Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA)

 - Class of 1955

Page 1 of 182

 

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 182 of the 1955 volume:

1 if 'TS ..i l ,- -"' ,-. ...- - 4-1 -"', -gg.,-f"- 1.---' : pf , .-""'-' Y x . g Y 7 ,,,.--f' 135, , I ,, Y , "H -1 i r ' 1 Y s-.-- ,, 4-" I ml- :nf , f - -1 - ' -.... -,,,i..ii. ,-,L-...i .i W - 4 .,,. ' .........i -. , .--.L .1-1. 5, -1- ...- ,- ,.- r li ,f-' '? 2 l41?.,,.---- -li ....-- ..-. 1l""' .-... ' , ii ,,,.....-- ii.--if ,....--- ,-,i-1 -1.41- -,1-1 -1. ,iii 11-1- Q. u ,-.--b 7111 81703 ...ii ..--1g- -R k -Q -fx? ,..1-1 -,..f-- -1. El. ,,,1... ,....1- -iiil. q-, fi - ' Q ii---T Es. 'T ,iii- ,i...-,- iii A I -..HM-A I ' WWE-wid " W 'A """i'T -+ 2 5 g ex 1, -Y YV Yi ..-,, .4- -QQ-, X ff' ,.....-i A-J-,, ,1--""1"' F, -,,...: Lis-N ..jl , -,,,, ,v,,,.f ,f,. ,, ,,...... 'QQ-as "4-fs N"7,-i-S"5 . 'w fi H WHWW H KMEMMEM H ll uu. Flffirli 4 H 'frm ackem 19ff , W X X 0 X ,f X X. X XX X l S A W ""'H ' I M W" ww , I 0 a ' W " Q" W ig ' 7QSji ' ' V V :L ' Q '7 Qi N Xx xv f"'L"s" ,ex-xr-, CLASS Poem K -...Q The long awazted day has come For us to bzd adzeu 'Io teachers homework and to un And to our old rzends too We ve worked and strwed and laughed and crzed And now zts hard to part From those on whom we ve o t relzed And make our own new start We wlll not fazl as on we glzde Into our brzght new lzfe For Fazth and Hope wzll be our guzde To ease us through our strz e So now wzth hzgh school days behznd The future will begin This thought abides deep in each mind Our aim: success' our hope: to win 4 Aucx-: ARNOLD aj: 3 Q ,I ,w , ur imi ucces 7' N 26' Z--' i' 1 Il ' "1 I Ml I uv o er o C 0 1-1,, I w Nh I'lCdC11f'lx T Dim-x r 1mcsCl'1rlx Nfl R1u11onc1T Hume Pruzczpal Superzntendenl 1 H1511 Pzznfzpal rum' fuzrfnnrf' DIfFff0I L... Nfr 'Xhrx C0lCll1'1ll NI Hxmm Roscmm Mlss Eleanor Mlllcl NI1 lrcduuk Scyorurln 1 nglzjh Qofml gyleme f'0mmerrzaI Subjects QFIFIIFP Lim Elmnon Smith Illrztlzematzcs Mrs MWTIOH Glmson MISS Cw0l7l7flC7L'1Ill Subjedv 4 A y , JA NilSS Barham Phi lps Englzflz mmngfvaflon acu Niles Mnnjorlc' NN url Hzstorm 4- x 'vlr P ul I nn o 'Niles DOIOIIIX IIISIIIIQS X 1 'lsquml Sczence P111 1rr1I Traznzng I' Nils Ixathermc Kalloch Mfg Mmm SUITS Iatzn and Iwzglzsh lrenfll mul I rzqlzvll x , Q ' ' V jig: . '91, 2- 'Q 43- , Q' x 5 4 1 8 " ' ., A ' .,,A " ' t I . 4 f "-,V ---'g Q , 5, ff 1 A ' - A -Q J . - -1 . S. . . A U. 4 r. 1' 1. A ' an ff I I . . .' . k m 11. H A . fl Q1 is Q f ' , ' ' ' . .4 1 ' 'f' ' ' . Q, Q XI1 Charles Ixwtnu 1 Hirrx LCOIIIILII 'VI1' Pctcr Sarantopoulo Coach 1 nach Coach in 2? Mr Oscph FWHM' 'VI se Id1 Vlo 111 1 Dlklll Thcorlorownf M15 MIFIWIU Shermin D" 9' l'lW"U"" Inglzvh S1-:ence Forrzrrlerczal Alathemrztzrf AJIIHIFIIZIIIZCS NIM 'mf' Dunk 111 Unllzfnzalzcs ii M1 Hein B1kf'r Mr WN 1ync Hohms Influitzml Artr lrlglzvh and Hzxtorj XINQ P X C0 4 Bmklu 1111 Dorm S116 Svfllllfl I Misg Mm-3. IIHWN Mr. Howard Crotty Voral Aluxir 3111111 N111 xf'lljOI'lC Ixcllx Imafzmnl Houvelmlfl 1 I Mr. David Skolnick Agriculture R CLASS It JF " C QRS l'nw1'rw1I: ilu-.s'l'1ak Nlmzmu Sefue' ary: SARA -Io ilmxir-.Rox 'in'-I'n'.x1'f N1 1 li1.1z.xn1-3'rl1 Umm " , .szurrz .- 111: ll "H SE -- ,- --. V .. -.4 -. RLYI 1-RTC X Il I Q. N, .A SXRX ji? 1 XXIERON lllfl 801111 X 5 ll S N II ISS S11 s S0pl10111o P11 C 011111 1 1 f C l1s 4' P m, 1 S P1-11' Ilrll' I Cla. 1'-'1'1't11ry l: l:1'1'il1111111 P11tx L 1111111111111 Prom C0111111iIt1'1': PTOIII L If 1 2111 FIPVVI 11 K4 I-ll-4. Yi1'1'-Pr1'si1l1'11t 24. l11s11l1111 l 11111 H1111 C111111rx NIz1yIi1111- fl0Il1'l'I'l 2-li 011111 ' FQUIIIIS un 74 Illtlllll RQ'l1ltlOIlS Club 2: 131111111 nm 1 s OIIQ Cl. lla C 111111111111 Mum 1 S 1111 P111 COIIIIIII .-ll :X 10111 ' tl11 1 PM . 3 ' 1. P. 'tj C 'tt": ' "2 P' CI ' C ' "3 S I S1 Cl l I-19-li CllK'lk Cl l 1 Int" 1111 Ll 'illl s C11 'las I U XLBFRT CIROTTI Rum Snfet XOlIl1 X IX um ll t1111h1 111110111 1 x T16 Iklll 1 XIKIIIO P1151d1-111 L 1 1 II III ll 1 01111111 11 01 OIIIOIQ lllk 1111111111111 1101 1 1111 L1 11111111 10111 011111111111 1111 L QI111 Pl lx 1 1 1 Olllllllltfl nf 111111 Il 1 ll 1 111 1111 011 l Rll 011 1l1 D S I1 'l X Ol IL H1181 INLXUU UNI I J Nimmo B skctbnll 1 ' Sophomore P1rts COIIIIHIIIPK umol Libuct FL 'ISUTPI QXNTHIX IEE XLLEN 1111 ophux Commxttce Srnlox Pln Comuuttez 'Ill II1X L x L 'ltlons Club J 1 1 Il ALICE NI XRIE XRXOID 'North Stunt I 5 zzfk5 Pmrsornlxtx plus c 1 nc in u 0 xillllil C 155 SGC1ct IT, ' 1fPI I Ollllll s 1 1? ' 1 PICS man 'tltx Ullllllll 110111011 t f umm 1 m nu ommlttee P10111 C L Illlllllllt om S Ill 5 le af um Stiff Prophuy f.0IIlIIl1llLE T 1 H1 X 4 S 1 up FCSI t n lrnl 10111 0 1 10118 ll Q KSS Club 4 fmball Ireshmuw Churlmdm Snmor llu c,OlIlllllIll1 C AROL XRNOLD N 011 S1111 n Hrole Cute Jond ots of un c l Prom Lshnr Glec Club 5 NI'1yt1me Comut Gnls Sports l '7 3 C-XROI XXX BXILEX -V53 Rum Road Xuan am lol nottx s flXOl"1Il sunt alxsus xnlh C no n mem SUIT H Sxmx Lllllllllltlll Glu Club T H Y Rfd C1 Glri Slmls l 7 I 5111101 Plly CUIHITUII ELIZ XBF1 H BEHRENS T7 Rencd Strut xLlXN'1IIl Beth Pats cclntmg wuard 11m ns busy 41-I ro Nlllllfl Svmctnx f ll S 21 0 uncut oumll B s ctbal ' Xollmbwll 1 IIQSIIIIIH1 Plrtx Lommmfc Sophomore Pirtx Comnuttcc umox LIIJIIPI 1011111111111 Irum Qomrmttu Ixld Parts LOIIIIIIIIILL Bmquu OIIIIIIIIUL 3115115111 S1 iff Prophcu CUIUIIIHIIQ Trl H1 X 3 4 191190111 1 N ua 3 IIIICIIIIIIOII 11 Rchllo Q1 b ' 34 Dcbitm S n ctw 4 Coin s ondmg SLKIIIIIX Umor Smff ' 1 4 XSSISVIHI Edltor 3 EKIIIOI 4 Softly 1ll llcshmi Ch 1 I 1 SLIIIOI ax JOHN BFITRAXDI DI Hardme Strmt stL'lXS'lIU umm c buf x tcrrnlic pmno p ner murcste ID t 1 I L in C 1b ircl I' cshmm Pun Conlmxtuc Sophomorz Pirtx LOIDIUIIICL umor Sueun OIIIIIIIIUK Imm CUIIIIIIIIIKL Cl1dL1iI10I1 Lshcr Safhem Stiff LOIIIIIIIIIKL I0 A f"W 13 'Wilf- gau- I I I I- .I Hi K Q '1 SIl't't'I. ,XQ m nn Cy E. si' g 'I f '. A " 5 - of rm' rhc-z'1'lr'.xclv-ls. I PN . 1 ll ' 1 -L-3--1: Volleyball I-J-14: l'Il'4'SllIllilIl PI11'ty CIm111111llu . '- . 1' I ' -1 -I ' ' I. 1 " CIIIIIIIIIIIIPVI I'1'm11 CIUIIHIIIIUK Pl' I I ' 1 ' ' ' al' I ' "3 I'- A- I 19-15 Pufsmixllly 3-3-4: Int:-rnzitional R'l. ' . I Q-l'g Ch-ss Cilulr 4: .Vi fn Smfl' ' 1 4 F. T. A. 3-4. T 'K ' 4: Softball 1-1: c1hl'l'lIll'2lCll'l' ,li l'II'l'Shll1Llh Kiln-1111 clrr I I I, M, . 1 I Q I 1:49 J 5 f.-fum H111 K ' Q Cl' ' f - . ' I' K4I'Dn1. fill I lmvc the l'2ll'. 1111, 9" I' ll nl p p ffl Pr I : ll. '-1 ' L: Su I 1 CI "1 13 lizxik -tlmll 1-J-.9-15 X1 bull I-g-l': " h P1 ' 4' CI ' UT: Supl '- Pau' y Clommitt -v: I C-li x' C ' 3 ' I, ' H1 Pr LII "1 C9l'2idllllIIUI1 L wry S 1 ' . 3 I A --Q 1"- A- I 15- . .'vc'1'vt111'y li PVINOII A I Cl T 2-3-4. P 'den 4: I t- at' Ll R 121. .' C1 I 3-4. 'l.l't'ilsl1l'Kl 1 I j ' Ch I 1 So 1 l-2-3-'11 D. A. R. Rcprs'sr'11t:1tiYc' -li cI1ll'K'lIll'illIll 1 . A 1. .V J 51 Vils 5 1--I, Im W YV .,..a. E lzlv K 1- sf C. + I - l 1 --l f goo 1 L 1lIN'K'1'. ' I ' 1 f 1 . . " I 15: cDIJ!'l'l'l1l! fi: Tri-Ili X 1 I' A' --- . W I . . . . - , I I I 12? CI: 1' .IOC -INI11 CI A 1 ' I ' X' - ary . 'z I' 'A I1 ly . Sul fi 1 i. I ' "2 H I Zi ri' i-'21 ' Foss 1-2: I 'l,'.'J'. -L-ig'-" 1' I .CKE x' ,f-W " , I - .- I -, , .I P I Q 'x 2 I 'lf St t 1 St 1' CI ' 41 ll k zl lf--41 Q I 'E ' -3-51 I 1 A- ' ' --1 ' . 1- 1 ff a , ,. AQ -I " 'z 1' I 4 "1 ' I "-1" I I" "1 I ' Q ' H1 g 1 Q I ' -lg '- '- ' i-1 ilk,- Cll 2-f-41 '14 1 -.'ns 'u Q-I-1 -z'g o i',' V P ' f. -"' gj'1.i 'L-f'151..f,. . 1. ' 1 1 ' 1-21 " ' ', .11 I wx' can 1- 'L " ' Af tw j I ,' Ch -fs ldi' ' ' ' ' la f-A - d ' h- 1 'lz -:. - 'rn 2 I ' .' i . I ' 'Z ,I It I. zkf ' :W Q1 ' --g P' I -'L i'z 1 1 .2 1. -' H ' J0qNNE, BEI X II LF 141 XfI1ple Street X 211111111 ozmrze q111et plwsant good student Trzmsff-111cl f1o111 COIIIIIIIFCP fllgll S1hool Spr1ngh1ld Xflass 111 S1-mor 11-11 BEX ERIX F BFXSCJX 'I C,111t1r Strut Xg 111 1111 Short 11111 Sw11t P11115 p1l Oh those long fm 1rr1a1s as 1tb1ll X 11111 D1 l'r1sh111111 Plrty C OIYIIIIIIICC Sophoruorc ll 1 Q 5 Co1111111t111 1111 C llhllfl C,o11111111t11 P10111 Co111m1t111 Srzchem S 1fl T 1 H1 X 4 P f1OIllllIX C,lub 1 9 5 4 I11t1r11z111onf1l R1-11110111 ub Skt Clllll 4 C h11rl1 11l1r 4 S1111or P1211 LOHIIHIIICL 4' '44 PHYLI lS XI HL XXC HXRD 644 Xorth S1111-t l'CCCllIl ll1ll ll I tt1 h 1lw11s SCCII XV1tl1 Carole hard wor CT s 1tblll l XOllf bxll l 5 l'r1Sh111111 P1rty Co1111111tt11 Sopho111o11 rt1 C llllllllllf 11111111 C 1b111t Co1111111tt11 Prom Co1111111tt11 Grlc 111111111 11 lxcl 11 II 1 Safhem St1fT T11 H1 X 5 4 D1Str111 R1 p11 1'1t111 1 5 4 I11t1-11111101111 R1l1t1or1 C, 4 M11 1 .J S1 f1b1ll l S1 11101 PI11 C Olllllllf 1- BXRB-XRX XXX BORGIXTTI N 6 Barb Xlw11s seen Wllll M11th1 1 1-5 511110 11pl11 II KS 11t11111 CUIICCFI 5 perettnt 3 P1-15011211111 Club 4 11 PXIRICIX XXX BOXXXE If II I1 C1111 1 s ln 111151 lf 111 111111 S11 s 1Ill'ill l 111 1 ll 1 011 1 C11111 It CZFN1 1'1ff PC C lub 11111 11111 11111 1 II 1 1-1511111 1 1 u 1 1111 1 1 1111 J 1 III 01 lf 1 II QV S 1 Ch111l1 1111-1 4 S1-mor P111 CO1111111111-1 Jh 1X BREZIXSKI 19 XXo111l1l1Ff1- X11-111111 X 1111111 we 1 Good 111151 r11ce Cloths 1 11 R11l Sox tm hit! 111 1 X11 11b1l1 1 7 Xlodel C1011 ress 4 L1br111 4- l'r1 llllllll P1111 CO1111111 111 Sopl1o111o11- P1111 Commmee 11111101 C1b1111 CO11111111111' P10111 Co11111111t11 F1 11111 111011 Lsher K1d P1111 Co1111111111-1- C 11,5 C olor C 01111111111 1 91111111 1 HISIOFX C,omm1tt1-e S1-mor P111 T11 H1 X 4 X ll P 1 1111111111 ub 7 De 11111 0111-11 4 111111 S 1 I I I A A . . 4 U A f- . I N a I , ,Y , ff , . ' 1 . ',- - ' 1 ' ' - - , Ai f if V Z H ., Q i H He: X z , -- 2 " z-W . - Q- Al. A I' B' k- 1 J: '1 -jlzll 22 1 ' 1 2 ' l ' --1 ' - P:-11' 1, 1 I ' --1 Jun' Zz 1'- ' A --: I A --1 1' fl: ': rA- '- ' g 1- J' 1 A I' ' -Q-f - 3 - V ' 1 A . Cl I-fi-4: 1, Q' r ' JSA' I ' A' . K ',.'Q 'S Plzyl Q i1-1 JIT' 1' 1111--2 'L -- ' ' lc- . C Ba k- 1 -1-I3-4: ' 'y z -2-I: ' -. 1 . ' I ' --g '- Pa 1' I1 A -1-1 ' I1 1 1 I ' --1 I A --1 111' L'sh- 1 'i l'z11'11' CI II 11A111'1-: 1' z 1 '- '- ' '- . ', '- - -.- S1-11 1 ' '- 41 P1-1's1111:1lity Cllub L-f -- 1 2 ' 2 -1 ' S 'lub 2- 1 A'7'l7 1 St'H'1.,'1 2 -2-15-lg z- I '11-. , 1 -1.-1 .- . .- .- . 22 XX'ils1111 S111-1-t. .Xuz111'.1111 Q f. 21' ' 1 . -- 01' - Q 'z I' T lll'ill 111' -JS1-1: PFUII1 CIo111111itte1-1 P10111 Usher: Glec Club ll-4: Cl1-1- Cllub 111111 l511111l CI11111'1-1151 M: I" 1 I '- 1: O . 13 ' 1' I if 2 Ciirls' Sp 11s l-2. X-..,f' A 'jig 1- ' ' I 1 .- 461 Cllllll -1' SlI'l'l'l. .Xu.111.1111 P I ' I ----alwzy ' ' -h'-f 111-'- will ll l'lll'f'l'X' 5 1111-. 6 Burk- . -41 Volleyball 1: Fresh 111 P: 'tr' CI 11111111-1-1 Kil l'.11'11' 1 - , 111iI -1-3 S11 I S 1 1 G1 1 1 B1 CI '-' 5 I-J-QL 4: Ii.111l l-J-Ii-4: Tri-lli-Y I-ill P 1l't,' Cll l 1-3-4: l111-' 11111111411 R1-I1 ti 111i Cilub J-il-l. AlSI'l'2lS '-1 fl: Ski Cllul .3-4: Debtt' g 4: .Ui 1 Stull' I-1-Il-4: .'11lAtbz1ll 'Q 1 ' A B 32- . A-A -,--Q1-. 1 . ,- I . -ss.k-s. 6 'll.A.l ,gi A, fl I: ' ZA. I 4 L 1- ilu: A S,tzAll': A A' f ll A L1 4 AA . AA- A-A' 54 . A 'i ' --Pr 111l1-111A 4: P-1: 1 Cll --3-4: b. ' 51 S " 4' 1 ll" ' tz1f"f 1'-4. "AA I .1o11N M. BUMSTED 111: N111111 sm-1-1, l'Il'C'Clll1Q Hills fohn-Brain Chilfl--lovvs to z11't ZllXV2ly'S IJl'SlC'l'lllQ 5111111-01112 4 Pro Mvritoz Model Congrcss 2-3-41 Library fi-4: l'I1'1-fl11111111 Pznrty CI11111111itt1-1-1 Sophomore Partv CIo111111ittP6: Junior CIZIIXIIIPI CI11111111itt1-1-1 Snflzem Stuff: 'fa I SIf'C'I'lIlg CIOIYIIIIHICCQ Prophc-1'y Co111111itt1'1-: flll'l' Clllllb I-J-13-41 Gl1'1- Cilub " " 5 I 2ll1Cl Band Comforts l-2-3--l-3 fVI11vt1111c CIOI1C'C'l'l l-J-ll CJIJC'l'C'llil 3-fl: B1'111cl 1 I l-2-3-4: Pcrsonalitv Club 2: I11te1'11:1tio11z1l RC'lllIlCDIlQ Cilub J: Clhvss Cilub 4: ' ' DUIJZIUXIQ S01'11'IY P1'Ps1clC11t: lllirror Stull I-ll-lg I". 'lf 1X1 1453 XVUSICIIAII J f f I .ex if 'ir A .WA -k 1.11 M I 4 I Mass. KI11Si1' l"f'Sti1'11l l-2-3-4: S1'11io1' Plilyl Il.lIiH'li l. 1411 W1 PFCICY ANN CHECHILE 1 Xg 111 Oulct l cs F11Ll1sh 1l1sQ L 11 111111 lx P11'ty Comxnxttec Tr1H1Y 34 PPrQo111l1tx Club 1 mu I11t1r11'1t1o11'1l R1l1t1o11s Club '7 34 SFIIIOI' PI11 C111111111tt11 RIC Il XRD C OBL RN 111 If Our R 11160 b11hclo1 r1d COIIXCI 1 h1pp1 Co u1 x NIOCCl Congress 4 Sachem Still Clue YN 1ll Co1111111tt11 8111101 P111 S111 llJ 1 XICC Prcsl cnt 4 0b1t1m, S111 11tx 4 1111 1su1 X15 ' PlCSIClClll 4 Trmsfernccl from T01h1111 1l Hlgh SCl1OCll S1 1111 fi l1I Mme Sopl10111or1 year IXNIFQ C RF YN HO YN 1l1111t Street 'North ALIWIIII bg Oh 091 PJlIIll9 1l1ss ' lows footbil qum 99 M 5 orb 1ll C 01111111 Sophomorc 11 1 C 01111111 Cl 101 1 1111 llllllll 1 for lt III '1 Q 1101 I C o1111111lt11 'V RIC II XRD XI D XX FNPORT lf-l R1101 Rold Ng IM 1111 1C Clll C11u111 1l Club 5 Glu C lub 'md I1 llllll 9 54 DC'lJillll2 S01 4 Xuc 11 su1l I S1111or P111 Co1111111 JCJSLIII TIICDXI XS DXX ICJ 1011 Xlllll 'Street XQWMK111 ll 1111111 lo lllws 111us11 0x1rxo11cs fr1c11 1C 1 Ilt 111111 111 1t Co1111111 Prom Lshcr kid P'1rtx 7 N 0- 4 1111111111111 C 1 A C Co tt Snrhem Stxff 5011101 Pln LOIIIINI 11 1111 11 ll r 1s1111 0101- Club 'IHC B1111l 111111 5 IX 11111 ' O1 l I5 XS eSt11r11 ss lt Ll I2 1 Jrl 1 1'1' I IIN! lT1l1':11'1l St1'111't. 1-11 '11111 Pegfv' 7012 1 ,ff '1.,? 'o1l l""??? 'id 2 A ' I I- 1 I- I- f- 1 . . 1 ' 1' I 2-I5-41 T11-1 1 r1'1' 4: I 2 I I .I Ill .'Xlll1iIlll7l'il CIi1'1'l1'. SXQR '11111 II' D' 11 - , 0 1 - 1 ' ' ' 111 il ' ' "'I'lJll' 1 I'-A -l 1 I- I 4' 1 1 1 l1,, " I ' 'H ' " CII l L-3-4. I' '1- Id 1 D 1 A V' ' I' - 5 .-Xu l' Yf' 11 1- il. Q-3-41 1 , 1 ' ' "1 'uf .1'J'Au11 111 616 Bub ' .th.- Prcl ' . '1.,1fs. '. 1l7 't.. 1 lfo 1 l-Q-15: l'Il'C'Sl1IIlIll1 P111'ty' I IltC'C'1 . ' P:'1j I 'tt": 3 ,Z A -I1111' ' CI11b111'1't cIClIIlIIlAlll'C'I Pr1 CI1 'tl'1'1 1, I 1 St. ff: 1C'I ' ' lluy 1 ' K . - I '11-I 1 Dirk l.ox'1-s ling-lisl1 C'lIlSSl'S?? frif-111lly likvs to work ZlfOUllCl bouts. I W Q Sll l- I " 4: 5111111-l CIo11gr1'ss 2-fi-4: CIl1'1- I I 2 '- I 1 3.1111 'l v 5' Y CIo ll: C3111-1'1-1111 iii 15111111 l: Ski CIlub li-f - 1 1 I .4 1 '11-ty 1 1' li 5 Yi. 1 Aids l-l-3- 3 ' 11' I 'tt1-P. I' 'CII 'I' I H, QI' 1- I --.141 I 11,11 111111 ll 11-1 ' '-11. 5 If St1 l- C11 il Ii: .Illlll ' CI11b111'- I 'ttcc-1 '. ' 1 " 1 4' A , CI, ' '-1 1.11 ' Iuwn Illlllll 1'1': .I 1 1 ' ' 11' ' Att--1 ' I S1 ',1' P11 'II CllC'C' C21 ln l-I-I5-4, 'II1-1. "1' 3-42 I4 I 1 l 1 vlly W' CT1 -'ti l-1-5-li M1 jt' - CI11111111 l-L-3--1-1 Jf'r1-tta -.1 I. M11 1 l"1wti1'11l 1-li-4: N1-w E11ul11111l CIo1 1-rt 4: Glcfc Cl b l-2-fl-4. DON XLD DEC 1xFR '4 School Street X 1111 O11 1 11 Oh 11lOSL Pro1111m5 11nscs 1url1 red 11111 lllls CIIQL1 1111111 XX1sI 1111111 111 h S11'11o1 11151 H11111 Lonn 111 Sop111111111r 1111 11 RUBIRI DJPORCI' 1'1 S NJ 111 1 IX III lfflll 1 11s 1 1s1 1111111 1 S11p111111111r1 1 111111111 ll ll IIN Sfulufnz RUSFXI XRX XXX D1IJO'N X10 1111111 1111111311 C 111 1 III 1 1 1111 111 IX 1 111118 11111511 Q-W 4 'li' Wm J-.4-J R HXRD X D11L11U 1 111111 1 7111 Ixolc1111ho1 1 1 1 111111111 111111 rom S FI Ilf 16711 11 11111 1 1s11111111111Is1NI1 111 116 11111111 11r1 1 11 1 11 LX ll 111r 116711 I1 11 C ll 1 1 1 frm 1 JI 1 Q1 111111 ILROXIL B DOOLITTLE 11 frm 55 1 115 roblcm IXX 1 1 1 1 X11 Lbr1r1 1 Bind 1111111 11111 11 L onarcsb 4 13 I ' 1 Q ' ' . : Q. AL 111 D P2115 11111 L " . ' 1 '1 ' - --' 1' ' I . 1 " 4 TY 'f "" q' Y' 1'- 'Q 1 . 1". ' ' f- 1'-. ', T1' -2 il1l'flD .1-1. , V W 2 N il 11 1111 Iliq .'lI'Qf"1, . '1 T111 .'Xuz1w11111 11 H I L11111' 111111-19? lik 1s 14 '1111 111 H' 511' 11111 C1113 'la Sf 15, 1711111111111 .1-13 1"I'I'S11IIl11Il 1'z11'11' C11 'II'1'1 .' ' Partj C1 '11": KA1 P11' 1' C1111111111I11'1': 1' ' 511111. 1 ,: .9-1? ::" : 15 1 1 11 ,' ,. . ' . ' H 71 S 1-X1 2 1 I"'1-. .'Xu11w: 1 1, R11' Q '11 .1 'i1'S 1111' 1111- 1111' " H 'h ', - 5 vali K C111- 1111117 211111 11211111f117Il1'f'lk19.1Q 15111111 1-J-Ii, ,, Xb ICI .1 g . I. v . , 1111' X11 11 ' S111-11 X 1111111 5 D ll C ' ' ' 'V 2111.11 11111111111 1111' R112 11' 1 171 2111 11-13 P L' h ': S I S 41151 Gifts CI111111111111-1-1 15.1 111111 ' 51- ' 1' P1111' C11111111111t1'1': S1'1111 1' P11111 1111 1 1 Ax 1 . . . 11: 117 31.11-S111-1-1. N111111 X 1X1 111 is D" 1' Il1ll 1111' 11'11 111111' :111 1111 1111s 2111 -IIINXXII 7 15111111-1111111 1: X' 11 '1'1 1 11 13 111111' 1111111111-1 f11lIIlIIl11Il'1'Q 11.111 N 1111111 X111 " 1 IIl!11l'1'I S114 ' S aff: G1 -1 1111 J: O11 '1' '1I.l L-i1l1'I' J-,ig T1-1-1I1X 1 1,11 'ig e1111z11111' CI11111 I-7-1: .Ui ' S1111 3-1: S111-11211 1: X11 x11 151-4111111 N 1111 Q21 L.. P1L1y' I JI '111'1'. A 1 . ' . 1 11111 R11 111' R111 1 in 'e i n Q Q 1 -XIV' M4111 " p 1 ---111 '1'1 111111' 1111' .1Ssis1.1111 1111 1 1 Q P P11 . '1'11oZ 1 L 1' 1 1 1-J: D'1. ' Q S11-' - 1- 1: 15. T, .X, f XI . 1 Q, Y lR'NlSl DL XIOND 1 me oug s Jl c Ill rm 1 flt'771 S1111 Int: UI 1111 1 IN lllll mu XRLENE CHAPN1 XX EGBERT uuth 1 11 T X 4 ze Sweet d 111s111t Student COUIN11 loxcs us xx Sxnclrl ulcnt Councxl l 34 lbflfk 4 lireshmm Pirts COIIIIIIIIICC Sophomoxt Puts CUIIIIIIIIUK 1111101 31111 muttu 011 C 0111111 cc mu C ouuu arzem Staff Glee Club incl Bmcl Comerts 1 9 3 Bmfl l 7 'Q' sulcnt 4 PCFSOIITIIIQ Club 9 34 111tern1t1o1111 Rclmons Club 3 4 rx 1 ery nor Stiff 4 lus eslcrn 'Vhss Nfusu 1'tst1x11 1 3 GTlCll1il1OIl Colllmlttfz 3 1 Co111n11ttee 4 LAWRENCE E ELLERSHAXN 706 M1111 Street X :Wim H A1 Lee Dex 11lSh babv fare teicher s petmw Sachem Staff B1o1ogy Club SXNDRX MAIL 1- 'XCTNAN1 33 Vhlson Street Aeawam Ynnrlj lutunt uachcr nexer stops ulkmq mee personallty Qreit pwls wlth A110111 Sophoxuorm 1 nts COINIITIIICC' Model Congress 4 L1br'1ry 4 Jumor C1ab1rtt COIIIIHIIICC Prom COIIIIIIIUCC Prom Lsher C ip 81 uown Comrmttee Yrzchem 11 T11 1 34 P ISOIll1lIN Club 9 3 4 Intcrn1t1ona1 Relwtlons ua N dam S 0115 1 ' 1 Stmor 13113 COIHINIIICE' L. N1 XR1 XNNIL IFNX 1Ih1xFR 44 Wrmht Strtet IXXINVIII zrlmx hall lug tt prettx hut fuuxc Xrsu tllllfllflill 10r C OIIIIIIIIICC rom C OIIIIIIIIICC Snr em Stuff C3111 C C 11113 xml Billll Comer 1 1 3 Nllixtlme Comtrl 3 4 Operc 111 Tr1 H1X '3 4 Ptrsonal ts C.lu 7 3 4 Mznor t 1 5 ' 11' orts NIus1C stu 1 1 '3 lreshn 1 Checrlc xcler Stmox Plzn COIHIIIIIICC Q ARQLXX LOQC, 43 Kensmgton Street Feedmq Hxlls Ioggze 101111 mu clotht speedx stenoqrapher has htr own mr Pro NIer1tu umm Nftrslnll lxxd Pirtx LOUIHIIIIEC Sachenz Staff Steerlm, Cumnuttet ITISIOFX CJOIHHIIIIPC Semor P113 Glee Llub 7 Personahty C,lu 111tcr11111o1111 R11 tlons Club P Red C,ross 1 ' Gxrls Spons 1 I Semox lm I4 1 .Y '1 1' 25 Jxllllillhll' St1'1'c't. 1'1l't'lll1lQ lills Q, lfr ' D ff 111- -tr11'k our C1-N11 fri - lly. r Y1 I 1' 1 "3 R c t C1 11 'tt'r': NI: jt' ' Cfc "rt 13: l11l1lt1 1-if Sm-nimn' 1311131 .- 1' ' . 1 11' 1130 S 'zu-' e1'rz1re. .1 1111111111 Egg' - ' an Jw.. f ' I " to tulk 11lw1 'ith St 1' I " -I - . SC'L'T.'lZlYy 13. XY1l'C'-PI'C'SlCll'I1l 11 Nloclel C1OZ12l'l'SS f3-1: Li- 1j 1' 1 . j I ' '11 '- I ' --1 " - Clzxlz " C1011 ' "1 Pr 1 I 1 'it--Q Pre Usher: Cfzlp X Chnvu I 1110:-1 S I 1 1 1 1 I ' . ---f 3 2 -Q-f1: Tri-111-Y 13. ., . Pre' A 1 1 ' ' I ' Q-L 1 z ' 1 'z ' , I 2-i-' 1 Sm'- retu I' 13: Debating S0-i ' 4: Mi 1 3 F. T. A. 13-4, "-:iclv11t 4: YN' " 1 1 . 1 't V "1 -2-1 1 1 1 ' I ' " f 1 S:'111c1' lzllly Q - " ' 7 5 4 1 ' . . . . ' 31' ' I ' ' ' I . ' ' 1 ' ' ' . ' 1 Sltzf 1 -'-11'-Y 1-A1 1--. 2 ' 5 1 ' gf: - . ' A1 1 " L. C11 1 2-f3--1, Sl't'l'l'lill'y 4: Clhvss Cilub 41 Dc'lmti11Q' SOC1C'l.A' 4: F. T. A. f3-4. Vive- '," ' P11-si - 1: Girls' Xp A -L4 1 ' 11' I ' ' , . r .1 "'l' 1 it ' 11' 1114 '1'--'x -use I' LY, 'X -.j -- 'Az . juu I11lJ11rm-t C1 ' '11 P I ' H: 1 h 1 1 1 " Ilulx 1-2-13-4: C111-e I 1 1 I ' ts -L-1 1 1 aj' I 'J I- 1 'llll L'sl -' 1-2-f3g Band 1-2: '- '- ' 1- 2 - ' L-f- 1 1 Staff 1-1-f3-4: Rel Clios L: G' ls' ,Sp 1-f3: 1 Fe '21 1-Q-1: ' 11n I A,'V 74 '17 '41 - 1 ss, 1' M , 1 - sc h I A' -:Z J' xl V f :xx 'L 'n -1 ' 1121: 1 24 1 'lla , I f.: ' . -LC 1 1 ' --I 1 1 LXXNRI XC 1' XILXN f X1 LER-XXI 7111 H111 8101111 Xg1111111 1111 1 1 1 1 S1 CI UKLYI ou1111 1 111 f0ll11C U11 811111111 L0l1I1L1l ' 5-1 Pr1s1111111 1 NIo1lc1 C011 1 11 1 S0ph01110r1 Pnrty Comnu CQ 101 112111 011111111141 1 C 011111111 Prom Lsh1r C'r11lu1t1o11 Lshcr lf P 1111 1111111111 1 11111 1 LJ C 11 llld B 11111111 Oflll u 1 X X 1101 U 1R11 1111 RIXCTXICNN 11111111 111 11 111 ll x11111 1 1 11111111 S 111 8011111811111 111L,1l 5111011 501111 rS11 1 cU1111 11111111 RUS1NIXR11 1 IORD KNO SIIXCI' S1111t X 111 tl C111 1 1 putt h 11r 11111 11115111121 111 1 01111111 c em 1 11 11 1 1' 1111 110 11 1 11u IS 111111111 C001 I 1 IN W I 11' iII'1VN J! XTX 13 01111 111 L54 NI XRT11 X JXNE GOTTSQHF NI 1111 1 nrt Oh 1111181 1 rt11S pr 111 111L 1111 1 11sh111111 P11111 cOI11I111ttll S 1111111111111 1 1111 L011l1l11lIL4 11 C 111 11111 1 lX 11 11 r11t1 LQh1r 1 Tr1 H1 X 1 DURUTIIX C LXL DIA FRFFOR3 tze F1011 1r11Q1 11 1 1 11r1r1 4 S0pho1110111 P1r11 l1111111111111 1111 C 1 1 111111 1 0115 C 1111 111 11 PETER H HALLOCK NI1111 S1ll1 G 3' 1 e Problem 1h1111 111105 to 11orl1 111111 L11 Sr-4 51111 1' F X Baskctbill F F X Trmmrffrl 1 I 5 . ' '1.'I1.11,' 1.