Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX)

 - Class of 1947

Page 1 of 64

 

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 64 of the 1947 volume:

X X QZ6 dit 74! mf, jing 47 M 4 A 5 X g 7f 5 "l"V'yv Z Ai'F 5 ' 4 2 ? 5 f"E 1 Z y" X F X 6 A- Z 1 Z I "Q W W A H W QQ 6, 122-H-1. W f fa. s Q um .ef 1 A 1 x f . - ., Gln " '- 42 ' . , M f . 15 M . 1 wx ., f - K ' , , - - . ., Q. Y , x -X , V fw "f Lf' yy, ' ' W as K 4 W sk AF Q latina ' wk? 4, iw wav ,.., Y , AL ' W , f-'lx if QM , um, ,-ei M y iid, 09 M V f .2 V V ...ir g ,Q fe' q -'Q :af .3 vw ' wg 1 xl" , mf Q. , .ew +2 ' K 1 4 3 My ' L M A' QQ? " -Q Q51 ' Q ,g A A S W: I L V ""' Y A , ., x z y Z I Q - ,. ' Q-I A M4 :,,...ucw-H" 'D -'vp ' . X . X f c , : . ,V Ag E ,D . X , 1 . ,.: fm iwqivl ' , - ' A 1 F' , 5 A K gs hw? ,A . L ks I A ' A Q. ., v 'y . -'iL...n ,W X 8 , L ' ' -fm. X ,,ms-.1 " ' V" R W E +5 X .4 wif? ' K 'ki - ' . , LJ, H t W , ' , Bs ' f ,JM Q g Ji?" 'G WA- , . N - N.. 3.1 f f A -, mf Q. ,Q f . X V V 'Q 4 A. , . My 'H b - f 1 fir- f .. J' P' 1 ue, P M A K 5 M New V .4 wif. A A Af, :'f:::rfv:::g.':-' -- . ' A ' ' ""' "Li ' - ' U ' L W ""' '.: 44. .,.,',:i.,,."'1-j " - 'Q C- - .. .:. -' 5..:6ff.,,g:' . ., - - . K . zz- 'W' "mf-4-'1f""1 J:-44+ , 'Ql'.iQ"lg5-iff I v M . f .. V g . ,, ,,,,. , "-""f21' -ff w. . nf K M 3 'fi' -... mu 1 i 4 rf .B. IW-,,,,, T. W. Tay! Principal ff .......ME...N 1 M YW ' X35 3' fi gf 5 M' a E ii Mr. M. Von Bieberslein Assislanl Coach Malhemafics Q-ew M rs. Dorolhy Jones Hlslory E. L. Tiner Vocafional Agricullure Mrs. Willie Jim Cannon English Mr. Homer Clayfon Vocalional Melal Worlc Mechanical Drawing Woodwork Qjgtf-.iv ,ini Ye .NN c 5 ., , NN is .Rl 1 qzygwxa ,ev X l l I as finsfk 9 'WA .Nara , x -pi f 1 1 7 'J X i ,, Wwiav ' ,wiv-'A , W Wwe. ff - rf , .V,v j i, ig ffl.. ,Ear Q3 -Sy . iiil 1 se is r-" W. 'Q f aft . owhh . ' iqll 4,c, rG' Miss Helen Jackson English EJ! Mr. E. W. Wilson Coach Commercial Subicfcl M rs. Blanche Wylie Librarian Ml' Mr. D. R, Mu ' 4, Mrs. Frances Tainlor Homemalcmg ww 5511 iofzs Merlene Bland l-lomemalcing, Library President Valley Ball. James Carlile Foofball, Jr. ljlislorlan. K li Bobble Jewel l-lawlnns l-lomemakmg Presudenl' Pep Squad Volley Ball Manager Benlon Jones Gene Jumper ce Dresnden? Junior Hrs 'roman Foofball Baslcemlball J , X ,,,, 1 ,, w .