Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA)

 - Class of 1912

Page 1 of 144

 

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1912 Edition, Cover
CoverPage 6, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 7, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 11, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 15, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 9, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 13, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collectionPage 17, 1912 Edition, Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1912 volume:

FXQ THE MQW C qw I PUBLISHED BY STUDL NTS OI' ALAMEDA HIGH SCHOOL 4 ff ai 'IG ALAMEDA CALIFORNIA SEMI ANNUAL L-IQ BARZI I S7 Q, - IX I If Am tg PSXXXSMX -Kff 'lj 'IX E Yrff' fr' f N 1- NJ LX,QVY1WIf1i k. 1--v' XX XIII: LQ-Q I 'fx '57 ' K af Xp!!- ww- iz oo o oo o o oo of if Q Er george QE Thompson Chas Qioltlon of the Qlcorn as lxrspertfullp Zbeolrateh Gio O O , , 1 535 Y 'wi V A 'XJM 11 x IK I X l I, 1 RPRE IATION , X 3, : Y ll . . '3 .1 I ,. W I A 'W U J f 1X 3.x ' ,.'-- w g. . ll M 4 ww QXA 'Avi A 1 ig, X' f Mx wfk Q- Mt f'.11-I1'kfk V'N3,k f ,aw T?lL'U,T1'W, '1 fx' 'Z' i7w:X X '23 11. xxzfllim-1 34,111 X ,, 'f1x1fQlx4'KKH Wlii. Xu V121 . 'u 'x ,Q 1. A flk -ui-xx X Umflx TZ X L ' w x x'XQw A'x'. . Lg ,Q U ' 1 X. , ' X f'x:l!g X JJHHX . x k'?' fm- X::a'kV :X vw F -1TWXX'T'?1'T ' WP 1 NW VV LT- f- A'N, Af :Mm 'JIVYEQK' ik x'l1. '. '1ngk m1ign:1:1XX5Xt1.'xn 'i R II Yiffkx Huw. 'ww '1' Nm ,. X1 'M K f '. X' 1 ' 4 f.m'f'.. f4'x' :fxu 'Xvt'X. il 'I1f :4VI K K W K W1 'I 4 K' ?5 'Y'W 7' l f'w'x A !Lli 4 '31 it- X 'Wi' 1' v fi 'Q!'1Lf'1M'f'. :Lwl Nu fi'fm1HX ilu- kXzwl Zz: fx I .xNw1XL4lI' 1 ElXLl!1X ..,.'fTIl,j I lx' ' X' fx ix I k fkxk- fx, X-Aifl N xy 1 K-Xujqgxx fy-1' 'qv 1k':1HL','n 'ggX3ugf1 wx Z .L fzrju 'rv 1, w Rx f' X' '- - Mig-X4 31,1 Q--Q JL -XXXLM 1Nl'l,fH143 1511-1 wr' 1v.LQw'f'TI11I Tlqaf my M- fLi1 mf Ll Z' ' f A 'tfzfX wwx 1 A gwv.. .Q 'lim T1'1H 0 'dfahlr uf Guutrurs K3 X FACUH 1 Lzri 4 fb 4, 1 4 . 1' ff' ,iv , H 'Q ' 'V f. as ,Q - 'big' ' '24 ' Y K --V VV VV YV V -FSM '7 r 3 1 , A h X -1 iff Wm.. ' .39 I EIJITURIAI. xv' ETX rf S. .ff LL x X X f X X -'rf-- , ' 11, f -x .- Z I .1 MQ, ..f4g'- X, I gg-1 If x -f Ie' xpwlf . ' xi -vIl1gf:ff,, V 'LPI S 53 , 550 rf , I XS- .af f I I I Qi I 3 X' I I ' --:I . ' ,,.- 5 ly' If i. , fy, I I XI -I f. ' I '- K x T. A , Q f xi H .jx X 3 5 I I ' X- '4 ' X ' is , .5 Q ' X' : A I I 'v ,I .I I 59, 5 1 rs . I ,r I I f I Q I 2, fn 1. I .I ,g V 1 f' , Nfl. I K ! I If I XI,- I , ' I 'X ' Ifil, I ., I 'Q - , If 4 Q , -:, 1 ik- I. !! -I f - ,7 E 4 -ffxq-iv I I -1 KX ' fffQ -6 r 1- ex- F, :Q I ji: Y' -K '5' Liv' 'F - ' -i - Y 'g m ' 5 -75 4 ' 11 -57: -f 5- I -1'-Q I A I f. V I-V' I'1-VIEZ-i' XX IQIHEII IIIIX ffI,X K N-111' 2' I' -' Ii' V III- IQfI1I, -' I,I-'iw 'X K1-TI 5I IIIQI lx XIIIIQIQIXI7, 1'.IfI,I II' IQXI X fxx TI X FXIIIII I. . IIQI XIXX IIII,IIlx A I.IX' If QI' .Xf 'Hi ' Qi '11' 5 IIZQI' k'IIXIXfI,I-'S 'I'II.IrlX I I. .' k'I,XIUI'AfHfIf XI IIZXI K1 Im'11f:1 II XIX' II,II SI I' IIQIQI, XYIJ 5 2,21 'I , 1. --1 g- X!f1X'I'V.1IXIIVIQH II xwI,!' I I IIQII IIIQI II I' XIQIXfIYI'.'I ' I x mg 'X XIII',','XfIf 1' Vu I, w XI XI-QV, XI!i7 I4 IIIXII I I I1IfI'XI1I' II'IfX Iflfu X I Iv: H1 Iiux W' 'X L' IQIISF -Ii '.IPI7 1SIf IIIQ' XHIQXI XX XXIfIfIII X I In Ii X'I'51I-,IQIXI-1 .E 7,'JI'-,IMIIXIX 1I,3Xi SXIIIII xgxlq-IIIINIQ 5L'1III XI1111 VT' ITV II 'S!f.I'II Xwixigut' XIILI :IQ I IQXIJIQILAIQ X XI MII XX I 11' XIQMIJLQ II V XS I.IfX VIL! -X'X Iqwi XIJIIIIQI-1' XISIIIIX IQIXII Ix X.wGT:I'1 .XI'm::gvt' IIII.I.I'A,IQ f'1IZI ,I. X1 N N'1l'1 f uxi .Xrlclilw 'I'-yy xxvfiillll IVlfvclyn livzwlxu- lVlCu-I K 1 HN In nl 1-ul -xl Hn fmixh flvxn .' x 'M lxwlrxck X 1 mx QUIIUIICUS Q 1 4 L... is-b5i '1 ' iff Ss.. X. Yev ' '-sssfffryzi ff! 1 M 'D 2 LITEIUKH X- f, XX X355 Q JA mx ,fx WW J NE X-A' XX...L.,. HX X uh: C My X 'T-fax X I, M ., 4,5 '-1 :-Ll' 1 rf 'I f 'I . 2 '. A If f , X KJ 'X-1 'X j l - ff A 2 1 V 7 1' If X ,rss I-fi X ' 1 V., , i ' 3 IIKYQ df, V! , it ly Vfffflrll x xi 'A , 1 XX I 5 Z ' M Q, 4? ng: A :J I g lux f' 1' A'-KX . . ., 1+ k ,ix .U . , x ' X' -x' ' X, If XQ' X - , L . 4 X i i - f I ' 1 ' 'A x N! X 4. ,, ' A -- ' 'Q X A A YV? v if, s- X s , f P - E ,N ,- . 1 XX ,, I 1 ' I K X ' I -. Y gg-ig., 1 -Li - f M X YE' IV ik 4 I - E! II' W H , I . r- ' 1 xx f Z A-. , ww f Q, 1 A X ix ly 1 , E - W X A f Q S , X ff , f , . , 4 fix x ' J F H r ,fxji I S I ' ' f . ' Vx ff . . 44 T fffif XX Sl x -f f f N ,' 'X --- 'X V If' I, X' r 'Ill y , '- 2 ,537 , g :gn ' ...AL Ak , A . - F ,1 . K ge, A -S V Y i I ixqgw 4.- . ir'1 We-.QR XX-A Q 4+l1t1vun.1 Dutluff Q A A, C .771 V 15 L, A 5' ii '3 15 -gillllllllfl 'ku I 1 Drlmrnn uf Umm 17111 ilx xx 'f . ,- . yijPKQN1 761 xx ilfjfgxj rhuul .-'-imngs Ufhr jfatal ?Lmr HIGH 31 11 !ll'lClIlU 1+l.1rg1'rgu1 SENIOR V V, NY :VAX ,V Xmlumfxl l4,K,, wx Tk st! ul l.m-Ilv llznmzx K':nI1.- XI: In-1' ' wtnlnu- 'l'1'm-:uurvr x rr I 111 1 Q6 xx J 1 IP' I x ll 11 M-xnwfm' lizuzm Ruin Fm ' g.zs'xnuI:i11xr Ili n-f 1-ri 1-5- lxxxllv HHH NN Ill 4 I 4 u kmvw s Xlnx XX 11141 lul1n w U f 1 Y Y Y Y HM-ixx IZ:'m:nv. H:u'Vx' .Xflznux NAU: Ulu: 34 1 -we- I ,14 J Class Zlptsturp Class Horoscope Class Horoscope Class Horoscope 'N lijijhx LH Chr 05111125 Comet Nl mwngww l1L'l 1 lQ'I'U.'IC'l'I 1-'olxzlgmrs xuws ' QTY , Q Ihr QIIIIES Qiomrt 'Wllhristupber Euniurn 1 1 L THE CAST Illkxk PX N 11 L nina 1 I 1 1 1 1 11xxx 11 11 I1 41 Ll11.1N11'1711l'1- -1L'4111111'1. 511. :111 1':1lN1 11111111 X11- 1'11Q1111 1'z1111 1'A1'11'1x 1111111, 11ix ' H , , ,,,,, , ,, K111 ,'1g 1111111 1111- .l1'-1111111 1111 11111 1Ni1111AV'1'1' 11111111-1 11111111 3111-, 11111111 1'1-1-111111111 111' 1111 ,NN5l1l'111111'11 1' -1 1111- 5111- --111.111 11 -1 114 -' A ' - x.1 1113 '11 'l -1. - . . . . ... -- 111 1 11111 11111'11U. ,11-- 111111 11 I '1 1N 11,11 I uf, 111 .111x'1'11111- 112111111111Q , 1X1'1g111 1312111 1 N111 . 1111-11' 11:111Q111 -1' 1f1i1.1 111111 ,A , . 1 , I . A . . , - N11x1.111111.111x111111'1'111111, 111:1111N 1l:AC11K 1'11111'1', 111L'11' 1111111 N1-1x:111l 111111111 11g11111'X ' , . ' ' Y, , , , . A, ,. , ,, . J. 1 ,. - 11111, 11111-1 1-1 k'111'1N11111111-1' -111 X1411111- ,X111111 l'111 1'9H-l1'5- -1 5'-1115 1 .YV ff .1-hh 11-11 ' 1111.11 ll114,1111411, 5, 111-1111-11 N11l11i1-1' X11x1i11 If' 1151- X111 S1111N1'l1. 11111112lQL'1'1'1- 1111- 111111111111 1l1111w 11111111 1'1' 4...- brlstnpber Kumar K 111 ow -1-1 44 ' ' 1 1 11 1 ' 1 N1111X 1 1-11-1111111111 1111 1121111 11' 11111 11.111 X11 111 -111.111111111'11111111 XXL 1111 111111 1111 111111 111111 1 1 1 '111-1211111111-11.11111-,111 511171111111-1 111111 111111111111 1Z1'::ff 1111 1111 1111111 1 1 1111 1 1111 . 1 X X .1. 1 T.,., 1I, ,. ,, 1 1 - - 1 1 I-111 1--- 11--X1-g -1 111 '.1 111'1 :111'111'1, X121 1'1'11'11 :11111 X11 111111111 111 1 X11 1 11 131111 '111'1'1'1' 11 111' 11114 ,11'11'1111'1,111111111-11'11:11'11111 111 111111 1 1 111111 11 11111 1' '1 Xv1M1'X 111 1'111'- 111 I1 1111 1111' 111111 111 11111 11 11111111 1 ., X,,. x11 '11, H . 