-, GICQ' ' l'.:'2'2 1.1 I .X111..g 11111-11 1.11111 11- pre '11-11 of SI 1- t C "l- 1:11 - 1 1.1 1111- 1l1'11us1 1211131 'l'1'1-:1s111'1-1- .11 .' I1 I " g-l- 1 ' ' ' 2 . I g'1-ss 2-3-11: 1"1'1s111111111 1'.11't1' 1111111111 1'1': .' - 2 ' I '11 ': 'lun' C: 1 '-1 A LI ' ': '11s111 I '11'1': 1 ' 1 1 1 1 ' v 1: K'1 1 ' C1 ' 111-1 S11 1 ' S 1111: Ulm- Club fi--11 "11'1' I 111 1 :1n1l c,lOI1K'l'I'lS 3--1: M1 - 11111111-1-1 ,1-11 0111-1'1-1111 15: P1-rs zl'ty C1 1 2-31 Mirror Stuff 2-I1-41 P11111111111 Xx'l'S1l'1'11 Mass. X11 'ill' 11 f S111l1'11t C 111"l. 4: .- 1- 2 - 1 1 C111 '1'1111111-111 17.112 SM' 1 P11 HEY1 ,V C1 " " IRD 851 ' . " -. Aug 'lllll 'Q lfrrl 111111 1l1'. hs V111 Sh' 1 . 1 '1 - I' 1 1' hz". 3' .S'r1'l1' 814111: 1111-1' C111 1: 'l'1'1-111-Y I1-1: l'1'rJ 111' CII1111 11-1: 1' I ,Q .'1z ' 11, '1'I2lIIS1'l'1'1'I'11 1111111 .' " ' ',f 1. .' 1 'll 2 1 .. ' 1'1'111', .' C. . '1 1 .' .' 1540 ' ' . .- ga '1l111 1.211111 1171 1' Q 11 '11, 7 - y 2' 1 1' l'1'11111 CI11111111il11-113 Kil 1'111'11' C '1t1-1': S11 h St.fl': Cl" Cl 1 l-2-11-1: 11 f114'l' 1111111 .1111l 11211111 CI11111'1'1'1s 1-2-I1-1: Mily'1lI11l' C11111'111'1 11-1-2 cJ1Jl'I'l'1lLl '.'l1 -1'. I 1111:111'111.111 ig 1'1-111111.11111 fllllll Q. ,Nm .- -1. .. H 1' .' .1 .' .' 1 1 1176 1 2' Sl1"1'1. X 1111111 fx, M . .' Ja 11 1' 'f ll - 1'y1's 1111: 111' 111111. I 1 ,' 1 ' "I -10 " ,Z ' ,' I ' "1 l'1'11111 1111111111111 1 Cl-' 111 1-2-3-1: C1011 C11111 111111 11211111 C10 11: M.,'1i11' 1211111 ll ' Ol ' - . '. ' 1 3 '- '- ' f1-'13 P1'rs1111z11111' cllllll 1-2-I1-1: Girls' Sp ' ' I .1 Y . 1 . 1 ' 113 5111111111 Sl11'1'1. X 1181111 Dot '- 11 1 ', 1111' 't 11111' 111 11111 11. 1.71 1 4' I ' 1 1' I ' -1:-11111' ' I.11:11'1- 1111111111111 1111 112111 1 R'l11Ii I1 I-3: Cz11111'1'z1 C1 1 11: 31-111 r 131.11 U1111111111111 3 F 1' - . I 9-1111 .' .' "'1. X 1111111 Pet 7 ' ' -- ' ' ' ' 11111 '1 -5--big 11-1151-. ly N N A .UQ XI IC E IIXRPIN ' Sh011111111r I 1111 11.1111 1 mp Pl1s1h1fil1 KS 11 ll C19 111 I1r111 195 1 11 SIC 1 Ill I If sh P1111 C 011111111111 S11ph1111111r1 111111111 11111 1 011111 1 P10111 C 1111111111111 1 11111 II 11 1 11 I1 Ulllllllllfl 1111111 111 S1011 111111111111 111 HIlIlllllC C 1 11111 11111 1 Ill 11111117 I ISC X C DUN XLD F H XSTINC S 10111 11 111111 xL11Nllll IIII C llll NOIIIP KXJICSS I ll Ill I lllfC MOI KI C'11ls Sports l 9 3 S1n111r P111 C11111111111111 LYNNE XNN HIGCINS 115 S1n1t0r A11nu11 AQIYVIIU 71 1-111 1111115 1n 1 Cl1ss 111 1110115 F11-n1'hfr1 111111 l sh111 111 P 111 C 011111111111 S0ph01110r1 Party C 011111111166 un1or C 1111111 C 011111111111 110111 C011111111t11 Saflzem S1111 Gl1e C lub l C1116 Club 11111 1111 C01111r1s Il T 1 1 4 P1-rs Il u I11111 llll R1l111011s Clul1 V107 1 G Chr- 1 4 SCIIIUI' P111 COIIIIIIIIICI K GFARYHINSH-'111 Gunn GCHYQ Farm X21w1111 C1171 1411105 01111-r Ql1lS Oh 1111111-11011 truck star F I' A l"IlCII1lJC!' 1s C 111m11111- S1-11 Clllll l I: B b 11 h 4 Pubhr Spc 111111 C0n11s1 XNIIIIICF 1 'J 3 4 Chapter PI'6S1Cl6IlI '7 Chap1e1 P11 11 n1en11r11n 4 S1116 Tr C101 Dr111nq Ch1mp10n '7 Chapter L111-s10Cl-1 T1-1111 1 14 D11r1 Cqttlim T I1 l 4 Po11l1r1 TFTYU 1 T11r10r C'11n11-s1 C0111 11111110 4 SCIIIOI' P111 C 01111111111-C D11 ID H0115 l'1l Elm S111-1-1 AQa11a111 Lzttle Houze L1l11.1n 151115 r1Uh1 hand 11111-s 10 Hx hot rods al11a1s 11-asm! 501111-one I6 XIXINN HASTINGS 1 0r1h V119 I ss r1s11 111 1 1 1 1111 1 Llllflf 1 4 l'r1sh111111 P1111 C 1111111111111 S11ph1111111r1 0111 ll 101 1111111 OI 111 1 It 111 1 111111 11 1111101 If 1 1 ll 01111111 ll S111 lem 1 1111111 011111111 ll :ss 011111111111 711111 111 flll JI R111111 U1 111 rm 1 I'l'lIX llCl l0 1111 0 11 11111111111 1 1 1101111111111 B1s1l11l1 N 11 11 1811111 11111 zz andy w11h 1 111-1-1 1' Wl s Sllll w 1 Xlflll IPC 1111111 c em S1111 Gl11- Club 111d B'lI1Cl COHCCIIS 1 I 5 MISIIIC C01 1 n1 1 u IC 51111 1 1 I S0111 1 1 u 1 K -Q1 Q33 .- . I .- ,' L41 1 - -'- 11 -. .- 1: '111 H il '. ' 1- 1- lil-1 -. 1 Iillli Sllli '1 11' '. s1'1. 6 lx N - ' 1: Cll., 111"-P 1' 11: Illilll 1 ' 1' 1 ' '-: .' ' 1711111 C1 '111-1-1 lllll. ' C1:1l111'1-1 Cf 1'111-1-: I ' -': CS 1 : '1111 I'Sh -': Kil P1 : 1' CI A --L S1 l S if 1 111. C11 ' '-: S1-111 P1215 jj C11 ' '-: Gl1-1- C1l1111 1-2-fi-4: G11-1' CIl1111 111111 Band C1OIN'l'l'lS 1-2-3-4: M111- f ' llll 1- C21 '-111 C7p1'r1'11z1 1-31 T11-Ili-Y 11-4: Pvrs zlitl' C11 1 I-I1--1: 1 " S1:1l 2-fi-1: Girls' Sports 1: f1I1,i' 171-s1i':1l 1-T1-4: l'.Tf'Sll!Il1lll C111-1'1'l1-:1111-11 f ' 1. .- ' ,' 51' 2 C10 '1 .-X "1 -. .- fl 'z ' D 1,11l111s 1f f fi ' 'A 'fl '-..101 -"Yo 11' 1'l1-111" 1 1 ' x 1,111 111-1-1111: C1lz1., P ' ' 1- 1 1-2-11: Boys' Stat- 3: S111111'111 CI111111'il 15: 2,1111- ' 111111 142-I1-4. CIz1pl:1i1 4: ' 1 1' f- : ' -, . . ' 1' I ' '-: .' 1111111 CI II '111-1-: jun' A C11 . - CI 1 1'1 -1': ' CII C10 111--1 .1 A M: - sh: 1: Ki 1 Pz'1y CI '11'-1 I St: 11: S1'- ' Af CI '1--1 C114 .. 11111 C1 ' --Q l'11's1 111' C11 1 2-fi. Yi1'1'-P11-51111-111 11: Illl " 111111111 -1 '111s C11 1 21: D1-l1:11i11g S0"'1y 4: A111 1 S1.fl' 3-4: I". T. .-1. 4: . "1 ' S 1111 1-Xwz' f1QGO Go'-' '1 Dz1'R-1 .- 1 -1: zi': .4z1111:' 4. ' .' 155' N .' F1--1' g Hills V7 H ' ' 1 ll- 211 zy -' 111 A '11 g111 1 I - -, Sa h 1 : ' I ' 1' 1 I 'Q-I 3 gr- '1 - j H1011 1-2,-gl Ba 1 -2-3-4g M S ' .FO -zl l-2-3-: Tr'-I-I'-Y 3-4: 3111 .l'1,- CII I 2-31 W, kf 'Vff1z, LJ' S11 "al ' 1- -1 ' th- J1. T: , -1 1' -- I' - 1. in f' '1I'C', z 22' ' I ' --Q 1' - - 1 ' Q J ' "1 1 - AL, I h "i " 1 ' "1 1 1 - I 3 1 ' z I Q, :E 1 ' 11:1 I . 1: B11 11 l: 1'-H4-Y 3- 1 ,0 ality C11 11 2-3-4: "nz1- f 110 V1 V -z ' I A 2-15: .Hi Staff Q-3-4: irls' Sports 1-2: I f'I'lf'ICl1'I' .." " , U L - , 1 1 -A . . .. 1 N. 1 Gif lo ' ' 1 " I : . F. A. asket a 1-213. Cloac : l'. 1. A. 6 524- if ..l 0:11 -1- 3 C . M: . 1 T - J XXII I I XXI HO NL lfl Elm Street X2 111.1111 Bzll Oh tho1 Irfnch classes always teasmg Mrs Sears mce waxy ha1r u11111r C 111111 COTIIIHIIICC' Prom C1omm1ttcc Kld Party Commntu f CIFORC I IL IxF 1' North WN estfield Street I'CCCl1IlL 111119 uke Spmt 111thui1'1sts clftcrlnlnzd to be 1 bachelor quwt Lllllll you 2,11 tn 11111111 h1111 Sachem S 111 ROSENI XRX KXIIIPOLITES 4-1 Frederu Strut Spflll hr 111 G 1? Cjlllfl rlucr d1n1'er wh1t '1 10c1bulary" a box from T11 P1 rion IIIIX C lub Intern 11101111 RCITIIOIIS Club 7 VIARIE KLENAKIS Romlu Strut N1111l1 X Maize NICIHC wcdcl1nq bvllsj h Flfth 'XXCIILIQ 11111 1 I'rcshn1'1n Party CJOIHIIIIIIC9 ju 1or C 1b'1r1t COIIIHIIIICC Ix11l I lllk C 11111111tt1 0111 CAOIHIIIIIICC 3 Tr1 H1 X 54 Pcrsormllts Club ' 5 1 IS 1111 1 C Stiff LINDX RNICHTON N 11111 111 I1 wwxs Wllh S fl xx osc 4l1lll I'r1sh111'1n Plrtx LOIHHIIIICC Sophomore' Putx COIIIIIIIIUQ I I ll 1 rom Lsher Graduitlon C hzr Snrlzem SUIT F111 Cl 1 Bind C,onCerts -1 Opcrftti 4 P o11111tw Club 'I I 1 t ns Club I 1021 Club 1 rmr iff 1 1 5111111 P IS ANTHONY KRZX KOH SKI 1 h0e1n1l111 L 1111 1 I 0115 A 1r1 from Tmh 111195 to hunt wx 1100 h 1 1 Footb'1ll 1 Sachem Staff I7 ' 1 1 1' . 1" Q 1 11 1 " J ' lil 1 - 2 ' 1 ' ' Q ' 1 ' if 1 .- !" '52, ' 1 il i ' ' 1 L 1' ' , ' . 1, I K' A. ,'l F , .1 - I 1 , W - ' , ,. I clcv 11 , Ro' 5- 1 1 1. .f 5 --11. - ' ' ' I 2: - 2 ' 1 -1 ' L. . 1 1 111 21 ' "1 1' ' 1 2111111111 ' 71" " -- ' A ..?- t 1' ' . ' ' of 111114111'1'11t1'. I 1 ' I I Z Il' 11 1 ' 1 A "1 V' '1'V' fr ' -1-3 Pr ' ' 3 '- '- ' 1- 1 1 I L-f- 1 11 ul' 111111 J: I11ternat1on:1l Relations Club 2-3-11 G11-v Cllub I-1: Girls' 81111115 1: 191111111111 I 1' 1' '1' 1 1' 19 11113 SIl'l'4'l, ,Xu11xx'.1111 b If If :XI '. 1' ' 21 1 BIO -il 1111- '1rt'- Oh. th . ' '1' I'l11y' 1'1'l11'z11w.1la. I ' 1 2 I' ' ' ' L 4' I' 1 A "1 ,I'1rIIl 11111111 ,It-1-1 P ' I 1 ' 'S ' 2 1 1 I 1 " 11111 1- 1 G11-1' C11llIJ qncl 1 ' I : ' z l 1 Urs . ' I' I L- 1 Ill -11111 11111111 Rvlxx- . t1o 1 I L: BIO 1 iz 1111 St. 1'-13 Girls' 81111111 1-L-33 .'1- ' - 11 - ,X . 1' 1' ' ' ' 92' S 1 1 '. I'If'l'l1I1! II'll4 ., c T '71 g' - -- V --ne' ' s is 1111111-1111-1.9 fe RON ALD LaPLELR N IS 1111111111 111 Xgm 1111 onnze Dons b1qest te se of 111 1or Xll1llXl1ll Q X , Student Councxl 3 'Vlodel Congress 4 L1br 1ry 4 111s11111 111 1 ll 1 1111111111111 Sophomon Party Commlttee Jumor C11b111t C1111111111111 1 C111111111 1 Craduat1o11 Lsher Kld Party Commmee S11rl1e111 S1111 Cl X111 C 1111t1ee Sen1or Play Commxttee ulee Club 11111 B11111 111111111 1 111116 P1rs0nal11y Club 9 54 Class H111 LOU1II111Ill S 11101 P111 XI XRTIN IEHBERGER 111111111 511111 1111 IX Marty u1et 1l1v11s r1des h1s 131116 11 S111 fJI11 Scmor Play Comm1ttee Sachem Staff XLDREX LETENDRE 11111 l1111111L Oz Gerard alwaws qmqlmq H ss wbout 1 11111111 ass Serretarv 1 Basketball 1 9 3 Xo11e1b1l1 1 1 I 1 11s111111 P1rty Cornxmttee Sophomore Party Co1111111tt11 1111 C lJ C111111111 If Prom Commlttee Sachem Staff Senxor P111 Con11111tt1e C111 Club 011111111 sher Tr1 H1 X 3 4 Mzrror Staff 3 4 1111 1111 1 Chennstry teacher? always Wllllflg to 19111 h li1s111t11111 1 1111111 C 1b 1r1t Co1111111ttee Prom Commntee Safhem S1111 1 111 X 5 111s11111l11x C lub 14 Bloloqy Club 3 Mzrror Staff 3 R1d Cross I 11 -11.1 IETTF Xl XRTIX 145 Hlgh Street 'North -X2 1XV'iI11 11111 XS 1111111 B111s p1e1s1111personal1ty always Wllh Sh1r1ey Snrlzenz S1111 C111 K 1 11 1 Niaxtlme Concert 3 Trl H1 X 3 4 P9I'SOI13l11X Club 1 11 111 111111 1 Xo111yb1ll 5 Semor Play Comm1ttee Transferred from N11111 D11111 H1211 5111001 Prttsfield Mass 1n Freshman year JXNF NI XSL Rl- 196 North Street Feedmq H1115 111111 NI ss Xllllll s 11111 111 s1'1r1t ry 11kes to talk fayorlte pasume eat1nQ P111 NI111111 C 11 s S1111 1 :rx 1 Student COUHCI1 'S 4 Freshman Party Com 111 S 111111111111 P1111 C 0I11II11IIl'6 Jumor Cabaret Comm1ttee Prom Com 11111111 C1 s 11111 C 1111111111111 Pcrsonalxty Clu '7 IB I ' ' 14 X'1.1A 1 1-X'-1u1'. 1- '1 '1 1" A ,W R ' 7 ' 1 'gt a 1 f--Jun' ,- ' l'Il1 "1 11f'f'I1 Il 1'111'." ' ' "11 ' 3 '1' 1 1 111-1 I "': 1, 1 - 4' ' ' 1 ' " 1'1 I ' -': '1'11111 I A11 -11: Q 1 ' ' 3 ' - ' ' 3 1' 1 3 12lNS 'i 111111- ' 1 I ' in 1 1 1 I "'s -lg 1 11-3: ' A ' 1 --1- 3 ' ' ' 1 ' --Q -'1' I ' , W It Ap . : 1' , 40 11 ' ' 1' 1' 1 X1 '1 1-X21 'Villll M '- -Q ' - 1' '1 ' ' "- 111 .' I' 2 X 1 v Y 1' 111 l.f't1-1111r1- .-X11 -, ' 1' Hills f- 1 ,' l ' , -f-U 0 ' 1 n r111- 'fu ar C1 I 1 2 --- 1 ' I' 1 -1-11: ,iJ1'111'y' 1: 211 2 U Z 1 ' "1 Jllllll A 111 111'1'1 I 'tl ' 'Z U 2 I- I- y 1- : A , - I 14 . 1 ' 1 . ' ' 1 BEVERLX' ANN MARIE15 9 Mooreland Street. Feeding Hills Bm' 11111 'A 1llll'S1'. 111' 1y'11e 1 I ' I' .4 1 ' ' A 1 G il 211111. -2:-11 ' I1 1' I ' 1 1 ' 1 .': Tr- - lg '-1' 1 1' I 1-1 ' ' 5 ' 3 - I . .I-I1-11 S1'111111' P111y'CI111111 -IIl'1'. 1 1 . 1 1' ' . 1' . 1 1 . 1' 1 'Q 1" Iu 11 1 fl ' 1 '- '- 1 - 2 ' 1' 1 I fiv- .fi 11-': ' I' ' .p 'I . 1 111, Q -"- 1','f:' E' V' .-1 . I' - ,Q V 1111 -1-: .11 1 '- 1 ,. : I 1 - " . ' -1 711.11 " I ' --1 - 5 ' b -. CRAIC' VICEXN -YN I3 V1rg1n1a Street -Xgawim Crazg Smooth 1l1ncer handsome good actor natural athlete Class Treasurer ' freshman Party CJOITIHIIIICC Sophomore Party Comnuttce un1or Cabaret Comm1ttee Prom Commlttee Prom Lsher K1d Party Sachem Staff 'Vlzrmr Staff 3 -1- Sen1or Play Band l 2 3 4 Mayume Concert l 'J 3 -1- Glee Club 1nd Band Concerts 1 2 3 4 Personahty Club 3 4 Sk Club 2 3 4 Yue PI'CilClfIlI ' Pres1dent 3 4 Baseball 1 3 4- Basketb1ll l 7 5-1 S1 n1or Plas LOLIS VIERC XD XNTF 544 'Vhll Street Pccdmg H111 Chubby ul11 spxghttu and 1111 1th tlls Problems clrss Cl1ss Trt 1surt1 1 St 1cl111t Coun11l l ' Sachem Staff G1fts CJOIIIIIIIIICI 4,1411 Cfllllllllljll Lshc-r 5 lootball 3 Basketball Z 5 Semor Play Commuter 6!""" I' ROBERT 'VIERC XD XX IF 536 M111 Street Fecchn H1ll wk Pllx ll f0Illlll htro pt plum book reports Sonms r11,ht h 1nd III 111 1111 C b t COIIIIIIIII P10111 Conmnttet Gr1duat1on Lshtr 4 Sarlzenz 11' B1sl1 1 Pootb 7 54 Senlor P115 Commltttt TV K We-. -L JOYCE MINNEY NOIIIS Shut csc ogre Thosc d1str11t 'VIYI' mfeun s h1s Z1 l1ttle black book U 1111 111 Pro MCFIIO Grls Statc -Xltcrnxtc 5 Senxor Plu Com1111tt11 Srzrlzrnz S 111 rs Sports l 7 5 Mzrror Strfl' 4 Opfrettx L h11 4 sa x C lI'I1 Y 3 4 Internat1onal Rel1t1ons Club 5 4 I s l t PHYLLIS NIISISC H141 ' C 1 DK Ju or sw cltllng blls q111ct 1 1111 0 x'Il!'lt0 mor C 1b'1r1t Co1111111tt11 S chem S1111 7-lll ll X X C 1 54 SFIHOT Pl ly CUIYIIIII CH-XRLES C MITCHELL JR E 111 1 in ICA Loses to irguc llxs 1 lot 1111 111111 Freshmm Partx Commlttce Sophomorr Parts Con1m1t11e 1111 C l 1 ommlttu Pr0n1 Commuter I' otbxll l 1 B sk11b1ll 1 P x B seball 1 Debatmq SOCIPIN 4 Chess Club 4 X P I 1 S P111 COIIIHIIIYCP I9 1 1 1 . T. .Y F D K l I . 1 ' 4 I ' -1 1 1 - - --- ' 7 ' . , , 1' ':, '. l l . 3 . . Ui 1- U J - , 1 . 1 : . ' 1 ' Q 1 1 . - 5 : - - -' 2 ' ' , 1 , - 1 - -,-. - 3 , 1 z ' - -. - 1 .- 2 1 I -- - . '- '. ' 1. ' - 3 - - 5 1 -L-f -5 , 1 T If 1 . .' ,, "f',f 'S I ' 7 J zo ' '. -2 1 . - v 41113 3 , W 1 - 1 ' V ' 1 ' , ,ll QQ ,4 2. -1. " 1 . 1 - ' --1 5 1 1 . , . . . . . -. , . ,dh v1 Q -.1- .1 If , 5'1"-2.,:, .lf ' 0 4' ot ' o 1 ' -- 't Y" ',' " ,A 1 L . ' 1 Q Q jun! ' lil are 1 ' 1-1-1 ' ' h 'L 2 ' b v t fi I 1. D Stzl 1 Gifts C1o111111itt1-1': 1, 'etbull 1 ' all l-l-1 - 1 L ' I ,. ' l 54 .' 1' l'l"llIl! llills 5 J ' -4 - ' 'Q 1 ' -AQ.-41. ' - --11,-1 lllf 1 ' 1 1 ' . -. - 2 -11' A I ' Q11 '- GI-l I -L- 1 Q ' 1 V 1 ' 2 vs 1' 1 :A P1-1'.'111:1litl' Ilub li TY ' ' - I ' ' 2 . ' 2-1 -- . ,I't','lI 1-11 l. ij We V 1 I , 56- lffll '1' SlI'f'!'l, .XQz1xs11111 M 'L Phyl - ni 'C ' ,f 1' 7 - -Prc Nifwll illllll'Ill. Z ll , , ' Pr A 'I 3 Ju 1 12 - ' 1 ' "1 H 1' 1 ': "'- 1- ' I1-4: l,f'I'i1lll- ,gi 1, aliti' Ilul 2-I - 1 ' 1 ' I 'ttt-12 . -5' I . ', . ' . . 2613 ll St'ect. .-X21 '1llll Ch' '-- ' 1 j 'ftn ' 1 -- fut '- ' 1 'l. 2 1 I' ' ' 3 - . " I A 1 I Ilun' ' 171 1.111- " CI ' --1 ' -1 'O 1 -2-34 1 H, " 1 l-J-ii: S1-1 5111 I laji a 1 1 ' L ' I' 3 I ' I . 'i1'1-- 1'1's1ff-111 - 1 -l1'IllUl S. :WC I1 H NINO NiORh'I'TI 1 1 111 1 Il lllgl ns IIN mx 1111 S1lo111' UH L DJ 101111111 011111111111 JIII 01111111111 rum 1.11 1 rlllllllltli ii 1 l J Ut XI XRf PRX 'NORTON fllgt Dlllx 1 ni xx 1111 Nlllllll Rl 1 u 1 11111 11 X I I JOSILPII YN 'VIX ERS ll Q e f ll 0 JC u1t111g 11 1 DOLCI XS 'NFII SOX '76 B1 Sqbroolx Sllllt lffvdln llllls H 11111 U 111 Inu F11 l1ih mlm Oh thou scmor 11111 rc-hmrs 1 S 111 1 P111 SIICIIPVII S DURX PXPXC INI 15 XIITQTYCI Strut Spun hclcl 1 D1cl1 xuclcl1n bali 1lw'1ss Wlth Bu Oh thu 111911 Stuclrnt Cou11c1l l51QlxPIlJ'lll l Yollfwball l Prom LOITIIIIIIILL 1 lxld PITIN 5 R Cross ' 11111111111 Tll Uzrr S 1 C ,X RUBPRT P XRPNI 59 South Wmtfivlcl Shut lc-rdln ll1 G rf Iii' If Hub 011111 fjllll lxlnl lows to plu hor PX I xt 'Y T1 III fcllzcl f1o111 SIJIIII Hflcl T1 1111 School Sp1111LF1cld xlibs III l'l1S SCIIIOI A! ef xc 11 31 ff? K 20 -v .v 1 ' 13.5 114111111-1' S11 "I. Xu. VL1111 V Iilflq' W :Ur S11 1 - ll fa J! ll whiz Ill l 'fl f11x'111'111- 1'x111'1-111111 "Y 6 A . L ' . I-11-sl 1111 Party C1111111it11'1'1 S4 1 l " llanrty C1111111111111-1 .l1111i111' ll.ll12ll'l'l 1 fi "2 Pri C ' -1-1 P c lfl '1': Kil l,.IllX k111:11111lt1'1-1 ll.!Ill1l1l'l Cl H: GI" Club illlll llz111cl C111 '1-1'tQ l-J-Zi-li limfl l-l- 5-li lTl11'v Clulf V l 1 D1-l111i11g S 'll'If' 4: S1'111u1' P11151 1 -' ll ' . .l lil S1-11111111 .XXi'l1lll'. .X:141w11111 gf Ill 'lf' "' Air lf Dru- ulwg 'ith y ' - gnml s4'1'l'l'lill'f. Pho 1 1 lizxk -lb: ll l 1 Yoll 'jlxlll l: Srl 'I 1 Stull: 'l'1'1-l li-Y ii: P1 P1111- illllf' Club 2: IlIll'YIlAllli 11:11 Rvlzxtinns Clulm 2-3-vl. X s! ' '. 1 ' . I7 llnll Stl'--1. l'll'l'illIlQ llill. . fo --- 111 l 1 l gfilil 1 ' Q likvs 1 sln' '11, 11.1.1 1 1. 1 - ' ' Q' .' Q 1 D J ,'11'- 1 1 Q1 'z.scs??-- 1 A ' zj 1 als. 1 ' lfmutl :ull 2-fl-'li fl' 'cn' LI'I . laflf. X' 1' Plpf " 'S l. z A . 1 tl Q . - I -' Il: zf 1 1 ' I' 1 ' ' --1'1" 1 I' C0 4 "1 'I-lli-Y fi: 1 ' or flzff 1 1 d I L-3-4. ff , Q, A 1 73.5 f i ,, vw . x Y lv 1' r' i i , X i', ,k '1- J XXON 1IRlxINS l 1 1 1 no Q 1 Il 1- I 1, 11151 lllll f10111 18151 SIJIIIIL 11 IS III SUJIUIIIOI1 xr 11 SI R111 11141881 111 rf 1111 S1111 1111 ors ' l Illl Strut n 111 O11 S0 S OII 1 Ill l S1 mor llu Cor111111 lf RXIII X I I' 'wI1ll Strut 1 Il1 1 1 ll 11 1 1 1 11 h1rc1 w0r cr ,gl -1 110 O11 of thc K lf IIIII I V707 I Il O I 1 c 1 1 111 IS 111111 1111 111 01111111 If 115111111111 151 1 1 J1 5 1 1 1 1 1 001 11111 11 is w r them SI 111' ts Illlllllll X XXL X I IND X RIA NUI DS 11x fm Ill t 1 x fl 10771 IO! 1 101 IUI L ORRIXIL ROBERT S 1111 r ICEKICKK 1 1 11111 1111 t 101 IUI DIIIIIIIIICF llfhtlfl 111' JI IIN JOII II 1 1 111 C011111115 1 CBPCFPYII 111111 I 1111 1 1 21 A ' f IQ ' 1149 P011 211' SIl'f'1'l. l'll'I' l1IlQ 11411, 1511 I. 1.111115 1.11111 ' rk qu1't?? pvl p1'1-vc. 0111 Elks. I Q I". I". .X 'l'111111:1'11' 1: I". I". .-X. 5:1s'1-1111111 11. Tr: . f -'1' ' .' 1' 11111111 1 High S11 11,1. 18111 S1Jl'1l1U1:H'li1. XI: ' I 11 " '. .' II 11' "1 '1 715 N' --. F1-1-di Q 111111 S111 Vl11l1.I Illilll 1l'UIIl YY1-ht S1111' swm f111'1- . . .h 2 K S1 h' Q1 ': .111 1 Stuff 11: l,111r11ry -1: G1r1s' Sp I l-Q-31 C11-0 111111 1: 1 Tr? 4-Y 11,11 I'1-1x:111:1l1Iy Cflu11 141- 1 A 'Ll' I 'ttxz Q, .14 11.,. . KIA . I.. l'lC'l'il".Z1iI,I,O G81 1 ' 1 -1 . 1711- 11112 'llx .1111 1111 1111111112 lt'll.' 111-rf' 't l11cly 1 ' k ' . PITJIII 1111111111111-1 1 K11 I,1ll'Iy flUIIlIIl1Ill'f'Q S1 '1 ' Stiff: .Wi ' St: ll' 11: 'l'1'1- 12, Hi-Y H411 l,1l'Nl1IlLllllX lIlu11 1: S1- 1 1' l'la1y CI0111111'111-11. Li I wwgffi, I I .51 In 'H ROGER l,Il.1XNE.1,'F 12 SI:111l1'y l,l2Ii'l'. X us 1111 -I I l z Ph f-- 1 ' 1 gang -2001 11 Il '1'1' kv- 111' -551-r. . S11 11 CIUL 'il -1: PFOIII Us - 1 S11 I 1 3 fiif 5 C0 ' -1': t1lll C1111 25 .1. Cf 'I -f': P' 1 ' I' 3: B1 -bs ll 3: l"0c1l4ll 11-11: I'1z1.'k1'tl1z1l 11-1 '11 ll E 1'l'I'lkl'l1 14111111 C.11h'c1'?1l HIQII S'h . S1 'A Q11-l 1. NI11..'.. 111 I11: Allllllfbl' X1 ll .1 f I . .I 1 I A f 7911 5' '1'1' S111-1't. X lh 1111 .Y Q1 4 'I l1I1l1l y0u 21-I 0 k101' 111-1' IJI'l'SUIllll1IY plus 011. 111.11 YI 1111111 A l.11Jl'ill'f' 1: Srl ' SIil111I Illlllh ' I'i1'1111' Cf01111111tI1-1': Girls' S111111- ll: 'Ill 1111 1: l11t'r11.1t1111111l Rf'lill1UIlS cllllli 1. 'Il1'.111sf1'1'1'1'11 1.l'UIll St. kI11l111Nl1111y. X1 111 11 S11 1l 111.11111 1 Yl'ill'. X I 'I .' ' lf! SIM' 1-1' St1'1'1't. North X 111 1 C117 -L'1 1-1' 1-1 11111 101 q 1111 1- l'lLl1I' 1 '-S 11 I' 1. I" Il LIN ' 'Z S ' S 4 1: L11 1 -1: 111115. S1 'S l-J: .111 111 li-'13 Tri-H1-Y -1: P1r:011z1lity J-I1-1: G11-1' L11 1 J-.1-1: C11-r Club .1111 1 I ' 4' 1: ' A JL Op-" . 's -' l-li BIN11' F0511 '111 1-J-3. 'M 1556 it THERFS1 SI IFCII XANITX ROSSO 1 tllllt 1 11g 163 l' turn nurse Oh thosr Stlllol plzx 1 l s uf 1 0 Xfierlto Student LOUDCll 4 BlSlxLllJlll I 5 X mllub ll L1l1r S ' 54 He 1d L1 r'1r1an 54 l'resh111an PIFIX Cc111111111t11 S11pl1c1111m1 P1r1x Co111n111tee Banquet Comrnlttee S11che111 St fl SI tl C 1111 It T 1 Y 'G 4 Chaplaxn 4 Pcrsonalny Club ' 54 D b I L 111 4 limo 1 uJ A5 Mzrror Staff Z4 Softball l 5 S1110 XX -XLOAN SAFFORD Xllll XL IXN by heart at St 'Xfflchitl S 111 ts clot S l 1111 l IIIX Co C lass X 1Ce Pres1Cler1t '7 1' resh111 III Part LOIIIIIIIIILK 0 J 10111 1 I C ttee Prom Co111111111c1 lx tl P1111 Q 11111111111 11111100 un1or Cabaret 01111111 SIZCIIEIIZ Staff Trl H1 X 5 4 Personahty Qlub ' 54 AI SI fl 3 l S111 Play Commlttee BARBARA SIGRIST 188 South XNestf1tltl Strut lltCllIlL H1lls Barb Always 1n the hbrary teachers petw p1ls xslth C111 l b ll 19 '5 L1br1rx 4 u111or C ll7'lltI Lo111n111t1e Glee Club 4 Tr1 H1Y 4 Persona 1ty u l '7 '3 4 Senlor Play C0mm1ttee 56 Northwest Street Feedmq H1lls l1n Oh those college week ends 76171 Xlu us Xillll Clll forexer qnzq Q I 3 So homore Party Commntee unlor B s ctb1ll l X JlltXlJill p C bint C111111111 llOIll Lo1111111ttee Sachenz Staff T11 H1 X 3 4 Person S 111 S 1 50 Hall Street Fc-ecl111g H1lls CL XRFNC F SXI XRSL ookzf 11111 111 1111s1h1c B ntl Co111c11 XI XIIIIII Lon PHX Ll IS STONF Plzzlfrh cjlllfl prettx waxy B1sl1f1b1l1 1 X 0ll1xb1ll l L1br1rw C llJl1Pl C 111111111 llfllll Q o1111111t1ee Sachem Staff Glee Club 'P 3 Operettx l11sc1111l11x Club 7 3 4 Mzrror Staff 2 3 4 Softba S IIIOI P111 1011111111111 c nt e ot ere vnth glfS O that c1r rert 'md Band Sachem Staff 277 South Street Agawarn ha1r so xery short 4 Freshman Party Comrnlttee un1or 22 f r '15, A' ' "" " 'A , .' 