Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY)

 - Class of 1958

Page 1 of 80

 

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Cover
CoverPage 6, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 7, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 11, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 15, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 9, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 13, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collectionPage 17, 1958 Edition, Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1958 volume:

5 Y? .A , M. Q. fn on a -,Q emvfaw ,aw NH 4 an A--1. vm. -V 05 aw I .a. 4 Q., H ,ive Y. u.,fxw-11... ..-4-Q.. 5 t .v ,V-, --1 -.: -V -ffl' .1.,s.N,,A..,.,.,,,..,.-5,44-lvx rfxqn .G Y' -- .-f,4,.,:p..,x910oev.,,.A.?.v ' Lv"" 5- .,:.z.f4a-Lx-.i.s.ng-T41 wir F, W., 5 ' -... .W 2 Y.-0 fd - 1? : '3 'F " 1 ,ff gm .3 wi. 31. 4 -5.11555-fri Q If- vt 'Z 1' L' ..,.-.W -. ..-4 .5 que eo- -- A mf , f Q: 4-fm at-qv ' Q .031 Q- ,.,Jf, - -as-, 5- rug, f W-Q A-.is j'Fjf'-xgfi ..-3,. ,nv-j,.4,,:,gqA,1,y.1e.,1ds..-aefqw-nH1-fo L-5 1 -,- ,--Fi-an L.-1.5 4-gs., Q, .af M- Q. -me-1-1 x N Qefwf sa--4' 5 'ff :Q',1f'fW, ' ww 9' fs-.1 1...--1 ..- 0--'ev-. 2: -.Dfw 'Q' - Q' " ." ,m,,.. M, 15, -. , .1QpA,,.,4,,,Z. ,,,,, a-s,.e..f.u.g --nl-rw +- ' F.. M www-f3A,,,, ,,,..3,., ..k..f-f-,MQ fu -f-- I -' rf' vu- 17.3-'M of .sway J4.f,g,,r,3,g,.4..Q.,:S,g,x wld.-1-aabwmfg--xq'Qw"'v ff L pw 4i,.,.:g, ,iw x.,-a,,,,,,z,Q 5, L, 1, 1,5-L . imh,,4 .kg 2.3, -Q,-x 1,-uv '," .., fr-, N. -- 3- QT 1-,Q-as -.-+ -. -1, -1- ' -' '4' 4 mv- "' -A454 I.. Z"'.," 4g,f,.ET-fn me-,Qin-fg,:n'?'f6'1"f?'? buy w-v- 6 ,f 1 - r'f"" ' , W .Q -N-H2-cava, 'GHP vgwf-::f:-511.,.., -,-u,.v1w4w,.ff.e-.Xa-3 . ,,,,,. W . f,,g,3,i -Q-M.xQsv,,f1.v, 44 lra,.,.w-SR'-"f"'H-V5 "4 """"f 'if.Ju.':- 5 , ,.,,,?...1,,,, ,.p,..-a,.11,u4e- 'H-'Ivana-'H-Q .",-V4 -xy-f .Am-A -f--0-nf-wn0,L.-,K ,,,,,,,,,..-.ng s.us,.w ,,.. A, M..-Q. a af i-14:2 iii fi .QL ,LF-,m1T,'L2Qgkf:T,T,4g, :.,,..,,,g-1-2 vw, .,..--.fm LQ. -4: Y- -Siam-14-"p-'Q vjf. Www..-Q-,Q-..-A.--Q. 'fav' fn..,m--.L-114'--vy 'AQPW1 -2.3.x .,p '. f f jj'-0451, 5, ,,4, .,,...,,,,, ,HW ,4. . .-,,..5.4 , 4-fv-:rf 'rg ,g,.,.., e,,.. ,---5 - ,, .4 pq- fe..,,.g, M, sv---as of -avf9v+'? 2 '2 , .f-uv giave 31, -1fikf'f-N-fi ,,.',,,,U, 94- .1....,-Q.qf?,1.,..g,g:q-wJ: ', ,ares-ff .-,..v-.-rrvf' 5,baLA4,.,,,s-rf.-w,':1-'uw-L-L-'-A"n1'f"'1? vu.-'ef ag, x..:fAw- -G all i,,-,, ,,.. w.--e .v-a:,-1,-h.-fa-+9 fe':'4-gtg: " 5 ' 7""""F-.5-"fo . 1,,491r"-P ff' 'vH'4?'i W"L"1'51.""'IE.'l -'lbs W .rg-v:"'Qx'1 ilfy.,-. t?.,,,.-.su-41., wngwi-s--s Agzgjvqfwha 5. pig. hi !w:,'i'1gf:? 93123 Hi- -'ff - 1' :' -f A-Qrig f - ---' H -wg? L., ,,,.,.. w,.-.mv-9 sz-W--wa W-ff-e ig-',.K"' .Jun ,.,,.,,--swf 5 33,4 ,,'S,-,,.45...f fp: .-..,Q,-an-J-wx 5 f dW,.'y,, ff, 4, gs-up 53 3 J ,..,,.,, ,41f,.s.- . -,Q-.,.-eg-fa ' Q ,,..g ,. ,...,- . 'K V, w.,,, .W Q.,1- 0' -1-9-V .,'I'.. ,,--M Q,-yifz,-5 Lf,'T,k . Z Ag- Ai-.1..-I-ff.: ,fm AL-fi .,a..1., wqwjf 1 ,t 6- ,.,-.,-L,1ff-.fw-.14-..QJw.4UA.nv 6-Q7 Y ia. 1,v..r!Qz4A-sfu1'w,3r,.,gp.,,...3.,.5,f,,:-N,g::,,1.g,,...f.-Q'--.1f.-iff: g. -'J --.Ji '- .,, , ..,..,,,5. ,..f1,..f,-1---'+-fm 0.13-' --r Q-,fps ,n--5'-'ffviigc .5 h ,.T,-4-4 .,K.Q.,-P, .:fjfg'gJ'y'f'5:sx'S "" J,,,.f..4-4a-t W QL .ff-A. m4-2,-,,,Q .lr wgff-.-.as '...,,,.aE -1-5' 1 A 35. fp. ..'.-4, --l,..Q., . .--A.-.,-uf:-f-f..-Q--rib .,4f,.4w. A 'V' ".. - ar- .,4.., .,,9,,qz,,p....g4-.-42-4m,4.1-9.44 Q---ua.. msfifffjgggpgE,-,.1-.e.Q...-x4.f-ggi.-ers,-vrf:14 h I. -0-my--n.-.f4, V ,O 3 sA.,,.m: ,E ,n:.53...+xf'1i-fedI.,',n4r- .I 'f"""' "" f. ,Ls fe. su-ff f-ff.qw-- 4' 1 "9--"'A?"""f,I" -515 1-v"3 i-'imc q.....,., .1 --. -5 an 1: Jrbf-'r"'f1-H" 'i',5 2' ".,i"i..q fa-wx. .,.,f,1. .--- -Mf-QSYPH1' W-13413, 'Q fff"?' 5' .. U.,-,V-.-,L-.-,.f..-1sv-Q 'Q'-C01 -- 16? .av M.-11-f-'gi -' "- - ,,,M,,,,,.,y.-f.g-is-.5-.--vie 1, 4-.fkfw nfl' silt X":":": .,,,9 5 w,,.fb.-.,+ve.4'o-u-g- .., ..-xv '?'x:'- QUJ ,A-3 -1.1.,,,,:.,,,,.NJ,i.,-gb.,-.,.'1.v-g,Lw.7 Q, . 'fi' limi .3 -1- -3 M .2 -2-1 i x T ' f"""'5 '.2fj,j'.Q,jg3 4 ai.-Q, - 33931 5,14 5 579.-,T.:1ifgf.Ea-v: 2. :xi 22 ,Q :':'Pif1,,,1',,fl1-5Sf.-S':w-1-S-ea.--mfgv-'w5"5':""V - '. ., --Q. ,,.-if-.M-0-an v"+-M ""'5,'i.I.':.1at:.w:l-i.e-uf:-.:'fi'wrgvw-fi-""A'1vq T!"A'f"4"'3' "Ti 3-4-. ov-Ns-f ev-P -fa-bmw-1 f-v-Wvvwfl' ""2'4Z"f"" FA.-.-1...4C1,?v:-mf. Q.-+ -Q-vs-f'-'bf'?4f-'4'x""f 'gg -5 ,',,,,4,,....,w K-.Q ' -was-aw-w 4-ffveffr'-f S -'Wi ,424 2,-Q-Q vi- 2-axA,L-,gs-.i-i .Ly-.-g:,1'-'--.l-W5 "' ,,,. ,qv 11-V-W 1 rv., 'r1f?4"'2i-A -19 .fn--bvv nfl- .n 4v'r4'2'1-fv-rna.-a-s-.v-v--sM- -f- 'S' , K., my +-fue,-tz-A,u w-:1.,,,-f:'-:s,1y,..f-cf.rd-iN- '99 ,H ...,fa.,u.,1ai-3-Q-,erved u.-y.,,...Ag1.m,,- 1 G ,L :,.N,-,e.,g,,.4:o1vr.f. .,..g4m.:..,f-51,9 ""- lv..-.fipaenfw-H-xeaxx---ol:-aa.45g-e .....-r'W"' V 1' 'Q P-44.-.9 M.--19--,.-... 1- :-41f"",Q2'Fr W-4519-4-XUBG Q wx--1--fu 1491 Y ww-" vw: :-9 vo,-Q 5.-Q 4 w- w-rf"J's'a'iv12vY.-w.naL,m-puL-Y.,-:--U... a- wc- 4-Q-.5-,tw -,,-,..-..a-..eu1...-. PALVP! 's!'.i4gp 1-ulughcvlssltglfff ffrA4"1--w,,4-,-mf-n--oewn ar" gpm: p .1 ,q?x,ae...-'s-ng ,,.'-.1 ,, 3, , ...,..,f',xf-1 .,,,A..5., ,4,.ff.1x-,,..,... , 4-f'-v """.-uve'-.1n.04Vqy-nfl "' u-,val Z 4-ir,-,..,.,.px,1.,,..: -,Q Q-4'M-f-04.1.-.-4-.,-ur f I urs 0-4911.---4v....4u-as-, 'P 0""':w- -faerqqvoogurmr, vrvwrf -.1,'s.ug.fw,,-Qrrzr - r-4-mm fa,-n--.f:f1.41, ye:-Q1 v -f.fw,......g,-Q.. f-.rye-1-9-Q ,F,.,A,.,, .. . 4 4,5 Q, si QLA we .Q an . A.-.1 . ,-:bu 'ff I Q fa Sl E' xv +- 6 an . mm uf 2 .14 -nw Z Q 1-a ,r I I in I 1 A I u 4 F 'I I E I 5 5 5 E E 5 1 I 1 E ! H I! 2 a E 5 3 E a :4 5 ,C E L 2 'I 5 E E: 3 1 l w5'f'iQs5Ql-5,,g..-sy 1'V"Nv"1ew.'fw ' f H K :ll ww -km., , . N. S .Wx Ml, up Wm M.. . M .K wx. K S: K wg , QQ . , N,..M,,v . f Q.-rw W., . ., lg.s,,,,,wg.WWgLA,J.,.g,g3Wff,-.W: WwrQ22i'?' WNW .Tf7Ti'?"'?Qg 25-fy-hw. IWQI., wgjgwwy V iif.,,i'2 lf' W raw . "Y-gg' ijff' fwigig' ...wwf 1Q.Ji!. 'gm ' A f: ju ..-: ffl .. 'Q ' -'il-3 , 3- 5' , If' vi M. K . - K Y 'H . ,. H 'K71 - I H X .Q ' ' - ,139 'i , 1 :L.'iQzH9ggQfff2f' .,Lgzws,wm nz, - 'fiffjfgh : I K - WW - E i: ,MQ-Qi.-,.57ggbi'fk 435 .gf-, ,sw vw W . .wr . N . . N I .. .. - Q ' T - A 'Y H . N ' ' - 'I .M x U ggi . W A " .L 9' ,LLL - - - - , V ' , -- . T ,Q-Q ' - x . Q. A 'L .1 . , . L - . ' .. Y --', - -' V ., wr ff- . A Aw -. -.. V 7 Q. .12-' :-.:::-a.1'3aff,. Agifw, ,:. ly'-vfmrg. .3 j -X . :- 1-H : Hff'1f,,.fAfg5vrk-H''1 A . .w .vis gf fam.-i-2fszi,,.fyggv.5-gg-gs. g- -,ggg2.,, .M--.3 lrgfyg. fag-.. . .rkiaywgik M - :.. I -f W fi'14fmZ"f?.5?1Mff335?igffs9gL.g7L ..,g..-?EQ,...l..,-Y gifa?wgf.::z.3mg..,.ff2.v,i?T K X 'Mw:sx.?...Qs- ' A - ' - 1 - V , 1. yfmggili. N K Li H . J H I V " -- -X V'-- '31 ' f L" " . Wig?-..3gii5f2'5a'f3gQjfyQS7fsP3'??.f5 , ,91,.Iwi,, wg-,, X . ' f Pf?f3?15?'15KiFgigig,1s-er 5,31 . QS2i3J,f5iEg1s1 3,,kwuL'11ga7,2-1. 7.Qggv.'2z.,mgkg5ggfgge5.bgQ .,-.maxi-f Wmyfxmilxnw. gL:Q1,,f?'5,-'sQXfi+,x.A. ..g ' " -- ' . . - jg. U 51. -ww ' - W -f Q:'Url1'm6i53Flf5' 121 ,, 1.2.11 'i2 :iI!ii21f - 'w.p14F- Iwivifi' . KK" 21fH'fP1iviN?4fw.? h ' K ... . ' 1 xg. ..., . ' :::-.-:-::,.- -f .xm-W-,fry r:-.:z:i-ff-.21"f... - . --- f-.:,:-J Iif-:-nz,-. .::.-LJ-an-- H vw, '...fPf.,-i:,1"1ff --3 :ff qw -f fwff-,rf Wx-" L. ffm. Q g gy fl-45,-5-I.. . ,2-1.-i' Xv..:----girly, Vg- - ' hw: -. ...isle .M , - -E . . 0' . , Xi ---- J Q . m K 'A .. . . W f-I 1 ' fl L' ' ' f A kfwiil' -V 5EfQ351fs.Vf7?5ii4fY:2":fi 5-J 'ZQUV -J' --ggingwf 1 ., X , . ' 'j'j,i??IifQ FQ fm 14 V: 7' "A" A M. A ' - .kjjksifs F4523-2 5. .5 .QM r flgsjgggg I N j f ' 4,fM w?fw:,.'4:1Y' M AWN f Lf -1 v"- ,,..,,.,,gwf Hifi! z-..l.,,.- fi :f,m1..i,,.,,.5f.. . -f . fu .V - . h f . h ' i A .. h. . .21 2 Y ' ' ' V"' k - ff' 'ii' - ' k -, f5E.5m351g,1f.gW ..wW?,,f?mQ5g,?E., K 3 , A ,Eg WNW . A V . I., 9 .XM f ff ' .J4.,553'fggzey5.fggj'f.1N 1. .. . -. X.. V- , , ,Q f Y 5 ig V' TES' f 552242 .fm iv fwsrxzgw 3 A . - " K --'fzvgitxk ,Z,..,.. ., . -. - -- -K ' Am E 4 X ff ' f -- , - - K - H 1 sz.,--if 2 " 'A X 'W -1:--1:"vfs , ? ' ,Q ,. - ' A . 4 -ff :9?"Q'f if "'lw255?.rE2f.J' ,, . A,,wfiEma:.5,114wfL' , 1a'w 1-.,L',,L.1. S H M' A .. , 'bfi-..,sf1.zzfbQi:f vssfwf-'S?,f1.'4v. fi?