Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA)

 - Class of 1924

Page 1 of 106

 

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1924 Edition, Cover
CoverPage 6, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 7, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 11, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 15, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 9, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 13, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 17, 1924 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 106 of the 1924 volume:

FIHP ACOPS PVBLISLIED YEARLY DY lm S1vDnN1Sfvwff ALAMPDA man Scuoon 19226 Sl7227jfA x R f 1 X x umm If! . l0,.. XIzsY.lAYXV.I"1 ' I' ww 'ff fffwfx naw 1 LN ,.'1J,',!1 ffm Iffw .,'.f.3xf.'.Lff. I 4lfkAffjffff,"f1'g!"v'L ,HI N, zz 'X xf ."' f.!!Ll.'.'.4fff:"v1 v. X' ffff, .ffl Mlfxzimfl .f4,f.'..f.', .f A IQAIQ .Igffm B. X I x I N xX rm 3 L cmfuifs JIx I I I I 1 I X I Iz1II'uIC, 'I ,. I, NI- I JIQ5 g CJIQMXXIXXII L'I,,,5.lx,1l '57 - X.F, X.II.F, . A I. I lIz sm- IM I ,X II IM I ' . X.II.., I.iXN II: Nqmvw' Ill'I'X"'I.lIN Ig X X 1' AIN X. II.5.KII1Iv K ,mx In .. 'Q I I I I I XIQ1 11uI.z I'I.mIx ' "'II1' ,IIIII X 'II , INN 'MII I I A XJI'xIIL'NfI'lI I, -H Fznf IV I'p"wIr1.1IN Q4 IQ. 15, I', KI. ,. , I'.O.I.L'.LIf I.III' um I V 'I ' 'II Y IIQQLVNT IQIIIC II 1 XIfw1'x.Z.1II ,H ,, y . h l V NIIIILIVX Imrmi I1mtw1'I:1Ix III OH-KUK, Q INN " IIIM NIIIXILU' 3 ., , wl'CJI'IlS " I rm Unk Iyar" I4 'X A A. III? H Xu NIIZVTX H I fill 5HkMI!U Q HITIXHII II.iNL'IIlIII IHII XIX H 'I'V:uI4 5, QM- PIXIX 1 5XXIITIIIIfIIg may K-AN.. I 7 bw, XI.17':1tIw III x I .,.' , IQ-MIIIIIR ,::1IIIrrI'u-II:w 41 A ' 4 D, I H C,:r'I3 Xtf'II-rt 'lritrm-X ,I NII:':11i1r1.1y 41 IMA I'r"Nw IQI-In-priwv 44 -II lar as .f 4 u X 1125 H swf L I lx LI N nk L NX K U x K DX V X K xx L K NN x xx I 1 v x N Num m f f zu N k 1:1 IL vpn . 111 L U 1 U nd on A N ll 11 1 nun, x X N ll L up L L X 1 L IIINUIYN xx R nr JL N uh um N hnzmll Num xx 1 1 H R In w N c 1 lr 4 up L N L 1 NL 1 L N K HLT0 Q an ., L LXR N K mv NL up nu L U wtxmr Nhlhmu Il. LAL L ll K N 111 N fLiT1X L K M HL 1 N K x M xx xx V v L INNLYI 15N 1 A Q ' x Q :L I K N Q 'N N L 1 LII J 1 xx xg K x 1 N JIU W LL1 NI N L X NN ' xx N17 NN N um I hy K NN N L 1 ml JL NuU1IlrJ11N XI 1 lm XKH N . . x 7 ,lux l mc, 1 Ulvll yciws mg.: hm -Imam, lqgg, wg hmrdly Anim-X yum-mi Xf,!IHL'xi.l IIS "l'4Y'1.h.H " Iht THINK MTLIT WKIT TV' Th' flil- Vlllhwi Us 'IT' T1'xQk'f?1L'l'.lIhl Q-lusty-J l,uvr1 Hwrligsh TQUV, pl'L'.hh'HI. XY- WW ui tu hy Ql Q-pig Qlglg gm Llyuirl' I C PII hm llllki iw ilahhmwl' Wg' lwhhghr 1,414 tu hrl- rhv whl Xlgxrmxh spirit. O1 r' NXViITlINiIlg IL-gum ug rm- ulfm-muff1v1mgrm-ifm-1mI11,51m-m,lwimgwmw wut hy muh fiXL'PUiI1fN. .Xs Q , I mv mx-5 wc xlqxrtp-J thu twrh right hy pulling thu l-'mah UT thu rinhi in Lhr ZUIHLIHI rmpy '1 h. IIUVLICL' l1I'1lWIL'f' crvcd 118 pm-si h-ht fm' thu wpr' g In-V111 gmd "K AHL", Ni.: THU mul in thu tlmll. lin 'gslwfhcx' :mf likh--g :wt mis? - the sch ml hy' winning! hlwcks in .wi 1 ming. 'l4lJX'11fI1 xml Hclvcl rumh- thy Yllliify' lull tuzlmg 1,1 nh ami Phclnrm 'rs cxlmhdnrw fm' thy fwutlxzll sq mi. ,lin ig fl Q 'cm yivw durhmg tl A full rp-rum, ,Ihr girh put thu sulwwl UH thu .ink hsr hy gikhmg ll cgzmh mln, wh" , hww- -', wa. Z1 ' 1 'zl q Ur lWL'U1IUiI1g'-Illlli wrs we i-:rw thc fuhuwl 21 mall tm-:it hy yixhxg I - lujt l'rmm cm-1' lvhi. 'lkhc icq I'llfilI1S wpru mn r- L-Nr -nqix' :md n nd, rho INL, IT mn crmrurtzxhmirmg than amy' othcr clasp had prwvi it-L1 I A. rug if kc lizulkm-r rhzmzzg-ci thu llgilili H- 'hw um' class pin wc wrr- furthvr UIU- T'1P1'lTK'xi hy' .ILIHh9I' hzuf, which wuru huught hy' all -lLlIlhlT'N Ami shlhkud hy ITIL 1.!L'lJI1.'Ilf vh -11 they whk 'J AT? ' 'ts Q '-11 . Clif? . ' X'-H hzz Jlud thc wfhcu uf uhiuf L'XL'CLlfiYL' in thu spring, :AN h i Lhurlw Nlir 'hull in thy full. OL ' A111-Q1rI1IQrwagain pnrT.m'1m-J wh thc hzlll 11111 wi I ing -Q1 ,. IM1r'h1g um' by-r1hwr'yc:11'thA pu ph- wt- Xlumu 1:1 hwrkk-m-J tw wuri -wi sgmr my fwI'11rQW.uh M:mimm-JhmnisT4wr'gzrl1r'cc t1Ll11!'TL'I' milhwh khrllzzr huihhrmg, XXX- play '1.liWT"1IUiIIL'I1f VLLVI in thu pzzrguh- and wthp-1' zzuti "Nw, fhll' 5L'!lh1!'pIL1y, Hylnha'hlhilflll5Qh1xuwI,nIHI'1mXL'ni fwllwgl My XLIQQQ Llyhh-1' hz IY1'1I1L1gL'.NL'Ilf UTY "C.AmA" X.. - . 511i I 5 Y' u rnuh' :mi mxzlixtic In Q- .11 1kh1g wr- nymph wzpplhd hy Ih-A um. lhkh-1' Ihr pm' i ifllkxy wt! XWU l'hilh,w,, the Jax g11x'thu grzuh :Ming 51-1JI'S ll fgzircwcll pgwry. In sp rts wg xx' m irxu-1111 hm, 'hull Lllli T-LlI'Ili.hL'Ql thc Yllll-ilkmfy uf plgmycrx TUV thu xgxrwity M-L.h1,. LY gluing mm' high spfmlfl cqlrccr with Llmkc 17: lknur nm 1' h1'I1f1lIl 1 Nli , 'llulh-3' Nli, I,z1w rm :md Nli.. Ch-hlr11zmn :1m1xlxi w1'5, " guy 21 rlcu-1' 'fll hu fvlPI'gHffL'l1 5L'IlilJI'W -um. IfEXIIHTKViTP1l2L1fTL'Ql'L'fYhllfXXL' lczzu-thu .XIIUUCLI High :UM pay. fm In mu' plus. in thc wwld. XY- J :LH zxlwzzys xzxhu- the Pltllxllflf mum riw uf 1 II' :ls 'nl ' . Vff Ihr 4117 N. II. 5. II. In 124. I'..g4' K, I x . ' RN INANCUAL CRE INN I lm Xiu ,Q ZS-s 1 4 r 1 x N zur X mlm n Pxgg 8 .. . fr x v -1 n In In km xr L 1 1 llml Wx HX t Xumx pw' 'W 05- 4 Xuv X 1 k LUNG Lk Nm lx II kl Il ll nlxu Su 1 I X if LKHL ITL mu av -3 I HHN b IO 'Hu 'Q K nr n S m Ix pr I ws +2-fr 4 S Xcrv I! L' fx -I I gi ' -I C I ' ,e II ' -' 4' , Jw 4 E35 KV I j 1 1 h . , -, 5 1 V R I ' JI 4 Q I 'Q ' x W. J ,, 1 ,ff,+,:1-'r- 4 L N - 1 ' '- ' . - ' 'ggi -, .-, fi, I' " ' iff' "4 4, .. " I I III lIwtI1 S IHIHINI W'III Rwgrrx I'I1y'lIfx IIv11x1Im'y I.'-11.4 i'1a'IgI1 IIn'Im':1 W'n'mIv I'xxi1: Olin-r I .Hn Sgwl-Ilng I.:-Ntvr K, I: I'.m'Ix 1.1-:km-1' I-'v-wi k'u1mIugIxn1I R 'ml KVIIXIJFH XlS:lx,1 fly lu' I,ur1l II--mx III wk II ll 'I ,IIUIII II VFX 'I' -r YIrgInl,s .11 Ina-:N I'II'l1l'Nf 'r'-H' Ru In All-rxknux Ilm--III 'I'.m.l Pvc Im .- ' nu. v' I u'u KI YK l H lm Mo Ay. X I LIIH l l 1 Q 8 f 'Q ' 1 Y . . Q I 3' Q fb H 'Q 3 I I ?.:v llx':'71-IUJII Mm sfwl llfwpplvyg lT1Xf71n'f:fNM RI.lHgf1' -Xlnivrw :1 R1-V' In HM" llxlmyxg l'1.m-U11 YVIIIr!.m Z:vl1Iln"l11xH fimnxlw W'fx1Ivl14'ui IDU:-'ffm Sxlwlllmtvlxlll ,Iwrl llxkfr lztilluyll Rnllini IfI.lim' Gln-x' H.l1ry' . . 'km' lull Pagn' Sh-A In GH' 'X "lln' fur' fvr S.lil.uru 'l'Hxx.nIw ll xl'l1.1r.z lJ.lx IN Ifxmui B- inn RHI, Pix .mf H 5 f ' uw P.1gf -or W-.4 Y Www we W3 me 591,14 nina 1. 1 lm 1 I H Nur In VN114 :funn X m lm nt lx: PIQL xkll vu N -f"f Eff ' ' ' .',.7l4' .if , . 1 5. 3 4 Z ca , , ' . ' Q' ' ' ' - ' -xi' ,, ' 2 , gh. 4 " 1117 . ...fi V. . ' A . eff ' 5? I -Li' f Qnwqz fFg w ,j' ' . 'JL "':1Q,-if .' AI-Wim Dy-1' fllI'i4li.Hl X115--1 I-Qtlu-1 fn-xx I"iIxlmul1 Xu-1.1 .Ink 'Ikm-igvll Ifxww-lmlv WUUI. lc' Iixtlu-r II:--igkini Fx Ink I.f-nyllum lfxtlmv- IH-Im' K, rl -vu linnmm VV.. - Chu fuk li.iu.x 'I 'I' K. ' '.xm:y :mi Iflulwxxcn' 'Xlclmllumi .Xllwrt Kfntfmlfll L4IY"liI1l' H-i .un 'Nlillifv "ug :L 1 I2 Tm: A- Aux I-hgh X I 1 L 1111 111 N 1 lx N xxxx X IX 111 1 ll 1 I N X UH X V111 1 III L N L X 1 1 x L Lhum IIXLRN Scmors N NIU? I ll 1 I N 1 1 RXX N III u L 1L111 x 1 1 L11 Lf1L111 1 IT lu LI L11 L NX my Ninn L 4 , f , U Q I . , x ,N A 1 K 11" '-111 I.:1'1' ' H1Z11'Z' Nghm' R111 NNN H' V-' l1xx XI11N "C?1rf-.H .X.l. l111.1:'.1, Alu. KI11-1 1-11 Cx Il-2111.1 "-141-LA." Wkigf ICM.,-.f, l7p.1..1.l1.1. I".111t11.1U, F1111 fm, li.--LL-121.111, 511.1111 W' Il N Xl I P NVHXV-ll-H fl? UU-H1, L'1 21: ,121 11.11-11.111, l111 -r'11l.11- 1111111111 14 1f.,.,1...111 111 llfl'?Ei. 1:.11'.Q1v.111 N11111-1111. WW F110 N- MHRM 1413- P-1211 H111 lX1 11'.f,1111 1f.1,13.111. R. 41. '11 Li. 51111. -X1'f11- Lf1111'w U113. Hififll' . H111x L'x1c1114-"I5.1l11-." 111 111 V1.1 1 XL 11.11x-",I.111." .QLY .iihl '1-yg Vu-. C11-Q 131 SL-1. mlm. ll11.1r.1. Xi. Box. lf,-1,11 1411.511-, S1-11Q1,y PI11., .X-111, I-1.1, 0411- Sr.. H111-' .X-111.., 5c:1E1171'?w.1111. I"r111'1 RL 1,1-..1'. I-111. S1-.. Vw- 0111111 f1111:1-f1:' R. U. 1112. -ul-Y' -1:13 Km: 141 Y11v-V1'c1. Ulf 'If lf, LQ Lx. CHHQHC. l'.lI1'lH 4.11 XX1RXfuHLl.i.n fjT'nI1L'XII'.lg Ifyyglylxg, Q 11-,111 in I111L-y'.1.11L ,uni L'2'1. VCT. U-4' f..".rf. Vi Ilifml- -'Vi C-WIA 111132. 15.1-61.111, 'I'1.11i.. Y'1."4f.'1n'.f 'Xl.1r'.1I1111: 'X'If'. l1.1:t.1. l':1.1L.1.1uLf. 51.1:' .1111 KL. F11-11511 LHL112 if - . C7111 M ,ll lgxkmng--A In 51.1 ' M1111-11111 S1-:11111 Play, .Xumx .'t.1rf'. Xwrth PUMA Vx 111 411 1:1 141 5'.'.1HlII11!1g, I11lu1'1f.1-- N - 1'7'1T1'T- 1:11.-1111. lll 51-1. 'l'1'i"f:n.f.f NI'.1r.1IT11111g RMLHXRH CM , IX-L-3311. X 'lghhk 'Ibm 131 I'11-. Ll, , l41111111.11l. N-1111111 IVY4 147 XXI-M111 l"1111111.1H, lim-11.11W. l1tur'1I.1-1 Tm. PM Cwlfwf- 1-'.,..111.111. 11111111.11-. "1R"' H' "'N'l1' KH my 'MHRN SMH-' II 1111 '-111.-4"RQ.i." " ' . CM P1-1111111112 111 l'1'f- W UW- 'W Nh V 1.11. 14.111 L11111.. 11.1.11 111 11111. 1. 11. 1 HVNNW H' 'N'X'HIl11f1k-H V U PNN' X-.lIx1If H111 'll-.1111 Q24. L'.1111'. 'll-111. f.vz.i, Ury, '22 :1 1 lifl 3.11, 'l'r.x.L. , . . .. . I111-1.11--LI1111-1:,111l11111-33.111 '1i1i1.l1 N. 11- ..I"'l 'K 95 "'7"ff "1 IW" LWL' Q Lf II 1 ' I D A ' l:.11L, W'gl11 l'11r1111.1V. l1:1L-111.111 13.11 .1.-. 111L'4'L'. 1 - - - . ' L'111TQ!11.1' 'Xl 1111u. L. L. FII l I X Rwwlf ".1I Lfuu, f51'L'!'LIi.1g 1 L x M r N 1 ,, f11L'1.i-1 131.f1..-11..1..11',1f11-1 11.1 01.111 111 -11 Wlli if - R1 ML. .1 lJ1.:111. l'.14lX1.11: . lf Lf 1- MX' "'1"XH"V' 4'-A-'UP ' . Rx 11H1x H1111 '. 1 -!"fxfIIf.." 0111-:'c11.11 D U' A-AA Y ' V i 4 ..ugMlxlm.. ,,l,Ilm.mM.. H . . in UT. Xml- V R11.,. L'111:L1u 1 XX Lum., Nxt' .2:' W4l,M1,x,-- l1UmH:Ul 5k1mH1V he-1. f'1111r1. Rucy. L. L. P1111 1 11 H114N11x--"l'11j1.." 19111111 Ru- 1 11.141 ll Q1 xx1x .11x'.1! L'..-11:15 X, H, 1u'1Y1 51-:11111 l'f.1j-. V11-11.11 LW1111, VITA Li111I1. Nl! FF' lg-21111. VU"'LTll1x. I-:L-11.11 LWL111 LU L'f1Hw1-. MV" , '15 '11 Pig! I -f X X H , 7 f f T3 'Q -A ' , 2 , ,A f 5 ..- f -.1 , ,. A A A .. i I WM 4 -.. A! K J I F X r 4, Y A I . . f .- Av f ' - X L11 PORKN BEANS I UKANSN PORK I5 E O YEARS HENCE U WILL PHILIPS S V TAZVIELLING JALESMAN I 'J A. Qlfg, 'II I Z X FYOUR ERY PN I v IIUNQRY AND by NOT5OPARTIEULAR f srorf AT HENRY I of BEANK5 KENNEI. X J, f'1Of'1E ET sw?-some EXC LU 5 NE FOTO DUQING l'1l.S OFFICE nouns f "- CNOTE THE C-,RIM 1 j ExPIzE55IoIv ON l H15 FACE, R-'I e:,lu un qK'ii gx Q ki. qu HOSHIE BROOKS HAS JOINED TI-IE ALAMEDA POLIQE FORCE QOFFICER CALL A POLICEMAND Eg ISASUCCYSSFUL BLUELAWYEQ HE DOES A LITTLE BOOT LEGING fl S 5lDEL!NE nun v., 'A it 4 Boo LAR5EN s A A STARVING YOUNGE 'W' BOOTLEGER HE DISCOVERED THE N5 k X2 gErfTfENNAgoET E .k np- OLD ETHIOPIAM rowu Loom I YN 3. F7 FORMULA F012 GOOD IN HIS HERPICIDE UNIFORM EH NNHAT7 WW I' js' 12 I llll J 5 -III x I muff VOLNEY GRACE c,07'A ICB ASA NIGHT WATCHPYAN SOHE COULD SLEEPALL DAY Fcgdlbe IIII Mmxx IV L I ' ' o A I 1 Q5 . ,I . -4 T I ' : S ii. K N Z ' X A . . "J 'M 4 I X Q . 45 '1 4 , x ' if W x -i X 2 dig-ax 4 Ifk ' iii Ei ' - iqigilf' III I I I '- Z' Q5 I A OFKMACH cook EAULKNER l 1 . A . A3 I , ffc 1 - 3 I U Lg:-3 ."'q i 5' - ' -5 , , ' s 7: ' ' 5 ' 4' GD .1 .. . X E ' V A . F.. I ' 134 2 Q iff I QI ' Q ' F 5 gal 'dig Xk X I- 42: ,, J lv I - I' X I I .1 7 , - , II Ek'w I X V f bl' LI - ' . 'NSor1-- Ste Rlof 4boY5 Sfarrs ' 51251 I1 . fl, S ' 'Three MusKeTeer-e Senior Lf-ew VXMSI Tm Who ? Awkward Squad Wm Wg ev Ph 5 -fNo'rABuzs x if-6' '14 'fri fm Acxrfom AGAfn 'WWCQA I IA lm X lc Iass OI IJLLLHIIDLI' 2+ N , L L Lk N J N IN LI N L LL N XL IILNL L WILNILL IL I I NN s N I NN L N ILIL N L L L N' X NILLLN L LII-IILLTN W NLL II ' ILI NLL NN L N I IX L II 5 LJ L L N L L LIL' I'ILL N L N L NN N ' X I L I L I I L N XL INN N IIITII ITIL I IILIL N IXLXL X L L N LLL L ' I LI L IL I I I N LN LX L LNIL L XL N 'MXL LLL i L LL I LJ XX 'L L N IIN L IL L NLL I N LILL IX IA 'N HRK IIXX LI L L LL LA N NN N UNL I I N LL LL L N X N L LJNL I N I LNI I IIX N LIL ILNLLLII LN LI ! L x N X I x 9 N - ' V S x N x x 7 L L 7 HIQ LI:LN 'PII IIuL'L'mIwL-V, '34 'III'IA'I in 1931 with high hLipL'N zLrLLI VL'1LI IIKKIIIIII. AIIIIL' I ligh I'iI'L'. IIIIIQII WLAVL' tIiL IAIJIIQIIIB' puni. IICKI in I :L L' IvLII IIIILI IVLILI-C Ivy IJLII' IIIIL' tx th . Ih' LJIII"I' L'IL'LtLLLI ILLV LJLII' IIVNL IL'I-III L' -VL: I',LIvL'11i'LI hvHIlI3L'I', L 'L i Iuntg Yiipiiiigt IJLLLLLL, xiLN-L " ' I 'mfg L-LLLVQLL ILittIL'V, NL-L"t:LVL, :LLLLI IQIIII Hui nic IIIIKI NILLVVitt NLLLLILLVLI, L-ILL VL-L VL' L'LLtgLt'LLAN. I-VLLLLL thL' ILL-piriiiimg HLII' LIQL IIlIN NIIIIIIL' ILL :LthI -LiL'N V1LthL'V than L I tty, .LrLLI 1:1 IIHII High I'I'L' hmqm LQVLLL LL' h:LI LhVL" mum L-LL thu IIVL IQIIIPIIIIIII Tutti. IL II L NISLII LIQLLLLLNN wL'VL' IWLII' IIXVUI4. Ih- IA' ILLV thzat ICIAIII ',"L'IALf I'VL'NiLIL':Lt, I'LiwgLVLI L'LLLLpLVg xiLL"-L I'L' i IL' t, I1.LiiIy I,L'LI'QI -'L ' VL' ILVL, ILL-LLVLQL' IQILLIL-Vg LILL I"IWI'L' L'II 1II- YQF, NI -VVi QLLLLTW VLI LLLLI IL Lth IILL:L:LiL'. ILL' ILLNT ILAVHI TILL' LILN L'IL'L'IL'LIIIIL'T-LIII1KK'I!IgL1IIIL'l'NZ I,I'L'NI1'.IT, IILILLII ISLW -'ILLVL xiLL' pVL- i IL-Lit, Ruth Iiwririicg ,LALVLAtLLVL', CLL'LmVgL' Ri tIL'Vg KILL I'L'III'L' L-,itgtti L-N, XVII IILIILLVLLL QLLLLI IILAZIII XIILhg QLLLI LALIit- VN, I5VL-I LQLIII I-LLVINLLLL .IIILI XLIXIiII I-LLLVQLL. I LIgLrLN.LLLt NVLIN hLtILI Lui I li pic NQLIL' wit. gi 'II th1LtLL'Vm,1LLLLIWLALLLLLLIhL'IL1ILAVL'I1 ,wit 'img 'L't. High NL phLLmLLi'L' IlIIIL,L'I'N '-'- 3 I'VL- ILIL-Lit, NI.. -II IS1LVVLg iL" pVL'NiLI'Lit, XIZIVIIPII XIitLhL'IIg .L 'N" LQLVL, CL 'III4PlLA IQi.tIL'Vg ILI IILLQLVLI, -IL'LLLi IIIL-LL IIIIKI IQLIWQLVLI ILLtL5 LL-II IL'gLLIL-V, IQ1LL'mLLL1LI II4IL'Ng L'LIitLLV, NIL 'L ILILLLLVLIN. I LI1 NN p:LVtL LMLN hL'ILI LILLViL1g thL' 'VL1L. IN I. PXX -ILLLLIL VN thLL LLVIILL-V xL'LLVL': XY- I II -iLIt, INI"IIL'I1Ig I.iIIi1LvL II LLL, XILLL' pVL- i IL-:mtg . IQ. -II BLLVVI, N"VL-tzLVLg .IL-:Ln ,XIIL-it LLLLLI IXHIIIIIII IILIIINILLI, XLI IAILVLI'LIg ILLWIIQL' IQIILIL", IL'Li I 'Vg XIZLTI' I'iLIXX'11I'LIN, L'LIILL1I'. I-ILL III- IILII' LLLL-:L LLLLLL ELLLLLL VN 'III thL' TiVNt IQLLLILIILLII ILTIIII. IhLL LhiL'tI L-LLLLLL L-I thu High ILLLLILIV YL-Vm, III Lt LLVNL-, 'LLN tli' AIHIIIIII' I'VLLm rii1LLLiL4L'Lf ILL I-VL'LI LiLLthIiL-VLNLLLL. IN LLNLL:LI, LLLLV NLVLLLL4 pL-int XX'1!N1lYIIf IL"iL . IIHIIL' L-VtiLL-VN Lh L'II ILL gui IL' LIN IIIIXIIIEQII thL' AVLLL XYL'I'L'i RLLLLLILI XIVII -I, pVL' i Iuiitg Ixgm AILLI II.kIIII, NL- N'-'11 " Nt ug.. LII'L'I'Q HL-VLLLL' LVQLWIL-L, LLII IL':LLIL'Vg I7VLLLI L'LLthhL-VtNLwLi, I'VLLm IIIQIIIIIFLAI.. X ', :LN I. 