-', vi Club' lx" ' V Pep Squad, hlomemalclnq. A' Q-7 , vv. Berha Bolrnd I ii 'uq' l ibrary Club. -' -N . -'--X.. ' J X ., ,X Q 3. - Q g -., fi 35 ,Eg Ji 5 rp - C7 I 5 was , X ls l f' xx we ' 4 f 3 19' if K X Q 3 ,QC an xfk IO' 1, If 'hs Jan Downing Jr. l-lisforian, Choral Club. Reporler, Dramaric Club- Secrefary, Newspaper, Edl- Tor, Annual, Eclilor. Ruby l-ludman l-lomemalcung Parlnamenl van Volley Ball Caplann Mildred Jones Ban Pre rdenl Scuence Club lr-lomemalcung Choral Club Dramahc Club SJe Kimbrough Cho al Club Pep S uad l-lomemamng Re-porfer Vol Iey Ball Manager Lv. ,,, w. f Billy Lowe ' ' Baslcelball V 1 Y. 'X ia S, .yxg-' Carrol Marlin gi-, F. F. A., Reporler, Jr. l-liz lorian, Presidenl. 5051. , 'Y an ,Qtr .753 :ugh 90 Qogg- 9990 -3833 328W 55? A 1 ' Lola Pulli Mcfiauqlwey Band, Vice-Presioenl, Dr nnalics Club, Reporler, r. L, l-lislorian, Cl'ioral Clu , olflfl :ey Bail, A5Qj5ei9'E35y+y gf if tix Edifor Bill Pool Dramalic Club, Science- Club, Annual, Snapslwol Edi- 2 f lor, Track. , . , ' . Ann' ' s " ' ,":.. .ff y . Y I . s 1 I ' . -+L. - ' - 's C I .n .s YL' GQ gf il ,a 3. ,, Palsy Nell Mackey Pep Squad, l-lomemalcing. Secrelary, Sfudenf Council. iv' ' J J l f djillGer+ruoe Miller ,wwf ,r K 4 Homemaking, Pep Squad, Jr. l-lislorian, Secrelary, Clworal Club, Dramalic Club, An- nual, Ar? Edilor, Newspaper, Reporfer. I' fj, F 07 My flfy 'lrl i Joyce Nixon Sludenf Council, Secrefary, Choral Club, Pianisl, Dra- maiic Club, Band, Home- maling. Derrell Randall Dramalic Club, Jr. Hislorian. i s v ' ' ' ix.J Wet. - :lx . , .,r. 4, C Oma Loyce Riley 47' ,"' if .Homemalcing, Vice-Presidenl M' ,ff Billy Wayne Rooberson PGP Squad. F. F A., Sql.-al-Arms. 1 ' 4 i i' 1 5-T Margarer Roe :Y Homernalcing, Area Rep.,Vol- ' V ley Ball, Choral Club, Pep A Squad, Leader. "A"A Bill Smalley Baslcefball, Foorball, Traclc. Melba Jean Weafhers Treasurer, Choral Club, Dra- mafics Club, Jr. Hisforian, Vice-President Newspaper, Reporfer. Gene WilleH' Sfudenf Council, President Baskefball, Annual, Arr Edi- lor. Charles Zenlcner ff .. CIA - Na i a .ay . I '2 .gal , in ? X f aff Mfr A +erS ecrelary, l-lomemakinq, Jr. Hislorian, Reporrer, Sludeni Council, Choral Club, An- nual, Business Manager. Joe Smilh Presidenr, Baskerball, Fool- ball, Track, Science Club, An- nual, Sporfs Edilor. Dona