Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN)

 - Class of 1900

Page 1 of 62

 

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1900 Edition, Cover
CoverPage 6, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 7, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 11, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 15, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 9, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 13, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collectionPage 17, 1900 Edition, Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 62 of the 1900 volume:

Class of 1900. I II xlllxllln T ,SS MQW I XSS OI Q00 HH 'W 1 'Y I I If . W ,W -. O I AA A 5 , IL HR Vlhxss UI HI X x xr fp Qc' num, XLI X XNDRIA HIC H SC HOOL NN I II I I BOO 1 2 NN MI N X I X I N X X I I NN Nl N IXNN NN NIP xx IN X xNxXXN N X x IXN lNIIx N gl II-Xl III lx XIIII N I I'III.sI-A III III'NIXIQ'I'I1IQN IIINIIIIIQII. . . . . . A. , . X . LII II- IIIQCLXXIXIXIION I I2 I ..-IIIIU I'I IQXIQII III: IiI IlfL.X'I II JN: NIH. .I If VIINIIII ..... ..,....... . ..I'I'IIsIIIIIIII. XIII. II. If l:IXlQl.I'1Y. .,.. ....,. .... S I -'I-I-IIIIQIL XIII. H l I:III-L.. ..... .,.,...,.....,,., ' 1'I-I-zIsIII'--I: NI III1I6X'I, ICIX .XXII INNIIJI QII IN: 5I'I'I-iI:IN'I'II1NIII'1N'I'. I. XY IIITISY. IIIIIIINQIIIIIII. IIi.XQIIIiI'H: XII:. .IIII-1 'If IiII,II1w. I,I'IIll'III:lI .,.. .,......4 I ,:I1III EIIIII I'II,x'.'I NIIIN. .IIQXNII-QI' IIYIIIJ. .,.. .....I..,,.., 4... .... . . I 'LIISJIIHII XIIS5 IiIiX'I'IiII'I-1.III.'I,N. . . .,.,...,....,..I..,,. IIIAIIII .. NI.xI:I-QI, II N. XIIII. .,...I,... .,.. . ,... N l2l1ll1'Illl1IilN XIIvI'I.IIi.x I'I'xNIxI,II.x.II. ....... ..... .,.,....... 5 I 'txllmi I .. IIYIIIII-1.1. XIQI'I .. ,......,......... XIII. AI- IIIIII Ijlulxxvill IEILXI II'.X'I'IlS: I '... IPI-' '5'II, ICI-N I IiI,IIII'IQ. III-1I:xIIxx III Q AN. I,I I.I NN-1'I'III-LN. I'.I-'Ixx III-LIVIN IIIQ. K'I..Xs,' If TIT. III Y XY. NII'I'I'III-QIII.. t'IIIx.'.' III' '.I. lin' XYXICII. IMIS ' I4'I:I3NI'II. 4'Ic.xyI'I1NI:II'I'sIIII.xI,II II'I41II:I'I:I. l,l'l'Il.I,.X ISILIIIII, I',X.'I' .I. '. IMI. II-1 l1I'I'I'. '1.XIiI,YIII'N11. KI'I I'II-I I,IxNI-1. l'lIIY'I'IIl-I IIIIII-3. Q' .. Qs III' 'HEL IQI:.xI'I-3 .XI:NI-1'I I'. .IIIIIN I.II'I3. 4II.l'lN t'.xI:x'I1I:. IMIM' I. 5 qw. IIIIx'.xI'II XYII,IJI'lI-llill. I'lIII'I'II llI'I:III43s. I'1I,.'II41f'I' '. ss. SA I1 WII.I. Ms. . 'I'I,I'1l4.XNI'l. WII,I,I.xNIhNI11'l'III11N. XSS NI x SSI INIJS SX IN I I XX IIXI IINI I XI I-QXXXIIIIIA IIIIQII SVIIMHI VL. IIOLI.. X II1 II I' WIIAHN. I'l:11sllw1-gxl I 1 XXI-lS'I'HNIS. X'u'l1!'I:I1sllw1x1 IIIHS, I., IIIZHSSICII. Sr-Lm'l.l I xv N J Q W. NIUIZVISHN. I1 I wx mi I ICSSIIC IiI'1II'l'51'III41. IHC ,'.' Ii I., I. .' .QNX 1'II.XIQII,H'l I'I'1N.RINI II Ix t'.XIZUI,INI1l.ltj NHL IMIIVII INI I IINIC NN NIIINH NN INN N LOW LI III N PRN I Sr f Us 1 xl L S I Ill I I l X l X I S 'I'IIIirI11.',1IAHSHI'NINI'.'I'I'1I'IN IIVYIIIIICII, f I .IIIfXI' 1 Ii I GIZXXII. l I S1 r'i11g.'1l1,g. .IM ,,..., ........A. . I MIAMI' ..........,...... 111-IIII5' l'w1. IU f'L'f'ff .,.... .,.. ..,., A....., . . , .VIIUI I1 I 'I'Iw SH -s I' I-.' UIIIIII. 11114 'ff ..... .. I Ixlxwffzxliml ..., ......,.,..... , .,.,...,..,...........,.,.....,,.. I II-LV. if IC, IJINI XII . f' ...... ...... ....., I I Iwrizx. 'l'l'Ull ll fff' film 'N IIlr1.v.v ,,..... ......,, . .,. ..I'I1f1 AII In - ....,. ........ . lIII2lI'2lI'IQ'I '.,..,..... ,,....,..,........, I Mx Ii. IC. Wm II NI ' ,....,I.........., Ilw -ling. .llf ffl' Lwflfff ........ ............... . ...C'I1m IIN 'flu .'.' A4II s.' .,.. .... ...... ,,., .... ..,....... . . ..... ......... K I I 1 . .I.'I',4L1llx I'1w-sv11l:11iw11 uf IIIIIIHIIIZIS ,.............................,... .... N Ilc, I. Y. I'!l'.' . ' ..,......... .,,... I Yznlv IIm'11 I'pu11 'I'I1w SIIXVIIII -I' Iiiw-V. l-'ff.wffr,,..,,4'I1m11N XSS I' 00 NNQ X DH' xx xx I NN N X ll l' N 'Y .Xl.llXAXXLllll.X llllill Sklllllll I-3 'l'Ill'I 1'l,l mf .n in Nlw'l I'4r. 2.2 lf '1lllIllllXl4lm'l'lU sl :I 'l'1llll-:lull111l1IwNw'lrl. H 'llll2ll.N fllll' rmwlllv luwnl :lx Qwlcl '. l +11'lI lIll'1lll.' lmtll Irlllll :uml Xllllll .. .Ns .lNX'2ls lu-lel lll llZl4X'. ul' ulll. . l.l-1 IIN lu-wpit ll1Hlll'lll4'liltrl'l U liriglul zmfl llxlng,1-x'vl'gr'l-1-11 I: l,vL11slix'1-itllallv lllxwlzpx' I: 'l'ulwz111cl lmtlusl-l-Ill. V4 ln xg lllcl gulll :xml liglll lllm-. ZZ Ylcl,I.s. ,Q llivlcl-Tyf l'u,'l li:1vlwIlx'f ll--sl I KW-r1I111'yvl:1,','ul',X. ll. S, ' llzrlzllvf lfzzuwf lizuzzlwf Ifzmm' 72 lllvllzull lllm'XV2l,VlllI'HllQll. :: lim-:ltc'l:1,', ol'Nm1g'l1T,x Xn11gl1l :: l'lHlll' -x'w:u's ln'zlxwl,x' l'm1g'l11. Kin! lV2lXYl llillf lialwf 5 Nil -ll-4-11 llllIllll't'il. llzlllf llzlln' 1 xx U' LIN X.KHIIIlPlll1IX451ll N If Nxt ll S 1 xv 1 osx N Itrxxn lx! QNXIQ I x IN x Vi'lIbwl.w1i,'xH Nl' NlNI.l'z,1',fx Hi Xllllllll Sl iN PR 'lil ll IXXI QS. XliNQ1I!l1vT'1lH' .-Xll1v!'i1':1rl N4'XYNIHlIlQ'l'.. ,,... ,...... I 'le-,,'i'l,.l,'14iw1x X N-'xx li--'v:1VIl1r'wl1n ,Xlfwri--:ull Ifiwfifvll .,,. ,..,.. , . . .l'ZlI'lPliIll'.I1l!l1'r I 1,?lI'xIlJlll'I'll Hrllmvzaiifm I,I'Ill'Tik'2lI I'lKlll1'IlTi4Pll... ..... xl1lI X' lbziviv .. Ile-:uHl1g Il4 cz l i1:1' ,XVI ....,...,,........,...,..,..... l,. 1211511 fif ms mu-4'mu f'-- IvIimwu!'1lnw Kill'-1'i1':111 1li1'l ..,....,.,A,,., Vh:11'Ifv11--N. Mx! XX irvl' 'l'1-l+1,,l':1pl1vY ..,.. ....,.,...,...,...,,. ..... . I ut ' XY. X11r1 isfvIl ' .15 ,,.. ,... .,., A ,..,,.,,... ....,.,......... , A I C. Ilzlvx' ll:1r'1i11g Xlu'I1i111-1jx'. :ul A-Kg--m in Ilumzm I'1'wg1' k.'. ' ,....,. . ...'l'lw.'. I,. I .. X11I1vln1i11 .,....,. .....,,....,..,.,. ......... lip'-I,m-1411. . III1'I:l'l2lIiUllHivHlglix Ill'II 11+l4'm'1, ....,..,....... Il -,4. - I':4'I'IS1'lln ' : ': ' lvx'ul'1ln+-'l'is.'l1-91vl'1l11' l!wgwl1i:1...Yi1'g1il P. Wilxfm X nm urxwm nr X1 SSIUN UI N 1 X 111 X I 1 N 1111N1 X X 1 1 X S l 5 r l N IIN N l11 N 11 11 1111 1 11 N . I4 111 Q 1 N ll 1 1r 1 C rx X XX 111 1xx 1XX 1 1 VN 1111 0 X 11 1 1 N 111 X 'X I 1X 1111 'l'lll'1Nl'15. 1'l,.XmS11l-' NINI-1l'l-jl1IN Ill Nlllllfli. 11 Nllff .l 'l'lllC .XXI Elfllfxx Nlfxvfl .Xl'l'lli. xlilll 11:1 -111-1111 l11-111u1l11-1l11511'1-- 11- lxlll 11' 111.1 J1fllJll1-11l1 1111-11. Xl1l111111111'11N1-x-.11f1-11111- :11111111 111- 141-ll1111-. l11 llll' 1-:11'lX 1l:1,1X 111' 1l11- 1111,x11111- .1111l Nllll-. 11'l111l,X 1111111 l-Nl' 111111-111':1l 1:11-1- llllx 1-11111111111 XX:l- l'J1XlllX' -11111111-1l. lt 1111111--1X. l1 1'1-111111111-1l 14111' ll1',1'1l1-11 111 :-1'1-:1I1- 11:11 1111-x1l1l1- 1l11-11 111 l'l'l'1'lX'l' :1111l 111111111-1 11ll :1 1-I1-1111 11111-1-1 111111 11'111'li-11-1l:15 111' 51-. 111N11':1l1l1- l11'XX'X l11 -11l'l'l'lI, 115 1- 111'111111-- ll41XY 4l'l11- Ilill' 111' .X11111-. 11'11l1 111 l41'l11l1l g11111l 1l11- 1-:1N1- lll N111:1ll11'1-1111111111111111--. .XN llll' --1:-X1-.N 11- 1-1I 1'1'1-1-1111'11-1-S1111-.1151-11111-1-11111141-Q 1111'l1l Q1'1'XX 111111 IIIIIIIQN 1111-111:11 :1111l N4'4'lEll l1111'1- :1111l1-l.1l1X,1111l1 1l11-11' 1-1111-1'11- 111' lll1'l'21l'X 1111-11 X111 1'lIliIl'Ql'fl 11111 !I1l'Ill1N 111- 1'11 111111111111-11111111 1111- lll-l 1l11- :1:1- 1-1111'111l111-1- 1l11- 111-wx1111111-1'. 1:11-1+-:11'1l,x' 111'11X1-1l 11111111-11111111-. .X111l 11111 411' l1 11-111 :111 11111g1'1111'1l1 1114 1l11- l11'1ll1:1111 1:1l1l1- 1l11X1-1111111111111 1l11- 111-1151111111-1'111-131-, 1:1lli111 1l11-1l1v111g111xl11-1l l111-1':11'y1111-11.:11-1111's l1+1-x1f11-111-1- 1111- 111:11l1- 1111w1l1l1- l1Ix' 1l111:11'1 :111l Zll'llxlN. 1-.'l111 ::11l11-1-1-1l :1l111111 11111 1z1l1l1- :Il 1-1 111'll1llI1!. llI'1l11l1lg1 XXilN 111111-1111-1l :1111l 1111-1l ll11' 1'l11l1 111 N111 llll' 111111'ly-1'1111111l l11-1'1-1':1p'1-ff 111 fllllllil :11 :111 1-:11'l,X 111111-.:1111l 111 1l11-1'l11111-s1- 1A-1 7ll4'l'. 'l'l11- 1-11l1-1'111'1x1- XX'i1N l2lllil'll 11X'1-1'. 1l1-- 111111 l11- j.llX'1'I1 1l11- 1-1'1-1111 111' 1l11- 111-1 111-11's- 1-1111-1l 11111111 111111 1111:1ll.1 11'11-1l. llllll' l1:1ly 11:1111-1'. .XX1-:11'l,X' EIN T133 Tll .X. l1.:11111111-1-1-1111- 111111-11111. 111111111111-111111T11Q.1v:111l11-f11's1 4111'- lillllllll 1l111111-11'-111'1l11-1l114x'11:1s1111l1l1Nl11-1l111 1'1- --1'11l 111-1111111111-1'111 lf11ul:1111l. l1 XX':l,' :1 llllf' fllllllil. l111':1x111'11111-1ll'1'1111111111X':1l1l1-1,1111-:1111l Nlll'l'l. 11111 l11g:1-1' 1l11111 :1 1111111-X ll2ll11l.u 1'1-Y 1-1111N1-I1-1l111'11-11111'1X1'1'lX1- -l11-1-IN, N11I1'l11-1l111- 1111111113 ll11' I111l:1l1l1- t'X'1'lIlN 111' 1l11- 1l:1X. If 111-'l11-1' 111 11:111111l1l1-1 11111111 11'11l11v1-ll111X'111'1111-. 1111- -111-11 1'11ll1111'1-1l l1y111l11-1 111111'1- :1111l111' IIS- l111l1-111-111l1-111 111' llll' 1'l11111-x1-11111-11111111. 1l11- 1l11- lf1-x'11-xv. 1l11- 'l'1111l1-11 :1111l 1l11- ,'1,1.- :11'1 111' 11l'll1lll1Q' l1111l l11-1-11 11111-1111-1l lll l'l111'11111- 111'111'. 11 .l1l111 111111-11l1111'u. :1 111-1-111:111. lllN. ll 1 'l1ll1' 1l':111l1-1 '11111yl11-1-111141111-1'1-1l:1s:1 1'111'X. 11-1-x11-11-11111 1l11'1-11gl111111 11111 1-11 1111111-111 XX':l.' l1 1':11111- 11111 1111 'll111---lzryx. ll'llll1'N4l:1X9 : 1 1111-.1-31-1111111111 l',...1,l,. Q,1,.1,111 11.111-...I 1111. 11,111 S11:111'1l:1juX. lt 1111 111:11111-1l 1l11-1111-1'1111111'1-4. 'I '- 111x'1-11111-11 :1111l l1111la1-1l 11111111 11 :lx 1111, 111-1111 1'1-111 111-1112. 111l1'11'11X1-1111-111N. :1111l :Ill Vfxilf' :11'1. l'l11- g1'1-111 11111-1 lllill 1'1'1lIlll12' 11l:1y1-1l lll 11'1-111111:-11's111111-11111-1'1-1111:1111111'111'1l11-1l115'. 1'l21lillIL1 111-1'11111111-111 1l11- lQ111111l1-1lu'1- l11'1111u'l11 111 'l'l11- 1111111-1' XX'2l4 :1 1'11ll 11x111'1-S 11111 111' 1l11- l11'Q ll2'lll l1y lll1' 1'1-1'11':1l 111' l1-111111111 l11-l111-1l 111 1 ll1 111Il1'f. l11'1-:1l11l1111'11 1l11- 111'1-1111111-1-. lf11g'l:1111l 1'1-1-1-1V1-1l lll ill 1'I'1'-ll .X11 '1'11':111 11111-ll1-1-1 lll1' -wr 1l11- lIl'XX' :11'1 11'11l1 u1'11:111-1' 1-111l111N1:1N111. 11:11'Ily 1121111-1' 1'1111111l Q11111l Q111l. llllll' 111'N1 .X1111-1'11-:111 1l111- 111 1111-1-111'l,1 1111l1l11-:1111111 111' llll' lT1l1l1- lll 111-'X'S1:1111-1' 1111l1l1Nl11-1l 111 l111411111 1v:1' up l1l11-la 1l1'-- l'l11u'l1fl1 111112111-. U11-111'1-111111Q. l1111l1 l 111'1-1,11 :1111l l1111111-S1'1-li. XX'l111- 1l11- :11'1 4111 11I'l1llll1Q' 111111l1- 1111m1l1l1- 'lll11- 1111- 1'11ll111.1'1-1l l1y llll' '111-1-111 fzIlZ1'TTf'.u 'l11 111-1111111111-1' 111 lC11:1'l:1111l. 1l11- l111-lc 111' tl lf11ul:1111l 1'11111'11111. MY-' xv4ll'li nil- N1-11-1'-11'1l 111' 111' S1- 111111 il 1l1-x1l1l1- 111'11N1- ll1l1' f!'lll'-1 :1111l ' l'f11u'l:1111l XXv1'1'lilY .T11111'1111l.', .1 --1-1I 111 1-N111l1I1xl11111-111. l 1'11111 1l11- llllll' 111' 'l'l11-111-11'Q11:1111-1'1'1111111l111111111-1'11111111'111'111-11111 1111- 1'11111-1'11l1l1- l:I'1l1' 111 XX'y1-l11l'1- lf1111'l1.'l1 1 - -1 1'-. ' :1111l 1l1-1'1-l11111111-111 111 .X1111-1'11-11. l11-1113 1-Q- l 1-11 l l11-1-11 Nl111'lX' 1'111'111111g: lllll 1l11- llll'l'l' 1l1:1- 1 '1'lf'llF' rl1l:11'111-1l 111 1111' 11:1111111:1l l1l'1-. 'l'l1- l- -1 Q -11ll111'111'111l1-1l11111l 1l11-1-1-1v:14111141:1111l:11'1l 111-11'-1111111-1' 1+ 1l11- l1-:1 1-x111'1-N11111 llfl 1- 1 111- 11' l 11f1l1Ql1. f'l1-1111-1-V1 111-1-4411-111 :11l1111111111 111' 11'-1'1II',1' lm' 1l11'1111u'l111111 1l11- 1' 1'l1l. lll 111-z 1'ly 'l111 Xl11ll:1111l1l111l1-1-1 1ix1-1l 11 21-11 x1:1111l:11'1l.l111 1'X'1'l'5' !1:l111-1' 11'1- ll111l :11'111-l1-- 1l1Q1-114511111 '111'- 'l11- 1l 'S1' lll 1'11u'111- l.11l' IIIIIIIAX' 1'I'llllll'll'4 1':1 l'1'l1l l11 1111-1 11:1111111:1l :1111l 11111-1'11:11'1 mlf 11111 111111 1111l1l1- 111 1111- 1Iis1111Nxi1111 111' 1l11- 1'X'C'I'X 1'1'11111-. 1111'11 1:1111 l.fXX'9 N1'f'll Ill. S111'11- .' 11-S XIIXXINDRIX S IH N l l HN N 1 4141 N X 4 1 4 xi I N P 1 4 it NNI I x N 1 P' . 41 .N I414 4 N 4 1 1 . 11 1 N 4 11111 1 'NN 1 W flll N K Slxxlllx 1 1 . 41 N lx ill B11ll41 I In 1 lil XX f'HII'lllllNNlHl I XCPIYCQ 1 , gl, PI . N ,1wx41 1 414-1' ,, 1 K ll X L 141 1 1 1 N lllll I 1 N llO.14 N. 1 4 , 1. Ill IN! N ll X 1, 11 1 X 111 .,4 1 1141 1 N I N 4 B N 4 114 114 S N N 4 1 I j N Ill 114 1111 14-1' 1 1 Q . X N N 1 ll N 14 Ill 11 1 1 N. 114 s 144 45 411 011 ll .N 4 4 N l111l4 114 xwbm x1h41 f4111114l I WY 111 lx ,- l31111g:111g1A 1111111 X01 nl pmx 41114 1 1 1 Ill 1 N411 Xmlx W41r4 4 Ill 41 1 N 1 141 gr Il 1114l I141 S4114 hu p.1p411Q 111' p4s14NN14111 1 1 1 4 1 1 111 1 Ill 112 21141414 1641 41 1 N4 I1 41 41 Il ll 1 10 114 14f1'4111114 1111. Q4 ll 11411' 41 N-4 G 4 41 1l141x 4111 f 1114 1141 llljl 1 1 114 llN PQ 1 11 11.1 1 111s 1 4 4114 I1 f 1 1 4111 11 1l141x 4411 1 1114 1X r 1 ,1 4 111 1111114 . 4 1 1 . 114 Q 1 4 N N ' 1 ' 4 f 1 N 11 N 4 fllllll H1 1 N fllllfl lllll ll .1110 lllll .11 - 1 41 lllff 1l 14111 111 . ll ,, 114111grl1111111x 1r1 1 Q 1 411Np.1p4 r 441111r.14l14't l4l 1 N 11 l14 lllfl 11 . 1114 ll 4l111g. 14 1l141 4'11mc 1 .1w11111 4 ll flllfll lll 1 41m N X 1 1 1 llll 4 1 Ill YI IS N 4 1411 144 14 1 4 Il 1 1 Il Pl 14 1 Ill ln 14l11 1l l141 oem 1 41 ll Ill 4l f1 . 4 1l4- mth QIIQIJIPIOTI 4 NX 4 1 - 411: 141 4 1411111 tfzllx .1n4l n41ws N 114 S 1 11 11 1 N 4 Nl ,.14 11 m411.1l III urx 4 11 1 1 N 1 S P Illl 2 . 1 R11 11l14111 1 1 1411 s 141 N 144xr4 T14 4 411 ,g1 ll N414 Il lx 411 II 1ls1 I1 1141 cl VLI'y stable .llus -114111 IS wus glb5ulKl b111 114 1411 ll 4 N lil 1 1 'l.', v 4 flltill fl' 1411., :1l14l 1i4'li41I1. 1'l'4-41ly 11114-1's114-1'.'4-4l wirl 'll .'lI'il' 51114111 111 41111' 114-11'.'11:1114-lx. I1 iQ Yl'I'.Y llZllllI'ill 11411s :1114l 4-:11'1 11.1. .X lllilli 41v411' 411141 411' 1l14: lllill 114- sl14111l4l 11'z1111 141 l'11111' 1l141 411114-41111 1111151 XK'l1l1'l,X' 1'41:14l 114-w:1:111411's 411' lllllilf. l 4-l1r11- 4114 llll' W4-4l4li11p1'. illlll Wlll'lll1'l' Ill4' l11'i4l4- w111'4- :11'5' l.'1. IENNL l'1'Yt'2llN S- 1114- 11114-1'41.'1i111:' l'ill'IS 11'l1i14- 411' l:1v4-114l4-1'. 'l'l141111 I141111'l1411111':1l1l4-414l- EIN 141 1l141 H4-11 1 411' ll14' 114-x'.'1:1114-r. i1411' F1llI1'llllll'S 111z1l'4-s his 4lis4-11s,i4111s 411' 1l141 HF IS UIJXI, Yz1114l4-1'l1il1s 11114l ll4111l4ls I'illlll'1' l.'ll 'lllj'. 1141 ' 'A ' 4414-111 141 l14-111' llll 11114l4-1' Illl' 1111l14-114111 :1114l 'urn 1' 'PII 1l14- 11'l1 I4- W4-ll 1114--1.'414l. Xl1'. D 1l1y's Ili lllillll ll4-:11'1 is S1ill4-4l. 'l'l14- l1' 111 II11141 1-411111114-111s 4111 F4 4-14-15' 4-1'41111s 'll'1'. 111 11 '2lf',1'1ll lllllill llI1lNllll'lllS ll:14l l,4-11r11414l 141 T'l4'ill' 4-xl 1'41'+i4111 411' 41111' 11'11i411111l: ' lllll'. I-l N I-'tbl'-1 11 IIN' l51'1 1Sf- lfifjf-11 llll 1l14- lilil 11:11:41 411' 1l14- 1111114-1' w4- ' 4l 1114: H il t'Wnr'llx AS ,l11'1f141'y. wl114-l1 I'llllS 11s 1'41ll wx: '11 1 , '- I I1-qv ,al 1211: '41 ' '.'. 1 21l'l'!Il. Fl 1 ' XI4-11 Xxvllll l,41v4-4l 1l1- l'l1lll1'l1 l.4-r1l4-1' .' 1il41 W' I f'Vl l' fl l5f'lf -'f l' 111211 2 mill 'llll1'411lf l1 'l'l14111' 'l'41'll'.' :ls 'l'l Rf- ll' l'Q.fl' l'l4111l'l14111. Vllll ll'l1l l11-411l41111l1414l 11 l11.' 4':1ll llis 'l'ri lll5M-ill 4-l14-l 4la11'grl114-1', l,114-5' 1:1114-4l Jixh il l.1ll'llllll' 411' 111'4-11- ls ' l. 15' llll5ll. lllll 114 llll ls, :1114l l1z14l 1111114111114-4l Nlilvy tw lll'I' gl'll2lI'1ll2ll1. S111 is Q41111 141 fll:1S,.'41W 4111 llll' 'l'l14-F41 gl: ug S4-1 J: 1i4111:1l l141:14lli114-5 4-41v411' 1'41ll vin-' xV'lll 1s4l:1y. Mil4-1' 11111114-4li:114-ly Ill1'l'1' lllilll l1:1l1' llll' 1'1'4 1 p-11'4-. I1 'S 'll 4-41114-4-iv4-s 1l14- i4l4-11 411' llllll'1lI'l'lIl,1l' 1l14- 4-lil4l 141 .l1 111' 1l14- l1'il1ll'l'S 411' 1114-11 tllll' 1'4-3114-4-1. l1111 1111 I 411' 1111p1'41111'i111i11g: llll' 11141114-y. lll' j1'lYl' lll- 11411 114-l1 i114lis4-1'i111i11:114- 11-11'1is:111 1'4-s11414-1 :ls s11' '.1ll.' 1'41r 1l141 1114111415' 141 l14- 11l:14-4-4l 141 l1i.' 1l1i'. 11411' 141 gin- '111 lfl'lll Sll'l llI'lIIllll1'Il4'l' 4'1'4-4l11. lll' 1l14-11 llllllliS 11 l141.'1 141 l1111'11 1l141 in 411'4l4-1' 141 11l44- 1114- 1 ','1:11 s4ll. 'Ill i. l411'-1' l1111 111 lllt' -14-1 1s.111'111'i.'4-1l l1y l1i.' 1'411.11- l4i111l 411' 4-1114-'1 'is4- if 1l 1 11111141 411' 1l141 4 l1'l'll 4-1' :1114l 4l4-s4-1'14-4l 3111-4-1l14-111'1, S:11':1l1. lvllll 4l 'mis 114-111111114-1'. I1 is 1l141 :'11 1 .71 1-111' ' 101'- l1i1 , S14-mls 11141 l4-114113 l111.' il 411113' 1'411'g'414l, 111'is1 ll.'l'1l l1y 1l141 ' - 1 '. ' 11'lllI'llS 141 Nlilvy 11114l 4l4-111 rts. Hil 1 '11'41-' l1i111s4-I1' lll 1l141 111i4lS1 411' 1111 41X4'i1i11g: 0l'41XVd llllI'llS 1l14- 1'411'41'4-4l 4-411151 :1114l with lllt' 41l1il4l's 1'1'Sl1i11u' 14111 11111. ' ,z ' 1 '- 111 111'414-41414ls 141 1l141 Slllll lillltlll 1123911 '1 'S 4-rs 111141 play. l14- 4-1'i414l: nf- ' ll! 1411 4 i4-li f 1' l1i11 :1114l 1llI'1'2lllf' llilf l.lll'X 111 11111111111 1l l1i fl'-ln: .' l 'Q - 'A l 1 1 .' -.', . S11 'alll 41s4-1 114-s wirl flll' -l il4l 14141, 1111' flu- l11111z111 41l ' ' ,- ' ,l 1' lllff 141 il 1'41l1l14-1 s 4-11v4-, 1-4114-l1414I. 411' 4- 1ll'Sl', l1y :ll 4l'll. lf. 111:1l. 4l1-s Il 1 Slll 141 tl'11l'. Tl ll l4-', l 1:37-1 1 11114l r114l11 4-l1 '1 114:11- 11111 .'.' 1. 41f 1114111l41 :1r41 s4111Sz11i 1111l: j joy lllg. 111141 Il l1: 1 1' l1:1ll. l,4','41 l tl li . 4-x4-114-1114-111. :1114l V4 1l4l 1 'l'4- l'.' l'f1 1 -l ng, 1l14- i114-vi1:1l1l4- l1l114-li l41l41. :1114l 1':1r1l141' flll' 4-li111:1x L' 1 1l4l. 14 r1 '- 4-l1:1111l14-1'. Mil-A' 4lis4-11v4-1's l141 1l141'4- fill :111411l1411' 1121411 XVI' fllll :1 f1'l'l'. l41 'l41r '111l 11114-111y11s 141 1:1l'41 1l14- llllllIlS :1114l 1l141 4-l il4l l'w1'i114-11 llllu lll wl1i4'l1 fin- l111111-111 l' l:1v41 fl'lllll l14-1'. Slug l1.v 1l1- .'laill1'11l 11.'4- 411' l1411' 4l:1g.'- I14-4-11 lillivll l1y 1l141 f'I'll1'llj' 411' 41114 l111114l: f'l'h- g411'111,:1i11 4-s4-11114-s 11'i1l11l14-4'l1il4l,l1111 :l:41 'i1l1 1':11l1411' kills l1i.' 11'if4- Zllll 1'41111' l1:1l1y - ' l'l'Tl.,, 1l14- I4-..' 11'1l141l14114ls. l 1'41111 1l1i.' 11411111 1' is l1',1'4111 1'41ll41w 1l1is l'2l3I' 1111 4l1 gr 1l 1 1 st, 21111 1 411' l1i4l4- :1114l S1'I'li wl1i4-l1 l- .'1.' f41'f 11r- fl'l:ll. 4'41114l4-11111:11i4111. 411' 114141 ' 1 . j ll 1414111 x41-11's. .X1'14-1'11:1ss' 114 1l ' 1 j ll.. Iil'0lIiIlblj' flllll 1l11. Filllll' 11- ' 1 ' - ' - 311'-l z1114l l4ll4'.'s', 11'l141 l1:1.' I1414' 11141 11 'f l 1112 i1s41lf 1'41p4-'11414ll5'.: l: l ' 14 1 as 21 4ll'4'2llYl.u :11'41 I'lIlIJllI.Vl'S 11114l41' 414l l1i4l4-41114 44-4-114-s 1l1z11 l1:1v1 41 ' ' l1 . ll2lIlll',' 111 .lil4-fs ,!'l'l'2lT 4-4114111 15114-1 11','. il1 S11 -l i111'411'1 11141 1 1l11.' 4l41 1s 1 1 ll 1 1h41 11'i1l 1l14- s141l4111 Ill 11141y. l'll'2l lc Milvy, l14 41ll1 pw-1 -1':1l w41lf:11'4- 411' 1l14 ' 4' 1 1 l . . 5411 411' il 11141s1 1111w 1'1l1y 11114l l1g:':441 aflmr, 1':1i1l1 lll l111111:111i1y 'llll l414 , . ' ' falls ill l1v41 wi1l1 l,ll1'X.S l14-:1111y :1114l '111- lllb 111 lib ll 1' l1l rs. 'l'l11 ' 1 ' - 3 :411 1 x1'11y.' 11114l 111:1l'4-s l14-1' l1': 'if'4-. Vi'11141 '4-4-114111 may 11411 l41 .'14-l1 11 ' is1'4-11':11'4l4-4l 'lllll 1'i4-4- lDll!l..'ll1'll.u XIil41.' 11114l4-1'- 'l'l14-1' -11'41 Vf'l'j' Il1'1'llS. 1lI'j' :1114l -1r4- l 1:1 :111- Q44-s :1u'4111i41s 411' I'1'I 1'S'- :1114l 4li4-s 1'4-114-111:1111. 111'4-41i:114-4l 111 .'111'1ll 4'411111111111'1i414. 1 ' S:1'11l1 is 111'411'i4l4-4l l'lFl'. :1114l 1l14- w1'i1411' 4-4111- 1l14-1' 4l41:1l lll p411's411111li1i4-S :1114l s:11'4':S1i4' I' l'4-.' 41l114l4-4 I15' 11411111i11u' Rl 1'4111' 111411'11l l'1'l,ll'1'l' ll.' flll'AY l14-41411114- 4lis,u'11s1i11,Lr lll ll 1 -if 111141. .l - 4111 Ilw F1 11'y Ill ' l11'4111 l1 141 ZI -l 1s41. ' 44--'41s: 4 4 ' 1 .' po- . Q S '. , 1'1' l1l1s.'. I x N 1 N ,. Il In P xl 1 1 S ' Ns rl1rbX1'l , as nn 4 l rl S N u N U N I 9 1 'XIX I' s X rx ' N il N ll lllf Ili N . N lll1l1l1Q mm: x 1 ll 1 X I 1 Y D 1 I 1 INI HXNIU r- x 1 Hu 1 4 1X 1 1 -f 1 r x mi' mi IIIN 11111111 into ' Q lllll HX NOON ll Q IX . N fmmuu 1 U ix ,Q l,I U Xlf VP Ill 01 xN T' ll mm 11 in 1lu1 90111 n lu HS l1lT1 U14 'I ll x ll f 4 III 1 no miu 1 0 P Ox 1 f ummm 1 1 4 flimugq lulrlmgr 111 of ffllso 1 1 rm Q five lun ii m 1 N fu N x 111 lzvlli 1 1111 an 1 YT 1 IX I I 1 in ui, un fl Il rn 11 1 1 v. Q1 ull 1 1l!1l1l1'T'l'V in 111114 r f Tfxlllll ix '3 1000 flu'-rv ll 1' Pimulfiif xf1KIHl0V on 'I mul: 1lu ll n wi llwlr 1Nl'.1rlx Tlanni 'X m 11 x 1 lm-11lr 1 mf 1' r 'NTI' xfPK1HlfX 103170 . vm: UQ umgi 0 fugi in 11 llll1X if flu' n-111 in Ondurm xl N 1, 4 r iwxxxpu - 1 S Pmhm f H0 iu-xupi N 1 1 1 4 ifui tluq 0 Q Nul 1 nu lv li ln WIINDIIINOII 1 Nllflx u 1 110 C' 1011111 fl N 111 1- u wt IQ 11111 nv 11 1x - xx IQ in ilu lI1f.lllf'X Klum 1 1X1 . 1 1 1 1 ll N 111 u 1 dll r N 5 N 1 1 N101 1 all 1 N 111 I lf s11,.g.1s 1 tr lu Kun N 1 1 1.1111 Tlxll ,. :ilu N 1 lluulg 1 N N 1 1110 XX I 1 N 1 1 Till ' x s X U l u l 1 v IT IN 1 11S un 1, u ix ill . . n 1 1 -. I Sums 1 4' N 1 V I 4 IN X1 Ill HN I1 10 411 mi ui full 1.11 xtlx be r 1 u 1 ng 1 x NUIISITIHII 1 0 1 lui Us ls .llnuw 1 . 111 tlw T Ill 1 1+ 1 R 1 :mon x cu ,. 1 N1 Tlx 2 X U ll,I N xi me 1 N N N . v '1l1lfl1llI 1 0 mful x rc 1X I1 Nllll 1lu hmfs 11 Q. Ilfl N A111 H fm Il ll Illl u .uf gr-iwr x Nc I1 wr 1 uu ix up 1 x N1 Ylwlllfill 1 N 1 cu XXIII 1 N 1 li ' N x 1 1 4 IIIN X N11 S 1 if 1 ig: Y I 1 mx N 1 f 11 last Q nm 1 1 u XX 1 N1 1mnuil 1 lmiul fm mgfmind dw on 'l'Ill'lSl'IS, ULASS Ol NINI+I'I'l'1I'lN Ill'NIPllI'1IJ. ll ix il 1,x'1uA nl III1Pll1'l'I1 ll1'XX'r1Hl1l4'l' livtiml. ll' N- ' Yun-li 1IJl1N'I'N ll2l1l 1lll2llll1'll tw :1 l'1'51N'1'li1' Snwuli v.l' ilu- iinwlligrn-111 wmnm 1lm-wvilu-1l l'l-- HMP- 'l'l1 Vlll 1lLl ' l1 WXI'f'I 'f UW' l'l V Fhh ,.,,,,1,1 1,,,,-,. ,.,,,,1,- 1,1-,,,,..-11, 1,11 isl ,,.,,1 lis1i1u'1ly 1uui.,u:1l llum any uIlll'l' 1m1uA1's in lllbllll Nlllcxv. lm' :l W4 Nl 14' :I Iuvlir'1'l1l:u1, ,yr 11 l'1' l,l'l l'3 'l11'i1' 1'f-111'H'lwl'l 1'l1'f'l'll'1 SS is 3' 1111.. 11, 1111. 11,.1f',,-- 1,,,,v,,,,., ,,-hs. 1,.,,,.,- f1,. fury 2l1llIIlI'iIlill' 1-l1u1':u-14-i's1u'. Il,-y ure' lu-lil 11- lim-l'lu,g'vsi11l1. Ml H 'Z l.llf'X llzul :x Wl'lll l 'V ll1'lll 1'll'f'l 1'1'l'lILl'2 ll11'y l2l li 1111- lPl 'lll1'l'. wlu1 11, ,hh ,,,.,.,,, ,,f 1,,,- .1,.,,11, v lflill' Sl'HS2lllHll2lll.'Ill 1'-'mul in ullu-1' 21 -rs: xv ulfl lmw- inlu-ritr-ll lu-1' l' l'lllYlf'. :ml .lila-lv llf 5' HW' fu-ll l'lillIYl l- f'l 2l.l1l5' l l1lf'l 'hfl llfl' XX'-Plllfl ll2lY1' lr1'1'll ll1rQ'2llIl4'I' lm' lu-1' 1lm-:x1l1 l' 11 l'lll 'l' ll1-- 4 ll1 1'2 ' I'Ul'l1 f'111'1-Il'-'S 1H1'f H- Z! Q,-1-111: rlmt in im1u1,-silvleh 1vlo1 url liiululy Silllullflll H1 lllflll-Yllf' llilll- IIS ul tlu- '1 S II42lllHll.ll 1'llJlI'2ll'l1'l' lll'llI'l' if P Imlm- ?':1vm'. l'f'l 'Vf- 'lll1 l'llH'1lQ ' 'l1l Y' W' l'l 1'1'lN'l 'l'lu- umxgx' if lIllI1bS.'llPl1' :ml X1 lll,ll'I'l uf. ll W'V.Y Vlflfi' lj' lll1lF2l1f' 'lil' 1'Hfl'l'l1 I'f'l 'l' ll' ll till, 1lu'3 '1mLI girl! luwul vith frmlfli luv- 11N S1-11.111u111:1.l:sin,111 IIPXY5. HI' l -P .'1- 'if in '. :llul Illil willi tlul lii 'lun' i1lv:1lS mul ns- 'f'1'f1 FS l 'ls lllls 'Nl HS- ll l'- 1111' ,,,,.,,,h,,,. ,h,,, h.,,,,,1 f1,.,1,, ' . 1.,,,,,.-1. luulng-+ 1m1u-'rs :lu IIHT :li nv Ill- 1- D ul' Ig: Vllllllf l1:lI'1Y lumlifir-' IIlllI'1l1'I'S. Q ' 7 -. . l - 'll '111'NIH-'1'1f'l'1-:1-'A-A. llll'f'l1'2 ' 11 ll luru-Q. svlmliiimzll fif-tion :ml :ull lqi :ls nf llllll lf'l '1 fg l l Xl'l'l'S'1HIl lllil,T'lS 1-lm-1 ' ris- ,,,,,hN ,111 ,hh 1',.,,,,, ,,.,,,.,,g U1' ,,,,,. ,,,,,.g,,, ,,,,,.: iu-U1 ilu- N- ' Xu1'li1J:l11-rf, lll1'?'2ll'1'.lll1l'1'- ,,,.,,1,,,,,h,,,,1,,,r ,,,.,,,. ,.,,11,R1,,,,. ,,,1,,,,,,,i,,,,. ,,,,., ,111-lr. .l'2Illll'I' l1u11u111111m1.' lll sullu-'1 :111 r. ,,1g ,,,,,1 1,11 hh,.h,,,, ,,,,1 1,,.,,.,- 1',.. hgh llll.' is 1lI'11ll:llrlfs' 1'illl,'1'll lry 1lu 1-1+-1 1u-r:11v1- '1'h,, ,,,,,,.N,,,,,,,,,., g,,,.1, ,, ,.,,,,S,,,,,, V1-1,,,,7 in 1lu- 1 -xv! 1.lIllll1'l'llI11'1l:1'1'll1'j' in 1ll:11 4'i15'.f-:xlc-l 1hr- ' 1 1 ,. ' ,UN N . ,, .l li- . . hh, ,1,. ,,,,.,,1,,, Sh 11 ,1,.,,,, ,.,,,h,,,. ,h,,,, ,1,, 1 113 lu. .IX 1-11. um.. Ili. .1.Nu,1.1t1.n1 is ,..,,1, '1'h, v,, L '.'1' .,.1 11- 2. ' WW l'l'll1'll'lf2llil1' 111 ' rli. lr mtl :. 1l1O ,,,,,,1,,,,,,1 ,.,,,,,1g 1, ,,,,,'11,1,,S'1,,., 1,, Q1,, , v,,,. ll1'XYS 1'x'wn ilu- 1'2lSl'f'l'll mlziilif-S. zmrl :lt 1lul 1,4 ,,,,,,,,,,,,4 hu, ,. ,1 , hh, h ,,.1,,,,g . ,,.,,- Xamul Iinu- li1'l'1PS il wlusn- Oyf- 11114111 H1-xi wr. :lu ,,, ,., ,,4,.1,,,,.. 1 - . .,,,. '1'1,, 5. , ,. hm, ,S l':u-mv Nl 11- :ml 1lu- xv-.11-in Sl.lI'9. . . ' ' ' ' ' ' . .. . L+ 1,,,,,,1,.,,,.,1 ,,, ,1,,. 1.9 ft W1 1 1 ,1 1 ,1-1. 1,1 , ul lllf' la-:ulmg 1 lil -21,11 1?:11D1'l. zum- lli- Rm'- wnwl wi1ll 4-:lm-r 1'XD1'1'lilllUIli 10 tlu- 111111- nu' 'l'l- fgllyu l Ulm- 1 ll' llll l'l- Hlll' ll' ,,,' ,hh .,1,. . E, 1 ,1 1 pntvli, llu- l'.'- ng I' 51 :lx l All .lv 1'- ,. . . . ill. llu- right ..1'f':n-ifimiiua in um- - ' 112lD1'I'4 'lm ,I 1 1 ,S ,, ,,,,,,,,,,,1 ,,,,,,Q,- , '1,,y. HQ, ,., .,,.,,,y llu- 4llI1'IIlIlZlll 12, 1 ,--4 ,' l1w ,,,,,,,,,,,'Q,, . ,h,,, ,hh ,.,,,., ,,,, hug ,,1,.,,,,,.,,1 Oh, llu- utznulzml. luutlx in 9lllU1'1'l m:l1tL-1' H l 111- ilix: inn. Il1'i'1llb -l T l 'z1- . l nl. 1'V5' Ill 'lT- lllvi' 21 li 'll.' -'N .1 Til' ,W thu, 1, ,V ,, 1 ,hh , - , 1 .lll1l2lllll1Ill2ll Ilu- szl nl Nl P .'1' 3- .T 1,'1,..,1g,,, ,.1,11,.,,1, ,.,. he 1 '1, hi , , ,,,.- me 1.l'l'1'1lf :is 1l1:11 11' -my IJ2l1l1'l' ' ' 'tm-rl ,,.,,,,,,,,,.,1 1, l,,'- .,, ., Vh- H 1'1',, Slatvs. 51-1 tluf ll'l1lll 1' '19 flil' 16 'Ill A ' H ...K .U . . v l ' - - ' ff 1 - vu-rnli. 1'Xl '4lll- 1PlllDll1' :ml 111' ':11-- fulslvi '.H'l1'fl1l'f 'll' l l 'l-1 l . I Tn 1-,,,. ,.,,,,,,,..,1 ,,.',' ,nm XVI , K , .,,, , , ,S 1111111-1', ax we-ll l'n win la flixll 1 '4 -.sur of m lfliw lil- liiu 1I1 l', nmli1y, in :1 way. luu- uis ll'l Will il-li llml Wh'-11 'W' f ' fllli' ,,,,,,,,, , his li its way 11114: his ll nu- lu- va '? ly 2- ln1l'.' : -fr ' ' . ii lllllls ' ii L' ,, ,,,,,.,,,,, ,, . 3' 1 A f. ' 1 1 -1 l'lu- S1. I.u1. 1111111113 llu 1 51' l l -,ll 1,,,1 hx. , ,, , .1 , A . v M AT, -I ' fri :I lilvr: jx' Shi rl1u' 1. lm 1 ' ' all' m:1'1u1 1 -:Sz is . . . ' Q , w-11: 'I'Y1lTlY1'1 wl1'l- Tllvi 111' S2111 Fw '0.m umm. lml i1 Sv , .. fl l ll 1 lf 141 HN' 1'-llg Ti Ill. fmlww- 11 Tlui u 1 Ili m 11 Ill lun 1v11ur I1 fill l 1 al if in rv: lifv. lllllll'lilll1lllS 111' 1lu' FQIS1. i1s .'llllB1'l'w'l1'll1 X 11 1,,,, ,,,. 10,17 ,,.,.,- 11, . ,,,, ,- f,,.1,1 ,,, 1lu-nunu-y,um-1-1-111' lim' 111 mul i1sclvl01'l11ix1rl- th- Vnifaul .'1:x11-S. ' z s fi 1 :- 1i1m tn 1'l'll.'ll thc- 'l'2ll'lll1'l'S :nul w:,:'i'il1'I Daw'- ,,,.,.,. ,,,1,1'S1,.,1 1,, 11,9 1,,,-Q. ,.' ' .1 Chi- 1vl-. 'l'l1- 1-:1stv1'11 1mz11w1's 1-ry out nga' it flu, .-,uv-.1 wnu-rs nm- of th lu-.1 11l1:1li1y, 4 11,-p wx-.'. -rn um-1's :llul il1'll.'1'llll1'lll of lu-il LQ 1: Or m.-Q1 flli' -1' 'i ,,, 0 ,,,.,,,.,,.,.. , In Hl'l:1'l' tlu-ir 011-1lit4 ri tifty urn-Q fir il elnl- fl1 fl! 1:1 -'r .-1' 11 . 1,131 1 h' , ,,,- lar. N ', :nu :1 rnuttu' of fn -1 tl' 'fu' ha. H...-4 ,,,-,1 W., V. hh.. T1 . ,,1,1 .1 'h pr iu-1 4l1-14-rmilu-ml 111 f'l'1l!ll flux farm:--'s. ' 11:9 il'.'Y1'Ill'.'1Pl1llll ':. i ' .' ' ' ,' ' fllx l ' ' ' 1 ' ' ' 1 V -fh ' I I NN XII I x I II IIIIII N X N N I N I N I I ,., X I I ' r- I 11 Q IIINN XIIIII III IIIIIIII IIIII IIIII IIlllfIl IIIII IIINNII I IIN II .XI.II1X.X.' Iil.X IIIILII SVIIIIIIII. I I.'IIfIIN -IIII-I1II'II:IIINIII III' --.I IIIN IIIISIIIIIIII- IIIINN NI-IINII III IIIII III I-IIII-I' III IIII- IIIIIIIIIIII' gII lggx III-' IIIIII IIIIIII-I'I'!I' NII III1IN IIII IIII' I:lX'I'. I XI'II III-IIIQII II III' XIVIIIII4. 'IIIII' I'I'I'IIl'lII, I IIIIIII-Vx, II' IIIII' :.I-IINIIIIIIIII' IIII-II II IIIIII IIIII QI' II IIIII-N I-IIIIII-. IIIIINI. IIIII- :III IIIIII-I' I'I-IAIII'IIIN. IIII:'II:gIII,I IIIxIINIIu:I'I- IIIII'III'I IIII-.I xII'IIII :I I-IIIIII- IIIIIII IIII' II 1-1f IIII- IIII-IIINI-III-N. II' IIl4',N I -:II III-III III' IIIIIIIIII.II II'IIIIIIII- IIIIQIII III- :Ix'I'I'I- IIIIIII:I:III :I IIIQIII-I' NI:IIIII:II'II IIII' IIl'XY4IIl1Ill'I'S IIII I I III IIII- NIIIIII- IIJIVX IIIINIIIIIIIINIIIIIIIIIIQN IIII- IIIII IIIII III NIIIIIII,x IIII' II4'lllZllIlI.-I IYIIIIIIIII III-I I, IIIIII-I'I-III IIII'IIIIIN IIIIIIIII III- IIIIIIIIIQI-II :IIIII I':IIIII-.IIIIIIIIQ III' IIIII IIII-:II III-WNIIIIIII-I' N:I,x1' IIIIII II IUI--I IIIII'-II'I' IIII-N IIIIXI :I l'IIIII! I'1- III III'X'I'IIII II NIIIIIIIII IIIII I'III'NI I:l I'IIIII'I'IIII'IIIIllI'XY-:IIIII IIIRII I IIII II:I:'. III :III IIIII-IIIIIIII III' IIIII III' .IIIIII'IIIIIf IIX IIIIIII III- IIIII'II :IIIII NIIIIIIII- :IIIII IIIIIII-III :I IIIII' III:II-I- IIII-I II.II'IIIIIII,x IIIIQIII IIVIIIIIII III NI-IIIIIIIIII' NIIII'II, IIIIII-III: :II'I-III':IIgx' 'IIA NIIIII-- III II:'N --I' II:IIIIIII:II :IIIII IIIII-I'II:IIIIIII:II IIIII-I'cNi IIII III IIIIIIII- :III IIIIII-I' -IIIIINIIII I'IIIIII:-N. I IIIII' IIIIIII. IIIIII1 III:II III IIN NI-IIIIIIIIIII IIII III-vs II NIIIIIIIII II. I :IgIIIIIII IIII- III-IINIIIIIII-I' IN II IIII-IIIIIIII' III' IIIIII- I'II::II'II III I'I'III I':IIIII-I' IIIIII' NI-IIN:III'I2IzII IIII- IIIIIIIIHI :IIIII I-IIIIIIIN I'IL1'IIIIII'I'x III III'I-IIIQIIINI. x'.IIIII---.U II NIIIIIIIII I-xI-IIIIIII. III' :II II-:I'I II-NNIIII I II1'IINIIIIII-II I'II IIIIIIII III IIIIIII' III-IINIIIIIII-I'N3 III IIII' II'IIIIINI IIIIINII IIII-IN WIIIIIII II I'IIIIIIIII III:- IIIIII- III II1I'III IIII IIII NIII'IN III' NIIIIAII-IIIN. IIIII' NIIIII- II.