111 -11 111' ' u .' --1-su ix 111111111111-11 111 11u- llll11l'1l12'. llll, '11'1'l'Y1llLI 'III11 ll1'Yl'l'1'EI1l1lIjI 1-l'l'111'1s 111' ilu- 1-11 1l0l'.1'2ll'1 I4:Yl'1'N11l1ll.1l1l11 1l1l'Nll11'lll1111 11111 1111119 1.111'11l1y sul 'l'X'l.Ul'. . 9'- lz g1. If fl H111fl1'f1l T11'1 111.11-s1,r Alrnht illlrrrnr X tx iw- ll' HNUX Xl C I nxt mt 1 iw 1 tutx Si K flu tm Rust Slllllllll 1 in 1 ll 1 1 fulum v n l I liusx hmlx . xix ssl r 1 inipntifvii 4 N mm in ng tl s ur ur to ln tolgo en tl S I 7 Xl x flllllfrltllll il N igi t sf s rx 1 is owuus 0 tlt1I'lXOI' 1 mv so great .111 honor 'md IIl'lX1 cgcf mt' 0 4 tb tl it f tl in ' ll f s uk llllgllt hu nuns li Illl f ms 1 K X 1111 utul metiopo 5 of Narrows Piik T 0 clues Qpvnt mlm lmrtic Os sions in SfIltf1'TlbCI' ittcniptmg t xt tm ohlem of xslt 0 to fm Y OI' 1 Y Ill lll J infrl 1110111 vliwlmv not inf' mx siwfrmtirniw more 11 t'll'4l0fl 1"1lllllX, about the nufhllv of Ht N X ls X i 1 s N P 4 xx 1 f 1 ll ill IIN x u HX! ti 1 L l ll llx ll ll ill 1 I tl 4 U lIflNN my 1 Ill ll 1 N v 1 It ill I N it I Q S I i it 0 ir 15818 111 in 1 kllll is Parker Webcter, Dixon Brock p lmfess vip lic th ll lllllfstl ls ffl rw lit 111 X w Nbllt N S N Ili' rr r mr 1 Jllflll N n S wut nxt f S11 S Ill r Ts ' 14 L I s 0 xii N i on it x uf Ou I in, 1 1 lllll 4 NX li 1 U s 1 1 A ll N xl Pl " I Ni illusion 4 4: ll i Sl in N 4 1 KN tx l nl 1 lnln 4 LY' 1 N Q Its X xx lu I NIS 1 x l 1 t Y I l lNt V ll X N I I ti ul W x N1 l 1 QXIH 115 Ks li I tlxt 1 s X so s II lllrbll ' l I s i Ol 1 1 ll'1 ik N 1 f 4 1 1 N Ill x l t N I UH!! I 4 1 it r fl lm O O 'l'lll'i .XlA'0IlUI.ll' .lll'l'OlI Nt "mlwi', tht' lll'K'l.'lllll V: ' II1Il'- only tivm' t' ks. .Kill 'l'illi+- '1. I I rmw--l flmvii tu twug imiiit-ly, Xur- Slllll'l'llI1' iii thi lii1uwlwl,,4- thnt :ht- ll".li"'t"'l 5"""'ll"'i'lil.l' l'5' ill' "'lH1l't raws l':ii'li:1111l lluwling til'x'l'll. Xlvr- hml tw'lx'u'- tht' l:ii'gvst numlwr in lt1'I"S"l'A-"-ll-N iw :in-I els-in--VZIQ wvrv flist-iisw-l, :intl th- vlzifs. Aft 'I' :x mzul svruinlvle- tu I,l.',M.l,i MUN Hjlws. it sm-'niwl th:it tht- vlruss wus :i littlv tht-l station, tllvlv Wl'l'l' t-ulrl that thv l ' in l'IIYlll' ht' N:ii'i'uws l':11'li. lint :ll:1s, trzliii llilll gmail. li tflt wus :ill Il ll"" A""l1"'-3l'l"1"""'l "i1'lfl"Hfj" tlwrc- was mis' gi':ix'1- ili.':ulx':1nt:1g'1-. mi: :ilu-, t'ul' :ts thc- wt '-ln--Hriiiv ""1"'1'4"1"' 'llllws' lil'4'IlllWl' uf thu- l'll1Il'Illllll' 4li4l1llll'l' tigiirm-4 stzirtwl tn swlly lv:ix'1- thx' l,t'l' l'fj1'r'ti4l1I. 3.04lthtltl".'l'lU.lNt'l5 tn thzit 1-ity of iiutiuii-wi lm- iiiilmr- st:ti1i1i,tli1'tl':liii li2llll'4'4l into liztrlmr. l'il't'll1'll l'lllvl1'S. taint-v, tht- vl:1 .',' l-l'Ill't'tl tw 1ltt'lIlIPf to .lnhii Wilsr ll was szitlly llis' Oil Y H Y vvvi N Q-in-miiitm-r thc t1':ix't'lil1g, 1lit'ti'ultivs wh-11 tht- 4'fllltllll'tl!l' inf rmwl l'll ill lI'll l ' ' ' A 'Ph wl 'wh wt lil iiiiwitxulvly 1- .usa th:it ht' Imft' '-ly wuulll nut hriiig lthilxf IH:-th I,mMlmN, K.. HYxI,gI,WH .Ks :l V4-.'11lt :l mlm-rulluili fulluwm-lnl. hi: l"m'4l on ll0:i1'll. Thi trip tu , , , llt '-va-r, that must 1'StllllIIlllt' phil- rmi' l':1i'k was tull ut lv1'0:ltht: l mg 'lilfl l"t"'lm'l" li" Mtll' us phi-V, l"1'v-I llm-tm-l, vznm- tn tlt' in-'itll-nts Sll'll :is XYlll'll litth' l"i1'- Nll'-'2 HH' till'2llI4'l' X- l5fH'lN"' V1-sm-lim-, ll' :irgm-fl th:1t thv s-xlu-i'i- Illflllix hut hlm-xx' mit tht- winilmm' :intl All llifili S,-I-jim W, Wm- 4-nt-v thi s Q,fJIllll'll in 1-ln-1-liiug tru ks, " llzim " gut nfl' thv l'l'llllt e'ii4lnt'tl11' SH,-, , Rummlw Salt Lmllm. .'i ,gf tl':1x'm-lws' vliwlcs, :intl vlmng- Kr um-y 1':llil1mill:nll tin pick up lm' ' , . . ing vars wuulfl lu- wt-ll w1'th thx' nf 'I'illi1-'s trunks whit-h hziil WH tl U i 'ii ' 'it tr: hh-. 'l'h4- wluss, lin-tl ln'vliisc'l14'1'f ull' thv rout' :nil thvu ,Ot on Ilgfilllt HN'l211u1'l1"1' Milly M4 'li gn-tir re-vit-w of tht- slllyivwt, iiiimwli- iii tht' rm-air. Put lil' NV-ill Mwlill' thn- .X. kI',l-'1-vqiu-1tf1- t', V' hug Illtxlf' rust' in :t lnnllx' :intl Il1'l'lIlillll'4l hu 'ling mulr I'l'2l1'llU1l their 1 Wtillfl- . Vt .D Utdlii, N:1'i'uws l':ui'k :is tht-ii' 'lt-stinn illll. tion. ',iw'ul.lIv' lllurriluul Iuhlh Th- prim-sitla-git 4-uillltl not SlI?l,l'l4'lI tht' ' ' 1-Xvitw ni 1 :mf vvvn 1' '-sum' V ,, , ., ,. ., Ml l'l"""ll't"' I-'Hb'-1 llillllllltll Kem hzul qiite- :I task tn sulului- mylull,llll,Tl,'glIll?,:,4,.lmllHflnllllllllgllll l":iult.v lli "sur Minh 'irvv tlnfm. lt wnls tlvi-itll-ll that thu- trip rmmw :mill I,,,ix-HMT l,:ti,,' fglmm wt lilt:nlct-If-:ic-1'tlit-su-wmill wt-vli in 1-Im y ,CHU in..-ht ,ll Un Yi .ning 110 Ywwriw V YW YVYV Y Y 'l mi' lllfi 11"-' WH' Sm so ltd". S" Zmilllixt hut Illvt with :i smltlisnstl-1'. that thi' girls XY0lll1l llIlYl' :tml lit tl!-Ill' Th, kN,IN,l. of NH, lllmllwlx.-S .IMO Thx' trip long, :lwnitmwl in lllllgllftl tu l""'l':"'f' mm Tl' WMI tl' Pulls inf 1-linrgwl thu vlziss with opvliiiig that :int"' . ' mil trr-piflutiun has :it f"'11""'W'S- 1-ng:-i :mtl :ilhwing mt- tu 1-st-2110. l:i.'t hw- 1 li,'t'0I'j'1--llllt xY"flll'- ll: '-vt-V, :is St'X'l'l'Zll of thv vliziyvr- 4-ss, Il histr 'V n0'f K ' ' tt' , . . . , mills vnulfl ills' tiff' Gh-1111, ht- v:l.' luy thc Htlll'.Ilt.' of A. V. ll. S, In 1 SI .illillilll lllgll all Tlml ymlli' in l'l-riiiittwl tn gt t'rm-1-. Hvrtty llutvh- tht- yvnrs tn 1111110 :is th! lllll ils rv- fmlH'llm,lll'H UT, llll' i'!"':'t"Sl 'ilttlll 4-un :llmrrst hzivl :i tight with :i trntliv ,mv that lmlrwllolm , itv ill thc' lllSlUI'4V ut thu' st-lirml. .Xll.tl14- MW UVM, NH, Hwrits Ut- Irish Immt US. givvn tn tht- S-i io1'.' of '26, thvy Cillll llllllmilllllsillllill V"'lT"'j' . lim NMI ,VS 94' U' 4'lll'l'll"'l Tllf' fll'iIl1l'1""f 'itll 11:11 lt hu gigh, in tlvspziir at tht- ll hillllilqii ylllillll lfluinll 'Q"'l0f'f' hi: stutt-int-nt. that lrifl Imt:tm1'+: YP ,' lol 'l f l -' 3' lfiv- in Ni'-..,i, lil till' .ull-Alllilll IT IIN' THU X -'IVV' D: 1' . "M" U," V " 1 ' ' imp , Mr? PV:3i'fi4-gill finilf Hunt' lllnlx' Inisf-tl :all N6 qui'x'l1' for ity 'rl a-I tn- rw: ri JI 'ng tif iiispirw Sl'lllUI'.'. rimi 'i .' n'.' XVI! . IS it 1. H ,vim Ie H MW, yet hx "J tinge-tlim-1' :intl v' tl1 A' :iplwtitv hml to lu- viirln--l hy thi- ml. has not hmrd whvm WV .mil st: ' ml fm' tha- stntiuii. Th-'? vzzf nm ipre-sm-lit l'llJlIN'l'Hlll'S. All 4'-5 yt, hm! i,l.fU.r IM. Stmtwl ' or th., 541 l littlv vmiste-i'ii:itinn wln-I1 thv hznfl ln-1-ri lllll'llill'1l t1vtlim'il'1-:iw with --hr . ' , , .,. ,I ,I 'ng' N ,, f'l:i,'s lt-:frm-ll th:it fll'lUll Wvilstlm lmtl sp-4-i:ll 0l'lll'l'i not tu QIYA' 4-:1r'l1 Ibllllll all I.l,Ul5.! Thov j0m.m,W,'l HH HH, hmivn lliiulnlm' tu gm-t :i tllxn-flu h1.' :lm-. iimw- than .mv ilziillv. l'uu1' Oi' on wa , to that Rf, l,.- ' , . li.. YU: vuulil ln- limi? lt woulil IIl1'iltl slwiit hi: 111 IPt'ilIllll4 llllil th:-il 1' ilwl 'A' I . . :A life--lung, -lis,,i':u't- to tht- Si-l mil :mil lift lilly all-:lay sm-k -Vs wlivn .l'l'f' tn f " if ht- w:i.' so Ill'l'NllIl1I tivv :ii Yrl' was flllYt'l'tl.'lll,Q hiQ witl lui l to jJfllllSllt'll1l l'P.'frl't -not tht' lust - l'vks. All l nu tht- tlziy of t':i1'l lf 'Pr- ll, '..,' . 1 -' ' " S witl zi t Iwlfl. llllf lij'l'lIl .': -k sti -'s liirtlitlziyl lli' vlzissinztvs .' . ' ' : ' U ln-1-:iiiw tht- lu-rn uf tht' hour lay ll:ISl1- NVIIII ml to put 'ix vniiilles mi tht- Sol '- l pr 1 '1-r ,, . ing mmlllv fluwn tn hiw l:fIllll'I"4 gtr '- --:lkv hut Mies Wt-lwtvi' was :lfruiil Dui' aft lui' the i I lers ml- :intl lmving him int tim Qui 1 tn- that liv might ln- Ill-l-'lllll"l. ,l0ll' ' ll!lX'lllj.f : 1' I l lil Lvtl Ar. Sll'l :i ri-lit-t' for tim vl:is'l lint :rlnsf :ill F il tiim-Q must 1-ml. ' ,,. M: 5' A N, 3 ' .' ' l's- Rv lj lvlilllllll wzif ulsr .lisgrnvc-fl Sf nn Suiiilrilv th- pupils wt-rv signin '1 . " I j ' wh ' vzis fliswm'vi'1-ll that shi- hurl ,gfitl '-rn-fl t0g,,0th -' tw hv take-ii mr' Pflk If I 1 lvfl TIIW HPA1 -xf Vf ll I X I In N x I I I I I I I l III III x I I N I x X A IOIJ is I Llothmg model H11Iclso111eH1rry IIIIII II Schramm GC11 R Clnppelle I I Suucsx ful Athlete T10 N:It101I'Il Correspondfnce School On the use of COSIIICUCS NI II Trafford D1eh1 X I NI III IIII II' IlI'xIIII'II II.III'II'X, XIIIIII 'Ifx IIII IIII IIIx .IIIII Ixnx I'I IIII 'IIIIIIII xxIxIII-II III NI:I-x IIIII IIIIII IIIIII I'QIIII :IIQ IIII, :IIIII IIIIII:IIiIx xxIII'III-II IIIIII. MIX -IIIVD IIIIxI-IIII,III- xx,IX IIIIIIIINII'Ix. IIIIII-x :I A A IIxIII IIIIIIIII IIII 'I':IwII:I4x :IIIII IV- III' I N t N Q V - ., , I IIII XX.III:lIII'x II:IlIII IIII-I IIII II :II If II' IIIIIIIIVI I'IIII'II 'II "" NNI' ""' ' M K N1::I1IIII. 'I':IIIIx xxIII IIIIII-I I'I INI- II III W IIIIIIIIII IIIIIIE I' 'III IIIIIIIIJIII IIx' II- I'III III'II :IIIIIIII IIIIN III III 'II III IIIIII 'III IIIII jI'I'I"'I1 It IIUIIIIIIIII I IIIILlI'I':'I IIIII III' :I III'I" IIIII. I' I ' MIIII 'II 'III H I 'IIN III IIII! K I 5 , ' x,.' I I IX I, gI IIII' II IJII IX IIIII:I N,IwIXII:':II- II'.IIIIIIIIIINI." IIII IIII' IIIIII I"I'III:Ix' III I"I-IIIIIII'x. -I "" I'I'IIIII',I II5I'I 5' III I'IIIIII'II'I xI,. , ,M IA5,I'I',.,II- ,UNI Q II, Nfl ' gIII:.I-III. :IIIII lIx :II-III:.I 1111. IIII II:II.x IIIXI ":.I IIIII 11-1 'A II:II'I'x III IIII-V IIIIIIVI II' IIII III' IIIII N :III 7'III"N- l,I.I,HA5 XX..xN,I.I4ZI, IIIIIIII. I'IIIIIIIIIIx' :II IIIIIIIQ-I' I..I' 'IIIIIII:IIII QIIININ IIIIIII NIIII'III.x II-III II' H V, I 1 X , 4 .l, IU N lim 'VNU .I HHN IiIxl I'III'II:II'I-. IIIJII, I'IIII I.,IIII:'Ix xx:II I'I'II"' II"I"'II II II' 7I',I' I "" "f'VII"l II 'III' I I I ' " IIIII I'I"' 'I'II"I' I'IIIIIIIIIIII"' 'lvx IIIIIII III :I II III.. HIIIIIII I' III I,I'I' I" xIIII I':III IlI'IxII IIIX' I-:II' X'IIIl I- I 1-11- fx xx'I XI L1II:IT I:I:II ' ' ' UI, N x'.t':fH,! I! 1. IM ,471 I I,, II , IIJIII IIIIxI- :IIIXIIIIIIQ IIII XXII1'l'IN. .XIIIII :III II,:II :INNI'IllIIII'II. :I NIIII:' I'II'I I IIIIA IIIIIIII III: 'II IIIII'-I I1 K :UNH -I NIII"'I'II xx:Ix IIIZIIIII II'x' IIII IIIIXI. II-III I II'I'I 'II I fI IIII' I"III 'II III I III 'III II . I -A I II- I'I'NIIxIIIII- IIII,I:III, I'IIII I- IIIIIII 'II I N7 '7"I I I' NIIIB IIVI I' I "II'1fIIf' II III- QIIIIII II.III IIIII IIIVx'I x'IIIxxI X I- IIIIIIII. xxIII'II- IIIII-I- II:IIIIIII' TQIIIIIX IxI II- IIII:IxII.x IJIIII-II. .IIIV :II IIII ,VR X H J.. V ,V W X I'III'IxI:IIIx xx 'II' III-IIIQ IIIIINIIIII. NIIII.I X III! 'III fI.III1I'IIII III 'I :II XT. 'JY' B01 " -'-5 II xx IIIIIIIIIIII NIIIIIIIIIIIII gIxI- :I x ,III I VI IIIIIII IIIIII I' If NX ITIIII IIIIN xII:IIxI- :II IIIII IIIIII:I -'s- . I-IIINIIIQ II 'III' IIII 'III ' In II III 'XIII' I'I"I'I'I'III"I1If"N . II N ',II-I Ix:IX ' I I-x -XN1 :I 1 II II I IIIIII-II IIIIXI III xI-IIIII:III' IIIIII IIII II.I XM ,Mft NWN ' ' XY'-MN IIIII-I II:III. IIIIxxIIxI-I. :I II II g:IIIIIIx I 'I ' I III' xx':III'I'1II'IIIIIIIII-xIIIxxI'Ix NI-IxI-II I I 1 ' 4 .I II I-II':II' IIII- :III, 'l'I,, I, I I,, ,IIIIW-IN I.. IIII. IIIIII'I , . I'I1Ix'IIII:I--I:IIII1wI. I XXI gI':IIIII:III' ll II-VIII' IIII-II. .XN :I IIIIIIIQ I'IIIII:Ix III :III' I'xII iugk I'IIII'I'I:IIIIIIII'III, IIIIII :IIII xxIIIl II I XIIIII-II xxIIII IIII-II7x III IIIII 4'IlI'lI QIII-MN III 1'I'IIIII- III IIII' I-II:I IIIfI- IMI -I I, ,III-II: 1-'., IIIIIX. If. II I"IIwII :I I':x 4IIIII'I IIIIIIIIIIIN. IIIII:.IxII.I VI:IM xxI:I IIIN1 :' :I 'III'II'I NIIIIIII-II IIII XXIIIIII III- IIIII-IIxI-IIII TIII II. I' gIxI'II III IIII I-II I' 'III I':II-II'IjI. sIIIIII- III' IIII-II' I-IIIIIII-Q xxI'I'I- III- .ffi IIIII 3 'I' III I-II xxII IIIIII .II ZEII IPIIIQII I'INI'I I'IXI'I:fII'I' .XIIX'II'I-I sIIiII'II. I'IxI-Ivx'IIIII' II'I'1 :IIIIIIII f':ZLII II, xIIII. ,IIIII IIIJIII-IIIIII III :I I '114 Ilx III IIII- NI.. IIIIII YIIII-II IIIIII III III- IIII- IIIIIXI IIIUIIIIIII, IIIIIII IIII' 'II IIIV NI:IgI .' . '- MIIII-I-wI'III IIIIIIIII:IIIII- III- IIII- xI-:II'. -'I 'Ixm " l'III II- 'I'IIII.14 IIEI xugux Q I III,Iy LIXIIII. 'III Iv ' 7 -N I I I'IIIIIIIIII.x' :II I1 .X. XI. IIII III-xI XI I i I K I I'I'I'III IIIIIII YII:II F IIIIIIIIIII-1. IIIII II-II.-II NIIII:III III I'I'I I IIVINIIIIW IIIIIII IIIIII ffII:II"l IVIIIIIII l'Ig:II' NI III II If II. NI. X. V, II. S. 4IIIIIIIII',x'I'II III IIII xxIII:N III I I' I II' II II' I IIII I I I'II'IIAIIx'fI' IIN III XXNI XIl'gIIII:I. :IIIII III'III-IIIII I I II IIIII IIf'II.I 'III IIIIIIIIIIIIIIIIII XIII' IIIIIIII IIIIIIIIINIII' NIIIIIIII- NVIIIIIIIF 'IIN' 'IIIIII IIIIIINIIIIIIIIII' IIVIIIIIIIII ' 'I',,Hm- IIIIII, LTIIII :III II:Ilx XIII-III-Ix xxIII'I' :IIIIIIIII III IIII' I'I'I'z'IIXIIIIIIIIIIN. .X- IIIIIII' xx -I'I' .IIII I.IIIIII I-IIIIIIQII III QII :II'IIIIIIII. IIIIW-IIIII .X IIIIIIIIIIIQ III Ixx NIIIIIII gm-IIIIIII I'I NI x- I" IIIIIIIIIIIIIX III' IIII I:II-.IIIX II:III I I II':IIIIx :Is IIII'Ix' IIIII-II IIII I'III' NI-III-, ZII I:IIII- IIIVIIN :II IIII' I'II IIIIIII-IIIIIIN. II QIIIIIIIIII' IIIIIIN IIIII IIIIIIIIIIIIA III:IgI'. VIII I':II'I. xx'IIIII- I-III'IIIIII- IIII'IIIIgII I'II:II IIIIIIIQIII IfIIIgI'II-.xg IIII' IQIIIIIII- I':II'x IIIII-:IIII . XII IIIQ III IIIII IIIIIII III I'IIIIII III"' PIIIII'.x 'I'III- III'IIIII.I-IIIIII I-XIIN 4II':I:I'x' IIII'IIIx' 1iIIxxI-I"!' IIIIINII. III II-x' :IIf. .X I':ITIII'I' IIIN:I Il'IIII' I-I:III:Ix III-IIIIIIIIII IIIIIIIIQ IIIIII' HXIIIX :INIII-IINIIIII. 'l'III- xxII'I- II-IIIiI'. :IIIII QIII' 'I'III- I'I-:IIIII-I- III' IIII- IIII-,II xx:I4 :I :'I-f! II:II-II III IIII- NI:IgI. -IIIIIIIILI IIII- IIIII'I III-Ixx'I-I-II .XI'I 'l':I4xIIII' :IIIII I I- xxuII"' IIII IIII' IQIIIII-, IIIIIIIII, :IX XII. HIHLSI I I I'IIII:I' IIxx'IIIg III1II:IIIIII- IIIII-l':IIIII' III XX'I.1II III' Ii :IIIII XII, IIIIIIIIIIN xx II' A A I II. II. N, N. "II:III-II -xxx l:Ivx'III-I' III- IIII:IIII-Img IIxI-I IIII' II:IxIII' III' IIII-II' TU IWUI' Mlm WIIUUI girl VMIIPIQIAMI I-:IIIIII I-III':IgI-II XXIIIIII .IIIIIII 'IIIII-IIII :IIIII:I4x FIII-I4I'I . :IIIII IIII' III:IIIsIgI-I' I ,I IIIII IIIIxxI-I' IIIIIIIIIIQ --II IIII-NI. :I'II uw I'I'I III-IIIIIQ 'IIIIIII xx:III III-II'IIIII. IIXI- :I IIIIXIIIII- III' III-tgIgIIII SIgIII IIIIIIIIII :I ,I:IxII1II :II IIII- NIIxxI'g III1III- II:IIix IIIIIL NIIIIIIII II:IxI .mtl IIHTVIL I-I,,:mM,I.. III:II'IIIIII- IIIII'I':IIIII'. Ii'II:I-INIIIII :II'II'I YIII- I:II'IIII,x IIII-IIIIII-Iw IIIIIIAxI-II IIIIIIII III'II:IIIQiIII' xxznf IiI'I-II. IIIIIII IIII:III.x' XI lx--I :IX :II IIIIX II:IIIx. IJII f:III- :II :III III'llg .' flI'l'5 'IIII II IIIIII I' IIVIIIIQIII -IIIII M 1 1 Ill 1 lu 1 P110 1 P1 P1111 llllll fn 1 1111111110 Grl 111 111101 5 or ll H11 1 I 1111 XII4 lllll I 0 The Glee Club NIBI' RS UI TIII XI1 lx111 1 l'l 1 11rS 1 f 9 HI lu IfllllNl Sflffll!'llI xflll lx IN IIIICLS X 11.51111 NI1lJ1f1lXX1lk 1111151 Xhllu f f lb Pnqr Onv Hnnflrfrl Tnu1r1lHH1f' MIC. I .' " 'I GLHIC ULVI1 listlwl' . rkm-'Y H4'll'll L111-as W: 111-H11 Ayn-rs llQ111'i1-ttv . - '- Ill XYilI:1 IgIIlkl'I' Yif 1:1 M0111 . nfl S11 ':1h 311' Hnzvl R:1wli11g,gs NI:1'g5:11'1-t 4111 'I' Xl: ry IC. R1-if! Ihflvrn U:111gl1f4'1'1'y Holm-11 R4-ith 1911111-vi1'x'0 Hdw: 'l, I5:11'l1:11':1 SI'IliIl'llj-, li1':11" I hl:11d IIil1l:1 S1'l1:11l1' Louism- "llf'r I-1111111 Uh -111: I'11' IIl'll'll VOX . 'R' -' ' 1 Ruth filvim' :ln HV1-I-V11 lvlllllllll Mi " P 1-tz Ilvln-11 ' ': :kv ': ' 'FI' I-'-1 'H' V. 1' ICI1 "os: .' '- 'z H1- 'g': :'dy I. " 'frm H1':11" 1: lis Yi1'g,i11i:1 'wh' :wh ': A Cl0:1I' ,. f 4 f , llil fjxexawx .AL . f"Cf'PXXv' lhe Glee Club x X l XXI N xxx x I x I nr 1 ll nn ffl lux Nt U N 1 HN1 N N r N Xl,1i N NN I I N I N I N sx1IlxlX xxx lIllJQ1NNX4l x . x x xxx X N Y 1 1 x r r llxxlxl f 1 N xx xx 1 l I K I I 11111 Zlg ' - r I L 7 f 4 g x f f y Ju Z Z 4 Z x f f 5 f ' l' I,- ' l n-.TE XAY 7 1 Hl"I"ll'lCI1S1ll4''l'lIl'I l'l,l'I3 l'rx.v1'fla xx! Yxxxxxx Klux-xox., xx Nl,l'l'lf1lI'lf Wx A 'I'I"I'.X xlvxixxp l'1ff'f-l'x'mx'flxx1x' llx"x'xx lilxlixvx , .xx 7'1'ulsx4x'1r I3.xx'x:.xx:A Svxlxlxxxxxxx llfwx-ffxr liA'l'llI,lil-QN l'x'xxxxxaxx: 1'mxx',wl NIA :Y I-Ix,x7..xx:x1'x'xx llxcxxx III' 'mr Ii.x"xxx.xx:xcx l'x'x1x:x:xx: I'lxl f' 1 r.vf--H111 ual I ll Six -x llxx- llxwl llll"l'llll,Qlll.lll1' Glu- l'lxxlx llxlx yvzxx' it lxzxs lu-x-xx ve-ry zxvlivxx. ITN 'xixxx is lu pxwxxxxxxxx- Ilxx- Nlxxxllx' :xml :xxxxxx'x-vlzxxixxxx ul' xxxxxslx' in llxx- lxiglx svlxxxxxl. Tlx 1-ligfilxlv In xxxxxxxxlxxxxxlxixx zxrv jxxxxixxx' :xml sl-xxim'girlsf-1xxlx.ix':xl vlzxxsx-x 'xre- gfiwxx to tlxx- l'x'vslxxxxvxx :xml Nxxxxlxxxxxxxxxvx. llxxrixxg' tlxxx yx-xxx' xlxxf vlxxlx Ixus xxxzxxlx- mx- '-'sl xxxxlxliv Ixx-x'l'fxx'xxx:xxxx'x's. l'U!l1lx4x,x'4l ul' wxxxi :xml vlzx, ivzxl xxx xxix-. llx-rv 2 l.x wxx: grivvxx ex wxxxxly nl' lmlizxxx xxx x iv. .XI xxllxx-x' Iixxxx-N xlilll-x'x-xxx xxxx-xxxlxx-xx xxl' Tlxx- vlxxlm Nxxxxg ixx xxx." Ill' :xml :xt xxxlxvx' wl xxlx. livgixxxxxxxgr Ilxis yx-:xr llxx- vlxxlx me - '-'x- griwxx xx vrx-xlil fxxx' lAlll1'f'l'2ll'.s wxxrlq xxx xxxxxwiv -xml fm' x-.'lx'a 'xrli llxxg' max-' xxlxlzxix 'xxx "A," 'l'lxx- lllvx- Vlxxlx will xxx'xl'x- ils I-xxx zxpxxx-xxx'-xxxw this sf-x -'xxx llxx- Slxhxml 'l'lxwx1x'v xxx Ilxx- llzx 'x-zxlzxxxx'x':xlv Nl'l'll1llll ixx -lxxm-. 'l'Ixv rxxv- xxxaz' nl' Ilxx- vlxxlx ia xlxxx- to xlxxx' 4-flxvix-xxl xlixwx-lxxx'. Mi.. Iizxllxlvxxxx Vxxxxxlwx-. 'xxxl tu Ilxv l"xiIlxl'xxl wxxrl' ol' xxxxx' ?ll.'l'lllllIHllllNl. llzxry liliz-xlxx-llx Hx-ill. 'V llxxx llxlxxflrfxl Tlxiri-11 The Junlor Dr11mat11 Iuh 111111111 111111111 x11 flYlIIN 1I11 I11111111 D11111111111 Ill Ill 1 N11 111 C 111 1111s 11111111111 I1111111 Il 11s 51011111 ll 1 1 1 1 11sI11r11111 S1111I1111111111 111 1 1za1111n hllf 11 h111I1 111111 1n1I111I1w HIPIIIIJEIN 111 11111 11111 11111111 1I11ss1s 1XITIl0l1f'h IS 18 111111 1I11f 1111111111 xedl 111 11s 1115111111 1I11 CIIIIJ 11111111111 1 1I1111 11 IIW s 111111111 IH 1I11- s1I11111I 1111111111s I11'11111s1 11 111 llll ll 111 III 1 1 11 1111 1111 1 1 hmff NX IIIIII 11 1111111 11111 s 111 Nll 1 s 11 thrf-11 11110 1111 pI111s 11I111I1 COIIIDOSQII XIIQQ11111 N 11II 1I111m1111c- 1111111 Bunch 111 Rows The Nlrin X1 I111 II111111I 1 IJIIIIIIJ 11111 11n1 X L11 IH be 0111 TI111 1I11I111 s11111n 111 1I11 111s111111111,, 111 11111111111 1 1I11 11111111 ISL pI111s IUNIIIKN s11II 1111111 1111111 FIS 111 IIN 1 1 11 11 I1 N 11111 11 lflllll IC 113111111 111111 1111- 11111111111 1-xh1I11111111 111111 tile 111111111111 11 I11111111 U1 111111111 CIIIIJ 11 IN 1111 111 111111 1 111 1111111' s111 1 1 111 ICIIIIY 111I11x111s 111 1111111 11111111111 NI1 I1 III lllll 111 111111 1 I111I11111 11111 11n1 NI1 11111111 11 cf-I11I1r1111 1I11s I110hI1 s111c1ss111I 11111' 1I11 CIIIIJ IN 011111 111 111111111111 1111 111I111111' clfIlI I111111s 1I1111 111 1I11 1111 11111111 11 1111 111 111 11 1111111111 11 s11II If 1111 LX n 111 1 11111111 11fI1 S1 11111 Illlll Ulll ll nrlnrl 111111 11111 Ni 1- ' ' .1 1 . ' ' '- - '- 1'I I ' f1II.' 'i1,. This I I ' ' ' ' ", - I'I' IJ-I11,1 1"-.' - '1 1,2111- 1h'.' j s ' - ' 1 :1 1 f -f 1 ':- f I',I1 sta ' ' ' 1- ff' f1'I' g:1I'I'1j1 " 1 '-1"' 'mjt ' , ' 'f ' I-'1'I'1.'. 'I'I1i.' I1'.' I11-1-11 111'111'1'1I I11' 11111 .' 1-'1-ss f 1I11' -.. . ', . L. A . gn., -E .. . 'V .,1',v: UA ' ,' .'.',"" 1' ' .1"'1 1 "'1."' I"1 '1' Nh ." a".'.'I " '.0'.I'I',.I',.,2llII 115,111 1111.1 .' gl'-' "1" II." 1I'sf11II 'I- 1I111.'1 " 1. I" 11- Th . ' - '1 - V ' 'as f -1 '1- ' I' "I, r 'I sz 11I1I1- fa t" . " .. 'E '1 I,1' I I" '1. "1 ' 'Is , ' I . '. "'.' '. 'h' ' " ' ' 'fllf '--I "IJ'111-1".' "III-I-'1111 111' QU: -' -:111 I ' XII1 - 8' II',. .PI I. 1 I , , H ., Tluir- 4, The LS 1 1 1 ls llll 111111111 Sllllfll Rolnut T11111s ul XX 1ll11 1111 C 111 1111 111 X 11111 Ol lhume lVgllll'll4l lldmlml xllllll 1 l 1111l XX111sl11 N 1 mv P1 lllllll Tl1111upsn11 N1 Il ll 1 X l Hlgh School Orghczstra P 0 X 111 lllllllllllt fl It N lllll S X llll 111l mlm fllto S Xl X lol ,ll X mlm X111 X111 1 1 1111 X 111 Pam Oni H Plfllfl Yllllfllfltl ' N w 1 . L x 4'l1:11'l11s lilllll ................................ lst X'i11li11 .l:1111 1: l'r11't 11' ...................-........... lst l'111'1111t lim- 'l1:11'1l R11-111-1' ............................. lst X'i11li11 .lou l"11l1.'t11i11 ............................... lst X'i11li11 Xllyllfx . 'Ivy ..............,................. flltl X'i4li11 l'll'IlIll'l'S l'lfll'l ........................,....... Zlml Xi lin : ' -' ' ............................... 2i1'1l " li11 1' 1 .' ............................... ' 11' I-'r1 " ':111s ............,................. H : Uuxv P: vl 1' -l ': ............................. C 1 1':1x11 Mary lI:1111ilto11 ............................. 1' 11111l Huxl- Vill': U0 ' ............................... lst " in 11 1. 1' 1 ' ............................. 2 X" ' " -' 1' ............................... " -':1.'1 11111111 Loy .................................. 2111l " i11 lol: ' ' .............................. L1l H ' J:11111t 1'l111. l'l'l' ............................... Illwl " lin Gs- 'go I.'lc11' ................................ 551-11 " lin - .' ............................. 2111 f'111'111t Ou 1: ' Fly 1 '11 Illl ..........................,.. l": ist llll 'il Fox .................................. Zllll W llll l 1 1 ll "1 ' " L - I' GLL GEM! I Miff- f fff' 10 QSM' M Wah' X CYJCPOXKUI 1111 H1111 81110111 Org11utrf1 1 I N N N I 1 1 I11 U11 N111 Jg ' ' 7 4 1 JU f Z 4 gl 1 Z 1 ' I Q I - " 5212 I. gr V 4 ' y x - ' Y ,x ' 1 Q 1 . '1'111- 111'1'1l1'N11il ix 11111. 115' illlj' lll1'ilIlN. 1111' 11-11s1 111' 1111- x1'1111111 N 111 111111 11x. 1111:1g'i111- 1111111 11 111111111 1111-1111 11111'1111i i11111:1N1'111111.x' 1111 11111 l1lX 11111111 11128 111111111111 11l1' 511111111 111' 11111x1- 1111-1111111111: s1l'21IlN1 W- 11111111 11111 1111 111 111i111i 111111111 11. 11111' lP1'l'1l1'N11'il 111iy1'1-111' 11111l11l1'1'N 111'11111yf11111' I111'l'l'N. 11 1111A 111 1111 1 1111111 111-1' 111' 111111111' 2I111l1'iII'2ll1l'1'N 211111 i1 1lElN 11111111'1111111-11 111 1111' zu, - 11-11111 11111111111i1111-. H11-1111x11'z1 1111-111111-1'x11111 ix 11111-11 111 illlj' N111 111111 1'1'l1111 1'1I'l'N1l1II 111 111 51111111 11111 gin-N 1111 111111 111 11 11I1' 111111111'11111i1.1' 1A4ll' x11111-1'1'ix1'11 I11'i11'11ll 11111 1111111 1111'1i 111 1'1'111 11111xi1-111 Yi111ll'. '1 11 1 lI11111l1'11l 71ll1'l'f-fl HIV11 1 A f f 5 ' GLLIGEWI 112.151 x0'1C0'JXXU1 1111. Dc1121m21t11111 Contest N r N 1 1 N X 11111 I 1 1111 1 x x 11 N INN 1 xxx N 1NXx IN 1 X N 4 N N N x1 N 111 1111 'sNl11111l 11 I 1 1 Q 1 1 ll1UlN 1 1- 1 lxx X N x NN 2 1111 1 N 11 P111 ll 11111 1 1111 an " 1 1' 1 1 I U f 1 1 I f I f 1 4 1 ' f f 6 5 JU Z Z 9 I f 1 ' I Q I -, -' QEZEE? gc 7 1 ' l 1 5 I I V 1 A 1-1-1-5' 2111111-1-1-1211111 21111111-111-1- 1111' 111'1',f11111l'1 111. 