1 1111111 -1 13-1 1111 111111 111- 11.i11' 111: 1 111' 1 1 111111 1 X1 X'111'1g11fN-1. f 1111' - 1 1'1, 11'1- 1,1 f V 1.1111'1:111111X1-11 11111 :1111111-1111- 1111111 111 11111 1111 11 11 1 '1 tf:11' 1'- 1'1 '111 11. Z .. ,, , , . . 1 .1 111111111 1i 111 21111151 i1 11111141 11 111 1 11 1 1 11 1 11111111111-1'1 1111':1111'1111 I . , . ' ,. . 11 11:11 Q 1 11' Rl 111 1 1 1 11 11111 '11 1111 111111.11111 11:1 1111, 111 11111 1 1 11 11 1 1k 1 1 1'111'1'111111' 11111411 ' , 1 1 1 qi vi 1 A4 .4.'.. -1 ' K' S ilazt will anh Qiestament 1-.-,.,.m. - - -,N .. f 1' wr YFMV 1 V 1 1 NIOR 1 1X ,fx ,.,., UN' L A111111 1221 IN ning I A Nl' Wflln N 511' 'mv M ff 11311111 5121111315 Qfhterb Clash CL11111111Ls X 46 1- 1X C' 1 1 ,1 1 ...A.... 11 11 L 1 IV Tb ,,,.-'- - -- ..,. f ,,A-4: , ,1 1 1 1 - ' 'ff 1' W 1 , E -.,,,i:1u1 2 l .YR , -'-+I L .. , I' 111 lx' 1 N: I ii K. la jA 1 g.:.:. .. 1' I . W . 1 -Q ,:.-l:i5 - I' ,- XX 1 I ' 1 ' ,L 1 1- -f w-,1.,1, .1,,.,- 41--,,,.,.,.v..-..,,. ., ' ' 1 -, -1 '1 '. f-1', , i W6 1 1 1 .. ...-. . X ! 1 I . --.' ' - , , -. A f f o 1 A - r 4 -,f ' B, gg -,.....J9 ' - ' 'A , 1 Q , , 1. ik- Ja' -' ' ,st 15111111 111111 1'1111 1 51- 1. I 'V 111 1 1 11111111 1 11111 ,XXV11 ,K'- 'X1:111H ' 1 111 ' 1 11 111',1.1. X 11-1111111111111 , . . 1511111 11111111 5111111 -1 ' 1 11 XII111 Q 11111111 1'i:1111 1211.111 1 1 ' -1 - 1 1 1 1'11111.'19 111 1111. U1111I'Q-1 1l'i1ff 111 ,Xf:1 11111 ' 1 1 111: 111112111 1.1111 11,11 1-1:'1-. 1111 1 11'111 111 11111 111112 X 1' 1:11 11,11 1.51111 '15 '111111 -41 1 11 .11: ' 11 11:17. 1l1t'111l'1l11411 1111111 11.111 111 'f. 1 1 , 1 11-11' f11,1' 'X 11-1-11, 111111111-11 111 111:1' 11 ,,1- 51, gj 1 1, - 1 11:11 ,1-.. .1 1 Y Y Y Y ITZ111 1 1111 1 11 'i1:1 1 ' .z':1Y1. 11 X111 -11:1-11 vll'l'11 41511 511111111-1 X11 1111' 1111 ,111 1 l111!11' 11 115111411 1111 11q1'1:1- 111111 111-111111. S11l' 111111111 11 11 111111. 1' Tw f1: '1 1t t11 'X 11111111 111111 11121-11111: 1 '11 1111511i11f1111j.11'1t1.1 1.111-21111-1'15111111 11111' 11111 1 1111111g1i 11 111 't .111'. ' lam Senmurs Officers T1-IE CLASS OF JUNE 13 1I 1 IN.I1 X Celebrltles 1 IL 1IIf1 R '1 1 1IILX x II I 1 ' I LI 1 1111 IIN , 1 1 IIIIIL1 IIKL XX L K x 1 XLII 1 I ' 1 LIII 1 1 I I L N I' I II I 1 x L IN III 111 4 1 1 N IC II N 1 N N II N III LXIlk NN I L 1 1 L 1 1 Q N 1 N I N NN I I N 1 JL Q LII I v 1 E 111A1,N1111,111 X1'S'1'IX 111111111 IIIIVIIIF' III ' 1'1111I5' I11111 III- 'IIIII '. l IlI. IIIC 1'I11NN 111' VIIIIIL' 'IS 1111- Xiu-V1,I.L1N1111lT1I X111-'ltlxli 11-111-1,1 wg: l 1'11.111 1I1111 1I:111 11'j1.1 1 IIIK' 111'1'N1'111 IIIIIL' I1 I1:1N ' 'II ik.Hv1il:,X Y V R111 A-,4 1.1.1-11 141111111X 11I ' 111N I11:11I1-1' III N:I11111I :1:111'11111N.111I1I-111' IIIIKI XIKIIZYII. 1 1.1-mxlll-k I. Y 1'1'.41,11Y . ,1-S1 II1- I1t'N1 11111I111'1:1I'11'g111N Il 11I11N-N 11'11N IITI CIIICI'I2II2IiI:1'II' 1,1111 xlmmgm 1111111-111 1:1 RXVLN 1 1 1I11--N111I1'111 I1.,1I1' '1II 51. I'11'11'I4 N 1I11y'.11.1 XIQII' 'I1. i 1II. IL1 1. N 1.11111 lim ,V ,1.R1.x1 XX 1111141.11111 I1'.x'.' 1 1II1111'1-1I 11111- 1111111I11-1' 11-11' 1'I11N1Iy N1111'1 I11-11. III I II I.IC lI'I'x I:1N1-I1:1II 11-11:11 1'11111111'1'1I IIIL' 11.11-':I'1-N I1t1II I-111-'111'. :1.1I 11' 111 1I1- IIIIKI-LQIIINN N11i11i111i11g IIIZIISII, N1-1'1 'irg I-I II I111N '11 IIIL' If ' ' - 1':11v1111'1-1I I11 1I11- I.1111 I :'1' I1'111'11. II11- N11111- 111111 IIIL' KXIIIN' 1I1'- N-IQ111-1I :1111I :11I.11111-1I 11N IIIII. 1111 11511111 N111'1'.11'111I1'1I I11 111-111'IN 111111 'X. I1I1'1I Ii1'11N1 UFNIII II111 111111f I I'L'k'I IIII N1-IIA. X1- ' -1' IAL'flI'. Ql 'l3 1,11 1111.1-1111511111 1111 1I11' :IL'III.I'l A1 1-If. I11- 111111'1:I11-I:11N 11111'1111111 1'I11NN 1I111-N 1111 II2l'T1I. I.t1N1 11-11 . 1I11'1111gI1 11111 1-11' 91 111 KI111111j'c1' IIIIIILKII. 1111 'I11NN II1 ' 1 I1:11'1111N I.111'N N1-11. XILIYXI 1- I 1':111 111-1 fl I-I-VK' III1I 'I1 1111-I f'll ll 1I11111'11 11'I1i1'I1 w:1N 111'1 III' 11111-1I II 5111111 51101-1-NN I11 11II. N11x'1- IIIK' 1'I:1NN 11 1111' III1 Q S1 IIZII' 1I1i IL'I'III :111 1-11-11 I11-111-1' 1'I11NN ,111 1 I1:1f I1111111 ' 1 I 111011. 'I11-111 IIIIII I,11g1111- fI'x1I11N. IIQIIL' 11I11 1 11111 1111 II11- IIZII' TIN 111 .X1I -I1I151111 II11II III X111'1111I1c1' 'X1I I1111- X 1I N1III I1 -1 g:1z1- I. :1111I N11II 1I11-I1' IX' 1111I1-1' QI N, AXII 11111 111-11 f11r1111111111 1111111 I1 111 1bI'1lCIII'C .L II. I1111.'u 111-.1 'I-IIQII 11111 N111:1II I111:11IA' 1' 'III'I 11'1'I11- 11111I I11'i11g 1I1z11 'IIII' 1-I11I1111-1I 11 111111 111' 1I11- 1111 11 ,'IIL'CC.,I.III 1Ig11-5 1I111 I111.' 'vcr I -1111 1I11'11 j I1. j'1v1 by 1I111 N1'I11111I. 47 X -'xi in-:dl - - ' ' NVE' 'HN- ' xf 'xfxxx 5orllor-long Llrlll 5 wlxllowsl lwfm J -lil Q lvzxounlov-4 2.l '1lLES fs'-'H , 'T A ml 4111 N '-'X ,...fff XX 39 ugh ilumnr Glass 'fiom Ziumur Qlllass Offmers Offlcers INN I Wx X Celebrltles Celebrltles P 1 1 I I W X l l 48 l ,fp R 1- M 'x - Q 2'-if , f t: ,if-'iff .fligiggf 146255415 - ' 1 if'f' N ' ' 'I x N f4 l . , , ,., ,v ,V , , l l W--- ... ., ,. -f-W ax X ,. Q l f l 'I f ly f l X f 'A ,X Q xr' W 4 , af' . . N '. J ' 1', F , f X , F'1'l-Xi-Ml 'l l.l-SW? .WI - -UN lll-l-xllllllll IKICX'-I XXIIX Sll XliI'S'I'lf,lX X lvl- I':'l-Xilll-lli l1'l!Q'll'IlN l'l.I',Xl :XF X5k.L.,llU,q,lL.1H Ill:l lry ll yy fyl'f'l'l1llv Q U4 FV U U sw -llll-l l-1l,llflxllll4'l'll lla illl'fX l' ll'l-rlxlllklf Nl IXUS? 'Q l'lvXX Vlllxx lQllll..l lll,xlll-1xl'lQ Nl lllkl xx Xiillxx lx Tl: kll XlQl,l'.5 lll.lJI'.X XX'illlljf' lil'zlllxl'Pll-ill Ktlfkxx vlllll-rl-ll'1 Illlx lg-alll lllllxxlllg ill flllll IMI-I-X, l,m.m,X, 4,1114 --llwmhh, llmqllml l,NL,m.l, HI' ,,m,,U. -- lll lll-xl siftx Ylll-ll lwllv Xllxlllulllllx. VI 'K tml ' XM , Q I 1 Q, I - - -4. - - l -'- :'N 1 - llx- ll-'ffl ll 'NT!1'N1X I'f i:3.I1l:.4:ll. XVXX flllll 1I'llT'llZlQI111 lxfl XIILI' llll l1llA ll-:lull Ill !'lll IH L1 EW' 1 I K LU x 1' WI M HW 1 H W H Rllzllfx KEIJN Nl-:lxlltl 'lxilfl l'.l':lIl lllgglllx :l vlllw -l-vllllll, 'U VM 'THX' XM 'W' ll . X:lllgll'lll f,l.L'Ill11 lll vlllli -llll L'2lI'I'lL'x :l fllll lli1t'lll.2lIlll1lIlL'N lillll I:l1I'liL'IA XXVI llw ll4Plk'l'X llglw xml-l'l-ll KX lEQt'Xll'1l lltlllll' lll lfll-lm: Till-l :llw It slll vllfl- llll' klll-vk llzllx. lRlxfk'Y' llll' llzlllx. N 'ff Wf I'5l.Vk1N' m xlllk' Kllllfvll - Wjlll xllrl- rzlll Nl-ll Illklxlf- lll Jlllxllllllg. VI ll Lllzli- flljlillllg ll'-vll Kk'1ll,fPl'I. flll. l 1f1 .X ylllllll A i - A lxll 'All :lx bil-U' Vlllll llzlx Ill-l-ll 'lllwlllg l.ll1' xl-x'l'l'.ll llzly-N, l, HQl'lx 'XMI 'Mkt M'l W'1' 7' I Wim? 4'-1' -wg,-El f l gk- lily-,N ,-lll-:glill I-Illl'TllL'Il!lK'1'X1lf I1-N Nll. ll. .Xkzlgl 'I1l1lIlIlL'Nk' zltllllqlx-zllllll' ll X!Zl'Ilk lIl lllgll. llflrlllllg lx-it-lf... l'lll'vlgll lllvllll-llx ill gl-l-'lll-ll'l, M E 1 m'L?f1T1 QEHQ A Ni CPf1DUAI10ry 5 MHQ5 f lL,.-Q- 'A -QM ....,...v X N Zljlggh Quphunlure Class ilulu 5013110111019 Class Oihgem Offmers Celebrmes X X C61CbI1l16S X X . . XX, 1 1 1 f 5 - H wlxg , fa lx! l 'YB x t.. :- ' K ' FG --....-Y -,,..,,,-, 1,-Q 'AL I 41 X XXX - x ff we-.-1 1-v--1-v-.--s. mr-v-----ff' -'- csv-.1 -- 1-. f I1-1 .UU my 'L 1 -I '+- . I -2 '1' I! f S ji I tl -I , 1 , XX 5 V , U V , Q D V X . ELK if lf 11X1Xi.x IIlNX'Xl'l1 ,ZXIIN -. 