Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID)

 - Class of 1929

Page 1 of 148

 

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 148 of the 1929 volume:

te c a. - -)c. rinift S ' c;!. ' -., l-- o . ■ , 1] ' J x4d ' " T T IS the purpose of this edition ' " of " Thf, Sage " to mirror the educational progress and student ac- ti ities of The Albion Normal for the school ear 1028-102 . Ma ' the message trom its pages al a s reflect the brighter side of school life, and the image there! rom ne er fade. If we ha e succeeded n present- ing this picture, we leel that oui annual is a sticce aiul that we ha e fulfilled the great trust placed in us. ■ ' -■■ ' m " r ■ ■ .r,ji . -V . . ■fai ir f- The Sage -1929 Pithlisbcd by the Associ A iKi) SruDENi P)()i:) ' of Al P.ION Si All NoR.MAI S( llOOi llii,-li I Wilsiin MrKin A OKi ' ii . l:ditor lUtsniCM Maudvcr ft ' . ' ' ' 4tiJJMt Table of Contents ADMINISTRATION Facullv CLASSES Seniors Juniors ACTIVITIES Student-Bod - Athletics Music, Drama, Publications SCHOOL LIFE Snaps Society Wise and Otherw ise ADXERTISLNG -.. OKM .1 jACOBSON I! ' lit 7 0 OUR athletic coaches, Mildred H. Thomson and Norman J. jacobson for eic el- oping good leadership and true sportsmanship in athletics, and lor inspiring their teams to belter li ing, we. in sincere apprecia- tion, dedicate this, our 1 Saci-. MM DKhl) I I il(). lS() ,: ):! J ' I ' at-o 5 ? ' ,:fc 1 ' • ■Jjll r.ML - •Hfe- 1 - -f ' it. . k« ,-. jiT ■ Mt ' :-: ' ' ' -i : ' 4 ' " ' %. I M ' " MWiJfer ■.,-Bt. - V .... ' " w-i Y ' ' " % " F A C U L T Y CLARENCE E. BOCOCK President P;ise 18 |i)ll (; W I K l K i n;i; I ' rc ' iuh ' iit and Diriilur Hi !■ (( ' iT rdiifiiiii Paf-i- I " II l AIU-.ril C ABl-R ifcond Grade Critic It. s.. l-ilucaliriti. (.L-ntral Missniin SI.iu lijchir (.olksf. l " -7. (;raili].ilf Wc.rk. l.c.l.ir.ul., Lnntr- in. I ' liS. |il2M P.l-I I I D l)( (»ML:ii Lihraruiii V nlMTSll nl MlSMiun, IS»4 Cr.ulll.llr, Bll rlmBt.ill I ..liiKMIi- lilMltnlf, lSi-)7 I lhr.ir Tr.iliilllK Scho.il. K ' lMTM.Ic ( .ihli.rni.-i, i ' M " l " :7. (;L K C. All A IM K l:niitish and Drmiiiilus dratliiatf. I■( ll - V; (anirse. Kan a Slate Nmni.tl, I mpiiria, 1011. ' . h ' h li . LniM-rsilv ..I ( huas; " , I ' Mn: Kan .is SlalL- Kncullural (oIIckc. ulllml |1MI4. I ' lOT I ' M! IH. ' I l Ml DA l) l() rniiiary Mclhuds diid I ' iiiiiiaiislnp (irailuati-, Stoul liisdiiiti. 1 " II4, CraJuaU-, SiaU cirrr.-al Schcul. Sii|HTic.r W iscnnMii l " -IOli, ((iliimhia lni er il . |0|7 Malt- i.[inal SLhnol ( lieiK- . WashTiiKton. I ' 1 M A II in UluLaliim Iiiimi I (.1 (.hicaun. I ' lJT |CI2(, NOK.M.W J 1 .(il ' .S()N Mat he mat Hi. Atbletie Coael l; - , L niMTsiI - nl lilaho ii: . ] la. I.l-O n jl-Wl-LL (ira.lMak- I ' l-iu. Nebraska. Slali Normal School, |0|7: Snuncan lni ersitv. I ' MS A B., Nehraska State Teachers ' olleKe. lOJI. P " sl-i;radiiate SluiK , Ne- braska State reachers- (nlle ' ii l " :7 I ' lJI I ' Pl; l ' l ' 7 I K.WK I Mow AKD I ' syehnloity ami lulm utinii Drake Inncrsiiv. I,s,s7, Isss. l.sso. jHo;, , i [j, , Iowa Stale Teachers ' (olleKe. I ' llll. A M. lni ei- sitv (jf Nebraska. I ' HO. Iniiersltv ol (aliloriila. Summer lull l ' i:s II ()K. 1. Kl S(iL IN( ' . I ' lihlie SelMiol Music Xirieiicati 1 onser alor , ] ' fHi Ciraiinale iliploma in iice. Southeast Missouri State Teachers ' Ollcge. l ' Jo li s ' ill I tlucation. Soiilheasi Missouri State leachers ' I oIl.Te l ' l- ' i . I " 2S P:iKe 20 N y .. H A 15 KIKKION Art iind I ' ltblic Schoul l)rtro.nii; Colorado Stale TL•.n:h ■r ■ College. I ' IDT; Lni iT itv of Cnlifornia. IMIi Cr.i.lu.ili ' I ' rati Art Inslitijto Brooklyn. 1922. 1921. i:ai, n. nasi I (icoftrciphy. Dean of Men . . »,. Colli-Ki- of Klaho. 1921; Lnivcrsitv of Cali- lornia. 1924. I92i: Soutln-rn Urarich. L ' niver .tiy of (.ilifornia, |92i: l92o. NOKMW .McCAKlA ' Voice and Piano Graduali ' . School of .Music. L ' niviTsin of .Michigan I9(r I9U 1917 Kansas Citv Consi-rvalorv of .Music, |9i Reilpath-llorriir Institute of line .Xrls. I9|(,- 1-elanil Stanford L niversitv-, |9|il; i;nucrsit of Ltafi. 1921. 1924. . l. K(i. Ki:i . U: II lA ' ImliHtton S ' ttne R. N. Lakeside Hospital. Clevelan.l, Ohio, |9|J|, 1929 M Mil 1. K .Mill l-K Crilu. l-tltb anil Sixth Grade Graduate, l-.merson Collese of Orators-. 19(JJ Hrown Universitv. 1912: A li , Colorado State Teachers ' CollcKe. I9IJ, 1910 -WNA C I ' lAKSON Sidle Kiiral Supervisor Gr.uluale, State Normal School. Itllenshurii. Wash- intilon. 1910. Graduate State Normal Schotjl l.cwis- lon. Idaho. 1917: A. li. Liniversits ' of Washington. I ' )2 l92o. I:ARL j l ' () V|-KS Social Science and Kci ntrar Indiana State Normal School, I9|(,-I9IS: A, 11,. 2i, I niversits- of Wiscon- liall Teachers ' Colle sin. 1920. 192 CI-AK.Miil ll: Sl: l:K, Cn C.nlic. Junior llr h School, luifilnh and History Graduate, .Mhion Stale Norn.Ml School |9- ' H s Lnisersin ol Id.dlo. 192(): A. .M,, l nive sil.v of Idaho. I92X: I ' ost-Kraduate studv, I niversitv of Southern Galiforni.i. I92S; 1928, j:-t ' (4 14 ]4 Page 21 ' iHytX KHNN1--1 11 r SllhPARDSON Mauiuil I riiiimiii. llvjiicnc I.I ( rnsv. WisconMii, Malt (irmjl ' chool. 1 2! (■.t.iduati- Slout Institulion. I ' )24; Summer Sf4 innv |i»N .mJ 1 " 2S at Slmit In lilutc; Summer SesMon, l ' »20 at I avion Art SchcK.I. Milwaukee. 1 " 2M ADR I A (KM)S (. ' niH- I bird diul l-oiirib Crada. Primal v Methods A. r . State Teachers ' (uliejie. Keaniev, Nehraska l " 22. draJiiatc Stuiiv. LimerMU ul Chicago, |02i. I«24. l ' J2v llARRIF r H Home liioiuniiHs Iniversitv of Montana, I ' M ' . H. A.. Lniversitv of .Montana. ' I»2f, .M. A, Cohimhia Lniversit . |y2S. i:urope.tn l " r.i el. Summer ot 1 2S. |02i. .MIIDRI-U I- IIO.MSON Physudl l-.dinalutn Uaker Lnivervitv, |i»H-l »li: CraJu.ite. Xorm.i Mchool of I ' hvsical lufucalion. Battle (reek. : ' II7 1124. CllXRl ()1 1 1 1: TRl .MAN C.rihc. Iiiiiun Hifib Schaol. Mai htnuilic!. and Science tji.Hiuate Slate Normal School. Buffalo. N. V.. I.SR2. I nnersiu ol (.alifurnia. IWM. I«I2. Wi; B. S.. f iinerMtx of Chicago, l ' 2l: Huropean Travel. Sum- mer of I ' J2.S. I9H. ji ssih I . iPiiRf-; ' linfilish. AsiiiUinl Dean of Wouien K I niversitv of North Dakota, l ' )2l Lnuer- Ml of North Dakota, Summer-, m2i, 1124. |02 , 1 nnersilx of Wa-hmKlon, 1 ' 12X, |,inuar , 11)29, I A .M WM.KIR (, ; (( , l-inl (itdde GraJuale, Augustana Collese, I9IW; Graduate, State Normal .School, Spearfish, South Dakota: State Nor- mal School, Aberdeen. Skiulh Dakota. lOli. l.olo- rad.i Teachers- College. 1924. |92v B. S.. Black IlilK Teachers ' College, 1928; 192S, .MRS 1 I l l ' .l 111 1. WARE l:n! lnb. Dean of Women -l.de I nnersilv. Graduate School, IM9(,-1.S99; Ph. B., I nl ersin of Chicago. 19114. A .M . L niversilv ol Chicago. 1912. Ii.lumbia Lnueisiu. |u|9 (|9|4- 1922). 1925. Pjge 22 II i wi-ishi. p ii-i F- si.M()Nsi-;n 11: 1, iry l: cnilnf Sccrclary (jrinliKiti- KivMom- Sl.ili- Normal Sihoul. I ' lOo; B A.. lr;inklin an l Marvhall (.(ilUw, I ' M " , I ' c.sl- traduati- Stiulv. New Vork iH . lull. l,nlvcrMt , ,.,- , , , .,( ( ' ncinnali mlH. I niversilv „1 isc..„si,i. I ' M ' ): | ILl JAN (lLSl:N ± C I Sl.NU.NShN J ' IM el -t;Z .M. B Executive Board (; r-. B( )(:() ;K i-r.-suUnl I ( " IKNl-K Dncclor al rrdiuniii C, i:. SI,M()NS1:N ' ' " ■ " " I l: KI I ' nWltKS .... H !i ' lr " r l-.I.l Al ' .l I II W Kn .... .... n-i!ii " I l«wcii II-SSII l U ' IIR1•: ■ l.vw( ,(» ).■ ;» ,. , m,n P ILI I SOMONSKN I: a-iilnc Sr,rfl,irv 1-,AI. NASI I " ' ■ " " " f ■ " ' • " MNKCiAKI- I . lc IIIN ' histilulion Siiru- IIXKKIi I I 1 I Dulitian BI | MI Ml Willi MS . . Supi-ri)iti ' ihl,-nt til Bldfii. and Groitiuh Page 23 i i h u f " .i| Page 24 % v J .l ' 4 SENIORS (H -. J i ' C, ' J " «( ' V I I I AIU Til ABERDHHN .... •t-r rnomnuite. " Hniu. Will lA 5, ni-:RSO . . Hevburn 1 itnnv tempter iiildi the trJye ' of Itfe ' i bLickcil cloud Philo. I .M RA ADA.MSOX .... Beiiem.k I L ' ndti tudcn! ' j.ho v;othi fi lt. ird a zotil " Philo. RO.M. ASSINDRLI ' " in hotieit heatt po Philo. 1 WIN FaI-L5 v: ' S J kingdom. " HI R . KD AI.nl-RTSON . Albion " I faint fwiirt neZ ' er Xion a huT lad " Pmii; .Mi-n ' s Glee Club. ' l . ' 29 ER. 1 ATWool) Rum. ■7.1 f n i;..,rr. 1.) M J..-, i c- I, iTi ' C. ' . •(■v ,i wn 1 GiC " Philo H.islsc-lh.ill, 27. ' is. -Jil. CirK ' " A " Club. ::, :.S, :o V.ce-Picsi.lcnt ll.nns,-n ll.ill. ' iS. Q. ' . V. C. A., ' 27, •2.S. 70NA ALBLRTMIN .... Ai bion " freedom ni p(V. per ' .onifted " 1 nio. .MARIAN BAIRI) .... TvuN Pm.ls ■■ i?i ; ( ii miK i i.Jr del erior.ite Ihe mnid. " Fimo. Pmo Secrelnrv, ■2S, ' , V. ( ' . A. [■■age 2« IW-11 . . .. ' ,{ ' J r ' yit ' M JlAKNARn . Son, Spring ' ; " wnjc ' Citilr ' driUed oxer the ' nou — -oyi kiti. " Philb: Philo Sccn-tarv-Tn-asuriT. ' 20. f ' hiln I ' l.iv " The F ' al« •. -28. N,.w Mail Sccrc ' Urv. ' 2;, ' 21). Junior Clj»5 Socnlarv. ' 25, ■20. Sage Staff. ' 28. ' 2 " l. THriMA HAK I:S :,ms " Trflmit Irft idfn to (Ouw to Mb ' or, " I ' hilo IIA ni. BOS N I RtiM sn " llt-Tf tt i;irl -, ith (I hiiunei !UTn o ' mind H ui: ' a tntd htr ,-ittm. wJij. ' ,- ,;i:J kind " Inui. I V I Kl I lid ' i I) .... Hum. t- u,- (lri;ni. fiirlv and tcitf, tf il Intc uvrt " crooked he ' d tiTi:iie It iTutiihl. " I ' liili. I ,„ihall, ■IK- Track. 78, •2 ). .MAE BP.KNAKI) .... SlioslloNH " C.oltee Is ,; dnine lluid. " PhiUi: Pfiilo I ' la.v. ■Thf f-atsy " , ' 28. EDNA HI E.SON ... Kimbihv " I er oicc lirfv ever ' .oil. gentle Jnd low. jn exeelUnt thm m Xionuin " I ' hilo. KAI I ' ll IIKCIW.N Full! ' Heniemher to fre err-e a ttihn oul am:d ditluultie ' . ' I ' hilo. Icjoih.ill. ' 21. ' 28: ,lj - Cliil ' . ' 20; I ' hilo I ' ri-siJi-nt. 2 " . Ill I I liin .Ml. r .... I " She iind loom tire no reUition. ' I ' hilo. . f« ll.,|l ui-l ' ri-Mcknl. ■2 ' . P;igL- 20 Till K() lU III l-.K Bi M m 1 ■ {t Jooti ' t ilnlf lor Ihc hr h- ll - hkc. II ' ,- l.oi.; ' . " Phil,, ImitKill, -27, IS, liasU-tb.ill, ' JT, ' IS. -20; Track. ' IX. ' Z . I ' hil " M.ir li,il. :: l III III I I ( I I Ml NTS . llMMV 111 ;., .11 hrt-.iknr; miv of H ' e 1,-n lloniiiuindmi-nl , i.- ,, fiivv her Jm i„, „iii. " Inui Secrclarv Nl-w II.iII, ' iH. ' : ' ) B.isl-cthall. ■ ' S Z ' l. KL I II BLTI IK I ' ' ■ " ' " llifoily tind tcii-rlf are tu-o ol Ibf gniic - ., ' )( ,, t ' iU ' i. " I ' hil,, New I hill I ' resulcnt, ' 28. ' 29. Glee CUiB, ■2i. ' 2 ' ). Niii A I AN 1)1 i; Til II, " Shorl but !»tV . ' Hmo. I)N Mil l-OKI) .... Il ' .i K i " ,■, :. ' ,.,,;, . ,,• M,. i her ild to tl ' e mnid. " I ' lui,.. , W -. A.. ■2 ' l. Mi,R l 1 OBBI - I ' l ' I- " ■ nil, dc; ' d J, ,M,i,u, ' n. ,! ' ■ mm . „i I., ' d ' . ' ! [ ' rninii- our Jt ' t ' J,. .MAUt.AKI-TII l.llKISTr.NSr-N Hm ' Kki ■It ' i too bad !»■.■ can I all a„ horn,- tor the y.-tek-end and foiili: baeli u-ith a diamond rin;. " Philo, OSI Al( c nok •• I " " ' - ,.,„ ,■ wu lon.jiu-ri-d — luit ' " Inii, I mu (Irclu-Nir,,, ' 1 ' ' Vmo I ' I.l . ' Tile ThllleelUll Ch-iir. " Page 30 ,(5 , | KIII (KAWI OIMII , ' . ' (■ liijy !lhit kTun,ii .;. Ion. ' Fhilo. OKI l.KAMIIORN IliMUKN lli-r iitntd f. fret pi ivorrv hi-cdmc ' ' « •il ' iiyi lui her nolt ' hook up " I ' hilc.: GirU ' ' A " dull, •27, iS, -iQ. ODITTA CKI l( III II I n , . . () Ki IV " l( ' (- Inllc iihi-rt : (■ ii uiiit lnii!t to , ' iir Jr tre . itriit ' niltuTt ' I ' li i-t lunw " I nil) I n i I ' l.iv. Thi- I ' hirt. ' .-iilli ( h.nr " . C.kf Cliih, ()|ut;i Mjrlh.i ' (OsTIlN (KCHSI ... W 1 1 1 K OitL- 01 !hr ' ll -o moit ili ttii- ui hi-J ' wli-.i moJeU " I iiKi li.Dth.ill. iv (.111- Club, ■: ' ). Inio I ' l.n, I hi- rilirlri-nlh Ch.iir ' , 1 ' ) . l-rmi .W.irsh.il. ' IX. Op.r.i. M.irth.i •. ' ! ' ). I A I II)A DAI I Ol Id . Ki !•! K[ " v «i u (-Jy(- fv ( I iiiont- the inorr yon liv! flw more volt iTiJtr. " I ' hili I l)l, i) i I (II Id ■ .•;.■ r. o! hllle •.iilue lOileM il hi hv July. " I ' hiln. Kl !■( Kl lon ecraled il disi: ;koi-t . . KiMiiiKii " l-er eo tDtJ luive wn:e iiike o ' td f!e " I mi. H.ivk.liMll, 28. ' I. KAI dl l), l KI (,Td . iii Kl IV ■• .• i senile Ihjl Jolh -..■enlle JeeJ . " I ' hiio, Glfc ( luh. P.itttf 31 l RA HARRINGTON . Blirney " Art ii ' (■ ift of Gad. and vui t be ust-J unto bis filory. " Philo: Glee Club. ' IS. ' 29. 101 ET nil I H ... Amekicas FU.I.S " lii ' nc t njindy tiTi- f lt-ilwd ' li ' ilh hottest thtttii . " Philo; Sage St.ill. ' 29: Debate. ' 29: Girls ' A " Gluh. ' 28. ' 24, Senior iilley Rail Team. I " . Philo Student (.ritic ANMTTA DAUGHTERV . . Twiv Fm " llap ttit ' ss sectiii vtade to hf shared. " That Annetta ' s policy. Philo; Glee Club: Y. V. C. A.. ' 28, ' 29, RITII DONNEI LE ' . . Ro( ki and " She IS trtif to ' tv uorh. her Irtt ' tid and hcr.ell ■■ ici-Fresi,kiit ■. V. C. A . ■2 ). HELEN DEEDS Jfkomi " Decd alone suilicc " I ' hilo: Philo Pianist. ' IH. Dramatics; W . (., . . ' 28. ' 29. IK DL NN RiRiEY ' I urtie lnesi m needed tn tht ZL-orld its tnueh tis virttte " Philo, Glee CInh. ' 28. ' 29. DOROTHY DFICH .... Riri fv " llapptttess is retleeted Itbe the lt};ht of heaven " Philo; GoodinM CoIleKe. ' 27. ' 2S: President .Mbion Y. W, C. A.. ' 28. ' 29; Philo Chorist ' -r. ' 28; Philo Stuilent Critic. ' 28, FtiEe Staff. ' 29; oliev Hall. ' 28; Philo Punrsi, ' 29; Glee Club; ' .Martha. " 01 1 I I r)n ' Rrer.RT " ddy tn ike qtitle a Tipple ttt the etinenl oj school Itte. " Emo; Glee Club. ' 20; Y. V. C. A, ' 20. Page 32 Jl I lA II i INCIOKI) . hU E[ lo , " Honors Mhn-.eJ Mr , ifcj those thai urf ir,;it,-d. " I ' hilo. Ml MA I Kl( KS() .... Aim,. " The •uorkmdn i( kuo ' i-i: hy his ' . ork. " Emo; Gli ' c Cliih. ' .S. 2 ' . I nn Sccrftr.iv- TrcavuriT, ' 28. CI irroRD f; ans .... arimci " Thf force of his o )t merit riuiken bii trav. " Ph ' lo; Junior Class l»ri-suli-nt. 27. JS PresiJ.-nt .MilliT ll.ili. ' IH. ■2 »; I ' hil.i Plav, " Thi- Paisv ' -. ■2.H; Captain Mavhvr ' s Si|u3il. ' 28. ' 29: Glee Cluh. 28. ' 2 " : ••c:himi-. (.( Normanilv, " ' 2H, Juniiir I Jitnr SaKi- Staff, X, Lll I IAN I A S iukiiv ' One iiood turn deserves ttnother. " Hmo. 1 KN 11. I ANS .Mm AD l- ' ery time Albion p u ' MS tinythinti something uiu:ays happens — ti it isn ' t h id roads it ' s i tuirantnie. " Philc). Soiithirn Branch V. cif Idaho: Glee Cluh ' 29: Marthj " , O. V. W . C. A. 1A - I A ' S .Mc.lMMN Gkuvf. .Mo. 1 reliable niiije lor parties to Mt. Harris, in " I ' hilo, oil, Hall. ' I ' ), liaskithall ' 2 ' ) CitW ' A " I liih, Jil, ll.oi-.