111111-11 1111-111111-11 1111- 11-11-- 1-111.3 141'1l1l1l15. -1111 W1-11-111,111-s 111' 1111- 11ill'111'111?ll11N 111 1111- 11l'1'11IIl11l2l1j' 1,1'1'12l- 11121111111 1'1111i1-N1. 11s.1- 11-11 111 11-1-21111'y111g: 111111111-15 211 1111- ,X11'Ql'kl1lj' 1' 111y 1111111 S1-1111111 1'w1'1l111.v. 111'1'1'111111'l' 11. 15123, '1'111- l'111111'N1 2l1:f111'111'11 2111 1-X1-1-11-111 YW'111l'1l' 1.11l' 11111 11-11 1'l'11l'1'N1'1l12l11X'1'N 111' 1111' N1'11111l1 111 g-1x'1- 1-11111-1'1-11- 1-x'1111-111-1- 111 11l1'11' I11'11XY1'.N 111 111111111- N1l1'El1i1l11I. '11111' 111111-. 1111' 1112111111-111 11l'1'N1'11l'1'. 1111- 11 1111- 1-121111111. 211111 1111- 11111-1-111-1-11x'1- 1111w1-1- 111' 1-211-11 211111 1'X'1-1'.Y l'111111'N121111 1121. 1'ElY1ll'- 2I111.Y 1'111111111-1111-11 11111111 11-1' 1111'1'11111115111N111' 21111111-111-1-. '111I1' N1-11-1-111111+1'11111111-1s1-11 I1 Y1'1'f' x1'111-111w11111- 2lNN1'1ll1l1j' 111' 1111x1'f11'.Y 1-I2 .-11m Th' .1ll111l'1'N 11'1-1'1- 131: 11. '1'. 1111XX'1'1'N11X 211111 311',.I',. 1'11l11'111'l' 1'. -11111111 211111 11- '1, XY-11111. '1'111-11-R 11'-nw 111111'l'11 El 1111111-1111 12lN1l. 1111111-111l2l1s11lI11Il11lQI. 1111111-1-1-1-. 11 1-21.- 1111111111 111211 1111-1111111-1-5111-1-1111-11 Misa A12l1'f' .X11'l4'1'1'1"111 111-,1 11112111111-11 111 1'1'111'l','l'111 11111 g1'1l'1s. 211111 11511111 Si11'1i 111'N1 11111-11 111 l'1'11l'1'N1'1l1 11l1'111l.Y. 111 1111- 1111211 1'11l11l'S1, 111-5 11-1-1-11. 1511-1111 S21l'1i. 1111- 11'111111-1- 111' 1111' 111151 ' 1111-11211 11l'11Yl'1k1'11 "'1'111- 1J1'1l11l1l1'l1 111' 131- -1111-1 A1-1111111" 111 il 11111-111y 111-2111121111- 1112111111-1-. r1w111'xY115v 111 XX'111l'1l 111' 1b1E1j'1'11 1111 1111-1-111111i1111N111' 111s 21111111-111-1- 1111111111 11211-1-111-1-11 il 111511111-1 1-1-1-1111 11121 111-11- 11-.,' -1 S1 -21i-1'. 1':1ll1JUl' -I1111l1Nl111 1111-1111-11 1111'1111l111x11K'l' 111111 111N N1l11'll11111 111'11Y1'l'.X' 111111711110 1v1l1ill1IXY1l S111'il1i1'1'.U 11 1 -11 1i2ll'11N g--1v1- il 1111151 1-11-v1-1- 11111-1-111-1-121111111 111..-f1l111'11l1'11X111 1111' 1112111- 2 1121 -1-5' M2111-111111's 111111111111r,' 111. "1'2111-11-11 l1l'111'5v. 1111' Ag-'1211111-." was 1111- 112-1111'1111v 1-1-1-1-1x'1-11. 3111 A1ill'j' 311'1'11'1'1'2l1l 1111- NY111111l1'111' 1111- 111l'1s' 1111-11:11. V21 111111 11I'.llIl1l11l' 111 111'1' 1I1'1'N1'1l1EI11111l 111' "'1'111- 11111-111 14'1'11111'l'.'. K11.. 3111'1iIlll 1112111-111k 1'1'11l1111:l' 111' "'1'1l1' 1.11111- S1- 1-11 K12ll'1j'1'sH 1':1. s1l1'1111111Y :l41YlA11. 141 U1 111 l'111 711111-11f 1' 3 1115 f? . ' 1 f jf 1111116511111 1 mczmxxxn IN NN N HN N Illlll 111 1 I lll I 1 NN X Ill 1 is JU " 1 I' JU f 5 '1 f Q f 1 1 7 1 1 1 f f 4 1 JCI f d , 4 1 f 1 1 - ' 1 Q - -' v HN 11111111111-111 H1111-1' 11111 1-111111111-1111111111- 11111 111111 1141 11111111 11 l11l1l1'1.v' A11..'.X1lll1l 1111511-1' u'111'1- 11 1111-1'1-1' 211111 111111 1111111111111l1111I11 1111 1111111-,1 111-111-1." .X11rN1'I' N1'1'.N 1111iN1- 211111 l11'11X1 IX 11111 1111 11111111 111 11111111 1111-11 '11111 Q111 'll1, Min 1':Y1'1.X'Il 11111121111 1-11111111111-11 111'1' 11111111-1111 111 1111 14111 111 111111111111 111 Uf"'1'1l1'S1iIl'111A1:1'11l11'1l1'1Il.u 11111118 N1'11'1 111111 111111 111 111111 1111111111 1111-'111-1111111115 211111 1111- lll21ll1l1'l' 111 11'11i1-11 Xliw 1 1111111 1111 1111111 11111 N 111 1 1 1 1111- 111111i1-111-1- 111111 111'l' lllilllf' 1'111'l111l' llls. 311: 1111111. 111111 111-1-11111-11. 1111111- 111 1.1'11l'111111N 11111 111 1111 Nl 111111 I1l11 111 11111' 111-1-11N11111. 211111 4'XI11'1' .1-11 111 u'1'111i1i1-11111111 111 1111 11111111111 1111114111141 '111 U11 lI11111lr111 1111111! 11111 X 1 111111 15 1111 IIIIOI 111 1111111151 C11 g 111111011 X1111r1111 1l1fkey ssll 1 X11xt111 1111111147 lx ll 1111 1111 Ix1Q1 1x11 1 111111 X 111111111111 L1 r 1 111111611 X1 I1 NI1111 X H113 111111111 O11 Socledfld de C1erva11tes 11131115 01 1 11 N11xs I X 1 1 1 1 X 1 P11111 O 1 111111111111 llfll 111' X It 1111 l I N X W ' W De 1 ' M1411 'I 'H 1' "111'I ' 11112 fi : 1 1 lplc .1:11111-s 1 1.'I'111 11' -' : ' ard 1'I1iz:11111t11 1111111 11l'fl'1' V: ' 111 Yi111:1 M1 1'1-1:11111 N1l'1'1l' ' 11101 Y1-:1111-11:1 11111111 :t 1:1 J111111 N:1V1' 111':l1'C ' 1 111'1'11111' X N1 1 1' 'A N1:11'g:11'1't 1'1'11111 111 .l1-11"- "luke T1111111:1s 1'1- '1111 1 .' ' " ' '1 U 1l1':11'1' 1101 ' 'A 1'11lll1'1' Gowvr 1111111111111 S1l1l11X 111llLf1l ': 'IIS 1:lI11l H1ll'i 1i11X 1X11'z : Y'.111fC1' 111111711 Sli 11'1 4'11:11'11's ' 111 1'111z:1111-111 -1llll11l N1:1'i1- 11:1 : Cn 111-st1-1' S1111w1I1 II V' - ' : -110 4':1t111-1'i111- Hl11111x1 1111 '1'11z11111-11s 1' 1111111s1' St1f1'111 111 191':11-1- 1 : '1 '10 19111111111 '1'x'1g 1':11'1'111l 11: - " 1-11111 l,111y1l V11it11 X1-1111- 1 ' It KI11'g:11'111 Zi11111111111 lll i ' II " TI1' A is il JU LLIGEWI 1 4 CVDCCGXXVI Spll1lSl1 Club IH ll ll 1 llflll Sxmum Nfl!!! xm NI N I N N 1 IIN I 1 N ll Nl N , N nlhlxl N f Illia l 11 x x l L NN Ill f1r1 11 1 J u " 1 " Jo f 7 , 2 , 4 5 5 Z 1 ' f I I f f 5 f JU f Z 3 Z 1 9 Z f 7 ' l: n-.zugzif Imaam?- , . K 2 x lh Nu 'I rf: fill V1 l'l' llfI.Y, Hl"l"I1'I'IlIS I' 'ffl f-I,1-1s'1'1-11: ' 1-ix .' -- lfryfff-.X1.11,". I lvl.1'lfl'I'1Nl-Iflllf -,Xlwrlx l"1.11x11x1: 7'rf1r.w111'1r -IHIIN N111 'l'l11-Sn:111iNl1t'll1l1is,Iill in11-.i11l'z1111fx':1siI wus ,pm 111'u':111iz-1l Illi, l . . lllll it ix il 1'1-all. Iiw-1-I11l1. 'l'l11-:1i111 11l'1l11-1-I11l1 ix I4'Ill'4I1111rI1'Illvmlllllj 111ml llSl'Hl'5IP21IIlxll 111 llll' 51-lmnl, 'l'l1n.1-x1'l1r1z11'1-1111-111lre-lxnl'll11-1'l11l1:11'4-N111 111' lmw- Ntlnlin-nl Spa i. I1. 'l'l11- 1-l11l: 1111-1-111125 am- l11-l1l lni-ww-lil-1' mul ll1lY1'lbt1l vm-ry lllll'l'l'3llllg. ,XI mln- r1l'lI11- llll'1'llllu'N mu- ul' llll' NI111l1-ms wlm llilll 111-111 111 Sllillll T1rl1l fvlkmllf-ell'I11-1'zulu-111111-1-5. .Xlwtllf-1' time- l'1-ull-xml' lnil Mznllm-11 flll1l Alu-2111111 Iii.l111-1:11111-nflnix Nllnlf-1115.1-1111-1'1z1i111-nl with il fll'1lg'l'Hlll of Sp.1111 l. Il 1. '1-. .XI i1'X'l'l'iIl 11Il11-1' llll'l'llll1l'N. ,f11111- 111' II11- Nl'lllHl'N llI'Q'M'Illl'4l Npzmiwh pl xxx jl'lYl'll 111 5Il'lIllsll. ll111i11g' ilu- .X'1'2II'. 1l11- lII1'lllll1'!'N I1-211111-nl In .ing M-x111l SI- -' l 11119. 0111- In-inn' 1111- fan lla "Lu l'el nm." 'l'l11- t'l11l1 ix Iilillllllll 11111111--1111-ipmli:1l1i11m1-1-111'XY11NI1i11u-11111 Illil' as mme- 11111-11Nix'v Nlllllj' nt' sp 111 isll l'll5llllII., 1-14-. llllll' lull:-1' IHIl'T 11l'1l11- 51-l11ml .YI'2ll' 1111- IlI'ULl'l'Jllll l1z1x'1- ln 1 11 1l1-wi.-111111110 Nlmly nl' Spain. il, lmlvilx :mul 1-11511 lllx 'l'I11-5111-1-1-WUI'1111-1l11lr is llll' 111 II11- 1-211-1-I'l1l Nllpz-1'x'1Ni1111MKII Ye-V11 l'. l'z11'l11-1'. ilu- S1 1 1 ifll In-111 llrl 'll' U I Hflfflrvfl Tl11'1'f-If-NfI'1ll Semor Debatlng Club 04' Ii 15 Nll 11 11111111 111lINN11X 1 111 111.11x N11 11 111 1 N 1 11 ll X1cx11111 '111111 1 111111111l11111 1 NI11111x 5IhL1X 11111 lvl N11111 1 11 11111 111 1 1 Ill 1 1111s W.1111111D1111111111 1 197 11. 2.11 1 11 '1111 lll 1 11111 l L 1 N 11 ll 111' 11111 111 CX 1111 1UI1lIll0llN N 111111 7' 1 1111111111 1 1 N 1 4 U I N10 1ll1lNl .11 1111 1 11 1111111 111111 11111 1 111 N 1 111111 11111111x11 ll f111Nfl11111117 1110111 J 1N1I11lI1 0 10 Illl Ill N IN 0 ll N 1 1 1 111 11s1 1111111 1 I N N 1 A H 1 1 1 QN 111 111 11111111 4 l 1 1 1 U' X ' 1 l 7 N 115 11 1111111 0111 111111111111 Tl111ly11yl1t 1 1 , . . K 1 F 'EIU' l'1'1,"11 I ...................... . ...... F1 'I - 1' 1'1'1-1'-1'1' x'l'11I ......................... .. .1' " J " N1 " 11171 ........................ AI,1.15.' W1:.1'1'11131111111x1' . T1"1.'1 '11' .............................. 1 .' , ' ' 11 1'11'l' ' 'Q ,l1l1".w1'1' .................. . 1 1""'.' T' 11' ............................ . .... Ji .'.1 5 111511 '1'1 1 S1-1' ' '1l211l1gI1'1ll11, 1'1'f1 " .' 111',,'11 1' lf, .LL '- 1'1-111 '11'- ll1Zt'l1 s111111 '1111-1' 1111111111 1 -5: ' S11 1- 111-1'. 'l'111 1111j111'1 of 1111' '1 111 IN 111 111111-11111 :kill 111 111zt' ,r ' 1 ' 1:11 1 '- 1 .' Cl -'1"11g, .T111 - -1 shij 1s1'111111111s111 111' -1l11l11ll'.' '11111 S1111i111's, 111111 s111111' 21 11111'i111-11 11111-1'11s1 111 1111-i1 1'11111. 311- '11l1,'N 1 1'1- 1111111 111 111111111 Z1 11lll'11lgI 1111' t'X1l'El 111-1'i1111 1111 111'111'y ,1-- 1111 '1' 1' A llllll 11' 111 511111111-1s 111' 11111111-st 111 1111 11'11'1- 111-1-11 1-1' - " f s'1l1-1 111 .'k'1l' 1 ,"'lSI . All 1 me ' gg 1 '- 11'.'1 1 1 f 11 - 1 1' 11 - 011111 111i.'y1-111' IN 111- z111ili1l' 111 sp1--111 11111111111 1 1 ' tvs. '1'1111 1-11111 1111'11s 111111111 111 its f'11f1111y '1111'1.'111', Miss l'1-'11'1 1"a11111'. '111 11' g1'1Yl'11 21 g11'1-111 1111111 111' 1l1'l' 111111' 'lI1l1 l'11l'1'gl'y 111 1111- 11111-1' -xt ' ' .' 1 1111's. W- N'lll'l'1'l'1j' 11111111 11l'l1 111 111-11's 111 Q1111111. 11111 S1-111111' D1-11-11111, P11111 1'i1l 1'11111i11111- 111 g,'I'11X1' '11111 t111'i1'1- 111 11111' ll 111' 11ig.l1 .'1-111111l. 11111 1 '1'K. Junlor Delmtlng Club 1111111 11 1I11111x S1111s11x 111115111 11111111111 11 1 N l1l1lI 1 1111 1111 1111s11111 111111 L 111:0s1- T111111 1111111 11111- lsszstunf '1111111 1111141113 11111 1 1111 11 1 1 11 111111 IS 111111111 111 Llou 1111 11111xT S1lL11NN1l11 11111 111 11s 1x1st1r111 This L1111J 11:18 1n11111x1111-11 111 l'1IlI11" 11111 11m t111111t fllrlf lts 1111111111-ls max 111ss1ss 111111111 1111 lm1 111 111111111 N111 1111111-' 1 1I'111 its 1111111 18111111111 last 11111 11 11111111118 11lX1 11lll11,1111lf11l 111 11111111 811008881111 1111111t1s 111111 haw 1711111116 111111111 c11111p1t1t111x 111 1111 S1111111s 1 11111 T111 s1111111 Iunf-'11511 1111L11LIS 111 11111101 1111 not 1111111111 111s111xs111n but 11d 1 d111lN1IS11D1X l1dXlI1f' 1111 1 111 11 11 1 11s 1111111111 N11 I111111- s11111 ss111l 11111111115 1111 1Xp1L1111 1111111 this 111ff11n11111111n 111 11111111 11111s XII 111 ILRS 111 S ll 111 X111 f'1 15111111 1111 11 I1 1111111 I 1 11 1111s1 X 111 Sf1f'l'l11l1 1 11 111 1 11 1 X I1 11 1111111 l11J1f11 1 1 X 1 111111111111 1'1111111t11 1111111111111 1111111111 1x111111 IIN 1x1 111 1 111111 9111 1 H1111 51111111 11111 N lY11l1 1x1-1111 N 111 1-11111111111 111 1 1 1111111 1111111 x 1 'NI11111101 1 fll 1 11 01' 1I 1 X 311111 S1111 1-11111 1 '1 1 1 11111-x 111 -1111 11 111 ll 1111-1 T1111111-1 S1 111111 1 11111 Rl11ll 5 f1o1111t Nflllllll NI'11g111t 11011105 1111111 fill! 111111111111 Tlmlyzzznf 1 PU." 'I ............................. 1 ' .' ' . '.' I 1"1--- "-.71-nf ...................... MA II.'1-11- .'1-1- -- -.1 ..................,... . ...... "1' 1', 111-:1 u '11-1 y1., . .,, .A ,. 1 ,. ' ,. V 1 1 1- l' f' ....... ................ . 1' ' 1 ' .1 YI. '1'11- 11111. 1' 1- 121111111 1ll11l1. 1-111111111s1-11 1'1lf11'1'lj' of S111Jll111ll111'1'S -11111 If' '-s11- "- 1 - V- 1 1- ' - -Q 1 K' - 1 1 ' V- 1 -A- - A' I ' ,, - ' - ' .1 .' -' 1" ,,. . . . ' , . ,1 . . 1 , , - 1 1 , , ' .1 ' , ' 1 ' 1 1 ' 1-1'1-- 1 .1 11. 1-1' 1-1 1 1 - I- -1 , 1 F, 1 1 r., 1 . 1 1 -is' -' ",. --111 2'12S'.' - 1-'ss--fit. 31111311 11111-111 11215 111-1-11 11isp111y1-11 11llI'111gl' I'1'C1'111 111'l12111'S, 211111 many 211111 .4 V. ,,,.1h.' , 2 .-1. 1, ,A- ,, , '. 'A- .51 YA. ' ' ' ., .-3. 1.1. . C. 1 ' 1' .1111 1-':11-1'i11 U: ': ' 1 - 1i1'111-1- 111111 11111 -' 1.1-1 ,-11'- 1Vi 1 111111-s 1'1-:11'-- "1.'- 111 : 1' ' ' ll 1111 . 11" Yi li '-11-1' 1":11111i1- 31210 1'I','1- V1'1' 1'I1i'.: - I's1-1' V'11'1 "1 1 -' I - ' - - ' is ' M1 '.1"1211'11'k 1211- 1 -1 1" -11-1-t 1' ' Hi-1: '1 11111111 -I:,' - ' -' .1: " 11111 11. f1l'1'1l1l11l11 1111' I' 1.:11111is l,1P' I' 1':1'11s 1 1 " ' YV:1 -' i: 'us 111- 'Liu 1' 11.115 .1." 1" 1. Yi1'g,i11i. 111-1g1:11'1l Jak- ': '1- - 'itz .11-. 1'1-'11-w H11 'Ill 111-111'-1' M: 'y 11: "'.'1bll - 1 1,'-: '- 1V'l1A: " :1'11.' ' -' U' -' A 1' 1 '- ' ' X X1 1111111 Ayers 1 117 1111 111 1311110 e 11111111 131111011 '1111 111111311 ey 111111111 1111111111 ll N 1 1 1111 111 l1fQ11l"lllSOI' 11s 1 1011 111111111 11es11 1 1111111111 G11f1111 1 111111 GIOSS 13111 11"LI11V 11111111 1I111eb'1ug11 1 111111 110161111318 '11 11 111111 Jones 1111111111 1x11W11 1 ll 1111-1 L1 b The Art Club NIFNIBERS O1 XhT CLIB 111111111 L11ffe11t C 1111s111111 I 1111s 1'11l111k111 N111 1 1111 JL 1111 11111111 1111111 111 N 1111111 11111111111 1111111 11Q 1 1111 1 5111111111111 N 1114 5111 P1 1 11111111-3 511111111-11 1111111 811111111 11110111 T111gg 1111111 You 1x'1ske 1111111011 V1 '1111 11x11 W1 111111111 11111 1111111 11011111111 14111 ll VV111S11111 1111 1111 Ijllllf 0110 H1111111111 Forty 1 T 1 v A A4 P 4 4 J 'z 1 1 A 11 1 2 'H I CI: 1 "h1 ' 11" ' . " ' ' , 1".: -' 1 : 'til A 1 -gg -, , 1 ",11 -111 A '11c1' - 14 1211 111 -Y:1 '111' Mary 1'1. Curl -101 JIIVO 1911511111 C: -tgp 111-11111111112 ' 1 rg l'1-11-r 1'g11'l11111ii 1111x111 11:111'1111gs -1ll.'1.1 1111111 'I zz 1 ' -' .111 . - -1 . 11, s- 1 1 '-1' 1'1l'2l1l ' 1' 'her A11 " ' U :ff ' : . ',v. ' 1 ' Q 'i ,I x I. I r. . , D - 1 , 4: , A . 1' ' 1 1 ' " 1 . I 1 ' ' f 7 1 1 ,: 1 A 1 1 11 1 - C 1 ': ' ' , . : " "1 I - 1 ' . .. y 1' , ' . ': 1 1 : ' . ' " 'gg' '1 im '1'i11i11Y1 11 1'i1z rl! X 5 xXx ..--': T12 T-312- 5T1Q I1-QZ:..'j Aff: 51.5 .:.3it: 1,7 -- , 3 :ZZ -3: ::.. --4A:.:'1 1-' . --N11 T ' T 2 3"1 :71':F' E -LE-H-'t 75:7 f' ::.' 1-1 1--'7 --- - -. .-Q, ----" -'..fA1... ' --1 'f N 1411 -21-121: L-'E3 Q V- f : ff'T zfriii- 2259A 5' I I- ' F- 1 4:3 ':l5: -.. - x Q 4 2 .72-' 'Z, 11:7 "3'7.:d f 4 ' :- :.-L'- ,1S:r'--, YY H.:1 f 3- T' X 3--.1-bg tlzj --5 'lg' f f 3 I 5:,.f f':t':i"42 2.2-'72, Q f 1. x 73-H ZVESEI' :4'f,' . 1 ' ff: l7'f: -' ::?':4f ' . x - -'1"":g i-.2177 '- 'TZ' . - ..v, ,, A-. .--- v- A :- - N ' -..-- QA- -4 ' , :..-,- W n.: ' - x ' A 1-'12 .-,-3 ':' z: .:Z': Y? U U :'.g L '-s-A 351252: f':2i Q.: -UD ' . 'A 1-1 1 - '4 1 :-- -1: ,fry- ' - ' -T - '--1 K-,4L:.:: ..,--4 . . . , , -A.. -1 -- -W -, 1 ,....i.T., K' ' . ' - ' EZ. :Q 7 :2. -1 fL'.- 1 1-1' - -'..:-I f:'Lf2: 'QEI - . Q . . E 511: ..f2' zzl F-11112 , , . D . Q : .. Z EITZQET 2,95 W mx ' I ' f I T XE 7-"?'?':I E-'fl llll - , Z--" -'-V, -g:,'- 'f--F I m ' -. - . - A -- Q-'- -1' - ' Ml 'N 1 V . v -:- 153231: - '-::' 1 X - f ' ' 7 ,715 -- -ful: .,,'1?,: ' N' i . ' ' ' 2 -:--.-- ,,-11: ,- . . h -,Ad -ML f 3 ZHH- . - -- 4 f ' . Q 9 ::.: ff Z. kite 4-:.' J ul' - l'L"'f1 L ' i ' - : :?E' 25. E3-LW L- ' - ' ' -E xg: L21...:':l7: .j--1- QQ 2:11 3 ,311 55i2g32 - . . - L, . -: ft- ..--f gg 1- ' . - - -:- -1 -- -1 ,L ,3- , S E V :L ' -377 '...E'1-:- 923' X T - '- I' '33 1' :LI ,4-"... i Q LL -. li? Zjfi- '73 -53.1- 5 L- 2 L' ?-.2 3-72 :":1- '31fE :I I ' 5' If A-f51"?: JA, ' 2 E 2 Ei- age-1,f 2Q4f 1 : -1. Z :y-f::- J-3 . -7-, - -. I- ., L V V - I 'S' iscf,-ua :ZWLQ j- - .- if 3:-4 4:1 47 ' ' 3 f : 1 f 'f-:'f :-E:' -' 3' - F L. T 'l. -L3 -411251, I H Tj Z :'ff ?1-:: '4 Q-142 z : 1 " T .. .E.:--I :ici qi: 4' :rf - 3 737 23711 :- fill: iff :5:':?'35 T7 ' I , W Jn Mill f 5 f LLIGEWI -.aid . MCMXXV' Z The -Xrt Llub UU 4 r ' 1 H 4X 1 1 Nl N N I on ' xtw N rl 4 NI N I X Xu N I 1 1 I I I I Ilf ff fr I1 Iwrhlonp 1 'N The HISKOFY Club Pleszdent Illfll KAR1ss Semefmy 7 706151007 FIRHAN NN u SON Faculty lflusm 'lllss bllll sou A neu club has been tormtd at A I II S thls xefu lllll llxlnff up to 1ts predletlons 1t has lueomr ont ot tlu most prommtnt IH tlu Cl1I'lLl1lllIH of eluh aet111t1es It has dllGdtlX lefleetul cledlt ilifl wlorx to the cntm sehool Thls organlzatlon 15 l1nox1n at tlu 1llSl0lN I lub ot A C H S Mlss 01111 P bllT1PSOIl has bun sponsollnff the elub tlus 'sun and thls alone has made lt .1 success beeause of hu most lll0I0ll0'l1 knoulcdfu of lnstorx headed ln Illlfrll Kfuns 11 e.1p1hlc P1PSlCllI'll Tlu mfun purpose ot the elub IS to studx pldus ol l1lSl0lY that tlme w1ll not IJOXITIIT to lu learncd IH the el1ssroom Onlx pllIJ1lS u ho an rtallv ln telested m lllstors arf u fmtc d .1s Inc mlu rs Tlu Qlldllf1Crll10YlS lor member slup I'LQlllY'KS that tlu student has ol1t.11n1d at hast l IH lus quarterly lllstorx glade ln ltldlllllfl to tlu studx ot IIISTOIN 1t has lu cn tlu fum of the club to QSldllllSll 1 musm 11m 1 must um th 1t mll lu ot not onlx use to the present gcntrdtlon to all those NK l1o an to cntcl A t The lllstoxx C lub xcfruts ilu loss ot mfms ot 1ts numlu IS lu gI'dflllHfl0I1, and lt 18 hopc d th 1t nux mtmllfls ulll lu lllxtll mio ilu club mxt wear who ulll not onlx lmcp u L lll 1 1 o xts lflllllll stfuulfud but mll do muel enlarge 1ts scope Page 0111 Illznzllrrl 1102111 tuo Y . . 1. 1 . . 1 Y 1 L, 1 '- ., , ................... 1 1 .1 7 1 4 f1'. 1 1 1 ' A 14 ' 1 , ' W A 1 ' . v . 1 . ' 1' ' 1 1 l ' . ,. . L. . I ,f Z., - I ' 1 . 4 1 ii J 5 . I ' l l . J I I I ' I . '1",1. .pf 1. K1 .1 1.1 111 l 5 F 1' 1 "gif: . L' 'r ' '1 V V . 1 .4 .1 ' ' Y l K' V 'M 'vm l' - 11 11 1 -1' '1 a .1 v1r-- .1 . 1 . ' . 1 , 11 1. 11 11 1 1 Y - 1 1 '1 v , , , , ,,,, . , , ,, , l and her splendid method of imhuing the same to others. The 0I'g'Ii'lHlZEll1Ol'1 IS 1 .1 D . . L., . . 2 , . L1' , I 1 1 - Lv? I I 4 .Lf A1 Y 1 gxl- I ,,4 1 Y 4 I V D 1 ' 1 ,. 1 ' 4 , is-'1. ' 1 ' ,1 1 . .1 1. ' - 11,1 ' '51 v . 1 -. 1 1 A. 1 1 I1. 1 . ' ' . ' ,1 ' - ,1 ' 1 ' 1.1 . 1 '1 1 1,1 1' 1 . 11,1 44 '77 ' '51 . ',1 v 1. 1' Z ' ' 1 L- v ' ',- 1 v ' . L1 1, 3. ' I ' 1 --2 1 " 1 ' me 1 , 1 r' ' but ' ' ' '- 1 . '. ll. S. 1 'I' 1 1 ' -1 11 1 1 , 11 ' . v ' ' 1 1 1-1 v . ' 1 P' ' " 1 ' ' 4 4 . Ip' X 2 L ' I iii' '. 1 2 'l I X 5 jd' v I 7 " I' iw tl- 'll 111 " " " l to ' fx fi few! . Le Cercle Francms NVQ feel that the gzo.1l XXlllCll Le Cerele 1' mnefus st nted out to 1tt 1111 has been reached flllN 11.11 Our lnterest IH the studx of lltflbll l1 lx lneleflsed and most of llS are able to speak Freneh mole fluentlx IH l h 11 mon sl 111 1n the use of the llllnlldgi than before ls Wldl sexual .unendments mn added to 11111 con 1 ll 11111 IIIHXIK the funds ln the lIBdS1ll'X to send a present to Nlf11sl1f1ll Xlexf1n1l11 one ot 0111 members 11 ho new ID the hospltal 1 IIS before lhrlstmds the elllb staffed 1 l llIlNllll IN pl IX 111 l 1 ne 1 111 14 assembly lflil muted 1ll the If xeneh eldsses e eluh plans to present 1n dpproplmte gzltt to the Ile 11 Xlle H1111 wx School Altogether Le ierele Frf1ne.11s has had A un sueeesstul urn and hopex to hare mam more Bonheur, Le lercle Franczus' Page Ona Humlrul lfnly Ihre' . 'Y K x . . -' ,F '?., 'U .-'V-.12-1 23' .lv a lr- 'u -. . i- I 1 V- ' ' 4'-1 f ip ' .-,154 V .' ' 1' 1 .' " 1 '- -'ze 11- ' .' 2 ,, ' 1 ' ' . Th'.A ' - - s - '- st't t' . ' "ling for a tl'l'?lSllI'l'I' and dues, and other Ilt'COSSEll'j' l'llElIIgIl'S. Lust full ilu- l'llIll use-sl ln . 4 r 4 .1 .' .' i .4 X A 1 'PA 1 A 5--4 Y. U7 i 1 ll, v 'I .1 1. 1 I ut 1' 1 ' 1 ' 5 ',.1 2 ' as al" 1' 1- -l ' tl- L.. vi ' v' 1 2 1 1-1 1 1 -I-h-lp. Th1 ' ' ,' 1 ' r " 1 - ' 1 1,1 j Il',.l I 1 1 ix 3 V I gn .Au :Lv 1 4 Yxuv V, ..x..... 'lu I A X.. 1 V' . ' Boy Q bcwnce Club X111lf1so11 Ilogd 11115011 I0 Mkox hhllllf-IIH B1 ll 110, Gene B11 cr John Blnknox Qennv 4 10119, VV1ll1am 1 IISPHQQ'-IPII, Arthur Durett, Roy l'l'll9lC1h R1tchard Plllk Robert GOIIIIOI Paul hlzlchman John Huff Rov Hutmheson Ernest Tulane, Nelson IXIIIOS, Huvh lx 111pp011bc1rg, Harold I 0 mme, Bob H0300 Melvin NI1ttl1c1x,Hume NI1ll01,I:1oyd 'NH 'SIRI' RS X llf0ll Olnvr 111s I ll X UIIIS In St Xlns Nolson l1t011b1111k 1 hmr PlWflll0 Rm P01'f01 F1l1v1rd hmflm Erlc R1de11our Fr'1nf1s Rnlfflox George R1e0l1 Fdvsard ROWIIIIOIIII Robelt Qhcphord Cl11c'11c0 Shontzo Plmrles Shmut Robvrt T11do1 Homer Tsugg Potter Wolf Slbert Xhleon, II1rrv 71114 Ilonrv 114101 B1lb0rt Paar Une' Hunfirul lforfy four X . 77 K. 1 'L I .' . 1'.' , 1 ' 11: ' , ' ' Al 1'.' , J1 , Meg'-'.', "':11k ..".', " ' .I "S, 70- .., '. -. ' . I 1 . ., . . gg-, '1 " ,L1f' 3 .Yr ' . :A l J .V l'l'1'lIlllll0Y', NV1lliam I'l01'L'G, XVIITYOI' V, Q ' . - n, A v4 Y' , T E . ' . . , , 1 1 , . . . . V A 7 1-1 . 1 1- ' V v 1 1 J . .1 5: V . ' , 1 , f: ' . , I .V I, , . 1 ' ' , 1 ' 1 .1 ' " ': ', f- ,- 1 .' ra Y ' 1 v .l , 1. ' ' . I , 1 , , 1. ', l A . 1 1 - ', ' . I im ZH GLLIGEXAH .1 mcmxxvn Box s Suenu Club N 1 N l N X x N Q N I 1 xlll N x I N 111 flu l Ju ' 1 30 7 Z 'I Z 4 f X I K -f Z S Ju f 4 3 I f 6 5 7 I 1 E Q' hsnaij' x6Y - X7 ' .' X ' l'rf.wulf uf ,... .... ,.., .... , ...... , ...... . X I .lar-11:'l' XX'u1,1-'lg lvllfl-1ll'l.il,Illlll .............,.......... llm:131:'1' l,1:.xfl'1:l-1 .W -rflfrryf . ,,...... . .....,. ,... ,.., l 4 lliXlN'l' lll"1'v1l13NuN .XI llu- llggw-Nlimn ul' .Xllx .Xlm-liiuziv :mul .Xlix Sl'lIl'illllIIl ul' Ilu- xl'l1llll lim-pzzrillu-Ill. il 1'lllll um Hl!l'2llllXl'1l in llu-1-:ll'l.X' Imrl nl' ilu- Iilxl X4'llll'Nlll ln luv-' ul' llu- llllwxxlllllllll mul NUllll4llII4ll'4'1'lElxN"N. 'l'lli l'lllllilllllllll'1l 1Iu-1ul1-"'l'Iu- 114,55Sl-i-vu-1-4'lulv." .XX xwrlluy nu Ill lu-1'x4nl'llllsu'llllr,ilu-'X pl.-llg-.ul llll'IIIN1'lX'l'xlllN'll'l'l2lllfl'llllll1'Nlllll.X'1ll'Nl'll ll lllX'1'IlllflIl.lI2lllII'4'.2Ill4l4llv'2l1'. .XX nu-ul'Ilu-l1'li1'x1 X'l'llllll'1'NllIl'-X' irlviu-ll Xll llzl1'w,X' ll, XX' -iw. Ilu-1-ily lllwlllll Hl.ll1'l'l' ru iHllll'l'NN Ilu-ru, Hr. XY:-iw aux: 1 num! llll1'l'1'Nllll2'JIlI1l ind: ll1'llX'l' Iullq Ull :lim-:nw Ll'1'llIlN. llw- :ulw guru- flu- 4 lull lllllllllllilllllg' llulzs ml lu-znltll l'llIlllllllllIN lu l'llr:1lu-rlsnul. mul Iulll lum llu 1-mulllirm vuulfl lu- illllwlwlxw-rl. lll- vrvlluwznllllul--rl Ilu- lu--xx un ilu-il' lllI4lll ml' gr mul will lu- XX'Hlll4l 1lrr :Ill in lli IDHXXVI' M1 l'u1'Ilu-1' it. llllll'1'llllPJllXH I+-uk upIlu-xllulyr-l'uuwli1u-nu-Yu1'N:1lul ww-111'--'l N511-rulul lIl2ll4'l'l?Il lu lu-Ip Ilu-lu in llu-il' xlllllf. lllll'llNlX'l' xtrullx' ul' In-w-N. lllillllx. nrul lrilwlu Wzixzilwpart1vl'Il1iN.X'l-z1l'R1vl'11g'l':lll1. Ill-l'm'v Ilu- l.lll'lNllll2IN vzu-zntiun. llu- 1-lull lu-Ill an lHII'l.X'. Ilu- 'Pl'4l1'4'1'llx nl wllu-ln lu-llu-ll lHlllJIli1'NHI1l1' ru-4-fly l'2lllIlll1'N Inzupp-xp .Xlmu-lv. l'1uul.J1Il4l 1-lmlmu we-1'v l2llil'll lu llu- luvnu-N ul' Ilu-w ll4'Nlllllll' lu-uplf-. 