Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI)

 - Class of 1943

Page 1 of 92

 

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1943 Edition, Cover
CoverPage 6, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 7, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 11, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 15, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 9, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 13, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 17, 1943 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1943 volume:

., .,,.. A. ,XfypM'MaWl f p!y1 w ,QeM . I X , , 5 A . rx ' My! ' X5 ' , ' 1 Q' I ' Q e . , M v X . 'fl' J T lvl. J' S' Q o FL J V a Yi NX. -, . , , an . N N .N . Y-J in W 2 1 gif 'N I , I X e .J -Q K, W -J j y 'Q'-1 www .,1f,Q6E,g A WW J Sk I 55,6 mc W " f .9 15 ,P -- RN-2 xp V 3 'Y "fwu 1 K Q Q ' 5 ggi ' ffm A .gi fy ' . 'Nm X 1 V ' ,V argl? A YEKA nw-uk , YV DV X fgx T 'N X - , D I ' 9.3 'fx , ia 5,1 A 5-Sw. , ,X ll ' .1 . ", ,qvj L g 5 , f-w:a1fff,,j ff:w-N, , , w ,ff N AQ, ' 2 j ' , ,. mr' W' ' ka J f ,.4i 1:qi ilAA ' V I . A Si xx! -Q3i?EJQf7 fp Q11 R Q 1i 1 - A Q6 L in , . ? Tf1,, A , . V k ,l , 1 , A l ,. . . L l , 692 gg' 4, W 'Eff X X... f' xXx W xl XX' Rss 'iv 'ek V w Y AWQ: 5, Xp I . V ui A N gh I' x f . ,iv I' -. I, rx 1 ' , "1 1 N , I MLM 1 f YW!! J, :uw l ' , 31 Q f x Tl ,fl ' f 1. f , W ,Hx ' 1 ' M 3 U' Wx K W ' 1' ' lt' 'I Qxml K- , J QE 1 :M -,H X 513 X1 3 I 1 ' , J ' :E V' MM ' 1Tl1" .I-zmxf ' ' N! L :V dfx t llrisli' 'Y lN H"'aN X 'g lm Q' H If 4' M641 ' ,-.v, Al v' H N V MW ' 7 'I Y' xy X, f 4' ull'-llvlfq' Ax X K Jf' f fl ' x ',l , ff '441i:'fivx XX ,QQ j-ffggx, ,ff "f , 1 4!w-.....Qi F 9-'ff xo M 'W f Hx - Ya? fx, ,Q -- - K f '?T"i"-:3...--1- Af' gii x -, - '-Q. -. - xv-. "' Z xj- x QL fi 5 ++:,t gil r 1-le 1-yllllrlnefkf THE REMINDER The Students f Nelson VV. Aldrich JuniorfSenior High School ...l943... -WT .... ,WW ,,., ..., 1 E I Q l lv- l I A ' A D X ..a4,.i.. -..-. fli-In---1-E11-1'.fLQiffL-4 -..-.- A-.- Publisllecl by O 1 1- 33111111 fm I-' " 4.14.-in-uh4...r Ns wthflw f tit! i up ws i XX Xx XXX X X X. X Q,6dLCCLllL0-FL Io the flag of flCCdOlH uhlgh L K. 4 mn cs thls bool. pow bln and uhuh enables uS to Share llbcrtx and 1l1SIlCC ln a unc CICIIIOLIHLQ. and I IO I IC b0X9 lll Olll COUIIIIX S annul 101108 uc dedicate thu 185110 of l he Rr mxmn 1 . Q. ,,1, 0 Q kitin W X 1 it vi ,1 W ff, f Us NW x t Siskt -' if 1 1 5, X X b S A X X X xx Y XX XXX1 , X 1 -1 r -1-1111119 -1- - I 5 Annu -u...l- smug X144 u.L.h- 51.43 .Jw xg.,-Fl Mega H11 lxll l l K K K 1 KN IIN J L 1 1 lo 1 1 .1 1 1 x xx 111 11111111 ' vfilll-7-'. .'-, -- "K "" "'l"""l'.""w"f ""W4 Tl """ w'i'7""'-"" .' fl-,'-T-4 . 1' 1 1 5 A ' X ' ' 21 -Q' .- .,-,' -g . N .. 1. .1 .. -. . 'l . T , - -.iff --1 ,w-.- -' -'--4..,1L.13'- -..-4.L1.:.f...-411"-,..1..1..1,1L1!-1.'-' '-1.41. -"- ' --lx.-1-V f---1L' As' "-.4:1:..k.4..-1,-1 '.1.4, .11- 4 .',--1 -.,1,- -4L.1-u.11'.E1-.1:.-,'-' '-:QA-1.4 '-'Qqg'-'f' ...c"" : CC lllf llliNllXlll-,R s111ll's l1111'1- ilL'X'11lL'1l lllllllf' llfllll'S 1111 1l1iN 1-1li1i1111. l1c1l1i11g 1l111l il 111igl1l ln- ll Nlll'lkl'SN i11 1l11- 1-xl-N ul ll11- Nllllll'lllN. D1-1 'It' ll11- w111' Llllll 1111i111'i1i1-s. 111- l11111- 1'111l1-1111111-cl 111 11111l41- Il1ix lmulx 11s g11111l1 l ow ul 1111-1'i4111x yc-111's. XY1- 111-lin-vc il will l11'm'1- ol IllUl'L' x'11l111- IIS 111- grew' ulmlcl' lm' il will lmlcl 1l11- l'L'l'Ul'll ol tllll lllllllf' llllllllf' llUlll'S 111 A1111-i-l 1111cl tlirm- ol' Jlll' l1-llmx' NlllCll'IllN wlio 1111- now ligliling lim' ll11c'l1- Slllll. XY- wisli 111 111l41- this 0lJlJ0l'lllllllX 111 lllllllli llic- lillNllll'NS lillllllll lllli llll'll' Ii111111c'i11l 11i l. XY- IllNU 'isl1 111 Nlmxv 11111 11111111-1 111111111 111 Ilia- l.lll'l'lll'X Llllrl Slll l1111 lilQlli1lN lm' llln' 11111111 l111111's wl1i1'l1 Ilia-1' lILlXk' N111-111 i11 11111111ili11g, 1l11- 111111111 lll2llL'l'l2ll. XY- lll'L' Yl'l'X gl'llll'llll 1111l11-.X1'l Stull lfll' 1l11-ii' 51111-mlifl 1-4111111-1'11Iir111. W1-11--111-1l1v lll lil Rl-1NllXl5liRl11ll1L't'l'lNSL'SIO ' llmv. lllllllllgl 1l1'11 il will l11-lp in to lim- 1111 '11 .Xlmliiicli '111l l11'l11 14111 111 11-1111-111l11-1' ll11- Cll'1ss ul 'lI1. l111-A If 131 11 us. 'f ' "ill-fffzfrl. Wm- -.'f.f.-ff-f1-.-- .I I . HI, .H . "' ."+:1'-.' '. ' ,' " '--U-b5-?-i-vfi11'f-- A--L H?-"-111?'-'f.-"Qf'7"'.v71'lT:15,:i1frvl'-1'r7":.,-,ya-ye- - ' --.-nw'-':r5':1'1-w'1'-1:-v-.7-gf'!'Il:-11--e-1--rv...-A-fvy,.,v,:- .- .1.--- ...v,4-,..-,..- ,. 1 , 1 " '.'- 1. . 'j. ' 1.-'-I-" 1.1-1:-2, .3 ' . , 1 E 1x 1 - - . -I 5' ' '1111111' 5. 'f " ' 'J 'll-1'lC1ni'LM1b13-1-.i3ii1ilLiL.-f..1.Lli-,izgg-gli :1gg,,.,-1-151.31 -1.-2:41.-..1..--1-.':,LQ.'.5-g1:.-.igg,Q31.:,:-.-1..:',-,,.'f -z,,'f',1,, I 11 XRRIX X SHFRXIXX 4111 l 1101 IRN 1111 X1 11 1111111 11 S1 11111 111111111 1 1111 14 manage Qfwm 0111 fwpewwtendent IN .11 1 LIN 111111 I1 1. 1 111111 1111111111 111 11 ll 111111111111111 1111118111 1111 111 11 S1 11111 111 1 Ll llll 1111 1. 11 111111111 1 111111 1.111 1111 1 Xl 1111111111 1111011111 111111111 1111111 111111111111 .11111 JL L1 11 11 111111 1111111111 1111 11 1111 1 11.11 111111 511111111111 1 11111111 111111 11111 111 1111 1111111 111111111 11 . 1111 1111111 .11111 JI .11111 .111 111 111 11111 11111 1 111 11.1 ll 1111 1111111111 111111111 1111111 1 X IN 11111 11111111 111 1111111 11 XRRFN X 9111111111 1 Y '. 1. .' , 1 .- 1' H01 . If C. ' 1'11S S111 -1 l."l' 1-QN1' S11-1-.111'111. 1 I'111x1:11'.11. 1111' I 1 11.1 111-' '. - ' 1' XY. ' 1' 1 11111 S1211 11 . I 1 I '1'l1' 11" ' 111111 c1'1-1'111111- l11lS1'1. N12ll11' 11-A llll 1 111135 111:1' 11 1111 11111 111'11i11z11'i11 1111. 'l'111'1' 2ll'1' 11111 L'l'l1l1ll. '1'111'i1' l'1'gll12ll' 1'11111i111- 1'1 -- "- 1' -11. 1 S11 1' ' ' '11 '1 11: '-1111- 11111. Y1 '1'1-' A' 111' 1 "1i11- V 1115.1 111"-2 1111'-g"-I . A2 1' " -'1i1'1'. 8'1" 1-11-'111-. ' '1111111 l"1,' 'g,1 ' 1 '--11' 'z. S11','. 121' '11-1 1"' "1 '1111: 1 . U .1 1 1 . . I.v I , 1 . 'hd'-' IRXII XI ISI RI XXIOROSO HI'RIII'RI XNDI-RSON IIOXX XRD XNDI1 RSON X IIXXI N XNDRI' S RIII CI I II XX XI IIR IIIRK IIO N Ixl NNI III IIROXXN N X QD X RI N XID 11 IRXNIx KHRISIOIH I ll I IOII IHXRIIAS LOONIX O IXI'R KRI'SXXICIx CII XRI I'S D1III1X IS DOXIPNIC DHXI-CCHIO IHXRII'S DI-XI IIORK I' DI- XIING R II XRD I-II S III NRX I'I XII R I NII HIHR Rxxx111x111 xR111x1R xx 111x111 1 111R11 1R11 XIR 1111x XI 11 11x11 111xx1x Hxxsrx 11111 xR11 11xR111x 1R111 HXXXIRINS Rxxx111x11 H111x1x R111s1R1 H111Fx1xx R111 1R H111R1xs xx1xs11R 11111R1xs 111 NNIS 111 1 H1s x 1111 RI II 11111xs 11xR11111 11111xs11x RI 1 1xx11 11111x R1 II II RC 1 x 1 XIXR 1 xs XI XRII x xx XI 1111 x1xxNxR11 xR1 XIIII R1 x11x11 x11111 1 111 R11x XII R R s1R1 XII Rl x 1R1 x11R111 XII x IRINNI III 1 xRR HONOR I O I X I RI XC XN IHONX IIRRXC IIX R XI I I'R I' Xl XX XRRI-N I'I' II-RSON IOHN RIC H I HOXI XS RI! H R XX XIOND ROC Ix RH H XRD ROSF DON XI D SII XXX XXII I I XXI SH XX IIOXI XS SII X IRXNR SXIIIII RI- I SI RX R XX XIOND XX XI SII ROIII-RI XX XRHI RSI CXRI XXI-I l XI ISI-RI XXII RS DON XID XX HFFLER Xl SIIN XXHIFF IIS XO ARMI AIR CORPS SIDNI-X XXIXION XI IIIARI XNC I'RS ROX IIROXXN N I XXII III-I Ol I I RIC H XRD I I XI ROOD RI! H XRD CO1 I- NII'I Ol I HOXX XRD C R XIII! IR IOSI-IH DESI XNDIS II'ROX C XRDINPR HXRRX fl XFI II' KHXNDI IR I-II'NI I-X RXX XIOND IINS KI XX ION I XNPHI' XR IIXRRX II Xl II IORC I- II' C KI-ORC I- XI1I I-OD I-DXX XRD XI1 XI XNI S I-DXX XRD XIIII-NII S XXII I I XXI NI'I SON XII XN RFXNOI DS HOXX XRD SXIIIH IDXX XRD SOI SX ROC IR SI NDIN RI! H XRD 'I XSHI XN XII IOR IHORNF XX XI II'R IIIIINCH T I H XRI I-S XXII I I XXIS HJR! I XXII II 1 ':Q:' ,f 3l'l 11 -3. 1-xx 3, 1 ' R11111 1 11:11 .Q 'Z Q' I U 1.1i 1 111 'L R11 'III' x'111 1 111111 I fxxi' A1 35' 3 XI.XI' :-11x1':.1x1R 3 q 31 3' R1x11'11 11111. 1 1 1-1 '1 -1 . Rf 1 11 1 11111 ' IIIVVIIQXII 11 31- 3- 3111 11111111 11111 R i'l'IIi . 1 31 1 11 1101 1 W1 Q 2 1115131 111x111 11 1111 1 11115 11111f .ls A111111 ' '3 A xx'111 111xx1 1 .,1xs 1 1 ':'1"1 A11"1W1A31'A"1' I 11 f Fo: , ' 13 I if I 'flil IiI..,' ' VNC 1 1 11 1x11 11: 1 4 111' 1 1 L xxxx1'1'1aR'13I111x1111 1 g 3 1 3 , 13 Q 111xf 111. 111x11111x1. 1 1 3 3 11, g QQ 3 11x111R'1' 111xR111x11R- 1111111114 1111x1411 1f"' af if .lOH.' 111 4 111. 1,111 131111112 ' 11:R SIR 11 1 1: 11x11R ' ' ' 1 1 I 1 1' 111x1" 11.11 111111 1 ,J.1" 'F:y,111fF1 '1 3' 11 kiyfrx 111113 '11111s 1' 1' 11 1-ix'11 11' 1' 'U 2111: 1 ' 1 1 1 J 1.1 1: 131x:x' 1cx'11 -11' ' QH1' .1 QI 1 111 y"1111p 3 '1 111 XX'II1 111 XI .1111 1 '1 1 '1 1'1111111'11 1111 ' 1 1' 11111' 1111 J 1 1 ' N11 1 1' 1 1 5 11A 41 1 A.,.I'1kA 1 .R x11x I ' 1'11x' 1 1- 1- 1' 1113 1 ' 'II' ' 1" 'Y 1113 111 1 'y11'11xS I-Rlill 1' 1211111 1 11' ' 1 3 -3 1 'IQR 1.3 QI ' 1. -nm RQLL QQ X XX Rx XII XI XXIJIRS Xi XX IRI XXIURI X al x XI IRO llc NI R XXXIOXIX c XRQXK an IR XXI-XC IO XXIUXIX XXSI XXI lIlUX l XXII s ms x x X XI II RI SI RI IR Xl XR fl XXIOXID l RIX S XIS XXI IIX NI R IOIIXS x IUIIXN IIOXIXN IKIIIXX XIS x l xl IX SI 4 X R SIRI X I R X QXK X X X XR XIXR X X MII XIOR I S XIURK III XIR X X XX R IXI XIII XXI II I IIIIIXR I XXI XX QI I IXRIlx U H XII X I X K X XIUXII X I X X I XX IXXIXSI KO xX IR x llc X XX lRI XSI x XRXISIR4 Sl xlx 4 IIXRR lx RRIX X lullxx xl X Xl IQX Rl II X X!IX I IX IX X IIIXIX X fl Il XXI XXIIRI IX Xlux X I xl XI XIU -. x I x1 II I X X Q' Jef! !,'AXkA f ' Q X'4ll'l' IIIXRII-x l'lllllll'x RUIII' RI l'1llIx IIXI'Ullh IPI: ux XUI l4.Xllxl.lux RXX l X -. ux XXXIll-R RIKI ux IRX IN l 4,XXx RICIIXRIJ NIIIUIIII Rulll-.Rl XX4.II.IX IIIXRII-N xl-lllX XRIIIIR IU IUIIX sl Xx XUI ll-,Rl Xl XI Xll: I,l-U xl Xx lull lll-,xxlnl l RXX r IDSXIIIII NIIJ ',X l XXx Rulll-Rl SXIIIII XRllll R ISII .lxc. XXll.l l XXl Sl Xl-l-4 Rll IU 4,l'll c'XXll'lll1l.l. I'.IIXX XRIX NIURII 1, l IX lull ll1l.l.X IIXII XII CH l.XXXRl4.xc l- XX'll ux l-R ,I.lIM RID cu XI XXllll RX II I 4.Rl-.Xl RXX X II.I ux llu, ,IX IDIQIUIIS RU X II.I. XXIN clul , l1liXX'liX llu I.I ' uXX' C' 'u' ITIL- WIIIIIKIIHX .X',II'I' .1113 I RPS c.l4.RXlIll lf .Xx "U H' I 'XIX RHI I IIIRIIIIIIII cllXxllll4R III- IIAX IIIIIIAI IN ..,V I II' ROI -.l l XIII l.l- R IIIII I I ISIIR I Il XRl.l'.s XXIXC III-.I,I, XIX 'I".I. I"I'RI IIKI , ,, . , , lrllnylxg fxjlflll-'I ful ,Il'1J lIlf.XX'lx .XXX KI.II'lUX l -XXx R.X ' l.R XX'Il RSI XXI u lxc. IIXXX XRII 1. '.1fIN RHI -Rl llRll.1.x XXll.l.lXXl c.l Sl -ux lf.R 1 l Ill III mxl. XXVIIIIXXI IIXI-ClI'.RIX I.I'.Ul IDX IRR lx ll,Xl.l.lf.xl-1 IXXIIXN l- Xc.l A ux lXXllf.x IIXRII,I-.X IDUX Xlll IIIAXRX 'llluXlXx l RX XX X -. IIUII Xll IO -,l'll lll'c.lll-.x I-IIXXIX ux RIlllXRlXlllc.lll-x IIRICI- III Ill- XRllll 'ux c.lxlXXl- Il XIXII xl l-.X'l-'. 'ux IO ',I'II XI XI u l ux lull UXII-,N IiR l klf.. XIIIaX IfRX ls I'IARRIaXlI l ION".I'II Rlf.I.I.X II".I X I I",lRX KIIXRI I',.5 KXILIII RHI X II SI' XU I0 4.l'll IIXIAIAI-,X XXX l,XX ll. XXIII lXx XRIIII R l,,XXXRl.l I, I.I-IUX XXIII XIX XX'll.l.l XXl I,-1 Xlx ROI il l Il IXNI uXl A14 QI Rm 'I II" 'HAIR IIUX XRIX I-lll XI XIX Ijlixxl lilivl l:HlIull Rul' IIII I I III III IIIIIN IIIII It I IIIX l.l-Rl IXXXK lll-xll-R l'Rl-,xcull l cll , . . lflllllll gllXlIl , In IRI- IXXIIX XIII.II'.R IxI'. XIII 'XXX XX'lI.I.l.XXI XIIIIN II XRI IIIX IXIzX IO I-,l'Il XIURI'.I ll lXXX Ill I I' XX Il lIXl II l.Xx RXX I ll IXIX lXX ld -XX ll-xxl- x I I'NI I'.R XIUI I. I ROI' RHI XII l RXX llflklfl' IlIII':j1I1XII'IXII' I 1 XlIlI'I'IXI XII RR XX IIU XIIUIIN I - I-IIIRI , IM II1.,X I .Xl ll.Xl, HIIIIRII I.l,-A lm INDI' II IIX Ill X XXlxlll lXu I5 l'If.lRII-' . , ., . . , . Kill Xll l lll.'.lRll.' .XI m.l1uR1.l-. l' Xx 1 I'IIfXl1I' lll XIXXCIIINII-R Y. 'vvvrr-V-.--,gr-"'f:'V-n1'f --- ,x--fr, .,. fnjyw-.,7-ev.-.ggrrrrvw-,--rg--.-.,-,gY-gf - v V' --,jmevrru-g:5T!"h.,1-',..f1A-I.f1lgrY1lv"?'i!Q""gr,'-'FY'-'ff' V-'. "-"'!f"'Ilf,'-rug-f - . f l H.: - ', . , ." ,' '- . , ,A ,.. .U 1... ,'.--,.A.'.g' ll4wJ6V69Z H XROI D I S1011 11111111111 s1111 1 1111111 H1 11 811111111 ' 1 .fv J V. T .1 of .Y1'1.' I '. x 1" 1 'W f M- 1-1111 ilnlmfm Q' 5 M QMS' fngwswfafe-1 I 111 11 1 ll s 141111 l 1111 Faculty Members 1n the SCFVICC XM .111 1111 111111111 111 11111 11111 1.11111lx 11111111111x 111111 111k 111111 lll l1lL x111111N 111 11111 111llIlI1X X1l1lll1l 11.1s 1111 10llllI1.lIL 111 11.111 11llN l11ltllll1 11.111 .11111 111 11111111 1111111111 .1 1114111111 111 .1 111111111 111111 11111 11111 1111111111 lll.lN1ll 11.111111x 111 111111 s11111111 41l11111lI.11X 1.11l11N 4 " "'f'-'f,"'T"9f??' 11" "" '1""f7f"'?7"'f7Tw- " ff: " .ff-"5"':,f""f 1 -' 5'.1fif'J'5,'4v 5.4I'1-A".-QL.. -3- 1Q13L1L:'.1.a.,,.111-5-1-'1..Ql,4.1,-1l,L1..,'E,'g..,'1, ' 1'- . QL-15,5,--f',5QLiiLlLf..11:-Q5-l1'.,",,'-,,"-E '93 :ig . XX'1l,1,1.XXI 15. 1'1,.XX1XCL.XX. .X.11. R.XI.1'11 fl, SClU'11'1' R.1.il.1f.. 1'1'11xi111'111c 1111111-Q11 1.1111121111 X1 l1lll2l1. R. 1. H11 ol 1i11g,1ix11 131111.-11111 S11 111 1Dt'N1gll. llc' .111'.X11111i11ix11'z11i1111w-111I1 R.1.CI.If. .X11- 11:1111c'. 1Ji1'1'11r11' 111 1111111 1'i111 ,X11s. 1,lk1lIll2ll1lx. 11111 51 I-11111 'If' . 41 Q I? 1' .9 .isp 9. S hp-- an 4 R 8 5 'g I Nlxli Iixllx' IM- XNIUXIIII li llxxx cI1ifIlI.X.IS.. AAI. xxu, I5.5.CI.li.. Bl'mx'll. IILll'xz11'1I. R. .K.II.C..Iz. l. C. F. IIIXJIIII Clollcgv, R llcalcl HI Xluthc- I. Il. Ii.. I'. II. IIIZIIICN llc-part' KIIIIIIIIIUITIRII Slllmjvrls. mum xclxiwx ul Kimu- mL'lri.lI fIIllIJ. .II 1 flznlulr, Claw nl xx xmxn S, .XXII Nr J WH R. I. Sfho I ol - ' I . .. Ii, N 1 YQ' I7l'z1xx'- .Klux flmu x 1 .Xxlxiwr of Crrllllxxlrixl I'nixx'I 5. l .i I. ' ,YR . n. s if xlurl C. IINIUN R. il. li. Hin 1 Iiummniu Ill'Yll1lIIC'N. Su- ml 51111114-Q. Ixng- IIsIl Ilxlll. IIKILX, IicI,li.. XI.If1I. Iiruxxn. R. I. C. F.. li. I'. SIKIIZII Studies. l.i- Imrgllianl. Ilclm-gals -ai sl v , kb I " , V, . I J A QV I.. - I ixsqlag I M31 :,.,,,K .xy ww dm , v ' ffif 9' 7 , -f , we . If TPE linux l'1xl llulxlx- sux, lI.i..S. BIWLIIII. Iirmvn. I. CI. E. Kfumnu'rci:lI Ilvpl.. Bus. Xlgr.. 11rl1lf1lf'f.Il. I cuclxcxx' Wul- Iurm' KIUIIIIIII IR-I, R. I. I.. LII. Hmnnx Dux Clmnf In i I Ice IIPL' I lrI.A5 FACULTY Xlxkmx K. I'l5lIIk, Slxxux Y, RIKIIINUN. ISN. R. I. Slnlt' Clollcgv. Iimxxn l'nixx'1'f silx. R. I, KI. I-1. Yofznliullzll .'Xgrix'11I' lure. .XWINIQIIII IIIIIIKIIILII. .Mixi- wl ol lim! -I-II XIXRILI IR. liblvxxlx, muh .LIL XIX. XII. II1rIxuIx1'. Ln' Iumhin. Nlonlr cInil'SI:1Ic lczlrll- ms Clullvgl' I-.ngl uh IS.II.5. ' x IIIXZIIII C.uII-gc-. R. I. Ci., I' R.'I. I. lkxlxm. lm sun.- 5I1lIlJ 'C Ivgl' Ill HI hum! hill Xiu In R. I. I. KIHINIIR K.. lm 'Q Comm - Ph irlfm' Collcpr. lifvlm' Iimnmniu R. I.Sc'I1rmInt Dc- X ': In-pn In nr. ' K smug. C.. M-xxing. 1.1m-u-ni.1 Nign. R. I. nu-. ' 3 rw UI U . . li. "IH - IIIIIXX 1..'xl:u1mx, u.lmw.Hu,lH lmmunx. Ibuxmxn, R' I' 11- R- ,X in I U M- s.m.'l'SmdiL' Am. I, AMP" Jgdn' Q R' I'I"' Imluslxinl .X I I N. X mu Q Iii: IIIIUCIOI' UI: nu 1. R. I. I.. 1 R. -I. Ndmul ul Dv- Shop' .,UniUl. ' ' Id., Xxxx Ia. Lmux, ngn hlmx. Mhiwl. I Iinglxxh. Sminl Stu- IS.SI".. xI.I'ItI. KH. lllllifu' Plum Sf. . l'm.l.um.' Ifllxvlk II. IIxlr.u. Xlxkx f.. Nlmkxlrf divx. .X AI x ixx-1 Iimxxll. II:nx.mI. :ll11I 5l'IlIUI Hull Dwimm. 4-Um XII. INN c1.N .xr lim. ls. l ,. rum- xi.. c..mmi1m,. .xu ,JM , , 1. K. g,,,,, WIHHIHH 4-"llvu1v I R I- finllvuv H' In II i my High xx-yy MAIN xqxiwlr lzmmh ' Surbunm' Ffllllllliwll. R. I. Rm-1uIing f.IuIm Lullllllrlcignl. Spun' I'll'llIII. I.JlIIll. XI- NIHHII HI IIUNIQII Ish. NL-:lim Hur- gcInn,.Xrlxiw1 ui EIIQIINII. .XI'I. .MI- 'xcl I'I.1x Sxxlu Il I.. Iilsrxxlxnl llvblllillll VIUIP- INA" "I Um' "I 155, 131541, t.1.uIu.uti4m Cum- I947 R. I, SILIIU Colle-gi' YIIIIU1' R. I. C. F IIIYHVII Scivncc. Arlxiecr of S11Ic'Ix. Iiirxlngx f.Iuh. Frm'lg1'llfx 1-npx ..-,--T... -..- .-- 4. v .-f--fy. f--T.-ff---.-11 . - H -5---F1-1'-'s . 1'-""1""'1-21 "'j'l"', " ' Q ,. . , - 1 ' - . Y.,-IVIQ.-A.,1 ..,V , Ml . -, -LL.g.'A-:A-,Lanai umiw- il.. - ,LL -h,l.m4.- 1, . - ..4--V-4, H-AH -1 --- - IA.. -I I-llg.,A,.'A,a,1,,A--gg,,4x nxx, Y .ll. , I 05.2 7 0. "' .Gif rv A ' -ea f s- .... X' 5 " I 1 7, 2- iv F- 'Q fe. S :I I 3 I Ex AT ALDRICI-I Iixlnrklxr I. Nllu- IIKXIII -I. I'IXIlII4 Xlxksnxu. Rmuklwx. mann- Xl. SXINIRIINI, IIIIIX IJNIII Munn. Iixxnl Ilnxlk, MII.. ku, I'1cI.II. nun. I'h.II, I'In.IS.. NIA. IIA., Ii4I.II, ILS. XI.X, R. I. C. Prmi' I-4-u1'gm'lmxn. Xlzlillr. IIIUMII. R. I. CI. Ii., R. I. NIRIIK' flullvgv. R. I. SIIIIK' Ilullm-gr Ihnlvs, I1nIllmIJi.l. R. mlcnru Ihxllcgr R. I. K.. Ii. II. I'., IIZIIXZIIII R, I, Ii. I-1, XIQIIIII-mzlliu. Sli- I. IQ. Ihmul English IIINIUH. Pluuicul Iluul ul Sulinl 5Ill' XI.lIIII'IIl1IIIlN vnu' IIL':ul ul Ifllglixll III'- IQIIIIILIIIHII elim-N lla-pnxtlllclll. p1lI'Il!l1'llI. IIIl'l'l- Ulllrx li' Nlunql Vx-lil Imik. IuulIr.rII l:I!I:II:i:.,RIDI IMIHI Ixus R- Nunn I Rl I I in mvhlxm :Rxim-N5Iv1m1Il .Xc :sn Al. . UWLII' ,,. , u u x I' - lux on . Ismm 'lg-gqfln-lx, III XXIIII' Nl. Runxun, Nm In R' I' ll Nrluml ul Phui- . . l'. Ii. N. Y, I , IS.5. 4'.lI I'iIIllI1IlIlllI. "ls-llw. .l I Il 1" Xl IIIX I. I R lv x I k I-iuglixll. Smicnrc. R. I. Sum- Clullcgv lmxvu II. Ruulonr, II. I'.. R. I, il. IH.. mx I . Xluxim. II'x1wIl,li.S.. SIS. Ollc'-.KCI I'ILlx Ilmm' I-fummniu. ILS.. RIS, I'I1ui4.1I Ifclmguliml. XII 'I-I nl IIIIIIUI R. I. 5I.III' Klullvgc, .Kmlxiwl UI lim' Xlivmlri If.. KZIITIICY Mlxiwl nl Riel- UlcIu'sIl:u. kwin' II.ll'ml1I . umlin Club. Ili- gic, R. I. C. Ii.. ing Illuh. hun Imlx I'xugu.nnx Iinglixh. Uuupn- MWI0 AI Hu Iri. Senior I'Inx 45LlI'LlIl 1.1m I'l'lIll' tiluh Iinm. II. I.. 0"'I'A'u'k SfI""'I "I Cullf-we KIIIRIIIIIIIJIII XNNCIII- umif' IIA l"' . Ilvud oFS1im-lmfu Dv- I , ' l'1""" X' I num' hlx KIIIIIIIIIIIICC. 5 cw l""I'II3""I LIRUHX .I' Rumkl' IIZVIIIICIII. Scicnu' I""Xx.t' SHIXIH Rs' ., XIIIN-1 UI Clutc- c.lIIlSQ'I'I2lIIlI'X sux, 'I'.sI-.IL V chlh mmlh UI I'.1I.I4,.. IIIII I.c-slvx IxlmIm'lg1.ll,A IL-lil, fmpx. I-ill! XIIIS-If I.. C.. I-..,lII. I . II. Hiuh ISHXMIIA R. C.. I-.., .II n II'lI. I'.ulIl.um. II. LH muh AIIXINCI' nl 0rrIu-s- IHIIQIINII. Sufml 5III- hull In.l. IIA nn! I.. X1-w II.1mp' Il'Ll. Ihnml, Ulu-lv mliw. I'n-ws l'IuIw. lfnglkh xhirv pn.. Mlxm-1 ut IIN wmi.II PIAA I-nxxk IS. IIl1.ul. UI IIIIS IUIIX R Rl Illkl, IIA I X.IS. XI.I'1I. Iimrou I nixmxilx NlningIn'I4I. Ihrmll Iillglixll. XI.llIlc- II. I'. nmliu.Smi11I ill!- I'I1uiI.nl I-illlxmrixnn dim. K II x is 1- 1' Immlmll. Iiqnw- NIIIUUI Wan' Ilnml Imll. I-ullllglxliu Nulu D ID S3535 ' 'IJ":s1 I hi-.. ' .I .,,.-...-.R .-. , ... .A ...J.,.,. . . If-f'l13-J -I5 r J , ,, ,V ,, I A X , -.. .,.1.r'ru--1-.---an-1 1+-'vp-v-- - .1-f-r1v-1-- ,-rr. --4. 1 ...,V.. -.,f. in -I . 1 I , .51 -H. N . ff , , . , 1' 1 L A A X .' "1 --'- - , , . . 1 , . ' . , . 1-,'."1 -'f ing ,,'-,L-.1 :1:.1:....4:1: ::,1.'.,1:g.',..-1---..--1-.L-u.1..'.5:I .z-.g5M':J.:.1-.-:.1g3LLag5gh,g,5.?i!-... ,..'-" ' RIiX11Xll1ER1IlIiR.XRX' ISUXRIJ l'l1XI 111:1': R. SI:11'11'lI, Ii. 0'N1'i1. 0, Olwn. In l,1111I1. R, IILIIIIII 8 N1'111111I 111111 XI. xIlll11lX. , If xI'l1Il'NHIl IS X1111- 111 1111111 1111111111 1 N 1 I I 0 III I 1 s x1 1 Ill l INUII IINUII 111111 Nlllll X11 R XIINIDIR Bl SIN S HOXRIJ 11 1 S N Mux PMI N111 1 ,A 1 I XIIICIII 1 NIIII B1 .f 1 11111 mn 11111 s The Remmder Staff 1I111 171111 I1111111 111 N limnlr ws 111111111 ' 1 U 11111111 11111 Xllllxx H11 11111 lhl N NI I ll 1 1 P1 111 I I Ill 811111 , 1 1 I I II IX I 1111 1 I 1 ll Q I I' 1l 1 1 1 I I 1111 11r11f11111 II I I 11111 1 1 111111111 51111111 HH LN lYlI IKINI I l111IIl 110 11111 1 N11 Nlnturm , 1 ' ' 0 - 1.1.1. . 1-. 11' f 'x11. Y . K 9h R1I- . 11. Hahn. ff ' - Y.l111g111111.l.. Y'1'. . 1' -2- v 3 X. II11 Ilcl. Y 4 lI1i1I11111': I.. I,L'1ll2ll'2IIN. . Ii. l'1-11111 111. 1. 111111- gun. ll. K 1' . 11111 . R. IIz11I1cx. K. I'l'l'1'N. XI. IIIXIIILIII. H. N ' . I. 111' 1 zlix. II. 1 11:11. .Q " I I A f A Ii. .' C '. .'I-15' " '- . T 1' " 11-11.11 111-z ci, XII'I,L'1Il 11. . I' '-1 - ' 1 ' C111 ll 1111111. XI. . I 1 51 1 Nw x11-. R11 --1 .11. 1111- , 1 J 4 .,' I-11. nl. ll1111111p. R. .Xl- f I 'W 1 '41-'1 1-sf-'H 111111. 1. i - w '+ . V 1 , " 1 I 51111111 111111 . ' A 411, I.. lk- LIIZIIN. Il. 1111. f - .L 1'i1'11.111I1111i11. li. .-X111 V A 11-1 . I-Q. 1111 , NI, 111110. S. Si1l1c1'1111111. 11. I 1 Yr g. 1-f. X111111- 1111. VX. II.1111I1l1'l. 111I -11l,1I1l1'j 1.il" U I ' . I" ' - 1 .K 'I' . . M Dt m H 'I I' 1-l11'1111L" C. 1111. 4.5 D, . B 'H ISI1 ' . 1111311 1 1 ' U, In XUHHQ-' -U 151-1 1 NI11131111, '11 11111 fill '11 111111, '-H ,f11,'11,,,,f1 11, 1-v,l,,,,, IIUlL'1llC Ii11N'11. 715 F1111 I'c'lI1'1's1111. '43 Vllzi-H111-X11113.111, '1:1 ,1ii,A,,,l.,,, 1,-Mil.-.111 x11 1-1 1l11'1y.'1L1 ' . ' . 121 , 1 . "IN 'I jum. jim 1 ,IL '17 I 11.1111-s Ix11I11'lI. 11 S1'111'I111 IH l'1l l111' S! - IW - L , 11'- RH 1, glluu-11, 'gtg 1111111 II.111111'.'1l' 1 Im"H' ' 111 11111 1-111111 111111A11111111.'1:a 51" -Il'4""' I" ' . ' . - - . 1 . " , A-1.1 'HHH' umm' L' R1x1'111111x f..111I1111-1, '15 I H ' , KI M, , ,AMW I 4 N 1111 1' ll111111111. 14,1 111111-11 X1 11.11. 1: ""N""1' I"""' 'I 1.1111-x111-11111, '-1.: .I1l l11IIl'111 RHI "1""'IN-'U .XII .1 1'i1'11g111l1 11111. '41 HM' Ill I"Imf"" 'III IIN? 11111110715 IJIIIICIIIIQ' X111tI.1'1111. 111' 1111-111111 1111111gg111. li? . ,, Q N SH In U, I-mlm X1-111.1 II.1gN11 1111. 1,1 X111 . ll . A 41, Ku Illvvn pun' 'U R11 - I'1I1f. '-IN I-Q1 I ' ' ,'-I4 8111111111 111 I11111111111 A111 31, 1-.1 '1 Il I11c11b1111i, '11 I-lx -1 .3111 11 111. 'ILS , ' - -11111111iN. '13 lili N1:1y111111l, '43 I-ix -1 . 1 - ,743 4- 1 Q J FJ ff iry QF VJH HQ!! fgfi XJfJ'lkJ.U fjf' U V D lf Ulxlfll X fwjnvx mf iXfJp Fil! "JJ Aifuf f hifi lf All MLJJIAX CLASSES N ' Y ' X 1 2 m mr mimi Q , 1 HJTHZ lm: 15' gyffwifxg Y 1 6' Nl ,fwfxy VV' fky -Mig' if N - .4 XJF.. .1 .J ' .J .. xl F Y W j 'xv f w 2 Y ,J -x, ' - .J - .J .f . ! 151 ENSfflIilNEb foffavaxu r 1 I V S ig S j NN 'W 1 gh 1' 1 . W V x 0 E , Q g , Yj. JW um f l f f i , V 1 Z' 1 1 f x .5 A l 5 ' lllllff "ll W R I HONOR SOCIFIX LNLX is Nl N ollrll l L lx Nl 1 N u 4 NIH R lulll R. l. Honor Soclety llu ll l Hrllllll SOKIQIX lx llu lllglllNl Nlllflllhlll .ulluu lllilll Ill.ll c.lll lu lL.ullul lll lllQll smllool .llul ll IN llu goal lll.ll xlllllx lll.lllx .l Nllliltlll Oll lo lllililll uollx l'llls .ill .uullclul Ull Hollol s lJ.lx Ill Xlilll lo .lll Ilu' Slllllllllw ullo llllu Ildlllkil llu sl.llul.llml ol Slf, lll llltll Sllllllks Ill .lll llllll mms ol lllgll ullool Collgl.lllll.ll1ollx SLIIIUIS llllil up ulxll xoll llu lusl of lluk lll llu lllllllL 2 ,il fx. - -.-,VY - -.,.HVrf'- ,...,..., .. .,. .iff ln---3-JT,-,li5,1-7.V,..4.-'YT-,.'4,.:,file.,. .,-7..'f,q-ri :,,..-.'...71-- .13 ,4 ,-F. I:-..v--fi r:---.-.-I-1 Z .- -iv.-7-,yi .. , i lg-'-.sur .I ' . X K ' X' I, , t i A ll Q :. . 1 fi' l - . A 'F' " . Q a . -4 - h A A , Q.. I. , ' ' . .-4 I 0 N. I ,V . 1 V' I it . A .. 1...':L.-, + ...gf .'1'Iv.?f'--.13,5-,:ik,,r" , -3-:L.1L3,M5M,:fL..-- - A ,,fl1.,:34'.', nf. 'K' ' 5. 3. '.-'. ,3-L:-L , -.L-L1-,5',,5' '5' -.1 i:Qgj:.,g.J11: 11.1.1fu!J.'f---rA.'---'J---U-C-G1'J-S-'-k5Al'f-fi'-'I-I1.b2if4SI.1lhJa.2i-ff " ' . , , . . , . l 1 l I fl 1 . ,. 1 I 6 4, Q ,Af , , Y ii. 3 " , fl Wx K lx. if A A X l ff' ,,.. ,N Nr- ' ' xf 'l f I-Ilwl mn-1 ll W - I li. l'all'Lcl, R. clillllfbllll. Y. lille, ITOIII. I,. IJ4' lllll'All9, ll. XYiln'y. A, Wright, 5. li Ury. .Srl 'rn ': IS, S1Illl1IIll.fl. I'Iullismilo. l. HlIllCllC, ll. NUI -Il. H. flllllNlUllll. NI. lxlflllilll, '. 'll ox, I. llcsllllllalix, I". lilo Lo, R. SI:ll'l'4'll. Slll ' l o ' . YlllH'lll ol ' IAlll 11 m1111111 M Av -1.144--1...