Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA)

 - Class of 1937

Page 1 of 132

 

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1937 Edition, Cover
Cover



Page 6, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 7, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 11, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 15, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 9, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 13, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 17, 1937 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 132 of the 1937 volume:

e I I 1 'Q 3 THE ACCJRN VOLUME XXXVIII I III XIII I I I II'-I Il 1, I'III-Q Xfjl IIXHICII ."I'l IlIfN'I'.' If XIAXNIIQ'IXIII1IIIf1III I. ig. 3 s S X lb if v E IJ Q6 I A X 1'- i I .QV , ,..,-... . 7 I m'iewm:r: -MQW., f A Y l . znffffg X K 4, 'A ,Qi muy il. K ,L F- ' n - f ns-K'-1-..... FOREWORD Ml l 4 l 4 UI' V Xhugh-vlxmvl.umll.1l. -.n1wlwl1I.-iwuxlflwil-'vI.1l11l l'!AXNlAlHil' tln' NIFIVII aural 1'l1.u'm-If-1' uf' Ilnv ll.ll'fl1'lll.H IIl'IiIlIfiHll il 1'1'lvl'1'-vrll-. It lx Ilan- I.:-lx ui. Illw- -Lnlft .1--4-rnlvla-. -vl v-4' I .lml 1' :-1'1v nl wxwrnl- .mul IH'l'-llllilhlilw x'1-lvlw-54-11I.nIku' wi' th:-xv 4Ill.lIilIl'N. "'l,l1:- X1'm'rxu lm- -4-rxwl Ill- Ivl1r'lm-.- wx 1'f- llvllllx In tfnv fm-I. Null! prwxe-rut-t.1Hfl11-M -xv-:LIN ju-I IPl'Hlll'l'Il"ll1LIl I11llv'Iin'Sn lim! it lNllfl'4'l'ill1lIli- x1-.113 .1 I.-WL Nllifll fulfill- Hn p pw-v In .ul wx f-n- lvllwlhll 4II'LLI' o-e-, In f.u'!. h1'1vH1'1' M-u. lmlnx .mfl gvnllf-rm-n. Illla lllfF'l Xltblfxf DEDICATION ln the- hurry ziml Imam- uf school life we may easily fail to rm-ugnizv anal upprr-1-iatv tho value offthe essen- tial sf-rvii-vs in our high si-html. Wlith this truth in miml. thc' stall. tht- svnim' 1-lass unil the Stuilvnt lmily mlm-ni it slpl'iVil1'gPzll11lzlllupp0l'lllIlitj'lnfl1'1lil'z1t1'lllis volunu' to the Svvrvtary of thv High Srhool. Mrs. Elizalwth Hall. By hor splcnflirl ahilitif-s. hvr quiet Cffivicllvy. hs-r lcimllinvss and vonstant willingnvss to hvlp shi- has won thc' lov? and 2lpIll't"K'liill0ll of all whom shi' has sq-rw'4l. 'llhe' vntirv high si-Imul family joins in wishing for ht-r an elf-lightful vruisv to thu- Urivnt this summvr anal an sufv rvturn. in nl A WORD FROM THE DOCTOR ICSC KPICS you run IlIl'4'! 14'iIf1 Vllfilllllllll 11n1f lJi,w11.wl1'r. lnrl Irvul Il1os1' Iwo imposlors just flu' s11m1': lours is 1110 l'.'11r!f1 flllll 1'1'1'rytl1ing Ifmfs in il. 11111 zrlml is mon' Qvoulfl fu' ll Hun. my Roll... R1 IH um klI'I.IX1L. Plolmlvlx than If notlnng Ill tllc- lnftory of lII1'I'illllI'4' or plnlo-olnlly llml ulywf in u lnrivl' ,pm-1' Fil l'lUSl'lf annul so 4'2lI't'l'llllX ilu- Il'll4' UlPil'1'llX1' unel lln- ll'ViIlU4'0f lll.1'llSIll1' litlln- IPUVIII "lim lay Hlllly2ll'1llXlIDllllQ. ln our llllNl1'I'll xsorlxl uv llllN1' nsung fur from llle- i1l1-ul llml lii'1-iainu-111111110 lnuilslme-nam1lxson11-n. 'Hn' Nlltilt'l1l1'1llll-IIIUFI oflh Ln, liH,I,1nn1- may 1ll'l'1"lllt' fxoln tha- lllII'lll'llS.fll1' work. uml nhl- l'1-sporlwilrililiwol' lifv. XXV1'4lll1'4'lY1'Ul'lll1' Qjlll'hl goml gn- gl'a1tili1'zllion ol' our svnsa-s. Ill4'2lSlIl'4'. llUll1l1lXh. 4'X1'I'NllllllQl lu gn-I :SM ' IJIi.l.l',U.1' 'I' IIUHPS l'rin1ip.nl .of I II I III I I 4 IIIIX I lb 'f IIII IIN ' I II N I I I I I N 5 I 1 I ll I IIII I I X I I I I I I I I I I Xl I X I I N I PI I I I II I I I I I II 1' III I I I I I I N I I I N NI I I 0 X I Il I I N ll I IN 0 N N Ill I4 IN ll I I II I I CI N I I I NIIIIII IIII I' to IINIIIIIC from e IN I IIINIIIIIN IIIrNIIII II IIII I 1 IIII I I I I ll I U " I I 1 'I 01 IIXXN I I II I' ' I N N 1I It I 4 ll I I I I I I I N N N N I IIII ll Ill I Ill I ll IIIIIII I II I I I I ll III II IIIIIIIIII IIr IIIII I IRINIII If I If I N III IIIIIII I'l'liIll IIII' IIINIIN IIl'II IIII' IIIII IF 'N Ill Il IIN. HI' I'IIIII'NI'. II IN III-I'I-NNII 'I IIII' ll- III IIIIII- I-NI'IIIII-N. 'III I IIl1'I'l' III'I- Ill' -' 'IIIII IIIIIII'IIIg III-N. XXI- rII III IIII- IIIUXIVN 'IIII' IIIIll'N III IlX'0IlI IIII- I' , Ii III' I'l'IIlIIIlL, NIIIIII- IIIIIIIIIIII II IIII. III' glxing IIIIIIIIIIII III ,IIIIII- IIIIIINII'lII'III'I' IIIl'0I'N4'I'X'Il'1'. XX -I':III II l'lIIIllI'4'.1IIllIrll III II IIII II IN. III I 1'llI III'I- I'IIIIIIIN III IIS II'III-NI .I'Il,l' IIIIIII IIIIIIIII IIIIII IIIII IIIIIII IIIIIII III. XXI- IIFI 'II III IIII' I'IIIIIII III IIXIIIII IIlIIlIxIIl:1 IIIIINI III' IIII' IIIIII'. XXI- III'l' IIINIIIQ IIII- IIl'I III 1'lilXl'I"IlI' III IIIII II-IIIIIII XXIHS XXII XXIII IIIIII XX XI,'I'I'QII XX lNI1IlI'1l,I. IIII II IIIII' IIN. IIIII III IIl1'l'Il4I IIII' IIIIIIIIIIIQL UIIII I'I'III IIIIIII IN IIIVUII-I1'1'I III' IIIII. :IIIII IIIIII I'II III III' lIUlI1'l'Xl'l'lPI III IIiIl'lI IIIIIII IIIIII IIIIIII IIIIIII'IIN. IIIIIIIIIIN IIIIVIXII' NIIIII IIIIII ggI'III1N IN IIII' I'IIIIzII'III I-1I'IlIII'lI X1lI'IX.'lIIfI It IN X4'I'I lll'LII'IlI 'IIIII III'I'I'NNIII'I III'II III' III' IIII. III IIIII' Ill'll4'l'ilII III. -XX1'III'lXX'lX III III1'IlIIllI'l'IIl4'IlIN III 'I'II III- I'IIII I-NI-IIIIIIN I-I'lIlII IIII' IIIIIIII-IIN III' IIII-. VIIIIQ' llI'1llH'l' II'IIIIIII'I' III'IIsI'I'II II'IllIlllIIl IIIIII I'IIIIl1I'I' IN IIII' II'llI' IIIIIIIINIIIIIII III' IIfI'. NII IIIII- I'IIII 'II1'4'l'l'1I I'1II'1'Xl'I'. III IIII IIIIII-N. XII III' IIN IIIIINI IIIII III NIIIIII- III' IIII' III'IIgN I 'IIII. IIIII III- Illll'I IIIII III' Itlll IIIILIIII IIIIIII-II IIII III IFIIIIIIIIIIIIIII'IINI1I4'NlNIlII4'III II I-I' I III' I"IIIIII'I-N. IIII-I III'I- IIIIIII IIIIIIIINIIII'N. NIIIN IxIIIIIIIg. II' III- IIlIxl' II'IllIIIlIIl IIN II lIll'Il IIl'1' III. ll III'IIIAN III 'IIl. III' III'II Il1'XSl'4IlI1III4IlIl'.IIllILfIIl4'lIIH. If III- I-IIIIIII- IIII III' Il IIII' I.'IIIllI'1' III IIII- g1l'l'III I'IIINII 'IIIII I"It'IIlg1 III' IIII-'N IIIIIIIII-IIIN. XX1'lIl'lX III' sr IIE IIII-I'I-. I I. IIIIII III' IIIIINI- I"IIIIII'I'N 'IIII Nll'i"NN1'N 2lI'l' IIIIIIIINIIII' IIIIIIINN XXI' III'I'Ipl II I'III 'I IIll'Ill'1'I'N.'Il'I 'IIIII IIIIIIIIIIIIII-IIIIII IIHIIIIIIIQL III IIII' IIIIIIIIIIIII III' I'IIIIrIII'II'r. H II II IIX IIIN Illl'I'IIIlQ,L NIIIIIII'I'II :IIIII I"III'II' IIII' I'IIIlIII'I-N III' IIII' II'IN IIIINQIIII IIIII- III II ' :1I'4'ilI I"II'IIII'N III' FIl1'1".F. IIII IIII I IIIII IIIIIII'II IIII IIIIII II'IlllllIlIl if IIII II'I I0 lIt'Iv1'llI. IIIIN IN IIIII IIIII'IIIII'II IIN Il III-NNIIII'. I' ' IIIIIIIIIX. IIIII III III'III'r III IIIII I' 'IIII wa 'III IIII- I-,I'IIlII-N 'IIII lIII'IINIII'I-N III' IIII' XVI' IIIIINI II'II'I' , ' Ill, i " . W IIII ,I III IIIIIII-Nt IIIIIII IIIIIII. XX I' Il .t I -' .uI'- IIN Q I ' ' 'NN 'III I IIIII' right III I-N -'II - III IIIII' IlAll'II IIIIIII 'IIIII III' IIIIII IllI1'III:,l'llIII XX'1'II2lX'4' IIIIIIII'I-II IIIII' F4'l'XI1'4'. I I IIII' I-'I 'I 'NIII' XX1'Il'lX1'NIl'IX0ll III III-FIIIIII I'I'II-IIIIN. ,IIIIII III"g1I IIIII'N. XIII I FII I fI'II XX III IlllI'4IXX1I'Ix1IIllIIllIl'1IIKIIUFIKNI ,II IIII. XX1'1II'1'l'lIIIII1'4I III IIl1'1'.'I'Il I' IIfI'. XXIII IIII IIII'III III- IIII IIIII III-NI-I'III IIIII' lIII'IINIII'I-N. 'IIIII' IIII Il- III 'I IF ll III IIII II :II III I II'I.'I.' III' IIIII' gI'1'iII lIIII'III III' IQIIIIIIIIIX' IN I ' II 'I 51 I' ,g of 'N IIII' IIjII 'I III' IIII IIIIV. XX'Il4'IIII'I'XI1'HIII"1'l'1I III' IsIII'IIII'I' III- IVIII. IIII 'III " ' " vt IIIII I ir: .' I '. II IIIIaI'N 4'0llI'II,.l' 'IIIII z.I'II 'IIIII IIIIIIIIQII' III IIII IIII- "I'III. 9:-1. W BCL Q61 .1-?.',': :-13? ph. .' ,ts A...u, ,rg E4-QV.-473, -.-- 'ii'-5. . --mv 1 :gf - 7 . :-5, iv! fe .:gg.. V: . ,N . -. 4 .-. ..' , QL.:-: -K: ,"1Y -2- -.31 -1 -:-. zrrrg -:--.1 . x :"'F-.7-.3 -:Q . FUI tiifkfii' A .ieaw ' - "- - if" 11: wi' 1 K. K ' 'T -1.4, 5: ' Y' ..,' ' , ' HN. 5 ::' E:-s .1 ,- -:fi U. '1- -. . X. ,, 35: -. , .,. 3. g: QL' 1' Jr 7. ..::' '::.. '- -Q 1 f. 1 . H." .IL E23 'i-.". .14 .- .,,.. A2 er --f 1 .:' ' ' ... .J .' . 2. ' 'f K : 5' :EI :- .... . .:: ' -' f' ...-f:.r':s-tv: -tp.-: P- rr: zz 35' -.., "- F...-" zz 5 ": .- - 1 ff-: iff . ' FE. 51-:zz Q '-'ti .igfrl ." 'W - . .:,.-:1:.,::-,.: -.:.- ,:.-' .:g.'r.. W- ., 4 Y ,A .L 2, , :::.. -fgd -55" '-T-' J f -'-' "2" - - Q- -- t - -, .4 . . - .,- , - ... - -- ..... -fa' :-,1 :' : M.: .::: .-- , T... 5'-. I Q .. ---.Q . .-- ,- -4 .-H... .' . .:. .: ,::' ',:.?E:-2:1-xg- - f.. hr. ,nlgx r - . ..- , - ...,5 . . ny,-. '.-- ,. .I E' -.. fi... .L Q1A,':a.5 av . .U ITE' , -'EQ - rs. ,. :Erie 22:1 42 fs-.H .. .'." ' r.fiF'.- - , nr, -7 's- .A-'.x fu- 1- .'--- , ,., ,. , . - I K2 J""5' 'aa ." 1 3.21 ,ff..: g:':h'?'P.. gx rg . ..: . -:,,. , 34 u. 3 af' , qi.. gi... Q--',i.'. 'Qi' Lnggpf, 1 , .f'5Lf'5f." 5525-"'9'. .. 5 2-. , . ,., v Q . 24.1 43. .rp 4' -cr' -. J . ,, . 5 .-.Y A-, .+' V-.. Z .-. -Q .Q fin N 3. , A I - ...-. . ,. 4 x 9. ' ,1 -1,5 ,..-, .'. Ns' -I f. wr :va .1 . .. 1 ' X - 1 3. A ':' ..." '. .:r, J, lf... S L-'hw 'ff-. mmf: 'QQ " f, f F1K ,.,, , - wkfrr. ff ' Hifi? f AQ 3 M,i,,'i f. 'L Q 'I . Jn. aj ' X .2 A ' ' .1 -EXE -..Q ADMINISTRATICN I 40 0 'NEILI JESS!-IN TERZIAN H MJEN I Y NLH A. S. A. H. S.-FALL '36 V- - . . . .. lhe l'all administration of 36 may truly bc classed as onc of thc greatest of the grcat. Each officer in his respective line of duty set a hitherto unprecedented record. President U'Neill obtained such programs as Nlr. Amos Berg-an ex- plorer of Cape Horn: Nlr. Arthur Cone, who traveled around thc world on S3.20: Wir. llugh Sutherland. authority on thc S. F. Bay Bridge: Rev. Sumner W alters of the Christ Episcopal Church: Coaches Literilz and Fowler of U. C.. and Ruby Yoshino. singer. who had graduated from Alameda H. Vice-President lessen, in the one meeting allotted to her. was able to procure ,lim Howard's orchestra, and a prominent singer and composer of popular music, "Pinky" Tomlin. Finan- cial-Secretary Haden broke all previous breeords. and established a new all-time high by selling 2050 student cards. A record that can ncvcr be excelled. Yell Leader Lynch did his share of the work in providing several night rallies for the students. Therefore. despite the fact that the auditorium was not available due to reconstruction work, this administration will go down in thc annals of Alameda High history as the modcl of all times. The administration recognizes and gives thanks for the aid given by Mrs. Hunter and hor Glee Club. Mr. Liotta in leading Community Singing. and the invaluable help given by the Student-Faculty Committee. under the leadership of Mrs. Hunter. HUGH IVNEILI. .. Q President DUT JESSEN .. ,, . , ., .l'if-v-Presirlent HRAYR TERZIAN .Rf -f-f1 rfling Secretary BOB HADEN ,,,, . ,Financial Secretary BOB LYNCH ...Yell Leader I0 EF? xx, x JG, -7 4 . 3 rf' Fmrif, -96 1 r v n I If .V . fr auf MAJ QMMQXQLJ 9,4 Qi as ,af N11 Cx ei-s. vfxgpf HXIPN INN 1011! PX S SPRING 1 n 1 X f 1 1 lllll im 1 I l l NX 1 ill 1l 1 1-f 1 11 qulr llll I ll 1 ll' 1 1 I1 11111 tina- w m1 mv vs - I f UI I' 1ul u 1 nl im Ill! ll 1 r si 1111 111 1 1 ills lIl1lll0I'd ff u un1l1 r tl11 1llr11't111n 1 in I lx illn 1 R 1tt11 11111 Ill 1 51 1 ll in l ll 1- l1r0 r1111i 1' i 1 1 ur n f rml' 1 rm 1 d1l1 r Sill mm 1' 01111 ln YS r IIIIU u 1 HI lri in 1 ll 1 Bl Ili ll HN' N fl s1111 nt V5 XNDX l'l'NlUN 111 r1s111nt l Ulll K1111r1l1ng gun tary lx H X l l'1nan1'1al S1 1r1 tary l l XNN lllllllllllf l tXNNlNt ffm! 'V 3 ' N ,mf - T . -5 '25 ' wah., - 0 . 1 - 1 . E' ,t I ' -1. .1 't' , " " 1 K 3. T' Wh- - 4 K ,, K tx , ,,. . . .f ' " ... I' ml, . kv , ' YQ Qs, A K ' " W . ' J. . AM .J 111 .X 1 if -.. I ,W ,V , , . . 3 I If f 'I'11x Q "R I i li 'X'l"l'11 Q I I A S A H - 3 7 . . . . . 'l1ll'll4ll iiiistrutiun 11l' Spring 'IST llIl1ll'I' tln' l1rilliunt l1'illl1'I'Slllll Ill- li11l1 llil4lt'll am l X almlan l'lt'lll0ll 1ll'l'lllllllllSlll'4l 1'x1'ry thing, tlmt it 51-t Ulll t11 1l11. Hur Qlylll :ml aiu l' 'il N1'l't' r1-1l1'1li1'a1t1-1l t11 our 1151-. alt -r lxaning l11'1'ii 4'I1ll1ll'lllll1'1l l'11r tl11- past t1s11 f1'ilI'r. ln li1'aiti11i1s ill'l' that tllv lmg lllll'll liglit l11-ing 1141111-1l Illlflllgl tliv luft fvw yvairs for an atl1l1-ti1- li1'l1l is just ul111ut 11v1-r illlll vi1't11r1 ia in sig it. '1 rls Slll l start in tl11- IIPZII' li lllll'1'. X lm R, llllll mu 'li lll'1'lll'1l lruf line lN'4'll 1 ' ' 1'1l t11 ll'ilIl5lD0l'l Olll' s1'l11111l atl1l1-tvs l'r11m s1'll l t11 s 'l 111l. SlIll'4' tl11- l'l'-Ullvlllllgl 11l' tli1' llllllllllfllllll Hlll4l4'lll lll1't'llIlgF lianv lPl'1'll l11-l1l M'l'l'lilf'. 'llll '11 ,gli lllt' Fllll'II1ll4l 11ll'11rts 1l tl11- Slllll'lll-l.il1'lllly l'0lllXlllll4'4' tl - - - ' ri '11r1- 11l' ll liigll Slilllllllfll. Yill'lt'tl. illlll YVl'l'1' l'IlAi0f4'll l1y41ll. l'urti1'ulz1rly11utsta l' I, 'ur tll ' app1'zll'uii1'1' 11l' tll 1 lv. 5. li. il 1'app1'llzl 1'l111ir 11l' l'11rty v11i1'1-s in ai 1' 1111 t ol 11111 1 ' un l 1'lussi1'ul lllllN'l'S. llr. lfzra l,1'l'1ll0. Xla 1-1lu liuunty lllllIll'l'I'. gun- an i "'stin,: 1- "1-11 11f tl11' llistory uf :xliHlll'llil ll nty. lfs "'z .' 1 'l1l1' is llll' 1'Ill1'l'lillIlllll'lll pr11vi1l1-1l l1y tl11' l1i,.l1 s1-l11111l ln 11l. ' ' ' ' ' of ,l1l 5. ia 'a. ,la 'la 1 . 'llllilll1'liilS1'l'l'l'l2ll'y. has 1l11 1 lin - 1' rrli tl is ym '1 1 as lien tl11' 1' '1l f11r tllv p1'r1'1-nta,.1-11l' stu1l1- lt '11r1ls Stllll l Q g, llll' Sp ' ,. t ' . Y -ll l,1" ' I' liz '11, has als l1 1' ls 1' '11 lx in lu-1-I ' ,, I tllP.'1' 't' s-l JI l. , jj p . , ,Y I"-1-I' 'fl' Bll,l, Q 'llllft " ' . 1' ' ' ,IAC ' 1 "'l'11 " ' ff' ' Bll. . li .fvlxll 'V 1' ' 2 A 1 if . x-.1 ' if .1 i -4 Af Q ,E nw? Q " f 'U1 wg- ,. 4 1, 'CQ ' "'+-if XI HX NND!-IR IQISENH KRT Nl XS'l'l4llx M055 TLRII XX N IHNESS ll0I'fkliNtL.-X lfrlilor , H usinvss ,lssislunt -lssociatv .lssof-into .lSSl'SfIlfl,f ,-lssistant THE ACORN STAFF lh'.l'au1lb.Y:gnc-ss. lwtcultx Mls tsur ll'1flll1lfll'f lflliflll' Editor, Ifrlilor iwunugvr, .Uanngcr Boys' Sports Boys' Sports, Girls' Sports IEXICCI "l'lYl'1 P3Dl'l'oRl Xl. NIANAGPIR I A I, IJHIF-XH'I'Hl-IN'l'S Nlark llockcngu Ernie Alcxzinelcr Hrziyr Tcrziuu Nlarilyn Nlzistick Sylxiu Nloss Nctl lfiscnllurt ,lack Hamilton Frank We-ctlcu ,Ed Macaulay Holly Panictz Skvtcllcsm, Shirl McCormick Slx'l"l'lll'S., ,Clinton Wvzlrd Snapshots, ,,,,,.... Tctl Dow Jolrcs. , Jane XX hit ixim irc Your ctlitor wishvs to tukt- this opportunity to cxprcss his pcrsonal thanks to thosc pcrsons without whosc willing ht-lp this hook could not haw- he-cn pre-pzuwwl: to Dr. 'l'hompson for his sympathetic intcrcst and exccllcnt contrihution. and to Dr. Yigncss for his continual guitlancc and supcrvision of tlctuils during the many months preceding publication. 15 :' . L TY' -r 4' A . ., ..,V?.4, :f ,.'.- -xtf. .-' '- ,a,.:?: .Hg-2' E.. j A - ,..9::i:1: van-s.a... f . ,Q - " V' . v Q L.. . 4 . I ' '- TE! ' 'il 45 ,M ' ,A . , -f ...P , 5. 4 ,. A . -. . . A - 'z Q ,.-wm------ , .. 1 - X 1 ,L FA-T' -' x':.'.'a.' 5 1-:iii P x .,, V at 32 Lfi' suv' 1. -' r'.' ., 5,3 5. 4 ff ' f a. '11' 3, if ' 21- ., Fil Q-ff F ' ' If ' E.. if be A Y . 54. V .' :IL . ,. 1 .- 1431: " -- r .gif Y:-,f1. -1 ,ANVA E?Q..' 'f ,. V , .JG Z-. 5L'L':'. ia- -, kg, .'