-fg. A--17s.M f-Lfiw-"1'H3.gj1Si2Yzf7 f- -'i as! ' 1 -.y .fi , 4 ' ' ffjiiiifi fi , A ,. " 5 " 'L'7'71fi?SSL3f--Wifi? 'ffm ' Tlfif as f Mx 1 fQggf.f?'1iikivE+ 'ff' M" M ' 'mf7253,Qlm9?f!gl3fE?'ffSf V, ,. ' K If - -.K . 6 CZil'lfdTL6l Entra C1500 y K . , . Ba , New, York , zmsaifip, 'L-2 3 X :Q'sQjg57,1i1h Af' Q kg 1 3 gf Jw A L 1 gf, . o'iig,W 1' f ff.-Z A i K f , ,V X . I ' X V1 R' , f u ! k 1, in X V lf: Q in ,vb X Y A I V E. i X g Q if ' H W ' 3 ' 2 Y HJ 'I ff f I A nk V 5 'i f gf X .mf f ' in x I, ix F V in ,Q XA , 3 LK X Q 1 if 3 f 9 5 il' 1 ,- 3 lf" J' MX 8 F f x 4, nf f A. 4 L X! R 5 .E - XV K! X X V H ' ff- X ,x ,M 2 XX X I H S 2 , Q x X 3 ., if.. xt 5 ,,. . . + -A R an 1 -A.. asv . A 1' . M, ,nw ,Q f 1- M A K af ., w in A . ' ' " in ,i . .. 1' l 3 : Q P , : X .K Kg- K M 7 3, if fu----"" Q x h Q-.., A .2 Q i if N K Q, 1 A h .L ' - an 4 'F A A K F W . ui ' N 'fn an , M ,, is ,, , , as A 29:1-4.,,m , W . K if A. 1 K ' K Q MS: .iw . - as 'W ,Q- Q . ar 4 . J, .L 1. A Q HA, A 0 In V Q , Nw- -ff ,y H F N: .. K ,, ' I- .1 . . , K gs ' Q . W I Q H it is N k X I 8 U . W ., . 3 , K.. . . . . . . ' S--f . - .mu --1 ff --flffaw-fi " vw gnffiirffz. - X. ..m.L.--V.-, -.vs MX. . v. .. .X I - Q f' E g .. , " f A IYA. I '-.1LL i Q. :T L,,L ."L iS?gi - 1-. f -1A- - 'Ei Q5 ly. .S L 5- L LL.. L LL .L A L L ww iff - " A .. A A A ' 'L . ' k ff 3 X -, 1 M' .. M pr an My A .M . yn " ' W M x' MW 1. M- " ' "'-Mm M 6 M -A fi' M u t "1 ,,.wk A' XM vp, M W 5 T 3. 'N , My 'f wk- 14 at . A-vw f '11, N 1 'f 'M ,, 1, 'six W'-fm W 4 W H Wa in nf ' W , L M 4 F 36 fa' M ,gm W' H' 32, ,ff W M M 9 .2 ' ' ELM' W Mm, ff yy - , mwwww Q L - fx X xp.. -A-.xx ' fiiii.. .R. L .QE Q N: iw . ' . . - 'Z - , . . .gf-1...Q?..fs4 f L. L w , L 1 . Q . .. . kr. gzfwzgg- QQ, .- , 5 , .., I Q i ' , L K .L .gui-: f 5 ff. -A . .... . L LQ .L L . , L L L L 4 5 Avia - -E K 5512 ' - A . . ' K N 1. :WX -. Qs k ,-'gh I 5 .K "V M A . L Lf xv g . f . ,. ,L 1 X . X g L! f .,,...1..Q M M... M, , . 'nf ,Q-'X A -- , Q . J . -. W N .. . 4' K - L - x : '41, Q ,. K A , . J "iss .W ' "W ,W 7 V ,, L M. M n Q t ' "', ' Vx a v wk, N' .xx ' ' f ff' . M f -' A ' A , 'Qi ' k I Y' Q H ' L , Q. if 1 in , M V f H . A A , 5 L, - M L t L H Q as n ' H' Q ... - Kg Q ' J' 4. 'Y' N 1 1 L .F 1 f .W , N Q . ,wk 'A ' 4 if' .. Ly. A L Li ' -1 1 14. 'H . 'ff' ' " V. . ' ' 5 ., 'M . 4. ,Q " x fi we w V ,Af - 5f. 3- ,rg K K . --3 m " M. W H Q H . ,,,Q,,,.M.... L A ek ,J T , ' 'S ' A . -Y ffiffif- , . ,. . .M ' ,WSW K .F x LLLf.Llp'XA." A AM 'iv . N Q -A - ' H , f ,,.,. . .wew-fy 'I . ' . '+ N - 'L 1 ff mv ' L' 9' ide, gif Q' WM' . I Q - . A . wwf - I 5 M, ,Nix , .QW , Q A . fm Mn W ,, WWQ, ik .Q w ..iL'.w" Zi' U' ' as 1 +- wi. T me W ' ' X i . .. H L, . ,. Q1 ii . J ' Q. 'X 4' in ,L A "' L, LL . Vw I L .,. 'W 'W ' . W ,.-r - i"' lin., 4' I E I "W ' ' -. H T' 6 'L' W' US- Y . 1 Q K an ' gh" A K . ' -m, L ,, , Q Lf 4. L L L, ,mann , ,L L J fthuweq 5 al 4 x . 2 N. A 'M M gf' . L . ...Q is , I pn H K 4 .V Qag.ff,.3?ff L- L, 4' N i 12 - . , 1 3" . I W- 1, . . - f L K . K - L, . .si ,f?, ,. I 1, , f '. . . - - 'fl-.J-.2gfgg...,q .. , - H , . ' KVVV axis . 4 ,. W . ' fz-MHP Ii -"f - . -I ' -' - . X A - Dedwatwn The Senior Class of 1958 which was the first iiillIif5l'g2ll'l6ll class iuught by Miss Ami Howland, are very happy to ricdiczite this yezufs edition of liie AIEXANDRIAN lo her. 5 x if P Ei E E 5 5 S 4 3 5 3 2 MRS. ROBERT BURTCH MR. JACK THOMSON Left MR. ELWOOD P. FORRESTER District Superintendent Right MR. DELEVAN H. LYMAN Principal of A.C.S. MR. CROVER RUSSELL President Board 0 Education ww? mm NW w MQ Q M, Wife 'MW , 1 1 x ' - ' 1-'ttf-1.5, ' f , .f ' V ,... ,,.. ...,, N ,,.i:. A 'fin '- uw' K K ,,, T- Y. v 8 ,X 'H-'Egg ,QP P MR. ARTHUR HINES MR. CLIFFORD VAN BROCKLIN - - agp QWQMQ uf . f f ' V' ' 2 ffl- 'L , g w 'Yff W a I d .i ,V as mu- . lf- X 5 . ' 17 .1 V 1 N w, I-,if f. 37 E' k ii' ' fp Q ., 4 5 if I A M , , i 2 I , ff : f J: ff wk Magnus E2 vw, aQwwwwQ , -W A ifs1.i- fqQ1mg- .1 M A L nz, . wa- -! wW A ' ' A V. :TW -1 ' :ii45'f'EB' V 'QSTLT' again xiw Maw W W Q fvffssm X' S A Mg 'IIW .22 iw mf! 3 N mn 'mx ,Q T 43 s 154149. , A A A I . .. A iQ'Kif-igm gw w - ' ' ., , V, 'WX L wifi. , . .. L L . ' L 1 , A fn' wfEf7 357 k c 'Lf V- f A -5 I " ' ' -K ' ' . K Y K 'F .. 1 ,gush-ess 2 Q Wfiweezvsfimi ff - ' ' H41- - :'g :ef-, e-' ' 'Wifi' ws ,V - . . 'Q ' - : - - . 5339 : 1-2 Q -'YW-'ggi -"' ugfifi? K ' .,::,r.-ss - 1 with if . 1 , A A ff :ffm ' ,M . Vnvm - v,I3,1. 'Y , if 1' J -- V? I ' W H k --Q-Q... L , Mfg 1 -h ,gg I Q A 7 ,- A I I - Q ' K ,xg . X fa u J S f W I ' ...,, ,, i - Li K' I nf K K ggi Ak. ,,kV,6, . QL I :X V K 257, ,A Q V Qi A yay EN. MKG K 4 U K ,W V K - . if fi Ek t l Q W 11 , Q K 4 , ig if ff iv-si ,X , In MNWVM .N w.W.m.S.S.. Q "f i.M. W gt ' Xu fu yi' 1?i Q , 9-. Q Q :,Q..f!'lJ SNf5NiiN?3k X S K T ww 3 'EN' Qywgv : . -ik 0 ' A t 3 M , wiv in N ZX. 'v " a,1:..gjQ' .- ,iff Q sr -. I ff . 4 QgQ5.,1-iignlizw : 1 A -Y , is ' , 3kU'TiZft?5.gi4 . 7-fig r ' ,v.wAm. K k was HH 41 RK A 3 5 w W ax ' msn. AR, Z, inf- . . Ss, T- ,L i ' ' gig M1 I M-f"f??zf?:',, 'W fm 'Q f my m ' K '- R g 151.2 'isifrsg " Him QW5? xg. Ay ... Mud .X wig? " Mr+::11,:QfQ.B yfk. I2 Mk- ff' iff , L , A ,.,L, F HM-Qm ::. mpg? 4 - sit 5 Q ,-- v .5 fi-X if W as gi nm- 4 'X R QQ 1,5 4? fi? wwf!! 1 ' . Mm " . - ,A', ,z . 5 Y Kg A H5553 , it 551 fx f i A 71 w' . 1 X QW? F ' els A " Q SU Xe:-1:-.. MX xg gal ffi" l ssw 15-: ..: 's fa E and .-QSP'-W Q, CAFETERIA STAFF Left to right: Miss J. Laurie, Mrs. H. Vesty, Mrs. T. Welsh, Mrs. R. Van Brocklin, Mrs. K. Side. BUS DRIVERS Left to right: L. Folder, ,l. Petrie, C. Zirnmvr, R. Frizzoll, C. Jolasou. CUSTODIANS Left to right: W. Wes- ton, H. Comstock, W. Strough, F. Weller. .ll - . ,j .rss fs ,Q . ,- S9 :fur S E S :N P xl ima Fsffi 755255 .er-if Nw 53: ru .: M. iff, rl, ft 5 E534 iff .f"T?E: Maxx . iz. ,M Q Ei 5. Q ,..,k X is vegas Ms.. vw 5 x 'E 1 ,,,, 1 2 ,fa ,xv-N X XXX . 'M M W 'ww S. 4 ...Q as-N Seniors x X Q N. - x x X N t e 2 K X R N P W ""',,,,, iw 1'io9V,y,w ' Wfmigfzflff LJL1l4"'JjyVzVfv,f4V4!!pw wdlmaiili JW lk JUDIT JOHNSON' "Judy" Band 2, 3, 45 Junior Sextet 35 Dance Band 25 Jefferson All-County Band 3, 45 NYSSMA Orchestra 45 .IRC County Coun- cil l, 2, 3, 45 Masquers 1, 2, 3, 45 As- sembly Council 3, 45 National Honor So- ciety 3, 45 Gym Demonstration 25 Year- book Staff 45 Masquers Secretary 35 Class President 45 Assembly Council President 4. Awards: Dramatics Emblem 25 Pin and Trophy 35 Scholarship Pins 1, 2, 3, 45 Magazine Sales Certificate 45 Clarence B. Burtch Music Award 1, 2. Ji M W, ,dwg M 'wfpwfdl AWWA NELSON SEELEY CASE iicurlyii Student Council 1, 25 Yearbook Staff 45 Clee Club 45 Senior Revue 3, 45 Variety Show 3, 45 Bay Leaves 45 JV Baseball 15 Varsity Baseball 25 Baseball Statistician 35 Gym Demonstration 25 Math Club 45 Class Treasurer 2, 3, 4. ' Awards: Scholarship Pins 1, 2, 3, 45 Magazine Sales Certificate 4. tiff 235. .LOUISE THoMsoN Masq 3, 45 Assembly Council 3, 45 Glee ub 45 Junior Red Cross 2, 3, 45 Senior Revue 45 Yearbook Staff 45 Cam- era Club 25 Gym Demonstration 25 Senior Vice President. Awards: Scholarship Pins 1, 2, 3, 45 Book Report Award 35 Magazine Sales Certifi- cate 45 Masquer Emblem, Pin, Trophy5 North Central Science Fair 1, First5 2, Second. S 6 iiilv 6 fig N Ei :I f ' Na M., ' 1 414 FFA 3, 4, Yearbook Staff 4, Bay eaves 4, Treasurer FFA 4, Second Vice President 4, Treasurer 1. 1 f , . . , X Mx , ' X A AV JMJQC6 ,Mi Ldffxffikfif I J A If - I W ' ' 4 - Wy if ' M f 4 fy '1,4Zt',, 44626, '- SHA PF ISTER A . ,, "Frenchy" "CA Q Glee Club 1, 2, 3, Junior Sextet 2, 3, ' g, , , ii, -'X ' I f ' lntramurals 1, 2, 4, Gym Demonstration 2, .lit xg Student Council 4, Yearbook Staff 3, 4, N , JV Cheerleader 2, Varsity 4, Senior Revue K 4, lgditor of Yearbook 4, Class Secretary ,jf -A 4, .tudent Gym Teacher 2, Clee Club A ,,, Librarian 2. W I Awards: Chorus Pin 2, Lyre 3, Student K f, , gs- Council Pin 4, Magazine Sales Certificate I. Y 4, Scholarship Pins 1, 2, 3, 4. f'gff!Q,,ffg e.2,fZ:i1,W1,,,3 0.00, . nf. ,f ,' M.: ff , M jx Q, 2 :rm Q ' Q4 fcfbuaf- ld . v lf ' CLINTON RAPPOLEZ "Dimples', Intramurals 1, 2, 3, 4, Yearbook Staff 3, 4, Masquers 2, 3, 4, National Honor So- ciety 3, 4, Football 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2, 3, Hockey 1, 2, 3, 4, Baseball 1, 2, 3, 4, Class President 2, Student Council 1, 3, 4, Jefferson-Lewis County Student Council President 3, 4, Co-Captain Foot- ball, Basketball, Hockey, and Baseball 3, Football and Hockey 4, JV Basketball 1. Awards: Scholarship Pins 1, 2, 3, 4, Boys' State 3, Athletic Letter, Jacket, Shadowbox. JUDITH MILLER cscusn Student Council 2, 33 Gym Demonstration 2g Yearbook Staff 43 Glee Club 1, 2, 33 Bay Leaves 43 Mixed Choir 13 Intramurals Council 2g Intramurals I, 2, 3, 43 Senior Revue 4g Secretary of Student Council 33 Class Reporter 1. Awards: Scholarship Pin I3 Student COWQ cil Pin 33 Magazine Certificate 4. 