-.s.s.mu mn..r'-md 1..1 -1.4.41 una Jalal- Class of 10 l IS 1 110 111111,11 11111 1 IS 1 11111 11111 1 111 LX 2 1 1111 NS 11 ll 111 111111 1111 0 1 1111 1 11 1110111118 1 1 ll 0111 S I 1181111111 R 11111111111 X1111111 1 1111111 311.11101 C1111 11 1 1 I' 11111111111 NI111111111 5 1 1 111111 1' 1 11 11111 11111 1 11 1 Us 111111111 Q- 31-1 W - '- '3'ff"""v"f"'f'fT'f1'1fr-..- ?'if-'- ff-' -, "fr-:"'+ -1-1 Wi. '-:Uv 1 h ' ' - ,113 XY- 1111111 111- 1'1'1111'111111'1'1-11 111 2111 1111 11211'i11g 1111' 111 211111 111' 1l1lIM'!-111K' 12151 WZIIA g1'211111211i11g 112111, fllll' 11-211' 1'11111'11 51211 17111. W- 2111z11111:11 1111110111-1. 211111 111z1111' 1111? 1111111 111 1111- 11111- 111 ' IIN. .X111 .1 111' I' 11' 11111 111111 111 11111' 1'1z.s K'Cl'C "CIl1. 1111-A' 11'-" 111111 115 111 111i1'i1. 111-I' '11'c 111 g1'211111z111- 111111 21 Riu -' 1121 -111211 111 L1IN'1L' S2 11.8. 1V1z1 " ' " 2 H1111- 11l1 1 ' .Q11111 111111 11111' 1111 111111-2 " 11.1101 i1 11'111'111 Igl ing 11 1" 5 llikf I . , .' , , , - ' ' 1 A m l"11'-"'.'1'111 .' -1 - la Sw "1r11' 11111 ' 1'I'l1.Sl11'1'1' ' A' . 1 ' H 111,.XS. U19 1.113 l'11.1I '1111': N1 " . 11. N1211111111-1. R. .xllhl'l'S. S. 111101. S. i '1'1'1' Sf' 11 ' "1 N111 131115121 . 1. 1,i'NlIl2ll'2l1S. Y. 11215 1111111. lf. C Rl , 1 1 Z 4- W A 4, ' 3 'A Y ' .. ,, rg J I-XI-INN KNDI-RSON 1 XII 1 ll KI s x 1 1 11111111 111 s11I1 s 1 1 s 1 111,1ll1I111l s 111111 1 1 ll 1 111 ll 11s1 I I1 R bl IN 1 1 1111 Fx 1 Xss1111 1,1 11 111111111 1x1 1 1115! 1 ll 11 Nlll 1111 1411111 l L l 1 K P15 NIXS R11 XIOXID XXK I RS slt Llll 11111 ss 1 s 111 111111111s ss111111s s 1111 1111 111 s Illl 111 1 1 IN 1111 s111C 111111 LS Q 1 111111 I1111111 f 11 10111 X 'KRX UI 11 IN s Il 11111 1,11 111 l1lN1lS 1 LLIX 1 s11111115 IXIIILN Illlk IIN 11s I '11 ll 11111111 1 101 II ISXRRI' ll 1 1, 1 ISHN III III 1,,III N PIII 1 11 111 1 1 1111 '.'7 11 1 Sl s 11 s R111111 111115 110 IIJIY 1 1 XX IS BF XRSI- 1 N111 11 1 11 111 1 111111111113 11 KI Il I NN L s 111 1 sl ll 1 ls IX Il Lllllll IXIINIIIR 1111' 1 s 1111111 C111 s ROIIIX IBPNXI-I UI IIU1 Y l II 111111 1111 111 1 s ss 111111111 1 1 IX 1 I-x111111111111 ROIBFRI BRN C S 111111 1 111 sl II Il IN 11111111115 11111 111111111 l1L1IlslI1ls 1111. 111 lll U J NL 1 111 1 s 111 111 11111 111111111111111 1 11111 1111 U 111s 1 1 C111s fll IX1 s X s I II s 01 QSKIIIIIIII 11111111 11 IDF X1 Xl IJRIC HI 1138 I11s1111.1111x s111111.11s11111 111111 11.11111s11111 211 1 1 ls 1 1 IIL .1111 11 1111 1 1 Ii rt rl ra ' lim' . 'Ifi-1+ '...- E353 f 1 - .,-fm:-,-1,14 , V M, 1. 1,- ... ,. . . . R1'1 .I' .- 1l'IIi F Axim Albn Al I I X1 1111 11 11111 111111 1111-s 111 .1' 1 1114 11- 11-111-111- 1 I 1 I- 1 1 ,.- 1 Ill'l -1 111 Ill'lI 1l11ss111:111-s 1111 II1'l 6 . ,lim IlL,x:,1ldN'l1:i11LKD1 :mv 'Ina'-L-A.kll ng -uhltlu Iwi 1.11" -6 , - is 111111111 111111 I: 1,gIi11,,g 1-ws.: 1 51' IU- . S PI I -11111 W If 1111 is gqlwglxs 111L'111,g :11111 . 1111- 1111' Nlill I12lIl11, s111' 11.1 1111111 11-11 ' -. inn Ye ml . ' 'Ph 11-1' 1 " 1111' 111-1 1-11 111141 1111- . "' , ' I , Q' . K., - --1: --1 5 .111 1-3 I1111s -1-111.11111 11, 'X W," 1 "Li 'AI' H 1 1 ' . 2. :1. -11: 1-111 14-111 1:11111 11. .-1' 11-s: Allll ' - Ill 1: ' - tcm: -'Z I 2: li ,.,, . C A 1. 2- 1-i1'ls' C-11-15 1111111 11, 11, -11: U1 - ' jfqE.'ig- , mU"LmI Ups 4 I 1-1'1' :1 11, 21, -115 1111x11111 11. 2. fgjjf 11: Girls' I.1'z1111'1's' C1 '1, 151. 11: .rl -, 'f i' Ili-111 1I1. -413 I111':x111111':11 1111- - - V -- 111'l1A 11. -11: C1111 .. 11111111111 " , f I I , 121i , - IDIX I'1'111'1111 11. -11: In 'N 'hc '-"'-1"-"" I HI! 121111-I1'1'i:1 lf111'11s 12. 111. Ifl' "ml l I ' , ,' H' 1111 111 :1111 111 . 511' IN 2111 1'1111111siq1sli1' 1111111111-1' 111 1111' 11111- 11111111 111111 JIIIII Ilil 11111011 111111 S' 111 IIIAIIIX 1111 11' IIIRIYN. '111- ' 111- 111 111114 111 11111 111 1111- Ill- N111 I,.'-11111 11-1-,jj "X1A ' " 11 1111' 111111 1.1111 N' 11114 i111-s: Il1'11111:11i1' 1l111I1 11. Nl'l' s 11111111 111' 111111 111-111 s11Ii1111- 121, 113 01 --.111 P11111 11, 2, 2113 1111111. II- ll'I' 1 1 1 S-' ' I'l1x1: R. 1211 111111111-11111-ss 1:111- 111- 111a111- 111 my ' 1,1-1,111.1-,' qj,,,-1,1 1311: 11131,-1 1.113 111- 11-1 11-1' 11111 s111- gv . Ril' Pg C11111 121. -113 I111':1111111'z11 If V, 1 111111' 1 1-111: C:1I'1'11'1'iz1 I Illf W lm' .1 Y - A ' 121.-11. -' 7 -' I 1111 ' 1171 1' .-Ks 111'1V1- 111 ' 11:1 . I -,D --- 11 . 1 -111 .1 , "R1',"I'1"'I" 'I' ,ml I, jim' R 1'z1s- IYII 1110 1'1A1111'-311:11111gm'1111-111 111- 11215 w1111 l11c11'11-1111111111111 1111 HU. Fleming mlm- ,md wrwn- 1'l:1.,' 1 -' 111111 1L'ilIIll'l'N wi11111i H1111 l.m1iml,S lo H111 . I ,L UW 1-10 II lg! 11-111 zlmlicflls ,l,mi13- 1 - . S11 - is 11 14111111 111-1 1111' .111'- IIIZ II". -11 1'1- :V s ,, - 1 ,:k- ,- 111':1111'11 ' ' , '1'ss. H Ml: :II K. mf . . . ' 1-sf 1 .-'1" ' i-: Glas I'l'l'9. 1-11: 1 111 I 'm Yi1'--I'1'1's. 13113 Iix1-1'. 1111 , 12. ' 21. -11: IQ, 0. 12. 21. -11: 1 1' 1111114 12. fl, -112 f1ZlIl'1l'l'Iil I 1'11s 1211 111111 ' 'I1'11111 12. 21. -11. ' I"11l 1111111 A111111'1'st 111 A1- 1I1'i1'11 11011119 IIIIZII flil' 'I 1111, Al I 'V 'il I . . 1B',I, - 2 'IW1 :12l,1il1v I 11 N1:1j 1111' 21 s11111'11 111 ll 1 1111 110- all my 1111-3" --11, 1", '1,,-. 111111 1111111-1'1:1k1-s 1111 111111 is V 1-11 filly- of 1,111,114 3 1111-11 -,,-L, IICI' 111111 '11 "1.IlI. 11'i11 I1L'l' - 11,4 1 1. 1' 1- .11. 1'11 111z111111'1' she will 1'1-z11'11 1111- 31-41 ' - -- - 101, 1-un 1,1 'L ,1C', 1.11111 s111- is 1" ' 1' 1,011 sir.. 1,0 1 1 1 1 ara. -'VIA A fm C7 XIQIUI I,i- A1'1' '1i1-.' 1:11 .1 111111:1"11: IIII'il- 111'a ' f1ll1IlI 111: '11-1 1 1' :IIIIJ 1111 111 11:11-11-1111111 L : . " 'ng 111: I'-I'l'lIl'II 1211111 111: 1.- 111"'111: 12. 31: 62111111-111 1111111 ffwj KAI- -'H11' ' 1113 RIVINHK 111- 111'i1'111: IIIZIIIIIIIIK' 1111111 H13 S011- i111' I'1:11: .-Il1l" '- 1-115 I-'111- 11:111 12. Ii. 11. 21 11-1' 111 1111- 111-111a1111i11g 11112111111-s 1111' 1 1' 111'- 1-11- 1 11111-. 110 -' 15'1 1 21111 11111111-111z11l. -1,-S -'5"Tz-77' -nf --f.-ff---jj.-.-3 .---1--A:-75--jf.:--Tri., 1-3-if-'. "'- - pf- - ---- f"l-1'-3t-:-57--13.--.-:Q-I-3-fa--,M g"-'-x-:yj4--N- f'-'::'n-Y-.: L-1-1:1-fi:-.-iii...-I FLORENCE BROSCO "Flossie" is the girl who is always on hand when there is work to be done. Her hard- working qualities along with her ambition and good natttre hate won her recognition as a Cond lNill member and among her classmates as well. Activities: Exec, Comm. 42. Bl: C. O. 42, 333 Good Will 4l. 2. 3, 45: Dramatic Club 42, fl. 43: Aldrirhite 445: Rtsnsmit Hj: Commercial Club: Leatlers' Corps 435: Assembly Programs 13. 4.3: R. l. Honor Societv. SIDNEY BROWN "Sid" knows and can do some- thing of evervthing well. He is an ideal ntlrlricltilf, full ol' hu mor, and a prominent athlete. His spirit will enable him to rise to unscaled heights. Activities: Good lYill 4l. 2. fl. lj: Vice-Pres. 4333 .-llrlrirhilr 445: Debating Club 4315 Science and Intention Club 4253 Foot- ball Squad 42. fl. 453 Assemblx Programs 43, -lj. RAY BUDLONCQ Ray is a fellow who always has a cheerful grin for sou. llc does not seem to be a "cut-up" but always has that mischietons look in his eye. and usuallt has a good joke to crack. Activities: Football Squad 4-lj: Letterman Ht: lntramttral llas- ketball Ilj. AIJA l5l7l-'I-'I-IRY Hhciencv is the well-earned title br which we know Ada. .Ks president of the Conintettial Club she executes her willing- ness to do and please. Ada will contribute much to the business world. ,-Xctitities: .fllrlrirltilr 41,3 Commercial Club: Cafeteria Corps fflj. J Qs pn-x JK Q fs 'U' .7 si? . . s 1.. 4, 'rl MOST .l'0l'l'l..XR XYell known in all social circles lor their winning personalities. lnef and Ras' deserve their title --srvrtwu auf. All IJREY CA NIPBELI. Announcing one of the cutest girls in our class. 'AAud" has won mans' friends with her en- chanting 'smile and personalitv. You can alwats nnd "And" skat- ing: she is a gem on skates. Her good-nattiredness will be an as- set to her alwass, .Xctititiesz .llririzhilr 4-il: Commercial Club. IQIHKQXRD tl.-XNlPllEl.l. "lid" is at fellow who likes his lun. lf exer there is ans laugh- ter or noise going on, he is usu- allx in the middle of it. He is also a baseball lan. and if at am time sou wish to know anv- thing about baseball iust ask Ed. l.uck and sutcess, "l-1d"! .Xctixitiesj Glee Club 42pg Op- eretta 4211 llaseball Squad 42ll Intramural Basketball 42, Ill. CA'I HLEEN CARBERRY We are happy to welcome "Cathy" hack to Aldrich. She left during the ninth grade to go to Lockwood but is back for her senior scar. Although she is quiet we are sure she will succeed in her chosen career- nursing. Sl'l-ZPHEN CARI-XY "Stew" is a person on whom ue can all depend. Being tice- president of ottr class and cap- tain of ottr football team. he has at big job for sutlt .t little lelltnv. .Xctititiest Vice-l't'es. till l-lst-c. Comm. 411: C. 0. 4stl: Football Squad 42. Il. lp: Indoor 'lrack 42.2512 Outdoor l'rat'k 42. fit. lu. 111113 iii? Qetlifilitt 3-El HELEN CI.-XRLSON llelen is another ol the quiet members ol our class. ,Xltliongh we don't hear much from her. she has been an essential part uf our Class. lkllll llt'l' llllllllv in commercial work her career should be a pleasant one. Activities: Commercial tlluh. DONALD CHACE When anione is needed back- stage. one will always find "Don" there. He spends most ol' his time making the sets al- tractive for our plavs, llecattst' of his friendlv manner and per- sonalitv. he's a grand person to know. Activities: Dramatic Club ffl. ll: Stage Crew ffl, 43. DORIS CHAIJWICK Her engaging smile and will- ingness to help where she is needed make "Dot" liked bv all. Her friendlv disposition and ladvlike manner are two as' sets which will help her to go far in life. Activities: .-llririrhile r lj: Commercial Club. Ll LLIAN CH.-XRRON "Lil" is one of the girls has kept up the pep ol who our class. Her sense of humor and pleasing manner have helped het to gain her mans friends, She is verv talented in drawing. . I with such desirable qualities success isn't far. 'lllt Activities: Cheer l.eatlers tl. 2. fl. -ll: Cafeteria Corps 4253. llenrv is I give it to s do Aldrich thers his ed -Xctivities: dom' Track Sl KXll'I Y. l 'Q' 1 mt' Laura is ergetic girls tlepentlahilit :Xetii it ies: HENRY CllRIS'l'0l"H Rlll tllllsliilllllllg Sill- Nlath. and Chem- dent in both istrti no matter what you need assistance in. Henrv can alwavs ou. XVe know heill proud when he fur- ucation. Good XYill 44: l Band 12. sly: Operetta Hi: In- terclass Debate 43, -ll: nlldrirli- :lr 4-il: Science Club tl. 'ill ln- H1: R. I. Honor RA COKER one ol the most en- in the senior class, ller willingness to help and her v have made her teachers it-rv helplnl to both and students. Dramatic Club 12. Corps tflj. FVGENE CONFRED.-X Q There isn't any nicer gentle- man in our class than "Gene". , His abilitv to get along with X his friends and teachers has ' proven that he will make a line career for himself. ,A Activities: Exec. Cmnm. 143: ., sh 'Rl l-'ootball Squad ffl. 45: Letter- U 5 man 13.451 Baseball l2. fl. -lj: " Letterman ffl, fl. 45. af: X ROSE Although that she is Activ ities: V Q Q. Lf, A " 4 - 4'4" "2 ' . 1242. :sg .1 I 4. X' fa. , gag, If if 1' ' , 4415: ,wyn L - . , 1 MUST MUSICAL the school lor many years. class. R0se's CONFREDA rather quiet in high marks show hard-working and With these as- eonscientious. sets she is hound for success. Commercial Clubg R. I. Honor Societs. Hopes clarinet and Macs sax have been prominent assets at all musical functions of .... , ..,.. ..,. ...... . ,... , ........ I' 4- a 1 "'5?'5':'l I-I ORFXK E K 0OIx 111111 a 1111101 Q1r1111 HIFI IDIII XLTS fr11n1ll1 and l11l11 ful 111 111r111111 1h1 IIILCIN Il11 1 ZISSLIQ 111ll h1 111 l11r cr11l11 11I1111 sh1 l111,,111S h1r 1111r11s Iflllllllf 1 f11l IIIII l11 11 11111 11111 1 1111 IIIX l1 1r1l1l1111s 1h11 1111110 II1 1 1 I111 1I11 1111111 IJ 11111111 111x111R K' fl 1 IIUROIIII' K I RXISIS 1111111l1111111, I1 1 CIILLIIIII 1 11 1,11 l111l.1 1,111 111 Ns IL 11l1 1 IIII 11 r 11l 1 1111 1 III .-,r s 111l IIII 1 1111ls X Ill 1 1111111 1 '111 Xl 11111111 IXROI IXI- CRUIHFR 1 1I 1 I11 1 Ill 1 1 11 1 1 1 111 II 1111 I11 ll r11 111 1 1 s 11111 11111 IIN 1 1 1 IX 11I111 11:r 1 1111111 I1 1 I 1 11 C 1 1 11111111 C111 1 NSI XXI I- I I 11111111 1 1 IIN II 1111 111 111 1 IK 11 1 III x1 If 1 IN 1 11 11l f s 111111, 1111 1l1 IIIKIIIS 111 L11 s 1 111ll 11l111111 Nllff NN ...fn- 1111111 1111111 C1 INNCIIIIDIN IIIIS sl1111 XIJXI 11111 1 IK 11111 XL 111111111 LII 1 Illl III ll 111 K Qt" j1111s 1111111 A' IIIIIII 1 1 Il 111111 N 1 If 1 1 I IX I 111 111 1 l1111111 11 C INNIII 1111 111111 111 11111 ll 1 111 1 1 1 III III 1 1 IL 1 ll IIIIKILI IIY RlI'l DX 11l1 Il L1 11 1 111111 lll 1 I llifl I K S 1 1 11 111 11111 Illf Iss 111 f IXIIILN XIIXIIIR IIIIIIII IN II JI LILIII JIXUXS1 11 1 111 lL 11l111 h 1s 1 1111 JLNI NLI L IIN SI il llill Illl L S 11l11l 1 HU ll IXIIIQN 1 II IRI I-S IUIISI-XOISI' 1 1 1 1 1 IIIII ll IIN PI 1 LIIII 11 ll, R11 111 111 K1 II llllllI 1 11 N1l111l11 1 11111 III1 1 1 I-l11 11111 . I' ts 5:11 ' : lfsjjjilgsl "Fl is ' , " II I if . 1 'Hi 1111: I I '.CII- " , 'A " ' ' - L - A ' 1111' 11'I111 l11'gl11-111 llll II l11ll ' ' A ' ' ' ' 1 F 'V 6 1 l: . llc K I':1111iliz111l1 II 1 ' ' ' U' V I ' Q- Q hX I: 1 '. :1111l Isl: l-' : - -1 - : g. 1 1-c ' 111 Il I 1-l Illg I1- IY- " 1 1 -1"llc1 ' A' - 1 C '1 , II" 11i1l1 HI-Ill.. Il' 1 ' 2 A 2 ' 2 ' , f f bex 11I IIIlI1 111 z1ll IN "1:1L- i11 :111 1f -' tics. V' i 9. Aft' ' rz 2 "Club 121: I . R11. 1 L, -41: KZz1fc1u11iz1 Cl 111 7215 1 XII I . , RLY 1. I . IS" IIL'l I11'11 1'c1I l1.1i1'. Xl - I 1 Q, I III 1 1'i1-l l111- l11'1'11 11i1L-11.11111'1l "R -I". .' A ,, ' ig H-' 'lIl1lIfIlLIIlIl'l'4I Illl ' has l1:111 -f - A 1'I,'ll ..Il- H " I A ,- .VX 1 wav --1 V z1111l 1IIIIIl1,f-Il 1 1111 6 :rr 1113, NUI .TI ,zsmlnlllmlfzll llli will l1cl11 I11-1' 111 cz '1 III' 6 x KILH ul I1 , UH 1 L 1 All 1l1i 11111l Ll l111 1111- 1 v null. im bl." mx A lm' l1cl1 - I11-1' 111 IIIlII1L' ill F A M ' fri- 1111 .111 ' 1. ' -11.1 1'Q,'i'A H, 1. ."A1 'If Act' A'-:1111-11' 4-ll 1111111 12. I "AHA, "'.f "' . 'Q I' " "' , 'i . 1- . . ' IIII1 .1l I'1. I1 l.lI nl. I1. 5, -IJ: XII"-I 1412 111 II ltx- 1 C111 K-mlb 1., 11 mlm 121' 1. 1 . 1 -. , .1 ,. . V11 .. Cl 11,1 H ., I I A. Yi I:1 Illl l11" 11111- 11I ll - 1.111 11 1111- of thc cl1 4,11-I, in 1111- 4-11111 4 I 1 ' girl I .thu 'Img' .Shi -' mu I111 111 111:1l11' 11111' KIZINN thc I11111l 11I r11ll1'1'-iknllrlg :1111l NI11' 1 I 1 sh, 1, 1 n.1K,1 11111.11 fm In-I.. hm' HIC I . . VNU' , i11 1I11' .111111111u1'1-iall ' 1'11'. 2 I H" I ' H h'l I I3 . 11-I --1l- 11iIl I11' rc- 1 l' I11' IIIIII II'Il'lIIIi ' 111' ' ul 1 mt 'I En" ' ' 1111' - 1111' l11-1' 1111' 1'l1. A.. ., V , , V , ,XLI4 "-:IQlculZl11l1 1I1:U11- RQII 1-U 'CITE' 3l1g:'1l':L' 1'1'C ll flu: 12111111111-1'1i11l IZIIIII. l il' ' 131: I121I'1'11'1'iz1 Y '11 11 131. ' f, , 8' 1 IX 111155 .511 1:1',,11N 1 Z .1 ii' 13 "ll i1 L111111 fm- hm' "Cl1111'li1"' l1:1 Il4l Ill:l'lI 1"i1l1 :1l1il' i11 s111':1l1'1g 111111 "'1l11g,. IIN llli WRH1- lllll Ill' 1 "S 'I'l1' '1111' In 1 l11-l111-1l I1cr:1 an ll Illll' llllv ll' ll ' V' -'Xl' greg 1I'2II ' 'I 111l. Sh ' ' 111 C1 111. IX" l1g111' 11-1 11 ll 1'a11j1l f111 11 'i1 1' if 111111 2lI'I 1l1, Ilhll Ill' IN ll' I ll H Ill' 1 Il" NH g1Il 1111-19 4 - '- 1111 01 -'1 11' 111 lIll' l1.1111111111 Ill - I1- -' 3' ' 1-, .1 111 ,XIlia11'. '21 1. KCI' ' '- : I 1 II 1l1: I1111- lfuf, 'ft luf,k.'fml M',Nr1IIflI' 1111-1'1'i:1l 1Il11l1: .1 '- P1117 I11' , 1 l k111 K'lIl ng . gr: ' 1-11 3 . 1 1 -4 1 Q 11 11115' N115 . ll.l-1 ' Q I . c ' l'l111" ' '11 I S ' 1111 ' 1z111z1l1l1 l-11-11 5 1'1 I'lNIL 11'l1i1l1 1I11'1' l11111' 1l1- ' 1 Iit'lI in IIlL'.' s1l11111l 11'111l1 111111 1-x11':1-1111'1'i111lz111 'll'I1i. 1 1 KKROIIXI- INFRKNCIA rullm ix ll i mir u In s co N i pick: u i in in Ir um sc HIIIQN ll llllfill R X8 NIOXD DISI XXIII-S ix in ss in 4 N r C lul MII! ch li s 1 Nl s kool pm! ni ii hip in mlx mnu s in Ill lIlIl1N 1 K mm um llI R ix if G IXIIILN ul ll L coo Ll ll in lll IRI- Xl- DPSXI KR Us nc 0 1 Xliliif 1 x NIHHICSI 5,,nlx i 4 p 1 Y HDI Nflll r 1 hi 1 cc l chess I l Inu 4 s crc sim, lr. ll umm IXIIILN xu mimi rm :mmf I xx n urhiff' 4 R x I 1 1 to in C iid unuuiu 1 Si I lr Ill-SKI xx ' u is l-.nailing Hex flmufulnus incl p SUIIIIIU ling mulc hu lull cd bi all ur IILI l III cholistic l IIIX L in ulrl murh to thc Inmnux uoilrl Cllilllcs u 1 1mmr I Plus S mm Y Tlfhlfl' Ha xi xml: mnucl ll I lun sim i x '1 w IIIIN l 41 U rlC'Ix hu Il hit Ilia -n 75 s 10" Sl lllxl-IX IOSIKC Xl I' Dil FI nn i 1 kill sscll no Ilfllllllk Slu is rulisuultmue niinrmm mm ns gin N sn Hu ii N nr lin ni X N IIN N C ii lIIlIIl I um I i sn X good N ll llll l S mi 1 lhc Illl,,Il sm nl sllftux 'K INIIILK f0IlllllClCl3I f uw sunhlx I mini mis I ll- DI XI in litlln smnim is 0 s s ui uc i time 1 ch lllllllllll in irlxsm I in I s ci grim ii ion L xi mi luck ox ii 1 Club zruhm xiixmn i l,,'l ROIH' R l I HRF I u m ui Lim lll s s llm hloul lTIlI'lI cc if sou nk takin life too Q s x xc L ci ull x min u u ll L r am lIlKlllL'Il uc knoix inn ll slllcuwl in xo nfl iiith mu x hu! uns IX IIPNRX Fl XIFR If x rtiu bm is 0 liku iirmiliiiig, lxtlu tlnn to nr nip ics Hu 131 tl L ic s l 1 n li I9 non i ni meh 1 lurk Ill thc full IXIIIIN ul ll un sc xi on l 0 iam .iliuu ldkt I xlnps on thc Iaclclu lo suuux and ll is 11 sum nw- N . rwI.-'-:v- 57, H fi 'Q rQ li ' I' -nr SS A 1. .fi ' .' If C0.' lfl IA 1.1110 Cn ' - ix the girl for l rm "Cl ii-4' ix ai 1' ' nh thc nc "Ni'- Ililg mv 3 L ' 1. , - ' " ' . in mall z ag' lla- li -lx ' 1 l" . A I nlwz 'Um spi " llllllllls Hill liLL' I ', 'nga' - X 1 t'Xt'l'UlIl1' uilh in iilc. 'A il '- zitlmcis lint. liailixc lin lu-li -I 'r aka' AU- ' -.: Blu I ,gli fum Ex, mam fricnsl at AIrIi'icli.: I li- mi" fm' H is milling In do ll A LZ lo , :mx - w'lI ai kiilc. .' 1 V ll I' zulrl ll gnnl 'porl-wr Y - 7 f ku ' xh-'ll liil 'f 'I rx Lil -. 1 f I .. . 'H gs If .. . . - si 3 M' SJ .-rl"'f: I A' Il l: 'I Aw- 'A vu ' I. 41. "R. H is unc ul flu' 4llIi'l Im' ' ' our 'IL . Ill' ix mm' lox' :Z 'Ap ol th Iii ' liz all plain-rx AIA HVIL, I' , E r . 4 wh xlri ai' mer haul. llwca u ' ul ,, I. I I Is It 'Tilt I H I' A . Iii' 1 Lx w zls' :mil l,l1'll' ' JIU. jun' ml ' . H Y' IIC 2 ni: " hc Im zulu- If A, I' wh I ' I "IF inn 'I' ' I . ll- Imp- in lim-nl' . ' ml " I mi ' Il I' 'H' 0 'I ' fn in thi, t uw' .. A Q, l1'l1rI R. I, Sizzle' aft" 1 1 I xi- x 1, 4, F ' H S IW I- , ly, wil I '.Al fc! .-c -1 u 1 .quzu -. -A . b ll: I.1'Il'l'Ill1lIl rfll: Inl r 'lmfk 'Ati l.HfN'tl:I"'KTH ' rl. 2. 3,1 Lou--I .in fill: Om- U 'Q A ' an I 'i'ml. fl, 2. :i. xi. 1.4-mi """"' -'PIN 'A""' ff- -II' ma ffl. 45. Ire is ii- uf . " l' P. ' I I i 1 . ' ' 1' fi. Ill' IL' 1'lIlI1IllIf 1 --jg l" i, nm ,ly r- ,I ' in and 51 I Il2lIlll'C Iixnc ' ' mm' hm 5 - -5 ' 1 1 he 1 'HI PII' ' Will' VIII' IW" :mel big liczu'tcmIAancl ' I lL'fi4 " unc ici' inzim 5,4 ,hi - hy, A ' g ' Hi. ll " xl' W' NW "" I 'll mil . xoi'I h'tl" wail ' 'flll 'JVJIIIIIIIIQI SIIG IIIIfIl'l'IlIIx1'N. ' X I gr! 2lCllllLllllll'lI. IYC :ill think Aft' C . l-ll: ' I7 N zi lz' f-llc I li, O, HAI: Gr I XVIII ffl. -U: V 5' ll " ' i . Dr: 1 ' Club 12. Il, -13: Onv- In u'c'i'v scnl'nig u " ' .-XC! P ai J 12. Ill: Sv im' I'lzu: lmgfgf V ,D .V wr " "'lics. -4I'I.' I. 1 'II5 V 'IWW EI" I 'bi Arr' i!iz'w:lLxn1 lixliibitiuu rl. - I ' f-fm: Cf ' 25- 1 Club: R. I. Illini 1' .'IfAl'lX. ff? 'A-lfjg 11":f""-1.1 'J A 111111. .1 Q., .I ,us ' U ' "L " is n fricml well 'onli , , , ext' :I 1 ' z ' " - " is nm l -A I li lik 'z I' I"A'lCIN. VI 4 ' if ' 'A . ll - IICI' S L' ' il Ji ' Qli- "ll lifipntv in 1 ll'I' " .I'I- g - " -- V - V H N itx to Ixc IJUIII an ll iI'l' itzn' A . . . Z G Ol un' HY ,N :mil ll ll mriwt 1 ' lim nn 2 -, :luh l., .E M, Unci , mu ' fiicmk who all " lim ACI 1 12. Ill:-.fiii ii llnw: me bw! of ii i I 're' wild" ' : RI I Hy: Aft' I-'xv I:Il Sq :I 12. C102 " 'z I lg ,xx - ll l 1- fi. 45: IIn"Izll IQ. 31. gr: r2. Ili: R. l. llfnx S Y ll"' I NIO." ' . ' 2 , " ' .' ' I IIQICIJ r I it 2 K' v'5 ' . 1 - 11 v ' p n. ' Ili i X l It n hui Incl I ' - lop. wwf 1-w1-..f-----3-3:-3:---.-' I .-:"j': .'i'fFfff'1"'g'1','- . ""' N ':"' r7,7-5'-'-11x".'gZ"'L"1".'' 1-'- vfrrij "-'S1-'J'--' : - ' SHIRLEY EVERY Shirley is another one ol the quiet stutlenti :il Altlrith. wt hei ability to attain at high inci- age in her coininerriitl work ix emied hx all. She will he il iziluaihle MSC! to some ClllIllUX0,'l'. Actixitiesz Exec. Klouuu. 141. llzlrizlzile 141i Rtxiixotu 141: Lirls' Leaders' Corps 1511: hun Exhibition 1'l. 2. 31: fi2IfCIl'fi2l Kiorpx 131: R. I. Honor Sorietx Iil.l l'lSl'IlIl1 kuowu an "f.1ni1-" to hit Iiieiulx. his pleirsiilg pcixoiuilv in .uul happy uiituit- hiouglu him runnin iriemls, .Xt ilu' loot bull gillllldk vnu oltru 1lu't'i1-1l its he llllllli' iuzuii long ggiiux .igzrtust tlu-opp11xuiou. llllll in lmselizill. he was one ol Ilu- but ln leaning our sthool, it is our low zrucl the If S. Xinxk gitin. .Ktlixitirsz l'o11tl1.ill 12. Il, lr. 11. l.etteiuuui 13, I1: l'1.m'lmll 12. ., ' . 31: l.etteruizxn 121: Ullttlmu l rurk 12511. ll0XY,'KRll l"Ol'N l .XIX An au'cleut pluuogrzipln liui. aiu excellent Slilgl' hzuul, :mtl gui iunittt-ur hiologixl :ire the llll'L't' persons K0llllllll1'Kl into tlu' out' that iw llouiiitl. Quiet. plexu- iiut. :uul likenlilt-, ll11u:li1l tim zilwins he tlept-ritlt-1l upon, ,Xrtixiliesi l'lrotogi:rplii fIlul1 1I. 21: liirxcle illuh 12. 241: Smi- PINK' mul luxeutiou iiluh 1I11 lliologv Club 13,3 Stage Clit-u 12. fl. l1. ROBERI l-RXSIQR .xlllltllfl li li ai t lll'Nl'l'llll'N "li11lm". lle ix :ilxo at luu-lmiug t'h1ip who nmet llll1Dh'N il :lull IIIUIIICIH to pins. llix lziugliu-i ainvl good huuvoi :ire present ulu'i't-xet' he gow. UI' knuxx lu-'ll ronlinuc- to uuilw uiru more frieutlx in the luture. llr is now xerxing liix tountrx in tht' l'. S. Nun null tri- ltlum . -.1 lie will foiue through ullli llw- ., V-' . . . lv ' ing colors tix in the pmt. , ,531 N .Xriixitiesi I-'ootliull 12. IS. l1: , llixixlwllmll 12. fl1Z llziwlmll 12. Qj:l.,fQ-j5.ljiQZfj5 5 IH: filiiw Pres. 121: Opt-reltai 121. Aif'-fi.-lzjjfii-CQ"QQNHE 1 f7', NIOSI' URIGINXI. mall Our unique art p11xterw hzixe been 1i'e1lite1l 2 j0HN GEORGE johnk glowing smile :intl per- xonnlity along with his cheer- luluew zuul gentlemunls quali- ties will proxe uselul to liiiu iu luture life. just us it has through hix four years ol high xtllool. Actixities: Golf Squad 12. 322 Letterman: 12. 31. RUBIERI 6.01-'l-'li "Bob" ix one ol our mir zith- lt-tes ulio lt'1l our learn lo tit- tmw, llix good xportwlnultxliip. liuuioi. lllltl peixougilitx non hilu tu.uiX lriemlx tluiiug his tears :rt Klcliirh. Xttixilies: lixet. flillllll, 1'll1 l-ootlmll Squ.r1l 12. Il, l1: Hux- km-tlxill 12. ill llgrwlmll 12. Il. 411 ll. High llarxkt-tlixill 111. l'l'I.KRl. LRAY l'1'ztll is lllilt short senior he wt' going iiroutul exerx llllbllllllg lol tht- llll'llllN. Slit' hui ln-eu at glfill help to the litfulti Quul Nlllilfllli. She Allugiu lun it wiht' ol lru:uor :intl git-4-ls t-xt'ix11iu' uilli in lillfllllll NlllllL'. .xlillYllll'NI lliztuiutit Lluh 12. .513 flllt'-.XKI Plzlu 12. ilu: Ks- wuililx l'l11grguus 12. l12 11:111-- IL'tl.l Corps 141. TIIEOIDURF K-l'll.lJ "lull" is one 111 our tpiirt how, but uheu Nou realli kuou liitu Sou lilul he hgh it tux goml wow ol' liuiuor .intl is gi hut' l'l'lCIlKl, "Incl" lun ulso parti- l'lIl1llL'll in num' ot our plan iuul liclpe1l to iiutlte Ilietu ll uit'- CCN5. Xttixitiiwz lltxiiiuitit' Clluh 1.4. 11: One-Xct Plan 131: St-uior Plzn: llllflllllllflll llgixketlizill 121 1512111115 I! A., . Z to the roinlmiuetl iuwpirzuions ol' 'lierry zuul "N" Hztroltl. 