Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA)

 - Class of 1956

Page 1 of 200

 

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 200 of the 1956 volume:

with Nnhlv Ulhnught emi! High Great U 7 vf 1 cw O 6569 Smrhvm 19515 ll J .-41 , A' V E Q' V f X' 1 il N . '5 F 'Stk fO XOUA"7fX J Q fr Z V513 N 1. aa "Pu 'T ,egg 1027, Ageunam 'iiigh lima Cl9ur Alma aim' ,,..,. ,,,.M.,W..M' ,. ....W,,W... " J c ,.., J., A M ,....-.- . ,N , , YW Yyfk ..,. , ...sr - ZW Y fi, -V 51 wx .-2 " '- Q 4 ' N ,X - V, 5 gs 1 I, f . A ww f ' . 5 1' Q , H . 1 , , 1 H ' : Saga . . . as nan an sr nu q u nu n nun nun. .:-:.. y A A ., W .xg - fef- :..., . . - ' -:feel-:2 1 -T VJ. y f Qs ,451 ..: :: '- ,gli - .A ' ' ,. , I 4, Ig' j' " .. - W 1 H Q 'lj N x - 7-Q., '-0" .... .V ' 1 HM H W Wa, 2 Q- X' 3 w,g,:vfW A-.W S y f . ..wn...' egg 55? ffgkfkag .f Qui ,vw pl, .. , 'R' ' fa.. As F' rad X 'A ?b as 4 Qt R -Zfk M L rxyvf' MW g, - , i' it. www we i x-V if' --, 5 elgsi 4 f-gf? xfg HPI11 CLASS GF 50 four years have passed sznce rst wt farm As eager rtshrnen seekzng ame Four yearso work and un and play We ve worked and playd long the mag But now the tzrne has come to szgh And say good by to Ag warn Hzgh All the sad tzmes and gay ones too ust mem rzes as ue start the new That great wzde world lzes just ahead Enehantzng new the road we tread But stzll wzth grze we flose our bool.s And backward cast our ondest looks Old Agawam Hzgh we leave to thee Our deepest love and logalty. Farewell farewell dear Agawarn High Your loyal seniors say good-by. GEORGIA MAE OBER tl Ml 1 2' l I s s - "'f C... ' 1 jf f 1 4 35 'Q s , xv 'W-UAW ,lx s r I I1 Q.wolco't'f fl' 4In illlmunrg tl C1059 0 Dfrlzmff flzzs Our EIKZVIDOOA To Our Cfwsnzata PRXNCI BEICIIFR Il lI0 Has fom B on I 5 35748, I V fy HT, zf' ,' , f '56 . . . r l J , Y w . . A' ,J N .V I A S 1 . . . ' 5 Y Y 011 uf ' 'S N11 mms Llirk Supfrznfeizdent 'Vllss me Durlvm Class 411 mo: Mntlzematzm MISS Elmnor Miller fzzsglzsh Mrs Mary Colcnnn Commercml Subjertx Mrs 'viarla Sears I rench M lncluwk T Dun Prznfzpnl 'vflss Bllb'1ll Phelps Yearbook 411 zmr I nglzxh Vlr Rolund Presse-5 Iwzglzrh D11 err Pducatzon Mrs MTYIWH Glmson Commercml Subjerls fm 'Vlrs Kwthermc Kallovh Latm Mr P'1u1L1n2loxs Cuzdanfe Dnector N115 Dorothy Holmes Ilend Izbrarzan Miss C hI'lS'lIlIhC C aro71 Pnglzrh Yenzor Plaj Adzzxor Mlss oyce McDowell Comnzerczal Subjects 4. , Qhmlmstratlun am jfarultp 'Hr D IX ld Slxolmc lx Agrzcullure Mlss Ida hf10kLlO Engl: xlz Mlss X lI'LlIlll D lrlmg Ar Mr Darcy Dans Mrs MHTIIQU Cibel Vocal and Instrumental Englggh Mun: . , f , 1" 1 jr -. ' . ' r. 7 ' i . 4 .Y I . K' '. Q 1 f V D 'ligi g D ..:. j 1s': A M i A I D I D , .s,., 1' A , , 1' Z A , Q ' 4. :' , X . 1 3 . y x 4 ug " ' 'fu A 1 -' 0 x iii A L A E' 'G P-I . n ff Li' I , A ' Ill! .L l B I 5 L 1 A A ' 'R -YAY F K I . A . V V. 15- M , ' x.' ,' 'Z' if ' . ' "fl 4-1 . , .' f 1 1 " V, A 2 Q , L V. 5 l D V V F , A W, NA 5 A .5 . A .ai . A . 4 I. . ' 'I A A ' ,L Nir R1ch1rd Pratte Hzxtorg ff' X11 L IXVI1 nu Buddm ton Phyvzcx Mr Henry lhkcr Industrml 4rtr Miss Emily Niclonmck Bookkeepuzg Niue VI1r1or1f YN 1 Hzstory we gm N II nu cl Sczenre A 4' 1 II Im zutrml hh N ss Eh mol Slllllll Wlathenzatzm M155 Dorothy Hastmgs Mr Charles IXISIIKI Phgszcal Tmmzng Cffflfh Nlr Ruhird C nbonc Problems 0 Denzormcg V 1 Wir D xx 1d VYIILOCIOIUXVH 1 Sfzenfe NI 9 Nfnjmu krllx ouxelx 111 I I N u Uatlzfnmlzfx 3 NI1 Haux IQOIIZIICII Foarh Xir hsclnruk Sworn Wnthenmlzcx is Srzenfe Q hllllllldl I Ilozuelmlzl lr! 1 G NI ll llll Shaun: lfllflltlllllfllk Mr IFIJIIIIOII bllllth f oath A he ,gig t . , . -, . . ". V 1 'i. . 2.1 - 1111 . . Aix 'A D 4 ,Ulm ' , , l,A i A i 1 6 i A A k,, ,M . X ,V,., , 3 ' I W f V x '15, .- , f x, , , V' ,.,,. Azlavvv 1 V J ix . ,,,,, . K . ', 2 ' ' ' g A 1,-V 1 S 1 Qjlm-k A . 4 -' - - V XIi,i zIQ.1l1 Czaj.: I' , g, I , , vb V Q. A N Q ' Q 2, Q ' , . 'J 1 .. Joh pU!.u,l. A ru A 1 .' .' , ' , Y. 1 -YZ ' ,IIIIQIUIQ - - I " ,f H 1 ,A x ' A' ' x H ' If lglixh ,J 5 5 1 Q g V K., v Af N A A N ' ' ' I ' M.bIi:.1 ' .' A M17 All 'VI Lf Hi" XIV.. . ii Q . " .11 . I YH Y'-In H i vw WW. ' KX 0? entail!! I if Ni 11.1.3 Q' ' I W -3' H SS R CLA O SEN Nibhhvii -is X 0112155 091111215 TIIOXI XS L Ohl-,Fl In 91 SUHZH. d SIILCI xg'lW'1IIl 111111115 1 Q11 11111 1l1111pl1s 1111501111111 Jus 11111 drcsscr C l1ss OIH1 1 r I r1s11l1111 1 4 I r1shm1r1 P1111 L,o11111111111' Sophornorc P1111 011111111111 11111111 C 111 1111 C 01111111111 11 Prom C 011111111110 C l1ss 11111 0111 111 181 11 II 81111111 Q1111111111111 11111101 S 1 ' X IYVZIIIIX 1 1 R 1111 11111111 fl 111 D to 1Xcstf'r11 NI1ss ll 1 111 C 1111111 C 1 1 C 1n1 r 11 C h'11r111 111 5111111111 C 0111 111 D 11 111111 f YK IX 1 1 4 C19 1 JK 111 1 1 1511 1 L XROI INIL XLDRIC II IIVIDIJ Il QUIII ltx J us XI orous 11r1 ll 1 111 1111 1 1 1111 lss 1 1 II1 X 1 1 111 1111111111111 111 101 s tr ll 11 111111 ' DON XI D II f OL I D 11 1'eclc'r1l Street -XQ111 1111 1111 X 111 111th 1111 11111111 11111111111 1111115 his '111 'IHSXNCI' 111 11 1l11'ss11 ss l I IITX 111111111111 1 UIIIOII L 1111111 CO1111111 CI 1111 C lass SOI f C Ullllllllltl P1 rsonw 111 17 X1 -X 1 l1lIf0f S11 1 1 111 S11 111 1 N s S111 1111 s 1ss 11s11 IIILXISITII XXX LOTF 1 11 1 11 1 ' os1 lS 1 s s 1111 1 1111111 1' s n1 s 1 1111 111 1 ' lfls l11111111l 1 IIIII S1111 1 11 t IT If 1111 111111 1s1 1 ll 1 s 1 ll l 811111 1 1 s C xls Spur s A snzzlc 11zal11'5 a good bcgznnzng 9 Y' - Nic'-,11l1'. ' - A '. " 1 11- 'Q ' 1. - , ., . 1 ' 1 . : , , , 1 ' , . Ox C. "2 ' .1 1" 1 ': I 'L Iz, C - I1llI"2 'III 11 Stall: .' Q I ' 1-3 1' 1111 1-Q'gI.'g1 - N751 , sicl- 2 ,' C11 '11" 4: S1111l1'111 C111 11-il I-I1-4: Q11-Qrltc' V . " S11 l' 1 'il I111v1'11ti1111 I': 1' ' 1 I 1' 2 I ' I 1" 111 '1' 2-IS: I f'1 G1'1'1'111111-111 D. 1' R 'p1'1's '111111i1'1' 4: PCTSOIIIIIIIY 1:11113 241- 1 1 1' C11 111 I: O1 1:1 l: W's1 'XIII Mass. M1 '11 l'I1'sti1'11l: 1711111112111 l-1-I1-4. X If 1 . b I .1 I Ill I'1llIl Sll'l'l'l. .'X2.1w:111: I C 1 ' P1'1'. ll' I' 11 'Ag . 1'h " l'1 l1'1' I7l'l'lly 1'1'1l llZllI'. 'I'ra11sf'1'r1'1l 111 Ag: '1 11 Junior Year fl'0lIl S11111111'r 111211 S1'l11111l. 111 ll ' 1111, M1 Class Vim'-Pr1'sicl1'111 4: Sllflllflll Stafl 4: Pro M1'1'i111. Yi'1'-l'1'1-si1l1-111 l: T15 '- ' I1-1. I'r1'si1l1'111 4: ,Minn S1111 41 -IKIIIA r CI:1lJ111'1't CI11111111i111'1': l'1'11111 CI ' '11 Grail 11' 1 Lfh' 1 K'l Party c1UIIlIIlllll'l'I Class Will 1101111111111-1-1 Girls' Sports I1-4: CIh1'1'rl1'a1l1'1' 4: D. .-X. R. RC'lJI'l'Sl'!ll2lllX'l'I Class 11.114 flfllll- 11111 '1': S1' ' 'Ilay D .11 " 'Q ' ' ' 1 'fl' 1 1 . ' --- 'Q ' .. A f Cla." IlIl'l'llSlll'l'l' ii-lg 1'IlT'. 11111111 'L ' 1' I ' f"1 J ' I1 1 ' I '1t": f 11111111 CI111111111111'1': K11l Party CI 1111i111'1'1 I.., I 11 I ' "1 '. .l' 1' C111 fig llllllll 1:1 cllllll lg c11l'l'c11lllJ 2-41 .- 11110-1'is11al . icls 2-7:1 ' :fl 4: 2 Sfrl 1' .' :111 lia l l-2-fi-4: Nlllfllllll' Co111'1'rt l-2-3-4: cJIJL'I'f'lI8 4: .I11is, .Xll-.' . 11 Lil 'llx 2-lg YY1'.'11'1'11 XI: NI I'I1's11vnl l-4. 'I . ' .- I I .- I I 1621 NI1'.11l 1w 511' ' '1. .Xu:1w.1111 Ii't ,' .4111 Oh. th ,' 1'y -lov's Sailor' fri' lln' with I1 . Clash Yi1'1'-P1'1'si1l11 lg Clais S1'1'1'1'ta1'y 4: I'Il'1'Sl'1lllllIl Party CI1111111i11111': J 1 cIlllJJll'1'I QI111111111111'1'1 PIIOIII CI1 1111111t11'1'Z K11l Iarty CI11111111i111'1': G' 5 I '11 '11. JH" ' 1 1 L-11151161161 S il 1 S11 1' C1 'il 15-1: Tri-Ili-Y .1--l: l,1' 1lll1llf lil l I1g Illll'I'Il2l1lOllA1l Rc'la1io11: Club i': D1'l1.11i11u cllllll 21: f1l'llClll.lIlUIl 1' Sll1'l 15: 1511111 lg ." -UI' S 11113: 111 1 ti l-11. uxev ANN ADAMS ll 1 lf H Aan So small FT1E7IdlJS Dottzet pal Pro MEFIIO Freshman Partx Committee S chem Stuff Tll H13 1 ll 9OI1'lllly Club 2 4 Internatlonal Relations Club M H01 5 :fl C 1 l Sports 1 NOMLX Delegate Senlor Phx C,OIllIl'llllC'i" JOSEPHINE ALFANO uflitld SClCCl X IX ulet' loxe those Xankeesl agrtmble Pro MCTIIO Trl H1 X 3 4 Personality Club '7 '3 4 Intern IIIOH ll Rlllllfllli Club '7 5 4 Camera Club 4 Biology Club '7 Strlbts 4 Dtbltln Club 4 Xlee Presldent S!IChE171 Staff 4 Future lNurses 4 Modzl Conqrtss l SCIIICJI Play Colnrnlttee Glrls Sports 19 JXNF NI XNDRLXNS 80 Elbert Road AZ21W'lIll mm C ood ptlsonlllty looks so IIIIIOCCIIC smlrt dresser Sflfllt Ill St nfl l TLSl1lll lll Party C olnlnlttee Sophomore Party Committee 01 C l t C UlllIIlllllC Prom Committee Prom Lsher Trl Hl X '5 4 rson lllll C l lb w 4 llllCI'IlZllIlOl'Yl Re 1 IOUS C lub 7 Ski Club '7 Clem C lub 4 Bic lo x Club l Color Guard 4 Girls Sports 1 3 Mirror Staff 4 Stlllor C httl-tt IS PHILIP l DH IN XRNOLD '51 'North Street Feeding Hills Plll Cll t txt l-Fllllllly when you know hlm hard worker Pro Mtrlto Cllr lSlllC'l IUIIIOI' M1fShll Freshman Party Committee Sopho wrt l t C ltt llllIOI' C lburtt CJOIIIUIIUEE' Prom Colnlnlttce Kid P rtx C un tt SIIFIIFHI Stlfl Biology Club 7 Chess Club 3 Harxard Boolt xWlTCl 5 RIC HARD D. ARNOLD f ssbloolt Sllltl. l s 'chie-Marlene-b autiful smile l' dies' ' qu' 't??? Sllthflll Stall: Sophomore Party Committee 2: Ju lior CI'1b1ret Ci0IIlIl1lllC'f' Il: Prom Conlmittee 3: Prom lfsher 3: Kid P'lrty ClOIIlIlllIlC'C' 4, 'VIARY M. BELCHER '. :xClllIIlS Street. Aenw: Mary-V-Good piano player-interest in the Sophomore CIl'lss l'kes l fr . Freshman Party Committee: Sophomore Party Comlnittee: 'or CiZlJilli'l Committee: Prom Committee: Tri-Hi-Y 3-4: Personwlity Cllub --3-li I te:- national Relations Club 3-4: Glee Club 1-2-3-4: Debating Club fl: Future Teachers Club 4: Mirror Staff 2-3: Maytime Concert 1-2-3: Operettn l---P 1 All State Chorus 3-4: Music Festival 1-2-3: Girls Sports l-2-3-4, All would be well if there were no buts I0 ROBERT X BELTR XNDI II? WX xlnut Street 'North Agawam Bob Xlsmxs tlllxlfl Oh those- Enqllsh Chsses' good sport I Qtftx C11111111ttf1 Suflwnz SIIII S6-mor Pl 11 Bascbill l 93 4 Basketball 4 L XXII LIXNI BL XNC IIXRD 'North Strut I 111 1 1 s 1 1 Dum I0 UU 111, 1 S1 1lw ns hlus 111g r ICN to 1 1 nr fm S1 1ll 11111 I r1sh111111 P tru C OIIIIIIIIICC Sophomort P 1rtx 111111 t IU Ill C o L I TCIIII C Ol 1111 I F0111 I Shtr IC my s o I ooth 'unwr- 1145. C XROI XNN BON XX IT X R111 rlrol Xlwns S1111 with Btrt 11111 Mlrx 1 SUIIIIIIW 1 one w1w Slgm 0111 OIIIIIIIIIC 1 1 lrty UIIIIIIIIIC L 1 F1127 I H11 1 C'1rli Sports 'VIILH XEL R BON -XX ITX RIXCI Roul XXCcItl1r1q bells IH um Cllflx 'md IIIIICIGOIIIC fIlCIlCllX IC Entc-rc tl Xgrzwwm H1qh S1 hool 111 Sc-mor Yf-ir IEII I II' XXX BRI XXIR llll SIJYIIILIIICICI Strut I1Ltl111g H1lli 111 111 111111111 ter IC llttl Stwtr RF 'V rr II SI 1f 1 ll 1 F1118 Spo RIC II XRD X BRINN 519 R111-r Roul XZIXNTIH It L x1 1 1 1 womm loxcr 1lw1v, rmdx to help SCJIIICOIIP HCI 4 Energy ana' pt-rszstcnfr Conquer all thzngs H I . 1 . V I . A . K ' M Ii. rj li I Q: 1 ' aj: -. -Q--1 ' . 7 , ' . ,f GI-If ' "1--i1QH'llJ B'll.' 1 't Ik uirl..1. I 'f t-an 1 '2 h' I 1-2 II' h -ll. Q S ,h fs 'Q S1-1' ' Plzryg " - 1 1 j I A 'Z -' - 1 1' 1 Cla, it1-1-3 -I1111' r Clnhz '-t I 111111ittC-1 I I 1 ittct-1 I f, - 1 K'I gt, Pu' I' CI1,111111itl1-1-1 Gift: C1 111I11itt1-1-1 Band l: " all -I. V, K if - I ' V 63 ' '-14 R1m1l. .-Xgz1w'1111 C 1 I . . -- ' - z 1 1' 11-11' 1 ' I' plus clo -511't l11-li1-1'1- in Pr4 .CI ' --Q Kill P1 'Cl ' --1 S1111 S1111-1 M11 51111111 Trl-H!-Y 3--I: P1-rsonzlllty Cflub 3-43 Gln- Cllulu lg l5.1111l lg S1-11i111' Cllll'C'lil'I'S -4: I. K. K 2. I . ' .- . .'. ' .- 50 ' 1 , .'xQ'ilXX'2lIY1 Y ' X ' J - 1 ' . I . - 1' qul-t, If I1 .'X fftlful Rfl 'girl '11 -rif' ' 1- f '- f' .Nu Ali 1 ' .' . I J: Int -1'11.1tio11.1l R1-lations CII I fig . rts 2. M D' .k 4' ., 1105, PVR . , 2 . ,I ,L .1 I, 5 I R B11 1- I. 4 RX PII BL IIIR MZIH Street Himpden Ralph Lou I-11 l1sl1 Ll'1sses39 Wlld women and hot Fords"' MXRY BROOKS 998 Mlll Strtet X uv 1111 Xlwiys seen w1th Carol our majorette full of lautzhs slow ws molwsses Ireshman Plfty Commxttee un1or Cibaret Comnnttee P10111 cillllllllllil Ixlfl P'1rty T11 H1 Y 3 Personahtx Club 'I 3 C-lee Club l 4 xIlXIlllll Concert l V3 4 Alzrror Staff '7 3 Band Concert l 'I 54 Semor Chultfxs 4 Xhstern NI'1ss Nfusm Festn '11 1 " 'S 4 Nhjorette l " 34 ILDITH ANNE BROWN '5 -Xlfrtd C1rtlc X iw 1111 jur1'3 B11tch1e always seen w1th ane and anet so sweet 'mtl 1111101 ent Pro MCTIIO Senlor Checkers Sachem Staff Freshmm P'1rtx COIIIIIIIIICC Sophomore Pirty Comm1ttee Jumor Cabaret Comm1ttee P10111 ctllllllllllfi' fl H13 54 Personahty Club 'I '34 Glee Club 14 Operttt1 l I11t111e 'Nursts 4 Mzrror Staff 4 G1rls Sports I '5 4 LAWN REXC I- C XT XXI-X 49 Doane Axenue Agdwilll Lmm Xluns f11endly and jokmz w1ll1ng to try anythmg once T1111sfc111cl llfllll Vwcst Sprmgfield 1n 1954 RICHARD A CEBRELLI '51 Ottawa Street NUIIII X 1 Ceb Expert l1brar1an9 Mrs Sears pet peexe Gt '1 pam la lreshman Party Commlttce Sarhem Staff Cimera Club 'C Chtss Lllll I xbrary 4 PETER LX CECCHI '52 Shoen11ker I'111e 42 1351111 Pete The w1ld one has h1s own Hot Rod mee xnxx h'11r Pro MCFIIO Mzrror Staff L1brary Freshman Party Com1111ttce Sophomore Pwrty Commmee un1or Cabaret Commntee F F -X B lx b ll If F A Publ1C Speakmg Contest To err zs human, to forgwe dzvzne. Pope I2 1 .A -, , ' ' .1-21 'z 1' 1 I - Y ' W' A "- Y 1, t-. . 7 1 ' ' 1 J ' 1 ' -1 ' I ' 11: -'- -l- I' - - y . 1' T----'- . ' -1-,A..g,'. 1 S, 1 11.1 1' "4 ---1- 21 1' ---f-. miie: ' -1 Y - J J 2 ' , 33 1 .. 1 1 . 1 . 1 . Tl '- ' I-1 " ' ..---: 1 -: '1 : 9 ' A az, 421 .I ru, A - A t 1 1 1 . 1 . 1 A 1- g2NV'lIIl 4 ' ' .- . ' ' --" o . - 'i l ' I : g 1 1: I -. It fl: A ' . .1 ' 1 ' S ' ,i .. L' ' 1 ' I I 2,l I ' Q . z1s'et11: '. JOX CE NI LHRISLOLA 1185 Suffield Street -Xgawam Half pmt Interesteo ln New London' Frlendlys Rock and Roll fan Freshman Partx Comlnlttee Sophomore Party Commlttee Prom Commlttee lf 5 Trl H1 X 3 4 Personalltw Club 9 3 4 Internatlonal Relatlons Club 3 4 MIVVOI St1fT 5 4 Llbrarx 3 Sachem Staff Delegate to Trl H1 Y Conference 3 Glrls Sports l ' 1 Scnlor Plat PR-XNCIS VI CO1 LINS JR 131 Southwlck Street Feedlng Hllls Ivan Future X81P Manager qulet always hurrylng Q, SSIICIIEIIL St lff PATRICIA CONNOR '70-11 Sprln Held SIIIII lr: c 111 1 Pat erry weddlng bells? jltterbuqp full of plp Glrls Sports 12 Freshman Party Commlttee Sopholllolt 1 t Co tt ld Party Commlttee Senlor Play Commlttee Mu Tlllll Culllllt Snflzf taff Band Senllor Checkers T 1 H1 X 3 4 PCI'SOl1'lllly C lub 1 Illll nmtlonal Relatlons Club 2 Glee Club -1 Mzrror Sllfll l 1 FAYE L CUMMINGS l Gerry ulet always wllllng to help flltlltlll Transferred from Commerce Hlqh School Sprlngfitlcl M1 Mzrror -1 LLI' XNOR D XNI X10 '95 Sprlngfleld Street Feedlng Hllls II SOIIIIX future Illlfiia lots of fun snnrt dresser Lllss Xl c Pr1s1cl III Clrls Sports 1 Freshman Pirty Colllmlttee Sopho lllort Plflt COIIIIIIIIUC lxlcl Party COIIIIIIIIICC Senlor Play Comnllttee Trl H1 X 5 4 P1 F9011 llltx C lub 1 3-1 Intern 11101131 Relatlons C111b 3 Glef Club 4 llzrmr Stlff l ' 1 SIICIZCIII SflfT Future 'Nurses -1 Senlor Checkers 4 jE-KN DE FORCE 1176 Sprlngfield Street Feedlnq Hllls JFIIII Pals xslth Georqlrl has her own car QUICI Wlndsor Loekswn SIICIZFNZ Staff Sc nlor Play Commlttee, Trl H1 Y 3 -1 Personallty Club 9 3 IHlC'fI1Z!1IOnll Rtl2lll0l15 Club 3 -1 Glee Club 9 Operetta Lsher 9 Nffuslt Fes tlxal 9 Glrls Sports 1 7 The less men thznk, the more they talk 13 ' 1 ' ' A . - 1 . Av ,+ - ,T ' :"Lv! if l Qt , , I ' 1 ' 1 ' 'MNT ' , . .- .- , L A . U , - -V I . ' . , - l M ' 1 f - 1 ' j 5 2 '- - 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , , , x 5- . V A1 . A A YV Y A Y I 2, 11- --'-' 1 '1' - 'g 1 '-elf ull'lls ' 1 - 3 ' 5 " Dill' y I 1111111 Q'K'I K I Z 21' ' f 1 1' 'fn S 5 5 g r- - ' -' 1 1 1 1 I 245- 1 -1-- 1 5 q 1 -2-3-1 1 . ' 75 E111 Sl1'l'l'1, 1Xullw1lll1 'K ' . ' 1' ' . 1 ass.. 111 Sl'IlllYI' yl-11l'1 ff . 5 1' ' . '.-- 1 1 . 1 1.1 1 - 1' - . 1 . 4 . - . Y ' ' . ii. ,. Y ' . t . ' , ' . . -- ' 1 N, h - -'1 1' A - P. Q. ' . ' - ' ' T.. 1 1 1 ---1 , 1 1 1 1 1 . li 1 1 , , X ROISFRI C DL DI EX 39 Royal Lane lNorth Agawam Bob Ouiet 'ilways with Bill well known in the office C mini C l I I Xudio usual Aids '7 Ski Club 2 ALBERT I IINI 43 Harding Street Agawam 41 IN h it a mr' pals with Leon Pad1ttle"' Pro Muito litslnn in Party Committee Sophomore Party Committee unxor STANLEY F. DRZYZGA, JR. H77 Main Street. :Xuziwarn Stan-Hard worker-likeable -humorous future vourli. Sarhem Staff: Student Council 2-3-4. Treasurer 3. Prc-sidtnt 4: l"rc-shnizin Party Committeeg Sophomore Party Committee: junior Clzibziret Clommitteez Prom Committeeg Prom Usher: Kid Party Committee: Cizip X Clown Ciom- mittee: Class W'ill Committeeg Glee Club l: Senior Play: Senior Cihz-c'kc'rs: .Mirror Stall' 33 Band lg Operetta l-4: Football l-2-Il-el: Iizxsketbzill l-2-T52 Baseball 3: Representative Eastern States Good GOX'C'l'IlIlll'Ill Dziy. C ERXRD E DLBLC 1 olemort Strut I 1 s Gerard Colossal handsome teachers pet S'achz'm Stiff Steering Committee S mor Plax Ju lor C ilmnit C nnntt Prom Committee Kid Party Committee Cliss IN ll Con lootbill 0 'VI-XRX J FLARO ertx Strut ruling Sn: les Witty? I can get the car maibe ilu us with C onmt umor Cabaret Committee Prom Committee Kid Party C ommittte Srzrlzem Staff TFIHIY 34 Personality Club 9 Intern itional Relations Club Future Teachers Club 4 Girls Sports l ' 5 Modal Congrtss I MLRIEL 1' PLEMING 554 'vi im Strut XL iw nn Moo' Ducky marriage minded make up h mi Pro Merito Sophomore Party Committee Prom Lomnnttte Tn H13 5 4 Personality Club 2 3 International Relations Club 1 I 4 C'l Cl l 4 liiolo Club 9 Sachem Staff Girls Sports 2 better to be alone than zn bad company I4 I . . ' ' IH' Cl ' ". feedinu lI'll. . . 1 ' K ' : e ' j: n' It 1 '- Im ' ee: I ' : ' ' A : la.. 'i I nnittc-ez " 1 l---3-4. Y ' : QI If - A ' - - 115 Lib ,'.' "-.I'-- ' yllills Y H -in . . . 1' ."--z 'z 1' " 2 I ' 1 I 7 ' 5 ' : ' . ' I ' - It S ' ' ' 3 i -2 1 ' ' 'Q ' 3 I 2: ' S Q i t g ' ' ' : "- A- ' I-e 1 Y ' 1 ' l L-f -' 1 1 ee lu J' 1 ' sy LILLI-KN NI XE POLRNIER 6' Northwood Strett Pcc-clmz H1l1s LH Duc rlwmxs seen suth C 1101 loxcs bookkecpm Sarhenz Staff Tr1 H1Y 44 Optrettx Lshcr J NfIz1yt1mc Cnurt '3 Cleo u 93 4 Cllrls Chorus 4 Cnrls S1 orts l ' JE XNETTE l'l.RLXNl H hllnd Srtct lttcm 1 s eanze P115 Vlllll out lrcncllw sn? ut 1111 you Lat to know ur 11c1L clrcssu Pro Nicrno Snrlzfm Stxff Scmor P111 COIIIIIIIIICC T1lI1X 3 1 Pcrsonwlt Club ' 'l 4 I11ttrn1t1o11xl Rtlmon C lub 5 1 Dcltgitc to NCJNIX Confcrcmt IILI I-XM M HARRISON 518 Shoe-1111kCr Lrnc Agnvmrn L11 Donnm 'always his 1 frlcndly word loxes to do the bullctms Tr1 H1 X 54 Pcrsornlm Club '7 '5 4 lntc-rnat1on11 Rc'l1t1o11s C111b 1 Cl uul 5 4 Glrls Sp rtsl JXNIFSI H XL SER lll lLlll15II'CCI Xgiw 1111 zmmg The whole world loxes Z1 loxcr Nlyr111 Pro MCTIYO Pres1dent Student Counml '7 3 4 Bow s Stita 5 Sophomore P1111 6 si LOIIIIIIIIICC Prom COITIIIIIIICC K1d Plfty Commnttcc' Cxfts Comnuttct Sachem Stiff Class Bomquet Con1m1ttec Intern'1t101'1'1l Rvlwuons Club 4 f.1'lII1CI"l Club 4 S141 Club 7 '5 4 Glee Club 'P 4 B1ology Club 9 Kumho VISU 11 X1ds 1 Chess 'S Operctm 9 4 Buss-ball Minigcr ' Scholwstu Xthlctn Xwwrd 7 JOHN C H XL SFR lll Elm Strt't't XL1w't111 Chmatongrz l IXOTIIC txpress1on C cts ood mght hot rod fivntl Sophomort l 1rtx CUIIIIIIXIKCC' Prom COIHIIIIIICC 15101021 Club JERRX ELGFNE HXXNES 15 Deerxng Street Xemun Che Oh' that 'tcfent cute but SCYIOUS women hatcrjn Tr1nsfer1cc1 111 gilllkll wir from I-lushmq Hxffh School Flushmq Ntw Xorlx Ilappzmss zs a good that Nature sells to us I5 . , Z, ' 7 , , , . , . , ,E I, A V- i -- wtf: If " Is' ' ' 2. 1 ' 1 '- '- ' f- 1 ' 1 ' L: 1 " ' '- L-.: 1 ff' Cl b l-.- 1 1' f I 2 'A " J . -L. ,, A L 5 - 14 .V Q ' " 27 ig: t "--l'qH'll' 1 +1 A 'i qu-. ' f 4- 1 1- 1 ': fi .fl ' "1 r'- A-'f--1 ' .iy -4-1 -1 z 12 4. .-f: if. . . .- , -'- 4: Basketball l-1-15-41 Girls' Sports 1-1-.5-4. - , , . . . 1 . L . . Az '. I- - 1 in ' 4. 4 1 ' 2 ' I ,. '- '-'f-: 1'1" --.--2 '. .' 71 fl-I lr-1' CI1 1 -2-'- 1 ' ' o -2-3, j' L ' - ' ' 1. , ' 1 1 '---1 .-if 1 ' . 1 ' . ' . , 1 ' . " ' ' ..A . , 1 . I A - . 5 . 1 ' 1 . ' 1 . 1 ' 1 W 4 '. . I 1 ' ' L-.-1 ' --: ' 2' ' -1 .- '- Y' , ' V - Y - 1 I ' - U' 1 1 I' 4 f -. , . L -' , K L K -.. L K A , ' f f K -. .v 1. .' V, .:'.'. , D, , ' ' , . ' ' ,s- A , I 'P 'Mr 1 11 l IXN1 IRM 'N 'b Melrosr Place AQTWZIIII 11111111111 111 nsun to IIIICS Dc-in false conre1t unprf-dlmmble 111 111 11 S1 l'1t1rs111Qh School 111 1 Srzlzfm S1111 1111 C 1b11tt COII11lllll Prom C01nm1ttc-e 1'ootb1ll '54 C XRCJI X N XIXR11 KIXC QL ES '56 YN r1ght Street Agawsun Caro Don s1111rt dresser hope Chestlll P10111 L Nllll Smlum S1111 Prophuy C,omn11ttee Culp and Gown C ornnnttu 11C 1 C1118 C11orus 4 Tr1H X LEON FRANCIS HEBERT 115' M1111 Street XL1w1111 Lee can always Wllh Al alwrns his 111 IHSXNCY Preshman Party Commxttec Sophomore P1rtx C,O1IlI1111lCC u 101 C1b1f1 Commntec Prom Conmllnttee Prom Lushu S' 6111711 S1111 P vphzu C toe Class S 12 COIIIIHIIICC Glee Club ' 1311111 1 Ops X1lNI1 oncert 1 I fXud1oN1s11al Mcls 1 VYRNA L HYL VND Shoc1111lC11 Llllt X nw Myrna Easy to zet along w11h but hard to plexse jun Pro MCFIIO Student C1Oll11Cll 1 Prom COIIIIIIIIICC hcl l'1rtx CCJIIIIIIIIICC Trcisurer 4 Glec- Club '54 Cuarnera Club '3 -1 1111111111101 11 RCll11019 Club F5 4 Pcrson'1l1tx Club 'P Debatlng Cl11b 1 Bind 1 BARBARA ANN KARAKLA 74 South Ncsthllrl Stunt 1'CCCllllg l11lls Barb Lenny marnage mmded 21 good l1lJl'lllll1 Prom COHIIHIICCC Sachem Staff Personallty Club 4 Llbr lfy 4 Minor S1111 4 Glee Club 4 Glrls Sports 1 XRTHUR KING 188 South W estficld Sutet FCCClll1Q H1lls Art Our chauffeur hard worker women h llffppp Orchestra 1, Band 1 One wrong does not justzfy another I6 A' , Q 1 1' . .' ,fi '. -J - ' , S 1, 1 1 . ' ' 3 4 ' ' ' "1 LI 11. ' 111r' rl ' 3 ' 3 ' -Ag .II ' . 1 1 I'C 111111- 11111 3 1' OI ' ' 3 I L: 1 -Z1 '1'1'tt11 1: . 11' 111r' cv -1 A M- v- A - 17 15 1 . 1 .' 441 1 1 1 -. 1 ua 'illll ' -- ' ' 1, - ' . 1 . , : 1 1 I' 1 Class Colors COIIIIIIIIICCQ Sachem Staff: Mrrror Stuff 2-Ii-4-1 Tfl-111-X il-4. - 1 L-1-21 I .-1 "QCII '2.I, 1 1 - 3 1 I' ' -1 j I I 1 1 . i L' - ' , . f. . L ' ' 1 . A ' .1 l . ' 954. , ' eeg 1 ' 3 1 1 .