-'f U- 4 I , 11 , X. F F fr! R 4 'bl i E CLASSES tItkl'l.klNS SR 6 "' H XNlIl.'l'UN 4' 2 1 T an R TERZIXN IIUI-IKICNU-K ISISENII KRT Xfx i f ' HIGH SENIORS The time has come all too quickly for us to say farewell to Alameda High School. Our four years passed here have been full of pleasures, happiness. and earnest work. We entered stately Alameda High in 1933, lost and confused, but it was not long before we were a part of the school life with our own leaders, Ernie Alexander and Wfanda Fenton. As sophs our presidents were Russell Peterson and Alex- ander. Wlhen we graduated to the rank of upper elassmen we chose Alexander and Terzian to lead us ou. Aside from a very successful Junior Banquet. the feature of our junior year was the Junior Prom. The crowning glory of our low senior term was the comedy. "Come Out of the Kitchenf' starring Kathryn Handloss and Ned Eisenhart. Com- pleting our high school career with Hrayr Terzian in the coveted position of President, we gave a never-to-be-forgotten Seniorpheum. Throughout these years our students showed unusual talents and launched out into every activity. Uur class will miss its daily friendships and association. However, we are grateful for the privilege of having attended Alameda lligh Fall '36 Bud Caulkins Edna Otto, ,lack Hamilton Natalie Kay Les Painter UFFICERS ,Presidente Vive-President, Recording Secretary. Financial Secretary. Yell Leader., 18 Spring '37 Hrayr Terzian Edna Utto Nlark Hoekenga Ned liisenhart Bernard Lundy HIGH SENIORSIXJ. X vb LAM l7ll.XNlx XXICHIJIQN "Hill" I 7 Ml lloanl 'XSL lioarul of Conlrol. lloanl of l'ulnlirzl!ionfZ , i -H' Mgr. Nfniorplle-mn: " Xvornu Stall iff: C. Pi. l", 'l,ife- Nloni- v ,K - In-ru 1 Star and lx:-x: lilmfk "X" For-ii-ly: Yar-ily Shllllllllllfl + K ' 'QlfS, fihg In Flanlonl. ' 'if llllllllllll CU'l'lfl.l,"l "Hoi" : 4' ' .Ml lioarnl 'ATL Smile-nl lfarully Coin.: lin-v. Sn-ry. lloaral of 'YA' lk-nlrol: L-l, Hu-. Nlgr. 'KM-orn" 'Situ l"in. N-ry. li. X.: Co- V Mgr, Cirru- llay llama-Q Cirvnf Day Qm-on'- .Mtn-nalanl: S . H li. X. .Kg Hull' iii. '4 H -HHH I-Q. NELSON Cla-x C lfoolhallg Claw- CTra1'k. l.Ol HIHQS Nlfx iii "l.ouiv" Sl1ll'2lIllllXl'jl Fpani-h Cluh: Canof-ing: to Hu-. Coll--gn-. W'Xl.'l'l'1IiO"l'OOl.l1 A'lfu::" Vl1I'1lllll'li0lll.Q Cirvn- Day Corn.: lllovk Sow-in-ly: Xarxily lla-1-hall -l- yr-.: X ar-ily loollrall .Nil lo l . C. IPOICOTIIX .HCXN .XILXNIF u,Il'1llln Svuiurplivlnnz Crow: to Wlvrrilt llu-. Coll:-ga-. ll. JOHN lJAl.l..-XS H. O. T. C.: Nun Com- Cluh: llalallion llinnvr llama- Com. M -XRIIC l.lO'I'TA From l.inr'oln lligh 51'hool.Calif.1 C. F. l". Il.ifv He-niln-rw Colf: to l. C. l'lllWfXRlJ NlACfKl'l,AY ".1luf"' lloarrl of Control: ".-X1'orn" Staff '3T: Junior Prom Com.: S4-nior Play Com.: Cirrus Day Com.: Ilall Supa-rvi-or: I.alin Cluh: Bklslil'lll1lll 'Qi3: Yarfily Trac-k '3lv. 'SSTL to Stanford. ICIJNA OTTO Rm: Scvy. lla: Y. l'. la. lla: Chief Counwlor lfoarql of Con- trol: Studs-nl lfavlllty Conn.: ".-M'0rn" Staff '3li: Junior Prom Coin.: in-nior Play Coin.: Star and Ke-y: Ke-1: Fvry.. Song lA'1lllk'I' C. K.: to l. C. lll'lOlUQl'i YVUNG l"r:-nvli Cluh: Track 'flfz to Axiation School. CHAHLOTTIC lNGf'll.l.S Star and Ka-y: Conv:-rt Hand: lo Art School. JOE l'l'RKl'ii lfrmn Fl't'lllOlll lligh Srhool: llall Sup:-ru-or: Se-nior l'lay Coin.: Coll' T331 Uaflu-llvall: to Flanfornl. ,-XIX.-X JANE l.llilll'1Y "A-ll" l"l'Olll Arranlia Colle-gv High. Mo.: Star and Kvy: lfrn-m'li Cllllr: Y. l'. Latin Cluh: 'lla .Mliixury Board: lnh-rnalional Cluh: I'-ln-ra-th' Staff: lo l'. C, l.. JK. JMIK FISHICR "Fix " Traflir Club: He-nior Play Cum.: 'xllllllllfllllll Stall: Xarsily .5 . ....,,g.. 3.-g l 15 4. unc' '-'33, ' :.l AXLMA SPRATLI-IX 'lo llvalcl F Huh. Colle-go. l.l,OYlD ll.-'ll"iFNl'iR "lluvf" lfllork "A" Sorivlyz lfoollmll ifihg Tvnni, 'lllg 'liz-nnif Nlgr, 'Mig to Sarranwnln J, C. li.-XTllRYN HANDLOSS Star and lxvyg hpaniall Clulr: lnlcrnalional Cluh: S4-nior muy: Orvlln-1-tra: llililllllllllilll Crew: to l'. C. 3 9 6 .J if IIE o X f' YG F- Q I 1 U15 HIGH SENIORS SX IN I X Ill KN-X 310834 " Xrurif' Stull' 'Ilf: Iillilor Ilb: Se-nior l'lzly: C. S. F.: Editor. Ifin. 5+-vi.. X. I'. Stair znnl lx:-5: Inl:-rnnlie-n.ul Club: Killing: lIulli1IoI.lI. .IUIIXSUN II XI,I. 'l'r:nlIi1- lI1llll.Z .-Xmlilorilnn Stuff: l're-5. C. S. l".: Star :incl lx:-3: Rilll- 'll-:un 'SIL 'Ill 'Sling Non Coin- Club: Sword and Fliie-Ill: In ww! l'uinI l'rn-p Sa-luml. Nl XRIIC Sl'INlQOI.'X Up,-r.-nu 'llfg l"re-nrln Club: Ililllilll Club: Ulm- Club. Nlfll l'iI5l'lNlIfXR'l' Ifin. Sn-vp. Ilb. lb: .MI Ilonrql '33, '30, TIT: llourrl of Control: "Xl-nrni' Flqill 'lliz in-ninr I'I:iy: ,Iuniur I'r1nn Conn.: Flair :mil IU-y: liluvk "A" Sm-ie-ly: lin-f-bull bl yr-.: to College. IDIS NON Nl XNIIICRCIIIICII Shir unnl Kvy: In Iluf. Coll:-ge-. PXFQI Xl. I'l-YRRY Illn ll. C. Il0I.0Rl'iS LOFTON "Dinky" lfrmn 'l'ulf:l, Oklzlhmnu: C. S. F.: Stair annul Ke-y. IVRANR MICHEL l'rn-F. Ce-rniun Club: R. 0. 'I'. C.: Yunity Track '3f: to ll. C. Rl"l'll ROUKER lfrnln Rultinmrv. Md.: Flair :inrl Kr-y. ROGER RICHARDSON Sn-nior Play Com.: to l'. C. .Ili-IN l'lCKERSCIl.l, "l'irky" X 'L , A X V! .-MI Iiourd: Sc-nior Play Com.: Junior'l'rum Corn.: Star and lu-5 I':Xl'l'llllY1' Cum.: l"n-ncli Club: Aflsirnry Pres. 4 yn.: Gulf: lo Art 51-lmol. BOB MERCER Ulm- Clulr: One-re-llu '31 'flip Seniorplle-uni Com. MARY LUIVISE FRASER Stair nnnl lx:-5: X. I'. Ifrn-mfh Club: C. A. A.: Golf: to ll. C. ll.'XRl'0 ll.-XNAMPRA Star znnl Ke-3: Spunifh Club: French Club: Block "A" So- :-il-ly: Xurfily I"onlb:nII: liufkf-llmllg lo lv. C. N l0I,lC'l' liCKl'iR'l' "li:-ky" C. S. I". 1l.ifa- Nlvniln-ri : Stair und Ke-y: I.ulin Club: German Club: 'IU-nni,: Cru-ug lo lf C. .IACK I"I'l"I'lNC Cirvux Iluy Coin.: Sn-ninr I'luy Com.: Spanish Club: French Club: Inle-rnulionul Club: Crm-vs 'IISL Swinnning '34: lo Sllllll-OFII. Rl'Tll IVINNICSICX ANDY IIUFINGER Clan-5 Ya-II I.:-ml:-r: Auditorium Stuff: Bu:-xlcetball: Swim- ming: I"oollmll: lu Culla-gf-. HIGH SENIORS Jitilx C.XNll4l.l'l lfrrnvli Club: lnlvru-la-5 Ha-lwtlrzill. ll0R1llfl'1 Ni Stair and Kvy: I"l'O'Ill'll Club: to Stamford. RUB!-IR'l' HADI-IN "Holi" Prof. AHAIIS -p. 'liT: lfin. N-ry. X5 XIIF lull fin: N --'l l 1-.ulvr A5.fXllS -p. 'fifg Ad lllbllfll SlI1'1llxl'l'. Lf l4'!'Ill-I Pre--. lan: is-ll l.:-adn-r lb: Studi-nt lfavulty Com.: lilo:-it " X" Nwin-ty: li.:-in bull: Io Stanford. ,Il'Nl'lWRl1LIl'l' "Iuniv" To llvaldl lin-. Coll--ge-. BERNARD LINDY l,alin Club: l"rn-na-b Club: lianlu-lball: lla-1-lvall: to Ne-villa. lllfl.l'1N TARDII' "'I'uraIy" Sn-nior Play Com.: lfrviwli Club: il. X. .-X.: Sxsinnnimzz Cn-wg to Nurfing 51-Imnl. HOWARD JANSSPN From Minion High. S. F.: Frenrli Club: Yarfily Football '361 to li. C. DURUTHY KEINAHE From Stovkton lligh: to Dua. Colle-gr. HRAYR TERZI.-KN He-V. bvvy. AS.-'HIS tall 30: Pres. 3b. -lb: rin. Nwy. .ial MI Board '36: Asst. Editor "Acorn" '3T: Student Fa:-ulty Com.: Urivntal Forum '34, '33, '36: Se-nior Play: C. S. l".: to l . C GRETCHEN Rl'l'fl'lICl, Star and Ke-y: l.atin Club: German Club: Cn-xt: Colf: ln U. C. l.l-I0 SUB.-UE Boys' Cleft: Chorus. RUBERDA VIGEN Star and Key: Spanish Club: Swimming: Crvw. OWEN CANT "Irish" .IACQUELINE NURDEN Svnior Play Com.: l"ren4'h Club: Latin Club: Riding: Tvn his: lo li. C. RAUI, CUBILLAS-"Cubbve" Blork "A" Sorie-ly: Varsity Football. ILWYNNETH REEYES "Gwynn" 51-niorPlayCom.: Circ-us Day Com.: C. S. F.: Star and Ke-5 Latin Club: Spanish Club: to U. C. FRANK CASTRO "Speed" Varsity Football '35, '36: Trark '3h: Swimming '36: Tum bling '35: to College of Pavifiv. MARVIN PANIETZ -"Molly" 'Arorn' Stal? '3T: Circ-us Day Com.: Frm-sh. Re-vt-ption Com. Student Play:-rs Guild: International Club: Drum Curpr '34' ll A A ' to U C , . . .., . .. I N 8 if HIGH SENIORS CK'I'IIIiIlINI'f YICASY "lxuy"' Mgr. l"rq-fli. He-ra-ption: Se-nior Play Corn.: 4-b Adyifors lioard: Star and Ka-y: to Iv. C. Nl KIRK 'I'. IIUICKICNIJ.-'I Ifditor "Acorn" '3T: Urivntal Forum '3h. '3T: :Kd lloard '36. TIT: RQ-v. Sv:-y. lb: Se-nior Play Coin.: Tralliv Corn.: Audi- s torinnl Stall: Star and Roy Ex:-1'l1tiy'v Coin.: C. I". fI,iI1 Nlvnilwrbz to l'. C. Nl"HlIlAI.I'lN IIICRN.-'INIJICZ Star and lie-y: Spanifli Club 1I'rn-s.. Y. I'.I: Inta-rnalional Club: Ulm- Club: Up:-rn-lla '3'1. 'IISQ C. A. AX.: to Ilf'ald'f Bus. Collvgv. COI.CA'I'I'l IJORR Claw Yale-divtorian: C. 5. I". lI.ife- lllQ'IllIiI'I"l1 Star and Ke-y: Orin-nlal Forum '3T: Sa-nior Play: Cirruf llay Com.: Ifre-nvli Club: l.atin Club: Intvrnational Club: to Stanford. .Ili XYNlC'I'TI'l SOEIIICR Junior Prom Com.: Se-nior Play Com.: I"n-flu. Re-rc-ption Coin.: Star and Km-y: Spanish Club: Crm-n. I,I-lSI"I.I-2'I'I1III'1R "I"Ivt1'l1" I"in. Sevy. lla: Star and Kvy: I,atin Club: Iflll Ib. I"ootball: Io I.. C. II,-IRC.-XRI'i'I' IJOIISON From I.af Yvgzaf. Nevada: Star and Key: Spanish Club: In- tl-rnational Club: Crow: to lf. C. PA l' L ALLEN ROSIIC IIICIIETT Board of Control: Fin. S1-cy. G. A. '3T: Junior Prom Com.: Star and Km-y: Frenvh Club: Seniorphc-um: C. A. A.: to Il. C. Il0Nf'II.IJ IIUWIIS- --"Dutch" To 5. I". Iluf. Coll:-ge-. I'll.YlR.'X I'lCIiICH'l' "Elo" Star and IU-y: fit'l'l'll1lll Club: Swimming: Tennis: Crew: to School of lla-fign. HII.I. IJUIISOY Ilall Supvryifor: Star and Ke-y: Frcnrh Club: l.atin Club: Te-nni-: SMIIIIIIIIIILZL Int:-rrlafs Hafkvtball. JE.-'INNI-I COONICY Se-nior Play: C. 5. If.: Star and Ke-y: I"rn-nrh Club: Cla-P Club: Ups-re-tta 'SIL TIS: Se-niorpln-uni: Riding: to Il. C. JACK II.-'INIILTON "A1'orn" Staff 'flT: Re-r. Sa-ry. lib. la: Ye-II lmadcr Zb: Board of Control: .Iunior Prom Coin.: Senior Play Coin.: Track 'IIO. TIT: Tramr Coin. 'fill Cirvuf Day 'lllz to Colle-ga-. EI,lZAlIETII NI. SCIII'll'I'lRNIANN "livIty" To Ilraldl Iluf. Coll:-go-. .IIM INlNfKY15.N llawball. IJ0l.I.I'l'l"I'l'l XYORCU'I"I' "Dolly" Board of Control: Sn-nior Play: Junior Prom Conn.: I"r1-ncli Club: Crow: TQ-nnif: Ilidingz to Bus. College-. BERNHARIJ W. SCIIICI ICRMANN Or:-Iwrtra. HIGH SENIORS M.-'IIIILN Y NIASTICK ".Xrorn" Staff TIT: Y. P. Za. III1: Yin- Spealu-r Ad Board: Board ol Control: Asst. Mgr. Junior Prom.: Aaft. Mgr. Sn-nior l'lay: Star and Key EXt'l'lllIYt' Com.: C. S. I", 1LiIf- M4-nilu-ri 1 l"l't'Il4'll Club: R. U. T. C. Sponfor. BOB lIl'lCIxNI'II.l. "lfm'k" Star and K:-y: Spanish Club: lflll Ib. I"oolbull: Crt-ix: to l'. C. MARIAN MILLS Se-nior I'lay Coin.: Cirvuf Day Coin.: R4-v. Svvy. l'TXt'4'lIIIXt' Corn.: Star and Iii-y: Ru-4-. Sn-ry. Latin Club: I"r:-nn-In Club: Opt-rvtta '31, '33, TIT: Seniorpln-um: to l'. C. CLINTON NN.-XRD "'Clinl" ".M'orn" Stall 'I'llu. 'llfz I-'in.S1-1-y. la: Cirrus Day Corn: Span- i-I1 Club: Iiditor "Unk Le-af" 'llfz Blovk "A" Sox-ia-ty: I ar-ity Football 'lil 'illwg to San Slate-o ,L C. DORIS MILLS 51-nior l'lay Coin.: Cirru- Day Com.: l'rrf. Star and K4-yi l'll'4'Ill'Il Club: l'rvf. Latin Club: Up:-rn-tta '31, 'Ill TIT: Son- Itll'pllt'lllll1 to l'. C. DANTI-I SAB.-KTINI "Sub" . . Q. Q, M Italian Club: Bawball 34. 55, 36. TIIICDDOSI.-X KIQXYIC "Thr-fly" Re-v. Sa-ry. lla: Board of Control: Circu, Day Conn.: Sa-uiol Play Coin.: Star and Key: Latin Club: to ll. C. DAVE B.-XBTIIIII.ONlEW-"Dura" Football: ,lunior l'rom Coin.: Se-niorphvum Coin. FIDRENQZI-1 TIICTZ "Flo-Do" C. S. F.: Star and Kvy: Gorman Club: Drrhvatraz to Divkin- son and Warn-n Svvrvturial School. BILL GORMAN Ort-hoftra: Com-vrt Band: R. 0. T. C. Band: to l'. C. Colle-go of Agriv. at Daxif. ELEANOR IIANNA Board of Control: Cirrus Day Com.: Hall Supl-rxifor: Sz-nior l'lay Corn.: Star and lie-5: lfrvnrh Club: Riding. JACK COOPER -"Coop" K K Ad Board: Cir:-up Day Coin.: Spanifh Club: Ifrn- 'ln Club: International Club: Cn-is '36, TIT: Clash B Football: l'. C. RUTH ELLIS "Rufus" Board of Control: ,Iunior I'ron1 Com.: Fri-nrh Club: ll. A. A.: to l.. C. L. A. HERBERT ANDERSON C. S. F.: Star and Key: Latin Club: Orrln-ftra: Conv:-rt Band: R. 0. T. C. Band Commander: Sword and Shit-Id: to L' C MARGARET HANSICN From Santa Barbara High: to Merritt Bur. Colle-gr. PAUL EDWARD SHORT-Y -"lJinky" Tramr Club: Stamp Club: R. 0. T. C.: Cr:-u: Clan B Travk. LORETTA PROCTOR To .I. C. RUSS PETERSON Pres. 2b: Rev. Se-vy. la: Fin. Sm-ry. Ib: Cirrnf Day Coin.: Senior I'Iay Conn.: Glue Club: Track 'SIL '31 'Situ Baslu-lball Class B '35, if 5 I fi. 1 X I I I 6, .5 Rf' I IC fi? 9 . It .. . '5., 45 1 Ui- 92" if 4. 'Bkggf s. r" i. , 9 .bf ,, .. icy' D ff 5 HIGH SENIORS SXNI .l. CII,-XNICY lfrom Olympia. Wash.: l'll't'IH'll1illIlD1 lo l'. C. CICRTRI DIC Sllll'l'll "l2vrlhu" Cl.liNN fNllDDl.l'lSXX lIR'l'll 'n.'l'0Il'1'IlIl'n l.Il"l'llN Day Lum.: to l . I.. I"li.'XNl1ES IIAKARIIIK ulvfllllllf To .-Xrniftrnng Rus. College. BOND .'XI.l.lCN IIOIIINGICR l.I-INK MARIE lflI.ll'El.I.I 'lb ll:-alcll llu-. llullvgf-. S'I'.'XNl.l'lY .l. RUTH "SL .'I'Iary's" Cin-uf Day Com.: Junior Prom Com.g Senior llay Com.g l"rn-ni-h Clulrg International Clulng Baskvllnall '33g Track 'ISL '33: lo C0lll!IH'l'i'lI1l Ar! School. EX ELYY LIYESICY To Arnhtrong liuf. College. l.l3ll'l SIMPSON lfoollrall .351 Swimming '36g Crew '31 I CIIRISTINE ANDERSON Senior Play Com.: C. A. A.: Crew: Swimmingg to Nursing Svhool. RICHARD BRANDON "Dick" l'IIYl.l.IS JOHNSON 'flunnieil C. S. lf.: Star and Key: G. A. A.: to Heald's Bus. College. ROMEO MICHICLI "Nez" Spanifh Clulrg Def-athlon Winner: Trnrkg Football. IDA SCHMIDT -"Sr'hn1iklty" To Beauty Culture S4-hool. SAMFEI. M. YAGYI' Ad lioardg Senior Play Con1.g Junior Prom. Com.g C. S. F.g French Clulng German Clulmg Block "A" Sorielyg Varsity Travk I yrs.: Class R. Basketbnllg to U. C. YlOl.A SHARRAR "Vi" YAMASAKI YASUHARU ROSIE HING "Shrimp" HIGH SENIORS AIIRIIQNNE IAXN RICNCIQ "Di.niv" To Ile-al4I'a Illl-. tlnlli-g--. MAHJUIIY lil'INI'iIllC'l' u.Il1lf'jl4'n lI.K'l'lIl-IRINIHI U'liRl IN I' So-uior Play Com.: Star aml Kvy: Pri'-. Girlf Iilovk "Xu Suri:-ly: Un-lu-,lraz Com-4-rt Ilamlz Pub. Nlgzr.. Ifiu. in-cy.. X. P. lf. A. A.: llaalmuilon: to Ilu-. l.olIvg,:m-. l'1l,AlNI'1 KICIAI "Illomliv" To Ilarrlayl Srliool of Coluplouu-try. .IRAN CXNIIQRUN Cir:-ua llay Com.: lfri-un-li Club: SNIIIIIIIIIIIL. 0RRlI.l.A Nl:-K Eli Star auml lx:-5: l.alin Club: Sllillll-Il Club: Int:-rualional Club: Coll: lo lillx. l.oIle'g1'. MARY I.. ARNIIERIQICR "Toni To Nuraing School. ALFREIJA IJRULPITTE From Cram, Pa,-, Uri-gon: llirl-' Ulm-1 Girls' Iilnrl. "K" Socie-ty: lo Colle-gf-. ELAINE l.l'fl'.MlF1 "lf" , . . I Hall Supervisor: I0 Ilur. Colle-gm-. l I ih N L K ,X N25 SARAH MARIA Nl --"Shrimp" EDNA MAY STUIIT NTUIIIHIIPH Volleyball. Baske-lballg Ilan-ball: Io Nurfing Sghool. RUTH BURGER III" Star anfl Ke-y: l"re-nrli Club: I.atiu Club: Co1f,1o II. C. OPAL HOLMAN G Senior Play Com.: Slur anil Km-5: Lal' IClub: ll. A. A.: Swimming. A V uLORl.x now ' Frenrh Club: lIlh'l'IlilIkll C a: Riding: Swimming: Im- Skatiug: lo Ifafliion Art . ' ol. LILA OLSEN To Bus. Collvgr-. MARY PATTERSON Fin. Sa-vv. Ib: Board of Control: Svnior Play Com.: C. 5. F.: Star anrl Ke-yg Spanish Club. SVMIKO YOSHINO Star and Key: Frenvlm Club: to IT. C. VIRGINIA MURRAY "Mirk', Spanish Club: l.alin Club: Op:-ra-lla TIS: G. A. A.: Crew: Swimming: to Tear-her! College-. r ' 6 in -ez-A. YI' in lx 4 ,- 5 . 4 . ,,..,,,'--'I .X , ' L ' B X, r A 'R x I 5,4', , Y ' -av I Nr' . . 5-iii: ,v ' 4 A' ' Y' 13 QQ, Qs gf.