1 :Q r g I1 1 p Q 0 Hill' "I .lfl1l:"" Q Rl'lll llAIll.I-,X In xi unique win. "Ruthie" is xerx gutise zuul mu stir tip at lot ol lun and misthiel. You 1ouldn't :tsk lor at num- suufte lrientl, It is stnelx inexitziole that this member ot 'lil will step right into gi suctesstul lu ture. Aetixities: llrztuuitic Club 113. 11: One-Act Plgixs 11li: School Orchestra 1li: 'llrlruhilc' 1l1: RIWIIXDPR 141: Cotuniettiatl Clttb, YERXA IIACSIRUNI Intelligent describes Yeinqi xerx well. known bt :ill ior her pleasing personatlitt .ind en' gauging smile. she rzulizites her pleasing sell wherexet' she goes. lihe rtireer world luis something to look lorwztrd to. .Xttixitiesz I-lxee. Comm. 1i1: I-ood Will tl. 2. fl. 491 SUI' I'rens, 1-ll: Ilrzunzitie Clttb tl. 2. Il. 4i: Senior Play: Jllllfl-llllll' I-lil Rrxttstnrk 143: Ili-'l'ri 141. I't'es. Ill! Crm Exhibition ll. 25: Assemblx l'rog,gt'znus 1l. flli R. I. Honor Soeietx. INEI lI.Xl.l.liNI-1 "llink" is gi dark-luiired sen' ior who excels in exertthing- studies. sports. :intl Attuusetnents. Besides this, her humor luis giten tis nuint at latugli. lnel will long be remetnbered In het tlaissmattes. Our best wisius go with you. ?"'7 60 .-Xetixities: Exec. Comm. VU: Cood Will 1-lj: One-Act l'lzns 12. Ill: Senior Play: Interctgtss Debate 1IJ: Leztders' Corps 1545: R, I. Honor Society. .-KIIFLINE lI.XNlIIl.l-fl' I-or at lriend. there could he no truer one tlntn .Mlelintz She is interested in sports mul lun- loxitig. lYhere there is lttttgli' ter. we tire stile to find .xllL'lIllK'. .ketixitiesz llraunattie Club 12. il. 4i: RIXIIXIIIR 1l1: I.c-auleis' Corps 1Ili: Hifl'ri 111: Csm lis- hibition 12. Ili: Cztleterizi Corps QQ. IIIIJ NIUSI FOR CIMXSS lime and ellort have been coutribt best results. IiYlil.YN ll.-KBIIIIX Small and peppy describes litelxu. liters morning ol the xezir she hats rushed around lor menus. .ks ai dependable, will- ing. atnd good nzttured person, lixelxn is one in rt million. Xttitities: Assembly Progrzuns 1l1: Czifeterizt Corps till. FRANCIS HENRY "lfr1t". :is he is called, has been the nucleus of wit in our sen' ior rlztss, lIis perpetual smile tain he seen :tl ztll times in ottt rorridors und rlaissrooins. His popultiritx has been great. :intl we shull long remember him. Xrtixities: llrtunzttie Club 12. Il. ll: One.-Xet Plays 123: Sen- ior l'lzn1 State Competition Plan 12513 Clee Club 12. Ill: Band 12, Ili: Uperettzt 12. Ill: Indoor 'l'rztf'k 145: Outdoor Track 1-il. IOSEPH HICKEY Without students like "-loc". who keeps the teachers on their toes looking for mischief tnzik- ers. this class would not be the siune, 'Ihe students. howeset. will llllss his :amusing wzns. 'lo he esztrt he is xi "Klan of Ideas" :ind undoubtedlv he'll "itle:i' Iile" into zi line future. ,Krtixitiest Boss' 4-H Club 1-Il. SHIRLEY Il0I.DCA'lF Shirley has shown her latdxf like ehztrtn in exervthing she has done. ller tnzumerlx' watt ltzts proxen that she will be :in zisset to the commercial world. Xetixities: .fllzlrirhile 135: Rr'- stismk 1flj. tted to the senior tlziss bs' Helen and X tn witlt the good ztrgutncttt. His t-hit-l iu- til Ulll tlatss, ttntl is :tn t-xtt-Ilt-nt atrtist-:ts tht- tht-int- ul this luml, ztntl tht- tlrxtwings lui nut stlttvnl pgtpt-I' hint' gtlrt-.ttlx punt-tt. ming tu inxtkt- this txoiltl .t ht-l- It-r tint-. Our tliouglits Ant- with uvu tum :intl ttlwgns. Lit-ts' f-ij. THERESE HORRIGAN "Terry" is ierx txtlcntctl in ztrtistit' wurlt. Hi- tztnnut help httt emi' her ztbiliti. Iiccttust- uf this she has been at gtcztt zts- scl to both our fllllritltile' :intl Rtxttsnt-ik. Actiiitics: flltlrirhile' 1-lp: Rt- XIINIILR Hia Cotiititcrciztl Lluh: Riding Club 13, 4p: Art Stull EIHV.-XRD HL'N'l ER .xl MARY IOHNSON Slant. is one of the quiet girls in tht- tlgiss. Although we t1on't licztr tnurli from her, she still has cuntrihtttutl tnttch to thc tlttss. XYith her nuixctx :intl gfmtl-tizitttrctlticss we know slit- will ntxtkc Lt name in the busi- ness world. MARIE RENAHAX Xlztric. our strnghirtl. is thztt tlatrk-liztirutl Irish latssx ut ztll licummliu amd 'OOM hm., 'R set- .running in ztntl nut ol' tht- inzttlc "Ed" tt popular tlutrztc- is 2-H-fltf'tf"""4 I 'hh dlccrful 'CH' tm- ul Am,-ich, 'I htm ix .I lm - mr hats it stnilc fur uit-rtottc ttntl ul' tnuztning in tht- wmtl pct- -Q, 'WN f"""'i 3' Plum H' all Ou' sonztlitt. ttntl wt- kntm ht- will "infli- Int- up to it, .Xftiiiticsi lyflllllilllk Clluh 125. , -U1 One-Att llztxs fill: 54-niui ,V l'I.n. lntl.ttnttt.tl llatskt-tlrztll tfl. ' l X -tt l'Rl-TIJRICZK lll'Sl-I "l-'t'ctl" is nut- ol tht- quit-t fclltnu ul' our clztss, llc is gt tlccpt-r thinker thttu ht- ittrultl llanu ttnxnnc kntm. :tntl lmt-s at ,Xttlxlttt-si lliznnttttt' Lluh rl. li: Ont--.Xtt I'lttxs t2u: St-ninr l'lttx: lxtn Ui-tltcstrzt 1-iii llztlltl 4, ilu: Opt-rt-ttat til. li: -4-ll Clluh N'--,QA Mt: flint l-lxliihitiuu rl. Qi: .Xs- iv st-inhlx l'rngr:ttits til. -li: Cult-- ? W X l tt-rixt ffnrlis 13. 4b. JOSEPH l..-Xl-l-'EY lttll. crt-ft. sc-it-iitf. with sutil- ing Mus, is the tlt-stt'iptiutt lm' H'ltll'N. Ht- is ont- til our ht-st 1- nztturt-tl st-uiurs ztntl ttlisatts rt-:ulx A lor tt goutl ttnic. llllli ls tin :tt- ' tixt- int-tnht-r ol our luutlmll QT' tt-rt-st lies in Xttiztl .-Xxiattimt wlicrt- we kiitm' ht-'ll tlinih tu surtt-ss ztntl tutttlt tht- tmp. .Xrtiiitit-sz Bins' i-ll tlluh ff. tt.xRtJl.tm,l0ttxst1N llxtloltl is tum tltnng his slt.ttt- hx st-ning his ttntuttti. t-ntlt-.tx- Xrtixitit-si .llilrithilr ill: Rt xusmit rlt: .Kit Stull ilu: Stttgt squxttl. Kttixitit-s: litiskctlmll 42. Zhi l-uullmll 12. IS. il: liatst-lrgtll 42411 lfxt-t' flllllllll lla' Outtlnui lil-II IY l.,-XNl'lll-IXR if? NIUSI Xl lR.XK.llXla ,XXII ll LUOKINC XX t-xt- ztlwztxs rzttht-t' zttlnint-tl l'ttlx's llfill' nt-ss ztntl gtnltlt-n hlontlt- hair :mtl Ftl's msv tlit-t-ks ztntl llztsliing hlzttk t-yt-s 1 tal ltttlglitt-t? Ihttt's .it-Itt. llt-t ttmsmiit Iigimnfgti-ltttln ngtttut- h.ts i.,txt-u lit-t' lrit-urls mum ll Iztuglt. Rt-up 't-tn lztughing, llt-ttx! Xtlixitit-si lixt-t'. C.tunnt. :Qu Nl'Ilittl' l'I.ti1 Opt-rt-ttxt flu: .ll- rlmlun- tl. 2.31: Rrxitxtrtk ill: luuitn Ilt-hitting l1luh ill: iutu.tl l5.tskt-th.tll tl. J. J, lm. .. ll .. . -4 " i l 111112 S S-1 'II-11313125 gi .........'.. H, , -...-. ,.... H... ,l,5A.1-, ......,... .. .. .. ..-.....-..-.. M.--.-A .. MH- -- - 'A' ---L SX l-X sa s 1r lllllill l I 11111 'lllll NLIN 1lLpKllllllJll es a 1,11111l 111111 111l 1l11 111 hllllllg 1111111 lhllll JCILIIA 1' mural liaskellnll 1l 1 11l11111111 1l l1 xN5CllllDl1 'rn gfdllli 191 EDIIH Ll-l-I-BX Rl Pep li the 111111l that 1l1s111l11s Edle -Xn111l1111 11111 f1111l h11 u an bel tl111e 11 dull moment She has k1p1 llll hfe of o11r cl1ss 111ll1 ha 1p1 go uelo lllllllilt 111 mlsh 11111 the ben of lXllXll1Ill1, -X IXIIICS Cnls I1.11l11s 111111 Ill ll 11111111 K .1fe1er1f1 Corps 1 S1 DOROIHN N111 INN!-S eel IS tl11 11111l icrlbes D01 1 I1 s at help 211 x1c111111 l IL c ass Dot h1s 1:h11s111 111111111 erl1fesc1r111 l 1 l 111 Ch2il'l'I'llllg ch 1111cte11st1cs sh1 111lI be on top al11a1s -kctnnnex S I ll ec C 111111 13 41 I 4 Sec Treas 141 Se 11111 l'l11 Cheer Leaders 1l '71 R-Xl I H NI Xl 'XIBORC 1l1 1 ll l1111s lllll 1111111111110 11111111 11111 11111111 1 I1 11111111 1 It 1l llg 1 111 1 .us ll IllllL 11 1,1111 1l11 1 11 e11111l1111g 1111111 l11111 11111 111 'xlillllll ll 1111s 01111l11111 I111L ll fdllllll il B.1sk11l11ll 1l SllI1lllY P11111 1111s 141 'Si Ks Y 11 152' -x X can nk 321 J Jn Q4 ,Q '2::w BFSI' XIHIEIFS 11 .1111 1 . lb 111. IIORIA NIANN 1111 11 LK IC ng S IL 1 1h1 g11l Mllll 1l11 1er1 BIIYHCIIXC 11111l1 llc re 11111 forgettlng Ilia! 1 l1lIll IN 1111111 r1ad1 to brlghl gl1111111 .1111 has 1 llllll 1111111ll111g 111 glYC ui a help lllf, hllltl Huh that magneuc llllli' 111 1111111 C lorla 1ou can 1 l11lp b11t 'lllflfl fame along 10u1 luture road to success A IXIIICS Cood Xhll C3 41 llfdllldllf Club 141 School Or LNITB 13 41 .md 1 l,lJlfLll'l 141 Debatlng Club 111 -XQQ1-111bl1 PTOQTHIIIE CORDOX NIXRSH ALL 1111111111 18 11111 ol our fa1o1ed 4l11r11h1t1f He IS 1er1 qulet l111t l11 Sllll 11 popular vuth all llll 11111111111 He h1s .1 cheerful 111111l ll 1111 t1111e for e1er1111e 1 1111l1111 l1 11 1111111 been a good 11111l1111 lllll has l11lpe1l 10 mah 111l1 1 h1pp1 pl.1r1 111 YS Il 111 Nlblllll 11111 s1h1111l 1 11 llXllllN IL ICN 'KI lil-Rl Xl XRIONF K IS 11h ll 1ou 111ul1l call .1 111 111 11111 11 g scum l1111 1111111 .1 len frlendi es 11111ll1 I111111 lr1en1la H 11 1l1s 111 lLlllY 111 go and ha1e a 1,11111l 111111 One of these d.11s 111ll 1111l11 N011 bll up an1 11111 11111110 X 111110 1H12 3 41 e 'S FXFIYNI NIAVIESON I-1el111s sense of l1u11111r .1111 111111 11111111 11e 1111111111 to e11r1 1 111111 H11 lllLYlllSlll'JlC ll 1 1s l11r lldiSL5 hlled 14111 lll llltl 1 111 1re SUIL 1 1 1 111 111s 1 l1 IXIIIKN C Ulllll .lllllllf Ill ' 41 S111 1 111 1111 P 41 R1111 1 41 C11111111erc1al C111 xx Klub 111 lheer L1.11 1-1s 1 S 41 -xNNLl11lJlY P1ogr.1111s 1.11 11.11s 1 lllLll g11111l sp1111s111.1111 11 ll llll ed pen- 1-vvq . rlvrvw vi XX -I' -ar lil,.'. ll lf Kill Q, , . . lil: l :1 lil1l1' girl 11111 Qltlllll y .45 ,ly ' ht. --1 .- hm 111111 l1111 ix ll 1111- Q . -- .- L . . - fri- 1 -- - - 1 -. Slll' ' .V . ' - . lik 1 ' - 1 1 ixg 'z M , -'Q '-I 15' - -- ' . -' ' . 4'll rho - l ne 'er Act' ' '-: -1 11111 Cluh 1fl. ' -- " ' A' - 411 O1 '- ' L, 35. 41: lllllil 1 2 . " 4 - ' 1 . 251: 1- 111 1 -. 9 ' . A ' Exl' ' ' . L 2 . - l - ' 1 1 , ' -L .c1"'-: . " ., : 111 :.' 111' ' 1, 2. 3. 41: es ' ,A I - - 1 : ' . yo cl I I -' -X '. lll'1l'l il A A l 9 .L A A' ' 'Q l' V I' . L. p . -Tim: ' . l 'Z . .4 3 I 'D . the ' ' ll1'l' ' A ' .C1l"' -: I 1 Y l V Q' 1' 27 '. .. 121: Cv Exl 'l' ' 1l. 1111 y I " Q' Km 1, 'I Y 'I I 1 . .I .ch .I .I Q , , .1 , 1 , , ' ' ' ' - f.1QQ,, ' ' ' ' ll'- I 511 'y y .11 ' ' '- 1 S111 - 1:-- 1 131: 4 1 ,f 1.1111 Club 1211: 'l1'111-k 131. ,. -A 1 4- -.. , Sw ' - 1' - Illill lll'A 1. K A I . A 4 . . ' " Sh- 11' l11-1-11 ll .N H -.1 , - f' ln' He - gre Q 11 1l- 0' K U, 1 . -.. -. ,V -. l - H H 17 " -'1 -'1 -zl- ' 1 Y ash ' " 1 11111 1'i11l- A 1.1 - C ' 'W -111" 1' ' 1-- 5 -' '1 1 "' ' sz Sec.-' -"ilk 141: , 1 '- ' . Ex . 11 . I. 2 Q. 0. 13, I, U' - , , 1' ,- :Caf , lv -' 5 -l l ' 3,7 1 I -2 11-1'i:1 Corps K., 41. 1 wi ' 1.1 F' Rah is 1111- 11l 11111' ll i1-1 51- ' '. -' ' -.1 1 -I ., ,- -- 1 -1 - . M . 1111-I. - ' -'1 11-111-1 111 IlllS . 1 - Clll, 1'1-"- sn, 'A' lx 1.1 11111 '- 1 - .' -- hal 11111 l111'f- ' 1 thut hc" '-z11l1 thi' spirit will -ntinue 111 fill 111111 YYY l'1 111 brigl 1 - up RIIIN 5' 11tl vit joy. 'l' C11 41 -1 ' 11' - l1'Nl ,K AU- - Excl C I' HJ: f -, - -- ' - 1.. 11. 1111 111-1 1' 1:11 11. - ' ' - I 11: 0111--A11 llays 129, 3 i111' An' 141: l'lz1A:.1l1I 'I' - 1L. : 1. x1- I 1- -1 - -- 1 13 411. lk 12, 1 I '- .I 1: -- - r-5 3 A l'1'1-J' 1 I 3 1 -- I - 11.L.:,:..- We -1 141: C1111-11-1'iz1 Corps 13. 41. ' 1 L 3- .- . , -1 1 !- , L, 'l"'1'1 ' '- Kit A' ' l Hul l1'11'1- llCL'll 21 pr-"'111-1l l11' ,fl '-F all 1-' 111 -1- l'1 1' 1 . ' ' hip z1..1l 1l11- z1l1ili11' 1 ll: 1' - K '1111-. "if: . -ff? ,-ff'-:':'.'f'7YGvZ-1-1-f' "'a":-'F--1"fT'f':1--11'--r:1---Q--1--r rn' -"ff-5 "-'ff""--' :"':'-'ttf--1 ,- 'V j i -ra' A 7 i ri. -5 , -' la 1 1 HAZEN NlAXlYEl.l, "Mac" has attained lame at Aldrich by his ability to play the "sax". N'e always see him on the job plaving at the foot- ball games. Aldrich is going to miss this able musician. Actixities: Orchestra 1l. 2. 3. 43: jazz Orchestra 1l, 2, 3. 43: Band 1l, 2, 3, 43: Outdoor Track 13. 43. ELINUR NIAYNARD Presenting one ol the best- liked girls in ottr tlass, With her trtte lriendship ami pleas- ing personalitt she has gained many triends. We expett to hear a lot ltnm l-Ilinor in the luture. .-Xclitiliesi Operetta 1l3: Rr,- xttsmk 1331 Commercial Cluh: Girls' -l-ll Cluh til. l3C lli-'lri 143- jANli NIIIENIITS Petite and daintx describe the girl who answers to the inton' gruous name ol "l5aggy". Voted cutest girl of ottr tlass, "llaggy" lixes tip to her title. l-'riendlt and serene, lane shows tltat she has a sut't'esslul lnttne to look forward to, Aflixities: School Ortltestra 1553: liand 12. Il. -13: ,'ll1lri1l1ilr 12. 253: Rt-xnsmic 115, -13: Ili-'lri lfl, 43: See. 143: I-irls' I,eaders' Corps 1Il3g Crm Exhibition 115. 43: Cafeteria Corps ffljj Ile- hating Cltth 113. HELEN Nl0l'lfA'l' Cheerful, last, and eflieient are three good atljectites to des scribe Helen, ller pleasing per- sonality and energetic manner hate helped her to ntake mant friends. She has truly earned the title "C-irl Who Did the Xlost for the Class". Actititiesi Good XYill 143: Dramatic Cluh til. 'lil One-Att Plaxs 133: Senior Plat: .-lltlrirhs ile A1431 Riistisnrk lil., -l31 Senior Editor 143: Commercial Club: Girls' l.eatlers' Corps 12531 Pho- tographs Cluh 12. 33: Literarx Ctnltl 1Il3: Crm liwlnhitton 133: .Xssetnhls Programs 1-ll. fs. W 'ln fx 415 l' N,X'l'l'R 'lihe happygo-lutky nature ol l-Qxelyn and lioh can always he depended upon to hrig"'en llll 21 tlllfls lllllllll' Ill. jli'l"l'A MORIN We take pleasure in present- ing to you-jettasa most charm- ing person, good sport, and all those up to the tninute stxles. We are sure she will fulfill all retptiretnents as efficiently as she has dune while here at Aldrich. Actitities: Exec. Comm. 143: C. U. 143: nlltlrifltite 123: RF- xtlsnttt 123: Photographs Cluh 1l. 2, 33: Biologv Club 1333 As- semhli Programs 123: Art Stall 143: l.ihrarian 13, 43. MARY MURRAY "Hoe" llgls a keen sense ol htnnor and is altsats in on all the jokes. l.el us narn Nou though-nht'n Nou see that gleant in her exesfheware lie- tanse "Moe" is lttll nl pep. K peiieft example ol all those splenditl lllllillJllll'N tshith we longingly dream ahottt. Reallx. rould you ask lor anxthing mote? Xetixities: llrliirliilf' rl. 232 RIXIIXIIPR 12. Il. -13: lli-'lti 143: l.eadt-rs' Corps 133: Intramural llaskethall 111. -l3. Numetals 13. l3. l.ettcr 113: Crm lffxhiliition 1Il. l3C Caleteria Corps 13. -li: Pliotograpliv Clnli Il, 2. fl'3Z Cirls' .Xtlilelie .Xssot'. fill. lllfl IY Nltzti,-XIR llettx is a quiet nieinher ol out tlass lint is liked hx all lor het nice uaxs. .Xlthottgh llettt has missed a part ol het senior xeat. she is still snttesslttl in lieeonling a gratltlatt' ltom .Xl- thith, .Xt'tixiIies: Uperelta 1133 As- sembls l'rograms 123. HOPI-I NORlEl.l. Hope, our most musieal sen- ior giil, is a lrientl to exertone at .fXltlrit'h. Her personalitx ltas heen the reason tor her winning so many ll'lt'Il1ls. llope plans to he a teather. and ne are sttre lter desk nill altsats he eoxeretl with apples, .Xttititiest Set:-lteas. 12. 131: lfxee. flllllllll, 1l, 2. illi C. 0. tl. 2, 2531 Urelit-stra 1Il. -13: Klan Ureliestra 1-l3: llantl 12, Il, -43: Operetta 1ll2.'ll1lr11l1il1' 1l3: Rt- XllNlDl'R 113: lli-lti f'lII llehat- ing Cluh 1l31 Riding Cluh 133: Kssemhlv Prograins: Cafeteria Corps 12. 153: R. l. Honor So. tiett. flllw !..I!.i Si? t XIXRII IN OC IIS t . 1 . . at 'V' sto "'s ' "1 N er 1 ' - ' is ct mls known as Smi in " ing.: 'ass in te ' . o es yell 1 eflicien y w a v -er's v'en -' :t"cz "sured tl at s ' will cot - ' ue 's e ' ns - graduation days. . ixities: Good IY'll fl, -ll: Commercial Club: Hi-Tri 141: 4'H 12. 3. -ll. President 12. fl, 43: Assembly Programs 11, 41. OLIVE OLSEN Come what may. Olitc is neter disturbed. She can take the bit- ter with the sweet and still smile. 'I'his will be a great help to her in otercoming the diffi- culties she may meet in the fu- ture. Actixities: Dramatic Club 12. fl, 'UQ Rrxttsntik 1413 Assembly Programs 1ll: Hi-Tri 1-lj: Pho- tography Club 1flj. El.IZABE'IiH O'NEIL "Lib" has won tnany friends through her pleasing personality and acting ability. XVhateser field she chooses, her name can be added to the list ol' success- lul graduates at Aldrich. Actixities: Dramatic Club 12. fl. -ll: One-Act Plays 12. Ill: Sen- ior Play: State Competition Play 135. 45: .sllzlrirlzitr 1393 Rtirutrsmza 1-lj: Hi-'l'ri 13. 45: Intramural liasketball 125: Gym Iixhibition 123: Cafeteria Corps fflj. HOWARD 0'l'IS "Howie" is one of the golf fans at Aldrich, and he has shown his ability. He is a quiet. little fellow bttt liked by all his rlassmates. Success and good lurk! ,-Kctitities: Golf 12. flj. es -m""" CUTEST li.-XRIIARA PARKER A pleasing slnile and a fine personality describe Barbara at all times. You will also find her ready to help you whenexer you need help. "Harb" has worked hard in all activities and has be- rome a member of the Honor Society. We're sure she'll find an excellent position in the busi- ness world. Actiyities: htm Exhibition 1fllZ Assetnbly Programs 1-lb: Cafeteria Corps till: R. I. Honor Society. Rl'llY PA'l"l lTI.I,O Ruhy's good nature has won her many friends. Xfe know that she intends to be a stenog- rapher someday. and we all join in wishing her the best of luck in the future. KA'l'llI.I-ZI-IN PERRY "Kit", as she is better known to most of us, loyes to haye a good time and hates to he quiet. Her greatest ambition is to be- come a nurse, and. with her personality, success will be hers. Actixities: Exer. Comnt. 1lj: G. 0. 111: Dramatic Club tl, 2. fl. -lj: .Hdrirltilef 12. Ill: Rt.- xttsmgk 13. 45: Snapshot I-Iditor 115: Leaders' Corps 135: Hi-'l'ri 1-45: Intramural Basketball 12. fl, -45: Gym Exhibition 12. Il. 432 Cheer Leaders 1l. 2. fl. 451 Cale- teria Corps 1l. 2. flj. PlIll.IP PINKH.-KM "Pinky" is extremely inter- ested in agriculture. atul has spent tnnch ol' his time at Al- drich in learning more about this subject. He. like many others, has been bitten by the rollerfskating bug. and does well on skates-in fact. he does manx things well. Actiyities: Emergency Corps C33- A Everybody says. "jane and Bob are - -Y" XYell, this snapshot speaks for itself. 1 v . .tlu I- -a I s s . I' -nr GLADYS PLE BISCITO Gladys is another one of our cleier seniors. Her winning stnile and willingness to help will long be remembered bv her fellow classmates. XYe all know Glaclvs will succeed with her ability' in commercial work, Actixities: Commercial Club: R. I. Honor Society. KENNEIH REYNOLDS "Ken" is one ot' our tallest boys here at Aldrich. His un- usual height enables tts to spot him immediately in the corri- dor, while also proiing a salu- able asset in playing basketball. At present his ehiel interest is either the Coast 4-uard or the Navv, and after graduation we may' find him enlisted in either of the two. Aetiiities: Dramatic' Club rfly: Operetta ily: Stage Crew can. RUI H Rl'l"l'NlAN 'lhat popular girl with the recl hair has long been the state! tnent preceding an introduction of "Ruthie". Her natural curlx hair has long been the enu of the girls. and her lun-lcning disposition has endeared her to exery one of her classmates. ROBER I' ROCCHIO "Stretch" is one ol' tlte best liked fellows at Aldrich. llc' hopes to go to P. C. and we beliexe that all six feet three inches of him are bound to sue- ceed, lt would take another tear book to tell all about i'Bob". .-Xctixities: Operetta H51 All rlrirltile 1462 l-'ootball Squad 425. flip Letterman til, 43: Baseball Squad 123. 43: Letterman tii, 45: Assetnblx' Programs fflj. I5-'X Sf s- Q, R Q' s BEST DRIQSSHIJ Ietta's original clothes and llarolcl's casual dress have long been the ent v ol mans' .Xldric h- CLAIRE ROCK Claire is the song-bird of the class. She has entertained us mans times. Her commercial work has been excellent. and we are sure she will succeed as a fine secretari. Activities: Band fly: Commer- cial Club: Cheer Leaders tl. 2. fl. 43: Cafeteria Corps K2, flyg lntratnttral Basketball 147, j0llN ROOXEY llere's a prominent senior. es- pecially for his sincere willing- ness to help. john is the best ol company and appears sotne- what quiet at first. ln laet, the more we think ol' it the more we realile how much he'll be missed when he bids tis late- well. Aetiiities: Stage Crew cell, MARC.-XRE'l' ROONEY Margaret has one ol' those tnarielcnts clispositicms which wc' all would like to be blessed with. llith this classmate, it clitln't take us long to realile we had lottncl Zlll ate. lVe wish you the best of luck and max xou suc- ceed in carrsing out all your ambitions. Actisities: llc-hating Club flu URSlfI.A ROSE l'rsula's pleasing personalitx tnakes her well-liked by her classmates. She is rather quiet in school bttt she is ters sincere 4 btlttx to and local. Her ,great a " twirl the baton has proxen ic-tx usc-lul to her school life. ller willingness to do her share at true signs of future suc'c'c-ss, ,U .-letitities: .-llrlrirllilr 12, Iii Nlajorette c2. fb. 1311-f. S.f.1l C . 141 Ei SITNIR ROSI-IN Xlttth ol tlte sttecess til out stage productions cttn be ztttrib- ttletl to Stine. Ile hits worketl luttd :ts tt ntetnber ol tlte Stttge Ctc-w trtittg to better our slalgl' settings. His likettble peisonttl- itt ttutl lrientllt stnile plus his IICIICIIIIZIIJIIIIN haue ntzule hint tngtnx lrientls ztncl will tnztke tnttnt tnore. Actitities: Iltxutttttic Club til. lt: Slztge Creu 12. Il. Ili R. l. Ilottor hociett. YINCENI RUI HIEXIICII "Yin" is Aldriclrs gilt to tlte tliplotntttic worltl. As it greztl spettker and tt line lrientl. he is botutrl to sttcceed in wltztteter lte tttttlertztkes. ztntl hits prosetl tltis bt tlte work lte hats tlotte lor ottr clttss. 5.7, .1 Artixilies: I-lxee. Contttt. 125, -45: IQ. 0. til. IJ: Vice-Pres. till: Pres. 1-ij: Uootl lYill tl. 2. Il. AU: .lltliitltilr lily: Ilebztting Clttb till: Seience ztncl Intention Club: R. I. Honor Society. Il0XAI,DRlfIII'1R I-lztst-goittg. generous "lion" is tlte type ol petson ton like to satx you know. His good will :intl happy watts ltztxe ntzttle ltittt one ol tlte best-known and liketl bots at Altlrirh. We leel fer! tztin thztt these quztlities whirlt lime tntttle "Don" :ts popttlztr here will help ltitn also in his career. Actitities: School Orcltestrtt ll. QQ: Football 42, IS, -It: Let! tertnztn 5253 Indoor 'Irttck til. 43: Lettertnatt 125: Outdoor Vlfllfll ffl, 41, LCIICTIIIZIII t2J, IiE'I"I Y SAll,I..-XXI liellt is otte ol' tlte shortest girls in ottr elztss bttt she tttztkes up lor il by het' ltttppx lztuglt- ICI' :tntl elteery stnile. .-Xltltottglt slte hats beett :tt Altlritlt lor it tontpatttttitelt sltort time she hats tntttle tnztny lrientls :intl is sttrt' to stlffeetl in wltztteier she tttt- tlrrtztkes. pl K wan..- Q. Xctixilies: Ilrzttnztlic' Club ffl. It: Senior Platt: Cztleteriat Corps tfli: R. I. Honor Societt. BEST S'I'l'DliX'I'S ,lI'NI-I SAI,ISIlI'RY lttnt- ltzts lt-tl ottr seltool in rlteerittg lor lout' years ztntl has clone at superb job. She is wrt lzttlt-like :intl we :ill zttltnire her good tuztnners, Wltzttetet' you tttttt tlo. we wislt you sttffess. .ketititiesz Rtxttstttiz t2. -il: Cotntnerciztl Clttb: Leaclers' Corps t2t: Gsm Exhibition tl. 2l: Cheer Leaders tl. 2. fl, 41: .Xssentblt Programs tl. Il. -Il: Cztleterin Corps 42. Ill: Hi-Ili tft: Press Club tilt. CARI. S.-XRNBIARK "Moto" fztlls into that gort of quiet rlztssntates. those who know the inside stort :tre sure that his shrewdness will tletelop into zt glowing light of sttccess. fill?- but .krtititiesz Intrtttnttratl Basket- bttll tl. 23: Science Club fly. CIIARLES S,-XXON "lleiletI. tlte secotnln is the tontl nickttzutte thztt so tnany ol "Clttirlie's" Iriencls think of when he brings ottt that oltl tiolin, "Charlie" is another ol our tztll senior boys ttntl hzts titken :tn netixc part in tnusirgtl :intl tlrzttnzttic etents besides his school work. Actitities: Dratnatif Club til, 45: One'Acl Plavs Cfll: Seniot Plat: School Orchestra tl. 2, 5. -ll: Pltotographv Club ll. ill: In- door Track HJ: Outtloot' lrztck to. RALPH SECTOR Rtilplt is gt hor witlt aut ex' repttonttl sense of lttttttor who wut ztcltl lest to :tnv clztss, Attt, bttton :intl pet'setemm-i- gm- lm, ol his tnztnt good qualities. Rllllfh IN :t good sport :intl otte ol tlte nicest seniors we tim in. tt-otlttre xott 10, Xetitities: Glee Club ill 2. fl ll: Operettzt KI, 2, fl' 4,3 M, st-tnblt Progrzuns 424 fit, The stltolztstit' atltievetttettts ol' l.uc'ille antl Henry ztre at shitting exzttnple to tlte tttttlerclass- p ..i. ...... : . ' X S .l"r.l " L..