- 1 A ' , . . , 1 , 1 ' 3 12 1 ' ..: '- i- " 3-4. v Y ' Q s 1 l W 1 s 1 1 1 ' , ' ' ' g g 1 1 1 1 5 ' ' 1 5 1 l 1 , . GEORGIA KING 921 Shoemaker Lane Agawam R d -X b1 boss somedxy Carrot top Nlndsor Locks' ' Transferred 1n Semor xear from Hartford C,onn Yachem Stiff JXNET NI RN XPP l84 Sllxer Street XE'iWZlIll Nnppj Prcttx nucls to be tirntd a lot of fun what good xs a Pro Nierlto P15577 Pro Merlto Snchenz Sttfl' Student c.OLlllCll 4 Freshman Party Comrnlttee Sophomore Puty Connnxttce Junlor C lblffl LOIHUllttSC Prom Crornmlttee Prom Lsher K1cl Plfly LOIIIIIIIIICC Trl H1 Y 34 Personallty C.lub 9 '5 4 Intcrnwtxonil RClltl0IlQ Club 7 Stnlor Chula rs 'vlxytxme Concert Mwjorette lor C '1b'lretC0mn11ttee F otb'1ll l 'J 3 Bwkctlnll l ' 5 I lx li N 3 l Glrls Spo 'P V Q C XROL X KOSSICK School Snr-ct X tx Carol Extryones friend our little telephone opcrttot I t xncl pall l'rzsmn1n Pxrtx C.omnnttLe Sophomore P rty CUIIIIIIIIICC xox C thu t oxnnntttm GYlClU1llOH Lsher Sachem Staff PCF90IllllCX Club l T11 Ill X crux lonx elxtlons C,lub '7 Future T1 uhsrs C lub 4 nc Nlutune Concert l C'1rls Sports l 9 C IIESTER KRYGONNSKI ex St tt Chet Neit dresser qunctw n'ttur1l 'tthlttr lkte l Snrhfm Stiff Stcerxnq Cornnnttet 1.J XLDRILX LX COL RSI' U1 Duo wus ts lnsxstr pretty e ti C14 N ooclslclr Dru 1 Kg xw un lllI1SflIlCCl to Xgxwun lllgh ln Sophomore yt ur from Chuopet tx UIIIIIIIIIC lor C h tt omnn lroln Coxnnnttu o lonxort l C Prom Lshcr Ixlcl P nrtx C OIIIIIIIUCC' Nl lyllllll C onurt 4 Lxhrxry 4 Yncltrrrz 1 4 C mo at an oo 1 c u Clu 1 H1 X mn: l x up Cl R ll l Aflfmf St lfl' w SLSXN G l-X FR XNC IS 66 lhlson Strett Xtfiwim Sune P D S one of the three S1turd1w nlzht Chiuffvur Pro Nltrxto Fubhxnxn Putx Comnuttee Sophomore Parts Comnnttee umor Cnbiret COIIIINIIICC Prom Comnnttee Ixxd Pxrtx Comnnttee Senior Plas Lomnnttee Il1IClIllIlOllll Rtlatnons Club '3 Seeretan 4 Glee Club 4 Mzrror Stiff v Sarlzem Stiff Every man ran do good by bezng hood h I7 znzsvl vt' CAROL ANN LEGER 73 Cooper Street. Agawam Carol-Sailors beware-beautiful hair' -Roger and Frank Pro Meritoz Kid Party Committeeg Gifts Committee: Sarhem Stafli Steering Co1n111ittee: Personality Club 2-4: Glee Club 4: Senior Check:-rs 1: Senior Play: Usher 4. I uz., I ,... . ,I Stan and Shirlfone of the boyssvery tall- --'zlways full of fun. gzf :,.,. " I F. F. A. Basketball 1-2-3' B'1nd 1-2-3: Glee Club 3. I STANLEY C. LIPSKI 181 Leonard Street. Agawam -sg NY' 1 L ., 1 ..:s::s:::. gf, .,:::5w:,'. ..-.1:':ar,.un.':E:. 82 . BERTH X l LC ILLE LONCEX 199 Poplar Street Feeding Hills Bert nam' Hn: e 'Nice thtnqs Come 1n little packages full of fun C1 llllllllllll Lshu 'E Tri H1 Y 3 4 International Relations Club 3 4 flee Club 4 Sc 11101 Qhtclters 4 Band 4 Mirror Staff 3 4 Sachem Staff 4 MARX I Nl XCOVERN Btreh H111 Road AQ"!W'lIll 1411113 Xtttxt our most celebrated traxeler drixesm l'reshm 111 l,llIX Committee Sophomore Party Committee untor Cabtrtt Commttttt P10111 Comtmttee lxtd Ptrty Committee Trl H1 X 34 Inter lllll0llll R ltttons Club 'P '34 President 4 Person'1l1ty Club '74 Camera C lllll 11111111 Tc tt ht rs Club '3 4 Prtstdent 4 Model Congress 54 Senior 1 Commit tt C1111 Llub l 9 54 Bind 1 9 15 4 Operetta 1 9 -1- Mavt1 t llltlli l 1 M JOAN ANITA MARSHALL 143 'North Strtet North Ag IW 1111 joan Dick wedding bells .1 nite smile Sachem Staff Mirror Staff Senior Play Usher Freshman Party LOIIIITIIIICC Sophomore Party Committee unlor Cabaret Committee Prom Committee Graduation Usher International Relations Club l Persomlity Club 9 34 'Fri H1 X 3 4 11 ILLI AM MARTEL H6 Suffield Street 'XLlW'illl B111 Our strong silent type Stans buddy loxes English 1 1' X B1sketball3 'W ff! lf There zs no pzllow so soft as a clear consczence I0 -1' a-1 - . f 1' -1, , A Y A . ' ' 1 ' ' . I 1 1 , x , , ' ' - , C ' , I 1 . ' 1 - 1 , V . . . ' . 4 . 1 1 A , , 4 , ' , 1 . 1 . 1 1' I 1 f . 1 I L 4 ' . . . 1 ' 1 . v ' - ' 1, v y . 1 1 I . . , 1 1 . 1 - I I I , 1 ' I f ' , I w - I ' - 1 f I A A , - - - - . , , . . A 1 , . ' ' ' , . ' . 1 .1 1 1 1 1 . 1 --1 - . . 1 -- . 1 1 '1 . 11 - v - 1 1 , ' . 1 . ' I1 .1 . ' 1 1 V . . 1 - . 1 ' 1 " f . . . ' , llaj 1 t -. 1 1 - 1 ---. - . . ---1 - . -..- . I m , I .1 Co -- -J-11. -...1 1 W 1 1 1 . 1 ' . 1 1 If: z 1 7 I I YW, . I 1 ' . ' . 1 ' 1 , , . . ' . J ' 1 ' . 1 ' . I , . . ' , ' ' w I - I . f 1 I K K 3 . L -'- ' - . . , ' f - , 1 of A - - . 1 IH 1 .I 2, I I I . Wi, - . - 1 no 1 ' ij. , 1, 1,,,. . . 1 . .7 W . " ' ' 1 ,, I 14 1 f . . 1 . . 1 - 2 ff fi ', .:lI'E ' ' I ..,, ROS XLIL NI XSC ARO 36 James Axenue Aqawarn Bucky C7111 of the 1 1 good frlenel great ae:eord1on player" Sachem Sllfln Fresh111'111 Plfly Comrmttee Tr1 H1 Y '5 4 Personal1ty Club 4 Illllfll 11111111 R1l1t11 11s Club 5 4 C'1mer1 Club 4 B1o1og7 Clu rs Spoxts 4 5 ROSFXI XRII' ICJXN VIXZZX 9' Suffield Street Ag 1w1111 111 w ns 1usx lkes to t lk 1l1w1ys seen with LIFO S'arhem S1144 lr sh111111 P uty COXIIIIIIII 1 Sophomore P'1rty Con1n11ttee u111or C 1b1ret C111111111tt11 Pre1111 COIIIIIIIIICC Trl H1 X '5 4 Pe-rsonal1ty Club 1' . JO XNNE E XIILISSNER Illllllllllllllll RClllIOIlS Club 9 54 XICC Pres1tlent 4 Mzrror St'1 r'1rx 4 'VI C111 lf Opere 114 Opere 1 CI, S rtsl n-W' C CJNST XNCE M MCCOX ERN h 1111 ll 1 111, onnze P rs0111l1ty plus lwiys his 1 1 ll 1 1111 ll Pro Me FICO 4 St111lent C0un11l 4 Sachem St1fT 4 Steering C CYIIIIIIIIICI M111111 nfl' 54 ll ure Te'11h1rs Club 3 4 VICC Presiele 11t 4 I' S P11son'1l1ty Club '7 4 Mxytlmc COIICCFC ' 5 l5111l11g1 Club ' D I 1 111 54 Pres1cle11t 4 Mijorettc 2 54 Fr1sh111111 P1113 C 1 t S111 Cl more P1rty Co1111111ttee un1or C'1baret Co1111111tt11 l C tt R114 PIII, Co1111111ttee History Committee C'1rls Sports 1 BARBARA I MEISSINER 'Xltherlele St11e1 le 1 s Barb Chet '1lw1ys wlth B'1rb mee- perso111l1ty lkes to t1lle Cl1ss Se1ret1ry 9 '5 Student Council 1 5 I'resh111111 PIFIX C111111111tt11 Se1pl111 more Pwrty Comrruttee Jumor C1b'1ret Cornnuttee Prom C111111111ttee ClI'lCll1 'ation Lsher Sachem Staff Class Wxll COIHIIIIIIPC 'Xflotto CCJIIIIIIITICC C 111 1nel Cown Comm1ttee Glee Club 1 9 5 Seeretiry L1b1'111111 4 T11 H1 X 4 Songleweler 1 C211ner1 Club 4 VICE' Pres1elcnt 4 Mnror St1ll 5 4 L1l11 4 Opere-tt'1 'viaytlme Coneert 19 Glrls Sports l ' 4 XI 11111111 C hee rle-1eler 4 Deleqite to Tri H1 Y Confereme '5 4 S1111111 P111 L11sh11 4 58 XAlll'lCl'lClQC Street Feeding Hills Olllllly Miss Millers Se1ret1ry future elent1l nurse StllCllIll Ce1111111l ' 54 Se1ret1ry 5 Xue Pres1ele11t 4 Freshnnn P1rty C0111 IIIIIICC Sopl1111111111 P1111 C e11111111tte1 11111or C 1b'1ret COHIIIIIIIFC PFOIII C0111 1111ttee CllCllllllCJll Lsher Slllfhtflll Stwff History Co1111111ttee- Glee Club l ' llll X 4 All Pr1s11l111t 4 Pef9OI1'lllIV Club 5 54 Treisurer 4 M11 r q 1 ll C 1111111 Club 4 Operetm 'VI11t1111e Com CI 11111 1 Cheerl 1eler 4 Dele ite to lr1 H1 X Conference 54 X 1111111 XXest S1111 R1ll1 Co1111111ttee 5 4 Lu111hroo111 Ass1st'1nt 4 Cwuls Sports l I 5 4 Se111or P111 Csher 'NONIX Dele 1te 4 Tr1 H1 X Co11fere111e D141 IIC 4 l5111quet Co1111111ttee JOXC F XNN XIERC XD XNTF 744 'X1I1l1 Street Feeebng H1lls 1 N111 1lothes llW'lyS witn C 1rol our111'tjorette pretty hzur Pre-sh111111 Pwrtw C o1111111ttee Sophomore Pirty Co1111111ttee l1n1Or C 'lb'1fl'Y C01111111ttee lI1sto11 COIIIIIIIIICC Tri H1 X -4 Personihty Club 7 'l 4 IHICF n 101111 R1l1t11111s C lllb ' 4 Cllee Club 1 4 MTXIIIIIP Convert l 7 Operett1 Lshex ' 51111111 Stiff 54 Sachenz St1Ff Cliss CDHTC er l Seeret1ry 'torette ' 14 1 54 Western M 1 ll 1 111 54 B1 n1'e1t l 5 1111 C horus C'1rls Spor s l U 4 l're'sh111111 C ter le1e er l P. Ixznelm ss ffzves bzrth to kzndness Sophocles I9 .1 5 1 4 'l. 1 ' , 47 ' - - g. ng z , ' - -AY ' 1 ,, X 2-34: 'll' 1 -z'1. I ff: T1 1 ' : ' ' 'b2: Gi l.' 1' 1' L-i-4. 1' :Xl 'Q l i ' ll 1 'Q 1 . ' 'Q 1. , . .' 2 1 "1-I 1 1' ' I ' e': ' ' 1 ' ' - 3 pb 2-f5-4: "1 ' 1 11' . I L-f-. ""- 'i 1 ' .H-43 Lib 1 I' A : Cil1-1- Cllllll l-2-I5-4: . anytime- I 11'e-rt -L: ttz - 3 1 tt: C'sh -' L: Girls' . po . -2-15. 1.--1 l : 1' ' . ' 1 C 1' 27 :Xl 1 l 'L Cfi1'1'l1', ,Agg 'lllll C 7- e 1 ' ' -a 2 .. 1 1: ' 11i1'- 1' l's. t-sc. .2 I . .1 Z ,. .E I St. f- 1 F t l- . ' 1 ' - , "1-- - 1 ' ri-lli-X' 15-4. .'1'1'1'1-- D HWY 'li 1. ' 1 -- Z 2 T " L-I 1 I L: 1-11 ting C.l l .- . ' ' I I 1 -. - 3 -, 2 1 ' 1 I1111111i tee: .' 141 - , 7 2 ' 1 ' 5 J 'e ' "1 ,YCJIII 4111111111 01-1 'V H 2 ' ' T ' 1 ' ' 5 ' I 1' ' . 1'. 1.58. ,4- . 1 1 . ' 245 X" ' g- 1 " . 1' 'e-eliuu' H'll, . . . . . ff- --1 . ' . 4 -2 1 'V 1 1 Zz. ' 1 '--.1 ' ' -ill 2 z 1' I ' '11 - ' - ' T ' : ' 1 1 ' ' : I ' 1-: 1: - ' ' 1 . 7' ' 4- ' ' . ', 2 1 I ' 3 i ' ---1 2 2 ' li 1 "2 3 "- A- Q' I5- g A 1 P: 1 . . vi - ' 1 ' . 4 52-1-Y: A 'ury I ' . 221 ' 4 --Z .l . -Q-15--1 . 1' ' te' l-2: . , . . W, AA . L M n A, A ak fo J ' ' ' ' 2 1 - . 1 1 V' ' 1 V 1 N - 1 A 1-1-,.---1 --7 1 1 .1 1 3 - N i "1l'1 il ' '12 1 1 I 'I U I A -'-3 Tr- - -1- Q Q..- ,.. . . : 1 A C 1 I --x- - 6 . , Q VO St. fl 2-I5-4: Lil rg 5iz111 -4: ll ' 2 1 1 ' - V- Q V 1 'Cn Ush-' J: Mij "II' l-2: I ' Cl - I ' H- ' j 1 ' , .. I-3,21 '1 - 1' 1 21' I '-f-1: ' . . 11' . ,gi .. 2 1 . 1 ' - i f0' '-1 1' Zz -- .' '-- ' i. 1 -L i " I 'i . '- '- ' K. . 1' , 1' L,k-.: - at' . -1 ' . I L- z 1' . - 2 1 ' 'l'3'J'5 1, "1 V. 1'L:1 1 C'1 2 I lf ' - 2 li ' M.j 1 L-i'- 3 l,1-z11l-r f- g " ass. XII si' Fest '.l l-2-w I and Co ' -L-I5--43 Sp1"1l T -4: 1' .' 1 t. --- 1 . 1 .h' - z l- . ,. 7 . . . I K S fav QS 'VILRIEL M MILLER 801 M1111 Suut 'xgavy 1111 Mur Always glgglmg Mrs Colemans petwj that cum? ncur seen VNltl'lOllI her kerchxef Sachem Staff Sen1or Play Commlttee T 1 H1 X 3 4 Pensonilm Club 34 Interrntlonal Relat1ons Club 3 4 Blolozy Club l C1111e11 Club l C'lu Ch b MUSIC Pestlyal 9 Glrls Sports l 9 3 4 Red Yhtty 1 perfect gentleman l1fe of the party Class Offieer Treasurer 19 Sachem Staff Sen1or Play Preshmln Parts Commlttee Sophomore Party' Comm1ttee umor Cabaret Comnuttee Prom Comxmttee Prom Lsher Mzrror Staff 4 Chrlstmas Play 4 Footbxll 1 P 3 4 C aptam 4 Basketball 1 4 Baseball 4 BXRIS XRX l MORASSI 40 Ann lble Street Feedmq Hllls Burl: Mt the l1ttle Cheerleader frlendly always wlth Barb Sarhem Sl all Mzrror St iff l 9 3 4 Llbrary 4 Trx H1 Y 3 4 Personillty Club ' l C uuu 1 Club 4 Freshman Party Commxttee Sophomore Party Co1111111lt11 P10111 Commlttee Ixld Party Class XV1ll Comnuttee Basketball 1 4 Softl ll 1 3 4 X olleyb ll l 9 3 umor Cabaret Comn11ttee Freshm'1n C hetrlf nclu C het r1e lcler 4 YN ILLI Vxl MORC AN 12 Parker Street Agawam B111 Class gemus l'1dyk1ller llkes to argue Entutd X m uu H1 h School 1n Se111or Year Semox Pl IN BARBARA G MURPHY 30 Gale Street Fccdmq Hxlls Barb Mlss Wh1z natural Curly ha1r lxkes to read Pro MCfltO Kxd Party Commlttee Sachem Staff Trl H1 Y 3 4 Intcrnxtlonal Relatlons Club 2 3 4 Future Teachers Club 3 4 Personallty Club 9 Basket all 1 9, Volleyball l 9 Softball 1 2 GEORGIA MAE OBER 23 Norrls Street reedlnq Hllls Georgia Qu1et a future l1brar1an 'Serlbes Pro Merxto Serlbes 4 Llbrary 3 4, Class Poem Truth 15 often eclzpsed but never extznguzshed 20 'C' ' f . ' . ' . Q . .- if. 'z 9 ' rf lk : ' ' ' ' r'- '- ' .- : ' .' ' I 2-f- : ,- 1' ' -1 ' K' Q: I. 1 I 1 1-- I1 " 1 ' ' ' ' - ' ' . . 9- ' DAVID MONAGHAN 67 Monroe Street. Aeawaru V11 + V '. fb 4 1 - 1 Q .. . --5 1 . z 1 4' I ' ' ' ' J ' ' ' 3 ' , Y , - I w - Y , I 1 , , . . . . ---.- . ll .' I . - 5 . i J Q. . 1' Q' 1 . --- - . Y. -- -Q - . .' 1' . --.1- 1 .z '1 : ' . , ' ' ,,. . 1 ' . " . 1 ' ' , -2-34 1 Jil L-.- 1 ' ' a ---. 1 J ' . ' 1 . I ' 'L "1 I 'li . . 22 '1 'Q ' ' ' . 4 '. it f ' l , . 5 f h - - 9,9 5 . I . b --' ' -'-g - , JXNIES OEIxX 33 Monroe Street Agawam Oogte Qulct frlendly loxes to Sleep JO KN BXRB-XRX OCONNOR fl Warren Street Agawam rmrzze Str twberrs blonde halr Kxngs Poxnt good artist full of fun Pro Nlcrnto lsrtsnmm Party Commlttee Sophomore Party Commlttee -Iunxor Cubxrct c.OIllIllll.lIf Prom Commtttec Ktd Pxrty Commlttet Trl H1 X 'S 4 aplun 4 Puson all y Club Z 3 4 ec ub Gtr s Spor S Maytnmt C mtrt l Optrtttt 1 7 Mzrrof Staff 9 5 4 Sachem Staff Stctrmg COIUIIllIltl jumor MlfShll Semor Cherkers F I' A Sweetheart 4 Trl H13 COIINCIIIIOII 54 Wtsttrn Mass Musical I'est1xal l 7 Semor Pl xy 'NONI X Dc-leg Ili' 4 Class' 6- L Jima if RICHARD M ORR 63 Church Sturt Nmth X za 5 Always blushmg enerqetxc frlendly lttle t lu lreshman Party Commnttee Sophomore Party Commnttu j llll K l Commtttu Prom Committee P om Lsher Kd Ptrtx Comnnttu I 5 l Cown Commlttee I-Ixstory Commxttee S chem St xfl Sl xclmnt L lu I I C amerx Club l Chess Club 3 Basketball I4 ST-XNLEYJ OSOWIEL KI outh Hut Strut l Stash One of our Future Farmers rutc md quut bill l 9 Pu ealuns., Contsst I 1 nn IN II I I XXI l XRIH 'Nl 69 YN llnut Strtet North 'kqwmtn 'vflss tzrnht smger uttl rulttl black wxu hur HEX FRI X A PXL Zh 48 Royal Street Feedmq Hllls Br. Quxct hkes clrnmg class pals wtth Blllle Trl II1 X 4 IIIIKIHIIIOIIII Relatxons Club 3 Glrls Sports 1 'l 3 Q 6 X xr 'W' Notlzzng 15 so hrmly belzeved as what we least know zl . , W . s , r,,, rt pw ..,, I A ,, Q Ah.':.:l.: . I- 5' W U, .D . qv N 2 2 - . "1 I 5 1 -5 - - Uh. 24 1 z't ' '--g Gl - Cl l-25 ll' t 3: x f l ,N . . V vo ,'. -U-2: l . 1. L I . ' f n h- Z I ,ff v ' ' A -- . . '-. I . I. . I : fl ' . ' ' . . . ' . . .' ' .QIIXYAIIII , D' k ' - - ' - ' '---a i in l'I't'St in t - Itmitx Hx 3 ' ' Q ' I ' ' 'Z llll' ' 1:1 J2ll'l'l I ' 'tg ' A Q I' I Q l 1 I' f ' -'Q fn: :mt 1 ' ' 2 ' ' ' 2 a 1 1 .'t - It moi W- 1 ,.... ,IV V . .' . ' 1' 83 S Q -'t-4-cling llills .... W ,1 if I V ,h .JD ' F. F. A. Basket . --. F. F. A. blic Sp . -' pf 1 -. -1-4. 411' , sun up a , 229 9 lfilly - "Gail" - " " .' A' "T '-F ' "' . ' 4 2' . M li IRIN XXX PIC 71 I kc tt txlk friendly 1lw'1ys 111 the ltbr ry I 111 77 St all Sllfflflll St iff Library 4 Future 'Nurses 4 Personality Club 1 ill I Suplmiiioit lirty CJOIIIIIIIIICC' Prom Committee Craduation s1t1 1 1 I l 1 I hu l Senior Checkers BARBARA ANN PEPE 414 North Street. l'll'l'CllIIQ Hills Barb-Always studying--quietllfhnrd worker, Prom Cloniinitteez Kid Party Committee: Tri-lli-Y fi: Pt-rsoiiiility Cflulr 2: I,1bra11'y J-3: Girls' Sports 2. XLBERT -X PERRAH JR l"13 Sumeld Stiut KLM, Al Agawam High s sailor one of the three Entered Ag1w1n1 High in junior year C uncra C lub 'I Chess Club 'I Serxbes Fred ackson Road Southwick I XXX RI 'NCI POIINI-R 160 North YN estfield Street Feeding Hills llll Inclnicut st always has an 'tnswer juvenile l' DICKSON PREM F crxl Hill A lwim Dzck Our contribution to the Ixy Leazue xery friendlx Sky King Cnmtra Club 2 3 4 Ski Club 2 3 4 Chess Club 3 xl1dl0 Y ISU il Kids C lub l Band l 2 3 Basketball l Baseball 2 Traek 3 -1- PHYLLIS T R-XDW ILOWICZ 45 Homer Strut feeding Hills Phyl Pretty blond hair loxe that pizza' always tilklnq' Pro Merito Tri H1 Y 3 4 Personality Club 2 International Relations Club P '3 4 Sachem Stall' Girls Sports 2 3 4 man zs wzse enough all bg hzmsel 22 .- .. , . Ll ' . . ,A fl 'nm Q 4 1 L -f ' A v- - C la ' . I . 1 , , 3 ' 4, I1X'i .X7 J' .. " lztfk Al ' 'S I 1 Y U " L 1 ' . . il . .I"f-.'.'!-li:.' .': 1 1' 1 ': I Tr? i-Y ll- 5 Q ' -- 'z ' ' ' 3 ' ' 3 1 ' L',l"gSt-1it1- ,ay 'S ' ' ' ' -l. 1,1 1 "'l:li.! . . . -' '. I I ':"' ' 1 s X ,, W .,, .j,f15:,, Z I '. ' .' ' ed-z 'Nga 1 Sf- ' 1 . . . , . .. y, Y v M Y., I. 7 v U, v 'f ' -- -' 5 ' -- - 5 if ' - " L 1 ' A If 1 A' ,1., - 1 9 '- '- U- 9 A 5 ' - ' I A70 . . Y . f JPXNICE X RESIXE 188 Rowley Street 'North Agawam anzre Pretty h11r qulet always fnendly Transferred 110111 C ommc r11 Hlgh 1n Jun1or year Tr1 H13 1 P1rso111111y Club 5 In1trnz1t1on'11 Relations Club -1 IIXRR1 J RIN FRS JR 289 Sllyer Street Aqaw'1m Zeke I 1r1 h1t1r Harm s fzuthful helper S 6 em S1111 1 0111111 Mlfllglf 1 J 5 1 HEI ENR L ROBBINS 65' Slllllhwlflx 811111 Dolly Has her own mr llW'lyS seen w11h 11111 111 1 to 1x ac em St1f1 Senlor Ply U htr G1e1 Llub 1 1113116111 X11111 1ss 1 thnx? K HARLES H ROBINSON JR 1168 R1y1r Roicl X 1111111 Charlze Good athlete blond h'11r md blut 1y1s s1t11r Sophomore Party Comm1ttec umor Cabaret COIIIIIIIIIIC Prom CO1"IlIl1l11lI Ind Party Commlttee H1story COUIUIIIICC Semor Pl1y Co1111111tte1 Alznm ll no X7lSU'11 -Xlds 123 B nd 1 3-1 O1 er1t11 ' NI1y11111 C1111111 a e orus 7 es ern ass USIK itll 1 1 1ootb11110 '1 -1 JLDITH F ROBINSON 106 xvllhCl'ldgC Street Feedmg H1115 11.111 Lots of 11111 gr11t p11s wlth H'1tt1e Anne of our Cheerleaders keen 1o11111l1c11111 536 1'r1sh111111 1 111 C 111111111111 1 Sophomore Party CJOITIHIIIICC un1or C 1b 1re1 C 011111111111 1r11111 L 011111111110 K111 Plfly LOIHIIIIIICC Trl H1 Y 3 -1- Person 11111 Lll11J 5 1 11111 FII 111011 11 R111t1o11s C lub 'S Glee Club 1 '7 Lhcerlmcler -1 1 IS 1113111 11115111 111111 oun11 M rror 1 7 N1 11011110 1 Q IPIXRLFS R Rqyf FRS ll hestford C1rcle Xqz1w1111 1111111 11t11re Nhrme '11w1ys teasmg Shortle quxetn Clus C111 C 1111111111111 Sachem Staff Football 1 L1 foward 5 ear makes a brave man braver Scottlsh 23 I . I ' ff? . F ' , U 111111, .1 1 "o 1 1 : 111' -L-f--, I 2 '-- 1 -2 . ' ' 2 qu' 1 1 ' ot S h 2 1 ' a' s': - ' -2: 1-2: C12 -2. Q Staff 4: Sachem Staf1'gyPersona1ity Club '1-1 Ski Club 2-I1-315 Glee C1ub.1-2-ii-1: A d' 't .' - -3 a -2-'-1 1 -2 L-11. .jt' - I 'V1 1-2-3-1: All Stt Ch L-3--1: 1V.1 M. .. M " Fe. '11 1-2-1'-1: I - U . lf 11 2. J' 1 D W 7 gf, ' .- i my .Y 1 ' t.: D' ' ' :lj ' ll I ' --1 1 1 A -1 ' 1 ' ' 1 - - -1 - ."'I I-1-1 's'1 'z',1 .1 l '-21' 'f 3 gl 11- 1 111 Sf 1 1-2-111 S1 1-1 1: -'1 3-41 i 51.11 L-11: " '- -1. Cl 17 -f-. .' ' '- ' .- X IAF ,A sf ' -I - 2 If L ' DOROTHY JEAN ROOS 22 Pierce Street. Feeding Hills BabefLoves to dance-Oh, that look!-great artist!! Pro Merito Secretary: Freshman Party Committee: Sophomore Party Com- mittee: junior Cabaret Committee: Prom Committee 3: Kid Party Committee: PrOpl1CCy Committee: Tri-Hi-Y 3-4: Personality Club 2-4: International Relations Club 2-4: Camera Club 3-4. President 4: Debating Club 4: ,Mirror Staff 3-4: Future Nurses 4: Glee Club 4: Sachem Stafl: Steering Committee: Graduation Committee 3: Ticket Seller 4: Senior Play: Operetta 4. CAROL SCHMIDT 1028 River Road. Agawam Cz1rolefLenny-always seen with Rosemarie-short and sweet. Prom Committee: Tri-Hi-Y 3-4' Person'1lity Club 2-3: Interrntional Relations Crlub 3: Biology C lub 3: Mirror Staff 4: Girls Sports 1. H XRRIET X SHEA 91 Union Street Aziwam Ilattze C it it ptrsonality good athlete those eyes editing whiz Pro Merito lrtshmnn Plrtx Committee Sophomore Party Committee umoi Cetbaiet Committtc Prom Committee Prom Usher Kid Party Committee Cap and Clown Committct Prophecy Committee Tri H1 Y 3 4 District Rep resentatixe 5 Pcrsonalitx Club 234 Xiu President 3 President 4 Class Colois Ccmmittu Bloloes Club 2 Cheerlmdtr 4 Freshman Cheerleader 1 Girls Sport 1 7 54 Student Council 1 4 Mzrror Staff 2 3 4 Assistant Editor 1 Editor 4 QIIEIZPHI Staff Class Vice President 1 Future Teachers Club 7 1 Secretary 4 C 1 iss 1111 Committee TIIERESX XXX Sl XIVIEN 41 Poplar Street Feeding Hills Theresa Nliss Mllltrs problem quiet until you get to know her Girls Sports 1 C lt Clul 1 Audio Visual Aids 4 Freshman Cheerleader CORDONI M SMARSE 50 H111 Street Agawam Gordze An apple a day keeps the U s away little xillain Mrs Sherman s pet peexe'3' Committee Sarhem Staff my RICHARD M STAHLE 58 Albert Street -Xgawam Ricky Short and cute blond hair ski enthusiast good athlete udy Class President 2 Student Council 1 2 Freshman Party Committee Sopho more Party Committee umor Cabaret Committee Prom Committee Prophec Committee Sachem Staff Prom Usher Graduation Lsher Personality Club 2 4 Ski Club 1 2 3 President 4 Glee Club 1 2 4 Biology C lub ' Operetta 2 4 Baseball 1 2 3 Basketball 2 3 Football 1 2 3 4 Advzce zs least heeded when most needed 24 . f 1 t ' - , , 1 V x , ' ,S ,.- . . . f , . , . if - A . ' L " 4 2 ,' i Z ' i Z ,l U ' It . 1 ' I ' --: ' ' ': '- A- - . ' ' - . ' 1 : ' .' . A ' ' -. - . ii ' '- i . 1 I t . I I ' . .Z ' A '. ' 5 ,K . 1 4 I :, : : . . 1 ' ' - ' I : ' . L-1 1 . ' 1 : I 1 .. . I i . ' ' : 1 te I J 5 1 ' " ' . i 5 . . I A . 1. , , K g ' lu n v r st- - v- ' i i a Freshman Party Committee: Sophomore Party Committee: Glee Club 2: Gifts . 5 , - tt , ,- , 1' 1' 2 . I ' 5 . ' 1 i 1 ' , . :J a 1 Y A ' Q ' - - ' - . ' Y ' h wt I, , D . V 1 . 4 o,xxll3L J. sL'Ll.lx',xx 675 Springfield slim. Fei-fling Hills ' A Sllfllffll Stull: l'il'f'SlwlIIlilI1 Party ClOIIlIYllllC'C'I Sophomore Party Committee: Glee ' 'I Cilub L. ' V C V DIIIIIIJ' Wise guy -teachers pet--very friendly. A A SY f f 5 NI XRIUN RII X lI'NIl'LEN'I XX C'lbbs Rolcl Bl lIlClfOfCl mil C Ilss nrt t llWlWS wllllnq to help lots of fun nf LFIH Still Lllll Sclllor Cllttktr Color Cvlllf l Scrlbts l BIOO x ll! Club 1 Illterrlltlorlll Rclltlon CJ u lllllN llll ll hlllln I lrtw Colllrlllttu Sophonlort PIII, COIIIFIII lOl 1 Illl rolll Colllllllttce Prom Lsher Klcl Plrtx C OIIIIIIIIIPC anz 'vilsehlexous lots of pep plus the fitltl Ili lollll Relltlolls Club 3 l b 7 enlor l te President l Operetti l 3 M yt C t F XRI X YN VN XGNER II lrsllllll ,gl Stretch Money b1Qs Llrl shx' at LEO X ERCN XXI 19 Spencer Street 'North XL IW llll Blur! I lkis blseblll quiet lllllll xou mt to know l'lll'I'l it bill w Sllfllflll S -XNIBFR C XNOLCOTI' Skx Acres Xqlwllll ln bu lllpps o lutk extrxones frlellcl clexer 'ITIISI S' dl nl St ill ht lllll Ill Peirtx C OIHIIHIICC' Sophomore Plrty C OIHIIIIIIUC ulllol C b t C olllllllttte PFOIII COIHIIIIIICC Kid Pirtx COITHDIIICC Clws 0 U15 C olllllllttu l Y 3 4 Pt rsonwlltx Clll A' 3 l C inleri u mf T 1, R 5 G unlor Re ross vi Q XRXH-'X RQJDIQJ 93 Xllthonx Street Xnuwllll fum no l llollllc cl xllls ' Tl lllsfelrtcl lllilll I' xt ttl Pcllllswlx lnll ln Senior yelr Bwsketbill l Ynrllnll Stiff 25 JANET D THORPE 1161 Nfllll Strut Xgiwwlll Stucltnt Count ll l Sachenz St iff Freshmem Plrty C olllllllttc c Sophomort P lrtx C,olllllllttet unlor CAb1rtt Clollllrllttte PFOII1 C olllllllltc 1 lxlcl P'1TtN Colllllllttee Prophecy CJOYHITIIIKCC Trl Ill Y '3 4 l son llltx Cl ll Int: r Illlls .U ' li i is i i 1' ' ' l . . , Sl .'i i: "iil'yl:."' i"'1l 'add 'i ' -1 'lgl' Cll l 2: Clli-e Cllllll li CiElIIlC'I'2l I L: ' z i i -2 ' s 'l b 21 Per- Sm: ' 4' CII 1-fl: "'t's 1 '1 4' I ' '-1 i ' 2 ' I itteei i, 'Illll' ' Clzlllillvt Clclll 'ttet-1 l' I ' -'Q ', 3 " z 4' 1 '-x '- W -t z,'-l I ' II. - '4 " 'L I 'i": H . j I 3 " ' 'Q - - .-: DCT, 2 1' illkil '- rt' 2 2 A l Q: Sk' Cllu L: S ' Play: Ulm' Cllllll I-2-3-l. 5 Yi' - i ' A I 1 -2-f 1 a' illlt- lOIN'C'l' l-2-fl: liillltl l. lf . l' 'z li 1 . i l'liu't-i l't't'1llllM ' U C .A l-.Pi Al -. F. F. .-X. Basketball l-2-3: Band l-2-I5-41 CJI'C'hC'Sll'1l l-2-fl-l. , Iw- V -, . .i ii' x - , . t 4 4 A - Q Blix- 1 2-7: li .il1lfT, ,, k iil ,.il .Il Q' if l t l' l i. 1 E 2 ' .1 i '3 fx J ' ' ill url' i V "1 I l Z L ,' 'H "rf Cl I I A "2 Tri- li- ' 1- 1 ' - 1' . b Q- -.- : i. '. C,l by -1 Fur '- l-1 'l -rs Cllllb l: tribes 4: lee Club l-2: J cl C. , I---il-. W C' Cizrl :lla lfzuy fe"--hf! 1 1 i 611,15 C':l, fish yr, Nxxcy Xowrs Car X We prcstnt you wlth thls I Ir So you mn always trayel far ,Q I, rs , no O E 1 m if C E cu I W 3 F W 50 vs- 5. N S'-l mo :- Cm ,.... ,yo 'C 'go C: 5,5 3? o 'ls ,1-I firm F3 no M., fi .- 53 a, N1 'Q Q l . Ill . :A A H Q4 :A fl I . I . D . U Q ' Q - ' , ,Q ,W ' Q 'v N " 1 ' f ,A 1 ' . D' . ' 4 ' I . N. F 1 . l g , ' " . ' Q ' ' f L1 ' N " , v N .I N 44-. . . 5 .Q . 4 f'f Q " S' ' X , V1 'N I ' f' ' ' l A , 4 rs- , - . I , M , ' . - A .I .', . y y X x x , -I . 'A A 6 . . .. .6 .A A, . f I L '- y f ' "' A 7 A A- ,' . - A- :V . ' . V , - V 5 A !'