Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA)

 - Class of 1959

Page 1 of 264

 

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 264 of the 1959 volume:

-wy- ':.aff,'gfy: ,, ,,.. ,, - 5- 1 5 :Lp 4,1,Qp1Qfg:a R71 ffllygg' 5- I Q 45. ': i,1.34.- A - H .Vq'a,- gtg' 51. 3 mag,--1 :ivy -.1.m,fq?r:42f?sQ1J'f kg? 4. t , fr, 1, fp- 'Q y.,',f14w--5zm'r,11-Wz,,,ff'w,.'v'1'N'1'y,.L- M. 'fl' , f-,w-1 , 1- vp,-41fgav.,.1:-M -.,,,,-4-. ,-:rw xN 1 514 1rf?-f5'w?f-ZMFQ,4,"m.'5'ki.1'e4G'wiiff'ag '-w?:'4F1 X 'i1'ZS,'.'L:"F41"f2'55Ffi' ggwiwgwf,-aa"f.fwi . f-Y11r,:g3: Lfxwf f5Q'li3'iiW1i125.'PE' .a saw' P ...ug ,131-yy ,mg-,qi-p,.l.5 ,,,,.'f. ,,f.,5,s . 21'-5' -f g,,i",23, N.-.1.f,gc'-,?Ls.5j?J3'j'.-"lex s - -' wf,f,4,, ,fc -:X .--fhwf M, ,Q ,-,W Q . ,..: . ,, ,L L gag., ' 1.,v..,,,y,f,. " 'Q 93 7 "-v . H, . 4 .,,1.:4',' vvw. 5. 'jg . .Ju q'!LQG1-1.15 f' 4-,Z .. xv ' ' '- "1.,4:5,p,1.,,, ,, ' 1 fiibw. , -, + -,,. "g,,,.f 'Q , ,Y My 'vel-,gn ','1-Q.ffffa'3,7,p.. --f ,tif-.nz, 1, rr,.f,1 -1 .s.- ., Y fl ' ' ----ct fr-iv.-1 1 Nil.: ' V MM , ,, .7 J 57,2-'-'mi -.9551 .5 ' . M .55 , ,wqy 1 ,, f P Qc, L W .,?! l 'Qf .Q , jg? 1, , "' '-. 9 xl -J' ' 14 "fs ifi 7956 X 55T? iEI f .f Sf" ' s'5f?'1f' ' , 1: n , , I. L m L 1 N Q s 11 lb ,Q 4 11' lfi ' ,gf 11. JH ,I 499 E 'jk n.. Q 1 gp 1, 1' A 186 .H 3, as 1.11 1,5 . gg . 3 1. , -:121 ,M , .11, gl 1.3 K if :a , 1' I-1 Q 1- Is -M ' 11.8 ,Q rl wg ,Q 1, . EJ 'Q 3 u -' A, 1 1 5. -I 1 9 -. 1l .E I' 4 4 9 4 4 C " I1 L J" P All 1 1 1' - 'i , 'YA , 6 I' :QW . I dai V . I ' ,R I 'Q .9I,4,.'15r,141, ,,a1e,1,1.fr1,,1g'15r,141, 11111, ,,1.fr1,, . Q, " im" - , gh' 1 ws' 12 15 I' I 12' Q' gl if ,Q 5 ,Z 15 I' I 12' Q' gl ga' 5 rg . -, O i I VH? 1 Af E- 1 bf E- 1 '4. f MSR- , W' n'1 5,,,. 1 F1 2 -1 2 13 A my " I' I' " I' I: I Ir I11 A11 ,s1- .,,15,,.,,'II.1'..1.,,',,'I.,,'..1.,,Y A ,l- 1.f, . 1 1 1 . - ,F - ..- 1.f, . 1 1 1 . - ,F - 4' A' ,' . ',1"A 1WW-J?-315102130-:iF'f1i-iE!"lY-1519?-'31-fi'J?-3151Fif1V-:iF'f1i-il53!"lY'1F'?-'51-6' J, ' . W" 3' T na' 9, I ,I ,I ,I .I ,I ,I as ,I ,I ,P JI ,I 1- ,If 9, I ,I ,I nl .I ,I ,I as ,I ,I ,P JI ,I 1- ,Ii if Y ' 5i' 1 r r 4 V 4 r 4 V 4 1 ' Q1 F Le' se :IL -has ,se "III -iaeg 1 -1 'ia ' H I 1 I Ui, ll , -, 111.-1 ,I gvjI11,1,1Iyg.,3I11a1,11l Iirfi-5,141.31 M EF fi 'I ll 11. 11.151115 I I H5-H U if 11,1 ,F f- f- ,, 1 ,X 11 ,I ,: . V V W -I1 ,-.rf , . . I I . I . I I . I Ii 1 1 "1 3 1 4-i 3 1 1111 A -1 V i K " V " 'gZ11ij- 1 , ,. if ' 5 1? My ig,-Q ! 1 1 3 , 1-1, 1 '11 1 . 1-. I 1 . 1-. I' , .. I 1, vp 1 I 1, vp 1 ,Eb '4 I I J ' ' 1 - .-. ,, 4- -4 W ,, N 1 V Q.- u . , 0 Q f .1 f , 5 0,01 N X ly ,,rf,- I , 1 ' .ff ' fl f' i " 1 m ---V A , K X 4 I! if i , A V I v,,.- M , , 1 - .f'. L -' .4 ,Q wg X' , 5 'l' Y . U, , I 'If H .44 I A 2 -4 , . V, 1, ,bait " . A V I V V ? an 'W 4 1' 5, 'Vw ,af fa ,Mfr ' .Nfl ff W A"' f X ' ' I kt Z. P, xQ Wig, - i ' K .,,,v.kI T.-, 4 'A V' X xp xx 'V X 4 nWf?,,,,.X,. - , WxEnswxm1f:!.x,- ., F ..,,,f,-,.,-, V :ff V: XX- S . ' nj W 1 , ,, -,"ff:,y,-.? ,V M., ' ' ' M-,x rl' IZ' . Y' .V M - . iuim I ,Q f 1 viii Yi , ,.,,,.,7+----.q.....f , -- ,L . 1 I H - -N 1 . , , vm, , 1 ' 0 ry 4, , 4 L ' 'L ' f -, 1' N-' -JK. -- 'f' 2' 5 " ' N -pu m "'?1ff3Sgf:f'?: - A ' Y ,l , , .. .,., .,- ,V .A ,,,. T, V ff N Q " ' H- "fbi-ifgilmag ,. ,, , ' 1 ivgvri 'L ,K X-f-' +5 'qw x E- X x 1: 1, X f 'X xx ' 4 5" f ' f x 73+ I :KB "Mn" ' s ' ' 'K"' s 1 N A H 1 ln- 2? A . . ......ff.' 3' r -, , I 3. i A-' , .. ' - N-21 - -P M ...,ggf.v,.x..-f1w,- . N., , , - 'X ,,,,.-.45-"" . ,fy ...f-'H F - - ,SQ ,a.31ez.fP'W-- ' '- I , ' ' , ' ,-" ' . , SSWQqrwgfg-M3Wz,3A,ac,p,44,i.,-. ' X . A -,-' f In -A .af 111--'f Nix' NMA f' J' f xx ,fzflfff fm13,,Xa42f,u"'fwv9i-.ff, XV-f" ff . 5- ,W J f W A-Ch ' -ggskgpqwz , -S Rig ,M -f- - , .Q rg'- ,, ' 5. 1':..q. . ' V V , W W .,....m:, A f . , o f ,-1 1 w.x,1.1 'Jn aw my ,A Url.. 5 A ' ' A f ' . VA A A K K 1 V Q Q KK K K 5 A. K K' A ,A ' A ', A' A 'K ' K . A ,TAKKK - 1 K K, K K Ki K K ,.K rx A K K, K V , A K A A , f ,x A 1 K K K x.'A X-,' ' K KK WSI Kish fi- 1 4 K K V 'AK' A, AK , K K A AAKV J K.-K KKAKQAA ,KAK -if V A N, '-' ' A 'I ', - NXA .1!'- Vg " ' V if K, A KA K, K KM ,Q A 'KK K A :SKK K KK A A K KKKKKM ' - 'VJVA ' Ai-ff-A A A ' - ' - -x ' A' ' A Af, - V 'QE ' N N 1: K- A QA A V ' - - " - - ' -!,ry13y,QA3x-3,51-,'f:: A A ' - 'E ' , A - ' ,A-.A A - 1- -' - AA -V -A 1221---AAA-fs-A 1 V1-A - - A A ,V -AA , .A -N 1.11Lqg5iI'22A',-AY AA r? '-Af' - A A- AA AA , AK A ,Y 1 A,,::3KT5K?AK53?,, K, Ami! K! K K K ' " A ' ' , A, V A:A.r '?2r'2E4?' 1 3 A 3343 ' A, AA A A A AV . - 'Y ' Af -Lfgllf --PAA V -A - A AV'A -7 9 ' 'Jil . I' A f 1 , A A A , A .A A - 1 V '-iz-A"' 'if' QA- f fi-AA - 'wus 1- " -' A- A ,AA ' ' Am - Ver AI' -A ,Max . wh '- -, AA, ,A A' - A A , A f- -V AP ,Au A-4 J- A -AVG:--J '1gW:- A54 A, " - Q. A KQAA. K A, K K K.: 'KKK AAAKA K- KK KKK . I. A gk AK ABKQKIKK K ,K MH! A KA K-QKAF 1' A ,YF Ai 'f' vm? 5 AAA KK?,K,KA A A f' A V A -Aw-Alg,r1-iw' A .A ig-pai A A, A A 1 K fb ,A KK A K .K.A,:K AQ 15115 i EE, :K-K A F' 'Ai V - ' 'iq' -' Y. 15 . A 'VA N1 ce J' 'fi - Af -' A' jf ,F 15, 1,5 IQ K in 4,-Agri, 32 1. V A ,f 5 Y A. A, Kg- f 5- yy il!,A,,,A A Awfay, A ,K .Az G,AV 5.43. 5 A-54139 Y A A "V A Q :' - ' mg' " A " 1- --V fs'-A-E . A J' A ' ' . AA ! fn ' LQ' 7 ' I X V AH:--AA avi- ' ' ' A . A A .,.A,f .,A. ,Al X A 3 ,AAA ,AA,,,. ,ag A . K AAQTV' IAQFIQQ-' 551' 'i-5-'wi ' V 7? 5' f A Kxifigiz ' ' A ' - 2 ' r A:-A1 A A ' ' 1 AA-fs Z? HA 1251, AA AA,-x , AA RQ.-ff Q fly P . Qaga ff' I-A A A - -A , f - -:AAI Z A 1 F IAAA' f 3--4.5 A-A -1 Ag- A' ,A ,3A,.AA H -1 ,V -1 -A -- . - 5- ,A -Af- E " A1 ' ' .4 2-1-'X' - A1 -Ar - R-A U ,-gf'-A-J ,Ag A' W - A 4' FV. - -'Ai A ' ' V- - f "' '--'V A "iff 1' 5' A 2 I .- K N F!! A K K,gyF,Ap E M A KK KK,-A KA -,. KK KK K W ,A-A K EMI, 9E:Sq if55i,VA z, UAA Amy,-A if K QA, 5,1 Agway H, .. 5. A .A , , ,Aa A,-3 , -4 , ,1 A. V "-' MJ- -A -' ,a1f'J:lQ :JA W A A E f '-Af.-'V-'Vsfhftr G' An AV" 2-A ' ,f- ' 2-1 ?.A:Av ,V ' 'Mi AA fl ELA, f' A, r , ' ' ' 'A ' . A A LI: HA -"': if' VL' ', , T 1-TF 1,. , ,UF K i . WA' S f' - V V eel jf V if-EAA- A' A V' 'AA-652- A ' Jiri -ef " L s' QE-A 1 " f" - VCL' f"A5' fiiw "-.e,.A1P- 335 A '- A s+LA.1a-'A A ' V ' VV 'W A VA A A L'1"3VF W EA- VA -'R-' U1 -QL 113. FAA A Q - ' ' - ' .A - 4 5' E I"T"':1'k-5 A 3-1 I' V 4'1" ' V- A V A- Q A K A 3.3, . Y ,V1-I"xA I. fl ' HQ, 'Ai K' 1' VQA1 .AEK 1'-Kg V-af- K PL V "5 V-A, ' r' A 3- f A 5- ' V A V ' ' ' 'Pi - ' - - -cAA- - A ' f ., -A ' 'J V I QA, :WV -E V- A V A ,A . 'V A A -S 'SVA A i' V a., V- A KKK' N A Aw. KKKK K A, KKAKKA gA K KK -AK K, A K 1, ,Af Q A ,A ' -' A-ra Ag. 'qv f ' ' ' A M1 -1 -, -5 K., 1 - LA in A ,Aa-'AIAA A 'AA -- 5:3 'rzifii' gsgx ,,,, ,, 1,-:2 1 4 ' ' As- f A g:,:A,Y Ae A V ,TQ ' A A " ' - N E? Fig-5 5-Air , ESQ , AK,A,AA:A5,iZi 'h A 1 A V V H, A 9 ,A A, ,,... A , -..A..,,A-If-4, Ax-4. 0. -. . AA 31, ,Q A A v A AAA A A A .A-, .riff , . -A , 'Q-j5,J.', ig- in-AAA A A Ai- V -Az Af.-----AAA -W AA A As -..,- -A V A-AV-f-tw. L1-A VV U r,. , , V A Ae K,.., A, 11.5- - . Gy' I A-AA:A -A--A - ,1 VJ:-Ak, A xg .wa-. -- ,, W' 1 "5 3 '-5E7i?1fA'nf-'L E SW:-, WA. A' ' 'VE' xi "-film Z' A.-,QB A ' il 4 ' A 1 A V - A A-TM55' AA' :Ml "AAA-If 69 " ""f? - " ' -A- ,qi NK , A, KK, , "yiAAKiS', -f XM' A' K A,, Kf' .- V ,K A 4 A, X 1 ' "- NALFQ' - "" ' K ' 435'4 A 'f I " R A ' A A A A Q V' - " 1 ' 0, ' V QI3 A f ,- -451 f ' 'A - ' : , - A -H57 2 A' xi ' x SM- A' ' 45: A ' ' -1. 'G AV WVAJ, ' A.. - f A K A KK, r ' ' A ,AAL AA .., if :V A A 3 .A A ,AAAAA V- W V -fn-A --Q A 1- ' -A -1-X - ' V Ar ,M A'DK1li45 K K KY, ,K Kffx X, L- 4 K K' ,,,,.,,H ,,:K,KK, K --A ' k-A " ' ' - K " - QFAAAAAQJ-A'A.1.g:'AAwAAF, f .-A A ' A A -5-Ag' AA -A rw We -V AA .- K K ? :A KKAA -SK A, AK ,A KA A .ANQKQKKK - K - ..J-- K Rxf? V - ?, ' 4' A 1.0 A' ' iii V ,AM '-'AA g Q"':"" J-6 ---v ' -A, A ? 'ff V 'QQ AL- ""-f5A- AvAV-QQAAVQA A - K2 - KK - K KfKAK K K K KK A K K KKK K A: ' -VA4 .A , KKK K F ZX , KF AKKK, -K 'Ap A KA A 11 ,I AA. A K KJ A K :KKK K ..- A . K A '13-,AA 'JL , .M ,A A A KK , A 2 A1 .j'1,A ' ' Tax ' - 'S J Vx-. E125-.A - '95 -A - 1 A, ' asv ' -A I 1-,A-. GVVA- wg V A QA., AA Ania' - 'Ax 'esp . Ay ' fm, V A --A x - 'T A '-Af' A - gigs- AAR A ' A V V A Q ' cw". A 1 ' ' " 'f-V-- AA QA 4- 7' A 'Af -" Liam V' K AKKK """' 'MN-V----A-A ' H"- AA ' ' ' "A K5 'flirt-f,',A,'21,A 'flj ' K 'U -Q' " A 'If , r .AAA , A A--A AAA-As :GK K KK K . o A, . , QL KV KKK KAEKKKM- K 45335.-KTA ,,KfAK -- N NK K KKK KKKKKKK- K K A K M K . on - A ,,'. -A" f VK , ,-AAWAAAA, A ,K Ki Vge'15Aff19A5-Aw:-un, Kfivikigg KK .AJ AEK KKK KK -:fx-A-my-A AA- AHQTKKKKKPKKKKKKKKKKK K .A g A A: s A. 21A fig A "N-1iiE 4A A.A.A VA -- ,Q ,QA-AQIAA-Anrq,-A-A VA -A -AA1A.a1wfr:AAAA 'V ffl? N 11- , .A KKKKKK KKK AA A, K AAAAA A-WS ' ' A,AAaesffff-W -V ,A A 'A "' Afg- .V-"'A ' A A - A' f ' 'T9YSw:fA:A'f ' WW e.ffQ:5ag:Q,3A.- '- If I X A1-AV-xfAQ5,,.,AA A - ' "'-VN' :A-F A 'ffl ' -E- X Kd! - -...-j l, K A A wx' f A AAAA A..AA A a i ,A-A A A A A K AA- A- - up X '1 AA -'p5:AV,5v,- U V x AA tiffwf. -r - "V xg E ft. L PH. .. . + 4 L f H xy! X ' W 5, 1 All Hail Our Alma Mater.7 'Wm 'QQQWWQ ww M "Www 'Q-41, . ,....y,w V V 1 fffrw. ,M September 5thfEar1y mom-not a creature was stirring . . an an qu QQ , .,r,., "' 5 Q if? "AQ " , Awww And then Came the Busses purring and whirring . . Y--.wig lllh a- lnwluuoqnqug :Ting 32011 inns nun., lllllf f lllQ lllll' gg 11 iii Inns 1111 illininn Qihibl nnzunuuun ng 1liHiQI lllili KiQi H-.Q W W! 5 r 'N Z-T-"-..."" itil than I 1 1 :lun mann R3 IB lil! 1 I aww was mv' mum l I 'i 31 gi an anus enum ilu an Lawn num ,enum pun If 1 1 4 , 1 ' s ' 1 1 EE The crowds 'gafl to gather Outslde ' ' ' Igiiiir ,,,Andin , of fr P w :QQ iii? We 47 X 1 f 7 1 ,, V 1 ,V 1 4 i f ' Y 4' ,W ,,,, MW, M, 41,1 . fm Www GENERAL STATEMENT The purpose of education is the total de- velopment of an individual. ln this devel- opment students should keep mentally alert and he open-minded and tolerant. not only in studies and classes. hut also in ohserving affairs at large. I. Personal Factors A. Students should regard personal hon- or of supreme importance. l. Should avoid a philosophy that any means are justiliahle to pro- cure good grades. 2. Should he honest and fair at all times to himself. to fellow students, to professors. and to the school. Ready and waiting for SCHOOL to BEGIN! CODE OF CONDUCT ,,,., ii 1 6590 : .1 "C ff' it -.:, -gn 2 4.5 .." 1A B? , I 'N 8 S z. si Jt xv , 'Sf' , , X 1- , . N, 't f -A ' , to to it ,. we Kiwvw - ,Cf ,. I. B. C. D. E. my , 'S KQXYWNN-Hess NS Students should be prompt. Students should maintain and express dignity and self-respect in posture. dress and general appearance. Students should always keep physical- ly fit. Students should rememher the respon- sihility and investment they represent. lnter-Student Relationships. A. R Students should co-operate with the officers of their student organizations and aid in the enforcement of all school regulations. Students should respect and obey rules set up hy the student council or hv the school. V .. ,Q ,,-f g , X .- . - ,mmwi ::..71a1M 'Hhs .hw . hips' N ' 'W V 'Q " - f '1X4:5E:.-sg N ' 1 . .,, - jr-ik 221, f,,.g:-5 5 iv '-we S ' ' -is :sw .1 .4,.,,4, 153 E , " 1 if-1 5 . ..1,. . , X I 1 - 5 '- 'ffm " 1 Hi, PE-5 u'. J 1 fl ' .5557 3324. X 'H A, X A ,Xu . f .. f ffm 7 , 1' 41,7 f war! 'idr .Qfgf .f, a a 'l I s , 0 C MISS RUTH MCSHANE 'fggvq-,1,, a . 1 . I 4 I K . I . - 1 K J ' n . 4 l , 1 ! gn A1414 . . J' 'Lg..',u1L2:L,a- A. . 1 ' s 4 I I L 1 h --va-,a.! 5 ' K ART Miss Aurelia Arho Mr. Joseph Smith COMMERCIAL STUDIES Mr. Nolan Ackoury Mr. Cecil Carver Miss Leah Davis Miss Dorothy Kelly Mr. Willard Lawes Mr. Gerald Noto Mr. Virgil Ryan Miss Jane Sherrard COUNSELORS Mrs. Leolene S. Amrhein Miss Mildred Ruhlman Mr. Edmond Russo DISTRIBUTIVE EDUCATION Mrs. ,Iuanita R. Grimes Mr. Clarence Ozenovich DRIVER EDUCATION Mr. Sam Mondello ENGLISH Mrs. Emily J. Bain Miss Fortunata Collins Mrs. Alice D. Gaudet Mrs. Frances M. Hightower Mrs. Aurelia S. Huddleston Mrs. Marie H. Irvine Miss Esther Kranz Mrs. Clare G. Low Miss Etta O,Bier Mr. Paul Stone Miss Margaret WiHiams HOME ECONOMICS Mrs. Daisy S. Gassie Miss Lois Stafford Mrs. Jerry J. Wier INDUSTRIAL ARTS Mr. John Fife Mr. Roland Flick Faculty Roster MR. ARNOLD RUSS. .fissistant Principal MISS RUTH MCSHANE. Principal Mr. George Richardson JOURNALISM Mr. joseph Dardis LANGUAGES French Mrs. Edna F. Delery Latin Miss Laura Discon Spanish Miss Carmen Delgado Mrs. Marjory L. Lynch Mr. Joseph Stanberry Miss Eleonora Walllnillicli LIBRARIANS Miss Kathryn Hardesty Miss Marie Goodwin Mrs. Helen B. I-Ienrie MATHEMATICS Miss Alma Bittenbring Mr. Horace Chenet Miss Corinne Dantonet Mr. Gustave Devron Mr. Zolomon Levin Miss Grace Long Mrs. Sally O. Monzingo Mrs. Marie Louise Renaud Mr. Octave Tournillon MECHANICAL DRAWING Mr. Henry Ehrensing MILITARY SCIENCE Lt. Thomas Rouzan MUSIC Band Mr. Peter Dombourian Orchestra Mr. Carl Kirst Vocal Mrs. Isabel C. Gardner Miss Doris Lurie PHYSICAL EDUCATION Miss Catherine Carlwine Mr. Milton Clavier Miss Betty Doize Mr. Peter Mailhes Miss Mary Ellen Ulmer SCHOOL NURSE Mrs. Claire D. Smith SCIENCE Mr. Philip Regue Mrs. Alyne F. Be-ier Mrs. D. ,lean F. Bennett Miss Willie Gowland Miss Rowena Harrison Mrs. Martha Z. Kim Mr. Howard Sambola Mrs. Sylvia B. Sellers Miss Marie Shroder Mrs. Amy F. Warwick SECRETARIES Mrs. Josephine G. Devron Miss Yvonne Sonnemann SOCIAL SCIENCES Mrs. Ruth R. Ayres Miss Rose Capraro Mr. Russell Costanza Mrs. Edna S. Gouaux Mrs. Anna Marie S. Gregg Mr. Clarence Grunewald Miss Gladys I ones Miss Louise Stumpf Miss Ethel Weiss SPEECH Miss E. Virginia Camp Miss Shirley Trusty H3 ALMA IVIATER All Hail Our Alma Mater. We Reverence her so true :mt 1 .J .v ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE PRINCIP VIL Miss Ruth XIf'Shane ASSISTANT PRINCIPAL Nlr. A rnulcl Kuss COUNSELORS Hrs. Leulene S. Amrhein Miss Mildrerl Ruhlman Mr. Eflmonrl MI. Russo SEGRETARIES Mrs. Gustave Ilevmri Miss Xvonne Somieman Mr. Kuss S fn I 51.2 ga -DP... o 5 11 -2 Nts 4 How beautiful her Emblems are With Silver and with Blue. ' Purity of Colors S0 dear to every heart, How sad the day when we shall Come to Part. Fortierl Oh. Fortier. We sing our praise to you And beneath your lianner We shall gatherfto Glurify The Silver and the Blue. FIGHT SONG Letis give a hike. hike fur Fortier Our Alma Nlater rlear tu all. I.et's give a Rah. Rah. Itah for l7m'ti1-r N0 matter if they stanfl or fall. Colors bright. Silver anul Blue. Tarpmis. weire with you. Rizlll-lillll-Iitlll I Win ur lose. let ymir elieers ring nut. So lift your wir,-es. yell for Fnrtierl Sing her praises. mi high. PLEDGE TO THE FLAG I plwlgv Hll6glilIl4'L' tu the flag: of the Unilefl States of Anivriea. aiifl tif the H1-pulmliv fm' uliii-ti it stauuls. one nation. llI1flf'I' Gull. imlivisilwle, with lilverty :mtl K M 4 justice fur ull. --A-X an Hr. Russn N"-x,.. I .J SCHOOL Miss Ruhlman Mrs. Amrhein The ffice . . . Though rather quiet luoking now, the Office is usually a 500110 ul activity. But nu matter how crowclecl. our sec- retaries ran hanflle all situaliuns without any "Suafu" re- actions. i'WW0'N' 4... 'E ' f n'l3f'1:vf' ff! If ff? V if ' f 5 f ff ZI- , ' fff r""1 f ,f I I '-......V..,,. f2f""""""", ff Q I fa' new ,, 2, -av" 5 - 1 0 Ax .............. i l mf .,,V 'j :,, Agl A . . . and Our SQFIPUIIIQS Alivove. Nlrs. J. llc-trim. .mtl left. Nliss Y. Suimelimuuu. Fortic-r's iuclefatigalwlt- sw'1'et1i1'ic-S who always lime "thu situation well in liauclf' Fflpultf 1, UM-x lu-- m ugh Q v-, . A H m1 YAXYT , dvsbg BKT, 9 1 'Wx-K Kcnhvyxx Har Xxx-- my 'NUM Huw n UH IAN Xx 'Uwxxux-X x munkxx AM V. HX1 4. ll! ml' 40" -v M-- HMM NXr4Xmxx-- MX Ku-- Num W. Xrxw NH-+'VXx'xxxv Uv Mx-. , 4- xxxwfxu M 'V Y XX-vuxx-' , 1, U NXW Y 'N x-- NX -. X-.xXwX V. XX u K NMR--v , v 'Nh ., N571 Sh. . HX .Miss BU!! hx' I Jffizc .U 1-. 701 ' . um Jliws Lwui N 51' on I. H111 , tumpf I uw 'Q Q-, .Un Cari! Carwr ' - .Uixs .Vary Lylnwr 'thi' ,UAS Jfariv Comlwin 4" :FM f if L is 7-'Q JU- '4- an .w W- 'lm 'Q vw 0 O N b , .Y fr 1959 Fclfllfltf af K. My Q ,N 4 4' V x.,ff. .Vi-. .lima Uarff- fir,-L .Urm I1'wlf'11 I1r'lIl'lAr' Ur. JUIIII H194 A NIV! P . 'QI . ', l', 1I'I' I . flffzfll I 7 Nh. Kind Rh-x Mrs. Hawke- Rf-naw! Nh-. NXA-MX-Mxw HuLXdXefwn Mu. Nhvkv Xxxkw- Nh, Hu-vy'n UAUMH XXV- Num- 5M-'xx'1mX F a Cult 2 ,Aff 1,1-f W Q' M 5 1 ,Q I+. 3Xan'n:x 'tlkm FM, HA-vac-: Urxcfxex XXX-e flanncxx DeXga1Xo , f, 1 V V F X 1 1 I In N! .V ' , x, XXX-XXxkrXe3' Trufky FM: Y' A-:Y 3XakNv'- Nh T. 5 MXN NX1-nun go ilfiss Rose C U apraro J I'. p Begue flfiss Lo' N is .Stafford W, N. 11 H cl Q 1101 F " f 1 r. owar ,am a w ew A Miss E. Virginia Camp E H Mrs. Ruth Ayres X MMM rj I Y 'V 1, Q ff T .N ..-QQ. 19- 9 mf FGCUH M'-' f rs. A lync- U r Beier . . Willard L JI a wes r, Octa we T AUT. Crwlrg ' ' hc Rlwliardsolz .Uris .-1 urwlia .Alrlm lfr, Cvralvl Nnto ournilli 017 FGCILII XX X X -' NM. YEXCY Duxxxbmxrkan ina O"x3Xsr f Grxmcw dd N855 Clawenci Mr . ,-f xv V Q W W iff 'Mba Ls-uh Uzwxs 'BME Mum VmxvxxMv'xxxg Nh. Vkvgk Hyun if K Q, NX dj' X ! . ' lx 1 , . Y. Xufr'p'xx Smkth Nha Enxkh' Bain lr. Clarence Grxmewzid Mt. KQQQQXX Coekanza ' e Devrou f Sk. Curkax NXKEE Duxmhy KQXMJ f +L Missy Sx '??i'!5mi3:EE"'- ,w..,3xh Mr, J MIS Osep 17 St Ivljssegfe Cjgierry zldred Ruhlm H 6 Amrhejn M AE. 15.501611 Inond Russo 19. 9 Facult xqkme ' W in I1 . visits paw Vwfi '4'N'Nwi 'WL Mu vpn? ' f i Ly, - f M, i ff? , R J "V- ,, VM? Y gi ,Q A x , , Q91 W K 2' ff f g X f x sf M' 16 ' Q , 5 A J 4 A 5' Y " an , K' :H-14-,':1z:w :-:-w'15Q::.sx- 7. b 2 , Z 5 , ef Q ' Y, ! V nv' -41 V Q., 'R A 9 . N vp. 1 ,. f i GX xxx ? "' 2 u 'Q ' if if Facial It Fun MEET THIS QXITHOH Once lnore tulentetl Furtier Fuctilty ineinhcrs tle111u11st1'atefl their liietritniic ahility V it Q, when Prnlcssm' l7t1111lw111'irt11 stagetl his annitizil l'ltltllif'4l . . . "l":1l111lt111Q IA'-illiti' A I L Tl1e Faculty presentecl "Tl'll'i lflt:XSl'ill." -11. "li-xi411'ef B-quit-kf H-11li1'f-Y" This Clever tttltgllf'-ill-L'llGt?l'Q satire. written untl 4lil'tff'It'4l hy This 91111111-i11a1111. km'-pt the au- dience in at most tncrry 111m1rl. The phtylct. at llllLtIAllPllF treatise 1111 sclnml lite anfl its I V Eiliellflallt nll?lZEtl'ClS.H flepicterl the lJtlllt'llltlI'S- victtiritiils struggle against such present 'WW' day "evils" as tartliriess. frivolity. lint-k -ll thrill. mul father Teen-age Hllf'llIlflUt'lIf'lP9.-Q F ,.v. V MISS YVONNE SONNENIANN Fearlew fa1n1+11x author of "The Eraser" 4 ,fur vn na , ,Q ' ,,,.,1 ' X adv L The l1Z1I'lLl5OIl'IC malt- inf-inhers of the Caet. Jnet "Tm-cn-signs" at heart! T.: s T'-me an. manor Tl1e Talented Cast of Miss Son l'lf'ltt8HI1.h daring "Expose" . . l'Tl1e Eraierf' c6Top Seoretp' Shots 5 W , Q -1 S' A -. 1 5. ' l1,..,hsf deer' ' 1 Pep Squad and Cheerleaders demonstratin f From fs The Eraser cc as i Released to the Yearbook with wild enthugiasm, their wonderful school spirit. rim? -A Teen-age Three Rvers . . "Rock, Roll, and Rhythm" Rompcrs. tWith the LAW on their side. evenlb LFAVWPU :ff -if m Q 1 2 mm., we The Tm-n-age Playboy rmfl Heart-lmrvakcr. The- 'IU-1,-n-3510 Idol. 4Thf- malv tlmrf-at to The "Vw,-p" I"8If'll?9 Tardy Tom detaining fThPrP's om- in vwry Qvl1r10l.D IIPZIVI' uurl PHQSEQYP a fair Paw Rwarvr. X547 In ,H mmwf V , wfvfmf mf. MH ff afy 5 f ,M 7 f vZffyQ,' ,, ur uw mf 95.1- MUM 4 04, we an na mam 24 Tzmly Tmn, II11' p1-1vnxvi:1l 'iff-unrzmf-I, :ulmul lf- "gl-I" lm Iwm ilu- xlmrp xllmmlillg Siu-riff. Uflivizll l'fxwl1Iim1vu', "HH will, llwir f'l'lu- flffmlwzm' Nh'-riI!. uw mmm!! In-mls!" lu- 1-ri4-S , n :mtl UH l1,,.x ,.,,,m.l I IIIUK. ' :vu-. , 4 Sl sa Q Pictured above, the "Put-'em-Out" Pan- el led by the venturesome 4'Veep" de- K vise ways and means to E-rase, to E, c fx - Eradicate. to wipe out TARDINESS 53 OT , , ...A 1 X TIME eating menace. .P Q Seen. also. four of the fairest on the 'fPut-'ern-out" Panel . . . expert Diag- nosticians of Delinquency. Left-Peerless Panelist tlllasked for se- curity reasons! has found a Common Denominator for all 4'blots" on the Schools fair csvutcheon . . . THE SPOT X 1 REKIOVER! so my AbovevTardy Tom, fearful of THE SPOT RE- MOVER, promises to reform. l A triumphant Faculty. having vanquished the mighty monsters menacing higher edu- cation. return to their quiet. orderly class- rooms of perfect young ladies and cavalierly young gentlemen . . . The play. indeed. was a success. The lauvh- C' ter. the applause of the audience told the cast . up ' that luoth as actors and promoters of the XM civilization of the future THEY HAD AR- RIVED! The fggrles-2. famous Author ahout to be shot at sunrise . . . by the handsome eriff, no less. U'But WHY?" wc ask. The Play was a Flll'l'f'5S. WGQUF llfl 25 ii af. fi , , - V ,.,..-, 1 ..- , .4-A Al' MM ' 'K "'l ' ' A .. -BM. .un I' - .DMM-,f, . .--. ,- u J X ,Ni-y.l':H 4, .X ME' , ' 4 r x .- , QI 1 ' ' 'm xg I X ' I I L 54, f fv 3,2 F gf U ill A 14 J 1 L G,,, J-J 5 ' f A 1 V af 1 ' 55, - ,-jg, , .. . , , ,,f1.,, A-a ' - , fifvl , e " , "' K x,.A'u,'1,, I- . r -, AP . 4. -. . nf Wm uf ,- a ' L A v,,X J-Q ' N ,ix I 5 A' Q' Q gf' 4, I ,5 JH ? 1 - - I Q5 K A1 . g, 5, nw P4 nl , e x' X 7 : l : " r 5' 54? , , Z M , 'i' . .- . 51 ' f Eff' , I 1 Ti: I T952 X f ' ,I :gr ,-1' V .fa Q I W sg f -v ff fu-ff---f 'f " gcuin- , ,z 17 lf? ' If - fwf fu-, man, Jef, + , ff - di.- X' 1, ,, n -1. V- i. -Q lNg,l,.1, ,fl I 1 1 1 q 'f '. i fa is f. Q 1 ,...., K m Q, Y: Q -. ,T--fa . --f - F1 8 A M,1A:5,5f,J '--i:f2:'ff " ' .-,.........,,,.. - . . Vm2.5.,34fgQv,ec.- 11 1 , , TjTJ?K'fw'fGQrf,-A517-f' ERTKHL LI AND QU' ...xxx ,,,1b,,w,:' fr 1" ' I ,i3g:Q32:f"- Aged?-Ut! L+W-wfwfM- S. X -w X - .,,.K,....:" fg Tv Z-.--ir g g ... ,c1-- , .? , ,Y 5 NJ V if .su nf W ,K zzz' 1 Y 1 , ,A ' , an 'gr " ' Jr. Qc, 1' ' " 4' i A f .-- f f - G r - ' an "' ' V 3' ., - A 1- -Q .... "' ' " ' , , 4 - 6 1+ ,: .Man af- N ' -'1- 4 - ' f ' " FW" 1 - i A., ' 5 Av., gf- " W gg.--21' .- ..,,. . ,A V 1 ' - 'uf ' .Ep . 4 - I ,4 - 1 H 4-it-W -- R f 'gan 6, xt Q ,. 1 ' n I ' , 'L I ' ' 'I' f x :K V Z'- J , , K 4 " 4 . 1 .VJ V r , 1 H? I , ,W 4' . . . .. 45? 6.1,-.i,.-A.. x xx., . X NX , ..,,,....-,..Awe-mn--v..nuuvm-u:,..x w IMAWSFJZ-i.1' ' .5 'X 5 F Q-,QQ-5-x.-.-.,--H.. A . , . X 5 ' . ,-q-f-- X I fi Q -5. !, ' ' f vnu- , 1 , NAA X ' -A -' -- uf , W 5 -f1aasS:ffJs2?11::: .1--R, ' f 0 o M 1 1. J ' ' k .....,,.... , 1' 1 A . N, LAWN- My f "Saw E I "-- , ,- . 'Z!145"' , f , .-g,g. Q:f:f'f"' .fps 7 yq. ' - A .:. " Hi -. 1, A ii , , f . T '-,fs5f2g'fg21a1kfi-2f- f. ' . K. f A , f' ,, " . , . r 4 5 u f - GHBH, '-- - f- 1 P0 gums ?7fMv' Y : ' f v -+1 W. :s1 :,5f-XT D .f 72 5? ' . Q...: A 'TOOUI fifi X 1 f, ,J ' , , Efafififfvlf s 'I K-HT ' E ' I .gif - ' al F ,. SAL 'V A D 4 f a A 6 . . ":,,':- , L ff - -A' ' I ,Af 55'-'iQK515,',.f:, - :X ' T, - ' ' If-.f.,: ir ':1,l4g'. - 1 ...aj -H'-fr "5 "' " F EV. , ' f . in 1: -sy Q ' F1-gr,,f'4-5 M . , if 2, 6, sv , 1 , f . f,.1: ..-Q, ..v.- MZ V ' ' "P ' W" .,.-, 4,5 x-:fa-'.-'J 'L ' " 1 'a 4 .14 ' f ,, H Q ,WZ Q f ' 5 C f S 5 4 X 1 f',fQ'Q6'Y2gfCz'f5fi2QL, , QQ, jzfx 199 Q N., if ww!! f M, , V W 1 l ,Q ,jgfw f'-M wxffff-, ,, ' 5 M20 f f ,fun M 4 V, ,, Z 'ww zy, Q "f:?fL', ff, my , f,"M:f?f ff 7 W f ff, , , ,, 17242 Ig f fa . . nf I 3?QZ4i,a, , 4 , , , ' f f. ,ff : Tfi., 'l fy I ziifj fir X 7" A4 , .. 4 if , M, , . ., 4 f f ,I , vga? aww Www, W ,-.24,,,fym , n 'ww ' 2' fi' Wu, f ayyffp 'I 53 1 "fZgfH ,f -" ,lf , ' -Q" ?,'ifcf?'zQf'f'f, ' UU! ' 749 f f , 1 , if , 7 ,ff " I ,,,,,-W, f .z,x .QM f 2225 f JZ' f- , We gg,-. : :,4,,1ff4.,5' My ,if V . .,,, , -. - -z,,:3 ' 2 , 1 W ,,.. 4. -n... ,, , 4, -4 ,. 1 1. ' - fi f' , V ,A-., , , 5 5- -gf, ' QOOM V l A 'f "1 , ,, 1 V' ' "" ,iw ,, ,-afggbq, ,- Q1-5. ,V j-.'V4m-- f I., U ' V 3 5 "-' NN W I " Q, yy' ' 3 ,- ' ,. V -V ' ,f " , ff -' 'fb -M...-. 1 , ,if '-2-Q -f , ,f V ' -4 2-M 4, r A ' , f- ' Q 'Y if , ,. Q, Q QQQ Q Q Q , ' ' a A .1 ' . ..- ,v,.- Q --'M If' f . QQ ,,,V Q,Q.Q ' ' .' ' f , ...V. ' A Q .lf , -I " , ' me W I ,Args , ,,-. QQQQQ. Q . Q " 1 A A was ' 4 5. 5 3 1 X, . ,.,A , . --, 'V-V1 X L . t s, First Row-Kathleen Ackerrnann, Patricia Acosta. lrene Adamceiviea, Becky Adams, ,lack Adams, Carlos Alcazar. ' ' d All R b rt Al Second RowAOrlando Alcazar, Barbara Alexander, Jon Alexander. Hermann Allemand. Jr., Riehar en. 0 e ophomores 1959 len, Maria f u ff f 1' Z 'CV M, f 0 ' f 7 1 09, f- Z f 4 1 .Wfff f My f f 1 4, I f y ' Wai Amador. 1 Q.Jf ' Q . ' ' - if -" V - Q! , -21 A - X f. -A , ', .f V T' - . 'I ww. f - : QQ Q Q. ' Y pvvt f .f"w.r. - AQQQQQQ QQ Q f :iQQQQQQ . r . i V A .gf Q Q .,.. . I "-. Q .,,. .Q . I.. , Q , , V . .. ,,,, QQQQg,5 .,, QQQQQ Q ., QQ - Q QQ , " A Q Qoom . . V . r ww, ,, . .- .. ,, . H , . , 1 g M3 5. .. Q - Q Q .... 1 ' Q .. - 1. .,., . QQ , QQ-.Q ., , Q Q QQ ,... Q Q 41 .,,, . fi' ' TV fl' W ' . "li xiii 'AV ? ' " ' 3 11 ,., 12 , ,. ,.,, inf" " A 3 W ., .... ' ' QNX! 7 ' T X " 5: I. '. J, I -J " lui' -Q V . K , mt ,L-- ' 2 ,Q ,- -'N f r QQ wg l. 'V ' ' . 2 l '- Thing R0w-Judy Anderson, Malcolm Anderson, Barbara Anselmo. Elizabeth Arnold. Larry Arnold. Marion Arrowsmith. Jerry Ayers. FOUH17 R0w-Da1e Bahin, Lynda Baekes, Joe Baez. Joel Bailey. Elayne Hanks, Brian Barcelo, Fiflh RUM-WCMOIQ Bamf-ne, Jean Barrios. Sherrie Barron. Clarenee llarthel. Pat Bass. Ronnie Baudier. Ann Beck. NI B fd-tto. Ah-ifh' lrllfllllf-'ll. Daxia Benoit. Gail Bergeron. Dorothy Berry, Paul Uv-rthelot, Jr. Sixlli Run'--Rohin Beerman. - UTY W1-' L 29 i t fix . I 1 A at , L ae 2"M' w 4 24 ' V th Q klllh ,. " W 272 Y ' i B "" " W 'V f. .1 Z I f , , Rim V-MP , , M, , f, ff , Z , 1 , ' ' - or time 1 ' -M X I A -f-V-f f N' vi Ii? ' ' K 1. X 7 ' V V 'A' Q R ,V ji' 45,22 , ,, -V ,, B ,ff W, W . 'af W gg i 'W' !'? E 1 K M 4:21 tt QOOM r gp ., ...., -:gay vi fl I 'Milf , ,,,. . I :XL li. 4 4 , . wg- , t A 4 2 6 42 1 , -x',a'5ZT'2KP1a:.. , -. ' ,gf 1, 1 'f 4251 A fr ,Q--M 4,12 ' ' A lf? X18 W ,ff X is jf, f 5!f'A. 4',, First Row-Sharon Besnard, hrankle box, Donme 51580, rrank tilakesley, Paula Boers. Nancy Bolner. S I R -Stanley Bordelon, Ken Boudreaux, Barbara Boudreaux. Lynn Bourgeois, Judy Bowers. Posey Bowers, Kay Bowser, econr ow Third Row-Juliene Boydstun, Bert Bozzelle, John Brady, Robert Bramff, LOUIS Braud, joe Braun, W1ll1: Breland. Fourth R0wACail Bremenstul, Robette Brickman, Lf-v Blanchard, Margoentc Brockett. Leo Broders. Carol Brodtmann. x. e 'SER ' Q, fa., , 415. , , , , ,S "' , T1 f .,,, - r 'fm X X 1 X 'i as I M , Ni ,. . lx W C " . - ir , X ,QQ .Mw- ' ' ' X ' . ,wmixl SQxS?l0N . - ...rx X. on .. , , ysssf 5. - , . Nw W X N Re t opllomores 1959 Fifth Row- Hairy llnmll. ,lolun llrmxn. FITII l:l'Llt'l'. Barry Brunm'r. Iintla Bruno, ,Itlllll Bull. Dun Burns. Sirtlz Rrlll'-V-Wvn-elvy Dl1l'lillLlI'4l, ffuroln- Burton, BfICtl'gi1l'l'l K. Butler. Nlurguwl U'Bl'i1'n Butt'-r. lnrvlla Cnlvgan. Jean Cnilluct. David Caunlwron 30 W' 1? wi' I ff y W Q z x ,Q L , no i- 2:5322 ,Q W 5 we -, MJ, Lift f " V 123' X " V A " M' .... -- -, t f ' i , " ' , 2 3:1 - s. ' ' 1, ,A 35 ty f- ,, C .- Eb. ,-' 1 ,. Q -V , ,, , Q, ,,,, 5 up 1 4 1, ,ev , QW , - fe., gf: 4. .. , f if - A 2 " ' ' we , ,..,, , " X ll A ' - First Row-Reuben Campbell. Joseph Campo. Sheila Cannizzaro. Steve Caravella, Mary Carho, Louis Carrio. Hz ll 1 M I i f 7 ,, I X H I 4' " C DOOM'-f 52, 5 'lrl 'AAAA 5 A 7 if f 9 ig 1' W f V + M Z, fe, :fi ag' - ..,,, ,. I 411101 V , ,W , , . j ,fr We , ,71 7 1 M me P l, 5, fhf , .-A , 'V Second Row4Regina Casaly, Rene Castaing. Daniel Castrilln, Patricia Chappel, Dan Charhonnet, Eva Charbonnet, Igor Charia. Third Rott'-Roger Ching, Jr., Jean Clement, Jeanne Cohen. Susie Collins. Eleanore Connell, Dorothy COHIL Eugenie Cook. Fourth Row-Vfylie Cook. Sandra Cooper, Sidney Cotlar. Ina Conlon. Jesse Creel. Clifford Crosly. ,Af ,, ,, ,al f - E , . at S2 :I ef 'Q 1 J A- 'Q' V 3' VZ, 5 X WI M '1'1" 2 ::- 1502- 4.. 