Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI)

 - Class of 1942

Page 1 of 104

 

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1942 volume:

Q . R . 'V . 1 . . I 'J 'W A, , , 7 Q 1 -av 'S' ,HQ Q- Q. . , . wk' fl?" l P ' ,Ng oo ' 4 14' Mm 1- - 4 mnll'lIJ 1" 9 Q? w ' sf XX- N-- C 'S in I X. 69 I r '16 ,51,Mr5,5 F U , 4 'g,f::-:alfa 3 .. ca, 7 25 1' , Q54 .......... 'Q Q 31 'fsisaaas Q Y I -nn. . j Ig! WW -Q .. .ack ,Ai i I ' Q' ' A! I 5312 -W5 35 9 I Q1 1 J X0 X , M ,A A 87 5 I .aff ,,, 6 ' 5 NA? A ,f f ' f I 0 653' X719 O K ,DW hr Zi-X V4-4Q4.ffD 0 on S fi Q 1 .Qfs .. S-Q f Y Q L fgifawd' 7 Qlqwf' K? 11711: ' ,nj 1 4 , , "2 WQZYQBW N-v Q! an 7 W cckxl ff AO za ' A E' ,gi A A Timm F23 I .104 - 'I ,O b N 3 f R U I Q Q U 1 A .A .. CDY'lb?'Y at A A , , Q - f ' A F . ' ' . 42,12 " 'W NON X Gm AL A flfiiu MX NJ XJMN' blur KK.,-f W 9 X fy 1703 f X 1, XX xx gb 4 0 fffb A J SLRJ 'H+ TU' Q N 5333 Mgwlxf W O 1, 352535 T 4-an J NIL- fo H, 'X V E? k L iv 1" K xvfil 'ILXXJQ xy, y-X fr Q 5 'HJ r 1 .Y XX A . - 'ofa yo' X , Ox nk R , W " fv"W W x' XXX . If gy 4 f"'3 I X l Q11 V , x3bx.',J , 'An , ,iff-' X ffulxur "l,fC,3, F 4 I HV: H wg- 1 -xr A , - , f ' ,,q . , w - 'T?1j?i-'51, Q A3 1, 5 HN- g km OL i ' 'El' V UI ff IW' , v W XX "N, lg 1 x MY t 363 Ci Q f . fx X xi wwf ' 'Q -' Hx 2 fi 1-'V A 9 .Plym v f"wf?TZi'5 1' if' T f 'N-Q3 Nf, iii .if HN "wiv If 'lj Tv--1 I' - f fx -fl f -1 r ln x, ' ,J ' H N -QQ W , - , r , 1, W ' ' V ,X A wx ,wk X xxx .,Y1.lLXl X Xl 5 L! ,'4L.lJlT.x D: uf 1' XX A , I, 'ff ' VJ- f- L1-'X' . If WK' ' '. x X ' xx-L L5 1 1 , N -A' 1 5 f : U la! f' If, 1- ig. Y. .M WN--In ,f ,f ' ,Q 5 ! 5 f J, AAV , - ' M- R? A ll-lax 3 - lf, fx ,A fx tl X X Q11 HX afxxx. j L.G1 k' , , 5 Bul- ,X ,,- " ' ' X5 .,- 7 , X ,1 f L? X""s K! I W! ,ig R' ,ff I , A N xxx K L ,lil 1, ft I X b 1 ,NLM N j 1 gf Aulpfxyt-X x f' ' ' V If S X- T m HY X! gli il' X N ,f 33 I' ,fp tag., XF yxu'-1 , ,FWAA 1 A t ' hx F: VKX' X W K X 'vx ' NM? xy I V Q- Q' ,7 ' , X V X Alf' 1 xv Q' R , f L , "K W 'lim - ' ax 'K'-w.,,f'v M4133 Y-:Q ,',- V' v'- - n H' 6 5 ff LQ 3. 1 2 VX firgfd-7 XY 1 X4 X, . X: ' xvf X1 , 1 vvfpifx - Xt J. Q, X 1. C ff? ' L , K NN, L ,- -- 'f ' -J V , QQ-, ' ....111AxX, if xx. 4 49 '1?g,'. YV. , x T1-IE REMI DER x X1 PREP -XQE J 111 D 1 X N 1 ik X51 x fflf1lflf11 H11 1111 1'11111.1S111',1D 111 1111 11 11111',x 1 N 111' X1,lD1'1lI11 A11'X1111l1S1'fX1UI1 1116.11 5111111011 Xl IIIN 11111111111 11111111111 11111 ' 1 , A KW 1ll'.111N1l11'171'111'l'1111111111111N111111'N 1 1.11111 111- 11-11.111111 111-111-11- 111111 11111111111 111 111- 111111. 111'11IQ 141 Q'l11ll111N, 111- 111lX1'1111ll1311lL'l111111'1111'.1N1lIl1111'1l11 1111'111- 1l1Jl'11.111H11 111 1111-111111 111111- 11111111111-11 L1 Q111111 111111. 11111' 1111111111111 1-1111 111 1111- 1411111111111 15111117 11111111111 lllll 111 1111' 1111 1111-11 111111111. 1111-1 111111' 111111 111111111 -11 111151111111J1b1111N1lI111 11111111 11f111l'N11X 11111111111111-1-111111111 11.1 11111111111115111 -11. X11111X 11111111xN 111 1111- .xlgl 511111 .11111 5111115811111 111111111 1111 111l'11 111-11' .11111 1111K'111N1111! 111l'llS. 11111' 1.1l1'1Ll1X 111111111 l11'Nl'1'1l'N11N11111l11 11111111 1111 1111-1 11.lX1' 11K'l'11 11- 1l111l1'111111'1111'11l1'111I1lI111111g11111'l1ll1'llll11ll1'l11l1.11111111 1111111111111111111. 11111' 111111111 111111 11 11111- 11-111 111111 11'1- 1111111- 111111 11111 1-111111111 111 1111' 11111111111-11 1111-1111-1 11111. 121 N11 .XNlJ1'I' JN ,1111 11f11'1 S111-1,1 11. 1 X , t h .I--,fp--57.7,-.-:Y-:Y fum, .-., ...,.l. -,.,,-xzlqyrv-'71'l1':.5g7FfKYh.4.-lf:-Q,-.'.-5-:gtg-v V -.A,-K.-.-,,,,bY:q.,,,,'.'t..,1,1.- .gtgrg-97-17.-fig-511-2:.'-.f yy -.vii T-,,-KA .,.-fy1:.-:47-if.-f13.,- . , : J. . ,I . ' t . , h l. . -, . . ,.. -t ,S 4,., . :- Q 4 . . '. .. hx . -K . -I ,- -A W J ':-,L L.. .,1..1.-g5gL.,,,.,"-,,'- ' ,',g-. LQ-5,3-,'H.,-T-.LvLQ-f. . 1441 4-A1.Lk.xJ:i fichkn-4' -1-: ::u.'. ,1::.',.- --,.:.u,L..-.5-Q.:.'.im5-Q.-.A.-4.fgggxlacfghg XX XRRI Nl SHLRXI XX xmxu lx I S um xluxlc lx Hn Il Sc 14 Sl'l'l'RIN'l'I'NllI'X'l' or XY. ' 1' 'L Ill 11. .lil you , llUR,Xtlli li. HOMIES V Hll'1,lulxlxc, l'Rlxc.1l-.xl. ul XY, ' 1' Q Q :lu rm .1 1,-1-1,1 gm- -.--.--V-nf ,-'11-y---.v-f-- -I.,-1-v-an-ff-3 v,-.,1,::11:vvv-.--1':-1-1.-.,-rw'1' ' '-,-7f""''riff'-"-'2'.f"4'f'-'Q '1'f1"T7"f"?f1'-'ff"?1'-"'-" ' ""'."- ""x"-""""' ' .- .'g1::..,.--.I , ,lub ,V I . ., 1, -A , I. A . D. 1. . '. . . , 1 h I A f A 11 - ...4.,k,,,1,..,-.'1m.-.4,L,3111u1:.1.1,5...-L11--'..L...11 . 1 'f ' 4 A '- 11-.g,,1.3,Y5-.-1.1,-.,''51,".,"-'11-11.5.-. -1.-11-,.1,,,g-y.-.1 -L-'-L-A--'Av '-11---1---'--F-H'--" 4-4'-'M' 'ba ' " " Cott S ess'1 e KL1 1 1 1 ' 11111s 1 1111 111111 1 1 1 1 11111111 ll 111 1111 UII1IJ1lS11ll1LlllS 111 11111 0 0 IL 1 111101 11 1 :1ss0 ' his 111 11111111111 181110115111 1110111 1111111101 1011111 1111111 81110018 SUIN 1 1 1 1 U1 JL 1111011101 101 111111 1111101116 11st f111111gL5 111 1111 11011011111 111111 Sffclcll 1111 01 1111 10111 1111111111 1111110 1 1111 1011 1 111 1111111 011 11 S1118 11011111 II 111111 1111 111111 111 1 101111 01 -X111111111111111110111111 11s 11111111111111 1 1 1 1 1 11 91111213111 01 1111 XIIILIICZII1 xxcly cl11f1 1 111111Css 10111111at101 1111 10111011 111111111 11111 011 '1 1 ll 1 1 11 1 1 1 1111 U I llllfbll 1 X W1 1810111 1 Q Ol 1 11 C111 1 U11 11 11111 mf 11111 ll S111 lllf fl S1 mu! .- .1 . Lg,-.1,f,'.-1 . I I! 1 alll f 11411, AT ALDRICH Niiiiuxix II. lxxi-unix, Xlxiu I..XIU1ux11.1lxx III xv Ill XI. Ruu- l.lI. R. I. I.. Ii.. R. I. uw, ILS.. R. I. IIIIIXXII l'11ix1'1siIx S1'l1UUl Ul H1-sign Nl.lll' llullvgv I-Iuglisli. S U 1' i ll I Xrl. lfnglixli lIU1111' l'Il'0llIlIllI1N. Sliulirs, .lwixlxllll ylliwl- U1 DIA.. fllillll Hl IUUI' . mzilic fllllll. Son' IIIIIII IIIIII Lxiiiiiuxik I. Nlik- IIII I,IIII ku, If.1l.I1. R. I. l.. I'1U1i- Slxxlll Y. Nlxmsux. 1l1-111'1- tiulln-gr xlwmlll lgumkmixl IIA. Iinglixh. XIQIII11-Y Phllgu 51.1, R. I. Sum' IZUIII-3411, IIILIIIIN. Smigil Ih-Uwii l'11ix1-min. R. I. ll. lf., IS1'U1111 Sliulil-N. .Mlxiwr R, In ff. lgm. l'11i11-isilx nl 411.111 Ut ITPI2. Ilbll Illlill-pin, XQIIQIIIIIIIC..XKISINVI II.1l1Li11g. II1111iU1 llmygll-Il UI I-11111-ign-1141 Ilm.1'i1I11l1', I-:iv HI--III UI 50,5-,I gm. KZUIIR. 'III tiluh ulu I'I.n lv-mr Im, 11,-I,1,,I.m-.11- lllIIl1't'. UIv1'l'1'll.1 Xllxiwl- UI III,- I RIINIIXIIIAR, Dolc- kxixr. XIUIRXIMIIXX, IIVIIII III II I I I'l1.Ii. XIXRIU l'111x "" ' ' ' I'1'mi1l1'111'4' Iiullrgv, f,IIlII'IKl'lx SIIIUUI UI Il1'Uw11 IllllXl'l'- Nliuir. IIINIUII Inq.,-,I H' R,,,,,,,,.,.fI sin. R. I. ll. Ii. I'11iu-reins. N1-w BVS.. 51.5, Xlzillicniziliu. SU1i.1l I'IIlIQliIlllI lluiiwrx- yli,,,,,,,-I 11,,gH-Hin, Sllltllbi, Ili1'1't'IU1 1111111 QQIII-III.I-Ik. hlqi. Ul' .XIl1l1'Ii1N xlIXlNl'l' Ul 01'1'l11'x- mu. of 'lm-IIIIUI. 1111, Ilpuul. Ulm- URI. R. ll 414 I-ju -I 'Ili' Sillilll I.:1w1'1'1141' llullcgc .Q 'S -. K . 319, lx Q' K I 'Q-', wx ,Q-I, . ...- I It L pp' Imix R. Rl IIIRI, IIA.. f.IURl,I Il.S1xlk1lll1, XI.I-'.cl. IIS. 5lDllIlQIII1'lll llullrgv. R. I. SILIIL' ilixllcgc. IIIUI111 l'11iu-1 R, I. CI. Ii. Nitx. R. I. ll. Ii.. SKICIILU. Iliulugx, IIUslU11 l'IllXL'I' Snluu. .Mlxiu-1 lin UI I'll4ll4Igl'illIIlX I'l1ui1.1I I'1lllll'.lIlUIl, iflulr, Claw UI' flhllll Ul I-UU1' ISIII, Iiinlugx lmll. Iizixlwllull. liluli Ilxiwlmll. .Xclxiu-1' UI lim! I.1'111l1'1x' I I I IZUIIN I-.lixx I.. SIIXXIIY. Iisl.lI.. NI.l-Ml, Ilxinzml l'11i1m-lsilx. 1.11111 XI,S11s1uUx1, ll. I, ll, li., ISS.. Iinl.lI. 'I l'IIl'Il1'l'i. lIUlI1'g,g4'. R. I. Slllli' liullm-gc, liuluinlriax l'11i- R. I. KZ. I-1. N-ixilx Xlzutln-111:11i1s, ling- Ianglixli, S U 1' i ll I I i s I1 . S U V I Il I Slluliox. MI1 in-1 Sluilivs R1Y'1 ..lIlI'l' ' . 1:1 I ul, I I I S1'l1 UI l' Icxign I R 1 1 M I1 mlijiillf .X 1' I x ISl1.1 Ill ul I.1r1'1':11'1 1-uilll xlu E. Sxuw, .X.lI.. .X.NI. 'msn l711ixc1'si11. II1'111 Nlxusr. Nliil- 1ll1-l1111'x' I"l'l'll1'll S11111111L'1' Sc'l1UUI Rl 111 Cl. NI. S11-wmx, licl.li. R. I. KI. li. Sucianl Sluclicw. Eng- lish. M11II11'111:1t- ics, Nluwir. Axl- 1i4c1' UI' Ilunim' U1'1'I1L'sl1'11 Upcrl mln, Iluninr High .lwwnilulics Clmir- lllllll Ilxxnl. IIRXIIR IL111-Q Ciullcgr, CU- lmnlmiqi l'11i11'11 xlll Iinglisli, .hlxisc-1' nf I um Iilulm I'IIf.1NUk ll' un lflllll, A. II. XYIIUZIIOII Cullcgc. SU1'hU1111c I11-111'l1, I.llllll. .Ml- xiwr UI' S1-11iU1 IR'llllllllI,f lfllllx IIc111lUI' sl'll'Ill'1' IM-A f'Sl1Ul1' Iinglisll. .UI1 in-1' Ul' IVR lux ll ll llllll' fx-'ll' 4 , , . . . IIUSIUII P11111-1s1l1. ILIIIIIIUIII, N11-1110 MZ- . Il1ir:1'1rl:1lf' III IIVIIII II I In Illulm. Cunfli Ui' II, 'l ' ' ' ' " lllgll Bm' Iillglisll. NI:1Il11'111xll- ' in. SUc'i11l SIIIIIICQ. .Xmlxiwr UI' lllusx UI llllli, IIIIINIIIQ SIIIHUI flllllllllll- tu- nyff--,J -f,f,I.-v:fq-f-rv1v.,--,ff-.-.,., -. ..I. 1 I- 1-,ju-1-,-p:g:-:.--q-I,----rv,-If:g:f11v'f1fj7.'24f"1:'.'-fg 1- I . Q-1-4-If-7-.-,-.I , . I ,'.I,'uI -I . I . ...I I' I.x .I II ,,. I .I I. .- If 1 I IQ ' I- lvl ri fig :i .I fl, , . , -I gf ' 'f-ll 1 .f.4.g.."f,,'.-.g1L'- '- 1-' M-'-I '.2,gzgzumgnf::H+f2-.--asm-4-'-Sa:-a'.if.azmw.2.-1-flzaaznemnmff!-...I -' '- 'C -.f...L.,.v..-.1.-.111A.:,,L,1,1.-4-LJ.. .f,. -Li -5- L 11. .if.1.1,-QQQL1-,gf 'gg ,',,f-,g.Q1f.' j.,1'-,,"- 1414.-. -.La Q-,sggg-.4-.i :Lck - I V - I '---1 I -, A'-,' ' ' I-P .1 few 1 - fa , A .L 1 11.14211-.-..1:.-.,.1' P Lf1L'f',1,'-,' 1..1i'- 'f ig 1 X A XZ X 11 Xp. X Ill!! 1 1 1 L,,,.-, .-, ..1. , -.1..,..-11-.,-.---.-.--u.LQ.1:-L'. IIIICS 10 ULCI 1 N S I ll I X 3 11 1111 1 X N 1 X IN XXI 1 ll L LN X1 111 111111 x S X lx 1111 is 1 11 1 1 10 111 1 --. 5 O 11 - ,X ,M c o 0 111-3 11 X. 1 0 111i1Q1X X 0 OXQ1 1,1 f ' Q 1 X: f ff '11 1 0 o xx 0 o o , IXXII-QS l'.X11l,l'1l111 81-1111 S1-111111l'l.'l11 1, 11,111,111 S1111 '1 X111-1' O 1 .1 P1 1 1 X1'1ll1111l'l1 111 111111311111 I'1-1111 11111-11111-11111 131-11-111111-1. X1'l' 11111111111- 1111- 111121-111111111111 1111- R1-111 1111. lllllll' 1,2l01lll11 1111 ll 111111111111 111111-11111-1 111 1111- 111-1110 111 XY: l'X1'111x I111' 111- 1111-11 111 11111xg1-111'1- 111111 11111-11111-11 .X1111-A 1 Iigh S1111111l. llis 11111l11111111 111111 11111'111s 1l1'l'll 111 l11-1111111- ll l'll11l'11 511111-1 X11111111111 111111 111 111111111-1. 111111 1111 1111- 111111 111s l'l'lI1- 1-11. H1- X'2lll11'l1 11-1-1 11111111 111 141-1 11 l'lll1llg 211111 Yi '11'kf ing l1111gl'11111 1111' 11. llis 11111 l1-1111- N111-111 111 11111111- 11"1w 111 131- -11111 -1. 11111. II11111- 11111 111111111 111' 11111' .X111l'111l 1111-11 '1111 11111111 11-11111 111 s1111'11111- l111'1l' 1111-. il 111-1-11 111-. 111 1111- ,1-1' 111- 111 l1l1'1l'1fllll1Il'1'. XY1- 1111- 111111111. 111111-1-11. 111 1l1-1l111111- 1111. 1111 if LL - 9111111 1 ff - X Q 1.4.4.0--'1..1.1.:...L magnum 4.1-x.b 5... -41 4--in-1 X 111111 1 1 111 IS 11111111 111111 1 111 lll 11111 11 Pl 1 111 D1 1 ll1N ll 1 111111 1 111 1 1 111111 11 1118 111 ll D1 1111 1 X X ll 1 1111111 1 X 111 llll 11 1 IIIILN 11111111 1 1111 111 11115 11111111 1 1111 S X11111111 511111111 1111111111 S IX 11111 I I.111111111l11'11 1 1111111 X11 111 LDRICH BUYS I THE ED SERVICES I X111 1 X111 X11 X111 XIXX X111 X 1111 X111 XIXX H I X IIIX 1 X IIIX X111 1 X111 X111 U X11111 X11111 X11111 X11111 1 X ll 1 X ll 1 XJX1 X.111 11 UI 1 1 lllll Us 1181 U1 11 11 11 11 X11 ll Ntllll ll 111 11 Q11 H1 8N1lll1 111 N ll lll Pl NNHIII U1 S I 111 ll 111111111111 D 11 . N 11 1 1 A ,'1' 4-j--:f:'1:-.-.----ff ...----1 f-f-yI'- f,1-11u1v-1vj-3-J-r,f.,1v::11rv 1'-.-'4 111.w.:-5-gg'e-1-- -,-- '1.'::5':j'i'-1-1:1---rf,-ffqa'...f-17-1z:4:"f-:-.-ff S'-Y',-'--"' 'Q"g"'5'-jvc? H ,xr 1 -, . . ,U . -. . 1 x- , . 5 0 A1 y 1: I 4 ,' 1 I A ' I'11f"5f15 Pl- zlQL5.:4-Ei...-Zig-1'-.Q1..zf.1:..1,dLli1."1'' '." 1Lixk..11.-11?-521.112-:.sQ:f.Q.- 1-L.--2.1-4lL1'-?1pI4.'.iQ.: 7:Q..1-.11.:l-":'l:i1Q':''- .V ' 111111111 lll 1,'1"1l11 .Xl111lll .X111111 1111 fx A XX'i1l1x1111 .X11111 -111 X11111 I-'1111 xXv1'1111'11'11 .Xll --1 .xl1gl'1.N ,Xi1 11111-111 X11 1111 1 'llx lfljlil N11llll'111' .X111l11i1 .X11 I1 l-'1111 111-11-111 1111551 1111111 111'lllI1'Il fa I IUIZU N1lllkX1ll 1-11-1 .X11 121 '111 11111111311 1511151 111lll'1'll11' 112ll111'I111'l' .X11 11 '111 IUILS 111- - 61111-11311 . l'l It .X11 11111- .Xi1' 11 '111 1111111311111 1-'11-I11 lilll .X111 1-111111111 fz I 11111111111 .X1'1l 1' 1l1 111-1 fa I' X1- ' '1111 11111 XXX 'l'1'Il111 ll 1l1'l' fa 1 19311 -111861 -11-11 . 1' V' 151111 111-111 1l11:11'11-1 111'lIl1llg .Xi1' 111ll'11N 121111111111 1112151 X1'll'l'1'll li" 111111 . 1' 11- 1'.U1'1 111l1Il111llg 111317 1111: '11-1 l'v1'1l11N fa 1 151111 111 l'l'1'll 111111111111 11 :111 111111111 X1- ' ' 111 11111 11- 1 1"1llg1I1' .X11111 '111 X111 -1 1112351 111-111-11 lI1lg111'N .Xir 111 -111 1113151 11111121111 1Il1g111'N X121 1111- 1Q111'111 11137 Yi l11l' 111121111 .X1l' 1I '111 X1- ' 1 11l1'111' 111111 lllll ll 1-11 .X1l'11 '111 N11 '1 ISHN 1X'11112lIl VZIII1' I4 1' I'z111:1111z1 11137 I11111-11 1411111 l1-11- .X11 11 '11 IfII1l 111-11 NIZIII1' 'l1'l' X111 '1111' 111 '111 S11 I1 1111111111111 11111 1'1111'2ll'11 .111 1: lll ,Xi1' 111 '111 N11 '1 111218 111- 1 N11111111' P11 . 1' 1 1--1111 111-11-111 IYIIST 1,1-111-1' . I1111111' 1 fa 4' l'z111z1111:1 111311 111 111111111 N1z1'i111- 1111-111 I1Il11 111-11l'g'1' 13115 . '1 111111 -1 l'z111l1111'1'i fa 11111 - 111 .X11i1111 15111111115 1'1'l'l'2 1111 11 :111 111111111 111311 - ' A - 4' 1"11l'1 13lz11111i11g IUIRN H1--I -- P1 11121 . ' 4' 1'11ll'l 1Sl111111i11g 111111 1111: ' -' 1111 . ' 1' , H1111 11'-1111 91121111 111- 1: S11 . '- ' 1-I . ' I' 1-'1111 lSlg11111i11g Ru" .'1111'1i N111 'i111- 11111-111 S111 1112111-11111111 11111 111121111-1 11.211111 . 1' 11 1'N1Jl'l 11I111111i11g 111311 R11 - ' 121113111 , 1' 11' ."' 11' 111111 11" 411l.' 1111 1111 X111 Y'l1'11 111,18 - 'Y "1 11. A lf S. S,X1'1111i1'1 IUQ11 RI-IXIINIII-fk I.I I ICR KRN ISOXRII Smhvl. In. XIIIIVINUII. XI. Nm-.nm I-. XI.IIlL'l II.u1. k. Pvnx. XII, Roh A I-Ilxun. XI, lum-x. I Rug Ilupq- S4 1 RI-'XIINIDIHR ISININI-Ns ISUXRII I-:ul nm. R, 5lLQlIIII. nulux Xlllrlllm, I' Ih'Ih-unw. II. III.ILn'. S. L4 Nffnllrl rnxri Ii. XI.1Ill'vrll. NI Ilgllu. I IIc'.lIm'N. I'. II II lIlIIIIL'l. C. knllvll, XII, Rulu-xrwn, XI. XX xm.u1. I". NI.un.u4I. N Isuzu-n. II Mmng. XI. XXQIFII. N, Ilul IC emin er Staff lf1ful1l11u1f1'fl1fwf Iulxinlilx In ,Ill l'f1llIm l',A!HxIx "WI "WI I"Ix'l' Illflflwfl Illlll' Xluumluu AI! Xluu I,.IIlII.lI'ILl. 'IZ I,u1in Luulmui. 'IZ XI.llg'.ll4'l IHIICN. 'IQ V1 ,HHH Rullx IIllll.IIIl'I. 'IZ Nllillcx I'IXl'IX. 'IIE X ixi.m II.llIItLQ1lIl. '12 I A Imnhn-I IIi1lm'll.'I2 ISI-Ilx XI4f..nin.'II1 xI"IQ"'N SHUI' IJ I Im L-nu' iwuglmll. 'II Vniml Ellnm limzmm IIIIIIVII I Illmuhx xltlhm' .N Iunlnulx In lzlrulzvx I-.dllm I11l11'XIu4uII1'. 'II llulullnf xl?-llllg. III Xwlllgl lu...-,'1g DQIIUI- lg.,llA 'gg Rim SQ-Quin. 'Ill l.mc- XIIIUIIIIIN. 'Iii Izl lfflrlm I",1lilI1XIduIIuugIx.I2 Noun! Ilm1.lI1c'4li1ll1. 'IQ I1UIl1IIlllllIPIl'I.'If Xliu- I,u11I. AI! Iili R.ngm-II. '12 14.lI'.mm s..n.1w... '12 um Xlxnlu-I. 'sa NIMH NU-l'f"1"II V"'i1'II'1"l'-'Iii UHl'IILIu'lN.AI2 I-lu1i.nf'1mxlIn' ' '1 II1lIIDLIl.lIII1lIxl'.'If NIiI1IlcsI IIilIstmm.'II 1, I. lllr 'wx lzrlllm 5IlIIIL'N xILllI.L'.III. 'IZ Ilululllx IS1nIl,'11 Xlzujmiv XYXIILIII. 'ILE IixrlulNI:lll1'smx,'l21 I-Lulu IS.a11'. 'IU Shillw IIUIIIVI. 'IZ I livin.: IR-xl.1l1Ila-x. Alf. Iflilwl xI-lNIlIll'lI- AIII I-I-Il1'IIl'llIl'N 'If Plnlli Illlg H I, 'lj I-fl -- 4, - fu AH Susan Iullcn. 'IQ f.Il.llIL'N Ixullc-ll. 'I-I V x'ff'f'fI"" 'l':'I'I"'. , SIli1In'3SAlIIIl'II. 'If XIIIIIQIISIIIIQIHIIIII SIIIIIQI Ilulxlggltr. 'Ili IX-'lI"""'l' IVIII' 'I-' I,1un'cl RUIII. 'IZ Iluris Xmlcrsu1l.'I'r . II'I'C1 ..'I2 XIV- " H""""" IIf"'4"S"" Il4IvlIrIlII1xIxIIuII'Il. 'I2 IIIIISILIII-El I-H Iuixlurllx lu Nmljnlml Ifflilm Imluuul IlcIIL'xmw, 'IZ I VI r h . A, . . 1 , ' I , V A .l.l 1 I-l1nNI.nIL. I- I-.Imw IIIIIIIIJN. IJ XILHN Xlullgn. Ii, XI.u'x Nxgrs-11. II N MH 'U Igmimyu UHHHQU IIllI'lIl'S1IIIlIIll'-lg. I! Rulh IUIIIISUIII, 'IS I'I1xIIix IIIIAIIHI. 'IQ f'Inill'Sn:lull1lnl. 'Iii hmmm Mmlm- .U -f I-.IIIl1lIl I.1lIIr. Il I Ih'll'x SIHI-.nI. I3 IIIK'IIII1IsIllIIII.'I2 Ilrlc-n XIutI.u. 'III ' I'.IlIIllI NI-u1l1.l1km'l. I2 ImuwX111Irlwn1.'I': NIiIsIluI IIilIN1luu1.'II lhnulInx X1-Iwn. 'IG I 'T ." " "' 1' "' 'f"'1"'',"""1"f-'-.if-' 1? "" 'T"'4 ' A ' ' '-Y"""-'r.-":ir-'-.--1---rv -T'-1r:r'11l?fr!.-q-111-v,....f - vc- ,. .. .-.-,..... -.,... , ' 'IS ""I1I1.lI1 "" . ....- nu-,..-',.-, ,- .. . . Q.. 4 , K, . I , A H-A..-AL. Lf...--..-1- . 4..u..1...,g,-- -gina-A-.umh1,l-55,9 . -..-r--Az.-gg.-.z .1,-,Q , .lilulg .,,-gg ,,,.,,.,!-.,,g,4'H,-,Q-,Q L-3 . - -.:t.-.-QA,-is N Mm Q59 RHODE ISI..-XXII HONOR SOCIIEIY I-iril mar: lf. Klzignmi. S, llmncr. li. Kiulvrmii. bl, Yickcrs. W, Xlilcniux. D. Prmani. li. Nlzilimim. R is . Luca ' Nwmml mir: l'. Xlanxh. l,, fil'lIlNllIllL'. l., glllllll, l.. llL'lINL'l'. li. llamwn. Il. Suwcl. Xl. SVZIIN. in xii.-xiinm-. c.. 1.1-iii-mt H l'hml mm: -I. Szmlmml. G, llzni, ll. lilulw, l'. Annlmi. A. Nlmn-s. l.. l1uolmui.l.. Ruin. Xl, Rik-x Rllocle slancl onor ociety .X new high wax rcacliul wlicn lwtlllf'-SiN SllltlClllS. including llll'l'C boys. Zlll2liIlCtl nic-inlmcrsliip in thc society. 'lilircc :incl ai hull' yours ol' 85 pci' cont minimum is thc high l'Cllllll'CllICl1I lm' im-inhcisliip. lhc pin :mil ccrliliczilc which cacli person lvmcixul on Honmx llilf. Nlurmli Qlilh, will lac ul' much inilmr- lllllfl' and valnc to thc niciiilwis in thc ycurs to coinc. .Xlm in lhc SfN'lL'lf'1lllll not in llli'llll'k'I luhn Moran. 'vm'-:f--.--41'-FW!!----1--1-rm-'nwvfv1Qs1'iv.-.,gf:r'r1'v'1'iv-rr1".-.:""5T"'1' '".-1'-'--1-:5-:'!'2'a-yvw--f:r11lv'f1-- . I., .. . , , p' " x 5 ' n ' ' ' 1 - ui 111111 0 .'1-'f.- 13.423, 'WI' "'--.-- ': 'YYY' -" v - vw,-w-:www-wg .-1v.'..-,,::W1'Y'1'-rvj '.-.- 1 , x ' '--'R -::5':t'-Iv:-1-'4'f1g-' -f'5U'?Q4:-:7f'z,'1F"'-g'.'H'L I " -'-. "f""':'ffZ'T5' - . f ..- - - -,1 Q , I . ' ., 4. Y. . , ' .. , .. - V, . I ' . L X X . . ' . 1 h I A f I Q11 M I r I A P 1, g , . . ., . .e..:. .1-.1 -L:,-.w.g,,' ',,-,,',,,'-,-M141 51' .Q - ..l,-gui. , 1f,13,,,-1,.-.Q .L.-.k.A.-, :zu..:n1-..--r-.-.---J---La-M ---M-ua -'--1 m--1--N-chu.---1. ,...x ' CLISS ol XM'wl'4'1l1llul.lI Luill1.nlgu.llulml1xxa lmml luulxul Imxmlml lu Im' w lung--wnim' rank. Our ycznr wsu alll xlmrl by grani- . 