'l'Iu- lm.X' ll-lt truly Il111 " It l5lIlHl't'lllPrN1'll lH!'lX'1'Tllzilltfr1'1-m-1'lX'v'.H 'l'lu-mc-1-1-xxul'Il1iN1-lull lxlllll' In Xliv 51'll'iIlIllIl mul Nlli, Al1'lil'lIZIl 'ffl V lluullrfll I-Ufrfff Iffv Creatlve Clubs 1 1111111 111 N 1 11 N1 N . 1 ll 1 KS 111111 N 1 N 1 1 11 N11 111 118 11111 1 1 11 11 N11 11111 113111111 1 1 11 11 11' 1 18 111111 1N 1 1 1NN1N 111 1 INN 121111 11111111 111111 0111111111111 111 1111111 1111 11111114 1 111 T110 11111112111 111111N 111 11111 111111N 1111 111 1111111111 111111111111 111111 11111 1111110n1 1dI'X 11111118 111111 111 11111111111 1111111 111111 1 111 111111 111 N1111111111 111 1111 1: n1en1n11111 11111611 111 11111111 1111111 1111 1111 111111 1N 111 1111 111111N rllf 1111 S1111 e111N 1D I1NN 111131111111 N 111111101 111111 N111l111 L11 1lN11 1111NN1N 111111 11N 111116 1110 XP c 11NNeN N11 111111 11111 1111 1 ll TN 111111111 11N 1111111 8111111 11111111111111 A111111 'XI 11111111111 11 11 11 1111111 11 11 1 111 Hf 1111 1011111111111 111111111 111 1111 N 111 1111 ll 111 IN 11N 1111N 1111 IL 111N1111-NN 111N 11111 1 1N1111N11 11 10 11 1 111 1 111 1011 18 111 1111111111111 1 fl N 1 1111115 10 ltlllrlllllllf' 11111 11 11 111111111 1 1 1 N1111111111111N 11 11 511111 11 1111111111111 xxI111x1N 1 N111111111111 1 81111K 111 11111 111111 1 11N 11-11 11113111 111111 111111111111111 , Paar fllll 111111111111 1711111 111- 1 F11' 1 ' -' -"11'.' 11'1-. '1N 111 1111-1 N111111'1l1.'. 11'11'1- 111111111 111111111111 111 1' 11111 H11 1'111111i1'111111'111N, 111111-11 11'lX'1' 11111-11 S11 1111i11N11111i111r11' 1'111'1i1'111z111-11 111 lll1'l'1 1111- 1101- 1.', ' -'1-N1.'. '11111 1'1111z11'11i1-N 111' 1111' .'1lll1'111. W- 2l1'11 N11'11'i111r 111 1'1'?l1'11 11111 g11'1 1' ' .' ' 1 1'1- 1'l'l'1 111'11 11111' 1-11'111'1N 111111- 11111 1l1'1'11 111 "1111, 1411 ' .' 1111' 1111 1 '1 '1 '-1 1 1111-1' 111' "111 '11111' 1111 1'111" 111 111111111111111111-1'111111'1-. N' 11 1- 1111' 111-11 1111' -1 1l'1.' 11111-11 1'1-1-11gg11iz1111 '11111 1111-1 111 1111- 1'1-1 .'.' ' 11 '.'.' 111:- E1' " " '11s. 110",' ' "' "'1 '11 1"111 11-1 1- , , . 1.',.s." , , ,.-. ' ,, ,L. 1 A. '11 ',.L. 1.1..1l. ,. L... 1' .'.' ..'. . ' "2 '11.'1' ' -.':"1' 16,"" e -5" 'K 1 . ' .H "l'I1." '1111 "1'1'1 1' " 111' ." T11 11111111 111'111'.' F-'1111' a 1 ' '- ' ' - 1 .' I' 1:1 1 1N. '1'111- 111'111-1' 111 111'111'1 111' fol- 1 A1 '11 11 .'.' 1:1 -- 1'.' ,:11 1.11 '1111' '-1'111'1c1111'1111- '111k, 11'11', 2 ' ' -111-1, is 1'1'E111 111 11111 1111111 '11111 1-1111s11'111-1111111' 1' " .'..'1'l1. T1 '- " ' ,. 11' 111 - 1111, '- 1'111"11N 1'i111 1'2ll'11 1111-1111111. 1' - ' s ' is ' '1 1' 1' 11111111 " 'pf-f11' 21 11111'1i1'111111' f111'111'i11-g .' 1 ' -s 't is a :1 j ' 11111 -1 1 T-'I 111 111l'l'211111'1'f11 " " ' ' V3 111' l in mil fllfl l' HLLIGEWI ,. ' xmcmxxva fa I 11 P 1 ww f l',,, 11, ll ,ffl l Illfl, l 1 .-. Ju 'J JU f 7' f 1 1 f Z ' 1 U 6 ' 4 4 JU 6 Q 4 I !' - : qzil naman?-' 5Y NUlll'Iilll1'N ll iN 'Ill' lzlllflllgllfvlll' lIll'i'1lHl ill lllllvll xw wllllzlllfllwlll- lll vflll llll: UIll'fli'1II4'Iyfl'NlllVIEINN. Ill Ql'Il1'I'iII zllllx llllllu' nl' lIlTl'l'l'NI In lllf' lfllglixll Ill llvlll lIlil.Y Ill- l'lIIINi1I1'Il'I'4 Nil 'l-ulll'l-l'i'll1'lxllzlxwluvllllplplllwwl-ll ll.X'4lllI'llINIl'Ill'If1l'lI lx lllll' lllf Il llll lu lllllllfxll ill ll1l4llill'T lvllllll llll' ll:-Nl l-xzllllllll-X nl' pm-lllx. Nlwll 5lflI'l1'N. I IN 211141 4Il1'2ll'T IUIEIQXN xvllivll ll2IYl'IJl'1'Ill'HNTl'llJll1l'1l 1lllI'illQ' Tlll'-X'4li1l'. XXV- llr fl l will llll-lil 2lIifll'UYZll1 llllxxl-xl-l'. ll Nlll'lil'lvN lllll' IIN lllzll Tlll' lnllllq llllfl lflll' llllll IIJIX'1'2'lX'l'Il llNllI4',iHf' Hlllvlll'1llI1l'NXXlIlliII'IlNIl1'NWIII-4'X'lI'l'NNi1IIl. 55 'QU4-u 158 I f Ii! I 1 7 51 X S 1-H-1 - CYDCCVDXXUI 91..L1GEUJ1 1.1 :I N5 SWCCf1'1Cdl'1fS 111111 1 . 11111 .1 1 111. fx x N 1111 11 N 1 1 . 11 N lx Y' 1 N N N 11111111 X XII 1 N 1 S 11111111 1 11 V11 ,. N .1 111 X1 111 1 111 'N Xl N1 ll, N Xl 1 1111 111 1 N 1 1111-N111 ll .11111N1 N1111111.111 . ll 1 1.11 1l1N1ll1 1 1111110 111 111N 11 111 1 U 11111 S1111 N N N X111 11111 S I 1 1013 11 1 A 1 X1 1111111111111 1 , . . 1 1.11111N 11 11111 1 . 1 1 I1 1- 11.111 1 11111N 1 . 1 'N 1111-N 11 1 X11 . 1 1 :IN .111 1.1111 1 1. 11111 1. 1 N 1 Y 1 NN 1 1 I1 1111 11 1 .N 111111111 1- 111111 111 1. 111111 1ll1I 1111 1 J 1 33 f 1 y 1 15 Z 1 1 Q fl 7 ' 1 1 Ju f d 1 F Z 2 1 1 1 I - - 1 cc - l ,aa 1 "S11'-- '2ll'1AH Yi -1111- 111-1'111-1'1N 11111Ni1-.11 111111-11 11"1N 111'1-N1-1111-11 211 11l1' N111 '111l1'211l'1'. A12l1'1'11 H 211111 51. 111' Sll1'1'12l1 :11'1'e111g1'1-1111-111 111111 '1"111N-W11'1 '11'11 1'1-1111111-111111 1'1111111:1111'. 1111: 1-11111-1-111-11 111 111- A. 1'. 11. 1-1'1111'11i11g1' 111-1111-1'1-1111-111 111 111311 11-N. A111 -111'1-1', 11 11':1. 211511 1'11111'1x111'11 111' 1111151' 11111111111-11 111 N111-2111 1111 1111' S111'1'1'1 111. 2111l'l111l1l' 1111-1111-11-:11N 111211 "S11'--1111-z11'1N" 1111: 1111- 1111151 111-1-11-11 1111l 1111'1ll11x1 11111111 N11 '1'1111'11111l'. 1111'1111711 1:11'1.'1111'N1z1g11-11. 1111-11111N1 1-111'1'1-1-111' 1'11.'1 - 111'1111111'1i1111 1-1'1-1' 1'NN2ly1'11 111' 1111-111 11111-111. '1'111-1-11s11l1111-N111'1111- 1-11111'11N1-N 11'1-1'1- U1111' 1'f'1l11N111'1' 111. 1111 1-.'1-N." S11 '1 '11'11 211111 S1 1-11111111':111- XN'1'1'1' 1111'f'. 111111 1111-1 u':11'1- il 1111l1'1I 111:11 11':1. 11'111j' 1111'1l'11I11111- 111111. .X11 111 z111.1111-1'1-11'1-1-1-Nix 111-1-i111-11 1'11:1l1:.l'1'N111,1'11N11111l1'N. XY1111'11 1'11ll11'11l1l11'11 11111 -11 1111111- 11115111-1' N111-1-1:11-111z11'1-1'1'1-1-1 111-1111-1'1-11 111 i1N1-11111'1-11' 11-1' 1111-:111N 111' 1111- 1'11,'1 A g:'.1111- 112111111111 111111 1111- N1-111113. A111 I -U1l'1'1l1 11'1'1l1 1l'l'l11H 'l'111- WI1i11- 111'1'N1'I H1111 1,211'2I111'.-' S111 1' -1'N 211111 VI111'111'1'S1'1H'1'1l1'I'1' ix 11:11-'iv 11121 N111111'1111'1S." 11111111-. NV11111- 111-1-.'1- -1111 1111- SIII111' 11i1'1Ng "S11'-- 111-.11'1N." S11 'III 111111 111-:1N:1111Ng "1'11'1-1'1' 111IX'1'1' 11N! B11--1 111s 1'12I111.H 1'1'i111-1- 211111 111-:1N:1111Ng "N1111111-1' 1' 11.1-." S.1'1"11. W11i11- 111'1'N1' 211111 11l1'A11111l1'l'111111."111l11111'1'1l1H'111l1' .X 1-'1-111, S.1'1"11 211111 1,1'1111'1'1U-11'2111- 1'111' '11111 1l1'l' 1.i1111- W1 1- S1111-N" 'lllljj 111' 11111111-. 1'z111i1-111-. Y1111 '1'1'.111111 'III11 S11 .' 11211 '1'11 111' Wi111:1111 112111111X 211111 111111111 1'111'iN11111111-1'. 1 '. -1' ' ' ' -11111 1'11'I1 Fnxg F11'1'. 11' 111-. A1-1 11-"WI ' , 1'11I' 11111 1:I'1111'H W-111111: 11 -:TNQ "1'1'1-111' 215 21 1'i1-- 1111' " V: '1' '1 1111 - 1 -.'1.'1"11 311151 111- 1.1111-." S11 1,1'1111'1'2 C1 '1 1- 'sg "Th-1 11'11111- 111 111Y1'.H 1111-1111-11-1111 1'-11'1. 1111 ' -' ,.f-'1'l1- 1'1111111-111-. 1'1"11-1- 1:1l111'11f1iQ 'l'l11- 1111111'1111i1- 1'i1'1. F '- F11- -'g T11- 111S11'11111'111 1'i1'1. l'.1111i111- II-1',-11 '1'111- Yi1lz1,,'1- 111-111-. 1"- -- Ia 'l'111- Bli1'1111'y 1li1'1. Ii1ix11111-111 A1111 1'111-111'1'-1111, "1 1l1111'1 K111111' I11111' I 1,11 11. 1,111 1 1111.11-11' ,,'n1jg"'1'111-1'1-i1-111-1 1111 T111- I11'2l'111.H S111 '11111 l,1'1111'1': "1'i1g'1'i111N of 1,11'1-.U 11111-1. S1111 .'11y. Y' '1"' 1. 211111 1's111i1-111-1 l"i1'1l1- 1'11l11l'1' 1' I'l11j'. 1'11N1111111-N 'III11 .41'1'111'1L5' 111' 1111- 111l11111'l'-111lXY1' 1'1111111-1111. 11:1 '1-1'11i11. ll-1 .'.' .5 1-111'-1' 1'11l' 1111- "3l111 -1' ' 1,1N1- 11 1111.1 1-x-1-1111-11 111' A1211'111Il 111-1:1-1': ' ' ' 11'. S1111 '-1 111' 11l1' 111'I1l'11l2l11 I4'111'1111111'1' 1111 l'l11j'. ' Q ll 1l1'11l l1'111'1I11 1'41fl1f I " . i1 fgfh I 11 Q21 ffff 9111651111 .121-ig ' x6mc1'1xxv1 1' NN 111111 N N 1 N 11111 N 1 1 N 1 1111 I 1 11 1 1 N lll"'x N N1 1l1NN N1 I X N 1 N 1111 1r 11111 1 xxx 111 5L1ll 1 N 11 1' 1N 1 1r1 I1 Nx N 11111111 IN1 111 1 1' 111 1 1 Il 1 111 N1 N 11 111111 11111 s NI 51 11 1 111111x1N 11 N1 ll 1' 111 Ill H111 13 , f 4 ff 7 f 1 , I 1 1 A JCI f 4 1 g 1 4 1 1 1 I - -' 1 IA:X1'1'1111Yl' S111113 STQII1' 11111111121-1'. 111111 W. 1'I11115'g 1'1111111-1151 511: A121111 A1ll' u' 211111 11111'11111 181.5111 17l1lll1'l'1.Y 1111111. 131-1'11111'11 1:1l1'111'1' 111111 -1111111 H1'1lIl1111 " 11 A111N1 111- 1,1111-" 1111. 1111- 11l'111111'1' 1l111ll1l1'1' 111' 1111' ,111111. '1'111- 1l1'l'1'111'111- 1Il1'1' 111' 11l1S1'1l111'11N 1111s 114111111111 N11 11'1 111, I11'111.1'.N11111111. "NWN 1-111'1!' 1111. 1111 1111111-11 11'1l1lIlll1l 1.411' 115 1111'1-1-1111: 11111-11111 1'. W1 -11- 1111. 111111 1111s 21 1l1111l1H'I' 111, 11111111111- e111-1-1-W-5 x1-1 1'1-11 111 1115 1'1'lx1111. '1'1l1'1'11I1l1111'11' 111'11g'1'11111111'Sw1-1-1111-111'1s 1'1l1111WN2 Sj'1Y12l. 1,1'1Il1'1',x 111' Z111111x. 11- 1'111-Izg 1,1'11l1'1' 1"1'il11Z. 111-11' 1,1'l'N11111I111Y1' 111 1111- '1'111'11111-. 14.1 NY11w-1'. 11.1 111111111-. 21 311111111-1'. Y11112I .X1111'1-11111113 M1111-1. il 1,1I111l111111 111' Z112l1l12l. 11111'l'A' 11111'1111111,1'1-11111-111-1-ss111'1111-1.111111111'y111'1111- W11111- 111-1-N1-, 1"1'2lIIl'1x W11g111-1': 1 l1'll1. 1i111'1, l:1'11'1P1111'11 111 Sy11'111. -Illl' 111-1111-1111111x1-1'g 111111. 1'1-1'1'11'.11 .'1' ,,.'11y 1,l'11'115 Yilll '1'1'l11lll1, A1111111' lA111111'111'. '1'111'1'1' 1"111-111111- 11ll1111'1'N. 11111-11111 l4'1'1'N11 1'111111 111111-1'1111111-. 1'211'1 1':V1'1'A11Il1'Q 111'-111-, 1J111'1'11s 111l1l1'1211l111 X21ll1'111'. 112I1' 11Il'1l S1-1111111151: 1111111-111-, 1'I1111-1 1"1.'.g '1'111111-111-. 1111111x1- W1111. 1111 lA11111'1'111' 111'111'1- 111l11l'11'1i1-11'2ll11'111', 1'11.1'111N 11111111-lv: 1J1111g'1111-1-5 111. IJ111111- 1,ill11EI1 112111121111 1 1111'1-111 111' 1111- A1'1 1.' 111' Z111I1ll1i1. -1111111 11:11111111111g 1411171 1"111111111111, '111'2l11'111'11 -1113 S1-1-111111 1'101l11ll21I1. A11.1 1411111111121 1"11'A1 1'11,1-, 111'111'l' 1.11111115g S1-1' 1 1'1g11-, A1'11'11- S1'1l2l1'1'l'1'Q 1.1111111111-. . 1-Q. S1111111'1'S, 1,1'2lSiiIl1N, xxv1'1111111:.f5. 1-11', 11111111-s 111' l':11N1A111111f' -f-- B1111',j111'11- 3111111-11511-11 A1111',j111-i1- W1-1111. 114'11'1l 111-1111 11111- 1'- 11111, 11l'111'1' A111'A1111'1111, 11111, 1111111i, 1'I11z11111-111 11l'1111Z, 1'I1s11- W1 '- 111111. 15111111 1'111'1s11111111-1'. 111'111-1- S1111111. 3111111111 1i1'1WEI1l. I4:X'1'1A'1l 1"l'l'N11. A1?ll'- f1l'11' .11111 1,11111x1- 11111131-N, 1C11x11111-111 A1111'1111, K1111'11- S1'11111.l'1'. 1,1I11'1' 1,1'11l21lIl 1 11z11111-111 A111 1'111-11v1'11111. A111111' 111'-Y1l11111N. 111-115' '1'w1,.,1. A11'I'111111 1'1i11111'111l1'1' 1111',-1 SIIl111l. 111'11'1l 1!11.1'11'1c. -1iI1l1'111i1.'1'1'. N11111-5' 1,2l11I11. 111! 1: 'II 111' 1111- E 1x -1 111-- -111'111',Ll'1' 1:11 -111-1'. 11115.11 Ii111'111'N. 13111 1'1'2llIl1'I' 11 -1' 1,11'l'1'1', AV111.2iI1 11111111-lv. -111. A11'1'11' 1'111111-1: 1:l1111'1'1 511-1111. A11-11 -1 1l1'l'111l11.AY211,'l11 1,l'1l'1l2I1'11.-12llI14'N11l111'1I1'111l.1'1.Y111'-1211Il1'h. 1,41I12I1111'111I'1'N 111ll'1'j' Sl'11l'211l1lll. 1'1.Y111' lv1I211'11'.V, -1111111-N 1"1l'1Il1Ilj1'. .1111111 X11x'1-. 1111111 1"1'2lN1' 111117 "1 11111 -'1'1111N1- t'1111111'l'l1' A12I1'.X' XY1'1g:111. A1iI1'11121 XY1'1g'111. 151-115' 1vfll'I11'1111.' XX11 11111-1111-, 511111 1'11-, l1111'1'11'1 11111111. 111-11-11 Z1Il1i. 11111-11111-1 S1111-1-N, 1l1'1l'11 111x. 111'111-1- 111-111'y. Sn' ,". 1 A1'1 1 '1'1l1' l411111111l'.Y 411' '1'1l1' XY11111- 111-1-sv. A1-1 11- '1'1l1' 1'111'1'111111' 111' 1111- 11111211 1'111111'1- 111' Z1111111:1. A1119-111 N111111ll'1'N A111N11' 115' "'1'111- 511711111 111'1-111-x11'11." 11 'ill' 1'f.v1-1' 11111 2 l1s1. '1.1 11 1 1l1'11l I "11 rl-1111111 v"igsw-W' Poetry ,lub ,.1 1 1 1 1 1 111 NH I1 1 11111x111 xx 1111111 1' 1 1111 Ill 111 1111N 5lX11N 111 1 1n1111x11 11111 1 N 1 111 X 1 1 ' 2- 1 llx Nl NNIUII 1 1 N 1 N 1 NH 111111 0111 111111111111 I1 111 f h ,A,,,V , b ,V., , W l '111l1' 1'111-11-y 111l111, 1111111111gr11-111-wly 111-1-"1111z1-11 '11111 Slll'111 111 I1llYl1J1'1'S, is 11111 1111! 1111-111 1111- 11111111s1 1-11111-1 111 1-1111ix"111- 11111111-1-111111111 111' 11111-11'y ' 111 111 1-111-11111'11g1'1- 1-1'1-11tix'1- '11'k. W1- 1 1111- 111 211121111 M11-1-1-ss 1lll111'l' 1111- 11-11111-1's11i11 111' 11111' f111'111y 1 Miss ' Y11,,1-1. 'III11 1111- 1'11ll11wi11gr 4l1111'1'l'NZ l'r ."1' I ........................... 131-:'1"1'Y 1M1'1111'1'1-1111' 1'I'1'I"1,I'1'.'.l1'111 .................... Mx' Q 1.1-11: -,'11x N1 "'1Ill'11j 111111 Tl'1'lNllI'1'I' ..,............. 1', '. .' -1 'ls 1111 311111111151 lX11ll'1'1l H. 151215. 1111- 1'1'1-si1l1-111 111'gr1111iz1-11 11 1111-111111-1-s11i11 111'iv1 11111-11 111111-111-1'i1-11 11111 11121 s111'1-1-ps1'111 -111s1-. S111 - '1'1'y 13111111 11111-nm 11'1v1' 111-1-11 lll'4N1111'1111 115' 1111- 1111- 1l1l1'l'N. '111l1'1'1ll11S11'1Y1'S1U 1'1-111-11 1111'N11I1'1'j' 1l1'1,2'111S1l1' 1'1'211 11I1lll'l'l'11111l11l 111. 11111-111 '1111 111'1'1111111lis11 this -11111 1111- 1-11111 111111ls 11111-1-1-slim: 1111-1-11111-'s 1'X'1'1'j' Nx'1'11111'Nl1f1y 211.1 -1'11111111. 111'11'l' s1-1111111. NY1l1'1l il Ill'1lQI2l1l1 1sl11'11V1111-11 111 1111111111111 111 1111' 11 .'i111-xx x . W- 1l1lX'1'111SU1'Il.11lj'1'11 1,1-V1-1-111 11'-1111: 1111 111111-11 x111111- 111' 115 11-11'1- 11111111-11 1.1.0511 111.1 1111111111 111 1'1ll'1'y 1111 11111' '11'k. ' 1 1 ' 'nf . 1 f 4 f 1 JU HLLIGEWI .Nga mczmxxw I X S-II V1 1x 'NICJHI N X X mfg? ggi: 11111111 111111 JU ' ' F J ' x U 6 f 5 1 1 I Z K N f 2 4 1 1 1 Ju f 3 1 1 1 1 1 l - -I -ISIQEQ' hgngnf' xy '1'111: 1'111111x1'111u'111111111 ix 111-11111' 111111 xx11 1111- x11'1x'111u'. 111111 U. 111-111111 111 11141 1'111'g'1x'11 llx :111 11111' N11IN. EIN xx 1 f11'l'.X'1111l11.:1f11111 V1-1'-x' i1111x11 11'11-111-1-11. A . 9 , X1 , ,, .X N11Xl'1' 111111111 1111 21 N11X'l'1"X1 wzl, .X N1Ix'1-1' N1i11' x11111111g' 11111111 1111 1ll4'. V11114' N11111R111z1 1 1l21X'1' 1111'114'11 111 x11x'111' 11111. .X11l1 l'X'l'l1 1111-Nz1i1x11z1v1-11 N11x111'-1' 1llI1'. .X N1Ix1-1w1111u'111111Ni1x'111'11iu'111 1'1'1-:111w 111 11111' 111-z11'1x:1 NiIx'1-1'111111u'111 S11 '1-1' N4Ill1N xx111xy1'1'111g' xi1x111' 111'f1.X"1'N S11 b'I'XX1112N 1111111111: xxuqx xx111'1111-11111111-N. '1'111-11111111-x1111'111X N11X'l'I' 111141 11l'iIX'1'1I 1x141l1 111121 N11X'1'1'111f.f'111 11111 l'X'l'1I 1111-N115 1N111lI1' 1fx'111"x'111i11u' 2'11111'1'N. 211111 N1111111x 511111 2'14'2IlIlN XY1- N11-1111x11x'1-1'xI111-11 JIII41 1111911111 Ni1x'1-1'111'11:1111N. 111I'1"I'X' 11. . .113-. . AX '1 '11 11 111111'11 71,111 11111 Latln Club 11111 11 1 11 111 ll 13.1 11 1 1 .s N1 1 1 1 1 ,,. 111115 111 1 1 1 Nl 1 1 KUHN 11 ll 1 11 1 Mill 1 II 1 N1 N 1x 1 Illllx 1111111 Ill 1 N xl 1 1 1 4 N 1 1 ll 111. N P11111 U11 1. . w, 1 . ,, 1 1 f ,A 1 . . '1'1111 11211111 1'1Il11. 11111 gr. 11111 N11 111111 l'111111'11. 1 -11111, 111-11 K1 -1111121111 1111 'IST .'1'1l1'. 1l'l.' 11111111 111'11g11'11sr'11g' s111: 1l11y '11111 1s111111111' 11111 1ll11.1 1'111l'11' 11 11111-1111 A2111 ' ' 11111 s1'111111. I1 1111s 111111111111 so Illll1'1l 11l11'l'1'N1 111'l1 pupils 11111 s1111ly111g1 11211111 1l'lX'1' 11x 11'11s. 111 11l1'1l'111'S1l'l'1111111N11 111 11111 1'll1l1l'l'. A1ll'1l 111' 11s S1l1'l'1'FS is 111111 111 Nlisx W1-11s1111' 'III11 its 11111111'111'15111g1 1 .'ll1 1'1Y1'1j'1l 1'l11l2llIl, 1111111 1111v11 il111j' 1lSi1N11'11 111 111111111111 11l4' 1111111 1111-11111111 1111' IIIZIIIX 11111" 11111s 111111 1111v11 11111111 1111x111 11s 1'l11l. '11111'1'1ll1D111'1'1111'11 t11s1111-111 El 111111111 11'11111I1 w1111l1l 11111111111 1111' ,fI1'1lll11l1' 1' 1- HIJ1'.1. 1111 l'11'j'11lgI 1l111.'- XY1l1l,Z1' s11111'1111111 1ll'l. 1111' 111111-11s 1l'1Y1' 1'l'1l11l1111'11 1'111' 111111 1ll1'11'N 11111111111'1111, s11".X111 J 1' 1111" 0l'11ll' "S11'1'1 111' 111111111'7 x1"1.' .11111111111 11 is 1111111111 111'l1 11111 11-111111 -11111 11: N1!f11111l'1l111'1' will 111' Elll 11lNl11l'ilT111ll 111 1-1'1-11 N111 11 1 1'Il11'1'1IlQI A11' -1115' 1111111 .'11l11111l. I 1 ll1111111'11l l"ifl.1f-111-11 1 j ww- 11- Jn fggf 61..L1GEDJ1 1.1 COCCVDXXUI umor 1 11111 U1111 1 1 N N IN1 1 N N ll 1 N lNN N N N ll 1 I I N N 1 NN N xll l N 1 1 N fn! U11 1 Jg ' ' E F JU f f f 1 1 f f 1 1 1 1 Z 5 ' JCI f Z 1 f 1 1 I - ' - mi Fi ' ,gr I . I . N . JC '1'111- 'I11111U1' 11111111 1111111 XX'1l11'1l XYEIN N1211'11'11 ,111 1 1111N.Y1'111..11f1N1111111111 1111X1 N1-1. 111. 111 11l1'1'2l1'1-X' I1E11'1 111. 1111-111'N1 N1-1111-N1-1-1111-1-11111 111-111 11N 11121 111111111 '1'1l1' 1.11111lXx111Lf 111111-1-1-N x1'1-11- 1-11-1-11-11: 1'1111.111 1I,1'1'N1l11'1111 1,111'1111l.Y B11 .X1'11111' VS'1'l'1'12I1'.Y1 5111-11 N1'1lZl11111 1111111-N1111' -'1'1-1-z1N111'1-1-1 x12I1'.Y 1"1'21ll1x1I11 1'11111111'N1 1,1'11g1'El1l1 U1'111-1111N1- 521111511111.1':11Z'l1l1'11lN12l11l1'll1'j'.'1'1l1'1lll2I S1 11111 1'11l1'11 1111-111111-1- x1"1N j1'1X'1'l1 EI 11111111 11111111-. 111111 111 1'1l111 111l'1'1111:l'N. w11N 11111111 111-11 1I1l1.Y 11.Y 111111 2I11ll1'11El11ll11. '1'111' 1111-1-1111gN XY1'1'1'1'111'1'11'11 11111 111 11'111' 1111111 Ill N1-111-. 111111 11111111111 51111111-N w1-11- I1111.Yl'11 111111 11111111111 111Il11'N111.1'1,,1'11. 11111 ll 1111-1'1- XYl'1'1' 112111111'11ll11'.'1S.2I1l11 N1-V1-1'11l 111Il1'N 1.-11111 11111'vN N11'1'l' g'1v1-11. 11111 1111 1llE1111'1' 1111111 1111. 1111111-. 1111- I'11llEI1111'1'2l1'1l 1111-1-11112 1111: 1111' N111111-. Q11111-11 1111111111-1'111'1111-g'11'1N111'1111- 111111111 2.1 11111111 N1-1-111111N XY1'11 111111 l'111111N111N111'N. '1'111. 11N1 xx'11N Q'1'1'2111-Y 1111-1-1-11N1-11 115' 1111'1Il1'1Il111'1'N111IJ111'1X'1' 11111 XY1l.'1l 1111-1-11111 1l'I11111111921111'1l1il1'L1'1'11 1'111'1l111111'111. '1v1I1' -111111111' 11211111 1.11111 11111 11111111112 11111l'11 N111-11111.11 1-x1-1-111 1-1111-1'111111 1111 S1-1 '111- 11111111 1111111211111 11111111 21 111111-, 1111111-11-1'.1111111-V1111-1-1111111111-N11111-111 111. R11 , 151'11w11.111-1-1'111i111y111-1-111111111N111-11 11 111111 1'1'lllll 1111- N1111111l1111111 111.1 1l'11L,'1'. 11 lllilj' 11-1-11 111- ,11111 111111 1111- -1l11l11PI' 1.111111 1'1ll1I 111, .X111-g11111.v 111111111 111311 S1'111l1l1 N11'11-115' 1'11111IXY'11 11 11111111111-11 2111111112 21 U1-1-1111-1' 1411111111-1111 111 11111111111 111-111111-. 1'lIN111IlN. 111111 111112111121-. 111111 111111 1N 111-111 111 11N 111111111 X111 ,111- 11111-x1N111111-N1-N1." 1 11111111-111 1-'11'1111111-1. 'Y'-X X Xxxx " 2' L l E 7 i 5 4 3 E i 5 1 E - Z- 2 : 5 ... A -1 -. ,1 4 4 -- 1 7 T - 1 1 A, . . .u ,- A 4 ... - -3 -7 -Z : : : 3, 4 -' I' 7 2 T 1 1 2 7 , - A 6 4 4 5 5 5 T 'T 1 3 , -, :. 2 4 I 1 : 3 E F ? E' 3 .' .' .' 3 'E 7 Q E 5 1' :S 5 2 : : E ' Z. ' ' 1 . -' , 1 ?i 1 N V - -1 5 Q 3 Z 3 1 S T V L 1 5 E' 5 E' 5 L :, ..' L, 23 ' L 7 :: 5 1 S 3: E E- , - : L- A IL 1 E 'T Pd 5 ,I ll: ,-. -1 1 t :' V L., -- : - 7 1. A- 1 - Y A , L : .. 1 .L .. 4 3 - 2 E 1 3 I U 5' 5' 'I i 7 g Q ,Q Z 3 1: i 'T - .. 3 Z- -3 5 7 Q 1 3 :A E 'f ' I nl D: D .x , :. 1 1 -' 5 -1 : Z 1' - I - 7 v T - :' : : : :' w ,, - 1 - A -, I - ... , ,, - H M Eli., C , f 3 1 : 5 1 1 1 -33 1 A1 3 1 2 7 1- - 3 If 7 M 1 ' 4 4 : e f f 5' ' :- x Q 1 " , ' S " e 5 5' 1 - x - 1 7 1 1 Z Z' 2 3 -1 ' 3 I : 1 -, L 3- 3 N 3' L, 2 : : 1 v f : 7 L' -- Q 2- 3 1. 3 L. 2 Xxx f - : : - .. 1 - 1 - - -. 1 .' -1 - lull' Q L X I .. A 1, A ,-, ... '- .JA :D - - I- -, ,- , -5 5 .. .., -. 3 .. H 1 -L 3 - - A -1 mu. xmxxmx 1 I - :' 4 Z' . , - " 1 :. : : ' L : Il Q N f : 2 - .Q 4 4 - y 4 3 5 2 Z I 5, 3 :P xwwxw . v 1 ' f 4 1 L- ? L 11 - - T .. 4 2 : -'WN ET? .j Z ' v 3 :if Z -f Z A E my IQ il. 5 5 W L Q 1' ? 7' 1 A S Z -l- 'Z' -: L : :. 2' Z, w 5 - I jg E ' 1 ' 1 ? 75 E 1' E, 5 f 1 : - Z. 3 gf Z' 1 ' , 1' 1 , 2, ! I' ' -' Q ,. 3- f 1 . .... f ' - - 'FJ 5 1 T If A Z T : 5, 7, 7 3 7 gg , 5 ' 5 4 ' : Z 7 1 I XX mx X mm. I f 5 4 mcmxxvn GLLIGEWI I 6 Ill Sfudpnt Counul N N 4 xIIX 1 N 1 1 N 4 ll N 11111 7 A I 1 ff Ilff ll N L XXXX Jn fg ff? FILL GJEUJI :gigg- CPOXXUI lfhll ts 0 H1 1 Lhool , Il Ixl xxx x H114 1 N 1 H lt Q 1 1 1 N l Ill N l N9 N flff IIN Q . 11-..... .-. A .-. Q . -1 F , 1 ,,.-.1 :ffl-' Agri: 77517 2:59 rf-if .2552 'ff -A TA 2-.i: ---r ---L --f'2' .11-'Z -JQE ? :E A i? -17' 2.7'5f 'Q-" IE:-- -4..: i','E Z.':'r'- Z" -d: ... - '-I-' -- - :-:1 - f' -Af -1 -::-- -:..: :2'- :'f-I f --f ..' '.. - .. 154: fffi 1:2-12225 35?-5 LEE! 521: JC, ' .' Z T 7' E 3 'E 3 E H17 1 H 1 1 5 '4 E' - ' : 1 -7 7: E 2 Z ' .T F' U QU x E'i-EE. TL--. ?fi:' 17117 Q-715 flgl 5345 N 5' D QD fl' q"T1 -1-1 -F--.,. : :': 12-'ff LIZ- ii , -' -A ...:: 11- ..:" --'- '-"T:- -' 1 1 A-i--1. - A1,':.: L:4: ::,':: :U-11, 31,3 Q: : "'!,5- 4.:": 11: :'1:: L: 3.3-1 :'f4 5 1 : 1 Q 3124 547-: :"f5,g -72-g .77-3 AE" 7513 , E 1--'f Ef-21- if-+A 574- -15: if-:7 17" Z ..,. 3 -:5: rg-5 fs: M11 2:11 ..-Lf., 1522 A ' in mX ' S .- 7 1 : ' -' 2 - :':: - T 13 71 'IQ 1 4.- " 5 2 ' -4 - -I .- L 4,1-- :':L5 1-fi Zig: :iii :Y113 :-4-1 - qmwxxmmm. S-'Af 'fbi "f'TZ - 7- 1-"F 4-7-7-: ZSTL up s Wil... 1--- 311: Z1 - q:.:l 177- 3-4 ' .ln Xxw X. .1 3-:Z :TIE :211-- Lzrsg- :--.1:. 211- f T1 f - .-y 5 - f 3 3 1-: if : 3 7 T -1 - 3 gi , : lffrf 3-if 1 jf: "gl "' l:l:: X -1--. :-'- Lf - T --fn ,- :-::. . .- -X if ' ,- :C -- - Z."'1'T '-3: 43 Z -1 ' ""' r F zz f E 45.22 215: 2751- 1515 7 Q 1- ..,- 3 --'-11.1 '11f: -11:21 L-- -- JZ S E., -- :"4 f21': 7: 7 r Z' - -Z Z. '4 ":'.. f uf: T i "5 -' if : 1 11 1 ZZ 1' 1 fj.L WW 30 fgf f1fI'I 1 11LL1GEw1 1141151 11 1 N CVDCCGXXUI J 11111 Il 1111 1111 N N1 11 1 1 N 11 11 I I N I lrl U11 1 J U F JU f d f 9 Ju 5 4 1 1 f f 1 ' I I I - " EERE Hg' ,bv 1111111111-11,111.111111111-11111. W1 1 X'1'I'.X' N1-11111111 uw-IN 11-111 111:111. 111711 1l1'i1 u'1'11:11 1112111.11111 111-1 .11111'111 11111 111- il N111.1'1'111l1'111'. 1'11'1-1,Y11 14'1"N11. 111111 1111111111- 111111'1-11 111111. S1l'l1N1I1'l'N1ll1.1'11111 112111 N1l111'1 N11111: W11I1 11:111N111111- 11111'1'.1' Ill1lN iII'1l1lIl11. 1111111f1111l1111'1'1111111 ix 1411111111. "111-1111z111" 1s111'1'1.1'.1'11l1'1'11'1'.111111 g'11.1'. .XN1-1111-1'1'111111111111111x11111'1g'111 N11I'1Il!l'11Jl.Y. 111-1'1-.1'1-x111'1-1111111x111'11x111'1'11111: '1'11111 N11111'1111- XY111'11 1111-11' 1111111 111 'Y1lll, .I11111111.1'. 1111' 111-111'1111'1-11111111 if 1'111'Q1' 11111-, 1'1I'11I11 u'11'1s11111111111.1'x111-1-11111151-11-Ng N1-11111-1'111111v1'1g'111 11111' 10141 111' 11111115, 1,111 111-1-115 111s g1'11x1- 11111111 11151 lax. S211 . 