5 . fyl. W1 f ' fx 7 'ii'ie ,M-9 .,. K '27 t "" ' no ' . Q Ng , , Vi' f , ei i we ' Q?- Q '2""-: , -- .'i. X 1 ' . 1, - -it f Q "'4f' A pi .1 X5 .f 's.3,' ophomores 19. 9 1-'ffm R010-Ashton CI'l'PSSk'Il, David Cuinbcfrlanfl. .l:1nitQ-t- Cnlpvpper. Bwrimtlette Curiy. Billy Dllunoy. Juan Dale, Yvette Danqgtg, .Slftllz R0zt'4Earl Davitl. Kr-nneth Daxie. Rntlfly Daxi-. Virginia Daxi-. Helen Dt'f4ilva. Dianne D-'?4olo. PlllI'lt'lll Diwek. 3 I 1 - V 7 h- Q: ' ' Q 4-4 -' . ,. , 7 -.M -f. I if W , Y if W? If QQ 1 4 ,ff 1 Y F-QOOM .3-1-ff: f:XtY".2' H , 2 "., ' S-::,.-.rv-E"'s' fat' fm - fd K jf 5 I9 an , r-'N ,J f , f wi,-f 4, 2 cl' ' A ff? 2 'y i 5? , .r AA.. Ay ,,. if lc " KA, , 1 ' 'Q' 24 cz? ,F ,E ' .. fl- A ' Alf , .' .gf ry X My 4 - ww ff' -' 6, "f , . , . 17 x if Q ,, ., ,. Ei ,, , 3 I Y ' 4, f 7 ,fa f rw , , WZ, 5? J , ZF f 1 if 9.32 4' ' i za x W, 'W ' ' g ar 5 f Rf fy W! f ' ff f4 x X X I I 3 WN? QQ f 4 1 First Row-Ford Deith. Linda Dillon, Mary Dimberg, Joe Dinkins, Fufan Dorrriw-. David Duleffn. Priscilla Doocfrt. Serond Rozv+Charles Doussan. Barbara Dow. Geraldinfl Dragan. Kari-fn lJ1'agwn.Julian Drf-zinzki. Una Dubroc. ophomores 1959 1 1 5 AQ 4 6,54 K . MW af mf 6 W ff, W, ,k k gs 9 r X2 W X 1 -A f Q -- ev ,A ' . 'W I Z , me V! lf 'W ,, 0 B 1 2 Wm f 31 f f 4' I f Q f , af 4 f fl " ' .. .151 , 7 LMA ..,,. . , A . I A 1 f 5 1 fa , W J' y V 1 4' , , ,. f ff if ff 'Wi f I ,nz f aw , ,,f af, .,., Q y I , f ,, , Mn' 5432145 A MW ., W '- lf A. ,GFP i 'A' if ix I 'A " awww , , I V '- ,f Y 'WEL 15. 1, w - f: Q Q ' - "" ! 1 AS 9 .fr J ., 'ff' ff . if ' Q e ffm Q W F if 1:1 , y ' , 2 2 -4 f 1 x A JK A Q iw W M 6. mal 'Y f Q? -we i A? J ,K , ? 15? 3 Nw My W- , v , .,.vX 1 -, " I :QQ '. 'A J .55 31 7 71 a 15 A' 1 1 7' . 'b 1'-'A -'J w M57 , ' M. ' is ' R- 17' . fa ff ii W KK '- , f A 3 2 'X K rk tb bi X W J .,,. x k r , - ' X ,i.z.w -5 -. -ff, 1 Aw -Q X ' .. X e 5 Y xl K .N r ,A A , V 0 is fx lg .sf f 'N 6 M ll WY. . X ink, E- If A 'Rafi W X 5 Q H 2 WHS' N L25 K 4 Q 5 .w5,,z,1 ,9 x , xx aug. Q X ' -1. 4' 5 K FXR X Q as X Q .4 . r .,r.l Y' "' 1 Tlzirfl RL7ll'-BHl'll8I'3 lllufwur. Flinalmf-111 llukv. llill Unk'-lnw. limla llllllll. Hmlwlpll llunlmm. Klvl Dunn. Conrad Dupuy. Fonrffz R01l"'Rl'Pllf'l'l lJupL1y. Emilv lYllll'I'A Claim' llllXh'0l'lll. Nlikr- Dwyfvr. Im-ry lf1lua1'1lS. ,lwvllll Fllllw. Filth Rl7Il'7XlLII'l4YIl l'llNlf'1'ull1. l'lI'I14'NllI11' l'lI1lllf'I'IIlliI1l1. lu-lv l'll1lIIl4lll'. Kalllllwn l'fngv1't. Fnmlru liwrllault. E1,lW31'fl EWS. Jill F3I'gOtst0in Szfrflv Rllltfffldlllfrll Fvlmrmlvafll. Lluunw- l"wl+lvr. Paul l'll'lllll1'l'. .le'Lll1vtl:- l"4-lim. Klan-lyxm F1-nlon. Carl Fernandez. Nancy Ferrell. 32 31.1 f , , ,V . V V, ,' 1, diff' ' I f ' I Q' Y , x .6 Q , , X Saw X -.. X X X. ,Xa X 1-,X N x Na x X XX X 4 f XX N f , 4 6 M' fiffy i . r W! , ,N 1.J,, 2, J, V ., f W , f, ,h 15" N V, 1, ,gf J .. . L, I, ,V , ,. 54 Ziff, : '5f , V, ,1 ... 3 if, v -212 1 , H, ' .9241 , fa if M59 x MMA ,.. Z g , Z I , lg 0 4 f f X f , 4 f ,V M V.: , V X . .,,. , . , ,..- l ie. .- 2-. ?"' I , ., f 71, ' ' fa 4 1 Q , ' , ,. Qfwrf 5 A S ,V First Row- Second Row-Eugene Raymond Ferro, Willi F ea. onme Forbes. Dollye Foust. Howard Franks, ophomores 19 9 , ..., , nf I ,V G 1 f f Q , -""'5'f' , Z! 0 , X 7? V af 7 f 3 ' 9 , ,V., , ' -af . , , Y ' ' ' 3 5 .,, ',A'2 A f J . ff Y am erry, Carl Fernandez. John Finn, Judy Firmin, Cha Folse, Beverly Forlo . R ' ' V W we V 1 0 1 1 ff Z f , ,Zi f if 214015 Qi W f f 4 W f ily fi ' ' iff' ' fzwi 'W V If . ie 1 ,V ' gg, I 'V f'-20, A Q M 1, A . , fa , Z. ,Q r ,V V , VV , fl W Nm, lg, fn 37 4' "ff ?f.WV,,f.,jZ r , V 05 ,z. ,M f M, rles Flanagan, Pats Glen Freeman. if .WW f W , M , 1 y ' f 2, 1 ff, '51 11 f 4 1 f X x' fi ? X 1 X y Fogarty. .V , , we f , .,r,, 2 'A , o '- Q K. I, ,, f, ' VV v, A I - ,., .ga .14 . " Uv., .,: . - ,. 1 . by v w , l , by ,if A .Zi V nh' I Ag., ,1 . ,, IW: ,QU Ig . 4 f 'Z , f 7 51' "" ' 'V " if I-f Q 4 ,Mfg , - . ' ,f f-ff M V iffy' .1 '-" Q f, V. '- A 1 VV ,, , - H 111: KW ,' f 3' 4 111, -V- ' i f -V --V- f Q - .aff I ' -fe, 17 'Jrn..'1"f1 1' -"' ' ,- Vwf r , A ' ,, f 5 F fn L - '- - f fl 'fra 2' Wu ,f i Q ' f? " A LJ W A. Qi, J I f fi f ,Yi 3 ,If ,, ,-'. , ,Vx f f , V, , VU' 'f -fr ay, ""' ' 7 ' ' , ., V V V. vi ,f 1 f 1 My , . QV, r . ,-:. " ,Q ., 7 I, xml f , ,V I, gxx X 1 X V, ,J A 'A ' , i -' - N4 ', QV- -' fffywi ' 4 EMM" ' f - , ' 1 , F 1 ' ' , , . F F ,,,,, , i f ,,.. .Af ' - 1' 355 " 'w if' ' .1 , 1' ' V V f ,- Af A, 5 LA v" -. ' , "' V A V. . . W 2 ' Thin! Row Huffh Freeze I 'l F 7 E , eri yn riedmann, Denn' Frc l ' F 1 f- ' 5, nmentlal. lalricia Frwmiviitlial, Patrivk Gallaty. Billy Galloway, Mike Garcia. uuriz Rau Peter Getmff. Gerald Gerd'-s. fllarsliall Gerson. Lydia Giangrofso. Darryl Gilford, llvlty Giowyimgo, Geraldine Giraldi. Fijfll R010-Ronald Godat, Diane Goldberg, Bon Goliwai. Holi Goliwaa Gwendolyn Column. llolmlm- thmaonlin. Siarflz Raw-Bryon Gorman. Gwendolyn Gorman. Jimmy Grady. Flowl C' fl ' ' ' u yrunf. Robert Cnr-rrm. Lind . ,ar R.. . a Gordon, Sylvia Guimlry. 33 ,,,, 1, Nd? Wf fv ff ff W ,egg me -wma , -, N as ,r 'Ml . . ' '12 -4 ,. m .' Vx: X A Q x ix Q 4? lag -325 if 'HS' w Nw f Elk f ' 21 X 1 X A Q M 13 -. . . X . .3 -af Y-xiii: em.. " . ,mf W? , ' A .r , ' 1 .. 1 0 if ,SA ll Aff 2 xwcf . if X A is L x rf ,Q 4 -h f sw,-1. , :fg- - ..-.rw i . . . A fi' -f -'5 - S X is .. Q ,dx ,. . Zi? .X I 4 a' A' ' 4 'f1g!"' ,. ,ww , - Q ,. I Q" ef ' .fi . , .e f-wwf . .ri . ri .mg ll . f-m x ' . 0 .X ' ' - W "N a Qoom q' W 361 n jf? I M f Z' ' ff ' -, M 5,5 ",:I f'5W:5'Rvefl. " " ' g,f""' , I I .f bbxk V I A V .V Y v ii . I ff' 5 ,- , -2 .L .,,, A5 V ,V gg , .fy 1 -xr W A li " , 'J xl '. ' ff! Z "Zur ' -AvAA- "A- . re P in a i fa ... 11 ff ...., ' V. .. Y 4 K sf .-., . r K- , ,MW 12211 G2 3 ' 1 4 1- V -0 f " -if ,f f :.. wz:.ggwmf.:4.. 4 1' wg,4. 252 . up , 4 Am,-ds. . - , .ash Ag ,. First Row-Darlene Haar, Bill Haar, Anne Hanby, Billy Hance, Bryan Harrigan, Harvey Harris, Mary Harrison. Second R0wfKaren Hartel, Beatriee Harvey. Marianne Haydel, ,lark Hayes, Mary Ann Halewrmd, Judy Hayes. Third Row: Henry Heath. Charles Hecker. Louise Heffner. Godfrey Hr-inia Gerald Heintz. Charles Heirbch. Rosemary Fourth Row-Sue Henderson, Joe Henry. Wlarren Henry, George Herrle, Judy Hicks. Nancy Hightower. Bob Hill. ajlf x X r 2' ' 1 xl? 5 ": "" i l 'l - A A "" ,, 14 i . A f if. If 'N ' ,, " -':' if . Q Y l ' 4 i g I' .f" ,f "':" fx.: "'N -X 2 VVZA , 1 2' ,, f ,ifmnik 2 lliilr. i if Al, l X li, . weew W r . " N f :i" i, - Q X QE. f -- ' ,V Mir.. .. ,,, xnrm - - . .r X :-. -Rf. X Sophonunes 1959 Fifllz R011'f4Ray Himel. lllarlin Holden. Nlury Hnllis. Mary Ann Holmes. Eddie H1vlIZL'llLlUI'll. Fred Horton, Mary Q wa Held. fer N Ann Howard. S1'.1'If1 RIlll'7PlllllIb Huln-r. RlIllh'l'l Huxvn. NVYUINIW' llnlwrt, illivlmvl ,lu4'ksm1, Patricia Jacob, Belly Jaycox. 34 , Y Wig" l ' .M K , R .XJ I, ,L, A ' Q " ' 1 ' 4 7 "" i ' ff ff " ' Y , 152 ffw ' .: ' ' " . .fl a s f .. - " We 4, i i A , Aa-,A A, . A - if . W., .,.. . . z ' ax H " ,f 4 -gf-,ale 4 - ? f f '- 1 Q M-1. 44 , ' ,g n ' ' l Al V 74 " I ":m,.4 ,., , ,.' " '- 1:5-15 4-6 l f" 5 : .,., .1 kj H.. ' lv ' f -' ---. f ,f..,, 2 ff 4. . , V ' ff - nr- -V ,, f .. 5 'N . 5 .Q if ' . V ' 'A w . ,,,, . Vis, X .F A ' E,-r ., My . N., a-.M M, 4- f' ,, . ,. I .eg l " G M M . . .1 lg. 53? : - Q . n 0 ...K r . if lf' H . .... . if -. -, af In ,,., it :X . Z.: V , , ??.,. ki , ig '-'-" x. . ., r, n , , . - ,, 49,15 ,,., A-X - X Q t b , aaa al aa Hanw 1 Ja- - L ' Q -1, TZ 5' ' I 3 Q V ' , R r 0351 ' 1 a- - 3 1 .gf V ' V H , , nw, 1. ' . w ' 'l ' ' , x .-as 3, ' - .., W ' , " ' Q "' ' N , it X First Row-Judith Jarman H 5 . enlv Jaquillairl. Ch Seeond Row J A ' , arlene Jones, Janna jnlinwn Qandi Joh - 0 nn lxable. Maw Kalle 'Xrlene Kaw 'Xl Third Row Paul Ke l . . e nson, Charles Jolissaint, Victor Juneau. , . . 1' , . anriee Kavanagh, Pat Ke-enum, Don Kennedy. Nancy Kent. - per. Jill Klein, Jewel Kincaid. Richard Kinehon. Dnttie King. lnvin King. Fourth Row-James King. W. Blake Kintzley, Rickey Kleyle. Ralph Koerner. L ' ' ' aurel Koll, Kristine K0 .ren, Nat Krasnoff. l e l ff' l '.. a' . -9 . :Y ' - , , . ,.,-'- . ,3,. li ' T v. e as QQQ. iwwwf fxf wwf? .iee Quia rea 12mm :11 ' "tv ,. ' ' Q 5 X ,.f' 5 "' , ' U I H ,,.. Yi- 'iii f 1 Af, 51 A "l' W .. ,... i"' Q ,.... 'gg ' I Qggigg '1-'. ,T A' V '-,,- g .Q . W lg M . 3 Q -'-'- ,Q A , .... ' A ' K - E iili iil , i I ffl . G lvl K SN ., ' A K f .'.. i ' ik P VM , i use awww? 'lrii 'ii' . an -EGG 505 .wnf ' 251 i n .QQN ""' 5 ..,.... -' . X , i i i"' ,.,.' K ' f m . -"'l E .., .-552 NX. If llll l lilillli V X fl l 1 M ' Q X- . ii. v LL' 4 My-L ,LA ophonunes 1959 Fiftlz Row-Florence Lalh XVII' , 1 lam Laird, Joseph Lak Sixlli Raw-T110 - ' ' ey. Rulunfl Lalumle. Clinlnn LLlIlAlI'l'I1l'Llll. .lwrry Lumliv. Sh il mae Landry. Minette Langdon. Leunaril l.LlSir'll. Donna laalrq -N I' ' - 1: L1 l.,1n4h'x .pc . liylli- l.Qlxalu11'i lvwi l , .. . N ,llWv'I'l'l1Cll 35 15 r fi 3 X Za ,W 6 '-ef 'J Y, in I ' ff f' .,-u"'f'-, Q ., . eg 1 - if ' -VH 'ff'-H ' . I , V. J 1 nfs, :mf ..v. 7' T1 . L . ' -' X- 1 ff' A . i ..,.R f' 'fx f L 'w w .f 2 ' ,wi 1 sa' - W Q .J Q ' -7' 51 A J A A ' ' 1 31- .T g -I W gum -I 55.1. wg N E,,,, vvx , 'J V ,i ii, ,4 my ,rw-W, 'f I sf 3 QQ? x 'aww if pw f,5 W4 ,. ,,, Q. V. 3 ,gr -W A, ,,Q,,f f W 5 ,..f:,, ,, 2:3 Mem , I f? rfb: I I - 2 L? f ' -1 Mx 4' M ff ti 2 flfhi " ,Q 4' 01,7 ' W 1 4 f 1 f f ' f ff' W Q f I f lfirxt Rau'-Susan Layman, Cecilia Lazard, Edlena Lea, Bryant La-ll Serum! Row-Janet Lf-ilet. Jay Lvmlvy, Clnria Lfdnminw, Elliot Lf-w, John Ligon, Anna LlIl4lf'l'llJf'I'g, Marilyn Liner, lan:-, Hickey LP Bm-uf, Patricia Le Bflffllf, Richard Le Boeuf. ophonunes 19.9 ,l hs: 'QQ - -v.- . ff www 1 wwfl L ww f '- . ' , , fwxjliw rv 4541. Q ...,. . V qw Q f f, fi flf ff' t.. " , - ., ' Ie'p'ffz, ,, V 'f J, ' 4 3 -521 gg, V 'ZLQ - VV .W rf, -f KW 92,7 , , A msg? f X ' -A V, , IQOOM 501 l wa' f V iff! f 7 'iff' I, ,W . . f v X 'f av 4 I 1 1, f 'lv 3 K -14 -uf? f I M, x 4 1'- . 7 . '5"?iQ' . f L ..,. , ,... V W,,rv Q s 1, , N S' .- f, -Q sw 5, , NJA- 'V 'M W2 259' M' G :L-w'T'f2' 3343? " 1 - I Y 9 Qs f 1 9 f .,., V N faq? "' ,- ff' ,fiifz 17519. . .rw rv- A 3. . 2 1 f g aw' Q - - In-ug 1 , wi, , MW' ' L X ' , N, wr' 'QM' I .,-if .N , , A ff , lax 4 . ru X- . f .ir X, x X 4 M. If N X X V ' " 7 .,:fi , FV 'X " G ai ' , .-y' , , Q, - f if . :S Q- - 'iii ,f H ' L V H- - 43. ' 1 . f W - 1 544 ' . 4 'I Q 'ir X QQ-1 i ' G M L f , , My if ' Q 2 - X A ,f 22 ia N A .NW X-li l ,K . T My 5: 5 ' ' - -f?j X i bw X . FN L 3' I L A Q? . f -9 8 'Efiv .' f X " 1 Sf, wiv- . ,1 .-N. 1. fi-932: IM. 1 ff: ' W W .4 ' Qi J . Yu- , - . V L. A . ii 4 M. ,.V. , .,,i ra., , L , -Qiffxaf ui I ,. ii k M Q Tlllllll Rllll'7EYf'Tf'll Link, William l,lN'l'ifAl'liX. livin-rt Luitis. llunalnl lm..-I. .lvan l.milwrgm-i', Ariail Lung. Flllllfll Rozv-Nurnum Lulz. Kalliy Luuiluv, ,luamilu l.uvi-1'clu'vk, Cliurlw Low. Nlurim- Luyacano, Carol Luton. Danny McCabe. lfiillz lfuw-lllerin N11-Hill. llnyvf- 'XI1-lluiinivk, ,luv IX11-4,I1mly. ,lm-wiv M1-lliiiiiel. Limla lllL'll4'l'll1Ull. Molly MCGuffee, Dawn McGuire. Szfxllz Rlfwfvlfgllllll 'Nlw'KnigliI. Limla Nlvljlli-1-li. Winniv Nlavkiv. ,lu Ann Nlanale-, ,loan Nlzirkvy. Meryl Marks. 36 a s ,, i 'L 1 'W ' 4 7- aw f 1 'ff 3 Q N., . .,,, Lg ,, W. , , V A,J.:51,?.,,t.,.,, ,,, 1 ' A V ' , , 4 Wg.:-4A2.n- qt . 'f - VV . ' , i 352, V ' Az, ,. -, 'gm ' " .g gg VJ' www' 5V V , V " " wwf V ' ,, QV, -, V: , ,, rf . J 3113? ,V :I ,fig ' aaa fm ,1,,.,t . p. -1- .... N :ti 1" z: "W" First f 4, 2- ,733 rf, ,f A ff , I 1 ,, V . win' ,fr a y, , ' ci ff 2 ' ' 'f , 1' 1 'V A ,L -ra X, 4 g f g ,L sr. - H .zz -, ' 2 'f if-V?-.1 ' ' 'www ..,, p .,,, ,W ,V NWT: A 0 .v yr '44, A , M ,Q 2 rf W ii 4, X W 5. 1.-ab , , ,, J , ,. ,, ,my , yqff, ,1V 223, .,,,, f' , f 5 . " j j? ,J rv' ff ' W I Z f ff gf xg AQ .if W i J f 1 tx j X 6 X A V tr st it x It rl H fi Row-Anna Margiotta, Louise Marroy, Patricia Marsh, Layton Martens, George Marzoni, Sue Marguette, Richard Marquez. Second Row-Albert M . S ' N ' ason, tephen Mathes. kathy Mathews, Rolwrt Mathews, Peter Maurice, A Sophonunes 1959 6 Vrfv W -p . -"M if -I ,. V " 1-, ' ' X 1V 27 ff 'Z y" ,Q f , -F . ,SQ ' ' V V ,. V , ' W 3 V - . ,, , L- -M .1 .- , V N '- . A 3 ,., ' .- i., :V - wif V 'A A F: Z' hi 5 X4 512: A A il " .-PSV 'Q fr' A ' A W X A, P , M, , ., AV R . , if fm? ff QOGIVI 1 ' . V .V Vf r ,. A ,. V. , ' ,:,V"' -WMV 0 N - , 4 1 , y 'i ' 53. z A' it V ' . . ..V,. , I , 'fi 57" f V ""' " ' Vfwf 'Wifi fi . ' i .wa W- , af fl . . f., , t" rf 4 ' Q52 , L V ,.,. Q V ff V 14 "TT1..L g- ti -V ., .V ...,., , wif' f , , , ' ,gg , ' ,V uhbu ? ,glial P .,.V:55j3gV, feat? at ify, Vw y L , 535 wimgmgi-1Vz,?, K "' TM! , , 1" , .. t ik ' A, 1 5 7i'.s:Kf'k:5-Z-- ' V Wm 1 2 2 -V-fflfiliw 1 'y ,. , ' V 1 'f Q, 5: i V 4-'+V ' " Z" 4 t iii if-t VN V L ,Qi , f , V -gp f A .g ,V j, "Q fi gf -If ' If ' 5 JW- X L ' A I 'Q' .5 Vi 4's4 , 5 si M. Q, ,Mi-I 4 5,1 , Z .,,.. ll Q 3 , lbll A g. ,., V . Q ' .,., I , f " V 1 ta Third Row-,lane Miles, Myron Miller, Audrey Migliore, Rosalie Mitmslivll, Catllerinv Mixon, Nlyra Klonlgonu-ry, Lymla Fourth Row-Bonnie Morales, Barbara Moran, Ruth Morris, Mimi lllorrison. Elizabeth lllost-lm-y, Ronald Nlunvh, Fijlh Row-Janice Murphy, Patrick Murphy, Al Murray, Karl Mysing, Philip Naquin, Rolwrt Nchlig, Lucy Nesbit. Sixth Row-Bessie Nielsen, Linda Norris, Pat O'Mally, Patricia Oliowd, Xlicliacl O'Quin. Victor Orrlon.,-Z, Alolm WHL-ill, llen Meisel, Grace Michelli. IM, 7'w.,,fL .. .gn - s. ,V w ,. 103' M W 5' la 1, 4 t anal frihrlafa LSR 'ltltu SX ' ef if t l' K X ,, 1, ZHA A All in 'i ' 0.2 V- ' I X 3, 9, V .rr., K, A , , 7 QV V' 1 Wy? 4. .,A:'5,' f ."' VV -f' 1.-2 4 A - -3 : f Q W gy X , fri . w-"x-if . . Y A' . , l x Killa.. ' Moore. 37 X ,uf ff '5 f f 2 1 AW M W ,V ., W A e J X ,W SN 3 QSIO Qoowx V l , E , .:r X PM I F ' 1 Keck . 1 iw, ww. V : Q -. ew 2, A A .U e , wx x U X I V V PN. ' ,. K 3 IGN 3 A X " A 5 s- r ' , 1 Q .A .X ra ,V , I 5 Q sit , , ,Q 1 .www P, , - 1 V 7 at " -'QRS . . NN Q Q M: -f E, A , 3. 'l"T'L'l,'Fli Q :A J X, W V- 0 , Q, G -, . ..,, L, . M3 - .f., .aj , V I ' - ' ,.,.. V' ' ' 2 'i , ..... - 1 x' ' 3 I - Ex iw? -VV-WV 'N ..,,, wV M ' - -QAA A ivy , 'V X is -ax 'fl .... -1 Q x A -9 ' VV .fl ' 1125! fl ' " To X vf e 6 xx 3 25 .. , le. .M gfmf' 1, 5,0 5. -. 'L , MM F , 4-W' , 'dmv' l V ' YM ' ?0Ar 5 ,K . . Q 5 Nl X t J XX K Y 9 1 ' 1' .ui x,-ig li V 55' vi 5? z , , .it '-"- 3 1 ,K ' 5 ,, e z U -V 'Q 1 fin 4 Q , - f V, " 'fe '- First Row-Diane Oster, Rosa Ann Pace, John Pantermuehl, Carmelita Paredes, Richard Parker, Swift Pascoli. Second Row-Diego Patron, Gayle Paulo, A. J. Payne, Einar Redersen, Pat Perricone, June Peters, Shiela Pierce. Third Row--Monte Piliawsky, Miles Pittelkaw, Dottie Porche Eddie Post Jer P ll L' d P , , , ry owe , in a riete, Beverly Fourth Row-June Prince. Burlin Procell. Maria Quelette, ' ' ' Leo Rachel. Elinor Raffie, Jean Ramer. , .:z'?f-1.5 6" . ' ,' f' ' "W ' J. f -' , ' 3.-3 I. F: 5 M., V '1 H. , P :u f n P ., . - V- -1 AV- .. 1 Q V. any .- My 'P' ' , WWI Q L 2 ' :QV .5 " f M 57' ' aff i . - ' 'Ye' . , .9-V -Q, r - Q V ,fr v- -Vg-,.,-. - . 1 A . , .TA Yr. .l r X .- . , ,. M , ,...a .:f.,,4f W, 4, V . X,...., N, , . - ,V f ' 'QQ l. -7 I X ' ' . Xi .hi 1.2 V. f, , -' , V -152, - - Al' i 5 f . , ' CN:-1 xx " 1 ' we-qiyex-qc-Vg-V. , r . 1 ,, -, fi X V NV.. , . - l - 5 w,m.mw-. e V V f 92 .7 L 1. V, W, Q QA -, .1 t: 5 X 2 ,gg . .V - cfm, f V., .1 Y ' -,gf , 1 1-,givin V, 'H V Y, X V ' .,:::.:- -2, 5- 3. V,f 1:'i.'g'-.z'4', W 'Q A ' . 22, 'Q , ' aj ,Q - iff Vi Fifth .qfgYIf1 38 ophomores 19 9 Row-Anna Raoul, Gerry liaull, Jack Rau. Kay Read, William Read, Joan Relllierger, Ronald Reiter. Row-Donald Rivliarrl, flramly Rivliunlwii, Snmlru Rirliarllson, T0rry..Ricl1arcls0n, Carolyn Rickoll, Robert Ritcli Prince. il, Fay Rivera. ophonunes -.ga . ' . 2' v 5 7+ P 1 1 W X. 2 'L 3 . Eagsa 4 . 41, -. y .' . J ., rx N y 3 ,Iv X "T-Q? k K' h qt l x i ,Q i f .AT M.. .N O sg , - l ' -M - ' i f in .5 I5 ' 4 V ' "5" , 5 N--' J ' , at - I 2 ..,,4. be' -- 'W sl- 4? ' V ' f X H: if. " iiili. ' X 5 ALA X I L-...X . -A , get 'Q X' X. . " S X ..,. . ' WW! E5 N i' . in f , ew: 3 NUPHOZ -. .. -f I , , - e .Q .- r aa, - W .X . s , , . - -1 . -:ze . ,gr ,h - y - ff - rx . - ., "ii lx 'fx' . - f 'Wx .- - Nr: lif'7n,, A . 5 ang.. r- - r . if 5: . '-.-.w fissr . fu X 'X x . f X X 5. 3. . A S 'Z x -7 ' 'S "W 1 4 if 'rsimlgxxgts R - . f -' A i'4:u1n.,r r' 4,4 " 'P - Q .QS S Q-L " 5 zj L. H. 5 - X' if t T ' 1, -Q.'..- the r s ky?-Y ,.,, ,, ft ,, . J 'iii . Y .F .gal f ., 1 1 -ws. if K N " ff ' S X l 1' M X xi W X -A - .V , se 2, g - e A, , - .. . N X I ' is w e K 1 . x -N . X ,Q ' , Q , Y xxx T STS, " s. ,At 1 - M . w 1 . .X . f Y First Row-Carol Riviere Ronald Rix et J -X fgigizS"'x., , ' . o , nn Robinson. Louise Robey. Evelyn Robins. Ronald Roche. Second Row-Leonard Rodi. Arleen Rogers, Billy Rogers, Ray Rogers. Aida Rojas, George Rolfs. Eleanor Rome. Third Row-Ellen Rome, Jim Roppolo. Joycelyn Roth. Carl Rotolo, Harry Rowley, Gerard Ruth, James, Ryan. Fourth Row-Niki Sagona. Cristahal Salermo. Lucy St. Alexandre, Stephen St. Germain, Mary Sandoz, Sandra Savoy. .51 X 5 , Quia y if N X X Q' 1 X . .M vs. .3 J 5. , . , I , - X . .Q .5 h - 1 X y N 6 . A.,. L by kk .. b h X ...e 5 .X W .3 . . Q Q sc, -' . ' 1 Q 1 t"""..?'t - ,-. f""' 5 1 - . - :Fw -eg 6 X . -Q Zi 4 ,. . , . . S mf we wf i isi . - ,Ax lx .L V x Q X S - 3 11, ,1 .f A .. I.- x.WQv'y I .Q K . :f. X -- ' X , Y ' PER' s e . .f ' Q fgk is 7: X 9 x X ,, us ' ex 5 X Q ,..: . . ...aa K , ,. - Y lj: I ' Ex ' m Qxki JA X A Wx ,E F wi . If M Q . . N f' ,iv . A ix. .L I 'wg V ,Q H 5:7 S N, , og.. . ai . .. Q4 .ef 5 at -iz, , F . ' M ,i X it S . " . . NW . JN 2 .... . 'wif f 6' ce- . , " t ' 3 - 'er - X 1 J . , - 'S ax: P., -. y - Aw , s me ..,.5 . 2' I A hz. . , wi A .X .W , .1 ,LQ Q , . f - FE -' S i '- if X fax 1959 Fifth Rou'4Nicholas Scheih, Shelly Schenk. Arnold Scliields. Christine Schmitt. Carol Scholl. Dixie Sehwanikrug. Merle Schweitzer. Siirtlz Ron'-Peggy Seale. Marion Seeher. Martha Seitz. Stanley Shapiro. Ernest Sharp. Valerie Sharp. Catherine Sherman, 39 Q D. .X f M .k Q Q x xg X N X x Q- W . , w ., '5I'TW"" 'X . ' ii i QQQM . ' 'Q in "" ' 1 ' '34 if , -,S . ,. Q 3 2 2 . ,- x ' -1: 'X'Xf z Q' X - 4' ' 1 x Sa k V L,' X., 1 X - i . Q Ni 1 J -1 7 X ,... .1 X ffqgx -. , , . " '3 4, ,, ,, :si " i , I , 'N .. - .f 4? First Ron'-Linda Sholl. Tim Shoop, Ruth Silverman. Susan Silverman. Jane Singer, Daniel Smith. Sefonrl R0ll'fLiI'lllb1 Smith. Ray Smith. Rnnahl Smith, Stephanie Smith. TPrry Smith, l.uuiQ Fmfvlarahy. ophomores 19. 9 f . Q Q A J X ' 1 X' Ag Charles Snavely. 2 P, : L -,I E., 4. , 1 3. , . - . ' .12 X Q 1 .22 -1- - k - Q m v 5, 3 ,W 4: . . ,ar b F I 1 . f ,-,, 31,0-M - 4, Mow- aw-N fi pig 'Q ,tp iw Q ,af -ff' ' 7 ,f QQ ',- - nk A i i' 3 A-If ' .., -' ' ' , 1 " f i f. pf' -' .- f' ug' r ' is ' 1-0 .H i . .,. V . .... ,, f, - ., . ,' -: . , .. - , S , 'W' u 4 ' 5 ,.,,.,, V , . " '--Mix "" 5 W, 5 , "" - "T W, , ., 'Q -V'-1 - "A-f .-.,.. WM -i ' V K A if 5 Q . L- fr' - X- .. MTEQI' A ' W Z ,M .. i fr ,... ff f 1' 2 ', 'Ve . . as-:M ff' ' 'L E x 3 , 'ff-. 'N X gk 55:11, - 3 I ' I ., wi.-. XX , N' . .iw ,V v 5 va. ' ,fa .fr-5 , . H1 fa , gr: .551 5 Q, .N V A L ,.,,. zl, i . W EV 'P X . A ' -...ix 1. N N . ' . M m -K N .. V A V V 7 . .. .Na xvr, I ,. ., . 1, N V K . , zz H I N h A X. r i i a i in " .... . 7 X. .L ' U ., L,-s M 1-'1 ,,,, f Tllirrl ROIl""'lll'lI1Ll Suluw, Xlilhml Spillvr. llvury SlPI'lI'IQl'I'. Nlvrlin Springer. Yvrllivn- Staffmml. limla Stanley. John Steadman, 1 Fourllz Row---.lam-r'n Stvvg. lmlin lm' Stvplwiie, lxolufrt 511-usllvin. Kari-u SIUVVIIS. .lwivpll Sli-wiml, Alan Stolicr. Judv Storey. 1 . Fillfz Roll'---Clnrizi SiI'l4'l-illllllli Alan Stuhlms. lwwiv Suggs. Ccnc Sullixun, Gloria Surshcr. .luunita ,lll1lllCli. Sixfli Row- R1-nw Tzivun, Irvni- Tr-ivana lYiI'PlPll1'H Tlmmnpqm. John TlllIlll11'l'LlLlQ. lfllvn Tralmn. Emilv Truliant. Eugcnc Trahant. 40 , . E ,,-tiwl -' 4 ' 51 ' I f -' ww I .5 " Q V, if N I E .91 1' . 0 ,' . T , ' l 'f" ' 'af 1 P V DOO M ' 1 -- ' 2 2 I NL. t -sk, V ff' 5 rw 9 . ' -f . , 1 2 1 5 Q.- .yi in X 15 N. 41- .,,1: , 'Hil- 1. , t . XX 3.4 M ""N.,,y :H U 1 r 1 1 :,, . ,, . . . First R61 . . ' , row ru ge, Ruth Tupper, Arthur Tusa, Paul' U Second Row-Edm d V ' ' 7 " ' v-Mitchell TraviQ, James Trencllard Virffinia T b 'l me rrata, James Varos. un az, Patrlcla Yerstappen, Edward w1Clil'1lll!', B ' l V' ' ' ' - ' vrnarl 1llarb. Flora Vlllcre. Dlane Ventrella. ophomores 19 9 K, X.. M, T. 1 W, 1 N gb . . ' . . ll I 1-4'rM' all , . f X' K i. 5.1, -, X 1. 1 1 V f -fig V N' 1 xv bi ri' . ' Q 1. U x we .vlfw 1 ,Y Arkvfrjttg I . x i V .X X U v Q .1 ' 5 , ,- -1 . , .1 .1 - si:-.. -- 3.521 ' ,N 131 1:1 .51 'QNX-, F' ' ' 'F ' Nlxvii. ' r,,. ' 1 F, 1 - t .I ,L ,,.f1s, 'T F' . . 1 M ' --rr X :,f- ' 1- 1-1 Q " ' .r.. f 5 "--' - 1 5. - - .. V, Kgs'-A I -qgsfgg: .I - Y - si Y 95 :5 , M ff" ' X zu, ' x ' - .,,,, f f . - . ' ' . " :EMM - ., ' W- -..1e:' ,N '- - 1 ' T " ' J ' ,N -. Q i: ' V if .. V .:5:5.Aj' ' .5 - ,C .. . A., ,. W .NW A , 5..,xw1,..... x y r , , g ' .Nt N' if R ag .1 ' Third Row!-Dale Wagner, Jill Wagner. ,lolm Waqm-spark, Mary Walla:-r. Yvonrme Wallacv, NI-lv' W gk F tl R '-C ' ' ' ' ' ' ' 1 111 ah V, Carulvu Weber. our 1 on alol Wehrlm, Anna W?lCl1P Cnunw Wcwf-l lamcw W ll lx , :Y , : 6' DlH'Il', zlren XVt'l'IlCI', .M14lr1'w Wl1Pla11, Nlr W Fifth Run'-llarlmar XVI' 2 ll' f ' ' 'A V' ' 'man 'ctzel a lm, rlIlOTll Wl11tP Relv C01 Wlntmv qllillllll Yv ll , , . ,,. . " 1 IHIIISIIH. Ernf-sl wlllllll'llll'Sll. Pcggy Williams. SM-111 RUM- -C1131-I1-5 Wrlllll, l'Mmll1y W'inf'gar. DlHll1'Wrlll1lilCk. NVOmly YVU-11lw11. W1-lflfm Wmlllq-v I-mf Wfllfr flu ' l V. .1 - 3 '11 nl. Nurwy W rulvx' 4I A4 ffm 4 V 5 9 5 I P1 .Er ff , i 'f 'sf Z ,VV ., 1 ROOM 4OO , 9 V' yi r 1, y 15 ff? w 5 S .Q E ff 3 Sf f M' Y if L, 3 44 MW 1? W 1 a -- , ff,f:,,...a . . Yi Q,Q ' H -9,4 -V f i . ww.. , 1-' . f: " . 'i .:f1 ef' t f ' " , ,,, wx If ha L , rf , 2 , 1' 2 qw V Z I Cask W ' " 2 f 5 K 1 J 1,3 N Jr,-Q ,,:-M V .,, 4,p ,A,. , wi., If , IV, , I f A I, Y, 3, f 27 " V A ' ' ,' W ' ' ' 52 'my 4. 5 I ,K QQ ? ii. , , 4- .3 -C , ,' r , ., f " ' .fi aff ,ci- ' ri .J V , -ii W , f ,f f Z ' 31, :fi ' ,,1, .3 I ' y ,ai y Hama f A . 1 " ,, ,.,,l.Q.J ye 4 'v f Q I- - 7. W , ff fm , I' ,gym ' ff? 'Z , , ' . , , 4 iz", 4 31: . 557 I : 99 , . "' Q16 "'f , 2 f , , 4 f , Q17 f I f Zf QW Q , ,, X ,.,. h I ,y M .V n agar fire ffwww 2 ,. -'fi I , ' ' . If ' 1699 f ..,. r, , 'T ' Q U , ..., , azz.. ' ,Q ,, ,yy vf X 2- M 4, . " - , ,Q Q , If A 4 ag, 'W , 'Z 117,41 ,0 w ,, I, .0 f, ff f .-H' ,Q ai' V fr ,.. 5 4 4 A V ' ,ff , , , f' X ,ff f Z f , 1 'XA f ax It ' A., f W gf M.. ,,,, 7 M 6 V f y, 1 I A Q , 'PVA ,S ,V ' '. QQ ,,. e ,E 4 'A First Rowe-Jerry Wristers, Ann Wurteisen, Bruce Wyman, Guadalupe Ycaza, Mary Young, Donald Zelenka, Leslie Zelman. Second row-Priscilla Ziegler, John Alfortish. Ronny Brown, Charles Eppling, Aubrey Fallo, Linda Frederic, Third Row-Michael Freeman, Linda Hendricks, Bradley Kamp, Bill Koren, Kenneth Marshall, Arlene Montgomery, George Mustakas Fourth Row-Manuel Perez, George Pritchett, Frank Romano, Donald Sachitana, Kurt Satter, Barbara Stimson, Jerry Teles. ifth Row-Harry Zacharis. . - naar ,QUE .es-EV in U" W .-,. W, 33:15 Q' i'lQlTff' - f 42 ophonunes 1959 BEANIES! I Get your Beanies here, Fish! And donlt forget to wear them. hear? And don't forget. either. that you are the slaves of your Superiors. The Sen- iors! What they decree, you must wil- lingly do! Tlllll illl nur kin-vs! Against thi- wall! . Smiiurs liilvn' lm Heart ill all! PS. I! We wait, wc live for l'.P6ll 1,21 1 ,Cy 9,4 ,,, ,,.W 7 ,WWWW ywffgf "A H' J if yfjjy .Ml f I W- - I ,.,f,f14,W,4 7 M 7 f ff , j' ff , 'fix We .f ff f vwayz, yf 4. 2 'ff 1 .ff 7 ' , ra , xg ff X f , A f , f ,,,.,'zf, wg- , fir l 2 V 5 , ,,,,,AfWVL 9,4 f?Q4f'5ZW , ' ' fmf ,W 1 X 1 ff ,J fy, , 5 4 Q? Z 1 ASQ-NX YR-- Wwiwf' 'V 'iwfiiji N ww-iw - ' A ,1f,c,,., .4 ' ff, vw f ,4 7, ,9' fi ff ,v.VVf Wy, ,,,v W K, WZZWZ-wiii MWW- 2' 'f 421 25 K' 7 aff ,V - 4, 7,4 .. 4, . -,fr 1' R , ,,....,..M 2 fl ,M 'Y fs GOODNESS GRACIOUF! The things wefre Callerl upon to Illi- The scenes below will fast tell you! Dare we protest? Neve-rl Noi On as 'gseuiors' Slaves" we gol 'fm if f Nix 3 2"-Q, iw' ., ' Q it i X' we-.....,.. a ffl i QS 1 351: Q x is: SEAM E Q i i 7 7 ' L' V, , AIII 2 X iff ,,., f , , V ,.., .-f,.. V , f A gm , Q, Front and Center the stage is ours. and a good tilne is had hy all! Our pride might he outraged. hut we love the Seniors still . . . we clo. They have taught us many useful things for our "holiday" in '6ll f WV' , ff 41' F7 1 55 ,K 1 A M 42.15. Xxx M4 f , 'l i E A Hg Lf 2 Z 4 r f 458 .. f in VV ,. V V. . V V X 5 -he www 4 1 Z ,fff I VM. ,. Wi 155 ' V 22 7? wiki? if W 655' Q X K sg! A Y 'W-9 .1- i KF 1 -i . J 1 ' 45' Wy g O g f X ,Z U 6 0 - ' , 1 Q E . 39 ,---'f . f-V v 1 " ,,. 1 ,, rf ll , O In 9 b Q ' V . f A .Q ' -H1634 A V jg W:"' f fl, ,-:f-, I Z -A il I K X. ' , ' .l Q t ' . 1 1 'Xa -Q 1 . ',f 'f ' 1 . I J ' , 0 . v . , if M 1, X - 'ffl r a 0 Lf- V 4 v 0 ' o gk K f ,f K' ' , Ak f f E, I f . Q1 X ? - 0 I' .-A , - . ex if ff 1?5' f.- .K - 0 ' ' I .- Q. X ' f ' f f X , , ' my W, .,., ff, ,I W, ,arnmsw ,wwi f Aw 0 MWWW W rw 'mum bv. ,J 'wi 58 M "WN, ki, -N f-wa "W"fF""v"'Wfr'm 1. X 1 gs Xi X 1' 1 ' X X Y Q y ' 'Q Llunmr Hass c7Hll'0l'S lllllf fl,Uil11'X Jullllsvvll, l'l'f'wl1lr'l1lI l:1lllr'l'l kilillbki. Vivv l'l'4'si1l4'Ill. lffflll' NliI4ll'0aI Lilllv. T1'l'ZiSlll'C1'1 BOIIIHC Xhiilli. llrflmmrui l'a1l-x IIHUISIIII.51'VI'4'lLll'y. Q x .vg- f.i51f.x: V phi -aww .45 -fm - EEQLQQ 1 f .J ,, M 5 M44 '70 am, 1' f '?AS..,. , ,. 1 3 122 - G . , ROOM 2 l7 f . 1 ZZ, ig, f Y If ' fi ' 4 2. 1'VVZ,,::": 2- 4 1 "'f?'IVf,V:' J ':-:sj,,,:3:' A V VV ,f 7 9, , , .:,,,u,,: '- wx. my J 2 f v .-:an a Q' 137925 ,:.,.,:r X W. , fi' . X , 2f' . . , : ' 4 M , 0 I, A 14 1 , 5 ' Q 1 ' in 4' Z W if .ky 'WW Q f ,X . 1 fs . if ff. . 4 I A' vw J' X? ' , 5 V' . q"' ' Q" . , V ,W V u, L 'X 1 ,V A 13" I 4:'P3Ii,..j f ., 2' 7 s Za: . ' f. gn ,. , , . 4 4, . " 1 ' r as V . f .- Q, if .Vw f .gin "'- , L -. '. ,ff V ' 44 .. f, . 1 . ,. .V .. 7 1 - , '4 I Vi .. s -. "" 'ff 741.3-'I' 5' 1 ,-'fiffhl .Q yi,-f f f fmfgffs. . if ' , ii POOM 2 I 3 fa. . 51.-V , .. ' 'V . .-Vgy' I 1' ,V , . X, V.: , - , 4 '9 5' " g , 7 f V , 'W f Q 'P X 1 f Z fi ,, X I I ' J-X i ' 4' 1392 f ,V if ,i ., ,qi Wm' , 5 is 5 'fi' Y ff X 3. KW 4 01 PM QQ VN " X 55 Q1 15 fp, 'U wx UF' w , ". E' 24 -A V1 . .Ay -.. vu X l qzlggivf A v 4... Q N2 V, I f 6- . J 1 5, v ' f X f K ff, . Q A . V I fl Q, XIV-V Q7 4 1 ff , f 52 f f ,J is X V7 f 1 'gina '41f,s"f f, 1V ' ,,vi,f 2' .4 .M :f,,,..f, IM.,-.. ,. 5 My sf 'Viv-. , , .mf nl 9 , 14' , 2,6 X , I , X , , ,,..ff, X ,f f 4 L Zire Ni, 9 U., .,...,.. ,. I I , ' i' , .. 1 Es: - . A ' V- I wa' .ry ' S f- , ' ' A :Li e ' f S '54 ,.,, 1 1- . A " -1.-1 " 1. V, f , Af QE llarliara .'XvCai'iln Sandy Acosla Ellfln Arlmnq Mary Ellen Arlani NlPl3Illf? Afllv-r Ju Ann Alwxainlf-r Llnyil Alwxaiiflf-r R0lJFrI .AllPIl Gerald A-Xlrahan Linda Ameling Edward Archer Terry Armond Jimmy Armstrong Marilyn Arruvharrena Katl'1lf-Pri Baldwin Patsy Balc Kay Hagalman lfali Ball Jacque-5 Bugur Sofia Ualtzulano Clyde Barni-tt Carol Blackstnck ,lULllllll' Barrinn lainw llL1i'1'4111q1lvrr- Ann liwaril Barlwura Bvarsl James Bonnctt .lay Bennvtt Knlmrm llt'l'Ql'l' Rita Rf-rggvr Al, 'ms n x .K , . '5 K Xa i rr 1 J. 3 R f " ra ll j r r f,-lx ' . . , , A , E' l -1 . 