4 -- 1 . 1 1. 1-X. MX, ,, R111-11' +.1111 i.A'I'.f F1lXl N IMXINiIIXMN hx X F1'f'1'11'm V1V1g1ft v' X1' 11, 1.Xf : XX 'wtti X' ll fX11'X' - .- L ,1 ,T Y, 1 ,V 111111 I,,111 1111111111 11-.1111 I 1 1-iQ1k1,I'X1'1Qv..1'R I Z :1I111T'. 1-A LA 1 ', '4lXs'f1w .. 1141 XX v,1'. fllx I Xl 11 '1t fl X1X1'Y 1'L:Y'11l. 1 11X1-12 ':Q1'4f. X ff .1iT'.1f'1f'11'11,f. 1 'gm ,111 1 V17 1 N1- 1 fx flag .. 'Fviili 1' , 'll I K X J 11' X 11K,1N L xI1 1EI14 11'1 'KN '1.1.1' .N Q 417'A lyk I H l I. . N .'t '.X X111'4..11 XX X111-X Xia flx N11 .1- 1 1' V. t1551'11g :Exif 5 nfl 1111' wx' X 11 .14 g 7 I f '1' - 1111 '1. , N ,V . ,. . , 4 . , . , , . .. X111 A' 1. 1' 111,11 1 '11 iIl'.1T1Y 111' 111 1. ' 11 :fx ..111, Q11 ' 111 l.1111 '.1- .1111. I.1s' 11117111 lx 1111111. i1:L, VML-ix, Xi, X1A.N- U- ,k. ,fb 3, X F1 11. 111 'A111' 1111. 1,11-X S' 51Y1' 5't'f1I1- 11111 'hw 1111-1 - gf. 11:1 lfzffvx XXg1tx 111 111411 'xxv Q11-'1.1'1. Jul 1.1 'Nf..'1 'K ,,. V 1 1 fwfxfv 1'x F RESH MEN QHADUAIIOY1 Huis 4- J.- 1...,! Zipugb jfresbman Class Offmers Celebrmes '-ivy .1 2.111ws,Q 61. , -42 ,K-15 6vKPl1f'VW1I.-?EZDI UNI x.. into jx 9511111811 Class l OHMLI CC1C1J'1I1CS L ZJT, ,, ,,,w.,,,,,-,. A v .-.,,,,Y,.,,,,-,v Q - ,, fir- Y 1 Y, ,Y-r,, -in--H 'f' 1 , h , , 1 - 1 - ' k'11'5. 1 1111-111 I1 X11l11.11 1,11'1x1X 1'1f1'11-111111. 11111,1111 1 1 1 1 1 1'1'1x1111'- ,X1N1i'1'1.11' 1.1-',11X 11111 1111k141l1V1x-111.111 11 ' X1 'I 111 11111 1 11111, 11i1,1,1'1.f1I ,1'11'111'..1 'ff 11111 ' -1 f f '11 111 111111111' Xl 11QX1 X11 X1X1'.,1'A,111'A,Y A Q.1I!l'1xkL' 51111111-11, 171111 111'1'1'11. 1111111 11,1111 , X2111 s 1 W . 1111T' 1'11 i'1 11.1 X, f1 ,Z1'1 1 .11 1 1 1X1111:'-, 1 111111 XXf11111xff-,1'1111 1111511111111 Q11111-5 111111Q11i. S1111:A:11g111 111111 1111: f11 '1 - 1if 1 1 1' f V- 1 1111.1 111111-1' 11'1Il11I1g 1-'11' :1 111111 111 11 .'x' 1111.1 11111 1-1-11111 NL'fl1 11,1111 1'K'1'1x11'1X1111'l111'1.111l1' I1 51111 1.111,,, If , 1ft11N,111111'1'351111z'1'11:1111'11, 111311111 111'11T'11 1.1 1.11 ' I ' A ' 1 1 11 1.:111'11-t'11f'1kf11- 1 1-111 11111 5111111-1'1:11111, 11111.12 11 C 11' 1 A 1 - 11 111111 1.11111 X11lf11l'1111 11ig11P 1121111111111 1111-1'1-1-111511.,11 1-.1 1111- 111'1' 1'I1V1'1'V- 1211z11'11111' 1f1111rz1111111. '11f111 1Lfl1l'X 11111 1111.111 111' '1 1'11t'111 1111 ,,1 1 1111111111.1511x111:111'4'1 '1 11 1' 1' 1 1 1' F A yH2fx'4',1,x,Y-- !1':111'1111gI11f1-111 11 1 A111' ' -..f M 'N' inf . . , X 11111'1'1-X '111111 1 1, 211, '11- 1 qv w1faun1n'g M tfwnnmmnummmunnyfau1ns1nxn11us1n:1v1uan 5 C H 0 O L 0 T 11 5 wwfwbwfwwz 7 W'? ' wwf W J!-Vw ,,.fwMfv1f'fpWvv Wifi flffv le f Dvfu IZ267! J 1 ' ' X J S 1 V 'xlx fxgf x ' , .L .p f SIXFZL 1 1 K-fl 1' . .-f y X - Q 3 YR! N. X f ,-s J X - I A . Pal , ff 0 . A I Mx t U , . , A Va X -n Q I i ff: ' wr 1 t ' xxx, x f I 2, , , , '-Q 'f 151.1 'I . . Q 5 M r , . 5 I .X 1 - ' - ' . X ,Jr .' J- k 1 'I I . V 16,1 :XJ ily I t - 1 ' Ns , .l g , , ,' -M - ' ' ' - nulsk X 1 Q fb, f J -55.4-.,' ,. , . . ,LL - -, W ' - . .i 1 QAQ- QFD'-Lii,x:1,, . 'h x t- I av-I 9.-:I .V . -' . . A . . ..A. , .. , ,li ,l ,0'.-,,,xN:.,l,JB,l. -'va ,Q way ' ' X :'- - gs -' 'F '.--,'fgHTx'i. iwkht.-th x-A41 fq.x5,X , 1 . x N. A by WML KI-4,-Vw! . k .N ,YQ Q 5 - ,fl to W ' - . .. ...,.- Y . xmas , g , 1 Y J, , ' ' ffiii' zz!-152 ,'A' fi'21-9-fA '-i 7,.,1 r I' , Y' Lvl f ,V V f , ,4 I ff. w+z'1A Q 7 :f :Y . -. , 1 ' f ' WWNWWMWU WWI-ll ' ,mmm MWITKWUW 4 Q lfllf K - 71 I ' 1 . M5 S ui-Q' UQCANIZATIUNS Q x 3 ' v . L'. Wmkwmx um mu IIHIIIIHI uufrr1lll'IIllfIIHllHl T RQL THE MINUTES OF THE ASbOCIATED STUDENT V r R XX F X X L K v N 1 L x 4 S I K x S I f x I X X 1 R x K l N I ' -5- ' 7 ' 1 1 W2 x 2 , n, 5 A 7 W3 ' ' xlllllllwfl' IZVQNIIUINI Nlllllik' N ' lin- v IN'Ilxl'X wrxlm-fzwl xxnllu Kim Run-+ trip :ml :wkwl xxwh- ix VNV Il lwm-V Nxzppww X pint! 'Ifw TEV! wutltrg MIA X-wuiznwl Sttmflvutx um uqulh-fl X114-wi WIN ugh I.L.Hlh.H,,1 M ylgw 14',-MVN-4 ugmfl ull, U,-.,x,,g 3,5 :lf -'l'- Iwi- TW E'7'VXMW'f I-5lVk-W X 'AUX VU'VU'l' :W W N I ' 'I IM. 'l'l1+w1wpN1m qzuw -Nw lvluli, xxhivh XX!lX Q 'mg 11' Kvllw, Il :Rm ffizft xu- v Jun Nj Him 'x-I-lilly 'l Qm. 111111 l'1x-Nik-111 l,.u'kfu k,M,H.I-mi Wmzx M113 :WE :MVN Il zlmmx m.-k.M,1l 'g'j,L.U ',l..H4 IF . 'l'?1f'1'w mn mtv V xml www m' hh-:xx :M 111 :z1f1h-Iiw. LIYQIIIQ NU I'm,mt,7. y,Uxim,Xx tm. ,,iU.t5,,! l1,1.,,1:,lm.,1A wwf, IU M w'Ufi1 1-lf, Vlwwiw liwfl 'Ur wmv-1 ITM' 'ww 1 ' 1121 w.+nk 1 ll. 11113, gm xW.. 3, m1 .mm-m IZ rm Nm-.m4 i1::'v N-zz? Iv'-Y' YT il-:111 1:1 fwh-1' 11' xxfn ITM' v'::rxxgfiw11xI1fp. lqau-1, up MUNI M I',.k,W:k.NI Ilimlxmg Xlzmn wt' Viiftiw Il1'.wEzU1vi gum Nu' wfzwliilv Nz' gzmtw 'ifum' Him Xfytqkmk. 'lg,H. H..VgN,1w1 im ,,fI1,, 1,,m .WMV Qing!! M ml X 'VK' W 'V7 V?1i WM'V55 '1x VIVVI1 M'1 NA'1.V'M'1T IW TEH' XIWHIIQ FI: V Jlllvl lk- X, X'lvuIiH11 um qalw nm In Mr' IAM' lwfnl-N will-zwl 'Ima 71:11 umm .1 pzzuli -ph-vi: N11 T--x WG- lint--1. Ilzv Xl -1'1 mul. ll ,gm mi. MN! WN: 5i,,1L.MM 'mwgwl :H lm IU, Nm,gk.wI 'Wi 1'f'- MEW HM Swim- IA-li!-x IQVNJ, 'zumxxgm' :Fw Mum ri1Yh',vx1-l:N11wT I-'1HfHLTI1 'Z XX1'fQi1X 1?'i'1xL'I-ll -pvlw 'PII tin- Ilk'x'L'XXiIf 1114 pxnlviihixmg gm 'IH-N l,',,,m 'HN 'lj-,M-l 'HW 115,-,A 'l'1,, l',3,-, XV' NV 1'- 2 'K'7K':YY47?' T 3f'itW Al'UNf1WMTW 7U'K'TiU! i1'1f 1V 3 llfiwillllll l,gu'kfu tx - ' T111 I :ull ?lVk'XL'11I HIAIU1' IM Vlwh-j, 1' M-Humll 1 : Sufi- f1:' 1.3, I ll. gm X-wffzm-11 S!11llk'T'1 lily Xl -min, at W-I .xzf vgffwf Nj. i':'L--ffh'z1R l.:1VIqf11. 'lfuv 1v111'pNw -'I' IM' sm-L-tiux Xlpx Ill-xwyg Nz, .IW My' My XX .WIN-X wg' 111, gqvml-gl ylgll. 51,111 4'i 7X! ' YV iif WT ff' TQH' Y4 1 i1'l QIVWA ffvlx-NW11 W'HNv'1Jl :ln fr1rrm-:iw m :1ww:fw-11113, 'I'1u-rv fm-img 111 i'?17!:Ix'I bflxllltkx .1 l Vrwx l':uI:1i:1 lfgmi 41115 JII'x'iYl'11t'Xk'IAfkIP1'4lAX Uni lm-I lin- tin- '1u-mlwxq xxzmx :wlwxm'114-NI, 7'f'Efk', IW- YM- gum: Nliw lla-xxvtt Iwlri HI' ilu' vlulw lllili Tuul mn cv,-1.,l,m QF, Wil. gm Xxx1'Viflzl'fI 5111111-HI Ilfwfx Xl -milk X1:u'u-17. X tv't11ii 11lwj. Xli- -1'- Hb um:lm-r'w'i:1I1-AiUQ. vu-iy um vzllfl-II Trrx I'1'wi'-'11 Ijlflxlll. 'I'11l- lump ww MIA IW- Jivvlillg Il z X x -XJ X In V3 Klum NliHu.'.:1 1'1'1 w111p:111ia-flivy Xlix I'A1':au-4. Twiuq I-1 111'-'uw Q-r1!l1114:wm 131' IH- 'lL'1IJiIk'. xxfwi-ft 'x:1- gnu ut um In-zlflily 1-11 iwyl-fl 115 ilu-z1111liu11m. xIIlI1IlQL'I' l11':ulr'w:'+i --lu 'kv XX'glXI1mQ1.,11 N,-111,11 nqzmm :Mull lin' -Viiwllllx' III. IM-:lull LQJl'l1L'N. 'l'lu:1- Ilk'fIlQ' II' IM-, Ulhwvllillvlll 11,111 mf ilu' :'z1gHfI1,'1:1.'v HI' 2l3U'Il41JlU'k'. fANI'I?1L'I' lnzxitza-M Nw mwlilll 51'lf 11V11wl, Him X11-lim 'I'-51 mkwl INV 1211- mmm' wrt wi' ilu- +1111-lllx. '7I1'1x'lf'IJk'1'.:. IWIQ, gm Xxwvizlu-fl .illlfvlll lhlflvx Xl 'wing wiv Xliw limp xpwlw xllwml ilu, Sur gm-I lim hm wh-, .md tlllwl E'-X I'1'wi4Ic11i I.:11'1'i11. TM- xI1lIl'lf'L'I' 'ff IEIL' X-+I:-N, lf-1 Zlxxllfwl vm-1',xw11v HI' gm umm-wlixlgfly vmliwyzllwlv linux 'l'lu-rv Yu' F W-L-jf.. Q1-ku-11 Ilan 411-ln-t1LN I' N11p1w1'i tl Q Xlwlcx' tH:1:111vi:1l7y, ing nf' f11VtI1v1' IlllxiHl'xX ITM- 'm-vlluq nm :wHf'111'11n-41. Z? N l 1l 1l1-111111 llll X11x'1':11l11-1' N, l lJ. llll XW111'1:111'1l 51111l1'11I lb-'lk' Klcctixlf' 1 1.