6- E 4 , 21 df X X ue' ! MVC wi' M fb A l - 7 I W ' L 5121! V 67 r' f ,. We My I I ,My My W wr f XM F N eggs, V - sci : LAWRENCE MCCAULEY X-, -A cajwacv S s 5 Yearbook Staff 4, Basketball 2, 3, 4, Base- ke ball 3, 43 Football 2, 43 Senior Revue 3, 43 Assembly Council Committee 3, 43 ' Masquers I, 2, 3, 43 Student Council 43 Gym Demonstration 43 Intramurals 1, 2, , I 1 3, 43 Athletic Council 33 Bay Leaves Staff 43 President Masquers 43 Co-Chairman mlnlltv Winter Carnival 43 Sports Reporter of Bay Leaves 4. I Awards: Jacket, Letter, Sweaterg Masquers A Emblem3 Football Trophies3 Football Pin3 i Basketball Pin3 Baseball Ping Captain Pins A s, for Basketball and Baseball. V . I N 1 . ctw ,J Wfet aww .2 ff M3364 . I ' V X, 1 X 7 ,deff 7 if ftaffg Z 4 ' ' ' ' 'Zhu' ANCY CHALTAIN "Gordie,' Cheerleading, .IV I, 2, Varsity 3, 43 Bay Leaves 43 Yearbook 3, 43 Intramurals 1, 2, 3, 43 Senior Revue 43 Student Gym Teacher: Gym Demonstration 23 Secre- tary 1. Awards: Letter, Jacket, Scholarship Pins I, 2, 43 Magazine Certificate 4. ,TSI MZMZVQQPG gp M Q rf lim ,W,,7ZLwy7fefff 'NY WWW' 'lffrjw . If WMM 'M eazfwwmc fm A AN LAEIRST QQ VL CL "' X G C , ..Gump,, Business Manager Bay Leaves 4g Basket- ball 1, 2, 33 Baseball 1, 2, 3g Football 1, 23 Hockey 1, 2, 3, 4. Awards: Letter, Sweater. WJAWM' M WC' C2 4 A b W eifmiwef c .nel 2' Z' ZM 1 MARY A CE CONE ' A asMaCya i , Yearbook Staff 43 Gym Demonstration 25 Masquers 49 Intramurals 1, 2, 3, 43 Senior Revue 4, Cheerleading, ,IV 2, Varsity 3, 43 Bay Leaves Editor 4, Red Cross 3, Mixed Choir 2g Glee Club 1, 2, 3, 4-Q Junior Sextet 35 Student Gym Teacher 2. Awards: Jacket, Letter, Ping-Pong Tro- phies, Badminton Trophies. 3,1 , A-as N ,MMM A "?,,g4ff'r'77H 'S Q9 , DANNY ELY 1- 'Y "Boom er" Bay Leaves 4g Yearbook Staff 4, Hockey 2, 3, 4-g Football 1, 2, 4g Grade Reporter Bay Leaves 4. Awards: Letter, Football Ping Hockey Ping Bars. l is H?-f"'s , 3 I I 1 Q, ' , ll -"' . - 2. QQQJM ut.-,Q 5 L-1 ,1 1, AA- L16 TY JEANNE nov "0wl,' Intramurals l, 2, 3, 4, Masquers 2. 3. 41 Yearbook Staff 3, 4, Intramural Council 1, 2, 3, 4, Camera Club 2, Senior Revue 4, Bay Leaves 4, Assistant Editor of Year- book 4, Class Reporter 4. Awards: Scholarship Pins I, 2, 3, 4, Masquers Emblem, Pin, Trophy. Elyhgfcst, L'1'fiw- WW ' at-A K fan - Q I . M' 2 A A DALE H0 HTON ' SQ I "Houghty" Wil ' Football 1, 2, 3, 4, Hockey l, 2, 3, 4, ,X Yearbook Staff 4, Glee Club 1, Bay Leaves Exchange Editor 4. WM Awards: Hockey Letter, Pin, Football Pin, U , Bars, Trophy. -' Cf' f ,Za ' MZ 'Z' fzzdfffdfmfjg LP! f Q k Q I ' - SARA MTZITSMBER 7 Z ..Sam,, ,Z V Z, one Club 4, Band 1, 2, 3, 4, M ed pqgdv-MQW ' .Chorus I, Jefferson All-County Band 3, 4, ,N Lake Placid All-State Chorus 2, Band ANZ A Junior Sextet 3, Cheerleading, ,IV 2, Var X . f L? ZZ sity 4, Intramurals I, 2, 3, 4, Cvym Demon- ' ' stration 2, Masquers 2, 3, 4, Senior Revue 1 Xxxfk , ' 4, Yearbook Staff 4, Camera Club 2' I r- 1-9 F ,Wx Class Secretary 3, Assembly Committee 3, . 6 ff' 4, County Red Cross Rep. 2, 3, 4, National 4 ,. 4 'X' Honor Society 3, 4, Bay Leaves 4, A , I f sembly Committee Secretary 4, Masquers I Vice President 4, Band Librarian 2. , I lf I Awards: North Country Science Fair First Award 1, Athletic Letter, Jacket, Dra- matics Emblem, Pin, Trophy, Band Pin, Lyre, Scholarship Pins I, 2, 3, 4, Magazine Sales Certificate 4. ? -N fini! .-.D X -,: SUV K Q lf. T 14,54 an f 41, 1 ' f tl f N -.J N ix! xr sglgwltyllliii VICTOR WILLIX ..ViC,, Football Manager 2, 3, 4, Yearbook Staff 4-g Basketball Manager 1, 2, 3, 4g Assistant Baseball Manager 1, 2, Manager 3, Gym Demonstration 2, Vice President 2. Awards: Letter, 2 bars, 1 Manager Pin, Jacket. ll? if QW' T ,vtfmfxgt ATHEDA M. DA IS CCA!!! JV Cheerleader 2, Varsity 3, 4, Intra- murals l, 2, 3, 43 Clee Club 2, Yearbook Staff 4, Bay Leaves 45 Majorette 3, 4g Senior Revue 4. Awards: Scholarship Pins 1, 3, 43 Ping- Pong Trophy 3, Letter 3, Jacket 4, Maga- zine Selling Certificate 4g Intramural Trophies. JQWWHI C ffW"VW W, fa fl Football 2 3 4 Basketball 1, 2, 3, 4g Hockey 3 Baseball l 2 3, 4, Yearbook Staff 4 Bay Leaves 4 Awards Football Trophy Jacket. x 1, ,D 1 REWS ER WILLIX V A CEB 'H ' X f i 2 'T ' ' ll 3 ' H f y I JOAN PUTNAM "Put" Athletic Council 1, 2, 3, 43 Glee Club 1, 2, 3, Mixed Chorus lg Junior Sextet 2, 35 Intramurals 1, 2, 3, 4, Cheerleading 3, 45 County Chorus 2, Masquers 2, 3, 4, Gym Demonstration 2g Senior Revue 4g Year- book Staff 3, 4, Girls' Basketball 1, 2, 3, 4, Bay Leaves 4, Vice President 3g Secretary Athletic Council 4. Awards: Badminton Doubles Trophy, Schol- arship Pins 1, 2, 3, 49 Chorus Pin 2, Music Lyre 3g Athletic Letter, Jacket, Dramatics Emblemg Magazine Certificate, Magazine -s 0 1 Q4 , Trophy- , , y, ,X g,'..., ' 4-'ff AJ, fifli Anti will aw ,fn 4 J' ' K It Q I D . ax 1 fr It .f ff' ' 'gif' I fcldffhvtt- L5f'61f:.4.... 41 Z! R .761 r' 64 W-' 5' fgti 11,11 7 . ,' ' 1 J 1 I' L f. C7-L-2,-4014, 'arse fu-mf cel' .,-f1,cfwr'-'I A f ff' l f A--- A ,, , If " 1' 'f LE -- is is JM- - -. ' ., . ,: 4 U af ,sign PETER SCOTT 0, S6Pro7P Athletic Council 1, 2, 3, 4, Basketball lg Football 23, Baseball 1, 2, Hockey 1, 2, 3, 4g Gym Demonstration 23 Assistant Man- ager Football 1g Intramurals 1, 2, 3, 45 Assistant Editor Bay Leaves 43 President Athletic Council 4. Awards: Two Ping-Pong Trophies, Two Badminton Trophies, Letter, Sweater. wQ"'Ji'f"fv'3P wif M we as wff Intramurals 1, 2, 3, 4-5 Glee Club lg Year- book Staff 4. 6A- -fir" K , f QA LQ. SHELDON DENNER nqx W ll -'Willie' 1 A FFA 3, 4, Yearbook Staff 49 Bay Leaves 5-55 I I 43 Basketball 13 Vice President FFA 4g Reporter FFA 3. vi , 9 M ' v t , ,I ,. Q EE-or I CY? of ' k, Q-, f ll Rf., QL? . Qlflelgliff f ., J '3i'f1If,1.ff'D FFA 33 Basketball 15 Football Manager 2g Hockey Manager 23 Baseball Manager 23 Football 3, 45 Hockey 4. Awards: Letter. .V 1- ,ft Q x ROYCE NEWBERRY "Laid" Football 2, 3, 45 Hockey Manager 3, 45 Bay Leaves 4: Yearbook Staff 4g Bay Leaves News Reporter. Awards: Letter, Football Trophy 3. 1 L, ,. W? :gif-svzsfiifiekf,94 if'-"i-fzifaffwf' , gy:Nik',e55gfp,:1,,,- gggsikwgkfg-j,1',', k wx., ' fs ..,L f,,,fL kykk Q,,f,L,, I-H, . K , q , - ,ii , hgyfifsvfv 1,-ELL is V .- -.1 :gg fy, ,,K,'s4,ikfQgE'iis.Wis M1 .. , Q'-7.'.zki.g,A f.'1s-:'f2Hs"fi ' f 'k"' ,W A 59,51 - H afwfffggi:2-.zggswigggn w,,,,4,,- ., .s 4913.5 ,. m,.,,. wwf: 1' fftggk., sgzafsiggi gswzfggtgge flsylgf my gm Aw. f . Q,44w',i,q 3 x we mv :W 53351515 I :wwf 3, ilBf5ilW5 4, fp. iw., ,, in f ':1sP25SxzTf?5.ff1. V Ly fm: 2511 2 '12w.:f2i-- X K J 1 MW i mu if gf - ,PN QS' ,, , LL - ,Umar-W-'mwag A ,. ,. di' - L K X Class Prophecy As I was assembling a "Who's Whoi' and "What's What" in 1963, of the A.C.S. Class of 1958, I received a call from my old friend Marcia Thomson, who said she was engaged to a fellow engineer and was working on a Martian missle at Cape Canaveral. I told her I was married and working at the Strong Memorial Hospital in Rochester. Together we tied up the telephone lines across the nation, looking for our old chums and here are our findings. Of those still living in the Bay we heard that Nancy is married and the mother of five little cheerleaders. Sheldon and Paul are still rodding back and forth to all the dances. After quite a bit of inquiring we found that John Freddie is the new school custodian specifically in charge of lockers and is keeping them in shipshape condition. We called the Bridge and heard that Andy is working for Smith Transport. Sara is married and running the local hospital. Judy Miller is very busy raising the finest purebred heifers and children in the north country and Jeanne Roy is