- Y. . :iw ' ,f f . .I 6 . E358 . -7 X. QA ' ,, ,N . "' wr' 4 Q, N N ' I 1 Y 4, 3 'x .K A 0 ,, HIGH SENIORS .IXNIICS CIIISON "Gill" 'llrallir Coin.: Se-nior l'Iay Coin.: Sword and Shivlllg Won lltlllln Club: to W eat Point I'rvp. SVILUOIJ' Ix,'X'I'IIliTN BUCK ulilLl'lfil'n V 4 Star aml Km-y: CQ-rman Clum IirlJrnalion:UClub: to College. IJICK SCIIUNING Se-niur I'Iay Coin.: Star and Kvy: Spanish Club: Basketball: Iloxing: Crm-xx: to If C. YICIXNIA THOMAS "IPI" C4-rman Club: C. A. A.: to Nlnnmn CARI. YINSON Il. U. T. C. IIOSICMQXIIY LICIC Iloarml of Control: Senior I'Iay Corn.: Editor Frvnvh rlub: Inu-rnaliunal Club: Star and Ke-y: G. A. A.: to U. C. XYQXHIII-IN IVISIIER "FixIx" Iluaril of Control: Mgr. Se-nior Play: Junior Prom Com.: Cirru, llay Dani-ez Tralliu- Com.: Star and Key: Swimming Til: Ifimlball '36: Studi-nl Faculty Com.: to Harvard. INIROTIIY M.-XSSIE "Dol" To Ile-alill llus. Collegv. l.I-TOXICI. Ii. CILISERT Ifrnin limi-I-w-It High. ANNICI.II-ISIC KRAYSE To NI:-rriu Iluf. Colle-gf-. J.-'ICR ILAI.I.AflHER-"Flush" l'n-5. Spanish Club TIT: Trallir Cum.: Star and Key: Latin Club: Spanish Club: Non Cum, Club: Batallion Dinner Cmn.: Cre-alive V'riu-rf' Club: Cirvuf Day Com.: to U. C. I.I-I-XOMA CIl.IiERT l'lI'lllll Room-velt High. i A '., A -..,: ' L if v - , C.-NRI. C.-tl'l.KINS "Burl" ' ' f I'rn-F. Ia: Rn-0. Svvy. lb, Za. ilu: .Ml Board: Board uf Con- trol: IIaII Supervisor: Junior Prom Com.: Senior Play Coin.: Svnior Play: Spanish Club: Glu- Club. Rl Tll MVN ICAR To Iiafl Hay Sm-hool of llvality Culture. ICIIWIN IIUOTII Cirrus Day Com.: Creative- Write-rs' Club: Latin Club: R. 0. T. C. IIURUTIIT YAI,l.ERGA "Dui" To llc-aI1I's llua. Collvgv. WII.I,IAM BURNS "Bill" Track: Gym Ta-am: to li. C. I'Al'I.INl'l AIJEIJC BARCI-II.'I' From-I1 Club: Clee Club: Upere-tta '34, '35: Seniorpheum 'IHQ Swimming: to If. C. HIGH SENIORS Nll llllil, ll.xH'll'7hSlii1lIIl'f'N Star :mal K4-y: l"r:'m'll Cluln: Slllllllb Cluln: luln-ruzuiunul Cllllr: l,l"l'lll'F :L Q. f . z .2 . l. W'Al.l.ACl'l 1LlI"lf'EN. JR. l"ra-:wh Clulr: Class li lsfblllllilll. l3l:1'l"l'Y ANNE MATTIIIESEN Illlllll Clulng 0FFhf'4lf1lI Crmm-rl llillllll Girl! CI:-v: C, A. A.: In 5. l". ,l. C. RALPH DE MONTIC .l0Sl'll'lllNE VREIJENBYRC- "Inv" Cirvus lluy Com.: S4-ninr l'l:ly Cum.: Ham-lnzull: Cr:-up llaul- mintong liaflu-llulll: lo Nurxing Svlmol. Mll,l.ARD M4-KINNI-XY SHIZUKU NAKATA C. S. F.: Star uml K1-5: l.ulin Clulr: l'vI'1'Il1'll Cluln. JACK KLEIN lllnvk "A" Sorin-ty: lmlf. GEN!-IYIEYE GLIDDEN RM. Svry. l,utin Clulv: to Mn-rrilt Bus. Coll:-ge. LESTER MILLS "RwI' Spanish Clulu: Cllurus: 1, ' - rull 'lifz to S4-lm: l f jour: : iam. NATAl.lE KAY "Nut" Y. P. 3:1: lfclilur Lila. lla: l-'in. Sn-ry. ln: Svniur l'luy C1 . Orivntal lfurum '31 'l . " T: Y. l'. C. 5. F. 4l,ifv Nlezuln-rf 1 Star :uul Km-5: Prfb, l'1I'l'lll'lI C 1 1. f . 1 .1 w. 1. JIM Hl'lll5ARlJ "I bhp ' ' , I f Trulliv Com.: Com 15 LQKrflIJ1Wiav4-ZNfY:nry:" College. X ' X FRANCES TODD "Franny" Girls' Glu-: Op:-rvllu 'llfl ll. A. A.: Ku Mill? Colle-gv. JACK SHE,-X lloys' Cla-1-: lilo:-li "A" Sovia-ly: 'l'm-uni DOREEN HYFF "Hwuniv" C. S. F.: to lsll'N11lrlQ'f'1ll1ll Plum- Huh. Collvge. ROBERT E. De CEl,l.E R. 0. T. C.: Swurll :mel Sllie-lql Sovie-ly: Nun Com- Clulm: Hoya' Glare: Opervtln TH. BPIRNICE BULLOCK Tu P. B. X. in S. I". TOM ll RUW'N ullflllflllt' 3 'D- fa v..-. -wwf HIGH SENIORS r ICO!!!-QIH' Il XI.l. llmlbllii-4-124-111.1 lf. S. lf.: llillv 'l'1-:nn 'Kbg N4lllii1lIIlNtilllbQ , lilil'h1 Io ligil. Tvrll. V XX KNOX l'il'fYl'ON -',f1lllHYn 39 X. l'. KNXIIS -p. 'lifg Y. l'. lu. LZI1: .Mi liimrilz lluurd of 1 lililllflill Sluale-nl Furully linux.: lfin. Se-ry., l're-5. G. A.: il ? 'T' l'r4--., N, I'. ll, :L .-X.: Mgr. l'iI't'rllIll1llI Rt'4't'IDll1lllQ ,lunior 5 , Y H4- 1' .I 6 I 1' Fl rf . l is J Prom lfmn.: lilnrk "-X" Socivty. KOlllCll'l' Sill K "Hob" l'ri--. 12:13 l"lll.SI'l'y.3il1 -Ml llunnl: llirvuf Daly lInn1.g llourd ul' Kfonlrnlg Huy' UIQ-vg sNllllllllllll1 lu Buf. Colle-ge. 'l'l-1lIlxl,K RHLOLI ll. X. X.Spnrtf: t0,l.1f. IiIl,l. lxlClllll'IS li. O. 'lf C.: Sxsimnnn l.l 1Ill.l.lC l.lCl'I ln ll:-ulal N llu-. Lullegn- ICRNIIC Kl,liX,-YYIPI-ZR llu-. Nlglr. '..'xl'0f'IlN '3'i: l'n-5. lu. llm. 341: Fin. Sccy. Zh: Ad llournl: llouril of Control: Mgr. .lunior Prom: Sn-nior Plnyg lim.-lmllg Slllllvlll l"zu'ul!y lfom.g lo lf lf. Nl UH lil HKYK l.l'I5lillC l'XlYl'l'2H M-ll l.:-ml:-r lu: Traffic' Com.: Slnnlp Club: Blovk "A" So- fln-lyl Nair-ily BilrPlJllll '30, 'iii lllll'l"1'lilN- llzhlwllralll. 'I'lllil,Nl VX XNNIC JENSEN L. F. l'.: Nur and lx:-5: l'rQ-nn-li Club: In lin-nwlology Sflllbiil. ROLXYIJ K,-'KIJONAGA 'l'rau'k: lu l'. lf. IIOROTIH GOLDFARB Svnior l'lny lfonl.q Stair and Ka-yg lntvrnzllionzll Clulmg Swim- ming: In S. l". Stale Cnlli-gi-. NONA ,ll'i5Sl'l' lfrom Oalklalnil High School. M.-XRlLI+I'I' JOHNSON Svninr Play lIon1.q Star und Keyg German Club: G. A. A.: Shllllllllllgl llrcxsg lo Bus. College-. DON Nl.-XNl'lil. l YA llll IK "lfrnu'nie" , . v To l. li. X. in 5. F. llEOlilll'I'l"I'l'I PHRAZZO f "Gvorgiv" To ll:-ulalk Bus, College. JAlIOlFl'Il,lNl'I JOHNSON "Iurkiv" UQ-rnmn Club: Editor of "Junior ,links"g Tennia: Crewg llunm-ing: lu U. C. HIGH SENIORS MILIIIIEIJ .XXX 'IIII.I.I-IR 'IRI l . ll. I.,-XIINA ICN -XN5 IIIIQTIIAIIIUIIAII Clubg Sa-niorplu-nun 'lllz to Ile-ulill Ilu-, Col- I1-gon CAROI. WI'IIIlI'.NlANN -.uvl'l'Ilf'n IIIPIIIII-L Cn-up Spf-e-nllmllz to lin-. Colle-ge-. ILIIACIC I"Ii.III lfrom Cnurllalml. Calif.: C. S. I'. lI.iie- Nlvnilwrv 1 Io I . I.. MAY KANIJA C. S. I". BLOSSI VII JNHRI-I'I"l' Stull:-nl I'Iuya-r- Huilqlg 42. X. X.1lLI1-Q-CilnlugIUNIQ-rrill IIII-. Coll:-ga-. MATILIJA I'0XK'I-1I.I. Sturainnl Ke-y:Sp:iniaI1CIuIi: I..lliu Club: 105. I".Sl.m-IIu!- legen 1IIIARI.U'I"I'I'I NIELIJ Latin Clulig Crt-ss:Sullilrl1il1g1 Coll. VIRGINIA IIIQRTRANI To U. C. College' nf Agrir. ut Ilan i-. FRIEDA VON ASPERN4"II'uIw" Pluynight. KIYOKO FLORENCE IJATI-I C. 5.F.:Slur:imlIxe-3:11.A.A.:lnIli-ulillB11-.Colli-ge-. DOROTHY NIAI.I.0CK C. S. If.: Star LIIHI Key: Ifrvnrh Illlllil Spuni5h Club: Girls' Ula-Pg S4'llIOI'lDIlt'lll1l 'llflg Opvrn-tt.: '3S: Senior Play: Swim- ming: Golf. HELEN QIRONEN C. A. A. Sports. LURRAINE CARIIINET "Lorrie" C. 5. Img Nur :mil Keyg Latin Club: Frvnvh l..ub: C. A. A.: Swimming: to U. C. moms numocu -'Tm.f" I 'U MILIIREIJ GUNDERSON "Millie" 9, ",,,,,1,,0,,L,D Senior Play C0m.g Junior Prom Com.: Seniorpha-um: ln' Hovkeyg Swimming: to Dolores Beauty Avndenny. GRAYCE GOELZER German Club: Editor Latin Club: Fin. Sery. Into-rnnlimml Club: Rev. Sery. Stump Club: C. A. A.: lo l'. C. DIXIE ELAINE STEYENSON "Dix" ' G. A. A.: to S. F. J. C. x X W 'za 'N'-r HIGH SENIORS JOHN RATTO Tralflit' Com.: llaiaulmll '35. '3h: to Hn-ulrl', llnf. Coll:-ge. lll'f'l"l'Y l.l'f.K l'A'l"l'Y bfkbxsy o-.K fha Nllill IN SASS Nl l'l'Sl'KO UMENE ROY EIDWARIJS Cufvtoriu Staff. l.llA l'RfXTT "Mirke-y" Girls' Ulm-g Ive Skating: Arvheryg lo llus. College. R.-KY l,AlfGHTON MARJORY POPPER KEN SHYVERS Board of Control: Circus Day C0m.g Senior Play Com.: Spanish Club: Football Mgr.: Baseball Class B. NQELEANOR BORDSON "Ellyn QJMIK IJARMS HMI. D." f 8 Traffic Com.' Senior Jheum '34' R. 0. T. C.' Non Coms I Q 1 Clubq Sworcl and Shield Sorietyg to West Point Prep. Hvhool. JACK SWACINA Trzlrk '37. RUDY ALSING JOHN FISK--"Rad" To College. ROSE NOLI. JOE IZAMICIA ta 1 Ill N-XXUN H xxrm 'C' Sf' DRI' NNI' R Nil' IN R XI T Y nucm ISRUXX N sl XTFN KONI- LOW SENIORS The spring ela-is of 38 have begun the lr road to glorw with Qucu qi The fremus for puttin-f tlunffs over was created in ,lanuars of 31 when a group of talented bow and girls entered the Hwh School under the eatefrorw of Froeh This gift grew I'dllldlS under the tart and lfuldame of elaG- ofTicerQ hut did not haw an opportunlts to really show itulf until the H1 h Junior t1 rm, when, as tradition has it that tlass preunted the .lunior Prom a project which netted seventy dollars 'llu n Lame the crowning athiewenu nt the Senior Plas browinl' Paini a comedy in which the trial- and tribulations of adoleicent-4 wire exullentlv por travc d Thr class eanu throuvh with tht ntedtd eooperation -o that our plav brokt ruorda lroth in attt ndanu and profit 'Ihr ea t waq an all star one Con Betts Wald: ar Henrw Dre--tr Virmnia SIIICII and Ronald Slater I apt l broil' ht to' 1 that ll'0ll' 1 rom N o rommon mt: It -I o tha on lll h 51 it o mol I1 1 in 1 Pull i6 Boll Dunawon Ivllilld Hawerw He nrs llrewer Kc n Nl: dr raft Bull J meQ OFI' lChHb Pre sldent l ice PM sul: nt R1 eordmg gl eretary Pmanczal S4 en tarv Yell Lf ad: r 31 Spring 3 Donald Luce hnalu Brown Y irgmia qlaten lu n Wledcraft Bill ,lane 'E 2 4 i -ggi? , ' ag ba lp ' l.l'lIH i F ' M i 5 A . l ' ya 11 . 1 Y 9 ' P U , . , ' - , t 'Iva ' I , I lg L f . r iv n Q x . Y Y . X . .U . E v . . M . , , I, , Q I u 1 L I l I , . V I Y V nl 1 ' I 1 n O ' 1 Y 1 ' 1 - " W v. ' Q, 1 ' ' t ' . . P -, 1 - ' 1 ' . I '. if . ' a ' F . Av k - . . A n x , K l I 1 1 l V. I l 5 1 . w , , . A ' . , . . ,A ' s ' 1 t 5 1. A . , -S I - sisting of twenty-six players. The principals were Donald liuee. Dorothy Horse, 1 - g ' xx I P M 1 A L 1 NN 1- l 4 ' that in our lust term at fllzunenla lligll Sehool we will Ive more e osely l lg lg- -'tl all ls f ' ' 't r 'g f-lml me " any Ire dean' und la sting. 1 n 1 I I Y 1 . 1 N 1.1 v v Y. ,u. 1 I . I i v x ' .. , 2, ' . 2 ,,,,,t f' ' " . ' ' 1 . .,,,, , 1 1 ' s LCW SENIORS Fllllll, N11-1I1ll1Ml1Ilx ll1Hll'1l ol- 1Ionlro 1or11 1 1 N1lll1lf lllilfl 1Iir1'11F Dan om unlor rom om I1 l'lFI'll1'll 11l11l1: lo I 1 l'H1L1LN lxl'1liN.XN S1-11ior Play: 1wIl1 1 Illkfl lllllll Sflllhlll, XYll,l.lUII1'.NllIRIi1W lR H1 l'r1--. l.:1lin 1Iluln N1 1111 h 1 lub xll1ll11il'llllIl Nllfl Stu PIII l'lilN1'l'N 11llll1l2 Stl 1Il11lv:511or1l11111lNl111l1l 1olf to X11 11111 llrn Il N1 NXNCX lil RTON Hun 1 1 1 lfin. S1'1'f. l11.ll1: Ml Ho FI lllIl'1l1ll'11HllI'lPl lllll1ll' I ro 1 1Io111.: l"I'1'll1'll 1llllll Nong. 1 RI1lIIlL!I1r0ll-110 l 1 NI KRTIN HOSE l"111. 51-11. 1:13 SUIIIIDI' 1 FI 1I.I1Il'f NI XNTPIR ll1lLlI'1l ol' 1Io11tro umor lNr1111l1 1 1 R. 13. 'lf 11. Spon o N1 N I1 1 Non 1om 1' un 1 X 1 1oll R1 1. . .Z v Z RAY l.1l'1lIl'l'0N 1Iir1'11- llll, 1:1lIll. lgl1l1 ll Y 1r IU Nm11111111ng yrf.: Nur-11yl'ootln1ll in .511 1NI1r X t0.l 1 NI.-KRY .Il-HN IIALEN 1 1 St'lll0l' l'l:1v 1l0lll N lllll rn l1ll 1 1f. S. lf.: Fl't'll1'll1 luln R 11 I' 1 Sword 1n1l Shu ld on Spunixh 11lul1: R11 ll lor ro 1 lllll . l Riding: 1111113 5xs1111111111g. to ol1lr1 o DON lll'I'Nll'SOY 1l0lll- 1Ilul1: to .VX11111 vol N1 111 llEl.l'lN R.-XTII.-Xl 11 1,I'l'1,10lI. JACK l,AX'A1lET'I'1l 111111 lI11li1111 1Ilulr: to ll1 1 o 111 l.ll.l.l.NN l.l'Il'KlfY .lunior Prom 111111 RAYMOND GANTT To lllls. 1:0llPl.Z1' Yl1Jl.li'l' N ANCE 11. .-X. A. Sports H1TNAl,Il SIATER Slilf' :1111l Koyg S1 111or IW 1 10 1Ioll1'g,l1'. LORRAINE BRUNS 5XSllllllllllg1 to Arm lronp. Bu 1o LLL KENNETH MEIJCRAPT JR 41911 ll1l3Il'1l1lf1:0Hll'1Dl Mgr 5lIIl0l' l'l W Illl 511W Jb b1.n1or I'l11y 1:1lIll.Q 1Iir1-11 Un ALICE IIEDSTROM li.-'KRISAXR X Pl.l Bllili lfrvm-ln Cluln: lo llu-. Collvgv. R0liER'l' .I. lLIHClil.liX "Hola" W Board ol' Control: 'l'ralli4- Conn.: Junior Prom Com.: Fvuior " Play Cum.: lar-ily 'l'ra1-l. '3h. XKNCW ISXXTHR . SQ'lll0l'Ill1Ifll'.l'!'lN'llllllllIQQCA.A.SlHll'lr1lll l'.11. Q l ,IUHN .XliNlS'l'li0NG "jim" l!l"'l"I'l ISROXXY xl lr ln: lxoy ro Ill I ll 1 ann: ll mg. lo E K Aj: . I - :F- -l11ll1'I'- '-: R'l' ': lllj. .1 ' - , N- " NIILU lxl.liXR 'illif-I.-M" Trallir Com.: Crux : In lioving School. . V KJ- if LUIS UlN'l',llflf "Louiv" l'il'l'll1'll Cluln: Cr:-xx: to liuf. Collvge-. C-XRI. l.l'1l KE Sn-nior Play: l.a!in Clulr: Golf: Cram. PAl7l.lNH KAASTRPP C. A. A. Sporlf: lo liuf. Colle-gn-. HENRY DRESSER Rev. Se-cy. la: Se-nior Play. GRACE l,0l'lSE LARSON To S. l". J. C. FRFID TAHP K ff German Club. 'V f X -UI.-Xl.Ili HRUWNE 1 our: uulor rom onl ure 1 I : lll-XITUR I..-KNGIION .l....: .IANICFI IIAHAIJIE lloard of Control: Spanish Clulr: l"re-nm-ll Cluln: Il. .-X. A.: Golf: lo Nh-rritl lluf. Collogv. IJOITCLAS ll-KRRY 'nlilllln .Ml Board: Board of Conlrol: l'll't'lll'll Clulr: Coll: Crews: 'llrarlii In lv. C. Nl ISXKO Nl ARYYAMA 1ll'1URUl'1 McKAY- -"Mar" :Ml Board: Board of Control: Board of l ulrlir-alionf: Sa-uior Play Conn.: Junior Prom Com.: liill llr. llaflu-llnall: Cre-u I 'Ti' LOW SENIORS lIUY'Xl.II l.l'CI'I ' 595- I're-s. I-ag Se-nior Play: Pres. German Club: .Iunior I'rom l.oni.: R. 0. T. C. I'Il"I"ll'I IZONROY fx Riding: to Anna II:-ad's. AR'l'lll'R RUIIICIIT TIQfVII'I.E'I'UN--"Art" TrafIir Com.: French Club: Orvbestrag Convert Ilandg R. 0. T. C. Hand: Non Coins Club: Sword and Shit-Idg to S. I". ,I. C. AI'llI'Il'iI FAR.-XI.l.0N HARIC Q Crew: to II:-aldl Bus. College-. 5 5't TERRY IIOLMIQS Ln M Rev. Sevy. 211: to lf. C. my 1 x1,nu:.xRET i:vANs "N-4' Swimming. L A V BOB MAIREGOR tlI.0RI.-N IIAVERY ' Q Y. I'. Iibg Fin. Sevy. 211: Pres., Fin. Scvy. G. A. A.g Senior Play: Stud:-nt Favulty Com.: Ad Board: Editor "Junior - uv' Jink,": G. K. A. Sports. I RAYMOND 0'CONNEI.Iu - -"Bananas" X I.atin Club: Ce-rinan Club: Crew: to U. C. I I: SHIRLEY EVICRFITT Board of Control: Senior Play: Arm-hcry: Swimming: to Bus. College. HARRY TROWIIRIIIGE- "SHIKI" Tralfiv Com.: Iiall Supervisor: Auditorium Staffg Spanish Club: Baseball: Crew. TRI-ISSIE MINER Spanish Club: International Clubg Operetta '33g to HeaId's Bus. College. Q 5: CLYDE I.. WILSON Frm-nvh Club: Stamp Clubg Boys' Cleeg Operetta '3T: Sen- inrpheum '3T. SIIARIIITTE G. MORRIS "Charlie" Senior I'lay Com.g Board of Control: Senior Playg Student Players Guild: C. S. F.: G. A. A. Sports. IJAYIIJ NICITZIEI, "Dave" Tennis: to College. YASUE OZEKI HENRY Ii. GIORGI 7-"Hank" Traffic Com.: Italian Clubg Football. I.Il,l.lAN EIDITII HUGHES--"Lili" Speedball. LOW SENIORS Aljl.-X XYICRSON To ll. C. GRANT lRWlN "RMI" Buartl of Control: C. 5. F. DOROTHY MORSE Senior Play: Fri-nr-li Club: Latin Club: Bai-eball: to l'.t1. BOB LYNCH . . . ,. . Yvll Le-11114-r A5-tllh -p. 30: Ye-ll Ln-aelo-r la. lb. lla: Atl Board: Student l-'avultp Com.: junior Prom Com.: Cirrus Day Com.: Boy! Cb-4-: Swimming: Cla-ra B Trark: to San Mate-o J. C. JEAN FINLEY Jl'I.ll'S BARNI "Juli:-" Traflic Com.: R. O. T. C.: to Hvaldl Bua. College-. FRANCES BORSLK "Frenchie" Frvnrb Club: G. A. A.: Swimming: Tennis: to lf. C. llc-ntal College-. BOB st:oTT f-smmf' an , O R To ll. C. j If f BETTY WALDEAR Ru' 94-ry 'Va' Board of Control Sf-nior Pla 'i My '.. ..., :.. 'y:Cr1'u,l. Com.: C. S. F.: Star and Key: Latin Club: Frem-b Club. HAROLD OLSON R. O. T. C.: Non Coma Club. BARBARA M. MALONE f-"Rmb" . f 'A Q ijt C. A. A.: Crew: Swimming: to l'. C. J ' ' ' Fl V JOHN ALLEN DRENTH --"Dutchy" Senior Play: to U. C. 5 . l VIRGINIA WINTERS --fpumynk ' V Crew: to Designing Sf-bool. J LEO PAGANO-"Pop" Football: Baseball: Boxing. BEVERLY MESSINGER Hall Supervisor: Latin Club: French Club: Crt-mg Swim- ming. ALLAN CHARLES SMITH--"AI" Conn-rt Band: R. O. T. C.: to Bus. Colle-gi-. NORMA PRENZEN "Nonie" Bev. Se-vy. 2b: C. S. F.: French Club: to lf. C. WERNER VON BERCKEFELDT R. O. T. C.: Swimming: to U, C, :ik 0 I ,Q " x all v Q , C I E avi 'S.:'Tf1iJ' "wa HIS- - id, s I LOW SENIORS XCK CIUSSU "Syn S4-niur Play: In Flying Sl'llII0l. l'1l.lNUlilC lNC0l,Il "Sparky" To liuf. tiollvgv. till.-KRIJCS A. lllilllillli "Al" Claw- Clulvg Upvrvlta 'IHL lllll lll. Fontlrall ,333 Varsity Fool- lr ill "H XLICE I. Ullil-IRT-"Allin" Sm-nior Play: ll. 0. T. C, Sponmrg Non Cmnf. Cllllr: Sword s aml fllin-lil: l'll"t'lll'll Clnlr: C. A. A. Sports lo llus. Collvga- l3Rl'Cl'I l,l'NlllN "Zvi-w" K. U. 'l'. C.: Nilllqllllllrllllllll to 1112. -Xl,lCl'l lll'll,lN Cn-nz Fuinnningz lla-km-llnall: In lin-. Coll:-gn-. BIl.I. NIOCKI-ll. NIARII-I I"INlLl-IHSUN SHICICUNII SIHROISHI "ling" lfili lla. lxllhlllilll. l.E'I"l'Y l,0l' BALI, "l.v1ly" Y. l'. .iaz junior l'rnin Linn.: llnarll of Control: C. D. F.: Star aml Ke-yg Spanifh Clulr: Ops-rn-lla '31 '3'f: Riding: Suinnning: 10 ll. C. W'Al,'l'l'IR MUKEW' R. 0. T. C. ELIZ.-XISETH Kl'NlG ROBICRT DIN.-XX ON "Huh" Pram film l"I't'Ill'll Clulng Se-nior Play Com.: lioyr' Glen-: lfill Ilv. Fmrllmllg Cru-ss: lo Colle-gr. l"R.-XNCEH ill..-KIJSTONPI S4-niur Play Coin.: Slllllllwll Clulr: Fin. Se-1-5. International Clnln: Cirl Rvwrve'-1 C. ,-X. A. Sportfg to Calif. College of ,-Xrlf and Crallr. . Wll,I.lAN1JANES "Hill" Y.-Il l.4'a1ln-r lla. Zln. la: Hoy- Ulm-: Yarwily Sxxinnning '36 'flfz Clara li Suiniming TH. T531 Claw ll Fuullmll '363 Tum lnling: to line. Colle-ge-. NIAH'l'll.-K Cl'l,l.YVlAN-"Murliv" Xe-ll l,e-ad:-r 2lrg Cirlf' Claw: Opf-re-lla '35. 'lifg C. A. .-X. Sxsinnning: Cn-ug Te-nnif. WXICRHN ISNMIS "Bunn" To l'. C. ROSEMUNIJ Rl'l'ZAlf-"Karim" S1-nior Play Com.: Se-nior Playg Slllllvlll Playa-rs Guild: G A. A. Spnrlsg to Munson. LOW SENIORS Ll1IlLl,l'141RXNIJ'kI,L l"r1-nr-ln lflulnz Tvnniag llunm-ingg Sxsinnningzg Cr:-xx 1 lo l'. II. lflililb lIORNl'1'l"I' . . - . . Q. 1 - L. 5. l'.: fn-rnlaln Llulr: Ulu-rvllu .912 be-nmr l'luy: li. IL 'I'.4I.g SM1Il'1l1IllllSllll'lllS4H'l1'lj1 Nun ifmnx lllula. YUL.-XNIJ X 'l'URKl1Il'Il,l,l "Lulu" X. l'. lu: Sn-ninr Plug Conn.: ilirru- Huy Corn.: llull Fupvr- si-ur: Sigur illlll K1-5: Latin llllllbl l"I'l'll1'll fllllll. w ' f jg AU , ' I f mm xxx lclcxm' ' Ml liuurclz xlllllltlfllllll Stull: Hull: ln 5. l'. Shilo' lfollvgv ,A if vb-- I"l,UllINlC RICCIIINI Q "" mn lfmnsm. Jn. ' ' V' I . 'Ln 1l1llIlllI0'f'l'l1ll Sflllbibl. ff H Q IJURUTIIY HICSSICR "lint" 4 V , l.iIllll Clulv: G. .-X. A.: Sninuning: lu lllh.f10ll1'gn'. ' W 'K L 6 1 mm lslmxxw 'I . N lianwlmll: :xllllll4lI'lLlIll Stuff: to Hull:-gn-. I gl' L ' 5,-5 'wi' rmclllm 'l'AKl-Illk , Q L 5 nox IIUW-XRD l mmnsn PICIJRONI ':11ff1..,," fi 4 Ant. Mgr. S1-niorl'laly: G. A. fl.: 'lla-nnif: lo lin-. ilulle-gn-. - gh, KENNA wr:l,l,s --14.-M.,-" X 1: S1'!'ll0l'lll1lj'C0lll.1 llirvua lluy Corn.: ll. 5. lf.: l"r1-nn-lx Club: L to College. L X .ll'Nli MASSIE MINORU YOSHIUA "Min" Clan-a ll Trurli. FRANCES W'ONG "Furlny" Ulvv lllulr WINFORD EARL EULER Block "A" Soviolyg Yzlrsity Tralrlx: 1 Stair ".' KN: lo J. ff. MAXINE HALL S1-nior Play Com. MYRON PIERCE Se-nior Play: Trnfllr Com.: R. 0. 'l'. ll.: Riilv T1-nm: Yun Coms Club. 's 4 7. Q FN? .I -at P 'f Q as., sl 1' Y sv 'KP' '4.. W'-4 wr, .O ,.. f N ar I Q GW .p. 0? LOW SENIORS Stair :mil Key: Illm-k "A" Suri:-ly: Iloll 'IHQ '35, '30 lo.I I SIN R'I'I.I-I YOING "p'Ilyrr" I"l'l'll4'Il Clulng Girl! Ulm-1 Cn-vi. III SSI-fI,I, IIAI.I.ENIIICRI2-"Russ" Mgr. Yurfily Ifsmllrall 'Iifwz I0 Se-ilml In,-I. of Tvrhno ogv 1, Illnii-ug . ILLICNN-X IIATFIELII I!Il.I. IQOIIFRICY Rev. Si-ry. ASAIIS ap. '3Tg Pres. 2:11 All Board: Mgr Junior I'rom: R. 0. T. II. BZIIIIIZ Ilonrr-rt Hand: Yzlrsity Foot ll Illork ",-X" 5m'ic'ly': Ilan-lxvllrzllll to Iv. II.: I're'-.-I'lIc-VI IS III-IRNICI-I RITLER bXHA'I'A Ifl'RIfNO Tru:-kg 130 III. Foollmll. III-ILICN S.-KNIJAIII. Iiouril of Control: I"re-nvli Club: Golf: Swimming Crew Io li. II. I.. A. UI-IURCE TURNER Buy! GI4-r: Opera-ilu '3T. MARTHA SOLIJEVILA Upvrf-lm '35: G. A. A.: to Bus. College-. JOHN ROYCE Tu I... C. JANE BISHOP TOMIO NAKAYAMA "Tony" DOROTHY ATER Sc-nior Play ROBERT BESSER "Bob" LUIS PFKNDSTEIN MYRON PIERCE R. 0. T. C. JOSFIPHINE ZOI.0'I' LOW SENIORS PHX I.I.lS l.l'Nll "Phil" Ilznll Nlpe-rxuor: I'I'l'Ill'Il Llulrz lo I . I.. X IRCINITX SI.ATI'IN Re-v. S4-ry. lu: Se-nior Plug: Junior Prom Com.: I"r1-nrh Cllllrg In Ii. C. MARY PERATA I.IVIA CORIDELLI VIRGINIA MATIIICNICX "Mark" Ca-rnlunClulv1 Crews: to Iiup. Coll:-ge-. .IEANNFTTI2 CRI'IASI'f VIRGINIA WUKTKINS Spanish Clulr: G. A. A. Sporhg G. A. A, Sprf-:ui Com.: to Bus. Colli-gi-. IIELI-IN BERG RUTH WERNICR C. A. A. Sports: to Rus. Colle-gf-. GERTRUIIE Sl'MMERFIEI.lD "G0rliv" To Ilrvssnmking School. OLGA BARTOI.0MEI C. S. F.: Star and Key: Frenrh Club: Arr-he-ry: to Arm- strong Bus. College. M A RTIIA RESOYAN- -"M1k'key" Frenrh Club: Tennis: Swimming: to U. C. YASUO YAMASHITA JACK RATTO Fin. Sefy. A. S. A. H. S.: Pres. 311: Speaker. Rm-. S1-r'y. Ad. Board: Board of Control: Student-I"au'uIty Com.: Cin-ur. Daly Com.: Traffic Com.: Blork "A" Society: Ilan-Imll 4 yn-:Irv Ifoutlralll 'lil '30. '3T. 4. Us U 'C' ., ' 1 LQ .V :P 'Q' 9 WHAT II Il II 1 1 1 1 1 1 II rl XIPI' 11 rl 1r II1II1 1r IIFI I- 1511r1I1 11111 r II r II PII 511r1I ll I I 11 1 I II I I I I I 1 r I III 1111I1I 1 N 1 11ll 11ll1 I II I1 1 1 511 , Il 111 5 I 111 1 11I1I XIIII 1 1 1 n 1r5 ' I I I I r III I THE SENIORS I X THINK 1l I I 1 1 1 I 11 11 I II'NII NI-II I NIJ II1-111' 11111-1 I111' II.IIIIl'lI.l Il11I1II.11Iv11 II1'.111 I--111.111 II11-I 11111111I.11' I1115 Ii11I1II.11I1-11 Ii1III.1-1II1vx II11-l 11111111I.11' :IPI XI. llI.l I1-1111111 I11-111 II.IIIIl'.II I11--l .III-I'lIllIIII .1II1Iv11- II1 If11I1-1' 5.IIlI I.1:111 XI1 1v-I 111-1'-1111 If1I II1111II1 I1111I I .111II1111- I11--l 1I1'1---1-1I 111-1'-11 1 II. 1'1I111 II11-111I- I I11111111 II. 1'1I II11111I-111111--1 I1115 ,I.11'I1 II.1lI11 II111I111 II.11'1I II:--1 I -v4v IxIIIil girl II.II'XIIIl II.-II11 II1lI'IINII II.1-111k II11-I I11'1II1.1111 111-1-1111 II1'.1x1' Il-171.111 II.11'I- II nvn- I11-11:11 IIIINI -l'IlI ILIFII 111-1'-1111 I'1lIL1iIIl'IIlIl'l' IIl'.IIl' I1-1'11.111 II11-I Iikvlx 111 -111-1 1'1' 1I II1'.151' vI1I'I4lI.III II11I1 II.11I--11 II.11'1Iv-I -IlI1A1v1'l 111 -1'I1 1v11 I II1-I111'5 III II.1II1 '- I'Iv.1-.llllv-I -l1I1-11-11 II1-I11r5 lil I15l1111.L '17 II1-I 1.1I1111I1Iv -llIl.I 1-1' I I'111:I1-I1 TI NI1111'1I1.1111I if II11r1Iv-I 51-.1r 51-11111' II11 ,I11111111' T' If11-11--1 51-111' I"1'1--I1 111111 I I3 N1-111111' 151 I'..1N1 rilv -1 1 I11 111111 I141-I11-lI1.1II 1.2 I1.1-1-I1.1II ll I".1 111- -1 1 Ill 1w.1l1'Il I"1111lI1.1II III! II.1-1-I1.1II CI I'1.III 111- IIIIIYII I11- I1T'I'.IlIl I1 I-II1111--N11-.1Ix IQ I'41lX1 Ile' 'II ' If I 111-. 1 I 11I.l ll II1 I ' . I11 I11 1- IQ1-5 23 Im III 1'1' Il Xlll'l'I- III ITQIX r1Iv III -I "I.1111v111II11I1v II'11I" H3 "II. :111I1 1'1- 11l III1-v--11111" lj ITLI '1- 111-51-11.1111-1' " II111111-1I.1 II-IIII 1'-- NI.Il'u UI "II.1I1I,1111I 'I'1'1I111111-1' -11 I'I.lI rilv IIIAILZLIZAII - "I.1I1-1' IU "II-111111'1-N II I"115 rilv l'IlIII'Ql' I . Il. IBI1 Fl. III r1I Tl II:--I I1Iw1I rILlII' IQ11I1I111'111.1 IW IIl'l'!llII I1 II11-I I'll.IUIilIII1' 11111111I1 ,I11111- IIII ,IIIII 'W II11-I 11rz11'l11'11I 1111111t1111I11Iv If r1I HI IQI11-5r11Iv1 I3 I":151 rilv 11111-11-411 III-II'llIllI'IlI I'1:11111 'IT 5.1K 111I11111v 1.5 I11--I 11I'I'Ill'-ITAI I1-.11I1-r I11-11115 IL 1v11 1I111.111 KI NI1 '11 I'1vI1I- III IV11 11r1!v r111I111 1-11111v1I1.111 .I1ll'Ix II1- 115 III If1I1I1v I .IIIIIPF IH' F11 11r1!v r111I111 pr11ur.1111 "II111- II. 11'- I".lIIlIIXu I3 AI1-II11 I'1'11:r.1111 I1 II1-1111I1111r11I1I1-111.111 111 I . N II1111-1-11-I1 III I.Il.II'I1"I'1,IIIl1lIll'- Il III1 51111111111r1-1-1.1Iv 111111-I11I11111'f Iv- Illf N11 'III I. F. 1- 1-rI111x1-.1 II11'I.1I11I'-IlIl1f Iv- I3 N1 1.111 ID11 51111 I11-I11-xv 111 II11- Illlllllr -5-I1-1117 Iv- LIII1 I1 II II11 51111 I-.lkllf 1111111111-111'1 v1I111-.1l11111'f Iv- 223 N11 If III- 1- II Il I r11 111 I..1I1I11r111.1f Iv- 220 N11 TT FI1 I11- I . 5. IIIl'Tl'.I-1' I11-r Il.III1f Iv- 221 I11 H11 Ilan II11- I . . . r-11111111 111-11l1'.1I 111 11.1rI1111vf I 1-- II1'P N11 III FI1 I1I II11- F1111r1-1111- IQ11111'I I11-1-111.11-gf-1l'! Iv- III N11 III FII lI.i1111i11r-I11-.1II11111f1l11111.-111-1li11I.-f Iv- IIT I11 I11 II11 51111 llIlIDY'I'l'IlIIl' 11111-'F I11- IIJII X11 UI II: v IIDII 1-51-r1111I1-I11-1I II11- .11111'v'f Iv- IHH N11 III? 'III 51111 l'II-III? I1llI'FlI-If Iv- II1I N11 IIII II 511 Iikv - '111' 11111-11-'f Iv- III N I1 IJ 51 III-11-I11lrA1 1-I? Iv- XIII! N I1 IJ151 IiI11-111I11-11111111-'f Iv- 1311 N11 I 1,1 II11 Y IRIX - u11rI.v1I 11111r 51.15 lI11'11l1:I1I11:I1-1'I11111I if 11 Il.III I11- - llf'f'l'--I - A. I11. jfil X11 I11 II1 -'111 11111-1111 111 11111111 1111- 51111 -1-I11 ling 1111 -r gr:11I11.1111111'! Iv- 2-IU N11 I0 III 0 jg XRTINI ous -7,3 CHX stziilcu-:Isl-ii: I 4 'jf jr ell in J 1, F UUE!!!-IXX XX LQ UIXQLH ' HIGH JUNIORS .XXX During tht- pu-t yt-ur. tht- vliisf of "fm" hair lt-fi tht- rank-of loisvrvlzi,---nl1'n. :incl li if lllllllt' an nunn- lol its:-lf. Ns 3 X1 uniln-r tht- lvzult-i'fhip of Lolli, 'vlurt ni. xn- g,iw- 'i -lIt't't'--itll tln-'itre' pairtv. alnel haul gooel vlufx Illt'I'Illl 4 , , 4 gf. Thi, ya-nr ,limi 5 . , :ith lliiSl'Ullllll1'il'4i ai IIIUSI hll1't't'rri.lll auhniniftrution. This opt-re-ttu. "l'1ni4m1 FIIYUII ln' the' inuwu' 4hpul'tiii1-lit was un1l4'r thnx lilzlllaigviln-lit ol ,luvk lla-se-:lie-vm' tml stzirrvel Louis Nlurlini. ,linnniv Smith. Divk U1-iitry. 'INUIII Yun Wivte-r anti cw-rail othvr KHP. Vlihvn Vkilllt' thi- Swing Proin umlc-r tht- IIlilllklgt'llll'IlI of Boh H in 1 the tn t llltblll in our gylllllilillllll in two long ye-urs. Sid Hoff, poplilui' ,fig . -N - ytlnn lllillxl'l'h xwra- le-utlire-fl. Thi- High Juniors are wvll rc-pi'4'sn'l1tc-ml in c-ve-ry sport and wc lroaft of svvoral KIll'S.ilN'ill1iiIlgI IA-onuril Rzitto in liaise-lmllz HolvBowl1's. who hrolu' tht- X. C. -X I in voril In Ill'ilt'IIl't' shot put: john Brit-in-r. Hiul lgll1'Fiil4l. N1'lll0 lA'1'IllilIl in rN'iIll ming. and Janne-s X it-km-rs. in truck. Wa- nrt- vvry proud of Nlvrmlith xiilllglllilll und Juni- NX liitniorv. who arv both oHi1'1'rs of tht- Girls' :xS5tN'illIi0ll. In the- prvsvnt Stutlvnt Boclv gX4ln1ii1istrz1tion. Bill Canning. our star tennis plziyvr. has prow-tl hiinsm-lf to ln- an xt-ry uhh- yt-ll lvailcr. All in all. thc- individual lllt'lllIN'l'5 ot ilu-1-lim pronlisv gwait things for the- future-. F1111 '36 Louis Nlurlini Nlurian Gains Bill Cox Xatziliv Schria Bob Korn -Iwi' Finnnrial Svrrvtnry OFFICERS l'rl'si114'nI l'i1-1--l'rvsi1lvnt A ,kvvorfling Sl'l'Tl'f!ll'j' Yf-II Lvrulvr -H Spring '37 ,Jinnniv Smith Nutailiv S1-lirii-In-r Boln Bctiingcr Xrt Govmlvwaugvii Hill Pond bin HIGH .IUNIORS NIR5. IIE XI,IJ XIIFF ,IIlI.I,X NIISS S,-KRIQICVI' MISS SIIICRNIAN HIGH .IUNIORS 5 VRF, I'l'l'Nl XX Miss umlxfl ,, MISS KJICHLIEH MR. lI0l1Llll.AN ,Jgvf HIGH JUNIORS in HRS. llUUl'ICK QW N1 R. W ,'k'l"I' INIXX IxNl1 11X Il LOW JUNIORS 1 1 . 1' N 1 11 N KIr1.11 1.111 N 11ur 11111 11111I111-1 1111 N I.1N Nl .11 I IQ 1111111 11I1 1 I 1 4 1 I4 1 I 151, 1 I I I I 4 1 ll 111 111 1 1I1r111111 1 I II! N N NN 1 1 I' d XII I'1111I .111N.111 IS 111 1 1111 1 .111 1111 51 111 ll' lI1lNN 1 ' 1 N llll U D UIQ lf! 1 NN I'IlI1FI1llIlIll1 Ht N fu1111NI111I 1 1111111 11rN 111 1111 1 1 .NN 111111 I ul1I11 N1I11111I X11 ll .1111 .11 11N11111 N 1 1 p .1111 11111N1.11111 if 11I111 1 N N 1' N1 1N 111111 I 1NN I.11 and II1' ,I11111N 1 1 1 11 .NN 11 1 1 IIN 11 1 111111111111 111 tI1.111I1 1I111N1 11 If l0IlIIlIlllI11I 1 1 ll 1111 .111111 lf 11 111.1 1 IIN 1 .1-N 11 I8 l 111111 ll 1 " lillllll I N l1l1lN It IIIIN il II11lI1 l l0UNI'1l IOIIO P11 NdN d N109 1s1II .111 N 11 1111111 11111 11111111pI1NI11111 fa gh 11H'I1I'RN N zrmg 1I 1 In sulvni I ll Ix1111fI11 ul 1 1 I1111f1 I 1l1'Pfl'SlI1l'nf . ll ll 1 N 1 111111 .1 Rcvnrrlzng 91'1r1'!ar1 1 11111 I 111111 NN D11I1 IXIII 11 f'1nan1111IN1-1r1'tar1 ll 1 1 II1 II11 I1 V ff v I 1 I 1 , . 1, , if 111.111 1:11 ' L' '31 I c LII'l' Q 3 1 ' 1 . , IIIIQIIIQF " s V ' li I'1FN - , ' -wa X , 11.-1 I.I.IX VX , T - . - . :I 'I I ' .- f . Yf I W -I1-Ii1-11- 111- I1'111- I11-,,u1111u1'11-1'111 11N 1111111-1' 1-I11N. lll1'Il 1 11I1 N11 - -1-NN1-.. -' Iy, w1- I ' ' - NI1111111 '1-1I N1'V1'l'ilI '11-1111111-N 1sI1i1'I1 I1'111- I11'1111-1I 111 I11-N111--1-NNI'11I. U1 -of N 1 ' , '11-I 11-11-1111-111N 1s"1q ur N'1I1- 111' 1111-g111l1I1 1111-N I' 11' 1111 - 111' 11111' IY11 11I1'1II ga 'xt l' -' '. I1' 'Iam 11' IIN 111 "I'xIg1IlI .III 'I'11 I 11- ry fn 1s1'1'1- 1-111111-I ,.I1 I1'. '- ' -1. VI' - I 1 '- z1I.'11 11111-11 il 1'1-1'1' :111-1-1-. . I'uI IIl1'1lIl'l' l1'11'11 111 1I11- .II11111 -1Ia1 'I'Il1'ilI 1- '111I an ,- - ' 'N Il- 1 'I ' 'I 1 k I I- -- f I "I I11'N1. U1 - 111 '1'lIllg, '1.' I.1111',I i FS I r -1I111 I11-11 I111, - N111-1- 1 - " - was ' - I1-' ' I - J "1I' 1I1 - -I'1... Du" Z. ' '- N I --I1 1- ,' 11I' 11111' ' I". 'A I'N I"' -I 5' In.. 1-xI' ' N. 'III1 - IllU.'I 11111.'111111Ii11,. 1-xI1iI1i1N 111-1-1-1I111.'-11I' II':N II - -11. I' .'.' " ,'n11. 'I'I1- I.11' .I1111i 1' 11I'1:.- 1v1111I1I III11-1 Ii Ii - 1I '. ll ' ' h' - ' 5 - 'I10 I1a'- - 'A - N11 lllll'I 11I'1I11'i1' 1I1111- '1 - I1-' ' "1 211 'Ii' 1I -I' 'I 1 'I ' IN. lf.1l1 'ing 11111' l'1'lllilIIlIIlQI N111 111 'IIllllll'1Ill II1,,I1. 111- il -1 1II'NI 11. Illl -I 11'1- I1a ' - 1 -'111. 11111I 1'11111i11111- 11 '1- ' -' '- 1I 1- ' - I - '1' f th 'I'1N.' ' 'I I . wv " I1' '- 1'1-1191111 111 I - 1 '1 I 1f ' z '- 'llIS. ' ll ' ' I I f fl ' '37 'rl' I,lII , , ,..,, . , 1 ,, , '.v. ,, ,., , , J. 'k I .F R I I1 ,I . ,, - , II'11'1"'1 Il g,Il1'.' C11 -P- II'iII111 ,, ,, ' ' . ' D' ,, KAI "F, '- 'gI I' " .I ' A' ,NI1-1111--1 ' IIi11 Lcff f xl-ff, Al' 9 LOW .IUNIORS ""'f1 l nw x fgvm mb, A Nllr IXXNP 4 HIS, HPNNI-II NH!! QIIKNIHI-R 'Q NIINN I URTICR LOW JUNIORS NIR. IMNIHLF NIR. JONES NIH. I'l',0l'I,l-.F 9 , NIR, liIRlxlIUI.Nl Cv 5 T 4 rn :txt 'HIGH som-is Hl"l"llIl'1R5. F-XI,l, '36 Dii-k Uogggiii Prvsiflvrli Sully .'kH1'll1ll'l' l'il'l'-l,I'l'Silll'flf Stunlvy Sf'ilg1'l'l'Il lfinfinvirzl Sw-rvtnry Cniistziiiw- Pullznwl Kvrnrrling Sffrrvtlxry Rmliivy Fislu-r Yvll I,l'll!ll'I' During: tha- pus! pw-ur our 1-lass lim zulvuiivz-41 ve-ry rzipirlly. VIXIIITDIIQIII tln- wplvmlid support givvn by 1-uvh uml 1-va-ry llll'llllN'l'. sc-va-rul vvry Slll'1'f'5Sflll proja-vts lum- lwvn 1'ill'l'i1'll nut. Starting in thc' full te-rm and vunlinuing until Ille- lbl'l'hl'IIt wv haw' In-vii F4-llingi the- sph-l14li4l lNl1lk1'UYl'l'F whivli wvrc' sulsl ul zz fair prom. Two tlu-zitrv purtiw wc-rv livlilz um' in 1'il1'll le-rm. Thr-5' wvrn' lllilllil:ll'1l lay Dick Coggin llllll k:lZll'l'llI'4' .-Xlnlmt l'l'Slll'l'tiY1'l, :mal wvrc- lI'l'llH'Illl0llS rllI'1'l'SH4'5. .-X uniquv nlfftlimlofnlvtaillingf4'i1t4'l'luililllc'i1t at our 4-lass 1114-1-ting, was 1'oll1'4-ivml zmel 1l4'w-lnpml lay Prui- clvnt Churlvs Capps wlivn lu- 2lSSllIlll'll uffim' this tvrm. Ezlvli of tht' zulvisorivs in tha' 1-lass was vhurgvcl all thc' lwginnirigg of thc- I1-rm with thc- task of pulling on an avi or skin of SOIIH' Furl. 'flux lwst of tha- an-If wvrv 'wr- 18 HUHGIY SICMLRICN .R +-' 432' lIAl'l'S RIRKIANID 'fra' if I 1 ' x . , , w--jti S'l'Kl'lll'IN50X Xl.l.liN w,l"1-wfrwfif-1' ' LOW SOPHS HFFllIl'IHS. l"fXl,l. '36 Prvsidvnt, ,, , Rolwrt Klvtzkvr I-iff'-l,I'l'Silll'flf xlt'I'1'4'tlt'S Luwvll Rewarding Svrrvlury Nlurylyn D4-Witz l"inanr'iul S1'f'r4'f11ry Uivk S1'ililK'ill tvll l,1'arl1'r lmwvll Stylvs The- LIN 1-luss in tin- past ts-rm has nmtla- Kl.l'1'l'Zl'xl'iR s4-xvrulsll1'1'4'ssflllw'ntlll'1'sintutha' timm- viul xsurlel umtvr ilu-1-xp'-rt QIlli1iillN'4' of l'r'4-sielviit Kl4'tzk1'rall14l his vulilillittt-1-. .hi t'XlN'I'l1'llt'l'4l truupv ol RIFIISZIIIH put on am 1-x1'4'li1'llt puppc-t slum llIl4il'l' the- slmnsorsliip ot tha- 2 K vlzlss. vntitlwl. "'l'l14- Nativity." Tin- whulc- svlmol lwalrt- ily ugrc-val that it wus an hugy- rll1'1't'rr. XX 1' wvrr- tin- first to st-ll v4-lluplmllc' vanwi ilUi1il'l'S.lll'UiiIill:1.i00.iH this proi- c-vt. 