-'1'1g 11:11 1-:1ll1-rll11 l'1'w11l1'111 l.1ll'lQlTl. rlklrll' Illlllillllillllll' 115 ilu: lllCL'Illlg ll fQN. l111111q 111 1111111111 1l11' -1111l1-111 l11.1l1 1'1'g 11'1li11g rl11- flg1'1il ,f 131 . c , . 1. 1 l',l'I1L'l'. 311:11 lll'llll lll Qilllltk Kl111q ll1'11z:41111v tfflfl -'-1 lluf q1'v:1t 1101-1 l 1 :'1l11' 1-1 11111111-11 Xl:1-11-1' l1l1l1111 l11'1111gl11 l+1TTll lllk' 111111111'11111c1: -11 X . . llyl 1 w:111111. 111111 111 Illn' XXIIllllllQ 111 1l1c 3:11111-. ll1'. ll11111111s1111 111131 ex llllllllx 1117 11l:11111-1l 1xl1:11 :1 Xlvllllllfllllll Qllllll' ll XNEIN Qll'lllQ' Ill lug, l,,'g1111:1i1. 111 Illk 111 1l11' 11:11 lll-fllxfll 1l11- N1111l1-111x f111' 1l11- llllL' Nllll-ll xl111xx'11 z1111l :bliul l-ill 1, 1. 111r1l11-1' 1211- N:1'11v Nllllji 11-1 111 1l11- future. 'l'l1crcl1c111g1111 f11r1l1c'1' lJUNll1L'N 1l11- 1111-L-1111g 11:1N z11l,111111'11c1l. .1 X lX 13 l l l 1 ' l l X1l1-l1111- 'llwn' l:1 L l'1:1:x111 lilx l X SL'Cl'L'l1ll'5 , -I Xlli l'l-1 XlQSl 1X X 111 l'11 lllklll Xlll l lx l i'1V1'i4 ,lll'c' r1l1'L'I' . ,, , , .,., Nlli, .l .'lL'Xl In qmllllllimfllfllll' ibuuh in - -,. 'V . R x f 5 EEPIJI' .mb lim, Swuurtv Ihr Qfamrm Club r 2-mu .mb lim' QIUJI li HRM NGTLS OI' INTILRILST OP DILC 12 1 11 RILNO DAY KK1 k LkL111 XLL x L11111 X 11 UL4 N 1 1 111 1 1 XLL111.1'14 XC11.11lI1 XX 1 1111 1 L 4 I5-lf? 53 1 L N111'fl1111L'N 111'L'X1'11L'1111'1l1 1111111- 1L'1A111. 1'A11'X1 111' 4111 11:11 1111 ' , 1'1I'C511111Z1I1 R1-1' 11-'11 1111 S1-111':111v1'1' 1111' N1x111 411 X11-11'154111 114111. . , 1 4 I I , 1 I V , 1111 X1111-1111-1' 1-1. 1 1.'. :111 -111111-111-111111 1111- IQ1-11. 151111 V-11,1 1',111'11 bC1111'1A, llx 11-11:11, 1--111 Sl I41-K'N.1 11111 X11 1'111'g1-. Ll1111 1-1 1.1L' . -- 1 . 1 1 I .1 IT V I I I 1 K I TT 11 -1'1A111w1 1111111111 111' 1111- 1111-11 111ll11 111' gm- 111-115111-1 31 11:1- 1-1 1 1'1'111.11X,NZlXX1.111111'11'X'.'-11I'1'.I 4 g11'11111-. 1. -1 ' , ' ,. LN 11' 1 1 - I A. 1 1 1 1 - 11 1 11 1 1 11 '11lL'1l 11111 1111' 41111-1111111111 1111- 1-:l1Mk,l- I11-11j 1111- IQ111,- 1111111 11 ' 1 11U'11'111K'1'1L'1- 11-1' 'l 1'1 41i111T 511 1 11 11x- 1141- '4L'1'k'1X'i'11 111111 2: 11111111 '111-19.-1111' 11,1 1111 1111.-111--111. 111-1-1111 111111-1-.1 1111-i1,1x1i '11-11 UM'3 1 11 '11'l'1 1f H XU 11 111' AH '-11 M11 ll R1-X111-11-Q H1111 1f1'111-- 1X5 11111.-1:1111v 511111 1-111K I1'1'11 X1:1'111-11:1 -111-1' 1- 1111- 11111111-T.,-1 11 , -- --1 - 1 - . . ,. . .1 ' . 1111.111 1.111-111 1111.11 11111111111 11111 X111111-111 11 1- -11- -.1-N1 1'111111- s1-1.- M11-1x1-11 111111-.X ,111 ,H 11IK.1l.lX 1 11 ' 1. 1 1. 1 11 1 1111 , X1x11X1f1,1 l1.XlI'1,.. X-1 11111-11 111111151 111f11'11' -11 1-151, N1-1-1-1-11 1,1 1111. bk, hm- 1l!:.1N IH X 11 ,'11111 11.1 SXII111 i111NN 11-11 '111 1'1-11111. S1 C11k'X 1x1 c 111:1111- 111 1111- 1'J1111:1111- 111 1' z '111 hllf XX S'1'1'1Q1 11111 XX1 11-111 11-11111- P , - U, UI 1- IH.-IU-1 111 111K' 111111111-1111, :1 IQ:111x XXZIN 11K'111 111 11111 XNXK'1111l1Y 111111. 111 - H A 14 I 1 Q U XX1111'11 k'X'1'1'1 N11111L'111 X1IlN 1-1'1--1-111. NIQ11111' 111111111 -1-1 141- 111 1111- AX 11-11' 11 11.1lx 111 1111 '111..11111x1-11 111 11-1111111 1111 -1i1'1-11 111111 1111- 1111-1-1111 311111-, 111- 111111 -1-1-11 111111 11-111 111' 111- Q1 2l1 1-111 111111-111 1-1 3151 1s 11111 11w1 Clllxf 111111 1-vcr 11'111 1I11L'1'L'I1. 111g'111. 1 The Eelmunt Bally +3 F aw. if HH 332-gf! are L JW ,a ,randi X Y . 'f :A , 'ff N- 21 ,. ' f , ' s ffl 1 f --Q A. f , ' ,A . 'A' i A , fm 215.9 ' f ff - . ' 1- 1 f 1 1, - . ,..f,, V--1' -, A 451, H, Y -ll-,Q - 1 ' 1 v - Q' , l ? 1' ' ' WTYQH Igfrk I ' 3 I iigi FY LDEBATING wi B SHEEP-AH 15 e 4 v vo s..-9 55- 57 fi F IF ml'-Fl 1 f I 454' gif ' ' if L 1' M k K x x X Q . il. t O q. ilrm Cuursrs ?Ef553i'1m wif' wa' :em .-s1.'e.Qa.21e:eg51QX1 X' 1 A G 1 1 , ,o 11'21'?Wf g 1 DRAMATIC S 1 jst.. 26' I I X X, N ,fuk x xx1m- 1 .. , -. 5 0 .m.1:L+w:u.z:'fwrwv.-101 :r.a0 .'a i'2 Nl 5 a 09' .' 2I33i ,,?p IQ 4 X X bbw Z1 n Xx X X 1 X x X xxx !11X1 -1. ' 0. ! ' ' ' -f ' 1:' Er P121 .1' :'4- 'L2'2L :1 1'.1.1 i 'M' '2 fn: ' vf. 4313945 1- 1-14. 2. lg: .c. gn 4' . lui!! fl.: Sig? if LJ..-' fr 'G .n. fe? Sui . . . '. il .. A v I 1' 1 , -, x x S- ' 2 53' X 1 ,1 f -- - ' ' . 1 qv o A s 4a1 V, X .1 . - X 'o 4. - -' ' . s . X. 4 ? x Z ' N 1 , : X X.. . , ,X-:1 ,I f x'xx'-' 11. - . . .ff av .N Q 1 ,' . . , f ,... . -...Q sun- - ,-.- :. :r 9.0 n L- :I ,gf V...--7. I ., -J O 1 -- 'o--cl.: . f J.- ' .. ' Ao, fe. JJ.. mlfd' .' nf! :.f. 'Rmb' .nf .iz .. f .YJ 7. f-..i. ..s ! . . - ,i a .a 1 1 1,l', Xl11'1 l1lfl llijx 11511 l11111 1 1' 31:1l1lQ1 11111'1T:'1111l, 'l'l11111'1 1' f-N. :1 '1l:1.1 11'11 1111 111 fivxx 'Y11111 11 11111 '1j'11l'11'jl-1111, l1Xl1g1' 1111- 1-111' 1 :11.,11! l111 llI'1'1X, 1X.1X l41L' Ml-lV1'1':11Q 111- lllk' Kllllxx 'll 'l '1k. lA'l.l. ' , . . ., 1,., 11411 1T1,X1- , ' 11.-,,,. 1 ,1, ,1,,,, 1 mm 111 1,1 11:1 WK 1.111211 IN 12.51111 yl',.1'1 11 .1 , .1 ,lll , 41 11.1 ...1111 1.111 .1111 V111. 1.1 . . . , , . f1'Q.1 llfix 111l1l1f'f'1l11'!1 X.1111g 111- 111111 1 1 '1.z1111'A1-1 1.1 .l.l' l 1 X11l -Nfl' 113 :1:'1'11 1l., 1,11-. .lllL.11 1, I 1 . , ,. .. 1 Y W ' x:1:11l1:111.1'. 1.11 1.'.1111-l l1g1N 1l11111- l111l1' 1:1-111z11q. 1: 111' L'XC111l l'l lX ' 'll N11 111 ' A ll 211- 11-.1 111111 4:11-21115 131- 111.1-1111 Q11 lflKA l11-11 111 ll11'1111 11 l 1 1 l l1?1iT11! 1111 Xl1l111'l1'l'A1l 1l11'1 121-X '11 l'1'-1 1 11 - 1111 11111111-1l ll1'l1l. l'll1' 1l1:11 Hklllx 11z'11'.'1' 11tf1111:1l1l1- 111 1 flu I-1lf'.1f'x' -I Q11 nl 4 ff141'11 11' 11lJ1V,. fi H11 lf 1f't.1-. 46 ' U pn 1 1 1 M5111 X11 11:2 'l1 1111- 4 11'1 ,l111111111j Xlfx 111-111 XXl'l'.X l'11.'5 l 1 'lx 1: 1. 'il VY l T'1 l 1111'gl11 -1filT l,1fg1 li X'l'lllflilXlf l'lf liflf 111 '11111111!1 - 'xllx 51 S1111 X131'1'1'M- IM11 141'1 l li:11t'1 :1 ll11g1-11ft1-E11-1' 1ll'X1'lf EXlQXl1lf11lQl1 S111-51111171 'XT'11Nlk ll.X ,'XllAl'll. l'Xl4l. lflilkllx 1 1 11Q11'11', 1'1 1411-,111 1':1Q1i11i11 'l11g4f11x l.lfl111Y lQl '.'l I , . .1 V. vmlwl I I ' ' ' 11 11 1 1 1 111-1111 112 1,11X1X l.:x1ll. l111x,l1X 1 .l.X 'f1lllql1 1 11.-1141111 1-1 '1111.1,1111 11111 111 112151 1'1'111X'1'1 11111 -f A 1 1,1 1 11 11111411111 1111'111-lm ,11111,,f l-111111.11111 N..11n kl.Xll1l,'bl,X11lxX'X11, . . . ., .,.. , M 1 1 111-1,1-.1 1-1 1 11, 1 1-1111 11111 11.1 5111111 1 1 1'1-1111111111 1 1111'.111x 1111.1-11 11.1111 911111 113 S1ene ffOll1 the Extravaganza Shlp Ahoy The enu Sham 11 11 LXL XL11 ,IXKYI 1 11111 11 1 11 1 1 1 1 N I1 X1 11111 11 11 L 1 I 1 11 1 NL L111'P11 1' 1111 L 1 1 x 1 11 1111 X1 K L L 111 1 1 N1 N 1 N x N 1 1 66 n 11 1 r111'5' '11111Q- X11' 1111-1' 1. 1'1l2. :1 f11111111111 1111111 wav I'1--1111'N111111111 1'A'1111'1-N. 111 111- 1,2ll'1i 'I' -'11'1-. 111 11f111111- llf 111L' 11011 11111-. 111- 1 1-1 1. 11:11111-1' :11111 -1, . prim 11 2111111154111 11'1l1Q' 171117. 11111-1-11 L'L'I11 , 1110 114'11'k' 111 1111111 .XK1'17111?111111A11 111' Xl. 1Il'1-N171-111!, 111-1 11'111z1111'1-N XYZIF 1'1'11 1' 11-11. ,1.111'1'1' wax ll 11111-1111111 111'11g1':1: '1-. 