7 Q u mon fm Nlm -3Ill. llu-1-1-lun-.wi-mmwmlmluurnmm zlfllxlr s into il SllUl'I IlllIL' zlml mzulc ilu' mml ul wlml was mux XM' can luuk buck on our war and mx, lmuullx. All was ll an rlcm ily gruml um Y" Ol-l'H1l-lRS l'rrwi1l1'r1l ..... ..,..,.. . ..Inl1ll l'XlllllK'lQ, l'i1 I'-IflV1'H1l1'7ll .. ...llflllllllllll Nlillvl S1'1H'lrlrx ,.., .. l".ilL'c'I1 Nllnlnnlvx ill XSS Ulf lil!! llnxl mm: Xlim Xlml.1y.Ml.Kullhclg.ll.NIilll'l.l'l. XLIIIHIIOX Nnrulal nur: .X. JUIICN. I'. Rirll. Il. Surgcl. .X. l,1lNll'll. l'. Stun, IJ. XX imlmx. X. lhnm l'llX I,I.lS .UIYLOX "Phil" I H1l1il 1, Eliuwoutl Ax euue X' Y N orwnutl ,Xtlititiesi Good XYill 1I. 2, 3. ll: Yice-Presitlent till: Secre- Izitx-'lieuwiiret' 1lj: llmutaitit' illuln 1l. 2, fl. ll: lllll'l'-fllihs llelialle 1fl. ll 1 llelutliugilltth 12. fl. IJ: .Msetuluh Ihugigiim 1I. 2. Ill: Prem Clluh fly. 1CI.Slli .XXDERSUX "Ek" . El Sczuulizi .Mt-iuu' xylllihllk lltmux Mtixities: Set:-etauxv l iemiuet' V I 1115: Cmotl Will 1lJ: Ilmiiiutit llluh 12. fl. lj: Oue-.Mt Plants 135: Senior l'l:iy: ll'rnri'i1'kiI1' 12. Il, lj: Rl'XllXl7I-R 12. fl. ll. Cu- etlitm'-iti-Ciltiel' llll .xiNC'llllllX I'iugi'titiis 12. Il. ly: lli-'Iii 115, ly. Set't-etziry til. ll: Plmtugf tuphx Clluln 135: l'i'eu lIlulm Set- tetaux Ill. KU MUNI! .XXIDHRSUN "Ran" Ill Xen Ymk ,XXCIIIIC Litttulu l'auL .Xttixitiev 'liizttlt 131 . Rl'l .X .XRl'lX A'Reet" 1il lnitixiziiiai .Xxeutte l.iiu'ulu l':ulx ,Xftixitiev fi0lllllll'lCllll Cluh 115 1 Cilee Clluh 11.13. ll : Op- ereltai 12.1151fifllll'ZXllllDlllUll ill 1 .Xwsemhly l'rogi'utiis 1l,2. 3, ll lllfllf llrlrllhllrsz l. Rifh und X. Jones scztred kids stepped drich l-Iiffh School fill I-'ziirxiew Ruud 2259 XX Rl Xl,llliR l' .Xl'lSlN NAU.. Wztmick Duwtis Xl,lC1l-I .XYERY "Al" ll l'mtei' .Xieuue l.:ikeit nod Nttixitltw: llruzt'11'l:1l1' 1.5, lj: Rixiixmit 124, ll: lluiunieitinl llluh rllz Prem Clulm 1lp. ll,Xl.KIlli BALI. "Dill" 'ellkut- .heuue Xui umnl Xttixitiex: lhgitnaitic Cluh nfl. ll: Hvlllilflfflll' 1lJ1 RIWIINIYIR til. ll: Ciuuuuettiul Klluh 1ll. ' I ll li.KRl5Ul'R "Ruthie" 253 l'ust Ruud l':mtuxet LOS of the WEST! ll'hy. one day in September ol' that year. 21 large group ol' Nlfilggly-ll2lll'Cll. catttiotisly into Al- , as seventh graders. XYhat at day that was! XYe gazed admir- ingly zu the seniors :md thought wt-'d never rezu'h their height. Despite all the hewilderuteut, we settled down to make f -i"' -"i 'A 1.111135 H-XRR IIORUIIIX IROXIIQIA "Glad" "I7Hl" fII1anmmI1cI .XXCIIIIU ITII lfllllilgt Slll'l'I I'zluluxcl Ilillsgrmc Xclixilivs: DIZIIIILIIIK 1111111 12. Xmlixilivsi KINIII lixlxilriliull , . .. ul A .I. 11: IIIllIl'Il',fIfl' 1-, 5, 11. Rl- xnxmk 13, 11: .Xwwxnlmlx Pm- QIXIIIIS 1251 : Hi-'I ri 111 1 Clmmllcl- xml fIllIl 111: I.I1ClLllX Llulm IIAI. xlxuklcznli II.XRRI'II ll-, RI' I 'I"I'f1""'4 N.. , 1.3 CAPIIIIVLIIKIII Xwnm' lul CflIlLlgl'51lL't'l Ilillxglmv Dill INN 'xx , , lgugyll IHRRLI-ll IIXRISXRX IIRIQXXXX --lux" HIIQIIN' I Binh 511091 Nmnoml 'VIII Xmluilicx: Ilrnzrnlcilz' 12. 11. IWIIIIIIQ5 HU' XII I-Imlilm III: Ruuxmu 13, IIINWR - 'III 1-IIC1IuIm IIII. "fx ' -- - I ' Q 1 vcr .1 1' . . : 'N . . ygyklggky HIAXRI-4 IIUX XII! ISRIXIX 1. - "lI1uIm" II' IX ISIIT I'oxl Roznl I I.Imuln I'auk IIXUU' Mlixilinw: RIKIIXIUIR 115: 'I ll1nl1lm'lmia1l Kllulm 111, ' 5 '-f -- 5 4' VI - I 1 aw: L.I : xx' 1 ' I IN ' 2 -. .. 'uh 'ga L.I . .Ilml l'vjmlurfQi1Iuml lim: li. .Xmlcrwn :xml IQ Rich Class of 1942 lllc Iwsl ol our IIINI yours. IW' put our- sclvcx wI1uIcI1cz11'IcmIly into thc Izul that wt would slum' m1l'sL'Ix'cs arouml xclmul mul IIlilIil' UIITNCIYCS known. XXI- joim-1I ilw thc' Iirxl tlu-cc wars. when wc u'cl'c classccl us -lunim' I'IigIu'1s. our mlzlss rc-lr l'csc11I1lliu'x wcrc Ihrcnmlml. Slim Mm'- ' 'I'-' ": -.-4:1 - - -1 f1-j1"-:H.--.---- -1-y----:-...nz -1-fr-1.-:-'-.-Q--.-3--,yrsf7:g:.g-rw1--:,,---,-. ----.1-ww .Y-.-7 z. -1 - -5,--V..-.,. .,.-,..,.,.Y....,, .I , , , 1 - .u . . -, -. '. s sl- ' I "' N' . - ' . Ii' fili fr, . W lfl,0RliNK1l-I CNGNON RICIHXRIJ lll,.Kl'l'R00ll "Flo" "Dirk" ijtll Nanrrzngzumscll Bmllvxzurml fifl Alyhq Awnuc PIHXIIIXCI l':nwluxcl Xclixilics: Dlillllkllll' fllllll ll. Xrlixilicw: l'1lllCl'gClll'l ilvrpw 2. 15: Opcrctlsl 1l.25: Il'Ill'1l'f!'lfA 4l5: Czxllctcriu Curpx 115: Sci- ' once Club 135: l-H Ciluln 1l5. XNNL'llllllX l'l'ugl:uns ql. 25: C-irl Sttlllls fl5' liiuflc Cllulu 4" 'l Illllllil l,L'lDllllllg c.llllD ll. 25. . ..KI.ll.US.U CZHARIAI-5 C1l,lXGll.KNl "l'rl'll5" "Cll1znlic" N2 fvllllltl ,xXl'lllll' lfll lYnxllillg3,I1rln Slll'l'l Nmumul l,ulwnoml .XIIIXIIIUNI Il llHI'Il,Hlf' flll .Mlixilic-N: Plow lllull fill: Rl' Rl KIIXIPI k .255 : Klullllmmizll Lluln XIIXIIIR ffl51 llAlll1I'il',fll1' 4145. RXYNIONII till-l.XlZi1l,X lllil IX l10l,l-1 l.l'llX" "l'1-uma!" 205 l'.mluxl'l lXl'IllH' 37 lliH'l'lllgl0ll Xwnm' Nulwumml X0llK1NNl .Xuixilicv lfmnllmll lfl. ll: Xmlixilicsz lllilllllllll illulr 12, link 4' 95 lull llllunl Haw fl. ll: C-irlx' bleu Kllulr 42. 35: Clpi'l'Cll2l 135: xNNCllll!lX l'm- LLHIIIIN 15155. KVI-1Rl'1'l"l'CfAXRI.IY HI-QI.liX CONN' XY "Hclvn" 24il llollllvs Ruaul Box H Ili. I-:uspcv l'ninl lulxcxuunl Mlixiliu: l'lllll'l'Ql'lllX llmps un' ilurps 125. ml .lluvirnl Girl nml lioy: R. Arpin zmel I,. Simunu LUG Ulf 'lllli my was lllll'0illllkCil as our class zulviscr and was certainly a grcat help to us. l.cl's l2lliC our dramatic carccr lor thc lIl'Sl llmrcc years. 'llhc ww-nllm gruclcrs who N'K'lK'll'l hit by stage lrigln put on "l'ully's l1c'l'u". NYC lllllllgl XK'lll lllll wc gm plcmy ol' cxpcricllcc anal wcrc urged to lake part in the O1lCl'CllH ul' that year, -y .ji A if ' ' . A-'rd Cll.'KRl.l'1S COONEY "Charlie" lTl .Xdztms Street, Lztlsewootl Artixities: lntrzunurztl Basket- lmll ll, 253 l-Itnergeuq Corps 1 tl . xtxtzt' IDICAY "Nam" 21119 lilmuood .Xteuue Norwood Xttixities: l'iXCl'llllXl' Commit' tee tllg Commertiatl Club llji Press Club 1lj. l-1lHS'.XRll lHlll'lYUlSli "Htl" ISS Rose Garden Street. l'1ilt'lIlXCl .trtixitiesz Rtxtlxmlt 12. fl, ll: llmttiattit' Club tilll Orchestra ll. 2. fl. ll: Pliotograplit Club 115: Cnleterizt Corps 115: Gym l-lxhibition 1ll: Assembly l'roA grants till. llONll-lNICk lJt1t.Yl1CCHl0 " Dom" 99 Nia jest if Ax en ue Norwood .Xftiviliest Golf 12. fl. ll: Boys' lntrzuuurztl Bztsketbztll 1l. 2l. C LASS OF 1942 "The Gypsy Rover." In the eighth grade, we tried again with "Spreading the News" but we just didn't spread it on thick enough, I guess. Our two years of hard competing were not in rain, lor in the ninth grade we did win. Remem- ber? How proud we were when "Three's a Crowd" was announced tlte winner! GEORGE DEBIING "Pro" loledo .Xvenue Spring Green .tctititiesz 1-Ixeeutixe Commit- tee 123: llztslsetball 123: Goll' 12. fl. ll: lntramturztl llztsketbztll 12. fl. ll. Gt DRIION IEHWICX " Dewey" TSI Yam llureu Street lgllseuootl .tctixitiesz l-Il Club 125. Ill. Yltl'-l'l'L'Sllll'lll 1ll. K 1 df: l NEYXRI' ll0X.Xlllilll.XN UNK,- l8l N'atrwit'ls .henue Lxtlsewood .tetixitiesz llilll'il'l1'lilll' 13. ll: Rtxttsmk 13, ll: Girls' lntrzta mural llztsketbztll 1l. 2. 3. ll: Girls' l.e:tders' Corps 12. fl. ll: Girls' Athletic' .tssoeiauiou 13. ll: Comutereiztl Club 1ll: Press Club HQ. Rl' l'H llON.KllliY "Ruthie" 62 Hilton Roatd Lakewoocl .krtixitiesz Operettat 123: lim'- zrirkin' 12. ll: Ri-xttxmk 12. ll: Girls Gym lzxlubttiou 125. .llaxl llejrenrlulfle Girl null Bot: II. Sorgel :uid 'l'. Rich zl' .... .... , a ., ,.,g.,,, ,--.-,. - " '- ' ,gt,.4,...',1...e.-.,',4,'-'M ,,,,...- r1a..e4L-aL:a.....'-.till-.a1.2.'g:.x's1r.4..:4,..,?e.1L..l.-,,-ALC-,:N-L-,,,4'La.p:L IR XXI IS IQLNIICR I'IIYI,I.IS I-'ILLNIORE I-1 i ik" "l'hyl" l nnlml ' AXCIIIIC l55 Cottage Struct I ilu xsootl Hillsgrou' .Xctixilicm Rl-Mixlirk fly : Gym I-lxliihition L2, 3j. I NOW ROIII-IRI roko "Robert" 'ilk Ruff' lf!!! Nlztrxlztntl .Xxviitw l 'IIUIXUI Lincoln I'ztrlt xl IIXUAXN l1YNlIfIl.fX GAY " "Clinnic" lv' Hntm lon Au-unc 28 IIUIWU Stfvvl Xotuootl liilwlllxm .htixitivw matt Xen Ilctlfottljz nt o nhall 43, ll: . . l A 1 , uhm U 1 5, .UZ ight-l,4,ll hills blcc Lluh tl. 33, 51:t'l'C- turx-'I'ruasnrcr: Opera-ttn tl, 35 : hills' Iiockvy' 12. fly: .XSSCIIIIDII l'rograuns tl. Ill: Girl Niarincis tl. ll. xotut x imixicr LEWIS URM' X mm" "Wl1clcA' w gpm, 10,41 Agw,,mg l55 .Xtlzuns Struct I lkuumd I.:ikc'wootl ltllltx Iliotogrztplix Clulm ttl Clluh tlj. LOU UI" 'I'HIi Agatha was Nlatlclcinc. who hatl a sister Ellen: I,catrit'c. who would haw hccn a thircl party to Eel johnson: 'l'rut'k. hatl not Iilmcr: Ken. tonic along hoostctl hy Iitltlitfs lathcr, Boh Mitchell. Hits that a mouthful! During those junior high ycars wt- matlc many lricncls and ZILIUIIIIDIISIICKI ' t- cf -+ l.l'1.Xll c.iuxsl..xm1 EDWIN HNNSPZN --Il...-' "lid" lfl Nl1lIlC'lll'Nll'l' Street 260 Hullnes Roaul lv5,w4Uu-4 Iglkemmtl Xttixiticw: Dlmllaitic lllnln 42. .Xl'liXiliCSZ littxlivllmll 41.2. il. 3. ljg Um--,Xu Plgtxs 42l: Hziml ll: Bztwlmzlll 42. fl. lj: Intru- 43, ll: ll'urn'irlfilr 42. fl, lryg mtnrztl littsketlmull tl. 2. fly. Rl-ixnwnl-'R 42. fl. ll: Girls' Gxm lixhilmititm 425: .xNNl'IlllllX I't'o- Uiznns 423: cilll-L'll'll1lflUIllN 433- rv Wll.l.I,KNl Gl'5l'Xl-'SUN Ill'll.liN IIXRIIWIVK -'Imp' "Helm-n" lj, mul, 54,4-4-4 ll l'l'lllll' SIlt't'I l.glk4'u4mtl l'5'l'Wll""'l Mtixities: lll tllnli 42.1 lj, .hlixilieszGiils'Gl4't'l1lt1lm 4I, 2. 25, ld 2 Open-tts: 12.3, ll: Rl- xnxm-ic tll: Gill! Gym lixhihi- tion 4l. 23: .KN-nihlx Inugiqnnx tl, 2, fl, ly: Girl Sumlx 42. flip: I'less Glulv flj: Nluwit' lfeslixxll 42. fll . Wll.l.l.XNl IIAGGICR l Y YIYI KN IIXRRIGXN "Hill" "Vit" II K'4mnc4'1i4'nl .xNl'lllll' 235 lfllll Street l.int'uln l,1ll'lx Nurutnnl .Xl'llNlllL'iI lluselmll 4f5j: Inttzt- .Xftixiliesz Hilllll lilji Illn- mnratl llausltctlmll 42l. u'i4'kil4' 4lb: Rl NIINIDI-R 43, ll: l-H illnlu tgflj 3 Riding Cllulv 4QlAl. GORA H.XNll5l.li'l' ,IANIICS ll.XRl'l.l'1Y "flUl'1li' ",lill1" 2645 Xlilttm Rtmtl DI NY:txllillgl4n1 Street l,:lkeu4m4l I,g4k4-u4,4p4l Mtixities: 0111-icttat 425: Rl- xnxm k 43, lj. GIASS OF 1942 inzmy purposes. The Pony Cllieerleaders were estalxlislletlz we haul members in Good XX'ill. Il'44rzui4'kilf', Debating Club, G. O., liantl. :mtl the Orcliestrzi. Our high mclmol tluys really begun when we started in the tenth grade. XYe no longer hzul just an executive commit- tee hut had class lllllC'Cl'S-llllliglllifl XVe r .A . .-AX 'L x ' R x I Ip. Qs' 4 G 'H f ,, ,,, z A W V K L "'--111 .Uml Urigin41lGirIamI Buy : L. Rzlgnell :mtl R. Hoffman lfklillliklllk HXWKINS "Frctl" RCYHERVI H0lfIfNl.XX 'tliulf' llll Yiuv .XXCIIIIC I.:tLciiu1xtl lll Wingate Axcuiic Norm ood lilllllIl'Nf flIll'l'l'llAl 133. .lclixilicsi Iftmtlmll 1lj 1 'lizitk 1ll. t.l.,lRli llli,Xl.liY lgpjl IX HUMIXX "Cline" "Betty" 325 l'tlxllCgitllsCll .XXCIIIIC HS lfgiir Struct 142llxl'M004l Gztspcc l'l:iti-:tu Xt'lllllll'NZ lhzuuailit' Cluh 1fl. ,lrlixilitfsi ll'n1:1'i1'kil1' fly: Il: ll'llH1'i1'lfil1' 12. ll: RIKIIXID- llplli 1155 l'rt-NN Gluh Hb: lk 12. Il. lj: liult-it-tial lltnpt IIN-mil Clluli 1l. Qi. 1111 Nluxit Klluh till. lV'XN" ""?Yl"'7" SIlIRl.l-ll iiuiuiau "Xiuutu"' nshillv- llilllllxlllllll Nll'l't'l .5 I,-.'iHu,u Rum' Hlllxglmc llltiwxitk lltmux Xttixitit-st RIKIIXDIR 13. lui X 1 - cu luull I 1, .1 l Otuultt Plain dll: Svuitn l'l:ix tlli f,lDl'll'llll 1212 ll-llIZI'il'klfl' 1l.2.fl.Ij:RlXilNluR1l.2.fl. ll: Girls' Gxiu lixhihiliou 1231 ilicci l.v:ttlci'N 1l. 2. fl, ll: As- Nt-iuhlx l't'ngizuux tl, 2. fl, 'HZ tltnutiiciciztl Ciltth 115: Plmtog- llllllll Gluh 135. I.II.l.l XX lllil Slik IRICXI-1lll'lK1lllXh0X "l.il" "limit" 215 liltlun .Xxcutw 2l Hzisln'utit'L .Xtciuic l'lllllllXl'l Hillsgrmc .V K xqiitiiit-Ng Inu-itltiw lk-lmu' .Xciixiticsz Rlxtlxluk 135 : llllll- " A 'W 1l. fl, lb: llv!lP'Il'l1lt'lf1' 13. ll: lUgl1lllllX fillllb 131: fiUlllIlll'Nl2ll A 'i " Gills' luti':uuiu':il llAlNlxK'llHlll 12, Clluh tll. Il. lb : Girl! Gxm lixhihilitru 1l. ' i Tl. ll: Girl! l.i-aulcix' Gurpx 13. ll: Girl! .Xthlvliti .Xssorizttiuu 13. ll: Riding' Clluh 13. ll: llc- ,ff .2 1 , , , . . . . M11 A Si? , 'N,w,,! hailing K.luh 1l. .l. ly: f.Llll'll'l'I1l ,E -- - f. V 4 4 : .guy . K im px 1,lj, lim! Girl mlrl H113 .lllilulwz G. l.1-lrtrt' illlll K. 5ll'lIlllll'll 7 . -.,.-- 1.6 JG OF 'l'Hli ,-..--.,, . K -- K toimtctl our stat ks l'Zll'Clillllf' and came out Kung Yitcrprcsitlclit-'l'1mi1 Secretary- 'licasiirci'-Elsic. XVC tlitl our ht-st to slum' oiirsclvcs in must cvcry activity. By this timc. we wcrcx'ctcrai1 clramatista and won thc play cmnpctititm with "The iliC2lIJ0l on the Rocks." Phchc, as Daisy, with tht- lullmviug rcwult: l'rcsi1lcut- ,- I, f ttt . tt1 i ' l.l'Cl.-X l.-KC0lll'CCl NI.-XRG.-KRE'l' JONES "I,ut'y" "l"5?-Till.. 32 Edqemont Street ISIS Elmwood .-Xrcntic Norwood Norwood Activities: llrznnatic Club 43, :XCtivili0s: llraniatic Club 4352 l5: Band 42, 35: II'aru'ir'kin- 42, llarzuirkilr 4-l5: RFINIINIIIEIR 43. 3' 45: RM,,N,,,.R 4453 A.g55Cml,l4 15: Girls' lntrinnurzil Basketball Progrzuns 4351 Commercial Club 43- 'UC CINS' GUN l'1Xllil1ili0Il 445 . Girls- Leach.,-S' Cm-ps 43. -l5 : 42, 35 .Z Assembly l'rog'riuns 42. Girls' lntrzunurnl Basketball 42. 351 Glflf I1C1lfll'I'S' CUFPS 435: fl, -15: Girls' Gym Exhibition 42. f""mU9l'C'4'l 4-lllll 4l5? l'l'1'SS 34- ' Club 4-l5, Secrctzuw 4l5 l'HYI,l.lS ll-'l-'IANIJ "l'hyl" LENORX -IOSEPIISUN "Sut'tlc" 2 Sllirlcy Street l.akcwood 63 Nlztrint' .xXl'lllll' , l.2.3, , , MHHHU Hlfxltwklfl llatrwuls llowns -l5 g ll'arzui1'ki!1' 4f, 5 : 'aunatir I Club 43, -l5 1 Up1'l'l'Il2l 4L. 35: ln- .Xctixiticsz Girls' Glct- Club 43 lCl't'l1lSSl,Cll1lIC 425 : Gym Exhibi- I5 5 Opt-rctlzt 42. fl. l5: Asst-mblx lim! 425: .'xSSCllllll5 l't'ogr:uns Progrzuns 42. fl. l5: Connm-ltizrl 435: Cafeteria Corps 4453 Sci- Club 4l5: l'rt-ss Club 4l5, ence Club 435. AG.-X'l'H,-K -l0Nl-IS "Sis" 30 Benedict Road l'1lNlllXCl Activities: lixcctitive Commit- ULORIX KING tee 4-l5g Good Will 4l, 2, 3. -l5. President 4-15: G. 0. 4-l53 Dru- 1355 nhl, gl,-4.4.4 matic Club 43, -l5 : One-Art NU,-4,l,,,44 r 7 llztys 4155 llvI1I'1l'f!'klll' 4L5: Rt- KIINDHQ 41, l53 Girls' Intramural Basketball 4l, 2, 35 3 Girls' Gym Exhibition 435: Cheer Leaders 4l, 2. 3, 45 1 .Xssembly Progrzuns til, -l5: Girl Scouts 4l, 25: Girls' Leaders' Corps 43, 451 Hi-'I'ri 43, -15, Vice-President 43, -l5Z Photography Club 435: Girls' ,-t, A. 43. 45- DIOHX iu'1.LmiRt: c:H.xR1,iis joxrs "-l""""'C'i --Bud-' Iti Yale .Yeiutc G1: " l': 'Q 80 Benedict Road h . I Apu A lu In Iruwulxcl .lcttvitiesz Prcsulent 4l5 3 Out- Xctivities' limit-n-tif.. 41 45, 'WI' 'ff-'Ck ffl- '51 WM' UH" Exhibition 43. l51 Boys' l.c:'id- ers' Corps 4-l5: .-Xssemblx l'ro- Boy Scouts 42, 35: Football 4l, 1 grains 4l5 . 2, 3, -l5g Basketball 4l, L, fl, l51 Baseball 4l, 2. Il, l5g Boys' ln- tramural Basketball 4l, 2. 3, -l5: Hops' Gym Exhibition 4l, fl, l5g Caleterizt Corps 43, I5 . lies! Nalurrrl Girl mul Boy: R. Seguin and G. Fagan CI..-XSS OF IQ42 ate up the spoils which Leah, as May, was trying to make. Truck w'as the hero, as usual. That year was certainly chuck lull of exciting times and fun. When we came back to Aldrich for our junior year, our class was just about hall' as large as before. Many of our class- mates had made up the new student body - , -1 Q .,w.,..' ,Z-T41-ng-1..-l-.-Y fvfy----:wawfvy-fi-r.-aw.---v3---1i'?w7:gs'rPP"I!'g-1-'-P -'j-ff'-' -'-'j":"--'1' '-0' ' fr--"l'v.' 'WY--. 'H' '--' '::'..-wp"---iv.,f-----n-.1,,,.- . , I I , I , ,. - 'rr 1UIlf'-,- - , ,, . ,XX NIC I..-X Nll5liR'l' ClI.,Xl Rli l.l-I-'liX'Rli "Ann" i'Sllllllg,iL"' lIlT Sznul Pmul Rozul 510 Fail. Sll.l.l.l N0"WU0ll Gzispcc l'I1ll4':n1 .Xrlixilicxz SC'Ill0l' fll'lllL'Nll1l Mlixilim: Gund xvill 41' Q. jg. 'll3 "'f4"H'i1'ff'f' flll R' l"X"' K ll: llllL'I'l'l2lNN llclmailc 4l. 2. 3. ln: lllllildllfifl' 12, fl. li: Girls' lrinznnurzrl liuwkcllmzill 4'l. 2. fl. li Kun lXllllllllUll 4l ' 5 ll . 4, Mu-iirlrly l'mgr:nns 42. 35: Giil Sunnis 1l. 252 Girls' l.l'2lllCl'N. fnips 42. .l. lj: fmiiiiu-iciixil ii llnli lll.Sl'l'l'l'l1ll'X 4ll1 llI'lll . 4 , . XR1-Hr-R IHXXVIQIQIIIA ull: Ruling Illnlr 42. fly: l'r4-Ns V illulr1l'p:Girls'.X..X. 411. Proxi- tlC'Ill llil. IU2 Spnllurcl .xXl'Illll' l.zilww4uul NI.XRll.YN l,l-'M'lS .Xflixilicst I-'.u'4'l1liw flflllllllll- V H "Klan ily n 1 ' rllixill 12. fl. ll: llaixkc-llxaill 12, fl. lj: liaise- 139 1-mlm lxxcnm. lull 4' l ill: lllllllllllllill lim- gm-m,mr lxl'lllLlll 42, Ill: Gxni lixliiliilinn V ' I I I .xillNlllCiI l':Xl'l'lIllXl' fiilllllllll- lu' ll.2l1f,IJCl'l'llll 43, lp 1 Girls' Gun lixliilmilimr 1ll: .Xswrnlilx liltlglilllh 1li:GiiI Sunnis ll, 2, Ill: Clzilvlriixi fitlllbs 415, I'ii-xi, rlrnl 4li ll.XYll3 lili Will I.ll.I.l.XN l.ll ll.l-1 "ll:iu"' "lil" .323 lrxing Rogul HIS Oxwolzl .Xu4rnu' l.zikcw4uul Gzrxpuc' l'Izil1':in ,Xclixiliwz Slllgv CIPN ifl. lli Miixirics: Rr xnxm R 414 3 Digi- llllllll Llnlm 4ll: K.4nririu'r4'i:1l llnli 4lp: Ili-'Ili 4Ii. .Xl 'llRl'iY LUYC ".Xnil" Rt,l!'liR'l' IAF' Kjn 30 Nlflllllk' Slll'l'l Unnb.. I.1ll4l'nU4ul Xt'liXllil'SZ Girl! lnrinnnuinil Pk, 1 I BilNlxK'Ill1lll 12. Ill: Girls' Gxnr "l Ulnm lixlrilmilinn 1l, 251 lllu-4-i Lcaul- Cn 4fl. 2. fl. lj: .Mu-nilmlx Pro- Tili xlllllbll Rogul giannw 12. fl. -ll: Girl! Lczulcrs' Y Kiurpw 42. fly: lliflri 4ll1 lrvw Illnli 413: Rullcr Skating Clnlr lily: Riding Cllnli 4154. lim! Girl nml linr Slzulwil: Xlzilimicv mul F. Hznrscn wliiclr c-mcrml ilu- new Gorton High Scluuol. XYlrilc live znul mils wvrc' ilu' main liiglrspol in our junior your. Rcnu-rnlu-r luiw liurcl wc wurkccl lo lizrw llui l'rom zi sircccss? XYQ rcr'lziii1ly were in thc lime- light :luring llll' grznul march which was I4-ml by 'limn znul liilccn. . .. . . 4 . XLICF l.URll SHIRl,l".X Xlul.l-IXX "Xl" "Sllirl" llllfl0ll1lgl'Slll'l'l 77 l5L'm'1li1'I Rwxlll llillxgrmc l'2lXslllXL'l Xclixilim-sf RIXIINIIIR 1l5Z .Xmtixilivsz lllllllllllli lllulr 1ll1 cllllC'll'IlLI Cimnpx 111. S1-nirn' l'l1n: ll1lc'1'1'l11w llclralll 1l3: Gill! lllllllllllllkill lgLlNlxl'l' ll'lll 1l 2 'll' Curl! lun lfx- lnilwiximn 11, 2. 