writing love- lorn and sob-sister columns for the 'LSun." Lard is Tonyis shoemaker for repairing engineer boots. Sharon, amid the bawling of babies, told us that she had just re- turned from having her fourth set of little Senecal's. The last seniors in town, Victor is busily employed on the Siebert farm and Jo fTubJ is Norma's babysitting partner and is still looking for a man. Of those seniors who have strayed from the 1000 Islands, only two have arisen to national fame, one, Larry, is the Official Naval Toastmaster for the White House, and the other, Nelson, is fulfilling an engagement at a Las Vegas nightclub with his g'Casettes." The rest of the class was scattered all over, Atheda still chasing Wayne while work- ing as a nurse in Watertown. Max and Boomer are rock and roll artists on the Kathryn Murray Party. Dale holds the controlling shares in the Genesee Brewing Co., and just yesterday hauled in his third million. Joan is busy trying to snare a million- aire, so we were match-makers and told her about Dale. Clint and Barb have a large and constantly growing family corporation. They are raising their own championship football, hockey and baseball teams. Pete is the new R.C.A. Rockettes' mascot and has his own five minute act on stage. Itch is married to Dody and is chief assistant to Ben Schwartzwalder at Syracuse University. Our last senior, Bruce, is production manager for Ace Bandages in northern Alaska, specializing in Eskimos, bandages, with fur linings. As this is still 1958, it might prove beneficial if I took up an insurance policy against libel suits. Your sooth-sayer, .IUDITH JOHNSON "Ulf , f 2 7 1. Q ff v"3"".. 'M 0 i 3 'iw Af 5' af 590' In .WZ w ,i""' M -W 6 . F fa X ' HI lzRihZ'.I- 'L-N1 Q M Li me 'QQ 'Jawa 'S '91 Gwslam 'f ' l'T Luolwffnffli 'q 'str 1011 'f 'zx ZJUOD 'v 'W '11 41-floddffu 'D '01 41S1L-1121 'V PUB H!H1IH11D N T, gllIElI1Ild 'f 'gf Qspxeq 'V 'L Lxaquuooaw 'S 'g 495123 'N -Q Hmm 'r 'tw guosuqof 'f 'Q SH0Sw0w.L 'W 'z AKHIHHDOW '1 'I JW" M-at Class W ill Judy Miller leaves Geometry at last. Peter Scott leaves his height to David Rogers. Sharon Pfister leaves a bottle of bufferin to next yearls 'tyearbook editorf' Nancy Chaltain leaves her cheering ability to Caroline Beach. Nelson Case leaves his guitar to Joe Cullen. Mary Alice Cone leaves her place in the basement to someone else. Dan Ely leaves pencil snitchin' to someone with sticky fingers. Judy Johnson leaves the headache of being Senior President to someone else Royce Newberry leaves his 'cgeerw boots to Douglas Comstock. Sara Mecomber leaves her bottle of 4'Light and Brightn to Sharon Hartman. Larry McCauley leaves Rosalie to Buddy Slocum. Paul Schneider leaves his Ford parts to Harry Gill. John Sides leaves his English book to someone who wishes to use it. Marcia Thomson leaves the Sophomore boys to the Sophomore girls. Josephine Welsh leaves her Health book still unused. Bruce Willix leaves his pet 6'boolcworm', to Cal Mecomber. Victor Willix leaves A.C.S. with the thought of never returning. .leanne Roy leaves her locker to whoever can reach it. .loan Putnam leaves her black hair to Mary Ellen Burns. Clint Rappole leaves his football ability to Gary Hogan. Andy LaEirst leaves Mr. Lyman's office empty. Dale Houghton leaves his excellent eyesight to Buddy Thomas. Sheldon Denner leaves F.F.A. to Mr. Russell. Atheda Davis leaves her place in band to someone else. We the Senior Class of ,58 wish to leave the faculty a happy group. -+11 Ni- ,z-fm A Q ev 13:31 fr 11 'mg ,M AQ QFN 'YW Q l.....I f W , b , ,Nw e .,, w'iz'Q:s,fg1:M.',, ., za, -1' ?+r,1'Fff:- lin? Classes . 1 -- -35 A A XX .,.-:..s..f ms -:if is - ., Q sam.-aw N, ,X ga . 1, ,L ,--14,2-as 25-- I- K- .1 as 13' K x x f x - .X ,t ,.,,, W - F 7 . ' ' - .x,. . P - -L 3 L- Y - I s .li I A J sy . K A Q. ig sf 'F , - my s,.. . ,. . 5 . git.. s Qrfwi s M 9 NWWWK MM-m...., 'X s , r ff 1 "iss-1 M """ 1-Q M rf .f." .,-.. ss: W' 'K W sw' 1 ' sssss f 4' --'3' ' - nk sr:-M, 5 K Q tm un... , ,s.., s, N fx L 'Qs il WM as --L W... '1 1:: -" I x . - Qs 16-.. - - . M ,,-my-., WY., - L. .M gm 7 , V 'L -V -252 ggi -an . 'zz' ' ,, . - if .. :II W ,fs Ag? . if V Ii. S E K -'13 5? A W K - I .,-:, x . . , 5.: " if I ,S .. . ,.g:A,A af 1' 6 z-5 k 9 , , A3315 .:.A V YEVQLSQS-VL W ' . , V, if If s 5 5 QV .Q - ,,1, V V ,. .1.- 1-z.,..s-fm. 4. .--L,:L ml.. -fl iiia ,1 iii' 'W-4?f?i5zif? . 7-'27 , V?9Z3Ti'Q?iiQf2E .. asfb'rexew.sf -1 ni K -wa A ew .NW -'Mg' ' ,.e1f,,42vsxg,z. wma --V --14 1 ..,, .1 V: v.-:..,Qw-hr. , 1- .2.3,.-1.1.3. X 2 X 5 V- N. 5 2 2-P- W? A ' fs w' , f av ,wf wg ,. gf 'Q V V ,V my . ,. .. 35 ,W-1 Q Vw... . . V. - ,V V - f -f-' . k 'f , ,, - , .Vw V , , Q M V q ,9'efQg .5 9- 5 -sw -as V .- 2 Vw - '- ,zz S f -M -:fr , s S W I ng. 5 Q E . iv ,gf x V V- k xi.: L5 if-ia, g-',,,f r fi? -, -El ,M .V 5552? , X '34 ' 9' .1 ..Ee"1: f V -31 u :E P , , is 3 . V S 4' . I ! P .. ,.w.i.EEQA,, Q 3' xf 385 Y ix P E 'SSL Q W im Mil M Q J A L 2 im f X . 1 5 4 , M M3 X .- ,- 1 Q V 5 32 'Q 1 i. K 2 films., A. 5 .iw J 5 :gif ,gift if 4: 529 FW 5 535 R fix mm 552255 L, A 1 J, g V, wg M . I ,, ,jg is 5 ' fx ew w' 5 W Xa 1 1: in 'X 5 ir W We Lf., gg gf W. k ,Q ' MmmwQ ,.A, , .Vr : f ,,1 Q-ww?ww i as I xlkz A, m h si J M V, A g,,,f,,,A . 35? ,I ff -vw: -f,'7egmf'f5.,l ' M- ' F71 SQL,-ig54eiesSQf ,,..-www - - Q, QM, Q , 5 sl H it 2 , xx 5 Q ,my 7 'E my Az:-15, ww H W3 -V V LLLLgL QQ? V9 xx Em 1, iff 'Q N .V -f ? P . , - w 4, , M i 4 ..,: , A J K :VA M , . 1 if i K - -' r - -,,:,.,. 7,5 AV 3 5' U Q V V V MP 5 Qs ,W A W, .V ,, M ..L,--5 ,Qi fs, ' . ings K. it F 'fi W H: Q Q, is fix ' P-l xx 5 wg, 7 ,,.. g ,,-,gfm,,A,e ni f ,ff-MM . WM.,..w""' Mw- -I MN .Ei 15 I. if -gg.-4, L f ff 3 1 Q " 2 -x ar . ,S .,. f .M Wang, ,,' e . 1 dl. 1 ,sk in . ig-fix Y f Swizfx fw' 3 Vg. iw ggi if , ,gil if 122 J.. 5 , A55 J lg- M. fs ff if .' , f ,Q I Q . N ,.., ii L. W- ...g. i N N1 ' NA s F ff s I' 3 Q. Ki' xg 1 i i 3 w. A 4 A Q i xi W Q, J Q C i ' f M If mg? ' 5 E J? w- I X J, S- ..,. R if J , , Q A ef W ffm, .-. ' f . wif? iifiig .. -, vw if ' f S - -f ,X 4 A ,ag fy H as M . .ii Q fm Jiffgjw 5 at X we A Q-V f d :wx Haifa r ,Q Q 41 .sfrsqsgg K. '..-+i.F2- L Q f F fwgf-fax? X kqvfkavf' 2 ,ua fag. 5,2 gpm ,w L 35.1.51 fpgmkkggk, . --...W I swtfsxixis-31 A if ivdffv U '1 ' 1mw"'s Q .M . Q .. S, '5 QF. .l . . as 5 Y Q12 ie R ' fa. A vu , , . X' S0 homores Q , ,Q 'XWNMAQVN A... .. J ., , 71- . . " K H1514 W3 2 Q' K ' if 'f h X M 1, :aa i - fm Q? E. :M : .. 5 V'?Z, ,,W,M,WM,L, -0-mm-.vm , a S ' if' v '1 1' L! 4" 35' ff esgsmfl 3 ' , 53" - .J , 12. k A 5 I ,,...-unvuil'- Activities m ff' .fx "'5f3f'X1f ff' vf:::i:1'Ti:,,x,. nn,-..........-,--..-.,-,,,-..,--M...,..-,,- ,,-,-.-n....,....W,.,,-....,,-.Q-.M new .--,...4-,M.WM..,.,.,M...,-,.-..-,nav ,W ,,.. ...-.W-,....,,.....m-W --f14,Q:L-QJLQH.: wuxw-ann.-1 I , ., M W ,. ,, , 1 xaf, wif' First row, left to right: E. Smalling, J. Sides, B. Willix, P. Scott, R. Folino, S. Donner. Second row: M. Thomson, D. Dobbins, J. Putnam, M, A. Cone, J. Miller, A. Davis, S. Hartman, S. Ma-- C0lllllCI', J. Johnson, M. E. Burns, V. Williams, V. Welsh, J. Welsh. Third row: Mr. 0'Connor, P. Schneider, A. LaFirst, L. McCauley, N. Chaltain, S. Pfister, J. Roy, W. Johnson, C. Rappole. V. Willix, D. Ely, R. Newberry, D. Houghton. First row, left to right: J. Comstock, R. Folino, M. Hiscock, G. Wagoner, A. Dulcon, J. Estes. Second row: A. Beach, D. Dobbins, J. Putnam, M. A. Cone, C. Carlock, S. Thibault, S. Rappolr, M. Thomson, J. Johnson, J. Roy, M. E. Burns, V. Williams, V. Welsh, S. Schmitz, C. lleach. Third row: D. McManc, B. Slocum, J. McAllister, C. Reynolds, P. Spence, D. Rogers, L. Mc- Cauley, S. Mecombcr, W. Johnson, S. Stvole, C. Rappole, V. Willix, Mr. Morrison. Yearbook Bay Leaves Left to right: R. Newberry, A. Lafirsl, L. Mcfflauly, M. A. Conv, P. Scott, J. Side, D, Houghton. Standing, left to right: J. Cullen, M. Thomas. Seated: L. McCauly, S. Me-comhe-r, J. Johnson M. Thomson, W. Johnson. Assembly Commzttee Student Counczl Left to right: M. Clark, L. Sourwine, S. Pfister, D. McManP, C. Carlock, C. Rappolc, R. Folino, F. Wa1'd, D. Dobbins, K. Hanni, G. Gaylord, Coach Brown, I.. Edgar. .... NIU ALPHA THETA-Left to right: R. Folino, C. Rappole, W. ATHLETIC COUNCIL-Left to right: S. Chaltain, S. Hart Johnson, N. Case, D. Comstock, M. E. Burns, Mr. Starkwcathvr. man, J. Putnam, P. Scott, M. Thomas, B. Slocum. 