'M j K 1 :A , Pete Brrgm-roll 3 f f, ' ' 0 , ,f Rosv Bertucui if A 7 , , ff 7 f f 4' 3 Margie lllaclcs ll ' A R f , l ' M . A' ,, I 5 Ronny lslakp ,V ff '- an ,, I4 2-7 V ,, L ,lolln Blakenly 'Q A, Carver Blanclrarrl V Cathy Blanchard "wwf ' Kathy Bleker lf- J' mag Judy Blouin ,. "-' 1 Mike Blum'-nllmal I V Q Richarrl liontvnrpo ' NA luflitll llrmknuin Paul llrml-'lwvn Caylf' Botti Carolyn Iinudreaux I if "1 , , . Amy f , " ft 4 'V "Qi: r . 3 ., "fr 1 5' M r U .,, I 5. 3, 1 iv Q fwwl -V E., f 4- ,eeiilllkk H '11-if N'--' r , 2 .3 , D r4Q4xag2':24iSh , .,., . 'B ' . 4 L' ,2'1v I 'v fn' ,J 1 .1 i' si, Milk- . ' '14 ff QQY-,'.Rx'wfL5'-glfx.j.' . ,- fy .' ' gf :E :fa gf , V. ., 4. D542-5!.'v.Xl1.11'-1 . ' ' -t - -R' we , AGFWM4 'Wu f' MVT ' af , Q . ' 4 fi " ' I , 5 ...,, . -f .- I .? 'QNX 6' ' '9 w. f Xvw i, 35 A 'gif ' wa .: , , . .. 1 . . 2 .L rs? Carlanml llmlxqgr-.tif Cculgr' Brrwlunrl Lflmrlr-Q lirint Lllnly llrmlfnrnl 'r" 'anu ROOM ZH Q1 ' N w w- . X X ggi i ' 6 U .- 'Li'llllll.lIllli1lll'l'l1llX , 2 6 N1 rrn lil ull X, in Alva llrvaux G 2 Xlx . 3 llm ll:-lun in ' Q f ' 1 .. .,,, 'Q H- Barbara Bretz la.. 1 2 Frederica Brewer 'lhfg 7 .1 .., ,E' , Belle Brown Frank Brown f .1 'J A , V .. iz "T", ' ff.. rw ' ? K Lee Bruno Jack Buchanan Carolyn Bumpus Beverly Burg 4 1' .,,. s-. ,,,, . , if Y :W .,.. . . Q R f' Z iw, , A-., if ' -' ., ei . 5.5 . .. . 0 rf' X X 1 x e X I 'VI , L Helen Burgess . ix . , Linda Burres S- xkl' 3 7 'B Lola Burlchett Linda Neil Burtt Byers Jody Cagle Betty Callenius Josie Cangelosi Mary Cantey Maureen Cappel Edward Carr 'Q Q B' X an -F x X vm X QOOM 20 7 far Qi '-ffm, TR X .-vu GIF? av -'..,-.. Qf .Cf 1 'N 1 1 my 1 v lirancv- l.ur1' , , ' L Mary lane Carr ,.,, .. 'W E3 , Y , - gf ' -"" ..., I 2- l...lIlIl Lvflulll 1 ' 1 Cary Clrxlpman ,Nr . 1 1 x r is' 'mi' ..,. 15 z ' f- 1 r 1 N N , 5? QQ ' X - 'X "1 'Q ' . ..l.' 11 X 1 4 Q, as Q mix it X I N K f , f ' by . ,fr 7'5- ,hy 1' .1 -'I .J 5:1-1.-A 1 ' 'gy ' "I 15,1 Q., '-ff' . !.,f?,. , 9, V- .Q ' fn V ,13zw.,,,,..f, Q rr 0 4 U' N M 1- ., W. 9 1 1 1 K . X E 1 N 'W 4 N Y . Q Vx bi x , Z Q 111411111 III1111111 ,. . V- , I.Ul1'dlllr' 1Il1u'l-4-- ' 1 ma? B' 'B A A Y " E llwnrx ilu' X wr 1 Xlll 14111111 . wx, , 1 Q X 5I AQKK ,, M ,X ,QV - M . ' 'ig : ,, V , 5 Mk Q46 if E is , ai AV in Q if V ,,,. . ,:,. 4 . V V hk. 5 2-511' QM , If r 04 sg X W r g., Q X XVX Oi QR .2 N r 2 6 i 4 X SV Ke X f X 4 R, of f A on , ff A -f ff Z , , , an-f. , M f'-oi l f ,S-45:-.,,, 19- 7-1 fc' AV .33 3 ' f e, 3' if ', 4 1 7 4 V 1 i lk 9 4 5 i VR , li NS, c al X XSQSVVV 1 , X or SZ. ,, . Q i 2 E wa 5 3. an 53' s ' , W A 'R 1 M504 f , , 4 ly. Y .M K ,r f- Vai., xo! I 1 1 ffl? ' Q ff' " , ff ' ' Icp: 54:5-11' VV wh, ': , LV 'YM V .. J L mywo, V fi ff, Ev X Qiigsljwd X :fm ',n', V , 0, , .-:ff ' A ev f ,, fl ' 5,4 av iff -' z ff: VV , -. ' f 1 ' 1 ,Q ffl ,nf 1 W 4, 4 42? ', .4 V ,M , V 'ff f 4' ' J f 4? qv , 'sf A , Nil IVV, fx " g X Hx IIA' A -.1: E .1-1 Af 422 ,J - W f , :- U , .-:, fs is -, s i , 5 i,., j F " 'f www J wiwg .: V , 35 f Fig . Y Q2 f fa ,V "WWI, - ' V ., ' 'M-wr ' ,w 4 1 " ff -. ' ,f 'Wy y fa, , 4, ,,, ,,.,.,, z ' ' v p' f f ,V X , X 5, .,, V f ,f , W, w ,f f 1 : , AV , f f , Ze 1:.', - . v'..:. A .,.., 12 'ROOM ZO5 I ga fgi-Q f Q , I 4 f " PW f Z ,C i Q ,7 .fffwm aa ,.,, . V , , 4. any V ' ' 'f .. ' YE f , , - Q5 f fm 2 ,,,f.M,, " Q' ,V , 9,14 Z ,f VV -' 23. 'I' ME! 'V f ' ,VV V V VV V V ,,V, A r c,z'g3,f?5J1.2gH , C 3,4 Q' ffzamgigzai . '- wzaszw 'W iff?-azd2ii.a...,sza. 'fi if-mail ' I , 'rx i V' 3. K 55,25 , . -we Q 3 VM' 1 :Q X' '2- A VV V V V In if ,V , 1 "-- N. in 4, - ia P .VV Joel Cohen .ludy Cohen Ronald Cohen Marilyn Colomb Winston Connor Picronctlf: Conroy Carol Cooper Sandra Copeland Dale Corcoran Ronald Cordes Daniel Couget Stephen Covert George Cowie Julia Marie Creel Carmel Cucinotta Eric Cullen ,lolin Curren Lynn Czabator Ann Daigrepont Carolyn llannvr Dianv llairvs .lann-N llun-import Cl1H't'lll't' Daxidson ,leznnic lli-H1135 Nlnriv Deluccliio ljalli Drxlilllvu Cvurgin DQ1I'llk'l' ,av- I ' wfbqn: . ,,:,., - 5 me ' :ff ! 1 , jg , vii' ' ff 4. ' "1 , Q, 1 . 1 W5 ' y ffm? of 4.155 ,f f if 22 , f j V if f 7 , x f A my 2 2 f , Q . gf, ' f 4 ' M Www 'W-..., V' - Q5 1 I I X . 7 X , , X X 'nw' aiiag 4 A ,,,. Mis, . Www Q if 'WW . V rf ' , f f, , f' Z7 f ,ff Q , -. ff, f , f 1 f I V 6 ,f 4 1 Z A f . 4 ,, W CZ ff jf f f ar 4 ff H2 , f f f 'ff S7 ,, .,,. J. ? ' f W 40. 1 xl ,ff f y ff X f 1' 1, af -'-gg. r 1-ag mr 'K' Q , .1::,:,..' V ' 'Q Q fix JF , QE? f ., ,EH-h , .gum XTX -0, ' fm , , 4 , , 2 5 f 9, f Z X, I B fv, I FQOOM 203' xl an Lf' . am I ,v "4 P x, . ,I kglml 1 Af" .- 1 . 83 4 -1 f I Y Il. , ,, WW E - , Z5 ' 'W Q L 4 .W ,Q 5 A ,gs , V3--241, 2 llizfnfll ,, V' ' - " A595 ' ,W ,av fi V f 5. 2' gl . 0-MW , f 0 Q I U '4,,,,,'?g, 7.1 if an . .,,,,,,ffvyZ ' .-f - ,, ...- ' "fIZ:i7 - V9 I f ,www nina, Qwxaa JJ ,.K V W!'m,,,.,gizw:u7 2 gf I P113 xi ,a 4 -, f r, 1- ..:Ev " 1'P "'-in. ' 'iam " 42 , l ,, ,M 5 xW' 1 , 2 " ff any , i . , , 1 Wi ? 0 , 7,5 ff if , 7 X 1 f 2 ' 'Q D . A. ' D 7 1 ' in Z -' 4 1- va. ' , 5".. . N." - 1 . , X ' N Stn-pl1r'11 Diaz Louis lliln-nm-111111, Turkvr Dicksfm Frr,-fl Difftz Phillip Dlvll Charles Difulm. Mary Dillmann llillun Duucral Inez Douglas Leanne Drake Rugvr Dl1f'kWClI'Ill Linda Duffmurc lone' Duhe George Duke Mary Dunn Donald Dureau Jimmy Duthu Darlmlne Duxworth Analul Dychtwald Douglas Dyer Carol Edwards Lucille Ehle Marie Eighmey Ann Eilers Brcnfla Ellerbuscll Thomas Estingoy Carol Estrada lllzirgie Ewan Steve Fargotstvin Thomas Fenasci James Fcrrell Siclnc-y Fiegvl Joseph Fink Linda Fishclier Marlin Flemlclvrinann Bela' Flmning Anthony Flores Jerry Foster Jacque-lyn Frederic Robert Fuller Al-:iko Funatsu Eilfrn Gallagher Ramon Garcia .lucly Gardnvr Austin Gautier Mike Gauthier 1 . ,:+' A ' Af' ' ily' Q wi, . K V, f K , . if cv V 'J ' f' Q rx L .3-. . 1 'fi 1 W i in 1 if? , M... I if Y 4 9 Q4 5' if 5 ,S . 4, K Q 0 'i , X f ' K W 'Q 5 ' Ll? 5 i f Roo M , A :-e V 3 K' Q2 I ' .' A. f 11 -sf' i. , -' 54,-r f , VY if I u A ,i f V, . , If 1 is if , :V -,I GQ, if fa g? ,,.., : , 2, 'M - E 5 -f If ' 'kin if I' '- "" - -mywvq , K '11 l S 6 f , 'VX .. l 5 V gl , l 1 ,, - Q Q , 2 f N- f or V A b A riff: .H+ q v, .. ' 'r-- . fr 1 n 1 ff ' P q -Jw 1' M f X531 ' ' . , 'A 1 'fc ., .,.. 421' " 4 fl 7 1 .J 62 " f fl' Q , ..,, .V 441 Q f , 'lg :-, iff i AZ ' ,,,, Tr A f, f' I , , ' -,-. ,,,, " H74 W ,I ki mb" f ,,,- , ,f , ,Q i, ii X, U f ,i-, .V Q W ik V A fl f 5, A , J , 1 Milf' V X r A X 22 11. 'lip , " Q, 5 . ,- X WR 3, X 'MEN my A WE, " s. lil .' S X X X Q Q X X N x Dianne Geraci ,lack Gerson Carolyn Giraud Phyllis Giroir Janice Glory Warrvn Gulclstcin Jerry Graver Tommy Grave S M G ff . 1' 'fa -U' 'x -xx "9 'WN Q 'x X x X N X x : wg.. :gr ll f i 'ROOM Z I2 Travis Cray Susie Gros Norman Cuidroz Gaynell Cuillory Jayne Curry Diane Curtner James Cuthrio Nelly Cuthwasser Jo Ann Habans Pansy Harp Richard Harper Ann Lea Harris Julia Harvey Dave Hawksby Thomas Heath Bill Hebert Barbara Heffere Stephen Heltzlk Jane Hendrivbd ,X L 'N ,h X .- X i X, l, X - 3 Q a X W3 .M 'X xy Y Q a S 2 2 , X i 5 W HQ. Q 's""w h I ww J , ' X I 7' 'ff' ,Y 1 'A' " iii Y M aa 1 4- 15' W, ' , , fs K 5, .H E .5 ,M :X 5. .. . 5 ,g if ,:.v. 3. xr,-rx: Q wa... as X Q. 1 , ..,.., , , v . .tn t ik i5IS" ' : .- S , Q , K , " X . P 01" ' .Y -'Sill' , , " 1 Nw wr .wtf ' we ROOM 208 1 .aim gf 'mfs ff fmt 4 Q, ' in ,Ms-x 1: f N" as - il x. ,A r l.e i ,V, V ".,, " '.,..1, .,:,. V Lzv X Qiifalilli-Sir ra-- x , i .Q ' S ' 2 D 1 f4. ,mf i V, A5 Yr! ,Ny 5 1 X X nl' B' 'I 0 I wax 4. Ronald Hartman Patsy Herbert Myron Herring Elizabeth Hirsch Carol Hoffman Alice Hullnes lov Howard W.. i f X 'Q' , .... .WL 1 4 , N , A . 9 .1 '-'- lj A LX-3, :V 2, 35 :X I :V H X K as Q x .gg Q7 g 3 is Q I, . if' 4 -132.5 ..,.. A '--' X '-ak Q f ff XX 55 fdx Ti 1 lj its Q , gif - , 'a a a QQ ' Q1 ,SEI K gjftfti ' -' - " .,., X , if A r. 3 ,rf :LX t 'NX -V if? ."WXs X s 'A 1 . rl. 3 : 1 2 - K ,rm eff ,.,. Z' 'H' fyzfi - " " x 'sf - . l 2 ' 1 ' 3 i ,Nag V. I A 4 I Y' E 1 1 .-. , - ff, 5 1 EK 9 ,, W W f MQ f f , , ffww f, f fa, ,og 45? ' af: 25, egg 'v K Q ' il -. , 1. ,,, , A - :V ir' ww if fi 4 16 , , lr? 1 i Q , - ..... 4- -azz, W Zf llf E .' i 1. wiggri. 2, 4 fff I 2 4121 6 V X X Y , . is 151 :Jr KN' Ur. ' 4 ff ul n DOOM ZI4 ,V ,,,. : 2, af'- ah as s 3 ff' 'WY' ', 9' ' if 113:17 , " Z - if 'W " -. f r i it! ' ' l , ds . M . , JN' 'Un .1 ra Ev' ,g- 4 7- v .Ziff ' N - , N. ,V t H ' il Q Q 'Y' w '- E- x W if 1- 's. . . , f f 42, - . ' -i' 1 XF ' 3, 'K , , , ,.,:: . 4x,, if 'X fx, ,K , X ,ff 1' 'Z 'W Q iw X' ' Y f d,-3 1 " 3 . .,.. Z , ---- P V f, A J, W W,Q,,?y t ' lr J, Q 2 1' V, , J, I Q' 9 ' " 'f i' 1 " ' 1 . Mar 'E Arthur Huey Elizabeth Hughes Beverly Hunter Harold Hutchings Vincent Impastato Sue Intravia Linda Irwin Jerry lsaacson Charles Jackson William Jackson Darryl Jacob George Janvier Charles leannfren Sybil John Earl Johnson Betty Johnson Verla Jokisch Louis Juneau Charlene Kassel X Harvey Kayman Bob Kilinski Clifton Kirby lliannv Kirsch Elizabeth Klcinsclnnidt Rose Kliuker Karol Kloepfer Harold Koretsky ,. . 4 0 MA '54 if X ,ff if 1 f 1 X W 4 , k e- - f--AVS' Q , 1 yi ,f 'Kwai :,.,+n f E , 5146, , , 4 z C ,,..,., . , f f ' L ' if L V W., ' " Yr. . f if l Q 2 ' f ft l L' Y Q 2. x 5' S -all V I .Mai V . ,,,, ,i X ., , 'QU O M ,... QAI 2 I 6 J .,:L g AZZIJZWJEZ ,i .fA,,A mg., ff in 5 I ,,, t J ,, ,L 'YW if , 4 ,, f-f"" ' 1 ,, 5 , M 5 -M ., .. 14 7 E 5 'Z uw "F, W ...we , if NW, 4 Q W K f 4? em 1, 'Ill ' 3 Y , L 'H ' 1.7 it 'P . ,xxxxxmw Ai if ri., 1 on , ' S ' " ' W .ve 'N .,Q-.,,t.t,4 ' Q ' Callllfl l.3l'1aslfJ Rosa l,arnln-rt Lee Lanipcrt Alice Lanaux Lydia Lansl Pe-ggie Landry Ralph Lange Anclrea Larson Linda Lassen Scott Lauck Linda Lawson Helen Lazenby Douglas LeBlanc Eldra Lecldy Linda Leitz Bob Lernley Joseph Lennox Betty Lenz Jimmy Ligon lllidgie Little Richard Loehn Carol Loisel Billy Lord Sondra Lotka Sallie Lott Marilyn Lozier Guy Lunml Jo Ann l.llllIl'lI1g,Nlli1llSQ'I1 Smit! Nlvllrimlm' ,lunlitli lxlL'liill'l'lltl Ann Nli-Cuiaty Susan xIk'CLllillly' RlL'llLlI'tl Till-Cimly Put Klcflalia Irina McGee Walton lIcHale Jill NIcKe-nzie KPvin NICNZIIIHYH Daniel MacKillop Jerlene Mancuso Sylvia Hanes Kathy Hanikin Frank Manning Pam Manning Brenda Marshall Joan Marshall M "?hf?fj ,.- - -1 ' 1 :N-A i , " ,., .ii " 1. 0 , AA.. 2 T 1 ,,f'1, ' -K ffly f, - . by A, 2 ng 1.-. ., . . -un, 1-' J' Q 'N A L M , . 1. A. 1 , .V 1, , XS Est .'4' -, f ,a,1 1 fy ,ki fi, " 1 Q ca- ,A ' ,x 2 2 O A -4 X1 2 X.: 'kj A X YL' x JXNVIK X f 1 ., xi' pf fn. lv L Sify' Q. TX fix X l af ,-K A ,.., A 919 in ' I ia.-:. C 5 555" Ffx 'XXX 41 Xi J i A 52253 . Y' H -iw X W 1 V, 1 -22 HLA - Q .,,. .- Lk , X 5 , X M A -. , f - 1, ,. " fl' S21 IQOGM 1 ,lf 'M U' 'UT X Qx XX-:S Gloria Martinez Sialnvy lllartinvz Arthur Marullo Bonnie Mascr Tony Masters Artliur Maurivc lllnrilyn Maxwvll wg :- -I 1 - - - an xi f w ., X YP I5 ms 3, ,1 f 11 K .-1.91 ,gas X X . Q X Q 9 Gail May Roger May Esther Merlin Sandy Mermelstein Betty Merz Bonnie Milazzo Elric Mill Elizabeth Miller 1 , ..:4 p Q, I . -an O' QW' ff, in Aw ,rv Ag , 5 f , t 2 4 ff? f 5 , W M L lf 9370 A W J V ff 'QW Q0 '. V ft Rt ty' K . ,, Q, X' , to 0 2.15, it fw Q 1. ,px rs .W VX , R cg we ' x S ' , Q X be 'X v 'Q Margaret Minis , I ' l .X li- I Paulette Mitchell Q P ' H 'L Walter Molino ,Q 1 Margaret Monroe ' , f' i ' lt 1 A 4 Alvin Montgomery , Claude Moolekamp v' A Carolyn Moore Emmett Moran f f. "tt -2- : ?sl"LHff's,, f Y' y. vw,p,v," '1 ,'Ga:Z:i1:.,. , Q .1 Q I wg. V 55 I 1 Janice Moreau Au Z .A H t Nicki Morgan . 4' ' Judy Mowen - ,li Maurinetta Mura gaao iae't ' tiifr I g f' ,ffm 522: l y 4" 5 if QQ fr 1 -Q ti .ge N ,Q V-, :- ,' ' 1' -,:, 1 , W I, .E X y Q ' fl ' A '- f 1 4 ff f 1 , Z, i, f . , Q 3 Coeur f Lfhe ,, 5 v " '7' e .ef if Q 6,5 3 N we MQQMMQN H5 ?HfeaaW'nnf tcei ,Z 3? WW fx' rx 7' Y 3 M 4, f 9? R 10 45. fi ,sp .Pt , X 'PH I ' s tum! 'ui s. r V A Q E IS . f.:A Bonnie Mysing Carole Nash Carolyn Neiman Barbara Noble Dale Nowak Joe Nuccio Martha Ullannon Guillermo Orozeo 59 ll 'Y M 'YV' 5 4 X 5 7 "ff 4 -N ' fs- 3 ei ff msg 'QT 'ROOM 2 24 Q ' ,. Q, ,,. I' xg P ei i A:--, 4-'P . .,.- N:- ' ff- if ' ,. Fm I fa 1 , .M ,, 'N , , ff ,- 'ff P' ', i-vii, , 2 A ,. ,Y f 1 xi 7 I J W ifi! ff f 4 2' if 4 X K K X, . x J' V s X fl lx -Q' i X ri Q Sw XXX, PM 7 B ' 'W X X Nl 52,1 f' 1, f Q, 'elif is Nfgf, 1 x , 17? " ' x' ma -- , ' , V . V Ma. A ,T X , ., W ,f V fl? Q42 2' fl 4 V I , AW Y if Q? X f g p A I A44 i if f ' . I A 64 MMV W M 1 7 f , , v f ,f f Yo 4 f 1 H H . W via l, L ,V f 1.4. ,Lv ,y N 1. V , .,., nh V 2 .,,.:1., A H , y , -:pl . .4 , ,, . , 0 3421 . 1.-2:2 1 was M ..-3 5: v , . .iff "' rigm ' 3, 5, W5 .-Zig.. 5 ' gif" ,f f ' w Wizff K " 4fWi'?3'f-4l- ', Nh.. wifi,-war: fsilffwffaf 'J . A ' 4, .r f1'ie21faf,f.'. " ,, ' :'?f2':'ZE: 1-' f S ., 'M' "Nr a V . ,Mi Q 9. 'ref Y: 4591 , Q -,ff 42.- 4 1 f 1 I iw my 0 1 W , pm L D .Q wi 4. 5 , y , J W gii 4 . '- ' if 1 , f , a I X-N,,f+ 3 I Y g::f,.v.-, Q :RJ J Y . f"'7 ,va . W 2 , ,K QOOM IOS H, .'.. V Q1 1 F P -Q 5 4 ff , ,, , .JW f V W Q 1 - f J A 1 Brenda Olavc Sliaron O'Neill William Orrick Levancf- Oubre Joseph Osino Patrica Pace Carolyn Padgett Maragaret Parker Joe Paternostro Donald Paulson Katherine Payette Sally Peak David Pearce Joseph Pecarre I8 Clem Penroce David Perlis Al Perrin lim Pertuit Judy Pettawuy Cathy Pettigxrew Virginia Pickeri Verna Pike Lillian Plunt May Pocliv Dianne Pnppell Susan Porter ng X Sf . gg. . 9,534 XQ5QQM g A V. . , lsr X' ' 3-I r Ng, A N s i-:li X .X X X- I X w w 923' X :mx QOGM IO! N X .Xl-:ge f- 2 - ' 7 :PN i ' ' , XX , X x wx- X X X X X X, .i 'TEH ' NN 1 X Q N X XP X .QWR A l X X x E . X K X 'X X X E x A X X Q N Q - - 1 ,,,.w-0' X I ,X , X Nei ge-ww-, , Q X X X :is 'Q ,. 9-X 'Q R' A 13 :X X Q X Q ASIC X 4 'Q' X X X X X X 3, X RX Q KL-nnrlh l'1-wp Ros.,-lyiiv Vnyiiiaril Roralli- Presser Niki Ragusa Benny Ranclazzo Tummy Randell Joseph Rault D:-nnis Read William Rikoll Floyd Riedlinger Rafael Riera Craig Ripps Barn' Risher James Ritter Charlotte Roane X LX - -A ' Q C h jams: ' . Leo Roos K- X' NA'l Q, ' . N Patsy Rwrilam ,X 1 X r N X Aileen Rose Q XX x 3 QS. Joe Ann Rosen 1 wk Tx " R . l ' - . PE 1 ' V - A ' A,-Q , Cary Ruth Q . fm ' Clement Ruf -' X: we- . X . X A we -N :Xllrml Ruftn 1. " ' Jam- Rumlwel-Jw x-.Xxx X i 'A S h .S rl N Farnuk Niliiiiinii Q F' -'X' ,X Q- H Richard Sundwz Q -Ev ' M f 5, Y Bonnie gattvrlee 5:3 : X. .' E 41 "Q I ' W K- Q ., . mi ' X au 5 Q .I w. i f ., 5 x . Q - U 'fEihXlXX,. 6' 5 . 1 . X.pfi,Xx5..eX 'E M- i Mary Svnrmlina .lanvt Srllvihv llumw-l Schcnck .lllllk St. Pivrrv lam- Sl'lllffIll3I1 l,ll'lIl'gL' SCl'll'lll'l'l18Il jimmy Schluter Karrn Schmalz Carolyn Schneider Fred Sulmvidvr Stvplwn Schneider Clvrma Sclmr-n Mary Schreiner Joy Schulz Earl Schwartz Ruhr-rl S4'llW3l'IZ Salliw Schwartz ilharlw Scott Viclrlr Seller ll if lv fv ,'k QOOM I O3 . wrfffx- 1.- ,M ,M 1 r, f Y, ,L Zi . arf! Q5 , . - , Z , . - 4 . , or '? qs, 2 - - , 1 II, , ,N 9 ll 1A A' ' Q' f W., wif f f 'a . an l f' W 4 , .. - ,h.,.,. ,. V .1 Y , ,, I , 1 .Y l 5 f X f 441' Jw ' Q Q-A if v w ,. Q 1: I . foe' K I W V I. 6 , , an . was 1 is .4 2 1 'N 1 ' 5, 1 -.tx l , 1 '-53751 V - N' 'W'l:l5 "HV V P V ' K- K f' f A +41 .., ,. N , ,.N,q ll is , .n k pf- I - '. QW. K x 5 A, ' Q jg W, 'A 5 N .Q r ' wr' ,. f f f ' .- Rf L -4 3 f ir as f- ,. x, A W-Wa x l " V3 . .1 k,A-A SZ. Q h 23- L-xl x. , . Egg Q 9 x K ' I inf' 'N , , .- I f ... ir Klum- Nftlmur 3 I f ,. 'I' xx .'Xnnvlla Slrvur YE' L 4 "' - 4, ,Y 5 .l mum 5111-flnvlml -gym, " Suv 511:-pnral 1 . .' 1 iss, 2. . 3 sk l -N. K Q . ' J N X . 42 if, I 'Mfg .W ff T m ' I . ffm W L, 5 KM' 11 X 4, if ' mf? 1 an y 'V M' I 1, ,Mi .,,. , 5 .nm "9 ,, -,z " ,I :. ff 2 ff 3, f , A f ":.', .:' Y A.., W ,K Q . 5 , Q if ' 'n ' fr r .F 42 , 4. Em.. Alxin Fllvllllllflll .loannv Slwrman Carol Slriwrs lwycvlyn Shular Marilyn Shoop Mel Silverstein Virginia Simmons Larry Sizeler Beverly Smith Joe Smith Karl Smith Linda Smith Mary Smith Elenor Soule Kaye Speecgle Carolyn Spence Robert Spilman Holly Spragens Susan Stanley Allen Staton Ronald Stein Craig Steward Patricia Stewart QOOM IOS t r ,..., i IZV y In ti :lt 712.21 A A 2. X 5 i ,N A x Air t ' K X, X ft N X . il? S i ru.. 'fi i t. . 5 - 'Q H .LL YK I ang it y ,: Q my . 1 9 ff y - f -., ., - 'Q ' 2: T: - f V"i t t S i , ,S lta 'A i T200 M V, .b IO 7 --i" 4. 51 1 ,,.' V ! ., L x K . , V l y Xe? .,.t.,..... E ,,,. 3 XQ' X-5 K .,. . AV 9 YW , fat, -f ' - iff ' - . , H5322 ' 1 za- 3 'writ or 3il2!1:!1!f Q fln i... E V at A .N -1 ' ,,V- 9' , M R 'Q 354 " 5 ' 5-1 .fi'I?' as Q -r it 'ii X N 1 , mv-.Q-Q rw, 2 4' 'f ".y M 2:' Irene Stick Wumla Stow-r Nlyra Strug Nlnrtlm SWJII-itll Jar-kit' 'llaylor lftltlif- 'lqharp tixntliia 'latter If fl 'N .f ' 4 P- 2 yy 22 1' ,gy i f fav X an Q if Y -12' ff' . 5 W . ' Y 4 gy A+ K A I i Q X Q ' ,wc-: ' fi V ii ,nf , la ' I 4 ,,,, Y V- ,,.Q 2 'QGCM IOQ Y Nga gt? X X X N f z ,,. Q, 1 ,- Av s If 5 'W UW w fx -. as Q 1: 3 Q 1 . , ..,AVV . ir - : n W 5 '56 5:2 wr .MW - QT: N' Q ' aw!! , M, Q . '7'4"'0'V ,. W ,fi f ' ,L 'i i 3? f z fd-95 ,z, , J , f mai f M 9 f rw , 8 I ,Q .f ,mm 4 , , Wig 9 fy, , ,, I , fm . ,'.,vv I ff f 'iv W nv w , ,V :li 'Si , i n 173, figs .',,:,. ...,. if' I fri' ' -fr V, 17' . V, I, ff' i A , ff I Q iw I y l' 1 I . . x 'iff Q : S - .,1 ,1:1 1'i'7"i I - ffm " :tiki if A, ,. 44 , X ,ar f f W 'W X A x .Q eff 24 ' ' " 4 1. ,ff -wwf-aff , if. st' 1 , 1 , f I . Al K ,I ,, z'i,.Z if? A f :V 'Q M 52,9 ff I Q Sz f 4X fi' K ' ly 42 " "- i ? if 1, 4 .f My 4 f 'gm 2 lx , , 1' 4 f' , 13 1 - ,Q ,M f 4 fr X Z ,iff f '7 QZQZK Z f f 0 1 , e ff, 1' 1 f' f i XZ if X 4 f ' M97 1 f ' M 1 f 1 Y , V f 5 C f QW' . Zz A ,,.,. ., fl '17 V 1 .I :ff g 2 I U., 4 ' 53 . 9' X Xe X N X Q ll 7 3 -'-JP w M 'Wg M ,r Wgifw gf 'J W. I 7 , 'Way 'zz -f'-1'.::'f Q V 2 .,,, 7 .X . Q fl W AW ' hw Arthur Trahan Joan Trahan Charlene Traull Millann Travis Mary Alice Trosclair Linrla Truxillo Wanda Turner Harding Twyman 1 ,lean Vaught Kaye Veron Charles Vicnair Nlurirl Vonderliaa Harold Wainer Virginia Waldo Byron Wall Mary Walsh Harriet Washington Eilvvn Watigny Stn? Wflwster Fay We-lla-r Peggy Weriwr Mary Wetta Karin Wliitely Kay Wliilvnian Bonnie Williams Clyde Williams Kay Williams S- , K Xe , X X . X XX ' :N K X -il .Amp - 5 i ,K R X, Ere ii I h A Qbbn .L i- XX -k' il: - .RX i Y WX X X wx X X X XXX X X X X X X X XX X Y . :ESQ -X . Xe X ai ui' . Qoom 400 fx .:., i N ""-- X X Q? in X.. 1- i X X A F 4-'ix ,X k l F X Q X X. X N i N XXX X 'ASX V XX -N W -f X. ,,,- -X X .X,X.X.,-.Xi X 5. X X X35 X., P F- " .QL-X ., ""':,. X Vg? . X X L - X X X X Q A 'X . XX 1 X Xa Q ' XX? ' ,NV EF X Xb . X X SN x EQXX. ki X XX X. y .Q k f:X - . A X X . XXX 5 X 5 XX, . x XXX, 5 X. K. X XX X? XX X X 5 X is XX X i X XX X X XX X XXXQ NX '1 iii XXX i X X X XX N X A XX X XX X X 5 Xa X up X x X -XXX- X X X 4 X 'Q X 0 XZXXXXX, -. 1 X. .,,. - " . X355 iz.. fi -- X - XXL, Q ,X .X ,,.,. Q . 5, ,F , r L A XX XXX- XXX . X, ,Ea i S F :X i' -Y f XX Q ' X 1 LX, N .',, 4.5 .X t : ' . N'- QKQX .X . hx- X - X X ,- X, uv XX X X X :ggi X --fsf xx 'i if XX .vi . Lew. X FX X X XX Xb' , ix wb' X? X XXV X X ' XZ X X NX QXXXX. X X XXX X. hr- X. iff -: " Xereliis NX Q X QNX Q 'wi' Si Xl Q. i A -it is . K1 K S , E .,.Xw-X9 fl, E X , :X f'fiXXNwXx f , ,-.h . X Q Q -X1 rg x X ,SV as X xxx X X K lb C X N . X ,XX X Q X XX X X X N' X X ig Q X X Q3 X XX 5 X 5 . XSS r X X Qgxf- ,iff ff h Q i'iXX51sXaRH-X ' X -'X no ,X X S X 5 Y' A 'lk 3 A ai sw X ' i A X X N NX S X Q . . 9X X i -- 2- ' i f X X zgl, X XLf'21ijI5 '- E.:.,Xx5,.s Q gb .. X X. T , 'S ' X r We X. X-N X Robert Williams Richard Wrisley Gail Wueher Allan Yasnyi Gerald Yeager Sylvia Zeller Carolyn Zemnier Audrey Ziemer Paul Alsop Frank Ash Kenneth Berke John Callaghan George Collins Bonnie Doskey Eddie Dragon Rudy Gilbert Elbert Goff Vic Graziano Ronald Harris Shael Herman Quincy Johnson jerry ,llllH011Vlll6 Albert llalbrough Harold AlCGulfee James Nlims Jaiues Nluir Billy Kluth 1 if ,gf9!Q,.,.1 5 -xl ,. U ff L""3f,'12 fr, . ,T if-fy' ,zvv ,. V , , ,. ff' Q ., f lNnr1na Nun' 9 I' jf? 4 Dwi--ht Nflrtnll gf ' ' 'f ' F . . WW' "' 'J . -,J - 5 A-ef :.' I.l'Nlll' Nk:-N I I , A QL V QI ' - "M -V I4-un Sill TQ V K 3 A Q , 'v fff' 'f 4 ,fgwzf .: ' Q ,, M , :,L, 4 y. W , f f 4 , ,Z. hllsht ll 5ffll 11- MMM? I Hamlml 5lI4lllgl'l' W'5"Q f"' 27 1-f ,ff Svlvm luuzy ffl, 1 -' If , , Huy:-r lf-lm ' ,fi ,Q 5 w Z 2 . Q, ' I, 4, X 2 K7 92, 4 44 , 2 Stcphf-n NK r-mlvvrg f , " fi, -"'L , f M44 ff I r I 1 W if 4' Q, f w K 'S f f I LXR: 4 f f f 1 5 4.6, .a..-. A QA: . Q2 fwuors Put another thumb- tach . . . there. MWA' Mary Ann Shades of the Civil War . . . SWORDS! Judy gl- Jerry, Le-Univ. Kay See what I me-an, Ar- thur? ff A4 2 A x f J . 17, -mf, A, :- X fm "And, they are real, too!!" she said. Gerald X X 1 U E ,mr , How many 11010 Juniors ff:'Hlf'lNlM'1' this? 4Hint-1956.3 W W, 74 M, 'TT'-wg ,, ZX 1' 3 My ,x 2: 'Q X x 4 f My 5 x X X , 1 Shu:-I .IllI1i0I'4 "I1I'1ljC4'lil1g projects" Uh. ,Illlli1Il'r 1111: In wail! Cathy F , 1 1:.".:, yi , .-.., - -:,.- v ,, 5, V, ,.,,, 1 , mn. , -""' -.-. ' - 4,-rw.,-'-1 3.1: ' 1 4 , -.fm . 1? 6 Ag ' 'f X 4 5 A , - - L L I ' tg ,,,.,....ff-W Xeix X 5 vlx X vw'32QxYx'5XX x xx,,x,,tg Q. wmv wx x- x S , , .,.. XQ Q'-O21-xg W x hx 'F' Tarpon 1 40111011 es 1 11137 . . . 11151: . . . baffk- UA3l'1l glanfes lu familiar 506111,-S -f 5 il when the NTAXRPON' 0011195 .i , N mr f ,fx 1 1. 1, . , out. .ff ' . After the flrsl "Look WW W1 T11-1'111Uh." Ufxttillf' signatures is ,, H? f I c ra c N , If . . 1- W W 1 H ,..,,q4-gg-P. 5 ,N a fax orltv pawtllne. 'I 1 k Y Um., N. M1353 H, M 1939 . . . wlll Ive no dlffer- f4"'!'." .1 ".f. 391. -QQ Q., -W , 1? Q ' . 93.5, -J, ,Q 5 -it' 'gl' Q A-, . 2 4 f W A 3 GW, V X' i us- N N 1 9 '-cz., 2 2 .R I Z 1 5 1 wg, 4-J 4 6 I Q 7 H Haw, 'ZZ 1?Lf9Y.414!f1?lL-1,4 ' q.f,4:f0'lUS',i1f'I' Q9 . f .,,1 ff -111 fy K f f ,-.,.-. . -4 ,1 T N121 '-'fl -31 Q- 1- , , -1 ' . w::w?93sL'7- ' , 5 L, , gf: ,, ' . .. k V .f' ," . Q " f' 4 K.. f 1- ff! X , , f ,f . f' 13' J I L f rf' . ,iff f, I 9 C ,f" f-ff' ' ' A . f f - M " V' a 1 ff , if If , A, 2 1, 4' fi 1? . -f ' ff in x I' O I . A 1 c C 0 n 5' ' I 1 W r Q ' , :Fail "' "'::i ii 111 1: " Bi -Zi .Y s!g!SQYA',Jl'?W'l'I ...ue1i'! LLg 9, 5551-ij'3g0,.5f,f?" ,ff vi" 1 - uf , f 'Vf' if f A . 2: J-,. I ' Z! -. f - ,f '. X! ff if , 9' 3 1 l I. - F - v 1 W! 0 ' X f ' .-',.- .5 xx XQXN1 . x N Xgxx V I . I ' Q J XX - - b, ' vi I I . -, . xk-xx x F H f '1' X, - ' A -' If j ' Q . F '--Xi. W I! " 1 i O - If ' 5 I 7l x'Y Q Wx W, .WQY X is V N? 'i 2 if gz,f"'Wwwf:5fy',i ' ' ' 5 ' "' AYM "" ' xv WN' . X .' 1 . 1 Q w k vnmr 6415188 OI l1c01.s fm! Ilwwii Yfwlwl. rl'l'1'Ll4llIkl'I'I Hiljllcllll U'lMmm-ll. P11-si1la,'11l. llf'zcl.'-f.lm111 t,LiHPt'I'l. Yice Vrcsidelll. Teddi Yocbel. Svcrelary M 5 , W 4 ww aa Susan Abell Linda Adams Sol Adler Alan Aitkens f Carmen Alba Anthony Alexander Dorothy Ancona SUSAN ELIZABETH ABELL Youth Wants to Know, Spanish. The-spians. Library Clubs: and Blue Rep.. Class Color Capt.: Forensic League Silver LINDA ANN ADAMS Photography Club: Alt. Silver and Blue Rep. SOL ADLER Science. Jets, Youth Wants to Know. Jr. Academy of Science, Chess Clubs: Senior Band: Follies: Alt. Rep.: Mu Alpha Theta: Science Fair Hon. Mention: Natl Anthology Poetry Award: Honor Society ALAN CHARLES AITKENS CARMEN MARIA ALBA Photography Club ANTHONY THEODORE ALEXANDER Photography. D. E. Clubs: First Prize Cen. Science .Awards DOROTHY LENA ANCONA ADELE MARY ANIAU -. .c .,r, . - "' j exif . , A ' .fx f' t f X, govt' Adele Aniau David Arrowsniith Patricia Artz DAVID RANKIN ARROWSMITH Spanish. Delta Hi-Y Clubs: Sec. Football. Track Manager: Tarpon Rep.: Hon. Mention. Science Fair PATRICIA ANNE ARTZ LEE GERARD BABIN Red Cross Rep. SANDRA BACHEMIN Photography Club: Red Cross Rep.: Homeroom Alt.: Tarpon Alt.: Varsity Volleyball. Basketball. Baseball: Class Color Capt.: Var- sity Basketball Cliatnpions: l50 Pt. Award BARBARA ANN BACHMAN Youth Wants to Know Club LYNN JOSEPH ANTHONY BADEAU Newman Club SANDRA BRENDA BAGALMAN Sec., Pres. Spanish Club: Youth Wants to Know Club: Jr. Acad- emy of Science: Ch. Ethics Com.: Safety Com.: Alt. Pelican Girls' State: Rep. Student Council: Del. La. Safety Conf.: Nat'l Conf. Christians and Jews: Gym Color Co-Capt.: School Spirit Award: Nat'l Anthology Essay Awards: Sc. Fair Hon. Mention: Mu Alpha Theta: Honor Society 'SW g E3 , Es- .QNX WS. Lee Babin Sandra Baclieinin Barbara Baclintan Lynn Badcau Sandra Btigabngm Pierre Bagur Joseph Balfour Martha Barker Maida Barron JHCOIIJ Batt Jeanne Baumy Richard Bayles G PIERRE EUGENE BAGUR Fortier Forensic League: Drill Team JOSEPH BALFOUR Spanish, Key, Science Clubs, Jr. Academy of Science: Alt. Rep. Home Room MARTHA SUSAN BARKER French, Orchestra Clubs, Orchestra MAIDA JENNIFER BARRON Spanish Photography, Youth Wants to Know, Glee Clubs: Fol- lies, Alt. Silver and Blue Rep., Alt. Tarpon Rep., Silver and Blue, Tarpon Art Staffs, Cir'n Mgr. Silver and Blue, 2nd Place Poppy Contest, Hon. Mention T. B. Art Contest, Silver Medal Certif. CASPER JACOB BATT. JR. JEANNETTE MARGARET BALTNIY F.H.A.. Photography Clubs: Jr. Rcd Cross Rep. 1 If , A ' -Y ,. ayle Bazin Rosemary Beard M317 K215' Bfaugh RICHARD UNDERHILL BAYLES Key Club Treas.. Science. Jr. Classical League. Youth Wants to Know, J.E.T,S. Clubs, Follies, Pelican Boys' State, Natfl Con- ference Chris. and Jews, Jr, Academy Science, Hon. Mentions Science Fair, Mu Alpha Theta: Honor Society GAYLE BAZIN F.H.A.. Speech. F.T.A.. Photography. Choral Clubs, Follies ROSEKIARY BEARD French Club MARY KATHLEEN BEAUGH GAIL MARIE BECNEL LEAH BELASCO Spanish, Youth Wants to Know. Travel Clubs, Intramural Bas ketball, Volleyball, Varsity Baseball JOSEPH HENRY BELLINA Science, V. P. Key Cluh, Student Council, Jr. Academy of Sci- ence: Pelican Boys' State: Natl Conference Chris. and Jews. H. R. Rep.: Jr. Classical League: Follies: Bat'n Commander: Ist Place Fnrticr Biology: Hon. Xlentinn Chemistry 19 Seniors 59 flwf-n lliwro, 7llll'f7llH lftlfror Gail Beciivl Leah Bclasco Joseph Belling 74 ff! AW, Z f Igwff X 2 Umm' ffl?-'fi ROSS Bennett .I. C. Bernard Olive Besnard Ellen Billings Kathleen Bishop Sally Bisso Emile Bivona Roger Blanchard Peter Blandon Lynne Boclenger f ff QW X, 'W , . f X' f Y ,f f nf f , 1 f 1 4 f f f ROSS EDWARD BENNETT Speech Club, Military Color Guard Command, Band, Follies, "Peaches" JEFFERY CHRISTIAN BERNARD Visual Aids, Youth Wants to Know, Science, Photography Clubs OLIVE GLYNN BESNARD F.H.A., Spanish, Speech, Photography Clubs, Tarpon Rep., S. and B. Rep. ELLEN GREGORY BILLINGS Spanish, Youth Wants to Know, Science Clubs, S. and B. Rep., Staff, Ed., Rep. Jr. A. of S., Follies, Cheerleader, Homecoming Ct.-Sr. Maid, Art Award KATHLEEN MARY BISHOP Glee, Spanish, Newman Clubs, Follies, Cheerleader, Pelican Girls' State, H. R. Rep., Gym Class and Color Capt., Biggest News, Music Letter, Honor Society SALLY LOUIS BISSO EIVIILE JOSEPH BIVONA ROGER ROLLO BLANCHARD Bowling Club, Jr. Academy of Science, Alt. Tarpon Rep., Co- Champs-Intramural Baseball, Library Club, Staff Awards PETER CAESAR BLANDON LYNNE ROCHELLE BODENGER Spanish. Youth Wants to Know. F.H.A.. Travel Clubs: Varsity Baseball, Intramural Volley: Basketball, Award Nat'l Poetry Antholog' Award HECTOR ALFRED BOESCH Spanish, Glee Clubs RICHARD CAREY BOND Newman, Youth Wants to Know, Science Clubs VICTOR AUGUST BONO Follies, Senior Bantl JO ANN BONURA F.T.A., Newman fRep.l Red Cross, Youth Wants to Know, F.B.L.A. Clubs, Forensic and Thespian League, Pep Squad: Jr. Classical League, Tarpon Rep., S. and B. Rep., H. R. Rep. SHEILA LUCILLE BORDELON F.H.A., Photography Clubs Hector Boesch Richard Bond Vic Bono ,Wai Jo .-Inn BUIIIIILI Sheila ll.-1-rlr-lon 75 'W"' W' .Iuclith Bowsky Ffilflli Bradley ROY Bfamlhufft Diane Breaux Joan Breland .p K . X 1 Ufyqx ' ' Of . 5 . mga? t . K . 