- 4- ---1,14--5--Q4-24-an-atkl-1' A--7-A--4 LE - -A 7-'-2A..1a.aa---FAQ if--11-4-nan-.an.i4f----A7:43512-4'-kms-2'-signal--skunk?--il--fi"-'-4ks.sg..u.. EDWARD SILBERNIAX Cheerful, willing, and faithlul is "Ed". He is easy to make lriends with and has scores ol them. Here we hare an "hon- est-to-gosh" asset to the alma ntater. All in all, "lid" is a perfect Aldrirhite. Artixities: Football Squad 12JQ Golf Squad 12. ill. YIRCINIA Sll,Y.X '4Cinger" is that tall gill who always has a pleasant word and smile for exerione. Willing to cooperate and eager to please. "Clnger" is a tteeessati part ol our Class. Artixities: llratnatit Clnh 12. Ili: One-.Kat Plaxs 121: Xssemhlx Progratns 12. -ll: Caleteria Corps 149, THOMAS SIMMONS "Yummy" is a "feller" who only appears to he quiet but is really lots of fun, lle is not an aclise metnber in actixities but in class or outside ol tlass he is the best ol tompanx. .Xt ani rate, our class wishes ton the iery best ol' luck. Aetixities: llramatit Clttb 1ll: Stage Crew 1il, ll: llititle Club lfll. DON.-Xl,ll SMI I ll "Don" is a box whom we all know as a second Costello, Ht' alwais can be seen with a smile for exerione. and he takes great delight in kidding lolks along. but knows how to take a joke himself. "Don" tan't help lnu attraft fame along his path in the future, .-Xftixilies: Indoor 'lrafk 1lyg Outdoor ltaek 1'lp, lhe serenity ol any class is sure to be dis- turbed ttpon the appearante ol either lixehn EDNA SORCEL Edna is another one of Al- drich's Cheerleaders. Her sweet personality and good humor will help her to get ahead in her worltl's desire. We shall be look' ing lorward to tour success in clerical work, We know you can do it. Xetixities: Connnertial Club: Cheer Leaders 1l. 2. il. 41: Cafee teria Corps 12, ilu: Press Club 1.ll. Rl' l'H SIXRRE I 'I' Small, sweet, and with an ir- resistible fllllllilf'fllllll'N "RnthA it"'. llel' personaliti is dell- nitelx on the plns side. "Ruthie" has designs on a rareer in sei- enfe. and we wish her plenty of suteess. Xttixtttes: lltamatic Club 13. ll: lldtirliilf- HJ: Rrxttstiut 141: lliologi Clttb 121: .Xssetnbli Progratns fl, ip: R. l. Honor Sofia-ti. SlllRl.lil' Sl'NlJIX Shirlev is always bubbling oxer with fun. ller ready laugh and droll savings are known to all, NVQ' know Shirley will be a stteeess in whatexer she does. for het' boundless energx is sure to take her wlierexer she wishes lo go. Xttixities: lllillllllllf Clttb 1l. 2, Il. -lu: Une-.KCI Plaxs 1l. 2. Ill: Senior l'lai: Riding Club 12. .lug Cirls' l.eatlers' Corps 1Ill1 lnltalnural llasketball 1'lVl. CIAIRI-1 5W.XNl.lfNll You tnaw be sine to ltnd Claite wlterexel' there is aus at- liiilx going on. .Mtixe in sports 'tntl in the middle ol 'tll lun- tnaking projects. she ltas tnatlt' ht-tsell intlispensable to mans at .Xl1lrith. Claire wishes to be' tome a lllllst'. KU' N'lsll ion lntk. Claire? Mtixities: llrantatit Clnh 1313 .lltltnltile 1l. 2l: RFXIINIIIR Il. . . . . , X, 1 -ll: Clrls l.eadt'ts Corps 12. ,1. lp: lli-lri 1ll: Riding Clnlm lf' fly: lntrznnural Basketball 1l. 2. Il. lp: hun Exhibition 11l. 111 C.tlelet'ia Corps 12. Ill, !1l!1i- ffl Ilifililffs .El DOROTHY 'l'll.-XYER Happy' - go - lucky describes "Dol" to a Yiizicious :mtl witty, she goes on her merry way laugliing always. H'e pre- dict a brilliant future for het and her patients in het' chosen career as a nurse. .-Xetiyitiesi Girls' l-ll 12. fl. 45. DONALD 'I URNER "Blimp" is that stout lad from Norwood who is well known by his actisities oil the gridiron, In this member of our Class. we have an equilibrium of sense and nonsense, all of whith bursts forth itito best bits of humor! Aftiyities: I-'ootbzill Squad KZ. fl. 45: l.etterman 12. IS, 45: Out- door Track ill: Intrzunurzil Bus. kethall flj. DONIENICK YIQNDRESCA There he is. that quiet look- ing boy. who really doesn't seem so quiet when he once gets start' ed talking-but then all surh things may be credited to as- sets. XVC don't know any se- crets so were afraid we'll hast' to leziye the rest of his traits for you to fathom out, Actiiities: Ilzisketbzill Squad 13, Llj: Intramural Basketball KQQ, WILLIAM WARD "Bill" is a icry quiet boy, bill when you really know him you find he has a yery good sense of humor and is a fine friend. ll'e wish you the best of lurk. and may you succeed in furry- ing out all your ambitions. V ,M 'Q fa. nv-fr is ALICE XVARNOCK .Xlice is always ready for a ioke. Her good nature and happy laughter help to pep up any class, lYe wish her luck and NllffK"N in :ill her undertak- ings. Actixities: Dramatic Club fl. 232 Operetla flu: Gym Exhibi- tion ill: Cafeteria Corps ffl, 4j. DAVID WARWICK "Dave" is a humorous, like- able fellow who has made many friends during his years here at Altlricli. and will continue to make more friends in the fu' ture. 'l'he best wishes of '-lil go with you. "Dnxe". Actiiities: Class Pres. lflli x'iu-.lm-s, 42yg Outdoor 'lrark Letlerinan ffl, 45. PEARL WESLEY Pearl came to Aldrich from Central in her last year. Al- though she has been but a short while here at Aldrich, we can see that with her intelligence and personality she will go far in her chosen field. Activities fa! Central Highli Girls' Glee Club 12l3 Fl'CI1fll Club fill: Assembly Programs 12. Iljg R. l. Honor Society. IRVIN XYHEELER We can always tell when "Gil" is coming. How? By all the noise: howeyer. we'll all miss him. Where "Gil" is there, one is sure to find fun and laugh- ter. Activities: Dramatic Club 145: Senior Play: Outdoor Track ill: Emergenry Corps ffll- NIOST LADYLIKE AND GENILEMANLY This trait is one which we all admire, and Betty and Gene haye really done it justice. -a I s s -I' -nr ., r j .1-.g.,-..sx.,3,t.-1.:,-,-,,.-eL.'4---H nl., ire..-9,-:A., , ,-,.,, .,.- V' - 1 '--- -- -. - - - Bl-I'I"l'Y WILD One of the most quiet girls in our class is Betty. She is known to all her friends as charming and ladylike. Betty believes iti the old adage. "Si- lence Is Golden". but success will be hers. Actiyities: Cirls' Riding Club nfl. -lj. I.l'Cll.l,l-Z WILI-IY Nlost of us study llard to al- tain high marks. bitt to l.ucille this is a yery easy task. Her intelligence. yyillingness to help 5 'I others. and her pleasing person- ality' predict a sutcc-ssfnl luture. Actiyities: -lldrirhilr 14,3 Ri- yttsot-,R 1-ly: Assembly' Progratns ffl.-132 l.iterary Cuild 12435 Cirls' 4-ll 12. IS. All: Librarian 143: R, I, Honor Society. KENNEIH XVILLCOX "Kenny"' is always mentally alert. He possesses a yery cheer- ful disposition and a really' friendly attitude. lN'e know that these qualities will do much to- V ward his future success. Actiyilies: Dramatic Club 119: One-.-'ict Play' 111: Orchestra 13 lj: ,lan Orchestra 1-lj: liand 1l. 2. fl. -li: Football Squad 12y: Letterman 1Il. Alb: Intramural llasketball 123: Assembly' Pro- grams 1-lj: Science and lnycn- tion IIB: R. l. Honor Society. Seniors in the Service Elllfi liW.XR'l' JOHN CUUDSPEED lVll.l.l.Xhl Nlll.l.S BEST .XCTOR .XXII .XCTRFSS Having appeared in a number of dramatic productions. l.ibby and Fra hare ably' proved their acting ability. .-Xl.'lA WRIGHT Alta is one of the liyeliest girls in our class. With her clerical ability she is headed lor success. With her good-n:ituretl- ness and pleasing personality she will continue to make many friends. Actiyities fat Nlainep: Vice- Presitlent 12w: Sec.-'lreas. rl. 27: Intramural Basketball 11, 29: 1Aldrichj: .llrlruhile 1Ilp: R. l. Honor Society. NI.-XRjORII-I WYNI.-XX "Nlargy" is the girl with the laugh that you can hear lox such a lung distance: and can- not he conlused with anyone else. She certainly manages to keep her classmates in a happy mood. "Nlargy" has partici- pated in many extra-curritular actiyities throughout her years here. and is a good lriend ol us all. Actiyities: llramatic Club 12l: I1lllf,l'CllCSlTIl 143: Band 12. il. -li: Operetta 1li: .fllrlrirhilr ffl, -ty: RFZNIIYIIPR 129. -ly: Commer- cial Club: Hi-'l'ri 143: Literary Guild 133: llym Exhibition 12. fill Cafeteria Corps 1211: R. l. Honor Society. ll0R0l'HY YUVNC "Dot" will long be remem- bered by her classmates lor her willingness and dependability, She has been an asset to our Rrsilsnt-ia. and her time and etlorts as business manager helped make our yeat book a success. Actiyities: Dramatic Club 127: One-.-Kitt Plays 121: Band 12552 .llllrirliitr 13, -lp: Rl-.XIINIHK 125, lp: llusiness Nlgr. 145: Commer- cial Cluh: lli-'lri 13. -li: lreas, 113: Literary C-uild 1Ill: Cym Exhibition 124. ll: .-Xssemhly l'ro- grams H13 Cafett-ria Corps 12. ill. mn --si I-11215363 1 I ' fha-une'-f-as 144-har ff f y.i-i-..a---fAu- -A----nur -- --L-magma '--f A.:--Mr---yan-u-A-'---1.----'--A----'--'-- -----if--H ------L.aii-f--1.J---- ' ' Fw ny-ww-v-H I ' mul' -1" Q -'u.nL.lr-anl'nn.-ru..u!n.u-J l XSS Ol WH XIJXIS Xl: Douglas oul ulusyl uy ony al 1 vmlltuyly lol lus llllllllllg molly uuh lhy y ss 1 Hls dlJllllX to hfmylly yxylx suual o and yfuxx ou as bylory ln lhysy unusual tuuys has hylpyyl maky llus xyau a xyn suyyysslul ony Ihy lLclKlLlSllllJ wxluch hy has shown ulll ahs ns hy an ymuuply lo us and ulll IILXLI hc lfllgllllill X R XXX X lIORl xc: likosy o llch IS mloc us Gy C llllyll lflolyucy lhosyo I hy qlldllllLS dry pylsondlltx lydrlyrslup 21IlllClLlJLINldllllllX my non Jssly 1 to yayl ony lhylu Xs Qllllfll lll yluyl ol oul school pa mel shy his Inoxycl lllllly ol thysy illl3llIlCS Flos s . yuyym my J. uuyt . cllil lth fl yxyu ihouph shy sms uol luyln enough lo um thy S100 XX dl Bouyl shy has lyyyuyyl a 1 ll lox x s h.1s y.unyyl .uul ylcsyxxys 7-3 XIOSI QUIEI Bel lhyu IJILSLIHL .al Xlyhlyh has uol hyyu lll lx duel Bull haxc tlus muy qua uol Il cyl I H1 I1"1'1 C' ' 111111 Y i-A14 I-4 .A I.5,g,,,u,,,-,.A,1 K ,gif 41- kgs dm- sugar- Class VVIII fl III II IX!! II I I IMI II I ll N IIL II Ill frllllfr I I II IIIIIII If N IIIIII II I II NIIIII N Ill I I MIC III: II xx II fur ll I IH 1 x Ill x Il I II I II II 1' I X N If I II III I NI I X I I I x I II I Q N I I II I I I I IXIIII I I HX I It I II I I I ,Q IIIII Ili I IIIIIII l I lx I Inn I 1 I I II IIIIII III II X III NN 1 I vu I I Il I Illll I IX I III rlln I ll III I I Il ll Il II II l Ill I4 ll IH I I H Ml I II II I I N Illll x , I IIII NU I ll NI PIII 1 I N 1 I I s ll II III N I I I U I I I I I I I I I 45'T'iff7.7"" 'TT ""1'.w I"4'7 73 -""T'1:7'T"l"" 'A "if'71vf":?f53"'4 1Q"7Wf"'5f7"""I7'T'3'f7777- "'7'f:"T'7"""'IfTJ"-"", ."7"'3"f"'fff'1'L7-A 'I. ,J - 'I . b X . - , I . I: I .- 1 I ' r I f D ,. I ' , '. .I II---, Y,,.j"I-"4:Z:1lLdVQiA5-JL.J4gLggLg,..154-,-,Jgui'-13541 '7' -3 Lf!'.'i-"-"ILi1.I.f. 211- -bc:-I51.12.Qglfg-I-.,-.---L.'1.4Q.I:.E'fIIa1"''.'Q.L::.'.-: ':'5f.l:fI"'fI'- ' I I, l'.I'I'IH1 lwlvx III. lI'.III' IIIX .IIIIIIII III Img IIIIII IIII' I. llIIlfI .IIIIIIIII ng. lI'.III' IIIX IIII III JIIILIIIIIIIQ XII IIII' I.If1 UIIIIMIIII III .IIIxIIIII- IIIIII IIIII-I IIIIIIII IIN III'll IIII.I xIIIIIIIIg I'II'IIIs III YIIIII-III III'IIII. :Is I. I. l1I'r'lIrI ,IlrIll' . lI'.III' IIIX IIIIII'pI'IIIlI'III' III .IIIX I. ,IIII II ff' Iugrlf. hI'II'III II'.III' IIII ll.lIlIl.Il II.III Il.lIl IIIIIIIII IIIIII I:III III' iIIIII'lII'IIIII'III AIIIII IIII1' il. III IIIIIIIIII' IIIIII IIIII--II'I IIIIIIII III'iIIg I.IIIgIII III IIIK' I. llI:I'II .II :I'r'll. IIIII IIIX IzIII'III III IIILIIIIIQ IIII' IIIIII. UJIIIIIIIJUI-N IIIgIIIIII1III"' III LIIIIIIIII' IIIII IIIII IIIIII I. ,Iln lIvII.IlII IIIII II.II Il'.IIl' IIIX IIII IIII IlI'II:IlIIIg III III ' " QI gl UI I'I III IILIH II'!', IIIIIIII is :III IIII. :II IIL' LgIlII'II IIIIII IIIIIIII. l.l'.l1 II III' l, II-:III' IIII II II :Is I1IIhiI'I III IIII- I. III lIIljIII I'IlIII'll. lI':III' IIIX .IIIIIIII III Ijlllll .IIIII III I.III'II'II1I III XIQIIIIIII I':IIIs. gm III QIIIII IIIII III IIIIIIIIII' III XIIIIII.III XILIQIIIIII, I, ltr! .II I . III'IIIII'zIIlI IIIN IIIIIINIAIIIII IJIIIIIIIIIQ III I. Iris lirl '. II'.III' III XIlllll'I I'xl'I'III.l. IIII' NILIIII III XIIIlII'II III'IIII. I.III- XI1IgII1IIIIw, IIIllI'III-Il IIIIIIIIQII IIII' II':IIx. IIIIII I. l'IlI III IIII, III'IIIII'.IIII IIII' IIIII III, II'IIiIIg N ,lu III IIII' IIIIIII' III:II IIII' IIIII IINI' IhI'III .I IIII IIIIIII' IIIQIII I .IIIIIIIII' IIIIII II IIIIQIIIQII. IiiII. I. . .III I . III'I IlL'2IIII IIIX III'll-.IIIIQIIIIIQII IIIIIIII' I. III III! Iiriggs. IIII Ill'lI'IIX II-QIII' IIIX IIIIIIIIIIIIIIIN Ill INII 'II III IIIX IIxII'Il III IIIIIII' IIILII xhvl Ixlll IlL'llI' II II' .IIIII IIIX IIIIIIIINII III IIIIX III'NI'IIIIIq IIIIIIII. III.III I. I. I"lII 'wr' IIIIIIIII, IIII Ill'IK'IIX lII'IlIII'1IIlII IIIN 'III IIIIIII .IN I. UI I" UI ' . lI'1III'1IlI lIIl'IIlIIL'lI'III IIzIIIII'x XII1 lIIIII'II' I'IIIIIII-III-IIIII'l III IIII' IIIIIIIIIIII' III .IIIIIIIII' IIIIIIIILQ III XIII KLIII IIIIIIII III III I.Ill IIII' III .IIIIIIIII' IIIIII IIIIIN IIIIL- III :IIIII IIIIIII, Ilil IIN, I. l'.Ilr'lI1l Lrlnljl 'll. lI':III' IIIX IIILIII' IIII IIII' IIIIIII' I. I'IIII1 'rIII.'I'I. lI'.III' Il X. II, I.. AIIIIIIIIII III Nflllll' III'IIIlI III IIIIIII' IIIIIIIIIIIIIQIII' IIIIIIIII, IIII' IIIIII Ixill III III III'I'lI II III.IigIII. I. . 'I'II f,1IIl1I'III', Il'1lXl'IllI Il-,V III IIIIIIIQX III IIIX I. III! I'I HI, II'IIII' III XLIIIIIII IiIIII'I. IIIX IIIIIII IIII III II'1III 5lIlIIIl. A xI'III III IiIIgIiIlI, I. ' ' ffm! III. lI'gIII' IIIX II.IIIiI III IIIIIIIIQ lIIIIIII'IIIIIII I. Kal! II' l'I'III. IIII Ihix IIIIQIII IIIIIIIIIIIQ, III'IIIII':IllI :II lhI' l:IsI IIIIIIIIII' III IIIX II II'I NIIIIII' III IIIIII gun NIIII III LIIIIIIIII' milling III IIzIxII il. l.ffI1 II' l.I llIr'I. lI'1IxI' IIII' LIII III 'III IIILQ III XII I. I'I I jr I'I III IIII. IIII III'IIIII'1IIII IIIX .IIIIIIII III I'1II III' IIIIAN lI.INN III IIII Ii II'I. I.IIIIi.I, NIIQIQIIIIIIII S.IIIIlIIiIIII-I" III ZIIIX IIII :IIIII IIIIIIIIILQ IIIIIIIII I. III' I Ll IIIlIIfI!I, III'IlIII'.IIII III IIII II' IIIIINI'II.IIIII ml I II.IIIIN III ILIIII' IIII' Ih.IlIII' III IllK'.IIxIIlg IIII' IIIIII IIIIIIIII IIIX tIllII.I2l'. III III' I.III II1'.II IIIIxI'lIIIlIIII'Il I.IIIIIII l.IIIx. LN IIIIII III-I .Is I Il.IXl' IIIIIII'. I. III I IIIIIIIIIIII. Il'.IXl' IIIX II.IlIx xI'III III IIIIIIII'IIIIIIII III I. I'I 'III' II III. lI'.III' Illllll II-.III III .IIIIIII-I IIIIII II.I IIII I' IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIII. III .IIIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIII' I-IIIIIIQII III lI.III' .I ll.IIIIl' .II IIII' I. LII If I' III. II'.III' III IIIX Ii-II'I. II':IIIIII'III'. IIII' .IIIIIIII IIIQIIIIIIIIQ III lIII'.IlI1II.IIII'I. III .IIIIIII'I XII. 511 IIN IIIIIIIIIIIIIIIN IIIIINIII IIN. I. ffm IIIIII ll'II. III'IlIII'.IIh IIIX .IIIIIIII III IIIIII' .I I, IIIII III ll 'I. II'.III' IIII' LII.IIlI III IIIII IIIIIIILQ hIIIIII'- IIII'IIII' III IIIII IIIIIIIIIIN Il.Il III NIIIIII' IIIIIIIII IIIIII qII'.II III lx III .IIIxIIIII' IIIIII I.Ill gvl .III.Ix IIIIII II. I'IIIlIII.IIIII'. I, III gm I IIIIIIIII, III'IIIII'.IIlI IIIX Nl'.lI IIII IIII' IIII III I. .III III IMIII. lI'.III' IIIX IIIII' III Q.IIl III III'III' XI.II XI .I XIIII Il.lII .IIIII IIIIIII' Ih.II Nlll' hm III II.IIII .I Ill-IIIIN. IIIIII' qI'IIIIILg IIIII' .Ix I IIIII. NII NIII' IIIII ,IIIIIII'II.III' II I. II III' III IIIIIII. IIII lII'II'lII lI'.IxI' .Ill IIIN lIlI'.IN.IIII I. I'IIIIlII If III'. II'.III' IIIN I.IlI'IIl .II IIXIII4 IIII' IIQIIIIII III IIII'IIIIIIiI'x III IIIIX IIIIIIIII IKIIII IIIII I'IIIIIx IIII xI'.II .II XI "II XVI II. XIIIIIIII .IN IIIIIIII .IN I lI.lII'. I, I'IIIIIIIl II'I ll IIIIIII. III'I II1'.lIII IIIX IDIl'.IN.lIII .INIIIII I. IIIIIHI' III IIIII1IrI'I, IIIII IIIX .IIIIIIII III IIIIIII IIII SI'IIIIII IIIIII IIIIII IIII' CIIIIIII IYIII III I'.IlIIIIIIIII IIIIIIIII. xI'.II .IIIII Nllll L'.lIlI .I IliIIlIIIII.I III .IIIX IIIIIIIII IIIIII lI.IN I, IIII ll IIIIII I, IIII Ilt'lI'IlX IIIII IIII IIII IIIIIII III iIIiI'I IIIHI -IN HIIIIII Illll IIN I- Il.Ix III1'.lllIl'I III N I.IIIINlI II III IIIIIIIIIW I-I1II'll. I. HIIIII IIHII, IK'.lIl' IIIX iII.IlIIlIII III QIII' II'IiI.IIIIIIII I. IIIIIIIII SIxIII. IIIIII' IIIX :IIIIIIII IP IIl.II IIII' IIIIIIII III IIII' .IIIIIIIIIIIIIIII III IIIIX IIIIIIIII IIIIIII- IIII-,ILIIIQ III C.I'IIIgI' IIlI'IIh .IIIII .IIIxIIIII' I'INl' iIIII'II' II'Il III II l"l"'IlI'I'N I"I""l "lim" I. I'rl.I'III1lNIIIIIIIIIIIII.III'IIIII'.IIII IIIN IIIUIINIIIK' III .IIQIIIIIQ I. IIIIIIIIIII I'IIInIlfIIII, IIIII III IIINIIIIIII .IX "l.IIlI III XII NIH-,I ,,,,I m-II-IMIII III IIIIINI' IIIIIII IIIIII-Il III ,IIIMIII II. IIN" III IIIIXIIIII' IIIIII IIIII hll II. 1,4-in: IIQIII, I' II' ""' "'1'f""ff- lllll 'I'I 'III' lIl"'l NIIWIINII 'I'I' I, IIIIIII ll NIIIIIII. lI'.III' IIIX .IIIIIIII III IIII I'.IIglIxII IIIIIIII' II'IN.IIIIIIIx IXIIII XII. NI II. III I.II'I.I II.IlIIII'. II II ' ul k Il, .mx 'umm uh., m.l..IN il. I 'I"," 7"""',l""'.I"""l'."lf lI""'I" . I. III I IIIIII1l.IlIIIII'II-III lI'..III- IIIX IIIIIIIQ IIII I-II-IIIII . V Iv IIIIIQI I, I.III IIIX .I IIIIIX III II.IsII IIIIII' IU Jmum, nhl ULAX Nlluhmun III XII III IIII II'IIIII' IIIIII IIIII-III'I .IlII'.IIl IIII II, . . I - - I. III III IIIILII, lI'.III' IIIN .I"IIIIIlIIII.Il III.I' II I I' 'H 'H IM lull' luull 'IH mx :Im lwllmb IU lun 'umm I. , , ' IH I Am I III-I IIIIII Iwll I'IIIIII'-II III l.III' II I'II'Ix II.II. Xlllllllllll' IIIIII II.IIIIN II. NIT, I N ' , U K, A In NIH. lu,l,,H, h I ,lllmlh In XLHMH l,vhm,l. In I. IIIIIIIIIII IIIIIII. II'.I.II',IIII NI'.II III R. ..I.I III .IIIII lIl' NIIIDIIL' IIII'IlIIIII III IIII-IIIIIQ QIIIII I XII' IlI.II I' l.II7' hh' lI'Ill"I In In 'H ll' , , 'wing l,l,I,H.IH.mIL.lI. I, IMI Il IIlIVI1'l1I.'.II'.III'lIIXI.INll.IIllIlIlII1.'ll'llIL'IIlNIIIIX' I. Inf! ll III-IlII'II, II-.III' IIII .IIIIIIII III 1I'I .IIIIIIQ IIIIII "I: I' RIIMI II'l"l'l"' In I I,l.I,I,h. U, lmxvm. NIH, MMI H- I, I'IvII IIIIIII. lL'.III' IIIX .IIIIIIIX III II'III' NII1IIII'IIII'II.I.I-I I. IJII II!! IIII IIIIII I. I1'.IIl' IIIX .IIIIIIII III lIIIIIl'INI.IIIII I'I-'lx -"Ill 'IIA' IIIVIII 1"-"'I"I"'l'l"''I'-Hl"'II1""lI'I ' 4' I II ' I-IIII III' 51IQ.IH III LIIIX NIIIIIII llx IIIIIIIII IIIIII IIIII I. II'I'I'.I1 I I IIIIIIIIII. IIII IIl'IL'IIX lI'.III' IIIN IIlll'IIlL1l'IllV 'Il .IIII'III II II. III I'.X.I3, III CIIQIII' XIIIII.Ix. s '45-glndal l-:QA 1.4 ve.d.a1..s1-LAL.: 'P rr-I.. 1111" new-vv-fyv' 111 11' f ,,L,,,j., l....+ nm -u.z-Lm..lh.m- Illl III flllll 111 I Xl ll l llol Il I fllllll if 1 'K I 1 l fl III' 1 lllll l IIIN llrllll llllwll III 0 ll 1 1 lsll CII Il 1 sl l lfrlllllllllll lillrllllll llllll sn l Il l Illll I lmllll II1 lllllll Il Ib cp ll Il Ill lllllllllll IJISIIIIIIIIS Icllc Illl Illsllflllllcs lu llllll C a s IX XL 11 fl llr' fflflflfdfl Icallc IIIX JLLUIIIIIIY' L . a l Il uuloll l s l llll Illlllfl I IIIIIII 1 L Nllllll S 1 lll I11 Ill I lIlll.l l X N -l OIS L 'Illl' 1 II SUIIILK sg s lllll ll s ll l l l 11111111 KI11111 IL ill a IILOIIL llllo ll1II l I L ll 1112111111 s ul sill l xlslll llllllc Il l R 5 a If 1 IH I! III I L JY I I' ls lo 1 KINIIUI ,11111111 IIN 111ll L lll Imlolll llll ss X ll ll ll 11 II lll Ll IIIII l as 1 III 11111 Ill Il U Ill UV ll 7 INII lll ll Ill 1 l l NIIII Il 1lIlllsull l II 111A ll 1 ls 1111 4 lll Illl srlll s IIIIIIIL 111 ll L l Illl c-lcllllllll II 1 a fl allllo lllllrls SIPIIIIIIIIIX 0 l all lll S 111 lc IIIL rsc lcs llllllllllll NN I7 I 11.1 11:1 IX sl 1 Il ml Il II K 1 llll Hlllllllllf c X l XI ll IIOII llci If IJIHIIIII llII ll ' l I0 Illsu Ilfl llllll hill ms a llllll s s ffl I INN N l II l l lllllllll Illll ln 1 1 l s I I It lllllll I LN s 11111111 al If Illl l l 1 Il fl I VI Ils lll 1' I' A I NI If "INN rlllr Ill a l l L c0lIlls lu IIIX loll. lllc llcclsslll 1 C 11111 fIIkII 1 l IL D 0 lll l alll loud Il CIIIIS l L llrlihrll 11111111 lllll Dlllllllll IIIIIXII s s s S II U L rw 111 1 1111 Il ll 1 lllll 11l11I1l Illll Isl L 1 mls IJIIIII 1 ll 11 I7 llll 1 XL II KIIIIII, L U Isallll II IINUII XL l 111111 Ilullll Hu II Xrlllll Ilrllll lu 1111 Ill NC L alll IN l s l NUIIN llcllllll s l c s llllllls IC Ilol l L 111121 lelllflllll ll Il llc Il l I N I ll smllllcll on N I I Ill s l SIILKCNN II 4 1 Il ll1111l llll ll Ill X l X ll U IX N L IIIIHJ rl 11 1' S ss If 1 ll l lllllllfl ll II in al I II 0 s lil L 111 H111lll1 ll 1 1 ll 1 Sllll 1 lllll Il U fl l +L l II 'fl s r' lll fl l lllll lflllll I cl L Illl S ll- 1 l III 1:4 N l ll , 1 l l l 'Ill NN l l O X Hull Nlllll .Li?1'I2.'-1:11-1l- '-'- .1 x1'l'r11i 1-',' 'TT '-" 2 lrf' 5 " 772' ...fr I if . 'L J " .' " ' x ' ' ' ' . 1 I r I I' ..,. V I , H..-' ij ..., - 4---"-"S:1:1.-.ijil fl. .uzglg-I-,Q4fM,5,5mLL,-JL,.--L1.1-1' '.-. .1 .,,I,...gQg-3"v i1'- -Q..-1-Pl:-llnlfbg'-. ---.---I--3-L11-CC-S32-'-"'' PJ-'-'--1 "' 2""' ' I. I 'l Q jl 'l. Ical ' llll ICPIIIIZII iIIIK'IllIiIIll' Ill I. .II11 ' ' l . Icalll' IIIX ulllillm I l Ill 2050 Ill NCIA 's allillg Ilalllics lll XIall'l VZIIKI. 'lll - llllllc lull lillllillll is sllllllg cll IQII lll I. I-'1' '. I 'll'l'. IIPIICIIX IPCIIIICIIIII IIIX alIliIill lo ,pl NIIIIIKI IIIC IIINIICN Ilvlllcvll Ia lu LIIUIQ llilIl Ilcllplc lu NUIII1' llIl lllIlI lnlllillg 'Illl illl I. Nl1i'l" Nllllrlill. Icallc llll llI'L1IIIlll'lIIN llilll Yi lwlll llIl CIIII a hllf. Rrll ' I ' IIHI IHC. I. Ill ': Hrll ' '. Il llclll IlC'lIIlC1lIII IIIX lIll'llll' llll Ialllllillg I. lal: I. 11111. lcall' lll Illll lll Ill Ilillg Ill Illlllll Ill Ill alllllllll' llllll lllll NIIIIIKI lIll' llIll'llall' il ll cs. sall ' NCQIIN Ill alllllllll' IXIll11alII gvl lu lllvil lIl'N lllalllllll I, H1 ' Ill . . Ivalll' IIIN lllalllillg alllilill lu III Illl' ill ll IIlll'l'X. llll llalllls il. I, Illl ' Mil' ' ., Ivalll' IIIX llllllll'lllioll.lIlIll gllllllalslils I. Iirl ' II"l1I', lin Ilvlclll IlclIl1l-allll IIIN illlclvsl ill Ill IIIII Ilvigllalll. llIl Illl I JIIII gill-ll Ill lllllIl'lsl.llllI Illl' -lallk-lillillg ln IIl'IIl' XIall'lllall'als llllll lliII - Im llIIs' lIlL' Illlll' alIlIll'llallIl lu Illllsil.1I llalillillg LIN I. ill I. fill ' ' II"'11l1l'. Ivalll' IIIX Iwli ' css lu IIII 'IINL' I. ,Ill II'ligl1l. Icalll' IIIX sl'all ill Xliss SIIZIIIICIIN .K IIl'liIlYlI IICI'i'1IIIl'. I-lllgli I llalss lo IIIIX IIIIIIIC svlliul' ,I 'alks llilIl II I. .Il11" I I11. ll. I1-alll' Illl Ialclllikl' lllillllli' ' IIIN lu NIIJIIIN R. I, ZIKIUIII. HCI' I,0Xl'nl'l'Il. I. ' I g, Icallc Illl Illl als Iwl II-Ik2I'IlIK'I I. Ivillxfllill Sil"11. Icalll' IIII lIllil'lllcss Ill QIIIN Illllilll lllll ill I'0olIlalII IU IIl1Il ' llll. falll llalil lllllil IIIICI' I lllI lll H 'iIl. I, Jr ' ' ' ' . lallc IIIX sclIulllll1lI llIlilIl CIIZIIUN I. I.11" ' II'il", Ic"l C III' alllilill lll lIIJIIs' Illllllil lllc lo Isis lIlliCl Illl ll Ilclioll All ll lilllc lll Nlaluial sp ' ' a A allllllililllls .Illllilll llllu is llillillg lil fb , llc ' a ' lilllc alllll 'IIllll. I. ICI' I a a s a I II N' . 1.11 ' I 'aalllcI,Ili1l II'r1111l1k.ICallc'ulll Il' 'lill- 'ls 'QI V' LIS I. I.xII -sfl sIliI l IIIII lllll IIOI' gills llllll lIlillIs Ilvl ' " I.1-Q 5' I " . " A I -' ',, lllicc Ill ZIIII- als lj 'il 'as llc. ml' llllo ll"lllls lu Inc Ilc'll'I LI mC ' 0 'I C. NN' -, D1 ' ' a ' " Icallc lllll' ill- I'.S.I l'Ils. alllilill' In lIIIlIl'l'l2IIIlI lIlc IIII lcric' UI .illil isll I. D1 'i ' Icallc IIIN ylllli-llalllllrllllcss ln QIIIX- lll allllllllc IIN illlcllinclll als llc 2lI'i'. UlI'IlIIUI1lIISIU IllIsl' life Ill, NV. ll' lp' C 1111111, ffl 1 'Il lJilJ'1 1. IIIIKI Q Ill I, 111.61 . j IC " II IIII IlIl'IsIl2IIIll'. Ifil . IIlll'l' l'1r'l . 