Ann Weldon Jr. Hislorian, Parliamenlar- ian, Band, Science Club, Dra- maric Club, ChoralIClub. Norah Ellen Woodiin l-lomemalring, Treasurer, Li- brary Club. s ff- 3, ig' -N fxjfx Q60 ?Q 1 Q I L xuvm 5531 9. Q Si? llflt itffzs . ff, .. E F. , F A' . K f """ if ' g 'LIT - IIE. iii . ., 4-eff: I ii.: X . .?i:?'f t ' 1 ,V , X 0 I: H: 4 . . X A 1, A ' ' N -If . qff, - f F+?i,Mf - 1 . 7' Fai ' f 'LL-f X . s ' xiiifl , J-f r Q :X Zr,1,l:5g"viL j ' lf, - , ,ggxgqf ii- " ' -'fffiz'-?1.i ' kim, " -- ' w i RWM: 'I-lm Wayne Angel Tv aurnce Ar her :-1-3. Q, Lg? gy.. .f"'T"' ff ww. N-sf Geneva BSVISLSID r 'fx 'Y Alice Bolmg Q-w""1 9 Q ! 7 I , Brnan Boyeff x 'sf 1 q I I 5 , I n I Wil Armsfrong Jerry Ba I f , Boefkher Joyce Bowsner Lena Faye Brewer afsfr , ,g Q W. ig. '.-. x . . , Q A D . ! '. ' 1- 1 . , 1 yah P9 U Z : ' E i I " ' v - b ' 3 v f 332 J Q... Cl pi -1' K N I V 'W '- -7 1 ' J. .iffxgiw I 'f' . N ,:':i't':v:xQEi'iYa. ew -ffif-'Z' '54 ' ' 5-1251 2"-R Q. z55Jfvf5::"f::". ' L79 -4' -1' 3? - Q A 71 QQIQI "'t."',Q'L1 'L-5,2155 7 5'-1 'i AT, fl57'1"iE' Q-1 ,., gg- aff . 54 -, 3- Q... Ab, ,. , --Ly +:. fwt- ,Q '7 --MN. -.,:,. -N i, Q .4 1.11 ilk !! .W we -.:,.. .---.5 .- ,.. , Af' '7 C5 . , A Q-"vxJ, . - ' Y A H- 1 I 1 . 1 R8 V 1' 'g f . . ty 1 1 . v,7 -Y X , ff V I Y '- Q 121 Q .QXQ el . fl , sv .lf S 2 r Avg. , .f . t Qin- ,.., x, 2 J :I 4 -5. ..:52.zf-: I -:v:.w, ,2,: AE oyce Carlile Marx Ru n Cogdeli 4' JOHN VVGH C LJOGV 0' 67 Velma Depgy """r-. -'s ne Duller B1 y Dlxon 5 U1+neLee D mam Jeff Dunlap O Loss Faye Dunlap Borm Le Dyemarhn 3 1 i J D 4 . Q .gf If V I , ,ff ff' 2 ff A Lg :LT 'Z ,-. Am ', ff' 'H ' V., N xii- Q , , t mi ll-W L , G :Jg if. , O O F5 O - O 66 X vf ' x., 1 D X 1. A ' .. o . -.VJ I in I V V . , 'Q A 6- LaDeH Faughr Secrefary Reporfer ellen vo ' James Lee Hooker Treasurer BeHy Jo Knrghf Bull Marhn '1 WW 'Ying 19 .., ,- , .M 'Q 1-. X f , . ,f Ke-.aff X X Margie' Cray Joyce Hash Bully Wayne Jones Pafsy Lawson Bennne Bob Mafhus f 2 Robe:-l Olconnor Kennelln Newcomb Bonnie Ricli Joy Robi on Billy Sanders Carl Sclwlcade ,Q ,- 'J, "N 'H Lim V2-Q, 3 fe M XWSR , ' ve :Q I f Q 'if' 4 Q X , , av 4 Q, er ff 'X 1. , H 4 -,,, ':.1ifJ: ,... Q - " ,. Nr' A ,Me Pafricia Rendell Wanda Riley Reporler Florence Roe Berflwa Ann Schkade Emaiean Skchlcade W-'ZZ ,J Glen Ray Sco++ Qi avi MQ Y' Mary Belle Sfeddum 'T , N W., fm ' 'N Nagy' i ffm M . M' X, Af ' l 'QA X fi if . M43 Weldon Vierlel ,""T"' Vice-Presidenf mx 'N Billy Lois Woods Margaref Wylie , ...f 4-0-vw! Arm Smalley Bobbie Smilh ifigiiw Q x Richard Turner Lois While John Richard Vv'ylie Presidenf uowjll film ai V53 f Xi? L!L.ma'99lQ Mary Lou ylie wifjflgi 0 FRQDGCQ O jw 0 0 in DQ xf! 0 Q O ' M 'B' 1.4 gp Q xxx xislbh 'Aix Q., 3 gh, su U 1 xx wa 0fglt07f00'ZZS Q? , xx . ,Q I ' x 'N lk 11 8 535 L u E-slum ' Q . I , M .V JJ A ' Q, A 4xs:AQ f li ::: , xx, s : A , X g., J 5 7, wx Katy' ELA ' x J XNfxfXffx xv. KL-Alfxx X' VX. .QQ CMm'1eQ Cekiem ,i,,,,Q?SWJhg N g,, . 'f ' 5-ff 4 2' Peggy Jean Domeldgon A-f' ff' W- W1x2'wM,,N ,L " - 1 ' 4 K 'ff-'fE2Q2 , f . g Afffrflzzq ' ff-253 N J 'f K 4 , , ' ' Ljcai: - P Mary Louase Galilon V I 0, f , " x X j ' I 1 N1 I f ....., A .. , A. V. Jones Q' I Gene Kingsfon Elizabeih Ccuge' Sue Dudley Cer! Hendrick Georgia Ann King Cioyd Ray Knighi Duane Larimer David Lewis Jerry Mariin Richmond Mifcheli Vice Presidenf Nanny McCullough xx YN i .D ' "S as J f I ' 4' 1 ' ,.,Y 4 lj, 1 r I ik ,., W 3 2 f - '3' ,,,. V. ,.. N , J f of f N'-. Q -A N2 'Q .e,e D i f al fir:- WED ,X 'K 1, is l . "i i , 1 Ruin Ledbeffer James Marfin Ronnie Miller Treasurer Fanny McCullough David McGaugi1ey Frances Nobleg Barbara Rear-neg Gordon Salrers Peogy Sazarna Secrefary Mary Spen er if-r I Gwendolyn Rarnev Mary Eva Rodriguez Reporrer Verne Sander pr v' fn D ck Smrrh Edward Spurgrn Mozelle S+eddum Shwfley Taylor Bm Webb Awww WI xi' 6 g 0+- 4 'QQQM Uma d :ebb reggy Jane Vlcver Br fnlfs VN oodfm . g X S' 2 . 1 Q Q .. ' Q f- 4 T 1 D' J Q in, , , ah A ' 3 n Q ft , gl.. N' W- f ' Q f Ay I - , ' N.. N '3 - w an - N . lr , 1. j i if - 1 A fn: , f ' - gg Q Ig? ,lv M , I 1 if f 1 g ' 1 m ' w ,.. .,, QW, L bww, N 5 Iii f I Y' 'ly Y' 'A f in 5 E V X K g Mt: E 1 1 I f 1: I' X WM A f S 'VLH " fr?" it f-'i 5' 9 fzsslunzn, . X' ii I 0 V ' W f ' i , I 'O .XOC s 2 v 7 Q fs' . '9,'9Qy s. v o - Q Q o 0 -5, .59 Q A s- s I , s Y . Wife .1 kg r Air It BGHY LOUiSE Allen L ' -1 ,,: '-'ff 4 i CJHVI5 Ballfew Anfon Bern sfein Frank Booker Peggy BrambIe+'r Treasurer James Carmon A Y.. ,. X rf Q ra r r ia ,gaila - ,Q-3? .. ,. 0 I .9 E ' 4 Ig if XJ' f t my ff.. F' xi Nui ess! pn, 1 ,r vu Gene Bland Neva Mae Bowsher Ben Earl Carlile Presudenf Be'i'y Dodson W2 - I , J .. ,, r 1, V f f no - 4 - , 1 . 