.g: ht - k'.I v'f - - 1 1. - ' 1 -- 5 WS'-'T-If:-: AL 'T ' . A ' ' l ' . , oc. I YI "' 1 , . 0 I 4 -D , , 1 . , Q1-5 - 4 I . sl - . , xy. , . . I' . ' Q ' H 3 . T ' , . ' - 4 f' -4 ' - ' f ' ,, . . rg . ,- 77- A ,. . rg, ,, vs . ,T 1 , ' Q f .V . h' ' nf A 7? ' 'f , ' ' C : ' v W - , --I - . r. I - . . N . I 4 Q" ' . s I y - 'll l . I OSFPHINE All-ANO Merrzo Hou can record all the wlys In whlth to rcuh success SOIIlld'ly jAy.I- fXxDRIws Haxrbruyh , Lst thls oII your goldtn halr ':.:. So ll w1Il always look so f1Ir " IHIIII' ARNOlD Notebook XM know you study 'Ind do not fool Record In this what you le Irn In school Ru HARD ARy.oLD Boots To you we glye 'I palr of yery Iuae XNXX X boots So youll keep dry whlle on your p Ipcr X MARX BI-I.cI-IFR Sheet Muszc X l Nanci ,Wins M2 On the organ you always play We hope you reach success someday ROBFRT BELTRANDX Car IUDITH Bnowy. lhernmnzfler NOW wlth 21 CHI' WhCI'l YOU Plili UP When you flnllly llPCOIllP 1 nursc y0ur date, Always keep thls In your purse You wIl1 be surc you ll neyer be lite RALPH BUTI I-R B1 WHLIAM BIANCHARD Powdef Betausc you SllCl0lll Illllxt 'I sound SIIHC yOu ClOIll llkl to lJlUSh L yalll lf r you WI ur llllllll ThlS will eoyer your rosy flush LAyyRI- NCI KATANIX IXUIIHIZII I Ill W Cn y urn tncd fron Il So ll wont get dull for the folks T e tlus plll to ent you lux Heres a book of brand new jokes C -XROL BONAVITA jokebook RICHARD LI- BRFII I Plano MICHAEL BONIVITA Map 'vIIny people you yylll plcist If you plan to marry In une When you tickle thzst ktys Youll know where to go on your honeymoon PFTER QECCHI lpmh pf help you sell sonu ctxlmlrs tops Take putures of your frlends before you 1 ghlq to ,,,,I,,m, ,Om ,m separate To start your new lnfe wlth your yery Joyce CHRISCOI y Pen loylng Ill Ite BILI IE BREWLR Camera When yoI lr: III college Lse thIs to ruorcl yo k l l RICHARD BRIy.y. S O S ur mm U U If your Ford eyer lets you down FRANIIS CJOIIINS 13,,,lk Thfotfv mat this S 0 S You ll Soon be Sxye your money yyhIle you rt young oun Por that ramy dIy to romg NfIARy Bnooxs Tzta Baton: PATRICIA CONNOR Lork and Iyey Lets fire the facts with two So your s'I1lor wlll not roam You mn perform more thrlllmg acts lock thc door to keep hun home Do the headwork be ore the handwork 6 111111T11 1 INN' DUN I X N INN XXUR D 1111r11 PWIVU 111 1 r 11111 1 1 tl 1 U PXN Drlfk 111f1111 1 lwl 11 1 ll gym J1 1 Xrlrrlf 1 S111 SJ 1 1xIIIIKXI 1R111x Pzdznf' of Dean 11111 1 1x llllllly D1111 -XROI 1 x I11Q1 11 P1111pwl Io 111111, IHIIIKY' 11111 21 11 11111111111 Ix-11111111 wma! XRT11111 1x1x1 70 1 PI 1xx11 11111 1 1 11111 1 11111 1 1 ,H XX 11 Pl 11 111111 ll 1 1111 4 ' f 1' 11111 lf XR JI 1x111x1111 lu-1 x I R 1111 x 11 I 1 D I x 1 1 1 1511111 xll 1 N 1111 1 111111 1, SLN-1x RXNI tll t1111l11 x l 1 ILNI Il s 1 XI 1111 R01 11 S111 XX 11 1 1111111 1 l 1 11 11 1 RX 1 15 11 1 1 111 1 11 11 T1 1 1 1 Q 1111111111 11111 ll 1 115 ll 111111 llllllllf 1 JKYX ll Ill xx 11111111 Il Ill S1111 JU L I DLI 11111 A1111 I11-N111 Hrmrlz 1 Xl 151- 11111 1 Low 1 1 Plane XI1111 N111 1111-Rx lzrl et , cxx NIx1u11111 I IIIIIIIUA s Ill lll l xl A II 11 x11R'I U 111! 1 x 1 X 1 , UN xv 1 111111 1 Dt 1 1 X 1 s 1 R011-1111111 H1111 11 1 YK N 1 111L11"Q x 11x1111 11 1 1 1 1 N r 11 1 1 1111 It 111111011111 7011 1 27 DNN XN11 X1 .1111 11111111 1111111 PM 1' El. L 111-1-1-, ' V H 1- '7 I In 1,1-111.1 11, 111111 1-11-ry 111-111111-. A 1111 '1r- 51:11 1-1111 1-1111 111-. 1111-1 111q111- 11-1111 l111S 111.111-. If j '111 11 -1- ' 1' 1, ELK. 'A ' C, -. 1 ' ' 7 S11 -- 11 1111111- 11 ll 111.111 111 111-. I-'11 I' . il 11'1p 111 1"11-1 . F1-21111-1-1 Lg- 111, 1111'.11-11 111111 111111 Il 11-11, T1 -111-1 II, 511-111 ' 111- P111-1511111 Jil J- 713 111. 0-11 ff- . , , -1 If 11' 1111 1111.1--:111111 1111-.111 .11 11111111-. XII 'V V, ,.HjU1- W4. V1.4 Y111 1' 1111111 11-111 WV" W-U" 1" V"-""- S111 -1-1-'s .1 1l'lIl1K1 111' 1,1111-1-111-1-. ST. -.1' 1 411111 -' ' - ' 1 P 5- ,X IILIIIIQ' 11'- 1111- 111 yfbll 111111K 1-.ny 111 .'1 1- 1-1111 11.111- .1 s1.111-ly !lIlII11'. 11.114 YY1- 2111- 11111 .1 11'111v11 111 111 1111- ill .xlll 11111- 1l1.11K 1'.1Nf' 111 111111111111111- IIN I WH, -1.XN1" -1- l'r 111111 I S1111- yllll 1111111 I11 111111'1- Illlt 111' C11-,I .1111 1J1'111'1 Dr 1 .-1j1f111f1!H1Hf Y1 1.111 1141- 11111 111-1-11-1 W1- f1111111l. .X 1l1'll11xl .111111111111111-111 11111' 111111 11:41-. , ll -111-111' fl 11' 111' f1'11111 ll'1'1ll 1111-1 11. 1 . . Z' 1 Wul 1111- u11ls 11111 11111- 111 111-. I 1'l11s 111111- 1111-1' will 11-1 11111 11-1-1-. R1 ,1'I' 1,l'lll 1-1' H111 I. 111 P11 -1 lkz- 1111-w 1. -1 wl -11 ylill uv! 11flIu1ll. uIH31"l"'14 K V9 '- K1 I 151-111g 1111111-111.11w 11111 11112111 lllll. TU k,.,1l, 11,11 11-11111 111-111g Nfl 111, Q YY- 111'-51-111 11111 11-1111 11114 111111 111 1X1,111.11'1- 1'lNl 1511111 111-1111 11.1111 .1 5111111 1.11. 1Xl'UR'?' IUCU"fV'f 1X1- 1111- 111111111 111 1111- 1.111 LX1- 11111 1111.11 111 Q11 11-1- IBLIXY. Yl -11 111- 11 11111' LINVLII' 111 1111- .'1111, K1. ' 171 1447 ' 'Y 11.1 'Il 11111 51.111 111 Il'Ll4'l1 s1'11f1111, -1 -v I-All -' -'S Tuk' l"f I '11111 will 11l'1IJ 11111 111-1-11 1'1111', T115 Vs 111 s1111w wc- I'1'll11Y lL1I1l'. 1711- 1111- Y'1ll 11111-s IIIUIAL' 11. Il 1ll'I' ,- 51-1111-,1. 1'1I,I-2 1x12 H 11- -1 'Il 11111 Q1-1 Ill1!1'l1K'Cl .11111 11.111- .1 C11-X A IAZSHR TIN' 1' 1 1 S11 -- 51111111-5 11111-.11-1 1' . Y1111 1.111 ll 1- 111 111111- 1111, -. XR -1111 11.111- 11111 1111-. 1 1 ' . 1,11.1.1.1N 1-'11' 11-.11 S1311 -11-11. - ST., .' ,1' . 5' ' 11 1111 g1'g11l11,111- 111111 Q11 111 Y LVS' l111S XVI'l'Ill'11 IU I'1llI' 1'I'.11t Y1 ll will 111.1l11- .1 11-11 11111' 111-111. D 11 110 - 111-l'111-1- 11's 11111 11111-. .ll-.111-iT 1 1'1I'IlI Xl 19111-1 1 , , 91' If Ylbll 111411111 .1 111111.1l111- wl 1-11 11111 11111-. E1'-11 11' 11.lI'X1'y 15 51111111111-11 1Il 1f1'.1s1- 11 .11111 1111-11 111.1l111- 11 112111, - . 13-11 I1 p1.1111- 111 11111 111- 1lIt'I'l 11111 U1 fi1'11'1 lb ' 11-1 O1 111111' 1111111111-1 14111 1111111 . - -' ' - - 1 '3 - XY11 115111111-jll 111111 111.1l11- 1l1111g11, 111'I'l'.S ll 111-111-1 111 ll Sllllllf' 12lIlIl. 111 -1- 1-1111 1.111 111111 11 11.1111ls111111- Illlll 1.1111 11 PN l'1-rf 1111- .X II1.lI1 S1 ll 11.1111 .!1l'1'.l1l1' 1.111u11l2 - - - - 1 1' 1111 will 111.1l11- 111111 11111- 11111 .1 1111. W1 -1 11111 Q11 lllltb 11111111.12--. 'Y1 111.11' Ill'1'tl 11115 11g1111' 1.11'1'1.1g1-. .1111-5 1111' 1 .I1l1l11-1. 811111. 11' ftlll 1-11-1 l1.111- 1111111- 111.111 11111- IIl.l11'. N ll- 17 - 'VI 1 'U- 1111 11111111-l1111111111.11l111l 111111'11.111-1 111111- 11114 IIl111'i 11.111 1IlI1l '1l. 1111111 111-11' 11111-x 111-1' 1311, .1111 111l'N1 11 l1'11I!11 11' 11111 1111 11.1111 111111-,111 li 1.1111-1 M V W' 11' IYNI' 1111N1'1'1J1' 111111.1l111- 111-1' 11.11. 1111 111111' .111-1111111111 F1111 1111 111.111 YY- 11111 - 1-11-1'1'1111- 1s'1ll 111-.11' NK ll 1111111 1.111 111-R1i1.R'l' .S'1.,1, Kl.IY. 11' 1'111 111 1 ll 1 '- '1411,.l 11l11lIl'1 11,111 11111 l1I1l1l 11 11111 11 1' 11 ' -1 ' 1 H HL 'ml Im! 1 , 1- 1 1- 1 . U .. .. . . . b 1.111111 "Jlll4 1'l'l1 w11l 11115 11111- ' 1111-11 11111 13111 .11' "'lll11s 11111-'S 111111 315' I Nl f'l"!71 CI .JT il .If ERN 1111' 11111 11111 Q11-1 11111 111- 1111 11f 1.1111 1141- 2111- yi 11 111Q 11.11114 1111111, 111 111-1-11 1111- 111-111-11,2,,,, 1111 Illt' 1111. 1111? 11111- .1 t.lI' 111 111111' 1 X11 Q11 111 11'z,1'1'11z-1 11' "-11.1 1-1' If " - I 1' Q11 11.1 BARBARA MEISSNPR Montage Lzcense Eyfr slnee you ye IIICI Its Ilwscys been you and Chet JOANNI- MI-Issv-R lharge Acfoun! W hen you re tlred Ind don t want to sew 'You can IIow chxrgc Ill of your clothes JOXCE MFRCADANTE Dzet dIct to IIldlxC you thIn So yOll won t wetgh IS IIIuch as hIIII WIURIEL MILLFR S'a ety Belt Whcn you go for I clrlye Lse thIs belt to keep you alxye DAy ID MONAbIi xx Home To go Wllh your legs so round Tikc thIs horse and see the town BARBARA MORASSI Rzng When you que away your heart GIye It to the maII named Art WILLIAM MORGAN Book o Manners Alwstys try to be p0l1te Whcther you re wrong or rIqht BARBARA MURI HX Dzploma A dIplonIa you do deserye, or your SIIIZIFIIICSS and restrye GEORGIA OBER Bzcg cle If you are far from town, Use thIs blke If your ear breaks down JAMES OEKX Tape Use thIs tape to hold your ear together, It lS useful In all kInds of weather JOAN OCJONNOR Comb and Scznors Smce you c tn t be a professor W hy IIOI be a halrdresser THOMAb OKLFPE Toy We que you th1S toy Luz It rhymes wIth handsome bo RICHARD ORR Gus Herc s a new kInd of gas So you can really trayel fast STANLFX OSOWIECKI Cuztar A tOITlCdl8I1 you surely are To coInplete the act use thIs gultar WILLIAM PARENT Hmder Wfashmg WlllClOWS IS 1 bore So use Wmdenc for thIs chore BEy ERI x PAUZF I ead H ezght A good Illlfli you wIll get If you alwlys keep thIs set BARBARA PEPE Drztzng Lessons Becausc you lIke to clrIye a car 'VIIke surc you learn before gome far ALBERT PERRAH Mop Slnce you were a snlor by heck Herz s a mop to swab the deck BIfyrRLy PLOOI lirwly At prttty plilllfli you hkc to cok So wc qlyt you ll'1I9plC'IllI'l book LAyyRExcr POHNFR lmn lf you hue In my curls X ou ll stttrnc I III IIIy gIrls DICK PRryy fandy If you enn I lot of men, ll Youll llWlXS hayc lots of dates I HX LLIS RADyy Il oyy IFZ Pna' W hc Il you tlkc dIct1tIon for your boss Lse tlIIs pad Ind you wont be 'It I loss ANICL RISRF Han Bot Your h ur Is pretty Ind long Take thIs Ind you Cant go wrong IIARRX Rn FRS Mzytletoe ThlS nnstletoc IS to hang oII your door So you can slIow thc qlrls vyhxt It s fOl C HARI ES Romxsox Football Aftcr yoII flIllSl'l school Lst tl1lS for I playful tool l'lI'lI-INA Romnxs Apron A l'lOl1Sf3Wlff we know you hope to be IUDITH Rornysoy Rolluzg Pm Lse llllS all your lIfe In your role IS l'lOllSFW1fC CHARLES ROFFRS R1 Ie Whtn you eo to shoot your deer Th1S IS plrt of your huntmg gelr DOROTHX Roos 171 ThIs pm shows you re not only smart But Ilso ttlcnted IH the subject of Art C AROL Sc IIMIDT Slzlts A psur of stIlts because youre short So you wont be left out of sports .llARRIET SHEA Sleepzng P111 If you eyer full out of zest Lse tlIIs plll to III Ikc you rest THFRESA SLAIMPN .Stung On your 611261 tIe llllS strIng We hope good luck ll yyIll ljllllg GORDON SMARsI Aea Cm A car for you Gordle We hope you lIlcc II sporty Rn ARD STAHIP Rake H When the days arc warnI and sunny Lse thIs rake to Inake sonIe money Dtcxxy SUIIIyAx Bzrycle all your gxrls Etye you too IIIuc trouble res bke ha fl cloublc Tc! ronquest zs the ffreatest 0 vzrtorzes K. ez Af-t ' - , - - ,. . . - . . . A . .A " " ' ' , ' pf 4 "fl . ' 'L 1 ' ' , ' I aj. . '- , t , 1 . f ' I . . . , ' . V 1 '. N , x I L .i I . v H I ' . . ', , , , 1 ' I . . , , . ' I' ' ff 4 . I L . c I s r Q' 'h YZ Ay: A' V 4 I . l 1 X, ' - lc , ' . 'Z l, l, V T ' ' 1 . , , . Heros an apron for everyone to sec. , I y , 1 . ' . . , Y 4 . 1 . 5 . I - - ' 5 P 1 - "-v 7 - ll I , ' . 1 . 'c ' A , st x ' , . av 4' Y Y I I 2-x - B A y y. ' ', l xv V , A V l,- ' ' k ' ,. 2' , - . . . V 11' ' ' 1 '. A A L '. lt i 1. ' l -V 5 Ia -' 2 l Q.. A, If ' v ' .- Ah ' ' ' 1' . ,' ', He '. a I t zt will only 'xrry' I vf- . f. . . c 5 , 28 'VIXRIOX T1y1111Tox Penn! 611111111 Xyrm-R Woxgor-r I-'gmt Sgt know XUUI ch y x fo Here s 1 sct of pzunts for you dl nw u xo mu Lse thcm on the puturcs you do xv-T lHURll 111!og1z1p11 Boo! C uumx Romo Datebook YN hfn you hue Z1 lot of ditcs, 'mlm J' UU Th1S w1ll help you kccp them strught ECI th! Off! l J ls 0 Hill! GIMORGIA KINC Brush x X AN lX xr x R elf 111 T0 lgruqh your half l'or rcd IS so faxr TK l nl- C Uynuv Q lvlagazzne ll hfn you find you hmf Il0T.l'1IIlQ to do Take tlus IIIIQITIIIC' to look through so XFRIXKNI llr 1 C I , X Q 1, hum Huw-s Map of Agnzumz 111 I 1 Nl Slnct you xrc new III town lost thli to find your wiy 'around 4 good 11111111 11 111111 r than rzfhfs 29 BPRTHX Low BF'r'rx Xxx LOTI- lrxll IIKN1 B1 xxx num Gonnox SM nur CHARIPS Roc 11:1 Cmxox LILGER Q 1. -,L J ' 1 .. 1 ' ,' ' XVI' ' ' j ' 'uvinu is xvrl' 1 ocl. ' . - ' 5 SO 'L ' 5 fl pic't111'1'. if A' u ' 1lcl. ' '- ' I J, 1 'L .' x 5 ' A Y' I ' ' . . 1 1 1 It y' l - 41 very nut- 2 t. ' ' . , 4- To ' f lllll ,X 1 l 3 f V' ' clntu-4, 1 1 A S3 EVRI. '. Q '. ifli Tub xl T' 1 , ' ', II1- 1 is Il gift that you will z1cl11111'1'. I ' ' To lu' sun- that you will nc-vt-r ue-I ll 1 ' I llut tire. ,3 1 - - 7 9' ' . I1 C 1. ' 1 . l,1 ', L. .-. 1511! ff flux' 5 A 4 l XY- know you lilac- to su v .o 'r'll. . 3 ' f If ' So l -'1-'S sonu' Qlu' for tlu- lu 1':- thu! -- 1 4 ' . fvll. ' - 'A , . , ,, 1 1 . :EY t X 4 I . . A . . ' - 1 1 1 1 r . 11 fl 1 f 7 5 1 . . I A . 1 . . V 1 1 1 1 1 . , A Q, vnu, N G Www-pn-M, , W wwmwfw-www L f fm 6 ' S .... gil 'Elk ik:-N1 ifi A3 WW vm- W -am: an ,...,. 5 Q Q fx mmf? ka 6393 1. f. Aran C.cfc5?-' c L Q-'za W , R fun-v bi - C P A 1 A: Q Q Q .Ml -C 'IU c ffl? QKC faffcg. Q Q 'ig JUNiOR CLASS TO THE CIIIIENS OI AGAXIX ANI Olll th 111l1x lo1 the new h1 h school FACJLLTX A t1l1x1s11111 SK for yo111 b1a11t1l11l l111111 1 'VIR CLARK X1111 111111 l f1C1 IH th1 11111 school 'VIR DAC EX O111 11111111111 t1or1 fOI all 101111 1111111 1111 MR LANGLOIS A lui 111 ol G1rls MISS DLRRAIN SOITICOIIC to teas1 1011 nom that C CI11lCl 1S leawng MR PRA'I'IE Olll 21ppr111 anon for the XNOIlClCIll1l job ou d1d111tal11n 1 Holmes placc MISS MCC ORVIIC lx X other y1a1 to 1:21111 th1 na1111 o A0fawz1111 III th1 N T A MRS EGGLESCI ON other y1z11 to ct Z1CC1l1'l1HICCl wlth A H S EIGHTH GRADE Suecus xuth 111111 h1st class actlxltx FRESHWIEIN 'Ih1 Ildllldflflfl tl1 11 11111 111 ofl to .1 ood sta1t xslth 11111 class adx1S1rs SOPHOMORES XX 1t1h xo111 st1 IJ X1111 IK tl11 n1 xt x11 t1111S of th1 ulll UNIORS X 1:11 t11 l1x1 p 1 l III l1lx 1 tl1 Cl1sso 6 PATRICIA POR l ER X oth11 11 ll to t ol th f11 l1l st ROGER REX NOI DS X h11111 l1 1 l l1 t11 111xt Xl ll s b'1sl11 th ll team RALD C ASIEI I O X l111111 t 1 1 I x11l1 Il ol tl11 St l111t C1111111 VERNON SIORR A XN11II1Sllllll I KATHERINE SLI I IVAN S Ill 11l C l Xl l111l1 s 111111 LO S HEI VII LE X publleltx 1 1 ll 1l1 XI 111s1 ll l111111s11 THOMAS IOLER A XXCICOIIIQ llllf HAROLD CNLIDI Xl1l1 Ill 1 s I l l 1ll X XX SANDRA SAII IO A pom t x1tl1 t l EIJNILINIJ GOVONI o11l1 1111 H1 1 ll lfll ll ROI X N I HOXIPSON X li1l1l1 ll 111 11 RI HARD IETENDRI' X l1ttl1 l S 111 ll nf '11 S RLEX XX -XI IXER 1 1 h 1 sl 1 xx 111 THERES-X C -XRDONF 11111111 I t.1l11 Cl 1 l pl111 CHRISTOPHER HODC ES D1 t111111111t11111 111 pl1x l11oth1ll SOIN A SC HXIIDT X bottl1 111 1111111111 plll LAXX RENC E SHERLXXX X X 1111 DAVID XX RIGHT lh1 t1tl1 ol SCICICII THOVIAS LETENIJRE The l1111111l1cl 1 11111 th1 C :1cl1ll1C clount 11151111 th1 111111 PETER X11 XZZXFERRO X 11c1111t111 1111511 111 th1 h1 h School ANDREXX HXLLOCIx The t1tl1 ol XI1 F111n1l5h1p Plus GRETCHEN PRELLXX ITZ X11otl111 X611 l11ll ol slum t11pS LINDA SLATE A11 z1ppo1ntm1nt 111th '1 hZ1l1ClIC 1 Betta r 111111 1111111 than 11111111 p1 an l 1 ,. ,J . ' . 1 ' z ' ' - ' 'Q :t . V , .' Q ,l 1 , I 1 '1 ' ' 11- 1 , 1 2 - f - ' . . 7 ., , ' . us. R 1. ,I ' ' ' ' ' ff NI '. Y , x 1- .' ,I . I ': . 11- f , ' ' . . E. 1. .' ' .': .-X11- E ' gi 1 . X , ' A Z A' ,,.,. I I. . ' . ' .' I.. 1 'Z ' ' ' 1 1' '1'1' Q'1'tt' Q ' Q 5 ' " ' J .': A y" "'ll t1t11-sz1111'1:1l 1- 11:5 f'5. I 1 H 1 1 IX -' I' -1 ' grow 1111 ' 11 " ' 11 3 age. . fi f 1' 2 '- t11 11 Illlt' 111111 11'iQ' t ja "5 11" ll GE T. .' 1 1 1 .- 1' 2 '- 11 l1 'C'CIIl1' Jl'l'." ' t h - f 111 ' T 'il. ': . ga " '.' ' - 1ig lllllll. ' f '. . . .': .'111 - ' l2lI'0lIl1' .1 1 'Q ' IRENE XVEST: A1111th1-1' X'l'C1l' t11 wait 1111' liuny. If , . I .- "fig-1 1111111 '1'l'1 ' '. l v Y . ., , 1 1 ' : 1 "'ti1 - 111s.'t11 XlX'l'I'SlC 1' I1 -1- - 'z1y. .' . ' W ' : 1 1' 11 Q11 1 " y11111' gli. 1 ' ' ' .' 1 :X h ' 1:1 T1 Gr! Along " G'!,1. CTA 1 '1' T . .' .': .1 ' ' to get 1-1111 11 ' t11 ll Q 11l st. 't, C 1 1' I: . ' - 11 -.ILIII 1' 'J II1'IZ'l'. 1 HI ' 1 , ' 1 Th- 1'1'11l1vz1t1111 t ut Ill4'l'1' 1111- 11 '1- 31' 1111l Cl2lY'.' Ll '-1-k. 1. 1' 1: S111 1 1 11 ' '- lll 1' 11-'s 1 1' lf: 1. A .'1 .' . ': .11 "i11g'. ' . ' ' i ' x ' .. - ,X 'ss - -' 1' : "'2" 1 'f'1 -3' '-1 . 1 1 . ' U - E - .. V g h Q - Q 1, A A 1 I A . .. 1 1 1 ' - ' 1 " "SS'l'. . 1 -1, . . . , , 1 1 LLCII LE ST OI I A Chance to spread a lrttle of your pleasrng personalrty LAW RENCE HAIIC H Another year doyyn on the farm RICHARD HOXNLE11 An office rn the I' F A HERBERT I ABB A laboratory yyrth all the apparatus to carry on your experrments RICHARD LABLIN A partnershrp rn the A aysam Pharmacy GERALD 'VIACISIRI A better excuse for your late nr hts ARTHLR BILODEAL A chance to become an archrtect MARX FARIINA Success as head majorette BEVERLX GRANT A ehauee to lolloyy rn your srster s footsteps C XINTHIA TRIC IINEI I A A ehanee to be head lrbrarran next year IIHERESA CRL PI Our nommatron as best grrl athlete SHANNON PENNY A luture yyrth Drcle Prew BARBARA BONAVITA lXothrn srnce you thrnle youye got rt all NICHOI AS BL OINIC OINTI Flora Otto s urrdryrdeel attentron PATRICIA ARNOLD A ch rnce to be on ne xt year s cheerrn squad DORO'I HY GIROIITI Ihe realrf rtron that you re not a model yet PATRICIA CZERPAK Another year to decorate the lrbrary JACQLELINIE JONES A lreense to ehaufleur Andy around GERALD O KEEFE A prry ate phone for you and your grrl LDITH CLARK A chance to be at Gerry s srde next year rn Student Councrl ROSEMARY VIASSA A muzzle so other people can be heard LDITH SI JEAN A date wrth the Senror Class Presrdent ROBERI CHARESI Ilhe lenoyyle el e that you Could nexer leeep up yyrth Wallace LDITH XS ARREN A prry rte table rn the lunehroorn tor you and Chrrs MONA MOREIIII Another year to attempt to take ayyay a man s Job BARBARA MARSI AN Ilhe opportunrty to keep the edrtors name out of the Gossrp C olumn MARIE BORGAFTI A poodle to o wrth your harr cut MONIQUE ANTO An En lrsh dretronary OYCE 'VIILLER A chance to be lxed s rrl rn eyery port SHIRLEY PROVOSII A dramond rm BEVERLY BIINNS A vear to break 'may from the clrcle MARX ANIN GRASSF ITI A year s supply ol brrbble urn JAMES BITCOOD Another year to partrerpate rn the F F A spealerng contest EUGEINE POGGI A ehanee to play on Sprrn Held s hockey team BARBARA GLIDEI II A debut at Carne re Hall JLDIIH HARRISON A rnrcrophone so you can be heard RUTH HAS I INGS Our norrunatron as Nflrss House yyrfe of 1960 ROBERTA NIENARD Xou ye Ot Brlly yy hat more Can you yxantpn BEVERLX MOCCIO A remrnder that a drplorna Comes before the vyeddrng bells MARILYN CIMMA A sedatrye so your sufIerers wont suffer ROSEMARIE DAIGNEAUI T A boyfrrend who approy es of the modern age GLORIA FARNISIN ORTH A bottle of Pep prlls W ILLIAIVI FEARN A drsplay case for your many FFA avyards DENNIS CROIVLEX The trtle of Dennrs the Menace ROBERT JAMES 'I he trtle of Jessre MICHAEL EGAN A sr ned contract yyrth the Spun Held Indrans ANNA DEMICHELE The trtle Nflrss Personalrtv ROBERT MCGUIRE Another vear to try to graduate W ILLIAIVI MROSZ Another year to shoyx your ar trstrc abrlrty JEAN 'VIURPHY A year of pe rfeet health ROBERT LAINGEVIIN The real17atron that grrls do exrst IVIARIANINE DEPALO Roller skates to take vou around the school faster ANN DESCOTEALX A posrtron on a professronal rrls basketball team FLORA OTTO A year s supply of knee socks RICHARD GRAY Another year to be on the Honor Roll RICHARD MILLS A neu 53 Ford ROBERT LIPTAK Free lessons from Harry ames ROBERT HARKIINS Frfty head of cattle to et you started PHILI IPS HEVIBT A bottle of sleeprnj prlls to calm you down The secret 0 surcesr zs constancy to purpose 32 .1 L JA. A I , .T I xx ' , .. V , y 1 1. I 1 q ' K'I H Y Y. . , ' ' F, . , I . I . 5 . I I QI' : - -' 3 ' ' r 'ef . I' I . K' y , I , , 7 , i I v' ' ij! wry 1 Y . . , , ' . I ,. vs . . . . . , . : I Q . - r ' ' '- . , . v , T - - 'V ', I X . I : 2 r - 'IQ -' fl . . ,I 1 . 1 I 1 xv 1' 4 , Q x , I . I KI' I'x 'x w Ii v v ' 3 . 'V , , . , ' ' ' K ' , .. ,. , , . . 'I ' III- I s - V I Us y y-sv -is 1' s . . I . . I I I - -'H I . ' . 1 I - Y I I I-I B I 1' vx ' 1 'x ' Y I I 1 I- I 1 ' I v -xx x 3 I I 1 X - y , I . I , T T . . , A . . .. JOAN BININEINKADE. A ehanee to model lor Brerele. , . . . , U. , . , . . h y . ' ll' . 5. . , , , -. . J I I 2 I - - r Q' '. I I. - ., . , . I . A . A x 1 I x . ' r " " . Y, J. ' I I1 I- 1 . J' .. ' 'fl' . t 1 :If ." r H . . .. 'K '. I 2 V V. 1 v .I -' U-A I If --Y . D ' . ' I Z ' I ' gr A . f SWK, ' , . ., . , , . . . I . ', , . . , 7 J : I' ' I ' : ' I' I' .. 'I ' x ni ' 9, e . I . .. . . N .,, - 0- v - 0, I . Q , .. v , x ' cz ' ' as , . . , , . ., I I I : " ' . ' ' " r, 1 - , . Y ', . . . . T . Y . I . 1 , n - I.. Kr 5 . s yy , - :I ' ' , '. .9 ' . I ' ' 0' V ' . h ' , . I : , fr I f r XXILLI XXI PONL SIIX X11 IIJPIIIIIIIIIII nt 1t L1 ba1ber shop e1erv two weeks AGNES XII II HI-I I X 1I11n st1 IP 111 k11p XOIII 11111 from ettln tlred IHARI ES CII XSSO X1111tI111 XI Il 10 IIIX to b1 X!Ir Football BIIENIJ-X IIEIII EII X p1 1111 III III p1 I to 1l11111n:1t1 sneaklnff out of the I1brar1 NXNIX I -XNIJIIJO X 1 1111l cl Sl1f1k1 II 1ttl1 and oll EIJXXILNIJ NION XII XN X1111tl111 1I11n11 to bt head grounds keeper for tht I00tb1ll h1I1l IOHN PHII I IPS 121111 11Ip1 IIII 1 to k11p 10111 pants 1p I fXIIOI XIII XNSIJN X Il 1I1f1t11 Il 11111 II1111 I9 1 IIIS baQ1ment 11psta1rQ IIIN1 LXI XIIIDE H XII I XX II SCI 111 III 1ls1 t1 11 SIIUIIID 111th b1S1d1S 1our S1Qt11 IIXIIIILIIIN 1k1tI1IIl1111b1 S NNI IIOI I II I S X 1111111 111111111 IH QIFIS room SHIIII IX IJHNSIDN X I111111 10 1111k1 P111 NIII t1 VI II I'NI' I I SSIJN sflllll 111 II111 S llfll I 1 11111 XXII ht III IX PONID X Il 1011 mtl II1c II IISXII X SI I'II II 11 ll 1111 N 11111 I 0ss1p s JVIXSIIXNN X1111 tkttl HLIIINI' IIXSPEII Il t I 1111 1 I IIII C XXIII, XLSIIN 'XIIIX I111 IIIXNNIXSIII' X1111 1 NIJX NI1I I I I OLI II 1 1 I111 10111 IIIC VIAIXX I I OI OXX Slxl X1111tI111 XI ll 111 k11p th1 torch burnln 'NE IDI III X X IJIIIIIX t1 IIISI 111111 XI N IOXXI I'S X 11I11ItI1 11 ll k111 11111 II 11011 N NI-XSSX X111 IX 1l 1tI11110l11IJ1111 IIIXNIIS IEIIJI IINI XI I111 fXIIlNOI IJ NILXI! X 11tl111 ll 11 11 1111111111t11l 111th th1 IX :mam St11d1nts IIAYNIOYIJ LLI IX X 11lt11 IJ 111tI1 111111 111 11 1111 RII H XIII, S I I' INVI' S X 1l1111n SIIII I111 10111 p1 1sonal1t1 LEON Xlxll IJESIIOSIIM IIS X XI ll to III 111111 1 1 RII HAIIIJ SINIPSON X 1111k 11II I111111 s1I1011I t11 11 ITIOIIHIZIIII cl1mb1n IANE I ANIJEIIS X I"11 111111111 011 Il IOXI E NI -XIXIFII X 1l11110111l IIII 111 IIIJIPIII II11 oth11 n EIJXX Alxll I OI I INS X 1l1 111e1 t11 pl11 IIIIIII on HIXI WIKI s basketball team IJORIINE IJONHX I INI X t1 IIISIII 111 XX1Qt SIIII IIAREN SIOS I III XI XNID IIOI EII I BOS I XX II II LX d'1te XXILLI XXI I'-Xf XII X 1l1 IIICI t11 l1t 10111 IIISSIIIJIIQ kno11 1011 1e around XXILII-XXI IDE-XIXIIOIIN Ih1 t1tI1 I 'XI1 I1 les XX ILLILXM LE I PI I IEII Xn0tI111 XI ll to I11 111 AIIIIIO VISIIHI AldS L NIXLIXS X 1l1t1 I 11111 XI111 111 IJELINE I XIIELII SIIIII 11111 1 111l1 I111 tl11 lcleal 11 OSEPH NICIIIIIIJI' -X OIJIJOIIIIIIIIX 111 pl IX 1 stun baecbill ED XXIIIJ IIINI X 11tI111 1 t11 PIIIIIIPIII IH XII SIOIII aCt111t IOANNEILIII FX X 11tl111 1 1 111101 X IIIRMRX NIORASbI IIARIZXR-X NI11bvI1R I -XROLINF 1XL11R1C11 GHIIR11 IJ1 111 C 'I 1101115 O IXPFFI' ST-XNIFX DR711G-I 1 33 1 I , Q , .P .',' 1. -- " ' . 