'a -ullla "ll'ill" lu lIll'i'l' llIlll ISIII 'cp II. lo .XII lill KZIIIC. lllln calll lall'l'l UII llilIl Illillgl ll Il'i0lllIsIliI1 lm' lllcllc ICZIIN, ull " alllll llll -IIlll'l. XX", ,ll Rl! 'rl 1'i!'I.S'V. f,l'IlI'X lil l1'1'. a I I. lrz' A II'l1l' 'l1'1'. Icallc Illl alIliIill lo ca 'mllc lfli' l"i.l1'II1', Ical 'Ulll' lallc l Im' g' ' I' ZIIIQIII lo c-I"' IIIIICII lo a A lllc ISII llalllls lo sallc' Ili' l'll "R'I" " -. "R l" .lull ' , Iillllic JXIIIIIII. alllll lllll'I Ialcly IIIIII fI0llIlII'C. I.llc'Isl Iallls. I. D1 I '. -a - Illl I1I'llc UII lIlc NIJIQL' l'l'c'll' I0 I f'l ' , . j ' .' " , IIIIII . 'f I11. SOI ' ' ' lllllak Ilallll ll'i Illlll 'OIIIIJIRII illg. Ical ' OIII' lilI' of IIIC "H'l 5' I'I' " lll lIl'l'L' I. R11 ' i "I. Ivallc IIIX alI1iIill lo lall lllll ' 'I lol IICIT' ' I UI' l1l'I ll Ii li ,, 'I lI Il ly alllIIas.' Il H l ' Illl is lillillg lllsllcall IYII CI l1l'l N", R I " ' . IIIIII lx'1'l1l11'll1 lI'illr x. CII la I C11 'I Ilall, Oll' illllslrilllls Imallilllcs IIN Icfl-cllll RIIIKI Ivfl-a 'Islc' I. Ill K' 'gn IlC'I"I IJCKIIICJIIII IIIX ILIIICX ciIIIhIl l'c'I " " A lIlC ClIlallllIllllllsIliIl Imllllalll lcallll slCI l.IIIIIY llc. lu ZIIII lllll Illllirll' llllll lalll lllix up Illalls IIIII I. f'1 ' .I11 .I . I11 ' llll ' I C lu .'llI'III2IlI sigl ' I. as ' I I Ill. xIilg XIII. XX". lift ' S111 a I Izlizllllflll Ui.X'1'11. lI11 Ill' 'Ill I. .Ill " ,Ill Illl '. Icallc IIIX alllilill lop Illllll Illl IlL'lI 'JIIII lllll' l'UIIIIIIlN'4I Ill'IgIll lil 1 IIIIJI Yi g III ' cl- of IIIC fi2IIiC'lK'I'ILI C1lll'Ils lu If Illiv .XIII A l. llll is allsll Illlill ILIIYNK' lu llll- glllllllll. XIa Ill' I. Kr' ' IC1'l'l11l!1l.l, Icallc IIIX Ilciglll lu I'JIllI fiill 'Iloll lcallll glcall Ilcigllls. llIl KZIII lINl' Ll Illlll Ol Il1'lll'l'. XY-. .Illl ' IIYIIIIIH IIIIII D111 lfll I IIII5, lllallll lllll I. N11 ' If ' . llill lu LIIIN IRIIILIIIIC Iva II IIIX slalgillg yligljllillg sIxc-IIs lrl Jllll gills llllll lllll Ill' Ilalls .III LIIIII ll'Ilalil'illg alllilill, IILIIC' als lllllcll Illll als llc lIrl. I. lfll ' lilllll. -l'-Ill Il-:llc Illl alllilill lu ICZIIII lull IN' 1. l'1' Illl 'll alllll Nllflllwll 1.1 ll. I Lglalllll lo IIZIIICC ill llllc' 'LINK Irs Ill "Rl " . Icallc' lllll alIliIill lo sall lIll' lllllllw lllillg all lIll' I. 1.11 I N1 11111 '. IICVCIIX Icallc IIIX 11IliIill lu slall lll lllwlllg lilllc IIIIII allsrl UIII Illll lvl Ill lIl'N IIN Ill'II ui llclclllillll lll JIIIX Illlkl Il' Illl. als gals lo ZIIIN lll Icllllll llIl1l lallllllll slalx I Illl' I. lfl' '11111 Hllsr. Illll 'Ill Ill'lI 'LIIII lll LIIIN llll kl UII slI1l1llI lligllls. Slllllc IIIIII In-l IIIX IIIJUI' alllilill Ill :Ill 'lllll'L. N' x lzrll' ' JIIILI 'I'l11' rllll filllilfl Ilzlll' lllll NUIIIN I. llrl' .Illljfr .Ilcrlll Ilc'lIlll'allIl IIIX IlalIlIIl1I lllllllillg UII IIDIIN Ili lo IYZIIICI Iillillgllalsl alllll Il'IIll'N Iallllll. alIlr ' ' g ill QCIICIZII IIIIQI llllll 'ng ill Ilalllilll- XX". ffl III' S:1'11l1l1 Illl IIIIII ' l'l I,a1l'll. Ivallc I'II'. l ' llc, Il'iclllIsI 'I RIIIII IIIZIIIX hUlKI IIIIICN IlYg'IIlK'I lll Illl I. T11 . ' .. Icall IIIC l'If'll'ilalI CIIII UI lIlc' lol lH'I' Ill'rllIl0l . I3clllalI1I JIIIII XllIl'c'l. slalh' llfllk ln LIIINUIIC llhcl CIIII Ilallllllc il. IS' . l'l'l ' ,VII IIIIII I11" Illl, Illallf' lllll "lllcll1l" I. Ralf rr '. ICal 1 IIIX "I' lll ICIIW IIc'IYl'llIlill. lllllwlillg ln lllll rllllc-l lIIIIlPI'IIIIIlIIl' illllilillllalls llIl: lclllllallirlll is Iallllaillg ill IIILII 'Ilf'll, llilll NIIQIIIJ 'c's. I. II ' ' ' I'l'HllIl'.XIll, llrl IIl'Il'IlX Ill-lIllcallll IIIC lc'lIl- IN". I-.ri 1 441'lallllI ,Illl Sul' ll l. Ililll' l.ll.llll lllll llilIllc ul pal ill, IIIININCIN IU lIIlIUI'lllII2lIl' Illll llllslillg Illallc-s UII lllc lllm-lillg Nllll llI lrl Ill' Illl:-lI Ill Xllll llalsslllallc-s Ill slllllwllll' llllll IllIIIIlI Iikl' Illl' If Il. SHIP, 'I IIIIII I.llliIIl' Izlli llll. I. ll " I Ulf Il'alll' lrl "Rui" Illllll Ill. Illl Illalcl' ill I I XII, XII, Ii, ,Ig dm, IILIXIIIQ lIlsIuls4'1I ell lllll lallllallllll IllllIll'lll. I1'IIK'Il'IDX I. MII . I ,m.,,4 Iulu. mx Illmmiml IMIIII UI IIIUIIIIM si,1l lIlis ILINI llill LIIIII ll- IllIlIl'lII llll lIll' lllll-l-lllll lI.IN H, I,,,H,m. III, ,hm , .mm UI II04.,II,,g II! ill IIIIIIILIIN. ill IIIL' lcall ol lllll I.llIlI. Xillc-lv 'Il IIIIIIKI L-11 I. .I11 'I' f 1 . Iullc IIIX IICIIDCIIIZIINIIlIIC'lU.i1lllX 5"'II IUIII' I "CC- V I 1 . Nil 11: Illl 6.1 l UI IYIIII I. Illl ' j. l ' IIIX lllal1'Islll.lllsIliIl .ll lllc- sll cllillg II'illlw llfl: I-Qllzllsl II '.iIII TZIIIIQC lrl allllflllc' lI ' isc. - f II 11 -vw nv 1-'-x rw' -'vw nun-v yr-an -1-fvrvvw-r I I IQ p 111111 f A-4.4.54 -11A 4-fvs41.m.1'aL1..r'xv -xr lf-4: im- Haha Class Dlary fff l942 I943 I 1. X 4,9 Nm Nm Nan KK 1 4 1 K N 1 4 N K l I 4 4 N 1 1 KU l ll Ill N Illt x oc. 4 1 4 Nld 4 l HND .S 1 X1 1 X ll 4. NX x M K l ' N 1 1 ll N I X x X ll I Ili N lil N D X L l N H X x J X 1 rx LX N N l Ju -n 1 Ill' Q . 5 I I up ll lnlll lun, I i . I", '--rf:-," U.-V --'.-- Www.-3 V--Y--3' ..f. 1v""'il'T"fig-71:-he-cf-jv .-::,:':J.f-T--1?"'-.'.-1 .S "3-gr? .r iF 1-u It I , ' . x . ' - 1 1 i A ll A if H- . l +4 ' - . V- - . ', - " - ,V . -"V '..-4.LlA.fx.-Lag-f'-L.a..:. '-.1-L A-. '- '.- 1,21 t -' -., '..'..-..-QL-,A "' -.1iL..l:.J..-1:11u.'.,z::.',--r..-.---.-..1g.cJ-rig.-L1 A -:..:.-'.'.-: . Z llrzu llizny: Sql. El We-lluluuv l'uL1 il lun In-un 11 gmml Xlllklllllll. lull sclnwl ix ulvzuu lJL'lIl'I' Illzm Xillllll nm. fllnfm' llm-,v Inlclw willy. plenum-.9 Sqn. -- Wm- 4-lc-mul um' mlzlsx UllIIl'l'N, zlml wr- cc-rlulnly Nlgnlc-ml ilu' yn-'nl' llglll XX' ' mlm 1' Ray .Xllgclx lm' our lJl'l'Nllli'IIl. 5Ik'Xt'f11ll'1'f 'lx Yin--l'l'cwiclc'1ll :mul llul Nlzu lima-x Im Sl'll'L'l2llf'll-l'i"l lIlL'lk. XX' ' ull xvfsll ilu-nl ilu- lcwl nl lllllil Hel. lil X mm' iclc-an fu Svnirn lHllt'l'Sl'42lllllg lrlllll .X lui nl l1lllNl'L'xllll1'1l. lllll ll gmml lima' lvl lrul In ull. Url. Qi? V-lllv Xrmx lun-ixul in lust ll'illlll lmm ilu' rzmlw ul mu flux wlu-ll c.ll1lllli'S IM-ln' iw juim-cl. Wa' wish him luiltlx nl luls. XVI -11 ln lac-umm-N an in-llvlxll. wa- wrnfl ln- :my ln'umln'1' ul him llmn wc- aux- nx 041. Zl 'Sm 1-rn llixixiun fllllllllh'-llI2ll'N lu. lil ln-nling Cllzuxiull till I l'u mu' elmmu am- ilu- but XK'lll this lllll'. lm ilu' glmy ul Xlclricll. Q . li -XX'1ul. l"uw. l.i'l .Xlmrr :xml lhisy Nluc' mul :all Illc' mln-r .Xlmlrimlm hill lrilliu llilll lllc-ir lun umiglll zu llu- Szulic' lhwkim' lla' l' mc-. llu ulml fnkmm lm Lvl. llllul with zulilnizll Kimkul lm uluimv. wa an lux lllll' with mu mc. Nm. 'l Iln' llllllgll lllllllx ul wlml llu- Sf,-nifn l'l:u will ln' likm- Xk'1'lk1'NL'K.'ll nnlauy ill llxmlls. 'I lu- plwx IJllJIIllNK'N ltr Inc' gwwcl. f . Ili-"l'gl1f . xvl lf" "Y'n- lwllfl llll'f.ll' wllfu Ilu'n'uml14uli4lm'y upin lIlllN umm' llum Illc UXX'IIL'l'N :mtl Illc' critics ul lllk' lmmls wx' l'c'u'lu'cl lf lily. XX' 'll. l gums lllis mluy must mmm- In zlllf . . QU-ill" 'lluml il Zlglllllul Wa-'xv IJHHCII llml .Xlallimlm ix lill ilu' glvlllfxl xmllnl un l'2ll'lll fwvll. in xX'2ll'XN'lKlx. ilu-I1 -'ln lu-:ning lmmlxxvuml in luullmll XxllllAls44il'1'rrl ftifll. X1 Imml,vl1? lllllll mvzm wc lmu- mm llll' ilily lfuullmll Clllnunqpirumlmily Rlglllll. IV. l "'xX'l'1l'll'lbllllt'll our Xl1llllX llilllli' lrmiglml. XYI All llllll llllk' gun mu mlumqm-ml with YR :xml Cllnislmm llkC'l'N. nml L-wlxlnnly wsu lmpln In Izlll ll milmllx. llu. Ili lllvu' will lu' ll xliglu llllll Q' nm' lm an U'l'll'i'Qllllk'll Xlllillltlll. mlm-an llizuy. S - ' um lh-u-111Im'2S1lf llllllux ulu-I1 uv mmm' luzuk In ilu' ulml Qllllll zulu-1 Llllimllzu Xllllllllfll. S1llllllQ.4llll pzllf Du, QS Nm 'thing nan l1glslwL'1'll:ul1lull Yu ir. ilu- lunirn gnml Scnim I x qlwfml' Illingmw lmxl-1-nm-mul mmlnx lll un Ll mwx' Q' ive-ilu--lux ' mluu ul gym ll uvuk Ilum mm ull. Iam. Sffllil Will 1'Xl'l u- Nlltll NllI'lJllNL' in yum- lilv? Mui 1' llll mum-x ua cullulul Ifulny. :mal W lIllillX Imvlmlc lmml llt'XL'l' luxnml Illill lllbj ll uv Ian.. lam. IIA-XXV wa-lv mllul inm lllk' Zlllilllfblkllllll. nm kmx ing wlml In - pn-nl lm: wc wc-lv plc-guzallllx llmlfl x11l'p1'iul wllrn uv luuml we wvu' In um' em u'l1c-llwl' ull mn In lm Ilmm- llll' lllL'N'lll1illUlI ul mu' plan l -nu Awl luck ul luvl wil. um mg ulllvl ll '13, XY' mlcmimlul. in ilu lun' ul vu-lxlllill--. lil nm an -' 1 ' S V fn 1 -XA4InA41.lgA- ,I lvv ryu run ' I.. 3351 UI' 'f fl- I X IX X I11 ll NN X s X N X L N NN 111 s C Iss l lil lil I Jil' 11 U1 KII I X INSII 1 OKI II IX l il BIKINI X I 1 N K s11 1 s11l1s 1 11 1 s s 1 9 1 ILL Ull LUII II I U J 1 1 s 1 I '11 1 lt X r Pl K N I I I Ili I I I II I I s ' I I 1 11L1 I I I I 11 s I I ' N I I Illllll IX1111 .Z?.E,:H-l..,.. .I-vi.. .,.. ,.,-,-...,,...-.1 I,W,.T,T.,V,,.,,,,...Ih.IZ .,.,i .A,.I,..,,. ...,-.V..h.,,.5.,F,.,.:.,.,,....,:IE.,.,,.I,,.T..I.,,A.7.,..A,--I ,.4.'.,..,.,,.l,,.:.l.,.. , z .' l 1 X I ' 3 ' 1 ' ' I I l+ ' . ' T 4--- , ,..'-"-"9f111-:IL '.Q:I'gL...1..1:fII--,.g1..5LI.:,-12133.-'i'-'V E14-.1II.-1-E11.14-I,QQ:3,g.I..,..-.:.'1.I1QI1.zL-Q21-I-'I71'-Q,-.-..I' 1 lilll. lil I-Sli--1s 11I 1111111-1 111-11- l111111l1-1l llilbllllll 111 :ill lll1'lIllJ1'lN 11I 1l11- S1-111111 cIlII , :1111l 111- 11111-1l 1111 11111 IIIINN s11I11-1lz11i 1-s. ll11 11l 1Jl1f z1111l Xlif 11'1-11- l11-1111l 11'l1il1- 11111111i11g 1l11- Xflll'N. lllll Illc' llllill 11-s11l1s 111-11 sz11islI11f l1Jl'1l11IIll. II111. IU XlI4ll4l1lI II1'C'1l 1111iI11i11l 11-l1i1'z11i1111? lI:1111l11gi11g? .1111 lllsl :1i1l Ill gill? XY-ll. i11s1 1z1ll 1111 ll fIX'1'.Xl' i11s1 s1:11'11-1l 11111' R1-1l C1111 111111s1-. IX' 11l1-1' l1'lll'I'L' i1 11'illz1ll1-111l????P? l:111. 27ffllI'I'I'l il's11'1'111il1l1 l11-1-11 111l1l111'1111111l l11-1'1- I111' 1111-1111 1 I1-11' 1lz11 s. R1-:1s1111 -1111 11il. lllll 1l1I11 1li1l1141 l1111l11-11 11s. XY- IIl1'Ikt'lN 111111' 11111' 111g11s. 111i1l1-11s.:1111l1-111'11111lls1111l1 1-s. l-'1-I1. S-I2 Nli l1'1-111sf IX' -is 1111-Y IX' -is :ill 11I usfll lf1-l1. lll HC-i 'ls l 'hllll 1l11-i1' 111111 11l 1l11- s11'1-11111111s1-x1-11is1- 1111l:11, l-i11- llllfs 111 111111 111-1' IX'l'L'ls I111' 1l11-111. 1 111 l"1-l1. IQ!---IIT l11s1 1111111111-1' 1111-111111-1' 11l 11111' class 1 II11-l1111 11111 111 1l11- 1lIillIl'll s1-1'1'i11-s 1l1is 1i1111-. X'i1111-111 R111l1L-111i1'l1 l1z1s gum- 111 lI1'1111'11 z1111l I1111 szik- IIS 1-111i1'1-l1f Iglll 111- wish l1i111 l111s11l luck. lllwl lll1'sIl1I1'. l-'1-I1. I2-'lil11-111-1l1-11i11g 11l 1lz1ss11i11gs 1'z 1'1 'lc l 1 l'1y. S111 Lf 'L-1 -. Sflllll' XK't'I1'II.l 1-1 4lK'll 1111-1' 1l11- 1 ' 11-11. N111-. S I-l.1111l11111-111.1-11-1111111-I cllllll l1i1 lIlI'C'N 1111- 111 I11- lz1l41-11 I111' llll' R1 1 Xlbl 11 1111l111'. XY- i11s1 CIIlI.l 111111 111 s1-1- 1l111s1- 111il1-s 111' 1-1111 111-PP? XIIIIQ 211' ll lllll 1li1l11'1 s1-1- lll1'51'11i11l' l'l111 111- 1fL'1 1l1I11 "11'1-'A Nlllllll 11111 1111. 11111 111is -l s111111-Illiiig 11311 111:11 IIL'gl'1'l 21 lflllg 1'1111-. lic-' - l1:11i11g llll' 11111li1-1111- III lllt' z1isl1-s z1111l gi1i11g ll1L'lI I1ll lz111,,l1i1 g l11 . 1l11- z11li11g 11-11 s11l1-1I1. R1-1-1 I11 i1. CQI11-sl NIQ11 Zlbfih - II 11-211' i1 1111111-s III' 111lf:1111l 111111- i1 11-s z1111l lll1'lI llIL'I'k' ZIIK' 1111 ll DIiL'l lllll l'1lki11h z1l111111 1l11- S1-11i111' I'I1ll. i11 1I1s1- I s1-1-111 111 l11- sl1-Iilxiiig i11 1i1l ll1-. I1 11'11s l11-z1111il11l. 131-111 il11l girls. 3 I'IIN. Illltl llK'KflliIl.IllN. XI1. 1'1ll! Il: 211--l11s1 11z1i1 1ill 1 III l11-1111111- Il 5t'IIlHII. lIi111'1ff Y1111'll l1:111- Il llfl 11l lllll. 11111. 11s 111- llllll 11111igl11 ill 11111 li11111l111-1. X1 11'isl1i11g 111 s111-:ik 11111 11l llllkll. l Illlllll 11-ll 11111 11'l1z11 Illk' Iz11111's 11'1-1'1- 1l1:11 111- 11-11-111-1lf'-l1111 I1111' s11i111l1l1- 1l11-1 111-11-I ll11- "1-111 " 11'1-11- g11111l. 11111. II'A 17-K11'11l11'11i1111f '1'11l -ss '1111l glI11l111'ss 111111-1l. l11-'1111il11l 11111si1. 'lll i11s11i1' ing '1lk. '1111l 1l11-11f1li11l11111'1sf 'Il1i 11i3l11 is X1lI'll 111- lI'lKl' l11--11 11'1 1 '11g11111"11'1l l111' 111'1-l11- 11-'11's. lIi'11'1. I1111 ills 11111'1l1 i1. l1's 11-1'1'1i11l1 111 'Ill ill ll1i isIl11'1'l11l 111 111'1-l11- gI'lIl1l 11-'11s 111 11111 1111 Il! li11-. f111111l-I111-. lJi'111. l 11-11111 111-1-1l Illll 'IIII 1111111-. I' Fi! 51 C FXfV D I D CLICHS W YF' WWE? L TI IFA .J TU if 'il I' il If TTT .J Til LQ-Ax YF 3 3 r"' Rv IIIIIII ' ' ' 3:44 4-- 1'uAa.4I5-I Lb I-.A I953 ff Class Prophecy ff I 9 53 I K I I I IX N X 1 III N IN 1 I N I I N N I I I stl II IIN X1 IIII III N Il l I N has Amd- I I N IIII S X N I SI IIII ,, I INI I MXH LN J I II UNIII I II R INK ll N I1 IIIN1 II IIII X N X N I1 ILN J X I X 1 Ill X I XII lx N XII1 1 1 X III I N III X in I I I I 1 II I IN I II S I III I N Illll NN NNI ll'LI Ill I IC KN I N l III HI N IIL N1 ICNN N 'II N ll I N N N IIIIII XX IIIIIII IIIIIIIIN .4?.E,:....L..,-. . . ,vi .v,,...-1 P-..-WDW.. ...TZ N ..v....:,.,:., ,.,.-...,..T..,..I.:?fvfS'I- .,,.5.,i,,,.',,,,,A. .5 , g w.,. ,,.,--A',...,i,,..,.b. E . :tb ..s , . X . - - in C I r I ' . H !'- h - A -. -' '- - 1.-Q..L....I...f-LL-I...lux - lr... - .'.-,. -I.'..-..-.I',.-1-'-'-.1i:..L,,.,.1-:1:II.',,a::.' - ---..--.-.l.u.4.'.i'..:.'.'" Tggj,-,',.4 '-'f ..j -'I' - . I'.Xl'IXll XIII'INIIII IN IIIIII NIIILQIIIQ IXIIII IIII' XIVIIIIIIIIII IIIII1IIIII'.I iI.IIIII IN IIII' II1'.III IllIXI'I IIII IIII' XXlllIIl'Il-N I.III UII1'III IIIIIIIIQIIII. II1'IIIIIIIII1'III III NIIIIIIIAN lb1'II.IIIIIII'III SIIIKI. III IIl'II :IIIII I I ' Q IIlII'I:II1'II III IIIIII.IIII 5IllIIII XI. IIIIII1' Xng 'II IIIIN IIINI IPILILIIII 1'II .I NI.III' IIIIII' IIIIIII1' IIIIII IIIIIIII IIIIN .III 1'III1IIIIII1'III III III1'I I 1' IJIIIIIIIIL' l.IIIIIII-I, II:IIIIgII.I I'.III11'I. :IIIII XIl.I XXIIQIII IIIIIIIIII'II. II.lXl' III I III1gzIIIIf1'1I LI IILIII' IIIIII-.III IIII III1'I1IxI'IIIIIl. 'lil IIII IIII .XIIg1'IN IN IIII' .IIIIIIIPI III IIII' 'I-N1'II1'I. III1' IIII1' " I III' XII I II'IIlXl'lI SIIILg1'I III R.IIIIII" XXIIN "IIIII III IIIIIIII .I IIIIII 1' III XIIIII 5II.lIl' IIIIIK'-I, XXIII III flllINI1lIIll' flIIIl'II III IIIIIIlII'IiII1III XIIIII IIIIX I Q IIIIII'IN. XII IX .XI 'IX XIII Ill I .IIIIIIIIIIII-II IIII' II1':I1I III IIII' SII -III NIIIIiI'N IIl'lJ1llIIlI1'III .II .XIIIIIIII IIIIQII IIIIII. XII I1'I IILIIIX IIIIN III I-II "C.II1IIIIIII NIII'I-IIII'1III" In , A IIIIIIIIIIIIIIIIN II1'. RIII I IS:III1'III' IN IIIIIIIIIILI ll IIIIIIIIII Illllll. 4 H H IIII' IIIIIIIIIIN IIIIIIIZIIJ IlIIIIIIL'l l.INl' XXII IIi1'II II1'IIII1' ,XXI I51'aI.IN1'NII.IN IIIIII IIII' IIIx1'I1-II IIII1' III IIIIIIIII IH IN. Imm. DMU. Il .Cum mul lmu. lmnlnl, NI XIIN-X"I1'IH1'- II1'I IIIINIIIIIIII IxII1'II II1' IIIIIIIIII-II IIl'l IIIIII1' II1' III . , , . JILIIIICIIIII :II IIII' IIII1' I1IIII'1'. III IIIIIX II1'IIII1'II IN IIIIIIIIIIQQ ll IIIII1'I NIN1IIIIIg IIII1. I " " . . . X'I IIII IIIINIIIII IN il II1'IL III SIIIIIIIN III' IIIIIIII1'III .III1'. RII - I IIIIIIIIN :IIIII RIIII1'II QIIIIIIIII IIZIXL' II1'1'II IIIIIIIIIILQ I IIIIII 'II IIIIIIQII. I'I1'If1II IIIzIIIIIIIIIIIII1'IN. III XIIII. Illmllw IXUI . N.. In . i,It.m UI IIN. gHl1.,lml,l.l . . , , . , . XII ILIII IIII I., IILIN IIIIIIIIIII1I'1I .I mx IIIIII1' XXIIIIII IILIN .I IIIIIIVIIII' III IN III1' 1'IIIIIII III III1' 'XXI IIIIIIN IIIIIY . , I - I .. . . . . . IIIIINIIILI NIII'1'II III IIIII III, II, II, IIIIK' .IIIII 5IlllIl'X I'.I1'Ix IN IIN II'1IllIll'II1lIIIUI IINI. ' . CILIIIIIIIIII II1'I"I:IIII1' IN ll NIIIII I'III :II III1' I ' ' XKIIII II1'III'I IIIIIIII IIIIII' Nl1'II IIIIIII IIIIII IIII. I 'IL ' NH HU I " SIII ' IIIIIXIII IN LI g'III1'IIIIII1-III aI1g1-III IIII IIII' If. II, I. ' - - III1' IIIIIIIIII IIXIIII IIII1' II. RI III III II-I: - RAI IIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IN III1- 'II1' III1'III III IIII' IIIIIIIIIIIg . N I . I 'I II .I II I I .'I.IN' Hlvk 4 . - -I - , - IILIN IIINI N:II1'II IIII' III1' III IIII' I'I1'NIIII'III III IIII' I IIIl1'II .I I' .I I'IIIIIII'II IIII SII1I1'II X11III1'III IIINIII.III11' K IIIII- . . , . . ,Mm SI:I'. III1-IIIIIIII' C-IIIIII, IIIIII XXIIN IIIIIIII'II III :III :IIIIII I ' IIII IIII4' zII1III1'III, XIIII IIIIIII'Ix IN III1' N1'1II'l:IIx III III1'gIII1'III1II. Q V II1'II1' II1'NIIIIIIIIIN IN IIIII IIINI I.IIIx III III1' NI:II1'. .XIII 'IIII IIIN I'1'lII1'N'III1'II III III1' XIIIIIIIIIII YI II 'IIN E E RIII' SLIIIIIIII IIIIIIII:IIII1'III In XII1II1'x C'IIIIIIII1'II. III1' I-IIUII1' IIl'N"I1II1'lN I' 1' H'l1'1I1fIIIr' UVYHIIII 'Il IIII' 5 . . ,.i,,,,.-I, f.III IIII XIIIINIIIIII II'I1'IIIIIIII1' CIIIIIIIIIIII. I',1II LIIII Ci.IIIIIIII1'II IN IIIIIIIIIIQ, IIII IIILI III III IIII' II1' I IiI II1'I' LIIIII IiIi1' I-'I1'II1' IILIXC' HIIII' IIIIII llllll' IIIIIIIIIIIIIIII11 I'I1'1IIIIII. II1'I'NIIiII III IIII' "l IIIIIIII Il'III. XX' Ifix 'I'III" XIIIII SI'I II1', f1IIIlIl'l'Il C1zIIII1'III IN III1' II1'1III III1'lIIIIIII :II IIII' III. XII-IIIIIIIII IIIINIIIIIII. IIIIIIII I-IIIII-IIII' III. IIIIIIII1'1I. IIIII .IIII IIIIIIIIIIIIII IN IIII' IIIIIIIIII-IIII III "IIIIIIIIIIIiII'N 0 I I H l , Xl , I XIIIIIII III II'I".IIIIIIIIIIII1'INLIII1'1'IIIL1'IIIIII1'I1'II IIIIIIN. III III III NIIII. Il' I' 1II1'x. IN II IIII IIIIIILI III III1' l IIIll'II SI.I1-N .I , RII ' III':IN1'I IN IIII' IIIIIIIII IIII 1- II III .I II.II1'III III . . , . II1'gIIIIIIIII IIIIIN. III II CIIIIIIIIIIIN IILIN IIlIIIIIII1'1I .I IIII IIIIIII .IN ll IIIIIII " NI1'llULlIIIIIIII'I' III1' l'lI2IIIl'L'l III III1' III'II IIIIIIVNIIIII IIIIINI III IIIIINI . - - - - I 'I' IIIIII ' IIII L- I' '. I.IIII.III f.IIlllIIIII IN IIIIIIIIIIQ ll III':IIIIx IIIIIIIII :III1I III IIINNL , I IN III 11, 41 - 1I'I'III'4 I' II '- -N. - I. . IIII NIH I I I IN III II I IIIIII4 IIII III Hum IIIIUIIIII III1- XLIXX IIIIIIIIQIII I1'1IIII. III:I1II1'II In RII 'II I.IIIII: IIII IIIIIIIIIIIIIIL' IIUIIIX CIIIIINIIIIIII II.IN .III1'.I1II I1'III1'II. IIIIIN IIII' IIIIIXXIIII I'III"I" II1' N.IIII II1' I1'IIIL'II III bIt'Xl'lII II1'IIIIIIIII" 'IINI .III IIIIIIII.III . . I 'I RI I H.IIII1'I Il.IN IIINI IIII1'II1'II IIII .I II1-II IIIIIII1' IIII I-IIQIIII-1-I. . .III.IIIIIIIII1-II 1IIIIIII1'II. I .IllI.I KI I1-I IN IIIIII III1' III ' IlII'IIl III III1' I'. I. X. .II X H . . I , , XIIIIIIII. IIIIIIII NIIIIIIII II1'I IIiIIII'lN.IIII'IIII. , AIIIIJ 'Ig IIIIIII' UIIIIIII IIIJIIIXI 'IIII IIILIJIIINI' IN QIXIIIQ .I 1IIIIII'II III C.IIII1'ggII' II.III. 1.1-III' lIIIIII1'1I.I IN IIII' II1'Ix lIII1'I Ill IIII- III IIII' F I xulwlm. Iumlz IH. ,,,,,IX UU., MH., lmlmlli IIN... H. III1-1 II1III1'II1'. IIIIII'II .llIIIIIll. II.IN IIIVI IIIIIIIIII'II'II .I . III-II I IIIN HIIII' II1'.IIIII III I.IIIII IIII'. NI,IIIII. X III-I1 II-.I IIIIIIII II.IN III'1-II 1III1'IIII IIII III IIIIIII-IIII III1' IIIIIIII-IIIIIIIIIII.IIII'. III'II1'IIIL IIII 1: II.IN Ill I IIIII'II Illtlllll IIIIIIII NIII'1I.IIIfI'N III II1'IIIIIIIIN IIIIIIII' IIIIILIIIQ X4I'IIIll' II.IIIIIII1'I .IN .I INN" 'N' II' IIII III'4'I'Xll'l HI-I RII -IIIIIII1'1I1I IN I.INIII1'I III1'I1' .IIIII I'.Xl'IXII II.IIIIIIIx .IIIII WI'- I'1'.III I.I.Ix .II1' XI.lII ' 1'N. 1 X II1'I IIIIINIILII .IIIII IIIIIII-III I1'.IIII II-.IIIIIIIIQ II.lIIIIN III'I1'II I .IIINIIII IN Ill I .IN IIIII1'I .IN I'II'I. I L, I-N XI IIII' IIl'llIX .IIIII IILIIIII XX.IIIII1I1 II.IN II1'1'II IIIIIIII'II, III'IIIx Il.lN III'.IlII .I IIIIIII IIIIIII Ill'I NIlIt1'LIl.IlIll.IIIUll IIILI1'N IIII- IxIIIII'- I ' - . . - nv -I-n-v1 XT. ullllm my r X Bu, has dm- vig An-Anim imghalil-LAL: K l I N L L N II N IN ut x I llllN XS u IX U s 1 n N I IIN: U li U Xlll II 0 I I NUI! Us xs Nr I nonu s Rui I LH I slt N Lil Rm Ks IX X Xlil IU I R llllllil un N xx X no N nu! s S s x x s 0 lll 1 N Illl L xx C lh KX llg HXKL L X0 lllll 1 uxulphr 1 N 1 IH l stl s L I l lil 1 ll! N X I ll N N xx lu I l N 1 N L N L x x ll Ill s lx ll l PN l h N 5 rx s Rllxgll 51 r MN I 7 P Xl ISI! ll x ll Illllll ll an ax 4 N lllli U ll up mum x u sr: Hr I 1 ru R Mn N Hu Iuxoorl L P l I 5 N Ull x Ill 1011 ll L U S . U s umm m my 1 N 1 v x 8 N R HPIICX Rnsl Xl I xx N lg xlo s xllll Llll N ll4 Ill Y' JIUX Ill ill mln N X N uc N N S1 xu 1 1 Html 4 C v- IIN I nn 1 I umm k mc 1 1 It w una X lu nr N N wx Nlllt lu I n lu 1 nm x Nl mu NN mu L LX ll 1 umm l ll ll ul M N N ll x x r 1 N n Ns X lllvl llll ll N N Um 7, 1.1, uf L -yvsfi.-.--.n -T: -'vy--v,-v-1-rf'-rift hy?-Q'.,T.,E,:: ., -'11..jmf'Z-'rry1fj'f'i'::f-117:'iffb.Y':7'.fi..j 1:-.2 V Ti"V-'-.tT'-fffg-'g'4-gl:-'-1-5 ' ll. ' rv 4 I 1' ' Y A I 5 I ' . W' ., S , 1 -I ,'u-'viii1 'AY:iA54Jl1A:4,lL1g?44A,.15L.:-mLL-QLIIIEQ :Y -'1'f'L. .1 A35 1-jf'-,lf.hi-ALQLQ-,5g' -"-Ai ggkpl..-1,?:1.1.'..a:4.',--p..-.---4.1.u.4-f.1:Z::.'-' '..:.:-.-4 - f-411-,' -- " Hn' I'llHl'l ISI nh m.m mlm umm-N ln xmu :hun :fm KJ lnlm-n IR-xxx ll.lN m.nppwl 'ICI mn illl1l.l 1422 ,fx .1 ax umm' lrllltl IIILHI U n' nh Ili km. :lu lU"l.l JIlK'l Im "l.i!1"' lllLl".IliIlk'. I I - I P- lh' lzunou hui: xlxlisl. Sh' lm llulelgnm-. hm illl Nc . uc' lmu' l.I.ulu Plclm' 'lu mlm ix mm ilu- Cll'2llL'l' Ihr wx 1 imml nm lmir flu, - ' 1 Illikllll' wr 'IJIIN IU thx' Plc il1l'l nl the l'llill'n! Sl.IlL'w. I'lllH" K - . . . ' L- - 1 R4-xnrlls IN mm .1 Lunom M. Lol. I-lilllllll FXUIIIIN ll Im Iusl 4?lbl'lI4'Il 1lA mm- Alll Nlrll lin HH. lm lVl,IH,U,gml,m.4l lllmlvl in IIN. l'mH.d gl: HN ulmlm 1l'lI'llIL'N lhclv 1- H4 Illgllll an llx 4llll'I Lllllwl. i, Rum Ril,,,,l,,,l nm, ,,,,,:1l.yN in --lL.,l3,', UH. N4,l,,,,". Ihr IILIIIUIIAN hUllll'Il haue- xaulnllm-ml rho In E ux KK. .Ill Willum gm, iuxl ,H.l,l,L,d hm, lm. ,V llighl gllullhu ml 5' IH' l"'hV"'t H'H"f"Q HN 'MU' H1""'l'f' Irxuling lhc- mp Imml ul lhc- llllllllll. ulmh 14'1lllllL's ' ' Llxniln' Rmk in IIN' Xllllllk Ox "1 ul Elllkilk Raldin Slmlio is nom' UIIICI llmll X11 g2llL'l :md lulm R mlm AH. ,hc Ummmq, UI lid I-.lun-I. uh IN am .ulmoulmu-I' .xx uvll. '-R1 . H R . I". 4, I,,,l,,,12,,- H. ,I p IMA A V1 H Joh' H " " h UA M HW 'L' ' 'I WNW! ,X :lux KIM mln' lslzlml lfih' :xml llrum 1.01115 hm Iwvll Q ' A ' mgmnifn-ll uilh ldmln Rose lhiflillg thc Imzlun. XI: Vic K' xilmn and C-1-uv xllIl'N :nv ur-Ninn ul in thc gl, . 1 . ix HH. Umm' UI Im. Rum, glmiim UI mu ' :al We ltlll llillllll' " I lla- I1-xns R1n11lmIc'1!'. I IUVI' I-UMW iN ll Url! hm in 4' 4 nu A Rui". .X S'IlillUl hmm Rhulv lxlgmml. Yilllblll Rc lhtllli Il lim IAIIIPIICLII ix ilu' hliI1'I ui 'Alix-ll R Ml ' - ll! In IIQIIIIC, hu illxl illllrullllrlf .1 lwu mean mc un cum llw I,mcImn" ulliah .mplnnnlx ml.niIx in lllt' "Wg: imk 1 . I uilmm-'A I ' -- - ' M .alll Rllllrl ls llu' IUIIIIIICI oi lllt' RI I' lNl.IIl1l I-lim lc-.uh .mal RAI mln Sum lmw Ihr' IL-.ulin-' I IL-N Xlililgux .Xu l'uu'f V - u I M "' lm' 'CUNA' Il""'.l-'U""" "I 5'P1""""' ' 'MN Bel '2liIl'llll ix lhc num-I ol the lllfhtl plmlmglznpll up' 'llil C ll . I. fmt 4 Rl Q. ll- 1 Ill! nu Mm. In Ilullxunml lidilh l,a-In-Inu' is Illlillillg iw xkallvls X mm Illmiml IU '-lmm, gm lm" hi, ,,I,4.m.,1 'U' 'ht' "Im Hc"U" IU' ':"H'l' U' I9-3f5 un lhruulunx. Nlllllillg llIll1'Sill.iIIIIIFIIIICCllllilillglhlll. D' lv xl3fflf"'f'N " 'IN' I'L'3"I "I Im' IW' """1'I 'IV' Chnl Slllllllllllk iN ilu' lll1lll1Igl'l ui lhm- hula-I " 4 - R pznlnu-nl ul Srmlhx lbcpnlllllm-all lUll'. , -- ' Ralph xillllllllllfg nmx NC't'lll llknc' zu MIJUKLIJIIIQ Ilhllllu. 4j1m,h.N gl, ,H hm .,H4,im-ql muh! IFIIUUII .ax .4 umluu lml hc lllsl gn ulmluu uguln-I lu Iln- lzmpm- Sllllt' xmlilml Iiuilclilw. . ., , . . f' E E E l-All :ml SIHIUIIILIII. uhm IN jllxl qu lr.: Ilflll .u um. IN IA Llmlxl XI-lllllll linux ,ll I lwl-nu ltllllllll xmxwnl .n Nftllllll ml. lm I., UI 1, Kilim, Og ,hug H-A l1'llIL'lllI!ll Ill Ill' . :mx Nm 1' Un 1. . . . Y. , . . E - IN A Ox - ut ilu' 5I'X.I HUMIIIILQ Xllms IN XIIQIIIIJ Mlm. .. . , . ' , ,N N N . - - 1 XII ll Hmgmmh 'N lm' JHIIHHI hh, ml I: AI Ihn Hum: 'iimmmn l in chufm ol thc li"llliIl" mul XL' .llN Hull 111 XX.: uk. . , ". " " F I XI A I Q I sp- .I cilulx zu ilu' Rosen I hm. .x - Il XIIICNUII 1 .n lc HIIICI un llc- Iliff ol ' . . . . , , - , , N ' x ltd . 