11l1' 52111 111' 1111' 1121111111 11'1-1- S111 '11111.Y.x1'11211111111'111' 1111111-X 111 1l1'Q W1 1 111N 1-11-x 1111 N12Il'Q1' 111'1- 1-1151. 111- 11-1x1111111'111111- 11'111'111 1111 1i1.1. -1111-. 21 :l'1'1111l' 111'I'11 11. I11- 111111115 l1411'N N111'1'11'1- il 1 lixx. 11111111'11s11 111111-. 111'1-11 1".x11-. AX11l1 111111 11l1N1'i1I' ix 1111-1'11'1x l11N1. 11111llll11. 1'1X1'11X. l'21x1l. 111111 l'2Il'1'. W111 111'11s 111. 111111' 111111 15111111111 1l2l1l'. 11111211 ix 11111'1'.1'. El 111111 11111. X1"'1' 11111 ylbll Nl'l' 111111 NZI11. l1l'111'1' 1s 21 111'1l11.X', 111-1-11.1'g'11'1. W1 IQN 3-11111-1111111111 i11111111111i1'1. 1111-1'11111-N11'1'11.111x11u'11.1' 11111111111 13111 111'111X'1'NI11N1l 111121 11111111111 1111. '11 1 1 H11l111'111 f"1ff.1l .xl'.l' Z- I f 5 5 3' QLLIGEWI 1121-if xmcmxxvu l1 1 1 N 1 N 1yNN 1 1 I xl 1 1 1 I1 N I 11 l N lllfl ll !1!I1'11 Jn ' 1 Jn ' f 5 Ju f 4 1 , 1 1 1 1 I q s-- " 53.133411 gc .XIIl1'I'I XYUIII1' IN111l 2IIIII1'Il' I111I1I1 II1-N1-111'111-1I11111w1-I11111I11 W1'iIIIIl1II'j1'11I1I. WI -111-V1-1' I11-R1I11-1'1-W1-'1'1-I11111111I 111 XVIII. .XIII I11fI4 :1II 11-11111N IIII'1I 1hI1-Ii :1111I IIIIII. WIEIIW' 3I1'I'I1'l'l'ElII INQ1 IIQIIII IIfIII'l'1I III.N1 Sh- is 1I11- 1y111- I111f'. I11X'1' 11 I'i. '. SI:-1:1111-N 1I11-1-11Iq1- XYIl1'II1'.1'I' NI1- 1'1-1-111-N uv1lII.II IIII1I h1-1' 11z11'Iq1-1I 1111 III1I1IIIII:l'III 11Ig'h1N. II1-I1-11 II1-11h 1Nz1 IlliII1I11lI I'z1i1'. Wilh NIQ.x'I1I111-1-11-N11111I gr11I1I1-11 Il21II'. II1-1'I':11-1-1Nz1Ix1':1-1N:1g'I1111'x1'11hz1N1111I1-. X11 l12lII1'I'II'NI11'IN wz1IIi1-1I:1 IIIII1'. I.11111N1- IN II1'I1'II.N 1111I 11111 I' 111113 Sh- I'1'ilII'X' 1111g'I11 111 3-11 111 El Nh11w I'I11I' NII1' IIEIN x1'I1.:1111I I11'z1I11N 11111, Sh-XIiIq1-"1I11-I111l.v 1I1z11'sIi1111xx'11111 I.1111" W- I1:1x'1-11 I'1-II11xx I1.x'1h1-11111111-11I'1'I11-1. WI 1 h11N:1 u'11111I I1111Iq111g'1'e11'.11111I11-1: II1-1111111 1'l'II h 1111 EI g'i1'I. I'z111Ii111---- II1-111'11-111-111111111111I'g11111Ii111-. 11h l,1'I1'. 1h111 1'11I111N1. I1111'1I.x' I11l-Y. IN 1I11- 11-z11'I11-1N' I1l'I1I1'EIII1I,If1j' 1 .'1 XVIII 21 I1:1II I11- W1-II 1'2III 11I11y. I'IY1'II 11Il 11 IlI'Ijl'III AIEIX 1I115'. .I11I11111.x' Xnxw- 11:1 N1111II IIN I?ll'IiQ II1- 111-v1-1' 21-IN I11x1'1-1- IIIJIII .X I'111' EI lll?II'Ii. IIIII II1'1'JIIl I'llIl 11N I.iINI 11N EIII-V. WI1-11 I11- I'llllN 1111' .XIIl'u.2III.v. I.11, 1. I1111 11111 I1-11N1. 1-111111-N11111'NI1i1-Ii. II2Il'I'.X' lI:1I1-11111. 1:1II 2IIl1I 1111-1-Ii. II1-uw-111N I11N 11'1111N1-1'N. I1111g'11111I 11'11I1-. ,X111I wz1IIqN11'i1I1 Vim I1.x'I1IN NI1I1-. 'I I r ffl 11111 'll 'IV.v1! ,Ni I 19 Yvgfgi riff? :SEN Jtqxak X fy -Mm 4111-',M I 1 sg 'ft 0 V 5 05? w3?"'3' 41 K--fs , Q4 :Tzu Q A 'fined my '31, ,UP 'J +3 I 1 4 as-93' ff: 9: if iw ' qs U -I 'G I '53 xx fb .W X Z 0 iv-' I 'V 'fa 0 so U eu ri 0 QV? K? JYW an 019 ' PG bait Pam Unf Humlnfl 11flufznht 'ev 0 0. r! 1,52 W f 'V -2- . f- ' ,Ag ,' .:" BF- Y . Mm I0 531' ti.: Q43 "Eff-1 -- eff ,GM-Eff' vii? I F f 'V Q ZQO? - -" Q..." , I Q ' W7 W' v.. 5 .4 J'N" ':A X Q25 ? 43, isa' ' N 5 Ps ln' Q- ' fn U K .. 4,4 X 39, i f' 0" Q4 3 'f ' ' - ,:, ' 4.1-,2' U 5 13 5 z. ., a 92339 ff- r' - If De '7 A ,- ' a ' ' , 5 ""'w' auf 62: f 5339 Q 'fbi A A fi nv nf.'g?'. ' P 'M 5255 1:4 pw ' I I , ' - , , jf ,ig JA 0-'Q ,Q ff 27- ' 1. .M-' 5" '. f ' ff' ' 1 :glam r . E yi .V' 5 rf 1 '9 f EM .. --". ' 33'--'ff' Jr- :rv . - 620' QLL CJEWI lllll 6 ZW ,I ik' n x OWCCVPXXU l Senior Wfemer Roast I N 4 ll? N lllt N14 N Wg? a 1 I Jn l is f 5 4 Z I Jn , g g JU f 5 f gf 4 4 ' l' Egg' .. if' SC K I xl 'l'lu-Nvrxurr'1'luw1vy'1-ru-nl llu- vu-iul xl-uv-Il 1-l'Ilu-wluull .X'1'JIl'4lll H1-Iwlur la xxilll il W1-lu-1' wax! lu-lll in Ilu- l'u1'nzu--- 1'1-1111 ul' Ilu- N-luunl i 1,14-gul ul' ll Xl'e-gulllx' lll'flYl',l,1'l'ElllN1' llzmu- XiiTll1'l1lllJl.X'n'ul Ilu- lvzul xxx-:lllu-1' Iru-li. 'l'lu- lull lUJlNll'4l XX'1'llll'l' xurulwu-lu-X uxul uw-1-1-lfl Iwnu- plwfxw-ll V+-1'.x' 1-rnjm llnll- In lllllll Ilu- l'Ell'llll.Y ulul llu- Nlllllvlll luuly. 'l'lu- H+-nimw. In Nlum' Ilu-ir slpyvlw-1-ienliml wrt' llu- l'zu-ull-VX l'4lUlN'l'1Ill4lll N1 :ru-ll llu- l'Y1'lllllLL' ull' willl an lrlg' "2-l-lid l'ill'llll.Y.U 'l'lu- l.ill'llllf' nw-lllrruml Illlxwllll:Isllllllnl'1'Xfvl'e'wlHllMl':ly+11l'1'1'l:lll0l1. Bly: lil ll gfnw-:Ilwie-l'1z1lliirlwluivll lu- wi lIl'1llll1'S1'lllUl'Nfl M ll 'v llllyw-:11'i11z1ll llu-il' lllule-rlzlliillgfx. lliu ll'l'llllNNlHll In QU In tlu- ululirorillm zllul llillll'l' new lJlli4'Il ur w IN l l 1 nf 4-rly. Sr 'LIEIIIIPN XH'l'1'illN4l Ivluyn-4l lay lluw- IIll'llllH'l'N ul' llu- l'l2lNN wlul :lill lull lrululgn- in flslruvirlg, 'l'lu- S1-rlifvru 2lll'l'l'l'll Ilan! tlliu Wu zz X'1'l'.X' pl:-millu' IlIll'l'Y mul lurlu-ll ilu! All Ilu-il' lllllll'l'l?llilIljl'N lllltllll lu- :lx Nlll'1'l'NNl'lll :lu Illix mu-. if 45 I'f1ff Un' Iuufff-,fl Iflflljf ffm 5- - X I I xSx 1-ul I-El QLLIGEW1 .1 -,K X r1 6 1111-: 111111111 Se11111r N 1 I 111 1 Hx x N N N N X 1 1 1 CVDCCVIXXVI H 1111111 een I+ folly r- N 1 NN XX Xx 1 1 1 1 F11 1 1 1111 1 JU ' ' F y-x JU Z Z f f 1 6 1 JU f g 5 1 Ju Q g Z gl Z ' 1 1' 1' ' Ezi- g-h'.iG'-Zia' v . , . , . . 1 . -L I . 111 1111- z11111i1111'i11111. 1111 11l'1411l1'1' 3111. 1111- 1111111111 211111 S1'1l111l' 1-1:1551-N "'21N4 1 l12I1111XX'l'.1'11 11:11'1'x'. 'l'111- 1-V1-11111: Ill'1lQ'1'211ll 1111212111 111111 :1 lf1'2111ll 1l1'1l'1'11 11-1111 111 1111- l11'l'N11Il'I11 111- 1111- N1-111111' 1'111w, 'l'111- -11111L1'l'N N1'1l'1'1l'41 11ll' I11'1'1111'Q1 1-11,1 1111' 111111 111-iu'i11111. 111111 1111- 1l1111111l'N1. X11-. W-111 Q'z1v1- 21 11151-1' 111111 NYl11'11 111 111111l1- 1111- 111'1'N1'1112111 11. 'l'111- 111111111 1.1JI' 1111- 111-1-1111-N1 Wm 11'1Y1'11 111 Blu 1'11.v11ix 1:1l'1'1'.Y. 114111ll1'2l1111' I1l1'11111Il1 11l'111ll' 11111-11 111 311s K1:11',1111'i1- K111111':1N111 11111-'11 VV11i11- I'1'l'1'1Yl'11 1111- 21XY211'l1 1'4l1' 1111- 11111+.1 111'ig:i11z11. 112Il'l'j' Y1111i. 1'111' 1111 1,11UI11l'N1. 'l'11 111.111'1- il g111111 111111' 1.11I' 1111, 1-1111-11111111111-111 1111 11111115111-11 111 111111 111i11'l'N. 111 1111- z1111111111'111111 4lf1111'111:lA 1'l1111111111'4l :111 1-1'1-11111111 111-1'1- 1-v1-1-111111 111 ,111.Y1'l1 1l11ll.'1'11',xXY1IIL1'1l1jl'1l1N 111111111-1-1111111-N11'z1111N111'11111111 111.111-1"s1'11111-111111 l3:11111. 111 1111- I11x'-1- 111111 il 1-11111i11111111N 111111-5' 111111 g':11111- 11z1x 11111.11-11. 11 new N111111 S111'1'41 115' B112 K111111. 111 11111 1'1l1'1111N1l'.Y I:111111':11111'.x' 1111- 1'11:1111l11-1'111' I11I1'1'11l'S 111-111'1-11 1111- 11111 11 11'111-111111111'1111-1-11-111111. 111-1-1-11111-111111111 F1l2I1i1' l111'11lN 11111111N111-11-11111111111 1 11 1111-111-1111111-111k111111: 13111-11111 11111-1'1111..11111. 21 N11lI1'1 11111-1' 1-1111111-11 thlglllf' 111-111'11's V1 '1-4' g1'1W'l1. 11111-11 111-1111-11 21 11111 N111"'NN. l:l'1'I'1'NI1II11'111N 1-1111Nis1i11g 111' 111111- 111 111111' N'1'l'1' N1-1'x'1-11. A1 1'11'Yl'11 11'1-1111-11, 11111-11 1111 1111- 1.1111 112111 111 3-1411. 1-v1-1'x'11111- 11111-1-1-11 111- . . A Ps 111111 N111-111 21 IIIKINT 1-11,1115'111111- 1-x'1-11111111 -1. H11 ll 1lr111 S11-1.11 QLLIGEWI NJ' 1' ll X 5. , I , f fix I 1 If-Qi JU I CYDCCVDXXUI ' 1a S11eLrhcf1rts D 111ce I 11111 1N 11 1 1 UNN IIIIN N1 1 11 1 N H1 l N N 1 N f 1 11 1 N N 11 N 1 1r Ill' he P1311 and 19611111 Club Dance 1 IIN N N N 1 1 1 1 1 1 r 111 N 1 1' NN N f N 1 1 N X N 1 N N 1 N 1,1111 11 1 fl ' I' lg Z 1 1 ZT Z 1 1 JCI Z Z 1 1 f 4 4 1 I - -' 'sez-iw? v nf 1 1 ' qw 2 1"1'11121j'. .111 '11 1111- 11111. 111z11'1i1-11 EI 1111j'1121j' 1111' 1111' "S11'-- 1 '211'1H 1"1.'1 111111 11111 A, 13. Ii. 1ll1'1ll111'1'N 1l11I' 1111 11l'l1 1-1'1-111111: :1 1'11l1l1111lll1'111E11'j' 11z1111-1- 11"1s 111X11l 11l1'Ill 115' 1111' N1-1 1111, '1'11l' N111'111:l. 111-1-111111111111 111' 1111111 111111 Q11-1-11 211111 1-111-111 111 .,1 111'1-1:1111-11. Vlvlll' z1N:-1111111 11'11N 1-I1-1'1-111' 111-1-111'z111-11 XY1111 21 1-111111111 11 1'1'1'1 NY1111 11l'1l1'111111 11l1'1'1' Lf'1'1'1'11 211111 111'z111g'1- N11 1111.f1I1i N1l11l1l'11l1I 11ll'1I 11111. 1 11 111 1-1111-1'111g' 1'111'11 1'1ll11b1l' 1111N 1111-N1-1111-11 XY111l 21 111111- 111'1l1I1'11lll,1'11111l111l1ll'111, 1111- A. 11. li.. 1'1'11111 1111- 111'1 11z1111-1- 111 1111' 11111'11 l'X1l'il 1-1'1-1-1 11111- S111 11 1llN 111,-111-11 1'1'1'1, '1'111- 11111. 11- 11'z1. 1:11-111. 11 11'11N 11121y1'11 11-1' 11111- 111' 1l1l1ll1N'l'1'lll11 N 11l'l'l1l1l'1' 1ll'1'1l1'.11"1N. 1111' 1,411111IliI1' 1':1l1'1'1E111l1'1'N. ,Xls 11 11"1N 2l1lll1N1Il1I 111 N11 1111- 11115..1l11l'Q'111lQ'1'1111N111' 11ll1I1'1l 11111111111-1-111'111-1'.1111111-11'11'z11111111'1111111-sz1111111' 1111- s1111- 11111-. W1 'll 1111- 1:1N1 111111- N11111111-11 1-1'1-1'.1'11111- 11':1s S111'1'f' 11111 1111'j' . X111 XV1'1i1Il'11 211111 1111' N1-1111111 111-N1-1'1'1-11 1l1'1'1iS 111, 111:11111x 1'1I1' N111-11 21 ,111111 1-V1 Il . L. '1'111- 1'. l'. V, 111-111 1111- 1111151 1l1'11l'11li11 11z1111-1-111'1111-N111-1:11 N1-z1N1111 1111 51111111 121i 111 1111- 11551'111I11.Y. '1'111- N1'1l1l1I1 :11'11N1N 11111N1 111-11111111-1' l11'1-11 1111 11111l1'11'Il2Illl1N 211111 11111 1111-1' 1111- 111 1N1 :11'11N111- 11:1111-1- 1'X'1'l' 1f1Y1'11 :11 .X. 1'. 11. S. '111l1' 111-1-111.1 1111 , 1-1111 1,11-11 1114 2111 111:11-1-11 :111 11X'1'l' 1111- 11z111N. 2111N 111. 1'X'1'I'f'11l1l11I fI'fllll 1-11111 1-1111 111 1lZl1l' 11115. '1'1l1' XY1l11l1'1'11l1'1'1 11"1N 111:11 111' 21 1-11112111-1. 'l'l11-1'1- 11'1-1'1- N1X11111 12111-N. :111 1111111'111-11 XY111l 111l1'1'l'1'1l1 1-1111111-11 111111111 111:11-1-11 2II'111lll11 1111- 11'-1111 111111 111-1'1- '11111 1111-1'1- 11211111 11'l'1'N. 111 1111' 1111111111- 111. 1111- H11 - 1111. 21 1.1111 11'1111. '1111 1l1lIl1'1l 1111111 2111111'111'11 11111- 11111-111-1' 111111 11 1z1N11-11 1ll111'1l1.X' 1-1-1'1-1-51111111 111 1111' 1111111 121, 111.11l1'N11'1l1I1I1l'1'?N. '1w1l1'1ll11N11' 11'11N j1l'1'211, 1111.1 111'1111111111:,f1lYl'1'11,1111 111-11. 11 11"1: l1111.Y1'11 1111' 1111- N11'11'1'Y 11111111111-VN, .X1 11111-1'1111NN11111 1'E11il' 111111 1'i1I111f' N1-1' '1'11 111111-11 1-1'1-1"1'11111- 1-11,111.11-11 11ll1ll1'1l 1'1.Y. 11111 X1'1'11l'I111111'N XK'1'1'1' 111N11'111111111 191-11111 1111- 111-:11111111g' 1111 1111' 1:1 1 1.211111 111111- 111111 1111-11 1111111 1-1'1-1'y11111- 1111, Il 1111 101' 111111 1-X1-111-1111-111. '1'l11-5' 112111-11 11111'1X'1' 1111 1111 1111' 1.1111 11111 Elllj'XV'1Y 1111 1'. 1'. 1'.111-N1-1'1'1-1111 2-4-13-N '111'11ll11111f.f'1lY1'1'11l1'1l1'11 11z1111-1- 11f 2111. .1 U 1 H1111lr11l Slfrl-1111111 QLLIGEWI 14 reshman iff X S Xfff fig JL CVDCCGXXUI Sophomorg IJIHLC Ill! x lllli I NN I X xx 1 ll N frll U11 HI 2: 7:1 1 1.:1q 1 17'-' --... -- - ,- . .. 7 :.Et2::lg? -1: 1 'fE5:'L2iE-5-154 'IQ' : -7 1 7 Eg 1 7 I1 1 C 1-4:5 1 : '21 ' - 3 L'-27 'T' :E T-: fE:21::e17 f:1E 5?1f,'Q75f iii? -':.151,"-.:. 2:32 I : --.242-4Z'3:-"' Iffr 7 :Zz 1 4211 -T-1 1 ..-,7 'f, I:':1 5 ' ' L3 ..'1 'I 1.4 -.1 37:5 ... A QE Af-117 752.1 1171: '5 - ' -- 7. 1: ' -QE 1 , :1-EQQQEE: ?gL1 - . ':'4-'5 f"i ?i ' TZ 1 LJLJ LJLJ - Z-:-4E:1'.' :fE1- :J D::DD --.4--:Rf -' I--I ' I 7-31 1 T33 .lil-'1 V 5.1-L-it, V' :j?I -.1 1, 41,1 1 - -.. -ryg- : - 1-3 X N fi 1121111 2.1 "if 'ff-L1 N -:::,.L- Q -: -:LA N 45-Z: .. ' : I 5: rl? ga' KKK - - ..-g 'f 1 --1 - .ig ' Ill X ,-,LL L 44: - --, 4 l ? : " - -b :- 3 .A 1: -1 1 im mmm . L Z.. .--1:-'T 1:1 - I Q 7 ST: -3:1 E 1 1 E ,0'.x x X. -1 1 2 :, 5 ., 3 : 1 Q,--1 .-N1lll1 s H - - 4 - L -2 - 2 - ,, mg a:L:n 5-I-, I X - --- ...Lx ::-1 : - Q 3 15 1'-'T : I' I 1 --1 '- 1 -1.1 'ZZ 'r A 4 7 .. 6' 5 :1'H,L:'- Ffa: 4 - A , jfi..- - , 5. - ' 1 L: -'rj,!'-' -' ' V -45 F '- 4: -':--T- 13 4: 1., 45 SE A4245 75' 23:2 Y 7-1:2 7 Z 'Z : i "" 5 f T-if g gi , 5: 5 ::-Zjlg ,Lf -' L.. -- --' .-f' .: .L.-. 1 3 if 'Q-.I 1 ... ...Z ,V-1 1 yfgigz-,5'if: :,-E? wffliigg ir: 11.2.- 1 ' If 22' .. 1 E ' 7 Z- it 7 1 f-' -- I. gin' -+.. ' E 141'gL'?3-Zbghg C ..- --.STI 1 -1 1 1 -1 U N x U N 3 Jn GLLIGEWI IQ 4 In Ykxxxx I f1 l? f mcmxxvn lwrewdl to -Xllemlny 4 NN I 1 N 1 N I l If 1 N 1 1 1 llfl llflfNlffl IN fzA'- 7----t'f'y 1---A fy---'-'..2z-'-'Y f 44:2 -'1'-1.:'4'-i4L1::: 4-'L'-' f-'4 411'-I Tail y:7'? lflf -53? '.-:'?l'l? I-2?-f A-' ZZTZ 25:-Z ,g..' 2'C:'j::1?..:2-11 2172? ... '24:rf'-5e'f?:::S2:??7fiEiL5'E72' 1' 171: .. 'Z-,1 -vi -"4-1 -.:Z'.. -NJ' :.3.3: 1 'X 1' 1 ' : : fi 'E 2' '- ' rw-E E412 3 : :i " : - E12 F U U'-' ,-215--'?-gig 15-',r--:2q-3QL,'-5 an CJD 11:1 51:5 :,-,4 -,fri -7?f.7'f': 4,12 : - : :,-,':.- 1-1 --',-1 7-:- Z. --l -, ' 7..'Z: 4 D- - - ...,-.-.' --"j- ---A ,,,':'-, '... ,-, f-A - "'x- -- rff I- gr ::::. z.-.nf -'g- :-:.- f:'f.'f x -5-3211-?,f'-Lfi552215--1-+11 r X 1 ..TQ': "T-'l:'A-l 1,--L -:fj'4., 314i I-2:3 ' I :E-Q-Q -:L-" -1:2 517, 'fl' U-DE, :4"L 3, - , 17--1 E' :i 5-,Qi 4-1 3 fmif? -::L ::'-1 : 1 Q : , ' : 3. 4 3' :' W- 'Q " 71 3 - T 3 I 4 E I ' 1 i 5- f ' -I' wxxxg . g':f 7: - -1:-1 11 :- 5-11 1g'-1:'-1vj- '1 n ul. - - , :. ' 1 : --, - , A: 2 2.-1 :": - -' -rx -, - :Q - gp W N, 3' L S: 3 1, E E :J jj Z, 7' 2 EQ 2 r': 1: 3 5 : j 7 1 ,-vll QW 1 -':- ---.-- --- ...,-- :'1 4-5 - - Q .x 3 5 I' -I .Q , -5 'j"4 7 --Ig 3 2 3 L-7-1 .I El ' Srl: ' j-,,,-1 f"5 -13.1 " 3 " 1, 3-4' g 1123 fy' E-ff 'T Qi i 7 Q iglgnq if 1 ui ' --- :' " :f ? 3 ? 1- -4 ' 4 C Q 3 xx X Y Q I fl ll I I Z in iff I V VTBHLL 71 Q Pootld 111 Ru lux 1 1 N1 ll N11 F N 1 N 1 ' N 1 1 NN 111 1 x IHN11 I1 111 L 11 N 1 1 1 lx x N 1 1 N NN lilrlf I1 4 f 5- x I L v. X V l All '1l'21115"x 111111111111 N1'2lN111l 111125-2111 1N1'1I1lNl111'1'1'11 21 N111'l'1'XS1l11l 1111-. '11111 111111' :11111 1Y11i11- 1l11'1111g1'l1 1111- 1111. -l1lx11 211111 11111i1'i11u' 1-11'111'1N 111. 1'1l2l1'11 -1:1 11N 1121"'2ll'11. 1111111 :1 1'111'111i11:1l1l1- 1'l1'Y1'11 1111111 :1 11121 N111i:l'1'1'1'11 1111111-1'i:11. ll1- 111 -1 1 21 11111'11'115 1111- Y1'11'1'i1ll1 111' 1111' 15124-25 1-11-v1-11. 1111l111'15v 1':111111i11 "l31111" Mill 111111f1111. -11111 A12ll'1il'1'Q'1,'111'. 'l'i111 Q11:11-. 111111. 1l1l1'1 lCx'1-1'li111- 211111 -1Il1'1i 'l'1'i1-1111 '11111' 11'illll. 1'111l1'I'1lI111'11 115' 1111' ll2I1111'N1 N1'111'11111!' 111 1111- l1is111'j' 111. 1111- N1'11 1111 1111151-11 211111 1'1111g'l11 111-ll i11 1'Y1'1'f' Lfilllll' 111111 111-111 1111 1111- 1111111111l1'111'21I'11111 .Xl l1'Q1'il11.Y. x1'1111'l1 is "1'l1-:111 S111ll'1.w '11111' 1'l:1, 111i '211 wzlw 1'1'111'1'N1'1111'11 111' 1l211l 121111 1:1111 B1ill1111l1z11111, l+'1'1-11 111-1x1-1, 1l1lI1l'11'j' 1':1'111IlIl1l. -lllllllllj' llz1111il11111 1'1l1'1 l':X'1'l'1lIl1' :11111 112Il'l'j' N1'1l1'J1ll11ll. '1'l11- 1'1-1-111'1l N1-1 115' 1'111'1111-1' 1-11-V1-11s 11111 gfix'-111-x1 y1'211'.411'21111 2111'1l1l11N1Zll'1.ll1l1 1111-1' 11111 l121Y1'11l 113111 1121111 111li1'l'1l1111 s1z11111:11'1l. XN'i1l1-11111 .X12l1'11l'1'Q'j1'11l' 218 1-1111111111 1'l1'1'1. 211111 .Xll11'l'1 XY1ll1il'. 111111111 W l'1-. llll. l'i1x1-1'. Will! . ll. 'l'1'i1-111-1'. S11 -1'1 :11111 l31'.111'11i11g'. .X111'fl'.1115 11-21111 will 111- il 1Il'1'Z11 ass-1 111 1111- 111-11' 11ig'11 N1'11l11l1. Al.l.l1I11.XXY.11g l11'I1ll"11l117.1l All -gf: llj' :11111 111-111'111'1l. 11111 1'ix':1lx 1111 1111' 1111111111111 111-111.11111-111-11 1111' 111-: .- 111 1111' 51111 1'i1y 211111 11111111-11 111 21 N1'1l1'1'l1'Xx 1f1-. '11111' Q111111- 1111, 111-ll 1lll.X'111 'l'111'1'1' 11'1-1'1- IIIZIIIX 1'X1'1lE1Il11'l'i 111. 1l1I1l1x :11111 X1-1-'x1111i11gx 111' N1-1'i111111:1g1- 111 1Il11 '-11. .Xl1l1l'I11,XNY. 113.l11llX1"1'11XYN. T A1l'1l'ilIlj' ,111111'111'y'l'11 111 -11111llS111NX'1l 1111 111'111111'l' i1I'1l 1'11l' 115 N1'1'1l1111 1111111 :11111 111x1 111111 11121 1.llllll111'11Il 1111' 1ix'1-1111-11 li111- 111111111 .l11l111x111w11 I'1'1'11Yl'1'l'11 111 1111- 11151 1iv1- 1111111111-N 111' 11111.11 .1111-31111-1' 111111111111-11 1111' -.'l111111111l'N.. 1'1l1' 1111 I'1'S1 111. 1111- 11111111-. 11111 1:11-111-11 1111- 111-1-1-,s:11'y 1111111'11 111 11111 1111' 111111 211'I'1l. 1111 jI1l'1 11111-11 11 111151111 1111- 1NY1ifj'211'11 li111- i11 1111' 111i1'1l 1111f11'11'1'. ' I U1 1l11111l1'11l Si,1'!-11-.w1',1' I ff Ill I GLLICJEWI mcmxxvn N K U 1 I N 111 X N 111 DFI ll Y' 1 N 1 ll 'V 11111 Ill NI 1 1 N N I N 111111 ll 1 l I11 U11 Ju X ' ' 51, JU f 4 5 1 1 1 f Z 1 1 1 1 f Z JCI f 7 1 7 1 ' I Q Q-- " 5E1Eh?'x-5X A1.111'I11,1XY. 11: 1i1'IYSl'I11. ii 11111111- 111' 1111- 1l1ll'l11'N1 11111121111 11111111-s 111, 11ll' 1111-111 Q1'l'14111'11Il 111 11121111 1111 IIN. 1111- 111111' 111111 XY11i11- 111111 111-1:1-1' 1111111 S1'111111l 11111111-11 11111 11-11 111-, 1X1111N111111. 11111 N1111' 1l11111'11-1'11111-11 111' 1111- 111111- 211111 W11111-. 1'1'1'I'1X'1'l1 il 1111-11-1111' 211111 111-111 .'x11 -1'111'11N 1' 1' .111-g111111"N 111111' 111111-1111111-11. 1111111 11-11111 N1111'-11 1'1-111 1'111'111 111 111-1-1111 1111111-lc. ,X1.111'I11AXY. TgH'1'..111l1X'S,1i '111111 .111-11111g111's 'iUl11'111'5vlxl1 111 l,l'1l'I'N1l111'4Lf 211141 111-1'1-1111-11 SI. -11111111 ,xl'2l11- 1'Ill.' 111 il QIEIIII1' 111' N1-11. 11111111211 1'llIlN 111' A11-1111ig1I1's 11111111 111111 1111 'ng' 11111- 111- 1111-lis 111' S1. -1111111'N. .111 -1-1 XV11111' 1l1iI.Y1'11 111 g'1'1-111 14111111 111111 N1i11'1l'11 111'11l11111 1111- 1'Ill1S 1'111' I'llIlN 111. 51. 21. 13 211111 11111111-1'1111N .1.1'111'11 g111111N. 111111-111'1-gg-111"N llllIl11IlQI 1'l'1l1lll'l'11 111 g1'1'111Ilj1' .X111'Q2l1lj' 1'1l'i11' 111 il 111111-11. .111l1l1I11.1NY,Zi: N11'I111'1'I1!S13l'1C41. Tl 'l'111- 111111' 111111 W11111-11'1-111 111N11-1'1-1-1'N11111'g'. 1'11.. 11'111-1'1- 11l1'.Y 11'1-1-1- 111-1'1-:111-11 111' il 11111s1111-11 S1'f11'1' 111' 1111- A11'1'l'1'l'N1llll'Lf A1-11111111 111-11-11'1-N, '111111 g1:11111- 111. A.l'2lgf:,l'11v' 111 5111118 11111 .X11'!l'21llj' 11111 llll 21 11111111 1151111 EIjl'1l11l,1 21 111-.11'i1-1- 211111 1111 1 1-X111-1-11-111:1-11 1'111-. .X111.1C11.XXY. 11213 1'IY1'I111'I'1"1', 11 .X11'1Ii1llj' 1111111111-11 1111' 1-111111111 1111 1111- 111111111111 N1-11N1111 111' 1l2IlI111ll1I 1111- 1'11'1-1'1-11 111g111 Sl'1l4P111 EI 141I1N1l1l'11 11l'1.l'2I1 1111 1111- 1111-111 g'1'f1111'1111. 111111' 11'111111- .Xlf 11-5111111 11-11111 1.111111111211111I11E1.Y1'11 11111'1I. '1'111-11111-11111-111 1111-11 1ll'l11il' 11111N1- 111111' 211111 1111 - 21221111 1l1bI' 11111, t!.'il1llS 111111 1,l11' 111111-111 '11s. l'11,11'II".II3l"I..1Z.1l111 1111,-11 111' 1111- N111-1-1-Ns 111' 1111- 1111111-111- 1l'il1llN. 11111111-1-1' 111111111111 211111 111N111-1- l11111. X1'21.'11ll1' 111 1111- llIl11l'1IljI 1-11'111'1N 1111.1-111111' 1.11z1111I. 1,i1Z11l'11 1111111-11 1'11111- y'1'f1I'N 111. 1'11111111111. 111I,1i1'1112111. 211111 1111N1-111111 111 1111- l'1111'1-1N11.1' 111' 1'11:11111111111g11 111111 11lN11 N12ll'1'1'11 111 111111111111 11111111-N 1111111- 111 1111- 21l'lll'Y. 111-1'111'1- 1-111111112 111 1111- 11111121111 11111111151 1111111 Sl'1l11111 I11-1111. 1111111-111-1111-1-1'l111'111 1111- 1.11111N1'1111- 111311 S1-1 . 1,11111N1'11l1-. 111- 1ll1'1Q'. 11lll'1l1gI 111s 1i1'N1 11-111' 111 .1111-91111-1' 1ll' 1l2IN 1-1- 1111111N11-11 2111 1-111'1111111- 1-1-1-111-11 111 1111111-111-N. NV- S1111'1'1'1'1j' 1111111- 111111 1-11111-11 1111x111'11 11'111 111- 111111 IIN 211121111 111-X1 5"'fI1.. '1-11 1 Il11111l1'11l S1,r111,wl' 11 X N Xxxx Tx? ?-ZF 35235: ?EE'iE' lb EEF? N 241 -2 11 215111 19.111 1: ag: .., ..- ,- , - . -4192 1'-7:4 ,'...f:.L1I :...'f-Sf 1" ?'f"4 'g --'- -' -4 1:--.. ...H 11 - ..1 -.QC- : S' 1 7 Z' 2 ' :. 1 :. : g-j"2 Z4 72 " E1 -2 ': " ii 1 1 5 - Z. 'Y gig: L::?.' 5:2-'?,E5 e:3gS2..,-'5 '?1 -:TINA 17221 :fr-L,:Zf .-'L E':':'..L :- ...Sli -A-4- E-.E.+5 I-i,L17?Q, E:1E:E,'H:' 712-1 3.1117 9114: -:.--E- - :.:.1, 1,1 1 4:2 -'72 --."1....j: .jig ':::gx Z-- j'1'124 ' -T14 ,- J' 41--n-T..- .ZZ.'Lf-:t.::'1' -g,,.: ji : L'::fZ: ' ,,'1'f.-5 ',:--J'-'. 5- -'Z-1 '- A h1'.:f- :uf 1- 1 -"QL--7 1: lj-':,':': zrfr. 1-:'2 -:4,'-.w: :N-1:1:L:'-,A --,,-: 1::4: 3:::2' 1--,--:,: A::jj:4:5 . A -'- -'."-1 :Q 4-A -.':,:':"1 -372'75"g ,Q .j.-1--7 ."3 .-4iTL if-.:--, :.,,,,-.-.-,g...qy- F-121.3 - --1 :,:L.-1 xx..-.ig-'wt' -Z 3- 4 f I. -T-,1 111 ':,, ,1,:'3-33:1 1.1 ' 41? 511:12 L,-:if :'L?1-1'?v 35391 ' "- Zi -...7::'7 1 11.34--7-11--': ..- ul.: L.Jl-I 1- 1A-.- :--1 -. . -1:--:.:f:Lf ., -.-- . - Lif- 75:41 711"f:L1f:.-:4'1rA::1:p --C3 -UD 1 1Q'g: z-gqqf. 115115.53 2:3jf::E:i55Q1 ,,.,..., ' 1--1" 4--:.1L. :-1-1-3, 1':-:T:L- 7 -1 -,SVT Z j:.-- -12:-771: . ' L":-'lj-+ IL Ziglg. ' 1 2 ' T: If 'T' ., 1"1' 1 -1-1' 115 'Z' 1: N -+ Q 4--'J ff ---.. - ,-""""'., ""4. -1 ,----- ---- -, -1.----..,f - I '--. 4- -. ., --- --'-,Z ..-:g'24'-'-1-13: ' 1 ifz' 4 3-Af.: ' 71Z3-7- '-71-31 ' 11-1:1 S" Xm - ' 5 :E - 1231 A -. 541f1 7-?:r::L 'rar-, unQ 1 L ' 3' r- E E .' : 5 7 : 7 1 1 '4 .I -. 1' 4 ' E' :- Z 1' 2 E' . , ml w.N. . . : 1- 3 1 3- ' 7 ': 4 : 1. 1: :L H, , 11 5 .. - -5 1 '11 2 - 5 :'1, - LR A ... L j- N 1: -, - - V 4 3 ... A- 4 Q, 1 .... M 1 3 1 - ,- L , - ,O xxmxwx X . 5' :QT ::1-- :::f::1 :f-..:"11fL'-fir: .-ull'-11 -... . -. - ----A ..- - . ., ...- - .3 -. 1. .. :',--Q.. -.12 -V A 4.3 wg-.af L 5 :-,,: 'fl I-l:l, -I :E 3415 :::i:E: :f',:g::L2'I :?E'y ' A .- ' ,... :::f,:.. ,, : -::..:- 1... -, 4 1 1: Asqj 1:11 ' 254 'L':'1T -LL Z2' ::.:4 1-:ft-il g1":2,-djfir' gi--'IQ -1- T -54 ..'f 'zf 1:22:11 7 -177 -1 Z' 7 - fi 1' .z - '4 -3 1 - ' ----1 V T 1 1 . .. " 131.5 : - :'1- fi- ::-:..f 3:1 ?-:-Z .4-.4 127, :'.:.--..Zag :1Q'1 3'-:-... :::.:.:- :O , ..-z -17-3- ,-3- f-v ....,,,.- -.IL ,137 -jzk 3 ...1 4-3-1 ,l:,Ff'1q -':' ---4- -' - ' -""::-:1 51 - --- .1- - 11 - '-'-" .- - 41. - 1:-- - A-1 1 Ny' 4 :W--4 --f - . "L, :...-4 "'-ifi --7,1,..:' - ,--4 --' -.--T' 1 'Z-1-' 3 ....--ze 4- A A- .- - ,.,.. , '---:..: .tr 11-1-. 1:: 121- :4 '.:'i- :- 1 -1' - N- 7- --A---1 -. .l1-.-1-..- ,' 'I fli ,--1' 7-":.::':- -' :If--T -4 - gif 47W e 15-,zj Eg:-7,221 E?2. 11- , 7: 177145 :'f:32': :1' Z-- -:,- : 2 L 7'- -'IT '--7 :- :-1- -3,--1 -.-. -1- '--1 - 'Q FT f- --f-i-'4 "iiEE-Ti :E T52 ZLX' 17-113 -1 321511 1:44 z:.Z Z..-L1 xl-j...1Z -T:4.iT1:::- 3 ,: -411' 1' 3 --1-719 1-1-.-:-. - -71 U I 1 f ff GLLIGEWI .liifff mcmxxva N lx NX ll IxlXN N X 1111 x N 4 W' 4 1 N N x N N X 4 I D N 1 1,1 1 IN Jllll 0 4 N N Illlll Ll N 1 I N N N 1 X 1 X IN N N S r N l 1 I 1 1 N x N 1 wlmu N .1 IN 0 1 N li ll N l NN g Iflflr IV HI I 11 f ID ff Mf 4 xxx LJ xx E I x GLLIGEWI In ATM CCOXXU I x N N x mrxx 11N P I IH N '1 XX 1 N 1 N x IS 1 1 ll I N I N N N I 11311 U nl N x xl IS N I I 111 HIT N 1111! ll I Ixflffrr ... - . - .. .... ... ... ... .. A - - - ... JA F3 - .Q : - 2 : E : 5 5 5 : 5 :. : -f 'Z' 7 -1 ' 2 E - ' F-5 'Z ' 1 Z. . -Q. I 5 I "' . 