-n Hall, I ' r.-si.lcnt. ' 2». Sane Staff I ' l. C.li-e Club. ' 29. 11 I I A I l l)l IV ],.„ iK rs- " My bonnie lies over the ocee.n. " I mo. Gl«- liib, -28. ■2 ' i: ■ ' lU-IK of C.irnvilk-,- M l 1,1 ADdWsM .... (),Ki(:v 11 hat ;s beeomin-: is honest, and whatexer ;v honest rs beeomm : " I ' hil,, I oil,,;,- of SI , lar , Salt I all- ' S . ' ( luh, ' 2i , P;ige 33 M i . I I (.KIM I I . . . RliI ' Lki " I XiH lh, if h Jw ' J c Itallttn yttii t,nt tindt-r Uutd I I n II Al I Bl »l 1 V ■■()h, I ' m all U nt ' I nil. ■ Ihirtccnth U).iir " . S.iKe Sl.iff. ' 2 " . IKl.ll IIAI I, ... C. KI AND, I I Ml ■ ' Uj 7w( ' t ;( ' » (lltd with iin iiu Inhilnni U ' Wind ttth- l,-ln- - 17i pinind-. ol lisht and pcf " t the loollidll held - I ' hio IiiuIImII ' is, lijskclh.ill. l K I ' liili. NtiiJ.nl Critic. 28. I 1)1 ISA lUKRIS . . . i 1 i.iii. ■ I inel u ' r x ilh a Ineiidir smile " Phil. . Al K B IIWS « " IM " Our youth -u ' e Cdn have hut for today — lit- iiuie iilz.-iiy find lime to : roic old " Ihf niiinci-nlh Ch.iir " : Gk-i; rlub, 7 ' », ■( hi-rry liL.sM.m ■■ Al BIKT HERBOI.n ... - Dm.. I propose to U:hl it out on this line il it lakes all slimmer. " lino l....lh.ill :« iCf-Prt-siclcnt of ' A " Club R.ivKi-lh.ill ' 17. Iinio . ar h.ll. ' JS JAMS II.WSI 1)1 . lo " Heller tl ' aii pur in all s,hool aelirilies. " 1 111(1. loiilli.ill, 2S, ■2 " ; ■ ' Chimes of Norinnnlv ' . ■ ' S imii FrcM l.iil 2S. Uasfb.ill, ' 28 Ihirli-enth ;h.iir ' ■2 ' ' (.In- ' liib. ■2 ' i ■ .M.iilh.r ' . 2 ' . S.isc Staff. ■2 ' !. l;l ss IIK Kl KS() . , W I Mil 1 I ' • kiioZss the most tale — and tells ' em It I l e ood — sometimes I ' hiln. Page 34 «- v ♦ - . N • •- f r- ' HISS j|: mm;s Hi III " Uci ' ork ;« a mcinct lor M " TiiJi ' . " I mil H.iski-lhjll. Jl). ' 2 ' : StcaMarv iil Stiuiiiit RchIv. ' 29. V, W C. A,: CabiiH-I. ' 2 : Sacf Slall. i ' l In-.. I KM I- IILSTON lii III I ' hil.. Ill I l. .|A(;ls • .... Twin Im i.s rc- : ■ ■ v " f " (. ' " " " ' Jf ' Until- tnur hl Annelid ' " I ' lul.. (,l.-.- c luh, J ' l V W . r. A . : ' 1.1.1 I JOHNSON .... Ki HK. ' Ht-r mow firiiilt- i fimii- iion ii ii lOlfei ' fyerii ' liitiir. " I ' hili, I l; N( Is llnl ■ i) K . . lil KCl V ;. pt ' Tu iuilt! ii ii . iiiil ti.ndiin; iH hn vou-c. " I ' lul.i Chiim-s III Niinii.iiiih . " JS, ' .Mai Ilia " , 19. (,!«■ I.luh. J ' l. I ' hili, I ' li-viik-nt. I ' h r AKI III l)SON .... (; sii EMimi ■ . -i ork titid i orrN-s nereT - i-l thi- ht-it oi hi itittriv diifioMtuiK. " I;n ). I TIKI .Mar-hall. 7S Ckn- (liii-, ZS, 1 ' ) c I 1 NNA lAI K 1, N ... Hi i Kluoi " Quilt. I ' ll! I I ' lnr i-U-itt — iiiii: ot our bal itiidi-nti " I ' hil.i C.irK A ' I lull. J ' l, Haski-llvill. ' . ' S. ' Ji) Page 33 I I W IS w . |0 hS .... MuAD km ' u ii ' ' i he h. ' oiiid TiitluT tiiJr Ihiin s t ' out. " I ' hilo, C ite (Juh. ' 28, ' 29. I (ll ISI |llll ' ll) .... I M.wFrr ' 1 ,i; .,.J -p.T ,1 i:i„.J (r.viij. ,1 .tix.J ihtJt-nl " I ' hilii, i-u ll.ill II.. list ( ..Hiicii. ' 2 " , S.ifif Sl.iff. I ' -l i I Ml k l() i S . . . . Tuiv 1m I s ' I n ...rri, in p,cl(ir. I ,i,l,d like ,i ..,. " 1 mo. S.IKI- Si. ill. ' 2 " I ni.. I ' l.. . ' Ilu ' I nirliT-iilli I h.iir ■ I I W IS I . |(i i s .M,u 1.. ' Th.r, ur,- ,1 lot of Smiths :n thu -„ .r J. .;, tiol t n man . " I ' hii... I,.„lh..ll. !» Phil.. ict:-Pr.si.lcnl. ■2«. F ' hil.. . l.ii h..l, •2 i. I, I ADN s KM SI ' Twis I Ai I s ' f. .(.ii( r .() bt nn ll ' pltiii.t ' . ijitd lerijcrrie i It ' tit loitiph ' tci the ihiirm " Ph.l... .u ll.ill (.uuncil. rhil.. I ' uni l. Philo Pl.iy. ■The Pjtvi. ' UITir KIWl.W .... Bi.i« Siin hiiif inlii ii .CH . .( I ' lnne lulo t lie ninm " Phil.. ..ll.v l ' ..ill, ' :» Sccr.i.irv ..f H.in«-n ll.ill , t.k-c luh. 2i.. 27. I I 1 kIWPV Hi V. KF..,ji ■(Ih. Dorolhy. I, ill me ' " Phil.. s.iKf Pl.n. ■■Oii.ir.iiiliiic.l Wilh |-n (jr.iii.lp.i " P;igc 30 f, .■ 3 lOUSl; I i; T . N Anuris " itiTitlcmeJi prr ' eT binntltr . hut not t.ht-n Lniiiw K,rit ' ar. ' ' l:mo. Kill TA lOWl: litKiri H hat i .,- J,.,-,, the doei -unth a -»,; , " Imo, I mo (.hiirKtiT, ' J ' !; CjirK ' " A " ( lub it ' 2 " Baskflb.ill. ' IX. 1 ' ). , U li.ill, 20. W II I Md) I I l)l Iwiv I v.i- ' I liu- a po- JcT fill , ' m (»r -,■ •u.otui ' rt. " Philo l hil,. I ' l,. , Thf P.ilsx ' ; Orclu-slia. K r ,ii-S.„r7n n1ft ' lfro„j ' - ' Philo. oI ' M n I Ks W l-t l.K " Opal t a w ' ' et. ' rinl.i. lu ssi;i. J. MVi KS .... wuiMK 7 -J ' H louli-nlcj " ith itiV ' t-ll tinj [ tf p bctiiitit ' I Ihink mvH ' ll Ml. " I ' hilo. DWlll ; RII .... Ss.MiKlv I m,u;k s.r.J " rhilo, li.iski-lli.ill. ' I ' -. I.Milh.ill. -21 M A ' ( liil- ■21. -IX. ■!■ : J,nn„r Class I ' lcsuli-nl. ' If. 21 l ' i.Tn.i(ori ' ; ■Turn to ilic KiKlif: I ' hilo I ' tL ' siJeiU. ' 24. ' 2X- I ' ri ' siJvnl ol Sliulcnt lioilv. IX Inli-t- schol.i.iic l)i-l«ti-, l ). I ' l-ilo Chorisli-t 2 ' 1 (iU-t- Club. V . di ' iT.i. ••.Vl.irlh.r ■■ I AKDA .Mil I I K Ihiu.v ■• • ( rnii ,j-,-,.i ' i,„l!l Im hi rr and . ' •,■« Vll Itiihtr I ' .irJii 1 livPN ' Ks for ttjrrfitf.t- poetry. I ' hilo. Pjm- 37 I I CRETI- MOKKOW Oi ' ' Ht-r iuiitn -HI It- tnij (f»Mi I ' i. ' n . IniJ l t h, r I ' hil,.. , W ( A, ' :l AIKI MOM . . . ' ii[.svn,,M- ' ( ' .la!Tt hiilf { it ttiint! to hilii- nil- f lUirlt-x ' ClttiTe car iiltcit S(vx■(■ ,i iiii innhtilinifL- [ ' hil.i: Orclu-sli.1. 2i.. 27, V. W A , Ji., 1AI (,AKI I MKAI 111 K . W i si]| i i ' ' ll :. ■ lii ' i , ' ' . ' « i ' . ■(. I.i ' r ; Jcnc ' Iniij CiiK ' Ck-v (lub, ' 27. ■2S, ■2 " ' ( himiv i.l i rni.m.K ' , Oicluslr.i l)icl.mul .r . " l . W . I A ' 27 K ' l II I I I ' M- I S( II ■ ' , III. , ' lo ! ,■ naurnfi-x l luihiTtilly ?jii " Phlli % Ml I K ' lll I ' -m km; ; ,■; .1 ; l ' iii " hf Jim,- Jinnillr ,nia ni oij. I iiiM luini.i Sicrfl.iM , 2.S I-nin I ' l.i. . Thu K ' LiUll ' li.Mi 2 ' ' Inluischr.l.islic i t.-.ni , l Mu-M.linl (,iiU (iln- Itih, ' l AvMsl.iilI I .lit. S.IKf si.ill, 2 " M Kl.l I Kill I ' ll I iVS() 1 ttl I Sf,,, ;. r, , l,-nu.l ' .•IIL- | illij II ' iuikI- ' tillrin.il pr, ,-|• " I ' ll. Ill Itaski-lbjll, S ' 2 ' 1. P.igj 3S A1 I KIA I ' l JI C.IK . . liiKji , " I rit: n: Ihi- fniiitr j ' »or!h two .« iht- Jutp " I m.. (,lf - Cluh. iC). 77; W C. A. io. ' j: I)H S( I I I V I!i 111. I ' hilu ,.IU-vb.ill, . ' S, i ' ) B.iKki-lh.ill. ■J ' . ■: " , A ( h.b MKs IRI HdlMK .... AiBu.s I ' hil... 1 K-(. KI I MMI ' I (II . Dm II ■7 .111; here. I -h.ill u-iiuin: h.-rc " IIAI I II-: K ' iNIARSDN . liiKilv " StllliTiiI uit iittj hitn iitr arc xtrtm ' thill Ut ' cl.l uoiiij Ilk.- to hl-.e ' Phil... 1 I Kill ' SI.MI ' SON W I SDMI .■ Jc. ' i mit hflicte III liilniK ' .(lijl,-. tiilcrtiu- •„-ith hl education " 1 nin l-..olb,ill. . ' 7. ■2S: Tr.K-K. JS. (iKhi-Hir.n, ■7.S -1(1 1 I .Mi SA k liucsH ■ f i-vi me unii il .cp % . J br inis " 1 ir i ! mo I ' i.u Tlu- I hirU ' i-nlh (Jl.iir ' . rir.tt VUuliiU Crilic. ' . ' K. I I s| IK ! ::ooJ iiiji: 1 not fi. ' tit I ' hili. Twin I m I P.i.m- i ' ) (M ' i £M Wn A SMITH Grvce " Smith ; s»t- o com non iiinnr I think I ' d rath T ht: a Intwi ' l-.mo Pino Sfcrfl;ii . ' 27. ' ZH, f- mo ice-PrfsiJeiiI. •28 •2 " KL Til SNOW nil 1. . . . Twin Palis " ,1 .l ' h,-art It over the h:lli. " I mo (:herr ' Blossom " : (jlee ( " liib. ' ZS. ' 2 ' ; Pmo Otthisir.T. ' 28. ■2 ): . W. C. A. ' 28, ■2 " : ■ The Thirtet-iuh Chair " , ' 29. IIAI I II SPERNER . Ki.MtiiKiv ' l?;J ' heyi s ' t ' pi:(ibi. Ti ' eft nord hhe drtippni .. hoiu-y did ihe d fd: ' Philo. MRS I II I II; S V IN ' l ER ... I EiDOKK T ' .-rt- It ,; le.ut nne letter for H.msen Hall Philo I ' liilo Pnsidtiit. ' 29. I ol Tl PTS .... Pish I1 en 77 ' f- nio t popular .?: in A. S. ;V. 5. " I run , student Critic. ' 27: ' ice-Presitlent Student Uo K, ' ZH. ■2 ' : Secrftarv Senior Class. ' 28. ' 29: Si-cret.irv-Treasurer Girls ' " A " Club. ' 2S. ' 29: Girls ' A " (Jub. ' 2S. ' 29: Sase Staff. ' 29: Basketball. ' 27, ' 28. 29. New Hall Chautauqua. ' 28. Ill lA IPTOR IUkiiv " She iJl-i iy ' j a ready nu wer " Philn, New ll.ill Ch.iutauqua. 28. CI R PKl 1)1 SIRONC, s " e ! time yo:i Irv to .wuk c ILnuen Hal! n; er ' e ' ll ite von lor danuine " Philo. Philo ice-PresiJenl. ' 2 " . 1,1 l T W Mil .... Bi. Rl IV Her name i W ' aile ' . hii! C ' j n d iiezer :, i ,- lor ■ onteone et e to t.ut the hot " Eeiio. P.ISil- -I ' l vl ll i A T . (I . a4 - ' W ' ' K ' ' , - , BRLCn WAKR I k.m„v " Half iii whcT (K j )i(J:, ' f ' " F.ino: " (.himcs of NormanJy " . ' 2S: Gici- Club. ' 2 ' , Pmo PI.i ' . ' 2 ' : " Thirlfifnth ( hair " ; Prfsuk-in 1-mu. ' 20, . l.irsha:. ■2S: (hnrilv Commiltci-. ' 28. ■2 ): v Dukf. ■211. I l.r. ' i l lisri-K .... Ki.MiiiKiv " Si ' i it uv itiim J — UV ji tv. .S7, ' ( ' luii iinith " ■ - Jotrf iJ«J the lOUc ' r (» ifii ' tlk ij« rt ' 4u; f v. I ' hilo. mil IN vi:kni;r " .1 itt ( ' tl itudirnt Clin thouiih flw i the prt- ijt ' nl ' . JdiiUhler. " I.. .A. Calvii.-t. -28; Sasi ' Sun. ' ZH; Gin (.luh; l-mii I ' lav. ' 2.S, 1.1 1 Mil 111 | Kin ' .... Hf:III.M.I " truth li ' €• € ? ajt ' lnu- I ' lie .i« :iirrv. " 1 ma lliiMI l; Wll I LA.MS ,M, (■ hiii [t hill! lireetntu for ei ' tTVoiw. " I mo B.i krlh.ill ' 27. ' IX. l- icill ill. ' 27 ' 2S, S.1K ' I ' l.n , V. c.lnh . UmibLT. Oils W II I I.V.Ms .... Dfxx " (JuiUiHitnit- itrr a( A .i ?n(is(itlt« " . " Inici. SaKc I ' lav. (Juaraiiliiu-.l With low Graiufpa. III (,ll W II SON .... (:,«TltK)Kii h r,- t tll hf J , jy,- Sttllf ijitV iHt ' in the S liit ' ' (xnn at oitt- o I( t-k tnduv. l-.vcrvboJv pUtnc hv there ' I nlo liiio l ' i.k■nt, ' 2 ' . k.litor S.iRi-. I ' t . Kl NNI III W II SON ... Omui V I m.in iil ( ' li not ajraid to s,jv iis my, thiiiii h the ' u.h !e ih(j il li tiiiiini ' .t hint III.. l..otb,ill 21 IH Havkflh.ill, ' l s.uc Sl.ill 2 ' l IS.iM-ball, 2; I ' .ISJC- 41 0 ,1 H I IS liiiist ' !l,T Mirinv Ind Ji po ' itiinj l t n hc-r }tait - ; lni ' )ld tinil hr li-l! ..Vf t-mptv ipul m Hini t ' ti litd! ill Ihf i-nJ ol th,- v ii iT U ' rm " i ' hil.), V. W. (. A. C.ihiiu-l J ' l Al (USIA WOI I IK ■ C ' " " ' ' •J:il - iinJ U:t;,iilu-J ' I ' hilo. lA Al l-l WOdI) . , . Il Fi 1.. •■ 1 hhttk :s l; nihhil. Itiil muii, ;™.-. ni, ,iir. cimill ' H.ivki-Ih.ill. ■: (.lk-il .ill, 2 " Clrl, ' ■ - ( liih, 1 1 AH I TV A ()KTIII i;Ti) ,i " i, ' ; irl ,I!U,-I. ..m, ' .lu ill Kl T:-!- ,. .,v, hill r;i-ll,i m,,. Snv ll.ill Prcsulcnl. id, . V (. ' ll ' siiulfiil c rilic l-mi), ' 2li, S.IBC Stall, 1 ' ) : Veil I eader. :il I mi. StcrflJr -TrfJsurLT, I ' -l [:mo Pl.n , " The TliirU ' .nlli (Ji.iir " , ' . " , I-mn B.i kLlh.ill, ' Jii, 1)1 I I; IK- I ■! (iL C, I ' iKin ' ■■ l ' iih.;irk III Ihr lhi,i,i lhh-li,- l.jim " I mi. B.i lM-lb,ill, 17. ' JS, ■. ' " l-ni.tlijll, lu, ' 27, ■ ' ,s " ( hih Pri-sidenl, ' 1 s.ine si.ill ' ! ' ) Siiiinr ( l.is Pu-Milinl ' I ' K i.i V w llnsr pictures ill. tii.l ,I] ' |U .11 IK(.II I ' . l I l;|} I; ii) i) (ooK l-ll A MJWAKDS I i (11 I -NiK ' i nil II Mi I I I I 1 1 III i; II MI I AKIJI. IIAK wKs s ii . iBi r;TON i ATii;i-tl [i IIIM M ' .Al (,II Ml! IIRin U I 1-1 KV I II I I I I W IS liA l I l() l(.(). ll KY I I II I l l)l){) (i| INI !l) I I I III KII I I , S, ll I II ll I lloK ' M I V lir I II II IK Wll K .WAP.IJ. ( IIKISI I SI i nii Johnson I DNA KINt ' i ol l I I ' .K ' ( Kl Ninin 1111(1 r.K i Kl NHl i; 1 WINIIKKI) 11 K OWN I I 1 l ' ,l 111 I Wll ' lil 1 1 K I III K ( II I I ' ll K ' N I I OKI N( I ( 111; IM I XNSCN |osl Pll soKI N ' ON 1,1 l) s SI I ION I ( Mil SN( )l )0|;ass oP l I o I I II I I N I N(,I OKI) P.lfif 42 V r, An Aluiiiiius Reniiiiiscises 1 V ni)V, V. here lIilI vdLi vArn lo he Mich a wmitki I l:I picik sDrr " ' - " I ' ll. son. I iccurci.1 iin must .iluabk- Irainiiii; while a senior in liie Alhion State Ncjrmal School. ' Twas Ixick in ' I ' -l I was one of that wontlerl ' u! class — in m opinion the Ixvl clas that has e er uiadualeil lidm the mvliiiilion since its lomulation. " " Oh. DatLlw please tell me all about it, because I ' m .yoinj; to i;o to school there when I get bi,i f;er. " " Well, when we seniors hail our first meeting in the asvembl - h.ill on Septem- ber 10. m2S to get our rules, regulations, anti specifications from the president of the sciiool, .Mr. Bocock, we were one hundred and fiftv strong, .M bo . there was determination in that group to perfect the pedogogical prolevsion. We had our class meeting earh m September and elecleil the lollowing cl.is-- ollicers: Delbert oung ' r.v i t ; .MeKin ()lsen ......... ' uc-l ' rc hliut Noma Sciill I rcdMircr Lola I ufts . . . Sciretary " l)add . was that .Mr, Oiing am km to lingh.nii VoLuig ' " " Ves. a uistant relation, but he has ne er h.KJ more th.ui one wile. I beliese. " Irom the er lirsl da . our class seeiiieil to put new spirit ,ind enlhusKism in to the school. Our superiorit in scholastic work, social .icli it.es and athletics even sjiurreil the mediocre juniors to .ittaiii more worlhv goals. I belie e we wouKI ha e lost most of our scheiluled lootball and basketball games if our class hadn ' t furnishei,! so man - skilleil plaxers for those teams ' " l r-r-r-r ' I still shi er when I think ol wh.it a tenibU cold winter we had that ear. We had our first real snow on llie Iwentielh of . o iniber and there was snow on the- ground from that time until the kist of .March. We lo ed the , , S, . , so much that we woul, n ' l e en go home during week-ends — on .iccouni of blocked roads, " W hen It was announced at noon on November 2S, pisi .is we were le.uK to leave for our 1 lianksgiving vacation, ihat we were qiiaranliiied in on .iccmint ol spinal meningitis, there were m.inv ilisappoinled looks ,ind spei ' ches Irom the students. I he girls sheil so manv tears in the dining hall .it lunch th.it llu ' floor had to be mo|iped. " Ilowever. we ilid get a real nice vacation when we were giviai an extra dav olT for W ashington ' s birthdav, even il we tlid have to go out .in.i reiiirn in bobsleds, " The regular , lbion senior-junior class light was changed into an inler-class athletic contest. This was the most spirited event of the vear. but was carried out in good-natured rivalrv and ended without anv broken bones or inimical feeling between the classes, " , fter that memorable event, chiss spirit developed along more jieaceful line;; and culminated in that wonderful dav of da s--( " .ommencement ' I hat was imnie- iliatelv followe.i bv the most dreatled dav of ilavs — term examinal ions ' Anvwav. we .got the coveted diplomas in spite of the ven.geful exams. " Well, son I hope th.il when vou get big enough to enter the okl instiliiiion, vou will docreilii and honor to the record m.ule bv vour f.ither ,ind his classmates. " I ' .igc ■ i y.