5014,-l IN 41041114-si ullll IIIL' QICXYJIUIDIIICIII ul I I 1l'm' lollllml. . ' H . .. H wg H A I , I I thc nn-u. :ml ul I ll - RUH . 4 - uxu' lx mm rgnuw llt'N1 vm' lll mv . . . , . 4 A I- 5 RI1 - Ixlxnnlx in I hlllllllll lL'lJIl'NClll1lllYl' lll X11 ll- ui llll' ILZIQIIIIQI frlclrm-slum an llll' IlllIIlllN. . , H li t I Il, H I D ,kt mgtmm IN Ruth 5ILlll1'II, IC no ll Clll cz llt' lll mm ull 1111 mn um. . ,, . . , -V 1,4 , , -, , ,I 4 pv Hu' um -I '11 lllll' ul thc llvl XIQILQZIIIIIL' Lou-1 K-ul llllllll lluklmlll. .nml l".llIlUl Xl.un.ml .uv 10lINIlh'II1IQ -,.. . - ' - ' ul limi u.n mm hx Slmlcx llllilll, willing dmxn ru. W. .. lklm. yliwuiux i, mkmg mu. UI hc., dow In C.I1Iu1u- ISugulIluul IN llu' ph N .ll Cdllllllllill lc-41 hm ilu' I.llQl'Nl llllg Lcllllvl in llu' lin I. 'll 'xl H " Hel-lm Xluiinl ix ilu- UHIICI ui llmc "Nh H411 IKILNCI D' In NNW' 'N " KVI "g" hh' Md I Um' LM' l5lIlL'LllI . xp- .xlnnug III xgmnlium In i.m.ul.n. ln g,l4l lmm-1 INN mm :hc lillc ul umlik In-.mx In-ll.: Xlmin ix ilu' lllIllPlit'llK'NN nl "Icll.rR I nw un-'gill almlllluml. VI "' hh ' 'Iwi'-'I1f"N lll l'Xllll lu' xl I1-N. lk - in xvL'll1lIt'xl.I ix vlnplou-ml gn .1 lllhllll oth -1 XI.1x Nh ISIN. lill .lx NXxL'1'l.tN mm, ix ilu- in Ilihllillll ln Ihr aiu of XX. lui lx. ' X1 X . - '. ' -r - r - 'U' 'IN 'Hx lm' 'X DH cu " 'lx' xxllIl.llllxslll1l.lllllBUIIX XX1hl.u1cum-Iulll -lx un lfll' Htl x XILLQ ll lx lhv Nl'tI1'l.IlX lu lln' pu' lkllllll fvl lllv Nu! if-ll 'Nil' - I. Qmlqll-ll", lillllml-1 In lIl.lll ' C In . lx. . , . , " H U IH' . I - XX. sunk 1- thc Ulllllllt' ah' I"IlL'I lm R cn , I .-, H' c' Hulk- Xmcll .ax thc IXlll1.ll ulnml ltilt-lt'l 1' N uilh II1lIll'lflllIllL'll glm L- .uni .u IIl.llli.l Im gixing lnum-V , , , l'f:.l l XX -N ' lx .Ill .mlllur ulmxc lllll uhm-fl. h hp x IL. 4 I I Q Q ' . , . ll rccn mm c mln .I uc. XI. :Inu Uahx lx thu In-.ul ul .ull llu- lfll Hulk :ll I V M, - gm, IIXIII XXIIL-L-lc: ns llu- pu- .IQUXII ul Ihr- N1.11 ut "Xiu, flllxl' UI cu lx mm thc lnxul lllIINi' .ll Ihr funk Uv" Il I mmi.al H1 pirgnl, l.1nillc WHA hm .uhicxul thu 'llc nt XlllCli .ak Ol mul l'1lil.1lwll1U'Ncilhmjuxl nun lllk' X1 1lll'l'IX 'FUN " 'A'l"'1"X Lulu' Xu. ul Im' 'ICI IlQ'ltUlIll.lllll' in llw R1 cn Stu link NL 'jmic XXxn1.u1R1l1c.um lmxc- mg L-1'ignIi1A Lll l hc lnmlmlimm "Klux Xlim'rx.1". ix mm Ihr nik- ui llll' Lmmu lhu. lun Xl.ll xlu In Hu gud Ulis ix IIN' UXXIICI ul llll' Uli Xlnlllllc' 'lmlp lll ' Il'-ill 'll "XV 'Will A Ru! l'11uulluI1.ul.ukvn.1 IMP ilimn .ns .1 lllllll .Il llll' U1 IIN NU il HHN 91-IN -I IIUIIN' UI lll'l UNH 1 ld - lulim in llullxm ml. hun thc lmlltl ni llllll' lucl guru N thc H 1 1. 91 F. ' g. I Y 5' 1 I Q I- A 1 1 M yi-I1-i..---411, , ri E ,,,Qg5.m,4N.3g,..,-,,L.,,,,1,,,1,g'g': -E. 1, - I' :-,mn M"-',,1.L1-,,' .-,5111.1-1,-,A-,',,-,A -,Q zgggg..-1-1 ::11.'.u!iim:1--4----'-1.h4A.k'-:':-I-'-iaiufr-fm-1-+1151-2' "" ' -' V? ti 1?- XSS Ol ' 11 1 11111 xs1111111 X 1111 11111111 11111 111 I1 5 1111111 1 xll Class of 1944 1 1 .us 1111 11312 111111 1111111.11111 11111s full! 11.111111113111111 111 s1111111l 4111111110 has 111.1111 IIS 11211111111 11111 111111 ue 11111111 has 211111111 111 1111 11111411 111 11111 s1111111l Nc ale gomg 111 Ill2l1xL 11111 1.1s1 xLa1 '11 111111411 11111 111:11 11111 111 lLl1lCl1l1JLILt1 111 us 1111 11111111 x1a1s OPP IC ERS P1fs111111t X11s1111 1x.1111 111 11111111 111 11.1111 X11 ll 1 8111111111 IKSI X1l111lLt1 Hl11SI111lll 4 ' ' --- 11 . , J I K J M " '5 CL., f IJ4-1 F111 mv: KI. M1 Rl. ' , NI. I1i1lsl1'11111, .lies Cz 11111. S' ' ': E. B11 ' . W, llruc-11. XV. O1 ' 1, A. k2lll', E. .- 11111, '11l'll1l'. 1111 ' ye' ill A111' -1 " 1- - D' - V , . ' . 1 , - . A, , , . K A- .' , , V' 1511 1' 1 . 11 " 'U'-71lA'l. 11'1'1' . ' " ' ' '91 ,rqrqvavqxvvf-rf fwvu W M if il41:3111111f -u -L..-A.r 44JSALMBl uh.:--Luau nib uk: una" 1-.P 4.4.4-I nk-mr' -laini- Class of I945 JM I fl ill f JJX 1 1 C l . 4 1.1 .11 IIN 111 ll1L lgulp nl Ullllllllglldll N Nil ld HL IJNL IAC C4 CLIS 1 U ll Xl 1 Nl KL U Ulll C SS L dll. lllll lllU MAH 4 X li l 1 l11pI1 11 Irrslllrnl 1 1111111 1 1 Ol l IC RS R11x111r111cl xXClSUll 1.1111 1 llS Xmlcis S nl 111x111 xx 111111 mul 111 1 xi -.. s. .-, '-:1 :g,-54-,g,.,,-.-,. -l -A-.':.7-v.-f:'---1 ,, -'-vb:-y fr'-1 -D-v-gy,-1v.:.5,:.1.. -r ,'-: -.gf-gg-vm' l' '3-jz+"--::y:'!7-5'-:-"Y11':-jff . . 'Tip-I 5:-.'-'. 9 :Tf.-f-.-'v.- .1 1' -.. . 1 ,l. . . N- X.,-e 1' -I - .-.. O' , 11+ , , 3 - X1 ' l1'l wc ll'l" l'IlIQl't'Kl Dlll' Sfllllllilllllll' ll'Zll'. wi- 1111- hal 1 A 111 vu' lll'lI wc ll2lX'l' lJ1ll'llClIJ2ll1'll i11 lllt xznrimis l1I1s '111l 111'g11i1'l'f1 ul 1l1c sclmol ulcr - 'Q -1'sl1il1 Nliss Nl ' ' K- ' . 'l'l1i is 1l11- l11's1 -'11' 1l'1 " l' " l' l l'1ss ulli"'. lllll wc 1111- l0lllIllCIlI 1l1'11 they will do L-1c1v1l1i11h i11 thc" 11m"1' 111w'11'cl llll' IC -xx l ' la. . XY' ' '- k' h Im' " il 111 our lvlllllll' fC'll'S ill .Xlclrimh lor vc lillfllk' 1l '11 hex will lc 2 y 111-s. f F Il-Q .' J-,-' 1 , . ., l"r'r'- "2 'l'Ill lYill" lflllc' Sw '1'In1'y-'l'1'1' 1.1111r'1 D0 " A -' fill c:1,,x-13 111 11111 I-1' 11111-3 ll. M111 1 . R. .Xx1'Im11. Xli Xl 1igl1:111,XV.l11II1 .Sm mar: l'. Kr 1l:1l1. S. Ro '11, ll. K1'igl1Irx. I. il 1, 1 1 ,If-11+ 1 J IQ' 5 Q Y , -, lr.. ,..,..,. . ' 1 . V J ' A ' "0 A - -A K x . . 1, ki Alfa, nf' i J--,. z-:l. f- . J,.::g5,,,4,,,.gf,5,AL ,4,,g,,g,:Agg,gA - -' ' . ' 'tg,-,1-Ll.q,, -'J-,513-,Q-.i i:Q3LA.,.-Lf' 61.12, ,l1-2.-.gl-L-..--3.:.4.ll.z,'-3':1S-1i:.24i-frll-.a.4.izaf-2' " ' " f' VET ,gn ,Y I S ll xo R uml 1 1 l 1 Class of 1946 LS llllul IS Olll llllc l XX lg l IS olll ac NISLI XXL ala mxul I ll IL tlll to palllnlpalc lll 5211101 Hl lcllllllu Q mm l lat Ulll lullallllllg llllec xeals at Xldllch lslll bn llflppx UIILS fill! mln .lllll ls In IKCUIIIL llulu XIKIIHIIIILS K1l.AS.' OI" lillli Ifir rrm': I'. john, ll, Xlr. XYighl. li. cill. Sn luv: ll. lillrl -rllill, P. K1 ll'. j. Nlalllc-l'. Aflu-fl A "1 Q ' -. xl-. "ill - 'X -- all " , 'K ' tl ' fifbl ' IC, ' h '- ' - ." I ' 2.',",,. xx', k v 1, . ., ' 'K ., 1. .., -V , Y -..v....r --ff.-f-rw .. .- .- Ai,,-.a,,- ., --vw - --.--'Y-1 'f-v -'- -r'- 'ff 1l"1"""1"v-'-air 1v""1"YT'-"-'-:TPS " ".-"" "f-'oFf"'F-'.f" .'.' ' 1-' ' .Y V ' , 1 ' ' ' '- -' W-' ' 'uv 2.:g'- ' ' o.- -' . ' '- ' ' ' -mn gqvav-1 4--yn Z71"1lI!1vv'11' nvvi 'A 'liiululf " 'ig-il Ahhisnkav 14:14 +-4..-.nsd.uuawAm.A.:.Ls4f qiirnlu u-..u1-J -:u.l.lf nuknndl' Class of 1947 L lung 111111 1 .1 cc ,, . . . 111.1 , 0001 SIIOHIIIU Ol UUISL XLS NS X K Sflll S l ASS 4 su . 1 11 X L l11up.1111c1l1:11 1111 11 1 iIdllldlliS HAH 1 S XL1 N u1111pLt1l1o11 pl 1 L l1 uc uulul kan 111 14 1 11 lil Sllli K IXSS OIF 941 lnxl 1111 Xllsx Xtcliisun I SIIIHHKILQ I Nilxon 1 Xlullllt 8111111111111 I Slnigu I Xllull U llmsilil .4 ,,.. u 'E' A .--v-, . - . --gpg,-mn: --11,-f-,.,.,.,,v ,v- T, ,4,, ,, -,--,T -,,-.-. 1-1-Q-1--ng-n '1-. -ry--glyzq-,-.113---, A. 7--.4. 3,-.-4 nv.:-, 1-J. Q-1--, ,W-.-.-,nv ,.,,., ' .1 V ,IZ L, llnl .h-A , V. , ., I .v.' I ,A.- ., . L' . LA, .V-.L -4 ,. .4::::,. L 1.'1,i,:,.1?v,. .1 'in h A rf. - ' -" '-.Lal "- z1.iL3.:2.f,.-HL-f'-g.1..i'-4,-"'.' 'T "" - 'f" ' .-11,34-,5-' '-A :Q - J.-1-sw: ' -fs: -.-4-.--- '- .J-E':-""' ':..f-12.-4 f --' -'- 'f XY- ' '- ' 'c-'1 I1 -l ilu- 4-igl11l1 5-Vulc 'incl 'irc ' king' Il 5 l , " h l' 1 1 'l Nli . 1 l1i i, our l' , 'ul- vi ul' KX'llUlll wc 'irc 1 1' llll. Y' 1 '- ' ' ' " eil i11 i 1' Higl l" ' " and look lor " 'l 111 lacing ill thi 4' -'11' ' ' ' 211. XV' 2 111111 l2llil'll llll 114 liw lJ2ll'I ill z11l1lL-licszls 1L'I, lllll am' i111-'v - Ullllill' -' ill all xmlnml gz 11-s. XVII l1 Us In-1 1114- Incl -2 l'lllS. ri. " ' 1 ' + 44 ' W4 'mllflwf '54 75 .bk Q51 fn Z "" r ' R cm nu nml nm Class of 1948 Xllllflllgh un haw nm bun hclc long un .nc pmud to hc .1 Iulll ul Xlclllch Hung mllx small frogs m .1 Ing pond nc haw not had mu much lo sax bccausn ol thu l.1cl but ug cant Mdll lo shun what ug can do ulun up qu Inggu 'Xlusw Rfhlltllxllll 18 mn xclx ably aclusu 5 .V gvl, - 'vi' --- -,-.-tn, .,1.. . v , T.. 13.-Q-guy, Y--,Q-47,-,F-fy I - .,.- --q,,.4:7-52: v ,- -.-,Tn 1-,-95-71-,,.,-...,111.--gig I . 1--el iffy.-yr ft: - -.- h A -'- 1 i -l-.-7-,-V-5 . , . --,: . --',- . s Q ' X ' b . 1 L A . - 1 . -. . -1 I, . . I . . v I V.. ' ag. ,',4..'..'NA .l . ' " I M i A U 4' A,'f ,l 'U' . Q V 'J' ..x U - . S .-"ff -' - ,...,Qg2ig,g:.Q,1.Ll..f.,',- 31.14L54yr.f...-:ig-f-..1..i.11.1-','.,',,,'-,'1,',,',f,,,,.,.,'',5-,"f,'f.1g1.5. . -.:q,-,5z,',,-,,,.- -.1 ggghjfm.-1-311.1.1,1::.'.--vL-4:----J-1-41-if-32-4-1irLax':-111'--1-1miankszihm'-eff! Y.-"" ' 4: Q. 1? " 'ab , -, 1 H V 'V-T745 E, Q f, I W l f V, l V' W - NN I if A xx xx K CIIDXSS OI5 IJH4 l'i 'xl mm: ll. Ilullcniux. RIN Rrrlxmlmxn. Ii. mu I ' . V1 wmv: D. fQ1ll'llI. lx, Lux. li. I 4-ll. Fifi Plyg' Q er In 5 W ' A YW z fl X , Z! 2 I I X23 f NC Q K f J W xx? f "' I 42, R X ORG NIZAT IGNS -4- w -Q. I P N N 'N EX ' f 5 v , I' fffj l X1 I I ff, ' if Xi x j' uf, Q,,? 4 X I 1 s ," 'A jj, ? XQN ff N' , : Z xx ffl I' , 1 2 -.Ax ,, g' J hx ff? f A ! 11,11 f ff X' ff: K ffql' X .ff h.,, if , '- , , ,f L- x if , X '- -ff. N GN, n , ,, , A ', IZ ,1 X W 'f 5 lx 4iff,g,-. V , I X X A A ,f ',xuQ ' ' 9. 5: gi ' 'f " '- . 1' , V A f'f,s, -A w? .ss f f J Qi, W' I ,M W, ' 7 fa Nil, A V gf 5:7 - w if ,f f , .Y-I K- ,, . - . s ' L I V 'I 17 ,f f v gf ff 2 M , 5 f 'W 1 ,' f 1' Z Egg , 0? I f A 4-'i ' ' I, ' I, w- - , iff - X , :. , if '- ,-f X ' .. 'A -' I A Q l fi W 4 --', xx r j ,, fo ' I 5 - , , X -a:' i ' L !ff ff 'ns - X . ff, N , ' x ff, f, Eigivf ' x f I "If, 51' 'f1zi " A' ' X 111 u VY X ' f .eff X mf-. ' X ', ' ,169 1 K .,A- -N 1 J ,N ,f , , f r , li" xi'-f I Iffff, I .f. . M " V' jf-'I' V V Y -'l I S fl! A-i , m y '4 , If ,ff'fi' 1 ' --' - nnif . If . K, 1 ' ' if x..R ' f 5 "1 fl ,f r Ll ' x , 3. 1 x I l a x Q. K 1 I X KV xrglxx 1 .' A' .Aw -".Nl,.I..e +I- N 11 I e .A - , ,,.-4",5-,f,','f.-,'.,.:L,g..',,-.5-..igL1.:.f,.-:I-I--...f..5l1..:,-g.,:,,,,'',,',u,'-,,,.f..I.1k-4x..f. 1-A:..a..n' -.1:L-'-tb-fr11-1--:H--'-A-'--'---'-'---H--A-1-----hw-----'--'lb--4--5-9--U-'A-1 fx L X ',1 IANI-RXI ORC XNIIXII I I III I I IKINUII Uh mul N s 1 Nun X DIII ulmm The General Orgamzatlon L HQNN ul IL Nl If ICIII IIIIIL ml1uN rr I I N I . . I . . llclllu . L N N mul C ll ll 1 IN NIII lx ruin: II I V ll I I . 1 V X , , 2 'A' V, ' 3 K . , V - .3 - X A . I . I ' f' . .X 4 V . - I Xi , . A N5-gg I ..?, K A ' 1,1 H ' 1. 111 . . .I UN I'nxl mir: I. XI1lIl".,I. Xl: 'n. ll. NIzu'Inu1'N. XII. Su II. l1..Xnl-' .S. 1.411-x. Ii. I' 1-ll, Nm mar: I. II:'N1ll:u'11iN. I'. Kz1m'.IY. I.illIu. R. .XIIQCI . S. Rn cn. X. k.lIIK'. R. .Xx 'I . If.. . ul' . I'.j ' n. . . Ill' CQL'm'l'zul KJIQZIIIIIZIIIIIII play am IIIIIJUIIIIIII paul ill llu NII - ll ' I ml. IIIIIL' C.. O. iN :I NK'II'gIIxf'IIIIIIg lnnly ol NIU I- QOYUII 'lIl. .Xl thc Nallcclulul IIIUCIIIIQN :Ill lmxlmlclm ul thc Nmlmul are cliNcuNNa-Il :xml IJUNNIIJIQ' Nululium I'1'lltIl'I'k'll Nic' " Illc cwgzillifzllirnl :irc vlulul by lIUlJIlI'll' unc. 'mml Ill -1" 2lI'C za IIIIIIICQI numlmp-1' ul I'l'lJI'L' CIIILIIIXCN lrum vnu I1 l'lNN Ilu' gmup czuh your Nu l'1r lun pmxul In ln' an QINNQ-I lo all " ' XIII' i '.'mcl wc lumps il will UJIIIIIIIIL' IU lu-lp ,Xlflricll zmfl lllc NIIIII 'lllN lu IJCUPIIIL' lnngn' Nile :Incl NIIKIK' Nlul ill ull IIICI 1111 I ' zllxc. F UI'l'I il-1l:N W' l'ff'N lf I XIIINVIII Rulllvmimll l'if -P1 f ffl: ul .Xu 'I 'um' Sr I y III fully Nlzulnm-I num rw ,ryan--I-fwvr-v-,F rvu-1111-up-fq Q... Q, "i1!111'... 2 '......, Good VVIII KI 14 1 fi Ill ' 1 ll IIUIK N UIQ4 Illlf I lil KH IIS lillll 1 4 Ill N 1 L C 1 I J IS L 1 l 1 IIILIIIJLI I If 1111211 I IIISHIIII no rr mx LIIIA :gs mn IN 4 YH Innu I 1 I r Ill 1 UI I I rl ll "1 r A .-A-,.,.,,..f.-,..V., U ...,..,.:.7 TZ ly- ,iffy H .IA 5.:.,-.:j'3-efvj -..,7.f.-,-5,51-,,f.5,',...y:l.:.fig ir... . .-.vifhfhf.f.----42.2-afar.-7-.gf.:, .4 ,i :ir 1 I A ' . A ,. 'fa . Q' ',, L, g--,ff ,- - -, ., ,-,-,.-.1f:,,1.fJf' . 3 l -- -. .f,g4g,,.3,.-5,4 - -.1-'1 '- ' '- "f'..,-,w-f.-.-..-1,-,F '-5:14 ' ..-1-?::u.'.,q:::,i4.-L-..--., .. '.1:.'- " f..:,2f..4 f 1 ' . l'IllIl'I' lhc' mzllmhlc- Ivaulvlsllilm ui NIV. .Xin-nl. thc- 1' null XVIII h'1s rm I 'lils highcsl 'mint this ya-ur. lilluic-my h'u lung hcl' thc kvy 'nl slumcss ul lhi Q '1 ' '1l'ml. OII ' 'n'L. I g. 'lII1lHIIlK'I'lllIlICSIl'lXL'I'il'lJI its lIIL'IllI7L'I'S hun' thu gh- oul thc l'L"ll'. 'I'h' chuh hm l'L-p11-sn-111111iws lmm such law 'nn I I il zur- z1w'u'cl -cl Im' Ima puns ul scrvicc fn' : I - whip flu 'ing thc SUIIIOI' f1'2lI'. Ulflf lliR5 I'n'.s' ' YIIHUIII lmlmcmiall I'l-lf'- ' I' lirlmuml I" XVII .Sw 'I lnnrl 'l'n'r1.slnr'r Y' ' Hz' ll mmm ull.l l'lvxl mm: N. Xlllmll, XI. l.ihhX. NI. Usl . Il. .XII lrlwn. Xl. I'IIllIi'l. 1. XII -x. IS. I5vskvl, IS, XI.u Nr mul mar: I'. Ill: ll mg. I. Ilmxuu. I.. IIl'NIIlllI.lIN. X.Nm1gc'l. XII. Xl 'lItI. I. Xlguimlln-lI,1.. II.1hn Il. N -gurls-. Y, Ihugstl ll. Ilf :fl mm: I'.lI1mmllm1.l-. Xl.IlIl I. I1w1n.ngnis. II. llmxlnplu. R, R1 I lull. ll Iixllr. I-. ISN-un U. IX null. II. lK'x.llI. I. II.IlIk'IlL'. II. XI II.lll. I,XXxIic'. ' If? Fl I I D. Y . 1: s v' ' ' MINI' A " me 4.41.54 x.1g-L-.P 4- -umnmuzql ul 4 "5-nh. anxdn. ul-A 1-:J -U-ll" 111-9'-4' f"+ Z' DRIK III str SI LIN mnmu I 1 n oss u I I INSISSII rrunrl mu s IIIISK R R0 1 ss n 0 H uhnsu 1 IJ Bow I Brmo lllurl 1 on sm: IN sn 1 ls c 4 x I LIN IN CKIIINUII I 1 I num mm 0 1 91 J lmm Idml Aldrlclmte IICIC sum than xou ulll aglcc that Olll school papcl has IIIIIJIUXLCI glcatly IIIIS wal Bcsulps gnmg IIIIOIIIICIIIUII to lhg Iaulllx and students ll has addul mam neu and IIIILICSI mg Icatulu LIICICI the ablc leadclshlp UI Xllss Lanuau and muh thc coopcrauon of thc ulmn and IIILIIIIJLIS lhp pdpu has lnmul lu lx A glLEll success ll: .' l .,-.f -TYAV. --..f- ,.-,.,-.ij . U Q ,','..i.5 : ,, '-fwfr.-::51, , .q.:,-.r1.,...f,-.A I.-1?..in..: Ir... h 1 J.. 3-.-FV'-:Cf-' .., Iv . f A , ' ' ' x ' ' ' ' . h ' V. ' , -..--'4-"SHS f-. -"41g.?.....1f. .1 gf: ,. :-"--'-apr - ...1.?a1..:-....-Q:-. 2. ' I '-..:,1xi1 ' . ' ' v Il . v. - L ff, I I A , . ,I 6' QI I 'W I . f 1 I . ' NF . 1 I ' g V Y : . A I . A v ' 8 gr -1- ' - I3 , 9 ? ' I -4 5 "J AI. 1 'I I-I lfiri mv: R. .' 2II'I'l'lI. XI. Ax I.. IYilcy, H. I'crry, Ii. Sl ' I Vg, V. I'1lgSI'0I . II. R .', A. Cz np- bcll, . 11 1111. S" A ': Ii. Nlullc un, A. Piclrzlmonio. H. CI "ft mph. . cchir, NIE." Cz ma , . I J n, I". I. nnbarmlo. . -' l, ff . ' ' " run: K. Dull , I.. llc: nu", I. Ilc'x 1l'1l'.', R, Hu llcy, IJ. Cha Irick. A. Sufi XI lJi"' . , IIIITIIHIIII, NI. NY' : . D. Y g, H. NI flzt, ,'IIc' 1 , E. " IIIII. I I . ' - - - U . K-, ' f - I A 1 f ' . - 1- ' A, . r-vm --,-.-,-,-W,Q-,.:-V-',-.-fp'-fp5r111c-fg--7grvt:,-:,-p-v.:- -. -1---fry-5-..,.,.-.,. I I I I Q p J 111111 f a ' I 4.41.44 A ,G I ,, h F 2 -:Lg-Ja,-.::.j5k,,,.-1-::1 .',.21'i.'1-' ---...-.,.:. ...::-:.'.q,5,,r:..::.-..4..-0,41uylsahhu- ' ' . A - x' ' '- -' y 'L , H1 Tru Riding Club ll1is ya-zu ilu- zicling mlulm lflIlNlNll'll ral Iwo glmxln nl QIIIS -zulxzulcul :xml lJL'glIlllL'lN. lzzull group XXVIII limling 4-uh um nu-ks. l'mlm llll' llllklillfill ral Nliw mln, Iln' mlulm lun llzul gn xmx Nlll1L'NNllll wall. ng ,L rv-.-. .J V 1 I-.vp ---. .71 .,1.1....-,' .., 'X ,I .yi " -.' v. 1 .- .. 11111111 "' """" " "' ",.T,,,1q-,Y-v .'-r,-.-:rurm'-1'.1i-'.-1.,gQjx14c-1- I' --'f ".-52:1-.1-.-11,1--rg -fizfjwr-if--1:9-'11 3f'L'T'7' ,' --" ' 'T' .' 'If 2'-f , - . L- fq1,'fa1 rfa, Q. ' -.f.1.1g.-.4 ',- ',.,,'-Q.:,'. .1 .11-,' 1..f 1 QfgL'f,1.' ,' -,,1L.ef1 '- , ...-4gg55y4.., -g414.,,L,1-..iL5.1.,,f.,.1gf1--'- . .1 ,.1.41.1.-gJ.L1.a4.'1',1,' ,,.-.f,,L,ggQ-..1.-g-1. . -.L-s 4-,::L1:.xv:. :1:.I:.A- cl-I 1111-1 '15-I'-' L'--'-'-'-'-"4-+11 Q- l111f 111.1' I. 111111: X1 11111XIIX1.1Il1i I.111111. X111 1I.11g11. 15 11.1111 IS, 151-1 1111. I K.1111I11111. 111111111 11111 X 121111111111 I-X11 X IXXIX X I 1 1 1 1 1 l x111L1 Semor Debatmg SOCICIY SCICDCC and Invennon Club 11111 1 S 11 1 I N " 1 S X N w 1 111 IISNI 1 111 11111111 I If ' " 1 1 I f I I I11 111111 1 1 111 If ' 1.l1111111.111l11.S 111111 , II 11111N1111111. Ii. 1511 1111-1. I' IS111II1111Q. C s 1111111111 1 ' 1 I 'Y 1 1 W 1 , 11.11 1 X11 1111'1l,1l1 l111I 11111: X. IR1'11111'11. I1 3 3 , , A 111111-111111. XI. N11 1 - 111. 1:1 111.111, 11, 111 111 ' U I',f.11111I11111.11 1111111111 L f V1 1111.111 1.1.11 11. 11.11- ,yx jk II. C111ix111I1I1. XX. 111 I 'xlf-5' 111: Il 1'1'1-1. R. 111 4 1 'fx 111. R. Xx'Ix1111. R 11111 Xklllk 111L' 811' ' 111-I111i11g .11 'cl . '111l' S111-111v 111111 1111111111111 f11ll11 11111111' 1111' ll1ll1l'1'1111'1111L'l111111 111 NI11. H11igI1. 1111 11 11111111- 1111111111 1'xI1i11i11-11 111 I1lL' 1f11I1'1111l1' 111111 1111 111l' 11f'1IN111IJ1l1 111'1'111'. 11L'llil1Nl' 111 11111' l1l1111111fl11N. 1111111111 11111111 111111 111111 111111-1 111 1111111111 12lI1N 1111' N111111-I il1111h11M 211 RI111111' 1N11l1l1 11111- 111111 I11t'lIl. 1111' Il11'1l11Jl'1N 11111111 2111011 111111111 f1ll11C'Q1' 1111 1111 11111111111 1111111 s111i11g. 1111- 1111 11Il'11' I1lI1IIl'1'lJlIN 1111111111 111111 11111111111 111- 1111111121 1111111111111 111 11 111111111 11111111 I' A1111 11-11-11'11g 1-xl 1 11111-1111. 111'11'111 .XI1111111 11111121 1114111111' 111111 I. 1' 1111. 1I11i1i'1'111l'l'X1Jk'll 1L'2il1l'l'N1l1IJ 111 X111 l13111f711 UH HM 111' 11111111 1UIl1ll1x1' 111l' 111111111g 11"11'1 1111111' Il - I'11111l1111 1'1IN1I11.1 11111111112 U NN ll ' 1'111 I'11-11111111 , I-1111111 11111 Nr' 1 '!111'.fI1111-111 . .. , . XI.I11.1 I.'11111 '15 111111111 111 , ., . 1511 11.11.1 1'11111 -nm -n M, ,Q fa M QUS11111' 'f 1 Dramatic Club Art Staff' and Stage Crew SS ll 4 N ll X L . 5 UI ll ill I L busm ws .1 ll s If N lf 1 llllfl 1' XXIX 1 x Xllxs 1 1 R lim! um I XI x lluk ll Num Pulx Nfvfnl 1 Il Khan I Num N u R an lx R4 s Rf, I Rf lll If X NYIIQX X U NN 1 1 N - XIII: 11 N 'Ili If --egg dx T 'Za-N HN f -1 181111119 'Q - 4-ugh 1.1 Nunn mb X an 1.4, ,A..xgu,u..1 r""'i E591 bc NI I1 1 I UHIIK N l ll 1 If Ill 11111 11 111 11 1 Ill Emergency Corps Jumor 1'11g1'1 Readmg Club 11115 11.11 11111111g.1111l.1111111 11111111 1111 .11111 1,111 111111 .11 111l1111JK1N 111 1111 Illlllfbl HlQ1I 111111111111 111 N11 11111111.1111 11.11111111111 111111 R1.111111q 611113 IN 111 11.111 111111 1111111 111111111 1111 11111111 111111 1111111.111 1111111 111111111 111 111111 11.111 111111 1.1111111111111 111.1111 11.111 .11111 13111111111 111111111111 11P1ll11l11lIlQ 1111 11111411111 111 111.1111 11111 111111111 111111 .Ill l11111111111g 111111111.11 Nll111l1l1N 1111 11111111 11.11I1111111111111111.11111111111 X111 111111 .111 11111111111.11111111.11111111111111111111 H11111111 1111 1111111111 111111111111 1.1111111g 1111 111.1g.1f11111 X111 I1 11111111111111 x111ll111 1111111111 111111 11111111111111111111g1l11111111111111g1111 l11111N 1111111 1111 .1111111111 111 1111N 1111111111 111111 .1111l 111 111111111.11111g 111111 1111 1.111111 11111 1111 111111111 11111111111 11111111111 A I, 11,2 ...-- .,. H, - ,,-..,.1. ..-.1 1,1--.2-,f.,r 1111...-l,f.,., .A. ..-,- ...,.,..,,,..',, .,., ,.,,.:,,7.v...,.,,,,,i k.,, ,,:,,-- ,,.,-,T,,,L,,,A,,,,',-.1 A 1 I If V s ' ' N ' I ' 1 U A 1 ,. 1 I Q 31 1 + Q ' ' 1 1"""1'g.g2.L.13 - -.,-41.:4...f.1.-Law-....u..:1-L.,-.1.'1' -"-Q-1.1 ..i.,1..-1 11,531 -i::J..l:.1..-1:1-...1,1::.'.-11-.,-..-11-.:.u.11'.E:.1:.-.'z '--g,g,-,',.1,,'-'Fung'-'x 531.- ,1 ' 'Li ML 551' ' ,AN-1-1-, .,.w , .- 1' , 1 - 1 f 5 . ' , 233 1-1 1f111.11,11.1 1 11111 4 13' , an ,, 13 l111l 111.1': K.. C.111g111.1111.1 . ' 'hi . X. 1i1111'1. 11111111 : asf' li. x1lllIll'1l. 11. 1'11111'1 - 1 11 V, 1- 11111, X. l'11'11111'11. 1 93 1 . 11111111l111.1'1 1.LIllI1D1lL'lL' 1 1 1'. 1.1-111111111. 1JI11l'I ' X11 11111-111111111. ll. X11 .111. NY, IiI1i11g111111. 1. 111111111111. . 1 LL 1 J 3 '1 Q -1 11111111111. 131.1 11 1 .1 l'l11l 111111: R. 111111. I", ' R '. li. 111111111. ll l'1'111111i11, ' , g , 1 N1'111111l11111': ll, C..111i11. D ,g 1'1'111. ll. R 11gi1-11. 1. X1.1ll'l. NI. 1'1 1111. li 1 ' SL'1l '11, 1.11110 . l' 1 'Y , S111g,1'1. I -VIL 3 ,gr 'll11111 111:1': Xl. 1111 '11 ji. X 1.31 11. 111111111, 11. 11111111 ,Q M I V ,, 11 ' 1 . - ,M 'f ll1llN. X11 .X111i 111. S 9 L ' I 11-11. QI. ,X11111i:111. X1 , , XI 111.11. I,111111. 1 M 5 fmllllli sdnnmnhn -u.A mam.: l.lh..1'xl ax- 1.4 AH A:-Az Ju- Cafeterla Corps ,l . . . I . CL ll Ufll Ulll lm l lil s mllslhll l l L. IIllJtlSlllJ an L llll A U s fl slms In P ll U I Il s ls Nllll 11 mul N4 I r num n 1 'R l fl l I kllxllll Nl Nllllulll R llil lllllll rn: l' llullt ll lllllllllllllt ll lblllll huh lll l I lml R llmlllu X llllhllllll K Xllllllllsll X Nllls hm Xl Xllsllll -,A 'I Press Club C Jlll 1 ' Ill ll 4 Illll X XSS lllllls XX Ill I 1 0 llllll lld A Ll Ill s ll Slllllbljtlflls C Llstrn Xlllfllll 1 l . l Ro sfnl I llllflll I OIIIC S I mul: ll Il Sllllli ml l rzlr U JL llmnrm ml! 1: lx ll V-. 1 FT.. IXLKII fs' 1 " ' .1-f""""'ff""'.""""Tf'T1 -4""fT""":A :'W"'f'.f7":""'ff"' 'f'7""""'V7""fT'Tv'75 "f'7fi- -T f' "" fr-'Y' ',""7"-"""'?f1'S V, u, .I , ' ,' ' - X . - . -I t fu . jg 1 .. . .,.. .- 4. . .. -. . S - -A-- - --"Vff'-'1-'..1.,:l-MJ'- -..:sggn.f,.-lu..--gl..L.,4.:-s.-,.--'- '- -.g ...-....1-1.-,sus-ls gi:-.l.ss...1-.-11,,.-....mg ....-..-...:. ,.-.a-s-s-.'-- 1-pf,-,.: rllllls wry: llllilllflll. 'ls its llllk' illlplics. ll'ls "lil--1' g .Xlllrilh ill lhl- IICWSN is lhl- lllllllll lll'ilLL' ul llrlilllzlillillg :l llt'2llI illlll rn l-1'lx ol this lllb-'lllll-lfbllllllg ulgzlllifzllilnll l Hlllcll hy lul h 1' ll. 'lhl- Illt'lIllJC'l's lc-pull ill thc' l'H'S1flv I NIIVVIH' 5 HW- A 1' ' ' 'l l . . . . .A .' . I " I. v , , - 1 " , hl-5 lllllg ul l'2l1ll llllllll IM'l'l0ll llllll ' lk "1 lnlmul bl ml I' ul' .lmll I 1111 will Im. SHHIUHN tlmnlg IIN. mum, PM ,lg Illllll lll l.ll'l Imllslllxlllulln lllllIlL llllll lllll - - - l-l' 1 1 '- -. -' ' . ' . lillill gllllllb ul wfwkl-l's llllS Il illlilillll who IN I U U HHH ll I . . . "ill . Rzl l l.ulllIzll'lln. Lll h 'HlYlSCl' ls Nllss 11' I ' lm' lhl- plzllc-lllclll ul llll' llll'll ll'l's .I Q V 1 U I . . I I 5 I . C..l Hllll lJR'll . ll ll-lx .ull lo lhl' 0 IU lm' .Xllllilh lllllllll. NIL- -' 'I ill lhl' lzlll-lvlizl HH'IJs is lll-ll -- ,rikl lu zlllx Slllfllflll lllllll llli' llilllh llll'flllf'll lhc T" " ""' -"--'4"' ""' 5 I ' ""' "C 1 V 5 lin'-Ihr ful ...... .. ,,.. ,... , ..lc.ll llltllllllll lw -l gl" llc wh hzl ll slllcll pl-Hull 'llll sw -' Us .,.........., .,.. , .,.,...... I .ms I l s ,- I - , h ' ' l ' l'ruglum . UI .,....,. ...,. l 'klllllls l,lln l. 'llu ul I glut ul, Illlx 'HL' My ll lhml: rrjfrr ......... ..Rgllll mllll l.llHll3Lll'Illl ! 9' . ..,..--, FV ' 1 ' , l ' l ., 6 - 1 ' f . - fl ,. Q' Q 1 ' 'lf' ll: l V ' ' At: 'Ns czxlll-ill-iklxc. urs , . ' f f I-nxl mar: K. xl1lll.l'LIll. 44, J R. .Xll.lll. I., Xll l.ll, , 4 " - l ' Xll. XMI Il, ll. klllllll' ' Q . li. l,.lIllllllK'.Il', I.. s llzligllz , : 1 , I 5 . S' mm: li, llfllllllllll. 1' hs. , . - I'. Illllll ull. ll, lxl-s, ll. E lllllllbl. X. Xl.IlllI4'. Q -.Lv 4 L- A XY. C1 ' '. ll. l'.llllllll, s . ' X. lY.lllllI1ls.f.. lxlll'll. xx , , f l l ' l l l-'ss l I l IS -' A l'lrl l :ri lx Nlllllill N fx 4 ' l.ll.lhlllli. R li hx . : . ' , . - 'ri '- Q L. g -'.'. 'j"r'r-"rf-f.'-"H: f-r!?-"- gr-r w.-'-'1vv.v-vv-nv.- ::i11?v1-,-- '-: -.- -:-- - '--.-v -".'::":'!'-'F' wg... .,1-:fY1l:- 1--1,-gFvv...'-.1 A- f.: f-,..-.. .-,.'- :pvg1y-.-f1g-.