-II-,EI IIII- IIIIIIIII- III IIII PXY, III' IIII I'I'IIII'II IIINIIIIIIIII, :I III:III I.I, IIIIII II':Ix'I-IIIIQ III IIII' I-ill' IIII IIIIIIII-II:4' IN IIII-Ix II- xIIIg':I:'I7I IIIIIIIIIIII' I IN' III' I'I-IIIIIII- IIII-NI IIIx:II'I:IIII.x xx'I'IIIIN III IIIS IINII-. III' IIIII-I' IIIII IIIIIIIII::I' NI:IIIII:II'II III' IIIIIV- II-.NII:IIII I'. I4'IIIII1l IIIN II':IxI-IN. IIIII IIIISIIIIIIN ,-IIII. IIIIVII1 III:II III IIN IIIIIIIIIII-IIIN IIIIIIII IIII- I IIII- III'IIIIII'.IIIII I-IIII-I'III-IIINIIIIIIlII'l'I'NI. IIIIIIIII IIIIIQN II' II1I'II:IX IN IIIIIIIIII III III' IIIIII- INI N NIIIIIIIIII- :IIIII IIIII III IIIIIII-II III ww IIII I-NI III NIIIIIII IIIII'XYI'IIII4'IIIII'1IIlI'IIl1'IIIIl'4ilIl1IIH N :IVINI-III III'IIIII.IIv.NII:IIII-I'N WIIIIIIIJII IIIII- I-xIII'I-IN 'III' NIIII-I-I'II IIII IIIIIIIIIIIIN III IIIII IIII4'I' IIII I'II IIIIIIIIIIIIIII-I-I'IIIIIu I4II:III IIIIIIIIIII: :IIIII IIII' II-I-IIIIII IIIIIIII :IIIII IIIINII :INNIII-IIIII-II WIIII IIIIII III III-IIII I. IIIIIN IIII- IIIIQIINIIIIIIIII III-I-IIN IIIN III IIIr1IIIII'Iq.-' III- IIIIIIIQN IIIIII IIII- IIIIIIIIVIIII I'NII:IIII-I' XII-II IIII'III'IIII-II: IIII- I-IIIIIII' IIIIN IIIN II.IgII NIIIIIIIII IIIIIIIIIIII :IIII-IIIIIIII :IIIII I I'II IIIIN, IIIII IIII IIIIIIQ I:I I'IIINII IIIIII'II XVIII! IIIII II.-II- IIII I'II.IIII I'N IIIII I'IgIIi QIIIIIIIIIIII-. II NIIIIIIIII IIIIYI- '. III- IN :IIIII'I- QIIIII- III I 'III- illl IIII-III IIIIIII-I' JI NIIIIwI:II III-II.II'IIIII-III III-x'IIII'II III IIIIIII':IIIIIII:II IIIIII IIII- .XIIII-I'II':III IIIIIIIII: ' I','I IIII :IIIII NIIIIII' 1JI'l'2lI IIIII'I'l'rI III IIIII' IIIIIIIIII 'IIIII' .XIIII-I'II:IIIN ZII'l' IIIII III I'I-u':II'II IIII-II' IIIIWN- 'IIIIIIII iN'I1'IH- -X l1 WNI'f'I'l'V 'III 'I1III 'II'IN IIIII :'N IIIII II:'II:I,I. IIIII IfII:'IINIIIII:III IIII'I'N IIIN II5 I'I f' W III'I I'I'I1'IlII.V IIIIII- 11 IIIIIVIB' I'I'Il'I I,I-4I,:,I,,.,I ,HHVI1 ,H,,,.,. ,I.,.i,,,,N15. Ihim III.. IIIII IIIIIIIIIIIII I'I'IIIII IIIIII I'XI'I'1'I4l'lI IIy IIII' IIIII' IIIII-I'II'IIII: III'XI. II III- :IIINII IIII I'IIIIl'I' IN IIIIII'II .I VII,I 'II''III'II WNI'2III I'fHIIIIHI' '1II'1'.VI'I'I11X- III'III'II'I- :IIIII IIIIIFI- I'zII'I-I'IIIINv KK'I'IIII'Il.:III1IBA1'- 'IIII' 11 -'I' NI'FII 'V- I'F I' IN- N Ix 1' wi II ,,,I I,,.,,,,,4,, ,IfTI14.I,I-,,:,,lI.I-IIN!-izllll :mtl WilI,,I. NII'II:I I IIIIIIII-III-II IIII-I' IIII I'Ix'IIizI-Il IIIIIIIIIIN. II WI, ,,I' im,.l.,,, NIIUWH IH IIN, H,,W4!,:lW,I.. II-IN III:IIIII IIIII II' II'III NIII:IIII-I'1 II IN I1'II4IIII 'I4I' ,Il,,, ,IMVIIV ,H ,IW fm., ,lim ,MQ WIWQIMWII. ig II:II'II I'N IIIIIIII'IIIIIIII III IIII IIINIIIIIIIIIIIIII IIII ,Z, ,.I. l,,,,,,I:UI.,I ,,l.,,1IH,, HI' ,IW IWHIIIK, WIUM, IIIIII. WIIIII- IIII IIIIINI :IIIIIIII IIIJII II NIIIIIIII'IIII-N I'III-I'I-NIN IIIIIIIIII' :II'IIIIIIII I,IIIIIIIIII. I':IIIII-I' IIIRIII 'I'I'IFII'II'IIIIIII'1'I'II- IIN 1 '1II II'l'III'II Y IS IH' .N.HI.IQUt'HxiI1:.IV iwliyilllml' TIN, Axmmi, Ix':IIII IIII' III I-I' IIIIIIII III' IIII- I'III-II. IYIIII IIIII , ,, l,,.III,!,:,I,,.,. I, ,IMI XI, ,,m,.I, ,IIII ,.,, ,,fi,IImI IIIQIII-I' NI:IIIII:II'II NIIQQIINII-II III' I,:lIIlI'. I III' I ,lip I, ,,,, VII, HK ,lH,iI.'i,,X,,,I.. ,I,,,i,.1,,,IiTi,.:,I HI., IIIIIIIII :II-IIIIII' IVIIIIIII IIII IIN IIIIIVI-I' IIIII' 51-IIIIIII II ,H :WAI IIHM. W,,,,III,I,,, ,,,Im.H,U,.. I, I,,,I,,H2.4 xx' IIIIII IIII ll IIII IIII IIII-:II'IIIIIIII IIIIIII':IIIII', III JIl'I, II,,, ,,,,,gN,.x:,,1,I ,.I,I,.I-4 ,,, ,I,I.i,. IINIWI ng 'I1'Il4'I'.il'IY I'IIIlI1'llI.I'l'II1l'IIIII.IIlUl'2lIN.SIIIIIIIIIII' I X,:,H,I:,1.,I mm IH. :I,.,.iI,H,,,,I ,H I,ml,I.w.iQf,. II--I-III. II I'I-:II'III-N il I'I:INN III' NIII'II-Inv IIl'lI IIIII' lily,l,'Ii!U!.u.I.i1'i4 Wlml IU' ylmlkx ,lui IHIHPL, IIIgIII-I' IIINIIIIIIIIIIIN III' II-:II'IIIIIg' I':IIIIIIII I'I-IIIIIIL . ,,,I,,I i,,I,.,-,.4I,,,I il, HI. ,,,,Xi,,,lQ IH In ,W IIIII IIINIIIIIII III' IIIxx'I-I'III:' II. NI:IIIII:II'II III IIII- IIIIIIII, II IN I-,IIIII-IIIII.-N ,Ig-I,i,,. IIIHI m:,k,., NI:IIIII:II'II III' IIII' IIIIINNIIS II NIIIIIIIII IIIII IIII-III IIIIII I WI! w,WNImIn,I. xwiw, ,U Hmyllu IIN, Utllmgt I IIILIIII-I' IIIIIIII- III' IIIT- :IIIII IIIIIIIQIII. IIII- I,, IIII, x,,.iI'l, IIIII. NIHtNl.l,IlIiZ1,HI.1HI IIN .IIIII-I'II-:III IIIIIIIIII IIIIN IIII! ,VIII I'II:II'III-II :I I-II-III' .-,.:,IjX,. I, high MUNI, IIIIIII-VNIIIIIIIIIIQ' III' IINIIIII :IIIII III- III'I'1I2I I '. Il, ,I..,, WAV! ,I4,,I..xI,:,I,,,l. 4,,Ii,Hl.4 NWI I.4Ipm.h,l.g IIII:II'gI-II '.I.' IIII IIIIIIIIIIIII I'I-IIIIII::. IxIIII'II will III-- , HU, WIIHIIAX, ,.,,x!mIlQiI,lV fm.,IH,l,HIHIif4muf IIIIIIIII UIPIY x'II'IIII- III' IIN IIwII II'III' I'I-III'IIQI-IIIzI- III II-NIIIIIIIII-X, 'IIIII IIIIIIHII .I..,,,,,,I.I4 IIIII 4H,.II IIII- IIIIIIIII5' :I I'I-x'I-I:IIIIIII III' XYIIIII IN Ill IIIIVIIIII-. I, NI, H, II,,.,,,-,lilmm m,wQ!mlN,,- ,II-IIIQ IIIII III if- :IIIII 'I.I'II:II IIIII' IIII- NIIIIIIIII IIII. r ILE. 2' -I 'N :'- ' N'- 'fl' 'I .. ..'IPS,XY S IX ll I 1 1 YR 1 1 N N1 1 N X x x 1 X h N 11 111 S X I 1 1114 1 IN l 1 N 11 1 11 I1 1 1 N HN lXX l lll li xx P x I1 I 2- 1 111 Il X 1 N 11111 I1Qx N X 1 1 1 I 11 N1 N111 l 1 1 X11 1 N N N 1 N 1 1 1 1 N N I 1 N lt 'l'Hlf5l'1S. l4l,.XS,' UI NlNl'I'l'l':l'lN lll'Nl1IiIGI1. 1,2 A N 'IX Y lll'Il'.XK'l'l'Kl'I IN .XNIICII 'KN I ll 'lUN. 'I'l11- l111-1'11I111'1-111 :111 :1:1- I'l'HI'I'1N tl111s1111'11 1-1111311 ix I!1i1ii1l11l i1X1-If 1111 111 1111- 1'11111:11'l4:1 111 lllill :1111- illlll II11- 511-1'1:1l l111-1':11jx' 1'111'111 14 i1l1- 1'1'vi111l 111 1111-11111-11'11':1l 1111111l. 1l1-11-1'111111111l IPIK 1l111 1111-1115111111 1111-vzlil. 'H1111 11,1-1,,,l,X EIU, I.I,,,.im1 NIV ml Hmwiwl WMM. 111'1'1111l la1111.1'11 111 l1l1-:1I111'1- Ili 1111- Yi1'1111'1:111 ,Nw N, ,.Yi,l,.H, ,l1I.HHu11,,H, ml, Wllwlv u.,l.1,1- -XF ii +l1111111'1i1'-11.1 th :l ' ll TIN' 1 V l1 IIIIIVX' I11111- 111-1111 :1 I':11'1111' 111 11111111111 l11111':11'.1' l'l!!4'4' 111111 1.-' 1, 111-111161 11111 +1-11:11-:11v 2111-111-s ,,,1',,,., UW, ,LV ,HM ,.1m,m,,1- 11'1m,,X,,,. ,WVR- l1:111-1'11111l11111-1ll111l11l111'1111111'i1x 5111111 211111114 1,,. ,1,,, ,.I,,,x,.. 11,5 ,H,,W,,H,.H, ill 1i,,,,,1l,,-,, l111-1'111111'1- 11111 111l1'.1111'11 111' l1'i 'Il4'1'. 1111- 1111- ,,.,.m, M, 1,,, Hi,,,.,. UI. l,.w !,.H,.,1,,1. il' W. ,WIN 1':1111'1- 1114 114 1l11111111'1':11'y. z1111l 1l111 1-1111s1-11111-111 Iimlw. 1',1,,,H ,IW ,,1,,H,11,,i,,Hx HT' ,WW 1,m,1b- Q1-111-1-1111IiH'11f111111112111111111-11311 :1111l11l'111111'11- 1,I,,,,,: 11, N, I., ,.11:,l,, 111, :1.,.:,1 S ,,,m,11i,,1, 1111'1-. 'l'l11-f1'i1-111i1i1-111111111-1-11IA1l111 l1IIll'N, 111- ,,,,, ,,,' ,l,,. 11,,.1,1',1,,,NI 1i,,.,,,,,,,.,. 1, ,1,,. Wil, g111l11-1' with 115 1111111-1'111l1x111 :1111l 11lil11111'i:111- my ,,1' l1,.,1,.lX1x. jg .,,1Qi..m,.,. --Wm, lrm, :Iwi 1+111. is 11111 1'11111l111'i1'1- 111 1l111 111'111l111-111111 111 Alu' --'l'l11 111-I11g1- ,1111I l':111 M11-l1:11'l. :1'1-111 1'1'1-:1111'1- li11-1':11111'1-. ll:11l1111'11 1-11111111111-4 'l'1l,.,,.l,,,,,lXx111,111,,1',1m1 I,,.I1g,,,1,,T'1',,ji,1,1,i,, 11-1-ll' ill i1111'11.'- 1'11:1lis111. W1'11111'f m1--lg 111 1.4111 11X1-11111113 111.111, lub 111 1111- ,1l.1.111.,,1 .,1 11111111 li1'1' :1.' il 1.11111 11f1l11-41' 1111g'l1l 11'1fl1 11 5 l,g,x1gj 1,, ,l,,. 1l,,1,,,1,.t,g' 1',,1:,,1,1 H, YM, IH. ' l '- 'U111 11 Y l 111Y1'1'S S IH' 101' .1114 -llvh I11-11111111111-x 11111 11111xl N111'1'i11g 1111111111'1111'1-N11111- 11'111'li, 11 111-1115 111111 Ill1'll ill 1l11- 1-V1-1'.x'1l:1y ,.,-1, ,,1'1'.,1:,,,.1L X:,1Q,,,,:,11i1'l.. 'l'1l,.1i,-Ni 1,,,,,k 11':1llq4 111' 1111-. 1l11-11' l111'11s. 1111-11' l1:111'f. 1111111 XX'i1l1 l 11'1- :1111l 51' 111, 11-Us 111' 1111- 11111111114 4ll1'1'1'F'1'.. llll'iI' l'i1illII'1'S-7. I11-:111-1-11 'III' 5l:11N11l' l:llNN1:l 111111 l'11l:1111l. ll 1'11:1l'1'111111-1l l14x' llll' 1f1111111l11xi1,v 111' li1'1- 111- I 'l l'1'.VN 'IU' 111'1 l'.1 H14 l'f'1V11'Tifl11 11111' 1'X'I'- 1'11l '1-11 ill 1111- 12111111 4l1'Y1'll1IlIll1'Il1 111' ll1i.' 111-1'- 11111153 111' 2111111 111'1-1' 111111111-. 'l'l11- ll1-l11g1-U i111l. 1l11-1-:11'l,v Y11'1111'1:111 11111'1-liflx 11'11-11 111 s11lY1y 1111111 1151111 1111- X1-1111111'1l111X1111l1-11111111 111' 2111- X1'I1Il' 111' i1s111'11l1l11111Q. Ill l':ll l2llI1l l7i1-k1111.'. 4l 'lll 1I11' 1511111111 111 1'l'11w1:1. llll' 111111111 11' '1'll:,,.1i.-1':1,Y H1141 IQli..1 W,-1,1,.,.:,,-,,,N115-,,1'm:m- l'11l:1111l. I.i!l111:1111:1 11111l H11w1:1. :1111l 11111 11'z11' S!I'iYillQL' 1111111111111 his 1'11l11111111s 111-1'N1111z1l, Q11- i11'l11'111-11 I'-1l:1111l :1111l S111-111-11. l'1111 Nl11'l11111I, 1'i:1l 111111 1'1'l1,'i1111f. .XI Illl' s:111111 Tilllk' ill .X111111'f '111' 1114 111, 11111 X0'l'ii'X. 2111111115 1111 11111 l1111X11 i4'1l, 1111111111311 H:111'1l1111'111- wus WV' 'up l11.' IIIXN' 1Ill'1'2I11N HI' :Ill 111111 11111 111' 11111111 XX'1'IlYl'N :1 111- Ii1'z1l l'11lIlilll1'1'N. N111'l1 l111111qX 115 l'1l4'll' 'l'1.1111 11113 121111111 IIHI' :1 1-11 111'l11N11111, ll llilr l11'1'Il 121111110 illlll l 1111l's lf1'1'11111l :1I1I111:11'1-11. l'i11l- 411111 111:11 111 'F111 111-111111 111' 1111x111-111111'.x' 11-1111- l111'1111r ill 1l111 wzllw 111' ll:11'1l T111 1' 1 illil :111111'11:11'I11-N il11x l1'1l11u,1' I111' 111:1111111i1'1-111 --NIMH 111111,-' in l.i,M11,,1,l 1-2,,,,,- IQ1,u1,l,..1-L 1111-f11l1I111i'1':1111':1N. II11' 'l'111111i1' :11'1i1111. 111111 1111- --AX11,,,, ll,,,.1U. ' M XVI-,1'51-I-:,,1,,1-I lQ1,,,,l,1-,. -lil 4'NIVI'1'i.ll 1111:1l111' 11' -ll-11igl1 II111111-1'i1'. T111- :1111l Mill'1'I'Iilu 111111 l:1'.'1lllY-S All 5 VIS 111111 1f '1 'V 1'N :111 1111N1' 111' 1-l11111l 111111 i1'1111. 111-1'-11-4 1'11111l1I11111N 111' Nl1111. lll 1111-1111-:111111111-.X1111-1'- H121 !F '2'W '5 ff'l 11211 111 '2l1 Y1 H 11111l Ili? 11-11 l1:11l 111'111l111'1-11 ll f11l11111l 111' :111yl11i1' 1'11:1I14IS. l11'1'V l11x1111'11':1l 4l4'l'i1'X fi -111111-11'11'z Il2ll'1llj' 1'11N- I11-11111-11 111' II1-111'5' J111111-s 11111l Will'11111 IF1-:111 'Hills IIN' V I1UT2 i 'IU' 'l'il1'MN 111111 1l1'51i1'1'1'11 ll1 11-Hs. Wil 1l11--1- 1111-11 11111 1111111 111' '111' 11-1' M111- 1111'11 1-11111111'y 111-1-1111111 :1 1ll'l'Il 111111 1-11111111'1-l11-11- 11111 11 111.11111 X1-pm 111:11 Illg, ,wx-ix-1,1 .,1' IIN. ,i1'1- 511 lg :1l1111g' 11+y1'l1i1':1l 111' 111111-' 'is1- :111- !11xt111-111111111111-11111 is111111'1-1111111111-N1 ill .X1111-1'- w11'1s1' Iill1'4. XY' 1 11-11' 1-x1'1-111111115 this lflll 11-:- 111.111 1-IN1-11'l111'1-. .X 11'11H-lQ111111'11 1111111 11:14 111' l'i1111':11111'1- 11215 S1Ill'1' 111'1-111111-11 ill .xIll1'l'i1'2l. llXNiil'lIl'1l 1111- 1'illlN1' IIN t'11ll ws: 'l'l11- -11111111-1 12111 111111' llll' I1I'1-11 111-111-111111111 111' 1111- fill 111- 11111111-11'.1 TT'1'1'N fl u'1'11:11 111111 1-1 l11Y1'IiNTN1 1311- Q1111'l11 :1wl 111:11 II111 111111-I El!-filill l111 lllillll' ll 111411111 111111 ix I'1111111l1-111111 I-il1'1 111111 1l1:11 11'l111'11 1'1-l:1x:1Ii1111 :1111P :111 111111111 F1-11 11l1':1.'11'-. I11 1-1 111- 'l 1'lX Wm' f ll1'l I 'f'f1'1l21M f 11211 IIIWHNS 111111- I1l111111'1- wi1l1 I 'I111l:11' 1l11111:1111l 1111- 111'111l11l11111 'I Y I 'N1'NS :I 41111112 4'llilI'Ill I'111' ,X1111-1'i1':111+. 11:15 11121111 111 +w111u' l1z11-kw111'1l. 'l'l111 1'1-11111111111 ull mi' ' 1 l iV-' li1I1'Wl1 121'. 11111 11'ixl1 111 ill'X 1111111-11111111 ttlfllllll 1':11'lA' 1-x111'11sfi1111 ill lC1111'- Wk 1' il' 2' I'I 1'NIll - 1lH1I1 1 '11l1'11 f'11I'111. I:1111l ill tlll' plll'l' 1'11111:1111'11s 111' ll11l11-1'l l.111is 'l'l11- 1'1-1-1-111 l11:1 1111':1l 1111x'1-ls 1111111111 111' S1-'-11s11l1. 111-1'11:111N Illl' ,u'1'1-:111-N1 111' lillgllil 11's .XII 1-1'11':11:x lIli!X' I11- 11111111-11 111111 111'111l51NN,1,Q 1'111'1-111 11'1'111-1's111'1114111111:1111l ill S1:111l1-'V NV19' 1l111x11 l1:1x1-11 11111111 Illl' 111 1111'y 111' 1lIIll'l' 1'111111- Illilllui 11111-S 11I' :111 '1-111111'1-. Ill .XII 1-1'i1':1 11: VI'i1'N, 11111l 1l111x1- l111N1-1I 11111-11 .XII -1'i11:111 l1iN1111-y. ' 1: 1. ' 1111s I1111-11 I1-xi 111:11'k1-1l. -l11.'t ll 111', 11 111- 1H'1l111 Ii1s1 111-1'I1:111Q Nl:11'i1111 K'1':111'I'111'1ll l1:1l- Al PX XINDRI X N - Q xu 111 fllli bm st lxuu nuns . N gm, 1 lpulflnll U N N num-I I mv 0 S ul 10. 1111 1' . N U , L 1 4 1 Q I Ill I 1 . 18 Illxlllgl, UNL I 41 nf PlllIll4b1Nb X111 lL,ll s Nlll un llltl 1 U nllllllllllg t 1101 ugg ll 'ITM mm ,, 1151 mln H111 1 xuu utum l lla llllllllllg., pm nf 1 xlmllul mt 1 mm u x mul :mat 11 mex nm lgfllll thl Il mm 1 1 um glut mul 5 1 LK mm mv nur ox VM hu mummy 111 1 t ll 1 Il1bl5l'XIllI'1lllL1b 1 tl tx rrlblm tum 1 N 1 ft thc stu at 1 A 1 ls u ll c N 1 N mt 1 untuxm xml 11, ll. nu .1111 13 Qtm 1 ' 1 tl 1 ll 11 Nfldllgl, pu 1.1l1tx ui tu U K1 x 1 no mt ot sugh 1.1.11 ll 1 ll :thu stun b xbcd u mu the 1 rcnrlx luv luI1 ll lx! 1 xl l.1lx fre latte u tho btw llc .uc Ill tm 1 Kun U ruurmx llm neu N L e N 1r1 1 tu tum, thou' 1111 1 lthul dlbildlllltd 111 111t4 llflull of wrxtuxg .111 l11sm11Ll1l novel xc recent bwolx- lblflllllg., upun Xumrxc 111 llN urs cowr .1 Illfrxt tu eu ll hp ll IQIIC 1 .111 111 mu 1 un 15 upuvc Il U as ut .ulxu s ' tlu Nhg 1 xxhxgh 15 consuluul om uf the must pmxexiul sI17I'16b WI'1tl'lll 111 Xluulnx lll tln lubt clululc Iho storv Lllf.llI11lllglW dm puts tlu dry ui thg on 111411119 111 fglllll 1 1 lf 111 llcux 11 xuth hlSt0l'1C, figuxob and lb full of V1lIlltX .md Ylfdllfj lhe Rewolutxoxmrx VN ar pf-nod IS unbodu ll 111 tluec buulxs th It uc Wllll 1.1111 other 101 prnccelc nag Xhtgllaull 1, Hugh XX YHX10 ihurglulls H1Qh.1rd Cdrvnl and Fords J1 mul Nhrcdxth lheeg gnc .1 Lomplvtf, and uttractne plcture of XIINKILJII 1119 m th last unturw, and are ot pH's1tlXF' x xluc to th: student ot Xmerxcan hxbtoxs In each IS up uecntf-fl that lIlLY1tdbll Ubllflllt tlllt must vnsuo lt sufh A 5061211 LFISIQ 1 huusc dn xdc cl 1-.unxt 1 1 Ull pomm uv In emu than ls 1 xull elrumu pmtralt of L1 gmud lld wlfmml goutleman of the old school mtcn mlx lm xl to the mother country, and Ill slmxp mntxast, .1 darmg llbuts lmmg woung Sl HO . ll, Il 1 1 Xu lltlm L tl H Num . N N 1 ,, ll L x 1 I1,l . N I, l N X N l 4 N N1 N ull ,. g. Xl Xl P' D l FN XIII llll l ll l 1 1 L 11 1 1 Q1 Nlllll 1 1 N N g , v Isl 4 1 1 llll Tu! 4 4 1 . NN .111 v 4 ill X ll 1 I IT ll 4 I 5 5 I It xlll Ill N llxllr l 5 u 5 llllm ll 1 11' 1 1 llllb lllh llxxnw 11111 Q gg xmu x gg 1 . . .1 1 lptuu - 1 Nt gg 1 . L . 1 x ll n.u nl thu btors lrm 1 mu Llllll ll stun g, u f QI 4 Ilfdtlllll 41111 ll 1 n llll lxl ll 1 t1 Il lux mms um me 111 tlmuu, pmut- 1 1 xo 10 J Il Q w. 1, .1 ul U11 1 lst 111 f lk N11 u .111 lll unc X lIlf1l0NllIl uxtm 11 nl 4011111 on so lru- umulb of ll in Vhlllflr lg xx ls 1110 1 num cl 4 ll c Cl 11145, .1114 U t s mg x x 111 111711, 1 N ' NP 4 4 N ll s N 1 gg ll 1 1 llt ill ll U in s r 0 ' XX D . . 1 1 1 . N 1 . l X 1 S K s 4 cn . 1 14. :mu w stone 4 ll me N - 1 mm N 1 1 S lt 1 Ill 1 x Ill N mlm guns, 1 t 1 mel cha 111 1 1 u 10 . s - 14 A :.'1 l .f llllill ' Oll, iam :und LlllI','lCilI1 .'1 1 -s 1 '- x ' XVII. lIl'l al Vl .lillJlK' USUI uf Ill- lie-' l 'mf' St of ilu- clziys uf l'lllY2llI'.Y 'mlm furlu il lvurningi with z-:nl fm' thx- pvuplmfs 'a usm-. ln lan' '- pw ' ' f this 1-lays. .X ,' l llur.'lxl Wj tlu- l'UIlIl l.'l is ll11n,'I SlI'lli.ll '- plwlvzllwly 11 me lmf lJUl'll so wil-5' 'Jul :ls ly all-p t1-41. 'l'l1- grmml ulnl Quzllw-I' lAilllll'l', Wl - lil1i,,'lxtl1w+1llY'u. In I-'l wx-1 ' 21 ul' Hi' us ll'll1' Tu Kill li f'l-xml EIS In his 1'vl'f in11. 4' vurt lifv -xml lIlII'li'll1' in ilu- time 0' '1I'X 'S x'ig4'l1Iwr11.'l.' llltllpllllllll :xl Ilu- lil-ry 1mI1'iwl- Ylll. l'uI lay f'll' tha- xmqt 5 l ' uf tlu' inn :xml lIllt'fPl'l11l4'lll spirit uf hi: s Ill. Q1 111' at is thu 1ll'ill with the llist ry of l1L'1' llu lx mn-. CU 'A l' ll 'I ' Ml 'l fll'-' All v' t Ut. VllllUll 'll tlu- svtlixw' ul' tlw st11'y in s'll1l 'll Fra mis. llc-rm-i11 is fI l1'l'l1 rlu- L'i1I'lf0l' f u W. H, 2 I --Ki .I R 1.11 Q-m.vl,l is th, Slum.. nf . V ll lf fl ' 1 f' 'lui' 1 S' illlll llu- k'lt'Illt'lllS ul' tlu- pluts zlr'm'sirx1ilzl1',yn-I lv Fluff? 1110 F 'X 'l 1, ' ' l I V '1' Ill- II'l'illlll1'llT is guiL- l'Tf 41' -111. llu 'l1 'l . Y ffil 1 ll Flmllcll histury .5 li ' XY' - :ml Iii -lnzlul t,lll1'Vl'l l't'IPl'C','t'Ill Iwfv J I 'lt 1-I' P C l A ' 7 I. v' 1 ' - 1lis1i1:vI Ivpx-.1 of 'YUllI1 ' IIl'l1lllUUKl vlm-zu-ly sm-vu ill ' Pi12S'l'3 Uf H5 I V 'fll 'Ula Wt in ilu-ir IIHIIIIIUI' uf zullptingx 1111- lflll ul' ' lt wk' 11111 l 'f ' '-'VS' ll ll' wulullifls. ll ntl :ml 1Jl'1l1lUt'lS uf Ill' I' 1-. ' 2 . 1 ill l ' 1 'l1, 7 5 I n lm Ilis 'i 'ul L-wuts :ml pvrsc Img., ' '- W1Yl'll ' ' ' ' Th' 'l l'1'li 11 ' ' 5 rm' intl flu- st 'ic-s Y' l gn-at nrt. N1-' l -1' alll- iw 1 - llc B'l'5lil' 5 I 'vb' Thx fhfb' if tllv lm: lllilkll' thu- II1l'I2lk0 ef sul url' : 'ng full id 2 ' I 'I A 1 A' 15 his story In l'.3 ry. YQ-I nu lilu-rlim-s lam- in f'l1U'1'Cfi 11'li11 1 ion- 'H ' 5 W H' lH'k'Il l2lli4'Il with lliqt rival fzlct: for 1 ' t ml' ' .' ' l 5 541 rl-!l21l,llI'l'1l but vllully -I'1'U- q,ff,1,t. 'H Ulm.m.U,r of yy: Sl' ,mm is SI 'l'5ll'lf' H1111 l'mliU ll1'I ' ul'1 01115 bv 3 lnmugrlxt mul in Q'21k'l1 :mul thx- l1isI1.x'iv:nl svt- 1 ' d ' Q V' ' Vi- A ' 1' I' U' 1 ' -. Th- mln-sm-iptiun in llu 'll I 'l ' ' , ' V' 1 Vu Nl Ll H' XVI' nf flu- c:1'u,'si11 lf llu- l,l'l'lXY'll'4' 'llll X lf NP' 1 f f l ' U3-f'u 'VIN SV x is Ilw -1 '- nf Amlra arc must il1'Clll'illl' :ml 1' .1 ' l f 'Sl' 1 f V V U ' t7 nm: tllrilliu ', :1111 'lrl 'lrtfllll' XV1lVl'll 'mu are tru- to th gp' 't mi' l - ' - ,fall thc, flu... 11 ' , . V.- . J 2-ll L Q K ' ln IH l's lu M-'f't tl1v.' 'nf ' M ' 1-lu 'a1'I-' mlfli f' ' ' l tl - 1l1'K'llI'2I' amml Tl 1 ' -- f - - ' z pa' Slilyllg l-s'1'ip 'er ry 4-f lllu 1-lfl Vtlllllllill l'.'t, .' 'l 4 l - t 4- '-lll. Tlx ,xt rr l 's' ' Th- FH -I ' d 1 l'- Wal' 1 l - til nf tl , lu d slr ut J1 -k B 't .Ez .' rik- lj liilbl' P- -'-- ' 'S1-nts uf - , ' ltyf' ' Q, lt f- ' tx J lj' ' g. l'.' 'f 'N ' f ' I , 1 a : 'ti . L .H ' .. 4 ' K ?3' Of thc' tl - ' tl - l .lll ' 7 L ' ' ' 'J 5 l V ' 2 X '4ll1f'l1 xV.A'lll1'u sw-11 9 iq Illl' tu bv sl T' llly 1.1 ' I 'VV' git 'S l I ' D 1' 1.13 iml - with the spirit and :lu 'uct of ilu- : ' -' ' ' ' HM t'1 -g'- l f 1115.-1-il-tg vl l1it l- ts, lt ' ' 3 l1'1.' ull thf puwm-1' of 21 Il0I','iI1ill ll'll'l'2lllVK'. 1 ' . I- 'I -' 'A l f H llnmilt Ill Xlallmcv say: uf it: Tl e .'tm'y lm: ' -. V i I fl f' .- 5 V ' - Ill' 1'll2ll'Ill ul' flu' wld rm- 'inn' in l'l 'hull-l1l1in: .. , ..-A ' . . '. 44 Y- Ill- :ltr vsll -'f of an s cim-ly, ml niaxl in ilr 1 . ' 'L ff ' . . W. . r ff Q- tl'C'lIlD2lll ns, :mal yff tullullul with olxl '1l'lll '. . . . ' .W -. 2, . 1 1 . 4-lvgg'-xnnw 'lll 1 1' -fin '!l1QIlI. I mln nut rw-lll an sm-- . ' , ' , ' X .. ' ,. rim-s of stumly of XVHIIIUII morm- mlm,-l'c'z1I4-ly -xml .. V - 1 ' vi . . sur-lj IllUl'lll'Il tll'lIl tlmic: XYlll'll zlppq-all' in L I ' '. . v. . ' f, - tllif llbY1'l1 nm' lln l 1---all 'llly Am lr' Um - lb: . . ' . V' 4 , ' . V 1 L- '-l ff sc-mi-lui: -all f'l1ill'2l 't -' wlxivll is :lt ,- 1 ,f . - L- 5' - ' 'A-2 K- ' f' 3 1 1' Su 2ll'C'llI'IllU in its cli.'clu.'111'1-S ul' 11: -rx ag. ' I. 'ts .lf I' ' 521 ms' 11 :111 l Illl'll, su C'Ulll'2lg.,'1'Ull.' in l-11' gr pm' -ly ,3 2 '. . . . ' . . vi llist : fi' :xml sw full nf vi ality. , . '. H I - j' vaxrim-ty: 1 rm. ' - s - ,' L1 ' ' lVl 'l' many slwrt stnrirs llzlvr- lPl'1'll 1'1-4-c-11t- .' - ' r 'A - ' ' H 5- U' ' ly wrfttml :lla ut tl , Civil lV'u' pm-riml. 'try sl , 55411 K 4 5 1 ll ttf' tlt 1 t tn s l5l ts 4 , S Il 1 tr ls Xl III tl lxw himtr It fs, si 5 lt- x . 4 s tilt r..i sl 1lN s . .1 i . xi 1, .im X wing. N. s in 4 3 sci N y t 4 N N S s 1 out N111 III llhltb 1 Ill Hu 1111 in s .ins ialthlll X III 1 s ,, Jltlllltstlll 5 in tn 5,4 s s vi 1 1 N lxx 41N l s I1 1 ,, x ir what lu thou fi 1 Ill t hun f 1 t 1.1 nur 1 utssi - 4 1 tr ls 1 it 111 II ls tw u it . 1 in it x us liiu w 1 l um gg lit iuvugh tu hi., 1 tu-n 1 1 u u- .1 to ii s Ill icc-f-1 xx rit 1 1 1 wi ii 1 nrt 1 s x s D 1 1 1 I t I 1 III nur 5,114 4 1 N ll . f in It liisturx 1 tu it N X 3x5 til 1 L V.. s MIX . t Xt Its ,, xt N U. N N itll ll. s tlllt 4 l 4 t 1 J I KN J! Ill LIN lll Q 1 YSNU If 'mth u s uuif' 1 Ill ti 4 u nts 1411 it IIIIIHUN N I N N I P N I TAI 1 N us I tl, stoiu ' ' tu t nur x :iss N xx riip Il 4 it 1 .u s a Xl pn aiu 1 .ut 1141! Inurc- Lharnii ' t 1 llt 1 I still 1 Ill x nun iuompllsi gr it t lll s s. i tl im . 1 mn f- ll Hlitlll 1 tluxliig flu last twentx V- s t it Liu mu nc- lil our smut-ss is it 1 nu lll tlu iuxxlx opciu-d Q, XROI TNI ION IS Ol Ii NIUDI4 RN ILDLC XTION PRALTII AL PDLCXTION. xt -un ismx its - . iss- um ut-ii sn 1111111101 t 10 gf .it rrx cs u i llXlllllll 111110 , 1 can l1lllf'lTt xxliilf th 1 1 in fl ll0l must-1-uist N nm-e.i x 1 vt lilfrll 1 it x mu s wus iruvnu 1 mrnrx Ill mi 1- u in 0 1 lt- wrt tr ll! itum umus tic m Qtluco, sxhuli nu- n ning-inqmi ox c-.uinfou ' 11 IN 1 1 mg out nr tltwluping, tlu lite-nt point-is of lIldlXldlli1l A uc itum thou mvludos ill KUIINLIUIIS Q fort on tlu part of paicnts tn mhz-rs, .uul oth mrs, bx pi-istnm influa nu or by sp:-1111 tuur 4, of stiulw to bring out tho latuit pow rs nt the iu nu ui u in um 1 u-rs smut s ix tu itu ii 1 t u- 5:1 mt 1 nu un u 1 in, ut nu utx .mr plnsufxl qu ihties llilgllllllllg' 111 tlu- Ill tl1Yld'tlll s lllldlli x Ilme is ecllimtimi ditiiu-d from fi time snuulpuint 'llu rc il Illidlllllg' of 1-illlcatum is brmigllt 'l'lIbI.' 'IS Cl,A.'.' tl NINl'l'l'l'll'lN IIIJNIJIH-Ill. I5 tl-x' tit' nur pre-sm-iit ll -vt-l XVI'lll'I ll'lYl' us-l it hut tlu- l'2tl'j' slu-tt-lu-' of William A114-ii Whitt- ais at l nu-. Mit-1-ll's lu War 'luiii-,H at nrt- 1-lt-vm-1' :ull vt-ry tru- tu the- spirit of thr- st ry lmxt-tl upwn his 4-xp:-rim-iu-v :ls a : imrt-U11 t'nu-. live-11 lim lt-fs pnli ical 1 lt 'E '4- iii tlu- li fxpitnls tltiriiig tlu- w-11' ig iiitt-rt-s 'ug wluttt-vc-r tlu-ir litt-r ii'y v-thu-, i'l'I'I2llIllj' pl tw l'l't in imtiiy p ii tp nt' New. Jul St- tt in :A furvililt- w-xy tllt' phaist- ul' wmtt- ptr-iry Vlzn l.m -'- 1 4 u-s ch: ll-iig.,t-' lzittt-ntitiii. j. 'l'lu- xt't'llt' tit' tlu- .-ttry is luitl in ftmtlu-ru 'l'l1- st-ti - ut' this pup:-1' only ulltv 's tlu- llltllilllil :uul it tlt-:als with tlu- 1-vi-iits ut' nu-rv nu-ntiun ut' tlu- lirit-ll-st tlist-tis.'iun uf at u3ltt '2lll.S linitlf' lt is tultl fimiii tlu- point til' fc-x' ut' tlu- must rt-pri-st-iitutivv btulz- nl' lit-- vim' tit' :t luti'tlt-i'ii1:1i1 -ml is fair, 4 - -nt tif puhlislu-fl iii la t- N'--112. zuul iiuult-i':1tv iii its fI't'zllIllt'Ill. lts :lt---fs Iijq ,,1f,.,-S I-it-1, m-lg,-I-itll mul -1g- givi- iii tlu- iuvrth if 'tin 1-virlm-iicv th't tlu- tit-'t-v 13.141, fm- im-Q.,Ii...mi,,n U, th.. l,,,..1i,I. It is i t'lll'Tl21l Sllifll is HY l'15T tl.'i1 ' ' UU 1 l ' full -if lIllt'll.'l'l,Y tlrzmizitiv sitluititms lfIlll2lllt't'tl Tllt' fllllt' llllt' if Tl! lTl'l-' Nfxl-' H lllltlts-' l,1'l hy tht-ir pt-rsuii l in -rt-.'t tu tlu- rt-:ula-r. l' lit: -lc, il :tttry tit' :lui I't't'4rllSlI'llt'llttll tlnys. it I-Nlui,-,.S gvllius ,,f th.. hi 111.51 ,,,-.1,.,- U, min- l, l'llill'S 'lt' lt' tk Nl' l't't'f'YlT llYl1 5 -'U wt-ll 'lv' gli- hi.:t -:il l'-u-t witl liutimi -ml I't'Ill2llll pit-tr SHllTll1'l'Yl lifv. Ull S 1 2 HS, tru- ut tlu- spirit Ut' lttth. Sink-.-I -2 -- l-.- StN'l2ll -ustn sz l st: l: l.' - -' ' ll' tlu- ilu -this. It is tru- th-it lu- talk .' ii - lilwr- st-rilu-tl. liut it is num- than :1 II1l'l'1'ly ' t-r- If 'fa -ts, hut IH'VI'I' ' rich tt, vlilgn.. gh.. 4-.'tit1 ' tlllll 14' Sl X 'I FX. It is f 'I 2lt 5pi of lllt- .lll'. 'l'l 5 Hptv 'l':l is tlu- vatllu- tu tlu- stlult-lit nf LxIllt'1'lt'2lll history, fur 11-lu-gi ry-mlif' mul liistnigx' pres:-im-tl in this it: jugt ztiul syni1atli-ti- ti't-:itnu-nt nf thc itlm-:ilizt-ml waxy t'll2lI'1llB whilt- ' ' ' iullitit-:il -1111-:timis invulvt-tl. tlu-- lip -:ide A I11'tllllllt'!ll lfiigrlish tliviiu- llllf sziitl that th- lumli with xu-w ri-:pm-t for tlu- t'u t't-l1-r- lu- iu-vt-r iw-ally km-W tlu- hi.'t wry of tlu- 1-1 tm- aitt- wlu, fmt--'lit su vt-ll ft ' ' - 1,11 try until lu- lN'1'2lIIlt' il fflltlvllf of Sll2llil'SIN'2lI't'. ttf lu- prixu-'plt-, :nul with tlu- km- -s tili- XVzl -' S4-utr, in liix ch .011 tit-lil. lm, if-ln zitinii nt tlu- tr:-zltxiu-lit j.'lVC'Il tu tlu- fzllr-11 tlu- hip -:il iuvu-l tu il high tli-gre-v of pm'- t'u---tlu- tri-zitt-miit tl -t -1 lc- 't 1 .'. bln, for ft-'t' ni. l.1I'1l li lv- Ljtto ,,tox'it-.'. 'hilt- tlu- :iw-t-ily. llIlS llItlll If Xu 'tl -' cz 'pi-t- lu- la s lv- true- tr f' 'tx' iul um- l'lns- lt2lLi'L1't'l' tti tlti l1'.' ' rst. ln tl - dt-lntlis nf ui' till ' '21, ' '- - - 'ng,. lu-:irts wt- sympzitliizt- with Iil'lU1lil. tlu- wltl XVi l s -l pri-4-1-alt-iits lu-t't-iw thc-ni, tlu- lit- :-ttltm-tl ii1:iiii1l,V. wh- slu- 111-ritlt-s I.t-1-t-li. 1-rairy nu-in of ttulziy wht liaivt- rt-vivt-tl tlu- tlu- typivqtl l'2ll'IN'l-l2ll'gt'I' vith: Y .', l ' IW his -it-tl Vt-l z '- Il f 1-: l.lgl'S. .list what sort yt ll is. Yun is tlu- sort 1' l 1111' lt lui: l'!'t'tlllt'llllj' lu-1-n rlitl by lit:-rzlry c-r'tir-s fling: thzxt :tint ul spi- ' '-'lt -' th-t iuvtl' gr lris bi--11 1 ' luull in litt-aiturv :1tlll'llj'illl,lxl :l I ' : ou. 'LA -1 - '. , 1' l' air: lit .Knut 2' tlu- umllh' stu '-, itly ' ' tm-11 Wlll ' lm'f'- lf' ffl fl lf I-'V ut' t'tlllTt'lllIJtH'lll'j' poltm-all l'fc-1 'lxls lf' l's 't' 'I ' ' '. ' I fi-ld- 'l'lu- lltnutrzilvlt- l,l'lt'l' St -ilimf' if tht- ls-xt: 12 . .' C . .'f'fS. 1 ' W Y 1 ' 1 v Y 1 W ' l ' 4 J L f 'I A ' 1' 1 f X Nt- ' -I' lu-fttiw ill tlu 't 'lalls l i.'t l:.' tlu. fill i A 'I .D C 1l.' ut'1-flux-nt' l- .' :': in . Tl . I-'1 fi ' . , .Sz f .' -f- rp- gn-A p llwnii :ill 'i : ' IIS - ' ' '- .', -1 ' S ' - 'tlilu -l C z -l '. ,' -1' ' ,' . 2 ' S' But - 1- 14--tl f ' -l tt' . .' hu: .' L' ' - - '- .' ' un' ' .-llg t'-lt. tlu- itlc-:ls of luv: ' :rc ' tl' l al. Tl -1l'l .' ll ' ' ll lil- wil-l,' l -rst-. l.t-t ll.' - .'ltl1'I' il -nt 'a 'v 's l '4 '-l 1 l f ll' U' ' ' al tlu- l't- ji -a 'ng f tl - t FII. Ti x' l ' l : f, ' ' ' ' - ,1 -2 ' - -. m ff ' 't ai S :'r' '- l -.' -' 1 ' t, 'ul - l' g., t.' tlit l-a1l- . ' ' ' . -' f - 1 , ' 1 -1 -- ' 1 N 1 has vc-1 N Jtlll gm 1 nc ILE lIl 111 1 5 .1 N 1 1 lf ll 1 txp1 1 111.111 1 il 1111111 Ulll1lxlllN L11 11111-N 11: N N III Mdxb tw, .11111s 111 1 1 11111111 11111 ll ll NN .11111 511111111111 v.o1 11 Mum mglx, LduL1t11111 mubt 111 111151 xhrutw lt me s camp 111.11 to Lh1 1111 11 Gr Ill xx ls uid 1Il thu dlYL1UPII1lIll of 1111 ody Ihn x ln l1Lvv.-11 that '1 healthiul buds 11.15 thu ln-I 11114115 nt prmh1L111g 1 'wfltlllg' Illllld dll X 111111 11111 lhlx sx-um p111b1blN uache 11x 111511111 1xLr11111 lll Hmm, but thi FLAC, 1011 4 N l llt lll' X .., l ll ugh 1111 ll UH 56 1 N 11N -1 It 5111 1 lllflll 11.15 x md 11111 ll fllll d thmugh 1111 dggx 111.1 1011 1114 111 ltlhg 1114111 4 f Thi., bl LIX 1111? lllbd. FL, IIN 11' -1111 ll as wh 1114111 Thlll L rs. su . 'I 4' 11 t1.1111111g. Ut thg 13115510411 man bL111g bhmly but llll x 1114151111111 111 .1116-d11L.1t11111.1l NY Nt0111S 0 tml ly lhg 11tC.OS51fS mr the t1.1111111g of the spu' lfll 11 S1110 of man s IlJ.fl11L hm bu Il If.COf.fI11ZCd , - N N 1 11.1xe 1 ll 1511111 115 to tha. pnrtu 111.11 11114-5 to be devel 111 I l11tel1u,t111l tra111111g lumuer, has all thx Wllllt puw 111111 11111111 t fu thy l'XL1llS1OI1 of tu t1L111111g ot tha 1111111111115 01 Null, except 1111 1dc11tz1l1n But thy gud ot s.d11c1t1u11 lb thc, x 11 11 man the 111.111 xx 141 cc s and no , ls xu ll 1-1 the 111 IH who lmmxs IIIC k11mx111g, lc lllllg, md u1lh11g.: pcmus 111 tho 111111d It mx Il 1tlx 111 lllH1I'CIlt 111d1x1du.1S ba 1 111111111 bg thx p11rp11bL of Cdllffltlljll not 01115 rn 414 ulop thuc 1lf.t1Ylt10S, but to so 1110815 l 1111111 and dtljllkt them that each max Ntrr11gthL11 11111 Qupport all lhat sybtcm 11111111 1.1112 to pmducv 21 xm1l1ou11ded man PIYSIF 1 s 1111 utll X 111141 mr1'.1l X fuls 111 11111111 st purpose lurx Ildtlfbll fIIlb0fllIS 111 ITS Ochlcatmnal x-tc 111 112 nun l4lf lIw PFCQ1C1Lllt Hldlf-3, of N 1 L111u1s1tx Ice. 5 N114 In 1111111 thc spnufm mud of ccu 1 t1 111 IS to tlllll cut fl1u1u11ghlX 11'1111c-fl pro CQ -11111.11 me 11, thc f111'm.1I1 CdllK1lil0Il llthough l1r11.114r Ill! mmf rr1mp10h111s1w tfnds 0 N Y' Nl IHS 1 s N I M1 l x N N P' N 1 NX Il! 4 N 1 I ,. Ill NN X Illll l x 4 1 gg 1 N Pl ll IN 4 , Nl 1414 x 1 11- f N N 1 1111s1dcr cm N r 1111 ll - 4111 sc 1 1 N rn N I Pl 1 zulu N x 1 ll 1 NC' l -'N N 11111114 I - ll N NIIN 11 1 N 111 wi 4 I I N 1 s 41 H , I 1 .11N xx ll 1 1 fn. L If 5 11111011 lu pu 1 I1 llw 4 IQPIIQSIHII uf thc- 54111 c mst11111 141 s. IlIlxS S. fl fb 1 4 1- 1 T11 sc 1 4 H mm- 11111 1tc 4 104 1 fl x XI X I ,. ll HX . he 4 11111 I N 1 Nz- 44 1111 IIN schul puhhc Il c Y lf H -11s 111 gum 115 .XI.l'1X.XNUlll.X HIGH svllmml.. 111t hy :1 1lis1-llssh-11 wt' its 11111. lt b.,1 Thr- 111111- 1-:1 lt. xlvll :11'1- 111111h- 11111- ' .'fl'll' wid, As th1- 1-11hix'41I1-1l Il'l'l' hu: I -- ' Wu Ill1'llfS ill 1111-w11-I1-111-ivilix111i1111, 1':1lh1-1' 1h:111 111211111 :lt II11-lypis-411 111-v 111' 11s 1111111 S111-V1-l'j' r1'lf'NlI.'f:!iIlillL1' :11111 SVN'-1liI'4'l'fil1gl' h-:uh-1's ill :111i111z1l nf il prix' 'll rpm-1-in-s a1pp1'111 -I ' por- W1-11-ry. Ill l'f11u'h1111l Ihn- llIliYt'l','i1IX' I1':1111s ir. Il-1-111111 In 115 typn-, su 1'llll1'ilIillIl ' 'K' -b.111- sfu h-1114 '11 l'XI'!'l'i4I' 1114- p11w1-1's :11111 1-1-Q1 1181- lllf' SVIISQ' ililllSil1 llll' 1'i'il.'.2lli1111 fi U' 'Ull 111111116 111' rlllq-, glylql gfyq-5 1111-111 31 1-41111-.-11111111 - Thq- llilll ul' 1-4111011111111 Thvu .5 'IHS 1-1' Ihr- phwm- Ihr-Ax' ilI'I' 111 huh! ill Q11-in-iyg ill l'tl -mi 111z111l111mi. 'l' 1 .' ' T' Th' IMS -'111111r1'.x'. wl11-1'1- llll' h:1xi: 111' glwm-1'111111-111 illQ'Sl. whe-11 hm- ,'llj'.'1 lla '-- ' 4' L ' if h1'11:14h-1' l'Y1'Il Ih:111 111 I':Il 'I2lIl1l. l. 'lIl'l' 1-11- 1'f-, 1 ' al 1 IDI -fg ' ' A ' 't1'- 11111111111 IIIIIBI fiI'l'IP1lI'l' Ill1'I1 fm' lhq-ir l1ll'il'l' 1111- 111-ss. 5+ +I' '74 ie 1 '- 'I' V' - -1 ' 1 111-.' :ls wirixm-11s I':llll4'I' Tllllll fm' 111-1111-ssi1111:1l st'I'Yk' ' -'f ' -' ' ns. l'fc-. Tl - ii - li ' ' 'S ' 1 - N eat 1.1-I Vs u'h111f-1- 1:111i1lly 11X'L'I'1rllI' .'