7 7 "' -1 ' ' Q - , : ' : if y 4 E 2 - g -11 : 3 : 3 2 3 : 1 2. : I :' 1-5 A g - : ' - - ,., 3 . p 1 1 - 2 -1 A J, ' 1 : .- Q - - v P' ' v ' N.. NA A if A ur -' '1 : - , : - - :' Z' 2. 1 : , 3 .- -' :T : - -n 3' 2 -- - - 1 4 - ' - - - - -- - - 4 1. 1 ,- 1: .. - 2' Q ,- - 'Z I 1 3, -- 2 1 Z - 1 Z L -. -' I A ' - C f C - - 'Q . :'4'x:'f 314. L5-' :T-3.1 T:-4 .-3---Lg, I' - 3 - 3 - . 1 H A - 2 : 1 1 1 :. - T -' -Q if ' : W T : :- 5 - j 1 2 1 L 2 13 1 : 1 y, 5 '1 3, . -- 1 . + 1 f - - - -- . -' . - - 4 ,- 1 - -' A 1, 'V '-' ,-, - .., "' , , ,il 1, Q 3- 1' 5 'Q -2 2 " 7 . ' - I I : A L :. 1 3 .1 :- 1 S :g -- : L -, 1, -: Z. -. 1: 3 7' 3 :L .. :- 1 :g 1 7 - 3- '4 ..- 5 - I 4 1, C :' L ' -1 - 'Z T 3 :.,-i :'?r "1 EE-L 57" 12-Ei E'l2-fr :' 1 1- , :- - 4 E :L E ' ' . 5 f : 1 1 1 : 1 , pq 1 If -:5 .. 5 3 Q - ,. - 1 4 .L I - 1. .,, -Q .. - - '4 'I' - I 1 L .L .. 4 2 Z' .. 1 Z .. .. - A- 2 7 : : - .. 1 - -. .- ,,, - 1 - - 3 - -. j , ... - - ,. ,L -5 .. .. -2- 1 - Z 2. ,: - -, L : ,L 3 ,3 ' .- fi 1' 1 ' 1 4. 1 7 I 4. 'T' T H i 3-T -' "1 1 ' 'I 7 -- -. -1 - ' 5 f. ' A z z I 2 L L I' :. ... 1 ... 3 ' 3 ' .. " " 3 I ' -f 1' .Q -1 L ,- 'E 1 I ' 3' li .14 - , -' " -' A 1 --- -1 'T K LJ LIB' .. ... 1 - - ,- - . .-. - A -- Z . ' T 7 ' ' 7 - . ' -' : 'X 1 " '4 .1 2 1 . Z. N 1 :. A - - 'f 1 " - ' -2 ,1 -1 f -s D DD .. , - -1- , N , 11 7 A ... .-. , H , - - - - 1. -4 1 1 -1 -: - .. j - - .. - - - 1 . ... ... - - . - L ., 7 ,, 4 - - . Z - - .-. ,.. 1 - ,.,, , - Z - - - A v - - , . . - .. - - 1 - - .. 1 -. - - - A -f - - - L . 04-1-1- - - - - -1 -- - - -. .- - A, 1 -' : 4 .. - - 2 M - . ' Lg?-'T 'gzif 1-2 yfil-,Z:?w':.22 E-13:1 I -- ..l Z' E Z' - - A 7 : Z: .4 1 T' " -' ... 3 - - . .4.'7 1 7 U N - - - --. - I 1 :g ' I A 2 - I 1' - " : - 'T -r 7' 4 3' - ' E 1 3 1 -7- ,- -1 2 - Q .' -, , . L I 3' - - , , 54 -- ' i .7 : . .. :' A -. -. '- 5 5 . Z- ,. !-1 ' L , L -1 1 -1 I- gl' K - . 1: -. 1 . 2 .. - - ... 1 -1 - - I - A . - 3 - - . gl 1 . .. . , H - - , -, ., - - - . 2 , - . mu- - 1 - -1 - - - 1 .4 . .. :- -' - - - f- -. 2 -. -- V -' - -1 - , Q 5 1, . F, 4 -3 3 : ,. - ... f. 5 - -. -' : 1 21 - - 5 3 . SM. xv.x xX . A 1 : .4 1 7 -1 - 1 T - I ' 'f ' ' '-' - 1 3 1' 'T' Q "" -.. , -- 'T' 1 -, .. ' - - " - :1 . : H f-f ' '4 ... - -4 'i .. jf LT 1 L1 i, 1 -T .. N 4 - A 73 1 5 jj :. I1 rf 1 2- 4 A - Q L. x mw N. - - f- .. - .. - -- - - - - .- ..: - - - - . : ... -' -. - Q ' T 1 L. - -- -. Q 4 5 S: 3 1 -- 2 7- 7 A T 3 j, A ..., - - ' - 5 ... ... '- 115' '-- -- ,X - - l . . - , , . , - - - W - ... .. .. ,.. .: -, . I-l..l ' -f . : - : T 5 : H j .-. -3 4 .. -- 1 1 -- - 4 W, . 1 Z ,.' I1 - : 7 -1 7 ' 'I ' ' 3 '. '4 3' - I 2. Z 'T 3 K T -. L I 6' 2 1, -' I' 4 ' 1 3 ' Il I A j 1 7' y T I -Q " , 72 K 2 7 1 K - , -- -- 1 .u - - - ff - 2 ' z :I .1 4 - .3 3 .. ' 3- .1 1 5 -3 ' ' K 1: :It " 1: 2 A Z ' 2 Z I' 1 ' - -- - 1: - F, T 1 ... I ,L -- A7 ... - J - ... 1 I , : 1 : 1 .. - '4 1- 7' 4 - : - 9 E - : - I - T - - 3 1 - 7 1 1 -- 1 .j -- 1 ' - " -2 - E' 5 5 L - Q' " 2 ' 3 '4 Z ' :- 2 2 7' f Z 1 .' 1 I 1 4 :" " : -' T ' 11 Q' L -, 17 . Z. 1 1 j '4 -f T : 1 .,, ... 'f I I, 1 :.. VI :.. .7 I I .- -' Q ,,, "T 'I A' '-4 -' -4 '1 Z' A -. 2 .... , -. - - .. - . - - 4, . -, .. A ,, , , - - -. . -. .. - - I - 1- -- -- -. - - 1 1 Z' : - 1' 4 . 1 ' --5 7 I .. -5 ,,,, : - Z. wi ,IA -Z : f- -1 LL -- -f - V , . - - - 1 2 :- -: A '-E 1' IL 2 2 1 : : E " 1: 7' 1 1 1 S ' : : 1 - 1 , 1 1 -' T ' - 3 4 - T 3 -' -: -L -T' ., 'T Z- Z A 4 I -1 :I - E -: 1 "' ' ' 1 1 -7 ' L '- E 'Z .., 2: - Z - I' 1: " 3 " Z I 1 1' , : - .. ,7 1 : : , - - ' 4 I - ,""' --1 '-' .... 4 ..f -- .- - .-. 4 " ' Y ' - 2 f -f . - 1 A : A - -2 ..: - 4 A - . -. - 1 - 4 .1 L . - :- -1 . .Z L -. -:E 27- :I 12 E2 EE "lf " ' 2 2 -' - 'J - -- - 1 - .. ': : .. I " ,L .. Z Z 1 L Z 1 1 1 , 25 f f ' f Z ' 1 11j1ffe:1je1aw1 .1 wcwxxvu ll xl l N IN11 1111 N l ll 111111 X HXNX 1111 N Ill N 1 N 11 1111111 x N s 1 x 1 11 1 11111 11 l s 1111 1 11 1 1 11 111111 N1 1 1 1 If 1 1.5111 1 1 111111x 11 N l1 Ill 11111 5 P11111 11111 llf I1 1 Ju ' 1 JU f f Z fl 7 f im 7 ' 5 1 ' f f I JH 7 1 1 1 1 1' 4:-45' ,EGF-:lt ASV .111llN 1i111.1J1'IX "11111 1111"' 111-111 11111111 :1 1:11-lcl1- 1111'111I1l 111 111-111-1-111111. l'l1'11111 1111- 1'1', 11'11'.' 1- 111- "1. M1'EI1'11111' 111 1111,-.111111 111- X11'111. l11'11-115 141111111 1111111 :11111 ".111l111111' 1111 1111- s11111" 111 1-1'1-111' 111111. .111I1X '1'1111C1Z1'I11 'l'111.' 'l'1'11'l11'1' 1111-1' 1'1111lll 11111 111- 111l11l'11Y1'1l 11111111 11111' il u'11111'11. 11'.1'1,11 111111 11111 111 S1111 111 11111- 11l111-1- 111- N111-1'1-11. 11' 11111 111111 11.111 111 g-11 x11lIl1' 1ll2l1'1' 111 llsl 2 llj' 11'1'1l1.111'x1l111'1l11'1'll'11l'1x111'11111111ll1'111s. 111- :111- 1-x111-1-1111! Q11-111 111111! f' "'l'1'11-11" 1l1'.'1 f'1'2ll'. N11C111C11'1' ,XXII 1111 '.'1X1l W1 - 11111' 1-1-1111-1' 1111 1111111 11:11 11-11 1l1l1'1l l11N1 .1'1-111'.11'1- 111111 1111511115 111 1111-11 fro 111 1111 11119 i11111111'I11111 11111111111 N11 111- 1111111-11 111 11'11'lq 1111 "lil :11111 131' ' 1112. '11111' '1- 1111.1'.' 1111112111 1-111-11 111111'1'k'l111P1ll111111 1'l:111"' 11111' 1ll1N 1111.'111111l 11111 11c11l1-1- 11111' 1-1111111 1lll.'l 1111' f11111'l'. 'l'111-11' ill11'l'1IJ111'1l 111 1-1'1-111' 11111111-. N11 11 is 1l'll'11 111 1-111111s1- 111-111'1-1-11 1111-111. 111111111111 .11.1J1'Il1'1'11N "Al111"' 11'11x 1'1g'l11 11111 1111 1111- 111-111 1-1'1-1-1 11211, 111-l11111u'111 111111111 1111- 11-:1111 1111 xl1:1111- 111111 i11111111'1i11g1 1111 li1l1l11l1'11jl'1' 111 1111' 111-11' 1111-11. "A11.1"' is il 1 J 121'-1 111111' 1l11N j'1'2ll' :11111 11111' 111211 1'l'2IS1l1l wus 1111z1l111- 111 111111' 1111 1111' 11-11111. ,-1 11'1- 111:11l1- 111111 1ll2I1lE11l'1'l'. X1111' 11 11111 11111 11:11-11 11111' 111111 111 1111. W- 11'i11 1-1111 si11-- 11111-N1-11'1-s 1'111-111111111- 111-x1 j'1'2l1' 11' 11'1- 111111 EI 1Il211l2lQ'l'1' 111111' as 11111111 '11 "Al1'.' N111 ' 111-.'-1'1'1-11 111111-1- 1-111111111-111111111111 1111111 1111- N1'1'11ll11 s11'111--' 1111-11. 11111 1 P' 11111'- 1111- l11'1l111 111. 1111- 1'1.ll1'1'l 111' 1111- 111-11 1l'f1111.N 1'112I1'll11ljl'. 11'11111i11gg'. 111111 NlI111'l' 1111' 1'1-'1 111. All 111' 1111-sv ll11'1l., 11'l1-11 1111-1' 1-'111 111111 1111- 1'1'111' an N11l1N1111111'N P' . P' 1 '1 '-1 11111111 211-1-1111111 111. 1111-111s-11'1-s. "1' 52111 is 1-X111-1-11-11 1111111 '111111'f' 101-1 1'1l1l 111111111111 111'X1 j'l'2l1'. "1C1111" 111ll'l1'j' 11'1l1 11l'1111ill1lj' 111- il 1'111's111' ll11ll"l1f1l'li ll1'X1 .1'1-111'. 111111' S1-1g'l1- 111111' 111- s1111111. 11111 111- Q111'1-11' 1-:111 11111' 1l111l1l121ll. . . . 1 . 111--, 1'1-111-11111'11. :11111 l111lLfl'X1'21f' :11-1- 1111 111'11lll1N1lljl' 1111111-1'i11l. 211111 N111111- 111 1111- " 111- N1'1'1l 1111 111-X1 j'1'2lI'-N 1'111', 111. 1 II11 I' 11 S111 11.11 Q S X X E ix Q XRS -' x Sf 1 , Y X, DN J .N V N, 9 Ax Ax as Q ,fi fb 3? I 79.532 S M Lx 2331 -, 5 r . xhi .3 lvl VX ' L 'L .., ,.,,-.-aa-11 1 15 115111 13111 R11 N1 N I N 1 1 5 1 1 1 1 N 1 5 1 5 NX , 511 1 ,5 11 5 cN1 NN N N N N :N r ,.1 N 1 1111 N 1 11 IIT 1 5 N 1 N f 1 1N 1 N x 5 1 4 1 1 111 1N N 41 1 111 5 NN1 N NN 1 N 1 1 1 x 1111111 11111 39 1 K? E .fl 1 I 10 if - 1,11-17 13-.111 1 ' 'IQ11' '1'111'1'1111'1.N11111'1 111211 15 111-11 11I11'111'11211111N111l111P1'11'11 15 1121.1-l1'111I111. '1'111. 15 1I111,'111.11l1'111111l'11N1111'.X11l'Ql'il1l.X'N1111'1N11l2I1 1111- Nl'111I1l1 1121N111'111111'11 1111' 111 1-1'1-1'1' l111111'11,1f111. U-11111.. 1131Xi11'11 115 1-11111111 11-15 1111- 1-:111:11111- l1ll111 111. 1111111111111 1111- 111111' 211111 W11111- 11-11111 x11111l'11 11215 1-1111111111- 111' 1-11111111-1111g' 111111 2111.X' 11'l1lIl 111 1111- W. 31. 1. 1.1-11g'111- 1l1'1.1I1'1'1111'1'11lN1' 111. 1111' 51-1151111. '11111' 111111111 1l11N1X1X 11111 1-1-- 11111'11-11 111 1'11211'11 1.i1X21111 11"1. 1-111 1111XY11 111 1111111 1111111' 21 1'1,-11' NYl'l'11N 111. 1-111-1-1111 51-11-1-111111' '11111 111111 S1111-1. 111-1x1-1. l1211'111'1111. 111111 1'11x-1' 115 21 11111'11'11N. 1111 1111111 1 1'111'111111111111- 1I1111111'1 111 1111111 1111 .1111-g'-111y'5 1-1-1-111-11. '111111 11-11111 111111 il 11'1I'11 51-111-111111- 11l'1'2111N1' 1111 1111- 1111111 1'1'1NN 1111. 111-111-111 11-111115 111 11118 N1'1'111111. 111'.'111l'N 1111- 1'1'Q'l11E11' 11'111l'111' 1l'111x .x111'gl'11115' 4111111'111'51l'l1 111 '1'1111111:15. 1'I11'111.. 1111111111-' '1111-, 1111115. 111-151-1'. X11-.1'1-1'5111111- -11111 lI111lA1'1'.1 1111. A '1111X 111'11 N1'1'111l'11 111111' 111111 1111- 11-11111 111 1'Y1'1'f' 1l1111'1'1L'2llIl1' 11'-1. El 1l'1'1'E11 1111111111-1111 111 1111' 111-11 111. 1 1111111' 11'l.'1'1'1 N111l1N 11'1-1'1- 1111.1-11 1111x1-115 111' 11111l'X 111 1111.1.1'1'1'111 jI1l11l1'N 211111 1111, 11111.1'11 21 1'1-11 11l'1'1'2I1N11111 111-1'1-1'1111-11-.5 111- 1ll'11111' 11l1'N1'I1N1l11 1-1'1-11, '11111' 11121 51-1'- 11'S 1111' 11111111-5 XX1'l'1' 11111.11-11 111 XXv1'N1 Y11'jI11l121 11l11'1lljI 1111- 1'111'151111115 111111111115 11111 -1. 21 s121I'1 1111' 111111' '11111 W11111- 111111 1111'1-1- 111' 1111- 1.111111 --'1'1111-5. 11121111112 11111' 111111' N11'2111.l'111 11111111 . 211111 21 11-111 1'111'11 11'lj' 111'1xY1'1'11 1111' 1 'Il1'. '11111' 111111' '11 1 W1' 1- 111'1I1'211'111 1C11'111. 1111111 S1'1l1l1l1 1111' E1 N1'1l1'1' 111. 24-22 111 2111 1-x11'11 1111- 111111- 1111-5 111-1'11111 211111 1111 1m 1111' 111-51 1I'I1Il1' 11111 W1-Q1 Y1l'LE1ll1'11lS 11151 111 1111'1-1- 11--11-5 1111 1111-11'1111'11 1-11111'1. 'l'111-1' 111511 11111111111-511111-1-1111111111111151111111111-111' W1-51 Y11'- --111111 11111' 11115 51-1 1111. '1'111-11' 111-1'1-1111-11 '1111f1111E1N '11111 1111111111 1'1111- 111 21 211'2:12111l1 111,14 N1'1l1'1', 111.1 111 111111 15-131 1111 1111' 1-151 Il1,1'1l1 1111 1111- 11'i11. 1111 1-1-1111'11i11u' 11111111- 11'1- I1111.Yl'11 1'1-11-1'511111'g: 111g'11 '1111 111'1.1'E111'11 1111-111 211-T. '11111' -xl QIJIIII1' 11. 1l1l1'11111jj'1I1l 1111' W. 31. 1. 11'1111l'111'111111 111- 111.1 11l1'l 52111122-1-111. xx'1"111111'11' 11'1-11 111 XY1-511-1'1111111-1 111 El 1'1-11' 11fl.X'N :11111 111'111'2111'11 1111-111 431-1.'1. N11 111 S111'11gg'1- 1111-11 1111111-11 1111 1111- 1111-111 1'11lll'1 :11111 11'1- 111-111 1111- 11111511 1'1111 111. 21 11-T N1'11l'1'. 112l1'11l1I 11115 11111' 111'X1 1.1111211111 1111--1' 11l'1A1'1111'11 ll, 7121712 211111 111511 1'11111--1'. 21-111. "111-XI 11211111-11 1111- s11'1I1lL1' 1i1'f'N1'1' 111211 S1'1I1l1I1 111111 111-1'1-1111-11 1111-111 17-11, 'l'111-11 1 11111- .1111-g'1111.1"5 N1111lI1l111.21N11'1'2I111l1'111 - 111111 111 11111' 111' 1111'N1' 1l'i1111l'N 51-11-1111- 11111' 5111115 11'1-1'1- 1111 1-11 1111111'1' 1111- 1lI1N1'1'1. '1'111. N11111111, 111111'-1'1-1' 11-15 1l1'11'1'11 -I 'Ill' H1 1711 S1111 11,111 lll'11 N 11 1 Sm 1 X 1 I ' x 11LL1G1Ew1 1.1 Lg. N 1 1 1 N 11 U1 N l I CYDCCVDXXUI 114 " ll fl I IN1 N X N N l N N 1 171 N N Xl! 111 1NlI1 1 N ll 1 N 1 1 1 11 11" N ' llll HX " N I N N N rN1Nl1N JN fN N Q., 1111 N 1 1 1 11111 r N N 1 1 1111 -'1111 111 1 N N N N Ju f f 1 1' f 1 1 1 1 1 4 1 ' f A 4 U Z Z Z 1 f 7 4 I .I n Lil -:En? gr 11111911 111- 11-11 XV1'11'111l1U1'1 111 1111- 111111' 111' 13211121 111111 1'11111-lx' 213-If 11111 11111 111 1111111-1N111xx'11 111 111131-1N.1 1111. 21-22 111 21 1AiIN1 211111 xx-1-11 1l1E1f'1'11 j.l'il1l1l'. '1'111- 1 1N1 111-1'1Nix'1- V11-1111-1 111' 1111- N1--N111 xx'-1, 1111- 111-11-111 111' "B1iu'111y 111-11 11ig'11" 111 1111- Y. 31. 1'. A. Lfflll 111 1111- 111111' 11111111-22. '1'11i 111-111111-11 111111 111111111 XY111 1111- XY. KI. 1. 1'1-111111111 U'1l11'1l 111-111 111 112l1'1llII. 11 111-1111 XY1111111 1111x'1- 111-1111-11 11N 1111-lx' W1 1111 111111- 111'1-11 1-1-111111-111-11 111 11111' 21 11111 -1-- QIEIIII1' N1-1'11-N 111111 11111111111 11111' 1111- 11111-. .X11l'jJ'2I1l.X' N1111 '-11 1111' 1ll'N1 1'11I'Ill 111. 1111' N1-1111111 111 N1111111i11g. 1111NN111g' 111111 5-1'11111Lf 11111-11 211111 Ll'1'1Q1l1j.l' 1111-11' 11111. '1'111'1'1' 11'1-1'1- 1111 i1111ix'i1111:11w N1111N 111-1-' 11N1- 1111- w111111- 11-11111 N1111'1'1-11. 111-1x1-1. 11l1'12l1l1ij' 1-1-1111-1'. 1111111-11 1'i11gN111'11111111 111- -. -. 111. 111-1111. l111'l'11 111111IX1 111-1x1-1 .'1111111i11 111111 ti1'111l'1'. 1'1111N111151111-N11111111i-N1 111-1111-1' 111 1111- 11-11g'111-. A 1i 1111- 11111- 111111 N11w 1111- 111-1111f.X111-g'1111.x' 31111111-. 111- W11. 1111- 1111.1 N1111i 1111 1111- 11-11111 211141 11iN 111-ig'111 1111111-11 111111'1.l'11Nl' 11s 111-11 11N 111.- 1.'11N1'. 111211i1Ilj.l' 111111 111 1-V1-fy NX'2l.Y 111111 il 1111N111-1111111 1l121j'1'1' is 111 111- 111111-11 1111-lv 1l21W'111111',111Il1' Il121j'1'1'W1l111'111l111f1ll11l1i1f'M11 IIN.. w11 -11 111- 11115 Il 3111111 11ig3111. "11AYIC"S1111C1. "1J11x'1-" iN 111111111 1111' 1121 11- 1 1.1l1'W'1I'11 111 111iN N1-1-111111. 11 w11N 111'11-11 11111- 111 Si, -1's 1111V11111-1-11 1q111111'11-11g'1- 111' 1111.111-1111111 111211 N11x'1-11 lll21llf' 21 l14'1ll'211 111111 111- is 111 111- 1'f11111111'1111l'11 11111' 111, 11111-111-NN 211111 1-x1-1'111i1111 111. 11-11111 w111'1i 211111 11111 111111- "1 11', . "1J11x'1-" ww. 21 1l'1'1'El1 1i1l1'XYi11'11 111 1111- 1:l'1111'.x111'Q'1111.Y LfA111111'. 111,- 211111 A11 -1'1 XY1I'1i 11111- 21 1-1111-11. A111i1'I11'1' W111.1"1'I A11 -1-1. 111- 11I'f111l1'I' 111: 1111- 111111 -11 I-I1111i1- W11111-. 111111 N1111'1'1-11 111 1'X'1'l'j' 11111-1i1- w11i11- 111 A11',.2lIlj'. 1111 1111' I'lIIlll1ll2' 1111111- 111. "111111-" S131-1 111 111 1'X'1'1'f':I1111ll'. 111-w11N N111w 111 3119111111111 N1111'11-11 11111 11111-11 111: 1111, his N11'1111- 111- 111 11 1111111-1i11111. 111-111-x'1-1'g'11x'1-11111ig'111i11g'1111 1ll2111l'1' w11111 1111- N1'111'l' 1111 211111 111, s11-1 1.' XX'fl1'1i will 11111.51 111- 1'1-1111-111111-1'1-11. 1 "111'."' 1'1'1'Z1C11 "1'11 " 1111, 1111- 1'l111l111l!I Ql'll2Il'11 111111 1111 111'1'l' JIIII1 1111-1'1- 1111 1-1'1-1'.v ll121lY. 1A'1, . -1 J1111 "1'11, " 11'-1 21 1.fl1'XK'i11'l1 11111 1111 Nl'21Nf111. 11111' 111 1111- 1il1'1il11'1'l1ll1l111!' 'Il' '1.'. 1'11111-11 1121Z2II'11 1111111 21 xx-f1I1l11'1'1:11.1 SIl1i1I'11 111 1'i1z-1'. 111- 111w11yN 11111-V1-11 11'11'1 ' 1 1'11-1111 '11111 1111, V1-ry 111-1-111'1111- 1111 111111 11111111111 1111- 1i1'11-1-11-111111 11111- '1111 1, -1 lllilllj' I11'1'11i' 11111-N 1'1-11111 Il1111f111Illl'. '1 11 H11 ll11111l1'11l .N' 1111 If-If llfrff' QLLIGEWI .1 .C.,j? . N I IIN' xv nlkl I l-l Z X xsxxxx li:-I CCVJXXXII NNN N xx X N 1111 xx ll X X 111 I 1 XX lx 1 X 111x111 ll P XL J ' P 33 f f 4 'r X 5 5 4 1 ' f 5 5 r nu Q 5 g 31 1 4 f 1 gl l' 1 gage:-Z" m -Quin? x6Y "l'l'I'l'lC" l'.Xlll'lCX'l'l "l'1-11-" 11115 II11- illl-Nlill' x111111li11g' g11111'1l nl' 1l11- l1-:1g'11-- 111 IIISIIIX' nl' 1l11- , ' V11-uw. llf-1111-11 l111l111 nl' Q'1'lll1lL1' llll'f1lIjl'll II11- "ll'4lllH 1l1-lk-11w l1y l11N1-x- 11111 1l1il1l1li11g'. llll lIlllIll'Illllx 111-1-11 1 11. l11- ll'C'l'lX'1'll llll' l1.1ll l'l'11llI l1l. l1XX'll l1111lQl11g' l111111'1l Qlllll 1l11l1l1l1-1l 1l11- 1-11Il1'1- l4'IljJ'lll ul' 1l11- ll11111' fm' EI lr. lu-1. ll:- XXllll "l'111!' II1-Im-l. 1111- 1l:1- 11111 x'111'wi1y lin- lIIl'll 111 g1'1'111l11111- wl1i1-l1 will lc lX'l' El l2lI'Q'1' l1r1l1- 111 1l,1- N1111:11l l'111' 111-xt yn-.111 'l'l11-1-I11 111' 'ZH 1115 1'1-111-1-11-1111-+l ln llillilillll II1-1x1-l,"l'1-11-" l'z11'111-1111. " XX'i1 '1-1', "Jul lIl'X'-- ll11111il11111 1111l li-x'1'1-11 S111-li. wi1l1 lXl111'li11-u'u'111'. 'QM Silllll. '2!l: ll5'11. 'filz -l:1l111N1111. 'QTL XX lllqi , 111. '!T.wl111u1-1-1- 1'1-l1:1l1l1- N11l1N. 4i.XXll'lN .X'l' llHXll'l ll. .IIQS .Xl!lIH.XlP Xll1g:111'X' N 1-11 1'1- X'1Ml1115 F 1'11 1'- .Xllf-g':111.x' S 1-11 1'1- 11111111111-11tx S1'111'-- A' lx .....,.. l'i1'fl1111-111 li' lf? ....,... 'l'l111111:1-1 Lf' " Sl' ..,..... l'1-11-1'fl1111'g T " ll' .,1...,. lI111I1111x'1ll-- N " ll ...,..., Nlt, N1 Iljlf' ' ' 31 ,..,..,, l-Ilkins QL " li ....,... l3:11't1111 ZZ ' lil ......,. l1:1v1s 171 " ll? .,.,.... l.1111:11-11111113 11' " lil ,,,,,,,. 1,11 Sg1ll1- 24 ' IT ........ lim-lx' -1' -' ' 413 ........ XX' 'Sll'l'llIl4ll'l I3 lf' ...,.... Xl1-'v1-1'x1l:1l1- Jil! IT ..1..,.. Klt. N11 ':1g11- jx IT .,.,.... l1:1 S:1ll1- Z! ll? ........ F' .'l1I':,f El 1325 ........ XX'-s -'1111111'1 133 ' lf ....,,.. ll2lQ"SllXX'll 24 22' .,...... .l11l111511111 2112 ' ll' ........ Xlvl' -1's1l:1l1- Ill ' 22 .....,.. ll:1g1-rs111x'11 Sl ii-7 ........ li:11't1111 -47 Ill ........ l-'1'11s1l1111'g 22 If ......,. l,1111:1 1-11 lllllgf IN 'ly U11 H11 11l1'f1l N11'111l.l1fv1111' K x 0 I X X, , I . ' ' 5 xx - 5' . , .ii 1 , 1 K -. X A ' 4 , , - N N Pagp One lflllllilfltl bnuefzty-jilvc . J ' . ' r fx , x ', Q Sv v- r X - . ' . N .0 V 1 TRI-ICH Ox,.A X911 1-Q.. f- ,- 1' 51101, FILI1. 1r11s11c1ts 1111 1926 X 11 1 N N 1 11 N N Jfxv 'D -xx'?,Lb1 "111 1111 ll111l1 IN 111111 1 A . . eq .D 3' s A' 'P i-,. ,....--- V Q..- .... - ' - 1.8.9 F . . 1 J . . . ' - I n 1 ' 1111 x1I111I 221111 11'il1'Ii 1-1111111111111-N 111-111-1111111-11 11111 Illll' 1111- 111'X1 1111111-1111 '11 11:11'111 111111 21 1111'g'1- N1111I111 1-1---111111111-11 111 1'11:11-11 -11111 14.171111 1111111 1111 11 11 21 1-1-11111111111111'11111111'11111g'11111 1111111 1111111411-11111 111111111-1-111111 111 11111 1111 1l1N11i111 111111111-1-1111N11-1--NN. 1.z1x1'11-111-111-X111-1 4'A'-1 11-11 111 1111111111g 1111 111111111 1111111111 11':11'11 1111-1-1 111 l1'11I51II111lf.I11X1111211111111111111 111111111'1-11:11111111111 111111 111II111N 1111111'-11111111111111-111111111-u'1'1-1111-N1111111-111-111.1 11-111111111111-111 111 1111 111111111 1'111-1111I1-1-1-111-1'111111111'x1 111z1111- 1112111 111111' 1'i11'1'N. 11 1'iII1IElN1.X1 11 11 1111111111111 l,1'1111 111-111111. 11i111111l411'1' 111111 1111111-111-11. '1'111-11-:111111.111111111111111 111 111111111 11.11'11.1'. '1'1111 .X1211'N1l2lI1. 1'1111111- XY411'1', 211111 1f:111 1111111111-11. VIIIIN X1111 11111--1111 I1'1Il1l11l1'I1w1 11141'll11111112111'NX11'N1l411l111 1'1-111-111 11111'1'1'l'1l1'11 11111 1111 1111 I1 11 IN 1111.1.1x 1ll111'1I 1'1X'EI1l-X' 111-1111-1-111111-1'1-1111111 1112111111,1111111-11111113 11111 1111111111 111 1111- 51111111111 11'2I1'1i 1111-1-1. S11 1- 1111- 1'I21XN 1114 'QM 1111-1 1-111111- 111111 X111 IIIX 11111 112lX1'1l111.1' N111-1-1-1-111-11 11l111'1l1'I111l1S1 11 111 11111- 11-:11-11 111 1-1- 1 11151111 111111 111111 1.11's111:1111- 11 1111'1-1- 11111 111' 111111' l11-1'111'1- 111- u'1':11111:111- 111111 111-11 11 1111111 111lN X1 11'. '1'111-1-111x 111111 1111' N1'111l11I 11111 111111' 21 1411 111111-111'111I11111'. - 'Nljl' im 111' N x N NS X ...ml 'f fl! f 4 1 1 x Z 5 Qu. GEw 1,4554 mcmxxvn bmger Rex xew S4 1 1 11111 X 1411111441 1 l N1 11 lx 11 s N X x 1L 1 x 1 ll c X1 X 0 w 1 1 x 4 1111 111 1, s 1 1 1 IIN 1 11111 4 111 N M1111 ll 1 N411 pox 1 1 N 111 1 - N S411 1 1 1 X XX 11p41x441 411 - 1 1 1 11 111 1111 x N 4 N 11 1111 X 14 ff 1 1 N 11 111 s 11 gy 4 1 N 111 potx 1111 1 IL 111117 111 L 1111111 N 14111111 11 11 1 no 11 11111 1g 1 4 ll 1 11 111 14 1111 141110 1 4 1 11411 1 xml 1 110 1 1 1' 54 1141411 01 41N 4 1 11 N1f1111s4111 4 4 N 11 11 11411111NL 101 811101 1 N N 1 4 1 4 111111 1414 I1 111 1414 J - . 33 f 5 bf f f 1 1 1 JU 7 ' 1 Ju f ' 5 1 I asv 1111 r1'I111'11111f'1' 17 1111- 11111 1'fll' N111"1'l' 1'2l1111'1,12l11's wsu IIIEI111' 115' 1114- - '1.' 1111 ' - 1'1l?l1'11. B111 ,X1'11ll1' '11?1j'11l1'. .X 1ll1'1'111lgl' mu 114-141 111 114141111 5, 111c 1111 '1141 - 114-11111 4'1111-fly 141 4-14-441 21 114-11' 4-1111111111 for 1114- 4- 11111111 N4-1,4111. '1'1 - 1 111111111 4-14-4-1 was .111.'1i11 114-111. 1114-11:1,11.' 11111 11111411 4111 1114- 1924-25 4-14-V4-11, 11111 411l4- 141 111111-1' z11'11v11i1-s 111- wel. 411111114-41 141 ggiw- 1111 1114- 14-11414-1's11i11 of 1114- '2lIll. J - 1,1'211C1111111Nl'1'11-21, 1'11'4'11'11 141 441111111111 1111' 41111111 El-1111 1121111111 1"1'4-s11. 14 1'111- 1--4- 11. '1'1ll' 1.411111111111111 112151 111l' 1112-1 l1l'z14'114'1- wsu 114-141 4111 19411114-1'R 13" Y 1'1'.' X111-11v F11-141. 211111 il N41l12111 411. 11l11'1.Y 4'111141i41z11cs 1'1rp411'11-11 111111 Nix of 121.1 54z11'R 511112111 111 11l1' 1' 1111. A114-1' 21 1'4-11' W4-4-lm 111' I11'2I1'11l'U 111 w11i4-11 1114- ' 111:1- - 111s XN'111'1' 1il1lgl'1l1. 111- 541111141 114-511111 141 111111141 111141 N112lIl4' 111141 112l1'11 .'4- '1111- 1111gr4- I11'iI1'111'1'N N1'1'1'l1 114-14,1 112111-Y 1111111 1111211'1l "A-1" 114-QQ111 1114-1'i11g1 1'.' 1'1's1 quml. .X11 11115 1i1114- il 114-11' 1ll1'1Il11l'1' 111. 1114- sm-1141411 1'1'l11l1'11'41 1A11l' 111114-114-4-, 114-011-41111w 11l'1'111'11 1l1111111'1l11l11'111l1l1111111'x11l11l'1l1S01.,x11'11l1,11011011111 .12 11-. S' 11 1K'1l1'1111. 1114- 11414 11. '1'l'1'1l121yU1' W1141 110111 111cL-1-1111-1' 11111-11 41114111 111 cv4-ry 53111114-. 1111 f1l'111111'1' 131 114- 111115041 41111' 41114-1111131 g1':11114- 111111 1111 5211115 111 1114- Hid- 1 115' S11141i 1111. '11111'11'21111 111411'11l1'1111141 11'i111'1'. 1714-111. 1141111 1i1'1'111'1'1 U11 Wi1- 11ig.'111 1311111 1111-11 11111114-1', 1.4-1'1 1911111 1'11111'11'5' 1,4-:14-1', 11igr111 1911111 U- 115' 11111 -114-4111, f11'1l11'1' 1111115 .11l1l1111f' 111'1'1l211j'. 1,1-1'1 1111111 T11- 1'411'x'z11'11 1i114- 'as 4411 11121111111 l11'41w11. 11111si414- 11ig,'111: 11141511 Wl1i14-. 111si414- 1'igg111g 1211 - 1111 1'-kj, 1I1,'111' 111-f1, 211111 112111121111 .1414- 111'il11A1112lll,'Ul', 11111si111- L4-1'1. T1 : l1ll1'W111l 1,11 Sz1114- 111f11111s4-41 141 114- il 1111'i114-1- 114-4-211154-4111110 fm-1 11 1 1 -,any 11111 121 511110 11-141 111-1-vi4111N1y 1111151-41 1111'4-4- 11711 52111114-x 211141 1141111 -1 If '4-rc '-1' 141 XY11l 1114- 51111114-. '1'11- QI111114- my 't1'21gl'Ql'1'11'7 ' s 1 1 - A -,H V' b1-1"- .'1 '- tml -s 411f 11-111 1'1l1'111. '1'114- 111'1111111115' of US- 15" 1 11 - I11?i.'1llgI 111. 1'11z11'14-5' 1.4-s14-1' 111141 Sillll NY11w-1' 111 1114- 111 'lc 14- 1 '-rc '-1 rc-s. X111 ,'1 1111s g'2llIl'1'11111'11 1112lS1'111'1'11-NN111'.11 was 21 1111114- ' '11 .'