34. ll: MwHll1lN lll0gl1llllN 1l. 2. .lil I-:IIN l.1':11l- vu' Uupx 1113 llllUlUglllllllX I lllll 1l. 21. Rl'Ill l.l'K XS l-'RXXCil",S Xl.Xlll'.R 4'Rull1i1-" "I"l.mnic" 157 Ilznui1l1' .XNUIIIIV IIE' ll0lllll'N Rf'-Ill lhmlllxg-1 l.11L1'u1nu1l Mlixilivs: llllllll 12. F513 Rl- .Xclixilia-N: lllllllhllll ilull 12. xllxmk 12, jlyg l,iyIC Uxm lfy fl. lli ll1lla1'i4lcIl1' lull RIXIIXID lrilriliml 1lJ: Ili' I ri 1l1g llmnf IR 13. U11-ills'In1,x:u1111u.1l Blu IIl4'lKlLll lilulr 111: Rullvl Skill- km-llmll 12. fl. ll 1 1-IIIN f-HH IW' ing l lull 1313 l'll'NN I lull llll. llllhlllllll 1l.2.fS. ll:l.l11-cr l.1'.l1l 1l. 21: blrls l,1':11lcl's Lanpx 134. ll: I'lml1w1 uplnx i'l11l1 1l " 'S ly' ms 1l. 2, fl. ll: I-nl Nuvulx A .. .. .-1 I-ills' XIllll'lll Xxxthillllltlll 1lp. R U WWI' l'l'l'HN I-Qll.l'.l-1X NIXIIOXIW "Riu" "l'llll'K'll" INS l'LlhlllXCl .XXUIIIIU IUB lm-lln-Iwi: Slum-1-I N'll'll""'l ,l.1llxl'lXUO1l Xclixilicwz NIZIIILIQUINQ Clulm 'MIN HHN: 5l.lN,ml.xV I N,tNHl,l 1141: lllll'lllllllI'lll llxnslwllrzlll 12. 13- 1,2 bum! xvill 43. 1,1 UPU, ill: l""'l"P5""'l c""'l'N 'xl' L'llLl 1l1: P11-xx fllulf 111: lum- lllcllinl Clulr 1l1:Nl11xi1 I'l'NllX.ll 1ll. l'.X l Rlfll.X Nlx1l.EXN PRI-N111 IMI' XI XRSH "Pill" "l'l'L'l" 77 llvllmlicl R1r.11l llll XYgulli11gl1m SIIUUI I'amll1xrl I.:1L1'xs1ru1l Xzlixilic-N: llr11lllg1li1 Cllulr 1l11 xllllllltwi l'.Xt'ilIllH' Lmnmil Ilxlrrmlnss llvllllli' 1Ip: llllI'Ll- ll'l' 1l1Z 0, U. 1l. 21: l"U1llllQlll mulul llllNlxClll1lll 1I, 2, Il, lj: 121: lin-lwllmznll lfllf limi Ill- inm lixllihilion 12, fl, lJ1CLi1'Ix' lllllllllflll linslxcllmll 1I, 2. fl. IJ: l.C1llll'I'N' llurps 12. flu: Plllblllg' lim! fdlll lixllilwiliml 1l. 212 lnpln Cilulm 1ll: liiulugx Cllulr lim! l,L'Lllll'lN- Clmps 1l. 21: 1fl. lyg fl2lllK'lCIllI clllllh 1lj: l..1le'lc'li.1 f.llllbN 1fl. lp. C.1mnln-l1l.1lLlulx 1l1, CLASS OF lflAl2 Hcrc and then' :incl CYCl'f'XYllCl'C were wc-fthe Sub-clubs and Sub-clucls. XXX' tllllllll will the l0llllJCllll0ll plays but wc llzul ilu- Iwo lx-at 2lL'I0l'5 ol thc K'YC'lllllg'+ Elsic uml Clfhrllllll, ,Xlclricll was x'icl1n'i- ous lll luullazill zlml manyol'1mu1'g'1'i1lir1m IllL'll llvlpvcl ll't'IllL'llil0ll5lf'. llw gfllll luullmlls whimh ilu- Inna gm as 11 l'CWlll'il limi llrrxwrl Girl 1:1111 ling: P. xll'.Xl1JlllC illlll XV. Ric'll:1x'1ls1m fllml Quirl Girl uurl Iiuv: R. l'or4l :ind CQ. King Ill-IXIANIIN NllI.l.ER ilfjl-IN MQRAN "BWI" "Truck" 130 Norwood .Menue 37 HMM-Ord place Norwood pnwmxel 2 llmcsz. vlfe.'l,mWlem ill.: Activities: Executive Commit- Cl'llllXC Lommtttee 43. 'l5l ff. lm, r., U, C 0 H VU. Cond 1 3 3: 'Cm' ""fQl'5 ffllf Will 41. 2. sa, 415. lmmntit-c1tt.t, llt-5 4455: l'ooth:tll 4l. -. 3.-15, My 2, 3 U. OMC-Mil ming H llatskelhxtll 4'l5 1 llztsehztll 4l. -l5 : ., .5 In fgmlim, php Slliliirolllj ' 2.2:":" l.2.fl. " A. lllilkltlltltitlttllztl Il'i:t.rl:setlli11ll 42. l4wl:uln1.l,mli lllzf. llomhalll li' A ,ihimm 13' VU. . sxcm it togiams 4 . ... SIIERXYOOD Xlll.I.liR VIXXIICS NIORCLXN "Sqnint" "lint" 43 Peck Street 943 Loniaiztna .-Xxenne Pxnvtuxet Lincoln I':n'k .Xctixiliesz lntrznnuratl Basket- lmll 42. fl. l5: KI:tl'etet'i:t Corps 4l5 lflllllllllll 425: llztskellutll WIXII-'RED Nll'l'liNll'S Rl"I'll NIVRIJOCK "Winnie" Hkmhil-" '92 -Vlllllh SIWVI IH5 l'atntl1xel .xll'lllll' l.atLc-wood Nm'w,,,,,l .tctixitic-sz Dramatic- Club 445: Mlititi.-,z llijlj-i 44,4 'cltextrat 42. 3, l5 : -lilll Orclies- lit 43. l5: llztnd 415, 415: Inter- clt-. llchtte 4l 7 l l5 ll lN'3'.L..i.'IlI1l- rirkilr 4l. 2. fl. I5: Rl'NllXl!I-R 4l5' I-irls' lllll'1Illllll'lll llztsket- l l"l1ll'lN' -. .. 1. mc Llnli 4.l5, - , n , .... . . . -s Kllnlr 4l5. Plllillli NltZ.Xl.l'lNlf ,ll'Xli xtoomn """f'l'C" "-limp" Sli lllaciklmnrn Street ISN 'lellerson Street lhllsglimv Lztkewoocl .Xc'litilieS: lllutlllzllic' Club 42, , . .N W U A ,V Q fl. I5 1 Une-.Xct Plays 42. 35-3 Sen' Xcttxtttu. lllllilllllllill lhsltet, im. PHX. Sum chmpcliliun mln mxmk M U, Mean- -52 'c tes rat 42. 35: Band 42. . U ., 4 sy .' 5. .- I md, 35: Operellu 4351 ll-lll'Il'if'Clf1' et! i1orTix. 42. 352 llztleteriiat Ilorps Alflwll Zngtiflnlpl,llliioglgulff :gf 1 , cncc- liluh 435. ',- 4 - II14., .ni 4-. ., 5, I resident 4l5. LOC UF 'l'Hl-1 were not theirs for long. were they girls? Our clteerleaders were tops at all the games!! Our senior year held us in a spirit of unity and determination to make this. our last year. the best of all. The elec- tion of ollicers began with plenty ol pep. Tom, who wax elected president. declined to take it. lX'e were very disappointed -.,f .-.- Q . ---4 -If -F1 'l La- X "l'i1li1"' 135 Xlaxliaii Rruul -W llvlllll -VCI l'1HNIlIXl'l Nmurmml .X1'lixilics: Ri-xllxmk 13. Ill ll'lllZ1'il'kilf' 124. li:Up1'l'L'll:1 13. ll: SCIIIUI' l'lax: lilciaix f.lIlll 1li. lillllll Nl4'fll'l,l.0l't.ll Xl XRIL.XRli'l' IVCOX lil'iQliNl". Xli XRX R X l HRX N Ul.lYlfR "ll:iip" "Ix:ilm"' SPI lllllllvlll .XXl'IIlIl' lfli I'i1'i11' xXl'IllIl' l.:ilx1'xx1rml Nm'u1m1l .Mlixilicsz l'lXl'tlIllXl' fiilllllllll Xqiiiiiiug Ri XIIXIDI R 1lj: 14-41 fflll llmlwx 12. fly: llzm-V hills' llllllllllllllll llaixlwllmll 115. liall 12. fl. ll: liiliiimlnal Ilan- fl, 113 Lilly 1 lm lxliilmimi ll km-lhzill lillIfLlll'l1'll1If'1HIDN 1fll. 2. flii Xswmlmlx PIUQILIIIIN 1ll: 1-ill Samilx 1I ll lf.I.l NOR X l-ill' Xl XRK lil! liaiLc'u1m1l l..Xl'RX Ol Sl X ml Rugul "liliii1n" -fl ml, IB!! Xllziixlh XXCIHH' :mu I, l.lIlxt'lHllNl .lrlixilin-N: lllllllllllll Chili 13. Mlixiliu. l-l3,R4"f"N""' 134114-illffiilil hill! mm iaxiiiiniiiiii iii lzxliilulimi 1l. 2. lb: .XxNl'lIllllN I' N- , A lull l ll C luli ill IIIN ' ' ll 1 l'i'1vgi:1 ' llli Ili llgllllllll Chili 1" 'l li' Hi Iii 1Iy' llolillllvlcigil K'llll1 ill, Qfllklqllzx Uggp, lllil.liN ORXIUXIDRUN IJ -'gl,i,1" "ll1'lCii" , . . i 1 l.lC.l1vi'1x Slli'l'l 1-41 lm SUN' Nmumuml li5'l'll'V'l .lclixilivxt lllilllhllll Kilulr lljl lfllllllfhi """11"1 lulllll li qmlg Glu. Um, ,QM 0l,l.,.1.lll, fl. li: Ri-xiixmk 1143: Liiixiiiivi . . . . 1 . 12,3 R,-x,,Xl,,,k 41, I 4j,,,,,,m.Hml ual Chili l.ll lllll mix fuilcl Chili 1ll lIl1lIlNfllllll 1ly 'll "Nfl1"'1'1 Xluxir Fcslixzil 121, czmss Ulf im- hut wc volcml -lohn Kullhcrg in his place john Camo lo ll5 l'rmn Cramlfm in his .junior year and haul inaclc a big hit with us. lion. one ul our li1lYUl'llC ll-llow5. hc- camc vice-prcsiclcnl aml certainly alc- scrvccl il. Eilccn again hcmamc our sec l'ClZll'V-ll'C2lSlll't'l'. lm' wc all knew 1 xplc-mliml joh she hacl clinic aml would umtinuc lu mln. XYQ alan hail a lim' lol lhc Rixiixmu ill' .. X? 1 Girl :mtl Buy ll'lm Dill Ihr .llovl For 'l'l1f'ir lfluvv l, Rich anal ll. hmigul 0 l!li'li'l'Y OR l ll DORIS PROYXN "l'rl'llV' "Dottie" 272 llairriiigloii .Xin-iiuc gi lf,-if-mlly lyin- Xornooil lhiwliivgl .Xclixilicst Dizunnilif fllllll llli ,hlixilivsi lllllllllllll' Kiluli ill: f,'K'l'l'lI1l 42, fly: Uiclicsllal ill: lIllCl'llllNN lk'll1ll0 rl. fl. ll: ll'r1r' Ulu' filllll Ml: .Xssvmlilx I'm zwirliilr 12. Il. li: Girls' lllllll- grains ll, 2, Il. ll, iiiurzil llziskcllmzill ffl. ll: Girls' Gym lixliihilimi ll. Il. ll: ks' scmlilx l,l'Ugl'lllllN fill: Girls' I.c1ul0l's'Gol'ps ill: Riding Chili V3 -ll' flllfPll'li1l Corps lfljg liils K X ll ll Xl XRY IPX l'Rl.XRl1X "Maui" l.ll.l R.XGNlil.l. 3:48 Wuiwiiili .xXl'llll1' "lil" 'A1'l1'N'0f' lfl l'.1lll'l icix Roziil Aclixilics: Di':iiii:ilirCli1lm ill: Wilflllfls UUWIY ll""'1'1i'kih' 13' U: RNHXMR 13' .Xrlixilivst lmllllllillll Gluli ill: H.: 'Mwmhh Iilugliulln ul: ll'llllI'iI'l-iifl' ill: Ri XIIXIDIR ll. X-lillsliiil rv2l: lllirgiiigiii ill: 3, Uv AH lidilm, tw: Ummm? t"'hu"" Lmlh 'U' iixil Gluli flj: Pivss Clluli ill, Yicv-l'i'4'si1ls'lil rll: l'llUl0gl'1llllll Clluli lfl, KICNXICTH RICYYOIADS ROGCO l'.X'liRl.XRC.X -.KOH-V "R L" m 320 Norixooil .Xiciiuc t , x XSS XYzirui4L .xXl'lllIl' Xin-m,,,,l 7 l.lllsK'NUUll , , , , N A V ' .XKIIXIIIUSI Prcsimlciil ill: Drzis .Xl'llXllIL'NI l-H Cllulm ill: lmuif qjlul, 11.2. 3. U I Olwllxn GzilL'u'ri1i llorps rlli Mwlllllll Plzixs ll. 2. Ill: Senior l'l1ixg Or- l""PU1l"'N ill- ilivslrai rl. 2, fl. li 2 ,l1lllfjl'l'lN'S- , . . llil el, L. fl. ll: Gln-1-Lliili lfilj llziml nl. 2, fl. li: Ulu-rviiai fl, 2. fl. ll: lllllilllllllill lizislwlliaill nl, ll . Gini lzxliilnlioii 4233 ,Xs- si-mlilx I'log'r:iiiis lil, li: Culv- r . lL'I'lll Corps ffl. ll: Scivmc Clllll Q M 1 Q ifllz l'liologl':iplix Gluli ill. ROBI-.RI l'l'. I RH: "Boll" lll Rosa-LGziiilcii Siu-cl u,H.nl,R REYNOLDS .IMIIIXCI n A "NWI" .Xilixilicst I'iXl'L'lllIXC flllllllllll' 0 - ' lu. 1 i' fjl'lllCNll1l lflll llaiiiil -of MIIUN' RWM Ai gi Ulnlclu ll, Lzllscmioil .Xclixilim-s: Bois' l.c:ulurs' Corps ' ful ml Girl anal lim: ll. Winslow :incl l'. llllziml V LOG Ol" 'IXHIC ol' rcprcsci1Iz1Iix'cs in Sis. 'I'ruck. Hopc. Don, I.arry. Tom. Nzinry. :mel Peggy. During looilmll sczisoii wc- lizul lozuls ol' lun-following ilu- ganna-s anal chccr- iiig' thc boys on. Il was qililc ll success- lul season. lor the lczim had :1 clizliiw All ilu' llllllllllltlllhlllll, l'lowuc'l'. wc losl llic linzil gziim- willi Ml. Sl. Glizirlcs, 7-ll. Vlxlltl cllll'lSllIl2lS Holi was llic lirsl r-" --4- 1 r-'- "-' S QS Rl' IH RHIND ,XLXIX ROBINSON "Ruthie" ihxilllilu 20 Blzincliaml .Xxenue Ui I-UH! qlnmg fp,-ppl, Ihrixliixel .xl'liXlliCNI Rixuxmu ill: Iii- ulugx Club tli. I-Huulxs Rltilx HXROLD ROVNIN -- rum" "ll:iroInl" N6 wclmu. ,xu.Hm. H5 Spnlinml XXUIIIIK' Nmuoml lgilwixnml .xllllili1'NI l'leai4leliI 1255 1 Yin' I're5iqh-nl 4231 Exerulixe fum miller 42.3, l1:CL.U. 42. Il, ll: ' ljlblllilllii ml, 2. fi. lil HLlNlxL'll71lil 12. fl. lj: llnwlmll ffl, lb: ilzili' ll'li:l Corps 435. NY.Xl.I IQR Rllill XRINUY IIORO l'llY ROW!-'.l.I. U,Iillxi'XH "Hui" U7 Yam Buren Sil'1'l'l till -lellerxmi Sll'K'l'l lukeuuml l.:ikc-ixumi Mlixiliex: Fumhalll mlb 1 'lirzuk .Xmlixiliesz I-iiIs'C.IeeC1I1il1 il 121: Illlllllllllllli Bziskellmalll lfll 2. fly: Operellai nl ' 5 li blee Cllllv ill: Olrerellai ill: Xluxic' l'lL'SllX1li rl. 2. .ill Lmir Msemhlx IDIUQIIIIIIN ill: l'll mercizil fiillil ill. NIXRILYX RIl.liY IIICNRY Rl'S.XlZK nxllllilillln "Heiinie" lOl Almllclsmi Slllil gn l.:iui:i Slice! lgikeiruml l.:ikeiinml Xclixilies: Dllllllilllt' lllllh illi Xcliiilies: ciLIll'l1'l'illfiUlI7N ili I Orc ' A -1. . .Wuxi .-Ilh'rr1'li1'1' Girl llml lim! I. rzrl king Bur: 6,13 I.. Grinilaule :mil Kullherg cllziilre we had to show how we mulcl step. Yi'll4'll.l'ZlllIC1l little hzul luck. Our . Senior Play was puslpmieml due IU an zu'- riclenl. Shirley was in the lmspilzil lor :1 week. and 'I'ruck suflerecl Il buck injury :mil wan umlinecl in the illhliillli lor more Ihzui two llllllllilh. He haul gn-all spirit zuiml we nerer lurgnl him lor one minute while he wus there. The rurlziin rose i . I, Xl'Rl-ll. RYAN I-Il.E.XNOR SAXIJSI-QA usllllllfu 31 lbirininiiili .Xwiniv lfil I-illlllflll Rwilil Lglglyg-Q Plgllggill xf1lI'Wll'li DOWNS .lctixilicsz llI'1llll2lllCClllll 113: -Vli3iliCS3 G001IWill 113 I Rl'- Ri xnxni R 113: Prvss Club 113: ulxmk 13. 13: l'lmlogr:ipliy I iluuii Cnipx 113 Club 1333 Roller Skating Club 133: 11111111111-iciail Club 143: Hi- I ii rl 13 Rlwl ll SANFORIJ "Alcan" Sl llunlmnl S111-cl iinw mn S.Xll.l,.KX'l' "1"l'u' ':1""'l"'3 "1-gl" .Xflixilicsi lixvc. Clunnn. 1132 I-3 HL A Vx , , f,l'l'lll'Nllll 12. Il. 13: liiifsiclaiws 0 'UNH' Hum ll6ll'llL' 1l " 'l 13' ll'lH'Zl'll'klft' l.:1kL-11131111 ' ' " I ., - A M 1I, -. 5. 13: 1-nla lnlrannuranl Xziiuxilicsu: l-iunilraill 12. fl. 133 ig1,,M.,i,g,ll 11, Q, 133 gym 1-Qx. 7,353 ' Jilion 1l. 23: .XSSCllllblf l'r1r- Sai A511 5lllllN 1l 53 1.1115101115 1l, Loips 1253: Ruling Cilub 113: Picw Club 113 Xl KKK-.XRHI Sl-I XRS siiiiuiu ml. I ER --1-l...gp ' H . Nlaiicslia .xXl'lllll' I3 l.:1wici1u' .xlL'llllK' Nurixuoal llimluxcl M'liXlllL'x' Fxcl' KAUIIIIII 113' ltllllllvxj llrznnzilic' Club 113: Q-. 0. 113: llrailnzilic Llub 13. Jin-in-li.: 12. T132 ll'11r:1'irki!1' 113 llxnul 12.331 llilllZl'il'klll' 12. 111' Rixiixuik 1" l3'Ill1lilIl1lIl '1 13 Kilim: 11i:Rixiixmk 113: . 1 1 lNkl'llD1lll 12. Il. 131 C-ill! hun lixliilrilimi Mscinblx I'ingi:nnx 12131 K-iilx' l.C'llllClN' Clin mx 1fl, 133 fillllllll. .. . I' I.0RliNli MNIYIWZRG lonxxxx siiuuxiiixmik "Roni" --lo" 75 hllllllil cli'Hlc" slwlil T13 l,UlllNlllIl1l .xXl'lllll' l'i'l3lUV'l Lllllillll l':n'L Vllllllfxi lllilllllllli limi' llli .hiixilil-N: Uulicxlizi 1l, 2. 331 ui Iii 111' hmmm-Hi'-l UHF' 1.11-is 1.11-Q fillllr 1:1 13: 1111.111 1112 Rl WWW 45- ll- 1313: fllhl'l't'llAl 131. 13: Ri-xiixin-k 113: Riding Cllub 113: l'l1oi1ig- iaiplix Cllub 113 1 f'lllL'lt'll1l liorpx 1 J lllillll Club 113. ll 1 I I ilflx In Siurrwl: li, Xlgilmm-x :incl Ll. Nlllfilll K- N- LOG Ulf 'Ill-lli ""'f,-. 'X P Ihc liilll ul' Nlaircli-Friilziv. no lcss. The -S ' 'NX-1. play was tops anal why nm: l,uul4 ai thc' -xx, cami-l'l1cbc. lxcn. lzlsic. H2ll'l'y'. f.llZll'll'S. 'SX' Shirlcy. limlic, lluzin. :incl Bob. N., lhc LlllllCCl 5121105 haul clcclarccl wsu' on l,Cl'CllllJL'l' 5CYCIllll. livcryoiic was ilu- ing his part to xzivc what hc could to help the country. XVQ coiiperalccl, ion, by conibining into one big clzincc-thc .vw - . -1- ---- fm. -..-...:.... ,--. I.-, .-K-.1 .-n.T,-...,-..- , l Yvr- , ., ,... ,. .H-71 F. pq. - in 1 1313 : 3:31 4 luwi ri- Rl I .X SF.Gl'lN "Rita" I52 XS'ingztte .Xt entte Norwood .kctixitiesz Rt-xttsnt-.R 1ll: .Xs- senthlr Progrzttns 1l3: Girls' I.C1l1lClN' Corps 115 1 Klotrnnerciztl Kllnlm 111. Illil.l-INA Sllli.X "llislt" 201 I'atutnxet .Merritt- Nortxootl .Mttxtttesz RINIINIHIR 1ll. l.l CZIXN SINIUNIA. "Ln" lil Holly woo1l .Xtetttte Xorwootl .xlIlXllll'Nf Utnltestrat 1l. 2. fl. lp: klllll Orchestra 12. Ill: Batntl 1l. 2. 3. ll: Operettat 1l. 2. 31: lloxs' Gun lishihition 13. ll. I,l11.K l RICE SNlI'l H "Lcat" l01iT Nat-ragattsett l':tt-lsuax l'alztt'C Gardens .lctixitiesz Dratn. Cllnlm 1ll1 Otte-Aft Plays 1lHC lntertlatss Debate 1l. 2. 3. ll: ll'1m1'i1'l1iI1' 13. lj: lntrannuratl lkztslsethall 12. 3. lj: Gym lixhilrition 12. - . . 1 t 3. ll : C.heerl,ca1lets 1l. 2. 3. lj: Assetnhly Progrzttns 1l. 2. fl. lj: Leztclers' Corps 12, 3. ll: Ritling Clluh 12. 35 2 Hi-'lri 13. lb : A. A. 10- 5Cl'l'Cl1ll'Y 115 : ciill-CIQ'l'lil Lorps 1.55. CLASS OF H342 .lnnior l'rotn and Senior Ball. The clance was a perfect one: goocl orchestra. nice tlecorations anal the line spirit which was prevalent because we knew we had clone our part. That last year was a grand one. Xl'hat a wontlerful feeling it is to know tou're finally on top! Our year was cut short. however. when it was tlecitlecl that grad- ROIHQR I SNII l'H "Bolt" llU.Xtl:tnti1' .Xxetnte latlsewootl Xrtixities: lntrznntnztl llqtslscl I lIl".l.Nl,K SNII l Il " I ltt'I" l2i.o1tI1l.Xt1'n11t' Norwootl .ltttxitiesz llitule Llnlv 1ly YIRLINIX SUXX "CLinnx " ISS C.ottI1l .Mt-nttt' NUl'lXUOKl X1 turtles: latletettgt Lot rs 1l 3 . ss ont HOl'l-L SORLI-ll. "Hopie" I5 l .Xtlatntic .Xxentte l,:tl.euoo1l ,krtixitiesz lixer. Cionnn. 1l. fl. I I CN l -. . . 1 'X , Clnh 13. ll: Rt-xttxntk 114. lt. fill-Cllll0l'Alll-1llll'li 113: lllll'1lf tntn. . ' . A ,, ,A g Gytn Exhibition 1l, 2. Il. lyg ,Xs- setnhlx Progrzttns tflji l.e:t1lers' florps 12, fl, Ili .X. .X. 13. lj: Klztfeteria Corps 135: Hi-'l'ri 114, ll: ci0lllIllC'l'l'lill Cllnh 113: Pho- A lograpltx Cilnh 1l, 2. Ill. I'r-1-gi, 1lent 133: K.. O. 1l. 3. l1,Xt11 I'resitlenl ffll, sCC'l'l'l1lI'X-vlil'l'lli- nrer 1'll. .Uoxl Verxaiilz' Girl and Boy: H. Sorgel :nu Nlot tn KENNli'l'H s I'lilNNIl'1 If M, W, S DHLER A'CI:ul" "Ken" Iili Whileu .Xxenue 2402 Xllilllllt' .Xxenue Lukeu uml l,lllxl'N uml , ' ' ' , , ' . my - . lurking:xtggiuull:M.llln:l1562,031 H5Xrlixiliex: Colmueldzll Club lj: lllllklllllllliil llllSl4l'lll1lll r2j: ' Gym l-lxlmibilion nfl. ll. "URW 5 I 'UWIWRK9 XIXRUXRI-fl'YIQNDRI-1SC,X nlloln "xl2lI'g2lI'ClU TW Pm' Rflml 243 Xlniexlic' .Xxenue l"'lNl'll"ml Nnrwmul ,xlmiliuz RI-XIIXIUI-R rlb. ,Xzlixiliexz Cmmueuiul Club fb: flllCll'll2l Colpx fly: View Club fly. KIOXN lIl,I.lXCll,XSl' IOHAE YICkliRS H-llllllln A'YicLie" IN ll.llllllUlllll ,henue Nl lienezlirl Rnaul Caupce l'l:ue:lu l'1HXlllXCl .Xmlixiliexz One-,Kel Plath 12,2 .Xctixiliev lllllllllllli' Club 42. KYIDUICIILI 125: I-irlx' Gnu Ex- fl. ly: Clee Club fly: lIlIl'l'l'lllhN bibilinu vl. 211 .xNNl'lllllll l'l'o- llebaue lla: llllllillllilll' nl. 25: graum .2. Ib 1 Gill Sanus mly. Rl xuxmk 413: K-un lixluibiliml X cl. 2. fl. lm: Cbeel' l.ezule1'w fl. 2. fi. lb: Xsxemblx l'mg1':um ll. 2. fi. ll: lli-'Ili 125, ll: l'lluumg- lllpllX Club Hb. 518 XX 'lOl 11-jx NANCY W,XI.Il.XCl-I "Sm-" "Nanny" 31 gmlh ling, gl,-CU T6 lienbrimlgc .Xxeuue pamluxm Iglkeunml XKIIXIIIUNI Rl XIINIHIR CU. .st .4rIrf's.x uml Artur: li. ,Xmlersuu aunl Murzlu 1.00 Ulf 'l'Hli "' uzuinn would be May 28th. 'llllC1ACl.0l'C. we pzulaecl into those lew mmulls every possible event. 'llwemy-six students gained lllCllllJCl'SllllJ in the R. l. Honm Soeielyv-llle num .-Xlclric-ll has ever had. Our auperlalives were gruml-Sis and Tom were our "Ideals," XVe cliclu'L lor- get Audrey llolmnon who was fonlinecl in the hospital but was still as nuulm 21 'W . tl . N.. -. .mg , . Q: ,. :ini -.11-.f ' 1: , .,'. . y il-r xx HARRY WP1S'l'lA0ll"l' boxrxum NVll.I,l.XNlS "Hurry" 'tllonu Zlil Villl' 5ll'Ci'l lll .Xllzuuic Axcuuc l'1lWlllX0l Lakewood -Xl'llWillCS1 lYf11H11HiffTlHlf U53 Auixilics: Managers' Club C5 Scuior Play llj: f,l'l'l1CiIl'1l llj: U3 51-icmvc qglul, ll. gl 35: RL. klklll Urcllcslra Qld: Baud rl, 2, myprvk 415, 3. lj: Upcrclln qxlj. l".Xl I ll XYIILOX C1ll.XRl.liS XYlNClll'1l.l. "l'.llllll" A'C1ll:u'Iic" 20 flilllllil Sllfvl Ill XY:rxluuglou Slrccl Nuruimk Domus Lzrkcuood .Xmllxilim-Q: Hou' l.l'1HlK'l'Nlcl0IliN ll " 'S ly ' fun lfxhibiliou rl l..XN'RI'1X4'li XYIIIZOX ll0N.XI,ll XYINSIXNY Hl,2ll'lX-l A'llou" 77 xlilllliiill Sllccl 38 xlllll Burcu Sllccl l.:rLcuood Larlusuood Mlixilica: l,l'1llll1llll'fllllll lllz Nclixilics: lixccutixc Ctlllllllll- r Ulcc Club fly 3 Opcrcllar fl. 25: lcc Cl, ll 2 G. O, 435: Boys' Glcc .Xswcmbb Prograuu ffij: fl4H fllllll flli UPCYCIIRI llll lllllll' Club 42. 3. lj: Scrrclarry-'llrcgnsl lllllfill Baslxellmull QB. urcr KU. c1ov,u. wub Mu WOLFE Hcoln ".'Xclal" ill Kf"'ll'fl9' 'xlcllllc 383 Liucolu .Xwuuc I.iufolu l':u'k Lmwln park .ll'llXlllCSS Football llj: Banu X4 - A . A ., , Y 'HH up ,nluvk H U. lmm- . annum. Rnrlxork g-p, Op mural Bzrskclball QQJ: Gym Ex- Lulu 'all ' hibiliou Q2, 353 1'llllCl'gCIK'f Corps HJ: Lenders' Corps 12, Ill: fl2ll'L'lCI'l1l Corps fly. .Uoxt 1.lIl,j'!i:'H' mul fil'lllll'IlIlllIl-YZ Lvl 6,13 lfyllj j. Kullbcrg and l,. josvphxou part ol' our class as ever. The banquet i and graduation wore, ol' course, the cli- '. 