1A .1 Ill Lvtvlxclr' Av' -. l'Ar'1' Ii 1 llills A NA k '-- Au ' 4- . ' 1 A' ' 21' 1- ll'ill'.'2llS full yep. A -1 Pr 1 A 3 , ' A 3 2 " 2 -2-I 1 A1 ll I-J-fl: A arf V . 5 L-I-. 1 Ab1A 1- : ' 2 1' I A '-1 1' '- 1 j 11,1 '.,... ,If I A 1 ' A 3 .A Il 1 .A r"'i11Q 111 111 vw: 1'A- ' Hi- 1- . ' A 2 ' 1 A ' ' L-f- 1 1' il 111' S tiety - 1 A l 25' , ,. Cl l 1 1 A '- g ' -2-I 1 1Ae A r Play. I .- A1 .A 1 H14 1 A St1'1'1't. .- 'L 'Q1111 L4 Ai'y7Bo 7 . 1 A ' . 1 A, 11k x a1ll her " hrs. V I AA - A 1,1 A 1 ' ' A "1 A " 'VA' 1111- A :J A ' ' A 1 ' A '-1 Ai I A1-ez l 1 1 A- A-"-: A' I L-I-1 i1ro1.'nA1--:1A- ior -15' , I Basketball 1-2-3-4g Vol ey a -1.-1 g A 1 1' 1 J A I: . '- I A 1 1 A' g A- A- 5. lA ' Cl b 2-3-4: Biology Club 3: Softball alt' 1 -1-ll: A1 -2-fi ' A 2 J A V 'ft Ia I1 A11-1-5 V I A 1 1 A- A- A - : - A alitj 2-Il-4: H1111 qu' Club 2: 10ftb1 ll l-2-3. 1- ' ,- ,,A I1 1A1 1' 1A A , j . in C A' 1 X'1'AS A A-f T1 A b b h d 'A '1- h1 1 'z ?? 1 . - , ' f' a 1 1: - 11" 1 1 - 1 : 1 1 1 1 Fr 1 :IA 1 A .1 j : ' A :J A I2 :A 111 1-1-3 'A I : 1 -- 1 z 2-31 Tri-lli-Y ii-ll "1 1 I L- - 1 A - - 2 'll 1: e ' 11' I A C XROI L XNNP Sl I HORSRI North Strut 1111 1 111 1 II 11111 1 1 1 Q 111 01111 Q1 11s1 11fl1u111111 JXIIIC 1 Ll11 ll SOP OITIUFC lllX CJIIIIIIIIIPK UIIIOI C lbhllkl 1111111111111 ll 1 1 1 111111111 1 C is Y 1 C111111111 11 111111 11111111 11 1 1 P1r 1 C 1 CI 11 css CDIIII 11111 111 C1 11111 1 11 1 -l Sllflllll 1 Il 1111r Pl IXIIIII 11 11 1 1 1 111 R1111 1 U J llllllllll U llll lOl SXNDRX lURl 9 x1CJL1IlllIIlXl1Nv S111 Ill IXX l4 9 CS Ix11 1111 11111 Jllllll C l IS 1 K 1 1 l1ltsl'11 1 5lllRllX XXIIITEIIF XD 1111 1 X1 1 1 1 1 1 11 1 s 1tl1 1ll 1 1 CJI 1 It Nl 511 ri1111111 ll 1 71 ll 1 1 1 11111 N 1 1 1 RCJISI Rl XXILNIFS 1 lk 11111 lllll 1 1 111 1 1 ICJSFIH X101 LNER 1 1 1 1 2 P1111111 jet 11l01 ho 1101- Pr11l1l1111 UK 1 11111111111 P11 1 011111111111 111 11011 11111111 11 Ill 111l 511101111 T11151111 1311 11 L11 23 fi f15l.' 1' 5'-ling ll'll1 P' k' P11- 1' l'f'Cl llllll' ' Qlll 111 1l1 ' 11-ll of ,1'1'1'1' Q . ' Z P1-1 , 1"'11, l3.11k1-1l1.1ll l-J-li-'lg Yoll1'1'bz1ll 1-1-11: M11l1'l-CI1111u1'1-ss l: 1112 rj , ' l: F11 sl1111z111 l,.1I'lf' CI1111111 '111-1': . h ' P1 1 I' CI 'L ' ' Zz 1 " I CI ' 'I P1-1 111 flfllllll A111'1': Kil Patti' C1 '11 '111 lla, Null I '11-'L S1- A ' Play C1:1111111i111-1'g ' Pl.,': Tr'-ll'-Y fl-lg -sonzlity Il1l1 2-Pl-'li ,' 1111-111111111111 R1-l11l11111s CIl1l 2'-lg Clh fllllll lg D-lat' 2 SJ"'I,'. YP'- Pl'1'Sll'Ill. 'l'I'1'il9l1IVl' l: .Hi Still J-lg S11f1l:ll l-2-f'- 1 .' I' S12 fli S1 -111112 CI111111111111-1 S1-1 ' 2112 CD.-XII, 'l'CJO'l'II.l. l5 M1-lr11s1' lll2lK'1'. .-XQQ11111111 I,flfl1f 'l'1111l 1ll.111111111' ulrl lika 111 l42lNV k1-111 lIll1'I'l'9l ' 24 l11w. l'vI'1'SlllIlLlIl P.11'l1 ll11IllIlllll1'4'Q S11 '- P41111 CI 111 4lU'1'Q AI1111' ' CI.1l1.11'1'1 ' CI1111111111111': P1 1111 CI11111111111113 1911111 C1l11l1 J-fl-lg Cil1-1- CIl11l1 111111 llllllil CI111111-rtsi Q NI: A" 1- flllIl1l'lPlf ll11l1u1'Cfl11l1. A.. , I A 1. 71111 I1il11-- tl111 N: V' 11-rrif' 1l.1111'1-1' Q11111l z11'1i.t 111-111 1l1' 'JS1-1: 'll ljllllj' CI11111111i111'1-3 M1 1 Cl111111111111-1-1 llift C11 i111'1'1 flll'I' CIl11l1 J: V C11-11 CIl11l1 g1111l ll.lIl1l 121111111113 3111111111 CI11111'1'1'1 J-Zi: 011111-1141 Il: Tri-lli-Y Q ' I1-lg P1'1x1111.1l111 CIl11l1 l. 'l'1'.1111l1'1'1'1'1l l-l'11IIl l'i11111-l1l lliuh S'l11111l. " 5'-l l. M1 111 S:11l111111111'1- ll'lll'. .' ,Q ' ' 1257 KI1 I" S11-1-1. .'1l'll1 ,XQ1111'.1111 f in ' Slzil N111 ll'fll iIl'1l1'I' 1111- f 1l11- Qirls llilllilf' will il lll'4'Clll', - X Iiufk- 1 I-I1-'li Y1ll1j'l1z1ll 2-ll: P1111111 CI 11111it11'1'g Sfrl ' .4 .lli fil1-1- fllllll Q-1 fl: 'l'1'i-Ili-Y ii-l: P12 zl'1A' Cll l I-fl-4: .lli 1 Slzfl' '11 S1f1l41ll l-1-l V' '411 NlLl.'SJll'llll5l'llS M11si1' CI111'1'1'1: Sf'IllCI' Play C11111111111t1-1-. bf l X N 'I M Y , ..' 1321 ll111111'1' Slll'1'l. l"1'1'1llI1u lllll 5 Q 131111 P1'1111' 11114-1 1111111 I' 2111 111 k111'1w l' Ol. 1l1111- I-j11gli1l1 1l.1111 L - X ll.lIl1l clHllL'l'I'li l-J: B11 l l-2: l". lf. .-X. l5.1ik -1l1.1ll l. - 5. K Q , ' ' . .' 21 Ogk L.111'. P1-1-l111u ll' 5 ,S 'Y jo ' '- ' 1' -"XY 5 1 s?" l 1' 'S 111 11:11. Y if Sql " 11' C1 ' "1 Cllzii Cfl 'T CI 1 4t1": H41 l I-J-.1-l: CIl11 Clll 11 J 11 11 J 1111 I P11 1111111 13111 1 P 111 ll I1 Il l 1 I1 I1 I 1111 13113 I 1 C NIIHIIIIX B111 1 und C11 11 1 111 tl I 01 1111 B01 IJIIIIIII I C111 IJIIIZFII 411 1110117101 B03 411 11111111111 ful Bmllln 11111111 0111 B03 1 1,111 11111 111 nt l t 511111 CII of 1111111 1 1 111 11110 11111 Uoxt OI 5111001 C11 11110 D111 11011 O1 51111001 IBO 41111111 ffl 111111111 11111 110 I Hand 111111 B01 1 1' C1111 I 1 F111 7111111 I B01 1111111 fl fl K1 fl K1 H O 1 I C 11111111111 Lad1 S1 1 S171 511011111901 C11f1f117170K B111 A1107 B vt 4617111 B0 ll I I E I 1 '1'1'1'1,1i 1" ' I 1CJ1CI1'1 f ' l .' I I . 1 1. 11' " 11 11' -.' 1 1 f n' 4 QS I 1' " 1111 11 1111111 CI' 1 A11 " 1 'pin S1111 jo I1 "on 13111 I 1121. ' 1 C111 'S '1' .'11T111'L1 , . - 11111 D1 21 fl C1111 .X11 11' .- - 1111- .-X1i1'- 111 'pin limi 1' " - A111-' 1113111 111111 ' 1 1 . 110 171 111 I'I1:ti11gs Bw! X11 ' Il .' 111" .1 ' 11 ut " '41 '11 - S11 '11 1' - '1111 Cl 131 11" 1341 S ' 2 1 v ' Cf! 1.1 Wit 1Gz'r11 -V211 I "on ",' 1 I ' ' Q11 '1' 11' B ,' " '- G11 'gv -lll1il' Qu? Girl 1 ' ' - - -' - lint a' " I -' ivf 'z - ' - B121 " 1' . ' ' 1' ' .' ' 131111 1 - 1 L gs 'I -' " ' 131111 - 1" .1 ' . 1' C1111 1' C1 " 1" '11 1: L.t1 ES Cff 11 Si1I1'1' -Illllk' . Zfl '1' . . ' .1I111t 1 fx' 71' 5 1 R01111111 1,11 F11'lIIg 1111111 11l'1lI'L1I'1C11 .1I11I 11111 ' rr' ' Girl S11 '11 1' 1 '1 I1 'Ii 'QL - 11 ' ' 13 I' .1111 .1'!.1'Iy 0 1' '1'1'd . -' " ' :L Lf- Q, 1'I.1I 1 Q to S11"1'1'd 11' 1-1 1' 1 I' gg 13" ' ' 1 5 f 1 .'g. '1 1 ' I'I ' A 1', f -1 Q 1- .111 Q 1' Bm J. A . , I Q. - L . ' 1 1 A ,A 1 BIN 111 . ' 1 N ti 1 J Q l . ' ' 1 ' P1 ' "vi C111 11. ' 1 ' Cfut iw C111 L 'l ' ' 1 1 ' '1 ' .' ' ,' 11 B0-' 1 . '. 2 2 ' ,' 1' - F11 '1 11 Girl 1 J I 11 . ' 1 . ' B1QQf'.1'f TV1111' 11 ' ' Z ' 1 ' 1 11 .1 X ' ' H132 vt T11111' 1Gi '11 f T2 11 "1 ' 2 ' 'Q fi! 11 I 2 J ' ut' . Iv-' 9' ' 1:1 11 g iv Q HQ .1- - M11 Cf! KK Boy -111AQ1'7' I 111 ,ted CII 11G1'1." 3111 1 1" il ' C1 NN I " .' 1 1' ' ' ' J .. ? C111 I ' .' 1G'11 'L 1 fl " " g ' " 1 L 1 1 .11 Q ' l 1ff IRSI C I X11111t C1110tt1 C 1101111 F0115 191111 1111 H 1st111 Cl 1111 1 t1 'N 1 Il x 111111 111 C 111 Ill 11 IS X 1 X1111 11 1 11 C1111111 01111 1111111st111 S IL 11 Cillllll 11017111 P2111 III 1iOSlII1'1lX 1J11J0nat0 C 1115111 NICOI 1 41111 Haupm 130111111 Hastm x1lCl 51110111 111 st11 N11'111 N1 IS ll 1 0 C1111111 1 C 0111111 110171118 A117111 G110tt1 C 11011 S1111101s111 1,011 1111 Haitm Q 1111 'XIas1111 110 ll P111111 111 1L11f1111 111 C'111111 C1111 T00t111 11011111 V11'1C1111111t1 1311111111 13011111 101118 NIG1C111111t1 1,011 1111 Hastm s S111 0 Ca11111011 R1111 1111 C01Jlllf1 S21 1 0 C llllfl 111 1J0n 1111 Hastm s C 1101111 F0 0811311 Dax 10 A1111 H11p1r1 1101111111 La F11 111 S11 1 0 CZHTICIOD 0Q1ph Daud Ellfabcfth BP1'lI'11'lS 24 SILC ONIJ C HOIC E 111111 1S11111st1d C 111111 S11111111s111 C 111x111 NIKOIJ 1 1 C 111111 111111s X1111 1dar1t1 1 ll 11111 D 1 ll P 11111 111111 1 110111111 IJ F1Cl1I 1211111111111 C 111111 Ol 01111111 111111111 101111 1J11011tt11 C4101 'xlI'l01C1 C 111st11 1NICOIZi 'x11Cl HIIPIH 19011111 1119 I1 N12-11 CIN N101t011 11Q p11 'Vhwrs 13111 1131 111 CN111111 171111111 H 1st111 Q C 11IO1XIl F0 I 11111111 Falleranl A 11111 1317111 14013111 NI11ca171ar1t1 31111 X11101d C0111111 Roberts Donald H11s1111Us 133113311 131 Santl 110111111 NI11ca11ar1t1 C1'lCSICl NICOIZ. A1111 81110111 R0111111 11 Fleur 01111 11l1IlZ1I1C1l L111111 R111 hton E11l1131I11 C'111C11 A1 11t C 110111 X 11111 L 1111 1 11 1i11111Q G111 T011t111 01111 1311111Qt111 S1n111.1 131111121111 01111 B11mQtPd Car011 311111015111 YD 1 r ,, Av 'K f f S ,min in QW! my XII lest lube 1 rust yo1 l1kf your thttn so 1n1 yhtb th1s you w1ll not lost your touch X1 rcr XRXOID Plane Bu lust wt know you l1kc to fly Thls plxnt w1ll tnkc you through tht s C KROI XRNOIIJ Danczng Shoes kup t dtnclng fortycr l1ght yyr gut you thus so prrtty 1nclbr1L,ht x JI BXIII-X Pencil and Pad Thls ptnt 1l 'md pid w1ll come III hindy W un llklIlL d1tt1on from 1 boss thtts d1ndy F111x1srTrx Br11R1-xs Can o lvuzt -X number of 1 HIIIIIIQ twxrcls you but won So we gnc you lhlS cm tlrc 1cly don: ony. BPITRXXDI Baby Do!! b1by do wt Lflkf to ou To ktep you toxnpiny tht wholt clty through .I xxxr B1-1y111r Horn Nyc- ntytr know when you xre netr heres 1 horn to ltt us Q X token w1ll gnc ont free r1de T tiki you to Chnopu t be by SI e '11y111 B1yXfHARD Honey ttust wt lhllllx you ll at ytry swat o you th1s honty vyc t Bxnnxk-x Boar xrrr Dzctzonrzry tn typtng 1 yyord Ind III dou t We mye you th1s to htlp you out Pxrklftx Boyxxr- II11 hlzgfht 1s fllshlx ht yy: to you cn 1 r I 1 ou throuah JI- xx BRFZINHRI Pfunt Bruyh 1 tn oxsy t in rt y th1s op door OHN BLNfs'I'ED Book of Rules We knoyy you re fond of ireutnq so ln iny ytrbil fight Lse Roberts Rules of Order and b sure you re IH the rlffht SARA Jo CAMERON Scotch Tape Smce you 'tlyy xys seem to be IDOXIHU iround Nye elye you Ih1S to keep you doyyn P1-1 GX LH!-C H11 F Fnnrly I feat Por 1. qtrl both qulnt 'ind swut Heres 1 txndy trext th1ts hard o beat RICHARD Couuuy. Fay To you we que a brand new mr The one you hzlyr- IS junk by ftr RICHARD DAX!-NPORT Aspzrzn Por thtt heidwthc you hue f-uh dry Heres in 'ISIJIFUI to drlye lt 1w1y OSFPH DAXIO Boaz A sulor boy you wint to be Hcres 1 bon to soul the sf-1 Rosryayay DIDONATO Brzght Red Rattle To you wt If-'ur th1s brxqht rul rlttle In plant of ill your nnssmq prittlt Rrr HARD D11 UI 1 o H hnflg Thts 15 for you to use as but So you Cin get yourstlf 1 ditf BARR-KR-X DISANTI Comb To keep those prctty blick locks 1n plarc- Lirry th1s 1n pursf or Cast Ekxrsr Dur-xoxo Almk You irc so df-y1l1sh ll IS true We thmk th1s IS just rtqht for you RLENI- Emil-R'r Afnmer Book If you find tt-xthxng .1 dxmfult tisk Th1S book w1ll IIISWCI' the qutsnons 'tsked Htoyrr D001 1T'r1F Pro exsor 1 C ou 71 MX lad Wllh your Quit dtpth of knoyyl edqc H111 need th1s gown when tcuhmg tollcgz Sxxnkx Pu xaxt Rulpr If your Pllp1lS sttrt 1 r1ot ThlS rultr w1ll kttp them quut GEORH sluts Pourler and Bruflz e qlye y th1s powcer yy h brush To Coytr up your pllllky blush XIARIANNI- FIEKER Harzdlterchze -X hsmdkerthlef to dry your teirs For posstble use 1n future years Cuzoux Fooc Car Smce your fathers Car IS so hird to borrow Heres one of your oyyn to end your sorrow Luymsxcs G-KLLER-XXI Plzers Smce Clent1stry IS one of your deslres Nye que to you IhlS Pdll' of plters ' Y l U l I . I 1 I .,---- - v -S 1 ' X' ' -N 1 Y N "1 - 4 fs Q CANT .1 .A Max , - is ' 3: .. , f " Bt--1 J- 1' 1 ' - ' - y wh. ' . , ' '- . --, 5 1- . . - I Q K .Z . 2 L ' , I y -1 b n 1 s v ' 1 1 ' v - ky. Y ' 7 . . 2 1 To your fm- 2 " Q ' 4 A L , y K y I - 1 ,Y ' ' . l 1 . ' ' l ' ' 1 1 . C1 RC . .A .3 ' ' , 1' - y , Y Vl ' 1 ' ' 1 . 2 l, H. L t , A, ' 4 - I ' t L V . ' 'i . 1 .x L 1 I f '- z ' ' . -, . - -1 ' 1 2 . z '- . ,V -1 .3 . 1 I ' v Q , . Q - ' 'z 2 -z -. , I , h i I 2 ' A15 ll - y, 'A A ., K. .'- ,' - I " v ' l ' . s 0.53: :.' ..2 h-3- Ay H So ' . ' 3 h utr. 'V L - - ' - ' - ' B1-:vER1.y' Brzxsox I . Token A -.3 J I A V , O 1 ,. I' , ' ., O - I' lns . , 2 4 I X . 'Cl . I ' I ' , ,Q-V, B01 A ' ' "'t. A 'A .K K I ,- T I- ' ' '- Qlvc to -alt. ' L 4, 4, I 3, ' l 1' " 1 'F , , .1 . ' v, yN'h- I' A 1 ' 1 b . w -A ' -, l l ' ' l ' ' . 1 . ' . . V .1 1, Y . . 1 'l Y -1 I E n ' l I A 1 1 ' . Thf 1. Au '- give I' . 1 - 9 '.A Yyh' in th- du k it'll JI ll y' I. . .. ,, - I KN' K' ' jon ' l 'it ll .-X sift for y'o1 is 1 1 V' chore. -y Q 1- ' . To t ll t'111't'er IULII' ' en the , ,, , A - f 1 I' ' ' 4 . ' 1' ' ' C , -. , X 6 In 25 ryrkly fiiiioiau H1111 Bruvh Plll f X NN Nl L1 N Ro iyixmi Ciioiziixxo It rzlrlziig Ring O f hx 1 yurlc inu lii Xiixiivr GIROTTI Bon ul fK71tJllf'f1L1F you yyo Uiyc 1 book of lynoyylz Q0 1 y in ou 15 io N1 xivriix HOTT-c Hr Xtflllf rum' 1111121111 y u x iyr 5 tl 1 r 1 yo hc-ad zxiirii lil Crum 1 11 yyoulcl you tlo ysithout your Hum 1 y yy 1 gr numb Doizorny GRI-coky Ifmit Yet c u 1 y me u U ycu 1 Sllrf X iri Ilxiwix Baby Bmirzrt Ks our BXBX SlNLI:,Tlll XRI you yyin 1 piizn S try this on just r sin Doxxiu llavrixcw Bayletbnll nvecl o sziyc you this is 1 euuin inc cccl Home Book Xiyixx H-QTIXG5 Your mtcrcst in homm uonomias is Qrcat We hope th1s book youll ippiui P Lyxxi Hiooixb Bobby P171 X L giyc to you this small hm i X011 HOB BOB BOBBX ind thui LKFIH Gr my Hixsraixyy Hoe To 1 farmer o yu Liyv u this hoe To climinarc- y cds icl tc millr so nc dough Row yr my Ix xi 1 IPOI in x Ballft Sham I cauir ballfft is your foiiclcsl cle irc Y Q aiu you thcsc for 1011 to iclmirf Mxrzir Ixirxuxis Clock thit you yyont ba l muh 1110 1110' This mlock yyill gnu to you fur warn in Lixiu Ixxirrxrox Ice Burg cn your t mpcr in illy This ive bag should help 1 101 Roxxin LXPIELR Nm Cnr X car of x myv and moclcrn mills' XSL gnc to you for Doris iilu 'yi xilrix Ii-HHERGER Drum B c iusr you arc so cxtllnifly qu ct Heres 1 drum to stirr 1 rot M mai-y I in xDRr fmllea ciusf ou kr o y inc c y for you yye hayc a roistrcl ciihuy Hui-Riy NI xRirP Irnifli PIU mly P ll you 1 pil err NI1 N mv y Q mu if 1 Q11 f JLIIPTTI' Nl XRTIN Prrflvllf yur ui: yy un au ff n oyy yu ll smill f ui- 'ylxwuzr Blue Ribbon Pn e lil Olll X X11 X IHC SN K W1 my: to you this blue ribbon prim CRXII Nic Fyy xx Dale Book LSL this book to foraft thc pam Sinn Sims tifatinq you rough again Louy Mrk: xxinvrr key in ly to your b mc 4 111 yy u un 0 out y i thc Joys iqam RORIRT Nhkc mxuxvria .Sign LDo Aol Dzyturbl Xyulcling bells will be ringing soon ir so 21 o t f on your honeymoon our 'ylixxiy Iickrt X ticlul to L ncinnati just for you To mill: your fondest yyish come trur P yiiis Niixisuiix Clobe Yyhmn you wish that guy wnrc hue in this globf and hc ll be noir C 1-mai i -. Min Hi-1 L Book on football WM giym you this for one good rmson You shoulcl use it during th: football season 'Nixo 'y4oRVr'ri Fool: Book morc S0 your customers tummics wont get Sorc- MARGI-Ry Morvrox Penczls Xs 1 secret 1ry youll be dandy kmp these pencils sharp and handy Douoi AS N511 sox Books on lore To you Dougie we qiye thcsc books Xou nec-d the technique causn you hiyc the looks Doiu PM xcixi Store Plz xsc use this stoyc without ful rlo coolx on for than yery hungry mule Xyox Pnuxixs loothpnstc To lyup that sparkling smile' so bright Lsc this it morning and at night SHIRIPX PLRLQF Ladder Each year you seem to grow smaller Hors Q 1. ladder to malyc you tiller LARMI-1 1 x Pvrkuzzriio Radio Wylun it home with nothing to do This will make all your skies blue ROGER Prmxioi P1 5 To you yyc qiyc this jar of pills l'or headachcs pains cold and chills Rom-.RT PXRFXT Talking Pills Because you are such a quiet fellow Those talking pills will malye you bellow x-XNFX RFXNOIDS Jllap o Vermont When you rr sad or fcelmz bluf This map of Xermoit yyill comfort you C oiuxxi ROISPRTS Peroxide lux J your ha r is briem 19 EO c L if this till you re ninety yffars o tl Xxirx Rosyo Thermometer is yyill help you as x iiursc Xyhnn tillmq tcmparaturcs Qood or YNOIQK B71-' ' 1 A ': Yr ' lm' 'l1' hair is our rlvliulil. Sii " y' ' p1'ctt1'. '4tl1'. 2 l 'is '. N1 ' 1-y can bruli il 1-y'm'i'y' iiiuhxi W 1"' 1' ' ' -, 1', V 'f 'f I, 9. :,'..' ' T iiizitvh the rin! on your lr- 1 incl. ' - ' ' 1 ' - 'A , YN - sive- to you this " l' ind. .' 'f 'z Q ' 1' 1 124 . : , 1 lg 1' ' 1' 11 1 1 ' ' 1T0 ,' '1 Q " 2 ' ' ' 'cl . llv'-'5 ai 'Cy' 1' all L l 'hai L lac use y'h l' y' arc' :Iwi 1' :ii ' llcuv. No ' y'o L" sg vill - l To 1'o V0 Q' " thi: in-vcllz' :incl ir -nd. i . 1 1, J .- .' l'o ai swcatcr thzilill 40 ovvi' 1' ur " 1 ' 4, 1 I-111111 I 41 1- .Im - Il:-' -'s 1mcythin I ak 1 ' XVI K ' 1' " 1 ' N A ' XY- lwt jour jay' wr ulcl :vt giitc' J '23 .1 1 3 ' 1 1 1 1 ' V ' 1 1 1: 1 J 1 1 1 V 1 1' .' . .1 lim' 'aiusv y'o l Ll 'L' lzilviit in nrt. ii ' , . .' . .' .' 1 , J WR- g " y'o this sm to aiy 1- 1'i . ' f ' ' ' 11 ' '- X " , . 2 . Sp . 1 '. 1' ' 2 . fi, 11 .y if 1' , I . 1 1. ' o ' ' ' fo '. , , 5 i Your own p1'iy'ut4- hall is what you A This book we leave you and nothing T 1" 1' "zpl-if l'-. - l ' '- v ' 1 l ' 1' ' 2 "Jill . ' - ' 1 . 1' '.z 1A'piI. f , 1', - 'Q 1 ' f Asziwziiu 'f V ' y'o -1 . ' ' ' 1' . ' ' A . vt' ui i 1 ' ' I ' 1 1 1 1 1 1 I r -i 1 1 I So 'zu 1' ' A - im- -1 ' rn- H A I 1- . g1 1 1 1 1, 5 g 1 All Xyh- 1' C - 2' ' rv: 1' hot. ' ' 1 " 1 . 1 1-1 , 1- 1 -. 1 .1- 4. il 1 1-1 1, 11 1 1 1, f f . , : 1 1 . ' , - ' , 1 ' -1 ,- ' L ' .1 2. L I ' 'K i' ' Y X I W Bl' 'z . - y' li ' ' I rhr-y' 1 l 'hc-V. f - 1.1 11 1 1- 'X To 'Hy 1' ri 1, " 1. ll. Ca 1' i 2 1' an '- ihv. 1 .' . ," .' .' - l - Ml A .tancli N lr' .cf -mv N l -l, l'. 11 - 1 1 1 1 1, 1 1 Thf 'A 1' . 1 . 2 Yr ' 1- So q i 't 'l ' y'f i ' l'2lI'I 1 ' i ' ' X ' - - N ' f ' that you gm- hr'r '. ' 2 2 26 Xl 11 111 II I X 1 x mx 11 l11 1 U N X 1 11 R11111RT IJ!-frlOR1!' Czgflnftlfx s x 11 111 x11111 x11 IIIOUK' 11-11111 1,1 1 ff 11 Ihlllllql 1 I XxT1111xx kRfx111gxxx1x1 01111111114 IIN J ll Sf N Il N Xl x Ilfllllllll P1111 N PN I HI I If x s luv 1111 R11111- r xmzx f 1 ll HL N X 111 x 1:11 N I X XXI I 1 Dux II I 1 FQ. X 1 5' W' .4 1 I1 N 1 fl llx 1 1 w 1111 111 IJxx1 11 1 1 L I J J X N 1 1I11x 11111 N J N I F 111 K XX If xx111 MI XIXRH KIIURIJXXU DHI i Rl N XX. IXNII x ,Xx' 11x 5x11 1111 .-lp 1, 1 ' 3 ,L " 111111 ll lf' 411111111 111111111111 xx1l1 11111, ,X 11111'k of I'i2lll'x'lIl',' wv lf'2iYl' to "1111. X ll 111-11, x1111 111111 111 x11111 IIX 11 l111l1' I11 h 1 1' ' 1'1111uhi11Q "ll 111- 111.1112 I - sh. 1 , X. J ', . , r V In CVT? N 'I' 1.11 I I , l' ' 'X I.11, lil , .xxv I 1 R115 1141 Xxlv If ll 111111 lI11i 1 xy, tin, YU this . ' toy 11 V A f'1 At t A K ' . . . "1 MM 'U X' I' 'I "H 'H li11.111s1- you '111 just llk' .1 llttlv boy. L11 x111x11 Nx1x11x1 H1114 1,1111 ' , 511111- 1111, I1.-1111-1- 511 x1111 '1 l1.111f ' 4 , V- I V ' I mm: ' Tl f:1k1- 1111111111 x" Q1x'1- 111 A'Ull. , ,, 1 M ,, . 9 V 11111 111 1:111- vc 1 1l1111'l 11111 thr1111u11. I N1 111111 5l11x.111,1111111l11,,, 1, 1.1 , I I'11x1 1 1X S1 JNI l1':'1, 1f1NI'.I'Il. .I -R U ' ' 1111111 xx.1.1 111-:1'1 1111311 111111111 1-x1-15' 1111s x'1111 1151- x'11111' 1111111 NI111 1l11X l!I:1 111. x1-111 t1:1:11. Il11N1- pllls xx'1' IJlkl'Nl'I'iIJl' 111 111.1k1- x'1111 . 111- J. x,Xl 111 N11111111x11: 111111 I vI11kl1w x1111 .11x .1xxv 11.1 1- u.1l1111-, I'1gH,R HHH, K '1', jx NNN l""'k WM 2'1" U41 x"7'1" "1"P' H111 l11111k1-11- l 1xv11 t'QlI'S 41111 Alll' juit f1Xll 'l'1111'1'111 'l'1'1l-,111 , Q"""l3 A , 'I-U Hmky, HHH lmkx tl Vulm. LM- l 11- I 1, - 1 lf, 111111 x'1111 ll f1x .lllf l'-1- tllix 11111111 111 1 'xx' 11111-Llilk. HMI" Sx 'l'1111l' 'f'1.1'f1f11111 .R' XVII M1-,s S1'l'1x1nx .X 1111x.111- 11l11,111- 11 1111111- 1111- 1111113 li1-1411151- x'1z11 1'1- :1lxx'11ys 111 Slll'h ll 1l1171-. xxl -11 1111111 11111- 111 gix1- AXli11- ,. 11111, Ilf'I'V.i 5111111-1111112 111 1'lll 1l11'11114h tht' , . 1111 '. S11 11'x' XN11111 Ill x11 Il 11111 1311.1 XXX- g1x1- Illi 11111- 111' xxl1111-, C1111-ivrr-.14 . ll RA 111! ' Cvllllxi' 'I'1, 11111. xx1111 11111 111-112111. XY- l1-11x'1- 111 x'1111 Llll .Xtluf 1' 1's1-. , 1 , 'll uixv x1 ll IIIlINl'lx'S likl' ll I 1'S1', -I11x1 1111 X 1 1111 X111 'I 111. ' ' , 'lj11-1111-l1-uv xx 1 lx1111x x1111A11--1111111-1-1111122 -1, ll wh ll'-,1 ,1-11 Nl' .lmlp mmk lumix xml ll IJ" mimi' cull l11'1k-11-1l1xx'11 1'z11's xx ll Sl'x'Ill 111 "1" lllfi -1-1 I lx um N fl-11, ly, T111 xv1'1'111l1 w1ll F141-1111 x'11111' sklll a1l1x'1-, :111ll1', llllll. xx'1- 11'.1x1A111 x'1 11. I xyl IIN I X .I-I na I H, I11 111-V11 111.11 Ii111N1l1' 1111111 1111-111111113 , A A . .X ll1'll1l'I' 111 M111'1lx'11 XVI' l1'11x'1' 111 1111. 1l111111:l1. , , I . 1 1 I11 plrk x'1111 llll xx'l11-11 you 21-1 Illl4'. Xl 11 l,l-l 111 ll 1,1 1111- II'1'!l1 .x'11'1.1 H V V , V ,X "l,1l111.111-A' -1:11l1- x1111 .11X'.lX-- xx'1-111, I"'Rf'3' 'X 5"H"'H AN" Y X ffffff 'l'l11-11- 1.1111ll1- x111kN xll 111111 1111111111-11 Yr ll l11- .11l11111'111l by 1'x'1'1'x' JIl1'. 