.'sI1--11. I11 V2 'I J 5' ' ' 5 i ' fx b v' t'1ll'll Qlilfi' 1111-:lt 111'1-fl-ssi1111a1l I1':1i '11g'+--11111114 H ' ' f ' J h V' X ll2lVl' !N'k'Il 1-sI:1hliXl1s-11. wh -1'c- Il'2ll'll1'l 11:1- ' i 'I i ' d 11211111-11 ill rh1- E11-41 1111-1h111ls lum-11 111111-1 pry- :11 1 '11ls. :UI ' ' 2 ,' 'f' . d 1'll4llHg'f' 111111 th- 11:1I111'1- 411' Ihr- s11I1j1-1-I 1111+-'l1I. ' -' 2 ' ' f-' -' Y X ' ' 't 'I'h1- 511111-.w11111t,v :1111l, 111w11, l'l'2ll .' Ilg' flu- 111-- W'l-' 4'1'1'l 5I ' 1' All 3 l 2lT- 1-1-.t.'irk' 111' :1 1-111111111111i1y lllillll' llll -11' 1-' .'.'IlS 'l'h'1 - 1-:11'ly UhI'i5Ii2lll 1-'z P f 411- witl 21 1-11111pr1-111-11.'ixw- 1411 nvl -11 '1- 111' i'11111l:1- lust' lnuglt that Il - 'lift rf ' S 010' 1111-11111 p1'i114-iph-s. llilf Rl spa-1-1:11 fullllll fm' vs- '1 - 1 '-' ,- ' . - ' '2 At' tall Ill '11, :11111 Slllf 11'ti11,r Illll lim- .' -I 113. 1 l 41- ' ' -1 1' - 1 '. ' D f- 'l'l1-1-1- isrhl-ki11-I1-1-,Q-111-11-11.1111-1-111111111111sf-11---fl. vnih-ml lung llft1'l' S1-lmlzlstia-i51I1, :11111 the the- 1-1111sieTi11g' 111' Ill'iIlIZlI'.V. 11111-1-1111-fli:1tv 111141 g'1':1111- 1--', Xl .' l 1 -I1 .' 11,-.' '- a f1'Sh Illill' Q'I'2llll'5, :11111 thx- hi--I1 sm-110111, whi '11 1111: hf-l1.' fl Ill is 'lil f'llTi1'f'1.Y U11 lf'l'Il Ill'. tl 2 111111 il 111:11'vf-h111.- g'1'11wlh-111ml is 111111' -1 - 1-cl ' ,. ' . - - -' ' ' ' 114- - -s':11'y. t'Vl'Il tu thu 1ist1'i1-t S-1111. 'l'l -Sc, S -.15 -1, r ' f , -- ' - f hnvc- he-1-11111v thc- Um- Il-'Q -ullm-1.51-S Zlllll lawr- 1 , Jo h muh-114-ll ill 1h1-11' 1-111'1'in-11h1111 that c-ull:-grm-s 1- A 5, , ' .. ' ' ' . :11111 1111iVc-1'sitif-.' h:1vr- hc-1-11 1.lll'f'4'1I 41 ,l2ll1g.1'l' - i .- V t ' . ., 1. V ' th -ir - 1 1'S..w11l111t Illvil' wn1'k111z1y1111t nvc-1'- M. all Nluoltiumll A-yn-l,.1,l,-. but 3 11 '- - 1 I l:1p thx- V1 1'Ic 111' 1111-hggl 5 ,h1111l. , f.., 1 - '5 - - ' 5 - - III c-1111114---111111 wflh 11111' lillblif' sr-I1u11ls thr- , W- V 1- 5 ' ' , - Sl ,wl .'Xsl1'lII lms g1'I'2l1lll1lH.X' Qlzlillvil gr' I. 3 ' ' 1 -3 'Q' - ,- s - ' Sm-I mfls .11' 111:11111:1l t1'11i11i11g: l'Y1'I'.VXVh1 1'c- 11' -- I 5 .i' ' ' 1 , ' 1 - -' 5 mil, .1114l 1111- a1jv11111z1si11111 h:1.' lN'l'f7llll' :1 Ill't'l'S- ' 5' nf, - - ' - z ', X NW I 6114- t1':1i11i11g uf thc- i11t1-lh-1-t 11111 ga-p' -1 - r - 'l f--li ' 1 CS 1h1- luffiy. thm- :11-.'Il11-tim: 11:1t111'r- is mlm, 11111 -11 if '- 1. , 1 ' ' T. ' hy r1111.'if -11111 hy :11't. 1 -S' 2 ' T 1 . dui' 'I'h-- 11111 lim: sc-1141.114 1lI'l' not thx- 17 11 1111 Ellll fe' gg'-1 l' ' ' '- 1 ' ' .'l - Y 1 t uf 4-1i11f'11ti1n1. 'l'h1-1'a- ZlI'l' I7I'iV1lT1' S1-l11111lQ. 11111'- s - 2 'X f' I ' uf-l1i:1l. :xml th sr- IVITI' nizm-fl, l1ll'jIl'1j' ry pcm- - - ', ' ph- nf YI L--1 'I 1, 111 IIUHI1' l'uh1-'t 'lIlf, P2 2 ' ' ' 5 ' U' 1-11-'I tu hm- thc- llltl.'T IJ2lfl'illfiC S of - - 1 . . U thx- '- Nix I hi lf, 111 ' 'f ' . ' J 1111 ' . hr- furtl -' .'-lysz 'il f'1 Hg :Mtc- 1l,'. ':ll,'. 1 2 lg ' I ' 1.3 vi' . U5 th-t I. fur 111-. we ull nut sm-1111 my buys to ' . il 11111-Iiv sm-lmul 111111-sg I lclipvpl lg p-11111 Q ', L' f ' 3 '- ' ' ,, ' tn hc- :1 gmml 111-. Th 1 'a - S -I :ls lava 5.-p 5 ' , ' ' . F, .' 2 . ' F110 f'll2lIlI'l' In 11:1 al hi 'h Lffilllf' of YK 'l', hw- Yuh-, ill his 2l1l1ll't'.'S 111 H ' 1' l '11f.N f': IN' 111111' 2Il'l' 'Pf.U'llTil1l4'S 1111 '- 1-ly 1- fl vc-cl 3,-1: 11 2 .1 .1 1 I- ' - 1 1 zzz- :11111 1111111-1' thm- 111111111-'-1111-111, of rim-h -4 ' ll'il' ', - . - 1' f .- ti111s. - 5 ' - 1- ' ' 7' ,. .2 Hl i4h'4fl1'.' S-'I lg '.' 5 115. ' 111 . 1, , 1 -- - ' f ' -, - t pri 'aff-, thc- '- 1111- illlll I- 1114 1 1 .' I 'ou I t if 4x 1 ,. l 1 XK1 1 l l11 X ll ll,. N C XX 1 ll l ll 1 N lHxN NX IX Q 1 1111 1 1 4 1 x 1 II ll 1. .11t11' 1 1 1. 111 ll 1, N - lil 111 N 1111' I 1lNxlIl N N ll S I 1 I 1 11111' 111 ITIL S111 Il N 1 l 11 1 1 w s111111 11 111 111,. fl It IQ 11 N 111111 QC 1 1 N f xx 1111 11 1'l111l X ,, 'I l1Nx 1, mst ll . Ol 0111 lbll N 1 Nl 111 ln 1 l111 lf Ilxllfll 1- 11-1 1111 1 fllfllul Q 111 1 Og-:Q 1111 is 11111-111 tw 011111 1l11 l111Q1111Q 11111 fl 0111 111' 10 1ur lllIl1llI1 .1111 0121 1111-111l111'Q of 1l11 111 11'1 lllg., 1 1'-x 11 llP11X111 . lllNlll1NN l 15N U 1x11 1 1011 1 11- 11111112 rx 1- xx IN ,11111-11 1111 x 1 1-1 lf'lTX 1 11 11111 11111 A111111- llll1S 11111 1-V 1 R11 11111 fl Qo1'1 11: 1111111 111111-Q 11 1 111. Q ll 11 ll xllllll 111 lllQ fl10Q011 11111 1 211111 11- 11-11.111 11 11111-0 111 sp1-1-1'1l171- 111 Il 111 f'1ss11111f1l N1 1 1 Of '1 11111-1 -N111 1111-h 111111 1111 1 I S 1 ll ,. - .N1 x N 111 1 1 1 11111111 11 x lbll 4 1 'nl 1 Nw N lt 1 r, 1 s 1 1 1 111111 ll 1 H lx NNI 41 0 I11 . 1 1 l 1111 IIIXX 1 p 1 N fl 1 I l ,., l111llI N I llk N 11 111m cf 1 1 1 11111 1 11111121 11111111 .f1l1l11 X Illl s 1' 1- . 1 1111111 111111 ,g 1.15 111111 1 N1 1 Ill NN 1 1 111 .11111w1 1. 1101ltl1 1- llgl 11 s 11 11 11111 ,r 1 111 1 Il 1 f1ll'j1 pwpor shmx N 1 1 1 1- 111 1 1- 1 1 N ll pc-r11111 of YI 1- 1 Ill of 0111 p11 -1 1 of 11111 1 11111 111111 1 ll ll 111 ll l011l011Q 1l1 1111011011 111 11 1 xx 1111 LLIYPQ 112 11 1-Q 111 Ill 1 x 111111111 1 xx 1-11 X ll 1111 1111l 111111.11 qual1T10Q 1r11 1 - fl 1 1 11 lf ll lf' 1'1111 1 1' 1 N1 lll 1 l11INlll ll lllii N -11111 IIN 11- N 1 1 1 fl 11 1 1 1 111 11- .11111 Q1 Q01 Nl XRS D U IS 'l'llI-ISI-li. l'l,.XSS Nl NlNl'l'l'l'Il'IN Ill'NIlIll-IIJ. IT 11111' l:1111l 11-I' 1112111-1' 1-1l111-z1I11111. 1'11ll1- 1-s 111-- 11:11'1'111'. l4l111'11'111g1' 1111ly Ill1'lI' 1 1111 l1111- illlll Ilfvllllllilllllllill :11111 111111-1'w1s1-, 111-111'-.'s1111111l :11111 ' 111 1111 111111-13 1'1-11111 1l11. l11-1, -1l 11111111 111' '11:w, 1111' l1111:1'-1l 1-l1lI111'1- ill'11l luflllv 1111- 111111'1-1's11'x'. .'1 --1:1l1x11111111. 11'11l1111 il W1-ll-'11 -1 l-v1-l- 'l'l11111--l1 II1i1ll,X' 11151i111111111s 111111-l1 w1- 1l',u'1111'y 11111111-111 111' 1l11- 1111-111:11 1111-11l111-s is l1l'1- ill- lgv ll1:1r 1111111- 1l11 11111 1l1'S1'l'X'l' 11, 11-1 1l11- '11'k lllll' :1 l11111f1- 1111111 .i'111l. ,l'1' il'1'1'.f 11' ll:11ll1-y llfllll' 111 llll' lll'Sl will 1-1'1-1l1I:1l1l,x' 1-1111111:11'1- w1tl1 11111s rl11- 1-:1N1- W1-ll 11'l11-11 l11- Jays: Tl - l'1w- 111:11 1l1lll'lllllI1' 1111111-151111-1111'11l1l1-1- 1-1111111111-N ,111- 111- 1l1l1'lIII' 11'l111 l11 -1 lIlS his 111-1 l'1'.'Sl lllill -.llll Illl' 1-x -1-11l11111. 111'1:11111's1-, 111' 1l11- l'IlII us S11 1l,' llP1P 111111115 14 lllivlf' 111-V1-1' 111 l11-' j l '1111 l'lllI'1 111-:111 1111111-1's1li1-s. 1111111- lllilll il l:11v'v1-1'111'1l111-1111: Nl1'I1XVll1I 1111l:1y -11',,.,. ull' ullm, 1, mm, lm. Im, M1 ,1 .,, ,111 1-1111-1'111'111'1--s1111:1l lll'1' 5111-111l S1'V1'I'2ll j'l'2lI'S lll 111. ,liffpl-,.,11 .1,,L5-,.. .,1' ,1,.1-,.l,,I,,,,,.,,1 z,ff,,,-,1,.11 1-11ll1-Q1-5 111 I1l11-1-111 1-11l1111'1- l11-1'111-1- 1l11-5' l -11111 llll' 1-1ll11-41111111111 .'y5l1'IIlN 111' 11-1lz1,x'. Ill- ' fl'1'1'l1'llf ll' 1l 'i1'1'll F H ll'l 1-fw-1'l'- liv- ,,,,.1f1 351, ,,1' 1,i,,,.--IIHS A-,,u,.,.l1l,,.:,,5,,,l1g,,,.,1 1-11 21llTK'l' 1111-lv l11-1-111111-1-5111l1lisl11-1l111 1111-11' 111-11- F1111 1111' I11'-11-111-nl l11'1-5 lt llllllfF 1'-1' 1l11- 1'1-'1111111 lll ' 1111-1' Vl'TUY'll TH Tlll' ll 1-U' 1 U1 Om ,Swbf-Sllllly lwlmb, wlwlhltl:HH1: l,l4 .. .l'. Illlll' 111 llIll1'. 111 u'1 1s1 1l11- I1l'X' 1111-:ls 1l1:11 ,ml was ,,1,,1g,,,1g --WM, ,Ml M, ,lm IIIIIVV 111111 lDl'l'll 111-v1-111111-1 -1 lile. 111 -f :1111l 1111:1lly. Wl:11 2Il'l' 11111 u'11'11p' 111l11- lsTl11rl:1II1-1'li1111l111'1-1l111-:1111111 1'q10111': l 1'-1l- '111l I11111' 1111- 1-:11-l1 -1111ly 11111'-111-1I 1-1111111111111-1l llf'2lll'1lIf l'1-111'1-N111'1'1-11l11-1':111sx1'1-1's1l11- 111-s- 111 lllillill y1111 :1 5111-1---will l111F1111-N4 Illilllfu 111111: l'l:1111l.x' 111-111-111-11l 1-1l111-:1111111 1s l1:11 S11 ' 1s 1l1:1I Il11- 1111l11:11'1:111 11l1-11 111'1-x':'l.'. lill!1l 111' 1-1l111-:1111111 wl1'1-ll will l1'1111-' sl l'1 ' ',z1l1-l111-:11111111s g1'K'll4'l'2lll'X' 111-111-1l 5151112 1 llll' 1l1-V1-I11111111-111 111' 1111.' 1111-111:1l 1111lS1-l -. tl 1-111131111 11'l111'l1 11':1111Q 1l11- Illlll1l zl11--' 1l11- 111'1-1111111111111 111111-l1 1s111l11'111g: :1l11l11y111g:'1':1:'11 .'p1,1:': l' 1- 111 l11- 11111's111-1l 111 lvll lIl1'S9. - 11111-'Q s111-1-1z1l1y:1111l1l11- I '1ll- s 1 l1f1'-.7' SP0CT-lV90f1l11-1'11l1111'1-111'1l1N1'll1llN2'VY Fl'l 1l '- ll' Tl11- l11'111ll11'1 111 lAlX'l'lll 1- lu '111' l1- 1l11- QS ll rl .:1,'-. ll is 1l1:11 1-1ll11-:1111111 wl '1-l1 1.1-IN. if ,,,m1,1 VI- JJ N, I-,1 .. .1 .px P111-' fl l'f'ffffl'1 'f'l -'ll llll' l'-'VS l'111'li- V 111111 1'1l' 1-1-ll1-111-11-X1111111- 1111l1Y11l11:1l. 'ZX 1-l1-1'k111::1111111. :1l1l -s l11111 111 1'111p'x1'11l1 1-11111i1l1-111-1- lll1' k11111-lu-1' ,.,. H fm. 'mf mam is H01 St, -1. Vit. ahh, .ls H :11 1l1111l1l1--l11-ll1-1l 1l11111s. illlll 1ll'll'I' :1 wl11l1- 111 ,mm4.1,.,.1.iHg,,,.: I fi - 'mf' Ifl- 1 ' . ll1ll '3l 1l lll'll l 'll 'l 'l'--'l 'f'l1iS-11-'Hf' ll'1'll :ll'1l111-1l Ill:lI llll' 1'11ll1-21--l1l'1-1l lllzlll is llll l11 j'1'lll'S 111-41. 11' El 111:111 11111-11111-11 111 111- :1 :1 .'l'1'l'S4 lll :1 l S1111 -.',' my. I1 lllill' l11- l1:11 f'11' -, :1 lIl1'l'llilllll'. 111' El 1111-1'1-l1:1111. l11- 1-1111- l11- 1l'll'F 11111 Slll'1'l'l'1l ' ' :i.'11-' ' 2 . but sifl-'-1l 11 - 1 1111-11ll1-Q1-:1 S1 111 11-l1 111111- 111-1-l1:111s 1l1:11 is 11111 l1'f l' 'l -it 'lOal. Tl - 1'11l'sll.'.' 2 . N11' l -111-l1ls :11'1-l11-' --'1-11l- 1'11ll 'lil' 1-l'1111' gr '1'111 1 -1 1 'O . , ,' 's 11v'1-l by 1-1l111-:111-1l 1111-11. 111:11-l11111-ry '. p111-- 'v1-ll l:4ll' 1'1llll'Ql'1' 11':1111111g' 111 1-11121-11?l1111 :1111 :111-1l l1y 1111-11 N'll1l llilVC' 111111-11 ll1'Ql'1'l'N 1'1'1-111 v1-ll I1-:1111-1'+l1111: U1 1--111'1l1 111' 1 111- 111-1' 1- Ill. '1111'- lill ' . -l 1111ls. :1111l 1l11- Tllll' 1' 1':1st :111p1'11111-l1- lIlll:lllll:ll1lS 1-1' 1l11- V11111-1l St: 11-s :11' 1-11ll -gf -- lllf., -1- I'Yl'l'y l11':1111-l1 111' 1111l11s11'y will l11- 111-1-1l 1111-11, X141 1l11-hx' fllI'lll.'ll tl '1'1y , :- . 111-1 - ly 1-11ll1-1-'1--1r:11111-1l 1111-11. 'l'l1:11 1l11- 11111' 1-1 1511-sS111-11, f11'1y 111-1' 1-1- . ' '-s1- lix - 1711811 -.'.' Illilll 111' lflflilj' 1'1-11l1x1-s 1l1:11 l11-, 1l1'IIlf4 111111 1lV1'l' .'1v1111y 111-1' 1-1-111. ' S1- 1111 n S l:v1- :1 l11'11'1fl ' 1-1l111-:1111111 111 111'1l1-1' 111'1-1111- V1 ' I' l OS. 111k 1 :l '-:1s1.111'tl10111111-.' 'S xl ll '1 j Thi' XYI1. ,.,1 ,-, ',, 1 -1 U ,1 ' . u the 121112 2 'f' - l'2bl, I ' '-111's If- 1-111 1115. :11111 1l1- '1ll. 1 l K . jp, 0 '--ll- l-.' ' l ' ' -' '-S 111' 11 ll1- 111:1 l11111l :1111 V1 : l 1111: 'l1 ' l.- ' 11 fl l l ' l ' T1 llll' 11l1y.'11-:1l. 1 1- al 1 - ' ' ., 1 1- ' if? l ff' ' 'li 1 - 1 'l 1l1-v1-l11111-1l. XVllll 1l11- 11l1-:1 11' givin' 111 1h1- llllS y1--11' 11111' llllll1ll'I'1l will 1-1111-1' l g,:,,,.. m,,i,,U .mtl w,,,,1,1 HW, pitizmluu ,..,w.f- l11 l'111'1111-1' x1-:11w Wlll'll il Xlilllli' lllilll 11114 111- Q,.m:,1iV,.g:,,,11 ,,11i..i:,1g: 11 . 11 f 2' ik qs. lI'll4ll'1l fm' fllfl 1 1'111' -,'. 1 11S-- w11l1 1l11- 111-11l1:1l1l1- QSM H mlm Hut Huh. ' .1 , H lg . fo., 1' 'f ll ' '-1' .'-h '17 ' '- lf . l1111 :1lH11 111 1l11-111-1'1'111'111:1111-1-111'l l1.'l1- ' F '11111 .' '111 '1 ' U-' l -' 1' ' ' ' 1-at 4l1lIX 1111Q111l.111l11s 11-ll11w-111:111.111l111l1111- ' Tlmf- 1 1 l - 1' 1 'x -l'T s1-l1'. 1l11-11 :1111l 1l11-11 1lllj', 1-:111 -l 01111111 1112 102' K' 'l-l 'l' 1 'l ' '- ' - ' f'S' 11-1'1111-1l I11':11-l'1':l ' fl l' ' -. . ISO. .ll--1 , 3 p'- - .'. . 7 1111. 1 .' .' ' : ' . . Y . Y 1l. I XIDINI XX 1 H 1 l I' S X S Ill 1 N xx X N x Ixxgx N 1 X s x x 1 N 1 'Illl 1 1 1 4 N 1 N IIN N in 41 U' lx p 1 l 4111 104 1 fi r- I 4 tl! N flflll N ll N lVN S 1 N ll N xx: ll ,.. ll 1 N - w T101 N 1 gg 1 N 11 lnlll I 1 111 twin 111111111111 111 1111l111lx 1114 N 1 1 N xxl N P x N N N lXx X l 1' .vXI.l'IX.XNl1liI.X lIl1iHSi'IlU41I,, iff. .i li AS A FINE ART. lin-1111-V rhi- 'xl.11l1-f 1-1' 1h1- I11'i-111-l11111w in 111' iiili:1l h11111iii1,v z1111l f11l1111i.'si1-11 :11'1- 1 Nlll Sill 11 vlwmi 11111-11 1h1- giwmxviing h--yu ill' vx- vivzui Hi' lill'41' iw-i1:1lix'1' l'iI1'S 111' lilt' :1ll1l 111 Silx Y'111Ii1:g'X1YiIi1+111I 1'144I1':1i11I. li'-1 1- 'I'h1-:111 .Ji 1'1-1'i1:1Ii1111 ulw 1l1fx'1-hvyull Ill 54-5-41-N 11134 QIi1111l,1114-illx' 111' SIN'l'4'iI, '.Yl1f il. ill 1A1111l11'1'li4'Il Wilil 1'l1i4' ii11'I'2lIlll'4'. l'il'HlIl III1 lIlHl'l' IllAlIlll'1' 11 1'11 ph- ix l'lliil't'ij' I-Ni, 111' his 1114 lhv h:1I'1i I1-il llll' 1x'11111h'1'i'11i xnmh hvlfl in 1-hwvh hx f'111'1'1-11t'1x'ill, XY!ll'll .' 'IXI11111 N 11111-1i1111-- vh:111l1-il 111 Ih1' a11'1-1111111:111i1111111 wt iii-N 11111-11 IIN wilh :1 XY1'iQ.lili ilvil :ls t-IWPBI 1h1- h:11'11N111'xiIl1111'. h11I IIS -1t'I1'11 1'1-1'iI1-1l xxllh :11111 1h-1-11 :1l11111s1 -1- 1111-. 'l'h1- :Xl :11 i11:11'v1- wil1l:1111l 11-lliiig gi-51111-1-. 'l'h1- 1-piv is ll 111llx itil1'lllVX 111' 111111-hihl if x'111'yz11'tiv1'1 111-gi'--Q:1iv 1'1'llll4'1'Il'1i ill 11111' rl11111g'h1, wi1h Nlblljl. illli III Wu l1l ui' Ilzlvl fails tw f:11i.'I',' him, :11 hv vnu- V1-N1ig':11i1111 illlx p1'11x'1-il illill pzirli z1111l HII111 fir '14 1'111'i1i111f1'lk'11 w111'h1, of Nlililixt' hvii1'x'f ' Iilllvx whifh- 1'lDi1'b XYl'I'1' 1'1-1-in-11. IU 111111 ilihzihilf il with p1-nplv if hin mflt 111-- :1111l 1'h:1111i11u h:1x'11 11111 1111l,x' hm-11 Ihr- YI illlit g11i.+11. Ww1'1l.'xw11'1l1 IIi4'TlII'l'.A him thu.: 111' 1'pi1- Iii--1':11111-1-. illll ihigx' lmxw- lilu-wix l11111 Hi-li-vhl 1h1- 1-hilfl illllllllg' his 111-W-i1111'11 Hi -.', ihi' Ill1'illlN 111' p1'1-S1-1'x'i11g' 111111 I1'z111x1111ll111 .X Nix-yv:11x 1l:11'li11g: uf il Iiigllllj' 'im-1 lh1-111 lh1'1111gh 1l11- lnpw 111' 'x'1A:11'N. H111 11111 S1-1-WI11-11-i111i1l w11'h11fhir11w11h:1111l hvlimn' thw l'1':1g'1111-11lx ivl'l'Il 111'1-sw1'x'1A4l hy xv ! 1'1-Ilwl h,x'sz1lli1-xiii' hi' lIl1lIll1'I SiiiS4I'N. 11111111h lwliiiiw- w1'iII1111 iilllgllilgll' haul :1111 1X XYi1hliu'l1111111111l1i111 i.l'HIlli1i.' l'iiliil1'l'iS 1-yvsf iNIK'IH'l' ull lhn' h1':111I11-N 111' lhv .x1'll4'i1i lh1 S1--.:11 hi. fm-vt M 1111- litth- 1111111 111' 4'h111'l. lI1-11w11l1'. Ihv Xil1-l1111g'vli1-fl :1111l 1h1- Ix1l S1 'f :1gr1111-111 111' l1is1l1-1-11111111' illllllilll lifv. :11'11l:1 xx 111hl hznwi In-1-11 hw! 11+ lhf- w111'hl 111 8111111--1lI-lvI1ims1iI1'1vi1I1111-wly-I1-111-11111:11-11 thi' Illilllii 111' 1h1- x1':1111l1'1'i11g 111i11xI1'1'lx 1l11x .X wvhlilig 111' 11 iit'wfiVili1 I'1'1fq111-111iIx' :1-S1:1111-11 111-xx' xlizqii-s. i'il'1'Ill 'tll .X Ill 1111'11i11p1' 111' :1 iillIll'l'ill1 1-1':11i1111 11131-11111':11i1111 lilllx II11-,v lnzlsvwl 1111111 .Xml Ihix h:1th ll iw his he-:11'I. 1111-111-1 1it'xv1'ili11: 111111111 1111-ii'pm-S111-x'11111111 lm .XII I 111111- thi, lu' iil'2lIll4'S l suiigg :111 limv pi 1.'. 'hh-. 'lihvn will hw ht hi' T47ll,,'ll1' In Thr' Fixlh 1'l'Illlll'-Y. ll. l'.. il 1'vviI:11111l1 111 IV111' 1li:1l1'u'111- wt' iDIl4illt'FS. lun- 111' strifv. 1h11 1111-111N 111' 11111 Iliml 111111 U1l,xs-1-y 111 11111 IZ111 iI will 11111 iw I ll, HI' 1h1- If1113--1-N1:1hlisl1111l 1-11111111-Iiliwxlx 11 lh1 ICV1- fili4il1'IilI'f1Wll aiirlv. i'z111:1lh1A11:11':1. whi1-li wax h1-hl Ull1'l' ill 1X1IX A1141 with 111-xx' ivy 211141 1'i h- i'11111' In-111'N. 'I'l11- 1'l111pf114liN1S. 111' iw-i111 1l11l 'I'h1- lirrli- :11't111' M1114 :111111h1-1' p:11't1 ll'1Y 11x11 Ih1- :11'1'1111111:111i111e-111 11t'll11-lmi-11, 1x 1h1l l illi11g' fiw mfimm- 11i1im1-his h11111 1' IIS +t:,gV' the- 11':1111l1-1'i11u IIlillSTI'4'iN. 111-1' give- il th1 111111 Xvi liall1111-pi-1-S0114ilwwu11.p11l5i1-1In,-1- l'il'llll. Il4'NilIllli4YiH1I'4' iii hi h:1111l il hi Illt h Vlvilili l,it'1-h1'i11--'N with he-1' i11 ill'l' 1-1111ipz1g'1': 1-1' l:1111'1-I, 1h1- fyiiiluil 111' .Xpfilhff i11fpi11I11111 A4 if liix whwh- V1-11111 111 'lilii'-i11L1'l1 iIX 1-1111111-1-1i1111 wirli 1-1-ligiwii 11111 XV-H1-iiiilfmsi111iT:1ti1111.,' wirh 1-piw lin-1':11111'1 1h1- :1111iq11i14x' fit' 1h1 111 In lhc-sv 1-:11'ly p+y1'l1i1':1l 1-xiii-1'i1-111'1-4 1111-111-t ix 1-NI:1l1liNl11-fl In-4x'11111l 11111-Sli-111. 11f'1-I-11'11Ii1111 fi111l4 it, s4IllI'l'I'. 'l'h1- :Ill ' ify l11 1h1- 1:111-1' Iii-1111',x' wt' lhri 1':II'l'X' 1l1Q11 uf th:-111'1 '1111 iw- will l',T2iiiNlll i. It if 111- 511111-X 1'1-1-i1:1li1111 if f'f111111l li1'Yt'i41llillQ.l 1'1,1111h11 111 :I as nhl 11' l1iN11vl'y ilsvlf. 111.' il ilzlx hrfvl JIIPIX wilh 111':1If+1'y. ill 11111 ihum ui' lh1111+11 1111-l.11111l111:1ifl111'rr-lig-i111i. R li:'f1111,:1 r1-1f'11'- iill'III'5 :mil .X1'ist11rl11 lhv ynlllilx 111' lh111 :11 i11.'ti11ffr, l'l'W':liS im-If iii :ww 111- 1v111'sl1ip Q1-lifwlx ws-iw lillljjlll 1'h1-1111'i1-, hrggiw, 1111111 ill I 44'I'Vil'I'. Thr- 1-111-1 Ht' ih--Sri hw i11 tlw wyvlly.-11':11f-1'y 111:11 Ih1- v111':1l iIl14'I'II!'1'I:lilllII 111 Y1'l',K' 1-1'11stiT11ti1111 1-T'111:111. H11 S1-1-I' thc- llliglilff' lin-1':1t111'1-. wlifih- 1i!'2XlIl2l ln-ing' r1t'11-11111111 pf- '-1-4 111' 1111t111'1- XY11l'iiill5l' :mi 1111 ililll. 111'1-f-'- 1111-111111'im-11 hy 1111- 5111111-111x. ,liHSil11X'Til1 I11-I1 1111111 tr- him with livin- 211111 fl'2ll'. in s Huh- 1S'1-vin in whivh lhif QIHXYPI'41i.11'iYiIlL1'2l un 1l 1':1ri1'11 111111 in 11'111'+l1i11hi' lll'2ll'T ,'lPl'Zli'.'. ' '11 w1111i11Il11-1i1- ilITl'I'llI'1'Yilii41Il 1-1' iiI4'l':lI'X 111 1N111 it: I'Jll'iiI'rI' 1l1'1'1'lf1p1111'111 '1-ii 'irill 111.' i.'I'llll' IPil'l'l'S 1111' hi-111 wv h:1x'1' wily fri with thm 111 hm-1l rit11z1ls. 'l'h1-sv 1-1-iw-111f111i:1is XV1'l'l' s -- 4llll'lll f'1'1-1-iliggliy l1111'l1:11'1111f 11:1li1111x. 111' 4111111 TiUlY'4 4llllL1'. hilt :ix ufu-11 1'1'vi1wl with npp1'1+p1'iA FITIYINXVil11l'4'lli4i V1-1-i111 thi- 11111-mix -11' 1111 11111 illi' fl'l'SfIll'4'S wt' 11111 l'illYiilIl1 nf' 1h- st:1111ly I-i' 1h:-ii' 11z1lix'1- hz11'1l4. l'1'11f1-X-111' S5-h-. 111 lhn IPl'4'l'l'N4i41Ilill lIl1lI'4'il 111141 th1-:wwv111p:111i1111-111 wif l'1'i1'f-wilx' ui' f':1liI'++1'11i:1. sz lllllwilill i11sl1'111111'11Q. 'l'I11- fi!'I'!l'Hlli2lII 1'h:1111+ Iii 1h1- Aw-111' t'11111'l111111h'1f1l 1hi1'11-vii. li I ' -: U i - ,' Q I 1'xp1'1-4.ix'1' 1111-11 thu- illllillbililllli nf' lfluuh-s 1h-11-111111111i M5 I N l l l l u llllll ll llllll lx l 4 l l 1 l l 1 N HXXQ N 1 l I IH I 'Vlllif 1',ASS1ll NlNIi'1'l'lI'lN lll'NlJlll'lll. lil lll lI'2llINl'l'I' llll-il' :llll-gillluw l'l'lllll .Xlllllllx lll Ill'Il4 X lim lim-ll lllx llll' lll-:llllillll illll'l'lll'l-lll .4ll:lll:l, liulllllxlillll, :l lllzlull-ll ill lllll-lll-N, XYZIN lillll lll' Xllx Swlll Ni llllfllx ill llul l:lxl 1L ll Nll lll,x:ll lllill flu' lllllwlllllll-ll lu-l' Illlllillx' lll ily' l:l':llillll. lll .Xllll-lla lPl'ix'l-ll lllll lll- llIl'lI' l-l-lllxll lllx' :l lflwllll llli- llllll' l-ll il l'lllll:lilll-ll :l fl-ll:ll':lll' Nl-lllll llu-Ax ll'.-l'l- 1-ll:lNl-ll lll' :l llil':lll- lll lllll :ll:l. lllll ilx iw-l:llillll lll :lwlillu ix Nlill xl-ljv llllll':llu'lw lll' fx 'ill'llN1'. 'lilul llllxlill' SAXITIVII' vllxll. lilllll11I'l'X'l'llll' lll' llu- NHIIH' illllllllxl- ill 'llEX,4'lIl'I'lXl1lIl11 llilll-l'llu-llull'il-X. I'l'l-lIS'll ll:ll'- IIl1lIl.:IIlll ll-llll :lllllllllw lllllI'l'Nl'Ill11llllI4'xl'll'N ,l lilll' lll llll' x'-A-xlll. lll llllxlwlil' llu-4x ll- l'l- ll' llu- :lll'lllll'1 X--lll. nxllllx :lx llllllly :lf lll-ml :lillll.l lll lil: -'vA lll-:llll lizwllll llul lPlI'2ll4'.UlI1'lI llll' -'lll illlll llu- lli::llllllul illill Il:lNllil,: l'lll'lll :ls Six '.i4'llN.IIlX -ll-lllzllull-ll ill :lllyx lllll llll lll-:llwl lllllllyx x:ll'i:llillllx lll' lull-ll'.u lilll llu- llvllll' llil- l- lllll l' :-r' ill- Xl'I'Nf'N lll-lll l'llll'illi-ll-4. lizll' llu- :ulx:llll:lgl- :ll '.'l' :l,l- llll llix Nillll. Ill- lll:l,xN :llllfil-ll. ill lwlxlullulillu lll llu- l'l-lllu-xl. N2lX4'll lllll llllll ll:ll'l Jlllll ix :lilll-ll lllx :lll llu- :ll-ul-sxlllv ll'1l'llI :lll ll'-llll lll-:llllfi il-N lll. lll':llll:llil' :lI'l. vsllill- llll' illllll-l'Nllll:lllll' .xll4l. :lu:lill. :ll llu- llllll' XX'lll'Il llul Hlyxlllll- l'l'l'5 ' Sll- lll' Nf 1 ' lll'l'V nl ll lll' ll ' llll !llIlll'N2IllillI14'4l llulil' glw-:lll-xl lllllllll:ll'ilIv. l ll ' lll l '- ll l'ill- s xl-ifl-ll lllix lllllllllwllllilux :llllllwlllll l-Vx llu- lll 'llix ll-llllulvli-lll llu- lllu--lillll 'lllxi lull' 1 !!l'l'-llIlll'lIlLlllI4'lI'lllXII'lXlII'lxNllII'l1'I'Illllllll' lIIll4'lI lll' :lui JlI'lllI'.- :ll'l. vllxllllllillu. ulxllllw lil-ll l l4', llu- lll':llll:llil' lllwilzllillll -ll' lll4'IIl, :llul l-lll-l'l-willll lll:l,x' l-ll ll-ll'l'lllx'l'll lllx lllf-lw-,ul-1' 'lll X. il ix xllll. lll-l'l'lllllllllx rl-1-ill-ll IIllI4'lI1ll' Illlll lillxl lull' IlIll1'lI ix lll lll: :lxlli-lllll llllll'l'X il X llixll-ljx. :llul l'lu-llll'il:i:lll4 llixgll:l,xl'll llulil' illlll lllll llixllllwillll. NXT lill XX'lll1ll 11'i1'l4N:lll4l l l :lx llill 41-llgillx. ,Xl'llll' llul llilllilllllillll --l' 2lllil'l'liIll' IAN lllll lllll-ll l'l-xllll Xlllvll :llljfllillz lil'l'1'lx lil'l'llllllII lll':l'lllgx xllllulxl'll:ll 1ll'4'lllll'4l lxllll!'I'l lXl'l.1lIl4l,Xl'l :l llllxvllllll ilulivillllzlliljy :Iul'lu:vl1ll,X lll' illili:llill11 llll' llllu- f-lw llll' Elllll lx ll flf- lsx-lljx ffl llll' l'l::llll-l' xxllll ll-:lvllx lllll :lll :'N'1Il'l' lll' Illlxl llI':Illll's ll41llI'lSlll'll, '1l'llII:. 'l'lu-l'l- ix. llllll' 1-1l X'1'I'.:!l'lllNl' l'l-llllillll lll-lxvlll-ll l'lI4' ll llu' lllllxl illlllllrlrllll ill 1-.: N lrvllil-ll 'li' l'l-vilzllil ll :lllll llu- lll':llll:l. 'l'lu-Vx :ll'll, ill l':u'l. llll-llli-lllixl lllllxl ll:lx'll lll-I'lll'l- llilll i- llllll lXX'lIIlll'l'I1, lll:lll :ll'isillu' l'l'lllll Illillllx ll:lllll':ll llllulllillll ix :lll :ll'l :llul lllll :lll lllllll-l'lllllil,x' ll-lllll-lugx' lllxullwl illlilzllillll. 'l'lul lll':llll:l :ll lll l-Qlllifrill llixlllgllvg :lllll lll:ll Illlls:ll'll-1l1llll- llI'NI l-ll llxixll-ll xillllllvv lIl'1'llIll'Ill lllll-N il -'ll lll' llfllllillll lll llll' :ll'l l-l' l-xlllw-villll :ll'lilir'f:lli- llill:llilll lll Nllllil Elllll 4lQllIl'1 :l Nl'l'lIl4' Xllllll. lk ill :ll-Nllllw ix Nllllvly lllll Nlll'lll5 llxilm lllll Nlll ll. Illill wl',v ll:lllll':llly. il lllll illlll :ll'- lgllllllll. l'lllil lllix ull-:ll lll- lzlnlilll-ll .lllll lillll, lll ilx X4'I'vX'll1'2lIllIlll1l. XXll1'II llll-l'l- lx':lx gl: llll llllllll. lllll iIl'llXll4'FlJlIl1lJll'll 1-:lll ll1Y1 l' -llll,x Ulll' :ll-llll' lll' illll-l'll--'llllll'. il unix. ill l':l-'l. lll- ll Jll'l14'll :lllll llu- l'1'II1l4'I' 4'ZlII lll-vi-V lll-lll-,llw :l lIll'l'l'l,YI'1'I'llI1llHlI. Sl ll. llllXY1'Y1'I'. .Xl-fl'll,x'll1- 'l-:ll :ll'lixl, 'l'lu-l'l- ix :l Nllwlllu' l4'lI4ll'll 'V illllwlllluw-ll lXX'll Zlllll l:lll-l' Sl1lllll4'l4'N llll'l'l' :u'- lilIl'll!LI :l 1 -l'l:lill X4'llfNPl lll' l-lllvllli-lllixl1 lllllzly l4ll'N. xX'llll llu- lll-xl-lllllllu-lll lll llu' lll':llll:l i-l lll:lll. lllll lllllllll lll' gl-ullllw-, :llui lui'- llul l-ll-l:lllillll.ll',x' :ll'l u'l':ulll:llly llu-l'u'l'll illlll Il1'llliII'lXlIlil'lll'X'l'4 ill ul-Nllllwlx. lfl'l l'y llullillll llu- lll '2I1l1'l'2ll'l lll' :u-lillu. lilll. ill ll'lllll. l'l-l-i- llli - Yl'l'vX' ll-ll'l lll' llu- lllllly lllll4l lll, ill Il l'lll -will l:llillll Il1'Yl'l' llilx lll'l'lI lull' will l-vlll' llllllx' lll' lillll. lllllil lllI'1'll.lll'l lu-Nlllllllllw lllll l-llfllll lll' l'N4'lll'll'1l l'l'lllll Ilu'l1l'l lll'llul1ll':llll:llixl. llis llll- lll'l-l'll':lilu-ll lllIlXl4'2Il xwliwl- :ll'lilil'i:'lil,v. :ll'l I'4llllllllII'N :lll :ll'lN llplilllillg. lIlllNl4'. lll:lll- ll Ill' llllll'Nlllllll1lQJ1'Nllll'4'lIX'l'l'NllIl1wlllXYVlwlllll- lll'l'S. vllxlllllu-S.1-llllflllillll illlll JI4'llIlQ illlll lllu- ll' ,xl-l llllxvllI'll:llllllxl'-xl-l-:l I'1'l'll!lllllll.Villll' llvallllillll wlulll-. llll- vl-llivlll lilll' :l :.1'l'l':Il lill:l'- ll' lll:lll lll'2ll' il. XXX llllul-l :lll :lllllllr lllli IIVAX'fllI7INl1'l'Illl'1'l', Xll-ljx' ill lllll' illllllw-xl ill w:ll-:llillg llll' :v- 'l'lu' :ll'l l-llll'lllillll:ll'x'. lu XYf'Yl'I'. llilx luwlll' V l l1x U'F'l 'N li lll l l,Y- Illlll ill UV WWI' l-lll-ll l-lllilwllv lllxl. lll llu- lligllull-lllll l-,.,,. lll-l':lx lllllllzll lllil'Y ll2lllIll'll Ill'Xl. .Xll ilulill--lll IIll',Y. XX'll4'Il llu- lll':llll:l lll'1'iIllll' N-ll'lll'l'lI1ll. ll:ll'- fllllllllill1'l'1'l'li l'--'lll'ill lll'.i'1lll1 :l llllll1+ l,,,- I-Vmlillux mum. ul-willy illlu x-,,Q,l,.- 1H'l,.H islxlll' lzll-lIill'. 4'X:l1'll-X' Nlulxlw Illl' lll'l-ll lll' Illl' lillll-X :I I'l4-I l'l':lll llix llwil Y4'I'4l'N. lvlll :lx llllll-ll NYl l 5'll Xlll'l.Y 'll' lillllw ll' lll l 'lflll li :lll l-lllllllfinxlill :ullllil'l-l' u':lx'l- llix illll-l'lll'llI:l- lll l'U'l'l 'llll'Nl'1'l'-:lull-Illlll'l1l'2fllXl1l'lli15 'li lillll lll' Nllllll' l':lx'lll'ill' ll1lt'lll. ll ll lll' l'l-lllllilu-ll l1lilllf:lif' 1'l'll 1 ill 'l'l fl: l 'll F5 l'lll' Nllllu- Ql'1'ill 5l'1'lllllF Ill l':1ixl- llul I'l'2l4ll'I'.S 'ZX llllllllllll' l'l':ull-l' lll, llll lllll. uivillg lllxl 'll'l lll llu- lliu'llilX lll' Hill' :ll'I. 'lillix w:lN ll Nl, Nl-:lxllll NYll'llxll'lll'll.Y 'll:lll'llllils' XYlll'll -lu- lly' llu- ilu'lllllll:ll':llllll xvllrla llll1lllIll'l4YllI' Vllxll- l lllll' lll llu- lilxl lu l llIll'S. : . X : '- :, il lim- ill'l Zlllll ilf IN'I'lll2l' .Xllll XYlll'll lIl.Y lll'ilI'l Willl llll-:lQlll'l- l'llS. XXNII I IN N I I PN P' NN S N l rx Ill I 1 IN I N I I N XIII N IIIII 1 N NAL It I N lx N I I N NI N IXIN N' N I I N I gli ' I I I N I' N I N N III P I ll II N N I I ,N N N 4 X I I N N I IK N I I I I IN NIX I N I I II, 1 IN IIII X I I II ri II N N N I I III I x Il I III' I N INN N II 'N' I N I I I III N Ig I IINN .I III N N N III ,, I ,. IX I N I II I III I I IIIIIIII GKXI NIC :II .XI.l-Z.'. .' IHA IIIIIII SVIIIIIII., IXIIII II:IIII'IfN XIIIII Ilu- IIIIIIIIIIIIIN, IIII1 WIIII-II III I-IIlI:IIII'I'1 wIIiI'II III sIIlIIII'IIiII:III-.' IIIII III'I' IIIIIIII III lu-I' III-:II'I. :IIIII wiIII IIII-: .'III'I-, 'I'IuI I'II:II IlIII'I'III'l'Il'I' is III- WIIII III:IIaIIN 4'II'2II' III iIIIliI':III-Il III' :I NIIIIIIIIII-III:II Il:INlI III IIII- I-yI- I'IIIINI'IIIIINIII'N. wII:II wus IIlIsI'III'I:1 IIIII I'II:IIIg'I-N IIII-III IIII' IIIIIIIIIIIIII-. II:IIII-I-Il :I I.'IY gI':II'I-I'III IIII' iIIiIIIII III' :I I'III'IIi-III IIIIIIIIII-L IVIIII NIII-I-i:II NIIIIIN IIXIIII. iw- III I-NIIIIIIIQIIII ,IlI'Y, :IIIII IIlIXI'4'4I im' :IIIII iIIIliI'IIIII:IIizI-.' IIIIII-IIII1 II'Illl1Il'YI'IIIIIN lu-:NI-II' I-II' ilu' III:III'III'III :IIIIIII IIIII x'III'iI'I-' IIN IIIIIIIQIIIN, NII IIlIIIIII'S I.I'I'I-lI,1'.'. 1.l'I'IWN III-.'iI'I :IIIIIl:II:S- III' IIII' ilIIlIII'IIl'I'.u IIIIIVI-x'I:I'. III- IIIIII IIII YI-N :II'IiIIII. 5 l'il'IN IIINIV- Ill llllx 3lN ' wil W' i 1'7 SX' IIIIIIIIII' I'III':II IIIII-I'III'I'IzlIIIIII. IIII'II. I ll'f'l1 III-A l1 ' Iill1 11I'lI '1 IIIIII 4'I'I'lf'll'll l III1' IIIIINI I-IIIIIIIIIIII- :IIIII III'I'I.l'I'I IIIII-I'III'III:IIiII1I l 'l'I I'I4III1'I'2IIlII'1'. 'I'Iu-I'I- i. IIII IiII-I':III1I'I- Ilu- .if Il:IIIx lI:II'I- I'lI:IlIIIII:IIII IIII- I'I:IiIIIN III' I-III- IIII zIIII-I- III' WIIII-II IN IIIII g'I'I-:III,x' lu-i,L'IIII'Iu-II I.H,I,,I,l,,I IIN, NIIHUIIHQ HI' :I IIIII, url. IMI Us III' :uII-IIII:III- I'III':Il I-xIII'IvsiIIII1 Ilu- vIIiI-I- IQIII ..I,,lxI,I4,l. IIII.1IIII.NII,,Il I',,,. II m,,,m.m. AI-I IN, IIII- IIIII' iIII:II:iII:IIiIIII. :Iw:IIa-IIN IIIII' IIIII-I 5I IIN IIIII IIIIIINI-N. Ilu- I-I'I-:IIivI- :IIIII Illl' I'I'III'II- 2lII'l Ii V f'F UIIIIII ll.. IIIII-IIIINI'III1lfl5'- II l'1 lII2'l IIIII'Iix'I-. vI'III'II1lIIlII'I' II1II'I'III'NII:IIIII'I-IIIIIII1 III! f 'IlI'II5'- -ll'll ill' WI' WIIIIIIII 'II' I1 I 'l' I 'II I-:IIII':I-1 IIII- NI-IIIIIIIII' IIIIIIIIN IIII- IIIIIIIIIII I'III'III. Il1l '11Il'll IIIII 'WI' IIIIIIII'-N 'IIIII' IIIIII' 'Il' Ill' I'I:II'II I'I'lII'IIIIIII'I'X IIIEII II-IIII-II :III'I':III5' '.'i.IN. I'l'l'II1'l l U'I llISI- uII'll -' fl llII 'l :IIIII l,III-I':IIIII'I- :IIIII iIIII'I'III'I-I:IIiIIII :II'I- IIIII IWII lII'llI'WI'IlN IIIIII III' I'III'IIl I IIIII' IIIII' 2'I'Il'I llN IIVI I,I,,,,I.N ,,I' III, ,,m,. Im III.. ,,,,,I I-I-NIIII-I., IIII :I III'I-,IIIIIiIII-. IX'II.I'Il III:III,x' .:I4x' will III'YI'I' III IIIIII'I' I'I'III'IIIIIlI'IIYI', I'IIIIl'IlII III III IIN Ist llvvll ll' WN- I5 Inst- NI-IINI- IIII-:IIIN IIII- iIIII-I'III'I'I:IIiIIII III' IiII-I': IuI'I, 'I'Iu- Iiiglu-NI I'I-xIIIIN III' liII-I':II'.v I-IIIIIII'I- III:II IIII'I'lI!l'Il I'I-:IIliII: III' I'I-I-iI:IIiIII1. 'IIIII' I'I-:IIII-I'. I':III III- I-xIIiIIiII-II iII IIIII vIII':II I'I-IIIII-I'iIIu' III' :I II' III- I-I-IIIII' I'I-:uI, IN IIII-III-Il III IivI- IIVIII' :I,g:IiII g'I'II:II IIIII-III, I IIVIIIIIIIIII' IIIII Ilu- iIIIII-I- N-IIII III Ilu- I'I'I-:IIIII N iIII-:Il. 'I'IIiN III:II'I-' v:IliIl IIi.' Ilu- IIIII-I. II lI:IN III-I-II N:IiII Il1:II IIIII I':III IIIII I-I:IiuI III II1'I'JIIIl'II ZIII :II'IiNI. SI II'III'Il IIIIIIIIII' Il'II II'IlI'IIII'I' IIlI.YIIIIII ' will livi- III' IIIII. Iill N:I,IN: IlI- IIIII I'I-I'IIg1'II ,I-N :IIIII is IIIIIVIIII III' yII .'I-I- WIII-IIII-I' II will III-III' III':II IIIIl'l'iIIII'I'.u IIII- III-:IIIIiI'IIl i. :II'I'NIiI'1 III- XYIIII III:IliI-S III:II SI , 2II.II'I' il IIIIII-' III-I'iIIIl III' I-II:II'I:II:IIIi.'III. I-I III-:IIIIVY IlIIlIIII'I'.'I III III- x'I I'III is :III -II'IisI. IIIIIIIIIIII lI:I. :Ig':IiII I2IIiI'II III'I' IIl:II'I- :IIIuIIIg: lu-I II iN IIIIix'I-I',:IIly :IIIIIIiIII-II IIIZII it I'I-IIIIiI'II! NINI -I' :II'IN. IIII- II:IIIIlIII:IiII III' IIII' lIiI'III-'I lil IIIQII iIIII-III-I'III:Il :IIIII iIII:Ig'iII:IIiI'I' IIII:IIiIiIIs III I-I':1IIII'II. gI':INII :I !1'I'l'2lI III2lj'1lI'IIIII'IlI iII IINI-IIIiI'I-Iy. If. 