-- ' - The Senior Goal % ' I " lit SHNIOR iiuist work tcjward tlio. e ()bjecti es that are neccssar - to build tile cultured man — the abilit to attend, to attain ani.1 to accomplish. In atteiuhnj;. the senior wards otT distractions and overcomes obstacles in the wa ' of liis .L;oal: thus pro ing his ability to partake of the fountcUn of knowledge which is the essence r)f true life, lie i fixin.i; for himself the habit of del in,t; into ihe scientilic problems which tend to the tlex elopment of a know led e-seekini; world. . bilit - to attain is an important fact ir and is shown b - the in- formation alreath at the command of the senior. Mis mind must be so fixed upon the no ernin,n (iroblems of lile that e er ' ijnpression has a lasting effect. The masterv of attending; aiul attaining, accompanied b the incessani guidance of competent instructors, enables him lo m.ike rapiil proi;ress toward his ,t;oal. .XttamiiiL; means to place his mind in an attitude of susceptibilit ' so that il is prepared to successfulh jirasp that information necessarv to establish facts. Due to his abilit - to attain, he is to become one of the tutors of the future j eneration and is preparing himself for the leatlership of men. The senior, in be.i inning school in the .Albion State Normal, shows a desire to reach the standards necessarx ' to . " ain a life certificate for teachin,i;. lie works eagerlN aiul consistenth ' to master the ret|uired assi.snments of each da that he ma - be wortlu ' of the reward which is in store for him In securin, the goal — a life certifcate — he will have onh gained a sleppin,i;-slone to greater uiKiertakiiigs in life. IhroLi.gh these objectives of attendin,g. atlainin, ami accomplishing that he partialis masters in this institiil mn, the solution of life ' s more difficult |iroblems will be facilitateel. i ' .i " r 44 ' • « 1 - JUNIORS ] V i L i i -J ' -: ' i)i i; iii ■;)j ;Vt ' «, I- iiirr.-.ii.-. ( •.• ml i ' ' ' " ' • " i D-i I III I ' .l I l ' ■|l 7.,; wif;cr •!■ ' .-. rr nj. ' ' ((■ Jn. do it - ' ilh Ihv Al Ml l) A AN r . . . I ' ■i ' I »l I ■ Lnio. ■■.S7 ' - ! ' ,!• .171 .MV ' U rinilJ pcak Ihoir h her hni- it ,■ ,i;.-H . " I M 1 l HI SSjRI Win I M..H 1 IrunJ on,-,- v. ' ii n,-,-J ncrei he l,, l. i tiv tl-iII hi- i nh IriiJy ,ind Iriu- ,Tiir t-ll e . " [ AHI N I 11 l l V lU K 1 r V ■.i;,li: h,li h,-,-n horn or t- o :l ' :n, : ll nili:ir ,nhi ,j(7i ' iy " TIII lll (,ll l ... Ill HI 1 V I n„, • ' ,■ ),■,; lh:n: IV !o J, ' i. ' i7 i. ' A.il ,r)i, ' i Jniiii; ,it l! ' ,il HI o Die tit " lil;l I All 111 I I, NiiKuc.oi) (,l (IKCIW 111 kl sl I I ■ 1 ,:.e -thL;irl litliil:-: . •.■cr ll ll.-iv like the sprinti- tntif o! ' (• Vt ' tlr, wv ' iit-J c-f ' -r " ii ht-r Uf 1, ' l -iUt " . Al BION A uoll ' Uil iTiend Is h,-tu-r lh,in iold—j iii,-d.nne lOT misery ,in only poist ' ) wuh " Page 46 ■yJuAD (J Kl ssil I HI III I " hf fiunily piiTl (. til do with m lil ' t ii ' ij uunn t " Mf roii t-ju do. " li -Ml ,on i nu (her,- r, nr-itb,-r hnc ' rj.-JiJ ' .p. )iin riTtut- ni the " U-orld Ci A ln ( Al I 1 l:ni ». " Tht " mtikniii of frii-nd-.. Zi:lu tin- nuil iriend .. i tht- bt t token of a man ' i hicccm tn hfe. " W () 1 ( KOl SI ltr»i.--t }rund to !Tiitl . " IKCilM ' 1 AKI { hi-n pi ' f ' " ' ■ ' ' ff t. .m oinue of lovulity n word ' a f otntd of tU-Vt ' rnen. " SAK M l) inn t " . |() " Our luiffpnte -i ni I his Ziuirld dt-pouh up ' ifi •«■ ,if lectio Hi ue are em. ' hlt-d to iii ' -pne. " 1 f A .l:S rill ! t)KI) . . 1U..IKM, S Philo. " li n liood thtnv. to l e rich, ,;nJ j :ood Ihtni; to he tron: . hut it n o better Ihui to he loied by witny friends " ()l n l) KKl C.r() . . . Dm;!.. r mo. " I ' m :h liiilh to no nuin ' sleeve. h,nt thnu not tiv evei c ' thine own ' " Page 47 • ' i ' A .e. -- , l:| K I H XN ' ' WrKJni N HI l lill IhcliKhl tuf ii;;j; .r «T ( ' .in . riil.t ' o .wnii. ' Ri Kirv Li.Nom III ml , I ' .ige 48 AM r I N (.AlillAKI Twin l-Ai.i ' i IK(.I I I. HI ColO ' Nami ' a " there he iinyone - hoie po- er is in heiiiily. in ptiTitv. tti -fioodne . it li •j. oiiitni " I s| I M A (.A.WIll IS . . Su s 1 M l:mii. " (lentle in method; reutlitle m actum. " AIIA l.All ' -l I ' hil.i " Co holdU . i;o ereueL , leho iii iinder tiind the then ' " Allll I lA t.OSS .... A.MIKKV-i I ' M I r mo . ■ ' .I - omiin i iilwiiy elum eiihle and .aprnioiti. " h ' hilc. ■■ f;i ,iho:e nil. Iii Ihine ,.vii w be Irne. " II 1 (,K(I IS Mki.si u 1 mo. ■She movi-i iJ i;. JJi ' " . ) • ■ look l queen " DOKoTin (,i;n .... HiHi. I he nu uerei alone that are aeeontpifn ed :eitl ' n.ihle Ihoiifihli. " I l ( IS l.KdW I ma. den neler hold, ol piTit tiU and qniet. " P.ine Vj M «. I 1 1 II i)i I V l- ' hil,) Set lile. hill ■■iHiJ hi,-. ;i lo ),■ ,- " ;. ' v i;ilin-J ' II lll IIATI II Il» I m. " I -fry grf.; jii (ii :.i)i n Ihc Irir l I ' ciu-J ' .lJ(.•„ IKGIMA llll SI r,l-R rhiln MTV HO0DI:M " l I I llt ' i I fry lnn.ll ' -irt- Ulnr-T l ir ll ' .H ultlU- of ol her uuiiJem lire " I l 1 S HI M I K I ' T ' ,0 ;jtX «v .. c: i C ' y ' C p Z :,® : ' 4 ( t ' T ' ) (A 4 c : •- ( ' . SI I I I OKI) [:mo. 1,, ' iirn to tiihor and to tiJ I sll |nll sn r iN Im i 1-. mo, ' iirt-iil f tiilt- vun- vt ' ntiir,- iiinrr, hitt Utile Innity ihoiild .■(Vf tu-cir uuirc " MRS l-NNA JACKSON Philo. liolM: I L (II n jrnn .... iuah " i " m " Philo. ■ ,»i,- . ' .•II. ' -.. tl ' ,- - hill In " -..■ ' ' •■■. " or JUimed ll ' cc hill III fr.Hu ' . " KM I .lACdH-i WriMh !: mo. f f (- tT -.iOf ' tlunl hoii e or hiild. ' |()ll Kl I I • .■ ti i:r,;it ■u.l ' o itin i7 ' H« - i " . .If.- .1 ' mniJ. ' l:KA JIiNSl I ' KIMOV Fhilo. " .I ' ..-ff. ' . iviinii IS u « ' " " ' n.KJir. ' . " I l KK K KIM. I ' hilo ■ i;,-ii .If.- ii. ' r.-» « ' lik ' -lv to i.- (.- .i ,(«.■. M))i nithlly ,1, ■„ ;•.•« •.■I J ., n-. il ' .-.■! .•■ I ' .ige V- ' ' ■J- J- A . ORA KISI K Bl 1 - Hhilii. ■ 1 i ' dlhf ht-itrt nulk,- ii hltnittun ' i i:ul-jc " l l) l l l Kl AMI (il ' llll k PSTRA tUiHl- fcmn A-IM Hm„ ;.. I ' m f viii tr : hi!i- Jvni;, i.Jul I ) ■( ' ; ' f mor,- JrU-iht " K I m K ()iii 1 1 1 K(l U 1- mn. " (iTMt I. lii Ihc Inidy v ' il( soiid fil f l In the mind. " 1 Iv ( IS K ()l I M I K 1 1 1 ■ I- mi) III u h.iif hull ' Ibul rr l ' l m,n;cs miii ' L " I l)l K(ilil IK ... .WiMni.i.v I ' hilci ■f.Mii II ' ., J,i ir„ ; mt ' .ni III dii Ihi ' hi ' it I .Mn. " W l ll KM L) I Wt.LOIS . Ikmi v Emn. ■S ' , . i;y. ii ' i-i -i-fllv ,; ll ' i- iii ' l ' InisiiU ' . " In N I Msi . . , . Fort IIm i " .] -nod luiiiii- M liiltcT ll ' iiK ruhi ' i. " " lv (Jii fVi: (irv I ' ll: e t ' lt-r loiiie too ihotl ol my deitrei. " I ' H. - • ' - I I M) I AI ' I( N ' .... Wtsi,,-. I; mo. " l .j« J HUH. jnd mailer oi hn hite. " INl.lM I .MC-KIV I NDl I 1. M , IM. . Kl l)N l I. .Ml)N UU.H I ' hilo. " Hii! c u J ' iJ wt htiiJutifie ot mild t-arth, zihert- till Uij luirntiii ' .y, iind lilityi uiui ifiiu ' t. " Iht- luuiii ' ter cj yoiiiiit iiirU. n. and ever was. amon the dehyihtjnt unindi of earth. " I l) kM Al ■ ' .1 merry heart ;■« ' (•.( all the day. " Hii I M 1 I l,H . . . W l.i-l K IMliln. " She ' like nothing on earth hut a vc ' imj " 1 U( ' . l;l i M AIIDM N ' ... Auiii: Irnn. ■ ;.• wv; loo iOini the llo- en oi . rj«i; -u ' lll lade A 1 M.COWi I Mnviot 1- 1 L l.li I I l Hsll l I I ' il.l,.. " t Kouled ' .;e li rotter. ' Im ' HeiiieiiioeT to preserve a calm uiul amid Jilluiiltie . " ,iHe 7? ANW WAKTIN I ' hili. l lie mtt t iiu:ii:l - l s. ' i " " ' - " J " ' " " ihccrlnhw (ITI UMII I s vMi ' Phil.. " ixpi-ru ' fut ;.. iifj ' . ' lih ii ' wnu 7t viij%c . ' mi ' iUii ; (i pFi ' Vlilt ' yn c JUAN MOOKI- lU H I M " A mini It ' -, t! ot thcurhd vc U- ' diiv itnd ( I ' nlltlful linjiurro ' wy. " ' . Wm Ml " III iiuiijfii ini-diUilnni, linhy Ircc " IRIAI M I SON . MiKi.is luis IK ' (,I U MdKl.AN ' h.li. " look I ' ll ' thou Udp. Ihon no Bl Kl EV BAKNI I I l ' ] J]HSO V mo ■ " i luiinhoiiw ' . ' iiuin I. .1 ic- ' rl. .1 g ' oJ vmiwii .1 liL ' ii Mir " I 1 K(1V MOOKI 1 ' (.- .1 ilTony miiil to ' ■ ' Irun ' ,n i! loT il lit ' ilk Hunt to hi ' li ' i ' iib Kd-l I ' X ' lNI MBION nmo o oiw IS «.,■;.■ Ill ll ' ii world tl ' .il hgl!t,rni the hitrdni ot iomeoite et ' .e " Page 54 X a: i ■ ' ' - ■■ y 1 ,y y . , ' Q .a ' :a ' f I sin I ' l KKINS I III I 1 Kl Mpridi vn Emo. ■ ,■ mvil .•: •. u ' ' i) lh:nki mi il. leeli the iwhlc l. Irno. 1 x ' I " . i II ;■.! Ulldir lar.c. whdt JiK ' UtJ i:vulfVj ,j, V { ;) Mil 1)1(1 l Kl M K( ' •r acPfj Kl III I ' l il KSON I ' hil " I ' hilo. " V-Tom hfr t -u-n fir,tfii)iti ntitiire hc hc toiLi. nor .toop . to (lik rt- ' j.aTtl. " " l J-t- tu ' l JiiiT,- tiunt [ iimtini.- fin t ' vprt- Uuill. Jl MA l IC;Ki TT .MlD LE I-mo. " Command the iimtlfinfi- oi J jatlkiid Irii-nJ. ' KL I 11 K ' llil|) F-ino. ■ U tl-i- harmonies ol lorm. ol 1, ' iitiirfi ,inj ol souir I CIM I ' llWI I I, Kuiiiitiii M DKI " ■ KlIODI s MI K1( an I ' M I !» ■AH hearts l U i her ni the [ " " " ' ' - • " ■■ ■or thfy lOn coniilier uho hchf.i- Ihey I ' lln. " Page ' ■ ' ■ .r (II l l HllJIARHSdN . . . H " ' I limo. " Ihere is vol u moment -u ' lthi ' iil unjii- Jiify. I I (II KISMI I I Im.i " GooJiIi-si IS In-inity in i(. hr l .W.i .-. " IIJOl A RK.IILEIN .... l-MKMii Philn. " From labor hciilth. from hctiUh conlentmeni springs. " M AM III SAl in Jl .... KrN I ' hil.., " Thosr lovt- her hest ' ' ho lo Ihemyellcs jre true " A KK.C.S h:n l ■ i MMI- I I ' hili. f ' ,zii etironet ii(ii;is sxr ' rrRi r i- TvMN Im.i " tlelter n.,1 ;.,■ .il ,ill It ' jn not l e nolile. " Till. I .MA ROBl RT5 . ,MI KIC N I M - nmri ' .■I good deed II neier !o ' l. ' I Ml i(V M ARS ■ .) tor tum ell I ' Ut tor tlu- -..orld t-e Inei " Page 56 MAKf.l ERITC SEARS Brno. " Ml thy xirSue durtdte diire !o Jn EDNA SIMERI.V .... Jkkomi; Philo. " J hvrc IS a rmiu- ty rn implii ' tty which ti fur iihove the (jutintttici of zvtt. ' ' MKS f RMA SIMPSON . . . Winik i i. I- mo. " At! obedient ui7( " commundi her h:fiJ),n:J " il)A VPINCl-R Ami ki s I i i •■ the kindneu i huh :s he loz.ed oti !he i:o, d never loit. " HAWAII SIO( KINf, ' Ijhc llivicll l.i l; , .,-n . ' ,.s,- h,-arh that hale Ihi-e " K s I l ' ' (■ moit (III fii lilt Ihtnii IK Iilc M til kijiiu- l llT t ' ll , " WAMI n AUK KiMIK Kl I ' hiln. True J l l H(■ i, i itiidt-ntood . comtili iiiont ' tu JiHIl ;iOoJ. " I I I ANOK mil IKi: I M M I II I ' 1 iratejitl iiunden ii:!h ,i ;;rij, ■ :( hroie " P:iKi- 7 -Am C I " x cWjil - ' - ;7 K- JliSS TMliMAS Mil Ml II i- ' i 1 n i Phii.i l-ll ER " s;-.-f- me ; (■.?. ;iri- to he pnu cd hv wui -..hem III! men f ' Tttr e. " I he veiille mii.J hy senile JeeJ, i- tii. ' - n. ' ELLEN IKI IIAII 1 F ' hilo N ' f htii .1 ircdl deal more kmjnc ll ' " n a eier ipoken. " I I I I l W RE I: mo. ' Tloiii;! ' Jeef v ' i c i iicj.uj, (i ' fp. ' ERNA OGEL " li pTtiise -worthy even to tiltempt a i reat iiition. " AI WALCII Klpekt Emu. " .Make vour eti an honest man and then yon mav be uire there ts one lea rauat rn the -jsorid " l-l ( KL (.I: Wl HRV Emo. " She -..(IS a Ivrm oi life and bghl. " HI)L II WIILIAMSON . . . .Miov.xLE Emo. ■hortnne : not on the side nf the fainl-heanedr [A (a l. Goooisii Philo M laiiltlesi body and a hiamelesi mn Page 58 Iuni(ii Whiisc I ' iclutv- Ho Nut App " - ' ' " ' I l-.l AND Al HIN RL Til BARl 0 SlllRLt ' i ' BAKI.OW OTHA MINMF; lii:NM;TT DOROTHY CO.MPTON BI-.SFIt DtNO NORA BhI l-h DciWl 1 1 ROSV I AIRCIIII I) WRS ji M1 I AKUl IIAK Al l( I I ' l l-T tlll-R II I I.N lORIl Nl; MR Mil I Ih CROW I I K(l HARRIS I c)KI IIORNE l) IIORNH II I I I OGAN KOISIRI W II SON 1)1 1 I A . U ORO 01 Ains Ml KKII I MARION NM- OI-NtNIHXH SACKETT CLARENCE SIMMONS Gl VDAS SMITH INEZ SMITH W II 1 IA 1 I HOMPSON Junior History " CcDU ' III! yc liuh and l issii-s true And shine voitr lovalty jar » M) SO W I CA.Ml: ill tlu ' torni ol a hundrcj ihirt -iliivc junioi lo sliow our intcUigciuc or our lack of such, (. ' .real was tho ux- alcnifiit of the first da s for there was an unusual stir in Retting settled and enrolled. , week passed rather unevenlfullv but We soon fell into the groove and the machiners ' ran on quiellv anil elTicientl . Then came the call for l(«)tball nun W uh colors fixing our junior boys lined up before " Jake " and dutifullx took the training oath. Our representation — a large number of husk bo s — proved of great value 1(1 the . . S. N. S. team when the lime for aclion arrived. Ihe lunior literarv societies slarleil nlf ■full till " and gave the seniors much competition, when it came to arranging programs, sing- ing, and in fact being enierlainmg. The nexl event was the basketball. Did the juniors make a good showing? What a Inolish i|ueslion lo ask ' Of course, ihev did. ' I ' aken as a whole, the juniors have done iheir best lor . . S. N. and all feel that after the junior " Hop " is over their vear will have been a complete success. P;iKe SQ Junior Class Prophecy 0 r; DAY AS I w.ib makiiifj m ' va - through the dense traffic of the Albion I ' -.oroughfares, a heavy hand was laid on my arm. I was a little anno ed at this interruption since, like most of the students, I was in a hurry. However, I stopped and turned to see who it could be that was detaining me. .A swarthy gypsy stood at my side. She was not beautiful, neither was she diminutixe in proportions, and I found myself wondering if the author of " .M Little G psy Sweetheart, " was blind. " Pretty lads ' , do you want me to tell ou what the future has in store for nou ' " she asked in a wheedling oice. " I suppose she will expect me to cross her palm with Ml er next, ' 1 thought but before I could repl he spoke again. " 1 can also tell ou the future of our classmates, " she