- . . , .,. f f, Glrls 4 l'l Club o L LS L IS thc IIIO to H .11 ll ll s lug II IIILII 11111111 Ihu hfuc donc susmg maclc mu clmhgs louml 1101 urns ol Ulfllxlllg OICIIII an luucls IIISI lllllc IIIIIIQS but all hclplul at IIIS llllL Nlrng success IS hopul lm next wal OIIIKFRS I77l'Xl1llHf IIIXII C s I11f'P1fx1rr 1 11111111 fll Scnfllnx I xcllx SLI L IKIIIKII s I 1 ' 1' ' . ' . . '.- '.". ' ff ' l'1111111f 'R - 1-"--'-f '-'- - 24 BO S AND C IRIS I xl 11111 R11h111s1111 K 1 H11 u Srrmlrl 4111 N lg., mx 1 sh 1 IN 11111141 1 lhru I 10 ll b I' IN mn K Xlntm 15111111111 R B1 ou Il IILII I I-In x 11lL I H1 Boy s 4 H Club L 1 IS 21 111111 ol a IIHIIOIIXN Olgdlllliflllflll spo11so1ccl In lllL U S IJLIJHII lllllll ol Ag11c11l1u1L Each box Lmollul has smug k111cl ol z1g11c11ll111al pmlul YSIIICII llc LAIIILS on .11 IIOIIIC I'1o1u1s IIHIULICLI 111 0111 club arc Cf11dc11111g and l'o11lt13 EIIILIIJIISLS I11 IIICSL claxs of loud SIIOIIHQLS the-sc 111 ogccls .ug hllmg a ual IKOIIIIYKIIIIC neul . 'Z 1 .. ' I F. H.. 4-II C .l'I5S W 1- b lfir. ': N, fL1'11bc. 5 ' , 4 3' ' - , I. N1:1c'l,uz111 R ' I.. IIIRIIII, NI. 'k-A. f . . . . ' I r ': N. 'll', 5 II'iI' , Il. 'l'l1z111'1'. Mrs IYLI , NI. 01. If ' ' M2 A ' . I,. Clrlv. NI ' 39 1 ,, . 'l'lli1'1 ' 11': A. Clark, Il 111111, j. ill", R ' B11 ' .... 4 ' 1110. R 2 " , . 1 ' . R 'M II3l"' , Q. '-119.11 Sc: ' ', .. "lm: A .J , L - . -4 if I: ' 'lf I . y 7 I I "I make 111' I1-.1 IJCII '1"' - 1 of 'Ill' sl-H fllll ' l ' - 'ide thc -1- Club. ' 111 lc try lo ' '- p UI 1" ' 5 1 A- I' - . - '- .,.. ,Q ,, H11 '. it .'- , ,Y 'K-'. . .,',.v , I -I ,I A ,, Q. 't , ' . 1, ' 1 U - 1 ' I -- .. S.-1-l -.' ' .,..,,...................., NIJ1' hh - "l'11 ...............,,,... lin' -1 Iuhh .' f--- Y ...........,...........,,,,. ic -' '-11I- . " ' ..,,.,...,.......,,...,........ NI1 . K'.lsI1 Ml .F-'flffif Milli-fl' 'f 131 I Cheerleaders Commerclal Club Nll x tx XIII s 1 l l xxh 1 K N 1 1 1 I R111 11: 11 II I I 1x I 1 I I IM1111..i RML XI1 l I Xlnxlllll' X lla 4 Il1ln'u1nl. XI XXXIIIII1 I l'I1lul1r-1 I lh I 11 '-" ',""f"'- """"f Q' 1 "'1'f'.' 'I-"1 W"f'.-rr-'.5,:. .. '-Frtvl,-.:1'?"'1' 'Q-'1"'A-'rr5':'r1'-1':"T13A -'Y ,?"?"H,. :-.'-'31 'J' -'- . ""' , -5'-'--.-,ff 1 . f .- .1 I -4.5 -, . ,-1 , f ,,.-' 1:15. g.-ia.-3 rv , ,,. . . Q , . ,, ,, Q - . . ' x ' - A . . V. 1 1 i A ' ' - ' - I . . . ,-V. - ' ..,v.-. ..' .. . f. .1 As- 1 -,-. .-..' '-.. . , wt .-.f..1'..-- , ,-- X :.g.-LAK ' 'z.-4.4.-E.z.,.'L:g':'-,..a..u..1-.1-LL-, '-' ' :.'.-- -'1QA.i-v:-,L.-..'-941- '-' -,Q .L 'A..-.-:ri-L.,-13-.1--r-'---1--'4.I-0-14-in '-I-5--1 ' "ar, 'r "'.a.:r I nchu ilu IHIKTIUIH ul Huv Svniul C4qrnlh1. .XX 'ILWHIHH uxllullunzu-inqfHnw.lhm-Cnnnv ' I I , , , I. , . U I L A . . kll l'lll- Ulu 'lllllh'Ull'N hJXf,llNf"'l H IHVIKHU C.hlb clnlvuxfnx In IHIIIIIN HlfHlhVlx HJ xlnumrx. llmrx IVIHINVIH .Xldllth zu :dl 1M . . . . I f. 4 . up IMXIHHL' nwfu' IHIJHIQWH nm QIHHIHCIIHU xlwzuldvln cunlpvlnlwnx.Inql1ulh1w.n1ullvud I V A thc nwnilm lull fd NlHlh'HIN nlul NPk1lHlUlS U1 X X' l h"'Hl"N"'l'h'N'llH"N Ul"H'UlVd IH 1h1l11Iu1qN, Xln i4u1nnu. ulnfv' unrhwsunlding lnuivumv I hill h7UlVlNh'P- X'H' 3Uld X'!'H l'V!V lHld uldlnx lnaxvlgunglu Ih1'ghlx1liH11m1H zwks A 1 XI A1 A - - ' - Alldlllh fn' 'U IIN H'fUl 'l'n'lN "Hd 'lull XXhllh ulllln-luvluIl1m1hm1n nhcu QIHAIHHIUIL IJUINHHIHIHQ llvnvznulnlrx In1n1u1n' QIHHI lvl lrn' il: znrd xch nd xpl1H llH1u1gh1n1l ilu' l,"H PRN vlIHfH xm1n1 . ' . . 1 X L , XX 'IlHHlk xuln Svlnrn l.hcw1lvud11N.I1n :dl "'HhH' A A A A A Ml"'m'H A - I 'P 1 1 ,,uL 11 Vllx A xuluAl1n1r xvnrx ul lnnll XXHIX. ulnl H1 h x1n1 H' "H"H "l l'llUU . A ' N1 1111111 1111! I1111v111l IIl'I4'II XI1ll.sr IUIHlH'llIUVlh1HlVlN NUIKINN lH'Xl Xnnu. 1. if VV K 1 lHKPRIIXIVRs 5 lux! 111.11 If. Xl.lIln-Null. , I. lx. lx. l'4-lux, I " Xllixlnllx. If.. Smgvl. I., Ikl1.u111m. ' ml 1 .1A XI, XX .llml. ' V 11. Xlx mx. Y. N1l.1llc'1 I Xxx X, Surg:-l. l'. Igllllulll, A ' I Iflliwn. R. Lulu: HXIXHANIIXI mlm v - - ' 4 1 I 1111 I' Nfrlgrl. X I ' I.1luI1l1llI. Xl lull lx If" ' ' , l11lllI41l.n I Il ul.: ' ig X 1 5 FW 1 IVY G""i F""1 415' 'lm I I I 4nn1nA4-u.:g.1- I ' '111 11' "' f .aim ,,,e ...,,,,,, ug, nu -1121-s1l1..1.1-f 'I B-XXD 111 C ll 1011 I1 1111s 1 1 C S11111 11111111 1111 1r 11111 1111 X 11sc 1 s111 oss C11 L1 11 s C 11118 1 1 11 1 11 r 111 ll F P11111 1 1111 1111 1C L1 1 111111 11 1 111 so 1 lllll H X1111 ' 1 1 s 1111 L11lllS 11111111 1111117111 ll 1111111 11s1 1 I1 11 1 11 ll L1 11 1111111 F 1111s1 11111., D M1 L1 I111 1 1 c11x 11 X11x11111 11 R1111111s The Band 1111 11a1111, 11111111 1111 sul11111s11111 111 X11 1,013 has 1011113101011 21111111111 s11111ss111l Xidl 11 l1as11lax111 111 3880111131118 at 111111114111 games dl 1111 11111111211 "Band L11111111 , and has had 1111 l11cas1111 111 1111111a111111g l1lL 111111 X11 C,111ps al Hlllsglme 1l11ll1s 11l111s1111, 11111 11111 111111111c111 has 111111 L11 an cx11ll1111 11411111 SLXL1d1 lllL1111JC1S 111111 f1ga111 lJd1l1ClPH1LC1 111 1111 11111 s1.11111119 1111181411 LXC111 11 1 1 +.11 1 " X11 S1411 15.1 1' '-'r':-i,'-:-,r-.'-:riff ,..---,-1-,r-2 I .1v:1..l,'1'-fuyr .. '-,1it'1l-:?-,:3ig.:,v1- 4' I. .:i1:F-"1'.'::1--T1L': .- it-:Fiff-T17.T'.-'-.--'-ii' 1 5, :',"T?-wt? h 'hw f , - A ' .' " ' N ' ' ' ' " ' L I 1. ., 1 i Q ' J + R ' ..- .' . ffl - .- r , . .-1- - YA, ,- ..,. 3- , ilu.-LZAAA-.iz-L15-VLll--ul-Qlszicgll .bn . 1, ..A. Sh .u:-i.,A,J2:.,.- w- 154- ' ,,-.-:1111..fn...--.p..-.--u...4j.L1.,.-.,.. 1...,,-..4 2-,. 3 -.. . ' v ,W 1 ' " Fir: '11:1': P. I1 11:1 , M. J-C H. Yil 1, 1, .' 1i11. S" ' 1': 11. NI: ,1 1 , '. R ,' , P, j 111116 1. B. R B, S1z11". A. Nich lf, 1,. L" 111110, 11. C1111 2111. G. Cr 1101. E. S11' 1111lCl'1.,. 1-2. hlcw' . M. 11' key, ,. ' 11111. Th" A 1': 11, 11' k-1 Nl, 3111111 :11. P. A11 rl. D. A 11'1" 11. -I. 11lI1'1L '. P1, N11 . . .' "11. N111 11'1'a. Nl. Wy'111:111, S. K'11g, nl. N1i11'11i11'. C. 1I1'111111'1', D. Y11 g. XY. Hit- ' ,. P, ' A lfn ' ' 1-1 j. C1111i1'1-11 , R. C211111, R. 1511 1"z1. ll. l12ll1l11C1'1, 15. Ilcnry. XV, N1111'1'ix1111. 11, 1'-' - 1111 , 11. 1JcC1111is, N. Mug 2111, A. X1z11'111111, R. R 11 11, K. 11:1 111111-1-is-3 1.. S1111 111-, 1. D111- Yc" ' , .. N1:1l11, C. 111-Bc ' ', '1'. 'g2l1l, . 'll , Ififl '111': N1. 1'i1M:1gIi:1. K, Yil , . :.' '- . '. -A 11. 1 , 5 11 ', ."z -' 1111'A'L"-110, ' 'I11.. J W A W' '11111117 'sm 4 :mar dm- Shu- 4-nnA and Awmmmqlmxnfxv nam- Jumor and Semor Orchestras Jazz Orchestra x IIX ll s 1 14 N .S ' s ls it s slsls 1 Nl 1 1 1 lil 111 X111 I1 111 1 1 1 11 Xt' it 111 11 I 1'1 11 ll X111 H 'X' Nl! 11 11 1 X I11 Xl N111111111 1' 11111111 X 1 Xl111s ' 'TTT --"f"'T'T"1'm', 1-'ml-1w'1:7f""'r"'T7177 - 'rx' '-its-'A'-A.M-' 2 "'T7f"'l1-, '1- 5 -. . -. - 1- - . X 1 . ' .' ' 'Q I I " 'V+ +1-' '- ' - "" ,1-"'1' ff'--1gg,gA:i, "- -..5QLEJ.!.i...-Zig-f'-,L .1..i..1.1,-Ll. '-" '- -- -"-"ul, -1.'.-.LL-11-A" '-'-.QAlpha..-11,-11.1.11154.2-11.-..-.---1-.l14,1.1J.i:.g.'.'" '-L.:::.-4 - f'z,L'f' 1? X1 X1l1l1l1l 111- 111111- 11111111 1111111211 N11l111'l1lN .X A NXYA lg 11111si1 111111 11111-XL' 111-11111 11111111111 111111 111 1111111- 1111s 111- 111111- 1111- 11111 1111111- 1l"lN. N111 P11 1111s 11111 11-111' X1"l 1111 111111111 111111i11g 1111-111111111 1,11 111-11111 11111111 111111511 11I 1111111111 1111111 11111 1XK'11'1X11f11111 11111 1111111-11111. 111111 111-11 s111111-111s is 11111-111-11 111 N111 S11-1 1111. 'YNI1 "11s il 1L'lll11'l 11 111lN 1111111111-11 I1I1' 11111- 7 . NI11. 1,1'l1l 11111-11s 1111- N1-111111 U11111-s1111. 11111111 11i11111- 111111 1111111111 111 11-111 "j11ff". 11111 ' 111 S1-1111111 11ig11 NIllI1L'lIlN 11111 111111- 11111 -11 l1I1N 11s 1111-11 1-11-11111-. 11111' 11111 111' UHHHM - - 111. , . 11. 11. -11 l11l'11IlN 11111 111 1111111111 11ss1-11111111-s 111111 211 "M 'M' ' A ' U l1'111111l:1 ., 111111111 Xl1111s1111 l'X1'lll11Q 1-1111-11111111111'111s. ,,H,w,,, H I V V A ,IUIW NH ,H "' .. . 'T 1: - I ' ' ' " 41-f , J - ,jf 1111 11 1111s1111 f f ,N ,A -,Q 4 J 1 ' ', 1,f1?v,l' l111! 111.1 R 141111. 1'. ' 1 W " 111111111111 11 XXI 11, ' XII. 1'1'1.111l X111111.1l - 11.. -II. 11. 111111111 1' 511111111 111112 ll 11l111.11. Xl 11s111l. I 11111111-11.1. 15, XII 111s111. Xl 11 111.111. N NI.1g111111. X 1'1'11,111s 11 N111!1'1 1 1 5 1 F ' l1X1l1 1x11 sl 1111 1 w .- 111 111-s1111s ' A 1 1 I111' 111. 1x 1.11111 1. . ' 1 N X , 1 1 . 6. 64695 1223 N GND Y Q MWH'TH5H6 MW Al-DWCH 80 STE 'I DOT f mff 805515 ALO!'lCH L?ao5TLfy 0 ur cfnff H7 R, wrd Drum S fe Bus Line PALS Nfl. EN A APF7 , fo IYEAD7' 6-O! l--'2 ff ,..f' -xg X f-Mqffgfdqlf I X A lf f X f V NTS F + X X is A A Q I X ia, 'E ' X X, ,J 1' " f 44 xx .XS F! X R xx M ff! Q' Q -'I jt I yi fifyk J xp f' fy! ,al if Af? X Xi! X J f , 'NX XX Xxx X, , ff! X XY f f lx x, K Y , 1 X f ' Y 'f 3' f vb , X I f V gb QI ' H -1 "'F':'k"'1-1-'W-1' -vrvw --1-,.. -'HW1-sf3-11-,,5v,f1-fyvvq-.41-,7fq,-.hxF-55-1- 1,-,711-1-,-7,5-:1:.,.,-5... 717- ..T,r1gy-17.'4'Efl'l:.:..-.rj1'1r'vrv- E, . .. .---lfszrq-vfuf,.., , 1 ' A ' 1 . I . , - . 5 ' . - ' -: . , 1 1 I I I Q ' 11" 1 t h A f A x ' 1 . 111111' -1 .. .1 . . . 1 --.'p:Z21-.,.,..I . -'.A..,.' l ., J- .- .' ., , . I-'. . ' A Q . ' .' ,Z ,' I.. .I -1.-'.. .. -1.A4..A+-11.--mx!-114.1---L. hu..-1::f..,. .1..il1..:,a.,.-,g,:,Lmg,,.,1g,5,,L3-14x1-a. . -.141-,.:,,g-,ggi :1..g,,..-1-: 111,14 .usgqi-1-..-..--.1...u.1.-.1-gig.-.1,5,gh.:.z-.-4,Lg,g,1.2.' -1 ' -' Q I 1, C 11l 1 I,LSlIIUllI lllfllllg R 1 sm s s I 1 , 1, Rlchmls XI R11b111s1n1 L c Faculty Play Xl C HINC ns 1.11 llll L11 IL .1 .111 c.1s .1s111 IIILII KIIQIIIIX .1 ILSLIIILCI I111 11111 11l.1111111s 11111111 IIL 1.11 1 IIIQIIIII ,.s In Cl1.11lLs D II l11ln1.1n lhc 111111111 ol lhn pl.1x 11111111 IDOL llldll III 11 Gxcumull I 1ll.1g1 dlJ3IllIlLlll was ccmuul 11111111111 .1 unpsg unll plaxul mx Hrmfnd I1111n1.1m 111111 .1111 IIL XISI ms 111111 no IL I 1 g1l1.11 X LX Ju ul 111 bg pldxu In N xss Rlllldlll who was lcllstll 111 was SLIKCLSSIIIIIX llIllIQllHIsLI1 bx X Iss SAISIIUIH llm 21111111111 111111 uulcmg 111.111 thc Jax u.1s .1 succus IXSI x Ile 1ll1111 1111 lI11l11111 l11111l 1 ss Xluu 11111 II 1 1111 111111 1 11111 Xllss lhllil 1 ll 1111111 1 111 xllss RUIJLIISUII ll II SIIIIIXII l11111x11111 Nhss SQI11 11111 11 X ss slfklllllll 1111 1 11 rc ll 1 11111 1 XII Iyllllfal 1s 11 111 1 ll 1111 1111 s H ll 1 ' 11l Illll 11111111 ll 11111111 111 111 X XIIILIII lx 11111 1 111 ss I 11 1 -Ill1l1111w lf11s11ll1l1111111 11 1111111 1111111 llll IL 111 1 H1111 I XI1 R11buls11n . 11 " I I .J 4 A lf! 'I 11--If X ,! 2 1 1 I9 , If.-KC1l'I.'l Y l'l..IY Suzi' : C. xIllI'l'1II. llznigh, '11 51111, D. - I, S11 A j: . .Rum-ml. il. R11l1'1'l' 1. C. llmxglu , NI. l"I.lI1'l'. li. 'lz1yI111'. D. 'I u'n -13 IL. Sul 11' Ill, IS. ' A V I A 'l'I1 ' C11l'ps'1 Il. I-'111111Iz1i11. "L, ' Q 1' L C.XS" f"'II ' l'2 I 'YS ".l ' 'I' 'KA -J' 'IMI 1111- 'f 1--' 1-111,--:1 'gc-1" - ' . - ,1 I ' . 15 f 'y1-1'111"111- Ol'.'l'l- pal' of Vivian- nik" ' llt' 'fl "1 ' ' ' I' 'I J' 1 If J I 1 1.-.H--.U .1. 1 ,II11 . "' , ' lIllI ..,,.,.,,............ Xli , 'ay I'1' 'l I-llll , ll 1 iq 'i1il111' 111 .X'1'11' ' 1 .,......... . ' -1 ,Un JIVIII' lil 'I . I11' 1111 ...... .,..,,,........, ' " Ulg, ' f llll ..,...,.......... ,...,........ , ' .'z l'1z'11111 lllllllll , l"1'111lx'1 sim' ....... ,..,.. .,..... , . Ii fn A CI " I1'x1111. 1 I 1111g 1l1'1 I' " I :1'1'I1'1. ., , ,.,... 1 1: Fl 1" II'lIIlI'INlll'lll'. ll 111 1' f 'I ..................... Nh . Hg! I 11 ' ' , ' ' I .,,.................,,.... . Ir, . '1 Ki! ', ll 11 111 girl .... ,........,.,...,..., ...,.. N I i ' 'a 'Io' . 1 1 . 1 1 .,...............,... Mr. ' -1 -1- 1lg' ' ...,...,.,......,....................,,. . . " 1-nm ,nqr-1-1-P-v-1-r -:nv nrwf"7F"'1- """' 1..- ....--.11.1111.. Semor Play S11 INC 11-.X FR SHIIIQ 1111 1 11118 .1 11 .1 1111111 IL 11.111 11 .11.11111 IS 11.1111 Ll 111111 .1 111111 111111111 111 111111 1 11 11 11:18 111111111111 11111111111 1 11111111 1 . IL 111s 111 18 1 11 . 11111 111111111 1 .1111111 1 .1 1.1 11111 111 1111 111111111 111.11 11 dlll 1.111s1s 1 111114111111 111111 1 1111111111111. 1 1118 11111 1111111 1 11s111 4111 1.111 11 L11 1 81111111 L11 CL'L 18 1111111111 111 111 11118 XI.1s11111 11111111 11.111 111 11 1111 1111111111111 8111110111118 11111 .1111 X111 11111 .1 H111111111111 1111111.111 S 1 11111 IX II 11 111 111 1 11111111 11 111 1 lx 111 N111111 11 1 11111111111 11 111111 1 111 1 1 111 11111111 X1 ll 111 11 1 X11111 111111 11 IIVIS I11! 1 SIX 111111 1 1 111 1 1 1 O 111111lf111 I'11!l11 11111111111 111 1 11 11 III 1111 11111 ll 1 I1 11 11111111 1 1 11 11151111 1111111111 I 11111 I111111 1111 lllll1I 1111111 1 IfllIlll71I1 I I1 I I 1 111111 11111 111111 1111 1111111 ll 111 IUR 1 NN 11 1111111 11111 11 1 1 ll v b V U -1.-..,.,,,,,....,,.,,.... 71 4 ,V-1 4 ,'..i.5f ,, .,-Z. .4.. ,.:7rp5'--,- V..',-1.1.2,.,,bL,q1..1-5.1.1-I...I -1-T.. is., . I z J' gi-:-1? I 5 :fi jivieuv..-I 1 .' .' 1 I' 1 x ' . ' ' L: -. f, ..:1 - f , 1 - . I7 . " .' .21 - . -7:5 .1.---..' ' -- ' .1 .'- .' - -. .2-Q '. - ..' Q. 1 ,-, ' .1 .1 . - gh'-1 K VA, "'1v'!1-1.'.'5,:-Q4 rw 1.4QI.L1'A.-' gli:-f'-...1.-g..:..1:' '-" " -21.-,"1.L'f.-Q.. - '--,1'Z.-.'1".'.1:" ' 1.-2-::111.',,13:: -,-4,-,.,- .. .J.1'g.:.1 -.' '-if-'v' ' " ' ' fa 1 H, . A , Q 1. . . 44 f A' 1111 1-1 f 111-1,-. ' ' -1111. '111 - -I 1'1lh 111' .X1'." 1"X 11" "1l1S. 1111 ' - I' 11-'- ' 1 1111111 1111 21 1'11'. S1 - 1111 -, li 1111111- 1111111 111 11211111 11111 11211111115 1110111 1111' 1111' ' 1111,-1 -111111111 ' -N N. ',1i'1. ' 1 " , -. 1 ' ' ' . '1111 IJ 11 2 scrics 111' I ' '111 '1'c . " 1 2 '11 'l'11' 11" 151- 21.1211 '1 5,151+ 4-'1 12.1. 1 .-1I1'x11111l1'1' .X'1111'11. If-11'111-11111 11II1'1l111kg ,.............. 1'lillH1N I11-1111 I'11lI" I1' 1". girl 11' I I11 ........,..........,,. YQ" 21 111112 l'l1l1 AI1. fiffllllll. 'lc"j ' .........,...,,.......,,., 511111: vL'll2l11llll PI1'I'f .' . 1' " ' ........................ 1-111 '1lll1 ICI' jllllv' .Y '1'i1, .1l1'," vIf'I' ..............,.......,. 131 ' . A 11' .1l1'.. . ' 1". Ilefr ,.,.......... ,... ,...... ,...., . . . 1101 81111121111 .1I1', X1 ' , I11'1 ....,...........,.................. f11l1Il'1l' 'L 1111 'I'11 " ,X'111'111, .f1l1'. '1 l1'11-11'111-1l1I 'l'1 ............ Eli :111 'I11 'Xcil G' ' g' I " .....,....,,........... 1111'111l111" 1- 1111 .Hit Spf' 1'1', 11h I ' l11'1 ....,....,...........,.., 5I1"l -1 H111 1111 .Hi SI . 11'1'Il111' 111111'I1 :1'111f:1'1 ,.., ,.,....... , ....., . X11 1 'gl1w1' .111 A . , " . '1' 'rl "1 . 1111g1'1 ......... K1'l ' "1'1 Ink' ' ', '1'111 '111111'1'1 j111l1li1il1 ng '111 ,........ 1l11Il ' "111 I'1' I'1l ',1 1'11' Il ' .....,.....,,......,...... 111' 11: 1'IlL' 51'1X '1.XY I-'1111 111:1': Y. 1'1JIgi1l'l111l. X11 ' Ri1'11111'1I. If. KYX "1. 11. S.1ilI:111I. 11' 11111-: X. 11l'Il1'il'. I". 11L'lll'X. S. S 1111. C. 8.11 ll. Xl. K1-11: 111111. 1-1. 1l1llll1'l'. 1. 111111-111', '1'. 1. 1111. '7 3 1 .. .3 3 . an 4.-,5 , 'wry -V-.ff----rf-'ns -'- 1' f-f -7,.-nywvvn-h-.-.,:frn?v'rE"'rg-f.,,:4-Ag-v '1.7-1-w-rrgn-1-.1-y-v11" -'1'F"Y?Y"'1"'?:-.'A'f'7"-Ti'-.-'-: """'f"?r.'4'f1z'f f .5 1' - .l ' . , A -. '- , . -.: .- JI- , '--1.4.5--'. . , - . x . C 1 I I Q I Q f A I Q ll l l111lI1'l - .,-- --...- .--.. . '. "4 -L.. t1'....'." ' "-' ,gg,g5gg,,qL.5.zqiig.1.z.:-l:.:bE.5.,-lf:-f'... .z.-uf.,:.1,-'4',,',.' - 'g ','K-'-,M-.,' hr,"-',f',.l-gl.i.'. f.:2:1. ,L .L.hk,,,...-J: 119. . ,.:--g,g,4----'---'-:null-ik-A-ZA--in-dl -----'-'--'uAQ- ' '.' ,r -Q, " or ? 1-.7 S'I KIF CONIPF1ITlOX IL-XX 511011 X un mu A PTOIIX R lmsn x ond 1 Z1 C sch ms C Ill 1 L rhnclo Nl State Competltlon Play Ildlll xcar all thc lllgll schools Llllil one an plays m Com pnullon Fllus ,CHI thc uun was lmlrl at lN01Lh Pmx lflCl1tf, Hlgll Snhool Xlcluch IJlLSi.llILll .1 Clldlllil QllllllCLl 'I hc FIIIQCI Lmml Iulnu coulmlg cds was mlmsux -Xlma Plou x u.1sp1opL1lx IIIISIILSS Ruth lmxnlu PIOIIIIJIILSS and l'lZlIllx lmnlnnclo SIAQIL IlldlldQll Dug to QXISUIIQ CIIKIIIIISIAIIILS no nuns mug Un n KXSI Slrul lnml KUILHL hm Ch nlc Rmxlx Ile' C ul llllHl1,,ll1llIl Flllilbtlll O lffmnn 1 tltlll K llbut ll lg, X , f 2 Q' Ar.: G. Q? l.- V 1 , . . . 4 5 .v , . l Fir ' 'Z '. Hugstrf , li. O'Ncil, Mr. Tu' . . l', . " ' lei. Sn' 'o ': Q. Blciw . Cl. R ':kzlm. 'II Q 'IL I-'. on 1 ' .and G. 'Ang 4 . ul' God", written by l'crcix'al lVilclc and coacllccl by Mr. .xl --+1 -- A -14 x ,-,-'l -, , , .,.,m.c. .' 'c ...,...,..,....,......,.. if PII-' ll. 1z'w 'nm "1 2' ........,.......,.,.,.... YV: iw' .fl ' 'Neil ' .,...,....................., .lh -u '- build. L' 1' 'il I li ' I IIQIIIIIIIMIM " I3 4, tn., 4.4. 4- Anhhduuu mn! fx a 4.55.5 .J -11.41-' lunar -'mb-M Junlor I'I1gh One Act Play Compelmon R us os s HX UI N I Il :ml mx I7 rm II I Ill llll x S II Ill s HIIIL N IX ls I IIN .1CR 11 1 R s s s I I s S l I Ill 4 1 I ll s Il llil KR s 11 s4 N11 lu 1 I 1 1 1 Ill 1 1 1 NI IIIg Semor I'Iop K N KX KIIN l 1 1 1 1 I III 1 1 1 ll Assembly Programs II Xs 1 xx I 1 X Xs 1 1 XSSIIIIIJIW 1 I 1111 INII x II s tI.1ss1s Nlm Xlmu 1 Ill Jllllll ID1s1 IINNI J 1111111lI I0 111 IILXIK 11 1 X 41111 ll X11 I1 Jms IJ111111 R 111I 111 IILIIL . LXILhs I 11111 ILXIL 1111 1 111 U 1 1 Xlm X X ix 1111 nu Ill ss X umor and Semor Ball N L 1 lss N I N IX Q 1 l L . U. . ' . . 1111 .1111 14111 - . s IS uklc L . 1 I IL I lt ll . I 5 IU -.:.,,,:.l...-.,.,,,,,j, '...,1.,... .7ffs:lq1q.,vss,-3-:Q-,i,i':5 H Q' -2,71--11.'::5Zy7g:-,s-:,s--ffl.:.fraV V. '?.::,.. ,.:.,-. . . J. f,'T'w1'E-' ,1- ll - '. H L x- . h I' -- .4 'Q t 1.bgL1u:.f..,-:fs-.--phi -,uf -- ...-..-..-an:-' ---.1:1:sg,,...1.:1-...-.,1.-4.-. ...,.-..-- .. ..-.1-1...-. f.J,:...1 bn Z I I U1 rI1t'I' QU-Ill11I1, s 1-111I I1 7lII C. .XIII-Q 27 -X11 1 IILII -'xlu . IIII-, 11111. X ,wmlj T II1 XIIXXXIDIR IIIXI I, X . . HV II1is is .1 I.111x lgulx- I1.11-:I lJII 1I1v llYIIl.llIll'N nl .1 111I I 7' IIIIIIIIII 'II I 1 lI11- 111111111. .IIIII ll Lflfllllb ul cl11.11Is. II11-p111I1I1-111 IIIYIIVII . NNUIIIIIII .1111I flillullllivs IKIIIIII 111111111111 IIN- II1 .11IsA1xI11I11 Illl' If -Ill-Hllhl ,yn l,Iy 111111111 I:1IIs I11 Iml- 11ilI1 lI11- uilluu 111.1Is1- XIII 111lr11-sl111Q 2l,,'l'lmnkNAixiHg. 'A , I, 1 Dlmlmlu .'- 1:11x IHIX. . IIIIIHII A s A lx I Llul, lirrllfu ll CI. ll11111'l. I .Sulgvl lj -44-IHIK-y """'1-' I'- I-I"I,I' SiI'I2llIlIIX I'Iz1x I 1' Irws , 1 I I II. II1 lIIIl', lx. R 1I1141 I- XI . ju -I ln'1 ll.R11gg11-11i.l'.IM1IsI1 'Ifs I 'I IIIIIoI'IIII r.11 11, I'. II1-I-'111o. II, II.111IIs1-11 IQHHIQII' 3' I II- III"'I-III-IQIHIIII .'1--l1111ir11' High I-Q1 gli I1 1' - In I -x U ' . . I Q ' ,L l,11rl.'f-I II. I'c-Imlllill. R. Ii11I1-1 I- XIIIIIIIII' ' III U N A l A ,,,, ,,,.,. s, 11,,4,1,,,,,i. It ,,,,1. I1IfX. NI. C.. .X. . - lI11s .XIIIZI mg I, II,U11111111l1I111x1I. Ia. Nc-1111i11 ,XII ' IHIII I li- 1-I Iii"""Il:- EI- III'1"'II"' QU-Rr 'I RIIIIK' I Aflll f I 1-I1z11i11g Ililr uw sg I. . 1 . I. ox . I 1, 1. 1.111111 I. 11. IIIIIII I-IIII' 'v, I., NI1I1I I1. I.11Is1- I'IL'IJl'll2ll'I i l 1 2- sR1IA illlll Ilis I" lin .MRII SX'w'I.I3I'. I Ilwfll --1-lIz1 I " 'I -ws Hx KUHRH will 'I Ilif-l.i111r1I11 K II':1sI1i11glr111 M xi:-f"l-'ig l II1i is .1 KIIIIIKIIII IKIIIQII is I1:11'1l 1111 IIIL' IPII1Illl'IIIs IIIII IAIIIVIIII TI III1-I 11-1-11 JTQ1- Inn LIIIIII gi Is, IIII IIIIQII II1-1I- l1I.I11 Xiu,-ch 111s 1111 x sIX 1 111111111-1s. lIl'li' .Ill' 111114-11-1-11 IIIIIJI s 1.1 - .,iW -i .1 1 - is , , IIILQ IIJIII. II1is111.1Isc- LI IlIlIlI7I1'IK'.IlIlI i1111-11-s1i11gg l1I,u ' ' I U II I g I ' IIII C X I IQ . I . I XII1 -11.1 M11-.1I1I1 R11 I1 II1.-11111-I1 Ilffly I',XIIlIJIll0Il I ' " 'WN X: III'XL'IsUIl I-II1-1111111 II111 .Ill-I lQg,-,gmu. C,,mIK.IiIiHH l1l.u. pl., ', . l.llIl'l S11114II11-1g R1 I1.11cI I'l'lIC'III 1, Lism- ,I,l,u I1 ,, 'MN ' III UIIIX S1I1111ill Inn-I1I1I'11 1Ix X . h K . . .. II111o1I1x R.1lI1I11l11 Rfl -1 XIcK.11111111Is 'I II' I- II I I'IIrII'I IIII I IImIII C.1.1I1g1111 I'IIIIIK'I .Xin-Il 4 , . III-NI1IIl111'1 1 I1-s 'IIII I IIIIII' .. 20---li11sl1-1' . ssl-111I1Ix "IlII'. sIX1.XI'0RIz sI'IIlI-.R ' III I-11m 11111 I-'1ss11.xx . I2 I II11- sl1g111g1' .1pl11'.1111l111- ol LI NIIIIIKII IIIIIII Hi11g.1I14111- l-.-AXl-I - Ijny .1111I IIII' mlllsc- III.lI gm' 1xilI1 11.1111 .1 llllll-, 11111'I. LIIIKI ll X11 ',--IALHHI Hi lAiIM,Hx,-- II.III'IlII 111.111, 111.1Is1's .1 slI.lIIQl' .IIIII 1'x111111-4 111xsl1-11 , . , ' Wm, Ib--NI1 s I 1'ng1z1111 1 xsl 2331111 11111 . ssn-111I1Ix Ins Pl II1 11nI1.1' II, XVI PII. R. 1Is1-s XII lf, 1111 ffffnw lwfjfff II. I11I111s1111. I'.Ni111111s . Ilnl II1 fffflf .1 IX. l111gxI1- fffsi II ffm N.RvIv111sn11.XI,Ni111+111- ' ' If H149 XI. N1'.11I1- II11- 1I.11111- 1111 ll u1111I1i111-ml z1II11i1' I11-lux-111 ' II1-'I11111411' Zlllll S1-111111 I: 1-s.. I1 was slrimllx lr11'11111I. IIIIIL' II11-1111- ul llu- 1Iz111cL- 1111 11-1111-1'uI IJIII' llIIlIllllI S -11ir11' Holm 11':1s I11-Iml 1111 II1-1 l'III' IIIIIIIIIIII ,II IIIIIIIIII'!"'Il' IIIIII IIINI Wil HUIIII II IJk'l' Ill1. 'l'l1i XUZIII. I11 IIIIIUI' 1111111'I1 ll ' 1-s. ' ,I'- . IIII' IIIIIIIIIIIIIPIIN WLTL' Q UIl4lI'Illl ZIIKI wc- 111-1i1I1-1I In 1r1111Iai111- 41111 YIIILIIIIIL' IIQIIH' IIIIIIIIIIIII'- IIIIII IIIIIIII' IIIIIIIIII III IIIIIII' IIIIIII Wm, -, y'm,,,-X llflmu In .H1.1i,i,,,l U, ml. II1- I1'1Il Ill'h'lII 'll NIIIIII.NI.'1l11Il'1sIL'1IllllI1I -- .. , 11. 1 ' , ' l1'1cl1l1r111'1l f.llIIlslIIl'Is tI1'u1I"llluIIs. IX'i"lII1I1'lI'l I--III-I II- IIII IIIIUIIIIIIIIIN IIIII I IIII IHIIIII ul IIL'lI. 11'l11lc-. 'IIIKI I Illk'. Il1L- 111 II1-s IIIIINI-NIIII! --II-Ill'-I1 I I IIIU- D IUIIIIII' 'III 1I'111u-ml 111 Ilfllll tIl'l"llIlI IX"lIIfL'N 'lllll 1'I111I IIIL III III- IIII' IIIIIII' WIN IIVIII III I ' I I -- V' gyl o11NI'11 l,I1l1. N- NFHPS N- EEN' W QN- l0E RA lo N, ,wp 51 T N FPltNUq mums fam mc ll X WANIA MOE S710 We L L P? Q- 7 NICE 1...- FHDA7 in lx EQ,-J WAK up 3 5 if 'H DOT Yours TH!-47 ALWAYS UUSY MONEY 0154561 1 l 3 K Af X U' , ,, E ' . , 1 ml QV . ,girl I , 'I ' 'SN . L 'M V.: - I 'N S - - ' H '- 7 ' - 2 x ' l , . 1 I . Q Ki f .' E ? Y f Q3f'iil .. -7 ' F ,xl ' - fkl Q C l 1 I ff! 'p SH i V , b" x ' .... . .. f'- If " 0 sf- J ', . I ..- ! 4 it ' V! , . l ' ' 9- - M , ,, "h xl 5' ar. ,Q 1 Wy, p ' J :in .- 1 1 ,H Q' ' f'- 4 ' ,W 4. ' 1 ' ' ' 1 ' ' - "Lf a - NW ' 1 Y if rf -11 ffm' ' , 5515 ii A -.- 2 x. ,M .---- JEA- I A W gfiar is H A- I -atgm Q 'P N F ,iw 'W N I s A E LV rs-ft: , " f . ,f .A 5 ' l T' f f-1 A- N f' A, A, , f- IC ,... I . K J ' Jr i I1 r fu? Q' 5 apic f 1d 5' I h X if N .Z D X11 Qll Y xx ,..,,W , Q -Q35 ll I f nr , I l,jv K W sl ' A ' nv' x fin! qu I llll IQ ll I ff av' Q . ATHLETICS X - I - i A 'KJ , v W l 5725. H5435 05552 Pax I -' 'f'AQC7!5ffz..3:ii I :IL l,'f , 2f5y?,?.5., miie- - ff .'fj3Fe.:N. l . if if,-,JQHN tn, 1 Z A W Af A ' 1 ' xr, , If H -,4 H ' A -W fy X 4 --1 fx 9 K, ' 'Y l,"f','vf:.i:-59? l L X ll ' ' IL V WX, 'va IDQLS I Nl ,fl ' A l K jpg' NWA I I X XBJ -K 1 W, f , I X - ,ff 1 1225 gif. . - Zi 1' 57V"n"1,w ' '-"L Tye' ,-i'45', gm x f I'f J ff ' 11: Y i KY, G ?-1 In K V h 'f T- ' , 9 Yvx 1' A 1,1 1 3'-I A . V , r,, , A ,fn ff' my 1 .f ,f NX 'P-3' ' K 'F 3' d ' f -'22'?."77'f'f " 4 . '71, mn. 7 ,-, I ,, ll X ' I ' q,!,'. . V 3 I 'K - If -':,z5-f'hf' " , f . . T9 1 ' f' f ' ' , 1 '. 50 , N U ' 5'f.7' .'. ' f" af, I 4 1, ' Q' - ' f '-?-'E' V -1 1' ' W ' X.. , A D , ,V .7 r V S "1 N" f ' 7 W I 4 X-x ff , , 1 1 f I f HJ 'L 6 1 , X N r X 3 1 YN 0- r X . Q . . , 'X-X i I ' t !!u W, y J - I 5 Y 1 I nf , .P K , mf' A- 'l . st- ' " . , ' "UN ,HW -1- f"'T"1 4'v"1- 2".F'I'l. "Fl" F""l X I ' 'A ta' J 1 1 lvl-1lv!11111 ' 1 115 10 JIISXII 11 su lx 111111111 R R011 1111 1 111111 11111 111 IL 1 X 111 1 1 Ll XL s1111 x 1111111 18 1 P 111 Ll 1 1 Ill' 11 181 l S 0 L ll XXII L lll Ll R ll! 1111111111 D Ll 1 1 S111 1111 Football 1111 pc11111111a1111 111 11111 111111112111 11.1111 11118 113:11 11111113 as 11 1D1CdSdI1l s1111111sc 111 1111111111 S11111' 11111s1 111 1110 v11cra11s 111 1111 p11'111111s ,CHI 111111 g1a11ua1111 N11 1lllC1Lll had 111 1x11r11 11111 1111xp111e111111 111111111211 111 sl1111 111 l1llS 11an1111a1, 111111c1cr he ga11 us .1 111a111l111111s11111 10.1111 Xlthough s111 1 lllg 11 111 sc111f1111 111 lls 111111.11 1111111111111 a11 ex11111111 1 111.11111 111111 Easl 1'1111111c11 1 x1111ll1l 1011111101111 11s lcajuc s111c111111 ll11l1L1CdlLl1 .11111 1111s1111111 11111111 1111 111111 sC1111111 11111 111 111 1 1111 1 - O 111111 111111119 13.11 1110 1111111 . 