1111- 4,H.,11v 'I '11 x'11111' 11l11's11R 1'.111 ix ' 1, K I 1 I M R1 -. " . 4', ' ' I l'11g1p1' C1111-1.1111 1-1 I R1 111' NI!-, ,.x11,xx'1'11, 1 1 111111 XI1111.x11, 11 1 J 621- x11x II xxx' ' R111:1,14 P11 XXI-,l'l 'ill 11 x1111 IDI! 1'1 111 ,. ,- 27 JDS. ,ff 28 JUN OR CLASS Ol- I- LERS Alf, 'fri W I Q 1 hi Jll3l 1 111 11111 11111 111111111111 SITICL 0111 111111 13132111 1111111 1111 1 118 111 I1 X1 1111 CIOCl1II11I'lI 111 11111 t 1111111 11111 1 1111 1111111 11111 1111 1111 1 XXX OF -XC XXX XXI 1111111 11111111 1 X1 01111 11111 t1 1111 1 LI IX II 11 111 II C I.-X1xIx U ll 1 I 111 1111111 DXC FX X 1 lll 11 111111 11 I1 school MR HARl1IS 1 11 ll 111111 'XIISS SXIIIH J XIISS XXXl11J X1 Slllll 111 1 I1 11111 171011111 'VIR5 SE-X115 I1 1 111 1 ll 'VIISS PXI LO 1 ll 1 11 111 'XIISS LX N1 H X 1 1111 11 Cl SHXIEN 11 1 1 1 1 III 1 1111111 IS 111111 Q9 XX1111 1111 Slllltl HOXIOREN X I ll 1 H5 1 IX 11111111 1 A1 I IORS ll 1 1 1111111 I JITH ROBINSON X Ilhll H-XRIJ 1511INN X I 1 Ill XXID XION XC 11 XX X1 111 I N ROSSI 111 C 1 1 I N IJEFORC 1' 811111 1 11 1 'NEI 151 XNK II X111J H-XRID X11NUI ID O ll Cl I EPHINE XIIXNO S1111 1 N11 1 1 Ii-X11-X IxX11 X1x1 X X 1 1 1EIx X1OI1Ol 1 111111 1111 XNIEX OSUXXIIC 1x1 O1 I JI'IH Iil1OX1X I II IIXN HX1x11INUX X 11 1 111111 AI HN H-XLNE11 1111 1 I NNE XIEINNNII1 1 x PH BL II E11 X 111111111111 I 1111111 -XX Ij1F1x-Xxf IN N111111 11 Ll 1 ROLID 11IX E1xN U ll 111111 Xl X F1-XRBXIxX NIL 11P1IX N 111 1111111111 L-XXX RENCE POHNII 111111 111111 1111111111111 ERI X P1001 1111 1 1 ll 111111 N XIX111INO l K1 1 11 2 , V' L ' 1 1 . A1 1 I I H21 ' XX'-. t -1212111 111' 1935. 11111 1111 11111' LII " 2 -iz - . - ' ' - to d ' " -1- 1111111111 11: - II -. XX'1- 1121" 1111111-11 Ii - ' 1 righ II ' , . 1" 1 '-1- 'Q ' Tl -. TO '.' . if . : .-X11 -' 1111 '- ,'l'L1l'S 111 111111111111- 4'3lll' Q ' '11 for 11- V1 111 , FAC v .M Y: O1 ' 11-11' 1111'-1'1- 1 1111. NIR. I . ' 'Z 1 ' 11111-1 111111 11111 11111 131- Ill'I'1' 1111' IIIIIIIX' X'l'L1IY ' -. MR. . fx 'Z . 1'11111'1'11:11 1111. 11111111 11-11. 111111 11'1'1- 11111111 111 Q " 11 - 1-11' . . ' f: .-X 1'11111 1111 1111 ' ' . . .'.f V' .-XXI . ' I .XI'-z11"111-111'1-11l'11115- '- f 11111 '21 Q . -' . 'fx .X 1 -1' 1111' 111 11111 1-1111 111-1-11 1111 '11 1111- Q1'0IIl1'II'X' 11-1 -111-1'. . .- . , : .-X ,IQII 11-1 11112 "NI'11 P1111 . I'LlS1'.,7 . '-' I 1 X- 11-111'1- 11111 1111- 11'11 1 2111 111 X'OlllN1'IIw. FREf . .': "1- 11-111111111111 111411 1111 11111' Q-11' Q' 1111- 111-1 1 .111111-. 1XIi..' 'L' 1 1 XIi11 f '1. SOP . ' f: .- 111911 11- 11-1 11' 11 1' -11 111 1-11111' 11111 X'I1l1I' Illill V' 1' 211.111, -L'N ft .XI-I" 11111 Ill'LlI' 11111 11111. X111 11'1111'1 1111111 LIIIITIIIIIS' I Lvl ' .': . 111111111- IIKLIIJ 111 11111 11111 1111111 11-11. RIC .' ' .- 111-111-111.11 11'1-11'111111- 111 "1111 --111111 X'11llI' CI: 1'11111'. AEIIREY IACYOIYRSEZ .X IJ11X'II'Il'IlCI 111111 11111 11111 111- 111111-11 LlX1'llX', IJ.-X ' . 9 .- .': .- 1'Q1I.I C'l1Il1If1l'I 111 111411 11111 1'1111'1 1111111- 1-1. -O.-X.' .'.' 2 S111 - 111, :ilI'U1X'II F1251 ILILII'-11111' IIlllIlIl1'I', IE.-Xf ' 91: . 1 - 11' .X1i1'1- 1I111'pi11'1 1 -I. I.IO.' . ,' 1 .- ' : 1.1-1111111 1111 111111' 11111 111 11Ill1Il. RIC . .- lv . 2 1 ' 1'111111'1- 114 11 1111-." -OS .' .- . .' t . KI - 13k ll 1' 0111111-11 III' 1-1111111-11 15.-XR . '. '. '.- ' .. 1 . 111111 11Q11"'1'111'11 1iQl11." :XXII ' ', . 1 ': .XII ' -1 Xl'.1I' 111 111111111111- 111111' 1141111 11111111 1111. ST. .' . ' .' ' 1 1 ' 1 1 1 1'111111'1- L15 1111- Ci1-111g1- 1111111-I 111' .-X. H. 5. .LII I ' '. 'Z .1-1111111 1111 111111' 111 1 1111-. LII. . . -Y . ' ' . fi . :111111-1' 111 11111- 111 111-'11 11111111 X'll11.I'1' 1 1111. O -' . 'Z .-X 11111-1-11 11-.11 11111 p11p111111- Ilill -1 11111 -O.-X-'.' . f Q ' I 'Z .X '11II1IJIl'I1'1X' 111111-11-111 XX'L1IkL1l'11IJ1' 1111111 X'1lll' 11111-1"1. PAL . ': . I' 1121-111 111 11111111- X'UllIkSl'I- ' YI1. SUS. 1' 1 '. .' T 1 . 1 ' -1 1111g1 1111' C1 -1 I'6'I' 1'i1'1111. H.-X 1 ' V I 1 ' 1'1 111 C11111 I.1'1 '-1' 111, 1.1511 . . '. - " ' ': .1111 -- .' ' -' I .' 11: .XII 1-11-1'11'111111- 11111111 111 111-111 11111 'A V' ' 1 ' -11. BEV . ' , ': Stl - 11 -11i1111- SIXWIIIUF 111 11-11 X111 ' 11111111- 1 '-1111. IOH.' . . 'M .' 1 .XII 21111111 1'1111'11 111 11--p X'0l 1111'111- 111 111111, 9 JON IINIPI I NI YN hm Ilf nd who mll 111101 10111 mou xX ll x0 111 1 111 lllllfl TN III 11t111 1111 QOI IPC t mth ohn Bums LC x IILI IxlXf 11111 N fl IIC I Q XI Su 1 11111 SXNTN hx SHIIIIIIX AW XNIx XIUlxIXlxlX KI lll 11 U11 x I1 s x SXI II' V XSC XIxO 11111 to 11111 yum 111111111 xllfjx SNI XRSI S 1111 1 I Dx 1 1 sm 1 us so1111 scmore too x x 01111 1 llllllfld mth T111 Centex an SFCC X IJ lub IIN J XX UIC IxSON Plxl XX X Incl 111 pl IS xslth S11 lfllgl INZIIIODHIQ X S 11 I111111 'XI 111111 C ottsg CI- XIII 1 1111 1 hum uuyth SI lx IxlxXf OW Slxl X 11hb1t fm Bun 1 x s ll cr1111l1 to XNIIIISIITIC th 111 ll and 'X xN X IIXI XNIJ II11 c1ppc1t11111tw to he III Imllan dancm p.11tnc PXIlxIC IX C NNUR 1 o mth NOIII S1101 PI If X131 III XYX C Ol I' X X4 ll x suppls of rumors smcc X011 111:11 out 90 I1"l'1I'lW x iflxl BII IR XNIJI Illl ll 1l1f1t1o11 11111 thru 2111 Cunms othu than t OSL 111111 hx 1 pm Ll N1 XVIS XX III l I A don II fl111111l Qhlrts IJOlxOIlIX R008 Alum 1111111 C111 lootlll IXMFS H XL SPR Anothcr xc II to whoop lt up on and off thc Stagg C XROI Sf HNIIIJI -X lou Slllll Cfll to go 111th youz S111 DON AI ll fOLI D -X11 11111111 1o1111d tunml to 289 'Noxth Strcct NILRIILI 'XIII I PR 5011110111 to Lump 1011 umm at football gamu RIC H-Xlxll CFBRFLLI 8111111 11C1pQs to usm m 10111 bake-1x Shop AINET THORPI' Thr tltlc oi WHS How To VFRNON SIORIX A ch 11111 to b1 '1 blf man m xour Scmor ycar OAN OCONNOR An 11141101 to lxccp your hcad out of thc Clouds C H-Xlxl FS ROISINSOIN X cl11m1 to Ct to Init ban xuth CZIIOIIDL Alduch C ONSI XNC I' NIM OX EIXN XII oppo1t11111tv to bc as Qpudx on Run lxoad ai 1 1 on Nlmdoxs S111 lxICHXlxlJ PERKINS S111111 111111 10 0 smcc 1011 10 aluaxs d1LSS1d up N1-XRS 'NI XC OVFRN X 1 mth RICI 1 cl C 1l'11 ll SALIX HOW XRD X hoxi11111d 11110 11111 p IX 101 thx hamblll DANIEI SLII IV YN X plck oi luthantu pxws XNICE lxFSkI -Xu appo1m111111t xwth thr baxbm E-XRI X XXV XC NPR A X111 to 11Qt1n 10 Chuf Rudi xsamm 9 about d111111 PHX I LIS lx XDXS II OW Il f H11 dlSI1I'lC tlon oi hung anothm Ssmor lx 1111111111111 1 RI HXRID SI XHIE 51 pm llt table 111 the llhl W I3-XRB-Xlx-X NIOR XSSI X ch 11111 to haw om oi XOUI xelatlxzs XNOI1x m thc OHHCL 21 am CN ORCNI X UBI R X hot cl III plxcc of xo Fl C Fl C HI A S1111 Ill to o mth xo111 mu hom ISARBARX PP PF X 1111 to 111101110 mastu of 10111 moods IxIC Hklxll ORR X Chmu to bccomn auothu Bob Qousx N RX BPI C HI R X 1111111 Xl ll to xodcl YNILI I-Xxf XI XRIEL -X tl 1112111 10 YN CSt Sldl H1 l'1 C XROI IXI' XI Dlxlc H 1111 mc lm xmc of Chubbx N1 -XlxX lSlxOOIxS X x t 1111 some mu ht S0 me can d1Stm lllSl'l bctwecn 101 11111 Xfvlll hi Fl FR ANC IS CO1 I INS 8111111 111 Robmt N'IClC'1dZ1I'llL S pemonalltx R SENI Xl IP XI XIXX 1111 on hon to CIIXL IEX Elxl X PXLXIL H11 Il 1111111011 that than 2110 cxt1aC11111c11l.11 act1x1t1cs m sfhool 30 M.-Xl' .' ' 1 .': A 1'f ' " - ' 1' 1' ' 1'l'Il art. NI.-Xl' ' f Al' : A I ttl- nf " 1 ' pills. LEC .' il5liR'l': :XII I -' f'l'11l' to uct yr A 2120. CAI ' . . I LHR: A 11111- " it-1, .-XIVI' 'Q ' .' S: A S123 for 21 2.'ClIt. JU.-Xf ' lil .1 ,liz .-X l'l'C'l1lLll of 'im 1 .' 11", 1' .' 1' K' FR. . ' ' . ' .1 V ' ': S111 '- tha-y uuw- ye I10lliIQ1' last 1' -1 '. wc- gin- 1'o11 C'Vl'I'y- thi Q thi' y1':11'. l'O.'.1 , I . .' L- ' 1 .-X 1-111 '- " ' ' pals. GOI' .' .1 .' C: fo 1 111' C11okic's 11-ight. IiI.li.-XNC' I' IJ'.-XM.'X'I'O: .-X c'c111l1. ll b'11.'l. zmcl ch, - .' - .' . . CIII.'XRI.I'1S l'UGI'1l'S: .-X11 I - ym-111' to lung 1 ' " " ' - lx -' G Q." REI I I I. 'l'HIS'l'I,I'1: 15111111-11 Siuristas ' 11 lass. lIIiI.l'1N.X l'UIil5lN.': l11ws111 " . 1 ' 1 3 5 'hc-. JOY I 1 . C QCIAIJ.-XN'I'Ii: N111 ' g! XYOI 1 " ' ing! C1IiE."'Ii ' ' ' 'S ' : .- '1 ' ' n1'. liII,l.IH lSl'IiWIiR: A xt--I ' " .' 1 l 1- "2 ' 11-2111 . IYl'.'.1 ' ' 2 " - 1' '1' ' 1 " f g ' ' '1'. .A ' 4 ' I .1 IO H' 'Z A 111111 to Q V 1' ' 5. .1 '. PHII,I.Il' ARNOLID: A 1'l1:1111'1- to lx-at N111 Rosm-1112111 at Chess. POILV' : I 1 1 1' 5 th1' ' 1' 2 ' 'hw . I, -V1 Y 1 4.111 1C.'1111111x . 11.11 11 1 1 1 111' 1 11' 'Z 1, .1 ., Q .1 1, Y 1. , . 1 I 'Z ' ,.': .- ' ', ' 1,x',' ' . X01 2l'l' 1f '1 ' f "vt, ' I. ' I f 1 11- ,' . . .' ' . .1 5 1 .Yi 1 11111- " ' 121' I- Nc' i. . . .. ,-1.12. .- 1- 'N g. "g, 1,11 1111111 4 A 4. . 1 . C . . ' 1 : . " '1 1 ' ' ' ' '2il1'. 1 1 11 A i1'1' 1 1, .1 ., ., , ' . .. '.,1 . , Fl ' - 1 IE 1 .f i 1 .1 ro ' 1 1' lll' car. PET.l 1,1i 3. fl"'2" Q " 1' ' " 1"do. 1 1 ' 4 , 11 , 11 . ,N 1 ,. . . 11 'A I 'A 1 . I. 1 'X 1 1 ' '. .IA ' 11 'I 1 .11 1' 111 , A 1 . l 11 1 1 I 1 1 1 1 - 1 1 2 as I ,131 . . ' ' ' .- 11-111' 0 QL' 5 'VQ . ' '. ' Q '. ' ' 1' 1 1 1' ' .to . Of , ,- Q I . .- 'fn 1 I.:-H s ' 1" 5 , 1 1. 11 01.1 f- 1 111112 ' ,., - ,1.- --'. .. .'.", ' L-XXXREXC F. C AFI -XXI X X sp11111 111111 t0 put X0l11 SIICTIXCIY ln En 11Sh c1asS IS-X1111 XRX XIEISSXER X11 UPPUIIIITIIIX 111 111 s01111st 101 1111 X'I1Ioton1s ALBERI PFRR XH X 111.11111 10 s1t111 1101111 111111 111 1 sc1111oIb01 BE IH-X ICJXGEX X CCIlt1IX 11111 111111 01 XOIII 111 fX X CIOC IIER -X 110111111111 111111 .1 111 QXRIJ IJLISLC 1 111 1 s 1 IIII 1001111 1 lIIl QRIFI SHI' -X I11 I XI1ss F111 11 IFO X ILIxC X XXI X I7O0Ix 1111111 IDIIXI 1 X111 C11111 11111 151 Popu al EI IxX XPP X 111111111 C E C HIxISC CDI X X 111 s 1 1111131 111111111 XXI FX IJRIX fC X 111 10111111 lIJO1J1x 1.111111 X41 I1n 131stI011 A111 I iII'I I'I EXIIXC Ill 01111118 10 XICJXIJ I'RI'XII 111' X 1 111111 111111 1111111 11n and 01 1 1111111 C011 CO1 IxOSSICIx X Cl 511111 IJC IJI ILX 1 111 s1h 11 XXILI II' FLRI XXI 1 0111 1111111 s 11111111 s1111 CCJI X X IXC DLFS 1 I1 11111 1 11111 111111 1111 1101s III 10111 111ss I XI xXX IX ll 1 1111111 I'JCdI XI' ISXIIHXIXI1 X Il 11 X111111.1I QCII Sl I' x 1 IIIX 10 XfI1 IL1 R SILRI VI1C LIRI' X pus 1111 11111 1111 1111 IXIXCI I11 I X F XXIJREXXS X 11111111 Xl ll III 11111111 10 111111 1 XOIII 11111I1Qs 11111 111 IX CI 111 1 X JLICXII-I1 X 1111 AX CI B111 I'IXI 1 1 101 111 1111s IIRICI shut XC X XIJXXIS X 11111 IJ1 151711 111111011 s 1 H X1111 II XL111 S 111 X11 I'11 Ill s 1110111 S11 IH RLS X SI XIXIPX X 11111 01 1 1 11 S 1111112180 X011 111 11111 IIIIOIIIICCI 011 1111111 I,1s111011s IHCJXLXS O IXLEFI' X llll 111 1 11 1t X1111 X IIAVI PXIxI'XI S 1111 1 X11111t C110111s .1 1 1 C -XIxOI BOX -XVII X 1111 0pp01111111t1 111 1111 1111191 1111111 on Q1 10111 10 Coast 110011 up XII'X IIPSIxI X 11 111111 111111 IO XX XIXRSH-XII X1011111 1 ll t0 1011111111111 011 10111 11111111 p11111ss10n 11011811-111 pm IC 1 1 01 1111 C11ss 01 1911 111111111111 t1s1111 to thls 111111111 1 1 III 1 7 IIIUIINIIICI X1111 H1111111111 11111 I'1111 111 XX1t111xs11I 111 111111 1 11 IJ0x XLIJ II1s11x1 5 C 1111111 S1 L1111Rs111 11 XXIII I 11-111 11 11.1 XI-Q1 Rl 1111 1111111 C 0111 RX aw-"" ..f"" 31 1 ' fl 1, .- f zt- 4' ., R" 1' 1 1' 'z .- s- '-1 10 Al -' 'f' ' I't1:s. CIEI . ' ' I: :X 112 '- OI 1111- 11151 ft" Q ' .11 t-1 . H.-XI I" .' 2. : "1- tit 1- 01' ',1.' '--1111." ll.-XX " : 1 I'l'CI-I'll'LlCI1'CI 1 ' -'11z11'k. JCJX' I I ' .' I ,1 : I2.I' 01' s1i11' S0 X111 1-1111 111- ll Q'-1 'Q ' " "an, SI: -' . , ' ', ", 91 : 'I'i1 - -z ' 5' - I' ' '- I '- I'i1's." X-L'I I , 1 , .' .I I: SUI - 111' X111 1,1- li ' "5 ' 161-, ICXXY. 1' I If 'I ' It 1- l'1-411' 111 CUIIIIIIII1' Y' ' 1 '.', -- 2 '.', - ' 1' 1111- IJ2I.'Ii' 1 - 11. CI.-XI' . ' I ': . 111111'1'iz1Q1- Ii ' -11s1-. ROI I " ' ' I ' 'Z I"1'1-1- 111-111-ts 1lIlC1 ll 11111- 111 1 if 11111 1 I'z1i1's. IH.-X. " U 'I ' ' .4 .' 1 1-X 'IIllIl1'l' 111 111- C1 'Il' 2 " 'z - 5-7'-1z11'y. CI.-XI' . ICN '1.': '111- '-1 '111111 1 '- ' 1' ' 'I' XXII. ,I.-X. II' ' f: X1111 1-1s1- Illll' 1 - 1' -' 1 IRE.'1 1 'z 1 '-1 1"'.I'IC. Cl.-XI 1 '. P I'I'EI': :X 112 Q' 01' II'llC'C' 10 1-1 1 '. '1'1-y. OI"'.-5' 11.-1 .'.' "-'ia1. 1 ' -1 ' '-" '1"ing 211111 --1 .-.- 0X'l'l' 1111' I11'ilg1-. I,II,1.I.-X. ' FC ' '.' 1 'z '1 ' 111111111-1-Is p1-11111551011 t0 s1'l' 0111 aft-' 11:00. A1113 ' " ' ' 1' : .-X11 in '1111111 Il 10 4' i1 1- - J 1 5 11-1' S1-t. X.-XI' I ' .- 1 f: .- 1'I1z1111-1- 111 1 '- - '- ' 1'.' 11111-1-. RICI 1 ' .- ' ' ': -'UI - 01 Clluig . 'I 'z 'J -1 ------- j? " E . lf: 1 1' ' '111-100'.'1-1'- " 5 1' "11111 '- ' 4' - I. -1 51 . C " , "' 'Ii '1 '111' 1111-z .1 -1115. VII, . . 1 ' 'Q X11 - 11' 1 -' I" "5 '11'1it '. 1 1 ' ' ', . ' ' 1 . ' 1 . . ' -1- - - ln' A- SI.-X1' ,I ' . f ' 1 .- Il 'X-X." si11-- 1'1111'1I -. - 1111-. 1 A 'x'll ' g. A XX'1-. as '-11'1-S1-11111111-s I - T1 .'.' ' ff. 1' " 111.5 11111' ' 'IRIN' 111 1111- X'l'lII' 01' C 111- M fi - 1- 1 I'-F' C3 ffsi '1 24' X H V i H I I El. 1" C1I'IllI 4 31 , - , . , r up . .1 . . - , 111.1-, ,, ' 1 23 -1 I . ' . . 10311151 , . 1 NF . 1 - ...Q SOPHOMORE CLASS OFFICERS W 1-:ST IRHNE AxT ioxv SARA Q as 72 4 Sl Q 2 THFRFSA L AR our de fZ ce-P V .41 WP' .L Y igasl -f t s us nn its Dt IJ ntnit n n lhtnst 1 1 tn thtot 1- II n s nn o 4 W x C lpt uns Sm X I ' N 1 xy 1 it non st it - tr tht 1 Sx 0 ll c hm J III dt dum dt 1 x 1 if ut if xx t s n x ft S htm s xx tx Sr o C mm to stt ff t 1 t 1 N 1 t x nt downs 111 xnzfft rn s t N t N l on N int- w s tn J 1 1 x I 2711711 writ xx lt x C0 I Q03 J 1 N C U it it " J 1 t t tx tm 1' 1- xt tr 1 t ol Rona Pl 111 x xx In x rm I NN -- mid N it if Qutcttx xt Nt Xx t to x mn Illlxx 1 mmf 11111111 x I M N tix XXI tn-- J t I m txt N w Q S 5llNl l N 1 l N Il U It: 17 x N Jttiibx x C Nt! tit t tt o t cnt ol t t ti u xx IN olzrzni B ltaunzz Inuidtnt of tit ontlx It nt tt inc htx nut IHQIH tix Bttfi Gzzzzz S111 I P nu t 1ndBoJm Itlldflllf txstnf on to t t ns-xt tihlt t nu 1 t 1 ma optilnnt ind tot tt t I nt xx 1- nt unv with nz IZ ot I it 1 1 Nt too it xx is xii-otonx x ltiavafftnv ut on it tt IIC xx IN out in nt to wx v xott t Xt tht nrxt tihlt me di coxxttd xnothxt hnxhtnd ind wilt coin o mit nm mt! t umm zt zzarzit 1 1 t s ws quita n tttn tllx open Cl1Qpl1X1Il his hanw chest 33 Q I r 5 I . 16 - I Y F 9 C I ' I 1 I Wm- tm- rt-latin, this vpisod- it was told to its hy -john 'lhtn':clt1y. AQ: 'Q Pol'-- - 2 ' -nt. My Lnnt- is .loh M lay W- I'n 11 Iitthlic- t-yt-. s-zu: tow. 2 d ' Lt l'll do zinything for tt httfk. XII' IJ: 't 4-t"J Sz Sh vt-l. 'I'h - hog- lllil' It ai .' .' ith and lltrd. XXX- wt- 1- working tht- 24 hour xutc-h out of P11 hlt-nts llivision 'ht-n M: 'l'r':1t-t-. kt-1-r -r than most In-1-sons. falls-d with tt I ' llc-nt. .-X foxlnt-r Pl mol- tt-zxc-ht-t'. at C'l'IilLllIl Mrs. St-nfs. had pflSSl'Cl on to tht- hig t-hulk hlttt'kho1n'tl 't - sky. Sh- httd lt-lit at will. liowt-x't-t'. ht-tIttc-Ltthing' it notninttl stun ol mont-5' to l'lli'll ol' tht- Qt-ttcltitttt-s of Agzxwtxtn High School, Cla .',' li "55". Ot -joh fin l t -nn! l ll - tt 1 dt- It x 'us at tough ussi,'ntnt-nt, HR- '-t't- trying to dt-cidv wht-rt- to look first. 'ht-n tht-rv was at st-it-gun front downstairs in tht- wonit-n's fIllllI'll'l'5 of tht- jail. XY- :tid- dt- li' tw-ttliyt-d wt- hind liottnd our 'tit -' -f--f- it 'tf fuzz f ' II f J 'll giving Cilffllx .l1l'l2i't'lIII. tht- cop on Rin-1' Road. at hard tinit-. XY1- lot k -d h -t' up in R. . '. I. und found that shi- was in lot' husband he-ating. W- tht-n vt- ' ftatirs. ztnd Linz I' 'Nllf , jug' tnotht-t'. ls-t tt: in. XY- t-rox' -d tht-it' ntnn-s oil' tht- lit and l -ft. XXX- wztllwtl t'idt-. tty' 4 tt ligtttt- tht- ht-it nit-gina of Ili xI ortt tion. XY- htnilt-d tht- .Xgzx-tttg1t't 'lltki and tlist'ox't-t'n-cl untthn-1' Q1-tttltttttt-. Ba I SQ it, 'l I ,int Izttfll-tl IIl4'I'I'llf' .muy on ht-1' t't - I Iipt-. Sh- 'gti l, in hs-1' t'llil'IIllI12lU' x' it-t-. "WI to, Huh? Wt- t-XI luit t-d th - sit lution. Lind sha- tigt-tw-tl to ht-lp Hllt hy dt" 'ing its on out' I -xt. XXX- t'ltttt','t-cl up YN't1shin,'ton to tht- ltllllfil' i ffl 1.11 H '. IiFlI. XXX- mn! thc- door ht-ll und vc-rv int-t hy his gmt-iotts 'ift-. nm- .Ua " 1'!w 1.11. XXX- fttlfillc-d cur ini .',' ion. und. dttvkind ttf wt- lt-ft. wt- 1Il2lIl112l'll to nw' ht-ing' 'tt'1'k hy flyind' .1 Nt-.' . fa tn und I wt-nt on-1' to tht- .-X211 '41 n Sl I I ' 12 Cft-nt:-t-. I1LlI'l'OXX'ly 'inu Ri 'I A , fi. 'l'1'iQ IJl'0l't-S'OI'. wht 11' all XYl'llIJIJt'll up in l' 'ark - try' , In kt-t-I np with his 'lzxsx lit' this titnm-, ont' Nt: tnttfhs we-rv Qtr lins. so - tt IJIJ -d tit NIi'filllIil',S ftt-uk Ilt which was ttdx'-1-ti'itiQ' Linn - Higgirz ns ftllli Ltttruftioti. Du:-'I H :nt-. he-:td wa' -t'. took tts tc tin' tnhlt- vith otttitrctcht-d pllllll it I -mlglll' vottll ltttu- I --1 ht-t -' hun lt- I' od . A 1- i h- .bl-' U' t' li. ' il' I, -fl-t-JC11h.t l -' - 'I' 'l',fl'It, 11-5121 If' 11. - tv. Pt 1 . h- f . -. W- . 'tiff . - 1 - -p - lt-n poi 'itil hog' of :X,'L1NN'8IIl. lu -l' , " A it R it. Latin tt-Llcht-1' 1 tht- h'u'l '-I l. Sl- "4- ill' 5i'Qgl--1' --1-tl.x1 1' --'I-1-1 "Ut 1' Qttt i T' .- ,- . - '- 'S '-'- 1 -' I t 4 - h f Lt ' JI' ' fl f' and th- fs' -' .lfiii lla" -1' Fil-lqt , I.o1i-'f shirt ni. -111-.,t'Q."5. 1x111ff 94111311111 0111 llllflvll and fulfilled 0111 ob11x1.1t1o11s xxx 111111111 tx t11 1158101111 Hllllillllf' xxhx1x xxx xamx ZICIOSS f1IG11ot11 11x111txxt 111 thx IIl1Cl5I ot 1 1111ttx p1ob11111 H1 xxplamxd 11111 CltS1UHlI1Q bath1oo111s fo1 pxoplx xx1th 11ss housx s talxxs 21 lot 0111 ol xo11 Lpstans xxe found l'l7ZIt Du1110n1l p.11n1xss x1x11t1st x11111 111 hand H1 xxas p11xt1x'111xf on 111s I'll1IS6 Tlzfnxa Sluzh bxxausx 1111s111x ss xx IS sloxx anx EIUIL xx 1snt p'11n1xss Ixaxmff the llllllfllflff Cl1SCOXlltll 1 171lSX 11111 111an111aCtu1111xf D11 llllbolt Dax xnpo1ts Dzflx shoxxxxl us 1 111 xx 111111111 1111 px oplx xxho 2111 ID loxx but xlont usx D131 Soap ll xxx Ixtlllllxil to thx ta'x.1 0111 d11xx1 bxxfan to Lxllllpldlll 1133111 thx 111s Nltll 111011 Stoppmxf at thx 111st stat10n xxhlch bx Chfmxx bxlonxfx xl to Donald Ijlflll xxx xxx11 111xt bx flzlflxzf AHl0ld 1n hxr 011 St3lIKCl n1xCha111x s xox11 111s S111 Xxl t1x1nf1 to C111111 llp on thx XXIHWT to 11t IH thx gas xxx plxlxxx 1111 up md 1s xx XX ha hoppxny' Shx xxplalnxd th1t thls xxas a nxxx 1ob 101 hx1 s11x 11111 1o1111x11x bxxn xIllpl0Xlfl It llilllllg A11p01t XXx xlxclxlxd to 1x1x1 thx toxxn and on thx o11ts1x11ts xxx 1 111 111to L11 1ll11xl111 p1xs1dxnt ol thx local Audubon QOCILIV xxatehlnq h1s b11x1s 1Nxa1bx on thx 1211111 ol 411111 Pxllxlll xxx 51X 0161 1111111101 and l1largP11 A10If07I hx lplnff thx 111 1h sxhool I' F A 1n thx11 1ox1x11t ext111n1n21t1on ca111pa1xfn Ax on 1 xxxxxl contnol xxpx 1 xx IS busx xx1t11 111s IIIISIX hox Suddxnlx a Rolls Roxxx llIIl0l1SlI1l stoppxxl 1nx1 t1111x CHClllllCS not out 0111 of t11xsx eontalned Donald Ha 1111111 xxx 11thx xounx' 111111 11111111 IOXXII and hls 11n11o1111xd Cha11f1qe111 11111 1146111171 1nx xxas 1110111111 1111 t11x stxxunx- xxhxxl xxh1ch shx had acxndxntallx 1111sp1aCxx1 XXx thx I1 1111111111 th1t thx Casx XXOl1ld haxx to bx solxxd bx iootxxoxlx 11111 xxx stoppxxl Ill at Ious Shoe S1011 xxhx1x Clilfllld 411111 toolx ou1 o1x1x1 1111 txxo P1118 01 f11t lootxd shoxs XX1 aslxxd Cxnth1a 11' sho lxnxxx oi 111x ot11x1 loxal 111111 111s 1n thx alxa Sha x111xetxd 11s to DzSa1ztzxBxa11tx Shop xxhx11 xxx XXKII 11111 bx t11x oxx1111 Ba1ba1a XX h1lx xxallxmq doxxn thx stlext xxe passed bx thx xxxndoxx 01 Fo1bxs Sn XXa11aC1 1nd 1xc0f1n1f1d thx plostlatx fo11n of Lang Galluanz xxho xxas txstlnxf 1111tt1xssxs Hx xxllxd th10111h the xx1nd0xx Do you thlnlx Ixx pllt on anx xxxwhtw At t1a 111o111xnt thx XOILL 01 11111 B11 znxkz was heard to sax Rxduxx xxl R1 xluco I sxxmxxl shx xxas xlemonstmtlng hx1 product on thx stlxxt COIIHI XXx thxn dxpaltxd 101 P11 sx111x lslx Malne xxhxxx xxx hopxxl to 111111 Ca1x1l1n Fogg lonx lx llLl1tll0llSt lxxxpx1 A dxx1 crossxd thx 101111 1n 11011101 0111 C111 folloxxxxl xlosxlx hx 111111 1x1 Xlxol lxz lllllitll followxd 1n t111n bx 6111101 ulx1 11111 xx 1111111 A111 11 lxlllf' thx Ill tllfll 111onxx xxx stoppxd at t111 101.11 sp1nstx1 s 1101111 It xxas 111051 1111x plxsldxd OXLI bx C111111111 Robmlx XX 11so s1xx B1 11l1 G1 fl 111 Haxlznfx 1nd BIIIBHIII Bmxfattz xxho seemxd to haxx long f1xxs lll 11x'xt Illp xx 18 DX soxx 11111 t 0 UIOPL xn t1x x It 01111 11111161 to t o t axs xxx 1 1 1 1lI'V xx s 0111 11x- 1o11 on IS 11xx x na x 111111 II 1 xx oon I 110111111511 III 0111 thx1x 1 sh1 jan 1 o xss 101111111111 1 llll X 111 It l xx IO xx1s 1 '1x1nf' 1'11st bomd ROQ1I Pzanxu 1s ISO Ill l'l1lf 1 x 11x111x1 1s 1x S0111 suwxon o 1 an X1 a111ost llllsstll 111111 s 1 xx 1u11x111-1 to h1s xxxxlxlx sxxxmxf Cass xt on 0111 t s HJXXHII xxhx1x xxx xxx hx I111 1 S'11ll1111xl1 x1o1nf1 1111 H1111 H1111 Hop Ca101xs111an.1Qx1 Pl11ll1 Iglflllllllllfl 11111111 1 s1x11 1n 11 ll 011111111 sllll sxxthlnq st1.1xx OI 11111 s s ll 1o111 H1xx111 xxx xxxnt to ollxxxooxl 1nd t11x IIl0X1x stuxhos Xt lXlplIJll P1xt1111s xxx s1xx G11111 Hlnxhatx p1ofxss1011al coxxhox and 111s 1111111 stxxxl 111111 hx 11x C x 11x xxas lll thx 1111dst of saxlnq lm C 111111 110111 Xlmtlza C11ttx1l11 O11 thx nxxt lot B1 1 1 111111 sta1 o e 1 nx 11111 111111 us 1 II1Of0lCXClL 1 10 xx1s I1 xx xn xxx urnxd o 1 C15 111 Ioznlla I'r1f11111111 1111111f1uo11s tonxs 110.11111 o11t 0xx1 thx an of statlon XXC -X15 XXx 111111 xxx11t xlox 1 XX11sh11x lilxxl to liouncxx Boxxnx s Ballet Stl1d1O xxhx1x xxx 10111111 thx p1op11xt1x s 1nx1 R11x11111111 lxallzpolztxx p11ouxtt1nU the Dxmv Sxxan Cllll B D110l1tfl1 11111 11s 111xffapho11x xx111 b11sx C11t1c111nU thx danelnv 'lhat f1111sh1x1 Ulll xx 1111 11 Hollxxxooxl 34 Hkf N ,. . Q. . '-1' .. , 1, PI'fl.',." 