said " .My classmates ' " I was mimediately interested, and placed a coin in her h.md. " The first person I see seems to he wrestling, struggling — yes. fighting. " " Pat King. ■ I muttered. " His wife sits among the onlookers wringing her IkuhK I can make out but the niitials ol her name before her marriage. f hey were b. II. " . ow I see a audeville platform with a fairhaired beauty on the stage. She is billed as AVinnie the Winsome ' With her is I.enore F.lliot, the famous ' acetic ' dancer. Beulah Bell. Bounita Williamson. .Mane I eater, and 1 helma Kea are the background of the act. Kyle Jacobs, who performs niar elous electrical magic, and his bride, formerl ' jenn ' Wren Walter, known as ' Connie the Contortionist ' appear later on the program, . fter this number a group of actors, with Leiand Albin as the handsome hero. erna ' ogel as the hectic heroine. Katherine l-ahey as the sweet stepmother, Jes-. I homas as the gracious grandfather, antl .Merrill l- ans as the iolent illain enact a blooo-curdling melodrama. Lenard Dobhs .uid (;ia ton Callen stage ' I he 1 wo Black Cows ' . lone Crouse and Doyle Elison clo e the program by singing a lullaby. " . ly ision now passes to a fmishing-school for young ladies. Professor ' al Walch IS iloing er ' well along the line. On his staff are Clarence Simmons, who teaches etii-iuotte, Idola Kichlein who instructs in clog-dancmg and Dorothy Compton. who holds special classes in trousseau-making Nora Kiser. . is .McConnell and Ka ' l amson ha e classes in auto mechanics. . nna .Martin is among the he t tlisciplinarians of the school, as she often wieKK the hickor stick (In the stjtf m.i ' be found ni.m former . lbion students. ' Wear the linishing-school is an inipoMiig church presided o er b the Keverend John Kellv. Ills fiancee. Junia Pickett, is solo soprano in the choir l.ellia Ware. Prances Clifford and Bob Wilson .iro on the official board ol the church " In connection with the church is an orphan asylum for cats. o er which ida Siitncer presides. She is aiiietl in this humane work b (Clarence Barne ' . Pdna .McNeal anti Koss lairchild. " file next picture I see is in a far awa ' countr — India Berth.i Ivans is the head of a scientific expedition. Its purpose is to find unique specimens of elephant ' s e ' ebrows. l:llen I ' renhaile is commissary head and Inez Smith chief cook, fhe highest ambition of one member of this expedition, Genevieve Sackett, is to become an Indian princess. " . t this place the .gvpsv stopped " Go on, go on, " I urged. ' What about all the other juniors? " " That is all I can tell ou for that com, " she asserted. I hastilv ' searched through mv pockets, and when she saw that no coin was forth- coming, she turned and wendeil her ponderous wav down the sireel ::N; Page f)0 + : 4 f % STUDENT BODY Pill DAMM 1 KTI I (II Tl I TS JESS THOMAS , Dan .Martin Lola r lifts Bess Jennings Jess Thomas Student Body I ' jt ' ildoit ' !ce-Prt ' sidi ' iit Secretary Treasurer Till: SriDIiNT B()l) ' is. indeed, a hod - of co-workers, interested in the welfare of the .Ahna .Mater I he students turned out ' en masse ' , to urge their football, baskethall. .md tiack teams ti) their er best effort. If the team won — " line ' " — it was appivciatcd and apiihuulcd ! If a team lost — " Better luck next time ' " Win or lose, the student hod - supported with the ri,uht knul of pep. I lu-ir organized cheering bLiilt up the A. S. N. team ' et sought ne er t(i luar dnw n the opposing team .Members of the music departments took advantage of their opportunities antl iliil credit to their directors by presenting m.inx ' heartilv -recei ed musi- cales. I he student bod was proiul of them and let them know it. Hramatics. declamation, debate, . . C.. . . actuities, residence hall receptions, and dances, alwavs met with a warm reception. A. S. . . students, with their spirit of good fellowship, made exerything a success. The students as a whole and their attitude make the reputation and the success of a school. I his " slu, ' ent bod le.Tnu " is the lirsi thing noticed b - a newcomer and it is one of .Xlbion ' s hnesi assets. liiL- (.4 ■ ' I. .-I I ' ' J Societies 1-:.M1-,RS()N1ANS HI-AR V1- ' 1-riunds in ihc valle - of Mt. Harrison! Hard b ihu vales ol Albion which in nif h unto Pine Knoh. there was located the A. S. N. S. school. And lo. il happened thai e en unto this school came a horde ol intellectual knowledge-seekers. And et came still others seeking; to satislN ' their fancies, and their delights, in the realms of amusement. Now there is established upon the campus an Iniersonian societx in honor of that }.;reat literarv .aenius, Ralph Waldo l-:merson. This society being desirous of instilling brotherl - love and good fellowship did give a mixer, where the brave but timid sex should be atTorded some me.nis of meeting their fair antagonists. .And it came to pass m the month of January that the societv presented " The Thirteenth Chair. " and there was much suspense and great interest among the audience. Let it be known aKo that in the inter-societv basket- ball games the men were ictorioUs. while the girls were sorel tried and defeated. .And as time went on it was soon revealed that students became accus- tomed to standing before society. The. - became so hardened the were not e en afraid of examinations. So now. fellow 1-mersonians, let the illustrious record coutinui ' , ihal we ma - not be found wanting in the da s to come. Pllll O.M.M 111 . NS Some thirt -li e ears ago there was organized at Ihc .Albion State Normal School a club known as the Philomathean Literary Societw Since that time it has been one of the leading organizations on the campus. Within Late ears the membership has become so large thai it has been lound neces- sary- to ha e two branches of the societ . one for the srniors and the other lor the juniors. SocietN meetings are held e ' er - Wednesda ' evening. ITa s. talks, papers, debates, and musical numbers go lo make up interesting, instructive, and varied programs. Occasional joint meetings of the two branches are held and twice each term the junior .ind si-nior Philomatheans meet with the junior and senior 1-mersonians. It IS customar that the societ ' presents a pla to ihi ' public each ear. I ' he ) :i this ear was " The Patsw " a rollicking cometl in three acts. In the inter-societ ' basketball games, the Philomathean girls ' tt-am de- feated the Fimersonian girls with an o erwhelming majorit -. The Philo- mathean bo s were defeated bv the Lmersonians by a narrow margin. 1 his Near the societs ' purchased a beautiful banner which is in the sociel - colors, red and gold. It has been hung in Philomathean hall. The curtains in the hall were remodeled this ' ear with ni ' w fringe. .Most of the success and enthusiasm of ihr societ this e.ir should be attributed lo the olTicers, who hav tilled well the positions lo which the - were elected. Page (15 Senior Emos BLKNARD Al.RERTSOX ZONA Al BFiRTSON Tlli;() UKACKENBL in ,N ARIAN BAIRD NOLA CARDER ARTMLR CHATBLRN EEORENCE CIlRISTEWSfN OSCAR COOK MEEEN CLEMENTS OTTILIE CRAMER RAYMOND COOK ODETTA CRITCHI II I I) ELOISE CROFT COSTON CROLSE RL:TH DONNELL ' i OLI E EDDY 9ELMA ERICKSON LILLIAN E ANS EDNA EDWARDS 1 EOl A r IR ' III! I) STELLA FINDI E JENNIE FAROLAMAR E EL N HALE JANIS FIANSEN ALICE HA S ALBERT IIEKBOI I) CATHERINE MINI NI ' . LC.1I ADA IIORNI EARL HLDSON BESS JENNINGS . L BhL JOHNSON ELMER JONES EDNA KING LILLIAN LANCl OKI) LOUISE LEW IN RHETA LOWE E ELYN MOODY ESTELLA NEDDO AL RGARET MRACHEK Mi I IN Ol SEN AI ERIA IM OEGFR LEAH SAI K MARGARET SIMI ' I OF MEI A SMITFI RLTH SNOW III! I LM.RFTT sIWI ' sciN LRM SIMI ' SON I LI II I I sNdDl.K X " - ' I Ol 3, TL ITS ( ALISTA WAITE BRLCl WARR HELEN WERNER ELIZABETH WERRY HOMER WILLIAMS OTIS WILLIAMS HUGH W II SUN KENNETH W II oN E ALEE wniil) AR ETT W(iK i IIIN(.,TON DEI BFK I oLN . Pjge 66 Junior Emos I 1 AXDIKTOX Al li:i)A A ANT GEORGINA Bl AKI SI FF, RL TM RARI 0 SlilRlFI ' BARLOW BFl FAH BIFF Al nVTMF BFl NAP OTIIA BFNNFTT F IA Al BFSSIRF. ATIIIAN BINCIIAM IIARRIFT BOOTH CI A ' lTON CAFFFN ' IRGINIA CFARI noROIHV (OMI ' TON ZINA ( RANCR ALONF CROLSF noROTIIV (XNNINc;il l SARAH DARRINCION OI n. HARRINGTON FAVF DA IS LCONARD DOBBS NORA DONNFI 11 DOYIF IIISON I FNORI Fli lOTT BFRTIIA F ANs MFRRIIF F ANS KAIMI RINF lAIIFV ROSS lAIRCHIII) All FIN t.AHH K 1 FSIFIT A GA.MIil I I F :iFFn GENIR ATIIFI lA GOSS IDA GKO I i noROIHV GROW i RANGHS GROW ROV HARRIS FITON HATCH DOROTHY IIORSII V I RANCFS HFIFF.RT HA F.F HOI FOWAV NITA HOODINPVI I I ORiN llORNF -MARIF HinsON I VNN HLTCHINSON KVl H JACOBS FFSIF JOHNSON MADFFINE KFA.NFF . F RV fol: KNOBFI. FRANGF.S KNOIT SOPHIE KNVPMIRA KAV FAMSON WINIFRED I ANGFOIS MARGARFF .MAIIO F " l ' FDNA .McNltAF DEFIA McGORD FORREST McCOV (.1 l s MI RKll F J FAN MOORE I FKov moorf: . F RION NVF I K r N I N I I S( )N Ml I IIRI A I ' AKkl K BARNTTFA I ' AI II RSON RO ' PA " lNE IS IFF PF.RRINS JLNIA riCKl IF THEI MA RIA KL Fil RIIODA Ol l F: RICHARDSON Till I MA ROBARTS 11 oia klsseie gf:nf ii: f: s-iackitf . F RGLERnT: sf:ars CFARFNCI SIMMONS INI: SMI I II GFADYS S.NUril FR.MA SWEAT W II FIAM IHOMPSON IRNA ()G1 I Al. WAI ' II I I I FIA WARE 1 lORFNCF WI:RRY BOl ' NIIA WTI FIAMSON ROBERT WILSON Page f 7 Senior Philos M ' 1 ALKA ADA.MSO AMELIA ANDERSON ROMA ASSENDRLP ERMA ATWOOD 1RG1L BALLARD JLNE BARNARD THELMA BARNES EDNA BEESON MAE BERNARD HA EL BOSSEN LAWRENCE BOVD OLl E BRACKENBLR ' i ' RALPH BROWN WINIFRED BROWN HELEN BRLMET IIILRON BLIILER RLTM BLTLCR l-.LI ABETH CAMPBELL MARGARETH CHRISTtNSIN . Li,BEL CHRISTENSEN i:i)NA CLIFFORD MARV COBBLEY MARTHA CRAWFORTH OKI A ( RAi ' i hornf: CANDIDA DAI l OLIO I VDIA DAI I OLIO RAI Ol A DARRINC.TON l RA DARKINt.IdN ANNLTTA DALGHERTV HELEN DEEDS DOROTHY DEICH lOLET DILLE ERA MARIE DLNN ILLIA ELLINGFORD CLIFFORD E ANS , L R1 ' B. EVANS NLA ' i- M. E ANS ALICE FLETCHER ERNA GLODOWSKI MRS. L» ERNE GRAY I I NA CRISIENTI IRGIL HALL I OL ISA HARRIS BLSS HICKERSON FRANCIS HOLYOAK I LCILE HLSTON (,l ENNA |ACK AN HI I FN JA( K MILDRED JEFFERY 1 LLEN JOHNSON ILSSIE JOHNSON lOLISE JOHNSTON I 1 W IN L, JONES I rw IS W. JONES (,l ADVS KELSEY LM I II MN LAN I I M KINNI V I II I I W 1 WCIOKD DI ' AI I () I- W II I AHfl I L NDIN Kl 1 A ld LAN DANIEL MARTIN L AKI3A i I I R OPAI MINERS RLSSFII Ml VERS HA I:L MONTGOMERY I LCRETIA MORROW HELEN PAETSCH MARGLERITE PETERSON GEORGIA ROPER HALLIE RYNEARSON NORNA SCULLY 1 ELA SI ER HI-ARIETTA SMITH HALLIE STERNER JOE SORENSEN (,l Al) s SLTTON I . L 1A I(.)LMAN ANNIE 1 IIDRNI L " !- JLI lA II TOR I L CY WEBSTER MARY WINES ALGLSTA WOLTER Page 68 J Junior Philos I . AND Al I ' .IX CI AKIACi; liANM:Y gi;m: a esovi r Kissnr I. i!Lmi.i:k lUANClii- Cl II-IOUI-) in Hi)i:i : ciktis i-.i I i:s ioimlm; I lONA I KAIDKICK AITA CATI.S iHciMA (,Ri com ' I ITA IIADI I Y SIMdS HAKTBALI ' K iK(;i iA ii() siNt;i:R i:i A jiiNsr.N I N A lACKSOV I ten i; JLDD inllN KI.I.I.Y 111 NK ' KINC. NOKA kisi;k I i)iA Koiii ru IKCIMA I ARSON UM. I, AW SON Hill MA I r.Acii AVIS McCONNin. I I MNI UC o NI I I I I II I I MAUSIIAl I. Oil II Mil IS ( I AIRI MOir IRGINIA MORGAN RLTII I ' l TliRSON I OMA I ' OWIMl. Mil DRI-I) RINI RO Al OKI V Riioni S IDol A R|( 111 I IN I I NA RIGGS HI ANCIir. SAGHIH-N DORIS SATTHRI Ei; I.MORY ShARS IDNA SIMFRI Y HANNAH SroCKING (,l RIKLDI. STRONG IIU Sl ' l NM K I II I II S INM R MARII, TI-AITR I I lANOR llllll KE II. SW THOMAS IT I IN IRINIIAILE .11 NNY WAl Tl R l RNA YOUNG Page 69 life: " ' m i|f ' I Wednesday Nights On Wednesday evening of ever ' week ,Q Some high uplifting thought we seei . ' ■I We gather all in assembHes four And in rousing song our spirits soar. And in these gatherings young and old, We ha e the Emos — courageoLis. hold: I hilos. loo. lov ' al and gay • ,!;i Like Columns strong in the fraw ;;;-.i lexers member is Joometl to appear I ' o talk, sing or read — regardless of fear. With qua ering xoice and i|uaking knees, I learls aflutter and hands about to freeze. " Please come to ori-ler " aiul the meeting ' s begun. lor some it is miserx : lor some it is tun. . iul when it is o ' er, some faculty sage (,ii es his thoughts of the program from well-kept page. Ihere is oUf whose faithlul heart Keeps the societies from falling apart. We lo e her well anii all must know . She gi es us courage to face the ft e. ()ur blessings are with Nou. tradition old. .M.u ' oLir spirit ne ' er die, nor heart get cokl. In years et to come we shall look back And be thankful for training we once did lack. ' ;ige 7(1 IISE -OSKV ATHLETICS I .1 ' , ' I [I [■111 ! COACH JACOBSON (.1 A ' lTON CALIl-N KHNM Til WILSON lop Koti ' l;VcRI:TT SIMPS .) ' ELTON 1 1 All II H ■ I ' A ' iNI TllhRON BUIILLR Al BERT HERBOLD I STI I PERRINS ILONARD DOBBS JOHN KLLLV MiJJIf Kij- ' JESS THOMAS ALONL (ROUS!; COSTON CROUS.C RALPH BROWN llhNRV KING I AWRENCE BOVD HOMER WIIlIAMS HLRDEII CLKIIS Holtnnr Ron- IKl.ll H LL WILLIAM SANIoRIl DANIII . L RTIN I EW IS JONES I eRO Moore DEI BERT " i OLiNC, JANIS HANSEN EVNN IILICHINSON Football Tin: l-UOTBALL SEASON opened immediatel - after the tall Let;istLation. Coach Norman j. Jacobsen. with his iisual ' i,i;or calleel a meelino of all bo s interested in joinin.i; the " Ro al Order of the |- ' i,t;skin ' AhoLit thnt - men re- spoiitled, which was a er - cheering demonstration. " Jake " used a few well chosen words regartling the requirements set forth bv t he enlightened order, aiitl the meeting adjourned. The fellow repnited lo the g m cUul were lilted out with the regulation moleskins, jerse s, shoes, and " what ha e noli? " I ' he first practice brought out the largest assemblage of prospecti e athletes the scIkioI has vet seen. ilh such m.ileri.il .ill had high hopes of a er ' successful seasdii. ' J, ye Attur UL ' fk-. ol ' harti Jrill and ihe usual wut-ding out process. Albion met l uiiey hif;h on the Biu ' ley field in the first game of the season. The chief points of interest were fumbles, and those next in order were more fumbles. ilh both coaches on the tiehl giving suggestions and ad ice. the game was somewhat slow. The game endetl with a score of 2-0 in .Xlhion ' s favor. Prcjfiiing b ' the weak spots revealed in the Rurle - struggle, the team began " painting " for the game with the Twin balls Br uins, the strongest high school in Idaho. In this game the .Normal was victorious, with a score of 12-9. Both touchdowns were scored on beautifulh ' completed passes to 1 lerbold and Hatch. 