'I'III'IIIIIg :ISI II' I-I'IIIII IIII- vl IIIII' :II-NIIII-III u IxI',IlII'-III:lI IIII-II-I-IIIIIIIIIIIIII Ilu- IIINIII .':II III' IIIIiIII III' III-Iv yIIII Illilj' WI :II if IIII' IIII IIII' I'I-:uII-I'lu- I-:III III:IIqI- IIII' :IIIIIIII-'s IIII IIIIIN IIIII':II x':IIIII- III' NIII'II :III :II'I f lClIII'IIIiIIII II-II :IIIII ilI'4'IIIIQ'N I-II-:II' III III- :IIIIIiI'III'I-, IIZIN III- IIIII5' III-IIIN III :I III-III-I' :IIIIIVI-I-i:IIiIIII III' IIII IIIII I'IIlIiIlI-Il IIIII I'I-IIIIiI'I-IIII-IIIN III' IIII- 2II'I.,'Ifu IIII-:Il III IIII-: IIIII it giwf IIN I.l'l'l'!lIl'I' IIII-II-I IIIII :III I'I-:IIliII:: IN IIIII iII'I.u :IIIII IIII- :II'I III' IIII-III:IlIx' :IIIII IIIINNIIQIIIY. II II':IiIIs IIII' III-I' I'I-:IIliII: IN :II'III1iI'I-Il IIIII5' III' II:IIiI-III S lj. I'I-IIIivI- I':II-IIlIiI-N. IIII- iIII:Ip'iII:IIiIIII, IIII' IIII-III IYIIIIII il IN Il'llI' :I Q.l'I'I'ilI III-:II III-III'IIIIs IIIIIIII IPX, IIII- l'l'2I41II. IIII' I-IIIIIII IIN. :IIIII I-vI'II IIII II:IIIII':II I-IIIIIIIVIIII-III. :IIIII IIII- III-I's.III:IliI,x' llf IIII' NI-IINI- III' I'III'III :IIIII wI'IIIIu'. II gin-N NI-IIYA II. I'I-:IIIIII', IlII'I'I- IN IIllIl'Il IlI:II IlIIl'I IIII :IIII'IIIII- NI-.,NiIIII. I:II'I. Ll'I'IIl'l' III' IIIIII,' :IIIII IIIII-I-. II IIIINIII-II II'Y yI-:IIN III' WI I'Ii lII-I'III'I- IIIII sr: IIIII!! III-i:'lIII-IIN IIII' I-.'III'I-NNIVIIIIINN III' IIII- I-yI-. :IIIII III' IIII- :II'IiNI I-:III III- I'I-:II'III'Il. wII:II IIII .XII -I'iI':III I-:III :II'fII'Il III ig'IIIII'II iI 'I'II III'IIIIIII'lv IIIII-I'III'I-I il III:IsII-I-I ' vo Qi 'I-N :I III-:IIIIIIIIIIX IIIIIIIIIIIIIIIII :IIIII l'fI ix'I IIII' I'l'II1II'I'llIIINI NIIIIII' :IIIII NyIIIII:IIIII-IiI':IIIy III' V'III '- II :Il II II':IiIIN III I-III'I-IIIII :II'IiI-IIIIIIIIIII II.,.I,,-,., II, I.II,.I.4I- II,,,. In ,,,-,I,.,- IIIHI IH. my :IIIII IIIIIIIII-i:IIiI-II. .XII III IIIIIIQN lI:Ix'I- :I Quill IIN, 4m,Il,,l.g ,.,,H,.,.,,II,,,,. 'I',, IIIIHIH II,Ig I':INlI v: IllI'.N IIIII IIII-ii' I'I-:Il v:IlIII- I-:IIIIIIII III I-IIII :III I-xtr-II iw- :IIIII IIII-IISII lm IWIIII '- III: ff' FIIIll2'I 'l- IiII-I':IIIII'II I ' I-NNI-IIIi:II. l'IIIII'IIIiIIII III'IIIN'I' IIII- lYII I' 'III' I' 'II' l'-'IIN 'IIIII I-IIIIIIIIIIII IS ill' IH., HI' --I,l.IH2.IHQ. Um TIVT WIIIVII I, HIIIIIIZ :IiIl III IiII:I':II'y iIIII-I'III'I-I:IIiIIII, :IIIII IIN v:IlIII- :IN IlI:II i III N:-Iv. III il IIIIIIIIIII .'I-II:I-. wifl 'I IIII- PIIlIif'II'lIII1II'F' NIWIY- 'III' f'IIllI'u'I'S Hllll IIIII'-'N' IIA ,I,IN- ,,,- IIN: IIIHIIQ-III IIm.II,I,.,I IW IIII- W,-III.V NiI'I-N lI:IvI- III'I-:III-Il III-II:II'IIIu-IIIN III- I-IIII'IIIiIIII :HMI WIIIIIH IIN, NIN',:lIU,I.. UI. IIN' fmililw' I Yuki XVIII'I'I' IIIII NIIIIII-I-I I. QIVIIII !I-iI-IIIiIiI- II'I-:II ..,,I..I I,I- II,,- II,.,IIuIII, III- IIIIISI III' :IIIII III IIII'III. Wi I IIIIN I-IIIIIIiIiIIII III' :III':IiI'N Ilu- IIII I-IIIIIINI' IIII- NigIIiIiI':IIII Nyi IIIISU II5' wIIiI'II IIIIS IIIII' ll Ill IIVI IS FIFQIIIWI- III' III:II IIIIINI- III' I'II:II':II,-II,-I' Is III II' I ' 'III II. I ' 'I IMS, S ll' IONQILPIIONS Ol llll KWH RH KN! il N ll I xx -I P- I I x N I x l H I I I II II I N x I Ll I 1 N X N In N lx IN I If IIII gg I II ,, I II N N N N I I Illll II N lt I s N x I II X I lb I I I N N X 1 N I I II LI N I N I I fl I Il I ,A P I IIII N I I III .N ,. I N I ll- N1 NN X I IIIXN I I 1 II 1 N I 1 ,. I II N IINMNN I N N III I - IIIIII - N x III-I II N I4 I III -INN III X III I0pI III I Q III N N N I ,. I N I , N I I I N I ll I N xt IIIII IIIIINIIIIX III N' N NN I 'I'III'IHI'IS. VIIKS5 III NINI'ITI'II'IN III'NllIII'IIl. 'I IIUN I I , ' H ff H 'II . 'I I. I' ill I. l I'II1II .XIIII-I'iI-II, Rl III-II' I-I-1IIIII',x' :IIIII il III-II 'IIIll'll :Ir II' III I'IIII111I-I'-II:IIII1II-I- YI-1 IIII I III IIQIIIIIII, Ililh mIII'llIl,1.l' 1111 il III-II' 1,x'III- IIIA wIIIII:I1I- VI-IIIII g1I'I-:III,x' IVI -II ll I-:I1:IsII'IIIIIII- I11'I1xI IIIIIIII. II Is, IIIII, QI IIIII- III' 4ll'Il IIIFIIIII-Iiw IiIlIIIllg1'Il:ls1IINI'll Il'lI II1II'14iI'IN1III--III Ill IIIIII I-II.II'III'1I-I'IwIIIw IIIIII :III .XIIII-I'II-:III 3-'iI'I is I-II,I- 1'I-IIIIIIIII III IlII'lI. :IIIII III' IIIIIIIQN IIIIII IIIII II I'I-I'-.gII11xI1IIII- III illlf-' IIIIII-1' I-IIIIIIIVY. :IIIIIIIIQ IIII' .XIIII-I'iI':II1-'11'I Iill ms III'I44PI'l' Ill'I'III1lIlllI,I :III,x' IIIIII-I' III-IIIIII-, Nl 1'I'III1'I1'5S, IlI'IN I :I l'IIiII'- IIIIII Il III:III 1-111-I ilIII'lIII'Q'1I1I, IIII1' QI IIIN III Ill'I1'I'NIlYZll'I2IIIIl'iIII4I lIIll'I'IIllIIl IIIIII III FIIIQII- IIIII Iy I'I-III-II IIIIIIIX1I-1'. fIII- If III-III-I' IIIIIII I1 II111 115 XIIIII-III IIIIIIIIQ IIEIN III-1 IIIII-II III'1'Il2lI' IIIIIIQI- il u-IIIII wII'I-. III- 1'IP,l'N wIII1: 'I'IIII II-II XVII-II IIII' .XIIII-I'II-:III IIIIIIIII-II ix IIIII-I ll IQII-'IIFII IIIIII .xlI1l'I'II'2IIIXI'I'III'I'NI!2lYI'llill IIIIJ' I'II'II I'I1,I'. I1 Is IIIIINIII-II. SII- IIJIN IIIIII Illl .XIII-I'iI-:III girl III IIlI'II' III-IIIQF :IIIII NIIIl'Il'S: I--vI-lx IIIIII-. 'I' 'IZ 'II' Sl - IIIIIIII-:III-X III'IIIIIIIIIx Wm.. lm,-I. III-1.11 -,I-I-iIIII,, :H-Ii.-ll., I1I,.,,1 III-I-, 1,111 WIIII NI:II'III1Ig -III-I-II. IIIIII IIl'I' IIIIII1- Iill II III I IIII-sl III' IIIIISI' IIIIVI- III-:III 11'1III Rl IIzI1'III'IIl:II' III' IIII'I '- X'I'III II IIIIII III'I' IIIIFIIIIIIII- III' ZIIIII IIIII IIII- Q.l'l'Ill'I'ilI IyIII-1 IIIIII II-Iv III' IIII- IlllI'I'II IsIII-I1II.III'IIIIII'IIIgg':1I'I1-I'IIII-I1I115I WI'III'I'w II:IvI- IIIIIII- III IIlI'II' wIII-Ia II'iIIIII1IIII1'I-jII- IiI-,vI-I- IIZIN wll Q 'NI1'4I IIlIlI'Il IIII- QIIIIII- IIIIII IIII-I-. IH :III IIII' :II'III'II-X IIII- I'lll'5 111 -fl IIIIVV- III III' 'ZXIIII-I'II-:III I'I-IIIIIIIIIIIII-:IIIII. 1I1II11g.II III :1III:II'I-III-I-IIwI'iIII-1III.x'IIII- I'IIlg1IIrIIlIlilIl. IYIII' IIIIIII- il IIIIII-I-I-III IIIIII-, III- IIIIIII-VI-X III I1 III. IIIIQ. :IIIII IIII- II'I.'IIIII:1II. IiI'yI-I-. IIIIII' I'IIiI-I' I-IIIII-III-I IIS III' :I N11':I11:I-I' SlI'l' III -III-II 11111 I'I-II--III1 IIIII' IIIIS IQ. I IIIIIIIQ. IIIIII III-.'I- 2ll'I' lI'l'x III' IIII YglIllI',u IIIII IIIIII5 IIl:II III- IIXYII II IIII IIIII IPIIIX IIII'll III' I'I 1,I- IIIIxI'I'I':llIIIII1 IIIII III -'V II, Imyl- III-I-Il I-.,HIiI-Im-,I III- IIII- ..l,iIli,,1l ..I IlI'I' IIII-II IIIIII IIRIYI' IIIIII IIII' IIIIIII-Il IIIIVZ il U III:IIIy I-IIIII-:III-II .XIIII-I'iI-IIII WIIIIII-II. 'I'III III XI III H-I-'1111 IIII- .XII -I'II-IIII ---II'I III I-IIIIIII:II'IsIIlI If WI 'III I'll. IIIIIIQ' III- FIIIII. I-IIIIIIIII-I-II1IIIII'I I-I-III IIII' L'II'IN 'II' IIII' I'IIII'IIII IIII I 'lIIIII'II'S- 'IIIIV5' IIIIIII'lIII'2lS:lIlIIlI'.'sIII.III.I'III'IIIII'I'IlI2ll'l'I:1gI IIIII :II'I- IIllI.' Ill'III'I' IIIIII' III g'l'2lNIl Ill'I' IIZIIIIIIIZII I'II1lI'- III I-IIIINIIIIII-5' :IIIII I-IIIII-III'II RIIIIIII' II. .XII I I 2ll'II'I'I.'IIl'S IIIIIII 2lI'l' II1IsI- Illlltrlljl' XVII PIII SIIII XVI III IIQIVII glll IIII- IHIIIIIII :II IIII-II' III-I-I IIIII IIZIII-X' IIWUIIS. IIIIIII IIlI'II IIZIYI' I'I'4'0gl'IlIZI'II IIOI' III- Nllyg. IIIII5' IIIIVII QIVI-I1 IIIIIII-II-I15IIiI,II,I IIIII fIIiI'II :Is :II'IsIII,Q' I'I'IIIII IIII- IIIIIIIIIIIII IIIIIIIII- I VI- QI ll1l'1l, Il -- IIS IIII-5' IIIIVI- I'I-I-I-in-II, III II'I-I-IIIIIII, SII- lf ll II:I11g'IIII-1' III Illl' III-vw ,X I'IINIIIIIIIIIIiIIIII I-IIIII':II'II-I- III. IIII- IIIII XXIIIIII 'IIIIUII' :I I'xI'ilIII'IlIlI2lll. III I:ll.rI2llI I42lIIlI'I' IIIIII I'IIl I1 I1 KIVIIIIQ IIII5 I'III'I IIN' II III I gI'II I IIS IIIIII- III IIIlI'l'. Fl'l'N IIIII ,XII 'I'II'illl WIIIIIIIII III IIIIIII llII'. v.'IIiI-II IQ EIS I'I-II ll II'III1III- III IIIS I II'II IIII- Il 4IIII'I'I'I'III I'--III. I,1llII IIIIIIIQI-Il IIINI-I1 IIIII I-1':iIII5' :11lII III'II1lII-IIIIIIIII-IIIII-fs. Ill s:15'Ilg1' TIIIII HI' IIN, AXH',l.i.,ml fmllily in his ..UHII.', X111 XII' fllI'Il:lr'I'. IIIII IIIIIX IIII' LIIVIY III4 IIIII IIUIDIII' I4I'I'2lIIX1l II1fI'llswIIIll III' IIII' VIY'h1lIlIIIIIlI'Il II4'IlI. IIIII IIIIISI- III' III: IIWII I-IIIIIIIIQV. .XIIII IIQI INN His ,Il4.,,,.i,,S im, l,4,l.miHI.X. mliilm H1 Il 'III' AI 'VIN' IIS: IIll.' I-III-II II II-xv I1'1 III. :II-I-1II':III-Iy, IIIII --IIII IN 'I'III-5' III'I- I'II'YI'I'1 IIII-5' I-:III IIIIII. Yl'2l, II is IN. gm, ,xHwl.1.l.:lI,,lI. III. .,,1.l,w V., in ml SIIIII III- IIII'III IIIIII IIII'.V IIIIIIII- IIUVII 'III5' .XIII-III':I1I I 1I'I IlI'I' 5II'IIllQ.1' wiII, III'l :III:IpI1IIII IIlI'j' IIIII'I- IIII- :IIIIII-:I1'IIIII-I- III' QI- IIIIIIIQI- 'IIIIIW IIy. Il4'I' III1II'Ic1II-Ns III. III-IIIIII. IIIIII. IllsIIN IIII :II'I- III'II-'IIIIII :IIIII IIII-Ii 5' 'II I'I'III 'I1 IIII' I ' II'-' IIIII-III-I-IIIIII S1111-I-iII1'IIy. IIIII III IIIIII XIII III I I IIIIIIIHISIIIWI I'5'I'S- 'IV II -IfI I' IIII 'II I II :I III-I'1III:II' sigI'IIiIiI'IIIII-I-, III-I' VIIIIIII5' IN llll III III-I' III'IIIIII-I'. 'I'III-5' IlI'l' III.'II'III-II-II III III- I-,, U. ,..,,,i,iW.,l,.,S. l,. ,,If,.,.Ii,,u- ,him ,HI I'II'II,' :IIIII I'aIIIIIy III' IIII- IIIZIII' IIIIIIII, I'III' IIIIF' mIi,,I,-. Ill. ,,.,., ,.,, mI,im.,1 in IIN. 1,11 ,IU IIIIVI' 2IfSII4'I2IIf'II IVIIII 'TIII' I III III IIIIIF' 'IIII'-N IPI. III-I' IQIIII. IIIIII IIIl'j' :I.'-1IIIII- III-IIIII IIIIIIII,:IIIII I-:III Iisc--I'IIiIII-'IX 2lIIII1IIIIrII'I' III IIIIII mpmqll In-,,I,.,,-Ii HS, In I, I-,IIIIIT,1.,I,l,IfIIl I Im VIl'I'S. III' IIII-II,':I1IIIy sII11II IIII- I .'.' '-'-' I III II 'II 'II' IIIIIIII-III III- I-IIIIs Ill'I' 'I'III- .XIII -I'iI-:III IIII-I IIIII IIIIIV5' 2lI'II SI'II IIIIS.'I'S.'l'II XYIIIIIIIII I'I 'I.II ' III IIII'IIfI II' KIIIIIIIPVIS IIIIIII 'III III'I' WIIIII IIIII ,my IIIIIIII-I-III-Sy IIIIII is IIIIIII- ,-I-A--I-ig-IIIg I j I-IIIIIII IIS. IIIIII .' xv--I, i1'I'IIIiIIII:II I-IIIIII-I-N III IIIIIII-INIIIIIIIL IIII-y I'ilII IIIIQI- I'2II'I' III' III- sm-IVIISZ -'I IIII'5' 2II'I' sI1III-' If ' I - I-III. 'I'III1 IVIIIIIIIII I-:III IIII wiII III IlI'IllQl' IIIXIII III- .'2lj'.' ZIIIII IIIZII wIIiII- IIII- .XIII-I'II-:III I II'I FII- II:I IIII III-I-II III' III-IIIQ IIIVI-II. WI: IIIII-s IIIII, -,- 2, ,-1IlI-,III1Is- III-I' I'I'I-I-IIIIIII. yI-I it r-XII IIIIIizI-4 IN lI1'IIIIl'I' M-IINIIIIIIIA' IIIII' II IIIIII II:1s IIs II1'IIwII:II-Iisf' IIIZII , II- is II'I'l'Vl'I'I'IlI.u I 'fx SII' I' III il IIYIIIQ' I'II,I I'I III' IIII III' I I .' Il'II'I :Is AI IIIIIIII-I' III. I- lI'I'I IIIJI IIIII- 11'III'k III. IIIIIIIJIII ,I'iII. :IIII-xII1Iu III II px N I I UNQ4 111111 L51 N N in . x lu Ill . lk 1 IL l N XXULll1 u 1 I l 5 X ,, 4 1 f 1 P N A N X I N N t N XXIII, IIN 1 1 ,. N H lt N rr I I rl Xmx x x 4 1 X N1 1, 1,- l 4 x l N lk x 4 r 1 lt N N x l ll 1 m,z4 - 4 1 1 l N r N N I I v xx I N N ylalm 22 AXl.l'IX.XNIJllllX lll12IISl'Il1ull,, 111-- Yxzulww. lllll ,xx-xl:-1wl::,x 4l4'XllJlll'lllQ.l'. Yilll' 'fl' llillllli .xl'4'2l4l,X-Q xlums il ll-xx' X1-x' Yum-lx liufxlu-ll lwlx llu- I-lfl u.lr'l1l. luv lll'4'll znlvlv IH Qi:-lx l'l'w1u rliill-I--ul p:11'lxHI' Ilu- 1'11 lmlrj. Iluu' lllmx fx'-lm Illix Nxlxugv xx' 'rl-l llllllll wlxil-l1 lull- Il.1x'm-ilu'.XI1uAl'l1':IIl lxull-lu-lull-luv. luv 1-.wt lnlul, Il xvlullly IIVXY vix'lliz:lliHl1 i1u':11'- Um, Ml' MVN lgmwull l1:H.l.iNK,Hg AX,H,.,,iA.:,,, zum lzllluifnulluul,lu-l'l11xl11'Ax'zllullurl' 'ulvf' girls. lfyly-I tmyllllv. ix :I 5H,i1L'm,. 1.U,l,l.:N .l.i11IIIIQ :lux lu-xx' num-lullu-vlu1r:u'u-rlrlu-sl ul llwl--u l i-lu-ll, in SIIl'I'HlllIIl'll S. 1'4lll1'2lllHIl Lwlxmvv +f1u'--gfllffllwllIlul.Xuu-1'ivzmgirli, ll1-l- ..lul lullwlullillv. lll4v'lL:ll llul l ',1,' -v girl- luxu- Qzi l lXl11'1'u lu 'l'lu-lil-lull-1111111 l'x'-1111 lII1ll2lIlil.u xuxli-null lruilx lu l'HIIllll ll, Sxlfl I'1':ll'l'1l in an llfltl. ll':n1'l4i11u!lm luuf 14x'i1lv1nll,y lu-vu il flu- ul-:llllly mul 1-x-'lxl-ix'-' N1-lf' Wllll :ru ilulmlll llvui l:'.Xuu'rul1xu litkl. ll:-ln-u l'llrlH'l'lS1ll'1'l' wligully :11ul l'1'Yl'l'Yl',I'lllll'2ll1'1lEllPl'1l2lllIll11l ilu- '5 :.:f' .Xuu-Viwzul glrlx z11'm-fully. -l I1rlH'1JI'l'l' lllu-II will' llflwigll ull-mx, ii ul' il llullv- vw- lum llll 1-:ivy 1 lu-VfmrlAw:-lm1'n-ll -iq um-ll uuvyvllilzlu 4'll2ll':l4'l1'l', lllll lljhlll vuulzu-1 wills l'I,l1ll'L!'I'll. l'llIr2llbl4'. pw -4-ssl-5 gluul lrllrlllvrx I'!'1Il .xlll'l'l4'IllINu ull lu-1' lJlll'lIl lvzllliflllful ix v'1v4ll'u-X.u1ul is Wllllill 1l1lllll'Y 2lllIlQ.1'lI'llfll. lu uw-11wll.:11ul willlu--lumu-u-1-ixliv1-uzlulfiu lll ilu- lluuuulxuliwu wllu-1' tllI2lllll1'F Ilu- xwwy ll:-uv mul Ylillll, Flu- l'X1'l'lN :ull lu-1' lu-X1 1-llllvtx lu luiuillx 1ll'Ill1'4'wx1lllm'l inlu-rm-l11wIun1Sl11lilllvx uunliiug lu-rwll' lllu' IIlll1'l' ,Xu 'l'l1'2lIl gi1'lx. u r.m'lT1-1111-HI 2lIl1l lllllllrl Illllrl llwl lu- 1VllllllL'4l. .M ml xvzllwll mul tlflllm' lu-1' Hur fvllllfalllli' M' PN 1,-sllllul 1fI'g'1':lIlIlulv, lll'I' 1b2lll'I'll:1l Llllxl lu-1' Hur lu ll1'l', ww-11 xvlulu vw 1111- wllsgllxlml xvilll Illillllk'lll.'.' lww' zxplu-:xl In 11111' S.X'IIlllIllll,Y. wllilm- Nll4'll lQll4Il'iIlI4'l' 1ll'H1n1-1-m'lu wf11l1I1'y. :llul ws' llK:!' IAV4-4-mlwlu ul':1m'liwvl1 :llul l'll2ll'l 'ug' l'4'wl'l'Yl', pillx' ilu' xw:1l41u-x+n-N ll 'll :lu 1'1lll1'Jllll+ll 111-w-lf cl'alll1,-Ilgu1-lll'zulllllrzlllwll. Wlull girl lvul Zlll NIM, -XI l'l1'2lll Wwlllll lulw- alxflluuwl Sllvll l'l'w1Hlll' Vuliliv llul XY!'llt'l'X. llu' 1ll'llNl4 ll2lX'1' N nu'- f'l.:'l'ru-Nf lu wlull Hlllvl' 4--f1111I1',x' lllilll mum' ulml ull-:nlim-ll llu- .XIIt'I'l1'1Ill girl. Iluxugln. iu ' ,l l1l'I' II'2lllllIl11 :uul l'IlYlI'HllIIll'Ill ll2lYt' lfuw, llll' ul:-ulx :ml ulllvn uullx' l'XJIQ1Qll'l'1Il1'1l 111: lm- lt luvssllmlvf ll'llllIX. llllll lQ11-vw1-x:lg4gwx':1Iiw11 lx illl .xIIll'l Mm, ,,l' flU.,1iqil1,.Iiy,. 1'yl,l.,,,g',1,1. AX,m.1-i. if':111 l1':li!.l Six '4- IlI'l luuu lltll lla-wllflpl-fl :1. Chu gil-1 lmw l,l.,.I, --W,-j,I,.,, HIL Ilwil- 1,1.l.l,1j. l'2llllIll'X' zu: tlu- llu-1'z1I111'v in Illi. 1-U1111l1',x'. :uul uritu-f 4'l'lIlllll'Ill1'll Hll :mul lll4'll' virlluw W' ll21Y l'1'W 2'V1'1ll IIVVVW- 'l'lull'1'211u'll f'Y'21 ' 1,1-gtg,-.13 lull, ,lmugv Il- vu, ilu- vil-lull, H,-.. ilu' 2IX'l'l':Igl4' .Xlllt'l'l1'Illl ix num! l'zl111ili:11' will: 1.11 uuu-lull iu ilu-gfl1u'1':zl I,X'Iu- illlll Ilul 1u'- 1- lllf'ill1NH':1Il+l'!.:11ul in :lull mu- llilw lluur- uuli111'llu-f url- wulv tllllllll'5 lu vllrllllls. ljll' lfl1 'l 1111- -lY'l'l'l 2lH Mill- Nl ' iw ll- l'11 '- illlj wnu- liluitxliiwus ul' l.I'4'1'llUlII wllicll llu- ll ll llll' H1 'fl I'l'l'l'l1 ' S1115-'IS -ll1 ' ilYt'l'2lLll' Hivl Villlllill lllllll'l'Nl2llI4l. Sll'l Ulu-s ll ' nllll-N'll llllgu lll'V llllwll Nll'll il ilI'l'Q'A'II1'l'2lllj' lllvlllltl lu N Illl' limllm-nl S1I1'll'lll'x. ilulfl-H1 IlH'u11Nif'- wlivll lllI'4rlIL1'll IN'l'llllill'llll'r in 4-llllvzlllullf :ls l'lu1rl:-- llarun llllvS lI.N fll'2lXYlllQ.l'4 ul' rlu- i11 ilu- 1-uw ull Sl nu- ul' Ilul Wm-zlllllivl' t'lil,'Sl'H ' .Xlllt'I'l4'2lll g'ir'lNl1:xw- luwu llix nu-:me In l'2lllll'. luuu- zuluym-fl l.Hl'l'l'i'llVllrllvlll.,,HI'll1l'Ullg.L'll4'1'Il' mul l1iQ luuu- luax lu-4-u Ilu- lunulft xw-waml 111' rzufr xvilln Hlll4'l' llilllvll- :lx in Ilu- vzxsv ul' luis zllwilitlx' In lun'l1':1.x' llu- .xIIt'I'li'2lll Illilll.S rluvw wflllrlllllnllilwlu11'1lf'1'll1: Nl4-qiw-u1-C'uu- ull-:ll ui' Iniu wllllllxjvl XX'1llll'II. llllt' Vlllllllll lluvli zulu lunw- jll'1l4lll3lllX :uwuuuwl Nlllli' ul' llu-ir' :nl lliipu-l111w'+ willuful an ll-1-liugul' s,v1up:1tl1y uuxuxulri uw. lu tlu- lust l'l'XX'j'l'ill llu'1'4'l11lv1- llwl' !lu- 4'l1ix'4nl1'iv :mul llllll1'I'4lilIllllllQ.l' Il2lllll'1' lu-vu Illilllj' uric-l1:s pulwlislu-ll flixr-11.'.' ff' fl llunt ii tlu'ir w1'ig'iu: :mul tl1iQ fr-1-ling' I4 illl sillf- ul' .X111 'l'lf':ll1 lill-. .XIIHIl ' llll'Ill1ll'l'f 'l'lu- fmlgnwmilx ui' -fm' ll!4'l'l'ilN1'1l 1-1-gpm-I :mul illlllll- Klux? .Xl'l.'tlu'1'z1ti1' S :'i:1l l'lY1'lll in .XII 'I'lI'2l.-. l4lll'Vll l'-I1'tl1uuwf.1um willl Ilul Iiliwl vlllll :uul lux' lYilli:n1l1 l,l'l'l'lIll'. 'PII llllll2lfl1'llllll2l.. ul.l- fullm- l-Hll'llt'ilfl. llllwll lxlx gmlu-:'. 'l':1ll :uul 4'NTiIll4lll1'sl llzxllxilim-Q10 Sl 'igll l.il'1- in .X11l'l'- qlllllflilw. 4-w-ljx' llllll il lilul ul' jIl':ll'l'. lu-1' Vs-ry if-nl l I't'll1'll ffiryf' lay ll:u'1'yrl:llml ll2llllll2ll'li, lil'2llll4X' vin' ug tlu- lu-:zuly ul' pllysivzul mul .lu Xww Orln-Q us' Sl -u-ly. :uul 'l'lu1 clI'1'Ill1' nu-mul 1ll'Y1'l4rlllIl1'lll. 1':1Ilu-1' llum nl' l't'L'flll:Il'l- liirl ul' X1-xx'U1-ll-111nN, l+,x' Nl. lf. Nl, lirlvis. IIN' V-I' ll1'2llIIl'1'S. llm' llLl'lll'l' lx sup-rl' :uul lu-1' lxl xl2II',Y lf. lYillilln! flffrim-5 ml lilul rlul 1'XIlI'1'4wlHIl l'llIIl'lIllllgl'. 'l'lu- suulv. wi lx tlu- , ' lillgllilllfl. ll1l1 lu-I Ilu- Xulifnuxl tjpv. 2lIl1l l'I'l f'1l1 Nl 'I 1lI'li 1' lll'- il NI'l 'V 'lV ll lN'l' lixw llurlf- luxs Ql'lYl'll 114 an ll-xx' XX'l'rT4'l'll girls l'Y'l'l Hllll l 'l'll ' lll'l I 'lI+l1-lu-4-3 flu- w'lu-fl HA' llu- v:nl'livV Iuwiful. wllilv f,'l1:11'lm-' Nl. llzlr- fVl'l'l 'lW Nl' 'W PMu+'l'ili'.X'111'fl 1111- lll'll' f'l1iH 1.1'4'l'llil4 ll'2ll'i'1l flu- lll'Y4'lHlbIlll'lll ul' ilu- ll1lll4'l'lI l ' will ll W V- xx'--!wl'1l u'l1'l's lllll. lfll-y f':lmImlu'll lu glli1'l4 ln N1llIlf'lPl' lllf Sllllll4'i flllvwll llIIS vzvw A :- r- ll A U 4XX Q rg x r h N llx r- 1 x s P N lllll l ikxlx sl 1 ll N PII 1 lll l 1 ll ,. lllll l H . N X 1llllN RIIPSS ll lRXl 1 P f 4 1 1 v N N 1 ,, N 1 x11 fx x 4l x A 1 l N U 1X l N li l 1 X lllllllll I I N1 N Il II x ll! l N ll x x I l N C N lllil Nu lx 1, N Nl l P NNI N ll 7 x Xl 11N Il 11, ymlxm ulmlm- x 1' I1 'l'lll'lSl'lS. l'l,,XSS lil NINl'I'l'I'Il'IN Ill'NlJlil'IlJ. Zffi :lvlf-I'llnixwllqurw-I1-1'innyv1+xiIiw1lflwxx'i11g lu-V ln llll' ,xIIll'I'l1'2IIl girll Illlllivflllr Iln-xv' ix N4-ruxiiixw-ruI'w. ll1'l' l1lXll'. :mul 'X'4'I ll1'l' mm. l Huw Illllfl lvlmznilnlznl .lmnliry Il1:1I rw Um- lms l'l'lIl4'lIIlN'l' Um- lll1'llll'1' in Iml'Iiv11l:x1' ul' an llvll lrlfm- lllilll lUll1'll1'1l IIIHIII Illul if ll4'l' lllllIlHl'. zztnml'N111'l'w1llnlwl lvlx' an f 1'rv11pwllllpflsr-ll ulkvv- ll:-1'mlm-1'f1u1i-In rlP2Il'lilI'b wixll ll. l1.-1-lfm--l1- 1-ml lfrnglixlx 1111lfl4-1mA11,l1m'1' l'lll llXll wlngllu-xml 11-1' rings Hlll :II zz 1ml'Ii1-111141-ly gfml IP1lllIl.2lll4l Illlll xx 'Yllllllpl' ,XII -1'l1':111. 'lllnw liulml- xwlw' N1 Nln- l- 1'11lly:uNq11i1-14:11 I'1'li1Il'll'4'2lN l1w1'lnwnl1- :11'1':nlug1n-Il :xml Iln' 1'YlPl'l'N4l4lIS w lI'll4' In lill- 1-V. lr if :ax r'4-llflvixlg :s l'4Pllll'2!5l 1-I 1111- lill- lllill il 'wax l':ljX' mf Nw' lln- girll p1'1-Il'1'4-11w- Imp:-:111 alll- pfflivl- mum -slvllallvll--. :xx ix lu-1' I'-lx ll1'l'1 'l!lIll YIIIZlIl. lu-1' 1ll'QlllFl :xl ilu- Qnwlv- 1-algunllilily ill IllNI'llN'lIIQ i1111-lligrf-mly lllSlHl'.X' llixll lillilllxll XY4'lll2lll. :l114l Vlllllvllllbl lux' ilu- :mfl 1,--liliw-. ll if Illif. llf wx-ll :lx lll'l' HWII lII1'lI1'lX N4'1'lilllQ lm-Aix. 51-I xvillml Nln- lmll lmwl -I1-Iiglu in lill-. Ilml lmnluw lu-1' 1-lmlpzllly l'll- lu-I' .xlIll'I'l4'2Ill luv! an 1-tll-vliw-llx' llml ilul ljuyzllvll-. lllllill xln- lilw-f :1 guml liml-, must lu- l'llI!'llNlllIIl'Il w1-V1-N1-lt'-szlilslis-fl Jlllfl llul .Xrm-v alfllrniln-4l,lv111 llwllllnzlll-l5'. ,luv if ge-llcrzllly am ivzm :rl 1-raw, lllwlljlll mn l'Xil4'll'Y Nuliflim-fl. 1'1lI'I'ul'll1' in lu-1' wwrlq ilx in ll1'l' play. il':Y1'l'j' y4..y,.1-3,1 ,,,l,,.,' glllwyl-HI I-S lmx-,. ,1i,.,,.1l,,,g 1114, lillywl-I11-111-4-l'1lwlriumpllwt'5-1mL,X11n-rival: .XIIlI'l'll'2lll girl. Ifm Ilu-rm-lslnwu1'u':lI1lill'1-1'wl1w4- Hill- ill 1'llll1'l':I 11+-xx Ur gm nl+I lim-, ,W 1- gl, 111.. u,.,,,.,-,,l Mm, UT' 1l,.,. :,I,I,,:,,.:,,l,,,. mul lllIl4'S ii if in lllllxl-' 1-1' 2ll'l. lun jml 214 mln-11 1'll:II'ill'l1'l'. X' ' XX'lll'Ill1'I' il ix llml :Ill Illl'Sl' illNlfilll-f'Q.1l1w1,1-'lr'-N--115H1-Sl-if-11--1-. ll' IWW' Hmiqx ,.HllH.,, Hmkl, lift, I,i4,HH.m Ut' IIN. with- Xllll Ul'xx'l1g11 in .XII 1-Viwx iff-zxlln-fl l1igl:v1'4-1l- Hlll lmx'ixlu'llu-nnNimilzllzf+1'xx'ln-lllm'ilu-yl1:1vv ll 1 l l'u flu' Vl1'l l.V SUV! 21, '--' Illf' l 'V l,U'll llHI'l'HXK'1'll l'1mn ln-1' Hrs! lrlnlm-:'1':l1nlu-1'. Ulla- !'lY'l'- lll Nll lx HUT l'Hll.V 4'lH1'l1L'll'2'l 'l l.V l'1 WH- 1 vm, ,MIX 1,,m-4. .Mm ,,, ,lwliflw llwl' A'w1n-- llll'll'Xlll1lll lll'!IIllIlll4' Y2ll1lTl1'F. ll1'I'2lllSHl'Ib1lllII N1-lu-X. lull tu Ill-' lllf' zlrliflx llzlw- 1lIl4l1'I'.Tu4u1l lll 1l1 l'1'l'11fl'A 'lll 'll ll5 f'li1F'1+1 W1HX l ' ln-1' lwxl. ,lllllwlmll rllm' lmw' illn-:llizwl ll:-1' 'l l 'll ll 7 ll 'N l'5'l'lll 5 11114 l 'lll 5 Wll-'ll in 111:1llA' I'1'glN'1'l4 :mul lmlw m:lu'11iTim-ll llvr x'i1'- l'1H'f '-'1H l l ' l 'V'5'V'l ll Us lllll'1 'l l5llmllly llll'4. Nllll tlugx' ll2lX'1' 1llSf'HY1'l'4'll lll'l' l'1lml:1m4-11- lA 'l l'1l'-l'1'l llml lllfl llflx 'W-111 lQ Nl '1l S ,HI ,.ll:H.m.,1.,.i5,i1 .,,, ,tllp Viullt kiwi Ut' w.ml,YY x'1-vm-zmlwl in 11111-xp:-4-lm-ll plzlwls Zlllil :11 I' 14-A TNI' Nlw' i' IPl'Hll4l ffl' In-1-1-1f11n11ry, pl-011.1 .,1' 51, lwl qmlil-ipznwl. Sill. inzlll llllwp1'z1iNA1nl'l11-1' ,,,.,,I,!,.. P,-l,l,,1 in hm. Ly-1.5. :HH1 Im, W., ml ,,f' xirlluf-.:1114l wlmx'i1y ll-Vln1'w4-axlmm-sf'-4.ll-I US ll4'l'X lll In -twvlv I-I illlflllllli-1' lilllv fu' lm-am. WP' ffT'l11'1'1 MIN llll' .Xlll'I'l1': 1 'firl Ill Al'lF 'l'l1iNln'i1lv ix ilu' li1',YIlHl1'r+l' ln-1'vll:11':11-if-1': it ll l'l1 X- l 'l'1 l11'1'f111l1S-1'1' Til M1111- ix ml, HI,iu.iH HQ' Hmm.4,1'h1,I.x.i,.,m.,.1, fpw ,,1' juxi :mul lay ln-1' uw-nllv :ml g:1':1vi-111: lI1il1lIIl'I'. l1v1'l'v+lli1'S.:ll14l ilu-1m1,if11-ixywxt' tlul 1u1iQf-4vm-4-p- Willllllfll V 1'1lll 111lju.'1 4--'I' -'xxnsf' 111 lk2lll41lll lu-r. l'll.XlIl,H'l l'l'l N. NIYIIIVK. lvl Q 115131 'l 'ILEE 4 'llY. 'l'l1v llllll'llW'lllll vm-11I111'y is flistim-:iw-ly ill' I'llll'l' lIlVi'llll1llS fm' ill' lI'1lllSl.l'I'l'lll'l' ul' nw- ul' S4'lI'lll'l'. .X lz1l',1'v p1'wlm1'1i1m ul' ilu' illfvl- lllifllglll symlmls nw- ills- Ivlm-gg'1':ipl1, In-ln-pl 1 lu' l4'l'l1lill YV4 VlllKl1ll'llljl'Il1lSf'1'1llllI'j'll:l.' lll'l'll 011' :1111l XYll'4'l1'.'4 ll'll'Q.l'l'i Illl. uzlwwl in silulylmr its wmlpll-x plwlvlvlllf. :l111l 'lllmv lll,lHl'j' ul' xvixw-lm-+4 I1-lvg1 :1pl1y 1-Q! A mls lllf' rw-Nullx ul' rllif 5111 lj lm 1111111-1'i:1lly all- -In-1' lxnnw- tlnm 11111- llllllll Il yn-:Irv :mul 1- nm- l'l'4'll'1l 1l1v wlllwzlxwl 1-w11+liTlu11S 1-l'u111'4l:lily lilk-. lillllr tlul Xlwlfx' ffl' lllilllf' int -rm-sl 1'XIll'l'llllt' 11s l,l'l'll2lIlS no liI'IlIl4'll UT' alpplil-fl 4l'l1'll1'l' Inns IH ln' Illv ll-mling Sr'lA'I1IlsISul'll411ll l-lm' pf- :xml I'l'Y1'lllll11lllZl'll Iln-svww111li1im1i:1f ilu- Sllllfllll .Xu l'l'lt'Il. 'l'l1m- lirft l': 'ts v-nlm-1'11'l1g Ill - 1-I1-4-lx'iviIy. Jlllll .'lll'l'lX lllblll' lme lnul su rnpill XYlI'1'l!'SN I1-ll-gnznlull ws-rv guimll l-l'Hlll fl't'lll'I'ill 41Ve4xg'l'l'zl1 :ln mlv: '- lui. l:1lw1':u1w1'y l'XIll'l'llIll'lllS. :mrl l.l'llll :11-4-illl-mu, 'l'l1w :lpplir-:ulifmx ut' qxlm-wil-ily :ml mlmvr- .11 'll zz' Iln- llI'1'2llilllQ' HT' 4-ulmlvs :mfl I4-le-g--gpll ll . imwlvilng' il Ll'I't'ill llllllllwl' ul' lllV4'lll. us wi -1-N. 111 11- tlnm fr--ln mlirf-vt K'XIN'l'llll1'l1IillA nl Ut' tlli' I'l'llllll'.Y. lllllvfl' inn-nlifms may lw Hll llw flllwjwl ilsllf. 'l'l1x first -X1 -ri 'ns 4'l2lSNl'll llll1ll'I' iw, llivifi Ins---llmw for nwlivv in wlmil-lx flu- wir:-l -sf tm-l -f rnplx was slmwn lu pllww, mul tlm - fm- ill' ll':111sl'm-1-1-lu-v nl' lu- 1111111- tllam 141. , 'lvlv :mul 4-vv1111,'m-fllltw mn, Ill4rlI2'llI syml mls. lilc-vlx-if-ity1141,-lu-mu zlppliml mm- ln-rm-4-11 l1w 11g:il'1m.' mul lwlwn-c-11 lm'- - '- W :mel Ull'l'll'lf' mil mjvs. 'l'l1 ing tr: 'l1s. 1 11 x 1 4 N 1 1 vw IXX l 'Il I1 xx ' 1 N x ' X 1 ll I N f'4iII'lI111l N I x 1 N 1 N N 511 N x 1 Q xx 1 N X 1 X x N 111 1111 1 1111 11111 111111111 111 f 24 .X1,1'1X.XN11I11,X 1111.11 SK 114Nb14, 1111' 111111-11'l:1111-V 1-1' 11-11-u1':11111111u 111 N1-:1 1+ 111' :11111:11':1111X 111111 111-1111 111111111-11 Xl'11X111X1' 1- 1',x'Q11-111,M111-v1:1114x 1lI1I1'I1YlN 1111:N1lIII1 1'-111311 1111111311 111 111- 1111111--111111 115' J11ll'x 1'x1'14j1I 11-1',v 1:1N. '111lt'2llPI1Ii1'1I1llN111 1111x-'11x1-1'1111x1S11-+1UI' v1'1111u 111 1-1' 11'11'.11 111111111x1-N. '111I1NXY2lN11'111 1'41l' 1 111111-111111 11,x11:1111-1 1'1v111111m'11-11 1-1 Iww x1'11'1'N, :111 1l:11iz111. 11112111-111111 X1111'1'11111. 1111111. N 11111' '111'1'1'1! 1 ' '1 ' Wi' 4 11 '1 '11-11 X1:11'w11111 x111N11111'11 111 111111' .XQPl'11f1111l. lxfl. '1 '1' '11 11 1 ! 211111 '1 5'!U1'13 1 ' '1 ' II1- 11':1N 1'11111':1l1'11 111 1.1'g11111'11 :11111 :11 1111- 1111- 1 '- W 1'1 '5 1 1'1'- F nf 1 1 f1 14- 11'1 '1 ' 11131111 l'11i11'1'N111. ,Xl 1111' 111111-1' 1111 51111111-11 11'4f'1N 1'1'1 '11 '1'11 f'1'11'N1V '111 11111111111 ll!l11I'I' 1'1'11l'. 11111111 :11111 11 1-1- 111111- l4:1111111:11' 111111 1111' v111'1'1-111 111'11 s1,4'11:11x. 111111' 11:111'1':11'11111111 ,IN M-HI-1i ,,1' 1,,,,l1 xl:xH,.11:,H,1 1l,.,.,,. ,1,,.,u,, 1111' 1-1111 111' 11111 1111'-A 141'H1Il 111-A N11-1'11 l11-m11111- Im,Hu11H1IM.t, l,l, H,I.i1,,H,,,l ,WM il, ,1,., ,l,,.,,,.'y 11111211--11 111111 4'1l'1'1l'11'IAY QIII11 21 N1l1Il. 11111'i11g ,,f',l,.,I,.1,i,'X ll, ,,,:,,l,. 1,i,1g,.S, ,X,.,.,-g,,,..,,,, 1111'N:11111-1411111 1114 :111 :11111:11':1111N :1x 111:11 llNl'l1 WIli1,lix-ilmliltllixI'H1IH.V',l.NI:II'.in 112,15-g ill 111 N1-11-11113. 4'4'IlI11lLl 511111 11114 s:11111':111'11 2l1'l'Jl 1 11,-,V 'HN :,,1,.,,,l,,F W.,.,. M, ,,,,.,.l.,X1',,j ,hm 11 1x 111111- 111 1'l'1'1'1Yl' 1111- N1,1'Ilil1S. 11, ,,,,,1 1,11'f,I1-HI'1111-111111 I'1-1-1-11, 1111- 1f11p11x11 '1111-u1'a11111111g 1'I'HIll l1':1111s:1111I 1bl'1XYl'4'l1 111111- -4-11-1111N1. llix 1'1I1l'1' 1111111111111 111 1111' g1l1l1g11-- lll,.1' 1l'il1ll4 ix 11111111111 :xs i11111111'141111 ilf 1l'1l mm 111-1-x'11111N1,1 l1Nl'11 1'-1114511111 411, N111:111 1111 1z11111i11g 111-111111-11 N111I1-, 11111 11111 N11 111':14'liw:11. 111 xvx N1-1 11111111 111111-N. 1111-xv 11111-:1111111 1-g1I1111'- 11l1N1N2il'1'1IllIl111N1l1'1111-X' 1111'IlI1'I1lf11111141lI11Il4 1111-N. 111- 1'11 X4'1'l'i1 111:11 W1I1ll1l1'NI'.11ll1111114 114111. 1'12l1'1l 1-:11' 11:1F :111 :11111:11':1111N 111111-11 11:1x 11111111111 IW1 11-11111N f'JII'41N 111211. 51u'11:11N 1-1111111 1 111211 111111-1111111. 1-1111111-1-11-11 111 11l1- 11111-1-lx. 1111 1'1-v1-11 -11 1'I'HIlI 1111111' :11111 x1xI1-11l11x,1':11'11- 111111'11 1-lv 1111111--111-11 11':111x!'1A1' 1111- N11411:11x 111 1111' 11:S'J111 1-1- 1 :11111 11.1111 1-:111:1w1111-N 'Ill IPl11l'N 111111' 1 ll'I1I. XX'1l4'Ill'4' 11111' :111- l:11i1-11 llll 115' 1111' 11-1- lx-11w1x :11111 I1 11:111' 111211. x1g11:11x w111111 111- V11- 1 l'2l111l Nl:1I1+1111-1':1111+I111-1'1111111. 1-1-111-11 :ll 11111- 1lIIll11l'1'41 :11111 ll1Il4' j'1ll'41X 111x- qy,,,.,,1' Ill, mx, I,I.m.,i4.:l1Hl,I,li,.:,,i,,Hx,,1'HU. 11111111-, 1'1l1 1-11 l1l'ilL14-11 111' 11iN N11l'1'1'NN, 11111-1-11111 ull-,.l,.xS1,.1,.u,-:,I,1, H-',,1,4y iq-,.,,t.l, l'lIi Hmlliwlr .-11111- I-1 1f11g1:11111 111 INEHL :lll11 11111111111-11 1111' 111111 w:1x111z1+11' 111 5112.1111111-III-ix1.,l1'l1:,,,,,,.1, :'111 111' W. 11. 1l1'1'l'I'4', 111111 111111111 1lI' 1'111'1'11-11 1111 1M1XX'l'l'll 1.2IY1'l'Il111'1i 1511111 :11111 171111 11111111 1V '1'f 1f' Nl '1'WA 'x 111111 5 1V5 1 11'i1 '1 SQ 1 111111. :1 1114I:1111'4- 1114 11lI'l'l' IIl111'w. 111 lH.1.'1 111' Q'1'l11'1'.V 1 11N I 'l'i '11 f1f'1 1'1 V 1 1'1 '11- 1 1:11111-111-11:1111-1'111:1111-111 11lll'11I'1XY1'l'll1111'1'11' Hill' 1-11 ll1, 111 11ix 11lNl 1-X111-1'11111-111N 111 1'1llL1 111 111111211111 111Y1l1l.1ll S1'1l1:l1I11.:I 411NI:ll11'1'111' 1111111. :1111'111l1I1-11 1111' llv' 111' 11:1111111llS I11s1lIrI111l'1 11111 Ill11l'4. 111 I J 11m'1-NI:11111s111-11 :1 111-1'111:1- '11x w-1'111-111 11'11'1-N, 11ll1 X111111 :111:111111111m'11 11114. 111 Ill 111111 1H'1XK't'l'll 1,z11'1'1'11111'1q 15-1111 :11141 171:11 IIN 1111' 1111111 111-x11'1yx '11 1111' 11:11111-111N. 51 111-1'1-- 11111111 1N12lll11. 111 11-1111 111N1:1111-1-N 111- IlNl'11 111- 1111111-111111111-uw-111'111:1NI4111'111111-F. llix 111'x1 lllll-1 1111' Nilllll' :111p:11'11I11-. 4'111151sl111L:'111' :1 11111- 13111111111 1111+ 111-11x'1-1111 1111- IX11' 111' XYM111 111111111-. 111' il IlI1l1i1'2lIl1111I'I'211i 11111-111,11 1111111-111' :11111 :1 N11i11 111 1111' 1'1l21lll1l'1. .X1't111' lllllllj' 111 111141 1!llIl41I'4'l1 1,1-4'1:1111'111' v1-11+. il x14ll'N1' 1111111111x 1-1' ll'1:I1 111- N111'1'1'l'l11'l1 111 In-11-gg'1':11111111: 1111' :11111 :1 11-11-11111111w 1-1-1-1-iw-1'. 111111' IlI'1Il4'1lHl1 11+ 1i11111'111-1111111111. 4111 1111- 111111111111111. il 111QI:1111'm- 1111'1 1P1A. l11iN IlIlIPill'E11lIS 11:14 1111- l'1ll'H11IlIl1' 1111 1l41lll'1l'4'll IlI111'4. 11m'1'r- 1111 if-I 1111 :1 lil'I'T1lil' 111111'11 was 1':1p:11111- 111' Nt 11111111! :11111 s1:11'li11g' lI1'1l1 511111 111. 1111- 1'll1'I'l'Il1 :11111111 lxw 1111111111-11 :11111 Jytj Thi, ,Vx-q,1.,,,1,1'Wg,.,.1,.W,,.1,.u,-:,l,1,5-W2,,,l,.X1 1 ' 4' 4 '1' W1 '1 5151311111 Wh WU' 111 11N1-11 111 I111' 1':l1Ll11N1l f'2l4'1l1 1':1w1 111' INS1 ,11111111 1111111 1-111- Nl:1111+11. I1l1' 1'111-1111111111 111' 1111- 111111-1' .m-1' N1'Yl'1I 1lll1I11I'l'I1 I!ll'NNi1L1l'N x1'1-1'1- 11':111.11111f 11111111 I11:l41n- 11 lN1NN11l1l' 11111' 1111' 11111'-1' 1ll4ll'll- IMI. IH IIN. 1',,ll4,wiHg Ax-MII-. I .mi lu.,-Hmm.Hg Illl'll1 111 l'l'4'Hl'l1 11l1'S1.l' 111 111 f111tN:11111f1:1x111-Q. Nmliun, H-,.,.,. M., HI, ful- ,1,,. H-:,,,,,,,iS4i,,H ,,f N112 W. S11'111. 1II'HlIl I T 111 INJS, m:,.l.1 N1u11111N 111-lm-1-11 114'X'I'I'. 1':l1511illl11. :11111 111-11' llllllf' 1-X111-1'i1111111!N 1111 1111- wiw-11-W 11111-u'1':1p11 1'1:'111'. 1 1'1111v1-. 