'lille-sv we-nt so fast that wt- solal out. 'Hwy we-rv sc-1-ur:-fl lay u nivinlwr of the .3 - -X l'i2lrS. xlillivilllt' llvinpsun. SU l,0XX'lCI.I ' ZIHSON I, 5. y, sms- f wr- f - , L O W S O P H S UFFICEHS. hl'lilN1L '37 1'r1'sir1a'nt llolu-rt Klvtzlu-r I'il'l'-I,T4'Sil1l'flI xll'I'l't'4ll'S Lowvll Hvrnrding Svvrvlary lforlny Uilnson "villIIfll'i!ll Svrrvlrzry lillglvlll' Bri1'lu'r lvl! lmrlzlvr 'liylvr Norton lfollowingg this. tlu- 2,-fs jUlIlt'll tlu- 381 in sponsorlng at swim ming lmrtv at l.alu-sulv l'lungu-. This uns at llllQ11'hUi't'4'rS. lu-ing one ol lllvlllllhlillllllllgl il1'llYlll1'S.UlllSIlll'Ul 1lauu'1's.ol thc te-rm. D'-WH., 'Ivo IPl'1'Yt'Ill tlu- lu'1'1'ssity of 1-onstunt llwvtirlggs auul still lDl'1'S1'l'Yl' at Hyun-HT l't'lDl't'St'lllAlllYt' gI1lX1'I'Illll1'ltl. tlu- vluss llllr orgullizml un vxt-vlltiw 4-ounvil. R1-pn-s4-Iltutiu-saI'1'1'l1osa-ll in tlu- following lll2llllll'I'Z thu flvlvguu-1-lm-u-fl lay tlu' aulvisory. mul olu' appoint:-sl hy tlu' aulvise 1 1 'a-sulvnt. llus group nuwts alt short Illl1'l'XAlls. sugge-stung. passing: or l'm'j1-vtillg tlu' ul:-us wllivh go to Illlllit' il 1l1'lll1H'l'Lllll' gow'rnllu'nt vlqlllli llilr tlu-1-lassol'.lzlmlul'y 1010 lDl'U:1l't'SN1'1l. .. xhflllllttlllillllllt'liN'1'5lIllll1'IPI1'llll't'illlUYl'.lllt'l'l'iIlll'l'Nllllltllt tlu' llllltlby. e'xlu'1'tunt. vonllrlvnt. Imp.-ful. l'Yllllilll "ss' s ing xvurs in xlilIll1'll2l. grvalt things man lu'1'xlu'4't1'1l. our le-zulc-rs. l'l1U'll om' is ll t4-stimony to tlu- l'zu't that in our l'l'llltllll- 'Ww- X KICNNHN HIGH FROSH UFl"Il IICRS. lf Xl.l. '30 f'r4'si4l4'llf llill Ellis l il'1'-I,l'1'Sil1l'lll llvltv lhlllhilll Hwrurrlirlg Sl'l'fl'flll',Y lfflln-r lfnullxins Islllllllfilll Srfrrvlziry' lli-rln-rt llli-avi-5 lf-ll lmiirlvr llnil HINSIIIIHI lln' bluff ol ,lnnv "IU Ulu haf llilll ai inns! sm'r'1'sal'l1l yi-air. Wie- linux givvn il tllvulra- partv. wllivll turnvil out In lu- lmlll an llllillll'lill anal nwial SlU'l'l'HH. XX:- llaui- uun4l4'rl'ul nlzile-l'iul in tllv zitlllvtii' v xirissmizrili llvlil iinil tln- vluss 1'xlwi'tw ii grunt 414-ul . .IUIIXNNES ll'lblll lli-rlwrt fflc-uvva in trzivli unil foot- lmll: lfrunli lPlllg.Kl'4'4' in lrnsvlnull: XX illznrsl Svlnniilt in nviinniingg. anal l'ut Cunning in l1'llIlIS. Xl 1- wvri- lllllliil1'4l into tlla' tu :ln-nt lmilv :mil givi-n an llvzirts' we-lvmm l ln- girls rf-1-1-ptlmllayIlia-flirls',-Xssm'iai- tion zlnil our initiation lllllllfllll ns intn lligll Sl'll00l Siwii-ty. Vis- llziw- sturtvfl nut in grrvat style- annul vunnot fail to zulal tu tln- wllolzistif' :mil aitllli-tif' llUll0l'H. HIGH FROSH UI"I'WIlII'lI'IS. SPRING 'IIT I,l"l'NIlll'Ill .IuIm Ixvnm-5 I irc'-l'r1'sirlc'l1! I'IrIIll'l' IIRIUIIQIIIH Rrwfzrfling Svrrvtary Jan-k IIQ-ssc-llgm' Ivillllllfilll Svrrvlfzry Ifxvrf-It ,IoI1zmm's IIN-1' talking wluvk ui our QHTUIIIPIIFIIIIIPIIIH In the- Irrivf y-ur su Ilan- iiIII'Il1II'1I Xlaum-flu IIIQJII S4'ImuI. ue- IHIIISQ' to m'm1si4Ie-r our future-. ,Iuft what ue- will our In xIillIll'lIil ne- 4Iu not Iuum. 'I'Iml we IXI IAIKIXF DUINUN uw- uIrvzuIj ln1Ic'Im'1I to I14'rz1n1I II1uto11r1I4'Ilt wlll continue' to grow in our l'l'IlllIIllIIlQ1 IIIFPQ' y4-urs Su- Ilavv nu 1InuIrt. IX In-n our foul 51-arf Iluw- pu-se-aI. ua- will Ilan- il lll!'2lllr I-ur an nmturvr illIIllNIllll'IlI to I1un4I. XX 4- sImII Ivurn that our 4-eIl11'zlIim1 gun- more- than it tuuk . I I rr r, F, H- 'IlI" ssurIInsI1iIa'. MMI IIIIIF. up we-fIrlu'Iugu1ll that xsm'tInxI1lIv SUIIIPIIIIIIQL. ur- will ' ' glu- our ull In Xlanm-eIu. trusting that we- xsiII r1-w'iu- nmrv lImn ue' gin-. XX ut1'Il u-I x . Y W' LOW FROSH Hl"l"ltIl'IHS. SPRING 'IST ',l'l'Silll'llf .lan-lx IX2llPlH'lt'I' l in'-l'r1'si1lvnt ,lzmv lining:- Rvrnrrlirlg Sl'f'fl'fllI'f' ,llU'1llll'llIl1' lluumitl l"im1n1'i111 S4-1-rvlrlrkv Paul lxanlwi livll I,f'ml1'r l'il'ilIllx Struulmnt fiI'l'ill uulxf frmn litllu- .XVUYIIH gum! NX itll tlml ll4'illlllf' ulll saying: In inspirv uf. uv. ilu' lmlvy vluff ol' Xlilllllilil High Sl'llUUl.lillU'0Ul'lDlill'l' in tlic- lil'1-ul'lIn- rllIll1'llf lmely with m'ul1li1l1'm'4-tllul iw-xsill1'ai'i'ym1ilu' lraulilinns4'lltl'us!4'4l tuulll'1'zlr4'. 'flu' inlvnw Qlfilllllllill' svluml l0y2llli1'Slllill1'llill'il1'll'I'lZ4'4l uson llN'1lilf ul' our arrival un- pruving ai mlid l-Ulllltlillltill on isllic-In In lnuild am rwvll fLf'1'lll1'l' loyalty In ilu- lurggf-r wlmul ol' N'llll'll wc- arf- now an puri. Sl -F4 Ix'XI'l'l'Il,l'IR HXNGN INN Nll'l"l' X. Fw KA! IxXI't1l 2, if ft' -ul' ii A if f :'?"ir- 1 A I as- In-ml LOW FROSH ',llI'l'Illl'2lll1'1' 1-vim-M1-4l lmppily with ilu' lu--tumtiml of ilu- allulilqwflllll une pnnlalfxlnn- In lhvir lllbflllill fllllvliulls. and M1-1-1111 lamk fursun'1l without IHHIIIR' In Ilan- 4-xtru-1-llrru-lllur zu-tlvltla-5 uhlvh valvll 1-luv. ln tha- vuurfz- ul nf 1-an-4-1' NIIIFIIIAF. M an Fhnlu on xslmt xx ' ' -' - 4- In-li:-sv will lu- an thrilling --Plll'l'l"N -tory." uv gnu- an ilu-ailrv lHll'lX nn Xlzu llllrle-1-nth all ilu- X argue- lhe-um-.HIL-1-mg. al- il 'IH'1'lil1'llllH ltIrau'timl. "Sn-H-:nth lIl'2lXI'Il.n in ullie-In Sillllbllt' Silllllll illlll .Iillll"- Sh-nur! play '. Hur gra-uh--I glory null lmuwl. lluwm-U-r. vullfi-If of our numlwr um- ruling in Hula-nl lnuly lll1'lllll1'l"hlllN. In I4-ml all 1-lgllt 1-lawn-N llllflllgl our NPV, hr-I I1-rm I am au'llie-ve-rm-nt UfNlli1'll ua-ure-.fl'uI1kly.z1- prmul as pe-zu-nvlv. 55 IN .. 1. -, :...,, ..-..-.... Za" 142 v-. 11532.-Q .7 E' 1- " ',,V-"-Q5 tj.:- - a ,- tal A : . .1 .LZ 'I ,A . JH . , ' ,, , ,, - ' . T'-.f 1 :NX ' n " . ,Q 5 , I 1 - , . , K S - ,, k A . 4 I ' 'A ' ' K " - ' . 1 f 4' - 1 V 1 Q , , , R, 5 , 4 - - 1 h .. . , - 1 Vi . ,,,+ ... , ,, ,, ,, , , ,-. ,, ,ILT gs " as. J M 1 5 r ' ' - A-f 1' " . V' .S-T-A , .. .' - , - . ... .- . .-' 3 - 'A xivicz " 221 , 1.' A' f, 5.3 ,Z A ' ' - w.:'k3.ti.:,f' 11 'V' X I k. 1 " V 'LQA 5'?AT':' r-,A Ag.Z.'.':1. , :.g. ':..'... x L ' ' 'y.': .J 'fl-If x. ff: as , - 'QM 1. if 1: ' . -Kabir. ff -.7 AQ . ' ef, .1 - .gs 12 5 ' if-f if 1-'fb 'V ' Z'- :R--Yl'-i.1:' Q: .1 V 'lsfifil ' 1. 4. -gE5"f-- "sl ' 5'-'ea mg- ' ' xr..-f' 4 ff? '.A 1 .. - . Q1 .' riffs 1 2 . ,A rf .Q-4. !3..isa- ' f :-f '-A ' H ' .ls ., I. dj x. pr." 'r vi. 73. ,-3 ,.Q?,,1Lk. .h 7p',,,5,',: 1 --1 L: ' 1 Fur: QV? "' 2:1 .L -' " ... , -. .. . r: -'-21.23 . - f 5225 L, " X95-E'f-Q . . x ' ,aj ij! TI. U ' 1 rig. ijwh I .1-' -1, 14-1, -' ,A-L.-,I 'uf , Au f'Y'si." "" .:243,1 .- . -- . 1--x' - FT. , : fn. .-., -'fr fixfz- f ii? BE f-1 -I-v .a. -3- 1- : ggi ...F r- if .' .sa -3- . .1-.1-1 ..., -.. . .-.. . -jvn. V. .- ... ... Q r- x..:::...-Mn... I-: if-Vg I - V qw wx- -.T SLN- A 5 Q .. '. --. .... . .-... .,,..,, Nu V ' A-W - A- v X C51-....l' 'J . as-ws' 59:5 1- 124 1, 2 .Ev Z 5. .Z fi.: vf- -5-..t2. .Fe :E .fri . ,,., . . ..... . ..,..,. lillyji, , .... ,, -. .2 .,..'. rf" S: .-... -1 M . .. . M- 'J '--Z-E.r'.1'i1T, . . -1: ---1111. .zgaff-':..2 .f 7.1. if 4.43. 5-4 :-.-3 M wrt :af 5... .N -.V-. Lf,-'iff " 1 . HQ A f "' ' A ' - 17:1 "uri :L-23 533 .. . 1 . ,.. we- ' f' -' A' H ' - 1' - '-L' - "- '-'-":,. f.. -L -b ' ' -- ,- - -:'-, 1 .' '. Y -V1 5 -x . ,r T.: ' 1 14- ' . .4 ':'.. Lx." ,LQ 1.7 5.25 P5 H- V I 7 'Z ' 'V ' ' 'k"' " ' TG' i: ' - f'?',EE'-'7.2!Qf x .:- -U. " ' Y... .. X , A Q . ... J, - -f A . ..- is - .air 4- 2-Q Tr- .I . . . . ,N , V "',.: .4 -' 'gt 'A '- " " W, -..r. . .. -Af f "QQ V1-5, g---- Y -17-2 V" f:,..:' . " ' , , M - . , ., Av- ,Lf -gf 1 ,- iff' .3g..-. M - ' -.1 5 1 , v ' r i'- f .'.. . - A L- '. U WL-" 'J -1- ,--Y f 1: : .x - L2i'w-1-e ff +P. .. .5- . ? F '---:F "" -,, ' -- - -. L n 1 fl ' 1-11 '- b 11 '- .- . "1 1 if' 2 ef ' -- -k - ' ' - ' I . - - L' '.z'4 gr v '-N 1 "x-x..,.f' .C 1 1 . . .-.-42.5. va:- - .. r .E-.. 'ij Ev . .,. . 3, . - J 4' -'U , -1 r. M .:.j'.s' 'zfii " 5:-rj 7.11 Q. f. 1- -- :. I . "' ff fi-2 .pa 1.3 TEL' .. '3q 1 .Je , ..-A v .1-' 'HQE' 7 .. -..A .-sz' . r ORGANIZATIONS 1 if .,.. 3 3 E 1' it l 5 if H 3511 mn 5 Q 5 , fi g . g f. ' I ' -' , ia 4' M , V yi ,i i: .u1.i.f! 1' ii ' Q 1 f f FWF Q I 'PF as 719 1 lllf 7, A ff? M133 XP' fx FI II M1 lwmm N1 LLM GIRLS ASSOCIATION I I 1 1 5I1 1 ll l 11111111 l 1r f I YS u 1 I r1ru1I1n It 1111 0 N N :ring I m1I n re s1111 nt mt n Ill lr1 N111 I N m1 x Iiurton R1 l0l'l1Il1j., 51 1r1 mrx XX I Illlll 4 :rut mx llllllllflfll S11r1111rx 1 f nu Im v Nong llllllf 1 1 147 6 G 11U'I'1. .IA III IIIUN , III 1LIIIfl'I"I' I N PQ '- ,1 I I , If I - 6' "' M' A V x I f A M IQ , P L X YL I ' I III1 I.irIf X--1,1-intluxl1nI'lIu' XI11m1-1II1IIigI1S1LIm1IIlmfpu-F1-111111-ry rlll' -rf-I n11I pI1 INIIIII I1'I'III llll1It'l' III - I1'illIl'l'-IIIID nl' I,l'I'rI1Il'lII Il1ur1ntIxy IQ1ul1'IIu. X In III1- pmt tI11- ILIVI-' Xff1n'iuIi1ulI1z1fluIx'namu1'tix1'inI1-r1-al in girI-' uvtivi In FIIINI int 'I'1'wIr. illl I girls' f1n1'IanIf1-l'kI1'1' intI11- IIig1I1 .'1-I ml. I I11 lll0Ill'? QII1-115-1,1-i11ti1m1'11Il1'1-If I'l'IIlll llwgirl- II4'IlPr I1rw1'1'lll'4'4'llIt'l' I- 'nt Im II11 lm-1'IIl1,gf.1nI'MIII1-Il:III:Ira-1rIinI1-l'1'+I I1uII11-gIrI-. II11 I4'l'Ill Nu- Iluu' Ilal1I I'1vur -lll'1'Q'rNI'llI me-Ming-. 'I'l11-1m1-1111141-11-j11y1'1I pn-rIlap NI III1 IIIVUIIIIQL 1'1vIllIrIll4'1I with III1- X. 5. X. II. 5. X1Iu1inFIruI'1vn. VIIII1- gm--I 1vI III nt III! 1 lin? xx 11- tI11- I . F. li. 'IIl'U-iilll X 41I1pp1fII11 Iilluir. WIII1-I1 lIl'1'Hl'llI1'1I ll 1I1- Il IltIl1I IIIIIFIVZII pruggrallll. II11 I Irlf Mf1wiuli1u1 if ga ,ple-n1Ii1I UI'QLIlIlI'.ilII PII. am UYIIRIIIIIAIIIUII I1I1'I1 if 11 II lt1l11IIl l1rIIl1' IIIgLI1F1'I11mI. Ifu-ry girIfI11x I I In- I f' . 5 l'fI Ulfl-'IIIICIIQ fl ' 'ff 1 il I71' Ion I' ' II0- I - II1vt1'II1l Ieun xIill'Il' Galvin IWW- ' 'flfn ,wa 'D I 1Inu Ulm '- ' ' .I " ' b' ,Iunv I I r' I.' CUI1-IIu 'N " 1' " ' A' Hush- II lg.I11'lI N.: I 'I1n .4 1 ,' I' XI1'I'4'4IIIIl XZIIIFIILIII t W v - 5 'fi iqgpgg we-.gpin1 I z-uw-51 CALIFORNIA SCHOLARSHIP FE DERATION Ur. I'I1-ginziIfI SIIIIIIIIPFS. .-Mlvisur Un April I-I-III. lllI'IllIN'I'S of IIINIIIII-r 2-III spunsuxw-II an V1-ry delightful Pun- Anu-rivan Day progrznn fur IIN- stud:-nl Imsly. JOIIIISOII IIziII prr-side-fl and intru- dum-II as Spf-akvrs for IIN- In-1-usiml IIN- Iullcming nu-mln-rs of IIN- l'IlilIDII'I'Z Mark Hockvnga. who spokf- on "'I'IN- SI:1IlIIIl'2lIll'4' uf Pan- xlllI'l'II'ilIl Iyilfnl Natalie Kay. whusi- topic was. "I,ziIin ,xIll1'l'Il'il at u IiIllllI'I'n2 Ifulguln- Ilnrr. whu pri-sa-ntc-:I IIN- fuInj4-a'I. "'IiIN- A1111-rif-as Se-1-Ix I'e-an-v in IIN' XI I'rI1'l'Il III'IllISIDIlI'I'l'.u -X I.uIin- .-Xnu-ri1-an Fic-sta was pre-sf-nh-II Iby IIN- music- IIIIII pI1ysim'1iI 4-4Ilu-zlIi1m 4Il'IHIIAIIllI'llIrl. During IIN- yi-ar se-vc-ral :murals wf-rv 1-arm-II Iny CSF nu-mln-rs: Sum Izigyu won IIN- Utto RiIIIc-r nu-IIHI Ioram :III ilI'UIlIl1I alIIlIt'Iii'SIll1I1'llI. Hruyr 'IH-rziun. who won IIlI'I,l'II'I1IiiI RI'I2iIIIPll! Silva-r 'I'ropIiy u ye-ur ago. this yi-ur Non IIN- gold nu-cIuI in IIN- California Iiruszula-rs I'nInIi1- Flu-uking Iinnla-SI. fiulgutc- Durr was IIN- win- nc-r of :Xrn0I4I Silw-r VIIIWDIIIII in IIl'II'llIllI I'I4'IaIi1mf I'UIlII'HI II1is yo-ur: Iiluylun Ru-- wus giw-n "H0noraI1Ie- NI4-lution." Fa1l'36 III"I"ICI'1IIS Spring 'fff Ilharli-s wilson l'r1-siflwlll .IOIIIISUII IIaiII wvt-Iona IIIHIIIIIZUI I'ir'a--Prvsirla-ni Natalie- SI'IlI'Il'IPl'l' Bernice- HiIII4-r lf:-rurrling Sf'l'f'l'fIll'f' NIurI1- I,iuIIu John Sugulf-n I"'nunr-iul Svvr:-Ifzry .lose-ph I'u1'f'i 60 STAMP CLUB Xlifx liI'iH'l' l'uis4'l's. flilvisor l lhm- ,-Xlznmwlu lllgli Svlnml Nzuiip Llulr Mau hrft m'g1aniizc'1l in H1-tolwi-.ul Hb umlvr thc- ilira-vtinn of Xlis, liiuim- l'4ns1-ra. Sinn' tllul time' il llllr aim-uiiiplifliul lllllllf' things. XX 1- liziu' lizul Nlr. llal'l'yf1l'4'y. atzinlpwlltulwnlttl1a'U:ilQlaiIl1l 'liriln gin' svn-rail lzillw on ftziinpf. Luft l:lll'lFllll2iS. nn-inln-rf 1-xvliziliglvil Cllriftn - Stunlps willi lllllllf' furs-ign vulintrivf. ln Xpril of tliif yi-air. ai 'l1lN'2ill'l' Pzirty x . hvlel all ilu- xwllgllll' rl'll4'illI'4'. vlqlllr xszif ai gre-ut file-4-vs-. During Pulvlia' 814100 Vivvvli ai lim-1-nllm-timi ffl-FtillllIl5 was on flisplay in Nlif, Puwvrf rmmi, Sinvv I1 vlulr liar lu-vn lll'gIilllll1'4l. ilu- IlN'Illll1'I'S llilYl' grmitly lIl1'I'1'ilhl'll tlif-ir 1'nllm'tiu - aml lluvf- gaiinvll an giw-anim' knmi lmlgv of stunipf. F1111 '36 Allan tgiIl'llIll'l' .luniiv Pzmtnn Bvlty La Bvau Hill Silyliil' Nivl Fvrguson Hl"l"lClf1RS , ,l'r0xi1lf'nt. I 'i1'1'-Prvsiflvnt Rvrnrlling Szfrrvlnry I"'nanr-inl Svvrvtlzry Librarian 61 Spring '37 Jennie Pantun Niol Fvrguson lX0llll1'tll Fisher .-Xllain Cnrilnvr Clmrlvs Bruylvs STAR AND KEY Nllss Blum-he DuBois. 'Mlvisor Fall '36 UFFICICRS Spring '37 Doris Mills Prvsiffvnf Doris Mills Dawn Kalvn I il'1'-Prvsirfffnt Sylvia Moss Frank XXvI'1'4l1'll Svrrvlnry Dawn Kulvn Sylvia Yluss 1'l'!'llSllI'1'l' l:h3Il'll'r4 Wvilsnn lfhnrlm XX ilson, ,, lfx 4':' Ilfil'l'f:lIllIlIIi1f 4'1' Iflzuirmun Nluriam Ylilla lzXIi4Il TIYH CHNlNll'l"l'l"l" Sylxiu Voss lIllill'll'S wilson Jvun l'i1'k1'l'fg1ill H4-rni 1'1' Hilllvr fQXS'yIlll1'tll H a-1- uw Glnriu Yloorv Hruyr 'll-rziauu ll :nk VSV 4'n-4 lvn Nlark H cncx lu-nga xldlhlll Wills Lllvilla- CZOOIIPF' 'lkwl Huw .luhn-on Hull NIENIIWIRS fillflix Amie-r-mu. Nlurxin .Xml-'rNun. Ruth .-Xml.-rxon. Hlimln-:ln Mpiunll. Nlurif- M.-dikigm. ,Ivunnvttv Huron. Virginia Baile-y. IM-rnir-v Bull. Pnulim- lialrga-Il. Nlnrgalrvl llurrn-Il. Hula Ha-vkru-Il. lilo-unor B4-rrignn. Nlurlhu lg4'N0yilIl. Dori, liirvlx. lCrne--I lluny. lfvlly HFIIFIQIIIAIII. llivk HFll1'klllilll. Kzllhvrim- liuvk. Nlilclrml nllllt'l'fif'!lI. ,Ivan Cunu-rem. XX illinnn fflunulu-rluin. .Iv--iv f1lll'iNlUl!lH'l'- un. Lorraine- Hunk. l.u:-illv llnurle-5. Bill Cox. Marion Craig. Hill ilrulvhvr. l"lorn-m-v IMI:-. ilvr- 62 HONOR SOCIETY lrlulv llallax. Jlbllll llallaf. l,illy llalv, ,Ivan llaxi-nn. Xlarilyn lla-mill. Xlargarn-t llulp-nn. llvlly llml-nn, llill llmlxon. 'IX-cl llms, Jann-I llufuur. Ilnlnrvs livklnml. X ixian Ellllllill. fora Hmlnaralx N1-ml l"llxf'llllZll'l. illirll-5 Hlli-, Hclna l'lnn'rNon. llill Hu-rn-lt, Xe-lnna lfanningz. lla-lly ,laullun-r. XX an4la l'11'Ill4Yll. X.-il l'1I'l"Kllx4lll. ll:-lvn lfigmm-. XX'arrn-n lfi-ln-r. lrnogvm- Fluno. Xlary laruifv l'r.l-1-r.,la1'lxf-allugzln-r. Nlarlunlyan-. Xlan l,ar1l1nvr. bay If- lvlllsllll. lzle-annr he--51111. llurlx hluvlx. Xrlllnr lQ4lA'4l1'XK.lllg14'Il. llraym- lim-lm-r. 'llun Huff. llurotlxy l,ul4ll'arlv. llnrnllly llflllllllll. killllfjll llamllo--. llarlfara llanna. lzlf-anur llanna. Xlnlslrn-ul llan-vn. Xlar-llall llan-vn. Nlurn-l llarl. Tmniyn llilxlllllllllll. llllLll'lf'w llmw. Hn-iv Hugh:-ll. m.1.-1.-a...- llvlllllrlbll. Xlary ,Xnn lla-nningzwn. Xlawlalvn lla-rnanmln-L. Xlilqlrml ll--rx--5. Xlarl, llm-lwnga. Opal llolnlan. llarrif-I llngln--. tlllllfllbllq lngall-. Janna- lnnxan. lfslna lxaar-nn. Fam l-aawon, llarnl ,le-nwn. lin-ra-ll Jlrllillllh'-. Xlay ,lnlnan-1-n. Xlargq-I ,lulln-on. llaun lxalo-n. Xlay lxamla. lfranr--5 Kay. Tlnwly Ke-ann-. Xnrlna lxvnllall. ,lnlln l'XQ'lllll'X. .lalrqln-lilw Kvllll. Xirgginia Kirlxlanwl. Slxinnyn Klllll'lll. llirls klllglll. lhll lamre-ma-. Xlrglnna l,Il'lllll1ll'lx. .lunv lmna-llan. Rm:-:nary law. ,Xlsa jane- lallln-5. livlty l.ik1-n-, llnlnra-N llolllull.Xlvr1'a'1lv- lam.