1 win scored her lone counter on a pass and later scored a safet - on a blocked punt which was recovered b ' Twin hevonil the eiul one. In this game, the work of Williams, guartl, deserves special mention. ll.Uch. I lerbokl and Perrins tlid stellar work in the backfield. with Simiison anel ( j ' ouse backing the line. Bob W ilson and jess Ihomas. both new at the line game, merit commendat ' on as two of ihe best tackles in the conference. l-ollowing these preliminaiies. CJ)ach jacobsen began Iniikling his team in deail earnest lor the conlerence race aheacl. New combin.iiions were irie..! in an endeavor to strengthen the olTensive force. I he first conference game was plaved with Kicks (j.illege, on Ihe Kicks field. I his game resulted m a heart-breaking defeat for the Normal. Parkinson, a Kick ' s man. was a tlemon at snagning passes, and Dixon, another of their men. excelled in long punts. The ( " .artlinals made several spirited attacks, which Dixon defeated bv counter attacks and successful kicks. . driving snowstorm raged during the entire ganu ' . but the few shivering fans on Ihe sidelines wilnesses a real batlle. .After the Ricks game, the .Normal engagetl ()akk ' v in a practice till on the kMchers ' field, for the most (larl the game was plaved b the second siring In ihe secoiul ijuarter. Simmons, junior quarterback, looped a p.iss lo ilansen. right end. who scored a touchdown. In ihe lhiri.1 quarter. Ilall. who was ihen plavinii right end. received a long whisilmo pass and made a seiis.uional run — ihe oiil- slaiuling plav of the game. 1 he Norm.il otTense was strong, bill Ihe Oaklev men made vardage bv their high passes. Prior to the last batlle. a slow-tlog-light was plaved willi the . lumni. resulting in a scoreless lie. .Manv of the okl stars who came back olfered verv ' useful siig- geslioiis. ' Ihe nexi game wilh Weber (College was ihe big game of ihe season and llu- one for which the team had been " painting " all season. Weber college held ihe record of being uiulefealed in six vears of conlerence football, of which ihv lied but once. I lu- game was plaved on .Xlbion ' s field and the whole school was agog with excitement for Javs before the game, . fler pep rallies and similar demon- slrations of school spirit, the team was keen for the lighl. The ganii ' opened wilh a rush. .Albion kickeii otf lo Weber. lUidge leceivetl and was tlowned .ilmosi i ' agf 73 ill his tracks. The scrappy Normal gang battled for every inch, but was steadily pushed back hv the effective driving attack of eber. On the t ent -five ard line. .Mbion held four downs and dro e back. fhe ball rested near W eber ' s .i oal at the quarter. Positions in the Normal team were changed, and Young dro e o er for a score. Grouse con erted with a beautiful kick. Weber also scored in this frame, but failed to convert so at the end of the half, the score read 7-6 for Albion. llo e er. the Cardinals were unable t i check the fierce onslauf ht of Weber in the second half. Ihex ' pushed over two touchdowns, but failed to convert either. 1 his game showed .Mbion at her best. The outstanding, feature of the game was the speed of Perrins. The best work on returning punts b - a safety was done in this game. Homer Williams cinched his all-conference berth b his shattering drixes into the Weber territor - for the tackles, ■oung pla ed a hard, last game and earned his position as all-con ference halfback. I he entire . lbion team pla ed " heails up " ball. The one remaining game was with the southern branch at the Pocatello fieKI .Mbion had great ditficult - in getting started. From the beginning of the secoml quarter, however, remarkabl ' better work was done. fhe most outstanding exent of the game was . lbion ' s second touclulown scored b - oung on a sensational run from the kick-off. 1 le caught the old pigskin on the ten- ard line and cut through the entire Pocatello team. Buhler and Thomas, both with injured leet. deserxe credit for the pluckv battle the - put up. .MiMire and Wilson were towers ot strength to the team. Perrins should be commended lor being a cratt kicker ,ind a sensational carrier. In concluding a rex lew of the football season w leel that it has been liighlx successful. fhe prospects for next xear are x erx pniniisiug. and there is no question but that . lbion will gixe a good account of herself in the ( " onlereiice race next fall. CONFER HNCF GA. li:S Team Date Score Plaxed at Team Score .Albion Sept. 28 12 Ixxin Falls 1 win Falls 9 .Albion Oct. II Kexburg Ricks (1 .Albion Oct. 20 .Albion lumni Albion Oct. 27 7 Albion Weber IS Albion Nov. 3 1,3 Pocatello S. B. L:. I. 28 Piige 74 ■Kl ■■ W 11 SON n ;itk-niplcii run ardiinii KunV i.-iul (if ifif lifKI was aKva a Jeail liivv. A c!i-aii. haiil fighter all llii- linuv ■DMV VOl ' NG la- " !. Nliit ' u ' . aiul IilmiIn ' . Ail- nnk ' rfiice hairhack. IKiMI K ' W II I I .MS ■Gol llial luinil-n 12, ' All-cnnlVrcive tackle, " XiilV scd " -SWnn I ' l KK ' INS W ' l ' hiT Idsi jiriiiiinl cm their punts. Sam- my i:nniiiiuall ' ran them hack past scrimma ;c line. nil K() M III 1 K " i) ertreiueK ' haul nut to crack, n accurate passer auil a sinnewall nn Je- leiiM ' 1 le II he misseJ at center ne l vear. r ' Page 73 -,-.« ' -iSft JESS niOMAS e v at (he line game, but one of tlie best tackle in the conference for a ' that. •LONE CROLSE rare phiser who iliJ stellar work at center, tackle, and fullback. •■rO.M- ilAlCll . reformed L tah high school star. A neat punter, passer, and runner. 1 riple threat man de luxe. •JAN ' I1. NS1:N Kang ' end whose specialt ' was recei in.g passes clean pla er and game. Con- I ' erence end second choice. ■BOB ' WILSDN A giant tackle— reformed fullback, lie had that rare tiualit - of building hi.gh- wa s through the enemv lines. Page .0 ■BIM ' III-KBOI.D 1 he Upc ()f iiglit b;ick who is a success- ful line plunger — slipper ' as an eel — and lull of fight. • U) MOOKI One 111 the best guanls e ei- to wear the cardinal and hiack. A clean player and a credit to an ' team All-conference next enr ' ' h nni - •■l) ■■ M K I IN Buill like a hull terrier, loo wide In go around, loo lieaw lo go through, and too much man lo go oxer. JOHN KM 1. " Fighlin ' Irish. " Mis greeiinevv m ihe game was soon lost and he ' ll he .1 main- stay in ' 2 ' . ■■P. f KINC, " comer. " Pal ' s first year. el he was re:ogni e l as one of the leading linemen of the conference. Page 77 KAl I ' ll ISKtjWN light aiiil inexpi-rienced — ct l.ivt anJ a.iim- til Ihf 1. 1st ilitL " h. ••LJ: - JON IS IaIii ' iucIn light aiitl inL-xpfrifiict-Ll. hut wild (.liifMi ' t atlmirc a man wlio lights iiiiiier Mich iibstack- . lAWKlNCI- BOVIJ A last scr.ipp plaSLT in spite ot his uifxperiencc Aai mlected heel was his striingest nppositinn " BILI " DOBBS ' er light but the joy cif the squad. Bills wise cracks softenecl many a hack- ache aiut shiirteneJ the strenuous practice grind. " KID " Sl.MMONS I he infant of the s iuad Allliough sixteen ears of age. he dexelopetl mto a neat passer jnA punter age 7S I nxni.ri — i ' . - .-- ' . ' ■ . ( r " I-;? fr?» NOKMW |A(,()HS() Cd.iih Jl ss THOMAS mini [i I W II SON IK-(,II II l I DOM i; i:l ISON rill ROM IlLlll I (I AKI l,l SIMMONS 1)1 I HI IM Mil f. lloMI K W II I I Kl SSI M lU III I K The Basketball Season 1.M M 1 .1 )l I I 1, lollou inn ' In- conipliiion ol ihc loot hall season, ( julIi Noiiiian I- Jacobson issued his inili.d call lo the haskelhall aspiiants. Mis tirsi step was the organi alion ol all the iiiattrial into lour st|iKuls. each with a seasoned Netcran as its captain. 1 he names ol ' these st|uads varied all the wa - Ifoni " Fhe ixnif hls ot Renown " to " Ixcelsiors. " in these elimination " aines luiween si|iiads ihe coach had ample op|iortiinity to set his seasoni ' d e e on the most promising; ol the niotle ' crew. .Another asset realized from ihis luaclice was the aliiable condilioniiii; iiWvn the pla ers. As isalwaxs the case, the lirst few weeks saw ihe weedinu mil of material and shorll - the stjuad was rediiceil to ajiproximately tweUe men. Inilications all pointet! to a fast smooth team. Ihis proved lo be the case. I he elements of reach and experienci ' were noiici-ably lackin,i;. howe ei-. All throunh the season, both in practice and conference i;ames. these factors were stroiifilv pronounced. ith anv team of et]ual si e. the . lbion hasketeers lieKi an advan- tai e due to their uncanin ' speed and tt-amwork. .Mthouiih ( ' aldwell oulsi .ed the (lardinals. she fell victim to their ila zlint; speei.1. Pane 7 ) T It A. S. N. stiklL ' nts were fr - well satisfied with the basketball season. Dur- ing the year the - witnessed some of the fastest and hardest fought game that have ever been pla ed in the Axline gym. Albion has reason to expect • ' things " from the junior members of this team in the 10 0 season. The school amgratulates .Mr. Jacobson on the material he has made available lor next season and sincerel uishes him and his prospectne team much success and .glnr - in the coming ear. CONt-FRENCE GAMES Team Date Score Played at Team Score Albion Dec. 14 39 .Albion Gooding 42 .Mbion Dec. 1=; 38 .Albion Gooding 44 .■ lb ion Jan. 11 40 .Albion CaiUege of Idaho 2 .Mbion Jan. 14 27 .Albion L. D. S. College 24 Albion Jan. 24 28 Salt Lake L. D. S. College 40 Albion Jan. 2 21 (.)gden eber 40 .Albion |an. 2(1 10 Pocatello l:. I. S. B. 10 Albion Jan. 28 24 Kexburg Ricks 35 .Albion Eeb. 6 33 .Albion Weber ) s .Albion Feb. 8 41 GcKiding Gooding 27 .Albion Eeb. 48 Gooding Gooding 20 .Albion Eeb. 14 W Calduell (College of Idaho 41 .Albion Eeb. IS 2=; Boise Links 24 Albion Eeb. 21 23 .Albion Ricks 11 Albion .Mar. Q 40 .Albion V. I. S. B. 28 l. DI IDCAL SCORING RECORDS Forwards Russ Buhler . . . -121 Theron Buhler . . . .112 Dovle Elison . . . .47 irgil Hall 10 Centers Chukle LaPray P)ob ilson . Deb Young I lomer Williams 41 Cd a re nee Simmons 45 Guards 60 Jess 1 homas 11 Ro Pa ne 21 3 Page Ml , ' 9 ' - 4 . NOK ' M W j ( ,()! ' , () Coach 1 ( whom tilt- allilflic lealll ol llio |i.i t few ears at Albion attrihulf their mic- cess in the fields of athletics anJ sports- manship, lie has alua s slooJ for clean, sportsmanlike pl; ' ing ami coached his teams accordingly Ma his teams al- ways properi ' aliie ihis [ihii e of the game Second ) car speed . shifty veteran guard of 1 ' 2S. I lis place will he harii to fill. rill K() lU III 11 Sccoiui ) car n eli]si e, shift ' forward and one of the hardest fighters on the team in SSl-d.l. in 111. IK ' SccDiiJ )( ' ; • I he oiinger edition of the forward pair: speed ' . eliisi e and accurate, lie will he hack next vear. " BOB " W 11 SON l-inl ) car . n accurate passer, an uncann - hasUet sh(]oler, and a first-class center. age 81 V ; CLALD LAPRAV Second Year A center whd coukl break up the uppusi- tinn ' s pliiNs anJ con ert them into scure for A S. N (. nl - Boh can take hi place next ear. I1() 1I:R WILLIAMS Srcoihl ) ' ei2r KuartI who was aK avs imMing for A. S. N. lie was width IKG1L HALL •;rs ) uir short, hut did i u notice iiis Nea. he was a fdrward lilled with fight and pluck. CLARLNCH SLM.MONS h ' lnl ) i-iir si leen- ear old lad who mAdt- a cc lege team. " Sim " will be a toi ' .er of strength next ear. F ' age HI Track Lawcrcnct ' Bowl . Therun Biililcr . Tiio-mile Hurdles Oiiarter (440) W II I m ihe warld i track ' " Vou nii.nht cxivct to luMr this quL-siio ' i Irom man ' stutlents licre. Tlu ' trutli ol the matter is that until l ' )2.S. vcrv little was known about lhl sport at Aihion. Creilit must be liuen lo Mr, Norman J. Jacobson lor settinj; this sport in motion as well as hatching a ver - creditable little team Irom the le dubious candidates who answered the call in the spring of ' 28. Manv tellims decided to enter this new ad enture, but as is alwa s Ihe case, about half the number preferred obscuritv m sport- light lo the charle -horses and sweat, which invariabl - accompan athletic glor . lake cndeti the seaMin with lour men I hese matle up the team which piled up one point more than the (locuhng (College team ol twelve men. anil placed . lbion thinl in the rank at the conference meet at (Caldwell. I hree men — Deb Young. Theron Buhler. and L.iwerence ' o won place in their respective events. Deb won high honors in the 44l). Buhler pl.iceil seconil in the two mile grind, while l ' )o l won two-thirds agaitisl faNt fields in the low ami high hurdles. I ' age Hi ..llv (i;iir Wills. ITl.iine nnfl, RIkI.i 1 nwe. .1 «!■-.■ iW . ' i ' ' ;t( ' , ' — I cii.i lulls McConnell. Helen Clemenls. Irances CKIforJ. Middle K«. — lenna jackman hvalei- WuciJ. Mav l; anv. Marsiicrile Pelerson. Frances Mellert. Inillom Kou. — I Inruiice Wetn, - li rh " nls in Alvi.i 1,1. Girls ' Basketball 1 " " 111-: P(.)PL L.M I I V III haskcthall amon.ti the .A. S. N. iiK as slmwii this ear b the larjjf turn-ciut ol .i;irls who tried for the team. .M ' ter careful deirneratKin the siiiuul ol eit hteen was selected b .Miss .Mildred Thiimpson and the real wnrk be.uan. Pla ers were switched tr(im one position to another in an efft rt to place each one most ad antageousl -. Ironi the start each iiirl worketl tor the team, and individual honors were forgotten. The first encounter was a douhle-header with Gooding College. In the first uame. the Normal was victorious with a score of S-U: in the second game, how- ever, .Albion was defeated with the score 22- 1. This defeat did not discourage the girls, and the remaining games of the season were won bv a sale mar.gin. Perhaps the hardest fought game of the season was the junior-Senior game. The limiors made the first basket, but the final -core was " iS-lh in the Senior ' s fax ' or. I he -core of the second Junior-Senior game was lS- 4 lur the Seniors. P.asketball is (ine of the sprirts under supervision of the CnrN " A " (dub. SCOR! ■S 1-()K 11 E SEASON lhion S Gooding . lbion 1 ■ Goodinu . lbion 1 1 iler ' . lbion M, Oak lev Albion 21 Gjooding . lbion 1 " Gniidin ; . 