'NL-LiiLmVN, LVL- ILL' VIII - LIigLLitiL' I LIIII NILLtL-I5 LLLLI tgLI4L' it LLpLLrL LLLLVNLIYLL LLL ll iNt thu High NL-LLILLVN in VLIIIIIIIIQ LFIthL' LhLLLLI. "Li L 'KILL LII- IVIL' ILitL'hfLL" LLLLN LhLL L'lI IIIII' IIIL' 5L'III V IIILII, :LLLLI I'iTL'l I7L-LIL'V.piLtI Lgz. L'IL"L'tLLLI III1IIILIgL'I'. I g1IllLI L':LNt LL'.LN 'h iii, with XIV. LI1l!'II'IL' 115 Lw11.L'h. VIIIIL' L1IIiL'L'V III'L'I ILL II IiLILLiLgNI1LwtIL-L', pV1'LIL'L tg NIL I'i.LI V1 'IN, LIL-L' p " 5 I- tg -IIIIII' XILIL 'L iL', NLAL'VL't1LVyg CLL1LLVgL- RittIL'V, LLII IL'1LLILtV. XY- ILLLLIL IAIII-XY.II.kI tLL IIIII5IIIIIs,l LLLLV .L1LLLzNtNL1I IQIILII' I'L'1lI'N with LI IIIILI 'i h. Im .XLLLLLN I'.y LL I . Xl VX pkmlbicfiw bv 'E DREIEDENT 2 h L W SENIQIL A55 GJAN fQ.EXCE4XXE b lx :mm I1 Q 'U lux XKHRN vw R. fab 4 l X lun 1 1 Ln 1 S N tl n 1 x I lm MMA 1 51 7 L I 'X H P1gL zz fl H 11 ru -r 1 ata lx Ill 1 11 Sm Im Mu f f .1 . .1 ', ,X L' A 1 , " . . 'iff M 21 . -9 1 . s ' ' rx , ' - if , L 'Jia ' i' . 'N .fi iff YU-Iv Yvvfz' Vyvi l'uINvm'1't--'lx Rlw-in Tlgg .Xlhux Rv:-1 lixclxll Oliwn VVII Rfblruwym Hvlm-11 liar-11 I-K:--.i Hmix I,,mr.n I'vIvvwx1 -Luk tvn Bfmll Srlgmmx- 'Il'-Illvlx X11 1 FH Bw Hvmy' Nlmfvy YV Ilrl1,z l"'ll:'r VV.l '1' 'r. .I. 'in' I.1vugl1r.n1 Yurf-rlruw .Xluxrxiw RJ' 'I H.n.1N .Xrtl ur l'l1:lIipwn .Xn' .1 ,' itll . - ' Q 1 .- ' RN s ag 1 x H ul I IH uwx 1,r6 yo , xi l . LQ 3 ,YL -, - , ,-if X, -1 - W5 j .'Tl. I pr, ' , , , 4 1 . '-ff' V R' 'A :Z . , . A Vx. '-"wifi vi ' 11' 'nf I 1 1' 913' ,Q ., jc.: '71 'Z ' wh -ay . .' 3.1 7. X 1 Q- ' 1 . 'M .- '4 ' if I tiff. -v ' HJ A1 v T 'Qi' . 1 x , 7'i'-51.57 5: L.. "' , ' J' 2. T254 ' , M L : VA ' . I . ' ' , . . , 4 4 3 Q X , -e R141 lui fr:-nk V44-' V: Ivy-wx 'I,IN1f!'!1I'Y1 flw Wm mu YV fltvr N: lnwlw-:1 V: R T Urvg'-law IM-Yun ,lw't'I',l U'liy1rn Mum! lflfrwk Kr: mx lflw l'111' I' k A .MNKEH Cm-u1'gl' YVnl.1vn1zx' .Xx1.ia'1-mu fklxxxlui 'IAHII Nl, Vixx' l'ln'll11 Hum 1 Hn: 1 Gr-ywiwxm Xlvrrfll 5lrHIw:1 C41-i YV ultra' Xl rl.:1 AI'-Tm l.wg.m I, ' ' 1 .X ' I ' L 111 1 I ow Snmore xx 1 I L N X X N I XX XI IJ 1 I X L IIII I XR I N K I L IIOI' 1 LII I LI IIUI I L Il L11 L II 1 :RI L X I IIII L LII! I I J II 1 L 1 ll L L LII N II 1 XI1111- 1 III 1 L1114 1 N1 XX Il P I L I I I I'1 4 I111 X1 11x 1 3 4 'U , L , . IX1I'1'I 5I11'1111111 IN111: C11'I11x KlI1.11N Ii1:ILE:11zz 5 1' N1 'I I111,11' XI115111-1 K'11Ie' X11 111111x1. S. X11111:.111'--"X111." 111 R. I'.IliIl L'11111:11:1x11Nf"N 12" 111 111 II. ,If LI. If LI. I:11-11I.1H 'I'1'.11IL, I"11111I1,1II, H111-I1.1II, I11111111' 11' X, H XRUH-1-11, KU 14, lglm., I'111111 XIQ11, VI11. I511. xI. lui 11 I".11'111. 'IX SI-15 VMI KW- I:-I'If7X"' L 1,-111111 I71 11111-"CQ-111'gc." 51.11 .IIILI ITX1111 I11 'I'X--HLQLICCI EQ." 111 I51- Keg R. O, III. L'. NI'I11.11'1' X1I'.11rX. 'W-'I 41'--1 '. '1 '1 IILI1 I -- ' '1 . , , g..1-.1.I.lI'1'a.1I1?If11,I L L 1.f ILL LILI- KIMK nl llwlklilj tg, LIAR 'HMI :J-" L' Lg' I.f'.l1IL'I', Sui IIIIIIQ, I111-1'1'I.1v I"c1c1IIx1II .IIILI 4911 11+ IIIVKII 1111i"49I-1-If' 111 111 11,11-11..11. U11 . C1111 Lf Q., ,xm 11111111 .11- I:1 111 IL-1'.1.1II, I:.ixL."I.YF4I, .'1.:' .I'I1I Ixq.. 113.11 puzml IL1-vrtg--. , Q . ,I,. kk ,I, ID11l1.l 1- I71 NN-"D1L1g.H 51.11 .IIIXI Ixcjv, .V XI :MII L iI'7I-N, III mx mm' 'l'117,w1,'1' XI.'.11I11111,L'I1-111, IILI1. Iyrcw L'I I1. "V 'mw 'Z-Ii' " L4 I.,!III' L"111', 51':11111' I'I,1'.. lv. LI. Ixs x111X LI'vI"-"Lui III Ill ITA- . . I . . . . 1:1111 I.1'.1:L:1- I3.1II: III X1'111ax 51.1tIA. LMI- ,lztkfikmli LKIFILEIII h.m' LI X' ht' I,E4IIIII' L'11x'.11f111x--"I'I11'.N Ill IH1111- ' . ' .lwnmlwxfill Inari' XXII," .IIIIXI V11 XXI' XMI.. OA, ldtyiylvi 14, HU, fjbsyiu 4:1 F1'...bx1A.,11'..1111I Ixu1.LI.1f Iz1I.q 141 SL-111111' ffm' 1m 11m,.b1V L-I11CuL I I'I.1f.. X--'l'.'IxI. Xu RN. 51. 111111. ,rwlkx IVA CHWX X 4..l1PPiC.'- My ll, I"111 ll I"11111111111-'ffi'I'ulI1Ij.." i111 111 'H I,-HUl11kI111 'l1mL,1k' lm ,I.t1xlw NL 1, MX' 5I.lI .1111I Ixcv, 'XIg1'. 51-111111' I I.11. 1 II -U' '. l"'1-111 I1 CI141, I..11111 L'I1121, S1-111111 I'I.11. If C. X1 1,1 -1 I'1 ML--.'1. :' .1:1LI K1-gg III IU NI 1,1111 1' C111,1-"XI.1'g." I511X1111-W. LLIM11. LIILIF, l'11.Ig11,I1-.I, IH1 1, Q.-1 1 1.1111x'1-111 I5.1II, IAIIIII IILII1, ,XX I"11141:1----".X11:1." 51.11 .111.I Kcpg L'I11-111. LIILII1, S111 IU11-I lf, Lf 111 111 L,IIL'III.L,'Il1I1, IJIIKI ,XKI CI I1, I"1'1-111I1 C11 1 1 IX C11111 'x - " '1 1 SIXIIIIXII L'I1111. I3.1-I1c1I'.1II. N11'111.1I. 'I H, HIE IIIVXX. A I X1 XIIN 1111114-.1-111 111 L'I.1v I'fI1111:-, R11 1111111 L'1111x14 "IJ1,L," S1':111111I11'x1111, 5,.,,g,,I. 111A,.. LL L'- I11'1111111LI vI.t'.IIII, O11-11, SQ1' ' I'I.11,, Xlgr. , I . , ,, . - , ' ' '. '1 1 fn .1 '.1. "'. 11,1 1.1113 11, 11. '11 Lf 11111 II Im I' " "' 'II I I UH M ' , . fu pap- 1 Rl ,IRI Hu' 1:1 141 4RvIll111X IIXXX IIA11II IUI1 I"11.11z1.1fI. 51-:1111T'?I11'L1z:'. I:111'1'.I.1X- ,I'1'.1.k, III-'V '23 III NM 'ml kg" IW'1'L'11- II.1II, S1-1911 I'I.11.', I"1.Iv.1.I1'.I. I"1:1 I1 II111111---51.1' .1111I Key L'11I1'111Ic1I lk X LU I IX X I x Nl xxx l k Xl L1 x XR lx NIH LOXV JENIORS PmuPcr1AmPuoN ISALL READY TO U num rams IN Xp THECHICKEN YARD i -5 "' ss NOXVONDER 1mmoNoFArzADAv - 7' Q-S I5 AN ofracerz IN me 5 rzorc HES HAD THE 1 Tremnawe 8. 'W' serene: 55 I 4 ma!- Q Q Rfk TPICHARD CRONK ENROUTE T0 reuPmT crzoxvn. ..., SCHOOL ns A smavme .A YACHTSMAN 5 A Red BUY.-,M DAN r1'CORr1ncK HAS TAKEN A Corzrzfsporwozwff courese IN FLAP JACKING XVALDEMAR Awoerzsow S All THERE xvHEN ur COMt 5 T0 BANGINKTHE uvomss Pxfm 76 I IH XKHRX 'Vx ix SIIX'-.llll liwzzmxll. 'l'1px.lg lil ' mx lilmys--"f faq," lq 143 Lxfmx Vlfixlk Lfxyig L21 l"lmIlx1l', 'I':11.lx .xml 54-zmilwryfi' ut, Uml' f.1'.:f Suri, K, 0, VI.. L l5.m'lx1ll, lzmlvrlliw X1lIIL'I.lT'-. U. lx l".r1m. l.. C. .Xx IX .N11114-"l'1l,','." ll? lil lil ,QDPXIIH VlxHlHXURiil.ll ll, lil ll' S'-llmmimi. limx. IM-l-lmlll. Hllxlllkwi VIVML I'U'l"l4'x 'mill Xflzyxllfl lll IFVM l 'Q uvul llpxm, 11.1-1-lulll,5t'.zZ11I!1l:ngg lgy 143 XXI, I XlRl,IX'l fi'.!1IllYukll!I'II'A.x QllIlX.iTl:1' ll-Wmxklll. L-V L-' .xitxl lx'n '-.jrvzwi-+t'g'l1u..tvL l w li l,U Irv- L lzn. 5' Lvl ww 'I-UI HLXX4,-lvM'li!l." ll, l , l'rc-zur: K l1ll'. lun, xltifl, l'?l"l1 R1Wf'E'- X7 1,3 I,,.,, ll I: lmiwvw 'If k, 4,1 ll, s,z1l,..1, ' , "A ' l' ..'A ll ' ' X.1:11lx Html l.l-in-:'1x..1rw. Lwnll- X. Nl., I.Xl rx Sum xxl-x4"Xli-auxin." ll J lll lliwii 'l1ns:1x, Lxfwlll-y. lil llllwlfllll lil ,ll11N' llll lfilu- lam um 'l'l I I --" ltlzzyu l I J Vu .LM Ifxmu xv: Sls1'f'xA"SL1j..U llnx. linxlx Viv-'-z Ill lil lll lH1vYll.1M Ijlllll-n-XHQ l J Recap. llwizicu Lxlvflk-W3 l gl XA, I-1-limi, Alu, lilmxl. U11 vm- , . ., , :HL I Xl' 'N'l1 rlci -Blk i, ll XII .' "l',xl. lll ll! lzb lm-.lllr I lkll, I lil, Clk - HN l Frrnlirg l41 Sun. Xklp. l":w-lm Ruby., N-rx, ll' 'LL V Wm' H '1 U V Umm. L'1..lulLlLul. luux. XIHMI Ilfilm lm lin M U A Q fx-x lla l XL:'m-'.a'. I?.l.l.g ll! tgp N Rl MIN IXm,l.Tl'Z'wIH X-2l1I'l.l, '., .. '. wcrlwx IHIV, xxx L'-,glvy lt' X ll, CM-ll" lglfmk-M' Half 'l'n.x:11. l':1.lu.i.lQ.l. Xl :nm 'l'n1m:f A113 bllmx. '1 lluw. lm, il ly, Hi Afglw. gym., gpm. kfl Sm m 'Vuxxlmma--lll l'yr11xui.l VVLHIIII, Ifzwxlu RL'lL'lN.. SQ'T1lflI' I'l.1fl. Nm. L'fmx,. F S-:17wr'Vl1v1111tg ll! ltzlwxll- lhll .mll H1 - will KW. lv- lx. Q.1'Q.1fl1 lg? R. U, 'lf Li.. Uxf' l,f."'5I.1tl. R1 I!l XX'lNIPHX'.l --"l"ti,".'lv ll? X .QL "" l' Li. lyftx, lfil RL'-L""-L'-. ff' xx 2 , 1 ' . X ' f S X drum- I P l 'I I I ll 2 Q ll"-1, P ' fd - l -Q3 A H 5 - 1 I D i Q SILNSNAY L ' A ax 1 1 s Q- M if 5-37.1 7-4u-- -610- 5-4 +14 f Z- A, f ,. 1 1 1 1 1Ls s s 111 1r111 111 thL 11111111 XL1111x 11111 WL 11 J1WL 1x 11thLrs 1111L h1111LL1 111 thL Nt, t 11 11 1 x111rt11 11 L1111x1L Lr1 1 11111111 L 111111 1111111 QL 1 s L , 1111111 1 L Lk 1L1t11rLx th 11 1rL 111fLrLs'11111 11111 11L1x L 111 hL L11 111 ULN L1 111111111 Lk 111 11JL11' L11I11 11111LN N UL f1L11 111L1L1rLx 111111 F1 LVN 111 t1L XLII' 111 11 1L1' IILXK L1tL11'L 11 11L 11111111 1 N I1L N LVL1 1'11L 1111111Lr1111N 111L1L1 I L LXLLUUXLN KJ 1L 1 1 N L NN L N1'1L LL11t11111 111 Wus L1 11111111 L xx NL QNL N r 1 L lk 11LL 11LrL rL11L1LrLL1 LIN XXL 1 1 1 1 1 rr 111 N 11 1N1xtLL 111 I L tx 1111' LL 11rt111L11t 1 1111111 1 JLI th TL 1LLrN 111 L1NLU1L1'1 It I'LL BLIINOI1 L 1'Lu f1L 1L111111111L1x L 11'r111111x 111L1 thL 111L111 WLTN 11 t1L rt L vu 11LrL rLs 1111111 1 L 1111 111 L 11 L 111 L 1 115111 wx 1s11tL 11111 WLTL 11rL111rLd 111 LhL1xL11 rL11rLNL11t1r11LN 1J1XQN 1xLrL L1LL 1rLL Tru 111L 11L11 11111 11111 L 1 1Lr111 L 1 1 1 1111 1 111 It L thu 1v11L 1 L1gL s11LCLw Ih1111L 1 L1 11L1R 1111 X111 11115011111 111,11 is thc 1111114 111 l11Ll1CI':2l1 which I111l111Q'.'1.' ityclf ' thc 11 11, 11:' 1,1 '1 L 1,13 1'1 1' 1 1111g hz l .5 ' 11' 17 1 11 111111. 11111 11 1111 1 11c1' 411: 1511K 1s 11115 1111 11cL11 1IlCI'C1lfC1 thcrc 111'L1 1 1' 1L1111 '11 1 1 1 fJ11' '1 1111 'LIC ' '1 111 thc sL'h11111 is 111111 lJf111C R. O. '11, C. 1111 1 1 511 1 A ' 12 .1111 L1111111111111L1. 111 '1 1 1' ' " " lcir 1111151 . ' 1 1 1 1114. 111111 1 1 11 ' 111 1 f 1 11 11 151111110111 1111110 11 Qi11111C11fj, which 111111 11L1 ll g1'L111t 11L1111 111 L11sL'111'L11'111g 1 1 1 s 111 :Xs h1 1' ' f t1 1 1111 11LW11t1ll11 WL- 1111.11 111 'X111'C. ll 11' Lrc 1111111' 1 "1 ' . ' .'.' O 11 1 1 11111 N11 .1,' 1.111111 111, wh 1.11 .L 1'1Lc 1111 1 1 '1 1 1 1 1 '1 11s1 1'1s1 11 '11111'i r11L-0111111111Swim T115 wh 1x1 1'L1 11 ' h1 11' L1 1111 1 111 t1L 1 ". X1 L11 ht Q 11,11 Q 1'1I1'f '1 hz 11' 11 1.1 1 1 ' 111 1 . '1 3,1 1 1 - 1 1 g 1 1 1.11 '1ll .1,' '1 1 1.1 511- 1 ' I 11 121.1 1s1 L1 1'z " gs. C11 - 1yh1 1 1 '1 S1 11111 11 '1 Q. XY-11151 1'1s1 f11f11111l1i 1111 '11 111x1L 111 .'.' 12 11 11 .'.' . N1 '.'11. -1.11, 32.1. KU' -1, V . , NX 2? . , vi. -,J , . STKFF We I x 'Nu Ra 1 1 Q if l .-,,,L. A Bi' ,N "Sr" pe, I 5 , '. - A' I?--xx IM"fx Hvr11'Uv ' lX1'!!Y7l',-L' I-r.L IL' -1-' . ., MUN HJ' 1 rr, L'xu1m ,f H I ,I wr' K .1"Izm.. D.. V , f?-1 ' l M klgum r:,'1-N, lm. A' I ' N: rt. ls, : Ili! Mmm I1 L 14 EDITORI 1 IILORC1- HONIIN 1711 I T11e1111 X Lars After 5 N L N 11 N 11 1 1 1 '111L1111 1L11'N Lr 1 S 1 1 1 1 11, 111111 4 N 1 ' 1 1111 11 L INI N11 11111111111 L 1 1 A 1111 11111131 I 1 DFLNL111 111111 11111111 Ill 1 1L 1 1111 1111 H L 1 F1 111 111111111 11 N1L111 1N 1 IN 1 TL 1111N1Lr1 11 1 5 N11 N111 1 N 11 Nt 11 1 11 11 1r 1 111 1111111 1111111111110 11111 VN 1 1 1N N 1 111311151 1 1111 L 11 1111 1 1111 1 1 LN 1 1 111111 11111 1 NW 11111111 111 111 L11111'L 11111 L1 111111 111 L111 lk 1 111 N1111 N N1 N 1 1 11 N , N KJ , 1' 1' N 111111 1 11111111 11 1111 111 ll 1 1111 L N L r 1 11111 111111111 111 N 111rL 111,11 1111111 1 N1u11L111N 11111 L 11111111111 111111 1111 111L1111LrN 11111 XL L1 11 11111 IX 111 N 1 N 1 11111111111 111 N L 111 111 11.11 111111 11 111N111 LXLILIN 11 L 1 C11L1I'NLN l1'L N11 1 11'1L1 1 111 LVL 1 1111 1 1 111 1111 1111111 111111 1 IN 11111 F11 1 f Lk 111 1 1 111 L L11111111r1 fflllllllf 1111 l111N L11p111N11111 111 111111 11111 111 11rgL p1r1 111 111L 11111111111 111 1111 11111 11 1 11111111111 111 1111 11111 111L r111111111 111 X111Lr111, 11111 11111111 1111111111111 1 1111 L 1111111 11 LN 1 LN 1,, 111111 111 111 lI'l 111 X 1 11111111 111 111L N11111L111 1111111 111 11111111 1L1rN 11:11 11111 11111111111 11 111111 1111 1 L111 1111111 111 111111 , 1 11 LL1 111 111111 1111 X1 s ...1'1'.,. ' lJ11.C" 1: C. 'I' . 'xox 11-.1 11,1 1 V 17 ,, 1 1 Illj1y111-1111L111'1111L11flJ1111111:'f11111 Llj I1 1111, 1 Ll ' '- , 1' -1 . L111' N111 1111- .-11111111 111 High 11111111 1s 1111 111111 11 1.11.13 11 1 li 11 11 15 11111 111 1'11111'111, 1111111151-, 1,1'111'111, 11111-1111111 - 1, 111111 1 1-11 . 1111 111' 11111-11 111111' rc11111'11 111 1111-1111 XCLITS llgll 51111111 1111 1lX'CI'11i'L' 1111111 :11- T' 11 " 1.2.1 . ,1'11'I ' ' 1' ' 1 1 '11:1 111g1151'1111111,' '1 11111' 111'1L1 -111 '11L111'1 ' 111 1.11 511 11z.'N'N, 16-9. '111 1 -" fi 1111 is 111111'11'1111111L111'1:1'111111'111g C1111k11r1l1115 1111- 11111 111g11 111111111 , 'll 5: 11.1. 11111' 11111-N g 1111111111135 llI1'1 :111bL'11, 1111 111111 1'z 1114 Il 1 1' L ' L11 ws. 111" ,' 11-11 1 11511 1111 s11111L111111111 111. ,INl11C 51 11 -1 1-1 11 1111 1N1 1111- 11'11N 111 11 111111 111 111L, 111" 11111 1111111111g. ,l.l7k111Y, 1 ' ' 's .1 11" QI :111 ' :L111 1-1 11N41 1-s11- 1111' 5:11. '1'11'1'1111' 11:1rs 111111 11111 1111411 5111111111 11'11N111'111sN11'111 111N11111111111, 1111 1111111 111 1111 111111' Lf 11 QYL111' 1L111b lf11g11,11 111.1 1'1' 12lI1:,Ll2lbCf, 1 1C111lt1f5, :11111 5 '1111113' 11 is L111 11111115111 11'1111 1.111511111711111 1 11 1 K1 :111 1.114 R1 for 111-K pr11111L'111, 111- C1111 111 111111g111. 11.11" U' 1L111'N :1g11 111111 7' -1 111g " 'Lg -g, "1- - -'NNL - 'Q' i'-11'1 L11 11 - 5: 1LN. 1113112 " :111 N111 1-11. 11 1111 1111.111 11111111, 1111111 11111'N :11111 g'1'1N, 1111 v' J1111' 12' 21" 'C11 11' '." '11 "11 CN. '111' 1"g11111' 151111 11"'s1z11 z1"-'1' "'1 "111 111z'1: 11 '11' 11'1111'11 111c11c1csNz 1' '1' ' 1 1' 1' ' a.:1S111JtC,.1C11. :S " " 2 'L - '1 ' ' ll'. 41112. zs -'1 - 1-Q' 'Q' 21 g 1111 -ll " 1 11121, 15Ll 111111111 1111 1111 111 1'l'i'11 " -115111111 11 1 11 '1'z11s. IS ' 1' " .'l"l ' z- ' 1 N111 1' ,' Q 1.1 ", 1 11111111 1111111'1111N1:11111111g 1111 111:11 11s 11"1 sz '1 111 lg- ' M , 1-1 RY W N X 1 T11 X IHIPTOX N K x N N H IN NULL I 1 1 1 X 1 ITL 111 N NK IX K I' L ll 1 1 Il 1 I L M N L LNL 'NN IX 1 I 1 NL 1 P 111 1 I N1 ll up X 111 JN 7 XX 1 1 X ll 1 N N 1 N 1 11 1 L I IL LII N111 'lg W 11 ILI 1 1 NXX ' W1 X 1 x 1 LXQIM N kll NLTN l 1 N1 l N Y X 1111 or X u L1 NNW N 1 N 1 lllLK 1 LII XX xt XL! Ll 1 L 11 UXX XXL l N X 7 Nll NN XX11 L 1 N L N 1 L L L L N U1 l KJ UK lllf l NUNIIIL RUN A L llllll 1 Ll 1 ll lx 11 N 1 kill! ' L TL 11 1 N XX ll 1 Lkllll XLT UNI LLOXYH l111X11x l1.1 rl 1' 11111t1'11ry, rl1:1t tl1c 111111' llll 111t1fu11.l1111 l1:1s l1cc11 .11l1f1: ll -1 llu' ' ul. lr lx fI'Ll1' 1l1:1t 11111113 1111' Kkllllllllg 111 Kxlllllll 1111x' wl111 111-x'1'1' w1'11r fll s1'l11111l I11-11111-,f1'11111z1ll1'l:1s.uqg lWLlT rl11- .t:1111l11r1l 111 1111171-11sl1111 :1111l 111r11lc '. . 