1' A ' 'I ':. " 21 1 nf. " ' '. "O ' ,',fI' I,,' 1. '1"1' t". 'Z R H. ' 1 '- . R .' 1. fr- '.'. "I.'f 11's A' ' .1 . I. .. 11.-.f '1"2Il L "-'..g"I. .1 '. .I. If ' .- V' ' Q:.'11-1 - IQ 5' 'Q " 1. 1' XXA , I I ' I Q. 'Z .X I11 I' - Fl A 'z '!.'l1OI. .lOA.'- ' I ' ' I I I' '. : .- Il 1' X'l'l.l' t11 hog tl11f ' ' the A ' . .' '.1'.l I'l '- 1'- ', -'l1. 1 AI ,I.'I T, '.'. ' 1 "1 -.11' ', " 'Vg . SHI ,I ' .' 1 .- p1'g11'1' t11'g1t1' I11't11'1-1' 1' 1 ' h' -. ISAI '.' .' .1 1 : .AXII ll -1 11-111' .'1 'l", Q .'.' ' Qtaff, 'I'HI . 1 .' " . '. '. 'Z .1 1 '-XXIIX' I1' '1' ID "l01'i1lz1. KAI 7 ' . ' I .' ' ': ' ' 11' s ll 1- -11 3 " Il'I'. ' uten. EIJX '.1 ' .- ' . 'z . 'i '111"s ' '-11s1'. MAI , '. ' . .1 f 'I I: '1 '111'11 sl11111' IOSIZII' In. IIIIE.' .1 .' ' 1 ' 1 , ' I 1 Spct 1 'IIlOX'l'I' ' ' A' ' '1 IIICS. AlN.' ' .' .e 1 .1 1 'Q l' ' '1i1'1'. JANIES .'XlIIIIIIO: .-X1111tI11'1' 11-111' t11 hung IIITIIIIIII with the so-called "big boys". JOH1 Y ' 1 lf: 1' ' '. ' 5 XX'I', ' 111' 4' ' " 1 ' UCI. LEO. ' .'. 1 .- ' '11 I1'11t1 ,' ' 'ns. ' '.1 .' 1. 1 "' ". '1. ': .VX IIlLlIl1l'll' "-11s1-. . ' 1 . .111 1 11-1' 1g'- 1' 1' - " ' . 1 A L 1 Al I J .' 1, . , . ,, .. 1'.1 ' I' .' l'.':.- 11 1' 'zgn 1 . . - . 1 .e "" ' g gf. I 'I . . ' 1 :I 'Q 1 " Q' " ' "1'if1. '. ' I ,,.'.': .- 'L - 11' '- 1' ". ' . ' .- -' 1. ',.' 'Q .V ' 1 - 1 ' ' ' 2 ' ' ' " . ' 1 1 . 1 ' .': " 1 ' -11"'-' '. Ygf ."'. PAL' . ' Q '.': .1 1 - wit 1 Ii11'I 1 1 . . ' .' 1: ', ": .' "win I' 111" ' ' " Ian, .' . . ' I: .11 ' QI' l"I'SI J " Q .11 . XX '1'I: .111 "X'I'Zl' z""z 1' "'ies. l . 1'.' 1" ., II 1'1'-111' 111 ' .I'I.S. 11 ' , 5 , ,.,,.,,,,,,,.,,,,f,,-.,1.,,,.. ..,, . W, A A A , E . .- . . 2 ':.'3 M 31' I Q i , 7 4 4 M ' . . ,, . 8.1! Af QQ C. Qcc fc, "Pwr 495. SS CLA RE MO O PH SO mnunnmmunz 5 Inu- IQH111 1r lno' 1f Illll H1ll0 H1 0111 X18 Illb 1101111 10n1ffl11 S1111 1 1ll 11111 0 1l11 ffanvf and l1,1x1 111111 101111 OXCI V1 C1111 tdllk 110111 1 ood 011 cl us 1 1b 1111 Nl X1 Il llllllf onff Ullllllf ll11 11001 IS 0p1 I1 l111ls c01111 0511 R11l11 OIZIIII1' Comm YN h111 s Bobby 11fl1t III H1 R1Cl1w, H 0111 A1 COHDIC and C ll1J.I l11 COIIIIIIU Ms Cl1a1l11 IS plclunq C011 1111 up and Bobby 131111111111 IS 101111nq 100 IS l11 stlll 111 mfr 10 11111 Z1 bzJ.s1b11ll 0111111 'No l11 ff INC up p11Cl1111vf '1l111 lus QC 11101 S1211 A C11 h11sjus1 1l11x1 I1 IH tl11 xalcl I1 Ill1lSIl'J1 C l111l11 Robmson wlth C 011 n11 'VICC1ox1111 H1 luds 0y11 and R11hw 111 1111 11lw hCIC C 01111 111 11111 10111 us Cl 0111 H1 sand b1 cl bc- hc-11 lllll 111 ll most hkclx be late ,fl 1 F. CS Rzfhx R11111111b1r 0111 cl1Ss c011111111111 Il'lCCtlUfTS? H1111 111111 111 l111l 0111 Bobbx 1111 1lxs lu 111111 H11 lC1dS ICITICIIIIJLI 0111 fIIStCl21SS 1111111111113 'II111 111s 1 XCIX l11bl1 1111111111 10 1111 1111 Claes 1n 1l11 11ffh1 d111c110r1 Olllllf But 111111 1h1 l11lp of IJ1lflB21Illf'lld1 gtlldlflt COllIlCll P11s11l111t 11 1l111 tllll u1l 1 gl1CIIH21f1, our class ZICINISOI 111 b1qan 0111 Fr1Sh111a11 NC II J Ofllllll Eaxl Fr1n1111 was 0111 11191 111191111111 and xwamt H1111 xllll C011 0111 111 pus l 111 Rzchx XPS and B910 xns also S1C111z11w 0111 SCHIOI 11111 11- 11. Oh. 1 11b11" I xx S 11 If our H101 ,CTI 111 I 1 C b01l1 1h1- F1'1sh111111 11111 SOIJIIOIIIOIT y1z11s. ingf- 0119! ing- onffl 11151-I l011ffl Cozzrzirz 'I'h1t 1111151 b1 Bobby!! 11n1': Hvy Bob, just 111 1111111 1 l11'lp us 0111! YY11 rc Ifylllff 11 ' I'-s ' I ' D0 you 1111111 mber! 0 by: Of Course I Clo. Thfy w11'1- - h A - v1'h - Rifhy: Ba1'ba1'z1 Morassi.Ha1'1'i111Sh1a. am :XIldI'CXVS. udy Brown. .1111-1 K11'1pp. 11111 t0yc1 X'ICl'CZtd8.1'1IC. Bobby: Sure. sure. I knew 1l1'11 ill 1b1 time. Rfvcvnffcf is the poor delight 0 little minds oyce WVe drdn t have a yerv actrye year but we drd have a successful Freshman Party Charlze That was Cuban Capers The grrls sat on one srde of the hall and the bovs sat on the other It was lots of fun eyen thoufrh no one wanted to be the first to dance oanne Our Sophomore year was lots more fun because we could jorn the clubs and work rn all the other actrvrtres Connze We started off slam ban and elected Rrcky Stahlc presrclerrt Bobby Barbara Merssner who was chosen Secretary kept thrs office for two years oanne That was the year we went rnto our permanent home rooms and Mrss Durkan became our class adyrsor Rzchy That year we had the crazy party Dricre Land az? oanne was general charrman and ohnny Beltrandr and hrs band supplred the musrc Ex en Harrv Rn ers the woman hater danced Connze oanne and Barbara Merssncr Judy Robmson Mary Brooks and janet Knapp were major ettes the Freshman year and oyce Merk and I yorned them rn our Sophomore year oyce Remember how exerted we rrngsp At the same trme we Stanley Drzyrga was general Charlze Don t forget, Tom O Keefe as Presrdent our Senror year Shea was yrcc presrdent Oh were just before Chrrstmas our unror year wartrng for our class were plannrn for our Cabaret Wrnter Wonderland charrlnan was elected Presrdent and we were yery fortunate rn hayrnff hrm also Also Donnre Gould was treasurer for two years Hattr yes and she was Edrtor of the Mzrror our Senror year Stanley Drzyzga was Student Councrl Prcsrdent and he and hrs patrol enforced the law They certarnly made a lot of arrests at the fire doors oanne Betty Ann General Charrman of the Prom and her comrruttees outdrd themselx es to make the dance a great success VVe clupped brrcks and chrpped brrcks and chrpped brrcks I dont tlunk anyone wrll eyer forget the beautrful eycnrng we all had It was the last dance to be held rn the old school Bobby Joan OConnor and Phrllrp Arnold were unror Marshals for the last graduatron at the old school oanne Remember how proud we felt to be the first Senror Class rn the new hr h school' It really was fun tryrng to find the right class room durrng our four mrnute rush between perrods Bobby I remember askrng the Janrtor drrectrons to room 28 All he drd was stand there and lau h He drdnt know anymore than I drd But I soon found rt and had no trouble findrng rt after that rt was my homeroom Rzchy lVe recery ed our class hats rn September and ey eryone wore them at the first assembly whrch was held rn the new gym because the audrtorrum wasn t completed when school started Connze I remember the day when the Cubettes trred out for cheerrng After the electron Mr Dacey called the four groups that had trred out rnto hrs office He held the results rn hrs hand and just looked at all the grrls Then frnally the words were spoken Cubettes Judy Robrnson broke down 1n tears, and rf rt hadn t been for Barb Morassr oanne and Barbara Merssner Carolyn Aldrrch and Hattr Shea everyone would haye thought they had lost We were really proud to have the cheer leaders from our class Charlze oyce wrll you eyer forget the krd party? That was the nrght Mr Leonardr sat on Santa Clauss knee Gerard Dubucj It really was lots of fun to go back to krddre land Rzchy Tom O Keefe was rn the hosprtal so a group trred to crash rn and see hrm but we drdn t succeed oyce Then came the tedrous task of prcture takrng at Bosworths Studro Mr Wrrght kept eyery one laughrnff wrth hrs funny remarks oanne Brll Morgan had the lead rn Grrl Crazy our class play Playrng opposrte hrm was Caro lrne Aldrrch Dayrd Mona han and Tom OKeefe were rn the supportrng Cast Thanks to Mrss Carozr who went throu h a terrrfic struggle the play was a great success A long tongue shortens lz e 36 I , . ' , V. - 'V ' V ' V 1 9 L 4' - . , sc as - - , 1 ' T 9 . 1 , 5 r v J - t Vs - V 1. , ' ' -. ' -- ' . l 3 . V - V - . . - - - or 1 VV 1 . D - . . ' A V ' , ' -, V V. ' V . . t 1 . . 1 r v v I - 1 . ' ' . , I . v Y V I Y .L . . ,, Y . . - , . . , . . . . v .Y V - A ' , 1 H . . . x . Y , V . - '- s 9 a , J ' - J Y , X x v ' . ' Y A . Q . J . Y .. . . , ,' X ' , Y ,x ' 0, , at ' sy . D i . .,. V . ' . - , , . V . Y. . ,, 5 , ,. x- . x . . Q , . V . , . . V ., . V I ' I x I - , , , . . Y . U . X i , . . g J . . I : V - V 5 K V I IV . 0- . I I 7. . . . . . U . . 5 . . , ' Y . . I . U. h - a ' V- iv I I V 1 v v l ' ' a 1 V ' V, I -. V , . . . , . I 1 - a . 7 . Y , . ,J 1 V 1 1 - . l Y. Y -. . . .J , . , . 1 Q , .' ' . ' , , . . . . . . , ' a : I , V: ' . ' .' V 9 'H ' ' , , .- . . . v , D . . ' ' U ' V77 V' ' ' V j , I , . I . - . . . , . . . . O. V , . D K . V V O- - V A 7 D rc, D ' Charlzc There was a lot ot hard work m puttmf' out yearbook together Exelvone tned to make om yearbook tht best on Bobby B111 Vlorffan was ehanmm of tht COIYIIDIUILK for the class banquet whxch was held at the Bradlu Fxtld Tux ice Umm Room It was fun heannv the Prophecy HISIOIY, and gettlnv out class fflits and scan books XM Itallltd thtn that our happy school years were now qmclxlw COIIHH0' to a close Clonnzr' Geraxd Dubuc was chcmman ot thc p1cn1c commxttee Remember what fun we had at Octan Beach and hon cold tht matt: was oannz Om caps and YVONNDN uc nt pmplc and uhm Exerx one had a hard tlme keeping back the tears at graduauon Rzchx It s ffettlnff lata I thmlt ur bc ttm ffmt started It really has been great talkmg about our good wonderful 'fya JOANNE MEISSNER CoNsTAxcF McGox FRN ox cr MERCADANTE ROBERT BFLTRANDI RICHARD ORR CHARLES RomNsoN Przflt ofttn borrows the cloak of humzlzty 37 V . I V f Q Y M o Q ,Y t - V . -'Z U ' T l 1.2. ek H . ' l. . xf' .1 Xing X Y ' . l ' D 3 D , ' 1 ' 1. t A ' t ' ' ' ' ' . ' ' l .1 , l xv I ' 'x x x' x ' v . . ' - n m f - .' ' , - + . - davs at A. H. S, I'm sun- no one wlll ever forget our school daysg they certalnly were ' 5 l l . Q . 0 Log? 0112155 Svnng wonns Musfc bcoowmn Gouw M' LEON HE BE RT Tda.Hi11M,5J,1:E wwf lauhmmi 4 45191 FEEFHF F5 W. MNH Gv 1-we Aubswrs-I A-TENCE Buss om: CHOOLNERE n 1' mss , o o PART na Sak new N our! Hem:-rs bu-r pm 5 as on oun L PS I FMA CLASS or Fu TY- ns. BYE AND THANKS Arm Au. THE Bnsr mon THE CLASS OF FIFTY- SIX. Lure To was O Aa-A wnm :non wr. F S ,a Y--.., " "gg, I 'f '--Q"'., ' f g- 'I x , xl! 2- I 1 J 2- HE FL ET-me YIAR5 ugyg gnouewr THE y Q wokbs or ronb Av meu oun Pam: an New AMJ Mom:-sau HAu.s m meM-o- P-wr wlu. I-PST X F F 5 V F F F LE?-V As we s-r-ART uP- on -rug wmv A- Lone oun PA-rn-wAv.s New. TQ Wrfne 1-we 0NES,IFl-L Lone na- mu. wno rms? Tl-IESZIPOR-TALS pjjrp. Wm-u I H a P 1 Ex T S ' Su e -Ge -1 - n 1 - 1 - A S PIP E4 UIQ FFHQZ 38 Phlllp A1 n01d 14' l amor X Nj 111,1 jll X aw? ll 1 4110! lf 11 X W' Er in V1 i i:E1run:gg1Q-fu I Vzsx uz K d V1 uz Kzd Vox! Popular Gzrl V011 Popular Boy P11t!z1 x! Gul B t loolnn B01 B1 t r1atu111lG1rl B1 xt nalurul B01 Clax1Ladj Cla1x C1a!l1man Bx!d111x1d Gul B1 l1l11xx1d B03 C1111 xt Gzrl C 111411 B03 Cla C hattnlzox gzrl Claw C lzat!11 01 x 11 C laxx C oqu1!t1 Cla x C axano a Vox! 1Il1fhll OUYGII Vox! V1 rlzu oux 01 B ! G11lA!hl1!1 B 1!Box Athlete Bt st fill around Gul B ! 4lla1ounrl B01 G11lVo1L1l11l1to Sllllced Box Vox! Lzl11l1 to .Su1111a' Gul 11 ho Dzd Vo! 111 S1l1111l Bo11ll1o DzdVo!l11S1l111l Fzzfndlzfst Gzrl F1z1111llz1 1! B01 ulltf lt Gul uutfvt Bog Ca51Wzt1 ull Clafx 11 it 11101 Bert Hlctress Bef! Artor Bev! Gzrl Sm Br t B01 S171 r Bffxt C111 Damn B1'1tBo5 Damn B1 11! Team Clax1Cl10l61' 0151111 Claxx Chozff' 0IBI0ll1tl Clafx Couplr 32111111 T 1111181 C HOICE 11s1p111n1 Alfano C 11011n1 A1C1TlC'11 SIlIl1CW 171111 1 1111 An1111vwS 111011118 O 1x11f1 C 111111111 X1111 111 IIIICS H.111s11 St 111111 1J1fyf 11 E11 111101 ll A111at0 1 1101111s O 1x11f1 0111 MClCdC12iUtC 1J0n11111 C 1111111 131 ttw A1111 C 0t1' 11111111111 .AII'lO1C1 C11011111 X1C1l1C1l C CIZIIC1 1Jll1JllL 101 11 131111 'XIIII C 011 XX 111121111 111x111 C IICJ1 1501111 1 C 11111111 1101110 HIII1CIS11CH C111st11 1x11 01xs111 C 111111111 X111 111 S lI11CN 1,1111 1 C 11111111111 NICC 011 IH 131111113 -11110111 llIlCI Slll SI 111111 IJIIXI .1 C 11011111 x1C1llC1'l SllI'11CN 1,1111 1 C CO1 121 O11111 F1111c1s QOl11HS C 21101 130112111121 C 111111111 R0c110 C '1lO1lHC -111111011 11111121111 N101 an XI111 1311611111 C h1111s 1XO1J1I'1SOI1 C 1101 B011111t1 1111113111 XKIOIUHI1 C'11:1111 Dubuc C011st111c1 N1CGOXC'I'I1 81111111 131117 1 x1NII'lI1 H11:11111 J11111s Hz111s1'1 SEC ONIJ C HOIC F COHSIHIICC NICG011111 C 11011111 A11111111 am1s PIZILIQCI 0am11 N111SQn11 'I h01111s O 1x11 11 151tt1 A1111 C 011 1110111111 81211111 111115211 1 XICISSIICI 1 11111 X111 111 0111 OC 11111101 R1ch1111 St 11111 E11 211101 IJ XIII 1111 1110111 IS O1x1111 111n O C 0111101 1111111111 1111111 C11101 151111 IX lt 1 H1111 1111115 Z1I'lC1 1x111pp St1n11 IJIIXI 1n1t 1x11 1pp HHIIW 1llXCIS C.11011111 A1ClI1C1l 1111111 NI11111 11111 1i1tt1 X1111 C 011 1111111111 O 1x111x C11011111 511111111 IIIICS 11111511 C 11011111 A1ClIlC11 111o1111s O 1x1111 131111 XIIII C 011 C 'IIHIC Il 1101110 C 1101 Sc111111dt R1cha11l O11 A1lClI'CN LaC 011151 D11111 Nlona h111 :met T1101111- D211 111 Nlona 11111 VIZ111 NI1 OXCIII Donald Gould 2:1116-t ThOlpC C211111111 R0d10 1111113111 IIWNIH C 11011n1 'X1C1IlC1l 1110m1Q O Ix0111 11111 Robmson R1cha1c1 Stahlc ff? if oi, .1 , fl ff ' 4 B0 A -rg llk' f ill' N1 X I. y 2 1.4: '-'1'l1',f' I 11' .u Q ,Z ' 1 ' lr, A' W1 X 1, It :.' ,ku ' 5, - 'l ,' W1 X lx 101 4 XJ . zu-,ix KKK , ' . 2' -1 -' " 1 .Si '1' '1'1.E 1 1 'Y 1 1 1 1 lc ' ' ' ' 111' - ' g ' 1- . 1 - -X - H ' 11 ' ' ' 'i' 1 ' 'L -' - -1 - ' .' ' ' Yillz 1 1 'ga L Z Vg, 9 3 1 f I' 1 M 15 171' ' 1' .li - 1 9 KA. - I yhxlh w , I, , , 1 . . A, I W- 1 ' 1 M 2: C11111St1'1' K1'1'Q111x's111 . -1 , . I ' '. . . 1' 'Z . I 1 1 ' 1 ' .' 1 1 .' , xy , 1 1 1 .1 ' ' : ' 1 ' 1 1 1' 1' ,b V. b 5.3 1, . , L .., j ,' - 1 CI11' ,-gm' Ax A wi- Q '11 11 1 1 111 ja - ' .1 .' 71' SB" ll'-' ' n' Z' ,,.' 1 3 A A Lg L A -1 '- 11' ' 1'1t ' I - FX A - U Y, ,l. f . 'Q I' , , jx h my ---1 I 1 L' '. " .A L- ' --11 " A- J: '. 1 'V ' ' A x .1 1 111 f '11 jg' ' 1 . " ' ' A 1' 11 IJ .1 L 1 if , ' ' ' ' Q' .Y ,kk .U ' 1' lg. 4 - K, . Q .1 , Y. xc . 1 '. Q 'N Z ,Q v- g I- 1 . Y A ,lv i - 1 " '1 1. ' 1 " A Q 1 1 .1 if ' ' 1 A ' 1 ' L " ' , 'gf " 1 2 1 . l -Eff -'1 ,' ' ' A fl 'S' 'W .x' ' ' gv 1 1 ' H ' I , 11 1 1 f . J - ' ,. . A is A - 1 x. 1 Q ' M, C Cc 9 , ffI"""4-- ,WN , sw ,qv-1-.- -2-fc Q Eiziz V c , ...M QC' i g iff gk .WL G 6 5, C A c cg' Q cz ,,f ,M,,,,,,,,,,,,f ,, CQ? Pffige C1 F cd, T . N., Q F5 C A "' tx tif -531.254 c Cc- A-4 FRESHMAN CLASS rnphvrg It 19 the year 2 000 1n the spa crous Clty of Agawam Leon Hebert IS flyrnff down the street rn hrs low custom burlt atomrc car Scleechl Ht comes to a slow stop IH front of a druffstore' He waltzes gally mto the drug store and buys a package of plard gold t1pped puffs Qclqarettes As Leon IS le ax 1n g Carolyn acqufs darts mto the drugstore' Ka Boom' She and Leon clunk space helmets' Carolyns mam sprxnrf 19 knocked off' She lles un consclous on the floor' Leon lrfts her qurcklv and, placlnq her ln hrs atomlc can flxes her to the nearest replacement p l a n t Qhosprtall Head nurse Dorothy Roos FCCCINCS the patlent and calls 1IH1HLC.l1J.tCly for Dr Rzzlm Stahl? They rush her to the replacement chamber where Harrztt Shea and anft Thorpe, two marnsprmv experts, 8.SSlSI Dr Stahle m xtplaclnf Larolwn s IIlllI1SPllIlU Upon f1HlSh1I1g the operatlon the s1X of us QHZIIIICI Carolyn antt Dorothx R1Cky and Leonj d1scower we are all former membe rs of tht C llss ol 76 ' YVe then declde It would be fun to take a tour throu h the muth chwnrttl town and remmrsce Plllfllf mto Itons atomxc car we flx toward tht ttnttr of tht rnetropolr I Affawam Our first stop IS at the Atom litluellnrf Stltlon ownttl mtl optl mtl by Arthur Kznff lnslde repalrmg a jet are two wtll known jtt rntthuuts Ralph there are spaet patrolmtn Bzll Pannt Bob Btltranrlz I Gum Haunt tl tkt l out IH thtlr latest peqqetl space patrol ?l11tS ln that stukm nt w shrtlt oi luthsu lheres owphznf Alano Avfawams school patrol womm tlntttm lnttlt rtlrots across the street' Comme to a hr h Hymq stop on the school roof top t tl h 41 I arnes Okfy qulekly anchors Leon s ear onto the roof glldlflff down a ramp 1n the mrddle of the rool wt hntl ourselxt ln tht mlddle lobbw of the school, where ,Wm Carolzne Aldrztlz Prlnclpal tells us IH htr usual qulet XOICC how pleased she IS to see us once more She then btwlns to show us around the school Were first rntroduced to tht head hl5l01W ttachtr Corznzt UrGoztrn Gomq from room to room we find that llarx Flaro 1s the tanulx relatrons expert llflary Magovern IS the Hnancral econonust mstructor Entennv the lrbrarw, we are greeted wrth smxles bs Gzorffza Obtr htad lrbrarxan lllet eanette Furlant IS Georfnas obethent steletarw md Plullz A lzttle body often harbors I1 great soul 4l f N 1 1 I ' 5 , . ., . . . . . 7 ' l ' K' -se . . 1 0 5 .0 ' V ' 1 . . Q . 5 . . ' s. - l I Q Ik . 3 I X '. , . tl ' ' ' x I X Y ,' - , u l - 7 . ' I - ' - 1 1 1, .xA ,Q 5 A V, v j .7 .i 5. E, 'v'- ' , G .. D I . . . ,. . . G, . ,, . Q Y i Q V 7 9 .I 5 1 ' - ' 1 i x E H 1 .. 1 I Q - - -as . ' v I L ' x ' ' Q' 1 ' 1 l u SG 3, ' ' . . . , . . . 5 A, 7 .t '. v . e, t. . . . S U D . ' , . ' ' X D .' L . ' r z "1 - W .V , t ta , .., , ., ..l Butler and Starz Lzpskz. Our atom hox quxtt- full, wt- hlast oll once- rnort-, Wlry. ' 'r. ' ' 'f , ' A ', ant " U' p' ' t-"-t . st Q I s 5 4 , . L ,. ' , H. . . t V 5. 2 , ' ' . ,. , . , , K V I .h i . . Q, . ,, ,I ' , f 1 rs ' ' - " ' - I K -Q , . .U . ' ,h K ,, , - D , - A ' .we ll' glee' t' y . wuz. I , . ' - ' . . Jw I v X I of I I X I Q f X 'i qi ,A ' , ' fs. A s s is 5 h - 7 , I x .' ' x uf V I' A f u 7 ' I L , v x C A -,y - 'K x -L . I- - ' xl' . v ' ' ' ' 1 , N: ' v v V' ' , v w - ' , . , I . U I 1 . 9 2 . A v . Q I V x .5 a .. X ya ,X ,x il, 2 I. Y . , 7 t Radwrlowrcz rs her speedy typrst At the farther end of tht lrbrarw rs Bezerly Pau e very carefully and casually dustrng off the books Across the hall there rs a new addrtron Reske 6299 Robbzns Beautzrzans Course Seated under the same automatrc dryer are oyce lflerradante and Mary Brooks who are lookrng at Amber Wolcotts Fashzon G? Art Dzgest and wrnkrnq at tall Bzll Martel Adyornrng the beautrcrans room rs the F F A Room gFuture Farmers of Agawamj Here we are greeted by the chapter mother oan O Connor Pete Cecchz easy gorng rnstructor then takes us to see some of the boys Leaxrng Petes office we see Stan Osouzeckz who has two young chrckens rn hrs arms At the farther end of thrs room we see Earl I an Wagner workrng on hrs latest rdea a super duper earth remover We then leave the F F A Room and we notrce a crowd that has gathered durrng one of the three second space rntervals between classes Upon rnqurrrnq we drscover a date bureau has also been added under the capable drrectron of Barbara Murphy We re then led by the head yanrtors Larry Pohner Danny Sullzran and Leo Vergnanz outsrde the school where we see Carmen s Rodro of Morgan Horses ' Here we hnd many hrgh socrety women who are keeprng rn trrm ean De Forve Carol Kosszck Lzllzan Harrzson and Faye Fummzn s Leawrng the horse rodro we see veterrnarran Dr Davzd Monavhan cryrng brtterly oxer the death of an rtsy brtsy Morgan pony wrth nurse judy Broun tryrng to comfort hrm Sayrng good bye to all our frrends we lease tht school and head for the Merssner szsters Tuznburger House ' VVe grwe our order to Barb Morassr the short order cook' Upon finrshrng our twrnburgers we hear a band outsrde and rush out to see a parade comlng down the street From the comersatron around us we find the parade rs rn honor of Al Perrah Mzke Bonavzta and Gerard Dubuc heroes of World War III The Mayor Phzlrp Arnold rs drrectly behrnd our three heroes Followrng hrm are Franczs Collms wrtty lawyer Tom OKeefe top rnsurance agent and Stanley Drzyzva owner of the YOL NAME IT amusement park Among the hrqh stepprnq space patrol force we recovnrre Gordon Smrleyr Smarse Rzchard Dzck Brrnn Charles Trzvger Rovers and Robert Drmples Dudley On the srde lrnes we see zmmy Hauser and hrs wrfe neey Myrna Hyland and Mrs Daxenport fneej Murzel Flernrrzg wrth her twelve lrl darlrnqs' Srttrnff rn hrs black atomrc car we see ohn Hauser and hrs farthful chauffeur Susan La Franczs We then see Rzchard Cebrellz who we drscover rs the owner of the brggest bakery on the marn drag of Agawam He rnvrtes us rn to see hrs establrsh ment Lpon enterrnq we recoqnrze joyce Chrzscola and Nancy Adams who are really rn the dough The parade havrng passed we leave Drcks Bakery and proceed down the street We pass Karakla Cf? Breuers Funeral Home where Audrey La Course rs the solemn head embalmrnq agent The srx of us now rn the mood for excrtement decrde to o to the nrght club across the street namely The House of Nrqht Lrqhts Upon enterrng are greeted by the host Bzll Blanchard and hostess Eleanor DAmato We check our coats wrth Pat Connor and are then pulled along the magnetrzed wall untrl we come to the comdor of prnk lrqhts wh1ch leads to the Champaane Room Here slender anet Knapp leads us to our sunken table and walter Dzclr Orr gets a bexerage for us from the bartender Larry Catanza Bertha Lon ey brrefs us on the program for the evenrnq Rzchard Arnold cute lrttle Master of Ceremomes then comes on to the stage and rntroduces the first act whrch features Theresa Slazmen ueen of the Bubble Dancers' Donald Gould and hrs orchestra then plav I you utter znsults you wzll also hear them 42 . . . . X x . V - r Y 7 v . . .. , , , . - V . . ' H - ' ' J u ' I ' , . A A . , , . Y. F. ,v . , r ,- 1 . , 1 . - - - .s as ,- J ' 5 ' t , Y '. . . . . 1 1 . ' x . a ' - - 1 r, ' ' . s a y , v y Y ' 9 1 a r - - x fr 1 J - t J ' r .u ' - - V , cs, ' - ' nl . . . . Y . U v. l s I, , - , I sa- : 1 ' 5 J r, - v r rr . r Q . ' ' - ' s y r . I ra ' ' - 1 rc Y- 1: r- V ' r ' r 1 r . 5 , V ' 1 J 1 1 . , , . . . . . . , . . 1 9 ' ' J at v as y r 1 5 1 ' ' ' 'r rr - v r . n A f - 1 ' rr - n ' rr - rr rr ' v 1 at s Q ' r ' . . Y . . v Y . , , 1 ' r B AI - ' f ,r . ' m V . . s ' J 1 ' J Y . . . Y ' L 1 J . . , s rr , .v u , . , , - Q i 1 r fl cc ' ' as ' , 9 9 . . ' . 9 we ' J Y : , - v -p y . , . ., J 5 - I f .I 9 s J ' r r . 