1 ' 'g ' "' 1 .' ' ',1" ' ' '. '1 1' A ' . 1 1 . 1, K A . "-' ' 2 1 g- , . . ,, b. .2 . ' ' 5 'h -5 ,l xl- ' 1 - Q 1 1, -. , 11, ,L .Q H . 1 "- ' 1' " 1 ' ' ,. xx'x' '. 1 1-11x' ' -' N Z- 1 - fix - s - N . ' f N - . K- L 1 - . ' - 1 1 - -1 ' - x , 1 ' A' . Aft.. ., -. . , 1 . .' ,J . ,- 2 1 , Nik. -s -x-s x 4. 1' ' .', - ' s '- ' s 1 'J.. , .,.2 A' , .is ,A 1' - ", p ' 'A .: '1 ""1 " 1 1:k'1. " v 5 . lv x ll' ' . l K .A v A 1 1 -. 4 ' 1 1 V77 5' x Z - ' 1' I' 1 x 1 px L - sk ' V - , V 5 x . u bg 'u x ' . x A 'I ' .1 11 A 1 v :W x -Q zkv- .,. ' x ' , 1 A A 4' 1 . W ' 'I ' - T , . . , ' . A 1, .',' " ' .' I' 1. Q - 4' . ' -.' 1 1 3 '21-g ' . ' A.-NY .1 1, 4 1 x 1 . ,1 ' . fx v xxx 1 I 1 - - - 5 v . Q - , . -- I X -yr H x . 'x 1 I I, I ' 1 ' xxx 'x -5 1, 5 . , v ' x ' -' I 1 s A - x , v K lv 1 1' 1 ' s .lf Y ' -. , , . g .' ,a -1 ' . f.. 1, ,JF . A pt 1 - ' 'fz' 5' . " 1 f- 'th ' .N t ' 1 x . xf-1 - 11: x x, ' 5 1 x-1. -xv x - x x 1' '- ' V' z',x"', -', 1 ' ' ,' " ",g'z 1 'z' -. A f ,. .2 -' 4 1 1' - .lg 1. L . . -1 if ' I- 1 JI- .A H .- : 1 1' 1 1' I " 1 A. '11 1 . ,Q ' 'z" V' "ffm , ""1'a11 K. ' 2 . . N ', 1 1 , .. 1- 1 x,..' O ' " '13 11' 51 ' 1"1',h t E ' '. Ex" 1 1 taxi xx'x-111 x" 11 us: xxx- 111111 hx'x' 1 att' ' ' 1 . F 1' h1'x-x1 d '- 1'hz1sx-x .lla 1111 L 'l1l ' Nfl, 'ho xx'11: t 'i 4 Hu' I 1 h': 1 ' 'l'x'1'. XVO li 11" '1 51 1 p 'ith "NI ', in F1' it was b11t 1 Q x1't ' nt to thx XX' 1111 Ch ','.' H ' z 1111 11111 Cl'-.'.I"l'l, '1 11."'g '. I 'fxxmfzlx ' 1'11x- x 'o ' " 3 1: 1 111' 21 5 g" t Al' Kh' . X V '1 5 '.'.' - 1 L' ' 1 ,i111" 111' 'LIN I 'H .fb 1 U Xxx' ' x1ux's wa, ' '1 ' " xx'x'1'1' 1111't at thx' 1 1-11 I' f ol' b- ' tl - ba 'kg 1. 5' . tl' ' l . " ' 1 ' Cl. 1 1-,J 511' 't. F' 1'1" '1 " H "' 2 ' 1 7' 11'- ' , . .HA , E .42 , , V, ' 1 . ,, . , P ' . V lx , Q2 2 -. , I - .. J - '1l-' B ' .11, . ' f "Th XV'1d O 2" b111 I '1 ' 5 xx'it1 lll'1' '111 1 rad' '. 5 0 '11 - " ret 1 t th 1 '11 . 1 x1 , ' ' N "x ',, .. ,, . Q. I' ' W 1 ,.. .,A , 1 3.1.5- 4 1 1 5 , m ' ' ' ' 4 I.. xg x viqx -. . .'4. F x . S' . .I X A bc D- .I We thtn lattd to Bonntulle Flats ln Ltah uhtre we watched Arlene Egbert master stock cal tact: scxapt a couple more ftndtls B111 Home track mechanlc and Gum snappmff champlon was hex asslstant Peter Hallaclt was there also, swteplnff up tht pieces wlth an ox t1s1ftd broom At Rtno Ntxada qulte natulallx ut found Ph311zt Stone who had just shtd her sxxth and or llwrs who was ualtlnff to catch hex on tht ztbound QODIIHLIIHCV on our stalth ut flnallx reached tht l1m1ts of Texas At tht Amerlcan Embassx ut mquutd lox ohrz Bumttfd d1plomat mthout buefs Wt wert told that ht was tnffafftd ln bw ffamt l1L1I1tlI1U ln othtr molds shootmff the bull YN h1lt uamnff lol ohn ut turntd on the rl V stt hopmff to ste tht lady wrtstltrs lnsttad ut mttxxuptttl Britt Bfhrfrzt tommexclal Sht was Uttolllnff tht xututs of Betts Cooktm s cakt wlth btult ln blcarbonatt of soda lhtn on out 12 scrttn loomtd 2+ 41141 Hrzrjzzrz and Audrrm Letfrzdrf, who wtrt deft ndlnff thtu mltlfftt taff tt am tltlc affalnst oarzrzf B41t 11111 and P19111 Uzszxchza Clartrzrr Smarw was tht htnpttkfd 1ttt1tt lNl1lSL Betfrly llfarzeb sat at rlnffsldt mth ht: 1od1nt On out wax to Ytw Xork wt canlt across a dttour sxffn Standmff behind It was Xts xou 'utssttl It tht smlllnff plOpl1ttOT of lur1x Coburnf Crooked Car Lot lookmff 11kt tht tat that swallowed tht canarw Ht dxrected us to Bent Knlfe and Talmshtd Fork Ttnntsstt uhett ut almost ran OXC1 thlrteen young Chlldltn xxho utlt plaxlnv IH tht dut Come to Hnd out thex wwtre all Dora Papacznz 5 Sht sa1tl hoxxtxel that th1s xx as not so spectacular as Atalon Sa ord c octupltts Our last stop was lNtm Xork Cltw Fttllnff l1ke a pltce of plffa mt stopped at Pttru 1110 P1 a Parlor Wt utxt xwalted on bv ulzfttt' rllartzn and Rovernarze Gzordarzo Nluslt xx is Sllllplltd bs Uortttz Vlambo 'VIopts xnth OF W01l7lFV solo 1nff on tht LH S As a baton lhflx wax td tht pt nc1l mth uhlch he was stlll Fllllnff out colltfft appllcatlons As ut sttppttl out into tht strttt ut uttt pulled 1HtO tht alltv bv a shadowv fiqurt who IllIDC'Cl out to bt or Da zo t'h1nch1lla race bookle Stoppmtf at Sandra Y orjr s Fashlon School ut met Gaz1 Tootzll Carol Arnold and C arol Bazlfy stat modtls At tht Stork Club wt saw Bob Parrrzt Bob Wzlmfs and Bob DeGrorff1, tht thret Bob Cats who utrt smtunv YNZIILIAS Passlnv bx Xanktt Staduun ut htald a :oar xxhlch told us that Douffzt Nztlxon x vrtat softball tt am was XNIHHIDU anothtx ffarnt spalktd bw Shzrlcg Whztt head, Aanrx Rtxrzold P1 ffffg Chfrhzh Dorotlq Crt 11013, and Rounzaq DzDorzato From htrt we lttllllltll to Affauam and waxlno ffoodbw to Barbara wt turntd IH thts xtpolt It tht pollct St"1tlOH lJllII1 dt dum dum Flltnds ln 1 Inomtnt tht ltsult ol out Cast but lust a phllosophlcal mold hom M1 Rostnnn our lxxtndlx C'l1LIIllSllN ttachtl Do xou Sllfllll lrom htartburn and txcess stomach 21C1CllIX9 lu tht ntut1al111nU tllttt uxth D1 Blornos sotluun hyClIOXlClL Clpsult Ont tlpsult puts xoux uund it tast xntl X0llI SIOIIl.1Cl'l at vour kntts Nou back to out ston lhls IS ohn Thuxstlax lo tht IIltIHlXlS ol tht C ass ol Hou xxxll you sptnd xoux lvl QC Xnx xtstlubllntt to studt nts and tt achtls hunt ox tltatl IS pl1lf.lX lIltt!'lIlOI'11l 'W CxxTH1s ALLEN Q, EL1LxBF1H BLHRrxs ous Bt NISTFD XLBFRT GIROTTI XLICP ARNOLD ' . - Y. .-' - ' ' . . - , , 5 K I Y, 1 - .1 Y . - . .- ' . , ' , . ,. .. J - - - . , , . W A I . f ' . " ' ' r ,. . A Y -.Y Y. - ' . .v" . l ' 1 '. 'I 'rl l , ' ' .' ' .. . j . 1 , , , - , , . . . . - . Y- Y. - - . - . , .5 - Y Y 1 . .. r . V W . .hh ,Q . 5. Q, ,I rx. , ' J ' x x ' - x x n i. s 1 . ' ' S U S S h f' m 4- ,, , . .. - . . . Y - -. . 1. .. . 1 . , .J . 1 .y ,. , V , . y Y . .Y- - . t. .Y- . , . -, - . . l' , , . . ' . . I , ' Y. 7- -. -' H -' ' ' . 'l . , ., , I A . . as ' ' 1 ,, mx x A 'x ' 'Hr J 1 x 1 . m . 5 . 5 . .154 5- 1 , . A- A 4. . 1' 1 sl -K . Yip- . . ..-. -.'.Ys.- 1' -Af. Us- , , ' A -' 1,-' . V .- . i v v i v , M ix X 1 x 1 . . . . . I A . ,. ., . . C P . ' " ' - v 1 w .1 - .1-. . Y - . -. , , .. I L ,, . , , , 1 I , , . . . , .. , . v, . , , , 5 h ' 1' ' x -Y 1 x 'xx ' fx -1 - - ' v ' -. Y Y.-. Y' Y ' . 'f ' Y Y. : , tw - . ., , . . 3 ' 2, 1. , .,. . v . ., H 1 Y YY. V 7 Y " , tt' '. '. 'Y' Y, , , . A 1. 5 .. , . , -,, X -- . . . V , 1 . .' .' ' 'i, .' ' ' 1 " X . . 1, ' I ,' - ' X lb v ,t'.,, t .' ' . ' ' lx ' x - 'I ' . ' . . l m ' , ' ' ' A . , ,. rx ' x 1 l x 'xx 'x "x'x . n x v ,, , - . . .. , . a I l : Y - ' ' f ' . ' . fl- , ' '. 1. ' ' Y . t U . , . , , J , ' '7- - .1 1 ,. .. . ' Y ' t. Y -7 7' Q- 1 - . 4 .1 , ,., , 5, . , :L Y - Y. . 1' ' - ' . , ., . N U .. I - Y 7 -.. 'Y -. s Y 1 - Y 1 A .S , ' f ' b "1 - is -. A t - 1 -' ' - sf . --s Y v' r, ' -h 1 ' ' h a 9' 1 ' v . - - 1 . .. X- . . , . , A, -7 -- . , 'J .sm ' s ,N ' ' ... - -. Y . V v . - . . Y. ' F ' ' D 5 . 9 x A .4 rx V x Q x I . t t . . .'. X. ' L . . -.5 A Y A.. Rf: 5 - - '. . ., L . ',', , , '. ., ,, ,. 4' , . .- l . . - , . ,J ' . . . ' . , . ka' ..l . L ,v. 1 X 1 . 3 . A . ' ' .' ' 2 I '. ' 'Q I ' Q ' ' t if" 2 L ' ' . ' T , Y xx va T , . .. . YW " '. YI .. , " . . .s ' . A L. . , , , . . 1 - .crm , ,' 'V , Y , 0 X A1 ...J - . - .f. .L ' W." L " ,' ' ,' t 't ",'. ' I l 't . . " ' ' 2 - 6 . 'G' ,c WX rw ff. A - - A 4 yy Lf? 2 Qi 3 , Qs. 36 FRESHMAN CLASS OFI' ICERS ,lox MONTH x x Secre arg AMLQ Bkuxo Pre. de BRO ROBERT I rea urer FR SAxDkA M 1 Vice Pre de I amlxn 4 zu fam XVI zu f amfxn Ill fam yn fam! am X71 1117! lx X, csfox Ni xxdlkncl IhlOl1"h thc x s m mmm uhmn' bac rm N 1 0 Q dc sk P nm oz xoux thouffhts lc: 0 C IOXI . L1 hr 110 fs c m IQIIIKIII nxt s c :rr x 1 c asx xdx N1 x t Q 1 IJ v 1 111 .stlnfw xx ls L :cs 1 NI no 1 . s .uw mmm arc xc 1 S 1 C Putv K zr mmucl blgg tm 1 as 1 U J S N Il 111 IIIIN 1 1 4 I on l 1 5 NX Xfvll l x w x Ut llll S N 5 'N 1 l Q wld S4 1 1 IIOIIIOI v 1 NN N 1 c 1 1 s I 1 f Hula H ap x f UI N 1 v t YI UIN 1 an I1 vu N X X NN U X H ll 1 1 W1 N mrtmu K 11 m Bum N 1 xxlmw- Nucu xx 1 N 1 N H f 1 J f .1 N l ' xt c 4 1- 0 11 37 '94- , I I X 9 5 'W ' 0 I X f ' v . 'fx 6 '-7-'ff' '9 ,' " : As I " W ' , - vxuptl' hallx. Il1L'IIliILit'N ul' my fcmr ymrw ut ,Xuzxxxgxlrl Iliuh " ' " ' Q ' 'k t IIIV. As I vrltvrvcl IQOOIII 26. I gm' Alien' Hznrpin Nitting 411 hm I1 '. " c- I' I ' I' ' ,' Al"-." A 1'-'g "Hr-Il . 121' 1l'1. VIII '1f1k'1'Ll t A IIICI ri-' that thix wmxx hold fm' mv gm- imgmlu Qmhl '. I cz " ' bm' thf- f' ' chasm IIl'1'IiIlQ. RIN, 5ll"IlL1!l offic'i4m-cl Qu mu' vu thy fl L X113 uv Ivlt proud hat lay' f- mu' lint Class Illl'l'fiIlQ! 111' H'1." ,, '13 -I"t'd pxvsiclr-rut. an umm- which ln- xl-In-nl cupgxhly and Ilxitllflnllx fm' tl rm- ys'L11's. All "t G" tt' wif l'll'l'fl'd Xvifl'-PIg1'Nilll'I1lI .Xuclrvy IA'll'IlllIl', 81-mi- t' "1 :md S I' XI-"L lzntv. 'I1I'I'LlSlll'i'I'.N ,' I' 1 "YW, ws- i'l'lli1iIl1f.' h'1l Q1 XX'OIlf,ll'I'I-lil stuff of nffiu-xx lu mpm-xviw mu I"Il'NllIIlL!Il ' , h rv Al' - ,g "Wm-'ll Ill'Yl'I' fnrgvt thx- XVUIlCll'I'I.ll1 timm- ws-114111 ul mln' .SI,lfAl1f llf,f1,m11'iim l'Illl1'LlXHI t " ' AVI' amd bn-ttf-1' ldgsf' .' ' 2 "UI . Ali". Wi'I'K'I1'l yml L1 m'lxw'1'lm'11dv1' that ym-arf gil' ' 'C "Yr-I. I wg1.'.11lu Q with lim-ttyfmicli.:Xliw.VX1'1wlcl. fjylllllill ,xlll'Il. livtly Hl'Ill'l'IlN. .mul M1 "1 - Fi'kxl'I Lmcl wc' l't'I'l'liIlly had mlm- um Illll'I'f-lll linux iklll'4'l'iIlQ mu' fbllllllx Chlllllpi 5 on to vi 'I ny. Uh, loc lx. lu-rv i'UIIlt'x Clnml liglill-yf' ,' ll' 3 "Hi, Ciaxml. lu .uv V' ? XY"x's' killl hw-xr I'l'IIliIliN4'iIlQ zulu lll um' In I Yl'.lI .xt :XQ1 'L High." ,' 3 i-XY1',',Hlll'IiI I f'1'l1I'NYl1S XYUIldl'I'f-l1l,IlllI Ihvn n':1111v mu' N IJIIUIIIUIK' X'l'LlI' 411111 uv xu-11 iIlIl'ULlllC'l'tl In mln- VUIIIIJLIIIY ui' Smith K WAHI. Im: .Xl 1114- lim rmw-ling fmt' ilu- mm y4'L1l', wx- vlm-cu-ml llurlzlld IILINUHL . PIl'Niill'IlII .-Xxx lun Nglllhlcl. Yin'-P11-sicl'r1l1 .Xli 'Q JXIAI . .'-an-u11'3'2 .md Clmif xIK'HXY.1Il. 'l'1'1'41xl111'1', XS - mliclxft lmxn- umm Lll'IiXiIil' ou' Sup 1' f'l'Lll', but wx- cllcl hziw- Limtlm-1' chu IJ.lI'Iy. 'Hu' ClLlIll'l' xx.1 gall xx hill L1IlIi'iIJLlIl'L1. :md IIlUIgl'. XY- 11:1-cl ll IlL!'xX'LliiliIl lllrxllll' .mul 11.11111-ml it ilu' lu' I ff I' 1 "I'v1'l1.1px um- ilillllal haxxv 11111111 gxftixily Ivru' lllv fllxl mu ye-.xxx Imt In HllI'.II1IliHI MKII' thing 11.141 I'l'.1l1y' Imwguu lu bllfl. 1.111 flllll 'In-.111 lil:-fimki .xml ww lxm Illlllll Sha' I'l'II1l'llllN'IN .lhhllf mx mllmi ' y'1'.11'. fx 1 "IIm'llu, 1 hglu- ill I hl't'I1 thil king' .1131 mx mu llllllilfl yn-.x1. NM' Kt'II.liIllf mm- l nw juni Our wffiu-xx that 51-zu' m-11' llrvrmlnl Ilmlillzx. PIt'Nillt'Ill1 .Xliv Il.llIJiIl Yi ' '-P " '1'm: llzmc' X141 llI'l', S1'c'1'1't111'y: zmcl l..111y cf.lll1'I.lIli, rl-It'.iNllI4'I'. 'l4l1.1I mx thc- 'waz' wm- UI'dt'I't'Cl mu' VIII I ring, l,l'II1l'IIlhl'I' hmm In-xv llml xlliny' thvy umm' xxhvll wn- MINI got IIIPIII? O1 ' fi,1h.lI't'I. Tin Hunt f Fu irq, w.1 IIIMIVI' Illl' 1'.1p.1Iul. clir' ' of Alic- Hg pin. .Iva ' 1 ki! ch' 'rugxtiullx llvlpml lu Ilhllxl' thu- cl.1I1u ll ho ' 4 ' 'I'hX was also thx- Xtkll' that m- umlwal U lmrcl In lmllllll up cm' Il'4'Li.l1IY by xxmkiuq IJIYLIIIIIIS. sm-lling u-ntvrti. .md hming .x pupvr dI'lXt'. In thx- YIl'iI1l, m- cwrdv1'm'cl mu' clwx halt.. plklllf' mm- m.111gf- with lmwn If-trvrlrlg Nxt' 'arm' thnx big chcwv mf p11ttin,' on mu' lllllli 1' IJIUIII T111 'l':.z!z:'f1f -NX H Iliff Sandx farolyn Carol Sand3 fan Sandx Carol F071 Alzff 1an Carolxn 1 111 N 1 1 NN 12101118 N 11111 1 1 111 1 x NJ 111 ll 1111 x xx111 1 1I1N 1 11x 111Nl 11 11' 1111 fllll 11 1 1 '1111 11-1 1 1Nl1 1111 11 1 111s 1111111 18111111 It xx 1K 1 1lI1l11X 11 111 1x11 1111 1 1 U lx C 11111x11 1 ff' 111 1IN1l 111111s 11 ll 1 11 1 1 1 vf1'1111111111111 ll 5111101 11 11 IN 1 C 11 S 101 1 N 1 18 1 1111 llf 111111111 x x 11 xx IS P18811 1 1 11111 11 N x S1 111111x xx ll x 111 N x11 1 1 11 x 1 1 1 1111 11111 1 1'u111x 1x1 11 x1111 1' 11111 111x x x 1111111111 ll xx 1 1 1- 11111 11 11 11 s ll 11811111 111111 1 11111111 18 111 C 11 111s111 111x1t1111111s 1 IIIX N 11 1 1st11 11111 1 x 1 1 1 C 11 1111111 1 1 xx 111s1111g111s11111 S1111111s 1111 11 IILXN loxx Q 11111 s111c1 1111s xx 18 11111 11s1111Qsp11tx 1111 S1 111111s 1x1111s1x1 1x xx 1 11111 111111111111s ll 118 111 111 1 111 s 1111x t11t111 s11111 task of 1'h1111s1r1ff C1219 1111111s '1 class 1110110 11111 1 111ss s1111- 111 x11t111 G11111 111111 1Nh1t1 11S 11111 Clise 1111o1s 11111 0111 1110110 xx IN 0111 A1111 S11111ss C3111 HKJIJK 111 XXIII FIh1 aSs1ffn1111r1t of 1111t1r1q 21 Q11cc1ss111l x111111111111 1111 1111 th1 911011111118 111 th1 St1111nQ C1omm1tt11 Ih1x x1111 C1211111xn F0110 CZ1101L Sll11'J01S1x1 A111t1 Rosso 111111 1511111s1111 Ch1st11 NICOIH ohn 1i11tr1111d1 IJOHD11 H11s11r1gQ 111111 A111111 G1111tt1 S T'lC1l21 110 1011 11-11111111111 N11 111101119 11111111 11111 1111 t1111s 11 1i11sxx111t11 S 511111111 " X1-S h1 C11t11111x hid Z1 xx0n1111f111 s111s1 111 1111111111 1 t x1111 I1 xx1 1 11 I 111119 xx1 SIOIJPJLC1 1111101111111 '11 1 111 1 H1 ClltZ11I'11X xxa9 xuttx' C :11111 h1x1 x1111 11111-1111111 11111 c111Ss ax GOOC1D19S 110 -X I1111111111111 C1101 1 Xl 1 11 1 N 11 1 p1o1111ct11111 111 X 11 C '1111 11111 It XX 11 11111 O11 t 11111111 1111 p111x111 111 11111111 xx1111 8111111 1111 1111-ht 1I1 11 xx1t 1 1 x111pt111s11 fxom Z1 1511111511111 s1111xx 131111 t x1111 1h1r111 151t1x 1111111118 111111 C 111 NI1'Fxx1r1 11111 1 x I'1C.1111ll1 11111 111 p111x111f- t111 11.1111 1111 11x11111 x 1111 fl xx1111 11111011 S 111s 1 11st 11110118 p11x 1 111 N1 s 1x111111111 xx 11 11111 1011111111111 1111111111 111 1 1-11 1111xx x111111111 S111 xx 11 11111 1111 p111x 11111 11111111 llclclx OH 111111 1 N 1 x 1 xx1111111l 111x1 1111 1 on thc D1 ht 111 1111 phx 1111 11s111t 111 111 111 111 1 x11x 11110111 1 1 111st 111111 t111 1111Ss 01 JJ 11111 1111011 C11111111111111 xx IN It 11111 111x 11111111111 xxh1111 xx 1s h1111 'lt thi 1x1111s1x1 1x11x1111 s That xx 18 11111 111st 111111111111111111 111 1111-111 111111111111- M11 L, 1 1 1 s1111111 111 mv 1111 H st01x of 11111 1 us 111 1111xx 1111 11111 1 x 1 011 1 1 11 1 1 x1x1111x111lr1'1 Xl 1 1 ll 13111611111 1111111111 xx111 11113 R111x11 1 x N 1111111 11111 11111 1111111 1 x 1 N 11 111111111111 111xx11 111 11111111 38 '111- wh 1- 1'111:x xv1-111 1111 11111 111 IIILI1-il' 11 11111- 111' 1111- 111111 .111'C'1'.,'141l1 ' i 1111- 51-11 11111 1-x'1-1' 111111, '111- 111-1-111-111111111 xx'1-1'1- 5111 -1, I xx'111 111xx11xs 1'1-1111-111111-1' 1111- wzij xw- ll'LlIl,11L 1-1 1111- 11111- ' '11 ' ,111-. 111. S111 1,'. xx-1- XX'1'11l' Y' 9 111111, 11111 ' p'1111. 131 x'1111 1'1-1111-111111-1' 11111111111 111 1111- s111111-x 1111' 11111' xx'1111. 1 1 1111- fmlisx 1111- 1111x's 11l1L11'? C111 1'1" Ni' 11 xx'11x 1111' 1111111111111111111' 111' 1111- 111t1'11'1 lf 11111-- p1'1 I A' ' " ' '15 111111t. '11111 11111 11 11-11 1111xx'11 1xx'11'1- 1D1'11111'1' 1111-x' 1 1 I' '1111- p11't- 11. '11111' 111111111111- 511111-ss 111' 11111' 1111111-1'1 xx'11s 1!1'l'lil1'11 1111111 xx'1- 111111 "" p1-11 1-1 1', '111- I11g11I 111 1111' 11111111 t111- 1'111'1111x' 1'1111s1- 11111111111 11l1SI1I1g' 111111 11 ' I' F111 11s .111111 ' M1 1-11115. NI1- 1 1 11 - 1-1111 111-1-11 11s 1IS11l'I'S 111 11 111 1111- J1 1111 11111 , V ' 57 .' "1 M01 ' ' ' x'1-111' 11S111-1'1-11 111 LID l'I1111'1'1f' 111-xx' s11111- 1' 11111-1'-1. '111 xx'1-1'- T 1-'11-1' Ni' '1. 1'1'1-.1111-111: 111-11x' C'111111. Y11'1--P1'-,111 -111: 511111 .111 f1211l1l'110I1. S1't'1'l'llll'f'l 1 1 A111-' '. '111'l'2lS1l1'l'1'. '11111' 11111 111111' 1'1'1lll1111'L1 111' 1111-,'1- 11111-1's '15 IL 1111 S1-1' ' 1115. 11 x'11s 111111112 11111' S1-111111' x'1'111' 111111 21 1111111111-1' 111 111-s1-1'x'111Q .'- ' 1 1111 1111-" P111 M1-11111 11x '111'11s. Cf111'111x'11. 1111 x'1111 1'1-1111-111111-1' 111111 xx'1- 11l1ll11f' 111111 21 Q' up 111' 11111' girls 1'1111s1-11 111 1-111-1-1' 11111' 1111x', 1111 111 "'111'x'? 11' 1 11-1111-111111-1' 1'111'1'1-1'11x'. 111-x' xx'1-'- f11'Il11l111 :X111'Il. .'X11l'1' 1-X11111111. 151-x'1-1'1x' 111'I1.'1111. 1111tx' 111 xx'111-. 111-t1x' C'111111. 1 1 Lx' - 1 1,1 N1 ' 1111 A' 11l1X'1' 1111- xx'11111111 1111. xx'111 x'1111 1-x'1-1' 111111-1 ' K111 P1 'A'? It x'11s 1111' 111's1 0IJlJ0l'1l1I1111' 111 Illllllllgl' L1 1'111ss 2111121111 Mi' ' 'tt--5 '1-1'1- LL 111 111-lp 111 1111' 111 IJ1ll11l1Q 1111 11115 1'111ss 1 '111111. 1111-- 1111113111 xx'11s 1111- 1'111111' 11111 of g'1'1.': c1111'11l1'11ll P1-111121-1111. '-1"-51 -nts: -11-1111 11- -',' sk'. 1-' "11111 5: ' 111 T1 '1111- 811111 ", ' "1 ' .2 C12l111'1'1l111 IJ1l11'l'C1 1111- 112111 111' j1111x' 11111 St. .'11". 11111 Ch -' N' '1 x'11s 1111- 11111- I1 11s1 -1' 111' 1-'- 11-s. 11111211 xx'11s 11111- 1-x'1- 11I1g '111'I1 th1- - ' ' ' -' 11" ,' - - 5 'LY1-., - '15 '1': 1 ' ' '- it '111 11x'1-141111-x'1-1' I '11 ' - 'A A1-1" 11 1'1 11' '11' Q' 1111' '. xx'1- 111111 111 .'1-1t11- x'11 - .' - " 115 ' ' h, . , , ,. 1 ., -- - ' ' . , " 79 1 1.., :I I In E' . E .5 .? V .N .',, 1 Z wha . 7 1 ,.,, .A ,y 'J-. 9' L .' g. . '. H.. . vsl' ' -3 " f' ,. - '1' 1' 1 ' -' ' '. 711 ' - '- 1'1-1'1-1x'1-1 1111 111'- '- : - ' 5 ' 9 1 114sL'11-S." I . 4' x 1 - ' - v 'n 1 99 V15 "I ' . 1 1' g - , ' pl fn , - 3 " -. 1 1 S '- - 11 ' x'I1. x'111 111111'-11 1 111' 111-11-1111xx'11 Ll"I11l'.'S '1 1111' ' A ""11 I1"'1'- '11' ." f 1 "IJ ' ' -4- -.I 1 -". '- "4 ' j1'1'11." ' '. " " -' 11.24 11 '1 vo E' ' 1' ,- 1'-1 1' Q ' 1-1? - 111 1111- 111.1 '1 1 ' 111-1- ' 9, ' : "Y1-., it 1".' 111- 111 .' 11'11 " 7 14' 11 1- 1-x'1-1' ,"1'11.N f1 : "M1':. " -' '1, ' 1 - - '. 1 111-x'1-1' 1-711' ' ' 5 - 'ns '11 - -' 1 A' ' -. '1'11- 111 1 11-xx' 1l1x's x'- ' " 111115. 3111 - 'Q A - - 'z 11 -xx'11" xx'1s '- '11ng. 'Ih- ' - 'V' - -1'-3" 1' '1.'1 "1:'s1 -. , , 311 1 .,4f. .lj ' 1 .' 'i - '4- It x". '1 11115 111111111191 11111 xx'1- 11121 s11x' 11111' x'1-111'111111k. 1111xx' s1111 11 -1 111- 1'1-ad' D - 1.' ' '11 .'.' 21 1 1i ' 11 ' x'1-111's 111 Au11xx'11111 High x'1-1'1- 11x'1-' 1' '-x'1-1'. '1'h- 1-x'1-ning th't 1-1111-11 11111' 111111 s1'1111111 Clll'l'1'IAS x'1 5 1 - '- ' g hat xx'1l1 11 '- 111 1111' Illl' 11111x' 14O1'C'X'l'1'. '1'h- 1-111131 1- 1111-111111-1's 111' 1111- 1 ' ' 't11-1- .'.' .1111'A'.'I '- 11-1 -'-11s.,' 1' ' ' : 'WY1-11. xx'1-'11 111-111-1' 111- 1 -11 1111. I 111-11111 1111- 1111111 s11x' 111111 1111'1',1'4' 2111112 111 .11111 11-1 111g 1 1111- 1 ' ' 4 1 ' I 11 1,1-xx' ' 11-sf' 51111111 11 Sandx A1111 Sandt C am! fan Faro! ut Ihllllx ol tht thousxnclx ol IJLIPIIS that hdxt xxdllxtd and lauffhcd and und 111 tu 1 hulloxxmd 1 S KS .ml 11x11 th111 III thx 1llCl1lOIlllIIl thc Sanu thousands ol puplls rnaxchcd up 11 x ucl ol txxnlxx xcals ol stl ex Il 1111 IIIINI Olll 1 1 1cl1111t1o11 XM xxL11 tht last claw to ffracluatm from Aqaxxarn 1' 1 mol tlou 1 It our taps .md goxxns xxcu IXZIIIUIIII Ihc xflrls won xx ltx 'owns uul 1 IIJS xxlth old tu sm ls ind thc hoxs xxo1t naxx hluc qoxxns and Caps xxlth lo 1 tlwst s Il I1 xx llllfllllx IIIIS INIIICIIIIU' xx1ll hc no 111 1 It xxlll ht one 111onu1nLnt to 11 11111 lou 111 fllll Xl 11x at Xqflxxarn Hlffh our somct lnv n 1 us xx l Tl lom lx H1 uts Cluh has hnullx founc mc a data so xfuws Id hp LI 1 ct IK ulx I xx ant to 111.1lx1 .1 Hood f11St lmprcsslon xou lxnoxx Ioclax has I11 lptcl IJIIIIY' haflx 1 llttlt ol xmtcldax Carol ann t xou ffomv to walt 'Jas to Su th1 hnfll clclnohtlon No I dont thmlx I could Stand It CRAS 4 zu Cons lou Ji. -in C xuoux Pom g...,.,1 C xRoL lixurx X1 111 Hxxzmx xxx I11-u11xx1x1 S xxlm x IORI ""'n-.. mm x. S, 39 A I -5- ' " I11l1.'