111l :1111l wl111l1'x111111.-, 11'l1'l1,- 111' l111x1' 11x1111111l1-1l l11f111111'l1' lll lllll- 11l1-111 11f 11111 1'1'1111111s1l11li1y :1111l Il11'1l11I11'NWl1l1Xl1 wc11wc1111l1' '111111111111141 111l. V 'L - 11 11 'lf1Nl1 111 wp W1-11' 11111111 51-:11x11g11, llllkl wl11'11 lllk' Nlllllkc ls 1'l1-111'c1l 1 Vlll' 111- 1 ill l1111l 1l111t 11111' 1111 11111l 11i1111111111'uf111'1111t11w111'1l11l11gl1u A!lllll. lw 'Illl yu:11w 11g11 1l11' llllklllly 11f Il1C Xl: 111- l11 ll114l1 Hklllllll 111 six c1l11lN 1-l1'11'1111':11l 'rx ll-111l11y11'1'1111111l11-1' s1x1y11ll111l1l. UT' 'l11 11r1g11111l -1--11, XII Xlw llg1w 7l'lll, N111 XX"ll11 Xllllllllll, 1111l 1111. 'lf :11'u 1111' 1l11'cc rc- 111.1111111g 1111wg lFLll tl1c spirit 111 1l11- Xl: 11'l11 ll1gl1 51'l11111l l111x Sl111L1l11I'ly 11-111.11111-.l l111'gul1 Il11' 11111-. U1 ' 1-:1111l11' 11, l l11-li' ',Il111 111111 11111 -l,1l11- lll'lXl l111:1l,:1111l1l1c1111g11'Tl11'11'111tl1:1t1-1111l1cl'111111l 111 tl1:1'111111t1'y':111.'x'l1'1'1' T'lI',1!l1l 1'11l1-. X1-V1 1':11'1'l1 llllllk 111- l1111l ll 11'111l11-1-111 1l11- .Xl111111' l:1 lI1gl1 51 l11-11l f'1111lr1 1x'l11- Wllf 11111 w1ll111g 111 xl11111l1l1'1' 1111111 lllllll lll l1111'1lc11 lllkl 1l11i1 with ll s1111l1'. I1 1s1l11x 111111 wl111l1 llllx 111111l111l11' l11gl1rl11111l wl11111t 51,111 1111 !11-l11-f,11111'11f1E11' 1111141111-l111'111111l 111jg11111f1111111x1'1rtl1c1l1-x1'l1111- 111 'IIT 111' Lxlxlkx 11-x111111s1l11l111' z1111l N1111:l QH111' -1115 1l1:11 111' l1111'u 111 ll - 'lwt. lt J11111l1l lu- llllx. ltx fLllLlI'1' 1l11111i1111lw itg 111111111 111111111 1l11' VK'L1l', :1111l w11l1 .'1 A p11111l11g llf 11111-111-11' ll1gl1 N1l1 11l wl111-l1 lx 1111111111111 111 lm ll 1'1':1l1ty 1l11- 11111l1-1115 :1111l tl11' lilllklllll l11111- 1-11-111' l'L'llNl1I1 111 l1111k 11111'11'g11'1l Ill llllk 11111 1-111 111 111 11':1l 1111 l 11111 11':1111111A4, ll 1-ll 115 11111-ll1'1't11L1l 11111.l x11111111111.1l 11111 11 Tl1!1l!1' x'l1111l1 1111'l11-l1111'1l N1l11111l l1g1 1-11-1' 1-11-111g1l, l ' 11 i1111l11' X1111r111111TWf,t111l1Q111111111g1'1'. :1111l 1111 l11-111111. -'.,111t'1u 11111111-f.11'11l11 g111l1111l11-x1111l1-111l 1ly 11f tl11- llll 111-1lQ1 ll1gl1 511l11111l 1111 .ll1' kffl' 1111111'1'111g1111111 11111l 1111 1'111'1l111l QI'L'L'flI1g1N. vrfejn-'11 A V L 1 - 1 ' 111' Ll 1'1'1111'111l11'1' 1151 -11 111' Ll.1'l 111 11-ll llf 1511- g1'11111111111' f1'l11111l . -511, "XX'l11-11 11-1' 1111 1111' 1111 11111l wl1c11 FUI' 1l11w11yc1' 1l11w11 l1 'l1u11 l'L'I'LllW11gl1lI1. llllly g1'11111111111' s11l11111l 1 v -' pall '1l 1111." l l ' '-Il Q11-. Il1lw 111111l. 111 l11gl1 51'l11111l lifm z1111l tl11' 11ft1-14 l Ll.. 111. ' 1'l l. l511'1111g lllll- l11gl1 w11l11111l lifu, 1111111.11111 -urs, pl1':1J111'1' :111l 511 1111 1111' tl11- 1'l11'lA1l111'1's11111s 111 11111111 11 5111 ltflf, llllf :111 '1' 1l1c 'K -x11111." 1lI'C 11x'c1' 1 nl l1c lwlllxlx 'll'l1111l1:u1l"l11-R N 511. itlll Illllllf 1lI'L' 11l1lC 111 441111 1l11'1111gl1 1l11'11' l11gl1 Fkgll 1l 1-1l11111111111 llllkl gmt ' 1 l .4 -ss. l311t 11 '111 l1:1'lq 111 tl1g11 gr: 1111' s1'l11111l ycll "wl1 111 11-1' 1111 L1glllI1Nl 1111111-tl1i11g yor psllc 1l XVII." llllllll ' 14 1' :1 111111111.-111111 tl1c 1l1ff1c11l11cf 111 wl11cl1 11111 will fllll y'11111's1'lf if yllll ll lllt 1'11111,1ct- 1x'11l1 fllk' 11rl11'1' A-ll xv. 'lll1' lWLl 11111. 11' 1'l1l 111 t11lg1y is 11111' 11f s11"1 l' llflHH,IlHLl 1111111 1':1111111111l:11'1- lll tl11' w111'l1l, tl1c11 """ 1s'1l' l ' ." ll 11: 'gg' ' L 'L X UN x XX XX ' Xl I Xl I Xl , X X X I X I I fl x I ' X X lilkih Xlglll 111111 1 P11111 Xl 111 LK 1 ' H 1 vl ' . 1 1111111Q1 I -' 1 I L, ou NIL March 0 to ul. vu Wlh QVWI'-04 ""' Sm' 13132, .. UN' 'Q Jann 111 lx Qbak Q.1'Pz1f 1 11 r 31 111 111 LTLN 1 1 11 X1 11 1111 1 111111 1 1 1199 115 11111 1115 11 1111 1115 111111111111 111 11r111111111 51111111 11111r 1r1515,111g111 LVL1 11 fLl1 111 111111 111111 11N 1111 1 111, 1111 1 1 1 IL LI 111 1r111 1 r11 111111111 1 511 1 1 11 11111115 I1 1 Nl IILN 5 11 5 1111 111 1 1111115 1 11111 1 1 11111111 1111 11 111 11 5111 11115, 11111111111 1 5 N11 1 1 1 1 11111 11111r5 11 F11 5 11r1111r11111r1, 1111 1111111 1115 11111 111111 111111 111r 1 11 LX 1r1111111111f11111 Lllf Ill 11 'l1N1W11I1 1 r111 111115111111 1 5 11r11 111 1115 11 I1 1111 51111111 111 111 111 L11 11r1 ,111111 11 1 1111111 1115 111 1111 111111r5 1 1 1115111155 1111111f11r5 1 11111 , Lk1tlPr 1111 Y 1 11111 11.111111 1111 1 1r1111 I 1 1111r, 115111155 111111 11115 1 Llflllg, 111 11 5111115111 , 111111 11 UIIVL, 1111111r 1111 1111r1 1r1111k 1115111155 11111111111, 1111r111g 1111 511r111 NLITTLNILI' r111111 5 1 1 5 1111 1111 1 5 1 1 111r111115111 1 155 1 1 111111 11,1111 H1911 V115 11111 1 111551 1 1 1111 1r111 LN 11111 111111111 111 1111 11155 1111 11111 11111111111 Nl1r1111 111151111 1 115 XL 1' 1 111111 111 1 1 5 111111 1111 111 , 111111 11 11r1111 11111r151111g 111 11111 11111 1,1 1 1111115 1 'I 1' ' ' " 4 5 1 af! low J. 4 1 1 Y' rf- 41 1' ul' I . u 1 . .11111 1.11112111.1 11' . '1 1111 11 .111 1 '11,-.11 111311.11 11411.11 1-1 D Ill". U M: l.1-11.111511 1111111111 -1 ' 1' 'ff1Ilg :1111 111f111'11: 1 - 1: 1111' 11115 ', 11111111115 :1111 -1: H111 511111 1111 111 'Q "- 1' 111fC. '111-51441.-1 - -1 1' 1115 1'15'1-"1-1.11.11-' 1-1 111I1L11C'11'111111"1 1 1311111115 1:11 '- " ' 111' 111g'11 I111111. 'l'11- 1111111-r 11-15 111111111111-11 11111 131111. 11 - ' ' -.11 11 1111- 111:11 -11' 1 ' 1110 5111 1,51'1:5'- 31111 -1155-1"' 5, '.1S21C' 111' 11' iz N 11' 1I1C111'Ilff i1 r1'5, 11111 111511 1111 1111111 51g111111'11111 1c11'5 :1111111 L - ' " fC 171: 5111111, :111 1-11111-11111-111 111 1111 11111111511-1' 11111111':11111'1, ll 111111 111 111'11' c1111111111c111, 111'11C11:111g'c 111 11 '21'111I1g'.'f211:1:. If . . .1 . 11-1..1 .1 ' 1.5.1 1. 11111 -1111. l'111111:11c11' 115 1111111 111r1 18-111111 111 11 11111111115 1 1-11. 111 1111, 11 11'-'1'1 ".'11'. '111' I1. ' 1 ' -11,111111':1111111 511 111511111111 111 il 111155 111-11-1111 111 1 1 11 11:15 11" .1 " 1-11-115111 11" 1 111 -1-5 --1' QLII1 1 1 lb' -111114 1,111 '14 -1' , 1 '1 1.111 ' '12 1 :1111 NL' '1111' 115' zzk""1 I 1 1-1111 111'- ?'zz1-'.,:1R"1:'1' ,1." '.'.' 111'-' I' 'I'11 1 11 1111- lI.'515f1ll1L'C 111 1111 Uaf- 1.1-lf 311111 1 1 -1111crq 11 111- .11 -1: .'.' 11- '-1f."f'l' -' 11-1 .'.' '11-. M -1 "' I' --1 .'.' 1 1 " Q-'-11. 'I'1'. '-11 111- 1: - 15 Qll 1111 cz1r111z1rk5 11 11111' .1111111 1111111111 1 ' - 1 111111 111111 S 1 .. .g- 34 11.111 .- ' M 'The WWW A11 KLPXLEA NEI' UWA w 4 w J omfxsfxsowff AN Lv I I XVARM KIZOXT , ' 0 N- BA CA EN R W SCWUUL WUHK JUNE 1 u CHHNES UF NORMAND KE I X l x A ,x Y x NIIN foulumk X X X., , y y - ,112 f f' -0-- 1 f ff: ,f , V N f ' 1 xv f yzmlm- wr, mi , , , h f O Q ' - ' 4u.'t1'. NUIY 5 I -R ml A , ' R - N 'XNMIM4 ww ,,,,N,n, Y 1 V f A f iflE i J -' 1 'E J QW' LSX SWAHM L UA UF NE T' VL' HE BUNW P'HkAlUhHUP1C " ' " U WLC!-BL' P919 CIMXNP NEWS . 'I Y RING U MAD NxJN'N x W , rw . N , , ,.,..,. Y, , , ,Y l.Y..il ----Y -V-Y--- - -1- --in , 1 I , w ' I W ' W 1 W W I ' w 4 w 1 W w W 3 Y i i Y Y , , -, 4 -,--- -f !l'ws M-YI". P-W3 '- ,- ILL nu -v- -. w.f ... M fs -.f ' Y 34 1 'Q 3 Q 5 E .A AE 4 J T. ' :J 9 if W ,L . Aa Q, E I .1 if . 'I hr: , U L.- -F - Z1 .25 QA . 2 5 , F - O . E 5 f ,W Ez' .Q ' U af .15 .I xt 1 .. , Qi, i , 1 . -4 W 5 , , ll. .' .V ,N , .V ' ,, '. V 35 VIQIH .X' RN S X Ix 0 up If of tlu In IL I H'l'Iw CII1111'111.L'I1cmI" " III IIIIIQYI XI IIIIIII ' ' A. I-I ' IQ I rv- I XI ' I I 'XI I" -. ' 4- I ' , II ' XXI Ix , I I -" II- I.'I lay' IBN,- 4I.L II. Iv, mi I"- NIIH- II."."', I I ' , I ISI , II f- II-I' II ""' A . X.f"' 11:1 kx.f.21:I VI I "wg I kw ' I IIVIQY' 'R1TI'I'.'k ' If-' 'YQ XIZU K .aT'f'X 'XILIIV1 X I II wt: Ng " .I " ,W7 .Nw I1 I Ix , NI I II -IJ' Xmlar- XV III" Il I I ' Iqw X277 'I""QY I3.."'n'gy , NI..1,g Ixlzx' ' II I II R11 I 'u XI'.1.fI"' f . IN II.'tI1I1.fx s 1Q::I::1 . I II 'CC 1 'UL ' "ral I X III ' I' Fpv' Iwi" , II 'wr I' f'l 'XMIM IMT III Um- Ix5iUm'w." I III' ..mp1'1U1m-x"w1T "XXI-IIIIIIK III," N" I II. I x 'ww'1 vw ,,g:rx'1' "Iv I 'W I Inf I .'.X:'x1'3vI, ':'.':1N I'.nI I xv, ..1w""xZII, f'I.'I.xL'I', Ihmrzi Lt'-Wk, -I I, Im II NIWYIIII, vw, I:I,.'I,..4 I 1'.mI4 IwI:Q tim vILN"' 111LNl11 11 1 1 1L1f1111'11 1 N 111.1 1 X 11 1 'H N xx 11 11 111 1-1 ' 1 111 1 N1k1LNN 11 N L11 1 U' N 1 11 L ,N In 1 111 1 N111 111 N ' 1 17 11' L 1 X 'WL K7 kk N 1 TL 11 I1 X111 1 x Q xl x Nkx 1I1Ng'l1g1 1 NL NNW L 1 NL11 NON EMBER Hngrnsuk RHINAIHS V FINE!! HZRAQIII R FA LANEF W P11 97 rl SHADBVRN ri SQREKIKLCS Jgggggl :I X5 y 6 A on 'ii 1 X H , in 1 0 0 ,L ,XX 9 5 E ' U 1, 2 lg 1 - : gs 625115 -- fu 1 it " aogfrc ew 6 .+ -'7 1 Aon L 1w z Q Y' CS' 51'-naxrfrl Y04Arr-1.5-4 Abloqolbbuv-N HPQALD DHAYDIN OBLAPAFW M1,o11,ronAw R rkowu p-,gow-525 HMORAN 1, 411 1 X1 -XX Q 1 11111'111.1 "v1'11111'.. N1 1 k1.L1k11t111L1.1111fg1xK'11 X11'.L'111'1111',1511 1' .11'11,.l111l N111 1'1.X.1I15 .11111 Xll.. 1-1115, 1111.. ll 11'.111w, 11111' 111-111111g T11 .11 .111111'11111'11111.1".g1'111. 01' 1.1 15.111151'1'11c111 1111. 1'xu1'111'11111 111111L'1.5N11111t'i 111 x1.1I'1 lx.111'.11x1x Ks 1'111f.111-111 1511111511111-11 C111X1.1xw .1s11'1', NIQJ11111 N1111'.1r1 111-1111111-11 11-V1 1111'1 -1'11, L15 11111 111111g1.1s 11L111111151,.1Ll1 11.11I1f'L"1L'1x1, 1111 1 111111111111 111-11111 11N C14 '11-. 1111111g1'1'111'111. Xu." 11L'UI'gL' 11115 .11 1115 1 21 1:1 11111 111.11'111'11'1' -11 1311111111 L'1'11111'. 011111 1111p111'111111 1111-111111-rx 111 111m 11111 1111111111: Nl.11'11 1111151111111 111 1111- 11.111 111 N111 1-'..1111q111'1', 11' X1"1 ,1l11'CL'1 LIN Ll Ll 14111111111-1', 1141101-111, 111 L'11L111111.111 L15 '1'1111c1-', 1'11, '1'1 Cr W1 Q11 YY111o, 5111111-1 'I'1111x1Q L19 1,1-11111-1',..111 11.1-11E11 1111111111 111 1111- r111c11f L111 1.1. 1111. 111111 11.15 511111 11111111 111 1111' 111.'111'1 111 1111' 11111111, 1111u 111. 1111- 1 - IW "1 111' .1 111511 5111 1111 1'.1.', .1 X'1I1i1 T1I1' 1111115 .11111 k'X1L'11L'Y11 Sfllgk -'1111gs. 1 - I . 1 c 1 1 I . .- ., p E: A 1 ,?h , -fx 1111 4 ' vw 'A V fA- X'-',..A ' Cf f at Q iv Z - U t. 1, 1 N , 1 Q - 1 - . 8 , A Q 1 1 r 'I I SL11111rUr1111L11m 11111 - Lx L 1 L L 1 L 1 1 X 1 11 1 1 1 ' K1 IX L Ll NL L N 1 L 1 1 1xL 1 X ' L 111X 1 N K N 11 IX L 1 l111L kk 1 L'TL11A111 x 1 X 1 x L NL 1 1 SL11111r cDI'151Xt,llIU Sprmg .. 1 1 xx N X 11111 'NN L L 1 L X 1 H11 K1 L 1 L 1 11 L N x XX N NLLUYLL , 1 ' N 11111 L L I L 1 ' 1 L L N 1 ' 11 11XN L 1 V1 1 1 L L 1 L11 M 1 1 N I4 ' x 1 N X1LL L 1 1 Pl L L 11L L 1 11 IL X L N IL NN ' L N N1 5 L1 L1 ' X L L 1 . 1 - I .1 , 1 A ' 7 ' 1 .7 111' N1'111111'11111'11111 111' 171111, '1 1, xx'11X 111" L'1111'11 111 1hL' 111.31 FL'111K11AX ,11 1'111'E1'r' 111.111'1'1'111111 1111 1,L'lL'1111XLA14 11, 11111. 1111111 1511- 111'x1'1' ,11111.Al1'111'11f 11' 111111 111'11x111, 1111- C11'11h1111111 113'-1x1'11 11111' 111' 1111A g1'1"111'Ni Ll 11' wx L'XL'1' x111g1'1111x X1:1111111111 111g11. 1111- 111'11,g111111 x'.1- 11114111111 171 11111N11'111'T111:1, 111111 1111111.11111 1-x LA11111'11111 '111'111. 11111 X1111111'11.1 111gh 511111111 fJ1'1'111w11'11,11111111'1h111111'1'1111111 111, N1 '. -11 1'i,11'111, 111w1 1'1'1111 '1'L'11 L1 11111111111 111, 11L'11gh11'111 N1'1111711111x, 1W111111xx1'11 111 '1 1111-1'1'111 11111 1'11'1'1"111' k11111kL' 111 XX'111l11 Nv11'g1111.1 5I11111' .11111 1111111 X'1'11X x'11xx1'1111:111X11111111111111. 111111UL11'1?,N11-1111111111'111111'1.11:11-11w1111x1'x1-1111 1111 1111111 11111111XK'1-N. IIKHLA11 11111 '111111'11111111111x 1f1gh1," xL11L'1Tu11 1111111 1111 13 13 11111 X'1Ll11 '11 Xl '. 111111111 1'111111'1111111111 1LQL'11'1'11 x11 111 1h1' h11111-11' 111W 111L' 1'x1'11111g 111 1.L'11k1X'1-1111.1 'x '1':11 .1111p, 1111 111 xvh11'h 1'-11' 51111 11 L'11'1 1- '11 111 I111'111111'r111'. "X Y1141'1 111 L'h1:1L1111x11,"1A1'111111'111g "1311'1L'1.111 111I1,H11' L11 ,1 11111111111 X11 11' N, X'1111L' "1111111'1' l111?X1'K'N51lV11 171: 131111 LIN L'1l11-L1,1L'14N,n111 XX'111 LF x"-11, xx' 111 1 'h 1111111111111 X '111L'l1N' 111111, "XX'h11'L XX'111," 1-1. 4 g Xg111'11- 1i111g:1111111, 1Q11xx'11'x IlL'111'i111., 11111 l4L,XL'1. 11 Xxh 11111, XX'l11 11111111 1111 111'1'1'1'111'11, 11 XXv11N111L' 1-111111 N1111,"N1'111111L'X111 1113 Q," 1 111111111 '11 1'11111'L'11' 111' XL'-11114N. 1 I l L N . 7 f K 7 7 1111 11N X111 11111111111111N11.111.111-111x1'1-1-1-1'1'111111'1-111111111-51-111111-1111111111 1'1.5114l11Q '31, 1111'11x'11N111'1 1' -1111 1'111'11'1'11111111111'1111111111 N1111 111, 111 'h1' 111gh FL'111'11- 11,1 . lv1X1L'14 111' K'1111.11X1L' 111111111:QL'111L'111 11' "f1'111"' X11 L'11 11111 911111 '1,111fN, L1111' X1111 xx"11, 1,111-11 X111h1'11 11.111 C11-11111 11 111714111l111, '111 1 1'1-L'.X111g 11111 x111'11'11 L-1111'1'1.11:1111L'111 '11 -1 1111151111114 111- 1'1gh1 N1i11N 111111 .1 X111'1'1111'111111' 111l111l111 111111111 111111. 71.1111 111gh 5LX11l1l11 O1'1'111'w11'11 1111L'111'11 1h1' 1X1.l7g1411111 x1'91h 5L'X'L'I'lI1 111111111111' X111-1'1111.1x, 111'11x1111115 TQHI' 111-1L'L'11 11X111X11L'. 111 111'11gh11'111 l11L'. 111 "'1'h' 1'111':1111-11111111XX'1111111'11 51111111rx,"t111' 11111x11111111111'1 111-'1111'1Q.c,.v1l.L-. 111-11 g11x1' 111111 1111111 111111111111 111. 1113111 11", 1111.141 1111, 1h1' Xr1111'. I1 1 1'1'X 1111111, XXIIS 111L,111411111L' 111 XX'111 H1'11111s, xx'h11 .f1 1xx'1'11 fI'Ll1X c,I'1CI11Ll1 1111Q111x 11 1111111 1h1' 11111111111 1111111111111 1111 '1'111'1'1 1111' 1111 1 1111k1 1' 111'1'. 111 5L'11 1111 Xs 11 1X111111 XX 11 X11gh1 151' " 11111111111 111'1'1' 11111111 111 1h1' L1X1111 1'111L' 111 L1 e111 111111 1111 111!11b111i11'X N1h11111111.11'111, xx'11h 11111 111'111111111'111 11111111N 115 IIL'1L'11 1111 '11'1i, "1'311111"' X--111'1LA14, N111111' .1 "'1i'1w, -1111111 1111111 11111, XX'111 131'11111qs, 11111 Ll 111' 1511 111f11L'1A. U1f l'11Ls1S111x1L1L1L'1 x1'L'1'1' 1hu 11151-111111 51111, s1'11'1't111 5 111' X11 '1'111'1111'K l1X1111.1L'1, 11111 ll 11111111.11 s111'1'111111'. 