1 - 2 r r ' J 1 Q rr A j , Q - , f ' I the an ump 111th 111111 B1l1h11 p1ur1111n1f at the plano Next on the program IS 1 l0ITlLC1W act st.111111f C 11101 Bona 1111 and h11 txamcd mxce Last on the program but 111ta11111 1101 11 1st 18 H 1I1C1SOIIll H0113 Rzzezs and h1s well known chorus gxrls G1a1ff1a A171 Cam! Sllllllldf 11111111 1111111 Bfclfll P100 , Barbara, ll hos Pepe, 11671011 I 1111111 1711171 11111 Lzllzan F011111111f lonlffht they art all wearmg Roralu 1 11Ia11a10 Ih1 111011 0111 111 1101111 11111 11111111 11 s1tt1111f mar the stage decked 1n furs 1 11ranc1 a011 11111101 1 HfJllSK 01 N1 ht Llqhts talkmq with e C11fa11tt1 Ulll 111111 111111 1 N1 hi 111 t1 11 111 1111111 s11111111111 1 10111111ot1or1 19 heard IH thc back room W1 f0l11 11 th1 11111 01 1111 1111111 10 tlll ff1111111111ff casmo llleqally run by B111 fTedd3 B my lr 111 11111 H1111 41111 6111 P1ss111f t1110u1fh th1 qamblmq room wc approach th1 11001 t0 1111 1111111 100111 11h1 I1 111 111 ll 1111 fa111111ar YOICC of smsgmq star Caro! C1111 1111110 1 1111 VI C VI 1 11111111 1110111 IJIOCIUCLI 'Ihu qLlICk1y reach an agree Flllflt and 111 11 110111111 01161 111011 KN th1 I1 11111 th1 HOIIQ1 01 N1 ht Ilqhts' and start back toward the car 1Nh111 1111111111 111111 111 h1a1 1 111111 roax, and lookmg upward we see Dzck Preu and hw 11111 1111111 R011 mam 1111 K1 f111r11f 111 ID lJ1C1x s n111 souped up jet' llltl 11111101111 111 1nt11 11011 Q ca1 and head for Dr Stahles mansxon We ZIIL 11111t111 ln t0 111211 hx 111 11111 Il1l 1 14111 ROIIZIZYOIZ And 90 11111s 0111 1111 s 1111111011 111th 0111 1laQsmat1S wlth whom we Shall Ilwayi S Il so 111.1111 111111 1111111011111 HARR1131' SHFA RICKX QTAHLF CAROLXN JACQUES LFON HEBFRT -IAN1T THORPE DoRo1 HY Roos Alanners often make fortunes 43 sa-I W I 39 .' -. 1 - ,A -' ' ' K T ,,, 4 4 1, . . . i . 1 V ' - 12 U- . I- 2 U- . -- - V1 , - . K Z .N N' . 4' ' 1' ' . 1 . N T' lr . . ,ll 'I rw xi , ,... .,wll ,A ,I..-.- I . K , . . ' , -11, - Q 1 '-. 11111 ' ' ' 01 111- " ." 1 g Y ," A th ,m -- 'N' . Wall. ' , 12' , .Z . .. . , U. , I. 1 . ' 'b ' . V 1 y ' 1 2 . ' 1 'J' ,- 1 l rv :I Y ' 1 Y . I 1' ' 11" .1 ' "1 fn '. 1 ' U Q ' K , " Ll'AQl'I'., 111111 111-1' aqc-nt frllllflll' R0l11'111'1111, who are having a terri'l1c argument Wllh VC 1 .L 1 1 1 " I 1 4 1.1 V' . ' ' 1 vc -' xl- L Tv. 11 v -2 - -' I 1 E I 1 l x ' 'D L 'J 'Il 1 -- v. Y . . ', x r . . . 1 -- , I m 1 - . 1 - - 1 3- V. ' 1' 1 - 1 1 1' 1 v 5 , , W N313 iw TWKQJR KM? X 7g mgE fjjffpfi' may 5 wfifa is i.,fgv-v M M fy fgfmwgww gif WM? J M qw 3 2?6 ,J Sfuibymgjgfj Om ne. wo J? ' A H400 .252-,rf . , af N X gmt . Q2 0 .. fg 'A fb Xu LQ? C 0 X, 01 . yah! pm, u , H Tx Q huwIo ' ' :X . 2 ' '-f' ffjyff ?. Wa5 . M! My rw ' H t h f!'f!f MWMM MW fe My Ox Q! 9 Q, N 5 megnzgggmelg, ,,f, , lr my N12 K Q G. Qfiu cc Q, 4""', 2 "M ti M 'gf 5, Zi Q' ,ff l , l1l"5Y'N QW Q ef .5 Q Q-?"m, , ' , -5 ff'f"' Q N 'gnfxvnva if ISOISIOAJPX A ' V :M t 'fI,:,?,ifv "' 4 3 ,,,, M W' A M S qzlv K aa W V ' .V 1: , N ,ll :.1 1' 4 J O,C'onnDY , ---: f ,,:: Q. U' W " kg Q. Ala.-Qu., AK vw ,ff N-.fr W 7 P -f Q sz' I T., I + 4 11- 4 E W9WQ..wf,,, t A .guy , K J. Res Ke. is i , 'fx N,AdQ,.. .. ,f . '4' ur. X rv . , , ,NN ,,, 5 Q if A,., ' . , ' , 5 rf M - :'--- A' J G1 :2.EI1S""4E'E. 1' 5 x V.: N Fkkncovraz, """' ffm 2:-M ' 'Q an 1 Y N M E, I L A , . R.Ofr 5.TkovVe, 'ga J 'fur ann Qiaaralz G RQAIA: ul-Cf, .S.SN3nrvo J ? I- fg 'tx D. eos M --K-Pvmtlemhnl 1646? 4 J V . B. YXOQQ Q.. keqef' A. ,M , ..-v . . v V V A IN' . , mf. 3. H , lf Q.Rab lflsahah ,gf , Mazza Ji Migsl-:EN UTI 'F Kannkh 'E' G'Obef f- D wake! 8 evunff 421' 3:-.. -lfikusef C.nnGuue nv n u ,Z A .A M Her wel Ll WX Mag v1-'N' "Til 3' 9 I! "'Q""4 .3 FX vlrouli e A Q-4: N Bm., K, J fob uses N-.. W Us. ' .- ky '5' - Ji ' "NOP V If 3 I LL, 1 , 9 w if gin M., .,,,,.. W H ' 2440 p1.F'-sfo Q Jqgiue S G' 1 'E- Skgn .Ach ,,,, N'-in 1, K STARR: S kg Prnucxs hevK -IR , QQ 1. AA , A ' J , Q 1 I .B - ij!! Q R Q lk" , 8 H, Y . Y . .,,,4 if Q ,NA Q' 7 I lg f .. ,.L,W,. ,I V' .,, M mt 3 zjvkuft M. B 4 53' Y ' , , 'K' ' ' xn 'V m',,'- I , '1' 'T up ..,, 2 2::: I fr? 3: 54, ' A gc' A 2 -,, fu A3 A. V I , "L 3: - , 3 V 'ti ' f' 1 3 .:.. In 7 Tai., 'E ..,,. W , Q , 5... 4- V . ,wh 1 L- f Jlk xx 4' 5- , K I ' 4 . 'is . TI'-I 1 , Tn ., , , MV ' "' 9 ' , A ,x "N ' 5 --:. e . 4 , rs iffy V b V ' u ' 1Q"::: ,P :IV ' Q , J' P9 ' ' 2 , "'- 5 "" -X W ., Q P f, 3' . f --f -4 vu A M : x - '.,. EE.. im " E -1 .L A , -Y W Q K 1 ., " 1 - I .53 ,,. ' K .i I. I ,, X R QW X ,c M, Y i Ui, K 1 M " ' , ','- VH " , ' X f 1 1 f , 2 'f'5l?4f QA A is " , f i . K fsj.fffgf.1. , . - ' is K + . be Q ,, 2 H. N , L r x Qonvxof ., , ' ssh' X , 'V ' -3 xi 'L Q F- f 'V I V5 .aim 5 GIRL CRAZY Danni C hwchzll a Plaibm L uu a tau dzz H0113 thf poitmz 1 alif a fazztalmz Row' a tvlrphorzf ojzwfztoz .,.,..................,,,.,.....,....... L nk, a killff ...........,..............,.,................,...... , Sam .lIz1.x0r1, anothw' playboy ......,...,......,,..,... I 5 from C at ..,.......,,..,,..,,,......,...,..,,.., . XX illiam Nlorf an Dax id Nlonal h in Carolim Aldrich Richard Stahlm anet Thorpe! Stanley Drzyzji Thomas O'Kn-cfv Elizabeth Ann Cou- Cartzzv, a Cowboy ..,..............................,.................... Girard ljllblll' Lufky a cowboy ..............,,....,....,.,................... Prtf' a Urxicaiz bandit ................................... Izafflwock a fra! Indzan ...,.............,,.........,.... Livzxtvrzarzl Cdddlixfdll, of tha Polifr ....,..,..,... .. Bfllj' .........................,....,....,.,..........,.,................. XYillia1n Irwin Carmen Rodio Philip Arnold Hilliarn Blanchnd .. Audru' Lafloursc A and .,...........................,.,.,........,.................,....,...,..,.., Dorothy Roos Laura, from Chiurfo and point Ea I ..,,.....,., Klarion Ternplr-Inc-n . zz y .........., . ..............,...,.,.......,..,.............,........ , ....... loan O Connor Ba ' .........,..,..,. ,,.,.. .... ,..,.. ,..... ..,....,...,....... ..,.,..........,., C I a 1 ' o l Hon'1x'it'1 ' v annual Srnior play was pri-scntccl on Friday civcriirig. AI ril QU, "Cir Crazy." a corncdy in thror acts. c'vntv1'Q-cl around lhnny Clhurchill. '1 playbc y. w o wr-nt to his nvwly inhcritvd ranclr to vludc thu girls in Ne-xv York. if play vas under th' dircction of Xliss Cihrisunthc Ciaroyi. 'io 'c ' 1-xcffllcnt job. M L- assistant dirvctor wa, ohm-rt a' Vinci. i lf J ' 3' " wijoy- by PYK'IitX'Ofll'. Little is dom whf rr nzany ffnnnzfznd 48 Civ' Ca C.. Q- C. 4 , . 1 Q, t SACHEM STAFF ,r, ' N . ,U 9-,+f,f. A M Hr mar-bww NWA Fr dum H 2 I 5 E 4' 'y,f.,,,- fa turf :ann 5 3 " --40 'Mx ' -"' ,, ., ., .. g XQ 'Trmf fans-of v I - Q . Svtarhuni Svrvnahr If Bixivlanh 5 Elazz H KY! L1 ' i f mintrr n n P 1' EI 11 Q -if- N M h 'f ZX QM VA , 4 44"1 art ih EK 1' G9 LII' Bang 15925 0+0jV9fh1, Q-eww-lffce Cpnnov' Z Y ..-A if f N iii! Qlmbs Qcmmvggeei M W : Qofm iq, Me. Grouv. FL., Q if .X 43 I , . f s I ' M' 1. 4 Q, N ,Q JA' dm, y Q I r M "' ' , ' I mg . , -2'1. a ::.: 1 Rf, I Aw .qs - ' 2 . . . fx KNZQ' , ,W YV -W M .U H my xxx! f 4 ' X Qxsss A N YA K, ' We M 1 XJ' ,I n hS+4'QJfQSx'KcS Q0v"""k'x+ee -" Q,Y1'axfvY'1RnJ 1 Qqfox ern vvs1't'4eQ, -- QHACYMAM- MX L1 R005 'B.-.Na+ Ton 7 I PRO MERITO 1 OI 01N 1 L N ll INCIC lXl 1 11tx lk N N 'I IJ K X C I P1111 IPI xs1Q S l U It U 1 H111 L In N N S1111 Q N 1 I x 1 111 If 11 HH if 1 K ll x Xlc 114 1311101111 xOON Pl11l1p X111o1cl N 1 F11111o1 SIIIIIII I t7 lIl1X 1111 no C111 1 1 f 1111 X 1110 Ih1l1p X1I1OlCl Jllfll Lum tl 1 1111 111 Ltr L I ll Cl XINTIVI K 11111 1 1 1 I511b111 NIU! X QUI ll IX I IUYWIONXI I Ulflt IX UU llt 1111! it mmm 1 11111111 I1 59 BAND 44 - v-. U-1 1. --4 5x fx -1 +4 4.: rw ..- Q.- f ayt LP 4.1 J' +- IIL dt JUL O t pcattc pt 21 Benn ngfton H gh Schoo Band at Agawam and thtn tht me rt w th l jo nt the WJS yea thc h gh qht of S OH nn nqt ll 5 s as n for the cnth sti dents n ho Cl ng thc si cccssfu syste n wh ch me p oud t Sand has ac optcd a Im 'lhc CD Q- -x. 'B 3 73 'N-as li rea urfr rector D ta mt S S d r 'I V6 IC d Jr Q ak D FC la Q J I' Bc-r hm Lo my M ry M qox Janet Knapp C cG0 Ann Coe Don Connor E zibeth I' P Brooks Mary Bon s C 1ro bn of Me Ye 'md Jane Thorpe C har es Rob nson K' LTC The land has had an ac ive year under he direction of Mr. arc Javis, t r. t played at all of the ootball gmnes in tie fall and an the hasketball rally at he fpringlield College Field House. Among heir other activities they hav - l 'd or assemblies and o her sc lool events. A it lit X ' r - ' i 'ox '- i - i K i ' l 5 ' r- " -i 'rf nn' 'e' l- e i I Ichool in Vermont. '-l' 1 - 'ri .fx i l. r " 1 li li. - if '- ui 1 -land. rmidffn ..........................,...........,...,.. .,...,.................. .... e r ald Casiello Vice- ravi ent ............................. ,..... ............... .................... i t h Cark ' ' y- ' , .v ............................................,.........,. An rew Hallock tud 1 i . .....................................,......................... Donal Goul irector ........ ......................... . ....................,............ M r. I y 'i., . . ni m . x: I. l 11 'im, 1 , at ieiu . , li . t , all ul l. . , t . lik - , zu :ix 'e ll. oyee Meru lzlnt , I . l i , . 1 t . CIIFEIXI E XIJEI S -l.4lW9 COIOIX XX sin' gf ki XI X Old I S ' , 1 1 - 1 , .' x, I . 'S I , ' GLY. P IJ :L xv ..., , 'rise . : ' N 'x V: . X' P X V M 1 H .,,.: T-8,5 'X-X issssg ' I 1 v TQ Q 3 A , .1 ' 1' TE. 017' STUDENT COUNCIL 1 5111111111 C111111111 his 1111111111 1 SllCCCSS1ll1 11 1 ICX 11 N11 R11'h111l C.111111111 111 111 th1 1 1 IKR 111 th1 tllC1CUt C111111C11 111 IC 1 1111111111111 1 I 111 111111 111 IC 1 111111 1111 Ill Z1 lfll' I1 1 III t 1 1 1 11 111111 1 LS 1111 1111111111 111 11111111 C1l1IlIl4' 11111Ch 1111111111 X Xl X NN IS ll 011801811 111 ll llllllll l! C 1h1 XXCSIKIII W11s1Ch11S1tt1 A1111c1'1t11111 111 StlIC1l 11t C11111111l1 1111111 111111111 111 Il 11 1 1111111 1 11111 ll 1 t 18 1131 1 11 1 01111 11111 81111111 11 P11 11111 nt 1111111 17111 1111 1 Ill P11 v1d1 nt 11111111 NI1 1111111 510111111 111111111 1 111 811111111 Alefzzbem 1111 11111 NI C 11111 11111111 Sh1 1 11111th C 11111 11111 C 1811 11 N RlChllC1 C ll 111111 F111111c1h Xnn Cots- Sl'll'l1PW DYIXILI 11 CQ 11111111 1 lx 111 11111111 'VI11s1111 T1lOIll 11 O 111111 R1h111l Chr 1 1 11111111111 1111 11115 fan 5,01 ak and 1105 ran Zl7ZIll7'9ffI71Il 62 V 1 ' N.. 4-11' '1'h- f - I " . 5 1 ' 1 J 1' '111' llIlC11'l' l1ll'1l' 11111' 1 1 'ix -1' S111 1 ' ' 21't1 '1 it 1 1 S 1 I ' " '- -sa ' 4' ll s llC1l'Il 111111 C1ll'. , 1 ' 1llI '1 p' ,1 . 1'1'g 1 t' 5 txfh' ' h' hz11.' 1 -1 class 1 1 1111 This .'1'i1I',S 11121111 11111 'tn' 1: t1 1 sp .' z'1'p ' t1 - 1 11 11111Q1'i111- 11k1Y1' 1 '11 in O1 5- 21111 CIN' 11'11 h': ', 21111 l'1'Q' 1 1111, ' 1 .......................................,.,,.......,.............., Sz T-1 J ' '1' ...........,..,.................................................., G1- '1 lz '11 A11-T1-'1 ............................................,..,.......... 1111 " 2 ' I1 '1 1 .' A ' 1: . '21 1 . 1 1' fz. AI. Ill ', 2 . Jillll' VIII II C111 ga 1'1 '-'11. -1 1'.. 1. i'1' '.-Illt1'l1R1-' .1 lact Il ... ,- J II thn ol 0 li Il has bm Stl thc- Capable adx n thu school M si Mlllci lclha sucusf l 1 .- .1 1.-1 H ,., -- .- -- - nt 1 I -Q .-1 ... .-1 .1 -- .-1 ,.... M by 1... M 1- ,.... ..... ... ,... - --1 Y .4 1- - ... .-. rl Illd. ..- --1 .... .J 'H n-4 ..-.. 'H ' '1'i- i-Y is onm' of hc o dcst and mos A 11 11 . i - . i., ' '. 'ii-', 5 1 1 - ' - 1'i i' 7 ors in 'king 11- 1' 11h's many proivc S s11cc1'ss 1 . "1is yc-11' thc' Club 3 .' 1'1' 21 ' "i i 5 ' - A 1 '5f'i , ' 1' " 1 I' 1' "1 1 ' ' 5i'l, ' - - 1' uf y. ". 11.1. ivy: '.,.. , . . I , , . , 1, . A-5- ' l 1' llf' if lt ' ' "5 ' 'I' ' lf' 'I' ' 1' . ' ' i' ' ' ' ' 1 vrs wvxi ' 1' ' ' ' ' ' , ' ml, P1f1x'd1 ......,............ ..... ..............,.........,......... . ............,.. C I a '0 'nc A drich 'in'-Prf'.fidf'1z ............,........ . ....................... . ..................,... oan '1' SV' ' ..................................... ........,.............. . ' 1' MCG "1'1 ' rvaxurvr .......... ..,......................... , . ..................... , .............. Myr Hy and fhap a'n ............. ..... ,... .......... .......... . ................ , ........ , ..... J a n O 'C 1' dvixrr .. ...........,...,. . ...,,..,...........,,, . .,...................,.... . Miss Ely 1' Mi 01' Senior Mem , .12 .'a11" .- I. .. '. i . i . i .1 la ... 1 . . ' . a l 'i a. 1 ' 1, jc' I i ' l.. lixal - , 1 C0 0, .Ivan Dv "org1-, Mary fam. Murml Flvnilrig. Lilian "our1111-r. Jcanct 1- Furlani. L1 12111 Harrison. Myrna Hy and. Caro yn jacqm-s. Carol Kussick. Jam- Knapp. . udrvy ,afloursz-. Ser a Longvy. Mary Magovcrn, Joan Marshall. Rosalie Mascam, Ros0111ar1c Mazza. Constance M1-Gow-1'11. Barbara M1-issncr. joa11111- M1-issnvr. oycv Mc-r1':1cla11t1-. M11ri1-l Millvr. lar Jara Mo1':15si. arhara M11r Jh . Joan O'Conn01'. lvvvrly Pauzv. Barba1'a Pepa-. B1-1-1-rly Dloof. Phyllis Rarlwilowivz. -anirv Rvskc. 111lit 1 Rolmilison, Dorothy Roos. Carol S4'l'1111i1lt. arrivt Shawl. Ja111't Tiorpv. and .-Xnibvr YN'ol1'0 t. m..,W.M..,,,, 'if :ummm :pumps-n fe ...B-' GLEE CLUB H we -s-. LS H t CI' oth OUS INHI' f a -C 1... SS LC S wh ch uae SEIU ss Qn r1Lnt G bert and S JH uct ts mme pr OH UQ 11 ph CHU. f On HS t 1 den VI' P anct T sq p-A crflarg -L bmr an S 3.I'C Conductor -4 'U S u r Y Jo agox ern M Mary SUV Lon Bertha CI' Leg Ca ro S Pmn L Susan 21 ak Kar I' Ks wa. swiv- qv-..s gn- ld Arno C121 , f o . , fx , 1 32? i i V ' ' .i Q s M Q53 I I 1 L 4. Q f , 1 g l 0 Q' . ,' ' V, s + M 2 . i l 1 1 ' I 5 ' A ' - Q ' I f 1 . ' 7 Z - ' 2 ' ' l t I l . 2 I 3 , Q Z t . V , , . 4 ' - 4 A ' Y E' v I 4 v e 2, ' , x A . N . 8 " ,Q . V 1 T 5 35 2 A L : wi V . if ,: T , l 3 - 3 - - 51. f A I A gT:gx' " This year, as in past years, the Persona ity Club has had another , ' ' r. " r. ' ' c clu ' J ' l 1 -..ful cl 1, fa ie H wkins and thc Valentine . , . X . K 1 . i i i , i , x v V i . I Prexident ................................................................,............... H ' ea 'ice-Presiden .................................................. . ............... ri ' ' Seen' ary ......,......................,....... ................. .................... ' D exnic iele Tr .xr P ......,....... ........ .............. ,.,.,.. ........................... J M ' ' r Adviser . ....,........................................... ......, .........,........ M r s. Maria Sears Senior Mem : . e l.m , li . l i- , i . lar , ' , l , illi l. ' . , '1 1 a 'i , i . ' Ihriseola, Patricia Connor, Elizabeth Ann Cote, E eanor D'Amato, Stanley Dnyzga. Gerard Dubue, Mary Flaro, Jeanette Furlani, Barbara Karakla. Janet Knapp, uclrey .aCourse. Carol Leger. Bertha ,ongey. Mary Magovern. Joan Marshall. Rosalie Masearo. Rosemarie Mazza. Constanee MeGovern. larbara Meissner. R onlime eissner, joyee Mereaclame, Muriel Miller, Barbara Morassi. Juan Olloiiiior, Thomas O'Kee e. Riehard Orr, Barbara Pepe, Beverly Ploo. l elena Robbins. Charles h l l N l dance N Sd he t ZIHCQS SL CCL99 two IFC SO SPOII b Pat Q... u.. -- Q ..- ff- n-1 u-4 42 u-.- v... E my w X Q . PPM, by ZFX' gang., 3 BENJAMIN PHELPS CLUB 1111 1 411 N ii 1111 JIU KSN L INNI ll NNOC1l 1011 111C I X 11101 llk 111011 AN 01111101 N 11 C 1' 11N 111C LIC 1 L IN xx 7118 111 U I1 0 U 1 Q x 1 xt IX 111 7 s INN Ifftflf 11X I 1 XIC mmm 11111 1 xc x 111 1,111 c 1 N I zlzfrmrzlz I1 11111 111 1 xx un: 1 I 1 l UXK1 1 1111 IM Pmzf llHfllZ71'9 lmfd f zsf to that 76112K I1 zs 'ond 66 V-4,1 -. A.,. , 4 , ,.,.,,,,. f FUTURE NURSES OF AMERICA rlhn Flltllli NIIISKS of AIIHIICT nie nuxlx I-OIIIIKCI IIIIS xx ll to ucatc in xctlu IIIIL I Lit lfl fllll Slflif T c club hls hld Ill wctxu incl succmeful xc ll Nils Elxfabcth Lm1 lols Prrxzdfnt Il tam ra HX1 urn zfndzn untax 1 1 S LK! tl fllli U u 1F Xnm lluhn Nlmlxn Xlnmm X CHX I IC OIIIQK Pllflhe th I 1111 wh hind oi femur Uembers OSCPIIIDC RIIIIIO udlth Broun Flvmor D XIIIIIO Xunhu I IC 1 liuulx Ploof 1nclDomrhx Roos IN 0 one mn wwf xou bftffr advzfz fl1II7ZXOZlT5fI s 6 f W t' , wif, 5 y W VW 4.' 'f' 'I I 1 'R 1 I ii . 1 . . A L L. I , ' A C c "'. ' D. h- 2: 2 1 ."'x. 5 "'z'unl" Ic'g'lin, . A A ' ........................................ ................,........... C fvlir I I.: 11-ur IYICI'-PI'f'.YII!1t'Ilf .............,..,......,..........,..................,.......... f f '. Src"' 1'-Y' Mun, .,4.........................................,.. . z"" . .. '- Cz ' 'vju ' Q S' "" rf ,..,......... . ...............,........ .- u I .L Y 1- Ar1z"w" .,.,,,,............,.......,.,...............,......,. XIV. fda - ,Q :lc . ' I JZ -I . h .' L ' ' . I 1 1 . .- .L IUll'il' I 1 ' . ' 1 , uf' 7 1 -'ins JUNIOR RED CROSS 1 Q cl C1038 hu l111 11x 111 1 X115 NI11jo111 Ixcllw IOIIJ o t 1 11lS 111111 to Holxo 1 111111 Ho1111 to 11111111111 coo 11x 111.111 hx tl11 ho11S1hold ans "lllS 11111 S1111 to YN1Ntox11 F11ld cl Qt11fl11l 1111111 l 11111 1111111 1111 th1 ch1ld11n III Nlonson Stdtc Hosp111l lhl 1101119 also Hlildt 111 alh11111 COI'1I211I'11I'1f' 111011111 s ol th1 b111l1l111U 11111 1l1 SCIIIJ t1o11s ol 11t1x1t11s of the 11111 A112111 1111 H1 h School md s111t It to schools III ltzlx X111h11 Holcott th Pl191Cll nt was '1 1111111h11 ol th1 l11t11 Co111111l Fx1C11t111 Bond 1111s X111 wuz! -X111 C1 lxfillflll 111 F x1 P11l111 11111111111 1111 C11 1 111 N112 XIJIJOII1 Ix1llx 81711117 llfrlzben Dmolhx Roos N111 1111 1 Tc111pl11111111 lllll Xmbcr Holrott Fthzrs zs thf 11110 lzaznq 1111! and happzlx 68 ................'.......... BIOLOGY CLUB is X11 1 x I 1 UI xx 1 1 c0111poscd oi tudc nts who him tdkcn OI 111 t1k111 1001! xx ls If 111 cm p mmotc an 1Ct1xm mtm t III th subuct Eich 111c111h11 don III lIldlXldl1'll pmycct thm duh 1 c Ill 1 tum p 1 x Pr Id XIOIII Nlmattl 1 1 P1 I11Cmc 111011 1 113411 1111171 X1111111d P1 quilc 1 NI1 Ulxld 'Il11odu10xs1C1 N 0 Sfnzor Uenzbfr 0 don tlwep fazfh wth God, Leon t A1 1 p zz' uzflz man 69 V A , 'A i 'I Thf' "1 1' thv liiolr qv Club has Z1 ncw Z1llYiSOI'. KIY. IJQ1 'id VIQNT cl1 '0 'ic'x. Th' c'l1b,' I As ' 1'- L" Ql5'lg". 'zicrgg ixvclt IT 1 z "1-S' sv 1' ' " 1' 1 and - ' as ll Qmup gm-s on H111 lk "ps and 1- 1tc-1' 1' 1 s 1-1 kc'11'. s U' rn! ,.,,..,...,..........,...,.,...,.,......,........,.,.,....,.,.....,. . 1 . " ' INV- '1'1z'd1'11t ......................,...................,......,,.,.., c1Lll'0l ' 'lla Sf ' 't I' ....,.,...,....,.........,.,,...........,..,.....,....,...,,..,.., 152111 1111 - 14110 Tn' "1 ..,..,.,..,..........................,...,,.....,............. .- ' . .s . - .-1d:"f1'r .............,.........,..................,......... . '. 1 " i ' ' " : H171 , . V. ' . . Y. CAMERA CLUB S IX 1 111111 11111 111 111111 Ll 111111111111 111 JIOIriI11J1L Xl ll A 1111111110111 11 111 1111 11 I1 1 XN1N1 1 1 s C X1 111 1111 1111111 11111111111111 11111611105 1 x I 11 111111 13111111111 1111111 111 P11 1 1 111 1118 N111111111 111 -X 111 11111311 111 111711117 J1lII 11111 111 1 1 1111 1111 181111 15 1 1s 1 1111r ll ll 11 11111111 1111 H11pp1 15,11 11110 11111 9 7Z0flZZ71" 70 1111: 1'l'lil' 1111- C:LUI1C1'Zl c11l113. 111111131 I1111 1'z1p1111l1- 11111-1'ti011 111' Mr. 1,1 11-1111- 11ll1'Q , 3 2C1I' 1 . '1I1" 'il t111- 11- 1-1l11iI11111'11t 11111 111111111 111 21141 t111' 111 'II115'l.' 111 111111111112 111'11 I1IlQ' 1 1 .-X 1111111 11111 111 F111'1'St P11111 11ig111iQ11t1'11 1111, 1111158 111'11Q'z1111. If 'fl ' ....,.......,,...,...,.,......,.,.............,......,................ ' 1' ' J 1H"-"1.d'IIf ..........,..,.,....,.,........,..,......,.,,...,..... 1211" . -' .S'1'111t1111' ....,.........................,...............,.....,,....,,.......... SZtflC11'L1 81111111 7111 117111 .....,............,.,.....,......,............,,,.,...........,...,...., . I1 ' .4 .-11151111 .,......,.....,,.......................,.......... B111 1.z111'11'111'1- 11111111111ut1111 .S'1:111 1 ' iw: -11151-I 411' Alf: , M: I' B1'1'1lf'I'. 4111I11'S 11: 31-11 NIA' Ll 1111111111 R14 '- 111. 111111, 11211121111 M1 ".' 5111111 j11111111- M1-iv -, II11111- M1"'11111111I1-. KI: '11-1 M1111-11 11111'11:11'11 M111'1111i. 1111111 Il 1,1'1fXN'. IJ1 ' , R 1. . mv H+ INTERNATIONAL RELATIONS CLUB 1 1 1 x - 11' F 111 ll N 11111xI111111 1111111 tI11 p111I1I111x I c111I1111 1111 111 1111 1111 1 N Il Nllllll I Jll XX IN I IJ CIC 1011 llli K llll P10 I I I Q Nl l N N T' PM x N11111111 NI 1111 111111 I 117111111 1111 1 f11t1I11 I1 P11IIxx11f 1 lv XIIIIOIIL 11111 11 07 111 tl IIX 11 llllt 111 11111 1 11111 1 1 XIX 1 LIL R1 1 XIIIII I1 1111I D11111I'1x oo 11111111 I1 1111 11 II tl R111 7I II1' I11t-11111111111 111 I'1'lz1ti1111s l1I11I1 Ilil, I1111I L1 x'z11'i1'1I 11113111111 this y1'.?11'. 1112 .Ill I- 5 4' A '1111 I11t1'1'1111ti111111I CI11II1'Q'11 wpokv 1111 - ' 1 lf 0' ' 1 11111 K1 NIL KI11Q11x'1'1'11. NI1 1 XI "ttf 11111I M", czfll-Ill told of tI11-" J IlR'I' 11x1 -'11-111'1-s 111 E11111111-, 'I1iI1- .I1 'ILIII' IJ1-I1'1111-F1111I 11111I111 1114 III1' 111 l11'1' 11atix'1- Ii1-I- QIIIIII, CIIIIID 1111'111I11'1's lJLll'IIC'IIJLlIl'LI 111 QIROII IR-1119 s 1 I 1 ' QI 1115. 'I'I1- Club '11j1A'-1I tI11' 1111111 .11 CIIIIIIIIILI 1141111' 111 IJ1'1'1-111I11-1' :md 1-11111-1I II11- 11-411k p11 4111111 with 11 "11i11. P1111111111t ....,,.,,..................,.,,,,..,.,..,..............1..1.,.,.., RILIIY 3111211111111 IV111-P1111A1f111I .....,......,,,..,.,....,.,...,..,,........,,..,...... I'11J' 1 1 xx S11'11't1111' ............,.....,,.......,,,,.....,.,..,.,,..,..,............. S L .1 4 "s 7"1Zl?'7' ...,..,,..............,,.,...,...,.......,......,.....,.,,,. 1112 '- ", .411z"111 ,1,........,,.......,.,...,.,....,.,..,... ................. B I' ' . 1 1 'I n .S"11 ' 11' ib"r: RIA IS1'I11I1111'. .IC-Y" CiI11'1i111I11. NI 'VI FI' 11111 .1031 1 - I'-Ul'IliTlI- IAIIII-111 U11'1'iSo11. 'Q II.111s1-11 XIj1:..z IIy1.111I. 5111.111 I..1I"1'.11111i XI. 31115 1111. 1511111- KI1s11.11'1'1. ROSPIIl.11'Il' XILIIYJ. xIl1IkI'I XIfII1'1', I3.11'I,1111'.1 . 'J 11 1 'V' I' R s. H11f' 5 '1 I1 1" 11111 uf ff 111111. ff ZIWIQII wa... W-1..,w ka, " .61 ' , J' . , Q il LQ' . r, ew gf ,V 1 K R...4g kwa wf mm SKI CLUB 'lhv S111 C lub had a xmx mctxxc program thw WCZII The mf-111111 IS mm to N11 Sums XCCIITIOIII Hoffbaclx 111 B1att11bo1o VCIIT1OHt and B11 B1oxx11lu 111 Nux H1mpsl'111e Ncxt um thc club hopu to 11111 JuSt HQ 11111111 mms 'ls 1111s NC ll 1 111j11x thC11 N0f1dCIfll1 spo1t PTFYZdl nt R1Cl111d S1 11111 11111111111 Ix1c1111d S11 IPSOII PIO"IHl7Z Chazfman 11cl1tl1 C 11111 Ad 1111 N11 IJIKXCI Illl0C1Ol0XNlCl Srnmr 111111111111 'me -Xndrlws 111105 Hiueor DHICQ1111 Prfm Charles Robmson in 1C11l1'1rd St1hlc- BI1ss11l zv 111 who 1 xpc tts nothzn 1, or hr shall n1L1 r b1 clzsappozntrd 72 Ek.. C-C? 1 s if 'endif AUDIO VISUAL AIDS 10 X N ' III! HI ill .Y0tlz1'rzgi5 I rzsg' fo flu znzuillizzx 73 II INN FUTURE FARMERS OF AMERICA 1 A 511111111 1111pt1l 01 t1'11 Flltlllt 111111111 0 N 111111111 s .1d11x 1x1lx 1111 111011 0 t111 bow IL 1l1s1 I1 KC X1 111 1111 H1 11 Sc 100 II 11 N IIIOU 11 C 011x111t1011 111 Ix 111s1s C1111 '1111 Chaptml Itfl 11111 t111 Nat1011a1 bold E11l1111111 51111111111 t111 1111141 tll1l1 1 s1lL1us1011 1111s 111 IIC1 1 11l'11c1 hhlt 111 'us 1111 1 1 t1l 2 bu 1111 countlw 1111111111 Rhodu 111111111 Stite F F LX pl1S111111t t111s X1 11 1111 11st txxo P1151 C1lI1t9 01 th1 Nlisstichusctts ASQOCIHIIOII 11.111 1 I3C1lllILQ1 110111 -X 11111111 H1 11 51111101 11115 ual 1t t111 2iUI'l11'i1 banqutt 0111 010111101 11.15 t1l0s1l1 as C111pt11 SXNLlthLc11t 111 1c1c11tl011 to thls 011at 1101101 S111 IS s1c11tA1x to N11 S1xO1IllC1x 1111 II111I11JL1S 11.1111 1b1C11 bx t11111 motto LEARNING IO IBO IJOINC IO IEARN E-XRNINC TO LINE IIVINC IO SERVE P11 ldtllf 11 C11 'ln'-P1'1"z 1' ..........................................................,. SI21I111,'y Lipski .S'1'1'1'f'!r11'y ...............................................................,,... t 11111-s Hit1'0011 '1I'l'll.N'llIt'I .............,.....................,.......,........................ 