1.7 . I ,,k,, I V I ff Renae Briant Bernice Broderick ,Iohn Brown Rosary Brown Stephen Bfmfn JUDITH WRIGHT BOWSKY Spanish, Youth Wants to Know. Glee Clubs: Alt. Silver and Blue Rep.: Intramural Yolley. Basketball: Varsity Baseball FRANK DAWSON BRADLEY Freneh, Spanish Clubs: Silver anrl Blue Staff ROY ESTEL BRANDHURST Delta Hi-Y Club: Varsity Football, Basketball. Baseball DIANE ETHLYN BREAUX Science, French. Spanish. Youth Wants to Know Clubs: Silver and Blue Staff: Rep.: All. H. R. Rep. 1 JOAN IJOLORES BRELAND RENEE MARIE BRIANT Wants to Know, Debate and Dramatics, Pho- Archery Clubs: and B. Rep.: Staff: Tarpon Rep.: Blue Gym Capt. BERNICE FRANCES BROIJERICK Spanish, F.H.A., Latin, F.T.A.. Newman Clubs: H. R. Rep.: Tarpon Rep.: Honor Society Newman, Youth tography, Tennis, Rep.: Alt. H.'R. ikwaawww JOHN FRANKLIN BROWN Visual Aids, Science. Ir. Classical League, Youth Wants to Know Clubs: Alt. H. R. Rep.: Alt. Tarpon Rep.: Alt. Silver and Blue Rep. ROSARY ANN BROWN STEPHEN GEORGE BROWN Delta Hi-Y, Bowling. Science Clubs: Follies, Peaches: H. R. Rep.: Tarpon Rep.: Manager of Tarpon Bus. Staff: Track: Sr. Spot- light: Band, Capt.: Tri-State, I..lNI.E.A. Music Festivals: Superior Awards Woodwind Quintet. Octet GWENDOLYN JUDY ,IACQUELYN BRYANT F.H.A., Spanish Clubs: Alt. Red Cross Rep. CAROL JOY BUISSON Literature. Glee. Spanish. Science Clubs: Pep Squad IOSEPHINE ANN CACIOPPO D. E.. Iiiterature. F.B.L,A. Clubs 19 Seniors 59 Nathan Wcxlel' CWf'IlllUlyll llrvttiit Carol Buisst n .Io Ann lfacioppo 76 'f,,-,C-K E ,. , 1 V f " f fwfee, U 'RL " V ' my 3 W 602 'gl V ,J M W "wM,- . .73 'X' 11 "" frrii.. ':1r:: f. ' W '.: A ' --r' 'f'3li1 -gllifllf-?'iE5fif'if:2 ff ffl K si " ra-assi ' I: - x -A+M1ilT2fN:"7MZf iE-' L X".:'A:1:::":t'5 , .Q M Q-1. . i,15,?3v . .,,f K V 3 Daviml Caddy Frvyvl' Cilllallvl Rarluum Cairn- xvlt'l4lI'lil Cali Sunflra CLIIIIIIIZIIIO .AAS , 'V A -Q? X gp X Runs Sue Canlrell :Xmvlia lV'LlI'lllll'llHl'l William l.l3lI'Oll Kutlllr-1-11 Llazaulmn Maurivv C32-3lJOn DAVID CADDY MTHLEEN 1zosr3c:,xzAUB0N FREX'ER AXA CMTI:MN.jL Spanish Club, F.H..-X., F.D.I.,A,, DE. flllulwg Silvf-r and Bluw Rap. BARBWA ANN CAXIHE MAURICE SAXMLICI, CAZAUBOIX. JR. Sr. Red Cmss RCD.: Alt.: Cleo. Lilarary' Clubs: PCP Sllllillll D"lfH Hi-Y TVCHF-3 SCiPlN"'- Sllimisll- Ynlllll willlfi 1" KNOW Li1,mI-ygjluh Mgdal Clube: Juniur Rml lrllfww Hs-Im.: Yurfily liuwlvall: Fmvtlmall VICTQRIAA, TEHESVVX CHAI LUCILLE ROSE CENTIIXEO F.B.L.:X.. Glffvf. CE. Llulmsi Pri: Fquml: lhmlxkwpilmg gXwar-l Nllwnmu' F-H-'ll lllullx SANDRA DOROTHY CAXNIZZARO SHERIDAN KINHY Cll.VXMP.'XGNlf C' E. 4139- 1-'.B.I--A' 4A1u1,N Youth Wants to Klmw. N:-muan. F.T,.X. Clllllwl Alt. Tarpon Rep.: Q 4 Turpullwtt-: ROXA SLYE CAXTIULLL Y V lb-lratv-Dramaticr. Hvlllllll Wann to Km-w. 'l'r11wl lflulx lv l'1'-N, P-'xxlx xlllvx l'll'XllI'x Hl5t'Ill10WC1'-S l11a11gur31i4wI1: H. R. Rr-ll.: All.: lllm- tlym 1Iuplulu: Yuulll Wann In Ku-vw, 51,3111-lx. l'4.Fll.,X.. Ulm-, l'l14.lugrupl1y Cluljgg XlmlvllSmile-wfYe:11'C1vl1IrfNI Tarpolmvltwsz All. HB. Rfp.g Xlt, Filwl'-lllm' Rep.: Blue llym W Y V i i Capt.: Alt.: Ffllllvxl Nall .Xntlwl-'gy ll-ay ,Xugml AMELIA-X PLTHONILLA Q..-Xl'UllL,ll-XlLl, A f V w f W Gln-Q Club: Alt. Reid lrfrnf- Rep.: llm-try ,llllllwlugy llwgxrwl lJLUlxl:X Xl.-Xlxllt 1.l'l:XX'l'.ll5 f w Y' V f IH-,.sq11.x.l WILLIAM L01 Ib L..,XHli0I,I, N V x Spaniell. Svir-nov. XY0Llll1 Wfantf In Knuw. X'-mmul lllulwxg lm- l1Lll:XllE'llll llllllxllfllsx DOH RVP- F.1:.1,. x. tllull l-wg 415 4' Lucillv Cmtllmew fllfJl'l'X lr-l1l1lUl'llQ1'1U lam.: l.llLil'lL'1 bln,-N 1,1m.l, lgllmlwrh ylylm.-N ,idk ,. Willlvf CllTiSU' Vic-kiv Cinqum-mano Kay Cnlilf Cvralfl Colivn GWSH CUIOIUU ff" I J if I, , ,HW I Martha CUIIIPHLIX Kallivrine Conley Maxine: Constantine Lynn Cooper Evelyn Cfir1,l0x'a YVALTEH YlllXll3l'lllLY CHRISTY K.-XTHlfRlNE ANNE CONLEY Plwlograpliy. S+-iwiivf. Yflullu Want- lu Ku-iw Clulif: Alt, Tarpun Spanirli, Ywutli Wann luKn1vw Clulii Rm,-p. v , f 'lik Q'ffS' I l' VICTORIA ANN UNQUEWNO MAXIM Mlm' WN TTWTIM . . Houtli Vlantx lu know Clnlm D.l1, Llulm KAY M. COBB Ll Nh ANN COOPER Dl'8lll8IlC, Tri-Hi-Y Clubs GERALD QOHEN N V Q 7 Science Club: Follies: Orchftstraz Sr. Band. Licut.: All-Stan' EVLLXA CORDOWA Banrlg Tri-Slang L,Xl,E.,X. Musir- lrfniitq,-AQ DE. Literaturfx Spanish Clubs UWENICJULYN ANN COLOTON BENNIE FRAXK CQX Junior Rwl flrlh- R"I'41 Allli l'f'lfH TVl'lli'Y, F-H-flu F-Nfln Spanivli. F.T.A., Cleef Clubs: Follies: Mt. H. R. Repg Rod Yonlli Wann ln Knmv. Sllanixll. Nwmnaii lllnlia NlfXRTll.'X LYNX CONllf.fXl7X .X1'1'l1w1'y, YP.. l'41'1,'I'l1"ll. lil.-V, DQ,-ltu Tri-Hi-Y. YP., Ihr'-liaiii H1-.I flro-N. Tumbling. Train,-l lllulusg H. R. Rm,-lf., Speech 'l'nurnu1mfnt, "E" Rating Crips Rep.: Humjli' Sociwly P:XTHlClA A-XNX COYH N0lllX'l.fXN CLYDE CRASSONS Sui:-nm'm-. Spaiiisli Clulw- l9 eniors 59 . , , . V , .-...ABQ 4l,q1 lin' lx1111l4Il1', .-Iwi. lllffllfll lrI'IlIllI' CHX llill Ctiyt' Nvflllllll lllllwbulli as A-'fr f X I M :M is Robvrt Cricchig Wfaltrir CI'I!IIIIIlIIb Vernc Criswell Linfla Ci'0uclu't HHTIICI CrUIClic-r ""7 . ,xA, KA is W' 1 -A .Tx , Nrliv S K V... Q. 2. Q .v', - ,. ,.,.. ,.' Q ,Hwy '- - , , mf ' ,:,.V' is I . C A 1-:ff I , 255 2-'FS Q . 5 '11 . . fi: inn. 1 Eunice Culpsppvr Patrick Curran Ga3Ie Cutlvr Cmislance Danhof Donna Dantagnan ROBERT JOSEPH CRICCHIO CONSTANCE MARIE DANHOF Dvlta Hi-Y. Bowling Clubs: Science. 5. and R. Rvpu Rep,g Yarsily. Ifui-rn Baseball WALTER JOHN CRINIMINS Visual Aids. All. H. R. f Q Y DONINA AINN DANTAGNAN Latin. Frvncb. F,T.A.. Clee. Yuulli Tvants to Know Clubs F.H.A.. Bowling. Spcccli. F,B.L.A. Clubs: Dance Club-Pre VERIYA RLTH CRISWELL Spanish. I'I.I3,I..A. Clubs LINDA MARIE ANN CROUCHET Capt.-Blue DIANNE LEON.-X DARRE Tarponette--Leader: Fullii,-sg Tarpon Rep.: H.R. Rep.: Alt.: Cla: Scicmr. F.H.A., Youth Wants to Know. Latin Clubs: Tarpon lllvv Club: I'I11lli4's HARRIETTE ALYENE CRUTCHER Glee, F.I-I.A.. Howling Clubs: Herd Ilfwss Rvp.: FOIlif?s EUIYICE ROSA CLTLPEPPER Rep.: S. and B. Rvp.: H.I'I. Rep: Honui' Sucirty CONSTAIYCE ENIILY DAVENPORT CII-C Club: Ri-cl Cruss Ri-p.: Alt. Silwr-Dlue Rep.: Aluisl-I'I,C. Cuurt Clee, Photography, EH..-X. Clubs: 5. and B. Alt. Rep.: Tarpon LINDA DELL DAVIS Af' staff ALFRED nuns D1-QHQN PATRICK MILLS CLIRR.-KN ILE, plulw D.E. Club: I'I.R. Rep.: S. anil R. Rep. GAYLE ILENE. CUTLER Frencli Club. Src.: 'llarpun Rep. H1-nur Fucivty MARTIN JAKIES DEIXIPSEY Cmssg Silwr auml Iilui: Alt. Diannv Darre Connir DLIYVIIDUIAI Linilu limi, Allrwl Dvbun Xldfllll Folliesg Nwwman. Fciencr. Ynutli Wants tu Know Clubs: Alt. ,Ir. Rey ITVIIIIIFCY IR I uflith Dvssm-Ile' Philip D1-nlch Lynn Dill:-n IE. - '..., , ' f' Althva Ilm-Qclwr ,IUDITII KAY DESSELLE I7.Il.I.A. iflnlr PI-IIIJII' IVAN IJICI 'TCH TS., S0in'l14'v' IIIIIIIXZ R4-fl Urns Rnfp, NIAIISIIA XI.-XE IIICWAR I'I.R. Rqu. CNIIIJI. DIANO Filwr an:I Blum: Rvp. DAVID IJFNIETRIO IDIIXZ ce Club, V.I".: Fr:IIi1-sg 9. and H, Hwpg Fint I'Inf fa W., 10" '15 Mar-Ima Ilvwur Carol Diana DHVILI Dial 'kffew , L 4 'I f 4 1 . ' ff 43:42 , Dorothy Domlqourian David Dlnninu Theodwrf: Drffll DOROTHY INIKIQ DOKIBOIYRI.-XX I'iI'CHCIl, Ibrumalim-Q I,IllIh-1 ITUIIIMQ Prlmv--1 Iilr4'I1r-Ira DAVID I-XIYIE5 DOIIIINO Ilfrwling. CI:-v Clubs: Fnllivs THEODORE LOIIIS DRELL .I.E.rIS. CIUIJ SIIQXRON 'IiI'IIfRIfS:X IIUIIOIS Sc-C.---Visual Aifls. Tennis. Tumbling. Bowling Clubs: Howling Tvam Trfvphy: Varsity Ilaskvtlnull. Snfllvall. Yr-ll:-xlnallz Red Bilwwt Cross HP11.: SIIUTIIIHIICI Spvml Cnntmt Nlmlalist: Pep Stjllfitll N' Sr, Ilnnfl, 'W5 LYNN FORBES UIIUIIN 'VERHELL Jonx nummls f'I"UUlnI1 fllulll Tl1"I'I'II limi '3+'-flL11'l- I-JYIH '-IGH Yiguul ,xml-. S1-i.-nv.-. B-mling lflulvf ALTHICA IMIIIEARA IIUESCHER ML HER' RW- DIANE IXIQXRIE DLBKS . v .,.,, V ,' Q I 1' 19 5011101 5 09 af 2 7 -2- X . I I r f' , wal ,. x i I Imnlvx Iinxhl I,liunnv Ilnlvux SIIGIAUII Iluliuis 'I'1-rn-II Ilulluig 4? gl' gig. ' X ' .4 Andrea Ducote Fay Ducote Lucille Dufour lN'Iadel4-inc Duggan Linda DUNN Felix Dyllrliopp Agllva Dylife ANDREA ANN DLICOTE Newinan Club FAY ANN DUCOTE F.B.L.A., Pres.: Honor Society LUCILLE ANN DUFOUR F.B.I..A.. F.H.A. Clubs IVIADELEINE RUTH DUGCAN F.B.L.A.. F.H.A. Clubs: Honor Society LINDA ANN DUNN F.N.A.. F.B.L.A. Clubs: Jr. Red Cross Rep. FELIX GROVER DYHRKOPP Della Hi-Y, Tennis Clubs: Varsity llasketball Championship Team Varsity Track. City Chanipiunsliip: S l.t'Ilt'I'f AGNES MARGARET DYKES Youth Wants to Know, 4Sec.J. Spanish, Clee, Red Cross 184' . A M 51 y at I 1 D me z at 'I ' f fu? , Carol Eekerlt- Kenneth Ecller Susan Edwards 4 Rep. I , Science, Archery, Tennis, Poetry Clubs: Gym Capt.: Alt. H.R. Rf-p.3 Ali, Gym Capt.: Tarpon Rep.: Follies CAROL ANN ECKERLE F.B.L.A. Club: CE. Class KENNETH STERLING EDLER Photography Club SUSAN CRAIG EDWARDS French, F.T.A., Glee Clubs: Red Cross Rep.: Debate-Dramatics, Hist.: Follies: Pep Squad: Alt. H.R. Rep.: H.R. Rep.: Gym Capt.: Ensemble: Oratory. S.I..I. CLYDE EDWIN ELLIOTT Follies: Intramural Basketball Champions CARTWRICHT EUSTIS IV J.E.T.S. Club GEORGIE ANN EXNICIOUS French, Travel, Spanish. F.H.A.. Newman. Visual Aids, Youth Wants to Know Clubs: Tarponettes: Gym Co-Capt.: Color Capt.: Song Leader: Rep. Student Council, Publicity. Scrap-Book Com- mittees: Intramural liiist-ball: Hon. Mention Poetry Anthology T CAROLYN ANN FALLER Spanish, Science, F.H,A., Youth Wants In Know Clubs: Gym Co-Capt., Color Capt.: Tarpon Rep.: Baseball Awards: S. and Blue Rep.: Key Club Sponsor: Collin-sy' Award: Second Place Essay Contest: Nat'l Pm-lry Aiitlinlogyg Sr, Class Hist.: Honor Society PATRICIA ANN FASULLA Chee liluh Q . Clyde Elliott 'W Cartwright Eustis IV Georgie Exnicios llarolyn Fuller Patrivia Fasnlla I l..i,433?, , f ml Leo Favre Ml-lilllla lfwlkf-r Carolyn Fellows Nm-l Fvrraftz I-Pff Fifflfl ,lan Finfllo-r Tlmmat Flair Sgllallllr Fflmgmg Xlary l'41tl'll1l1Y Fllvlflfln lrvtrtffnlwrry LEU JOSEPH FAVIIE, JR. SALVAl'lflll ANTHONY FONTANE MELIAILX Ugg FIQLKER .I.u.'l'.s,. sl-1.-nl.. rgltlll- glfllltll Wann tl, Knllw, Ulm- tglllllsg S. allll 13. Staff: Alt. Tarpon NIAHY ANN FORNIBX7 ep' ll lf fllllll C f C. . FELLOWS fl v Q " 1 . . - AR ll W ll W 5HlfLll0lX J. l+onll4,NBERm. JR. Hvtllllll Wvants tu lgllltw, Sm-in-lllw, llnwling Clube: Alt. Jr. Red l'lllltllgl'alllly. l'l.llA. flllllr-2 lrylll flu-flllllfl' ffallltg Xvdfxllj llax- CY0955V31'5ilYTf3f'k Y Y V ketluall JEANNE FOSTER LEE CLOVE FIELD Youth Wants to Know. Clw-. Dt'lJHll,'-Df3Ill8llC'S. Spanisll Clubs: , Y . 0 V n ,L - E . V . V . Y V lr. Red Crossg H.R. Rep.: Cylll Capt.: Yarsitj Basketball: T - Xewlnlarl, Llllrclry. ll. lxlll Llll - Clllll.. Llllrary Clull Auarllf mmm.: Folliwl 1958 Dvfmwk Quwnz DCI. Pghccm Girls. Emir: JAN MARIE IFINCHEH flaw? Frank glmlc, Cl0lll'l1'Ny .Xwarllv Sllllurior Rnting. Speech Frencll 1xY.P.l. Hlltlllll Xxllllllx lvl Kllllw. F.T,,X, ClullS4 Efliror Elivltllfllq, f'lj'.jlllliar'I: Qml PIM" 5C1"nC'l Fair? MU -'llllllff Silver and Blum llfwl' 'lfllllUl"SY Evlilf Hf'n"ral'lf' Mention pta' I . Hum hjliltllw. . Y - . . , "Gf,gtf' Ecggyg NIU Xlllllg Tllvlgl 4F1'4',-rllroilmli ll4'rDOI' S01"lF'lY fJl'.C,l' Rl'.X L. Hlllllll xxlilllln Ill Kllflw lllllll Y 7 4' fl Y Y T . . - Y -. - 5 . THWM WY-WN 'INR lllllulllunlclx xlll.H.xEL FRABLL 1...,4.' 1 . ... - 2 Q' . .. . . . . , Ilgolllrs. lcachc . .lnmr llallll. 0I'Clll.lI'3. Hon. lXIPl'1l1I,lll nclenrc Ivy, Rlmct, UMM. JI.. .M.Im,H,lm,nl: bt,N.m, Award: Nml au .. l'lIlClllXl Null Nlvrlt St'll0lLlI'NlllI'l lqlfillltl' Slltlicty 19 Seniors 59 li. 1.1, I .ltr Html 1 .ll-llllllw l'lHNll'I' lil-llfflvy Flltlllds Frederick Franco lxurvn lwzlllkfflllullfll Sllt' l'i1'LlXl1' Hilda l"1'4-llvwiv ww" l,L1XlIl l' Il lllilll WiWigf 'fmifff T, Xrl'll1'l'l' lull 1 il-wwf Qf""""'Y ,353 ,M X Xl.-fxin 1l.l4'lllK' Hx--lpn l1LlIIlI!l4XIl ,xlllldll XlL1I'll1'1A Xli-'l1vIl1- 411111111-1 Myron Gaul r lx XlllQX I-'1lXlXlxlLXBL SH XllClllfLLlQ liLlZgXBlfl'l'l LLXL Dhfll l'1.ll..X., Xlilllll XXL1Illx 111 lxllmx. l'l'llkll Lllllv-1 XV,-:lvl l,JpI.1 JI. 11111-1153 XU111l1 XXL1I1Kf lu Rlltrbh. 1'l1U11,1g1'L111l15 1l"1'u5,l, L11 11 liwl lllliwh lim-11. Iurc Llulubz 'l'.1rpu11 Huy, SL E lLl,lf Xl1lQ'l'H l7lX,XX LIL ,XlXllUX J.X.Xlli5 GAL llllllili .l'i1'1,'lll,'ll. ft'l1'llL'k'. X-lullx XX unix lu linmv Llulvrg l,lL':. JI. ,X-,l1iv.-xv llltllll 'l'411'p-111 lim,-11.1 ,Xlt. ll.li. llfp.: LIX111 L.UlIll' l.u11I.: QN,1t'l PAXLL HYXX 11.5. l'1'1+--' ,XIlllllJllPgX'1 S.1I'l Nl'-111 F-gl11i1lu1'sl1i11 l'-lllllllxll U..X.ll. Liuxltcflz ,Xlu .Xlplm 'l.kllL'I111 llHIl4ll 5-wivly LXXNDAX Gl.lu5Ux HlLl,lX llXlFlN,X l'lHlfDl'llllC flullllrll. 'll1'uxrl. Xllw. Nlilllll XXg111lx lu lx11-vw Xllllll-1 l'xlPlllk ll1llI'lN,ill ,Xll.: C5111-lf1-lm t'11111,g 4j14l,-1l.-1- 1111111,g lliggp-:I X xx DAVID Slllllilllfl' l"lXlilLXl,XN 21111 l'lm-vz Flvlllll-ll Lluln LLILUHUIL XlllQll,XLL lfLLLlill iLll'1lL'1,'. ,l.li.,ll,b, 1, lllll-1 Filw1'g111-l lilu-3 liffp. www' ' ' 5L'll,'Ilk'4' .XXXlll1l. 211-l l'lu-'1-1 SXXl'l'1l'IQllyl'N. 71111 1111 lll Xlll,l"9 lf. VII DI'lI'I' JHXN bl -' XIXIIlll'llzI,lb1,lI,l,I.llT Qxlliilxwm XUHMPXX Gixl.l'1lll.l lull.X.. F1 l1II111111l11N. I-,I X. lllllbxl Mun 11-I-11 4,.111r.: H11 1 llvpg m lr lun Xxx.111I1 X l'. N111-11' llww' llu11411' N14-1 11 EYHLXN BELL XX XLX GAXMNIUN . . , 1 , lf.H.X. llk1l'l.lI l1u'1n-11 lu-11. E J, Sll I I,X lCl.I!Xl,l.I ll l1ll.l,l5 , . l,:1r111. llmxlwulnv--lX'-llul-'. l'1':'11- I1 1 l 4 lul I1 lxml 1 ww lx 1 AXDHLXX DUN XLU LQAXHMLK NNY H114 WU" HPI" ll l',l5.l..,X. Llulv KW .. .. gg '31 xx ,Fw-..l: 1 wggb QQ X 1 XX' XN'w--www' .35 X , sf, k k f . i Paul Geiger Lynnda Cvrbon Charleb Liillu-11 QQ ' ' SQ P w Xxx X as Si gs 1 rl, A NS xg x " ' N W-. -' -.W N f I, , 11 .N l"1rI'I1'X .Xlltll-vlwgx ,rdf 1 ,wg l- ka Ni -. X 1 S1 X15 . R xx . .X K, .lmm lull 1l Fl'-ll.1 1,.1l11 1111111 11111111 . M15 1 3 E X 'E -1'-.: .- X fN 40-Y' ,1.11111'N 11111111 1.111x.1111 11,1111111111111 1, Mk waz ff' 'ai lf! 11111111x1.111111-A Cary 111111111111 A JLIII1' 11l':111l1111111 X1lil'V11PI'11' 11lblX'l,'N 1111114111 1511-111 1 X1All11I1l 11I'I'X X1.11'1 IS11I1 1Q111 l11llIl5.1IiXX 1Q1.1fXZ X1,X11,l111111f I1l-IXNX 1Ll1XX'1-QS S111-1' ' 1I1J141v'?.:. T1il111ii. ?,I1ll11I I-?Xl1111ll: I11 f4,.1,.m Ulm. VIHIH XII- -IL RMI PNN Hvly' .plllllsl .II rx: K 1, 11'1 l'11xx 11'11,1 . L xr'II,j '11 1r's1 Y, , , , , , 51111111111 111111111113 121111 1111111 1111114 XII-5I11l1- 11111111-: 11"XXX11" X111 H111 1'l1I"Xll4'I: 5l11'11'1X M i y Y V i 1 V V ,l.1'f.'1'.5.. S1-111111-.1 111111- .1 Xtllzi IQXXXX l1l'.W1.I1 111iXIXX M Xl:'IxHX XXX ILREX' 111111 11111-111 x111111 ll 1 1. . 1, ,X 11 +l'1-1--1' 11.1 .1 1,1 11-1 111. 11.11. 11.11, 12-.1 1 11,1111m11111111111m1,111,111:1,1x1 U ,Wi 11,411 ,,'L,,H, 1,,',TQ1If.1 ,if,,,l,, W1 'mfdlw imp 'M .F1'11'll11-. 1X1-1 151-1'.. PI11'-.1. X11ll11l XX.1lllX I11 1'Xl11111- Ixmtlwz xllvgmllx Chmlux: Sulnlriul, Hatinllz Vmlltpq. 1,Q11111x: 1'111'1-11Li1' 111'LlQlll1'l .111 111115-i1"L11 1,1'1111111" 1'1-111 111 11111- Yxhullil Y Y qw ' 511111-1 YX11111111 511111: 11'1.1.11111111'.: 11111111 1f11111111 N111 11111111 NL1t'1 1l1N'?llX .X11t1111111:1': 511111111 11"I'- -117 X "1 NM 111111 'H 111111-111111 151 Xv.1,.V' 111-111'1111-111111 X11 ' 5 .11111 11 111-11 XII' 1L111'1 1l.1xA'1 N.1141 111111. 1,1lI1N1II.V 111111 ,l1'11-: 111111111-1 X1111111: Tmlmn livin- XII.: L-Hllimi Xllvsldltvf 1'lIl'lQll!1 XM-I'11UMQI"w A I111,HlHI 111U1I-I1 :Ali 11ml5Iml1Im2 hm XIHI, 11 ml I XII' X11 I" 1'111i .Il .11111 .11-xv: 11,X1.1f.,X. N1111"1'i111' 111111112 11-ill 11111.1111-Qi V Syl, WDM! V V, J, Hum, Xlmm,m,,,,1l,, 111111,1.1.x..11 1.111x11f1.111111.11x I1'.Il,X,1 lf,Ii1lV,X,1 I11l1-g UI11111111 12111111 H111 .l.1f.'11,N., '11.1111-11 1 11111-. 511111111 111111 1'Xl1X 111XX'1N 1l11l 'l'11'1111'f 1l11NX1,l1 111XX1N111V1'11V11Y111i 1111111111111 1'1I4l11'2Il1ll1lX 1I1111- 1-11-1-111111 'Y D 4' Y ' ' ' N111-1-1-11-1l1.1111:1Ii1'-. 17111111-11. X1111l11 XX 1III1x 11. Ixn 11 1 Il X 11lI1 :IYI'lx" 'ltli' hull' 'FIN 'XVI' 111-1111 1',l'H1AN 11111112 11 1.1.1.11.1....1.1- 11.11. X1l. 111,11 1..11....1...111 11 l1Il "'- 1 K" "' 1"l""'1 ,'i"""' 5- l"1","-1 W' "1" 11'11'111'1- 11111x11X111111.11'1wg 11-1111111 1-111- NI11l1': 1 1111111-1 111111111 D 1 1111111111 141111 112 ,ng xg J! ff' I 1 W 1511111111 11111111111 1111-.111 H1111 1 1111 1111111211111-1'1'111 84 1.1111111111 111111111 51111111 19 Senhus 59 . S .Se mx - 11111111111 11111111-111 l1,1-11,111 1,ml1UH M ' ' Tl1P0cl0rc Hai-fvle Ha1'1'i1'1 l'la1'1li11 .l1'vl111 llu1'1111:11111 Sillllllll Harwy llullillll Hllllivl' xgwdgm 1: 43 + X' z Qu if N,.., 1 -ww-wma, 1311 f N1 K K1 1 X' Wayne Hr-ml!-it-kg H6-11'1'ly Hl'I'll13ll Huw Hr'l'I1lLlI1 .'xll!1'I4l lI1J1'111a1111 iX111l11,111y Ht'Tfl9 T111311m1i11111Q 1151413111 11x15 HAILFELIL Ol11ff111111i11u H111f1'f11i1-111 111-if 51111: wi-1-1111 111111,-111111111 Qcium-1. Clubi. JI. 1Q1uwiC.11L',a,,uC. Red Crum ut luis: Del. lYut'l C1-11f1'1'1-111,111 1ffl11'if1i:111-Je,-ws: Natl Poctry :Xntlml 1191 F114 i11 .-Xll-X11vu111l Ylul. Sp1,-1x1-li Rally: S11I11'ri1,mr Ratings- , i I1-lQ1- I,.S.l 1 IS.I..I.1T '- P '-I' "ISy1kf1 D, ' SllZ1l1lSll, Uruiiicltics. lil1?13. Duiiwi Lflulwsz Lll11'1-1'l1-a1,l1'r: Follies: .Xl1. Q Ht ml MW llmmr ll pm or Hmm H.R. Rep. 1:11'y": Firgt - lll-.xI'Ullll1l S111-1-11l1 X1i1ixi1i1-Q. 311111: Rally Excrellvlit SupP1'i1j1r Rating in 4?l1'111ly-lliliilv S111-1-1'l1 T11111-11311151113 Thin JOHN ERHLE Placv lJ4'lPflll' N.l,.l, l1Iu111z11111-111 UE. Lflula JXIBIEITI' lillils lllfllllllxx SANllliA LEOXORX HARVEY F1'i1-111'11 lilulmg 11111111-1' Null .X111l11+l11uy Essay F111'1'11si1' LCHQIIE, IANI. HiN1.I. S1'lQ'Il1't'. Ynulli Wuiile to K111111' .-XN'lill4lNl1v llulwsg S11 Classical LPRQLICI Jr. Iil'1l Cruds Rvp.: HR. H1-p.: AH-lpgfg 1jlul,3 '1'u1u,-11f3l,1, Varkity l.,l'l1Ell1' Pllkilllll S.L.l, S111-1-1-li 'l111LlI'I121lllF'llffl'-llklfxll- IXHLDRED HIQRRLE .'X1'o11111l 5111'1"1'l1 .'M'1ivi1i1,-Q: 511111: Rally l11'l1a111-Fi1'Qt: Fup1'1i11r 11141110 ,SW-L Nmllixll tjlulw HHHHQ fwfh Qgi!gR?1Qfif,- Eglin H UTM, W11,L1.x11 1i1.1111:1111N12 H11:11'1oWER if 1 1 11 --.1':11fx'1S 1:1111H., J,lf.T,S., S1'iv111'1z Y11111l1 Wann 111 Klum' lllulifz Tarp1-11 Alt.: NUHIU lIIl1ILLR RI IW Cliws Ah' flee 1991- I Librurv lgtaffl 9 A"lJ ' w ' 1 , 41 :N - I A - 1 J ., . . - . . .,pa111b1. Jr. gxwdtlwllly 5161111 L1 ls: 'IUTSTIN llLNDlUlH'lX' S. a111l Blue Rep.. Alt.. Follivsg H4Wl1. fllviilioii 'kovltl ESEJYQ BEVFPxEgf'lxGQl'liiiEPxIAN ljiUlllP4lZ Natl Aiitlirnlogiy P1'1vse-P1,1e11'y: Music Lottvrq Honor S0 . 1 1' L A L A . 1'i1-ly 1'l11,10gl'3plly Club: Tarp1i1n Alt.. R1-p.g Silver 211111 Blue Rep.: PATRICK RAYMOND HOPKINS H1-11 UPON Alt' Y w j Iiuulikvl-piiig ,'XH11l'Ll RUN MICHARL HUWAN GORDON .x110LP11 HOSCH l'1-11-, l711r1'11-i1' 5111-irly, Kvy 1ll1l. iXll'l1Illf'l4l. .lli :XCLNll'111y Ol SU- e111'r-, Jr. Classical 1.1-agilv, Clicss, Y1v11tl1 Wants to Know, Vilffill' HK, JXl1.: B11 klv' 4 u A 'L l 13111111111 lllulnsl Follivs: 5111111-111 C111111Cil: H1V'G1l D1-l. Jr. UNI U Mimi nm 'N QP... K 1 Ex 1 iiiiy. '11 Mildrvd HU-I-h. William lliglitnwvi linil Hill l'u11i1-k Ilulikjug L11-iwliin H11-1-I1 ,iv .. ff? i iiiii : if fa if X f S1iL1I115lI. Y01lllI XVHIIIS 111 Kllnw Chlljgg amd Rep.: fm+N-'HQ' I.2lI'l'y Ht-vvtutl tara? llaroltl Hunn 1 X ,Ly . f I wg 5? Jig 5 QW Q ,z ,A f .mf fm , iff-' ' Camillv lrhy Ralph Jaffktnn 'W 1. N6 2. ' 5 , 1 ,' LAWRENCE V.fXL'GHAN HOWARD. JR. Yaiwitx liaxlqt-tltall: Trai-lc HAROLD JOSEPH HLCNN. JR. NICHOLAS GEORGE HUTH EUGENE WALET HYNIEL. JR. 22 gtf ,-f 7 2 fi f f ' ' if f Nivlwlux llulh vffjgf A my QA .fl ,, Q M J I ' 'prf 5 X '1 , , , 'ww f ' if' -2 , 9 , s- 4 4 1 , Viftla Jar-.th EN.,-X. 4Treai.- Ra-p. qw Euggf-nf' Hymf-l Marguerite Imhert X wif? Nlatltilfle Janvier Charles Johan. VIOLA MAE JACOB YPA. Bowling Clubs: Jr. Rt-tl firms: S. and 15 up MATHILDE LEONAR D JA TYVIER Latin 4TreaS.-Pr':e,t. Spanish. Stiivncfz Yttutlt Wants tw Kn ss Travel Clubs: and Blue Staff: Aid. Ed.: Jr, Red CrosQ Rfi Prim-. Essay glntholftgy Xwards J.E.T.H,. bC1et1f:t' tulult-1 H-tn, Hwntimi Digg-'-t Nffwx Nl,-XRCLJERTTE YVOG.-KN INIBERT Spanifh. ETA., Youth Wann to Know, Nrwluau. TPIIIUS Clllllgl Alt. H.R. Rep.: Gym Captg Hon. lVIffr1tim1YSc'if'1tfw- Fair CHARLES PALL JOHANSEN Stgivrice. D.E. Clubs GLENDA CATHERINE JOHNSON ImH,A.. D.E. Clulmsz UE. Scrvicf' Comm.: Alt. H.R. Rep.: LOYCE CAMILLE IRBY FHA., Spanish, Photograplty, St-iwnrwe Clubs: Tarpon Art Staff. Tarpon Rt-pg Runner-Up Softball Tc-atnq Tliiiwl Plaw- T.B. Poster Contest: Hon, Mention Art ,XWXZ1I'Il. Sviefnc-w Fair RALPH JOSEPH JACKSON lflvt-f lHWw W IWWNINCW' Kimi!! KH P"'f5 I 'W 2 i t M ,,tf,,i1g,i' 1 :gat g f, ,. , A C Y ff , f 1 1 4 Y Q , . K, , i 'lit-'tltll Ytnwltvl. RPN! 'ffllll 86 'lultg Fttlliws and B. Rep. KATHLEEN LEAFIE JOHNSON WALTER LEWIS JOHNSON Kvy tEtl.tg Visual Aitls, Clee Cluhs: Fullies: Klixetl Eusmublt All-Statv Chorus: llrill Tvam: Drill Tr-aiu l.t-ttrrg Cutlrt Firt Sgt.: Htuiftr Company. l'lultt4m Awartls 7 l 19 Senhns 59 -sv"""fr ,I hlvmlu Jttltuwu Kutltlt-:Jn Johnson Www W'3lfCT oltngg g A 5 l '-f-2-w"""i i f f g ' 1? ig ggi., A 5 , 'Y ll J ff f ft' E ff ik 101111 .l0l1I1SiOH Margo llllgtl Curolyii ,luinoiixillv rintliony JlII'jf'vit-li X 'in K8ll!,'ll f' rw. K' ask V" li: ,vo ,.w J : Q .Q Qi V E f 1:4 f + f . 23 f f .sail . K S Maurice' Kansas Judith Katz Eleanor ligyingn Norinantlitf Kr-rn H..1,.n Kwr JOHN ROBERT JOHXSTQN NORMfXlYDllf REN-X KERN Y 0 , lXiARGQ lXIARlEJL'L1h Youth Wants to Know, Science Clubs: Jr. Rod Crow Rep.: Jr. fcivnccl Youth Wants to Ixiiow. Pliotogruphy Clulwg HR. Rf-p.g Clmsical Leagtivz Alt. S. mill li. Rong Con'-tory ,Xwgrilg Mu lzssuy Lontest-Natl Pvrose Anthology- 1 Alpha Theta: Honor Socivty CAROLYN MARIE ,lLNlONVlLLlf j w Y X , 1 7 5 v F.H.A.. Tvnnis, Newinan tlluhf Hhl-'hm IXUJ1 FRANKLIX Youth Wiants to Know. Url-liwtrti. T-'nnis tljrf-s., YPA Clnligg J-pjjflgu Science. Spanish Club.: 1:,,11if.5: p,.m.1,,.5: 0I,.h,..tra: Jr. Llassical League. 1Sec.t: Follit-Q: Pruiws: Fr.. Honor. All- 5,-. Band Static Bands: Alt. H.H. Rvp.: Jr. Class S.-42: Svie-time Fair Awards- ALLAN ARXOIJD IQANCHER Eegional.. City. Stategrwlt..-MR. Hiqnqi gXw'artl: Finalist. Merit Buwhngg Youth Wvams to Know QUIK: Yariily Dvbahi fl-Fam: .cholarshipg Mu Alpha llivta: Honor 5on'1o'ly. N-in Honor Conipany l2t: Honor Platoon Awartl- V1 IN ,X N - - Y 4 V' X NIAURICE si-xiiurr ioxxsfxs Y. 1 W Q .Rf A ,Ig MAE IXUUH , Spanish Club: Red Cross Rep: Ah. HR- RPM: Cmltlt Firxt Sgt.: outi ant: to non. IRHHX, Llulvsg 5. anil Ulun Iwp. Honor Conipany. Platoon Auards Ast. Milt. Klux-iooni lnNt'r: ERIN PA'l'HlCIA,X RIIALEIJEAVX Hon. Nlvntion bcience Ifair vi V V Y FH x , h 3 X . I V JLDITH Shi-XN IxAA'l"L , .. . Llulv. Isp 54Ill8tlI Nur-ity Milli-yligll Spanish lTi'6as.J, Traicl. Youth Wants to Know Clulis: S. antl GEIVXLD QYQEIJH ' Blur- Hep.. 4Xlt,: Tarpon Repg Follios: Gym Co-Capt.: Vtiwity xi rw ii J k YIXIMBALL Softball: Honor Society Y f 7 v V H0512 NIARIE KINIPJLE X xx Spanish' Tennis- Bnwlingu Gly? Clubgz RMI CNS Run l7.'ll..-X. tTi'-basl. Spanish Chili ll'rog. l,Ii.P. 'l'i':n't'l. oulh Hants Y , X, V . to Know Clulmsg Alt. HR. Rep.: Yatlily Solihull: firtl Pluci- V ANN Biggcst Newsg Science Fair fBiologyl: Hon. Mon. Scicnce Fair: Debates-Draiiiatics, Spanish. Youth Wann to Know. F,H..X. Clulisg Honor Society Jr. Honieconiing Maidg Cyni Color Capt. "Yr yi if .fun- K. - .. r' . igifilgw 3 ' .si ",' 1-. N Wi. K4 is-Q , . . , , 'r tfixmw-K -fs Virginia Kvrth Erin Killvlva .lorry Kiniliall How' Nlariv Kimliln- Curolvii Kirlw ffl! if ' M4 if ge l ll. ai 'gk M 3 dl . Q, ,lvmliv Klum-pf:-r Q' 'V 1' fa., 35' ,Q-vw Q ,vw MM-f ami' jxlariun Km-im, Nina KOH, Gurdon Konrafl Harwood Koppel xuqm KM-n Clarwtl Krupp Ruth Kay Ku,,I,f,1,41.- Nancy Kun Nlrlrcan l.c1r'l1Pr .IFAXNIPI ELIZXRICTH KIDEPFFR RUTH SPNINIITIILIY KLFPFFRLE Xuullt Wann In lxnmx. Dvlmatr--llrurrmtiw. Tvnnif. .lr. llllaiiili' Ill lllw tflulnz F1-lliw lfagtlvr Yarsitx l-Jvlratxz lfrnnclt Clubs: Tarpun Rf-p.: Gym Capt- Hmm- Rnmn Rf-lv.: llvl. Pvlican Cirlf Starr-: Hnnnr Soc-i-1-ty f NANCY -IXNE Klvgs MARION IJf,I'lISIC K'Yl,:IIJlJ Spanish. Ulf,-ei-. Ynuth Wants tu Know, Tri-Hi-Y Clubs: Fullivs FT X N T , I I, FH x ful I X I El Q1 Film-r anfl Blur- Repg Red Crow Alt.: Pfrlivan Girls' State Alt. . ..f. .w.. was. , .a1n, . . .u rs: 1 N. 1. .rvfr V . , H - and Illuv: Hmm- Rnmn RP11.: Tarpfm Rvp.: xxll. Pwlivan Girl? Ftatw: Firxt Flaw'--"F+1lling" Every: XY'll'lIlY'l""lllQQl'Nl Nfwvs: Hun- 1 Y fi lx ' ' Nrxfx mulls twin l7.l.gX.. l'l'f'I14'll. Hmltll W antx lu lxnww lflulmxz l'llrI11rI' gvN'1'JlY HUHIVXX lQl,l'llN KUNHXID HA RYVOO ll Rf ll, PEI, Sl'5fXN l"AL'l,A KURN' F.T.A., Yylblllll Wunlx to Knowr Pllut1vgr3'pl1V Clulmg l , RPp.g Rf-rl flrmq Rvp, ILXHOI, LYNNI KH U Pl' l' .N..'X.. l'lwtwg1'upllx' Llulv pf W, , ii f 52 ,. f A 74, , 4,, , A If ' ' ,xx ,V ,E L 2 ki Runnin- Wnlliums. lll'll,I'fIfY rllfvil .llzmrfl 88 Alt, Tarpon Mrurl wy ,Xu'ar1l: Honor bfvclrfty MORGAN LMIHICIK. JR. J.I:,l.b.. xlflldl .-Xnlx 5IlLllllNll 4.l11lr- P.-XTHlCl.-X REGINA-X L.-XCOSTE Tumlmling, Nlonlern Dam-.q l:,H..X.. Youth Wanl: to Know Clulqg T111 mtl U1 am F111 1 l'11l 'zwrz 1' 'FN1 Silver fapt.: Foph. Class Trcal. ll 1l.1-- lr:-ax.: Fw. Sturlvnt Collin-il: Vw-Capt. Cltccrlmrclt-r Humv :'4l ming flllllfl. '58-'50 BERYL jlf.'XN L.fXllfX Aly, R.-tl tirnw Rqrg Gym llnpl.. XII. lfupl.: Sr. Hmmm-tmln flluiml lTDYV,fXHll .l0Sl'lllll l,.'Xll-X S1-ivn . llvllan Hin' Clubs: l" 1111 tlvnll Capt.: Trnrik, Vrestlin 'll1'Llll1 ja g g.i'9. I 2 ,ba rg M1 , llztlw l.uffmt4- 19 enifors 59 ww? U4-ryl Clark lrulax lfdwarml l.:nIn L 4 un ll I 1 I'l nh- RHIII I-il Rf'4'4'il Franvis I.g1 Fallr- Juanita ambert Sliarian Lamlry lr. .1 f- .1 a Ann Latter .IUANIT.'X NIKE LIXXIBITIIIT I'.B.I..i-X. lY.P.I. LE. Lluhfg Xarsity Yfvllv-ybail. Basvball. Ilax- kctlnall SHARIQX N ANN LANIDHY w , ., , . ,, Lila-' lA.H.A.. bpanxslm. Jr. R-11,1 Ll'-rv. Bmxllng. III.. LIUII- C,XYNIiI.,LIi RIT.-X LA PL.-XYIE Jr. Classiral I.,l'21gl10?. Ymulll Wunw in Know. Hixl-'ry Clubs: XII. Tarpon Rr-lr.: Tliiril Placer Iiiology Awami I RUTH DOROTHY LA IIUCCQX Nvwman. Ulu- Clulibi IU-p Squad: Ifulliw-1 XII-Slatv IIIIUHI- T Patricia Lew Ihftty I.PIan4I z X'.- -1. N ,,1A:I, 'bf , V: 2.- ,ZZL , I Mg 521,15 0 'f r .Ivan Ixman IiIlLll'Ia's Irnz HHN VATRICII X l,HXI.'XN I'I111I1-pruplly. Nuulli Vanta lu Ix1mw1.lL1llN CIIAIILIQS JOSEPH LILNZ Villlllif. Svifmw. IIE. Clulvfg HR. living Biggfq X.-wg-'Wir-1. nvr. Spf-cial NIvnlim-n FRANK PETER LHTELLIER ll I..lIf'ILlIllI'l'. Youth Wann In Knmx Vlulixg Silver anll Uluv Repg arprwn Rvp. NGING WING LEW IJALIIJ LXSS-XI,I,I'l .X1IiI.: Ilrill Twain: lf.-nliparly CI4llIllllLillIIl'I'I Sc. Fair-I'InNi4'4---5lIi ANN I,-XTTER F11-111311. Pliotugrapliy ISVQJ, Spanish Yuulln Wanta tu Iinnxv tllubsg Rod Cross Rep.: Color Capt.: 'I'arpUn Rep.: Vanity Sufi- . . . . Scif' Irall: 2nd Plum- 5L'lIfI1Cf' Ian' 1 PATINCIA ANN LEE 'I'ean1: City IRIIIIIIIIIIIUHQI Stan- lllnainpiongllipw Runner-Up Xnutli Wants In Knww. I7.II..X,. I.itf-ralurv lilulwz Alt. Iarlrfm Rep. IQLIZABETII ANNE I,IfL.fXND SL'Il"llCF. 'I'l'avw-I. Ywutli Wanla In Know lllulmsg I'I.R, Rvp.: ,-XII. Y I'r'Ii1'an Girls' Ftatvg SBIVSIIILIIISIIIP Ess:1y.5II1: Iiiggxvst Nww- 4-IRIN: UU N3Iinl18I II1l1'll'y, If!-:ily :XIlIIl1rI1vg1fs' :XW:1l'CI5Z I'IllIlilI4 Slwiely RCP I'law W.-XIJLMRIE I-XY LITTLE n m'1-, .liz Red tiruw. Visual Aifls. I.i r4-1' aturv Lllulusg Cn-Capt. Tm-111111 Liv-If I-.-m-1-man XIURIICL THERESA LOTZ P.fN.TRlCl.X ANN LUVITT II1 Wunls to Know. I.it0raturv. Ijlirvtngrapliy ffIllIxs1 Tarpon .3 Sp:-Iling C1-nic-st M 1 4 :"" Cr' I X Q we X Ifrank Leu-Ilicr Ngging LQ-w WAIIILWH UIII4 ' Vllrivl loin I'atri1-in lmirr 89 K 1 xg , . " ,. N A g k xkb 1: mmm U9Q M Ulillslwnmaugg KC m Q Be Isy Low X X . .,x , A at I y ri f f 1 by Royce McCain Ufvug N lrlntosh Patricia McNamara Dfmald MCN6il Rebecca MCRHQ Edwin lWICSll3l"lE Rosemary Maldonado Mafgm Mallory BETSY MERIWETHER LOW Orvbealra 19H?.l, Visual Aids fP1'me2.l. Literaturq fPrf'S.l. Tennis Cliilnsgblilrlviit Counvilg Riggnast Nf-we: Court-ogy Awarrlg Nomin- atwl for Nr,llF'PI'1 of LJ!