32 3] 20 2S 1(1 14 P.ige S4 Girls ' Basketball Miss MILUKl-.l) niO.MSON Coach c cm iiller no tribute tci " I niii- ni " which will be loo great She ha been the ' Spirit. " the " fight. " aiul the " ideal. ■ of each and every mem- ber of the team. .Miss ' ihomson ha been in .Mbion for fi e ears and each ear she has produced a win- ning team of g iod sports and clean plavers. I ' his is her last year here and the girls who are coming back to make up the team next ear leel that thc are losing the best friend the ' ha e in .Albion. lighting plrll which h.is gained ihe atlention of th.e coach and her lel- lou plaxers (;i,|-.NN. J. (.d-v. l. N Jackman is one of the most faithful players on the c]uad. She comes out 1(1 each practice .uid works with good wilL soHlill K N I ' Sl K Iwnip IS the junior forward on our team She is fast, accurate. ,ind le.inis well with the other forward OK . SCI 1-1 C.iiptdin We are very fortunate in having Noma back wth us this year, ller playing through the entire season has been outstanding— t picall ' Sculls — and her spin of " ( ome on. t!ang ' ou can ilo It ' " has helped spur ihe team on to ictor -. SculK made a total of ! ! ' ' points. Klli;iA LOWI- Khela is the fastest pla er on Ihe team. pl.i ing either jumping cjr run- ning center She has the lighting s| irit which begins with the llrst w histk- Ol I II Mil I S Otlie can be proud of her first ear ,is a basketball pla er :K ANCl-.S CLII 1 OKI) Like (jpain Scull -. Irances can play any position on the team as il she were made for it. . s guard she has been irreproachable, succtsslully holding iloun e ery forward she was ?ent after.. It is hoped that she will return next ear. l.K.M.X . I WOOD The " leetlest " member of the si|uad and one of the most inspiring, KLl ' ll III. I. I.N CI.I.MINTS The peppy little running center and forward from llailey. whose playing has been remarkable with tiecitled improvement shown toward the last of the season, l-;l.01Si-: CKOFI ' . good " sportsman " and a cap.dile pla er, plasing ihr;.- point- well. .M.W 1 A. NS We all admire llf v,ay .May plays basketball. When she gets the fire of " light " in I ' .er e e there is no siop|iing her. I KANCIS lll-IJ lilM I lelferl is a fast player at the p isi- tion (.f running center. She h.is the II AINI- ,M(,(:oNNI:l,l, " .Mac " is .mother junior who has worked her w.i to the top. playing giiarel .ind running center with great . peed .md accuracw W KC,L l-KII I ri I IK SON Pete ' pla s running cenler and has proved herself worthy of notice. She IS fast .ind has rhe light which ni.ikes her a valu.ible pl.i er. I ol A I I 1- IS One of the lightiesl little pla ers on the squail is l.ola. She pla ' s a fast offensive game which makes her in- ,iluable as a si|uad member. l K ' NA OC ' ,ll- erna is fast and is able to break u| ' almost an ' sort of a plav. She is an accurate plaver also, ll,OKM NCd-, Wl KKV llorence is the shortest player on the team, ller speed makes up for her lack of height, 1AAL1-I-; W ' OOIiS l-.valee is a fast guard, playing all over her court and breaking up many passes and shots. I: alee improves Willi [iractice Girls ' Basketball Page % Girls ' Basketball page 87 " iT A ' . ' i. , . . ' . ' A ' ,- ' , ' — Knlxrt WiKc.n. KusMfll Buhler. Thcrnn liuhlur. Kfiineth Wilsnii, Everett Slivpym. Virgil Hall. Middle Kou ' — Alone CruuM-. lleniy King. Jess Th. mjs, i;lIon lUtch. L.ittrence Bo xl, leRoy .Woore. J.lnis ll.msen. Daniel .Martin, Lslel Peimis. l)i le Elison. Dallom ov— . el hi Dlseii. Delherl VLHln . .Mherl llerKilJ. Unmet- Willi.ims. Men ' s " A " Club Deb Viiuiil; Albert i lerbcikl . Homer Williams Norman jacobson Or-I-ICERS I ' li-iuU ' iii ' u ' -rrt ' inleiit Si ' cn ' tdi ' v- 1 rciniircr SpDiiwr Till; " .X " C. uh. (iii;ani e(.l in U ' 2J aiul has been steacl m pni.nress uniil now il Is a real. Ii e or,t;ani ali( n, 1 1 helps ui spcinsor belter athletics m Albion Slate Normal SehcHil. Its membership is maile ii|i of those who ha e been awariled " . ' s " bv the stiklent bi».l . ( )n .March 0 the " A " ckib eiiterlaineLl the stiklent boilv. faciilt . alumni aiul friends at their annual ball. I-le en of the numbers are luniois who no (.loiibt will make things " hum " next ear. ()ther members whose pictures ilo nul appear are ( " laude l.a Pra ' aiul CJarence Simmons. Page 88 Sl,iKjng A ' l.v. I, -I! (II KikI ' I — I ' ranci-v llrllrrt. ink-l Dillr. Noni.i Scully, rrni.i AiwiuhI. iiiki iiKrl. linna J.icknian. Onic MilK, .• vi McCiinmil. i-ni.i dLnlim ski. I.ivi- Davis, l-.valfi- Wmul Aii.li.- Nhn.l.s. l-.iami: .Mci:onncll. .Mi s ThomMin. Snphii- KiivpMra. Klu-ta I owe. Silfitr Km. — I ranees (.lilUml. I nla riil ' is. .MarKurrilf Pi-u-rson. i-ranci-s Knotl. Girls ' " A " Club Till: CjIKI. ' S W " (m . lhkiic cluh i nKuic up ol i iils who li.nc won letters in ;ithletics in eillier hi. h school or college, lis purpose i-, to sponsor nW athletics aiul inlei-cla s contests. .Xside Irom iheir work the girls also take lime oiil lor a hi lie pla ' . I he outstanding social e enl of the ear lor ihis club w.u ihe annual jiicnic in .Ma ' which lasleil a whole d.i I he j;iiN inel. lell the .Normal at tour o ' clock in ihe morniiij;. aiiil moioreil lo Shoshone l- ' alls. where the ' had breakfast. 1 he second slop w.is lor dinner al i lue Lakes where all rested and enio -ed ihemseKes. Irom there ihev drove to the . rtesian Swimming Pool where Ihev had supper and a " swim. " This e ent culminated a liapjiy and successlul year. PaKe 89 ELL TEAM ,,„ .„ K,j, ., Bruce W.irr. M.M,..n H..iul, Ar clla W ..ilhinKlon. . Ulvin ONen. A. S. N. S. Pep ' iour pep! ' I ' pur pep ' ov have it! Now keep it Doggone it! Don ' t lose it! ' our pep! our pep! WilEX school opened in September the student-body was not lackmg in pep. llimever. our sell team, elected earl in the -ear. has been responsible tor keeping that pep throughout the ear. The team is made up ot Bruce W arr. Ar- ietta Worthington. Melvin Olsen and Marian Baird. Erom the tirst outburst, which svas a rall - on Hansen Mall steps, the spirit " ained in intensity until the high point was reached on the night betore the Weber game when Bruce ' and Melvin lit a pile of sagebrush and directed a fine rally. Who will ever forget the support given the team when Weber pulled up within a few ards of our goal andthe even greater cheering when Albion put the ball within a few ards of the line? ea Albion. Yea Normal ea. Mel .Mbion Normal ' Hoo-Rah! lioo-F ah! Rah! Rah! Albion! Fight ' em Albion, fight ' em! Fight ' em Albion, fight ' em! Fight ' em fair, fight ' em square; Fight ' em! fight ' em ' fight ' em! Beat ' em, Albion, beat ' em! Beat ' em, .Mbion, beat ' em! Beat ' em fair, beat ' em square; Beat ' em! beat ' em! heat ' em! Page 9(1 MUSIC DRAMA PUBLICATIONS , , A.-;. ;, ; ;,. ;v,,r;— Margaret S ' mplot. Anii-i M.irlui Jc-mu |, liii-on, ivjllKiin.: I,lln■ li 1 Cdmi ' ton. Iilsic Johnson. li a Anck-rlon, Reulah Bell. F.rma Smith-Simpson. Second Ra-u ' — Raeola n.nrinsln .Melrhea I ' arker. W inifrcil Lanslois. Ruth Butler. Noma Scullv. Stella Findlev. Miss lJ .ora Kinv im;, Oiieclo ll ' :rJ Ko- — .Marv Kvans. OJett.i ( Litchfield. Virginia GreK " r , eni.i . f;el. Selnia 1-ncksnn hoiiilh K,n.- Sar.ih D.irrinRton. .Mmeila . .int. -Margaret .Mrachck, Vera n.irniigti.n, .Mice lla s. Ruth Snowhill. M.irv li knc.bcl olila n.irrulgl.m. The Cecelian Glee Club Till: CilKLS intcie- tfJ in . It-e ckih work this car met iindL-r the direction ot .Miss t:lzora Kinsohing and formed an or.nani ation. Melrhea Parker was elected president. Winifred Lan,ij;lois. ice-presidenl. Ani Jessie Johnson, secretars. The name " Ocelians " was selected in honor of the patroness of iiilimc. Saint Cecelia. I he cluh made their first appearance on . ' o emher 22. when the celebrated ;- ' aint Cecelia ' s da and also paid tribute to l-ran Schubert. The first part of the program was dedicated to Schubert ' s music, and the second part was the cantata. " The I ad of Shalott. " On December 1() the Cecehans presented the cantata. " I he Wondrous Storx. " A novel program, in which the girls wore .Martha ashin,i;ton costumes and sang old-fashioned songs, was gi en in assembl on Februar ' 27. On . pril 27. the Cecelians, with W men ' s glee club, presented .scenes from the opera " .Martha. " b - I loton. The unusual success of the Cecelians can be attributed largeK to the untiring elTorls of I he (.lirector, .Miss Id ora Kinsohing. Page 92 lop « ■•„■. ;.,■ ,. Kifht — Nurinan Mil u Diiivlci Buiii.iiJ AlhtrlMJii, CosUiii (.r.)ust. li.iiKih IhjlKo.ik. Ik-nry Kinc. J.inis llailsi-n. CJifforil Ih.inv, .il W.il h. s,.,i,ij A ' ..;.— lnhn Kelly. Kalph lirown. I l■ vi W. Jones. Meinll I .ln . Timer Jones, Hrucc :irr. .. l(.i.e Crouse. Daniel .Martin Third WoL—MeKin OKen. (l.iMon Callen. Uavnion.i (iioU. Ilollam «,.;.— I .-■Koy .Moore, l-arl Hu.lson. l-.slel I ' errins, Kv le J,icoh . A. S. N. Boys Glee Club Rl ,M()KS ahdiil tin- canipiiv rr c.il u- nu-nls ol the .Mbum Sl.ilr Nnniial l ' )(j s ' (ikr C.liih. I)istin,i;iii lu ' el nieinlifis nl .1 srll-rr pcctino lacull ailcsl, aiul liclilu ' ratclv iTmind us thai this vcai ' s club is the " best ever, ' The acli itifs of this pnpLihir .t nmp brR ' ll siiinmed up arc as lullows: one asscmbh prdoraiii, thr .innu.il :j. vv chib Loiiccrt and a l(Uir nl the slate, I he as embl - program was in the Inrni ol a " teaser. " prekklin.i; the cnnctil I he con- cert Itself ,L ' i en on .March 2 i was one of the hnesi (.•niertainmenls nl ihe ear, ! ' he stale tnui niaJe b the chib estabh heil an enviable record lor the lios s and promolet! a stale wide interest in .Mbion Stale Nninial Recoonilion of the untiring elTorls of .Mr, . nrman ,McC:arl - as the leader a u direclor of the club is acknowledjied b e er .lilee club nuiiiber as the .oiealesl contribulino factor for the club ' s success. The " Pride of the C ' .lee Club " is the tjuartel which is made up ol Jams | Luisen, listel Perrins. .Mone Oouse. and I rancis iiohoak. Page 93 " The Patsy " ii-T ' HE PATS ' , " a rollicking comeJs with a touch of pathos, was the 1 play presented b the Philomatheans on November 2. The play was a clever portrayal of the love affair of " Pats . " the ounger daughter of Mr. and Mrs. Harrington. The man with whom Pats is in love gives her six rules for winning a man ' s love. She practices them on him with highly successful results, and the plav ends satisfactoril ' . Each character was well portrased b the members of the cast. Much of the success f)f the pla - can be attributed to the etTicient coach- ing of the director. Miss Clara Grace .Mexander. Following is the cast : Bill Harrington Mrs. William Harrington Grace Harrington .... Patricia Harrington . . . . Billy Caldwell Tony Anderson Sadie Buchanan Prancis Patrick O ' l lahcrtv ' Trip " Bust - [t e Sore lien . Mae Ih ' rihirJ Gladys Kelsey , June Barnard Virgil Ballard . ( I i fjord Hvam I ' helm a Lea el) Wtlard l.iiiidin ' i-i Past- 94 " The Thirteenth Chair " ' t«ii Till nnsIiT pl.u. " riic 1 hiik-cnth Chair. " w.is presented b ihe limersonians on l.inuarv 1( under the direction ol Miss (dara Alexander. . •■murder " sa committed in . ct 1, when the staf e was in absolute darkness for a scene, 1 he audience was kept in suspense during the plas ' about two things,— Who was the murderer- and What had become ol the knife- Both facts were revealed at the close, when the knife dropped from the ceiling where it had been thrown b the murderer, and he stepped back, exclaiming, ■ ' Vou can ' t tight the dead ' " The part of Rosalie La Cirange. the medium, was pla -ed with a strong pro- fessional touch b - I.eah Sack. The police inspector, interpreted hv Coston Crouse, was also well done. These principals were abl supported b the following ca t; Will Ocshv • ' ' ■ ' 1 ' ' - - ' " Mrs Crosbs-, Will ' s m.nhcr ' ' " - ' - Mr. Crosbv. Will ' s father Jams Hansen Helen (VNeil. .Mrs. Cn.shvs sLvrelarv ... ■ • I ' velyn Hale lulward Wales . . ■ ' r " ' ' ' ' ' • " ■■ Phillip Mason 1 ' ' ' " Brackenbury ll,,w:.rd Standish • blmer J.mes Grace StanJish, Howard ' s sister KulliSnowh.il I li abeth lirskine .Mary liastwood Helen Crosby I ' reni. Wil Brad Trent, her husband Sarseanl Dunn Doolan. a pohcenian Pollock, butler Crosby ' s sister OlcUa Crilchlield .Melrhea i ' arkei .Xr etla Worthinnton Ihou Hatch . Oscar (a)ok Kayniond ( ' ook I mil I lulchiiison Page 95 I " Sage " Benefit Play Till: ■Sage " Ix-iu ' lil pla . fiilitk-d ■■Ouaranluu-d wilh l-n C.raiulpa, " a pR-xt-nti ' d Ifbruan Id, ( randpa starts thinjis going by the aiindunci- meni that hv is coming to isit his gramlson. .Mont -, who is supposL-dl - marrifd. .Monl is not married, liowexer ,aiul mtrflv told his Grandfather he was m order to ha e his allowance continue. In order to substantiate his falsehood, . ont - borrows his friends wile. . s a result ol ihis LJeceplion. hilarious complications arise. 1-ach part was cle erl taken, and the pla . as a whole was hmhiv entertaining. Ihe members of the cast were: Obadiah I lammerheatl, ■ ' C.rani.lpa " .Monte Ka . his graiulson. in need ol a wile r(jd Hunter, proprietor of a dancing school l.ucv I lunter. his wile .... Pans ' llopscolch. a dancing pupil Dorothv .M.n. her companion . . . • .Marie Kibeau. dancing insl rLictress Kloompv , maiLl just o er Officer .Mc(;ormick. wIki d.nie his doniv ' . .Miss Clara Cnace . le ander w.is the director. Otn W ' lllhuns lli ' iiicr W ' tllidim , Ihll Dohhs y.chna Kniiiev Miiry Lou Kiuibcl l-niici Smith Rlllb Sll.ruhlll Thco Brackcnbitry P;i e ' Ml 1 ■; • W 17 17 lU SI ' ' TI I-: TIA.M ill l KIM. II V WRliN VALTI3R . l 1 Kill A I ' AKKI K Kll H lACOHS DWIII MAKTIX MXKII- TIATl.K Debate TIM; Albion Sl.ilc Ndi-mal Scho.il lhi Nt-ar was aj;ain a pari ol a duhalin.u trianolc. conMMing ol " Ricks c:ollf c at Ivcxbui-, SoulluTn Branch ai PocalL-llo. ami the Normal nt Albion. Thu ciuolion tor dubatt- was: Resolved, that a subsiiiute lor trial bv lurx be adopted. 