5? max. NVQ lcll .-Xldricll with many happy f memories and thanks lo the lC3Cl1Cl'S and SlllClClllS who had made our slay such a pcrlccl ouc. NVQ wish all the classes bc- hiud us all thc luck and happiucss which wc. the class ol' '12, have had. W' ElrSll'I Axmzksox. ul ""'v"' 1-'v Rv ww nrwv-f--n f I A, 111111 f 1.uf..1- -1-1...11xu.:.u1.4uAu1.4-k +u..xfuL-4. nm m-L S 1111 1111 IX 11I1 L N 111 1 1111111 111 ll li II 1 1 I K Il X 1 N 1 '11111 Ll lll IINIH Il 1 S8111 XI 1111111 2 - ' 1111 2 111121 11111 ll 111111 ICI 1-11 1-11 Ill 11111 1 2 111111111 11111 IIHXC I1ee11 IIIC 1111111111 211111 111111111 e 1 21111 111111 1 111111 11111 1 21118 311 1111 11 ICI 11- splen 1 .11111 IIIC 1111111 811011215 QIXCII IIS 111111111 1111 R X111 I1 11111111111 K I N N . 111 111 1 11111 1111 1111111 211111 11.1111 1 1 1 1 1 II 1 2 111 X1 11111 111181111111 11111 111111 111111111 111 2111111 L1 I I 1 1 dll 11111 1 . - 1 11. 1 1 1 2 , U 1 1 J - .- at 1-l1!',..,.-- 5 . Vjw-.'---ff 5-1 I- --1.13:-Q-.-1.--I I .1-v--wg-11-,f,:-,g ,, --,-,T .,,-.ht .Vt--V --.fu .-,-,,5f:vy.,1.1,...1::.-., I A :.-74.--1.:.,-.vL-,f.,v.f- ,-.V.,..--1.7.1-:1fa-.-f,1.,- gl. ,' -- 1 X 1 ,- - b ' .1 if 1 h A I- Q A ' I. ' I 7 ."'1' -7 7'- '.'.::1L2l?-i1,,f1fz-:'..,L.n...uf '1.1.'L3' '-" 5' "f7'1L1.' -1.i,.l.L-QQ-A" H'-.1 iL'- - '.J1-3::u.'.,u5J.'.Q-.1-4.-.1--11.1.4-,1.1J.h:I:.-.'-' 5g,Q:,1-1,.:,4'-'f- -A' -'F I,l1.Il.I,l-.WRI1.I1l A'1,111I" I 2211 X1'111I1i11gl1111 . l11-1-I Q 1,2 - ' 1111 ' .xllh ili1-1: 1111111141111 1211111 111: IIIIII' " l1il1' 111: 11111111111-111111 , ClI11I1 1112 I'1'-1 1111111 11j. I XI'I If h .TIN '11111 -1" 117 X11-11--11 .X11- 111- . I'iIIl1ll' 11ll1'1I'llN 5 X1l111111gI1 111- I1:111- 1111 Nl'l'I XIII -1 IIIIN 101111. 11- 111111- 1111112111 111 111-1 11111 l.lll1IX. X1 - - l111l11- 1111 111-1 1111-1-111 11-11111-11 111111 11.1 I' ew. X1li1il11-12 1.1'.11I1-11' 1.111115 12. " f11g1.,U. H111 I-l1-111i11- 111111 , ' lllIII1'l' 1211: 1111111 111111 12.1111 , 111,111 121. 1111-1111 I-.1I1i1111i1111 1 1211: X11 -I 121: II111x1'11l.'iI1 - 12121111111 X111111a1li1111 11111111- 11:111111111I S111 l'Ix 12, 311. - II. X. . I RID 1'IINlI- ., ' f . . 111- "C'1 111 1211111-11" 1111111-11 IJ? 1111- girl 111 1111' sg-11i111' 11111 11111 1'1IsIL' 11 1-' 1111. S11- :11- 1 11-1 1- 1111- 11. 1. 11.1 11-1 - l1l'1 111-11 21 1111- 151111111111 H1111-1 1111 x1'll'1'II 12111. HL" 11111 ' UNIX UIIC UI IIIC IYYl'1I1y'II0l11' 'IIII .lu 1.2. .. . , -Z-1.1 V '1 11111 111 1111- 11'11f1111'1I 1111111-11111111 III CI11i1' 511. .XIII gl 1iI1i1- 11111 11111 1111' 1111111 11111. 111- "1s '111"11'111-11 '1 11-1'11I11'1l1- 'llI11 11111 1111111 111-1' I 1'1I 1 IJ. .X. R.111'1I 11-1. 511.1 I1 I '1'I1f1lI,' f' I. ' R111 I 4. 111 11111' 112111 '11I1'i111' 11'1- 11111 11111' --111-11 '111- ,1--'-1' .1111 1-121-11. -1111 1 1111 il is. BI' I' 1' 11: 1' -' -I 111' 1111' . 111' H 1' 1 1 I '1111' 2111 1r. 11111 'II0l'I ' -:ff---.V f. -1 5 -'- .W .-E-7-lui"-,W-,ww ,,:-Lf-V 'y.,,, - -.Ai-1.-.-,.,,5-,+,,.,1, ,..Y,1.4 ,N-511-,,.-.gqsi-v,..-..f ,,... .7 -, ,-. .-..---Q..-,gl-...ai , , : u-', .- . ' V, - ' b -, .iv h A ji .- ',V,. , 1- .Q--. . -... ,. QE- :I I b 1' ' ' x ' ' -' ' . ' , .i.,,f:z L---'... 4.r,,,31L1..1,-..J-..gg,L,,,,,g, Q.,-. ',4m:-i. . - 1-A: .Q-5,41 :1.1k,,,. J L: nu.: ,Q fu.--...-1.-.. --J.1.u.4.'. 1:2 Q.-.mga-:.:A-..: .1 ,,3g.L1Ls fh,gg,g.:9! C1358 of ThisImg-ingmii'pu-pail-zi1m'y yczn' I'm' In-unniiig si-iiims. il was slum ziml inspiring. .M juniors. wc' liziw umll'il1iiIul llllilt' ai lillll' lu thc Clilllll- llmml .incl wi ml .ilhuu .il .Xlrll ii li. Om Inns .incl gil ls in :umm lililk'l'1'lIl wzixs lmu' Iivllml In lllllixk' mu claw llll HIIINIZIIHIIIIQ OHV. 0lfl'lCIiRS PI'f'NiIlf'llf ...... ............ .... I I xniil XX'1il'ui1'L l'ir'e'-'lrrr.vir1r'1if ... .... Rziymoml .Xllgt'lN Sl'fll'flll'y .,.... ..... I loin' Xuicll KIIMXSS OI' IEPIIS l'nxl mir. lb, Xl.i4'llill1's. Xlixs lfmlhl. ll. Hillwlmk. ll. Xulvll Srumzl mir: Y. Rollwniirh, lf, llrmmu, R. .Xngmx I. Ilnilla-iw CLKSS OI lfill lzul war: Nl Xlmm. Nlv. N1'm'lrI1l,u. X lx.n1m' I, Xlnlmllu Nffuml mar: ll. Ilmllivll. l. l,uum'lx ClIlSS of XM' aux' mm' ll'lllX an ID1lI'l nl llu' wnun' high Nmhuul. lhc 2itIiXiIil'xill whialn w1'lmlli1ilmuIn': Ihl'llllllNl0XX'IIi4Il xvvlmvlu Illl'1'Xt'llIS wllull wc' llIl1'lltl prom' mn UIIIIIIINIZINIII zlml sclmul NllIl'll. XX L' IIIIIIL wm' haue' za hm' nluw :xml ll Ilm'zulv1sm'l'. Nl: Sc'm'l'c llizl. ul-1-lc,lf.ks I'rf xnlrfrl ..... ........ . . ...KIINIIII kum- Inwjmwlful , ,... UM' Ilmlllvll Mfrrlmx ., . ,..l'l:n1miN4u1lllL'rx f"!VY' '::-fff. 1 - -.11 ,- -n'q,'-- .-17,-,.-,yrrfvvv--,--.7 Q -. , -.,-.-.-. ,-,y -p7,..,-- V..-,1-V.. .,,Lr-5-qg-vg.-,:4..-KVI.,:.,.-ff.: .h .-.-f- Q.--Q47 2 . , , " '. j- 'A T- ' ,- " ' " ' , " ,.l 5 ,' ' 5 X L ' . ' - C I A I' I I I A p , 'P . Z, -A: h .A-,. I . .. 4 l. .,'-' it .. 1.4 1 . ' . x N ' 11.e1gm.Q..-:ig-5 . .Jn 114,40.-pf51,4-,,H-2.-.g..,...,-..--435.5-glgghyfmf.-.L LIASS OI-' ISHS lfiml mrrz IQ Ilcxlnlulm. Xliw Nlmnnigluxnx. R. xxiHiLIlI1N,xilP1.I Xllcn ,S'1'ruml rmr: XY. l,iIll1'. la, 1,11-gwll C1355 of 194 5 l'ruInm-nf XM' Imzlllx mlnllu-ml llml liIll'lIIl1'l' wanting im l12ilIk'llllX lm' Iwo warn. XX L' aux' lnmul lu sau that wc hun I7lllkli1ilJ2llK'llill umm ul Illt'NKINIUIAN1llliYiIiL'N2ilNl ullclulcml thy wciznl lumlirmx. all xsiluznlmlv In our Iulun' rvplntzuimm. 5-H,-1-V, -I-vw -. '-7. ' rn-f ---,v - -rp-f-1w,f,-v-T. -:-,-.5':yw1'v1--A--,-7--,-...H-.-A X f.,-.,w-.-,,5v:.,,..Y-51...-,Inv .,1r1-gywg.-,qu-2.:'-,vi-gf 1,1 .-,.,-.I -1-v-fp-vga-. , A ,. . , X . , . . . U I I I . ln - - 1.iL1 " u -1' -- ' U -4-- 5,9 5...-'mg-' .. ..z...u .1..4.Q,mg,g,,ug-2.-.u,3,l,g,-,Ja,,,j.'. -..-.y,Ag,g-J,-.1 ,gggggfr vm ,-,sg.,-4-Q..--.,-..u,:g,.wz-:.'.-5,u'-....:4..4443, ,,.,,n,,,.T-,,,.,,,,1, ,,,,,,v .., 1, , ,:,,,,,v,,,,,.,,- .-5-5,5-ggv,.1,.,,7v.:,',.:-q1?..g-,. ,.,- ,-,.,,3-:.,,.,-.,,.-HL...,g-grqgyry-7.-,gn-1:-I-.v 1 ,- ,.. ..,.---58:71 id.L3g:.Ll..,1,,, -4211 ... .. ..u. ..:-.Q , , V, , A 4 h. , , . , W l W . '. ' in-fi YJ'-Eu... M -1- '- - -4 ' --:.,",,,-Y,-,Q,."-.g.gAgLQ, ---ziiiwf.,-Q5 E14.u,,,,..1A?41ug--,f:2,g-D.. Class of 1946 Nlr. XX'ighI. zuh'iwrul'ul1l'mlzus. han guiah-ml us in ull XYUIIQIX1' mlunv. 'lhc play whiah wr IJl'L'NL'lllt'il lm' Ihr cmnpctiliun was an rmncdy clllillul Ul':llllL'l'u. .M eighth gl'2lill'l'N. wc- haw :ll- I1-zuh' mzulc quite ll lmlzlcc lm' 0lll'NC'lY1'S zu .Xlmh'ich, XXX- look hn'wa1l'4l ZlIlXi0llNlN' In our lhlllllll' xc-urn llt'l'L'. CLASS OI- Wh, l'nxI rmv: XlllllL'l'. -I, Rusk. P. lxzmv. NI. lhilmlilh' .M-1111111 mm: Nl. S1-an'Ic. Nlr, Wight il xxx Ol' lvl? lull nur: X. Nallaiwpf. Ilullx,lilxxmmml,lx.U1lvIl.H llnlm Mffffnl :Ulm Nliw Xlmlliwu R liumllmll Class of 1947 llmix is our lll'Nl ltill' :ll .Xlclrimll :mml wc- um Kt'l'lllllllf N llml wu lmu' an lam' lIlllDl'L'S5lUll ul mn' Nllllllil. XXI- lmzlxc :ul lllNIL'Kl1llll'Sl'lXl'N IH thc way ul an high xmlmnl mul wc lluu- pan liaipalccl in llu' mzmx' CYCIIIN upon In us. Our l'UlIIlJL'llll0ll play w:u"lSz1l1's Big, l3zn'gz1in". NIiw.Xul1ixm1 is nur M-ry ulmln zulviwr. You will wc ummm' ul ux in ilu' Iullm-. 1 . Y, '--,.,-- , -nw.-U w. - .ff-Tzlfjfv-vr3'vv.i.5,:rx'!'?"'Iv.,.Zy7'q,,.,3Y - -.-,-, -,-7,5-7.7,.,.'t.,.-gl.: ,fgtzf-,Fl7.,7,iq-,1T,,,,L.:..,-, .,,,,',.7, A, -, -, ,,-Ftnri, . ' ' ' ', L' X' ' ' 5 "'. ',-' '- ' '- -- g1g,g,,.,.1.A-gvug-,.,:-3,-,gh-L.-.3,,'g,4Q,,L,',5-,gN,.L,-' . GOOD XYILI, Ml mir: XI. Umhs. ll, 50134-I, XII. .xll!l'lll1. X. jullm-N. S, Bl'l7hll. P. .XIIIXIUIL S .mul rum: xl.IIll'l'. I.. Xl ., , .N mu. lx. ,Xlllll'lNHll. la. NJIIIKINCLI. X. lI1Ig5lIUl!I. li. SK'iIlll'. Nlmlimlllvll 1, l.lIlXll. I. lla lll.ll.IlN. lx I'nluxu1.l.. ll.uhm', li, xlLl'lUlI1'X. b. Nlxmn. l'. Lglllcllnll Ilmfl mm: NI. l.1hln. XI. l'1.Illll'l. Y. Rnlln-ll1i4ll.N'. l.illlL'.U'. liishulx. R. XVHIUIIQIIIDX, R. Ruhlnil. N. lIUllll'I. li. H1'ikL'l' oocl Society Busy with zulclcd nlliu-du1ic5. Cmul XYillc-ls lmw bc-cn Swad- ily on llll' job, Nlcllllmcrs arc clcclccl by lacing slnggcstul by ilu' iiltllllf' and linzll um- is llllfllll' by Illl' CL. O. 'I'l1ixm'IulJhz1s l't'l7lkl'NClll2lIiYl'S Imm 1-zu h grzulv. Pinx urn' zawzn'mlc'cl Im' lwu Xl'lllN tbl NCIWIKK' Ol' Illt'lllIJl'l'5llllJ illlflllg' NUIIIUI' yiilll UI- I-ICIQRS l':r'.si4lrnl ,.... .............. .... . X glllllll .Inulu l'1rr'-jnwniwni ., ,,,Syclncx lirmvn M'fz.f'I11rvx ..,. ..., I 'hxllix .vklllxlmm 55-h.-3 ,Y ,V ---'vv 1---V-1. .7.-.N-ng,V-.f-2--.1-,-...nm-Lrvvvwv-.--.-7 -. I 1 -.-.--- .-:fi-:Q-J-.f-,-.-fp -Q:-'1'9:-fp--Q.-11fI'v y,-r,-yf--v,:- .-, --.-- -1:---fu-if.-gg-: z . . ' .- I 4 .V . . . i .. , . 1 I .. 'I : Q I ' - ' ' , . H x - A f , + - . li I .. a vw 'iv -. hh. 'I M . -1 -D A V- M: ,U . A' If ,gb I , 3 . . W ' Q. 1 if '1"'+Q""f'ff ' 'JT , 1 ' 7. f 1. enera ISZIIIIZZIUOII lust 'ls ll hmm' is wuxnumlm-In-cl, so his thc- C. U. Iwi-n cum- lnlvlvlx l'K'0l'gZlllllL'll. X lllll illI1'NllUIlN .md prulxlcnls fHllCl'l'lllllg ulmul g4lXt'l'lllllt'lll urn' iliNlllNN1'Kl zlml plamm-cl ill thc lllffllllgx lllc C., O. L-llfmu-ml llu- mwx' NXNIUIII ul unrulm' lrzllllc zlml ll2lX't' Illl'il'Il mx-1' ilu' uwriclm' lumix. XXX' alll Zlglli' Ihcj llzlx 1' clfmvz llilll' lull. IPI' I' HZIQRS I'r.fwl'flf'f1l .. .. ....,....... ..... I XK'IliLlIllill Xlillul I 11rfn4'xnl1'rll .. .HX ima-nt Rurhvlnimh Nr: zwlrllx lknwrlmrvr ..... llulw Surgvl l1l.'1'v'r ..... . . XII, Stull I-ns! low: X,RulIwln11l1 S'r'nn1flrrm'Z ll. Xlalr llll ftllifll wmv: li. .xlllliIl, lil-ZXICRXI. ORCLANIZX I H Smgul, XIV, SHIII, ll. Xlillur. .X. JUIIUS l1'Q,ll. Nurvll, Xl. SUIIIN, R. XX1lll:llnx.,X.h 'mga-l.I-. IXlusc0.NI.Klu41 vm-rs. .X, Kam-. 'l. Rirh, P. Kxmc 111-IRI l'111l 111.1': xll1Il1'X I.11111,g. X l11111'1. I' S1-.11x. X1iw111111111 It. X11111-111111. R. 1.111111 Y1'111111l 111.10 15 11111111111. If. N1'1s111111L1'1, PQ. N.1111111'11. 1. I1.l11. l.. S111i111, 1'. X11Xl 111111: 11. 1.1-1-1-111-. R, 51111 111111. l RL111 I 11111111 XX XIII1'IlIlIN 1111111 111.11 R X11111111111 II N111g1'I I N,11111I111g I 1111111 111X1XI1-.R11X111l1i I111l 111.112 R I.111.1x. N. I11'.IIl XI1w11111I1x1Il 1-1.11111 15.111 X11w 1.1111111,1 1, I 1111-111' 11,1.11I.111.11 N1111111l 111.1: X1 S1-1111. X X11-11. 11 K11111-11. 11 N111 g1'I. Il. 15.111, I R.11gl11'll. I N.1111lI11'1g. I . I 11111: XI 111110. I' X1.11I1'.1l1. N 111111. II. 1J1111111111111x1l X 1l1111.1111-111.111. 11. 1511111111 1111111 111.1 R 5L'g1ll11. l X11ig111. 1., I.1111111111i. S 11111111'1. N. 11-1-111-1. 11. 11 1111. 1 N1'1'I11111111111'1. I.. 111 l11111.1111-1, 1- S.11111w.1. If XI.1I111111'1 XI 111111111-11.1 . . 7 . H1-T1-1 Q111111111-rc111I CIUI1 1.1111111'111111111 111111 1'1l1'111'N1111'Nx ZII1' 111111111 111 xXvI11'111'X1'1' 11111 1111111 111 il c111ll11111'1'1IllI 111111111 111 1111'I1lIJ1'1 111 1I11' 111-111 11111 IlC'N1'11X1'f:I11I1 1111s 111 111' 1l11111'. 1I11'N1' 3,1111 XN'1'1'1' 111111111 11-11111 11111111 ix ll 112111 111 1111' Y. XY. 11. ,X. 'I111' 111111 11'111i11g 111 11'1111 21 I11'I1J1l1g'I111111I. 1'111X 1111-11111111-N 111111111111 11121111 I1l1NI111'NN 111111 I'I11'1I111'1 1lll1'1J11N1'111 lI11' 111111 is Ill IJK'1111I11 N111I1II 1l11'1'lI1lgN, X1111. 111' 1i'1'I'1' 11I1l1' 111 IIZIX1' 11111111 111'1JII1I1'111 111 lI11' 1111111111'1'112lI 111-111. 11111 X1111g1111'1 8111111 N111'111I il 11111111 All ll Nl111l1111'1 1111111111 111 X1i111Z1111111111, lI11' 111111111111 1111x I11'1'1l 1111111-11'1111- ill c1l1111I15I112I111'.111111I12lX1'.xQlI1I1Ql 111-ll 111111i111'1I. 111111-1. I,I11'I11' N11 XI11I111'. 111111 X'1'111ll ll1lgNII11III 1'111I lI11' ll111If1X1I111'1' 11111I1'11'1111'll1 X1-11' I:1'1I' 111111110 111111. I'1111111'11l .. . ,. . ., . ,..11I.111u 11.111 1J11l111Rs 1111 111111111111 ..IS1'l1N 1..1II.11x.1x l1N,1H1,.11, 1 1 4--X1111gJ11,1Sl,1l1N N1111'1111 ., . ...K.ILI1I1' I.1'I'1'111' 111,,1,,,.11,1,,1, H -M.1gA111l11 111111. I1111111111 ..., X.1111x 111-.111 N1'11e'1111'. , , 4 .I-Vlxip ,Xll1I1'1x1111 l111'1111111'1... .. ., .,., I1LI1ID.ll.I 1111111111111 S1'll111l'N 111111 IJ1'I1l11gI11g 11111 11111 111 111111111-1 1111 I'lllg1lL'II, I'I11'Ill121 S111i111. I.ll1I2l I111111111111. Xl11I1'1'1 1111111111111 111111 xI111'II111 111115. ,J 1 -4.4 ----vw -1-.-"fn '11v--- 1 -vvcwvw-wg-av.-.5.ff1 Y1'-,1-ff-:.,-.3'v'ye-1 3.---1--::5':'r1-:'1--11g- -11flYT!lr"7-'H:F"'-:-.'-"I"P"g1' 1-. "1"'if":!"f'?'-1 J . h , ' . L X . . , , I. . V ,,.',-1-'gf1,1111-.'11.2i..f.1i.11.bgLf.:.f...-:L-:,,,4,.i.1.f,g, 11.142--.1w.1. , 2.1-: .1,5:,g,g-,p.1 ::J1k,J..- q,,.'. w11I1x1111, Y II1'l1.111II. If X1'11111.111.1'1. 11, 111.11111 R , - . -.,,,. - --,-. .,-.. ... , ,,-,,,,.,,,,,, .,,.,,.'l,,T, , ,,.... .V ,. Y ,-..-,- ..,y,.-,.,,.'.. --. .151-":'l:1'-"fl-e-eff!-j --,-- ,-11"1.:- -, 4- - -gf ff V . . Y . . T bcnnor lJL'll1ltlllS llll7 .Iunmr IJUIHIIIIIQ lulm Nlm-xlnlwn lfmk Pilll in :umm inn-I xmlmlzulu l'mln-1lin'nvu'mlwrxiximlul Xliw Xltllixllll. 'l4f"?"4'N- '-xllllkull l!l'I'1"l"l WUI' NW' V11 junior lligllvlx Illix X1'1ll'iUlllli'll1lllillll'l'l'Nlillg wuk. Nl'llIlll'N xx. Nl'llllll'N1 NUIDIIOIIIUIFN xx. mph .mtl l.m,k, dnl, Hui, ,mfg-linv-N Inu- In-vm mnm'u. Nll. l'ln-uszllll XlNlll'ilIlN'KllllJllIll'1l1lX I I N' I tl, I I' . . wu zu :mm nun uw fn' mm 1 vx 'rx -11 ' :mil wull ilu' mlvlmzllv. ,Xlll'l' Vlllll mh'lmlc'. llu 'f I U 5 .IN K fl V nlulu n-nnjuyn-ci ll Nminl lllk'l'lillg. ,Xlcllimll mlm 3"'m"l 'I""l'?-I' "IH" 'lm' 4l"l,5'I"'!- NNN Inm-I-N. will, IIN- I-My ,,j IIN- lg-,H qjullmx 41. Illllillll' ll1lXl'S ilu- Wu lm um-lullmmxlmlln. wlwn Iblllillg, mlulmx. lmxn- zullc-mlm-ml ilu' lfmn-mi4 :lu-x 1lll'l'liLQillll'.illlIll wnifn mlulm. l.l'1lQlll' lll1'l'lll!QN. ulmh nm- Ilvhl :ll 4llHt'l'l'llI N1 IHNIIN. UI I I4 I' Rs UI I H lxkx I'frxnl'11I . . li.41lr.nl.l lhwkrl I, ll My M I' Xl xl' In ln, mmf, 'ff mln.: Rulniluwu ff x ff . . . .. nm 1- 1 f 1' N X ' X I lx Nrrrflmx .. . lull: xulllulnl HH W nm H In l'14fgru1r1 fhulr flzwf. Hillllu-41 XIIIVIIIIIN .lml Xl.nIh.l lS,uu.ahx SENIOR IIPISX l lXl. lnxl mm. XX. XIIIVIIIIIN. I Xl1Xll1im' Xliw XX .ullrnglx R S.m!m11 Xl. li.un.ahx Xfurml 111.1 Xl lllrln. lb . . .' ' ', . 'lN'l. l. Smith. l' Km' lun I Nllllllillg. I Smith I. f:lillIl'N lfllvznl rff.1'Z H. fliN I N. nltlhll, X Rnlllvllllmll Q6 lfnl ww: I, 4-rm-1. N. Rub Nun. ll. liukml. X. Null ulx, X. UXQIII. I, XLIIIIII Smmnl mm: K.. 5lllllllll. Xl lh-swllr. IS Blink. Nkllel. R lmsnlm. N, Nll lwlrllzlll. Xliw .Xuhix lluggxlll, l. Nnlxh. l'. hm mlmu IX' IRIX Ilikl I li I-ini md' un Hum: I'. lillll mhmi. I'. II hailull Swrnlrl rim' un flmnj XII lclliux, XI. XS1umI.1.. ,lnlwx I. Ixullvll. Ii. UIXVIII Hmil mu-: I.. hula-mini. Il I'lux:ill. XIiw 5IlUh, XI 5L'lII'N. Xiu. llickinwn. I- fllglltlll. I'. IlIl.unI Iwunlh mm. I-IIIIIUN. II l..inpIw.n If.. XI.i1u-mn, I Smith. I Iiiin-II, if I.r I'1'xlc', I' IIr.iIrx, I' X11 Xllziluv. I IIt'IlNK'I. XI II.Al imhx, XI. II KIll.IlI. II Xuuug. Ix. IR-in. I.. Rug lll'II. II, IIQIII. Ii. XILCIII luugh. X. Ilmngun. XI Xlilviiim. Y. Ru-L' I-lillf mxr: I-. XIIIIIIIX. XI I':m'inu'.i. I.. Igiuvlmmci. .X I'x'Iuqnin. XI. NNMIPII, Ii Iaiunhuul. I.. C-llnslzulv. 'I kwrx. lf. Iknr. N. Ilmm In-4Ii.m. R N.mlm1I, II. Cul Inman. XI. Ilillsllmn. X II llgIll. XI loin-x,S,S.iIl1'i S. IIuILg.il4' I I IFR-XRX l.I.I'II lnxl :mir I.. IIIIM, II XIIIIIIQ. X. IIJLQNIIUIII. Xliw NIu.l1lIcx. l. II.lii. Y. XX ing I. l.1nm-N Nrzrimf mm I', Iiumllmig. I, Lulv. R, II:uIl4-x. XI. IILH imhx. XI IINIILIII, S, Unhx Literary G11xIcI WarwiCIs1te M its iizmim- im :lin-N. thc I.iIc1'zu'x CQuiIcI's Ilu' smlluol in wx' this 12151 Min' has clevel- . . I . I I . .A . . IJIIIINJNI' is in IIIUIIIUIL' ai gllilltl' IIlIl'I't'SI in thc mln-cl umm' llc-xx' :mal llIll'I'CSIllIg IKICZIS. Not mu' In-xlhwlliiig Imukx :incl SUIIII' ui ilu- gmail HIIII has it xiipliliccl Ihr- SIIICICIII Imcly' and IIIIIN whimh mmm- lu Klmclc Islzmcl. IZIIIIIII with IIIIUVIIIZIIIUII. but has IJITNIIIKCKI I'Iu-nluh IIZINIJCCII ll Ul'Q'2il s11ucxsl111mIc'i'NIisw ll Icw s mccizll cclilirms. .XII UI thc Ja Jerk suc- Q 3 . . . mlm N uhh' ICQIKICINIIIIJ :mil ilu' im-mlwix an-ss is duo In thc g'I'L'2Il work :incl HJUlJt'I'2Ill0lI lIIIlIIx lhvii' IJIIVIJHNL' ix I'L'lIIIll'II. ul zulviwix. CCIIIHII. :xml IIl1'lIIIDt'I'N. ui I-l1.if.Rs uliiiiczl-ills I'wwlr'nl. .. . , .... ,... , ...,l-I.uIu Iiguii Sulfur Ifluiwr . . ..,,.,..... Nlixs III-Iiiimlgi Nlltlh I IH !'rmi:l1'fil... . . I In-rrmluu' I,.iuu4L limlnrxx Ifluiwf ...Klux Ilinkinsmi Nwffrlflfx. . ...X t'IlI.l II.igNIl1vii1 lzlfllm I1I1'IH'l, . ., Nliss XIllll.lN I ilfrminn .. lmmllix Manny, hfizlm in flliffl. ., XI.llg1llL'l 5CLllS A "1-- 1h --vjjliy-v--17-4:-.j.g,:rrvrv1'-.-'rrw--.-A I -' ---.fv .-ffpfrf--1-5---ffl" -jefJ'2Fr-':f1.-:4f"yp.-f'!"h-'51-1 lflfflg'-'-1' ,V g'-I f"'TT'T AWN? "' vlfv 'r:"1l11"',7f1'fT1.5,:ifT?T'7'?'Yj'v -,-. fY'3jw ' v 1' ' ':r5':'r-"1":'- YH" -'!'jl"'7'FY"?"7j"'f5,--x"I"Yi'- va f' --- . -- -'-17--54-.Y--7-.111 .. , , x.u.A- 1 I l,,'7,'1,',,', V", QQ-,f 33' ,"-',' 4,LiIQ,5.-. 1.2: 1-,5:'..,"-5'-.i :LQ3k,g.,-1-Ii1,,Q'.,I52:.Q-.L-Q..--1-.1.u.4.'.3:Zg.'.Q35-:.L::.'.-4.4Q33.2.LQ'f,I,'A,'-,7,..7 Boys' Lvaclcrsl Corps Scicncv Axial Invcntion Clulw Many lumix ul llIlIIl'lIIg IJI'2il'llSl' llzuc' givcii l'lu' K'XIX'I'llIlk'IIlN wurkul um lay llu- mcm- llu' buys in ll1isc'm'psIlu'sl4ill wliicll llu-y pm- lu-rs ul' Illl' Sc ic-luv mul lmcnlimi Cllulm :nv wry ww, l'lu-nulslzilulillg QIIIIIIZININZIITKIUIIII liulll illIl'l'l'NIillg zuul ilu- guml tlllillllf ul simu' ul lu'l'g. filizlrlcs lla-lSc'x'uisr'. I.llll2IlI Simmux :iiul llu' IIIYIICKIN luis wfm prifcw Zll wxclnl cxliilmi- Cllizirlcx IX'ilulu'll. l'lu' gym l'XlIllJllIUlI. llll' Iiimx. lllix Ivan. ilu' Imp :nv lnvlmiiiig wx' mu' gmail which llu- lumix Nll'iX't' In llI1llkl'2l lui- k'I'2ll I-xliilmils :mil llUIK'llI1ll llll'lI'IDl'l'Xl1lllN vu' lcml mums. was IJl'CNl'lIll'il cm Nlzinli Zlllli. mms will lu- lulluwul llIDllIlNfK'1lI'. .Xml willi lfillll boy c'xcl'misL'cl his I12ll'l llzuvlcwsly zuul llll' NIV. Roliloll :ix aluli zulxiwi' we aux- sun' Ilizil :lim was rc'zu'liccl. llu'y will. III H flrxl ,MI 'S' l.lf. XIDERN' KORIN mar: l'. f..lllLlIUll. I ilirv. X, Inlmwm. l Seguin. R. Imuw, X. I.im.i I I. X. Sn nn xIlll'l'2lX. XY. Ii'lI'lI1l'lIll'I IS'xliL' fl rmr: C. Iiiixrvll. R Ixignii. R. Rum-n. ll, Suqm limil. R. f..lIlll. R, llcxui ID. Winn. II, Rim. I lxlvr. lfllis. X. lhilivtln- Ili I, IJIIIXIV'-. R. Smimr. I1 IIIVIILNUII 'l'lln1l ruzr: l'. I,1m:i. It. Xvl ilcrlnli. II. I.g1mlu'rl. R l'mmuu. Ki. H IllllIl'll. I Kull livlufxuiw. I-. RL-upgiill. K.. llauix, XII. Rlulrri Frrxl fill HI,lF,Nl.l-1 XXII INYFX I ION im. Nh, Ruhluff. Roluwlx. k. llmum Sn rn ul mm: R. Rznlm. XX lwrg. l.. Simuiu: II, mn-3 l'. llzuuluvn. R Il. IIINIIUII, XY. Rvxmrlmls. K Rcuuwlmls, Mmm. llruu n S. IQNQ walli- t.IRI.5' IILAIIIQRS' CORPS lfirst run-: S. KingsI'0rcI. S. I-lxciw, F. Blzihcr. BI. -jones, Ii. I.zmpIiczir, I.. Iacuhucri, I.. Ellison. D. Provziii. NI. Parks .NVIUIIII rmw: IL Bcckvr, XY. xIIIl'llIIIN. A. IIZIIIIIJIUI, I-1. .XmIci'smi. I'. Suzan. I.. Smith, KI, IIc:iIcy. Mrs. ilulf. S. NIaifl.v.