111--1 111- 1111111111 1'11'1111'1-X, 11f w-1111-11 IIIL' 15111-111 111' ,X111111L'I1Il 111g'11 SL'1111ll1 1Il1l1f 11111 I,1,1,L.1, 1 -'XX'1111111-111- S1111 --- 1x111 S1111111, b-11141111-Q 111.--j-1111, 1711111 S1 1 '1'11- 151.4731-'l111111L' f1'11'1N1L'f1 111' 1111- fU114XY111Q 111111 111-1'-3 1,111-11L'y', N1111g 1 1nz1111-, -,11211l1u 11:11, 111141 1'1111 131 111 . . . - 1- 1'11. 1' '1111 , -1 1' X1. 11K'1-N111-111! H 1111- XY1119111115' XXX 11-r ., 11, Q12l1111l1x11 1111-111 L'141'1111 11 1111- .'11. U S1'llQ1'1lX'L' 111111 1'111'1 121111111111 11.1 141-'f1z111111,, , ,, , 111111 111:111:1j-1-1K 111' 1111- 111111, 1111-1111-11-1111191-111 111111 15111111111 w ' 64 Ulbe benlnr 1915119 728 ' 66 By Augustin Daly Cast uf f1lalI'ClfIfl'S unmrtzs of mr fast ?1lun1m jlutrs Gfxrhangrs f NX i SUCIETY , X x a X n n- w I x N P K xx X L x xx M M fx n m n A M K A V I L 11 'f x R X 4 W Y Q1 a . 1 , LJ V 2 ATL M X sf Q-J-Rx Zllthlrttrs' 1 1 Q l ,11 1111 11111 1 1 111 ' k.L L 11 1 1111! 111 11 1 1 L11 1 1 XX 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11111 lL 19 X 1 111111111 - 111'1 1111-1 111 111- 11K'!1K'1-1K'11 111141 11111 11-'11'111- ll 11111111' 111 1.11111-11111111!, 1 111-gk' 11111711 -1'1- 1 111-1'-1111 111 N1'111H'1 1111- 111111-11 ,11 .Q-111.1 21:11-. 11- 11 1111- 13111111-1'11 111 1111' 11:111- 111 1.1-1 SH111. N111 1111111 111- 11111'-11-111 L'XL'1'L'1X1' 111' N!111C 1'-11111: XX11L'111L'!- 11 111- 111111111111 1111-1. 1.'1'11l1'. 14'1111'I1111X, 1,111'1X1K'11NK'11. :11111 S111 1111, 1l21XL'111111. 11'2l1'1i. 11-11111-. -11' 1 111111, 111' 111lN1'L'1'1F1111. 11 :111111-1'- 11111 121-1-111111 '11- .11.1111- 111-1-11 I1 1511-11 1'11:1111'111 X12l1'1L'l1Jl 111111. 111111 -11 11-11g ll- 1 -1'1- 1- 1111 1.11111--1 111 x1'111L' 1111111-111' 11111-'1111. .111-1 21 Q1111 1. 11'11111l'1111Q 111:11 11 1- 11111 1111111111111 Q11111'-'. 1,11N1 yK'1l1-AX 11111g 11- Z1 1'1-111. -1-1'1-111- 1l11'1 x1 1- 1111111111--11-11. 111Q1-' 1- 11111z11'- 11 1.1-.. '1111 '111 -1:1r'111- 111K' 111111-1 111 11- 111511111111 1111l5111Q. 11111 11 -111111-11-11'11g111111:1-111111111111-11111-1111-1'1-11. 1.1-1 11-111111L 111l11 '111' 11.1-.1-11 -1 -111 11-1111111111 111111 111111 111111111 111111 111'1111g111 1-1-1-1111 111 1'1-1111111111-11 1-11'111'1- 11111' 111--11'1- 111 111111 11111-1111111 111111' 111- 1 Z.1'.'1'f1. 11 -:11 111, 1111- x1'1111'1. 111'XXl'Xl'1'. 1111111111-11111 111-1 11111-11--1 111 11- .- H h , b . , . N- 4 g , 11111155 11. 11111111111111, 1.1. 1111-1 ll 1P'I'1 -1111 -11 11111111-. 111-1'1-- 111111:11q 111111 1111' l11gQ111g l-11-1 1-,zff 11- 111' 11111-11 1111-1 1111141-' 111K'N' 111111 L'I11'1'Q'f'. 111111 111111 1111' 1111-1'1--1 -11111111 111 1 1l 11111 1'1'1111'11 111 1'1-1111111111-11 111111 1111. ,1111 11 1-11:1 1111- 111111 1 -113 11-1-11 1'1XX11111111!'1L'21,111N 111111 1'1111111111- -1 11-11 1111111111111 11111 Il 111g 12lX1i 111-1'111'1- 111-11 11111-X1'1111111'11111 111' ll 11 1-11g1-1' 1111111111-1' 111- 11-11-1':111- 21111 11 1'11-1 111111111 1111 111111' 1111111-11111 11 A 11111'1-1'1111t11'1- i1-11 1 111111 11111 1'1-111-1'1 1'1'1-1111 1111'11 111l' -1111-1-11 11- W -11:1-1111111 1111-1111 111' ,X1111111-1111. 1.1-111- -1111 11111'-1-11-1'-1'11-1111-. Y, A I '111111 -111111-111-. 111411 X1:11111-11111- -11111111:1111111q111111g1111 1111' 1111-1'- 11- ' 5 1 111 11111 --1'l1.I1X 111-1111-11111111 1.11 11111111 111-111. 111-1'1 - -11c1'1--- 11111 ' 11-1 1 '111111K' 1 1 11211111111 111111111 1 11 111111 11111111-1111 111g11 11111' 111' -7 , , 1'I1N1'11111-1411.1 ' 1 V. 1.1'11X11'! 111l' 11:1-1-111111 1111K'N11111, 11 11111111 11K'Q1K'K-1L 1. 11111 1'11-111' 111 1V111111 1111111111 111' 111111-111- -114-g1--1- 11-1-11 1-111A 111111111 -111. '1-11111-.111-11-11-1'111'1-111111-1111-1'1-11:1111-1'1'1-1111111111-1111-111111-.1111- -1111111-1111 ' 1111111-11 :11111 111'11'111111-111'1-. .X111 1111g11 1111- 111111111111 11'11111'11111X'1'1'N2l1 11 1111111111. X11l111K'1111 111q11 H1111 111111-1 111 ll 11'11l11N 11-11'11 111111 1- 11111 , 1 1 111- A11-1-11-11 111. 11111 11:1 1111- 1'1111111111'1. 1- 11- 111- 111111-1'1-11. XY- 1111 1 1111 1'111'11:11'1111--11111'1111111'1 1111111-1111'!lN 111-11:1-1111111-11111-1'-. S11-'11'111'1Q 1111- 1111 111-1-11 11N 1111111-11 -11 11g'1-11 111 11- 11 11L:111 111'. 11111 1:g11 1111111 1.1'XX NXX1111111L'1AN 111111- 111'1- 111 ,X1111111-1111 111g11 1111' 1111 1111 1111' 111g111-1 lh11lNN 1X'1 -111-11111111 1111-1'1- 111- Il -1-1'11111- ' 1-'1--1 1l1X1'11 111 -111:11111111g. NK'R'111!Y111111 .N1111111-1111 1- 1'111'11111111c 111 11 1--1---- 111g 11111111111 -111111:11111g 1111 '1--1 GST 1234 O. . ' ff ,qogmsxzl Front Ranke Lopk Slde Rankers Rear hawks 5 VV1nO Pcrward Half Bank I orwards X II-Ih LINh, UP SUBSTITUTI S s cle FIVC C1 1 t 15 Outwde Plxe Ll mths ex I' me qu me m II IS 1 Binks . 4 r Q01 'e 1 '. ,. v . f J 65 8 v y ' QW wjf . , 11' ' O 1 0 . 07 .235 :Zu wb: .I - I, 4 fb 4 . ' . Q, - .. . I ' rs Ingi ' - 'gi 1' Xl Xxxi' U 2 'X 'XV ?,NIQlN-.li 'I'li.i+I'N 'P Eiixff Q ' Csmb' ll' f 41' rs ' 5' 'Y Wf!fVl.Xl'1' 133-1' ff- Ml 3 - ' Y VV' g'I'l'x'f:c-qL1a'e': 1Il'l.iXw XXIP rXii'I'il pgiq1,11 ..w11ky11 A 1, Q Iflxllvl-Zack rl ,X1'.KxXlf m i, ggi, MXN 'k.li Alli'W wil X!Ql'F'f4I'.iX X, w1 yjg',g' IYIKW lXx5'lX Ewxijlwi I1'IfXIgI.NAX xxN!:AN mix QRJIIIPS Lll 1 L, l 1 1 N 1 x kd x 5' ' P' ' is--'-M 'lt--Q.-KJ' nu 5 K Y 1 h -an ...aa-lr 'Q 1' af 17' 1 Ati '1 - . S:- r 3-hd s 'ui-3' L - ' Q-Qui.. A 3 -9 -1 -1+ . tl' 4 46 '1.V 'UY4 fun. ugh- q .4- Q.. R N af' -f -'bun-JU! ' 4 'Qin '- I. I . ' 's-v KO 5 'I 44' 1 r' -.. I cf 1 'Ir 5 1 K N 1 1 N l11'111c' l.1lI'lill1. l11'11fx1111'. l'1-1'l1111N.:1111l 1l111'1lt11, 11f1l11f11 rxxzzli XITIIQ lL:1:,ff.1111 I1f,111V .llx 1.1.1 4,1-1, 11' Xl41- 1651 51111 1, , 1l1:11 ll N1-1'11111l 11'-1 '11:1N 11-qix1111'wl l1-1 ll:11'1l111 l.'1 l49:1 f-LlliK'l V .111.'1 1f. 11.51, q!1, 1,3-Qjg g1g1:11'11l:1z' N1:1' 11' 1'11- gg1'111- 1114.1-'... ,1 :Q g W , . , Ill I 'klimllxlHlA1lm1MlI MAIN! uhm ml MH .H ll L MGM! N All l.111'l1111, 1-.111:11. l'1'11'-111. N-514111113 Xll ll. 511111 , '11111 1l 11111. 5k 'l'1.'I 111:1:1-111 N lZ1-l'1'1111 ll 1 1 1 - 1 1 - ' . ' f ' Q ' . Q . 11:1111.1,11'1f'.11x1g:1 '1-.q1::1l1l1111 11111 211, 41 li'Ql. .11-1:1s1'1111 ll lll 1l11- wc-111l llllll Illa' llg'l'1'11IH '111'1N 1111!,j1 l1411' Q ,1111 111- X ' ' V I . 1 - 1 1 - . , A , , 1l11-1'111.1x11l1l11 l11N1g.11111111t1l11-11 11- 111-1'11xc 1x11 'l'l5 1111 ll1 l7ll'1ilYwl l1x 1111' Xlllllxl-l l' 11 flx 11 l.lL' Xl,1't11-l1'1'111 , fitiifw '11 5 A 1 . . . 1 1 - f. ' 1' '- 11 1 . ,1 X ll 'llxkK'l 1l1- '1-q11'1:'1- lflx 31:11 XX.lX 1 ll p.'11'114 1 1' Y lllflllk' 2lll11lll'l' l'llll llll, l1lll'lX '1Ql1'1lNIl11'11114l1gl xjgllygiy-K 111-111' l1111 1 I 1, I X , , .. I - . ' , , . . . 1 5 H 'x ., 11. 511 :1 5'll'll!fl'. 1 1 ugh mL.klw1 lwrxm, N.M:.N,!. I Tk, ,,:,,,:L, VH M4 N111 H, ,Nk, 1.1l1 1. 