9 ' -. ff A ,,r, f - 2 .-X mx AV W Q-:,. 'H T ff: R ,M 'g'g. ,Q ,ll-. 5, i 12 - ' .1 :aifz .I , - , 5' ""' , I I .Q 5: '1 3 1, A xl -Wfifv a . - gp xx E I LJ, 9 Bonnie Denham , '. ,z l Ve z .Q 4 S I wo- 4 rrne Fnncner ... Donald George Carrie Green Richard Hash 'f -zf,,1,U"P':v "'Z1'."."., 'O' --QQ' ,,,,, vw .,- vang ...A 'Y N' , f'cSi,gi.f, ,. . -. 1 vi, 1 W c 1 ' Mig r ' t 4 1, , A x Vg., 264 . f f rm ' si? ,ME .. if - vi Z 211 7' -0 :dl ,au- W' A-Mfg 1 vo ,wk Charles Elich Vice-Presidenf C o Fa Garren amee Cgnlesple obbue Jo Grnfhih Ann Hempmll .ff ,V X , f A U J Y , Yr J 4 I ,, f i 0 . 1 , y 1 ff f W an , f X ' K..- ,. . N ., , I V x , J . - .- ,, . x A X X . ar U in X .J " . x ' . -v-' 5 . . . 7 ,f B . ..:i -A M -:TS L' w .-.- . ., , A Mm, " .gy::.'Sf2Ef"3':f-?::g2: , -,.'.:. ., -21-. J12:4:::::::1' f:1L'::-3: -..,:iQ, fm-.., . H ..:::.,..-g,,,-43353, i.1-,.g..gg- -- .,,2::...:::::.gg'. Wg. --Inv '. -:zzggg 531'- f: , ,.--Cf-J: 'snr' ' '-zz: ,riff ..: .fy-11. gan, un-. .. syfhzya J: --,xx -421' gt - - - .... " "- :nv--in W: ::::' "1 Xi J "' .. N -. - ,Ai E 'ffm X x E- . - Mgr l gf , X , - ' , , K, , ,f , if .' , . 4 ..,, , s ' ' ' ' .. x ' g f v v A E.: 4 A . , x I .1 ,' ' ' 1 A R, ,, 1 .. : fo Billy Ray l"lerod Kenneflw Key Billie Sue Laiimer Reporler l-luglw Franlc Lowe Wanda Jean Marsee gf!! ,ix if' V, . -nv as ,ni 'U ' , nog. ul' -cad' J A .x . 'Q f Jax T YT 'E v: sf .ii 'X' 'J-5 it S: gag.. :flu 7 3' def: ' ,ah :Q ::. A U 3-' mx f --4 'O 21551 5532! 82' if fx,- W- ,yxf s X if 1 A 9 ix was . S .,. Mi i -J-1 BL O MG' -.1 :C 'N 1-My 'fm-K' .ff XE ,Jin r,2,,:ie4, EN-fi. ,iw , Z-F-Sy 5' bie Juslice Olefa Mae Kniglwl Pal Lidia Secrelary Ronald Macon Charles Billie McAfee .4 4. , ,J 1 .af fa.. A V ' 57' I 1-21. - . .. ' , - wi g " , 2 ldremcms Neave ff, V ' M 2 'fm' 2 . 1 " "" - Durwood Nichols Boyd McKelvain , V .- 0 4' fr 'C R G: I ...f -.:f f 7.1 N, 1 Q Q Bully Ray Norman -4' Jonn Reames K ,FJ Clovis Riley N!! r Nflgrg e Rggers 1 2 A I Marilyn Schneider Msldred Sclmeuder l l l 4- 34 I. F auf., x .Av ' V -w .f ,L Ml X34 :M ig , y. W ,f' Q 4 A x A '36 .ah ' 'Q l ll W' H, ui Charlene Rudder 5 Q ' ,fp 'If' Roberf Schlcade Ea' X Qfgsg I , l A Q ff 7 Rifa SCOH Roland Sm1+ln Bessae Lee Tabor Frank Tucker Weldon Waller 1 x 3-Y " x S' 'T -f M . 