-ll. llarol l.llIll. ,lanv l.un4l4-n. llvrnarxl l,llllllX. ll:-le-n Xl.n'lxn-nzn-. XX.-tuna Xlallrnan. Xlq-Nalw Xlaruyann-. Xlilflljll lXlllNlll'lx. lilll x11llllllt'N0II.l,0I'IN Xllll-. Xlarian Xlill-. Sylxia Xluxx. IN-guy Xl1'llI'l1ll'1 lion Xlvlilxain. Xlq-rlv Xlm'Farlanv. Orrilla XI1-K1-ef. ,lnlia Xaillnn. ,lirn Xaka-0, 5lllllllun Xakala. Tmnin Xlllx1lX1llll4'.llllllflva Nvlxnn. llnrnthy Ne-lsnn. llarry N1-lNnll.l,m1rml4-- Nl-xv--. .lanv Nnnr-1-. X iula Nope--. llorgm- Ng.l1alln-rinv0'l3rivn. XX'allnn Ul-on. Xlarjuriv 1V'l'nulv. XX'alle-r 1Y'l'nnlw. lfmlna Hilo. Mary l'alte-r-nn. Carnwla Pr-lle-ritz-. XX 1--ll-5 IN-rlxin-. .Ivan l'i1-lu-rxgill. lim l'i1-rm-. Xlalilnla Pmx--ll. ,la-an Ranlring:-r. llXNXllllt'lll ll:-vu'-. l'l1lXNlllll llie-lwvlxll. Xrvla Rive-. ll:-rnirv llillln-r. ,lvrryan llnlvin-on. llvorgzz- R4lN4'1'I'llllN l'al llmlvlills-. lllaylun Rox-. ,ln-an Sdllllll. Xlilflllll Sanyvr. lflfiv Fvln-rvr. l"I'1lll4'l'- Sfllllllllilll. lxatln-rinv N-Imam-ln-rg. xill1Illl'54'llI'llN'I'. Slanlq-3 51-agrvn. Xlarinn Slum. ,-Xgnnw Shia-lf. Slnig.-ani Fllirni-lxi. l'al Film-r. llnnalnl Slain-r. llulnrv- Smilll. ,lvan Slllllll. Xlargvria- Slllllll. Tallwrl 5lllllll. .ll'lllIlll'll1'5lI1'lll'l'. Hula Flvuart. lla-lly Firm:--. XX 1-ml:-ll 5llllIXLl!l. Xnrgnna 5XX1lXll1'.X.lAlll4lI1l lawln. lXLlllIlIll Nnnnla. lf.-rn 'lla-lu-r. Hull Tall-. limlna Vll1'lIllYl1'l4lll. llrayr 'la-rzian. Carolinv lilaluill-. ,lf-an llmrn, l"lun-nu- 'l'im'Il. lalxu 'lxnu-lxilur. Xlilxlllxu lIlll'lll'. .lark Xallvrga. llnlf Xan Xl:-lo-r. 1.a1ln-rlnv X1'.lNX. john Xige-n. linlu-rala Xiu:-n. Kalllryn Xignl-N. Lui- son Xl1lIlllt'l"I'lll'lll. llvlty XX .nlnlingIun. Xlarjnrir- XX a-lflinglnn. lk.-up XX alxlvar. X irginia XX1Illxll.,ll'llllXXvLIllil1'l'.,llllllt" XX allon. lxnn XX arnvr. IL'-rlrlnlv XX ally. llnrollly XX ig.-II. lfllarlv- XX ilfon. ,Ivan XXinln-rg. llaru-nl XX'nlf. Hull.-llv XX nr:-ull. lim XX rnln-. Nancy XX ylu-n. Xurllxn X ann. Xllnorn X 0-hula. Fnnnlm Xu-lnnu. 03 The Gvrman Cluln Ill! ct on l llll 1 I 1' th1 fdll It rm 1936, w1- haul am uutinff 1 l an wuth 1 m quvraclc' party. illlll I 1 J ll I 1 t ln the foot a sc-ason. yvllow and whm llllll ll 1 This tvrm wo llilY1' I111 n lltblltl 1 111 Nlissjolly1l1-s1'rilw1l h1 1 tmp to I 1p in illil 1111111 - nw x fl H1111 I hvr 0xp1-ri1'n1-1-s z1n1l impn 1 we .nr r .-Xgarrl haul talu-n a fl ll lf n I 1 1111 llll club r1-1'itf'1l smut' lIllI'I'1'Sllll' 111111 lllJUX1ll In fll'Hld Those talks V5'f'I'f' most ln II'll1llNf' and I I mul llllli' I th 1 u 1 Bvforf' thc' vlusing of 1 mu m rllul llltl I4 pl mn Fall '36 Frank Nllvlmr-l Br-rnicfr Rittlvr Elsie Schvrvr. -IS .QL 1:- 22 gs s,,,A ,if ,L LwA .36- f LATIN CLUB Nlr. Clmrlm-P l,iillll'l!-. Mlx i-or llu- 1.n'm-ulu, l,illIllllP 1l.ulm Llulrv IFUH1' ul ilu- r4'lllNbl P nI1l4-fl Vlllllr. ll elilfe-rf from nurft lay lun ing Ilu- nu-mln-rf not 1-m1u-rflngg in Latin ui tlu-nu-1-1ing- , . . V . Illllll'Ill'Q'YIllllrlNUN1'llll"ll'I'r Illilllf llllfrlilllilllll1'Xl'Ill' N4-rv lu-lel lay tlu- l.atln llluln illllllllgl ullim-ll uufllu-pu'l1i1-all Lukf- N11-rritl auul ilu- roll:-r flxuling party. XX itll tlu- u- v as lllI't'llIl:1r. gquul 1-mf-rtzlilmu-nt mul cle-lu-imxs ra-fn-slum-nts u l l l . . lmu- mauln- our vlulr mu- ul llu- mu-I 1-llhloyulvlv In ilu- N1'lllHbl. Full 'fill I bl-'I-'l1Il'QliS Spring '37 iflmrlm Vs ilsun I'r1-sid:-nt Hill Nlurruy Xlva .lunv Lilllvy I if-1--Pre-sirif-nl .l1-wiv Cfllristoplu-rsm-n lQ1'll4'Yll'Y1' lQll1lllt'll .SI'l'l'l'f1lf'Y Han- K1-y Yluc- Kc-y VIvfl'llSIll'l'l' llnrotlly Uliildu-n xlilflilll Nlilly lfrlilur Nluy ,lUll2lIlr1'Il 65 SPANISH CLUB Nliss lsalwl Yvnarrl. :Mlvisor During this yi-ar tlu- Spanish liluln has lu-lil rvgular arul intvrvsting nu'vtings un tlu' svcuiul Tltursalay ul' mu-h sc-luml month. The nu-ctings of thv Fall 'lit-rm wvrv mulvr tht- le-zulvrship of Magdalen llvr- namlvz aiul fi-llnw ulli1'4'rsol tlu- vluln. Tlu' 0lllSlklll4llllQ1 lll4'l'llllgl ul' tlu- tvrm was the Christmas party. give-n in tlu- Little Tlivatrv at which tinu' tlu- Nlvxican Christ- mas custom of lllllklllgl tlu' pinata was olisi-rvvfl 'flu' Spring 'livrm has I'0lllllIlll'4l thv trailitiun of luililing nu-vtings of distinvt typvs. with tlu- 4'nt1'rtainnu-nt furnisluul 1-hit-ily hy vluln nu'mlwrs. :lt mux of thvse- nuictings l'lulu-rt U'K1-vl'4' playa-fl s1'v4'ral Spanish svli-vtiuns un his a4'1'm'tlimi. A u lil tim nil tlu t'lltl0l'lll1'l4'I'lll fi ttlllll il .i FIlfT'liIl nu-Ming l - 4 ' - slumrt. witty. Spanish play with Juni:-v Smith. Nlarjnru- Clin:-. liarulolph Ilull. Su-rling Shulu-rt. alul Donalal Yr-ntnn. It is thc' wish nl' this te-rm's ullii-vrs that ru-xt ye-ar tht- Spanish Club may gn fnrwarcl with tlu' sanu-4-nthusiasm llI1IlSll4'l'l'SS it has ilisplayvil this past ye-ar. Fall '36 Xlagnlalvn ll4'l'IlilIlt Rlllllllblllll llall , Huh :hull-rson . lluth Tummmuls ...... 1 lFl"ll1l'iRS Prvsiflvnl liirv-l'r1'si1la'nl Slfrrvtriry Trrfllsurvr 66 Spring '37 lavlc ILZIllilglll'I' llaiulolph Hall llfl Parmli lfcl Fuwlur FRENCH CLUB Nliss Edith Gznnhlv. Advisor The Corvlv Fl'illIl'iliS is one' of tht- lzlrgvst and must vnthusiastim' rluhs in xxidlllf 1 High. lht-rc' ure- .1 paicl-up lIll'lllill'I'S. anti the' zittvlifialllm' at thv IIIPPH 'fs usually lurg11'l'. Yuriwl Ill'0g1l'ilIllS ure' lliilllllvli for thu- nmnthiv lllt'1'lillQlS . ll'l'Ill wc haw' haul ai Yzilvntim' party. an stufivnt tuh-nt lll4'l'IiIlQl. plays hy thi nu wrs of tht' 'LKB vluss. Thr higgvst 4-vvnt of this tvrm wus an thvzitre- party ln-ld at tht' fzllllllllli The.: wlu-rv ims Nlise-rulule-s uus pwsvtita-al in Fr:-na-li. rliilis is saiil to hc' tht- iinvst I me-1' Ill'0tilll'1'1i Ill I Fall '36 Nutuliv Kay . ri Hairy Luuisv I Dawn Kath-n T011 Dow R1lSt'lllill'Y' 'AWE inm- 'raisvr l UFF I CPIHS Prvsirlvnt, irc'-Prtfsidvnl Svvrvtarj' Trvasurvr Editor 67 Spring '37 ,,,,,,.,,D8YK'Il Kula-n livaitrivv Browninw .ivnnic Pvllvritv ,lzinv IA' Roy Burgvc- Ng W MACHINE APPRENTICE CLUB Nlr. l.ll1lI'll'h Bllhil1hilll.,xll visor Thi, vhlh. fUl'lllf'll thi, F1'llll'Sil'l'. iIl1'llllll'hiIll il0yr1'Ill'Ulll'1l in thi' xliH'llill1 51 coursv. Thi- uhja-ri illlil ith-alla uf this A llf'Hl'l'2lllli lnorv1-1mlwi'alivvfpirit: ai lwttvr llll4l1'l'Ft2'lll1lill:j of all wurk ui lakvnz l'0Ilhl'l'X1IIi0ll of Illill'hiIl4'S. tools. unel :mm-i'iulf. IIPZIIIIPSZ4 zunl rl:-un me an llIlll1'I'Sl2iIl4lillg of lrzuh- 1'0ll4IiliUllh2 an high stumlurcl uf wurknunnsliip: .1 high stantlard of safe-ly hahitf: rmpuiisihility. lil'lH'll1lilIlililf and initiative-. HFl'l4'I'H4 Uusfvr .1Il'l'llllflil' Firsf lssisfrlnt Svwnnrl .-lssisimzl 'l'llirr1 .fixsislunl Trvusurvr No. I 'frvasurvr No. Z S4'1'r1'N1ry No. I Sl'l'l'1'llll':Y No. 2 Hill Uilnsoll Huh i'iksh'mll I'illl1xI'f' ,lvssvll Wk-slvy xlUl'l'iS0ll .luck Nlurun Louis l,2lllllbill'1'S Hill Grim- fia-ui'g1v Nilkllllll Nl THE PEN AND PLUME SOCIETY Tha- Pvn illlll Plllllll'SUl'i1'lN.il1'il1il iIlf1'Illl4'll In prunmtc- un int:-ru-st in 4-rf-aitnv 'iting lllllllllgl Ilia- SllI1l4'lll50i'lill' KILIIIIPIIII High Fvlmol. was fuuncli-cl Illia I1-rm llll1ll'I' tin- g1lll1l2lll1't'0i 1-uunsvlm'-purl:zum-nturiun. Hr. I' rzmklin f,UlllllllIlgl5. l lllll'l' l'lll'1'SIlll'Il1'Y0i ltzirl 5llllll1'l'i mul llll1l4'I'll,H1'Ul'lP50I ofTl1'1'r+. xllli!'l'Y f,uim-run. frothy Liu-4-. anal Kuzumi Sllllllilil. tha- vlulr haf !'4'l'l'llill'1l ai wore- uf im-nilr no ure- iiit4'l'1'sl4-J in lin- iuuu-nn-lil :xml mlm un- prmnisfiigl grvul things fm I 4' fulurv. CAFETERIA STAFF vi 5 1 J,- , f"" '-"H if ' F T ",f"1 . s 'V' Q Q 4 ,- - f .nk I h ' I x -, -A? 43. f Q Yi ' . .- - N li: . l ' ,hif U" -- 'Q '-1,1 4. K A ,f al, .arc Eff- if Q 1, af K ll if " Q f' - J V ' 15- A s,: M T 5-1 ' A P . , :L I 'Q 4 1 bv ,. X i v , BOYS' BLOCK " " SOCIETY lvlllil'I' thi' vupzxlnle- l!'2illi'l'hllilP nf i:UlH'll Hittlvr and uftirvrs. tht- Block Socivty had un uvtiw' zlnai Hlll'l'1'SSiilll yvar. Xuthing wus l'Ilj0yl'll IllUl'l' than wht-n tht- lumps wm'k1-ai to lllilkl' S1'Vl'IlIy-Vigil! 'lihanksgziving haskvts. Illiflflf' possihh- hy tht- gI1'lll'I'0llh liUllilIiUII5 give-n to us hy thc- lll1'I'1'hHIllS and gym vlzlssvs. During thc- l'l'K'l'Ili XX zishingilml-1iuliforniu rr:-is rum-. tha' scwii-ty. with tht- lu-lp of thc high svhool vrvw. inzula- zu profit of two llllIl1iI'l'll unfi ninvtv dollars. This was ill'f'UIlllDllSiH'1l hy putting ill4'ill'il1'l'h ut thi- 1-nal of tht- rurv. :intl tht- llllblllj' has lwvn lliVi1lf"ll lwtwvvll tht- rrvw. Girls' Block and Boys' Block swim-tic-S. Enjoyable- skating partivs we-rv he-lei with niurv than Iwo hundrc-fl stmll-nts altvnding. With a vs'h0iv-lwartml spirit of Hmlwratiun. tha- n11'lllh4'l's Inu-ki-fl our Denis' Cluh forthvir1h'ivvt1wvzn'1i thc- now ZIIlll4'Ii1'Slilllilllll. Vik-tzikvulll'hzitsuffto yuu.1la1ls. for your inlprvssiw- start toward tht- athlc-tic stadium. Fall '36 UFFI41I'IRS Spring '37 Uzziv 'l'orri1'1-Ili , Uprvsidvnl., Frank xxv',f'01ll'll Frank xX'f'l'Ill'll , l'if'v-Pre-sirlvnl Winford Hulvr Nvsl Hismihart Sw-rvtury-Trvasurvr Sam Yagyu T0 I I I 1 9 v . 3 .. .MW x ' g , .V . 14114451 .I 2, 1 I vw ww QL 1 4 - -' q , f I I . 'I 3 C 'X fi? III-W .' 1 " S I I o 5 Sw-I.. M .. fl --an I . II GIRLS' BLOCK "A" SOCIETY II14- Gill Iilmk X 54N'Il'IX nu-mIn-r- ure- mm In-zu'lllg1 Ll umInrm uhm- xu-zm-r upon ulm I1 If Ilnx nf-mls 4uIuple-II a'In-niII1- 'lxlw -m-u-lx ran-1-II the- lll0ll4'X Im III: 4 Nu.lI1lwIlj gnmgalIv1'uIg14-IvanlnI'4-Ilruanx un1IIvy wlling Im ark- am1I lull- ni lIIIIll lilI IIlPXN4'l'F. It uu1'1I III mt IIN IIIIIIIII "lop-I4 Im- I1'!lIllsI'4l1'Iu'I mu- gnu-n :muy I II11' IIIUI IX " I 'N ,.. uk- un tx Ima ll l'1'Sl'l'N1' Iun4I In mlm-In mn'-tI1ir1I uI our :Inu-5 ns von- I'umI if uwel Im' fauna- nm'tI1wI1iIv lllIIllI1'lI I-an-In lc-rm III: lDlll'IHls1'. lfnll 'Jin XIIIVIUII Ilivkiq I4-1I1I.n Ixuam Il III, ru Iiaulm YIIIFIUII I'v4I1l on IAll'I'ilIll4' 111 IUIK III"IfIlfIiHS ,'l'l'.Sil1l'll1 1.altI1 I 111'-l'r1's1111'llI Finum-iul Sl'l'I'l'fllI'f' Hvrorlfing Svvrvlrrry S1'rg1'ar1I-aI- Irms . I Spring: 'ff 4'l'lII4' H Ifru-n XII r1'4Izl IIl'uI1'Ih- XX zm1Ial If:-ntull NX am1Iu Ifvlllemrl 'II4'4IlIil Ixo-1'Il SWORD AND SHIELD SOCIETY NON COMS CLUB 4 f Q-'w A M r 9 1 '4.' fitbllllbilllf. -Yl.l'lI-rlillllll l"urwur1l. xlill'1'lll l'iY1-ry nmrning at Piglll u'1'lm'k. 2501-zulu-if ure- liruuglit to or4l4'r lay ilu-av unn- illl1lF.ilIl4l l'Yl'l'y nuirning wslivn ilu-5 un- on lP1lI'll1l1'.il1'l'0M1l0fSll1lll'llIrllIlI'llll' N zllkf In XSilll'll ilu- NIH'l'l2ll'l4'. lim' 'xlilIlll'4l2l High Inman-ss4's no Ul'llillilI'y military grmip: Ni'llZlN4'IlIll'Ul.lll1'llIl1'SI on tluw-usual. llllfillgl tlu' lm! lun '4'llll'rl4'I'h tlu- lm-ul unit liar vonu- lllllll'l' ilu' ns-w :lin-vliuli uul l1'1l4l4'l'SlllIP of an lu-ss l,l'1ll'I'rhUl' ul' Nlilimry S1'll'll4'4'llIl1lVlvil!'li1'r. Nlu-im' Hnsslvr 5 u-uzilly llillDlH'llr islu'n llll'4'0llllllilll1l li vliaiiign-ul. r4'Yf'l'ill l'l'lllill'lx2illll' 1-lluilgvf uw- In-1-n 4'l'l'1't'l4'4l in m'g1unizutimi mul npr-ration. Thu- 4-ntirv unit inlnlvdiately Inu-lil:-il 4l4nsn tu lm-urn llu- iuws l'UllliIll'llIlIllll'1'Ulll1'lll'll1'l'ill'1llllllllU'llXVilll itsnvw lu-zul. Him w-II llii- mn- il1'l'lllllIillNll4'll may lu- -I'l'll lay lll1'll'l'lll1'Il1lUllF popularity ul xlil un' Hum le-r. l'zu'aulu-s. Nlililziry liull. auul l"l'1ll'l'lll Ill-IN'1'li1llI lime- also Iuka-n tlwir plzu-aw numg llu'slu-1'a'fwllil-1-luuml iI1'llXilIt'r. fu lllz1l.1lll in alll. llllF te-rm lmf lun-nmu-ul ilu- nun-I FlI1'4'l'F'llIl inra-1-1-nt ve-urx tllail llu- R. U. l. 4.. lim vii-joy-sl. H, X 14,2- 55,125-fi R. O. T. C i WHIPXNX KUNIVXNN UUNIPKNN 4HNIl'XNN X R. CXXID O IIFXINH Xl IHC lfIl'l1.Il1Xt H XII-QIDXI XI ICN H I I'l Ali 'Hi X NI "8 4: -3... -' -4... ...H .r 1-,,a-r 4,4- E?. W.-. ... . , . . X . yr- -lf: -f..sf' .fu .1- 1 3- ,. : L A 4 rx 5. c.: - ..-1' K 1:-' 1 if.,-. iliff , I '44-S 1.ffg'f 4. -.-- 1. -,J-L. .11 'pl .521 T.,- K , ,ti , fs- L.. . . ,.. . ....... ' ':. .Eg . -E. 65-1 P ' . .ff :' ,Y .A,...'-.:k.' .r-1,1 - :fr wk.: z-- .... .. .., 1 . ..-LI '14,- ' "' 1 1 f '-r' 1 ' 4 I . A 4 .3 , , E, .f I 1 K , '- hixflj- - 3? 1 -. '-. - W ' W 521 .2 T .LK , . . -' " 215. .E ti 1.5 1: '- '- 3, f. '- , 5' " . - '5"5.'f1 - ' ' A' -2115 '-4-Li.Ei?:-2 - - - . 1 ' l . iff, 17, if" 7' L 'f 'A I ' ' '. :A ,. ft 'egg Is.: A f- .. 'rl .ff - , ' , -'a.j,.A 13. 1 fu T- f , ' , 5 N -. L f ' 'gi E-2, --L kgirilf - . - . ff- ffzz --- .rv .3-, .,. ,,- 1 : -, : Q I 1 v . ---5 , ,UA f 'Q N" 'f:E'1i,-P? g f V-' .0 l , , 4 ,A P , Q, ' . . 11' .K. 5. -4, . ' ' ', i -Y b' ' li' A .4 21. 7 .J ' 'Z .1 . - 1 .. . ' . .1 3' , 1,-rg - Lf .7739 vii-7 .vt ' -.:. 1 P E-. " " " . f E' J' Q.. . ' 'g' .g,. :.:.w -f g: ---' ,' , . V, .4 . I ,v V .J f 'J V A V , 1 . 1:7 '.."i:'.' , z ..., - ' ..Y -1 f . h , ts v , , , 503: Q -5 . ' ' 'L -F-,. ,Q 2 ' . zu,-,- : '..'T. , - :g f., --,N 4 . . ' . . . . -sir V 4, ' 'jg-I Lg, 'gg :T .L 4 1 ' A ' 51" ,f11:f'f' '- ' 'ff""f-,J ,iii Fig A- : .1 .H ' 5 , - it ff.. 11.--E L .w .57 .qi Eff., A .. N -' .111 'Y' , 4 '3' .:' i""-., .Q 'zjl - ' : - -,t in - "ig " f"'.,'f1rf:E Zi 7 E, R , If 'F-"-Aimwi. ,,- 3' .... fs ..-QL 5-5 1 f ,,.. - ' - -sg.. ,. few 2'ff.',ygg...s3y J ,- - 1 n4"Q2i?:':C fb- : 'G:uari'::-ff-. 'r .n.-:"':.!'.- ge: ' ..- -v sr 5--, V5 fi. -- fl 'Y '45 1- rf IL 1 if -r .t 1,--- Lx. . 1 .7"i'.fF.: 1 -- .1 .N . .A H, ., .,1A. '- L1 .W--.J'...h fif? .."'f vi, w.. .if-:fy . .gs t ' J-by-7 -1-5, .' -.-. -yf V L .a.",' Q '51',. ': I ' 'It '- ,1,f.,"T'f'i 'T'-r 3' - FTE- J '1 7 J i 53.-- :.-: ., 'i F .tis -1 ,. .A 1-,-1, 31:7 ' . 'f-'1T'i5f-Q' f '-1 A rw "J.. M- '. r - , ,,-: 2- '-' 'TTA tg-Taz, M Q ,:,.1. I-', 1 egixip 5,9 5. - ,- 'rg I , . 1 2 :L , . . .- X, X, Q- T -:,-,. ,- L-f"df3'5 7 11, ' '. . , ' . ,-Ai?:-.'.1.,a:,- V --.Y .. - s,.-,. Y, , A I 4, at ts.- M . ,',' . Q". : . 1:..:.., , , f"f.z'-A-A-' - A --1 1. ffff 4 915,-fu.,-. .rs , 'if' nr, -' -I , ",,'-:A- .",f 31:45, ' FP :' 'L -' 1141 ,.-1 Y. I 5,411.1 Q 1 Q -. v ' f-.'!.:.:- ::- - '....X""" 'if :L Tal' .:' , , .., - v fi --1.--' v . . -1:-' A ,, H. - ...-1' .2 -cb., , 'U ., if 5- 1 - ' rw. 1. ':'.' '15 -45 ' 1.1 J ' if gi-jfiai-ff: in ,V 1 'A . .gl Un- f Elm: .A M X. . , -rg gin' 31..'i"' " 1'-g 1' , 'fu 3 Q 11 g H,-. ff, in :lu-:E-g"3.:f J A I r-J ,,.-if-.. j . -Qfp--1? -g :' - ' AL., . ... 1 4 -1- ' -1-L,-4: 'J ., f ' ' .72 . . I h 55, ,, ,. ,.,. , , 4 . 2:12 :Q 'V ' : -V ' r e"+. .. -v x1,,:..' 'L 'C .,. "., rg- l . c"'.z .. ,gj All - L - ' -. fr Q- ' fi 'Qi' gg ,U fi:-.. Lil' ' - .' - gm, 7 4 , . mv 2 . ,w 1, -4 . ..4',- +".':': "--:ff-1 ' .4 .H H fi- -T .2-T: Ev L 2 1ga+ij.'f 'i'42 1 , . "lg tl. , -":. 5, A f.-1' -, -,. -. -,TGV -1 -' I is -nl are U l7llF'l I I Jul ASSOC A ED - cf " '.' ACTIVITIES I - I 4 . BAA" ' V- . Q 'f' ii f-- .A,- ma ' i ' Q I ff , I I ' "' 1 T STLIDENTS 4...x-mncnsuum 1, ,,,, . . N.. ww I .Y --4 ' gig I ...W -t ,,, H ' 4,-,214 'Kuff- OUR GLEE CLUBS Ilan' XIAIIIIVIIAI Hlglll Mlm- Llulv-, :lin-1-11-nl lay xll'N.Il.ll1'l l5.lIum4-r. M4'I'1' Ji-lun QIIINIIIWI Alllillll IIIIN 'nhl X1'ill' In ilu- A--I mlm-In lm- lu-1'ulm-sn4'll.ll'.l1'l1'1'lNIlw nl IIIVIII. IIIVII' nm-I lmlmsurlln .l4'1'1llllIPIIHIHIIVIII ilu- lvrm nah llle' Iil'lPllIl1'Il1illlli llll'1'tlllli1' np'-ru. "l'4nIie-x1v1'."lny llilln-rl AlIl1ISIlHiNilIl. rl1ll'l'iIlQj xlllflllil Hullm an lunar Wurtlnl. Ilurntlny Wnllm-lx. :ami IMI, xlt'I'1'1'l'. 