171 ' 111 1111' L11-1s111'1N 1114 X1.111:1g1'1' X1..L'I1 L.111 h1, 115. 11111115 1hL' .L'111 1' 1X11' 1111 x1111111x 11111 1N1.l1111111L'11t1X 11111l111g 1h1' x111111L'x1111' 111' 111111111111. M115 -11 111 I11L' 51111111, 111111 X11111x 1'.,31 1 V 1 ill!! i Pign 42 I un Mmm A' 'WEE M I 1 x fi- -1 1 ,I :P- E in f 1 E Q Q 1' if L I , I . ,Ili ,Ig ' A N1 IXLLWC IILSIXIHIII Rug mmm rm IC l'ru.Im1m kc xl ru m, l' 11II IQLQ X Y".'XII". 'I xIlI'IAX "IX"1" "IX 'X ,ml I' Tw! I -II'I ,' "I XXI' AIA' , ', '.X. I' IV 1' ' ' 1 'X " Y I' :AT x-" X.I.1" "" NKJV Iwx X I", I " .111 Vw ",' LXLLX QI. ,. , " 'V1"'I1.1L4u xuII.vxx I-IIXXX, gm Qrxippi TI 'nw:1WX tix N"'I1 II' . I "" -Vip pw' I "I KXIMX' " 't' " " .X iwx X1'i,x ' .XX X "H, IIA-' II1I'VmI', YIIVI1-Q" 'T I'1xLf" '11, 'ANI fm 1 TIP: I" '1 1' "Xe ilu' I-V1X'1rr' Q1 I' .XX QQ ?1'V.'Z-NI I .IY:1I1pI:-I XQIIIIII LIIYXIZIQ . X 1Xt'+g'." .11 A "X, I 'X "'. 1X'1..I 'J .X 1" ' x NI Ik XI..:'r':,., k II:iI:!m'I 32.1 I,"XII'X Il,f' QV' :yi . tv! p-QmxI,:t' wx. "" 'V :Z NI .Vt NINW I' I1 ' YTT' in Tx- "I:11::..:II:x I'WI'r ,r1.y', '.X9'tIv "IRQ-Q .wi Iwi - Im ul1"XT"XTy.'1Xr':'T.1Tt 'I II' Txx 'IXQ'X 3" I XX" "XX Tk' I'X,'ti't' XIX". Xi ilk I IMILLXIIIII 'IvT'IL'I'I'15f4.f.X1I ..'. ' uk .X XS'121. II.'IQ':,,. V , I "- 1 WI ,SP Q 21+ KJXX' FI XILIIQ g1T'IX ',XL'Iv"'1k1 " 1 QTAX . TIN' I'!'1'X"".'X .XX I .T ':'rY,aI r '1'x qw" 'i f I, XXIII" " I. X Lfgfgrw -11, XIg1r'.Ii4f'N If I "Viva rf'g'i " X'm-"4 X " 'X - '.'. pt' T' "Wi, .XX :X .X Iix " pl. I1 II", I 'N If"I Uni X "3 ""L. X1 "" 7' 1'Y",X:.1i 't' I I., X,X II 1' XI. 'il I, xp 1T1Xx1.,'ti T I"',X'rrt.rI IIQXX, 1. lm 1" ,ttrrg tx .X .", ,Q IX I. 'X XILX X'x..,'x' 1:1 XII lk ,.x.x,l 1 Q X x. Lv. lu ,, , - 1X ,'XX 1 XII.n1y, Ix1I1'yj.,1. .X gng, .X IX"I' IQ ':1 "X" I 'N XL" gT'.1I 'X ','4' LT' :I x."' " Isw I1XXr! R X' V "k, . K .'.. V H: Q ' . SL, ,,., ,' it un, ,Z X, X Q, , -'Lx .'l.T"'XK XX'I' '-X I, ."X 1, 1" j Y" "N '-', "H gui, F"'1T'N ,YIQ IILAI XXLIIX . ,TI tx :I X-:'Iy.T' "X ' Ilfi ati X'.' ' 2 I " . I' "'X' 'A I1 'L 1 I 11 I I. 1 R I 4 luv Mwrcx 125, lg FN A5 A H S Pall Lrm IIIL L111 11 1 13 L 11111 1L 1 1111 LLIIYN YLTL L1LL1LL1 111 LLN 111 YIL 5 5 1rLx1L L11 , LN LX L1L1 ILL HVLNIL L111, Ll VLX 1I1111L, 1'LL11rL111L1NLL1L111 1xL1111L1 LLT, 1111111L111 NLLTLIIIX, L11 Ll , XL11 1L1L1Lr, V1L1X1X S L 13LlI'I1L 11 1 1 L 1 111 L L1L s 1 1 1L1L1Lr 11L1111r11L 1111L1L 111L 111LLt111Q 111 Fl 1LN NULLLNN Ll N111LL111N N111111LL1 11L1r rL 11 L1 11 111 L11 JILFITLL 111111 111L 1 LL1' 11 1 11111Lx 1ur111Lr1 L 11r11LL L 1 L11Lr1111111 r11111Lrx L11s 111L s1111gw11LL1x v1L1'L N11 L 111 L N111L L111x 11 LN L1 L1 1 111LLL11L 1 111 L 211111111 Lrx xx ls L 1L S111L1L111s 1Lu11x 111L1 1111111111 11 1 N UL LIIYN IIIL L11 11 1 L L I1 L15 1 1111111 111110 1rLNL111LL 111s s1111111 11 flt 111Ll1L 111LL 151L LL 11 u111xL111 11111 1111 L 1111111 1 1111 INNLL rL11111 1 1 1- 11 NLIN 111, 111111111411 BLl'1LL LX L lk 11 11L 1 L VL L XKLVL LVN 1rL Lk 111 111L IOO p111111L1 11111111 111111 11 11L NL 11111 11111111 1L111LLL LYLTX 1L1m lIlf11L L1111rL 111 VL1' 1 IINIIIYN x1LrL 1 L1111111 L1r11111 111L Lrm 111L NXLFL L11111xLL HX L1 11Lkx L1111LLrx 111111 11L1LL1x 1111' 111L 51 1111111L1 L11111111111g1111L 1DL1r1111f 111L L111'1s11111x WLLL. 111L x111L1L111w 111L1 11111LLrx INNINTLL1 111L 11LLL 1 1'11111Ls 11 TL L X 111x111 11L A1111 L 1 L L11L1 xu111L LITL1 work 1L1r11L 11LLL'1x 111 1111111 11 1u Sp1111sL1rLL1 111 111L xNNQJQ1ltl.L4l StuL1L111x sL1Lr11 11Lxx C 111s wLrL 1C11s1LrLL1 X R O 1 L LIIIIY w1s111s111u1LL1 111L1 pr111LL s LLSN u1 L L 111 1L Ill L11 L lllk N LL 111 111L NL11L1L1 p1pLr, 111L O11 far 111L1NLL1 1111111 N1uL1L111x 11111 11 1 LS LIIL 111 1 Lrm L 1111n1x1r11111n 11 ls 1NuLLLsL 111 1111 L11cs 11Lr1rx 111L1 L1111Lr sL11L111 1L11x111LN KL L 1141 XL1111x J gf t .-.- --f-Y---U I ' Q.-.il t H1 'I ' V.-A' 1 ,V 'us f' 1 , 1 1 1 , 1 -va i ef -, . 11v f L L... -,W , ,Y .A - ,, .,..-.,,.,..-. - . V -......-.--- A YVLK1111 11111111 Nl 1111111 12 -111111-11 K11:1r111111 511 1'1' 1 X11'1 111' 1 1 K 0 O 0 K 0, ' x 1-"1'l",R ll api" 1L1 11 11111ib11 1111L1 ll "1c11y" c1c'1' 11 1 41111 'ing s11111 9 1' ---1 1 1 17116121 ' 1 1 X. 1111. 11. 9 1 XY1:11 111'1gx"'111 -L" 11 .XL11'N11" 1- 1' 1 q-11-1111, '1 1-'S1111 1 A' 1 '1 11 .X111 H1111 11 1 1 ' '1 .'11111- 1. 1,1CI1 1' 11' spiri 'L111111111cL1 V1111 LI 1f11L'1c111 111 1crJ1111 11' Yell ,11 1 S111 1 1 1 1 ks: L1 L11".' Q 1. Q 11 Q I '1 11' 11 -11151 L11-1111 11 'U 'lmiisl 111 ' 11411 g 1 hlgi.-'111'-Ill. , 1.','11,'1 13 kj '11.'11 1111: 11 Q. 13r.B11:R s11111,1' 1'1'1 QV. 1211'j, 1:1111 11111111 s11L111kL11' of one 111 thc mcurings. HL 11111ccL1 1111 thc "C11f11pL1'1111L111 L11 11 1 L' 1 Q, 171 ' "1 J I." 1111 111111 51 11 : 1 1 121' 1 Y' vcr1 111111 111:cL1 with hc ' 12111 L11 1 11 '13 31 ' 11' 1 11 1 11 1 111-1 1.1 ' 1' 5, 1111 1 1 1111 L11 111 11 111 b1 1 L,11L'1 Q 11 Ql 1 5' 1 ' 11 1.1 11c1 1 1 1111.8 lIfO. 11 '11 :Vs '1 1 1 '1 111 1 f 1111 'KL111 sn 1 1 1:11 1, ' 'L '11 1'1 -' 11 ' 1 1 ' '111' 151111. 131131 Q '1111 "1L1 'b .111 1 1 '1 1 -'111"1111g1w 1 2 ' 1.1 Q'-i1'4'.l '1 1. 11. ' 1:11 1 '11-'. H 1 1f1 '11ss1s ' 11' 1 ' ' 1 1 113' '1 .1 1 .5 'A fx 1 11,1 '11:uL- . T111 '111 51' .1 "111 1 1 Q 13 1 1 1 1 1!1l.1", 191' 1 1 QL1 1 1 111 b'1cs, 111L 191 Il '111 .111 ' 1 ' '1 Q 1 3 1' '1 11':,1'1:.'1 1 1111- 1, '1 1 Q--m 'al U!" 4 lm M I IH L XI :ng in .41 xx nk vrmg JIT lug ps Mum 4 :X ' c i 435' .sl -, X f-U w ' .,,- A 5. Y F' - " -f - pix ' if 1 , , , ' ... .- ....4. 2- 1 nr' . 3 1. ' i . -. w -Y U 'A , - . I I 'i A J x . A 4 Y QQ :K A 5. K ,A I v .,, f.. -A . - . M L+. f l., ,Y V , Il Vw' -lu H4m.xr'.1 Sl ' 4' 'll-rm .XJ Hu.11'd 1" I3 ju 1311.111 'gg ' 'VIII .- 'I , 1 fff'2i.Ar'fc' lx 1 Xu A H S Sprlng Term NC ound ITILIIIIWLVN ol t1t tn trtnt N wo 1o1rt x, ITIIIIIQLFN, 1nd xthool o L1 1Ix xxorthx of I1lf.,IILI' ofhtt, tht Ntut tntx of Xl 1n1td1 Hn,h x1xx ht to tlttr VICIx1x Sh1dl1ur11t prtwdtnt of tht xtudtnt 1 Ht tn IItrr1t xx1x tlttttt x1tt PFLNICILIII, Xltx NI1tR1tth1t too t t cfhtt ot llllllllll xttrtt1rx 1nt Qooltt I IU Icntr xx lx poxttd IN rttort 1115 NLLFLIITX trnon lut Il ITIIIOFIU xottx or t1t xt tattrx PKJNIUOII Ont o tht most xpmttd t1n111111g11x tx tr xx1tntwtd hx wtudtntx or tt tchtrx wutt rom tht nonnn 1t1onx NI111x noxt It t IN 1ndt1n1p11Unt1r1'1t1's xxerc tn Ixftt tht xx mtsttr xxt rt out t urmv tht hrst xxttk of xthoo llltl tollovxmg IU 1nx xxttltx of 1nx LNUQIIIOII 1nd ton IFICTIYIUII tht I1rgtst Iwudgtt 111 tht Nthool nxorx xx1x xottt olt 1 wut gtt 1n1ounttt to tr I I xx lx ntttssnfx xx1th such 1 I1r t IPPITJPFI 1t1o11 o11 I1o1rtI th It xtudtnt dutx ht tntorttd XLIITILTOLIN ntxx ton1n11ttttx xxtrt 11ppo1nttd 1ntI strxtd xxtII I hroughout tht ttrm 1 Ilfgt tommltttt xxorktd on rtx mng tht COIINTIILIUOII, xx 11th vx1x xot tI o11 1t tht I1st YTILLYIIIQQ Stx tr1I Lllllqllt FIIIILN xxtrt htld to hooxt tht I11Il tt 1111 IIICI tht fI'1LIxIULl1 t t L I I IDHIIISIIIIN proxtd sucttssful, ICOITIIHIYYLC 11111114 ont txtrx Iutxt Vltttmgx xxtrt lIlfLl'LNUllg to 1 IN thtrt xx IN woot tntt1't11nn1tnt, good pt1Ittrx IIICI tht rt1I xpmt vx1s prtstnt Nexx tluhx xxtrt foxttrtd IIICI IINPTUX td hx tht 1xs15t1ntt of tht student Ivodx Ctrx 1nd tl1 1 111' xxtrt 1 dttltt h1t 1 thtx xxtrt I1tkt wx 1 xtudtnts It IN thought hx txtrxont th1t tht Spflllg ttrm 1CIIUlIllNfI"lf1OIl xx lx ont th 1t tht thool tould ht prout o 1111. Xtonx 1tt ,to qfwit 413 ' I , A 5 Q 2 -P A- 1 . I TI1 ex 5l1411I111::' IIM1' Ilvxxltlc K' -11- kv' I"11.IR: " .XI1 I. Rltthf' Al bi 0 I K I K .-IYI1' if ' 'Q I I ' Vff- ' .tl I I 1 I. 1 :K ' 4 1 fII"1 5 ' 1' .1 ' " I' Q .' 1 '1 IMI". -I' ' "Ii '1. ' " 'I ' x .1 1' ' ' " It h'1"- "1lj' '1 1 I ' 'I1I ' zj " I' 1 Y' I 'lad zv' ' 'gf I-V'-III-'Il' . 'II ' 51' .. . 1 U' "I5I'2.'l '1 fb '1 ' ' Il 'I. Ont of thc I-CZIILITCS of thc ncxx' tcrm xx'11s that thc student cards for ' 'f' I .5 'I g I,z A " 1 " ' ' 1 ' sf 1' ' 1 1' ' 'S I ft U' '1 J ' 'I L . 'l'h's I I ' 1 'I ox" 5- , 97. It 'z 1' 1' " Q ' 1 1 1 '1 ' 1 1 5 ' ' 'I' ' t' 1 '1g '. in th' PX, C. xX. I,. 11nI '. . . 51 J " 3 1 ' ' Q' N ' 'QI11x'. . 3 " " ' 1 1II1.' " 5 I' '1' ' ' s ' '1 . .I ' oth 'zsszfffs " '1 ""I'd ',2S 11' 'tII"1II '1 g ' 1 ' s' ' ' I I. ' " .A . P-J, XLLIJY GlDgL,J' lm-.soc umm om NU N14 :UN ' mm com' boom sow UELFN Qqexg-q ?RY'1'S1DE:'A.1 55-QQ-14312 Y ThL CJlI'lS ASSCJLIAIICDI1 1 1 L 1 1 L IHL LJTTILLVN ul' IHL T11 tLrm YYLTL 1rLN1L Lnt, N11r1g1rL1 BLJL HINOH, YICL prLN1LL11t 11rL Bmxxn, NLLrLt1rx, L L11 L1rtLr, md trL 1NurLr, N11r11m tLhLll L 1 I L N L LI N x N -r II ,xx11L1xx1NxxLll 1ttLnLLL 111 IULILI1 L111oxL mug LOIIYLNI xx 1N 1r1Nt1tutLL 1nL NOHU 1m1nlLN xxLrL p1'1r1tLL1 1l1L1NOL for hxL LLr1tN 1'11LLL, fhL p1'oLLLL 1L mv tat L nr NN1m Ll 1111111 frL 1Nl1rx 1L L LILNTIOII 11 um 11rmL YLNN for Elf N 1 t1L 11 NL 100 xx IN lf 1r1tLL 1111 r1ot11111 dLtlIllfL xx 1N L1LL1L LL TL mmf' rLrm 11 LL1' xxLrL 1 Ta mxxN I'LN1LLI1t, lI"lI1l1 N mLr, x1LL wrLN1LL11t, Nl 1r11m M1tLhLll NLLTLYIFX, 1xr1 1tw1 L lhL TrLN1 111111 rLLLpt11J11, CQINLII wx t1L uxx NL11lur QIFN 1l1L NpLJ11NLJI'LL I L Curl NNLJL1 111011, xx IN LmL 1uT UL I'I1ONfNL1LLLNNfLl 111xL11 fur 1 0112 t1mL TL 111LLtmQN L L 1 11xL WLLI1 XLYX IIIILFLN 1' L p WN 111 fur x xxL 1ttL11L LL XLIITILFOLXN LN L11tN for thL TLNI of L tLrm h1xL l1LL11 PIIIIIILK1 mc Udlllff LmL uf IITONL 11L1Lh TFOIICN XYhlLh thL L1 n t1L xx 111 L t1L xL1r 11N 1LLn 1xLrx NuLLLNNTL1l um fL1rt1L IIHXL1 ,, 'f -1 Y P I t -i 1 . I K I I N. Y, W i.. . Hli C 'irls' .-Xss11L'i11t1 111 P1111 ll xcrx' zctixc fz Il I-rm. H - 1- g f .-'xl - " ': ' . 1 L1 ' 1' 3 - " '- , Clzl - " 'z " I'I'l' iz " 1 ' .': ' N111 - . O11-Lf h'Hr,t-x"1t.'x':1.z1Cils'j'1x 'IW " z - 1-1 1 ki ' - -' -Cl. .X 5 k' ' '13 ' '11 1 5 C4 " ' ' 'L JH' .':,"" ' 1-'1s:1L1'rg1h1C"ls,qX5Qf "1 ' -1 Q TI ' 1 f 'f 1 ' if Ig1f I -lgh fl l '1Q15'z'1l I-tl 514. Tl 'N1 ' b ' S 'X -as -1 Ht P Y' Q 'L .'l' '- 'A'-1 .hz 4 A' ' g -1 1' ,U-'1 Kl'bzz1r1. H 'G 'QV 1 ' 1"- li' l'l qlgz ig g -1lux'h- " S' "a ' 'QQ ' Q I - 5 Q lb" '1 i 1 l L ' -. 'H ' M Q I1 'H lux' thc zsswcizxtiuzm I1 '- 1 -- " I' ' ' -Xtinb 11111 H L'11"',: L1 41- l.' "Hz ' 'l"1. .1 'N 5 -'L g ' 1 u th' - :'r 1- 1 ',,' l .5 ' 11' 4 1 girls Willy. U I' 'I I', I fail " L " I' J ' I' CQ. X.yX. 11.5. ' ' - wx l'.1yL' QI UYh,A,,1 ,,. , ,-....-.,,,.... V -V - Y----AY ' 'OPHCEL CT me H1614 -Jvfxuelfmss - Or2PccEDx.fCFL me LOWJUNIOK CL Aff I I X 7 S C x XII xx I I X IIIxI1IIIIIUVcI'S I-5 I I . tl I ' - I, I II IA I I I, If 2 I I ' I .'. If 'xx I IL, I X It -' Il II I. I I III '.I.v1:. N xx I5 r' 1 .i.I:"-:- -I x .'If "VX T IIIII I-V: II'I'rI III'x1t' x.zxuw!I. 1 I.:'f:.x1 'I ' .':x:t-I -I II? tw .1I.r't:14 "If wx fr' If my IIx.Vi'w.4 xIIv"'u If :I A xx lx .IX .Wx ' Iw w ENV 'x 1 ' 1. IIA," J ' II' .wzuxr wx II k'gx,x,x.'p In -ILIII' 'fl I'V Im xx IX 1xITx'.m1":- IQ -I .If L"x'7F Am" 11 gxrvmg I1'I"II. IIIIX xx ix X.x.xwx7x1IIx '11 wxzhx-xi Wx Xv"'i.ami III:-.1.1ix A 'rw NIA f'Ix aww Ixx YI". 'I'l'I"'I - -.xl"x I' , I Y Imxx umm ,Ina , I I -1 xx x . I , x I . I: Ib I X I M II .' X -I" ' II II X- Ii '1 I XI " I I IQIXI. vff' ' If Ixfgg M14 fm Jw 'gm xxw ,LQW Tumi 'xx 511 NI .:'X'x.II, IIxIx'I IIQIIZI ,.'1x1XrVr+x'1 I' Q, XQ14 xx Ax Im III In Tm- Inf? I YI 'Im tg-rift, :mi 'I1ur':XL1ITN Izlrrxzxi 5 IIwX In-:wI1'x rw Xx'x1II 1Ifix5TIx . Im- .I1 KI IIN TILIII Gum- "1 Il1xI L " M L I'I'GIrri,:X Q"'xx .mi Ivxxw. IIIII' XIWVIH tus" xx ax xTIIx,'T'1'.II'x If-I"x II: IQ1Iy,II.'R-'I III-:Iit,.m XIII I'X'Yn'!'. XIIIJxz'z1:mr xx: vwxxrx Ixx Tlx II,1xxvI .T1'I:t5f. XXL- xxvw: I"-wrxtx-xi m.11:xIx Fx I'5tIIx L IIIIxI.iII, xx Fw x.III:IIIxL'xI N.'xg'Ii1I mv yI.xp w' 1IxIIx'w.I I HIIQIQ wI'NT1In'I'qxIvI1Ix IS-II xxxlmx Im M XTWIQL-. II. II., iz. I xx -. I', J Orlnlmcsrp fF'f111sr:l-lucsu JQMQMOQE- Cm sr DOUAXD VJLIKT E WlF".b IDLAST' OPHcx:L QTJE Low Jfovuomoke Cuasr .Mew Qouwo DQE-rxoemv X x In D4 lm ,' ' Y up K ,, , ' FMEA ' q I T -V L Q N Q-f ,z A. -I , ' f tf 4. ' A I ' . ' I " 'T I - . V ' L:ff:'g. ' f J I :,: I ' v I . . V .,:l ' ,L , 1 ' U I F J: - V- " .1 'vt . . Q - I in bl-I . V ' 'Vs -L", . 3 4 J ,I Q . 5 - 1 A . 4 , 'mfg - ' ' . um IIIQIWSupI1ul11m'cC,Ig1ss S n ss I ' ' Q' f ISA' I XI I "X X ' V II ' ' I I Ix II II i- X , I ' -I x II I II . fmplm mr'cClI11I P. x I III I 'I III "IXI L ' ," X x I f:1I 'I HWILII Xwfw XX II X I I LI IAX .X 1'.Xm1 ..4X I I .. 'I --wx f II " X- ' ,- N I I I x IIN: 'XIII' I1 ft' f N14 tml L., I 1 x I x I ,Auf if Oi-ECEPJ' CPFTJE- lQ51ufvCf:.ruMf:N Cum' OPPICERJ Qfme LowYi'f:.5uMem Cuwf Rc-:NE Vrquel AD nomzo N onu E-can since PQESwE-NT 'l'u X I S SS lllglm l I1- l1:1ml1 C1111 cm rcshmgm Cjllw x v. vi li IIXIM Xfifxx Tfh IW x 1 ' 1 KE 1-ura-. SF ltg 1253 1 - tar 3 -1----E-:ew :. Ti? ar 1 11 KC1 SOLILYX 1 5 1 1111 X 11 111 1 ' 1 K 11 11 N Ll 11 XQT NLMLLNN N N 11 L X IULH1 L1 FJ LI' 11111 IW Y 1111111rL111 11111 1111111111 W1 1 NL S 1 r 1 Ll 111 1 111 LTLN1111' 11111 11 111 I1 R TL r11 1 1 HLL X11 TL HHN XSLVL ,ULN KJ LIN NJI ll LI' L11 111 1 1 1 Lk 111 1 11111 111 1111111r1 I 1 KIYCN J Y sf A A' ., A 5- 1. ,-. 1 ' ' 111111 11 1 I 1- XI 1.11111 N1111 11.1111 'Lx Xf!:1'111 X1 'A If 1,:'111 1x111'. 1 f1 l'1-1 1 v 1 ' v St' '111 1 1 f1I1111lC-1'111I11111111122 i1lI'll 111' S1'111x1.'1'1111.1 4 X11 11.11 .'11.111111:':11' 1'1'11-11111111 L'11.1111x 11111111 11'f"1',1.1 X1f1I1l1111 1 1'-1,79-1.1r':1I 1-11!1.11X1 N1.11'j. 11111-..11 111 1-1-1.1131 1' l..1L1r.1 511111111-11' '1'1'1'.1X1111'1' 'X1.1!'f- 11.111 1 1111111131 Q11 1f1111111' V1!1E1I.11'11l1Ll Nl 1111 1111-11r1911- 1' 11fN11x1i:11'.'1111 11 1'111-, 1I11CI'L'1T 111 I111' 51:11' 111 Kun' 11 Il r S111'1ct1 1111. gr-1111 1'1'1' VLK1. X " 1' , 11:1111111'u'c11 11:111s:111t 1111. g1XL'I1, 11111111 1111s 1'111.1'11' 11111 11'1-1 111 1 11-11: ' 1-1 111' -sk: ' g z1rt . 