111l11l1Lx l11l111, . I 11 11 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 l 1 . w1-:'111Q'- w111 11Q1111 N 511 ':1' 1 1 Yxlk .'111 .11fl1 .lll1. gm- 41 X 11 -.1 1 LA:1111z1f11 41111 11l:1-111l T111 ::x:':1l1:1f11111l11l wg-- H fill. N111-111 11' ill 1 '1 111: :l'7llV l11111 11lf111n1111l11111l1111lg11 llll l11X l:1x1 :111111'111'z1111'1' 11 llll 11 l11-411 vl1 1 ff 1-fm. 1111'1w1L141 '11111 1 ' f 'Q .A I., :VXPR B 1 F 5 A- yzii i ' f- - fs H .,y r '.,T 9 . ' 1- 0 , w - I- x1 I ' ', u V 7 n - Rn' Lx- x Al-F ' l , 1 .-. A hi' I - , 1.41. 1 4 'x -1, ,. 1- , 1 A -5 V v - A , A .41 4 - V u Al - - , '. . . A.. ' ' . I 1. 1 +1:+-FR' A- 11 7' -- -1- .,-'. ' ' t ,A .. 'H' ' - ' -. 11' - ' TY' .v ve l , 5'-,ix - 1 , ' ' Q.- 1 1- -' 1 A 1-ff1- . if :if-,' ' l' ' R1 1 ' ' ' -. A .gm-6 .-1-uf, -ip ' - .-t,4 -1 1 ' 4- h 5'-,- AL L---:if-'Q ' J fff- , '1 i ' Q Q 71 ' mf ' 1 1 12 , -, ' , -,- -.-, -v k I -C-fr' 1 - Bflllflll uf Ihr iJldl'F1'S u 'G-I X COACH LOUIS WATTS I 1 K l 1 PX K V N X 1 1 1 1 1111 1 1 1 11 x L 1 N 1 L MIX 1 11 N 111 1 X11 111111. 1.1111N 11:11-. L'1111K'11 1111111N f'CI11'.N 111111 11 11 11111- 111 1111- CZl1'111'k1 111111 1-1111-11-111 111:11-11111g 111 1,1l111- 1121111 111:11 .X1:11111-11:1 11:11 11111111- -11'11 :1 1'1-'1':11'1cz11111- N11 X'1111Q. 1.1 '111c.. 211 111' 11-111 11 :111 1'11 111 111111. 1111115 f1-11111 1111- 1'1111'1-1'f111- 111- 14:111- 1'111'111z1. 1111L1.L' 111- 111211 1-11 111111. 11-z11's 1111 1111- X1z11'1111' 1i11g111' 1cz1111. 111 1111-11111111111 111- XX'1l1Q. 111' 11 1111111111-1'1-111111-1161 XX'11lQ 1'1'1'1'11C' 11-11111111 111 111L' 5111111 l'1111'1-1w111'. 111111-11:1 1115-11 11211 11111 1:--- 1111 111'-1 111113111111 111 1-11:1-11111g. 1111' 111111-1' 1111- 1l1NI1'1l '11 I1 411. 11 - x':11'1111' 1' :11'11, 5111111-1'. 111- 11:11 111L'1wL111 :1 111111111- 111 11'CN11'11'11 11-:1z1i+ 11111 Nl'1lN-'11, 1111111 1111- -1-2111 1' 11'I1IL'1'1Il1 1111 11:11111. 1111111 11:1 11-- 1'1-111111-11 ll 11-21111 111:11 11 11111111111111-1111 1110 1-1111111111111 111- 111- 1 1-1111-X, XY- 1111111- 111 11z11'1- 1. 11101. 111111 115 :1j-114 111-x1 -1-211 111. x CUR'I ISS BRAD1 ORD . 4. 'lxxx' 'x.xUI1QL N '1 x?-x'1x' x,xxxx'.x.lix 'x.x xxx lx x 'xxIlNxilxXTL'f'xxxxxIxTk'?1llI1xxNxxI-1ilxxixx xxx'JxxxxxxI'xx Mx x Cxlxxii 'xzxx txxxx Qlkxxl 1x'4x 2'1 fy xx fyfx tx xxx x 1xx'xxZIfxix'xx lxx'xxNxfZ'. Ix'Cx'xxx'lxXlx1xXf x-xxxx-x':xxxx'v xxx. xxxxx 'x1Jx11'QxZxxxx'I xxx- Uxx' xxxxx xxigxxm 511fgx Xxx xx' xxxx xxx -ixxxxfxxx '. ZW' xx-:xxxxxx ?x.xx 'xxx-xx xx'xx' xxl, xxxxzxxxcixl x xx I xlxxx Xxilxxxlx ,xv xxxxxxlxlxx-xl gx Nx'xxxxl1IIx'xxI Ilxx gzxxxx xx xx xx xxlwlxxx'I'1lxkIxTN2xl1xxx :xxx1xx:x1':xxxx'x- xx' vxxlx xwgx xxx xxx. x x x xxx xflx' Txx'?x':1xX xlxx- xxzxxx-X xwxxzxxl :x'xx:xxX 'xx' Ixx ,xl xxll L 1lx':xxlx'xx:'xI xxzxx :x'xx:xxN xxx-xxxx xxx-'ZI1'llx'UI :xx :HT Xxlx x x xx xx xrzxx Ilxxxllf-N Jlxxkxll Ixtxx- Xx:x'x.xxx31x Xxxftft, ,N ROOIIINCJ 3 ZBalla1'iJ uf jD'.m' Dlm my H q 9 V fr 'STI ihusprrt fm 1915 BASE 4 ALL Q J Zi ' s f .f IRALK soy TY X QA 4 V HN Y 3, Q- ,.. fl Q 'A L, .J 5 I 'X O , H ., ' , X Ly! X' -irq ,fx V A ' s ' ha,-f Y Ax f15K'E'r BJ V x ' '.. I Q-jg 7 'I .1 :I- VV , '. ' 1. Tj-,, .2 , A' - U 1 'x ', W ' 4 X xi L X , -- 4 W A , I . . X , .X 4 , - 1 ' - IEIIIIIS -'f9LLllIllIIllllQl ,,4 ij EDEURHLO 15 0111 qlpimhrt x H I I K I, M N T I' H Q -fr gg ,355 , , Polytechmc Busmess College Q ig, if M355 The 5i1f:5l'o?,':S:a2SQ1i'n1ng Q A L Q I LIIBSON H L INGRANI ie 3.2 3,131 E 1 W '39'fi1E,'?sI1' E- J F rsqgptd Cng Q, 4' 3 UW? ph 2, 3 E pI 'Je 1 Y I, gi 3 yi L w o 707 GET READY NUW H3 Y 4 ll A Ln lm FOR THE GREAT OPPORTUNITIES COMING Q Buxmm Inmrxny ut tha M If v 3 jf! 3 A P FJ 5 306 TWELFTH ST OAKLAND CAL w K K f .' nr, A E, .65 A. . . . . . I I A j,' no - - A ' -, - 5 . - I1nf0mf,fm.1Ca,,..a1sf..Ck,smrwnmzfwm IM- 1 My I X. vr , 'Y i If ' I, , . 5 . Iwi Th I . th . .dBst.t I I Q ' Hgh fssr d d i Tug-' a . .A , .E- '-av g ' I I 8 8 93 -I 'I Qin' It .h E yc a If T Y yd . V 'J kt .3 . 1 , 'lk 4 I -, I. ' E d d IJ Court Reporters, Banks B ' ' V! ' ' ' I IQ' , V Im if - 'A' ' Iv' . . Houses and E ucators I 3 4,1 I I . I R -ai I1 32ffi11 fHi'aWf V ' N' I ' I 'Q' ' 5 I -'i 4 ' I- A f'- ff 1' f,fl.'I.!:1llY V ' . ...,.. Nunnxvx .Ik . I u p ,ANI fl I ' I ' I F' 11, . . J , 1.11 1' ,f'.', 'f,Iff'..w+I,-ff, I to, n .E I - I I A . 1 w , -4- J -v v ' ' 225220 Shorthand msmuc DIRECT T0 pe r1t1ng WN ii' DIRECT TO YOU MLTHODS You attend 1n a pruate sehool SpL1E1I1Z1I1g IU Shorthand TVPF WFIUHU and Bu mess Methods IJIRI-CT TO YOU INSTRUCTION You reeene rnstrueuon from a IJTEILIILZII anj ernment mstruutuf ICCYIIIICCI Iy the Pnman ouari Ph novrauhn Instltutm You reeuve an UTILISLIHI desree of 1 d1v1cILaI guldanne DIRECT TO YOU SURROUNDIINGS Your work IS IU eheery ell I ted and Lovnfortablc Instrurtrnn Tvpmn and Studv Rc, a pe r xt of your 'em tau I't dlrectlx and most helpfullv DIRECT TO YOU RESULTS Results eount Amonv former studerts are the sten gId1DIlC'I to Governor Iohnson and stenograprers 1n the State Bank Co 111111551011 Oak'and And tumcn rates are as usual IIS S xl N l Il UL I X X L . IX , X - - I I I I ,I X I ' ' O ' . . ' , ' . . ' I . '. , 4, Q ' ,, ,. . - - ' II . , ,- '- 1 ' -.I -- ' ' , - c xl .. .b A 1. ' . gf 'n ' ' ' N . ' 'Y '. ' N , w ' ig? . ' .I ' ' H ', , 1 ' g .. 1 :Yrs th t r Q' fn ' 3 f- gr ' . nf . . ' . ,O . ' 7 I prominent Banks and large corporations in both San Francisco and - i j W 1 , C1 ' W ' v W Y I'I1IuIJIuI1I Ix fr. ,. IuN l'IIUl I'INNIUN.XI, NIIUII'I'll.XX'ID lN.'l'I!L'L l'Ul1 UXI' MXNID NIIUII'I'II.XXIl IX. 'I'I'I'L I'If -, , . Y -I ,, 1 uc . XYXNIIIY ,'r x - f - . JI NI ICIII' I'II SI. I' .fx rn in-sf I U- IXI-A NU- WI-- my e Lx-urls nav C Qicl IAXPRI-55 DRAYINCJ 1AxlE1Ill6Cl3 TYHHSTGY COITIIJHHV 2400 1,xNco1 N AVILNUIL MOTOR Sl' RVlCh resens, Werner S: C0 Cut Flowers and Floral Des1gns Plants and Trees Ill 1 x ww l The Arton Co F WILLIS SHARPE JEWELER Gold and Sllver Novelt1es 487 roURTEhNTH STREET '. V:.f i,2 -.l pl' 'll r',l 1 I 'l f'r I'H fill' ,- . QQ l.1i'.Ks.X,2QlE,: A l' rl 5 . 2 k,. H X. by xl, .rm .. 'llwxxl Xn.f,XY-i .3.1f7 U U I L-8 ,lxIll'QlNvvR1 Xl rem-X rx ,lr'rV'Il f Vx lx P1 l '. Q Nh! up V ' I-Rl IXIWX 'llxklw l11',lX,l1l1Xll XFN X':i X rliifl 'Y' L- li. ,mg 7' M E .prgxgqrylrh QXXII AINQXXI Rb TO 'Hit 'XLOIVN LORRI bl UND lNl5 mam mramuc-5 SPRINT FOQ Q FQLNU1 DIHNCQ' 9 . -3 ' Y: r w ' -ff -3 i .. .. H ,. , Q ,, C , x , ' . '. .' V K xl' . I . K x . . .4 . , , . . , 1 w Alameda and aa Park Theatres VVHIVI Qiflifffifififfes N Y LAN D ER S and Mumc Jag 'Q' SC Adm1ss1on SC K I . . urtm. Mgr, 7 P f -IP V1 1' ' 1M 3 . . XX ' .- X fn1Q.1u XX11.lI :X 1 1' 1 '1' ' .l.1k '.1.11+.1I. .'1.51'1.111 I 111111 'H' Th1s IS CUEY '11 Q1 fs W The Shoe Repa1r Man C3115 for cmd Phone 72 Dehvers Wcnrk Alameda .1 11 11 ' ' l'RX 413 W- 1'.11I1v LXT1,f U,,1'f 1 '1'mi1 .1.1. 1. 1 !l1X1XI 1111 . 1 11 xg -1 2' 9 111 !1'.1:1'1fT1 UI- '11 .I:,11f1 11 ' 1 fl 'X VX1 Il '1 b 11 .4 1 Q ',1' -I ' 1 , Y X f 12111 -2:94113 Y V1 1: .1 V1.1 -. ffr' 'j1Xl7l M1., 11 1 12- QM ' ,1 21 '1. 1X 11 ' 'NH 11 g1I11!11111w 1 H 111 I1111' W1 X 1 f 1 1121111 .1 1 ' '.'L' 4' YZ ' X Wm' 1 .N 1H'kfi xl IQ11' 41 '-1 -' 1 1 Hr' .1 Xj'1'As' L 0 o ' VM V' 'I1i '.' X41 ' .1X -H 5 , . ,X H A HX . .lk . I f 1. N 5111-' 1 if '1 'mxw x 11 . . 1 -4 -.-. - 11 5' -4 . 1 1 '1 f . . 1 X 1 1 - ,, K .' g, 1. 