1,lIll'l' 4u'lixili1-- im'llnI1-al 1 fillfiflllllir l,l'U3ll'ilIll in l,1'1't'llllN'l'. an P4111-Xlln1'l'i1'a1l1 lie'-Isl in Xlrril. Ill'lbQlI'illll- Im NIIUIVIII lIll't'liIlQr lllruughmll Iln- ye-ur. anal an June- I1-an party ul' ilu- girl-, Nlzmy thu- lll4'IlllH'l'N ulm lHll'III'llHlI1'4I In thu- l'l'l'l'lll N1'lll0l'IbIll'llIll . 4 v 31 , ,ffg L-., ,,, OUR BAND AND ORCHESTRA 'l'hv xlillllvllil High S1-luml 1,!'4'ill'hil'il. lllllivl' thu- I4-ml:-l'sl1ip of Ur. John F. lxaalkal. has alttulilvfl an high flumiurcl nl' uhilily in playing ryllllbilibllil' musir. Th.- 1,l'1'ill"il'8I. mlm-In umm hrft plum- among thi- Lhasa X Ul'l'Il1'5ll'2lr ul Nnrlhr-rn Lah- lorllm. playa-sl an Illllillflillll part in lhv prmlmwimi uf Uillwrl uml Sullivzufs 'Pillil'Il1'1'u this spring. 'I'lwt1mn-1-rtl3uml.nlmguiflml hy Ur. Kafka. play hlillllllifll se-lvvtinils in a Very 1-rc-alitalhlv lll21Illll'l'. B1-siclvs giving 1'UIll'4'l'IS in pnhlir. thi, group plays for many onthaill gzunvs. raillivs. and stuflvnt lm-vtings. Both urganizations numlwr fifty Illl'lllIlPI'S. ,AX ' 'fa-v- f L- ---'f OPERETTA lfnllwrl 'xml S UHHQIIII l'uln'nu l're-wllle-al In th. Xluns- I,t'lHll'lIIll'lll xl2ll'1'II ll aunl I2 SENIORPHEUM l,l'1'Sl'llll'1I lay 1,luss0l,lum- 3. Way II X . f x SENICR PLAY "1.Hlllt'1,II lnl ills' iXIl1'Il1'Il l,l'l"4'Illl'll ln 1.lu-- ul .lunw 3. lhw-4-llllwx' l SENIOR PLAY "1,nmn1ng l'aunN I'w-4-:limi In 1,lu-- nl .lzmuurx 38 Xlvril 'P 1 - 45'-.5 -, .+- ff Q ' ,.. ,..r.:v,1-.zz -::..: xx v .Aga .4 1.-' 42,1 f"':.'7": 'i:'TEfff' ' K ' - . 1 . A ,. .17 '- N., , ..k- - rr --i' ' nl!-::LZ' fx... . .- , :Pg R' 3: ek' '. V 55' QZMQQ :'.' ' "" g-V fit, '- 1- ."i..a 9. F 'iff '13 '-. : Fi Ei-, . ,.s.-r.. . :.t3,:! .V : . r. r J-1 7 .'.. 'L' L :- f-.'-.L: H: - . g.1.Q:n 1. if-'25 -57? 71.1 ii ' .475 '-,jwzs ' 1-. - , sw , D , V ,,.. ,. , . . C A 1 f, , -,M I, L... - .. ' -fs ' '-,.'.' :Q - fvli-X552 A r 3 -1 + I ' R- 7 ,--:iff-'z 153, f' - 1 ' -. , , 'Egg-1.21. 3 Q V -V A 4- . -- Y -m , A, f ' Q , Af - - - V U 5 V , f ,. .ink . if-5 , A ,, Q X. ' ,. ...QA . - 1 - '.' . nw P .L ,. - - W - V -- - .. ,. .... x .6 X1 . K' ,, ' , '-' '- ,Q ' mr NXXN ,QQ K "1 ' ' . ' ' ' . . - -.yas f ' - I faifaf' --v-,v -1: .-:nf -'-- 3... V3 5 V n . 'i ..-T 1'f52ff7vV:Eg - - , .. .v -:fi .3 ' -- rl-ff-1 'Qi ' ' -If 513 I xv h 1 1.2 ". -If HQ ,f:'-jrw--f-nf, x. 1: ' "-. L E 21, ..,, .f... , , , I - , . 'I-1.5 "',.' VH- V- -1. Q'- wang- 4 K QQ. wr! ' ' I' ' -19' " ' --1 - " L. -- .xt Af" - P 5' ' -- F 2 gg' ,V , , , - gf -. , xi - , 'f.T.--'fi Iffg ..,1,'f,?:'.-St.. ,,i1?,if,?: 17 .JU . .K . K . ,N :, pl ' I ,, ' - I ' .111 X , I 1 V A . M V-vu -.-. 5 i 1435, ,VG jj. 'L apr., fx A-.5 , :E-1-gs,3,"h'NC xi. 'A-,.Lv,lv-3 ,, ., 2 se, -'rf ., E ' fx-,,.:,4 h I 3 sy in W .4 4 -:A N H iz, I 3 1 hs .T 5,5 .. i '--if ..,7.'s- V-.Kd 2. - V. - 'ff 'r 3' ' A . 2' 2' V ,Q A. Q , :.- h f i, z ..-f . , -. .V -- f-ss, -2.514-Eff - -' - Tu '-.:,.'fe-1 1. ' '. ff- 1. 'QL " P1 V' . ,- , -. Q, .. .. -H - .5 ,. 7 .L -if e !"'.1.2 . - '-ik' - 511- -HJ: .".'::V mf rl'M2f.1ui.HSi.aitfI-f'?'r.,V.:14.. '1 V "bf 'e Y- 1 1' - 1- S- Ziff ii!! 1 , .f me f L... .rf . - P' -.VJ-:wig TJJJEXEE - I. Q, vii -"xl Q Le'-3' 'L .- 7 xi- ,' -xl :ad ,,.'.. 4 '- , I T: 4 - . 1 , . , L , - .1,-5, ...M 'H- v .ga ,..1,- ,A-5 2, .v , 1 f.I... if- ' . ' flfg, 44. ':nE'v:+i1 -r i 'cr' .Q N :,.A We:-v . .: x.'.' . ,. ..-.--:.j1: Q2., ,..., , - 5-l-. .,- -.:...., T,-,,,, . 1..- .a -.: 4' .f 1-.,':,': .y '- -1 .vii-:x3'3f:1.-1f , K. . 1 gf, ' 1.1- ' :gi-' , , 11,11-.n -ra.: Q- - -. .FN ' .Q -:Q ':L'.. ' ' . '-'alpf-r, .: -, , -.-1. W 'in ,Ag-j " 114 1, . -.3f'i'Q , -. -'.E--- ' 2 ' T, -. ' .1:.,:?51- I , l - , ' . "1 -'EZ' 'P' if ' 'iv ' 1 .. ,- , . -. 'xg L, 5, ,4g..' '- L ' 'KX Wu'-' G .-'3?"-135:-.?!"' V ' 1 A '-1 "' fa' -i'5i'5 '21 f 'L -1 Iv--i - Q .,y1,..-ap -:A , -3: f , ,-1 :. . . .A A . . ' . , " rs? 'f'.-' -. '. . A - -, fxfvlff. ' "L if-FJ., 2' 'pgs' I 1 4 .n. - - , , -If " N., . . H n ,Q V 'F '. ' - . f . . ' ",-.,.,.f' ' . -'?'7'.."':- ' f x , '-ffl-V ,. ,, .,,, ,. .,, 4 Ab., "1 f' ' 1 " 115-2' :Q :.41A.,: .' .3 . 'mir' ' -Q' . D- -X--' -:gf-. . - ' ' 'x Jer- 1 ' ,.-,,,A, -45,1-. 31 rica ff? ?'?'L::'.fff' 1551 J" -' 'ay -afwaf 4 if ,. '-5511-f'e is 'V '--, f ' 411' ' ' - '-: 11."iE'a'1s. ' -' ' -'ff ' 5-, , ' + 1?:'?. "., "Q, V .z --n 'Lg , gg' ' - ' ' J , -.. 1-2 f .. K-.. .-7 ' ' ' Lv, -zf ,, 1 1 54, f e M ,4.,, .3 , . 4,- : . r. r 31 - ',.'1L"L 1' 'fu'-.L:.,7 - . A, . ug, Q 7 ,540 , ,fgz w L.. X -ff jf- -- - 5' - " - - --J 4, an V Q' -1 3. .-- 1 1.. ,,- - ' -' - - 1- x --.- 1. - -, 1 3 f s 4 .-Juv.: V x -,A, , . ,.-K, ,,-, .L 1.1.1175 4 J: V. ' -W ' . - -5, gf ,, ' ' H.- .- fi - , . , .1 ' - . - '. . 2 I -'75 'flu-'H fat. -'W 'ly , - ' , - px , J zz.: . A V 9.1 , -' Q' , . nfl- ' 5 QA, Fr - - ' V 7 ... . u rw 1 -, - , ' 'A 7 - -.-1. fb --fi .P-,.-ff,r-. V. N .. . M. - Av-5-H-1 V . , . - , Q A. , -we ,, . .. . - ..-an -. 'rc' - ' '- -. , : '. 'f ' ' "arf - .153 ' V- 1- ' - 1 M K Hx P I In '4i,1:,65'-3, r, v : - ' 1. ' r , Ll'-.iff ,gs Hg, -- ff 1 Y ,. - . -is. "- 'f ' ' ,, f - K, H5 NX, XA'-f .f . - ' 7 ,Q , u if 14. ,Qi V' L U 4 -.X -- , . ' 'fs-21321 -mv Vi --- , . - .-il 1-:!',.-mg.: f fx f.: - 1 .1 , ..' ff"-P'., .5 --. - ., ,-J, 'jf ' -- -ffllg .wwf-Im, 5 , a: A ' ' .. U f' v -, L ,. ,, xf.. , ' , , U , , . " 'I-1.5 "',..' Q .1 4' 5, . 1' 'il f Q' 'vegf .1 "- V 1 " K ',. sri ' ' 1' ' -19' in " ' '- A-1 - - 1' L, -' .ff +5 V. A f , ' . f 21' F r ' :- . . I , - .. A :I -. 1 J " ' "- - A , , L gif ' 'l ' W v "fi HIS! .x"Q'iqi'f11f:,g-Sf" "i1?'i7?l' 1, -5 k 1 "k- -' r. "- :Q ,. ' ..- -V ' Q " ' T' "tw g - . , , L ' L ' ' 113- "Y : .,:'f'.,'r"v-yi, ful '- alps f ---5 .- .'5"'.Qg4'3?T',g!a-.,.,g ,Ar ,-.-'L".,'3 -.Y 'A '- 545, ."'f," , , W' ,',2:- Q L 3315. Y 1- - 'f , fz- ' - , 1 5.5 'T' - .:'.':. +-. hm, - A V, '- ' Af -,f 3' . V- ' - A v ff f ,ls f 1 f V, 3 . -5 -1 '. fm. ."-Jfiiwff ' , ' -- - -K ,ie-'Ly -I ye .- h 4 . A . - -. ,, b-, . Q " '-gan, j - '11-iw -img: ,-:s..,, - ,-1, ',s,Se'- M., .eg fn'5Jsi2f.ik.kffwhi-Us-,,,zz. -ws, -f T7 L an ' uw f ' - - -.idwia enigma ATHLETICS uf -le so ' Q AP OUR GOLFTEAM Coach Cilvri-asv. as usual. dc-vt-lopvfl anothc-r outstanding golf tvam this yt-ar. 'flu-y wvnt through thvir pravtivv svason troum-ing all tho high school trams, and losing only to coll:-gf-s. Thvy also won tho North:-rn California junior Champion- ship. in whivh ,lark Klein won tht- first flight. ln tho A. C. A. l... tht- tr-am lwat Richmond anil Hvrlu-Ivy. hut lost to Pit-ilmont in the first rouncl. Thi' im-inlwrs of thc- tvam 2lf'1',lill'k Kli-in. 'l'alln-rt Smith. Boll Travis. Fri-cl Klvppv, Tony From- holo, and Bob Stovcl. Ha- h A. C. A. L. RECORD Hivhmonfl 0 :Xlaimwla 9 Burke-Ivy , 0 Alarm ila 9 Pied llltr nt 6VQ Alanu-ila 2"j livrlu-li-y 0 Ala llif 'ala 9 San Fram-isco 0 ,-Harm ila ,. 9 St. Ignatius ,,,. 0 Ala 1111-1 la .. 9 Nlontc-ri-y , . , , , , 2 .-Xlalm :la 1 San Franc-isf-o Polyt c-1- hnic. 0 ,Xlanivila 9 St. lg rizi tins , , , 0 ,Xlanwsla 9 8,1 L .9 110.-Xllll GIIAIRIQASE P I V gil Y' , 4 M ' ' ' , ' 2 1,49 -ii s QC l "-' l ,kia V ei n 4 mi DQ! OUR TENNIS TEAM Ili-ml'-fl ln' Iiill Cunning. tha- 1937 1-dition of :xl2lllll'1l1l lliglfs tvzini won ilu: -K. li. .-X. l.. 1'll2llllpl0IlSlllIl Ivy losing only om- of thvir six Ill2iU'll1'S. During the pi'u1'lu-v season thi- ll'ilIll did wvll. losing only to Californian Frosh. Bill Cunning . - w r 1 was vlnose-n lo plan' in thc' North Lousi Nlvvt. llw lll1'IIllll'l'S of tlw I4-ani wvrc as follows: Bill ffamning. l.oui4- Nlurtini. Dim-k lloggins. Bill Dodson. and Ralph Bishop. ADX. C. A. L. S'I'-YYDING NX iiii Li-in .lla ii11c-1 la 3 I l'ivdniont 1 2 Be-rkvlvy 3 3 85 ,Q w.. ..- .4 f N it if Q0 'IIIIIIT' X KRSITY 'Y lmfl 'ET P llitll at '-Jtlrt. - OUR BASEBALL TEAMS .Nftvrthru-yvursof1h'v1-loping. 1:Uil1'll Rittlvr finally put on tht- tivltl an vvtvrun and I'ililllllli0llSilip Il'llIll. .M'4-orrling to soma- vnthusiusts. tha- intivhl ranks svvoml only to thc' grvut varsity of 1925. limlouhtmlly thvrs- ure- futurv stairs in tht- lim--up which timv will luring out. 'l'ht- rm-orrl of tht- tvum illllN'ill'tlll1l he-low shows what othvr words vznmot vxprm-ss. The- Illl'IlllN'l'i of thc' first string urv: Holm IIUIIPII catvhf-r: Gvorggc- XX olvvrton and 'limi BPFQLOIII. pitchers: N4-tl His:-nlmrt. first hzisv: ,lim Donavon. svroml hasv: Huy P4-rry. third hast-: lmn Hallo. shortstop: Dunn Sahatini. ,luck Hutto. and U1-orgv Frim-ku-. outfivhh-rs. .AL C. A-X. l,. S'l','XNDlNCS Wvon Lost 'liiwl AIZIIIIPIIZI 1 1 1 Hvrkvlvy , -1- l 1 Rivhmonit 3 3 Hayward 0 6 86 ff it M. COACH FREEMAN OUR SWIMMING TEAM Ayr-'Lt After a late start in the season. Alamedzfs swimmers developed rapidly into a ehampionship team. Wvitll sueh veterans as Frank Vliecden. Bob Nlealuliffe, Ray l,aughton and others, the team is a real eome-through group. Undefeated in dual meet eompetition.. Alameda showed eonsiderablc strength in defeating Palo Alto. The team also defeated our old rival, and last ycar's A. C. A. L. champion, Berke- ley. and also Riehmond. Coach Chris Freeman juggled his men to the extent that almost the entire team qualified for the A. C. A. L. The outstanding feature of this feat was the rceord breaking performanee of Frank Wieeden in the 100 yard ljaekstrokc. scomis , Alameda , a 35 Berkeley 31 M Alameda ,.,.. 38 Richmond 28 .ff Alameda iiii a iiii a. 35 Palo Aho. ii... 31 A. L. sCoREs Berkeley . ,....,.....,....,.,,,.,,,,,..,, 60 Alameda sm Richmond ,..,,,. 31M 87 lrifi ry I' V' ,Jw .., O DP, Q, :I :J t 1 4 '---'3'5'5-"3"3 .fl lmrv NNRHTY lmfl RICSICRYES ul' :fx OUR FOOTBALL TEAMS Our Fuuthull Tvunls this yi-ur put up an goml light in 4-va-ry unc- of thvir ganm-s. The' svurvs arc' inislvafling fur om' who is trying to linsl out the SlI't'llg,Illl ol' thc' tmuns. ln spitv of st-vt-rul mlvfvzits, thv lmys 1-znnv su vlosc' to winning the QIUIIIPS that no one' in thv st-lmul thinks lt-ss of thvin for tht- loss. Vllht' Hl1'llllllDl14l tusslc- wus unc' ul' tht- must vxviting uf thi- A-X. fi. gl. l.. gznnvs. Kitt-r lvauling tht- Uilvrs fur thra-v 1lllilI'll'l'S. tht- gxllllIl1'4l2l llurnvts we-rv ll1'l.4'illi'll hy a Singh- point nlaalv in thc' final pvriml. Thi- l'lorn1'ts Ullllblilyvll thvir oplmnvnts in vw-ry wspf-1-t. vxhihiting at sph-nelinl running :mel passing zittawk. Tha- lim- Nlb0I'lSlllilllSllllP unal fighting spirit showsn hy thc- .'xlillll1'1lil tt-ann was at notulnlv point in this gznnv. Nh-Cullnuggh. Yivlu-rs. lla:-llmlulcl. anal Castro we-rv nut- Slillllllllg. Notwithstunrling smnf' twiggt-fl playing: in the- lluywuril gznnv. the- llornvts Cilllli' through to win uftvr ai sustziinwl rlrivv in the- linul pc-riml. fa-uturing Yluy unel Umm' YU UNI, Castro. .-lll plziyvrs Iunkml gmail. The B1-rlwlvy ganna' shoulal nr-w-r lmw- Iwi-n lost sim-v tha- .Xlznm-ilzi tc-ani was quitr- as strung as tha- B4-rlu-lvy Yr-llmvjm-ka-ts. Al-ll'l'iI5f'0l'1' in tht- first quartvr, the- Hn. f YV qv! A hun' Right OUR FOOTBALL TEAMS Bvrlu-Ivy te-ann was nnulrlv tu pc-in-tratv tln' .xlilllll'flil lint- again. und sow-ral tirnvs our buys :nada vxtraoralimiry gains. Sncl' an sparkling atturla lry tlimn was ox- hilnitvd llllll1'l'l0SlllQ1llllIlllll'S of play that had tlw gannt- lam-tl twu llllIllll1'Sl0Ilf1I'l' the svorv would liaw- In-vn ut lvast tim-tl, ln the Pi:-dlnunt ganna' we wvrv a little- lc-ss f0I'lllllillt'. Coach Young unfurtunatvly lalmrval undc-r many lunnlicaps. particularly grm-n matvriul. and inadvquatv training lit-ld and fzwilitia-s. Considi-ring all. lu- did a line' pim-v of work. Crockett Alznnvdu Pittslrurg AliiIll0llil Mountain Alunlmla Richmond .-'llznnvda Hayward Alanmda Bcrkclvy Al3lllt'll2! Piedmont Alameda ,,,,1- ff .gif ml' ' w ,L 'EV ,M-f -- :zz . 05 I!! iff' va'-' ft 11.4 41 N A. si 4--is, Q Q3-1... "-fr A V1 OUR CREW 111 N1 1 1 1 . . - - '- 1.111111 - NN f 1111 N 4 ' 1 1 IUNI " llll I 11 ' I1 1 1 " N 1 1 1 11 f1 111 11 N . 1 x M111 I'1 HIM N 1' .1 111 YS 11111rN1 " ' N 1111 - ll 1 .- 111 11111 .11 11 I1 1 N11 .11 . Xl 11f 1 1 1 . 111111111 lglll 11.1r11 -11.11 .X . 1 1' 1 N 1111 H1 - 1.1.1- 1 111.1111 r H111 1r111x 1 .r.r1 x1111111fx ff 1 - , - 1 90 9 4 3-f -' " V4 f ' 6 '3 Q - . ' 1 ' - 9:1 , '1 W 5 ,I I 1 Q , K 1' 'F . I 'fm V . - J , . 'J 1111- 11111 -1111 111g11 f -1111111 1111-w. 1111 1 -1 -1111-11 111 1111'1-1- y1-'1rN. 11-15 -ilI.1 1-111111111-11-11 111 Ill11.1 5ll1'1'1'P. 1,111 1 . 11 111'h1'I'X1'ril 1111 111. 1-1'1-1111. 11, 1111 1111., 11:11.11-1' 1 1 1x1 111111111111111111-11111-111-111111-11111. 'III11 111111111-11 1111-111 111 1151- 11l1' 1111111'111'111'1 1'1Ill1IIlIll'Il1. '111l1' 1'l'1'N' l1'11'111-1111111-11 111 1111- ' 'nr l'il1'l'h. 1111-1 11l'1.1'il11'11 5111-1111111-11111 .1 111' 11 111-1.1-. 1 '11111 ilIl1 1'1I'1'llll 111 111,115 111 h1'l1ill'll11' I"l1'1'r '1111 1111-11 11l'1.1'il11'11 1111-111 111 11, -1111-1' 111 11l1' N1 '1 'I'll 1fa1111'111'11111 111111111l111111-11111. 1111, :1'lY1' 1111-111 1111- l"Q11l1 111 1111 11115511 111 1,1111,, 111-111-11. XS1l1'I'1' 1111-1 111111 1111- 11a1111'111'11111 111111111l111111-11111 -1111 ,1-1 il - ' ' . - l'f'1'0l'11 11111' 111,,11 .1-1111111. 111 1 'ng ,11. 1111- lll1'lIl111'l'h111t 1111- 1-'-1' - - '15 ll 1'11'110Il 31' 'll 1. s1'1k1-: 111'1I':,I1' -K'- . T: 1l'1'- 111'11,.1-s. 11: If 'Ill1i l'11l'1l'f. 3: 111'1ll':L1'1"l"lIl1i11Il.-1-211'll'1 1,1-111-k. 3: ,I1111 1'1ilI'14'f. 2: ,l'l1" I I -r. 1 ': 1 ' ','.1-11x. ' '11: 111-'11'111111111-11 '11111 1111-11 S1'1l1Il1llr.. 1111 1111111-f.1'- r,.- 14 'v' V1-119 11 1- llli ' - . 3.11-J 1 11 1'r11.'I --1sf1 -.'1"1-'1 -1 - f-."- -1'1 1,1-' 11r1,.111. Half 11' 1111- 11-11111 will still 111' J 111 11-1111111 111 flbrlll 1111- 11111'11-11p for '111111111-r1-11z1111l111111.111l1 1- '1-11. wvavr- COACH .l0l.l,EY l,mu'r lmfl lil,-XSS li l ppvr X -XRSITY l.nu'1'r High! CL.-X55 OUR TRACK TEAMS llandivappvd hy tho loss of many vvtvrans and hy poor training facilities. Ala- lllf'llil.S track tm-am dvvvlopc-d slowly. Butulthough tht- tvam was not strong as a wholv, Coavh Louis Jolley had rval outstanding porformc-rs in Captain Winford lfulvr in thi' sprints: Russ Pvt:-rson. polo vault: Sam Yagyu. hroad jump. and Boh Bowlvs, shot put. Although the- tvam as a dual nu-vt tram fell far lwlow the high standard sot hy formvr tvams. Coach ,lollvy has many promising prospvvts coming up from thc' vlass B and C tvams. Along with those. next ye-ar's tram will bf- huilt around Bolt Howlvs, Sluts Nlivhvli and Tvx Taylor. Bi-rlu-li-y Piedmont llayward Alameda Richmond 59 T, ,"' 20 363 "4 IT lf5 ll1!2 63 4 .Y IL. X. X.I1Xl5lNI'I'I' GIRLS' ATH LETIC ASSOCIATION ,-XItINxugI1 IIN' gQ'lllIliiFIlllll Ixus Ill'I'll c'Ius4'1I fur IlI'1Il'Iy Iwo yvairs. nur oi .in . Iiun. iN'Y1'rIIN'In'ss. luis Iwvn vvry zN'Iiv1'. Last It'l'lll in QIIIIIIIIUII In our ltgll . sport I'iiI1'll1IlII'..4'IgIlI lllI'lIlIN'l'i of IIN' C. X. X. ZlII1'll4Il'4I ai play :hay ul I mu i-i x IIigI1 S1'INmI and four IllPlllIN'l'S ZIIIVIIIIPII nm' ul Sun I"i'zuN'isI'u iI'I'ill'Il1'l'S. I 0 1 iIiIlISI1'l'lll Inur of our lll1'lllIN'l'S ilIIl'IllIl'lI IIN' se'mi-zumuul play day all ll.u w. IIif'I1 Sm'INmI illl1I 4'i1'I1I wvre' ifuvsts at IIN' I'i1iv1'l'aiIN' of IiaiIiI'm'niu. VIIWVPIIIY 1 1 I' I' Y' . girls worm' guvsts ut H1'rIu'I1'y High S1'INNnI. I'ivc'ry wn'1'Ii. ll l'lIIIIll1'I IIIPPIIIIQL is IN'I1I in IIN' noun Imur. Win' IIZIVI' ll I'1'44l.lIl pupvr that is lll1IIIISIH'1I mN'1' an IIIUIIIII. 