5, i 4 a. rw ua- ., ,.... Mw...,,M.4,,.,W.,,. ..Q,,..,N as .A 4... , L, Q :sg W VNV' 1 ,,,Q T, JL 'Q Uh G' Fx Q ul NK fl? -"" fm ' M Q"-, ff 2? 5 15" A' wig an av si ff! ' Nj dk A 'D-of-ff QM ,Q Y up! , nl! W 3 aff' ' r""' . ' QF kkig 8' mi ' 'i1Qif'2+" MQ X 5-'J ' 2 Q Tmwm L, , A ,,,,,,, xx Haj, -ZZ R A I I .f " sf' U' ' -1,1 P' 'Rm 'V- vm ,,:I,1gf: A ix . STL xfiffljef ig si . gf! r.....M,N, i A2 y Qi f"'M dh N X , 3 'Q -f wars il Q5 ,EES Clit,-M, 'TN ..-. -L. Sf , 5 H Fi-gf if px in fgif' f S n 'W 4' I 'J-Z' s 4-f' 5 rw-ww ffilfjfix in Q. er M, First row, Ieft to right: W. Hale, J. Hebert, K. Sides, C. Beach, S. Mecomber, J. Miller, S. Pfister, M. A. Cone, J. Welsh, S. Thihault, S. Hartman. Second row: C. Cunningham, D. Zimmer, C. Kavanaugh, R. Hagen, L. Hanni, C. Cove, K. Newberry, B. Millett, Mr. Loomis, N. Felder, C. Garlock, M. E. Burns, D. Dohhins, D. Lindsey, J. Brown. Third row: S. Ruhar, V. Denner, J. Denner, V. Welsh, M. Thomson, S. Schneider, A. Schultz, S. Lal7irst, J. Putnam, S. Rappole, C. Rawley, A. Beach, N. Schneider, S, Schneider, E. Catlin. First row, left to right: K. Davis, W. Makepeace, K. Brown, J. Hunter, H. Gill, J. McAllister J. Comstock. Second row: J. lCullen, N. Case, L. Elliott, D. Rogers, Mr. Loomis, D. McMane J. Tousant, S. Steele, C. Reynolds. Boys Glee Club 15 lr 3.2.1 Elm .-'Q ifsgjs lr Q. ...qw 3 Aw 5 S A, 'P 7 E 'K I :gan R , "1 'ii 5 Ig Ki i , 'Ang 2-fi' N SEN ' Q is s 5 5 x 1 x 9 V mx is ,,+ 1 41 Qgs 1- -W uw 1- f -J, - i ,wk ,ni -X, 5' 215.5 11,4 .. F .pf gm 5 v If X77 ' ,-15, i f " 4 I. .. 3 :-,, f hw? ' 'fs 'W ' Q .5 ids SEQ iz Q l I 5311 S mg First row, left to right: J. Welsh, P. Chase, L. Peck, C. Rappole, L. McCauley, E. Smalling, K Brown. Second row: N. Hutchinson, J. McAllister, A. LaFirst, G. Reynolds, G. Slocum, C. Hogan B. Willix. Third row: Assistant Manager L. Willix, Stat. D. Comstock, N. Case, Manager V. Willixz Baseball 1 95 7 A.C.S. OPP. League won 13, lost 1 9 ,Clayton 6 Percentage, .929 8 'Sackets .... LEADING HITTERS 17 L mem' ...... 8 1'MyorristoWn ..... Rappole """"""""""""'""""""""""" 475 12 Black River .. Peck """"A" "" ' "" 3 75 16 Antwerp McCauley ......... 359 7 Philadel hi Slocum eee-eee -eeeeeee- 2 80 P 3 s llin 275 3 'Carthage ......... Tma g ""t' 7 +HammOnd4eae Mi eam ....... ......... 2 9 Evans Mills ..... 10 Theresa ........,..,... 4 Cape Vincent" 6 LaFargeville 6 'lClayton ........ ,..................,.........,. Name L-P- Percent Walks F.B.A. Balls Rappole ........ 71 1X3 .916 29 .98 0 Chase ........ 10 U3 .000 8 3.28 0 Peck ...... 10 U3 1.000 3 2.71 0 Slocum ........ 4 1.000 2 1.75 1 122 'Non-League HRappole-No hitter an ' ix' 4? 5 , Football I4 The Purple Ghosts of Alexandria Central experienced another successful football season despite the aflul' and lack of facilities at home, due to the building program Once again Coach Brown attributed the success of the team to the combined efforts of all the boys rather than to any one or two players. A.C.S. OPPONENT 21 0 Pulaski' 33 0 Clayton 0 13 General Brown 32 0 Adams Center 41 19 Indian River' 34 6 Hounsfield 21 6 Belleville 182 44 Non-League' Won 6 Lost 1 Second in Frontier League C4 wins-1 lossj ,Wm INDIVIDUAL SCORING RUSHING AVERAGE JAMES WELSH ,,,,.....,,.,........,.,.. 4-6 THOMAS W, ..,........,,,,........,,.... 8yds. CLINTON RAPPOLE ,,,,.....,,,...... 42 RAPPOLE ......, ........ 7 yds. CROVER SLOCUM ,....,......,...i.,... 29 SLOCUM .,i....., ,,,,.... 7 yds. MERRITT THOMAS ....4.,.....,..... 22 WELSH ...... .....V4. 5 yds. LYMAN PECK .Y,,,,. .....,.,,.. Y........Y.Y 1 2 JAMES MCALLISTER ,,,,..,........V 12 DAN ELY ....,........... - .....,.A.....,....,. 7 NORMAN HUTCHINSON ,,...... 6 PHILLIP CHASE ,...,Y,........ - ....... 6 TEAM STATISTICS Net yardage rushing ,,,.,., ,,,,,,,, Passes thrown .,............ ,,.. Passes completed .,,..,, .... Per cent .,,,,,, Y, ,,..,,,r, W, Yardage TD passes ..,,, First downs .,,, A.C.S. 1 138 84 47 560 602 8 48 OPP. 564 77 29 377 392 3 33 -ymffygmg- -fw A Q 1 H 5153?-Lggfffg-3?3q55553,4 ..5.,.,, ,,.X.x.,5,,iM,m, .wks W m',, ' w.,A , ,,,u,,,.wf m,,A iwm . - l" i' 'f?" 'MM W 'La"'3f5"Q"' " W n. 4., I 8 w ,A , , lx "MW .. h 12 f X ' A ..M,W-f-- A- X f i?','Efgf?.Ek:'W' W E' 'Zf,1:WS1,4 11-iwpififil 55 ,1 1. ti, -Qyglik 7 'fifkii:1E,.g M' " f fi ", 'k"'k' A 1'M"f?l2fi'f'i'T' " '51 S" ' Q L L L N Q . - ,mimi ,QQ,b P-A 4 A'-M.-- A.. 255535 w w ag' f 'L wksgikfwx X Nm WMI? iawk , .-gf. 4 -A - A X X? A - b A L' KWWL' "- qi fwwfwl' L 'LL"'L 7' . EW Mffx l'-' T? " VPXLVLL :" - I 'mlfsm LKLL 'K mm' 4' Mm ' A 'WM 'M ' M ' N " ' 1 ' M f ' K W fX , ,Q M Q - f x ,f X f- q xX f , N- .,:: Q 2 -Q ra W if 'I k R af A Li gsm I k .1 , my 0155 'mm 529 - A U 315' ask -sl - .swf , , . K n gg if A SP gy V LY Q !ixg 9 iw N Q A y xi S f 'gif xy 'Z fag? 5 li jpg . In A by , L W PM - 3 wg? My .Av QW A., A an Wg, A ,wg Q m fwfr 4:1 W Wg N., In xv -M -M M- ,WV M. . , 'M . .. ggi M , W- M W H- M ---, 1--.. YN- W. 'Q ..- , ykk. M. M... ,...- ,.,.,, -nk W M, . .M f ff - .Q N ,Y A A 1, K. is 3,'Q,f...,,..,f...., '30 K V fx-f ' SR ,N ia, H U, 11. A . ' .1,..,, , .E , ,. i 'ifgfq ff 1. Q 5 x 1 - x .J y A gg X ,, WN M, ' ef' , Q 7 M ka X153 Q " is fig 54 . ' L ...:. Y , ,...,:, , K ku., . :EEN .' .. .X mm-:www .-xi, t 5 A Sie 2 fi Q ww f . mud f 3 : MS 1 A F " ek. 'if . ,,g..:Qil,' A-1 j , , K X 3 SJ'1i+' 123352 . ff 1 m ffiisf, . Q iii'aJsw1fMft:LM,.. ef3Eg3gt,jA ,gel -'- mmm-wMmm9m.w.mwmw,M.,q,X,,,,M,b, W .mu ...M ,..,,., . sw, H . k Ms Q , .. 1, ww First row, left to right: P. Felder, W. Cleveland, L. Willix, F. Scott, F. Slate, P. Hartman, D Scott, G. Clark. Second row: H. Heath, H. Curtis, V. Massey, G. Hebert, P. Thomas, C. Felder N. Shangraw, R. Estes. Third row: Manager N. Argyros, J. Mecomber, L. Cooley, R. Peck C. Side, S. Vrooman, J. Petrie, R. Thibault, Coach Hiscock. Varsity in Action I .. LLV- li X v-is Si fl 2 , gg. Q .J K f-1,3 G!" .L Y 2 W, K 1 K f 5515553 Maia. .. ,M ,M Mm, Lg 'Sv ' A -2 Q' '. -. N' fgglggggf ' 'HG M - ' 1 in ,W ., , use. .5 A, .f vw 1 'ww :'v.11fgf-4. ,f .. M. grgfzrez 1: V, 1,1 . --L.-5353 , 1 2 ,L M 1. -. ig 1 ,gif Qzqfgs ag. Q.. ' 2? mv . , --Q , K ,Q gf - 2 "- ' W gsfggzsf 1 ,mm NTIFF5' "i:Z"If ' '5"'ffff5:5'?f lf' .L ' ' -' . f-w f' 1 M.. IF' ff' Y' ' pg 'fx 'W' 'f 'nf ff g Mi? UNM. U I K .fgiggg .N VVLL . " A 'k,m- ga..-K.. H if f frk -wwf ' ,. ,?fi'f.,.. f i" N milg ,V 55 55.2533 f 'k + . 341' 41- , , .. ,, 2 yi, 'i wt... 13.5,-L 44 15 Q. we-L - Lfmh.w K K, N , .,4fg.5ff:. . ' w, , s , , -3.3 ,L ,V-V ,fy .- ' -SH :E.:a:Ha:-,v A ' 'MW :vim k mg f .glam Q ' . s ' H' " S 1.'L-,..,.. . Q M - f. 1 Kg A " 1' A g13F ?. k. Efj ff Zfll' .,, WS. .V 4- eiiafik A' '25-H? . ' X f N , 4 amy 2fff:ii5mf is wg' .L Z1 ,I ,,g,, 4 . Q 2 H M . :"g:'5-U: .7 L.,,.-,,,a'F''L51:'zi4zi7lALff 'VY ' ek 1-if-' fm. vm.- , af 1 h - W if 5-5? 1 First row, left to right: B. Willix, G. Reynolds, J. Welsh, F. Ward. Second row: Coach Chaltain, B. Slocum, E. Smalling, P. Chase, D. Rogers, L. Davis, Assistant Manager. Varsity Basketball 957-958 A.C.S. OPP. LEADING SCORER5 37 Antwerp .... . ........ ........ 7 5 ,lim Welsh ,..,..,,,,, ,,,.., . . 30 Cape Vincent ..... ......... 6 3 Bud Sl0Cl1m ....,. . 63 Lyme , Y... .,...... . ,.... 6 l Philip Chase , . 53 Redwood . .... ...... Wn55 Cnenn Reynokk H, H 56 Theresa ............ 65 Eddie Smalling .,.. 55 Evans Mills ....DD ,,,De,... 6 6 Fred Ward L ..... D . 34 Lalfargeville .......... 63 David Rogers , ., , , 70 Philadelphia .... ......,.., 5 4- W 6 53 Anhwnp ....... ,.n. ..,.. . 49 L Onvil 46 Cape Yhncent ..... . ., 49 Og'- 64 Phdaddphki ,W New 47 56 Lyme , .. . ..... . 57 56 Redwood ................. .H . 36 Theresa fForfeitj . .,,. . . . 70 Evans Mills ...,... , ,,.... ...... 75 50 Belleville lSeetionalsl .... .73 50 Clayton . H., nn W 843 953 HW gin 6512 ,Q "1 I an qv, Rial? 'vi ' ,vm Mjfmgfwsaf g's1fg,,2""Q2f,,'f k W' A, 1 mv ,M : I: E: 3 fi, N First row, left to right: J. Parker, J. McAllister, D. Ely, M. Thomas, K. Brown, C. Rappole, R. Folino, A. LaFirst, P. Scott. Second row: R. Newberry, Manager, R. Burteh, L. Fitch, G, Hogan, J. Side, D. Houghton, W. Johnson, D. Hale, J. Comstock, Coach Brown. INDIVIDUAL SCORING A.C.S. OPP. Name Goals Assists Points I Massena ,,,,.. W3 Hogan ..,... W7 5 12 0 Canton I ....t.... 8 Thomas ,.,,,, I ssss.ss I7 -L II 6 ISL Lawrence . H ....... 