Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA)

 - Class of 1922

Page 1 of 146

 

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Cover
CoverPage 6, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 7, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 11, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 15, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 9, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 13, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collectionPage 17, 1922 Edition, Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 146 of the 1922 volume:

THE 1922 SCREECH Q5 J SX LI N Ol Xl ISIX HIC H SLHK 1-K ' 3 if -Ii-4 li, I 19853575 J. S I 3 E3 THL - 5 5 13611155611 In Iipugh U1 Ylunhv l 114 K K f ' ' . "-.21 ' ' G' ' ..1 :J 2' , , A ' 54,125 1 EH EU Q, 551.31 ' ...f:f..?f E 1 - -- I ." 1 ' ' ... 'ai .es - 1 . E1 :: 1,1111 1'1'1111'111:11.111111r111'1111g11 1111 1111111111-1 1111111 IJ? 1'111'1111-111111111 1111111111 :111 flllll' 112111 111 11111' 111311 Nk'11fJ1J1 1111'1'1-11 11:11 111111 111- 11'- N1'1'1't 111111 11111-'TA 111 111 1111-1111111-1111 111111 1111'- 111r1, 1111 Uk' 1A1w111'1'rI11111 111'1111':111' 11111 51'I"1A1'11 111' 1'1ff H 1 5 Q! Q f i 1 m Ill EB ' BH IHE I SCREKCH 4' E A IX- " - -'vi ar : 'iff .. . , - ,wif I-V' iE2"'3'i E H3 ID' n -l'::Eli:::fi :: fX M8 u . U,f4 E3 Order of Books X J X IH? -1 - 315 EI E3 t srfii- iysifggi TH5' A -s lil I : 3 El as 5Q-iffCH N N I N :ww II f3I4uXXIfX'l'l Xx Ill I,l'l'I mm' IX' AX 1'm4l'i'1u X' IAIQXIA L'fmw14 x 1 ,XllX'I'l4'l'lSl-XII-.."IH BGOK I mljf brbnul C- X S it-5 4 up ni H183 HJ E1 s'i "Q- ,W QE, . . - " ff: 53 THE. ,gg 5' 3 gg gg vc3CRffCf'f Board of Educatzon IQ X K 1 X rm XII UBI QS x x xx Rs! xxx . M Olflf 'ICPS l'rn'si4l'11t .... . Kimuczr-3 IJ. KIu,l,r-QR Sf-'xx-r:lx'y' ...... C. N '. SXI xl.. um ,l1I't'1lSllIAK'l' ....... RHY :XIJ-'oklm . Q CI Q Ifm '13 G. "rx KI QISORGIE gXl.If.' 'mils Ilm1rfRRlc'1l1-Ax L'nxs.NI1l,l.l-ik X 9 L LJ -'LH r li-ru? JCREECH I Rl 1 rllr Hs It lllltilll bllflftlll lull Il 1 R11 rl 31111 In II um um 1 IIUIIIIIUIHII lull Il :thc r I K 111111111 In fl cl E V - .nn fig . . - --iii, ,, ,ive ,fm ngqiw- IB Era 'il I SZEQAZLM4' :H "' IISVI B3 m Ula E Q32 EI 2 fi :: C - - ' Y, ar , U- ' ' 1 ima :E Il. Bklwnrzuz, XI. .-X. ' Imam: Sl ' l'11ii"'.'ifj' S115 - Isnt I ' b Hmm: XX. 1.1 xmg A. B. A ,A V I' .U .W V. 4' ,v PI'iH'il71lI xx f in NI-x lx Xfxx BRL'ssreI,, A. H. J IIIQLYI 1 ' fy Hill' Ne' :ll 'I'rz' 'ng UI 3 :- R1 IH lil. xx, 38.13. '+V N11 'YllIlIit'N :mal If rnvh rv- . A Nl x su: Iixixxs, A. B. ' . .' " ' f Hwy ' Sri - we PHE X NRI Q if -min ll If. 'V' gv,i'u:, 5 ,A I 1 NIH! XIII fn Xth e 1 ll In f Q x rhk 1111 XIHIII lllllllfl lllhll 1 H Ill X I 1111 In lfr Him lallx l.mn JCREECH QM Q-9 5 GPU? 9:2 F E . ' .:. V313 ' ' ' "EQ L in MQ'QHi Exim WEB - 1- gf -' 'fu-fp' aw aa aan- I-F 2: El 2 fi :: 2-1:-1.L.L4..::.l. ::. V 1 Q-i,,Lg.y AL . - .-, , , .. , --, T ' , NX III" ll IEI., A. B. - 'ii' V- 1 .Y lflxffl V --qx-,. - Hixturx :md .' I Ii 'N 1 V, .-.Q-w -s ' f ' ffm ',f A I.-xrmxr Vrcuxn mm, A. H. 6 j rqf., 5 1f,,, " Nwizul 5l'i'lI1'l'N :xml I-.nglixlm V H l W IIN" -HIC li I' ' .' 'nf 1 1, Q Q 3 'lui M: mul bl'I'i!i 'ng ' f QWIKINIIXF Hr 1msx,.-LIS. t 71 .h 'f flljllixll lilzxx Nhxnax, A. H. 5 THE' 3 -Q ,B 4 9 :rw Ill., V, Qrplunz 414 "-'- C?'7Dw KD- li 5 SCREKCH Ii 3. U Il UI III vi' 1 1 ll In I I HRH! N If c It 0 R x PIII Ill C al Illlllf h Iullh 1 - .43 A . . - ,Q x,' .n."1?g , ff' . V a kfhzm. I Yi- E I : .1 'eff .4 ","A,y'. it V ,gf-.V ,. lN.l:7 41: E3 " ll Eau - li li? ' ,, ,en " "' ' I Z - f .X Q I ---H--- 3 F Nlx mx I-iwmzxyu, Ii. ll, Q ' 4'-f . If I IV , X. Y. 1,23 ' f""' X PIlNNl1'1!I IIYIIIIIIII .ga 1 y 'QQ ' , 715. if! ' b fi I5 'Q-. , ffl 'M S A '.- lf ki 1: 'x:i.v3. - Y' II xx 1 ' ' IIJH 'I mmm 1 E, '. S. Q- 'Fx . if af . ' fi ' Ima! X11 1' .' H1 gf, , s . ri Sri 'Hu' . if 3: . 4 , , . .'j 7 Q. 1429 A uf!" .r , Q ,. x Nil. 1 lirmng H, S. I ' Y"-J" ' VIl'. :Ar , . F' . . 'li gg: - . Hun - lacmnx num if ' 911 A-23 Af? xx' ' '- . 'fgfpf - lfllllll ii xv! i llf: .UV ,xr l' '1'rr.vily "ff-E I , . I 7- fx". C UlIHll'l'i'l1lI 4 Qi -V 1.33, I u - I,lfI..x l,1r:r:x1ls1.'1Ek, A. Ii. 3 6 - ' ' III' sf' I' -"lily - C gg K S, l if-lui I H1 J I l'p5'hA l 'f E - Il 1 w RI Ill llhtlll XINI K IFRS nhemwtxu XRIOXKF X Drab 115.,1 IOL 131 XX 014111, B X1 811111151111 'Wmu I HF, ann I1 nm :- 1 , , JSCREEC14 'i 1 U - .-L1 fi? . . - " HI 'F"'i4'??1 " xr? .1-H9111 -ff, H5 E1 E' -3' 4 auf" EB 1 la- - I2 5 J 2 El .E F :' Iwurcrfwr l'.XSL'flli, A. B. l'111-:unify 111 I am I-'nglixh :md Hixtwry Nl IF Nlxcliux xml, .X. li, I rj Nl: ' :Hits Ii. . I-111 ., ,A. B. I. S. T. lf. NI: . Yxakx I-I . . . H. Ii YIISII . 2 ff v wax g P ?4 ' X xg -gf 4 lb' - Q x ,1 3' A X P Q, 0. . . f I :. C :. if N ' -' Uv :V xf 1 -4. X x b 3 Q ii, 3 ,free-af f 1 Q',v ,. '-.. n ,ill-1-.-1--1 fi 1 s Q. V s' I .- E THE n El M - -- Q. -- -5CR'ffCH ISI-I-:M i QLLIII IIIORQ QII Q my fig ff Na XD' XI X! L XM? if A T ULU F- , 451 I y .V I ir x I7 -5 I I-1? xx I xxx Xxx I T- I I ' I I I wy 3 I I I 5 I I , I I I I , I I , I I 1 I I I I I I I I I I I If 'I I ,' , I I I ' A 'I v X f V I QYZZ 'fx Z 4, ,,.. I ff I ' FI 47 I I' 1 K ffl!!! 'f 'Iix , E , I , Xxx - f' ,W , X I 1 I J - I I I I f f X Xxx fm, 2 If 'IX ird ii fljlfff I I ff I xx fy I 1 I I I f wif I I , I ,ff f, I ' XI I - fffff f l X 'X " f if f! -V I 1 tk I I I vtf xx 'Km-.-A XC 'X ' ' XI A I I' 2 -fx . , I, W, - ' K Y A --Fil- 'L ,Fla ,.,..,. QE 0 LE-' I Q f M 3 JI 'r agfrs, l'lWv3: E3 4525 L 'gg I , SCf?ffCH N f Di! ' f b f . '43 I as ' pf- ...."'1', Q' . if :greg E155 -A N Q-A ESQ-:fl b A I lm' 1.5. 3 u 5' Y 4Jl"l'-Iffqlli l'zw-Nivln-ur .,.. -Imax Ifrnx Xvivv-l'1'vxi.lm'11r . . . KIHHX Xlfrv Fw: 'YJIIR -'lin-zlwrw-I' . . NI NRI! lfllxl XI17'l"l'4J Iifmxr. Ilmfr liumuvlg k'l,,XS.' FUI, IRS l,m'plm' :xml XYIUIQ' YLXSS l"l,fJXYliRS Yfwlwx im-f l,flj. In flu' X-llllifx I:llfx'QllIllll'l'1lI'l' 5l'l'IllHI1 Xfglx I4 flaw I'I.u Xfgu lf' :uni IT ffuxllzlvlm'm'111.'1vr XIIIX IN H , 5 . THE I I I Q I' Q L l!'nl m I Y 74 l'1.',f ll'o'NA 9 diff S n Pr: I rn I1Xllll11 r 1 1 IIIII1 1 QI x1 11111111 11111111111 1111 1 11111111 1111 1 re ie WI! 1111 I N lc! 1111 11111 Stun 111 xlll 11 ll 1 1113 I1 11111111 IIC X111 Ill wt 116 xIlll11C'N 11, I11 Xxnlxwx Bcttx Illlllf 11110 1 111 1111111 x11 ly slfj fl 1 1 I t' mtel EE1 SCREECH .- 1,151 - - - . 111 -1111221 55 m ' '11f" l'!'1ii1'Q" '55 .I Q 4 M- E Iu'- lil .1 in EI 2 if I1111x I',I1lS "Hr 'ulsf ' 8111111111111 re C'111Ns I'1'c'Ni1I1'11! '20 51111111 Flaw I'I'l'NIlIl'l11 '22 1111-11 1'I1II1 '19, '20, '21, '22 -Nlkx f'I1l'I'1'f I1I05xl1l1" '20 Q "I'1-1111:111t" '21 1 "'I'I1l' 115159 R1vcl"' 22 1 111111112111 '19, '20, '21, '22 ' Ulm- I1llX1.K'I 141111 '19, '20, '22 Ili Y '21 '22 L S1 1 'I1l'1' f'I1II! '21 ' .x1111IIlII 11111111 SKREFIII '22 .Xu 011111 l1111x Klux- " Y 1 it" "l'1'1 1111 1U1111.1 f.'1llI 1' 1-1' flllll' 111' 111 "xl 1. 1Ul11l." .XX -'x '19, '20 11l'Q'-I'1't'NIlIl'1I1 flaw '22 flaw I11lN1iL'1 Iizlll '22, 0:11-1111111 '21 111111111111 '22 Ili 1 1'IlII5 '21, '22 1'IllIW 1'12lNN I'l.u 411' IRNI- "Gr: 11" "l 1 ' ' '11l. I ::1 1" 1 IILl1Il1IIlI11 '19, '20 Iinwtx-1' '21, I' SIL III '22 R111 ll .XIIII P111 '21 Sig 1 llrltzx P111 f'1ll III '21, '22 f1j1ll IfxI1iIaiti1111 '21 Ulu' f'IlI1! '22 Sr-r' lll'f-I'I'K'ilN1I1'k'I' flaw '22 , NI: 1:11 'l'1':' '11g'22 Flaws I'IlIf 111111111 1' I' I XIXIXX .- . 11111 "Yi" "'l'!1 1".v ll 1l'1l 11' 1111" 1" 1' ' 111 15 "1 '. XY. w 1 ' J II'jI1 '19, '20, '21 H1 Ntcl' C'1uIm '22 C'1:1Ns P1115 1l.I!Xl1F1II 1' f ' " - "ll'1' -1' , If .vlw 1 11 I qcit, ,"l ' 115115 i'1"' 1 if 1." I'l'l'N1lIt'll1 XV. IC. 2NI. SA. ,Xlpla '18 iile C'Iuh'1R I'I15sic:11 c'llIIlIl'i' Ifxlliluition 'IS 1111 - c'IlII1 '12, '19, '20, '21, '22 THE Q g- 3 Q il 5,3 EIU 4 MIL 'V' pylma JCREECH 19 hr' mx II FKX1 'XXIIFRNHX an r fum' 11 I Hn mon: I llflll I 1 I I I I I xx 2 x x e xc 1 mter K u 7 1 Hu lmxxx If lfllllll ffoflf I fllflllllll 1 CC 11 rmstel' C 11113 J at x Inn lf: funlmlfl vlnmx from nu! ll lln mnflzlm from ll I lun oxter C 11113 19 Tl PX 5111011 I1 N nu XRIHI limmx lufl as pf man! as fl, nnlv ml Delll nster C lub 11 N .xnual lrnmng., 77 ex Ball I N N et I 1 lrxltx C m R x C011 R on ll: :oz f and ffm ns 'Ihr arm IS lf: plan for mf 1 ee K uh I e C xpn Rmer French C 1l117 1ss Haxlxet 15.1 1 Allun Qecmxd Buket B111 77 E I ill: Hrfmnu Cuult fx! 1 H EJ 3.5,.f3i'l. me-Lfgo B3 ' uf. 'P' E. E J. E1 fi ii 1'1 i . : 5 "1"mm-111 i "lI'lIlll '. ' A lfw' ' 1. 1 l:a"r I willy. ful ll1L'lj'.Y 1L"lf Il mu. , in il." cm. lam.-1 mu 'w, pu, '21, '22 1 12111111111 '20 Ylll' ity '20 Ulu' t'1ll1! '19, '20 'lily :ln NC 11:11 1' '20 S1l"111l1l0 '21 1541 . '1 11 '19, '20, '21, '22 Gym 1fxhi1itirm '19, '21 C'lu1u 1" I ' ES "Nfl, lfuifllx flrr rosy w',v.'!,' in llzr air ",l11.1i ' " . ' 'x 5 ' C'1 F111 '20, '21, '22 15 5 ' '11, '20, '21, '22 Class Hawk- 141:11 '21 l.H x 5 I "1'uvx n",vk .. hl. V I- A ,,.f ,I , wl '." Bn , ' ' , '20, '21, '22 Gy: 1.hi1" '19 1361: Chi Psi '21 . 1. :, 1" " ' U . w 5 , . 1' I Sig 1 1 Phi '21, '22 Hn . ' ' 1, '20, '21, '22 . I' ' ' 1' ' f '...., vnu 5 '20 Gyrn 1fx1li1it1nll '19, '21, '22 C'1:ls.' 1511.1-Q H111 '21, '22 'Q ,' -' '22 'lul 0' ' " ' ' "IIA" rl -L1 'l"1 C'1 '1 '11, '20, '21, '22 "'1'h I' ' ' " '22 4 " ' '22 C'1..'. '11 '2 , '22 15 ,3 4 1' Fl- ! 7 'VI 4 lufnr "':'3" ,A If r BID I ' IH 11511313 IX Slmrn H111 , 1 4 4 NI lx fl lt 1 1 ll 1 111 N111 111 111111 111111111 111111 1 11111111111 11111111 1 at ll Hull NNW!! 1111xm111g 11111111111 11C 1 I1111r' 1 1 11'1.11111' al II H1 11111111 1111081 mp1 111 c-Nlde-111 X lllll C 2 1 l7r111t U1 I 11111 111111111 I 1111 1111111111 uw 1 M111 mttl 1 ll 11111111111 lj,.Illl U1-ltl ,ll l lx 3171 D111 Ihl 0 IN kk luxe Rum 711111 1111 11111 11.11 Illlllflf I 111111 1.11111 1111 r r 111111 1 H111 N11r1111 Illgh 0 sum B3 , SCREECH M : .mfiffz , ,, '- JA' ,,1'.2",g E 115' -I'f'1f " -..I-A' .1 lg- I Eg., - E Ili' ' I :'22 EI " E fi i' .Xxx1i11111v1 Xh ' N11111, --:sul 111111 . 1 y." 110.1111 1111.1 'VI' ',lJ, '21, '22 t1l1-1 111111 'I". '20 411111 lxI11l1iI1111'l'1,'2I I.1p:111w1' ljllllft' '20 5IlIl'k1I 'l'xl11NI'22 I'I'.R IM-N IX "ID "I 11-1-1 11. I 111-in '1, 111 1 11 11 , y ' III-1' 1 ' 'M 111 1l1j." i.I1'1- 011111 AIU, 'Jil S1LlIH.l l51'lt:1 P111 '2l. '22 C'1:1w l11lwk'l1.lH '20, '21, '22 limwtr-1 K'llI1V '19, '20, '21, '22 111111 I'xh1I1i!i1111 'l9, '2l NI. 111:1l 'l'1':1i11111p,: '22 l,1l1'1'111'Ax c'llI1l '2l H1111Nt1-1 11111111-I '21 M - IN I 3 1141: 'Al ' , "IX 1111 11.1 ' ' I , 511' I '11 111'1 1111 12' 1I1'1 1 flaw H.1Nk-lmll '19, '20, C': Tfllill '21, '22 Ygnxilx '22 H1 xI1'1' C'l11l1 '19, '20, '21, '22 f1Xlll lfxhil " 'l9, '22 li ' 01111111-I '21 Kill 1 .Xlglz Phi '2lg Vice'-l'r.' I"l'Q'Ill'h C'l11l1 '22 . 11 ':111 l.ite1':1t11r6 'lub '2- I'l't'Ill'll l'lz11 '22 Club '22 H1 xx 'I'I' I7k1'1:'1' " ' " " 1, ' '1 L1 VI: Nix" :IH '19, '20, '21, '22 H11 " Club '19, '20, '2l. '23 V11 C1 ' "on '19 S' f 1 1 H' '20, '21.'33 Cllr' l'l11l1 '20, '21 ':11. 1-:"'2.'2l 1.1 ' 4" 3 " ffll' '. 1 11'1'.v. JI ', 1' ol'1 'r . ,lll'1-" ' 11 1 "1 ' '2 K'l:1.,' .l Club '22 1 1 i fs 4 I in I'l.',3 15,1232 4 I 1 3 B3 THE JCREECH 1 1111 2 1 11111 llf 111 111 1 F1 xx 111111 111 1C1 2 Nl C 1111111111113 flllfffllf rme C HPI 1C'lIC 111 X11R1'D 111 al ajf lll 1 .v I1 1 111 a H IN V11 1 ee C 11 nl N111 m 1 13 111 C C1 1 1 1c'rrx li11w11111 16 Pe1111111t 6 1 UNK UK c 1111 1C '1 e 10 ter C 1 1m'1tr111 1111111 111111112 1 11'1 x lx 111rR1xF 11111111111 111111 1 11111 as 11 ll lllllf 1111 I11111111111111 11411 I111 111111 111113 1111111 111111 111111 111113 I 110 1 1111111 111111111 1111.,11 Ut?1' C 1 111 15 0 ter C11'1pel 0 mp1 A111 IC ranch C 11117 Xmer11111 11te1'1t11re C111 1111111111 0 e 17611111111 e C1 C1 11111 ll J 1111111111111 1111v11I1111111l -yt 11 1111 P111 C11111 111 ll 111 I5 111,11 fl 1 f 111 XX lI1111t' 1x 1tt1e I .. fi? . . - .,.'1"17E2 ., ffff 1. 4' ',,g"., E E ,ff '--.Q-I7".. 5111 1'-: 5 11, --SL-1 11-319 m , . E-., - la- IH -A-V .zrgl lil "' :I Y C'111' C111.1 x11 "ll1' Illtl' 1111 .11 ' ' - , . ' ."11'r1'. 1'1.:1 '19, '..0 111-Y '21, '22 C'l:1v Play 1,1l.1.1E C9-.1v1' "l,ill, ' ' ' "ll1" "ll .Y fir ffl' ly 1 fu." A -1 I' '19, '20 1f:1st 1111.111 17' N1 ' 's '21 151 s " C'1l11l '2- lic 51'1' C'11:1pc'1 '22 1,.1l'1. ' HD' "X I 1 ' 451.1 .lflffjf il, 1111 I' Sci ' 'lll11 '21 K411 4 .-11111 Pig SC'l'C'1I11'1 '21 .1111 "': 1,11C'1'l111l1'C' C'1ll11 '22 XY1 3 1I1xhx1111'r::1 " " '. ".X'l'i'l'l' l"1l'j', as x I l'. Ifllf 511' llli 3 you 11: ii." C'1:1ss 1.11 l:11l '19 C'l '11l11 '19, '20, '21, '22 111111: '19 Kap.: . 1 Pi '21 Sig : c 1 P111 '21, '22 "Isl 1' C'11:111'1"' '19 --Ms C1 1 1 " '20 "'1'1 1 " '21 --Th cs,-1.-5 R 'ef' '22 "Ani :1 CH 111 Ted" '21 151 s '1111 '19 11111-I1 . '21 N11 1 '1'r:' ' f '22 C'1' 1C.'11i111t11111 '19, '20 C'1:1w 1,1211 '.1' 1 1 1 "': ' "I 1'l1 fn 1 fl . T ,, , .' 't .',,,., J A 1 . 1- 1 1 flu' ,fill t 111 f M1 'f '20 14111 5 '11l11 '19 C'5' 1Cxhi1ai1i1111 '19 1: s ' . '2 KI11 1 . : 1711 C'1'it't '21 If ' '22 J ". ,' '. ' 11 '22 11111. 1 g '2 , '21, '22 "'1'h 1 " '21 "'1'h 1.'p.'.' R '22 C'l11l1 Cilcc' C'11111 '20, '21, '22 Hx 'Rx ni ir-in IH 4 F40 ln' Vffwn' 4 v i'1 ' THE 4 'I 1 11 l1111 111 11 111 XII I lll1I 1 7 10 KQ N141 ug, 7 I K ru X11 H l N 11 ll 111 11111 1 1111 Ill 1171 HU 'P 7 lrl Q' 1 111111 Ill N11 llllflllf 11 I 1 I I 111 2 tl Ruthie . NII Ill! III 1 CC' PI Q " JCREKCH 'Lo i A V, 'E J Z, 'l Z ' ' 43 C213 ' ' " " '-' -1-5122 -1 'WA ,ui ,A .1 fu' .1157 ,I,",vs:1 E E 'A gs-'J Ez!" Elm aa T' 2. E1 2 Fi' :: ' 11N 1'x1 M "1-Bun" "ll'f1 111511 I 1 'I l1f" f1 l1l'1y! ' 'I l'1r1'. 111111111 lilw ll-1.v11p1 ll 1' 1f1I." 411:11 C 11111 '1S, '19, 20, Yi? Pl'l'N1c1t'lH '22 Vizau limkvt1w:ul1 '13, '19, 1.0, '22 I,l'1Hlll' '22 l,t'1l.l11lIl1l11'N '22 6 :Xu 'rivnuu 1.111-1':m11'a' Clulw '213 l,l'l'Nil'llt l1.k1- 11111111 SKHPFVII '22 5 'Hn Knpw Ruu'1"' '22 Xiu l'11-inlmlll 51p11n1lm1'c' flux- 'IU tllI'N11'1ll 111111 '22 1x11111.p111-q11111n1N .'1':l4' I' '..0, '22 Nl. .XIIIYIIPXV l'wllAgr '211 ,'X1'lICIQ'lllX N1iN111I .1m '22 tum lx11il1it1n11 '22 Irnvk '22 t N11 irigzll K'I1lPlllX '221 l'rrxi1e-nt 13 X. H, 5. 1-!llCllH'l1l' '22 I . HX" 111111 '22 6' t1.lvl'l:1x ' 1'R1 1111111111 . K "ll1 fu 11 fl 1 l '111 f1111,A fl cyl I ' 1' IK Q91 .l '1' I' RU." -'neu High 'l'I, 'JI 3 'll11- l,i1tl1- l'11Iiti1'i:m" 'Ji Xu 111111 l1IQ'1'1lIllI'f C'lul1 '22 ' --11 1111 I1-4 "IT zxculf' I " IH 1l1y I 111'1r11l I 'l - I 1117111111111 '. 'blflf 1l." ' V H11 '31, '32 ,V - Yin--l'1'1--imirxnt ,xll1t'I'il'IlI1 l.11t'I'ZlIlll'f' ' - flulx '22 ty, ' 5, 'Um 'RH-11 ' "7'1 krnac 111' ix Il 11111 f111'." 151 NIM' '19, 'JL '21, '22 .-X111'i1'a11x l.itn'1'a1lul'c' C'lulw '21 Fxlillkll 'lwpixt '22 R 111 tihxm 1-1: " ' 62 " I kill Hy 5f111'11'. " I az 1 I" J." VI l'l1111 '19 Kap 1 .Xlphzx Phi '21 Hnrxlml' f'lll1x '20, '21, '22 , X, THE 41 L lila- Y' f I1 4 UMM: IVF' ni, 'funn 'ls IQ - 2 :: 15Cl?E1i'Ch U1- 1 1 1111 In lnq111111r11z1 nl J 1 5111141 2 111111111 1111 1 L14 xl11tlll e e 111111 'N11111 1111 111111 1 1 11111 Ill C11 1 Ill 111 2 1lxIlI N161 1 11 1111 11111 8111 lrN1t1 1 M111 X 1x1- lI'Xk llllxx lllllllfl I Il Ylll T I 1 1 ll Vllllll 1111111111 1111 1 lfllflllf 1011 1 11 xl11l11 1211 1r r11eNtr1 12 C 1 lent 1 ern li OSNOIU 0 1116161111 t nf 1 1 R111 11111 11 S 1 111 1111 1-me C 11 crux llfll 111 1111-r re C 11111 N 6111 nun llll S 1 IL lljhll 111r N 11 J11x1111 1011X IX X1111 IH N11 ol Inf! If 1111 J In H1051 fmm X11l1111 1111!! ll ll 11r1111 1111211 I '1 11r1r ee rnce Cl11l1 hs et111 e C xp 1 R11 Iewder 0 BFRULF I1'1xFs l'O11lN1C' 1 1111 rallnr lo ln ll 1 Man 1111111 ruins nster 111111 1 I7 1 11111t11r1 1x P1 1jt'lIl P1 ' A las 'fn ' ' ' ,- ,Af .mfr gg l 11.12 s--'yexa Edwl, E E I li' - F5 . I . JSE. El . fi :: 2 111111, 1111 ':1.1, --Bill' 2 "' f1I'1'f1'4 jiffll 11'II11' ' ' f I-." Ulm' c'll111 '13, '19, '-0 1 fr i'111l1 '1S, '19, '.,0, '21, '22 111111 lfx11'l" '18 Sig 1 131-11:1 l'l1' '21, '22 1"l"1'll l'l1111 '20, '21 x '1111 lit 1':1I11r c'llIl1 '22 M1 11 '1'r:1111i11g '22 . . :L El "1 ':'1'11x "N1:,L: the 1l:11.g' "Tir acnrhl 111-ill l'I'l'l' 1: lrr qs! I .l ' will 111 '.1'l." AX" -' '19, '.,0 1411 -' l'l11l1 '21, '22 15111, ' K'1 111 'l '21 111111 lix1'1'1' '21 flaw lgllili 1111 '21, '22 Y: lizs' 1:11'22 "A" c'll1l1 1712 X 'A 2 Q 1"lxs "-I' ".l ffnmrrr' I l'-zu' Qsilffut , 1,-9111: .I11 -L" N1111st1'e1 5111111 '22 V11 li! ' 'f1Il1l '22 A. 11. S. 1 11-1 .-X. ll. li:1l11l '20, '21 U 'l . 1 ' ', '20, '21, '22 G11-' c'llll3 '19, '20, '21, '22 Pr -sic Glcc c'llI11 '22 "N1'sx Ch 1 " '2 ' ' Zlll " "'l'11 111150 'Q-r" '22 "111 - C':1111e 'I'-1" '21 C'l:1x.11':1l c'lll15 '21, '22 15111111 1 '22 D1-1: - '21, '22 c'llll1 '21, '22 SU1 ' '111 '21 I.it 1 f'llI11 '21 A11 - "1 ,' :1t11 ' '20 Clllsx 15:1 11 l.ll '19, '20, '21, '22 1511 ' -A X11 :gcr .'L'RH1k'lI '22 111-Y '21, '22 Ili-Y c'.l31l1t'I '22 'l'1':11'k '21, '22 Nl: 1" 1: l'l ll '22 flaw PI..- l 1 . Q '51 ' "fr -111' Y 11111- .' -11' 5nf'11." M . "1 " 'l', '20 f'1.ss'1'r6:Is - '20 G1 C'l1111 '20, '21, '22 S1-i ' '21 C'l:1ss l..k :ll '21 "'I'l1 I-' s-A ver" '22 Yell , . '2 , '21 I "G11of1 111 1 is ' " ' los '11 1111 , ' ' 9, '20, '21, '22 e'l: 1 I' '20, '21, '22 'up : : ' '21 H 4 l Q' 3 a xl 4 , ,,, aff:- II' Ti B3 mf 5 SCREECH uxl F 1 fn 11115 man fwllafun 1ll1p1lXXl 1 11 7 I H111 1 1 1 f 111111 dl I 1 xx r 'N X1 1 um .1 fhllllll ftllfllfllf ll lm up 1 m 1 1 rx N111 1 Uunf In afvfwammf 1 111011111 IIIIAIIIILII 9 1 1 tNIll N PI'lQ"lll llterlture Clulw mtl-r C us DU .- fHZiF'111121 E m -Aff -:'fff11f3"' . -' " lg-" - m 11:1 la -L 12. EI E1 :: I.-,H, .N ,I .1 "1Cv " "l'll 1111 lf11.lff1' 1' ' ' 'I '. llfbvlxlvl' 1'lll1l 'l'I, '20, '21, '22 tum lfvllilwiliuu '19 f'1.X11H' I.xxv- "ii ll'l"' "ll, p11Iiy,xl11.li,'1l." 1x1l'l14'll1I 1.ita'l1ltulm' l'1u1v '22 111l'llt'N1l'll '19, ',ll, '21 Flaw 1,1111 1x111.llRlil1 l,1xlml INI "Sue-ale" ".1ln.fw.v, f Nr 11111 mcwl. 'I'fr awry lyfw' If I"', 'la." 1111 vm-r P11111 '19, '20, '21, '22 Gym lfxl ilwiti vu '19 flaw P1115 CR " .1 HX ".W1r .vl11.l'r.e ' xl 1111.1 i5 in If lin N 'I' 4'1IIl1 '19, '20, '21, '22 R113 1 A1111 P1 '21 Sigma 171-ltzl P111 '21 ZH, . 'Yuan " ' ' ' will lllee c'1l115 '19, '..0, '..l, '22 l1l"11' '1 '20, '21 1 In ,' 1 ' '22 1 Ho, '1 1 '19, '20, '21, '22 1 if Q 3 I 1 I' P1 VAN. I I sy-rv I f THE .W lx 11411101 'J scmrfcn N111 111 :nan 111 r line 1111 rr rl llllt arx 111,11 xrth X1lllK11t' ter 111 'X 111 2 1t'I'1i Ill NILN 1 1 aft mf qunt lx! un 1 1 ter K 1 01121111 138111 Ph1 nm 1111111 1011 11111 I P11111 hrxxrlu N11111111 X1lI11x ll 011111 lflat man fL.o11H 111111. ho flllj una! I II llcmorlhle 'V1Cl1110l1 1'outh1ll l51l1ethall 72 Illll 8610111 noth1ll 22 C'1ptf1111 x hi ' mt ss s etu 11 20 nm K III 81146 K lv C luh X 16111 lchmr SLRPFLH 2 C 1 x N f 1 n 1 Jar ll f llllm fl inn lnulah emm ll15,h 51111101 elwxll 1111 511 C 1 Il 1 mm 1 nm 1 1111 elt 1 un Irr 1 1111111 rum TL?-.. J f ,' ' -E 51? ' ' ' ' 5 HI """11E31 1-"ff" ' --U' uv' HEI l :af IFA ' 1 J. lil 2 fi E: li,.'11t . ' ' ' ".l 'l' ff '. ' fury, yr! Ill. .-X1--' 1'f '19 N1 1 A ' s , 1 l. '20, '21 .- ll 'z '2.. .All "1 1,itcr11t11l'1' c'llll1 '22 111 1 '.11f1,.mx ".1Ir1l '. 1 1 ", 71 . 'f1l." 150 rs 'l11l '19, '20, '21, '22 ." . 2 ' '21, '22 if lix 'l'1' '19 N11 z1l " 2' 'ng '22 H ' 1 rl I v V. fun ' l- V " al za' -.. Caps' '21, '22 .' ' l 'l'e:1m 1: . '19, '20, '21, '...., '. " 1':1rsit1 1511111-I :ll '12, '20, '21, '22, f'1I 11111 '19, '20, '22 c'l1l..' 1511.14 lxll '19, '20, '21, '22, '1'r111" '.. , '22 "ll1 - 'z 11' 'l'e1l" '21 S01 ' 'lll '21 lli-Y ' '22 itll " 'Z' '2.. 'l11l ."1l,Y1 111l,1,1iR "l'1'ry.1'llu ln I . 1' 1 '. '.' '." 1111 1 " '13, '20, '21 1511s 1 '20, '21, '22 lf tl . l '.. 'lul ti1.11m1'111 N11 . 111 "Sv" ., .du fi . 1111, .mu'1'I." Sig 1 ll ll Phi '21, '22 Delta Chl Pai '21 1 151 - 'l11l1 '19, '20, '21, '22 , N11 : '1':' 'ng '22 ft f' ir unl- I Y I'1.n,, lvplmn su ya "uv rfli' 1 fm X1 Illl I l Ill I I 1111 X 1111 J H111 I! I nll llll 1 '7 11 N11 X ls 1 1 1 III ll 1 II 111 1 II l ll 111 l 1 1 1 1 H11 l s11 I 11 1'1'11R5 en-r jg 11111 I lfum 11111 I IJ lllolll all ff 1111111011111 11 1 1 1 ' 111 ICI' 1 I tl 1 e 91 11111t11r1 11111 P1111111 11,11 51.111 lo 1110011 1111111111 nh N et 1:1 1 R 1111111 11ter1rx 51101011 19 11111111111 Qll1T1QI 21 Booster 111111 'VP l l 1 M SCREECH f f ' 45 51? ' A ' " '-1' cr-1'P'1:2 ': A222 . .41 1111111 "1,,'f,' m E E Rai! 1'-Q4-rv,-1. S, " 'IW' EU' E1 , 15- IH ' - 12. lil " 2 E1 :: 4111141 x111I111i "Nl.1'1 111-1 1111ll' 11 111 1'111 ll lf ll 1111." 1111111'NI1.l '20, '21 11-,111 1x11111iI11111 '20, '21 11111 l'1l11D '21 11111510111 P1121 11-1-1-11-1 f'11I1l '20, '21, '22 N11 1111111 x1ll11 11 1'--' 'll'l1' -1:1ll H1111 ,fl ' 1 11l,1 f1'1l' l H11 1'11l1'1,11 '11,"' X11 11.1 '19 Kiln- 111111 '19, '20, '21 11H4lNl1'1' 011111 '19, '-1,1, '21, '22 .X1 1'1111111 1.1t1'1':1t111'1' 1'1l11l '22 1111111 V111 1'xi '2l 511411111 111-11:1 1'11i '21, '22 111111N11'l' i'111l1ll'1 '21 111111 1'.x111111Ii1111 '19, '21 XXI 111-11 '1-,.f1X ",l.1' ln ll11'11' Incl 111 'r1l.'. :I -1: ' 1111 1 f." 111111 'IR 11111 c'11111 '18, '19 1"1'1-111-11 f'1ll1V '20, '21 1111-11-r C'11111 '13, '19, '20, '21, '22 111'1l:1 V111 1's1 '21 Sig 1 110111 P111 '21, '22 1'11lNN 11:1 11- 11: 11 '22 11H,.1 if .'UN "P " "Hap ' , ' " I'u1 fr1'1', l'l' " ' 1' ' '1t'. lla' II 111 x c'1ll1 '13, '20, '21, '22 111-111 V111 Psi '211 f'lll 1'11 '21 1116 c'1ll11 '19 11 '11 1 A '21, '22 l'- 1iX111111I111ll '19 1111 'Yllm' '. '-" 'I N1 '19, '20, '21 Y:1r.' I' Bank 1 11 ' 9, '20, '21 n1' ,' aj."-" 1911- C111 '22-" A - 9 f Q 11W F.:-ln' vi" ', G sy? r THE SCREFCH 1 1 RPCIHR Ruu 11 I 1111 If 115 104.11 II 1 1 1 11 X1l31I11l11 I 111 ter ure! rw 1 mr 1 NICt'l11 NN Il 1 S ret lrx 55 C111 171-1l1111'1tor1 77 NN 1er11111 l erlture C 1 1 Rum C Rurhue I 11111111 I 11111 111 I 11111 111111 so 1.111 I 111 I 1-Rx nm lx 111111111 A 1 I Q' lllstfr C 111 1 1er11111 1 er ure ue e ent vu 77 lres11le11t 77 mme C une Il Chl P muster Clllpfl 21 7 1 C errx ONNUITI 11' 1 1 Rmer Rmuxsux I 1101111111111 11111 0 111111 1I1lI"l 1 0 star 1 lerme ec 7 X116 Prenc nm IXl'11l11fl0l1 rn-t1rx lrenurcr C CC ranch Club '17 Prendeut 77 N1-11111 Humxew N1111'11.,er SLRFFC11 Bumter C h lpn-l I're11Lh Pl IX S'lllll'lIC1I'lrlll Suu Romxsox U 11155 111111111 1ml111ally 110011 'Vi XBH SU111 B 1 1:-hurg., Hugh Qchonl 12 0 Niornll l11p,h Qchool 21 uor C C 7 X 1rN1tx B1 ketu 21 Sl1.,1l1'l l1elt'1 Phu 2 lllllll 1r11111 bcottx I 111111 you 111 talk ll5flf fllllll I 1a11 l'resh1n111 B1 I-Ceth'1ll 19 1 ft' 'x1l'lCf1'lC'll1 IICCFICIITE Club 21 Semretlrx emh C I1 e C1 1'll1CC C xp x Rm er noster Club 19 20 , mm- Came led Mp '1 19 Quellce Cluh 21 Cnm 1'Xhll11Il011 19 0 Booster Ch'1pel 20 71 Solo Dumce H'll1l1lICl' 19 Fclltor 111 Chief QCRFECH 22 X llQ'CllCfIll'l"ll1 7 f ' ' 23 til? ' ' ' .' C,' ,,.,'- 3, ., PWA 1: 111 I-L-Eggjzflj EH Eg :Gif 124-pl: H ,15yAY.'1: .1 . -1 E211 53 I - li 155 El 2 fs' ii , - N1 111: 3" " "ll" 111.1 11,1 -1 1 '. -I "" 1." Alghz '18 141 12,-1'1" '19 C'ler C'lul1 '19 lin s C'lul1 '19, '20, '21, '22g S" '11 .'- 'l'r':1s1 1-r '22 I-'r'111'h C'lul1 '20, '21 Yvll I.r:11lvr '20, '21 Vive-l're.'l C'l:1,, '21 Del: C'h' Psi, fer' 1 U' '21 C'lz1.. liaslx lzll '19, '20 C'l2l,,' Play '21 ,All "1 .it 1 'lul '21 R11 ll 1 1:11 " ' " "Ii1' 1 111, 111' if fzwll, 11' 01111 1, 1' fl'l'l', Cf -2.'h'1" '19 . lphz 'lf Cile C'lul1 '19, '20, '21, '22 B1 . 'l l 'l', '20, '21, '22 .All "1 Ift' at C'luh3 V' - Pr sid '21 C'l:1..":1l C'lul1 '21, '....g ' .' '.... "ll ': 'l'ecl" '21 Del: ' ' sl '21 B q ' 1 ' , '..2 "M'ss 'h -' Bl " '20 -'11 Clfps-' ' " '22 ' A " f A' ' CII 'y1's." H u. ' C'lu1 '19, '20, '21, '22 Cil ' C'luh '..2g - ,"l6l1! '21 cj ' " '21 Sec :j-" 1. - 'lz1 .-.' '21 F - ' '-..g .' '.... Aff.. f ,. 1: .Y '22 . ' 1 '22 1 - 1 - '22 41 f V V Y y,' , A .il lzk, "" .' ",'2 hllll' 'lax llay '21 ': .s' lzll' C" Y . . ' ' 2 M: 1 ":' 'ug '22 An ,, , fi , . 'Ji - . . .s' . C'l C'luh '19, '20, '21, '22 Fr ' 'lll '20, '21 "Isl f C'l. "' '19 -- 1- 14 - " '22 H 5 ' ' , ' , '21 '2.. "H ' " " '21 . h. ' Z . .. , y ,2 !F fs C 1, 4 lvl lvylmn m E 1 l!r Uhr,- I' 5 IQ THE . . 2: XR1 WIRH 111 111111111 111 1111111 5 1 1111111 1 111111 H Illl " '7 7 111 N11 N Uxlx Il 1 l1111gf1 111111 rfvlv 11110111111 1115 lllfh 1 ll 111111111 II 1 lllf 11 or 1 1 It NIH-1 11 la 1111 I1 IIJI ll I1 cv nusltl mn Ml! lnl 111111112 sfll If lmpjvy and 0111711111 lflllftllllllllf C li lllflllt' 1 In 1 le x x Rm Sign: Delta Phu Sr1rc't1rx lrm n 1 1C'NlC1t'llI Il s s 111-ter C um C r s C ent Ilxunxxxu Nunn k 71111111 I Illllf 111111 11 115 just my llllfllfl In ,071 nfl lf11 111111 fllllf ,011 ll e loxtrr Chlh 19 1-N 'ns Q-tn 1 N lrsntx Bwskethall 22 Alllffll Ill Interwtnre Clnh Secremrx I1C'l1Ch Clnh SC'Cl'C1'lfN '7 Snglnw Dr.-lt1 Phl 22 C un I'Xhlh1ll0l1 19 1 nw herrx Blowoln e Pennant mne C une 'led B mter C hlpel 20 1 2 Cliw Secrc-t'1rx 20 en h lmmrx Idltor SCRFI-'CH 27 C E51 SCREECH 1 1 f 'g ,. ii, ' ' - 1, ff: 11111110 El ruff G:-figha .1 Ml.-X. 1 1 1-1 H3 - Ili- E5 - : fi El E E' 2: 1 M- . A "fn 11 " 111 x 1 rllx' , 1-Z'1 U ' ." Cilrc' C'1u1v '19, '20, '21 Cum 1fxhi1ilim1 '19, '20 111-Im C'hi Psi '21, '22 Sig 1 1101121 1111 '21, '22 144144-tlwzlll C'lnw '1'l, '..0, '2.. R .' x "D , V-" " 1', . '. ' , ' " , ll1 1f11'fz:.f ill 1l11.v.f 111111 IIA' pc Il' ra ' ' fl' 1 ,fnf '." H: nd '19 C1r'1 -xlfil '10 A11 ' 81111111 lil "Il ' l11l 1" ' ix ll 51' -, ll .cf:c11 11 . lun." H1 -' C'lnh '19, '20, '21, '22 Sig 1 1 1 Rl Phi '21, '22 N14 1:11 'l":' ' '22 ,Mm-rirnn 1.111-rznnre C'Inh '22 UPU Cikun S1Il1'I,l-LY --0-pil" " '. '. ' 'ss is Cilun lixhihition '19 Cilc C'luh '19, '20, '21, '22 I3znn'c- :lt 1 t '20 "lsI1 111' C'11 1C'L"' '11 "'I'1 CI-'ps-' 'er" '22 ."': 1 ' .s rer '21: " .' '22 Del: C'hi Pqi c'nn.nl '21 H1 . '1 1 '19, '20, '21, '22, Yin"-P 1-.il '21 'i' "E '1"' " ' '. 1' Il '." Cllr C'1uh '20, '21, '22 B15 ' ' , '20, '21, '22 C'l:,: B..k 1.11 '11, '20, '21, '22 . ' gf . "22 . ' K' . 1 -. 'ZH ' lb, in . . . . v 12 1 C' V' ,'.' " '20 "'l'h 1 " '21 "ll ': ' " '21 Cl . ' Z ' , '2 , ' 2 Fr Play "A" 'luh V ' . V ' x 'jefl 1 .ii 4s ,., 4 I H 1 1-'4 if :ra 1,4 5411, , lnlfun ' J s "Ir THE I " 6"'7D ww 1 IV- 9 L.. 5- wi JCREICH 1, 111 ll 1111111111 II I I fl UI 1 f ll tl LI lI 111 2 711111 1 1 t1 1 VIII III Il 7 ul! 11111111 I 8111111 1 1 1 1 ul Ill I1 ll ri 111111 ll 4111K ,,, If LII1 1 11113111111 111 1 IUIIIHIQ Il uuxhl C111 I E' MNH I KIM Ct IIII NOFX C 1 SLR!-FL ' I xt:-111111111111-1111x Sprl 111 IHIN mlfl If Im! 11111111111 lg 11111111 muster C 111 lfllf Ill cr, 1 I 1 1 1111111 and lov! 111: 11 If 111 me 1111 NN W rn I 51 H11 111 h'NIll1l1 uns XX XRXI-R 1111 111 1 nf 11511111 1 1 1 no 11 I 111g,h 91111101 Drxm xx XXIIXXI II 11 V1 as II 571111111 ami fz.ay1.a11I IU a snalloi. frx 11,11 I'f1ntI1.1II '71 lu BlNIxC'lIh1 22 X IFNIU H1 6111 22 K x Q h 1 . xg ,TJ-7 J I .112 1-11111141 Q 'B 1' '14 2 EB li- IB :as i i 2 E1 :: I'1 111 wx 111111 "N, 1-' H M vm ,W - - ,, "I I "'1 In a4111.l If fv- """'1i"1-" , I 'J' .' I .'f1'z'1' I1 f11'111 fl 1 -f----f-V-A-.-.--W -" gd NI 111111 IIigI1 S1'I1111I '19 ' ' ' I'I1iI11111:11I1v:111 '11 S11 I-112 l'1111l11'1I '1'7 """""""' I " E j 71 IfxIr111p111'11111-1111x Spul-1' ug '21, 'll M J Q xx" 11.-1 pw. '22 Rf.- ',-Alfa 9 511111 1111- 511111 I"1I1lu1' '20 lim .'5.-' I,l"I1l1l1lllll'f '21, '22 ,515 -1, ' 1v-1111- '21, '22 2 :1 "II4lIlll' filllll' I'c1I" '21 '- l' 4,5 .XIII " ':111 I.II!'l'ClIlII'Q' c'IlII1 '22 ' lIi-Y l'I11Iw '22, I'rc'N1cIc' '21 ' ,gi 11111 1111 mg 1'1.--111.2111 '21 ' ' 011111 pu. '21, '22 SI1 ' Stu1'11'N c'IlII5 '22 '- '. 