-'ft'HNt'u ROYCE EDWARD MQCAIN Pliotngrapliy. Yieual Aida Club-L Daskvtball, '39 Cllampiona DOUGLAS JAMES MCllN'llO5l'l l"A'lilllClA IONE Nlf:NAWlARA Library lfitalfl. Spaniab. Nflwlnan. Rt-tl Crow 1l,l'r's.l. ?4s'if'ri1'4- Clubs: Tarpon Rfpg .-Xlt. l-LR. Reap.: Hcp. City-Wimlv Counril Jr. Rnd Crosag jr. Araflf'-1115: llon. Xlwn. Ft,-if'iiCv Fair fCliw3in.tg lhlor Capt.: School Cliampinn-hip lla-kvlball DONALD GUY NICNIEL 54'lf'I'll"l' Qlllb REBECCA LYNN NICRAE F.R.L.A.. Library Vl'1'vas.t. French Clubag School Baseball Cham- pionship: Library Staff Awardg Hon. Hen. Rinlogy Pwjwl Doris Vrwbvl, Cyn: Nighl fflI0fE0gl'lI1l,II?f Nz1nCY MHHOTY EDWIN JOSEPH NRSHANE ROSE MARY THERESA MALDONADO MARGOT PHILIPPS MALLORY EH.,-X, fParl'nP, Library 4'V,P., Treasm. Youth Wants to Knmt Clubs: HR. Rep.: Alt.: Tarpon Rep.: Jr. Auadeiny Sciencwz Key Club Sponsorg Dol. La. Youth Safely Conf.: Color Capiig Rag, kctball Championqz Hon. Mt-n. Science Fair 1Cl1em.l. Library Staff Awartla NANCY LENORE MALLORY French, Tennis, FHA. Clubs1 Alt. HR. Repg Red Cross Rep. JOHN DOUGLAS MANES Delta Hi-Y Club: Sports Manager JOHN WILLIAM MARACICH 19 Seniors 5 .lolin Mane-s .lolln Maracich W 4? ' :J NIITIIIHII Alurks 11 YA. .' :Wil ,fp z 5 IQ Lynn Martin 5011-rice Club: R1-ml 11111-M Rvp.: IIriII learn I'r1'4 Hi- HI-I,lIf'5 Newman. Astro pon Rvp. Lilw Clulrz xIl'LIl'll11l1lQ Stuff: II. R. Rnep. vu, ,vig I Wm 5 ,Ivrry lxlilfilllf' l,.a1111II1- Nlairrny I.L1r'11I Alillfll lf1l1'lli Mil' ll - ' T ' A My 015: - I I 'T-Zi 1 .xg 1, -, x Frank Alarullu ,Ivan AI11-1'I11'Ii NORMAN L. MARKS I-ylll 1.11-441111. CERALD EVER ETT NIARQLVE LIE. CIuIJ: FuI,Ii1,-1,1 I'1'111'I11-f: Fr. Iluml " ' N? Elimlu-tI1 Alllsull Cf'1'aI1I M111 1 ru IEXW NIAIIIIC NIAFCHEK I!1111Ii11g. I'I11vl11g1'11pI1y lIllI'4'LlN,I. lliIII1'4'. 'Il11111I1li11,g. N1'w1111111 I llll II1111111' Nwif lx ELI! XRICTII ANN NIASOIY Irgixvll X1111lI1 XX unix 111 Ixu 11. 5p.1111xI1 Llulm' I'o1'.'11N11' I11 IA Wlurlr-111 lYi0llIlCIlI T111111111 I 11' I1 I 4,111-Q R1111. CARIILLE .IOSEPH XIARROY Jr. ACI1ieve1111,-111: 'liruvk 'I'4'1.11L11: Drill Teain 11 1 H' GERALD .II ISEPII NIATIIERAE .IIC-XX NI XRIIC NI XTI-IEWS CAROL ANN NIARSH LINDA MARILYN MARSH Irilrariiirrul MIII1-ylrull t.I111111l111111AI11p: I.1I11111x' I.I11I1 RRENIIPX ll-Xili NIATTES , 1 Spu11isI1,CI1-11I'l11l1N: I"11llI4N' XII Iv-I 1 row Rvp Club: Jr. Red Crww Rfb.: Yr-111'I11,111k Art Staff H0l3ElI'l' TI 'OMAS AIEEHAN LYNN THERESA M ARTIN Il.E.II11l1. NEI! XYILSHN XIICINIIES I,I11II If-.1111: I'11Il11--' Il11II lr"IIll L1-111-1' FRANK AMERICA MAR ULLO I'OPIiIIT JI DSICIIH NIENXE nonryf, Photogruplry Clubs: S. and Blue Rep.g Tar- A I Truvk 'II1-11111. IIIIILIIIIIIIXII II11-vlsall Awaiwlw ,Ivan Alallicws S32 XI ' :Qt-Til I I . ,. 11 N-M'9k viii 'V' Brvmlu Alultvs Rulwrl lAIt't'llLIll N1-:I NI 111I1w ,. Rllllvrl AI1 'IQN WW ' pm? ,,A. Mum- Mvn-11-Iul 41,-.ngv Xlqvlk f,1i!'4lIS'Il IIu'I1uf-IIN Ju I':IIf'II KIICIIPIII NI.-XIIIE LYNN NIERCI-XD,-XL I',II. Xu ILE. Lllulw CERAIIII ITIIMYCIS MEYEIIS II.I',.. HIM' I.IL1I1N C.-XROLTN ILII.-XCE NIICH,fXEI.IS Fr.-111'I1, Trax6I. Y-'ITWIIN IFWJ. Tri-Hi-Y 451,-12. IEIIIGIIICIIIII. Hi- Lllf--. MI:-Q' l.IuI,lf: Alt. HR. II111.: 5, and Ijluf- Mt.. Staff: Tarpon Rf-11.1 I'ffII1:'N .IO EI,I,I'IN YIICI-IELLI Y-'IM-nw CIuIJg I-'Pp Squaflg 'I'ux'pfm IIflp.g Alt. II.II. Hcp.: Alt. Red Cmw Hrpg Llmlur Capt.: IIIIIALIIHIITJII I':89l'IPLlII lillalnpiorw JLIJITH NIAIIY XIIRAIYXE IJHIITIWI XI,XIlICI,IIXE NIITtIIIEI,I, X-'llw-m lV,I'.I. :In-Il:-1'y. I".II.-X. Llulmsg S. and Iiluv R1-Iv.: Year- Inwk Ar! Sluff Judy Xlirannff W f 0-I Pul'Ill.1 NI1lvI1vII 'XIIIIPIIV Mmllr-a Nllsilll Nluffitr I'ul1'i4'ia NIljI,II'f' Lrnn ,Xlurxay .-XNNIi'II'I'E NIJ-XI-IIE NIUIIICX H.-:I Cross. Y-Ilqvvll lI'rf'-.L F.B,I...'X.. SIIHIIIQII, Library Clubs: Ir. ,'Xe"I1icxr'111f11I: I'r1N- ,XnlI1uIffgy: Hunnr Fm-if-lx SUSAN ELLEIY MOFI"I'I'T J.E.T.S. If4v3C.l, Sviwrmw- 4V.P.J, PI1ut1vgl'apI1y, Yuuth Wvanls tw uw Clubs: HR. He-p.: tlnlor Capt. IJ,XTI'IICI.-X ANN MOORE Phutwgluyully Club: Xvurlumk Art Staff LEON C. NIORVAY Cleve CIuIJg Fulliwz Ifwllyall. Ba-keftlsall. Baia-ball Team IJEVRIX MOSKOVITZ AN DRE ROBERT NILUN I ER . 1... ' - v ,IL IJ.1fIwlI,1uII: Mu'-:ly Inu-:'I1'1II FREDERICK HENRY MUHS SCIVIIPI' IIIIIII ' 'W 0 xr I 9 ben 1 ors .99 . V, N-,',:. A . Ea A, VW ..... . 93, ,Q IQ., , II I ITI III 'IV' w wf I ,Q I ,I KI ri ' K T E 'I ' X M 5 'rw XIIIIIN .XI.1ll K.lm'I1v I. Hffuffr f'ff1!mw IIVXILI IIUNIXMIII 'Xll1I1'm' IIIIUIII1-1' Il I 92 X Jan N1L1111'Y F:111y Nlysing Q3 3 R f .5119 . . mv' ,f ::- '- Y w .X Nwwxy 1 1 X -x A.-- f is 1 : :-1 '2 1. 'H . 1 1' , ' ,.,! 5 V A -... I ,fi 563,135.51-Q, 1 111r'5:'f:23C3Zp!'Zg.5. - ' 1 . . ylf 1 s S 1, ca 1 1. 1' 11' 1 f.'.-,-.- 'I-. -2 ' if Jas, M ,H , - . 2: ,,.. , 1 1 5:::p::::5g'5,, . 1.2. ,- Xxx -3, ':f:::2. ,Ng.. 1..:.5. is wr ..:.+ -1 Q 1' -- 1 '. .N 11 ,.,.,., . gf gf: :ff-Eff ' - 1 ' - .' .1 4 4 1 . 5131.6 ::::::: I 5 4 411. 5 35,51 1 1 . gi 1 . 11.211, 1 f- isgpf- Sylvia l11111ey Kay 1X111111"11 N1:11'gi1- X1lll'1'1lY R011:111'1 1X1u1z 1 1 V51 .... 1 - " ...,. N 1- 19" up as , X 5 . ' 1 -. . 1,1 1 5-'NA .1 -Q, -1 W 1 . 11fW+" -"' . M ' 1 1 1 1 1 1 Q A. Q , Af ' 21 Sl g .X1111si11Q Yum-111 1111-1-1111111111 N1'1x1111 X'1'r111'111 N110 011111 Num .1 'XYXYYR 11 X'1'111'f111Y1i X11'1.1.FR 5Y14X'1X XYY X11'1.1.1TY S111111ix11. Y1111111 XX'a11tQ 111 K111111. 15.11. X.. 1111111111ti1w C11111s: 1511111111 1111 5 1111131 R11 X11 11 1x 11111111 1111 '-1.:.'.11 11l1' 11.1 , , .1 lQ,N'l' IL 11 " 1i.XTH1.1T11Y XX N15 X11'Y1'IH CXX'1fN11111,YY X1X1'1Y N1i1.SOX 17311-111-N1111. F111111iN11. Twnni- 151-1-.I 1Q11111Ng 114. 1fI1a+i13a1 1.1-1191115 1"1111i1'N: 51-111111 1'111111P1'. X11-Slnlv 11g1l111s: .X1t. 1'1.R. RP11.: 11ig11vs1 N1-11-1 H,X1. S1'i1'111'1' 171111: X111 X1111111 T111-141: 1'1111l111' 5111-ivly 1 XERNUN XN'1'110XY N11F 111.11111 .XXX X010 1'.11.,X.. 511:1111Q11. 1.1t1'1'411111'1'. 11111111 XX'11111Q 111 RI1l'IX1' 1ff11111Q: F, and S1111111N1l. S1'1k'111'1' 1111111 IFMZ1. 1111111 X1'XXl1ll1I1 151111, YUU111 XY11111- to KI11lXX'. T11l111l11I1g C11111Q1 171111i1'N: 11.11. H1-11.2 C1111 1f1c1i1. 11111111' x x x 4 X 1 1.111111 1.111'1'1'11-11111-1': 1X1 11 111111 .'111111-1111 .'-11-, .111111. 71111-5: 1.1. 111111' 111'11.: ,X1l. F1-l1I'1V1'11 H1111 111111111 N11-11-11 .1 XN1111'f X1 XF Y11X'qX1i 5111111-111 111111111-11: 3111111 1'11'111111111111i11: 11111111 1I11111'11'-1' ,XXXLIIF1 X1fXRG11i1l11X1T1-1 X111111 XY 1'.1.X. 1N'1.1. 1'1P11'l1Nl1 1.1-1121111 181111, Xurflty 13141111111 11111113 .X11, 111-11 X'1'1Ixi Rep.: 1:01111--1 S1111 1'1111'1- 11111111131 '1'111a111- 411111 5.1.1. S1V1'I'l'11 '111111r11a1111"11tQ: 1'fx1'1-1111111 Ruling. 5.1.1. 1W1'1111l1': H111111r fN'11'111-1' 151-0.1, F.T..X. 151-11, 111'11N.1. ,111111111 111 1111 11'.1g11v' 1N.. .1s.,.. 11 ,y 1 1- , . 1X 15' 1111 1 H1111 1:11 X 111111 11 X 111-1111' 111 111111 111111- 111-11.1 111111 1.1l11l1' 1L11I1.1 24111 11-, 111111 X111 11311 1 11111 1 X111 11L1N1i1'111L111. X11111'X ' 1 S 511111-11 F111-11111-1 ' 'L11 11 5' 11111 111111111 N 111 1111N':X1.11 .1 XXIICS X11"1'Z S XLLY CROC1i11T'1' XIYSING A 1'I'l'IlP11 11'1'1-5.1. X1111t11 1X1111Is 111 1x1111w 111111Q: 11.11. 111111 1.l'1"N 1- 11,1-.111 C1-X11111. XXX 111311112X 1".11.1,. X, 1.11111 I 11111111111111.X1,1.11'IJ11XNE1.1. 5l'l1I1l'1l. F-'11f111"1', 11111111 XX11111N 111 1Xl11lW, ,1.E.1.5. 1 1111151 .111 R1-11 15111-.N 111'11.: Ff111i1fx: 111-111-1111-1 Trurkg S11 F111'111ig11t: Sr. 111111111 1 111-Flulv. 1..X1.1fX. X111x11- 1.111111-xl-1 51. 11L1N' 1'1'1-N111--111 g X Y X X 11,1113 '1'11,1,1',11 11,-11,5 T111-1...11,111.-3 C1111 11,1-N, 11111111 1111114 44111-- 1, XXX1f111fXl'11f ,11'1NN1X11F 110115. 111, Mgr. ,111 X1'1111'X1'I111'I111 XP. S1'1111I 11115: X111 X11111a T111-Ia: 11-111111' 111'11L1 111-X 1f11111N1 1"1111l11g111. 111151-111111 T1-111115 5"""1' 17R1f11.X1'111S1f X1,1111f 111,1X'11f111 ,11.111'sI1's XX'11.1.1XX1 1 X1'l1C1.1i 11..111.11Q. 111.11 1 1..1.. - -- - 1 K ,NB X NS 1: 1 ..,. 1 1232, 91 '1'- ' 1111111-11 1Nv1111I1'i 11u""1 Wnl'i"n 11i1'11111'11 111'111111111'11 141111 111321 . F1-.-.lk11.11.- 01111,1,.l, 93 . , "iw Q Y ,,,,,ff' M M A3 f ,f , X X f f x Z W . , 1 , ffifff 2' .,,, ff ,. ,, Edgar Olsun Luis Uma Pwgggy Omg ,IZUTVIH Orr Carnl U-horn wg, MW 9,144 7' AnlImnY Palmisanu KHI'l,'I1 Pdl1I4'l'l1lUl,'IlI D3FIf'Hv Parks Rufalind Past:-I IxaIr1u I'a-Iwr IfIJC.XII HLIYIIR UISHN III IYXIIIQN lil-IZ.-XIII-flgll I'.-XX'I'IfIlNII IQIII. D1-I1at+-D1'a111a1i1-N,YnulhWQ1111-141K1111wCluI1gg Yg11NjIyDwI1311- YUUII1 Want- In Km-w. I'I111lf1y1'.111I1y 1fIuI1-3 Xlt. II.Il. II'-11. IIIVLIIIIZ IT11I'r'I1-Ir' I,4'L1gll4'g I'w11TIIwr fmlf T1-'ami Fnllivl' CUII IIIQQ1'-I xnx- I.f-llvxmalll NI'-4I:1IiNI: 511111-1'i111' Rating. NIv1IaIiQl1 S.I..I. IJ.4I1ul.1 w -w 1 'II0llI'IllllNO'III1 Filv-r Ijin. Yurxily II:-I1:1lv FIXIIIIA PIXIIIX5 D.If. 'N-C.. Ch, I'uI1IifilU. I".Ii.I...X.. TUYIIITIIDQ 1fIuI1-: F. and 1115 lj XYIEH OHS Bluv Hvp.: Tarpon Alt.: Ilflll Hflur 1Qapt,1 .Ir. .Xf-I1i1-111111 nt: Var 5panisI1. 51-I1-111'-r'. ,l.F,'I',S, IIIIIIM :III IIIINIVIIIQII' Y"II"II'uII ROS XLINIP SIIXIIUN PXSTICL XIXRC XIIICT CR 'VIIC HMS f , . . I-,IIUXH X11ulI1 XN1111rN 111 Ixlww. Fpanl-I1. Xwllwlw- I.IIIIVX1 .IL R1-.l F.T..X. 1Y.I'.P. 5IlL1l'lI-II IIIUI15: XII. II.Il. Hvp.: IVIXIII f'In-- I'fa11'.: prllw ut ' Humor Sfnfjwty J ' IV XIA bl ICXIIC I' WTI Ili .I XW5 IIURVZI3 UNH 1.111111 x1..1.1-11. l4.1..11. lf,-.-111111. 141111. rum.- T1g1xvI. NVXXIHLIII VIHI1-1 Ir. IIHI 4f1'+1-- R1-11.1 11.11. III-11.1 I,fI1zlm- l.lWlH:mI,llx 1 lull I"II1XMx IS I' XX If'l'IIxl-' pi-111-I1ip IL1-Iv-1I111II YYIIIIHNY ,IIl5IfI'II I'XI,NII5 XXII H X XI uw Vlxtyul lvl! . x '. . '. I'--i1Nl1l.uI 9 NI . - 1 M J , . . 1, 1 1 Llll01b O ,, 5 z 2 'I X , ,X ,J f '1 3 75333.49 :E ' .Z-to - rf Ai , few 1 ,gkvqv mm ,Quai ff D 4 'WW ,mayfff ,l ' ' ' ' 1 , ' 4 ' 1 , '1 fr , ' . 1:51 711 f f "" I .... 'Y ' " II1'IlN Im' IIkI1f1II11. Ifrlflfallwllr' f,1'fIrfn'f XXIIIIILIIII IILIIIIH I'II'iUII'i IEIYIIIII' IILI I'1'4'lIll1'l GUS P"li35 .lQ'ffI'f'y P1-nellelon Gail llvrrimm' lldflllllll Pe-tlaway jvrry Pm'-luv ww--A ""! AK 5 6,97 .lwun Pm-lxv flll2"l" P1'iI'r"l1 .Mlriwrmlw l'1-lm:-r lfwlyn Pllllll 1311 llvlty Prime GLS Nllllll'Xlfl, lJlfl.l,X5. lll. I-fYICl,YN NI XRIF l'4'llwlH'Il XI' SIl3IllNll. Nbtilllll Xxldllls lu Klum' lfllllm-1 S' allll lllllf' Hvlnl 'l4l1l4'l'i. l'l.N.X.. llvlld 'llri-l'li-N llllvsl. l",l'l,lX., Slllllllkll lllllllil Rnfl lfll'HS Gulf Twain-, Syl.-ill-.XVIIIN llwnx lI,R. Hvp.. Alt.: 501111. ll.l', Xlgidg Ilnnnl S...-ivly .lEl"FllliY Am15'1'mmQ nlnxx PHNlJl,E'I'HN lIIC'I"I'Y S155 p,m3,.f Sch-111311, Spanibll. Youth Wa11lXIwKn-lu. Xflmnalm Llulvx lnlgll-E xl T,.i-Hi-X'. Ulm, M-lwilm lg-AN, Xu Xlmlpm lmllwh Youth GAIL NIJXRY IJEHRICONE Sunil In Know lllllllxl Ffrlliv--1 I.ll5l'ClI'5 filulv nn4l Staff: Tzxrlnm V Y Y wp. Bl-XRBAHX JE-XN PETT.-XWXX U VIN X, ,XI n 1 x y Q y Youth Wlants to Know. Spanish Clubs: HR. Re-p.: Fnllif-5: Cyln V ' ' llll' XX ll lllllllltll C.,1.,f qgjupph S4'l"Il4'4' 1 llllv. N-ruth Wunl- In lin-wx Llnlw JERRY W. POCHE EYFLYN lfl,lZ XFSETH QllFfYR0lAZE Scivncu. Youth Wfznts to Km-w Kilullxz II1II'LlIllllI'Lll lla-ka-llnall l'l-Tllu xl'l1Ul'l1- M'Ufl1 llklmn T" KUUW l llllhl HVR- R911-1 -'llfi l.ll1l1IIlIIlOllb Ti"'l""'l R"l'4 JOAN L. POCHE ,Il XIIICZ 4lll'lXHXlfS F.H.l..4X.. lQ.E...l1'.Hwl4,f1'nffKQl11lux l.iIn.1r5 lflkllll-l. g1l"I'Ill, Nlllllll Xxnnl- In lilmxx. X-111111--111x', Fvi- , , V V..-fillN:J1l'wl1'.M Xl.:,l..-4 ' ANCYLLIL x1.x1 :1L POIRbUN 'I ' ' ' ' ' ' ' N' ' ' ' 'U Tri-Hi-X Club: Yvlluyhall .ll l XA 5 Xxllll X Il XIIICNI-R ili ADRIENNE PEARL llljllmllill l..IVl'1.I'IV1,Xl. Al",N4X..H1-I:-1-. Ilvltn 'lriilli-N Vlulw: Ml. S. unll I Y lvllh lun. Fpllllng .Xmn-lg llnnm 50.-11-yy FUHAA. Yomll Wgmg IU Ixnfww, Spanish Clulnsg Ffllliwg Tarpon RCP-C C"l01' U"CUI'f- RYW JY lfllYY,Xl:lll ll XX Alvin Pllll1'I'l'l' lfwlyn Ql1f'yI'0l1M' ,lu:1ruL Qlllllllllvx 4llPllll liqmlwm-vlx l1x,A,,,, RM 4 i -qw . uliann Hirfa Sylvia Hicfsmuta lttlwl Rm-vi-5 XX I11lLllll li.-wwggllf-X 1.d11l'a1f-r- Rf'llglf1l'T 1 ,. ,,,,, 5 ' , ,,,f 1 if ,V iwdlm fy H 1 5 1 1 A,,A, A 1 If -1 1- ,. - , 1 ,ff -f 1 1 W if 1-1 .AA'A- f Q 1 llnlnrw-Q Rif'11ur11 1l.n1N Hivllarmf- Virginia 1':11'11lll41Il11 Jwff,-p11 Hiflolfu jar,-qu--1yn Hinvl. rl 1'1'11111'1L 1J1Q1Q 111'11'1V1f5 VIIHLINIPX 11VX11UL liICIINlUXI,J xx lI.Ll.u1 .yusidilfrl l:lQssE4gL'121' JH. 1111315111jA1'x1f,Iil,,Q11lI,'lIQ.f1fU1 WH? RW 5i""r '1"" l31"' 56" Hi" U11-1-. L11JIfll'j', .'1INi'l'11'I1ll .lux NMI flaw-5. l,,4'11fl Hi-Y 1,Q1l11v-: HH. , , 1 , ,. , , , RCP.: Tarlmn Rein.: .X1t.: lifllil,-5: 817111113 Hun,-:1'rt: Nlixv-ci Fu- -IOMZAIJH THHMAX5 P-IUULP0 :1f'mlJ1r3: 1Vrv'St1ing. '1Nrm?k. F1-1vt1'+a11 '1F'un1f: 1":mt1va11 XIUIIIYQLIUIII. Sr. Hand: Superior Ruling Spf-.-f-11 F.-xlixgl-5,L,I, M115 K, , ,, , , "1 W N V , I , ,,',1 y ,IALJQL hmm ALMA HIMJI-.RLL LAI 1x.'XL1i.1',1x1f1-X 1'x1LLfqfJ1',1x gI,Lmi,h- CIM.. Latin ,TI.,.dNl,y IQVNUXI 4Pl.,,N-,- Della THIHLY ' V 1211, X. 1.11111 j11L1.fXXN IIIHINX I-',13,I..X. 111111: ,lr, llwl Plum 1'1v'p...X1I. SYLYI 'X RUS XLII-Q 1lIflEVOL'TA 11011111155 N1 X1i11i IIICHXIIIJ Llulwg HR. Rell.: :X1t.: llym Chix- Capt.: Yarsily Y011e311a11 1 l f1'f'fg'L wh:-r Gym 11Lilll't'N1 31w1 1313431 ff11:-111i2Iry- 1311-1x-4t11a11 111 1 1 111 Sv. Fair: IIHIJHI' im' PNA., N1 5111 P1614'0' 11101r1gy'ffF1"11001 F3111 A-xr, E111Iu1' Ye-':1I'1nuv1-Q1 11-ly GWENDOLXX SY1111, RIVEHO -xxlnan. Spunibh. 11111111 XYLHIIN to Know, 17.11..'X, Lllu1wN: 1nI1'umuru1 Uuxkrelluull 4,I11:1n111wiw1x-1 Erlilor U1 '1'g1V1w1I11 1:-11111-u,1g F.11.1.,r'1. f74"1',P. C11-w 4.1l11lNQ 1'-u111rw1 Pwp 5111111111 HB. Rep.: 5. anfl Is, RW., Nh. l'.'li.1m 111I1N-51Ll1l" BIQTTY 1g,y1gg,yR,y HQBHHTS IJAYIS 111'Q'111f11 R14I11'X1U11'1 111 V X v X N Q yixlml AMX VIHIL ,',w,,MIl'dl, MUN Mt, HAR' RW' LLLN 1',1.,.'XN17 JUHA llUBINbOh. JH. ifrqfijnhktf ff ff 1 . 151- ip ,' , , I WW f ff fi ff if ,f ff f K w - , I.,-15111 Ih11m.1. Nuff'-ffl lfwfffff 1-xv-1111111511 lxlw-In 1'1l1ulug1'g11w11y l,1u1v 19 Seniors 59 . AX .fx M, -' 1 'r i , 1:l'IlX H"1P"l'lN 1,11'X r'1Lllh1 Rulrmxull 11' I A.,1 . w Gerald Roche Linda Rodriguez Lloyd Roesch Mildred Rombach Allen Rosenzweig Elizabeth Rousselle Andrew Russo GERALD STEPHEN ROCIIR Hon. Mention Biol. Scienwe Fair LINDA MARY RODRIGUEZ LLOYD FRANCIS ROIQSCH. IR. Spanish, Delta Hi-Y Clubs: Follies: Peaches: Honor. All-State, Senior Bands: Tri-State Festival: L.M.E.A. Music Contestsl Or chestra MILDRED MAY ROMBACH F.N.A.. F.H.A. Clubs: Yarsity Basketball ALLEN ROSENZWEIG Youth YYQUIN to Know. Science Clubs: 31'tl Place Biology Sclioo Fvierive Fair: 4th Piave Chemistry Heliool Science Fair: 3rd Place, Biology Clit' Svlener' Fair ICLIZABIQTII ANN ROUSSELLE Glee Club: Tarpon Rep.: Honor Society ANIIRRW JOHN RUSSO Della Hi-Y Club: Alt. H.R. Rep.: 5. and Blue Rep.: Baseball Football. Basketball. Traek Teams: Hist. lr. Cl-355 MARGARET ANN RYAN .s Virginia Salley Margaret Ryan William Ryan Beverly Salassi WILLIAM WALLACE RYAN Spanish, Dramaties Clubs. BEVERLY JANE SALASSI F.B.L.A., Jr. Red Cross. Delta Tri-Hi-Y ISeC., TrCas.l, F.I'I.A. Clubs: 5. and Blue Alt.. Rep.: S. and Blue Staff. Bookkeeper, Bus. Mgr.: Silver Class Capt.: Slmffleboard-2nd placeg Varsity Baseball. Basketball: l5O Pt. Gym award VIRGINIA LYNN SALLEY Red Cross lRep., Y.P.I. Visual Aids, F.H.A. Clubs: Tarponettesg 5. and Blue Rep.: Gym Co-Capt.. Capt. Basketball, Baseball Champions CAROLYN AGNES SANCHEZ Photography. F.B.L.A. Clubs: Tarpon Rep.: Alt. H.R. Rep. THOMAS FRANCIS SCATURRO D.E. Club MARY LYNN SCHENK Science. Library fStaffJ. Archery Clubsg Tarpon Rep.: S. and B. Rep.: Sth Place 5chool SClfJIlL'4' Fair PHILIP BROWN SCHIQPS Key, Science, Youth Wants to Know Clubs: Editor, P:irl'n, Key Club: SGUEIIOT, Pelican Boys' State: Cadet Major: Armory Staff: Drill Team: 10th Place Winner "Youth of the Year" Contest Carolyn Sanchez Tom Scaturro Mary F-vliviik Philip Seheps vm? nf? " ' ' , Z E L f, H , Trinity Scliielils ,lnlla Sclunau. William SCllfYf'll Gail Schreiner Robert 5Cl1UlIZ QwQMQWQwW , i , i,ii ff I, be ZZ ' I , ,bww 1 X I f , Yellaa Scott Richard Sealff Henrietta Sr-ilu,-rt Jeannie Selerovicli Penny Sf,-ff-rovicli TRllYlTY JUNE SCHIELDS HEXRIETTA EDITH 5l'llBlfl:lT F.l3,l.,:X., Photograpliy, l:.l'l..-X. Clulng S. anrl Blue Alt, blE.fXXNll'l SICLCER Sl'll7lfliUVlCH JUTTA SCHMAUS Spanish. Yuulli Wann tu Know. Litwalurv Clulr- F.H.A.. Nvwniun. Spani-li fflulw WILLIAM FREIJICHICR SCHOICLI.. Ill PENHLOPE MORGAN SFFEROVICH Bookkvvping Efficierivy, floiitr-Nl: Natl Pwrry .Xiillmlfigyg Hun. lllCnIi0n 51'-if-:lcv Fair 7 CL-XRICIL NIARIAN SELLERS GAH-' PATRICIA 5CHlU5lNl5l5 F.l3.L.A. 1Reportvrrg HR. Rep.: and Blum Rap.: Hon. fllonti-in Cleo Club: and liluf- Stull: rllarpun Rqi,-3 R.-.I lj,-.Mg Hr-pl Fwl. Covit Esmyg S73 .-'lwarrl Klercliant Marino Essay llOl3l'lll'I' M, SCI-IULTZ HARRY Vi'lLLlfUl 9lfl,Ll'lRS v N V V H l"u11-lixiu. SCl!?I1L'1'. Mliwviimiiy. Youth Ylnntx to Know Clulw: ll:-ml H l.l,ll'X Mfllllfi SUUTI Vim- Rep.: Alt, HR. llvp.: Hon. Xlr-ntiun Cm-'t Essav F.ll..X.. NVWIIILIH. Fpaniill lllulw RI1i1Hixmi iiiwls sizfuii 'W ' HUM limb 5"""il5 Youlli Wants In Know Cluli: 5. anfl Blue' Hvpg lr. Vgrsily B35- kwtliullg Null l'm-try .liillivilwgvg Hon. ,llr-nliwn S1-imiw l'lLllI , 19 Sennus 59 .2 :,, ,.! ,... 774 f f .,1. ,." ,' ,, ,,,r 1 1 . QM. ,.,,, if "' ' "" ' Q ,J Kai W, .M l'llifuluv'll1 llnxfiil, I'iw1f'11w lmlgzl ClUl'll"' 5f'll1'l'f Harry Sellers fxmll0U!' Sl'l'll35 98 Theresa Shall FIHIICCS Shaw Q94 Y"-P" Carole Smith Gayle' Smith THERES.-X CECLI.-X SHALL -1-.wr f Frank slIl'l'll3II 3' Main, I .. '7 .91 ,M 4 2 3 Q Qjjv. 8... M, -1- W, Md' wig , , , , ., ,. ,yy i . .',,- Mg ' just-pli Short AISH 5iH I' Iria Smith fn? naw Sniiilra Smith 9tffpl1a11ie SIIIIIII IRIS JOY SNIITH I:,,11i,., N111111' Raml: UI'f'llt'all'8l ,XII-Stiitw Ilaml: Orclicslra Club Scvre- tariz lfllliil W ants to Ixnnw, Tvnnis, FOTE'IISIl,' Leagllv, FI'Q'IIClI Y N i vwiw i X V Lluhs: E-1I1'01' Lwlivi' 1.1111131111 ilIlI'LIIIIlIIEli Yollefyliall. RL1mh11i11l-111. FRANCES EI GENIII, FH.-XXI Sufiliallg Fnlligg, '-P,-lm.-Q' Library 1ScC.l, Youth Wants In Kmiw. l'II't'IIL'iI. Travel Clubs: Follicsg H.R.-Rep.g 5. and B. Ren: Gym Capt.g Pelican Girl! State: Nat'l Cu11f6re11Ce Chrirtianf and Ji-uf: Hwnrir Society FRANK EDWARD SI-IEEHAN Delta Hi-Y ljluh JOSEPH THOMAS SHORT ALAN BYRON SINGER J.E.T.S., Science Cluhsg Alt. H,R. Rep. CAROLE FRANCES SMITH Spanhh Clulig Orclieftra GAYLE PATRICIA SMITH u ' 'UW .I1. I I Ihr-QQ IR'-11.11 I"1'1'111'I1.H11-1-lfliilif: Filwr SXNUIIX JANE SMITH bln-. N :ruth llant- tn Ixiww lffluhi S'I'EI'II'XNIE NIXRIE SNIITH EN, X, lflulig Hrvlii-atm NTlXIl"IIlfIl HEIIICYXII SNIITH ' GNI11 Capt. LIAIN Il IMVIIT SOMLNI-I RONNIIC XXNIC suL'lil1EllLa-IND illfill'-IIJ flnliz III-in-1'N+1-iwty. ,-XNTIIOX1 CII XIILIQS SPANU JOHN ICIIXX' XIII! STQXHEL , , , . liiixily Iva-vhiall. lumix-illvtlllx X1111-IA111111 Ifginii l!g1wli11ll 6 -' I ,.- fri is 2 if Winifrerl Smith Illwl SUIISIN . iii f ? 1 Iionniv SOlIllIl'l'idllti ,inlli-my Spain, Ilwlm Stuh 'I '99 War Ira Stanlvy B Bb .014 , . 2 Q, rl? ,-if A ima ,. I v. ' Q x- wg M 1 K ,.,, , T 1 qw-Mil' Atlvlp Stanton Gail Sli:-lung l-alwl Sturlrlarrl Carol Stulli 7 fwfw',yff,y,-Mfyywy W f , ,fwfV,w,W, 494' Riff iX'ilI.mQ1,-it s 11.11 mf may Swain . .1 1 Bat-lim Taliary it-ill.-ff 'ra.L11f..1-k Martha Tallfx IHFX FAY STANLEY GMT XELL SWANIUN p'..11i,,, D.E. VF 1-f-41- ,Llllv-f-l.lL1li-1 S. anfl 13. H-'nz Ah.: Fi-Iliff ADELE 'imvmslimi STANTON B WBWA ADEU5 TATBARY Archery 131'-C.. Presb, Lilurary 154311. Pre,-st. Youth Wants to Know, Latin Clubs: H.H. Rwp.: Tarpnn R+'p.g Co'Capt.g Intra' mural Basketball Champ-: Hun. fllwiition 91,-iwiice Fairg Honor Swmifaty GAIL f'l.fXTllIfIllNli STIEBINQ Alt. Tarpon Rap.: Alt. S. an-I ll. llvp.: Yarfity lin-kutliallg Chant- pionfliip Bnsr'-liall. Yulli-ylitill, Intlnni Hall: lntrainural lniasketliall. Innlofir liallg Silwr llt.AlIupl.: 'l'ImwI l'law Swiwiit-w Fair ISABEL lx XTlIIClllNE S'l'ftlllJAlilJ Hpanixli. Mtulli Want- tu Knuxx l lulw C-Sli! PL YllUQlXl.X STLLIS Ylllllll Want- ln Knnn. 51-it-iii-11 l'ln1+tvturaplly. .LF-T5. lxlllllfii l,iwiilf-i':-i1ff- Llitigliaiix antl .lut- WILIEL IILYN SIJNINEIIS lfll. X.. l,ih-iaturv Lllulia I ll0lllCliT LOUIS TA l iLt PCK Hnutli Want- tn Klum. Fwifiivf. ljllltlllyldllllj. J,E.T.S. Clulif I-'fillit-fn Pi"3f'l1l'XQ Fr. llanflz T..Nl.E.:X. Fe--tival: Tri-State Nlusif ffminitt-Xl Vt v Y NT-XRTHpX JL.-X3 TJXLLEH N .1-it-iiw. Spanish. lli-Lit'-S. Youth Wann In Know, Jr. Red Cross vnnis, Tumbling 1Y.P.t, Bwwling Clubs: H.R. Rep, Alt., S. ant li. Rap.: Tarpon Jllt. Hep.: Pelican Girls' State: Gym Co-Capt. Capt.: Varsity liaake-tliall. Snftliall Cliainpinnsg Varsity Volley li 'l 1:50. 2.50 It, Gyni .Xuaiwlig Honor Hitt-ivty Hli'l"l'Y LEE THt lllljlf ICH..-X.. Ynulli wvilllli In Kiiftw. HMI Crux, Argllery Clubs: HAR Hr-11.3 Lnfadr-r 'l'ai'liniivtxw A JOAN ANNE TORRE F.H.A., Youlli Wants to Know Clulis: Alt. S. and Blue Rep.g Alt 'lqarpuii Rep. SVIUXN LILY EMILE TOLTPS A i,i, ' 0 ,mv ri llnxml llnltlyix, lmwzfi lnfffffiufl livllt vllllllllbt' ,lllllll TUITU Slanli-5 'llnupg loo ' i " ' "" all, Baflinintnn. Sliiilllvlmnarfl lbftultlf-Q Champs: Winner Table 'vnnis Singlwz Fpfvrla lirl. 5. anfl ll.: liiggril News 12H.BI.l: - 7 I viii? Jeffrey Trahan .leraldine Trudeau Rosemary Verrall Doris Vw-ln-l Tm-ddi Vat-by-1 Q55 f 5 314 e 0 , ' Aw V , 1 SBE as E J 3 Catherine Wallace Harriet Wainer 'll-i-re-me Walker Noah Wt-aker Paul Wegmann JEFFREY FR.-XNCl5 TRAHAN HARRUBT TOBY W.-XIINER Key Club: Jr. ACademy Science: EXCC. Drill Tvilllll PPliCC1ll BMS' FHA.. Spanish tSee.t, Youth Wants In Know Clubs: jr. Bed State JERALDINE CLAAIRE TRIJDEAU arose: Earpon and lllnr' Rf-p.g Alt. HR. Rep.: Hon. Tri-Hi4Y, F.B.L.A. Clubs: Gym Co-Capt.. Color Capt.: Jr. Hume- ' "mum "C'm'i" , elf 1 ,Y : 1 , , j Coming Maid: Tarpon Alt.: Hon. M.-Poetry Anthology Y TBRRAlNt1lN1 lillllwolxll SVALIXEI1 ROSENIARY ANN Axtxulll Yganta In Knott' Club: Follies: Pt'34'll'PQj Vvijrvliestrni Dance Clee Club. Spanish, Youth 'Wants to Know. Travel Clubs: Alt. kyflnfllz :'jylla'l"1 PWNHIP' L'w'FA"l' Mum" l"'m'NtSi N'1"'fl0' HB. Rep.: Alt. S. and Blue Rep,g4'Alt. ljelivaiivtlirla'Stateg ln' ' lm" Alllmll NOAH HIXRRX' QVEAKEH tramural Badminton. Basketball i.llHlll17lUIlS1 N1 Fair-Feronrl Q, , W h - . ' -Q ,A U , . Place' Mu Alpha Theta' Honor Stwielt' A Lmmi Ulilll l:4illuJi"abI5 bdmll Hmm Tmllritll ' ' DORIS' B01-TiNELLl VOFBFI lALfL FlxAlNCl5 XVECNT.-ANN A JJ N. ' ' V 1 ,i 1 9 .l ' ' Q , Q ff - Newman. Science, Library. F.N.A.. Youth Wanta In Know. l:.l-l.A. gl-133:11 Tarpfn Pu ' Muff 'PDQ 'i' Pu" Mfr' Tarpon' tPres.t. Tumbling tSec.l. Tennis. Bowling, Travel. Hi-lite-1. l'vp ' 'T L V I i . v , . Squad, Tri-Hi-Y Clubs: Tarponettes: Follit-5: Alt. HB. Rep.: Tar- B Y. . . , . osxling. blee. Dance. NYWYIIILIII Llubs: Follies: Yay-.ily Xullgy-1,3113 pon Rep.: B. and Blue Rep.: Gym Color. Clage 4i:lpi.1 Yin-ity Yol- Ir Mhi wmrm FV t, X 1, I X i H I 0 l6Yball. Basketball. Baseball Clialnpinnsz Table T:-nnia llonbl--Q ' ' A 'V U ei H 1 "TNT 'I C-mil"'i'um Ai wan-L flilllmwlllng Kuwn Champion: Varsity Badminton. Sluifflwbnartlz l50 Pt. Gym CARLTON WYILLIAH W ERl Award: Gym Night Choreographerz Alt. l"--lican Cirls' State: B"1Wlil1S liilllbg Tarpon Rep.: Alt.: 5. allll Blllf' Rel'-3 All-I Rifle Courtesy' Awardl Treas. Sr. Class '5f"'Wli"foi Alllilim' Officer: Ufil1'I'f'H'11 T1"'l'll!' THEQDQRA BQTTINELLI VQEBEL NATHAN S.-XNIUICL WEXLER Key tllub lCl1.Y.C.l. Feienee. Junior Cl355it-al Lpague' Hvouth Wantf In Know Clubs: Pelivan Boy! State: Hai.--Military Unit: Battalion Staff: Battalion 9-4: Alilitary Alerit Ribbuns3,Sopl1.. Jr. Academic Nledalsg Latin Certificate: Pres, Hu Alpha Theta: IIUIIUI' Soflety DAVID LAFAYETTE YVHIDDEN. JR. l.E.T.S. Club: Mu Alpha Theta: Honor Society E ALEYANDRA WALLACE NANCY CATHARINE WHITE Newman. Jr, Red Cross. F.H.A. 1V.P.l. Feieriu-. library, 'liraye-l. Tri-Hi-Y, Hi-Lites, Youth Wants to Know. Bowling, Tumbling, Tennis Clubs: Pep Squad: Tarponettes: H.R. Rep.: Gym Capt.: Varsity Volleyball. Basketball, Softball Champions: Varsity Shuf- fleboartl Champion: Badminton. 2nd Place: Table Tennis Doubles Cliampionsg 150 Pt. Gym Award: Pelivan Girls' State: Poetry Anthology, Sr. Homecoming Maid CATHERIN , t. 5... ff - wwe as we Barbara Wells Carlton Wert Nathan We-xler llaxitl Wliitltl-'11 Naiivv White ,, I S. i it Lanna Whitely Stephen Wliitty Ronald Wilkinson Georgia Williams Ronald Williams . se Q . . , " . if ., : A . .img 4 r i I 2 U 2 Joseph Willis James Witherspoon .Iiihn Wollney Philip Wright JH Elfla Young LANNA JEAN WHITELY STEPHEN KINIBRO WHITTY. IR. Spanish, Visual Aids Cluhs: 5. and Blue Rep., Pr. Red Cross Rep. RONALD SMITH WILKINSON Delta Hi-Y tPres.J, ,I.E.T.S. Clubs: Footliall, Track, Wrestling Teams: "Youth of the Year" GEORGIA ANN WILLIAMS JOHN LOWELL WOLLNEY Delta Hi-Y, Youth Wants to Know Clubs: Pelican Boys' State Pres. Student Council: Pres. Jr. Class: Basketball, Track Letter man: Honor Society PHILIP N'IORROW WRIGHT Science, Dramalics Clulm. Stage Mgr.: State Rally Play I0 ELDA LOUISE YOUNG F.H.A., F.T.A. Clubs: Varsity Volleyball, Baseball: Varsity Bas kethall Champions: S. and Blue Rep. Visual Aids tTreas,t, Y-Teens tPres.t, Latin Clubs: Alt. HR. Rep.: Mu Alpha Theta: Honor Soi.-iety RONALD AUSTIN WILLIAMS Archery Club, Chess Clubs: Tarpon Rep., Alt.: Red Cross Alt. S. and Blue Alt.: Ex. Off. First Military Unit: Rifle Grenadiers Drill Team Letter. Trophy: Military Merit Award JOSEPH FRANK WILLIS. IR. JAMES WITHERSPOON p, E, "V . "" ' ' . ' 7 ' t fa i 1 , Nlaraiv Nlnritix, llonor .Sofiwlt Will l02 a V WILLIAM ANTHONY YRLE LINDA FAYE ZANDER ' Spanish. Dramatic Clubs: Red Cross Rep. IVIICIIAIEI. DAVID ZELDEN Youth Wants to Know tPres.t, Latin Clulis: Alt. II.R. Rep.: Com Rifli- Gr'-nadicrs: Battalion Exe-tx Off.: Outstanding Soph.: Ir. Cadetg Courtesy Awartl: latin Recog Ci-rtif.: Honor Society 1 Pres, t 19 Sefzfzfors 59 iniii Nile l.in1ln Zantlvr hlielinel feldvn s JI -ur Af! 3 ,uw iw . 'ff ' ., -4 4 40, f Mary Zengel James Boudreaux Edward Garland Harvey Huxen Maurice Jauchler William Ouellette MARY CATHERINE ZENGEL Bowling, Spanish, Jr. Classical League. Forensic League lTreas.I, Youth Wants to Know 1V.P.I Clubsg H.R. Rep.: Silver COFCapt.g Jr. U.N. Delegateg Varsity Debate Team: Pel. Girls' State: Mu Alpha Theta: Honor Society LAURA VIRGINIA ANDRADE DAVID ROBERT BABER WILLIAM AUSTIN BALDWIN JERRY JOHN BAXTER MARY ANNE BEGNAUD RONALD IRA BERNOS SHIRLEY MAE BETZ GERALD PHILIP BOUDREAUX LAMAR PETER BOURGEOIS RUDOLPH PHILIP BROWN MICHAEL GERALD BURNS RONALD WILLIAM CARBO CHARLES DELU DAVID ELISABETH ANN DELATTE LYN DELL GOUAUX DEPP CURRY JOSEPH DUCOTE JANE DUNN ROLAND JOSEPH DUPUY. JR. JOLIE ANN EDDY RENE MATTHEW ESQUERRE ELEANOR MINOR EUSTIS SUSAN EMMA EVES LIONEL ANTHONY FAURIES BETTY LOU FLEMING Nanzes Of June 1959 Crarfunles FLOYD JAMES BOUDREAUX Latin. Newman lV.P.I. Youth Wants tO Know EDWARD WILLIAM GARLAND HARVEY WILLIAM HLTXEN MAURICE CONNOR JAUCHLER WILLIAM PIERRE OLELLETTE No! Pictured Clubs ALIDA DORIS GENNUSA SELBY JAY GILLIS JOHN EWELL GOEBEL. JR. ROBERT SAMUEL HEASLIP CHARLES ANTHONY IMBORNONE DAVID CHARLES JACOBS NATHAN A. JOSEL. JR. MARIE EUGENIE JUMONVILLE EDWARD ANDRE LAROUSSINI. JR. STELLA MAE LAURENT SYLVAN JOSEPH LENIOINE EDWARD PHILLIPS LOBMAN CLYDE EDWARD LOWERY ROBERT JOSEPH MCCALL JOHN ENIMETT XIQCARTHY BILLY WAYNE AICGAHA PATRICIA JEAN MCGITTIGAN ROBERT ARTHLR NICNIAHON ROSE M. MADSON GALE HENRY MANNING. JR. EDWARD CHRISTIAN MARTENS. JR. WILLIAM THEODORE MASSARINI. JR. JIMMIE I. MITCHELL CATHERINE MOLYNEAUX ROBERT JOSEPH MONTZ DAVID DONALD NIOONEY CHARLES JOHN MORAZAN JAN JOSE OLAVE WILLIAM MATTHEW PLUNK,ETT GEORGE KING PRATT IV EDWARD JOSEPH SCHAEFER IRVIN SMITH. JR. KENNETH WAYNE SMITH JAMES LOI'IS STERN RONALD JOHN STEWART CLARENCE ANTHONY TRAHANT WILLIAM CLIFFORD TREADWAY FRANK ANTHONY WALLS WILBERT CLARK VEDROS JACK MARINIIS VERWOERDT RONALD CLEMENT VILLARS WILLIAM JAMES WELSH CHARLES WOOD WENDELL CAROLYN WILENZICK CHARLES HEWICS WILLIAMS WILLIAM FLOYD WOOTAN. JR. IO3 Kangaroo Court Sinister Seniors Nslay" lllliullrlli sophomores . . . 