1'1'-'1- '11 '11-s M' 11 '11 11- 1 1 '1:1'1- s1- 1111 1'1'1-,1 11-111 .1111 K111L1111' 111' 15 11 '1L1111g -1 111" A 1' -Qt' 5 "1'1bJ. 131191111 t1 ' 11- 1 :111 '1'c11111 11:1 " '15 1 '111. Hutt . '- -if " t t' 1 'L '1'1111'11111- s 11111 111111111 111 131:11 -'r 1LlC1. '111 1 1'1':1rt1111s 11115 -1 '11 1 LIU' 111: 5 - Vily. '.1y1- 'X 111111 'X' 1 ' 1 .P C,hem1str1 C 11113 1 N RIN1 11 1 L N11 1111 111 1 1 1 11111Ntr1 L11 11111 111 1 1 11.1 1N1 11111 11111N1 111111 C1L111N 111 111 N 1111 N L1 1' 1 1 1 1 YLTIT 11 1117 11N11N111 N11111111N 111 1111111N1r1 1111r 1111 111111211111 111 r 1 111111 111 111 N 1 111111 1111 1 111111111111 X11'X N11111NN111 11tL1LNt1111 1x1111N11111N XXLFL 111111 11 111 C111t11, 1 11111 N 111 11 111tN 1 1111111111 1 l11LN 111 1r1 N, 11 1111111 1 111 N 11g1r r111111111N 1 N111 , N, 11 JL 1 111111011X Ill 11 1 11111111 1111 N111 LL N FL 11114 111 111111111 1 111 111111111418 1111111Nf111 111 1111111 1 1111'1N1111 11311 1 1111 N111 11 1111111 XXLF1 1111111 111 11 1111 1x11r11111111N 1111 1111 111111 1 N1111 1 r1111N 1111 111 l1'LL1 1111 NXLF1 1111111 111 1111 1111111111 1 1111 11Nt 1111111113 111 1111 1111 11r111 Nlr 111111111111 r11N1 111 1111 11111N11111 111 111111111111 t11L 111111 11111111111'N 111111 1111 I111 X111 1 11 W Er' 1 ' A 1 f-we 11 N ' v N J U1111111N1'111 '1'111.1'13 U1111'111-'11 .'I'111'.1i2,1 11111111111 111.1111 1'1'11-1111' 1 111111111 C:.11g 11.l1'I11'1V1'111111.!11 1111'-1':1-N1111111 1'1'111111'r 1111-111-11 1'vL'1'11S1!11111 51111-1.111-'1'1n1N111'11r 5111111111 1'.11111:1 111111-1111S111-1111.111 gc. -.11-.Xr111N 11.1111 :1 111.111 Xv.111'T.X111L'1 1,111I'.l1'1.111 11.111 1111 1111111 111-3 11- I-111, -'11-11-.11 -11 3111 1, VVllf r'11'b'z1111Z1'1 211 111- 11 '.2:1111Il1I1g 111 1111 1111 ' 1 1' the -.11 1- ,- 'N1- 1i1- -1-1 '11, 1 1111 1 11.11'111+N1, -1 -1 -1 1. 1 Q "- 11-1 1- 11 glass ' k:,'k 1: 5, N111 'N 'N, 11l1i". 1, 1 11' 'cg "1' 1 'L 111 IQ, N X1 'Q 2,1111 5:11 1'Nl'211111'X M1111 1111' Peet 5111111 1-'z1C1111'1cq 1111 C11 111 1-'11 II' Kl111s, 211111 -111" 11 -1111' ,- 11--1, -111' 5 N - 111-1. :X 1' 5' 11 1" C111 1111111 111- "1111 '-'N1 ' 11111161 1-11-' 'Q N'1 1'1Nzsg 11:- '111-1,1 5 ---1-1. .X '15 Q A ' -1 ' L' . 1 L 1 ' " 1 - ' RN 13.13 311 ' .1v1f99'1s1.31'!f1Uv I1 re11Lh Club " l 111111 III 1111111 1 L K I I'I1LI NL1rLt1r1 r Ll N1 J ILITIA wt 1 L I1 I rL1111 L 11I1 11r LLr1IL I r11L11 1 11 1rg11111LI111thL I1IItL 1 1' t 1111111 77ILLf 111 t11 st111111 111 IIIYLFLNI III thL IrL111 11111111111 1111 111 11 Lr111I11r1111 11p1111rt11111t1L I11r1tx L1 L I 111I1rt1L N11pL1'11x1111111f NI1wC11111I1IL It h 11 f11IhIIL1I LX LFX Lx11LLt 1111111 111 IIN I1111111Ierx 1111 hu 111'111L1'I 1tsLIT 1 1'ILL11IL1I s11L1Lw 1Lr1 111LLf111Q IN L1 LJ 111tLr xt Q1'1111 L111111111ItL1 IN 111 LI11 WL 1111I 1I1111N p1'111 11111 111tLrLxt111g L11tL1't1111111L11t IhL f11r111x 111C LIITLFIIIII 1111111 ITL 1111111 1111I 1 IFILLI S11111Lt1111Lx rL1111 11111111 11'L NLIIIQ, 11r I rL1111 11111111 ITL 1 1 L N 1111 1 11 1 1 I11 111L111I1Lrx I rL111h 1wIhL 111 1 I1111111 1gL Ll LLI If thL 1111111111 lNf1LlI'fI1L I rL11L 1 17111 L 11 IN usL1I 111 1111 111' 111 l,L III thL XL1111x 11 ,111 11Lr1 11111111 L1 111 Nl L II1L 111111 LX L 1111I1 11 L L lwf tLr111 1 1Lr1 111rL1'Lst111L I 1'L11Lh LX 11 111 1111 11 L LII CY 111 I 1rk VI11NL11111 11 IN 1111111 L ITILLIIIIEIN 1rL 11111 IhL 1IL1I1 1Is11 1ttL11 L 1 L 111tL1LNr1111f FL 111 1 11 I1 S r111L1x11 Lr LIL1 Ih1NL tr1 3N ll L L111 r1111411 XL 1r TL 11 11 lIlIlLkI I111' thL T11r111'L L 1' 11 1 Llll' LIL 1111111111 IIIIIII I 1 L 11 - W' Q ,, 11 f?fQf3. ' 'I - '1 'i""','.L.If -! ' ' I ' .' H 'in'-K1-51' 'I xii' f.Iz'1'1'fr' '1 'In 011111111 F1111 'I's111.1 '1, 011 11'1 111 511111 ,I1 1,11 ' 4 NI. I'I1LI,111 I'1'1--'LI'11t NI. ' L IIIIUIII IJ.1IL -I.11'11I11 111--I'rL1i.I1-111 I'IIC.ll1lI' 'I.11I1 I,.lLl - .III .I " 'Q .' II.111I III QI III 'I'h11 1111111 CII.Il'I1!.III 'I'1'L-.11 11-1' R11 " I'I.1II I'II'f I" ' 'I II " I' ' ' 5 LI 'L 'sn 1': Q1 K1 '1 ' ' -1 T11 of 19--. Is 1' 1I:" 'Ls I1 'I ' I ' 1'-1 'I2:Q2:'LI 111" LI sz ' ' I If".' "'k'ffII f' 1XI'r11gL I ' 'arc ' 1 ' 1 "1 'z 7 . .I 'D If ' 'I 3 bf 1 ' Q 1 'I ' ba 1 1 1111-LI. Skitg 1 I 1I:"s 111 I-'r1:111h have IQL11 511111 I' thL ' ' 5 ' ' -1 Ii' 1 bn ' S' 1 ' "I gs. 1,13 "I ' 1I CILIQ1 "1 .',' fI1"QzI'. H' 1 :IA z"f 1 :g" ' Th- -- ' Q: ' th' I' 111'r11'1t1Ls fthe I91' -11 'I1 CI11I1. 1,11 - 1 " ' I S' 9 ' ' '.'I'I' ' 1 II' I: ' 'L 1 '15 ' ' A - ' 1 Q 1 - 1I'd s1111' ' ' U If' -1 'I 1l1"s '1 .2111 If: '1 z1111I H' k- M '1 Q I:1" I1-- II111 1-II L11j11.'-1I11111I 11111rc: L I -111 I: ' Q ' I '. Th' I" c11'I 11 1I1 is 1I:1 I Q 111 z11I111t ll CI11I1 1111. It is 111 h:11'L' 1 D U I L I I II' f '-'I 5 . '.g-60 , IIIHI X1' 111 7-77? The Sp 1mQh Club 1' ILIIXI X Q tt IIRQ LL 'Vll X 'S H001 S11111x 111 xx IN 11111'1111111tt wt 1 xx1t t11t111x1 um 11111 1m1111xhtt I 11Cltr tht ltultr h1p ut HN mul L11 1r1 t L Q 111 1 11 1xtrx NUCCLNN'l'Ll xur lts purwow 1 tu 1r111 tht xtut tntx 111 511111101 ttmgtthu 111tlt11n11ltt tht xtudx ot 5111111 1 1111111 IIIILFLVIIIK N11111s1 1 111 LII txt LINIXL x lff1L INLLTIHE, Nu Lr1 short p lxs h1xL hun prumtttl 111 511111101 Short t1lks h 1xe hum g1x L11 hx 111Qn1l1Lrx11t tht 1 L13 xx hw h 1x1 x1s1tL N 11111N WL1 1112, 1111 L C L11 h1 zlrtzdx TL 1r 1l mut N1t1r1f1u1, Xr t11t1111 11111 P111't11 21111 L N Ll N 1 1 IIT 1 1 uk ot 111111 , 1 t 1 1111 1 1111vx 111111 ruwt 1tx l1lXLl1Ctl1NLI'XL If xutr1l 111 t 1111 111t 1111111 1rt pr111111sttl for tht tuturt ht 5p1111xh stutltntx of tht 11111111 111 gl ul to ht orQ11111L1l 111Cl 1 tt L fl1LlTl1LlI'fX xuppmt 1111 L11 11ptr1t11111t11 11111111 1 I1 1 llll M11 x LLf 1 2 1 U1 1 It 1 11- l'x1 1 'l'1 l4'I '12 U1 1 Ik 1 14- 51-111x1. ,l'1 11-.1 '24 RCDlXL'I' Mill- l'rc-itln-111 R111-A ,l'l1x M111-Rt-1.1 lhc-ll1'L'-l.l1-111 lvlllltl vL'll' L'Il.llXll1l1ll'I11.l- St- !"I.lI'l X'l.11'1"1 11--11cltl .I.l1l1lXll1llL'l' 'l'I'L',E-LH'L'!' l.--t-r Klng I,.-X. 'lll lllC1ll ff , .ill 'Sh Q1 l ' hz 'Z-l liq 1111 f11- 1 1' -1. ' - - 1 'x11.- 111- 1'-1 1 h--Ilhzshzlz ,- 1 ls l I g ' f , -1.1 L' ' "1 27' ' .1 1' -1-I .'11'yl'ss1k- -1'-1 1- 115, 11- 'l l ' 1 1- -11.11 'Qh-S1 -ak' 1- lx ls. Th- l l -zsz -1 -'l -1 tl 111 ."'z:,,: . g- 'zz l". 'I'h- g11"z1l zu.-t1x'1t1cy uf thc cluh hzxc lccn l' 11tcl lx' lx " Q mx' lu af tl's 'l-' 5 1.3-l. 'fliz 21 :'- - '-tl: cc- .551 l -1' Q 'R '. 'll J - 5 A -V 1 - 'z ' K1 ".',z tl-lg' '. 'Q '4 .N ' I l 1 ' ' 1 . .' 1 'll I . " 'R' l'.1x'- JI The Latm lub 1 Ll 1 1 111 11111711 1 111 '111 N11r11111 111 1 11111 1 1 L11 1111 L L11 11r 6111111 1111 11111111 1115 hrxt 1JlL,1l1llL1 111 1111 11 11 11111111 IL 11 ,111111 1 111 1 TL 1Lll1J 1 1 3111111 11 11 11111 1 1111111 1111111 111'N 1111 111111111 111 1111 111111 11r111 0111111111111 111111111 1111 1111111111111 111111 11'1 1r1N111111 11 1 1 1111111 1 1 1111111 1111 1 1 1 H 111.1 , 111 IN11 11111111 11111 111 1 1111 1111111 1 11111 111 r 1 111111 1 1111 1 1 1 111 I1 1 13 1X V1 1111 111111 11 V11 511111111 N1 111 1 11111111 111 r 11111 1 Ll 11 1 111 1 1115 11 11111111 1 xx Ll 1 Nu 11 1 11111r 111111111111 111 1111 11111111 112 11111 1111 111111 ff . l V, - ' R 35 - - Q . 1,1'Il1'1 1-:N 1'.1l.l. 11 1121 '21 c1l'l'I1'I 111 51-1111 , 11111121 '14 'I111111'1111111 1,'11.111111.111 1'1'1-11.11-111 1,11 g1.1- 711111 KI. 1f111',.1131- 1111--1'1'1-11111-111 II -'1111-11111 11. 11111 11. ,W 1i.111.11-.11 NI. -1 -1,111-1.111 '111-.1X111'-1' 1f1111'411-111 N 1-11- III-11,11 '1 1 " ' 1 5 ,z ' :N '15 V Q 11: '1-1' - .1 ll 111 1 J-L1. 1-X111 5 11 - rg: 1'1 'S 11111 111 11 - 11 1681 111 1111- 1l'g1."1 1' 11SZ1'I1" z,' -1-Q: 1 --1 A -:""- 1111 111111 11111111 3111111 1111115 1111111 1411111 51111111115 :111 1-x11111111 111 j11111 11111 L' ' -1- - U1 g '1'-1 1 -1 -1: 11- 111" 1111- ' 59, 1 1 1111 111- 1411111 plays, g11111:s 111111 Sl is 1 11 11: ' .- -11' b 11111111 111- 1111 111 - 1111.1 1,11 ' 1 1 - lfusfcr 111111111111 1111 C1Ll11 1113111111 s 111111 1111 1 31 'IIS .1 1111 11111-, 111111 111 111111 11 pic 52110 was 111111 111 171152 1111 111111111' 1111: zgc 1 1111 .-X ' 1-. . 1111 - - 1' 1 'ssl ll' 5, 1 U-111 1 1 11 M . 111 '-1s 'Q 1:11 1 1' :111 '13 11, T111 -1 1 1:5 11-- .'Ll1xCC.'.'1: 1 111111 111111113 1 111- 1: 111 Q 5 1'.' g ' - Q -. Ii. CV' I-IY. 'af' 2 H - " I Ll r 1 1 1 1 TL II1.11 1111 1 Q iff Il I L, 1 1 1 r11 ll 1 1R11 I X tm 1 I xt111I111ts 11 ho I1111 h1 11111 tprm :I 1111 11't, thy Xrt L11 1 1 1 lx 11 1111 so LINLII t1 wt 1111u11g 1 N 111 111I111x I h1 1111 xt IHILTLNFIIIU work LX LT dom l11 thp CI11I1 111 thy 11111r1I m 11Ie I11 1111 th1 Wllllflll' 111 411111 to thy 1h1I1Ir111s 1 1r1I of thp 1111111111 He1t I111 Lr I oxtnrs 1111I pI111r1Ix 11111 111 11I1 1 ur1111 th 51111110 tnrm for th1 I 111co ll N111111I I 1111 INNLIL h1I1I 111 N 1r11 I xI11I11t11rsI1111I11111 111mtI11111I111LxtL111I111f 11111t1t1o11 to thg X1'tL u 1 1111 th1 111 111IJLr I1111 h11I thn 111111114 of spung 1111111 I1L111t1t11I uI11I11t L H11 rggwn 11 tum IIL 1 111 111 thp I'11rop1111 1t1h111 N I1I11I1pr111tx 1111I thy 11 1t1r wlwr 1xh1I11t 1t thy 01k 1111I X111I1tor111111 Ihm 1 111 1tt1111I1I tI11 XXIIIILIIILYLITLFN 1111 rmtgrs 1xh111t ut tum 11x 1xI11I11t111N X1 Ll 1I1I1 t11tI11 1011111111111 ITT x1111 Lntx uuux Ll 111111 IL 11 1x 411111 11 t1 Q LIIW 111 X1111111 11' I111 Mum 1 1 r L 4 i. 1 I Ii 1 V 1 , . I f 'I vt I I A r 1 lub fI1'1'1g-1141 F111-,111 111.1 '13 IIl'l'lL'IR1 5I'RlN1.'I'1R11 IZ4 G11 kL1I.I I3111I1-111111 I'r -51I -11 I" MI ' N VVIIWVI IY.11'.I 1211--I'rux11I '11t Gcc gl H111-411111 -I1-Mic I'11g.rt1 S: 1 11.111-II' -1 1 rcr pXr1"II. -'11uI1I' I'i.'11I 5 -J' 1" 11I " 1-1 "1 CII of .XI11111cI1 High hz 3 I 1 I 5 1112 1111 5 :I 1I- 1 L' 'ti 1 1 is . A ,h- U v 5 v , I I 'v x 118 I 2 T 'Y twu uf thc ITIUITIIHCFS 1I11r111g I11st term. Ihc Ci1rIs' qXssoc111t1o11 h111111ccd If 1 I 'III 75, 'zsgl' 1IQ1'1 1 11 1Ih ," I' . I J 'Q1 1'1 Q " ' 1 'I 'tg cf .5 ' A ' 1' I Q 'I 11 I ' ' ' 1,11 'I. 51" " J " ' '5' S '11, 1 I - c 's1'- 1 ' 'vf ' 1 ' -1 'N in th- 1-' 'L' . TI Is ' I ' 'I I sz' ' ' I -1 ' ' I 11111I 1" ' fl ' 'z ' ' I 'sz ' 1 I1 .1 I ' . "1 'I I 1 ' '1 ' 1 1 -1 ' 2 5 1 I I" ' Q' 'I' I1 Q ' . TI ' ' '1 Q '1I 1 ' ' ' ' "1Iz Q I' :XS '1-1-:fl-1 I s1I' '1q5"' I,'1Q'l ' .' " I1'. I' - 1 I'.1gc 11: U5 lress Club 1111xx x'Xl Lv 111 xx IN 11rg11111LL 1 IL1111 LI 1 L NL1 1Lrx1N Nl1xL IL L 1111r11L1sL 111 t1L L Ll 111 xL1r 1111 LIL xx 1r 111xt11rx L1 t L 1L1xN xx 111 NLTX lL1C TLII HL1sL1, L L Ll N LI rx lx L lr L L1 1L xx U1'1LI' 11111 1 TL r 1 1'Lss 111rI1L 11 1sL 11 1L11 11 1'L1LL 1 Ll 11 L t1L X 1111L 1L11 xx1111L 111 L t11 1r111t t1L 111 f11fxxLL x L L1t1Lr L11 LLt11L1 L 1L11111111LtL 111L 1 xx N1 1 N N I1 WLT' N xx1 LXL 1 ll tor IL11' L L L 1'Lsx L Ll 1 U 111 TL L s 1r 1 r L 111 1 11r1L11t 111rurL F 1 L1iX CD 1 1 d,' C Q 1 5 . 1 f 1 , 7 ' v 1 1 1 1 11 1-"1 1 1 .L I .1 ,111 0 1 -fi .. 'If , - g.. 'Q' J . , 11111111141 11111 11111131 11 ' f11I1L11" 51'111x1. 1141 111.1 111 XY' . '1111x1.1:1.1 1'1'L'-1L1L'111 11411111 1i131g.1.1:'.1 111111111 13111-. 1111-1'1'L'1111L'111 X1L'.', .1LR1l1111L,' 5L'11'L'l.11'x 41.1111 lL'11 11111111 E1':1L-I 11L'.1r111L'r 111!'L'.l1L1IAL'T k1.1:111L' X::L1L'1'-1111 111-1 Pr L11 1 '1g K1 ".'1 11st " Ll11L1" t11L' 1111', 1 ' '..'1lJI1 111 11111 '1 lfrx. 'lah' 5' 4 1 ' '1 11 1.5 1111s 11L'c11 t11rcL-111111. N1c11111L'1's 11rc 11L'111111g 111 L'L11111111c ll sL'r11111111111Q L'L111r11111111g 16111 1' ' '1 " 1 11' H. 11. 5.1 '1 LL1. ' ' g'1 111' '1 11.L'L'r'11 -', 111 Q '111 111 ' '11r1c. .X11 1 ' :A 1st11st11rt1 1 11111 111 1 11 1 1 ' 1.131 Q1 1111. 111' 11 hs 11 'sf 1'l1-11 1 ': 11 'L111 1133 " 1'1 1' 1' 1'f1,'l,"' "'k1-', 111' 1' 1j"""st11 1111114 '1 1 ' ' 1 '11' 1111 t11L'1 .'.' L1L'. 11 t11c U1zA'l,1'1f.111cL' 113111111111 11111 ' . 'I1111g "ll 11r1 - Yil1LlLl1W1C 115: 18 x' 11' 511111111 111' 1' '1 11 IS 1 yllllllg 11rb':1111z11t11111 1 L1 t1 ' 1c1111111L1, L11 11111111 1 L' 5 c11t. XX" 1 Lk 111 l'.1f'L 11, 11-HI .-XL' 1 wr 4' 1"VA...Qn.. l11rs1A111 Club 4111 IHPIIIUYIHIII 1 11 lk L 1 N 11 N11 N 11111 11 N1 I1 1 11 L1 111 111111 1NN 1413 1 11N 1 1 111 1 11 1r1N11111N 11 ' 1 N N '1 IL N 1 N 1111 111 I W 1 N 11 N 1" LVL 1 'I' N 11 IL 1 1 111 N 1 CN 1111 1111 111'11'1N1 , N 1 NN N 11 1NN111 1 1 LLLNN 1 LJ N 1 1 L11 11 11 111L11111L N 1 1N 11 1 1111 If 1 1 11 1 N N 11 11N IL 111 11111N 1 1 191 I Y 1 1 1... 4 .,1x-I . V 1... ', -- - ,. A . 111.511, 11,-111f1r1. f11ll11R11'.Xl.l 1111141112: 1111111111 F1-111N1.'1'111-.1':.1 1"1'.11:11-- 1,l'111C 1,11-N1111-111 .XII .1111-1 11111111112 111111111 11. ' ,, 1111--1,11--1111-111 N1111111-111. 1.1.11-1'-11:1 1f1111.1 11111'111.11111 S1-111-1.111-11-1-.1N111' 'r 11L1QL'!11.l V1'111111.1-11 NIC 111 thc 11111Nt 11111115 111'g11111L11111111. 111' 1111 .'x111111Ck111 1111 Q-111111 1111. 1 -- 11 - 1"1T.1 -X111L'11111. 1' 11 -r 11 -N 11: 'N1 1X1 '.11 ' f-1111 1,1-1 ",' 111- g1r1N 111111-111-11 1111- 11 11u:111' 11 111-'z C1 zg A1111-. :X 11111111 N:11c111r:.1s1- 1:1111 1g f11r11r111'1N11111N 11'g1g 511111 111' 1111- girlb 1:19 1--1111. 151 - 111f11C ,11K1'111L'.S11f 1111- 12111 1u1'111 the g1r1s 11111 11111 11111111 1 -' --111 11'111N, 11111 1111-1' 15L'g11!1 the N11r111g 11-1'111 111 1'1N11111g f11c 011111111111 111111111 C1-111-1'. :X 11N1t 111 1111- 1',I'l1111i11I1 1111N111:11 111 S2111 1'1I'11I1 '1q1' 11215 11111111- 111 1 -1f.- 1 .11:11'1', 11- - 111- Q 1. '1-rc g1X'C11 f11r11' -r k111111'1c11gc 111 1111s111T:11 511111- 111111111111 111 '11T111l1. 11-111' 1111111119 111-111 1-11-1'1 11111 weeks 111111 11c1-11 1111- ' 1- - 1-111" 111 111C11L'111l111SfI'111'11JI1S111111'.1Ll1111:11YL'11111x111 ,'.' 1.111'1.'. 1111'1N '1-1'1- 1.1'.g1CL1 111 g-XL' 11rN 11111 111 1'11Nu 111 I1 --2.-111' 11111115 t11c1r 11'11 111111111 -1111111111 111-1"111N. 11 - - . -11 111. 1111 1-11111 111-111c11 11111111 1111 111-11' -111111111111 1-11111 11L'111'L'1' 111 1-11111111g 111111 1151-1. :X LlI1'11C 11111, 1C11511L'k1 111 11111111 15111c1' 1111g 111-Q11 111111111111 1-1111g1- 111' 1111- 111111 11 -1'111. ' 1 1 ,MIS ' Q 2 , Tha, A1amLda C111 SLhc1o1N SHXIIIU SX NtLm LL NL 1111 1 1gN 1N1L , 11 11 LL 1 N I 11N Rr 11111 1 111LL 1111 11111L llllfl 11L NNN W 4 L f1L L11111'L LL1111 11 1N1L111 11 11N 111L 111L 11 ll L111111I1LlL 111 L LYL 11 1 111 11 XY IX 1111 111L111 L N 1 1111111 11L L 111 111L LlL1gL F1111 11 5111 11N11'LlL1L1rN 111 N1L1L L111 L NxNtL111N LILK u1r1LrN L1L11LL 11 11L VIII 11 L 111111 N N I1 L L L L 1 L 111 IL ULN NUI 5 L NLIL L11 1 X Ll' MI' N I 1 N1Ot11 L1 3 N L 11lN L1Lc 1 UL 1LNlL N r N N N 1 NN1111 LL1L1r, 11 11 11 L CL Lr111r111 NN NN L N 111LL 11L 11 1N11 llL 11LNL11 1 UL KJ 111 U1 111111 111 1L L L11 L IN NLI 1'11N 11 , H NL 1NN1Nfl1l1'N IHL 1151311 1 11L11 N N 111 1 1 L 1 N NN L L W 111 IX N N N N N 11N L111L1'1111111 L 1 I 111 - an J 1 0 1 1 ' 'ff X - 3 ..