4' , . . Q ' IQ' NI1, ' XRK A P "'I'1lI'I'-Ii1IIP'," 5.51-I ' adm .1'r1fl1', I j 'tlI', f11"1 111 rl11'1r' A, III1 1,1 1 'I 'fl .1 1' f'1'f." . Q12 NI '1 '111 IIi-fI1 S1'I11111I 'IU . l'I11w I'1'1-x11I1'11I 'III f Sll I' N c'11lIIIl'II '19 R11 4 1 'a '19 0, s.,,1 " S111 '211 K' IM-11:1 F111 Psi '21g i'r111111'1I '21 " 11 1- '20, '21, '22 ' I"r 'I c'IlIIT '22g YI1'-1' -'I1'11 '22 ' , ,X111"":111 I.Ilt'l'llIlIl't' c'IlII1 '22 f ' I5 'Iz : , '22 " ' , .xNN1NKllIl1 IilIIIlll'-Ill- 'Iief 11'11 . ' '22 Aff' - ,f-' 1311:-ter f'I1llR'I '22 ' I"I'ClIl'Il I'I:1y '22 V 5 , Qgg 111' -1 3 11' g '22 1 O . 2,574 5- ff I'1IlII'1l 'I' ,us "IiiII1' 1, ' "Il' - 1 4 -1.1 -' 1 2 1 fffljb 11 '1 1 '10, '20, '21, '22 7, ' .XII "': I,1tc1':1t11re K'I11Iv '22 . ' l,1,m'11 Yxx C'1.m'1: "I'1-1- 11111' Q7 -V 1 "ll ix l11'll'r I1 l111'1" ' .l '1 , ll 4 1 ,Yr-"r 1 lf-'1' ' ,Inu all." 1 'S ' " f'I:1. 'I'1':11'k '20, '21 , ' - DL- C'I:1. I'1:1sk1-I:II '21 111111111 '21 'fgf ' 1xIlI' "1 I.itc1':1t11r1' C'I11Iv3 Pr .' I' '22 ,, um: I 1 I 1: '. 1 I 4 --.1 '-1' ' 1, 6.5 "ll' 1' 111'-z'1'r 111 11.v1'1I " b In '55 ln' 1:'lly." 1,0 'IIIQ1 II'1.:h SCI1 I '19, '20, '21 1' , .XII 1 f - ' 22 hr " ' , 1 1 ' 2 , ,' " 1111" Av -' II" '10, '20 M' c'11,, '11'- '1 U 5 .111 l:II '-- "A" 'IlII I PHX Q 1 -4 "0 ll 'Kuff I I-L' :I : v b'a.?:,f' II, Fl MEI SCREECH I N N LX! NI I I I I I I x N XX II I Iv DI Illlmx X wg II l IH URI 'Ix XI I 1 .lm 1' mg . . 'FIf+ I EH EB . l 1 A ' L- .A .nfl E141 - E I-7 ' I ' I ' I lil " Fi I Ixx ,II I'.IN,I.I'-.I IIIIIXI. IIIIIIIIIII .II1'-IIZIIIQ III N.II. ' lI'I.gIII INIIIIIIIII .I II.IlI',' N1 I'-, XI.III Iff. IIIIIIIIIII .I x:I.I.v IIII IIIN I.lI '. III XX',IxIII INIIIIIIIII KIIIII' III: II: II:IIw .II IIIIIII' NI IIIIIIIQII IIIII III IIIIIII'lI.' I I IIIIIIII IIIIIIII' 4 .I IIIIII IIIIIXI' .I I.II'IIIIII I' II! II. I IIIII XIIIIM .IN ,I IIIIIIIxII'I ' H-I NII.Iu IIXlII1I'IIIIIIIIx' XI IIIII IMIIIIIINI :Ix xI'II II'.IIII'I ' I-' I IZIIIII. IN III'I:! IIII'.IkII' XXIIIIIIMI IIIxI'IIII,III1,gII LIN .III IIIII XILIIII' NIIIYII III I'I:Ix .IN I XXIIIIIIII II:III'I ' I IVIIII .IN JIIIIIII .IN RIIIII RI'II4IINIIf NI.IIk I K.lI1N I'IIIIxII'II'II III II4IIXL1llIIIX,l III' I IIxIIIII.III LLIII- IlIIIm'I ' III II. I II IIvII.IIIII .IIIII IIIII-tl.I KMIIIIIIII. ,IN :,'II.'NlI'I! I-.Ixvxf I IIINII IIIIII-x:IN1I IIlIII IIIIN l'l'f I2 III-III I.lIl :I II.IIIIIIIg II':II'III'I'.' IZIIIIII VIIIIII-II NI:I'u'I-IIIIILQ IIJIVIIIIIII LIIIKI I'I1lIIm'Xf II.IIII'IN ILIIII-I IIIII I'xII4IXXIIIQf IxIIIII'IIIII' IIIIIMIIII IXIIIIIIIII :I gn-III ' 'llN!'.' XIIIWI .VIII xI'I'N 1II'IIIII'I.III'f lIIIIIIIIII':I Ii:-:IIIIv :I I:IxIIifIII IIIINII'If XIJIII' IIII' IIIIIIIIIIIQ7 IIIIIII Illix IIIII IIIIIIIQ KIIXIIIIIX :IIIII III:IIII'IIv' NI . I,lIIIlIX IIIIIIIIIII :I VIIQIIIIII IIIIIIIIIIIIVI-IIII'IIl.' Xl M IIXLIIIN II-I'x Vrfmw? XIkx Y.lIl uIIII-IIII III'I IWIYIL QIIIIIIIINT IIX IS III I XIIIIILQ IIIQ' II.III IIII'II- I-IIIIIIN .X III-xx III Inu, :I VILIIII-I' III VIIIIIIIN, ,X ImIII'II III III:IIIIx ix VIIIIIIIIQ IIILLII. II.X I-S III I IIIIQ' M-IIIIIIX llll' IHIIXNIIIQ III, l'III'IIII- .IIIII uIIII- IIIII' IIIIIIIIN NIIIIIl'. IAIIII LIIIIIQI III nw' IIIIN VIJINX II IIIIc'. IIN IIS III I UIIII-I I'I4Iww III-1IIIv ll III 'I 'II uc N-IIIIIVN 1-I IILINNIIIZ hx. III IIQINIMIIIJIII QIIIII II':Ic'L, IHIIIII :IIIII I-IIIII, XVI IIIIILQIII III IIIIIIIII IIIIIII the wIIIIIII. UI Iikvlx I.llIN IIII-Iv IN Ilfl I1!1'Ix, l'.IIII:IIIII-II .IIIII IlI,Ill1lLfl'lI III IIII ' IIIII xI.II'II IIXIAS MII .XII Ig IIII' IIQIIIN IIIVII' I'- ' . I -xx III I IIN, LI I'I1ItlI-I' III CIIIIIIIN. .X IIIIIII'II III IIIIIIIIX IN I'4lIIl-Ilg nigh II.XI-S lII'l" IQIIK' SI-IIIIIIN .lI'l' ILIMIIIQ Iwyf XIII. fn 'l'x.I" NI IIQI SCIII 1 .- I WX J JS E E A 7H-5 sI'l SCQEECH HENIQV Q 'if ,--5 f 2Xgw,,X WAX XX X Z0 ffx 3:5 My M g. Aiiff iQ X X .wg 3 f gy - M ' , v ,S+ 'Q' A X 5 'xkvfx 'Ci .:7?i5i1F' 1 . 1 W, 5 X -.,' li'sg5SEi'fI X ' A X, 3 xxwxk b 'J ' ' f A ,lv - A -- h b X " 1, .V YU 'X E3 D I 7, Q-f Q ,, E EH ' VF AW If 1 'f 1 f-- " ' I f N - i. ' 1, 1 1 Q E 'pg s' .- B21 THE K 4 SCRXEKCH M 27 I . K. 1 - - f - - :1f'ffl57'3- -2 EH 13? 'f-'i5i'f4 'air'- QQ, "1 .31 " -.113 f-F11 Q .il ne E E. gs: i azz: Fila: L N . N 7, Y, 'f C 5 E TH I 43 ll , u-um.: I, I, "J:-, II5 3 .-' B3 mr-:I . 5Cl?E.ECH l Jumor Class History 3 lik ' l lllli Q xc xr ' W l 4 N H n Nl' uc N R l ll N ml 1 1 Il 1 wh 1 l 1 1 lu 1 Ru R 1 1 m Rum RMK KX IV 1 lx 1 Ill l II 5 I 1 1 I X r X il Le 4: 5:13 . . - ', ffr- fflflfi- EB EB aff e:'l9zg9."' .,.'f: I ui I' 'I V 3 ' - ,.s lil 2 al :' ll' HW m fl L'x1!1'1'm'-l lmlllly intl11'l:lrrlc-utlgxlafxxlcwlgvilarl1vu':11'nI l'll". ll rlvf wx: lglmlrmlm ul tllv gzum' nm' Villlfillll um XIV. Hugh XY. lxlmlx. 'Illu- llw' my .lgzximr JI will lim- nt Nllljvh Jllltl xxlun Yln gum' lwgzxu Hflflll' xrry Il W xl 1 , 1.. Llwx umm' llurllmz Sm ' ul rlw vm1tn'Nr:lnrx vlum' In plzlx zagzxfmr l.:irlxt ,,l mil viflllllxl utlwxx just :lx llc'1'n'c' :xml TUl'I1lltllllTll' :ulxn'1'N:11'in'N. UW' zmlglmr maul- Mx rlw lung i'll4'lllll'N qlml mllx ll lux xxvu' Ifmmwl t4:l1n'I:llQc'umlT. Slwvmxmkl Q1 XR'llK ll lg gn: lwggm ultlw ll tXllQIllQl' ut lwulrlx nlumuxing Kliw l'vtL'1'wr1 :tml ,'XI'TllllI' l ll f H'l:..:m-. ln flu' llvlwr llgllr tlmt Iulllmul uv X'l'l' Xlx'I'llI'llJlIN lmxing ll , 1 'll1'lil'lQ1 ml rlu' Hlllllllll l'1ll" zultlmlxgll il .mx 11,m'n' xtmlvnrx llrn ml. vxf I ll we wl mlm'rlvv'q1l:1lIx'x', All XIUR Q1 xm-IR l xl., .lmirw uv 1-lwrc-ll Kliw lkxnm :xml I-'luyll l Ill-xv :mx lvmlvrw :ml mv lu-gqm 'f 1 glf ,lf 'Illl xc-lx lN'NI. ln tlmix llllllI'fK'IA uv lIllU'l'liL'll fum- ul mu' lwr plays. Ill- len-I 'Im um vgllll-ll flu' llunim' l':n'ty zmml it mm an grvnr SIIKNUNN. 'l-ln' wwnnl fm uw ww fm flu- gwzmwr plum K'Xl'l' xxmlac-ml. it um uilY'K'l'Il .1 UK'l'Qlll:,'N.u rlilw lnsr nl Qll',lTl'l N-14-lm ru-1' mg -mul lu llx ix tlu' iilllllllil play xxllivll is m-xprrtm-ll ru lv' lu V1 ,ww 1-wr giwn in flu- flmpv ul' ll .llIHlfl!"SL'IllUI' lizumqmlvr. XVQ' :ulviw ull Swv- lw T'l14'lIll' :mul gl-r YlI1'lN'NT1Il1'2ll ilu-3 will vu-1'gvt. IJKlRll'lkl'lX ,Ir cu: limmzlj ll Xl.l.IIlXY Il XIUR C' .XSS l'f2l-ff Nlrlllud X11 luwn Nlulwl lullrrrlm l,l'NlQ'l' Nlillcl lfmhx .Xpplzmzxn ,lllllllllll lf nk llm'vm'r Kimur- lenfr .Xxluw llurnlml iiilllwr l1!lll1'N N1 'ix lx :lg-ll lilnlxnguu XY'll11:1 limp Xl: I't'Q'll1l NIm'r'lNwy' lxxllwfml limvluxu l.:1xxr'vx14'm' Kf"Hil1 llflrn xlU5Q'l' ll :ml llrlmgqll' I my frflllll lllllll Nl'Nl'll l lllxf lil1l'l4'l1lwx 1yK'lll'2K'lllllllklllf Rilll UTI' ll.llH'lN l.xvm1frl1 Nl: l'glIi'I'lTt' llxluling lbw!!! lwrll 1 lmxifxm C:11'l1:l1'!1 N111-ima lli1'l.vulm pe 1' llf1l"'IlIN l' N-ll 1124 all firming I- I,um:x llillizlral N141-gun-1 '-lu-lx Xlznxx lmllnr If-will Ilnllmw llzlrwwlnl il-l Irr XllllQ.Illl Klum Nlqmlr llllllltl' llpul Rnlvlllwn lxcllilm lililllt ll2lI'lZlIl,l1HII4'N ifrrtrusl- 'Q lumix lrguxxtuul Philip Iimliwll hlzzmlyx 1 lj lx lxwnx-'ml Yr xwll fv1I'II'lIKlt' qlmuw l'lll"lI S4'llV"'ll1'I' Xlgmlwl llwkiu l'rl-Mir -l't'Xk'I' 'Nlzry S4llIlIlIlNlxl V in, llcllzur llzxrnlal Knight ll"H1ll4l SWNIIVV l 11-1.1 lmux .Xmlmr l.IllIll1 Mlzzll'-N Nl lr ll Illl lK1lm-L Xyllligglll 1,5 Ulm llllfl'-X Slrfl' Xlilllvul Inmliw l Xllllx llnnzllsl lxuix lli'IlVW l1l'l'lf' llllqlx l :ull lXlllIl1'llIl,Hjl1lll Rutl lvuya' Q utlmlr I'iNlqg-14 1l,,,-,-,HV X11-ggw l1l'111'r lvllflltl' llllllx lfllvlllc' Nlil llrnl Nlr'iQllx1'1'Y lllklll I lll'1ll Xl-lull' lwrwtlmr Nl: rgallvl xlt'lIlIll'N lV"ll H 'lN"" llmuuz lr-rf-ml llmutlmx ,la vc-1' RU uvlll'UllN"l1 H 5 1 ,"? X 'f 'A ' 5 v P5 . -1 ' , X-4 ,mah ' Q W- as W' A' x. 1. 98869 , L,' Af HIP!! Q in 4 fi., f Q' fx P' . . .., 1 f ls X61 Q Q -Bla l 3 s' FEI VHF ' 5-SCREECH "' X ff,,MS Xmf-ffd W u J f E '4' ' ' ' . W 77575 J7.!"'? EH f A L I-EI i : zz Ei :a X X X m f Q X k fl! fl ffl 'V V3 XX Rx ff ' x ' XX f A Z xx X. ,ff f W X V X X J i X 'X f f ! ' R X 4 f if f 1 ,, ,- 4 x at f 4 1 f nqffnl .ya 5 IQ ffm SCREE C H -V , , M. Q3 . . - ...sfi .z 925, -' Q. 5' L mlb- " JQV4 E E -all ,g-geiggii. N:-Qgvggf' ,. .I , Eau., B 3 m li- li les lil 22: Els: ffl CID 4 L., z C .. A A V C I ' EE THE 4 55CRffCH 'a"xn'LOLn"' !J'.S.iLn"' J'J.'o'L'o, lin HIBUIUPIHUI J-Fluke bereg Class uf 1924 Q. ZBUIII Julv 21, 130 9 7 Barb iianuarv la 1322 ? 9 ,Y 4 1 1 ,,, ,,, ,, ,Ji Sgr-'Oklkgw-w4leJhsn'alLg LH! r Y- sl T sw V c- f r Y cj C' li 7 fm Q f I I3 9 J - THE I 3 Q - -an Haul an fwfr: 4 ll41,.l,,, nvsiurar es Av 'wif' ll ' fi 'J I 21: dl 5 SCREICH Chronlcles of the Class of Twenty four ln the be rnrnng, more than nr hundred soul sojourned to the Rlbrr llrgh St ool And thex xxere xxrthout lxrroxxledge of lrtrn 'nd ot Xl ebrr and the Sprrrt of lIr5,,h entered rnto therr souls And thex grexx rn faxor xxrth the frtultx md upper classmerr And Bart the son ol Rrlph and l ddre the son ot the Shxmrocl. xx rxtd mrghtx rrr cornlxat xxrtlr Otturnxxa s tootball team And so rt xxas And l'reddre xxho rs called Peck and lddre the son ot the Shnnrotlx xx rxced fleet 'rs a deer 'md strong 1 Samson rn strrte xxrth Centerxrlle traclx team Ant lo rtter therr labors thex rested the summer month And rn the sex errth month ot the xear rrrrreteerr hundred and txxerrtx one Nlr Iundx sard let there be Olf.,'llll73fl0ll and there xx as or arrrzatrorr Ant thex called lxerth Vlrllxrn presrdent Ant t ex called Rrlph VK hrtloclx xxce pre rderrt Ant t ex called Marte ClX1Il'lllj.,l'! setretarx treasurer And t ex crlled Mrss Herrdrx counsellor Ant the facultx saxx that rt xx 'rs good Rnd rn the txxelfth month a multrtude of Sophomores athered 'rt the home of Nfartha the srster of Ruth and thex rejorced and xxere exceedrnglx glad Noxx rt came to pass lll those daxs that Mr Hartzell gathered to gether hrs men for to do battle xxrth lxnoxxrlle but uotxxrthstandrrrg., the mrghtx strength of the Sophomores 'rmonfr therr number lxnoxxrlle prex arled And thus rt xx as And xxhen the multrtude xx as set rn the rudrtorrum for to hear the Declamatorx Contest behold Robert xxhose surname xx 'rs Stump Dorothx the drughter of Harrx and Marre of John appeared and spalxe unto them xxrth mrghtx xorces And the Judge saxd Iet Dorothx the daughter of Harrx be grxerr the first place rn the humorous class xea exen accord her second place ox er all these And xxhen the people lxnexx thex rerolced greatlx And noxx rt has come to pass that the Sophomores are set xrr the hrmament of the Rlbra Hrgh School to grxe llght unto the Freshmen and to xxatch ox er all of them bx dax and bx nrght And the crtwens of Albra saxx that xxhrch thex had done and lo rt xxas good and thex sard unto them lhx rexxard shall be that thou shalt be made lunrors lrxrng to do honor to Allna Hrgh School VVherefore brethren these are the Chrorrrcles of the class of nrneteen hundred and txx errtx four Selah' janet Adex Alrce Anderson Lxman Ax erx Edrth Atchrson Maurice Bellman Emmett Boulger Wxllrard Broxxn Helen Buffrngton Merle Buffmgton Vera Callerr Marre Cax anaugh Freddle Caldxxell Clell Carpenter Emma Cermch Dorothea Clxenoxx eth Edna Clax er Roy Colxrn Laura Cox Dorothx Coulson Mrldred Darbx SOPHOMORF CLASS ohn Daxrson Flr DeT'rr Bart Doxxrre Blanche Doxxne Albert Ffner Fdrth Forex the Fugerre Cax Dorothx Cendler Edrth Coodxxrn Mrldred C rax Brllx Crax Alrce 1 reene Flsre butch Daxrd Hart Claude Hrxerrbaugh Adnan Hrclxenlooper Margaret jenlxrns W elma jones rl homas lxellx Harrret lxester Fxerett Lexxls Paul Lmdqurst lxarl Longneclxer Marx Lott Anna Martrn Floxd MCK1SQlClx Hugh Mclnnes l'axe Mert7 Ruth Mertz Martha Nlrller Pdxxard Miller Harold Morrrs C eorge Moore Madalrne Moore Marguerrte Morgan Hazel Moorre Merle Norton Edxx ard O Connor Margaret Ott Enrrn Arcmsorsr Is nu Loses rzcrxrzrz Alfred Pabst Ioleta Pharxs Blanche Porter Fxa Prrce Orrs Puclxett Ruth Puckett Joe Rrslx George Robrnson Mrldred Robrnson Blanche Shaxx Don Shaxx VS rlham Sheehan Farl Smrth Leota Spencer X erm Spencer Alta Sprrnger Ollre Steele Amos Stexx art X ern Strce lm . ' - .73 ' - ' A f rf."3 ' 5 Q x, .-.9 1. , ,L , ,mf N r ,. Er . . -.. -. Ai! 1-:rin-4, e ," . - ,V ' . ' -.ra u. " E .1 QQ I IEQTI I5 ' lil ' I! '4 "' Ill!! 4 ' Dc :ll ' . ll. - . - g f . 1 ' 5 s x ' . z 1 'h . ' ' ' ' ' Y 1 ' . r l 4 xr 1 . ' ' 'Y , ' F! A , I I , ' 2 , I e 1 ", 'lf' 7 Q' ' ' 'mix 1 L . ' . ' I . ', . 2 , Q . 1 ", ':, ., 4 I LS . .' .' ' ' ' S 4 ' 4 . l , 1 ' Q' ' . g ' s. ' . . ' . . ' V , , , ' K- . Q . Q , . . , Q , , . . ,, . , Y. . . g. 1 . 1 Q . . ,, Q. Q. I h Q Q , . Q Q. Q QQ. Q . . . . . h Q' ,z ,', .' . A ' , g' ' . . ., . . , 1 Q' ' ' ' I Q' x . ' '..' I .QT 1 . t ' -7 .' Q. Y Q. Q Q. QQ Q . QQ .Y QQ QQ Y Q Q Q Q-Q . , . ' '.: .' 1 ' . Q' . , , , ' .' .' . '..' , Q' 1 Q', . . . , . C Y U v Y Co , ' I ' ,YY 5 T ,'l v 'V K .V , .., Q ., , . . I C ., .V .Q A ' v I 4 x . v - 1 Y ' Y ' . - .f ' . 4 .' ' ' Q' , ' . Q' . H. , Q Q Q Q . Q . Q. . , H , . Q ., . ' Y! , , .' t .' L ' Q" . 'C 4 A .V 4 x A ' v . 1 A -i ' C V 7 1 ' 4 - Y 'x ' V . Y . Q Q Q I' Q ' .QV Y ' Y ' . Q Q Q Q , . Q , . . ' ' 1 Q Q . Q , . , . , Q . Q , Y A , Y Y I C 4 ' Y Q . Q . 2 .Q ,. . Y. ,. . . . . - ,. , . . 1 , , Q I I v Ya rv ' , , 1 . r V A ' 1 . A Y V x Q Y , , . t . , . Y 1 V - , ' , L' .l , ' Robert B Stump Pearl Sxlxester Mmnre Turner Zelpha Turner Lours Tx rrel Marx Y osburgh lNorman VK alton jexxell VY 'rrd frudre VS arner Ruth VVellman Ralph VVh1tlock lxerth VK rlkrn Mae VS rlson Mrles VK hrmpex Loren Vl rllxrnson Manuella Yxyllllilm Edxxrn VVrlson lxenneth VK oodard Anna X arkoskx Leona Mclxrssrck C37 an-Quin s E21 fu .., U sc Rffcn f 'Nh ffX M 1, 'X 'f i"".'fi iifffii - HB3 ' ,- I lu: V A s E' :-'- 41 as L- IT Y f - V ,i:3.4,5.v?: 'Wy , fy 1 NE 1 'wNf wTXm7f ,s M! Af fb 'F g I :pqj lj, " 'QHS4' J 'N5KffxfQ K 'VVV . r Us ESQ' ,i w at 4 Inf! THF . .scnffcn -7FUTi . " ,L-W 5-Q3 . . - V ' ,,.,f1-:nk ,sez ' ' V1 un 1 .I -- .Q-5: :rf aah, 'H ' ,..','?'57i"'... m ' I:-" l - B li' Q ,, - , Ju m 2 2: E ii Vgii.. ,,, . i w 71 lf! 'I 1.1 Z "I 2 CZ L -an 4 dw , 5 IQ fam Sckff 6 ,, 7mm -' Q4 a . gyui, iz.5,tffg?i W EE ' "kia 7,-',, 54" ..' eff iiaegq E3 E oi TE JS. lil E 23 fi' ii I i Q Y i f CL 'f Z 4 'Z 52 DT 1111- I 1I I I III X111 I It Img X111 1 II1 1 X Il I xl III! UII II ill I'Il r11t It I H11 1 H IIII 111 I411111 I XIII 1' - 1-Q3 A M E 1:14 U1 lvplffyg 4 lil ,1- il ,' J un' 5 nm-II lun I- E JCREECH Freshman Class H :story 1 x 1 X 1 I I 1 1 I 111 N 1 I I I11III11I I I I 1 Y x 1 1 1 1 x x x11 I It IIFI1 II IIIIN R III Ii11r1I111 1 1-1111 Iglll' III 11111 1111 III r III K 11111-11 IIIII CTI I I' UK IDX III IIIIIII 1 I lrx 111111 INII QII Flll I If I7 I I11 1 1 1 ,, 1 I 1 It I 1 I If,1,lt 1 111I 111 1 FIIII Q N II' II 'NI Iflf' 1 11 II1111.,ht XI1 rr1II I11r 1111-rt 1 11rI Il XIII 111 X IA IIITKI 1, N I N F 1 tr 111 IXXXIJI I H115 Ix 1 1 I I' III I I 11 N 11Il Il N1 ,Ill II N N111 1 N1 IN 11 N S qs 1 I11 Is SI IXI Il IN 1 1 N 1 IKII N 1 Q I N 11 'NI111111 S 'N IT 11r1 SKK TN II N r 1111111 1r,g1r1t 'NI14 1 111r111 'NI1I N 11r C1r1fI111 11 'N IIFFIX 1 1 xIlII' Il 1rg1111 X1 Ne 1, X 1111 1111 IUI III! N I 1111111 11 II11 I1I RCPP II11 1111 R 1 I1-11111 R11I1111-tt II Ix1111 I1 111I111 111111 1111 Il I11s1 II II IIINI 1 11I 1 t 11r 1 Ixr 1 x r1I ll 1r1 IFIQ us 11 W1 X M112 I It rt W1 1lIII 1 Il HXK I N 1 1111 flfl FIIII Ir11 s 1 1I1111 1 1r1I1I S III M ' , h f , . . - - 1 11711 I 11? Ig-: -1- EB EI -' 1" B3 42: A U' - E' ll . IIII1' .XII 111:1I 'Stuff I1:1s IlII'IIINII1'II lI xxIII1 1I1i1 I1111-I1 N1111x1 IXIIII1' p:1g1', If 111- I1-:111- II 111:11'1'1-1I 111' I1I1-111isI11-1I, 11I1-:1s1- I1I:11111- tI1:1t 1111 III 11111 11141: XY- 1lI't' 111111115 :1111I 111 III'l' I111IisI1--.-XI1Y I 1-1- 111111 IIIII1- x11111'I., I'IlI x11"1'1- II1- 1111Ix 1'I:1w I11 I1IgI1 11'I11111I 1I1:1I 1I111-X 1'1-:1I 11 11'I11, IIIII' 111-11 III1'lIIIIt'I'N 1':11111- I11 III I.i111'11I11 :1111I II11- I'lllIIIII'X 1'1111111I-:1I11111t, .-X I it 1x:1s i111I1-1-1I :1111:11i11g II11' 11:11 111- f1111111I 1I1i111gx 11111. .'1 x1I11-11 111- :1II 1':11111- 111:11'1'I1I11g III 1I1:11 111-11'11i11g i11 SlIII1'IIlIIl'I', I-I 1II11s 11111 ir 1I11 III :ls ll 1I:11 I11-1 11 1I1I I11111g I't'III1'IIIIIl'I'Q I'I - S1-11i111' gn-111-1I, III' -I1111'11rs p:1I1-1I, 1I11- SIIII -1-N 111-11 :11111:1II1-1I I-111' XII 'I1 III'1't'IllllN 11111II1s :1111I 111:1I1I1-111 I1:11I 111-x1-1' 1-1111-1'1-1I III 11- Q11-:11 I1:1IIs ".'I1 N111 II 111- I1-:11'111'1I I11 NI111I1 :1I11I I11 pI:1.1 A111111 I111 I11'tI1:1II, .- I III 111-1'1 s1'I11111I :11'1i1i11 111- 111-rv II11'l'1' 1111- :1111I :1II. XY- :III -111I1-1I 12111111-N 1111i11- I11i1I1I11II1 :1111I ll 1-1I 11111' XllIl'l'N 1111. I11 I1'IIIIIg, I111' II11' R1-1I :1111I IIIllt', 11111' IIlII!lII'1'lI 4111111 :1111I lIt'. IIIII' I1-:11'I11'1' I11x1- II 1I1-:11'I1, 1111 111- II11 x11 I1:11'1I I11 pI1-:1-1- . . . . :X I xx1- I11111111 tI1:1t II tI11'1 1111Ix 1I:11'1'1I II'41IlI 1-1:1111- 111111I1I IIN -1 A 1s1'. XY- :11'1- Xt'I'VK g111I 111 .-XI1'1-I11':1. III I.:11I11 I11'IgI1I 111- sI11111-. .-1 I III III I 1'x :1111I I'.11gII-I1 11111' 11111'I11 is NIIIIIIII II111-. I1-N, 111- 1111- x111111g :1111I 111- :11'1' I1111Ii I1 --1xI:11f 111g:1I11 lI1:1I IIIII1' 'IIlIII1I IIII x11"1'1- II11' 1111I1 1'I:1s III I1I1'I1 s1'I11111I lI1:1l 1I111-N It 11I 1111'I1. N1-. 11-:1r 111- I111111- 111 NI11111 11111 111- IXt'I'1' 11111-1I11 111 1I1is 113111-. I11-11 IIIIIIIQII i11111:11'1'11I :11:1I II11111-1I---I11l i!I'1II'I 111- 1'I1-111' IIII' 11111' :1111-3 Hr- -"1 II' IIXIII S11 1.11111 I'1' " '1Zg11-S111i1- .'1I11111I VI11- I5111I1,I11 II1Ix1i11 '1-II11Lgg -Iwsie' Sill IIILI XIII I'l'lI .X111I1-111111 AI11I111 IIIII -11111!1- .-X11 1:1 IQVIILIII I.s1I11-1 S1'I1:1I11-1 Hr1 1 .X1 II111111-1' Ifllix I'I111111:1s K p:111 5:1 IIII S1'I:1I11-1 R11 I V11-s I.1-11:1 I-XtI:11'I1 II:11'1'1 I,:111I1 I,- 11-1 .'1' II1- :11I1-II1- Ii:11I1 NI: - I-'1':111s .XVII IIA I.:11' 111 ,IH -- S1-2 'III II11 I -:1 Ii1-:1II1- ,I11I Il I-':1I 1-1 III11 1:1 I1:11' 1111 IfII:1 lNI:1A1' f-II1111 I11r1-11 1111- Lf. I-'111-11111p .-1111111 I,: NI1111 H1-11j:1111i11 .'I:1 ' II1-:111 H1-II111:111 I1t'IIIIZI If11rI11111- 1.1111-11 I.-1i II:11'11I1I fI1i1-II II:111-I 1- 1-It NI: "- Cin-s I.1111-II . 1111 Ur' ,'1ipI1-Ax I' - 1 I I-'11-1I CD1-111-1:1 NIJ 'I11' NIS I1I'11I .xII'Il QI111- I-'r:1111'1-X IFJ! I IY'IIi:1111 KQIII111-1' XIII 'WI MIIIIIII I'l'ilI'I .IHIII1 If I 'I 1111 NI:I - 111 1I XIII . I: ,' . :I I.111'III1' .IPZIYFII .-X11 :1I11-II1' .-MI: 1111 I.lII'-I 1i111'I1111 UIRII xI1lIlIi'X II:11'x1i11 Stim- II 'I11 I11-111-ii :111 Rm AI: Ixx R11I - .I 1 -1-1 I,11I : I' gg - H1 191:11 1,111-iII1' 51:1 I1:1II D1 1:1I1I 'I':1rr I'I1'I' CH 11- 'Ill l'I1:1rI1-s QIIQZIAI I-'1':111I1 .I11 II11 II1 ' I. IIICIIIIZIIII II1-I1-11 K':111 .II11 I-'r-1l IIFIIYX 'l'hi1-I1111' N11-C'r:11'I11-11 R11 -I - IIIIIIIFII I.11I:1 ': I1-r I.11i 1' :1x NI: -: - 1 ' i'I1'-ry I'iX1'I't'I 'I' I.IIg ,I11I ig' C' 1i-I1 I-'1-411 -1-1 ' ' ' NI: . II1-I11 I'IIHI'4'IIl'C' rel I7:1 I1-111' C'I:111-1' .I:1111- II:1IIi1I:11 IAWIISI 1I 1:2111 RIIII 'IIjI'I'1'I I'I111111:1s K'I1111s1- . 1 ' 1 I-II ' UF!! " .I I Ull If1I1'il IH IHK II:1rr.1 CI F1-1I RIIII II:1r111:111 I1l11'II2 - fi NIR , ,I- IIIIIHIII II:171-I 1'l V1-1I XY:11I II' 'I11' 1p1-r NI: : '- .'-:1I NI: " I" 1-1' R1 I '1 :111 'f Il --1 IfI1i11 .' 11'1'II I5:11"I ':t1-rj I.1r1't:1 C'11111111II1 . - ' II11 11-r . I: '-II:1 I' 1'II QI1- ' Viltt NI: b ,I:1111- ' ICI' C' : I1-N II1:1tt 'III H115 Il ff ,XII - "Ir R1I -- C'r:1xxI111'1I R I .I: " 1 'II RN I',f1l' II11 :s IV'II':111s IIrI- K' 'I1-I:111I1 VI II ,I11I111s1111 I 'I II ':1r1I XVI1111 l'I1:1rl1-1 I 1111I1-.1 IfI7:11I:1 .I I VII I " PPI XXVIII! '42 'llll I':111Ii111- I tt. IICII ' .I 111-R - S II1' 2 I "Ii-'Oil N1-II7 IIYXIK' Ir1' ,I 11- ,IHII 1 'IU SI1-I I'-r1'1' Ilg 1 .'1 ' 1I11 '1 I . f"'g4-X L s .In 1 a U-'I I l'bf:-3:5 Ei X IIJR 56RffC I Soft Soap Theater lx N I X I I X R IX Nlmff llllll I IIXI I IIIIIY N III X XI ll XIIIXI X IX vw k 1 xII I I 1 Lf I I 'L-.s ' ' V, ' ' .I .I-IFF, Fu, , ' I 11'-iff EI '-' -1 "QE EH I Q ge i i -- I I - ' bI'I'k'IgXI "' XI7'IIIk'If FIIIIIIIIIQ IIII' IIIL' IIINI II:II' 'I 'l,.!! .IXIJ IIRIIXH 'XIIIXIMII k'I.IIII'IIx IIIIII IIII' IIIIIIIIIIIIQ XII III FIZIINL I V l '1 .'IIIII:II2Iw. , , I.xIIwIIII1 I . I,, ',II I-"VII I.IwL' II 'I II III IxI7Ix-I ' II' MMI.. II,:IxI'III-Im LIIIIIIIIII III"I-, .I f.I.l:fIII II'I'1 'IW-I I' Imfxxx KIIIII I'I',1x IixI.I x S1s:I1Ix llll IIN II :IIII XIIIII I II."1.I.'II III.'.l ll'1II I . I ".1I VII :x',1II XIII "'IINIx I lj'x'x.N 3IxI. Ax Ilxl x 'XIII I' IN fI,Ilf,'Il.'I l.7II11II1',I' I' I I5II"4 III:Ix IIIIsI.x 'III I ILI :I I xxx'-:IXII IALIII Il IK I IIIII.fmI5,v I IIII IIIIIXIxIIII-III: I.I:xII ,I NIIN 'I'I-I'I1IIII'IIx XIIIII I-IwxII::I lfmlflv '1 xIII IIIIIIIII IINII- I'I I4IIxI. III4'..II XYIIII:fIIx IIxI4I:IIf'I I,xIx X-IIxIx,xIx 'XI swI.II-IIx:Ix I-SIIII RIIIIIIN XIIxI'I RIIRI NI'II.II I,Ix1IIx IIIxxIII: l.I- IIIxx IQ, III IIIIN blxxr IQXIRIII EI:fxIzI1II RI :IIIQ lI,1IIf.w.I XIIKI" IAIIIIIIIIX l'1IffII!j' ,Ilfn IIxIsI,xx XX'IzIIxxI- IIXII- 'I , Il, IIIIIXIXN XYIIIIIIIIIII-xl RIIIIIN KIRK II'-TIII YI 'I' XI 'xr-sx XX' IIIIIRI II NI I' XIIIH I5-I Ii N111-I Su XIIIIHRIII ' ' I I I H I I 5 - , 1 . N 7 QF 1 lil! ' 'Q P ll mm IJLJ I qv Im' EH 4 24 rv W I --S' 'fn S n I I 2 nl: ll JCREECH General Statlstlcs R N I 1 N IPA LI XX IX lx x ' x Q NIL Q l NN at T WL TURN V n N I 'YK 1 1 wt nt A 1 A l II U ll W x 1 N N I x Urxl U r I Q 1 7 I x x ITN J NNIS Ude to Latin Q 1 I1 hmm ci: llh rlu c-un lf , -L,3. " as - - - .X J lk: -. E ' 'ffl " E3 453 .... .ual Fl N' Ei " T. flaw IWLZIIIU, Hvlvim lfrvwi. 115 xuriug ml' Vmvrwvll, Invllgu Xllwfilx rc'u'ixcnE th' hfghur rmwlu-1' ur x my Q. 'lklw' 'W1lIlmiN4TYIft'Nf, klllllllilfk' XIIINN. flmulv uw". -'!1.1!"I':fIQ xv, Yu' gfwx Jfmlw rl-V Xtra-vt xxirln F13 lint U11 flu- -1m1rlu'.xm-xr rwrm-V fm Mx Tu-.1-5. 3. ,Nw zmrwknwr. KiIlI'I l7w1'fyrl1v 111111 Klxlfwln- Slldtlfifxf. 4. 'Hu' Iqlfiur, Yvrm fricv. Q. cEI'l'.ifl'XI' wvinl light. xllllf Svwg, SMA lmx gax zzwmx wcfxal L'H11i1l'Y!W'IlTN :fx hr Ywmn-wf1x'rx, Iptvlllllwi l.w.'.fxff1afw Il wvfzxf M fm' p"Hr:' In fI"i' zwrv. fl. lQ:'v.m'Xr I-LlWlI'ffk', -fvwfv Sglixirzvlx. T. ,Nw Flwxllwr, ,Isl'II1lWl'l'LlI1Uk' Sr -'Wx' 1111.1 blllllilll' IM-H 5. KLM Xl'I'91ll'Hk'. lizlrlmvrim-. Hum LIIN1. SIA- vqm MYR FIINYVI' H1111 :mx urfwx' girl in H. S. vxwp -lllllllifil lfllllk, ". KIM: m'Ul'K1TI'fV, XYIX Tmxv Hu- fwzwr. IU. Ilwr qufmlvn-. N-mmvrlm xIR'I1'L'!', H. SIU wr, l'm1lCimy, TQ. Xa" im-Nr. Hcle-11 H1151-X. ll X14 I Iikvly tn il1x'x'f'i'k'1l, .Iwhu VHA. I+. lliggm-Nr 7HNil'I', Rrxrfw Rm'HiJ1. 11. l'-1liI'1'NY In rlwm ull, Imrrm Kgvplvrmuxazm. HI. Kim: :.1vI:1r1'l1uly. ,Xlxiu Klillvr. lf. 'I-Tu' Tw1'igl1r'st. Klzlrin' l7rym', fl ' vb ll pam' in lwl' frmiiu that T11-1' Vlllr lxzlrus Hui Mimi Y4PkL'!'I111IV. IS. Iivxr IlllfllI'K'li. XIRQ ilrqarw. flf- Mm Fl Nlmifc- gm-l Il RIM-I xuml rm' vxuxymvmc-W vx'-p xxhvll Jw is mfr uf l11:u'm'. I". Klub' I'l'li2'illl19. Lloyd Yun k'Iw.v. QU, Uvi " Y, 01:11 Slfpln-5, lu' lzuxghx .xml gigglw :fr Hu' l'ruf1 " 'Q xx'l1il4- tlwI'4 1lI't' Iilflkfllg fm' flu' hfmlmlvxx pf int. ll. Big-sr hluff'1'in tha- claw ru mx. Cla-Il KwIlI'lWl'I1fi'l'. ff. KIA urv11rc'ircJ buy. llvvk UL-m'x:1. QS, NI g guxxuvftwi girl, Ilmtxiv Xzlrwxi 24. flaws-lr11im'. QQIZUIJL' I,i1Ill'. .X Ivfmlivl hm :emi :1 IIA-'ill' iA:l',f11'fr:' with thc- girlx. 2-. X'2l:I1L'Nf girls, X.Yi11it'r'n-mi Hixcxmhzuzgh :uni ffxclyu -Inu-N. fb. 1.1-abr NTIIKHUIIN, lfvrrm Un-xkir1, ff. l":1.":lr'. I'WINhCI'. -Iulm 1fvfliIxv1'y. Hn' ,mx HV 11115115 frluulty of jrmllying thi' In-gash-rw. xvlvirh ix fm gn-nr mlm- xx hm-11 lu- llzlx in-4-1 rw: hwy to PT'L'IW1lI'L' his Ia-warh- QN Uvxt 15111:-wr' zaivrwg th- gfrlx. U1 'urlmc-:1 Hc:uHz'. -W Hwr 1i1lIl1'i'I' IIIIWJIIQ flu' b px, II: '14 Ifxzm-. FU. Um IJIIIVLI, Lvlmrml guwipv IAWJITZI Vw wtf. I'flw.1'wR xv AX ,'I'XX'I'. I-111 :Irv :IH ch-:ul uhm wrvrv it. 'l'hr.x LIVE LIU dszui uhm Npnlv it.. 'Hmm INLINI ull alia uhm IQ'Ill'H ir, P , 41 ' 'Q , 'x 1 " 1 ,177 BOOK II rgamgatunns fig' 92wWr", If- 'Z' Cuz -. ff' , x ,f 3 if -HM Ewa: aa .-1 la lui ' Q .- IH5. .es lil 2 2: E1 :: yJCli'Et.Cr-I Booster Club Presitlein . . . lVl.XRIE FRYE Vict--l'1'eside11t . . Ci1a11'1'1u'11E FISHER SUCFl'l1ll'X-'1'I'CIlSlll'C'l' . BIMXXCIIE SILXVS' l"il1'lllU' Advism- . Miss f'R.XXYI-'ORIJ 'flu' lioostm-r flub was 0l'gZllllZ1'Cl in Svptc-111bC1' umlcr tl1c protecting wings of Kliss Crawford. Klariv lfryc was clcctccl p1'csialc'11t and p1'oyccl to bc' a Capable leader. Our 111otto bc-ing "Pup" anal our ai111 to boost t'Yl'l'j autiyity ill school, wc' startvil the year with ll big cvcut, "tag clay." tlu' rvsult of H'l1iCll was a goodly sum of 11101105 for our treasury. Then following were several candy sales and the Booster rvcn-ptio11. XVhCl!?X'?l' a call was issued for "rats" :uul "pep" every Booster 1'c-spo11dvcl 4:l1ee1'f11lly always willing to work. D0l1'I think that so111ctl1i11g to cat is our only aim. YVL' can c'11tc1'tai11 too. D0ll'f forgot tlw Booster Chapcl of Noyc111l1c1' 23. In l'Yi'l'B' lim' of work wc always had a line of CllCCl'flll followers. VVhatl did you say that was all? Wvcll. I should say not. IJ0ll'f forge-t the "lift: 114' 1"ullx.H B1..1xcHE Sruw. NIARIIZ Cw1x,11'c1-1. 5' l ffX7'T U-' "lm 1 J 1114 11 ' I U- , N ll' -- li ' 7777-' J lil i 2 A 2 f ma -4- - 'Hf.1,L1, -5.1535 Ei f.. EE ll E1 I : A SCREICH American Literature Club 1 xp 1 1 R Ncnrcturx l1x1111:1xu 5IfJLh 11 C k N 1 111mm 0 kl I 1 1 t N 1 1 t IX 111 11111 1121 N xxork CX C U1 1 N N N llfx U Qt11111u1 11111 klilllf fl N 1 1 1t1o11 ot 3107 IDN N ll 11111 lfl IKLQNN 0 t1 K xxus I ' E Pr-side-111. V111 'Is I-111, 151 Yi -c-Prwicle11t, R1 'Ill 1511111511 f' 27, 'i .1 'Z Q "F 111' A1111-1'1'2111 1,1t1'1'21t111'v c121ss wax 1111111011 into two sc-ct1o11q 111 the i'2iI'1y 12111 101 thc 111' 1 "1'21ti11g, 111t11"s 111 the 211't.' 211111 to 11102114 up thc' 110111 111-' ' ' Th '211'ir111s arts 11'c1'v taka-11 up 211141 t'YK'l'j two wuz-ks i11tc1'csti11g5 l'CD0l'f5 ww- 1, 211111 12tr1', p1'o111111c'11t pc-1':0115 of 1110411111 111111-3 11110 m11t1'ib11tc'11 to thc' KI ' ' is 111111 111155 1,111 Cl1fl'1TCl' 101' 11c'1' 21sf1wt21111'c 111 thc 111- 12112 ' 1'g,rf1 211111 t1- 1 ' 2 A s 1 10 '1111'1. FR. .' '. -'.111.v1s1' 27 r "' 5, - I at F, 4 if -Q1 .p ,Q , 'Vg-,, If LH f pylcum ll E ll5,'a ...' 3 THE ls. 2 2: :: JCREECH "13 A. M. Club" 1 Qrct 1 Q N l 4 x xxq x Q 1 N llll ll lf NIHU X INN 11 4 S lu NIU l'fHillf'1II. Umm Yxx KF FXF Yirr-l'rwidz-nt. R1 SSFI. Ifm If Sr- '1ll'f,fkRXk'l'QxlXlllX IAM- wvmnl Nl'I111'sI1'I' Tlll' "IS .X KI. CLR lil' UI'Q1ll1i7K'll umlm' tlw fllD'l'Xi 4 l,iIlQK'llTi'lTl'I'. HMA MTH 'ms chown xxvw: l,luy 1 Yan L'lc'u'. l'1'v.i4lc'11tg Rl1.J'l lf-mr . Yiw' I IKNI Jam: 11ml Ursux' Xfnhin, Su'l'm't:l1'y. WT lun! club 1m'4'tings, on l"l'iml:1y of with xvvrk. .Nr this tilm' wc' wtmliml lite! mum 1 Ttullly, t:1k'11g1 up thu lim-. :xml u'm'ks of our grczitcst lNll5it'i2ll15, pf tvrs :Ami 1 ' Iiuvlm I1ll'I1llN'l' tuuk pzxrt in tlww club INt'l'ffI1gr zlml xxirh TIN' :ml of thc Yivrrull uc x cu' able- to hiill' mlm' of tlww grv: .' hers. 'IH wi it " uf cu-upvlwltirnl :xml l'll.iUfI1R'lH' vlfm-41 xx ith :1 px rty. Pri.-xklm Hfm 1-11 I VR '11, , HX ' H , .. .41 7-3 L. - gs 1i'1,,,x,f3 15161.52 Q hir nal IQ THE I s m 5C'?EECH Sigma Delta Ph: ! 471111 111 1 ix 11 1m 1 x 1 mmm Stlll bil U 1 N1 iw tx 1 vioxx- 11 xx cn xxx x 1 'Y UL 1 mi S x 1 Hucix xx Prexiclelit XI ue Pieslcent lx IHIFFX Inf x N rernx lremuer Xlxiumur XIIIIFR num N R1 xml R1 X xx lkxr Sxkx Romu xxmwn Xiiwrxx Ui xl lwmxa x iii , fi? ., ,A Qzvi -k,,:'Q E ".,'-1.-'.. .11 ..' Y" iivwa 53 V7 ' I ' .Q lil :: 1 1, - Si, z U'l 1 Phi rc-1'1'ix'1-1 i t its ni' hc-'slxig thc -Iuuim' Noruvxl 'liz' ' gg 1' leurs of Al 'z Hihlx. Th- purprr' of the 0l'QillliZ2lIi0ll is to t'IlL'lJlll'Zl2L' fl I-,i1L'I' -'ge of pi1Jf1-ssirmzil spirit :xml co-opemtirmrx ammxg thc girls. 'Vlxc mccftings pr1mx'i1l1'1l for dis- : f ' 'ti 'I ii ' Rural Pi'0lxl1'i11x zilons Ilmllllifltioliill, Hxgi-ni'z 1 ffrcizll I,im'J. Th- 0 i for thc XVIII' 'cl'1': ,' ....,..... UP. , Suiviax x"'-4'l ........ '.x' ..x fem' 1'5" 1, ' . ...... ,, .. C' . I, , Nix 3 1 'i1'nEx',.I ir: f '7. grmx, XV ' . ,A i .' , R . , 'ffl X rip L. - ml m '- X' ' were """'1? ' xmhfl 1 41 11111513534 451 WF, 'affair " IH .... THE 2 Isl . B3 T . J SCREECH Les Hu: Francais ff N 1111 111 xx L I' N N I N N 111 T J NN 1 I 1 flll N151 U V Ill 111 l1lNN 111 111 1 X 111 ILNIL 1111 11111 N11 wi 111 11111 N111 1 I. . E I M F' I' 1 -A If 't ' ,, '1411l'1'1lI17 11 :1x 1111g:111171'11 111 1111- 15l',,1Illl1l1Q 111 1111' 11':11' 111111 11':1s t'O1I11NJ.'l'11 111 11lI'N 111 1111- :1111':1111'1'11 1411-f'11lw11 Q'1Zi..'. 111' Qi11I17 11101 1'1'1'1'1' 11111 11'1'1'1is 211111 1 Is 1111111 111 1'1'111'11'111g1 111112 111 1'x1'1'111'11 11111111115 111111 I'l'2l111Iljj 1'il'1'I1L'11 s11111't 31111111 1311 1111, 11.1'111:11 111111g1'1111'.5 11115 11111111 111'1'1'1'111111' hy :1 111o1'1' 1'1':11 111111 z11'11tz' 1411 1 11111 111 111 11'111'r111', X11.. 111l'Ill1, 111711111 1411111111N1111s1'11tt0:1 "1 fil1'fAl1'." 111' ' 11' 1111 11111 111'11111z11111- 11111 111L1111 l'lI.1fljI1131l' to 1'1'1'1'1' 1' 111-11 11IiX R1 : 11x ....... . . . 1,I'CNA 11111 N11, 1:1-11 "ARR ......... ""-P'-,'11 '1'1-'111'1- li 1x1'1i S1 "1-'R ...... X ' '1'1'1:11'1-'I'1'1':1s111'1f1' 311.1 11,1-'X x ..... .... . Illxt '1' -1111- ' ' -1 'fu 1x1'1-: .'1' P .L 1 5- "5 L THE 1 - in E :Til ' 1.5.2 11 v-F ' 1 agigga .wgxm EB E1 EH ll I n E' ll ...N I The Classical Club 5CREfCH Pre 11111111 R1111 RPDD1511 e Ll num ll 11 1s 011 lu ll 1 111 IIC 11 ll 1111 wfhr 1116111 N XILQUIIU ir ell 11:11 tum 11 ec s 011 111 11 11 1111 repmtx 111 1111111 ibout 1111t10 ogx N Tux crt111gs 111 1116 1111 st111Xl11g, t C Ill 1114 'wsu 1111 lt 1 1110161 be xerx IIIYLICNUIIH 11111111 01116 '1 111m1th 111 h ue 1 shmt plflgl 1111 follmxui hx 1ef1uh111c'11tx Foxx xIlIIFR Th ' Cl b ',gz111i'.-I 1-1 'lu' ' I ' " h -'H bc-rf. . -' ze-h1 1 f 11- l""lz,', -1- 1 51 1 la.-t " ' 111- ' 5 " I: ' bn J if I h Ili I 1 l O.l,1'.' z 1 ' las ' ' 4 1 f "x .. i' ' ff X X ,f . .- X 5' I' P1 .nz 117 ' 1.1, -1, m-mf K ,.- , :IM u V.- -- n I DI! IIIIIB IS1 EHEB 1 :. 5' " , ' ' -AEN" m Q 5iE'g:"l'4 Exif l 7HE A u Fil -- ,,,1i11-- Declamatory 'U scfeffcx-f lx Xl mfruxv Hou um I L I N Xl Il on tkllll 1 1N 0 rl 1 N N N N ut tm t11 U11 XL sLl11t11l 1011 N Ulfx 1 N N x llll v1 NN 1 n JH I 1 I 1 1 11 L0llUNfillf plmu tlCIl'lNLlXtN H001 Npmts lu 1xt1n1 Ill x N 0 iff 1 1 11uN I 0 0 C 1111 tl s Q NN mln: 1 N N AYIOHQI ll N UNI 1: 1 u 1 lg 1 IDRIIJ x E Us l,'Y1Jl11'l' 7. V921 about twvlltj' flu' Sl'll1lClltS met in thc ZllI1llf0I'lllIIl to "try mt' lm' rl11' lll'k'l1lIlHlflH'y' 1'1mt1'.'t wl1i1'l1 Us l 'l1l bm' Q. 'l'l1' I".-llll' f 11' 'on rut 1 :IN an numlwr of h1'n1'll1'i:1l ll'SfUll.' in drumzltic 2 ' A ' l ' "l " " - ' t1':t 'l'l11- 1'1 nt1-.'t:mt: all I'L'ZlllZi'll that it K'OlIl1l be ' 1 1 .'1' iblr to awnrl il 11-dal to mr '- than nm- fur first 11x'1'r all :uul tlwy xx'1'r1' 2lXK'2lI't' nf tlw fact that not mon- lmn nu cm l1l xxin in 1':1'l1 lass. 'l'l ' ' 'Sz s ' "l l , l.' -' 2 ' l' g lwznrry 1'UIlQ1.I'1lflll2lI'lOll,' to tl11' XYlIIllt'I'S, viz: Kzltlwrine HIlX!'2ll'kl1 flrft over all: r: mrl1':1l vlass, liurrrm 'l.1ll'l'Q IJl'IlIIl1lflk', U mz1l1l SINZIITQ Hummr J 1' thy I' ll-'. 'lllll' 5llL'k'L'fS of tl11' 1'1mt1'st :L' Z1 wlmlv is 1lu1' to the ability of our 1'0a1'l1, :Ui .'.' l,ln QW n' 'l'l1- sub-1listrl1't crmtcqt way h1'l1l at Albin fXl:u'1'l1 lf. . ll l .-Xllf: 1li1l not win w1- W1-rc 11-ry proud of l'iZlfl1t'I'lllC and in ur 'Sfllilflflll shc w:s 1 :xi firyt "V ull. XII, 2 'lf R11 as L ff nqfghz num m ' " 3: i!:."A,-m Ti , THE te: Ei 2 2 li :: QCREECH si E3 di? 'lbw 3?v 'fl 5' K 4- 9 .L J.-ji' 5 III, 3 - . .pf if .59 1 -L, f- ff : i-' L 7 s rg. 4 ,. a-1 , if X fhkxfwl. ffiwi Debate llfxfllll x Q c' xx 1 I ll v N mltu N Y -. er fm Illl nm N nn KH A u s L ., N ll xx y N X ylxx N WIIX x X! K X N -5 I x 111 N lm If XR IHIIIH I ull lxrlHI1 Nrllmp ll-vul l H1 11 XX - Im, 351534 EJIEI3 J 'ff E rf-ff -- 5 JC feffcw A Club x XX XNx H I N4 I I r :Rm I X 4 I ix rx I XNIK I X I llxm 1 x NX! I'-1 " J .. ':'f I G' ' 33, --if - 'faq I.. 'gg . I . -15.14 ' ,133 ,. , , - 3 AEI, I A I' 3 I 1 I . -L- cc :Q I I 74 III! XII Ik -wI1In'xIIru1f:"T K-I'II l'I,Il!'IX'IIl "' IIN YI, xx! AIIXIxIXN QI, I,- 111: Xlzzzffz 'Qw Vw II:Ix",' Ilxzcllhv xxfi Ifw I IKEA XII ', IF1m'lJ'kMxxr1:'Tf Iwm XIunl1I:"7 I'n-f1m1Ifi1xIxx'l4 II+II'1IQi-I41Is:'Q9 IIIIYIIX SLIIIUPIIIEIC 'll I II vlrw 'Ii KQIIQIS' II, fI'II'I-II.XI,I. XI-Nw III x Illxxxwlzr 'QQ iizlwfcl Iii R1 I '25 III:-XI XI-Illll IX 'lf XI.upxR"1 I' mx 'QL 'I 1 XIVIIQXXLI SI'4Ik'IxIIi 'll -law: Suit IIA 'Qi XII-1'-e Ilmxufuffi II JN S' IIIXSIiI'IIlI!IXI,I. I IX xr III Xlsluru 'QQ IIxuf1Is-Ilur1'1'rl:'.TI Ilwxwx xx px UI IQIIVII XYIIITII l Ix Il: I I m XI LMI'-In 'QI Ifiarmvli Usxnx x 'QQ IRIX 'I lIuqI1llISx11'l'rl 'QI Iwi 5XlI'I'II 'QI IJIMIIIQII-1. 'ex 'll I'1,f,wl1sI-:xl 'QI ,Iwasx KIw1z1:Ix'lI I"1zIwl2liIN'rKX'f: If IIQI'f Q 'S IInr:1,x'l' ru: 'lj l':fm1la1Ix1'Q3 Ix XIIIIRIXI Hrm uw 'QQ II Ill H I' Ull-'IV R If-I IDI XYHV, h .1 - f YS 'jj IQIur,u'rS'1'1x11-'QI Ifnqxxmx lfxilypgy 'jj IJ411w'1'14x fII.YI7I.I-R 'Q4 IDU XIII .I IRI! IJ.: w 9 a A Q f 9 9-3? ,MXX fp 3 l' I-w Q I tl'1l'l A iii ,Q .Vi 5,1 TH5 : 2 kTJCREfCH Screech Board X INN.: X X xxk na xxx U1 X, hu ' M ' gr If-in J . TQEVEJ -..,."f 55 PEI E5 '-" iz""' ia'fff1f7':: 53.53 V' ' ua: , S i EI :: XI1, 'mwll lx'xx2aH Klum 1 f .IA ww Knlllv' ,Xf!1In'I'fx' I-wfffwll Nhf IH Vxm: W NHWRXXM fUMk:R X Xwurfdnuz LNWHN VJWH I1,XYxxxw.h rqxx juux yLHx HwwmNxXlmuuv1 .XUmHUlHHnw lwux Kun wx ,XX 'RL1'xHxxh XwwmurHuJmwxXLmnyw 'VHUJ Ihfn4NY,Il IW V nlxLNLvm liwnww XJUQN' Ahkvl1Hnw Muurfm xr llu1X Marv IJ Ju,XJUvn 'VHMJ H S liplfi "T duff." E I I F114 A 5 190, S-1' ' ' as THE' :EE lil 2 2:1 fit 1: 3CRfi-UH i 1 The Pep of A. H. S. r , l1111x 'W11111 1 ERX XX 11 II 11 11111 e 11151 N11111e 1111 1 e e ll 111 e 1 11 ll 11 111e 1 111 ll 1reN 1 D 11111111e 1e11 1 11N 11 1 67 t1 11111111111 11N et11111 1111111 111 III 1 Ill 1t11r111111 11 111? ee 1 11e 11 f 1 to 11 11111eN 11111er1 111 1, 1 N 1 111 111 11111 11111 '111 Q1 111 r1t lll 1 111111rete 1 N 1tN e 11111r1ge t11 t 1 N111111111 h111 IIN e' The 11er1et11t111N1e the h1r11eNt fhlllg ith feet th1t 1111111 11111N th 1 1 111 '1 helrt 11111 11e1er f11rgetN to Nlllj., its 67 111 N pe 1- N 1r1t 1111 1- 1N NS 1e11 11111111111 N 1111111 Ih'1t 11111111N hrm 111 Sf mer the 111 1111eNt fr111111 1t 111eN 1tN 111-1g,1111r 1111 1eN 111 1111 IK 11 N 1 1 1 1 1111 11111 1 IIN e' 11 111111 11r the 11e t l1l e1 er1 111111 IIN pe' 111 meet C1111 th111111er1111, 111111111 11111 1111111 Ill Come 111111 1 1th 1 11l1f.fh 11111 111Ne 11111 1-.11111 1111 get t 1' 1eNt 11 t1E 11 0 1' 1 1111 N11111 llfk ep' A11111511x 111 Pep. '1 iNit? 'I'h't 11'1Z11'. l1'j.Zl11lI1l1ps 1'11 1 1 1'N11Nt. NV1" 'Nit? 111 A. 11. S. V1'1 'lap' 5 't. .1 1 ' . VV1 'S it 111 .1 I1 ti1'e1111 . 1111 11' V . 116111, 1.11 1 ' th- A 1' A . XX'1j1111 ' f 1 't? I7 1: 1.,e1.' ,I h ' '. -1 ,11ip. 111 ' 11111 f 1'i11 it 1z1.t? l"11re1'er 111111 Il 1111! V151 , 1'iI1111I1,1'i 1 11'h- S111 111111 g' ' 1 ' ' 111.e Th. p'1 1 Th: ', pep! Th ' 1 111' 1111 1 , 1 11'h- 1'1l'16I1K11j' smile 1111 Zlll honest f111'e- Thz 11 11. T11 '. pf " ' 1-- . . ' 1, '111 fp" 11 hlg. 11 . 1-1 VV' 1 "1 111111 11 1: at '1.Ilg M . ' ' ."1 1 " 5 ' . A 1 1 1 1 ' .' 1- T111 1 ', '. '111 1 1 111' . 1 - S11- 111111 p 1 1 Th: 'S p p! T11 5111' "1 1'i11" '111 ,'1 ll 11411 ' h '1111- Th1 p p. T 1 'f N ' ' U 1 - Th: p, A 1 1" 1" 1 1 '1 5 V' ' 1' Y '11 r 11 1 .' f 1 'h1 11 ,1 '- T11 p . 12111111 1 ' I '2-1 1 f-6 X -- - W g ,,,'-132 .Jn 4153, --f f f -f-'az - ll! m 2 FE qi THE ..,... .. . H1 Y Cabinet JJCREECH Ill X 1 Dux 1111 5X1 R XR! ll 1 PRI r XXIII-KNOX It x 1 1 s lllf u ll 1 N 111 1 1 N mn IQ tm 01 .111 1111 1 L 1 L imnn 11 N 1 111011 1111111 1 Xlutmgx N 1 illlflllll lllll ll l TUNCIIT IUXKN XXQIL TTU 0 x .1151 T Xls P 11111 I K U N IN 1 td C I HHN M l3111Tox l XRR 11111 1 1 ' 0 1 P11-15111-111 .......... I-'1.m11 l'1.1.1-im Xi1f-l'1-114111-111 ......... ,xR'I 11 l. M11 S11 1-1-1:11-1 . . ........ . . XR l'I't'1lNlll4t'l' .......... HP 'l'1eE1.1: .-X11 I 1.1-11111-1' ......4. N12 .3 . 7 i I,2l5f 11-111' was rl - .1-911111 jl'2lI' for thc- Iii-Y Club. 'l'h- buy: 11'1-1'1- ' 1-1' -511-11 Tl1l"f1I1Q. 11 1-1'1- hc-hl m11'1- :1 '-Ck. XV- h'11l sc-11-1':1l partic-5 111111 as :1 fy '.-hh tm' th1- wheml ye-:11', 111- hzul :1 Hl'11lIhl'l' :1111l S 1" b'1 1 ' :t rhm- '11111111-1'1'i:1l I 5. Hu 'l'Yt'l', rhi: 11-111' 111- mzuh- :1 h1-rt-1' st:11't and han- '- - bc-'s. . -- :11'1- 111-l1l l'Nl'l'5 Xx'l'lll1K','4l'lj :1ft-' in thc H. S. 1 frm" 1111. R-1 z Q1-11 thc Ohh-1' 1301's 1'r111f1-1'c111-1- at Blll'Iil1,,l'Ull this fall, 'ml 1 ood imc V: 11' - , XY' hop- to 1111 my l'.'h '1 gr-'t 11-111 h1-fm'1- thx- 11-111' 's 1' '.h1-11. .-KRT ' l.- Ml, ' 1 Q I 'II-fy - leg-Jaag sq ' .v F' ' ir fn 1' f K. ' er-'wigs ,an f-fu, 1 Q? '.LEgg3'4 -ily, H3 H E .A 1 ,r ' E .S III 2 4 . f -:Wi ie'-'f 77-li' , 'r' .H Ceclllan Glee 5 SCRKKCH Club IH Hmmx uma 1 Ln Il K fx! s x g 1 1 al N1 Q ment Q mx Q T11 f II w II iw OI 1 1 4 a ICII I L s U N x xl cm Ixltc N N vu N1 1 s s II I l 4 mpm thi X s NN I 'IHIRIXI Hmxx 1 II Ulm E fy 114151 15,553 HJ E EH 1 SAI D'-fs E I Q5 777'-'5' - as El i 2 F :- Ophelian Clee Club ""' SCREECH IBNIKQII .rK111111F Rmu- lNlCl X II 1st IN 111111 IX 'XII-Rt l H U Ill N ll I 1 1 11 1 NX 1 1 2011 KXII N x X LIIK Ill! illl U U0 I 0 P101 ll 1 ff 1 x 1 11 tu KL 11111tm1 on x XI1111 or It N fl ou uw Suuus Q dl! KV 0 N 0 V001 IIIIINIQ lll UIIIHHIILKIIN llk I Nl HSC IN T0 il illffl IN- 1 1 1 1 N 141 N - 11111111 ll UTI XI11111 SLOTI l",'I-1 ......... l':' . ': Yi1-1--P1'- ' I -111 ........ Lau 1 IIII. . ,um Sew- 1lI'j'vIAI'l'1.lIl'k'l' ..,... IN I . i 'Ek 'III1' 1':1II f 1' "so11,, I'1Is" 11115 i-s111'1I 1-z11'I1 i11 rI11- 11'z11' :1111I 11111111 girls triml our In r111I- r11'1'11t1 xvcrm' 111111111 to bc 1llI2lI'IIl'tI. YY' o1',5:111iz1'1I ZlllI bsgan rc-:ll 'n'k. XX SZIII4 s- -':1l 0L'L'2l.kI0l1,' and W1-1'c :1I11':1-'s 1'rn11pIi111' t'1I rm 1 ' sg I- 1I'I ' rk. XX HIS A I 1"1I ll HUUI s1'.'tc'tt0 wI11'I1 sung z I ' IJ--lz z '- C tvft. . 1 U' KIVIY "PIC l1:11't in tI11' UP1'1'1'tt:1 111111 I1t'IPt'lI 111:1k1- it 21 "H 'I' ,, .' IV- ' -- plz11111i11,, fm' I t: f, I f 'L' ' " '11f. KI 'I 1 'z ix" XI' 5 XVu'rI . X'I1f has pl'IlYt'l1 I11-121-If 1' 1'rI11' 111111 wry 1-H1011-11t 111 z1II QIIL I11 1 I" :IQ '1 . . Q 1 f 'nr i ff' S I p-N3 L. ' - JMB!-4' A-nu . U IZIWI .. E ,,....,X ISIISI-r5'SI .31 -'f E1 fsf-1 ls ls'- I!',:i'... li ' :!"E' ' I Em EI H ll L THE I , Wscfffzcff I S Boys' Glee Club Ir1J11I IT XX 11x1 IM11 1 Ir111e XL 5 FFTIIX rc1 ll I x 5II 1 1 1 f 1 JIIKLII 1111111 IX IIQII tI101 11111131 t11 1 r 1111111 11111 NC 11t11 1 11111 N1 II ll 1 II' r KI 1111t 11fI1 SLIIOU ILYIXI 1 I1f IIL of LXIT111I I abt CI 11I 1 1111 0 1111 1 I RU111 IWI1 III0Nf of tI11 1111I1t Ol Il I1 111 mth T11 011 ll 111111 1111 1 rI II 111te111t III tI11 11o1I1 I 111111 I XR xr M173 S 'I . F- F ' 1'1-1 ........ DE ju: A1xs Yi -1-- ' 11'I III ........ F111 '11 If.11.1'1e1' S11 Z1 -'I' xv TGI' ........ SE 1' 11' 'III1' I3oy's KII11- Club 1111: o1'g,z111iz1'1I 1-z11'I1 III tI11' fall EIIIII tI111 11s11:1I 1111111I11-1' rc- Spr I' I' 'I " s' I: " I ' Ivs ' "" 5 I' 'I. 'I'I11'11' grvzt 5 is 1 ark-I bn' tI11'11' si Ling fn' I'ff1"' II',, I z ' ' "111-5. I'e1'I1z1ps tI11- most 1'11joyz1I1I1- affair of rI11' 51111' was the IIZIITB' 11'I1i11I1 was I11'I1I :lr the 11- '- I: s. 'I'I1 111z11'Ic' z1110tI'1-r SIILU' .1.' f rI 1':11'1-1'1' by tz1k111g part III tl11' 0111-11-ttzl "GNN '-1" I,l'0I12l ,' 3 ' ' ' I ' rI - 1'1':11"s 1111'1'1'ss is KIIIK' tI11-11' 1'z1p:1I1I1' -:11I1'1'. ll '.'.' IV ' . All I ' I1 21" IIUI. P for I11-1' 1'1't111'11 next 1'1':1r so tI11'1' 111:11 IIIV 162' -.A1 ' . - V1 1.', H 5 if l m lf nl VNU I 1 Q 3 L. - up yd ,n' E3 E l III 2 lf .. i nf U-.'p'41'?-, 3,2 - .5155 ' "3-if Q. Q' .5 . -I 771' 5' J 2: 'T M ad rlgal Chorus A JCREICH XL X lrr ll r Irm fl X NH Y N UI 1 S U 1 Q x 4 N ' ll Sa lf I J XRS . llI't'NlIlt'Ill ....... , . . l"RX 'IS lfxl M Yicr- ' Cl m ....... KXHII-IRIXF I um SQ'''CIZIVQW'll-l'Q'2lNl1lAl'l ........ H1-' I xxx llw XI2lllI'l,12il lillllfllj mggzumivul lam' in tlw yvzn' by Bliss XY Arl, lm: iillvll il l ulr :mul in A. H. S. 'ctl11'l1isl1ml nmsic fm' mlvlmtc' :mal on YJll'l0llS otlwr 0cc:i5im1s. " lmpf- rlln' k'l!Ul'llS will bv t'UllTllIlIK'll nvxt yvzu' :xml it fllthllltl llcvm-lop tu bc' um or 'wr IlllI.lt'2ll rn'g,:1l1izz1ti0m in Hig .1 'l ml. lfklxf '15 l"x1.vm 'H 5 rf-IE X fxrx fy -A ' B me in gnptiwqlu' 4 sy rag HE.. Q SCREECH IX NIM Q t H1 11 SL100 bm gan L t popu E f X Af mf n-.'fi1?g J EE! E ' YJ' ih?if??1. 'arwii 51 .r .I iigjv' E , ui- ' li? - ,e:mm:--ma: f i ' I 7 X . , 'A mx' Qld L ' , , A XIx1u'r:1n.x IJlxsx1m:f Q2 Q' ' Y Iflvm-.1 by flu' High Svlluul , Huy :lx th- ln-Nr likwl girl. I 5 i l .lor J, ' lllxrakx' '23 fflcctwl by hc Ig ."l I Girls as tlu' mos lar BOGK III iilterarp 5 4P""' 3 Ski' 44 QQ"-... fffflfffff Z CALS. f -...E , 'SL f X ix . .1 xx nu- .L r f , if 451- Q ,217 .1 f-"1 U, 2' ' "lf "KQV, M45-f, ,, , fzffzf , 'f ,ff C. 4- - - ' L., ' 1 ,.. A f 1'Q! 2' " 'Pip' 1 ' , e. ' 1 ,mf , in 'L' ' .1 ,i .rwgglt is E1 A EH THE L n "' 'H mf SCRffCH LETE ff-JE EMF? LEU 3- EI l I 3 If ii Y A ffl Kf X A I R5 fi1 fii- - ' 2 Q Q -A .Q 1114 un u it YLYW lg , l'i,lg-vw- Fi 7 n If IW -' THE' 'I' R -- 5 Jcfeffcn Last Wifi and Testament of The Senior L U I I N1 N1 N 4 N I N gm w S 1 N XXI 1 1 1 x x M lc n Q 4' ui NN N N x 4 X J 1 N x NN :ru Rector Lk -' 1 rm 1 dr:-d I x n Cuultex L uw urmp N 1 u f N ff htf ueu x N N mm n II I rmex vc' YIXCII I 1 N mus 1 xex x 1 N fn the mm ern exeu 'mltnr of x x ex tl lrk I f N X N vrtmrx to In 0 Q IL le-tm lim r 111 'Wow s xx c-N ll 1 N N u le-N lx ex Km crx I L hnd vu N 2 x 1 u e ax nm 1 ern: uerx nn lrlr I N me-rum ' N 1 m 1 N t um :nl elqulxt e lx X 1 55 N N Umm x 1 er f x Ill N r NN 4021111111 f 11 le I em ur um Cl N www 47 N NN N H ln I 5 31 N I Xl K I 1 Ng hte: lllllfil I N N H N Q IISIIII IUIIIUICW N N X IIIFVLIEIIIF uxton x f 1 P x ll Rohn mn nu x ll x 1 W N x 'N me Sum N an u lll x N lx the-rme Hou 1rd EL nt e lu Cl um 1 Dorn N 1 tl 1:1 :wx yet KI 1 N k x cu 1 1 FL UK t It 1lrLell'1 7 all N x Lll llli 1 IN un IFIIIQ un X s s Htrsx xx U' N Iltlhtll R th sn eq L N YY 1 4 X ... - - 7 3 f, .5 Lf- -3 Er 7 Ii - 7' 1 "' Z .... A - 2.7 - ' - . -. T1 ' - H - . , J - . , , N -. , -' -f ' -f- ' ' .4 Z ,.: - " " ...J T3 A : .4 f-' Q 4 -. 7 .. 2-14 33 - pg 3, .... 1 1 ,- 4 1' ,.- -1 I , 'fl 'C -, W - 1 "2 ,gf 'T T , ,g , - C "' . 4.41,--:-,Q--'--Aq,.-feqft '---A'-'IA'1 7- -3 :.A ,.:4:::::-.4 : EH,,':- , ,:- , 415' .,..-.,.17,.24E' : 1 7 fr 7 - 2- " - -- 1 I , - - -.. 'T - . - , ' -1 73 1 7 :' r ' :- 'f 1 -f 7 'T - -'C 7 :Q - ' E rv ": fr ' , Y . -... 1- 3' 4 ' 2 : . fc Q 2 Q 4 'f - : 't:'3M""-" W' 5 ."'f .' .4 --,- . H: , Q ICI' : Fm-1" , fs'--vf.-1447+ 4. -4-'vu S' . 1 :fZ?f21'i+fi I 5 4 '-1 : '- .31 'f :A 3 l' 1 2' fr ' . 74 . " 717 -v-V 2 ' 2 Q 3 'ti 5 fi L F' 1 ' 922.35 : :L .1-NV: 'Y -"1 ,.3'r -S:.r'r.:'-f:- I' .... - , 4 f- A f- -1 3 ,. N A -, L - - .. -1 I - x ,, - - . .. .. ,- 3 -, 2. 'I Z T"' 4 4 ' - ,, ft 'H : ' N :Z - m. fr -5- ' ' 'T If 7 :Z '1 : -1 3 I Il f-:""'-- :2: ff -7-:4':- S." -+-du! 1.7. uf- 11:2-: 2 -5 3 2 -Q - F4 : : ' 2 '- .4 L: 4 1 Q I W 'X - -1 3 : V, 1 Q 5 5 1 j' 5 3 L " 3 -' - v 5 - : - . fr -- 1 F' : : H fr 7 ,, - 7 1 4 : 'D -4 fn 7' .3 Q ,, ,.' - : - fz ' - 4 -- , . V . .. - V, A - ,Z - - ' ' 1 I :J , - H 1. - , .f - - 515 1 3 f : 3 5 : -. - .. F- Q - - - fr F, : - A fr ,5 3 ,T - ,H ' - : if 5 4 : n , H - -1 .- f: " ,-. -J - -'W :' -.' 21 1 -- .. "' -- - .1 f- , F .- 'f - 1 Q , ' f , 'f 4- , 2 S 4 fr ' f- 2 I " ' : H "' ' r - 5 -T f ' -' E '1--iff ,T-4,4 Q --,sf-,I Ie, T-'::j-Q..-. gyljjq .-77:1 ,H V ,. . - P . ,. - " .-' ' . --. .... I .- .... H .. . ,, , g ., , ... f: - - -- ' -. ' 't " - "' f .. 4 - .. -- -' .. f- f- - - . ,. 1 .1 v -, A -- N - .. ,A - i, - ,., ', .- .. ,. . . ,- ,. ,,, ,, , - .T ... - .. - - - A - I - - - A A -- - - -1 - ,. - , - - --.-1-1 4 -: ,f,-.--Q '.:-,- -,4:. -- 71 --,g 4 - r. - - I :: fu w 'I - 4 .. - " - 'Y : -- 3 - - : " - -V 7-' f- 1 f : - F ' 1 -+ - -1 ., 2 L, ,. - - f: ,4 3, 3 W- . -. j ,. 1 ,, 3 5 T .3 Q : - , - : .. 2' -, 4 4, U L. F' TY 4 -1 I ' 3' 3 -, -3 ' " L ' , ,J 71 'Z 2 4- - ff 3 7 gg- gg I 'f -7 ': - 1 " ' 1 -,N ' .1 'Z .. '-' 2 - ' i. f F 'Y - ' ' 2 3 'f ' - 'f : V I - E 4 -' 3 ..' 3,1 H 3 f L 2, A Q 2 3 ' : 7 :f 1 7- 1 1 :. .. 1 -' E : 4 1. : 3 1 -: 5 ' ' -1 1 ,I - -D A J, 2 G I- ., .. ' -1 f: 5 1 ., 1 .1 3 - -1 gg - 3 3 . ,fl In I L, "' 4 1 .. -- Q 1 - . I 1 ,"' A Q -. '1 - 4 ,., -v-. A f: 3. q , -4 ., ... f -1 - - - - M - H .. 1 V fy . --- , .. -, A - ., -' ,: A fx li .rg , 3 . .: :' - T fb 'I -. z - 1 V. 3 " Z, :, .. 2 4 ., 3 1 , ., :Q -l ,-1 ,-1 : Q3"""'a,,:., ..... 1 M - ,.. f f jf 1 - 7 3. A -I , .... V - - f , - F P .. - ' -' - '-gd. ,1 'fA','f:-LA: Sfrf"': f -"H : :Z f - 5:5 -Z'2'3 'mf-H! F -1 . 5 .- f - . -- -. , .t . 'Y - :L -. fr 3 3 - Q 4- ,. : :, ,4 1 3- ,: x, 1 I 1.fi1e,, - fr 5 A 4 H L: 7 5 4 H - ,, -1 .. Q -1 -1 . .. :- 3 - ,4 - 1 1 ' -.'3":Z:'5 "'7Z'Z"'. ':i?72.'5, "'31: 'L Lf lf"' 3:-:"' 1" fn 7 - 'D - '- -' .7 N D - 1 'r -f H I E ' 5 T' 1 :, 'K fr 7 " - 3 4 . . 72'-f--15-' 1,-,I 1v" 2: 'H - - -,, - L : - --: Ea- x , L: "' : - - - - f- A V - - - - : -1 - 1 - : f -1' IQ :l' " :C .. " 4- 3 ' -' ,. f :' lf 2 : 2' - A I Z 1' ,Q -. L - I " " 3 'I ,, : ' .-L2 9 f- , 3 "' v Z " , 7' " L: ' 7' - fn j -f '- 2 - - '1 Z' ' -. , Q I 3 3 Ii -: A "' 2 3 : ' , ' ' ' f ' I. gg' , 1' .T 2, . : ' 'f fr A ,, 1 : 1 : 4 -1 1 W-1 z C I 1 -P .. Z F, .... f- -I I : .... -1 ... 7- --- N V, L 7 - 1 L: - ft ': 1 C.. Z -1 S. -- . - - ::. ,.-,"ig I: 5- Fu. T?,. I :', 7- :,.:. Ze 9 '1 1 ,. gh - fc ,-1 5 -1 - 2 - -- 3 7- Z1 rv' ,: - ,J 3 3 1 T 1 T E 7A V f - -. - 1 -- .. v - :- I - ' A -' 3' - - : - - - : -- fr .. .,, 3. Z r' ,H 3 - ,. I- 3 - - h- .. I -. - 3' 3- ' : Q T, - - -, -I 17 .. ,, 1 - - -- - -. - -1 " r 1 - - : V, "' - 7- -- -'- -. f- - -f v ' .. -. . . , - ,. .. - . H - + -+ : ' F :. .. fe - -f , 1 -- : I. 7 .. r - ' - - : : - P 1 ' , -f - - 3 - fa ,, ,, 4 2 - V, . A .. A 3 : L - - 7, - F- 1 J- 5 , QE' u ,F 1 - A -- 3 fr 3 - ... H 1, - -1 1 1 4 ,. g 1 1 ,,' .. - -' ... gd I '- ., .... ... ' -' . f-Q ,. - - ... -. A - - -1 : . .,. ' .. ... H lg q ' 7 - '- :: 3 f: -, ' :,' 1' 7' F, 2 N : 1 Z' 'l '4 - H :' 5 - : 4 - T - 1 ,. fm 'J - ' 1 -1--- 1- 1: :ff 4rfA:f:2: ff 1--' 1-1: gg. 4 . A , . .. - - -, - - Q . A - - - ,. - - , ,. fu . - -- . 2 1 -- - - - - F. - - 4 -' .. -' : ' - 4 - 1 ft : 3 '4 11 5 I2 2 7 I F, 7 f: 1 " 2 ,.. fi 7 - ' ,. : L: 1 :. .., ,- ' - -. : 2 .. 2: Z 3 17' , 3 .: - Q r, 7 ,: -' 1 L 1 --1g N, 5 3 I-. X - .. A A ., -, - H .. , , , . F -. -. : - A ,. - -. -' -' ""' "' - "' ,. ,,, Q .... 1 , I 'T - , f 'T X 1 : 1 : :.' A' " . ' 1 : I' ,- 3: - , Q - -- H L A : - 'f 2 1 'f -- 1 I ,, -- - - 9 - ' M- w - -1 .3 : - - - : .- - H : .: , . -. 3 : f ,, - ., fr I I Q V 7 l 5' - ff 4 , N. 3, Z- .. f- , if - - ', : 'f 3 ,, - , Q I ff ' " 3 .1 ' 1 1, ' ' 3- : T : -f .. : - , 4 : - 1 V, 4. :J , 1 -f 2 1- : : 3 'Y , A .. 3 'P fr 3' : ' - ,,.. - z' Z :T ' - . 1 L - " I fr .. I 1' :- fc Q ,5 1 I I V :L ,. - .. -f fr : 1 - n - - 1 1 'A 1' -. : F L ' -' ' 4 1 1 f' ' " f- ' L ' 1 -- - .- -. - :.: - ,4 f-Q ..., ' ft rg 'I ' ., ft 'n Q 2' 'T '- , Q ,h : Z ft -. 4 jf '1 I J. :' 1 2 F - H T Z V, : -' -n A A ,, 1 1 yq ,Q u fr 7 "' 4 "' -1 - .. 1 -- - , - . .. ... - -. - ,. J 3 - 'v ,. 3 V, ... .. .. 3 .-. - 4 f: I -. - 3 .. .. 4 ,, ,x - - - fr . -. - . V, 1 - -- .. - - '- ' : -- F 3, - : f: - - , I. . 1 f M' - Z' - 7 -- - L, - " ' "' - " ,g ' Z' F - ' I -' -- Z - 2' H 1. 7 : 7 1 1' S 7' ' '1 Z' .:. Q " 1 1 i : Z lj f 1 f V " 'f E 'f :: 4 Q - - ' Z- 1' A : 3 I L 2 : :A - 2- - , ,. ,- . - 1 - -. 1 f - f- T- A . 2' .. - 1 , L W- - - ' - :' - -1 -- ' 4, - .. ' - - : - .. - .11 E 1 fr -, - 1 - 2 ,. 1 If : ,. -' 2 f , : 3 ' '-' rg .1 .1 ' : F-J , 7- : : "' ' L- ' l - .1 " 3 -1 -4 2 .3 . : f -' q - 4 , . L: -1 - .. .A ,. 3 't -. I xl 71 1 : . 1 R E fi 1 -. A- T- 1: H L 2 I1 : 1 Z : -: ' ' ' 73- 1 Z... "' -E' F 19 1. I : , ' 3 5 A 'E V 5 ? T 'J A , . -- T I ' - ' : 5 : , 1 :. 4 - - 5 OJ '1 F ' .. - 1 3 E ' : ll Y ' 'E 7 3 E 'Z f I :T :' 7 2. 1 H' Q ' r ' 3 L lf.. un p 4. 5: qf THE 5 I N I III I C NI IN I XXI N I I YI I I I Xt I I I: I IIIIN I IIII X f,X- 'Km kljam NI' ll 5 me It " I INII 'II HI gg I I N I I ,,, I IX XII II I III I IKIIII KN DI It I N IIN llix -. I I II., x IIN L I I .,-. II I N I - sq , I I Illll I I xx I III N II Nl III I I I I , f V ,su Y. If Q- .A . -.IIIT1 5, .III Iii EB " I "'.",,-I '.I I' ii ik'7.4a , - I" ' In i A I .s B E I I l , 1 XYI XXIII II I'I-NI XII-iII.II'I-I, l':III IIIINIIIII-F :IIIIIIII III "III" IIII- IIIIII Ia, II'gIII1IIIg III II I' ,I ,IIII IIIIWIWI-II. KIIIII III-IIIIIIII .II,II III' IY.IIIII- 'II-IIIIIIIII III.III- IIII-II NLIIIIIIIIQ III-II:I III IIII' Il.lII III IIIIIII- gII:II XI II I IMKIIINII IIII. .lIIN.I'N xI'I'III IIIIIII' I'IIIIIIII'II. XX - III-IIIIIIIII NIIIIIIIIII IIIIIIIIIIINIK QIIIIIIIIIIIII III QI-I IIIIII III lII-IIIIIIII- IINIII'I. XYIIIIIIIIII IIIII-IIIIJIIILQII! IIIIIIIIIIIIXII II:III III' II-1III- III IQI'gIII:I C'I.IIII'. III IIIIIIII' II.IIIII III II-:III- YIXIIIII ,XIIIIIIIR IIIIIII, "II III III IIIIIM IIII' II.III." A-i!,I XIII IIIII-K II'IIIII1IIIIIII LIN 1II: IIIIII:IgI'IIIIx IIIII III- II-QIIII III IIIIII'IIII- III'I-II. III III.IIIIIII- NII.III I IIIIIIII III'.1I'II NILIIIIIIIN XJIIIIIIIIIQ IIII.IIIIII-I I-.II IIIIIIQ IIIIII II:IIIfI IIII IIIIIII, III IIIIII' NIIIIII III' II-.I I' N1II.III IIIIIIIIIIIIIIF VIIIIN. NI.II,1.IIII IZIIIIIII IIIQIII-I IIIII' :IIIIIIII :IX QIIQIIII IIII IIII' IS. II. II',lI.I II .XfI:I SIIIIIIQIII. III II.II -f'I I IlII'IIlI'I I I' IIIIIIIIIQIIII ,IIIIIII IIIIII I:I l'IlI.IIIIIL1 IIIIII, IIIII III' II III' IIIIIIIIII III IIIIII II IIIIII-III-IIIII-III'II IIN IIIIIII QIIIIQIIN IIILIIILIQI-II III III:IIIII:IIII. KIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIXIX IIIQII III' II'.III' Ill'l' lIlIIl'I IIJIVIN III .ILIIIIII .XIIII, LIIIIIIIIIQ IIIIII IILIIIII III- III III'I-IIIIII. III xI.IIX INIIIIIIII III' II-:III- IIIIIIIIII N12 'III-IIII1 I':II'I'I-I' :II II':II'III'I. IVIIIIIIIIII XI-INIIIIK II-IIIIIQIIIIIII :IN :III :III IWIIIIIII I'IIII'I-III-II j'II'I QIIIIN III II:I1I'I IIVIIII-gr I'. I.I'I:I I'IIIIIK IIIII' III NIII II Is II'II III I'II':IIIII.IIII I'III'II'I' IIIIII IIII' IIIIIIIWIILIIIIIIIIQ III' IX IIIII II IIII III IIIN I:IIIIIIIIN IIII-III'II. IIIIII 'NIIIIIII IIIIIIIII-QIIIIX Ii IIIII- IIII' IIII' ILIII -' III "I IIIIII. XYQIIIIII :IN I IIIIIII. III' I I I III I'zIIII IIIII .XIIIIIR :IIIIII IIIII-IIIIIIIII. IIIIIILI I'I'II-I III NIIQQ' II III:II III- QIII- III'I' III III III:II'III II:III' III IIIIII- SII'I-II-. NIIIIIII-II NIIIIIIII IIIIII IIIIIII YIIII i'II'II' II':III' IIIIIII' "IIIIII-III-:I-IIIIIII-" IILIIIIN III ' I IIIIII IIIIII IIIIIIIIIII I.I- K. I7II'IIII KIIIIIVN Il'IIXI'N III-I' IIIXL' IIII' I'II, IIN III IIIIIII RIIIIINIIII :II IIIIIII IIIII IIl't'lI :III IIINIIII IIIII IIIII IIIIII: I'.I III NII'i'III IIINIII-N II QIII- IIl'I' I'IIk't'l'IlII IIINIIIINIIIIIII III I'IIUI't'II1'4' III'I'II. II1'III'I III III-II! I':IxI glIIIQ II1IIN III' II-:III- III NI:II'I'I'II:I XIIIIIIHIII. III-IIIII'I' IIIIII! IIIIIIIII III :III lIl'1IIHI' I ' II-:III' III I'If:IIIgI IIIIIIINIIII. NI:I'IIIII 'NIIIIIIIN I:II'IIIII II QIIIIIII-' :IIIIIIg IIIIII ru-II IIIIL' Ul'Il'1IX1'I1IvIl'NIi' IIIII Iv. IIII I'IIII'I'III'I' XIIIIIII I I IIIIIII' NIIIIIIAI-II IIJIITIN IIIIIII IIIII:I' II II'I'III'II IIN NIIII III'III III I I IIIII II'.II. XILIIN SI'II-gl III'II'I' ILIIIIIIQ I'III'I-I'IIIIIII'N III' II':III' III IIIIIIII NI 'II'vI, IcIIIcIIIIII'I'II1! IIIII -III IIIIIIII'I'IIIIN I'1III-I III II I' "III ' IIIIIII SIIIIIIIIIK IIIIIIIII III LQIIII III III IIII IIIIIIN III' IIIII III I',IIIIII .XIIIII-IIIII IIIIII IIII- IIIIII IIIILI 'IIII'l' NIII' I'lN IIII' IIIIII' III' IIIII. IIIIIIKW XY:II'III'I' VCI 'II III:II III' IIHIII- Ii :IIgI'II'N III IIII' III-NIIIIII"I IIILII III'I IIILII III IIIII IIIII' I" I'I':III IIN' IIIIIN III IIII' .XIIIIII:II. III XYIIILIIII IIIIIIIII III- II-:IIII III IIII:III IYILQIIIIIIIN "IIIIII-I'IIII" gII'. IIIIII' IIlII'III'5 4'lIIII'I IIN III'IgIII III' Ic.IIr II I,I'IIII1I I'IYII'IlIIIl'. R11 'I I'I'IlII-N NIIIIVI I'1II'I'I'I' :I- WIIIIIII II':II4III-I' III' III II 'N III gIII- I-I IIIILIVIIV II-IL VILIIIIII' I.:IIII' II-:Iuw I'IIt'XI'Il IT- IIIIII- III Ix:II'I I,II I cI'IwI'. UIIII QIIIIIII' I'1III :IIIIIIHI-I.III IIII IIIII' III IIIIx IIIIIV. III'II'II I'II'I'I'tI II':I nw IIt'I' IIIIIIIIIIIQ :IIIIIIII III IIII' IIIIIII'I'I'I1I IIII-II. XIIILI CI' 'II II:I III! pII 'I' II :II III-:II'I' IIISlIx'l' III' II':III' III 'INIIIIII SIIIIII-III-I'. I vi . If I LII' ,5 f in f 1. 4 -- v 'Ir 1 '?"'i,, "1-,W -':f:::- C gl sye I I - , IF B3 mr I VIE -, scfeffcu mia Class Prophecy NI I ' xxfx xxx 5 X xxx X xx xx m x ix xxx xx xxel xx X uri x 1 xxxc 1 I c I x rm 4 ew xx x ext xx xv me xlx xxx 1 llfgllllllk N :X xx K4 xxxu x xx R nxxxx I X 1 1 x x I N I X lll xx L xv x VX II I NN I K N ll ' xx N xxx s ' xr txxx: I NN x x - mx x N x x I x A x xx X 7 I KVI xxmtlx Xlxxx xc 4' Irxxxxx xxx x x 4 It Q x x xx I I N N lx N qx Hllll uxxxxxx -f x x xi wx N i KN x x Ile XX s X tx ll rxlx N nu x Us r x Im x xx ,Z la Ill pm . . - I' ,' ."' 7 . . Ii as 4's'Fs5 lil 53 ' Q' 'HI-X 'I J li- I' T5 H . s lil i 2 fix . I . Ii I lx:xcl ixxt l't'IlII'Ill'LI Ixwxxxx :x wxvxx yuxrx Irxxxx' mrx' Ilxc xx xx'lxI, ulxvxx I x'Ix:xxxm'x'xl xxx xxxxwx xxxx 'x'ic'ml. I'x':xxxx'ix I'l:xlxx:-x, rxlixxxx' ixx rlxirli ul tlxx' Nui lurk XYxxx'lxl. "I luxe-is -xnxx xxnxxlxl lxv :xxxxifxxxx In Iiml :xxx :xll zxlmxxl tlxc :Lung ul '22 I I ixxxx I-Iii prxl uxxx .1 Ylxr xxrxw I xwxxxlxl Txml :xml wxuxl xlxvxxx lux' xnxx." I Ixixx'x'icxI tu xxxy xwxxxxx :xml xxxxtirxl tlxr I x. Ilxc Iixxx xlxixxg xIx:xx xxxr xxxx gillt' xnxx: "IiXtx':x, Ifix'-I Xiglxt ul llprxtx :xi N115 xx, l'I xr x':xx'x'yixxg lc-:xclixxg rxxlu :xxx I7uxx:xlcl blxxxxwxx, R. .lx:xx :xml Z4-li:x NIc'K'lxxx'v." "lvl Iillix, llxc xxxxxrcl plxvwirixx ix xxxm txfxixxg to Nxxlvx' Ilxv Ilxcxxx'.x, " YI :x .x:xx'xI - i-I. lx:xx xxx- : IN." "I5l:m'Ixx' I3x'xxrI :xml Nlzxrix' Iirru' Ix:xxr x'u'cxxtly upwc-xl xlxvix' Urplxzxxxx llmxxm' ixx X' Zx:xl.x',.' .xml :irc vcxjx xxxxxrlx plezxwcl xxixlx xlu-ix' pxw px-x'tx." "NI:I ' S-xxx Ix:x x"' xxli xxxu HI In .-Xllxizx, Ixxux, I 'xx' Nlx' ix lfclilur III xlxx lrxxr-lrxx'xx 1'xxlxx:xx' xxx the Rc-pxxlxlivzxxxf' "IAIx clxicl xlxxxxxixxg czxrxl ul tlu- Nlnxxxwxx- Oxxxxxxx I:xix' ix K'l:xmIc I.:xm', xxxxxxxxx'x'yx'lx- mxxx-xx, xxlw prrturxxxs Ix:xix'-xxxixixxg Tuxtx ixx tlxe' xxxx -xxxilc rzxvn- xx::xx'k. I4-xgx I'x'uxx' :xrvxv xxpnxxiw lxixxx :xx xxxvvluxxxxx- "I"x- ' .