1 he members of the atlirmative team were Daniel Martin. Ilenrs Kint;. and .Melrhea Parker, with .Wr. 11. l ' . Weisel as coach. ' 1 hose ,,n Ihe neuative team were Jennx Wren Walter, Kv le Jacobs, and .Mane ' leater. with .Mr, b. I . Ilowaul as coach, Both debates were held on March 4. The atlirmative team met Ricks negative team at the Normal auditorium. The ne,ualive team met the Poca- lello atTirmalne team at Pocalello. The decision m both cases were f-iveii by a siiifile judf e. Althou,-h both teams were detealed, thev |iroved their debating abilil to the audience. Page 97 WIMhRRD I.ANCLOl y Dramatic HnSRY KING Humorous Declamation THE sub elimination deciamator - conlcNt was held .March 1 in the normal school auditorium. There were ten tr outs in dramatics, six in humorous, and three m oratorw Three were chosen from each group and these nine people received intensive training lor the final contest which was held m the normal audi- Inrumi on .March 10. Ihe judges were selected from the Albion lacultN . W innilred l.anglois received first place in dramatics with the reading. " Number Six. " Ilenr - King was given first place in himiorous section wilh " StudMng 1 lis C " jeograph . " . nne 1 hornles ' recened first in the oratorical division. .Miss Clara Grace .Alexander coached these people and she also IS to be congratulated on the excellent manner in which the selections were given. Page 08 -Martha " i wo aclN Inmi the- diH-ia •.W.ulha " m.mv pivsciilL ' d mi Mj S In iikthIuts of the girls ' and men ' s glue club-. Lindi.T the dirt-clioii ol . i- ll ora Kmsolv ing. in Ihe sch(«)l aiklitoriuni. Ihc production ua- ihoroughl ciijom ' lI b the aueliL-ncc. l-ollowing is the cast ot characters: Lid - Harriet Durham Maid-; )|-honi)r lo (Jueen Anne . . ' i)nlt -J Ldiiiilci ' Nancs-. her friend )- - .r (.ompton Sir Iristham Mickellord. Lads llarnefs Cousin . . . Alouf (.rousf Lionel ' " " " i " " ' " Plunket a wealths- farmer (.oston (.rouse Sheriff of Richmond hniuris llolv„ak " Once There Was a Princess " " Once I here Was a Princess, " a character pla . was pieseiiled b the senior class m the Normal auditorium on April I i 1 he pla consisted ol a proKigue and lour acts. The leading character was an Ar.ierican girl whose wealths parents married her to an Italian prince, who ssasied his f(,rtune and then accommodatingls died. She relinquished her estate to the mother-in-law and returned to the tossn if her childhood memories. W hen she returned she lound the home people making elaborate pieparatu.n lor her reception. . s she ssas shs , modest ami seis plainls dressed, thes mistook her tor a sewing woman In order lo meet their expectations, she ssent awas and returned a full-fledged princess m all aiipearances. No one recognized her except her childhood ssseetheart and an old Inend, Lncle Joe. who helped them to kmt up their old relations. Thes married and lei! I. r llals sshere I lies lised lia|Mnls eser after. 1 he stors was well porlrased bs the lollossmg cast ,,l characters, Princess iJelletarre . ,,,,, Signor Moroui ,, , , , Signor Moroui ,,;,;; - i-i Mil)- . (Hixr ■.dil I he Old Princess , .. , I la el Uo d . Mrs. IU) xl Mrs, Purringtoi Mrs. Seascr Rubs- ik.vd . ,,,,,„ Aun. .Me. a Trimble ' • " ' ' ' ;;; | . ' I ' .ovd „ 1 r,; ., Phil Lennox ■ • ■ , " • ' ' " Y ' ) Milton ITArcs ' I.a erence loyd losephinc. a J rench maul ....■•■■ ' ■ ' - ' ' - , , I I, I old ( iirJi ' i I la el Uo d ; ; ,, Mrs. liosxl - . Mrs, Purrii Mrs. Seasci Rubs- i5o d " i ' - ' " ; ' , " ' m ' ; ' lolt ' l I hilt Mrs. o , " ' ' ; ' Mrs, Purrmgton Lomse h ' hn.to,, Mrs.Seaver i: " " rT Rubs- ik.vd • ' ' ' " ■ " ' , ' ' ' f; ' ' l ' .iKe ' )• ' A. S. N. QLAKTFT ESTEL I ' ERRINS A I ONE CR0L5)E ERANCIS HOLYOAK JAMS HANSEN Y. W. C. A. ■;?•■ ' ONI: ()!■ Till: luadint; organi alions lor the girls ol A. S. N. is llu- oun- Women ' s Christian Association. wkl nu-etings are held on Sunday afternoons in the New Hall parlor. .Much of the success of the organization this ear should be attributed to the members of the faculty who gave interesting and instructne talks or furnished musical programs. Besides the Sundav afternoon meetings, the girls have engaged in other enter- prises One of these uas the oriental sale held in the art room before (.hnstmas. Many novelties from the orient uere sold. Another source ol re enue lor the organization was from the sale of boxes of altractne Cdiristmas cards. This vear ' s organization has started a fund that is to be used in the building of a Y. W. C. A. hut at the Albion Normal as soon as the size ol the tund will warrant the erection of such a building. The officers this vear were: president. Dorothv Deich; vice-president. Kutli Donnelh-- secretar . lave Davis; treasurer. Kav Lamson : publicity chairman. Madeline ' Klamt: ' program chairman. .Marv B. Hvans: devotional chairman. Margaret rachek; social service chairman, irances Knott: music chairman. Kuth Snovrhill. .Miss Clarabell Severance was the facultv advisor and did much toward making the organization a success. Pane H«t .S(rtnJ..iv, l. ' i: i. ' K-nl ' : 1 " " 1 - Juhn lon. l .il -iul.ir , I. Uarnaril, l)cam;ilics: Doris Satlcrlct. An. i-ra D.irriMKliiii. Philo; May i: aiis. Typist; Noma Scullv, Alhlctics; lewis Ji.n, Wilson. Seniors. .Marv Ion Knob.-l. Diclamalicn and Di-bal. Sealed, ieit In «i« ' ' ' — MelrKea Parker. Associate I ilit.i Reader; Ann;i .Marlui. Ivpisl ; lluuli ilson. liditor-in-Chiel ; Katl.trine lahe . Snap Shots; .MeKin Olsen. lilisiness .Manam ol in ' ir7i(r, ' - Delhert i.iin !. Assistant .ManaKer, Res. .1 lanis li;insen. Boys ' , tlilelics. .Il un . ' J L? let V , Ku h Snou i:ii. .Musis .Inne An M. dein e Kl.mll Mil or 1), irolhj- Deich. es, ( ircni.i titnl 1 Inter J r)l1 ■- " •. d erii sins; K en net h ■; , r .etta ( rlhinnton 1 nil K le J.u.dis. Art, r, 1 veKn II. le. Speci lit ic-- . lolel Dille. ;..p.v Net. ll.i, ileni il ■. Tvp st . .1 e .!■ hns.in. JoUes; .deudar llurnard Alberlson. Sn.ip Nllots s age ONCi: upon a limi- a ntniii.il sclmol in Scinllinii Malm .kvnifil il III that the memlxM-s of the Ukk ' ni KkU sh.iuKI ha c a car book. This N ' ar book was to be known as the ■ ' Sa.nu.- due. no d.iubi lo ihe lacl ihal the surroundino counli-N was over-rown hv a hcAW .urowth ol a,.-.ebrush. . IUt much dihocnl hibor on the part of the editor and his asMslanK. and aller nukh uoha o er photographs, ap-shots and such hke. ihe hook was dul pnnled. On the tlav each sUident received his cop of the annuak iheie were man ' ■Oh ' s- aiul h ' on the part of these worthy indiviiUials for llie book was a record of ihe huji spots o iheir school life for thai ear. Since the issuing of that lirst annual, there have been manv -Sa.nes- and il is a real treat for facultv. alumni, or under.uradiiates lo read the stones and look al the iMCtures of these annuals of by-f.one ears In them are portraved the laces of friends whose friendship has increased with the vears; in them is recorded many a Lkx-A (if darins on the gridiron, on the track, or in the .-v m, Thev lind records ol plays, pro.urams, dances and other studeiil activilies that are held as sacresi memories. ' . i Kil It-: Ik The " Sage " of 1928-1929 is like other " Sages " in that it tells students of the high spots of the school year and gives them a photograph album of real worth— and et it is different this year. New ideas, new design and a new theme- something different— coupled with the paintsaking efforts of the editor and his assistants have made an annual of which the students of A. S. N. S. should be proud. It is hard to realize the amount of work required in getting an annual ready for publication, and et the " story " can be told briefl - in a few words— assign- ments to sub-editors, snap-shots, group pictures, individual pictures, advertising, write-ups, proof-reading, typing, printing, second proof-reading, assembling, pub- lication and at last— " Will ou please write something in mv annuaPr— besides your name! " The Sage editor wishes to express his appreciation to the members of the Sage Staff for their willing assistance and co-operation in this work. If this annual has attained any degree of success, it is due to the united efforts of all those who lia " e con ' ributed toward its making. The staff is especialK ' grateful to those of the student bod - who took part in the Sage pla - to help finance this book and to the staff ad isor who so unseltishl - «ave her time and assistance to make the Sage a successful A. S. N. S. annual. Page 102 ' ■4. SCHOOL LIFE .4 I ' vi I i tin uu - u. 1 tl 1 SNAPS T fC . r " . ' fji (,()-l:l)S P;ige 106 K ■ ' ' ' 4|-JRni K() WC Pafjc 107 ()K ' i i r,(i s Paae I OR MIS(,I I I l Ol S Page m n S () liOl U Page no sci-.nk; I ' asc 111 ;-— - - , - -, -. - - - — MK Ml ?- -v " 5 W : |i iwuiiiiiiiiiini) I KIAKS I ' JKC 11 SOCIETY I ol I I 1 IS I ' df ' iiliirit y r . ' ' i ' J ' ' ,.r.: i. ■r.w l ' - ' , ' - ' " " ' , ' -.. ' ' »-. , f •-■ ■■ ' ' " v ■ W l ll KIb I WCI ()IS I ' dpiiltinly II ss 1 IKiM S I ' ltpiiliinl y ■ ' - ku CI IMOKI) lAANS I ' opuiarily Annual Reception THE ANNL AL reception to all students held in the Axline Gymnasium. Sep- tember 1 . marked the opening of the social events of the school. The hall was decorated in cardinal and black which manifested the old spirit of A. S. N. Old acquaintances were renewed and new students were stimulated with the feeling of good fellowship among all teachers and students. Delightful re- freshments were served during the dance. NEW HALL RECEPTION The girls of New Hall entertained the facult -. students and outside guests at a reception on the evening of October 13. The feature of the evening ' s entertain- mcnl was a program given in the parlor of New Hall. The remainder ot the evening was spent in dancing at the g m. Both hall and g m were decorated in the fall colors and autumn leaves. The reception was well attended and ever one enjoxed a delightful time. HALLOW EEN BALL It was a m()tle - crowd that assembled in the gym on the evening of October 27. Turks with their heav - turbans. Japanese in loose kimonas, Wattean. Shep- herdesses with their long crooks — all had come to celebrate Hallowe ' en. The hall was decorated in black and orange. Ghosts, corn stalks and jack- o-lanterns were ever where in evidence, and the orange lamps gave a weird light. If a spook - time can be called a good time. evervbod - had a good time. .MEN ' S A. CLLB GARNI AL Horns! Snakes ' Balloons! Confetti! Serpentine ' What more could have been asked for than a carnival dance on November 24 given h - the .Men ' s " A " Club. Buy your tickets right this wa -! Tr - . ()ur luck on the roulette wheel! Pays something ever - time ' Let me tell you about your future— mone -. love. journe s — The . . S. N. orche tra furnished peppv music. CHRIST.MXS PARTY. DEC. 20 We had a Christmas partv. Homer got a truck to haul .Ml the little folks were there. To picnics.— sweeties famil . The - came with hearts a hopin ' Delbert got a little car. Thev ' d get at least their share. Gee! it was a dandy. Thev did. for dear old Santa Clifford got a bab ' s rattle Was kind, as kind could be. He was so verv glad ' There were gifts for ever bodv. A nigger-baby was the lot Lpon the Christmas tree. Of .Melvin— he was sad ' But all fared er - nicely. Glad times were had by all: We left the party happy — T ' was a real live Christmas ball. Page 118 Colonial Ball --pill- (JlMMNc ' i (, cnl nl tin- Coloni.il ll.ill lln tar w.is characlcn licallx 1 colonial, l-oriy-c-i ht ,mrK m Marlha W ashin.yton costumes and powdered iL;s formed in sels on ihe lloor antl danced the minuet. l-hifis and the patriotic colors were Lised as i.lecoration. Althoiijih it was a disappomlment to not he ahle to obtain an orchestra on account of the storm, all lh:ise pnscnt enjoved thenisehes daiicm.u to the music of the 1-iectrola. II, M II.M.I, KI.CI I ' l ION Hansen Hall .t ii ' l pro ed charminj; hostesses at their annual reception held in the gvmnasium on the evenin,u of .March 2 . I he -xmnasium was artist icall ilecorated in the sprin- colors of pink, pale ,i;reen. and white. Punch was serxed from an attracti e decorated booth. Belore the dance, which furnished entertain- ment for the remainder of the evening, an eujoxable iM-o ' .:ram consistm,i; ot the loilowing numbers were ii wn . piano duet, l)orolh and 1 ranees Crow: balloon dance, group of Hansen Hall }iu s: pantomine. group of Hansen Hall girls; Kussian character dance, and Pierot lance. Irances f.row : ocal solos. Dorothx Deich; anl Spanish character dance. Prances Crow. . number of out-of-town guests were present. , ' dP S , ( I I I ' . I ' .AI-I. On March 0. the bo s ,,l the , club showed us then pepp abilit again m Ihe h rm of a ball. We are sure that b,.xs were repaid h.r iheir ethirls b the liood time that e er (ine had ' ;i!i co-i I ! poi k; . n e ent. which is looked lorward to h all the girls and bo s, so to speak, came on . pril 2(1, Hax seevP. ladies ,,1 high renown, dukes, children. h..reigners und all. were there to part, ike of tin- fountain of fun. We ha e one criticiMii- •and then came the ilawn. too soon ' " Jl NIOI ' HOP On the evening ol .Ma IS. the Juniors called forth their wits and entertained facults and students at the junior Hop, Ihe daintv decor.ilions .ind excellent music matie e er ()ne happ ' and glad at heart, SP IOK-, l I MM l)A Old acciuaintances were renewed once again at the , lumni b.iiuiuet given in honor of the Seniors, alumni ami their guests on .May 2-i. Ihe alumni ilance at night ended the social affairs of the school sear of ' 2 ' ). Pane II " THE .MARCH SNOW STORM IN ALBION 1 look out of my sindow At the snowstorm. At the whirl-dance of the hlindini; storm. No sk - abo e ; No earth below; .