0Cl1illQl' 2--f A- .,,, ww .V. fl, v il" I if Qaf 'WWWQ ,Rl f QQ ' 4FiSh aml lleaniie Wlwliii--V-witli Halloween Win-hes angl Wiznrrls. to V hoot. As Hamlet rliil NUT say. "Maul Poor Fish. we knew theinlm I HX The Great Hall of Justice With dignity, dispatch, anil danger-in-the-offing, Court convenes. , ,,,, , ' HV V ' Wffrffe ' ' 21':f3ff 2, ! ,, . ff,-1 + r V 2 z V I H W V , 1. ,, V , ,g e V- e V , V " V , , W, :"2'f.1i'VZ ' ' 'V W " -Weil 52,5 ' ,f we " 'f,2.,..: :.,,,,v.V.g V' M," " , 1 V gc' .f My ff Vzlff9Z'fy 2 ffgWf' 1fi5f 'Vw ' V 7, ' 'VV e fy- ' 1. ff V ' 5 -- A , V ff 1- ,,,,,,2:fi0 ' WW fy QQ 5' ,f .ff Mggf. g,.,iff'f-.. Z I , f?f"'f'f- .,.. ', , . , 1' V ,V DVWMIXA I WV V J A ,V , I. , L ..., 1 ,ii , , A A fy: A, . . V , V, -. , .. " if ' , 4 'Q ,flkfik H 5. 'L - V f , -,'M'f V5 wi: ' V ' - V ' T ' ' P-1112.-' e rf if 7 QV 22, , W tl ef V ,, A, , ' ' 'L 3, -V 'Q ,iw Vim? f 2' ff" fj - -V VVVf . X ' we 4 .. . 5,3 ' , A 9 ' 42' 4 M ' 'f f 'fiV?i4Kf-iV. f '77 wc" 4-'fr , V 'z f, ., , Mya' W X-Uzffg ,f ,V 4 ?, 1 .4 M2 , - p , A V. We ,pa V ', e , V V A, , 74 , , A , f 2 . A ty 4 ii, H X J . ay' f V jj , ig Q -L , ' "ff Vf- f.:V, I .. -f me sip , V - if-A V . I ..... . ., 3 ' 4 WM 2. my fl ,ff -fz'f41'V.f4 +f'f ' f '- I , Y , 'A :A -- Q ' K - e .V X ' f 'V -f 2. 'V 'IK 3 ,QW as ,new X x ' V-ff .zen- ff N ,X was ,, , 'W No. I Watchful Wizard, the 6'Terror oi the Tribe!" Sophoniores quiver and quail before him. 1The nlcl Meaniell ,L f ,,,, f f l'f ,xv ,ff ff fgfl fig ? av Q 4 V,5.,Q'Z.,..,. . V sf gmwim Z 'M N limi' In ivlrlx. ,,,. I4'kl0l1'1', uint A Tiine to Hiiwl! Winsome! ?l Witches and Watchful Wizards. in opening Chorus, prepare to do their worst. V, fn W if ' 2 fm .img V . . ' 1 ff ,V " ' X V' 221-" f?2f11?35",f5ff Q 1 J 'Aw " ff if ,fi 'ff -' 5 4255 'ff ' , ,,, 7 Q, 3 , , .. ,f TVQ'f V, - 1- .. f 4 ref if V1 f ' ff li iis' "9 " 4 2 1 36l"ZI.i'E'ff5il f'WfVfV2 Zz' W f .V.. , I Z A 115' , , , , K f 3 SQ ' S 5 ff - 1 , 3 A -1 E4 A Q, R W xi V 1 5 l .,-:4 .- "il, 1 3 T7 is , V V Witches' Brew il iw-ilvriile. "All S1'lIlllUlH01'QS are Lowly Fish and must he humhlecl. humiliated. and horrifiedlu Front and Center! Note the deck cleared for ac- tion. I X I ,fr A Z ' 14 2 ,, A5 in 5 '34 'Stand hack! Sit down! Every lowly Fish is guilty until found innocent. and we doubt if you will he so foundlv warn tho Dignified Honor Guard. fN.B.- they are the HHave-rifle- will-dance" henchmen of the witches anrl wizards. Hmphll The Verdict! Welll vhargc you Fish. first: pronounce you guilty! incarcrrato you land your Bc-anicslg then w6'll try the whole school of you if we have time! f'Shades of Lowis and Alimalll Dignified Honor Guard df-monslrating in dignified dancfl their ghoulish glee. H 0 r r i f i Q d Sophomoros shriek in terror! ' - Some- of tho scared, shrieking Soplloniorf-sa showing super VU skill as six Sharp Shooters stand stolidly-staring stonily. Wx fl Ei Z. hi V .- ,.. , If 1 . ' , 4 , ,,,,,m x , ,, H Rf f , .V VV i - ', I I if Hifi? " 'iff Til f N , ii : f if 7 QZCZW' ' ' ' ' f' V, f -:- ff , Q , 4? ,r 4, 'ff ,,', 'V :Mimi A V . ' f 3 . , "1" 4 Q N45 W WW 45 fr ' ,a W . . ' T MTI' - A V f2,,1 A, Vg' i i i fi f , f ,af -H ' . . . And who wouliln t 5 gj 'w M Iliff with witches and wiz- V Q, lf., -1' arch warily watching the -gif, +f fr 1 w. 'V ,E V, V H V' ' -P" i f wg. A., I .4 mctims. , 1 . :ki 3 M, - an ' Vf ,, .1 I 4 fri- in . -mf, 5 V V -IW? - ' C: . I z V -5 3 " Zig I I, ,. 5211: L,-,F ,, 71, Y vfwh fv 4 fy ' ., , 2,2-, 1 -V ' 525' A . Seniors, Seniors, 4 Qu-n V Q. fix flff ,.,, " ' " 'q' "l uf My f af f cf .ful 4 Fa 22245 Q22 7 2 wsgg-1. Evefywheref ,X f .gif-:-, '2:::w:1:f,:. .', K. Mwx N VW 'W 1 ,uf ' WV, ,f V f -f.: ,ff H 'AMWV ffrwfgaf 4 ,ri mf , fvmzwii 11 , H175 Ylaff fn' 4 ' up 'C,, W ,gi 2 QW ,f 5 , A , WM 'mfg ?Q'ffZf,, fff 2' WMQ6. ,, fs f-w,g4,44,Q f ,, ff Q Q I uw X ,M ,QL , wwf , 4 ill, ,V f ,, PY, V521 7-'ff ff w ' f ,Eff 1 ' ,A f 1 1 MW W 4,,gg4,,,, f, Hf, 3, 'WL " ff M A fff4w,,,,,,, H . 2,14 ,-1Wwf..4f4f-w.,. H NN AMW-" , , ,, -z., Aww ,nm N... wi , 7 f yf,?ZeM1:.' -- 'Www' 'W , .1 . if l ' E 'Gm ,,,, A my Q fri J , ff I 'X4SQxiJA5 k:Y K: . i. if 2 1. yr ,WA , gif ,f 1 f ,fix 5. , , f ,A- More Seniors Ez'erx' z vhere ' K '- :H '-ug Q 5 2' 4 Qi, H --:g m 1 F ? 'avr If A if O R, . f , fly' 'AP' -, 'EMM - 'H P K P U QW - ' -- . 1 f ,:-Vg 1' ' R ' U 1 .' " " 1,1141 ' , j, Q, VJ ' ' , V . , ' f' A f - '- ' J " , W 5 - JA M ., 14g:' f ffj A' ' '31-g., Af..-,,, M, -,.v I I --I-L - - ., A ,' g. ...Va ---W-Vw' ' fi" v -A-M ' F - - ' -, - 1- ,. - -F ' I ' . ' , a" 44'l7"' - ..'f ' , ' . ,V 1 ' --H . ,,. - ' J V 1 rj: ' ' V V' V-' -VV ' - , ,. , ,. ' -ef -' ' -L f ' ,,.f4'f' " -A ' ,fi 1 ,V .5 WEE, - - r N ' ,W-"' 1' - -. . 'f -- v--'- ' - ' f ,-A .V ' 1 - .V ' , 'fi' . 71" 41" ,-ni' -53" V ' , - ' 0,-1" .---' , ,, f' f 1,--f I ..' ' - , V -,iff .. ,,-: . . -'V'2Eb-F' " .,Vb:2"? .-:af -" - .- 3-ggi, . 1-V lg -de", ' -1 4 V wg, gfgu - J -- I -.X,,,:,f4:,.v rig-fp I ,, .V , -Q s gigtff- -Y -,,,,--if-'-' -- f f- ,.,..:4:V--1r., lfff'Hk'2'7Y A , 'A , ,. 1 - N A , ,I , gh. ' ' V ,1.,5.M:f-.':1- , 1 - " '. -Qgs1,'rf5?F'f?i2uf:f L' ' Q "7 1 r 4' . 'f ' ff.-1' 'J . , V . Q 0 , 0 9 u . I 0 X xp A k , I 'ki' V' .Iii :H ' I f- .V p.1f.N ' V . ,J 5Fil"1'f . ,. i, My 35' V- J ..V J -.' nf f 5' 34:59 M. 41 I N H, V 5 fe y l .L ' . 'rf A l r ' . qw L 3' lf r' ,X A rn :T ' , f '7 .9 A 17' A ..-bk ' ' ,.. .. . - . ., . .4 , I, ..J-.1-1...-.-...N-.,-.-.-,..-.1 M- x 3 4 A ' , u A s 4 1 4 4 V 'fi ,pf Q j ' x . x A ,H 5 s E r A , QE? 4 ' .3 'Y P 'a H 1 'R Q Q I Q . . , s, X X 4-1.4 ' N. rl N , fs- 2-:. , '- fx 112 if fi 'if'f'f "S ,f fm! figf ,, ,V if fff ,fff ,, f f W ,I , , V , fi, , " W , -Wi' . t V, I .iMX5..,.?,,QN.,.2 Q wzlfcj P f, ' 2 'I 515: 3,5 Q jf Q Q? f' li. Q 'l V - '-52:7 3 :..... Q3-wwf N iw- x 5 W . V x Xgg x kixksi Xigwwxxi xSXs3, M M. QS, my ,fs Sw . X :XQYQ N E. X S. A Q Q fi xx px yitx . H X X Q A f 7, , tuflent louncil Installlatilonl Ceremonies ' Q QQ K H 11 ' 5 f V .f A f bf, y isis 17 if 74 ,fff Q'- ., Q, ,, 1 A: J Ax WMI' 1 lfff ' 12" , .6 .ai 2 Gif ffl W V ,. 4, , WV f' 3 , J 4! f - ,f 1" , , Z .f , 4 , 4 5- T, A V . , . , QQ ' f, - MMM f 7 ' A' f4g,,fff T .1 ' 245.554 At formal installation Qcrmmwluics lmclrl slwrlly alter lllo opening of sf:lnml, the Honrvralwle Halo Boggs. Louisiana Congress- man. 3flll1ll'llSlE'l'6'fl the oaths of uffire ln the flnly 1'lr'f'lc'fl Slllfltllll C+'vnnr'il Offiff-1's anrl the llmne llnmn Rvpresentatives. ska, M, ,, , ff w.,,ffM ,MM ,,.,, f,f,m,, 4 n ff! wf Q 47 f I X 6 f f K X if , V 1 , 4 W ,ff Z f , , , Z , fy 72 Z ,f "4Q,., 11 Q? x ' I , v f f - . ff f 1 641794 W, I , f 4 - 1 ua 1 fm? ll ' -C ,X 5 s g ,, X. 2, 1 -2 ,..- z, ff I ' 1'-?E5'1E2L 'f ,,,, ,M , , ' Vx ' ,xg-,',:f-Z., .Y ,, f A , f-f,.Hq?,fQ,, 'L .IW f f Q ML me 'Zu W . 1 ,,.. ,.,., . f W f ' 4 , 2+ M 1 ff! " XZ 4 141 f 'ff 4 W fy w ' 1 4 f ff Z 1 Q! ,,.. has Q riff ,, 3 3.4: f 1 7 1 2 W fi Z' 321 ii "' af Dix -fx, M-QI, fa WW www V " V ,f W b ' ,W A ' 4 fkf, :nw 'Q I 7 ft if 3 5 I ? -4.119 fy I -4- f E 9 9 Xi M R X az 9 W, , , W Q X Q 1, 4 ,gf , V 5: -., -. Q 9'4" 'if G7 Q ? 5 ffrf f Y' ff -.', , 'Y 1 'I ff, 'F WJQSZ W? ,yn fm W Annual OIIEHIHUOD CXCTCISCS, under the supervlslon of Mr. Kuss, Vlce-Prmclpal, held to welcome the new Sophomores. M?'Qjg,c.1f4,,, V ' ,V W.. ' RS. H Y -1: WF. -. For outstanding sc-rvics. Fortier's Mr. TuCk6'r of tllr' R1-fl Crogg give 1 ff fx ,, 2, , ag 4 ,' jf ww , , 1 7 W, jf? ff - 3 ' 5 Jlmifvr Rml Crfxis-sponsored by Hr. Crumwxalcl trightl-was prnssentml a Red Crfvfs Bannerettc-. Here S the hannvr to PatriCia MaCNamara. 1'1'v'Si4lv11t of Ihr' Ifortier 1QhC11'Ilf'1'. Riglllf-fM1's. ghlgwlina Bailey, 0119 uf Iln' N4-U-1-111 1-ldvrly ladies our Junior Ii:-4I fzrnxx lltlr "a4l+1l,1wI," .: ,Q 'L awai Imivl Vlwrx I'lllI4Il Xliixllllllll. mul Hum l'm'l11- xvlm serv-fl :lx Jlllllfll' fvruy 1.111111-Q Klux pus! SUlHlHt'I', whvn, for 1119 fil-5 . . 4 ru lmll-fx H1 lin' lwfl bmw 1-rgznumwl an ,lllmw-I' lixxlxnul lxuglum. v. ,. II6 I Inuv. thv Freedoms . tx PM FOIUICIUTIOH For the fifth eonsecutive year Fortier won the Freedoms Founda- tion Award. the highest award pre- sented hy tht- Valley Forge founda- tion. The winning l953 project was suli- lnitted hy Miss C1llJI'HI'0.S Economies Students. Piutured here are llliss liupruro und swine of her pupils in Vive Presitlent Nixorfs offiee where the Rev. Harris. Chaplain of the US. Senate. and llr. Wells. President of the Freedoms Foundation. presented the George XYL15lll1lgl0I1 Medal to Fortier. W R ,ix A x ks 1-'N 1 ix X .te xx - -xx L 1 is A g .Qs J -10 19'9 D is it e Elm 5 Q t is rr ' 'Nm XS? MQ. S F F N 9? wx ' , . . . . N K llhe lllnf? .entry is. lwelievf' lt or f ' vt. ulrently in. it st - if Although this project has lmtn X S fn . X is N' ulunittml. the oiitt-Univ will not he s ki Q learned until lulvr. .Xrt work for X1 ' this iurtivulau' enln' was done lnv in N Qwe., s--"" . I . ' . ' X Nliss lhluos students. twlo oflwhonl 'tw M-llui Nwrll und iteplivn Ft F X f'tfrti1aiii. in the pivlurt' to tht- luft X-Qzfiifi Y 'SQA M . 1 F X si rr' 6 X .f rs. . . XX lnnt-. PlllllllnlllnllklllLlllVIlCt'. un-l vn L 3 X t tlliixiriwe are iw-ltlmwl tu curry out . N. ss it Il'I-lllllillg pi'--pi--vt. '.,,:kYQ,J-F MRnQmmmmW.Qsfs1s..m,y Lok pl J. .e-.-igtgsg., X F ,av Q - K t f . ' Qs.. -. . et .AX xx X - . Q: Q s wks XX The Xyswsssm.s-se. ., . X. .iss Xi is QNX -sg f . ASS K f. K - s II7 fi 1 ft , z,.N. 5 ..,,. V Vg I Q ei ? . Ki., KJ f , of , Y. Y h . gat . . . fi X K QQ? M' Q , l . t 2 mt , 5 - ' I ,X-z X. Q i :sew 4 Q we xwwwww .Mtnw ,, .W ,.t..,s' f,.,':f,gj,g,i52. ' r u -"' QNX A K YK? X tg , 'Ex Nl ' s X P, Valley F orge Again Urivf- again 11 grunp nl lrtvrtiwitvs, L1CC0lHpElI1lf?1l lmy Missa-Q frfapranu and Kelly. went tu Valley l7fvrgQ. PPIIITSBI' vania. to accept our Fr:-cflmns Founda- tion gXwar4'l'--tltv ltigiltvst awarwl tlic Ccorgc- Wasltington Mvtlal. 5 IQ, X 3 .' ff 7'?7h3a2-' ., ' f f 4 'Z K ff, lp , np, I' rd 2 Q. '-M gtg, - I.. V ' - , . V- 't "-- ' Q f, K' W V J ' Qmm K ,, . ., gf .jk .4 Se 'g' X x f 4, 'iw ' ff' Touring In utltlition tu tlre Yallvy Forge Pilgritnuge the stutlf-nts tonrvfl Pltil- arlvlplriu. WlL1Slllll,fll0D. D. C.. and New York City. While in New York thc group were thrilled to visit tht' Unittwl Nations and tlrc Statue of Liberty . . . ncror to bc forgotten incitlvnts. PREPARATION f- ' f 7 f 4 ,f 4 g ff V ,ff"' 1 ELATION f f ,f ,aff f0A, f y' QQ f W f , , f ' 4 Z 1 Z ,ff CONCENTRATION MOTIVATION gp ,X , g f 5 f, E RELAYATIOIN ILDULAIION Illf1,I'I'X'l'lHN M fwk- APPLICA I ION vw., CIRLUL XT1ONl Ns. XX LION ILX l IUN ,, aff, , 3 V f 5 'lv One of the true highlights of the Val- ley Forge Pilgrimage - was the visit to one of the actual landmarks where Wawhinvton a establiehed head quarter-: gs? aww? fi'- 1 'Y ' HEAWWW? wily-ill?-E why f 4-. W1 W'--v. Wx X f f gy f 5? ' M'g'N'-?QI:QQ5f:,,. l,,,Qr:'QQ,,,-,, , ye, .-awww ' i, ' , , , ,X ,I W, 'f,,w, VL ,ZZ If f N: I , , - - A, N 1. Q? fy, ' f Hy! fg 55 W' ir --:-1-5:-,gk ,ze .Q Lwpr . V 2 ' ,, 4,,4fg4',fj,,y, ,,nz,yZ,c 1 - - V ,Z 'xi-f ., W Jef Z, ' ,gf 'VX " K, 'l r .-f,j,, , L--fy. - f I - ' ' f 'C 1 I I G f - ,ff ' ' Q f . 1 ,, I, ,. ,,,.. ,, f ,A fin' : .f 1 X IW -S' if , . V f A, -fa ,, , Q V ' if , -V , 1- f' z,- ' ' .. 1 ,Af 1 4.-.3 4 :LZ " , f I f 1 .... - A X, ," -y y, ,, - fzhff? - "LJ 'J'-1 - V - ' - fi " -1- V Wekff' -, ffw ' 1 .W M an . my ' gk. I. f f 'rm 1 X a xx -, , elf ,,.,,.1W,,g-J.Q ,,35: 5 y I -. .- 1 . ,. . :gg 'j f d 1 ,ana GD A 1 j ' fww . 4 pg .- k::Q2:6 L fi S' , ., U ,SAL K ay.: 31 - ff asf 7 , V . ' - f ' " A ,. . .- . ,. .-ww 4 n i e , M me-2 JH'-' ! 5 E rbr, .,....: , X ,L .r,r Q 3? - 'fW me 3 ix. nr X-..MmQlw. X 4-J und We Get nrt :mn tltfm Xltw New-I Xlileliell aml Hr. Hr-n ttffltn til tln lllttlk-lll'1lNllIlI'. ,, it g 45 4 if ,, ye i V,,, ,,.i r, i "f:f i fr, ie ,V r 1 ax V A7 X jx fi gi 4,5 gtxkq if we xii ' Z , -iff", f' g f" , 1 gxttgx , 2 f M52 it f , 3 l if Hlfliil ge W Q , 'yi af 1" gif -V f Q4 , 11 ,,e24 4 Q , V, , fi V " ... 9 . ,. y a , , iw i ,. S , . Qilitftf? fifiwam in k.-.mx f ' We Give . . . One of the three Tliankigiving elieekf given to worthy charities this session is being: presented by John Wollney-in lmelialf of Fortierites -to the Mother Su- perior of "The Little Sisters of the Poorf, Similar elieeks were given the Jewiali Welfare Fund and the Protestant Hume for Babies A , .. V tim Nm 1 ,I x 5 kg. 9 x TQ " K 6' 'F 9 Q .. qs S X .m+ M V N Q E UQ, Y if K-. if If fly Mn 5 if X '. ,fly , ew ff i f fogf CGHQT Unrlr-r thrd flirvction of Pruf. Srnith, '-lllvlvlllg in hix Art C185-112 I1f'SigTlPd. f'UIlNll'll!'lf'1l, and paintwl thf: stainvd glass window 1-ffwcts usrd so Color- fully in Him Truetyl appealing Chriitmaetide play. A him? , 5 Ry, wwf' A "" Q INN, ,Z , . , 'L . 'sf 1 Y 1 1, V ? W' Q M ' .NW Qu ww., E X ,.,. .,.,,V:. ..,.,,,.,,. ,. E 3 .- f 'WW g 'M 3 5 - U ' ,1 AQ f 5.1 ' f K 2 V, 5:73 In . 3 . X Qgx A, 1 , g x z , 1 mx EW' X 1 'Q X gy 1 mfg WN ., 0 , 1 5 3 Qi EFT g M . XWSMX E 614 14, ft, my . ,M , 41 w x Z 615' ,7Q tm it , ,,,,, A., 1 Qi, f, Cup on ,,A, X V202 2 9:9 C I 2. QQ f f 0 . A,,,,,,,4,.,.,,,..,, . , ,L 7 Ifflg: ,Q . . l , 3 .3-.A ,il Ev gl Van , .. . 1 -V . 5 Q QF 6 X M" sv 30,000 Coupons! Yes! 30.000 fmilwixf ifroxn various products? lnmiglit in hy Furtierites guaranteed this iillI'iNlllI35 party fur Ihr: Firwt anml Svvmlil grail:-rs nf then Thmnas Jvffriwxli Elmm-nlal'y Srlmul. The POLI- pons were trawl'-tl lui' toyw. Nliw Row fiap1'urw, who annually un- 4ll'l'i11li1'F thi- II1'l'f'lllY'L1ll task. is to he vm1g1'ati1luIrwl fur tht- mntinued suc- cess of this unusual pivgram. This sessiun thi- sig-niors led the list of cuntrihuturq with 12,156 coupons, lhuugh fur u timv tht- Sopllonlrrrcs see-inerl sung uf winning. All students, limvewiy enjoywl witnessing Santa's vis- it, and the picturr-s wen here Certainly attest to thru fact that nur invited Tots enjoyed their party. z f ff f 7543 22 Lim ,, '-ff? , -.I f' vial' c-rvwhcrr job' for pirk zmfl Imp mul TUXSY Even thc- Key Club and Student Holpvrs In 1:11:11 xulh mln ht ..,.A, V-., wg? f-I .- www,- ,xa -.1 , Q' . 3,5 Z2 'fi ,?:.f?:'1-7f" 61353: 2. , S5 1: F .V X Q X x - kiss ' Q l . 9 if X ix ef' X ' p KN nm -Ns w X Q gg QQ:-i X 'E ' X W- k 'ix 'RX 5. K X 1 L K C 3 ,T S , Q . sf X S S if S X N R X A .1-an X uw 1 17 ,. 1 ' I. ,,Q5Vf1,x1a31sr11,,:.l!r.VAS E.1 A1h4 ix 2 ga Is L1QQQi,Qf ' aww?" 1 , 1 W rw, . 'S vzviavfg 'k"' " f ' - g gf? 5 ' i E '-55.51" if , E 1 M Av 2 , 11 1121 ' 1 111 1 4 2 1 1 W' X SV 2 I 4 H 2 E gh ,Q 3 3,9 fy -1 . 1 , . -1. V1 A g 2, V, 'tllQZig!'ff W 2 -. M . 'Ny 2' 'K Qs N ' wx x, N, 1 , ' -1 , Qwxnii ff' s M 1 QQM, . 41 ' ' sa ,V-MVAQP , 1 f I 3 ' 1. h www, ,aff wwe WW!" 9 4 Zi Yi 'W ww 'UQ AL? WWW ,ff MQW ' ' w 3 55 . . . X F ucu Hy Guests Chil1h1-11 Lllltl small f1'i11111ls Of FOl'Iil'l' Favully l11r'lNlJPI'S wvrv lhv special guvsts of Slllllll Lilillli, and CIljO5Cd cv- 1'1'v 1111-11111111 of their gms' The- Twilw might IIIIY1' 1111011 11111 y111111g 111 u11clersta11d. hut thvy suisl 11111 C1 word. The ulhers. ll0WFVPl', 1113110 up for lhw S111-11011. Next year lhc 'l'11i11N 111411 lw Ilt'1.H'll f1'11111 Honor Society Sixty-thrcf' new 1116-111lJt'rs were inductcfl into the Forth-r WT, Chapter of tho National Honnr Society this yvur. f if , ,f Z Roverentl F. J. Doyle. llvan 'AW of Loyola Ilniwrsity, ml- flrvswcl tht- Stunlvut Ilmly. and thvn sworr- in thtt uflw offiw1'Q. Following this. in an im- pn-ssivc Cflllllllwllglll Ccrmnony t'0mluCtQd hy Him Klcglmnf- uutl Fathv-1' Doylo. the nv-ss' lm-lnht,-rs sw-nl intluctwl into X il 4 f 7 e- J tlw I'lUIl1il' For-ivty. Wa S ,i -' 1 i ,uw "-if .. , Q" A 3'0" I 15125-3451 '21, , K, ' 1' X W t , ,J ,. 3 , ,XA ,,:g y-4, ,Msg in - x , - 46- lt 5 - ' -- i V. A ,Q af. it " ' 5, ,Z , ,Q-E53 K in . V - V I , li 1.1. egg ' ' f . ,.. -" sf ? . N4 Q, 'f ' r ,V -vi- P - , 4 if ig oz' , :I - ' A ' go :fi-:gym--,2.f,'2:,,s.,.. ,Wg 5-,fy fs Q, - Y X' "' fb gig et ' Y. 1 -am: ' I . f ' ,, ,.,1.v. f ' f Qslg XSSQQEEQS . -. If . A A Wx-, , . , ,E-gQ-tlgm,.5-5.2.1 A 1. 4 4- .. L ,tgp . V t Q 14 'W 'wqgw f l fi " 4' - ' Miz, I 1 f 'gan ?'Z , ,, 2' ,U 4 L ' 0 f 'Ag 5, 1 ' -' A L , tj A E ,. 4 , 5 1 t g , I , 4 Z 55 at 4, if Z3 yr Q wt ,,,A gl ,, -4- X ,F s,. 4. 'I Aff? i .- J4' il Qymkw Wmfwv Q . M. f Z , ff 'f f ,fy ff, ff,,1f,! fn ff wg wwf .- - 'XX . , . .. xA,, xx X . X Q . . N FY. :N Qx,N 1 v?ifS5gQg:.5 . Q1 XM f f f W, .,f,.f, Af W.. ff., :ZZ 2 M77 7 My wa 5 .. .zr 2. - QQ, 3. Q ' 42 R f 1 V Z Sidi! . 94, 5, l fgf"gft4f , ga. , A ,, 53514 4 AMS T , ,- f- 2:2511 ' f FX-,, -- 1""'.i wwxfihsfw' 112 f ' V Qiwfw k Y .gf N- ,q54,.'W,g,f.55f, Q my Z 1 " 5 Z7 , ,.,,Wm.,- Hz: ' 5 ,E W 5 . 5, n V it r W , ,.,,... M, ,,,,,, . ,.,,.,,,... Z Z f 7 Z f 4 V4 Z' I .,,, my MM' 7 ZW ff? P.. M 4. 4, p,gW,2, aj f WQWN 4' 99, iv? 2 , 5 X 5 4' 4 X .X Q-X f , y-M YK K was 'lf Xxx 1 iw? 53 Qi WN ,f ,W . , I MW ew? I , f . aff.. Lg iii' TN ,W A 7, . ' ig J skis M Yrs ,,... y, , A wx 'f" K X 5. , .Q 1 2,,.,lr NV 'M .N . Q M ,, NV ,.- aamsfhw 1 4 1 wwf 4 5 .A ir , grew ry. 1.1 f , .W .YUM M wV.lMi 6 1 Q1 , A i Huff! 'r N We Wim. W History of Chapter Mr. Dexiwvn. unc of the' Facility Ad- visnrs, traccml thc' history nf the Fortis-r Chapter. After a highly interesting talk hc in- troduced the other AdvisorsAliiQses Bittcnbring, Harrison. Kranv, and Mrs. Beier. Below-Miss :Xhna Britlf-nhring van he seen. For several years she has he-on Chairman of the Ffwrtier Honor Society. 459, K Math Societ ln a most ilnpressixe Ccimiimn sewlulr-vii S1'Hl4lI'S. pieturecl luelow, were intlnf-tell intn Mu Alplm The-ta, National Hunorary Ylatlielmilit-s Sm-if,-ty. Nathan Wlcwler :tml Jan l'llIl1'lIl'l', Presiflent anfl SE'CTFlHU'-rlll'FilSllfEI'. reslrevliwly. were iIl1'lLlCl6'Ll in- to uffiCe. Tu "Make" this Sueiety unernhers elmsen must have rnaintainefl an average nf 'J5'I or more in three years of Nlath. antl must. in their general Courses. average not less than Ufjfl. , 'Y' f r WK ,,, f fo 1 :'a,,. ,.,,,, V ., ,K Y- A . V M iiii M K f re r 5 e V ' - ,1.-" 6 -e"' ' . A- V new r 2 i is re i 1 W'-1 f wr Wo,-ff , X? "' G ' t 1 : E X i Q Q 5 L 5, i t "3-xg . -1 .ig t . ...,., V2 J- 'fl' it Q f?? 1 ,i '?1f . I ' .4 ,iw .N Qty.: QV 5: V if ft' -if-I2 , it ' f ,, .5 If ,frggtwr 2 ggi I 'Wi r.,,...,.N.? t :Ei ., e A 1 x ' ' '-' CW , J! I ' ' 1 X, 'xg A j - ' 15.121, f-3 1 dl'-'.'.. --'- . .' :'3I2E'ii,f'2v.:2 16 g KEY CLUB SPONSORS-Carolyn Boutlreaux, fllargot Mallory. Caro- lyn Faller. Carolyn Neiman. 'l f 5 Www, gym" 1 Durlng the Christmas Mail Rush" Fortier became a os Office and Frank Manning an assistant Post- F .B.L.A. Forty-five members were inducted in Candle- light ceremony into the Fortier Chapter of the F.B.L.A. Fortiefs Choir. under Miss D. Lurieis direc- tion, entertained at the Installation Ceremony. F.B.L.A., as it is Called, briefly, is the Future Business Leaders of America. and the Fortier Chapter is most active. ' 133 Antholog Twvnty-lite Furlivr Slurlentn irightl f-rw-1-mlml in having their literary -su rflorta printf-tl in Ihr: Nutionznl High Svlmol Poetry fliilliolugy. ln Ways lrmgru wvll l'ep1'ew'l1to'1l. :mil thig yearly l'U'lll Fortis-r hue al' ghly I'VNVLlI'1ll'll. Vim WW ,dm 6277? .MZ ' f Ze lk ff' 44 -1 f , X ,gf ,qw Forth-r was rf-presented at the LSU. Latin Convention by KI. Janvier, S. lohnxon. J. Woetersflorf fseatedl, anfl Arial long and Kiel Watsky fstancling J. Br-low fleftt DE. students who won trophies in the State contest-Cay Swanton, Darlene Parke, Dale Cor- coran. and L-QQ Favre. Right f-Jeanne Cohen, Virginia Sim- rnone, and Kay Whiteman, Fortierites who will attend the Senior Cirl Scout National Rounrl-Up in Colorado this summer. They were selectevl upon merit, ekill, anrl their fine scout at- titurle. ni - us-fm-mmqmn iZV?M fffw V iff AQYV , , vfjzf ' 174 ,., Q -YW fl 1,7 M ,f-. ,,,,2f H .Q WA wiwwy , ,frfw f if f Q! fy Q I , 1 Q fff X 7 f 2, 1 W 1 Fortxerxtes who attended then Xunual Pehcan Ntate Crwnxeution. Fortler wmnerb IU the Nauonal Eway Anthology Contest. f 'f f f . W ,.,,A, f .. B' 'af ,, ,xref ,,', 1, ' 'W I ', iv my 77 wff N, A.. , - ,,.,mw,, 4 1 1 A 1 fs -Q- ,aff ,f X QQW' ff 47 , efjv rr X f H X? f f 2 f f f ff ' , ,f nn. Q .. . f ,-,n,,,.,,,.,,. f ,i , K' l ' l 41 "J - ' ,' .' ' f 1. 1 ... f' f i - fi I. ,I l ,.,,W,.,. ., V ll .WW .,. I I .. ,. W.--.. .wi 4 -' ' N MM vm - Kfm' 1 -vp 2, , 7 I , .,,,yg5j"vf-Vg, ft5gj,g?jffH', " Ft' l , . - I i 59,2 N foam i. 1 1 ' N 43.-9' i Q ,945 au X- i f H, - 'ij . 4 Q ' ., 3 V , N iq Y' ' ' A 3 I in ' ' f iq , 5, i' 4' Q ., ' - V. ..,. I. ,QI mx he I ,IM 1 in , x II N ,III III Z I I ,I I ,f II- Y .f -5. IH Q ff", Z ' "' A f "" V V 14 , l ,A ,I Q I I A I IKI3 , aj I, SV I I I IMI ,, - . , X ' A l ,. .. V4,, ff ,f Q ,,,,f" ' fvganuaanui , fi . , If 'YQJX Q' ii 3 wi if Q f if f ' ' Q 'fig f f if il? 3 .mm . III , I 2 ifgfg 5' i I, 'V Ig f ' l 74 ? 2 L. . I I , II gi. 925019041 A I . I , II ,, ., 'iffy X , 'I I , UI, I ., I ., I4 ' ,, K 2 .,.,, ,,,. W V V 3 y Iwi 1, , . , . V 4 i .. 'I V ,f z' , . 1' 1 ff! q,I WZ, W' '7 ff,jfI5' f L, Q a wwf W-f. III.: , I 5 --im. PETE" ' , .. , 4 Q53 'lVlr. Pete. as C-mach Peter . Q Ax if Philip Nlaihles is fondly callml hy Alil, l7urliel'iI0s paSt aml prvselit. was lnimn-eil l't'lQ'Glllly lay the Fac- ully :mil sluclcnls. Tho Mayor. well-known educa- tional :incl athletic' persmiages. rvlalives. mul frii-mls were prcsent at lhe wry spccial program he-ld In luminal' "NIr. ljelfff' still hailed by lwmlliallers as the man uhm was mimic pw-luiuncil the "Rest Fulllmck in alll Dixie!" Hail to "Nlr. Pelelii i 1 X rx 62' 0 W5 Spas is I 5 M ! ' ,!f." HX X :X J' .N "Pete Muillles Day" slwulm-r i4 ulmlv. UCl0W"SCCIlv,'S Shot during lin' l,I'Hgl'3lN. N Sf -5 X X ' X11 k5 X"'P -jx K 11 Nx s x 2 x X X 2 f 31 f mx x X Q .X Aw: " x X x x f X X BN Q , H X X Q x , , . X N i f N wx my A Q gvwx S8331 'W ' Aff- 'ff x x. S I -T gy b K . - gg QQ 1 . wx kv R AS XX S 'Q x XX XX M W, X ,Q X X f X X . X ' ' "' Q.m1m X X vw- W W , ,J 9, x 1 "fX5QwX mx Qim. x lf- . , .- iff at N ff f x f i x TQ -. Xi - .4 1 ' ,. Q 'ST 2 lim ii w""'x. . E ma 3 X S . 'rx XXL SQFK N S Q.. Q M ,. S NQ X Xwf x 'X X X x X Xxxsxx Wx X X X X xx Nga X X X... X.. , A . i My Q: A Mg G1 ,X Q X 1 X12 N -s Q f ' x X- X QM 1 X is F X wx -Q.,-wx - K: xx N - x X X Xxx X , ' 3 'Y VCZICILZIQZBS Come 150 Fortier ' ., .fq ,. -, , ,ff f 1 , W, V f ,. f, h , . , X rw Af Q X5 ff , , f 1 fffy , X fih ffyjy . f, A gff ff , f X f W wiv 'Vw' pf" ff: ,fx 2 fig ,K ,, f I f V ,V X fi vm I , ZQKWC-V Th. Z' vw , qff ,. , , , Q X Wffff 1.4.11 ., A , if 4 ' WWW .!nn.mnzi -.J -,wx W - vs Nw N .W I .. HW, , 4. Bw 'N' x . , If 0 9 Cupidns Messengers Annually Fortierites send Valentines to teach- ers and classmates. Cards are Mmailedf' sorted, and later deliv- ered to the various homerooms. Even singing tele- grams are sent and greatly enjoyed. After all, we are people of deep sentiment, so it seems! in if wi z ZKWM-D ff fv- . ,Mawr ' ' V' ' 1 1 'I V 1' I sf 1 5 1 , ,, I A, '7Qv.,.,5f': " x I M ff i pf ,-Y' ' -1 I N A ' eva ' .-.,,, A -5 N ' ti 1 .fn A R xxx f - ?"fK ,ff ' ' X if ig in 'Q -L M-' W A , 3 if -M in f-- Q:,j in .3 ' 'jx ' Xxx .4 . ,A 1 - 5, X. .5-, ,X , Q , A4 V X Wap. Y ,,. 1 , i A , J. ., - - 9-ff - A 'f ' - ' X E UPL"-,' , ,4M"1n' 7 H ' if ' XV' V ' 'f-' H "' 'f' ff: f A, -f ff- 5 fy .-R' ...., -- .X ,- , - ,f Vi-'L f T' li' f.. , ff X , , '-W1 , L' . , sl 5 K 4, ' 5'1X"""' fffj -Eg-srwa f' ff . , ,-ff,,12 'A , T1 1 A -H' - fk ' - J' 'f "-all - . f ' - , x ,pk i ,ix L , 1 4 W . - 1 A M- 3 .IVA A gm-,' : -' J, w , . - - - f-fi , 1 - x - f - :p .1 , - - -, W L ,Sw " M, f , ' ,X-E T A- ' - ,,r . Q . Vw MN A . ,.,g.,v.,b . , .14 , x. 4 , E V . V 5 . .N . - - 14, 5 X .f - . - .7 I,-VH Q fr' - u - -. -Y --L 1. 3' , J I f - . - v--'-in :npr-1-'I fm -, . ' u - , - -i f - . A :r::-5:5 'ln mail'-1 3 f - 3- -. 1 '- -. -w-.-bw' ,q -ji' - M- 2 ' ..,4mgh,.. ,glfiz fp-gwjy i n e ' Q, , W--,... 1 J' , ,, - -J 1, wigs, 7' ff- 15, , -iff W , , g, X --1 mf. - .gr -' -E 25 gf! ' 3 P- I --. -'--'f. .. , ' X ' PM ,K - W :' , we , - - , ' -h ,-ago-, 'L ,, ' ' -- X f WWW r M5-af-A ,,. g -QSM- - -,,, Q - 5-iq 1 ',,V at-Y 1 M V -. I 4 -I ,pm blu, -A , 3-ig 'f-,, ' k 5 '-:- :wi -- - h - "1 - Y L. - -1 L' A ,V l ' ,Hp , 3- , 4 K iii E L 7 M gif. ,.f g,,. Y 2 f-P :EP - - 'pa ' 1, fb' ' 5 -- - - ' 4 -g i? - , 1 fl L L fi " I , ' sv A Vp, ' mi-fl' P ff " - '-1 'U 'Q f Qpf gm' - '-x'cm-JH 'V 1 -1- . 'fri Q- E - - f --:s-f-'!'- ,-,L ii , - V 42- , , A A. A ' --rw - 5- ,L 9- QA 52 ' H ' 1 f , , -1 :: A ,-- , - V U l yfi. fl,-ER31' xl g- .. , ff '-f V - ,, ,W 1.9 X ' . , -J . ms, Q-,... . . , , .. , 15 ,.x , -.Ah ,. , . .. X - - ' ' fi-- sms: 4 - , 'w I -- "5 ' - - a- ' ' -' -- iff? - -V' ' 'V " . Z "'f --fl" , . -' '--H113 1' 'a 'J V ,-,5v'1'f9' swf" 5 L -' ""'d' " .br ff .M K ,N -.-whfquii ' ' :-1 ' L - -. 1 ' . - .--"'sf:-Q1 is ' . J? 'f A- L PL -- F ' pta' N' ' " ' -ffl-42655 ,H -1- 'f E .9 +L' wt - pf? . " .. . 4'Q?iiS5aEf:vwv 'Q ' H. ' 1-1 ,f,,,, - , - - - -- Q ,. .:- . ,,:. H ,., m---,Kit-9.01-I-L!:,qfk?, . -4 'WW ff :fx . .- . -F .- - M,3,,--- --M u22fs'lk-2-an-:':K4-ww ' . Y fwwfigfqf-'Sf nz' uf- 2- - A ..-nf' f:a'-2-35-muff , - Q21 - ' 3-f f 'fx X i Jw- . ' -r'-if.-, 'baekms-M-Kg , ,,.f f -- , 'sh f 41- L :P-" --3? all-wi?-:ef-."wr ' " . ' ,,5,'?2 .1.:S1F5gi+ 3d-, f'N,ZS:1L'351Fqf5g!?F1 , .. A ' LL' -2 ,W 534- , ---Q -Qgagiqs M5 1- f- -- , v. .2-f:g.1,'f- H' ' iq L--4 K .-nw, L Z:.F",fA . :vu-' -- f 1 12- fa 'X'f'X-fw?-fi?m2-g:- 65235 1-9 , fy. J. --1235-,JL-a' Y Q 1 1 f.gi':"g,g,v4f31-, ' f, -1 ,111 ' ' 1- , " 5-1 7 ' . , ,-. Wag-,,, Tie-'I-': ' -R: 1-' Q:-1 5' ' Pg m ,ga-,M rm., , . . ,-ga'-x - - ' N X- V3 ifriezf--:,i ' . .f N .. ' Wwvsf liv, 5, -msxgigi' .-,H .f -. ,.f7jL,. ,gl 94-r, L- . 1 - ' v-7-.,,'g,f , a L. --A an -. ,,,,- .- -, U- - 9 N., E if- - ,M f J ' -1 ,-an Lf --Jlyvw, X S ,fi ' ' ' ""-'.xx,'!uX?Q5'ff'Q X , ,.2" "3 1 5 ' '7j'y",E--3rjf2. ,Q X fi ' -f-",??q1 rj gf' N I 'Q 4 F1 ' AQ ff ,,, - 'M E' - -.-m L -pm , - -f . 'W 1 1 ' 4 V -grim . . f W.: gf. 4 -., A M, ., , ,,.,. ,... . , fe A ,- :- Kg - , , Q 1 , 4-,wi 5- w .-3'fk'e'-.NN .w - -5 - -'X 1 . ,R '5 - ' K X .' 2-5 ., -. Exe -"FL 4. mg,-Q , 9-f I '14 1 Af "W M . ,aiu fff fi' f x . 1 if . 1.1.1-' ...- v -:-. '. ' T, 'feb-'Gmq few:-fjj Q 1, 2 I. 3...- -, - .QQ-:I:.I:v,I-I. a .' ' ,f N , . I . V , v In-'.f'2 --Kr-1 ,...,--Q-1-.IE-pgfrrf 1 . , .Mc + , v , 'Y X A wr -1 , I ,I I 1- ,A 1 I 2 'fu W I nv- 'L , I I , 1 ,w -.1 R 5 S ' K -1' '3' ' , , , . , mm. , . .' .. Ji 1 551. I 4 .f 1 If-I ,, I 1 6, Y .,f xi ,f,....,.-...ww Q " I J X ' 'Egg ' '11, .r,1'." -9' mam- ,',5," If -,.:L"' - II ,A ,f 4 , In f, Youra 5 . ' H one 'vm , fy? -,NLIIII ,Qzfk ' II, MII We ' . g , iwf mvH',r3"?".1E5',1,ffi , Y ff B! 4 2 f L' " X ir L K 5 A' as f - 'II fi ff'Y7"J EIL? vw m.,fj:--- ' fffgi'-', ' pn.-f1.'aww, F g F +-fu., ' "fm, Lf 'W , ff' ,: u .JM 1 f , g.,- Q X' J ' u. M f f grip f f 0: Q! A RIMM ...,,.f" I ' , I, HIE "f-.,,, , gs f .' 1-fy.""'-K-mm, ' Lfili' -' ' ',-7'1'Q1'f-fy. ' " Q: 1 Q. , Lv -' ' ' 5 If ' 7 Swain... , .f ' 'ff x- . -1 '- kgs? - ,V ,-. u, f 1 f I , 'gqia 2 ' ,i K ,, . '-f-.N 4 1 if H 1- f, K 0 N-W., .