11111111111 FCTITI R 'jfortwr ,,............................,...,....,...,.................. Sta1111?y 0501111-cki .S'1'r1t1'm'l .....,.....,.......,........,............................,......,... C112-1l'1l'S S1i1I1I1l'l' A "z.11'1' , ...,..,.....,.................,.,.,.............,.,..,..,.... X111 1111111 S1iU1I11C'1'i ffnior ,fenlber 1 ' 111 ut11'l'. 'I'1' lc-1'1'11'. Sl'lIl1Ey Lips'i. 1301 11111 B 'll' 1'. S1ZlI11l'1' , -1" - ' 1 E'1I'1X"l11 Xvilg '. IN othinff is bvauti 111 rom fury point 0 Lifli, 74 M 1, w mf. ww -MW .M ,M ,,,,4,,wwv.01. ww 4' ,nf 55v WWW LIBRARY II school 111Jl1IN 111111 1s 11711111111 x gmx IS IIN s 1 1111 IX KN 1 s 111 111111 ll 1 11111 111o11t11lx 111161 u1'111lx 111.111111111s 1111 1111 11111 x Nt111111ts NX lllllllf' t11xx111 1 1111 Ill 1sp1C1a x 11111111111 UI fl Al 1 1111 11111 1 1111111 1 1 It IC 11m cw 1 N ll 1X'l11'l1'J 1111 111111 111111 11 ll 111111 0 11Spl1x 1 11111111 111 NJILII 111111 1 Cl VIII N C N C1110 1 llll lNl0I1NtdI1t1X 111 USL 1 N C 1111111t111 011 11 111 1 11 111711 11111 1"1p'111l1- Q'111d21r1C11 O1 KIVS. lJ01'0t11y H1111111 S. Srrzior Idlbfflfillllff '1' 11111 Ccbrclli. Ill'1JLl1kIl K.1'11'11, .-X11f1rcy L11 Course. Bar nm xIL'1SSI1f'I', oarmc- Mcissnc-r. BZlI'1JLll'2l Bfomssi. B1-V1-1'lv P11111f, .11111 Georgia Ober. A 0 07111 r1'5p1'rt5 0 111111111 that is ronrfalrd 75 HIWHQIAIPQIXL """"" 1 an 'F W' Wm I 1' "',"""'f'1'llM'l'Dl'llrU"l"m vm: vnnr no Q-mum' 4 nga, Z A :iv 8 7 sm! "'7 v WY 'F ff? X P al xx W---ww liirrswu 40.4 lliuwlllll THE AGAWAM MIRROR Thu ual ai ln thc paSt thL Umor had ,1 hl hlx succmsful xc ll Iha pub l1Cat1on oi Llffhl nvuspacknd ISSULQ was mach posmblc bx thc untnmw mflolts oi thc Stlfi who Sold Subsfllptlons statlonmx and adxcxtmnff Qpacc I dzfm HHIIICI Shia fluzslant Pdztoz Barbala Nfiillgldll 4 mf Wm Marlon Gln xson Senzor Merrzberx Carollnc -Xldrlch ane Andrews udlth Brown Purlcmx Connor oxco Lhrlscolu Flyc Cumnnn s Don xld Gould Nlxrnu Hxlxnd Birblri Kzrakh L mol Ixosslck ROSQITIWYIL Niazza Constmcc MmGoxern B'1rb1r1 Nlussncr oannc Niussncx one Xffcrmdantc Daxld Monaghan Barbmrx MOFHSSI -Ioan OConnor Stanlcs Oiowlrrlu Chlflfi Robmson Dorothy Roos Carole Schmxdt Harmon Shcl The doors of wzsdom are nfvcr shut 76 www 2 1 , if '71 mf VA, M 'A' ' ' W" ' V' "7 r' " ' 2 "Y . " l ' Z F 't l' I 'J A 1 -' 1 ' L ' ,n - 4- 'I - -,x ,nr ,Lu , .f , f . ,V V 1 wa fa M .N -fpguau aaa: nn"-fr nga-m'.g.-K.-2-v,.,. -. ....-,Q.,,,.,,- u..1,....w..,.,,-,h,,,.., x ' ' f I 3? Z 'Tig' ' Q: 5: ' A f' V i V, , Q 3 ' Q .V ff 'lv '3 f 512 ' ' W? f ' f , , 5 V 4 R " f A T . T 1 5 a , ' o 1 , , R A 5 F 6 4 5 ' Q Q ' ' " :Z ig Z : JA I , A R Y V I Q of ga 35 1. V R. 2 K! f 'R ' " 1 54 P ' Z M ., f wif f 2' , A V ., N D . t N K . Q .. V M Q ., 15 :J - 6 V H . . 5, V, ,,,a V Q 6 J V- ,H ,... . .,,: 1 0 fJEg55f'ff.' 'V ' L V , I A . ! , Ab 2 1511. 4 6, A A 5 I ' I ' 5, 'AZT' K V ' ' V .,. ' ' Q1 'I 5 ,X A , M V H . I , .- V I .-7 . V Z ' A ' '. , ' 'T f . T . , - ' .J , - L . V z Sf' on 4 . Lung V Vim W P M ,I V , In , ? f A ., f' ' "" ' ' 'V W ' 'A ' " ' ' '::- - - '-'- , ' ' "" I ' - " N fv,, , P ,A V W, . f V , '-1 ,W X ' 'is - , . - - - - j ::-"4-M A 1 "TQ1-W. A A ,A .. A... ,, 'f . A , A W ff V , ,M ,H f A 4 rm-Hmmm Q ' ' ' fn .V - - , ,I -. x 1 lv , ' - E - .- , , f ' ' ...................................................... ' A 2 " . dlffw' ..................................,................ . ........ . .. A . 'lf VI' ' 1' ' 2 jz . 2 za z4'.. Ia' ' A .S-A . 1 ' ' . 4.1- - '. , . L . . ' . A . K . 2 . . . . I , j . ' 1 ', 1 4 -, www-pwmnmwamv W , 'H-. DEBATING CLUB 31 xx N lxc111c PII Xt 4 lkl Il 11 zz uf nt N c xr 1 51 lllf 1 ' 111 I 4 1 xl 111 P1 X U 131 1 111 1111 we 1111 1 1 1111 Dclmhx oo Slfz' and fllllfiff nv ar' an zmforzqzz ff fl army 77 Ill 2 I 2 KIIIIIIIIX P1 111111113 11111111 IU IIN! fihlmrzll Qldvnhm nt 11111 111111 pc w IX m 111 Xx 1 Q 1 L K xxX 1 1 i U11 l IL MXN X Co or ll Im nm N 1 X :xx ll I 3 11 Ill ll N ck u 1 x 1 1 1 nm 1 J X Il Slum 1 mm ll 311 xxtlms mc Nlllc N XI cv 1 rv rm n P10111 xdu 1 I-lllll U C lock Ill the Nlmum m an IK 11l1m1 N um ms uw lu 1111 Il M tlll Pllllli 1 1071 llll 1111111 r zu!! to do flu mu! to dun 78 ', . - ri. 7 - u - C 4 Q 4 ' 4 -Q .S-1 .fffr ,fl ml 'llilll ul' Nkkllfllll .,. ., ,...... ., . ,,..,..,. . . ,... . 'IX I3 Cf WH Qin' Ifmwtlugnll N1'41w11 ....,,......... .... ,.,,. . . ,. .............,.,.,,,.. ...,, . ., "Hr, vlfblllllllf XII 121 fnfnf 8.1 li.- lI.1xxLir1x IJ.1y .. ...,.,.,..,.,.... ,. .....,.. .. .... "lkl1n- NI. 'l'l1.1lf1ul . my ,X'f'I1kI!1lr! lfilxl Kvlzmt CIA ul ,... ...... .... . . ,. ...,..,...........,, ........,. .,... ' ' .X7L1'l 'l'l1.xl L1 Sllillllt' vl'll.iIllxNQiXiIlQ .,,...........,., ..,......... ,,,,.,,.,........ .......,,.....,... .....,......... ,.,..,...... ' ' I I 1 - UQ ll ml 11 Kil Pzuty .,,....................,,...,... ,.,.,...........,....1.......,.,.........,, ' "l'u5-lgnrmcl. 'Ihylz ml Cllllixllngu ....,.,.....,..,.........,.........,..,.,..... "Ku Iulplu ilu- Rm-I Nwm-cl R1'iIltll'l'l -lllllilvl' c:llllilIl'l .,...................,.,..... ..,....,,....... ,.,..,,... ...., .,..... ' ' X ' mm! 111 llmuxrt .f Q Nm' ' vl'QlI',S ..,.,,......,....,..................,,,. "XY: lw Illl' YINUXKII .mul 'liwll llll' IN- uph- limlwtlwgxll SVLIXUII ,.,.., ...... , ., ,.,,,,.....,... .....,. ,... ......,., ' ' XII, ligxvkvllngxll XIvl1lt'IlfiIll',S ljllf' ...,.,....,.............,..,..,.,..,....,..,..,... "I'll N1-xx-1' Stn IJ I,ox'i11u Y NI 'll5LlI'iIlQ Khin Ll 1 l fi IIS .....,.,.......,....... ......,,...,....., ,...,.... ' ' lfixm- Fvvt 'I' um 'l'1'i-Hi-Y 1 llfl'l'1'IlCl' ,. ,.,... "'l'lliI'U'l'Il XY Ilt'I1 amd Only Ox - Mun in " vu PIM' T f ll .,................ ,.........,,... ' 'Th 'NW Nm H11 iuvw Lila' S111 ' I3 Niuws xlflfff linml c:0IlK'l'I'I ...,...,....,....,...,,....,,......,....,..,.,,,........,....... "'l'l1c' Litllm' :xIllSil'iLlll5 Iixutvl' .....,........,.....,.......,,,,.....,.,.....,.,.. ..........,.,.,,..,,...........,..... ' 'Ain' Sha- fu -'L Nfl ' ry Play ,........,.,,..........,,.................,....,..............,...,, UI.l1ll.lI3f' ui' limi lxgiy XYl'L1I'l7O w' IJ1-4 Him' .............,......,...,..,.......,...........,......,........,,.,......... "So 'I'i 'vd lfirt ligxsvbzlll ff 1114- ,................,,,.....,........ "I'L1k K Mc- Out tu ilu' Ball U1 mm' SI 'A Q' H ll .,..........,.....,....,.,..,..,.,...,.,....,,......,.,.............. .......... ' p"1 f vs S114 " P1lIM'I' llrixv ,....,.,,......,.. ....,,,....,,...........,.. ' 'YW 'Nth' XYl1ilv Yr XXUIIQ JI 1' NIL V" X Clarion-rr ...,.........,.,.....,......,...........,.,.,......,,...., "XD '. .I N' '. . Iuxic' Pm . Milo CI mv ni Il .,,...,.......,.................,...,..............,......,. "ltR YY IlC1'lkf-Ill .f ' ' ....,...,,,,.............,...,..............,.,.........,..,.,....,.....,..,..,....,.,.,.,..........., "Star Nt films 1511111111-1 ......,,...................,,....,.............. ' I N' ' '- ' ' 2 Hxgulls ..,..........,....,....,................,,........................................ "YY: Q' XY. Q Iill -N Cimclu ' Night ...,,.,,.,.,......,,.4,,.,........,4.............,..,. If ' '- 1 xl -1' I.L1NI .Xxv bly ........,,..,..................,............... ...,....,,.,,,...,........ ' 'Cry KH' L1 Kixvr' Cllgm " " .........4,..4....,................,....,................,....,....,.........,........ "Hy ln- N11 .fm Cllnw Rr' ion .....,,,.....,...... ,,.,...... ....,......... ,..,.... ' ' K I' fr-4 .-Xu' Kfzxd' nl' This T114 , f. f 3-g -grill- Q, 5:-e ' f 17 igfki 15 .rs-95's 2 mf? -Uv? V . if ,w.f'9f'f ww, Hana' are bfi, 1 'M 'A 'ft 49 sgfi as us AW , E f, . ag ...fa B Wx 'xii wi Dag ,nm 'H 1 , auf' isnt, 4. 1 1. n-1 m. V: 1 Nh R I'Un0 Ps no J Rob nson 'L c o-capta n 'D Monigh n co-mpta n O Kecfe 'I 'H Rvers manager stant Coac h 'I HSS lbu 'G rd CODE HL , . it a M1 HP' A1 " 'W - Q f W. V M M 'jf " oy Iv- 'ygfas wa - 1'af:'f2?sfH ,. , v ' ' i .by f mf ' f? ' ig5+1?2.ff . .4 M r'w.f ni' 'f 12'-'R 11.2-ws ff ' ff ' f?. , ,. ' 4' -. .: .' ,P l,,.f'ff . , 'Q' " f.fA,g 23.8. ,, EV . -,mf 7 1 - iwigf.-1.5. M , Nye- 42742 -111 5 4 X-wflfvl W ww :' 'K 1 ,," 'V-giaiff' A " pw-,321 1 A 'L rr' " - f 'C .. "' 9' .1ff1fq7f" 73?-M 1 Q, V f 3" '.4fM59:2k1:f'Ai 7" ,,'f"' I ,M 15. h, L, ' 7 A ll A Q I ':.'uf.,'H1 . ivan' ,1 :,.:QMJ..:,"f+.1. Iifn' .ggi ' i ' ' Le .1 .,f ' g,1,g1f2 ff Q'iQL,.,,1, . 1 ,g y 'lf ,jg V ' 19, J - 't-f"Q11f7fZ3'Jgj1?r'-aa.-1" ',f:f2.f":' A?" 124 i,,v'.: 'M-.1 gf' 'KK' 'W .w5,,iQq'1f1.1i.':.: f:,2,,jA. my ,, , f' 4 fa-we ,1 . . : ,--1-Hi. 1 . 'bidi fkdfl'-fhf "fn I' -nfl, Y' I .ui0'riz.4-ff..f"'1:Y.5M1n N :f.7- f 1' ' M.: 'I - ' L ".f'.'. s. V. 1',l i Z . , . . , . i . . ii. . .z1. . I. 1. I, '11 . . ' 11, ', 1 , T. K1 1 . .cond Row: H. Smith. couchg Grasso. assistant manager: Kingsley. F. Usvhrnnn. A. Sarucino. R. MvGu1rL'. . D1 C. . ' . . 1g . . 11. 1, '. 1 . . 111 B . . 1t-. . 1, 1 1 5 . 1 , . FOOTBALL With the optnmff of tht IGH 96 loothlll sc ason Affus un Hiffh sux thx lLIl1Il'l of Hmm Smith as hctid coach xltcl his one xt ll s lung of Jhscnet lbllllflff thls stison tht X X Ioothxll Conlc itnet of Xhstun Mass xx is foinucl in tht Conft renee 0111 elexen had an eight fffunt schcdult hut dun to tht lnclcrncnt xscenthci on x six of tht elffht Ualnts ware plautl Of thc six Harm our hoxs won only one tied ont and lost four This was more OI less cxptctccl this season due to the tact that we pxocluced a xounq, green and new team Prospects fm nuct yeax shape up rathu smartlw Our semor ballplayers unc lhomis O Ixctfe md Uaud Monavhan ciptains Stanlu IJIIWLQB. Richaid Steihlt Gund lluhuc Willnm Imm Robut Nicfmnc Charles Robinson YN1ll1a1n Hlwueheucl Hmx Rixus IIIZIHZIUCI and Chtstci Kiwffowski freshman assistant couch Www: I I , Q42 1 i " - -'h - ,ff-T ' 1 , ,Q 'z ', ' ' , . ' ' . .. I A - - ' . - -I -, 1 -I - . f 1 - - It consisted of the to eight football tc-inns in this area with Affawarn being included 4 E 1 -' - x x' s 1 - . . -' f -f iq - Y . , ' , . Q C i I . , A , ., 1. , 1' K K , . i , , i x. A " l'. I v vn'1 r X , V XI ' Y. f . - , ., . A , . . .. ' xv -rv' ' - ' v s-- li' vi 1- N '1- . I .4 Q , . . . . . . , . . ' , "' . , 1: 1-A -- 5 ' - , . 1 i . Y ai ' A .4 s tw D NION XC H XX IIN Xpllll HCL C OIHIHGICL C Iasslcal Easthampton I udloxs Hut Spllllf hald hllhlld IN ala E lsthalllpton I udlow IW-st SPFIIIX 'hi-ld Enfield XYa1L R ORR CI, RODIO Thls ual s xilsltx hiskl th 111 tmlll llux Af .lxwllll H1 h School COIIII xxhlch BASKETBALL IOIIQII thl tr llll pl lctlud hl LI III IIHSIICCISSIIII 8118011 as thu IIIIDJC nd s dun paltlx to thc I Ix oi hcl hr Kill IRIS IN xx li thc IIINI to plix on hr IS thc but COUII III thn alla LIIII 1 ltlx thu sllf l to um OIIIX one 1 .llllc IS pI1XllS 1 1 1 tc Nfl Ixlstml who how hull head hlskmthall Colch Iol tha past clf ht XKRUS 1151 md It thc and oi thl sm ISDH to lcccpt an lcllllmlstll tlxc posltloll ID thi -X1 axxalll ixstull SLIIIOI lllullhmls will I hclt Bclll IIILII Hllllllll Ilxslll Dax I Xlorlaflhan IXICIIZIICI Oll and C allllnn Ixodlo SC HEIJL I F HOIIIL Mx IX -Xxx JN -Xu at -Xxx AX All df Holllv Home LC QC 'Fm ha R ISFITR-XXDI JUNIOR VARSITY FRESHMEN TEAM BASEBALL N 1 011111 1 x N 0 1111111 11 111 111111 IS st111lc1 XX xt IIN AVIW' " .' H' "1 . 'Lv ' msc' '. M 1' 'ur AIFHIII' I . ' 'L '. . . 1111.11 . ' ' 'a. I, "x"1w,"i I . 11 ' .-X 11 - .Xp1i -- 1 1 Lk N 'ly K '11' X 11' X '1y N '11' L' x K '15' -.. X111 -7 R 15' -. l 11111 I 11110 f 11111 11111 - . I F lf" Lllll 1 1.111 w 4 1111" '1'sIc1Y1" 1'i1f1Yl'I' Nr III11 11'1c111-3' 1 "l1'l' 'wt S 1111151 F'1Sf11'lIIlP1OIl E11111-ld 1.11c11oxx' 11111111 ' l 51111111 H'1c1111y 113111 'est Springi I.0I1L'IHF1C1OXN' 83 , . .XNVIY 1101111 11111111' .'Xw'1y H111111' Aw'11' H01111' .'Xw'1y .'XXK"ly Hmm' .-Xw'11' .-XXV11' Homc Aw'1y HOIIIK Home GIRLS SPORTS In PTLXIOUS xears the proffram has mcluded xollu ball baskntball and softball Th1S ual so that the ff1r1s M111 be able to make use of the new tenms coult softball M111 be lcplaced bx badrnmton and tc-nms Dzzfctor MISS Dorothy HHSIIHUS Senzor Members Mary Belcher Joyce Chrxscola can DeFor2e eanettc Furlam Georgm Kmg Rosahe Mascaro Barbara MCISSHCF oanne MCISSHEF Murlel Mlllcr and Barbara Morassx Who can enj03 alone 84 illhmurivn Autngraplyz an renal!-'rigu 1 POND BRGTHERS INSURANCE AGENCY Insurance For Weddlng Grits Furnlture Dwelhngs Autornolarles Acc1alent and Health G59 REALTCRS Reslclentlal BUSIHGSS and lnclustnal Propertles A Complete Bullcllng Servlce ow 7l9 Maln Street Agawam Center We Represent Stock and Mutual Cornpanles Ever3b0d3 5 buszncss zs nobody s buszness Mortgages - Appraisals IA KIM! 10 .MIM S111 1 I rf 1,1 11111 West Sprlngfuelcl Cooperative Bank id,-'-x 37 Elm Street Wes Sprmgtreld T J Murray SPECIALIZING IN HARD CHRQMV PLATING Chrome Nroket Codmrum Zm CS Srtver Plotmg Antrque Frrusnes Pohshmq Buttmq Produ mon and Iob Worx Phones Bus RE 2 3120 RE 2 312C Resrder e RE 42 I 964 Mom Street West Spr notleld Moss Szluzu 1 nt 0 1 UI A C11 x t C I C l + . . O O . A , , . . A F Ropid Delivery e Work Guorortteed R C , , - - 1 1 ' A 'Z '2 ' - J - - ' .XJ Lf- U S 'sis 111 ' fl qu nz' than zu 111 e TL 'Isl X CBLUED COAL CKOPPERSD COKE CSOOONYD FUEL cmd RANGE OIL BARRY COAL, Inc Instotlotton omd Servlce ot 'Ir i' YORK OIL BURNERS i' 'lr Guoromteed by Good Housekeepmo Telephones RE 2 9791 RE 2 0542 772 Umon Street West Sprmgtletd 0 .Yfvvr Il zfaifl-fad man was wisv STRATHMORE PAPER COMPANY MILLS AT WEST SPRINGFIELD ond WORONOCO, MASS. W Monufociurers of Bond 'Writing ond Thin Papers if Book Text ond Cover Popers Artrst Popers omd Boards Blue rmt S otoc 'ff Weddlng Papers ond Brlstols 'A' Greetmg rd ond Specrolty Popers slx rfxllf fllnlzf 1 S5 T GYQQLQIQUQUQQLQ worms Uwe Buuoslas or 5'P5c1AL Mncfmvsny Cofvrmcr MACHINE Wonx 270 MAIN STREET AGAWAM MASSACHUSETTS INGFIELD REp bl 4 4 A GOOD PLACE TO WORK Q r-Q ll rf! I in llllplllff III fam llllt H1021 A if ' V f P ' B G O ,V . . . Cor f ' . Papf' 5 'rl' Il M I V 'fur 9 I T lephon :SPR U' ' - 992 S .-.L -I I - TT """"'-V .,,,VYYi 1- ' I . - L ' - , ' ' X ' , 1 "iw QME TESTS '? 0 i "'mn.aAA, 'P X QUUNU Xe S-f I IPO IO ,1 x af 'fslf JK Lfdt dt QSC 011 Y 5' '95 400 of Q """ Q li Q 5 5 7 sv cy "Q s UI ' - va ' it ' - sf .+ 'N eg M wg, - -X5 4, X gsxs If f S x , -92-.L A 14,64 5 O 5 6 s " . T9 e-ra e mg 5 succee bex - C9 A Armsfrong Heahng Co Ty QQ 5 O S Am C IOFNTWCI Coolmf 1' DUI'Il63Sl rbi Ccvmnqg 05 IV' ble Sire No H f T RH 7 Q8 W PE 0 my M111 Sou+hwor+h Company lfm zzz! IN tu bf ff1!.u1LL1flz lm ffllfffs I Q O O " " I -, fNv.f,, ro, All pw Q Hefuiq k ,Mb Vms HU Yfffzf-if 9f'Qi4m Rfi'3i'iI'T' Heizi B1 'TCC'l1'1 at flip' Kirfi Cf Rvfigizilci any A - fy fmfz Mech AU ff- ,N ' rmiml , , Y, K ,A A, F U fe' ' rg 1:'i1'.'.' w Y w H r- ei. QSM Ten. L K- f,r If 1 1 IIN of gas? wishes gkrougfwuf five Zfears From the Societies of SACRED HEART CHURCH Eeedmq H1115 Massachusetts HOLY NAME SOCIETY ROSARY ALTAR SOCIETY SACRED HEART SOCIAL CLUB KNIGHTS OE THE ALTAR SOCIETY OUR LADY OF FATIMA SODALITY SACRED HEART A C SENIOR CHOIR CHILDRENS CHOIR Rev Leonard M Della Bad1a C I3 S Pev Georae W Connors C P S Thr mon undf fstarzdzng the ff uf r the words 1 , . , . . I , J , ., l l i 1 1 I l I ,, , ,w ,,. I Inrrzpfznzcrzts 0 Flberwood Contamer, Inc .gs 490 Westfreld Street Feedrng HIIIS Moss 0 TOP QUALITY MERCHANDISE Gur shelves ond showcases oontoln only the htghest grode meots QTOCGTISS vegetobles ond dolry products PRICES CONSISTENT WITH QUALITY Quohty governs the pnce ond our pnces ore the lowest 0 S6-H GREEN STAMPS Booked by yeors of sohd stondtng the SCSI-I Green Stomp plon IS the onotce ot mtthons ot economy wlse housewtves Fedgd Mg t luzozclfd 4 1011145 but LLZSIIOIII lzn 415 . . ! AQ f 0 . . . possible for the grode of items We sell. ' , V g , . ,j ,' ' g-,. wx JASMIN S PHARMACY AGAWAM SHOPPING CENTER I 'N Hj -ff L1 The National Llbrary Bindery Co SPECIALISTS IN LIBRARY BINDING ow Park Street Vfest Sprtngtletd Construchon Servuce, Inc TRANSIT MIX CCNCRETE WASHED SAND and GRAVEL Plants Sprtngttelct HE 3 6631 Palmer Wtlbrch rn LY J Qo Attthated Plants Worcester Southbrtdge and North Grafton Mass Manchester and Nashua N H I1 ho haslosthzsfnfdom 1105110111112 1154 to 1054 271 ' ' 73 Hocus Street Springfield, Massachusetts ' ' e - ' 4 a 7-3 F4 I I- C,IUIIIf7!IVlIl nfs of RIVERSIDE PARK BOWLING ALLEYS 18 Automcmc Pmsetters OPEN ALL YE!-XR AROUND CQII for Reservcitlon -lx RE 7 1438 RE 7 1439 I4 hat 5 past hclp 25 bag ond prcacntzon i i l l 1 7 3 ' 11 ,I, ' fltlfll mm 1 XX XI HI! X C S+ John 'rhe EVGHQSIIS1' Parish x w11xP Suxxx TurcoHe Manufacfurmg Co Tools DIES and Spe 1611 Mcrchmery ,uvex Telepncme RE 4 SZUQ RE 4 82M Z8 Ramcxh C1TC1G Aga cm M ssc huse-T S 1 111 fm 1211 5,7111Q1A11f11f'11fz'1111s 117111 F1 I' tl .-XKLX ', X. QH C114 SS UI" 1,356 I . I R111 1.14 X . j1'crN C,'11n1j1f1n11'11fx111' U . X 1 . . ' V T ' Lf ' W , C C 1 H1 V1 Q65 his f1'n1p11' 1.51.11 flu' 1 "1 1 GARDEN sf HOME POWER EQUIPMENT We Service WI-na+ We SeII POWER MOWERS GRAVELY GARDEN TRACTORS CHAIN SAWS SWEEPERS C-BRASS SEED 84 FERTILIZER I9 p G WEIDENMILLER MAC-BOVERN CO pgfR338 fdavr-I+fdJA9s92 It btttbdth b k ll 9 Il CompIe+e Iine of Grass Cui' in and Ma I nance Equi men'r and Supplies for oIf Co ' Park Deparfmenfs ' EsI'a+es 9 Airp + ' Highways 9 Cemeferies 0 Schools d Colleges 9 InsI'i+uI'ions 0 Home Lawn S rin ield E -66 PiH'sieI -I67 ar or -2 is e cr 0 en an real -- - - - Hedges SaHler, Inc: W V' Sdttler Tredsurer .gimx Phone RE 2 3154 583 Co1urnbu Avenue Spr1ngt1e1d Mdss Steoks Lobsters Chops Cooked to Order Willard s Restaurant Cdterrng to Prrvote Portres Bredktdst Served d Qur Corteterro from 7 A M Q? For Reservotrons CC111 RE 4 9760 141 143 Chestnut Street Sprrngtteld Mdss Tha obja ct of oratmx 157101 truth but pcrszzaszon l l 1 1 - I . A., , , F . . 0 1 0 I A L . . . I 4 i l I 1 I u l l l I , I c:HRnsooLA's FARM EQUIPMENT, Inc. Wx Farmat Tractors And McCorrn1Ck Farm Implements Mllklng Machrnes Internatlonat 300 Ut1t1ty Tractors Home Freezers Retrlgerators Parts and Servlce UDIVGTSGT Etectrlc Apphanoes RCA Estate Ranges anot Raalos Havotand Motor O11 and Greases is RE 2 9432 Telephones RE 7 5487 Sutheld Street Agawam Mass IN U zznjur a frzmzd urn zn J st ' Xl ll ' ' I . I 1 l n u i 1 ff, K, - ' ' Iv 'I I J 3 -, ' 'fi SPRINGFIELD ICE 81 FUEL CO. Ulf I'!,f1W ,ii In I'!,ntr Ilnltn Processed lce -- Locker Storctge lcleoting Gil N Tel. RE 2-5l73 225 Hickory Street Springfield, Mctss J OJOJVVLQ L 11 MH QFG QVVLQ Established Gver 7U Yeors MARTIN W MALCNEY lrunerol Director Nm Telephone RE 2 2278 lU65 Westfield Street West Springfield Moss brm lksrm cm mzflwm fn oflzfmzsf tragic as 091 w f,'UII1f7H7IIl'llf,8' of BAY STATE FILM PRODUCTIONS Inc Wx ' 0 -ll! good fhings whiflz f1x'z'5t arf Ihr frzzits of 07'itQi7ZIl1Z'fj ,LM L' A lf' ECE EREE DEMCNSTEATKDN RIDE 1N THE ALL NEW 1950 EORD Cct SARAT FORD SALES AGAWAMS EQRD DEALER RE 3 3902 Telephones RE 4 1331 250 Sprlngheld Street North Agclwcxm Mary Ann Dairy Bar and Restaurant Comp1ete Lme ot Ice Cream EL111 Lme Ot Eood 340 Walnut Street Agctwcxm Shoppmg Center WE W1S1-1 T1-1E SENIQE CLASS SUCCESS 11fl7lII'eIIlelZf - u i u :ii 1 The mow noble thc more' humble 'Q 'EL 1 , ,fQV.,i... ,JY 'Q 'Fri 11 Compliments Fnend of a Dr and Mrs EBER A WEIN SS DR R E MQCORMICK ,Wx Professloncd BUlld1I'1Q 53 Sprmgfleld Streef Aga J m Mass Xowzzxlzzm but lmtlz 807211 slmflfu f,'rm1j1Iz4nzrr1fx ' . Q . C'O.YGRA7'I 'L 4'I'1UX.S' .-IND Bl:fS"l' Il'1,S'Illf.S' t th ? CLA UI" .56 . . . A v U Q K .X ZA' CVUIIIIJIZ-IlIl'71f.Y of N. J. De MONT CONSTRUCTICJN CO., Inc 90 Albert Street J-Xgcxwam Mass , . I I l - I 1 I Big words sfldom go with good dffds KfwwfHnn1M- ' HAMPDEN FENCE CO I9 SPENCLP QTREET Nor '1 Ao ffxm HOW OUR BANK SERVES AGAWAM SPRINGFIELD NATIONAL BANK Il 110 I 111 In 1511107161111 27 O lex lv-I I K U mv, .. -7, ,AI Iffv fEV:t, if f1:,v51y, .1 V.:' 5 ' 5- gQf- 'H.j flf huSHM.fsyI ri iff fkf Hr' 1 'Imr,:j-fpfw IQNITVOFOT :x1Mwm:'Y xY'ff:HfE ,Q ,fJ':. rl v gy 'Hg-gf: ind fzirx 'A ..v-. r.djL-I 1-' IYY,INni E'11r-uify' I--ivii ffin I N .vt KMNJ Yf:f'gf' '. . .wa , i 5 :ii 1 Q :2iIr H rn IH "HQL. M3'YI: 'UI":5 I-.Ifbrtihai I:I:'I1'fT'f1l f?1 Q " .rm zzyv- Q-xIf1ff'f1fQOfE. I zu I 'f.fznifl1p11fif11u A AVI ' BCSWGRTH STUDIO Off1c1a1 Photographer of the Semor C1ass The 1oest glft you can g1ve 1S your photograph syx x Te1ephohe RE 2 2211 1537 Math Street Sprmgt1e1d Mass Hr zs well pazd that 15 uf!! satzsfzfd - 2 Torlrzgfs picfzmfs are tonzorrowk' lfupsflkvs I CURRAN JONES FUNERAL HOME M t Sp g Make Our Bank Your Bank You can have the thmgs you Want by savmg regularly We'l1 Welcome your account WEST SPRINGFIELD BRANCH WESTFIELD SAVINGS BANK I Elm Street Opposlte The I Who never clzmbed never fell - - - I - ain Street Wes rin NS- 'ip amiga P-i"...'-U-an uf' Q N9N...1 bprrnatreld Massacnusetts Hrstory Establrshed 1885 Co Educatonat En ottmen 800 N nSectar1ar Brancnes Bermuda Azores Recoanlzed or Accredlted by Arnertcarv Councrt on Educatron New Enalana Assocrat on of Lol c es Amerlcan Mechc lAssoc1at1on Umted States Ottlce o Educattor Board of Regents of tne UT11VGfS1tY ol the State o Ne N York Dearees offered rn L1bera1 Arts Elementary Educat1on Bustne Educatron Busmess Adm nrstratron fBoth day and evenmgl A so a two year program leadmg to dearee ot Assocrate rn Commercral Scrence Manv opportunrtres for part t1me emplox men lin C 0 4 Il h 'l7?17Il1'1 :dual Count Ififzshrs won t wash flzshrs Y x we -- I ' .... ff ' . ,, If X-ax ! wif. ff t A 5 'gf I at 'UPN ' 1 6' ' , 9 'h bww? 4 , Elf, 9, ,F 'xv uf"- rxa' , l ' ' " X, , 'V ...ff-""" , A ""hf.J. -- 'XZ ,Q , - ":-:. ".S'1'r:'iz1g flu' fff11z11f'1'!1'r11l Rim: l'f1llfV1"' ' - t 4 r ' I o - 7 A 411. '- 7' "l.r'rX1e r ' ' a ' A - ' A f ' . . SS . t . i . . 1 I fy . i . , . n . 