'ca :rf sl N 5 sxijt 2 - Q ala J. A , ' o .,,' , 5- - .. . .j ' X , . .v K 5 U . ,N .. . HW X. .fi- Q Q 1 'Zine fil- i s-Z Q" if - -. K - f. 5 Nrhzl '2 4' ., ,ak A1-' Ulm, me 47" Srniflw laney Spencer Kennelln Spurgln Harold Terry Joy Hope Turner Don Williams XKUEL Uiass 7-'mfofu Es fxfsllhw A QQ Q Y K. ln: 0 5 X 0 A - f PRES?-IMEN Q3 1 JW' -. X , i SGP!-I I S N . ,Q CMCDRES M MITCHELL BETTYE BAKER JUNIGRS 'Q' wifi' ik ,,f JOY ROBISON KENNETH NEWCCMB SENIORS GENE JUMPER BOBBIE JEWEL HAWKINS 7QdQ xmnfgacem QZQUZ 'E LA DELL FAUGHT BILLY DIXON Ufaqmlfuzrih on s ., A5 VND A C9 9 , Q - .2 .Z ' 0 QQ X O 0 vw, W4 MW R Russ Mnldred Jone Jerry gall Drrecfor Presldenf mv Nm? "-ah"Qfw"m AWK Xwwwe A xi illg-ji'-dh"N..u W '9'P-- . y V v ' -, , W 4, vw. new NAK5 5,3- .flaw 1.5. -C TQQA, Qu Cl-IDEAL CLUB 1Q,,.-...W...W -..4.w.-iw.-,wyf-ww K - if if 5, i. 4 5 'S gi ,ll A 4 i I Qqo' dvr' Presideni'-Jerry Ball Vice-Presidem'-Mildred Jones Reporfer-Jan Downing Pianis+-Joyce Nixon DRAMATIC CLUB Presidem'-Jerry Ball Reporier-Lola McC5aughey Secrefary-Jan Downing I SCIHWCECLUB Hwy FRN Ili Presidenl'-Bill Armslrong Vice-Presiclenl-Mary Lou Wylie Secrefary-Anne Diller Treasurer-Jerry Ball Reporler-Wanda Riley LWRARY CLUB 14239 fi R9 K -P Presidem'-Merlene Bland Vice-Presidenf-Mary Lou Wylie Secrefary-Treasurer--Anne Diller Reporfer-Margarel' Wylie 9. i We :X vi nv-nnnguuugui X . 4 A ,413 1. Meg ,Q f lfx w z 1 wgixsigfpu an f- L ,E My A 1 I A " .dag WL X nl F.F.fX. B P' ,rs i - ' 1 E - f. -rw' Q . S , 'C -M .Q ' f. X 4 'U-ax tl' A :V ' V, ' 7' , . ,Q Q Xx-: 9 . X Q29 I A f JJ L Weldon Vier+el-Presiden+ Richmond Mifcheli-V. Presidem' James Lee Hooker--Secre+ary Carroi Marfin-Reporfer Cloyd Knighf-Treasurer Sweeflnearf-Maffie Lee Denham HGMEMAKING CLUB "'-1 --nnllMl""""- t ,.f wt.. M 1 , . mx K t v . Bobbie Jewel Hawkins-Presidenf Oma Loyce Ri!ey--Vice-Pregidenf ' Paf5Y Madfey-Secrefary Ruby Hudman-Parliamenfarian 'V-',,,,...f Tw g , ! ' mb 1 Q?9 V 1 Q ar n '- LN LEADERS Paw' Lidia Gwen Ramey Ma+He Lee Donham Margare+ Roe ' L. 1 :iv ' L Av 4 -N X 5 A Y awww 'il-3W'f?Q 4 ?u 4 'i s-n 1 I s tix PEPSQUAD QM I Ny R Qu, .D QW 0 1 xxxw AX T QWNA qs, '-573 67'laZz7"ics fx A 'T' Q . . 