--'11,r. '1' ' d1t'N 12111'1', 1111- 114-141 112111 211111 NIIl'1'1'1' 14-111115 '10l1I'111'j'1'11 111 131-1 11 111511 .'- 1 f 1 1' .'111l11'QJ,'. XY- 111N x1'1111 21 11-2 f4-411-4-. A111 1111211 1114- 114-111 Q41111 115' , Di-11-y 111 1111: fi1'.'1 11Y1'11l1111l11'N 111111 Ll'1X'1f1lg1"'2 1 ' ' --us, 114-1111 ov- c1c:11114- 1114- 14-1141. 1111' 114-x1 gilllll' wax. 111111 1'41114-5' 111 1111' 31141-V111 .f1z141i11111 11111 211.1111211- 1111 gr 1114- 1'1'1'1'1i 121115 141 1114- 11112 4-1141 111' 1114- Nl'1I1'l', 2-11111111 4-2, 11 was K' to ' .ll U 4 ll1 4lr44l N41'4 111.11-11 If If 3 N '-7-3 .1-+1 3- gl. ff-Q Q:-4-154' :..., 4.4 q,N.,.. ,.... ,4,.- 74 .:-gfgc 1:75,-4-f:-fcL-41,.,N-f.N-Q7-':.::,l73': ff: ---' -'T -1 -'?' 12:2 2-'1-4: fzzl :tv ,..', .Ai 'I N Q.:" '3747'?ff53 '-5--4257537 - ' .-f F-.-512:13 33 A 'f3i'2L'Ef- -1-2: 133' :- 7:11 F-3-7 Qi If 5"-'1..'7V :.': 1,7 ..1 -Q ,271 ' ,g.. -Z --zi' -- .::-'--'1 1- ' :-4 - EI' 3211-fi -4:7 '- C.:-"-"' -1 4 2-1 11 fi-53 --Z. :..1": -, "1 -Zlrgblji' 7 '-'-.-1 -" '.A:' :PJ :41 --: C -.-- ,-1C1f- g'5.-":'.-C- - 1-21 'f- -, - ..: '--., --..,q- --:,:. :---.,.:'4.f-- A . - - - - --'4 -2: -N-I--' - .LI"--- .- -- 1 -7 :1:4"",1:-'51 .:.g4 7v..Cf4-rg 111. ,xg 7-41' :'E:'7"- l:"4 '5"E.J5:'Z'5:-'glzii-'?ri? 44.3 ...f ------':.. -,gl ,-1- -----,'- --,--,Luk -1-N.: 3': 1'..7'7'f ?"1.'v-':A'1'1'f121-33-TL' N 4:1 111: '3'f:- 11 ry'-1-'.EEr--:N24C i,,5:p:'L:, 3,1 P-T T 5 'H-1 7 "1 1: ' f 1-1-I'.,,1Q'f-'-1'1"--'4 --'Y --- -f-1:- ,-cw.. --.- ---.--. :-: - 1 -v A-.,'. -M I '.., N - - .. -- - 1- -... -- ..... -,--:, .. 4-,, -..-q ..-A -, --- --...N.,,, :Lv -341 -'-54. 5 1-542: N-1:41--'4---"':. 1-1 A11 .'- 1.1 .-- - rlr ---:'---- - -"' :.-- --41 rfzjil'-A 3 4-lfrz-':3?72' F3..fgj,,- 1:4 ' I-, ,-1 f'4- ::' 3- C'4-Z'-Ii.::.:r. 441.---:.::. -1'- 1 STE' :Z-32:5 ' ?-,A':E.7Sffi'5Zil-,?'?'?.1',,'? 2 I ul.: UI-' - , --.:: - --- ... -F -:, -.1 -N-----' - ,'Z ... 131 1:.....,41: 477:--' : 5 -. .... 1.3-4,71 :--1- -1 D DD -- ..,:,.4: -.yzgz .-5, z-..'- -1 -4-3- ---1 3 - 1 1-.---.... A -... 'g i, .f-'-:- -'AIM 3-V: 5: -12 lf-1113: :-111: :rr SEM? 'f-E-1 .1-.'-1.17. '14 Slli- 11 --Yl?7:-'5112 fl'-E1 21'-.1 --"1 ' . 1' : 1-,: 1: 4-5::.-N111 :,f:-:'gL:'f :1.. - INA- - --, ....- - ..,., . ,- f-. 1.-- 4 ..N--. - L L' --' 'Zi -+4-'--f 'N ...--- 4"'-.- '-- ,...-1 "- N ---- - :1 -+-- i ': AW- --'- -.xv -:. :': - - I M: .1 K:-A: I 1-:--'.::.7f'-I-EL4:4:':.: :.::-ir -5 :,.T :QI X . 1 I.:-' -N,-1 --7-' 1-:4.:4r'A-1111--Y :-.:11-42-1 - - lIIlQ 1 -3 --- 4---- 3- .... - - :- -.---1 - ,. ---:Q "-:A .. - 7 1 7 " L 1 7 --4 ' -1 7 .' 7 , 1 3 L-13 :Q 7 K ,., , - 4 : 3 1, wmv- nxmxy . Q ' 1 rm- .- I -.-71 3-1:-gf--1 ..:1T.,-' :C Q ' TZ: -'Ti-7: -,1:'q3::5-: ":' -3717--7- ui :P wxmw. -' 1 L-f I 2 :f 1 3 -6 ,l,:,"':' : : . 5 T? :S :rs .VZ 1 5' r -'yu 4 " I ' Z? : .1 - T1 : 3 1- 1 - 1 7 4 : L 4 2 : 2 Z " '12 T ' 7 - " 1 L' I-LW, ' E 1: 5 I: 7 ll. .. EQ .. :T-' E'..1 32' 1 I 1' 5-5 Z it 2' 5 5 '- 1 l EE.:-' Q1jE,,,: ST' 5 'q?'?:?-25224152132 :"' 4 x 111: i'1"':-1i-fj1lT73Z-'?'f?'i -ffffij :-"3 : : .. 7 an : 1 :' A 11: 4 5 1 Eff.: ' 1 if : : : A ! :Y .,- I 3 -rm? 2.:':"-.- :,-."19:l--Tzzlg' 11-liar' L,1 4.5 - -"Z-.ZA .L 7 '-'Z"- 2 ...-.I"- -:-- .fm IZ- J.2 -----4.1 ---'C' 214:.J'-1---..-11 I-C-- -- - 3' 12 'jgqx I-I:,.3,1...f:':I"-3--.15 NY Lrg ..1',:4zf F- ?i:::- AE "' 'f:3:--4. :AEE :A QL: :::5.qf ,:.7c..f.4L-71:-3-'ri--lirrgg 1- -.:: ffgg--. .-gjsggrji, :1:-I-'I'-,2j:'.-g: ' :jx 1 JZ... 3---J.--1:12, ---".--3:T"'7 '-4 . - Z'-4,1 g- -,L-,143 --1:-1-11----1 C Z-- -4: L-:- -.- -4-3 F447--7: 1- -:-- 3' :-: '- '- -1 . 2" - - -"1-:' -' 1::".. --"- -4 Er, 31:52-,. 34,:--:.4:r43-1:-Z':,,,,-3- .1 Te Z.:'4:J -'a1:-Z -f,NIr- :':':"-4: Tl' 'L' Vg---4 -' -1'-' T- --- -... - -:M I if-' 1.4-:'4 1-2: Lzr-12,1 :-::f:v-:- 2-4- Z....': 1'1'43 ' ZJ.fg":""f7N.,I'1..'j-if-' 1.7717 : 4 -- - A-, . -. 7 - -N, .1 - ,, , :.- ,: --.. 11 - -1-74 , 1 A 'L' l,"f "' - yi.: -i4""'f'-'I vi 't N 4- 2iT'Q-3 :-LZZTTZL.-Q------'3:.1"f'i7:' -N4 .-:'f- -17:1 32.-441 ?T:f- '::1-.ir-Y' :-' 41: 1 1.-' :: -f..41 .' f1:::1: 3L.1,.1L-13 Ali. 1- n ' ' GLUGEWI , 4 f Qbmcmxxvu 4 l N N 1 U1 11, 4 4 Y 1 l 144111 Ill N m' of Sm 44 4 4 N N IHII 1 Lll H14 I N N 011 4 ill Jll N Null Y 4 N 441114 1N14v N N IIIIILN ol 1 1 4 44144 4 14 ll 4 4 N1 I N N 4 4 N ll Il W N rl N 1 1 N14 I l 4 X N N fl ll II LIIIXXIIN N N 4 Itl 1 WU N 4 llll U! Mfr f N I fffll 1171 1 JD Z g Z U 5 5 5 1 2H1fe:1e11aw1 1..,,? N 1 N NN 11 N N 11 X CVDCCVDXXVI 1N1 I XX 111N PII 1 11" 1 11111 1 I ll! U1 Hllflfr l 11 J 'ig f f f I f M 1 9 Q 1 1 1 f A 3 J , 4 I f f ' 1' Q..- " .232 ig' 5 51' 1211111151 21 11-11 512111113 111 X1'1l11'1l 111- 11121f'1'11 11'1-11 11111 111 XY1111'11 1111x1'111'111111- N1'1'1I1111 111 11':111 11.. .111 -2:11115 1111':1s11111 111 1'11111-1 112111 1111 111'111'1' I'1'Nll11. 1111- Q111111- 111111 11151-Y1'11 111 il 51'Zl 111.1111111211111 lllilllj' 1111-111 111-111g1'1111w1111. .X111':1'2lll-X'.N 111111 N11111 1111. :1 111-1111111 111' .1111- 111-1111111211151-1'. '1'111'1'1f1, 111. '21111'11x 1-1-11111-N1-1111111 I11 1 111 121111-1111' l,1'1l11'1111111N1x1'.511111 W1111'1-11S1- 11-1 1l1111'111'1111. 1,1'11'11II1I11'1111.-1111111111 1:1'l'1lil111'j'.1111111-1'11l'11 1,11'111.111111 1,l111l1'1' 11:11-111-1':11111 11ll2'11 11:11'11N. X1-5 1112111111111 111'N11'1'112'1111'111'1111f'1111I11'11'y 1,1-N11-V1111':111111111.111111 13111 XY:11'11 111 1 1l1f11111il'1'1'. 111111 11111 11111111111- 111111-1'1'1N11111 1114 1'11111'11 '1':111111'. .x111'Q'iI1I-X 11111 11114 1 IL-:1111 111 121211271111111111111111 1111. 'l'1'IAQ11 1111211 .,.,......................,........, 1,1'11' 1'2II'I11'Il11 1112111 1"ll111Jil1f1i ..,......,....,.. . ....,..... S2111 W11 '1'1' 1,1111 1'1l1111Hl1'1i ..................,. . ...... -1111111 111'1'1lGI1I1'AY 11151111 112111'1l2l1'11 ............ 1'11111'1111 11- 1 -1'. 1':1111:1111 11111-1'1 111-1'1 112I11'112l1'11 .................... . ........ 1111-11 13111111-1' k11'1111'1' 112l11'11211'11 .........,..........,.. S1'1111.Y 111111-111-1111 1113111 11111, 1111' I"111'11':11'11 ,.............,.... 11i11'1l111 111-111111 11111111 111, 1111- 1"111'11'z11'11 ,...... ............... 1 ,111.1'11 W111111 114x1111'1' ........................ . ....,. 11z11111111111 11111111-1' 1491.1 1 N1111' .................. .11111 111-2111-111211151-1', 11ilI11El1lI 1,1111 11 511111 .................. . ........ 511 "1N1111 1111'1'1'.1' 3121 :1,.111'. 1111111111 191'-N11. 51115111 1-s. 1A111111'1' 11z1l'111-1'. '1'1'z11'- 1'111'1 1Di11l11. 11111111 112l1'lls. 211111 13111 W11 '111-111. 11.11 11 1111 '11 31.111711 rl f fxf v , . an J W 9 N L .2 . N .1 X J . ' 1 5 ..i ' ' 1 ' , A X , , ' x " N , , , 1 ," xx l V ll ! rdf' K ,fav 'H My N jx 1 H' Xa N N X , ,, .4 sr -' A k A Y f , ., , 7 , . In .I si NK . 5 7 ... 3" ' .15 I ' -' l""lf UH' llffrfffrwvf Efflllfllfvrlr' 1, s. . . . 'K GLLIGEDJI 1 N111 I gf f X1 N. R gf CVICNXXUI ' 1 Cnrls B.1s11Lt1m11 Ill N N U r- x l 1 1 N 1 JU " ' F l s JU Z Z 9 j1 4 1 ' 6 ' I I f f J X Z f 4 1 5 f 1 1' ,. D.-'n -' leash? 1.31 N' 7 1 , 1 , , , K L "N 11I4P1'1' 111-11111-11--1 :11 111:11 111111-11 1111111 1111s1 1111111-I 1111s1-N 111111- 11I1Il'1lN. :111-1 11111-1' 1'111111111111x 1111111: 1'I111111Q11111l 1-11111111-N 5111111 1111111 111111111 111111 Nllll. .XIII1 111:1111N111111- 111111111-1' 1111-s 111 s111-1-1 111111.A' - Nl f1'1,1l11111'1. '1'111, 111111- X'1'1'N1' 51-1'1'1-N 1'1-1-1 111-11 111 111'N1'1'111I' 111111 111115 1111.111-1111111 N1-11 .1 , 111111' 811112111 11'111'1i1-11 1lEl1'11. 1111111-11 1-11-1111. 211111 1111112111 1-1'1-1'1 1111111111- 1111'1111u'11 11111 1111- F1'ElN1l11 111 1l1'1ll1.l' Y1l'l11I'.Y 111111 1111- 111111. '1111l'11' U1-1411115 11'1-1'1- 11111 111111111 1-1-1111111-11 111111 x11l'1'0SN. 11111 1111111-111111 111-11111-1 11-11111 111111 Ql'1111'f'1I1' 11121111111 il 1-11-1111 11111'11 11111 '111 11111111- 111 1111- 1-1111. 111111' N1-1111111 N12ll'1l'11 11111 111 21 1111151 ZlllY1111'141llh llI2ll1ll1'1' XY1111 Y1l'11l1'1l'N 11111 1,1l'11l1l11111 111111 .x11l111111l1. 1-111-11 111. 1111- 11111111-11 111-111211111-+111-11 111111111 111 1'2lYU1 111' ,X111Ll'2lllj'. 1111111-1'1-1' 1111 1111- ll1'X1 1'll1'11ll111l'l' 1411l'll11l1'N Xv211'11'l1. 1'll1'111111' 5111111 1111! 1111 s11111- 111' 1111-11'1-11'111'1x111111 11-1111'11111g'1111 111111'l'N. 111- 1l1l1' 1111 11115 11 YEIN 111111111-1'1'111 111 f1-1- 1111' N111l'11 111111 111111111 111111' l'1l11'1'1'11 1-111-11 L'1l111l'N1 1-1'1-11 1111111 1111- 1l2l1l1111'1l11x N1--1111-11 111 111- 1111- Q1'1'1'2l1l'N1 2l1l'2l1l1N1 1111-111. .11 111l'N1' 111ll1'N 11111 g1'111'1- N111111- 111' 1111- 11-11g:111- 11-11111-1-1 1111111- El N1-111'1- 111 1111111113 21 11l'ilI111 1114112111 111111 XYIIN 11111 111 1111' 1.11l'l' 111111 11111 111' 1111' 11111111111 111 1111' 11-1111111-. 111111' Q1'1'1'2l11'N1 11111 1111'111N111l 1111-11-1111111 11'1-1'1- 1111 -11 111l'y 111-111 1111- 1111111111 1215.112 111 Il 211-211 Nl'1I1'1 211111 111'1'1l1ll11'111U 111-11g'111- 1'111111111N. 1'1-1111'111 111311. 111 El 1i-.'1N1-111'1- 111 1111- 1-1111 111 1111-11111 111111'. 1111111111111 1-1'1-11111111g' 111111 1-111111111-111111111 1111- 11-1111111 1-1111 111- 111111111-11 il 1111 1-1-N. 11-11111' 1-111111 111111 1-1'1-1'1 111l111111l'1' 1111 1111- l1'2l1Il ix 111 111- 11111111111-11111-11 1111 1111 s111'Il11111s1111'11 51I1XYl1. X11 .xlllil 1'1'11NN1-1- 1111111111111-11 1111- Nl1111111 1111 j'1'ZIl' 111111 111'111'1-11 21 111 1-1111s1-11-111111111 11-11111-11 S11- 1x11 11111111 g'11111'11 511111 111--1-1'1'1-N lll114'1l 1'1'1'l111 1'll1' 1111 51l'1'L'5x111'l111' l1'illll. 311 1121 11- .11111 X111'1'1N 1111111-11 Il l'11111'111'11 11111111111 1111 1111- x11l1El11. 151 11111 1-111111-11 1111' il 111-1'111 1111 1111- 111-11 W. 111. 1.111I'511l1'11'11111. 111- 1l11'S 11121-X'11lLl' 1 11111'11 Q111111- N1l1' 111111 111-1111111111-11 1'111' 1111' 1IlIlV14ll'11.Y 111. 1111- 1l'Jl1ll.N 11111111N. '111 1 1 11-., gy 1 .1 l 1 N N N N N 1 1 NN 1 N 1111 1 NN N x N S N 111 H11 H1111 I l11l1111l11 'ual Zi I WWF' , 2 Q mil- flllll LLIGEWI .,,g,325? mcmxxvn N P NN U Nl 4 rw tl Ill ll I I JD ' 5 r JQ Z Q 9 f 1 I , , g p f Ju Z 5 I I 6 g 5 3 l I Q I - -I 52155-52' K. GY Bliss l'II'IIl2l Sll'llJIllt1'lI I-1'm':-ll El vm-1'-Y vzlpnlvlf- Vlllllllllgl' mzzll- lm' .Xllw N Vim zmll ll:-wrw-Nlnll4'll1'1"-llll lm' ilu- NIPl4'lllll4l llfml' 11'iIIll1' Nlu- IllZIlYl'll. .Xliw lflizzllu-Ill llmm-V ln-lll flmxn lll1'1'l'lllf'l' pmilimu 4llll'lll!'ll1t'2'l'1'IIl1l lli11'l ul' Illc su-zlml mul l'Ulll1'N in lm' lu-1' xllzm- UI' lwnr iw. Sli. lflimlu-Ill ,llz11'1in. sw Nllll' 1-4-rm-1'. 5-lazy-ll zu lmlwl Lfilllll' :null wsu 1 jl'l'1'Ell :ll1l lu llm-V11-zlnl. Kliw l':nl1lil1w- ll:-lx:-l play:-sl El line-ll'-l'1-rlxiwumrll-Il11'm1u'lw11l Iln- sl-:mall 'l'l1:: hllllx ill'l' In lu- l'1'lIl1'llIlH'l'l'll znlw. 'l'll1-lx' guru- ilu- lll'Nl If-:um t'Xl'l'll4'lll Sll n mrl. 'l'l1l- mlm am-: Yimrirlizu l.f- l'l2IlI'1'. Nslluvx' llalllmu 'lllIllILI2'l'l"Z l"x l l . 1'l.Yll l"zu'1'i11. l'- - l":1x'1v-Il SlZ'l'.1llI1l llulln .llqlllmln-'x. Vzrlll, 1'r M-1: lf. Xrf1'1'iN. li. Sll'll2lll2ll. Y. l.1- Vlninw-. xvilllvj' lizzulml l':X'n'l.Vll l"n1'z'ir1 :mul lbw- Nix-' alll lf-nw Ilan- thlfl llnix lu-zur. 'l'l1ix ll-flu-N llll- xwrli nl' llllll1llllQ'1l N114-1-1-wl'l1l Nllllilll In ilnw- xxlwrw-11111111 '. HW ffflfl,-,lf -,wfllflfrllfwf Prim' 0111 llunalrrrl hvifllll-lfflllll rn! I I fxfbx. xx :T73-'FE' E2-Z7 22.155 fiili-211 52, 125-als l"E fiefif 1-Egisf 1. E.- 1 'v , Q.: -':.'-,- -.1..- , 1 -:, 711- 3 i:'.-1? LQ-2--,V ?T,.112'1 Q '11 'T .4.-'-3' --'- :"f' ' -:IT I 4 1 -f L I 1' 7 V- - :' 33-'42 ,..-7... gg 1511" TA-:5..Z'1 T :51 ' 1 'TE ': E 5, " 2' :-I 4 6 :. '12 ., E 4-E T -- '4 1- 7'1- 3:-Z:": 31:43 l1:C73 if-lvvfr 1 VV: 23lZ1E. 'fEf:. 21l?3' -ZZ-5 Ei: 4: iii 1 -1-:A -4..- :T -"- 'T-1"I: - 2': 1-.7-V5 ..-:q? -:::-',.- ,y1y'1-- -ff -1 - ':-f?,l- :Z ..,1, -41:-3:71 jA1tl,1 -:.. 2-1 532:11 i:?3: 153124 71g3iLQ Lf: :rg 'I.?':7: 1-ET: : .":: -Zi:--:E T ..."4 f:.T-E- 7743: 77"1'Z EZ-51131. fi STA : .1-- -4 - 1:.:.f- N- -f-: ---1' :Alf -,.,..: . :-4'- ,-,.-,,,4- 1,3--..y.fg v:- ,gm - ..- -4- 1 -..-1-f ,..----1- ..- ,.- 2 v' -11: --' S .. :' -' 1 -1 'f :.: " ' -Y 1- I 2 :' .t...4' A xmgi' :-Z-"T: 722.1-:gl 51' 2:2 ' 5221? S,-A ":S:9' 2452525 fa if-1 Q7-L-1 --13: 1114: - j TVPLQ. :M ,v,.. Llgl L-ll-4 ... ,..-- --.14 Q.:-1,:,' ' -433:13 ., -Fr . L--.:":' .':"::..f.. -31g- :'4..,-.1-,-Q :T L4 -nl D I l.:KT7'-- 1I..'1"f If 4:2 fr- ': -T 'f., Z ---. - A-.. - v---- -.L-nj-. , A L... , ..1,,.,.- r"E,- Z .- 12 I-,:?.:? '12-1:11 vi gi - ., If: :5'f3 --I-723' :'-I' :Sf :js QT ' X I ",I,:Nf-O 33--1 :".1.g'7.. "-.."1f"'7' ,LZ : ::' -.. 3-.17 '-QL---:. -7-:Z 1 ': 1: Q 'E' ir-3 pr"- 1?-Pg? 7-1-ijjl ?: E: rp YRXXX. . :T-:ZH 211: g,..f-1-3 :gf 177 .... I IM-I A 7- 1 1 E 23 1 , Q -: F 5 - 1 ' -4 -3 : g 1 L 3 E- 3 3 .Alu ami, . -,--L::' IQ S' 51-1-:r ,Srl-L., :- 3- T'- , , '37 -fi --Z:--3 ---:.'Tf" .. .-" px- ,I xmxxm K. - -,A ..-,L -..., ----,- - -- -- ,N w ,V ,....:'f -:,- ---1--1 1-,,-,: ,g : .Qf :21',, :'T-' 1'-. 1.. -' - 4- -Y --' 1l""-, N -'- - -,L - 1--' 1- 2 -1-2.1 4: -' - .' '1-I,--1 ff -Q-L.-..,1 -,g ..--,-5 .- if ', Q :':- '4,4- :'.4-:: 4.-5-1441: - 9, uf :'if1 3-'-4 3Z::f:- j?4.'f-'-- 11 12 A f 1.11-2 -1, 1 :L '..- .':.--...--:' -17 -- ' -...g'- "1:'j3 -57 '-1-K .,q"-'7' 'I 3' 1: -:.... H,-3'1 1: '1y .- :'-1 "':4i 111 ,' feei' LRE.:-7: F11 e- yn-.-- 1 -2 2 .,-1- --..- '1 .4 .- ...-..'-:- -f 'v- -..,-,--:- -........,-' -... ..- A-:'-': 4 -- ....-Z -.. -..'--:A 5... -IL I--" - 'A-', NZ:-2.1 1Z,-,:-- -gi 'gm :V1F2' 7-T? f'LE'w izzjali E' ,N 1---3 1 ,.:3-FI 3?,,'J'C 7-'1.:'.:. -:T QS T"'1ZZ- J-"' -'-"ti 3..'47Z 'J 'Z 1 'lf 2.25-Ln: slfrhz :S fa 1-1:3 Ezfg '?'2LEE 3:51535 2, 22152 EES? ifigwiz. 157522 :T 4: flnql' -7:1 L:.,1,--7 : 4-, 13. 1.7 --A'-,rf -1-' --Q 12' 1--.4 -'L - -.' I-11 ' .-1T'y -rr -- 224':' '4l 11 1:-'-...T 1l'-' --, lf 'I i--1- -- '41 .- - ., - 1.-4 -v-- A A: - ,-0 J. ,V-1 :L-' ' 1-:::- -v ,- :1:--- ,f--f fr- 1- I -1: 7- -1 1-g.Lj-. i?f'f' :.7f':7 :I,:?:7 f' ig 4--Q,-Q -1- .' 34, -- 1-11.7 -1 W 4 U fix 9: Luegwn HAL-i.f.., xmcmxxvn lfleld B111 1 xx U xx ix x N1 x I x U l 4 x I 4 x Hi Xl Hlxxt xx I 1 x N Y xx x N f xx Ill X HU xx lx NN x I llxx I X N NN 4 N U' I fllllt 1 u I1 1:11 I ffff f ff ,U gin HLLIGEDJI .1 i,g Sr Nr ml iff: llfflflrf CYJCCUXXUI Ju v ' ' X JU f f P I I i 4 f ' V 4 5 f f f 4 Jlll Q Q 4 I K 4 9 I I' - -n Q-:I ' Euan? X81 .X, 41I'4lNNl'l' ...,..,,.......... .. . ,.Ull1xi1l:' Niall! l"u1'xx:r1'fl S. fi-gvl ............,... ,....,.., I llxiflw lfiiflll I"lII'XXill'lI IC. X4 'rim Vanplsnira ......,..... . ..,.,.... Vwrllvl' l"4rl'XX'iIl'1l IL 1'11l1nr+x' ..,....,..............,,, lruxlflw- 1.1-I'l l"ru'xx:11'1l IC. Nil'lliIllQ'll ,.4....,,..,........., Ulllxiflf- l.wI'I l"r+1'xx'zs1'1l X, Iizumm .........,...,., . ...,.....,.... l,w1'I llznlflnawk l', Ilf-Ixvl .......,.,......,..., . ........ 1'f'llI4'l' llz1lI'lmvli II. lhnlvilm--Ilv ....,.,.,..,,.,..,.,..,,... Iliuln lIa1lI'ln:u-lc IC, llrmwl' .............................. lliulli lflllllrzlvla I. I-Illiwtl ....,................,.,..,..... l.vI'I lflllllmazvk lf, I'Y1lI'l'iII ....,...............,..... . ..,,.4 Huznl live-ywl' Miw l:il'i1ZIl'4lNIPIl .,........,...,.,............... Vmnvll Ulllxz Ynlnlu-I'-x'i1x. 411-1-ww .NI:x1'Ii11. IAIIVSIN. AIEIIIIUIII'-Y. 'wr fff ffm Vw ff! 1 41 ,xff E iff IU ZH flgly HLLIGEWI ul lib N N I P 1 x W NN X IIN N 7 -Q 1 -' 7 1 1 : 'fi 7 Q" 2' T 1 : 'Z 2: 5 .. ' 7 7' L 3- T 3 : - 3 -1 1' jj. 'EA 9' f.',1Q 'I 'fj I 1 C 4 '1 -' : Z T 'H -- Z .T "I T - L 1 1' 3 - E I : , A. J '4 I I Jw 1 y .-.. : C -1 " :- 1 .L t : 4 'Y I .. :' - 5 -. -. - . -Q 1 :. 4 52 Z 3 -f 7' 2 ? 2 sr 2 , -1 '- -T 1-2 1 2 1 J' :' 3' If - E .1 5 2 if '. ', L 1 Q 5 E 1' 2 , 1' 1g -- :f Z' 7 Z. , E A 7- 1 3 1' E : - M. 1 f ' I , . 3 : 2 I, -V -1- ' -Q : .1 L-J l..J - - I 1 -1 2 : f ' , ' 1 D DD E L 'Q 3 ? j- - 7 - 2 - - . : .. 'f .. .5 - 2 - : - g F E. 2 :.' L ' ? Z. 7 4,3 : 7 W X X , . - -. - - .. , - i . I - Z 4 E - I , I fm A 1- - . 7 I: T F- gp mmmx- i- .: 5 ', 5 1 7 L '4 4 , -v ullll L Qf:.?:: 3" -- Q I Il' wmS' N L ' - 5 3 1 1 11 4 W, 1 " Z. -- 1 - : T T v: 'I - 14" ' N - -. - 1 : -- 1- - - - f .- 1 ,- - : - - L - - - - f N. -- -- i : I- .L : l -, : 3 - -' 35' 1 ' ' ' ' 24 'L Z :A : ?' H 3- 1 3 -' 3 1 3 1' 1 ' ,T 4 V QQ 5 'T 2 ? F- T :' Z' I 2 4 1 ' Q I , E 7 I2 -1 h ,' .' q 51: g - 3 - :. A A E 5 7' : 5 5, .1 L - -h 1 'f 'Z :A Z E' ? T Li -I 2 7 2 T :' 5- E 7 3. i -1 :T -' : T T 7' ' -- T 'C - - IQ ' T' f 1 IL - 1 : E 2 ' - L' i E f H ' Z' S -. 1' l 5 ZA E- if "' .j' E Q: 3 1. i I CCUXXU I NN Page One Hundred Eighty-eight 1.0! 5 mmm, X 2151 11111651111 1 1 I Stufl 111111 f f-" I f CVPCCVPXXUI 011sens1 N lll IN N 1 r N 1 l1 1ll11 N 1 1 1 N ll X 1 11 1 1 N 1 N 1 1 N Il r 1 11 IH lll 1 N r N N D 1 P N 11,11 f 1 Iufl 1 Ju I 10 i 1 Z 1 1 1 Jn Z 1 ' JCI Q 5 3 21 Z 1 4' I'-ELAQ' han: at AY , . n ' nl sl X l1 11111 El llilllllj' S111111111-1' Ill,11'lll l1111 11'l11 Nll1llll1lll.l 11 l11- 21 l111l1111 Nlllll lIl1'I' lll2'lll I l,'1lll.l 1l1lllllllllllN1llN1'11X'1'I' .xlll1'l'l1'2l 111 111123 l1lll l 1111112111 111 1-l1111-111111'g'111- .111 -111-111111-11111'1-1'11l11111l1. .X1 l 111. .i1.X'llI!'. 11 11111 E1 11111111 1l111 111 X11X'1'IlllZ1'1'. illl1l l111l1- .X11 ll'1'j' 11"1, 11ll 11l11111- 111 1l11- XX11l'l1l. l,11ll 1 111 g'1-111l1- 1'1-111l1-1'1g llltx l11-1'11 11'1ll 1'1llll1' g'11ll11l1111g1' 111 1111 l111 l111'11-l1- 111 11111 111111 111-1-111 11-1-1111l1 111' lllilj' ll1' 11 1111-111'1, Wl 1 I' 111 I l.1-1 IIN 1'1lllllllll1' llll' 11111111 lIl1'lll1', l1111l1- .Xll1ll1l'-X 11111 11111111-. W1- I1111ll 1111-111l li11l11-1"1 ling' l:lN1'llllN 2'll1ll.1llll1'1'1l 111 l11ll 1l11- lIiIl1.Y 11111l 1fl1:111- llll 1 Il .Xlll 11l11l1-111ll1111g:11l111111 1'1111. 111- IIIJIIX' 1'1-111-111: l.111l1- ,X111l1'1-1 11111 11ll 1l11111 lllll :ns l l1111'1- 111111-1l Il1'l.1ll'1l. l11-1' l11-1-11 11111 l'llNlllll1l' 111 l11-1' 1111! 111 l11'1-11l11111l NI1'1'1l. W- l111111- 111-I11-1-11111 l11. Il1'1'li. l1111 EIN 1l111 111111-1111-111 111-11111'1-l-1 111111111 11111 11111115 111 -1, .X'11ll lllilj' 1111111 11. .Xl1.'11'111. 111- 21I'1' l.1ll'1'1'1l 111:11l111l1 1l1111 1l11- l'11i11l 11111 1l111111-1'-1. S1 Jlll 11l l'11l' 1l1111 1ll2lll1'l'. .XI1 1111-11 l1111'1- l11-1-11 1l1111 1'111' 11'1'11111u' 1111111-1 1l111 11111 l1111 111 lllill 11 lll'1lll1'l. l11-1-1- 11111-1111-1-1-, 111- 11'1ll Iil'111'1'1'1l 11'11l1 lllll 11111'1'.1111'1-, rlllll' 1'11'1l 1111. Nlllulfvllyv. XYNY1' .111l lllill 111 I1-1111 il l111l1' il 1ll1X1'll lllll1N I1111111111111111-1: ,X1 11l11'1111. 1l111111-1-1 1'11111l1 11'1lll11-1l111111-1'11'11111l--.11111l1l11111111l 11111 1111 1'X1'1'Illl11ll. 11111-111-1-1111111111-1l 111 l'211'l llll 1'1-ll. II1111 ll'i1Ll'l1'.i1l11l l111I1 .111 ll'1'.X' 11111 ,llll 11l11111-l lslll lllj' 1l1-111' l1llI 1lllIllll 1'1-11111-1'1. l"1111- 1111 l111111l1 IIN il 1'111l11-1' 1111-1111 1111111111 -X1 3 if 5'11ll l1111'1- 111-11111-1'l1 l1 111- ll 1111111111 l11 l"1111- 11'1- 11'1ll l1I'1l1'1'1'1l. Yr Ill'lj' 111111' 11ll 1'1.1- Elllll :111- 1l11'1-1- l11111l ?Ill1l 1 111111 1'll1'1'l'N. I1'11111'1-1-11111l'1x1111g'1-1 1111 lq1-1-11 ,11, l1 l'1'21ll.X' 1l111-111'1 lllP1ll1'l'. 1 1 1111 111-1'1-1' 5.11 1111 'lllf' 11 -l11. l1lll 111 11111111 11'11l1 1l11- l1I'f'. 11111' Il1'l'11 llE11l l2Ill1l1'1l 1111 1l11- 111-11111l111l 1l111111- JI 11111-111l11l lilll ling' 11l111-1-, S1 111'1- 111111111-11-1, l1111 lllill ll21N 1111 111 Illll 11111111 1- '-1' 1111 1l1i1 1ll1'lIl1'. .xlll1'l' 11111' ll1'l'1P l1'l1l l11111l1-1l1111l1111I111111-. l11- l1l11l11 I1 l11111111'1-1l 1111. 11111l 11 lll2I.Y l11- I'1'llI2Il'li1'1l ll1'l'1' lllill 11 11 111-1'l'1-1-1l1 111-1'11111111l1l1 111 l111Il111-1- 1111 l.l'1lIIl 21 5llIlIl1'l'fv 1'11111l. Y1Ill will 111'11l111l1l1 1'11ll 1l1111.11 11211111 l1111 lll1ll.N11ll.V2l lIllll1ll' 1l1-1111l. .X1'11-1'l1111'111g'111111111-1-1l lll1l.I'1PlIl 1l11-1l111111-1-1 I11l1l 11111' lI1'l'1l 1l111l11-1l 1l1111'11 1l1111 1'1-1'1 Nilllll' 11111'1'1111' Nlrllf 111' 1'111-l11 iIll1l l'lllN ll1 11111 1'1-1'1 l11'111'1- I11- llilll 111111-. '41 11111 fl1111l1v1! 15111111.11 111111 ' ff! N' 7M JU fgff X XXXX CVDCCVDXXVI l ll J N 4 1 N 1 X 1 N fi N0 1 llllx N Ulf xg 1 ID Qmr4ge:fi,4t 'Edie "3 volop I my ,, .E S- f 1 E -4 : 5 ' E L4 E it -L j ? -5 Z T i S N 71 4 - F :, I - f - ? Z :E Z 1 5 'i il P 5 3 , ' 3- E 1 .. - -1 7 - , A , -1 .. A - .. - .. - - Ar 4 -, -- ' 1 :' :. ' 7 7 S E' ' 7 T ? Y Z T T 4 ' - 5 2 7 -H Q, I: 5 : 2 r 5 3 " 1 : - Af '12 , 'f j T I ' 'Z 'f 3 5 1- 4 - -4 1 - 3 1 1 ' T Z A 1 -7 I I f 7 I- 3 'f 2 Z .Q 5' - 2 A- - S. A T 7 .L 73 'T , 1 ' ,. I .1 . -1 1. I :I 1 3 ' Z " .' Z -. .' ' I - 1 -' - N, 4 1 4 3 1 - 5 - - L.: uw , ,. ,- . v 1 nd L - . .. . - 1 A 1 - .. -- n . : '-:ini A In -A J 4 I I -I Z - C2 UD E 4 ' ' :A 1 7 :A 1 'I' 1 I 4 4 - A-i1--1 fvgkqa' : i 3 1 T 1 - 1 3 1 v .. 1 :' - - I . N F " 7 1 A 4 1 2 : 1 Z' -. P X 1 ' 5 .. - if 1 : : - L : ' Z : 1 five" 1 A iii :L 1,2 -115 -' N ' T' . ' V? - :' '4 L 3 T 3' : .. 2' :E 'f 6 . L '..ZI!', L 7 3 ,.. 3A L V I I 35 .L .1 '4 XX xXX . , I -, , .., A. - 7 . . .. - 3 - . 2 MEI 72 T' l - T -1 f :' 4 1 ' .. '41- Q- ...Q w- ff -1 - ,. - N -. -A A .' X Y. : vi 1 - 1 -, Mir L- 42 rar: -Meri, 1 ' 1 .-. A 4 I i 1 2. - If 7' - : ' ,I 51.1" l 'Q A 2 1 E -Z w 7 Q 3 , .1 '. T .4 . ' ' 1 -, - '4 Zi Z, -f " 5 V 2 : 5 2 1 1 , : M 5 : - : E 4 Z A 15 F ' 1- 2 -t Ei 5 '4 3 2 4 :: -A -. ,Q :- - - 1 1 1 ' 1 1 4 i- C I Q , If 111. :Q Z' F : T 7 f N I 71 jj A ' ' -' '- 3 : 1 1 1 7 1 1 1 1 2 2 .J if T 7 7' 5 2 1 C E' 3 -1 7 " "1 -3 :L T 3 I 'f L - - : 2 ' -T Q i A 1' 1 S H- - 'I ' - 1 '4 - L 1 3 H' 'W 1 'Z " - -4 3 1 :. -' '4 9 .1 :' H ... 1 p . , - : - .. 4 T ' -- z ' Z. 1 E ' E 2 1 E E A 3' 5 : ' 3 3 A 3 .- -f -1 .. 1 - " I 1 ' .. - Q1 Z NNN! 21 9111651111 1 , 1 NN 111111 1 5 1 X N 1 I 1 N CYDCCVDXXUI N 111 N Ps 1 ll 111111 N l I Nffflulfv L 111 1 1 1111 L111 1 1 I11 U1 JU ' 5 Z 1 1 I K 1 1 1 1 Ju f ' g 1 Z 1 1 - E'-ai' In gif' AY '11111'1N1'1X1111f1'..15S , U11 , .X1.1.11I11.XXY 1111i11S1'1111111. I'1'1.w1 lfs "11'1lf11'11'I1l'U .1 .1fll,w'1'1lf ,"1l1'1'1 S'1'1l.XN11 '1'111C.X'1'111'1 111111111-1' 111111 '1'111-51111.13 .111111- 1-1111 :11111 13111. 111211. 1'1:151',11. 