1111- ww 1111- u'1'1':1lr'SI Iv!! 111' 1111111-1111 N11+11'1- :11111 113111 111+11s1-s. :11111 111-Iww'11 1111' 1121V l11 'NQI1111 :11111 it wal SIIf'!'f', 1.ll1 111 X1lllI'l' :11111 51:1wi11u' N1 ips. 111s :1py1:11':1t11s ms 1 'V5' WHY- 1111i1:11' 111 111:11 flI'4'X'1Hll 15' 11s1-11 11111111-1-11 S1l1IlN. S1 5L'1'4'Zl1 11':1N X1:11'w1111's '11111--4111t1-1vg'1':11111- 1111' 111 lst 111111f11'1:111r w 1'1c 111' N112 S11 '11 1!I11'1II 11111 1f11g1ix11 'Yil1'1lI 1'111'11 111' lH1lNt11:11 111- 1111- 1'sl:1111is111114-111 111'w11'1-111s4 - 1':1111v 1111111' 1111w1'11:1li1111:11 y:11'111 l'1If'l' 111 .xlIll'l 1111-:1111111 115' 111111-1' 111111.11-1-11 1'12l41ll4'1 Ilwk :11111 im 111 INTLI. .X '1-44111 :11 S:11111,v 1111111' 11':1s.'11l1- 1 1f1+11i1111w11. il 111N11l1lf'l' 111' 1-M111 IIl11l'S. 11111-11 11111111 11-1-1-iw-1' :11111 NIQ11-w111i 11111-11 111121 1'1111N I':11' 11111111112 11111 11111111' :11111 l'2l1'11l 1I:ll1 N1'1l'11llQ' :11111:11':1111N 'Ill 1111' Q11-:11111-1' 1'11111-1-, 1111-11 II 4-11 :lx 1'111111111'I1+1'4 111' r-1111-1' x1':11'1-4, :11111 1'1'H1II x1'1111'11 's- fu' 1 N -'-' I' z ' 1' ' 'NIJ x s 111111 x 111 1 IN 1 1 N ll 1 N s x 1 S I NN N N 1 N 114 NN 'N N N 11 H 1 P111 ,N N , 1 XXI' 4 tix Q1 NN N 111 1. 1 1 N 111 1 N 1 N 1 N 1 N' ,. 1 N 1 I , 111 N I 1 N fl gl I S U 1111 N 1 1 1 11 II 1 ll 111' 1 11111 1111 1 Lf 1 Y N N1 N 1111111 ,g 1 1 11 N 1 N11 .11 x N PN M 1 1 I1 11 , ,Q 1 1111 H, 1 X151 1111 . 1 l L1 N 1- 1 ll N N NN h ll x N ,J D 15 , 1 1 ,1 11,11 1 II 1111111 ll 11 1 Q ll 1 1 L NN N 111111 1111111 W , 1 11 1 11 11111111 1 111 1 ,N ff If 1 11 11 1 1 .IN N1 I I' 1 , I X I H , N1 1 11 . 111111 111111 111,11 1111 1 Q 11111,1111 11 1111 11111 11111111 1 lf' 1 '1 1 1111191 N 11 ll Q11 1111 10511 1-1 1 11l1 Il, 11111 111 lQ1f1I'Q'f'1 ,. 1 ll Ll N1 1141 ,J H, 1 Ill 1 4 111111 ll IIN1 1 , 1 11 1 1111x 1 4 T 1 1 f 11 1 llllx 1111111 111 1 1 R 1 N l 1 N 1 111 L11 -1111111111 11' V1 1 111 x 1 N Q N ,I 1 ., nl 141 N111 111 111.1QQ S111 4 I0 I mx H 1 11 11 111 llll 11111 11 IINN 1111111-1 4 1 11111111 1 If 11 11 4 ll Pl ll 11 N , N , 1 . M 1, H 1 1 1 11: llllN1 Q 1 1 Ill,l l1'1' gl lf-1llll - ,, 1 s1Q1 11144 1 I1 4 1 1 1 1 1111 Q11 N 4 ,11 ll, .N 1 1 1 1 1111111 1Q 1 1 1 1 1 111.1 4 1 ll 4 I1N1lllll 1x- 11 1 fl 1111 1111 T I1 1 4 Q1 1 1 1 11 11111 Ill, N 1 1 1 11111111Q 11l1lN 11111111 11111 11,,111.11111 111 .1111 111g 4 11.111 1 111111111 101111111511 1111110 'I'111'ISl1IS, VLASS 1111' NlN1'I'l'1'I11IN 111'.' 111611. 25 illl 11111112 '111lll.' 1111' l'1'.'ll114 11'1-1111 1111 ' 111 lll'1'5rlIl'4'. '1'111. 1111p:11':1111f1511111111111111- 1, 11:1 N- ' X'lP1'11 1111111151 11s s11111 11s 1111- 1'il1'1'h X1'1'l'1' 1111111-1'111'. l '1'- '1'1l1'S1' 14ZI1'1S 111111111111 11515 111111111111 :11111 11111.1- '1'1ll'l'1' 11'111'1- 111' 111111111'111111 1.2I'1S 111111111 111 1l'llIll1'll1S 1111 111l.' lI,1'11 111 p1'11'1'111'1111g' 1111- 1ll2lI11' x1ill'1'11ll1'S 111111111111 211 XY1l'1'11'.'S1,1f11'Q'I'1I11lX 11111s1 S1l1'1'1 -,'.' 1.111 sy. 111111 111' 11'11'11111S.' 11'11'g'l'2 11111' S11 111111-1111111 1'1'11111 111111 s11 lllll1'1l 111111111 11-1 1111'1-1111111. 1111 1111 ' 11 1'11 1 1'1S U1' 'I1111 Wh 1V1 '1 1' '1'111- 1111p111'11111. 141II' s111111111g: is 1'JlS11.X' 111111111- 111-1'111'1- 111111. '1'1l1'.'l' 111' 1'11111s 11'1'I'1' 1111- 1111111 ,N .,1. It ,.,,H,iN,,,,f'mly1.lt.1.T,.i1.:,lm.H.him.t,, 1 1 'l'11'1 1 1 Fl'l'1'1'1l5' NWI 11 17111 'l l11 11l'1P11111'1' rIl1I'1i,'. '1'111.' lINll2I11.Y 1-1111s1s1.' 111' 21 '1 1f' ll lllf' 1 11l ' 1 '11 '1' S11 l11'1l if W '11'1 1l111111111111'11'111111. Zlll 1llh11'l1lII1'Il1 111 1-11111'111'1 2111 1'1-111-1111 111111-1' '1 1'1 S. 1111111111111111111111-111 1111111'111-1-15111-1-111111111 1' '11ry .X 1 1l11'llI1'll1 111' 1111' 1PI'1ll1'1l111'S 111v1111'1111 111111 111g'11 lIl'1 -.'.' llI'1', 11 111111 1114- 1'IIl'I'l'll1 11 I11Ss JI 1111s1-11111111111 111' 11111 1111111-11111 11111111'1111. 111'11 11111111 11111' 11111111111'1111' 111 1111111111-1' 111111 '1111l1'l7 ll111'11.'r1lI'X 111 21 11111111' 1111111-1's1111111111g: 111' 1111' JI 5111 V11 s111'1-1'111 1ll1'1l1'S 11111141 '1'111.' 1-1111 is '1111- 11'11'1111- s 11'1'1lI'2lIP1l. 111-1111-11 111 il 11111111111 W1111 il 1l2I111'l'j' 111' il 1'1-11' 11' il 1'111l'1l11ll11'111111'V 1111111111111111'11111s 11s11111-1'- 1'11llf- fl M l'-'V 1 11 l'2l1'1l 1 '.V H1111 f lll' 1 '1lf1 1,111 111 :Ill 1-111s1111 1111111111111 '1 1411111-1'11111s 11'111'11s 111 1 l 'S 111l111'1-f- '1'1l 111' 11l1'-'1' F1l1l4'l 'F1ll ' 1' l' VI' 111:11 1111-11111111. A Y1111'111111lA 1llll1ll!l' 1'11l'1i 1-ts 11lHl' 11l1111111f11'S- '1'1lf'5' ?1l'4' 1111 111 1'1Plll' ' '1l1'.' 1111' Il1l' lll'H1lll11 11 111 1'1111'11111111 '11111 11'111'1-s 111' 111 '11illll1'11'l' 111111 11111 111'1111y-.'111'1111111 111' 1111 '11'1l 5,1 H1 HH, gm , 21,1 3' '12 ll. fm. 1, km- 11111111 11111511 2lI'1' lll2l111' 1111' 1'l'. H111 '11 1111'.' 11111- ,Hu ,l,,. ,.,1,,.,- 2,1-,,l,,,,l ,1,,. ..,,,,,11,. 1, 41.1 in 1-i. ll. -11 ilh 111-51111111111s111111 1111' 111.1111111111111 1 'l11S 111111111111 111111 11'111'11s 111' 111111 :11'11 1-.'1'll'l'2l11'11. S 1 ' 11 -if 1' 1111' 1 '15'- 111 -'1 '1' '1'-' 11 1, 11'1111 Qlll l'11'1'1l'11' s11111'1i. 11 '1'll1'l'2l11'S 11'1 '11s ll 1ll 'S1 il1'1l l1ll'l' 1ll'1' 11X1'1 ill 'lll 'Y' '11111 in IIN. ,.,1H,l. Similar In HIM, U11 liwm mul 1'11s1-111'1111111-11111111111111111111111111.11111S11111111 11111 s111 41. '1'1l1'j'1l1'1' S1l2llP1'11 111i11s1111111'11'111 .'111111s1 1 'lll!' 1l11 11 Willl 11. '- '1'1l1S V'lS'11ll is Ilwy Imwl Wm tht, SWW1 01' li ,MQ lm' Ihw. 111111111'111111. il, 11 1'1'111l1'1'S 1111' 11'll '11l 111 1111- 11111- 11111 111' 1111' S111111- 11'll1I11l EIS 1111111 11-211-,Nu 1-11-1-11'111 11'111'1-s 211111 111211i1'5 1111-111 llll11'11l'lll 111111 111111 1111-1'111'111'1- 1111 11111 Il1'1'l'1'1 1111' 1'.'1'h. '1'111-1' l '1l' 1f'l'- '1'1l UV -'lll2'11 l' S1l1l l '-' 1ll'0 P1fl 1 1 1111 .'.' 1111'11111.l'11 illlj'11l1ll ' 1-x1-11111 1111-1111 1-11 111111- ll 11111111-'ill' 11'1 ' 'PT' 1111' lfll 'l' FI1l l' illld U 1.5. 111' ,I :X vim., 1- -Q mmm! flwk is :,lz,,.I.,1 11111- 11111 il 1'1'111-111111 111- 1111 1ll1'1l f1'11 1 1 . T110 111l'11' 1s1 il 12111111 11111 .11 11111 111-1-111111-s 11111111-1' 111-- 1 'lll' N1l1l1'l 'S 1ll'f' 1ll Pl 11l'f '1l'1l1 1lll ' '1'1l' '11'0' 1-1111s11 11111 1111111 1'11111111111111111111s 1111111 '.1' 111 1111- ll'11' lll'l 'll1 111' -'-' 1'-' 1'l 'lll l1l1' 111 1' ' 1211 11111111 211111 1111 11111111 1'11-1-111'11111111s 1111- .' 111111. S1 l1l N' Sl'1l l'1'S ill l'f11'l' 1 1 ' ' 1 111111: 1 il, 11' 11111 111111111 I11'.'1-s 111-111111-11 121I',,l1 111111 Q1 1115, Wll' '11 lS1 'llll1'1'11'1 111111 '1' -'l -'Ill' f'1fflll'llf'f- ff' 411 11 11s 1111 11ll1'1'1'1.4. 11111 11'11 ' 21-1111111111-11 a1I'1' 111 l 1-' 'll2lll1'1' I'12llf'- V1l11'1l 'l ' - I 12110 ,1,., 1,-.-' H, S H1 is A1- 1 - 11 1 ' 5: 111' 111111111 1-P11111 1'1111'-11 11 11-11111' '1 ' .1 .'11ilI'1, 1111111 if I'1211'l'11 1111 il 1:111111, 111-1 1. 1 ' . 11111' 11l 'l 1111111 11 l1ll1 11 2 11'l'3'- 1 111: 1'1 11 '. 1. 1 111' 11lll ' 111s111111111 s1g,'1111111' 11111 1'11f W1 11 il 1'llI'1'l'1l1 111' 111111'11'11111,1' is 5:1-1111111111111 1ll'1'fll'2l1llS '1'111'l'S1 1 1.111 ' 1' 1121 1' '11 ful' 115' 21 11111111111 111' 11111111 1111-1-11111-111 Illil 11111111 11 S1l 'l '11S1flll1 '5- 'l'l1 1'1l1 1' '111'f1'l llf'1' 13 111 H tm fwm mp pm. nf flu l,.n11,,.y and 1111' 1'111'1111111 1111111 111111 1111'11'1 '111 4111111 1111- 1111- S111111- 1 1 1111 1111-' 1111' 11111-k 111111 1111- 11 l'1fll S- '1 ' Ullf' -'lll2l11 1'l'1lS-' -'1'1l1'l'P 'S fl ',,1H,l. wrt uf tht hum th,-,,,, -1 31.1 ' Us 11-111-11 Il 111-11111-111 1111-11, 111 1111- 111111 1 '11111 is 1.,',,,,1,,1.1,,,-. N, 1. if' in thin' 1.,,n,1m.11,,- HN.,-1. 11 lll1'11l1111' 1111111. 11. 111111f' Z11l1'. 111111-11 11111. 11S is il 111111 .1111 1, .1 11111 11s 111111 111'11V1K1lI 111'11 -111s fl l'f'H'1l12l1f11'. '11111' 1111 1- .- 1 11' is 15 llL' 1111 .'.' 1111 1111 21 111111. 1111 11 1111- 1-1111111111 1 'llll 1'll'11 lf' 11111 121111. 'N 15111 11' 2111 ,mm Iii.. 1 . F-11 H1421 1' 1-h'5h ff.. 111- 11111' 11111 11115. 11x1111 1111 11 11111'11.' 1111' 1111' -111 l'1'.'1.'1'lll1'11, 1'11l11' 1'-11' 111111 ml 1-11-1-1,-ip 5111111131115 111111111111111111111111s11'11111'1 1' J 11111 .1iJI'1i. s111'k' 1' 1111s 111111 .1111111 1111 11 s 111111 's, '11lll11'1'l'S 1 1 1 'llf'- 111'1'l'1'J1N1'1ilI 1'1f'1111 1'11. . 1 -1 111111111 1 li 1111111 '1'1111 111111111111111: 11111' 111-111 1111111 is 1 . F1111- 111'111111'11'11'11,1'. 1'1'11'. 1.11111'1. Zlll 111 11'11s11 Sl'11'll' 11111 11.1 1111 2IIDIl2ll'2l1llS 1111' S1'l11'11:,I. 1 1 1191. 1l1'l'1.1'1'1l'11 s 11-11 1111 1111'1111111111 v1 11 H1'11-.' 111' 111-s11111111111 11111111s S1ll1'12 ' 111 111' 1 1110 111 Rl Q11 11111 1211111111 1111-11 1ll 1'11' 1 1. 1 1s1 y1111111s 111' 11111s1-111111 '111111-11'1111s. 11 11 1- 1110 111' '-'.' YV1'1'1'1'i1511'1l1'11 111 1111- 111111 111'1'1111p1-1'111s- 1111111111111 11'-11'1-s, 1111' 1'1l111'1'1'1'. V1l11'1l 1 1 . 1110 ' ' '1 ' - ' 1 1 1 ,' 1'L'1' 111' 1-111111111 1 ' 1 '. 1 1 111, XI I XXNDRI X HI H SLHOOI N N lS .IN 1 N . N l 1 N NN lllx , u 1' I 1 . lx .lpplrx H l lN I li 1 ll ll lllf s xXx .ll lx N 1 dll x 1 1 I 4 Ill uw N IT xt ls lx sum QI .xv tubm four un 1 H . 1 I 1 I 4l1.1 N tl U lx httl wx ug,-. mu 1- 11.11 1 I 4 X N 1 1 IX Nfll I N ' 1 P N I N N1 ,dill tu 1 l U x ll N lil N 4 f mu lts Sf-xmltlxc-11 N ml lll tlu f'll'f'lll ll P 1 1 N N Il - gg llllll 1 Sl1xlS 1 lifl IX Ill N O I lINNl N ,. 4 alms gp 1 lm ul N It to p. N UINI N 1 4 llll 1112 X 1 1 ,.- In ll um 1 1 x tus 14 Ill uctmu Q0 thut the- 1-ohm' r D N1 N N x ltlill lllllilllw x J.11 thr 11 lll X x 4 ll xmpl N- Q 1 cc 1 lllll ' IN 1 1114151112 llllllllx 1 u , not llsq- an ,. ' ff - . xr ltlc xl xx ll! N I4 1, .l 11 xx 111- 0 IP -1- 111, llnlll lx 1 N ' xx - sux D 1 pl 1 lc I-In lllgl' 1 1 mart .1 ll w um - L ll ll ILIK dgdlll no nm XX F 1 . l 1. N lt I Q I NN 7 N 1 n N Ill mlm 1 1 1 ll mc xx. gf ll - N lll ll 11 1 xx lu- IN N N will N N N 4 NIXN H N UN1 1 I lll ll tx CHAN Q 1 ml N iN IN X N X II ll' lllx 1 lllllll Ill 1 lllllll x . N x 4 xtw . x 1 IH ,, ll Nl N . F . 1 NN N N llllf xx nl xl ,, NN ,. 1. xx . 1 N K 1 l I 1 4 ,. 1 l K N I Id ll ' . N KHH' 1 ' XlN X X Ill 1 ,4 1 Nx- N P Tl NN :X 1 1 1- 26 . ,ffl .v . G .lf .. 2lll1l an N11-rm lll.'ll'llllllAlll In l'l'1'lll'll ilu- 1-ln-1-l1'iv ix zllrlm- In 1-xpluin 'lux 'l'l14- va-1'tiv:1l win- in impnls- in 1l-ns :xml nlwln-s. 'l'l1- 1'm-.mx-:lu-v lf-111-' lllSl2lIlt'K' ts-lm-grmpllirlpr HIIIVX' lu- swiI'l11-4l plant:-5 am- ull 1'llIlIbl'l', Wllll'l14'1l1l.'t'S ilu-1-lm-t1'i1' l-l'HlIl an sn-mliugr 1lllll'll'illllS tu il l't'l'1'lVlIlg' :np- impnls-F In llanvm- zz jl'l'1 lll'l' 1-tll-4-1 upwn ilu- 1r:1l':IllS. lllllf' lu-iprlmt ul' tlu- wirm- mlm-pe-mls up- .-Uln-x'1-1', Ilnux nmliiu,u' il pn ,-.- ilnlv In Ir: :mil ull tlu- mlixlzmm- ul' ll'l!'Q.l'I'2llllllllSl. ilu- flistumw- wigrxrllsIllreuglnaxg'1'a-:111-xwlislzl11-4-. lH'lll5l'1'llllill In ilu-sqlxm-4-Ut'1l1v ll -lst l Vgrlnl. Th- .-.Ju-w-r is :hm mm .lf rl - - 1 atu' 'HH' S1-1' 'fl --f Fvllfllllil 111- -'-1 :INN WUI' 1111' wllyll gain. Mm.,.,,ni tht. mm tl-Hill.. .ll 1 win-lu-.s ta-l1-g'1'upl is allmut lil'l4-4-11 wflwlf :l wh' -ll is -,t K'SSl'llll2ll lu ilu- .-'Q-14-ln, MA -- milllm-. 'l'ln- maximum. 4llSl2lll1'i', qu l'2ll'. is 1-1-ni 1.1-9 Ill- li! lg vulu-1'1-1' lll'lllK' ln' I'1'uf. lllll'U llV I 'lf'S- ST ' -' llllfl l'l l'll'll'11l 'lf' l,,,gg.,.. lm, lu. g-,Nrly i,uI,l.l,w.,1 it. A, 31.11-- 1111'lu1m-1-S in ilu- 1-lmxfh lmw- but littls- -HH-vt ,.,, ' u. - ' , 5, ,H 1. , ., tg 1IlllllL'Sl'l4l.IlQ.l' l' -.'.'- 1 1-S. In fact, tln- 11-N- lll1'll'l'S in lm-11'-'Ill 'xml IW1 :xml um--lx-xlf nil- f2hl 'S S1'l'lll 11- ln' Il'2lIl.'Illllll'tl lu-Ilvl' ' 'MSIE' lixm-In-rs llll1'I'l0l' '- lll1'fK'l'. 1-11-.ul at tlu- -mls WW l1'1'- luy tw vlwm-.' ' 'mr sil'-- pl -'J or 1 l llll 2l4'l'HllIlT ul' its linlitzltimls Ilu- l-ss pil-1-vs, um- IlllllllIll'Il'l' al- 't. 'l'l1- spawn- lw- In-lm-u'1'axpl1 in its IDI'l'.'l'lll wtnlm- ul' mlm-V1-lupxm-11t, Iw -1-11 ilu- pole- pie-vc-5 is till.-ll with vm-ry lim: if nur 1ll'rllll1'll In supply all Iln- lu-1-elsuflllallu ml-ml filings. ul' vlnivll Illlll'Ij'-.'lX pfnrts 'll'l' in svlltllllpl' Illullgflll sy1nlmls.:l1nl it l'2lll lu-vm-1' nivlu-l. l'Ull!'ll2ll'ISlll'USllV1'l', with El V1-'j. ull mln- rlu- plum- nl' flu- win- lt'll':l'l'illill. :ns t'1l4'll :nm--un! ul' Ill1'l'4'lll'f'. lf ilu- I7I'01lHl'Tllrll 11' sil- sq-ru-s ll sliffm-rm-nl 5 'I N-. 'l'ln- wire-ll-us tvlv- xw-1' if llll'l'1'2lsl'1l flu- sm-nsitivm n -ss 4 f thl- 4:1-114-12 g.l'l'2lllll 1'2IllllHl ln- ll.'t'l in :1 Illie-kly puplllntn-ll 1-r li llIl'l'l'2l.l'1l, lrul ru- Illll4'll Silw-r nmlu-H lt. l'1llllIll'.Y, ns ilu- t'lll4'l' ur 1-I1-vtriv waxvvs wwlllfl lun 44'll.'lTlVl' fm' IDI'1ll'll1'2ll ll.' -. A --'- ' , l -s' wmllivt :xml rln- rm-sul: xw-ulwl lu- vllzws. lsilllll' ma-ml l'lil1,,'s mul nut ln- ima ll num- nur hm 'WW '-In-sa l1'lt'L1'l'2lIlllj' mm muly ln- .1-l win 3 1'-S 1-fl. -lv it l :fx ' .' .' .' 1-Sn. in lim-s 1'm-lxwiv l.I'Illll 4 l4'll Hlll!'l'lS cl's1 'l 'ng' l'l2ll'll pull- pix-1-v lS1'lIIlll4'!'T4' ' - ' '1 by llllll1l'lIl'1'S, -us in spnrsl-ly pnplllzltm-el m-m111tri1-s ax slmrt win- Tu il I't'StIll2lIll'l' plate- Zllltl tu an :xml llI11ll'Vl'lHITK'1l.u It isnnly mx llll'SI'il,2ll1Yllll' I'1'l2lX. ilu- ' 'nf 'ull in w'1 ' that the- win-lc-.'s ti-lf-A W1 .H lm ,.1w.,1.il. imluls, M. WWW in. Il, I g1'l'illlll. -11' 11, ' li!l1lX'll. nmy lu- ll.'t'1l v'l ut fur lu' tlu- sm-mliu ' alma 'at S 't pt fl- flu. z ,' gnu-at llll11l!'2llll't' l:I'Hlll fmtsillf- ' 4- -c-s. 4-uppf-1' rm-sull-1tm'z1T ilu- '--- ' gr xtari ll :ml 'l'-If-gg-all' gg lll'fX't'l'll ships ut sm--1 is vm-ry Ii ,-.- fllI'Hll 'll tlu- win-s tn flu- l'Ulll'l'K'l'. 'llllis vullmlmlm-.1-.'p4-1-inllj in war, :ls 5HIIllllllllll'i ' ns 'a ilu- filin in tlu- 1-ull -11-1' To 1-- me lll'l,' lu- 4'2ll'l'l1'4l on ln-twc-1-11 4llll.K'l'4'lll pnrlf ul' zz 1-fmallla-tml' mul nlluw: tln- 4-ur'-nt uss. Il Hn-1-T. :lil ugrlx ilu-qv ln- sm-pzlrutr-ml lry Rl I-'rm-all 'l'l1i.' i11t4-rmittm-111 4-urrm-nt is 11-L'm'4l1-ml by tlu: ulista ll't'. ur 1-ve-11 lay ilu- 1-111-lux. As . 4'l'l'4'j' Xl lll.4ll'llIll -nt in 1lrTs Q l l' :lu-S. li' is elf-sir:-1l ant :uf-ll limi-5 ilu- llll'S.'il '1'S lll'lj' lu- mn-lm 4-lc-1-triv lllllll ls- frmn wirhmxt tlu- fil- sw-nl in 1-iplu-r. .Xml plwlmlvly in tln- lu-:lr fu- in'-'.' ' ilu- 4-Ulu-11-1' lN'1'UIlll' an 4-U ml -tur. T4 lun- tlu- :lin-4-timl ul' tln- mm -,-.- :nga-S may lu- :ln-stwrj l'.' -m l -2 . 2 , ,O 4-mltlmllm-fl lay l'C'llt't'llll','. mx wlnif-lm Xlzlrvmll is will 1'1-4-1-iw lln- lu-xt 1-lf-1-triv llllIlIl. . il tap- nt tlu- pm-:1-nt l' - '4 'l n'f. l ' l-' U- l 'hiv' ' ll -'lf l' 'Q ' ll. 25' ll' xl2ll'4'UIll Sll1'4'l'I'llS, as lu- luwpls, Ilu- win-- - ' Tlmf fl11'N2H'f' ill 'llS l l l' Nllfl f'2'l'2'l'l4' ll lu lv -.'.- lc-lm ---' l'2ll7ll will l -ww :l lllllI'll ll10l'1' 1-xrf-nflf-fl 1-mningr an f'0ll4lllt'lUI' in 1'f-m-vivi11grtl11- 114-xt -l4-c- ul.. .mtl IN. ,,f g.,.,.:,t 1,l.,,t,H, N, m.m: lm, Hg if 1- ' ' 'I-'U is at flu- pre-.'c-nt film- it l lIlllHl lu- upplil-ll lu Fur lnnx !l.4l2lll t4-l4-g z11l ' gr l'llfl'l' but many us:-s :tml is only SllIbIllK'lIl4'lll'lI'j' lu ilu lirrl-1-Ilmngv in tlu- ---- ' ' 111: 'zf Th: v'i 1- 11-l-gmplx. 'l'l1- pm-rfc-4-tiwn ul' tln- rm-llw-- tw 1-uppvr I'f'SUIl2llli'1' plzm-s 'll'l' .' cl. no Tm' will lm-:111 il 'l'l lf mlv:u1c:1-1114-nt in ilu- ltil- z-uml of thc- vulu-rm-1' ln-iw-' f'llllll4'4'llKl w tha ity uf tlu- wir-lm-Ss tf-l-gr'-plm.. as ilu-11 11-S- 4--lrtll :xml tln- urlu-1' 1-ml to il 1 'irc-. S'lg'l'i Ill'lj' lu- sm-nt in :my elim-1-tif-11 rl '. 1-1l. zllm tln- .'z1nu- l -'ffllt 's tl - ' l' tl .' ml- Rllll tln 1-flu-r wal ' vill lm 1- gn' -z I -r ' H' ill' 'z tl 'l'l1- 1-ml nl' this V1 l'flK'2ll 'iw str -nf'1l . lu-1-:111sv tlu- 1-111-my' Hl'fll1'XVIlYI'.' .1 nl is 1'Hllll1'l'l1'Il ln il Zim' rx-.' 1211109 llzlt- zml- 1-ut l.l'0Ill flu- lvrnsr splu-rf-s ur rw-smlzlm' ll: tvs If-I In il l'1'SllIl2llll'4' plan- rf tl ' s l' zppzl- will ln- 1-mu-1-lltmlu-cl lay ilu- 11-lle-vtm'. lt nmy V: tus. If nm- 1-ml is l'HllIl1'1'll'll fu -- ll flu- mls- ln- pn, .-iblv To m'1l'1- tln- t'llll'I' xv-nw-s ul' :1 'ppa 'zltui ' 'kr b -lt -', b t l -'- ' ,- givr-Ulf-11-'tl1. Slllll2lflll1'j' will :1lfc1.'lf-11ly:11'r-- 1 Ill Y' I' ,N I P H Rx N 1 lll N 1 P- - . v fl x x X K4 x N N ' F NNI X101 HIS TRUSTS 1 ,. x 1 1 1 N M XS ' N xxrrxq 1' I0 4 N N N . .11 1 1 N N Ill N 1 r- ll L N W N l uslli l 1- - mu 1 11 1 lll,. xx lg N .max 11 1 1 x lllll xl 1111.1 . ll N . H 1' ll 1 11111 IIQI ll ll IN llllglllll xx. R 11 xu - ll ngalllx 1 1- N If 1111 1 Hlbllllg. ummm I . . Ill. lv 1 s N ,K x N N H 1 HT ll 0 - IXIN N 1 ls un Hull 1 I N SN ' N T1 N n N p, 1 4 NN il IX m 1 N11 111 1 ,. ldllllll 1 rx 1 I 4 N N 1 I tx 13011 N 1 nm 1 1 N Y ll pon 1 1 111 l . N 1 N 1 f 1 xllx ll nun l I Nm 1111111 1 ll mu 4 v Ns N 1 I N l X X Nl! N Illux in l ll N 1 111 ng - N x .lx 111 MlNll,. N KI 1 N T r 1nf'r0:1Q0 Ill fun' 1111111111 Q1 O N 1 1 1 ,, 4 . T tm , N r - 0 HN 110 111 mx 111 f N 11 1 1 xv . 11 NN 4 - t lllf IIN III! nl vpn x of m N lg x N nl ll 5, 11111 N N r IIN . 1 1 ' ,,, 5 N- - . 1 111 tlm num Q 1 ,ll 1 1114 1 using.: 1llX 1 I N14 1 I ' N N 1 I UIIINUI IHS 'I'lII'ZSl'1S CLASS UF NINl'I'I'l'Il'IN lllfNlllll'llJ. 27 1-1-ixingg zsppzlrzllllflulnwltr+1'm-1'1-lvl-tllul l- gill l'1ulm-1' suwlu Vllllfllllllllr tln- wirn-le-fs Ivlw- Ur' walxff. llllll'll Wll1'll sn-111li11-1' Sl 'll2llS lay l'llll'I' g1I'2IIPll XX'rrlll1l ln- lIllllSIH'lISillbll' lu mam in lxif wuvm-N ul' :lm-iinitv lt'Il 'Ill :null in il tix'-41 mlll'1-r'- su-iul illltl llillllvllill l'1'lzIIlv!lS. llll -11 Illl' film. an I'1'l'l1llll Slilllllll. :lml mv Ullll'l' will lw Ivm is IYl'l'l.l'4'll'1l :lml mmlv upplimllrlv In ilu nlvlw lu 1'w'a-iw Mg, als. lllllf' ll.'1' ul' llll' rv- 1-wlgx' lluy Il1'1'4lS4vlllll1'll. il will ln- lllllYl'l'S2lll,V ll1'l'l1Yl'F :xml Iln- I'4'gl'lll2lll'4l w-uw lm-:will lIl'lj' ln- mlupu-ll. :nf il will lw l'll1'21IJ4'1' 'mfl mf rp -rn- lllllllvll lu lmtll 1:11141 :11l1l bl'il2 lllllf its lm- U11 Yl'lll1'Ill in 1-vm-1',x' my. lr will stwnl :ls nm- lnml ix ilu- num i1npux'1zl111. Ne- '1-rllu-lr-.s. on lIlHI'4' Illvvlllllllvlll ul' rlnl ll'lllIllIlll uf Illlllll IIVUI ilu- -1-an. 1-.lu-1-izilllx' in war, it wnulll ln- vm-ry lll2Illl'I'. Ylllllillilik us Iln-rv w+11l1l lu- lwtlnilw' tu pw- ,Iliff 'I XV. . I .'UN. w-nr l.l'l'1',1Y1'l Nl-4-11-I l'Hllllllllllll'2lllwll. ' it lil I'fm.l1i1m111m1w l1ll'll'I' XX'lliIll'Yl'l' Il:lYlIl'f fl -m- f rm'1l1 Mm-xi-1'11gw-w'i:1l :ml i11flu.'lri:1lwnulif l'imls, l'HIIllPlll2lll ns, l'4ll'INII'2lllHllS. ll'll.'I,' up Iiln-:N llll'1Il1gl'lI wl1i1-lx lPIl.llll'4 1114111 '4 l' vu? llwmlgwlin-F, wlnil-In llilY!' lll-I ilu-il' filll'lNiNI' llu ilu' I'4HlI4'lIll1' lzzw ull I'l'1llll'lllQl' mxpc-nw-s by 'mm-.ll ur rs-,.ulz11im1 ul' prim-5, lwtll pm- lvuying mulvriaxl in lurgr- lllI2lllllll1'S, lfy in- lluwr, :xml 4'1lIl.'lllll1'l'4. am- ln' 111+ llll':lll.' uf wk- ll'lHlll4'lll1l' illnplwwl-ul lll1'IllIlllS -mal 111- -l lll1'l'fw'. w-111 lvi1'1l1. llurixg' lflixzxln-1l1'. l'1'lpl'l', ul:4.111 :null ly -vm ng: vln-zzpa-r 1-1111-s nf Il'2lll.pvl'F2i- IUHH, --xwlllsiw I'l 'lllS tu 1lv:1l in 1-1-1'I:1i11 ur- llllll. lmnllillaatiwm. lm' ,2'lY' 1 xmfnf-gwlif-S lim-ll-Q' X'vl'I'1' Ql llll1'4l In 4-11111'! l':1v.+1i1w-s. 'l'lli.' lNYX'1'l' ul' 1':lisl1ng1pl'iv4's.allxu llI'l'YK'll s - pu - x-3:14 4-11sw1ll:1l'v in llli' l'fn-'li'l1 1-f Pls, 'l'ln flvljvl W-I 1-'wl' 'z vs. Iuka-.N tl -11w-m-s- linux! lnflln. zmll Ilaf- l.UIl4lUll :ml l'lx'111ultl1 sill' ul' -ling' llll zlrlil-lv of t'llP2lIl1'l' 'lity w-nlpaxrmivs am- l'X'llllIllt'S nl 111111 kiml ul' '1l.'l l'Plil'1'1J up wmlpm-tiliwll, :lunl nrxy I'i'g.l'lll2llU ilu- Ilnzai pw-vzuilm-ul. lfvm. In 11111' wn '-w1l11t1'y1ll11'- flllvlrly 11' Ill'lllill1ll. ug. ' S HSL all 'I '.f':1t'v . XV:.'l' lf XII 'l1. lm '-vw-V. Vllll lu- .'z1'l z xt twsts. qw-11,1-fl by his f-1 -1 ' is lf f: ' pu- 'l'l11- rlillI'llll'lll llmt lllf' -111' an hll'lT '-ll ut- Q'I'rrXK'Ill ffl' 1-xistill- sm-inl :xml lll4lll.'II'l2ll mm- 'l'lu- USl1lllllShIlll'lll ul' trusts :lf n u: ' f ur Qlilif 115' is lllUl'1'lll' il wnnlm-lllllaxtiull ul. -. .'t- uwvv lll1lll ll'l2ll Sf'.'ll'lll prupm-1'ly 1l:lt1's 'l'I'4Hll flux ing' sfwinl -mll iml l.'lI'llll ' lull ' S than Il m':':111ix:11if+11 ul' flu- gl'lll4l2Il'1l Oil flHlllll'!llf' in l'l'1'HIllllll'll1l2llllill for l'll,'TS. Wg, 'lllll' pl-0,1 lrity ul' tlllf llllgu- 4-1.l'pm':1I' ill 'Flux first :xml gum-1114-sl 1-vil Qll'lllll fr rlll ills' +4-wlluwl lu Ill'lhIlllF!' fur- in :Ill Ilmt Ju 1l1l ll'llSl Hmls its HI'lg1'lIl in ilu-ir mvtllml of nr- fullww ite -J: mlm-. 'l'l11z'm1.'-1 'Ill :xml pllv- g:':111izz1t'm1. ln ills- ul'- u11i'.- ' nf 21 t'ust llHlllt'llill Illlllllllllvslllull of Omnlmin in fl'ffvr- lwlllllilllj' 1114- v:l11z11in1 is ,'Hlll'll Il :l t 4-nl lH'JIll lll'H nf imlllsfry 4'2lll.'t'4l Lru-211 :lla rm Iwiw- Ilu- Zllll 11 nl' 4-np'r:l iuvv.-tml. ln 111111112 l - wlllf, sm-lx ax mm' :1 :l 1':1t lllillll' Ml' Tllv Sll2lI'f'S in- fllPllQ'I'i'FS, ' ISNG-'97 D'lS.1'1l sm' -ml lnwf fm' llllSl 'iaxl sl: wk --1151: ,' mn I stu-1:-Q11-v ilu- p11'prr'- of rosfrz' ' gl H1 r-lm Ulilllxlil ins. wlll to qw' l:1turs, wllilm- tlu- IlI'i'f0l'I'l'l sh 1-li. l'l1v lll1'll'f'1'llV1'll1 1.'.' of Tlx:-rv :ml lzxtm' l:w.' flmff Nl l'4' 'll'- '2llrl1'. is lu-l1l for ilu- st -4,-v F in infllvzltv tlmf ilu' IN ws-r nl' tlw pew- par! lay lllt' lzlrgrx- sll: 'vl141l4ln-ls. Inst -:ul ul' plv '1 ll flu 'rcs' is vw- l'v1' Tlx: tllzlf of ly 11 :ix 1 -'4'vx1t. 1llVlfll'114lS un an lwzlwly zul- 'u:ts, lv ' . ' l V l t'4l1I2lTt'1'2lDlI:Il. 1114-wnllpuxlypay: sixpq-rl--111. lllll Sl'lIlU,1ll'SI5ll0 thc- stlwll- 1-sf nppusitl.-11 In on Ilu-vzlllmtiun.wl1ivl1 is vqllivwlvllt U '-lvv lhf- my-1 1,l'tlw111'1sxf-s. in-lil-:111-S rll.-if inn flrt- l'l'l' f-1-111. fm 1111- 111-1-1--'Saw' um mlf. Tl 1 11- ll!1'K': fly vm-r. lmuli' g. 111 thf-i1-Ili 'I lwalrl uv must mmm- .4lll1' w-my witlx ut lm: tm ilu- llll'll' rm-1-nl rnpifl llc vvlopxm-111 ww Uillllln fail VHIIIIHIIIX. If tlu- t ' xt l : ra 1 4 lg luri- tn vw-1 'nizv ln llum fu 1-tl 'nf lllHI'l' li ll1'S.' it will uw ilu- pun-1' tlls zlttwilrul fu If-1-illmts in i1nl11sl1'i:1l 1'rv:lIi4rl1. :ml Su w4 its wwn 1-mls, IHlj'lllf its wwn pri:-v tu tlw pru- nmlm-ally nu-li fu Hml ll 1-zlusm fur lllc-ir vx- 'lIlf'1'l'S nl' r'lw Ill2lIl'l'l2ll. 11-el lv' gr 1- lu-r 151 lm-1, :mel wal-'fs ul' its vm rluyvs, z l 'z' ' ilw M1 j 'ul. l1' tlxc truxl :ls :1 HlHlllll'ill wut- H'if'1- nf tlu- :lrlivlv to tlu- ' .3 nm-r. Tl .' 1 l nr N 4 N M L ! l N x I l It ixN x N X x I W hr- IIA 1 N N N X lux ll N I I4 xx N N X N XX P l x N I N U I N 111 I N XX xl s y R N N r- N H XII N 1 ll P 'Ill Nl N lll N N N III In Illltlxlxlll II XXIII ,I N 41111 x qyl ,lhdl , ZR .Xl.l'1X.XXl7lll.X Hl1illS1'IlHHl,. :lx il 11-Null 'II' 4In-1'-mlpiI:1lixz1lima Il1'Sll'lX 1111 l2Il'Ll'4' Nl1:lI'1'wi' Illm- l1':1wl4' I'w1'lm-l'l.x' In-l1l lay Iln- lllllxl xlllll-1' IhrIln-v111'ivl1111v11I -ff il IWW. Ir, will tirm. mlllil ilu- lllufilww lll'4'2lllrl' ui' ln luk- f-11 ilu- mln-1' llilllfi. 1114- t'llIh'l'lPl'iNt' i- 1':ll'l'ix'1l l'llIvH X', S f-I'1!IIl tlli lllfilll -It'x'ivwm'f-n1nl+ir1:1- -'11 xxilln wlullx llls'11-fl'!Il:1I-+l'11s-1-1-vzlljx' vzllrillll. 'WH 1'-'ll 'WX 1lll' 'li lilIi 'l IA 1 1 ll 'l'-' 'v :Ill Ill-A :u1lx'qmm:1:v- HT' l'lf llnlvilmliwlx Illll-Y lu' sv- 5' llll' l11'u1' Illl' 2ll'lill Wl 'lL1 1l '1IlHlllif' l 'll vim-ll xxillwlll ilIIilIwlil'4' I-1 1'llIl'l'N. llml Ilu' Iilx III' f-1w lllliillillillll Jlgllillwl vulllln-liliwll. :mul ,.:,l,i,:,li,I I.,.,.,.ix-,.,1 MN ,.,lUim1,l,. I,,,I-yi..11, lu- 'mint In 1111-bryan lim-fl iIl4llIrll'i1'S. an 2lQl'I'.l'lll' vwlllfl ll:lX'1- :lITwl'1l1'4l U' Pillx' llilllvl' IPl'iL'l'S IH TUVV- I4'-- 31- l 'i !4 l 'l'Vl.Y I'5li'l' A5 211' 'in' i'I!IIllH'XI'NillI1l lll'H1lll1'l'l's4I1A raw IIlilI1'I'iiIlS, :xml Y'1'I'1'1'I1l1-IH HI' Ill1'1'4'1vll11llli4' In-lu-fitsuI'm'ul1llriIl- iw-I X.-111 luix plwlllc-I In Il1m'4'1-11411111-lx I'u1'llws :xliwl1,:l111l. zu! Ill:-s:lIll1' 1iIIll'. :ull :ll'l':1ig111ll11'lll ,him l,,, HM H Nlmlll I,I.m1m,'.l.' ,.I'1l1v:lIIu'I14l:lllI w'i:nl1liwlwlm-1'.111:lyln-witwl Y1-I vlllll' 1l4-vl:11'1- Illzll Il!l'HllQ1'll Ilni- vs-ry 'f '1'i i-'INF' li' 1'--Wf H :111-.I thi' I'l'1vIi! ilu- mlfi1:nliNw i111--1-vm-ml in VMI 'liFf'llf1VCl'4 'f'fl 2'l'f'2I' i1l'1ll.V t'5ill1'Nlll'll. IVIINI 4-urnxpzllniwx will 11141-111 lllvil' HXYII vxnlf. Wlli ll l'llxill4'NS A11I1wli1l:lliw1l llils Illillli' 1 Ji- Yl1ll1'4X' N115 IIIZIT ilu' lilI'y'l' luwwtils -+I' ilu- trufxs NIA. IYl'iIl2lN Irfflllwlsf tw lllilllj' :1 xx'rv1'Il1,v f.2IIllil'X'1 mlb, 1,,. I-...im-..N1,.,15 11,31 iy will 1,1-.,l,5,l,ly lu. 4lt bjll'llIl4'llI sIHI'4'N ruin IIIZIIIX Nlllilll 11':1:ln-.- ilxxw-N11-fl in -wmv IIIII1-Vllllxilnvff Illill HH'1'I'S ax lI1 Il1 lvlll MMIII l'l'IYl'l'Nl'IlI wliwilwt l'I'UI1lllIli1' In-lim' :n1lx':unI:1u'1-1 Illill in Illi waly IVIISIN vill llllillx. wllivll mm lm lIlHl'I' ln' Ill'l'Yl'llll I, lllll' wml I1r1l1'Nll'1r'X l'1l4'll 4IYlll'I'. um! ilu- ln11g-1-1-11- Ullflll IH iw. lllilll IIN'IIJ1-wi'lllzlwlnim-N in prwf Iil!lI1'1l ll'llNl Illllxl prwm- am ixlqmssilwilily. flllwliwluf' Uyln-1' Lj'l'1'glI 4-yil, 411' :hp 11-Ugg 511-4-5 ylmy' .xl11lll4'I' vvil uT'vrvlllp1'Iilirvll l11'zll'illg.:' H11 IIN' Iurgw :1gg1'f-ggluiun, .,g'1q1I,iml llglyl-1-g1'q-311 1., vm- 1111-1':1l Illlilrl' ix grivmn. p1'nlmlvl,x' in illl m-x:l '1 n-1'- 11: 1:x?l'11-lm' :null 1-11 I'I'llIII lvg'i5l:1Iiffl1.:11ul llml 212111 1. l'lll l',V'I1'llll SIIIEIVI Mill: 'IH' '!1 'I l 'i ll Tl HlI'4'li'i Il rII'I'il--- with NI4'l':lH,X' wflnxillwm-fl its 1-vils nm- ulwiflls. il xln- 111-xlrln-Ii-'11 -II' i114l1-pvmlf-111 :xml imlivifll ll ix flu- p:II'4'llI ffi'4'11vy. IlilIl't'll mul :ull Illl' unl vIT-wt. 'l'lu- f'Hl'l!ll'l' wxlulilifnl ii f4l'l'1lll1'Ilt' 1-l1:u'il:1lwlv 'sx it IIHIIQUS c-x'v1',x'n114- II111 Il2lIlll'1lI ly vilwl ilrllli'1'lli1'fAI'2lllSl' flu' ilu- illt'H:l'1'IiY1 1-114-lm' uf' :IH 4IIIll'I'N wlm c'1'vs.' lui. paltll. Qlllll In-ffufaulii-l1'11NI I1'g.l'iwl2lIi41Il. In wmllwlimx wx'v:,x'wl11-HImtll is 1-x'1-ntlmlly linlvlf- fo In- v illl Illr' lnilm-1' Illvlw- urn- wich-ly eiivz-1'sv npilxf mwvNs4-fl, l'111I4-1' ilu- lPI'l'Nl'llI SXXIUIII l1:11'1ll,v:1115'- iflllx. .XX I41 llll' l'l':Il Ill4'I'iTN 11f't'1rlllIn'liTiulI VX- Um- 44111 gggin. 454-4-ly! Inv IIN- I ,-,- 511141 qliggllp- Ivllil1'II Swim Sl- :mir XVIINIIIPIIVII. 2If'Il'l' 4 PlIl' lHriIIIIll!'lll uf' um- 111' lllilllj' utln'r.'. 'X' 'E' 'E' IIIVIIIIIIA1 Il FII lll2lll,V l'lH1l'lllIlili1'S 'lf' IIN' XVI ilu' W4-1 lX5'g.1'2Iillf-Vulll1'2lt'll4lflll'I'.Sllr,'.',1lllll ,w-1111.2 IIl1'll wt' rhf- gulf! in 4'lIlIIIHll'if'PIl In MII- 'IllI'Q'l'l'1Il1'NT gni11S1-mm- f'r'1-an Il1vwm'.'I smllw-v p-x'I1l11iIivfwi' ilu- pre-fm-xnr :xml f.IlIlll'l' g'm-111-1':l- wi :Ill 7-l'1wm1 111-21111-'Ilw :Im-:itll uf' tlmyv vllu lil-nf. ill p:Il'I falysi am- Il4'JlI'l'Sl, :mel Sllullltl ln- 4If'ilI'l'S1 fu us. HN I 'IH'l'l'i li 2'1'I 'f'T '1S'il1 '1S 'I' lh-1Iu-g1ml1-1-1111-1-vil illilllvllvm-s wllzlt flu-lx' In i':ui1':lml 4-quell ffppff1'IlIl1iIim-5 Ihr Illw yu lllgl' MIN.. Wlmil, g,,mim,,m WVHIA 11, lu, 'l,,1,M,,l,'. 1 Il l:'5'- TIN' 5 '1l' WU ill UI tl ill2Ii!l4T llxv Il'llslNL pw-I tlxvrv is I-5' mv illl'2lllS 'H1'2 'WNl1 I 'l'iY'2'-41511 l - lI 1'1H1-+1 lumsnimitvx ffi'1mi11iw1x lllnm ilu- 4llll.il'l'1. A11- lw-uin Illlxilll-NN .nu l1i4 Uwn :1w+'u1l111 ilgllillif WN, x4,mmU,m in Sh ,ml 12, im.l.t,n'.iHh. In., IH. U9'Hif 'I 1'l'i'f1l' II VT j i HI l'1 'S' i!ll'lI1'4' H1 .lllti-Irllsi wvl1!'v1'4'1lr-f-s :mfl org: izal Ni1'lI. Ilv muq w-um-m him-1-lt' wiwln In-ing Q1 ,i,,,,N. 1,-Y ,1,,. ,',i,.i, with wllivh m,,i,f.u f lllI'I'l' pl.-rk. :mil ilu- qf1l2lllt't'S gm- rlmr lu- 'ill NI,,.,.,,l,,,5 Jw, I.4,4.t,ix.,1l. M. ,hp mlumiml of HH- W ' up' Nl'-V f Il I ' ' 'l ' HV' 7' Ii-XVIIN' Iblillllir in lmrtx' jil1lTrlIl'Ill4 ill ilu' 'M'- Illilllj' in llix 4-luxs. 'l'l1i.' IIIQIIUN flu- wiIlI:lFiHl1 ,Will q,:m,g. Hull by Hm,lHl,,, H1 m,1i.,,.l,,1 hm., il NI'l'i1lllN Hll4'. zmfl I :nm 4v1'1',v Lvl' rlnk ,V+-lllxg' gNlH,5,,H. UH IIN, Mlwl. 'mm' .1':w,,l.q UI. H, ' fl l4'-V-N 11-:wi lm-k uf wmslc-lrlllamlimu. is flu x' I-lx' ilu' fyll ilu- mln-1' llilllil it lm- lwvll 4111:-:I Thur 'hvtllwx' IJYVLI4' llllllllwl' ui' lll'H'lI'llST :i1'ri1'lr-.' :xml 1 -wlfirmtiwln lw:'if':lH,x' full-wx1-Hmpf-1iri1-11.Af- -pf-1-1-In-N1 lay Ilw :xvvinn 411' ilu- S1 'izlliq IM- M-1' I-nv 111' ilu- 1--mnyu-riIf+1'N Lfilillx 114441-lull-11f'y lm- ymmy, nt'Kvv1tlu-ky in .lf-1-lz11'il1,u'fm' lub- Il'-' --ilu-rw am- :IIN-HMI. 51 v Vlililll rlm' liff f+w111-lvl ip uf tru ls. ilINTl'2l4l 1-1' 'lm-vl: ng Nrwzullv fwvlrupf-tilifm ix ilIlIl4'44Hlll'. .X Nrsllvlv 13-r:111viAt1n1.'r .Il'U'isI.lfiUll.Illl1I by ilu- 1-1m,-4-1'v- Qivm vzunwt prflti! :xml In-+I1l in Irmlv In-mlxlsf' 'llixlll Ht' I'1'v,iJ1-111 111-xlnywlw. wi' 1114- Iulmr nr- 1 1' Qlw Vllilllfillil' firnw 111:11 fmlsralllrly vllfvl' :'nl1iz:1ri4+11. This lntfn-r is f'1lH5iilf'l'4'1l tu In- clun- I ' , ' .l'll llzlvill' S1'1'lll'1-11 fl l'TlH'I'1Ul1i' ill' 1 'l't,' Tu 111-4'i1lv ful' ' ' 'IIS' IIN N X 11 Xlx 1-1 'll 1 N N 1 lll N l N l l 1 N 1 N N I 1 N 1 N N N 11111111111111 N X 1 111 1 N 1 1 N N NN 111 IIY' all 'l'lll'1N1l'lS. 1'l..XSsC1l' NlXl'l'lll'1l'lX lll'XI1Illfl1. 