• sk ' . a uniserse of snow. A universe peopled with winded flakes Caught up, held there — Then flung on thru the air. Helpless, impotent against their dri - ing force The wind. The soul, the spirit of the storm. The howling, screeching spirit of the storm. One flake strikes against the glass But melts, insignificant thing! I watch it pass. But another comes: another comes aiul sta s. ,Another and another, until I am re- luctantly shut (lut. Baffled! The dance .uoes on without me. The wind laughs his derision. I low Is and passes on Slamming a door to tell us of his pass- ing. The wintlow stifles me: 1 fling it wide. The snow rushes in anel the wiml he- side. The wind-drnen flakes of snow and si eel Like ic fuigers smite m ' cheek. I ;uii part of the storm again. Oh. wnul and snow, let me remain! — hv Melbrca Piirkrr tiOOD HAN LOFT Jess Thomas I looking up at Utah Hotel in Salt Lake): Gosh, fellows, wouldn ' t that hold a lot of ha ? .Mr. W ' eisel: .Mr. Wilson. wi)ulLt ou like to be president of the L nited States? Hugh: .No. sir. .Mr. W.: Wh - Ikigh: There is no future in it. King was heard to make the follow- ing remark to a LrK in the show the other night: " I beg vour pardon, but would you please read a little loLider as the piano sometimes prevents m hearint! oli. " .Mr. Howard: When I was a bo I th(.)Ught nothing of chopping wood all da long. Homer Willi.ims: I lIou ' i think so much of it m sell. -Mel. ( )lsen: .M - girl ' s a terrible conniv er. Louis J.: How i lo (iu mean- .MeKui: . ll she asks is. ■Cjninive this " - " and " Connixe that? " .Mr. .McCarts-: The (.|uartel will now sing " together. " Iranccs llol o:ik: It ' s about lime . lone (I. : I low tlo ou like the w.u mv hat liis- L el n II. Line, but don ' t vinii ears e er uet tiretl? Page 120 ■ -iir-r- ' WISE ;ind OTHERWISE RAW© BRQADCASTiNC SimmA ' S-NS PR0 JRAn-- vtK T eOlSTf A vS " « • h . .osec ' A ? c " - -5 es. , s tt-C£p-( o - — " Of ,T-c ' ... ' O - ' i c fvf; 3 0 ' " " iLo PLftV PATSY ' i r, , ' " " ' - o: ?H£ o . - g,,oN ©Ff ' CfRs £LecTt:0. j ,-lARTiN S- p5 oN v ( lST- jO WALKS. ,; ' - " V..oscn««L CANTATA- B.3Y SV.V,,,. V ,,. 7% ■■- CH«1ST WA5 ' A TY-:- " - ' C --V PERSON. ' j . ■ • p Ql ££ CLUB SEREWAOes NB W HALL t5lRLS- „ u ' lljjjlj L.DS. vs M 6i®N — ditto ' l " y yi -- gQ . .j,ui twinI PRC F,c cc- f sT ao Va ' ' ' ' ' ' ' ' " ' t %rV --A a ' , ,, PS ° ' ' - REPORT CARDS oi. ' Ot ' vt ' ' ,. ' ; .Vo- Page 122 ' ■ V " ' neAUTmP 4 SCALPS BR .00 %,.u 6 u Pr. HA S THE CCf ) ISTH- NO LIOHT .r OHV ' 1- " A CLUa tl E iWDAY BLEW ' 1 r., P. -W ' Kr ' -- FO ' -L K VOCKfO ,, »oo«. --- ® , i , i r STB P AT IVO VI E A " ,,qTO StC- fT»Y A,,o g a r-iirji .. . w " Kit! .-„c,, ,v c,o - " e V ' VDO.., u NvuS c tc , w v-t -, ►NO Ot ' " ' " ' -it . „,»■;. WeLtorAt 10 OLD 8AT71.5 6poL,; Q5 ■■■• fal ' ' ' ' " c» c - CftPS ■«, " W — ' -l v,,,,o - ' ' ■ ' -.- " " ' ' ' " ., „ , ; „st BF, AHV, VM " N .., THP.T vsust BF, ANV WMW EEN r- - j-J ' • ' ■■■ ■ Page 12} Can ou imagine: Coston and Doroth - separated? Bruce without Annetta and Helen? Jes Thomas angry? Rheta Lowe motionless? Lesson plans not decorated with red ink- Parlor lights out on Sunda - eve- nings. ' Do ' le Llison spending the night alone? .Miller Hall housecleaning? Hugh Wilson excited? Campus without Dor ? Heating plant smokerless? School nurse without a spoon and bottle? Ever dne with the ame time? Conductor: I low old are vou. mv little lad • ' . ola Carder: 11 ' the company doesn ' t mind, I ' ll pa lull fare and keep m ' own statistic . Leah S. : Don ' t ou love a night like This- [ack L.: Sure. I ha en ' t got started et. jtmior: .Aren ' t -ou going to stud for that exam? C.enius sometimes wins, but hard work alwa s. Senior: I ' ll take a chance on gen- ius. She sits next to me. " h - did Olsen ha e a profile pic- ture taken for the Sage. ' " " He was too lazy to shave the other side of his face. " Joke Editor: We would like to put in a lot more jokes, but you would onh ' laugh at them. Herbold: 1 would like to see a pair of shoes that would fit m - feet. Salesman (after hurried glance): So would I. Homer W.: Ciee. coach, I sure ha l a tine chance for a basket. Jake: Well, why didn ' t ou shoot? Homer: 1 didn ' t ha e the ball. .Miss Severance (in teachers meet- ing): .Are there any of ou who will ha e examinations next week and will be too busy to .get these reports in. ' Hugh Wilson: I won ' t have anv examinations, but I ' m taking twehe hours and h giene. .Mr. Jewell (explaining to geology class): 1 ha e a number of fo.ssils here — eh — 1 mean in this glass. Sofas iiowadavs are called thrillins. stations. I. .11 Page 124 ADVERTISING THE Sa.ye Staff wishes to take thl oppurtunit - to thank the acl ertiser , lor llit-ir i;reat as i tance in thf publication of tl i annual. The merchant who ai.l ' erliNC ' S. expects to receive interest on this in estment just as on anv other. L n- less this interest, in the form of increased sales, is realized, the purpose of adNertisint; is deieated. Money spent for advertisin.t; that does not brins results is considered more as a donation than as an inxestment We do not want tt.i think that an ' aLi ertisements were donated to this book. We wani our merchants to feel that the ha e ma le a profitable investment. The ultimate success of the ai hertisinj; in the ., Sa,i;e lies with its readers. We want to ur,i;e these readers il; ' .ij to patroni e the funis who ad ertised in this book. n — ■+ +•- 111: CLASSROOM j TEACHER I 1 ■■77 ' t ' .S ' ;7t ' j; Siipcri-isor " : ! i A-nIs N ' our Critic Teacher I i I I I I i i ■i- ' REEFER ' S DEPT. STORE Ol ALII DRY G(X)DS Kl ■-To- AR FLRMSillNGS SHOES 1 I l= 7() ISih Avi San I raiicisCD iUii lc , Ulaho I ' honc 214 i " SERVICE " Master of the World am I. Maiulesi in a multitude ol " a in the cordial smile, ihe knuUv ird. the helpful ilwd. 1 am the key that opens e (T heart. With me discords anish, paths clear, burdens lif hleii. ' I ' he soldier at his post, the engineer at his throttle, the mother at the cradle: all are instruments of my hand. The merchanl. inspired bv me. selK comforl and warmlh, not clothing. Ihe baker possessin,n m .pinl sells sustenance and health, not bread. The buiiiler who holds me m his heart elects homes. not houses. Deeds in m - behalf are measuretl not b their si e but h their spirit, iiach mite is the precious practice that ,i;oes to sum uji human happiness. SI-R l( " .i- - - opens e erv heart: throLit;h me the C.Ol DIN RL I.I ■; abides. BURLEY BAKING COMPANY +-.. P.igc 127 — f CLOS BOOK STORE Books - SrAiioNhRv - Oi i ice Supplies Tvphwki lERS - NovELriHs - Pictures Periodicals 121 Main Street Phone 2 4 Twin Falls. Idaho — + crr ' BAKl:R ' Golden Krust Bread ALkk ' With .Milk Ml KiinN nl P.istrifs I 1 I Line ( (Jinmcicial Piinliiis; I ' indini; and pAlitiiin Work I I i ! I i 1 ! S MS- ()RK CO. I 1 I i i I i 1 Prniten - Binders Ullicf 111 nil lure j I ' hoiK )S I +■ Burlc , Idaho I l:lks BIdi Biiisf. kkilin ,„ „,. „,. „„ „A .f... P.iKf I2.S +. .. 1 i D. L. H . NS CO. 1 1 Biiiikers 1 IlloN, IDAHO ! i I 1 1 I I I 1 1 ! I Wo Arc 1 lapp lu Congratulate the Class of ' 29 Pl roN ' s ' Make Life Sicecter " A General Banking Bu iness ! I 1 I will l;ill l ' )lllir I l I 1 BION C,. R. CA- CO. j I ROVS BARBHR SllOR I ■ ■ 1 ! i l-nnlckini; and Salchwvll, Prop 1 | i I 1 i I I ! I ! 1 or hanxuls luv.imin.i; In mi- A.XI Sl.KMC.l I imc Id Ri ' lnc ' I j VciLi slioLilJ lxciimin,n 1(1 Ko ' s 1 1 i ! W IM) 111 0 N I ' .OliS . SpeciallN ' C ' lci our CiDodwar I iiv lien. ' 1 i ! AiiKHiiobilc .XccL ' ssoric ' s and Supplies j j v.s lo Look II (. ' files Cia anti Oil AllilON. I DAI lo I I Al l ' 10 . IDAHO ■+ + I ' jgc 12 " ' c -1 Utl. v J- Fred Hasar Miss Ellis J. Hagar THE HAGAR STORE Dry Goods - Notions - School Supplies Humming Bird Silk Hosiery Star Brand Shoes Hardware Groceries Albion, Idaho + + + • + ALBION MEAT MARKET Dealers in CHOICE BEEF - PORK - VEAL SMOKED and CURED MEATS of All Kinds ALBION, IDAHO 4. ■ • + Page 130 TO ALBION TEACHERS GREETINGS: WHEN IN BLRLEV (or lU Pl-R I j ALWAYS CALL AP ROPER ' S ESTABLISHFD 1 ' 1 2 Where the newest styles are always shoicn first. We wish ()U success wherever ' ou go. +— ■ -+ — t O.P.SKAGGS ' efficient Service System , STORES Opciiili ' J by I. C. Barlow Merc. Co. BuRLEY, Idaho -4. Page i + . + i For OR. G. i. KEEN Electrical .1 ppliauces Doctor oj ( )ploinctry rilE ELECTRIC SHOP BURLED ' , IDAHO „ „. „„ ,„ ,„ TIjc man zcl.io jits i lasses you can sec icith " W hal ilul Mill like best in l:n.ulanir ' " Oh. that t|iiaint nkl custom ol .miinii, U) the dous. " ' ' " ! ' ' ' ■ • ' " ' li-insporlatK.ii ' A nu mean, ndin,n to the hounds j to liurk ' V don ' t ()u? " 1 I Miss Miller: " A littk ' bird tokl m that this collVe is cokk " 4t ( ) eil.ind A eiiue 1 BrKLIA ' . IDAHO i lasher: " A litlle bird ' " 1 .Miss .Miller: A es. a swallow. " , ., „j I i 1 „ , „ „ rfaii ml ml ml iiri mi mi 11,1 mi mi mi „„ mi mi •t T T ' ' Progress in Education is D. E. JOHNSON Most Essential l-U ' Ciiu ' cl L lulcrUtkir and l:iiihcil iiilT Do .Not Retard this Progress bv Doinn ()ur ( ) n ashiiiL; liurles ' s LeaLlin.i; I nderlaker and Send ) ' ()iir l.aiDulry and 1 uner.il 1 )irector Ih-y (dcaiiniii to lU RLEV E. l ' N R ■ eV , Cassia ( ountv Coroner 1 4 W est .M.iin Street CLEANING CO. i 1 lU I I.IA , ID.MIO .11 +11 I ' ase 132 HERE IS the Place to liny - - Grochries - - IIakdware - - Cl.OlHING - - Sc:h()()i, Sl ' pplies - - Manlal Traininc. Si ' PPLins B. F. MAHONEY COMPANY PllONI 20 Albion, Idaho I I -+ -t SEE The Bcsl .Mo in Picliires EAer - ERI )A ■ aiKl SAIL KI)A At THE ALBION THEATRE Piioxt 20 Ai HioN, Idaik ..-+ I ' :,sc m We Consider Your Repair Work — just a .step toward xour jewel r trade. Conse- quenth ' . all our repair work is done at the lowest possible cost consistent with the high grade of workmanship involved. here ou bring us a bit of repair work you rtm no risk. Our Repittation Backs Every Job Competent Watchmakers do our W atch Repairing and Competent Watchmakers .Are Scarce We .Aim to .• lwa s do Satisfactory Dependable Work at Fair Prices — You Can Rel ' L pon Our Guarantee R. L. ROBERTS, Jeweler 1 1 Shoshone St. N. Twin Falls. Idaho ,. . . ..-. + TEACHERS When in Twin Falls or Burle - Drop in We ' ll be shui to see noli. Trolinger ' s Pharmac} ' Book Store Pharmac} ' (Next to Rogerson llotel) T 1 1 ALFS. in.AllO BURFFV, ID.AiK) I I -+ Page 134 i +- i EVERYTHING IN I MUSIC I DROP IN AND HEAR Tin; LATES ' I ' ! STANI EN ' Ml ' SlC ; FLORAL SHOP Burk- -, Idaho I 1 I 1 I ! The Ulaho F-ducation Association 1 he big iL-.icluMs ' (irM.niiz;ilion lor ihi- :idv;nieeim-nt cil i. ' iliic;ili iii in Idaho, wel- ocimes the Class of 1 ' ' 2 ' ' into the great service of teaching n nR 4000 MEMBERS liMenJ the Hand of Fellowship lo ou join the Idaho Hducation Association for professional advancement lA 1-m I EACIllil A MI:MB1:R I .Menihership ikies i lUO. ' nclu ' .ling i suhscriplioii to the 1 IDAIIO JOURNAL OE I EDLCAI ' ION ! ri ' c- ' 0Ui ' «j l-.dui-illwn III lllilhi: THE ROAD TO ALBION ll a hiHi; .iiul nick - va - if iui walk it. iUit I ' dwcll ,s;cts (iiir tluMV ami .nets (ui hack with llu ' kasl cxiu ' ttclmirc nl litiif. IcmpiT ami 1 iti. Sta,uc ' leaves Biirle ' ilail - upcin arrival of Traiti S3 W ' csl I ' .ound. 11 ; 1 A , kea es Albion : W P. M, ( " .oniiectiii.t; willi I laiti S4, E.ist 1 ' oitni.l. We iiii ' c :pi ' i ' uil aUoiinui ciiid riilc to P ' loiic mid Siiiht-Sc ' i ' niii l: ciirsioiis Am 1 ime- An Place— W ' c Ate at ' oiir Service Burley - Albion Sta e Line W . . i) 1 1,1,. I ' ropnclor .. . + I ' age 135 The Sort of People We ' re Trying To Be We ' re tr ins; to he the sort nl ' penple nii like Ui do husiness with— telling the truth not onl because it pa ' s, hut because we like to tell it — sellmu (.[uahlN not onl - because we like it, hut because it pa -s— catering with equal courtes to new customers aiul oKI friends autl adding dail - to our reputation hv running a sh ip that lolks can rel - on as a place where it is pleasing to trade. C. C. KINGSBURY Dniiis and SUiliouery Ai.BioN, Idaho 1 T ., + Page H6 f . . + LUMIERE STUDIO rortvcul PI)oto ' raphy Sai.i La1 1. i ' AW L!taii + I ' a- l.!7 ,r ' y ' U " f i M : ' 1: J. C. PENNEY CO. BuKLLv, Idaho We V elcome the Customer Who Is " Just Looking ' ' V ' e welcome the customer who is " just look in " -. " Her desire to compare prices and value. " evidences a sensible appreciation of thrift. Such a customer will be sure to notice the ex cellent quality of our merchandise, and undc stand the saving thai our Low Prices rcpiesen Don ' t be afraid to drop in. t a J. C. Penne; Store at any time. People who are " just looking are always more than welcome. «• " ° " " " " " ° " Pauc l.W L:S Index • ' A " Club, hoys ' ■ . ! i) ■ A " Club, girls . - ■ ActiiiH President , . ,. 61-102 .XJminislralion ' " " l " ' -H " AJ ' erlisina - ■■■■- Au..e..cs ;;- Basketball, hoys ' ' ,: Basketball, girls ' ■ - ' Basketball writeup ....- " Calendar ' ' " ' Classes Debate ' l)eclaniat )r ' DeJication " " limo S ,de;y - " " " J Hmo pky cast ' hnterlainnieiit [£x I ibrl ' 17 ' 4 [ acult pictures - Football " - " ' I ' orcwiird " Clee Club, girls ' ' 2 Cilee Club, boys ' ' I , 1411 iiilex , ,,. 124 |okes junlor .Music. Drama Publications " 1- " ' - Philo Sociely " - " ' ' Philo play cast ' ' " Poem of March ' 20 Popularity 114-117 President Bocock " Published ' Sage play " " Sage Stall I ' " - ' " - S.enic - " -1 Sclmol lile l " -l-f ' " A 1 Seniors - ' " ■ ' Snaps ' " -11 Society 1 1 ' -1 " Societv neus I IS-I ' l Sluilent Body ' ' " ' " I able of Coiiienls ■• Track f; Wise anil ( )theruise 121-124 ritings lor Society ' " ' Pa.ne 1 i ' ) , " i ' - f ' t -X-«,f (x- jZ-xAJ - i U t uuxJ C .if., yu ' CstV t uV -a- .. ■. ' • ' i j z: ' ' . -t r7 y «.- ■•■ y ' : coC A -i-,--t x ' ; ' (« ' " ;!?- ' ?■■ 5|: iS»:d ' '


Suggestions in the Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) collection:

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1904 Edition, Page 1

1904

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 5

1929, pg 5

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 22

1929, pg 22

Albion State Normal School - Sage Yearbook (Albion, ID) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 100

1929, pg 100

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.