-zui, Cl. l,c- I-'1-xi'v, If. Ihosui, CI. Swami, Iuml. R, SunIormI. Ii. Incu- hucci J l'I1irfl mar: I'. xI2ICI.CiIIl. I.. Ilcuwcr. S. Smulin. A. Ilcarw. A, Surge! I.IRl.Si .K I IlI.Ii I II. XII I IYI I IES CIUVNCII. I-nil mar: I.. Inllmm. I.. Iauu. Iim1i.4..I.s-I-rxi1'.XI. Xlui- lzn, I.. Smith, II, I.2IlIllIll'2lI'. Xl, Pznkx Vruml inzr: I". XI2lIlL'l'. K, I'L'i'1'x. Nlrw. fillif. Cl. SNAIII- Iimcl Girisi Lczuivrsv Corps Girls who Iiziw am "H" nizirk in gym and lizivc goml mmcliiig in gym crcmlils may hc iiicinlicrs UI' thc Girls' I.L'2ilICI'S'ciOl'I1s. Iluriiig their gym pcriuclm they supervise thc ziclivilicn of thc 7th and Sth -fraclcs. Ihcx' unilribulccl 6 . much lu thc hllL'CC5S of thc gym cxliihilimi. Qr-.-ff'-v l-'www-H y--:-y -x--lnfyv-Qvgvov,-.5,:.'n:vv1-,--,7 -5.4-.31 ,Ag i ' --'qw'-.-gp, :ipaq-5'-1:1-4 -g:1'Y1l1"7-'7,'1F1"'-g-5-w'I"!' '-r'A- , A- - -1g---f4-.---y-.fl-,- , , , -,. . ,.,: ,., ' , X . , . , . - - u . .1-.q"'-,'m,,' -,'5,',,','-,QQ-.,'.',3,',"-'Qulishff. f.2:1Q'1l.,",,g"g".i Agia.J1-5':1v.'.,u5g:,,i,.-g.-.---.-.2-44.16-5':-i.LiL2ax'f-JA'-':-4114416 'F' ' " .?+ 3- 'f Enmrgency Corps Czilvtcrizi Corps Nlznn lllzllllm :nv iliu' in llu' liiiu'l'gn'luX Uni' inziin lnirlum- is in gain uu'3Iu'lziliuli KUIRIJN lunx znul Nlr. Nlzuliwn lm' llu- lu-lplnl nl lllk' Nllllll'lll luuly In nmlu' inn' llll1'IL'll2l ark wliiili lllk'X lniw ilmu' Iliis yi-zn' in lxl'Q'llf fmlcrly znul NIII4Nblll-l'lIIllllllQ. llu' nu-inlu'i'x ing imlvi' llH'UlIl1'll0lll ilu' sa luunl. lliu- lu ilu'ir lllllllll Ilu' izili-uwizi anul lillxl' mi-1' iiniiiilm' nl. llll'tHlilil1lUlN.llllllllfilllllll.Zlllll lJllN liiuw pints ilining linuli Ilkllllil. I lnx NXNICIII lim u'lu'unlu'u-ry rnilc-ily lump-il N2lllNlllKl1ll'X 1-xi-n lllilllgll ii luis lu-vn in illJl'l'1lllHll unlx 1lNllHlllllllL'. J UI-Ill Liu mm ,RN N I l',,-Wlffff ..,. ,, ........ c..i..l nnil l"fW1l"Vfl4H .. .... vXl4"llXll I1-wx 'i ' l Inf-fpifwifll-111 ,l.. .... Innul If-gm' Inf jnfv-lfnf ISHN filll-nun , X f Xwrr'Hux.,, . ..., RiiIi.nil Klnminiuul Xurrlurx.. ...llrnix lliimik TN-t J"'l 415 Ou- liXlhRl.laX4 X' LURPN I'nwl mai: l'. lxfllilllllll. l xXllCl'll'l. D. Cllgimniuul. XII. Xlzulixun. C.. XXllcl. C. K,iunu'x. XY. l'n'l'iln:ill Xumrrl rim: R. XXilwn. l. Bailm. I. lgl'IlIll'll. F.. I-'u .nl. R, XXillunglil1x. I' l'inkhgnn. ll. l,ivgi-c. U. XX'x.lll. ll. XYXQHI. I llinli' l C.XIAl'1ll-IRIXVKJRIN I-nil mir: l. f..lSllN1llll1l. ll Rnmik. Xl. lmxsis, Xll. F,iwnsI:nl!. ll. Klaillximix. l. Rmllnlilx Xnfnul mar: N. I-lnlu: Xl X'L'iull'Lwi1i. I.. K.lnni'4ni. X ll2lIlll!ll'l. ll. Xlulcisun. Xli. Kiiniigiliuii, ID. Iulnmun. li. lux F.. lgnlrlnuii. I. XIIIIILIX. XI. Xlanxli lllnfl :mit ll. ,Iinnw S. Xlil lor, X'. Nunn, X. kznun Xl. Kcnzilnin. N. Sclizillci. F.. K-ivcx. I'. Xlanxli Q0 , GJ 'S W 1 Sy 39959, BAND lim! mar: l'.f1gnu'hun.Nl. lk-llulix. H. XHILI, KL. Slnulin rfunrl mln: ll. Nlaullmmlml. Y. Row, l'. -IUllllNUll. li, Russ. ll. 51'lulll1'r. .X. Ximlurls. l.. C-rillxlaulv. B. Iixnmzm. G. f:l'llllll'l'. li. Slmmlu-rg, li. JL-we-Il. Xl. llirkcy. li. Pcluquin l'l1inl run-: li. ISL-mkcr. Xl. Nlzuhonzulcl. l'. Alxonl. D. ,Kxulm-rson. Al. liurkc. li. Nlgnm, ll. Nun-II. , Xlr. In-rn. NI. N xmzm. S. kung. bl. XIIICIIIIIS. C.. I,rmlu'l', D. Xuung. N. xlIll'llllIN. l'. I uxlu-1 'umlh rmv: j. Conlrcmln. R. Calm. R. lirnulrruu, Il. I,zunlu-rl. l-. Henry. W. Rlnrrimn. ll. Xhwl- uvu, Il. lu-Cmis X. Nlzugnnn. A. Mzulum. R. Ruhlull. K. llnulu-nrciwr. I.. Sinunu-. QI. l,L'lv1'lLflllU. li. xilllll. ll. llcllcxuiw. 'l. llllggllll. ll. Nlillcl' Illlll mar: XI. l'ill':u3lix1. k. XX ilmux. ll. Xlzluu-ll. K. Rwnulqls le 2111 llighligluing out on llu- lu-lcl ill llu- lknollmll gunuw. ill XY: wick Night. all ilu- Bzuul flUlll'Cl'l zuul ill all ,Mu-llllmlicm. ilu lrzuul has llzul zmolluw' Nllt'l'L'S5llll yin' lu zulcl In 1lu'1r lxsl. Ml l'c'rzl skilllully sulu-rviacml ilu' musical 2lll2lllllllClllN. wlmilc LL' fll'lll5l2Hll'. as clrum llI2l,lUl'l'lIL'. mul llli' IXX'll'll'l'N l0lUl'l'llllf' lul llu- Imlul into mzmlu-N. -' -'2"f':,i-.fir-'-'1"f' ."f!v.--..,.- .'T'jil1Qwifi-,-:v-j-,3.:. 1 V' -E.7n-'-1,w-:5i:f!?"-1-35 :fri 1-ffvfi-...-1 ---fi-iq'-3:13 1 A . '. ,, L X - , . h , ' . . I V 1 5 I A r I All r I A ll , 4- ' - 4, 1" I I .. ns.. .-LfL,':'...L-A..:1 .1.:.a.z:.,,,,' -,3 ',,',,-H, Q..-.,'.',5..,"-,,".-.1-g --,,-.-. 1.25-,jg-Lg-5,-1 :1.g3g,.,:-: am.: .1 f4:,.,,-A-.. - -...:.4,M4. af- 4.-.53-Q,-,4...1 .f mg 4 . -Iii vu- Y. :-f.- wwf. rv .iff - -iv.-.5,::n'1'1'1'-.-'-'t"1-' '-55 1 -4..4..f-f...xk..:.4uuuml.4fsnh .I-sun lll1iOI' Zlllfl SClliO1' .f. '. -,.' .lP: .. 3 un.ui-J--:u.LMr rcllestras .Ks zinollicr war rolls In. thc Iwo orclicslrzis have cznricd out their ClllL'l'I2lilllllClll lo thc utmost. Min Svcnson has tiil1'l'Il'4i llic -lunior Urcllcslrzi which plays at all unior High Assem- lmlics und Iunflions while- Mr. Pcrzi. on the other hand. lczids the Senior Urclicstrzi plziyiiig ul the Scni fini 1 " SCTOIIII mzuz R. G. Hahnc. N'ild. T. S Third raw: A Dclicvoisc. Fourth row: N. fm, A. Wilcx. K. Dutton. XY. lloiszird, X, Gordon. S, Kingwfonl. Xliv Su-mon, X. l'.im-noni NI, Simone. or Ac livitics. jl'Xl0R .XXII SENIOR ORKIIIESIRXS R. llcnncll, XY. Iillinghaiit. Nl. fil'CIlil'l' . Nh: Peru. P. licnnclt. W. Nlilcnius, R. n0lllll'01lll. S. NIzii'sJ1nTllW. Lindsxiy, mith x ' B. l'lzu'dwick -1 Nlzignzm, C. Saxon. K. Reynolds -R , - -..,-.44-11195-gly1.,-.,., -gy qzgrrgynx.-QA-5:1-2.3-,-y1vyf.v.r-,-.-.A .-,.,.15n:5-If-,-7-,5 -5 ,.. , V J: - ' '.. Sanford. j, Britfliffc. Xl. lluliotis. j. Klonfrvilxi. l'. Ullgglllll bqxlitr-iiiiix, J. Xllu H . Boyd. G. lilciech, D. Duiioliw. ll. Westcott. H. Xlaiwwcll, lf. l!oclldorl'cr. I- .I+ 'H K. 1-lRlN' Ill ill Il Rwlrllwm. ll llmwl X11 X, Smilll. Xl, lllalxvx ISUXN' lll lllli lux! 111.1 I .alu- Nlllmxglnlxx Inu ffm" X.ll.1llx,Xl Only Il lmlmlw, Xluv lllllll x mul W.,-: X, Hung. l lvl.Illll. l llllm-x. l lull Xl Ilrl urn I lllluvx U Rlzlmlrlxull Xl! Xlmllvfll, iv llqum I 5llIIllI Nuffwi ,ffl l lllnylmu C I.m1-vm l llll"lwx X Ruln-11, R lin-ull ll 1 ll Lllwwu, XX ll1.nL1- I Nl I Ilmfl my K l.u111,nc.1 R u ll.ul4lxsIlx. lx ll.e'nmnl lx . , 1 X, . Buys -4-H C lulw Cvlrls -l-H Clulw llu' ilgrlclllllllill IJlHll'llN ulaimlm ilu- l-ll llu' l-ll Cllulf is ll Ilillltblllll lll'QLlIll!2lllUll ilulm Inu lxmlm'1'lznLm'n lmw uluuu ln-vu Illusl NllUllNlll'l'll ln ilu- l'. S. lJvIml'I1m'nI ul Xgllllll uwxlul uml lmw mm xmm' llmn nm' lmllu' lllll'. lllIlNlNllllg ul xuung lmwrlwlc- lmvlxwvxx llll Hlmlum lm' llu-il llllllllll. I llc' NllIlll'lllN in this uw-N nl ll'll1lllfl lHQ'llll4llll'. lllv an lixiliu nl mlulm lmcl it ll xl-lx lllll'll'NllllL12lll1l Vllllllllltilllll llll' llulm aux' Illllllllllllll xc-wing Im ilu' Ru! nm' zmcl zur grulvlul In XI1. Nlmliwn Im l1ix KJKIJNN an lXVll2lNlllIllXlllll1IlNK'lYlllQ.lllllllUUlxlllQ, lulplul lczulc-lxllilm, lJl'fJlL'llN. ul-lllnliks Ullll l4RN l'nw!frff , .,,.,... .xl.llllKlIll1lI I':rxl1l1"ll ...,. .. ll.eIIr1 lllsI1.u1lxm1 lnf Ifnrxfflfrfl. ,. llUIIlllll'.l lmlvlm lnrffrvrwf1lr'rfl. , hfmlnll llmxm Nfrlrwv ,.... , ,,NXIxi.l Rulvilwm M-fvflffrx, ,.,. l.mu-llu' llnlnnx lfhmw ,.., ,Xllw lillmll I V, V:--ff:-rf-, Qnf-y-'vr-f'-..-glfw,.---A-,+,f.-rv-v n ,"":-w- ...VN x . -':.-,r'rJ-."'w'rQ-'-f'Q:f':u?'7T'f','1'-"'j:.'fhh- nz- -'. ""f'j"5 . - 1 I . , , , . .I N 1 i IQ l"lfQ' L r .IAQ ll il Ll- l QL ,,g,'-, 1-,9.'Nl5.:'1..4...-lip-"- ..l..LL.:1:',,,-T., ,,",,,.,.i1.i,4:z4414. . ..g-l gLg.g,,.-1511.,.'A,QQ:f,-.......-4.2.4g.l.-.a.-.':L-.545--Q, 0 'VL' 1' -4'-""1 h 'vit' "' " f ""1"1'-'5-"1 I . V7 'lv ,-lf x ' '---ff '-'rg :4:'1'-"':-- 'rig' -f!j:f'TFT'f1-Tnfalfi-15,-.Y :lf '-iv' A- . ' ' ' 'E"'."'.'-'?1'.'3 - X I 6, r - . - , . Q -V i. I ,, --K ,Aw , .v -I ., , vs, in ' ' A ' 39111111 f ' ' 'R 1 -f.f , ' A U -5- N' , f.'R Ii., ., , h f5f?fv, , ' .ag-.'.,,, -- .1 ' ,, ' ,,,-'-,,,,.,,' ' Q,"-,.-Y-.1g..5. . ..:-Q 5-,5:,g,Q,9.i :1g,g,,,., 1-f --1..2.u.lq.a-.1:.-.gyZ:g,- .'.. ..f'.-.g F ,3,-fzimgji. PlliTfOSl'fll7lly C1 lllli llnx mgzlulfznllun ls um- ul llll num 'nm llllll lll lllm' xmlmol. l lu' lllvllllwlx ul llll'1llll1 ulll mln :mx lJllUlHQ.l'lllbllX work lm 'IIIXHIIK' In ilu- sn lmul. l lllxlslll1'sulll'u'nl llllll'l'L'Xt'lllll' simlcs lwing Inmlinzll. lwllrrlfryzllrllx xx 'l wrx Illlt'lll'Nllllg lmlmlmy. lK'll2I Nlurln .xml Nl.nx Xlllllill :nv Ilxc llL'2l1lN nl an lm-simlillh unllllllllcn' Olll mx. lxalllllccn l'n-rrx. lluwzml l'0llIll PRISSS 1 l,l li l'nxl mfr: R. l.lliilN. Xl. IUIICN. I.. R.lQllL'lI. Xll. lul'm'l'. N, llt'1lIl. Xl. Xvn lllwm Munn! mzr: l'. Xmxlun. Xl N4-.lla X. lMxn.ulJwll.1l1. li Rmmvll. I. l,1'lc'xl4'. l ll.llllQ.lIl. I. Nnllxlvlllx. ll ll.1ll, l . Nlllllll. R. llmullrl X Xxvlx. R, mlllmxl, l' xllll4'lxlIll llfnfl mar: ll, lllllllllll, X I mug, N, xllll'lllllS. IS lllalw. lf.. Xl.Illt'NHll. 1 Rock. l'. llluwn. Y. llgll' 5 Nlltblll. li. Smgcl. I.. Rum l. xxl'lgl1l.l',. Xlzllmxxm. ll llllllllklflx cl' llll'llllJ'.'lN ul 1OlllIlllllt'K'1ll'l'Z Crzlu- Nlur- 2 IJFCSS C lllli crQlllllllQlll1llC'Illllllllllxllfl lllrxlllfml lNlll1 plxlpuw ul ilu' Flux Lluln. Nlm-zulu-lx. wana l1ll'll'N Ill UYQIIIIIIIIIIUIIN, l'l'lJHl'l QIIIN ll1lIXIlX ol llu-n'1lulamNlx'. lm nm' cn' llll' ullumx, wlm Ill llll'll H-lux xl lo ilu' 1lcxuI:zupm'l'. lun' ll'NllllN lvzul lllc- ll2lIJl'l'l ul- 1- lK'lf,RN l'r1mlvrfl., ,,,. ,...... ..... , . ,X.mu lH'.lll l'1rr'fw1xl1lrllI.., ,l ill R.lgllt'll Mvvrlrlrx ..... ...Xlalgallcl I!llll'N l'llU I UI-R.Xl'IlX C.l,l li I'lHl mir: U. XX llll1lIIlN. R. ll1lllK'lIl'. XY. lillingllllxr Xnnnrl mfr: Xlulin, Xl Xlmmx. XII: Nuxlmrllizn. lx. IH-nu. ll. l'ilKllll1llIl. I.. XllIll.lX Ilural mfr: l'. lulglmll, l- xl.Ill1'l, R. Nllllgl. Nil llillllk, R. llgullcx. ll. Xl.u Ivgm. l.. ll1luIli'll. X. Sm grl. ll. Nlullqll. Sm-lin lrimlrr. R. llmlzlllm. l 4-llllNl1l1ll'. lx. Nm-xsrllgllka-1 I-umlll znzw: llunlgllx. Xl fllllllkll. l.NIllllll.lg.X1'N lIl1ll'lxl'l. P.. ifrvvl. lx. Rm llfllllk l. lllllllllll. l Wriglnl. R. ikurlin. 0. UI sl'II. Xl. XYzn1l J -I-".-r. '.',. .. ,V -."',- '..- '1 , .- ' 4- N. . ..-- 4- .gQ3,5,ggf.Q.1i14..:.qd,p.,u-..L:..4...-4:1 -..L-ufl1..:.-g,p-..g,L,,,,1-.-,.,.:,.y..Q,4k1.i.-. l1',.-lhggpkjlixhkuh..-1-."11-1.'.-u!J.'...4.p.:.---.--.-43.43.122:.'.p:5.5'-:..J:.',f:.4411 IIRXXIXIICI l1I.lAII UIfI"lCII-1RS I-1111 mfr: Shirlm S11111li11. Nliv Ri1I11111I. Ii. O'N0iI. I.. Rum 811111111 111.11 XI. XI111114'. X, II1'.11w. XI. IX.111I XRI NI XII' XXII SI V111 LRICIX' lnxl 1f111': I.. KIl1.1111111, I XI11111Iix'. Xliv lN's11141111l. XI1. IIo11gI.1x, R. Ilu11.1I11'x. N, I111l1'11 811111111 mar: R. RI11114I. Il 1111111111: II. S1111111I1m'1g. II. Ixil11'II. S R11w11. II, I11I111' 11111. I. II1111'lI, I.. Hllmnx. R II11111I11'1 llmfl mm: II. f.II.IlI'. I-. XI-llsIl.III. I. Si1111111111x. II I1111111.1111. II. 1.1111 I1 l-Drlunutiv Clulj Art Stuff Illlll Stag? CYl'M' IIIINN- 111-nplv wlm wixll 111 lulac IJZIIII i11 llllf -X W'IYI'l1'l l1""""" W'1l'f'l""","""'l" nl II11' CIIYIIIIZIIIK lm11l1111ic111s IIZIXL' Inn Ifnim-11 "MINI UItI"'N 'N my QIWI IIIIIIIII III IIIIS IIIgIIII 1I11' 1l1'z1111:11i1 1I11l1. NIL-111l1c-1's 011101111 IIIZIIII 'mI"m' HI' 'XIII NMI f'If'1"f'N I"'N'f"f 11111111 w1i:1l 111111 I111si11ux 1111-1-11119 1x'l1i1l1 w1'1'1' I1n1l1 "ml" UI' IIN' I'l'l'I'f "M lllvy 11lwI1g11n1 SOIIIK 11111-1ul111y, :1111I l11'11I1lg1I1lv. II11-11' Nlllttxx wan "I IIN -"H-"A"I' ""m'I' HH 'dw CH PlmmlWm-,,,1,N l,,-,nlllu-il IIN- l1m,,LNgixj,lg lz1xLx111'1'r1In1f111s l111l IIIVX lillxk' IIIZIIII I111111N 111 1111! Ifilxltl' plum. I1111'1I klllll l111i11sl11lNi11gm11L. 111 1-11.1-'Rs l'11'mlr11I ....... .........,. ..... I 1 1I1I1 XI111.111 I'11w.f11rml1'11! .... ...... I 2lil11I11'lI1 U'XL'il S1'rrf'lf11x .....,. ,..... . ..5IlIIIl'N N11111Ii11 Iflmwz ....... .... X Iiw IIILIIHIIL' Ri1I11111I Irlfrfnlnrf ..... ..., . . . XILIIX XXLIIII l1'r'j111 w'11I11l11'1w, ..I2lI1fI.11111'I RM111 IIII1 X1iNI'w:11x1- llllhf-NI.111 XI111111' -,--. -rr'-Ply---vv k-7,fT11fv,v-- 1-.-.4.-,::111'1-vr-.viv7'v.,-l gzluw- '--,ju 1':f5':f-Jw,-'ff-1:3-'-1j:T'1y:-1?-in,e11f1--3:51,-1+v.:v-..-, ----Q-1:4-A' 1 .' I I ,'I I 1 X I 1 I, ' I I- I . , k I IQ I- I Q fi p -.Ll11l1" It I I ., ,4 " ',:i,4,3,,-. 3g.1:1L:'La..-lip-H-.4..2l1.f.i,L-.-5' ','1,',, ,-'-,Q-,',,'.,3.,'iQ-1-5-4,,'. -..-LL-,43,,,,g-J,-.1 .L.il:.i,J.-. .1-...-n-..--I-..f.---3---4.x-.--A----a-..4x.---.---144 CIlL'Lxl'IL'1llIk'l'S Riding cwlull .X xc-rx Izuwc- Illlllllitlk ul .Xlmlrulmm-N mulx In YL-uf Rall! Rzulll .xIlII'llII. UIIIILIIIN lllc' lu' . . '. I' , . . .. . , , , ruling llus wamnl. I lu' 4 lulm mu mln ull-ml lllllr mlllzu' l'l'll'1llIl wlmll nur Iilllllllll alum-l'lvmlc'u . . , , Iwo mlzuwx alclxulnmvcl :mil lK'gIIlIIl'l'N. null gnc ull! with lo llllllil' um' ganna-s Ina-lu-1' :nml . . I II I . ,I ,II , I I I I gfflllll1lIlK'IIl1lIlIlgIfll'2l4IIllIIll'IllI'I1lk. .Xlmlllcll u an x nu . 11- NCIIIUI' 1 Il'l'l' vu vu run- . . I . . . . . I . I llllllt' um Hll mp 111 ilu- llllclxclxulglsllm Ruling 1-11 Hl'g2lllIlt'il uma- Ilwn' kllllllllll lllgll IUZIIN IIIIIIMI NIMH DMI III II III Wm III I I 1 ' . ' N ,I 1 ' IN I ml wc- mn' lnlx In llltlll. Iusl zu mlull luck I I. I .I . I I I . ' . an lm 1 lx. xv num 1 we l'l'l'llIl or 1 nu- Xl n lu lllc' zl1u'llc-zulvlx unnmg up ln-llmcl llwml I ' I , . I lu-lungs ln-111111111-lmlly lu mu. f.l'l'l1IIllIX lllll lx ll goal wurlll working Imp s . , 'X .. , Q 0 -rf, 'QQ gk: I.III'fIiRI.IiXlJI-IRN lull mm: X, lung. Xisk Dlx. I.. Smith. X. Ium-x XI Swan. l'. Xlnllcr. 5. IIUIIIUI Swmnl mm: I llll'll'I'llll If Nlnllunm, lx. I'4'ln. ml INIIIIIX. I Ilullx. I" Sulggml RIIDIYC. c.l.I'ls ' l'lnI mm: I-1. Rllhllll. xI1lll.l. L. Ilvnlm. ll. Pm Hill. Y. XYilkius. I. lulm sun, I'. 1.11-gall. S. Nuttall, Y. 4,14-galil, Y. Ilnnxligqnlx. li. I'n'1'L4-1, XI. l.ilrl1x, I . I-lulm. I'. Ilulnlsml, CI S.ul IPI. X, Ilunnpmn Snuml mm: CI. NNLIIIIIIIIII. Il. Sclmllvl, Ii. XK'ilal. l-. Ilvu- wl. IQ, Xmlm-nun. Xl. 15.117 rx, N. lnunnxng, .X.'I1ullvs Ilzmwi KI. Xlullnl. II. I'm'z'l Illini wav: N. SfIlilIll'I. Xlixs IMIKIWIII. Nllx. Cult. XI. lfhu I-'uurlh mm: S. Sumlin. l'. Xlc.Xllrim'. M1-lilllbillmlrl' Fillll zmw: I., Ilvuwx. XI. Bungnln, I'. ll.n'u. I' .NI- null Slvklll mar: I. NILll'Illiil.lN. .X. Bcgusu. H. Nurell QS? hull ig Nap NI F I' 439' 'fl-16 'P OR Wu. YXFSX-s sb +L ' WA K ERNE8TL,LOCKWOOD.D.M.D 3:34 wzsrulnefsn s'r. PROWDENOELRJ. Three hundred years ago a group of courageous Englishmen settled in Shawomet. Their leader, Samuel Gorton, who had been driven from place to place because of his firm belief in the principles of English Common Law, had purchased the land from the Indian Sachem, Miantonomi in 1642. The name of the settlement was later changed to Warwick in honor of Robert, Earl of Warwick through whose efforts a charter was granted the colony In three hundred years Warwick has grown from a mere handful of colonists living in a wilderness to a flourishing city of many thousand Varwick has given to the nation sons who have added bril iant chapters to our history It is fitting that in this Percentenary of the Pity of Narwiok we should pav tribute to these early pioneers ' 0 . . U . . I s ' 1' C . . . . . . U V J . Y ,r 1 I . . Q W , fiif gqj arwyp-,.j'.x '1f'1 ,.,4--7 ,2,',- ..:?1p.- -vAA- . ,.-.3 ,Q .,.Q..x.. ,V- , - , .u, -F . as rlrfia - -,Q Tr'mg,'-Q,-Qzng 45's-Sh ' .P 'r:r da- X Ja W fa ' 'a1I1ll1ll9'A'j .u-4 uit, Alflxy naar wf-41 Am- Nah.: 15 wtoxy 0 '11W1C Q n x U N mmm N ll my 1 lt val 1 1 mn H ,X ru I sl s s 1 S 'H N I 4 xx ll Nil N so mn NU 1 X ll N U ullm HU l ' IL SLUL1 o 1' H ' N x un . mu Il ll 'IU sum lc ls . X lt l x H! l l nu L I Jul N N N Nl s I I 4 100 l l ' N I N Jil Nl l l ll I N 1 L IN N415 N lil l xululmn l S J Olll l K l ll Jlll mum . ms sul 11.111 Il s ' " ISI Ill i ll lt 1 I x il 1 ll 4 Ill 4 1 ' xml N null LXKIIIHS mln lu ull nl sluplmng on ilu IHIX H , -y-1-1 -'--- -.-.--H: f- ---1-pf -wfg QAf---,-11-.'.,-,:rx::v:--,'-.rg--: ,-.3-5-51-"x-A -.ju-1-.-7,55-g,..,.'t,.-ff-.,iii'F ly-'T-,':,.:-1:...,f '-.:'-'.-.-MT'--Q.:-4-if 4 '. .1 4 . L. -. - . .'- . .' ' -. ' . "f I ' .- .-ll-. -l, lfhf--3 4.1-Qui: 21:-.u..,.Q1.Ea1.l4-..LQ:L.g..-.....-.:.':.L+1-1-flilc-."r '-if-1'--: '3"'3151"f --""' . 7 ,, 4 ' . O1 A milx nl' lv2ll'k'lllx, originally mznllm-ml high wax. ,Km ng ulluvm' lm im-xx INllXllll'N Sh: ' -1. wan an-lllval in IMI! by Szlmun-l wllimll gum' ,Xlplmmmulxg curly lzmu- wr' ilu- CL4 -um, gm linglisllmzm wlu v. ll' Rfgf morn. grain, :xml llllllbll mulls. wx -ml lulum' Xl'llllillllN.XX'llNlllNl'1ll'illUll'l'llQlUllNilllillltillll- mlixlilling llllllllN, zmml llu- IIlt'NlllllPlK' Nlllilhl' ull ll-K-4-1l,llL lJl2l1lxNlllllll.N sllulm. CL: 'lon zlml his group ul Nl'llll'l'N lirsl llll ul Ol :ull ilu- llamlxlmilms xvluilll ilu' ul ny into l':lwl1lxn'l wlmmr ilu-5 lm-l urmimlwzllmln- ull- NlIlll'l'l'll. ilu- yn-girly VI l1ll'lIlllN Ol lllllllflllll- Ill! 'limi in lllc- In-1' Ull ul XX'illizm1 :xml llvm-f lllllg INDI' llfll 'lll1l"lllill- lllllllgllilm ' " mlial .Xmulcl. lu lll1'll' mlv lu- In nlriu' llll' llmml. :mml small pox wluimll mxlrriul llvzux unlmmisls uul. ilu' ,Xrnnlmlx t'llllNll'll llll' 'liml nl wll SIN' llll' "l"l'l' lllllllll- llwlhl' IWW? ll' Ml, P2 hu .I, U, Hmkt. fm,-,,,,l ,lww l,,-01,1 ul' lm-cliczll lu-lp,p1m-nu xnxx' llwil' lilllc llllllll't'll hi claim lu mln. ul ghm. mm. yyl . lu. wal -away willmul lJL'lllg1llJlL' lu lu-lp llu-In l'l'lll5'1l lu mln lllls. HTIOIQN well' NUIII 2ll,ll'l' llim 'll lm? ml' N' '1111'IIN'ff1'1f1f""1N11'H' 'Ill ill fllllllllllflll point wlu-rc llc' zlml llisl vc-lx f'l"lfl"4"'3 M' "l lull llx lull llul 'll llwlll' .'