- Y ! lk 'ii v ' N w ' w 3 1 X v L w L1 L 1 'Lv l . F7 . 111i ,X111111 - 111 C111 Q '11 1s S1 V11 L13 -111 l'b'l1Il1Z -1 11' Mr. IJLIU1 1.. 1'1XllIlf 111 111 .1.,12.'i' L ' S c11L1111' N' 1' 11 ' -, '1 1 '.'.'.'fCIN 1111 ' 1'1111kN 1111111111 1111 11I1CSf 111 1 1 - ' ' ' INT. 11 1s 111L- 1111' N." 11114.11 1'11s' ' 'L1 1-"11"s'1-'N1L '1J11 11 L11"11c'N:1Nk"s'LsL'1111: ' .':L1.' 1' N. 111- - 'Q 11-1 11 1 1g,1 '1 -1'1 1 -11 k ll 11-.X111111cL111111g11 SL1 1, 1111. 1111L1c1'11. L':11'c111c S1lX'1I111S1Jf111L'5L'YL'1l gr1111111111r NL'1111111N11 L1 111- 111g11 N1111111. 111 -VL' 111'L' 11111 1c1111N1111r1QN, 111u 13111114 L11 qX11.111c111, 1 L1 11 ' L'11'g- N .'1 '11g51,11111i. 111 ' Q1 1' 1N 111 u111L'L111111LL11f -'11 - 11lI11i. T111 1111111 111111111111 1111'L1L-11L1N11 1111w 1N 111c1' Sf1j,OOO, W1111C 111L' IlLl1T111L'l' 111: L1L'1111N11' 1rf 1 . 111 -' h',f0O. 111' ' ,11' '1 11'N 111 L111111'gc 111 111'11L'L-cL1111gN 111 11L'1iL14ILll1l' L1rN 1 ", 1 1Lx X1 . 1f1'1111:, 1 lr. 11. 11. .FPL L111, pXs.'1: LI 1D1r' '11 11N '1111r5' 111: L111111' lJ1W'l ' 111. 111L 11:111k, 1111L1 X111 1fN111L1' 1-VL'1g,, 11L'111 L11 1XL1L'L1111115 1111K1 131111 "N, 1 -11111u1'11Q111C,z1Q 1 "1 111. '- 11 111 11 ' 11 11qN. 11 ' SYLI1' 1 11.11 ' -', 111 31' VIQZIVVLI 111111151 W1111 , -1'cr111 1 ,'1' 5 1 1 1 JX1' 111 - ' 75 111g11 .'LL11l1O1 15Llp11,', L'1111111r1NL 111m 1111111q111g A 1'L'c. 111- 11':1'11L'111 1Ll.1I1LJ.f cX11cr1c11Lc 11111 111c k'c11c1'111 1111111 111 N11x"1,4N L1L1" 'L-L1 f1.11111 11115 LIL111 1Llft111LA. 1111 111L- L11 1L'11.L 1111L1 L111Jr1L'1111x' u1111111L-L1 111 . . ' 5 I ' 1511- ff 11.111 Xw N 1' wufmwnw M1 Umhestra 11 1 1 S1 11111 11 ILNYF1 11N 11 111111 1111 111111 1 1r11111111111,111111u 111 tl 1 IX 11111111 1111111 1111 111111111 1111 1 I1 11111 L1pl111, 1111111 IL 11111111111 IN 111111 111111 111 11111111 111111 1111111 1111 1111 TJ 1111 1 111x1r111111111x 111 1111 111 Lk 113111 1111111, 111111111 1 ITIIILIN, 111111, L1 N 1 1111 1 1111111 1111 111111111111 11111111111111I 111 11111 111111111 11 11111 211111 51 1111 01111 11 N1111111 111 N111111r11111111x L11111111111111111111 x1r11x1x, 1111 1111 L 111111 1 N11r111111111 JL 1 11 llxX111 111 111 111111111 WN 111 t1L hrxt 1111 111111 11111111 1 11611111 1111 11811 1 11 111x1 I11LI111LI'N 111. 11111111 1x 111 Ll1111I'NIL1111x 11N 31111111 11111 1 1 1 1 1 ILLN 111 111 111' 1 1111 N111 ILX 1 11 N11 1111 111111111r 11x 11111111 1 1 111'1 Lk 111 1111 11r111111111111 111 11111111111'x 111 111 1lINf111'L11LN1I1 Q N 1111 1111K 111 1111 1 11111 1111 11111 1 1111111111 111111 1 11r1111N111 1111 t1L WI 1 1 1 11 1 1 11 1 11111 1 1 1 1 111 N 1 1 111111 I1 1111 111 1111 X111 I 'l" -.Vw-z"'f2IL'. 1 175 " "fin ' ' f S. 1111111 11c1z1111g1 ."1 IO '1 111.1111 '-11111: 'g K1 1 1- 1 ,.g11l'll11" '1111- 1111-11' C111 "111z 1- 1' '1 z 1- 1 1c1'. 11- 1 ': 1:-1 1 '- -1-Q. H--111 1112, " ' Q1 V111-1: 1"1's,1.: ' -q,'1L'-.11 ,1.' Htcj, 111' 3,1 qz 1.-1:11 -s. 1'1Il'1. - .1 - z '1:s1-- x"- 1-' - '1-s1r11: the ' ' 1'1z,'q, ' 11- ,, ' - '- - Iif- 1 1"' - '11' 11 Q 1 ip" 111s-1 f11 1'- "1j -1"q '1 1' '1 '1 1 '1 - 1-31 -k ' ZQ1' 1-3 'l41'5L - 111111111crs 1111- tirst 11111 111' 11111 1111-11111crs. '1'11c1' are 1111111 11'11rkc1's 111111 1111111 11 1'11z1111'- 1111'11rs 11 1' 11111 111 1111 11: ' 1 - ' s 111c: 1 1-1 1 3 1111111 11'-1 -.,141'Q'z1"s1111-1."-cz 1' A ' '1- ,-X11 1 . U. '11, C. 111g11 111111111 111 11 1 119 -'-1111.' 1 -- 51 1111. 1111:1s 111111111111'11111111c111'u111'111111'1111111g1111111 11.0. '11, C. 12 ' Q 11 1 1111111 111'111s. H1111 ' '15 1 1 1 -1 11551111111 111111 1WCC11 111'-1' -11 11" N12 .1 1111 C. 11111141 , 1' 11111ks 1111111111 tl 1111-1111-1' 111111111-1111-111 111 11 21- 111U.L1k'111 11'11111v 11111. Q '1 1111- -11 ' 11111. ' ' , ' 11x Vim- I1- x C1 ec Clubs XII 1 x vw l from N QI L INLH1 W 1 lu I I LL L Ilkfxw IHLMR -......,,, N ,,,fXx tiff iii! ggsv git: gin! K l ' Q 7i.Qf.'2 lm Xwwx I L 4 - -gin., - X .A ,D 1 4 K - . I II44 X? 1 ,E W . . W If' X x V - A 1.1. 1 s - A1 -6 PX 'N' V . :- 3' . fNg, .fT: A . . I V t - 'f . D X ll . . V . I , ' . ' . V ' '- I ft Em ff' - v',.. I'-' .'-I, '.-. I iff1-. ', YA W I, 'ff , ,Mil ,- I . ' , L -" f 1 , g U , , , M A . ,Q I 3 Qvwx 5' 1 - ' ' 9 X . J J-Mix T ' F - '. ' f 1 ' ' ff f 1 V! A - I L74 I, , I XXX ff 3 ' I X 1 I V N N , ki Ax , X . ,T gk 5 A 1 X Q XX s X xv 9 L i',,f'11,g,n A efu I IHL s J A ,I rf! v -I fi V -.f.1.f.1! fi .2 f --v V- A uv 4 -1 f " FIM: Xumx -Qnfrfm 21433 Zig- X ,My-v'-Hy .Q 'uk .:,,, i. , A- - -93' -- 1 L .1 i 2 1 1'LfV'Vj.f.?l'2E?f25Pii, ,'f:1-fl,-wif 3L1::7?,'5fCi+ gLCIf"g,24,-,.4f."fLQ9 ,2Qg,i.L"72iQ::Q.gV4 ,pL+::f:::e-.fzz ffffffffxrg :f::, :-1 :,'p,,'..: ,i,,,.--T, f-H,-.. f r'ivff'ff?P-1EZE.'.?E lj' Lf:ZLZ2:',,LLQ: Z rv, Z I Q s L.::Z4"?LQ"' '14 1 7 3 ' 'Q Z k , , 'i '-: ',. L-- fi Q Ljiiflffi 'IEi.LliZ.I'?15.i7T 4 ,-,g5gQiLHf2Lez: 2344-,:.f-,::.22F,-: 1: 9 4 4 5 V, 5 Q S ?v T ? if 1.5, Lfi.zZ-f Tiafsf : '25e'f:? fjfgxxf, Zig:-f:iA :..fL3z:4:: :4gf"?q,j 4 Lf' T E- 7- f 4 Qgggfiigi 35325 ...L.--414.-z,.1,N:f ' '5:'73'35h74:ZL:1'-1 xf.,p..:! f4:c -415 1 1-254.xx4:Spp?:"1: - is EFLL-x.':' : 5 .-I , -'1L?:N :zfif ff: H' 4-,.! f. 3fw?::rP:::1NgTT7.i' , f , y '1g::-2Lpf-:E-2-C:1.- 1 , ' "',-f--"'f',:1'2L-,jd ,f hiv-S! .4341 :ex :nf 'f .i C-L., .N. . a -. ff ' V' f.,A.- " , ,' . ' .' ,....,g- ' ' "" " 'W ' "f.f'251'r"..x5.,f...5 r, ,.. . .R 40 V 1-Nfl ef., J' A A ITM In 21 XX p.. ,f f- x r' f V .. A -.4 ff ... .1 If ff XX XX -frvff -q .ir --A ff V- -, . I a. 7: f'f.fsg.n "1 K .' . ' I CC XII'I.I'.'I'I" I.IS'I' I I" COXII' XXX' Q' ,I.'SI1.uIIwu1m- il. tm-11 IIMIII S.XVI1It4' U. IIr.lrI4I-tt I'I..IfII1l1w11 II. IlIIumIn4 I., K'-JIM: uw X' XIIX I1 I1 .I,vIrIWx' I", St1.lII1.m I.. 'XIfIrI'Iu'.l-I I Iirf-un I.. KIM.: I. XX' urn-n II. Ilvxxu II. I' Ifmr: EI. Ilickim' W. l'.lrpI'ntI'r Il. XVJIIIQ II. IJ.4rI-:In R. 'XII-.Ins Q. RIIIII-X' II I.Iv-III Ix, Ilfxhlymwvv I,.K'rm'.rgI1 'XII' 'IIIIIHIII XI. SIIXUI XV. IIIXIN X'. I'IImI1 I' X'IvumVfwv X IIN XI N' I' If 'I', 'XIfI1r'Iw1m' R, 'XIIIIN 'I'. XIu1'r.uX V. II-fllwtwu XX'. U'IIv If-11 Y IiI.I1-x I' I I. II I In II-'II S, 'I'Il.uI4'I X'. I'4'lI'r4nn S. 'IUII -.If 'I'. ,I.IurINm'H I..l3r1I'l1 I I,swIx1m-I .I I. 'vwzmvvww' X Ixr'IIwI C' VVIINHH R, I'I-xu'II 'I ix rm!! VUIXI 'I,IC'I'I'1 I.IS'I' 1 I" l'UXII'XNX' IJ IX UII' II. ICIIIIX' .X. II If-IIXII' ff. GIIQL: If.SV.IItc'IxIII1 XX' IIr' IVIIIVI I' I' rrwlwxx I' XXX-Im: II I' I".I,rv11gI1r.1n U. II:-fvpvr II. Cxmpm' S. IIvmtIiug X, Xhgm-I .I IIIIXII- X R If' ,I H1 X II.X'rvu11g XII. II.lII1't! if 'I11IxI1'xI-Hx .I. K:'vlxI'1wx1gI1 'I , C'wl.zl11 CI II1 I xr-I XX' Nw In III x XX' XI IIIHX .1 I". Rollins 'R. .uIwux' I".IJ1f'tIwn IJ. 'I-Ilwgg X'. 'I'1xnt1vu .I Kang 'XI N11-xx nv . XX' X7I1'1 II,Cr:1Ig ' N. IXfIu1I1fw II, If.utx.umII If. Icfm' I.. .Xpylv If XI Inu- Il XX' mm: I - I::I.X f ,'X. I'.nuI'L'll X. I'INIx IXI. IfIIIH!l R. I uII14'x If-III Il. IIn'mmIIIx I' XI lx X. NI: nil' I I.IIn1 'I'l'llxIg!'!K S, K'.ly.1 II. I"II1'It I" .II1v1m 4fI1r'x N I-'--.If-I XI IYIII 'ww Il IIIIIIIX I1 'XI "If S I'.llf1vn .X. I"I'IIIII.mm14'x It, I'f'rH.lnII1'1 'I'. HHII' XXX II 41 I . ff Ilv:Iw-'I N ' 'vrffI RQTC 1111111 Ll 1 111111151 1 1 1 1 1111 1 LN N111 , 1 1 1 1 NIL 1 TL 11111111 H1411 5111 JD 11111121111 1 1 1 111 1 11111 11111 1 1 1 111 1 N 1 1 17111 N N1I1f 111 1111111111, 11111111 1 11 11 11111111111 Ill 1111111113 111 111111 111 111 1 11111 INNLIL 1111 s1111'1 11 N 1 1 IN X1 1 N 11111 1 11 1 1 1 11111 ' 1111111 11 11111 111111 TL 11111 C 1151 111111111111 N N 1 1'11 11 1 1 1 N W1 111111 1111111 KNC 1111 1111111, 1 1 11111111 N 01 1 1 11 1 1111 111 11 10 L11 N C 11 1 1111 1x 1 1 N 11 N X1 L l 11111111 IL 111N1111 111111 1111111 1 60 1 11 111 1011111111111 111 111111 1111111 111 11111111LN 1 11 11 F1111 11111111 111111 111 11 W1 1 I1 Y' 114 Iylgl, 7 1'111 X1 1111x O O O O 0 U s .'.' 1 111' 1 11-' 111 111'g11111lz1111111, 'V111111 111511-111 'vli' 211111- 1131 -1 -511 1st 111111 11:13 110611 l1CL'11IT11111,'1 '11 11-' 11 ' R. U. 'lf C. 111 1111 :111 'z '1 1.11l1.,l11 K1 1'1111"111 s1fs""1l'111sP :1s11' 11111 1W1l11'111' 11111 '11, 111 1111111111111111111 111111 1111 5111113111 1HiC1111S 1 ' 1 11111 1121: 11115111 C4 13. C., 1111411 '1L1Il1OI' 111111 131: R. U. 111. C. q 1 '11 1.1 1" 1' ',1'11" " .'.' '111 3-":l"':113. ,1111'111l111l111JI1 1'13 111111'11l11.' 's1:1111q11111,S111 ' 111" 1, 9-j, ' '11 C1111Z. 1f.1i11.1111111, P. N'l.5.1Y1.,: "'11 bn 11 ' -1. 'L . ' ' ' 11113 11111-1 fT'1ll1.'1'I' '1 1 1'11'CI111JIl1' 1111411 511111111 11111 111 511111113111 1111.1 1111- 111 ' . .115'l'- 'xB ' 11-1 l'.Nl. '1111' 111111 V: 3 311111111 1111111111 ' 1111 1111 1 If 'L 1113. '1 s' 1 1 'Q- 11'1111,'11 1111111 11111 11113 11111b111, L11 X"11 IIS 111- 1111111111111111:1ls 111 l1111A111I'1 'l'1'1 ' ll "Rl '11"3,1 'A 1 11" 1111 1 -'.,l1N1gIll11C1JI'115,LlI1'111111111. '11 ' L1-'11W'1b -.',' 11' -' 11 '111- 111-311111 I1II1.1. 'I'1-QXXI 11. 11 11... 111.11 I. 111-111111111 C. C11-11-111 11 1. 1.11 1111-.111 . 11. 11.111111 s, 11 111- 1 - . 11 11 - A 1 .. W' N 11111111111LN 111L L111fL L 111 11L Ll L1 t1L11'NL XLN N 1, L11r N 11 L 11 IL111111LI'LS1f1Jf111N1. V13 11r11L1 1 TL L N N 13 L L 1111L 11111 1111' N L 111 L 111 IN N 1 1111111 1LLL 1111 Ll TIL Ll LI L 1x1 ILXL WL 1 NN 1 N ,II Ntr L N1L1 1L111111LN L X1 L N IL 111 1L N11 LL 111 1 1 11L 111 LXLYX1 L K '11 1 OO X1 LL1 1 11 L 111 111L1'L N N LHLII1 L N Nl 1 K 1 N L11L N L L111L 1111111 11111 1 1 1 Ll L lL LVN 1 111L L11 LI L L11L11 N LL , N I1 ITIL 1 1 11 11L L1 TL L I1 llll 11LIlL N 1LT1YLk R U T C Band N 1111 1111 XL1111x 1'1 L 11111111 11.11111-111 111m 11L1g1r11 L11 1111L1'11111111111111L1 111111111 1 1 1' A 1, 1 " 111N 111 1111111L11:1,1 L1 1- '1L11N 11.. 11 '1'11L11'L1 111'L1 11111111' 1111c1'L.1111g 1L111111rL1N: 111L1 1-11:1L' 1c11111, 51f'111l1 1 11, 1111L1, 1N111'111111L'111'111L1N,1111111,1111g 1g '11 . ' 1 1, 1 . 1 '11 12 -"11l1C. '111 1 1111 1L11111 L11111.1N1N 111 NQLL111 111L111111L1rQ, 1111111 111111 11L1 111- '1 1N: N A 111L1 1 L111111 R111 1 '111' 1111. ,l'11'111111K11Nl N111 11 ,""11'111N L11' 1 '1'1L1"N11117 111 1111111 N111-1171. 411141. l'1W1111111' 111'L1NL1111 11111u 111s 11L11111C z11111c111'1111LLN 111 111g 111ltt1111l711 11 '1 1 'CII 1L1', L'11l1,1,11Ilg 111 1111 11111'11K1L', 1111 1: '11 f QL1. 1111 g J"1l1 1 1 I " ZITC 1lI'11L'1 1111L1L1 111 111 1111. Y1.11'TX'1uL11l1tJf11111.HWC"211 L1 , L'11NN1 L1111L1 1 . Q V ' L 11111'L1N 111 L'11:11c 111'C L111gcr11 1I11lL'111 111 " 1 '1 "111c. 1111 11L11' .'7f0,0 1 111111 Ll 111g11 SL11111111, 11111 1111 1111111111, '11 ' 1 111L 11111 L'111'11'1L'I1L'1' 111 111c 11111111111111, L'1111111111g L15 111 11cL11111c 1111L1 111: 111c 1grc111cs1 R O. '14, Lf LlI11T. 1111110 1 1111. 1'1,X'L'I'1 11111' N111 1L1111 W1111 1N 11111.1L'11111 111 N1111111L1 111 3 1111L1 1111L 111r1115 111. 111Q115C111J111 1'L1111'N 1111cL 11L1XL1I11L1gC 111 111L1111 1111, 111 111 L1 '1L1 ' '1'111r1' TI 1111I1g. rl-11C 11111111 11111cL'1N JTC 11 1c11L11 111C 111 L 111 111 11 .11 111, 1 1 ' - 1 1'11111111, :1111 1111'L1 131: ' 11I'1. ,1111 .11L'LL11 111 l11L l7l1C,f 1111L1 1N1 1111 111111' 11c 11L11111111 11111 1115K 1.5 1 J11. 5111 11 1 1111 1:1 1 11115 L 1 ' '11 11111111l.O.'1'.L,'. I H .v LM w .V ,11. . ,ii 1 1 W - v., , WH-,.QggvgLg1. -.mg-V ' N n 0 o Jo ' 11. X111 1 U.1',11111 1' 111111311 YV. 1.1:1111'L .111 12.111-11151 NN 1.1 11 1.1 1111111 1L I11.1- W11.. 11.11.11-1 19. l111111L11 XV. N11111x111 1 1711111-:N 11. X11:: 11 1, S11 1 XV.1111NN 11. X11N111 1, 1311.11 XV.UL1:1'14 11 'lk,11111111111:11 11. G 1-111 11,.XV:1111 1', 11:11t1L1 C. N111111L11 ,X, Y 1.1111 11 111111111111 -1.171111 -1. 111:11111.1- Y.1'11L11 Y. R1N111'1 1 11,11L:1 ' . . V . K R, , ,, 1 W . ic? 'Sword and Shleld OHTLCFS n N 111n L L L 1on1 N1ret ohm LL 1 TL 1 L Ntxnlu DLII1nLr Irc1urLr HORTI X after the R O I L Lnnt was Lstlhhbhed 'md the offlcers Qppornted, the Commrssroned 1nd non CUfNfY1lNSlUI'lLd offrcers formed the ' 'Non LOYYUTIISSIOIILC1 Offlcers Ihe purpose of these Cluhx IS to Crelte h 1I'fT1OI1Y, Lnthusmsm, 1nd Co OpC.I'1flUI1 11110115 the Cldets ind to 1HI'lllg closer I'C11flOIl15CtWCCl1f11L, R O 1 L md the 5choo1off1C1.115 Ihe Sw ord 'ind Shxeld is the gllldllig hind of the hlttzllon I he members dncuss 111 nmtters pertrnnlng to the welffxre of the unit Ihese two Clubs pl IX in 1m portmt plrt 111 maklllg 111 soC1a1act1X1t1Ls 11 success In the future 17lgthlI1gS lre LXpeCfLd from both 0I'g'lIllZZ1UOl1S P1gL ,4 Inr XLORN W5 X Y I Y . Y i Y N 6 L ' L N11 K., fh. 1 N rn ' l'r'1i11-nt .Xrn 1 1'.1r.n1.n fe- -.arf Ivan 15011 ,, Yi ' -- ' 'fd 'nt f . - - . ' ' L5 A two clubs. These clubs are known 115 the "Sword and Shield" and 1' ' , ' .Jw " ., ,, , 1 1' ' 5 1 - ' 1 ' 1 1' ' 1 ' 5, 1 ' A - - 1 1 2 ' r 1 ' 1 ' 2 1 ' ', 1 ' 1 1 U! v ' ' n '. ' ' , 2 , . , ' ' 1 1 ' . ., 2 2 2 . . L xx . . v . I ,xx 1 Ns ,B1k- - I X . . rs- PUQKUN S 1 14 JV AYOUNGE MAN WHO TRIED TOMAK HOOCH nv TH CHEMISTRY IA THE FRESVEN g BRING A NEW PQOBLEM TOTHE SCHOOL Lf MM H r Eoow Lfsfasfu 0 rzEceuvEs A ff 'QSO IONBN EX HF ssresrforzrco H Barren room 1 TOEL Q. Oacme Q4 AND I 5 TUNYPEQ fu Q- i 60lN6 BEIWEEN CLASSES orv A :-7 Qmrvv ofxv NB ,Q JA O O 1' 1 xi O00 - OO ,gal QQ -9- .SPANISH CLUB POSES FOX? PICTURE V 5 LL is IEWBOAFED THE BOY SCOUT MOVEMENT HA S TAKEN QUITE A HOLD IN ALAMEDA nd Benn, PORTRAIT OF E E I3 T X I 121 NX 15:5 'VLS .f-V X kk'-Y ,I fm. I 1 QQ ' WN ' 'X A J 1 Q 4: A 1... , 4 ' v 'Huw' " 'A Wales' - A I E . Q "Em V, .sg 1 I 1 our 451 , K lrrl: ,F K v1 'S Two OF 11 4 - 53 31 if-,MES 'js Y. X Y X I In Nw r 2 ? T 'A XM H? O - 9' " " ', ' 1. ,f 3 S59 C 7 Q 1 Q W Q 1 1- U 1 1 1 1fa::,f:f5:.2 1 N f '- O APPLE J AUCE , . 6 'Fl w 13? Q 4 ff-- ee S 5 ' 'K fr o -1 716 'mf' fl 43: 5' 'fi 0 3 O 'S , fn 11 O 0 t S X! 91 . 1 171 ky A, 'gl ' . O X "'1 4' 6 1 ' if : ' 0 0 x OM Q , Z 1 ,v f- . Y - O O0 . X f ff A o , S , fx , o . V 9 O O, XS V . 