1.1. x Rm.. Q X' 14 M x A :ll RM K... ,, I , . 11 . . I XX A 1 . N.r1 XKMII ' . '.1 QV nz' Q' 4' 'A L ,. Clothlng for Young Men The Hastlngs Show Wlndows are today an mdex to the proper stxles m N oung, 'Vlen s bult and Qwercoats for the Fall and Wlnter season Wlthln the store wlll be found a most attractlxe dlsplay com prl mg? the wely new est fabrlcs colorlng and stxle Suits S15 to 35 HASTINGS CLOTHING CO. Post and Grant Avenue I I ff - as - . . X, . N - ' , ' 7 . S K 7 f, - .S. x V Av T .H . iv S' ' s M tiff? Yi f S BL? T BC C5+2wuuH I oem ram ozmroa .MQ F , WING' , 11' -3 .f'.',-K If YL 'f ' 4541 my 5' A y f' f .kg I : V--85,2 FQUIOIIQIIL, wlfJ.l:L'A11M is X TMJ wr 'me Ihr -'KCISUIUII W H POLLARD M NEISS TAILOR 'iiuumr ifllldl stnlr RPAI I-STAT? AND IINSURAINLI' PARK STRI-PT AI AVII- JA CAI WILLIAN1 F QL ARKE 'if 1' ff' f-. ' E1 'Am , ' Y , . ,. . . - . X NcJ1'..1.rz',' mgmjc l.x .f.1K.1 . ...,.-yl...':1.l'.. ,.'.x . ' ,f ,, , . 1 - -v 1-vlh . - . - A ,1 7 I, 'w I I A A gl 4 , .. O C ' O H... .W ,ig brim 7 Qtuhm Dhutugx aphs A IDINIII r I ful 43F Q O l'.1.Ql LGUIS SCHEELI E 406 Fourteenth Street OAKLAND The College Ta11or ever cll plaxecl here. Largeit and Most Complete Line of Novelties for Young Men .S ' ' , I w., CJ x 5 Y L W Q vnu um Fl tb LC , FURNISHER HATTER O DAY'S IHI HULSI IH-XT S-XTISIIIB 1431 Park Street OUTHTTER5 FOR ALL Alameda Cal HIGH SCHOGL FELLOWS SCHNEIDERS F BINDER 1 9. I . A. . A 1 , . gy. f. Q ' T A l,1 '. Qi-. iv W xx ' 1. 1. X -'Vim' 9 O A ,N W A ' X 1 I 3-ll'Xl'i Sl., 'Xl,XfwfF7iVX.kwxi. . Q . . . . .. U X . , lfwf XML . kfvl I lf' I fl, 1 W Sy 1 E. fir 1 Qwudzfaom K .LY VIC! T p H -'T 1-. . b +4 . INA Lf l APX5 4:-1:'L-Qf fffgyi 3 Y a ' ' N Q Tr p PIPES Z IN S FURQFSNHTERS AND l1AT'rr-:Rs mc 1437 PARK STREEI' Marvm s Half Store PATEY 81 COCKS NXIXI XXI! Q Xl Ilfflx AT 0 Q v l , o gmm xg S11 'vwwfw K4l'f,U. I-WIFE A Um N 'gfl. 4K5, ,K Iljlxj XX I1KxHQq:,pq3iyi I.liYI1INI3 1',lQHL'l'lQS H15 Xl,,X,XllfllX. SAME 11. ,l't'fq1l HMM-1' I,x1X jx Mx n4'wsxmp xg XX'.ll'VN,M X X 1 ' K 'E-Q. MIQYHQ Xl, XXIF l'XlQlx S'I'14lilQiQS. XX 'XSPIIXIQW PX' Yi' Iff +l'iQ'lal1 ,f! H1 i'i1 mv Xl..:1m1g1 AZN , .' . A . 5 'XQ X. THE REGAL Shave Shop Have Your Gun Repairvcl or Your Racket IQPStl'LlIlg,f at Qur Shops lANCASIER 81 U-XNCASIER WEHNSTQCK 1341 PARK STRILET Q . g X L . K H Sam Pablo at Sixtecmh Street TAILORINQ The Place to Eat WWA SMITH S imma L. Ou Q FQ em fm aww Qpen Dax and N1 ht lD3f Park Street Alameda I ff f ff l. 9 gg . f fr. lx 66 ,V . , . . ' Y v-O, , D El t t t :ii X ,t X , 3 if ,JL ., W ..l. . A X t . X be e , . .1 e bit te 1 . it t J W mm W A co R W EDWARDS GOLD AND SILVERSMITH 1227 12 9 BRQADWAY OAKLAND Qnowx 'ind Genera' Nlerwanl CIW Nj? 'fn V Yu L Q ' ' 1 v , 1 . JLL- E ' ' ' X U 'X xl ' X ' MT? -2 , A , , 2 . A ' L . N W I I I N Y S 2 . L 5 ' x , X N L A .X H l 12- 5 f'. N , K 0. CQ1 Rf X . - ' M B ' ' 1 ' S. lX,If4u'1L Q' svn' Q,x A t 4024? QXN w QA fi, f Classy ollege Clothes ZIQSERTO S15 OO Good All Wool Mater1als 515 00 Snappy Styhsh Patterns WF HAXIT A CLTTER that take Care of the Qollege and ln lm thool boxs and tlmex sax he 1 keen When xou call mentlon -Xlameda I-llglw and he mll do the re t SCOTCH PLAID TAILORS I t JFPIQUIL I .,i,,q ,, r Z' fi-Vffx NX M ff vw WS. t NX ljffa h t Eztf K Xxx X . . 0 if 5 X M' ,Q A A is . ,foal y ,--- SQ: 4 ' gm ! Ast.f11.tM'1mw1,,.tt:t ' , 'I' vt.: fVlL:ts'.1r tl t A 1 Aww tlt, lu tlt, .1-, IN 'T xp Xxfgql .485 5 . ' '51, lvl. fl l at t -- I , A , T S l lets t isfxfl ' A t 57, 9 l ,fvyf , nc. H M Sanborn Companv nV1 THEN YPQUIYC gl8SSCS We know low to ad ust and nuke glawes to sun both xoung and old f your exes we 1 m exeessxve studv 1 t 5 g ve 50 3 1 YNN13 STANLEY Telephone Alfxmed 1 Cahfornla arket A O h I PROBST PIOIHTICTOI' Webster St 1 w I XIX X Alameda t vt' W.. 5-11.--.W 5 'Vl'N ill l'XXifI,f7Ixli IJQQHQQ-'Kww 0 O J I-AIA WIQQSTS XXI? n lM 'XU' IX- ilwmmwfnolq .Q iIflXa ' XI ,XX XXX llxlxl, XNRF. K Z IQHA-1' Xtwilxx -.-'L' kwikhwtwx 'I'1k,X' :XV .,k'll.'!x. h'x f'vixxw11 l5'T1qnnl 1411 Situ-ax. V . P . 2 451 ' 0 0 i , - 1 1 eg .1 f I '- .. n VO I e u i 'u ft. Q ' . . . NI XXVI' H 'Vl'lQITw'. .H-iw i-'.I.iQiQ .x 1 v1'l'Ik'I XX S ' ' 'i sw' ' ' WM Klem S l IIX ate School Alameda National Bank -Xlamecla Saxmos Bank A :D L l K - K , I aLL,.1.,H. o X Sy Ih'm'i I Ifilflllfll .'XYt'Illlt' I 'WXXIIYIII'-' . ! 7 - ls 'ii C4 . I X1Il1'rXI4.ll,jllNIl I 1' ll I llI1f'l film' MI I 'HINFIXIIII' lylwln- ,AXlz1r11f-llzi 377- VV I-7 NQY PALACE MA RKET H Rosenthal 81 Co L H WESSEL DEPENDABLE DRY G O O D S A f I BUTTERICK PATTERNS Q o .Ls x, . X -X' A D DD A lf, D 17' I I O 0 WAR,SH-ii DV'f.wAVIAYHMI, X E' A 1 'wx EM I 'A I I ' 'I 'H If IMJA. , . A gc-ms Or 'QI W3 Po ltlmns for Xll Grlcluate X Forty Thousand Graduates H555 fist? ffiifisa H1 het Standard N13lIlt3lUC'd um iii I f H I Irarfer Pmeleges from One Cm sam V10 I 'VlOd6TI1 FHCIIIUS d C H g Has qtood TLC Test fOI' YCGYS A Heald Educatlon Means A Good Posltlon M J KELLER CO Tailored to Measure and Ready to Wear Clothes for Young Men and Men who stay young. l3ll 1317 Washington Street Bet. l3th and l4th OAKLAND s' lc . ' 2 ' ,s ' Q H ifi- 5 :ra -L H 391-lr:.o.., . L - L L L . u M 1 - gl so .L un a L 5-gills ut , 1 ' 3 I 55.6 ,', 'qlqnfc-vm - -L A ' Ill all Denartments ,lX: 'gs' ., , to .. 'H to Another 'QTY im-1 71 ' , V 7 1, v 'L H. L Q ' ' ' o Heal 's Business o e e A' ' ' ' ' Tho Popular School OAKLAND, CALIFORNIA I I O I C O I WESTPHAL Purity Home Bakery HARDWARE J B VOSBURCH CG ,Inc T1 K czulf' Tl 'xrmlj i 'iu M X V! 'N ' P - , A , X A U XY A Yf, V ffm Ii ,54!'.l.l7l'!l'VX'5' X.l Vl!K,f X tw 4,.- . 4.-.-INAX u a . Q 'lf ' '-1 Q.' Q ma 1' xlsfx sw :sin fu '. :Ng 1 5' .. :Q V+, 'H 1, :Ili-' A H 5. X X , f V, , X 7 5 'fm ff if 1 4 1l++fl'XEQwXflrXli.s:I I X ' I 1 M MW' ,' ,lil if Have C F Flscher Warm YOUI' I-IOIHC P L WHOI PSALI' ANI RI' TAIL DPALILR IN X CITY MARKET I XI . l'1wm- Urn, 174 Xgn-111 INV X:w11111I: 'XX::1'111 Xiu' I'4lII'lI1I ' A .nm-I XX gum DUNN' I-w,l,l'Q'I.1. l:L lI'I'l.1K. Q'IIl.1I.15l.:l lil' gm: :I N I-141115 IQVAQS, 1PI.lXli UH.. XIIXl'l.lf 5YI'I'l'. HIXKI. II4 PXIN. Xl XlQfXIIXI.IXIJIf. HKU JN. If'i'k'. 'XI ' ,UlAl'lfl7fl! I A 1334 I IX X X . m1:xK'i:L1':l.Xxx-..Iwi. 1mk1m.1 i':11'!X 5' . l'li4 v.XlI l' SIQIQX Ik'If. l'llf Xlf Xi.XXlifI1Xw4 IXI..X. IQIXX. CXI.. I I4'1?f xv I I Alameda I-Iarclu are Co HAU HS R611 lble G1 mem ICS At R1 ht P11LCx hve James I X R V l K V 'f 4 X 1. N .K b K P c . 'U' -hx xx D . - ii'f V: Txiwll -' , Xl.'!. V 9 1' . xwuw ii.yY5fx .l i.1jFl,k4, Illilmtlxl A- Q9-, i . 7.1 N- l V Q lp l .li xi V 5 FJ' , ,, Choose Your Druggisl 1 Xl! Sutherland s Pharmacy AMERICAN FRENCH LAUNDRY Komgshofor S Foreign and Domn tn Drx flood 1423 PARlx SIRHAI , NWN!! x . OU AX, 13ll'lCDN , I 2 - - , Y , MX WX Y. . 9 : . JS .W 5 I - X, Yi u 123 X Xowkv' 1 .xf ali ' A v L ,-Ina 7 MEQXT N liXfNIIINuS 'L . l Hx R 'N ' '1..'0, ' K A V K' R A For a right Suit at a right price, order at headquarters Pike Woolen Co 1315 Franklin St Gakland Cal As low as S15 As h1gh as S40 ' O o ' - 7 Second Floor N I Largest Assortment Latest Fabrics CITY MARKET B E CGMBS Del Monte Cleanmg and Dyemg Works F W LAUPER ww I X I XII I O O 'Nl-S1 zfpw-1wr.N1 ri-'.