7 f N ' f H1243 " f'1f"'. '17 .' f' 3 K ,I CUE SINCERE BEST WISHES to the CLASS QF 1955 WICO ELECTRIC COMPANY WEST SPRINLJHELD MASS COMPLHVVENTS YCUR A8zP MANAGERS and CLERKS O11 toflz um!! fz 0 tonm K 15 A K OF 1 13' is " ' 1 u rmu Sure.... your rlends can come, too' Wheii you go to uoik for the Telephone Company you ll find your self in the midst of a pleasant congenial group your own age WORKING FOR THE TELEPHONE COMPANY 'k i' 'A' 'A' OFFERS MANY ADVANTAGES Good starting salary regular raises R8Sp0HSlblllLy ln a position of real lm portance to your community The pleasure of working with congenial people ln pleasant surroundings A secure job with a rellable company that s known and respected everywhere There are lots of excellent opportunities for girls finishing High School. Come in and talk to us today. Wlelll he glad to give you all the details. Talk with your Guidance Counselor, if your school has one, about when and where to apply. O Were looking orward to seeing you. NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY IKNOJJ and "yes" cause long disputes l,'11111j1lf111111!- 111' I Gufhrie Fence Co., The I Inc. Connechcuf Valley Block Co Cmdcr C rm rete Bllld1I'I BIO 0 RE 37 4 RE 'I 'I d TI Vw COLUMBUD AVENUE prmlll Id 5 M612 Q Bramble Ave my et by M me Wanlewskl Genlon Clolhes Turkey Farm ulr QAIK 1589 r xI31eGdT.1fce M 1 I 3' PII RD LE ROM, FEEDING HILLS E SPRINGFIELD Te ep over, RE 4 LLIQI O I 11111715 11111 Lu llffll 15 the Good In dowzn flu LL 0115! O I -0- . l ' 2 O C , i ' J Ck 'I' Is, L- .3 ,LGQUI fi ' 4' 'Q , X . 1 We. f' ,nrin:IieId, U Q Po I y f 'fmds Chicken Barbecue-ing: Our Sjsecicxlty Tu kej ' S ti WI 3' ef:tLc:1fs Beried L tid Rolled Turkeys 1 YV: v 'vx .L U .. ... I1 QV ST I . i f ,.eRE4-6II6e-RES-5,17 I I l l Ai 1 Bu! Il zrlzew In thf' Cfrzw uf .mfm Mario Deloghia Trucking 'K' AGAWAM MASS F W Hemswor+h WHOLESALE MEATS Telephone RE 7 2598 ST 9 3583 Never ct Bum Steer lt You Buy Your Meat From FREDDY HEMSWORTH 4 wager zs a fool s argument if 1 385 Liberty Street Springfield, Mass CURTAINS BLANKETS HAND IRONING Il'f'U:.-11fzrzzlflfw-alwfizn Iliff! Pfalllx MOTH PROOFING WEATHER PROOI-'INC' FUR CLEANING Bel aundr at , C1 SPECIALTY and CUSTOM 1' WUI CLEANERS Since IQU7 :md STORAGE D111 RE 53616 333 BELMONT AVENUE :SO Service Cen+er H I. Llaht Prop FEEDING HILLS MASS mz lmz nt Emereon S nvhm 1 Zemth HBWTIIOFHG Triangle Resfaurani' 332 SUFFIELD STREET A A Alvee C I Ecmole Radio 81 Televlslon C TI T RE2 541 Sou '1 ck Stree Feed CI H1115 Mass I1 zsdom gms not aluaw bx H5115 E' C I -- I . . - 'A' I, Q, ' .I Cr fl' f' v of U I O Q I 0 A Radi, 5 .fxvvisiiri Service eI 5 5 tl wi A t , in A , I . I - - lg '- - ,. C,un1pIz2m'r1t.x of Packaging Service, Inc International Harvester Co 268 Park Street W ho can control hzs fatc West Springfield, Massachusetts I :nh s Res+auran+ ommod J C NEDDING5 BAN UPVS PARTIES 'A' t 'A' 7? Km street Norih AGU Ncxm llflll nf Cen'rral Package S+ore, Inc IJD1 11d HAY MASI P J CFIOV1 RE 3 'W 0 TW 1 Jones Varle+y S+ore A Lzme o J h ng HALLMARK CARDS if R40 Agawam Lumber Co Calumet Hard are Fyturee Lumbe Plcmmg Pcunt SANDER FOR HIRE e epic E1 ee Wes mmm 51 ld Ma Q 1804 Mir Q LX CI :Irv Mase lI0d15f3 15 tha only Jun bazt Lohan 3011 angh for pzam w A 5 , , 1 ffgp 11!,l1'm, up ,ff ' lffmj 'lf' x of Y W T' " ' I Aff: 'liifrmf' fx I' 'X 'I' f H , , L. A. Y' , Y IQ., , f. f , Tfqiqj F2 ., J 3 A , K ' 3 , . ivfxr Sfffaf-L NCTIEI Af '.'.'r11 O ' A ' ' five:-'z 1' " M S - 'ff i. . Y W- . i N . 'A' i' A l , , w I . .. ,- Te. L -,843 - X T 1 . tie P.: 9-96.4 251 Str T w if ' gfe , S-. E! ki. at A g ., . , ' , . - w ' , X 1 1 ' - . - Flowers for All Cccaslons Keefe Florlsl ...EVN 265 Walnut treel Tel RE 4 4073 Federal Hull Club -.lx Agcwcmm Moss They conquer who bflzfw thq ran U S . - Compliments of C zxlznz nl K I Morley ONPRATULATIODS mee or test, A Frlencl 39 Gtto G Street North Agovvom West Sprmoneto Oxford Tool 8: The Wh'+e Hu+ Gauge Co Inc I ow VV ALT P DAUBITZ 6 780 Memomott Aver Je P West Sprtrohelci Stree e ft fetd t os bpuclz I5 flu bzft Dj all but tlzoufflzz' 0 za Conf A f' twf g Q C' XJ , X Qt ? F, X, , t t 'A' l s PRECISION TOCDLS it GAUGES O O O Tel. .E 2-514 . A , 198 Norman 1 'ff si Sprit Qll . , 'vt so , . Ng. . J b Springfield Freight Lines, Inc Wg Foot ot Western Avenue, West Side SERVING ALL MASS. POINTS Gilbert 8: Barker Mfg Co -.EN WEST SPRINGFIELD MASS I 0 C :ln ounrc of vanity spoils a lmndrcd-weight of mrrit Joe Marieb's II Home Appliance IVICITIPLJ Prop -I L+ DIOS TELEVISION ORF E APPLIANCES ff mjfim ul f Websfer s Servlce S+a'rlon Tcl RE 4 2659 798 Mo rm Street 211513 Pdlnll AJS CII' M612 Relall Furnllure Warehouse, Inc 1 QQ J QLQI 9SIlVC1NSd9FlI'1IIL1G S Nester Mass CYJ FL 7 IBSI R xe dex S et Wes Spf name d Mass Brldgevlew Grille CI Hun nzzzflz, spfall lztflf ll f 1' XII 0 ' ' l Iesegkx Q , I V . KI ' AY A el , - Q 4 71 f' rLY1Q:f1fQii Stree' Ee. in I ilIS l . f,'urrzj1lf11zf'r1tI nf tlz C C I Q Tie festfri' Irg a ji xr Y tore V n I l I l l l 1 l I 1 I l I I I I TEL 5' 344' Ag '.-:uri ifr'-le ire I 1, , l l E- Clark Jones WHQLESALE MEATS TELERHGNES ST 9 8408 and RE 7 2598 385 Llberty Street Sprmgfreld Mass TRY YOUR LCCAL WHGLESALER EOR TOP GRADE MEATS AND SERVICE V Telephone RE 4 2187 State and Andrew Streets Sprmgheld Massachusetts 115 our quzurfls that spozl out pmyrs f rx., ' rx' ' tKIfIt,.YW!I7f,1 PfT7IfZ.71K.QI1f ,-111, Iffv HT"nrtl1 Printing Right" X V Bay Pa1'1'1 Junlor College Courses of Study Carol Jane Shoppe Executwe Secretorr1d1 Med1cd1 Secretdrldl Commercldl Art 'k t i' Lo dmeddo N Mdss Te1ephore LO 7 3771 B D Nlms Lumber Co Le'rourneau 8: Youngs Esmblle med 1917 Lumber cmd Bu11d1ng Mdterldls peml Masons Supp es Hmdfdre SALES SERVICE INSTALLATION SYLVANIA 'lr mf Inn TeI RE 2 0253 LENNY LETOURNEAU CS AI, YOUNGS 253 Edd In Stree West SDYIVIQIISICI Mass 4 0011 uzff Illlllxfj a good husband 0 Cu jf I Q' Inf 1 N . . 1 1 . . 1 Tl' A I , . - L . . U Q A ' 'Y ".-lg1l:uan1K 'll-lf:'i1z'm1 fffnif 1" -, 1 I1 - wf ' ' A i 'K Cn I A .fllfx of 1 1 -F 1 . V-'A f 1. E . U 'I ' " 1 A 5 x, S+andarcl Wood Produc+s Co IAIVIES I MERCADANTE Manufacturers of Hlgh Grade Frames Carvmg Deslgmng Custom Work Tel RE 4 5688 RE 4 5689 40 Napler Street Sprmgheld Mass PERKINS MACHINE AND GEAR CO CIRCUIT AVENUE WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS Who doth no vvzl zs apt to surpc ct no 0 C,'0111pli2111'r1!.s' of I x V I . 1 Z v Um flzm V11 John A MacPherson Upnolstermq and New Fum ture For tnose wma prefer qucrhty crcfftsmcmshlp ard destmctxve fctbrlcs CG11 RE 3 7981 Open evenmos rom 5 to 416 Sp r1:111e1c1 ctr 1 NOTTLI A CI Wllllam s Pharmacy E1 FE 51007 7 We 111 1d S 3 ow West Sprmcxfleld I Nahonal Gage 8: Due Co, Inc w N C111 G TN' 3111 Pclemmp of flilrs ffl 31 Bama Stop 1 army ZL 114 IZ 10111174 enjoxzng zt mon 1 1 ff 1 1 4' 1' nf 1 0 0 I 1 1 1 fa 1 v A ' 1' 182 'm .mree 1 - . ,r 1 5 7 S Q' tfcf-I LE -41117 1 . , - ' 7, 1 9 ri ' 1' A ee . QT wcim ' ' 1 1 , . 1 f.ur1j1f1r11f'I1lx of 1 1 1 1 1 1 0 1 1 ' 1 1 0 0 1 0 O Q 1 1 1 1 11 R E1C1r:1e Ag Mass Q 1 P 8: B Engraving Co. PHOTO-ENGRAVERS 0 FAST PBCDDUCTKDN I FINE REPRODUCTION lBl8 Mcun Street Sprtngtleld Moss Associated Engineers, Inc Bowles Agowom Arrport Agowcxrn Moss A Complete Servtce to lndustry Bronches rn Boston Worcester Albony Clncrnncrtl ond Los Angeles Consultrng Productton Monczgernent Engrneerlng Product Destgn ond Stylrng Tool ond Mochrne Desrgn Drottrng Tool crncl Mczclfune Butlclrng Test Equrprnent Contrcrct Mcxnutorcturlng Ithtn 1170 110 lzms mu rouni your ruth 1 0 0 0 ' 1 tt - H 1 I I f I f' A fl " ' ' ' ' r ' QS I x 4 V 1771 Dubuc Bros Dr M Da1l+zky GENERAL CONTRACTORS E 11 t t if Q RE4 we 5593 R W P5 7 Q 79 197 Colemor St eet Eeedma 1-11115 Mcies V M131 5 dm UI ZH 1 Speed 8: Hegeman Bill 5 INSURANCE AGENCY REAL ESTATE Service S+a+lon gm Se vm West Sp 1e1d ard AJC Nam OCKSHUT FARM EQUIPMENT DEALERS i' 7 fu Te el? e RE 21252 949 DP H 16113 S ee Feecm H S 54 Em Street 11Ve 1 Sprm f1e1d Bad rm mom has zts 70014111 bad am zztzozz fjllillflll H111 uf ffrfrrlfnfflllrllfk nf 0 .. O 0 O fE1fT ST 1 1 'A' i' 'k 1 A f .. A 1 'QLWHA Q 'N , T T 1. - 1, RE 4e T me 1 1 'V A A A e r ., ' ' , . , 717 1 1 'ri Street AQrf'1'.wu ,1V1T1f:' ffm 1'PIfx of o I 1 o 0 ' d r ' Q T ringi ' , f' 1 . C 'T T . . 1 i' i' H , Teleplicrie RE -2204 . 1 Hon - - A Ng, ,. W 6 N I., .. S.. 1, 1 S .11 n E - N- ' - . S 1 :A - - - - I - 1 - 7 C,'onzp1'inu rztx of Dr and Mrs Simon J Ramah Memo to Park Edge Secre'rarlal School 187 Sumner Avenue Sprlngfleld I om Interested rn becommg CI MEDICAL LEGAL or PRIVATE SECRETARY I understond the rntenswe course may be completed ln FOUR AND ONE I-IALF MONTHS Name Address Moll to Mlss I-Ielen O Kee e Dlre to r teIepI'1one RE 8031 Io opoomtrrer L1 ensed ox Common NeoI H of Moss Board Edu o 1 Tzmz and opporfunztx an no man 5 slam . . 0 Q . 1 1 f ,I . . , . F F A ' F w ' ,Q yr A Us J A A A A 4 ,L ' ' f + K 4' C A I I. , C. C I I 1 3 I l l . . , - 1 A1 ' ffmrzjtfirm raft wt Marceno Barber Shop af 1 ut Sttopp rm Center Barker Chemical Co INDUSTRIAL CHIQMICAIS West Sprmgfteld Mass Twln Brook Dairy Farms Hrken Flowers B BONOMI 51 SONS 0,9 Producers OI Qucthtv Dcury Products I-Iomoqemzed Vtt D 'ns 1 s 83 RE 4 ESIIO Agcxwom Massachusetts 085 L: I3 it 31 I Better an empty purse than an empt5 head I 'A' t I , I A' rxxw' 1 ' 'Qt f' -. I I I f I O a U I A ' ' r , . . E , ,- 5 s Ietegigizrxg- FE .:- ,f1,,,e Liit :ie ef 'ite :test iiederi Dcrj: Far. 'Q TUNA' 'jfftflri 19' in tl tr are-:J I3 Suffield Street Tel. - ,N . . . . , ' reeigegse mxer . :iz , .e.g:e".-:exit 1 1 n L PHELPS Inc CGNTRACTORS Tel RE 7 4739 11 Andrew Street Sprmgfleld Mass S KRESGE CO SPRINGFIELD MASS Heazen mould often be unjustz zt answcrfd our pragfrs Ao 0 I 0 H' I Il"l '. I0 Cfflm nf So s 0 Springfield Commercial nendly Servme Sfahon Body Co , Inc A W WHH-L Mqmwer LUBPIFAHOU A Si C I Ama rm, Dump Bodles Llft Gates W upema Busses C S 350 MQ wt ee-T Aaawam 7m 011 v c Lucia Lumber Co Po It Yoursel and Save Complete Truck R91'NCX1S9FV1C6 Oak F100 m aml L mafr RE 4 396 Ma NI ee Aaawar A C1 Faults an thzclx ulurc lou 15 thzn . C Q I . F O O A1511 P. H'1t1Lt.1, IPC. . . , " Viljifx .TY Tires Bixitr-rLf'.': V fx""f-Pfirfffe H N K Tel, HEC-:71ff 1 17 M zzafi I A 'Vf-si fig? iiffiflfi, A L . C fvf-fyxziir. . fer ,1,i'E'L fwfr gawam easing o. . I ,V V - 'Niridaws '1CiQ:f F' Q: Itisapdie friiti Fr 'ria xx: ' X R:f::1r1:Metx rx" 'A' 'k i' Insixlatin : Mat-'r1'fA Native :Fa 7.'.'512i6-rr, fgitiief Tel. -74C5 Tel RE E-fri A in Q y 1 K qq warti, Mass 13 S1 HISHIS xx O P B ARNOLD 81 SONS MILK and CREAM 556 Spflligfleld Street Tel RE 6 1310 V J MCRENO INSURANCE AGENCY M 375 WALNUT STREET Agcrwam, Mass Te-1 EE 2 2263 The sfrret of success zs mnstanfx of purpose I fl ' f.'I.A,'.' F 1956 I I Cmrzj1lz'n1r'11fs of O C , - - I f,UVllflIIIIlt'7ZfX fff I 1 Twin Oaks, Inc f FEVDING HILLS Mimb I Ace Signs Inc. if TIRLQ 53 dn S1'a+e Lune Package S+ore eps nz lmz 11 POI EI' MOV' ERb PONrm ICOLQ 006 Ie-Iep we RE 4 C180 wail RE L 04A CI 3 Rve R11 Dzstrust zs pozson to fm zzclslzzp I I I ' I I Q I I I I I 'I' 'R I 'k i' l I Q, ' f24A M Y , ff. A WRU Arricrg' H, qi iii :ffl , IW I 1 I I lfmrzjflinzrfzrv nf CU pr 'I II'-I ' II S ' f' Id T C prlng I9 oro o I I If I N Ig R in M TN I L. E V". If Fr C , :lively M Vw -' F' ' I-A 15 If V:1iiStreet Ac I 3 i r C Cl Agcv. I f w PETER P NORMAN INSURANCE AGENCY ALL FORMS OF INSURANCE RE 6 2059 2756 MAIN ST Sprmgfleld THE AGAWAM NEWS YOUR COMMUNITY NEWSPAPER Borroued armcnts nuff fit Lac!! O l,'m11jflz'nzr71f,x uf v U , v , v 5 Dr. Richard Rabinowifz Bobby Mc:Guire's OPTOMETRIST Gr-9 91 F .345 LIQUQP md FOOD Te RE Q 8431 1? SV1 Jf191d Strap AUG Gm Mass I'Il"lU e DI' MIChaeI S Nabeska HFLPERIZL PAINV REMOJQQ CI-HROPODIDT Y Ray D131 HOS1 Tel RE 4 X058 Nor'rheas'r AlFmO+IV9 Cor F 2 c e St ee A Q Mass 3 0513 T C H hat Il man deszrfs lu uuzlx bflu zu l T RQ Qfll , ,A K , ,riff ' ,ft , W ., . 397 W . 13? fe: A5132-.'f1:Ti IVTCITZ5 Western M3159 Distributor L: C Y' f ' vf' I I 1 V 3 . O The Oriirinql V.'i.2Q1-.V.-:c1",' 1 Txlrii Potiiover NO" CCfT1f7f'f xirit :4L,:.g3',1fs .5xirCr:1ft M3ititsiX,ff: 5.4152 Lie f T221 Tor NCC Ffa? iccrd 1 Asrirwfi ld r 1 A C1 warn, , A937377 M 55- Tel. RE 5-fl Vfalter ,, Q' CHR L G Balfour Company Closs nngs Commencement Announcements Club pms Dlplomos Meddls of Troplno Taylor Yearbook Company represented by Gron P Lloyd Mgr P O Box 144 H Bruce Elele Cdnoorn Conn ClCL.l MAURICE CASEY Inc Estdlollshed l896 Wholesale ond Retdll MILK CREAM ond ICE CREAM l9 Dubols Sl 'Westheld Morssdclvusetls EUH3 man judgcs of othfrs by hzmself O 0 A , I f -E ' 3 The' 'Hunt in High Sfhool yfarboolfs . ' , e t' E Compliments of I 0 l . , - l fffllllflfflllfllh of Bob Parks A+lan+iC S9"ViC9 Wonder Mea+s, Inc. Complete Repairs Road Se-rvic, ow WALNUT S1REET DAV RF 4 9589 NIGHT RE 7 8919 tr M oprmaflold Mas NQPTH AGAWAM MASw Johnnie Page, FIOFIS1' Sfella s Res'rauran'r MAPLE STR? 1 DG QT 8 4 3 r L an Q1 Certe J Q Llmuo 4 quzft tongzu shams zz um hz ad ho, - 55 Um S 5,-Qi N . F' ' A, , S 7 v , S ' ' : l.'n111jf1i1111'11!x of "FfrJI4 PM .Svllj It Bw!" I I 9,0 9, A 94 J ' .Sf N221 Ag:-i1'x.'f1m, M5139 i 1 A A S I ' .YIQTE Eve 'I' Bite is I lst Right" Agfa:-.' I .,1.cpj:iig . r ncccrirnodctgcis, for Parties '79 '.'f3l..p1+ .Leg Ag Mass ALI' Ccriciiticieci I . - I - - - - - 1 - - 'w V . V ,' X . Acrebrook of Agawam, Inc Best ot Foods and Ltquors PIZZA Speclal Rates tor PARTIES BANQUETS WEDDINGS Qrchestrcz Every Saturday Rte 57 Eeedmg I-I1IIs Tel RE 9 8575 The Agawam Community Y M C A 089 RE 3 8272 P O Box 229 Agawctm Mass Hr zs most cheated who Chcats hznzsflf C Cmzzjffinzf nlv uf O O O O C . . , - I 1 1 1 W ' ' 'zzxw B6'H'IS+OI'1I i " f' " f Lumber C0 Dr Samuel P Sawyer ,WN CQLLECNE HIVHVAY 70 MAPIE STRPPT Se 1' M0226 hl eetfe Srmn ,fly Wd Mme Ed mdl CG OH SAVED SERVICE Parkview Res+auran+ Allen Lawnmower Co 8: Cocldall Lounge T6 M 837 PV E IV DAPK N DOTTIE PAV CORMIER VC RIN EF STREET You HC te est oprm fe d Mc s IVfZ0fLfI1ZLL5f7Zlf iz 1 uzll lou hun loaf lg . Y O C 'A' 'A' 'k Y' ' I . .f .,JJ ,1 V I J Al x!.E!'.'.'i'Tk ft 1. ,. I' 1 'M I 5,5 1 gf. E rr H I Y! 'X I C 34 E S Mrieqi rl, .1 -7, F4 1 .I E SEE . Q' E 5 .J E , , L4 L r S' W A 'gi l, S. - - S - - , ww- 'r- '- 1' vw - - '- Merks Inc Sporhng Goods Store Frshlng Huntrng Archery Sknng Skatrng Tenms and all other Spar Eaurpment Brand names such as Spaldmgs Rawlmgs Amencan Archery Seamless Ocean Orty Frshrng Rods and Reels Owned and Operated by Mercadantes Tel REpubl1c 7 7309 378 Walnut Street Agawam Snoppmg Center C mnplzma nts of The Third Nahonal Bank and Trust Company of Springfield Otlrces 1n Sprrngfleld and West Sprrngheld for your convenlence Member ot Federal Deposlt Insurance Corporauon l 1 1 r l - i Content 25 more than a kzngdom I I 0 Rubber, Cortland, Willson, Dudley, and Nlitchell and Charles DuBois Hodges 6 Il IU P11otoJrc1pr11 H F1 'I C1 1 Boyer s Garage To ey ore RE 7 591' Il 11111 Yi Gree DI Ledger Bros Garage Eddie A J Le'rendre IUXIR if IUR 111111 111 11113 GENERAL REPAIRING cfm RCDAD SEPVIVV PIX! HKMIIS ow 'kit R Us P L07 GE Snr cr 1e1d S1 ee peed lx C1 CI Ave ecxdo 4 good 101151111111 15 Il 1011111111111 C 111111111114 C f'1l.YIil .fl'1'1'1..A N .YS Ports its 1 n ' 1fl,.-l.S'.S' 111' 151.111 Biz 'es 1 up I Gtr 2 1,41 A ,,, 817 Mix zz Sftrffof A :f:'.-."1:t. Cf-titer 11111 f14 11111 11.1 QU., H A Grips I ' I 0 O . ,, Of Tel. E Z-7,CQ Telejclic 1e -TCW 830 in Y' r t . 'ina Hill 1 ss . . ' 'L C M ssizcixeits i Lcngm I I 1 1. - - . w - 1' -.x X May we take this opportunity to thank our rnany triends tor their past patronage and we are looking forward to seeing thern at our new address. Cocldail Res+auran'r Lounge 456 Sumner Avenue Allen and Adele Iayoox For a Good Buy on Used Cars or New See George D Canegailo at Springfield Buick Co ow Springfield Mass Every why hath a wherefore 530 Main Street Tel. RE 2-4126 Del s Varle'ry S'rore H' s Haynes Varsl+y Shop ,, 063 50 Walnut street 1 2 M 50 Gm Dtreet Norm Agcxwum Mass w Yfllild M15 Ferranh s Package Share Rober+s Dellvery if Service 1122 Mem LG Ave West Sprmczheld Mass Sloth nzaAf3a!1thz11gs dzjfzcult For Slyfe 5 1 f,'U77ZfJHIIlf'IlfN of For I.wrzdwwl11'j1 1 IJIH ff ' I ' 1 l I o ! 2 I ' , i' 'k f' , , 11 , W . D . . 1. 1 , , rs. l ffurrzjzlirmvzlx if 'I Currzflffrrzwrlh uf 1 o 'k 'k Q 0 Or' l flue C All' eff ALDERMAN 8: Mac NEISH JOHN F ROSAT! All Types of Bulldozer Work Truckmg Creme Work T1res cmd Butterres 415 SILVER STREET AGAWAM A man zs not better than hzs conversatzon Call: RE 2-9793 or RE 2-4567 ff Roc:ky's Hardware Co R I Folcofle P op Sl Ro rm s Tools Woll Pope Phone RE 2 lU3l Qfll Mom St Cor Umon Sprmqheld Moss A+wa'rer Nurseries James Morrison Florlsl NURSERYMEN LANDSCAPE DE.:-IGIN Lve Gem and OmGrFemG1T ee FLOWERS FOR ALL OCCASIONS FRUIT TRELS and SMALL Farms CORSAGES A SPECIALTY Spe lo 1SlS m I-lybrld Blueoemes ot s Lo Jn Seed Tor Bulloe Pe I Co trol AQIICO Garden Fertluzer ,W Peat Moss Prone RE 4 1651 A 11 rr lel RE 60479 358 Soutn Street Agcm om Moss To ba proud of Arzoulul fe zs to be blznd mth lzvlzf 1 - I l i t - r l CD All --of - ' E I C E rg! H . .r S ROSES -A HEDGING --f Sl-IRUBS L, C. 1, . . . , A - fg wo 'F . - x A 1 Q Sq. Q . V. .b Alwoys A Good Deol At Agowoms Only Chevrolet D oler SUBURBAN CHEVROLET Inc: NEW CARS USED CARS We Servlce All Mokes of Cors Open Evenmgs GORDON SALMONSEN l95 So Westtleld Street RE ED MCMAHON 9 3814 ANDREW C GALLANO DAVID C GALLANO 'castee H992 AMERICA S FAVORITE FROZEN DESSERT Western Mass Taslee Freez Co , Inc AOAWAM MASS 21 Stores ln Opercrtton Rzf hrs czthrr sfrw or .govern the possessor Horace ' e I 0 ef, .2g':g1V:5l-IE, u qgjigs , , .. "',, 1.:'-2.5 -ma - 'f -" vw 223.21 AEI. " ' I :ii +22'2is ' .W l ,f - ... .... .M H.-. ., ..... ,,,,,.v---ff I O o o , . . ,. , 1 Y I ,,i Agawam Prlnhng Company LINOTYPE COMPOSITION OFFSET cmd LIQTTERPREQS oo-9 Westfleld St West Sprmqueld Mme Nino J Mencarelll Farnswor+h Coal 81 Oll Co B xA E rd ERVIC ulzfm True Brofhers, Inc OPTICIAN IEWELER Jeweler 0049 Pnone RE 2 2067 54 Vernon Street Sprmgf1e1d Moss H-,lx TOR ee He who does no good does ew! enough I H o l I O r f I l I 1 ffim ff1,yf,f,w":'r'1' ' O H sAm1e.f,f1i P .eil 0 , S1l6ITf Gln '.'.' OQ ' wr Q' L 551. 4 I Telephone RE 734190 TQ RE 15377 470 . ' , ' , N R524 Ummm Sw-eq '.','f-5:1 A 611 M I A AMW' 5 N i ' ' QI' Nffff, 11:4 . , 1 V i E i Slanclard lndus+rial Supply Co., Inc. Distributors Boston Geor Works L. S. Storrett Co. Delto Power Tools Logon Lothes 246 Chestnut Street Springfield, Moss C omplzmf ntv Wilson Thompson Posl' I85 THE AMERICAN LEGKDN ow Agowom Moss 4 ood 54 want mal FA a 00d mash r , ' K of O - , . ! 1 I - - - - I "' ' ' Il W ' S ' .5 ,J Adam E Legend,-e Ramah ReaH'y Co nc TOSL MAP P FEP ERN. eGITTRACTCDR 4 d EUILDEP U 35 1 9 V WO Amzfum '1 nxiw 9 QUALITY HOME iff 'A' Tee one QL 6184 H 75 Letemdre Averue Feeduu H Q Gy ut D mm A U mm Mfg Heier Your Hem e and Fuel C11 Hequuemeut t E e m tn Auto Bodx Lme Fuel CII Service U :Isle drum QMS e y , x ,QT QI C1544 Street PHO e RL 8944 e PL J 3593? S '1 Lelci Mass 71 uoolex we tm ar H All good thang: are not gzcen to one , . V 9' I , , 'PH H. HA ,ff . I, resgiieit l 3 , . . , T f' fe B W -'eff "Cx tr-fr N XJ Y L i Q A. 1 AA AU AA A A AA 4 A f f 'ff Sloorgir ,Omer , Q . . 'k 'I' . W A , A CH 1. f li o Y -1 I U .ALLBIGUIELKPW o B ' ' I1 I l'lS lan v r':thir1.:' . 'e ' 4 1' C O , H1311 Ar PJ Q Q15 1 p Qian' l I I1 I . W o o o Ccr.M:1i:ie T1 ' lberry s l rm W 3- , N w A MA, Q 'fest pri. gf: ? ,N , A v , 1 P , , A' .r ei Kerr Ajax-.' -,ass W LI o XY 1 w 1 1 l 1 - i New England QU Arnold Street WESTFIELD MAD C omplzmf nt5 of Zlellnskl Bros GENERAL CONTRACTORS me Agowcm Massachusetts Thc stzng of a rcproafh 15 tht truth of zz' f,'r1lllj11I'7711'7IfN Hf Printing Co., Inc. 'A' i' 'A' I . I . 7 . 3ARTu Ap FF SOHI ll Lou s Texaco Servuce Sfahon Mr and Mrs James A O Keefe Home and Garden C 'r en er Dr Rober+A Gannon ORD 059 T PE 7 GLN Q03 MLA 0 QTREET L nkzndmss has no T677Z6dj at fa L Custim Civ Wfffg Rffii-'IVF . F' fl fi, .S fffl f lffx! ll'l'Xfl1Nf1flll1 wrlfvgfw I , C Q O . a a I Louis CTCITHISO I . Ph me HB3 15 iii .,f3f"3l 1 I Q 308 Sufffud Stir-ei A 17I'N'UT1, MGS2 ' . I E I l Ifffnljffllrzf rm nf , , e i W W Y 3 Y 0 . ' 1 I V 1 1 X I ' I ' I , el, . a-f . - UQ ELIII QffgQ , H TX U, A, , eve .vi U .V A N l Agfxvfci r'i"SS3C11LlS tl: I Sifiiilid v ' 1 7 ' L'- Campbell Servlce lnetilltr e1ndServ1f'm Alllvlefkee v 011 Bume S Swede s Jewelers LJ S U ts and Was der ' N ,.6 x Tel RE 6 4923 AGAWAM SHOPPING 'ENTER 28 lceper Street Spf ra te 9 Moss Chlcopee Engineering Asso U METAL FABRICATORS Frank Morlarly Wx 7 Sprmcftteld Street C Opee Mass Suspzrzon oftcn haunts tha' j uzlfx mznd . i ffm :Nfl ttf . 4 1U xv ',' fl x 1, l Ste es " r., A I A3 l r l Lx S , ,, itrt' .ld , , f,'f1n1jflin11'11tt nf 0 O I . BNI llvl-Nllflll fflflw nf "Sly, I ht: , . . . I . ' . 5 . VLRNE SPEAR f,lrrI7ZflflII1r'IIlX uf Cronin Co., Inc. Spear Lumber Co. We Building Materials lx ill? Wee S11 Qld Conn ENIOY LIFE WITH Jpvx Qld d nest rd fd Simone Uphols'rerung Co 34995 SWEET LIFE FOODS 0 Cl Fed 4 good consczencf ZA flu but lazf. Du Pont F ' ds fr 'i 1 'fx 1' , lfal Bri llc, fir ,-v West Sp i. Tlflil 0 O O ,f -TE'lE1.3lC..', Q2 LAUGH fn N r 'ei fireet e iid HQ' S: I Ronge ond Fuel Gil Qll Burner Soles and Service Agawam Oil 8: Burner Service G40 RE 9-2499 298 Springfield Street Agowoxm, Moss. WesHlelol Mo'ror Sales, Inc New Englonds Btg Llttle Ford Deoler ow Phone LO 2 3696 Route 29 Westtleld Moss 1 man zs not to ba known tzll hz talus a mfr O O u 1 . . ff 1 l 1 1 w l 4 t , - . , - The Drum Shop Temple of Music I-Tran Grade Teac er n All Instrumen A ordrons Trurrro t Trombone Uarrnete Saxopnonee Vrolrne Drum Vrbrapnones SHEET MUSIKJ RADIOS RECORDS Tel RE 4 0309 RE 3 3935 De Palma Mofor Sales Co H U D S O N SAT ES SERVIC G nu nf Pair PERSOI ALLY INDORSED US TJ CARS Expert Luorr atron G new Reyenrrn 1 W eer ATIJUIIT 1 ard B T Cr 1 P S dee ST R 1999 Servr RE 3 7889 188 Sffye DTIQQT spy ngfleld M4335 71 Garden S Eeedxn HWS A 1 arn Ma Agawam Pharmac Yrore E G Re Pnarnr For E ee De ve x RE L 9793 713 MAHN STREET Y Agawam Ta s+ee Freeze M x e E o I hr best tlzznga rm flu zuomt to 601711 bx ' 0 j T n , o. f tr oc ' xxx: is is g, 1, J f gg T A . T. X , , 4 L-' I J. A v . , v . . A ' ' ' C e W 1 ir " W ' ' h V 'i ' 1 A QTCIITCTZTCI Radiator Pressure Rnriurna Steam Clear ,. F, el val o .e, : A . - . Sf 3-A ,T - r - L S, " 1 ' I ST . ' TT '.. if ., 1. Artur'-7 Y' S. ,, 'lr , ,,:1 ' . r li ,r 'Z fe-in 521 EC te , W Ernesl' J Roy Auto Sales TRADES USED CARS TERMS Aaawarn Brxdae End ot Memortal Ave West Sprlnatleld Mass Dealer 1n Top Quahty AUlOIf1Obll9S Telephone Sprlnatleld RE 3 2214 Res Suttleld Conn NOrth 8 2597 111 Norma s Speclal+y Shop Speclallzlra 1r Women s Apparel :N-9 ST 8 6438 336 Walnut Street Aaawarn Shappxna Center New England Aero Tech School of Avlahon SCHOOL OF AVIATION -- N Tel RE 7 0283 Bo files A port Aaa f am Mas Il from Springfield Fire and Marine Insurance Company l25O State Street Sprtnatteol l Massachusetts We know what we are but we know not what we max be I ffm It fmt rzlx nf . . I o , ,, , . . A! . A , B1 xl llvfxll1'x'IUff11' Cl xx of 756 0 0 o 0 0 o r if V 'J A I S Q L f , , F' ini: -- Serra Baking Co., Inc. EaS+ Couri- Bakers of ltallan and French Broad Rolls S1 5-WN v,4!"'X Tel RE 4 4 lUllCuur1lo1 Averu S rm rlol Maas V 3 F 1 3' GMU fx DFG The Gaugh School Cf Business Franklin Cleaners ancl Dyers P eoare Yourself o me Fa ,1 FUR DTORAC Accountrr S ortla cl Speed T pe r Cornptomete Bus re Da a cl Ever' ,g-4 l82Sate Ste REo33oc Ml S e rom lelol 4 good amd IA as 50011 suzrl as ll bad om 'ISU If 111 :.1'fl1 Il frlfff " ,2 . e448 ,z ,- a -wan' - Cor.erEstoowrf flC.lml ere rl .1 SS .. D .J.,., . ffzlillfnlllllo ull ul l C Q , , r A 1 r ' 1' re ff fl.