11111111 :11111 1.'x'1'11-111.11 111111 11Jl1'1liI1'1I 1111N.1' 11-1' 1,11l11x 1, 1111'N1'11 1'.Xw'l'111-' 1'11,11:x1'1'151:N 111 Z 1-, 11'11'111l11111'LI'11'1 .................,,..,...,... Y11'g'1111:1 Z1-111-1111 11 v111111 1111l'111111.1l15I1l211l'1'1'111'11111111111 11111 .............,.,.,.... 1':11'1 1'1x'1-1'x11111 I". 11. 1J1111u111w, El 1'111'111111' 111-1111' .,....... ,...... ....... ,.... 1 1 1 '111'Q'1' 111111111 111'J. 1111l1::'111x. 111N 11'11'1- ................,...........,... 1111x1- 1"111'1'1-11 .' -1ll11'S1121111211'11. 1111'11' 11'11X 11-1-111'1- 11111-111411111 ........... 11111111111111 1111111111111111 1 1 1 111'i11'1' 111111g11z1N. 1111 1121111'1'1' .,........,........ . .....,,..... 1.111111 11111'1-111111 11z111-11111- 111111111-1-5. 1l1'I' 1-1111111 ............................... 111111111- 11Pl1f 1111111'111.1111 111'11XY11, 111-1' 11:1111-1-1- ............,..,.......,...... 521111 NNV111111 1111 'I'1 S11'1'1'1. ?l1111l111' 01.1111111112 1111.1 ................... -1111- 111-1111'111s11l -121111 .' 111'1111cN. 1111 Il111111N1I1'l' .....,............. . ......... I4:111111 1111Y1'1'111111 S211 1 '11N1111. EI 111111'1111111l' ....................,......... 1:1'1'11211'11 111111111 1.11l11.', 11:1111:11'11R 1111-1-11:11111- ................... . ......... 1.,1.111111-1' 112111111 111-11111111w. -1111111 11:11111111111. 11z11'1'.1' S1-11'11111111. 11'Y1'1l11 SJ11'1i. '1'1'1111,111'11 1111-111. 1'a111'1-N.1,:11111-N.111-11111-1111-11.11111-111111 11fl1'111l1l 11111. A-1 1.- 1.1l1l11L!'11lj1' 1'1111111 211 11111-111111 11111. 111'111lY. 111115. -V1 11.- 5111- 2' 1'1'1l1ll 111. 1111111-1'1 S11'-1-11 f111111'11111'111 111 1111- 11111. N111111'1'1111 11111. 11-1 111.- N11 -111- 1. .X 111-111 111-:11'11111'111111 11111. 11x 1l11'1U1'1i 1111- 111-x1 11111-1-11111111 Sc' ' 1- -x11111111'1' 1ll11'111i11 1111 1111- 111-111. Su- - 31. 111 1111- 211l'. :111 1111111' 1iI11'1'. S1--111- -1. 1':X1'1'11l1'fI1111l1'1l1I11'1.11111'111I111'1i111'1'. '1 1, 11111111-111 .x'1',111.1,1.11, HLLIGEWI IQ! I u X xxxx f ff M' , Lndar of 7 ll? 1 1 x Ng ll x N lllll N 011141 N llf nr! Nl N CYJCCVJXXUI xlx I H x fll llN IIUIN ll 1 Nl Ill NS111 N ll 1 gr 111 S mm mmm m N 0 1 Ill I S mul 41 hcl W If If n fn N N 3 Z Q , ,E : :alone-1-A-1-A lQlQl:,lLl:,I.L-- --5---Q :,qlQ-1::,r-4-:,::1L:lL- :lu-4-IL--1: u---::'f-l-L- L: 9241227145355 :.CZ5F11?'1iE'7!?ZZZl"ZE-4 -' -f - - - 3 - :'-.1 - - T'I .3 ' fi : -1 - I 3 - - --4 - .. T 3 . . . 3 1 1 y . 3 7 1, .. : 1 - 1 3 .. 1 . - - y yn 4 1 .. - - -- 1 - 1 - .. --- ': - 1 - - ' ' 1 : - . , .... . - , 3 2 3 -1 -'Th : 1 -- , :, -- -3 . '-: . '-: 1 -1 ' 'A ,3-1 1' 1, - . - .1 Y --L - 2 -1 -TT 1 . ' ' " '12 .f H - - 4 'f L. 2 f - .z 1 - - 1 1 ' 3. 1 ' 1 .31:,:-'r1:!4.v71 1 3l,3v::1:- Ag,-:Vf . Z :TE '55 F EQ 5 .1 1 1 T 1 I :-1 1 1 3. i- 3 r mi' T 5 fN - V -f "' Y,-f L.. : 3- 2 3- I 3- 7' jr 2 I. : I 1',- - ' -: Z 5 c- P: .A , f 1 A if? 1:13:51-L .7f?.1.::-335-5515: L f 3 Ugg Us-I 1 'ff ' - - I-1' : 1' 3 1- ' 4 ' A73 - 1 ' 3 1. 7 Z'- - - 1. :E EZ .GD , ... I , -f -1 .. - ' '3 -.., . 1 3- - - --A 1. -' ,4 - : 7-1 - 1 ' A T.. 1, .. . --: 1 1 L 1 - I A ,- 1 :. :' - -:- ,- -1 X, - TQ 4 A' "'-N' " 'Z I 7- T F -5 1 , Zi ' 3 - 3 A ,E - I g..411..i.-Q 5-Q55'?:15'-37432 '33rm??3gf,:7:1: Q "'-" : : ': 1 ?-1 -'LQ 2 1 3... 74 :'3 1 1 I ' Z 3 Z 1 - 2. ' :: L-:. ' X A 7 ' '4 ,, N .: : if 1 -1 3 1 - 3- 33 7- 3 5 i 7 i 3 -, -1 5 3 A A I - T , ' 3 3 7 11 3- 3' f : I Z. F- E 3' ' .fi T T 4 - I -E 3 F - ' Sf' X ' T ,-4 A y. -1 1 4 : 3, -5 ' Z' :' L 3 3 :- 1,5 L. i 2 3 . T f -1 IBIE I :v L I, -H ! " 1 - 3 1 :. ,L 3' 3 -. 3- wg ,3 - .. W. xxx sn 1 . N 4 4- ' - T 't -- 4 ' " T T' A' - ' 'f 3 1 ' " I - 1' Q ... .. f- 3 3 .. . - - - 4 - - - - ,- - y 4, 3 Z- L .- 3 ,Q - Z'l.'- ' ZZ' j j '- : 1' 7- -1 7 :la xm Y. 4 3 1 - --'-, 1 : 5 3- '4 "rf -4 .. . -. ,-4 ' E :-5A,,..3'2-11"-1 2 3 3-E5 IZ' - 3 4 ' Mg:-L"2Iu.l..g'-I X 1 --3,""'L- 7'v --3' : 2 5. : -f - F 'f ,L 1 'I -1 ' .. T'.... '- I 4 - .. - : ' 1 5 v 1 , I ' - 71 I .:' 4 ' -' 1. 4. 92 , ' Q ' 7- -1 7 - - ,-- 1 3 7' - .. I SQ L,": ' ,L.1A':: L: 4 :.Z -1 C1 fx H: :- : - 3 ., 2 I' , Z' ,- ' v .--0 -3 ... 1 4 .' 'Z Z g 4 ,f - 1' 5 -- E 5.5 - 7 : 1 1 f 5 2 1 : : 1-, ff - -1 ! 3 - 1 : Y- : -1' - 4 :' : ., 7 -- . - -: .. 4- , - . 3, ... 3- ,C A. ' I 7 -f - 3 : ' - Q -Q 33 :T -Q Z 1' ? Z. 7' : 5 1 Q- E Z' 72 1 : .: 7 -5 5 F7 E 5 3 5: t -r' Z' 'i L l ZX 45 1 f f f 1 9111651111 . xmcmxxv1 I I x NN I Il 1 I 1Ill1X xx Ill 1 X Il X1lllI1 HXI I 111 1 N x11 1 I 1x11 111 N N 1 II Ut N1 1111 r x1N r I 111 I11 U 11111 lI1 H xl IIII 11 x x 1 Nl N ll! 111 U11 If Ju ' '- Ju f 1 5 f, f 1 1 1 I Jn 5 1 5 5 Ju f 1 1 1 1 I Z 4 I I' 15E: - -1511 1211, 1i1-111'g1- II111-1I1-1' 1111.111-1-1111 111 IJ1f111111'1'111--1' 11I11.' . YI -1'I 27. I'I11g'IiQI1 1Il'2II I'1'lI1ll'IN 1I111-. N111 Ifll'N 11'111'Ic111g: 1111-1'I11111'. 25, AM- II.: 311.1 NI -11I1.v I'1'1'1'IY1'1I '111111I11-1' tI11'iII ff? 251, I'. I'. 1'. 1I11i11g' QIITEII 1' 1'Ii. ISU, A, IJ. Ii. II1l1'Ii1'lI with w1111I1IfI11- III1'IIIII1'I-5. N11' 1'I' 2. II11f I I SPI '.11IN1 I111I1I1'. -I. S111--1' jl'2IIlll'. Kligflltlv I11-11II Ili. 11. M12 Iillllll 11-IIs tI11- N1'Il1l1lI 1I1:1I "'I'I11- I1vI ix 11111 fl'li1I1I,N 11. 'I'I11- IIII'1'1' NI11:I' -1 -1-rs Y'I. 11. II1'IZ1'I 111111 Sl'IlI'2lIllIll.' 111 NYIIII IIN 11g'11i11. IU. N11--'1' I1-11111 I11-I1I I:HI.I1lII. SIEIIQ' 1'l11111111i1111x. 111 il x1-111'1-I1-A. 11 I2. 1'2lI'I iIll4I I!111'I1111':1 ,till I111111-I -Ns EIN 1'Y1'l'. I"1'i1I11.1' III, SEI III1'I W. XVII '1'. -l1'.. III1I1I1' I1iN 1I1'IIIII IIN JI si11g1'1-1' Ill II11 111,-1 II-Y. Iii. Slim I'111'Iq1-1' 1II1I 11111 EINNILIII ?IIl.V I1-M1111. I"11111' NIII1I1'IIIN IIEIIIII IH. NIV. 'I'11yl111' 111'1I'-. 1111111I11'1' wiw 1'I'2I1'Ii. 213. 'I'i111 AI'lI'NIl2lII s1111'IQ il IlllINI2I1'IIl'. 221. S1'I11i1I1 I2lI'1Ij' 11g1':1I11. 24. XI1'x. W111'I11-I1I 1'1111111I11111N IIIEII -I1lIlIl NI ilx Ill'I' I'1'gI5I1'I'. 27. S11 I-111 Q'1IY1'I'IIIII1'III I'111'1111-1I. ISU. 1I2IIiI2lIll "1' us" II1f1x1-I1-X111-1'1xT11I111v1-11 11'I1111I11g I111NI41-1I11II I" I. IJ1'l'1'IIIIJ1'I' I. II 51111111-1I. S111 '11's 2III1I I'II'1'NIlI1'S I111x'1- 11111111111 IlI'1III1'. CI. IlfII'1lI1I 1'II'1'NII xI'iIIII1'1I I11 Iill w x1'I1.v N1-1111111I1111IN11111111'I1 11111I1 111 1I11. 4. 1I."2Il' I'I.Yl'I'Ill2iIl 1'1111111i11g 1111 1'111111111l111II11 v111'11111x 111111-N I 1111 1-1' 'I1y .' T. "I'1111" I42lII'1'I'Ij' I11Ii1-s 11 I111TI1. YI, II111I ,TIII III I11-1I 11'ITI1 111-11111. IU. II?II'I'.X' NIfII1'1IIIII 1111111-111-11111 II11- 1'111111111, 111-111'i11g 4PxI'111'1I I11-1 II. I'1-1-II111i11111'-1' IJ1-1'I:111111II1111 1'1111I -NI. IU. I'I111I11-1'-I11I111x11111Iix1111N. - 1-1'11l111i1111. IT. S1-1 '11'x IIIEIIU' 11 1'1-N11I111i1111. '1 31 1 II1 1111-111 ,YIIWIII fl11'1f' !'fg I Jllfg, 2111ff1:1eEw1 1..,,,f 5 CCVDXXUI N1 I5 N N NN Ill 111111 NN PN 1' N 1 IIN 11 N 1 N rl 111 N 1 1 1 X21 41 11 N N ' l 1 llll N rNx1 1 1 X11 1111 1 r 5N11l111X 1111lN 5 r 11 r l11N 171 if NN 1 1 IN I1 1 11111 1414 1 IN illl I 1111 111 Ju 1 YQ JU 7 2 1 f f 1 ' Jn Z 1 1 ' f 1 5 11 4 1 f 1 1 ' 1- Q-- 09 'I 1:-'E 1-?!ll' 111, 1121111i111111 l1l1lN11l'N 1115 11-111-1'111 11211111 21. l'11'1'S11ll11'l1 2111 1'X1'111'11 211111111 1'1ll'A.1lllil5, 22. 111-1x1-1 g1ix'1-5 111: 11111'1.111lEIN 111'1-51-111 111 lli.. 1'1J1111'1'. 251. 11Z1N1 11111 111. 51'1l11111 111-l'11l'1- 1111111121-Y5, l'1x'1-1'.x'11111' 11:1I111y, 11211 2l1'f' 1. S1-1 111:1-115. x1'1l1'1.Y 1-x'1-111111111 lll'1'5l'l11. 11. l'1X'1'1.Yll lvlll111l11 1.l'1'f1lll1'41 JI 1l1'1'lllil11l'111 111211-1- 1111 1111- 111111111 111111. h, Hl'1l11'1'Nl'Xl11'l'. 1-11 1I1'l' 111111131 1'111' il 1ll111:l'l'. 1'1'111121111y il 1-11.1-11 41119. 121. 1121Yl' 81,91-1 1-1121.1-11 111.11111 l1l'l'1lllll' S1l'1'1'1 115' El 1- 111. A 5 .'1'1'- i1111' 1'l11l1'1'11'1l'1'. 14. 13111 VV211'1i1-111 11i1N 1115 111'1'1ll?I111'1l1 11'21x'1- 1'1- 1-1. 151, 112Il'1 211111 11211'11211'21 51211'1 111 1-1-111-' 1'51- "Sx12-- 1l1'2l1'1s.U 211. Sl'111"l1ll1ll.Y 11115 1115 112111- 11'1111 S211'2111 1'. 22, "1':111'1'H 111'1-1'1'1'5 11111-11 2l1l',11111,' N11 15111 12411 1111- 2l1l'. 25, 1"1'1-511 vi5115 1111- 5111111111 El1l'Ei11l. 27. N11 1- 'l'2l1' 1C."1115. A15 1111 1111. 31. 1C.'5 111-113111. l4'1'l1l'l11ll'P' 1. l4111'N1 11211 111'l11'WN1'11l1'N1l'I'. 4. 1':11lll'l' 1111111-1' 1.51115 1'1'11111 lzllll' 111'i11g'1-. 5, 111'1lI'Ql'11 l':.1'1'1'l111ll1. "1 111-x'1-1'1111 1.l'1'1 1'ig1111 111111-55 1 141-1 211 1--151 .ix .X 1 '2151 15111211 111ll1lll1'j1'1'l'.1 11. 111. 1111x'1-1'1112111- 111-122 'x1-5 111. 1115111 5111111111 1i11211'11. 111. 11'1.'1' -111'111 11-21111 151111111 1i1c1- 21 11111151-1111 111-1-. 12. N112 W11i1111-11 4'fll1111N 1115 1liI11' 21 1111'1'l'l'1'1l1 "1y. 15, S1'1 I' 11-115 111' 1115 11151 111x'1- 21131112 111. 1.1 S1-1' 111 L'1l21I'gl'l'. NII11' .l1l1. 114. 1'1'l1" 1111- S11-211y 2 :111-1' 1'111'1'1-11111 111 1'1lg.1's1l '1'155. 22. 111. .' l':il11l'1' 1'1-1-11x'1-1-5. 2-1. V111-1 1Cx'1-1'1i111-'5 1.2ll'1' 111'11.Nl'41. 112.1 - 1111- 1"111'11 1i.l'1i1'11 1' 11Yf11ll11'1'.' .' Y .' 25, 1'1'11-11l'115' 1'f1ll11'N1 N1'l1'1l'41. 211. 1' 111 2 1115- 111-111-1 52111- 111111 1111- 11211111' 1111 1111- 1-2 15115, ' xl 11111 II1 1l1'111 .Y1111111-f11111' xplll f...-Z ? f f 4 Z JU f 5I"f ' GLLIGEWI . f xbmcmxxvn I 411 4 ll ll X l N r xl ll Nl X UU U N I N N I l lil U, Ju ' 1 JU f f 7 if 5 5 1 J JU Z ! I - l' v xl3lI'l'll l. lil-1-ri rivnli-nv In-im-4-ri llmml lil mill llwvm l lm- pivrmw- Inu lil Ntzigrwl si Qzirriwn finixll zmil won ir. 2. l"I'1'Xlll1'N m'f-ijifvy:-ml. -1. Vu. li lizrrlvv, lli stliilvnix lmul sn gmail lime-. H fl. Sww-Iliv':il'1N. lliu' S11 - ' -M. lll. Nil li-mx l'l'NllIlL1'llliHl'll'l'lll1INl iv. li. Blix l'llillipxla1'ing's l1is1'z1l'l4mwl1rml. ll Nvl iillll gjvlx sill iilvil. lT. l'. l'. V. elllmlmfmimlvil. lil. l'. l'. V. ilainw- lux! ye-1, 22. 'l'i':ivlc piunviiw- Ntzirti-cl. 211, Blix lil pp xliziww lIlll.'iI1'll1'. Zli. Sui llll1'l1lt'NllI lw l'1'ivmll'v will: NIV. Nl1lIl1'2l,T'l'. ffl. Vlmppl-ll xx'-niw an 1-lwm Nllll'l. SHI, liulx ilu nm lnlin' ill 1-iw, X11 N Hpf .' .' , 1 'U l. Urimi nite-inpis In llml Blix Siiupwn lllll liens mlili-N IIlr'n+-4l4 llim. 3, .X IR-w lll'lYll4'!l'I'll lil'l'Nllllll'll "ir.x"' In lu- j1I'HWll lip. H. Blix l'llilipx mlqwl wliy ln- Npwiit Nil mlivll lima- in lllf' Mliw, fl. Val! llmiw-. " lirli-1-" lrringrx 19211: In nmlw llis first zippw-211 mlm- in ling' penis. H lmfx,-,,1 ixvwfff ffl-1 Qx xx- lfw IlzllX f, gawk Nlxl 4 G R ADVERTISERS 1 NN: x Golafne Siuclzos l 151111 H111 llffffflfffl X111 fffmffffl lll tI11- l'11llmx'l11g 111131-N will lu- t'1111111l 1l11-z1111111111111 lIll'IllN ul' 111z111.x' 1'1-l1:1l+l1- llll'l'l'll2llllY wlm llIlVl' l'4lIlll'llll1l14l 1111111-1'1a1llyl111l11-N11-nw-xxul'1I1iNv11l111111a .Xllllmsf-1i11111s wl1111l11 11110111-w with il111 l1ig'l1 N1-l1 111 1111-u'1'111l11111111u'1'l11. - ,l1:1x'1-I11-1-11:lvl-11111111I111111'111111Ix 111z11lX'1-1'1ls1- willl llx. illlll II11- l'11ll11w111g1' liIl2'1'N lllilllllj' 111 4ll1'ill1' llltlxq' wllfl ill'r' I'l'1I4l5' :1111l Wllllllg' 111 1'11Ym1I14'I'2ll1- :1Il4l lli. XY- In-slmnlq 511111' 11:111A1111:1g'11 111 l'4'lllI'll. Hl'IHli1ilC4'. liilllllll-III. 1X1lx'1-1'l1x111g' Kl1111:1g'111'. l'l111l11g'1':111l1N111Il1ls lllmla lay-f O ...,5 gg.. 4ll"l-'l4'l1Xl. llllll'l'414ilI.Xl'lll'fllS l"HlI "'l'lll411Xl.l,l4il'IXYl" llTl3a1l11111111-1-Nl, The Ellte Confeetlonery The Four HORSEMEN and Ice Cream NX 117 xg! 0 l 11 ll IIN ff flullllililllvllti ui' Ql'.Xl,l'l'Y .XXII SICIIYIVI-I AXIAYAYS Hl'II NlH'l"l'H 121 N,l'1-nt:-wS1. I'll4m4' IUTIS. CC ' 97 'l'l1f-1'1mmx1v'l"mn-lluzx.-111.-r1"ul'N111-:A lfillllvlxllll'H'il1l'llflblilliilll Il'il!llUl'lf,1f4lI2l1l I1-4-1'1-1-51111 Hll Ilan- Il'2IilIiIlL1' Iznlvle-1l:lil.K'.zlll1l am- plvlntlv ul' il. F0211-In Knuln- lhwlqm-, xvlm 'Inn-lupf-fl Illix rflllltbllx IQ-mn, slate-N, "I l'4JIlNi1I1'l':l'4Ni1l I1-QA f'I'1'2lIIl an X'f'l'.X'HIl1'f'1m1l l'm'l1w:sl!l1sxmlxxw-um-iizns as Ilvml l'2l1ll4'l' than aw an 4l1'NNI'l'T.H , - ,,,,... 4---""' 4 . l'1,X'l' l'I' I-'HH lll'I.Xl,'l'll 'fl-f,'f 11: ww VH . Vw r ' Rx PNN The Second atlonal Bank The Qld Bug Slronff Bank Sollclts Your Account DIRECTORS XXX FX X Nxl HX Ifllll 'l'AX.'l'l'Il1 tl, IMXYXIJICS. lb, I-', lil'YIil'IXlJ,XI,l.. l'lw-NMI:-111 Vnslnivl' XY. IIIAIDIQN IA Y.'lPI'IH. Yin--l'1'vsi1lv1l1 1'Il.Xlil,lfINI'I,KlI'l'l'Z. .Xl.l,.XN ll, SVIICH. Avi, f1:lS1Iir'l' ,MXL t42lN1Iil'I' Nl" l'l'Xll3l'1lII..XXl7, XIII. U - 99 ' O IAKIICS i'l,.Xlili l1.A.'.'.XN XY.lil,.XlJI'INl,1 Yflllix 'l'.X.'l' 'IH li. IA 'NDI-IS IHIIN KI'I.X'l'IN1i -IUIIX St'IIXYAXlCZl'INli.Xl'Il x MII Xxx H411 ReaI Estate see PERRIN about lt Insurance IDI x f J , I I A DE 'Inf-lsmgk IN IiIIl'I IIIN P11111 lflff llffnffffff Un IVINII is Ivruill IMHI. 'I'IuiI1I4 III' III1- IilllrXYI4'1Ig'v'l'I'1IlIII'I'lI In Ulu Il I I Ill ul mrwliru-N. YI-Yau " Yll' IIIII .vnu Imml IImI Imlx' in IIII- I'IIHiIifl'4HIIIl NIIIII I II1f1lII XVIII-In III'j1'2IYI"YHll your I'4mI ."' NI,-""IllST Imwli :II II14' 4-u:lI III- grunt IIII'.U NIV. 'II1I.X'IHl' "4Ql1i1'Iif 'I'lnI-V:-'s :I I'I1IIQ1-mvllIt-Itpnlwl. XII my XIV. WI1iIIIwIif "WIN-I1 SpuI .' I .'z1.x'.Iu:- IIIIII'l'NII1'l'IIII'-,XVIIIII XIV. I'I1iIIipx NIIQIII .YIIII prmw IIIIII III1- II-x'Iv4nI1-Imllw is I-quail In II.. VIII III uI'II1I-IwoNi4ImuI'II1isII'iz1I1g'l4-."' -Iulm Wilwm. :III sIl11II-III in III'lIIIlI'II'.Y "I 4ImI'I Iuznxw- In plum II I :uImiI II," I'm11pIiIm-IIIQUI' IiI'I'II.XN.XN I.I'NII3I'III VII, I cc ' 9' IINI' I I I Do You Know That Elle Sheetz MARTHA WASHINGTON CANDIES STREET S B R E A D Bullds Sturdy Health I'11111 I1111 ll111l111l I1111 N11',S1l1111 "X1111N:1X111:11 -X'1I1l1'XY11'1'i111J11'1i1'41f'l11l 11'i111 1111 111111111111 111-:1111111. XX'I1:11 1x':1s11 ."' 111: 11111111' 'LX 11.Y 51111111-11" 11 lm "11'111i51x:111:11111111111'11u'11'11y1111 1:1111-11-11111111111 S1111-x111:111S11111 "111111'111-1'111I'111111111111111111s." S1':1x11'14111-NNB11111 1111-1:111-111q11111111u1111-1X1':111N,' '1'11111'1- :11'1- 11-111' 1'1-11'1'1-1'1'1g'111'g11111-1211-1111'11-N11111'1I1 111A 1111 X1111 1 11111 1111I4' 111-111:11111 1'111' 1'111'11:11-1-11'11111-1'N 111 1111111111111 ix 111-1'1'11:1N111 .X 1'111l'11 1s1'211'1'1'Ys1-1111 111111111I1'N1'1'1111'a,' Y111',1' 11111'11111111111-1'Q111'1111'1':11'1111.x's111'1'1'1'1111111N11'1i111-NN11111111 1111 11111111 .111-:111 '1'111'1 1".XN111,Y 1'1XN1111'IS 1119 '1'111'1 X.X'l'111N I 111" XY,XS111N1i'1'11N. 11,12 114 N. 1,1111-111' S1. 7 I xx x NN ll l D X 1 N l FQOTER I'lll1l fllll Illllllfl ll ffll l I llill zllllllil-ll Ilijll lglxl pil-l-lx ul' .x'llllu'x. .Xlll'llIl:llll," Il VII lllxlll Xllx xlllll lvl' XYJIN il lxwllll' llxxll -flllllllllxilimy' ll Ilslll xlllfll il xxlllllllxx lllll Il llllllll llvlllll ll." llllll'+'ll." lw-lllilwl lllll' allllx- IIllINil'i2Ill. "I Wilx llilllllll 1 rllxx xlllll Hll mx xllllill," l1lx'x'N.liu'f-I "IIl+xx' ix llll- xx'lll'lll 1l'l'1llill!'-x'llll.'-. Nllrllllll lxilhlxxilll "Ml x'lll'.x' lllll-ll." 4l:il'l1l1I'4l lm --t'll'2lllliH9' J ix nl-xl lu glllllil -xx llllil- Yzllllil-If-x ilf "'l'Ill-ll xx lux' ix il xx'1'lvllu'lxlxxx'ill1 ml Nlllllllx l'1llI'4 lillllll 'Qxw -xwll El lull-xxl'llu'x'1' Img' fu lxl lll lil-Vzllwi "Xl Ql1.NlIl.YNUI'1'IUPYIHII lllzllillxllll xx lllx xll xlllxxlx 4 :rl "SEI-'.HilI'I'ill'2l.-I li ll'llz1l':l " W All fu 1 llll -"lJll'x'll11 lllilllx -Ylblll' llmllll-r xxwllllll llzlxw- :mx lllllllllllll lu Inm- mx mllllll-l'-illflzlxx lllllxilll-l' lllll lfixll Il'Ilvllillll'l HIWII'liSllI1lll1llllvxxlllllllll l xl 1 Ill' Ill Illflil "l3lll. 'ln . 2lI'l'Il-I yllll Vllllll-1' il STl'2liIl llll Illl Illllxl Xllll llllx llwli 'l'l'l-illl-l' "f"'l'!:!lllI.x'!lll1.I lllll lllllsl lvl' lll-x' xx 9 "S:ll'wxl Zlllll Ill-xl llfll' Nlmwl 'l'l1:lll llslll' 11 4AlII1llIX Sill N. l,Il1l'Ili'l'Y ST. ljlllllll' 31357. x acob Rllier and Son HUPMOBILE 6 AND 8 Bopps Flower Shop We Strwe to Please 111111111 '15, I1l111 I111 II111111111l I11111 11111' 11:11 11111 11:11 l11'1111'11l111121. 11111111-11113111111111111:1.1111111: Y111' 1:1111 N111' 1111-:1111 11 1'1l1'11 ,111114', 111111I1'111111l-1N1'1'11!1'111111l1. 1111111 1'11111111 N111s1111:11111'1111111x N11 11111-1111111113 11111 11111111111111 14lI11N1 111111 YN .X11l1'Xv1'1 .Y111111'11N1 111111'1-11'1'111'1111 111111 1 111111 111111 111 IIIN 111 14 IX Ill 11111 1X1'1l 11111-1113-1111111'1s11111f' 11111111 1111111111' 111-111-:111-111111111111- "11111-1111-s111111 11111111 5111111111 1111111111111 11111111111111111111114111:11R111111:," 11111111 N11 11 111111111141-111111111111111111'11x,"' 11 1 1 111N .111111 1II111'11111'1'11111N111'1111iI1'i,1-1 '11111 111111111 1l1I11211'11'1',U 1 1111 11 1'1I1-1'1'1l111','N 111111 1111111111-1111." 1111111 1111 1111 1111-111111'1'11111' ' 111111111 11111111111 "1':1. 11111 111-1111-111111-1' 11111 11111111111 1 1111 1 11111111 1 1111111111111 111111111111111x.1111I1',u 111111111 11111 11111111g1111'111111111111111111111:1111-11111111 1111111 11111 11N1 11111 11111111111 1111111 11111111.1- .X1i1CN'1'S 1'11111111 2111 1'1111111111111'111x 111' Q 1. - 1, The Best Commencemeni for Lyra The Lllaerty Trust Company lflll ll ix 141 NlJll'l il Nuxlrmux .Xl-ffmlrll wlnwrl f'HllllLl. .X vrmll Nm'1'lli-w- nl' IPl'4'N"Ill pl--slvll'-A will l'l'1'llllI4'lllwvlllllll lvslxkul'l'l1lllI'v'llzllwlrlllvv. XY1- v-xlu'+'lrlll'X' w1X'f'! llvw' 1rlIlHlI'lllIIll-X' ul' vw up.-lwlllllgg' will: -xmlllu' mmm zllnl NYHIIIVII In mzllv- llI1'll'llillllilllflil yzaml lvl'-slxqml. lIl'ISHl'lil'l'1SHYICIISIX Xlll.l.l4lX lHll,l,.XliS A lll'42ll .X, 311-Nll'l,l.l-IX,1'Imil-:mm lfxlwllllxl- l'1mnlnlllln-1- 'l'llHXl.XN l., l'llflIl 'l'I. l'n-1-Nillwnl Wll,l.l.Xll l1,l3lil4IXX'l4lli.'l1 I 4'll.XS, H. ll4ll,XSlll', Yllfl--l'1ww, 'l'llHNl.XN lil l"lN.XX. S.-I-1' lux XYANI, l,, NHIHLXX, AXwl,'l'1'w:4v1l'1'l' 'flff 'ffm fffffffvf -'ffl II1 N1 II II Xls 1 I 1 U' I 1N X Il 1 1 1 11' 1 N X Xx X The Potomac Edlson Company Do These Incomes Attract You? OT11ng .11 11.111 V1 .1 1111111111111 111 1111111 11.1111 A 1.11111 111 Q 111111111 1111 1111111 add1111n 111 x11r111u.ap h1,11w111m11111 1-1 511. 1x11u11pm 111111 1111 fir' 1. 11 5.11 111111 Doesn 1 1 111111 11 11111115 1111113111 Wm- gm-11 1 1111 11111 11111111111-11111111 1111511111111 11 1151111 me 111111 1-1 1111 11 1h11uv1m1s 1111911 Lrdphers and mccd 1 JA01 175 r 1115 n 3150 11 3 1 1: 190 I 3150 1 11115 ,1 .usa p 3500 11 uno 1 noon D :oo 1 :ooo pf .woo 1 :soo 11 3140 1 51000 9 non fo 31500 ve Jsoo 1 112111 01. 1 Ther. C 05111111 fn 1111y.4.h11, me me month d ur 11 no bf-cvrr1e1h ham 01111 1 1h1s mnclusxxely .answer xhe quesuan W1ll 11 pay you tu rake a Huszm-ss Course? CATHERMANS BUSINESS SCHOOL N 111 BA1.T1Mo1eE 511111-.T CUMBERLAND MARYLAND GOTHAM 0 ll I' Si11QS1ocIungs fhafwear I Partlcular Woman who Demands the Best 1 XI X 011115111111 Pam ll 1111 1 11111-1-lx' S1'1II'f11111II "'I'I11- 111111'1'1-Is 111.1'11'1'11'11'11y' I1:1x'1- N111 1111- 1II'IlIi'I1,.U N11--s I-111111-1' "Y1-sz 1511.1 11 X1'11II111'I'1l11I wI1:11 1'11'1'11'11'11lv 1-1111 1141... Sy 1I1'111I1'1I1' 3115, xY'11s1I'1' --"II111'1- 11111 11151 ,Y11111'x1-II'. 111111-11111-T" I,111I1- 11111111 I'11 '11.' "Ni-7111111 111111-1411111 I'x'1- 1111111111 II S11'l'l'1 I 1111Il'1 1111'." .XII 1111-11 111-1- 11111-11 III'1'1' 111111 1-1I1111I. N111 -1'i11g'1-. -1: 1111 i11w111111i1111. 1-111111-Q N111 1-1111111 I1111-1'. --I"11'1II1I1g..'.1'X1AIfII11I1'11 N112 11111-1-1 1111-. "y11111- Illly 1I11'1-11' El 11111111 111' 1- 1111 111 Ill.1'1I11j',u "'I'I1-11's -1 l"1l'1IIII1:.l'1'11I'?'1111. WI' ll 111- 111111145 1Il1'1'1'.S '1 Ij1'11Il'1I11l' 111 -'12lIi1'. 111-11111---11'1 11111111 111. 1-,'111-11s1- Y" N11 I'I1I I-II,I'I1"I'I1I1'I'I'Y PE Y11I'I1 PE XYII,I,IN1i S1511 'ANT Q, 1-1, m,omo,,1 ,om ,ma 1 R1 1 I I ' E ' 1N1111--1 .-111111 1 1 1 -1 .111 - 1. 1- - - - n 1 , 1mnpf.1111- 1.11111 sum- 11 vmonr 4' . , U ' 1 1,111.22 1 .,m.,1.'1Z , ' I "I I 1' , Hrmkkrrprrx 1url1l'u1AlIll10s1 75 n rr nth 1 19111-1111111101111 11myff11 11 ,111-1011111 I 1 A1-m.,1111.1.1, 11 ff 111011111 I 1 1 1 K rrhhr ubllr Arrow I nts , 0 rr nth ' I Purchlslrll Aifnh 3 n r month ' 1 gf?-1-11.111,1Agf1-1, . . .-1 f111m1-1111 I 3 I 21fi,f1T1ff1Q1,, ' ' 1,..,1...1,1,.f.'.'fZ:12 ' ,XXI 11.' 1 ' 1141.85 ' T11-11.1.a1.f1..1 11.11 1 0Q11.uw1.1. nguqwnbf. 1 mm11,111111111115,.1111111111-W1 1.1 1111 1- 11 .11 111,11 y. Nou- 1 I 1 be -:w1Z12i.l1!:m:1.11:c1a111h11 1111115011 DSN. 1 Q W 1 1 1 - I 2. D M M I I I ' Q5 S I "T""'C" " --K' - f 1 1 , I I U T '11 II 1'l'1'1l SLT N I ll l I 1 X N Frantz Products Company I k HSN joseph H Grlfhn GROCERIES PROVISIONS FRUITS VEGETABLES AND PRODUCE I'1lrfl fllff ffllfllffffl N l Wslll l'if'l'l'l- "l lI2IYl'II.l xll-lvl l'lll'll:lyf," l:llll1l'llllll'l' " WI :ll R llll' IIIiIll1'I'. xivls Wnll "N .lNll'l'lI all lllulllxf' .Iliw llllxll-ll "l'lll1lIIllIlIIliQlil'XYIll Illillil' lllx NlJl1II'1l4'lllll ill 'll lllll I Xlis, Willl-llllf "W -ll. EI lIJIIIIl1'l.A2I lllzlvl- lilll' il. :lllll Illl- xIlIlll4I llll llllllll-f' Q11 l:lll.x' Sl'lI1IlIl ll'1':I1'l!l'I' "IYilll XX'lliIl V-'VZIIIIIII llill Nzlllzxllll llx Ill: ll,illxlilll-NI" ll2lI'lll4l l"l'l-Nll-" Willl llll' zlx - lvl' llll- .Xllllslll-X. lllil .2lIlI.U Him ll1'IIlI'l1'liNllIl "Hy ll4'iII' l'liII'iI. l IIIIINI my Illia llllllllillg, lllll Ill I l Iv W-l'.x' llivlf' l'l:ll'zl Nlzll-----".Xll illlzlulllslllllll. ll NIIXN ill lllll 4-lllllq llllllli lllill ll lull lYl'l'll4-III... l'lIiII'l1'S l'lI'4lIIl2lII "llllx' llll .YHII lilil- 'YlIlll' llllix' lalllllllljx' ,"' l'llIl2lI' XX'lll'Nl'lll "Ye-l'-x' lvl-ll illlllwll. lv-IIT lvyllllw- l'lIllEII'N l5lNl lil ll IIIll lX'l'I'.YUIIl'Ulillll-llIlIlIbIlllUll'Sl'2lIIll-ll2I1'li.u Nlillllill lllll-IZ -"l'X'l'lll'Tl'll Lflilll' ull lllI'Nlil1l'l' willllllll II llill- lol ll vllblil 5l4II'1'liIII4l ".Xllll lI2l'l'l'lll.l1'Il4'1lII'l'lll.l' XI'lllI l'll1IIlj1'lI xllgrl- l ,1 II IIl1IIIllI... Ro Ln llil' lil'IlJl"lII'lI S'l'lIl'll'I'l' l51'1llilII'1l Hllw-I :lllll li. Q II, ll. ll. l'l' ,','lII5.l' l'l'3ll3l'IlCl..XXlD. KIAIIYIMXNIJ O U Y Y 7 l"lll'ISll Kll'I,X'l'S .X Sl'lfl'l.Xl.'l'Y Ill lllfllllxlwll llllilll 'l'l-lf-pllllzlv fill! I I I4 l N INN xi I I THE ACORN J s rl The Frat House r?Wi Sencfd' I,-E? SQJUS rq The Crystal Laundry Lo l'Irf1I IIIII IIIIIIIIIII IIIIIII XI IIIII SI'II:IIIII "HIM IIIQII umm I:I'I-1' IIII-1'I- ,' III-l:IxII1I1I1II1 I IIIII III-xI'II'Ii HIIIII III-IIIII5'IIzIxImIIzI1'mf" XII IIIII "N11'I---III-IIIIIIINtIII1I'IIIsI-IIHIIINIIIIIIIIIIIIIIII IIITNIIIIII III IIIIIIII II II III IIII' IIl'2I1I..