." .I1'.11: zo -' ' -Q ' " ' 1. - . 3 ' ' - to 1kx'C'x'lX'4' thvir clipl 111215 'tht' 11' x'1 ' I " '- I' -' ' .' lLly.,, l'I'Lh SI . I I LI "' j 'g 1 ' . ' -5' 3 "- 'h': L . t. L .2 . .' . 5,1 . 2 1 . - , . , , . 5. ., ,' L' ll iff' 'lf' '-': "XXX-ll. I Ll 7 ' ' fs ' ' E 1' 1 or '. " ' f ' l1'L11'ni1g that :XQi1XVJ.lIIl will h1- 'lus I "Vl'I'.,, Carolyn: "lt's Ill'l'Il x0 Illfl' to ht- uhlv to 1'1-111inisc'1- with you aqainf' .' .': "It C'l'I'lL1lUlx' 1111s. U ' I ' fa ' 1 ' ' 'N ' '- 5 - hl 5 one- mf 3 'ill vw-1' llo1'g1xt.', I I "XV,-ll. Ia- , . X2 I ' ' 4' I ' ' J I 5 ' 'tt' 21 Q' ' "2 '. " ' ' I ' 5 I , I ', ' , ' ' HH . " ' , 1 4 x 5 'I ' ' . I I vx x' v ' ' 'x y v I ' 1 . 1 . 1 . , L , A . I . , , I , , . .4 ' s ' , H ' H . I' 'z " ,' x I '1x'1'1'." f 459 Q19 4' ... W, 1 1 .4 Ax QM' m . ,, Q r . . . . ass n , 45 mx 1-Xi-----A ov--I Mu: C N no Marcff ldards 7771! .v Blanchard sm. fhlu 3 wfh s.4 mn: we bd F ell fo ITT I well Farewell deer HI Ma Mm' wc H hold your Sh J ards h qh -e-E -en Ki is fdrrhave pdtsed us b1 fha inn has can fo say MJ 8-of-on, fe 7 e I 0 ou eve wel 4 all ourvoacesrm auf 1- T ge v-6 8' -9- 6- JFJJIJJJLJ f CI as head: weSh ll nee ef df- Thg -r me has cone + S01 good bye e + 4-JC Sffd V' LU hmm we 1:06 fha K! 'hue and Sm ce c 41"-4f0CC 1110 1' 1"-U'5 U-NNI UU1' 50" b-O ba- c ed .lfxglxjlr U O .6- lr ,. H V K O " H ':fJJ.JJ JJJXJJffl' T E ' v- i Qezrezia the Sc ao -we oven-94: i H af, S 2 V2 5 F 'V "" "1" Jfrlbla Gral fu + if fa- .f 'I bei 1 + I ' .' 7 Q- hz' I 7 95 2 a FL ' o 3 J J all J J. A 0 our 4: Afford-1 --04:2 fdouzt: I-hhiparno-?e gifs Cie-"Cir Y . 0 O QE- 3 ff fi-' A ld-endfnq -"""'-'-' f3 1 I J J J U W Y 1 J e , F . Q r fu 4 . - jc i- 2, F2 E M 2 2 3 o -5 ep 126, 54nd nin7i""'0 0 ,fx , f 1 I J y e 5 "0 HU' lj ffar- I dear H47- o ,' . o 'ng 2 bi Q 2. 0 8 'Q 1 fi 0 9, Bri 34539 QD ig: NUM A -v x X - - ow - Q ix "if-1-TU XE II 55? 1, 7f , f 9 g V Q55 1 ! . X L3 , ' 3 W' V5 fc my C-cs g""v' wffawf 'M .Qu +--,b '11 ,,,... 4 0 'fu wc Lglzi Serenade 2 Win fer ganlady ,Nt A' gg 13 . 1 - '41 M vi- X LEX' Ai'- A W 5 fy-, V , If J farfy Wx 1 491 4 YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU Alice Sycamore, the heroine .. Paul Sycamore. her dad ,.....,,... Penny Sycamore, her mother .,.......... ..... . ,, Elizabeth Behrens . Richard Coburn Carole Sulborski Nlartin Vanderholi. her grandfather ........,.,..,. john Bumsted Essie Carmichael. her sister ........... Rosemary Kallipolites Ed Carmichael. Essit-'s husband Rheba. the colored maid .....,...,.. Donald. Rhebzis boyfriend ......... De Pinna. a friend ol' the lizmiily Mr. Koh-nkhov. ll Russian ...,....,......................,.., ...,. Henderson. from the Internal Rt Tony Kirby. the hero .........,,........,....... ., ........ .....,. Anthony Kirby. his father ..... ..... 'venue Delft ..... Chester Nicora .lean lirezinski .Ioseph Davio I,awrence Gallerani Richard DiLullo TYilliam Howe Craig McEwan . Charles Nlitchcll Nliriam Kirby. his mother ..... ,.... ........ ...,....... . . . .,................,... . Xnita Rosso Gay TYellinQton. an actress ,.................................,........,....,...,........,......,, Carolyn Foqg The Three -I-Bien ...........,........,.,,.. Nino Rloretti. Douglas Neilson. Ernest Dumond Grand Duchess. friend of Kolenkhox' .............,............,......,,...,......,.. KIllI'2'l'ITT' Nlorton Directed by Katherine Kalloch On Friday evening. April 22. the annual Senior play was presented. This year's Plai' was entitled "You Can't Take It YVith Youf, It rex'olx'ed around the romance of Alice Sycamore and Tony Kirby. and the difficulties they encountered with the Svcamore and Kirby families and the L1 S. Government. The situations and pre- clicaments in which the Sycamore family became involved made a very amusinQ story. The play was under the direction of Xlrs. Katherine Kal excellent job. The assistant director was Jerome Doolittle. The by everyone. 47 loch. who did an plav was enjoyed Nz, Z ' W M if ,ck ' 1 '+R ik.-1 wir r LW, . -pf LA... Guns. . 71 if All M wo orifice H QW'-L I-f'B 553 few Vu v H V410 all e fl fgcffy Bull!! J 1-nw'---Q 'qfllfaf R Geo.Y H on e J20unnne B q lr" 'T ff . Re YJ' I7 33 S - 1 7' ' V4 , W, ze ' W A 3' if , 25 Ckf . T I 6 hi ft - W Q T33-Q.-'V E h ' gil' E . .. 7 V imif , 1 5' i, Ur .K og Q. D ' A7 rr Q. ' Q if Cp-6 Cshlcli 'A cdre R- Ge, , 2:04 Hvlene E Hia Nl TOYPC Spf Raffle ld Sc-,kgol A1QrQ C r I 'lqe In LMH Chef N 5314, G lf, 5-If" 7' fa ' ' " As' ,, ww 1:11 if 1 Q F 2' df? 45 : ' AP. 1 V . 4' ,L Cin A. O 'imc L-- ,v ,C zQ'4fWJ..'I"" 5 ,MEN R -E ' V Z i ,L J? -i W-ggf, -' M., 'K' H Nancy R. , W- I 'Peggy . 1 Cy-4,3 VI, 'Beffy xl J 2+ 2 suv, X G .I T. bd, G. Carole S4 TJMYHIS B, D D Lqrrr G ill , ' 'mate PRO MERITO Students must maintain an avcraQc of eighty-fivc por cunt during thvir high school Carver in ordcr to obtain Incrnhership in tht- Pro Blcrito Socivty. a stati- orqanixation. and 11-c'c-ivc a Ccrtificatc at graduation. Sixtt-cn Illl'II1l3l'I'S of tht' Class of 1955 wvrc awards-tl Pro Nlcrito Pins at an assvinhly in Fc'hruary. Xliss .leant-ttv Harpin. a tcaclivi' at LXIIlL'l'lCLlI1 Intl-rnational Collvgv and an Aqawani High School alumna. was Quvst spvakt-r. In Klay tht- Statc Convvntion was attendcd by a largc number from that Pro Kfvrito group. A supper party was also hold at Xliss SII1ltl1,S apartint-nt. PH'.Yid1l7lf .... . .,... Alhcrt Girotti St'fI'f'fl17j' ..,. Elixahvth livhrt-ns .-idz'iw'1' ..,.. ..,.. K Iiss Elvanor Smith .Ufnibrrsz Cynthia Allen. Alice Arnold. Elizabeth Bvlirr-ns. john liuinstvrl. llcsroim' Doolittle: Carolyn Foss. Elizabeth Guidi. Albert Girotti. .-Xlirv Harpin. Donald llastinus. janv Klasurc. Joyrv Niinncy. Phyllis Kfisisfhia. Niargcry Blorton. Anita Rosso. :ind Carolf- Sulhorslii. 54 f LIBRARY Our school lll'JI'1ll'Y. lioinietl in 1947. has frown rztpitlly. Many new books linux been txclclecl to the slielws this year. The library has again opt-ttttetl on ll full- time lxtsis with I'K'l.l'I'l'IlCt' lIlLlll'l'lLll und reserved hooks used in the library for study. ln ttclclition to study Iimtc-1'i41ls there are many magazines and hooks to he retxcl for t-njoynient. Hrml I.l!1I'II!'IiI7lI ,. .. Anita Rosso Adzitw' .,.. Kliss Klillet' Snzior L:'brarimz.r: Phyllis Blatnehard. Jean Brczinski. John Bumsted. Jerome Doolittle. Arlene Ezbert. Albert Girotti. Dorothy Gregory. Donald Hastings. Lynne Higgins. Shirley Perusse. Nancy Reynolds. Corrine Roberts. Anita Rosso. Barbara Sigrist. Phyllis Stone. Carole Sulborski. 55 ... Q., 4.1 ..... -1 .... ... 4.1 .... .- - --. ..- ..1 N1 H .-1 1-1 Q-1 -1 ,.. -. 1- 1.-1 ..1 1-. .--1 ,... --1 M ..- .--. 4.1 s11 10 11 af ,... A 4.1 ..- .-1 .-1 4.1 ..... -1 4.1 1-1-' .- 4.1 4.1 ..f ,1 1s-. 111 f ,, .-. .-. .--. H .-. .-1 .- 4.4 A -- .... ..... .-.. 9 1111- '1'1'i- i-Y, 1111111-1' 111- 1-x1'1-11-11 g11i1111111'1- 1111 Kliss lVI1ll1-13 1111611 ty ac1v1s1-11 unc Ar 1-1111 Eg 11-1' , p1'1-S1111-11 . p1'11x'1-11 11 11a1x'1- 1111111111-1' s111'1'1-ssfixl I1-111. '1'111- 1111'11111-15111 1'1111sis s 11 '1mi111' 111111 S1-11i111' girls. ' 1111- Sym Jo 0 N1-Hi-Y is 11 triang 1- 11-p1'1-S1-11t111Q' 111i1111. 11111ly 111111 spiri . l1-1'z111s1- 111' 11- 31' 1 1 ."11-1l11l1- 1111-1- ings w1-1'1- 11-lc twi1'1- 11 1111111 11, 0111- 21111-1-11111111 and 01101-V1-ni11g1111-ctir1g. 111 U1' 11111-r 11 1 z11l11w1-1-n Party for 111- 111-w '1111i111' 1111-11111-rs S zlrtcc Our C1111 off '111' a busy y1-1111 A 11-ligi1111s 111111- ing 1111' 1 1-1-1-11111-1' 111spi1'1-11 1-x'1-ry '1'1'i-l i-Y girl. 1 111'i11g 111i1lwi11t1-1' 1111-11 11111 1-11 girs 111111g wi 1 1 iss 1 i 1-1' '11111'r11-yvd to Pitts11-ld. B11 .'.' 1 '111s1- s. 1111 11 11111s 1111-11s1111 w1-1-lx 1-1111 11 11111-1111 111- 01111-1' lirls 211111 ' 'ri- 1-Y Girls U 111-r1-1 '1-. A111-1' x'aCz1ti011 111- ' 'ri-Hi-Y girls sp1111s111'1-11 2111 z1ss1-11111ly 11111' t11- 11ig1 s1'111111l. w11i1'1 wzs 1-11-i11y1-11 111' 1-V1-1'y11r11-. As 11s1111l, 1- 11-411 s111111 1-1111-11 wi 1 111- 1 1111-1' ' 1 Jz111g1t1-r 111111111-1 111 May, 1-1i11111xi11g 111- y1-111"s 1-V1-11s 1111 11- '1'1'i-1 i-Y 1711111 C1-rs: P14-.1ir11'11 ,...,,,,.,,,.,,......,.......,..,.,..,.........,..,.,..........,.,,.,,.,.... Arla-11v E211-11 1'i1-1'-I'11'1'1ff1'11 ....,.,..,.,,....,,,..,.,,.....,.......,,......................,.... J1-1111 511-zinski .'1'1'11' run' ,.,,.,,,....,....,.,..,....,.,......,,.,,......,......,.,..,..,............... 1-Xli1'1- 1-Xr1111l11 'l'11'11111n'l' ,.,.....,.,.,,,....,.,......,,...,........,......,.,.........,...,.,.........,,. 11- y Giiidi If 111 1 11111 ...,.,........,..,..,.,..,.,,.,.,,.,....,,.,..........,,...,........,......,.... A111 11 14115511 1- rfwr ., .,.,..,.,.....,... ....,.........,.,.........,....,..........,.,. 1 .'.' ' 11-1111111 . 1111-1' .4 ... I ll OII II 1-1 wa ..1 .1 ..... 4.1 ..f Q.. A,- 1-1 .-. I Ill 11 t 1 .--1 - ..1 ,- ,- ..- .., .1 -- ..... s.. ...- s... ,. .1 ..1 -vs NI .., R KI ss x. -X ,r xx -X51 - PERSONAL TY CLUB --. Q 4..a C 'UICLS f Q., -Q U .-CI G! 1.-4 SS ODS SC IIC nut ngs L ZIHCC A.. Lst tn LC 3 sp -C .-. W o cott Ambnr Q PL ggy Che 5n,',' 3-., 97 Enid ETA CLZLQ E3 3511 5-lv: O-E Er-U oi: 'C':"2 ::""-' ..:.' mg jg Qu-1 ::m' 'O 4 1 fu I ,. ..C."9" . 7-'U-. If cn' '- NSZ- 32.2 -ig. 22:2 ..., .Q 2' 2152 saga E155 . ... .232 Q-J:E-.... 525: ::."' 73' :iff 4-4 '..-. :fig QFD' E253 E. H5 1251 12:5 Q.-E, 25:2 .0735 1332 .Jyjcgc Zig: .C . i:5. ...vc-3 EF-Q 233: 'ggi 1:-I 2 W 1172 in ,- E552 Eff? by f' 5225 5:22 -nd rbi: 2:1 'E 1.5-- 'Sm -... 25.55 E253 ,ogg Qiqs EE:-sc ':i1P w,:I, yrs: 'C 'maisw L::Eg.9. g-,-'..f- - ,Jim L ,. :snif- :iv- xy: ygpfzvgfy A .oi ., ., . gig THE DEBATING CLUB The purpose of this organization is to practice Parliamentary Procedure and to learn to debate properly. President ....... ...... -I ohn Bnrnsted lvlfl'-Pl'C'.Yidf'7Zf ..........., ...... C arole Sulborski R fff' ording Src 1'z' tary ..... .... E lizabeth Ann Cote C0rr'e.t'p07zdi1zg Smretary ,... ..... E lizabeth Behrens Adviser' ..,.. ..... . .. .....,.. Mr. Holmes Senior Aflembertz John Burnstetl. Elizabeth Behrens, Patrieia Bowne. Richard Coburn. Richard Davenport. Jean Brezinski. Jerome Doolittle. Arlene Egbert. Sandra Fagnani. Elizabeth Guidi. Lawrence Gallerani. Albert Girotti. Donald Hastings. Charles Mitehell. Nino Moretti. Anita Rosso. Carole Sulborski. 58 Y, CHESS CLUB 1 1 1 11 11111 1 ll ll 1x1t11s 11 ll IO 1c11 1 31 N11 RCN 111 C 11 NN 1 11111 Xt ll 1 N 1 11111111111 59 'Ish' C1111-sf c11ll1J p1'1w1-11 to 1111 5111 o11tstz111c1111g Z1C1'1'?' t1 I111' 1'xt 1-1'111'1'i1' 1111 uct' " 211 .-XQL1 'L ll High S1111 1. U1 1-' th' 211 1' 11i1'1'1'ti1111 111' . '1 1111 t111- I1 f11ll1J 111'111 XYl'C'1i1Y IIli'l'I1I11S in Ol'C11'!' to t1-211111 111111115 L111' Q. ', .- I1 11111 111 t111' jX'1'LlI', 1111-1' IXYUIIIE' 3111111-nts 61111111 play 1'111w. LIIIL1 1111-1-rings W1-1'11 11-ll BIOLOGY CLUB 'lihv purposc of tht- Biology Club is to viicrmliiliuc furthvt' intmt-st in biology hy doing' individual projvct work and yisitinq yurious 0I'QLlIlll21liOIlN which arm- hioloqicul in background. 'lihc IIlUIIllJL'1'S are Cvrtainly invctinq their uiin by doing' such things as studying blood typvs. cspccially RH factor. 'lihcy also huyf- tht' cquiplnvnt to typt' anyont-'s blood. In addition thvy study T.L1XlCl?I'IHy. Inicrophotography and dissection of 1Jl'L'NL'l'X'l'Cl inannnals Thcy hayc made several licld trips to ncan'-by pluccs. Pzwiduzt ..,..... ..,, B Iona Morvtti l'iu'-Pnwidfrzt .. Paul Lzinulois .Slut lazy .. Sandra Suitto 7il'4'UNl1H'7' .. .. RiChL11'd Gray Nu Sc-nior riivnibcrs, 60 Z, , 7 f I 2 f X f THE CAMERA CLUB Xl ' I I If H! 1 rf ml! S11 1 x vu 6 I Tln' purprm- ol' tin- f1lllIll'll1c:llIh ist0lc'21l'I1 nhl- pw lb 'r lm-clmiqm-s ni' taking 4 ml '-Ioping IJll0IllJI'2llJIIS. in xwll zu 11c'hin'x'i11Q AlCll'lllIlllt' l'XlJl'Iil'Ili't' in plmlogxu lilly This ym-an' thc- vlulm uw-nl on fin-ld trips. wt up clvlmvmtnnntium. gxml had um-vkly cl wk mr m plxxrtic-v. PM Uh ,,,........ ,.,. ......,........,...........,.....,.,..,............,. l Q if-I and Umy Sm 'fam' . ..,..........,..,.........,,..,..,.............,.....,,,,. .,,,,.,, N Ll ll .X 'tw .bl11:"w'r ,. ,.......... ..,.... , .......... ,... ..,.....,..................... N I r. 1'0" lllll x 5, llnilll' BENJAMIN PHELPS CLUB llll' lll'Ilk1lillllIl Phi-lps Club. F11tl11'v rIii'21Cl'll'I'S of .'5xlIl1'lklC'11. was O!'QLllll7l'Ll lo 1111 111t1-wst ill thc- tm-aCl1i11g profession. ll11 club 1s ifliliutm-cl with thi- Klussacliiism-tts 11tio1111l Hcl11c'z1tio11 Association. 'l'l1 , 4 I1-'iclic-1s Assoc'1z1t1o11 111141 tl11 1- clulfs p1'og1'zi111 for thc- yvai' iricludccl spn-alqclx. clisc'115sio11s. :incl tiipf to im' 'lll'llC'lll'I'5 Ciollcgvs. 'l'l11- II11'II1l'N'l'S liavc also Spvm Ii1111' olminiiig claw-Q 111 1 , . -,.,. ,.,,, , .lf 1 .1 . K tl11 Kllllll 111111 xcliools ol X us 1111 Srxclal 111c111l1m1s .ilso ituliclmcl tlim l C lilssllbrblll 'lil'Lll'lll'l'S Ql0I1lvl'I'l'DC4' at Adams on April 2. Pr'wf11'1'l1f I'il'li'Pllil .S'f'1'11'lf11y rllflflilllll Lilzmzirzfi :ldZ'f11'l . .S'ff11z'or1: Clynthin ,'Xlll'11. JUYOIIH' Doolittle: Arlvrw liullu minus. HZ! 62 bXl'lK'IlL' EQlJl'lil Sancliii Fzigzizini Harrict Slim Cyntliigi .'Xlll'Il jcronis- Doolittle- Xfixs KIills'1 t. Sz111rl1,1 l'iLl2IlLllll in-2io111l ljtrll N1 STUDENT COUNCIL '1111' 8111111-111 Cl1111111'i1 11115 111-1-11 Ylxfy 1-11'1'1'1ix'1- 111111 Slll'L'l"4S1-111 this past 51-111 11 only 1111s 1111- CI1111111'il 111111111111-11 its 3111111111 1'x'1'11ts 111' 1111- 11111u11xi111- 111'ix'1- 111111 1111- 5111111-111 C11111111-il 1,LlI1i'l'. but it has 0121111111-11 il 111-xx' 8111111-111 Cf1111111'i1 111111111 111is 31-111: 11115 11-111' 1111- 5IllC1l'IlI 1111111111 11wa1'111-11 two 5111111111 S1'11111111'w111p4 111 Ll 111 x1-1'x'i11g boy 111111 girl. .-Xt 1111- 1931 wp1-ing' 1'1111x'1-111i1111 111' 1111- YY1-s11-111 xI11Silll'1Nl5l'1l5 .-Xv111'i111i1111 111 5111111-111 C11111111'i1x. 1.ilXYIil'Ill'1' f1Ll11l'I'LiI11 was 1-11-C11-11 l,JIil'S1C1l'I1I. 191-11-21111-N 11111111 1111 C1111111'i1 11111-11111-11 1111- 141111 111111 51111112 1'o11x'1-11ti1111s 111 N111111 .'XL1llII1S 111111 1,111111m 1111-3' 111111 11111-11111-11 1111- w111t1- 1'1111x'1-111i011 i11 XY1-S1111-111. P1111'1I1-111 .,.,....... .... 1 .11w1'1-11C1- CvL111l'1i1lIl1 1'11'1-P11'1irl1111t .,.. ,......... . 'Xl'1k'I11' EQ'1'X'1't .5'1'1'111ta1y ...,.,, .... A I01111111- XI:-ifs111-1' T111111111-1 ,. .,.. 5151111-5' 131711211 A1f1'i11'1 ..,., B111 H1111111-s Sfuiorf: 1211111111-111 151-1111-115. A101111 B1'111'a11C1i. Ri1'11n1'11 DL1x'1-11p111't. .X1i1'1- .X1'1111111. .XI'1l'Ill E 111-1't. 1..1w1'1-1111- f1ll11l'1'.1Il1. tI11111- xI.lSLlI'C. C11'lCSIP1' Ni1'111'11. R021-1' P11.1111-11f. A111111 Rohm. 63 THE AGAWAM MIRROR 1X:11i11 111ix 11-111. 11ig111 1v1111x 111' 1111' 111111111 111-11' l111111ia111'11. -1,1ll' 111111111 ix 1 11--NllIJlJOl'11I1Q p111J111'111i1111. 111111111 1111 11111111 1111- ILl1N1'C1 11111111211 11111 1-11'1111x 111' 1111 11111g1'111 111111 1111'11111111s 111111 N1-11 -1111w1'11111111111. llcixt-l'IlN111Q s11111'1'. 111111 x1111111111'1x 1J1wp1111 11111 I'1lN1ll'L1 1'111111i1i1111x Il'Nll111Il! 1111111 1111- NXNIVIII 111 11111111111 N1'vi1111N. 1111 11177117 1lLlN 111-1111 111111- 111 11IJ11f11f1 11111 1111111110111 1'Nlll171lN11l'l1 11x' IIN IJIl'C1i'C'1'NNK1I'N. 11 1111 mm' 1'11111p11'11'11 11111111111 N111'1'1-NN1111 x1'111p lffliluz ....,.....,..... .. 1f1if11111'111 1'11'1ll'1'Ils 141111111111 l:'fi1I111 ,... .......1........ I 1L1I'I'11'I S111-11 A1l:'1'111 .............. .. Mn. 3111111111 Ci11'11lNf111 .S.f'7l1OI 1U1fr11b111: 11111111111 1-X111111. P11y1111 1'i11111111.1111. 1511111111 H11w111-, l1l'ilI1 1111-1111 1 1111 1111111511-11. 511111 .111 Q,.11111'11111, 15111111114 D:S11111:, ,XI1l'I11 1.u111'11. NI1111.111111- 1'11-km. 1.111111-1111 C 1111'1.1111. 1.117.1111'111 f1L11C1l. D111111111 11.1f1111uf. .X1111- 1111111111, I.1'I1I1l' 111Q:i11s. Li11c111 KI11!11IlJIl l1Il'f' L1'11f11111'1-. f1Ii11! fXI1'Iiw1111. j11y1111 Mi11111-y. 11.1111111111 P1-11'11f11'1111. CI11111111' R11111-11 1111 R11sx11. .X1'1111111 S.111111'11. Phyllis S111111n c1QlI'U11' 5111111111111 64 rr gwmwaeij 11,14 1NTERNAT1ONAL RELATIONS CLUB 1111111-.11. .11 111 1111- ILINI. 1111- 11111-11111111111111 1l1'1Ll1111IlNc111111111111 .111111111-1 NllL'l'1"-N 1.111 11-.11 1111111-1 1111- 11-11 1'.1I1.1111-- 11-41111-1111111 111' M111 11.1111 1111' 111111 .1111ix1-1'. ,X11111111 1111- 11-11 11111-1.-111113 X111-.1111-11 111-11- .1111111111 11LlNI1IlQN. .111 .11111:111111 111- .X:1111.1111 111. X1111Q.111 111 111-1111 1111. 1111111-11 11111111-1111 111 111-11111-111. 111111 11111111- 1111 1l'1lI1'x1'X'. 41111 ., - Y. - .11 1 ' X111. 1111111111 .X11111-111111 111 1111- 111111-11 11111111 1'1-111-1.111111, N11-111111-11111 111.-1-11111111111 . 11.111 III.lIlX' 11111-11-111113 .11111 111111111111111- l11NK'llNN111IlN. 1111- Xl'-ll 1141 .11111 11.11 Ll1l11' 111 111g1111- Ll 11111 111 1111- 111111-11 X111111111 Ill X1-11 M1111 f11X. ,X1111111 11 II1i'Ill1l1'1N 111-111. 151--1111-1 I1l1lIlI1Q 1111- LN .11111 .1II1'I1C1lIlQ .111 .11111.11 11-1111111 111 1111- 1111111-1-111111 C.1111111'11. l1l1' 31111111 .11111 11-1111-11 11111111-11-111-1 1.1-1111-1 .X 11111-11.11111-11 13111111 11.11 lJ1.1IlI11'l1 111 11IlIlQ 111 .1 1-l11N1- .1 11-11 11111-11-111113 .11111 1-11111.1111-11.1111111-41.1111 P11 1'-111171 . v1l1X1l' XIf11111-1 1'f11-P11 11111.11 ' . N111111-1 N111111-111 N111 51 ., N.lI1C1I.l 1'Q,1!Il.lI'11 'l'1,1.-1-11.1 ...,..... .X11l1' .X11111111 .1115 NI111 x1.11111I11' 11.1111 ,M - 5 11 .1111 "w . X1111 X1:.11111. 1f1t1.1111-111 1511111-1.1. 151111111 1311.-111., 111111114 131.1:1111.1111 1'..I:'1:,1 111111.14 1'1-Q41 1111-111111-. .X111111- 111111-11. S.11.1i1.1 l'.1L1..1:.3. XI.11:1- R11-1,.1R11. .1"U' X1,:.: 1. X1414111 X111111 1',. X.11111 R1-1:11111G. .1111f l'.111111- N111111-11111 65 L91 1-qv SKI CLUB Q lu 1 N man lxlcllucl cOhlllI1 md un Caslcllo spent 1 xsulx xml slum it Stmxc sn th rl c ll xx s IIN tllps thin It dlc thu xc ll PM zdfnf nw Niclwx 1 I nasunr lillh nd St xhlc P 0 'ram ffl?-f,'l1f1fl77Zl'lI ,..... Shirlvy Pond. . 'mv JXIICIIVXYS .vF7If07,11P7IIb!7 1 11' , ' wax . 'c' nrt IOJUFII. 'lriniu c vnu 'rmzirc Dmmxh ' 66 fiiaww-2 GLEE CLUB Slulfrn' ,llfmlznu lignlmxxu l5UI'!LlIIi. John BLIIIINIIWI. Sum .Irv 41.11111-14111. .luv-pix lhxu !l'i.!IlI1I' l'.i!'kl'l', I..lXVI'l'lI44' fi4sllr'1.11:i, RfrNf'II1lll'il' fQiu1'c1:H1o. .Xllw-rt fQil'0IIi. KIM m 4 lmlu-, .Xliw lhllpill. IS:-ve-rly fQiH'm'cl, Limlql Kuightun. Shirlvy Pl'l'll4N4'. liurixmm- Rmlpu l11rl1.n,1 5l2l'lS1. Smlcilxx Imp. PM xjflf M! ..,.,.,.. . Nun .In ii.llIll'IIlll Ifff-PM Xfllrllf ,... .Xliw II.11piI1 l.i1nm1'f1rz .. .IJIIVI 'lhmpv 'IM zmmf ,, .frm-plm IJ.xx iw Aff: JN' .... KU-N Huyw 67 5 - N BG ,Wa AUDIO VISUAL AIDS CLUB SPIIIIUI .'Ilen1bnxZ RiL'I1gnLI CUIJIIIII. RifI11u'd Dzxu-npurl. Ch-guy IIImI1 68 FUTURE FARMERS OF AMERICA Prmidrrzt ......,...... .......,. 1 Yi11iz1111 312111111 1'i1'1'-Pn'.1'z'd1'1zt .... .... S I8Il1l'f' Osowic-Cki .S'1'n1'l11ry ...,..,. ..... 1 411131-11 YYil1111-s 71I'f'I1YllH'I' AV1111 Pvrkiris R1'fl0I'ft'I' ..... ,.... P 1111-1 c1K'CC1l1 Sw11'ir11'I .... -I111111 G1'1-gory Arlvifvz' ...,.,.............,................,.,..................,..,.,..., B113 Skolnick 71.110 IJlll'IJOSl' 01 11111 FFA is to Il'lll'11 11111111-1'11 1-Lll'IIl1ll2 1111'111111ls. 111 z1tt11i11 11121111 s1'11111L1x1i1' 9I2lI1C12ll4C1N. 111111 111 lJilIF11C'1IJLl11' i11 C111111111111i1y s1'11'i1'1-. '1111l' 11119 H'il11f' 11x 111 1111- up 111 1111-sv 11'g11'11i11gs of s1-1'x'i11Q' 1111- cc11111111111i1y. 1111-1' gn 11111111111 111 1'111111x i11 1111- 1111-11 111 1'1111c'k C1l1I1Ql'l' spots 211111 i111p1'11x1- 111' 1'1111'1-1'1 I1ll'IIl 11' p11sQi1111-. 115' I1llN i11sp1'1'1i1111 111l'f' 11111 111111- to p1'1'1'1'11t 111' 1'1-c1111'1- 1111- 11m 111' 11111111-1' C1ll1' 111 l'UC1l'IllN. 