-Xxxl ' I , tlxc Ixxxxxxxxxx Sp:xxxi lx lI:xm'cx', ix lxillnl lux' I5l:xlxwIxxxx'g, slxxmx Il, WSU." "I,zxt Nxzxrx ixx NI: 'Ii Scxxxxcfx Iiuxlxixxg Ii:-xxxxt' Rum- :xxw Iflinxlxrxlx .'XxxI'x:wxx, .Xxxx.,: K'rxx' sl: ik. :xml I4-xxzx Iixlxyf' "NI: 'Y ' Ilxx tfxxx. xxgxx' xml 'I'mxxxq'x'xillx' 'I'x'ullry vx'i', will :xpxxr:xx' uitlx plzx iw XY:xx'xxxx i" ilxc' 'I -I-. "IDU xx ixx lxx':xxxx1 x "I,lu5xI Y:xxx Vliu-1 xxxxvrw ixx tlxx- xxxrxx iw Izxx' Nxxxpzxwz xIx:xx1xxxx-Q' rxximvxl lx-x Rmlvxlplx X:xlx-xxlixxixf' "If:-x'm' Rxxlxixxwxx, I-xx-m'Ix ixxNxx'xxx'x4xx' :xt Nxxxrr I5:xxxxc. uill Lix - :xxx illxx xx':xxrxl Iwtxxxr xxx 'Ixx-xiii I xc-xx :xml C'xx txxxxi :xt tlxn' tm xx lx:xll ixx I,mili:x, Szxtxxrxlxxy 'Qlxtf' "'I'Ixc' lxfx xc txilkx wvx'e' pl':xN:xxxtly Nxx'xx'i ul Ivy Ilxc' x'x'txxx'xx of NI:xxQixxx:ic :xxxxl iiI:xxl-xxlx Nlillrx 'xxixlx Upqxl Slxixulry trxixxx I", xxx. I'lxe' ngirlx :xx'n' lxnxixxg :x gxwzxl sxxx'x'x'w :xx xxxiwixxxx:xx'iw," "NI: 'ic' Rcx't4xx', Irxrtxxxxr xrllcx' :xml prxla- ixxxx:xl pix'L-pxrlvt, xnxx :xx'x'4' tml ixx Rcxx , In-xzxx IH: xllcgxfcl Iiigzxxxxx. ,Xlvixx Nlillcr, C'1xx'l Iivxxfxtlxc' :xml NI:xx'Ix Ifv: x xxzxxxxw :xrr x'rxxxxxcx'trxl uitlx xlrf wzxxxxlzxlf' "YY" ilrul Iliu-xxlmxxglx, xxixxmx ixx :xll xt:xxx- rrxxxte-Nt Irxx' xxxxxr zxvwxxxxplislxx-xl x.,irl," Rigl I I mxppz-xl :xml lwgzxxx xxx rlxixxlx ul xlxr gn-:xt vlxzxxxjfe' ixx xxxy fllxl x'l:x xxxztw. xlx' Ixxxxxr xnxx grr 'xxg Izxta- :xml I ITNIIIXVKI xxx Iixxi-lx tlxc xxcxx clxxx, lxxxx xxxx vxxririxx ixx xxxx tux xxxxxvli mx' xml. I zxgzxixx xxxxxlx xxxx xlxc Iwxxx vit 4-li xpixxggx :xml px'm'ruIe-xl to rrzxxl. "I'c:irl II: xxx-II XYi'fxx:xll, mile- ul rlmlge NYig,fxx:xll, will x'cxxxx'xx xxx Ixex' Ixixxm' ixx I,xxxili:x xl 'x'x'xl1' will zxuzxit tlxx' rr-xxxrxx uf ,lmlgv XVigxx:xlI In xxx XV:xaIxixx,,xixx, II. CI" 'llir A . "wr, lxxxl I Ax' HI xxvlllllil I,igIxtux-igglxt Vlxzxxxxpixxxxxlxip, will ,xx tu Szxlx I,:xlw City, lililll xfxx' :' 'xxg :I xxx.: v:xx'isix- li wx." I Ixzxcl if 'xx uxxxxclcxwxl Ixxxxx Ili: Rrglx-x'X lxruxxry rm tx-xt x':xxxx4: xxxxt ixx '22 :xml Ix:xxl lxvzxxxl xl zxxxxxxrecl vm- ut xxxxx' x'l:xx uxxxx it :xml xxrx- Q-xxuxxxglx I fuxxml :x vlippixxg xxlxivlx ruxxl- 'ANY' xifrul Nc-Ixxxxx, uixxxwx' :xl r:xtc Iwxxxxty rnxxxwt ixx 1922. waxx :xu:xx'clrxl ww:-xx-, :law x 'I :ixx .x - ' xixx, Vxxxxtvt ixx I"lfxx'ixl:x." "IixIitl IIQIIUIIIZIK :xml Iicx'xxix'c- -I x -, -t:xx'x ixx II:xx'Ix-tmxxx xxxxx ix':xl Rrvxxr, uill x:x lllfflllifll .'XlIx'1x. -lxxl' Sl." " 'zxyxxv -lvxxkixx. Kxmwxxxxxa-xxx Ixx pu' xx- ixx II:xu:xii:xxx INI: xxlx, :xml nits. I'xxx'xm'x'ly Rxxxlf Rrl llx, xwxw cxxtrxxxxixxrxl Ivy I'rr iclc-xxt :xml NIH. NI :xt :x px'ix':xxc xlixxm-x' I-'x'icl:xx urxxixxux NI'-, NI N xnxx Ic:x'xxxc'x'ly I'e'x'xx I7wIQixx." "I'Ix frxllmxixxg ixxrxrs will :xppuxr ixx I Ifxxg, Ixx :x, Im' xlxc tx'i:xI nf Rixtlx iiuxxxllrx' zxwxixxxx X 'x , x 'H 5 . -... rg. Q THL 7 3 . .4 n-4 L11 JE YYY! 1 0464. 1.71 V HI' S 1 I ' :Aga 2: QCRFECH l I III x I I I I 1 4 X l l I 1 l l Q fgff I 7 F' . Ti F J .il .Jn - . W qw . . ,r nf" ' - , . ' l.1'!j:f.g. ' r. Ei ' ' . 3 12-If Ill' - I ln' 5 Ii "' ll ii - K 1,1 ,Iwl lil .III .I.lfgInl l'll.l1ll I-l pI1I!I.Iw NIIII KIA lfmllzl, Ruvzl lIIIII-, Iillir QIIJIIII, I . l I .'Il, .ll.Ll 5.II.l KIIlIIIINIII,." lIIIIiIII.IIIII NIII'kII', :IlII'I IIl:IxlIIg lll llII' llI'l:INI1I, "lc-II Xlglnx XY4l :I l7I'IIg fl:-I'lf', I- Illlg II, llxf l-IIII lun, lllll Nllglll Xl, l'.II,' 1II.II, uIlI Ill IlII IIIIIlI'wIIIII:Il 1.1LlIIIl'ltI', lf-VIIII-Ilx NI'-I lNll:I l'III'I-IIII. t'Ill1Il.!lIlK'1l I,4l,I HUIIl IlIIIIII'I. Xllx llIlI'II lvrul, xI.llI:IggIIII' ln-:IIlI-I' II! 51lllll l71IlvII:I1 llXt'lNIl -IIIIIIN Ip. I l I uIIlI ll.1IIl1!IlN1'lI1'llXQ l PM XI-'l III, TlII' I'lIlII EII lin-Iv-IIQ :1IIIl Nllx Klum NI'II'g, I -ll ufrf ' II.IIlIII III lfm.I." Xl.ll,X.llll IZII un, Q-I:IIIl :III IlII l'4IM:II ll, ll. lL.III1. lI.IN :III'IpIIIl .I III--IIII-II :IN 4'-f :II'lI .II IIIIIQI I l I I'IIIXlII,.' X IILI, Xlwul .IIIII-IIIIII'Ix llll IIpIIIiIILg I-1 :I llQ.IlIlX l'gII'lIII III .Xx Iw, lIIxxgI." Xl -I XlI'IlIIIl 'XIIIII Ix , IIIlIIIlII.Il :II lllwlxlllg, .II.ll Xliu xlllll'l NlI-lfIIIIxI, IIIiIII'III:If :II .Xll+I:I, .IIIII,Il ,I x:.III' IIII,xIIIIlIIII Ill IIIlIIIlII:Ilx .II INN NIIIIIIIX. llnx will lu- IIIIV jlllfxlx III Nlw. IIII lnI:I lfllll IAIIIIIIII llx Nl'w Nlllclrul l.iIIIl1IIIINI. Nl: l':III lx lIIt'Nllll'IlI I-I IlII' lvllllK'll Ixli:II.II.I11 lIIIIII:II:ItI-III." NIL- Xl 'IlIIIl llIlI,lllllQ1'lIl Nl,lNl1'IIll'c-Illlll,XXlllNl7t.llxll1 ll!'lXfI IIII Ill4'1'lllI'tlll IIIIIIIJ' I.I.III Xl.llllll .IIIIl llIII'IIIlI, XIINI llwlr, QMIIIIIIIN III .XIXIIIINQIN .IIIIl XILMIIIII. will xixll .II II IlII IIIIIIIII1 xx Il," r ' '1 1 .v If 4 P ll II I I -' Y 'lr -Q' Calendar, 1921 1922 EISSIFIIMBE :M 11141 lltl Xl N N 7 It un llNlIlt P R I nu r I t N x j,flllllt'tl Nlll' I will nc it nn in inn nd I xx INN N NN In ond ix Im 7 nur C llllltt in N 1 1 N r KX INI lllllflI'N orgnnn un ent :NN ll x IN rr 'Vlore ftlllllllit' md ll rn f N u 1 N nmn e ,nm Y 74-I IFNI h,,htl nd lilnmnihe 1 I Nllll ll me-ned' I 1 1 tw QLICN rr 7' u-N lnve rtcr X llll N HN N L' xtr rx 0 el' Yell N IN funn tn1N nga x :N HX c 6' ll! lllflls ll' N Olll Illlf' ll Q. clllllll C l YQ Neff. 'rt 'rin e an 70 h l 'INN I I l I' U Ill IN l ICN Il worlN for her n Ning' un' Ill le1rN Iohn N oNN fllllI'llN nrne De inN ring n nor 1 INN preNuc-nt 1 N 1 lliNN xx in? blme with ln L nr enu f for irNt lecture fmirn num wer tl IIN 3 ll Stmngc lempemnce Nrmlu it lxenneth' rrlvll of 'IIUEN Vlxlle Ir 'N r 'lrtle IIN nm Fl ea 1 Cl Nlgll l'KamN 1 Nu More CKTHIG 14-C lmpel talk I1 serx fnn0nN pre'icI1crY I p mind I Ilnw1 ur gnne with Uttur 1 AYIICTICIIIS pl ix RllNNC 1 4 rt i if n KIIIHKI M 6 6 P tn to n N 1 N N 1 r tow 19 lerne SCIN N e vert SPCIFS 'l hut n in x we cm 181' 9 w1N 1 n I f 1, :if M X .xxx .L If , N X: I XVWI , If N. , ,rI,x NJ QQ gi - f -. N Vu. A Ni,-. ,I BQSUI I it ' lNf .XII 1in '-IIIIN lu In-gin? Y Tillie lfigln iN nnf Y I Ifir I 1':lII Im' Iflllllllllll. Ili nl' Ill rv gnndr fl-tic ing.: do In In ' -NN. 'J-N4 vlmpm-I tu d1uY ' ' Y IiIzinltY Y I2-Iilur :tiny Nlwn1l:uxY 13-Nl '- gtinf lin I-I-rn' Ik-Nkin l'l'l'llll'N ll Iittli' NIIIINIIIIIL' In nmking cu- :lt Hurry' C'IutiI. H-Ur 1 " .i ,1 tmlay. x1'FN XY 'I iN ll tint- It-1 lar. li-N1 I' gg dxf: gg ut Nfl I. H11 k'llIIt'l'l'l up tmxn in vu-iniing. lf-Ifridzly QYIIZIPVI ith Sli.. I'1l vm' :IN Iundt-rY Mi Xl' 'th iN ill. 10-Nl 1- und dry :IN Ll ne. -ll-Sei' 'I1lNN urg1 ' -I. 'lol ICIIIN, Pri- i I-nt: MIN C9 lllll, 1lI 'l rr. 21-,I ' . 1 Iflind l'Ilern, l'r-.'I 1 Nl' . IQYIIIIS, 1 I 'Y 1 . 22-1 1 ' 1- Ife IT. get. :icq :tinted with llurry Clwyd :lt Izl t. 23-All ' Vhzip I Q' I. ... if' . 'lu' i ll U-U. 2f-A . ny xllillllllfl xxillt do yun think of lhzlt? 27-Suxnethingg iN going tu happen! .'xlllllIlt'l' tint- day. 23-It llllll . Ch: pcl, Slllg, lllltl who iN In lu- yt-II Icnclcr? Yltlllll 'N I .ti n. -I-IN . If ,, fl T1 tn gn tn l,Nk1lIUll,1l fzlir? Sli" .ll nc'- has In-en t 1' nntx I.Iii XV I . N ' Y St-Il .1-:.nn tl 1ll "lx 't '. 30-'l'1 lay. Hun Il tug? Uh, 5 -:Y X 7, Q 'I L 294 V fV7 '- -r A. fx rvQ x Ng ,ILP Q 1 'lu " ,1 L d . - , I-it xx - 5 1-1' 1" ll ll Sw -- 3-YeN, we IIIIIIHNI did ut! "C'I U' I R 1 ' Y' 1 th- ' '. All th mtg t' ' lIlt'll' I' huh. 4-MSN Yun g, ' tr C'unvention :nd N- 'l"N Icrnrutc rmnl- 'I I x14N Ir 3 little jllllllil 5-N .' . li . llu 3 i' 1 Y 6-h 11 .. - lf- Nk' '. ' T--Inh lillis, Sci' 'I1.. .'I ,lzl il late. U 'I . 8- '1 " l"1"H -Id. lfzl u1.,h. 6-7 us. 10-F' . , ' .' I . Rnl l1.' ll date with I eYV1V nv. 1' . . ll--' ' ' 3 . ' 1 ' . I2-A "1 3 N. .l.lI. '.Il:.'l' t1inItt ':II.' ills. 2. ,.I'. 13-1 1. .. ' . ' y ' Y' A1 . 1 ' ' . 'e :lr .' vp' .rd f Y: ' HVII All . ' 1 . 1- ll, -I-f-0. XV' - out of Iwk. IS-lf',,,hr N . 3. Ott '1 35, AIlwi1l Il. lint '1litY Y 'l'h In Nt is 5' t ' nw. 18-YVh .llitl thi. wx: Il I y 'n? -5 . I. I3 Il 1' 1 5 1 . f '1 adn. Stwt fl '. 10 '1 idy. i 1 x I I K I I A IIUVENUEIII f I ti ix I I N I llrll Ifll I Q it in R X ix pl N N ii mirh Univ: Il N160 I X xii 'iii 4 III! lr 7 I I I I i Ni wiv Il NN I' I 1 Ill lr I UNN 0 IIIUIIII I 1 el wt uNt ex eruim N IKIN ilxc-x Q N Ntili fi N N IIIK ull ing, Ntiic C 'imc-r min I Ire we f img in III 7 Ill Hu' XX lu iii N 1 II r NN ni N 0 l I I 1 umurt tniii ii iinrgcriiimriii I H -Q-.A,,,s.f I I IYINI IN Nc' N CIIIII' PIFIX Q I XC' INN Nc'r1eN VCMIII Ilnr ms non IIIIIIUF girN vs ji,,,X-.N,'I1iivI I hiiiNiI.ix :iiiiI I iiiI4ix, II'i-ii.ixI 3: II,,,igLgI1i ui- nfviiIiI I.iIii- Ihv "Ixlivx" will iii Iiiiw xiIIi- hiil i'Il.II1LLi'iI iiiii i1iiiiiIN x up II Q' iii Ihvii I.ixf1i'. JI- IXVHIVIII NIL-i 1'I' I ix-i'itm-N "Iii IIILIIICIUIH Iii-lil" Iwi livin-fit nf xxzii' i:ipIi1iiiN. QS N-iiiiii i'I.iNN IIIVVIIIIQ. Srl I-.I-,ill SIJIII i-Ii'i'ti'mI, J, N, I, giiiN gi: iii 1'I1 iiiilix NIIIIIII Iiii' Ihv I'. NI. -- 1g,..,Iivi I-Ii.ipi'I :iiiiI II'l'l'IIIIHIl Iwi giiIN iiiiIif ji-f-'Yin I iiig IHII iiiiiif II II,iIIilu f"I- iif Iwi Il1'NIlIlIi'I1. I'iI1ivIx m':ilN :ilicI xxiIm'Iii'Nf II:irtli-I piv?viN IVJIIIIIIIM In IIIIIIIIIK Ili Ni Iniiifiizvl Iwi' Iv1ixN -iiiIxI 5 - f I' ' " i A ,I i- Q! gf- ' ' I - iff! ' N I- NI N. N.: f If1'IIlI1lII LIIIII NIrN. II1ii'iIiiig iii ti xii. lfliiiiivxk Iili- iN iiiNt um- pgiiivzilw aittvr ziiiutIii-rf Claim- witI Dk I I :iiiiI 4---I' fi 1. VIIIIIIIIS the Iiti-Y If- I'Ii:iiciI with i'Ii:ii'imii, T-U. iimiiI LLIII ii' Init NIi'i'i'i'i' w:lN hurt. T-Iiiivk to Nvlifml ziggiiii. Uh, iii-ii! KN-I'mI:ix iN VIIIIFNIIIIX Yu, tmIiiy iN iI.IIt'NIIIlX. RH, Ii--If 'lAIfu'iriiiLg NIII1 hir uth. I3eX 'i, in- Iwri-1ikN Iiiihi lir1iiicI'N -t:1IN. III-.XII Ifmlf. turuxiiil to .xl'IIIINIIi'C I5:iy. ll-I'Ii:iprI git II. S. I'Iii'ci' tru' III1lIIIl'1I iii Iivrliur ui C'cNNii:i, 'I'Immp ini :III S ' Iic'.iiIz'iAiI1viiIiIi' xivlniji. .XIIi:i, Il U' Ia, ll .' II ': .. I., Ii C'ciiIcrviIIc- .ZII I,, U H+-Msl - Si' It, IInii:iIiI Smzirr, XViiiitrciI Ilixcnhziiigli :uid Iulii M I I uk like the zitt- the night lui irc. NU they Nu' ? IS-I-'Iuwicc iN I ,gI:uI thzlt SIM-IiIuii iN I ' . IM-QIUII T I' 11il'IN II. IILIMI. I7-Mi. Q9 :int I:iixIN will Kxltheriiic II mx 'I. lil-N4 'Imp nur i hiii'. NI . ' E ' iN di-:III hut Ruth RecIiIi h, Iuhii ICIIiN, I7rni :ind NIiNN Ifhl-rN. ll--Ifxziiii :md IIiiiikiiigg , I lt. 22-Iixziiii 1 III I-4' 1. IntN. 23--Iii, CI :g -I. I-JI' , I Iv: CR-iitcrx'iIIi-?" -I- "1 . 27 tu IO. 'I "I 25-Yzivzitiviiif XY' itri-:I II. IIII. :l IM-vine XIIVLIIIHII. 33-Svzmzilf NI , I.iiiiiI5 Nec-ii walking iImvii h:1II with Mi. Cr: xfiril. 317-Iiiaiiiitzi Ifiiiik forge-I tn go t Iihrury. S111 Init tr iv. W-Iiu Il Iivlwt Ior thc flfllf-I,IIt'XIlIC ' " 'ght. 4' ,-. ....- ff. , I QQ? If ELC' i aan In " I-Ruin! l'h:ip-I fur CI ' mx. , nil. 3-S I' 1 XY- Ia' Iultn fun. 9--f'I:. . ' I '. Sei' I1 ' :mdk ' 'I: '0n. 7 1 1 X 11 X 1 1 11 1 ll INN Xlx 1 N Ill Nl ll 1M , N 1111 llxl N 1 1 1 f 1 1 I KX 11111 555' 2111? - ----1. - 'Q 2225: Ti-12:- 7 In 3 :nl -- S? Wg J -1-:X UL-Lf! f Tl N 1111 ll 11 1 num Il QXN N 1 " I Nl 111 11 N111 1 1 x X I N NIIIL Nlll f' 1111 lllx xx NNN 511111 1 1 1 UK 1 2 5 --. 'idy- 7 I N 1111 1111 II Il 11 Il 5000 II I N1 5 111111 111 1t 111s 553213 if N.: KAY ,- ,,,-,, V- N-v 1:1311 AITY-gf - 1 1 111 1 1 1 f N N h.111 1 W X 1 - 1111 . 1 ,,..-A 13112 353335353 g J,+,,.,- f Lil: 25 iizizffw 1111 11111111111111111 .1u51111111I1ff1' sry'-r " r-:2-tmv2-1'fyy'1QC:rr1'17:p: ,, 'Tj-:ZZfTZ.Z:ZZf7!f ..--',1': 1.-Cf---I..:q'-'-' '.L-..z--5:-M , .,.. T 'Z-,.-- -' -.,r:-- 'Z .'-1 -1 .---"L-, ",-F1--I'--"". 111 -145,--'I ',.cHf:- 4A, .ff ,","1.- fa- -'1' ..Z '.-,.-,: 5 . 72-1,1 :. 2 - T 3 .7...:A , -5.5 gg' - Lg. 1:d,4 :-3-',,-V., f :'..ff-1,5-V 'Trigg C-553 , few JEQAQ: ?2l"3i'4:f12 Q3 7' -1 X1 Q5 f1E,j4SLgj,-1-' 252-1 4 f."35TE-2511-.T"-':,'E-ZS! 71' " 75335-i2Z':1if':v ----:.: -W:-1 ,fy :..---1-C, 'th---'f 1 ' - 'H:-'f':2- -,-1 Q.. -:A,:: 'Q-fz-fq:A 3-"5 -+f1:?f5f,- : T 1 -"" 77--Z5 "3-Z4':.3 N31 Q 2 - :7E5?12-2. :ff 2322, ' 1:'.f F, '??,4,f?:3?: 4352? E"?.1:3-Z1T"7E'-2 5.1 i-V'3:N 'xw '51 g1:1"'1-f2:' w-i' 1 5-z':iF1AA7'fA " fr- A-5 C: 51'.Llff1 +2 z2fl"f?-1:,- rbi:-. ffznfr-::-.g, f 1.13 1--rm '-:.1 11 5' f4-:'eHf'f1 1: 3 --5 1 L: --., .1 : 71: 1 -:. .v :V 1g - -1. ,1 1: 1- ,, f 1 5 W 71:--' -1 ' 1 .. - -- - : 7 , " , : ., ' 4. A - - -f r.,..- 1 5-1 " 3- f : . , -1 4 Til' 'I 1 'Q xl""27?1l 11 -1'1" " .. 1 N ft- cf--24" -'E'1:Tf7: 3: L: .- '-3--,-1 ,1'- - :ICI I -1 ', , ,: 1 I 1!,l1 H 't X 3 'T X 44-1, I f 'f'? "'S.- 542' .-- E? 4: T 11 'fl' ZS'-L" E'1i LST: ' QAE SPLIT 1 "E 'Lg '11 72 5.-gF'7:?rff E4:' 1 IIN? E. fi- T -'3 -1 '1'1 2' '45' 2272" 1:-A T- N -: 4 : -Af .1 , 1 ,: ':-y,L. av--11 '.-. v 1 , 1- 4- n- , - V: - : fr!! fs Qu 4 eg ,L 1 .1111 11 if-:E :Life "1 ' Z LQ-4 H --A - ""' Z..-:1- ':g"':- - 54 :A 1' 1 If 7 'QE 2 11' 5 M' 1 35 1725 :':i'77 75 11 . 5- L Q- 1 EH I- 1 :U I MII M1 H Q 1 3 h. . :O F Al I: Z. - 2 '1 E1': f P.. 4 Fr Ed 95,23 52137 E.: : X1 1 EE - 4- :':, " lgllllll 1! L? cxlgl 'gi-3 A' :LA - 1 554 3 -Af '5 171111111111 11 3: ,441 fibgf :DT -- ff: ' ,T 1 -7' " I- ZK:'f5 1.2, :E Zjili 5 gr .HHQM Ei 1151 5- - ,1 .1 1 A2 i 2 11111111111, 1 1 1:2 W 1 1: -l 775 T C. y gg 5 5- 1..... 1111341 v- , 3 5 1 : 5 f' ,, 2'f -' " 4 21 .. ll V-: E :J i . T A 5: I Vzl 'jf H L f 1! 'Z 1 W :,' J " 5 L 5 1: 5 ,i 1 V 5 5 3- 1111111111 ,C 21: ig T ...K 1 - .XZ 42- 1 - ii-L 1. 12 A - Z. - 7 11 . 51":- L' EQ 5- : Q 5 g 5-Q. ,' 2 I--11111151 - gl:1 11 Z3 1, 1111!-1 2,2 rf if 3 X' . 11 " Hi' ff 1' 2 1 1: " F- 2 N- IUI111 : :P Z' :,- 5 1 1 - 2:5 011' - 2:71 7 T: E' 1 ,V1 ' Q ft ' 1 f -4f2:g:i.:-- 2 ? F 7.1 :P E 5 T si '- 2 - ' 2 g. 1 I E 4- X- UA: - :E 1 - 5 - 1 1 14 1111 ff , 5 ' - : 2 , 3 T 5: E' 1-L 17 L ? 1 ' 1'ff"',1' Ef- ' 1 ' - i V 7 Z. - F' 5' 3- 4 .11'P1.1111 Z' fc - F- '11 7 j 'L I .HJ 1 ,. N 1 f' ? Q 54 5 4 '1 4 . 1 T 5 1' f - '1'11 1 3: L, Q 5 Z n 1.-1 i 11111 511111 I I C 5' w OX! -11,1 QR? u 1 m 1 I I NI 4 4 1 X 1 1 s 1 1 x 5 Upnuttl N11 W , --I vr '1 1 Su , f-jg' I f ll 'X V llll fufum flll XIII! nu 3 -,1-vzwx :Q lrfrf, Xlv"R'l xx' 4-1' 'nel 11'. xr Hun. Uv ,. IX! llwgw, X l .,,. ,N xl 1' ww::w :1'1'n,3'vr. lwrx H! I1 11-11, X, X., wx-.lun 1"' If Wulf' iw ll, ll, Vmxx 311141 l'm'rwlmxil.m. .XXL Nwlv. IIANHII Mi- llliv. 1: My X'w,-Mr':1f- 4-1153 Hmm! Mm lvfrxw nlfmw1 tml ,x llxzu' 3--' ws IL.wr1.r-1Xl:n-Ef.mfq..1r:r "' yx N 1 ,L .fx ws .,1., in N'-1m.1! lV.1H1ll1LQ1!l.I11l' 'HK IM: 1.11114 will. l4rxi.lc. 1' X+1r:11.:' lulzrwlmgg gllfx IIN lhvil hum! .ll h.l4'11iM4, yy, Lg, '111 .1P.lVgv, 'E il 1 my Vw 141I'x! '1.!'Hf. Xl1H'lW-JI' .xx NI, XXW.l1.:'l 1.li!x ltvz, j' ll' Kwgzx I.lKfX l5vIl4IIiN- Uvxxvi. lmmlu' .II w.-rw .mmf R.'.Zz.w'nl l1:.14l.v' .11 rijf. NI. QMN ywiw lm 1"..II'.X. 31 Xlxm f-Huw. 'L - 'Uv J' -' .Ami NPRM i +lx,zp-N. " X4. V' N 'rn :la M'w.11'xl"H7. Hx X! 11'1 X ' M XIX llxwfflzx' W' N ,QIJ flf P1 fj ' KW 'X A3 u X ' n 'if A , - , , , ,f 4. ,fl H' V' I--Nl-:lumix lux Nphx. hmm- with l'v11rr1xHlvf J--lim .1 5kNI'IK'Il, I-rwlmxmwx. I -lilmlv l.l1'llllK. Huw gn In I4lllI'IlI!IlI4'I1I. l':1:n'l1 I-vlmlwqurlx ll-wxlvu In ll. ll. gixfx. 1,--l'i1.1g-HA Kurt third plgu 1'1- .11 Nirxljwmf '--nlulxiwlx ruxh Ihr vile wt rirk:-IN I-11' Mlm' 1-1' ll 5Iu'lxil11x" Viv XYHIIII Il!':.Illilt'N Nixuiliggll Vlulw. 'I-f lhz' pI.1x ix IPII. lllf-I' xx gn hw lmql XYwIm'x:l11 'I'fmul'l1:l Ih'I1I. I?- Vluznpvl' IL ll, luv bring IIHIIIQ' :I Nilxvl rup. Rivhrvx lwlu-hw hu lux. H-f--Nr1.1pNIwIN -vi ll, H. Kflrlx .md lkI'll1'Ix Urn. 19-N1 'Ilv llgnwglxmlx 4'clvlvl':llw In-r 'ith lviltlulqu. ll'-l7e'lw11lv with Uxkzllumql. I7-IM-'l1m1. glIlW'l1iNIl'it'fl'UI1f'NI. Il'-Nlzriv luv uf-nt V111 riding with xI1lI'k. Ylvvf II-Big ilvllllfr' uilh K'h:lri1fm. "'l'hc fuhlllli had ll Nilxvr lining" Mr Illi'IN. 12--Hr. Xx'U4l1I'l1HLl' Ivllx HIJIIIVIH' N: Illt' Vukwf-llxll'il1L1 VILINN UNI: 2?-lilzuvlvlu' Iylllil Vllllllilll :I l'JIl't' with Nlgxrim' l"l'ym-fini' lu' ,guwx 1'LlI rixlilngg Ifulmf -4+ 1 pr1u'Iin'L' :md LIIIIH I mx. -ZT'+lxK'1lIAIIQ'I.N H1 1-:- ling :mal wluml slixrniwz-ml. JY-fllp4'lr'II.l. 2'li"l'hc iyxpu Ruxx'r'," 3"-Ali VNLIIIN l1HIIt',K!ll4ll mx. 31----Sm-llimw lmxm- :IH .Xpril Inu-ul :xml lixlrml 'Him' pzlrlx fl in I7 'T' ' 'f f' , V Y V it Q' -'w fy I ff f - C, Aimv ,7,ff1 1 4 A f V. .ug vw 1 ifgdf f X ff - xg xy sxsv' X JMX T H , f ' X If .Y -1, 1 F- f f x , f , 1 V .. jf If 'I' f X , Qi," , fxgk-:M fx, . g"gl,1IlQ'NI In-xxx, llmxalrnl--Yxllx C14-xvf 4-Xl: "-1 4 -' - -- ' L." 'P 1 7 fX'X 1 Q L " f V ll l?'H'l I 1,1 rf p LINK I 1 fy ', I IIS ' S 5 .1 ll I T , JCREECH X 1111 11 1x111 1 1 IH 1 1 11 K Q 1 1r Xl1x Il 111 111 I1 C X 1 11 1 1 11 xx N l I 1 1-it ,, .f -f .f N III1 - DT11 11r1 111 11 N111111rs x11 xx Xl 1311111 11111' ex! X 1 -xx 11 1 Il 1, NN 111 x Stllll 1 N 5r11 11 1 r X1 r11 Ill er 1111 gQlIHNffY' rx1111x 111 1' 11r1 cxl S 111 111 r 1 H1111 ll llt 1-111 x1r11x s 1 11 N 1 Xl M l'Y if 'Nz 0 IJ! . If -,Vg-, ' r.. ' - , fy a1"1'g A :Ly Q .J ,4,ui EB E EB A -QA..-.. .11 .- 5, L1 .na Ehfqff E V1 ' I D El 'W 2 F- :' Cgl X.IlllK1 I.-: 111' 1 7-1'1x111111111'11111111 N11111.111' 111111111 111111 1111111111 1'111'1' ix 111-1' x11'1111'11111xf 1 1 1- Il'-,1111111 pr- 111 l,. I.. X11'111:11 IY'211l11IIj.f g,f1l'1N 11111'11, 11-N11 XY111111' 111 N11111'1w 1x11111' l'111NN. 111'1'11'11'x I1-51' 111111 Xllft' 1111 i':1px 111111 41 1x11N. 1kXl'1'X 11111' 1'1N1N 11111'1' ".Xx11111'11111L1" 111111 3111x111 111 Ei p.111x. 14-1'111' 111' 1'111Nf111g 1'111'111x:11. lff,1111111 1lF1IIgjN 1.. 1.. 111 W1111111. 1X-1 1'11111'1x 11111x1x 1I'l'1I1N 1'1N11' X11'i'11x 11111 111IN111X 151 , 1lfi.111 :wb 1111111 .X. 1111' ll 111111. -1-1'1'1'111'11 1'1:1hx, 31'-1llI1l41IAIIl1LflI11ll' l'111111'x1 111 c't11Il'1X1114'. 143511 1111K xx '11 1111 51' '111' 1'11111x1'1. 21gR111 11111111111 111111-Is 111 gn 111 11111111 FIX. 2f,+.X11111111r Ning- 27-. 1: 1' 1'iNLlIIN 112lN 111111' 111111 1.111111 V11.111x 23-S11 1111' i'1111111'1. Pig S1 1 1 1 1 -V-1,I'Jl1xt' r1'111x . I7 N X1 1'111X. - Y "P-V V i . 4 V uh 1 I i 3 .J ' . 9 X , A ' . ,'s ' Xxx 1. - 1 11 1 L nl r 1- 4- - -1 . . ' 1-.Lv '1r 111 1111r11 111 111- - ' 111 1' '11 N. 2-.V ' re 7 111r 1' LIIIN. 3- 1 . 4-S111 ' Ill . 5-xI1111111r-S1111111' 11111111111-1. S1-1111 1-11 '1111'Y 11-151111 1r111'111 1111111 111 i1'11111rx1111'. 3-51' 111rx 111110 g11111- 111r '11111. 'J-V111 1111'11 11 I-1 1111 xxi11111111 '11's. IU-11V -l1111111r xx1-11r rreps fllf f 1 rx. 'FJ 14-1'111'1'z111111 r111r ' 11111. 51- 11fN get N 1 N. '?1 15-.V 1 - 51 . lf,-S1 '11 flaw 1'111x. 17-N1 ' '.'ZlI1, Kim' 'ng 111r1111gg11 11111 I111lI'N 1111. S1141 1'11INN 111111. 1111 "Hx IR-V111 1 'I1L't'Hl 1f.'- 5 0 . 19-C'1'11terx'i11r 111x'1111t1 111 blnflll' .1111. Y.'XCf.' ' 'ION A i V Tw THf g SCREICH i 'Zn ijf EJ 95? . ff ' I Q. 'V .Q. .v' nm, 1: -,ral i ggi? 'vfzasi EH W -' --ff! QE! . 2 i 2 3 Iii :: V ff ""K' A g M? N q L1 ,, 'L5fE?f--' f ' l 1 ,W 415' ! V Y .ligyl f ' "- ' wmrll X TAfTA'j X 'A A W f , , 'A g 4 finqq yg 3 Q A! IYW ll -,I I4 uvylm-I If sid I' F FEI lr-IE F 3 I, JCREECH The blxfy slx Seniors Who Sought Success X I X I H X I XI TI I I X X XI I I X I XRNII I II CI Il RR N I XX II I I X X X I RXII JI IIXIX QXSIDI I USII 4 I XIS XII II IXI ll XII XII I X R H I I 1 I I XII Il ll ll UURI I IRI IIIIIIIs L II II I tl U ff? I II 4 HI SIX II I X II RX I XSIX ll ll X XIX lx I I IIIIRIX XIIIIIRISXII I I I I UXIISI IX I I I IIIIII ITU f 'I P' ' Q. '..f,'.4'Q- EI I I ' yr' I'l!4 I :B lil' E ' - as Ii ' ri? :- H ,. - . . ,, 'I'IfXI'III'I'S XX I XIIII IIXII XI. IVIIIXIIX. .XIIIIII IQ. If. I,.XI'.XIII.'fII!X. IW I I I. .XII III IQ. I", II. NI-,I L Ill I'I'IIi XIIlXI'Iu,.XIII1I IQ. I". IJ. IQIIXX XI XILIIII , .XII III IQ. I". IJ. XII, I IIIII I-II III XI IX. .XII Lil IQ. I". IJ. XII, IINXIIIIII, I.I.IlX.X .XII -Il IQ. I". IJ. XII. I 5IIII'I I I . I II XI IX, .XII In IQ. I". ID. XII, II 'I'I ',II'l IIIIIIX, .XIII III II. I,I'I'NIIIIIQ. IQI. I I II. XIIIPI I. .XII in IQ. I". ID. XII. .I IIIIIXIIIII.. .XI II'I., .XIIIII R. I". IJ. I IIII.I.I.. XI IIII . .XII 'll R. I". D. X'II.f SIIII-'I IIX. RI I I. .XII III. IQ I". IJ. XI IIII: IX. I IRI LI I. .XIIIi:I IQ. If. IJ. XII. .I POST IIIIXIJI .X'IAIfS .XI'I.III. II IIIIIIII, .X. II. S. AIII IX. IJI IIII IIIII, .X. II. S. I'1XI.I.. XIII, .X. II. S. I'IXI' II. IIIIIICIII .X. II. S. XI II I.. XX'II.I7X. .X. II. S. IXUl1II.RS,XX-XI...X. II. S. 'I' I7SI1XX'IIIII.I-'I-"I' IS" .XX :-iI.I., I II XIJX X. .XI'-II, I:I, I7I.XI-II, XIIIIIIII II, IJIIIIII-I. III. III-f.X'I"I'X, I.III'II, XIIIIxII'I:I, In I,XRRX' I.III ISI. CI II'I'Is. IXIC IfI'.I. L'II:II'IrrIII. III. I,I'I'I1I':IlSIlX', RI .NI-QI, .XI -II. III. L'I.II-"I'IIX, .XX ' .IIIIXT II. I:I. XX' QIIIIII, I JXI' III. L'II:II'irIIII. IJI 'I ', II XXI-II.. I,III'IIi:I. I:I. I'II'.IX Xl CIII, 'IXI'II2 "I'. IRIIII., IJ ' ,I I-3. III fking. III. "IIUXII'f I 'IDS III I 5. IIIIII. lXX'I., AIIIIII. I:I. XI J QI. I'IIlI'I'II, .'X!II'1I, III. CIIII sri, -XG .-XIIIIII, I:I. f7I.I.IX'I-QR. I' I. IXIIIXAI, I:I. k'I.II'I-QR, XX' ' I-'III-iII, .-'XIh'z. III. SI. I-3I.s I,I-QIIY.X,.'XII1I2l, I:I. IDI-.'I'.III, I"RXX'L'I-QS.:XII'1. III. SXI I.I'.X'. II IIIII. .XII'IIlI. III. II II. 'IIIII-QI,XI I, .-XII ':, III. XII "II, II III II.II, "XII ':. I:I. III IIfI-'IY, II X'.IxI., .'XIII'z, I:I. S'I'.X.'l ', IXIIQXXI-1'I'II, .XIIIi:I. I:I. IIIIII-'I-'IX. XX'. II.. .-XII ':. I:I. 'I'II X'I'IIX, RIIIaIfIz'I' .IXII1':, I:I. I'I.X.XIXIIlYIJ, IJXYIID. .'XIII:, I:I. XX' I.IQI.', IIIIYII. .XIII':. I:I. II.XI.I.II3XX', XIXRY. .'XIII'z. I:I. XX'.I 'I'R, L'IIIIII.I-.X. Albin. I:I. III X'I'I.R. I'IX'ICRI-Q'I"I'. .XIII':. III. XX' I.IgI 'JI '. XI XII IIII, gXIIIIzI, I:I. XI -3. I7IIIIII'I'III'. .XIII':I. ln. XXvII I.I.XXIS, I"II, .XIII'I, III. XIII I -i. XI IRr:IIIIi'I'. .IXIIII1I. IzI. XX'III'I'I.III-IX. XI II:I-II.. .IXIII':. I:I. XI y 1I,II-'If IIII. .IXIIII:I. III. "L'OI.I,I'fl II' SIIIIDI-f. "IS" XX' IXII'I'fX', AIIIHX, IIIII':I l'rIII'I'I'sItX'. I,II 'I 'ISI' 'IIII, III-lu.. Im ':I XX'I'sII'IzIII. XII .I.I-LII. IXL'I'H,XIl'II1llL'II In. XII .I.I-III. IfII XX'l'I-S, cIl'Il1lIl'II. III. IfIIIII'. HIfI.I-IX. XIfIIIrII'I'IIf SI'IIIIII:II'I XI L'RIjIII.I, IrIII':I I.'IIIX'I'I'sIIX. III cIl4XX"I', IIII.II'I-.. XIl'II1llI'II. I:I. . .'.' -i Q XX' I.'I'IiR, IIIII':I Xvl1IX'l'I'SII'X IIX'X'I"I', XI IIII: XIlIi'I'. XXVIII. XXYIIII I'.llI- SXI III, I,I'XI., XII'I :II-I RI-I-sv IIIISIIIIIII. rn. XI . 'IIII IX. IDI 'II.II. IJ':Ik', IJ-I XI ' N. I ,I , . ug - nv- BOOK I wr: .em mil Qfbletuzs fx- 43" dpi: X at Zffwfff-fff ' ,-lt? CUS ! 1 1 3 fpyyg . 5 N-vw A fn ' 1 i Q V xx ll 1 R X l , , uri-4 .... ,d ,fx MN fa ,fa A-ei ' A ' X if EH E5 mf .gg ia if 2 -.g En g, WSCR'ffCH Fm O I C 1 se o ? 45 34 fu ? E3 IE3 E' "I ii's'5l'3 Efrf g Q THE ues til 2 2: fi :: J5CRffCfv' Football X xuur Ilxuuuluu Imuu r I urtlel uxetl uu to uus e tuu ushet re uututuon to tuuruu out u oothull teum o u ueh to e proud llus I-.uunulez ge of tum gume together uuth the ahuluts to coauh ut unto hu hopeful me huuuu not unlu u greu cunt hu one to he fe'uret hx our fruentl the enemues RKHIER C uvuxux Tafklf nutuuru unesur hurul thurger 'und t'ucLler us strength m'ude hum conxuxtent through u h'urd gume unxuouus for next He'uNouu tn open 'us he null he hack uuuuuor IIIFM lfuard, I apluuru flu 11 Alhu'u Hugh If awuured of u clean luxung, well luked captfuun for next xeur Fut vsaQ the he'uuuest m'un on the te'uun and used hw ueught us 'u stone us ull un the center of the lune He null nut out tonht leual u strong team to xuctorx next full unuor lu Lu Vx. ,I "'.1,, I I Nl . lu '. l" p If s:ll'. l p 2 ' A f : z f 'h" h u . ' ' I l - uuuzul ' 1 -'z at '-. 'h, t . l -' As captain was ahle to hold his tezuun together the entire season. Ile is zu 1 :l l' . uzun. A 1 ' 1 . . ' . Il'.' 5 . ' f z . 2 . Ile is ' ' V zu . 5 'z ' ' . " " h l 1 z 3 " I' ' z . -I ' . , fy- , . ., ,-. - .1 , A nqnlh, v,a2,f, A 'ny Srl A ... gg B3 - -4: -. 1 JCREECH l l fgiff EE .567 THE 2: El H 2 F .- Football INKINQ mul s une: 1 rzgu .lr mcrth II e d 1 sux as wmv w e ll ln-elk dun: ln erfercme ll s Ull 4 1 1 x I e to us:- ltx hut 1 Sen 'Sienna Ouarlfr erxrr plulng elthlr qu lrter or full hull u 1s prnhzhlx If u me e n ue tmnl x r p mug, l. ass H1119 hmm 1 Il'l'lI'h8Cl m1n lll exerx mme rmms were 1mmuus IN pr use ill regrets 4 ss sl ate lnumun Qenmr Fl I is Tafklr ' 'IXIHL hx 1 t wir nr SVI ns xx 1s one of the hes! tu e rm th1s sectmn X as 1 urns .nh e to open 1 hole for the 114 hesldes getting 1 gre1t IU'lllX tackles ln exers dxrectnon We must lose hlm hut ulsh hlm success All S1119 memmn Senmr 3 Jaw limi VW' ' until hi, senior year In rmnr nut hut gi' l 1 ' l' l ' A n . VV.s h 1 'I and fz.t, l A L, all I 1 ' 'I ' 1 '. e ,h ll law: hal N11 nr hre pears his Illllll n , . f inr. Nl ' , ..' A - z - 1 . 1 V the st: f tl t zu . His r." p ' al ulvilitv' to un. l 'Q-, ick, ur pa.. .l ' . .' . ' '-g.,. . ' un. ' . in h'.' z'. . All 'z his l 1 . All- 1 ll," ' 'slzs - 3 f All'., Fll' ., z'kl s f ' . V. 'l . l.-ks. I f .Q -ii' Y f ,Jn L. - ...'f1E:3 " fm, if f' EE 'f"'Eg'5'f' Mrs E3 THE :gg iii 3 E gg E. 3 W JCREECH Football XVir:x.xi.i., l.'.fnlwr C'han,1.5ed in mid-season to one of the most responsible positions on the team, YVignall made good. lle was an aeeurate passer :md a good defensive Center. XVas very pleasing.: at C'enterville. Need him next year as he would he still lwetter. Senior. Mn,i.iaR, .Xlxix-Ilzmrtl Vame from lliteman. Played his Hrst and last year for .-Xllwia. XVe wish he could have played four years. lle was small hut one of the hardest taelxlers on the team, llis speed made him a good Iinesman, Senior. Dow x 5, Ilalfhm I- Small with exceptional speed. .lust found his plaee the last game of the season, when his Catching and returning of punts was of the sensational ty pe. Vaught a pass over their goal line. llas two more years to star. Sophomore. MILLER, I.Es'rEk-llalf .Xllwia is fortunate that Lester is a Sophomore. XVill prohalwly he one of the hardest hitters in this seetion next year. His weight and speed made him almost unstoppable at the end of the season when he had learned his position. flfspeeially at Venter- villel Sophomore. Z' V. -. 1, l. - I: ,V, E Siu: 'INA ' 1 '23 THE ' ,wb scxffcn 1'i3 .V RI '5"'l'?EI -Ili? n1:5,fI3,-fl. Ifigzlarsz H E ' ff E3 I- 1-U 2: lil 2 2: E Ei Football NK 111411111111 I Ill 1 r 11111 ep un eNNe11t11 N re I und 111 1l llllCIllIlE 1 e t 111111, Ill 11 XXIII 111 0 1re1L t'IllI N 1 the 111111 1 lNNll N IIS OPPOIIQIIIN ol 111' 1 111111 pe 111011 next 1e1r One ll II lrtle N best tr'l111er: Oioxxmc lull Ball Rlllli lou 'md h'1rd 'X good hill toter, IIIICFIEFCIICE runner p1rt X11other u ho u1II uorl. for 11Ntuo more 1e'1rN Sr1pI1u111ore bum 1 llal Ball, HI 1 N Nt1r rc-N 11n 111 M lke x 1rN1tx rc-gn '1r llllll llllfllllll 111te lll FCCGIXIIIQ '1 hr11ke11 shoulder lll the chlfllflll gum' Y'1t11r'1I '1h1I1t1 h1N ch1ef 1NNet And OIIIN a I'reNhm'111 nough N111 L 'KRPFXII-R Uumtfr Plzued q11'1rter or h'1If II'1d Iklercer for compe-t1t1o11 'lt lllllftef or would pr11I11I1Ix II'lXf' Iwi-11 regul 1r 1 lllllfll he eu 1te1I W II we wre 111th h N N1rx11eN next 1e'1r Suphmnnrc' M I ' i 1 - 1' I Ingh 1 p . 'IA ' '1I. we '11 ' 1 1 1 ' 111 tI1'N I f ' f 1111. 'l'I11 " I I1iN 11l1iI' ,'t I 1 ' 1'1111. 111cI get 1 with the I11II 1., rr, If 5 ' I' ' Ib' ' - 1" .' D' 1 . f 1 '. lI'.' 5 1' .. and lI9f9llSIY9 m1111. Always i11 cn11ditin11 and ready to dn his All'1'. ,. If .I 1 . 1' '1 D' I. 'I I ' ' ' H 1 ' . ' 1 . '1 -' 'I - It I I I " ' f . xr-5 fl f Q LB Q r n: 'riffs I 1 1 :I grylgg A a'z,, I 'vfil IB Elllli If-IE 4 SCREICH Football L N N mf N Nt ll Q N N Y I' 4 mu 1 N 1 N T Qtr fur mt not f fu N xc Nr lil X x ur N flllf ull t HN ue m 'mr 1 our N rl fn lrl I 11 ln c mx mu turn L t11N x N to ct cum N x 11 U0 mf 1 1 r lx N 1 W 1" N P! N v ' 1 s 0 . L rs ' lv arfwlig , V . f N .ffl iff? N4 EB 1 fd, T1 if " ...i: . J li- use., E ' .xml 'il El S: Nur 'ill rllz' liumrlmll livl.l l'Ilx'l1 mlglxt l rl-lvl' ll:u'tf.'ll'N Npl 'mllll crmvllizlg 'lqlw lllljw pz'4u'ri-'ml xxlrll :ull tlwn' miglxt lin' flu' llrwr gzum- I.1Nr JlPPl'Ulix'llllIg, l"rum rlu' furrx mvu mlm llrft Vllllll' nur flI'i'i'Il, frm' ll, rlpv, :mul urlu'1'xx'iNv, Slm ', full, lxlrgv, -mall, fair, XK'l'Ill-C :mul 1 IT. U'-rv k'll4l'l'll lirrvvn x':u'Jiry g,1lyN. Su :lr lgl4lUIlIllK'ltl un 5t'Pft'lIll3l'l' xx' 'Ilfy-lAHllI'fll, :Xlrl gl flu' slay urls nut gummy, U1 1' hwy' wltll :ill In-ir pn-p farm' furtll Aml l-' l5lumnllm'l4l fm-ling I my. 'l'l1c Nunn' w:1N Ilt lllllpl to lxing. Hu tlwn xvlmy Nllfmlll um' INN? lfqm1-ufmu-Nrm-N only lim-xx' lII1l'flIlllj1 flu Nvl ull lr x 'oulml l1:1x'c' lwvn in fxlwmr of ll . 