0 i 1 E , Iwi ' . r h' ,IQHI .1 guru: mA ,-5 nyc '6 'I'mc Aux L I I X X I BgA XRD thy ylosy ot thy ttl ynmystyr Ill I 'Q 1 3JXs xx to recynyd thyxr lyttyrs got togythyr ind tormyd ln honor OI'U1llll1fIlJll Cillyyl thy B15 X" SOClLtX 'Ihyx ylyytyd Clyny NISNLII IN pryslylynt 'Vllxvuyll Bmw ls syyrytlrx, md Mlrxln Rosyhylyl hlstorltn lhysy o yyrs wyry yxrmyyl oxyr to the sprlnw tyrm md lry novs Ill xylmmustrztmon X11 pyrsons xx ho h my ryyyuyyl thylr hloyk lyttyrs try yntltlyyl to Illylllliylslllp III thy -Y' Socxytx Ihy purposy ot thy Ofglllll 1t1on 18 to promoty thy spirit ot zthlytlys, to ynyourwy thy stuylynts to work htrdyr or thy xky of thy syhoo tynns md to proyluyy mory lyrryr myn y honor soylytx myyts tmcy 1 month lt thy homys r tuy x nnu Qolchys Otto Rlttlyr znyl I yvkls ollyx huy hyyn mldy honorxrx mymhyrs X constltutxon IN nova hung pryplryyl lnyl vull hy ry tylx tor r1t1hy1t1on y trlx nyxt tyrm Ks ll51U yxynt yxyrx tyrm 1l7lI1llL1t.f1Npl1llI1LCl for 111 mymhyrs my thyn' lfzthyr Xt prysynt thy h1stor11n ls I'LCOI'CllIlg an thy Honor 1 ty Xysml Hs ur t sto ty S thy nimys ot 1 1lumn1 ulll hy myluylyy It IS yxpyytyy hx t1y hxstorlln th xt thyry mll hy ox yr two hunylrytl n lmys 1nsyr1hyyl ml lt xull hy onor to h uy ony s my on hy B1 llf wx i cc 7' OYY- - t ' ' -1 l s- - ' Q., :ll lot 'l had L 1 '1 "1 1 " .1 . M Hi! W' N vi A N2 x ' ' . yu . b' ' 2 2 ' .V 2 .l I ' . . 2 I I lf ' i 15 ' X .X x .N ' 1 ' f ' S1 ' - ' l -1 5 1 1' 1 ' ' - . Thi Q " '1 1 ' rtfl-'1-Us mymhyrs to discuss thy ztthlctic 2l'l:l:21lI'S of thc High School. Dr. 'l'hompson, A . .Af ,il C, ' " ' V' .V ' ,Il li I' .x 2 A ' 1 ' ' .1 1 l ' 1 's. p - 3 1 g -' - t - " R Jll" h- nun 1' all loy: who h1 'c ccyivyyl hl lyk 'Y-X" 'J 'r rn h- .-X. H. .13 - 1 1112 ' " - ' ' -l. 'X -l ' l - 11n h 1 '- -'Q 111111 ' t - Q "X" Roll. ,gy fh U lm .Xw It A -1 --4 n-1 4-v -.4 n-4 .4 .-. ...4 -v -.4 ,-. -Q H 4 -if v-1 --4 4-1 ,. ,. 4-4 ..- f-Q .-. .4 4-. -- ..... -. ... ... ,... 1. ,. ,... .... rx Nl f-+ .4 f-v .4 ,.... ... N cr .4 ... 4-v f-Q 4- v f-v f-v ...4 .4 -. - 4-..4 A ... s-. -1' ,. 4-. -4- 4.4 1.4 V ..- 1 nx IYJ I II Football, I9 13 X11 5 1X WLLYN 1 111111 1 5 151111 1 1 ' 11 11111 LL 11 Il, 111 1111 11 1111 11 N11 N11 111111 1 11 1 1111 11111 111 H1111 11 1 1111 111111 111 1111 1111 1111 1111111 1411111111 1 1111 11111 11111111111 111 O 1111 1 11 11 111 F1115 1 111 1 11111111111 111111 111 1111 1 111111 11 TL 1 11 D11 1 11111 11 11 11 1 11111111111 III 1 NX 1 1 1 1 1 XX 11111 111111 1 115 11111 1 1 1111111 1 111111 1 UL L 11111 Ll114LL OHL 111111 11111 JL K L 5 111 11111 1111111 1 111111111 1 1 111111 1 11111 1 1 1111 Ll 11 11 1 11111 NL111L Ll L11X 511111 1 111.11 I1 IL 1151 L11 SKl11L LL 15 1 1 111 1 10 11111 1111 1 111111 5 111111111 1111111111 113111 11 1 KK 1Lk1.1 1 111 LI 1 11 151'1 111 11111- 11111 1111 L1 1 111 111 111 LlIl1 LIIII 115111 111 1 11 1 111 1111 111111 11 15 1 11 1 If 1 1111, V1 1111111 111 11 1 , 1 11111 11 11111111 3311111 111 11 1115111 1 11155 11115515 1 1 1 IN 111 1111 T1 1111 111111111 11111 LT1 111LK 1 11 11 111 NL 111 1 111 111 1 1 1111 11111111 lT1LV1N 111511111 xlQl,l1xXQ 11 I1 1 1111 1 KK 1 11 1 11 111 11111 1 1111 111 1 11 1111111 51111111 1111111111111111 1111 1111111 1111 1W111x IL 1 5 111 1 1151 , 11111, 131111 11111 1 111111111 11111111111111111 111111111111155 15111 111 111111 1'11x 1 J..4-.... . .. . H. 1 . .. .,,...-. , 1K1 . ' 1 1 1,111 1 1. 111-1 111 11' 11-1 1.-- 1 1.111 111, 1 11' 111 11 1111 I.-X1 fl7:X'.' 11111 -' Q 1111111-11 3111111 :11 1111' 511111 111 1111- 11.2 Q 11:11 y1':g . XY- 11111111 Il O-O 111' 111111 c,11k111.11L1 111 5.l11'1 111- 1 '11'-. 151111 1 11 1' 1511 1: -1 -1 . ' 111-. ."'1.111 -1: 1'-11-11 'L' - 1111 '- -119, 2-T. .-1111' 1111 11' 11 ':51 111. g ' - " 1111 Cz 1' ' -1 ' f . .111111 -11 tl 11111 -1 '111 1 11.1111 640. K1- 1 "1 5x115:1' 111411512 11 111117 11 -1 1-'1 '1 1 XVII. ID-1111111 171 1 - 1 'lljv' 11111111 1111111- 11-11111 111 1 4,1--j gll11'. '1111' 1 ' ' 1 11111 g'I.1L1' Q 1 -11-11 ll N111 1 :1111 1111 A 111111 1 'k. '1111 --11111111 - 15 5' -1 -11 -1 11 ' 1111111111 '111111111'11z1111111-1111111 1111 il 1111111111-. I.:115111, 1111111111, 111151111 1112111151111 111 1111 .-X. 11. 5. 11-11111. 1115 ,111 ' 1 .b 1 .11111 - 11-11 ,-X11 -1: '1lg11111gl. .-X111 -11 '1 11 1 '11 11' 1111-'." W 'H1 1' "111" 1,11 1,"11"'111151 1 '1 Jkzmc. "1i'-11:'Q11'f Ill -12 1- " 1 111 " '11 TQ." 1111' U' A M" ' -1 1 -11.1 11111115 '1111 11' -1 1111 11 11 P1--11 '11-1. 'l'1 ' 121 111 1-' A'-k-1 L5 1 11' -1 '1'5I111i- 1' 111111 1.1 1- "rc 111111' 1 -111-1111 1 - -1 '1 g '1111111 113110. 111- 111111 - 1'.1111 111-11 ll P111- 1111 ' 111 1 11 '5 1 - 1111' 1'CgLl1i11' 11111 111 1111 5111111 11111 111-11-11111111-11 111 f. If-11 11- -11 11-q"-11"1.fq,-5,fz11'111'5:111 '115 11111 1 1 11 ' 11" 3111- -11 .1111 '11. 11-11 11 1811 -11 11Jl '11111 '1 11111 11' g ' . N141 - - z"1. ' '-11: '1g11g :'11,11'111 '15 111111 11111 W111 1 1 ' .1 -1 12lC1i. 011' 1 11 1111111 111 1111 11111 :1111 1,1 51-11 111 " - .1 - 1,1 -11 -. 'A - 1'-1'-111111.11--1-1. 1.1 1-11 K' 1" 1 ,H .11 'z ' 1 . ' " ' - - .'1' , "L'12l I' -2 '1111 .1"1'1J 111111 .X11115 1 111 11 111 1111 111111111111 111r1 1111111111 1111' EL 1x111111 11111111111 11r1 1 111 II 1 1 LIINN 111 l111111111111111r111 1111111 11111 Ill 1111 111111 1111 11' , 1 1 1 1 1 111 1111 111 11111 11111 1111111111 1111114111 111111111 111 111 111 1111 1 1 N 1 Ill 11111111 111111111 11 TL 1 111 11 T11 11r1 1111111111 1111111r 11 s11'111,g111 111 1111 111111 111 11 11 1111 Lk 1 1 N 11 Lk 1 111 1 111 IJ 111 1 11 1 1111 N111r1 111 BLT' 1 LN III 1111 1111 1 11, 1 1 11 1 111 111 111 111 1 11111r 1111 111 11111111111111111 III 1111 11111 11111r11r L11 1111 11111 11111111 1111111 1111111111 11111 Ill 1111 111111111 1111 11'11r 11111111 k1Ck g111 X111 11 11 1 1 111r1 1111r111' 111111 1 11111 1111111 1'11 1111111 LIIN 11 111111 1111 1111 111111 1 1111 111 NC11r1N l1111r 11111r11r111c1 1 11 111111 1 1r11111 x111r1 1111 1 I1111r1111111 VLLKJXLTLK1 1 1511111111 11111111 1 51 1 111 1 1111, 11111111 111111111' 11111 1111 N X11111111r 111111 111 1111 5111 1'11r1111111 11111' 11111 111111 11 111111 111111 1 11111 1 11111 11 1111111 1 1 1111 111 N111 1rr1 11 IN 1 1 111111111 .1 111111 11111111 111111111111 11111111111111111 111111 1111 111111, N1111 1 111r111111 IN r1g11 111 , 11111, 1 111 11, 111 , 1 1 1111111r,1 FO0TBAll .1 M101 THORNTUN pm CAPTAIN 9 TIME THINKING OF QI, JOIVIETHIN6 GOOD 460111 HIMSELF 4:14 5 AND me owen muf - . ...ZEQING rr 70 ovrrflis X!! W Fernie! A " JPENDS HALF ms fix "'5'DT ami THIS 1.1 THE ' ""' mm 'HU oufa NOBLE cervrffe Y v GROUND PLAN oF V 4 sos LARJEN g- XX 3, gt F THE PRIDE OF HIS Q TEAM TERRIBLE L EON N111 ,STANLEY Dsrrmffz 6055 p W nv rf-15.4111 9 ERNIE HEART!-IU? MAKIN6 SAINJ FOR ALAMEDA DONT CRY DEAQ IT WONT BITE 77113 STAMPEDING GNAT I5 NONE OTHEI? THAN EOON LARSEN 1 GL W5 ONLY OUR LITTLE gn MASCOT FATOTZEN MAX BARRY HISSELF o.v1-nswfsvro rne .mowfkr a so ff111'35f,-65"-fr ', ffgf 1 15 rf' . 1: f' 3 TH rg . Z.: - - CJ 3' , 1 ,. I , ,..... ,..-- 2 1 'ETL , 4 'Q ff O 1 'A' 1 rt -. TT Q, ' " 5- 3 ' A 5. Nl , gg- g -d ., 1 ,. ,-. -- . -f .- f . - I -- ., ,f ' - 1 ' -- 1 -- :M , f' ' 1 2 vyxifv F' . -'I ' .. 1' 1' . E 5 L3 7 3 7 -D 1 1. 1.-' W 2' ff A -1 :,'...'11 4 . ...C llnh 4' - 1.1 -F 1 -1 I FH lr : , +1 H 1 77- 1 . 'Y . 1'f 1, .11 fx -f - f- 77 - ,L -1 .... I " 31 ' -1. ' 2.1 3-3 ' - M, ' " -1 I-,-. 3 " 'l 'H:' Q3 -3 C..-' :TH 3 ' ' ' 3- 1,3 p.: 1' 'IC f 3 ' "3 1-1 1 fi h 'f .. .. : - M.l...." 1 '. ' ' ,,.T'.: -.Hd I A .1 -I '- , .1 "V-' 1 1 1 f f fr . f - -- 11 ' 2: ' T - 1. 1 - ,, . 4 ... A .. , ,.. v ,- 1 EL gr . - F H :H H , ' ' . .- ' fx , 2 1 -- "" ' ,' ,f -.2 I .' 5 FT , . E 71 7' -333' 'H ' , -' -' 'L , 1. ' JTFQ, - 'f " ' " - 4 -- -1 ' f+'7 f 1, .. , ,,. -U ,, . A 1 1 . 2 --,. W Q H - ' - ' fi . E' 11: ,- I ' E' 2' "' ' 1 c: '1 : . -" 1 H- . '1 ' 5' ': ' 11 . I A W-N -A I.. I I : ', . V U' 4 ,, Y 4 -'-A ' ..l "' 1-Q 0 ,I LT" .+,"A" M F- .J f-1 7-' "M . 1 - L 1 - :J - ,- - ,. - '- AC . "' I l Q..-A 1-31 ,-. , - , ,-. . .. .. ,. , 21'-5' . ' 5--'f'fF+ . . l"'1 ' Q2 3 I ' ,1 'Sling -"" 1E S ' 7' , 37 -B, f ' be ' 1- 'I 1 211 Q- 2 - . , " , ,I 1, , hd f-v ,. M 1 U----.-1 1 A 1 1 1 - " -- 1- : D - 1 11 fr 1 11. - : 1 s 1 Kaul- K11 ..4.'-' .. , rj , -J. ' ,111 .- , 1. , 1- p . U 4 c 1 1 . '- . f -.' ' 1, ff, ,rx 1 :r . r.: 1 3 1 "" . ' 3' -1 - , - 1 y9x . fl ' . .4 H " .' 5 " ' ,. . M H. 11 1 "' V . '-' . ' . , Q' . Q I L - z , , 1- . I 1 1 ' "' -' '12 ' ' ' A-J ' ' . ' ' , fX I7 3 .. , 1 . jh Tr ' ' 1,1 -' ' 1 1-11, . l ' i-11 ,, . . ' l' , n ' ,11 Y-. '. -' ,V . , " " ' ' " 1 -. I - , .- . h . ,-1-E. .4 1 V 'Vw .' ,,, PM . , , , I . S, v . 1 . 1 . . 1 Q I 1' "M - -H U: ' 1, -1 -- - . -H' om 1, . ,,r,.,. ..:3, Q, ,, , . . . ' f- ' 1 ,. I ' -. f -.J-1 " ...P -- - :xr ,-- -, . yr , -1 - , 1-1 3"' 17 . . 1 'I . A fi ,... , hx I 1111 X11-1x l'1-111 Pac 82 Im Kunw 1 K ! 'E N 1 A vi , ! , 1 1 ' ,LZ . 3 , 2 ,,. rl 5 , . BA E- BALL 1924 X1 TL 1 L 11LlII1X L1 L1L1'1 1 IN 1 1 1 '11 N XX 1 1 1 11 1 11 uf 11111 TLL Ll 1 111 N XL 1 N 1 1 XXL 1L UNL LX L FX 11 XXI 11 L N 1 1 1 x 111 1 1 DLI NLR L 1 11 N 1 UUIIL 111111 X 1 111 11 1111 111 NN 111 X 11 1 L y 111 X111 , N L. b 1 3 q - 1 I " 1.1 Y N 'v- ,-L- 1 1 1 1 I if ,X nl-Am if 1 LXI1.HI1J!-1' 1, K :TX E 1 . D XX'1f 1 11-111111111-11 1111- 11111111 1'1-111'us1111111111s 111 t11L' ,-X. LQ. X. 1,., 11 - X1:11111- 1:1 111g11 1111 1-111111 11-:1111 111111 ll W1111111-11111 L1111l11LL' 111 111111 1111- L' " 1111911 11 - 11111111. 1'1'1-1-1'1111s11111111111111 .X111111u 111 will 11.111 1I11X1' 11 g11111 11'1 L11I11CL. 1. 1-1. 111111111'w, 111111 111m 11-11111 11111X111g 11111 - 111111 11111 '111- 1111-11-1-1 V111-k111g 11 N111111-. X11 IILILLCI' L1111 X11-13 1111-11 51- 1111'1- 1 111L' 111I'g' - 1 111:11 s1-1 -1 1- 111111 r11L' s1'1111111 -11115 1111 '-1-111' 11111, 111111 111 .11 111' 11111 1111,-1 '111- 11L'11111X1 111111 LIIIL1 1111- N11111111, 11 1111111 1111111-1x XX'-.111 1111 QL -X - 1 -111 1' , 1'1111'1'111iC1 1-1 'Il'1"1N . X,1'. . '11'1'-'NL 1,I1. 1. 131-17 .1:1.1 13:11. I 111 1711-1 '111- 11 111 17 2 1, - XL11, L' 1 ' L'1-'11-t-.'1- ll ' ll i1.a3'.-1.1 111 I I11 L1.111Z11t':t1.1 1'.1'Kl'11 ' ' XX '---. XX'.1:- -1-- 1 1 1: 1.11-7' H' - - ea. 1 11 XI 1111.111 11 -- Si:--31111 1"111:. Z Z LU' 1115.1 2 Q S, 1-Q IFN-. ' 3 11 1'11'-. l' -4. 1 ll X1' 111111. Q 1 XL.. X,1., 1i' I "'1 1-11 I 111- ".' 1 11' 1 N 531.111, 1 1 II 11 ' 111+ 1 1 1-,ff -.1 111 iN I '1'1 X1111111-1111 N1.11.1L'X1 111L' 1-111111 11111, L15 111L'1 11111 1- 111- -11 1111111g 1111' 1111- 111.1 NL'X - X1-111w,111 I11L1X1IIQ 111- 131-111' 111111 111111111 11-11111 ll 1' -'141-11-X. 1111- . 111-1 11111 11111 1111-1111 l1IIXT1I1II11 LIIIL1 1-X' -V1 1111- 111111 11 1111111111 111 1111111 1,11s1 11-111' 1111- XX'1 . XX'111'1'1-11 w11111111 111-111 X111111L'X111, 11 111111141-11111-1111111'1-s1111- 111111115 1' -1-11 111- A111111 -I-11L' 1-1-.1 111 1111- 111'11'11111- S,l11111L'5 111'- Q11 11-11 11111 1' 1 1 1 -1'1- 1111111111 111- 1111 11L'L1L' 111' 111' 11111111g111-Q 111 11111' 111111'1- w111'11x 1111 1 -111. 1 11- 111'11IIIII1lI11 1111 1111- 5L'll. 1111 1111- N111111- 11111 11-11111111- 1.11LNLlL1 L'11111'11 1111111-1' 1111111111111 "1 11: I ',.,1 1 xg 111ty11yrx 11L11'1WL1'l1I'L t11y 11r1yt1yy 1,1111yN 1111 1WLLI1 y11111111yty11 thyry xxyry th1yy 1y11y11u 1ttyr thy t111r11111,11yr'11 1111 1 11y11, N11y1y 1hy1r11ty111 IIIL1 171111 f111ry1y111 XKLTL t11y xL1111'y111y 111y xwrthx 111y11111y1'N 111 thy t11r1111111 N111 y 11 lx 1L 1111 1 y Lflll 111111 1111 t1y stt thy wthyr IVS11 vsyry y111y11111g f11L1I' hrst Nyf1s1111 11 111'y11yy1 t11 WL thy y 1I'1x111INL 111 thy ty 1111 I hy 1y111111, 1,LI1f 1y11 1111yy1 rum y yyo11y1 t1'111s,1 ty1 t11y 11 t 111 t1Sy1y IX XL 1uxt y llI'L t1y 1rty11 1 111111 xyyy111y 1rt y y 1111 ty1m, xs1x thy 11111xy I1111xLI' 111y ry 11yyr 1t 11 1 yx y 11y gy11y 1 111111112 111y1 t1y1y11111, 1 1111yh1ry1, 1yyy11yr 111 thy 1ytt 111ry y11 111kyy thy gy111y xxh1 y I 11111y 'N 1rt111 11r11ky ynough 111tx ty1 y1r11y thy 1u111y1111111 out 111 1111x111y Nyxyr t y y y 1 11yy1 1y1y1 11 Lrm y1, 11x11 111y1s y11111yrt11t11y NQLI 1y1, 111 lk y yy11t111y N 1111111 1'1f11t 1y N 1rt111 11zllWWLI' 13 IXLL 1y y t 11 IL If rxt uy 111111y11111 thy 1111I'NL11lL1L 1t 1111ykyy1 IXLFI y 11t fvyny 1 NLI1 11 11 1 11111111 I y 1111y 111y Nhymyy thy 111Ll11gxtLI'N 1111 1 y y111y 1111 1t1 y1111rtyy 1r11u11y t1y N1111't 111ty 1 111 11t 111 111 1111 1 11111y1 s r y I1 1 1111 N 1 1111y1 1,1111'y1yy hy yyrytx 111 t1y 1 111 XK1'1l1L 11y11't11yr mxtruytyy thy 111ty11yrx 111y yy11y1yy y 111yx 1111y 511 y,L1 ,1 y11rx1yy1tt 1 y 111 ly 1t1y I1 t1y 1 t11'yy I1 1111yy 111 Wy NLLI1 111 1 1rN1t1 NLUYN 11yXI NL INK! y 111 1 111 1 t WL 1ty t1 IX t11t TX thy t1111y 111111111 11y1111y yy1111yN11y 1 1111111y y NL 1 yry 11y lf t y L y11 11111111111x 1 1 RAJQQML 8 -. Qu Q6 U CAP N GENE NIIIEN JPPEADI HU ouxfr Lowe MARTIN .Q RUBBff2 HARTINJ THE OF flnf-GULARBOUNCING COM! PAJTURQ MICK THORNTON U BABY Lgyfff f,-15 01115 WIELDJ A WICKED wmf me KAP Sm' JWED6 BARTELL FIPENCHY VERGEJ GAL Lop'N ISHOLDIN DOWN AROUND THIRD THE ,SAX 1 PA Hf!Jl?7HER IJ WON MfAN X rwmzfre AN IAINT 11001111 m 'Tv Fl2!0 6ENJoN 1 P1111 1111 X111 ' i' 1 13 l 1 " g' Q1 Af. N11'1i 'Lg I1 1 1" 1'1t1: 111111 1 1 1 S2113 1 1 ' '1 1 1 I ' 1' ' 3 ."1.' . 19: "y111 '1 11 1"11 ' 1111" - 1 11 . H 111 1 '1 11 f th1 S1' s ' L 1 'rs ' ' 115, js, Q 1T'1: 1 1 1 .11. C. 111. I.. B: 1,111."gj1' 111 111511 1 11 1 1" 1 111- 1111 11 1 1 1 ri 11 111, t1111, 1511 1' 1y1 K y 111111, ' ' 1 1 -.1 ' 1 11111iC. A115111 1 A 1 '-b11',1L 11 1 1sg "11. '1 1111. 1' If 1' 1 'Q 155. 1'l'1'SS1'1'11l"'g y11z11. 'L 11-,11.-1 1 1 111 ll cr1 'z 11 gh " 111 '51 f'11y1. Nl. .11 ' 11 1 1 1z"11 t1 1 gl!Il1'll'1.S1.f'1 11.1141-, 1.5 1 1: 1 1 z'1:g1. CL1. '1 '1f11'l'Q. h1gz 'l1f '11 ' ty1 y111 it. "1"1'c11y111" Ycrgcz 1y1y1kc11 111cy1 ll 111111 111111'y1r 111 th1ry1 z111y1 surc hit 1'1i1 1. '11 '111' 11: 11-.11 -1x11y11.. 1 "1 '11. I.y1: :X 21111. was 21 yz111:1111y1 11t11it1' 1 f1y11y1y1r :1t :Il ' 1c.'. 1' I' 1 1 11 t 1 h 11S'g:1S, 1: 1 '11 1 " 117111 th 1 1' 1.1111 114, 1 '111 ':1'11 LI 1y1 1111 '11 y1g, '11 1101011111 1111116 'z rm" C111 1' .1 311111 1111st 1 11 1 11 "111 1 1 'L 1' .1 'J .1115 11. 