1c11 1111 1111 1 11111 111111s111l1 11 1 S111 1111111 1J111s11111 C111 111 1111111111g 11111 1111111111011 3 :H-. '-rf-""1'l-"1-v-" vp: -7--1 I 1-Y--,Vg .,f.5,:: .. --.-ww'-1-.'.fE'w:f'1' I' '1-71 - -f5':!"1-a-3-111" f',A V ."'?'1?--, ,'Fffi'f' 'F"," H' 1 1- f1"'ff-'i ' - 3, .gg '55-,-V' I vu ., . V, .A .J I-X.. ,I V. .., V, ,I-: . ' 1 I Q ' 1 f-. ,gig-,,,AA,.1fL.,--L 1 .,1.ff.- 214- - 1.1.31,131,5.Q:2,g..-.,-..--L.2.4,.,1.i-Q11-."'-'1354-.LQ ...- 5 " f .1 1 1 11 I I-'irsl I'1lT1'f W. C-111011. E. l'.1iCllC, R. 1511111-. R, FI'1lSL'l'. IICIII11 liI1111'1'. S. C1111-1. ID. '1lll'll0I', R, liriggx. li. C11111'1'c1111, C. j 1llI,' 11. G. Pi1k1'11111l. '. " ' . , . 1'1' . Sw' A ': N111 Rll1"I, A. Kill '. S. B1'111'11, XY. xvL'l11Cl11Ol11, Y. HCIIIW. lf. ll11cll111111111'. 1-2, '1 1111, 1' '11:1s. IJ. R1 Il R. A5116 , 11,01 A ', K.E11".1S'. l.1lI11'. 1.11110 . N112 C 1"gzs. Th" '1z1': R. 11-'1111 1c'. W. C11 L-. R. 1S'1 ' . I, Sz1i11:1111. P. 111111 -. D. H1 1". . li 111111g, R, C1 . . Mill-', R. B1'111'1 , N. 141111111-1-, E. fQ:ilC1j.f1. .' -1141, 1-1" ' '- 5 ' ' ' 1 -1- "'111 , , .' 1 . ,' Q. ,u AV .'. . , ' h, g l1'21 ' 111' sl' '111 111.11. 11,11 ' 11 3' " 5 ' ' -' '11l1 - '11 1' ' 1 '11.' 1 -1 I'w11 .5 A W4 fmliil 'Q-1153 11- 4-muh 1-1 smug: n.: .LL.u.. an mn- f.-,G -Ln-LF 'I'-F "ll Varslty Basketball l 1 1 1 HX 1 D H Hll N L llll ' J l1lL ll XX I 1 I DI Ill Nl lu n NIS NIL! Nmnuwm 1 I L mu flrn U 1 Rs! X nu Ill l I II -1 . q:f'.-1:21.51 I V . V '.7,:,- -V.. ,-.Y-1, 4 n-w- Hn- wwf- 1 ff--,-vf.T.5,:i .. -rl ,'m,-.3'f'71-VX' '--"''Q-'rr5:t'-I-P-T---11A-.425 'U :ll .'-, 4 1, Y ' K ' 'A+ 'H - , 'i 1 ? , . ...v"V 5:15 ..,,ii-1.?'- '..::'Q.L2'.1'.f1..-:fxf...J..:.4lJ,'l1:-.y'" " 1.-.'-N "vw '- ' ,- -' :H-'-"il ilrihn--'1'-'YTII-' . .Xll'l'2lNlllXYNI1llI clum' 11: luullmll lllllll'll'S 'mcl l'llllSllllt'lII ul mzmx ul II11- Imms in ilu' Nl'lkKlll'. mu' IULIIII 1-xl-lllllzally Nl'llAIl'll In 1li1L. I lu' ll'2llll 1ll'll'2llK'll flillklflll 'uul lmckwrmrl 'icc- lfn' Il11' lY2ll'XX'lllx Clily clllllllllilfbllfllllll. 'l'uln-nulcll lcznm such 'av Uk-sl1'1'ly. cl1'llll'1ll I'-1lllN.lllNlSl. R111 lmcl l1Jrlli0lll'l rp lq all -1' :1 mugh llglll by slim zrgim. Sl. Rai l' 'l lzl -r 'un ilu- Rll nlv lxl'ml 3l1lIL'fll12ll!ll'4 ship. ll A fr lzfunu rlx XX 1' Xhlluiclx Zli Fifi I411 urul Il! ll! l.ulI1m , 23 22 f,l'lIll.ll lisllx 23 QS XY1' N xuxxick flfl .WI XII. Sl. fll1llll'N lfl BS fmllml HP ZH Wm- -lx , Ill IS ' kvl , 253 .WI xx I M' I ll ul Inv' rw, XX 1 kv. X. l.u.lll1'L'. R K-ullawx X. k.llll'. X, lm: I lhIX111In1 XX llllll Num ll ffm l'. lu .ll.lll. ll. xl'llllll'Nl.l. R, XX'lNHII. NI . R41 Mull ll' X HJIICII, . . , V - .1 -I . , "Pt rvw nv rl-'vu FT"l"7""'W'7'W -rn-va f f 'allllllf 'U-4 -4--1.u.und.u1.4 u.13m..f'1..u ua-is uhm una har r--. 51 IRHI1 Slll null 11 1 x X011 url 1 X111 L nl Track H.11111g 111111 .1 s111.1ll s1l11.11I ol lmu 1l11x 11.11 1l11 ll.lllx 11.1111 11.1N up .19,.1111Nl 1111111 mlmlx lml IIIKX 1l11l llll but II111 1u11I1l 111111 1111311 11111 11.111 X11 l'11111l11g.1N1 .lllll 1l11 Imu .111 IIHIJIIIS, ir11.1l111I11 111111111111 11.11011 I111111111 ll1111.111 .1 1111 111114111 110111 1.111 11.11 s 11.1111 .1111r111g 1l11N1 .111 X11g11N ll1sl.1111l1x XX.111111k X111l11l11lI1 .1111l XI.1x111ll II1111411111.1111pl.111N1n111111 II11 R1l.1x C.111111.1l klllgxlflll XILKI .1111l II11 I11I11w1l1r1l.1x111 Xllll II1111 1x.1Iw.1 IHINNIIHIIIN nl 111111111g 1111 X1111111.111 l1g1u11 XI111 D -I . --.- ff j' 'fffj 1 gf-vi-:v.i.,1,:: .. '-."A1f71-:..'.!Y'7j.- ' 1' -' 'Z,f'f':'w:5':F'1'fi:'f' :j -faik A . - 'g' Q , :'.'-Y '-f." '. X -, -L---:ag - ' 4' 1 ., . ' ' .' -. K . '1 V' : ". ' ',. . x - , . 1. '. 1 l A 1 jr ' . Q . " - ' "' 1.5:-Lili-!.i...fliL-f...L .1..:f' '11,-" ' ' - ' ' '.L,4 -- '.-. l.bl:',5" " ' -.3 11" ' JJL3 11 ' '!Ji...--f.-s:.---v-I-4pA'-i':.J.'.' ' ' ':l.f:.'.-4.1 - f ' ' bg, YH' I,--'H' --.al ' ' E 1 " .--fr-- L. 1 , 1 ., 4 1 , f L c 1 g. . 5 i . ' n 41 , - - E, - - 1 v , K If -3 . 'QI ' . X, s ,.-.,. - f f- In B ' J! A if - 5 1 is P 1 xxx" J r I , K f N-ff ' 1 , I'l11I zmr: H. l.uxs11111. XY. X1-11l1'1l41Il1. ll. R11lI1'1. R. fl: Lu. Sm 1'u:1': I. H1'111'1. R. R hl zll. XY. 1-1':11'Il. R. .'K11g1-1'. KI. S11 . KI. S11111111111L. ll. Ih11is111I1I1. Th' 1'm1': KI, Kullcll. D, S11 ith. H. Nl:1.' "ll. R. Ii:1lrI11i11. R. czlllllllhll. R. l,l'NlllIllli'N. XII: I,l'llfll'l'- f W4 1f111fiwff " " wp 4g,.,,.L. ,gg wnnuu umm: -lxnh.. sill' -.Aa 4..4- ln-nr Jumor lgh Basketball mu If n nn. 5.11 s . X . . J KL. male lNldllll lhc lL un mlclnalul Hunx lifunfuml .incl lla zu IL lidlll it L ll oc dlllh L .u . nnn.1cu . umm 1 mn L. N Xl um s . . this gm jl XIOR HK H BXSIG' IHXII xl x lc x ll S mul mn nv 0 ILLII 4 1 u N U1 X Bl ml IX xlu nu x nn u 1 n Y-'lI"'! n1'I"!l fwm- - --r.-nf-: '-My-q y- f-,- --ff-H71-rv.,-,-ov1.54::r!'f1'1'!Yv: -1-:.:'Y'7Z"W' ' ".-T4""7'5f5:?!'7'i',f" 1'1" """f'?"1"'Tl1'i, ' f . -:' f W I . -' ..' --z .5 . , . A . I 'Q' . . ' 5111Ll1" .",' . . . 1 . . - v . -- . ','.-4'.'..' t .v , N ,I -:lxtair D. ., ,Z A. IL., .,..w.., .. 1.3 P . nizuig-m,, 4 inf, ,Q .iiQu'---'lun-i'3 NCC '- -41 l Wfqi 1 ' 'L 1 5 A I 1 1 IlXNI".lIXl.I, lil!! .. ., .. 4-ll. I I.o1u', Xffmul mir: ll. I1111w. I Rirh. R. IIZIIYIITIRI. KG I':1g.111. XII. RllfIl'I'I. R I'l2lNC'l', Ii. Nl'2Il'N, R lmllc. I-1. I'IsK'llt'. IIIIIIIII mrri X. XIQIKIIUII If. flnlllu-rlzl. II. I'1I111t'1' .L I.111x1vlI. I-I f.UlIlN'I'X la. .k11l1111. N. Irv. 1' vlll ' ' ' 11 NUI I AVQQ Baseball XIIIIOIIQ 111 cc U11 111 as I 1 l1d11 101 Ll r x ilu suuux ul IIIL IJILXIOUS 1 .1111 cl s Il1L pm ll f 10 c Ill L A 1 111111111 u .14 III' ar u ua L I 1111 1111,1l1 111114 Ill 1 . nn c lm mu 111111 XKIIIIIIII .is IIIAIIX Udll s IL .111 IU 1 11 III IIIL leaf s1.111cl1111' cc IIIOSI 0 1l1c bow an ba fam th 1 xpcct IJ clo 11111 1 bulu 1 sgdson I 11 1 IIUII ls lux A :mul 11 Golf Team X suucsslul scf1sr111 mu c111mul In IIIL Illllll Imusol thc Xl1l11cl1 H1 l1C,f1ll Imam H1111 lllg . 111 Ra 1l1c IL 111 1cl1 allx 1 Q s 1 1111 l1.A1s1s nas .1 null ll 11 IJ1111 AIIIPIUIISIIIID Im ms 1 ua . 1 Lat mucus XI Illlllllg ILII QAIIILS 41111 lr1s111Q, ll as Sl Raplmcl IANIIICLCI Fm K YAIISIUTI Ihmtllckct XX cs! F341 Iroudenrc' Birrln 11111 La Salle. I X lun mm: In. NIIIIILIIII .' ' I k, I-fllix. K.. tl I111 1. I f , -- U- K A 111-1 '11111a... ' Fwnv, , 1-21,111 A A col." 111.111 I l"i I .'m1': XII: gl: . I- " fu'- ' Sz' mar: I'. IICIYQ1' Chi . If. fIl'1'C'l'. . 111 1- 111- l'gilI's 1 1' 1,11 '1 g ' '- rlicl 1 'III ' ' ' ' " " Car. V I' . l I "1 ' " IK ." ' . . . . . ' . '111 c '11 sc-o1'c XVII 1 . 1. ' p 1210 . - -21 II I I L Im Imml UI Im II I I ng' wh Illl' 4' 11111 II1' KIIZIIIIIJIOII Illl 1111 a Kllll - 11' -rc z1I1l1 Imr - I11 C,r111lr -cla '11cl lm' .D ., . .. Q U, m. 1 ,I ,n . ing. Cr11111c1'y. I1o1l1 ol wl1f1111 Illl'llL'KI 111 lllilllf hm- one ol ll1c players. won ll1c Slate Open lm., . 2 K.. ll. k' g . l.l .l. I' 'ng CZI1' ' ' ' 1l1c QI1111' If 1'l1icl1 " s '1 slr' 1 . l "1'c'1'. .Xlcl " I was 11111 '1l1lc In IJ, I ' 'I I ' I I I . .' ' . I , . I lm ' wr IIIL' l'CUJl'lI sn-1 lm' thc ICHIII Ill I9-ll. su '- IIIIIC as 01011 as II llllgll '11-. nw- clu- 11111 " ' g ' ' 6' 1c. 'Ill - """ ""' . . '. .1-1 ,... 1 .,,. . 1 lm IIIIISI ' I III 1l111'cl I 111- ' " 3110 -. . . A -,.,,, M V.,,.,- 3 1, , ' ' , ' , . , . I' .,..,................. ...,.. I U N' S111 ' I -I CL W - ' ,,... ll as Q Q- QI' A f LI - -' 1115 - ' ' .,.... ...., .,.. I I . -,V7..f'fQffff.ff.f.f'.fffff 1 I. I.uII01. A. .KNNZIIUIIU If f' ff' XX X632 5g- I "T X"1 fgx 1 ERTISEME TS .f 1 4 n- Ne f'X - IQ V 1 -P X X l V 4252 fy ' f' -:T-Q 'Q,ff:i-f! - . ' -- fl' f 1 yL,f, Xf 1' X - X .1 :rn-5'Pi4,,4 ,fr , Q I A I . V . , A , I 17" v A , I .L L. . - ' I' .. ' f . V V ' 1 7 ' " - - r . r , 2 1' XX ' ',, 1 "f . 5 ' 4- L. ' ' I ff 1 . Y . 4. R , , . I x , , U . . . -4 ' 1 I ' .n fy 'Q ' 5 '. ,,,', 1 V f If , 1' ' L f , I X T ,V I r ', -- 3 7' f T:R , ' Q f fi 7, - , , f X 1 Xl' ' . Af ' 9 Q ,I V NX f' I '- 'X . fi X 1- ' , 'rn 1 fx A W a Q A71 Ku 'fi ' If " f , , I, , X ,Xl ' K V I ,h ,, .1 , . , W , , 'H Q 5 . l A XX LX iff" Lfkf , ' 6 Y f A 1 ,ff-- xx X - p - - 1, X , Qx Cl S Cl S pam X ,1 lass 6 ,four-M22-0 W Y? A w3Qf'?",i ,7jJ!a7fv CIKSS C188 l 1 ,.-XS' 1 ,ASQ on ol' lil-Iii lea-1-I Hj - -4 J 121, ? 1 WC - ,Mg C, ,. , W ' 3 K ? Y' , S : 3-rw or or ' ff v 3 7 ' XT 3 s lv wif + i ISHS ,Qu gy 'J AW' 'gx U' , , . I ' M a I ' ' 1 f A v Q A X ' "A 7 is V 14,6 . X, ' f x. 'd M- K ,xp oi . of 1917 IJ-18 X 11111111111 f,XN11r'1 ,,,1 IIXIQHIIJ IIHII .1111l KUXIVXNX X XX Xx JHXw X I X XX 1 XIX XX XIX x X11 x1x1N11x11 111111111X f W ""' "'l1"1l 171XXI'NIXIIXsIl'llNIIllII 'WPXIIDIXCI lllllllll' INI. IIXl111l I1 IIHI I IE11111 11-1131 IXlxl'XX'CJf1l3lHlXXl.lXi, NIHIIXXI I XIIXIX , . . , . . .. A N X " ' Xl,l.l'XS , A IXXIIN l11111lIX I'111I1 Pl' I l'l3. lEXl'I'I- Il ""' ' 111111, IM1111111 1,1111 lf11" 117111 'l'lilliQ'w,j1 'CDN 1l.'X XX.111.111k XX11111 N111111g C-11'11 Xl.lDlxlClllllK.llSX1lHMPl,l'Xlll'Yl ll4Xl'lll'IQ XNSKKPIXIIHX 1, V wax lIl11XX1I 1:11x1111N X, 111. 1 wax X x11111111111 11', 1 Xlliw XIIXXIZIIII 1-1x1X11xx1 N, 11 X114N.,111141,1 ILXIQIII ' 5 V ' XIV "X'4"'1' ' N' "" 1 111, 1 X11:x 1,111Ll111x X111 1-11411 X' ' Qmjx PRX J"UfX'N 1 1 1 1 mu 1-1N11'11 1:111111111 1, lI'XJ:iNl' XXx1111llXM I "' ' Wh IHUXIM NU UN , X HIM X' ,'.,WXH'W 1 1, 1 x111XX11:1,1Nlx xx Nl l1lNi.X'1JXlXlllll'I'N XIIQN 1 1-1x1X11xx1 XV 1 x11:N xx 11-11x11x 1 I Xlllx I1I11XIXN NXXXIX 11, . Xlhix X11q1,1x11 xx ' Xll1N1HXNllNll' 'N X 1 X114 11x11111111 N11111 1 .f1'- x11:X xN114111 111111114 X v V mix ,,1,,,,4 ,UNIX 1 1 Xlll 111xx1X XXIHIII , , , , , mu 1,1111:1.1 1:x1:1X11: Q WXXXVIXMH ,mx Xllw 1 x1:111Xx 1:11121 141x 1x 'y "XX "fl Q" 1 - 1 1 1 1 1 N X 'X ' N IURI XXXXKII ' X 1 , , 1 , 1 H, 1 1lM11111I ll SILLI IIUI I1 I sl 111 XS! JXxX 1111111 11 S u111I X 1 ll I SI 1 " flu 1 X X, 811111 ' 1f II 1lXs11111I I ,III Xfl C IRIK XX XPRXI S 1 Xxu lll X XII 111111111 N X 111111 x XIX XX X li 1111 111 R A 2UXII'I.I'.'l. li h I!l,I21RIl VX If1Fx NVIZRX Il I 11,1111 lcks 11-'.1,1-11.1411111111 ' 1111. ' 1111115 Slflxx MAI" 5 I- XN1 IIXIIH IHJII I'.IlllW11111I I x1'111c 1 1 11111311-lir I1 111 '1 Alfu '111l 111' 13111 N' I ' - R- I1 ih 11-111 'fn Ins lI1lIl1'll IIUII IIITILHI II" TX1I11I I1. Il-III' I'111I11I H111 I U11 II011ki11N1il11i1I l'l' S1'11'1'11 811111111 I11111 N111'1x I'I11111C XYIIIILIIIIN H103 IU '.l'II XIII I S ""'1"" ' 'f' "1 ITU W IIfXIf'I' IFXIXI .1 .. . .. . II.Xl'IX'.Xl'li.Xl1 111111111 1. x11. 1. Ixx V 1 I'.-XXX I I Xlal IIUI 5I'.XX ,XRI S LUN' lm "l'f1'1'11'1l11'11g 1111 II11' 111 " 'hm' WMI' 21711 :1111I 212111 I5111g11I S1111-1 I':1wl11x1'I. R. I. 1 111111111 11111 111 ISOI XYII.SON'S lI.XI"I'. 5251 XYz111vi1k .Xu-1111n' IMIQL' '11 . R. I. 11111 11, 11111'141xs1 P11111. 1111111 I'1llI'Il .1 111' 1 . 1 - .1-1 1 IVI '1' I' ,Il.II'.II'S 11111111.11 l3Iz,1Xl IX . RIOI ' "" BI!! l'z1w111xn'l . Xl'llll' -I I Iliff IU II'lf"'f'f' X1 ' ' . R. I. XXIIIi.1111x 111131 IXQI1 l'Ilv11'1I l'1'111111111'11lx 1111 811111111 ffllx f1111111111lx111 RX.' .Q XXI! l1l'RXXl If. UII. . . , . . .-M1 Q I1.' NI1L1 . . S1-111111 1-A. -, 5 11.11 1 ,ul co. V 1 1 IHEII5 lfI1111'1111cI . "1 ' 3711 .XIIUII . Y- - y 1 I,l'11XICIt'Il1L'. R. I. "'N'fll"H1'- R1 I1 11, 131 1111 1231 fIIII 11111111111 111111 x v Y V ' Y I i f.,HffI1'Il'11l1'l1IN 111 II'.X. . NI1'C1l I'Ix LO. fIf1 XIc'Il11se' 5Il"'I l1mm1mu,h R' It IIII-Q l'1411x'1111-.x1:1-, fIII 11x11,11 1,1f111f111l Cl' 1I1I'Q I'1 111111 I1'Im-11111111-2 IIO1I11111x IZ!!! NU S X SOUTHERN NEW ENGLAND SUPPLY G0 NU! I fn! frm 111 ll X X X III R I X IXX X IR 1 X I N I C Q XO S IXXICI THE NARRAGANSETT I 1 ELECTRIC COMPANY i Illlufxaml EUINIIXN C111 I IIRIE' .I.XIlIiIf'I' . P423 .XIJIMIIILIIIQ Rmul Sf: mg fif1ffzlxfI'r11'jm1m I Xfnx' ul, Rlwcly INI:mrI h lx!! ,HMM I 12 Orange Suu-I I'1muIvmc'. Ii. I. I Ifwnfx, l'!lllfS HH, I'r'g'lfffff1'w lCIL.I,hUm. 4,Xx',H. I,,,l Il.h.l,I1mH. ulllmmx -gm-3 III'.IlII XII RRXX XI.ulu.1g4'I IIII- IR VINE? II'II"I'I.XXY I'I'IX I-INCL EIU. lhlnllxl l'.fIwrt1.'w fffffllrlzwnml IU' ling I IIII NX'c'sllI1I11xIn'l 5lIn't'I l,lmidmHL.- R' I' 276 XX'4uI1il1g1fm 5IIL'I'l I.LlIxL'tx'1m4I. Il. I. I1'I1'lnIl11lxL' LXNIWI' TWT" I ufff 111: lx nf V . I M i.l1.x141Vu111 s Ill-NI.XI' IXNI 'XX 'II'I'XI",'I' I'II.X' IXKIY 41211 XYIIIINIIIX Xx -nun- XN II, I XXI' UN l.IlIxl'IX'U4JlI, IQIHNIL' IsI1lIlfI I rfffflmrrllx My IIII. I"IlIXNlfIS N. KI Icmsli f1f,rf,mflmr ,XT ' IIR 'IIIIIf RICNII. 'CL' 'OX ,l., , ,, I"l'XIfIlXII II JNII4. IILHI Iimgul Nu wi I IUJII UN IU NIC, FRN .X II NIIUI.IfY W C L BUTLFR 8: SONS S nnnn a wnrrn X ' X l r 1 NEW Hummel TUXEDOS fl ffff FULL DRESS . CUTAWAYS ACCESSORIES X M 1' Qu 11111 Alu 115 Woolworth Bldg Provldence R I Next to Cxty Hall GA 3447 x IR Xlx Il Bxk nf n fill!! fl X f fffflll I 1 Xl S ClRNlXXS S C x x 1 Ill f l x SXX 1 ll xo h Q Y i ' Y V . Ic'I,l-Xxpvvflllli Iivwlm-Inu'llUl:Limli'r!l C-l1Xl',ll.fXl, CLXXIJN LU. ITI flllkxllllll 5Ill'1'l ' ' " lll,,xiiImNl.. In I,lllf'l!'lN ffl! .lff flrrrlxf rn 172-271 fllllllxllbll ll1'1'l ,xs'1'lal:x Still-1X'llIlfICI ctw, ,,MM1,W R I lllslrilmlwn NtIIXIIII4. lxlnmcxnncx xxn llmrllxl XI'I'xIiXIlN Q imma xlx IIIXRI ICS l. lll lll'R. IR. 'rl llilssrll Sllcwl I, V llblllllllll l'I4lXllll'Illt'. ll. l. lfrnrljfffmrlrlx ffl PIU, 'lflfll lfflflll Sl 7l'l". l lflfl l'11xI if Ll l N1 ' ' . li. l. Ill 1'11,r'.x, .lIr'rl, frnrl lljgf' lim l'.Xl l, Xlll.l,liR. I'1rxp1i1'Iul L" lc'lc'pl1m1m' llilpkil x KVM! 'T Q lllff l ' lf. Nll'lfXfl".l. OSI TO RENT W' W Xxllflilfllx l.liK.IUN H 1 'ffl' X Im-xx ni our 2llIIINI . - i l mmm xm1.mA , ' l,11llIllIlIllllX Hmmm' ' XIll4'Ilt.lIIlNIlI 'lllf mr Il!ll'IlXX nf lln M un" ,,,,,,,mH,x H, l..-XkliXX'0lJll'S Pm 'I-1-3 . . RRI-flh ltlllll lll4NXlXRXlS. Viola. V - Q -V V 1 V .ll ' fl! sx1f.,s , mu , .' Y' -, P Cfmfffrlm, l'r'ml1 l'I'1llfN ml l"g ' If'x O .. 4 L I L . -lm ll'H"l'l ' W 'Ut lfu-' :mm-.X :mu XII.mlic lx lL'lL'plmm' lxlllllllllh N232 .ll if .. "',77."l"" 7'f" , ,. . WW' N-I '- -1- 'XM' lJlal.AXRlNIlzXl .1 W1-A 7:7 uknwilk lxurnmi II: ' Inmrlx full lXvlfl,lH'll l'1u Kllinigx .Sfmw IHIII kllflllflx U .. V. .I I U llukmv ml' R4 I' -lull l"1.ull4 .Xx mc llllPXlflt'll1l'. li. l. KIXC DX I THE OUTLET COMPANY x I I x 1 I I I x 1 6C?SI'5'YLS1'.5'!.6 fffmlffffrfnf uf In Y OX li .XIX .XUXII7 II XRI X',XIlIf CU. I , . fffflgrrflfflfflffmx mul lim! II xl! IDQIINIIIXVI XI IIII' I1IlIIif.I1 III'IlI4I','5 sl IRI' b l:!IUIlf' fxfwrwllx lrrrgfwl IIT? XXHIIWIIIX Xx 'lllll' I,l'!llIllflII'Plf Ninn' l'gnI:uv C.1nIII-:IN , l'I'UX'IIDl'fXl.lf hrufrrl' fmmlnlff ml UI !.ff'f'!1n!gx funn f,vIIIWI4Ql'N Um N!l1'tHlHX Ill l'I,Il xllxc. Nlx IIIXIIN, Ixcw gjAXy1pl'5l.1lU1'1g'l' XlIXIItJ1.I4XI'Il IIl'XlH3l Xllllllx - ' IH XIQIIIIVXKNHII S111-I-I IIII I'HllllI2lIIl Siu-vi I, ,I P I I,lHXIIIl'Il1l'. ll. I. IUHNHUI X' ' I4'I4'l1Ilr1lu' f-Mlmu' IIQII lII"XI"' IIITI' , . . DRINK HOOD S MILK X x 11 S 111x1xU1f O 1U1xX GLADDING S R 1x 10X S I 31 H JI ' HOOD S X 1S11J11xX ICE CREAM HHN 1' ' ' L11 'C '11 1313 ' A' ' lwvzffml llfmrf' 17111 151111111 311' 'cl I ldlgrmmml. R. 1. CQ1'1.'1'1 n RVUU' 1'1U1' 111"..X1f1'11 I I fl lI'Il1X1n1 111f'1"1'1'1 1.. N1, R. 1111. . -- . ll.s fl l'1'l1'lIIH'Y .Sf 1" ,, ,. ,,. XY..1,.114.4L" ,1.1. x XR11N.S.'Xl 1U51x'X1C.1x 1' "H" 'N N' ,Il-YQ!!-fiillfll' .1l1IIllllIl1'Il1N U2 1'ml H2141 l?4.'vg'1 lilmwuml .Xu-nu' 1'zm'l11xc-l. R. 1, X I R I . I ' 'I N . . . I If '1""1 H1 f.rm1j1f1m1' I 1 Xllnxvllci Sr-Onvlcirf S'1',x'l 1313 1'm1 Ruzul 1.11141-w+m1. R. 1. ' KXR1, 11I.1.XlXX.I'mI1. f ff flrrlfx I 13131. Q V mx lh'nl1Nl 1'1uvl11xvl. R, I. I X X. I I X X X I I ll HAROLD G DUNLAP NSI I3 S II XIxX 1 Il NSI K X fill! PROVIDENCE GAS COMPANY wx 11's .I1XI'IiIi'I' 1 ffffflff' Ilrnlx HMI fQ1m1'1lr'x Ijilf I'4lxI 1m1111 Xl"I'IIl'll I-1. IIXl'lJNQ XI. NIIIIXIHIJ. Il. I. XXIII11111N 111,113 I'.IIC-I'I.IYUUIJ SI",lfIlI'fI'.XIlI.XI. SIIIIUIJI, I l'1l1fllf' Nrfrffff 1111 IHIIHQ II11l11rH NIINIXIIZIQ NI.II DOI, llXl",!!11fI I"XI,I, II' IQXI NI1I'II',NII3I'Il IIIII ll I I NIRXIIAIH I XI XIUI. HN IQIQI INI I1IH.X1111111g11111 5lIl'l'l IQ1Ig1'111111rI. Ii "'I"I'!"""" I IIISIIUI' Xl'IAU SI-'IRYIKII' II INN IlfA1I I'4ux'111xn'I. Il. I. Im'I1'11I11ul11' IXIIIl.1l1lx Zllll ff11nlfI11m'f! I SIA fl' IXIQIQ 1XI7l1I.I15ISI1.Xl IX ,IIOI COA-A 'lil UL R IIXXI' NUI Il IIXIIQ RIC IIIII'Il IH I'l Xxl 1 1 N 1:11 Nllwllwmmm "I1IIlI,-IX-IYIII I'I",'- l'f'1nlf1f1, 111 IIf1,f1 1,1 lK1n1f l'11ffw 'UR HH I, , Imlml-I--1111 XXIII1.1111x 'V w l' I l.fmf.'1114g .Xfffrfffmf 1 1y1'ff ff', 'X Hr C.I,XIIIlIXI,'S I' . ' IXCIY Ihfuul 5IIlL'I. IIIIXXIIIXQI XUQIQIN I-I XII INC. S r Ill l 1mxXr1X Sr urluf ll NORWOOD MOTOR COMPANY xSUX5 xl I an Ix DANCING RHODES XSOX IIIX I x 1 KING UNION COMPANY HK! XIOXIJ XIX XOXX SXSI I NV HIIHI W lfffnllulrfxffffx nl fuwlfrxflmllllx H' Ifl.x1xx'rm1m I'lux1-'I-R Ifmm fl mr I. X. SUI Ill. I'lrmlv fQHuf'Il1'x, ,II' lx HMI' I'f'!Qf'lflI1frw IUIII I'.IIllIxlJHtI M 'mu- flllllhlull. Il. I. Ivlvlrllmu- XI IIIIIIIIIN Illini ffwf','ffff,ff1I My R. I. Xl x1.l.n-..xl:l.r lu Y vm Ililhgmw. Illmmln' Ixlnml fffflffffmffllx HI IIWIWIIHHIIII HI . . , J."':1' 'D 'fr Rllcillllcs .XlI1u51'1'1-1.x Cm. 11.1111 A A I I'I I III'-I 11110 ffzplifw llf ru' l'n1'r1lx ISHS Pml lf: I INN Illil I. I.imuI11 I,2lI'Ix. R. I. 1fi"ff'I'1"H'I I".I".I' I I' NUI R , , . . . , . . , SXMX. . . 'O III'.I'5 limfrix'r1ml.Iln1f.'4'l Nfrlmlfxw IIN lilfN'Ix nl L- V, m Iulxmx S11 -cl Ilillxgluxv. Il. I. UWM. ,fix ny f.rf1ff,1frffrIIlN III IQXY. .' I.l'I"IIA. NI. IJ , 'I' 'NVIXI IIIIINQIMH' I.1ml1-llux Haw. RI1 I INIQIIIII IjfJN!'!HJ!! li xf-Vfqrlrfiflllxg Ill DIEGES Sz CLUST Il X I x X ffll Hr S11 I PROVIDENCE PHOTO EN GRAVING CO Engravers to the 1943 Remmder I I llflf HI IIIDIIXNIIXIII II X X III XIIISOI I I'XIlIx I'I.Xf I, I'IUJXIIJIfXf,I',. Il. I. .Ilfl IIIUKIIHIHKQ Sffwrfffffm fwrzwfwu I.I,XSN I'IXf.N XXI! 'INS XII'.IJXI,N, Ll IW. II'fDI'IIII',N XXII l'l.X1il IS XIIIIIIII xxx Klux Off rf f1'I1'r'fr'M In lflr' f.frlw nl f"l7 III ,Ifff" fl fffxgff fill!! J 1 lg mf' Illflllff nf lm' ffm! zu' ffmw' ffffl HI fffw flffffjljllllfffl ff! ffllx f Mfg, IM-f1fn'1'zlflfIy1 fx Hn' ffffzfn wffffff VIIKIIIIVN flllf, wrzflwfwfn In In wuffwxiflffx ffmfjffwfmf. 'lb fmqw' flwwn rfmsfn HN If I'fffuf lmff: H1 ffm ffffmz lx w1'1'flf'f1fw fn nm fm x. I 1 I 11 'IU 'J x il ,XS I l X :ll xg ll fllllll LORING STUDIOS x X J 'fllfii Photographer for the Class of 1943 Invltes the Class of 1944 77' V f.. ,,f' " , ., -T "'-' xiii Viir- f1111,'11l1r1.111fx ffl Xl'H XXVCQ l3,Xl'l1llY 1 ROI fR'lq ll1Xl'Ifff'l1Rl I I 1'1g11,11l 'l'l1114gx f11l1111'. C1111111111111111 1 l - -, 11111211 1 1 '11 Ilxxvlxlxs' SH'l.I.l'lNll NI '1 !1 Ilfix XX'znui1L XK1'lllll' l'x13l'1x lRxxs1'1n4l.x111mx ilu.. Sl -Hg f,H.L.H4 R. I, 1! I I fff MIN. x frfxgx, flfffr .X1 f l11f1s11'1x 111111 f1'1Ill1N In N1'11x1111 N af V E XX'lfSI'NIlXS l IQR Sl Rlflfl I ' I'l'U 'll lfXCIli I i 1 1 ...,2R, , ,... 1 Rl JISIQIQISK INS st PC ,K Sl".KYll:l". YISXSIQIUX lxlmurny1L'ElfxmX-Vjijjfi.gulgll ll'Yw I 1' Iwi IVRIN. Iixlnln-:lux xx: XM 1 ' I1'lm"rlx1:1u' XXIIM4 N 'V " f M' J ! 1' XIJIHPHJIIQ llmlrmlu f'1lv Xffflllfff' V'1""'-"H R- 'W PIJXYXRIJ 1 . C.UlJl'lxlX THE OXFORD PRESS Printers of the Reminder School Annuals and Pubhcatlons Our Spec1a1ty 9 lilllillt' lH",XIn'l 'viii' l'N'Nfm1l1 NIIVVI l'lrlXl1lm'!lu I l Il R1x11xc 111xx11x11u WALDQRF X1 QQX " IUR IHI IRUXI I' XXI 101 XI IIILIX 111111 Illl 1 I,1,K 1 'Q 11 X1 111 IOHXSOIX X XX X118 131 SINILSS SI H001 I'0u11I 1111 511 ' 111111111111 R BOOSTERS xx XX1 X 1 xx I 11111111 .1 X111111x 1 1111 IS 1 111 IIILX X for JI x 1I1x111.111 11x IDIIKX xx 11 1111 x IJ11Ix111x1 xx XIx11 L 611111 X11111 I'IAlllw x 1 JL If C111 x 1 11x11 x 1 ll 1411111 xx I XIICIKIS 1 111 N 1 Inlux I' IL S1x111 I I illl IIN IIN IIN IIII IIIK X1x X1x Xlx Xlx Xlx IIINCII H N 1 dIIIx IXXSI H 81x11 R 1111111111 I IXIIIJX TIILSI Ix HIIINKII IIIX 11111 111111 IN 7 Z IX1 I H , 111 H x1 Waldorf Clothmg Co I xclux Q X 1105 ALUMNI Ill IL 1111 I I 11 1 JK will II R111 III IIII K IIIIIIK I 1 ,,11,,,,1,1l, I'Il'NII f1Il'.11Il. IIIII '1' 411111 Iiggx 1211111012110 I'IIx C1111 " .IIIIQ C-1:1110 111111 I'a1xlc-111' 1-11 1- - 1 4- , CR 1 . -'I ' . 11.11 ' ' 1 - Is O1':111gc':1111'-11111 -' ilk I'1111- 11111111111 I 1 ' 51735 V V . Q IcIc11I111111- XX 1191 1031 fl '. I . I. , 3 xt' I H' IIIHIIHII 1? ,Qi fv-,n1ljlli1111'l1l.s nf IIN 1 II1-C2 11-11 I I 1- 1- 1 -- 9112 . .. K A - 1' r ' ' C1OI.1.1zC,1.XI1'. Ixf 4 -1 I. . ..1 . . V I '.'1.1111x :II ,h I' . Q 1' 1 1 '1 , . , 40 It 2 . 'LTI ' I 11' '. Ir ' ' . 1. 11 XII "1111i1' . 1211111 N11 , 'I I 'II' .- " 1111 I'IH1'IlI2II XXICZII' Q. i11'Iy RRI' ' lxx II 1111121111 f'lR"L 212 1'x111x x11a1-11'1'1' .Xlx '-101' X111 I'I2lI'IIX WSIII11-11111111 1:01 ' M1141 1 5141-1- X11-1 '11 11. 1 114 Ilfl '11 .Xl1I1z1I1', M. II. X113 Ii. ' ' 'zxix 5111 c" 21 U II1 ix If. 511 1I11'1g X111 ZIIIKI NI1'x. I'.1'11' 1X111I1'1'x1111 Q , Mi. JXIII i111-111' Cz 12111 fI"'I"' R' IH" X111 I,L'l'r1X' If. Ill 11111111-x XILII -1 Nh" ' ' I 'ln 15111111111 llvl- 1ix1' N111 211111 N111 XX"1I '1' 1i11z11 1 111 R11 I1 XI111'1l1:1-L XIII- I ,kc 1x11 111'1i111' f,IIXl'I N111 211111 X113 P11111 Ii. I1 I1 ll Q ' XIII, IIIIIIIZI .X. 411111 1x1111 Num" R'l"1"f11 " ,X I"1"'111I XI:11iIx11 I,K'IkIQ X111 S211 ' '- 1111111111111 mm tvlllvmyn X11 in-11'11 . -11111 ' ' ' xIIN. 112111515 1:1 111111 SIIIIIVI 01111 X111 .XIIIIIIIV E. II. 1721111 Rm m.tIHm II2iI'I 2lI'li ' - 1' 1111 W A JN-, ,ll l SIIIIIlX.f.I11NN 111 5111 X111 1 I 111 C. I':IIlII ag II' PIII III! - Nmgcl XI: 2 I .IL Ifr' ' 1.2 ' III vm P 1 X111 z 1 .I1.f1. . II I 'Mm XI ', Q I ,Ig 31' 1, R11 f I,l'IIIl' 2 I . I ' . It ' I ' ilxn -1, X111 1 I NIH. HL' ' K.. 311' IJCIQ 1.1,-,NNI H2 . ' I'1l. 1-1'111g1' X. I.1'.IlX. 11. .' . , ' ' I ' 11 . . I 1 . -- ,,,A 1 . VN Gila NA, .ffl IH! KX 1 A Em 1-5 X 4:533- af xx IN 'En' lv'.'s.' fx I M M Xxx .50-J - N? 'Y' 3m'Vf i'.ii. 5fSz 4 ,f 7 .3 A , 'I ! ' " 1' I W5 ,XMI-f x , git Ng px- l N? '. 1z' Y , ' " X ' J w . , w 'V "' M "" " vi f 11 'f V' I ,K ,IL 'V ima-' 'Q' V' ' X 1. 'K h ylgfi' 'I A, lg 'lil 2 1 . A F W M1 W i' J yi ,Elf V 3 N Nm K Q.. -x ms ww 3 kg Ml ' X il,'wXrJ'3A T 5 45 X5 'J 952 XT? 9 . N f f :X 2' if ' W? lf'i , 'fx +. K 1 f!--1 -"1 5+ he X. 2 A N ' x A " L2iE1 A??2il1if , mx W A 4,Q it, ...Q - ,.,Qv-N-T-F-Q,--1-f--ivwfgl-ww A1-.1-fa.:-1:1-ff.::w,mv::-:.W...,..-..,-1..maMm-wgf.-,YY-5:-1-a-1:11-1.g-pffz-1-nf-:af1v.e-new-ff:-was-fzvf'-W-f-11g-'f l1ff-1:4 fe-f.'4-reffzfsasflvfevaf4-sa-ser. A-:f'a,'.r:-1:-gsaz. - ww-1.5 -5 I, au.. ..+ f i it -E ,. 5, ,L 'x ' ,, V 'Z 1 . .. .., , A l , , , , V V .1 , V 1,1 ' - .., Y ' ' 5 3.5 ,.,.Y -X , f' fa . rx ,, V , 5. K' W' W " K V ii' . -r. . . Y A x 5 Y X . t .-,, V- Y L., . 4,., 72 - Ari -?: 2'-yy,3.,J.F.-Lai-.,u.f. gp:,g'H..-ff.4,1,,..,: :lg-. ,,' . -4 ,4 .- ..,.:-,r, .-i..'.a 3.31:3.,A:.,:.v.f,, 4 ...z .-..' n.a,. Af,, .,,.,sf- .-f:,.,.f v..v.,,..: .- ' 14 10. . , ..,.- ,,.,,, k ,,. . , ,,.- ,, ., - - . K. ., .Q M, L,,L, ,, 1 K


Suggestions in the Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) collection:

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.