'l1l1c'f0ll0u'l11,, Sllfllfllily flrlnnvll xx':1N plnymlg llw stmlvnt lmlly rurmwl our wi-ll. clI'lllHt'll Nlmu-ml ll, wc u'c'r'n' - ".Lflll'1l Hu wc' slmmvwl 'vm wc Vfllllll yn-II. Ar li 'ft " rlmuglxr rllut wr' ig,l win, :Xml ' rfmrvr yvllwl with glvvg lim: Q. ll. S. Imll murc- l'Xl7l'I'lCllR'K'1l mm! Sn l - 51111110 1-mlwl fN'l'llff' to tlmrm-. XV' l ":1irf'-lll wc- lmcl mc-t 4 -f':1r For lmu' many yc':1rN? XVl -, ' , tl11"c'. Sn l -'vin' wc ju:r luul win .Xml gg' ' " ,mlolff VUII jvv? 'l'lw scorn- vas sc-v -1 tn Nix that clay ln fs ' rf 'thc Rc-I :uni Blum: Of fours' it xx':1Nu' :I xvzlllc-: Yily. Hut it Qlmmvvml wlmf wc' Um l1l elm. l l .A THE 1521155 "- sn 'lfffn goylagt U' i.s'f I -Mrs B21 m I I1 Quia 1 2 2: - 13Cl?"fCH fl IN 111 ll 1 N N lx Nl N 11 1 N HC A l 1 N 1 N H1 x1 fl 1 1 1x N 1' 1 1111 1 N YV 1 KX 1111 111111 11 11111 1 111 1111111 ffl 1 I1 11 1 fl 1111N 111 Il 1111 11111111 1x1111x11111 11 111111 13 N 11111111 11111111 11111111 KK 1 1111 111111 1111 1111 111 L1111111111 11111 11111N 111111 1 1 1 1 1 N 1 1111 gN I1 1111 0 1 '1 N 11 11 111 1 111 11111111611 111 111111111111 1111 111 N1011 1 11N 1 111 111111 111111 N N 1 1 11N 11111 11111 1011111111115 l11111N1 IN 1 111111111 11 11N 1111-1 111 11111 1111111 111 111.1N 1111-1 1001111111111 1111 11111111 1 1111 NLOFC 111 11011111111 111 N11111 11111 1.111111 t111N 11 aN 1111 111111111 11111111 5111111- A1111 111- 1611 1111 111111 11 IN 1111111111111 11 '111 11111 of 11111 K1 g11111N11111111f11111N 1111111- 111 11 11 111- 11111 1M UK 'D I ' I lr 1' f .f'5':'29f' I ' - .-- I "" .. I I 4 ll' .gig lil ' ll :- Ot 11111111 112111110 I-11111111 g:11111- 111 1111- N1-1 1 .X1111 11 11-11 11111111111 11111- 111 , 1'-HTL' 1111N 11g'1i11N1 ll, 1111' 111111' 1'1-: 1111 11111 111- i11'1'l'11 11N 15111111 N1 11N 11111115 1111. '1'11i1'11-111'1- 1111111111110 111 N 1111- 1'1 11111 11111 S211 111111'N Zl 1'1"1111-? XX'-1I,j11qr 11- Q'1il11 11 1111 1111 Il1U1'l'Q .-X1111 11'1-'11 111-111 1111-111 sll1'1' -' 'Il1l'. C51 151-11111 -11 1111-1111AN1-1'111111 11 111-11 '1111111'1111- 1':11111- 11 .-X11 111 g'X111i11'f I'flU1'1'I'i 11'1-1'1- 111-1'1-. li. 11. S. 11I'Ullg11f 11111111 1111111 f1l1'1I' 11111'11, 1-511111 1111 s'111' '1 '11111- 1111111-11 f'111' 111111 N1111111'1'. 11113 5211112 i1N111'-1-' " N - 'nw XI ' 1111 s' ' 1 -111 11'11N ,,1X'k'llQ 111111 -1 S '-1'1- N11111111 21 11 11 '1 1, 1111, 11111 r J " - '111141111' -- 1 .'1'1'1-11. 13' -' '- ,'- ' '1N 1- 1111' 1'j, VV1 ' ' ' -'.' '- . 111' 111-111 1"1s I1 r1'g111111' 1111111 111-1' .'ZlY, .AII1 - trip 11"1: 11111 111 fllll 1' - '-11s. 'V111' 1'11'1 rj 11 11115 1,111 - 11'11s 11's V'1' '- '1111 - 111 1111 111' 11' ' -1 1' - '1-ri 15111 .1130 '11 11' gf '- 11'1-1' 111111 11'1-1'. O1 - " ' 1 11-' '. 11. C11' 'S j A , . . 'L,1 U' ' A ',, 1 ' ' - - '13 - 3 11 ' ' 1 ' ,, J ' lgllf -1'1- 11'1- 1'111111111'1 N111111' '1 If ' ' 111 1111. . 1 1',lU llS'f 777' 5 l as kl ll I 1 Il av yI'n:2 MF" K x mmm 'Was E353 3 2' , SCfi'EfCH Q 1 U I I N N VIN ill 1 N I x UI X N K ll .hu . fl Q4 . :Z 1 ' . A ZH ,,,t5i1,-' I" E 'l T'- , 'n F' :- Vlklllx Ivvllllg xx an x'lx:111gx'-l 1111 .'X1':xxlNtix'x' IJ xx lfm' xx 1' xxmx txxu Qll mx xnxx I'K'Illl'I1llN'lA Uvwxlu qlml kQL'IlTi'I'Xllll' S1"lJllllN v:11m'lxs1m ru pl IN clllTl1ZlTx'4ll1l,x'rvlllxllll in Xuxm'11xlxv1'. f3111'5m'vmx4l Il'JlI1l lx 1xxt.ug1'w'xx .Xa rl 'wx'llg111'm'N xx ill xlxuxx, 'lqlxx' xnxx' xx an Iltbflllllg In firrwrx. l,1"ttx glxml gzuxw, -lmxlr xml: lan xxx? KN-1-Ulgarlxxmglxrrlxqlrrlnx-x xxrxxxlxl xxlll llur rlxix 5k'llI'l' xx :mx mnlalxxg ru rxxx'r1tx,.xm Xml rlmr zxiglxt um' lllglx Svllmml lvxxmx Xxvllx vlxxuxgvxl fu " Ximr XXX- f 'rn l"1l11?" XX'l'lIl1'T Ulll' wlnl m'm'mx mx ll'llI'lQl'X lJ:lx Ill- 'rnxim-ll rn xxizx fu' Jil-A 'lhlxc' lmxx xx'n'1'c' :ill UILQVI' fm' tlxx' Ifllx "limit k1l'Ilfl'l'Xlllt'lu xx Jn fllll' lW1lTTlt' x'1'x. Su xx 1' rzum' lmfk xlvrfwluxxx. 'l-lxm'5L'fx1'm'. fXXt'IlTX'Nt'X1'Il ru tux: 'lxlxm' rwling xx :lx Ql'l'Jlf.Ql'1lI1ll xlml Qllilxllrlh XY'5111'c'lx mx' pmml 411 ml1'rm'r1. 'lqlxlf xx zu tl1c'l:i.r fmxtlxznll gz. ' f,l'l'lN'Nl'Il51JI1UT-TUUIITQ-JIIQ' 'lhlxx' lmx lmxc' xxexn fm' :Xllxiu :I Ililllt' .Xml xx 1' fvvl rlxzlr Tllvll' xxurlx xx':ex xx 1-ll xlum 'lilxvxlxx' l1'1lI'l1i'1l lxuxx' fu lu 1' zlml tu xxin .-Xll 'z X ft:1ml:11'xlsl1:1x:- lxvvlx m:1il1r:li1xc'xl "lu plzlx Vx' rl-gall' tlxrj lcmxxx' li :1 ,in .Xml rln- 1'm'Npc"f of tlxvll' 1'ix':1lf flll'X'Xl' gumxl 5 FU , s Z ,- .. L. - X GC J' .I wg. Eg!" Ti mr gg 2 2: fam as 5sCffff6H TNQ nv-il 'H ,s 579. r fn' fa 1 'fi f'-'X v 'r, , ,,, 7 1 aa. 'JJ 'ly UT ,, jf . H' fr ,M 14 is 1. 4 , la. Y I ' 4 Q. I' r " f if . if"+ 3,3 S ,ai Q'- ,X I ' 4 F .X fdx 3 if - as 3 SCKEKCH BASKETBALL M P X!! - , .Pg ' fi' . 82.44 E-xI.,f ' ,E TH-5 -A . s " 2 as E1-: -G-. O f If Q, 'll 51 45 'iw 3 in . llf 1 Q pg L ...g , fpffn L, ,, num. D 3 "ff -9. we ll' ' in ii D" l22:lu PHE Basket Ball A K 4 N r "1 1 1 fl 1 II ' N 4 N H111 N 1 N J 5'CRfECh' 14 if m s x Xfll xx H N nm L x N mm N um f'X rllf 1 N N LI lx 1 1 rx V001 fl A Ti x Q Hx 1 N ' 1111 Rl lx nt' LI J W x 1 mr frat N pull N N N 1 N fl u 7 I1 I llll Iful I mix ffm X N x Vlxl' 1 lx N In l N ILCPTIH xx fr I 1 N xu 50111 A I TI L s IIN KI' I I1 I r HN lx T Ll lil I I X I N l x um 5071 K harm x 01111111 rtul l11w ll t xi YV 1 1 1 a 1 Y 14 1 4 mn nut x O11 Tr 11 N x ll tmp xr hld ll mi.llf'5' 33 Ed EB l gl 53.54-A-'1 hi: -I-Q BU. . li ,,-g' 153 b -- ,. :.ll,... m . Fl " Y flxu'wrl1.v,l.'f 11.1 If H w:u"x lr :ill zltlnlvrlw, XIV, llIlI'f!l'll lm, vtlivlvlmrly Nk'l'Xk'4l X. ll. S. Im' flu' pu ' uf: yn-ntw. 'lima mmxrlm um-llir VLIIIIIUT lv' glwn him tm' rln- Nanvwwtmnl Nl'IlNlJIlN in mf lwIl,lw11Nkl-rlmll mul YI'Jll'li. lil- ix xx 1-ll li'w-I lu :lll lmix me-11, xx'lxivl1 ix umlfmlmwlly flu H1111 mr' rlxa- guml um- Jl5k'lA!lTl4Jll :aml Npm'rNrxu:111Nl1ip lwffvuulwlv rlmi yvur. xll.Ri'l.R, rI,'1f.1i1l f"or': rf llzul rln- Nil 11- m:1l'l4wl nlwiliry :lx lu- mllxplxlyul in fur lwzlll. lllx tczlm llml Il lu-'ru um xvlllrll vlllllwl in glory :xr flu' Slmp H11 :ml XV-1-lygum fUllI'Ili 'IlTN. Hi, mu llulwlvliug. lml spvwl :ull 2lk'x'lll'!lTk' gum.:-N, :mal il YlNlI'Ull:ll l4l1mx'lmlgc- of tlw gnmm- Ill1lI'lx ul lmlm :lx um' uf tlln- lu- r ur ,ix lmmlrnllwl Vfllllll' 't xxx. llia ln- ru .Xll in will lux- .1 in lwzlxlwrluzlll zu in fmnrlnzlll. 'lxlll Npring lu' xxill lwalw 1-mln-11 rlmrm- yvzux ut fx lmpr' ul zlrlml -rlv wx' lun' fm' lwiy scll l, fm' '. XVI: 'Xl.lA, I' fr! llls Sfllllil' yvzu' um rlw llrr Ili Il vxuiiry mam. .Xt'r" lu-ing lHfJflll'l'L'1l Illltl-NV! rm xml l1lNm'ym'x lu- num- l1lk'l' :xml play--l L l lmll. ,-X A ml llrilvl l '1' :lull :1u'u1l'z1rc' ylmr lIllKl'I'Tl1l' l:fkc-r, XY' Hllill uv rfmlll lmw llzul lui. i1'l'Xlk'l'N lfmgm-11 Sm l V. R1'1'1'lR,I,'w1f r in lr-' fmrlslll 1111111 wlm gzlimwl l2IlIlAK'l5 un flu- l1z1.lvtlmll k'Ulll'f. K' nl jump 1 mul 5, Iwi. slum- of flu' '1tJ. llminlcs flu' vu:u'l1 lx Iuml on llim. l.rx.'r Nix llullzu lllll lmvm' l1lm nvxr yn-:lr wlwu lu' will ln' 1-wn lvtrvr. -lll lor. ff ul'lIR, K' nz! Sta' ' lzm- lwczlllsm' of im-ligihiliry but soon gnim-ll Ili. I Qi frm. Wvzs flu' fzftut fm rlw flown' muff of tlu- 'mu liX'l'PflUlllll in uuxvrizlg llif Illilll K1lI"lilf. XV ld one of ll11I'l'!1'll'S main strays nvxr fi'1llA. -lu Illlll Y,YHl'l'1, ' ', ' ml 'XII ct zlmplv of xvlmt Tfilllllllg :mal pc-1'.m'x'c'r:1l1cm' will mln. cl1llIll'tl rx Ylllnlff. lX'l'Yll lllfl 'A" ' g 21 pa .'.X Zlhl' zunl 5f2ll'flllL tlw lmll slmvn rlu' llurr lml' spa-cinlry. lllw 'ull m rlu' tm1r'11z11m'l1r fczltallxwl, llzls two morn- yn-zlrs. .' l. UI-SY IZXKX. f"o1"4' 1111 lvl 'l' nu orlwr l"rc'yl1mzm was Zlhll' tu gjlllll :1 lvttc-11 IR-wk t'1ll'l1l'Ll um- in lmtlm 'mr hall 1 l lwxuk' bs ll, Il rcm:u'l4alwla' l3l'l'l-UI' az nm-. U1 - of flu- mor cmmsiptvnr fulwvz ' OT rl -.'a':.m1. llns :1 Loml k'IlI'l'CI' :ilu-ml of lmim xx- il high sulmul man. l'1l'l'SlHl11ll1. PI L'KIiT'l', l"or': ml U: l' all tlw tips. Nxnll IN'0l32ll5l- bc' :1 I't'QlIl2lI' nvxr jl'1ll'. LL-fr Iifmlgvr 4 lf lm" lmiq lmmc zffzlirx. Ulml to lmw l ' lmfk. f gl. 1 .,.' Y . im ' fs 's -'Ill' out Fool by ma lfng rlu- sluzl l. llznl mu- or vm 1 lzblrx ll 'an 1-:wily gvt over rl 'm. XV' 'un usa- lm' -car. S ll. L f . l' ,Taq IA:-, ff, qvptcsgn ll :ld 1 - E3 fm, Jckff 6 ,, Simpson Tournament 1 N N X lN 5 ll 4 WI l K 1 ll IWW!!! N l l N I N x ul C CU if N 5 N N 1 N X ll 'II KN Y 4 lil! H1 ,g N N N I N l U l I V 1 ll i inu 1 f lxfhu Iowa Wesleyan Tournament f N N r N ll fi IX 1 N ,1 lf It Il il 4 ff 1 f N HV f u 4 1 fu N f 1 uw 1 ii xx f N 4 W ni f Nl N L N 'Y 0 1 u niu f N Nl N Q N uingh uc fNf N N F N U N Q T Ui E ,-,, . . , ,hw E3 Hi i lf' li E-in Fl :gl Fl m Fl ii , . w Oi Xlsnvli J. flu' fm':nn 'lUl1l'Il1'fl'Ll fu llltllillllllil hy way of Qlllilflfllll. 'lilu' lwgukw hull fL':nn h:ul ll prior .vzinii :nul xxvrn' lll'T1'l'IlllllQ'll fn flIl'l1 flu' f:ihlm'N nn flu' ,iin flm hzul hvvn nn flu'ni :ill 5l'1fIlIl. illlu' Yl'ij u:iN lung :nul nuf niu'x'i'nflnl. llilu' ilinu lIIQN Tlrli pl:u'm' :nil Allin xx:2N fn play l.m'inun' fll' fnllmxing fluy III 1:30. -Xnv: qnif' :i fvu gjllllws if Uilllll' .'Xlli:l'N fin ' fn play Illl'i!' 11111 'llYN. 'l'hi. um :fn mul ggznn' :inl :Xlhin vnsily nun .lll fri fm. llziving won fhi. ggznu' gXll':i uns fn plain Nm' : :i. il rf-:un ilrquul fu play in Tllk' lin:1lN. 'llh' hub kn' ' I'l1l'j xwn' up :i,:iin.f :1 rvzil funn :nul plziyul rlu-ir lvrf. 'Ilu' lilif half riulml 5 fn 5. 'lilu' NQ'L'fllI1l lmlf .Xlhizi :JN za WMA luiinf la':ul, hnf Nvxxulgi vrmpf npnnflu'ni:1lflurng5h fllllH1!X1lll :1Nfim'iu'x:1 fln'm'xx' fllf' l:iNf h:1 lwf nf flu' gnnu' :ini un' urn. NI "utr Nf:n'i'm'fl in luifh of flu'Nm' gs n 'lllu' iu'xf gniu' was wifh firc'c'nfu'lfl ului hzul 4li':m'n :1 hyc' in flu' Ni'k'Hlll iwiniul. ililu' ,-Xlhiz N 'mn flu' 'nnu' vzisily hy il .ufn'c' nf lll fu lim, l1llf fhiN L'flI'l' ilcuw nm llllllfllfl' flu' light fhzif flu' firc'c'nlu'lil hwy' put np. "ll:inl4" xxujlllilll uns flu' Nfzn uf fhi. g:nu'. 'lilu' l:isf gnnu' glxlhizi plznwl u:iN xvifh lin xvill' in flu' Nvlni-linzlls. 'lilu' fm':nn u:1N '.'.rn'n nnf :nul :1N:1 rvwnlf u'c'rm' 1lt'Til'1lf4'1l .lll fu l.l. lil'lll'Y1I u:xN flu' only Nfzn' fm' ,Xllwili in fhiN gg: IIN. 'lilu' :Xlhiu fc':nn Nliriwml Lil l fufni :nul un:u'hing :mil uc'i'f' :m':n'ilm'1l fl1i'rl pl:u'f' in flu' fmn'n: 'nf. QlIlITT'ilIl Nlm'rn'c'r nuulx' lu' K , "nl Fvvmul rlltillll. 'lih' :Xlhiu High Scluml lirnq llzflu' ball 'livznn xx':1N :'nfm'i'c'el in flu' lilif XYcNln'y:aii 'l'mn'n:niu'nr lfznrh N. 9, Ill. qXlh': N :rfvfl out with :1 rush :mil ilm'fc':1tc'4l fr: vu HIN- uillm' lfl fo ll. 'lilu' .'m'cmul fzinu' was with .'x,l'1'f, .'XIh': lu'l1l flu' lvzul fllfflllgllillli flu' :1nu'. 'lih' final storm' w:iN ll fri 7. l'm'nnla' lN',,,1lll fu lfumlc III on .Xlhin :IN :1 will' fviulcr fn' ,llHlIl'I12lIHl'llf lumnm' :nul Tlltj hzul flu' Nlllf n'f uf flu' vi'rm'il xxhich pnf il luf of pvp in l 'in. ilih' fhiwl in linc' was flr:nulvu'u'. Af l ' viul of flu' lifif half if lclolcwl :is lf ,l .'Xlh': 'as going, Tri lnyv. lillf fh 'y vzinu' h:u'k with flu' nhl tight :nul mvrczniu' firznul- xi1'u"N lc':ul :mil Ill'l-i'2lfl'll flu'in l- fn l-l, All ': hzul num' frnighf flu'ir way ilrm'n 0 flu' Sm '-lin:xlN :nul u'c'1'c' mlr'fm'rniiiu'il fu vin. 'lllu'y clrvsx' xxvilllillll, fhif Fllllll' pl' vwl fu l ' mu' nf flu' l3l'sf nf Tlli' 'llrnnrnz 'nf. lf was :i lighf l-Vfllll sf:n'f fo linih, All -1 in hy :1 Nmrv of I5 fu ll. 'lilu' final gzinu' xvzi, lwfwccii .'Xlhi:1 :nul Nlf. PI '2lQZlIlf. :Xlfl f " lvq , if u':1.' flu' lu'ff 'fzlnu' of flu' 'IlfJIII'l12l11N'llf. Albin lnfinh ffl fo lll. lf is nrif flu' iiulixiflnzfl playing fllzlf rminfy hnf flu' rf-:im work whi-h wins lu' ,z nu'. 1 ll W Y l T. S 115-'B L l1f l.1 " 4' f' , 1' "'f4 "Mfg ll' 'H Fl 7745 ls: SCRATCH Boys Basket Ball 1921 22 1 1 1 1 U 1 1 l 1 31 1 U I J 1 111 1 X I4 Il TN N 1 I 1 1 110 1r 1, N Ill 1 XR1 1 BASKET Q1-11.1. f'51 P .X ...fi-.1 31 PU f 1, A gy.. I ...wgf ,l,,,' . A 11! ik? ' " ' f me A,"' EH um 1 1 H- ' E1 :: 2 1 111111-111111 111111111-1-11 111111-11-11 151lIl' 11111-11 1111- 11111 11:11 111.1 1-111 11111. 1111 11111 11ll1'. 11 1 11'1. 111 1111- 1111-1111-111-111-v 111 11111111 111 1111- 11-11 11.. XI -1'1'1-1 11111 11111 1111111 K'X1Wl'l'1- 111111 111:111. XY- 111111 JI 111-:111 11111-111111-, 111111 11111-11-11 11111111 111-11-1111 11111 11-111. 111 1 11111 -11-11. 11 11111 111111111 111 111111- 1111- 11111 1111- 11-11 111 141-111 1111 1111- 11111 1115111. 1111111111111 11111 II211l11I1Q IIN 1111111 Ilx 1111-1 1ill'X'. 1 11. 11111111 11 11lIt' 1111-111 111 1111N 11-111-1'1. YI - 11111 111-111 T11 1111- 811111 1111 ,14lllII'l1Ill1l1'I1T 1111- 1111111- 5l'1'l11K'11 111 111- 1111111-11. ,1'1ll'1 1111111-11 1 1 111 11111111311 1111111 g11111-1 111111 1'111111- 11111 111111 111111 1111111-. ,1-1ll'l1. JlQJl1l1. 211 1111. 1,111 1111. 1111-1 1111111 11-1'111111, 111111 11I'UlIQ11T,11l1I111' il 1-1111 111 1111-11-111 1111l11- 1111111-111 1111111 111 111111 11111 1111111- 1111- 1111.1-11-1111111 11-11111 1111111 A111111 1111. 1111- 1111111 111 Il 11-11111 11111 1111 1 111111111 111- 111111111 111, 11 1111- 11111 1111-1 111-11- 1111- 1V1lXUl'1Tl' 11-11111 111 1511111 11111111:11111-1111 llllff 1111 11 1111- 111 1111- 11-:1111. 1 11111-1' 1111- 1'1111111111- 11-11111-1111111 111 112111121111 N11-11'1-1. 1111-1 111111- 1141111 1111-11' 111 1111. 111 5111f1' 111 Il 111111- 111111 1llk'1K 111 1111- 111'F1IllI1ll1j 111 1111- 11-1 1111. 11.111- 1 111111 11 ill 111- Q11-11111 1111..1'11 111-11 11-111, 11111 111- 114l131' 1111 1111- 11111111111 111111 11-11111 111 -11 1 11 11111111-1111111 11-11111 1111 1111- 111111-11 111111 1-1111 111- 3111111-11 111 11111 111311 S1-1111111 '111-11111. KI IQ 1Q1lU11l1R D' "A , 1 L ' ' N "" 5' 21-' , 1 , f 1, . ' , '24-"1 11,1 'J' Q g I, ' ? 2 A , 7 1 . T6 H' qedhli f THE ' 1 2: B JCREICH Basket Ball Team 'N lbs I5111111111 1 A 1 , 1111 X o 1 tl6lll 11111l1 ut tl'j.,lXt'llTl1 411 1 1 r1 1' l1 11 11 e1 ll 1 11 1 1 11 1111 U11111 NPUFINIIIIIINII 1112111111 111- R11111- Ia am II I ll 1' I1 ll-Q11 III III1 play l 1lr1l1'11nN1Ntc'l1t 'Her 1111 l1111r 1 C1 tnn fot t1e 1 1 11111111 1111 illlllll he 1lepe111le1l llpllll to keep th 1 1111111 Ill r1n1e terr1tor1 uc I1 N16 111ll he l111'l1 next 1e1r 11111115 HLXIER I '1,oml1r lm all fualzllfy III! 'X Illlgflltk good for11'1r1l lllll '1 spe1t1111 I1 Could shoot '1 l1axl.el l'0lIl xlmoxt 'lllt angle Cut some 1la11ger11u1 cornerx lll 1 r11 1 111g M11 an m ll e 1 gre'1t h1t 111th the Nxde lllle N1 11111111 1 l,lXSN'l0Rl- lly may o .vlzootmg 15 all my 01.11 LX lllfll fighter PlI111Ilg forward 11 posmon all her 111111 11hen ZIIIDIIIK for 1 11xl1et '11 it er 1est H1 'IUNNEX gum- We lose her next 1e'1r FERNE ANDERSON I lil: muah girl: lntfnr lllan Inq 01115 Our runxnng 1e11ter not l'1rge hut 1er1 wpee1l1 Struck Nome hard opponents th1S 1e:1r hut Showed Qhe 11:12 equal to them She 111ll he greatls mrseed 11ext 1ear W 1 . 11 55521 1 4. .341 , " di- E '- -'5 :.,.f f.:,,-, .1167 S1'2,x'l':,' .Fil E 1' - aa 1-. ' I .1 in El E :F i A I I . 1 U1 l.1 the 1f1rl. 1'z1n reulile 11111 M1., 1 l-B1'l1lz 'l llll. been not Ill-' :1 1111gI111 3 Uh" ' 1 ' l1 nn itll 1lI'tlllIlLl ll'l1'l1kl 1 N1-1" 'z ' 1 r I .t l1'r figlt111g 11111, Sh 4. pil t l the g'1I. tl1r ugl ll 111'- ressful season, 11l11':11s Illllllllilllllllg 1.111 pl: V' . l ,, l 5 1 1 .l 'p. ' , " ' 2 W- .' pl ' ".l 11 Ill' J- pl Nl- ', l -4' 10,1 A l: pl.w' 1 l 1 ' th .p 1' . U l "t'p 1Ff" at all ' 1 l ' ' 11 l1:ll l ' ' h ' l. l-CI, l l:1r pl:-'er1 ' : . f J' 1'111' . . 11. . 1 ' . ll. l H . v - . . A . l:.' . YV.. . h lg ' l T A K' 1. 'V' liyggil,-L 6 A 'url' lv, . lrurrxxxu- SIOLR K II ll hz in 4111111 s 1' nc e rm p N111 e u u tk n Nflfllft' ln speed exer knmxn re eree Ilrnul elther running., gnmrd Nfkkf XREI Bkmsx ffm! 115 tl 11511 ay r um N1rg1retN ret ms x took me osxtmn nt 'll tein mark un cue ent CCIIICI' ll Jllll 1045 XCTI' IIN fl' I round pl'1ter Her pl'lte will he hard t HCXI N J N1xRrLFR1lF Ihsmx If youll 'hlllf a mznuh Ill At lnrd uurker who phsed gxggla foru 'lrd X as 'luau there to hep Nexer ost her Cheerful dlspnsltmn Instr Swusls Ilan! 1141 rm mad I might gf! rough At mnghtx good guard Her t cam work dld much toward makxng the team Con wtent and reliable ust a nat plzner Has three more wear: ural horn -5Cl?Ei6f-I Di Af -:rw m E EB -Aff f -ffl B3 B3 li- ffl ' 4 ri. EI 2 F :' e F "2 'i,":f""E "Tin f " l ' U ' uf!!-" A X'1lIkiIl,,, hu H f ep. . .I I forlal' f.: ', .N' ' ' In luxe her pep or to agree with the f ' JKY., ' ' ,. . 1. "l1,g' ,f - mul, In I' " I' pl 'rhx .1. . 1 H. 11 T ..il.' I p ' 5, ard. H .1 ' ' All . just at all ." . . ' " 0 fill 1 re' r. Vg I.. ' ' Ig Q 1 Q3 Q In .1111- .1151 EH EB ' "HIV, I ' :- Sfkff 1 ,, 1. Cn-ls Basket Ball Resume for 1921 and 1922 11 NN 1 1 N N N N 1 111 Q1 t 1N I ' 1 IT 11111111 ,1 .N 1N 1 11 If N Nl ll 11 11 f7111111111.N 111 N 11111 x IL N 1 Q 11 N l 1 HH 1 ll ff 1 111 1 1 N 1 1 1' Xll 1 1 If 1 1111 1 1 1 1 ll ' N P. F N N fl II 111 N . N 111 1111,1 1 1 NN 1 f Nlf 11111111 111111111 111 1 1 1 N N 1.1111 1 1 11 1 Q N K N 1 N N N 4N 1N111 1 if N 1 1 TIN l 1 Y 1 X 11 fbf-E1 5 1 '1111' 42111314541 32- EH 1 aa la' F1 S32 ' " ff- S' 1 ' 2 11111011111 1' 1' 11. 11. 11l'11llQ111'11'I1' g11'1N 1111111 1'XQ'l'1 1111 . 11 X214 1111111 111 111 1111- L-1. 11111 1111- 1111111 1111 1111111 115411111 1111'1-1- X11l1'.11'1 1111-111111-1'N 111-1'1- 1111L.k. '11111' 11111-1111111 g:11111- 1111. 111111-11 111-1111'1- 111- 111111 111111 -N 1111N11-1 11111' 11-11111. .11111 1.1. C111 -11111 11111-11 111- 11111 1111 11g11111N1 11 1111111 11-11111 111- 1 11. XY- 11'1-1'1- 111-111-1'11131111111-11 1111' 1111- 111'x1 g111111- 111111 S1g1JllI'll1'f' 11111 111-1 1111-111 14 Y11Y U1 '21, 11111' 111-xr 1-'1 1111' XY'l.' 1111- 11111- 111- 111111 111111-il'l1 1111'11'111'11 111 1111 N1-1.1111. X11- fllI'IN'fl'L1 1111-1'1- 111 1"ll'5, 1111111 11111 1111111111, I1llI1'1l 111 11111' N111'1 '1s1-. .-X11-A :1 11111,11. lI5 11 11'1'1111'114 11111111-1' 1 1111- 'ly L'111'1- 111- 1111111 Rl N11111'1 ""1N5-1 1' 1' 11111 1111111 T1Il' 1. XY. 111 1111- 1. 11. 1111' 1111- 11111 111 11 ZIl'I1I1l1Q 1111 1- 1-"1.'1-. XY- 11 l'l'l' 1111-11 11-.1111 111 111111 1111- 1111111111 1'1l15l'l' 1111' 111- 1 11, 11111111 ,-X11 -' 1111- 12151 11g11111x111g I3 1Il1Ill1Yl'1T111' N11 11- 511 12.1 11122, 111 11111' 1111 1'. '11111' KJTTIIIIIXYZI ,111111- 11'11N 1111111111-1 111 Il L'1l'1ll1 1111111 1AUlIQ11f ' 1111-N1 1 1111 11111111111-. 11111 111 '11111 T11 1111- 1111,-1-1111 111 lllll' 112111121111 1111 1111' 11111' 1113 111- 11'1-1'1- 111-11-111-11. 1111 1111 11111' 111111 1'111111- 011111111111 1-1-1-14111, 111f11 11- -1111-f11111 1111-1 A111 1111 U" 1 Q11 s1111'1 N 111- "111 1111 1-11" 111 -1' ffl 11111' :1111'11-111 1-111-1111, k1l'l1ft'l'X'1114'. ,-X11-'111' 11111 1'1-N11-11 1111111'111'1111111 1111 1111- 111-11s III 1111- 11111111111-111:11 111111-1, 111- XX1'l'l' 1111-11 11-11111 1111' 1111- 11.11s1 2lIllIl,'1lll' H111111- 111 1111- .l'2l.llI1, 11'1111'11 1-11111-11 28 1 3, 111 11111' 11111111 1.111'11111 1'111111- 1111 1111111111-111 111 X'1L'T11l'1, 11111 111- 1111111111-11 1111-11' 111.1115 111 N1-1111111g 1111 -'-- 11 1 -11'11111111'.111'111 1-1111 111 21 17 111 ll .11 Ox" 1 11 111-111'1 1111111111- :1111 11111111-11111N 1'11111N 1111 1111- 132111 111 11113, 1-1 111- 111-1'1- .l1111' 111 111-11-'11 1111-111 by il 11-11' 1111150 . ' 111-. X1 " N 1 ' 11 1 - 11101, 11111 511111111111-1 11'1N 11111 1111-111 g1'111 111 .1-1- ll.. 111- 111111 .11 111111, -1 - fl'117 11111 111111 1111- lllI1lllI1' 1-x111-1'11-111'1- 111 1112111113 111 21 1111-1-z111g KQU111 111111110 111111, 1' 11lAl'X'11lllS 1-x111-1'11-1111- 211131111 11118 11111- 111111-11 IIS 1111 11111' XVH1 ffl 11111111 -1' 111' 11111. '1411-11 1'111111- 1111- s111'111'1N1- 111 fllll' yfllllljl 1111-N, 111 1111- 1-111111111 1111. 1-1' g:11111- 111- 1111111-11111111 K 1-111-111111-. 11111' 1'lJll1111l'Il1'l' 11119 :1111111N1 N1111111-11, 11111 111- N11111-1-111-11 111 111'11l'11f1l1Q 1111-'- lll ll 11-11' 1-111s1- 2lll11 N11111' 15111111-, 111 111115 11111 N1-1 11-N. '11111' Q1i'IIfl'I'X'1111' 11111111- 1'1U.kl'l1 1111- 11121-If 1511151 111151111-1111111 .'l"l.'Ul1, 11111 11111-11 111- 111111 ',1 -1 111- 11-11 f111lf 111- 111111 1111111- lllll' 111-st 111 XX1l1ll1llQ 7 g111111-s 11111 111' 111. XY- 11-1-1 111 1111- 111111111' 111 Illll' 1'11'1111'11-N N111111111 111- 111'.'fUN'l'11 1111 11111' L'O'lk111. 1111' 11111111111 111'1' 1111' TIl1llQ 1-H1111 111 11111111 IIS, 1111-1-11 IIS 111 11'11111111g, 11111 1lC'l' 1111-11' 11111-11-N1 111 111-r 11.111-111.111 111g", 111- 111111111 11z111- 111-11-1' 111-1-11 11l1l1- 111 11111 1111' 11111111-1'1111N 1'11'1111'11-N 1-ill' .-X. 11. 5. H 5 . FU THE , -f fl X ,X"' fx x digininn' F JI! 'YY u 1 uv Um .2 , .5 -1.55, jf, ,, 3 .. 1 D Jcfvffcff 1 , k i "L H1 N1 H1 N1 1 11 Tl X 1311 Il 1 11111111 1 T 1 1 11 1 1 'TZ R u-lp gg, 'Z' 1 4' "ms" ,,.' B E3 yi! si' 6.14 'II ' ' uv ia?" 1m I IH B. EI N 2 ""' F1 S: .I1w11- 511111111-1x. 1-'11'11 .X11111-1'x1111. Xl:11'1::11'1'1 1111N11111. 511111111 111111111' 11'11:11-111 X1:11'111:1 ICM-111-:14'11, 411-1'11'1111v I!-mv. N1:11'gg:11'4-1 111'11x111 X1,11'--11111 1l111x111111-1-. '1'1111111-1':1111'1- S11--'111-1' A-11121 11 .... 111tc'111:111 111 A1121 .15 .... S1g11111'11'1' S A1111 11 .... 1f1111111111- ll A1121 Q4 .... Or 'Q 2.1 gX111':1 25 .... L11'1111'1'x'1111' 1 .-X11':1 111 .... 151111 'll 111 A1121 111 .... 111111111 ll :1 'z ll ..... 1g!15Si'5' 4 A1112 H . . . . Qil'l1N'I'X111t' 11 FH' 5 if 1 7 I Mgr" 7-HE ..: I5 I L IEEE an 3 r 3 1 n 'i"?1 1 1 u I ,X V4 nylon: . SCQEKCH l Favorite Dlshes 1XT 1 XHXK Ut A N I l K Hill IIOTIX uxx l IIN s I 1 N U1 I If x ry X N 0 I1 kNll RKXL c p 1 v K f I Y lls 4 cnt L N 4 1 L Soplmmwmm 1 lx NUM mfm X s x rm mm lot ot m N H01 N11 Q N n H N N 1 x mu nm 111 un N 551111 c I H E., X -Q 'Z 7.Tf.TT.,.,.... ---.. --:': : 3 : : : :' :' 3' :' c' 5 :' 3' :A 3' -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 73. -1 -1 -1 - I.. -1 -1 " 'T -'- ... -. - . .... .-. ' A .... A 'fy ,-, 73 , l K g . 1-. -.. 2 A F. PM f T7 Z' W f- .... 4 N-1 ' -. -1 "- --- 7 1' .4 -1 -V 1 f - '- 4 ,. - - A ft 2 ft . - .. 1, - 'I' 1- v -4 "7 ' -N ,,,, .. "" - -- I 'Z -- "' '-1 -' ' ,T' 'T " A ' T' " '-' 'Z '. --- L: 31 ,-1 'Z ,. -1 A1 - 2 Q, - : . ' -. ,.' ',, - Q -1 -I 4 11 I- 7- 4 5 - 3 J "' ... .T ., . - T ' "" 7 ' 1- " r' '-. ... :4 1 M -- W ... ,- ,.' - . -, 1 - '2 xv ' A - fc 7 - . 1. -. - V "" -- " - f . F, 3 - -1 -- f .... -1 ,- ' 1- v "' -.. 'I r-4 .... 1 " ' .1 .. -1 '- - - .. ... ,- - -. --- .. ,. -1 -, -- :' - - : ' S'-421--,-4 ,fi ::-'.::-:H "-- . .1 A 3 ..: 5 " 5 '1 .. 2 2 -' -1 .. f' C L 3- f ' ' 1- .. '- , M - A 1- ' ,- -- "' . - A -- 1 -. -1 ,- , .. '- 2'A' 'A --. ... v 2 - 1 , n-1 Z -. -.. -. ,-, - .-.- ' . .L -' . I- - 4- -.. - Z -v ' r- 1-, - "' 3' 2 Z ' ' 3 -. 1' -- ..' lf' v "1 21.4 If N Q- '- .' -, -1 -- Z - ' - Ox Nm' , A: -. , ': '. 2 - '- Z ' 'E L .: 't f -1 .. Z ' .' 7 A ' : f- - -- fx -,'1:'4:..vA'- .4 :' :1 :.. --:"Tf-f:x'::, 171: Big.- A .. - 4 ... - ' - -1 f: .. -"- .. ,4 A f- - -- - : -. - ,, lvg- E V ... ... A .. - 1 . V Hd .. in .. 1. 3" 1 M -V H- -I -1 7- -- H- .. L ,. I--ggi , .- ,,, A - -. 1 : "' -. " ,, .. " Q Q '-' ,- .. -, , me -r 4 -. A- 7. ,,1v,, 1 ..-4 A r "'- A f- l u gf : -. 4 rt - - ' ' -.. 2 : '- ' 3- -- ' -1, : P 2 - 4 .1 : " - - - ' : - L. . -Wanna' V . - V: ,, -v ,. j-5 , 1 - .. ,, . f :, 2 Q . 3 -- .. -' .J '1 I- , -1 - ,, A , , -.' .1 ' ': 2.1, ff 2 ,Q ' , - , I 2 , f . 4 '1 -. ff, " 1, - 4 -f' , r' - - 'Tj 2 ' -'I' ':c'3'-,. l- T : 4-5"-.4 flag. :'-:'-M--"' n':H- -v-1 1' . f: A. ': 4 A -,- .. , -- ,- :' : A .. . .. 'J - -- -- ': 7 - 5 ' 'f ,, " I :Q - -1 K -- '- -- 'E ,. , ..... -1, A , : ' - - ' 3 3 ' : A "' -- -' - .. - . -v ' - - ' 7 .5 I .' 1 "' -f I '51 '-' ' . ' ' 'i 4 G '-' TQ Z. -' Q i. ' 1 Iv 7 T' L. A 7' "- 31 'T - Q7 F' 2 -, , . Tig X - 1 3' ' " .,, ..- .Z " 3' ,,,, , - , ., : ' -4 - 7' -- 7 - - .1 ' -1 - .-"g '- w Q 2 :H ' 3 1. . '-A 3 ,,,, Q .-. '1 ' ' 1' ' . . 2 I 7 r' 3 - li ', N2 Q5 - fv -. .. -1 Q ', X .1 A Y 3 1 '-' L - A - y -v J -- -f - - N.-, - :, 3 5 '1 Vx 24 '. - . --. -- . r ,, 3 .,, j .. .1 -- M : - .- ' ,, ,., . A M V . -..- ... .L 1- ,, H- .... .7 ,JA 1, j, A N , ,h 1: .. ., ... ... -. rv! ... 4 -, . '- . .. -v .. - M -1 -1 - F ' - . ' - , - 4 N ' Q ' 11 1 Q 1 , : ' 3 : .. -v :- E -- . -' ' , -- . ,- .. .. . , , - - . 7 - -v ,Q - , ,, .., A 1, .. A ,T 1- -1 . V . A - ... -, ., ,AT T I :VL :4 ,R A: Q .. I ,-5 Z.. - - ,Q 1 2 Z. ,. ,I , . . ' , f- ..... -- , Z- ld -. ... .- . '-" , ., : - I ' 1-5 -.' .... , , ,. W .. f: , f - - ,. .. , -151 . -. . - ... ,- . -, 7- .Z .. 7 :H 4 : F 7 I P- 4 .C .F- - 3' , : -- ., ,.., '1 I '1 -- -- .Z :' - j' - -1 .i - .' -: .:.. - ' . - "- S.. .. 1. -' 'J' if M 1 1 7 - - ,., 1 ..... ... - - .. , - - - -. I: E ,. .... - f- ': . 1 - A - 'v 1- ' . - :' .. 3 5 2 t ' 3 : 1' A -1 N. u 'H -Q 4' I - - 1. - 1 F : 4 A N- f: .: T' - 1 - .Z ' ' -- F - ,-, ... 1- 1 X., 1 5. ... , - , . Q :' 4 Y -A .Z T - 3 fr " ' f :i - 1 :' -7- A I 'A' .': ' ' -f 7 Z' 7' 'C -, 1 Q - Q , .. " .1 Q :' ., f .. f 1 V .1 "' -+ 31 at L M THE FI , JCREECH It ks ffxui-, iii Xi: if QQPRA G Ki LEU X . -. h .v--P! gg 'jig' ' "?:f?Iv2 El 51 5 .'g7,-I Eng-1' - E li- KR ,es i 2 22 fi' as A ' 'f Wh, W5 KI fi f 'lv D Z' 5 1 it 6 wwf ,fr 11' V V, y TX A f I I 1' ' . -, hi If . A X lk. i ! i I ' ,V 'Y 1' XQKU C4 'Z-lfiii nl 'J -1 f Y -v 2- ., - .1 ' 'C' EV L17 rl :ij . ' ' A , A THE -l fr umm 'Q J . , W fp -Qziigzw if E5 'fr aizffi -mf 3-F' nl: E21 li- E - Ea el m E' u - - i gm ' -g v5CRff.-CHg The Red and Blue Track Team of 1922 311 N N NNIIK N f ll T nf mir f N Ill HUC Pl I 1 x l V l tal q no 1 IUIII N ond N N T111 xx 111141141 mx m 7 I ith x :N 41 1 NK IIN I U jll l N U Xl Nl N4 1 f fl L n 1 rr mu Nl' N um I I Nw T14 lx N 4 1 um x Lum no lx S nn 0 ll ur hmmm um x mms too nxt 11 II 4 1 N L Ol L ll s 1 sl 3 L ' It s f K N 0 ll N NU nt 111 L N fill' lNl' N Q IK PHX 0 1 Nuvfm 4 gg N N I is L milf lm n mc orrxs no mom II1 me n Q cm tmrus ru not tm Nccflll L Q ipfun u 1 1 IH thc hun N nun momrx 4lXlI1" N 1 pl uc t 1 m .XH 'fs .vvrrllml Slli'k'l'fSf'llI jl'IllA 111 r1':1uk ITUQZIII rm gXp1'il fHlIl'l'lI XXlll'l1 frulvll Hut zcl ig 'cl 21 will fm' ull mvn l1:1x'ix1g truck ability ur fl1ft'I'C.fL'4l in rrzirk ru I'K'pf1I'I' rw thx 5,31 :l fum' o"l wk. Ah thirty Hu- l'l'!VJl'fi'tl. :11111 ZITYUI' :1 tlvw night! Pl'Ilx'TinK If wzlf plain that MIIIH' of flu' lwxx' 1111-11 u'c'l'm' going tu Illil' g I. fn Ipling tlww IHRII witl flu' mvs In-fr trum lust ya-:11"s .qu:ul. IiZlI'f7t'l fmzml that lu- had flu' nukiug fn Il winning fvillll, In tht llmm- 'l'l':1n'k llcvr thc' :ww Im-11 mzulm' Loral :uni flu' wld fllll'i mmlm' Il!l1lll be-r " tim' than lnxr yczlr. 'Hu' -Ixlnimx xxrm flu- Il1t'l'f by Il tm-xv 5 inn, Soil fm' . l"I'c'.'l1l1u'l1 third :uni Sl'IlfUI'.' V4 rth. Tha' msn Hfllllillg first in this mvvr SCI ' - half milvg KI "is, milv, linmhi Smith. 44115 Ifzzrl S ifll. M203 H11 Sm' . NIU yzunl 411111: cll'IIi'XZl, wizixvlixmg Ifllis, xlmt :uni 41'-vuxg XI "vm-V, psalm- x Ur ' hnzul jump: Hunmmrmmi, hihh ' mp. Th' dual mvvt with L'c'l1tc'1'x'illv wa: Zlll C'XL'fI'iI1, 1-"nt, .bXll'z uns m1frl:lsn' the slushw only, wining, two flliftli :unl um' swoml in lvsr. XY' kurrk-11 ff 1 Jw 1 XYIICII Iiilflllli Snftl n'l'uf. ul rhv lim- in I ' -HU. -lun' took fl'L'IHIl in flll lox' I -lla-S. Nm-it 'z - thu hzllf-milc in which lfrcd fh-ru-vu t k fyryr. fm ' ntl ' 's " wml x'c'rc': NI ' ".' k f' .1 thc' wilcg KI 'r'c'r' riwl flJI'QL'CUl1 thc- pole vault, wlfl' l'llm-in won Hrir in both liscus :uul .-hrr gut. XV' wo. rvlziy :xml c?1'llQ'Y2l took sm-cf nl in flu' j2lYl'lilI. This nmking flu- final yum' 62 tu ' fav ' of 'c'l1t01'x'illc'. Tlx' boy' I st rl ' dual lllt't'I' with Q'i'IIft'I'X'iHl' by Il fn-xx' point: :mal so th:-y , 1 to gf l'l'X'C'llg1K' in flu- illX'if2lI'iUIl 4-cr, 'liw-lu' tc-:um XYl'l'l' c-lmtcn-ml in thc- Il1l'l'f TIN' jtl' gi' '-'- . l's:1il'fic'lcl, f,fl'lllINX'1l, liloornfivlcl, .