-. V wvwiwi ' ' i U I A O I ,fl N 1, A., Q GPTICIAN 5,1 V ' '1' H . A g3 w'.wx i J Cut Ruta' Prices on E Developing, Printing and Enlarging mimi ZH i C P MAGAGNOS ARTISTIL, FRAMING FI2ifli15E?NG Photogrciplng Su pplles PANMGES BLDG 1358 Park St Alameda Lal G L L N X ! i o o m.f3??,HA E i - -. in-..1 W' - i 410- IEW ST. ' F ' L n OAKLAND - : 4 W l V s ' Q Q u 1 Young1VIen S Clothmg H 5 BQEWER N1-W ANIJ SILCOND HAND F U R NITU R E gldlkzflic 1 C1e me ard Laxd Ill 1 Sl Nl xx s Iv E 1' 41111131111 B 1511etbf11l Tx dak Supphes 1VIotorCVQ1e Sundrles Repmrmg 1 hndmellng mu Id T U UAKI AND 1517 1519 PARK ST ALAMEDA CAL PACIFIC cvcg g 5Nu Anms no F O PUTZM AN B1oyo1e and Sportmg Goods l4l0 PARK STREET Phone Alameda 444 I j DURAND,1VIemager F1 Q . If N 1 1 0 E 41x15 111 11' A1111 11 1 1l11Q 'N X111 1 L K - - 1 . .1 1 1,1111 1 v1'is1:..1'1 1' 1 .1 1 Comets 21 C1 . ' Q I Q 1 . 1 ,-.. F . ..- , 1 . 1, ' .. . . .1 - n 1 1 K - , ' -' ' -X ixv. .1 ..4. 111. 1- vx f1I. 1 ., 11 'g-111 K1 X11-.QM11 11f 1 11' 11111, L Y-' '- .1 , .. . ', ,. , , . .,' ' 1 '1 1 . - ..1:.y 'Z ' 11'41T T' 1 1121, 111151 1 1- 'tx V11 1I1'1o.' . T M , 11 1 I , hx' vi ' 1 1g '1 A 111 '1-11-1111' f1'+111' ,ei 1112311 ' - K . 11,11 H. X l - .M U11 'fy I. f1W.' 1 w 4 w 'Q 1 4 4 4 ' 1 A Ab AA A A L Q A , WLlS11111l zu 'I'1m11A1t11 . N N ' ' Q! I -- - - -f ' ' ' W Y- WV- 2121 zzz: Q., . I 1 I 1 1 40 o 4 A W 1',V'1 0 Q 1 N . 1 . X I.. A I ' 4 1 1 1 n HAYASHI Enclnal Hectrlc C vi Ompany hLGRAL STORE x ,Jlx., X 1333 Park St Cor Alameda Ave Alameda a H F1 Ho 15 KWNDLY F' T 0065 5' lvg l1E.TrtHT ROFISTGE if SFIP1 OWKC H J QLQCK Coppggj 'OX U FMT spam CHQMDIOPI UNI R3 PBY cnsmne 3 6 J- 'E AXFQQE-'TJ' ,nh-liuir-W QESUSCW L, ! LD 69VWfS U 'XXX X.. ff' J' I ZZ IZ XX l'I1- lla' Xl:a11tv-1115 vi. Qi. il? xx 1 I 5 I X k'-nw -.-iv Flavia, H1' I'-.lk 1 iV.1i Smzpplix -. 1:-aug :mal Il1'l1Nk'IlvlxT Spwizxlliw, lfM'.'1:'is Qfwf-K. k'l I' I-4l,1mXXl-1145 1,1:.,. .X ,NWN ,, , j . Q Iwi. 1 . xxlaau lhlfam .X.,Am111.11k.f L . KIIQIIVIAAXF :WI Fltlqvlyb lxmw, lwzxxlmx lm: . .. , . . , .... ,,., .. , X, I w W l'YT- FLFXIYXIPXAXXIHIlX4.511..Xl.x,x1If- wp V v :H Iii-11113511 41tui:LNli11.iN1'fl',1L-vizmgf K 3:1 11' . . . , . X ,XV 'I' ' , X 1, ,, fall 5:.111:Lk?:11m .X.Xk'U1lk' X::m1w1:a. x Ill. ir. IL-11x-11xw-v In-'L-A .. , . . . f, Cfl. lim: HV XK.'.1llx'lI1L.g.3 z' zz K XX X21 ZX ' H 1 A.. f A xr I 1 2 1 ... 3 J L 1 - Q . 1 'L ' . F Q ' ' 0 A . K , 4' I 4 ' 0 ' ... , , X-1 . I N an ,, ,L ff , i 3 3 A 3 Q Z- ' ' .' I 'j Nr 4 ........f X f ' ' x ' , fy li. . f A AQ 3 U0 N ,am .. . HWY ,a...a,,A.,-f , ,.,1,,,..a. f- ,. 7 . ' f Wnviuf 1 . . ' !, x.-su f- A 'B ii 'Im if 'f Ng- - Young People, who are particular ahout their footwear, WIII had it very satisfactory to huy their shoes from ANDERSGN S We Close at 6 p m Open Saturday untll 10 p m Champlon or Perrvman CH L C D IC XC UID XII XIQ XNDSXI IRLIISA IRODLCF BAY STATION ALAMEDA CAL I I I l Foohsh Questio . mx xrzorimris, 1 El. 'IES X1 Q H 4 I -I 5 IL ' J I A :AX ,1f, ZIf,E. .lI'- , ff , Ig-w s 3, , A I f ' '-rt -up . 'I':ff.-rrIro11.- Xtrrm--I.L lXf'l2 'KVV :Y ,V v I. it H . 'N Fmafriiiiifmlfktil HX WL More Style to fl Woods Clo hes N ln our ready to wear garments lt IS not posslble to glVC better styles than we have been and are showmg Our styles come from the hlghest prlced designers 1n thls country pn 'X ln our made to order Suits I m f however we are malclng lmportant M lla M R lmprovements We havejust brought 'll-ul out from one of the finest houses ln an the east 21 116W cutter who IS capable of turmng out the best styllsh garments on the coast Our garments have been satlsfactory ln the past They wlll be much more so IH the Future Order now for Chrlstmas. PRICES: 810.00 TO 540.00 READY TO WEAR 518.00 TO 545.00 MADE TO ORDER 'L IT, Kxrj fW'ii fl AYf1,'i.iJfT,fq,,Q QT'...:i,3, A ' sr: .fe ref: 1 A, s 17 , '15 y ' I 'tv VA 55 Eric : s , 42 lg ff , 1: 3, ,r. :Tr r- :XX , Q-tp .ffg X 3 gy. ,'z 1 ,, L-,H .Anyiii ,jing , ,Ji-34 Y A -rf f ' - ' - it 2 'X X 'A A! l 4 '13 , .Qu X . ff ' N N I' R Y I ' Y , Alf - , ., i ME, ' ' v fy., yr A if f y j ,rw 1 ' to . 1 A N ffvrgim' CC 0 W l X AXXA K, ff X J t Q .lf My I Lu H ld .X X ' , 1 ' f 0 2 t A f r x o slay: v ' yu i ,. l 0 lx 1 X l u I . W ag A l f V l I N X X , . K' l X ' ly gf ! l XX yy l l . V ti l X l l 4 1 4 l with Xl L . X: ' :Q L ir. , f E I l N X L X F N 4 ' ' all a 119. , 1 5' ,. ' ' 1 ill... . . . . In r f W ,rf 0 ' -X s 1 - K W4 f is 6-Tfiru ' ' Q Iglgz ' ,.. tl l'f1,j iii? . . ' r 1 I 4 . rl ' ANN COVKAUVG HY Cfpllege Tm fa ze B GHLSGN Ma omc Temple Bulldlng I IXRIX SIRHI O I CN s:r'7 -'?f' 'QY Y 227' -, V 92' I . .S , U7 7 V fb. 1. ,fr . . XXX!!! XXI!! X xxx XXX xx - :xxx X rx I I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I I rx xx N xx Always a pleasant surprlse I 'WK 9' if f 1 GuLsQ in TBI 5 1 Hardm SL Hardm POULTRY SUPPLIES 11 H5 Gram Bmldm M IGTIAIS Rhodes lamleson 81 Co S20 PARK STREET Phone Alameda 440 . . . . 7 1111-1 11-.111-f,11a xi, -- - .- .- ,P ., flnlf-13- - - 1 1 1-1 11 1 'Q 1f11v1t1:1' X1 11. V411 1-if., kxxf. 11 1 - 1 1 1'1,11-11- 111- 211111. 1 ' ' ' ' 1 - ' K1--2-11'1.'1 111' 'Xf:111.1-'11 11- L 5l'lp1. . ll 111 1 Kiiuk,-if L 1 A Y f2f,'f Yy.,..v:' E A I Q N U Cuz . 21 '. ' . ' 8' 3 ' , Hi Q1-, 11 1 1 . , .1 , lx A E. 1 1' A - fl I R S - , , yr 7 KV' MF' 1 v D 1 , 1 l111vv'? Rf HV!! , X31 141 xx! Q.-r O11Qj1'11f1fI1 xx Q: ru, M L H RRIS EDWARD YGUNG h Electrlc Shoe op Best Shoe Repdlr Shop AdeIph1an Hall FOR RFNI RECH IIOXH DANCIS lulzxxmllcs cm s ms my DterI1ng Phalmacy DRLCS HI XIIONIRH XXD IxCJJXIx SLI I I IIS Chestnut Stat1on I If IXIQSI H ' 'xI'xI'I:xv:2II1 N. XY. 0114. -I1 XXIXIXI I S.'IiI,IfI' ,xxw L'xIx1'14x1, .Xxmu I-1 0 0 . UI I ffw CON If 'IQ I.IfC'I'L' .V f JLIZIS Mft. 1.1.43 ILIQHXIIXXNN. 1Ixm,.xxIf. I xx., I 'ff' I A 0 T C ' Sh I - wmv K L !,Y IX., , , V. J J Ali -. I3 SIXYI' X IIXIQX .XX ICXI 1 IXI.X.XII-QIXX I1 'K ' . m-1. 'I C1 HHN! Ifllrm' SIUL1141 Phqpmgg I'QIJl1I'U,'l'11Th,-STYKTT Ogklgmd 3549 LJ zzcx' In-ffurxcwn A SM v LJ MY Q0 :EBSQ Offlml Dlluruql 'illflfl to fllimrhl svlqh Sarhuul Sp Ll 11 R nes to all Sludnmx cm IJLIPIIL ite Oxders Cider Nfm Re idx fur Xmis SILUICYIIAS Prayer, 5m mn 151 Dr 2-vigil uf Us flruru MISS CAMPBILLL STUDENTS V Duke Qaws OUR MOTTO Our 3ClVCI't1SCI'S make th1S book buuess Thmu 11 hxnelleme h O S N 1 I l pOSSlblC patromze t em at everw opportumty Axvrcmss llw ill' ' 11 Y flu Higl .NH mol t h .t . D ,, . , - - ilu .la 'x Q K A ' ' ' '. 2 i' If. Y . L, l ., - xi -it g -.vs N ' . . o Y 9 , -::.'zi:'! tw- .:t:1a'X..:.2A:1': -:1.a'. xc . Y ---A Y - f------ - ---- -------------zz? ' 'S Qu mlm The jux Brass BILNNI TT 64 MORl'HOUbl' women r Im QD1 unter 5 fiugrahms u ers Muuhhlllhers 359 THIRI1' I- NTI-I ST OAKI AND pl e O Aklanl 6


Suggestions in the Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) collection:

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Alameda High School - Acorn Yearbook (Alameda, CA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.