- Q i I, -5 A 5 J j . ' ,r 1 ' - fwm-MW., ri 'rg-'-f,:f, . Ig " ,f ix, Xn..,,, WW' , ""f"" 1' 'Z '--"'1w:,J?7Qf':'---T, , ' - -.Mg L 1 -,f ,. 'QQ pw, K- . ff' . Ii,fgi,fI? . I I , ,'ff'iI,,4,Q5M -, I ,- fn- 1 45: W - "'---- , Jig' ,fn - 'A ' .-mi! Ti' my 'A um..-I ---., ,.A.L.m If , gf I , F II, xr-: I ,ij -'fi ' i A I -f-rv-,If-,,.,,,,,,4 M, ,'I, . V ,ysw-V- YfI ,' W ' ,. L3 as ,QA J' - ,z f J- 1 . D0 YOUR CLASS worm TE If -.. ,441 1, MJ ! lf, nn i X pi WW lla,llE?sQ',-,Lil 2 Election Time The active interest taken in the annual electiun of Class Officers is noir?- W01'tlly. l7m'ti0rit0s-3opl1- mneres. Juni-urs. Seninrsf all participate l'IllllLl5lHFlll'- ally as they Cxvrcisf- thf-ir rlelnorratif' rights - frf-fh flmn to wah- as ilu-3 vlmnsv. GET XXV, 'THE SAHMUQ THINGM 'I' in Al ll ff .WWW M 54' ff if CV ,fag if 4' 4775, I 13 ,Af f f f Z W ?' - W .-1. - 5-V ,W A ,ff M ' ' ' if X i G gk Z1 y l f ' Ya J 4 ,Z ff 1. f4'?'f off, J f 4 y ,W f,-. ,M 1, MM, , I LL .awww 'r 1 1 7 'Wi If l Wx I 2 li 1 .. .l I Q mf , .t,fg,Q- I fi 49 'f 1 N Q ,' V, .Qin 45? Nsesisz-1 1 4 f ki X? w 1 f 5 . ,M ri,,,.1vH Q l 3 X x X N Q I KN l .fl x' I c ,x 5 5 X X 36: ki 142 7 3 a A Election Results SENlOHS Richard O'D0nn0ll Prcsiileiit ,loan CillJ01't Yicv Pwsiilciit Te-ilcli Yoelael , ,, Secretary Doris Voelmel , , , , , Trcasurer Carolyn Fuller , ,,,, , Historian JUNIORS Quincy Jolinson , ,,,,,,,, President linlwlmy Kilinski Vice Prrsiilent Patsy Rordain Secretary Klidgie Little , Treasurer Bonnie Mysing , ,,,,,,, , Historian SOPHOBIORESV Brian Barcclo ,,,,, , ,, ,.,,. Prcsidenl Peggy Seals Yicc President Barbara While ,, ,,,, , , Secrctary Virginia llcliniglit , Treasurer Arial Long Historian xxx sm M -si. .NT i Q., .ss x Q .3 !""1 'x 1' ri . ff XY X XA b ,s,si1 Q. D' Lf JA, '17 ,...,,, ,,., .. .MSQLQ1 ',i'..,r,.3 , . Q ,sf , "' -wqasfi 4,-if 1 2 X , fy - J: ,J .A 7, :ii , . is f- .VX ."wf uffi. X4 vs -,ff .FW z MX AN. , .Q 'X 'L n fix. X is . X I f..C ' x X X x X X . ., X S' sm , 1 f Q' ww, rf f if ii 5 i I I HX XQ MW! TX ,gf 5 Ha 1 T K 3 Results! Results! Outcome of the elections is always eagerly awaited. Votes are very carefully counted. and as soon as the totals are reached the re- sults are broadcast. Tabulations are over for another year! fv ' I w'b'0m"e QNX '35 45" K N y gms I X1 Q' S' 9 mi 2 KWX x. . Q Q Y N NNs?ilN+N E . Q , vffv. eff- N ,,.xt ,5E,: .,,. N. C 5 , W. 5 5 5 ff if ,, f Sw X If J 3 k 0 M . x 4 .,,,,,,,'Q 2:80, QQ. .mrfwgfi ff? . ,. 5 Q, I I ,N-..,,+,f NJ I 'V 1 c'-'M if A FWD iw- Ek Q ,QC V3 C C13 Q-X435 2 M5113 Q gg. ! Q L ix , Z , . . g S' , .nz M can Q , . W ' . Kin rip, 6:-wr fy? fwwklvh ,N ,QNX 5213 ,AJ V Qi: F1 M :N ' x""'3?e if i ' "Xl cgi U, LD If , ' z 0 nc 3 1? i'4 r' '4 E 5 7 if f"' If X i U1 Z! 3 :O 1 I Xl' 'ly 1 X K 'gy J W iw X Vdm IO 'X 0 .Yr , ,A Y 1- . X v X . " x w, ffti Wwe 63117 QQ it W 'Ex U z ff 1 2 rt u f ,. 2, J, , Sh fr JSM, Wy W Miss Arbo's Art students making some painted "prups" for the 'LFnllies." W M E V, . I, fb ag U 019-974, Mrs. Ayres' Geography made a variety of Projects in their study of the Wforld. Craig Stewart 14th left! worked most actively to get more Library 1PublicJ time for students, when Library hours were shortened. wi yy Q- fam M , 4:GQ,ifQaW 4 , f 19 Q: X we . gi . .,., -:J V - ? X f Q W. 2 i Sr 1 fi ..,,. wg X' fr Current Events Social Science class studies "Off Yearl' Congressional elections. Miss Caprarcfs pupils vie to present original projects that will best illustrate the topic under consideration. Shown right are two of the many original Hgroupu presentations. Many of the proj- ects call for time, patience. and ingen- zntv. -:Ss H4 A ? 2? First meeting of the Art Staff. The Theme-SPACE-is revealed and discussed. ,f if ? 7, 0. f W Z 5 3 24 7 s M4 K W5 i 'Z 4,2 1 ,, , I I f,'k f 5 3 ,re A ?'3,"W"c" 1 ' . 1, .g:" ,4 ,X 4- Q t ' if fi. Visual mlucation plays an important role in many instances. Here stu- tlcnts are witnessing a lesson-film. Bctsy Lriw is the Pupil-Operator. A W I47 More interesting siilvjecls uf National importance are taken as units of work in Ecmioiiiivs. 307. i kr 51 xv . v ,www ge if i ,... , INFLATION-a Giant! "??7'W? I , ,I If is AUTOMATION , , ' f M rfqwh -. , Q.,-gf , X, f I Wi, .3 xg., L by gf I ' V7 " 1 A23 Z7 nw? X f ' AUTOMATION-friend or fmn? :SR X ' We XX"1l.ni'rS Until! ilitrwlizitiniial Tracie I48 MW I f QM , 1., , X M M-f, I W,MWwf 6 4 W , 1 LATIN KIIF9 DISCON CIYICS MHS. GARDNER W X 1 L ' avr, 1, g ,fx ww ""r-ff 1 I .A PLANE GEOBIETRY MRS. MONZINGO 5-M gr BLASINES5 MATH MR. DEYRON ,.,.-4 TA K .2 '45 mfiif ,Ffwn ' 1 HOME ECONOMICS M ISS STAFFORD 4, fy , f ,UV ' QU ,WM Mf 7,,,,, A 5 ,ii f 1 wffw f - 5 x a- X if X fu Q- 4 z SPEECH MISS CAMP -Xxxi ww mn wx Qywn an iss! BOOKKEEPIXG MR. NOTO QRS N ' Q 5. .sm .vi ..,.- ,,.... ..,f,'I'.'W, , --n-. L 1 ECONOMICS-SOCIOLOGY MISS CAPRARO ENGLISH MISS COLLIXS 'f'?,fi'ff , f fl, , . W, A Qa34Z, ff, 4,13 . Vw ,Wm 6' ff uf , f ,, , f ,, f. X,,,,f.,, , ,, ,V .fvw-af-12 ' f f' f 2 f f E. -1:11 -1---..-..........,.,, K! " Q- Q14 on Siva. we-f""" ,l A LLL EUR A 31155 Bl'l"l'l-QNBHINKL ART RUSS .-XHBO X., IW ,av- SPANISH MISS WALLBILLICH 4 .4 gf fin ! 'W' 4vn....wN -.. ,, + fidrw-4 IZQN me W. L A NAA" FRENCH MRS. DELERY swfxrgg 4 ug. 4, ,,,,,,, ,.,. ,.,, ,,,, , , , , , .1-nd Lo a .f, w WLvM.!,ikw,q,v NX 5- v 1: wr.-A0 1, Q. rw vu M cf: w N y iv bd fn Uv NU CHEMISTRY MRS. WARWICK 4 k I i . 0 5 I ENGLISH MR. STONE X r R . ' X Q 5 x xxx 1 H . X 2 R gf R MX-QQ Si dpx say? , , Ai fw, ...A ' I ,,,, , f,,, .,,,, f if BIOLOGY NHPF FIIRUIIICH f', W'1l1lI'iFH4 uP XIII. FII-'F 2 ie I . . 1 u ' r::. 'E .741 ' - .1-4.2.1 ' " x-xx -N :avg 1 1 rar.: H' L R Yi 6. 5 Q? fn ey ,, nw ,ww Wm f f Q53 ALGEBRA MISS LONG BAND MR. DONIBOURIAN .sglagf 4 -x x M ,M . X A 1 M ifiow ff Q W TT -A I l V W' v 'I' H v-4 ,f Y ' Xllbf I.l Illli HRS. KLXHDNICH tllllllil S URS. il XHIJNICII v AA.A ? Z A ,ve ,., A A 1 f Forman 3 , , 1:9 2,7 21 gnu-an-ww ,,, M., ,,,, , , , .J , V' , ffw-Q WM A . I SY ,ff , 7 X PHYSICS MRS. KIM .Z ann-- :XSSIZXIULY :-wfwzdrz-L5.559--.xKm- -fa . wh- Sym 1. X... -VN W7 . Ng, ,,,,,.4 , .7 .,x:M-xY Q, A iil xw " X 5 ,QQ , x S N... ' xx ,V 'K . 5 3 in X , . S x V - A we ' 'K K' X .. ' 3 E -. "' 0- V """'w""x ' N - 1- Y . - ,- f - QA ,.,, ,, , X -v,,,, ,, W as N- 0 our-r ,. s, A .V-Q iv vo- '+A'-Q, ' N wg xv yegi ,if M Y A 5 ' ' ' 5 1 .. X -K I qs f X f -. f 511 5, '- u , N , ' ,g Q wx N X x fx 'K Q . ' g 1 1 1 - '39 ' 'ff '.- J Q Nw.N 'vb ' iw N M , , N A N Ye- , - Ng aux' L X- 53 x, ,. 2: -"' , , W in - , N K ., N ,Q ggi: H -.gg .Q ' , ,K 0 V... . - - V h ' W A ,- q t. , K . x " 'E M 2--,.: ' "" . Q Q A 1::QQ,:fff, L x X . X X x A .Q , ,EE Q gg . x x I, L, gee ' Q ' . , y ' -- . : TI' 3ff':5s L ,- X if Q S , .-.-1 1 'S Q " ' 4 X + 62:53 E QEQ MXQM Q X .191 X 'E 1, 'qlvxwffsf Q5 1 ' 5, K. T TP? "'f:Qffi W fi ' f ' fx Qfklfri-5 2 w K i K x 5' X X -NR' QAM ' QSQQESEQ L:x.R.:.:. x B x P:-vis ifvx , . ,X Q' Q, xg. x ,B .Q-A, N X, N543 'wx QQ X If fgflf i P3535 3 ll U I 1 ' Hilti! Tlw lalmilim' sflivlaillg nl lylucxwiln-1's mul ilu' snuml uf In--vlmlv 11111-ll ul xwrk is nllm-n llt'1ll'tl llriliing llwmm llm fiilvcr mul Blue ru-ull. 'lql1iQ Wan' ilu- stall has lrieal In im'lu1le- unly ilu- "110wM news mul lo prinl larger uml lm-ilwr lIl1'llll't'S. lfnrlx momlver uf lllll stuff has fnuurl slum- Pl1jUflUl'lIlflllP task of priming ll SllL'f't'SSllll lll'XYFliill'IGl' for llw school war. W. , I lffxr-5 TIN:--. 4 W A l - -U 5 f-uk 41 Imvking up frmu a lllhy wlitwrial Crmfl-rw-nw arf, Hr'-11113 fflllllflry, Xlatln Jan Finvher, Nlariun Km-lpp. and fllurllm Tallvy. ,..,,4 lwllailr-' up lima: llvl lX1lI'XXI'Il1'I lx ,lllll l'lll1'lI4'I', l'.1lllHI'llI- fluwl. A A I64 '1 l+l'- ldrnxir-r. on 4 lf - WN Mwrw Jaw.. X..- QQ ,.. Ill.- 1038-N30 J V1 Q9 'Bb liiff' x ,-. ,.... A vb wi. , .t wr N- swxi I i X -QQ '--' 5 W-wfwf 'F fl in "Cl16Ck this Copy." reminds sponsor Mr. Dardis to stall mcmlvers lilr-wrly Salassi, Maida Barron, Carolyn Neiman. and Sue Abell. . . . , X x E hiwnwmwm.w.w.+r.W.'.,.. . X .,,,W,w l i I r 3 V i' f in 0 X J ' L r .V ii. Top wmnen Un the tutf-in pole ale Brenda Cuillory fn,-H Q-S EJ.-. oz: '1"1 pm fn :L :J 9 '1 Mathilrle Janvivr and Marion Kneipp: 3' . ,-M I .5 wifi r .ir . W mi sr r J f A M , . P is gi 5 M r ' ll lil 5 LA NX 3-if xi P- I - 1 ' Q , :, ' ' 1 gk .. 4 ' r L' . 1 y Q A Q X 2 N-mas? ' , j- xg Silver and Blue Staff Pasting the "dummy" are awistant erlitmw Nlvlinrlu lfelker. Tania Cllarin, Barbara Reed, and Diane llrwiim. I6 "Deadlines, deadlines," sigh Frank ' Bradley, Larry Sizeler, Martha Tal- ley, and Gail Schreiner, the sports staff. A YZ., 'Q'-ff-11 Getting ready to take portraits for a feature are photographers Ted Laroussini, Elizabeth Dunn, Jeff Waguespack, and Clayton Smith. nur : ,g .3 -in H'-wwww-N P 1 WQJQ mmm T " 1 Sis mmm NX I ummm mm at in Q' " ' -fr 2 Kg 9,2 ' V -ff X t - gf 4 . ,X . ,N x 0. X I66 Q 3 is N t X1 vi i S WN x f X K A X X Qfs- ,. -M -Q la Early in the morning on publication day finds the staff and ll0lHEI'0Ulll representatives hard at work folding papers. The Tarpon taff STEVE BROWN, Student Business Manager GWEN RIVERO Editor l to Ellllml 'x fllfill, r g.VJfig9W'1x? Q x r xi 5 MISS E. VIRGINIA CAMP, Faculty Advisor A moment of fun anrl relaxation. l7uriYeorbook On the following pages are pictured those most Closely connectecl with the actual production of HTHE TARPONT However. tliere are scores of repre- sentatives-one in eacli Home Room- wlio look after the sale of the liook. and their aid is invaluable. if f 3 f Y, M,.M,,,,,.,.,v7w , ,,f f f Q 4 iggww ' fi Q JACKIE RINDERLE, Assistant Editor ff 5 re AWZKW ,, ,Q 7 .mm 4 W si ,,.,..., . ,,,,,,, ,. P W " ' Q I i 5 NIR. ,lOSEPH STANBERRY, Faculty Business Manager w f' ,fwmef i 'nf ff 1 f 0' V, 2 'Q Q -I X I s ff 2 - ' ffwfff W . f Y Z7 mf 2 ,.., WfQQwMWnwWft omwwefewmr A, w ,. 1 r ' r A .... , . o l I , yi, azz: 1 ff -I p t l A W ffm: f , , fp, , - 'asa ,.. yi Q, , ,::agz2g:.r 1 1 - V -. L ' L: .'.wgfa35L,.f-ph. A gy, J K :i t , DE., K kikk S L: . ut ftp. Mm. X mm. , 1 ' H 2-v,f:3Q':., . i Y , lf 9, ,f nw 9 A 4,l,, , L ' .VAT ' A Vg, mgiufii Q 'fs 2 A I WNWZX' 1.x .:' f 3 N ygglfffirvi 3 lx -- vfwy, 'Vvm-1... A -ygwfwffff' THE STAFF AT WORK Leanne Drake, Gwen Rivero, Beverly Burger, Kathleen Balhwin. Rita Berger. Carolyn Zemmer and Jackie Rinderle, the vanguard of the Layout Department. 4 --fx inf'-, v i if x 5 gif if fa S fy f , wi . , V, , ,f eVi' ."" JN A f A . . ag' ' wager :mini X ff, ' ff, Q: " 2 Y f A-X 55 "M, mx 4, Rx tb N3 ' N, , iw. 1, ,. ... f we N 6-gfff, CHECK ANU DOUBLE CHECK fYj1,l11,,,-in.-, Rim. 31141 llurolyn flunlnle Ci14'K'kiIlg Fr,-ninr pictures which lime just come in from the photograpller. I68 1 'Z Lai' I N J' A gk :wie . N- i"'1 rw 5 ' TX , at r Wt, 5 Z wg ' kwin 'fr A'A ttf :W FX? Q --.-ww-.. vi? N, tv -"'wvcxvQsusw TEABIWORK M 'i 1 ,,,. W , QV 'ws-QfQ,2,'l 6 T' f, YW f V 4.5 ,, gn Leanne and Beverly Check off names from the Master Lists as Jackie and Gwen type them. Thus correct spelling is assured an 'Nbdklwf 3 5 I t t BUSINESS STAFF tumst Lar ' Perrin Stew lirmm l3ILlIlL'l!CI'l. and tstandinal Ulm Stvadman. U y ., ., ww M WMMW W Q M f Z GIRLS' RIFINESS S'l'AI-'F Jackiv Frr-df-riv flealfwll, Nrvrfm-I1 Braniff, Linrla Lvitz, janv Hvnflrix. anfl Ilonniv Xl4lI'Lllf'X felanxlingi. ,f Rl ,F -JK X X ' N 0 ' 527 5fW"7"'w'N' ' ' f 132-1 W? 'V Q wg if QQQjf-pf. f .smz yz 1 -Rx Q Aw. Iln' MI NI-'1H lxrlflfl' 11:1-41111-wllffll of NI1. Qmillw, XII l'wllwX1-up uf-xv I'1'HlHlllNiIll4' for all 4lruwings rululiw to II10 "5pz1Qv X--v" thx' Th:-mv of Ihii i-lm-. I70 'Z 15 WA , af, f Xl!'l' S'I',XlfI" Q Q 3,6 -1? ,,.., 4 V M A Q... , X X it L F.. -7,53 tv, I ,J , 'Z X2 " LTD!-IOMOPIS 'Q A . .L eq -f '-km fs , , 4 V ' I 1 ' i Kwong 'F . m, K g QQ? - PFYSSQEAQLSCS C37 A w-axxaw' 1 gil Hz, Q. U, . ' ti. ., A. !px7ijg -ft gg X 1 1 V ' ' r td TARRQN TA . gtwlrsas " S Q95 ' 'aw N 'Q yi R 'ia f V Q3 1 ,-aw' ,gt 94, 1 W. eww!!! ,Q 1 Junior-S S 3' sf iii 'XX f 'A Q Individual members of the ART STAFF and the special TXHPON sultjeets un whit-li they worked 'Lwatehful eye" of Professor Smith of the Fortier ,KRT Department. A521 Q, 2' 1 Q. K .a tm. 'Q x ei" i X X xg SOO .. 4. S NEMI YEARBOOK 2- ehsf j-' A Y? HEAD S, ,ff AL S105 V , . ' t X '21 i ir if ,, ,. H I I W . 1 ,. .X I rf f 1A rw - 1.,4.n.4.4.,gx-n-. ...M-m under the Careful direction and . , ,- ,.4i A Lp,TI01y fl, UBS rfsqxx 51' 4 YEA? Sw 1 Q . Xi vt 1 i 5 X-. tk x UQQS 5 xg . tgp ie CLAS ES 'H me C , . N , 4.-Q . Q Eggillln s-i 'te ee 75. .1 'K' -K Q X K K b F ,S . 5. F' 51 2 A. -E TH . i ENDE -40 Q4 Akiko, our new student from Japan, in attractive native dress. Cute eh ' ' Potpourri "Fez you Y N -3'2" i Thvir "Punch" line! KA .N Q s H 1 t , ,, , tix. F-:HRV I N' ,. Q MES' is "HL You-all!" ...K '. f::: -rrf A x X I , vQ l'1 Q,4. I ,Q J wg:- I ' I . -.,- . ., fm 5 ,. WN, L Dt-sk Jnlmx 511. ...uf ,,.-- -1 ,I -Mr, " '1.4" ,fini - ,,,.,, -"" . ' l wwf, wr . F , ' , . 1 H,-- , N 'f""-:-fn ,Mg W' "I J " , .N V 4. , . X K ,. . N' ,, gag- fi g'i:3:f:i,,....w . ' -- .H A ' ,. QA p. -- , - -'-- -f-1-"""'.,. 1: ff A 2. . is f . L' . ' . ' -fr"', H'-P' Q.. A- ,f v - 31.72 fgs- -' ' -3 6 W ' 'Q. - "-F 3'4" "- A ' - it 7 xx .-.W Q VV,, l . A. , .... . N I I . 555 Q V1 -1. 4: M Q . --.- - - . W ff '3'.:1y ' lI,?'Q:f55 s ' ,ff Q 5 ,L ' ' ' .51 .1 ,Ja ,I - " ' ' f LJ . --"-"J"f""""m" K , P'g f'5??j"'i '- ,Zi ENS ' Y Aj 4:1 I ,- sv " .W ' ' G 1- ,' , ,- ,E . , Y A - "-. 5 . ',,,.Q,.Q . 1""' 'ni' .1: - -5 5 J .,-me ,. X - Y 4 . .. ,Y -Udffmig -lpn Y -45 :1 V , i l 5. , K5 Q- ,A If , an I J:5s,,fw1" . if y p ,4 , i. M fl 1 i .- -,, --L"'1.. ' "" "" f ,- 5 1 '-,W 1 .. A- 'x -cg , ,, F ,:,gL.' ,Qi ' ff? if l3f!'1g " " . Q ' ' 'L-. ..-Qarjffg- 3 , - .... - ,, ., ,.., ,Wm . 3 . 3 . Mu! I .I . r '- I 5 ji' 'I T Q I . 0 ' . - 1 - . xg ' i? -' -,V . V ., ' 1 'v . al , Aint i -V A?Xi1'vbs,,SA.: ' , gl.,-w mv 7" whiz ., ,M-' ' Q' 'L-Q1 gif.:- ' " I 1. ' --I . ' WIP.-:f,,. .-2 AH ,' , Q: 4'.'bf'-, - X Li! as ' - :Lia .. i 1 ' 5 s' N --,,.-Lf. 39 . - Q' is 11 '- mi b ..... -- . ... A 1 in - - 1 f. ., ' -' ' " v Ju - iw V52 ' an 'affix--5 -- " x s . 1,1 I ' l ii? . -,. .. -g .J -x- , Q, V f ' A-N -B9 ' 1 H 1 . A E . ...Wx J. A , ' Q , . ,I f -9- e3gii,:A v5, 4, Q . ,, . .,.,...,.,4.W..,.,..,.,fWH ' W" ' f " ' b V K ' , -. .QQ 2.4 Asjcf'-i 1,-M -qL.,."' ' . u' . -.,.. "5 1 -- , -. -- . - 1---- "k' ' --,-.1 ---- A 1 ' T ' j 3 l 'E - -.f . 1 - 1 -.-A - M fu if lbw . O , . . . -H ' .IWW f ' " 7 - Qi ,1"37iTZ'T' 'lf-all-ll?lfiilfmu-..L.,lZil2iisz...1 ' - ' I - A' ------' 'f "" i 5A95 ,ffh" ' f A. "" - f I . j.- I : ' W ..... ,, ,,, x"""-uyg. ""' - , Q 52, '-Q., j ""' ' ...... ., " . X96 'R H 'A - Q. Kea- , H ,.f- M1 I73 gm , Officers appointed to govern the Fortiflr Military Unit for 1958-1959. O , fn f 'f ww ff COLOR GUARD ymwyy, if S 4 2 A5 I B-if f A an 2 5 sts Wai: m,,.,s V , V Q - Q f,V, A 1' ' "" ll ,ga A f S? s V- ,,.. , 'J 3 it f 4 'ig i - t , " v tzs y 4 x 5, , . .Q L V' A , f ,,g, , in Q 5 , f, A .1 W 525 5 2 ' Q , A if ' 1.1 W2 M Qi 2 i ,.,.,i ls Bl? S V ,. fini in :ji , 4 I t 2 'N asidititm In tlw Fortier Military Unit this session. S i MILITARY POLICE--A new W , A ! 1 f 3 N7 fy, Mig! A, yy X , 5 ff ff My 'gWE-f-fgwfiy f-,E - 1 J f- ff", 'f ,-af , ' f ff f,'f.m - ,":-.bmw 2744 ' f' Z n - 4,52 7-5, '5 i f I X A7 fwff 4 ' f qw fff ff ff , K A . Q2 b 1' f ' fffgfw I f '," f isa .. ., ,A.. ,.A, , , , . W :wtf . , 3 ' Q mfff '. . 4 7-'aff w w 7 19 .- Mi' " " X 'V' V! -fv, V 732- .,-.4 .. .,,..,.,, JTC , ' " 5--.,l'f"f' -Yfgww ,iff3''-':"+:-'.-.rm----'ig-,g1- f '--' zff--,,efj,-iw! , ff ', 5.1. -f ,cg- . , . . , 4 A,.lV,,b A M ..,,,., , A, , H - .V M. '- A ' ..f -' J" iQ.:w', ., g,:,Qg:4-as ,4 rw Qgfw, 1f,' 1',,,ff f- ffl ff., ' -"' , xf 5' ju sy, f yi 5-'s,J'1 ity'--'abt if ,F d' ,5-'mg Q. , Ag., , ' ' ,,,, L r ' 4 .V 'n. .A XA I ' ,V v , 5.7 Y I ,I a Y "4 Q., ,fi-J ' -,,,,, APQV1 ..,-f 4 , 24 ,Al . V f- Q X' 5 f. r fa A ' 153 f .5 v , , , QV ig , A ,M -Q --. ,fir , Q Q L ' V ,f f 5,5311-' Y, ,n , g 1 2, f . f' 1 ,W iw '35-.wif Wy f f 'f f A ' Fw? .1 I , If: . kg' , 4, 1 0 'V ,,gf',ff5'! Qg , - if f N 'P 1""'f Q , ,w, ,m, f awww "A" Company "B" Company DRILL TEAM ,-,-. .32 I75 I ax 5 law Q Q6 1, , rf ,aw ,7 u ,-,,.,53.. X s H' ?!'5'ff??' ' ' lf? ,,.:f Swlf' . ' 525. ,f ,ag 5, 1 Wg? l .Gigi ,in 'H- P, .xr L. .,l . r li . 0'l15?f'112".., ANN..-:-1-.s' -: :,. " ' . .:t g igfiskffim- 'eiiivifgf -' 4,31 44 . fr -f,.33v1-Earn:-.. . -1: . 5 n I yn: ,mr if Home Economics Szfuderzts Show Sewing Skills 1 Q fr Q. V Fortier Fashion Fads for Fwy-nine Mardi Gras UU, Lovely day for a nice long stroll, isn't it? A loan? I should say not!! Make up your minds , , , Where do we go NYU I8O from here? airily. But elmfl say I said so, you hear? l'm tired waiting! When does the parade pass??? Miscellaneous Fashions . . . and Who Wore What. Y N if Mm in Em ""' 'T , 7.5 -s.. 'vw .s N' - w 411. X. V' 'gu t I, y ss 5 . Gayle wore a pensive look. Beverly wore her best smile. They wore the pavement . . . out! Hwy 'erm M W ,sgsss She wgre 3 'kbookigl-H' 10014, Sally wore her best "Beau"-tie. QQ . 5 .f fig, rl K hair. 2 4 ' - fx and Patsy, a ribbon in her ' f tl to here Ronnie wore a flisffuise clark Ulasses. They wore a "wrap-around." She wore stripes rom mere . .., . - ,G I8l 95 3 fl 2 gfiii j ' We ,. ,,,-, , -,' MV M Q A l j 4 V X if xv 4 M' 9 lg ' U' W fr I ,gk f 2 1 I k ,A -Qu X A Faculty Get-Together Once again the Faculty Get-Together was proved a gour1net's delight! And what was served? Succulent crustaceans! Ecrevisse par excellence! Piscatorial de- lectahlesl Et cetera . . . et Cetera. ln other words-SEAFOOD . . . hut WHAT seafood! l The Phy. Ed. hostess and hosts did themselves uproudfl indeed. "Endless thanks to 'You All,' trulylu say the Faculty. 2 E , 1 3 , we 4 2 ig I M, 4 is We cfm, fly ff ,Q EW " 6 5 ff f I X if ,f 4 'Z f 2 M4 ,mf t new-av"i t ,gm ,N Qfsff -7, . l'4L,e-nf 33419 A- - w fb Q 6 if fi if M 'WM f a ' W ,. l.. If , K 5 ' v 5 g G ,ma 2 , A, ,, , , " i I i . ' if , ,gf 2 'i 3 , SA 9 5 , 2 . 'J L S .L git : xxx , .gk K . ' S I 1 x l Q Y x 1 i if -ffl I Y 3 M SE. k x 1 A QRS Q, 5 A um 1 .QF , -. in Q Ng' x X x ii. ss- X 1 . V. ,W 1 5 k N. xi Q' X Ak X tx Q N .f if 5 S R' 7 x w X Nw y.....M 'GMHQMANY' lf T If -- w 35 ' R I X X Q X ik ss. 2 ' -X 'W X X. Q Q Q Q X sy Qax N X , , .N., .,.: , , NW x wa f N Nw, N X .X x NN SX .so :Qu ff 'li Y If 1 X,.X T6 3 it, in XM 5 , fri W L SR' lumber Parties and Midnight Snacks . A5 f 'H-1... ff, Y 2 fl' W NQxx+NNwvWQ ww 1 QQ! ,sf ARMS ,s Q 4 Q 4 ' is 4 4 ,, 44 ' -lwffgw' .. ,s Q ,A AAAA , w 1 fi' 'N-4 WQ H WM M W , , Ze 'X "Tv, K1 f ' ,Q 4 -f ,jp I' Q, 5 ' ,fire , T7 i ffl ?? ' 2 fi 3 N? 9 af f 2 'ff aff' , f l, i 1 t z l 2 ,nf-fy, 1, 51 3 ,wi Q f ' L' y ,Aff . f,'.l,7:'j.,. .2,, J?" ' Z ,Ji G ,f-M, , .- 4 1 " . ,4 f, A.-lf" M4 "1 1 '- - .t l at f. y .. T ,f 4 'F U , f ,, -- , f' Q4 ' ' ,jf 1 , .,,,, '-f a, L ff, y A ' . , .. ...'- - ' More music . . . fEarly morning nchinatypewll Clayton Smith to whom we owe many thanks for helping Miss Capraro to "shoot" numerous school scenes. Any football roach looking for "fi1lllJaCks"'?? 95,9 IRS Q ,. QU-, My , ,,A L,,, an V fiw 4,41 V, 1,3 ,c sf MJ iq ,4,,g?j2,,xf1i.f41- Q. ' df 'L L? X 'Z L4J2ffLJ 2 if ,yi fi 1 iiL,! Ji ,, , W7 lnnunnnn- -V V H W V! -f 3, ., ,ML , x xx, X ' is ZR -k w X ,N .Nw-wg , .ffiggli ,W lvwf' X: 9, Q , Q M , 4 .:. -f A. r , f' , T 5 f W 22' . ,, K iff, ff 22 f 13 ff ef," mi? X M Q S ,i 5 QN ig xx Q + X ix Sf gf E X Q wg, N. Q Q ri XX .M X x X xgxx XX :xg x X , . Ek X ,.,. , K S 5 9 xx Xi S X xx x i i s X S N X.: wx X if 4 my C lichizs vw' Take a letter, MISS Low , LQ We X , 1 Ag ,,,, SAW? ' if 'wir ,. A . ?f Q, l : ,I-W.'s.,.. 4, , , . , -M319-N . , --A. 5' l Sli 5 - K X "Shake1" ' un a man 3 'The LAW in our midst!" My My , Vf- eg f AWN X s Qv x I Qpht my QICIEQ wmi' , . Af ' 1 . ,:' 72' ZW f MPV , if 5 ,- , -VVV 1 ,. ', .V ' ff. f f 0 aff, f ff 5 p .V ' 2 ' " . " 'gi L W vhbkf' 4 . mlm x r own rn ,. WV M ' - 1 1 Q z I ' ff M I 1. 1 I 'xwf - S 'I X l ut. " P nf . , . , 1' , it I ' . .. , A . .'T,,y7,mZ ,ff . f ' , M' ,Ulm 7,M?W,'f"" ' 'X 'M w' WK ,, J 1 'Jas-'qs .4.y, .-,,,.- ' f' ' ' 'M H ff V 4 f ' . .. . f f f , , -Y 1 1 fa -V YW Don't go 1 wal1'r"' ,. Z, V A 'ZW "7,,- ' f ' If . ,,,AA,,, , , , , ,X7 6, 'fi W , .My ,I P-'P' p'wM4 ' X 1' Ju f , f , , f V, mm J 4 ,5 , ff Z f' - , , ,W , , 4 ' f 3:41 . 4 2? W , ' MJ. f , f ff 72 ' Q '..-"2 .L f V H' 2. , ff f fy- - , , , I 4 5 'f 'Q 14 ,Q , 3 .M ZZ, A 3 , ' f , 1 f ' W, , if 5 12122 ' ' 1 .ak .,,4a z"'.-min f f N ,N G If V I L Ten feet tall. 4. A A . , W 4 Q0 , WMV, . ,. A , . A 1 2 A 4 ' . , ,. , ,K 4 ai X y .,- f f nw 3 . 1, we ,H W . , .3 1 52 . M gl 45 bf gf , as X W s..,f KL X s M 5 wyrxx Q . A i v X 3 S .x .K 1-an NX N . A if .gf Q 2 fm ' g 5,5 53,23 A. - wx Xi f fin' '10 X X . . ' ,, ., . .W-f www ' ,. 3' V ' ' 3. 1 vii' 5 N ,f A , . .M . -4- . . 'iff' ' TV W M - . ... A sw ' , ' L AQQSW? if X , if 5 WV , QQ , , .ip - ye" ' QV,- 1.0 - ax , . . fm.. -Q - 'fha-, 5' w Msf 4mQ1Tw:i, 'l G4 L f'.,2-QQ, M , -V M ,. , ,. ,. ,,. Q ,,. ,zxywf af, . . . Hg : .--1 .-- ' f.. . .1 --f - sf f My S4 , 1- 1. 1.. f , w - 1 A mimi X , J:L5:?". ww-, l, ' - ' - -. "' fi 5 ,N .Y ,. Y' ' 'P' ' ' 5-A L, . . . f , , 1 X NI' N I X. 1 f 1 wil fu. . ' ' 93 : , 'L f...,.....,. i . W. 4 i ff' L s I I H, v K1 41 1 ',' f J - ,ry ' -A If V " "" - ."- f:,er2f'f ' ,x.,, .,-,- . ,f -..., Q, -gpl n, A A . " G I fi, , , x .Y if 4 v 'W 7 .. ,J 4- ff 1 , w -V , Y.1,fW,f+f':" ' , ' V ' ' ' " ,,g...wflfP ,:.QfT-'Q-.QQ ...,. I ,,-,1.,W. . , X J ' , E 1 K f 5 , I I l I I T ' ' T - F . 1 I ' I A ' . N f U I. .3 ' 5 7 , l . Y E . f I i is , 1 Q . I ,V ,,,. , .iff E5 Y . : , " V 2- N . Qfkgffm . 5 - 'Q l 5. ,-235, .,', V J V, ' 3 A I r'4, Mamwif -K fllir i G EV t '- ' I 'L ,E-' ,Eh -M '5fh?W Q'W f'k YQ? E" A ',M3 " 0 5 H ji? WQ.? ali I . if T " -- V 'Ta . f'- 2 WZ- .1' , 1, 'X N5 .- H .hx wifi:gEffff:i-ffig:-R., I S I4 J' t V. V I ' .- u -.7 A Cqgglito-asv 4 e A ' - . 7- . . ' 4' " J V W WL. Y .,:,QIf.i+ 1 , - - Y Y Y ' - ,W ggi? Ax ' , 5 X will f ef Am 1, 34 DONNA ANNE DANTAGNAN ea As They Were KATHERINE ANNE CONLEY LYNN THERESA MARTIN They W ere . . . MICHELLE ELIZABETH GAUDET 'V X I EAN N ETTE MARGARET BAUMY RONALD AUSTIN WILLIAMS .k.,y4. . f I - Sbnior Ballot .llosl lnlelligcnr IIICLICN KI-IRR A l-IIJWARIJ GULDBLUM H . . ,fm .ww vf-- V . f A Bestfqfiillvldtgg, TEDD1MQEBEL 2 1 f' RAY BRANDHURST 1 , m,g -lvr I, V . N -X 1 . N J Ballot 7-5 Most Likely to Succeed I '. HELEN KERR ff . JOHN WOLLNEY Sf51Qi01'fBdu0I ' Mos! Allraclive KAYAMUNCH V 6 WILLIAM RYAN Ballot Best All Afound M TEDDI VOEBEL JOHN WOLLNEY , , la M . s , if fr 41 ' Jvs f ifif WW me Ballot E M ost- Talented Y E DONNA DONTAGNAN LAMAR BOURGEOIS ,sulala-14,53 ',5:,4g.,-, -, 4. 4-.wg 3. "4-l"v" '." :W 'WFT' W 51 fl. wg ' JW Hi? iff-,gil , 'sw fbi. , '. , .- .ni - ,4 -"M ' wg M3 s' -.4 ,1.,w,,..,,w,1. - ,x ,W 4' l Senwr Ballot Most Courleous BETSY LOW JOHN WOLLNEY -X ,f 2, ZZ ff CLARK LADA TSY LA COSTE TEDDI VOEBEL f 2 Homecoming Court Sophomore Maids DIXIE SCHWAMKRUG NANCY WRISLEY LINDA STANLEY NANCY FERRELL WINNIE MACKIE Www' 0 1 o, i 202 U sterlous WJ m llkmal . A f. V . ' A ,E I - Y. ' -aw, ,,,, V Q . --H vl 1P'e'E'e! ' K Ah h h hy ff f gf y,-4W'iifT' if x 4 Oops! Almost slipped, clidn't I? li is ,.,. ,. f f, M y -W """' ' 1 1--f f, Q, ,Q z' ft' fi , X f , , .V fr V ,, O -, 205535 , , , . ,f cf 9 . fiy-H. ,M ,,,, X, ,f,,f ,,:,,,Vww, ,,', 4 Look-Alikea " ' W " M if ij f.2f'2f3:'C? Mi" ' 'wb fy 351 ,, fl ' 5 :fifi rf ' W ' fl ' ' 5, A y ..., A f2,'..W,,1---. 1? ' Mr ' Miff' Q , Malxmff Eyed 4' , Queen for a day- ,,,,Q,,,.4 57, 5 ww.. fgffgg l o wilolml Nlr. Smith to tnkc llw air-vivw pic-lure' uf ilu- fclw-I -llUWIl in ilu- A 1 Nm' Mr. llnnhllvfllm Mlm 1 from of tlw luuoli. yr 111: :xml Av wuqg , " 1 1 I . f , O A o - ! o l U U 7' I 4 Q I c o A I I K Y. wife 1 -ff' ,,, . . 1 . 1 . 1 . . . Q u- 4 Q . l er-""' RA. X, . """h-.. . ' 5"-,,. li 4 , ,' ' 5 Hman,-41? 1 ' Q ' --"" , ' N --..a.:V..g--aafsxvg ' 'I' ,,,-V1 ' -1 ,av F 1' - . mi.. ,-,ff-- , ,,..f-2-1 " --A--- .. .g,,f.mQ I A MPAA,-, .. . U P . "'ff:.x...,.,-Wm. L. . v-"m,,..-..-,.,.-.--.- I - ' 1 5 ' - n.i5...-- A - u "I-1.-.:4Q"'1. fN A" "-iZ.us'rP!:v5Vr,' ' iii ffx "" ,. ..., ,'....,::,,qm '- ELLEN BULL. Ar V' 1 " FQ-.iEf wk? 1 3 ,-zz-,f,:..-1 fl 14' -f ,,., f la i. '1 ' f .' 41, ' ,a If 9 r. FM !f7 13' rd, 5 m 8"" Q X A Q Tho 1959 Football Team 9' 4 o , o o 5, , o ,, fx 2? .W , f V b .'V' j f- f W V R . I if i A ff? , wa N, ' fa. 2 7 ' af' QW: 4 4 fo ff M 2 W , .QQ o ,ii my ' , ! I A, M g v 1 'Z A ' wg - W, 5 of ? 14 N3-4 V A 2 PI X Ai 4? ,, T X v I A 7 ,,,,, I rj ,QX ff in 'wg , V ' , r Q , , . L 1" -'-" " kv , ff , qi The Seniors fy f y gy, X A my 1 ' ,myvfig x ' X ww-S Q if o 4' X F. x. - X S is Ne , .K . V X ff .1 ' A . " S4 ,iw 'A -. do qs' ,A X, ,..- .J ,I . .Y A, N95 K : isis 'V R. Rx 2 X, it is . m i K gk 1. Q 1355: 'S it 3 ANDY Russo, QB. gf 4 if 5 N sf ' ' ' Sf ,M is M 2, 1 yf W Q gg 1 4 2 A H, , im f ,, iw! I- V " , A 1 -A 2 x ,. N ln ' X 5 ffm, '-Q -Vf I, 5. ggag, M 'uf' 4 ROY BRANDHURST ,,,,,,4 ,A . fa '1.f 1,1 ' . 1' 'Y - 6 da 'wmnmmvgk , , . .X , ,ff Q Q af A ,, M y .-P f X Q I ' ,,.,Q , Q I Wh"-,,f me, ,ff wi ' fag, 4 Q 1049 SL fm-K' - I 959 Team The Seniors li H u4 STQXRTI NC TEAM Q Ovv N4 , rfwglgwggwywexQ: 1 x X QQM ,x NM X . FT L C41-Qilllllllill Ii ' f I-,j ' my lirunlllullrxl gm-I Xuflx 1959 City Buskslball Chamylh ms Jwr 33, M I 'A 5 5 gif , ga V f 4 A In the Basketball playoff Fair Park was our guest, but we won! .Q 1 ,MW . W-1. . 4 in gy, I as x Ii H X :, , i N3 ml, mb 5 . ' 'Q'A fi 65 Xb 1? ' A- - , ..,,. Q f , ,. A 1. fi , - , ,,., . ':"' Yjif b 'W A ' ' ' ' ' M . ...., , H .,.. , ..:.,L3,j353Z L4- , ,VZ VW 5, g V- V N I I ,gd-5 wx V , H . 5 K ,xlyxpxwg A . N39 x wa ' -54 21' 'Mxf .'I,.g,.- Nw ,x Q M X 3 ,5 5? . 29 in ff I 'f - . Q r :P Q X8 - 2 fin? Fl it x v X vi, is , K K X . s :pf 1 . . K - 7335 ' K . Y .- -v L H AQ, i is ,X . sayin : -255 3555 55 Q h Q1--w Y A my P is - , M-if if" NA 52155: W.. . X fr f Z N X-b-144. fm ,z ,44 ' 2 2I4 , My w.,v.mmw mw- 'Q "wr 24- M: Wwg xw , N, "' Wi.,-f N. , of fy 1 P521 1 i 7 AA,. X-S+" 1 , . A ff? ' ,. xv, so - 1,2 M. 3 "'f'Y5'1 . 1959 Physical Fitness Program required by the Orleans Parish School Board was not so easy as the Jictures to the left seem to sav. Coaches attest I n fu . nn . 1 to this. buch ufII'l16li1Ilf' 1?D gfvmnastlesf Such l 1. l C 4... groanmg and grunting! I Baseball ..., if l 3 -1 A 4 Z Tl fb First Row: Richard Greenwood. Hasbern Salomon, Dennis Perry. Gale Manning, Bob Lofiis. Bob Braniff. Second Row Robert Cricchio Larry Oggs, Bob Mugnier, Roy Brandburst. John Stahel, Ronald Stein. Andy Russo, f.Ui5sz'ng: Richard Alleni Hasbern Salomon, Bob Mugnicr, Andy Russo, Calc- ixiilllllillg. Riyllard llrwwrimnn ,I. AY n A ,.' -, if ' ' H ",,' w e 2- : A za- CATCHERS-Robert Cricchio, R0 Brandhurst, Richard Allen. fs.. Y ,, K, . -Jr " . 0IfTI"IELDA-I.arry Uggi, Bob Lof- tiq. John Stahvl. PITCHERS-Robert Branniff, Ron ald Stein. Dennis Perry. Track 4 .x,. ..x-QQ-who t Seve' KAN 'X 'R i"i"'fS I is s K .ixgS.x.i?i:,x -. First Row-Robert Fuller, John Wollriey, John Steaclman. Richarrl Wrislf-y. William Eckert. Sammi R0lCACO3Cll Tournillion, Joseph Pet arrere, Sheldon Fortenberry. Felix Dhyrkopp. Leo Roos. Brian Barcelo. Robert Fuller, Joseph Pecarrere. Brian Baiwclo. Jmlin Steaiiman. iw--. 