2llllI wllivh svrvvs as ai lIl4'llll5 of pulp 1 for IIN' G. .-X. X. I'iv1'ryyr'z1r.aIuuramnuulsprc'zNI.tIN'girIsm'm'pr4's1'llN'uI with IIlI'2lV'ill'1 - x II1f'V Imam- won 1Iuring IIN' pr1'm'c'rIing Ivrm. This yvzir IIN' SIPIWWIII will IN .1 Ing 0f'l"llSIOIl. Jus' In IIN' fan-I that IIN' girls uri' 1'nuInI1'4I to warn nmrn' lminh In IIN rvturn of IIN' uss' uf IIN' gy Fall '30 xxliifldii Fvntun . IiilIIl4'l'IIl1' II.Bl'II'll Nluriun I'1'I4'rson, .. UInriu IIuw'ry KilIIlFf'Il I'iI1I4'r ,, Nzmnii Clough , HI4'I"IliI'iIIS , Prvsirlvnl Iiilv'-l'r1'si111'l1I Rvrorfling S1'r'r1'tnrv Finunrial Sl'l'l'l'lIll'f' .I,ll1I1il'ify .llfzllrigvr Yvll lmlulvr 02 Spring '37 Ulorizi Ilzivvrx Iiulhryn Ifilalu Numni Clough Zum I':1IYS'ill'1 nruthy I,ill'II'I1IgjI Claim Kimliu GIRLS' SPQRTS 5 Q ni ' if HIIDINQL TENNIN ,'kR41IlliliX ln' GIRLS' SPORTS NIH Sk XTINH SNXININIINH HXIHIINTUN QZKNUHIXU GIRLS' SPORTS L -1 sv' .- K, ..' :3?f' V: . .... Q ,',:Q,g,, ,riA f. : -W' -v .A ... u--N N.. .1 .A Y -ra - 4-. - . ,w. .N. , ' Y, .g 4-11,11 r - - uf r ' -.'- -r . Qs"- ., .,.. ...- .xl 'rv ,.. : 1. -Q- .3- '? Q10--R-1 .. ' -f: - v :?:-A .-..:5.1'1 -iff-'z F151 ' '1'?' I. ,, ., , , ' "z , ' : '::.- rf - , 1 ' .W . tml. Ai 1, 'Eh 3 : M' ::, ' .' 4 z"' . "'- .. '.- r 1 ' A -- -.- . , L. 5 1 1: . , ,.- ,, , r . -' - ' ' - ' 1 g. -L9 "aff ' 5-. M , .:. -.-..,.y . -, . ,-, ,, .L ,, ,mx - ,.-5: -, ., , f g . ,-- - X wt I",-2-v'ij',,E, .. dw ,. ,M .:,t,, ., . I' h M.. V U 1. ., A . MY -, -- , ...-'aa ... .,.. '1 - ? 'TL 1-f ' ' . ' 4' 11. . . .' , - , ar-Lf: Q -- I A ,Y va.. iw -' "' 'Q. 5- ' I , T " I: 1" f - " - , , I .J V. C P- J, V W 1- .- E,-3, . 5. 'ai' -4.7 nt.. .,, ' H2221- ,. T," 5 , x 'ui-T'-7 A -D.- .N., D .,. - sr. f: . ':i': - f ,. : :i.':f:.1 4 :,f.-. L -. ,. -Y A X , .f ' . .3 ':-3.1: V: Q - f -h P ' A M 'f ,, 'f,.: x r , -- f ' ,. . '-:' '. fi-.lv ' ' . S j- . 1 .- '.x.f ', , ,, . 7. --x, -LE? ' . 1 -A-' - ,V 'ifrjf' - ,I ,4 A3111 1 ' , , -hfazfix . " ' 'bca nd.- . ' , p K 3 , 1: .-. 1 - . -- ' ' ,. 5.1 K .: . ' . ' - 5 n ' . :- . - . , . , l' -H 4, X v - , . , 5 . A . li , V: . 1 I ,rl -4 'F L D i Vx: L - 1,- ,. . .,..... ., .4 -.- , - . .f .qi - .r :F 1 -. . 51 .. 1 'r .2-frTfn. - f , 1:411- r" - - -- - - W ' - 4. '- ' .sv -f -- - ,-,fc :wif xw Q- , 5 , t . - ' -' ' ,-1- ' a . cr .. g. f nc , . 4 . fr :H , -f, - :' fr: k. . 1 -., -.r .1 ,L , -- :-. .-' .1 .1 1: F ,..- - .L- .'.- -f' -' - 1- . -' ,- r ,f ' H: -Q .,.w x -f M, ., 1-.ali tgp.. .L -A., Q.: Na f. , ..Jx. :.A' '-25' 3.--I af" 7 x. .L.4 .,. .A -.... .- "'F'Ef".--E'f?: 'fu' - ffi: .' 5- ffif' . Lf' Q' -' fg'::l'.'t' ' , , ,...,.... -. , ... -. . ., .- 1 - , --- 4,5l,:1,,-:.a L+- .- 13-if . ---1-:gg fri... - A . ,':'::.r,', .. ..n'.. '- -a..:. .1-4:3-:. 1'-: - - 1, is .-ex -'silk' 'X 'A "' "-If '3."..-fee 7' .fi Q j'7' QS' 5-Q71 lf. if 2517.6 .- '-:. Y fi at 'ft - - -- -- -:- Jas...-Q .-.::'1.: .... . .... .. F - , --. .:....,..,... .--M , , rw -' L . .. ' :A -:f A ' - - ..- 1 -- - . -': fr-.. .z -' A -' 'V -- - -v ,- rg :R .L - - . 1 ' . ' ' "- -.1 77? 11?':" . .zravlzf Y . :'i, , " 5' Q it F. ' -'ff' ' " .f QT'-11' 'ffl ff " 'ffl 'ffi " ' " , . - ' -1 ' 'i' 7-T3 '- 12' 55.12 " " " .-.i' '-Ls, -5-35 " . Ep- . : "f A'-" 1 ' 11-1, '-' , ,P ' -f :..i ,. --' . , ' .4 L .J - 'V "- z' ,.. , Y ,. . .J5 lv Y 1 '.: - M' .A-w. 1. ' F. ' H 5 ' , '- : ':',' " ' r.. . 'lv x -f -L -F - H . , ' ' - ' ,. '11--' , .. " 1 :E . ., ."- ., A , . : rr 4- ' -Y . . , .. It Y A Q -. a i A FF, ,' .. A ,. - .-f .f- , .-, -f --A-, f. . ,W . .. , . A Q I I I - . 3 f' 1, , - - 1 ,j' .Y ' -Y --4 ,',.','--g ' ' ' ' 4 -. 1. - A - ' f- . . , - 5- -- ,. 'Y -. - . .. za. ' -3. 4 -f ' xr., r, - ,1 f .' , ' 0 wg' Q Q ""'? .:I.VA- A ,W , ff " - ' A, L f, 5, f, 1 i, ffl. " L 5'-. . -. I '1- - - -:Z-o. 5 "Q"' - V 7 - ' ' ' T .LA..NZ-'.'- 'Psi' A f ' " 165: 'A-IT. , " , 1 '11 . 5 , 5 Q., 1 . . :.. 5, . , I r . i .L -hi. .Mb ' A -,. . , . 1 .4-1' -- ' ' - M- :ei fx A ' .' I - X' ., 1 1,-H V N- 'QI Q ,- r- -iE.v A i N -., QF, A . 4 5 A , , . . , n . , .za .f , . - 1 . .A V , V. ,M - 1 gf H ' ' - A:-' ,. ..., .-,, - "- "Q , 1 . . - 1 . A A M . .V , Q2 , .. ,. A Y. 1,-I , 1- . - . . , ,-, , ..: . g ' 2 .. . .. .'f. '..,, -lf., -, .K K- :Qi - .-: - . J- V- ,- 5 - . . -' f .., -,- . . - . V " ' ' - 1 . ".-- ' ' ' l' 14 1 4 ' 1 5 1 :,:- W.: ,., "'9"' gn .. , . . , , . . 4 J ,,..4., , ,, - 1, , . . x ,A , .1 V ., . A.s..., . rf' L. 4. . .. '-. Z", .' if!" 'Ml , - K' I - ':1' .'.-A 'U . V 'L-54., hi ik 'IEZQ INFORMALS R 3 I' H ' Q"w'fi'4f f"' Ill!! L we-. Q""' 4f'J!,....:-'Y--Q ,Q 'f' . .. , ...x ,K J, VX 9 1731 J., f-- -- 1 gygf l .Ag 3 fiffhbflff. -347' ' 'sf' NX -'A h-1 I 13,1 VN mtl I .dr ' rr . .W I I :A Q. Ili' 2,5 .M 'H . s my Q Q 5 ' J v iz-W 'wb 'Q i- hu? Q v V., -YH-N J- ,, ' 1 ' 4. f. L+- ,1 .W Igiigii lr! M' N 'Y F L: ff" fi gg 0 .x e-gs A""l qqgr ' L51 jd ""s.. , F F' ' ' f 1 1 V . 'vi' V Q ,MQ - , df Na KJ Vs, ff? fi" TF! ' -'Q R. Q7""?"' -n' 555 IP u ' . -gfr.,.q -. 1 t 'Q Q, Q --7 ' , ' 'W 3 7 if 5 V 2--rj. 'X if-3. AF7Kf'Pg X , I I rf., O -4. 'vu is ,gf Q T' " -r ,hs vj-.X Humor' I N. 4 04N G00 D CARDS EH POP 9 HMPXM Qw K xf S50 x xnxu, 'll ME B JANE r-xo3T Olrmcu 1 O v NQ CQESHMEN 1M 3 IS NOT THE GOI-XQD OF CONYIZOL ITS COAQN JOLLEYS is xx 11, CON V NCEQ F s xiiccbp Wa 6 o Oy-1 Ovgkzxic Q5 6 no U wo 'P o-H Ke Q J X Y' VJQO :D Q5 G Q M X WWWAQN G? f Oo 'zz Lv Wi? X G Hai, ' X 1 WI A 51410 f THE Y. RUJC '57 ADy4gNq5ypArQ,Q 0 r Q Caves AHS A Ncw Bus ZBISHO QQ,-45' U ZP- A X W ""5"'6"2 C1-Eva K UD INT,-:E wc-any if ? ff 1 l 1 W YE OLD: R POOLE -O X Y 01.0 O 'Q -UWT XEOSO F WEED N DQE5 HIS BEST f5AcKs1'r1oxuNG ws-new-4 vs-:E QAQ05 COME OUT f 5' iyfn QL 'O ffgffkm 3D5l 5 ' fff Kg Q! J ff 22712 ,gg X AHS TEM-1 caves BERKELEY A Run F09 THE mf-wr4EY DOUG Bmw-r love c f""ff You S:-.1 X 8 5615518536: C OORR AFV' 72120 440521 go QA Co I QA CTEQM f C9 H TEFZZIAN Rr:Au2ES H19 LJpgL0NC, PQNWSISH ,DON GFS Q57 nf Auurrz WINS 0LYMPmC. QREASY 5vfloKE HONORS sfgx Amy Ce J I ev 'V H X 6 4-moan E31 gum-aes use z ON RK S lzeefj . T N N0 N GY MISVAK woe 1" S X Dk.CK I. VAus-In-n E Q. Q5 1 C CAULKIIS Q-usssss Q OEBUT Q11 ,Og P o Rocco Aggff, DAY evoo AT W E X QAND X l xl! QZNN ,Z pO2H'lVEL-1 R K NC T ,mfs QED! ZA-E: UT1 Tut-E Som-a GETS A CAR mx Q F sd E535-fgjii Zpiooq? K NN- I 4 K, ? O5 6 .' ., - 1 3 - S S.. wx ba g 0 '16 n if 5 'AL ' CCP 5 I A K f I' ,741 Q . 16 X' Q - 'p 44 Xf : GLOW? ri O .1 K' 1 6 X f' kbf' ' L I E f K ' f O 9 1157! ' 5 lr 'V' 1 W E 7 KT E - . XATV 6 Q wi: 9323, 1fJN 'Q , ? a x 1 YACSPIV ,- ' l V U ,A ,Q x T ' ' f- KQCAT ' ' 9, X -WY ' , 4 'f4f'2W?VY::: 'iii W ,, X nc ? ' if 1 ' ' ' f V f2f ASQQKYX ll' of Y Qs 14 -yo 1 X " 'X X N, - q 4 O l f QL X 'ff ' 9 A It ! 24 V gy 'M PL 3-in 'H W MVm 1 . QD ': N f I , 11 L 5w ,W 9 NE 21 -2. A Q53 G ., 4fJ M j Q v l u kj, X gi :s 1 f W 1 N 'co' Q f C, . fo I I , only x 'I 1 Qt -4:0 ! yi! , W LY if W u 'O -N IN N K 2: i iff! ,Ti- 64 -' X t-,if Z p Mx g . - if 666 , I r I X u I N ,Q -Nfi 1 fx jf v' ' X 4? Asa- frilly? ' Q 1 uovucuo U V' l xv lf ' L - ,wf2, f fWQ e. -xw H I A fi iris, ' ff ."?g2 X " " " ' S' LWM,Q,g ' fGf2fQafw k- - f m . U , ,fr 3,6 -9 -g1'1'1, X Q n. i IX ' wo ! 'H MQ? 0 ' H4-W . Leah,-f ' . ' 1 L-xE f 16u1'n E f' Scgoss-A -- 7' -J ' 'df' Qi: ?' 1 QWEJEVW W M44 7 ax W fali vi VM ll 'N K 'N fx 1 fx QQ bifigff if ffm, Namecl a Nd' W Eva mlm Cf:-A XV 4 wifsfjf NW wb 'WWA-I 1 E' w 'V V A O Ebggpkisxii, vu 56,6 WL Q31 A EMMK yn 4 Q R BAN .259 Z f'V'5ffx X' 11,-LC a ed ff'-ff! i ff: f Q 'fails gwmmmmwg ffgfgmw SX? 'S U UQ' Q Jf 6.1 5 XX! 'gg 'GJBY ,A JB jig! X mdAkxxH WCEJCM Tlqg, ,Yum kiiovd V'65V1-mg VXew.MbN.' ' 1 if 5 ff , 2 3 X Z - 5? GJ J. J. Q, cf, QF. Q- cf. F. fxooxoivf Q r ME cl Kf ll' 4 xi Bvgiibes, C 3 - M h no uh W5 ', AQXN N 3 I , - ' Ns ' , ,mf ' ' fx' R 'Q ffI'Xf' gh' 1'-XKT g'-Tu? 'fxf-.X 'Alf Q Q 115' 6 H, ' mx ' .i L - -- X L Wg H KUJ' D " - tv jk jj, AA .lu A? ' wh ' f KT' '54 613 uf Mx ufk fum, 5 X, fi, 7 l Eff 7 15. YY icon' vajj 5 ED 5 5 1 2 ix iq 2 Xe, -, XNX tg :A ' ' WM Q :J-gi'-4' sw X Q A, Ti 5 v X fbrt X - '7 ff", ww xg f , Wa x X X A K ff X f X M' ZX , W Wllllllllyv Q , A- X X X 6 V W ' f W L, -, X x '41 f A N Y, wt Q 1 - AQ, x ,JJT4 'X X H f M xo uf aKK M m B My Wf'Q' WAa'Q TY 3 A - 6 P aw Ai- u' Qs Wx. M XQYQLA Q' s X ' f r X 'X a 7 1" I ffm! f-x A- Aff I J , ,lf X X ,REV .ff X BTU? ' ,. M K Jifwl GER g 1 " F f Q I X- QE ER.. Limit 5-U A Pxx 5 - Ou K I 'ur J x Vx f xyf ako" 'U imfax ' , - K ! ww 1 ' ER 5 1 l 5 ' x - 5 : A E ff ? ? ? i 3 I f I . T :A 4: ff ' 0 323 5. F -f' ff" ff 7 'Q f 1 - ' N ' 1 XX' ff X ffl 0 gif g kt V 'JV A 5 g iv A K J' 33 7 K' O SWA V X 1 X QI! 5 K I 0 , , f . L , ,gf X 13 IH? I X IXXTXCIXRA XXINLI X IINLLII OX X X15 X RXTIS XS XV NC 011 ur I ll 4 UI X n COLLEGE KIX XIJQLXKI 11 SPORTS XX I AR XXIJ ACA HON C IOI I-II 9 'M X l SINISS I I Roooliroa T II 11 1111 IOI W 4 If O I 'II II If U I If T O If S If N ,II I NI If N 'I' "S IX If XY'i1'ffl'IIn111'1',1" 230' S .' J I n . 1' I ff 'f,.'XI1.ffXII-'IJ,fX .'XI.4 ' 4 '39 SI'L'l7I XII' C p Ill? XII: I I li IIUI'IS'I'S''I'IlIK1R1XlIII .- ' IDI-QI IXIIRY n SOC I, V ION. I.' III1 lQjI'1lIbIl4'I' In Xlury .Ivzm IIQII4-sz "I'Ie'11+1- I :IX UF ple-11-1111! 11- you van lin11f1-11 1111111111-5 you nmy rw 111 - yu 'IlilIlIl'1lI1"IPI'1'HSI nf. ISHI-.1 1 1 "1-1 s 11111 V4 y,,, I I Y' flfww .'I,l1.1ff11 fffnw J , , XII NUMR XI'IIX A' 111-1xx11111x1, N7 ' I 'I 4 .I SIK IXI I.'XIiI.XI 'IIK I , IjL'I A I A .xc11w1'y'1x1. LII I If I 1Xl'I'l I.XNt I S ISL! . ,XlJX1IYlSIR.X'IUN I II X I'IiI I'.'XIi X II WN' l1.'.",1v11 lI1.fl11'1vfl1f1,- II14I1 NIIMII C1r.11I11.1:11111 11 11 1: .fx ID XV A Y .X '1' 1 1 1 111,11 1-f,,,,,. 1,1 11,f1,1,,1 , KJAX I1XNIJ,f.XIII NIIX cj A K A IJ ilx N1-xI1111'1'11lI1Sl. IIIg.1!L' 'UNI STUDENTS XX ILN ll 1 aww KODAKS PIATT PHOTO COMPANY IJ KI I EAT Xl 1111 CAFETERIA X Xklf LNC1 XX XIJXXICII IIJIJRIN IU CQIII' YOUR lCllfCIRl:1XM, XIILK Sli1XlKl1S,.1 .IJ . I1'CIII.5 1 LI1' I',IJX"Sf1Ii.XXIJ IC I C IXI XXI "II1r11I1'x 111' I I1'.1I1I1" I711'u1 1111111 IX.111kI1 111X'1111 Xl 111111114114 I34' I'.11'I1 N1.. .XI.1111uI,1. C .1I1 X ,'1'1vI1-I11111111Xs11N NIAIIIIIIIIQL 1111 lI11'1'1n'111'1'11I .1 l'I'4lXX1I1'lI Nlrw-I n1lI1 il I1 1I I Inra-411I11111I1-1'I11fz11'111I'111'11Im11lz111I1O1l1'. II1-1111- 1s11iI111gl'111'41l1'a1IIi11j11111 DIQX'l1LOl'lNCi- PRINTING - IQNIJXIXQIXCJ Ku QXKS...I'R,'XXII,S...CiIIIS I-ill IJ,II'I'x S 'uw PI111111- .Xl .1111c1I.1 3 XI1'.1ju111111111gN: "XX I X 1I11 51111 l1llI il IIXIPIIVII 111 IiIl'lI-4'Ll21': U II111I IIiIllIIxIll-I "I1111111111114111I'1-1-111.-Imwl11,-1-run." 1 ' Q KJLX' I IIIAX4 IKIXIIIN .XT IXI QXSXIXXIIII I'IXIC IN Sj111'1.1f l'l.1!11 IAYIV O1'g11111Q1'1f l'.11'f111 IIRIII 'JXST I.'1'II IS c.,1bX N.X.' ' lx KO hs If I lIlI XXI I'.XS'l'RlI N 'l'Il1ISl'IN 3 ATTI'N'I'lON, 1IltlHIttlll High 511700, cIH1tllltlfl'N A D V E R T I S E Alameda 5 Advantages I hDALHAN1BlROICON1NfllRC I I I I AIANII DA NIUNIQIPAI C O11 C OURSI turiu n x c Lrx s I I SPI C IAI RATI S TO AI ANILDA HIC H SCHOOL STUDFNTS EU in IIN R If S I IJ If X ,IA I :X I, IXI7I,'S'IqIiI:X L LONINIIQRCIAIA , ' C I I N1 .X 'I' IQ I' I7 L' C, :X I I U X .X I R If CQ R I: :X T I U N :X I. C L' I. T L' Ii If X I. A NI 1 I I f 'I I L I f Q Ii .'X I, :X NI If I7 gX. CV :X I II' O Ii N I :X Parting: Xslxiw-1 I'ut an littlf- uutvr on the- 1-umlm. "XX I all muntl I an 2281lay!f" "-XII of II vin.-g a the ,pf J 'I .i .ff I:IfI5S Xfcck Days ................ NWO 3.1 a."s. Su days. IIoIidays ....... , . . .75 NIontI'1I"Tickct IG mod cv- 1' dayy ...,,...., I .00 NIontI'nIV' Ticket Knut good Sat.. Sun., Ilolidaysl .... 2.0M 1.11711 ff Roan Ojfwu In P :Nh f f I . , I 7 Q .N . 2 . 2514 after Zz, p. m. on Sch: cl Daw 1 THE NCIN L PRESS 7 I I HRS IXNIISD IAS 'X IU Q W4 f1jrjw1'm'Iulf'ffn'fum!jn1f1'n11f1g4'r1fff xl11J1'11f.x of ffm' ,'Uf11114'ffu llIgf1S4'f11uf, alllnzflflfit' 1'u4'u11fI1I111' fu 1IIt'7'ff xnnrf'111fifff'11fw'. U y 'lj' 2314KI.-XX1I5I5,X.-XVI, IW 14yyqL 'Y-Sli PHOTO CR STUDIO X I I Inf IIIWXI XIXXIIIIXDPSII S,XNIlXXIIIIIl4IlIxIN I I' O Ii 'I' Ii .X I 'I' S C O NI NI If R C I :X I IIIIOIOC3 Ii .X I'II Y PIIOIIIU I'II. 'ISI IXCI If R A Nl I1 S f I'IIII MINIIII SIN, IRIN I',XIiIxNII III I'r'11pr'lul4vr AIA I A AMEDA DAIRY COMPANY Ltd LC x x M 1 OUR MILK I ln: 9 DI-11,1-QN DA ISIIQ Q5 Lf :X I. I II' Y Yu ' A. I X"IIlI1OL'Ii C IiI'..'XNI. ISLVI' I JL' CQXNVI' 51-1A'I4 ' IURIAIIIKIIN'I'SIllX'ICl ANI1SL'I'lliIUIiQl'.XlI'I'Y IJ.'X'IwRONIZI1 IIUNII' IXIJLISVIWR Y Iilrll XVI ISSTI Il NI.. l321PClIN'I'Ii.'XI .XXI .. AI.lI'I1L'kI.I .'AI.lI'lIL'LI.l :XI .lI1IL'kI.l U -64 AI .1mc4I.1 4635 I X S XX' IFX III IXXX II X I XR X X IORID XC I XC X l O N XX ION XXI ISI II XX l I 1 O XI xl Illl XXI I XIIIX II' I'XIIIII X XXI I XNIIX IIIIIIIIIIII IIQIIX, f,.r' 'I'IIIIA1g K .IIIIM A' , 5I,IIIUII' ,SIIIIIIII NIIIIIIIILN I'-I I'II'IX NI, XII"'.III II-'II XI I"u.II ,Nw II XX I' XIIIM' XIIIVXIXXII Iwi Ix'.I I II III ,Xl I xxx 1-II'III.N'x XI XXIIIIX I XIII I,, ,. I 1 ' I NIIIII' .Im-IX 5IIe-.I: "IIIm I'.IIwIImI1IIII Xtill SI-Il In -II. IQIIIX 'fu IXIIIX: "XII II1v XS.lX.llII4'UlH'-0'.u II I I1 I Z I XI-.II II s I I I xII I'I:L Ntnx' I-IIIIIIII-:1IXwI X ,max I IIIXIXIIITIII XIXX E IIIIIII X' I 'I XI XXIIIIXIIXIII 'I'I1vn IIll'l'4' sun- IIII' .If-lor XXIII, II-II 'III' il NIIIII pu-Ning an IIg1I1IImII-I-, II umm-II -u IIIIIIIIIIQ 1-IrvI1'- In Ivwp III IIII- -IMIIIQIII, .II In ', IIII- I ,'.'lI' .XII-I CQRINI' x ,-cn. V M V W ,M C , I . S 'ICDP I I.XI.m.,1' XIIII' -MI II IIIIIIII' XI, II- C .IIIIIIIN I N3X'XI1o. I'-- II .XII .XI LIXN II'wII 'II III: XI XXIIIIX IIIIXIII' mah, Q11 IIIIITII X1 '-' XIIII1-I ' XI XI-IIIIX.I XIII 'NXIUINIIIXII IllilllUXVI'IIlI'l'1'-IIAIIIIIIIILLIII-IIIl11l'l'NI.u 'II1'.-II lIl'1lI.lllllIl' uiIII IIII- IIII-I-IIIIQII-.N C,KIXIIII,IXII.N'I4S OI" fXIXIfIiIC1XN TRLISIII C1,. IIIXNY IIIX IIIII I ,II .XXIII I XAIIIQJXI. ,XXII XIII :XI .XXII IJIX XX X DRL O x NH I RUSS IX Xlx Nix U Sll Ill Q CKIXIVIIXIIXVIQNQII 'I'Ill X' U C1 L' li T II li IX II' R If X I X Xl I IJ X x'xXIXfI'xIiXX'II I'II1r'XI X I VX Xlun Win nm- ul 4. Im- I'.1IIvn': "Huw ual-Xul11'l:'lln'fn I'Ix-- I':nIIv'lu Inav: "I"in4-: Imp.-1..mk.-11li.-tr.-r1r.5.n.-xr I'.nII,H C'frf1f"I1nf.w!-ff! ' 1 lc! I nu x x vm' x vm wx "H X 'vw r,..f,. x-I x-. V IMP! l'wX..'.I XI 1". UIJQ XIXXIIIJX X1..,Mi,z ,4,4x':ti1w.'u, I K Iw',g':.ZHu N , .' , X' . Q: -I4 'I IIKK' IIUI L" , , , - U 'I Im. I- A-XXII me x .XI 1 .IIfIX 'GCX1 XMI--1 I I',-. '.f .'-:rub X I 'I I'w1,N: XI1':1I.!1 cL"IYl'X'l'l IIIQLKAIIYI' I X Q ' ' X.". ix, , 13' 1"H, XI1'-.1 Q1 X: .' X ' 1'-.xz. I V N .XXI ' ISIIIC IRIC XX' I ID ' S x,Il'XIll'N NIIUIN WH U'W'N Im' Yuung XIU1 .NMI Xumum lx In '. fvI'fiv'.:.' I.I4..". I mf l'.'I, N::.,t X z-1,1 'IUI XI. ,Xuv Q- iwfk vu.: XI I L I- ills-rv llIll1'Il graft in nhl' army Yu .-Il ' 'I Ifu-n lIu- lmymlwl- uw Iix -QI." III SEE K F I Q VTX. fy


Suggestions in the Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) collection:

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.