211 11' 1lNllI I'1-l:I11111I1111lI1-:I1lv:1II1:1g'1N111l:Il111I' 11'I11- lllill 11 1N N1I11l 1lI:I1 -111I11- 11l4 1lI1- ll N1 lug lll1'll, 111' 111 lI1N 141-III' lllill :I 1l fA-' l:1I':I1111II 11I'11III1II11II1 III1-111111l11--1-1I'II-1slI:I1'1-l11-11111111I1- :IQII1I1N1 lI'llNlS 1111IIl1l 1'1-NI1l1 111 111111-1I'IIN1 lug' 11-11111lII11IIg 1111111112 111 1'1111:I1l11 111111 11l111Ii1111I: 1Nl:I1111II. x1'l1111l1 l11-1':IIIN11 1114 1lI1-l1lQ1-Iu-NN 111' 1-1I11'111IN 1111111 11.111 31111-1'1111I1'I:1. -11 151:11 lll 111111111 11l' 1'aI111l:1l illlll 111111111 11I' l:Il1111' 1I1lL:lIl l11- 1311.111 l111-11.1N- 12, 'lu l'1111111l .l1:111-- lllI'vl llll'II1'4l :I::I11INl 1l111 111111111 1lN11lf'. 1 I:I11 l, I1 .11-E11-1. -11l'1, 1l111111:lI 'lu- la 4l111: .XII11-IVIINI l1-g1Nl1I1111II 1N 1'4w I1IIII11II. l11I1. :IN 'll - l11-l'11I'1' l11I111-1l. 11 1N, :IN :I l'lll1'. II-11 1-ll'1-111111-. l 'I':1111: 1111111 :I 111'1N1-I1' V11-11' --l' llll' 1:'IIN1 lll1llQ'.'l'1'NN 111 lNf1l1 111INN1-1l :III 2l1'l :I1I1u11l :II :Ill N111I.I111111. l1-1 IIN IIN11l11 :I 11-11' 111' 1l11- 11I'111111N1'1l 1-111I1l11III111111Is,111 II:I11II'1-111'1II111I111111l11-N.111 I'1-- 11.11-1l11N. N11III1- 11I' 11iI111lI -1-1-111 1l1-N11Iu-1l All lllll N1I':I1111 llll 11111-I'N1:I11- :1II1l 11111-I'I1:I1111II:Il 1111111 11-1'1IIll,x .Il11-I'1lI111'11I11l11111I1111'4I1l'.I11'S. 1llll1'N1 1111 I'1'1', 1lll11' llI1llI-lI'l:1l 1'11l11I1llNN11Il1. :l 1'1'1-:I '1'111'--llvx.1'1111Nl-l1I'I--l l11ll121N:1 111 :.I1N l'11l' Ill1 1111111-Il. :IN 111 1l11-1111-1s 11l11-1'1- 1l11- ll':lllN Xl1N 1llllI1ll111.1I11l 1lI1-1l1-N1I'11111111II 1-1 ll'llXlN. :II'1 N1111I'1 l'lI'l'lQL'lll ,XNN1 -1:11111II111I1l1l11-.l111I11 'l'1':Il'- -'l1:I1':I1'11I'1N1111 111' 1111-11' 1l11'1-1'N1141' 111' 1I1'11111N1-Il Ill' .XNN111'lzlll1II1 X11'l'1' Nll1I11!'1'SN1'1l l'11l' l11:Ili1I111 1511-il'11-l-. :I111-I11111N111 llll' I'1-NI1':I1I1IN 1114 11I11-I'N1:I11-1'11111- 1g,,11,.1.,,,,1,,111 ,,1..,1,.1.X1,11,1,11,1 ,.,, 1111,111N1,1,11Ix1U 1II1-I'111-. llllll' 11I1l11N1I'1:Il 1-111I1III1NN1111I. :I 1'I'1-:I- 111,11 x,,1,1,,,11 111,111 1, 11,1121 111111I1,1,,.U1' 111,111,113 lll'll 'll' 3' l'l l l'7'l lilll 'll l 'l 1 llilllllm l 'll 'l' 1l'll1' 5111'1..llNlX. Qlllfl Il11- ll1I1I11l1NlN. :I-1.1-l'1IlllX. 1'l1111ll,v1111'1-l:1I111I11111I111-1'N1:111-1-111II1111-1'1-1-:1I11l 1,11 1'1,1,,1111,1,. 1,, 11115 11111. 191-,,,. 111111. 11 l'1'Nll'2lllll 111' 1111111111-1i1l11II. is Nlill 1':ll'I'j'lll 1111 1,,,., ,,1'.,.,1 1,11,,1,,,N,.1I- 1111, W,,,11,1 1,1,1,111,1.111-1. l'N l l NllU ll N 1ll l 11111 l 'Sllll iN l 'l 5 'l 111 :Ill llll1'N 111' 1I':I1l1- lll wl111'l1 1111111211 fllf 1111111- l4l 'll'll- 11111111 1'1l Isl1l1-I1111I'.l1r1111I1glI1N-111I11111I11-N1-1II1- 'lllu' :11111-1I'11N1 l:I11'N 111! IlI1- N1'Yl'l'iIl SlIlll'N .1 l-I1-:111' l1'llNl lll 1'1- l'l:IllI l1111-N111 l1I1N11u-NN, l15' 1l11l'1-I'11'11l11ly111N1'11111':II11lN1I'1I1g1-1I1'y. li1-1':I11N1- 1lu1 1A11 I11l11I1:I11111I11l'1111I'1-1u11:III1l1l111II11N111'1'11111- 111' lllf' l:1x11y 111' llt'l' l:I11'N :I1I1l llu- 1-1111N1-11111-111 11:I11111N. U1lI1'1' III111l1111lN :I1'11 111l11'11Il 1':IlI1:I111111 l1I1'g1- 1III111l11-1' 111' ll'llNl 1'111'1II:I11111Is. X1-11' .l1-I'- '11 111'1I1'111I1 1111-I'-1'II1111:Il1z:I1111111 l1'Y4Ylll2 1111 l:lX 11 1s l4II11w1I :IN Nllll' lllll'l11'1l 111' ll'llSlN.u llli4 1111 :I1111:II'1-111 1':IlI111 111 111-1-x'1'I11 111111-I'1I1g 111' I1111NI':11IlqNIu-X13 ,11111 1lI11 lll111111N NII11I'1-1II1- N1111'l41 l1III111II: l1Vx'l1Ix1N1l11I:I1II1111II1 111' Nllll'lfN 1l11lll'l I'111'1-1I1l,x' 1l1-1-11l1-1l :Ig':1111N1 1lI11 1llII1'11N11 :.I11l l1-111-ls. I11 1111-v1-III IIII1l11l,1 l1II'g1- 1'1111Il1111II- Sllgfill' ll1-1' 111I1:1'111I111:1IIy. 1'111'IIu11l lll X1-11' .l1-1'- 11111IN: l1-:1Nl:I1111II 11I'1-v1-111111: 1l1N1-1'11II1I1:II111I1N N1-.xg .X g:1':I111l 'lllI'f' lll 1'lI11':1g'11 :IlN11 l1I'11IIu'lII 111 1I'I1I1N1111I'11111-1II1'l1:I1'g11N:l1-u1Nl:I11-1111'1111I111-ll- 11I1l11'I1II1-111s zIg':I111N1 :Il111II1 lXK'1'lIlvX' 1111uI'IIx'11I'N lllil I1:11I-1'1I1 11l'l4'1'. 1-x1-11111 1'111' 1l1ll41-11111111 111 l'11I' 1'111IN1111'I11'y 111 1l1-l4I':III1l :IIul 1'111IN111I'II1-5' 1I':IIIN1111I'1:I1111II 11lI:II'u1N,1-111.. 1-1 111-1-x'11II1 11'11N1N ilplillllwl 1I':I1l1-.H vlllll' Nll1'lllg1:lll l1'11'lwl2llllI'1' I'11- 111111 l11111-1'1IIu 111'11-1-N lll il 1'1-I'I:I11I 1'11111111111111y 111-1I1l,x' 1:1S.'111l :I 111111' illlll-Il'll-l l:I11'. 11I'111'11l1II11 '1 l'1'1Il-1 lvlll 1'111I1111111111'N: 1111l E11-111' 111 :1ll l411I' Ilu- l'111'l11-11I11'11 11ll1'llill'l1'l'S l1y1-111'1111I'1I111111N l1I1N1111s-: :.111l Nlr. llI',v:I11'N 11lII1I. 11'l1111l1 111'11- 1'111IIl11I111Iu' 111 11X 1111111-N .111' 1'1'Ql1l:I11' 111'1I1l111'A '1'11l1-N lllll' llll' I'1'N1I'11'11111I 111' 11':I1l1' l11lll1-Slzlll' 111111, :I1I1l lllll' 1lI11 l:IlillILL' :I11'1Iy 1'1'111I1 l'11I'1-1g1I 1ll 11l1i1lI 1lI11 111111 ll 11':IN1'11I'III111l.I111l1-NNl11'1-1IN11 I-111-11111':I11111141-1111-I'1I1g 111111 NI11'l1 1-1111Il11II:I11-1114 IN v1':III111l 111 Il.1-II: l'1'1111I 1'1-1l1-1':1l 1111111-1'. 111 1lI1- 1'1g'lI1 1111l11l111,11111NN lll 1l11- Sl1lll'11l' Nl11'lIA 1'.II '1'1 J 1111 11111-1'N1II11- 11111111111-1'1'1-. llu- 1'111I1l1- lQl'Slll.u Ui' 1l111N1- SlIll1'4 x1'lI'1'lI l1:Ix'1- 1'1-1:1-1I1ly I11111N 111 l111 :Iu1'1-1-1l 11111111 l1l'l'4ll'l' :I-11111: l1- 11:INN1-1l :11111-11'11N1 l:111'f. 'l'1-x:I+ :1I11l .XI'lQ1I11s1IS 11-11N1- :II'11. 1111 '1.1':I11-1'11Iu'111'-1111'li1 1111 111111111111 ly :I1'1' :I 11111: 1lI1-l11'N1 Elf 111 11111111 111' w11'11'1II11NN. lll ::IIf' l11':II11'l1 111' l111N11,111N-2 :III1l 11I1lIl11-115' 11' ll:ll4'll' l: 112' :11'1- 1111111-1l :Ig:I111N1 :IgI'1-1-1111-111s l11-1 111 .Ill 11':I1IN:I11I11111N:III1l l111s1Iu-NN111'1lI1- -111'11111'- 111111111 1111I11111':11'1111'111'N. 1111-1'11l1:III1s. 1':I1l1'11:11ls. :111-111. l:'1'111Iu1'1NNlI:IN ll11l 11l'XY1'l' 111I1l11'1l11- 11IsI11':11u-11 1-1111111111111-N, 11111. Wl 1-I il 1'111II11II11y 1'11 11NI11I111111I 111 ll11 1lI1N. 1l1111 :111 :11111-1I1l11111111 T1 x'111l:I111N lll' l:111'. 11+ I'1gl11 111 1l11 l111N1I11'NN lll 1l111 1111IIN111111111I1 1'-11111-1'1'11Ig' 1l11- ll1'K'l -.1, 'q 1l11- Slllll' iN l'111'l'1-111-1l. Ylllll' 'l'1-x:INl:Ix1'N111I11-I' 1111111-1' NlI111Il1l l11- 11:INN111l, vlllll' 111.11:I11x'1- :1111l 1II111'1' 111 1l1-1:I1l :IN 111 1lu- 1'11I'1IIs 111' 1'11111l1111:1- 1'1-l'11I'11II1lI'111. 111'1l11'1-1-1 l1-u1Nl:111111I.1N:Il-11111'11- lllllS. 'llll1'Sl' l:I11t lI:I1'1- l'1'4'l'Illl.Y l11-1111 .'llS- 1111N111l :I lII1'illlN l'4Yl' 1-1l'111'11x'1' :11111-11'11NI lm:- 1:I1111-1l l1y:1 1l1-1'1N11111 111' 1l11- S111 l'1lll1' 1'11111'1. 1Nlf11111I1. 'lllllIS 1111 .1-- lllill lll 1lI1.' 1'111I1111'5'. :lIl4l 1-f- NI-'1I':Il 11l' lll1'Nl' 1111-1l1111lN l1:I1'11 l11'1'll 11'11-1l. 111-1'1:Illy lll N111II11 11:11'1N 111' 11. 1-111Is11l1-1'a1l1l1- l.:111N 1'1-1111111113 1III11'111'1II11y lll l'I'1-1u'l11 1-lu gvs l11-:I1lw:Iy llili l11-1-11 lllillll' :1g.:':1111N1 1lI1-,II u'1:1111 lI1Ix'1- l111-I1 11:INN1-1l1 :III1l xlil N:11'lI11'1-11N lI:If l:111':- - ' 'Q ' IIS. lII1l1-1-1l. 111s111'lI :I flf'Ql'1'1' 1' 1lI1N I'1-N11'11-111131-:I1111:Il1z11111111111:I1'1I1:1l1':Il1111. l' 1 X11 N N Q 1 1 I r- 1 N 1 1 N 1 N N 1 N N IIIINI4 CX X XUPN N IIHN li S I UN 1 Xl 11 L 1 11111 ll N 1 1 N N N llw I 111 , 1lllN1 1 N N 1 1 I N 1 ,, 11N 11 1XS 11111 1 1 111111111111 111111111 111 1 1111 .X1.1'1X.X.' 11111 1111111 S1'1111l11.. 1111' 1111-11111' 111111'111'11111,1 l11'S11l11' 11111- 1111114131-1, 11'l1X1N. 11'1111N1-:11111N111111111 1111 1111-111-N11'111-111111 111 1'1-1-111111 11-1:1N111111111 Y1'l'vY 1111111-1111. 111111 11111115' 1111 '11-11111-1' 1-11111-1-1111N. 1111-1-1-111 111111411111 1111- 1-111N1-11111-11111 111-111-11- '11111 1111111111111 1:111N 111'1- 11111132 1-1.1-N N111-1131-1'. 11-1111 Q1 111121-1' 1-111111111111 111'1'1' N111',1'. 1I4l1' 11111112 1-111.111111 X11 111'1-1111111- 111111-1111N1- 111' '11111' 11111111111111-11111 111111-1-1111 211111 111-1'1-111111111-111 111 '1N'1 11141111-141111111-111N1 11111 I1'1-111'+, 111111 1111- 111N1111- 111111111115 11111-1-N111 111' 111111111111 :11111 1111- -.'11111:1g1-N 111111-11 11.11'1- 1111111111-11. 111111- 5:1-1111111 N1-1-111111: 1A1111111'1'111'1111-11111111N11111I111111111-111111 1111111111-1111111111-11111-:11111s11'1-11111111s1-11111-1 1-111-- 111-. 1111- 111'1'NN, 111111 111-1111 111' 11-gi-111111111 11N1111'. 1111.1 11111111- 111 1-11111 '111-11' g1'1111'111g 111111111 111 11111s1111411-111 21NNll11ll'N 11 N1-1'11111N i1X1l1'1'1. '11111' 1-1-- X1I1'1'1NN1,1111vK'1'21I'1'lY11ll1 11l1w :1111-111111 IIIIIIIX1111' 1411I'1ll 1111111111 1111 1I1l' 114111111111111111'1I1l11Il1r1111ll111 111-111111-N111111-111111-111'111' 1111 1111-. '1'111'41'1111111'111' 141'4'11111'1I11I1'J114'1111il1l11I11l 1'1-N1111g 11111111 11. 11111 11114 g1-1111' 11111 111'11111111111111i1111111'11-11-11 111 .1 +111-111N11111 :111-1-1111111111111111'1111'1111s. S1 1':lI' Ili 111:111,1' 11111N 111A1I11N1111'N41 1111- s11111:11'11I1 411. 1-1111 111- N1'1'11 111 I11'1'i1'II1 1111' 1'1-1'111'111 1111151 111- 1!'lIN14 111 11'11111- 111111111N1:11111 1111' 1111-1111s 1-1 111-- 1-111'111'1-1-11 1111111 11111111111. '1'111N 1-:111 111- 111'1111-1111 1--11111111 11N1-11 1111' 111'11111'11N1 11'11'14111'N. 111.-11111-1' 111111111 111111 11111111211 11-g'1N1:1111111. 1.1-g:1N111111111 : l'i11 1111111-11111 111 111- N111'11111111111-11 1N 111111 411' 1-:111 111111-1'111-1-11'111-111'1- 1111111 1111- 1-111111111111 111-11- 11l'l'11111I1.l' 214 111 1111111 1N 1111- 1'1Ll'111 1111-'11111 111' 1111- 111111- 111-1111 1-11111-:111-11 111 1111-N111111-1-1 111.111-11 111-:11'11g' 111111 1111- 11111-S111111, 1ll'1N1IlQ' 11111111 1l1'l11Il 11411'L1I'1'1'1I1A11l11'111111'1l1'1' Zl411I1'IlSl1111' 1111-111 111 1111- 11111-1'N11,1' 111' 111111111114 11' 111 1111- 11111111-111-1- 111111'1111g111,1 1111111-1'N1111111 11N 11111111111-x 1'1-111111111N, 211111 N1111111:11'11N 111' 11'11s14. 11114 1111'1-1'N111 1N 211111 111 1-1-111111' 11111111 N1111111 11111111111- 1112111 1111' N11111111 1111111- 1111-1 111111 1'1'111', 11111111-1,111'Y11f1-1 111-111111. S11 -1-11N+ 1lIi1'Y 11l1'1l 111- 1111111111-11 111 21 1-111111-11111. 1111- 11-1141, 111111 ,1111-i,-11, 11 111-1'1-11111- 112-111-1111N 111111 1111111-11 1-11'111'1. 1-111151-11 115' il 1'1'1'1' 1111-111 411411111Ll'1l1'I'N1I11l1121I'11 1114 111111111111 1111111113 111! 111' 111-1-1-N-11,1 4111 1111- 111111 111' 1111- 111-111111-. 1111' Ill1'11 111111 111'1- 111 1111' 111-1111 411' 11111-1- 1-1111- Xv111'11 11-u1N111111111 111114 1-1-111'11+1-111N 1111- 11111'111' 111111111111N. IIS Il 1'1-1111-1113 1111111- 1111 1111- 111111-1' !l'l'111 11111112111 111. 1111- 111111.11 111111111- 1111- 11'11i1 1l'lI111. El N1-11' 161121211111 I1l1Ilb11'I' 111'111111N1-i' 11 11111-1 111. 1-11111'1-11 11'11s1. 1'1111N11'111-11-11 1111 1111' 1111111 1111 2111 11. 11.11 1I.X1l'1'lN11. .IA1 -Y Il r 1 N 1 ' I- l' IN lll'.I.XN ' 11 I-IHS. 1'.l111vN'11'. 111 111N Sn '1111' 1'1f111'111s. 'il2l1'1':l 1-1111 11N11 1111111. 1-1111 111-1'1N11 111111N1 1-111 11111N1- 1141'1'l'111l2l1111111114 -V111l1111'11I111S1411.11111 P91 1111- Q'!'I11I111' 111111111111111 lIl1'11N 111111 111-111 11l1S1 11I'.1l111' 1111N1111111111-N 1'1Il11HXX'1'11 111111 11111-111- 111'1'1P1'I' 111111. 111-1111141111111111-11s111111-N1'1-111111111- l'l'1!l'l', N111111111111111 1111' 11l'N11'1'5. XV111 1111' ,11-X' 1111N11111 111' 1111-1-111'11l 511111 s1141'N 111 11111111. 1'1'1 13- 111' 1-11111'1-1'1111u' 1111-N1- 111'i1l'l'S 111111 1.lI11111l1l1'll1, 11111-1 1111- 111111 11l1N 1ll.I'Q'2lQ'1' 111 1111- 1'11111 111- 1111- lllilll +!111111N N111 1'111111- 1111111113 1-:11'1111j.' 1-1-1--1111111s, 211141 1111111' 1I1111'N :Ill 1111111'. 131' 'H' 'X' .'1-11' 2l1'l' '11111' 11'111111- 11.'111'111 in1111111'N111111111i11.1111: 11'11'S1' 1114 N1111111111 111u'1111'1141'N1 11'11111s 111111 111'1- 1 1111- 1l11ll11l' 1111sN111111111-N 111-1-111111- 111s1111'1- 1'1'-111- X1'1'i11'X11I2'w11'1'41F.-1 171 X 1'l5' '1'V 'l?f11 mx WH -11'1-1111--W '11 'ti 11111' 1I12111'X' 111' llr 1-1'1-1' 111111N11 111 1111111 11111-11 .11 !11'N1 111-11111111111 1'111'111-1111111-x1N11-111-1-11u'1' U' 111'1-1- 1111- 1111-1. 111 1-11111111111 11111' N111'1'11111111111,1'4 111 Wim 1 'f'F1f 1 111 1.1'V -'11' 1111-1 '111 '111' 1'1'111l 11111N1-11111111'1111111-12.111 11111111.11'111-11 V111- '1 1 '11W' 11--1'-'11 1 W'1U '- N 'N41'.V NU' 7' 111! 111 Il 11111111-1- 1-111'. 11111q111g:111'1-1':1 11-11-111111111-, 1'111'1-1-11 111111 11111111111-N111'11 1111118115 11'111111111u'111- N1-11111112 il 11-11-:1'11111. 111' 1-1111111113 1111. ,.,,m1'Ul.Ix 1-11 111141 111111q1- 1111111-1-11'1-1-111'1-111N11111111', KN 111- HI' ,1111 --1,1111 Ut' 1111, ,,f,mlH.5. 1,iYi1imliHH'- In 111'11u1'1-NN1-11 111 1111' N1'2l11' 111' 1-11'111x11111111 111-4 mlm, 111. :,,.,, 1,,,1,.1,,1.,1 1'1,,. ,1,,,S,, w,ix,i1l,w,Sf-- WFHIVN 1 '1'1llH '1l V 11'1 X 111 I'1 '1'1 '11 '1 '11111' I11'1!l1'l'NN 1111 IIl2l1'111ll1'I X' 11114 u'11'1-11 ll' 1111 i'1 1 l 1 '11 '1 1' V F1 11'l1l 114111 11' 11 11l1X. 211111 111 1111- N1-1111111N1 :11111 1111- 1llX'1'1l1111' '111'141 2' -111-1 1111113 1 1111111- IIIIINT 1111-111-11111'111-15111-11. 11111411111111111111'1-N1111- S1 1112111 11314 1111111211-1111. 1111111--'111 1121- 1.l'1'Il11' .11-1-11-11 11111 1111111-1N 1111 11:11111'1- 111 11111'1 191-N 111. 1l1111,V 2111111-11 N11111'1-111111-5' 111'1-1' 11111111-1' 111141 11215 11111111111 1-11 1111'111'1 111111 1lJ111I11ll1'NN. 1Il:I1i1llL!' 11115 N17 1'1-11111-1-11 11111111' 111:11 1 111'. Ili 1'111'1,1'11- Nz, : IIQ1' S111 1-x1-1111111111111 11111- 111 1111- 111'11g1'1-NN 111' 1111-- 1 'N 1 - N' g' 1 ' 1 . '5'1 3:' 'fi' - 1-11111111-N 111111 1111-1-1111111S. S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 X11 1 1 1 1 4 l 1 N x x 1 111 x 1 N N I X 1 l X 1 ll 1 XX! N 111 1 1 1 1 ll' 111 1X1 ll 'lllll Hlll 1 1111 ll 1 , 1 11 1 1 1 IIN ,Q 1 ll 'I'l11-Ill-IS. 1 ,XSS 111 NIXI-I'1'I-Il-IN 11l'N1lI1I-111, lil 111 1111111111111 4111 1111- X111111111111' 111' 111111-111111-111' IIl'I' :111 1'1--1111- 111. J1111l11l'11 1111-1-11111111-s. 11 11 1111- 11111-5111111 4'44 IlI1'X 11111x, 11:1x111:11111-1111111- 11111111111-11 111211 11111 1':1111'111111N111,11111'11:14x' 11111- 111111 111-1-11 111::111- 111111111' 111' 11 1I'NI' 11.1 1111' 111:1- 1-11141 111 :111111-11111-11111-1111 l.'HU,U'11l1111-11 211111 W11- 1-111111-5 111111- 1111- :1-1-111 11111-111111K 11111 1111-11' 1Il1'I1. 1112111111 111111114111 1111 l'X111'IlN1' 111' 1111-11' 11-1111111 X111 V. 13. XYI'11l1l1, 14111111111ff11111111' 111 1.11- 1111-11f,' 11111 41111'111'11 1x 11111- 111:11 1111- 111-1-11 11-11' 111 :111-1'11111111511111-X.111111111111-11w11,x'W1111 11111-1115-11 11111111 11lI11'N, .X 11-11 11 4-11 1111- N1-1-111: 111. 111 4-41 1lX 111' 11111111-11111 1-1- 1111-111 111' 11111111: 114- 111115 1111-111 l'11l'1'1'. 2111l1 1111- 111N1'1-11111111 1111-x':1' NIIXN 111.11 111 1111- 1111111111 51:111--. 111-1111-1111 11l4' 11'lI1 :11111111g 11 11'Ia111u1111111 1111111y, 1111111 111:1111- 5111111 INN' 111111 1-5111, 21 11111x1 11111111111 11111-11111 1.1111111l 111:11 11111 11111-1111111-111111 1111 111:11-111111-1'y 11 111 11111-111111112 1114- 11111111111111111 1111-1'11:1,'1111 1111.113 111111111111 111 111' 1111111-111 l'Jl1'1'. 11 11 11111 11111' lI1'1' 1111111,. 1111111- 1111- I1ll1I1114'I' 111- IP1'I'.'111l4 1-11- 111111-11111111 11111111 11111111111-1'N111111-1-1' 111111111 L-1121-11 1111111 4 11-4- 1111:1111-1151111-1'1-1151-11 1111.411 11111' 41 1-4- 11111x N1-1 1111-111 111' 11111N1- 111111 11:1x'11 111111111 1-1-111. 111-11-,1-:111 1111' vX'1'2l1'X 1541111111 1N,I11 11111 11l1X 1111113111111 11111jx' 1111111111 111111 111111-111111115 11 111111111111 1111-11-:1-1-11 112.11 111-1' 1'l'1l1.. 1'11'11- 11:11 1 11-1 -11 111' 1111s11111:11111- 111-111-111 111 111:111111111.1. 111 N11 111121121111 111 :111 111-1-1111:1111111- 1111-1111111-11 11 1- 1:11.11 1-1 N111 111:11 1111' l'l'1I11:11'.X' I111I'1 'g X1f1---1'-'--111 11.115 N111'Wx 111511 '1 'V 1151N1f ll ,,1' ,,1,,,,,x, ,.U.I.1 im-,,,1,iA,H 1.,, m,,.,.1,,,1 11-1111 1111111N111:11-111111-111.11111 1'111111,x'11111111-1-1-:1x11111'111- IIIZIIIQN '11'111'14 11 111 1l1I'1I 11111 1111- 4:11111- 111' il 1 '- 'l 1i-111-'1'-------P1111-- 1'-11'-111-1-1'-'--111-11'i--S 1:11111-1' 1111:111111Ix' 111111 1'1'XY1'1' w111'1i1111-11. W11-11 -Q -V 1lf'X 11 ' 111111111 5111145- 111- 11I11I1Q 111 1111- g1'11111 ll1l1lI1ll'I' 111' 111x'11111111114 11 1-1131111-Q-1111 111:11 II1Il1'1l1I11'I'X iQ 111111111141- 111lI'11!1l 1111- 1:1x1 1-11111111'y. IIN 11111 1-11111111 11111. 1111- 1'1Il'111I' 1:11-11111'1111111111y1111-111 11111111111 :1 1-1-1'- 111111111112 11-11111. :11111 :111 11111 1111111'11x'1-11 111111-11111- 111111 1-11111 111 11111'1:11Qu111-111-Q, 111 111111 1111-11' 111- 1-1-41 1-1 Ill .1-4- 14-41 111111 11111 11111111-1-111 11':1111-N. 11- 1111119111111 1111111 111111-1111-f1:11111:11'11 1'11111111'1111 --:111 I'1'2l4111f X1-1- 111:11 1111-11- 1111111 11111 111 :1 1-11 1'- 115 1111- 1111111111111-1111-1-1'. .X 1:11311 111'1111111'1i1111 411' 1'1-1111111111112 1111111111-1111111111 111' 111111112 111 il 1111'g1- 1111N 1'1I1NX 111'1- 4'IlI1Lll':IIlTr. 11111 11'1-1'1- 1-1'11w111-11 111s11-1'11 :111111-111l111':11 1-51:11111Q1111111111 111111 Il11'1I 1-111 411' 1111-11'11w11 4'11 111111 x' :11111 1-1111111111-1'11.1-11- 1111 1111- 11'111'14 111:11 111111111 1'1-1111i1'1- 2.113 1111-11. 111-1111 115 1':11-1- 1-1-11111'1x 111. 1111111111:1111f1- 1111 1'11'1i 1111111111: 11111111111 1111' :1111 U1V1IlZl1'1l11I1'I Y, 111111' 111111 11111111-y. 11111 1x 1114' 111:11-111111- 1'111111y 1'1-- 111-111111-1-1111-111 1+ Q11'1'II1I'Nl 111 11111N1111111111g 211111 111111111111 1111' 1111-11' 4'-1 11111111115 XY11 111 11111y 111-111111: 1111111-4. s11x'11111y-11111 111 11111- 111111111'1-11 11.11'1111111-11 111111-1111111114111-11 11111111 1111111115 X11, 1111111 111111'1- 1111-11 1111111Q 1'11111111'1-11 1V'Y 1111- 11111 '11111N1-1:1-s1-:111 1P1'N1 114- 1-1111111131-11 111 11111 111 '-1' 51111-111111:11111y1111-11-xv. N11'.l1:11'1111-1'.111 1111- X1Z11l'1'X 1l1I 1:1l1111' 11111-111111 1111 +1111-11 1111- i1111'1111111-- 1.1111111- 111-1-11-111-1l1:1.'A xzux 111:11 111 11111 111'1111111-- 111111111111 1-4- 11:11111-111 N4'1l'1ll'1'. 11 15 1-11:11':11-11-1'1.'- 1111111111111111'111111:111111'111,1111111111111 111-11111-1111111 111- 1-1' 11l1N 1'121XN 111111 11 1-:111 111- 1- I14Vy1'11 115- 111 11111 1:111111' 1114 111 1111-11 111 1111' 111111- 111. 1'-11-1111-1115 11l1f' 111 11111 111-1-Im,-:,1g,,,1 111' 1111- '1111' 1'1,x'W1-N. '1'111-N:11111- is 11'll1' 111' 1111 11':1111-s. 1111111-1'1:11.111111 11111 111 11111 111114111112 111-11:11'1- 11111111111 11111 X11 111z11'1Q1-11 :1N 111 11111511 11111111111111-11 1Il1'll1X. W11-11 il 11-xv 111111-1111111 is 111V1-1111-11 111111x'11, 111111'11 if :1 111'-111:11111 1111' 1':1w 1111111-1'i:11. 1-if' ' 4 1 1'11111 11114 11 1+ 11:11111':111y 1-11111-111111-11 111:11 111'1- 1141111 1111- 1lI1lI1'N 111111 W111111 1111111 1111- 1'111'11s'S. 111111-111111-1111111 1111w1'111'111111-111 11111 11111112111 I'2l1'1'. 11111111 11lI4's 111' 11' 11-11 1.lll'l11S11 1-11111111y1111111t 111111' 11y111-111'11'111g111:111111'11111-11111111y1111-111 111:11i1 1g 1111 1'1111-11 111111112 vllll' iI1'lIlf' 1-1' 1111- 11111-1111111131-11. 11' 1111- 11'1-1'1- Awlill. 11 i, ,.1:,im,.,1 10- thy, : .gn ' gl. 'VIH' l1I2l1'111lI1'V.Y W 1l1'1 1l 1 '1 11 1' 21'--211 111- 111::1111x1 111:11-111111-13' 111111 11 1111e 111111111 '1:11'g'1- 1111' 11' 51111 1:1141- :111:11 11111111 w111'1q 51111 12l1i1' ,.j1i,.g. mul -1 14 11111'11y 1'1-5111111gil,1,1 fm. thvh. fl1'1'I'.Y 111 ll1N lll 2lll' 111111 1111' l1l1l.11'l'1U' 1 1-x'11+. W1- 1-111111111 111-115' 111211 lIl2l1'1l1IH'l'j' 11114 lll4'1l 1lIIVl' 111 1111111i11111Lr 1111- 111-1'1'sN:II'X 1'-W1 111141 111 111111111111-v 111 '2lUS1llg.l' 1111- 1'IIl1g.!'I': '111 111-1111111-1s 111' 1111-. 11-11111 1-111111113' 1111-113' 111111 ii 1-111151:11111yg1'11g1' 11111 11-1 IIN 111111N1- 111-1'111-1- w. I1I1x5 N111111-111-11. 1111. 11l1lll21l 11111 1111- 1-111111' 1-1 11s11. 11 11:15 11111111 X11 1111111-1111111111111 111:11 1ll2l1'1l11l1'l'f' 11:1N 1'211l41'11, 1-1111111111111 111211 1111' :11'1-1'11g:1- 1':11'1111-1' 111' 111111151 :11N11. :Ill 1111-1'1-1111111 I11'1111111-111111. XY1 11 :111 111- 111111 l1Yl'1'I1Q1' 1':11'111 11111111-1111-111s. :1111 with 1111 1-1-11:1-1-11 111'111l11111i1111 1111-1-11 IIIIISI 1111 111 11-11 1' 1'14- 111'111 111' 1111-1-11 1111-11. 1-:111 1111 11 1 XY1I'1i 11111 1111-11 11111111 111:11 111'1111111-111111 11111111 11111 111111-111-1. W1 111 1'1'11111l'1' 1'11111'1111111 1111-11 1'111'1y y1-: 21 11. x1Il1'1l11l1'I'X1l1lNI1141111l11'1l1'11llI11l1'XV111l1'F111111' '1'1ll'41' 11'll 1111-11. 1111-11w11 11111 11'1.1'1llI11l1XIIl1'Il1 111 1111N11'y 111:11 1-11111110' 1111111s:11111s11111111111111. 111111' 1111' 1-11111111111 51'1'1i 11 111 1111' 1-1151 1,111 1111-1'1- 15 111 111111-1'. 1I'1l' 11111111-. 11'1l1gl'1'1l111 111111 1':1111'11:111 11 1111 1'1-:1 tl ll XY1I4X' 1111- Q1A1lL1'1i1' 11l1'41' 11-11 lll1'll I I N l I IIN II IIN N N I 1 ,, I I N111 I X IN I .LII N I I N IIII III 1 N X I III III ll Isl! NII I I x II 1 I 11NN1 I I1 N.11III 1 N IX I N I IIII 1 IN IQ I I L- I1 N I' X N 1 11 l II, N II 1 II I I N I IIII I I I I N NX NII I I I N rx I5 N 1 H I X N F N I P, I I P. I N I -N I N I I N I NN Il NNI I IIlN N I 11 N N I 1 III ,. NII N II 11 N I I I I N 1 I N I II, 1 1 11I I lr, N I ' I I N Ixllljl III XX gl I I I I N I I N N N N ,M I NIII1 INN N' N IIII N IIII III ,N . 1 1, I N 11 II I I INI I I11 11 1111 N K IX I 1 N 1111111 2122 .XI,I-IX.XNIlllI.X IIlIlIISI'II1111I.. I11IIIIII'IIIX'NIlI1IlIIII1I' 11I'I1IIlII'IIX'I'I1I'1'1'II II' IIII' IIIIIIII' :I N1'1-I11' III' I'I'IllI1', XYQIIII. IIINI1I'III'I' ZIIIII I-1'II 1I':IN IIIII :III'I-IIIII1' IIlI'I'I'. II IN :1 11'I-II- NII11I-1'NIIIII1II. II' ll IIIIIIIII1' II'II-II I11 I-I1IIIIIII'I I1II11I1I I4ilI'I IIIQII IIII' l'IlI'2II 11I111I1I1IIII11I I1I' il IIII-IIINI-I1'I-N 11'IIII III1III1I' IIlI'j' II'I'I'I' 11I-1'NI-I-1111--I I-1111I111'I1' IN IIN sII'I-IIQIII. 'I'III- II:II'III, II'I1I'I-11I1II- I11' IIlI'Il' III-Ig4'III1I I'N. II1 111111-IIIIII-111. 1':I1II1-I' III-N III :INNINIIIIQ II1 III-- 'III1II:I,1' IIII' I:II1I1I'I1Ig' IIIIIIIIN 1'I1IIIIIIII1I1 is 11I11111I:11I- IIII- --1- IIl1Il'j' IIIIIII III I1II-1'I-qINI1Ig IIII NII-IIIIIII1' I11-111g I1I-III-1'I-II. IIIIII- II'IlIII'III'.X IN NIZ11 III' IIII' 1'II.1', p1I'1111'IllL1 IIPXYIIIII NIlIlI'II'I' III1lllSI1I' I11II ZIIIII 'III' 'I'III- :I1'I1'II1III-III IIZIN III-I-11 II.'I'II IIIIII 1II:1I'IIIII- IIIIII' I- II 'I'1II'I.I' IIIIIIFl' WIIVII III IFl'III II III' I-IW II:1N l11'1III1I-I-Il 1I'I1N1N EIIIII II1'11cI'1111I1II11IiI1I1 -I1 will I11' I11 III'I'I'I' I-1'I-1',1'11'III-I'I-. 11'II-II, ,,I' III.I,1I1I. '11,I.I,. ,IIII 1,I, III, I1I,II1,I I1IIII IIIIIII5. I-I1III11:II':III1'I-I1 :I NIII1I'I IIIIII' NIIII-I- I1'-I1'-- :I III 11I' IIII' I'II'Il IIII-II III. 1I1Il:I,1' lI:11'I- Q'2lIIII'II IIII-II' II 'II ' -I I 'III'5 WWI' I 'I1NI'Il'l I II 'INNI' '-V'I If- I'II-III-N III1'I-I-II11' IIII'I1I1u'II 111:11-IIi1II'l'5'. EIIIII IIIIII. IIIIII' IIIIIIIVIII III III' ' IIII' WI' 'f 'III'I 'I' II IIII7 NlI,.II1,1 II-. Q-,, 1,III.1I II, IIIIIIII wI,I.1i. I.I ,IS NIII11'II-:IiI1g' I1I' III. 11'I1I'I'i1I1: III lI'N iNlI1g'i-.'I- IIIIII ,I11lIl I11- :III I1I111I1NNiI1IIII1'. 'IIII lIIIyI- - II- II-INI1I'1- IIIIII' III 11'IIiI'II III IIII111'I11'I-IIiIINI'II'11IIII IIIIII. IIIIINI IN, II IIIIMI, I,I.I,I1III.II,,II. IIIIII I1II.I.I, IIIS IIIIIIIII1' NI1I-iIIII1', 11II,'N1I'z1II5'. IIII'111'IIII1' ZIIIII VIII, 1,,. IU, IIIIQI, I,I.I,I1III.III,II II-1I1I,,III IIIIIVIIIII, I1II11'1III,1'. III- IIIIN I1I'I'Il I'2II.I'II. III IIII1sI I-IINI'-. I-1',1'. IIIII :11'I-I'II-II11II-II ZIIIII II'I1.'INIII-II'IIIII-IIIIII III 'I ' 'III' III I'I' NIVIIM Il' IIUI' VXI-'7 I1I ' IIlI II, I1II.II'I.11'III-I. ,,I'I1II.I,I.,,I,1I.g 1gI.If.IIII,I. II IZW :III :1I1III1N11III-1'I- IPIA NI1'I:1I. IIlII'III'I'IIl2II :IIIII INI- IIII-II' 11'I-:IIIII 11' 'I1II1 I,1', NII11II1I 11'I- I:I11IIlI- Illl III I'I'I I'-I'II'III 'I'-II IIII- 11'III1II-5 WIIIIIIIII :I ll' 1'iI-II IIlI'Il his 'I'III- I1I1jI-IIIIIIII IIIi11'III I1I- IIIRIIII' IIIIII, III' I'I1I11III',1', :IN II IN, I-I1I1IIl 11111 I'.'I.'I1 11'I1y -:N NIII11'II-1IiIIg4I1I'IIII- III111I'NI1IA I:1I1I11'IN1II1I IIIII' I11 II 111lII NI PII. iIIII11s:1'1' I'I':IN1'. :IIIII I-i1'iIiz11IiI1I1 I11- IIliII'IIIIlI'I'X, IIIII II1 II-giNI:IIi1'I- 11I'I 11 I' XI-1'I-I'- l'I'IIll'III'II. IIII-II IIII-11 :IIIII II'11,IN ZII'I' I1I'Il -'-iz1I IIII-I -.', . II IN III- i1II'1'I-11.'I- IPI' 11I'1II11rIiI111 111 IIII' 111-I111II-1 IIINI IIIY I1I'III1:I1I1: II1LlI'IIII'l' IIIIN I':II1NI-Il I11' IlI2II'IIIIlI'I'f' IIIIII II2l.' IIIZIIII' 111 .'.' IIIIII 11I'I1II11I-I-1':1IIIl I-I11IN111III-I'. IIII'I'I'II.X' I'I-II11I-' ,Q IIII- IIII' NIII1I'II-IIIIII: I11' III lI'S. UNI II IIII' II I A5SIII'I S III' III4 3 5 'II'I- IW III1' IIII' I1-1' 'IlI'II I'I1sI IPI, I'I1lIIIIlI1IIIII'H, 'I .'1'II I'-IIIIIIH IVII III IN'-IIIIIIIS I'II4'I'I' III II' IIIIIII' I11' I11IfI'I-11 I-I 11I'I1II11I-IIIIII :I11II I11' III-I'I'1-:ISI-II I-11IIII'Il1I1II-N 1III11'I- III IIII- g'I1I1II IPI' IIIII I'IlIII'I5 IIIIIII1,I.I.,,I' II-I .1IIIII.II ,,II ,,III.III-III.1I,.I1II. III,I.I.--- I-1I1II1II111III.1'. III IIII' I1IIII-II IIEIXN I'2II'II II: III5' ,III.I,.N' IIIII1 I.I-I.III.I,I1I1',,I.I, IIIIII III.-III-II.,,,I'1I1'I.' 1I'11N :I NI-11:1I'11II- I1I'g'1II1iN11I1 II1III11' 11'I- 2II'I' I1I IIII IIIII-I. 1,I.I.II 1,I-UIIQIII II-IIIIIII III. I-I.III.1I III' I1I. I'2 fI1I'1' IIS' IIII' IIIIII II IIN 'III I 11- II1II1II1II-NI I1111INI-lII1IIl. .XI-I1 'I I-':1II:11II III' III-II- 'III II'I 'I'- 111' II'N IIIIII- ll -I IIIQ NlI-I-1'I- III 11II1I-I1 IPI, II I'I1IIIII-I-II-II 11'IIII IIIII NI1IjI-I'I I1III'lISINI' IIII IIIIIIIIIQI-I'I-IIII-I'. .X I-I1I1IIIII1II IIIII'lI NII - -I 'I11' III' IIIII IIINI-I11I1I-III 111-1-1'IIII-III 1I1III11IIr 11' 1'I'i 11- I11II-I- 11-1 I'II1 IIII1'II1'-I11'I1 IIz1,1'N III. I1I'III1I:1I'1' II1I1I11'. IllI'Il II1II1I1'. II IN IIIIIIIJIII Il2IIIII'I' II1 I11- I'.i'1I- 'l'1Iki1II: INN IIN IIII- NI:11III:11'II. IIII' 111'iI'I-N III' INIII-Il. 'IIIIIN iN II 11'INI- 11I'I11'iNiI11I IPI' II:II11I'I-. 2221 III'III'II'N 11'I-1'I- TN IPI'I' I-I-111. II111'I-I' III 18.11 IIIII' II' IIII'I'I' 11'I-I'I- III1 IIINN:1IINI'IIIIIII11I IlI'l'II IIIZIII III I VI. 'I':IIiI1I11' INNIII :IJ IIII' NI1I1IIIz1I'II. 1'.'I111III I11- 1111 1IIIII1IIiI1I1. :IIIII I-I111NI-11111-III I' 1111 11'iII -'-- 'IIIy-Ii1'- z11'IiI-II-N. IIII- IIIII-I'I-III-II '-IS 1I1'11m'I'IsN. XVI- 11'I1I1III Q11 :III11Ig' III IIII' - if 11I11' I'I'IlI.n II'. II. W-'I-'III.1 III IIII- U2 1111 I'11I Il:1,1' I11' Il:I1'. IIINNIIIINIIII-III11I IlI'IIIIl' Rl 1I11'I IIIIII' 11'IIgI-N IIII1'I- 111'-IIII1' IIlI'I'I'2I.I'II. III: I ' I-t'II111I11III II:II1I1'I-. II I' I11I1'III1'I':IiI'II1NI,' I1I1I INI' IIS IIII- NI:11III:1I'1I :II IIPII. I':1II-N IIF '11 'I-N II I IIIII' II1 1IIz1I'IIi1II-1',1'. I' IN- III'I III N17 I11 IN-Il1.II1 IIiI1.Ti11 ISIN. IIIII- I11, IIII. ,,I1I,.I- IIIIIIIII IIIIIII 1I.I,1,I.I.II 1,I. I-9,1 II11II.1 NIV. I'. II. W1'igI1I IIlll'IIII'I' say: IIIII III I-1'I-I'1' I1111' I11' II1z1I'IIII11-1'1'. I,I-I IIN I-1I1Ii III I'N1III'II1II1i-' I'I'I S II III'II I -' 'III IIII' III'-'I-A 'II' II I'I'I1III :I NI1I-IIII 11I1I1II III. 1 I-11'. 'I'II1.'1- zI 1l- I'NIIII'I'II I'- 'III' II-I 'II' li1'i11 ' A5 -' WTI II' IIIQ II!-IIIIINI IIIII,.1IIIII.,-IV IIIII1 SI,III.I1I'IIQ 11I1- IIII1'I- I1I'I'II I11-I11'1-I-II -I IIIIII il IlI'I' I'IIIlI. I I.'.' Ill I-III- III IIII' IIII-:I III' IIII- 11'I-111'1-1' III' IIIII I'III - I- -'I IIIJII1 I11 lN1iI1g IIIIII Iilliillil' :III I 'If'I'-'. ' lf? IIIIIII. 11' 1'I1I11a' :II IIIN I11-1111 III III: I-I1II:I.'I-. 1'iII1 IIII'I V I'YIIIII1!' i11fI-1 -11Ni-I1'1'11Ii--11- iI ISI III' hi Imlw. I-Ilmih. u.HI1IIII.I,I1 I11, UI MIN' Mr' I-IIIII-IIIIII-II IIIQII I' 'III'-' 11'-IN IIII 111111-II. if QIIIX I'. II. W 1-' III NIlX.' IIIIII IIII- 11'I-II1'I-I N I-I111IIi IIIII III 'II I' III IX-'l 1111111 if Wil-' Ill IH-III. 'I 'II' WLS Im. II., In Iwillu, ..IMIIiI,:-- I11: 1III111I.I1 1111111-N IIZIII 111' -IIII1' IIlI'I'I!f I.II IIIIII-IIII-1' III III: IIIII. 11'IIIII111I I-I11IIfI11'I, I-I11I1',-11- Wi II III lIl2II'IIIIlI'I'f1' IIIII 11'I 'III I-I111III I 1-K- iI-1II'1-. uI1I1II .III'. u'I111II I-IIIIII, RIIIII 11'iIIII11II II'Il I'I 11'iIII IIN 111-1-NI-III 11I11111I:1IiI11I. 'II:lI'l',IIl1l' I11- IIIII-IIIQI-III-I-, TIII' XI'I'ilYI'I'IN I'111IIiI,1' Ii1'I-II :III NIIIIII-I-, IIII- 111-I1l1II-III III. N11111 Ij IIIIII III-IIIIIIIII I1f 11'I I'IiI'II. III'111IIcI-11111-NN :11III IIII-I'I IIIZIIII' I-I11'-II 11'II -:1I. 'IIIII' II11IIII1I-1'I1f11I-I11II- I11 IIIi.' 1 Ivy 1 N 1 1 I 1 N N N 1 N F 11 - XXl N I S 1 N 11- X N 4 11 1 1 1 Xl 'IUBXIN X ' .NNN 1 1 N 1 N N 111 1 l1111- - 11 X 'l'lll'1Sl'1S. 1'l,,X5S 111-' NlN1'I'I'l-QI-IN 11l'Nll1lI-III. 311 1- 1111-1'1-11-1111: -11 l'ElX1 111111 11 1- 1l11111,rl11 111 11 111 1111' lv1l4'4' 111' 1111--1 l'J14'1N. 111-'111-1111 1111111111 11-11' '11-1115 1ll1'l'l' will 11111 111- XX'll4'ZI1 1-1111111111 111 111-115' 111111 111111-111111-1',x 1121- 111-111-1'1-11 1111- 1-1111111 -11111111 1111- 111-11111111l. XX'11l111111 1ll1' 1111111'111'1-11 111111 111' 1111- 111111111112 IIIJIII. x4'f'l1Ill'X. 1111-11111115 111ll'lll 111:11'l11111'l'.Y. 1111- 1-11111'111111'. 1111- l1111'1'1--11-1'. 111111 111111'11ll,Xf 111- 1-11.111,1- -'4, 11111111-. 1--11111-11 llll' 11111111-1' 111111 llll' 1'1-11111-1'. 11 111111111 l11'Jl1l 1111' 1l'l14'1'N. 111-111-1' 11111 Jlllll 111-111-1' 1'-11111. 1111'--11gl1 1111- 111111171 1111- 1ll1' 1'111'1111-1'- 111 II 111' 1'1-1111l11- 1111- I11ll'1Il'1X' 111' 111111-111111-111, l.11'1- 11-1-11' 1111 1111ll11111N 111. 