-Xlbizl, L'c'r1tn'1'x'illc', :uni 'l'l'l'l1fllII md lfnic 'illcz KI . U1 aucuunr of thx' ftr IIB rnugvrition, Albia lid not vt :ls fm' :ls qhc XV1lIlfK'll I Ifarl Smith :xml Hzmmld Smith plum-ai il fwnrnl in hc mlzflws. clK'I1'Y2l won third In thcl:A 'l': ill 'Qt ks" l' I mil-. L'lI- I" la-I :ml 'z 1' .lon wm rl ini plzlcv ' ' iles, Thu: wc- ' 14 g A i g' '- fiftl 2" in ll- vcr. BGOK V rg-19 Enkzs ann Qhhertuszmznts ff'-'gfhx' -nf?-un-:La L 1 THE 5 El . 5: 3 gs JCQf.If-CH KE IM . , ,, . . - v' f' -'inf 4 ?"', . . ,ff ig a. HEI EH Q., -. :,- , .An H' if aaff f-- EH li' ' li: . " F as -V x lxlk .W AL V,,, . ii, jg, ,. K, 1 A. " 7' V' ' ' 'V 45' Q .. M,- fT:J.2?? iii -xv .F-35' ' . A L, N . 'Aix' ' . 3 'I f . ' uf' N V Q f Qiwii' 'r , , . H x , J r 4. . 4, in I f 5 ' .-f Q' f' fx 'Q 1-A ' f 1 Q Q ' 1, , V . f A if I f V, Q:-.il af f 1 K E AVV. ,A 1 I' ' 'yllf-K, X ,' 'ff .VI 43 lx I ,V A , I ff X . i , e1 : f lil L 1 In 'Win qv Hina off 1' Ill I 1... L! If ' inf THE I E1 , 1'3Cf?ffCH N 11 I I I 1 N 1 Q I I 1 x IX N 1 11 I1 X 1 I K I I I-. N N II N N 4 1 I 1 .Mu 'I Q- . . - 1-7? .1 lqrihs 1 -1- f 11.151,-4. .ry .- If "7-'I Egg: , -, . l V A 55 " "' ' I' XX I, II'11RI'.XXI' SI IiklI'1'I II1I 111I1s1 I11111I11't:1111 x11I111I'1 I11 IIIIN xxI11I1 I XI11I1111g. I1 1'llII N:1I1'Ix I1I- k.1III 1I1:11 111III11111x 111 11I'1111II' :11'I' IIIIIIIxIIILL :1IxI111I 11, .X 111:11 11141111 1xI'I111II .11I' III1I11g It. NI1IxI1I1 L11 xxx I1 x1 IlI.IIIX, I-111 1I1I1 11 1 III xI11111' XI 1I'1x I11I'II . I! IXII1'xI1I1' l11I1I4' 111 I'I111xI1N:11II111. II1111II1'I'IIx I11 111-11111 111 :1I11'11111I II11' 11. I1 1111111 LIN 1I1I11gI1 II xx -111111 111'I' gI'11I11Lg 1I'111I1 1I1 xxI':11' 11, I11 :1 f11I11I 111111111111 Xi.I-1I11.1I1s111 1I:1 II.1!Lf1llII1 11111111 .IIt' XXIIIIKII :1I1I111 II. .X Q11-:11 111:111x 111I1x1I' IIIIIIN III'g1I xxI1I1 I1, IkI111'1' I11111II11'II wlegx 1111 xx11111-11 g1IxI1111 I1 1xI'1x xxI1I1. II1I' I1'41Lg11I' 111 111111I111l I'I111N1:1111I1 1I11'11j' 11. III1' IINIII'IIIlIIIIl'IIl K'l1IIIKI't'IIVL' IN g'1'11I11g I'l'lIIIN 111 III1 11. IIF 1I1I' L.1I'lII.1I :111II gII11II111N x11I111'I'1. X111I1111:. NIV. XX'I1I1II11:II1" 5:1111111x, IIIII 11111 I111I1I-I1 IIIN I1q11 IIII xx11I1 IIIIII XIII N1:11111x fI'I11I1112 XI1 ,113 I 1'1111'1 1I11'I11x 1I1.11 I1IgI1. 111111111 I':1I11'x, III.IIxIII1 I11111.1w1I111I-II N11I1'I'I1 III IxI'I1:1I1 I11 1I1I' NI1'11I1f X111 I 11 I 11121-1 I1I'I1111II II11 NI:1I1' 1111II 1:1I11I' NI1111I' N11:111NI1I-lx." 1.X11II III1'x g1II IIII 'I1III II.11'1fII, I N11 .IxI'1'x I1:1N 1II1I1I'11II 14111 I11 1I1I U1I'1'1'11:1. I I NI11'II1 XX-IIII III- xI111 IIlk'LII1f XVI I1I III11' IIII 4111 LI 111111. NY. II.: IIN 1I1:11 IN 11I1111111q1I1I I1 N11 I1:11'II II11 IIIIII. I11NI1:114111' XI'II1111:1III 1I1:11 I1111I'x IIlIx xxI'II? 1I111l' 5111I1i 511111 I1 IIIL, I IIIKIIIII 1x111 IxI1 1xx II x1.1x NII'I1. N11:111' 11II1IIIx NQKII I111 1I1r I1Ig1I'I1 IxI1:11'1II IXIIIII' LI I'I1:11':1I'111' NI11'I'I1 111 KI1I1I'1'1 IIIIIIIN I11 I11I1, 1' EI11U I1II"I 11' 111111 I'Il'II31I IxI1I1I1x I111I1 NIi1x11111111 I1x 1:I111. f21I:11.-1-IIT1111.1I,1.111I'I11II11I'1I111I11'.X,R.1I111'111g11I1I111 I1I1111x I IIIXIIQ II1 11 111111 11 . 1I'111'1x111'11 II1'I1.1 I'I3.f1F 111'111111I1 II11:Iw I1111I11I11!'1111Iv111 I'.1111L1I1' NI: IIIQ' NIAIIIXI111 II:11'II'.1 C'f:11I-1' XI: xX'1111II1'1:111: XYI:111 11 111411113 N1I'r111II:' IIg11I'1A 3111111 I'1'.11' 1111I1 1I1I' I11111. 'Irl .1 III11II 11I:1I1'4, !'1'IifZI'L.llI III1' 1I11z1'1N1, .11 I11' N111'x1'xIII 1I1I 1111111111 NIIH III1.II1 111 II1,gIixI1 I'I:1w 2 'III I-I11111111I'1II111 I11111x111I11I1111gN. II.':I41'1 -I::1111xi "IIIt"1 11 ze 111'I':1I'I111' ll I'I11111111I'1II111f" xx H 5 'T' I fxx K Ji. .Em KN-,J Xt!! ,1sk,1I,f31q.,, My E1 2211111 I! 1'-F1 I 1dCRf1,1,r1 11 1 I 111 1 x X X X 1 x I XI K X 1 1 4 11111 I1 I 11 11 XX I l 111 Q1-S , X! f , ' ' NLA.. "I , .4 r 75.71 - .-1 ' . JI ' ffl? T ' " ' ' W" 8 ' 1 --- 31,1711 ,, - ' , ' 17 ,I .1Q,vA7fT ' 'nr' I W , 1- - :nifty ML Q . an ,111 , my ,fl 1' 1175- -Wi f ii f - , ' l I 1 iw' " 11141 X'IX1,X1'1'lIXI1N-51' IN "I'lXIi1X 1'1'N.'1A1"1Q" N1,X1i11IXl1ITINKUXVIKX NIXITI IX N1NI1R1I.X.N 'NI XRN' 111. Nf.1l 11.Il1111I' .,,..,. I111x111xx XX .1 x '1 Nl,11 11111 4....... l1x11'11f'1x11, 5111111111 51.11 11111111 ....,.., 1xX11111:1x1 111112 '1'l11 N1.11 1L.1N111111.1I111 .,...., 11x 11:1 N111411-' N1111' XX .1111'11 ,.... . XX'1x111:a11 111'-.1x1.X1 1.11 N1.11 I ,H11 ........,,. R111 N1'1X'1 NIQ11 11111111 ..., ,... . . X1 REI IRXI XL11 X11l111g11 ,....., . 'XI-1111 R1 11111 N1::1 111gg111 ,....,.., 1'lN-11 111111 NI.11 111111111-1.11 ...4.., X111'1x ,X11111111 N1.!I 1111141111 ......,.. 1131 11111x 111111 N1:11 11111111111 ....,... X'1'1x111c111 N1:N11x N1.11 11.111-11 .,....... R1 111 14111111-11 NIJ!! X:111111 .......... -1l111X HHH XII!! 1111111 .......... '15111" l1RXX 51111 1141111111 ..,.,.... 1-11 Xx1111. 111-:1 II N1111 141111 . ....... IQFIXID X'1x 1':1-11 N1111 .,........,. 'I1111x 11211 N11,1111 . .........., 1X11.1x 311111-11 N11 1111111 I X111 X1 :1-11 511111 11111 1111111111 15111111 XXIIIII 11 1111111113 111111112 11111 1111111 1111111 1111 1-1m 11111. l'X1vI1 XY111111111 11 11 .1 11111111.11 11l1114'I11'X 1111 111-11 11111 111 XXLIIII 111 111 1l1IK'2ll1, 111-11:1 l',. XX'-II 11111 II1'X1'l' XIIX 11I1'. 11111' VIIIIIIIIIQ 11111111111 11111111111 11111' 11111 X1111? 11171 111 C'111fNIIF1l'RX 11111111111 I". 1i1'111N1"1,11. I,11I11' 11111111 111 411111, 1.11111 111111-110 111 111113 1,lII 111111:111'x1111111', XI: N :111 .lXX1lI1f1l1111lI1. ll' 11xX1'1'1,Y1f17 IN MRIXYIKLI. N113 1.lII1t1X 'III 1'1w1.1111:11111 1111111113 Ilitllllf 1111111 1111 1'1111'L1' ? vIIII'l'NNf 1111, p1'1'1IX 24 111, I1 xx :11'1- 111117 VIH C'1:1u1111'11Z 11111'11I11x, 1111111 11 111111111 11-X S:11x:1111111? 11111111111 if XVI, 111111-N 11111111 11111111 11 :111 :11'111X, 1x11'1 11. 1'1111:1: 1.1111 111511111 1111' 111.111-1 111 X'11111x 111' X1411l. X111 11111 1 11:1x1' :11'111N. 111111112 11111 11ZlXl' 111113 114 H 5 x XX 1 1 .sul-4 V .... ,y ll I I7 E- g Ir11111 1' l I I Q I I l I L 1 111 l K x x 1 1 1 1I1 N 111I1e1 1 N Ill 1 1 I11' 1 A I YI IMI' rn IB .fav x,-E EI EG m ,131 I mfffffm 111 I II ILII Us 1 H115 I l x 1 N IH FNII XXKQII 1 ll IIIIL, 111 111111 111 XII KN 111 N11 11 Il L. r 11 f1 1 s 1 I 111 1, 1111I1'11 IIIUUII 'II 1 1 III' 11x1111111r f 111 1 1 111 111.5 II C II "LF N F W .-. ,f' R X f U 5 ATL U I in U 1 , 71 .l.t!JlI. , 'bf It . Quin , 1 1 1, 11, as 1 EB 3 "' 1 - 2 ' E1 :: ff J I II1'11I1119gI1iN.1111I1111-N.1111' XXII I111'1.1'1:gI11 .1'111fI11-1 1I11, IIIII III' XXII'II11lIIIN1lIIKI 111II IIHI 'NI XVII 111111 I11111N1'I1 III 1'11111'1 111x11'q11I 5I111'1'I1'1'I1. "X1'I.11 11 111111 N1f1', NIXNJ II14111'1: "XY-II, 111111 11 IIIX 5113 I1111 I 111'111' -1'11'11N I11'1 lIIIN1' 1111111 IIIIII IIIX I1'1'1 NM I"1141x 11lI LI N111111111'1' I1:111'11I1' KI-1 : 1' It 1 1:"1I:11'II.1 .XX 11' x11'1II1'1I :1I111111 1I11' I.1111I, 'W NI11' 111111'111111'1'1I I111I1' N1gI1x, I'I1111 I w11I1 1411II1'1I I11'1' N -1-1I11'.11'1, III11' 1111'II1111. Il11l'1IIIILfIII I1:11I11'1I 1,1 ,XIII I11'I1I IIl'I' I111I1'--1'.11111'11g11. .XIILI I 111','111-J 111111 II1'I --I1.1xL1'1. ,M I I11'I1I I11'1' I111I1' 1':11111'11g11 .XX I 111'1'111'1I 111111 I11'1' I1:NI11'1 XY' 111'1'1' QYIIIIQ 1111111' :1 11:11'1', II11' 1111'1'11 I111I1' 1 Iv. I II1' 1I1'1I 1'I1:x1' I11 11I1' I11'1' I'Il1'jII1'1I 111 1'I1::N11' 11111I11N11111 ,XIII 111111'1'1I 1'I11N1-1' 11 I11'1'--11111I11'1'II11. .M I I1'1'1I'1 111I1' 411-'N11111I1111'I1. SI1 'I 111 I'1'1'1'1: "I':1N III1' IIIQ' IVlIII1'I.H NI 'Z 11'1'111'11:11'I1111II11 4'I1 111411 .'I11'I1I1111 3" S, I'.: "If 11111 1':111 l'1'lll'II 11." "I 1Ir1':11111'1I I 1Ii1-1I I:1N1 111L5I11," UNYI: 11'11I11e 11111 111 ?" "I I1':11." XVI ' 1I11' fr 1 1- 1lII II1' 1111 I1'11, .XMI 1I11' I1lLILIt'f'S III 1I11' wI1111'I1, vI1II1'II 1I:11I FL'1I1'1'IIIS I11 1111'1'1'11z11. .XIII 11111 II11' I"IlI'lI III I 1'I11. I 171 .'1' ' 2 "1YIz1111I111 111:1111'1' 1'1I I.lIIIlIX'N 1' 1' T' " ..... 3 N II' ', :lx I:11' :lx I I1 111," " 1 "XV II, I :1NI111'1I I1i111 1111' :111 4 IIIII 11' 'FIIZIX :1111I I11' :1NI1'I IT ' 11111'1' 11'I11'1'1' IIIX I111 11 11 I 11 11:11 1lII 1111 I11':11I :1II 1I11' ' 'I'I11'1 N111 11111111 1I11' '11r1I1'11 N11I1' ,I1IIL' 1111 II1'1 :1111I 1I11' 111:111I' "I'I11' N111 - :1I11'1' 11r1' 11111 N11 I11'i1,,I1 :lx 1' VIII' Ll' 11"'1 I1' 1 SI1' I1f11'1I 1111 IICI' I111I11 I1:111I 'I' 1 :1r1I I.IIIIII'N j11I I' '1,I 1 "'I'I11' . I f11'1' 1s 11111 su 111II Ax Vllll, HIV I111'1', 11- '1,,I11.H C' ' I "II:11'1' 11111 :1111 L11 I 1-1 r'1' " :1rx?" "II k"' I4 I,,' 1 "Yu N111 IIl'I'1' :1r1' - III? 1111'1' llllt' 1111' :1 IIIIII 11'1'." T 5,- KX Q Q Q la FII "" l"ll'l B3 1 1 I A 1' "JY ..Z'9'a 1-F' TH-5 an li 111 ,f-1 11 111 1 X 1 I H 1 1 I H1 xx II I I K N 1 NN 1 IIX 1111g11 -111 II 111 ' Q III N1 1 I 1 I ill 1111 10111 1 1 Nl F ll IINIIIIIIQ 1 II 1 1111 ll 11111 111 E13 11 1111111 It I'l1 X I SCREECH x 1 - 1111 x I IX t s 1 sl 1 N11 E174 I ISP I s I IIIIH - "R "xx Iv 'Ii :1 ,gg : . X l, I.,-,-412-duo- mf .112 5 . U- l t., gg . , IFI1 . , EI ll K 11',! 1.1111 '11111 111111'I 111111 11111,111111.1111-.11:.,1111 111.1-" 11 11111 "X11,11111 1111111311 11111 .1 114.111-Iiv 11 1111111.1111111.' 1111 '1'1111-11 '11 1-11-.1111g11111N11:1 1I1'1'1II11'11 1:--11, Y,'111.11'-1111 1'7g 11- 11 112' 1111111 111111111113 N1lI111N L11 11 111111I111, 111111111 111131-1 11111 :11'1- 1 111, XX 11111 1.131 111111 111115 '111' Ii. X. 11111- I1l1IN111I1'1111111 1'1I11, 11111- 111 1.11, I11.11!11:1-111111 I 111111111111111 "I'111 111-11111 111.11 1111111111111-111." I1.-11-.' 1,11 11111 1411151111 11-1 11 11-11 111111111111 111111 "111 -11 111-111 11111 11111-117 I1, ' 51"11I141 111 11111111 - ' 1.111 ' 1lQ1.IIII.H N11. I.1111111 111'1111- 1111 1111111 111 11111111 Q111111I1X'011111111-1'1'1111 l.l1XX 1111111-1: "I'11'11 1' 111'111- 1111111 11-,gi1111." 1i11111I, "NI . I.1111111, 1111 11 111111 11111 11111 'III Illj - 1-?" 11111 11111 1-1111' 1111111-11 N11 XY111111111111- 1--11111111111111 111111111 Il 1111-10 111 11111111 III 1111 11111111 111111 IIIII 111111111111 "11111-11 1-1 1111- 1-11-11-11" 11111111111? II1' 111 NI I11'1' 1111 1111' CI 11-11, I1 11-11 11111 ll 11111-11111-rx 1' 4I4l'f 1111! 111-1-11 111111 1111 111r :1 11-1-11, '11111-1 -111, XXIII p1111t111'N 1'11I11'. ISIC "URIf .-XIf'l'1-'R I111-11- 11111 1111-11-11 111 111-1-1-1-1. vlIIl1'I'l' 1II'1' 11-111-rx 111 1111-1-111. 'I'11111'1- 1l1't' II1l'f'l'N 111 111111-, Il.llL'I'1' ZIl'L' 11'II1'I'N 111 11111-, 13111 1111- 111-,1 11 :111 Illt'It'I'N Igllf 1111- 111-1 111 1111 1- -r. I1 Ill 1IlQ'l'I 111-1' :11111111. IN 111 11-1 Ill'I' 1111111-. N11 11111: 1Ill 11111-1111111111 "C'1111 ll A111111 1111-11111111 11 1'IlNt' 111 gn-111 1111-1111111111 1113110 11 1111 4' 1111-1'111111'1-?" 11' '- IIII1 11-N: "NI1 111111 F11-If." NV111 .11111 1,11'1- 1111- Il 11111111 f11r 1111 1111 g111N?" "I11111Y 11111-11111111 f11r 1111tIi111.:?" ,IVIIHI 151111: 1.-'11 111111-r11111 "XVII 1 Ill 111111- 1'-?" V11 1 llQ'l'I "1111 ' 111 117' 1.11. II l1?" 1' -r: "I.:11,if' -1 p1 V?" KI. If.: UXY1., 1111, 11'e'r- j11 t 11111 11f 1-111111111 1r1, Illf 111- 11111-0 1111' 111 -1 11-1'r1'." "1i:1rt 151111-115 is trying 111 r:11s1- ll 111111111111 1111111x1111'I11-." WV1: IN1I1111?" HIIIIK' 111111 1111, 1111-11111 1lIl 1-11111 12111-." , 3 Q ir.:- YL A 'Eu' A B3 7:7 .JV THE - ,, l 1 1 1 1 L 1 1111 1 I 1 0,11 K 1 C11 1 1 I 1 11 1- l1N'K 1 x11X1 1 Q 111111111 ll 1 tl 1 1 Q In N X C rl 1 L 1 1 1'3Cl?EfCH K 1 A .h. 1 1 qu - . .-" H" :I - fy . f 1 ,1 ,I 11, n EJ EU 1 - -Sari, Z E .'- mea-4.3 - If i- I A. B 1 1 as i -- E1 , - 11111 11' 1 XXX 11411 ' ll1g1111f11111111111 N-1111111111 11111 11.1111 .11-11 111-:111-1 11g111. 1'11N1111111, 111,1111'111111f1 X111-1'11N1111111,111111. 1X.!11N 1-11-11.111, X14111111 1111-111113111111 1111111-1111, 111111 111111111 , X1' X11L11lN X11-111 1111-11 N.1111:11-. 5111111111 1111111 1.11111 11l'11111'1 1111111 K1':1, 511- 11.111 15113111 1111111111 111111111111 111111121115 1'1-1-11 111-111111 1111111111-' 1111 111111111 1411111N 111 1111- 11111. 111 111111. 111111111111 111111 1111-1111111.1111 111 111111 1111' I111' 1-11111-11 111 I'11I1. NIFX 1'X1lllN, "111111 11111111 1111 g11.1l111111 11 111111111 11I1' 11111111111' 111 11111111111111111 111111 1 X 11L'111l 1'L'11'I'N"11. '1111111 P11111-1' 1'11'1111111, 1111 1111111.11111 1,1 13 1.:1'1': "X 11111111- 111- 1-11111111111 111111 1111- 111N1'11w11111" . . . . N111 1.111111-XI --111 1111111' XN11I'l1N.H 11111- 111111113 H51 11-1 11111 V111111' 1'1111111'11N 111111 111111' N111111- N11:111s111111, 111111 11.11111 Ill 1 11111111111 11111 N .... 1'I1' .... H N1---1-1-1 "111-11 1 1II1XL'l1,1 1lll1l'1I 111 1:11, 11111 ..... " NUM 1111I1.f 'W11111' :1w1g111111-111 1111' 111-1111111-1111 1111-:111-, 1I"11II 111111 1111 111 T111 11111 111111 41l11N11llIIN LII 1111- 111111 111 111- l'1I1l111t'1'.H N111 1-111111-11111: "1l111 1111111 11111111-N 1-11 Illt' 1111- 1111111 XXLIN 1111- 1111'1 111111 .... U X1 '1111- 111-11 11-111-111-1. "1 11111 1'tI'1l11l11N 111111 111 111- 111-11 111111 1 1111111- 111 111-1-11:111- 111,111111111' 11111 1111 111111 11111 N'Il't' 111- N111l11 g1-1 11111113 11111- I11Lf1'11I1'I' . . . 111- . . . 1-1 NIFN 111111111111 Q1-11111 111111111'1N. A111111 11111111 111 11111121 llI'1' 111111-1-11g111sf" N11 11111 1:11'1 111 111111-1'1111g I1 111111111 'I 1111111-1. X1 1111- N1l1111'11I111' 111111111111 11111-111111111211 1-11111 1'1-11111111111 111:11 Ll 111111113 1111111-411111111111111X111N P1-111. xxv11l'l1I'll11k'Q "N111- 1111111 11111-1 111 V111-11111111 111111111111 11. 11 11. 1'1-1111-1-111' 1 I "111g11 1-1,-1 111 1111111.1- U111-11 I111'11111 15 11:111-- 111- 1 111 1111111 N111 XX'111111'111f- 11 1:1111-1' 1111111 Viv 11XJ!l1N 11 N11111'1. lf' A-:'1 M1111 V-11 K11111 1111111141 NIFN 111-111'1 1111111 1-21111 X1--Iv X11r11111 11::1'1'1N 1-11111-1 S:z1111:1-1 51111111-1 11:1 5113111-13 H511 11111-.11 1.ll1'11JI.u l1I111JlI "XY-11 111111-11111111111 1 11111." r 1'- . - 4 A, ' H 5 -- Npf- fix X 1 1 , u5y.:1g I - 3 E3 mf If .-, LISCREECH XI Hx x X I X x L L 4 X I I I I 1 l nu Ix 11 Xx I x 1 K K I IX x I l I lx I I I L I l 1 K 1 Il I I E If f , ,yr .-.iff funn - f :.,,"'i4-Alf" . -lib l ni- I E as " E . SIP ,N XIII I'.XN'I llI,II'IlI. IIXM Prnt, II.llIfx-I "Im-Iv Ii.1I-x Iimgx-1x.1mI IU1 IS:aIux lbw," VIIIIIH Xlmx -Y"XI II111111- Ihxxrx IN :I Um' Ilmv lflxxuf' XIIIIII' Iuxv--"NI I.f1xr IIIIN Kmlxlrxn Ilzxirf' I.InxxI X.ll1IIx'xv UI ,XIH'I Yz:ImmI'.'N II.llIIl1'." IIrxxI I III-In---"I Iwxx' llu- I--,xxx 1mxI vIxivIIvvwx." IxIIIIx' lI4I'wl1I1wl'f"'NI XXIIIQI IVINII Rfwxzu Him IIIILIx'IIIk'IIx'I' "I'Ixcx XX 'lx' .XII Um IH NI'I! Iiul Ivnlmf XX'. II.I "Ulm .mx HI II1x' flxlwtifvlmx Ir-vIIu'l xlmi XI'ru-I "Yu, II! IIIA' llIINXXl'IN.H Xliw Xllll' "II rxx XX.lN Ixwm 4IIN4'f1w'x'l'x'mIf" Alvwir II.I " I I1x'x NIIIVII II." I II. XX'. I..: "II:1rtfx-I In-nts IIIN xxifr up vxvrx IIIHI'lIIIIQ.n I.. XI. I,.' "IIwxx m1'ux'II" II. XX. I... "X wx, In' gvlx up :mul NI.lIIN III4' txrvxu IIIISIINIXY XI'I.I, II 'I IR XII.I IIIII' R:lIf RLIII Il rxxf Ilnxxf Iiwxxf NIM N111 NIH I'IvyxxI I' xxf Iiwxxf I'.lf I':1I I':lf Iizlrlxvvf IIIII I-If I'3:11'IxcxI Ilvlpf III-Ip? XII.. hrnlll' "ITxwl111InI ,IuImwn, I I CILIIAL' Xllll Nxxx-111' In-Iwrrm' In Slllll' "XVIII, Imxx LIIQI I Ixnvxx xml xxgmrval In xxxf-:lr fixwtf' I"I'IxZ 'XXI' xmn I:1IxI IQ iQ4'nrm'trx? XX'I I tIwugI1l xfuu tvml-I lI1:1l IAN! XK'lIl'.I. .XI mv' "I IIIII, Im! Nlixx MII-rm vluvlxx-aI HIV." .X I' IIIIQ I7Ifx'I..XfXI.X IIHRX VUN III sl NIL Ixx 'ig' " IIIIK'I'k' xxIII Iw II xximn-r In 1-.l1'I1 VIIINN :md IIN- xxillllrl' 'fvxvl' 11IIC." I'I,X1l XX'lIxm1l Iiul llxfullillg :ll N4-IWII xxIIIx IIVI wwxx xII:11x:fv11xI. NIFN I,IIllt'IIIl'IIl'l'I "XX'Ig, Ifxzl. xxlm gzxxx- it In xml?" I'IXll Ixvxilzllw. XIIM I,.j UXIIII NllI'x'IX Ilzlxx-If! twrg:-tlvlw Ixix Il.lllH' :1I1x':uIx I1:1xv xml?" Nl . I,1mmIx: "XI'. I.II1'XII'IIt', IIN' xwu IfIvI,I"g lux' thx' IIIUNNIIILQ rwwrmufu XI . IIvr'xI'll'x'I "Nm xx ' 1'.l!Hx' xI!x'wI'lI.A' -Ikt'lIl'IIk'I'f '4XX'I :II ix xulr Npil :II a'fwIxl:mx?4' I",mmx'lI I'Sfu1I:x'13 "XY-II, Ill il thing tI1.l1 mx In-:HI xixx nm ww I-mI :mxI I xii fm IIIL' IIIIMI IQIIIICI' .X-Ixrr: HNIFN C'r:1xxt4vlxI, Imxw xuu Il IIN! ut llwxv IILIIVN xml xxgmt llx IH Ix'IIIl'I Nlkx V.: "Nu, HI1, I might :wk Im :1 wmpln-." I". I'IIt'IlI.I '4NIi xx- Hut." I .5 WS IP' D! Al I ld 10,59 fn -fs , 11" THE l I5 6 -z "'-- lC5Cl?EfCH 45635125 x N11 x x 1 1 1 4 w l ." ff ff N1 lf If .1 .4 gs W 4 -'VV ' : 'IIN ' f - -fllkig jf"-'. lilim 1 aku? -.uuggra E It i A I 8- , n E ll ,i--lv--Q4 l1.11'l111' 'Vx l1.11 ix 1l11 1l1ll1111111-l'11x1111II11 1.117 x 1'11 ,1111l "x ll1lgl,I lllNl!I1,.1l XXl:n,1l:1'. .1'1 111l1 l'1Nx1IN." Nliw lX.ll.N 1.1 wg '1 f 'U1-.1 Nll:l'll'1.-l Ugmf' "ll1ll11l" Nliw lx111.NI "XX l'.!1 fx rltn 21.1-1'11l1111 1: xxf1l1 xx ll'.1!1l11 lW:1.1' "ll.11l:1l11." l.X.!4lx "N.1'., Xlfx Xllllrl. l'x1 '1111 .x.i',l'1: 1 ,fl . '1 ll K1. '.lxl -,1,, I' 1 11gx f'1 tl11 1141111 17 1l11'l-11lx7" Iw111:1.11" 'll111. xxl1111 lx :l11 'XII Qlllll' 1 l1l11: l'1v 'll1 l1.1x,1'11'11111'1 .!,: l1.' Xlwv 'I l11111'1l Xliw 111.119 Lfwul 1l11 1.11121 xx.111l111 l.1NI 111:l11f' 1.11. l.' "lll1l l11 l11MI111'l1,11k."' Nlwv 'Y1, Xllx' xx.1N11'1 1.x1':11f11g 1l:.11 lxf111l 19 .1 1l11w." E:.1111'iNi'11?x1x' xl1g1R111g 11111 l1,x1z111l'l111l111g111111p1x HY11 7'1.111x 11,l,1N111l1111 .111 1 151-XX':1'.111: "Y1,111-, 111111 5111 '1'1 1'111.11.1xxl111." l xx111l1 1l .Xml Nl11 1'I1I1I11l1xl l'11 l'1' Ull1111l11l lllll ll ' xxxxx 11111 K1g1l'x .lllgflx l 1111! Nl11'tllv'11 1'l'11l ll1:1t II11' XXllll'x xx.1x l11111.1l11l l111' .X 3111 lx1l11111l l111'. Nlti l11':xl'.: 'Xml 111 Illf I' 111111 -11- 1l1q11 x1 ll L11p11111 12 lx.11l 1'11:111x.111x.'4 li'11lx-l1111i "lll.l'llx x1111, N111 N1111 x Illl X11' 1111 l11:1- ZlLf.!lll.u l11111 N.11x11': "l xx11111 ll l:111 111111g111'l1 111x 1'1111111l1x1111," N!11'1lx111'1'1'. "ll111'- ll 11511 l1.1111l 1x.1111111l 11111." ill .Xl,l SXI3 XXHRUN Xflll' g1'111l1 ix Tl l11'1r I!l'NtIl4'l' lx 11111x1'1.N11l. l 1':111't 1x:1x Illllll llllllllll' xx. il111, xx 111 -L 111 U. N111 -1:1x l111'wx1'11Il1 1x1-11111l. gf'IIX, l'lll l lx.1x1 g1l1'1111lx I11111 .1-lx11l. l'l11- l'1'1111'11x:1l xx:111IN 111 KKK' x111, Xx'Y'lll4ll ltNNl'll 11 1111 1'11,xx. THE I X I II lx I IX I I I I Q Q its lm 'xv' IB .gf an 1' E I5 .. X III x II In I N I R I I IX I Il XX I Q QIII I I IX 1 Il N X X SCREECH K I X I IX N IX III I ,- ff If I ,L ': 4 'S' " If- I f , , -I ,IV-,g,.,.II, EI EU If .1 za v-'I F I w I u ..,. L E I K' A UNI . f E ' EI s I - IIN IIIIIIII N.II III IIII' MIIIIIIIIII, XIII XXININII 'Inv-IIIII gm z.II III IIIIIIINI, III IIN IIIIIIIII IIIII IIIII III: XII, II IIII -IIII ININI II.IN III IIIIII, XIIM IIIIQIIIIIIII "I I,III4IN. III:II IIII IIN XXIIIKIN XIIII 1-II I-IIIQIIFH -.IIF l.III.IIIIII' IIIII II.III1.'4 I II'I IYIII, LIIIKI C I.IIIIII' I.lIXK' gIIIIIg IIII IIIIIIIIII SIIIII III II XIIIIIIIQI IIIII ,II-Inu IIN' XXQIIII I',.I:III' HIIIIIII, I IIIIIIIII Im: II ILIIII III I..III -IN'II 'I Ing I.:IK." 'XQ'II.I "I IIIIIIK .I NIIIX IIf'I.Ix." XILIKIIILI "XXII1II IIIIIIIII XIITI N.II III.II" XXVIIKILI' 'XX'-II, I XQIX IN um :I IIIIII IIIIXIIIX, MI I IIIIII IIII IVIIIIIQ IIIHII IIIIIII XIII IIIIIII III,IIIIIII III II:NI IIII III-XIIIQ gII'!' XIIIIIIKIII 'HXIII XXIIQII IINI IN IIN?" XX'IIII:I' 'AIM-I IIII III'IIxIIIg II. IIN' NIIIIIIII." XIIIIII.Ix IINII'IIIIIg LIIICI NIM XgIII ww IVIII IIINIIIII X.lXXE.IIIg IIINI IIIIIIIIIIN' IIIIIIII lI4I III:II IIII 'XIIIIIII.Ix LIIZKI :Ixv IIIIII IIII JlXX1lX.H I:III' "XXII, I IIINI III 'ILIX IIII LIIIKI xIIIIIx." 'IFN XIJIII "XX'IgII, IIIIIIILIII II:IIIIIe." 'III IXIIXFIIZ "NI . XIIIIIIg. I KIIIII-I IIIIII' IIICXK IIIIIIII'Ix III Illt ill 1lII.H XII. X'IIIIIIg: "XXIII, IIIII IIINIIX IIIt'1'1lIlIl'I2I I':III ILIIXQ' IIIIII xxII:II IN IIIIIIIII- II." XIIH I'IIwIII'1 "XX'- XXIII IIZIXQ' :III IIIIII I3III1IIII fX'II II:Ix." IIIIIIIII l'IIIIII'IIi "IMI IIIII XXLIIII IIN III IIIIII' II?" XXIIIIIIIII RIIgIIx um IIINI'IIwIIIg IIIIIIIAIIIIIII IIIIII IIXII. XX'IIIIII'uI II.: "lIII. IN IN IIINI I,IIIIIIIg III-IIIII III IIIIVINIIII-.U 'XIXx Xllllll "I'I'QlII1'IX I':IIxI'x, IIIIIII :III- IIN IINIXI IIIIIN IIQIIII IIIIIIII'I IIIIIIIIVIQ' I'1IIN'Is "XX'I 'III I IIIIII'I IxII1XX IIIII IIIIIIIIII NI I LIIIII IIIINK' Llll IIIIIIII IIIIINII'IIIIII," 'XIFX XIIZIXXIIIIII III IIII IIIINN IIIQIINIIZ "Il In IIII IIIII NIIKII :III'IIINII?" 'ILIIIIIII II'IIl1II'I 'XX-I-I'-IIfu-I." XIIW C'I'gIIxIIIIII2 "XX' IIIIg." Ii: III' INI CQ: "III:II IN I I II II IIIIIIII-II IIII IIN- IIIIIIIU' XIRN CI.: "II uzlx IIIII XINIIQKI III:II um IIII IIN' IIIXI INIIIIQ' I IHHI... R. if: "XX'-II. IINX II+III'I IJIIIII IIIIIIX IIIIIIIIIQ' XIV. XXIIII 'II'Ir: "NIM I'I!'tx'tI. xxI:II :III HIIIN' III IIN' X:II'II'III-N III I'III'II uc IIQIII' XIIIIIQKI II1lII'II4'I'f 4'XX'I , III' RNIB. xIIIIIxx III-III, IIII' XI'I III' IIIII IR, LIIIKI IIN' KQIIIIII-II IIZlg,1It'.H XIV. XX'.: "Yam RII SIIIIX . II II IIIZIX Ic'II IIX IIIIIIIII IIN' IIIIIIII'II I'I:IgIc-.H RH i 'XX'III II:III III-I'II IIIII KIIIIX III:II IINIIIIIIII1 "XX'I IXIIII II IIII IIN- SIIIIIII XXIII I'1II'IIcI , I IIIIII'I II mf' TR- T' I x S 'T I I m 1. ppl J 4 uw" Esfllml IHE' ggg m -- IJCf?f!.fr' I I I I I I IL K1 I I N I I I I II x II x x11 II K r I f r A, A rx ff? If I Idgf I pn 'YY :I ,L-:gp EIIQUI I . 1 , I i' 'E e".'I-is -I "": Q I I I m ew -has- n-' ' . il---f1Qi II':II'III-I' 'WXIIQII IN IIII' IIIIII.II III IIII-IIIIIITU l'I:Iw3 III IIIIINIIII "ISII'IIIII-II.' II'.II'III'I "XYII.Il IX IIII' IIIIII.II II! XINIVI QIILIXNI "l'INII'III." XI. If: "I'III- IIIXI I'1'IIiI IN I:.rII. IN II I'IIIIII:II II?" II. Y. IX' "XI-II..- 'I'III'I'I-K IIILIIIX IIIIII gx I I KI III IIII III IIILIIIII' IIII xxIII'II IIllII'II IIQIII' I Igll TFIII- IIIIIQIII-NI III IIIIIIII :If I IN III 'IIIII IIIIN IVISI IIIIIIIIIIIIII-I --IIII-' FIIIIXII' II.II NIVCIINII ,XYYI .XI I"I7l'I III IIII 5 .XI'R I. I4 IIII' I'I'iI' III- IIIIIIN I"I'.INI III IIII' I"IIIIsI III'IIxI'II III IIII l'XL'II :I gI'I':III'I' VXVIII III.:II II IQIII' NIIIII' IIII' IIII-, XIIII'-NI mx, I'IIIIII-III, IIIIIIIN, IIIINII-IN, II'I- I'I'I':IIII LIIILI II'I' IIIIIII IIIIII xx pI'IIIIIIIII'III'I'. IIIII' IIIIIIN :IIIII IIIIIIIIIIQ :IIII-I xxIII'I- XIII-I'I:II :IlII'1II'IIIIIIs IIIIIII' IIII' III1 IIIIII III wru-II :IN IIII' :I':IIIII IIIILIILZ 'I-III' IiIIINII'I IIIIIN XXUIAI' III I'II:II'L1I' III IIII' I':IIIIIx:II, IIIIII'I'I'III QIIIN III'IIIg IINXLIIIIII III IIII II IIIIII :IIIII wIIIIIg. IQIII' IIIIIIIIIX xxrI'I' III-I'III'1III'II III I"-pc II:IpI'I' III x:II'IIIIIN I'IIIIIIIIII:IIIIIIIN I NI Krfg NIIIIIIIII LQII :I gI'I':II III':II III IIII' I'I'I'IIII IIII' IIII' NpII'IIIIIII :II'I':IIIgI'IIII'III III' IIII' x:II'IIII I IIIII :IIII'1II'IIIII1N, III- III-IIIL1 :IWINIIIII III IIII' IIII-IIIIII-IN III IIIN NI: IIII:II I'I':IIIIIIIg VIQINNIIN. NI: I'II- I,I'VXI', :IN I'i1lPIl'IA I'I'I-NIIIUIII, I'I'I'IIIIIIIx IIIIIII IIII III III-I' II'IIIII1IIIIIII III III'IIIg IIIIII III I' III Illlllllllt' IIII' x:IIIIIIIN III-I:IIIx. NIFN C'I':IuIIII'II :IN Ii IINIIII' .XIIIII III' IILIII I'IIlII':t' III IIIII NIIII I uI'II- XII. I.IIIIlIX un I1-NIIIIIINIIIII' IIII' IIII' IIIIIINIII-I I In. III'rI- IN IIIIIIIIILL' III- IIIII UIII III LIQIIIII III'xI ,XL'1lI'. Q I 0 Q A I H I .5 I Q, .2-min 4 Ma Y 3 ii 53151 THE I F7 lf'-1 fe w5C'?ff-CH fjw K' QJCLTTIUTIJZC vm' Fkimwngc -if, LSE -w F .' V!!! T-.K -," "' ' I: -:Hg A- -x " i'f'15iS3 ' wg m E xy , .I I., V W ' X , T5 -I - . Y u X X cj: M 'QMYZ f"' I-V1 , .1 X, 1f kQ'77'lX Vf! ll' , K -4 I ' f 5 Ax A 1 V 9 Qff' 25550 -, X if 'l. -. VX f f w 1 N Q , ' I 1 Y v fi 1 X i D X !,' y I X ' I 5' 1,1 k fy f 1 fmsf 1k5Jg f -- 4- 7 f - 44 i if, ,,! N- gg. - - ,Tw , 3:17, I+ Ti gif, 5 in gh., ' W ' ' fs' 1 NN 'T - 'ga :ssh-53 5232 aaiiraz' "nf: E gi 222, 5 514 f 5: -5 xiii i ,iii ai Wi' YW- , W" V7 ' W - w 1 r-fa 'nu' its N "Pi U' M Ep-vis t 434 M a'1' , I ,,! t mfw Q1 mal' 1 . ..t,' r lm' 1 ' mf, . wal! ' 1 ' 1 nm ' Y. of r q I'I"'1 'YI' 1 N' R um! wl ," 3 'UM llll L 1 J' X w- l W , 'gm 1 I ??fE 525252 5i'E'ES 52 E? 5-:Sa 1 rLi:,ie,53,iV5.as :-.igilslgjffigf ,A Ll L 'Q7fWEEEEmflDfmHE E-v it , !Kf'KiifiifI!!'JHHHM1Ml5II ' illlfflifllll Hi iwllllulilii 1 , PURPOSE A PURPOSE in life is as the helm ofa ship -it shapes direction to the goal It stirs ambition, arouses determination and IS the mamsprmg of success To have some definite aim some target to shoot at no matter how modest it may be is already to be well on the way to achieve ment Destination has much to do with destiny PURPOSE IS something for which we en dure difficulties and hardships take blows and rebuffs tolerate disappointments In this store there lS a purpose for every ambition CLASS OF 1922 WE CONGRATULATE YOU ON possession of the high purpose which has guided you to this proud grad uatzon day Have confidence that the same loyalty per severance and zeal applied to whatever pur pose in life you may choose will be rewarded with the same high success ld b I' -..I 4' u I 51 IV' HJ I USWIWMHWHIKIIII ...A4 ffi nl , ' l . ' tll' 'N N ' . . . . . 1 llllr , ' " 1 . . 'ln' '. W ' i:f':1b ,Q w' NN' D . . . . . - ' - of 'ru ' gl. . . lg 'i , 11, W , ,Q ' ' ' ' 25194 WN y 1d gg - . gig ig Ml y u . . . . . . - 'i 'grow 1 1" N V 4: Q 7 1 Ww'L i I - ?: X LW . . FN w Tw In ' " -S 3' W ' -' + H mn t X . . Lm fifjigi f W , ,W 'W QW . . . - 'IAM' 1' my w , , . t . W i Q E Q1 W M V n In 0 Exxmlf ' Ml: , ' MQ 'luxj ' ' ' , 'NIH1 A . . . u 4 lmu' my E 5 in ' M I I 9 5 ' Q JE' ML' l A 6 fi P r M fw'! CQ4W9W44-we f, x ' 1 , 3 6 rnAofA Aoounnrrus-n:5Ar: Y I 1 it 'Nr I 5.5, 4 ' -gg Y - - ... ' up ' qi: 0:5 Y 4' may lf' w" . i:.241lll llB..sQ ?..i4lll uII3.s- . g ' F wWiW Wwwvwwwwwww MH 1: , 3 ' 7 .lx i ,. rl l' .5 -N e K 3 nullwf l mm 1M'VwwwW 'U wsxefffmh ww llra' X Lim M i if V..,. p El-if JSI :Juni W I N H! V! 'ii .'ig1"L,,4- f Nl 'fig' XK:.TT1ufI'u:M nI.: Q! ,ws "PIN, 11" 'N' " ""' ,"N ' luluf uaf I 5 I ' .n0llll:lu..l"' ' ' ' -rj i Y il-Y Y t Q -. X - , - - - - - - Y 5 Y S .fr if 0 ME EH H3 ,-,I-H5 A 2 iii i e 3 Ei as .-5CRff-'CH 000000000595 2 0 o o o o Q Q o o 0 3 o Q fn 2 o -Q Q o o o o o as 9 LY o Q o Q cn o o o Q cf o o o o o o o o o o of:-cwzsoooomoo .9 fi F' F' z : rc lf. I5 Y z fi 7' T" F' 1 LI Sc QL fN v A IDP EEZ UU Sm 52:0 FIU? QCD GZ 00000 oofvooo 000 OO -ooc- , '00000 g ' UU . . QJ 0 cn - . H , U 1 5 iQ! C' 53 . - .L . Q 51 . i EE. . , 'CS I o E52 - CD i "" ' ,0 .' ' .. ' ' " 0 'JC!i5.1. ,"J0O04"C . . The Slore wzllv the H155 School Spmi Qcuuocroooo . oo 00000 0 0 400 Hardware crofwocfcrcscr woo oo oo ocmczooo 0000000000000000U00b0000000000000 1Axll,1I'T11I11,1IT1 WEXYC C! Bmlclers Supphes G Stoves Sportmg Goods Q Base Ball Goods Track Qutfits 00005000 000000905 Ot U 2 O O 3 3 O :fs 3 Q 2 H 2 3 UUUUDUDUOCFOOUUOOOOOO O0 Ifyou Buy zlfrom us li IS Worlh lhe Przce L 0, QQ QQ Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q QQ Q QQ Q Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ Q Q Q QQ Q Q lf QQ nm if use .J 34 1 Q il 5,1 I THE L "' QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQ QQQQQQQ Peterson s Bakery and Ice Cream Parlor 7 K N 1 N il HI 4 1 . r Q I IU QQQ Q I5 IN Nl qrytumn mn v ' llQ I 1'4 - QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQQAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQ'QQ'QQQQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Geneva cQ Sons Meat Market nexn S SAC I1 SDCKIIIIX 1 fl QQ QQ Q QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ .Q.Q...Q.Q.Q.Q...QQQ.Q.Q.Q.Qg.Qg.Q'.Qg.Q.Q.Q.QQQ.Q.Q...Q.Q,.Q CJK 'Yi' me T -Q Jcmffcn South Side Meat Market and Grocery QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ p QQ Q P QQ QQ QQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQ.QQQQ.QQQQQQ'QQQQ'QQ'QQQQ'QQAQ QQ QQQQQQQQQQQQ'QQ'QQQQQQQQQQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ' Q'QQQQQ Q Q QQ QQ Dyers Dry Cleaners Hatters Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ H U FB 0 RD he C,le.1nc:r QQ Q .. .. " 1 Hx 1 fl .. .. . .. " c ll 1 . .. Q 7 .. . .. . .. We Do Altering Repalrmg Relmmg QQ Q Q QQ QQ QQ QQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ'QQ'QQ'QQ'QQQQQQ'QQ'QQ'QQ'QQQQQQQ Q TU Q Q QQQQQQQQQ QQQQ QQQQ Q,v Q Q Q'Q Qg. Qg. Qg. Qg.Qg. Q . Qg. Qg. Q'. Qg. Qg. Q'. Qg. Q'. Qg. Qg. Q . Qg. Q'Q Q Q Q Q Qg. Q'. Q'. Qu Q . Q'. 