0 LaFirst H ...,.. 2 7 9 fl llwatertown . . . ,. , . 3 R-HPPOIC K .... 5 3 8 2 Lake Placid . .......,. 1 McAllister fl 3 7 4 PSHTBHHC Lake .... .....,... 3 Ely 7 ,..,,,, 3 2 5 0 Potsdam ..., , .........,.., ,,,,,,,,7 2 Scott f......, L .3 I 4- 3 iiNorwood Norfolk ...,,, 7....,, W 2 HOUgl1I011 ,...,.. .I 2 3 2 llsalmon Central ..,..... . .,tt ,,,t, . ,,,t,,t. 3 PHfk6f I I 2 I xwalertowvri .,.. ..,..,., , , . fl701'f6lll 0 COIHSIOCIC ..,.,..,. I 0 I 'kClass HB2 TeamS PenaltieshI8 A.C.S. won Class "Bn Championship Goalie--853W LAKE PLACID TQURNAIVIENT CLARKSON COLLEGE TOURNAMENT A.C.S. OPP. A.C.S. OPP 6 Saranac Lake . I. ..., ,,IYe,,t. 2 4 Saranac Lake I , p 1 2 Norwood Norfolk .........,...,,,,,,,, ,,... . .. I I Norwood Norfolk H Y W Y V0 A.C.S. won Class HB" Championship A.C.S. won Class "B" Championship A.C.S. won I0 while losing 4 and scoring 36 goals to their opponents 27 SQL JWBHQH z ,mn ,, Hu wma G 43 ' lull Q is Midi IOOO ISLANDS Complimenfs of OPTICAL COMPANY AI::,drirEay Redwood and Plessis BARBER HIJOL LIONS CLUB grassy? CompIImenIS Complimenfs of gf?-ie of MR. AND MRS. f RRR I CAVALLAMO LESLIE w. GETMAN I ,L ' BROTHERS PLESSIS, N. Y. J FOOD MARKET rc lei THOUSAND ISLAND SUN All 'rhe Home'IOwn News THOUSAND ISLAND PRINTING CO. PrinI'ers 'IO Please You T CONGRATULATIONS to the CLASS OF 1958 PUTNAM 81 KELLET, INC. CLARENCE H. BURTCH, Presiden+ Insurance Real Estate ALEXANDRIA BAY, N. Y. PHONE I94 fi. Y. Zenom Valued Q SMITI-rs X MOBILC-5As ' Oil' Tires BeHer Values L Y BaHe"eS HARVEY MAKEPEACE eb PLESSIS, N. Y. Complimen+s of THE REMEMBRANCE SHOP HAROLD KEELER Alexandria Bay, New York lFIT'S coo: roon C, N. COOK 'A T-- iz Good Luck - 81 wif +0 1- 25 Island 47 ' N 4 Pharmacy ROYAL RESTAURANT ALEXANDRIA BAY F d P+ F K. NEW YORK oo I or a mg GEORGE D. SHULTZ 84 SON Dealers in Scrap Metal PHONE 660 ALEXANDRIA BAY, N. Y. Complele Plan+s Dismanlled CENTRAL NEW YORK CHAPTER THE AMERICAN INSTITUTE CF ARCHITECTS The American Insfifufe of Archifecfs is fhe na- fional organizafion for fhe archifecfural profes- sion. Membership signifies fhaf fhe archifecf is a man of infegrify, of proven professional qualifi- cafions, and in good sfancling in his communify. GLENN FURNESS NAVAL ARCHITECT YacI1I' Broker ALEXANDRIA BAY NEW YORK Complimenfs of Ihe THCUSAND ISLAND BUS LINE CompIimen+s of EUGENE M. VROOMAN PINEHURST RESORT ALEXANDRIA BAY LAUNDRY AND DRY CLEANING ALEXANDRIA BAY New YORK .0 ALEXANDRIA BAY, N. Y. 1000 ISLAND Pl - LIQUOR STORE H. F. EDICK Eg ' is-, - 1 : -. , -pi"i'-g.f:f5Z'- " A - - ji'--tg:-3.5 h 4, g:g :1 zg- : FS:-15-15f5ffff1:rf:39 1 -4 EQ I-'tt I E lf:1:'fJ-:3g,'3P 5:2 2 51,-4 25 f 2:12. :vu- - V4 g -, Q, , Q. I 2 ' ' 3 :Z 2 5 g X -. : 5 o 0 c o o a x OR f Sfx7x 1.l. WE WELCOME YOUR ACCOUNT Compliments of THE NORTHERN NEW YORK TRUST COMPANY Member of F.D.I.C. Complimenfs of EVAN'S FLORISTS BAY ALEXANDRIA BAY BEAUTY SALQN NEW YORK "ZULlE" Congrafulafions fo fhe Senior Class of '58 HAROLD and SERVIA HOUGHTON LEO F. PHAROAH D Fuel' Oil Compllmen+s of and Kerosene Phone Ib0 ALEXANDRIA BAY Complimenfs of PILGRIM BOAT TOURS ALEXANDRIA BAY, N. Y. CONGRATULATIONS to the CLASS OF 1958 RIVEREDGE MOTEL MARGARET AND JOHN RAPPOLE, Prop U Q i Q i f1l A l5"f'e'25G'?'f'f?w : ii Q., 1 ,,A1 .:11- -:Q522QEffE5QQ:11::1A -' Q l.G.A. SUPER MARKET Charles Singer ALEXANDRIA BAY, NEW YORK General Insurance Real E51-a+e Complimenls of F. HOWARD sco'rT ART and BUD 87 Wallon S+. ATLAN-l-lc Alexandria Bay, N. Y. GAS STA-HON RALPH DENNER 81 SON General Trucking PHONE 73l ALEXANDRIA BAY. N. Y. Ililllmln Complimeni' of S Complimen+s of G'0NET'5 GARAGE HAROLD E. GILTZ ALEXANDRIA BAY NEW YORK Complimen+s of GULF HILL DAIRY CLIFFORD VAN BROCKLIN. Prop. Complimen+s of Complimenfs of Elecfrical Confracfor 8' Alexandria Bay, New York AISXBHCIFFB Bay. New Yo k MOOD FUR UNE FUUU 6 2 . WHEN IN THE Complimenfs of BAY GRILL 81 MANETT'S BREAKFAST CLUB Fine Food, efc. WW iey. .. TO GREATER VALUES CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF I958 SAM GUERRIERI 8: CO., INC. Ladies' and Men's Apparel Compliments of EDGEWOOD RESORT AND ADVENTURE TOWN BUD HEBERT and GEORGE CLARK F Compliments of RAY ROGERS TEXACO MARINA Your Disfribufor of NORDBERG GASOLINE MARINE f!TE C0 n ENGINES I4 Befhune SI'reeI' ALEXANDRIA BAY, NEW YORK GOERGEITS DELICATESSEN d ELIVIS MOTEL an BAKERY and French and Danish Pasfry DOBBINS STORE Phone 429 ALEXANDRIA BAY. NEW YORK ALEXANDRIA BAY NEW YORK KS OYICEUVMIII ,O Q: fi J 3 coLLlNs, KELLETT 0 I 'S OUR 81 CO., INC. f mzsr THOUGHT Alexandria Bay, New York AMERICAN LEGION r rl5 JOHN B. LYMAN 7,3 U P Quamy Is our Posi' No. 904 IYSI TIIOUQIW YV THOUSAND ISLAND LAUNDROMAT 011 Com pIimen'Is of 5 F GENERAL ICE CREAM CORPORATION GET THE BEST GET SEALTEST Besi' Wishes of TECON CORPORATION General Contractors ALEXANDRIA BAY, NEW YORK-DALLAS, TEXAS Member of ASSOCIATED GENERAL CONTRACTORS Com plimenls of Complimenls of MY slsTER's THE SPOT BEAUTY SHOP AND HOMESTEAD Congralulalions and Sinceresl' Wishes for Conlinued Success lo THE flue l958 Senior Class EVERGREEN ROOM Monticello Hotel Alexandria Bay, N. Y. W. GRANT M TCHELL, Owner HUTCH'N50N'5 SHEPPARD slsTERs Cuslom-Buil+ Boals ALEXANDRIA BAY ALEXANDRIA BAY N. Y. c, O M: QNKT MIKE DEVITO GE Hike lo Milce's for Q0 7 Refreshmenfs KN Complimen'l's of GORDIE O'BRIEN .ROGER'S MARKET Alwafldfid Bay Phone 6 Alexandria Bay New Y""' E. w. ROGERS-Prop. To The Senior Class of '58 Besi' Wishes and Congra+ulai'ions +o 'rhe Class of '58 THE COMBINED BOAT TOURS SWAN'S MOTOR COURT BeHer Gmc r.eS e I Overlooking The S+. Lawrence River and amous Boldf Casfle in The heari' of Alexandria Bay Propriefresses: JENNIE SWAN ALEXANDRIA BAY ALENE SWAN BROWN NEW YQRK Zxgaieite fewehq Giffs for All Occasions J. Y. THOMPSON, R.J. Diamonds, Wafches, Trophies, Radios ALEXANDRIA BAY NEW YORK YOUR TROUBLES gvAulsu Bm ! ,, REYNOLDS GARAGE PONTIAC Sales and Service 52 James S+. Alexandria Bay Complimenls of ALEXANDRIA BAY FIRE DEPARTMENT A CI-IEz PARIS DINNER 2 Complimenls of FRANK, CONNIE, TAMARA, MARY JO. and CARMEN CAVALLARIO Alexandria Bay, New York GEORGE H. HYDE, INC. Eslablisliecl l803 Plumbing, Healing Sl1ee+ Melal Work I08-I I8 Newell Sfreef WATERTOWN, NEW YORK WaI'er+own Telephone Ogdensburg Walerlown 6l35 Fresh Meafs and Vegefables LOWEST PRICES ALEXANDRIA BAY, NEW YORK BEST POLICY V S? :TMAQQ Complimenfs of 2 FoI.INo's FAMILY f2K Complimen+s of SHOE STORE 1,5,1, ,.,,1., ,..:,...-. S. DOBBINS- AND SHOE REBUILDING LIQUOR STORE Complimen1's of L'H'lRBIx2E:N AMERICAN I.EGIoN 0 AUXILIARY Alexandna Bay, New York Insurance . . . LYLE E. WAGON ER I2 Marke+ S+ree+ ALEXANDRIA BAY Phone 486 JOHN J. BEST WISHES of HARVEY CO., INC. OGDENSBURG UTICA PLATTSBURG Members of GENERAL CONTRACTORS ASSOCIATION N. Y. STATE Besi' Wishes Io I'I'1e Class of I958 HOTEL CROSSMON LA BOUTIQUE cz. s. THOMSON, A. GRAHAM THOMSON Our TH E coRN ER PHARMACY EISIEPENDABLE DRUGGIST H F EDICK PH.G. Phone 33 The portraits and most of the group photographs in this year's edition of the ALEXANDRIAN were taken by Charles D'Amours. We would like to congratulate him on his work and to thank him for his splendid cooperation. At the left seated are Nancy Chaltain and Sharon Pfister. As advisor I would like to thank them for the many hours they devoted to the preparation of this year's '4Alexandrian." Robert O'C0nnor At the left are some of the members of the Masquers' production of "George Washington Slept Here." Q 2 ' q Thr Bu! Vvarboolu An TAHOE M UE YAVLOR PUBUSHING COMPANY DAl.lAS TE S 3,194 My '6 gym . 4,1-J ' - HW 444 Aww? ,if I E H I w 4 J 1 I r- n i 5 X E I I n D a I U . ! 1 I ,- s I s 1 1 e S 4 1 I 1 n i E I 0 .1 1 p I r L n r I I n 5 .....m...,. ..g -1.n...,-.1..,ml -. .,,-- .. - .,,........1... - .,--..1.I .' iq.-yu .-11'l,v!, 1 .- '. -u' .! U-'lu' n 4'.",'l':4 CAS .W vw' ' Af V "v,.' '..' 1-' ' v' 1' ' ' 'ix-Q '- N J, .-.'- . ' ,- '.5,t .H-3'-,-.vr-5-V9.551-.,,-.'.-.-V-. 41.-7-,'-.x'-,4"sg-angie-3 .'-Lglw., -. 1 1, S01 . S-9-' .- :-. Q- R . . , , " - - ,-.-':f..'."'.'. 5: . .wfn , . f.-.mf e,-.- ..o,-,-.