2l7 Sheldon Fortenberry, John Wollney, Felix Dhyrkopp. William Eckert, Richard Wrislcy, Leo Roos. FURT Ililllvx uuml Lllaxicii , A,,.qsX.x:,SRfs'N X 1959 Tmporzeifes and Clzee1'I6c1c1'e1's 0- ,YM 'X X :Lb -' Q k wx . X-. - K Q '53 N fw.,,,, ,www W, , , I 0 .' ,,,Wh,.e,,-' Q I f Z f 5 l 4 - - x L... H + h . if r ixxafkx 3 vm fe M as X ,ww uw... W, M I at wrt, MMM ,A M ff, M , 'nm ,, fff 1 f My We fnf W f Wi f 0 'ff of ff , , X M' aw -V v X A f NWN ff 41- X, xx W www ' -WX-V, XM V i J yy! bv. , H ty Vu ' x'WwX.w" K X, 9 4 .E .x ' ' -2 Q liege Of: ' ff-j. -' 71,449 .L Q - V, fl - W ' 'L Q -- GX. I' 4, ,,-',f,:5f,,,, 3, 2- gwi' - I , X? f -57 In , , , f ., . .f , 6 .,.. X f Q 1 .1 ' r 253221. 2 '-'ff' ff f 1 ,X if 4 a v e" -' 'L-t2 f '1 , .. y fqfwf ra, ,1 fa up , 1 ' . .- if , X Q if , gs. 451 '14, ' ij f5'fg?if 1 f ,QXAQK 1 f fy, Q, fly! xwf, w- Q 2: f V ,X ' Xi if . wi-111' g A M- 1 4 "' if W ' fife-ff-wi . ' z.,..:,.sh . 5 -4, ff ,, fi ' My-ff, 4.,.1f ' W, , ' ' I f f .7 ,.,, ', ,fl- ' :Z ww ffngfn' ' A - ',,bif ' , ,f , fy f f I f f I , t f,i1-fy : f , ,W , ' 4 WW' , w .y?Q w , . X, f , I , ,, ..VV, I , ,.,A V ,..4,...,,,,,,,, M, Ls ,X ' 4 " mf 'f ff- -:is -455 ,Q 7 f ,, gf ? , X. , , ,XR - ? Afiwfme' ,, Af M ,W f f X ' ' f ' 'W V 44 f X, , ' f v 'M my ' f, , , 1 ' 'X I f f Am ,ww X, , ..,, , X f hw, X, ,, V V W 4 VA, W" Www hx N 1 E, . X X X Mx A X A X' Q' W, W. W, M ,. iigijiliiiifiwwgiiiigxiggggggiggg. 4X WX Xi X. .X X. 3579 191712112 f'2"f3'f :WM --Y?-129 dkwwaii wr:-isis LIME! Q:?i.'i.kX., iff-black: bb-vw Y.--qifa EXZJT: sw'-ww wawwozf QNQNNPN uhh ,,,w,g:f- v,-we wwwm ff an-Q-wus, ,xref 'rfirzf uw-v--v :xxx ,erm-:Q M..-v NNW. MWA. sw N .wx N- UNWW WMGQM- fw!n'V1flZ ovvfw-va wmfew I,.,.,,.,J.x. NNLLZJ I-'-QQQ4-J .f2,fATff' V-GM.Ji, wxwruww amz-r-x -4:13:22 ifxxrdat Xwrl? wvkxv Wkvkwb wlbbdxxwr- MNNNN 'ANN ,W zfaafgww hwfwff' 'f ':':::':.2' -:X--1: -ws.-X w-:Xwb www www NNW XWXMXW MN ,X www - www.: awww vmfvssm marsm www mmm -ww-ws www www' msmw W-Wv Www sf-sw-X www- www M. -wwe www mmMXM,x,Mw.yswwwWWNNN-.X-.WQNX-X ,W wwf-WN. XX VM aizsna-r xmX.,.,,yX y,,,,g1g Qwswex im-xws .www Nmwx swam Www MM N X WW Mwsv -www MN QAM Wm .,..X,NM www we-mem Nsxwes www NM-X .Www Www WNW .X .X eww -Www NW., Ns XQ , ,,.X . 6 WW WW. .,...X,., WW WW NWN XWXXW .WW .WW WW ,XXXWQ .XWX .N XX W XXXX .XXX WW W We NXNQ mms wmv-v wmwxs WM-X QNM- Wwe Mm- mmm Xww M f X X -wx Nz- XXX 'f-Wifkffw ,N Q 4 . me, aww MW. . V YA . X .sim f- ee ing Girls, Physical Fitness Exercises X 1959 lntramaral Volleyball Champions Uuniorsl Q - www-1 f f .z mwmmmwuvwl-Am -www W X -- l959 Senior Varsity Basketball Champions 'fl , .V fwv:yg.pN,:MwiQ'w fum ,mb,'i"Y.w-mmfilwf '- f ,W 1, , 1 G W -1"" ' A - M me 3.6: M-gWi3f4Pff.if.,:'ifl' , . - " 'N " ' , 1 ' 3 ' - U . J 1"',QW Z' "1--J. Awf' +5 1-'wwv-m'1mwlfwdux-E'N'- ' w - L, . W ' -V - 4 . . fn 4' .f xv' - rf2H??zwFl5f+fjSsuR5 1' ,,'fIfmt w"j't ,.'m.--"if1,n1a'L3"Q"WF" ,- N , , ' ' "M 4 yy M" ' '25 ' ,' A ,. I 5-ffm., 125 i -.. QQ 11 7 f1fm,jT'fQ'!',' 3 .wax Y X " mf' , Y QW! Y F JH " 'V if - ' ' ,J Anil. 1 ' .l, ' " ' Piizmflfrgw-1:ffaef l1 Q A' gzw .ww - ' sf'-5, 4- gag- W 'T ' , ,inf HJ H G sn , -L' ' vw?" N' '1 , K' '- Q W,SyawW1fgw5wnf-mf! ' WM sig " ' ' " wi , 3,4 "L?'q- ggi. , , 2 qw',dewpH:W1f,fvf,w:1:w'-J ,am JN "W fx. -uf ,- H-ff 1 'W' 2 -.3 M 2' . , 'xp11Ef'5"'?l'f'rJ-42?-flflff .'5m'f'T'rfx'19'1 " ,-,N , , "Q.3,":qlr , BQ "Vg, w X ' Q I Vkfw 4, Q g - ,2f'E,'F2 2 ,,, -Q ' ' ,., 1 - '4"1 . N wwf, J L6 Mn, ' " " JW ' -"" J ' ' f ' , , , ' N ,- ,-:gf ' V 71" fy 1214371134---'NN , 1, 1.33 f x M -. 1 ' - 4 . f' me ' ei-1, ' A' - 'A ff ' A N A As ' Ny H ' ' ' Y A V? "-f ,H .25 ' ' ' mfg"-51 1 ' ' -115 f y 4 L X w 4, i , - A .. -1 'X ., wiv Hman a3'fw.1fv ap u QA wiff x' ' H 1 + ,E m - xfwfw A ' M , , 1 ---'ffm f,,'4 "wx 1, ' " :iLYW" ' 5, 'N w ' HQ- -z -391 1, , , Wiwui' 1. g' , ffm , ' Q .74 - X , ,ww w- 1 ,, N X 11.1, 5' '-M as '--W -,L Y-" g , Jw wr , c 2, ,A , Wim , . ' 1 --12,9 r W . 1, ', xy ' 1 -I W, gl , my . , .1., , .,,, 5 w ,,,., T . , , ? lx 'say mx , fq, ' 'gi .gk W-w ,V 1 ' yifvf .. wi .K ,s,'fAf-in -, -' h . Mr . 1 N x lkmig' -mg, wa ' V 4 ,,,,. N329 Y Q- J . E Wfwlfs PM . M f X Y, ,Y X 1, ., K , . , I V 2 'A 9- 5 -- -- , ,ff wg,-1:11 ,T f -1' ' ,P 1 ' 1 Af, A fy! ' 'fvfkr V , it 'W' J-. V N , ' Y V ffT ' f ' ' ' 41 ,N ,N - ,. M- , , j . H. ag, gh ,wg 11.11 ', , 'V' 1 f . , .1 W gy 5 ex img. ,W P , 64. A V-.. ,, Q 33133 , , , . X. ggf-'zfgpff' , ' gh , , 3 V ,A 1 , ,V , W L ,H ,, M4 ,Iv f 4, V JH' - ' ' N 1' QQ , ' ,, 'lvl ' . . , 1QM,,vj!,Qwf-13fis"' f fiwiq'1fL-1 ,1 " ' , y 1 i ' QW v " Q .3142-1 ,i Y ,, ' 9 , W ,wx A v',pgf4?fi-my 1 Ai ,,Q 1 Q ' 2-1 'ff ,V jg? T ' "" ' -4 ,, ,3 ,,gg1g'.a'- .w -my W5,g,4p1'u ""C,gg1,w5,:'1 f,f,+V, , --mfmvt-.1 , -1 -yr. m ' fx ' A - 1 , 4 We ' , M, , q.1,,1,Q,,f'LJWiL in 43559 P 3, v+LQMQ5Jfw'Ji,iT 3,EQ1:Q1z:21, - 1 . -1 A gwqlww iffy --5 , - - Af , , . , , ,, , , fy f .gy Q, , - T "wif , wHs,.wL,HQH. Q-mf 2mfw,'.f-,lismw gz,v4gL-A4w.- A L Y ,, -,,, Y ,M Vg- 3g,Fi l V f , 2,1 V, If A ' L73-35, ' W' F251 ' " 1 , Ly ' Citi' ' ' if ELL, 1 2 4. I QQ- W fi-1' , Y ' .W ,, 1 " ' , ' ww, 3 fr , ,LI Q M ,f f f . -5, 'J.:,'1,f ' f .ffl ' , , 3 Q f H .IWW " Qfig, S2111 .1 i ' ' if ,W I '11, if 14 7 2 ff 1, 4 5 5 5 ff ,, 5' 5' f, ei" ' , . ,Q . ,,,,, . ' W ' or "N"lf"'7, -,fm eflum M wx A lv V ' Q J S af K F i , .-5. if A i ff A RN 5 M A Aff' 33' My f ,K if M xr VA" N3 3-'fx 4 i , 1 , ff, 1 I W ., , gym students-the Sil- ver and the Blue-are as inter- ested in and proficient in Sports as are the boys of our school. Fortier Q x-'Nalwxwwx -,F ',,.- i ' y 1 ,1 af-ff W M, , 'Vi'-ww' fffwwfwffa 1 f w1f4mf41Q1Mf ' v ,, ,f 7 1 in 1 :7 1 , Zwfyff V Vizfyf, y M ' ' fy f f f 1, ,, .fn ff., , .112 , 5 uf, .,,,W,LQfgf f 1174, ,,vg'Zf'f52 :?f':j,f:g r gf Z1 2 fQ7,,,g5yQ,jg, wwf W, mf f ,Qfwh f' 'f i ,y,,, ,gay , f mfzicw M, ' ,ff , 1 ,ff , -we 4 .fff. ff, My-0,4 A111 Mfff ,W f,,,, cfitf ff ' 4, 2 ,Law f fy gg wi, 4,3 f , 5 ' .. - -,fi 7 fy W, mf ,- mm, , M, ,, LMW , fjwf gm,,1u fa,-1,9 , V , ..,1 In 2' , ' f f' gf , My ff . , ff ff -11152,,,g,f-,fy-f,Qf3,A ,I 5, , 4 .. ,7 22, , ,,. 2 .f. .s,,,....! 4, , gb , Wg, , f X114 hy, ., Z ff .. A ff . --'- -V 1, xl i gg 7, :Q W L, 1 , , ,.., awww .,,AM.w- Y 4 f 1 2 f' Q ,V --'-v 3. W , , , ,, , X 5 g , gg ' 4 "1 ' ' 7 , f f. ".j2',i' if I v r V L7 f ' fpsgf ig ' b X A i ,,,. . 5 My ' , A ,. 1 ftp, ' L .fm V V,VV, ..-. , .,.... ,,., . , , ,, ,M , . W ,gm X aw s ax . GLEE V. ' Qqlv , 6- JR' ego Cm A f gf . . ,. ,A .Q . wx In ,, 1, . gg QQ Lk H .,: . 721448 Q?-5' Ck pany gf F-"fv0 BWNG Asmwmv IJQA . U U D. 1 'n ' sf ' STL W fl' , A -Alh ., Q- 3 U' A I H " . . ' QXQQOQ' Lib 'ARY'FBLA-.670 qv QQwf - LXBR . 4fvf,p,, ,Qg.C,YPg D ' ' P0075 Viv, A ' . .. .4 H - . '. DE ' " Y- ,,1N-NV-W . 'iff ' if - my WML, N39 WF . Uffw f 51 - . . - . . f - , FY ' ' , 40 DELTA HI 05,54 Y TE 2 . Ag . 1E , '. ' I . E , UTERATURE R np 3 A ' A 0 , x ' ' . , .ff 1 L X . 1 , U P A - , , ' ' . 77: X . Y 3 ff 5, . . 3 - z ' Q 5 . ai" t V- - X '- A ' ' - f ' . , 5 5 V - IEA 1 , ' ' ' ' 'S ' ? I I I I - ' I ' 5 J . 5' ,. -A 7 - U - . . TE5Fi:uEf -f 1 - Q f - s ' ' W, :W Y J ' 1 W 1 if 'E ' - ' - - ' - , A I 1. R . f ' 1' 1 ' 1- ' ,.f'f5ffi'3 l. . ' 1 ' 5 1 ' A fffif - - V ' mm . Q ' - ' A rx A - , ' , Y, fy f ?'1 ?9 'f 3' 3 ' HP' 'ff ' ft, J . 'gff ifv' E 'Q' i'Z:,gsg Q u - n n A Lf' , j , FTA 'i - Ng-TYXNS , if V IQ, 6, fu J 31 f 45' ' N c Y 'Q VM 'E 3 ai 'VC 4' 1 3 Student Colmcll John Wnllluey, Pnfsidenlg Kay NIlll'l4"ll. Vive Pwmlfilmtg Palsy Lacflxtv.Ff:f'rf?1a1'y: DOIN CIGHZ- TISHSUTSF Spnnf-fr-HR. R. COSTANZ,-X, JR. Honor K oclfety Mikf' fwldwxx, Vue-ml-wal. .l:':1m1if- l"4wlrAl. Vim- Pl'f'Ni1lfJl1l1 Hvlvn Kerr. S1-1-1'rJla1'y: Marion KllPil1ILTI't'34lII'LI' WINS UNI-X ill'l"lWFNlllHN4l---l"uf'11lls' f:llHi1'Ill1lI1. 21 ' - si fig . XX. wx X N gy QQQWIXWX 'N'SN""5NW- 5 4 216 I 4- , Qi 2 .2 ii 2 rurffru WANTS rr 0 K UW E225 '-inn Youth W ants to Know Mike Zeldffn, Pregiflenlg Mary K. Zengcl. Vice Presidcntz Agnes Dykes. Secretary: Charles Danci, Program Chairman Spmlsur-M ISS. R. C,-XPRARO. ya-zu panifs h Sandy Bagalman. Pm-si4lf,-nl: Peggy Oms. Vice P1'PSi1l1,'IllQ Harriwt Wuinvr, Swrvlaryg Judy Katz, Treasurer Sponsor4MISS E. WA LTBILLICH. M-M.NKN, H gi Q ' , , A, Lil, , g f, K if jx k X 3 E im z., Library SIP' 'mm' - MISS K. H :X R DIQSTX . 411 4 ,, 45- f A 4 4 4 I 1? 4 ,S 2.9 -. ,.,, 4 J ll l1i.Ol' RMI Q Cross l.xIwu:x W1-N1m:ul.l, ll4Xl4lf'11l1 IXIVIIZIIKI Imnlwnupx, N'mr1'lurX1 Ywlmllux I ll lxn 'wflulxm 'XIII 1. 1.l.INl1.XXXllv xXvil4'IlZil'Ii ,gif ,- B3 Ill , M :Ill RG- 3.153 Del ta H i -Y unuhl Wilkinson. P1'cQidunI: Quincy JUIIIISUII. Yin' Prvsidr,-111: Duxill .XI'Y1INXlIlilll.5t'l'I't'lL1l'j'I Maurice Cz1L1zal1bwn,Treasurer. l lmplailr. Rivhaul Wrixlo. W., 1,lmpl.1111. km'-llxrr Nlnvlulwll x xxx r af I .xi 45 1 r X A is gf.- S R wDC1Ilffl Tri-Hi-I hwlxu Purlrvxnll. I'1'vf11lvnt' Nlurtlm Mvlrrmlxlx, Num PIf'NllIf'Ilf1 Bu:-rlx 5.11.lr-l, N'-'lwlglxxz .llulll 1X.llu'Il1'1'li. lu-.1-l1r"'r. 227 iy K - , 'L Ya ,yew . 1 -r ff ., s A A r ,.4 G r 1, ' X' 5 MW. 1 . lf, V M V ,iw , ,gf Z 1 4' ff Z 15" F:qL:::g4 fE PQ 521- Z 5 .5 5' f ' g m: fry f f' f ,.,, ' A ' 4 -Q , ,,,, I ,,,.,. Mfmzwatfvw, W, , .4 ,, r h ywmw ,WMM-www wg, A M nv f, , n k, 5 ,. Mb, ,f 4 V , U... , H6 f, K yr- W QQ IW no lh. f gh- , 7 1 0 4 f cf' 2 2 Future urses of Amerzca Jvackie Rinderle, Presidentg Viola Jacobs, Vice Presidentg Margie Murray, Trfxasurerg Margaret Parker, Secretary. Sponsor-MRS. BENNET. s, ,r,,N., x11w rx. l!l'l"1'lilNI3RlN1 228 Iffirsual Aids gr SQ gb S Xi an N x x f X xv'-g 5 'N x . v x X X X X N Distrilmtire EVCIIIIYIHOII Spwmurs-HRS. W. CRIMES. MH. C. OZEXUYICH. X ,X Mx I Q-'nag xw ,XX N X Rx Q XX i w X JQEQTQL 0 KOUI1K'lll Smith, PI't'Si1lt'IlII Fiflnvy Martinez. Yivv Pl'f'Ni1lf'I1l1 Slliilll Nluffil. Fr'1Ivtu1y: Nh-I SilXl'I'Flit'I1. Trvasllrcr Spmlwr'-NIH. H. S. CUNSTXNZX. 229 Bowling Club zz! 5 2 f 3 K , 1 . I Thmuax Fvnasffi, Prwidvnlg Dianw fVQUl'II1f'I', Secretary: William Trwzulway, Trfaxurfr. Sponsor---NIR, 'YOURNILIJION aml NIR. BECUE. AW M..MwfwM 230 'lW0nnis Club Mm.: l.I.mfh:mI, IIlKI1ll'Illl H'-Ivn Fwrr, Nm' lI'VXI1I?'IlIQ Cwv-n Nvlwn Nw-rm-tzlryl Ixnrol Ixovpfcr, lI't'34l1l'l Nlmll-ul NH: IYIZUUI. ww HRW X 9' Debate and Dranzatics Russ Herman. President: Edward Olsen. Vice Prwidvnl: ,lane Novak. Sem-re-tary: Nlary Kay Sp0nsorfNll5S S. TRUSTY. in QVC' NM an X N? ww-HH Key "-ram. Zengvl. Treasurer Russell Str-cle. Prvsimlcnt: Nlfflill Herring. Vivo Prvfinlmtl Foul llivlll. St'1'I'f'lLlUZ Xl:-l SllNCl'NlI'lll. lr'vxrf11r'vr Wy -t C w 2 3 W K X r X GY Qx . N 4 Ng? Q. N- x ' - --msgs , , if . ,.,, Tl' 'MQQW X X' .. , wx "Q 232 A Qyhgl 35 4 Z , Q4 f ,f 5,2 ,V 5 55 f was - Wwfwfg X am......, Astronom Craig Ripps. Presidcntg Richard Lfvehn, Vice Pri-siilcntg Juiienne- Bnybblun, Sei-re-tary-Treasurer Sponsor-MR. H. SAMBOLA. x 2 ,gg , , Fmlzicllf ully Nlysing. l'rHNi4if-nlg Murtlia fiwamson, TI'!'llHUI'CI'. H Ffpwiiwr MRA It. IIILLILRX. fff ' x X414 . N. 1121? gf ,ff 1 ,f : O O . r. , Q K Q 'Q' ws 1 '. C Q x 0 ' C! n Ny: '.? we z Q ,YXN J .--' Q 0 ' I 'n Y 'JI . . . - Q e , -+ - a Q :w. 1 . I Ag , H I -.HQ ' :Q I ' l ' in , i ' l I i ' . ' lf? gy . 'Q -iz. . 'f ' ' ' ' ' ' AW ' 1 i: , 6 -,ff ki, . I' if x , ' 9 .-'F 41f,:"' it . . - K1 V ' ff' K'-.X HRX--Q. . - Q - i o i' t ' ,a X . 'Q H my lb: .- ' I J 5 0 ' --X1 K ,A n 6 b Q, ' n W- 'I I , 'A f 'f ? ff 6 - P X , ,JF 4, ,r , , .Q n N 2 Riff V , 5 5 I X .H . in-, , is , ' 1 Y " ' rx -V V A iv R S P Q , f y' - ff , ' - Q ,, A f it K A , Q. Q ,, :.. N . . A if 'Q . . ' 1 1 5 1. , ' I A + - sl 6 l K , Q iii' 1. " X O , XG t . - 5 Y 1 -. -, . - Q 1-KARXX-X. , I ix - X3 4 a x . Q Q s ii - K h Q Q . ' 2 1 .Xl - A . ,f - 1 ' 1 - xi Q, Q X ' 65 1 -, 4 E D - Q - W- L iga, . ik. - ,ff x I -5 . - ' . S . , Q ' - D l' ' ' 1 U ' ' " Q , f ' ,, 3'.1ff'r f Li,- :ffx - V ' ev 'Q ,X ' l Af 5' " Q Q kY.,-- Hg' - 4 fx QQBY P ' " f i ' ' 233 X f X A, 4 M 5' 0 kit lf, Q, ,h YM A ,ld X ,+A if KW f X iw ,K aww X , ff CCW of '99 f V Q ' f QR r-1EHNuELLYEl.EP XC, ,M 9 vo ' 1' X XE ffk Q5i H -kg, ow " QQ O X . L Fixif fbsb ,X X xx X - ad f - R l O ty . N13 ' 713:51 - 1 x :gfazlx .G X ' X 2-4550 ' ' Xiojxo -rl I Q, K 55 QQ M - , wf 79- "of 0' 1 X N X 0 5 A Q50 Q 3 1' K N x R ' QL! A 5 28 N X fr 5 y 53 q 3' Q X E X Q :Z fab ss ' Q l Q I I mg QE V41 x Mg f X K T K - U ji X Q-+ 2 - 2 U, EQ 5 0222-19 g QF ji E' - 0 X F I me, C2404 ? '.. Q7 fry m eb lx w R X N X19 ig EE X, 'iw , M is- L gm Qiiiffggxiqx f X9 . - A xv .gk fa' We 2 Zigix xc, Q l YO zfsisisfsisisia. .sisfsfsisisfsfie f5ssgsgs:s:s:s:s-. .s:5sif:sis::. :seas ,! K- ll xx fl xx fl xx XX Compliments of . . . TERREBONNE'S PIGGLY WIGGLY QUALITY SUPER STORE 2725 Prylania S+. al' Washinglon Ave. HERFF-JONES CLASS RINGS Congralulalions INVITATIONS +0 MEDALS Gracluales TROPHIES I LIPSCOMB S BERNARD 81 GRUNNING Drink Graduale Supply House I46 Baronne Slreel 93l Canal Slreel NEW ORLEANS, LA. ROYAL CROWN COLA Besl by Tasle Tesl MEYNIER 84 DILLMAN HARDWARE MRS. P. B. CALLAC REV. AND MRS. ROBT. COLLIE MRS. HARVEY E. COOPER MEYNIER AND DILLMAN HENRY W. DORSEY MAJOR STEPHEN A. DWYER, A.G.C. MRS. STEPHEN A. DWYER MR. AND MRS. D. GALBRAITH MRS. J. MANCUSO, JR. ADULT BOOSTERS THEODORE MATT MILLIE MILLARD MR. AND MRS. GEO. DR. GEORGE POOLE DONNIE SEREX T. W. THORNE E. E. WEEKS MR. AND MRS. NORMAN WIGLE MISS E. V. CAMP F. NOVAK MR. AND MRS. H. L. MICHAELIS John J. Callagnlman Milce Dwyer Jo-Ann McCar+l'1y BeH'ie Marlrs Cauolyn Michaelis Darrell Pulliam STUDENT BOOSTERS Dixie R. Tobbins Joycelyn Rofh Roberi' S+. John Carol Songy Doris Voebel Teclcli Voevel Complimenfs of QUALITY FLOWER SHOP To Miss Ru'rh McShane Miss Virginia Camp Mr. Joseph Sfanberry The Yearbook Sfaff and GRADUATES We wish +o rhank you for your kind assis1'- ance and cooperafion in compiling +he pho+ographs for +he Yearbook. We hope +o have +he pleasure of serving you nex+ year. LEE TILTON STUDIO for FINE PHOTCGRAPHY I504-06 Sourh Carroll+on Avenue Universify 6-3457 We SALUTE 'rhe l959 SENIOR BAND MEMBERS You have, along wirh o+her members of 'rhe band, given of your 'lime and lalenf, 'ro confinue lhe successful achievemenls of lhe Alcee Forlier Senior High School Band. Your par+icipa+ion in school acriviiies and communi+y proiec'rs has won high acclaim from your fellow sluclenls and cilizens of +he communily. To all l959 graduales we exlend our sincere good wishes. FORTIER BAND PARENTS CLUB, INC. S 1 Under fhe leadership of Prof. Peler Dombourian, rhe Forlier Band in confesl fry-ouls, won fhe righl fo play al fhe annual Music Conference held ar Roanolre, Virginia, Since lhree bands were selecled, nafurally we are very proud lhaf ours was one fo meril lhis greal honor. Picfured wifh Prof. Dombourian are A. Malbourough, R. Sleele, H. Kerr, and S. Herman, only parl of our band. V- f I 9 5 ' ' , X, y ,f , fx f r z 1 fl ' y gfgff J f' I X X A jf, H X ,W Q5 'J ,,.-My M 5 A I 1 5' 49 'Z'-141, ff Killliy Blwlllrp Elizalnvtli Rnilfs-llv Elizalwlli lNl1wm joan Ralverwck lei 8 R Linda Zander Patricia McNamara Vickie Cinqueinano Rusary Brown Caynelle LaPlante Carolyn Sanchez Nancy Kuss Linda Gerson' Brenda Matte: -"' ' , V my , ,,,,,..0 f, K. 1 Q , q"'f'1-L hu l 2 r irr A A ef M Y' i x .,'. Q ' . c:5i:i.::5f-'35 . ' , ,,, , I 175 V ww, V V Q f , j A -' V.. af " vv ' 4 -r ff 'iw , y Vg 1432? f Z 1 QS , 'Q A "' 1,17 lv Q , Q, "9-W" L " Q " , 352' 4 44 p,.f::fg.gy fr k ,W WW, if, ' X., ,wwf ,, , Ol ?' if-uv Us fyyaw. ' 2 . Helen Kerr Sandra Cannimaro Klatliilde Janvier NlAPTl1l3lll'llC lxern Gail l'icc1wl Susan Korn .-Xnn Lnttvr Barbara Talmary llarluara Wvlla Bcwrly Salassi Camillv Nlairroy Trinity Scliivlds A! x ,X 'BX .2 Q 418 " P. Awruxt t A A ' ' gt Y Bt ' 4 NSD' ,LQQAX haw-S"'K""' 'f"" w.,,5.:-X ' ,' fm.-N mf' 1-Y 3 Q, . 1' 'fi V XXX . . ,Egfr ' y ,. . 'ig f . Q Ss -XXX has , 5 ,X X, it 3 gi x , Q- ,t X- , ' i - 5 A Xj VN! . .tt 1t,iS:lN,, t , 'hxg. gt M.. . , Six X 214, X t wX Y 5' X X - 5 I- I' 5-t X fb: '. XXX? Xw 1 if X k Q t: t K' N - l ti.rf-Eilrl I ax' .x.x "" ' 'SNS' ., ' K t X " X ' .'..'1 ' Q - Y . NX - .- f x s- tr - - '25, t to-1 'M ' w A Nw X ' r .3 if , ,- Q. X X.5gXXggfs5iji .gX. M X t s ll fits' -W' w , x, .. f , tr C , , N. if?" ' 4 X '-Ugg. XL -wif .NQQ tx, A. f. ,f x- E . X ,fa v , gs, w -, A - , G' X ' ' vfrfrw. 1, vXg,,gi -wx - M 3 3 Q11 ft X l U A X ami ,lo Ann Cacioppa Betty Thorpe Susan Edwards Karen Franckenbush- loan Torre Dolores Richard Sue Frayle Freyer Cafford lla Pacquwt Joan llrelancl Joe Detta Robert Schultz Maurice Kansas x X A ,, ' t 5 V ,W 1 N X X K .X , .vet L gk X -tt in Q m fg X t .N WF X Xxx? XXX px X 0 K K gmt-wr X' KX t, X Q -,:.. Q .. X-52 My . X WW M- 5 Q X D XX Nw X 1' S w . tffi ' lf 'fx -X tw xx t 1 t A AI2' If ,X Qs, A .Q S Q.. t T--Q-...,N,N..,.., x X xx x FN bl-,L K me t ,,,. N Q W 55 tx t A X 233' 3 NA I? - ,, ,Q Q A ' Q tj-tt. .. X ii X W .1 xx - X 1 L if ','tQ X 5555? -sq., 1 Sandy Smith Jul Ellvll Sandra Ann Bacht-mln Rmalintl Pastel Jean Lemon Ollie Nato Gay Swanton Marsha Dewor Joan Gilbert Gayle Hill tlienterl Nina Kolb Miltlretl Herrle 's ? 5 wt Wt! ,ml , 1 tiuu' , 1 5 r '.'f Y B 1 K 43 'Y ..::'f -y,.,f l X.. at. . -- fr firm, , ,.:H:'41j', ,fzftpyprl -Q '..-, 35,33 ,exiffm ff' it 3 . .f f . R '1-fr. Q., Q r A . W 14' N I f W5-N., ilwv kj-.N if 4 Wi? 'maya ,5 Z M '32 4 .4 ' ' Ay an V. "" ' 6 , , -,f,,f , .V if Q ' ' 4 Af V' if-1 '- bfi I " ' jofwph Ridfllfu Urf-nfla Hattcs Sandy Bagalman Jpralriinv Trudeau Linda Crouchfst Carolyn Hichafelis Betty Roberts Iva Lou Pastor Robvrt Tadlofik David Babfr John Stahfl John Cleveland r , Th ., ..:. ,, , , .,,, If ,gfsWfM' Nu f .,,.k . ,f 71 13, , ' Robert Mugines ,Wi ,gm - Frank Pay:-tw fg, if M V Efmif- 01m M 'W' C - Ronald Mun n J 4 f .-Xflnzlll frflI'1l1'I' Dux nl W hiflflvn ffwvulxl HIIIIIITVH .IIINIIIX llvrrmpq-y xl y-41 f :- ,. ,S "wwf ' or -v-v ww .ffm W, 4 M. w Y , ,994 ,X 455 - , lnmuumx Illn f..., XII. n Hn llllh 1 :Swv -:iii '- llafllnlll 4111111111 ,. 41 YN x . , f 24 r . 52 if , in... .,... 'fix LQ. N Af' X 3 W H W 's V X xr, 'Www SQ Angela Puiraon Penny Seferovich Betty Leland Carolyn Fellows Marion Kneipp , .lucly Katz Annette Motlica Karen Pantermuehl S Altllea Doescher Evelyn Pourciau Darlene Parks Portia Mitchell ,pmA:.af ,--ww.-.,.wf' M - . ,- M54 ., I fix. -. t X5 was Sgggi r l is 5 azgtt ' l t t'ttt t"Q M A ' W X gt , ,4 , K '? 4' W D S521 i y'-152 1 - r"x,, X A K 1 f ' - Q. X Q, - K 5 . 3 . X-- ,Q N e at .u-.... 5 V 2 I 2 'I'-xx . . . ,if ., ,Q-T'-e x A xx , W. V g,!swv,,.,, f lan Muller Patsy 3lcGittigan Gayle Bazin Martha Comeaux i if 1- ge I A K ' -- 5 2 , ' f 5 5 as gyjw X-1 A Me K I 1l,J5fff f 12 ge- A ef lris bmitlr -3 l Kay Beauglt E Jeff' Smith K l'larrivt Warner . .9 N Carol Dunn ix Kay Xlunclt V ,X Jackie Riutlvgrle ef Rwnaltl Willxirrforr 243 r 3 ' . ' ,Y 'W ' W N ' K Y ,f 'ez v f 5,5 N if 5 ' A ' , I A f as wwf M' i ? A1721 hz 4 um ,,, , X A. '7 ,. ,g l a H ' .H mm I Q 2 , fy f , ry,-0 ,f fri? QW wma! , xygf4Wff+6.f,:f,w5f lu, , , W. . .. 77, ,of 1. Mafleleine Duggan Lucille Dufour PHIEY ,Xrtz Viula Nlfie ,I3l'0lJ lluylr Smith Cf'fIl'g'.Clf! Exnir-im blnrlwy IS'-IL Margie Murray livnniw Lux llf-elm ,Xl1'l'l11f' lmxirl llominw Hmxarfl fvlwnlvl' MA! ,Wm f,A,f.W.,.v, , , . ,. W-My ' 95 'sw ff, AW? , .wwak 'd K , . dz ' I nw. w2"5,,,f W-iff ,jf , f if " wif, ,, "diff 3, ' fjfgph V . aw A5 .M , , . ,.,,, W J V , N JY. -L6 ,wav rv , in WM ,, .2 n 1 MMVLB -ff W M. ., ,. 'Wag I. .f f f fwgf, ,M Q fv -dv 1":?' fwf fm ff' , V' ,wif 1 fe fmff, ' ff R I 'hi 5 Q ,Q I f 7 7' 5,9 , ,M as f f 1 'ata 6 x 4 me 4, i, M ff X , , fr 4, 9 ' Lian 3 A 9, 3 1 f N 55 xg., , . 4 23" 52 ' " -fp.- K, ,Q 7 YI, Paliy Lar-oste Betty Price Adrienne Polmer Carol 0'Brien .lean Marie Mathews Sandra Wallace Barbara Pettaway Albert Hermann Carolyn Faller Lynn Bndenger Shairan Landry .lane Grantham E C 6' e Wifl. , 5 's- gx, - rx , X w X :fgg ,1-:iii .. yi, L L, . Ax. :afg- I . mmvmm it fe K, My - img ' Miki af lk ?' . X 'RZ ww ,Nh 'six 5 'f. ,M 4' 4. 2 va. w. A ax 'W' 4 . X If M 5 Y ,, n ar as 5 -ep 5 ,S 3 l ft . Y .lc . ri -,.' t N Y ,Nw vi - Q' 1311 ......--W" K .3 X Q n .s -r fi wx -' X s -t as ' x Rulwrl ff1'i1'1'l1lu xllllflld Hmkf-r Ulixv' Bwllfllwl 1' .ly Ullmmtf- Axllllllil lhlvutx QLIIXLUIUI' Fontana KI.-4111 Hasvlwk .IIIIIY D1-Xvllv Yivkif- tlali Martha Talley Svlx in Hulley Nlury Fclwnk XZ. ' V Q.-3 f LY, M... N k V ms-:4,-.xsscl if ' Y M WW 5 ' bf K Ns 5 A IDM EW ,fx ' wwf , 'Q V K A ., I , . it L. 5 Nw ,Q ' A NX K .Q ' :F K Q in x xxx ... 5 2 i f M x Si K", xg. df-sf N is S kxkx Aim , QE . .Q 5 K Q " mx ' mf PA ,, . . . f-3-1' M X'1I'glll1H RIUIIIIIOIILI , W ,'Xnne Bcgnaud -' ' " 7' Constance- Davenport x , ,A I Linda ,Hams A A x t N ,,...d f K ..., MN f Q " ,- ' K ,N ..,,,. .4 E .4 If ,f 'QR -' X. n ' W . if 23 2 A "'- 5' A il 1 X Y - .2 . , X 'BS A in 1 Q i : r- X .. 5 'Q "'n. rv, Q 'QQ 1 . 1 Y' Gail Stcilning Carol Blliviflll ' ., A K x Jn Ann Hvnura ' 1 W gf- , . , 5 1 1.111413 Dunn ' ,xv-C' ,R m fx X E X uf ' iz X xl X N -1 , A t iwf , - 1 . 0, x ".v h ui ,.. 'P ' ' . K 1 GW:-ll Bryant 5 X Nga' PLIINX Irv : gf x .S - .fS,, ,: 5 X Ivdah and gig ' xiii L.,. .I+ 'gfm ,gf Uzuris Ynwlwl 5 - X. ki- X X in --ns' 'PSX sq- 'l if Aa.. NL Sliuron and Terri-l Dubois Noel Femez Sally lllysing Durotliy Aneona .f, Q Wu . L . sf, K W , y.-. i QQ ,f-J' ,mr ,L .9 fx 'SE A 'fi ia A Q 'A ,. 67 H 3. .. 5 if Jw Bernice Broderick ay 2 Ruth La Rocca X" f .uf , Stephanie Smith . lllilclred Rombach , '-i1 1 Fredarose Olivieri Marjorie Graves Agnes Dykes Virginia Sally 47 V V . f .,-, ,WH L Mwmmmw- -va, Q. - " W , "eff ,, 3 A 5 I A , J V. 5 .. f. ., . rosy P' ' ay rf - , Q '- F ." . M gg - K X I . X ix . fl i ' A A Az s fi 1 HKWNN 4 ' .' ' W . e -M.. "" :z' rm .' 1 :wg Q , ,. iff ML ' ' N., - X . I. 7 , H i . ' ,- ff, -, '- .A 1:21. Q ,J '-vv P in 1 - , 1' 5 wg, 4 5 X , . -f.. e f ,,, ff ---' yr- , - . 4 ,A -- N J V .. Q 3 I A .QE f- f, - rf: f -eg.-.5:.!.. f f ., r , . . rr,.r X A L A , ff i' el zgfw J -' , .4 .. , w AQK E 2 ,el , in , Judy Bowsky Jeanne Foster , . Anthony Palmisamo Leah Belasco Lyn Sulnners Beverly Herman Julie Rieeo Erin Killelea Lynn Cooper Carol Smith Allele Andiau Maurice Caza ubon Sue Moffat- Margo ,luge Gwendolyn Rivero William Wootan Carol Stubb J ay Little Lynnda Gerson Lucille Centineo Charles Lenz Gail Perricone Roger Blanchard we ?i W l eg .L r ' I 90 I w. "-Q X Lk. gg- ' r se g is ,pg iso- 4' Q I V ' i Q, ew, , YA . 52,3 ew ,,.3. , 12 ,3 sf if A54 'M 964' e,e,i,,. , on A A 12. V 5 si 2 oe X Nwwffm I 3 gm? A N 'Xiwism , Look who's here again still trying to scare people and babies. Avaunt ye. Witches! V, I 2f.j:g:f,Ef , ,gn 14, , ' , JKWQJ 'fe -Mme-'bww W, e,.m,, 0 Z 247 Autographs ' X '7 JK. kv W 1 V 17 A A Aff ' kj Sf A jf X Wf 'Q W uf! E? ,fy MV , X7 J F gk fs I4 f f ff Q5 f f 14, -C - X offgfhy fA?9QCL!, 1 gg Q7 ,a'i'l'6fl,f-17 xx NA 2"-.:1?,Q mei, -'k. xv -X fi.. - - gi .ANIESZ7 ' CW71 N , wgw Fgg W, ,L f QZLQEJAJXUXEVQQ Y ,fi -C ' ,-MQ? X I 1,4-ff" - y . f.. I 521 -L Vx--VET! 2 , 6 ,. fp , XJ g.7'VN.Q i L, ,fav Q W In A3117 YI . 63? K Lfjlxxlzil 3, ' , ,X V Q Z . Wcji X-Q flr, L A D L yy 3 473 1 fn! 'N lf. W7 Ivan J ' . R A V, fi, VV., ig 2 +2 V ' ,Q Vi-0 9 Q K? Q A .3 N-if 3a V5 3, ' WO-32? . SD J 40 ?i?4371iQ I gf Y an I X Qqgsgf 'Pip 1,0 248 ,pg P. A CJ X 'xi-1 ' K' H' 1 Q -.,,., Autographs? XT! f 1 J j Q ig ffff mx S X W ' TX q C f flif 4, Ng f 12 0 MJW M g 1 - C' W f'7 if V W 1 Z ffl Jw' I fp f f 'X , ' 7 jwfffj ,WWH,1,4 kjjljof JL f if . X W fq Ms 5 V eff KQUWZ' f 'Q' ff 1 47 ,J w 54 B N -M 'KU 01057 ' iff' 1- ' ,fa Jw Q4 M f ' fhh I 'AJ LQ-Qg.Cl:lkW, . .., JLrQ. 2318 QM 'W 1 M I 0 - v W0 P51 f f N, wvbiwfwif HM J bpvylf f. :hwy l U jx? GX ' Ln 249 ,W ff. ' 5"-lt:-'hi ,X 1 3.-f . ' i-Tiff?" vel?-' L' N 17-'JI 11' , glwiifi if -, 4 M K ,V YK 4 435-.D K. . A if A- -2 1 1 ' "Wh, A:-rw--' I' "79'4Cf "4 -. + J ' +5 i L . , . , 09 W ' 3 n x T f f if 5 -2 1' v 3' I G' R451 x ' 5 -n A V if f lny yf: 715.55 - 3,5 Mr 4? ,,., ,fff 1.-1 . 1 L. X . -N -any .V ,. ,JT-P'-" , .. - J- ' ' .. 7 ,,.r:-- ' 1 ' 1 e 531 Milf A ff.-v A ff I, .nf F x 4 . 51: H - I V .Q 1? 1 ,...,.,........ 'h if , :N Q -' - ' .7 'Ji .. '- 'em -f-V ' V , ' ,1'1',1w4i5 Q,.'2"5rer.- ,. Q' : V- 'u. ' f" ,5,l,,u52R--.L 'J M - ,g '- , , ,rw ,4 1' v 15,5 , ,,.-v . I L mfg, qmf-6-ff.,7-. " f 4,4 I '15 E' -1-1 fi , ,.,,, .' ,. V lx 'L , ' L51 ' 5.15.51 g' Aga' N.-V :.' -,, , 5 I V , A Ev , W ,g fur, 5::'!,j. Mggj 1-5 ,in V , ,f .-N' 9,1 2 :J 1-' Hem: A- 1' - . , f- A: 4-yy, ., .'.,,1.,-- . ,- ,. ,,wff+'-'W- G36 ,Y '- 'V " I ,:--f' fi?.Qf' . ' " - .J "gf 'YJ' ' 'A p "DM "H I' - if WTFL Ili' - T -'fi' ff' 'Z -- . .. - f. K -- r-'L. L ,. ..- ,--1 . . J' .- . - 3,5-,,,y,q: 51 -1- -,M 4 wa.. f 15.1, , ,.'5,121' 1' , i -'. 14, ii?f.' ',inL,, 1 A 15 QM?-+gg'f'fz v,fH4Qgaii v 4:.Y:,.,.ra-I A 7 I a:pL.- . .iL:.'f5Q,,55g,' gifgnpqr ,..125Q,,3,. . i .,F5,'. Lv . ,fa , .,,,,1,if', " -, ' ' M eehkar.,f3Q2i,4.4 I .- -..f- . " 1 5 ! ,L , .K , I 1 "-fl. A , Y M 1, , ' 1 1 1 2 W . I I Q X b 1 , Ig ' ' if Q . f. '54 -wb ' "4 ' f',f1l , '1.F?f5" . Yr W .- '2'fY5f"'f L ' ' V ' ' J ,lf f' ' A ' M., ,. m y all A557 ff' ?. I I- . J . ,rl . ' -: , 5 . V if, AM,Af" ' if -ww ,T V ' ' , ' 'LW ' -Q 'f " ' bf 12 Z A ,,.q-355. -zyiefife. 'f ,wigs - ,. ,, V ..vf..W-4 ' - . 1.5 , .' ,. u,f,:"ff,,,ggu1.'-Ylfdk e -an.:-r -" - Q f' 11 ' ETH ,fi eGfi+"'E ' P "Z .gf F' Y K .1 . AXE,-355 - :gy . ' ,fiwix-Q ,i fx Hj,4,,33t f'sXp.v,L!1?i' V, I A ' V A v r' if-5' - '- A A' 'V "' ' 1 I I! ' ' , f-:Q sp ' ,ft -, ' - - V., v,f:f5fhF'7Q-w-5 ' M pf Q X in, g " ' JMMQW' 'fu ' N . ,.,. ' 4 . I ni . n ' 251 1- .Emi j 7 J W4 l f I 1 f 'PCM , 1 ' X if M ZW 9 wi Q ? WWE? E5 xiii? QMYQX' G yea O -KW Af ' fwAfWZ'2ff"5mm Qybif ! Q, wk ff ,fb I EE? NJ J 1 ,f , , x, ff .. M Qjl, W V, W NM WN, W 6 up I 5 , V JW! '01 Qjfwf f ,WM M WL nwfff ' 1 ., E 1 1 1 ' I 1 ' 5 I v 1 y I, ' X, 67 K 1 A ,..., 1 ' 1 J ' , 5 i I x , u,L.22Lg7,Z!,!2f L L' J X r',,'ZQl77zC,J f I XIX x Vp Qx. ,lf ' , X? 4 df'1.l I fab f 15, ,Q 1 1 ,f 0 f -A 1- I' 0 CXLL M 735440 151-,LRF If-f Ui- - 51.1 fm' f" L s. gf ffvflfg, -J F ff-f I 'sv' 1 , ,V dj!-'T.p'f' QQLZ. ' 'VIV n.'?"f' Ng-I -PJ, f.f5 I L. f ai!-N' iff K ff1f5fZ9MA In , s f V I W ZX' g M417 . P I I5 1 N . ff! Z K, ,ff , XJ-f 1-, JY, L R jr,-Y L vw ff E, W - CW tl' I ' , f ,dj .I fb yz,fp7,19,, f ,, gf ,QWMQ VJ V, M 7 in MXL, www! WA , g r I J -L lp, ddwm -xg,4p,,,,ed,f sg N5 V g Q Sf Qfgigfwi s si, h QX, Q E Eg: ,X 53 Q-fx X n J QQ -Q K Sys N ' Q Sv ie, mpg V Q? QW at MW A W f , N 5 XX f f f jf CWM JR Q W WF 2 Kp W E f ' l he S by jzfjvluj Ufx WXLLJUZBX J b V ff- D R 1-fl I7 f ,f A X if , NN' M CMJ, lx, wr b x ,QQ D X' fx rj Nd' gk 'M ' wi .4 I fwffgfgffj W 7, q y QS? X ,V Sw Aww ,W , f"' I, 1' J 1 v N Nb - Qu wx LQfQfi'?9i3SLw 0 dj 1 fgfvfb Q ix N 2 Q J X ay 0 I VA, 1 fs, f V , CW? ef, f Qi V fVL?fi"f 7 'MM , C CL vu cv, wmv DWL, W f9f"'c"W ,Lf of H f 0 ,LIU-'Qjxglj Wi-, 4-M... - in W K' ofrlfyvv' 1 'd.w VM '4, f- ' f 'ff ,Llp OMXWB' 'NP MX! MW 'E M , VW? JZ V R Jr w f '1 JJ, l -ff WZ Uv if I X 'W M W Y WMM-WM Wm-m vvA C filafug A I f f , , 4 .X ,f ,ff fTAYLOR PuBLlsHlNG COMPANY "TheVV Id' b k A T I d X VEARBOOKS My A of 'GHZ vifygffw Vdc 5 6' ' 7 'way fd N 'C W Zfifffffvf 'qfzigjvgq' -La qftcllaqli 406 G X, Dv! WL oz KL , fifajiq, 6,4 . A, :JM eww M2 ZfM U ffwfczlffb Q ,665 Yiwiw Wa GYYN Ji, W U-"WV if X . Jo ay Zf1o.1fQx-24,L,p-., .,, Efi-vw? ggi? f' O f' .. 1 4 N,,,j43 mix.. N Ka ,V A up 1 5125-4 5 , Lfffxpg , if ,-'fx ,, V -q':.",wg.iA1f: 4 ,L 4 , jr K 1 .-.1':.f,f , ...:-mv. , 1 r Use, N ' 4 R' Eji' 'Q .-J' 4 ' . . , as w 'ellrglu-A I 4 g'vL 3 ? i"'TU1fQ' Qmx ' ffgvf ' W1 x s A..4' 11-ff J ws


Suggestions in the Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) collection:

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Alcee Fortier High School - Tarpon Yearbook (New Orleans, LA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 202

1959, pg 202

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.