111-111111-. XXV- -111111111 l111x'1- 111-1-11 111-1-11 111111111121-11. 1111- i1X1'I'!lLl1' 111'1- 11-11111 111-1111 1- 1111111-111-11 111 111111 Nl lIl1'1l1ll1j.l l11--1111-- 1117111211111 111111-1'1-1-111. 1111121-1'1l11111 l1l'111Il'1'1ll1'1'1'2l l'1llK 1'1-g1-111l111-- 1111' 11111' l-111111, 111' -111111111 l111X'1- 111111 111 111111-111111-. l'.1I'll 1 111- 1'111-1- 111. 1IXX'1l 1111111. 111- 11111 111111 1-11'111I1- 21-1-1111-1' 111111-11-111 1'l'l'1' X111 l1lIl'X' 1115 lllllllh- F1P1'121lIl1l1l 1111:1111-111l-111- 111-111.11111 111111 111- :1'1-1111-1'11-1-111'1-.1115111-111-1'1-11 11.- l11'1'1l 11111-1-1111' 1':11-1-11 11,1 111111-111111-111.11111 111- 111111111-1111 111111 N4ll'1l1l 1-11111l1111111. 111111 111- 1111-111 1111- l11'1'I1 1111111'1-1-115' 111-111-1111-11 115' 1111- 1111-1'1-11-1- 111-- 1111' 1-11111-11111-11. 11111-. 111 11111'1. 111 111111111-11 1-1111-111111 21l1l'lIlli1ll1 11111111 1l11- 111lx'11111-1-111'1111- 1l1l'1'llJllI11'N. 111- 1- 11l1l1- 1-1 111lQ1- l11-11l111-1- 11- 11 11111-11 F1'11'1ll'l'. rlwlll' l12l1llI'2ll 1'1--11111'1-1-- 1111 1111- 1112111 11111111111 lll1'lI-A 111111 111'1- l11 'l' 1' l11!l1 l 1--1111111'y l1111'1- 111-1-11 111-V1-111111-11 2lll'l 1111-1'1-11-1-11 11l11111- !Il4'l1lI1llf1' 111111 111111'11ll,x'. 'l1l12l1 1l11- 111 111 v11l111- 1ll2IlI1X' 1111111. Ilvlll' :1'1-111 111-111-1111-11111, lPlVI'l'l' --1' 1111l11y 1-. 111 11111-111-1-1. 111111'1-1111111 1111 11'1111. :'11l11. -1l1'1-1'. 11-1111 111111 1'11 1111l'I' l111x'1- lll'l'1l 1---1-1'111'1l11- -141111-1111'11'l41111111111111-1. 1- 21 1'214'1 l11'1111gl11 111111111 111' 1111- 1'Ill'1ll 111111 11'1111-1'111'1111-11 111:11 1Il'1'4lX 11111-111111111-1-. NI111-111111-111' l1JIN1'l'2ll 11111111I1l1111--. 'l'l11- 1'111'1--1- l1:1x'1- l1l'l'll 1-111 ll1XX'l1 ly 111-1-11 1l11- 1111-1111- 111' 1'111-1112 1111- 11111-111-1-111111 111111 IIIZIK11' 111111 2l1'111'll'S 1'l1l' 111111115 1lw1'. l'1ilI'll -111111111111 111' 1111' 1111111113 1-1113-1--. 511111-111- 4'111Z1'1l-11Il1'1'-111 1111- 1111-1'1-1151 -11 W1-111111, 111 1111-- -l YXX' 111111 111 1111' 1'11111'1-l11--1--111'111131--1-111'111-1' 1:11 N1'l'X'11'1', 113111 111111-1--. 1111- -ilX'1Il1J' 1'111'11-. 1111111.11 1ll1' 111'1-111'11-11-1'-. -11l111'11-11 1II1'lI 111' 112111 11g1'11'11l1111'11l1-X111-1'11111-111 -1:1111111- 111111 1111- 11111-. 1111-111111-. -111111-11 EI1'11NI11l NiIl14l 1111-111111-11 l1111111' '1111- 111-111111 lIIlN 11111 115' IIIIIX' lll1'Z1Ilr 111-1-11 1l1-- 1-1'-. 11 1- 111111111 111:11 1l11- 111'-1 1l11'1-1- 1-l11--1- 11'1l11111-11 111 1-v1-1',1' 1N'l'.1Yll 11l1lXl'1 lx-1-1. 11111-1111-1' 211' N11'1I'lllvX' lI11'1'l'1lS1l1Q. 1111111-. 111 1ll1' -111111 111 1111' l1111111- 111' El 11-11' 111' 111' Illillly, l'2l1'lI 111-1'- 111111-. 1111' 1'11111'1l1 4'lilNN. 1111' 1111-111111-11 l11l1111-1-1'- 1l1 1-11.11151 11 111 -111111- 1'X1l'Il1 l'l'1'1' 411. 1'llIll l'. 1- N!1'Il111lf.' 111-1-:'1-11-1112. 11'. lb .XX'1'1g:'l11.1 X'11l1 111 1111-11' -11-.11111s-11111-111111p111l1-1-i1--.11111-111-11-s 1111' 11' 11111113 1111111'- 1111111'11X'1-1111-111 -111-111115 111111 -1-1111111-. 1111'-11-11ll,v 111111 1111-11111lllx'. Il ll11lll1'I' 5121111121141 l,1'l'lI2l1l5 11 111111111 l11- 111-ll l11-1'1- 111 1'111'1'1-1-1 11 11'111111'11l- IIIII-1 111 -1-1 'NFJII'1llX' 11111 111: 11 11lIl:lI' 1111-11 111111 1 1ll141Q1'1lll'I' 1111g1. Xlilllj' 11111 11115 1'1--11'11-1 11111'111-1-115-11111 111 1l11- 111-11 111-1111l1- 1ll 1111-11' 11g'111111-111 2l1l'1l1llN1 1llI' 1'11-ll 1-111-1l1-1'11'1-11 l1y1l11- XX'I1Ql1' 1-111'111-1'f 1111- 11111 1111 Il1'11i1' 1111--11111-1111-111 111111 11' 1111 1ll1' XX'l'ill1ll 111 1' ll-'l1' 11' 1'l1l111'111111-1l11- W1-ll! .X11111l-1 1111-1-V1-1 1111- 1-11111111'yW11-1-111111lly1l1v1111-11 1'il1'll 111111 1-V- '-1'1--1-111 1'X'14l1'll1'1'F 1111 1111-1-11111111111 Ll'1'1l1ll4 111 1'l'X 111-1-1111 lIl1Qll1 1'11ll 111 lIlXlll',X'. Vl121li1IlQL' 111111 11-111 -111-1111 11111--111111 -1-1-111- 11ll1- 111111-1-11. 'I'l ..1'-111111 1111-1-111111'1l1l1111111-111'1l11-W1-11l1l1111'1l11.' 11-11-1-111-111-.1111-11-11-u'1'1111l11111111111-1':1111'11111ll111V1 1-11111111'y, 1111' Z1X'l'I'ilQ.l'1' 1111' 1':ll'll 11'11g1- 1-:11'111-1' 111 -111-11'1-11-11 1111' 1'2ll'1ll 111111 11111112111 1111 Il:l111'Il l'1l1lx1':Ii1111l,X'?1'3l1lf11:l XX'1'l'li. Vlvlll' l'l'l1'1lN 1'1-- 1111I1Ilt'lI's1'!' ll1l11X. 'l'l11-111-11'-1111111-1'111-111-111111 11 -'1 1-1' 151111 -1111111-11 1lll'2lX'1'l'1lg.1'1' XX'l'1'lilX1'ill'll' 1111-1'1-111'1-1111111-11 1111111111. vl1ll1' 111'1- 411. 1111111 1 111g'- 111' 1-111-11 1'lIl11l11X' 111 111- 21035. 111' 111.1 112.271 1 1-'1 -11111-111-11 111111 1115 111-111 1111' :111-11 l'1ll:l1'Q'l 1 111-1'x1'1-1-la l1--- lllilll 1113 -l1111'1-. Nlilllj' 111' 11 L11' XX'1 11111-1111-1'1-11-1-11111111111'111111111--11111111--l11-111 1'-1111 111'1- 1-1111111l11111111g 111111111 1111- llll1'11lI21l 1111'1-- l'l'1'ZlN1'1l 1111111--. 111111 11 1'1'll1Sl11lX 111111 111111 111 11111 111. XX'1'2lll1l 111'1- 1111-111-1-1 '1-x l'1'l'1'1X'l1lQl' Ill 11'0 111'1-11111111111--1-1111111-11 1-1--111111-111111111-Q, lllilll 1111-11' SlI2lI'1'. 'l'll11S. l.. Il' .'.'l'1ll. A Y Y A Av. .X111111111111-1111111y11111-11111111-111'1111- 1-1111111' 1'11g111-1. Il l 1'1-111-l1111.111. Ili- 11111-11111-11 XYIIN 1 1111- 1-1-111111',1 ' 111-1'l11111- 1'1-11' l1111'1- 11111'111-11-11 111111'1- l'2ll'1'11lLll' 111'11111-111-11 1111' N11'2!ll1. 1111 111-111g 1.11 Il1X il111'll1111ll 1ll2Ill 1111- -11-1-11111-11 111111111111l11l1-. 11 111 1-1-11-11'111-111111 11 1Vl'l'X'l'll il 1-1111111l1-11- 111111111 1- :Ill 11lX'1'111111l1 1l1' 1'llI'l'1'll1 1l111'l'1's1. XVI 11- :l1I1'l11111. ll11XX1'X1-1'. g':1X'1- l'1-1- 111 11111111111 ll1,11l'y' 1l1111,-- E15 llill' 11111-li il, lfliii. Qlulll' 1111-11 111111 111111'1- -1'1-1-1---1111 1111-. 111111-11 XX'il. 1l'14'1l 111 ' 1 '-'1'l1'SS XX'II11'H1l XX'2l,' 11I'41 1-11111111111-11 115' l'111gl111111 l'2ll'lf 111 1111- 111'1--1-111 1-1-11 11'y. I IN! X I , NxI xx' Ns 54 INNIII IINN Ny I X N I I I N II I I' N I x x NI I I I I Ii-I .XIIIIIXANI IIIA IIIIIIII SVIIIDIII.. IIIIIH - II-IIII-II-I I-:IIIN- IIIIII IINI- :IN :I I':IIIIII. III- :IIIII XXIIN IIIIIx'I-I'-:IIIII -:III-IIII-IIIIQI. IIIII I-IIII Q:II'I':IIIIIIIIII-:IIIIIN-:IIIsIIlI II':lIINII, IIII--:IIIN- Yilj' lII-I-:IIIxI- II -II III-II I'XIII'l'XNI'lI II- II'III- IIN-:III :IX IIII' I':IIIxI:IIv NIINII-III IIIII. IIIII I'Illi1II-Il I'ilIl' Ing, I-III :II II III-I-:III-N II I-IIII III- IIIIIIII- III III--I: II:IIININ IIIIII-II III IIINII-INIIIIIII IIII- II wI'1 IIIIIIIIVI- IIIIII- IIII- IIIII-I':IIIII' IIII SIIIIIXIIIQ IIII- XINIIIIIIII' IIIIWI-Iw IIII IIII' II-IIII'II-N :IIIII IIlI'Il' :III:IIII:IIIIIIIy I-I. NXIlII'II I-:III III- :IIIIIIII-II III IIIIIII -I-xI--, :IIIII III I-IIIIIIIII-I'I-I:II I-IIII-. 'IIII- I':IIIIx':IIx' IIIIIINIQI-IIII-III -IIII IIII-IIIIIII' IIII- I'I-IIII-II-. VIIIII' IIIIIIII- IIIIII- I:-I-II II4 WI-:IIIII :IIIII IIIIWI-I' III lll'I1'IIIL1 I':II'II:I- II:IIII. III:IIx' IIIII III- IIII- III'NI IIIIl'. IIllI IIIII- :I:IIII-I- IIII-III III -IIIIIII'I-A :IIIII IIINIIIII' :IIIIIII-II IIII- Ill' IIIII' IINII I- :IX IIIIII-II :IN III- :IIII-IIIIIII :II IIII- I'I-IIIII-II. IIII- I'lIIII-II IIII' IIISI I---:III III IIII- III-I'III:III II'I'lII. :IIIII-IINIIIIII-II-xIIIIII-II-I'III'IIxI-II- IIII'I-I-IIIIII IIII Il4Il'NI'II'NN I-:II'I'I:IuI-- Ill I'IIIn'I:1IIII. III-II. III:IIiI-- IIN IIIIIIIIIIIIII II-I' IIIII' -IIIII'I. I-x IIN- III-I'III-I-IIIIII IIII IIII- I':IIIII':I5' jX'NII'Ill III:NII- I-I-I---III-. :IIIIIIII:.III.' II -I-I-III :I -IIIII-I'IIIIIIII- IIIx'I-IIIII-II. III-III-I'I-I', IIII- III IIII. I,I.I.xI.III IIIIII, IIIIIIIIIIIIIIN III., I,I.,,III.III.II IIII-:I VII, III-I-:INIIIIIIIIIII l'I'YIYl'II. IIIIIII III I T. IIII- XIX ,IIII'I.I-I.III IIIIIIIS III' IIIIIIII-I, IIIIII-I.I-I I.II.I., XXIlI'll XI. IlIIIII-I- :II xI2IIlN.1IIlIIIIIIIllII'III' IIIIIII. II'II'IVF- IIIIN, III.IIIIII I.IIIIIIII.I,SNI,II IIII.I I,III.IIIIIIII. :II I':II'IN. IIIx'I-IIII-II III:II-IIIIII-- IIIIII III-II III-II III.III :IH IIIIII III A.,, IIIIII 'I'III. III,I,II,.IIIII,II III' IIII. I-IIII-II'III-II-II. :IIIII IIIIVIQI-II -:IIIxI':II'II-I'IIIx IIII--II IIIRI IIIIIII IIIIX IIIIIIIIII NIII.I.I.wI'IIII III,,I III.II, NII':IIIl IIIIIII'I'S U'I'I'I' I'I-III:lI'I-II IIIX' X':IIIIIl'IZ:IIIIIIl IIII. I-,IIIIIIII I.,, II III. II-I. IIIIII- II-IIS III- ,II.IIIII IIIII5- III. IIIIIIIIVN- I, III II I ' IIII I 'NI 'I III INN Nm' IZNIIII. IIIII I':IlIIIIII IlIlIII'l'NI:IIlII IIIIII' I-II-I'II'II'IIX I-IIIIN--. IIIII III' III'III-III-:II I'I-IIII- I'IIIII-III-II. I.IIII III, IIIIIIIII,III NIII I,,, IIII.I.I, IIIII. III, IIIIIS II, IIII- IIIIII' XXI1II'II IIl2Il'IiN IIII' IIIQIIIIIIIIL1 IIII IIII' I II'I'IX' II. III YI-IlII'II'N IPI'IlIII'IIl'4I IIII' I'II-I'II'II'IIIX' II'III- IIINII-Ijx' III- IIII- :IIIIIIII:IIII :IIIII :I--III'I-N IIII' IIII- -IIIII'I-I- I-I' IIIIWI-I' I- IIII' -II-I':IgI- II:IIII-IQY. IIIIIIIIIIN III' Q'I'I'ElI IPI'I!lI'I'NN III IIIIN NI'II'Ill'I' I- 'IIII- I- IIII-:III-II IIIIINI I-I- IIx'I-IIII-IIIIII' IIIIIII-I' IIII- I .I. IIIIII' I':IIIIII'Iz:IIIIIII IlIPIII'I'N I-:IIIS--II IIIIII-II -I-III. III I'I'I-III IIII IIII- NI-:II Is IIII- l'IlIIII'IIIII'I' IIIIIQ QIIIIIIII IIII' :IIIIIIIIIIIII III I :I,IIIlI IIII' IlIYI'lI' IIII' IIIIII-II IIII- IIIIIII-I' III. IIII- I'IIl'I'I'IlI I- l'I'LI'II- IIIIII III' IIII- III-II'I-II-IIIII IlIIIII'I'S QIIYI- I'IQI- III I:III-II. .XIIIIIIIIQII IIII- I-II-I-II'II- x'I-IIII'II- I-:III IIIIIIY IIII' :IIIIIIII:IIIIs IIIVI-IIII-II sIIN-I- IUNI. III- II-I-II III III:II-I-- xI'III-I'I- IIN-I'I- I- :I IIIIIVI-I' III IINI' VIIIIIIIII I-IIN I-I, I III IIIIII. III, IIII. III.II- IIIIII.II. I'I'IIIII XX'IlII'Il III I-II:II'gI- IIII' IIiIIII'I'IX', III-I II Is IIII- IIIIIII IIIII III IIII, III,I IIII.III- IIII. IIIIIIIIIIIIII IIIIIII. IIII-:II IIlJII'IlIIlI'. IIIII' II IIIIN il I'I--I-I'x'I- IIIPI'I'I' wIIII'II I:I':II-IIII'I-II:I,4II:III :I I'I-III:II'Ia:IIIII- III-IIS' I'IIII III- IIXI-II IIII' Il':IX'I'IIll1l' 'II' Ill IIIl N :IIIII I-I':II ,YI-:IIN :Iu'II IIlI'l'I' xI'I-I'I- IIIII IIIIII'I- IIIZIII IIIII'IX UNIV 'MINI' I 'f I'- 'IIII' II'III'II'I1I1'II II IIII IIIIIIIIIIIIIIS III IIII. III-III-IIII 'I'II-II I-,III-I IIII., III.-I-N :-IIII-IIIIIIIN IN -IIIIII:II' :IIIII IIII- III'IIIIIII-IIIII I+ :III xII-I'I- IIIIIX IIIIIII' III IIII' I'IIIII-II SIIIII--L I:I+I 2I'II II'1'II - IYI'2lI'. III :III I-III'II-:IIIIIII1I-IIII-I-IIIIIII:IIIII-I wI-I'I- l7I'IIIII IIII- -IIIIIIIII-IIIII III- IIIIIII5' IIN-I'I- :II'I- IIII--II'IIIII':III-II NVIIII .I IIII:II I-IIIIIIIII IIII IIII-I' :I IIlI'I'I' I-IIISXIN III' :IIIIIIIIIIIII-. I II'-I. IIII- IIIIIIII- IIIIIIIII'I-II IIIIIIIIIII IIIIIIIIIS IIII' IIII' IIIIVIIIIQI- III' I X'I'Il'N1 -I-I-IIIIII. IIN- I-:II'I'I:IggI--. :IIIII IIIII'II. IIII' IINIIIIIII:II'IIII'IIIu' IIII- IIIPI'Nl'I4'Xs I-III'I'I:I:I-. IIII- IIIQQIIQI- VI-IIIIIII-4. .X III'-I'I'IIIIII-II III' IIN- I'IIII- III-III:IIIII IN NIV u'I'I-:II III:II IIII- IIl'I'NI'llI I-III-I':IIIIIg' NII'III-III-II IIII l'1II'II will QIVI- NIIIIII- IIII-:I III' IIII- I-IIIIIIIIIIIII-S II:Ix'I- III-I-II IPIIIIj.l'4'4I III l'I'I-ll4I' IIYI-I' :IIIIIIII-:IIIIIII III' IIII- IIIIIIIII' IIIIIVI-I'. -IIII- IINIIIs:IIIII III'III-I'-. XI-II' III'g':IIIIz:IIIIIIIs :II'I- -I-IIII IIIIIIIII.IIII.II. IN IIII ,II-IIIIIIII-I IIIINI-I,II. III. I-IIIIIIIIIIIIII5' III-Ing' I'III'lllI'II, IIIII IIII- III'IIlilIIlI II.II.IIII.II.I ,.IIIIII,,.III.,I IIII- II IIII,I,,I.I 'I'III. IIIIIIIIII III -IIII l'XI'I'l'lIN IIII- I IIIIIlg. IIIIIIIIIIIIII--IL IIII- :III IIIIIII.II,,,I III IIII. I,II,.II III' IIII, III,.II.I.II, IIIIII I.II,I., :IIIIIIIIIIIII III:IIIIII':II-IIIVIIIQ I-IIIIIII:IIIIx' IIIIII IIII- II.II.IIII. I, 2-I.III.I.IIII,II IIII: IIII.IIIIx III' II ,IIII.II!II. -' WIIIIIIII I I 'l'I5' IY1IIII I1II'III2'l'N- IIIIIIQ UU lI:IIII-I',Y. 'I'IN- IIIII-I':IIIIIII- III' IIII- NIIIIIIII- IIlilI'IlIIl' INII15' If IVYIIIPI I IHIIIU'II 'VI'I1I I f2'N II III' I'l'IYZII'1'llIII :II :III IIIIIII'IIII III II':II'II :IIIII IIII IIIII II' I 'QSII'I '- I-:III I-Ill' IllIII'Il I-:II'I- IIII IIII- II:II'I III. IIII' IIIII-I':II- YIIIII' llilllll' IIIIII-II I':I.' III'-I :III-II III IIIINI' I-I', IIIIII' 4'IlII'I' 4lIPIII'I'IIIIII III IIII' IIIUIIPI'j'I'II' I. III-IIII'-IIIVI-IIII-II Yl'IlII'Il'S xI':IQ :IIIIIIIIII-IIII--.U IIIIII II IIII- IIIII IIIII- -I-III. IIII- I-:III III- I-IIIIIIIII-II IIIII :IQ IIII' IIZIIIII' Wu- IIIIIII'IIII III III'IIINIIIIII-I- IIII' IIII' I-XII-IIQIIIII I-I' IIII- vI-IIII-II- IIIIIIIIIII JIIIl'I'I' :IIIII IIIII IIIII I-x:II-III' I'XIlI'I'NN IIII- IIII-:IIIIIIg' II Ill! II- IIIIPIIYI' IIIIIII-I' III IIII- II-:I-I. IIIIWI-VI-I'. XVZIN IIIII-II III IIIIIII-IIIIIIII :IIIII IIII- III:IIII-I' III-I-:IIIII- II' II XX'I'I'I' IIIIIIIIQIIIIII- III II:Ix'I- IWII -I-:IIN IIII- NIIIIIII-I-I IIII' IIISI-II--IIIII. 'I'II-- IIII-I-IQ I:IIIg:II:IQI- I-Ix'I-II- WIIIIIII IIIII III' NI-I 2l4IIII'. III-I-:IIIJ - II- I'IN-:III- g':Ix'I- III'Ig'III III IIII- III'IIIII-I' IIIIIIII-, :IIIIIIIIIIIII. III-M :IIIII XI-II-III'IIIII-IIIIIQ IllIX'I'I' will III'IIIIIII'I- :I WIIII-II l'IlIIIIII4'II'IY I-IIIIIIIIIII-I IIII- IIII-:I. II -IIII- III-IINIIIII IIII' II. VIIIII' III-NI IiIlIIX'Il VI-IIII-Iv III' IIIS IIIIY lIII'2lII' I':I X'I'IIIl'II' IIIII III':III'II III' :IIIIIII:II I-Inu I- IIIII- IIII IIIIIII-I-1. II I4 III IIII' I'III'III III' IIII'I-V. VIIIII' Ililllll' XX'2ls Dl'I'NI'llII'II III IIII- IIII' :I II'II'XI'II', IIII- XYII4'I'I' III I'I'IIIII :IIIII IIII' III IIN- XS X X l XX x X x l 1 i l 'l'lll'iSl'iS, l'l.. .'51ll'4 .'INl-Q'l'I-IICN lll'Nlllll'ill. I,.'i l llllli lll1 lll11l1il' :lll:l1'll1-1i, ililll' x1-lll1-l1 ll1-i:l1i111l'ill: l -l'X ll. Ill11iN lliS x1lli1-l1- l'1-:l-lil l'1-l' ll'-A' 'l'illX- ilill ll!l1llIl! lNl'l'l2lllll l ll,Y1lll llxlh F11fllIlIl'l' ll1-1'1ll'1l l'1ll':ll'l':lll:lll: llll'l1IIl .ll1l--- f N lil llllll-. llilx :llll11l1:1lll llllx lll:l1l1- 1.1-X 11:1 llll- lI'l'Nl' :Illll 1':ll'l'l:lu1-. lllll ll1-1-:ill Jl '1'l Xl I 1' l'1lilllil1l1-111 1'll,N- ll ll'1lY jl'N' llillljl llllll Ili-:1il11.l.:ii:1. l11ll1'll lll1- l1'l'1'l' 1l :ll lll1- l'.ll1-1i!'Nl,lf, :lll1l 1-1111 lllllli lllillw :ll:1l .l,l:l,1 li1- L11-, ililll'II l'.ll1-ll ll1- l'1llll'll-. 111-ll11lll'::l11llillxlll'1.lliilllli1--. ll1.f-- ix 1:11 li111'-1- l11 1l1-lll:ll11l :1ll1-llli11ll. llll' Nl '1 'llll l'l1lSX, llll' 1':ll'l'l.l:l-X, ix lii.li-1- illll' .llll11ll:llll llilx 1'-lll1- 111 -l:lI'1 :lll1l lx l':lll- lil1l1-x ill N'i'll1-llll'1-. il.lIl'vX :ll'1- llxllullvx' lll'll' l'll.l ll' 'llllllll ffl' Xl5ll'llxll ll 1lYl'1ll ll f' lil l11l lil ll'-ll'11l1-lllll 1'1' lll:lill1-1l ill Xl'Y1'l'ill li11il ll' llxlll S- llllll -Hill X-'-' 'lll'l Hli 'llll lf'V! '1' 'l'l1,. Im.. .,- M.,-im i',.,,.,, 111.-,., i.. :ix 1'il'-.1l1'll ill .Xllw-li--11. ll-111-1'lll:lll1-ll1'j. lx :lx- 'i ' '4'- l'l'. :l1- -'1' l'1llll: 1.-llll-1111111111-1-1-l -1':llx X 'W' ll'?lll l4 ll-fl-lffll'f1l'il5'.l l--11lll1if11l- lINl'ill :l1l1lll.: l11lll1- ll--iglll -1l'lll1-1'.ll'l'l:l:1- - illlll 'll,l ,N1Ill'lll, l l'1'1lllll'illQ :l :l'1-:ll1-l' :llll1-lllll 111 li--xl1-l'. ll, ly.. lll'l'Il.1l'Vl111,xi.l..i-Hli H, il- .1I1,I,-:I-, l'l:l::1'- 1'1-lllrlillillz lll1--1':1l- ll 'lull :ll-11111 .-ll..x.- .l Till :1l11.-i.-1.1. iix .-.l -1. :lii1l 11-lllllll.-l ll' llllll-ll'--I I'l 1'l'lN1 'll-'Nl' li lilllll' fllllllll il- l?lll1',X iw-llli1:-ll-ll1':.l1-vsilllilx1'1s'. lll1- 111- :ex lll1l1-ll. 'l'll1--1- 1-:ll'l'l:1g1-x li:lx'1- :l 5'l'llf' .- X' .1 lli. ..1.i.Q...ii1 ix 1... gi-.-5.1.-r lllglll llllli I l111'.l1-l'11l4 lll-will: Nllllil:ll' '11 lll:ll 1-li ll11l'x1-- .1 .-l,.1- l, l.Q..l..,A ,..,... M, W- 5,I.,l gl... In-,,l,5,: l. Il 1-:.i'l'i:lg1-1. .Xl7ll1-llgll lll1-N1- x'1-lll1-l1-- :ll'1 liililvy L 1I.,.: I.1i...,1-Yll N-.. .1 ...4 1-.,..X., Xin.-.- lil-1121- 11l' l1l1-:1Nlll'1- ll':1l,--il. xlill lll1-il'xlllll1- -li.. .:,..,,-.wg 1...-,-,.,.:.., lf, ,1 ill.. 1,1-.,.,. ,,i' ,, l l' Xl 'l' lllill llllkl l'1 ' l ' l'l'l l 1-'ll-'l' '-zllll -li ll1.-1- :ll11l :1 1-.1l'l'l:lu1- Ill1l'll'21llll illl' llllll 'll lllllll '.l-' l lllf' IIl2Il'lIllll'l',N. I11l1:llll1':lll ll,-lwllulil, ililll- Q llll lll llll- Illll' N' !l'l'fll 'lllli l'1'll lx N l l 'lV ll 111-1 1'll.lN1-l' ill'iS'N l4:'1-lil lll1- 7:11-l lllzll lll1- :llll11li:llll li ld: 2l1l'l lll lllkl 1111-I Nl 'l 'U'l- ilill wil- ll11 l'11111l :1ll1l ll:-1--ix li11 l1III'lll'xNlll1l. Kl11l'1-- JIU' Nl'l1l l'NF1V xlV 1I! l!1lN ll'l'lV Wllli 11x1-l' l'X llllliflx i-1'l1X111l l11:1l'2llllll'llI zlllll il- llllllll-. :lll1l lll1-lll11lix'.- 51.1 1-l' lx illx':ll'i:llll,x' . N-,.,,i,1,:.,. ix l,:,I-3,mi,H,,.- 'l' lk llll- :llll1.l1-lillx li:1x1- l1ll1-lllll:lli1-:lllv lil'1-ll XII llll' Illlhlllillllx 1Il ' 111-ll llNlVl 'll l- 'll.-lllx, lll1- l111ix1- :lll1l l':llll1- 11l' llll' lll1ll'1ll1u'll- lll X-l lL'l'l N 'l1 l ll. l'f'Wll'l 11'X ll llllllilix l4.ll1' lI.lXl' ll l'l- ll l'l'1lll1'1'll llllll l1FN1'1llll'llNl1lll lx l 'f ' l l1l l lll xl l 1'l'l 'l'l'1'l ' lll,l1l1-. 'l'li1- -l1:l1'1-1 l1'l' lll1i1-1l llux ill.-:11il..l.:1iliN ll ll fl: ll' 112111-1. NNW' l-111 1111- llflxl li lx lllllwll l1-W lllJ'Il lllil' 111-1-llllil-1l lilx- 1ll.-:ilii- ll1-l'i:ll lx les--1l, il'll1- lllll-1-lx ill'l' llxllilllj' -.ml,i1-:mil ..,llg,.l,.,. l,, ,lull :X lHVul.4.i14X-H, lllll:lll1-:llly lil'1-ll: :lx xll1-ll :ll'1- lll'Nl Nllll1'1l XM., YU.-li' NIH..-L.1l1,,H,:,H,IX,,l'u-:lu-,,H5 .l,V,,.,u l'11ll:ll li':ix'1-l. 'I'l11- :llll11l1:lili ix l'Yl'll Qllll- 1lH.,l..,,,.l ,..,.,1.. ,Iwi ,l,,. WAN., :HM ,.,,,If'H,i,,ll 1-l .llll:lll1l1-l:1il- li l' 'll l l1 - xll ll ilk 'll'll ix ll1:l1l1- lyx lll1- ll11l'N'--.:lli1l llll- lwllllillp ll- :ll!1l lillllllx. ililll'l':ll 1lIiNlil'1'1l lx gllllll. ,I' .l1.,..:,:1,Hx ix ,lI:,!',,HiHu. HH. 1HS.,,.l,k,,1' ' l lVl l'l'lll l - 1 -:l1111'21- 'V5'li lN 'll1- :ll--:ly : ..'-- i1l1-lllx lll:ll -lziilux 11-1-lll'. 'l'll--llf1- .llll lll1-lily Ei'.1- llIlll'N. xl'llll1 lllllxl' ll2IYlllQ 41' ill, :,l,,l,l,:,m I.t.,lH,,,, Huix, :mil :,,.,.i,l,,m, ll l' lIlIlllX'l' pl-111-l' ll':lv1-l nl- lizlxl al- lilly ..,:, ,.,1,.j,,,,,,.,. ll x ill! ll--lllr XYl1li:1ll 'll1-1-:11ll:llll:lu1N N1lll1- Il llll pll- will lli.. iilll'll-1x1- lll' llll- :ll1I1-lullll ix l11 lilll'lllNll 'ill1l liilllll lvilli illl- :llll11l1:1ill. 'l'll1-,x'lll':'1-lll1- ll l-,. ll, N:ll'1-.1l1-liulllllll :lll1l l':ll1l1l lll1-.illN11li ll:.l.ili11-1..:i1---i-I1-lil :lll1l lll1- lll1'1-llx'1-lli1-li1-1- il' Jil. :lli1l ill--l1l1-lli:lll4x' l11 l11- lll1- lll1li1':ll11l' ?ll1- 1-111-l' -ll-1lll1l l'llll llllllll. l'1-l'l:lillly :l1-1'i- lll1-ll11l'l1l11l'l1l'11gl'1-w:lll1l llI'4lNlll'l'llX. XY1- 1l1-l1lx1l11llzllllil-llglillll1l1-:iwl11ll11l1-lllrlllll1-Nl 11l1l1l ll11I lllilllq lll:ll :llll11l1i:lllS :ll'1- lll:l1l1- 11l'lll1-lll 111'1'lll' ill l l':lll1-1-. 'l'liiN lNli1-1-:lllx1- lll1- 1111- lllll' l1l1-:lNlll'1-1 llll'j' :ll'1- .ill'l :lx lvl-ll :11l:llll- l l'1-ll1-ll :ll'1- ll'4NllI!' lli1- l':ll1-11l' -lil-1-1l. :lli1l :ll'1- 111. :lll1l lilwililllilux' will ll1- lm-ll llllll'l'. lilll' lllll nslillg' llll' 1llll':llillll,x' 1-l' llll' lil-l1-llilll-N. llll'NN lllll'llIlNl'X. 'l'll1-l'1- :ll'1- 1'llill'lll'S. wzlg- 'l'll1-il' l1lll'li..N.- llllvf ix l'l1'l1lf'lIl lll. .Xll 5IlI'l'4l lll'l' 1-llulll1-N. :lll1l 1-x'1-li l'Xlll'l'NS XYTILIUIIX. '- gill' 1'll.illlll ill llll- g:l,x'1-ll' lllll l'11ll11wN 1ll1- llll-1-l'll'lli1'll ll:lx'1-:l l11:l1l 1-:ll1:l1-ily 11l' lw1-lx'1- l llll'l'l 1-l'lll1- lll11l11l' i- l1-xl.:lll1l1-1lllx1-11111-lllly l11ll'1-1l ll11llll1l4 :lll1l il Nlll'l'1l 11l' ll'll lllll1-4 111-l' :1 l'l- i1l1-lilx l'11ll11x'.'. lilll lll1-x1- ll1-1-1l ll1ll 1'l'1-:l11- lll'. Slill11lll1-l'x.:lxlll1-1-l1-1-ll'i1-,xl'1-lull lil- JIIIIX' lll11l'1- l'1-:ll' 111' lll1- :llll1-li-lill lllllll llll' 1-v- ll llllll1ll'1-1l 111-llll1lX:lll1l ll':lx'1-l llvl- lllil1-N :ll 1-l'f.'1l:lj.' l'llll:1'l':lx'N lllfllfl' ll- 1l1-l1-l'lllill1- l11 l'i1l1- 1 11l1:ll'u1-. 'l'll1- :llllwllllill ix 111' ul'1-:ll ll.'1' :lll1l '11-lllll1i lll1-ll1-l'N1-ll11lll1l'1-, 'l'll1- xillllill- 1ip1-l':l- lll'1-lll1-ll1'1- l 1 lll1- l1l'11l'1-Ni11ll:ll Illllll. 'l'll'l lll'l.N --alll l11- lllzlllilllllzall-ll liy il 1-llll1l. :lll1l llll- lllll' 111' lll1- l:lxl'y1-l'. llmlillx' Nllllllll1ll1,-l 111 il lil lvl-l' will l11- Nllllll-i1-lll il' :1 lillll- li1il'1-ll llllglll 1 X IUN 1 1 X N 11 1 1111 111 1 qrw 1 l x 'V 1 1 X I X 4 z-1 I N I-111 ,XI,l11X.-XNIlll.Xl1l1QIlS1'lI1111I., 1.1 15,11-1-11. 'N111-11111'11,x 11111 1-:' 11,111-1' 1111 111111111 111' l1':111'1 ,X1:'1111:1111N111'1-111-1111111 -'1- 11x11'111 1-111'111'11-1111 N 111111'1- 1-11.111,x.11111- 1111111 111:11 111'1111- 1111l1111:1111. 1'1:111N,11111 I'111' 11s- 4'Xl'1'I111111'1'1'. 111-. NX'l'1l1H'1', r111'1-1,1 1111111111-111lx'z111111u1---111111 1111' 1111111111111 .11' l11'11111Q1Ix11. X1-11 Y111'11. 111411111 111 11111'1'11q1x1- 11' 1111 :11111111:1111 11:1- 1L'1Y1'111!111- N11111'1 111111'. 11 21I1i11Il1111:l1I1.111I1 I1l'NI 11111111-111111-11111':1l11111,x'111' 1-,111 311111 111 l11'XX4'l' 111111 111-1-1111111 11111- 111' 11111 1111- 11111111111 fl'N1l'11. II1- 1-1'111-1'1-11 11 111-111 1111- 1-1111-1' 1111'4111- 112' 112111-1, 1:11111 1ll :1 N111'1:11 211141 1-1111111111111 :11 K1111111111-.1111111111:1. 1111-111:111:1g1-1's 1'11'111111-111:11 11115. 11111 1'111-:111111'w. 111111114111- 111. 1111- 1-11 IIlll21I!-X.411'N1I'1I1Q 111111'1111- 11w11111':11111- 1:111111'1, 1'11 1111-1111-111'1-. :111:1111:1111111,x' 111111 1111-:1fA 1141 111111111-11 111 11 11l1' 1-11111'11 111N1:1111'1- 1111111 111'.' 111.11 1111-1111111l1:1111 :1!1'111'11N 11111 1'1111-1'11:1v1- 1111111-11111111 1l1'1-11141111. 11111 1'111111N11'1-1'11 1'1-11:11 1111-11 lII1I1ll14'1,X 111.111-11, S4'JI1l'l1 1ll 1111- z111111' 111111 11l1'11111N 1x1-1'1- 111g11,11111 11111111111111115 1:14 11:1111. 111111 ,111111' 11:11111 11111111 1111' 11'X'l'1'. 11111 1-x111-1'111111-1-11 111 l1':11111'N111g 1111-111. '1'111'1l1Q'1l1'41 1111-1 1114111-1'11-111'11 1-x11111X1l1- :11l'2IXl1l'1' 111 1'11:111x- 1'1111- 111' X111-1111 1'.':1X 1111-111.1 1111111- :111 111-1113 :11111 111m 111111'111111'11 1111' 11111111 11:1x N111.j11L:':111'11 Illill' 11111 111111111 1'1'- f'l1I'11x1111:111-1511l11'111111S11111:11l11 111. 13111:1N1'11N1-111'11'1111111111,l1'1111 11-111 111111 1'I415.' 111111s,1,1':1X 1-11 Yl'l'l'l1 111 1111-111.1 41il'XF, '1'1ll' 1,.:1:1 11:1X 1-1111111111 1111- 1111111111111N 111111 111-111 1111-111 11'111 111-1111-11 :1 111114 111-1131111111 EIII41 N111'1-1-111111 1-1 111s1.-.111 :11111 11 - :111- 111x1 1lI 5111-111111111111 SI4 .,111, 111-, XX'11l111111':1l 11111'1- 1111112111 1111111-1111-111 111 1111111 1111- 111'1-11111-111 1'1'111111',x' Illilj' 11I'1IlL.' 11151-111 111-1-11-1',x I1Zl.N 11' 11'1i. 1'111'111. H1151-1 l.11li1'll. 'l'lll-I lfl'1l1X'l' f ill HHN lIl'l!' I0 l .Xl l'. X111'.' '-111111 '11 11' 1'1:'X 11'1l'11 111 1311V111f'1l1'lW1 111'1111N111111 111x 11-1-1111: IIN 111 1111- 1111I1.11'I:1111'1- 111 1111-11.1,NX11f'11111'1111.I111- 1i1IIQJ.111'1i11111.11l4'l'f' 1111111-1111-1111-. 111 1111- l1l'X1 lX'1'2Il' 1111 1'1-x1111'1'11 111 11g11111- 11'1-1- 1111-11 1111111 .11-1'11s:11111. N:1I1111g4. v111l,x' 1111- 11111111- I1l!ll1l'1', 11' 111111 1111' 1111' g'1':1If XY11111- fs 111- 111:11 1x':1N 11-11'11 1i1IILi 111' 11111-11-11'-f 1111111111111111-1'1-11113111 111' 111 1lIlX1IIQ1' 1'11111'11'I1111s 17111' 111- 1111111 -111-11 111-- xlill' 1lI 1111- 1-:1xI 111111 111' 11111- 1111111 1-1' 1111111111-1'.u UH111 1111N 1'1-x1111'1- 11111f1'1I1!1-111W11I'N111l1 111111... 1':1l111' 1111' 41l'N1l'I' I11 1411I'l1lll1:1l1'1l1N I'1'sll11X 111111 '1.1If' N111111111 111111111111-11 1'1-u':11'11111u 11111 i1:l! .11111 1l11111'4. IIix111111l11.1l..1k111.ly11-11N1l1-11i1I1-1l1111- r111- 11'1x11 1111111 1111114 411111 :1 1111111 1111 1111' 3111:11!- 1111 111111 1111-1111111 :11'1-f111u111l. '1'l11-111:11111N1'1'1111 1'1:1'1111 111' 1.1-xx 1'1'1111:'1'11 111:1I. 111 INTL. :111 1111'1-:1111 111'1111-11 1-11111111 XX'1I11 1111' 1111'111 111' 1111-11x11 111- XX.lN 111111.1111x1'11 111 1111- 1111'l'2ll'4N' 11' 11'1f1 4 111'1-1. 1111x111-111-111111-1111-11111141-1111-111 11111111i 111- 111-1-1111'11 111 11'1'111- :1 111z1g:1x1111- :11'111'111 1111 1111 111' JI 1'111111111- 1-1'1-13111 I111111v. 1111- 11111 111191111 1-11111-1-1 111111 111' 1111' 11111- 1Ill'!1. 111 XX'1'111II1L 1111s H1111'111-1'1'111-1t1x11111.11111111-1111181111111111-111'- '1 '11'11- 1.1-11' 1Y:111:11'1- 1.1111 11111 11111111-111'1'1111j1' 1 f 2:1114 1111 11111 N1111',x'. F1211-1'N N1-11111111-111. 111' I11'111I4'I' 111-111-11111 11111' .X1'11-1-1-111-1-11111 111'1'1'1x11111111111 1'1-1'1x1111111l'111.' 1f1J1w1111x1111 111 111-11 111111 f'111'141. 1111 11114 111- 111:111x.1111-1-11111'11111,v111'l111-111x11 1'1-1111111-11 11N-11' 111171 1'1-'11 Ilx 111 11111I1-1,11-1'1'1111'1-1'111-:1111. II 111'- 111 1I11Il. '1'1l1' N1'1'lIl' 111' :11'111111 w:1Q 111-1-1'sN:1I'11.x' 111 1' :1x 111- 111'11:11'1--N1-11 111111 1111- :11'111'111 111- 1111- 111111 1.:11111. :11111 214 1111 11:111 ll1'V1'I' 1'14111'11 1' 1111111 1111111111211 f11lI1'N 1111111111 111111 :1 -11':111g1- 111:11 1-111111111 111X1111111111111-111 1111' 11111 1v111'1q 1':1.' 1-1111' 11111-. 1111 1'1IIlY'2ll'14'I'N 11111111111 11l1lI1i1lIjl'. 1111-1'1-111'11111111-11. H1-1111111 1111111x' l'0l'l'1'4'11.V 1111 17-111112. 111111112 1111111. 111'1-11 111111 1:11111 111 11111 111111 1111' 1111111:1':111114x' 111111 :1-11g1':111115' 111. 1111! 111-12'-1111:'11 King' :11111 X1-:111111S 111 1111 111111 111111111-, 1---111111'y.11111 211N4P11S 111, 111111. 11x 111-111111-.1111-11' 111 111-1'I'111-1 q'11111:1111j.' 11'1111 1111-11' K111l'11. 111- 1'11x111111x:111111111111'1'11N1111111-5, S1l'1I 1i1111w11-11 '1- 11. 1111- SIX 11111- 111N1111'1-11. v1'1II' 111:11111x1'1'111l 1':1.' 11111X 111111-1111111111111111111,x' i'1'11111 1'111'1'1'111 111111 1:14 V111-111111 111111 1:1111 EIKXIIIV. il- 11111 1111111111' N:1,N'4. 111-1'11111x Nl1111,v 111' 111111111-311114. 1111111v IIII41 111:111w. 1'.:11111111' 1'1-1' :1 S1-:1x1111 111'1'1-111':1:1- 111 11'1111'11 111 111111 1A1'4P1Il 11':11'1-11-VN. .X s111-1'1111 1I'1I111I 1Y:1x11A 1111111 1'1- 111111111111':1111111 1K'111I 11111 11:Il'IlL'l'.N.N 111u11111. :1111I 11lI'lIl'l' 111 1111111111 wnx 111g1111- ill 11ll1 1111111111211 1111 1:1111 1111' 111:11111f1-1'1111 JIXVIIX. 111111111 1-1' S11111- 1111'111'111:1l11111 EIN 111 1111' 1111-- 111111111111-1-11'1-1'11N1f11 :11111- 11lllN 1111111-11. 111- 114- 1'11:1111.-.11 .11'1:111u'1'1r11'11i 1111 1111' 11:11'- 111 :1 11'1- 11-111111111111N111'S-11111- 1131111-11 1111'1111'1f11N111'111-11-- :'1f11.1f' .11111 111111:1111N11'11'11N11111'1-11 1115111111 111-1- IIl1'll1il1 11111111-114f11111. 111-:11'1-11. 1111- 1ll'l'1'il1-11'I'. 1111111 EIII11 1-1-1'111111 141111w11-11g1- 11111111 1111 11111115 .11w11x f'111'1x1 :111 1111 111 'If' xx' .l'1l 111115' 1'11 ll 111- 1'111-11, 11711111111 111:1t111'1:11 1-11111-141-11 11'11111 SIS 4 lxl 1 I 1 M ll X 1 A 1 1 ' x x I x X A ll x N X Nl nu UH Q 1 1 H 41 r 4 I ll fxm l N 4 ll 4 N x 1 ' 'I'Hl4l.' ff. VL.-XSS HI NlNl'ITl'Il'IN IlI'NIhIII'1!J. lp? lnnlruyxf-1n1'w-N,ln- llzlw 511 -11-1-114-11 in r11:1 1ng: lik lm! ln-lim' :xml I':11' IIl1'l'4' lxlznuxuiliw-luv, Ht lmjx' Nu Q14-vlll':1la-, Ill:lI IIIYHII viwilingg ilu- aw- ilu- wi1lr-ly1liiT4-lw-111 i'l1'JlN rw-uzurwlixlu 1l11- H1 N lllll N1'1'll1'XHf' lnix Sl 'ry 511111:-,x'4-:IIN Izll1'l'. lu- xinlz llnlvllzlxzlrl ix ilu- vim- Il.-l1I In pu Il-xx' H1 iwlllul ll1lIIl'l'2INi1'll 111lI1:lli1':lIl,Yl'llzlIlg1'4'. Ihr- HIV xl illwllglllfvlll rm-11 MIA lxix lilm-.:1111l Ill' XMI ,,,,15- 1, 1.,.w XY1,l1:,,.,. 1,-IH. 11, I1l,.lll.1,, f-nw lin! lu'--I Ix:r1'1xx-'lim-N will: ffm' -mn 1'-'11 xnphivzml 111141 Il1gm111':1plxiw:1l wlllxng' of li. I i Y' V f'l11'NF111ivi 11- Ill l:5'lIlli'fiU' W- ,,,,.,,'1,1,, 4,,lHH11', ,I.H,. ,H ,hp 1lix,,,l.i,.2,1. X1'4'Il J.-4-5+ 1-1-4511-41 1'-rr ilu- um-5 f. mul an 11.45 l,,Hml,.,1 UH fmqx Hg' mliy.-I-Ngll iIlll'I'4'4T In i111liu11:11i+mzlgzlinxl :IU-w.,1'1-ulpriwll uf lla'-:xg lIllllIiill4l. it 4ll'2llX willl 2l1'IlI:ll l'X'l'llTi:IIl411H'l 'HH' t 'H Wi U NlH'f l'AN 4lffW11ff 'f' l'I1'U'l5 1-ln:w's-N. 