1 X f ll , ' I1 4? l Q01 'K ' . V .. :www I ' X' - Ns 1"' Xl, . E Ki xlmxgniflf x A nigga ,Q pg 2. f 'Q?3:5.j u xg-1 . xx N Q. -I L-2 l ,, fgyam pw PATSY NELL MACKEY FQQTBALL SWEETHEART "ID f-TY NI , if rx . s-, 5 Coach ' Asst Coach v E. W. Wilson M. Von Biebersfein SQUAD 4x,.02mPQf 1-we M Capt Jumper Back Newcomb Back hAiHer Back Turner TacHe VVyHe G5uard 74707615 CoCaM.Smdky Back CQadHe Back Snifh Back VVebb TacHe Cougar G5uard 7-0-QVZLMJZ -af Af: Dunlap C5uard Jones End Gillespie Cen+er Tabb Back 'Hhrd Manager Coker C5uard Lewis End KMgh+ End Tucker Back Acfion .Aix Jalal BASKETBALL BQ xx xk " X, N, Ex-Q 'XFX x N x z xi- 'N X bw X X xx X x .1012 I X V ' Y ' is?-Q1 4' X 'Q' Af XX NN W6 X 5 ' 5 -gg x R N145 ' X ly N f , S X x X XXX X NN 'A X X X' -z a ksifk -N 4- :H X' 'vfgx , 'g 'Q X ' - ge .f K"' ch ' K A+, X . . . .QS ., " X BASKETBALL g 5gfQjA'1 V fg 'W' s h, Y :wi ,pf SIN TRACK ,ff V, Q +,x1 xx Q V I igiih-.2Q?q. u 1 -gm iw 3 g 5 a v , fx. 5 ' Q SA fy, Usmmg ge' F I as L-,i'w,: N x S3 Wi GIRLS LNTRAMURAL VOLLEYBALL CHAWAONS 'QTJ Be++y Jo Kmgl1'r Horence Roe Capfam Emalean Schkade Parrvcua R noe Joy Roblson Bobble Smxfh BOYS LNTRAMIJRAL VOLLEYBALL CH AM P LON S i.N"""mb' Kali,-f ,. Charles Zenkner Weldon Vier+eI Gene WiHeH--Capiain Carl Schkacle Rober+ Schlcade Anfon Bernsfein J' f Q5 My , .R , .' -gY3ag. -ani ' '3 5. nr? f f - -Xnmsmc, Rag, N dm: X ha 'L .M Q ,f xi? x x v. fw EJ H . . f x A . ?:fyL tm,as3L 33.5 Agar 9 5 " Www: .1-mamma-QQA - ' A X 1. ww-'naps ywmr h 'rn 'I' 6' fb . I 24: an va ,W ,ff -g if Vw ",.,,,.f.p--...NX -.1 x A 5221 1 iffy 'M Ye,-' f- A wx 'ij '-of-0' 'Nev' gi in ,. Q ,gg3:,,mx,. J , My Nr. .,,.:?w' W ' 5 .J ' ,, I JM, k 3 ile- - -1-uuvq 'fi aj' af'-L 55? L. 5525.3 -.. f 5 . ww 1 Q P-412 an x I L. L ' 4 ,... . , X, , 'Q 1 . ggi? 5 A Y2 i Q-,f A ? m, Q j X X , X a x 1 5 - I x 5 xv! 42 Q ' gx X. N. -L .f x iff if box ' 5 X . Q X' ' pq. -- st. BT 3. gif Nfg' A M n .....,...-. -...4"-"-----.- Riva rr .-mm 'ff' QW.. !"."x fi 1- 34 if A W 155 is A. W z ,L ', ' f K I jf J .. 4, A , , ' Q., QXZMZLEZ f NJ .ef- Business Edifor Ari EdI+or , Sociefy Edi+or .. A Ar? Edifor Edifor . Sporfs Edi+or Snapshowt Edifor Sponsor


Suggestions in the Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) collection:

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Albany High School - Lion Yearbook (Albany, TX) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.