-,.,f'. .,.. .cf-'.v. if-L 1, -. gs .-1- 1. aes. . Q- Q -. . '.'.-. f - 2 -'.. - , 9' '-gf - .-, . , , ., , .. , ... . G , ,gh .. ,...A,..f1,.,-v..., .,q,,.,'..,,f 4...,45......,, .. W.. U., .,'.M. . 'L-3 T."1'.- IZ,--.if .x '-'nag-Q A52-'-3, fp!-M fig. -,-21,4-'-3-gvg-Q5C'Z5g'sa,f:-Q. -5b,fJI- ' .L 4:1-X 43?-I , ., -912 1' if .QQ .'a,'-.929 K-,LQ Q 1 . .- j . . 0 I Q 9 '.-Ja--'o v f.',44,'.' .. 'L.N-,.':- ,.-' - Au .. ' - -9.---.Nw ..m--1,-gh ,-.:."'-xg. - J. -.1 V. . bn . . V-"'v . .- . '- , ' . . . '-,', -of .-,' '.' ' .-,' .f.. - -,.-4 ,. .-.-.1 aa- , wt- ff!-2 A1 -4.-' ' f.-i'f.'.',-f. , -. .-' v:-' - V -. - f- .,- -. : -:. U ' ' '.-f- . Y- 2 9 ' - .fn f X , ..., .3 3 '..v.,':....--,, ..-.,. .. ,....,.. --:-',-....- v n.-'I .,-.N -,.-,Q .:,."."c' .f.- .,'-fi .g7'.....f . 1. ..'.,.,'.h .,.-. .ff .-3. Q wg- -V - -1. . 1 -. -1- . bl ' f, f,.,u'11. n15'- in '-:,,,- eg ,-1 - .Z-.-, . ', A .u ".,, ,-,-5.- .--.- e. . .: 1,.:- ,o-if ..",,.,.-., .--,- vs- ,.f.-.j','.-, ,ny-.. -. ,, ' -.--,-,-Q A, ,rel f 'f-.'... ,,.. 1,-. -.',-'Q-'H f,....-V-. -'..p-.- .-5.,-, ..- -2b,'f.L.1:.,a'v,u:a1'.',w .f.,a'?'M '15,-f - '..,v.. - .-.X ,-Y-1,61 H - .',.- '...1'.. - ge. ', . . 1 .., , ,. ,',',..,',-.-.. . ,r ,--..,j.,q..,-h, 55 ,L ,.-3.1, J .,.. .- .U-.h ,l..-:M v 1- I. g,-,.,- , - ... .'.,..., - f.. X . ' ,LT .-2-,yn ,. 1, 5 ' . .. is I .,,Ko,5,-.,,-,.,.',, ,.',,-'33,-' ,. ,. ,.',-i. -.,,.j?,,.,.-,,-, -,. ,,. A ,.,,-..g.f.,v,P,fg.j-5...-H-,.,V,-..., .,.,,f9',',f'.,,q ...K-..,.,-'f,9, 1. ' 'c ,.. ., , , . , I ,. , . , I, ,.., ,Q,. ..,, ,,, .. , . , , .. -- . .,,g-.z,- ,K ,- . ,- 1.54, -.g.:s.q.-:1.y4.',,,:., - - v, . . . ' . ,. 'EIg'!-..:q,.1:1:gZg, 54 ".' " ' " f " '+ .. v' ' Q -. qv. yn. , : '-2'..w.5i:.' ..: Q. - -, ,. ., . . ' .- . 1 . ' . ,v J. ... ,.'..s J. ,4..,,. . , ,K '-- 1 N- ...Q .1 . ......'s .-9.4. ,-.-. .lv ' , 4. . I- -,-. ,tr vs. v ., Y-,.'., af. r 1.2 .' Q. ',- ,-.Q-,-,'.j,., -l.. A..-.1,'i.Q.,.,v 1, 5- -'Z-- Q, . V' -ggi.-.', I I f '.'.'. - .'-, ..-'- .' -.f.' 1-, 1 -1 -. -.'.'.-,- - . A ,- -.-.' -1, Q ,Q 1. VS'-, -"-1. 1, g . . . ,-, V . .0 ' - .. v,'., - '- ,- .',- . ,-,r-,-.5 y .'. :"','.'--. ,'.'.- -, F... .-5: s,,b,-fffh, ,...z.."9',e'.-.t'.'-.,-,.. . .'.- 5 .sp ,-, ,. v,, 1 .,v3-j:,e,., , .,-. -,-'- ,K .5 .J-,-, -Qfzvegi : , 1 . - '- -qw:--.fg':-ri-'-. 'E'::f1'-fi'vw'::"+v"vSM:-4:':'::':a-'fxA-f:gev-. 'L l'3ZfS ' 'f .11 ' .1"T'2 . . n . Y . A.. ,fl 'J5 K..--'AY-.gi sqm. 1 ' , 4, -e , . g 4,., . 4 . . -.-- .,"-.' v-uxf..-' A- ff +..-' "few .', ' '. ' -' -:' .fx .2 '.,,. ,N ,Q . A -,ft . Q . if.-, ,, , ,. -xo, . ,-- ,-,-,g -.1 .- -,. 4.5. . .-:,.,,q,g'i, -,',,,. --,. ,..-, N 5 -.,:, 5 ,K b,- 1,-.. 'gk-. h .,,, .J p1.f5Pf.f2n,4 '.-'.gf,- ,T-, . '.3.g.,".7'f. ,. ' , '-.'..x -, wg.-. 1-3" ,.-,-1.f.,v4.g!-2-.54 ef.-,-PJ.-f'1-. 1-333272-g-.-,-fy, "3 ,-fv' 'ii' ff-'-1911-2'-v1'1S:f.5,S.-g.'fy-.3 ,. 91454, --"-g:gif'.0Zf3.-' - ., . fr .L 5' . H v .-.' - -,J .,-.5-1.-Vg-.-5'--,-'.,,-.3,- ' -fi.-,, ' - 'a-he-'-,A T- ,.'.g-.-,.1.-.--1-,'.-'43,-Z-.3.A:-11'-Jef'-:-:-:,g-f.-.- V1-.g.,ff.A., -f .ww-' . 'fgv,'.:'.-'.1-pq.-.-W."-.,-1.gI1.-.:T,-:b:..Qs-'.-11 'mv-,,.-"gf'P .f"5.'Z-'-J' 41' it ,v ' -5- u. ,V . --. ' , I Q- . .- , . ,f..'. .,-, ,.' ' f ,-.' .-.4.-.A 'X-, '.'. ur.-H7 ,gi 4-3 Af.-H ,. . , A .'..1,., 41.3, v: -..,n V K- , . Q53-'e ,-.-'-.j-'-. pg " u'.-.04:4:- .-g-ze.-"ZipT35'fm?-...gt-Q'lzc-57:4-g.1?:'32',at-f A --'iafta-:ff 1 .... .... . ,, . 4. .... ., .. . ., ,. .,.",y,f',n aff. . ,.,, 5 . . ' . 1 a ,', .U .v,:. yr.-9. .Q . . ...Wh ,R ...nc-"h.::'4." . X -.QL ,, g W5 -4"-""5'. AL 5, 3--- v.-.X ,N A - 0 5 .A ,X-,jf Q '.- l-A-A. , .U-'. ...Q Zu... -. ,, 4. gg: 1.-.C 1. '-ug.-,:,-, -1-. v- .' '.,-q .,. .-,:.. Q U. 2 , fg.-.Nfl --.:.,y if . 5:7-'gf-. ., .Q 1-' ' - W ' -1521: 711-ng. .g.131-Je-3'-5-'-1V:-1.-:-s?f5:7'-'-1-11.gf-'X .-1-sit' f'-'F'2:v1g7-afia'-"'5"5 Q 4. g5'f'Mg-2532: -'V' " ' -'K -' N. 1. .- . , u f' Q , qw x - sg Q Q . ,gf ... -.y ., .v v 4 . Ah.4.'-HI-gal:--'-'af' X'-fa -: ftqqa' 1' g-gp -, --vu: -.':-:f-'---fl:-:',-r-grief:'.,.rf.g.-.-2-'vi--aff' -:C-fb .-.g-1' .- -.M 3 ".'.,'i:v1n:i'-.mf-'L - -fx-'-, 96.3.3-f,3 ,JY , .4-,, ., ,.. V, .6 . , 1 T-E. ,:,...,, ,Nw f,..,:.,,,V , f, .,s, ',.,.,,,.S,.q,..,,g.g, ke,14.,, my 31,4 wig x ug.:.A1,g,..m,,,..:, ,,v -: '2iaiSi?sgr5:Ti:!. " -,gg ,iv -,qv :,,..f.-, ,. 5,1 .bw '.'. I, ws. - Tkfw-'-1,'v , V' , w g.,-'.-aw .44-Gig. 12- Vim- -'-,.f5' - ".,-2' u' '- M. , A-"QB 5""'i-'.5,7'5 .Af -up .-'E,- ff- f " J -' fn if 4, .f..,,3LA.. ,, g:j':,.-'-'f"-'- ":s?f!'?-1-ti, xg-'f fs" r-ff. -' ' A-'St-'iff '7'1t'.'?"!: WFf:'w'51f: 4-3 '11 , ' jf '- '.. 3. gf '- T -",'? ' , ,'.'..."' .-ff."-' 3 nf XF ,ls 'L -""f . V" , 'lf'-' " '. fx, , Q. ' - . . J " ' .-'iii' '-:far-, -:G .vs ff"-vs-ff'A'-rf-"wf"'f1Pf322:-ff' --:"?va'3.-ffd?',i:3' ' f ' T-1145 :-,-.w:1.i-f.- f+1-f :1 , .':-...-... .. ,. , .. . .,..,,,g,.,fi-.f.f.,'.,. QQ.:-.,,-. eg.-.haf-.:v.,,1:-,.,.Q., 1 x,f,,.:,'s.,,,,5,',.,'.,,3 , ., A ,.,..:-.., dm 1. v. -.5-43 ...J-., - H N-' -. . -J' -,..v .Q.-J.. ., -- -.v.-- , ,- . ,pb .-- - -.+L Z ,. 5.1 .- E- ,wa--.'. gf ... .. '5."3:l-wit? -t' . - - jx' ..f.f .-. . '..-, 1- . ,- ,'-, 1,-'. .- . ', .4 , guvyeh-.-P-,gp-'.g-. ..--W1 w 1 ',' ' ' w 'S' A -44' ,N rp -,111 -'- x-42'.f:v xr. -,-1 fn,-.',-, Q41-,-.'.'. 1.-,-B .' "Q- i1"'gej4:-:g1':p:-aff-zi-:-'T:-r' - -- fr -' 5--:T-2411: '-:1:f?2ZIg.5.,'-,,f,-141-5-Q.953:-,w'f:::5vY'.:-E:-:P,Q' ?1i3?'f'lZj1:g:fr2aifS:f Wg' f- . ,-.-. e.535.cg5w -Q.-1 41:-.' . . N'.-ij ." -Q ."-...ig ,fl-:vw J:-:-ga '.,",,: ' -.15,'f..v'W:g.a-34-,.,.g. Vg: 1-.g.-5:1 vgx-Yr: '-' 'l- , ' . . , ,.r, .s L qs., Lis- --f:'fZ1'f'J ig?-cb-25332.-fifi' 'K13:-,Q3?l?l':iff'"5?lSE11f':i.2."'Q-'ff-I 53:31 -A ' K , 4''f"'x.'f"'Q"f311i'31." Af'T'l f-'7"':"ff"5'14'3':'5'l4tf'f17"3""?!5?-JL1 ,fg-?'f51?"': 'L:,:,:E,.lL. -. :fl 3:75 y':f:jtF,:,'Ji: ". ,flshvf -' -" ' 'si'-'I-L-7 17:1-3 flux"-'K-.'-2151--.,.-5"-'Z,' '-I-524' . , 1 ,, ,. , -.-8.-,f a.f..f., , ,-,. ' --,O '. -" 4-Q.-i.,w ,.' -.-,- G'.N,-1., 3 A.: -2 "' -,qw g.-.--'.-1?-1-'g,fg44.:Z-:?-.f.1 QQKS' .Q 'JN .'.'-'.- .'. -' - - v '-, -' '-, .".'w '.- ,1. - - . ' lg: 1 . ...4 :W -, - ,:,. '.-. 11:-3.3!-.f:'i.,q.1f':-'-""l-f.:'-g-,g.- +.':-'g-'f.-3-gIr- N- ' ,gy I ' W -. v . 3 -,3f51:,:,:g.,',:,.3A3 . 333 '55, A-' mn" -- ,.. , ".. . .-.As .'., 9' K V' Q . A " jg .vi n , 1-. V ""i""' 151' si r I 0 ' 5 --13, 334 I 'S I-'-fly!-t's"""9. 5-r-"' 0 F915 . --053:-1-oiirsflffgda-.AS 5-:Lf 4.2 "W" '-" " A, ' 3 s. gi I bad-1 q-:TS-if f":"':.:::," X' :f:?'1'!ff"?5'1dQjao.qE1i ' -'-- f 1 0-154-vvo Q ag 0 0 Doing., 4' , ' le-'c sl x I gltttxf-Q ."' .5l::i1.l 'qi-Y " " 5 , X I'1Il-ow H 5.4-4 V .S:fr1'E??.3,'5,'e1?' :sizziffl-:::.r 6?l35- ' ,,...3...4.... - .L-t.1.n..,-+ - :A .--,W ..:...:'...-.cx . - 1 .':.'-1--4 QQ...-4 v--.4 1' xo-.U f 8.-not C .Q,,l"' Q i eco..-3.4. oils' Q p,-.-.,:" .Cr lf ' SGT mn K-'Qv:vfJfg,,' 45145. 'Q 63' ' .. 11: - 313-g o o 4 1 ' 1- .- 4-..'If'. -M 4 A :1f,...3::L'f:2I3 :fix-ztsfgtgrfy -f--, -X "ZZ1"::':.'f,g ,gf il ,z'g'-- f--.:..r4. -- .Cul-6f:,?o Quoin! X. ul-Y' - 'r' :sn..l""i 0 -Q srl out Owns-. .4.0-ug.:-A 1 ... ' ' Ll 444 9 C P A o-Dv-5,.J::'-,"."""""'."' f::'f,j , 9' ,, .3410-04?-sovpgvwvxf--0-V 'Qq fffgggfgfizlsevfiezgiefffi?Wig-ii'H "zz:-VIE z. ' 57:5 f1'2 ..-...: 5.822122 . La, fr H Tal UE:-,ff9.'i'?f1 4 GP: -1 as 'if 1-Qzf,:f,i2 i5if:r '1-12fzff'-i1saesf-zf:1'szsf:szfsf1fffz1?Pf r :mx Thx .A-Q :sys . is 01: """"'f W-fi-if ' 7 5521317 a':gig1'.:'f.Z'i . Qfifiae g5a:'x'F'Efia.! ifff Ll? -113 I ,9'1::"l'0-P5 0-o':.:0yO,lsbgg,,q,o..,.....q...e,.quL.li,. .C"i.,'Q, Q 'L vc,-Q nn.. z ",L51 "ici O A 5'l'lLL..E4':'h Qfzjf:-.gfgig:53,ii!15-5ify.'ii1m:?Szazaig-3.3..3s,g---f uf' tad iii? bn-o '-., D. A- 1' faqs 554.0 S--ng :fn :ocean-Q. 91 o-lb l'l,L-.,.2f'g,:'3"g' xoenun-cron -Q.- rx! 1- 'Tv'-' ' ,L 3 1 fists is .T-.E , "'j:?' 'L vofovzs :Q boa: l"'f 'Q . ' I dotlilbcn --,,3 afzffzeaz seaazeza h v E22'.ffi'35 an 1-9 1 I. Q ,, 0- - mfs rg 5:1-'fg55?5ikzri.. fl'Y:4::QXI,z af! A GIJZIZSJJ.. 2' "" 4 if -'lt 5 2-if-A L1 3.7 91 Os 8 IJ nog 0-vu ---err - -'-r . if ?Ziux.x'.tfxg ,if .df 5 335-if 34g:g:::jar.-':t::'r .szsfazzxx 0. 'Q iff. 4 our a., lil l':'2lc . Q sn.. s-:A of 5-7170 or nul- dv-1'-f H ff- ..r:::'siI.-...pg :.:. ads .1 311 - ' 'lb 11-O-aero ,go ',T::: '4.l'.'