4. Q Q Qg. Q . Qg. Q'. Q QQ'. Qg. Q'. Qg. Q, Q Q Qg. QgQ QgQ QgQ Qg. Qg. Q'. Qg. Q . Qg. QgQ Q'Q Q, Q'. Q Q QgQ Qg. Q, Q'. QgQ Qg. Qg. Q Q Q.. Q.. Q, Q.. Q, Q Q Q, Q, Q Q Q, Q.. Q.. Q.. Q, Q.. Q . Q, Q, Q, Q, Q Q Q, Q5 GQ 0.4 04 " QQ QQ QQ Q F ,E ,. L: , S . va 'Q QQ QQ Q 'Z 1' --- -' ' 'Z " .., Q. ,. I Z, ... Q: QQ Q- QQ QQ 1 4 'T .... -Q .. H Q-1 ..Q -. "1 71 -' "' I' QQ . QQ QQ ' , . - -f - N .. Q .. . Q, : Q 1- ? Q- -Q l .. - , v -Q , z -Q .Q 1 Q Q ,I 1 ,-. 'p 3- -1 ... Q- 'T , ' 'T ,"' "1 Q. '1 QQ QQ Q Q P ,, , ,lr ,, , QQ 3- I QQ QQ ,Q ..... .. ' 4 'C -Q QQ T :Q A Q , - g A .. -A 1 1- Q QQ Q. -1 V Q QQ IQ... 1 -- C f' -3 'T QQ Q I 4 Q,-Q P - I '-'. 1 -Q ,4 'I QQ Q QQ .- A - Z ...' Q. - H 7 Q1 , A Q.. ' -Q QQ A Q QQ 2 -, .. ft ., : . ., ., QQ , N . - - - .. - , Q. - -3- ... : Q V Q , f: T. 3- 3 - V Q. Q .1 , H ., Q5 Q "' QQ QQ gg -Q .... T H A H hi Q - '1' uv ' -Q ,Z ' Q N QQ QQ ,. J. ... .. -- 'Z ,.. -, 04 ,i , Q- ,Q A ". - "' - T.: 5: ,, .o1? , , - QQ A 54 QQ QQ 1 -F ,, :, 7-, ,T , . QQ' QQ 1 -4- QQ Q. P 3 - Q 7' Q.. 'x . ... -- ': . QQ- f .,.. M, :Q -- Q. .. 'Tl Q. Q. 1 ,, .Q ff ,, - -B A f- .- - 'f ': - 04 if r 00 UQ ' V -Q "4 'i . -, .. -Q. - f- , ., - . QQ , I QQ QQ .. ff 1 , QQ -'gg' . X - fi Q. . ' f: 1 . " : QQ QQ QQ fx - f -1 .. -- -Y ' 7-. ,. ,. Q QQ-u' , ... ' , - , K k. . QQ J- QQ QQ 34 - ,-3 .. f ,, QQ I g p , ,I QQ -4- QQ QQ 'I 3 .L -Q 3 4 3 QQ . - .. .. Q. Q-1-'--M .. ,F X Q 04 V4 0-Q a I.: '- Q Q Q .Q1 .. Q,QgQQ..,.,,.Q'.QQQQQ.Q.QgQ...QQ..'.Q,.Q.QgQQg.Q..g...Q'..'....g..Q......Q....g.QQQ.Q.QQ.'....'..g.QQQg.-QQ Q,..Q.Q,.Q.Q.Q,.g.Q,.QgQQ'Q..QQQ,Q'..,.Q'.Q...Q,...Q,.Q.Q.Q.Q,Q.Q.Q.Q,.Q..g.Q.Q....g....gQ.,Q.....Q'... i . -Q QQ..Q.Qg.Q.Q'QQgQQ,Q.QQQQ,QQ.Q'Q..Q'QQ.Q'Q,...Q'QQQQQQ...Q..gQQ'.Qg..gQQQQ.Q'QQ.QQQ.Q..'.Q,.g..g...Q.Q,QQ. QQQ.QgQQQQ,.QQQ.Qg.Q'QQ.QQQ.Q.Q...Q,Q.Q.QQQ.QQQQQQ..Q.Qg.QQQQQQQQQQ.g.Q.Q.QQQQ..Qj.Q.QQ...g.Q.Qg. 1 Q Qv. QQ 4. it Q4 64 u'4 ' DQ 94 V4 v'Q 01 ov i'4 Q-Q Q-Q- Q2 -1, . 90 on UQ xl 04 ' Q-Q - I QQ QQ QQ 2 ,Q QQ QQ Q QQ ' ' y f QQ Q r Q... - -.. - QQ . f v Q QQ , . Q--Q 7- QQ N QQ -f v ,i QQ QQ I -, 7. 2 QQ QQ . " 'x QQ Q ,T ' ff QAQ QQ ...Q ' QQ QQ f - ': 'A 1- QQ -Q V Q.. -1 QQ QQ Q - 7 h QQ , 71 A ,.., ... A U Z '- Q 0 U4 I '11 Q Q, rv Q ' -1 Q: J Q QQ .4 -1 'T "' , - QQ J- 1 J A ,I h- .. Q ... , , Q. -, A ---. ,, . , Q QQ ,- -. ' Z Q A ... :QQ Q QQ - LH ,. f-Q '- 1 Q, QQ Z T X Q Q Q Jv "1 Q, - v QQ ,, , ,Q - , , -. f -. 1 ... 9 3. ,h I V Z ' Q 2 H Q QQ -1 ' -. Qg. Q , QQ Q Z --1 gf QIQ ' -Q. QQ Q - f Q, ? 'I' Q -Q Q ,Q A, Q QQ ,Q . Q.. ' ' , Z .- , QQ Q.. Q, , .A. QQ - Qv. Qg. f' I QQ QI. QI. V -1. QQQ QI. Qj. -1- ' 'Q' '-' . . . , . . 'I' Q'. Q'. .'. Qv. Qv. .'.Q'Q .'..'. Q'. .'. Q'. .'. Q'. .'..'. .'..'. Qu Q-. .'. .'. .'. n. Qv. .'. .-,Q-..-Q Q-. J. .'..'. Qu Q'. .'. :. Qu Qu Q-. .'. Q'.Q'. .f. n. Q-. .-. .f..'.Q-. .'. .-. .'. Qu Qv. .'. .-. .'. n. .-. .'. .'. .'. .'. 4. ,g. .5, .3 .:. .5 . . . -. . . , . . , QQ.........Q......QQ........................ ..... Q , Q 4 Q 4 4.4 .AQ . Q Q 4.4 S f 4 L T, Ly' Q ld '41 v If Ajjlm -Qg f hlvd. IIS I I ' ' THE J. 'E' 4 T 4. 5 scRffcH '.Q. .Q.Q.4.Q .Q 4.4.4.4 .Q.Q Q.Q.Q.Q.4.4.4.Q.Q.Q.4.Q. . 4.'4.4.'4.'Q.'4.Q.Q 4 Q 4 4 4 .4.Q.Q.4.4.Q.Q.4.Q.Q.Q.4.Q.444.Q.Q. THE DELICA TESSE x lxl L X mmm sn fl . LL N IIRN '4 . .4 4 .Q 4Q .Q .Q .Q .Q .4 .Q .Q 4 .Q .4 . .Q .Q .4.Q.Q.4Q.44.44..Q Q 4 Q4Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q.Q.4.4.4 Q 4 Q Q44.Q.Q.4.Q Q Q.Q 4.4.4.4 4.4.4.4 Q. .Q. .Q.4.4.4 Q.Q.4.Q. . . Q. .4.Q4Q.Q.Q.4.Q 4.Q.Q.'4.Q.Q.444. ...Q.Q.Q.Q.Q.4.Q44.4.444.4.Q.4.Q.4.Q4Q.4.Q.Q.Q.4...Q POWELL cf: WILLIAMS A TO CO li MOTOR CARS Ilfl rn .111 I f ff . 44 .Q .4 .4 Q .Q 4 .4 .Q . .Q .Q .Q 4 .4 .Q .Q.44Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q.Q.4.Q.Q.Q.'4.'4.'Q.'Q.'Q.Q.'Q Q.Q.Q.4.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.4.Q.'4.Q.4.Q.4.4.Q.4.Q.4.4.Q.4 Q .4.Q.Q.4 4.'Q.Q.Q .. ...................................4.......................4.4.4.4.4.4..'.4..'..'..'.4.4..'..'..'..'..'..'..'.4..'..'..'.4'..'.4. Shoes for Every Occasion 1 4N xx Xl 1 u N LL h xr 'I ll Best Shoe Store I LH S 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. . C Q .Q .4 .Q .. .. .. .. 4. .. . . .. 4. .. .. .. .. .. .. 4. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. .. .. 4. . 4. 4. 4. 3. ln 'JT' A : . J .?'. 1 ,. ,IL fy!! .J EB EB 52,-' " U. J -.ugfgz - if 5 n lg 4' 0, FI . F' 1 , ,,.. ..,. .....,....,.. , .................,... , ,. . 't"A'AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A v -1- :' fl S- li' llflz f,'l'l',.l,ll ',l 'JU R .IAN I7 C.'.ll"li XY' tlmnli tllc . tl l ' " . sf: 'intiml for l cir P2lIl'1lll'lQL' lluring tlmc SULISUII. XY- 'atm' tu tlu' 1 1 lllfill SC'llUUl, l'l'l'll,S 2 : E' Stlllll .llllli l'. ll. l'l-1"-i .HX 4.44. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 . 4 . 4 4 4"4 4 4 4 4' 'fn' .'4'4 F. 4' 4 4 4 4'. 4 4 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4' ji ' 151 ' 1 llc: l 'rs in lil li lx XXI? lltllllllz Rfb. 5 III 2. S 4. 1 .'Q .ZA Sf, lv' In-" 'x Izwflrx -ll .I r Inn E 2.........,...... .,............. ............,.,.,....,. .L ,v,Q4Q Q Q 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,V 44A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A t 13. 3 4. 1 4. 0 4. .IQ I 4. 4 4. 1 4. 3 -1- 1 -1- 1 4. 1. 4. 4 0' Q Q . ' -1: lwm' alll nur 5 msc: Zlllll ull m'c:1sm11: 'ou V ll E -: ' , : jj lml slmz' Ill thus gtorc. NN 4 'nn t -'mu E ,: . . . 3 wltl lmmt-wcnl' that you wlll bc prnunl to I wca ' any mlny. E -1- 1 -1- 1 15' 5 S 4'4 ' ,: : 5. : S 4. 4 4. 4 .54 S S 4 XX .-X ,I lull ' lzRh mn 111 mm.. .Qu .xml 4. ' I it Av ia' L I .',i',,4 ag dh!! - f 3 521 PHE' -A -- an SCREICH 0111111 rt mg. H Its lps mn l"LlI'I1l5hlI1U Goods of Ls I I III Il x 11 XI 'A C I l Q ,v v' ff vo ,y,x,! gs, Gin the Qllass uf 22 1 1 NUI! 17 11111 '11 1 111111111 Il III 1 1 x IH1 1 11. I Ou. IN 1 tl 1 80117 17 111 1117111 f ll 1 Illt Q Qtrashurgers '. 9 v J. 'Q 'Q 4 O'o +n+AA+++++++++++++++,+++w+++++AL++++L+A++mahA+v,++++++A+9+ .tn , 1 gi . ivy 21's . . f - 4.1, E5 51 Y, '7Q?.1'i' - li ' I 1 -Il I i n ' E :I M . :..j..1..Z..:..j..j. ns. j..,...g..1..1. .. . 1..j..j..1..g..1..1. .105 .g..:... ..1..j..j..1..j..1..j.q.,g..g..:..1. I .Hf ffm' H1211 l71'1'.v.v1'1f Y f AUH1 H11-x' Y'f11'1'1' ' '1 h' - - ' - 1 Q C 1 . , 1 1 1 . 1 . . ,Q . , A s N , h . . . UV1' -SvPK'1,l.ll!'lil' 1.11 1f'1'111'11f1f1',v for H1-111 .5'1f11,1,f . H11-U, C11 p .1 77,115 1111 f'1f1f11'11f11'1'1111'1' f1'1 rf .'f'1f!1'A'. . 1 . TRY 'S XX'Ii'I,I. - Olwl' RIil'Ii,X'l' . f . H1'51111'xl. Uf11'1'.vl. Huff. CIOU1! Uomfx .Yo1f11'1111 E111- . i.::++++++44' x .::z'.:... . +.++--z- I 4 ++++-s++fN I I ' I ' !"" " ' . ' . . I I 4 . . ' . I I "."!"!"I"f"!"I"Z"f I . 4'!'f"f"I' v ' 'Qui' vu'-"X' 4 231 his axe + 0:4 Q14 -5+ u ,n Ii. ' 1 aio io ff. II 1' 2x'f'1111' lo lyflfhfl of ' pdw HY 4 . ' . - -5. 1' '1 K ' I f 111111, 1111 111111 -14'1,'f11'.v for -vo111' ,Ilf " fzff, 1z4'l111'l1 fu' kz "' :gf 111.1 l11"11 111'11tlx' e11l11111'm1' lu' ' ' fp . ' . H' . ,, ' ' -5' vw iv , f ff. v ' ' If: S' '1'1'1'fy, w ' :ze q. ago .5 'A 'A 5 'C' . 'A 'B 'X 4' 'A' 5 A I l ' ' I U A I 6 l 4 C ' , l - Af? fx lnraeal-my 4. axgiziahigi Sf ' THE 5 IEI g g gg 'T' SCREi6H whey jlural nmpanp Cut Flow e1s for allOeeas1ons Swan lf with jflulners nu mr 1 Relsfmmle IL s ni St: 111 L X IIXIUKX 94 Q 'Q 'Q 'Q 'Q 'Q Y A 'Q 'Q 'Q 'Q 'Q 'Q 'Q 9 'Q 'Q 'Q 'Q 'Q 'A 'Q 'Q 'Q 9+ +44 XQ'Q 'TJ P4 -F U F1 FU :+++++++++4 4P++++++44+4++4+4+++P++4 + E + + + + + + + + + 4 + h'4 -if 5,0 + L? 9 + Ii iz. + + I + I + ++++++++++++++++++++++++4 4 ++44 factors, Wagons, Buggles Flour Feed Fuel Farm Implements I its Hfzzdwfzrf 115 H414 P . 7 , 77 ,ANI I .1 hmvrm J ,,, I 1 f I f I, - I I I bs I ' ' ' " JF: .531 IB El Ei 'EH ' I A I I ' s ' Fil as vg+++++gm.. A++++4+g+++++4g+++44+g 4 m++++g++4++4m4 ' '- IIKJKIIQR RIUIIIKI , I . 4 w v ? 7 , 4 4 "' .'Q an Q YUI 'Ii I'.X'l'IlUX,XCiIi SUI,IC'I'l'IfD .- vzo Q I . . bug "1 ' flLl1I1If' '1 Q :I ' I"1'ce SI2 Nurth 'l'I1i' Q 'cut I'I 11- VH- ' Q IJg . , X Y. 'AJ ' v+++++,. 4 4 ' ++g4+++,,,v++,, , v 49+ 4 44,44 4 ,++++++9?,4 4 4 .,,..,,,,,,,,,,+++ ,,,4,,, . . I Q v, ,IQ . + 4 ,Q o:Q 5 4 .J + . . . 1144 I SILIQ, ,S 4 4 v + ' . a? 4 . s . . 9 9 : . , . , ,, H f . ,,. , . , . . , , Q ,A X . IIB IJI I-- F. I s ht 5 v v voovvvv. 4 4 o 4:4 FNX7 AGI: 7- Ylf Vg., N- I dim III ,LU llzbia W' 5 53 EH T1-ff: H, . g .-3 3 Sf Rfffl I I I H011 IAUUI HUSIIAI 1 , 1 I tx x X 'IES' W-+'fX I RIJUC x TIII1, ARBY OOD Hour I N N 511IIl mm JL N I I1 In UIIPRLLXD RXXC H X S XRXIK IFN ND X IIIIX I lNl'llS INDI IRXISI -XI lil X. IIN x Nmth 5lLIC Squau ovvovgovvoov v vvoo. vvooovvvvv vvvgvvvvvvvv 1 oo aeaoanooaao canoe: occ aaaooa Q eaaooeao 4 Iliifl . ' - ' 4, 'W .. fr Lx' WJ 7 fy.-I ..' ,,. .F 'r,:j.j' f Q 1 N I ,g',1. I .' N I i- ESRI- N I ,,, - 4 I ,I lluffof Ill-l!f,.'..' Irm. lfzfx fx Xwff'f', .S'1z'r, I , ,, , h I ixmzz' ffm' ' I Q C341 IPF ' I J 33 5 'xr' ' '35, , 4 A 1 . WK! If W I wfzl1'lf1ff',f'ff11ff I, :.'f'f1rlf1I'111. I -' Hwy urn' Iwttcr IIIIIIIQ, SINAIVI 1 in LIpPL'LlI'LlIlLL'. LIIII wcgxl' Vic" , R, If . f' ' A .,' I-' as Iwng ns any wtlwx' I1w.1c1'y I ,N j"' cv 'V wrmlr. Ycs, III' IIHS 40, ' is xxlmcrc I gut tlwm. SIIIQS fn' Ii Iwi. Iluwtiful in Iustrc. f 'I , I 11 ., X, I- ,xv IHA N 1 f -N .-1. z. ::'::' :'::::.-zz: zzz" :::':::" . 1"-::'. 'I' IC ' . ' I ' 'f 'ORIC XYIIICI I Iwmls, gXxc.'. Knivcf, fm' 'ng U1 Is, C' lllf ami .VX mmunii n CI "I-'A A-f3Ii.' UII, Cl PUR S'I'UX'IiS CRICANX. I .'IiI'A- q M DRS I'UI'IfI'RY Sl'I'I'LIIfS SCR 'Q QA ' gX.' P1 DI'L'l'RY 'VI RIC I -. '.l,IIIf , I" I ' .Sl if , f '. I' IES fa? I ' if va L ' 5. , 'P , :ju - 1. 'ILIIIIIIE-" 5551553512 l. f ' mai, -U. F -- THE Q ' , g gg T-g L'5Cl?ffCH . .5 .,.,.,.. ,. .' .'..'..'.,'..'..'.'..'..'.......... .........,,,............. ... . . .......'..'..'..'..'..'..'..'..g..' .. .4 s1.oA1N1 at co gg INCORPORATED " Capital Stock, Paid Up S30 000 1: t L N II :I LI IANI L Z: A '.'4.4..4.4 .4..4.4.4..4.A4.44..4..4.4.4. 4 . . .4.4. 4.4.4. . ..4.4 .4.4 '4.4.4.'4 '.'4.4.'4.4.4.4.4.4.4 . ......... ,..g..g..g..'..'..'.,..,....... .. .... ...........'..'..'..'.... .............. ..........'..'....,.,....,.. .. .. .. 1111I111t1 1111I11L1l -- LXXLNI 5I1ILIL -- 710 .4 GEO H EWERS 8: 33 I SI .4 .4 .4 .,.. ...g..g..g..g...,..'..'... .... ........ ... ................. ... . . . .......................... 1 .' 1.'..,.'..'..'..'..'..'..'......... . ............ ...... . .. . ' .'..'. ... .. q. .4 .4 HAW SL OCK rocers EE Fw Dlllllfl ll 111L 1 1 111111 NIUI N 1111 XXLIIINII N 1 IL NN L N N L1t11 II LN L11 L L 1 31 1 1 111N11 N II L lf N 1 1 1 11111L1 VL ILLIIIIIIIILIII II 111 1111 Il 1111 II J11LL11L SIIX11b.XI11LIx II ... .... ......... ..,., 0. .......'..'..'......,.'..'..g..,.,.,..... .... ...... .. .4 HARVE DAVIDSON .. IuXRI3I1R SHUI N1 11NN 111a1L1 STRICTLY SANITARY " I I SL 4 4v4.4.4.4.4.4 .4.4..4.4.4.4 4 4.4 4 4 .4.4.4.4.4.'4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4..4 EI qi .1 iq- 'M-:I-av' I . M E - . I I ' I ,, ,. ... :Il I I n .111-'v"1-'-1--1-.--1-1.....-...11111--1--1-1111"1:1:111-11.1-1-111........ 1-11- 1 . . . E ' . . . 1 . . . . . . 4 . I . 1 J 5 1 , . 1 1. , 1 ,. U K 1 P111111 I,111111N, :XI1N111 IN 111 I1tIL'. Idllllll AIIILI C111 I11.1111 1LL' 1 . . . . R-11 111' 5 . 1 . . It 1 1 . 111,11 . . 111.1 , : . 1 ' 1-' ' 1 Z' ' ' ' ' 1 1 1--1-1-11 I-'Z-'I' 1-1 1 I-'Z 1 1 111' 1-1.1 1-1--1-11'-1--1--1-f. 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1-1- 1-11111-1 ...-'111:1-1-111-11--1-11--1N1:111...111-1111111-1:111..1"1'1-1 1 . . IL . . , . 1 1 4 I . .,.. . , ., . , . ,1L11tI1111-1 111 bt1I1NI1 .1111I CL .I1IL' I' '. 1 , M . v, - 1 1 -N 5 : 1.-.. g'1:-.. - 1,Ifl',I lo -lllf 1-11' ' llz' 5 : 1 . . . . . CO. 1 . ' 1 . 1 . '.. . ' I',.15I 51111. 5IlI1l: . 11111-, I . 11v1-11- 111.1-1-11.1-1111.11-111111111-1--1-11--1111-11-1-N1-+1--111-1111111111112 .'4 I4.I4 .454 A I . 5 A A A 0 . I I I :.Z4.:4.:4.I4.Z4.:4.I .14 .X I I I I I X41 I Z.Z4.:4.Z4.:4.:4:41.24.1444:4.:4.I4..4.:44 .4141 24.1 X4 .1- 1 1 1 1' . : 4 . 1 ' - fl . ..,, -. " 1. ix ,k,. 2 . ,- 1 g1L..t1. t L1 . I. . Lb I L1 L1111L'k LIL'L'1N11111 L-11N1' 1111LI '11 111L' 3 IIIIII IIIIIIIIIF IlIIlIL'L'L'..2II'X. II1' I1'L'3I111L'Nf 111 11111' 'Q 1IIL'N 3 11111I4'. tI1'1 '1t1"111L'I 11I1tzbIL', z111LI tI1c pu1'1t1' 3 1'L'5 3 . . . 1 v - 1 1. .N 11.114,--1, . .... ,1. I1 ,,1L.1tL.t 111 L. t 5111115 1 1 t1LN. 5 ' "ll CV ' -u -- 11 1!1H1 Iliff! 11 1 N. . . A 3 1 1:111:1..... .11111-1--11-1'1-1-11"-'11-111.1-11--1--1-1-.1--1-1-.......11..11-111 X Zoo: I : X I X.: ' ".: X44.14.14.:4.:4.Z4.I4.:4.Z4ux4.:4.!4.:4.!4o:444.14.14.:4.:4.:4Z f I A . A Z I ' A . ' ' ' ' 14: 1.141 I I 1 . . 4. . : . , L . , 1 g , . 1 . : If .. . 1 .. - 1 . Q Ill - ., ., IIN . . 111.1x11LL11.11I.1111N 3' : : 1 ,. 5 . ' I'I-'F"1X'-' 'IIS ILYXY " " ' "' -. II LI 11Nt . .1t1111.1 .111 , . . . 11111101 . 111111L- 3, ,z : . .XXIIIZ:.:4::'IX:.:.z4.:4.I4.II.I.I4.:4.:44.14.14.:4s:4o:4.:4ux4.:4.:4v:4.:4.:4.I4.:4IZIIXAIXIIIIZZIXZIOA, 1 , X Q Q ll' .4 u nm p JI rsvm li! .1 V gvplusfa 51' iiw'1 in 'vnu THE 1 ni' Q Q QQ Q QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ 5 150111155511 QQQQQQQQQQQ'QQQQ'QQ'QQ'Q QQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ'. ' Class Pms a Specldlty Edlson Phonoglaphs PIHHCS 1XLBlA KDW1X Q...1..,.,..Q...Q'..'..'..'..'.Q.Q'..'..'...................Q...Q.........Q...........Q...Q.........Q.Q...Q..... ...... QQ QQ Q Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q..g......,..'..'..'..'... ..'..'....'....'..g......'....................................... .... ... .............. ...... 11311111111 X 1 IL 1 Uillt' 311111111111 111111111 ll 111111 1111111 1 IX 111111111 LL 1 1 1 11 v vvv vvvw QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q QQQQQQQ Q Q Q Q.QQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ.QQQQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ QQQ'QQ QQQ Q' Q'QQ Q QQQ Q QQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQ.QQAQQ.QQ.QQAQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQ Q TEITEL S DEPART NT STORE D11 C 111113 I1 101 1 1 I1 I 1111 Ill 11111 111 111 Q Ll Ill 11 IX 1 1111 11Qc1x 1 Q 11111 1.1Qt 111t1111111111 U 1 111111 .'...........Q..........'..' .'..'..'..'..'..'..g..'........'..g..g.Qg..,....,.,...,......... . Q ......Q...........'..'............ .g..........'..'..'... '..'..'..'..'..' .'..'..'............ ...'.... ...Q , ,. ,. ,....,..g....,....... '........ ...f............ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q CHET ARIVISTRO 11118 111111111111 1111 111 111 1 Supp111 C 111 1111 Lll Q 1111 1113111 1111 II1 1 1 S Ill I1 fl S111 I1 QA..QQQ..QQQQQQQ.QQQQQ'QQ'Q.'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ'.Q'..'QQ'Q..Q'..'.Q1. .'...Q,..QQQQ QQ QQQQQQQQJQQQQQQ.Q.Q'QQ'QQ'QQ'Q .'.Q'.Q'QQ..'..'..'..'..'..'..'. Q'Q A 1 -1 51 .iv 1 5. . .- o' 1 "plan : . ,1 1 111.4 - - . 1.1 - . I ,fig -1 -.lf f 111 .-'3 E 1 S . V7 ' I 1 Bl! ' Il r :ll i U l I ll ..... . ...,......... , ,,.. , ., ,,....,....,........ 'Q 'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q' Q'Q Q Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q'Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q' Q' Q"-".".-'.-1 AZ bg , , 1 1 . -Z N V . I Q IQ 3 'Q' . . U . ' Q Q Q 'N 'I 1 - . :- , . . . 2 1 A 'Q . . 1 . . . . A '.' . . . .,... . .........,.................,....... , ,... , ,. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A :"Q".' . . . . . . . . ,..,..,....,.....,. ,. . ., ....... , . . 1 .1 ............ ....................................... . .. . . A 'Q' : -:Y IQ .g. Q: . Qf. :Q .g. .1 .31 ' XI ' -1 ' 'K' 1 F' -C' 1' -' 1 1 K 1 1 111 1 111 111 ll .111 ILA 1 I l J. E .Xb . 1411 A I ' - ' 1' -1 1 1'--'11 -1 - 1 '1- . 1 1 0.1 111 1.1 . II QIQ 61 cv I, .'. I 1111111 llll Q ' 2 1----sb.-11'-1-11 - 111- - 1 Ill III 1 1 111 11.11 .1111 11111 . 1 1 . . A 'Q' . . -z 1 x : . 1 . : : 1 . .Q.--1-:Qi-1-I : 1 z-1--:-:--:--x--z--z-1-' 1 z :-:fx 2 1 z z :-z : z : z I : 1 : : z : 1-: :--:--:-:-:--:- -. .11......1-I.I-zz-1-.1-z-zz--z-Izz-z-:::::::::-1-:zz::""'::::-1:1111-:-1 . . A 'Q' 3 Q 5. 1 . ' QQ . . . . -1' Q 1 . Q 1 1 , , 1 - - 'Z' I Q 1 1 .. QIXJI .. nl 15 -Z- ' QI. t l 1" ' 1' Il' R I I ' I : 11 1 1.1 111 - 0- 1'11I, 1. 1 1 1 111.1 : v .- - 1 .1 - 1 - 1 -1 . - 1- 1 - 1 .-1 v, 1 II1 '1. .1 R .Q1 1 11111 1.111 1111 1111111 1111 't1. '. I111 3 f " IJ' ' 1' 11 'f , ll.f '1 1 I kt '5 3 . . 5 .fX111'1.1 : I 1. . . ', Q'. , . ,, ...,...... , . . . ........... , ......... ,.... . Q so Q 1 v v A Q v 1 v 0, Q . vn- v Q.: , . QI. -.1 I 11. QQQ 'Z' ' A'Q A ' 1 - 1 1 .IQ ' . 1 X111 11 D1 111.1 1,- 1 1 r'A ' 11-1 ' '1"1'1'- 12 z 1. . Q . 511111 1 Q, 1 . 111. . -5 ' . , . 1 1 B11 1 C1 1 1Q -,- ' Q Q Q Q Q Q . 1 11' 11'.1f11'1 11111-'1-11 'f' 1 11 1 Xl 1111.11 1. 111 1 ll fx'1'1'--' 11 ' g 1 . 1. 11111 1 1.111 1- 1.I1l.X, 111.1 1 Q'Q ' I Q'Q 41' 3 A V 0 V U Y V 9 V O 1 9 Y 0 4 749,949 V U O Y V O O V , A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Q Q A A . Nl 41 if .4 un p ld N '. '. 'J an I 3 THE' W IEEE E3 Al IPI! l' if Va 1 VI 1 v 'f EB -- 15CR'ffCH '..'4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.444.4 4.4 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.'4.'4.'4.4.4 4.4.'4.4.4.4 4.4.'4.4.4.4.4.4.4.4.4. 44.4.4.4 N' 44444 Lfllflll 11 fflc Tozwz Q., 111 1W1!l11111 11 IXKI X I IIIXN I I K L Q ll I 117 X N 1 LXNILN 1 1 1 w 4 I B RTHAM Bl. S O 4 .4 .4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 4 .4 .4 4 .4 4 .4 .4 4 4 .4 .4 .4 44.4.4.'4.'4.4.'4.'4.'4.'4.'4.4.'4.4.4.4.4.4.'4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. .4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 4.444.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. ............................................................... ........... ..'..'..'..'..'..'..'..'..'..'..'..'..'..,......1......1.. lost Popular Lp-to-Date I+11ur- hur Barber Shop IU the I e New 'I' 11111 111 Blll 1 I 1111111 .Shop POR I LNI 8. IXROVI .4 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 .4 4 .4 4 .4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. .4.4.4.4.4.4.4. . .4. . . .4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. .4. . .4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 4 .4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. .4.4.4.4.4.4.4.4.4 4-4 4.'4.4.4.4 4 4.4.4.4.4.4.4.4.4.'4.4.4.4.4.4.4.4..4.4 4 I I11111e 106 I ree Dehverv 111 llfk1I1 16136 1 1 11-. IIIKIS 11111e1 IOCCFIC and F1 esh Meats BUHXR BRO I 111. UII 1 4 .'4.' .'4.'4.'44'4.4.4.4 4. 4.4.4.4.4.4.4 '4.4. .4.4.4.4.4.4.4.444.4.4.4.4.4.4.4.'4.4.4.444.,4.14.14.44,454.4.14.14.4.4.4.4.4.4. .4 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 .4 4 444 1 M.. - C45 1 .:. ' . .K 1 -:gnu . 1 - . ' '1 ," -. 'I , ,1 M ' E-.1, 1 '- ' ln: .. . - is l E i.I ll - ,, ............ ,.........., ..,,4 ...... ',', 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 '4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .1. fc .14 . . . . . Q -T- .14 7 I ' ,4 '-11' , I .1. 1' 1 ,, ., - .14 . . 4 jA,f , I .14 I1 7 4 'Y1 ' fx 42. .14 ' 1111 f'- ., 1,11 -41 11 .1 .1. ', V -, 'Z- .14 I. Illwf ll IIIIlII:'I 111 I11-1114 :1I1I1- 1 -I' 'f 111 .I11111 II11- N1- -4 II1111L11 I'II-.I 11,1 'g .1. 1 -.- .1. , . , , . , ' I I I111 ZIIIUI' II1111 111111 1- 111111 1I1:11 Q11-111111. .11111'1'1- 111 'Z . ' ' Q "' Y ' . -I I . ' . . . -. I . - . - ,'. 1:1 1:1.I111111 N 11113111 .111I IIINI .1. 1.11 ILIIX .11 1I1u1 .111111' . I . h I . , , , . 3' 111-1 I'111I w11111- 111' 1111111141 I11 XKN 1I1.11 1I1.11 I1.11 1 'g .14 1:15 1111 1Ie - 1 '-AI1 I111 IIL'I'. 4 -Z .g. 1 Q' I I1r-Ie lllk' 1111 11111 :1I1I41- S11 11111 111:11 I11' 1111111-1I 111 3 3 'X 'Ill 'IXFIIH wil!1N1'II1li1'1'HI141IIIX III XKIIII lllI1'Illix'. ' .14 , , 5 .14 vl- , . .. 3. 5. . . .1. .1 . . KE , .g. .1 .1. .1 .1. 1 .1. .g. .1. 3 .1. .1. .14 41. .14 1 .14 .1. .14 .j. .14 .1. .1. .1. ... . 4 4.44. 4.4..........44.,. .... ..44..,.44....4......, ........................................ ..... ............... ,...4.44.44. ..... 44...4444.4.444.,...4... ..4 4. 4, A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A'A A A A A A A A A A A A A A A A A A A .1. 1 .1. .1 .1. 1 41. 4 1 1 1 1 - .'. . . .14 1 1 4? i . N E 'A' I 5 .14 4 1 .1. 'I' I 'f C 1 1 ' - ' 1 AA v 4 . ' 1 1 1 1 1 1 11 . 1 I1 fl . 111 .1 III! , . . .14 1 'I' I . 4 . . . 'E' I 1x Y , I T -E . . . .1. .1. 1 .g. .3 J, v v . 4 v .4 v 4 v v o 4 4 4. 4' o .4 .4 4 . v 4 v 4 v 4 4 4 . 4 v, v 41 5,11 4 4 4 4 4 4 v 4 v . v v v v 4 v ,v '41 5 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 'vvvvvvoovoovvvvvovvov.vv.4.o.4v,4v4 4..,.,4v4vvovvo ovvvvvvvvgv 5 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 4 A A A A A A A A A A A A A A .14 1 .14 .j. .'4 x ' ' 2 J 1 4 2 .14 - 1 5:4 4 4 u 4 4 4 : .14 X1 1 5 1 t I I1 I 1113 I11111111 11 11111 .1 .g. 111 T11 1 . 1 . ..11e Il 1111 1 .14 ' ' 1 -1 - -: .g. . 4 1 .14 1 .14 1 .14 ' .1. 41. C' If Y 1 1,11 '111- .1 ' I 4 '4' ' ' ' NI 1111- II 11vI I .14 .1. 41. .3 V. A 1 1,9 0.51 V V 1 Y V V, U '.f V U Y Y Y 9 V V O V V V V V V V " V Y Y O V 9 Y V 0 O V Y V V 1 1 O V U 144'4444444444444444444444444444444444444444 4 4 44444444 nm pl me 6 s'y ui' .4 f r.f 773 I qv H'iA'a G IQ QQ! "' UI 'f:1,?' Al: 1... THE J i ' f ' L. - , ggg - -- SCREICH G' L . I, U a L 0 If li m " y ll l ll QQ......QQQQQQQQQQQQQQQQQQNQQQQQQQQQQ.Q.QQQQQQQQQ.QQQQ..QQQ.QQQQ.QQ.QQQ.Q.Q.Q.QQQQQNQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. QQ QQ .Q Q .Q Q .Q .Q QQ .Q Q QQ QQ QQ QQ .Q QQ QQ QQ .Q Sllllllxt t IL Hahn TUBE 'R ILCKILTT Q QQ.Q.Q.Q.Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q . .Q. .Q.Q.Q.Q.Q.QQQ.Q.Q.QQQ.Q. QQ.Q.Q. Q QQQQ.Q.QQQ.Q.QQQQQQQ. .QQ QQQ'Q.QQQQQ.Q.Q.QQQ.QQQ Q.QQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ.QQQQQ.QQQ.QQQ.Q.QQQQQ.QQQ.QQQ.Q Q Q Q Q Q .Q Q .Q Q .Q QQ QQ QQ QQ Q .Q Q .Q QQ QQ Q QQ .Q QQ QQ QQ .Q J , Q I+ederal I1es Federal akcs Federal Bread l+ederal Roll Are fme for Xour partles or to tlke on xour strolls W M11 Qllllflfl' lfffv aim' P1 las bf ILDIL XY Y DUXX Blkerx QQQQ.Q.Q.Q.Q.QQQQQ.QQQQQQQQQQQ.Q.QQQQQ.QQQQQ.QQQQQ.Q.QQQ Q.Q.QQQ QQQQ.QQQ.Q.QQQ.Q.Q.QQQ.Q.Q.QQQQQQQQQQQQ'Q.Q.QQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.Q.QQQQQQQ Q QQQQQQQQQ.Q.QQQQQQ QQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQ 1 1 QQ QQ . QQ QQ QQ QQ Q Q QQ Q QQ QQ QQ Q QQ Q h olden hagl CLOIHINC FLRNISHINCS SHOIS 1 low 1 Q Q Q QQ.'QQQQQQQQQ.QQQQQ.QQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQQ. QQQQ.Q.Q.QQQ.'Q.QQQ.QQQ.Q.QQQQQ.Q QQQ.Q.QQQQQQQ.QQ'Q.'QQQ.'Q.Q.QQQQQQQQQQQ..Q X . . Qf Ti QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q Q Q .Q Q Q Q Q V Q 3 Q . v Q . Q Q Q. Q . , , Q Q Q 'Q Q Q Q 4 r ' X Y , v Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQ,Q,Q.QQ,QQQQQQQQQQQQQ.QQQQ,Q,QQQQQQQQQQQQ .QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQ'QQQQQQQ'Q Q QQQQQQQQQ,QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,QQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q .Q Q .AQ Q Q Q Q Q Q 1 X Q Q X' , Q Q .IQ Q ..Q X Q Q .IQ QI. Q Q Q Q Q .l. n Q Q Q Q Q .Q Q Q .AQ Q 5 N N Q Q Q .Q I C Q x .AQ , .AQ Q .Q QI. Q ..Q Q Q Q Q ry Q Q ,QQ 66 Q9 Q 1-Q1 7 Q QQ- Q svn , Q . , Q Q Q ..Q .IQ QI. Q .AQ Q AQ .IQ Q i X ' V V Y Y : l Q f 1 ' Q 1 L A f Q Q Q Q Q Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQ' QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQQQQQ.QQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQ,Q,QQQQQQQQQQ,QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ,QQQQ,Q,QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q ,Q X Q Q Q Q , 1 Q Q Q rv v v 'I ,Q Q I Q Q W f r v f V A X I ' Q: f Q A A I Q Q 2 V 4 l Q A .QL Q ' Q ,Q 2 1 Q Q I 5' c Q Q Q Q Q 'Q Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQ,Q.,QQQQQQQQ Q Q vv QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-Q QQQQQQQQQQQQQQ-QQQQQQQQQQQQQ 'S 4 44 4 .4 .4 4 4 4 4 44 . 4 4 4 4 . 4 . N 4 v 4 Y + ffxff ? 49 L U" 1' ll 'ggi' QJJ v vygf H3 EBI .4 n 'r , F... ,df Aff, Q52 H -- scmffcff ... 454. 444.44454 .4.4.4.4.4.4 4 4.4.4 44 4.4 44.44444 4.4 444.4 4 .444 4..4.A4.4 .4..4.'4.'4.'4.'4.'4 '4.4 4.4.4.4 Has come to you much qulckel than you thought on enterlng The years to come wlll pass as qulckly but let us hope they wlll be as full of Joy and thlngs well done as the four you have spent 1nAI-IS tqgt 5 Apropos of the above sentlment A satlshed person IS one who enjoys good food Bread IS Your Besi Food Eat More 0 If H KREGER CO PANIES +4449+4++++4+++++++++++++g+vvwv+w?gwvvvwvv,,,+,v+,,,+++,+,,+ J. .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 .4 .4 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 . .4 .4 4 .4 . .4 4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 .4 .4 .4 .4 4 .4 . .4 .14 .24 f X X y 1 . 1 Q 4 4 Q . - vf 1 ' 4 4 X - . if 'I 'Arn' I ' M 'A 1'1" B5 -i E 'A T' . up FI 4 EI 1 - II 4444444,444444,44,444,4,44.43.444U4,4444,44,4444,44,4,4444,44 ,4,44444 -.' "'4444 444444"44444'4'44'4'.4'44444444444'44'444'4 4 444444444444 + 4 4:4 4 4 9 4 4 4:4 'z g 4 .'4 4 ' 4 4 4 4'4 '4 Q 4 44 4 ' 4 4 44 4 4 4 .' 4.4 4 4 :4 4 2 4 4.4 4 4 4 .4 4.4 4 4:4 4 .14 '4' 4 4.4 4 4 .4 44 4 ' 4 .14 , 4 4 4'4 - 4 4 '. I 'C .'. 4.4 - 4 4 4:4 4 4'4 I 4 4 . 4 4 .4 44 4 414 O' -4' ' fxlbla Pikli SCTHDOI ' 4 .'4 4.4 4 41. I .'4 I Q 4 454 - 4 ,P .:4 41. 4 , 4 . 4 T 3 4.4 4 4 4 . 4 ' 4 .'4 .A4 4 4 4 4 4 41. 4 4 + v , 4 .:4 . 5 . 4' 4 4 .14 . . 4 -4' 414 4 4 414 '4 4 1 , 4 454 , , 4 , . 4 4 41- -1' - -4 4 9 Yw J . 4 4 4.4 , 4 - . 4 '4' 4 -4 , . '-' N 4 4:4 it -.' A 4 4 4, In A 4 4 4.4 : 4 .4 , 4 , 4 .44 : 9 , 4 . 4 ' 4.4 ' 4: 4 4.4 . 4,4 , 4 4 4 4 ' - 4 '4 4 .14 Iv , 4 ..4 , , 4 4. , 14 -I , 4 .A4 , 4: I If , 4 4 4 4 4 4' 'A 4 .14 50 v :4 4' A 4 4 4.4 , 4 4 .A A 4 u -I 4 4 .A t 4 4' A 4 4 4 , . 4 e 4 4 4 ..4 : 4 ..4 , 4 4 '4' 4 4 4 4 '4' 4 4 ..4 42 4 4 ..4 : 4 4 4' 4 4 ,, L ll' .4 am gg Q Q 1: 'ffn' iv LAl'5mf ,. v 1- If gdlm - . E33 1,14 THE -1 " H r- ig -- 5Cf?EL.cn .Q.Q.Q.Q.'Q.Q.Q.Q. .' .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q Q Q .Q .Q .Q .Q . .Q .Q .Q .Q .Q .Q QQ .Q .Q .Q .Q .Q Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q Q .Q .Q .Q .Q .Q Q. .Q .. .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .. .Q .AQ .AQ .AQ .AQ AQ A .Q. Q v . Q 4 .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q. Q . ' ' ' Q.. .Q an ' Try Your Drugglst Flrst PH B A1.B1A IOVVA Ac I .Q.Q.Q. .Q.Q.Q.Q.Q.Q. . ' . Q AQ AQ Q.AQ AQ.AQ.Q AQ.AQ.AQ AQ.AQ.AQ.Q.Q .'Q . Q . Q .' .'Q .'Q .'Q .'Q .'Q . .' .'Q ' HEARD of ALBIA He Makes Pictures Any tlun An time Any here Kodak F znlshlng ow Better .AQ.AQ. Q.Q.Q.AQ.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q.'Q.'Q. Q. .Q. . . . Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q .Q.AQ.+ Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.Q.'Q.' .Q. .' . .Q . . .Q.Q.Q.Q...Q. .Q.. Read the ALBIA IO D REPUBLICA If you Want the Best Reports of the Sports FOOTBALL cf: BASKETBALL are gwen speclal attention We Furnzsh Wlndow Cards and Bills for Football and Basketball Games on short notzce .