'l'111x wt 11 111-xv 1'1'1'111'11 111' I'0C1l'I1l 1'o11t1'111 111' visiting 82 1iill'IIlN. '1'111'i1' 111'1ix'i1i11'4 LlI'l' 11111 1111111111 111 sc'1111111N1i1' 1111111 111111111 11111 i111'111111' IIl.1IlX --1111111 11x'11111x zu 111111. cblll' 111' 11111 Illll1I1 social 1-x'1'111s is 1111- Lll1I1ll.l1 4Ll1lLili1' 1111111 1'1i11111x1'11 111' 1111- C1'11x111i11u' 111' 1111- 1'1111p11'1' sw1-1-1111-1111. '1'11iN Xl'LlIi 11ll' l'11LlPll'I' NXNt'lI 11111111 was xIll1'2'L'1T BI11111111. FFA also holds 11 P1111-1115 .XIIL1 Nuns' 11i1IlL1l1l'I 11'11i1'11 IN 11'11c1i1i11111111y SLICCCSSFII1. '1'11is was 1111- s1'c1111c1 f'l'LlI' i11 s111'1'1-wi1111 111111 1111- .XQLIWJIII f71l11p11'1' 11115 L1XVLiI'L1l 1 11111 X111i1111111 C0111 EIIl171Q'lIl fm' 11111x14111c1i11Q 111-1111-1111111-111N i11 1111' F. F. A. 1111 1111 1111111111111 111v1'1. V111ll' 1111111111-1' 1111-11111111'N 1'l'i111Y liu- 111' 1111'i1' 1111111112 I.1i.-XRNING 10 DO DOING 10 I.E.'XRN. FARXINU 1U ILIYE. LIVING '10 SERVE. SN11111 ,llrnzberxz c1l'Lll'j' 11i11s1111w. .-M1111 P1'rki11s. LIIIC1 R11111'rt XN'i11111's. 69 SACHEM STAFF .S'1'11f1'11g ffffmrrziflffz .l111lI1 111'111'111111i. lIf111I1 1111111111-11, CL11111111 194112. .XIl11.1 1x1N11, 11111111111 1111-111111. .X1111111 U1111111. c11ll'N1l'Ik X1c'111'11. CL111111' N11111111N111. 5111111121 .S'i1.'jf: 1411111-11 KI1'1l'.1t1QlI11l'. .X11l'1' H11111111. Xv1X1LlIl 112lN11IlQN. 1.1lXNll'I1l'1 111111-111111. 1111141111111 fi111c11. S1111c11.1 '1'111'p. l1111'1'1- K11I1I11'f'. 5L1I1C1I.1 11131111111 .x11l1 X1111111111 .X111'111- 1i!13l'I'11 1'113'11iN 111.1I1lk11L1I'Q1, c1L11'I11l'1ll P11t1'11ff1'1111. .XYLl1Illl SL11-1-0111 .111g111111'F11'1x1-1, 13111116 51171111 .X11C1I'K'Y 1.1't1'111111'. 112111111111 1J1Sl1Il11.f1l11I1I11' 1411111-111 . - J - 1 - . Pmgy C.111'1'11111-1 K1411u1'11' 1xIf1I'1UI1. .1l'L1I1 1111'f111N141. 511111 1111 C411111111111. 1Qf1I1.l1l1 111'11'111'. 1.111c1.1 1'iI1121lIf1Il. f1f'I1I111L1 .'X11lNI11 1111741111-111 11C11I1'I1N, 1.1'I1Ill' Higgiux. P1t111'141 151m111'. 1l11'11g1111 f1f1131lI'I1. '1L1I11' K111x111'1'. c1liIkf11 1111111151 1Q11w11111115 1110111111111 1111-113 X111111-11, 111-111111 111'11N1111. 111111-ttv KL111111, 1111111111 fii11'11111. N1111111x 11111'111'.111. N111:11-1' P1-111w1'. 131111111 K11x1N1'111.1. '1'111'11m1 S111-111. NLIIIKQ 111-y1111111x. .111111 141'1111l'1Q1'1, XYi111.1111 111m1g 6111111 1'1121N11L1XS'. .XI1I11f1I11' 1'iIfX1i11NxN1x1. 11112111 131111111-1111 K11111-11 111111-111Q1-A 121111111 111lIIRUI1C1. 15111121111 xl'l1NI1I11 111-111211 11l1il'. 1.111111 X11 1 1 I A 1 1114111111111-, 1.11111-N C11-.111. K 1.111'1111- 511111111-A 111C'11L1IC1 1J11.111111. 1.1'1- 1,111 111111111 70 Wav A l .L s xi if 'Q' ,ed 7 I AGAWAM H GH SCHOOL BAND QMAKWSXRH M MWWQER 21 Siigw iii 5 SWE? XX iff if H if 353 E 2 Si if aj Big ikzs 532 gif? SEQ? fkigzgiik 2 5 5 2 alfa fy Maw Q, Qt 6 gff'! l XE iJ"'7.,Gw,,M,4yb yr Ax 5 gi 9395? 'Ci 67 pl R gi X36 S- gms 5 Tj is , . U Ab A A 1 gg Q is map Qgxiioggsi fwfjgg igjw 5 gil gsgjgtj :Ea YQ' ima! g Q N ' E QR S, 5 3+ Qqhibmcm ,ggi ig 5 , Q if 2 'Y Q ,X E' zggwuwm KQ fg ., O f 3. Q d M ylrs if 92? X N X X Q 7 59 ff f 'f yum LU x T t L d gu X ' Yziw fl X K' M 'i Nj .K .. g k ,QQ 1 ,IM Av Q. 1 Mk M A TE LL A TB 1 V Q ' ' 1' I , ' Q X - ' 5 1 ll X' W . A J W W. Q 1 i .. -ff . wx' X ' ' . ' ' 1 - V 1 .Q 3 . f'.""'x1 .-- . . ' . -' J. Vw.. V ' , M n . ' Y ,. Q f K x- '- f -f VX . . ,, x ..' vi v Q' I , ,,, ' - 1 .. - -' : ,f , - i ' v' ' 4' : ' ' , . X , 1 :M X .. , . , R lv, f V R j ' 4 ' ' , 1 " 'i A ,MQ .A aw, ' W- M . ' ' N' ' I .Lv ' Y ' A fm . - ,v,xw,.' KNQ ' ' ' 'M' ' tx , . .w-4 M N, ' 3 f - . M QQ fx, ,W ' W ,Q , . ' ' A 7' U K y v X W W I N 1,2 wwf' SJ U. .- -mt .K ' ' H ' .W u - . " W. .s 1 , .- -K .",.x ' . 5' , Q. Q t 5 .. ' ' ,..ff.s . . 4 - . V N .v .- 4,1 '- v . l, v , J. ., , - 1. , J L., I Y , - ,. N an '. ef, AJ "1 'Sf ., M. V" . ' ,.. . L. ,, -M. - - A "uf lfmv: l. Dnglio, S, 'l'vssirini. R. .Xu-rs.n. II. Cluidi. R. Cloguwski. YY. Mum-llm-r. R. DiDonnto. R, 1111.111-sl. Yoislmm, I . l,'1ngm'x'in. Phillips. Kingslvy. I. Cobb. h. Rlnnlcli. .-X, Pvtruzzvllo. Alifr 0 Row: N111 Sc'yo4'urkz1. assistant 1'o.u'l11 H. in-rs. nmlmgvrg R. YN'hilc. D. Mmmghann. D. Nil-lson"'. R. DiLullo'. R. 'hzuwu . R. . 1-rvznmlmntm-. ro-1'npl.". LZ. Krygowski. co-m'npt.". R. Dc-Gvomc-'. C. Mi 1' n'll. R. Bruno. C. Grzxsso, J. Plszxno. Mr. ,Q-onnrdi. voancm. Bo lun: Rom: L. Monlngnn. nmnzlgvr: R. Stzlhlv. I'. Siurist. K, Dnbuc. U. Maur ino. S, Drzyzqu. T. O'Kccfc. C. Robinson. L'sc'lnnz1nn. C. Govoni. A. Szlmvillo. -X. -N N. ,- -Q- .... x gh! F if -... ...- 24 N ... .... ..- .- ..- .., ,- V. -- N 1 FOOTBALL THE SCHEDULE N 5 X,'.1'.X.111. 111.11111 N I"1' 1'1111111.:11 11.11 1I. 1 X N 1 X11, 11.1'1, .1 1111 .1 x11..1X 11-.121 ' : 11 1111111 1 X11111 1 1111 1 1'1'1111.1':1 . '.r1. . ?111::1 ',.1 1"P1' 113 .1 X11 1 1 111 lf 1111 1 11 1 111i111:':,:q.'- I.11'1,1 Ir. 1111'11,.f11 fl 1111 1 11 111 11111111111 11111111,XQ.'.'1.1fZ,'1'11.' 111v1'1 1.11111 111 1111 Ij,.:' 11 11 11111111111 .11111 .1 11 :1 11111111 111 1 111 N11:f1.,z11-11. 41 11111111 XX 11 II X1 1111 1111114111 111,111111111:1X 11111 111111111111 .11Xf1 1lPN1 141 11 1111 111 411114111 11111 11 1I11'111 Xg.1x1.1111l 11.111 1. 1' 111 x1.1 111 XIP1111'11f1,1.1.', 'S X111 XX1 111111 1 11 1 XX1-xx x1'1' 1111 1' 11. 1 1 11 11111. 1 1 1 1 1 1 1 1 ., X111,11,1,'1 11 11.111 111111 '1 1 1 11 1 1 1111111 1111111 .1:.1L 111. '111' 1,1.1111- 1.11111 1111 .1 I1 111 1 11 1 111 1 111 X1l11 1111111, 11-11,1111,1 111 1 1111. 111111.11111 11 - 11 11 111 111- 11 1J11.111111 1711141.11 N11X11' 11..1111w N111111111 1711111111 1 11111X111,1 1, 11.-P X111-1 Ui '1 11.111 'Y 111111: 1J1'11 Q- l1111:.'.1'1. '1 111I11:1i 1 f1.111E1'1' 1 X11x1-ig! 1' 1? N111 1111- 11111Z.1'X.1II' G Q0 lov hfgsoibdll Heroes 'ncaevl acid Q-VS f' I I 0 1111.1x11-11 0111- of 1111- 11111 111111-1111111 IJILIXVIS 111 AHS 111Q1u1y. H111 I'NI1'Il1l'It', Fl'l'Il11'Il XXI rw' L w Isl-I.1f 1611111 R. P1lilIlI'll1-A Ii. l"Il'll1l'I'4'. D. IIRISUIIQS, CI:1p111111: il, XIVENVQXII. ll, Kryuuwski .S'wr1n11l Rmb: R. S1111pso11. rWIJlIlilL1C'l'I R. 1'vI'l'Il1l'l'1'. R, N1v1'11111114l. fl. fJ.Ki'l'fl'. W. II'XV1ll 1 11151111-1'. Coa11'l1. BASKETBALL. .-Xg11wa1111 1'11j11y1-cl 1111111111-1' 1lll1' 51-1151111 1111111-1' 1111- 1'11.1c'I1111Q 111 N113 lx1s1111-1 ll' Hl'UXX'll1l'S. I1llIlIll'I'S-HID 111 I-111111-lcl 111 1111- X'Ql11l'y XY111-1-1. t'Ill1l'C1 1111- N1-11s1111 111111 111-v1-11 XYIIIS LIIIK1 NK'X'l'll low-5. 11111111211 1111- 1-ilortx 111 Olll' 1lXl' 111111 lI11'll. 131111 111-1111'1'1'. N031-1' P1lLlIl4'll1-. c11ll'Nll'l' K1'yg11xxwk1. f1I'il12 xIL'I'1XXllIl, QIIIC1 f1LlIJIQl1Il l,1lI1Al1t1 ll1x1111:N. 1111- lgI'45XYIlil'N 111111 11-11 41.112111 Y111l1-3' XY111-1-1 2-llll4'x 1Ill'1lll11I12 Y14't11111-N 1-1' Qil'l'1l-llX'L11N W1-N1 51111-, 1111-18. .111cl l'1I11ll'1L1. lb-Il. 11llN 5111-.11 ll1NU 1111111111-11 .1 . A, . . . 11111111 1111-11k111Q' UIQ-.19 XICIUIX' 1111-1 1'1111111'1' 111211 S1'l111f1l. l1lIN V1-111 x I1'Lllll .1lw sll1'11I1g' 1111- of I1lK' XY1-111-111 xI21SNl1l'11llit'IlS 81111111 51-11001 All-S1111 '111-11111, S1-111'111' .U1'111bf11: D111111lc1 H.1sl111u-. L1-1191111112 c1I'1l1U xilkfik'-III, .1111l Rua:-1' P11.1111'11f. 77 A N 111 I1ll' trip 11-11 111 NY1-511-1-11 NIllNNL1i'1ll1SK'IIS 111 Nl'Ul'1Il2 .111cl um 11111111-Ll 111 1111 E UNI -QNX Q SDQKNQTQ. Qhqt l.Q.?i: Qvd' w Q Ya C' DH H is ,WQV wmv V1-lv S R71 0 X CDO WN h o 3 K' K . , . Q , 3 1 N QL. sg." gl . g T xx . e' X X ,Q X - I r A I stil A X' . I Y 4 V I . ,M ' 1 ,,.,, A lf' ' - 4 ' --' 'r 'M -x 5 ,, 1 7 - - xr. J bb ',f Q S 'O ojiovx ai LJQSJC S1562 Gund EYQTQXQ C5-QLYYNQS X'rQSN'wv1A.Nn X Qcbofw v1wavdvrQi First Razr: E. Govoni. L. Ycrnagni. R. Beltrandi. H. Allen. L Mt Ewan R lVICCwll1I'C Y. Stork. B. Cobb. Second Row: Mr. Sarantopolous. Coach: A. Sarnrino. R. 'Xorinind R floeowsltr G. Casiello. E. Frcniere, R. lfreniere. YY. Goss. D. Hastings. Manastr BASEBALL The 1955 baseball team went into the season with but thru lc ttc rina n rm turnm from last year's Squad. They were Craig lVIeEwan. Edward Gox oni Harold Xllm n Nlr, Sarantopolous was Coach again this year. This ytai S elnh proud to he one of the youngest in the history of the High School. Senior Alembersc C. NIc'Ewan. D. Hastings. Mui: The schedule is as follows 1 April li. ut Enfield April 26. tram at home April 29. at Palmer May 'R Rlay May Klay l 7 May 'ZIL Max' Mai' May ' June June 7 .Inni- S. Hadley at home Ludlow at home at Eastharnpton XYest Springfield at home at lYare at South Hadlev at Ludlow Easthampton at hoine Palmer at horne Enfield at hoine at Nest Springfield 83 IS. In R R Daullo R Sunpsou 'I Trongom R DLGQO1 1 econd Rod. Mr. I on irdl C 11 n R roqgl 1 lips Bum 1 Brlu o N uslcm C 'vim hvll, R 'Virus R D1DoI1 llo R Pc r 111s s xpa1 n1ukvd 14 1 s 1 a xu nu Ph h S1100 ittmn thx absenrq of HIIHX xn11Q XI: I,LOH8lCh took on tha job oi OIYHTHIUN du mu t1 Ck tram I'hv 1 1 m to him 1 us 1 4111 NI1sc1rh1mcttS'I1ack Binctln unc CIIIOI 111c111b11Q 111 0 n UIIISUCI obclt c nm NI L1 V M av May Junv Jum- GIRLS' SPORTS Because many of the Senior girls worked part time after school this year. there were not too many that took sports. For those that did, however, it took on an added importance because of the opportunity for exercise, very much missed because of the two platoon system this year. In '51, ,52, and '53 volleyball, basketball, and softball were played during their respective seasons. This year, h0weyer,Girls' Sports was not organized until late in the year. and basketball was the only sport played. The Senior girls won their numerals for softball in their junior year. and for basketball in their senior year, Director: Miss Hastings. Alembersz Cynthia Allen. Alice Arnold. Elizabeth Behrens. Phyllis Blanchard. Elizabeth Guicli. Barbara Sigrist. Carole Sulborski. and Shirley Whitehead. 82 ? I liih TLMM P1 m I I MAIN NREED Ill 'S ff 1 I 1 X-9 . 1 1 1 x , Y A-G "'QNf- Z' -41-' POND BROTHERS INSURANCE AGENCY Insurance For Weddtng Gttts Furnlture Dwelttngs Autemebttes Acctdent and Hectttn REALTCRS Ptestdentett Buslnes and Inetustr ext Preset tes Mottgclges Amsret Sens A Complete Bund ng Serv Ce 719 Mcun Street Agclwettn Cen et We Represent Stock and Mutua' Cernpetnles D59 05.9 ' i f ' 5 f ,X A 'i' ' - S fi. A t Ok! A V L L FSI. PIOLY I ISITS fwrougfwoufffze ears SACRED HEART CHURCH Fe-edm H IIS Mcrssocuuset S NAME SOCIETY ROSARY ALT!-XR SOCIETY KNIGHTS OF THE ALTAR SOCIETY OUR LADY OF FATIMA SODALITY SACRED HEART A C SENIOR CHOIR CHILDREIN S CHOIR db! De Cf Eeakx CDS gas e cj Z! Prim E211 florif-tiers: nf SACRET' HEART SOCIAI. CLUB ,W 'A' R f Ieciar , ICB-cd13,O.T.S. . N ri-esE Flanagan, Infernahonal Harves+er Co no 208 Dem S ree West Sp nglefi M ss hus S one S or All 0 some Keefe FIOTIS1' 205 Wcllnl Street Tel RE 4 407 . . A T , . . A , , . T1 I le, G 'IC em F1 , K, .N ,WNW , . J, A . , ' ' A ' 1 ' .x , . . . - CBLUED COAL CKOPPERSD COKE KSOOONYD EUEL and RANGE OIL BARRY COAL Inc: PI-IILIP D BARRY Presldent and Treasurer InstaIIat1on and Servrce ot 'lr 'A' YORK OIL BURNERS ir ir Telephones RE 2 979I RE 2 0542 772 Umon Street West SQTITIQIISIG. I 0 Guaranteed by Good Housekeepina Clark Jones WHOLESALE MEATS TELERHCNES ST 9 64V rut RE !?598 385 Llberty Street Sprmqueld Mass TRY YOUR LOCAL WHCLESALER ECR TCP GRADE MEATS AND SERVICE Mann Cafe of West Springfield, Inc TONY CHRIDCQLA Emp Alr Ce dt towed P te Dlr r R om Teteals Ort Prone RE 4 9354 677 Mum Street Wes Sp Utter Mess .ti - .JE fx f SWF- . U O C Caterers to Weddmgs, Showers Gnd Stags A T1 't' . , f rLVi1 'riff C - T V' Q ' 1 ' L 7 in rift " 'j Us CHRISCCLAS FARM EQUIPMENT Inc -A' Formal Trotctors And MCCOTmlCk Form lmplements Mllkmg Mochmes Ports ond SSTVICG Umversotl Eleotrlc Appllomces lrtternotlorrol Home Freezers Retrlgerotors M1 k Coolers l-lofvolorlol Motor Qll onol Greases if 'A' RE 2 9432 Telephones RE 7 5487 Suttlelol Street Agowotm Moss I I 0 af if R.C.A. Estote Rortges ond Rotolios . g . W .1 x I fH1"IllfIl!KlflU7IN ffm! I flI11,llf1U7IN In XX XXI S S+ John Hwe EVGDQSIIS1' Parush X XX I!-XMEQ I MVRCADANTE nu CICfLlT63 S FICYH KN ie ff me vmof 5 H V C Te RE 4 5088 RE 4 5080 4U Nc:rp1er Stree r 1 .XCLX . HIGH CHIUXS' Ol' 1153 Rl-11-lulix P.5lI JN N Sfandarcl Woool Producfs Co M61 f X J. of QQ' XJVYV, W C1 CCY Q - Detgrxig Castor rbi 1. - A o o 7 Q ' t Sp llfglfifi Qi JASMIN S PHARMACY AGAWAM SHOPPING CENTER F W Hemswor'rh VJHQLESALE ME!-XTS lepflo RE f A 0 ST Q 5 385 Llberty Sires Sprlngheld Mass N mr Bum Ste YQJ B lf YQ I Me From FREDDY HEMSWORTH TurcoHe Manufadrurlng Co Cb D05 f1Sp111M H1110 ow R 2 R 1182 28 Ram F C1 im M Ss huse S C I Te' 1 7-F5,8 Q-3 83 ev , 2 ' er if 1 LY u it f.'ffzf1jff'1'1f1, ff! 5 O O To li 1 5 fm ' w Qi? ' '16, A ,ry TS1Sf2hCIT9 - E 4-8 QAE A E ,- ll cl 'rcle Agzffrr , G GC ii BAY STATE FILM PRODUCTIONS, Inc fir 444 yy Tf' PERKINS MACHINE AND GEAR CO CIRVNUIT AVENUE WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS The Connec'rlcu+ Valley Block Co CINDFH CQNCRETE BUILDING BLOCK Gnd TILE 5 Br mrs e A emu Wes SprmgI1e fi Mfzss K fmzfzfznzf nh nj XJ L, . f K lfmrzfzfinlf nh of O Q f, . , , , v s . I I , 3 . I If Q L - IL, S . airy A X X XXQL T0 BECOME AN IMPORTANT PERSQN . . . A 'ob that you'lI enloy A 'ob with responslblllhes loln the rlendly amlly at the Telephone Company Work for a company thats known md respected everywhere Youll meet all kmtl of mterestmg people work ln pleasant surroumlm earn good pay rlglll. from the start auth nc ulal ralses And of course there are vacatlons uxth pax and other telephone benefits Ask friends o yours that work or the Tele phone Company Ask about the securltv of a tele phone Job the opportumtxes for advancement the lmportant work you can do Come m and talk with us We ll fill ln the de talls on lmportant telephone Jobs open for glrls finlshlng Hxgh School Do lt now so you Ll have a head start uzw :naman Tlllllhlllle s. minima tnmpunv km ee. , 4 3 f ' wi QM l ' t ' , 'j If N ' 9 x . f ' A ' at . .lyp X J - , I V H V J Y?" 'I X 4. 4.3 l s .' I ll' " ' r 'lf 'l . J x ' ' ' it Z' 'gr 'N Q!! t , V 1. va ,. , 9 NI AA ' X . si! ,33 1 A 5.1: f ft i., l 6 A , ,gag 0 c :..,, y f f 1 . , V I Num ..,, l ,Max 1 . ' ' s , . . , . . gs, Q , ' , ,' . g . and A ' f f - V A A A V I I I l . . . , . - J "Lan x Rx 5 , . . . - 9 ' . 2 4 L VM , Standard lnolus+rual Supply Co , Inc D S up C S B050 V 5 Dolffl Por I Tools oo L WCS Wilson Thompson Posi' l85 THL AN PCAL LL ION m 1 C Q 0 Lf 'N Ufoff' ' 'i ri ,ject 'fforks L T' Siirreif Co L ini id . 246 Chesmvxf Stroct SDT1I'lC1fiC1fi, Mfzss Kfmflllzffnff MIX rff' L . W YY- 7 T "X" ' A L.-4 Al . 1 . ,T 1 L ' Agavfco Lgixss. N AGAWAM STUDENT COUNCIL 'k 'A' Gilberi' 8: Barker Mfg. Co. - -gr - WEST SPRINGFIELD MASS STLEACQY MLQGLSJULJE WQQLKS UILG A GOCD PLACE TO WORK "q WTAE' T B if Q O BUILDERS or SPECIAL MACHINERY ' Courmcr MACHWE Wonx , - Yij'--jjjf'rr:7ff+J -MA-37,61-'u2i.L2.,, ,x ------! Y ' tX,,,,fQ 7,iVf", ' 'E i I 1 3? . S Wi, . V- ly V 5 ' Q POWER EQUIPMENT We Service Wl1a+ We Sell POWER MOWERS GARDEN TRACTORS CHAIN SAWS SPRAYERS + 9 p G WEIDENMILLER MAGOVERN C0 Sp gf RE3 a fda H+fdJA9292 Il - .. Comple+e line of Grass Cu+ in and Ma + nance Equi menf and Supplies 'For olf Co U Park Depar+men+s ' Esfales 9 Airp + 0 Highways Ceme+eries 0 School d Colleges 0 lns+i+u+ions 9 Home Lawn rin lelcl -663 PiH'slel -I677 ar or - 5 Assocla+ed Engineers, Inc Bowles Ago from Alrporf Ago ff rn Moss A Complete Ser! e o lr 1,13 rg Bronones IH Boston Wor es er Alb nf Cln lnnql n los Angeles Consumng Produ non Mon gernenl Enolneenno Proclucl Deslgn ond Slyllng Tool dnl Mo hlne Deslgn Drofllng Tool ond Moonlne Bullollno Test lgqulprnenl Conlrom Monuloclunng pf Dr and Mrs Simon J Raman O O I A ' l ' fy . . M , N Y io i ' fl' if ' , C t , dnl 'CQ fad ,. , N . . , C T A T, J J . ' ' - T F C ' ' , ,. CHI!! mm nfl nf I O C O P I' MR AND MRS JCDSEPH P NCRMAN Mercury Outboard Meters Kmu pr it Boats Harold A Kung STRATHMCDRE PAPER COMPANY MILLQ AT WLQT SPRINC HLLD rd WQRCNOCO MASS CMD rw GC urers i Benel N Th 'W Pipers if BOOK Tex D 1 0 pers ear B 1 e s e s CIP r ow lap zl Inf ff H1 11 fm A nr: I1 I 0 M A Q, ff ' A GQ A ' , A .I - Me f 1 L O ., Writing, and A. L. Q ' xt CI H C 'fer Pc if Artist Papers and B is 1 14, Priii . , . ,, . , , , y Ba e Steei if V.e1211ng Pap r P .Q Brlstels ff Creetmg Cc fi and Speticlty Papers. l I V .Y JI I lrrq 1 ,'f' -6 EOR EREE DEMONSTRATION R1DE lN Tl-1E ALL NEW 1955 EORD Cd SARAT MOTOR SALES AGAWAMS EORD DEALER RE 3 3902 Telephones RE 4 1331 274 Sprmgheld Sl North Agoworm as-tee -fred! AMERICAS FAVORITE FROZEN DESSERT Wesfern Mass Tasfee Freez Co , Inc: 330 WALNUT STREET CIFJ A ol V1 l omptofl C e Spun held Grdrb R Aldenvllle R E S d e Grdnoy Soutmowm o Je ll eld Meddo S VJ1ll mem ett Bos on Rd Sprmgf eld Mom S Dorlton AGAWAM MASS d l-lolyoxe l-1 Soutn flck Avenue A TL e s Polls JNJI7: 3:21 . "" """" -rV1-I'3:5533:--:-:-162221522223 , Q M . W ---e " . " ' Z1 1 -- 1.1 ff. ' 1 gm.. I ' 5 , -. ..,. -..LLL L ,ff ' " "A '--- -.- ..,.. f ,M hmm-, I O I O , 'ff 1 T St Kiiq Sl. rv i M lH Sf g .. ' lorth 1 . . ' s ' ' " ' . y .d. . :xr 'ff St, . 1 , .College iohw Q V i , wr . S ' .1 'T rx d. T' t Sl, ' ' ., . A L 0 I 0 1' o ' lv S il A 'fn I' ' 1 Waniewski Turkey Farm A K 1 D T 4 y Bom 1141 RQMQE Turkeys emd wg H Us Te1epr0'1QQ RE 4 7401 R 4 61 In RF 0 59M T J Murray wPrCIfxU!1N ll HARD DHHQNU HATIN Q0 Q mei Mans H . , ,,. , , rcizfrz' Ci .A lFf!S Chiikfrrt B'1T'b?'f'lQfI'1Qf Qui Sp-vrlfxky' Turkey P45 'mi LULQ Meir Lofts T 1 Q 1 , , M E r A .P W C U ,. f, , , , A , ,. 5 , nk , . A I L IA, . I Chrormrr N1 'kiwi C'I'iIT1Q'.1I'H Zim" il Sgiwvr Plfxtmf: Arvlrqigo T1r11ssi1Qs POIISIIQIILJ, BILHHICI Riff : Ihr rrr- lL'.'f'VAf Vforii V 2.1 :rf zrffw- i lrxff Vg "gc:1 bk 'ff' fi H 'tes' B113 RE Q-flqi - RE Z 3llf X P?esgTidfQ HE 3-423 9 M315 Sire? 'Vest ,prxij If ' 1 ji kfq 1.1, nz Ima 1 tr I mm W5 598,01 Sprinatield Massachusetts 1 I H History Established 1885 Co Edu dtional Enrollment SOO Non Sectarian Brancnes Bermuda - Azores Be oanized or Accredited bf: American Council it Education - New England Association ot Colleges American Medical Association - United States Ottice ot Education Board ot Be! ents of the University of the State of New York Degrees otlered in: Liberal Arts - Elementary Educatio Busine's Education - Business Administ.atio.. tBotn dav and eveninal a two-y ear program leading to degree ot Associa e in Commercial Science Many opportunities tor partftirre empi yment Th' fn ' ' ' ' "'."11llllIZ"'lIIH1 Ifnzmt " Aso Steflks A Lobsters - Chops - Cooked to Order Willarcl's Res'rauran'r Cifermq 0 Pmvfu e Pgrues Br kbs Ser ei xt Cut Cflfetemf from 7 A M 1704.9 For Reservatlons CCIHRE 4 9750 T41 147 Cries 11,11 Stree+ Sprmgfleld Mass Qervmq Mfmssfichusefts D My P W Brooks 8: Co Esmzbhshed 1907 1 of M S ree+ Sprmgf eld 3 Mass Telepmewe Sprmgfleld RE, 4 4924 N lr C1ell5BrQc:1dxc1y NeJYoKo N Y r f ' I T f 'VI . 1 V,' F l . . I - - 1 1 A f . ,. , .X , , , L fl ' 0 o 0 f"f1 A Q 1 1 A ,,, .U . . . , , 1 A ' A. 4. 1 ' , . . A ,-., ., . i 1,4 . li C . V , N Y , . . t 1 BOSWORTH STUDIO Gtt1C1o1 Photogrotpher of the Semor C1otss The 1oest gttt you ooh gtve rs your photogroph Te1ephohe RE 2 2211 1537 Mom Street Sprmgt1e1o1 Moss Ybdfl-x".s' piz'f1m'.x an f0lIIOI'l'UZi".Y In f pmkf to - -gr - I - - I - I - - Du Donalo Sales ancl Servuce C1 Temp HF EE 2 94 WU Sprm le d S' ee North AJCIIIGTI1 Mass Brlclgevlew Grille Agawam Lions Club Bay Pa'rl1Junlor College rsesofStudg Eye Uv sec em Vleci Se re ex 13 Coremer c1lArt L rm reads Mase Tele O e LO 7 3371 . . '-'Lllv'-1T7'1f2 'l'f1"KrL V 'H leecf I It 1' I1 I fl: l.'lr1U1,f"1fx 9 I V' ,, X13 X lf -70 ' ffl ' r Q f Y ,M X, . N., l ,L U l I N , , ,. . 0 f.,mr1f1l1lr1rHl I lf: . Q . Cen 7 1 . Cu' en r ,rggxl f f f 1 QLCGQ C tfr' Q 'Je'.'.'C1Il. D Q an ' ' ' YI - ui SYD'S RESTAURANT Servmg Complete Home Cooked Meofls AGAWAM SHCPPING CENTER 340 Wolnut Street Iflzrn' 1'.'Z'll'j'071t .llwfs Y cv-9 :NND I Farnsworrh Coal My ET 8: Oll Co Tony s Barber Shop Wflbl 1 1 Q 'S A F r 4 L N Q JT Springfield Public Crown CO ' Inc Marke+ i Y .l.ffTQYfIQ 3I.,.5.I .ff ' ,ff 1' H15 'TS Persiiizui g W . I 631. fbririe-f':T," .T . f' 1i1ff'rF1f:iC.Q fI.xz:r:rqqF,::r f'A.:C'm 1 'A sf",,',, Q -K .N v Q SJUK JA J' " A E31 113 Amr' fl :r .H H':fM-T.-1 A .9 .i.g2f1xd4S?fPY'ITTF1 Y. r f1'I'x1.'11' HF? fr 'V' mi V37 H4 Urrfur fir -X sf IQTYQYL ztxffld F im: 1074, Mrrr fif-V-' .H :fm-fl 'dr f,'ffn1jfl1'1f1f fm ff," frnlllfrfl-Ill: nlx ffl' 0 O 0 0 . O E4 .r.. ig: 1'--ri 11 "5-r-':iS'-Efiizitlr ' , ,.p flfif fffLl'.'FP':' iikffff. 