. . ' . .- ' .- 1 l'u.il1 llt'0l lllt'Q'. ll1c'lilIln'ulmx ru A un lmpl 5 l l 1 suaml nlaya lllllll llltj lmcl Nl' N . l In uv- clcr. S'll -l was ilu' luke lu If"'l- 150 H, ll In-i,,,m.,-t lm, wa, hm., H. .1 1-ll. l.i1llc is Lnnwn znlmul curly Clllltllllllll lam :lx- lll llifrl. Zlll lmli'm rlxicl mlccclccl llllt strip WN ll' llllllwlflx- l'Vf'I'l lllill llll' lllllll' llllllll' nl lznml wllimll is l'uluwmmll In lllL' In-olmlc ol 'HX 'lull' ll" 'll llclllul mul lvlllllilltfl llll XV . ,ii ,' llmowmml was W mllwl I .lu L. lllzll murc- lllun um- allilml lol lli lill- as ll llli' lmlizul llllt'l'lil'l'l2lIl4lII IIIUZIIII "l,z1l1ml ul' 'll' 'll' tlllllnlll' WV''N'1'l'l'NlWl lm' lul' l.",-U," and ilu. hillx nm! llulvx INTL. Inmitlul ilbIllllIlUllNlll2lllL'lllt'Nl'l'X1KK'N2lllll0Sl llIllll'2ll'2llblk' lll1'tL'llll'2ll Ibdlllll lm' scmling signal lm-N wllimh 111111 'lu' Lllllllll ll"l 'l 'I l""'Nl'4"' lm' 1' l""2 unllul ilu- lmlizlm lu ufumil lmw. IHIH1 Nfl I Nl'l'I'l'f'N ll'l"" lm' mul 'lull' Hu, mu Wulm. UI- llnumullml mx l.Um,N lllll llxn' lll'Sll'l' lm' lxIlHlYll'llgl' wal Nllllllll'lll lu fQll'l'llt' wlm mzulm' llix llrnm- em llu- Ililll ul "l 'l"""lA ll"""ll "ilu" ll'Il"l'l"l"' IIN, lluumhlmll RMU. wh' Il ix mm. lnllvtl Xlzuwulx play-ml no lnllln- paul lll ilu-1-wum cllt'l'llL"N lllXL'l' in lmnm' ul llu- fll'1't'llL' llzunilx. llmllllg ul' H' IIN' Rmlllllllmmlll Null' 1 1" , , I V ' ' ,, 1 ' ' . , ,.. . llW1lSll'fllllllllNl2llllllYlll2lI N1lll12lIl2ll'l Ln' 'nc l lmm 'N 'IK Nl I ll Ui ll 'muh KQIIIC. Hn' XYZIL am lllllllilll xmlmlzu' zlml lwrm' 'JMX ll "I lnmsl' Nl""l"'l Wu' C" ln' Illlllllllf ulllccl'-llc' is mill lu lmu' lxcvll nm' ul' Pl"'m"llUl' 'hm "'l'I'l"'9 I ull' 'Nl1"'fl""N ll' lllt' lllul Inillizull UllllL'l'N in ilu' .Xu "iran Wllllllll' hm' 'WW llml 'lull' 'lll' lllllul 'll'l" gl., ' lm'c'x'c-1' 4-mllng ilu- lL'l'l'4ll' wlmll ll luul lllflllglll Ililll' xznw llu' Inrl lK'lklIl2lllt'lll 5l'lIll'lIl1'lll in I" 'x"ll""'3"' M'1""L"l' UI I, .muh Mk Wm ll ix UW KWH lug' -llus ns lblll 1lvlJl'l1'l Slllllllllllkl ul lllc' curly BV: , tht, 'mum mum. Imum iw.. il lmlm-3 ol Xlzuwvulx. lnul ll xlmmxx mum-llmlg i, ,umm . than ,llc WHlL.,m.m Wm V, . Wd nl' lllt' In-ulmlc :mil l'Ulllllll0llN in mu' cilx llu-I1 lmmm. Ui' hx nhl H lam 5u',I,ly. of ,his IIUH- :xml llml sln' plwy-ml ll huml lHll'l In L'Nl1llJllSlllllg l' l. .Xplu 1lllg'flUYl' was :ul vxlrvxm-lx lusy 'll' l "lull 5l1"f'N"l Al""'l'l'5l- plana- in llum- days: il was ilu- swim ul' mn- fll.XllYN l'x1-R. 'I2 simlwllmlc- llllllllf' 'lt'llXllX :xml ll lan' ' -' V- - . I IS ll f' I l-- ull lzlkcn lmm Dr. l'.lklll'Sl l.. l,u'lv Nl my .Jlll ullll rl MllUUIlL'l rum IIIIU pmt W, ' -'1QI,N,lh.N in yyl,-Wink HN . ,I . U , . X . , . " or l2 S S Cf x 5 IZiv ' " f,, ll , E -.Ja nm-,K Tavlneq -Qt' f i Y 3: ' 7 n 110- ff f f- '1' ' l? l, ig, ,? 'VI '?nXv'- A1 Q A 'xx' 11 W I A' QW' 'Fl 1-ve'-n liIRIHI'l..Xl1li Ulf LIN X X I II,XY.XIiI. LRIQI-QXI Inf .ulml ln I Ultbhllllllll lIllxIl0lll1' ns mm llu ' ltwl IIUNL' UI Lui, XIINI Nln IIl1lllI.IN husrx K-nwxlr I:L'IIl'I1lI l-lvrm HI Inun In-lv lum' In III' Hu Ilc IICIZIIIIL' an IlIk'IllI1Cl ul lin' KCIIIINII cIll1lllIN ni Iz.usl I-rccxmnll gmcl Iulu IIN' I.IIll0llx OIIILVI ui lhm XIIICIHZIII Rm-umlullmn. IIXX III XRXUIID INN IIRX I Im Imilmling. urcnlml in u ITEII. ix will lu Ilglu' IIKTII thc- plum' IXIIUIC' I-rm-:ul IIIl'NlUII uns Imlnl l.llJ ll um IllL1llL'lI an XIIINIILIIIQ-Ulnl IN Muni. lin II IIN .Hunk IIII". IS.XIxIiR IIUXIIQS I If. XID limll lll I1!Hl. IIIIN hmm Iwlolwrml In ll'I.lllXt'N ui P. llw Inv wlllc-xx ul RIM NIL Ixlxlml 11ml um ilu- silk ul UIIL' ol IIN' IDIUNIJCIUI Lumx ut Wuluick. RN li lx 1 x N u ck NN xx X sk x IS J8tL l1lRFf f L 4?- jr ff- .1-f lf. ,z ' V OH N Hill x hx li ill ll L It 9' 1 QJLVQQSS KI 'Kr N -.,,. Q. X X f X 1 ! 2- Hgyl , ' - .1 '41, L- 5 WARMIXCY P-an-,,. fl 'S QU 5 rr ff Shirley Iv? F 'vwn rv!- I cvvwrww- -f....'m.1r.u.1u una.: ' 4-1 fzrvuqwwwrq nw-Fvn 1' 111111 f T M 1.-nu-uhm 1.4--u.1.-1-f1..k..ar ...Q al' IPD g wuts Q 1-Q, 4-hu L 3011 1. 19 skis nut 5 af 1 on 10 Tonn- LC J QI' 01.0 I suppoovhc: Spr- C Babu-In 90 rn 'Q CD. J, in! 1l'N-un u 11.,.. ... F -40 O J FuvQ4 40 4 U' lu 0 Y N2 ,X-fu J 3 7 Q. Jff , A 'V ego Nz-Qjrgt-2' X ,J rw gm I .rv NJN?- W5 'Q'-E ifx.. X.,- X SXSX. Gianni fx N X 1 K N-A5 S ,N O dbx S c 1 L fs 116 do 'I k X.. X1 .Zgy kg J, Q, Aff ,,.. , 1 241'-EH F ff O gl S f X NN: k'N 1 -Q Q 4 2631 I wma' 111 i -v 1 in 9 0 0 6 09+ 's . 2 F CTUF m 'S 'fb Wat Qhdtv-4 '51 91,0 1 I I D I F N l0"' Z XX Q-r tin X Q .J' QM.. INCXJ ,. f 1704! N l.! A. 0 X! fx ff ul lo uk! X'-.1 3 K.: ' n fx nl I xr 1 Q SJ csv!! up 2 3 1. 0 9 1 5 V' O s Lock 119004 rl-Nr U Y F .1 1 U X n 3 U 46,1 2 I I' I' L 1 1 '13 F L In 1 IZ1 . , J 1' 51 x 3-7 iv- psi 1 umo , .L la, ,'a! 3 yvipn- lo If I 'fv 4 TOM Gr!!-1 H0141 4, n Mus 1 ll 1: 7' -J God-.1 0 1: l .E P ofnfkir Guin ruvsK -I , 3 1 .I U : 1 + nr 5 L91 o I 9 I Q I Fun ng Of' 0- L 0 so d Gaft A 5 Sivuva am 133 1 ' 1- l 5- 3 'J U1 vu Q Ce- 7 Sa Y 1 5 .1 . 1 Q L Q IZ In 0 I 0 f 3 4' 2 2? -I x ' a .1 4 Y 'I I A 1 I, o Cb 41 2 I su Fl 0 3 F J m 11- N O Chun ,ful 0 + wr u li Gncu S .I 'P V e o v 5.11 .aj rl 1-vu G1--'J .va 0 14 0 3 153 4 3 5 v .I V 1D -hui S+:-urs 1.5 D AS c J s-1... C-1+ e 5 2 1 5 1' YY vi , Q S 5 1' I I .ga 312 6.1 40 D 0 ll 46 6 uw-1 1114.5 If 9 u I .1 -1 -X 1 ,v 1 1 v but-gh on-V+ ' ! 0 3 J, ll 941111 QT 0 u L rip-val? 11 U SRE: 1r , fu, o J 5 -1 gg Q sf "P O 1 1 5 ' 'Viv 5 .I O 3140141 C U L ' + " C rl 4 1' 1 A 9 1 Sis , 5 531110 ol cvs! ' .r JN VM: .5 -o 6, ,lvl 0' 4 J a 4 :ri . 3 1-2' 1 1.1 -....1 -f - ,. ' '1 K - ffxbr A ' -' . ' . ' . 51 'X A --N K 1. G C, - 'fy' - 11.4 1 - ' H fl xl "1 ' f 1 :ff 7 ""' , ' ., 1 I A 4: ' N, 2 ' 7' .f R, " "1 "' , " z. I 'A 1 ,gn 23 51 ' I.-5 fl wh- P+" ,"" ' ' - 1 q,-3 - In I - - wg M 'Ni 4 C' V., I' qofb 1-,A " ' , 1 xxx nninfn wav gif. .' l v oh X 5 X x, . , 1 gl . , F. . .1 1 1 "Q in , 1. -L, 5 . 5 1.,4,,,,v,11.gc 9. ,A ' I 5' ff'-1 X"""!" 2 KX-1 1' 13 v..1nr1.-1114 B--K Y I' ' ,Jr 'Q t 2 'tn' Z7 Fav-nr GAIN ,-.. . -'I n - ' . I I 'lf --1 if 1.,u..L 1.1..... 'A ' ' ' ' ' ' A Y X H, Ll 3'.....4'r '---l- E. I l I I ' ' 1 bu-vvnl Q -...J 1-1!11-1 - ' ' - x Q Z 114 141.11211 twill'-gf 1 ' "' -L N 5,2 Z. . I X5 1..1., 10" X J H11 K 1915 f ' t v ' 2 0 , C40 , :+- cow - . I :Q 11- F U 1 GE ' 'W' an-b U 'T' '-if X " I' t A 1' 014.-4 .Lxnbgk .4 Z . ' 1' J'-3 aw. 1' " eu 1-.L 11 1 1 H-21 '-B'-" 15: A f F ' fll .Q ,Q Al c l, . N A722 53 K.I- G1v.por I ' lg 1 " 5 K' 6 9 L' 1 ' A " 15' Ovvw- RHGK D... -' . 1 0--1? 5 f u 41'-1 .--s 'f gh- -Q "1 'V 11' l.q A V-Y of P.,,3 1 Xl Q .vu 9 lon incur., uw-L . , A I - .4 X R v.-evil lswihv .. -J I . 1 3+ 6 . . I ,Biz I Frau. Newfav-is 5 I . 1 fn 3 i QL, 7 lc Cup J- Gu-Llnr V rf I . 4 1 K L ' L nbvr I a-O gr -',. 1 .' 'tl 1. ' A A '. ' 1 5 12- P ' ' 17 Fevf D11--'il fi' f . I . ' JF' xxx A 1' 1526 -1711 . 1 1 X Q 1 'I I' U11-Anna, l-3005! 1 . an - 1. , , A .- .f .- - . 1 - Xu ht , ,Aff , D . '...f W... T gi ' , "4 "-1 K ' uno -1....'.f 1- , "? 1 ,' I : cr -A l 7 .tai :New 3 I . 5111.-..,4le.f+... 3, I . : 9 Q R t y xg Q 81141. ,tue new ii ,- f -I 'f - I 1- X A.. . 1 6 - 1 - - 'Q 2 I , 1 XX11-Q! . Gnu. - usqq 5- -fi-5 ' ' 1 411 X f 1- - L 1 can 45 1.,,6,a-.A f "3 igriu- u Q - A f 5K5,4sR.1u,l G il M., ff 1,-14 nf XV 1-vor X mbuhk -mn- in .3 1' N 4' , , X N N -'-:- MN' ' J: fx ", A' "fa I .rv f X wK"""' """"'- F511 ' F 9 5 X ,f 94'G"u"'J P011 'g' .Q' I I 1' " 5115-die 9, K .7 .. .- ' 2 4 5 +52 " - 2 ,X ' 1' "' - 1 . ' h 'A' I 1 I " I 5 ' , Q Z f I! C ' Q The lhspflvvtqrf " ara yr - 4g C .Q ai-1-1 av-1 hh' U 1 ' R',u Y 4' nl' , 51-0011111 Lu-du OF .'..' 4 g Htl 1 f ,X N- 1 ww-1 Fu: 11-acl xii., I E... I I . K I oi- -burst 'J' -:V ' 'lt . ' NX K 'IT Smif "' "K 5.2.1 A 'S iff: .,. gf J K 5 '63 Ml I-'.XC1l'lfI'Y l'l XY mi rmv: Kliw Nlllfldf. Xlr. .xllll'llll. Nliv Rixlmlml. Nh. llullglalx, Nliw Binh :uml mzr: Xlr. 'I lllllC'l'. Nlisw Clnlllmu. Mr. Rulu-xlwn acuity a "Two Ilus 'ro NIARRY' "Two Days to NIm'ry". by XValIcr Ricllarclwn. certainly Il glllllil lillc. was ilu' play IJl'K'5L'llll'iI by ilu' .xllllkifh l?ll'lllly.'l1U'0 Imam ul lmmw. om- wlnlc :mel unc black. mzulc up thc ru- llllllllil lvzulx. 'l'l1n-playwus lust IIIUYUIQZIINIQZIYClllC1llllliL'lIlL' Ibltlllf ui opportunity im' lzmglmx. 'Hu' flilllllf' gnu' il hm' IJL'l'lUlKlll2illlC im' which lhcy may llc proud. CI.KS'I Ifumw 1. lhnr ,..,. ...CllL'Nlt'I Douglas lnmgwnr XIr.Sllullr'.. .... lilzmflu' Rifllalral Slnmu P. f,'l1rnr',,. ...Rznmnml S. JKIIICIHI Inmilv Iam' Pink. ., ......... Aliclu Binh Nmln' Iiniw' .,...,. .... X lllUiIll'lIl' clllllllllh Hufvrzl .N1m'x1'r. . . .,.xI2llkNIllIIl Rohcrlson Il ulln Al. Iflfm . .. ,,...,..,,.. llzmicl 'I,llllll'l lliIl'lIl'll In ,..... ...Xlixs Nlllllllk XII. .XIHFIIII .- b-gf.--. - my - -.V V.-3.-Yum 7.-,D ..,.,5v,5fggv,..,.-,,7Y.. . - , - ,.V,7,.',-,.,,5f,,.,.,.-.l,.,-,,1.- ..,:1.-fgf-17.-7-,411--Tr,-.f 4- -15 - .... , .-.-'f+Z..',.f-..7,1.i 1 I -. . n .-', '- ' l- . -' ' .'.. '-: -4-' -'..--. - . V. ., ' , , . ' 1 i ' ' ' . I 5 tg - 1 42,3553-1 -I - - .4i.,Q,g4fg5,gia4.f.-. W: ,-,mg ,xg gc-u..,.,.,f ,ug-V .H-g:LgL...,-.. -.1..:.u.4.:.sx-4.Q-.ggi-,g::A,..:.f',i,g:,.gw,,L..se. ..- Clli0I' lm lxxlllx l Ely Yiwu uns" Um' ul ilu' highlights nl our fl'2ll' CZIIIIK' wllcn 5l'IliHl'N Im'- sclllvcl "l'l1c lfzunily lVI1sI:1i1's." 'llllk' mlzllc nl' Ilw lPl'l'Nk'lll2lli1lll XVZIS IIUSIIIUIIUKI illll' lu Zlll lllllllflllllllll' 2llllilL'lll lll XVIIHII Ullk' oi thc ICZHIIIIQ lllt'lIllX'l'5 ul thc MINI. lolm Nlmun. wsu sw iuuslx illilll'L'il. His l'L'KOYl'l'y was xluw: llll'l'l'lHl'L' ll2ll'IN wma' xhillul mul ilu' llIl'l2lIIl rmc on Nlzlrmll lfilll. llu' 2lll4lIl'IllK' rvxullml zmcl lllc KUIIIIIICIIIS ilflvl' Ihr' slum' prmc-xl In us, llllllllxS lu Nliw llitlllilll. that it haul lmccn 11 Nllli'l'NN. Hr. llfllrr .. MM. Hf'llf'r.. lilllikf' Hrllvr. ILXSI .fllllllhfllf Hellrr Il'ilIie' Hrllrr. ffll!lY'l!'S fQl'IlVIf. .. Urx. fQI'4Ill,. ., HFr'frr'r! fhllllf .... ,Ulu lfnllulzrm Kvnnrth R1-xllnlmlx ...l'hcbc NlcAXlpinc ....ElSim' xIlllQ'l'iUll .-.Shirlcx Hm'm'r , . . .f1hllI'lCN LIUIILN ...llnrrx xyl'NIlUll .luxxn I IHIIILLIIJINI ..... .Ruhrxt l'1-Irie' ,...lf1llIIl Nldallluugh SENIOR I'l. XX Slnnrling: Xliss Bl.lm'lu- Riclmnl. l', XI4'.Xlpinc'. K. Rvumlnlx. I-1. Xldlulluugll. I. lillinghxu Silling: l1.jul1rs,S. llmncr, R. l'cl1'ic. Il. xYl'xlU1II.l'1, .xll4!L'lNUll y n :- . L. . A ,if-.,. ,. . ,-1 A, Q,-414: wr If -. fm hr pk. W, - , 'Q , .L, 4 , , ,m ei fe, 43551 HT P' Sl Yll-1 CIOXIPIEIIIIUN I'I.XY I-irtl mat XI, kilt-5, l'. lI1ntihon.Ii. 0'Xi'il .81 1 'fond mar: I'. llvttixnl. bonsolxt-s. k. Rc'Xnol1ls.iI. Rosskatn, Xlt. linnci' State CO1111JCt1t1011 ay lhis yt-ai .Xliliith was way stitwssltil in thc: who iiiti'otltu'c'il a sistcin ol Ij1lCt asting. new to stan' ont'-att play ioinpctition whith was hcltl Xliliith. .Xll pupils in thi' loin' IIIJIJCI' gratlcs at XYt'st lligh School in l'awttulst'l on Nlaitli wt'i't' vligihlc. antl ahont tifw pupils hctaint' can- QT anal 28. Oni' llllltlllilllill was a mln-lightlnl tliilatvs. .xlll'l'1Jl'l'lilllill2ll'l try-outs, cight Iwi'- lantasy "Six XX ho l'ass Xihilt- thi' l.cntils Boil" stills w'i'i't' assignctl to t-atli part and then tri- Imy Stuart XX'alkm-i'. with thi- lollowing mast: outs lor oath part were i'c11t'atc'tl until tlicrt' HH, IM .-AA4'..AI- .V--."I-"...4-.AIv I ,nm tmuhun wvix- only 1onr IJUUIJIL' to cath pair. .Xt this -HH, ,,m,1.,,W VHI- 1,-.11,111x,1111,N1,11 tnnc. tamlnlalcs won' 1n'ov1clccl with thc cn- lm iimtf ,.i4,, 111,111,111-. 1g.,,,14,,,,1 tin' st iipt antl linvs wcit' lcainctl. 'l'lic'sc loin 1'I1f'1H1l11n1,1l1l ,.,. A,,, 5 1,..1i,., R111-1 tasis wont tlirongli thc t'ntii'c play at four 'HH lslfffftwtm.. ., ...john t..ms.1i11s hall-hoin' asscinhlics. This cliniination re- 'l'I1f lfffllfffl W71Q"V-- ..... ...... I 'wmis 111-1111 tllllbll thi' snrxiiing cantliclalcs to two UINIS. HH' "t"""f'1'"""""""" ------A4----- k"""""1 R'?1"""' .Xt an t-wning 1n'i'loi'inaiitc'. thc' final cast was Thi- play tlvalt with thc t'x1it'i'iviiu's ol' tht- "low" "ll l""?-1"S"""" 'h" -""'4"i" '1Hl"t?'- littlc hoy who hail lwcn lvlt hy his niotlici' to 51111 '1'111f111-1-1 11111-111g 111, 11151 1-11111 111 1,111 "0" """"N 'U' 'hc """""'l """"- 5""""h'5 sthool. has 1n'ox'i-il hiniscll' an almlc tlircctor, 'h" Q"""" """""'5- h"RH"'Q 'U hl' """l'?"l"' toining to us lion: Maint' wlicic hc' has ht't'n lroin thc llrvitllittl llvatlsnian who is going I0 assotialvcl with tlrania tontvsts antl lL'stix'als tlcizilmitatt' hw' lor a slight hicat li ol' t-tit1iit'ttt'. lol' tcn wars. 1-'1-1,111 1931 11, 111,111 511-,'1'111f111-1 -'N Il11"1f'n I""'2""S5"N- thi' 'WF 'N "hh 'W"""K"l was National il4llL'NlJl2lIl Rcgional llircctoi' loi lUY'llIylUlllS1Jl'UIlllSt'lU4UIlll'2lllll1'flllL'Cll2lll1l 1111- 511111- 1,1 M111111-1 111111 N1-1-1-11111 IiljlL'S 11111 1111, tht' ll'llllll1lIlUll to ht-tray hui' lor tht' Iahnlons 11-1,1-111,11,1-g11111,111g1111-511111-1,151111111-0111-.1111 """"""' """""" "'1'f1'i"1'H'- '55 """'Q """' 'U l'lax 'l'oin'nanicnts in which inoic' than lilly his lh'0lll'N"- "YC Qll"K'l1 'S Nlflllfll- UW' 'll glilll' stlioolstoln1n'lt'Cath192111 Last yuan' ht' st'i'x cal """' H't1'1i1'211w hh" "SiltLillll''41'Y'21I1f'uiw' as xiii'-Iiicsiclciit and l1'IJI'L'SClll2lllX'C ol' his state hini a niilk-whitc' I72lllil'L'l'. two lingci' rings. a on thc Nvw linglancl llraina Lcagut' Council. f'3N"C 'UN' 2' W'fh"'- With thc atlclition ol this ncwconici' to oin 'l'hc l'0llIlJCllIl0I1 play was clircctctl hy NIV. Iauilty. wc hope lor lttrtlici' sticccss in thc licltl Danicl 'l'nrncr ol' thc English l,C1JlllilIIl4.'Ill. ol ilrania. .E111.:1t1:1 'T""ff1j"f "" 1' "1- y n- 1 'frjjl'4f'J1""v'-L":1'-j-5,:ii1'!'v'1 '-.' 1-'T' 'f-.', .' -if "1':.-TW'-':r5':fr-'-1-3-?fL':'jf1f'?'7"?'ff'.'2'f""j-:w'1"f'f'T-'F'-1' --"f4"'E"F'7a' "'Z 'i h IQ I- ' I Q X r fl' p 1+ " .Ll I . "U in--LLt..QiI,1.:fg2g:L.g.1.11,g,1'g1QQ-igQ5.Li'LL-s.'.f Embel-1-5izui.Qr2fiL.:rL-----3-'S-LP-'-i'iif-'AEaM'flJf-1 'W ' 'Ti:l51111I1Wfm " - u-.u1..1--m.AiLnJ-.-.H y ompetltlons SEXIORCOXIII 11 IORCOXIII II C II1' 18011 CIN 1 ll Q ll ll 11 1 1 11111111111 ll 11111 Ill N N Ill X I KR ,1111 x 11 1111x1s I I' R114 IN IX 5R11 N XXX IS UID INK 1 11 1111 111 IN 1 mm 11111 It Il Nh 1 1 111 111111 C1 1 1C1l1N 111 1111 1 1 1 W I If 111' IIIIPIQN 1 111 If I7 11 nu 11111111 11111 III In IH Ill INK 111111111 1 1 1111 1 11llll1K111ll1S 1 ""' "' ' " 111' 1111 1 ll 1111' 1 II1 1 1NLllllLl11 RL11111111s """' N "1 UU' ' 11111111 11111111 V1 flllll 11111 I 11 1 mhul Munn S 111111 1111 1 11 11111 kux Harlan: 111111111111 1111 111 1 '1111 CR JI IIXI-R 11111 C R h 1L11R1 It P11111 I1 , N 11R11 1. ,, IS 1 1111111 11111111 1 1111 1 1 DX X1 HXRX11 111111111 1c11111111 IN 1 1 HI' f 1 H1 11111 111 1111 1811181111 1111 111 vw S 1111111 111111111 ,,, ,, ll 8111111 1 H 1 H111IS1111111l X111 151 1111 1,1 ,,,,1 11 sm 111111 S ll lu 8111111111 1 1,1 111 Ind 811111111 C11 1111s Sn ll ,,,,,, 1, 5111111111 1211111111111 SIIVIVIII 11111 111111111 41,11 1 ml, Nulm 1 I uffh fllllllV1l7I 11111111 H1111 I, 1111, ll ,,,,,, 1 11 111 H II1: S 111 11 11111111111 0 N111 ,,,1,,, 111111111 Ii1u111f11lr1 llll 1 1111111 rqrlm 111 11111 1111 XRII 1111 C R 18 111111 111111 C RXIDI 1 4 M, DXl'SSlN IRIIII' 1 N I "HON ' H X 1L1x1 X1 811111111 ' f If IIIXKNN 1 N IIQNN IN e 1 1 111 L 11's 1 1 1 I1lL 111111 IIKRUI lflllll Ifnnfllf 11111 H1111 lv IINIX lilendlr mflllllll ll 111 1 1 11111111 111.1111 D1 If 1111111111 N 111 C111 I 1111 I1I1111111 1 C llll l 11111111 111111 Llllhl X111 1511111 11 ll HXRX1 I 1.1111111111 I ll111111lh 11.111 II11111 1111! Ihr: 1 111 Il 11111111 lin llllll xfllllt 'PII 1 11111 R111111 S IIN 11111 X IICX ll X xx Xl11lIs11 1' 11 J. 1 '1'-:',7mVT1 1" ".w'v5Ff -- ."'-'."7f' " 1 'V '1"71'i'wb1:7:q'ff"'1'1'7,-.. ' '- 'S' ' . ."if4"'1Qn'-4' '1n3b"T?1'f', 'u I 1' 1 x4 ' " " '-1 'Z .. i i A ' 1 " I "a x Z .1..1.'..'.: 1 ' . .,rl:l..g :.' -.L ,.:,'1,.. . .islsit ilu-.. -AQLARQ' ,' - '- T1111: ne- ct 1a .' 1' 1 1 'fl' ' 'ION .IFN l 1 "1'l"1l0N I11 10111 01111112 111 1111' 1'11w 111 1111' 1,11'w. Nh. .X111' 1 11111131111 1111' 11111 gl'1111l' 11i11111'1 111 1111' 1'11111p1'111i1 ll 11111111 11111 111'l11 1111 .K11111 10111. 11 ' -111111111 K.11111p'11l11111 1111111 I1 X11"I 111111. X11 I11L1'l1 111' 1.111'11111. 111111 Xlixx N11'i111111' 111 l11'1 g1111' ll I1111' 11'1I111'11111111'1' 1111 1111111 II11-1 1 . , 1 . 1,11 1 111111 1111' 11' 1111. 181' 1111 :1g1'1'1' 111:11 111.11 111' 11111111. 1111' 11111111 1-1:1111w 11111111 1111 1 V H H I1 11:1 1111'1'1'11 111111 .1 N1 - 1111' 10111 151.11111 111111 11111 111111 111'11'111' 11.1111' 11ll l111'1 41111 .11 111111. 1 l 1111' 11111 1111 JI 131111111 110111111111 1111-. 11111 L ,Xllli 121' Q "U'IlC, 11115 N Yi .'i.'l1,KY' " 11, l'1-. '..I l.laN II. 1.XN I lu 11 111111 11111 1 1' lN11XUf I t Rx lx H' I I IR I 11 111111 .lllll 1 1.1111 '1111 It ll V llll 111 11111 V ' I U - V 11111 ' L1 11-11. llll 1DlJl'l1l Nlllg'l. 1111' 111'l1g11I111I 519 'VH' 'V 5""5"""'N "1111", 'hm' 5' 'Hgh 1111 ' 1101111 111111 1111' 1111111111111 111111 11i111111l111'1 1111 g11'1 gms 21 1111111 1111 111-1'l.111'1111111'1 '1 11c1' uh' ,hc hllmh gm hm, uhm, ,1H.4,l,l.,:l mmm., 11111 111 111111' 1101- 11I111'1' 111101 1111111 111111 1 111 HPIWJIN1 ' 11 3 N1 1 1 ' 1111' 11 11011. 11 1' c': 111' in U ik, W' 4"'AC' """' 1""" 1' "' ' 1111 1111111 1 1.1111-1 , 11 - R1 -11 . . PR .Ury fmiwr Rll 1111111 Rr, ,. Al H.-X Q 1 1 " 1111 .Un '1 .1l1" :lan .Qfll " 112111111111 ' 1101 M A1 .5 V Ed' 11 13 11 ,hh lr11'l1.1l1'i1', Ill U ' , .1'1lll1 1111111111111 UH- -1 1, yi ' . 'u. H11 ', Il I l1'. 1' Ifl' 1.112111 ' -, 1-1 1 5 ' ' ' ' , . . . . .1li1' 1 Irs. 111111 'l'11l' gl ilil - . ' ' 'V - H' f 'HC' A -- J- ,f - v . 1 - 171 " : N11' X111 NI lllg1lilIl ID"" ': N111 . ' 1 1 H ' 11 f l I 1 4 H 1 AD! 1 1111111 A 1 N 111111111111 1' 11'11 1 .llI, ' ' 'l ' 1' F,I1111'1' 11111111 III 21 111111101 Q11 I11111 his 1NI1'l'N B1 .1111 1 1' 111 'll1Il,.1 1111111 1:111'l 111' 1111 11111. Ilk L1 QILIII11 1111 111111121111 1111110111 1111111 111111 1111' ' 11111 '1 1 1111' 1110 111111111011 g1'111'1'11l11111 111-1 111111 111111 1110 fr H41 Illg' ' ll 1 11111111 1111-1 -111111 ', lxl '1 ,1ll" , , .1'11Illl'l I'1-1111111111 , I NI1. f llirr . Nil H 1 ' -LH 1 'RN ' lm " I ll11'1' 1'Lill1l11l l111111'1 UVUI5' If E 111 ' f'lll1f1 Im " lf lliwr, . . 