-, i a - - Eu r ri -- '.-.'riri..,r , .. . Plant and Offiie art Premise? l V -W wma fe l. . rf - 1 . ss Eriauszi 'y rt .ina Telephone RE E-E449 -- RE 5-5442 St A r ei A- SA Spririafield 28l il tr et SA r' gi n I . I l ' 'L I .l S K Fred s Hardware 1 S+ore HOUSEWARE PAINTD TOYS Agawam Bowl Garden ind Grass Seeds YQUR RECREATION PENTER fe Sell the Be and Servlce the Rest SGH G een Stamps ew TIRE7 O Hour Glass Cleaners Orme Hour Clecmmg SGTVICG' REpUb11C 9 4U43 P Ck Up G Dehvery SSTVICG Melssner 8: Landauer 385 WALNUT STREET A C1 1:1 Mass The grzatfst of all human bcnzfzts zs Z71ll'f'1f7f77ZdL7ZFL I I I . Cn Illlf HIIA of X'Vx ., si ' " 4 V e . 4017 - . . . . V ' 704 Sprmgfleld St. Feedmg' Hllls, Mass Glemme R' Moreno' Prop' - - l,'fm1jfli111f'11lr of I Howell Machining Reclclen-Sanderson, 8: Grinding Co. Inc. " 'T?'.., MOTCRFI TRUCK? i .fl.rti.ur Hcweil Rcbert iff H"-fell Vi 1 UND -4?-K A I4 N in iieid M Sweelf S Pharmacy Indepenclen+ Fence HC and Iron Works, Inc: fir T91 RE 7 8881 1240 1 56 9 CI Iff al uplazzfztzon fznzufou 0 flzzn xplaznf al 'GIF A Howell MC M rrvflff venue 3. QTVMT SP5 T1 f M7199 Q. riinfiffd was i I i i 1 I . in X Tel Ffa FT if 1-fiff, E u .Q ,i Nmzii Sire-'f' :fx-5 140 fir 'et VI si Spririgffld i b 1 A kd 1 Refi i'f'1',": lem .Amer Road, Ag x-fan. N ' 1 AAP f ..Q.Yti q L' E550 HUXT Charles Ferrero A Borsarl F1 UMBING cmd 11EAT1NC Otl Service, Inc: :N-9 Bu11c 131 nt 100 000 GC111 rt Cipcrclt, Q11 Burner Servt e Te1 RE 0 6628 1T1I'11QC1 Metered Deltverx 417 North West Street Otlrce Te1 RE 2 2320 Re Tel RE 9 170 Feedmci 1-11113 Mass 1039 Memo tc11Av Wes Sprtrulteld Mass 131 T7 Il ISHIS ure lon zatzzlatrz 1 11 111111 S11 WW ' Dr Wllllam E Coons Sl' Anlhony s Parish 4 useless lzfe zs but an carb death 1 11 O I ', 7 I . I L C1 , 'Q S 0 X , .C ' ' , s . ,C 2 A r' e i ' , . 1 1 1 1 .S'in"'t f Q' ins' nz , It .' z'z'4'.. , - C I 1 , s f':JF Q O . I Q O I I 1 1 1 LiHle Raceland Alfred M. Grasso A BOCCASILE Prop ,IJJI if fi Tru FULL COURSE DINNERS SATVRING TO BANQUETS NLDDINGS 1' ir -fix 2 Telepmone RE 9 4283 SIIVGI' Street Acawam Maw rm M ,Id Fron'r S+ree'r Markef C E Sm'H" DVU9 S+0"e We Dei ve 'A' Wx O 4 F G 9 G NAI QU F QM Stree West Sprlrc lem M lzutlz 151711 lzzghwt tlzznf that man may Lu . , EXQ"'CT1Tl'f . If ':kgi,: ff Q t f' L4 xl 'A' Te-, FF UCUQC ' I ' rv, e. Sire? !X':'::-,'i1:.i I I C ,, V." I . A , I Lp, Ro 1. ?EIf'IILf'iiS Grcccrrzs Meats Fresh Yegzetfrrle fl 'k 'I ?21:ies SE fl-lilf R2 4-TSS V rent St.ee W st Sjsrlicfi lf he ss N 6 . I. . . ' r . L , rf. , x css 1 I 1 , 1 gn ' ' " S . P FIRST HN FORMAT WFAP 71 lzm It S lvl While Experumenlal and Tool M l1 Works, lnc en S S Op Fme Fo mol Weor to Rent Tools Dres Moulds Gouores omd Developmg jx SOUTH END SHOPPING CENTER West Sprmofreld Moss Sprmofreld G C omplzmfnl I nlzxt D a V e S Fullmg Slahon -. N ,M Telepdore RE 4 3820 Moreno Profess orrol Burldrrro 758 Urr on Street 375 Wol ut Street Aocxwom Moss West Sprrt lreld Moss Debate 15 masculznc fonvc rsatzon zs ft mznzm CSU! jr' F7 xuf o 0 o o I 0 lr lr ers 1 , I H N H , Y 1 AM V A f . ' .xnf , 1 l Q I Jn' In l o 0 o l l l E l I l i l 1 I f 1 I r ' John Clo s Rlverslcle Rollaway Super lvlarkef, Inc N T eR ko D clpl Ven new 811 Sur M t 2 ow Tele looe RE 7 2613 Dont Forget Your Blessed Vlrgm Soclall+y Friendly Ice Cream S+ores ST IOHIN THE EVANGELIDT CHURCH , l 1 I He that knows no guzlt can Anon 210 fc 01 I l I 2 o 0 I I N h in f is A Lie" ..-OT E i js - a- Sat, . o. -5 MOTU SlT6,. West MGSS. A 4QV,'QIf1, MQSS f,'UVIlflH!Ilf'Ilff of tlzf' O I Q I Preclslon PaHern Hudson Tool Co Company, Inc if T4 NAEIER ENTHEET 5 m leld MCTQQ I Allied Baking Co I-TOME OE PINE BAKED GOODS ,,1f""N Tel RE 3 9072 lil NAPITR QTREET 1 Ho aesic Lou s Family Shoes Slioee E0 Tne Entxre Ecrmllg SGH Green Stamps A O Camo 301 WALNUT STREET Curl Ma Patzcnce 15 the companzon of wzsdom O 0 C O Y! i' 'A' 1 Ojai, Si , ., Wfil! '1.fld M . T, li 15.1 l l l Q . O O O +C, .-O, For ll 3 Q ns A IAQ 'xc .1 Stopping T T til .J . . . VXSHEO 0 I 7 4' 215: nw FUNERAL '. SERVICE A 7 N Q ,gDl'CfEin50n-c5t1'eeZe1' Cb. 305 STATE STREET - SPRINGFIELD, MASS GEORGE W STREETER RICHARD C STREETER G WALLACE STREETER JR 7 H11 H G Arnold Mum and CREAM Est 1909 Let Stop ot Fairbanks Aulo The Igloo School Oldest Auto School m New Eno: ond 1 O Made I Creor ,yy sefi Tel RE 3 0458 20 Dmght St ee Sp 1I'1CIl1Gld M1 e ot W est op elo He that Lu!! conquu must fight fill Ilfffn 1 HM of O G . 's ' C For the Best Stmdofes tm Town On r Freshly' Q Ce ti ' " r t r' 'Q , oss E89 V."e't5 l' street ' A ringfi ' i I7 E1 l 1 Phone RE 2 8018 E TCI? shed 1910 Duplex Tlre Service I-llll S,de D,-We Inn RECAPPING VULCANIZING - X NEW TIRES BATTERIES 'A' 340 Sprmdfeld Slree Agawam Plumbing 8: Heahng Co Comjzlzments 0 HOMERI PARC S Re-hcrble cmd Courteous Servlce Telepnone RE 7 0947 ZX othzng 25 well sazd or done zn a passzon a - SN di, Q fffmljfffrm nlx nf . I . O . 'k 'k Cor. Main cmd York Sis. Springfield 5, Mass Awwflm Y I . 5 5 5 Y 1 Y . . . i f I d , , de. -Af d . f omplzmfnts of B 81 D Motors, Inc Frederick Jewelers NEW and USED cms jx MCIH Street 9 Sprmghetd Mass X 138 We tfteld Street Nest Sprmgtleld Ace Signs Inc Tel RE 9 2433 R rph E F 1 'egx 360 Armory Street Sprmgheld Mass FULLAM 81 CO R E A L T 0 R S RE 6 6351 HU Elm St West Sprmgfxeld RHI! B justzfyng a ault doublcs zt C 0 i f Y, I U S . . . O I 0 A a . ul um Allan L. Baiurdi O t Kenneth . o ister Howard R. mcketi v , If , Agawam Furm'rure OuHe+ Sears Roebuck 8: Co 135 M w x D Q W 1 Agawam Owl and Burner Service ff N' "NHS WX P Mr and Mrs Wal'rer A Melssner If ew are wzsc let us pr pa or thf worst 3 lffmzjufinzrrzlx nf X ' N F . 1 K ow I emorml A 353 Gnut Rear West S fm IA ld i Amwflmf MOSS O . X v 1 1 111' f,'I,.A1.'.s' UI' lff' I Gino Rossi, P Q I L 0 I O'Brie1'1's Comer Ag wam 3 1' ' , 0 rvf f Agawam Luncl1eoneHe 705 Mmm t e t I nn nlzmf nt DI Dona+o Sales and Service ' I J 1 s Te epnome FE 2 7094 A C1 cm Mass 300 sprmafxewd .mire Norm A Guam VIC S'rarzlc Service S+ahon me-el Bahru fu UENEPAL REPAIRHNC7 E550 PRODUCTS x 1702 Memo CII Rve fee e CI Il 110 brazffx dansnzz1esz'50n1ffzn145115!x11 al! SS I ff f V 1 U Of '.!iIl','s C51 S, Trucks 'rm Ieeps I ' , ' - ' S r e Q ., . , N ' f ' . 'N Q' , V ff w L 0 l I 'NE :il j F' K , T N . 7 .. ri A V, ei Spririqfi ld M ss ' 1 i l I l I 1 I 1 i 1 - Complzmfnts o , m Armory Lehigh Fuelsi Springfield Public Incorpora'red Map-ke+ Green SCS 1'1 Stem s ir P REE DEUVERY SERVICE 715 A1bcm S ee Sprlnoheld 1170 MAHN DTREET Mo1'or Par'rs Service Co Casclo's Nurser Louls 1 EGSO11 Y Automotlve Ports C11 Wr1o1eso1e Moon ne S op Servl e if Bus ness Pr me Ho1yo1ce 1E 2 3251 Res de e Sp e1d RE 2 3450 262 Meodo Stree 157 Mom Street Holyoke Moss Res 12 Reed Stree Acmwom AUG' Gm MUSSUUTUSQTTQ All doors open to courtes3 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 ffrllljlff Mlfx of . 0 0 0 1 I3 'A' 'I' X 1 X .V TY, T 4 A Y A A K 1 1 1 1 1 lfurfzjffilfzrlztx uf C U O . . f., 1 Q C i fo A, ' - i tic A rincfi f. M 1 J , , '1 . ,, I 2 K - - I . Supreme Dmer f' J Avenue 3 Mme Agawam Garage I Z EVE FAI H1 PAIRS Ok! I I L AM SISCO EDWARD RUQSELL Adamo fa 111 1111 I Cook Bullders Supply Co Q N 1pp 10 JFCI d G N RSO We RJGSTDD 11 meld M115 Il 1X1 IX 1111 1 1 De Forge s Moror Service I C,0111pa1z5011 IS not proof I I lf11111j1f1V11111I- fff, 1 W 1 ' f-1.14. T4 Hour Towiri I Sf'TV1"fA I ,ff , - 7 1 1 J X 1 1 bu 1 1 fu.i'::.':' f' Tr1f:f.2r1.iss.i:1 H1-Czirs 4 1 i 297 TufArr13rfl - L. I fi- A ' '.f.- i'y-,-IV-,Jfff ' A - 3 - H, , ff 11T'1:i xref-, 1: 1,111 ffm flfv V711 111' "'l'l11' 1l11' 1111! If11'11g 111 fllr 1111 I K 0 I lt11'111111't111xI111 'lf' f' ,ll flf 1I"r' In W , N f11H,1f1',U C ! lf11111f1f11111 1111 111' D w M 1 ,eg11ef1:'1 'ISCIIIN QL Q' 5 I . T I 3u1Q :ig M611 ride . Teflfltiie FE 2-3193 fo .11 r:icri:11fl.vei11e 1' NA ri Q' rs Signs U l Agnoln DONALD C, BILODEAU ARTHUR1. BILODEAU General Conlraclors 00.9 Phone RE 9 6615 54 Green Acre Lorne Aoo om Moss Flower Fashions, Inc F1oro1 Desrgns ons Fosh1or1ob1e os the Trrnes Te1 RE 3 0167 645 Westf1e1d St West Sprmg11e1d Moss Wesl Springfield 120 Bosworth Street We t Spr '1o1e1d Moss B y. 1 1 1 A o ffllllllfllflllfll ,v of or . I Q91 it Woodworking Co., Inc l o o N i 1 1 - - -Sorrow is Ixief bult joy is endless D. Fini 8: Sons , Corner Package Sfore F Fl .a2""S se x R 'P 39 Rtver Street VV St Sp m tetd MCI S 44 Ram 1 Ne-Gr A Jaw ,tm Brtdae q F, HII If Royal CVOWN Aga Mart Tax: Co BoHlmg Co nab C1 .LWBN - 'N G 1 D G M355 I1 hatuu 15 6011111101115 dtspzst cl V A U ' A Vlfffri JI ucrifr., fmrzg, Frffsrt Fftxlts ind ,efgfffdstafs .ri :-433 Til E V-9392 A ' w ' Q. tr' gt , S. Cor S: ittctidd ' nd Streets S A fl W' Q A515 vffzm, M.,sS5 Cwlzzjffilrzrzzft nf fA"'777f'!. ff t 'ff O - I O C A1 tif- A,:f1'.-."1:z1 Slicpgiri 1 S6-itat 'bm ty- Cf tftfiifi tfzbtri f foci 1-9 Lnbxi R C att Fnzx P5171--SQC , Tel, ST S-f7C1 E Circle Agawgm A 55 'Q Sjgririgield Street A331-firm, M. - l l 1 1 1 I l , . . . , , ,,. . . RWELL KENNELS Tonelll S DoosBoorded lH'le River Inn Tourists Accommodoted s RE 6 l306 Telephone LOGGU 2 3660 Route 20 S,ormot1eldWestt1eld Rood 30 N rm West Street Eeedmo Htl s Westfield Mews :sung s Foocl Service, lnlernahonal HC Harvester Co Cotermg ot CAPTAIN CHARLES LEONARD HOUSE MOTOR TRUCK BRANCH cmd STORROWTON EASTERN STATES EXPOSITION Also for 'fx Clubs D1 e s Weddmos ond lnformol Porttes Tel RE 6 0770 RE 6 2836 RE 6 6074 268 Park St eet West Sprm feld l There zs nothzng good or bad but thznltzng makes zt so 1 7 .I l l L0 0 6 l E 0 to ii in l e 1 - 1 , l I, 1: l 1 Roo I o l 0 I . l, 0 C g l . X l t l ll l, l ,lO'.'.'f, N lt sf li Lynch for Lumber I 1 H1111 NII1 Cl fOrnpIe1e In 0 BUILDING MATERIALS WHGLESALE or RETAIL CWe CIIVS SGH Green Stamps? Phone RE 9 4781 366 IVIernor1GI Ave Crefxrb West Spr1nc1I1eId Mass H F Lynch Lumber Co Woosrer Express, Inc IVI tc Cornrnc Ccxr er Serv nc Connecn ut Mc1ssC1c1usetts RI1odeIsIc1nd IX York N e se, ,WN Te1epI1one STc1te SUQII 37 Rilrncm C Nort A Rlver Vlew A+lan+1c Servlce v,or'1pI te Lur 1 'IIIOFI Se v1ce Cir NOSIIID ,fx R1ver Road Gnd urn OI Street D 81 H DELICATESSEN S e 1011 L n P H IC r1edBee ard Ho ISU 1 V1 Sand nes F ed C1119 and FISH fc Fndcn, J V'an11Ste CI Mass THE SILHOUETTE CLUB E eld St eet T'1 rr env he C H hen om wzll not M0 cannot qzuzrrfl O I O 0 S1 ming I1'1'1lf'r11Yw:1'lf1g ffm "2 II' 5,1011 ' i J I1 e I 5 A . A .1e-A lr'r:1'. r" P 1 ' ,ff XJ v4 . f. . . f A SQ' Q. 0 0 0 1 '1-1 41 11 , no or. - f . 1 ' S rt . i S ri 2' 3 ' ' r ' ' Per Delicczcies See Us 0 Y W Yi Tel FE SVCIC 277 f re 2 A3 . 'C - I , - , . Iew f owl r, 1' f.'1frz1j1l1r11111!111f' . V I . Y Hr? Y' .1 . zrcie . n :Jan-Jorn 101.95 .Lf , ann. 1 f7 1 ' ,, . - A ' J 1 1 Graham-Wallengren r Funeral Home, Inc. t W Henry M. Wcrltertgren, Pres, T ,Wx RE 3 5174 U10 state Street Sprmctteld 9 MG Hull Top Acres, Inc if 9 Graf street e d Cfmzjflirm nts ff Truck Stop Garage IOSEPH MITCHELL Joel E S'ruar+ Complete Rcdto and Televlslon Serwc W V as 1 9 on Avenue Acer crm Mo s F , A , . ' J' , ss 3 0 . I t if we r 1 t it N Telephone PE 3-C555 Spriigti 1 F V v 40 '. nnft .4 4 vt, 5 Fear always springs from ignorancc Dmm ci 1 ITIS ure C1 LETALIEN JEWELER S S CS H Cfree Stamp Exp I Wat C O K :md Ie f elrf Repm P11111 Guarante d 333 Vfcrlnut S ee Alcrffam M43 CHAS M ROBINSON Rm md Fu 1011 RF 4 11051 504M PS1 Aww MQ II FRAN S BARBER SHOP C e 113 Illfllfflfl ll fl LAURIENTE NURSERIES Inc 404 MCI S1 ee CI JAMES W CESAN 81 SONS 5 e etfxoles cmd Tons Tel RE 3 8709 1 fe I Stree Fe-ed1 E, H1115 OAK GROVE USED FURNITURE ANTIQUES P dS1Ck CamobeII 5 we 50113111 0111 1013134 3 3233 So111I1ff1ck M3135 AGAWAM SUPERETTE 10111 POIODGK Prop MEAT CROCEFILS ARIETY C p UI fl BOBS VARIETY STORE IRA? O H C1 CIS Bad nun 1 361151 thfzr faults food 211121111111 tu 11 Q on 'S A V cfches - Ie:-:elry - C51 C 51123 C rds - I fx! B' 1 xv y w 'Jr,.-.pri 91 Q 1 CCG T1 3 A '1 er ch, ic' 1 1 'r" 1 f 'Yr Q 437 'I If 2 I 'YYY ' tr t f ' ., ' S 1 ce 1 e ' 5 re rf 1 A , r, Pho, A ' 11. 1 f . 1 Ui- 37994 if 'fx SS Sprincfield Recd 1 ' , I 1 . Cn Ifffilllfllfx nf K - I ' 1 5 - J fb" If 1 4UC Cc Stmef, Cor. T 1fI1eId Opposite the oIis u 1 A31 V.'f1'IT'., Mcxss CVUVIS -1' I ' II uf 1936 Be Nf IlvT1II1wf1ff!Ie fffflw iff I , . if F i 1-.-C1steri Aveng- AQ W'-'UTY S rl Chief M 5. - K I - - . . ,' ig . .NIV SILVER STAR RESTAURANT AC ommodotlons for WEDDINGS BANOUETS PARTIES Pho e RE 4 9782 I5 Kmo St eet A swam B Sl IIISHIS 11488 OF I and Mrs Louls BonI'empo PIONEER DAIRY CO MILK CREAM cmd ICE CREAM Tel Southwmk IOrdor1 9 6132 Sprmofreld Street Southwrck Moss C mzfzlzm nt 0 JOHNNIES DRIVE IN Specrol z rt ID Seo Foods Ctuckert m the Basket Grmders Sprmofreld ond MoreIor1d St Feedmg HIIIS MASS FIRE EQUIPMENT CORP I392 Memo CII Ave re West Sprmot eId Mo Corrzplznz nt I EDDIE S MARKET FINE GROCERIES operated by HERMAN A MUTTI retepm-me RE 2 2941 600 Kmgs H1ghWGY West SprmgI1eId FEEDING HILLS PUBLIC MARKET 'I' Mctr1eIo Prop GROCERIES CANNED GOODS MEATQ FLOUR ond GRAIN 634 Sprmgfleld St Fee-dmc: I-I1IIs Moss JERRY S LAUNDERETTE AND CLEANERS 373 Walnut Street IAgcxWcrm s New Shoppmo Certterb The art of Jzlence zs as great as that 0 speedl - . I ,. I limi Il IIIIVI I C ' I I . . Y! f. i4 W4 T- . r: ' :it YN - ' ! r , Q . I ' 'I , ss I U f' .xml If vrw v v 'Q ' to flu' f ,. IJ56 Mr. . I I I ,, I I , , A I I . ' QI It I I I , ,,,, K .,,, A., ,, . , , ,,,, ,, I nn I I ff ' 1' .V I ' I . i i Cor, ' V' ., ' ' I ' I I I I: II It K - - I I 2 - I , G 81 S MARKET THE GARDENS RESTAURANT DIJIIERS LUNCHES SANDWEHES GANDIW TOM 'TOLLI Props hom Bum, pw, Tec HQRE4 44 V SMUCI Brtdcie Stree North A J IU 1 f nmflznz nt AGAWAM CAFE IJININC md IJYNCIINK FX FIxX S-XIL RIJXX Nlf HI I nz 111711 ntx DOCS BARBER SHOP SECCI-II S MUSIC SHOP MUSICAL INSTRUMENTS INSTRUCTIOI R PAIR SPECIALISTS Te RE 3 4886 State cr d Ma re Street Sp mafreld Maas TITO9 9 7'OIIeJe M121 Soutrtfft k MGS BROWN S MEATS GROCERTES VEGETABLES T Iephore RE 4 9417 M r Street at Rrver R od A CI Crm MG C1 H112 BAYSIDE HOSIERY DEPT STORE 1 J f S tx 1 rm nth X CASTELLINI FUEL 81 OIL 47 Mo e Street r Nortrt AUG cm That war zs only jzzstulzzch Z57l6ft55I17'X I K V fr- A G gf , 1 ' I X ' F . ., llohg f87 Nc elty' ds n Peppers E e 324. 31 J T I Qf I rr g 'V Hi3r'ty .' "C, 3 f 1' Q' inf ' e . -, fflg ..'l'1 nm I Gi . O I 'AT 1" Jw ,. SS C. .pits fo 1' Inf ' IYI- Sp -r-i.1lift- in 'l't-I-11-A24-IQ .XI pam-I n I SSJII Il'K'l'I1 .itz npx I I O'I5'Ir-NK Cffmtm-1' Sp" QIT1-IcI SIIl'l'I Nr ' . ULIXYLIIII I l- --W -fr f --f-in f--fre T-W ki' I SWS , , I I AT 1 A T "T I E A T S cr S I , I - I ., 5 Y 4 Yin, fiv T .5 r . Jr' , - 1 I I I 1 1 V . R. Y . . N 1 Q AGAWAM PUBLIC MARKET 397 N LISWELL HILL FARM GILES W HALLADAY d NAPOLITAN POULTRY FARM SCHERPA S SERVICE STATION RICHARD S DRY CLEANING SERVICE CEORGE R ROBINSON M RL 0 VM AGAWAM PAINT 81 HARDWARE ly ALLANOS WI t PAINTS TOOLS HOUSEWARES CLOCKS NELSON S VARIETY and LUNCHEONETTE COUNTRY STORE zsisp grit Nmft Ilake us happt and 3071 can make us ood I ffmfljffrnzf rift Of Pick Up and Delivery Five Day Serv1Ce J , CIT. Tel T 5-7820 7U dirt Street Agdwdrri, Mass, I f1I0lIZlllZ.77II'Ilft of I I Former G 'T i 303 C1 riu Street , O. Westfield Street Fee ing Hills, Mass. A I 7 - I I I I I I f,'mrzpIi1m'n!t of Conzjiliniwnll I I of I , I i 753 Springfield Street I I Feeding Hills, Mcrss, I I I I I ,YWYi YYYWW ZAY 'Yu V Compliments of X I I E rin ie d S reet or ' gdwczrm l 1 i 1 i 1 i l 1 - 1 l TEAGAN MOTORS Inc IIT! EARL S RESTAURANT BI! U SOUAZZA S SERVICE STATION SPUDNUT LUNCHEONETTE and BAKERY PAULINE S BEAUTY SALON ELM GARAGE TISDELS BARBER SI-IOP ANGELOS BARBER S'-'IOP 1Izf!IsnIz1AI pf III KIZUII, mzzlpf Ift 4,1071 II rm IIIIIII I I I I I , , u ' ' I I I CHRYSLER flf:'I.fOUf'Ef I , F' HL. ,,, L, I fjD1'f'I x Y IIIIII II IL-II Ijnllr I IX BO: E'z'Q,I-'iff' I f1LIfiIIi.iQ I Biff-I-'A.IFf1ff ' f", fx' ' ' f-'M ff' fxfv' L- ,, Y ,Y.,N,- - Z,, ,, 'Q Stecncs ,gig-1 L,:,."Icf-rp Sei: PC3212 O .1 r, . I , , It I ,p :ff ., Griclfrf Fixx Sym :gi-iq ' 57" 4-57N -7 V' 7' "1 5-1 -' Iusi S335 F223 f7',1:kI-d if Y3.rI.13i:g. I ' ' V ' ' ' 'T M' LJ 9703 fa! TE Effflf , Hon S315-if HIM,-I-at SI r.I1 :if-Q3 -Tiers I Q I,wg,g,,g l , 5- f- 4 I Cortipslrm-mfs: of nm Q 4 I I I I ! ,A xl I I I-I T'1Z ,:. I I I I I I I . I I I I I I , I I I I I KELLEY S R Rape Meta of RE 0 5880 MR MEMO S COFFEE SHOP Memo tal Avent e fe Spr '1 el KI Ill IH FASHION FAIR 377 Walnut Street ln the A am am Shopptna Mart Tel RE 9 7376 Eeaturmo Natronally Advertrsed Womens Apparel Dresses Slctrts Blouses Slacks I-lostery Coats Sutts Sportswear Lrngerte and Summer Sportswear RECORD SHOP ill Elm Street West Sprtnatteld Complete Raclto Servtoe Televtston EDDIES RADIO AND TELEVISION CO Sales Appltances Servtce We Are Eully Eautpped ot Se ve You Retrtaerators Ranges and Was ers Rhone 9 4309 ll38 Memorra Avenue West Spr n teld Mass DODGE and PLYMOUTH CARS DODGE TOR RATED TRUCKS INTERNATIONAL MOTOR CAR CO Tel RE 6 l825 Memortal Averue Vlfest Sprn e ROBINSON FLORIST l854 Ma rt Street Sp tn treld Mass ACADEMY OF DANCE Top oe Acrooat C Ballet Toe Tap N353 MCIY1 Street Sprn lerd Mass I I Buys aos, ., f r, l.nd Iron - - , IA st I. ati 49 Cooley' Street lsiortn Agavram A f Ag :t'11r11'x.S'r2z1 I wt .S'ju'f" Hy Sfmt r I I , C 1 ' I' I I Bras - Girdles - Bathing Suits , . in , . . E l I I I I , If ff v o E '1 - ilci I A I 138 'l . S iatild I I l I I l I 1' e T - I I I I I Y, I I I A I ij I I I , ' X ir t t at' ' , I - I - - Be slow in chooying a friend, slower in changing HOT ROD HEADQUARTERS SPEED PARTS ed C-1lCISSE1kCiM1 C BTOK D ME MEYEPS STRAUJ STOK S J '1 T S PASTRY SHOP SHEA CLEANERS F7 Mem Q t bp 91 A O RASCHI FENCE CO H11 THE CELESTE BALBONI BAKERY 9 fp MRM HS OF FHJE HAI IAN BREAD 2 CT mm AJ CONGAMOND CLEANERS oui OLD TOWNE HOUSE and GIFT SHOP PAROS BARBER SHOP ot ee Envy 15 the .vorrou ' of fools lmzfzjflizzzfrztx of F YT er Skirts . FC 9' fffl LQ:-.'er1h3 A C' S All uf 'yzhimst Systffzz..-f . V H fn f- ri' P' 'T - K . .Q . L, Wes primfzfiffld ffmrljfl' rnlx wif Cffzfzjffzrflf Illx nf T lf. , ,, , Y, Y - T A - f 290 Park Stir-fn Wfvst opmnxzziold L' Rl' H31 ,'1'w Eff :STV--'Hi Ti tl fCI'.'.'CI. f,.fn1f,l11r11nlx nf f,'fm1j1lj1z14nlT Ulf QS .:rif:lAvQn11e W 3 O ,TTTECEL 'd C43iTfa:fA H1123-,-r'..' S 21-,-,'if,4 , , I l.'1f111,'f"1'121f rff- uf' Open i:r Your P11359 Q ' A '.'.'edd1:Qs -ff A ll ccasicris ' 13 Made D r t Lf- ' W M E,,,.x...- .M Auf... rX,A,,...,,.... L-'.QIb:-J-...xbeL. EDWARD W TALMADGE f m I1 FRONT STREET MARKET JO DON S COFFEE SHOP Te RE 3 1179 O4 F ont Stree JOHN H GOODWILL S Pubhc Accountant Tax ConsuItant D1a1 RE 5 6410 Aqawam Shopptng Center 375 Walnut Street Aaawarn Mass MIKES SHOE REPAIR SHOP Shoes Made tor the Crrppled New Shoes Sa1e ot Thoroqood Shoes Tel RE 5 7830 South Westtteld Street Feedmg Htlls Conzjalznzznfv 0 FEEDING HILLS PHARMACY RE 4 0578 288 Park Street West Sp tn te1a II 11111 nf OLD MILL LUNCHEONETTE 544 Suttteld Street Aaawarn Mass sHoP AT MICHELMAN CLOTHING STORE Frne Clotntha Io the V n 1e Fam115 Conotete Lrne ot P F S eakers Te1 RE 2 2596 Aaav am Shopptn Certer 57 prrnattetd Street A avvarn Ma DONALD NEILL INSURANCE AGENCY A11 Forms ot1nsurance Te Ott1eRE32161 PE29272 2U Alfred Street Agawam L szng and cnjoxzng zs true havzng I ,YI jflir w11II uf' I .I A I N I I I ' I Cn 1 I' Inf B. . B. A. I 2 me I I I I I I Rebui1d - Specialize in Arch Supporters A Full Soles I ' I P' ' , V' ,N ' , I I ' . . Sn , I ' I S ' J ' ' Q ' , I I I I I I I I I 1. jc - - . - A f,I1IIlfl!l77Il'Ilfx nf 51-Um!!H,m,nfX nf' STANLEY HANDLING EQUIPMENT co. Rcrmah CIrcIe ITALIAN SPORTING CLUB fx' 'Uv Cccper Sheet Aqqwqm Afrcu-Jarrt IIIII nl MILLIES BEAUTY SHOP A C MOBILE SERVICE STATION 'ISD S CS H Green Stamp ed HIS CI Mum Street frm MG s I EOEIG IAZZII I BROOKS BROS FUNERAL HOME cavotr Cor rzxcto T RE4 O9 EQ STB B L IO rftte 223 MIII S ree AUG Gm BRAUN S WELDING SERVICE Inc Tax e I1eBo ere HARDY PRODUCTS csv ed CI I CI 35 M CI I We Sp nafefd P S e I-I Ice M S How use doth bn fd Il habzf zn zz man ffrrlrlff I' I nf I 52 Ke. 'I Qtoi Street I S . S Fee LTI! LI M SS 703 I T ,, Airfrw-J, , ,S Cf: I1fIfI7?I1'Ilfx of ' P i' H 1 f HJ ,, IS D I . EX .tt ' is A Q el ' -'Wi TeI R f:I57 A -7 II PZ S Cust Street Spyf Ag' Id I , . f.'fmz,'fII1rzm1fI ,If Speeierliziig: 1:1 Pipe 'UeIding Structure W- 2' S hgh and Lew Pr ss' r iI ' Custern Built Tr3iIers ff Sh If I inc Tel. RE 5-4IC9 T A imc? ' Pveixe " 'I I ' Ag '.-fern, VI ss. I C ' DI AA ' A A fi 3fQ7C3 wwf NA MM A ' I-. ' - IHC .MCQ .cc I I O.3O , CIS , - K I I - I - - - 7 Q . . VINCENT F CIRILLO TV cmd RAD1O SERVICE RE 94275 7 U Malrm Street A IU am Mass R E DE STEFANO REAL ESTATE 81 INS CO Te1 IO 9 3785 Canqamand Road oauthwrck Mass GINOS BRASS RAIL Sauthwlck Mass m hm nt METROPOLITAN INS CO SCHERPA S BARBER SHOP HARRY J RIVERS Carpenter Pa nt W Ger1era1 Repa r Tel RE 2 8426 q11VGT at ee A awam Mass 1 COOLEY S GARAGE GENERAL AUTOMOTIVE REPAIRING Trres Battenes and Accessanes 24 Hour Tawma SGTVICG Tel RE 7 4717 RE 6 3741 1154 Sprmafleld Streei Eeedma 1-11115 CHRYSLER PLYMOUTH 501 Memor1a1 Avenue West SprmaI1e1d Mass lzm FEEDING HILLS COUNTRY CLUB Eeedma H1113 Massac usetts fonzplzmrnt f CHARLES SCHERPA Pop DOM SHAER S MARKET 88 Maple Streei NOTILI Agawarf FGGCIIUU H1115 CGUTST A man of courage never wants weapons x I - i .ark 1 1 I ' C 171 ' ' 282 Q nr ,I an , . Cn zzjflinzfnfx of lfmrljzlirzznilv nf I Crmzplirmvztv uf Inc- ' ,. fffmzjz ' rntx of Cv jx 4 4' .v of I 1 A I ' ' I I 1 I I 1 , ' ,' ' W f 0 I I I I I with Nnhlr Zifhnught zmh Lfirgh CErvat


Suggestions in the Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) collection:

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.