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ.AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .AQ .A. .AQ.AQ EU A v .AQ 1 .AQ .'Q v .AQ ff K j ,I A., . 1 rm . . - A -'2 . ,,, .v 9,1 - A . . A ,A ll. ,, - ' A w. I.. ' ' in wif!" - -' 'A .v' g '- H . :I .' , -- I2 , - N A V . P 5 5 .. I .I A .: ll.. . ll i ..... .... .....Q...-..................... ....AAA.,,, 'A' A A A A A A A A A' A' A A A A A A A A' A A 5 ' 'A. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A. 'A .A. A .A A 'A' 'o' 'N 'J 'A' . A . ' .'Q , . V I I ,'A A . V .'. .AQ , v Q'- A . V .'Q A . v .'. A ,K : A A .1 . A A iQ A 1 . v ' -'. A . Q .'Q A A . v .y. 3 L-il ,A A . Q n'Q A . Q , .'Q A . . .A. 2 ' .'Q A Q . .A. Q v .AQ . ........Q..... ....................................Q.A.A.AA.,,, 4, A A A AQ A A A A A A AQ .AQ AQ.AQ.AQ AQ .AQ .AQ .AQ.AQ.AQ.AQ.AQ .AQ .AQ.AQ.AQ .AQ .AQ .AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ .A . . .A . A . . A A .AQ AQ A A. .A. .A,,., . .v Q ........'..................................... .AQ A A A AQ A A A A A AQ AQ A .AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.A..AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.A. 2 A2 .A A. . .A A . . . ' Q'Q . . ' .'Q 3 .'Q , . A. .AQ v .'Q A . ' .'. , . ' n'Q 3 .'Q , Q v .'. 3 . 5. ' I ,:, .AQ V .An C f .AQ :Q I , .A. U .'Q I v A .AQ I .AQ I 0 .AQ . A: .A. V .'Q ' I . .AQ ' v . ' f . .Q A . v .AQ C . A .AQ . I .AQ I .AQ , . A .AQ I .AQ A .AQ . A 0 0 A -.- . I .A. . .AQ . Q A A. .A. . v .'Q 3 2 ' v A .AQ I .A. .f ..Q..' .. ............Q.Q..'....ff.fQ..,............ A A.,A A A A A A A A A A A A A A' 'A A' A A' A. A' 'A.'A. 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A..A. 'A' 'A' 'A' .A. 'A' .A. 'A' 'A' 'A4,A. 54,44 A' 'A A A A A A A A A A .4 'U' A A AQ.A A A A A A A A A A.A AQ AQ.AQ AQ A .AQ.AQ AQ.AQ.AQ AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.A..AQ.p.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQ.AQA A A A A A AQA A.AQ.AQ ' .'Q 3 ACA . 2 ,A 3 5. ' C I .An . ,A 3 3. ' 3 A .AQ . A., Q . . . A X .AQ A .AQ A .AQ ' r'l . . . Q 3 A .AQ A .AQ . Q 4, . 49 1.4 IIN 'Y 3.3 3 4 nv PHE 4 -za '75 .4547 11,4- I 1 ' S4 u 5CRfECH .4 .4.'4.'4.4.4.4.4.4.4. .34.4434.43 44.34.34 444 4 4.44 444 4.4 4 4 .4 .4 .4 . .4 TI-IE ODEL .4 .4 . .4 .4 .4 Ijashlon Park CIotI11ers AI BIA IOW X A BLOIVIGRI LARSO .4 .4 .4 44 .4 .4 . .4 . .4 ' .'4.'4.'4.'4.'4 .'4.4.4 .4.34.34.34.4.34.3 34 .4 4.44 4 . . . .4.4.4.4.4.4.4. 44 4.34.4.43.4 4 .4 3 4 44 4 4 4 4 .34 .34 434 .34 .34 I 5 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 Ziiaatnizepe lumber umpanp YOLR LLIVIBER YARD .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 Everyilung with WhlCh io Buzld Courteous treatment of salesmen JACK H BICKERT Mg. PH0 13 94 E2 . vvvvvvv 4 . .4.4.4.34.4.34.34 4 .4 .4 . . .4.4.4.4.'4.4 .4.4. .4.4.4. .34. .4.4.4.4.34.4.4.4.4 .4.4...4.4.4.4 4 4 3 4 4.'4.'4.4.4.4.'4.4 3. .34.4.34.34.4. .4 .'4.'4.'4.'4.3 .'4.34.34.34.34 .4 . .4 .4 RADIO HEADQUARTERS AND EVERYTHING ELECTRICAL 3 Nc CLINTON ST PHONE 29l ELECIIIIIZ SHOP FIRST DOOR NORTH OF FIRST NATIONAL BANK ALBIA, IOWN .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .'4 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 434 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 . 'lf . 4 . .34 v .34 v .34 .'4 , . ' . . 1 4 . Q . -33 .ff -A ' DI gg : , ,, . . - I-1 "- lr ' . - 1 4 : f 4 3t!3, 334 3 2- . . 3 4 if, ' '. Em o.,' I lil: " Ii ' dl 3. .all gg 3 33 ,.44 4 434 4 4434 43434343343434 443.34 4 44 4343434344434344343434434 4 434 4 444,44.4 4444444 '3' 'f A A ' A A A A 'A' A A' A A A A 'A' A A 'A' 'A A A A' A. A' 'A' 'A' A A' 'A' A' A' A' 'A' A' 'A' A A' 'A' 'A' 'A' 'A' A' 'A' 'A' A A A A A A A A A A' 4 4 'A' A 4 4 'A' A 4 4 'A' A 4 4 434 34 . 4 .34 3 4 4 .34 3 . 4 'f nuAn4444n.44n.44441-444.444In.444-.4441444.4-.4444.4uu4u44n4n-4 A 4 4 434 34 -1- I v ' ' O 434 3 4 4 .34 3 4 4 .34 3 .T ' A. , 3' A . . , I- I 4' ' A. A 4' ' A' ' A 0.4 4 44. A ' 4 - - . - 4 .4 . 4 . .' ' 4' 5 444444444444444444444343444444344444344.44.44444444444 444 .34.34.34 3 3 4. .34 3 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .3 .3 .34 .34.34 .34 .34 .34 34 .34 .34 .34 .3 .34.34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 .34 34.34 3 .34 3 3 3 3 3 3 3 3 .34 44444444444344.44444444444443444444443444444444.44444444 4 4 434 3 .34 .34 .3 3 3 .4 3 .34 3 .34 .34 3 .34 .34 .34.34.34 .34434.34 .34.34 .34 .34 34 .34 .34.34.34 .34 .34.34 34.34 34 34 .34 .34.34 .34.34 .34.34.34.34 .34.34 34.34 3 3 3 3 3 3 34 . 4 'A' A 4 4 'A' A 4 4 .34 3 4 4 .34 3 4 4 .34 3 .34 3 4 4 .34 3 4 4 .34 3 4 4 'A' A 4 4 .3. 3 4 , , 4 434 .. I .4 3 4 4 'A' A 4 4 .34 .., .7 3 0'A L I ' . 4 'I' Z 4 4 434 3 'I' I 4 4 'A' A 4 4 44 : I Q I : 'A' A I .34 3 4 4 .34 3 .34 34 . 4 '4 A . .34 3 . 4 44 . . 4 4 'A' A 4 4 'A' A A' ' A' A 4 4 .34 3 .34 3 4 4 .4 4 . .' ' 34 .34 34 4 A' A. 4 4 .34 3 .34 3 I .34 4 3 I .34 4 , 3 . I Z 1 .34 3 4 4 434 3 4 4 .34 .34 .34 3. 44444444444444.4444.444444.44444-4 4443444.4444444 44 4 'O' A. A A A A 'A' ,A .Al A .AT 'A' ,AT TA. 'A' 'A' 'A' 'A' .AT 'A' 'A' 'A' 'A' A 'A' A' A' A A A A A A .AT 'A' A. 'A' 'A' A A A' A A A A' A' A A A A A A A A 'AT .4444444444444444444444444 .44 44. 44434.4444 44.4 4. 4 34.34 3 3 3 3 3 3 3 .3 .34.34.3 .34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.34.3 .34.3 3 3 3 3 3 3 3 .34.34 34.4 34 3 3 343 .343 3 3 3 343 34 4 4 .34 3 4 4 .34 3 4 4 'A' A Z 4 4 1 ' ' .AT , A .' ' . 3 . 'I I 4 4 .4 . 4 4 4 '. Q 4 4 4 .4 4 . 4 4 '.' X A 4 .34 3 'I I .34 34 4 4 4 o 44 444' 4'4.4 4.'4 4 4 4 414 44444 4. 444 4 4.4 444 444 4 .4 44 44 4 44 44 4 4 44 414 f-'N-,xx If .1 Lf . J 4 -ff' 4: ?i7 4 B3 - 4 , 55,155 5,4 l!h:?lfg 'i ' Ti ' . "AT: E3 'Wg iiifigi' E1 THE - 1 'H gg . 4- .4 4.4 H3 1 - -- 5 JCREECH 4 u4n4u4u4n44 444 4u4n:4.'4.: The Quallty Store MOON :Q COMPA Retailers of DRY GOODS SILKS DRESS GOODS UNDER WEAR GLOVES HOSIERY RIBBONS HANDKER CHIEF S A Smile of Satzsfactlon Wzth Every Purcha WEST SIDE PHONE 49 .'14...4. .. .. .. .. .'4.14.4.4.4. .4.14.4 .4.'. . . . 4 4. 4.4. . . . You Appreczate a Good Proposztzon THIS IS OURS e ll flt you ln the best clothes that are made, We ll reduce your yearly clothes Investment, Well glue you Satisfaction or your money back 'xx 44 I U :Ev-4 n'n'b ' P may B Q9 Ei' HarhLSbcil:l2:'1gf ner "" A Hats and Shoes and Shlrts Q Underwear CLOTWERS THE BEST MADE A'-BIA lowP- 44.7 .'4444'4-4444444 4.0444444444 4.44444444'4.'44444.4.4444444444'4 4 4444444444444 444444434.444444444444444.4.4 '4J44I4J sfo A 4 4 I I an r 'l 444 dx ll I l ll 1111 9 1' 1911191191911111111999191191111v19V1119tvv l.O,4AA"A'bb.4A'AAO'0,tA'A b'b.'tlA.A4.60'l"4A'AA.AA.l.'AA'AA'AOAA506A',AA'bA A b'Q 4 .4 4 'I 4: 0 14 'I 14 'Z 4 14 .14 '4 4 4 4 4 14 '4 .1 - 'I 4 4 4 4 .14 4 14 .14 , 4 . .14 . . .14 Z4 I 7 1 .14 .14 'X 'Z 'I 4 4 . 4 4 4 4 KK 77 " se '4 'I .14 .14 .1 . 4 .14 4 4 14 4 4444444444444444444444444444444444, 4.-14 4444444444444 4.5 A4AA,tA.4A'bA'A4'A.t' t'AA4'AA4A'AlA.bAA'aAbA'AL A'AA"AAAAC"A'lbt.5At'A.A 1 111111 11119 91v1111111191119101111911911111111911111V .OQA A0504 0O,.b.0AAOtA.6.4'At'lQ'AOO'A0'.AOAAl0't.0',0l..b.A"tAt'0.A..0'0'l0.t'A'.A04.5 4 .14 4 14 'Q 4 44 .14 Z' , ". I '4 .14 .- .Q 4 - 4- 'K 5 qx .14 1,1 .14 Wx - - i O' . ' Y 4 .,.. 4 A . I I x 'O ab 4 3 ,r .14 Q14 , 4 414 , 14 O'4 4 4 :4 7 ' ' 4 .14 .14 O'Q U .14 .14 '4 4 14 1 ,nf ' 414 I IJ, .15 fx D .14 ,ln ,,,..4Y J. -44 ..,,. 2 f ' 1 4 Q.. . 4, 4 4 . ,4 4 4 .14 , . 'Z' 0 'I' n .14 .14 4 O .14 11 1 111111111911111Y 11111919 .v,1111111J191 111911 111 O 060400 ALAAAOJOODAJCUOOODO 56000500050OGOOCOAQAOOQCO 1 ...iv .9 f 4 P v 1: gf: . 1"-f -offs s 14 ' 5 THE I 5 til 2: F' SCREECH GANTZ gl KELLOGG MARK W DUNCAN School Books Dry Goods and Supplies Grocenes nd Hardware Spauldmg Athletic Goods a Specialty VICTROLAS A B A low BIA w We wzsh to congratulate the SENIOR CLASS of 1922 on thelr success ully completzng the course of study of the ALBIA HIGH SCHUOL, and encourage them to continue thezr prepa ration or the stern duties o ll e by attendmg the College o thezr chozce and olntaznzng the training and knowledge that will t them to do the greatest goocl for thelr country and fellow men No matter what vocatzon m lzfe they adopt, this trammg wrll be invaluable to them anal enable them to do thezr share rn l1fe's work successfully Respectfully, FALVEY BROS. THE LUMBERMEN vv vvv ovvvvv vvv vvv,y,o,v,, v,o,,o,,v 4 ' ' 4.4.4.4.4.4.4 ' 4.4.4.4.4.4.4. ' 1 , ' 4 ' 4 A 4 ,.4..,. ,. ,. 4 4. , ,. H 5 J X , .. . . .7 . . - L32 . - , , . 2 ' . 1' A l In i 1 1 A , 1 4 , 4-4. , V - Q!! Yvrf- ..,, .1 a ' 9 ' ' 1 ' lr li "L ilk' 'I' E3 E up " I .i . I 4 , .1 I I I " i E l ' ' ' 1. 4. 4. 4. 4. 4. . . . 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. ' ' 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. . v . . , ' 4. 4. . 4. 4. . 4. 4. . . 1 ' - ' . .X . I I '. 4. . .IQ . . 4. . . . 4' 4. 4. -Io 4. 4. 4. ' . v v v , , . v 1 1 v v v v 1 ' . 4 A o 4 . 4 4 ..,N Q ir a. un p f MLN IIS' H' - wwf ,H Q..- .Q . .Q .Q .Q . .Q . .Q .Q . .Q . Q .Q . . . .Q .Q .Q . .Q .Q .Q . .Q .Q .Q .Q .Q .Q . .Q .Q .Q . .Q . .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q . .Q .Q . .Q .Q .Q .Q . .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q . v vv v v v. .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. JOHN F ABEGGLEN LAWYER HENNION BUILDING ALBIA IOWA Q vo... vow .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. ARNOLD JEWELER S E CORNER SQUARE ALBIA IOWA Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q . 4 4 MILLER 8: EVERETT ATTORNEYS AT LAW OFFICE IN TOWNSEND BUILDING .Q.'Q.Q.Q.Q.Q.1.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q. E B MORRIS JUSTICE OF THE PEACE REAL ESTATE AND INSURANCE OVER BELL CLOTHIERS 'WMI I' 5,59 Va I. Qvf' Q. .Q .Q .Q . .Q . .Q . . . Q . Q Q Q .Q .Q .Q .Q .Q Q . Q .Q . .Q .Q .Q .Q . .Q .Q . .Q .Q .Q. . .Q . .Q .Q . Q .Q .Q .Q . . . Q .Q . .Q . Q.Q . . .Q . . . Q .Q . . .Q . . Q . .Q . Q.Q.Q.Q 5 IRI -- USCREECH ' ' Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q...Q.Q.Q .Q.Q.Q... .Q HICKENLOOPER 8: PRICE ATTORNEYS AT LAW OFFICE OVER ARMSTRONG s DRUG STORE .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q. .Q. DRLTOTTDDS ALBIA IOWA OFFICE OVER ALBIA ELECTRIC LIGHT Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q.Q.'Q.Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. .Q.Q . . BATES 8: DASHIELDS ATTORNEYS AT LAW OVER ALBIA STATE BANK .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q...Q.Q.Q.Q.'Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q OFFICE PHONE RESIDENCE PHONE 428 1022 B FEESE D D S SKEAN BLDG ALBIA IOWA .'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q.Q.Q .Q.Q.Q. .'Q.'Q.'Q.Q 'Q.'Q.'Q.Q.Q.Q.'Q.Q.Q.Q.Q UU 'K .. .Q Ki. , .. X xx f ff X , .Q . f L, . . - 'A 'fa' .I 1 M: , 1, I. -15- ' If I 24655-4 .-wp , ,, .I .,'. A ,L I! 5' - I an I 1 Q -1 , I I ll Q.Q.. . V ..... Q...Q. .Q.Q.Q .Q......Q......Q.QQ.Q....., V4 o on A O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A' A 1' 'A' 'n' 'A' 'U A ' -'Q , . . t' .IQ 'Z' A V .'Q .AQ ., . 1' Q . , .. Q 1' Q Q , .. ' AQ . 'I . Z .IQ gf 5 .g. , . ,Q A .:. , . uf ,-, .g. . . , 3 .gQ ',' 1 .'. v 4 A -.Q A .g. . . Q' f, Q .g. Q . I . .. 2 I Q 5 . . .Q -' , , ., . - , . . Q .' , .4 .1 .AQ Av A ' Q Q Q, V 4. , . 4 . . , 4'Q.v.....Q..v v.. . ...Q.v......Q ..Q.Q Q'.' A 1 JA :..Q.Q.............Q....Q.....Q...............Q.QQ...Q.Q.Q'.'Q',Q. , . -' - .'. I , . 1- - , . 1 Q , . . , Q , . ' A .'Q Q , . 'Q 'A' .'. . , . 0,4 'A J, Q , . 1 Q' - . . , . Q Q .g. I 1 'I Q'. , . ' A V .'4 . , . :Q .- .g. 1 ' ' I .'. , . I . .'. , . 1 ' . CO. Qg. I Z .g. Q .IQ a .g. 2 I :Q , . 6'4 . .'. 2 ' ' , Q' .gQ :Q . .QQ O 1 . .gQ ,,.........Q...Q.Q .Q..Q... ...Q.QQ .. .Q. . Q...Q..Q,QQ AAAAAD AAQAAAAAAAO AAAAAAAAAAAAAOOAAOAAA AAAAAAAAAAAAAAAOQ Q , . . ..Q ,Q, Q , . 'Q A. Jo Q . . . .Q . . .Q I ' I ,Q . ..Q . v Q . ..Q z .AQ 1 : .g. 1 Q Qg. ' If .'. 2 .' I Q 3 ff 1 Q .g. . . . A . ... . I : .QQ ' A. 0'4 Q , . Q .Q 4, 2 .'Q Z . .Q . . . 1. ,., Q . Q .I .11 . . .4 g Q . , - I .- .iQ . . Q , . ., Q :Q .4 .QQ . Q.QQ.Q.... QQ ...Q.QQ..Q.Q....Q.Q. Q ....Q Q Q ,Q..Q...Q....Q....Q.QQQ.......QQQ...Q..QQ......QQQQQQ.Q.QQ.., I I' Z . . Q . .Q .AQ I I -Z' 1. 1. .gQ I I' 'Z' . . . .AQ . . .,Q .AQ Z :Q .14 Q Q Q. A 'A 'A 3 .gQ .g. Q . . 4 A 'A' . . . 5 A. O O Q I O I 'A' I :Q 4. Q . A . Q . 5 1. .g. 3 :Q .g. Q . ,Q A .A . Q 5 X X' 'Q' I .gQ q. I X .5 Q v ,f A A' 4' 1. .QQ .1. . Q...Q....Q.....Q.........Q...QQ.Q.Q.Q..Q .. ... Q.Q.QQ 'Q'..Q.QQQQ.....QQ..Q.f....Q.Q..'."...'."."Q".'....'..Q.'.".QQ..QQQ..Q'-"-' will A Q Q Q Q Q QQ Q Q Q QQ Q QQ Q QQ Q Q QQ Q I A nu p I1 Q., lla' TH E 5 Ei 593 l Q Wm: 5,12-h'?f I Q9 on xo ' F' -- 5CREfCH QQQQQQQQQ Q QQQQQQQ QQQ QQQQQQQ Q QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Q Q Q Q Q 'Q 'Q 'Q QQ'QQ'QQ'QQQQQQQQQQ'QQQQ'QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ MOKY HOLLUW COAL CO 'ffl-If 'K Nr QEL Q the p mt few vc-:urs but It lme we learn to walk XY stopped lono cnouofh to sltlslx our Lustomers md 922 looks Good to us ,Q Q gf ,QQ -MVN -fix Qmukp Jiaullutn ual umpanp IX IO QQQQQQQQQQQQQQQQ .QQ.QQ.QQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQ.Q QQQ Q Q QQ.Q QQQQQQQQQQQQQ QQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ F li Q Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q QQ QQ Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q Q . , ,f ff , I . 'A 1511 ' 'V ' , '5 A I . . , A I 1 ' ' . ' . ' l . '-ya, Q V, , I , I - if Tl" Q E ,.,. QQ. Q I I ll ,QUQHQQQQQ,Q,QQQ.,QQ,QQQQ,QQQQQQQQQQQQ,Q,Q,Q,Q,Q ,,,, Q QQQQ Q .Q.QQQQQQQQ, .Q.Q.Q.QQ...Q...Q.Q.QQ..Q.Q..............Q.QQ.....Q.Q..QQQQQ Q ... l. 4. -3. 4. 3. .g. 1. Qg. Q1. Q Q ... A .j. Q1. . Q Q.. , .g. g. Q Q Q.. , . Q 5. A Qj. .'. 4. 4. .g. 4. Qg. 3. 4. 1. Q Q 'A' 4 Q Q 'Q' A ,Q Q .. ,Q Q: IQ . Q ..Q ,. . Q .A. Q, . Q 5. A Q Q 'A' A .:. fx, 1. . Q '-' Fix . ,Q , Q -' Q2 .Q - .'. c-- f.. Qx -"Q .'. . - Q, W, Y L . - Q Q 'Q' 'Y' Q Q Q ff, ,Q 'Q ' if Q' . Q 'Q A ,. Q Q. A 5. 1. .' ' Q. A. . Q 'A' A Q Q .. Q. . , Q Q 4. 5 l' 1 ' X QI. O 1 C I l ' . . Q . Q' 'Q . Q . , Q Q Q 'QQ 1 1 V N N 'A' ' C Q Q n ' Q Q QQ. " QI. . - Q '.' , , 99 . .3 .g. Q ,Q Q . Q Q Q 'Q' A Q Q Q.. QA. .j. 1 Q Q . Q. Q y Q I f' N Z v l V 1 04 K . Q., t, . uv! ' . . Q . Q Q n. I ' Y N N I ' Q Q 'Q' C Q K Q l Q Q Q ,Q Q.. ,Q 'Z I Q Q - , Q1. 'I' ' k 25 ' Z 'Z' Z Qg. 7 .g. QQ. 4:4 ' Q Z .AQ Q Uk' u'4 Q , QQ . Qj. ,,-'ff I Q 4 , Q 'Q' QQ, , Q Q' Q 1-Q Q Q. Q., ,Q A- g. . - , 'A' , A Qg. 'Q 4. Qg. Qg. Q Q Q, l QI. ' 3 A A. 1 Qg. - Q Q.. A Q 'A A Q 'A' A 'L' Z Q Q .AQ A 1. , . . Q 'A' . 4 . , . 'Q' , Q A' A , Q h. ,. Q Q 4. A - Q A .4 Q' ' A' A' Q1. Qg. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.Q.QQ,,Q.Q0Q,QQ,QQQQQQ,QQ,QQQQQQQQ..,,,,,,,, 'Q' Q Q Q Q Q Q Q Q ' Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q A Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q"Q' Q ii... Q AIFAIQ, UI, nv gm '. V4 nuff ' 'lun IB E3 THE Q-5 QJCRVKCH .Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q 'Q.'Q.'Q 'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q Q.Q.Q.Q AAQ.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q Q Q.Q . Q .Q .Q Q ig NEW YORK OFHCE lfzt s new, lt s here " 46 120 32nd St ' New York Czty If lt s here, lt s new .Q Q THE BIG READY TOWEAR STORE Q .Q Albla s Exclusive Oufltters for Ready to wear Store Women and Children .Q .Q , .'Q.IQ.Q.'Q...Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.'.'Q. 'Q.Q.Q Q.Q.Q...Q.Q.Q.Q.Q.Q.....Q.Q.'Q.' Q Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q Q .Q . Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q Q .Q . . .Q .Q Q Q Q .Q Q.'Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q S TRI C TL Y BUSINESS PR OPOSITIO Don t be fooled by low prlces and cheap goods Try the best equipped house ln the clty for andlmg your orders on a quality basis If you are wlllmg to pay market price for good goods, and are not getting quality try the old firm cf Sexton s Grocery .Q I Q IQ.IQ.IQ.vQ.'Q.Q.IQ.fQ.IQ.IQ.IQ.vQ.'Q.IQ.vQ .'Q.vQ.'..'Q.'Q.IQ.'Q.'Q.'Q .'Q.Q .Q .Q . Q .Q .Q . Q . .Q . . . . .Q Q .Q .Q . .Q .Q .Q . Q . .Q .Q .Q .Q .Q . Q .Q .Q .Q . .Q . .Q Q . .Q . Q Q . .Q .Q .Q .Q .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.'Q.Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.'Q.Q.Q-Q.Q Q AA AAA Higher Accountancy and Secretarial posztzons offer a bug Held for Hugh School Graduates Learn Public Accounting and Audltzng Iowa Success School An Accredited Business College Ottumwa, la W W TOOLE Mgr .Q.Q.Q.Q Q.Q.Q.'Q.Q.YQ.'Q.'Q.'Q.'Q .'Q.VQ.'Q.'Q.YQ.'Q Q.'Q.'Q.XQ.YQ.lQ-In AAAAA AAAAAAAAAAA A'X A Dill . ,.. Q ' I iw ' ' Q . C ...Q - Q1.. Q. . f , xl . , tl - ' - . I I I '..,. . ' ' J- ,.'- .. .A . - ' 'QV-'Q ...QI .1 I ll E g 'I' 1 V A fl ' n ,,, .. m I l I I I L.- . Q Q Q v Q . . ,Q , I Q ...Q.I.I....I....Q...4..QQQQ.QI.IQ........., : A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'Q' '.' A' x'Q , . . . Q .Q I . A .'. Q A .I. . . . Q .. I . Q . Q . , Q , 'Z ' I . , .. I . A 1 .'Q I., - ' 1 I 2 - A I .'. I . Q . Q .. , . .Q . Q .Q I . .Q . Q .Q I . .Q . Q .. , Q .AO Q'A I . Q .I. 'I' .IQ 'I' .I. .IQ ,I I . 'Q ., 1 .I. 'Z' .'. -Z' S. 'X' .'Q .IQ ICI I . 'Q .IQ .IQ 'I' .I. h'4 v : .IQ Q .I. 'I' .IQ O' A A' .IQ .IQ ' , ' ' ,I, 'I' .IQ ' v Q O'4 . v A 1 1 'A' . 'Q' .IQ .IQ ,I -2- .I. Q A If .IQ ,:, -If .IQ 4, . Q.Q..QQQ...Q.Q.QQI-IQ..QQQ.Q...Q IQI,.Q4Q....QQQ.Q... ,4I4I QQ Q.QQQQQQQQQ.Q.QQQQQ.QQQQ.Q.Q.QQQQQ..Q..QQ..QQQQ.QQ.QQ..Q. 4,4 Q..QQ... Q..QQ..QfQQQQQ.Q 4I...Q..QQQ.. Q ...Q4,Q, A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Q 'Q 'Q' Q .IQ Q Q . . Q A Q Q .IQ I Z I' -'- ' ' I . 2 I IQ .I .IQ . Q Q, , .IQ . Q A Q .IQ .IQ A 'I' I . Q . -Z' Q Q Q Q Q , .I. - . Q , IQ IQ .IQ I .I .IQ - - - .IQ Q Q . , A Q' A 'J v Q Q . A: .IQ IQ ,IQ I .IQ .IQ .I. Q . . :Q .IQ .IQ .IQ Q Q 'g 1 '.' Q -Z' I I .IQ .IQ I , IQ .I .IQ Q Q IQ IQ .I. . . : , .IQ .IQ .IQ Q IQ I .I. . I , , IQ IQ .I. Q Q . 4 A 'A s A 'A' v KC : h , .I. .I .IQ I .IQ IQ .I. . Q . . A . . 5 5' I I , , QIQ A . I '24 .' Q . Q Q Q v 3 . '.' '. Q . . Q t .IQ I .IQ : .IQ .IQ .IQ . - - .IQ .IQ .IQ . -, .I. .IQ .IQ , . '. IQ .IQ .I. . .Q Q Q Q A . . . Q Q .IQ .Z . I .IQ .IQ -1- I .IQ .IQ Q . . -QQ IQ .IQ .I 'IA , .IQ .IQ .IQ "' .' ' .'Q I Q Q Q 3 IQ .IQ Q . Q , .IQ . Q . 4' Q 'Q' 'I' Q . Q 'S Q 'Q' 'X' fp J J I ' I I .IQ .IQ vp, Q A Q Q Q Q . A Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J A Q Q Q Q . Q Q -I' 1 1 1 l w rn' UH PHE 1 :L '71 I 9 I JE nm p Ucum MF' : H "l""""'l'L""' NN X r-fr LZPJ G9 1fF11HlHf1'l1fXHTY I Thc 11,011 of cwcry 1n1l11t14111Q mm md Erm 1: ty11111c1.l 111tl1L T11 1d1,1111xth ofthy 111111 Pllnr E1111111 1 1 the 1 1 1 s 1 1 5 1111 1 1 5 I L LI 11 1 11.11 Q I1 1 1 cmtu 1 1 to Q 10 5 11, Q! 101 L 111.1 I11 111 1111, bu 1 1 XL L 1 HIYX ll K H x 111' C L 111 1 1 1 1 1 11111 1 11 1 1 11111116 XL 1 1 1 Your 15 11 11111 I ul L N 1 11111111111 11.1111 U1 TC 111111 11111 01' 1 1111111111115 C0 .1 I K 4.1-1 N. E NL Cs' 1 L -144 ""-1. N, 3? 'fax IC 15 FJ d au ,.. Xxx 5. if x A-:mga Darla: ia? -s.'1"'-fm E T? QUEENS rv A Viqhrrgg EH SCREECH .1 , Xiimixjx .hu gm . . - v' . 55411 1 L W ' 13-ff' "1 'mr 51 65, s.: VJ: ' ,1m'i"A. B3 E ci- ' 7 an .. 1 1- . Y Fl I u F' ll 1 'lfg...,.,,.4... ilf... .gj..LQ.:,.:z.:.:.1!:ZI"'i'::f' 'V n.1..u.,,.iQZ?Tf!5'1QfQ'Zf....Yf:mi" f. ,Y'...EY.,iiT'L'Ef Y W' "' ' f - 1' -7711...-7-" "J" . 1 'MNf1w5mwf4 ,n,f' f-f -f,j- A ' 1. -1 1, " -.1 f f' 1 1 -4.111 'F' 1 ' ,' ' ' 1, . 13.1 , ,j ' , 1"f-,gw Y '1,. " - f 1 1- ' , 1 , 1 . , - wf , Af . . ff: - ,F I ' Y . " "f f f7 ,f F 1 if - 9.17. 7'3 11 1 1 V11-1' 'ff 1.-I f 1,5 N V-',,'1 ' 411' ,.. 1 -1 j '. 11" 1' If ,fl .. xi. 1 -N - 1 ' " . 1 . 'g V I K" '4- f' 21 ' 'V T-N'x,g X' ,- -1 1' ,. 111.-ff '. '-,1 111 1' xx. - . ,L ., ' ,,f , 1, ,,, ...f .Yr-'fK."1.. -11N 4 X X ., ' 1 . ,. ' :fy.f X-,l .4. . H7 . -1, 1fww1.-p.wf,MwM11w'1+-,f'f-1. W2 I, 1 .'f,,f1,1.1ff 1,4x Kjgik ., E. I Y .1 , 111 . 1 N ,Y ,ifslh , 4, 11, .113 4.1 Y .1 V 111, If! :NL 1. I, 1 1,7 A W. 1"'.1. Mg 1- . .. . uf' yr I-Q 1 N S-X1 -. '- "1 I'-1-il X-.1 ij' fi 1, ,,., - ' 2 " , 'Q ' gvf' 'N-.11 1. '-,,'l. WR. ' Q9 ' ' f"" ' ' , . . f f . - 1 1- . 1. . 1 - X- - 111 11j5w11g,3fg1 if-. wwf.:1p5.4,f1i 1 ,Q 1 1 .1 1 . 1, 1 ., ,,"f- V' ' -.7-..' 1..,- ,.,j Lgj , . VI ,. , ,Q 111. 1,., 1-1.,,.1 ., lk wi: Qqusx U , , . .1 1- - . .,ff f.. - 1 14,77 ,. -'-. ., -1- A 1 -:1 . 1. 1 , . - .L ,1 I 1' 1 11 ish. ,R . 1- 1 x .1 . - 1 - .4- - 4. - ' - ,1 --f1?5f1J.lN 1 it 1 5 , K I , 1, V . . . -. P, ff. - -,, 1 , , 1 , V ..- ag, 1 1.11,,., 1 ,.,,,,11W,,1, J VE' Q 15 f, ' ' ,,,.f,, I1 I . I ' , I .. 1 V '- 1 . 1 ,A .f 1 . I .1 , . 11 V , , - . M4 . . 1 ,J V 41.111 41, V 'I ll I In 2:1 , ., 6 -1 1 I ., A L I- . 1, 1, ' 'au 'b'T-VIQ ',f, f'V1 w ,c .J X , 111113. 1 :V 1 1 I . , V 1 X I 4 l1X'4'YF A ' 'V I ' A 111 , 11.1 ill ' 1 11 ' '. " , 1 1 J EK." , V g"'- ,fi - 1 . 1 , , . . , Q I - .1 , 1 ,- 1 ffl ' 1. -1111CI.11111,:11x- 11117 I 5 4, '. ' 1 ' ' x'crs.111:Qtcf111111v,111111t111-11.111.111i111,tc 1 ' 1. ' ' ' 1 111' MM11'1111-11rg.'11.1111111.1l. "c1 avr' 1 1 -F 1 A ,. , -.11111 111 c11x'1.1l1I1-11-1'111.11111:1t11r111'-1111i 11 V dnl 'u xg- xx'h1pl1 thug' c11j11j.'. I sn 'M 1 Dfl " 111 111 s.1111c 111511 1111.11.tj .ml 91, 1 . 'pl 1c:'51111.1l r111m':1'1f1111 .31 Ol' ,' f 1 1 3 1 l1.1X lxkllil 1111 f1-r 11- thu 1.7--' k"1'g' 1, 1' 1 ,' I 13 : gh SQI111-11 11111 .11 1119.11 1 5- ' 'lf I1 'M 111 :111 T1 114-4 1l111,11wy1'.1'11'. I ' 'Nj 'Tl I' 1r111X.1111N1111. c 1'-11 1111111 1x1c' J ' f. 1 f4f111'11fj 1 J 1 '1'1'tw1 11111111 1-1 1 Hty 1 5111111111 4121111 1"u4z111-11-11111 111 " tl ' V 1 C01 111:12 Jc111,111.I 11-1 ",Ii'k K' 111111111c1'c1.11 1 1' 1 1'lzc1t111g:,.11112. .11t.1 Y11r1111.1'XN11l.1!cs .nd ' ' 1 1'!111i1- 1'g:.1'v111g 111111' .1-::,jf1'tc 1 il 1 dum 111!! 1--' :1-:11.1'-- 11.1-11.1, 12 I' 11-1115 1 t 11111 : 1 11111111-1..'f av- 111. 111.111y " 1.11 Q1.1flt111f1T1LL1: rr:x'11c1111'11Q1111111. cf 1' r L if f xo '1's.Q..Ic5::x:' - '1" 1'c ' 1 ' 1 L f 1. ' ." .11 f. ' 1. 11.' g " 1 '52 15111 Nt - - 5 Q.. ' ' l'llli'. 1511 ' 1 -.. -NNE. vm-1.1-W 11.1. Hu.. 4 - ' -. 1" f , 1 1 , V71 1 1 Y . 'T'A'r::"''fiT::"'7"""t:,"' '1,"T"':1::.,7::"": ':.":"""" """'ttf::r1 "Sa 'L' " -11111ff,- EI EB I THE .ss Ii i : zz: fm gg SCREICH 5v 5. 5. 1 055. 5' vb. . v v v Q 5. 5. v 5. v 5' v .Avg 5.4. Q . . .hw 5' v v f . . . . 5 5. 5 5. 5 - A A . 5. 5 5. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5 5. 5 5. 5. 5 5. 5. 5 5. 5. 5. , 5. K. 5 5 5. 5. 5. 5. 5. A. 5 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.5. Cleaning Pressing SCREECH FOR ALBIA IOWA Dyeing Repazrzng ALBIA IOWA 5 IJIIIIS 1 14 I N 1111 IL N 11111l 1 1tt1 1111 - IL N 11t1111 1 1 f 1111 11 IILI 1111 N IL 111l1 1f111111l I7 1111 Xl l ILX 1 t 1 t 11t 1 N11111 N 11 II 1 N IIIIII 11111 11N IILX IIIIFIIIIXQIIIL N 1 1 I NL xll IL INK 1 1 1r11g11N bl IL 1 .1 111111l1 I11 N t Sl XIUR l1 EU O I I , "HHN Q ' l'1 1Nt 1111 1' city, l111115t 111111' l'1'11'111l, l' 1st tl ' g1'l tl at 51111 1 'Il1l, l" 1ft tl ' Qtr " 11'l1i1'l 1'1111'1'1' 1lwcll'11g, l" 1st tl ' SCR-1-I ' I tl1z1t 11111 1111- N1'll111g. l" 1:1 tl -pc 1 - ' zlf v 111. "I Q LHIII gc 11l1111g x'1l111 V1111 liut . 'ill 1 uickcz' l1111l l1'111 . .l . . . lt they l41111w ll 5CIIlf7I' IS IUCIIIIIII tl1c111. II11 15t I-ill' cvcry f111'11'z11'1l " 'IIf, lin it for cvcry 'V ' ' " 'lII. l311115t tl1' 1111111 for 1x'l111111 11111 lx l1111'. Uh! Qllll 11111 11:10 t11 bc II L'lII'fllIlL' l' 1 'kc1'. CwCi.'f tn lc: 1 K 1 'kc1'. lf yfllllll 111z1k1' 111111' 'll ss ' 'tt1'1', lI1111jt 11111 l1c 1' 'tt1'1'. ul. CJ. lf. 12 ' --+ Q f L i' lil-1 nr THE Sri 4 J if ytiflfg ofa Em ' -- JCREECH Rome Wasn t Built Ijuuxxnu xxxuunuxl un N I II I I I I I I n 'Dependabzlziy Finlxxxnxxxxx Ifuxxlxxnxxxxlff ln a Daycgg EITHER IS ANYTHING of any magmtude or Impor tance so bu1It It has taken two decades of contmuous effort to rear our busmess to ltS present sIze and standmg Years of experlence In the maklng of college and school annuals IH a pleaslng and attractlve style, at a cost t1tIecI us to be classed as Master Annual Bullclers There IS a sense of satlsfactlon In turnmg your annual over to a concern In WIIICII you can have absolute falth The knowl edge that the prlntmg and bmclmg wIII go along rrght wItI1out any worry or anxlety on your part enables you to glVC your tlme and concentrate your efforts on as semblmg the copy, arranvmg sales cam palgns, and other cIetaIIs of Importance GENERAL PRINTING THE ECONOVIY ADVERTISING CO. IOWA CITE, Iovzux III TZ . . . - I UQ! 1 ' .Irs ' .1 u-I-191 . ,L , fy... I-ga III IEEE ily, ifiiivf - ,.,:'l"'Y. I ll , E2-V Im e"- ' an Fl ' I J'-l 3 .all I i 4 1 . I :gl , , I li: --il-I. .Im 0 ll TT rt 5 . , 5 " NI XNII-.Ii I'IiIN I IIRS -If " I- -I : IIII- IIIIII-:I II.I5s sII'IIx'II I-I : : I-xw-I III VIII- IIII:IIII.I III' : : IIII-II' xx-II'II. III:-I IIIIIIII-II : -1 . . -I I- IIIIIIII IIII- III'IIIIIIIg III'IIII-N -1 I. . -I : sIIIII :Is :III .II'I :IIIII IIINI : II- Ill' -llllllllllllllllllllllllllllllllllllll -I , I1 : :INIIIWI III IIII- IIIIsIIIIfss : : TIIT III'-I-'IfI'I- III'I'x.IIlv-II. : IIII'II :III.IIII IIII- IIIIIIIIII- -II : : IIII4 gms' I--'IIIIII'-I,-:I' IxIIII'II I: A l : IIIIIII tII-- I-IIIIIIIIIIIIIII III'-.I I- : .IIIII-III I-I-II'-II'.I:I-II tEII- .Irv ' ' -' IIXIII' :IIIII III-- IIII,II'II III' ' : II-IIIIIII: III-IIIIIII-III.-Il II ' I- I , : :III II,II'III:IIg I-xr--III N : NI:IIII III'IIIII-lx :.III:I5 : . G l : :III IIIII X.-I-III III ,IIIIII-I-I-i : -1 :IIv' III.II IIII:II1I5 Is :III E , , , -1 I--s-'IIII:II III 7III- II-I:IIIIisII In as -I . I If - - IIIIIIII III :I gIIIIIl IVIIIIIII: -1 . . I : III IIII I I- IIIIIII It H " I I I- 'I'I I II'- I : I:II-g--II 'II IIIIIIII- IIII' IIIIN : - - " QIIIIIIIIIII Ih:"III I' Is IIIII " I. -1 " III:IIII-I- -II' :I I'-III I-IIIIN III- : - h h f h 1 h II Ilfw IIIIIIIII-N, :II-IQIIIIIIIIL : Wlt In t C feac O any SC OO, HS en' TII Illl' sin- III' IIII- I'IIII : ' . - H II':II'I. III:II III-II-I'IIIlII.w : : VIIII WIII :III IIII1 wIII'k, .X : :I I.II'III WIII :I Iv-IIIIIIIIIIIII : :I IIII' IIII:IIIII In-I'I-IVI-N IIII E :' IIIIII'I- I-IIIIsIIlI-I':IIIIIII IIIIIII : I IIIII- III'II I-:II-I-N IIIII IIIIII- ,, : for IIII- :IIIpI-:II':IIII'I- III VIII' ' -4 . U xI'III'k IIII-I' IIII'II IIIII I1 , . . I1 . I I' IIIIIIII It III gnu- -1 rfvI4I'5 III'--'II III WIIVII IIII- E I-:Irv WIN-II II III'-I'IIs, II' : it In' :I I'IIII1'jv- XIIIIIIII " MII-II IIIIIIIQIII :IIIII :IIII-II E I ' . I l II-III is :Im-II :Is IN In-II.-. : : s:I'5 I-I III'IIIlIII-I- :I IIII-III : , , : III:It WIII IIIIIII WI-II :IIIII : .. : wI':II' III-II X III.IIIII E . : fIIrIII g.-I- IIII- 4-IIIIXIIII-I':I : , - -' IIIIII III:II It sIIIIIIIII III III' -1 . . . . . - +I sI-rIIwI- III III- III.-I' I' ' I : "' ,XIIII MI wiIII I-VI-I'x kiIII - ' - III' IIIIVIQ I-:I"II I-Inu I'I- I: I-I-iv.-X IIII- IIIIIIII--r :III--II E ' II-II III IIIIIII- II :IIII':IwI:x'.- I- :IIIII IIsI-I'III, XVI III-xI'I' E ' : IIIIII' III-I-:ls IIIII will I'I-II : : II.-r IIIIIIxIIII' 'I sv-I'viI-v if' : ' ' - I- IIIII II:I':I IIIIII' Irl'IIlIIIILf' : D -1 III'I-I' II Im, : ' ' ' n . If 1 ' ll Q .11 I- I. -1 I . I1 -1 -I I I I A bl ll I- I- , I- In -I I F - If . . I 7745 gs: 3 E s: 5CEff5H C sl Elm We wzsh to express here our smcere Qratztude to those who have Qzyen as thezr asszstcznce m produczrzg thzs hook and your pcztzence for readzng It thzs for We hope that zt pleases you If not we should worry is ,rl Y r ' ,lgl lfIfl'II 5'l'.-Xl I' M 1 is LS rw Q 5 Xl HT .J of


Suggestions in the Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) collection:

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Albia Community High School - Screech Yearbook (Albia, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.