511111111 11 1 1' '1 -- E I- " '4 .Hip .11i.111 I'i1 ' ..,.. 1111'-.' 1111 '- 4 - - . 1-11 ' 'A -V 11112. f llirr . . N11 ' li1'111'11111' J . ' ' 1 1 1 '11 V0 l"11 " i'll1'. . I'1111'11'111 ' ' - 1 vv-' ' 2 ' ' II1!" 1' '11 ,,.,. N111' S'2l1'1l' IIN I 'A . , li '1 ' tgr ' I '.'Ull. .. . II1 111 WA: 1 1 1 ' 11. .. . 1 ' II1" ': X1l'.1N'1g1lI 1 ' 'A . YC' 1 11, 11111 Di" 15111 1 11Cll ' 1 ' 11111 1 . . "1111 ISIC. A LUN" N ' f 3 111 -lm 1-11 Z 1 11x "NIA ,' 1' " '11 'IN1l'1" 111111 111111 3011 111111111 11 5 ' 1114 1111 111.1111 BX vm Q I U- A AM, 111-11111 111l'1'l' lll'l' 1ll ll 11111 '111' 111111 K1l'lI1T 111111 H I In I I I 1 ' . It t Y l1lC 1111111111111 1111 11,1111 111111111 11'111'11 111111 '1 I '.c I5 ce'l'l1"1 "H "P1m'1N""L I" L' U' 111-1' 11111111-1 111 il 1111 11111111 1lll'Il' 11111 111 111' 111 1111111 1 5 111 Ilkllll 111c111c 1111c11 1111' 'c llll1' ,A , - j , , . . 1 1 B l1l1 lll .1 111. llll, 11111 ' If 111 Cl42lf1l ll 111 ' urs. in . , 1-111 K' :FRN ' ' '. ." , ...1111 "1 5119211111 I " ' ,. ..... . HCI' 'l"lkf' ' ' . . ., . , ,, , K1lgO111'11 " 11' ' .,.. 111' 1 " I 1 . A , . . 151' 1' 'V 1111 1' ' " '. , .1 ,. .'lll1A' G' ws il i 1 , ,,. 1i1111f11'11 .1111 1 ' . .,.., . N11 I'11l1l 151111111111 I ' . . .. R1111 ' l'1K'1'll'11l lflf- - li' v' , . . 1 I 1 ' " . . . . , 11111111 111111111 I?" ' . ' 'V"1Y-- 411- 1- ' "' '. A "1 . ...... X11 I 11111111111 ': .13 1111111 . 1 101' ' flm: .li ' I.1ll11111 1 " II 4' I 'I IIE UI'ERE'I"I A I-mnlh mtv: N. Xutrmn. Ii. O'NciI. ll. Rnhvrtw, S. Roy. 'I'. lll'il1llllll'N,ll. KL-cle, NI, Xlckvntm. K. l'l1 lmllatglwt. Nl. llugltcs. ll. km-igltlcx. XI, Clltttrflt. I., Reynolds. ll, Ilzmlwifk. A. Pvlmtqnin. II. I'cttt-rwn. XI. lxcnatllam. ll. lxtttt-ll, II. I-mtntzttn. 5. Rust-n, I. Snnnmnw. IJ. Lltztsv. Il. I.t-zulu ml mzr: I.. Cllntrflt. Nl. Illtztllvt-. Sttmnlnwg. IS. Russ, Nlriittlltntglt. S. Ilztll, 6.1154-llc. Nl. Xlnlxm. .L I.:nnln-tt. .X, Wollc. NI. Smith. Il. Ilmd. bl. Ilrnwn. Y. fkllcn. RI. I.cwis. I. Allvn. I'. Ihttllong. IE. .-Xmlcrmn. E. I.catclt. II. Ilt1-tttlvll. R. NIt'l1ot'ntit'k. W. I'ztttvrsutt .Samui mn-: il. I'n't-nnatn. R. Ilrvslin. Il, Inga-, R. Se-mr. Il. Wimltns. R. Arpin. R. I':ttri:n'ut. l-. Ilcnty. R. Rvynolds. Il. I'c-try, W. Kiran-tl. XY. Ricltstrtlmtt. I.. Almcpltsott. A. Iianc. nl. Sl'L'llIllIlIltll'I . lf. lYindstn' I-ini mar: R. Almn-N. I-1. I'm-Iuqttitt. S. Nuttall. j. Xlatgu-5. ll. llnu-r. Ruth lkcnnctt. R. l'l'll'l'lll. I I X. lit-nm-tt. W. Ilunnvllx. K.. ll'iIlix. I. lK'll:tl:tn, il. Inrix. IS. Iltttgcw. li. Guttqtltzttt. fl. Cntr. j. lltmtu. Xl.5ixnum-.I-1. llmutrtl. ll. Rzttltlltnt 16 Peretta "I'tc:tu.1as" Iixzutly thc ulmpmitc lmnt what thc titlt- itnplics. "l'it'klm was zu swcct and cntcrtztittittg as could In: In thc colorful ztttttmpltt-tx' wlticlt Yictttm and gypsics giw. lay tltc plot ol' tht plztv. Iltc H151 should t'ct'civc doulxlc' t't'c'dit lot' tltcx' not null' sang stlpcrlmlx' but ztctctl tltcit' lmcst. lltc clturtls. its alwztvs pmvitlc-tl grztml lmztrkgmtttttl and ntztdc thc lDCl'lkUl'IIl2lIll'C pcrlcct to at DIRECTORS .llmifz Mr. IH-rat llntlrtrltirxi Nliw ilntltwittt' xlllllill Bliss Ruth Sxctmnt CAWI Ilnm llftiwr. l'mjnn'nn nl lun ....... . ...Daxitl Logcc lnllim. rt zwtiitwws ....,............... ...... I ICICII Pvrrv Lujnlrtm Ix'iml.'1, Virnnu l'nlu1' Lhiwl ,... ..,.. I Yltitncy Gratcll Iftnmlfi ,...,..,.,....,.............. ,,.. K cnnvtlt Reynolds lt'umsl:i .........,...........,........ ...... I frztttfis Ilvnrx I. .lvrtniwm lnnw, lrlztrrluirtg lixjwrl. ,. .......... Austin King lign. lluuguriuu Gxpxx .............. ..,..... R turn I'zttt'i:tl'c:t llunu, fivtjmy gill ......,,.,.,..,... .... K luhannm Scclcnhintlct' Izllruz Ijwlmll. .Imf IIIYHI ntlixl ..... ...,,., l Jtntatltl lYinsl4m lum' l,!'IlHIllglI77l, fIm1'Vit1n1 llrinwx .... .....,..., R ilzt Arpin lumix P1'unil1glrm. Pirltlf' .lIrmt1I1nIlttf't. .. ,...ll':tllt't' Rifltartlstm Lmlx' I'i1'iun lJl'l.IlHIl4, linglivh ll irlmr. . . . . .I.0n0r:1 Joscpltson -'.,g,gff7e,.-3 I 'U . -- gf- yffw--ffg--ff:-Q -- I I AW is 41, C I r I r Q . . I I .. . 4 U . . J S rl . .,':Q-: -ft .- ,- 'f .". '1' ' .I '. 7' ' --:if-il. -- , 1: '-'A'..-221. H - ,-,Z-.Z '- .-.. -.1.,2. ' - -. fb, Q ..-..,,.4....,, -.. . ... .a...4..,.,.,.Q,4,h,,g.,,uu.A..um,.,, f..5g,,.,L,..-u .- .- ..u...4----- Q.-J 42 nn'-Al.-1 lf ' illlfff " ' Y 5 4-.Agni -1.4 n...Lu4..4 mxnxfkv bl-Y' bm 'IMP' Sdn' ill SSCIII I IL S N ll X N J IXIK xx lun XUX1 mlm UNH uc X 1 I 1 sl ' uc uw . U l 0 1 L llll0l O13 ,. xx 1 rn U llc I N ll U 1 lllll :N JIUX LC I It xl: . . N lllll ' I Xu 1 1 hx N N lll I 4 1 lsx HX X II4 XIK l N l 1 ll xx LIN X ull 114 N X ll M Il wym hx lI71fl0ll umm sn . 1 1 L . nlm . x 1 Il lf ICKN c N lllllOl 1'0Ill '1111 CIIIOI' B K NL 1 IICLN If Q L S uw x . . . .s cus In .x . .1 xclx .mc mu mm mmf 4 l Pl llllf Ll x 5 p. K ', Y., -WV:-Q .,.. lv, H, .y-wh... 1. .v-. -,v--Vim,-.:-try.:f..,Y.-r',,i.,,4.4'?j?tvi ,- -1.,T.--.-gay-g,.f-'wt-::.---'star . I-3-:F Tj.:-U.-h-.... -.YT T.. 1 , - x K ' .1 ., v i A I- A I gi. ' . v"v?f"5a1.QrLl.?'- 1.i'LL:'..a..-hiv-. .,.. 1fl:..1,-Lhll-."1""-QA,-f N'-'-.Q-:.'..,..'1Q-,sr'-"fi:LJ-.g,..,-1-5uv.--,1:4.'.-4hm---J.l-u-LC-12-1-'-'I ':-JJ:--1 ,, 1 1 ,, K k s Sn-I 'llllK'l 27 llc-Imzuing Clluln Rf lull lulplc I Ili .X.li.C1. qNl1,.Xrm'mly " fltlullkl llulllllllull , . -' . 1 .-' . Q, Iwnnlmll l'qm Mwmlmly -' U,I'f'f"-' llllluw 7 RN iyirginill' soil llM,l.W.liHll' lll Llllillllli .XNNUII llllllll N lll l"lmx'c'lsj - llxl Lll W I ' H, I,-in, l,H,H,Hmm NNN' lx lf SI: ' ul IIN' Plug -Xxsl. .XII X fill I l Nh V ql5lyi11g lbmxn mSoull1 .Xllll'l4ltill l"l"' l'-A Nlllllfll 11 ' 1 . , .. Sl . l. fflilli slhl h I xlllull -1 Nan Dux 4I.l, f.!IIl1llllllllll'l lwul' 1 by A, . . , A ' .1 1.1-manga' xxihlllllgltill .Imam- A 'llll1l'l' IU Sm 4 Dlx Play Pro '-ws .3 Nl 4' flfmvllmanll Iliglxliglllx nl ISHIJ IT My n lixhilmilimm l'1'c-xin-wx IU Xrmmiu- llgu I'1-ugmm IU llullvrick l,llll1'lll 5IXl1'5llllXx' ff Illv If Xl 7 lIUlIl'llt'X In lQ'l'llN1llK'llll QU llmmlx' Ilan .Xswmlmlx IU lLll1lllliNQlNlIlg l'l1u fll lfll IPI' Mil? 23 l'LllCllllX Plan l'u- '-uw X 1.1 , ' A , V1 Qs Pc-lp . NNCII lmlx l M Q I ' 1 .Xll 'll Nlmul nl ,Xcr llllllllllx I 1' l"'ll'l" I l XY. P. .X. fJl'tlll'Nll'1l 2 Ill on ol llu- lflalg 1 . . ' A .la .P I ra '-l Suv l IU fjlH.iNml,h PIM .v .Xrlmr Daly lll'Ugl'2lllIf-XII. Klan li l'2lSlllUIl Sl Jw ---Hi fltlllbll l1"'l""l I2 Sli' L' Cllulm lllligllllll HXI13 P ti NIV. H lplv. lunifn lliglmg 'l mx -luguc' IU Nl 'i' fllu- Ninth llllllllgj Iii Ning Il lrlmx -'Suu mr High: l'l'llXl'lllglli' 215 Sm ' ns' Lan I . swmlmly 20 Nlr. St'llt'l'llllZl Sul 'lx 213 Xlm' wrizll llgly. wx lmlx S ' H C ' 'l 'l' ' ll' llll' ful' 5'l""' l ll 'H' Wllllll cll'l"5l"'51N lllc' vxhilmiliml is unc llllll' wlmml Ilu gun clcc '2lllOIlN mivc. .Xlcl' hilcs llllllifll In llw mlulm buys hulcl llN in El tomc- lzucwl numlmcrs Pl2lfl'fl by lllk' lHllllll'f,S lui ln" llllul 5' H""'f1l-fllfm'f'flfllllf'l'f'f" l""" - - - - 1 r l 2 '. - ' ' ' OIT l1l'NIl'2l. V111 Illc I kc In X. 1'.lll'l4l2lIl 'Ill lm .I .lm U ullllllu I 1. glllx ,lull In 'lu ,I I I. Il .ll I I I ,H vxl num ww wrx urlorllll. wkllllul an vi ., A or ,, , V- M . l I H lim, V1.1 Nl H UL L'llIt'l'l2ll mg. lllL'f lH'k'SL'lllL'll ll cullcnllrm ul WC' nl ll'llli'CS. Cllllllllilllilll ll'llIll'S. :mil rv- 1-I, -1 1,51-.mml :md th-ill, w,,,-,lu 4,1 ,muh lrul 'nu winch zulcl lllDlOUIlL'A1HNl fum-. lnuiw. J ' - P . l S ' all cltl-UlK'lx2lllllg' fully with thc Ill'il1 lm' wan' mlcl'-11 ',Il1c'ju11im's'1mlsclliursum1l1im'mlllwil' clan inn mc. 'l'l1- l'Ullllllllll'L'5 wcrc lllllill' up ol llulll clzlsscx. both doing Illn-ir.'l1z11'cu'illA ' Sly XXX' lll'ly my ilu' clmu- wa. 21 pa-rlvml Nlll ilu' gs' n W1 21 plum- ul' Nplcmlml ' ml gill 'A ' I "-'y 'V' 'llll 'Ill 1 ' -' ww IllC" won' cluingf lllfll' 'il'l. J UN ,Qi-N7 I 'xx '9 DQS H11 1 if mg wx ' cn I 73 Q joe C QQQJD jXfx AQMXMQL. I400 I IIAI.I. Intl 1f1.1' lx. I-.lltx R. f..ll.Hll1l. XI411.t11. l. Rllll. II. Nltllct. II. IIlIIlI'I. 5. latttw. ll. Iittttl., R I'I.lNk'l mtl 11 1 XI1. Ix.1I1xtc1lt. I, c.UIIIIk'I'X. R. I-nllc. S, Ihtmtl. II. Rttltvt. II. lIclXuuI1t11, X. Ix.lIIl', N111 I. 'I Ia. 5.lIIIilIII. Ii. Iiwttt-. if. Iutggtlt. XII: Rttflctt llllllll 1f1:t': Il. Ihtttsitk. In Ilm-lltlt11'Ic1. Il. I'IIlllK'I'. I.:1llcx. Q.. klulittsutt. if Klum-s. R. Rurtltiu. K. H ilcux. lIv.'lYA'u'l1it1. XY. Iluttztltcy, R. KILIIILIIOII mi R I'IlIIIII4llDL'. R, .xXl'INUII. Ii. Y:1xu111L'L'llt's. R. IN'illigt111x. R. Ilulfttxtll. X. Xltttlttrtt. 1111111111 z': . IX UsI1411'ttt'. Intgxfn. X. I.L'c'. U. Ilutttlcll. L. SIlL'llIIl'l'tI l Ning thc AIA-lilllillllllltlll lor thc litst lllllt' thix f't'1lIi. .Xltlrith ztltct' gcttittg ull IUZI slow xtztl't.wu11 itstlivisiutt titlc. 'l'l1t-tt-41111 plain-tl IIIZIIII exciting ZIIIII 111-rxc-tt-11siut1it1g gzttttcs. espn-tiztlly thus wc wt Inckwtmml gzttttc wats il-li i11 our l':1w1t'. .Xlclrich won thc city ootlmll - 1- with nut' tity rivals. III thc lcztgttc gzttttc with Ciurtutt I 1- - III hy El l0lll'lIllHIK'lI. l.l.,. tht- scorn' :tt thc 011ml nl thc cltzttttpinttsltip IVIIUII wc' plzttctl with CLt11'to11 'lltztttksgivittg llzty. Straw: .Xlcl1'it'h, .'1.'11 Ciurtott, ll. Ihc- claus IS cillllllllillblhlllll 4 qttttu with Nlt. St. flltzlrlcs wzts11't thztt CZINI. lm' thc Nluutttiu XYOII. T-ll. SCQURHS .lltlfirlt Ul11m1tf'11l.1 Cult Nh-111t11i1tl ti Ill Iittxttttkcl IH-xt lil T WL-at Wtttwitk lil ti 1111111111 , . III T IYou11st1cLt'l I2 20 Cin-t1l1'11l I-'ztllx . tt 7 Wcwtcrlx , flfl lb Infkwtwutl il ti I-ortutt . . 53 lt XII. St. flltzttlu tt 7 ""I f"' 1 l17W"ll"'l- F'!"I'1'v- I, I7 .41-qyr -mv rvvy 111-rg r 1lQ'Q'LQr ... --- .4.:,.-3vw,--1Qj,v-3-1-'7,.55yq'!1vlqv'y7--:.,.,fw-j.:e Y v ' -3.1 Q-::5':lF-71-r-If--1:1-' -fq:l'TF?'71-'f,!4'f:-,-.FI'!"--'31 ".--'-':' "-"1Q"L14T," z V n j.- ,'- 'l . , '.: ,g" -.-' .--' ' .. .. 5 X x , ' 1. . - 1 'E 1" .4,-'lg-: -. 'I -'fn'-,,g.A --5 --.-'-,lg .. ,- ,.,gQ,1,:-,' ,-,,-'-L 5-,,f,L ,, -yi-5i1,,.'.-,Qag.-.L-.,..4....-- c.h:Z,'-,g' ,,' N' '-:j.:,11..14',-,'f,,g.u: "-' - arsity aslietlmll ,X l':tst-nmving teznn was making the hztskets for .-Xlclrirlt this season. 'l'hev played the usual two gznnes at week with .blltlriclt moterx following up every titne. XVQ- lost tn lnckwoml first hy 30-IS. hut tnzicle up for ll the sccuml lltllt' hy 'winning 27-IEP. Nl- were liztster than Cnrtun hy 2 points. first 27-25: then 35-325. The watson tlmul with Xltlrich in seunul plane. right hehintl XXI-st XVztrwit'k. fitlH'Illl'N .Xltnnni Crztttstnn . XYUQI Wattwitlx l.ut'Lw0otl , fi0l'lUll . Cientratl l'i1lllN XVest XVztt'wit'k Nil. Sl. Cltztrles Umtmt . .. Westerly . xvUOIlS0flxCl Westerly . Sl. Rztphatel . l.m'kwtmtl SCORES ,llrlrirll Uplm:n'rll.x IH 29 I I Ill' lvl Q7 225 IN lll flfi flfl flf QS fl l Q7 X llirxl nur: R. llratwc-i'. j, Iwtgztn, .L lti ll Q!! fix ' 30 U5 ., , -. J :si 2 1 :ara :ara ll 40 Sli 'lil lil 'ARSI l'Y ll.-XSKli'l'l5.Xl.I. l.:iwrell, lx. SICIIIIIICII, l. Rich. j. liatlley, I-, lutgtn Sntnnl mtv: Mr. Rntlerl. 42, jnnew. Ii. Ayers, Y. I.:-0, R, tl:ti'ztt'ci:t. li. Miller. li. llzntx DelVeuhio, li. Yertlerlntti, V Henry, ll. Yeiulresut, R. Ellitlturpe 11'x11111 1111.11 111x115 1'11.11.1. 111 1uz1': R, 1111111611011 ll. 1 G1111---1f1-41 l.111s1'1'lI. P. K1'11:1111111 N1-1111111 mn-: l'. kann-. xl, 8.111- lkllll, 11. I'11ilk1.1l11l. NY. l.1111k, N. I.1n11I11-1-, N. l.1l 111-, li. '1lIIl1l'l. Cl. R1'1l111l11s L . l 1111 11111-3 P. l.11111'111111, I.. Y.11x, W. ,l111111s11111. R. 111111-s. 11. Nhllllllllld. X11. R111l11I11. YS. Russ, A. 51111- 11-1. A. MLIIICIIC. .-X. I.1111u. l.11111111'111-1.11. 5111111111 .ULF 111 11111-1 A. 3111111-1. Nll. Il1111g111x. 1.. Dc111i11g. 1.1-1111.11-. 11, l1elYe11'11i11. R. 1111111-. E. Sil11cr11111n Nlvlllflgf 11111111111 0111 Jllll1Ol' B1lS1KCflT1i11 1.llNl N 1111111 11111' C1111 11-11111 XYKTC 11111111 1i1111s. . - . 1 " ' ll . I , l E I l ll11L'l' 1111- 111111' 1ca11c1'sl1111 111 Mr. R111111111. 11l1'f 111111 1111 51.111 C.1.11111111111s1111 D1 ll 1.11- the bllmim. High Baxkclball mum had H YU., 1112 171' 1-41 5111113 c'l""'Rl' Uf'1-'1'1"1H"- " 'WW 111111-M111 11-11x1111. 1111-1 11i1l11'1 win 1111- 11111111- xillg 111 l1l1' l'. S. X1111. 1111- 11-11111 1l2IN 21 I1i1111s11i11. 11111 1111-1 w1-1'1- 11111111-lx-1111.411 12111 11'l"'1'1""Nl111' 1'l1"1W' 5""l H1111 1'l1'1l"' WU w11i111 giws llx good 11-1111111 111 111- 11-11' 111111111 111111-11 ll 111111111111111s11i11 11l111- 111111 1'1-11 12ll1il'l. 111' Olll' 'llllilllk 1-119,11 11-11111. s1.11R1f.s f1,,,,,,,,,,,,, 41.1,,, 1, sl-1111 111-xx11'111Ns1111- 1.111 1 1'1..-11'1111's :.1I:1l13:i111 il: 131. Uffjnnzr-1111 111111111 ul-sinh mu H.: Xl 141111111-... 14 4 uw' 11-Hhhk I 1, 1, .-X1 ,-K111lll1l .... U S1 1,1.111x11111 ..... 1 IT NL'llll.l1 l11111s1- -4 H 1-11111111 ........ 11 IH N1-1111111 1.111us1- :1 I0 111-X11-111 ..... 71: III- Hvsl 11111111111 ji IT. -.1 1 1 "-'-'-"nf ,""v -" 1- -wr-jHyfv'-rn--r.-.,a,:rf'7?"'1'-."r7'w..-ftwe Y 1- - -4.-1--I-.-5:5 ff-4-r ,-.vp .fzrvuy-17--qygvv...,y1w-ya. vi- - 5 .-.. -.:..,,1-5-,.-. fr " ,Llllllr A415444-..-4,:Q'.s,f1.-4.1-f-. .1..L.1,:.a4g,,g,Lg,,g,-2... " 1 . '-:.1,,1-,,- ,,'-,,-'-.2 :1g,g,.41-.-1-,,.g .11-2.-,g,.1-..--L.:.4M,g.a-.ZL-.,",,- ',,,1:J.:-.J. X I IA' I- IQ' K 'rip -rr --rwv -" v 11.-VHwpvvv-'for-.-.g,:rq'r1vr'-.".-7--:..-.' v - --k.---'-'.'::5':'rf'-"y-'r1L" ':1"1?T"?"'.'2"""j :'.'-' PY" f-Z ' ."- " """I'T"a' qv .:,:.a.,:f.,-'T 'I ',,' Lulgha. . 4-,5:LQ:.Q.1 :1:.l:.A..-1-f .1.,Q-.,asb-'--- '3-1-u-1-f-?1'i-1'-f-LMA!-f-'--1-'ki2L1111'4'3l-aa-G-Pi! V:11'.Slty Bus.-lmll I rucls 'I lu- lllll xi-:mul wus lnglily Nllutwsllll. .Xlr Nvwlyuigziiiifwl :nul 1-sign' In xlanl. llu alruli winning. llu' Suu- lllziss ll Imwlmaill ll'Il1lx ll'1llllWk'lll up in l,:l Szillv lu-lil on Nlznxli llniiiipimixliip ln mln-ln ning Sl. Rziplizu-l in 7.111-u-nniiu-il lflwlll llll' Cllgus ll mruwil. 'llu llu- plzixull gzinu' ln an Num nl ll lu I .Xlilruli Ulll1Ullll'Ulillll'lllL'l'l liingcmlinillu-i'n'lziy.u'liul1 llu-n M'L'lll on In Ilu- l.li.iinpiui1sl1ip lmlnynllx .Xlilricli won In 2 fm nl xi wunul. .Xiulm-ixmi nul lml ln 2lS10l'l'Ul lfl lu S in llu 51 IIL' Clliznnf Riclizllxlwii. :nul Sll'lllllll'll wcix' clvcu-il calm piuns. Clnll Nh-iiim'izil High Sclumul ul' lirislnl. lziinx. 'llu' lvlloxvx AIQITK' llizil Nlr. K2lIJNll'lIl f,llINl1lllKllllg lK'l'l0l'lll2lIltl'N wsu- lllI'lll'4l in Illt' iu-iv uuuli. rziiwcl llll' viilliiuizmii :nul In ilu' .Xlmlricli lmziluiic-N nl llmuilu-ilizni, ul NIlll'll ul llu- uunn In gain Nilsen-xx. XXX- lunlu lgQ'l'gll0l'll piuliing znul U'Xc'il ilcnng llu' lv IllL'f will llziw :is nnuli Nlllil'NN in ilu- uiinlmn mc-ning. Nnu'wui'll1y lmliing l'Hllll'llJllllUllS irgnk llll'l'Ix. un-rn' inzulc ln lluiizilu-cliaiii. U'Nn'il. llL'l'gllUl'll. llnu'l' :nul C.znnplu'll. IRAN-1lSXll lux! mar: ll. lil plu-.n. R. Quill. l'. luiu-X. F. l'llt'lIL'. li, Xi-.nx, l Ricli i 11 ll. XX illi.nnx,i lwignn. XS. S1llll'l. XY. lim'-1 lunn. Xlr. RlIllt'l . . Liluwlixin. iqunpln-ll. Smnllil 1i'I ink. K. l.1lIl' r- l ll Dun- l',lIllt'l'. P.. L.nnlilu-ll Ililul mm: R. 'huh-iwll. Xlnn.in. l'. U'Ni-il. R. Nlil lvl. l-.. ll.inwn. li. xlilll ilu-slcl XY. ll.lggl'lIN, X l.mn-ll, 4' N :lil I RMIIX I HXXI I'niI1un'3 ll Rnlu-ig R.l.1n .umm ll. l.L'LlCll. XX. Rial: .nil-un. lx. 5ll'llllIlt'll. R. IIIN 5. Xllllt'lS1lIlf C':ipl.i' 1 4.114-X. K Nrimnl wav: R. Nllllu Sllltlllll. IIIN. Xl.iii1igm'r: S. XI.nxlni1l. l- lliu-llilnnlci. I.. Nilliai IHN. li. Xllllldl. k. Rvxnulnlx. R. Ilullingln. R. lllllslll. XI lxaipxu-iii l'hinl mir: R. Xngcxs. I I. lznxnl. N Q-l1IQ'll. XI. l'nv i.igll.i. l'.f1lIlIl1'lX. R. Hu l.lllll4'x 1515? QQ. fb 1:11 'S L., ff, A fb I f,,LZL YET? fy-IL-'Nl 92? f M T31 if P' -5 T '- xx f T X ggi Tw Y? - N - - ,U yi'-Qilgixfrzfq T bf ff I LNQS . A l'l1'h""'-TV A 1 lunfvwff xv CLASS 1942 CLASS 1943 CLJXSS of 1944 CLASS 1945 of of , of . 'W' W ,NU ? CLASS 9 CLASS 1946 1947 X N ALUMNI R031-Rl ll llxl ll X Rl IH ISI NSUN IDOROI HX SC HU! RC Xl XRII XX Nl XRSH IDI NXKI Mayor , Albert P Ruerat X r Q :L . JN fy . I of of Ilupic: MII 1 mv u lilv I1 lx?" Huh Nlllilllj "l'm Xl'ililIQ ge In-rim l In ,ill .UNlJl1'4.lIl'l ICJQI vrx I.: I." NIlCl,Y.X COOK I l ' ' 3 'l ' C ll.X'. CI, Il. ll,Y ' ' ' I f lfl,lb ' CHO Qlil.li.Xl1Y XX'll.l.l.X3l LICXYIS ' li H.XlJl,l'QY ALUMNI XXI 11X1 H X 111 H1s114 111 11114 Ilx 11xs1 Xl X X14X II X144 X 1 xc 11X 4 11XX X1411sX11 HXX1111 4 X 11XX1Xs111x X14X1s11411X1 1 1 1 XX1 X 4141 X s Xl 111111141x1 IX JI XX I I R XX XIOXIJ SXII Ill NI X XXIXI IR XXIXI S 'X X I lk AI DRICH HICH SCHOOL PARP NT TIM ACHFR ASSOCIATION XIXS llll S IIX Q N S IX XRIX Pl 17, 111 S VI II I7 S XI IINIXIIXXI 1 N XS NX N IX XX XRII N X X StancI1nP COITIHIIIIQQS S IN X 1 I II S 1111111 S I XX XRD 1 1 S I IS XI 1 S IOHX XIORXX s11l11l1IX X XXX Ill 111 SX lk IX 1 S I X I 1 XX , , II 1I111IX S I ll I7 111111111l11111111 R lJf111X XIR XIXRSIIXI RUIII-RISON 1 I X X f11X', .'I'LIR'I'II. . .'Q .XSI --131I,l'll' QXX Wil 'il IJ '111.1Xs --fI+vI' 11 11s.X f 111414111111 -15111 '.X.' lIiXX'IIII'l'I.Ii 1911111 ' ju l'l1' -12+II ,.X.- lIII'IRIfI . RIJ -Q11 X1A11:1. 'OR1.11A14 'ff H - 'I' .1111aX1111X1141.X1:1Q ICI ,fII'Q.'I.Q' , .. . . , QI H H -1g1XX.X1.11X111-.XX111 .I.XN ' A ' A ' A ' -Q11CI.XRl l'I,I" -11 R 'I I lli 'fl I.IJS , ,, +11 f . Ill .11X X1 ,1 I'.R ' 3 .111 411111118141 1111.11,11141.11.11. ,Xx 111111's1,XX'1.1'x1111 f1Nll'ffY1 UN 111 f , 1" 111141 1111411 11 111113 1411X'111,1, fII111'1, .11 .1 g1111111.11l111-1 'U, R.II11Xx,g1-1 11'.11IX, XIIII. I111' .11 XXIII " R1111L 'Z HXXIIIKII 11111 1X XXIIIE' A J J ' J 2 1 L k 111111111-111 X114X, XX1111XX1 XI 11x 111.11 1111 1 11 X114 . 114X11X11 1414 111.11 111. 111111111111 X114 1.111 1111 11, X11.11111 11111411111 X114 ,1.11141111x 1, SIIII X111-1 ', 1411 g-,,,,,,1 I'j,,1,171,,1,1',,1f X114. 