1t': 11 fs 1151.1 y sau' 11 11' 1' 1 1 Vs " 11:1ry1 thy' 1 '111lIT1C'111VR'111 he g1111c1'11' 1 11 h- 1. 1. 15. ' 1 ' 311111. f 11'111+r' , Q D 5 1 fi I In S mv 1 ' Y 1' E X 'Q , 14,1 ,xy 1 'EY -71 11:: " 7 131:21 1 1 1 4, ji ax " 1 - 1' ,. ,1 ,, 1 1111 1 v R X 111 - 1' 1 MIA, 1 ., 1- ' Wff5', H 1 . - - A "vu 1 Q Trf11k, 192.1 'V11 IDX h111 1 11r1 NL1LCLSNfL11 t1'1ck SLINOII th1s XLII' '11 1111 YLt LFIIIS 11111 out 11111 1,1116 Lo11h 111111 S0fTlLf11lIlg1'ONf1I'fV11f1l 1111 111'st11111tv11s 111th 1 1'11111111t r1su1t111f 111 111111 for X1 1111111,1, to 65 Ih1 tr1ck 11 18 s1o11 11111 1111 reCo1'11s 111r1 11rok111 1h1 11 h1t1 11111 011111 t1'1ck squ111 111xt 1111t c51.k1111L1 111511 11111 111111 the 11111t 111 th1 o111 s111e11sco1'1: of 1 1 1 to 1 , 1 1st t11111 11 1s 1111111 111 1x1111111 111 th1 C111t11r1 11111 R1tt111' III th1 50 Xt th1 1 1111111 11111t 111111111 R1tt111', Hu11t1r 11111 11131111111 111 1111111 r11of1111r11k111gt11111s Ih1s1 111r1 not 1111111 11 M1111 111111 V1 lN 1101 1 11111111 11111t 111111111 1111111 9 .1 5 111 the hu1111r111, v1h11h IN th1 11st1st t1m1 11116112 111 1111 L 11111111111 huch school 1th11t1 R1tt11r 11 IN 1111114111 1t 5 5 111 the O 1 r11s 111 1 1 XX 1th 111 th1s1 1'1Co1'11 11r1 11c1rs 11111111111 s Chances for 1 111111411 111tt11't 1 t 1 1111 111 NLXLTI1 XL s 1 X 111s 1 1 1 11'11111, X111 11th 1t L1111or1111 B1r111111 111111111 to 111 t111 1o11t111111r 111th 1111111111 for Lo1111t1 honors 111111111111t 11111 H1111 1r11 h111 111111 t11111s 11111 L111t11'11111 11 ho 111111111 the 1 111 lf 1111 11st 11111111t1 V1 ls 1 111rk h11rs1 11141 took s11o1111111th1 h 111 111111 r111111 h111 ht 11 Is 11ose11o11t111 1 111111111 111k1t r11111111' Sf1I11L1 L 1r11, 11111 of Lo 11h 111111 s 111s1o11r11s, t11o s1C111111 111 f1L 1'O 11111 h1 h 11LlI'1'1LN 11111111 R1tt111' 11111111 111' t 111 th1 50 X111 1111 XKIIRN 1111 8, 1 . 4 5 1,111 '1 q 1 1 " 5' Q ' 1 :'zQ . 1 1 I' " - , Q , v 1 A . v, 1 -U I x .1 . Y . 1 '. . , 1 3 4 ' K ' 3 ' C' L L -' W V 1 5 1 V1 1 1 Y 1 1 V A x X ' ' , 1 ' , ,.,. . , Y . , . 1 I , 1 IA I 'Z JV .li Y l l", ' A N i L S 1,-. x 2 2 A 'Q ' iz' 1 .1 'f 3 1 ". ' 1 ' ' 1 2 ' 11111' 1'z1r11 rzlcc. Hunter 111111111 ll K1 5 111 thc furlong. 111151111111 11111111 thc 1: '11 Q' 3 5. " 1 - -1 1 .x 1 -' - ': Q thc .- . C. :X.1,. 11 1 ' hz Il h '1' 11 'V '11 "'11r:. Th' . . C. ,-X. 1,. '13 h '11 111 1' ' Li' , il , 1 11 U 'L 01:11. Y , . . Y -. . - .. .. 1 . W 1 . -' 1 ' ' l 1 1 .1 .... 1 1 , U 1,15-I ., . . . ' , ,, ., KL , ., 11 1' , .,. ' , , '- ' , , , , ,, 1 . ,, ,, ,- DL 1 k L 1 1 L . ' 5 s 5 Q 5 ' 1 ' - .'z 'g 12. 5' ' ' 1 i 'S ' ' ' "1 1 L'--11t111111'11 1111'I'.1g1' Sf ' ' Q A, . 15 , , - i ,me- F3553 bmmmmg 1924. IHOL C H XIIIULLII lost tht IQ mmmmw LIIIIITIPIKJIINIQIIIW In 1 C ost rtl Lx rut, tht outlook tor thls xt won xx ls txtrtmtlx hrwht lx f1mtd1 h ld ttpturtd mlm hrxt pl zttx Xxlfll ont or two txttp UUIIN tht urns tt UTI rtmuntd to tlkt tht xx zttr thlx xtlr Iht tumoutb lt tht Ozkl md I" utrt llrgtr thm 1m htld htfort md xtxtrll prommng I rtxhmtn utrt dxxtoxtrtd Our hrst mttt of tht SLISOII Vs IN mzmst tht htm ord I rtxhmtn Iht X II S mtrmtn tmtrfftd on tht whort tnd of 1 50 IQ scort, hut our smm mtrx h d tht NIUN 1tt1on ot scormo ttn mort pomts IU unxt tht Rtdxhmrts n did tht I L rt N Iht ntxt mttt vs ls htld 10 umt tht smmsttrs of S111 ost md prox td kI1NlNfI'OLlS to tht xx ttr plddltrs ot tht school vkhtn 1t vs tx 'umounctd thzt tht 5 ttlm htd won Strlthfn m ldt xtrx good tlmt m tht 440 x lrt xmm hut the rtst of tht tt 1m vstrt off form X 1t now tmds md hx tht tlmt thlt thls trtltlt 1x rtmd hx tht puhht Xlzmtdl bvummtrx vull hut prohxhlx mntxtd tht X L -X I tltlt md m 1 food POSIUOII for tht L I homo s Both Blllx LLIIIL1 mt Iigt 86 lm Xtokx . L A A .. Y if H f 2 , "J I P1- , A V A . .J I' , rf' 'aa I' 1. '.,.- ' . " . , ' ' 1 I 'I If Ii" ' 2' Im. Q . , . , . 3 LH I I : 2 ' 1 Q ' A 2-I S 'I I 5 ' 1 I Q I -'1 IQ' N- - ' b lf :XI. ' 1 1 I2 ' 1 I' 5 II I' ' ' - :I n' 1 'L x I" 'l I " x."ZQ I 'I '. 'I- ' ' ' 'cg' ' 1'- 3 ' :"1 ' g 11 ff: 'I 5 ' 6 ' - ' Q151' 3 -H - Q I :U that I ' I. I. If mgh. Q Q ' '11 ' 1 A Q ' Q ' - I '15 1 ' 1 ' -1 1 ' . .I LI 1. 1 .' " f ' 'I ' I ' 'I x' x xl Vl i . , . 1 . 'sz 31 1' ' I ' 1 I' -1 4' - It, he I 1 5, I I ' I. . I'I. rp. I " I Izll 1 I wt ,. " .3 A, . K I m N1 I I ,' b , .3 1+ Y - 1' -W 1: 1 Q W ffl 1, ., IL ., . . K 'lim l3x rx " ' . --I4 "Q 'Q I Q " .' . N: A II." Uv! w ' X. II li ' , ' . Y 1 ': ', ' x ,N Z '1 K. Ir, In ,X 1 PL ' X 4 .X . - ,nf X I '. 'V W 1 1. A uv v 1' ,4" I is 111111116 Marathon H VKIXC f11LlI'ff'LlL t11111rs tht 11111 111 t11t XX 111tt lllt cr01L v1 111 11 '1 11111rx 111 tht 1 t I11111111 V lflf 111, 11h1t1 11 IN r1111 111111111 IL 1 t Nltrmtt t1111r1t, 1 11111111111 511 t I'LlI1I1LI'N 1 1 NX 11 t, N 111t1 t LN 11 wtx tt 't1t lllt 1t11111111, 1 1 hTt1 t1111 xt11'ttrs t111t1'tt tht thrtt 111 111t 111' 1111 t 111111' t 111t11111 t1t 1 11tttt1 t1111t 11115 XY IN tht 11rt1ttst111111111trth1tt1tr rt11rtNt11ttt x11IT1tt 1 5, 1 1 1 It 111 t1t UTL1 N 11111111tr 111 1u1111trs t11ttrtt1 111t1 111r t11t hrt 111 -11 111111111 111111 t1 1111111 111 tht t1111t 1111111111 tht 111t1111t1u11 r111111trx 111111 1 LNLTXL t11 ht x11tt1 1111 111t11 t1 111tt1 11 'rntxt 11111111x1111, 11 11 11 11 t t hrt 1111tt 1 11111 t11 11rt1k 1t t111t I rntst hmshtt stt1111t 1111t 111 tv111 1111111 rtt 1111 t11t1'111t 111111112 Lr111t1111 11111 11111111 U111tr 11trt 1'111111t1' 11111 I 11h 111g,11, sth11111 t11tr111t rttt11tt1 1 111tr111r 1r11111 tht 111111111 17111'111x r111111111g IL 1 1t1r t1txt 111 1 1 1t 111tt 1 1 11 1111 IT 1111 t, t11t hrxt t11t X11I11t,C1l r111111t1's t11 11111111 t1t " 1 r1tt Iht C11 11 U11Cl1LlLN 11t1t 111111 111 tht X 1 S Mlrlf 1111 tt1 N 1 ur 11 t1t 1 NIR 1t1rs Pvc 88 111 X1,11RN 2 1 1.1, xg V V- ' 1- , ff " ' if 4 - V 4 A E . ,hit A'-4 V -I vi X I. T" any ' ' 1 S! K 51 'Q " ' 1' 'if O'.'i -A -' 3, 1 ts' - 'A'l'1A'1'l 111 h1 5' '11s H "X '1 11 1 h1 ' 1 'L Q 1 1 t1 ' 1,zk'if' 1 ' j'.-11' .'.1 I 11", Th' 'g,:s1 '1111:h1'-111-"11 .'t1 'is'15' 1 13: 'Q is :11" - ' g: "'1 ' --1111 -1114 '1-' s- "' 1- 1 ' ' '. I 1 11 .1 ' 'Z ' 1 ' 1' ' 'f ' '11' 2 '11 High 111 thc Tfffblllft' N111rz1th1111. .-X. H. S. 1111111 1iyt:111tt 111t1 c1111t11rct1 tht 1W11'11LlCS f ' 1 - b -1 tcyt 1- ' ' ' -' z ' -'w 1, 1 1 "51' '1 - I1 'I1 Q 'h '15 h- ' s .-X11 -11 l' 'z t1 - 1 -. C ' -1 1 ' ' 1-11 11' 1 s. z 1' X ' '. If: '1 1' -1 1 - 1 11' 1L .1111 .'1z Hg thc 11111. A1 '- 1 'Q 1--j H' 13 :111111 1 ' 1' 1 p . 1. 1 1 h -1 111: 1 1115 1 - 111st lg '11 4.1. . , '- -'- - 1 ...41 1925 I924 111376119 HQ Rootmg 1 '1 N11 113131 RNI xx IN th1 11111111 11111 xx1x11'111r1h1 1111 t11'111, xx111 111111111 R111 1111 I x 1 SILTII IN 1w1x11111x R111 xx 11 pr1111111t11 111 1111 11111x1 111111111111111 111111 111 h111111r 1111111111 1h1 xpmng 11r111 111111111 1 11r111,g 1111 11 11r111 xx IN N111L11k11L 1111 11111111 1r1111x, 11111 xuth 11111 11 1r1t 11111 x 11 1 11 N 11 1111 1 11111111 11111 1111 111111 xh11ts x111'1 11111 11111 11111 111111111 111111 1h1 1111 111111 1111111 11 Ll h 1111111111 Ll 11111 1111 LI 1 LX 111 111 JT 1 , 1111 S1111 1111x Nxtlk 111 111111x lf 1 111111111111 1111 1xx1 1 1 L11 11p1r1t11111, 111111 1141th11 L11111111t1'1111 , 11 11xx 1111 XL 1 lk LVN 11111 1r1 th1 111 11xlIl' 1111 1 1111111111011 O1111L x1h11111, 1 1111 11 1 1 11 1x1111 xx X1111111N 8151114 111111 11' 11111 xx 1r11x N11 Lt N N11 1111xx 11111111 x11pp11rt x1111 1111 11x1 1111 1111111'x 1111 1 1 111111 111 1111 111111111 111 N r111f1 11111xt1r xx11 111r x ,IKJKJK 11111-1114 1 11111t111gN, 1111 xx 11111 1111 111111 11111 1111111111 111111x 11111111 1h1r1 xx1r1 x11'x 1xx x11pp11r11rx LtN Lt L11111k 11111 11 11 1 1111 X11111N 1111 my - Q 1 1 lL XJ K7 - 1 111.1 . 1 ,V '1 '1 1 'L " 4 '11 ' " 1 1' 'L 1 51- .1 ' :Q 1 ' 'L J '1 ' A ' : 1 - - z - ' C4 ' Q 1 1 . 11 R1 1 lr ' 111 ' 'L 5 5 ' 1 1 1 1' Q 1 ' Q '1 31' ' 1 V g sh11x'11 thc 111111 :111 1111111 11115111 like '1'r11j1111: 211 11 ' 113. R '.','1A,'1 1s bt 1 - - -1 11 jf" 111' 111111 g' ' '1 1.11 1-1 B"1i11 ' ' 1 11: ll 'Q 1' g xx'cr1' c11 11pcr:1t111g 211 :111 timcs. The newly 1111111111 R. U. T. C. BZIIIL1 :1sf1: -1 ' 1 -'1 411111. HR- - - - '1 "g: 1- 11' 11- --5 ' '- 2.311 '111 'nl'-111-11-Q." Y 1 1 - 1" pa 1 .1 1' Q 1t1,'1,1I1t1Jy'l1u. XY11111'1C. 1 1: 511111111 I' 'z1111F g " g 3 11 1- ll .4 QV, ,. .J ', .L ,,1 ,il 1-1 R1 t' g1 Ib 1'f17. 1, S' ' -1. 1" 1' 1 'L' th' "' 1.1 " ' lX'l f1"l 'l .1 11' " v'x 1" 1,".'g-11-' 11 1-1. ""' I,. V11 S. '24 " 17. A IKM - ' 1 1 1LIx I Ullfllllltflf N ILL IX I L III IIL L L 1 11 H11 111 1 11111 M 1 L 111 Lr 1 111111 1 L I L LI XXL ILT' XX I L 5 fl LL 1 1 1 111111 LXLLLL 111 1111 L WL T115 IIILLI A JXVIIVIIVIIIXIG AND TRACK 5 READING mom W2 gf UG 53EFT TO RIGHT LAN Huwrerz VME IME NEANES I DIVEIE OF THE SEVEN SEAS CNN!-QP '1- K' 4 fb S GEORGE XCHIHER HAS THE KAN6ARoo OUTCLAS-SED if gf 'VILL H GRILL THE ONLY Y Ib M1oc,e1 51101 mmm BILLY CUNDALL ON THE COAST snows ms FORM Youu IPECOGNISE BREAKS me vouvsv emma 1 TAPE LOOK woo AND EARL KENNEY N' 0 ---'-,QZQSML FLASH Ixommesnorm el l Qx IS ALSO TAKING S-E-D SWIMMING LEIIONI MAXWELL BARRY TH E HUM AN F1-pd 551.1011 FE R RW UOAT IIIUL 110 F111 Xumx V X 4 Y sf n z ' , 1 11111qI ' I 1 111'1I11I1c111I11f1I1c I3c1'IiL-Icy 111111. 'III1 - I1151 H1-1'IicI1'1' 1111111 1'1 -QI1 1111 I nc 'IQ w11I1 Iic1111L'1' ILII' 1111 I111111I1'c1I 1111115 wI11-11 I'I1ll'I f1lI'gL'LI 1 I1-1111 1 W1 I1 I f-111. 'I-I1' IIIILII 5c111" '1 5 H' k-I1-1, 7V,JQ XI: -I11, jog P11-I IIIIIIIL, Ixlg II111'11'111'1I, 411 LICIIY 11'x1IIc, 51. Hvk 'I LJ '-11 I ' '11 111 1I1c 11I111111I1111'1' 111 1111111'1'111I 1I1111 .IIL' II1l1I 111 1151-, IICI' 511111111 111111 1I111'1I 11I1111c 1111-11 111I111g 1111 II1L' 1-x11'11 111111115 111 XVIII. X1 f1151111111-wz15111111Ic, 1I11c1111I11-111111r c11111I1111111 111 1I11- '1lL'Ii. XILIIII - IQ1 15 I1111Ii111g 1'11r1x'111'I 111 1I1u Lf I. I7. 1111' 1, 1111 I IIICII' L'IIllIIL'L'5 1111 W11 ' g II1151111' QQI1' g 11. I'IlI51 11111- 15 1-X1 'LLILXI 1111111 1I11- 511113 III I '. - - . F W9 cf - T , . f 6 ' ,fi is af? 19? ' QQ 551 1,00 . XX 111 5 1 I Mg--' L 1 QL M 1 w x c :ff ' , Q. nl-X Yi, 1 3 -,A ll C. I '1 f-2 1 - F QT Wig? Glrls Athletlcs IRI S' X IHI I IILS t111s term 11111 111111 111 C111rg1 of 1co1111111tt11 I111 m1n1111rso1Ct111 LONIITIIULL 1r1 1 1701101218 H1rr11t I1I1m111, Chllfmlll 11111 I 1L11s111 1115111111 I 1111111 11rgus NV1lTI1H1lIlg, 511111 MCC 1111 111sk1t1111l M1r1 Moor1, crew Normi I-I111s111, te11111s I111 1111 sports 111r1 111sk1t1111l md sv11mm111g I111 -X 111sk1t111l1 t11m VHJI1 Icom I11orp1, Clpfllll, 'XIICL PTUISCII 811111 Mcfylew M1r111111 I1rr1, 1411 Bov1l1r 11110111111 11111 Ruth IXLIIX Compos111 t111 tc 1m M1111 g1rls VSLTL 111t1r1st111 111 sv11mm111g 711111 met LXCTY I r11111 1t t111 1 V1 L PX 111 O 1141 11111 for pr1Ct1c1 Ruth I'1111s V118 m1111Q1r 11111 11111 011111 proctors I111 ot111r proctors v11r1 I 1111111 1 1rQus P11111 BIYYICYY 11111 X11r1111111: C1111so11 111186 g1rls 111s1r11 SpLCll1 pr11s1 for t1111r sv11m t111 111111 sv11m111111g 11111t 111111 I1o1f111, HLJIIIIIEI Ruth S11111111, smgc 1111111r 1rm, B1bs11 Sm1t11 NCU111l1g Ix1t111r1111 BOVNHIIII, luck stroke XLIFILIIIIL C11I1so11, Plllllgl for 111st111C1, fr11 st111 r1C1, 11111 IZIIICX 1111111g I111t111111s 11111111rs t111s sprmg v11r1 XOFIT11 I-I111s111 I1t1111 I 11111, 'XIICL -X11111rso11 I'lo1s1 1Ckso11, C 11111s B111cr11, B1ss11 RLLL1, NI1r11 I ouQ11r111, I111111111' IXlI'SC111N.L1IN 11111 I 1or11111 M1I 11111111 IQOVHIIEZ 1115151111 t111 most popul 1r sport v11t11 the mrls Llos toe1,g,11t1 tur11111 out to rov1 o11 I 1k1 M1rr1tt M 1r1 Moor1 IN t111 111111 lgtf 'Ihe IHIIIIQLFS of tht 1111:f1r111t 1r111s 1r1 141121151111 I-I111111rt, 11111or M1r1 IVIOOYL, H1511 Sop11omor1, 11111111 Xr1111, Lov1 Sop11omor1, I 011151: Shifer, I FLS11m1II 11111 I 1or111C1 M11 11l11111, S1111or RICLS v11r1 111111 YK C11111:s1111, 111111 11111, 11111 1111 S1111or 1r1v1 pro1111 11ctor1ou5 I11er1 IN 111ot111r FICC to be 111111 11t1r 11111111 11111 11111111 t111 r11I v111111111g crew Xftcr th1s 1:1e11t th1r1 111111 be 1 spr11d, ' 1t 111111111 1111m1r115 11111 111 '1V11I'C1LL1 to the Wllllllllg crew Tm: Xconx Page QI 5 1 1, j-cf" Q '41 . . N7 I ri 41' 1 I I .' 1 'i Ax . 1 -1 v 4 13 . . . 5 . . .. 1 . ZS Z . Z . . . . , I . if -1 . -1 , . . l QI- - 1 v' . . 1 . , . 1 . , 1 . , , . ., . 1 'z 113 1: 'z 5 1 ' 1 '51 . 1 - 1 Q 5 - ' :J ' z 1 ' . - 2. 1. ' . -1 ' . , . 1 1 z -. - 1 3 , 1 '. ', 1 z . , ' - 1, , ' , ,- , ' - v' 1 I 1 - . 1, 1 .1 l , 1 1 , , , . . . 1 x ' ri A x X 'E x 0 'I 4xx ' I L 1 .. . , . L ., , . 1 , , .. . 'I - 'I 1- .' 1 .s. 1. - 1 ', .'f. 1. s V' - Hllllg 111111 1111'111g. Ihc fo1lov1'111g honors were :1wz1r11c11 I-cI1ruz11'1' 24th at ' z 3 ' g " 1 1, bi z g 1 1 I 1 -1 . ,sf . I ' s ' . ' 1 I 1 v - 1 - . 1 . 1 . , . , . 1 . - , . I 1 1 " - . l- . 1 1, - ' 1 . 1 . . - ' -l . 'Q , , J 11 ' ' " 1 L ' 1 k 2 . 'Q Q 1 1 1 - '- 1 ,- 1 . V' . 2. ,, , N, 1 S V' b' .. ' :C ' T i. b Y 1 1 1 ' ' 1 ' 1 'X x 1 1 1 1 . , .' . I 1 1 1 1- .1 1 z 1 z z '1 1- , ' 1 . iw IN I 1 J l A ' x 1 wx . 1 X' Yl h L Y ' V J 1 Y ' '- I l A 1 if V' . V .' ' . , 1 . 1 . 1 1 v' , Us .1 7 , v I 1 , - v' . v. 1 v' ' - 'UGA If 'ln 'I Y 'I-f it I1 1' "'1 N' cf3Fw"f9 L 1 Mai 'er JE- 9. i l Sil- 1:1 H011 D1 . . . Q' Q ,rig , W 1. H.. Q K. ., v fl' L - - 1, 5,',,. , 'T' 8 e lil , . - 'b,... 6 , E ,f 1 'U' N 11 K g 1 x- I 3- K V rl if v 1 , , Q T" f 7 r 1. ' 1 ' 4 af, g 7 , 1 .Ya 3 'N .,f Y ,. 1 lu, 4, . rt .'- ," K- 'wp ' W- . ' V N I D H W., ' .1f.-9+ A V 1 5 - ' ' H '- '4'a',f-" , . f Jig? . p ,- ' - 1 'ff,4 - .Q 1, . -Wy, T K 2 ', 4 -f x i V 1 -2' 22 f N -- 2 -G' 'QQ f ln 1' 1 E if 2 5:2 3 i zu ' 7 I 3 911:75 z ' H h I lj I i L, N ,,," 1' wk..- Y " jf ' HE ' :Y W FE ,- , :If - ,n Xl, . V . . I . up-,r ' if T Y - ywv , st ' V 5 ' ' -- ,.. L 1.,...' 1 ,. ""'w L ' ' ' s ' JJ 1 .QL X ' I , AC ' , -- - 1, f - I-IEC 92 Im-1 Xumx ,f.,..-"ITV" lvXurN I A


Suggestions in the Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) collection:

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.