'l'5u-4-l1:11':u1'1v1N. V1-:xl :mal i11la1:'il1:ll',v. FW 1'1 1'f li1'1-MIA' 'hill' f '!l'1 wlwllll--'I-1'I'111' llllvif'Hl'Iil'lIlI'v.IliliIN:4llIlllliIlli.f,l'1'l2ll1'iJlI'1 WWI i'1l '1'2 -'l ' f l f'11NI'i '7'U'l f '1 111 l1:x1'n1w11,x' xvillm ilu- Npirit 4ll.I!ll'2lL1'l'. Manny WWI 'll' V 5'l !i l'I fl 'IH' M Wi1'l'.N W 'MV I- 1' l't'Ll1lillQl ilu- Ixrlw, lla-11 Hur. :1 'l':1l1- 'l'll:1I '.XIlil'lI 1l1'wx' IIII' :II lux! iIll41Tlll'S1li 1' zlw 4'l1r'iNl.' IIEIY1' lH'l'll 1liiillVIl'PillI4'1l llllll' XX'Il1'I't' Illw SIAI'il fllllllll mv. unix Ill' !l1li lin' Su 'im' 2llPlYl'Ill'X fu sm-lmlmn in i':1ll1-ln --ll xufliliwll fvl llll'Il.4Il'1'IlNiHIIl'1I. EIN I ln- llu' lmwlq. lim ilnix xwry t,Ill'l -lllfwx Iix-xwmllulx'In-Nui'Ilu-lil1mx'lmlum-4114UNI. tlxa-uw-:1Ial1'l wl'1lxwz11x1l1lfx'. ilu-l l.'XX'XvZIll2l1't' -xllU,1ll,,.: llll'l Vllmxl 21 lll V I'V H1iW'll' iiFl'u - His 'l'lu- lwh-Ixmplillll wax 1111- wvrii Ivlvx' wllivln IN Vxlillillillx' xx' Ill1l IIZIY4' ww fvw'1'Nl1:l1lf+xx'1-4l 1114- 1111, f'lIil4l WHN l,H!.H. ulllvl' 1'llIll'ElI'I1'l'S Ht' ilu- -Iluly Illxll illl1'l'l'Sl Awlillz lll 1111- sun'-x' wluhl lmx-1-I,--1-11 Iwi. ,M il is. --IN ,,.11 'X.,,l,. ,l,,,,,u.1, 5, 1,,. lm, ,g,,, ,:,A-im ll' 1N'NFll-A lI51 'X t 'V Wilivll VllVi 'IPIWIS :N wI'l+li11fI YI: lvlillfl. ln' 1l1:11 4'11llll'- ix T-f ln- :I ilu- lvilxi- IF11' tlml- r11n1'1'z1liw-. XYIIH4' ilu' Nlzuws-1' S2l'iHllI'1If' wills :11111 ilu- lu-.l.L1,,I,1i.,,1 ,,,l.:,,, xml HiS1'1llIS.' Illrwl' silvlnily :nl11x1g':1i :1 liiIl4l HMI .mm IIIHVI' 'vll 1-:11'Il1. :xml 1Aiglul1-w111x1,,.xN T iHUlIllH1ll 'l l'1l l95l l l- 1i 5l' im IIN' 1l1:11 Nix sim' IIIIIY lu' 11Ilv1':zlvl1- IH lIi!IlNl'li... ltlllzll lll'1!lIl1l'illNf Hf,l4'll l'll1vl!jL'll 11+ gixw rmul- In Im, Ili, Nlguu, ,hm mmm!! ,1ll,m,M IU ' il ilu- 11-:lrllwl IIll'll wflln- film- Vllriflkl4i1ug1lw1x1xx'z1f lfxw I'j'XXllt'I'l' Illrwulgillwlll ilu- luwk am, IIN' 1.1, .,l, wlixwl HN :I kilmllnm III' Nl,il.i1. :mil HH, 1.1. lUI'I'llIPl Vwllllililfll HI' ilu- ww1'l1l :xml 1111- Il1'I'4l tlwmx ,hm HV wlrulll wwli. I.Vt'Hl.mN4Al1,,.mll in wt :1 lIlUI':ll 1-1-xwlllti-111 ilnplim-41. l'r1-lmlvly nu Ihpil. I.l,Sul,5: will'iIlm'i1ll'llISsrWl'll pH1'rl'z1yfIlu-wxiQIi11g'1'1'11- 111, ,H .H mllv, thu- lzwlq ui' lvuwll jlwtivv :xml Ill vI'2lliTY- 'ltl14-1'1- ix :1 liillwlwlll Hll 1111- wfzlrlll. Tllilllflll n tlw iIIlIil'iNlPllllll'lIl wt' l:1'Il llurl111f+1l1v1':11111 i, ix Hu, Ht' il. :I kmwlnm Ut' willm. lmunqlx 1 H-1' in Ill1'vlwllXX'1'I'lY1l .Xl1If11ni1-.'l'l11-lmx' N1-:1l4 ,him VIH, mlmll wiilpl. Ilmll IIN. Nm, mul Ill, 'li lllllllilll1 'll'lIl I 111111 IH 'x'3'il 'l HV lu. ull' 1':ll'Ill. Illwlllll IIIVF' XX'1'I'1- l'wH1'1l Yl'Ll'l'1ll14I' :ls H111 UV Ill l11 k f'1'll+'11f'1'i11 Nlfwllil- '11l'S H' Illl' iiluwi umm :lIl1I +l1l'm':I1l Ivy' Illm' In-gllillgl ul llllllx' Y ll'2l'. TINA l'l'Y lfi'l5l' 'l1'i'1'114'lU'l',Y Y llznlnllwlw. In vxisl4-114-v i4 :1 I'zu'1 Ili nm' UWII 1ll4'N l'llH' ill Th1'H1'V4l 1' th U1'l'l1 - 'IU' Um llt':ll'1- zum- fnvts. :xml wv jwllrllvy Illlwvllgln it flllllllliilll f'l'1l 1 ill Ill 51'I il 'll' W'lf '-- f'l'lllll lfimll Irv 114-:urll witllf-uv Nl-villa' il: llffl UNIVlN'Q 4'll il'1ll 1'5ll5 'l. lflf'1 H'l'- xlmll Jlllflllll' Nw- it lllllil llv llzllll Iilil klll-xvu lint Illllillil :ull this 1lzu'I'm-sslvllrllsmxf-tim lnix flwn N:-ul: fm' ilu- killglllflll ix uw! flu rw uf light, Illl' I1-qw in tin- pl'w111if4-41 Xlvs- him. Im! ilu- lnix Il ul. .Xml in its fllblllilliull 1:11. Tlmv wrllvm-1's:ulim1s wi' Sim niwlm-S. ll- xllmw- if g'l1s1',v. Sllt'll :rw lmrlx nur 1'llll'I'l'1l im 1lll'i1ll :mul lzilllllillill' sh ' tha- :lin-x'sity uf 2lQl'iII2lli4Pll 1vl'igri11zll. im-u1:l1w:11':1l1la-, illlIbllSSiIll4 ulblllitlll :IN In mlm! ilu- NI 'Sriilll XVKIIII ln-. f,1'i1w1'1-:msn-.H 'l1- HfI1'l'iIIlilIlllSilll nillf-s wv1'm'!1fvl 1-film' 'l'lnx'Ul1g1ln1111 Ilw lmuk :uw gin-11 viviwl Iiw vnu- rm-1-. llwir 1-1-lig-if-xls wmvicwiwnns Wl'I'i' lllI'l'4 ni' ilu- liil- ui' lllv time-. 'Hui Sl'l'lll' ni 1llllllIIllll'IlI2lH'Y ilu' snnlv. llutll In-livxwl in tln- Jwlllbil Ham- mul ilu- wmv- :xl ilu- im: hull. :11111 lmtll hml faith in tln- Ulvlllillgl' vf :111-xnlllzzlvlvwv11Ix'ilv11li1n1fIwllixlulw. TIM- in 1 Nl:-sxizlln. XYi 11 ilu-m Ile- wus tw lv' T110 1-'lf-1-:mt Nlvirit uf' ll--mv I1m'u1'4l Il - .I-x 1 lrtlxly King' uf tllv .I -xx ',1. T111-il' iwh-:I WHS wlliwll IN'f'Hllll'S ilu- illlpvllillg fmww- 411' Ill- :lv- lllnt 1lll'l'l' IIIIISI lu- :1 lmlmh-1' in 1-vm-ry 1- m- Iiun 111' ilu- sl fry. is 11-1111 In 11111 sllifif 01' tln llllllliiy. 1-lwlln-4l XYEIII p1-wf-V. vlw lll1'l'l'-S 111' :lm-. This light lllllliflu is -1rm'k in :I IIHIS- lm tm-mg fl Vhrixl must vl lm- i1I1'Sf:ll1lisll:lll 1--rllv muy in ilu- Ulwllillg' !'1lllY1'l'51I1ilPlI ln-- Q lmllllv kiml-,1,,,,,. IIil114pl1'g1 king, likv Ih-r--fl. 1XX'1'I'llJIl1l:lll. Us-11 llm- :11111 XIINSJIIII. X14-valln 1 N I L I l 1 N N 1 N N 1 1 IIC N N 1 1 Nl Il N N 1 11 N NN N I1 N III 1 111N 1 I I N Il JII N 1 NN 1 N N Ill ,, 11111 I I L, 11 N lIlI I N I II 1 1 N ,, 1 NIX N N X 1 1 N N IX 1N N I1 1 X 1- PN II N N Ill Xlg., I IIIIN I I ' N IN I 1 XXIII 1 X N N lllN 1 1 XX 1 1 N 1 N CN 1 1 N 1IINI11 N 171 I 1 Ill' N I1 N 1 II N X1 ,, I1 N1 1 IIl,.1 N 1N ,. 1 1 1 111111111 I 1 I 1 N 1 ll P 1 1 N 1 N I N 1 N 1 L11 1 N ll1 N P, u N N N 1 I II1 N111 If N1 1 ,1 N X 5 NIII 1N N N 1 N 111 ,.. 1 N ll 111 I I N 1 N X1 1 1 NN I11 1 N1 1 1 I1 ,. 1 1114 X N 1 11 N N N N N 1 .N Ill 1 1 1 111 1 N III1 1 ll gg I 1,1 J P 1 III I W0 U1 N lfll II 1 1111 111111 III4 1111 1 1 1 :IH .XI.I'IXgXNIlIII1X IIIGII H1'II1111I,, Il2lI .IlI.i 1'1-1111-111-1I I'1'1111 I'1111-. XYIl'I'1' I11- I1111I :11'1- v1-1-1111-1I I15' 1I11- I1i.'1111'I:111. NI111'1'iN1111. III N111-111 1I11- 1111N1 1ix'1- 111-1115, :1111I I11-11 IIlll'. I11: N111-11I4111g'111'1I11- 111131111111111'II11-.I1-Wi11N11-I1-15' Il11XII1l111IAN Il'l1'Il1I 11111I 11Iz1,v111:1I1-. I1111I 1-111111- 111 III II11- I11-141111111111 111' II1 l'III'INIIilIl 1'I'iI. ,:1y.'. l'Il'l lll1' I11111 I1111111-. WI'l-1111111 NI1-.'N:1I:1 I1:11I 'I'I11- .I1-W, 1-11111111111-1I 111 I11- I1111Ii1-1I 11111111 I1-z11'111-1I 111 11N1-, 11I1I1 Il'IIIIlQl 1'II'1'1'I, II11- N:lIII'1' IIIIII 1-111111-111111 I1,x' 1I11- 1-1I111-:111-1I W11'I1I 111' 1I11-11 I11 x'11g11.1- 11111111111 1I11- Il11111:111N. IIIN1-11111. 1i1'1-1-1-1- :11111 II111111-. 'I'I11-1-I11i111 111' II11- 1'111-1- 111 -1111-1'1-II11111N IllilllIl1'I' 1'I1III1-1I III1' Wz11'111 I11-:11'1 illl I11111111'11I1I1-11111I 1'1-1111111- 1111111111111 Wzls l1'1-:1I- 111' IZ1-11 Il111' 11111I 111111I1- I1I111 1'11ll. -I 11N 1I1:11 1-1I Wi1I1 1'i1Ii1-11I1-. I11N11-111I1-IAI11-111g-1I11-11-:11-I1- 1I11-11' 4lI1I 11-111111111N 1111g'I11 ll1'I'1'I' I11- I'1'-1'.'IllIl' 1'I'N 111' I'I1111111111I 1I11- 111-1-1-Ii 11I1iI11.1111I11-1'N.II11-5' liNI1-1I. W I1 I11, 111-Wly-111-111111-1-1I llI'I. XI1 -.'.' 11I:1 XI'1'I'1' 111111111111 IIIII 1I1-N1-1-111I11111N111' 1I11- 1Il'1'gL'5 111' I11-g:111 1115111-1-1' III :1II IIIZII II1-11 IIIII' I11-I1I fil' III1' Ifgy111i1111 11111111I111-1-.H 1'I'l'1I. 2III1I 111 Iillllli IIIIII I11.': II .1 In-1-11 I11Il1'Il ilIl1I ,QV-111 1I1-Ii11I11- -.N MIIVIISII N 11 111 I11- il .I -W! .XII IIl1'Il z1111I 1111-N I.-W II'11II:11-1- 111:11'IQ 1I11- 1-1111111:11'I.'1111 11111I 1I1I11g4N. 1'Yl'II I11-111'1-11 lllIlI 1-111'1I1 1-I:11g4'1-1 I 1 1-111111':1N1 I11-IW1-1-11 .I1-WINI1 11111I II11111:111 1-I1:11':11-- 1 .I1-11' II1'Y1'I'. I11 III111 1I11-1-1- 1: II11 I1111-IQW: 1'1I. 11-1'. NI1- .',' 11I:1. Il II111111111, 11111I I:1'Il IIIlI'.1l .I1-W, 1111I'111'W111'1I:I11-IN WI111l I1IN :1111-1-N1111' x'11J I11 1I11- ill'1' 1:1IQ1-11 Ill I'YIN'N 111' IIl1'II' 1'1-N111-1-1111 l'Il1'1'N. 111-QI11 -Il '.-I 1I111I11I1. II1'll IIIll', W:1N il 111111-1, 111111I1-N1 j 1111 II1-1-11111111111-1I Ill N111-1-1-111 1I11-11' 1'1II,QI1111, I11- I:11I. 1-x11'1-1111-Iy '1-Ii.-'I lI.', Wi1I1 :1 1I1-1-11, 11I1iI11- 1-1'111111'1-, 111'I. Ill- Tvllg' 11111I Q1-1I111111'1-3 1I11-11 N111Ii1-11I 11111I 1111-1i1- lI'lIlll'1'Q II11- I11-1111 111' JI N.111I. I11 I11. I1:111g:I11y lll11Illll'I'2 1-11-I1, 1111I1I1- I'2llIlIIX IIVI11--' Ill .I1-1'11N11I1-111, v11I1 I11 XY2ll'. 11II ,11111 1111111111-1' Ill 1I11- 1I2IXN I11: IVI1I1IXY1'1I 111111111-1-:11111 Ii11I1-N111-1-,111 1'I11 111 V1 II I1N1- 1111 III1' N1-V1-111I1. Ill' W11N 1I1-1'1111-1IIy iIIIil1'II1'1II 111'1 IIII 111' I11: :111- .X111I, Iz,s1Iy. XVIIII :1II I11: 111'11I1- 111' N1111'I1 I11 1'l'NI EI 1':11'1- WI11.'1- I11W.'. III111I1'S 11111I I1:IIIs IIII' N1111-1'i111'I1.x' III' I11: 1':11-1-2 111' II11111--'I11 I11-I1I 111 I11 -'I1. Nl1'I'Il i1I1-:1IN 11111I 1111'- I11111111111-11N11I1Ii1-1'.11111I,1'1111.U111y.l111I11I1. I1111I1- N:11i1'1- 11111I I111111111: I 11II111111-111-1'1111N1111- I IPIIX .x'1111: WI1111 1-:111 y11 I11-! l1llI1'.'. y1-1 WIII1 lIIlI.'-llgi' -'11' I11- 1 '.'ll1'1I XRVIILII 1-1111I1I I1111'1- I11-1-11 111111'1- i1'1'i111'11g: 111 1'1-11u1-:1111'1- :11.':1i11.'1 1I11.'1- WI11 Il'l1I 111: -1I II1-11 II111' IIlilll Ill I1z1v1- I1IN 1-111-1- IIIIIN llI2l1Il' 1111 I1i111. I11 I1I111 III1' .I1-x'I.I1 VII'IIl1',' :11-1- W1-II 1.I1,j1-1-1 111' I1i111-1' ' .'11I1 :111I N1'PI'Il1 11111I 'I1-11 111111'IQ1-1I, 1I11- 11-111I1-1- I11'1- Illll' 111111111-r 11111I :Is- 111111'1- 1111I1-:11'11I1I1- 1I1:111 1I11- N111-1-1-I11-A 111' Nl -3- 11-1'. 1I11- 1111111-1-1-111111111 III' 1I11- 11I1-:II II1IlI1' II1'1-, N:1I11 I11 1-111111-111111 111' 1I11- .I -Wx. II11-11' - . INN. 11111I IIIK' 11I'I1Il' 111 I11: :1111-1-N11'.v ZIIIII 1-1-I'1'i1111. 11111I IllIl1'Il 111-111 I'1IIII1I 111' III'1-1 'I'I1-N1- IIII'1'1' 1I'l,1'N 1I1-1-111-111-1I ilIl1I .'1'-11gr1I1- .xI'I1'I' 1I1iN1-11111'1-1'.'111i1111 I'Il1'Il xY2lI1 .IlN 11111- 1-111-1I I11: lIl'NIl'1' Illll' 1'1- ' 'll '1'. WI1' -I1 11I11y1-1I I1 I11-. 1I11- II11111:111 111 v1-1'11111'. W:1N I11-' --' -S1-111'11-1I I11111111'111111 Il llzll'I I11 I1iN I:111-1' IiI'1-. 'I'I1I: QI.-11 1I11'111111'I1 1I11- N11'-1-IN IIIA .I1-1'1N:1I1-111 Ill N1z111-, IN Il 1-I1111':11-11-1'1N1I1- 111' 1I11- 1':1-1-. S11 'I-s I11-11 IIlll'. Wi1I I1iN NIN11-1'. :1N1- -111I1-1I 1111I11- 1-1 111' l1i111N11l1'N-1.1:-g 111 W1111-I1 IIII' 111-111-1-NNI1 Il. .I111I:1I1 z11-1-i1I1- 111IIy I:1'I'1'IlLl'1' is 21 .I1-W'N I15' 1'i1 I11: I1 iN1I11- I-1W. 1IiNI111Ig:1-1I il 1iI1-. WI1i1-I1 III 1':1IIi11g' S1-1-i11l.'I,v III' 01 1I11- 111I11-1' Il2lll1I IN NI1-N.':1I:1. :1 II11111:111, 1111-1-1I 1I11- u'11x'1-1'11111'. 1IllIIilIl V115 111 11111-1- :11-- 111'1111I 111' I11: W1-11I1I1 ZIIII 111' I' llI'I I1l'III 1111 1-11:1-1I 111' I1111-111I1-1I 111111-111-1' 11111I 1-11111I1-111111-1I 111 1-111111 -N1 :11111 :1111I1I1i1111N I11 s11.'1:1I11I111-' I'111111-'.' IIN- QQIII1--YN I'11I' III'1'. 1-SI:lI1- Wzlf -11 lI'IS- 1111111111311 N111 '-111511-.Vg Illh' l'l1f' 1f5'1 '1ll, 1-:111-1I. II1-1IiN1I11i111-1I 111 :1.I' I11-I11 1111' I1i1:N1-I1', 111111-1-I 15' 11111I 1-g-111iN1i1-11I. illI1I I11111I1-1':1111. 1I1-- I1111 ilIll11'ZlI1'1I 111I1I.'1-1'N11'I1iI1- 1'1'I1-111I. xI1'.'N2IIil. N111-' Q III1' .I1-W WIII1 1I11- III 1.-1 I1i111-1' I1:111'1-1I. 1-11 I11-I1z1I1' 111' I11: 111111I11-1' :11111 Ni.'11-1'. 111I,' 111 S1 I'.IIQ' 111 11'-1111 111-1's111111I 11'i1111111I1 11v1-1' I'1-11 IIl':lI' I11. 1-111111-111111111111N 1'1-11Iy 111 1I11- II11 lilIl1II.- II' -, 111-1-1-2 X111 1111Iyis1I11-111I1iIi1y111'1I11-.I1-VIPI1 'Il:ll'- I 1-111111111 I11- 111' I.IlI'IIl1'I' 11:1- 111 .'111. VI1II1'I'l' 2ll'I1'I' I11'1111grI11 1111 I1y 1-111111'-1N1 WI1I1 XI1 -.-.' :1I:1. IN 1-11-I11-1' 1-1111-1'111i111111-111 111 IIII' SIl'1'1'I. I XVII. I1111 III II1- 111I1IN1 111' .'1 1'1' 1W :111I 11'II111I:11' 111 I'II'llN. 1111 xI:lI'S. 1I,111'1- is 11111I1i111-', XI'2lI'1'Y1'I'j II1-11 IIIIVIN 111111I11-1' N1:1111Is Rl IIII'1', I' 'I1 1,'111- 1I1I11g. 1 111' :1 .I1'XI'I.Il 111:111'1111. I'I1-1111 I1'11I :11111 1'1-I 11-1I, III :III IIII,' 11111' '1'IIS1' 111' .1II.'lI1'1' IN .'II'lIII:l'IA' ,I1- W-1: il Il'IIl'. 1I1-V1111-1I 2lll1I I1'Il1I1'I' 111I11-1'. 1111111-:1I1-1I 111: 11111' Ny1111111I1i1-N 2Il'1' 1-11IiN11-1I I'1II' 111 WI111111 1I1- XV1 1'1I I 111 1111-11111 :11 - I 'Il ' IIII' .I1-1':1111I 111'1'z1y1-1I -11'11I11N1 1I11- Il11111:111. V111 i1I1-:1I. .I W1 111-111 111' g'1'1-:11 ' 1-III, Il1'1'. '-II 1I11-N1- 1-11111I11I1111N:11'1- 11111 1-1'1-1111-1I 111 Illl'I'1'Ij' z11I1I V1-1 1-1I Ill III1' 1-1I111-:11I1111:1I. I'1'I. 311 S IIIII I11- ' I:1W:1I'- IIlI1'l'1'SI III, III1' N11 ry. 'I'I1-5' 11-z1I EIII-ilIl'N III. IIIII 1111Iy II1'I' 11W11 1'-11-1-. IIIII flf 1 I 1 1 1 I x s N 1 1 s s X 1I11x 'N X KUNIPKRXTIXI S'll IH Ol 1 N I 1 ll, N11 I tx x IIIIII,.l 1 N 1 N11 I 1 Il,. 1 lxx SIISUI TIII lil h0N 1 1 I III N 1 1 I II, I 1 I I x 'I'III1ISI'1S, 1'I,.XSS11I-' NIN11I'I'I1II'IN IIl'NI1IlI1II1. 1511 1I11' II11111:111x21N 11'II. XI11- 111111-111-11-1I I11-1' 1'I11I- NII1' IIIIIXI 1'1-1111111111 I1i111 1'111'1-1'1-1'. II 111' I1i111-1 1I1'1-11 :11111 I:111uI11 1I11-111 1I11- 11I1I .I1-11'1FI1 1'1-- I11!11-1' I1111'1I 11 11:11. I1-1 N1111.- 111111-1' 1111111111 I1p11111. NYI1-.1 11 11'11N 1I1N1'111'1-1'1-1I IIIIII I1'IlI'1PF'Y N:1,1'f, -'I 1 I1111-11 1I111111. :11111 111'1111'I111g4 111 Illi I111I IJlIi1'II I111I1I 111 'I'11'z11I1l I1111. NIII1' 111111I1111' 11-1-1 111111-I11-1I 1I11- 511I1- 111' 11111- 111' IIS s11111I:1I II Il ' I1111- N111-1-1-I111--N, 1111111111111-ss, 11:11'11I,'z1-1I IIIA 11'11I1 I11-1' I111N,.1'1-II111' 1I111 11I1 11 11114 11'11I1 1I11 1111I.:1111I1'111111I1I1-111'I1111 11111- 1I11111g'I11 I1-1 ' ,'1', 1I11N1 III' III1' XIl'1'l'I. :1111I 111111'I11-1I 11 11211111 :1111I I1111'11x,1'f 'II' 'I' 'H' IYI11-11 sI1- I11-111111 111 1I1i11I1. 113111111 :1111I I11-1' 1'1-111' 51111 1111- III 1I11- IQIM1-N' 111111I11-1'-I1Iq1'. 11 11'11J 11111 111' II1'I'S1'IIA. I1111 I11-1' 'II11- N111-1-1 N111111I11'11,1'111'1I11-.I1-11'1fI1 111111111-11 1I11I1I. :1111I. III41III1'I'-IIIi1'. I11-1' II2lIIlI'ilI 11-111I111'- I'X1I11-1'.1-1-11I111111'1-1I I111-111111'11N1 11'11I1 III1'1'I1'X 111-X5 1111'111-1I 1111'11111':1u1-. 155' 'I' '79 S11-I1111'11-1II11-1' 1-1' 11111131111 111' III1' 1'1'111-I. 1I1-111'I'111'1- X1-11-11111 I1111111'I1-1I:'1- III I11-1'I11-111-11 I111111-I1-A I11-1'N1-I1'. .'I11- II'iIX. I sII11-1-111-111111111-1I11111'1-:1111111-11111-1'I11I111 11'1I1'lII1I1-1I I1111' 1I1'1'11II11Il I11 IIIIVZQIII. :1111I WIIII 1II'Xl'II11II I11 I11-1' Iv.11I11'1'1 I1':1N. I1:l1'1I'I11-:ll'11-1I :ll11I 1111111I1-1'1A11I 11131-1111111 11'11111I1-1'1'11I1'I111-III1' 111 11x -I111-11'1I 1I1N1'1-u:11'1I1-1I 1I11- 111-111-111 iIIl1I IIIQ' I1111 X1'I'X I1111xI11111N1iI11I11,1'---1-11111111111-1I 111 I11-1-11 1I11- 111 1I11- 1'1-111-1'11I1I1- Ii11I1I111x111'. 1-1'1-11 11111Iq111g4 1 1I111pI111-1' 121111111111 111 11'I1111 1I11-41' 11'1-1'1- I11-N1-1 111--1 111' I11N 1'1-I1:11111. 'I-III' 1-1111112141 ix XIIII 1111I1. '55' ff' '7f' fIIl II1'I' 1111'11 11':1'1i11g' Ii11s 1I11- 1'111'1I11-1'I11'1111uI1111111 III II11-11' 1'1-I11-1111115111 XI1-N 11X11I111-111'1I11-N111y111:'I4111u'111'1I11-11'1'111'1-X1-1'1'1-1I x:1I:1. 111111 1I11- 1-1I1I1111I 1'111'1-1- III' 11 11II IN SIIL. 111 I1l'IIIQ' f11111I1111L: 111' 1'111'g1-11'11I111-M :1111I IQ1-1-11 Ql'XI1'1I III 1I11- IIINI 1'I1:11111-1', If-1I11-1'.11'11I1 II1I 1I11'11 111 III4'III I1111I1 III1' 1'111'11II1-1'111111r11n1I11-11111I -11111-1, 11' 11111111I,1' 1IIQ'IlIIX. IS JI I1:111111 111111I11-1 11I111 11'111I1I N1-1-111 111 I1111'1- 11I111111I1-111-1I III1'III' - 11111I il 1'111111-1111--I 11111-. II1-1111111'11I 11'i1I1 1I11 1111-11' 1'I1I IIl1I 111111'1-Iig'I11I.1'111'11111-1'I,1'. . 11111NI1111i11g111'111I1-1'1111-1I11111111-11.1111'11111:111111I11 XVI1-11 NII1', 11'11I1 'I'11'z11I1. 11'11111I1-1's 111 1I11-11' I111'1-1I I11-1-1111X1- I111'111u 1111- :1 I111I1i1 11'11I1 II1'I'. 11I1I I1111111- JlII1I IIIIIIN 11111111 1I11- 1I11111' .11-11 I11-1' II'ilX N11II 1'1-1:11111-1I X111111- 111' II1'I' QI'iI1'1', I1111 I111 1111. -I111I:1I1. I11-11 IIIII'. 11sI1-1-11. XI11- is 11I11111N1 11'I111I1-:111111-111'11111'1-1111- 1111111-1I Il.Y II1'I' 1-1'iI I1141 111'1-1'111111'1-1-1-1I I11' 1111-Q1-1-111 I'II4II 111' I'1'1'IIII1L', I1111 II1-1' I'2l1'1' 11114 1111111'x1- iIIl1I 11II 1'1lII1I' I1111I 1'111I1-1I 11 III2INI1'I'r Il1'I's1'II4 1Il:11 XIII' 11'1II 11111 I1-1 'I'11'- 1111111 II1'I'4'II1'1'IiN. II1-1'I111s11'1-1'1- 1-51111-11I 11111I XIII IQIKS I11, I111111I: Nut 1'111' 1-1-s1111'11111111 111 I1:11'1I. I11-1'111111'1- III-1'I111N1-11.0 II1-1111111111111 I1:11I II1'2lIIII 2lII1I 1'111'111111-. 11111 I111' 11111' I1I1-wing 111' 1111111 III'I' III Il1'I' 111111 IQ1111I1 XI1-v11I11 I1:11I I11-1-11 I1111. 11111 1'111' Ii1'1- 11s1-II' 11'111I1I SII1' I1:11'1- I1-I1 II1'I' X1-1111-Nix: 'KI11- I1:11I 1'1111111I 1I1111 111 Ill' 1 II1'I' I1-111'11114 Iqiw 11111111 I11: 1'II1'1'Ii! Y1-1, 111111'I1 II11111:111 11'11Q 111 I11- 11 I11' II1'.u IIIIII -I111 IIIIIFIL 111 1I1111 i11.'111111 111' 1i111Ii11L:' I1i111 I3-1'.'II'f IIIfII'I'S1'IIIf. I A 1 , ' 'I 1' ' v Y 1' 'l'llli IIS1' I 111' 1' 'I C ' .'lA' IIHIII' 11111113 N1111I1-111 111' :111y 111' 1I11- 11:11111'11I III 11111- 11I111'1-. 1I11- 11I11111s111'1I11-111'11i1'i1- III 1111 N1I1'Il1'1'rIS111'l'11I1'X1'1I I11'1I11-1'1111111I1-ss11I11-1111111- 111I11-1'. 2lIl1I 1I111s1- 111' 1I11- s11'1111111s s11II III :III 11111 111' IIiIIIII'1'. .X1 1'Y1'I'X 4I1'11 I111I1I1111 II'lIIII4 11IIl1'I'. 'I'I11-s1- 311111114 111'1- Iq111111'11 :IS I 1-111111-N lI'1' I'1'X'1'2II1'4I 111 I1I111 11'I1i1-I1I11-I1:11I1I11iI111115s1-1I I11-1':111-1- 1I11-1' I1111'1- 111I111111-1I 1I11-111s1-I1'1-Q 111 1 11i1I111111 II 1I11111g'I11. II1-iw-11111'1-111111-11I11'111-11I1- N111-1-i11I 1-111'i1'11111111-111. I1IIIQ, 1-1111I1 111' 11'I1i1'I1 11'1111I1I 1'1-1111i1'1- X1'2lI'S 111' VI-II1' 1111111I11-1' iIIl1I 1I11I1-1'1-111111111111 111 1113111-1 111111-1,11 hIll1Ij' 1'111' 11: s11I111i1111. I1'I11-11'1111I1I11I1- IIIJII 111-11 1I1-1'1-I11111-1I III II 1II1lIII 111'1- 1I1-111-111I1-111 IIIII 4ilIISI.2I1'I1I'j' I'1'SIlIIS II1' IIIIISI I11- 11111111-111 11111111 11+ 5111'1'1111111Ii11gs. I1 I5 11111 II si 11I1 111 111Iq1- 1111- III. III1'S1' 111'11I1I1-111s 1IIl1I griv- i1 111'11I1I1-111 1'111' II IPIEIIII 111 111Ij11.'1 i1Q1-If111 I1'S1 1I1111'11 1--I1,- 11Iy, 11IlIHI1I1' 1'1'I111i1111Q. I11 1.1'1'IIl'I'2II 11'1- 1'1111 Silj' IIIII QIIQ' 111' III1' III 1x1 IIlI1'I'1'iIIIIQ' 11111I 1'11I1111I1I1- 1I11- 1-I111-1' 1-111111'11IIi1111 113-1-111s 111' 11II 11I11111 I111 11111111g 1I11- IIIRIIIX 1li1-i5i1111N 111' Il:lIIll'2II s1-i1-111-1- 111-11 IIQI11, 11-111111-1'111111'1- :IIl1I 11111is1111'1-. Xv2II'I2f lx III1' 5111111 III' 11I11111Q. 111' I1111111151 'I'I11- 11I11111 111111 III III1' 111'1111111'1i1111 1114 1I11-w 11g'1-111s I1 11-1 IxIIl1l'lI1lIII 1'1111S1+1s 111' 1'1111111I1-ss 1'111111Ii1-J 11'I111'I1 1'111'1:1111111 III 1'XI1'I'IlZII 1111111111'11111'1-. Y:11'I111I1111 1111'1-1' 1I11- .111'1'11111-111' 1I11- 1'III'III 111 SlI1'II :111 1-x- III 1111111-111'1111111- s111111-111111-Q III -1111s i11111111'111111 11-111 IIIRII II s11111 11'11I111111 IIIRIIIIS is 1'1-111111'Ia11I1I1-. f11'111-1111'11I 1I11I1-1'1-111-115. 'I'I11- 1I11I11-1'1-111 1lI2IIIIs 1-111111111s1111g IIII' 1'1-Q1-111 X11 I1'111g' IIIJII 1I11- 11I11111Q 111' III1' II1-gg'1111I.1 I1I1-I1I11g'1I11111 IIIZII I1111'1- 1I11- SIIIII1' 1-111'i1'11111111-111. 1'11111iI1'. 1I11111gI1 11I1Iq1- 1'11111I111111-11111IIy. 11'1--1 -1- '11 II4 -1- -1111'i11g' III Q.1'l'11II 14. 114 III1' 1'111'1-N1 Y1'I'.X' 1111I1I11- 111 111i11111'1'I1111'111'11-1'1Q1iw.I 11'11s 1-11 ant p A In tu - I , ,- 2 E54 255 75 : :1:LQ.' 411i ' 2:7 -'1 -I : - ,Pt ...v V- --4 Z:'- hi , 'Q -TL Z1 ' li - -- ...f-- :'y. ..,-- 4 'fr' 7 4 j 'jg T: 1 E' E3-'2 57: ii' ' ' EF T31 T I 'Zgj :J.T'-. -::' 111 'IW If-f AZ' I-T 1, . .. -,.. ,. '1' -TA' W'-'ggi A-11' :L :HN-4 '1g:,.- 15-3 1-:Z L 7-A :.:El:g- :iigm :ii L12 5 i?1 '5- iE:'j, 1 - ::t1:- -T--x' 1 -.. -A: 4-AH. 11: - L- 1: -,.. -g:-- 1--.4-Q : 1:1 . 4 I E 511 f1f9- Eixl' ' 'A Z 4 A '- 1 :: '3 11-f -' - , ::-- 1-L: Qi!-L 1--Af 7 7'5-lr ETS- gill' 'mu-E' Z F5 ?5ff iE51iM- iff? P A '11 fyliqu w....i1' 111. Z W j,'Y:'Q :'1i'Q :lg1:: :1::t.71 - -:-E-if-W: ,:-iff ?i1i:iM 1if43A- , I ,-,LN--, -.- A-.5:: F1-F-,Hr -,::rM:' - ,-htf.-: -'...: -4f-'11,-f- 1 -:---M . , 1-,,- -- rnfx- ,Q Lv-: --'41 Nz' A z ::: -- ,L-:1f- 2:3-14--1 -ff-,-xml '. -----T .:' A7 4.-,-'Q --- r1.4 .:-- - 4:-4-W -1I- -' 11,1 f---- 1 , - f -'L-' 77.2 .L 77: 7 Z, giA1 ' 'I 27154 QI:-L T Elwdzxi -:JA-'.1,: V ' -, - lj-4 SIQQ :::.L:..:, -531222 - 'ITI-'gg 745+ :,:' '..:, -- H-pg.: ' 't :..: 'iii' ii:-Igj 7:3413 -' 1 : ':A4 x:, 1--34 '-,5T..3A: 413111: ' qw 44.1.-17 AM 5 Jlwfgii .-.,'.. 1,--1-7. ,- f'fi:' E?2i:' H E-J. f'Si'1+ I 7411-Lf -'IEJ-T Tizf- 3-3,111 L :.' I: 221: fzi- 3' 37' ' 2 :g1,i 2:15 Q-5: gvlx? A img 5 :ETS '-:fi 171175 - 37' - ?'2,'T 'IZT . il T. ' :gal N' , :-3,1 7:1-1 - I-'xi 'T-15: 433. 135- 'H S. Lrgl 24::- '-1 A444 ff-'L'-1 HTTI- 'ITS Ef'i.'. 3-1--3-'A 1..,A-:.., M----.--. ..,.W-,.., -:-.:.:..:l ..--:-1l -:sig-L.-Z :::4,f-Z 1 1'-':-C :il-1--:-'C .L-:-- A: g.4---4-- 2-E -7I' T125- 4' 7 'E1f1M' 1':7il' f -4' ,'t 1.-. -234 -. .' :'- -:1-'12.:... ' . - -j':', jg.. j:,' 7-..4,Z,-'T' T, T V' S::'lf'-1 - -'-,.1f- -::Ny::'.. L-,- : ,g-N-,-3-'-f-- 7 :-+4: '14-j.l,, ,.l,'11j. ? :ff zwgnaif 'fs 1:1 234111 7 7- V- f- 'Iii '-:M - ,,T':-i A:.fZZ'7 4 if i-3 2-1-A 4: si21?E3 iff 3 . -fr-,- hip 'i'12:-Lg 3-:.g5'i? lES H? -' :.,1:,Mt':lL 5:1111 ,5:::t-l 221,137 j.'. 4-i:.TIf t.-l.':2 :T.'T7::. 1-iqgfl THBLE No 1 ugmral ppearames NhLruNunpn. 'summary Sta. nl l ea! Stem L edf X r 1 N X 2 II K 1 1 4 NN 4 x 1 l Ill! J N r . N I 1 N llll N N - N 4 U m W Il N v 111 vm 1 ul 8 K N l nu ll ml Tllln If 1 19 IPII LN i , x 1 For Books, Stationery And all School Supplies, PERFUMES, - - - TOILET DELICACIES, BZIVFQICQIQ 6 JGNE-SS Model Drug Store, Alexandria. Incl. I3 I: NECJLEY I and Ya Xx model meat market, M Room IOBS tl Ha St Everythmg First Class and Up 'co Date Sveslx and Cured Masks Ywlkvu and QYASWVS FRANK CHALFANT ZOSNI-I Pop! O First Class Work DARBY By W- The Photographer The TallOr Dzcovakmz Clxma 0 00 1114 UNXII N x 0111 s s IJ 1 csc Cb Us K XX D111 801116 0 lf J li 1 ill! C Q Hill 4 1 lt t lk 1 Bgllgr Q Bgnfon, jewelers and music Dealers ' . . ' , l'ropr etor. 1 e ou 1 rrison . l,t'llll'I' in ull Iiimls ul' Y . U . arrison St. r r et r 7 ' r . . 'l'lu- Vswy l2ll'Q.!'l' IlSSUl'lll1Ulll of llalmls mm- g ds for ma t-l. lJl'l1'-il-lDl'2li', Villllllvl amd c'oss'y1'o1'11s-1' sh ' bf ll.' nmkvs tlw ch 'Hof .fOlIl1'llllllQ.Z' plvuui g Vvry -usy. 'l'h1wgool'z 'lull se-1-4-tml 'itll gIl'l'2ll c'z1l'4-frm 5 X f tl flvst fa 't wie-sa I pri 'vs 21111 Iowm-st I'Ul1SlSlt'Ht with the Illlilllly of tha- g' ls. W0 iuvit X X01 to look: I X11. HI' l0Nll+IllUNl'1fI BOTKIN 84 MILLER I' 1 r 0 1 gnc TIIQ Greek American Confectionery and Fruit House E o Roaunsom MAHUNEY FOR SHOES 5o1IH so S ee THE OPERA HOUSE DRUOGIST Alexandria Ind oo CARTS HA RDWA RE BABY CARRIAGES C gmklcy ALASKA REFRIGERATORS Alexandria nd A , C CJNYJCJ is 204 h H Q Get YOLII' IVIe-als and Lunch At .4 ...xxxx X xxxxx 116 N. I'Ic-:tr-ri5o17 Si. Everything Up to date. OPEN DAY AND NIGHT PERRY COMBS, PROPRIETOR. .A. 'KIN. W- W-NIII4IAI'TIi- 'I'III'I HNI.Y I IlI'I'l' IIHINI-I IN 'I'III'I 1 I'I'Y. Ilnum XY2lNIl'IIIIIl'4II' nnnn-VV. In1Ts1-1' ' . Y ' ,V 'H A V ,V Y X IIIULII Iiirnlx XI:l1I1- I'1'wfI1 I-I--I-lx Iiilj. XXI- I1:Ln1II- , 1nnI1InQIn1I Ihr' IIIII-rl I'1'I1IIfIIn- nr:Il'Ic1-I:lI'- I'rn'rIs. t':lII ilIl1I wr- IlNi1II1l.Y1III IIIIIMIIIUA ,FHM 'NNN , ,Ulf L In , ig Nm-I-Irrg'uIl:lI nr-I1:u'v nn- INIII rn I-nr. ,. A . E - . I'rwIlI--1'Iy :uni I.wls:lI I ' Inn IlI'It'1'S1llIlIIIIN'l'ilI'I'l'I'IIlH. I A If J Z: nl I. Il. II II. II 'k, AIN' I'I: . I nl. Nvxl INNII' NHVIII UI' II:III A' NI4'I'li1'I'.w, I 1 , Y . s I . IOKU X u 1 ami n tr I. I I , . . , ' 1 O H ' I . I t ..........-.1 9 i ' 'fa I -A - L '- 0 I Nort arrlsorl L t. 5 L 1 Y y e the ea w C RUTHERFORD 5 WILDBERC New Method I.3lIIIlII'y DRYU0fal?l?zNlT591IILlLNgI00DS Slwres 0 Io XIII Stu AND SHOES S 1 I I St be cup Drug Sfvrf ANLUVE ab THUESUALE A B PAINTER DH L M ST AUSS II II 1 Rooms 4 am! 5 Doxey Bldg W I-I BIRELEYS Drug Store IIIL BUSIUN SIOIQIQ T 2111 100128 C'101l11XI 11118 C418 110018 IX1! SHOPS 14111118 flf1'l11lXI S 1161 11111 IIVS IND WININIII 811112148 CQODSIDI I IXIIQI ID I I2II p N 42 Xlwa sth Most for I. st. ' 1 . - , .X 4 llNII'I,I.'I'I-, XwhHII'I'XIIfN'I'1lI' '! Y A ' '- 1 , ,, 5 I ' c V, v . ,f . - , f v , V . , , , V IAA' 'Ulf IA I I L. .H' and Clurchf reels. XI.IlX IIIII X. IYIP. h I ? . I'mw-Ill-nga.IRIIIIIH-1111114 I4'l'IiN.I4Hl1l' -I. 'II1 I 'CII'-- 1 .' I' ' II- I, X , , ' ' . h . . , . I, I X I X I X I I'.' I 'I' ': IIIJIIIIIQ' Ill'1'N4'IIIr. ' I' ' ' ' .XIJ .X, IN Im'1'11I I IImv1'N. I I I H I UI I-'IVIC .XXSTIIIP III,1w1'Ii. 7 '1 --':I.Xr1N 1' 41 r lik- ' ' IIC-'.Nw.'I'I':I: ' I, .XII -:IIN1- III, al- 0 I, 1 1. I I-. I' --II 'N. 7. HI II '.N.-IL. ' 5 1 'W ' 1 r' Q Y r w fa ' ' 1 , I 5 ,, L7 I I O D--- he Leadersin v--1 r J ' W w f v v y f v y , y I 1 . 1 A 1. 4' A , A A . , rv7A Y 1 vy 7 ,,'fvy rvrv 'yy A A A A ,I , A 4 A , .' A YI , ,,- IL' J I HI-If I .A ff. 1' ' I ,V V-3 ' 'I I -I 'Y T .1 4 A A I -..A 4 If X J gl Tele hone o. , Ilf',I12.1145m1tl1II:11'riwnS1l'w-t. ,Xl.l-NAND! .,I.' . I' IIIIINIIIIS nnsn Lunnfn cu Ill p nnnlnl Slnrl ,Og 205 All Klnds ul Bulldlng Maternal AT SAW MILL l when m Deed of I IX IM I dmble N S mf CHURCHILL H LUKENS st SONS Hall Sc Marker RELIABLE GROCERS Op IIIIIN IQCIIIII Illl llrlns In ll IVIIZI IZIQDINCJQSCCD Dry Goods, Curtams, Porllerres, Carpets and Llnoleums NXASONIC BLOCK Q I l-1 1 I n. L 0 O I I W l I I . I I Iflrll l kd . I I I I --VUestVUashingtot1 St- 5 XYIC SI'1I.I, liX'l-1I'Y'I'IIINlL YUI' NICICIT, 4 . I I l V X, ' 1 I Slmws. Il:1l'mIw:1l'v. S ' ' -1 XY' ' '. xx . ,. IZ-'l'1-iw-1'amll'-. I':Lil1tf.Hllw. Yau'- ,, K, . llifhl-s, :md Illlm' :mal XYi11lImv ' S-'1-wills. l'Il'..l'1lIIUIlf 2 1 1 2 : 1 IDL. II. I. C- . . Vlluxl-3 Sell. :UT N. IIAIIIIISUN ST. Ilu NUI l lII':I1'I ' 7 GeneraI Insurance, 'l'lll-l Ilvzll I':wl2LIt'. I.n:ms. III-11t:1Is. , era Block. 1. - Q ' , , .- , I' ,ll .Im Il' A, H A 7 , A Y l 74- , ! M I il 'i 1 If J - r' ' I I Q . E ALL ATTORNEY AT LAW NOTARY PUBLIC NEW GOODS STYLISH FURNISHINGS ar The Up to date Clothing Gu HUGHES Sf IVIORELAND Buggies Surreys Pbaetons Road wagons and Harness SPECIAL ATTENTION T0 BUGGIES HORD BROS The Ury Goods and Mllhnery Store 'BTW CSXQL 'R.e.Xxa.InXz LUIIIIIEI' HIIII BUIIIIIIIS HBIIIWUIB BRANNUM LUMBER C0 3?i'f Sboes 0 I I Ixl IQIQQSUCO THEY ARE BOUND T0 SAVE YOU MONEY City market and Grocery 111 Stoms cf Stevens ll IIXIIIDN I XIXXI IX I I -I.I..III'1iIII41S. W. I .NI1vI:l-3l,.NI. l H I ' I I Y I ...IrI'I.XI.I'.IIr IN... a sci... ' I I Y Iiwmhs l :Iwi Z. Imxm Im, '11 , I .XIvxz1mI1'Iz1. Ilnl. I I 21 -.21HN, Il:I1'I'I-fm STV!-'4'I. I .Xl--x:n1uII'i:1. - ---- Ind ' ' I, I n n 1351 XVIAZSI' XX',XSIIIN1L'I'4rN A up Ayglhjxgxylhggglyg I I I Z f 2015-N-III-ILI-II-IviSUIIIII4':n1'x'v1'Sl1'-'I-I. , A A A , , A . V A 1-'HH I . ,. , I . I , I I I l I IIII If' t XY:,I ' ,gl St.. ,NI!'XillllII'I1l. Ind. I , ,,,,,, W, ' n O WI- Ilzuw- zulmln-II Sill llpftw-fIzl1v Iillv HI' SI:1pIvz1l1I I um-'x' AII'fN't'I'I1'S to our Mzxrlivt amd zum- 1-1-zuly to Iilll' 'sh you in :I HrstvlzlssIilleufa-:11z1ImIn-s. Q T I 1151 ----- .I,-I.',NIII..INJ. You WIII Have In G0 to the Model PALACE X J 0? DRY 00005 AND GROCERY MEAT MARKET II XII MI IIZUU UU HUGH J DEGNAN HADLEY 62 THOMPSON Store I III, IIIIIIIIII II I M GRUCERIES PROVISIONS FLUUR 'First Class llllllmerp C ,QW HARRY J LEONARD role I IIT 'Fire 'Insurance J I The Melbd Cigar Store F196 Qlgf-SETS 6:17e1 Tobacco C BRATTA N I 'A : ' 5 A I' - E 1 -- - . , . I - l .... fi ,I - 4. j, I 5 3 ? is ,1 1 - .. Q Z 2 - U ? if I - I S f H 3 j I ' 2 7 I - 5 '4 m D . ,. , , m l 'I 9 I 44 U A M A. A A A , A I -,-A 3 - : 1 I ' ' RAI I -I .i I, f 1 . LI I N 3 T M . I ,I A ' 1 5 '1 o I IIWJ Q LI I C 25 7 1 3 I 4' ,X .A ,T , '1 9 -,, Q , III I C ja R5 I3 -I 1 1 ' : TT-1., I . 1 .Z -Q T Q I eff '39-ff I 4 2 I A f 8 I ' A af'- - '.l-.-..13fffr:g3'f I - .. M :I 7 ? . f-44 4.1, A- A I :Ig - : - f A I I H M R IH is 2 E ,1- f I I I I iiifffflf-I 3 3 : ' 2 , :I f T I4 'f A -A A I A : C Q ff I. I V1 I - Q 2 T - I -' FLQ I4 , I l'- 4 fr 3 J.- I ,w M : : X IL 1 Rig, ,f-VX .,I S E E is Q , x RN,-,' I 1 -- ' 71 Ss- Lf' N,4X ' ,IT ig, A A .. A Y? I-I I' 4 if :sig -, I -JH gif - 'f 5 QS-E . -1 gifs A 1 X . 1. , I I , I I , 5 - 3 gg .-gifigsw fi - III 1- L ' H H : If fi , .II I I - -I ,- I A .f:f,' :ax h rt ' . ' I ,,,. .. - ,., ., - Az. 9 1,4 .. - 'I 4 3712 Vfffig , , - , I -QE,-7 -I ,I J. . I Q. I i- F 'P Y Lx IDI NI ak ION jH'UfIWIS7II ff Daulq Lumber Po Xlcnshaw S3 TGcTlaxvxg Xkaikevs and 'Sm mshevg Qumva Xioxxxe T'aXuck 566 BAKIQR A LE1: E E DAVIS N IN I NN N Che 'Ideal mrllmerp Ice Cream and Sod 1 I I I I RUSSF LL S Hill! UI I'I XXI I4 Immmh N .I. I,,1Im1'slf. .X. II. .llwpqg f- f V . I , , I , f 'I' ff Q .f 7 W' 'f J iff' If If I . 1 ff L Al. fwq II . I'1umrL III. Iluuvx Ill. II xxw IZ. .X1.1:x.xxm:1.x Iixxh Iilnw 54, I,IIIIIIl1'I' III :IH II-Nvr'fIvI'wIuN. IHIIII. . ' v NN !I3.4x l.Imf'.' vrwrvlx,I1:Il's1xx:1II. ' . N.1'F. I':1I'I'x. I'Iw :Ir.+I YLIVIIFII-'-. v L' NWI-ll: IMIHEN :lim X'x'IlIIInmN. u'Iv. , 2 , 2 PQI XI NK x4IIIX1. INN SI. XII'x:1mIl1:I, - Iwi. Q WA A l I , I--.III mm. ..I.,wI. IJIIIIVIYIIIIII'f'I'IllI'lIII1I ILIIIIIIIIIIAI' IIm1IvI Hll4r1ri'15 vglI'I'i2l1Vllx' and Hllfll ISI I'Iwr1v 3132. SHR N. II:uwIw1 SI IIT Ifzl-I XYZIFIIIIIQIKDII SI. 'VI I If Iil'fS'I' an-,mmx . . 2 III! Ifzxst i'I1m'4-I Sl.. .XT HTH IV: mr Yun fn Q11 lfffff, .Wfffr ll nf 4 ' l'1'ff',f. l','l'f'I'f!ff1f1f!j fn 11' fluff ffl,-fnrffnff. XY K V:U,I,X A fum Nm, Ur .Nfl rf' fluff .N'ln:1'ff1f!f if IIINA .Hlexandrm Steam Laundry, ll XX UR-XWI Iruprmt r LARGEST STUCK, LOWEST PRICES HIGH GRADE GROCERIES IVIADDEN S S1 uh Snff f lllfflf I S J L DAVIS High Umde ISI x Ie L'lll1t.I'l 'md L, :mera Supplle I I1omg,rznpI1 md lil xgle 5UllLII'IL J I I. Y mms wp SIIOI 5 I I'INIlI.I7.iNI1l'II IVH1. ' ' I II'I1I2 ' 'III . . Q , . L . '. . I , ' 'X 0. wxf M4 I'l 1:1214 .IMI IIIEXLICIK IX XI.I'1X.XXI+I1IX. - - - INN, IIz1I'l1-wx IIHIHN. II'IlI11N.l'1vII:lr'N.:IIIII :1 LI'l'IIl'I'2II Iilwuf' IIzl1'm-W ti I Ifzzxl I rlIr'vI1Si1w---I. IIIIlIXIIIQX ' ' ' N 4 . I In-1x1A111:1N Ilntlnng, I'lIl'IIISIIIIIQS and Huis. - W. I f as. 'z Q ' s, - ' If S: Q Us. .X. If III'HI1I-1II'I'. 3I:L11zIgvl'. 12: XYVNV Vlmwh Sl. I EV , I all I I,IIIINI'I NZ, I


Suggestions in the Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) collection:

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1901 Edition, Page 1

1901

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1902 Edition, Page 1

1902

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1903 Edition, Page 1

1903

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1905 Edition, Page 1

1905

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Alexandria Monroe High School - Spectrum Yearbook (Alexandria, IN) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.