1111411111 1, X1'111111l 11111111111 XIRS. C,lI,XRI.laS X1 S111 I '1'11'1 IJIIIRQ 1- X114 . l.l-,UN X1411 s11111 111111 11111 X1 11111 X114y X'XI.Ii.' INI', l'll'll1lf ' f ' 111 111 111111111111 X114X, 14111111 1'X1141 111111111111 X114, 1-14XX14 11. XX'11.111 XIX' X 111111111112 11111121111 X114 . 111-X1 11, """'f'f ""'.1"" WX - 'WW XOXO I"111111I1 IlI1'11111!1 XIR . I'. I', XX , I 11111111111 X114 . 1,1114111 Q 111, s111-11'. 1411 .X1111111 11.11111 X1141 1.11141111x 14, SIIII X111 11.11111 X114 L 1a11XX1X1411 41-1 , 111111X 1 A 1 V mx ,Q HR. V 11131111111 X114. 11X141 1 XXX ' ""'I"" ' ' 11 XII 111111- X114 . 11.1 Sll S 1111 A 1114 ""'f ' HRS' "HM ' XR X11 11111 1111 X114. II X1411111 11 s111111 lI'1v'.X 11111 ,Xl1'1111X XIR'. I'. I5. ' NX M' W UR-M11110111.-'11 1 lflflxff WRX HFNRX B1 'AXIW 111111111111 Mm IIXlIil. Il.XII1X' 1 " - 1X114.1 fl 1111 sX111'11 1'1-11 - 1' 7 X114. QIXIFOICIIII 111111111 111.11 , . ,I , I 11, 3 1 111fg11111111111 X114. .111411111 111. s111c1'1 I I :CIN XL III MII S ll Kx 4 N I Ix Xl XXKI Xx If IMHI I rwul 5IlllI H P Hood U QOIIQ f HllflIlHlIflfN HI XIXQ. XI' , IIN I f,'ffff3,f1,'pf1ff,f flufffxuf Ixrulm-A XIIfl.SlI'I'IXII1I. , l'r4nxulm'x1w. Il. I. IIN, NHf'f'l'f'N llf rfzufff' l'ffl'f1lx IRXISI I' I'IURI'I 3'-,Z llnlriuugllm X .. X1 WWI, ll. I IMI Il41:llI I.Illl1lIlI I':1lIx. Il. I, HUPLWN HMM "NI "I IHISIIUI' .Xl'lH . l".lUli1la I'IlIXI".I".Il IWIUII slulll- lliw I, ll Rum II INN Ilmlml XXI ilu' Iimlgw X1 mul. Il. I. I 'llfX. .I1fHfN,Hflfl Ifglwflfx lnluluvl lx' I' I1Im'lrI1nllxm IIHIIIXIIINIV Q PHI WH I ,IRQ Pmlnim I Ivlfyvlmlls- XXI:IIIum ,X livin. "XSl1.Izm-11 XIII I mg lIuu'.IIJw1 IIIl' +1r11It'lll' I Inv: INLIJIHIIQIIIP.lII.I11III.I,I!I.I L' lIthi1IXrm',1vf f.ffwffff1f1ffflI1fj l'lIfl'fXXY 'PIX IIXK. CIO. I 'XXX lfff'f!1.'w f.vlIHHll1'Hlll! l'rmfmg UU IXQINIIIIIQIUII Sl. I,11Iwuwm1I. ll, I. I 1 1 K. K IIIIIV. Illf. II.' L' 'OX I"I'. 'I".I'.XI, I JNIIC I I 1 . -' 1 S X I Il S X L 1 I I l 1 IIXUII Xl x I x JIIIXISUNS S011 NX I l IIIIL llXX4lll l I I I 1 I Sc XII ll s 1 lrllaf ' X Illcplum XXIIIIIIII 'IIIII l 1:11 llllllll lllx HI N, , VH, W I"I'.IlIlI NIISIKI .'IIUl' IIX. I . XXUUI OX In flwflllfr ,Inhilwl .33 ICIIIIX ll'l't'I IIII Xllzmlim X '. I l'rmnIm'mv. RI1 nh' lxlunml I.. Ix1'u':nnI fm' lf fffff III "I IXRLI-NI XII sn noun-. IN Im-. SI XII .XXII ,' f. I 'SICK XI' I Il'Il If. II.XRl3X'. NI.IJ. 'II NIIIIXX 5Ilt't'I I,IllXIlIQ'IIll'. Il. I. "XNI'l"' I I'x1.uI1L-I1 HXXIII IIllIll I.ILm IIIIN u4ul.u1 In Iw IIIX I.IuIllIIx uI'1ImII-II ulIr3" hlumlli "In1Il" xxxl. 12 l'1f1.1.Iflmsux. lx... VI if " -' IPI' Sl'.IlX'lCl'. S,I'.X'I'IOX llwlffi l',XI 'I , , xl HH! 'WMM' H I I1ImwumI .Xx' 'N INN RIILIII If4.'v'v Iilmumnl XX 'mu' X' I II' R' I' lww 'l'1nw.lif1l!rI1'w.frr11l.lufmwfzf I'IUXIIIt'IIlk'. IX. I. II'IrpIuvm' XX IIIi.umN EVIUII ffl l!l1'IIIX HI f,'fwj1ll'f1'r1lI III Iflxxwmmla l'mxIc1f.R Ifnmm fl' IRI IIN. ICI. l1IiI'.,XNI CIO, . I. X. SUI IU. I'luIr. . fi "'..XI'l, lI"f" I' IIIJII Ialmxmful X I-um' HHIHM 1 lm "N, I IIIIII lillllwmnl .Xxc-mlc. Clrznlmnlm. R. I I'mximIcmc'. R. I. -I , A ' 3 N. 'g I Ix3fI x I N 1 X Q 1 XX JIXK N J II 11 x x Nl H 1 I I XC x5 N II I 1X3 I 1 X f '1f'!'Ifffff'fff1 'fl I11 14141 1k 5IpRX'IiI S1 Xl 111 U b Q V Iffnlllflwff Iulf N1'1.'111' I'I' I 2 ', X S C.I'1JC.laIlX IIXXKIILXS QIII 1-IQIXNIN VMS INN Rum' l V1.1 I',I111111111l X lllll' l1.111111111. ll I, I-l""'l'1 IIIIIIX I'I111111' IIlD11L11111111Q'1 XIII,I.II'f'5 I. .'I 1' . fff"ff1'U'fff"'f1HI 11111.1'.11R1.11l. X1 111111. ll. 1, I'11111x111 I1111:1-1111111 11111111 II1111w,1111l1111l'111I111.1lIII111111l1111l11'1 I41111I I1 H,,,,,1,1H1' 1lN.l1,H llfflx 1111'11.1I1f1 111 ,III 11111-1 11I 1.1111I1111I11w .11 ' 1ll I11 IIQ 111111 l111111I1 I1111' 111'1 IIIII1 H1 MM Y! ll A NI'I'C I XI IQXIIN XIIIIIRI-I1 XX XllI'IXNII'1bXI. I'111I1, XIUXIIXX IUIKIIIXXIVIIII11 I1I11,11+II11-I11'11-1 ,1' I111'.1l1l,11, I-I11111 11111I1111.1111I ll I1I1111'1 "XXI1.1' I-1I1I11'P II11111l111Ix1'111L111111 1I11'11f1'1gg11I1,1I III 1111 1-331511111 I', .S I I A !f111111111111'11!1111 XI '1fllf1'11'!111,11!Q fr'11'rf111 11 XXII 1-11 11 IIII 111. XXI III XXI4 111 f""""'l"' "' Ill .1 1 11'11 1 XI IX IQUIZICIQ I' II.XI'If. f 'IlIlIfI I II11H1g111g1'S11111-1. I'ItlXI1Il'lIkt'. Il. I. 1-XxIm1'1' THLN f"""'l'llW"'I!I HI ffm!! f1f.f1111'H!1 nl XIIl.XI1X"SI3IiXl'lI'X'SII1JI' , 1 V V I, XIx I'1XX UUIJ I'UXX I.I. XII' X I',IiX XX XII I II, I'111I1 1XI,l1IxX'S 2.35 I1'1111111111 Il11111I 111111111111 Iflvrll lI1111N111' I'I.11g,11111111I IXXII',N l1lJUlIxX. I'11111 xX Sl Ilx X l A I I ll 1 1 Ill I Xu sN UNL 1 1 ANCING x x x RHODES x I XX X IXIXUXX I I H xx XI ll XI 1 li Hllllll N x SII XC X S x X X ll XXIII IIII I 5 X. XX'. XIII.XIfIl I Xlfl.'r'ixf11lfIl'rlrf.'r'Ix ' A I I I ' XIOI 'I'N I'XIIIlI'II XXX IXIIVII II.msIIll1gIvx Rm'Il.uIvIm'.lnlxllu-will XI II DIN' RHI' I ,hx XX -lrlmn-4'xr1xlI1i11g III ilu' Ilmm' g',,,,f,fH1 l,,1,,,,,,f,,,x- ,UNI fj,,xl, mf Iullnslllxr. Iri.lluw. rlvclru 14'I1igv1.1lmN ,fy I Iilu-In In.n. .HMI Ima' .IIIN '1I'f"I"I 'I 'IMI I' 'H' 'I lu l x I'NlIIll.llk' X4 III Nm-xr In xv I'II KIILIIINIUII NL. I'l'mi1Ivmv. R. I. --'I IIN 1'l'5'Il'l'I u I"Il'III'UV"H I'1uxIcIm'1lmc'. RI I' INI:1111I UIIIIL' I-X. ,IVIU IiL'Nl1Il'lIl4' IIU llII.I Ixt'NllI1'lltl'IDIIUIIL' SI1vIxl1I11Ill1' IXIVIQI' l I' X01 R I lu:1u1:1uI Ivnfi XX,nuuIx NHL 'IIT IRYIX IS CQ,XIl,XiLI'f II'XIXK. IIUSIIWPXI, lml, II"I"'N'II'I 54'I""II'IN Iwlfw ,l'l'flIlfIlIIQ -Il'fm'Ulg Xwruflrf 'IIN 'IIN' I" XII XXORR K-I XR XX I I I Il x in' Iwxu i.fnl1n'1x. II iv. Il. I. XINIIIIIQ II"1 N'?I"'II"'I!I1"I'I"1I IN I1"IlI"I! xml: IIMI IIUIIIII Il In Im: mrull I11rIII1Im Imll xml Im IKVIIIL :fur In IIIX ullum vr I k.III X I',Ix num IUIII7' IIIIIIIII 'Xu .Il ,III vm, NIll.lIl1I11II.ul III ,IMI 'Imp 1rulr1If.ImIl1.Ixn lIu f:II:u Inu Inmg im rf. xuuf 5IJI'IIIIIIfI'f .'I".XX' I'.Xf1I..XXII5I 1'1'1Ix um. I HW I-Xl Sim Ill!! fmffflx I nflfnms ml I,LIXXILl'IIIt'. XIQI , l',f!lll!lHlI'llI fI,I1llI"l' Sl. I'1micIvmn-, I'. I. ,, . . I I X Hu 'ff ll 1111 'I-lf: fsllllfg ll w Is'Im'I1I1ull1" l.XNlmm'c' IIS I III' RH XII I'RXX, XI.lll.lg1'l ffwljfllnlrfllx ffl XXI XI I1 I IIIIXIN I, XIIIX . . .SIIUIf .II'OI'If IJI'. IIIIJI'.I'XI.XN Ilfllfl-NI U , 4, Un IIN' Sq :nv I':1'Ix'll1xc'I. Il. I. QI N fag 3 IIN! Ihwml uw Ixmm XXII XI fu ' 'IU' I , X ffm x x READ 8: WHITE NEW T U X E D O S FULL DRESS CUTAWAYS ACCESSORIES S X TO RENT C XIXXI XX l ' M Woolworth Bldg Provxdence R I 1 Next to Clty Hall GA 3447 I l'Ixw1 rxm I'.xlx1 X' I . HXRI IIIQXRII. I' I'I1 I.. XI. Ii. ULIIIS I'.xxxll'xl1,l' IIm'sl-,xxt zu ,Il' lbw uf Nflffml1,',,,,,,,,,H,.,, "lf.v':x'llfnlAg lv: 'l'lf' I HI QITII X' 2IfHI Ilrfmml 5IH'l'l I'guxluxn'I. Il. I. lffwljfffzffwllx my Xlllf XAXIXQ I1.XI'lQRY .XRll'lll'R X. Nlc4Xl'SI,AXX H . ,. , .. ffnllnr fm fnnfff lfllrllx fn ffl! jilml llllllll Nllv Nlumlm In I.lLllIIX Illlllllllllflll 'lu-nl Ullll Illumlx lx nn mx xmullvf' Nlrrvxlulrlf: 'II1.lI X .all IKQIII, ll 1rllv'sI Im1lI1vI1L'.zl II1.mlIx Illrlllt' II ' hlf. 'IVIl,XI, ll XIII LIU. ITI fllltwllllll SIIVUI gf. IIItMIlIL'lllK'. IQ. I, Sl' Q, '. . IlI".I'.XIiI'NIIfN'I' .'lI'UI'I". ' ' ll' Imwlx mul lxfl !lI'Il l'llIll4 lllllflx I 5 - 'I I . Nlmw mul lflllflfrm ' , 21315 l'miric' .Xxv llll' I'l-uximlvllw, Il. I. I vlv rlmmi x X 1 x 1 xNJXSIxN ll I I s XI 1111 IJ X X II Xli N N 1 I "1 I"Il XXI' If NI IQl'I'Ii CU, Ili! XI4'II1N1'5Ilt'L'l l.UI'I 'I-1."I'XI'Ii.XXI lwlmiKlL.Hu,. RA I4 1320 XY2llkXX'I1Ix .XXL'lIlIt' I,2lIxl'h'ufuI f.rf1f1u! lflffuwfrfg l'1f lmlx I1I111I1n111 IIKIIIIIIIIN IQIIQ 111,'11'f111f 1111 ff , , .. . . I SIIXIlI'I'.I'I".' XI'IiI"I XXXIQ .IxIIlII1 INC. XIXI1 VIXISKI, 727 NX:11xx11L X11'11111' ' x . 1 . I.1k1-111m1lIIl.I. I 11 IXI1.11 N 1I11' I11x1 1x1111w I111 111I111111g' NI1N,l11II IIINI III 111 II11 I14.11Ixl11'-II1 I111111 IIQIII 111 I4I1 11I1r'11 .1NL1'1I In I1.1x1 . 11111II14'I1111 I11wI1i11'.1m I111111-1 .IIIII I 'I IlI"XIIXiQII'UY'.S IIXIRN In II1ese D-ws . II I K ' II111111I.1I1' I'IIx 111IIu'XI1Ik 1.1.11I1' X" .1111I I'.1N11'1111f1'1I nl C'fJll,t'I'XllIQ LIIIKI SIIIJSIIIIII' KlRIi.XKI' IOI' NIII.Ii . . I1111'I1'xx U11111g1.11I1' I11111s'11111Ik IIIQ' IIIQl'k'1IlL'IIIN. cI1'p1-111I41I1In' ,-W ,,,,,,.,,,, ,,,,4, , . I1'I4I1I111111' X Ulm Ilrfil lHHIxIIIg IJKTUIIIVS IIIUIT IIII' IIUIW. R' In l11111141111 IIILIII uxvr. f.'11lllfIIllll1IlI1 uf Yo l'2lII In- s111'1-QI IOIII' 1'1' NIIII3 wI1c'11 11111 umulg with Gus I M . u I',IIXX.XIlII II. IIIUXXX Stl" 'c-1111 LIII lllJ-ItJ-IIIk"IlllIl- IIIL' IIllIlf"L'. PHI NIX Il UM LOMPANY M N01 XVOOL1 N S Munn Qomp mx 11111 lrllllx I fllfnfl uh ffl Sign lkwmlwu Iwgwul V11 I l'Xll'Il1l' HI' Xl' YY NIIUI'I'l N1 mrlwy lf' ll HMI, My li fIll,l.!H'!'1 xxllnlxxllzsxxlw-xlw ' ' " ' lil'-ulxmrvl1w3M Xlylwwmnlxrm url... 1.x Mm Q3HI'mI,mS11111 11.,.1.W 1 x 1I'Il1 xx l'1m , I I I ry r 1 x w v y . 1 X . f XmuvIl.llI'g lil mlm- lNl.lll1l INIIHIV 'HHN' 'g lllgl glx: ilu Vfzul. +Nlw-mm llmuullvl' ftflllll 1- vm IIN!1u1u,5l.n -UW. IIHXIIANI I' Xl! ff,f,f,cy ,f' , J lung mul lwnmfff 1 I ISXN Ull, CIUXIIFXXY. INC, TU Xllvm Xu-lun' I,l1lXiKll'Hll'. ll. l. hall Ilklpklllx lfltbll " N 1 s Ill! l,Il ll,lt. lUl'l'W ' .' ll1llIlx4ill,XXL'Illll' IAL1-w,.n!, ll, l. . V Rogers eweI1V Stores Q L ButIe1 U Sons X I r f I X S lf JI XXIUX XNIUXH HAROLD HQLI md QQIVIPANY Insu ramg I X X Il NIHILNIN I IL'Il'IvI11lIll'fvX IUIU IM-wlvxlu' IIH :Full - , . . . W " If XX XNIIIXK-IUX NIIlIiI'.I I ' ' A IXI'C.I Ill UIm'xxiIIL' S111 1lll'ffIIllK'XXIIIl' ffdf fy-11,-A ffgy Igffgqgj 1115 218 I VNIIIIIIINIVI 5l,.I'IHXI1Il'lliK' 3722711.11 XX5IUX IRI-'I-'l '- , .- , I' 'I' '.I'.I. ll1w.Sffr'f1fl'Hf'1nllx'l,n'fl1f 'IM LIN I I . . ,IIPN 'll-'XX'lil.RN -1 IX' X I LIIIQS CIIXIIIIIN I.. III'II,I",II, 4. l.Ilflsl-HR xlil my I X X I' 1.1: XIII x I lux In XIIQI xl: I Hu ""'l"" 'H' Ilmx wI4I 111 all Iimlnxf' Itlll Inu: ,uni m.vlIu1u mu il I 1.114 mx XIl1rrXInIrl'X1'lX m11l1i1l.'.m.! Ill!! mx I1.Iy.llxu,4N. .nx III In Inu mx IllXI '-:r1I:-I.u In-In'IrI1rv1lm K-Lulu-c' TTTI , ., 'N 1 ITI XYIQS I XIINS I lili .SIRI-1li'l I'IxlI 'llll-,XKIIC IQIIIIIIII ISI. XII IIXIUJIIIIIO . xl 11 QQ xu Ixf X SI x X 1 l II1e UutIet Qolup ulx' K11125, UIIIQUII QAHIID INV X I S S IIXXIIIXI I I IXIXI' 'If.Ii IIIQ XSS l41Jl'XlJllN IIN If xx-XIX NIC I' .XX ' INS Kflllllglllfllfllllrlllx llllll llrxl' II"xflr'x I.llllllIll I'1llIx. Ii. I. r 1 N Y , 1 V lffllllff' lxfllllflk llllxgwxf l- xxx' IIXI4 l l'lI xl' XI xczx f'f'l'ff"f"ff"lf -WH' XX III XXIIIQIIX I'IlflX Illl-Nl I' XIl II.III.I',Q.III XXIl.ll lx. x l 1' xxllll Illlllll lIl,llIlx Illlllx Illl' 'QIIX' yllll ,l lllllllli :III 'll Il N II ll I' f,'f,,l1ll,'lIlA1l -fx mf f,'llf!ll'lJ',-llll fx llf Illl. I-ll XXl IS X. fl, JI ' . ' N fllflllllflffllxf 2 IIII.I.Sx.Il1lxI' RWM N W XI xl: l lxis xl' lll 'l-'l4x'll:lf II! IIIINI IQHLIKI '. l . 1. . I LI ASS OI 1047 A FRIEND I EIIIIWDII n nusxnu 5 xnour tonvn PROVIDENCE, R I rf' a ,, ,gg 'uf f mfjflflnwfflx ff! ,VR lffwlplfzfful 4'-. , In Illl R N W w x 1 J L K 1 A 4 . A N 4 'K ,V 'A f 'X "V X SXIIIIIIIHIIIAX I 'C' 1 lbl4Xl xii Sl'l'l'lIY uf. I "r, I wli 1111: I L i x :I :I mmi.I1u1iM1l ,rw 11 1 I I I . I .: H I I I mf- XUIHX I N IXIx XX 1 X XXX I L U IxN IIJIIXN QJLADDINGS IX I x I x 5 nl ll S Ir IQIILINUII Sllul IIIxlXXlIlMI Ix I SIIQI' t.XSI'IfIViIHXIIl1H IIX I.lIxlxl4mlI XXIIIl.llllx Ill !'l.'Ij .Illfsr lwlzl flfllflr' .IH l'ffl'1lll'r' 'XX' XXNI ,' :l'ul'lll4I1s IIlIlf fwlll I lllfrf XIlllf.l" X xl'l'x. ml II Itl lflilllll :fl IXIIXVII Slllll CRM!!! Hillxgll NV' l'lll ffl Xml lngl'f1lllll'1l.l'll Illfulllf NIlllIl-X Illwlllvli 'I XX.IIII .l Ing lllllllllx I.Ilk' .IIIII ull Ilfll ul lIl.ll I ll.llll .l lml-IX lll.lll Il II II.lIIX XX wllllll HXIIII llll lull ul IIl.lI? NllllIl'x' "X llllll Nlllxf I IIIAJPIHIIVIIIX ffl l.l2I II ','UXX' XIQI'III'Il S.. f UN N g lmllll IVIISIS XX IIIIIIIN ILIIIW IVIQXNI' I,. CII -',I'XIf I ." I ' ,I 1 ' ' ' ' Y I' 'I 'IW' "I" 'I ll .l ll l'l1l'f1flfy . lun' NIIIN I-XIN IHINI' MRI-XSI4 I'Il l ' ' .. ' . ' . H llll I Illl N rm 2 I Ifewood Secretamal SQI10oI N II I X S xc X JI XXS I H I I 7 I I l R I Iltllmkm I Ilgl U !,'r11ljl'nr'2llw ff! Ifllx Nffflallul Ifl XXXXRII I.. IQIJIlI5IQIfX' Y V M .XI I",I.I"fS I5I".,XI"I'Y SIIUI' II flr'1'r' Xull .Il,lI ,II N II XXI2 XUI II Il XIII Ill-I IIIIl'll IZX JI ff l1'l'ffl fllllflllflllf' A l'r' iff! I UI! fn lfffff I'l".R XI XNl'.X I XX XX I-N XI I SI XI I'RII I N 1.uII XXIIIi.mlx1VvliN I I Nmllll- ,yuxlpyyl-4 Illln XI M ll I UIIIII-I "II.lxm' xx Il .III UIPVIIIIIQ Inu Iwl .1 Inu-QIH XUIIIIQ IIIIIV XI: S mx' 'Xu .Il1mIIIrll1'lxI.zvll IIUIIIIIL u.Ix mul' C Ed I In .I l,I'l'1'llf1' .sill uf lm' Ivilllllg II'mf1 '11 NI'XIXIlfIQ NLIIIIIDI, Il XIV QQIIII If XI,I I IIIQXI SIal'II4XII1I-IR I III1 IIIINIIIXIIIIIXIXIOLUX RILQIINI INN XILIIIIIIQIIIII 5III'I'I I'Q1Igux'1unl. Ix I ISISI JI' X' I XIQI'I.'. I , II.XXX"I'I'XIf II 'I'.'XII,I7I' mmm ,xxl IIN I .mx ll 'I ' lfl' I' I ' l,lVHHHmiI,IVX In Ihlmxl I nv SV Arwjiftffzijgqrfx-Iwi :I will IIXII 'wht IRI X1 Llmlgv Im Xlimu lim-lmixx I Ilugul I':lXx'Il1xc'l. Il. I, II'S"I"'f'1" Rmlmhilml XI I. XXI Rh I-I XII XX I Iflzll ' N In III! I LLUL Iimzul SI. I':1wI XI-I. R I ISI1 X 1 KONI X X I11 1 11111111 X ,U I I I DI S I xii I S x fl x I XX I 11111 I 111111 Sl I SJIXC 6 I I I IC IIIfIl IOS. .I.XI'IiI'I'I' f5""'!'I""""1f''ff """'X"11 CQI'I".Il'IIIN UII, I .I 'NNN lv' I11xI Il11111I I,:1I11'1111111I N V I b 11111 Xxlllkhllk XX1'Illll' INIIIHHI ' I111' ID1'I111'11 IXIII1.1111x 'ITT I.21Ix1'1111111I. IlIl111I1' IxILlI11I I XI IXXOUIYN XIUNI XIUIII RX NIOKI5. I "'f'I""""f1f'f III'I'NU'S XI.XI'IiI"fI' Il I XI.XI.I.I'I,XIII.I" I I IX N23 X11l111111111g I'11q11I . , , . 5 .W 1'11111I. IQI1 I1' IxI:1111I IIIIINQIIIIV .III'IllN. f'1l1ll1, IIII I lQ11111'2l'1'1 RI1111I1' l1Ig1111I 11114 XXIII1,llllx 51111 XII I..11111'Il' 'XXl1.111-1 ll IINIIILQ lI111N1' 1111l1I111s?" I-1'111 I'.1g.111' "I I1.11INk11 111111I1I1' lllIlI girl .1 I1111l11'11 lrgfl XII' "II1111 1.111 NIxIlI 111111I1Iv giu' 11111 .1 I1111l11'11 lug?" 1.11111 "I1.111.111.1 xI11111f" .IIS IIII1I,.'lQIUJYI". f?0l'N'l'RY CTl1l'l5 INDI XX'lI1.'UN'S QIIXIVI1 Il111!l'1 1-111,111 lf11H1'I 1:11111 IIl"WI M""l" I,:1L1-11'11111I II11 111 I'11x1 Il11111I XI XR IIII I Nl-ROXIV. XIRIWJIQI I XYIIDI' lfl. IX'IfI'S 11111111s Ilal 11.1.1111'111a11 111111141. 1A1QA1'l"jl R 'IN QRAXN XXX IINII5. I'11sl R11111I 1111111 IN I!11111f111'l1 l"11r1'111!Il1'11'lg111 II1IIwg1111-,Il.I. 1 I IIU111111x Inllllll I Enst G1 eenw1LI1 Dau V Iv ILIIILP Q SHIIIII In X xl X X Il X Nl 1 If JH JIU N If :N xc X I XII IJ 1 1 N I x3 I xx XI IIII IIXIINI flIHl!l!lllI1'lINI1I 1 1 N x u A 1 5 4. V, J. I , 'l'xfn'u'1'1lf'r.x '1 ' 3 C x SIJIID RI' llill IQl"I'XIl' n ' 'U WfY AA V II Xl'C1.XIJlf. I'l'UX IIJI'.XC.I".. IQ. I. l.l.,.rI.,,1. raw.. 'if' I lIIlL'l III Inu um In'I1.ex4'N4mlllvII uIu'n x II In Il In-lm XXII.1lu--nnI1Ixml1 l4.uIu'x mx II x 1 .l1IuI IlIxl' lIl.II .Il NIIIUUIZI IPIIII IxllIIIn'lgj NIM II mx I14'II.Ixm xwmwlt rm11clllIn1 x III ,111 .rr Immun' II ' - IlDXII'II II IIIZIQII XI I NIRXIKI I'Im111 XXIIIIJIIIN INV, Q W V I Q x111.1.s sl-'lqvlcili s'11x'1Qlux C1laXIIl.XI.5l I'l'l.X LU, M, I1.I.v I'.Ir1munnI M 'mu' l'wl lk -fII'HIIfmI!n'r' ffl NVIIHIIII X4 WMI. R. I. . H 1 , HI!! IM ,IMI HHH fum 'l'l1lffw lifllvfw . . M' fi , U 1' XX2lIXYllIx X 1 I,:lIXcAxummI. Il. I. ,MINI HWIHH IHIIHI IIHIHI H IIn'Nwnx1I1 NIJIIHII II1.1I Nvlxu V I "' Im N'4"""I l-1..,,.I- u11l...mww:: go l'I'Il XIII 1 N ""j'Iff'I""IX "I l,'r1nlf1IUHf'rflw HI XCIX I". II.XI'I XYXR KX J. Il XY. DX l,l'IVI'. XI. II. I'gnu'Iu -I .A 17 I. Dfw QXPQRD PRESS 7171117 s U tfu I umm L1 L zum n 1141 LL l LL U ILLIIZO IN Our Spuualtzu ll nc DI tc Jlbv 1OOSoutl15t1ut Pu c 1 cf I Pf ,ff my 'dw SJ Z,-X1 cfs mil, fl' 'if 'lo -I fx W7 x .W .N 'wi 101 cv R I L01 mg Studlos S Ph0tog"1'1phe1 1101 the CINS Qi 1942 Inv1teS the C1155 of 1943 1 I U i' W 7 lT 'YY' Tiff' "W, li" ' ' , Wlif l NIIXSl1liR Sl Rlflfvl' PRI JX'll3liXf Ili , 1 ' , ' N lux y E are proud of the part we have played 1n the complehon of th1s book Co operat1on IS the cha1n wh1ch enables any endeavor to be success fully completed To have been chosen as a Vltal L1nk ln th1s cha1n IS ev1 dence of our ab111ty Pll0T0 ENGRAVIHG 00 21 EDDY STREET PROVIDENCE R I DIEC ES U' CLUST DX Illl Nxf l M8llUf1LtuT111gl Spouflltx uulexs C law Rmjis md Plus Macldls Lups lroplncs 'mcl PIIQULH Athletu Av, nd 1111! If X X C V1 wsu DX N X 1 ll wllm 1942 REMINDER ll H 1 Xfll C' 1 K IHXBWYVYPARKPLKCF PRC' -Q'H.R.L xz' ' NIC Y1x1xx1l' N . . , .. f 2 .X N , 1 . X c -t. ' fy 1.1 I 1 '. x H yi a UH' br 11'11'r'f1'M fu fflr' LQIIINN lff!2,llflm!1 fflxgfl .Nrf mf ll x vu nlulul Ill Xliw XI.n li,u:Ix N11 I'4n1mllI.nM x x .nlwl M41 . Awxlglx Mui, I'l'Rl l'llUIU ll INHIXQ. NIKXHI VXDlAl.'R'5 hlzllll AI4 li, SU, I lfll Iv. UI mi Umngv Nllltl 'NWN mmm l,ll1lfIPKQ?Illlllll , fzffflm l,Ilw 'xlily l'llUIlbK-llXl'lll'R5 1.1 1Nll'liKIXi XR I I IS l3l'l'lil" S S'l'HRl'f I" NH mlm llglu' l4llllliIPllll'll In llll' IIBIS XX':1lM1ck Xxv. muux ul llu' l'1ll:lu- 1-gnlxlvllx f5"""""'-X wc vxln-ml xillcvxx' Ill: ILN. A x ' ' nfl Ol --'fflwli'r'mfnfl1': V fffuf' -V A X 815335 I' W 8 2, 1 he Q gy 0 5xX5LUM3ff UXHZUXE lv Q M RQQXQE-j2 M Q QS 6 ffiigb ,Pm f? 7 L., QL if S? f kan' 'blwfxp X? W aw X1 , 52' 9 6-33 Km XL9 " QA. ' . My '. V' 0 YX 1 X V 5 ' Z 8 659' I q 'E i SF gy 5 , O? 4 21 ' ' Hey -' ' 7 if . ' . ,' R , yy 41, :.,l.' I ' I .gl I 'iwufw 2 QD ,U u Vip, i r Y Nm' , I !T J ,QI V . Y-V Y N J f A' Xnvlvl-Dx, ,A J f-Q7 S' fi "', 1 B 5 'M I Q I lllfn I f 461-R fi- if fx, L A kffrff 7 I 1511, 1' 'I ix I 1 X 3 iifff ff? I ff ' 'M 3. .f-XL' K' Af! ,ff I f ' 'QV I4 -5A' x"' "'A"A-' '--- M--x, T W, , 5 LM E gl-P 6 YN TX sfyffwvglsa, ,Q ,' V Vo Ei V Y' fr if: V' O V J ' S 3 Afffg? R - ' x 5 H SAX Dv C?vX 4 V' ,,L,, r fi ' 'RQ C 1 la N d 4" ' ' 5 X741 '--' ,f , AA ,XI ' -7 c ll n U jo n 0 QM, - 7 lx k f , fx 2 Q! J ',1' Qif!,,,. V3 41 x A '44, g Q J 'A' f ff ., ' ' C g a W S If 6' I ovn-nor? 55 ri I ,LJ kd S 1' 5 Y ! E, M ' ' 5 6 -J-A-01474. XX X fag 1 . mf K4"W 'ii' ef' vi I -Qc" X if ca Q q fo-E,X" 6Xk. Hi cfm gf T ! K c Ex K l -91,5145 gf ,. 06.1 9 gl Tv ' Q3 mx!


Suggestions in the Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) collection:

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Aldrich High School - Reminder Yearbook (Lakewood, RI) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.