- ' IXY1' " WI :II F IIIII I'zIIINI' III' I':IIIII1'1' II:IIl' fn I IIIII1' "Iil':1NiI.V," IGIIIIIQIIIII " IIII .IIIII uw IIIIIIII pn. II-."' IIII Iix'I- l'IIIxI'aI1'Ils "U my IIIII II-'I' IIIIIIII 2II'1' IIIII I I I III III- IIII-III-'I' "XYI1.I'IIII'x'III1 IIzIII yIIIII' I'1III'lI 'IIIII IIIIIXIIIX IIII I,I'fIIII'II2IIINI'I' "I5III-:III - I1 III-IIIIN XII Ill2III.Y IIIII'-.H IIIII I- IZIII-IIII1' "WI :Il IIII .vIIIl IIIIIIIQ III' II lllilll IIIIII III IIN IllI II II -IIalII's "XXIIIIIIIII-NIII:II."' IIII1 I "N:Il1lzII'I:I11sf" I'IH'IiI'I'l' IIIIIIIIAIII S. .'l IAS, I'IINI'II'II"IIIIIN5. VIILXIIS P: - A , f, I, foffv "rl , II' I' I fi' - '1 I I'IIII11II!I1Ili. Weslern Maryland College x XXIJ Albert Norman Ward D D L1 D l rr-sldenl X I1 Catalogue upon apphcatlon APPRECIATION Whlte and Anlceney APPROPRIATE FOOTWEAR N x Henry Vogfe C9 Sons The Home of Good Shoes T e Leadlng, Journal of Western Maryland The Cumberland Daily News 1 lll Xnx lflll XX'l'I."l'XlINH'l'l'llI, Nl.XllYl,. .' l"o1' Ilan- 4ir':u1l11:11e-s 1-:an In-l'o1mfl , . ., . . K -' f :lt YH4ll'll,'N. .XII Iln- l,:-:ullllgr , , .. ,. , -'1'l'.':111l1'l1',.XlIS'z-'I l'1llIWllX115-lluN.XXlJ "N ' "N " YHVXH WUAHQN M-ll--'T lrom. lvlll'Xl'4'lll'1l lmvilllnll. Xl4Hl4'l'll l'lIl'- il I'll'IlllllIl, f'mnpl1-lv llllulipml-1.1, Klr lg-:vaio lint'-N, ' lli'JI1'llliIll'a l'l'lilll- nllln-Ulu-ll lllgll NI: Izulmlmw SHAW' N-'lm--lh :nllellllwl xx1'ln1,l1T , vulullllmlx l h l ' 1 XY- wlsln ln lllilllli you l'm'.x'n1l1' vulm-fl pntlwrnzngw- in ilu- pmt. ' H-lv I---we ie ff- IH- r--'Nil--2""l T" oxx 1-:.xr:1.Y KIHIKNIXH 1-.xl-1-:sz - l.ll'T ,-rx'-x'11.: lt l'-1- . . . lull lll l ll Nl l 'll llll ll l l ,XNNIH'l2Ill'll l'1'4-M S+-1'x'1vv lly llll'l'4'l +1-'-'f-'IN'-'1'.Y l"'Nl N"l'l'l"" 'll' V-All Win-, Xl.-lxnlu-lxol',X111li1 lllm-:all Ilmt s In-st lll asllllm-Ile1-141111-lm-Ill. 'll l ll' "l"l""'- ililll1llll'l'f' null lmolcx, l'n1'1'i1-s Ilan- l2il'L1't'xl Zlllllilllll ol' l l'I't'Nll nw-xulirlg' manila-V. ltx 1'll'1'lllll- ' lion 1-nnlnw-4-N W 'xlvllll XliIl'.VliIllll. , So In-rn l,4'lIllN.YlX'ilIlliI :null Y-.1 YI v I Wultinn Yll'Ll'llllJl. QIll'l ilu- wlitioll l'l'lll'll1'9 A Illq- lll'4ll'2'e'S l'I'4-vli Eillll XYUSI Yll'- " N"""l""1' Nl' umm mmm: fllxtrl--Is llxw- lIlblll'x l'l11m1- ll ln-l'o1'v ilu- ll2llllllllPl'l' zlml l'llIs- 1 ln11'L1'l1 llzlillf-s. '11-ff "uw ffffflrf-I .X-Ill' The New Young Men 5 Cfmslzan Assoczalzon X il' F li K Spoerls Gfifage ran eyser Where Servlce Excels XXI! Let Me Bu11d Your Next Slut LOUIS STEIN 1111 lla 1'm1nplil1lw111xul' 5 . . . I 4'l'NlI3I'Il1l,.XXl?,KIAXIIYIMXID llwxvl' W. Hzllmm wnyx "'l'l14-rw ix inure xwqnlrlx inn sirlulf- Y. 31,11 .X. lillildinu' Illzlll ill ilu- lVi1l'Q'1'NI lAa11'Im'.x' vw-I' ln1il1." VIIUII4' UTI QF N111-m-gw-SI, , . 'l'.Xll,1llI .XXII ll.Xl1l'IlII7AXSlII'IlZ , , , 41 N, l'f-nI1w- SI.. IXl'I52lll'N Hll all nmlu-5 ni mum. ' , ' 1'l'Nll3l'IlIl,,XXEl. XIAXIKYIM .' . Male,Ull:l!l1lNIbl':lQ'1. Huy ll2Il'Iiill11' lm' lnlsilnwx 1111-11. H . . ,, INV!blIl'HlI,X'l'l'Il! IIT l"l'm'1lvI'l4'li 5lI'u'4'T. l'l'XllSlCl1l,.XNlJ, XID. H411 ffrn lnrfrfvf Tm: Rx REAL ILK HOSIERY LINGERIE I W orld s Largest Manufacturers of S11k HOS19Ty IHH1 If ff jlfffflf ff I 1 II II'I1rIl XX'11II'm'+I "XY,-1-1 tum xvlmixilkng' 'Nlzurw-Iuilug' rlurmulu Im In IX'-IIYI1 N:-g1In-1' "X1l,II11lI Waix gg llg1I'lllI.Y HII IIIIIQI- "IIIx1'm1-axwrnlvllww'IINIHUIII1'xx'wl'1I':I1u1I:nIlI1 I I4'xIlI1' "I Inu- my mn-If':m1I:n111v." IIIIIII'I'x'1'.Ul'l'Il11II'Ii4'lIIIIt'XX'II'l'EIN SII1- 4'IIl1IIr+-'I In II11' I1:11I 1 11 XYIIIIIIVI' :nwn-x'. II usxllwpirlu' III-In-I. with you Illf':lI mx Nile-law-.S-'Iu:ni1II. IIIQIXII-11104-111 my I'Il1u'IixIu "I:mw.M nt-v "XY -'xv ,juni Iml1g'I1I si Yam IIUVIQI-.M Xl1'u'i1aiz1 I,M'II-nl' HIIUXX'lllzlllj'1'j'IIIl1I1'l'S.'H Ilam-yfmzfnnywmlluluim1.,1mnIq4f'fwIQ--II1I11-priwnxiximn XIPN, I Ilalxw-,H rw-pIi1wI Ilw IIIR1 l'UllYIl'I. "'I'Il1-1'-I milf! II1 I lx 4lllIlI In QXIIN Irwin lllis IPIII4'l'.I- lin-Nlwxl,XXMIIII-11nml1'I1ilfl1-1-11 'f2IIllIf" SIIII lim-.11l'1-umm1n'3IiIIx1wII1'-1'm1xl1mw'r':1IanNum IIIII' Ill.1p4,',I51rll4IwI IIv'l'I'1w1'I1I:1IIXvN1':lII1I:1II.x':lI II11mn'N:1l14I IIIII IN III XI. SII.Ii IIUSIICIIY KIII.I,S IXI IAXN.XI'HI.IS, IXI7 I N X IAHQXI. HI"I",I4'I'I fml I-'Inlay Ilympylwyw-IQII SJIYIIIQN IIJIHIQ Imil-lin: I'Il11r1f- Ting , ",' , ', ff, 'f lxaplons Young Mens Shop l Outfitters to Graduates Smce 1906 Cumberland Laundry If----B-Q .-Lui-'B' Jai' .l-i+f-'lf--L, Ford S l Lee Street Pharmacy rvlf' ll llffk STOVES RANGES an SHEETMETAL VVORK Geo Z1lch Headquarters for Drug Needs Sodas Kodaks and Supphes I 1 lllll'5lll'1' ix lll'iIll4lll2ll'll'I'5 fm' yfvlll' lll'El1lllIlllHll 'l'.:g's. Sl-1-lklil-l'u1'v Yuu lilly. f U V , llfn lizlllinlulw- S11' -et 1'mu1plilr11'11I-4 nl' 22 X. XlvvI1:1r1ilf S1 lu-vi. l'l'NlI3I'IIll,.XNlDr HAXIIYIANIJ. UNT, A, 'WJT :Hi "fain 'rj ,---T .,Qf.Q',f'.l'.ii.I:,::- li lll l l lj ll l , ll l, i I -gl, gggff gg...abJ.3,f- ' e'f'1lf- l .. ..,, . , -7-k--f---v-v-'-N' j 1 e,., 1213.5 1 Q--F?" ' V7 '--ee v +1 iw 1 rut Ll, irl ' 'V l ' f il g'll1l-,A,., MHl1,Ql il 1 Qu' ,fg3'2it1 .,,, A , -,.. . L 'tl J , . N- A v-- ""- f 1 A5 Xlm'll:lX'1':lfljvl'1'1'l:llv1lyulll' l 'X 5' - Q: f1fLf,,4-...Tf311f- --'1' "" ' "" 1,4923 ' L22 I J li ' 'X X Il1IlI'llllZIQ'1' ilu- paul f'l'il1"i I X l 7 7 , X d Y . l3ll l'4'IlTI'1' STVH-1. my Tff., llffnflfxfl 7'fl-'iw tllt Umm! ig ww -wal. 9 VALUE l N 1 ORIOLE RANGES Back of all Communziy Progress Publlc Serozce f X l 1 s - Soutliern Gas 61 Power 6-Hu. a mm? Corporatlon Q 'BHK ence Cumberland 85 Allegheny Gas Co Gas8'POWBl' n essential 111 COIPUIUWU utzlzty lr1I1lllllll 1 ,- V .-v ii' ,ii H I ll!!! I , . V, ll l 1 I Y X: Q - 5 , Li., --fe f A-'1 ' -Mf- . ' A 'vt X ' I SV ,1 I F W. . I X ll oece V ' -1 l 1 I .1151 I1 l S Q y 1 1 " f- 5 5 9 9 lxvlvll itll z11'ti1-lt- 11t'1111tst:111tli11g' 1111-1'it ix lll.l'l'l4'll tl1t-1111l1liv llS,'ll' ltiN ln-1-t11114's llIlllIl'lll2Ill' illlll so it is ll'llll Ulllj' 1111- wtwtl vnu vxlvluin its eliiivlc z1wt-11tz111f't- :mtl slit-1-t-ss :mtl 'l'l1z1t 'l is Y.Xl.l'l'I, I I I iii . 'l'l1z1t 1'111111111111ity will g'1't11' wluivli till:-1'-N llll' g1'l't'2tlt'Sl lu-iiwlitx illlll 4'llllY4'lIlt'lI4'l'x to itst-itizt-11sz111tl tliv li11vst l':11-ilitii-s to its lllllllxll'll'S+XVllll'll lllvilllx. lirwt t1l'z1ll, tlit- lwxtulfl1lll1li1'svl'X'i1'1'. Hztxtllt-l'114-ltllztt st-1'x't-w EI tl11111sa1114l illlll om- tlolmtslit- :mtl i11tl11Qt1'iz1l 1111111-N-Q. if vitznl tt1t'o1111111111ity lviwig'-ss. lt is tl11- :tim :tml 11111'11t1.'4- ol'tl1is 4ll'j1'1IlI- ixz1ti1111 111 l'111'11ixl1 21 gras st-1'1'i1't' tl1z1t slmll lw :it znll 1i111t-S mlt-t111:1tt-, 4l1-pt-111l- l I nlnlt-z111tl vlliwit-11t znml to lllillil' this gum X 1 st-1'x'it-v illl lllSll'llllll'lll ot'111-og'1't-Ns i11 tliis t1o1111111111ity. L .1 41 C9 , K -51 X ' H 7114 X Atll Xlw-l11111iv St. t'l'KllllClll,.XXlJ. Nllb. '1 .fr "Vu 11l1rl'41 H111 111 HUDSON ESSEX The Largest Sellmg SIX 1n the World lvlilfyliilld GHYHQC IIC N 1 P F S Dee ans I De11c1ous Cand1es our Famous Ice C1 eam and our Palatable Lunches The Royal Confectlonary Curley 5 Grocery Store Where You Get A11 Good Thmgs To Eat I:lI1 Il Ill! , I . new North N4-1-llzillin-.'I1'-1-I i'l'NIl3l'1lll,.XXlJ,BHD. Vlltllll' L41231 T S. l,iIw1'1,x' SI, lr1s111'uw-1- ol' :Ill lcimls: lfiw-, I,il'4-, 'l'l1vi'1, .Xvvirlr-ul. ,Xllmuumlwilr-. l'I:l1v Hlnss. Ihmfls :nml STPQIIIISIIHI 'l'ivl41-Is, IZICAI, I'fS'l'.X'l'l'1 4 vxvln-l'v 11:4-mmm! Ql'lH'i21Ill'l'l' iN2llNYilj'S1l I'1'ilN4 ll Ihr: 7 lo l3:1ltimo1w- NIM-4-l 1'l'Xll1l'IHI,.XXlJ. NIIJ. 9 34 N, 1'Q'Illl't'STI'1'l'1 LA ' YY '1 jr 'V ru 11111 ru "nur 1 I 1 X I N X I I H X HICKEY FREEMAN CLOTHES SOCIETY BRAND CLOTHES FASHION PARK CLOTHES Men and Young Men Schwarzenbach C9 Son I'f1m Inu llfffflf I IMIHU Il If -I IIJIXYIIIIQN "I wsuilu:l1III1-wllln Inxl IIIQIIIYA II1I'r1 Yun Iigqxlqv "'I'Il:1I'xll1hIIIIIl!. IAru1guiy1g1uIwu1lI In il I'1 I II III lI1llll4mlI.H IwI111II:lll1iII1nl "IPifl.xwmgI-1 Iumw luv uiulul lf.-thnw-1I1wx1,rm lulm Xu 'IA "Suv: IIII'I'l'.S In-YI-1' :my NIIIVIII :II my Illbllv' till I Ir I mu1'g'+- I'I.v1-1'llI:n1l szxyv "I I12IY1'4II'l'iIIII1'1I Ixvivn- Iznlv-Icx' IIIQIT I Imu In I ll 11 xxmlx lI'i1 I1:1Im1n-lnxzuznill I xIl:lIIIr'.x':n1II'1':ul11 Iuu:rIi:1ll1Ix1-I-IIAII rm Ill IlIIIIISIl'IIIlllj1'II "lm 'vnu 'till llv' Illlmlpln-lIN."' I MQ' I'i1xv1' "NUI :my IlIlPI'1'. I um winflillg' as IIUIIQII' w:1IvIu Il I uIx XYIIIIF- "Ng1.'. -IIIII, WulII1If'4vllIIIU'Iui1'4'i4rIl11'IIlIIlQ'Illrlfu N114 111-1-wal" HIYII-IlIIII,N I ulv 'AW-IIjl1xI4I1'fv1v:1 lxmtvlnilllntllsxl Qalvlillf-I:1I1Ii," II IIlQ'l!IiIlI Ilu-, IIJIXI' .Wm zzllyllfilxu' In my In-I'm:1w xxx- IIVUII lluf- 11 up ll 1 "YI-s.1l1iNrlnirluwlfu-w'1l4mlaN:1l"-." Xlml'iwr1IJivIc1-5'-A-"INII1vv1Ii1m'inf" IIIIIW' II1b.Yf' Im Iam' "WwII.,i:1x1 mlm-m'1IIi, xx'v'iII--up in III1- xxznslf-flnnxlu-1. will XHII --for- 1'I'XII5I'IIiI.,XNIJ, XIII. xa- Q' Cumberland Nluslc Centre, Inc The Dlflgle Grocery WATCHES DIAMONDS AND RINGS IOSEPH KL4 WAN Carl F Relth MEAT MARKET Best Fresh and Smoked Meats llllllr lun Ilfznfllffl Nrrlffn " l'IX'l'IlIY'l'lllX4l IN KIINI1' Nil:-vi AIIISDQ l:1'1'lH'llS. l,I2lf'Q'l' lhlls. IllNfl'llIIl1'll1S. Ilvpauirs, Hzlrlluw, 4-113 30.32 N. V1-rr1r'vHt. Plrorrr- 127 11 Q " V i I".XX1'YrXNlDlNll'UH'l'l'IIJ12lI1b4'l'IllIIiS l'Imrrr-4 HH illlll 43 1 -ll llarllirrrmw Strw-I, 4'l'NIl5I'IlIl,,XXlJ, XIII. I I lllwllr I NS lizrllirrrurw .Xu-rrllv arrlrl l"r'rmI Str-r-1-I IN N IIN I I X I I I HN IX Offlce Supphes School Supphes The COIHHICYCIHI Press PRINTING PLANT AND STATIONERY STORE ' X Greetmg Cards for all Occaslons I III The Post Card Shop N I I XII I III XXIJ XI XIIXI XXI? l'III1I lI1IIllIIIIIlIIIl NIIIIIIIIII It ww :I II:II'Ii IIILIIII :IIIII IIII- I-lv:-IIN! wam I I. I. I'I'I-NI-IIIIX' III- NIIII' il I Il III I I Isl. XYIIII g'I'II:II IIiII'iI'IIIIX' III' I-IIIIIIII-II IIII' I IQI. NII'II"IX il IIIIIIIAII IIIII I1 I1I"XX'I'I I':IIIII." I,1'Il' l':II'III-IIII "I II:Ix'I-IIA! il I.I'II'IIII III IIII- XX'HI'I4I.u "III-lx" "XX'II:II II-:IQIIII :IIII you IIIIIIIIIIIA III I:Ix1 NI-:Iv II,"' I'lIix:IIIIIIII IIIIIII-I'1NIIII "I,1l.X'4IIl IlI'IIIIX'I' III IPIIQ'l'Ilj1'iIIIt'IlII'IlIsIn YI-:IIII-IIII AI4iX'I'l' "Su 'I-. 'IIIII' IIlIlIl'l'l'.X'UlI2IIA1'l'Il1l'ilil4"4I. IIII- NIIIII1-I Illllt XIIII II:Ix'I- III III- IIIIII'I'II'lI... Ill' l'lPIII'xl' IIll'I'4' :II'I- III2III.X' xI':IX's III III-I-IIIIIIII:IIIIIg' il I'III'IIIIII- IIIII III mga- III:IIIIII':II-IIII-III' III:IIu-s IIIs IIIIIIII-X' III IIII- "WI Vs! " II':I.X'. I"iI'IIIIIII XYIINIIII- "I III-IIIIIg'1IIIIII-.XI'III.x'III'IIII- I,III'4I,u -I:II'Ii III-INIIIMII' "YI-sz IPIII you :II'I- :I I1iIILl'XX'2l.X' I'I'IIIII III-zIIIqII:II'Iv1 XYIIIIIII- II:IIII-I' "IJIIII'1 you IIIIIIIQ :I :III SIIIIIIII III:II'I'.I' :III I'1'liIl4Illlll II III III ."' ISI-III' 'I'wiu'Q-"I NIIIII I, I- N0 IIIII IIISIIXYIIIIIIJt'IIl2'1'IlQI:I2'I'4IIIIHIIIH IIQIII'-Xw-I' " XX'I l' IIII 'VIIII WINII III gn-I :I IIII'III'I-I-."' I'I'IINIIIII-lIX'I- I-IIl'III "III-I-:nllsv I :IIII IIIIII'I.II'II... I-IL A 7. I'I'IlII'I' HIM-I'I. l'l'BII1I'1IIII,XNIJ.XIIJ. IiII.XIII',X'I'IUN I'.XI'IJS .XXII lIII"'I'S SVIIHHI. IJIXY NIIIKIHICY Ii IIQS 25 NIIVIII I'I-IIII'I- -'II'I-I-I, S'I',..' .. . . Eckard Cut Rate Stores Co. .1 , 4 1 fm I-11111111111-11511111-1 Cut Prxces on all Tollet Artlcles Full lme of Graduatmn G1ftS THE TIMES Evemng Tlmes 111111 ll 1111 Sunday Tunes 11111 ll Ilml C E B The T1mes Mi 39111 I D BULOVA m 4 H M BULOVA E' EJ an 1 Guy Neff Ilf I1 Ilm I + ,, , ,, , I ,, , ,,,,,,,,1 1 l'111 .1'11111' 1111-ssngw' i11 Y :mal II11-111-ulvlv 11'ills1-1- ii. ' ' : ' 1" '1' 2 - mmIllI'lMl':NTS 1 lim: ........ . ........... HIM!! E ,,,, 411,11 N 1 5-4 I'.'1'llIZl- 4 ...... . ............. 5352513 A 'l'l11-1'1- ix 1141 utl11-1- lPllIiIit'iTj' 1111-1li11111 in 1111- l'11111ln1-1'lz1111l 'l'1-1'1'itm'.x' In 1-11111p:11'v with m.,v, Y, mn- -V W 1,,,. ..,,,,, 5Jfm 1 ,L .W ..., Qmrgm ,W u g.11WM1' -' 1-TU W3f57lFf 1 XY1X'l'1'lII'IS W1 .VW fig 4 , ' ll1,1!..' V11 1 11 11-141111. Mp EN ,g -4 -1 ., I ti, 1 7W1 ".11 W 'Z 16 1 1 M1111' "M M "' Z "W, SW ' vs 1 .JN 'J -gf 11171 , , , ., . 1 1 W- 1 9 EJ Q ' 11 X1 ML I .IIAX l'.I,l-,I1 ll' - - - 5, 0.1.7 , 1, ,UM-, KQV No' 1 l1il11-1'tyNt1-111-t '1 jf " rw 1 flrf 11 li'yhl1111 N l l X N Nl 4 I INN Ferman Gzlberi Pugh X V and H Blllara' Parlor X Huff, 11111 Ilfflfffffff Xm I , Imxiw Williwln "'l'l1-'y ,ny tlm1 21 flmlvnt Nlmuhl lmm -1 In lwuu lqv l1IJI.Y.H ,ll'1i1illllIl4'TI "'IwI'll1',lmIlT wImxx':1l11s1umln-I-iu'InI1-la 1 111'l'.v l'wIi11g1 "I Iwlivxw- Q'Y1'l'f' Ill'l'NOI Nlmlllfl Xillf 111 lnix null 4:l1'l1l1i1- Sllillllf' "Hylu1'otl1vl'v:1l1.t." 1.1'r.x' " WI V' not fu 1 ll'llIIil' 'llvl :1 lrmnlmm-lv!s1.w-1'." NN xll'i':lI'Jllll "law-llln-1'ig'l1I V+-VII in lluix Nl'Il14'IIl'l'.' lln mul xx IN llllllllx illsilQ'll1'4',.--V l,l1'li-lllllll-'1UIlV-HTIN'TUEIST was am- illsilf-114-Q-," lum LII -rllu-Vg: "IM you lm nv 'ul' lilalvlq .lm-fu lllIIlfHIl'Ill'iNI "Yvs." lmr1l,iIxf-111,111-g UXYYQIIQNll1'4l!billL1'I!HXX'.'H 4'UNlI'l.INlI'I."l'S Y ul" - 1'HNIl'l,lNllC."l'S - nl'--4 X'.XflJl'Ili4ilill"l'.XNIilIHIA'HNIl1. l'1w,I1N. N x l I I Nlxx . I l x I,2llIl- lllwlllx lll' xx llll I.IFlI-l ulnlillx lll NIIIII Iillxxll III Sl'llllIx' I Illl1lIl Sl-II Im' SIIIIII I:llllI IIl- "IM 'XHII Iillll Nillzlllll lllillux 'N Illll ".Xl'l- hx ml lllmlllxiwz IIl'III'AY IxllIlll "I NIIIII II lIllu." Ifll, I"lll'lll:llI "W:lx Ill- l.l:llI IIl'III'AN' "XXI-II. Ill' WIINIIAI llllll'II llIl-:lv-ll IIIl'll I'Il:lll--II " XYIM-l'l' :ll'l' ,XIIII Illllll IIIIKII' NSI llIlIll.I4m1l." IlIl'llll NXIHIIIIHIIII l1lIIiIIIll-:lYllllIIll'l'Il4I 'I':llI I,IlllI--II "I Il:llI il :llllI lIllll- Izlxl lll III ll II- Il II lllllx IIUIIIHIIIIIIIII' "IIIII'XllII,I XXIIllIIIIXxl'Il IIlIl 'I':llI "XIl- JIIIII IIl-Il-ll." 'xY:lINml I'l'Il'Ilzll'lI "I I'mllllI Illlx' l-mllx llll xlllll IlllI I'IllQ'4'I1l'IIIIIllII "4IIl. lIllxll1:l'll Illf' NIIWIIIII' llll llll lx IIilI'l'-X' I,:lI'Iil'I' "'I'IIl' I,llx'l'I' III' I'lllllIIl Xl Il IlIllx ,XII', IxIllL' " IN Illl lIll- Qllqx' xxIlll xx':lIIilllI lllllIl Im lllll lflllllill I,zlNIlIl'.x' "I Illxl- xxxilluillgr IIIIIIIIN IIHIII xlllI Klilllx' IIll:IIlw I-VIII! Ill-zlxrx' l'ml lIll', I ll. I"l'lllI IIJlI'I'IN4lIl 'HX Il!lIIII Iixl-X :lll :lxx'I'llI I1Il NIm'Ill SIllll'lll:lIxl-l' "IIllxx' l'IlIII4'.,.. I"l'l-ll "IIll IIIIN lll xlll'lllI IIII' NIIIIIIIIVI' Ill l Illl lllll lI1lIII14 xXIIlIlI lll .l I'IIIIIIIQ4NIIII,-- I'IliI XX':lIIsl-l- " XX'Il:ll llll Ax'llIl lIll Im- l-xl Il lm AIZIMIII SINIQ "NIL I Illl IIIIX' IIlwIl l'I'l'l'IP, Ifllllll l'Ill'IxlllllIll-1-W" XYIIZII 4'iIII 'YHII llI:lx ml lIll IllIlIIl Ifms Iilll-llm' "I l':lll IPIiI'X III!-X'IIlIIlj1'.U I'I4II'l' "I1JllI.Y1lIl lll-l-x' RI IIIZIIIIIIIII Il."' XYJIIIUII IIIIIIIII' "'l'Illl Iilllgllllinlllx Il.lxl 'UIII Ill xx Il ll IIIINI llll IllllI'-A," IIIIIII Nl IlIllII "IlR:lIlmll IIIlIl'NllIIIl'HI1l 4I1lI IIllll l lls Ill IIIIIIIII l'lll,w Yllll Hllfll., ll Ill llfll R Pro Aniomo LGMGHCCI X Malamphy Bofllmg Works Star Dye Works GARMENT DYERS AND CLEANERS X aiures own aoor HL., Spaghettl ook R1 te M3.C1TOH1 Elbows 1 LZUEEZIY Egg Noodles CUMBERLAND MACARONI MFG CO I I XII I I I XXI! XIIJ Ill IIIII If X'IHl,INlS'I' .XXII 'I'I'f.X1'III'1II Iiwllixrx I"i1'1'iIIua1111I lImIi IIIVIIIHIIN ol' I1-mfiuirlg' HI'JI4IIIiII1'I.I'HlII x'IIII'4'IIfIl I':mIif-IlooI'Sui111 I'I1'Il'H KIz1IwIIu 5 Il HI rl Y:1g+I1-N, Sp'-I-Inlly1l1mIiIiI-.I In.-x'1lllI11l-'lilynl:lIi1-Yiulill Il l4Ill1'I'I'X' 'I'1'11x1 Ilnunlvznlulx' I1I1II4Iir1g' I'I1m1 ' II l'HNII'I,lNII'I,"I'S -- UI'-7 'H-ZQIIXYilIinIl1N1l'n'1-I I'In an I ,II IEICIIIIIIIC .I, SWAVII. I'u'olv. Xe-vm-NNITI' NTVMII I'II II I Ir I'l'KIIil'IIII,.XNl7. XIII. mjuxne H ' . ., 1-II,I.'.,. 'mf '.ll'H ww rw 'HMI I.. Ye Goody Shoppe N Lots of Goodys Cumberland Tzre Company Kelly SPRINGFIELD Tlres Cost No More Than Others Kelly SOIICIIS your Bus1ness lil 1 The WIISOH Hardware Co Complete L1ne of SPORTING GOODS THE EY S Everythmg 1n Drug Store Goods PENSLAR AGENCY 117111 BNN. 1,1-1-N11-.-.-I "UM Ili S1-IIUHIH l:l'll'1'il1N O Vllulls- Illlll IPHIYIC IN SlClIYl4'l'I S'l'.X'l'lHX Sm 1 N14-vlmlliv STN-v1 Hur ll4'XY lvllillling' i'l', l'I.liIN1i. l'n'opri4-Tm' Iill.l.1'lC,UllCIl. Nlzlxlzlgw-V C ISHNUVII1 lXI1'4'll2lIlil' STI'-'vt M A ' NN YI Siclv l'lm1'1m1vy ' ' KA 77 I lu-11 :mal Wzltl-1' Stlw-ts Vlmmmv 417 'riff 'lrn il lrl7'rr1 Tll'11ffj1ffll'1: L F Schaffer 1 X W F FrederzckP1ano Co Home of the Knibe Hardman and Francls Bacon P1anos The Holland Company 7 X l X I X ll Values Guaranteed Wm Moreheads Sons Expert Roofers 1 111 Stoves Ranges and House Furn 1sh1ng Hardware Etc I1111 ll1-:1l1'1' lll l'.XIX'l'S. X',XliNlSlllCS, I:l:1'slIl1Is,1111,s, . NIP I'1XIN'l' Sl'l'I'I.Il-IN IN l'1-1'sI11112' 511' -1-I l'l11111112llfl2 VHXN llilllfl 2IlI1l 4P1'1'l11-s11':1 I11--11'1111111111s :11'1- soI1l1-x1-l11s11'1'l.1' I1-1' Hel!!li11l1i111111-11S11-1-1-1, 1'l'XlIil'llKl..XXll. Klll. 'l'l11' 4ll1l1-sl SlIl'4'l Nlvlail llHllS1' lll llla- l'll4X' ,Q Q 11.1117 1:111111.1..1-.1 so " " t'l'Xll3l-IIIIUXXIJI XID. .X1'1'l1i11'1'I111':1l SlII'l'l H1-I:1l XYlll'li. S1-1-I4'1-ili11g's,l'111'1111-1-N,SIi.1'l1gg'l11s, l"l'lINl'l'l'lil'l 1 lllust l,lllX'N. lI:1il1'11111l 111111 l'l2ll'llil"X' IPIXQS W -k.1'1111111-1'. 'lllll illlll liz1lx':111ix- P A NHS 1 1-1l ll'llll1llllll'l'i. 111:'1'11111'1111N11' 1'11"1'1'111.,xs X lVllvl.Xl. 1111'111X 111 X l'.XlulH lll'.Sl'lIll'll4lN 1:4 111s 1 . . y , h l illlll 21 Hl4'l'llilllll' Sllw-rfl. I 5 1'l'Nll!l-Illl,,XXl1.Nlll. '11, "l'11 II1l111ll'r1l T11v11f1fll11u1 1 McMullen Bros C 0 Geare Everstme AGENCY sl HN Monarch Prmtmg Company 1111 llrl171nlfl'7 I 1 mn lin- IH'Ll'illlliIlj1' wi' mn' l'JII'l'l'I'A wx "l1ilf'lw4l mu' xv: on Mr 1 111 In vm' iwlmulx ul' wPl:11 Ilnix Nimw-slm11I4lI:v rm! tin- "nf ll In I lui Ill XIIHY In-N1 in Nr-r'xiw':nr11l 1:11-rw-lnsullnlisv. Q O O lX."lJ.XX1'I-I I3 .'lJS l.il11'I'I.x"l'l'Ilsl liuilnlingj t'I'Xll1filKl,.XNlJ. HID. U I - 1,1 S1 lllll 1:1'lll'Q1'l' 511' 'vi l'll4rlln-1430 71.11 "um 1111171 'IV ll -ull' Bohman Motor Company 4' Ln, fl:-M i' Graduatlon Glfts S1 00 to S1000 00 for Boy or G1r1 S T Lzttl jewelry Co Thomas A Perdew XXII Chas E Perrm PAINT GLASS BRUSHES Cumberland Paznt and Glass Co Pamt for Every Purpose 1 X Puff, Iflo Iluwlfffl Izrffllff 1111 ll ix willl Q'I'4'2ll plc-zxv11'v tllznl wr' w'ollu'l'zn1I1lan1v you on .X'Hlll' 1-11ll'all1w- into llljlllvl' l,ll"l'f, Nlzurx' .Y1Jll. zu you go :along I'4'Illl'lIllll'l' 115 witll tllv Nillllt' l'w-ling Illsul you illXYil.YN will your "lil-su' Ulll llolmle-I1 Svlm ol llzlys.-' 1z - 7 -YIEL, 'qfrnn AE l3'-ll E ELDV lflfli Hkfgliiiiiizl .llCWl'll,l'lllS Sl'IYl'lN'l'Y YICAHS ' 0 0 U Kr I 1111lizlllimow-S11-Q-1-I 3529 Yllllllllil .Xu-lille' f'HKll'l,lKl l'lX'l'S HI" 0 l Q l'lno11w- TIIT lfif f. l'1'11fl'l- Str.-l-1, l'l'fxIlSl-Ilil.ANlJ. Klll. GIFT SUGGESTIONS For the Graduate N XXTIUNI I X Xl. sl CUMBE12 LAN D S ,F , Excwerva Jsvauzy BQLUGGAGE Swan , Smiths Model Bakery I Ask Your Grocer START THAT ACCOUNT TODAY I You Need Us We Need You Commerzcal Sauzngs Bank XX Llberty Hardware Company Agents for the Amerxcan B1CyC1C Ilfl llflll ffl AT .llC.".' ICLHIN x YYYV I ,, IDIICS' ICU IN W,X'l'l'IIl'IS ' XY.X'l'4'IlI N .4145 - ' rf4I1+,.'5 STIX,1'l'1N'l'lll'1S'l'. f1HlIlllliIlll'llTS ol' w 0 2 , , Ia1'N1 Ya-1 lilwlzul H111 llrmmo l'o1z11u lil'1'Jl4l XYilH2l"1'l:I'4'2lll 'ANI' N14 Ill pn oplo Xlzrrylzxml Nl:1i1l4'nlu-s and wlln-11 you think of il lizmli. 1lli11lq of our lizxlllif-ff-1111-ru mum- in mul gn-T il1'1Ill2lilltl'll The lllilll wills HYl'll0HJll'N1l'4'2l1i'1lNYHII as lllllvll l'HlIl'1l'S'Y :rs Illv m 111 with lllfhllvl mls ,XSIIIISUIUNSl'I'i6'Il1lx XY1'2Il'4'II1lllI lll2I1ll'S1l'4Hl1l'4'l' U U 1'I'KII3IClil,4 fll. MD. ' 419-ful X, l,iln-My SI. 'rj 1 "uv: 11 If Vu NIV! 1 I The Tlmes Prlntlng Company WESTMINSTER MARYLAND JE? ,af vm MLA iRmm . Ili!-SCH' ln llllg MNWE l"lr'l ElI l M Illllll Wblll n,, I The House o ood 'Prmlmg 7-Droducers o Class Annuals, Weekly and Monthly Perlodlcals Commerlcal Work and Everytlumg thats Good ln Prmtlrg THE. 1926 ALLIGEWI IS from our press and IS a sample of the general run of work produced ln our plant Wnle Us l'flfp lun llnnfllffl Illfulfj Q n 0 5 , .. - to J- .-As 'L ' -'T 3, 5733 ,fm- 4, ' , W - H ' f X a JC-1 fl-. ., Vfiz "TQ G . ' -1 ' ' ' 7 M nw ,V f . . 'f-' - - . . - M A, 3323:-1 1""w'mn!:.' "" 1"':.":1q:aa1Lf1+s:":az' rm: lrsazfeeelii i zlffl ,,,, - 5 .lluuwmwvwxuuumwm, lm mt,uumwmuwwumumwmwn,wwuwg1n.mna - - 1 'H 'H 1-' 11' "1" V 2 ' ' , f 2: ,aazazzf-offs ei? ' X 5'f5:-:z'::iQQ1 fi' ease? ez , 1 F 1 0 0 0 f ' P' 4-1:1-:5Tg:,3:f gh-,.-wffiafs 'O Q sf- 0 ,i 52:9 Q: ..:-sm-, .-lfwrfw f no Q. sg' -' if ' ' 'ff' ' 2 a::....-5--an - f.: .- -- 0 QOQQQ ., ez . -L , ? -if Y, 11 Y is .--- ' V - Q - . . . . A . fr . gfe'q'ewg5 ,o' A ,ojqq V Jog.. go,,o,so'.:q K, fav.. fl.. Y 80 , ,QQ ,xg ,ogg YE wi ,,n1wv' . 'v " 'F ' ' If sfvi ' '-L3 -MI H I ,E V 1 ' A ll 1 k l - t .Q lm fa ye - lt - "Wil"""Wl-?.'-u'wff 1, .fu f' ' , TFL-'--' ' ' ' - ll -- '1 "Il ' - H, " E . W..l,.m,.m.g.mmay N-an-llvfawv-L 5- a , , - - - -- . .r -.v., f...,f,,'.-.1-1.5 ,N.....-.f 3-' 1 l 1'-. ,,,g,"', , Qiirr' - "' ' " EE Te A fit 1 t - 5 A ?"fFi! , -Y--.i-af'5,Q:z':.?:,w L T- l , HN V ---Y - H 5 I 512 Ml 3 1 wi il '- il .--W,...-.,15.T'.1l, xjw , 'I fl ' "2 K ly , , Y -1.-. 1 ' 5 ill' 7 1 1 ' ' . ,Q X . - 41 V , H , i Ml 2 w Y I . if , A my Al 1, 4 in , , , - 4. , qzww. ,: 'I 3 ' ll ' Il, l I W I l -,A mf A 1-:, ' lfmml- '1' U' 1 V- W 1 X, ,l " n i' ' ffl ' " ' ' -we Ig, 'I' - - . Y. Ii,--7-74 V-' -- ' Y W H VA Y V- , f, ,-,- VY' 'Y ,- I W Y- . -4-W, , 1 . . , . I Q . .


Suggestions in the Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) collection:

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Allegany High School - Alleganac Yearbook (Cumberland, MD) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.