.l-4nao:v,0v --.Q-.3 "rug- as 035: can - .vs -pw """"9 :.::--' 'I+f1I""zvr-Y' z Lzzv--H-'M . '12f-":,3!ffg.:if7 ': "viii Ef.'ii1a?s1f?fsIzm 5.2.1 5' '.-'ai sb.. on 'if 1'1""" s on C149 I-Le L-si !T3 fd 232 CQ D'-IC It I ?..f'1-33 owner ivy.-, Q-5 . v "-'rd-se ca- ., 'fzgee f.4a.i'?-L "9 Q-n gas 0 us wifi QED Q:- 4-Q vlrv-Iznnuvwqg 4 .n 1"2'l"!' uyug " Lit'-Q-x'lvu U9 DOW qwcsls-q,.,Z,,sQEz?1i4:::'11i, boo ,iz -4 -pw.. an Ts .ax rn i- - - 4 'mn T T 3 ,4""a. ' .t:.::..,. :..2-w-,, 12 --gg: -will-. , u- ,,.. A' ' lil- , Y .wo e 41: s zmzeie 'es2f?'i542ti"..+3?ieSm:af51i!:e.e2 igrgggas:3a:::q:.3:'Ql4'171s1Lt1 -rc'7'3"' f'-iV.i?"?ie ,...4 .':,. vigil.: :tx 1:4 an 5 0 as Q 1:1 Lilfii 'si 14 ivy: r -- -11"'1"' rx. .. 2: --'--"M"-1 L sn. .Q "!.b0.iu.4w ,g,-,g,,g- H'-Q' L Q 51551 1.-it-3 .2Y.'5.'2i4H-,-.X'L.4,,,3,,g-.lg .. L-1 - ,.t? 3 1 3 ....AL. Q 1-5a:.gg',1+fs,?',1., x,g.ef2.f ,mi M-fiiuizzfzerg ff?-245-p.4s:if n:m-.:sse2':2F1'- 2zff1'fw 4' ii-51154 :'ig?'f2l22f5:-gr.1g:1:::z.:.f4'i: 55'-M 'GTG 'vie fo -In 1'-' ,"'.' 9 in-Anus?-:vvs.:sn 5 F52-n'?'.?i ...aussi-n , ' -fafgs-g,. .wwf 1-3371T1"5L3 'missin - 'xt' .L -3- 4" 'J' 1 s f was-40:9 s..4--gay... aww-ru-.as...p v-.rv-one. 'rua-ag- as -- li ,-no-so 0-no .sv .. -2? ll' Palmas- '-4 1-J 'KC Ol .LZ In 4 in :T-xy-Q - L .,,.:x.:, 1 rbi ""0i0.-4,0 aus 0. git UIQ ..-Q 5 .. Eg L, Mio- S 'ix'-'Q-411 5653.211 t . grgn, f'i'f.':1. .1..2..?2, -his Oli! .4 4- I 'Y fc-ng., sg. 3:f?1,t.H:-I c..":::.::r:. ggigrqu -multi 15.115 szzaiiim Ev? '5 "' "' " ':""?v'1 "- -:-Hn -- - - S! 6:-:f ':"?e!.,.3uzfL0'vsf9qi-al, uv 4.18 2, B ally, 11:2 -ittoff 6 g t 'Q-'if' :"" of ru z :nat .1-.:a!'z.:: .'-:t':.:rx:' .- H 3x.5.:fsz::.n:'f..i:.v:'-:xl --V"-ggjgp if-' ' 5. -+3 Q-uf . U I g- . - vac- 9-obo-Q o-nvwo augur u up -sup,-.-Q52 -9 Jo eqaatqsmovos- 4-0-4 -vt J one " ,. 0 041 .eq -- but ,A -:f7Aj,.- LA- f"-.:1'f.a, if ':,:,:'f-zum 7?f1irfL'ffT3ii?:.':'a?-'1fi'?'H'??5-'l5.515E635 A - 5. Q," ' -rvqe-uso-af -'J tivo- as air'--:fi-4--Q. 1' ffl 90 rv-Q A gg a, . 4 1119+ . 1,9-ta no-:aw-v:.f,av-E eZa'E2-ng.-3-:'z:':.S::.-of-Lila: is n.4x,g,1"g -. VJ . . 1 f-0:49-af -1-:zu ia iri"16-eaeeroofcgu-args!-ln.v,.yrO 1 'fav'--ogg x Q I . GI-L1-,Y-7,,2fz':-:1:.i'E.,..z. :z3"" ' -'W 4",:.z'f-'iv 2 sq, ' K m Q +R L. . if xl' tg o S t A ' ... .. 4.1-: -1 sz-:r::"':-:'d: ..5 ::-'5':! .fm MH-zz: ELM fr- -, . W zfssiigzgg Ea,,,.,,,,,,, . 3 49 QL ,2"L"", -12" 5222-sf? iff. A R' 1 .1. V- . f.. yu! 1, F- -f g- PM v ig' 'M V " 'iii Q21 ..'4 .54 u nw fi .5 lr. '-1 2 U in-4 " gn. ' 4 ,a Oavisxgo-1s.Iv-.-..nq.vvo enum--1-M.-.V-,,I,,' 'swoon-usaazo-no-will-CI' Wfiwav psy., A' ftavpvggv-.--w..-a--vqa.'uao vw- to -,.,,,, ,,5,,., ' r an Q0 o as-usa. vn!9'19!.x v -o--w.a.,' M' sg .1 M G - N k ., -4, 5. Azz:-.ein Q -was-1 ppt 0' ' wtf. v imc .w Q, 3.-me "'fj"'. .0 . 1 w v '- -vnu-5.Aft'7u , N N :z-11? , , , 1, 5 ,Ima V. 7 Al ,W 1. , ,W ,L Md, 4 ,, - + . V - M fy - i 1 , -..,X-3,g- , - f . V .9 . 5,1 -- ., ., 1,-rf" v Q, gg-,. e 1 C1 wr'--wg 1.14-t. ,,"' ,,: , ff ,,5,,..m1:.-- .,,, F". L: -H V -1 :QMQ H GJ '? .six 2 Z:3I:':,:'-ufaf' 'P'r'?f'4'z'-ffff-T151 -A V -4...-.,.-. 2.:.:.a 2 ..1':p-ggzzszw, -fgfm -. -I ' H gyflhgm- fwnits hc w-'H--in ' 52, -been .-pb: . m f t """ ' . w Q '..- ,.-.-. ' f . sw. '-I ..,'.', ' '. . - ' ' ,- .3 ... jig' f'. :'."-J' '. 'lx '-.l' Y" ', ,'." fy- ' ,1 : I, '-11.14.-.5.-.Q A, . V:-nz' -1, -n.-!..!i2-v?Si.-,'.Ir-'.:?'.:v24f?'-gf:,::f,- Q 'A 3 ' 5 " 5 L 01. X Q 04 Q, as S Q. ,-4. - .WX "' nj ,j-1.3. -' 3:-."':S' . .-4 - ,IA . . -.' -J.. .-1-'-."7,. , 0 " .4 . .M , , - '- 'rf'-in : . ' : ,L 13,-.g.-,A A . . . mx. , -1 Q '. ' . - ,j 1-' Q '- . .,',. x ,1 ,.'.'f'- -. . f P' ' '- - s V u . Q Q . u 5 ..,.v. f ,,-.-.,,,,. x M? ..".u ....,v1, , . . . Q 3. , ,A N , , .,,,,..e.,,,..' ,. .ff J., Q ...fe , 5.4 '33-: ag, .. . , ,,. qu .,::- . 1.g,.. , . A., .. -.,.,'..A , 1. , ,ry .. -,nay-,. .'...- l....y,1,--... .,H,.. - ...L-,f - : ,f- ., X . ,H . , Nj.:-.L A . gy,-,-, N.. .-.pg-fkx.-. -Q., v - 1,pggfr'u-..'-'s-3.' ,A . . f. we .-1 .fy .4-.a-af' nf' . 2'-'- - -a,: .3'3mnQf -1 - . W ..-".p1:.f- -. - A - , a -, . - -' - - p 1, 1 . Q, - ,Q -. .. ., , bg ,A , 'if' -. ., . .. . , . . ,gen ',. 3, J 4.-' P. y . ,Q ,Qt I ' f ei reps . . . 45? GQ Q B, ,J .., -.. E ,,, ., , , ,, .., , .4 ,, . .V as 4 ' ,. . Q- ' - 4' f , '-fa, ,Q -. .' . Q Q -,,1 - N - v f S' . v r 3 x, ti ., . P nb Dr f ,D . gf .sv .8 Sf 1.3 . - , , . . , . K Q gi. If fa nq' f ' "J '. 4 I z -,VD 0 :Wm . f , 1 z ,, ,- , ,. f 4: , . Q- A 10 ,i. ' .17-. ,"' ., ,' c 4- . f e' ', f' f 'S 9 " . ' . , " 'w " -.-'O' ' ' ' 152' r f W- ' , '-, ,. .-' - . P V ' 1 a 1 K . vt J 6 0 C, U A s Q r 1 1 s 1 ' n 'H J' . - -P - Q -0 -. . ., 'f S ' . :uv ' : v V f S' 6 ." o I J ' . .3 - 0" , -" ' Q A , , 5 0 9 6 L o 1 H, up 1 , - 9 X., , - . . ,-,Q a . , . - v y 4 5 vw 4, Q -3 , J i vu .4 ' P an 4 ' U Y fff. .9 1' 27 f L I 5 x r 'Q f ' Q., V , . . U C , 3 0,9 I. 1 4 1- 0 0' 0 " T "0 1 , g ,, . M ' .R . ' ' Q s , 1 ' ' cr' fi? Cl! , N ., ' 1 f , 'L'g'.'.v, x ,?"1fi4f:qFi:'1" 'l'f'SF'. '-11 vm 0 ,G Z., , iz-Y' 9' .4 I5-:' iff. , ,Lg 6 .-:: l"J"1' 4 Y -M: I Q 'O it 1 Zig! ' KJ. .. a 1 s ' , H1 ,.: V flak, 15.46 1, 069104 ' 'slgft W.i. 1' Fi. Y-138 Q' .- FE' , Q. . N ,. ., , I . ,. . , . , . ' - . 12' I . x y '.' '. '. 4 ' 'r, . ' s 'fait c ., , . , . ,,-iff , - 54.1 g.,,g.,f . ' f . ' ,I , QE. C ' ' 3: w..,,f f- .,8..-.- --,.j.f-.gy ,5 . :V . 14,1 ,..T-,L.:,. .H , - -A .,f,. ,Agn 1.4.32-.H-.. i V,J.:A..:.:JAq' ei .V.,,l,- ,Q-,. ,.. .' ,V-A. -,.'a:f:1: 11: 1 5...-.',1,Y '- ' . 7 -uiffn-1 ' 4, K I , , lv. , M ' '. . :M , ' . '15-ta '-1 . I ,fi I- A , A. -- . , . . ,. . ,v . . ' 5'-,is --., . 4 x. '.fq'u -1 Y . K '.-K -,, , , 1,7 , . . - y , K -' ' , , I ', . b. ..-9 .. ,I ,. I. I, U, ',:,,.,r., Q . 5 4' . 3, Vf.Aj,.g..,g.:-- R .. -, .- .. Q . . -,.- .- Q ..L-Lejmf - . W5-,,+4 Q,--rg,-,... '.' '.'. , .A 'Q' ' ,, . M. , 4 K ,xg , h. 3 v f .4 h. . 1,5 ,A x , . .-1 Q'-'.,-. + . 4, . , . gf. . . . . - zalf., .1 - Z I.I.I V5,A:.1' 1 af 1.1. gr wg. . . . w, 9 , 'Q'4 .", . 'NJ-.'1'.' . , .' - - , .. r . A .x ,. , .sg .,4,.1j,,!,.. ' 0 5 0 Q K P . '1.'.. , -r,. .2 gig. E My i ri 1 ,.- All ,..'-A-:"' 1,-f, I -V .- ' b -. v A' M .' .- ,vt . 'Jn , v. ,J , 4. ,. , . . , X gg AU, . . 1 uh ,.'.lg.!-V, .at . 1 .,, o' v.. .I A, -,-, 2 . -'.',.1.' , 5 ' ,, . . V., .. -, , V ...X . , 1 .,, I Q n 1 ,-me A f x 5. yd - ', Q 1, r Q "..L4' if f, " l , 'vw , . . X ,- , ,jf 1, -,ff Q 'fr . 'J' V . , ,,,, ' . ff' , ' - iv' ' , . -dv , ' ' 4 s 1 . . 4 f , ..f , -. 4 gm.,-. "T-Cga' f I-av' . " .' 'J-' ,'. 4 J.. K .A .K . ' W.-1 .-., . ,. J' . ' f - ' .-' ,:.",',-, . A 1 -, , I . .I , , . .-A--5,,,.'...t 'Q . Q. .R Ag',r,, , ..---'.. - AV. M- Q. ur' . , ' ' -, , , . 1 , , .531 ,Q f ., 1 . f N .1 1 'lv . . -- .. ,. .....,.. ,-,. n E' L v Q .' .4.q.H,:., . 4 -if ,H,?.'5,P,.V A ,N "' 1 5. fp -M.. ' .J .r H ' - 'a n v V F- . - ,, ., .- . hw- V - 1.226 jf, -Puffy,-,, -'g,I '-553 , 'w 1' '55 "-!.: ., , A '-1- V .- 1, -.-.Jgw-.,LL:. J + 4 -- f 1 Vg A xy-, , f .. .3 ,., ,,,.:, .:.gg:'. --5, 153 -535.1 45 . ,Q -il.. .. V, -- J: -.'2f5,Q'2.R.,-f,'i1..,.:.g 3'-' Pg, ff' 'iQi"55g1' "2 1 , F.-41, 'l"' I-fi - 'V fY,f?4'3f iid' 'l?Jf.f '. 9:2 A af ssc,-ayvav-:Na-X Q , if izbkxafgll ,a my N ,-1 'V' if W gg x ,, . -,, . M1 ., , X , . ,. ,Y ,, 2.5 ,-.411 ' rf 7 93: wifi.:-ifQ"-fJ?'llg:' 5 J' 7 af ' ' . -,X .kd Al.. ,V gs '. :- "Y: . A41-,' 451.--V-f--f -x.ib', ,' - r '- . f 0 f fa '-1 1, .gun - -,' 'T ff-351' .'. 'Vu ' 2.1 ","?'.- ,g- '1, -' defy, f v L . f . 33, Jw ,,.,r .,- , . l ,,.- .. , -. -, .-.V-. " fzgrgf mf: ' ' '.1-' ff. .'fy. ' 1- .ix .,.I.I ix . " . . ..- , , 1 ,sd , 1 s X , . ,w Nh. .4 -,1--:M J


Suggestions in the Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) collection:

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 73

1958, pg 73

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 22

1958, pg 22

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 7

1958, pg 7

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 69

1958, pg 69

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 55

1958, pg 55

Alexandria Bay High School - Alexandrian Yearbook (Alexandria Bay, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 42

1958, pg 42

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.