'fi W'F'Y grn:-:W if .. H . - .Y A , - -- A---M lol CQ :rg3..i:f- .sir-5-efi bififgri X Resfauramk and C,ock+A Lounge Wesi' Sprmgfleid Coopererf ve Bank CYXD K,11'f1"1ff'1wff,fl1ff,,.w V ' - N f? ' , . 4 sd-El f Om? 575659 FVIQUPT A-3 gf SQI'1!TOHC'E"i ,wiSffff'2g1s-ffr 1.111143 'fn,Nxflf'f i Nurjfv 5,1711 1,1 rjff, 0 O 0 3 5 T Bri Sfrf-if 'gif . fringfi1Gl': I lf jfrllnlfx uf You+h Needs 'rhe Y The Y Needs You Le'rourneau 8: Youngs SALE SER ICL SYL A EINNV 'TOURINEAL L YOUN Ferranh s Package Sfore 'Ir Jerry s LaunclereHe if ll ll 'I 'Dm ,ls ,ni yr QI1rQ.'t1' i xr. :Q.ir' Buildmfl Christlii fif iigtjf uk ir ll II H22 Memorial A ry: ,A Spriifflgld Mfsf I I -1-1 Y , as and Cleaners S V H Y ll M. If 'TOQ 'lr 'k Y' If.. fifllllflfflllellfx " 373 'AL' 'ji' ' ' L v' -V LE vw V' fy - 4 Q 5 A'.f','.',' tif: .f':.'Sl1Cgj' gr 5-tiief Sou+hwor'rh Company MAURICE CASEY Inc Estcfbl shed 1895 Vfholescxle and Retcul MILK CREAM cmd ICE CREAM Te e Fone 997 19 Dubms St We theid Massachusetts l,'nn1f1li1m'11f fi M CCIYIC,-IITYLFIYZ.-' :wi I 0 i 1 Lx- . A . , , . Q X A I M F l Flberwoocl Con+alner, Inc Feedmg HHS Maas I+ s Smar+ +o Save' Wes'r Springfield Branch Wes'rfleld Savings Bank l20 Elm S+ree+ Opposlfe The-afer f.'r1mfJfz'mf11fx nf . . . O00 49S Wfestfielii Streei I I . Q . . l1 S bs rlbe 0 The Agawam News S2 UU Pe1 Yecu O59 G Box 1 Agcxwcfm Massa husetts Federal Hull Club 089 A G Gm Mas ll C' t P. . 15 If fl' W1 O Duplex Tnre Service R APHITICI JUlfAllIZIF HHFS L3ATThHlPw 'A' M1 1' Hd York ST Qrvrmll eld S l C E Smll'l'1 Drug Slore S e est DVIVI Cook Builders Supply Co xiw Speed 8: Hegeman -QLP bree rea flzizrf PH ,.-- 1' lf"tfrE3.Qfg.f-': . V ff""'f'flfl"1"V' "l o 0 0 I L-A . . . V- 0 l.4x1 4 nk! 4 1' ,I l'2lE'.' " " A ' ' ' QQ' 27" A :T ZIL lvl f:3',f':1.Qg'.IfQ , P :i ' Bmilairx 1 T"ff'iei1i..' 'k 'A' Cf .I . "r 7 if ' fl l. .fl'I,-if ,, . ,, C A A B ' ' 'lf ll.'lf'!E.CfIF. Y f-ffm' ' 2 1'1 ll " O O O INSUHAIICIQ AGElff":' BEET G fx, ', 62 1. Pf?'r:igl,'f.:'I EA, inn' WTI uk it Serving: 'ffesr .fpzri,j'f15-lc ixrifx irii i' 'k QC Freii mir-et VI Ap Q giieldl Blass. S N. .1 it Xt Test Sprmgf-l' I 1 1 I 1 i I - Nor+heas+ern MO+Or Parfs AlFmO+lVS Corp Service CO 151 1 11QI P IQCWI e Umm: TJ N YO C 11 1 Auicmot ve PQ ts 1 J 6951 c ,HAHTFR F1 IFHTS 11 uTRUCTIOP M101 me D11 p S A111C11AP1 N1A1N'1'ENANC13 HUNTINF Ifld FIQHHNCN 11111 Q gm Q PMN HJ C211 RF 5, q31Q Romdfme 5pr1m1f10ld HI 93450 I R V1 V Pcqd A q 157 M01 11 STTPGT Holwoke MGQQ X AITFRI OCONNOR Prop Res U Reed Stree A crwam Agawam Leasnng Co L1Hle Raceland Do 11 Yourwdi cmd Save A BOCCASILE Pwr FULL CCURQE DINNERQ 1 1915 e t J CATERING TO BAN NUETQ 1 WEDDINGS 'A' N9 P14 Q D 30C V A G UT D1VC St ee A CI arf Mass O 0 . O 1 0 Sirtffl 11141 A111'1'.':1111 5111111 gf Wd SOG P11 m1Hf11:s1 1 L01 .V T . -1 T213 A ' ,' est C ow rk ,11','. 1d oil wr Pcirzts, 11112 Iralfnzds Cmd Nm C:1y,z1- - 1 V ff WW l V f. , ,W , , . 1 ,J - 1. 1 1 '11 0 , 1,-rv1c:o 1 1' 1 -A 1 1 1 1511.11 -S. , f1yfi1111 111 Q 314111 M1 A U Y 1 iv, ' ' fl- 1 IIUU 1 1 . . , I1.'J.'fIII1 i .1 I' , .. f A 111 1 1 1 , 1 C 11 . 1 , .. O O 9 A C A 1 . , J CCH pf fTr1,1f1: R H G1Ser'3f:cY1 f f. , xi' 1 'A' i' T01 1-74O1y Teleclicre -E J .mix Skeet Q1 11 7.1 dr In t M I , Whelan Drug S+ore Shady Side Farm af 5 G' DD JI ld M5122 V AJJ Rnvervlew uall+y Homes A Fruencl if fffrrijfffrfzf MIX f 1' fffflllfffillzf nh nf O 'k 'k 'k i' 'ff T7 MT? CTF ii' PFQSE. Ffifffl Pfiduv- ,iffife , 2129 Hi rw Pqd ff I . ,Nfl N! Jil f.f1w TIA-If . Q Q f,'w11jfl1'1rzf11M 'ff ,,t.,,,:,.,: u -,,H:L... , Wy., JA-, AA X .".l.,L,,-,-... O 'k i' 2 Lx HCV f - I - I - - - - L G Balfour Company Class rrngs Commen ernen Announ ernenrs Club prns Drplornos Medflls CS Troplnes Taylor Yearbook Company represented by Gron P Lloyd Mgr P O Box l44 H Bruce Rrele Cancun Connectcut Springfield Frelghl' Lines, Inc Foot of Western Avenue We Slcle if ir SERVING ALL MASS POINTS . I . C A F , . V , ,. , L Thr finrr! fn High .S'1'l1fml ll'!l!bUl7l.N . , . . . ' s . , x . O ' . . . , si ' if I, 1 , 5 A Qrer "am eq Fare an Marme Insurance r' ' I Rober'rs Delivery Cgmpany Service H Haynes Varsu+y Shop Wes+ S cle Au+o Body Q 0 I Q -x .fs ' d i 'mira 'i ' - IVQJ4 X 'a I ' " Y o Q . 5 0 O y fr 1 ' f 5 I- ' , w, 'Q'-,NBII 2' .1 4 llc ' 1 b -3 f"': i 2 1 .ii Liii' Q .ff I 1 5 11. ::f2f:1'f :'Tr.:f' ny'1:.t'. Y I I I 5 w x 1. I N m1'f,r,i:ile-QQ XLQISE w Y The National Library Bindery Co. SPECIALISTS IN LIBRARY BINDING 'k i' 27l Park Street West Sprrngtreld Construchon Servlce, Inc: 73 Hocus Street Sprrnghelcl Massachusetts TRANSIT MIY CONCRETE WASHED SAND and GRAVEL Plants Athllatecl Plants Worcester Southbrrclae and North Grafton Mass Manchester and Nashua N H 'lr Springfield RE 3e553l Palmer e Wllhraham LY 53964 ROY Y 5 I1 Mercolmo 8: SeHembro Bakery X1 e+aul Furm+ure Warehouse, I c JCI J 411 Nlno J Mencarelll OVW IAN IEWLLIP o rw e R ' ' ffl-fiQ3 QI.-Tff f.'.f Q TTRM.-T n ' 'f'2f- Qidf,-si ' 3 K Lf ries? 'Nfljfside Finiifu Sijre lf 'festem Mass Qi ' 2: .gi-ifiryz, Cg.rLr.gigelwd Muse . 'MJT iii 'ICC 1y1i1Q1i'f !5.'1T3:r..,':Q ,.: K ' TL-lf-r Qxvrzf- Sri' 11Q?lfi?E Q 141414 T5 PE 7,1 A1 Zglufgi 'ff fy fjQ5g. 1537 1551 R.vf-rfifzke Sifeei 'ffesf SfCWfiTf"f1'Alj . ff,fffJ,""1, X 0 0 Q I 1 F Q 1 , Y, w ET."',1.i,"'.:k: 1' Y: Fkfffffi Qfff.-'Af flifie 52 ff-iff? ,em ,, . , A ,, ff .exert Street "Q i. Sfi ld T.. Y-: ,tg.:i.: .ef :i1ti,:f1ee3 .QIISS "IfIf',vH'rn'ff1Pr1'r1iiI1g11l4lff,If's'I1'nrfl11'1'i11fi11gR14gl1f" V Telephone RE 4 2187 State and Andrew Streets Sprmgtteld Massachusetts A Frlencl 1 V f,'0I7I17Hl7Il'7lf,YUf Joe Marleb s l:6ll'b6l'IliS Aulo Hgme Appllange School ll RL AOS LELEVISIO X OPP HDPJAN O89 '1 11d fx Rocky s Hardware Co Franklin Cleaners and Dyers FLR TQRACJ 1 e lfif ' I ' 0 'zsepxlg T4'1flf'll Prop Oldesf A5.ui', S"f.'QZllI'.lXX:if'.'.'E1 nd X M Y A pl' - . T. ' r f r .FNFC A1 .L714 .L X-f4ol, ,. :W V Y,,f!,,, Ta RR aw r of 1-A W 20 Dwiul ' Sfree' Ssrinqfe M QS Q34 S977 333 Ad Vefffdifi I f,Uf1r1rfl.fn1, Mx of U C F f F1f'ir'f-, Pig. 7 N 'E . :limit fxtid Qfffis- in Pia-tfgiies 1 , ca' in on , -Y ,f -, D ,.V,:-Qld MNQQ lf , - . 'H A ' 'A v "NU" 'A MW 5 481 lVll1 Si? lei my YLHVI d l l - - - Compllmenfs of Your Managers and Clerks Warren F Hoye, Incorporalecl Bulldma Materlals Sheet Metals Wholesale Dxstrlbutors 75 Pa e Boulevard Sprmaheld l Massacmuse is DIAMOND IMPORTERS FII E CHINA SILVERSMITI-lS I FILGDEILICKS I563 MAIN ST 28I HIGH ST SPRINGFIELD HOLYOKE K C C a ' ' , ' . I. , T V 'J A -I5 Yram nfl zmfztx S111 898 True Bro'rhers, Inc: Jeweler VCU Mix 5+ net Eagle Au'ro Body ,V G Q Prop Boo G'111FGl"d6 Repcu r1 L, 'wp 9:11 Co Bu Te1 RE Q 92051 Res RE 9 93 Columou Ave ue S 'myfed M Eugene C Gregory MA OI CQINTPACTGR V O ox 863 43 ow eo1S eet es lk CI om Mo 11111 Growers Ou'rle'r Food Cen+er iff 434 Mewor C11 Averw e V e t Sprm held Mo I r N 1 Q Hel. SUI io xi Q, , U V w . , 'y . l r 3 rz, Tl no.. lete . 'tif Polos lor M3f'521in1 7 ,C . r r , so V eiee A Jr' rm ' 'Yr 785 .' 5 n pri. T i 11, V r N r r W Y r r r W 1 r r - .- ,e,W,,,,.. e ee ee , g ,, r r 1 Y r r r N Y I V I A C,m11ffl11r1fr1fxUf ' V ' Cunzju ents of Ihr i i Y X A . . i r Heres z:dI:dus:ri31".' rk X e ,if r r r V . .. 1 .u Telephone GM -QC 1 P . . . , r M 3 Q , ss. A ufi l' tr R A 3 ., ss, r ' r r , 1 r X x i f - - - q f fmzjlfzmf nit ffl The Third Nahonal Bank and Trust Company of Sprmgfueld Ottlces tn Sprmattetd and West Sprmgttetd tar your Canvenlence Member at Feaeral Depaslt Insurance Carparatlan G A Armstrong Heating Co For All Types at Heatmg Systems Baseboa d or Any Kmd at Raatattan Arr Candrlanma Caohng and Heatlng Damestt and Cammer ret 55 Maple Stre t Nor h Aga Nam Tet RE 7 0338 Tet RE 7 0355 O I O Hat Water - Steam - Radiant Heat M . 1. L. 'C eg I7 B IH s ll ns 0 OLARANN FLOWER SHOP, Inc: Telephone RE 3 Ul67 ,QQLEGRA J 5: Y Ceceha CNapol1tahl Lewohchuk from th Class ol 41 Famous Make Shoes Lxpeh llttlhgs LOU S FAMILY SHOES Lows l Sapn Tel RE 3 3617 359 Walnut Stree lh The Agawam Shoppmg Mart O1 ' vw v2AflIf.Y to 'l"f Cffr 3' If '55 I f F I' If " Jr M H Ph 6 11- 00 if 3 ' J'1 'rf rn Hbrldwidv v ,NTF,'f11E?g " 1 OT' ' I Sh fs for 'Hn lfnlirf V V . ll, , l ' L L Calabrese Conshuchon Co CQNTRACTQRS and BUILDERS 059 Tel Rh 7 3924 475 Sufilelci Street fzm Zlellnskl Bros GENERAL CONTRACTORS GMD Aqawczm Massachusetts ffmliflffnlz HM of U . Ifmllp ' 4IIf.Y of O . O U Hawlhorne Feeding Hills , Q Public Marke+ Q f PDQ H TT EP F0035 MLAT FTOUP fi G GPA' Springfield Commercial Body Co , Inc: Hardy Producls lf I O O d 'r-1' iftiefsef. H' Yi"I'. -: 3'.'J"'.Lln' ladle aid eevfgzri V 5 T Miriam, Prcrg. U P' Cerfferters aid .3.f.1e-3:15 3. AERIES, CT, rf ., .J L A X 'N QQ' f M e 1 ... , X .1 l .ll , A , , . W4 Siitefield ST Feffdirxf Hills V' 15" 1 SQ1,1t:x',-fzgx . trey Feedmq lime ' I O O ljfzrzfffjzfzmzfl fl I 0 ' .' '.'.'HlTf',, N iff: :Q f fptt :K fjii If F":'ff' I Sip -311 Qtreei .3.QG'..'hIii P 8: B Engravmg Co PHOTO ENGRAVERS 0 FAST PRODUCTION 0 FINE REPRODUCTION 1518 Mum Street SpI'1I'1Q1161d Mass Hedges SaH1er, Inc W 1 Sender Treasurer ORD Rhone RE 2 3154 683 Oo1umbu Avenue Sprmgf1e1c1 Mess 0 0 1 - 0 . . , 6 , . O I Barufaldu Hardware Independenil Fence S'rore and Iron Works, Inc 'Ir C 1 William s Pharmacy Ted Keyes A'rlan+lc Service S'ra'rlon M l I 1 3 i 1 i - C 1' f' fi"'2F "eff" t if 'Li 9f"f'Y3 NT Tire? fe RE .295 buh A . A 5 im P2 Ewa 7 4 fiffl f "" -'T Qeaiir ff1l..i ,.,'1S:.' Y 0 0 I O C fel F2 39551 V Y It an rms? ld 0 TOP QUALITY MERCHANDISE . . . OP OS Our shelves ond slriowcoses contoin only the highest grode meots, groceries, vegetobles, ond ddiry products. RICES CONSISTENT WITH QUALITY . . . Quolity governs the price - gnd our prices ore the lowest possible tor the grode ot items We sell. GH GREEN STAMPS . . . Bocked by yeors ot solid stonding, the SCSI-l Green Stomp plon is the clfioice ol millions ot economy-Wise housewives, Fo o ol Ml on HG IN THE AGAWAM SHOPPING CENTER 5 Memo to Norm Park Edge Secretarial School 187 Sumner Avenue Springfield l om interested in becoming or MEDlCAL LEGAL or PRIVATE SECRETARY l understond the intensive course mov be completed in FOUR AND ONE HALF MONTHS :xtM Hlri o e 'iREcEO3l to er L en ed b Corrimor Jedltfi ol Mo s Boo d oi Edu ortior I Q, Q I" 2 cumvnrf f ' wi f 40,17 1 sg--V ' O , , ' i. e ..........,....,,,.,,..... ........,....................,. A ddress ...,.........,............,............,,........., 'M il or .e e. O'Keefe, Dlrecfo, r tel phoi e 7 J for op,o1ntm it ic s A y i iv 'l s, r ' c . - Dont Forget Your Friendly Ice Cream S'rores P HO Fullam and Company Insurance Agency C.f,m1fff1r11f'11f f W Triangle Spa ff 'A' The Whl+e u ir-kt S 1 . A -Q i' Comer of. ff' Id and Ccaper "HEI ?A.' CLf 1 H CH 1 T .fX"H:'Q' ll: Elrit 'Ntteet 35' lx' AMES ln YUUEE Packaging Service, Inc New England Prlntlng Co , Inc QUALIIY srmcr Q 'P PIII DNI In U FIDE 1:09 YKWAZ' Rear 20 Arnold St Westfleld Mass fnmpfzzm nh ff O I O C,'lHlIf2H7lIl'7If.f of o o o 0 -.f-s.f-Nf-,-.-- ' ' C53 ncrsa fsfvx,-,VN rsdugcrs V 41 CY' I, ' A 1 Y I 'T 0 ' Y I - - I I The Igloo Blessed Vlrgm Sodall+y MFC CHM THE F .LF FU VN UPfr Llghi' S SGFVICS Sfahon K I Morley af 399m TSI Fees F X ty lc lefs Stip 'ri f,'ff1f1ffl1'rmrff 1' llf Q 0 . F37 if-5 I'i'lf.'l .f 9 lf, 'f ' Q '.'.'r1 Frees2xij,' Mildrl Iv- 'Y O, . ST I ' f .V . IG . . ,H .eff W9 fy-'i .Lt if 0 I ' l.'n1ffZ11,1,tLfff C . Q i' 'A' Corner rligzfifii f.:1'..'estfiQQ:i 'Yr' ets if t ee: L' r ii? i-L3 'ffes Sfriigfel' f.Um1jf!z'1m11lx of Ilnzzjflizzzf nfl Ill Casclo s Nursery Mari' Experlmenlal and Tool Works, Inc Tools D es Moulds Gauoes and Developw G40 757 Meade Street Aoorx crm Moesaf mselts WQS1 Sprm 9151 Masq Barker Chemical Co Del s Varlely Sl'ore INDUSTRIAL CHEMICALS 'Ir if '50 foil 1,tStreet West Sprmoield Moss IXort A om Moss Q I o l 0 ,., f 1 f ' A A ,. :un , , . C.'fmzj1lz'n1f11tx of O O I a 'k ak l ' if 'A' I , I 'J 'n ' i l l 1 I , . v - I l .fi I 1 'cowl ,, , 3 I , N , ' r I I l l l Serra Baking Co, Inc V Eddie A J Le'rendre eff K C1 ll HU If IIIUXIIS Tek RE 4 44244 T er: PE Q U1 nd f Mver Lou s Texaco Service S+ahon T P Sampson F I 'Ir ow T LEDIHO 3 H4 i C,'m11jff'z'1r1w1Ix wif' 0 O O I C 0 I BT1'?T2 if 1 'A' itil? Y. 'li ' Fff'Y'.'jIl Breizj I . ,.,. , .. , , Pill: f,U,wllx.-ICIUR nw! 1 . lxlf of .IN A vl.l . i' ' . -phone fe fa .elg heme ff 11 111 14 5 , ye ' 413, Pfwgrfi , HAQ13 121351 IGH Cfaluribwls Avfariufa figiri' :ff-lf' T31 I a I w I Hr Xf llvIx1'I,x C O , , V , -- ffl fill l,!llN ffl HUD llwmrz1l1ffffr11'1fnL 4 . l O. 'I "fl1'ff'S 1 EZ ',1f""'ff 1fI.T 5 U25 f?IPFff'F'f f-.' 1 f 'A' H . I ff F2 Q-iff 1 NA riixieli F4322 1 Cerner Suffiel ', ici-,'l-j.' :xiii Cfjper 3 - - N g - - - - X Adam E Le+endre Cenfral Package L PN A OT TPAC Q HQUH I TIA TV p M w QFAYMAQI Q U Q t iii G 9 uve F cd Nelsons Dr M Dalufzky DENTNT Varle+y 8: LuncheoneHe 'A' 'A' THC 0 E1 C1 e C1 F la M1 S 7171 C,Uf11zjf!i111n1fX fy," C 'E .TBP I. C 5 . T P arid T ,ITL I A4 , ' TQ Lllmmli TIYZ . A ' M Pfigis ir 'A' Telejcllcrie RE 391.21 751, iurzdrf- ' Af'.l,l6 f,'!'lf1.fE 52 River Street North Acwvfam a i K. nzflfnz nf f 1' fffmzjflillzf zztx f f' X O I o o O X I 4 'A' 'A' i' 'I' ' 5 ,-filter, P 7979 TT 5,r1rii1f1eQ ' Street F Q xiii: 'f3l'., fs. ,Kg M5112 Sfreet ,,f'.'Jr1rr1,M - I ACREBROCK of Agawam Inc Paul G uery Simone Uphols'rernng Co ir E Dumond 8: Son if I ff , I 0 'A' 'A' MISL'-' Elfff Q3 Eff' IJ V 4 I-.X 'n S -f . .if '," F--'Y :Ely my q W r iv l I O IJIMIJXK ,, ,:,: J K' ff 51- - Q z' 5' 1 'k i' i' t 'A' 5.41113 ?'r:fessg1:,gi-E 51.1, fp.: f,Q1,V.l gi L fff 1f1l.f Sifivi A.A,A 35 Wes'r Springfield frmlzjffllfznzfy I Mo+ors T11 ' 13' I in I' fl ffm H. G. Arnold MILK and CREAM 230 M r'1or1c1lAvenue Vxest nncwneld Mass Lachapelle 81 Hurley 1111 df ffm fn 'Ir Teleprlone PE O 0301 H711 ff U Beg G 6 Gem Frederick s Dalry fo e. ' f Sp' J' , A . Cffmzjflfnzrrztx Bzflf NIH! ,hz ft .5 n '7 f 'A' I O Frederick A. Harpm 55 Autumn Road, West Springfield, Mass l 'A' 'A' o I 0 L07 Terr C , hiccp 'S I ' 1 Charles A Wrlghl, Inc 5 AJATIF CQNTPA TGP Curran Jgneg Funeral Home C6I'0l Jane Sl'10PP9 Byron s Funeral Home ' COfYfADlfTF.,..f.? . ' I 0 O O00 141 RE 7 e 70 M fd. ffm .y I fn-:zm Mr: fEgT SA my Y F1j1p fl ll' CJ f'. ll' l I l Twm Oaks Mrs M J Davis if 089 Feedn H s Miss Fron+ S'rree+ Markei' er os V s esb We MMG Vaughn W Kelley 'Y N 4Ftff IS f'C:'i:311r:f1r1 9 ff I' mjffnz 11 If O N U I Q O t i 1 EDWARD VI TALMADGE Best of luck to the Class of '55 rs-,i heat f-Y F . ' jei 'les , Y . f 0 N ' A i Y af if A a N iii 'fe I Spriiufield, ss S+arzlc Service R D T00meY S1-51-,On Funeral Home CO1 ' M 1+ VARH WN RCDUQTQ Gt-9 B D Nlms Lumber Co if fl IW Hegeman s Marker U I O I C Efstgl islfed Qver 7J Yi-fire .. gf-r. E5f1lfm'L:r1 1 !"'I'1'1. We I X3 MAI" V! M!RI,OfTPfY F11rvf.di Tiwvzx Fffi.3Q P A K Q T5lf'I'jQ.',j H W ,. l7P'iMemt'1'zr -- 7 fl Xf'Qf'.'f1Af1 4.212 , . f. Y, ,, . ,. . H s ' ' ' Umm Xvvfifflfeld JXTTLQ' .fest hr.3.'r1,f1i1 ff O 0 0 o I H: 1,...'1l'fi WIT" ' W K If 1:F:Td W id :- QJLQ: 3-ff If, ff LM '.f zlgif-Y, ' 'A' ffxgrxt :":.1 ggig.-f If 1f'. ef 70, P.T:,f4.1. fI'.I.iWI1 .hfrl.,.-nie TQHE f'.'f'fE: i' 'Ir i' if-. FE Q-Eff QU Frcit '.'.'f-:gt Spriigfield, T- I3 EC1lfQ'.'.'lf. nff'i':?i '..'e:t N'CT.iJ1lC'lCi TL ss, I 1 - - - - - ' 4- - I SOlI'1'6l'IO Turkey Farm 1 Boyer s Garage 1'16 f 110 111 Westl 1d S1 F edmc, H1113 Meme 1311 e Lucia Lumber Co I U7 C1114 F K I film FJ 1 3 1 S+ AnH'1ony s Parish O Q 'k nf.-.Y f. ff A :fi-f'1C11 I 1 r11C1i'ffiIxO. RE 71139 ir 4 5781 r fie . e,' Y ' , ., 1lv,Ar':.:i1r:11 1f:r tue 1d ?r 'k 9 O Sin 174' fffmzgffltzzfzzfimz1 ul 1111111 -8.114111 '.'.'fiiio'ffs -Deere 4 Mhrlnw Iphlde Trim t 1 C11 xi of '55 Pr Jin: Lgziber -Roofing Materia 1 . , . 0 1ns'g1i1f1ri3 ,I terio I C fviive ard 1f.'eSteri1.urRber ff-, RE L-7231 'A' ',.1",'.'5JI:. M1155 1 l 1 1 1 1 u flqbfxj Eas+ern S'ra'res CX-ford Tool gt S'rorm Window, Inc Gauge Co , Inc fN QD Alfred M Grasso Cx A JB if Norma s Speclalfy Shop 'lr I,'ffn1ffi111 rztx nf fA.EJfQIO S C Qf 5 JAY GHZ U U 0 0 M3r11fu':t'xer.5i1r1Ci IJQfSIf1f'.'TCfS Zi W 'MLK ' M N MA Sfrrr.S,ff1' '.t1Q1..Ti1Zi at rin '. 'k 'k S'ff.jQfff Hi ' orb H M K N1 PQ 14111 Ig. W 52,4 WFS fiiiffri Sfffw S,f1r,:11-11 T 1U14 1,1VJ T1 'v",::i. SAXY. 31-151 fvffllllffvy'-luv 'I' nf I I Q if:-:f'f"':11r1 I iriii Tfw1'ik'..: 'A' 'k 'A' 'A' 'A' Fil L :QL Nt' ' . W .fIAfIfifL'.'.' Stn-if fRx,1W','.',.ff1 A,1:w.'f:11 blgigr fx Leiiflf John Clo s Super Market Inc RUQQQIVIG 2 D dbore John A MacPherson rndste not I e 1 o e 1C p e er L C1 x KTSVITDSWL p cmd deet 'wt ve dk C2111 PE 3 76461 Ope ever n IT' 410 Sturm hed str William Caron Company E' 9 J 'A' A A Jones Varle1'y S1'ore HALLMARK CARDS al' Tel QE 409-45 ' e o M f F H P Y I f,'1fVllff-H1711 HN iff, . 0 UQ A ,tina C: ' KJ F1 mifmre Forth s wi J r qx litjcrcx. .L .li . i. .1 fe ,aries T . , Y. 7 . . een:- :.3i: IJ. .4 ', fof, if ..."'-frcA51o Sh- W in ST? at S.,r1:1,:ffel , A S. 7 A 11' 1' 7' eei North AUGWG f,'fm1lf1fir11fr1fx uf Q I Q A Lizzie oi E"efyrhfng'N T-eQ Visio: A r' :Ce ff Iisicllcxori.- Fepcri - A N Imokee 'k i' i' if A 1 'QQAA P11225 ff A5738 251 Elm Street 'ff st Spriligfiel f .G FEQ SfII'liQfQ'E.' ht. ,et eedlig vvllLS, A3135 mm bpm De Palma Mo'ror Sales Co UUSQ1 Spear Lumber Co DALES SLRVIC Gcnumf 111 I PERSONALLY INDORSLD US D CARS t Ex ertLu 1 cztron G ner 111 rarrm West Suffreld Corn VVr1ee1 A11J1'11 er Grd BCI ,I C1 Ra rcrtorp e ure Purn S Cf Ce P R 3 71 Garden bt Feedmu Hr11e 'IIN M HANGF CI :1 FUE1 OIL DLLIVERHZQ Ledger Bros Garage GENERAL REPAIRING Cirxd ROAD SERVICL 'A' 4 L 530 Spr1ng11e1:1 mfree Feecu g H111 Moss 1 OO 'DIPE Bull Po'rvm 'A' 11 Rveci R CI O Fl 'I D -. Y Y W . . ,.. V Q ffr S X re ' Q p bro ' e cz' 'QQ " ff t if ' 1 lfn "rw d' r ss img - tex m 151 Te1efa11or1r- L 7899 X , A . T ., - ' j 'L !X,:i'.-.r , 'v BTOC1d1C3H1 -Carpets -17'1rriitL1r4- , 1 L W A 11VC111mi1e fLin 1.21m G E Hp: 115 .ft fr C I O Your Fleer Ceverftizg 5f'Tf'1f.'QSf 'k i' Q 'A' 'A' Tel. RE 775ml ?i:ie RE H-7515 A . . - H ,. . -158 i r 'cle 1 Q d 'West Spriigfi ci - - 0 s o . ,-X VIQLNP Dr. Rlcharcl Ralomowllz ODTCNIETHIQ1' W. fessxofml Blildwg 4, f STQWQ4 53 Sp '14 eldS A cr A11 Mass far vv qv ,l 4 ,,'- ef- f-w' L ' CTI.- ..lxl'1..C.,:1 k.f.C:,., V. AVA. Marlo Deloghla Trucking ir ACAW AM MASS Dr Mlcl1aelS Nabeska l,HlROPODl l X Ray D10 HOS1 .4 D Ld 5 eel Norl AJG 31"1 Mass Dubuc Bros GENERAL CONTRACTORS i' e PE 4 7479 E 4 WOU- l87 Colemor otree F Gdrl H ls Mass A k 0 o 0 A, 1 Um WC . f 1 . 1 i' i' 'A' Tel V-, 5 rg ff fi .l tree! ft L , . . 1 l f , . O . . Cmrzjflffzzmlfx ffl' A F, , ' c Q . r I G 'S Agolwcfm Professional Building i' 'A' T l . .f -UV -R -QW ff- PE 7459 Tel RE -7059 . e A 1 e i. g zl. 53 mggringfge' mir li f A, . 1 l I l l k I James Morrlson Florls'r John F Rosah F10 5 OH AI I SDF M t 'kit Bull Chrlshan Fuel CII Service "' -nr 1 A .',',E:Hr, F H O J A , OAIS 'f ,.f"'f-: Jr, fr ' A COP " 'EY . .LTY fy, 1,-' Q3 ,.'.f i' 'k FHL If A TNI ' N A -'A, 'fl HF 7 ez'-'f V V 4 1 Hifi Yf' 7 fzr, 1-A ' .G Pwr. Gil RPG .af-:tif-rg? .C FFP 'Hrif t ir 'k 'k A'rwa'rer Nurseries Agawam Plumbing 8: Heahng Co F1-UD TIFF rrfl r GMLR :HARC Hel imc 1rd Cc lrteous Se vme Fm 'A' ect L A11 CIITI Moss II Springfield Toro Co dfN3derEc1p11t .f D33 Bull s Gulf Service S+a'rlon :IPO CCexSHUTT FARM EQUPNEINT DLALEHS 'A' V K' AJGNCHT 949 DD '1 we C1 S ee Feecim 1 H1 I 1 O 3 Q O If'fPmiP':'...i.f 1-,51.fffCf'.5.E Q QQLHSIGII 0 N f ,:f-if-fe 15.3 Citi vtzfritfxl 'frf-we - 510525 EEfGHfCl :5 fn. NS , ,, V, , W 1 , j FF.Uf TFEES izid SF.I,f1.,., TUITS 1 -f1fF"1'..lFf? if. vl'- ,YI,' BL'gf2r,ffrriffs' . . - 261 x . "iii: Lf 51:5-Q1 l'.r'f kviiildfff l f-"itil A:rQ"cGf1rdori Q Hizcg-r P5113 Mies: 'k i' ?L1lI'.v I-QL It 53 Ten 112116 Vi 7 5947 3453 STUYEI .f3Tf"f'f If , . f'f'mf'lI' 'MX "7 l.'fm1jfl1'2r1m1tx HV' ' I C I 0 l I Ci ' J rf : , A: 1 ,fr er bv - Y 7 f, Y A A 1 'A' i' i' 'k fill HF 2.-f 44F "' ,-A -'H rv 'L' The S+rohman Music Shop li fill!!! ,Nw .Ufwlfirlnx ffm! ,UH n I, ff ' :NND J Harold G Benson 1 Hvlnxfl fm ffl I'llfll SweH Bros if Helen Kaye s Beau'ry Cen+er Q rm 5.3.1-1 I' X ' 'A' i' Ex:.'1::1f-RPI' 13" fr 7.7. :W-'1 Q ,.f 1" W1 N I EEf"'T'ff U fill?-I ."I"f'I.l.JI' lflfgfvnlfflw ln i' i' 'f'-I, gxiriv H19 711 PM A V V n 1:f..',w 5-'HQ"TeIf1 CHXITFT A--in-f 96,-M1 : iff, f-.'FF X ji? 1,1125 lt A31-tf,.5 Awe:-v-pf Hull Side Drlve Inn Sam Salem, Inc G40 3 P 1088 Rlve Golf. sire t Vee C1 fue 77111 Armory Lehlgh Fuels, lncorporaifecl A Frlencl I JI16 I. mlfffnz nl I' fhrrlfffirzlmlfx . O I 540 AT:'E.lfi,1d Sireeei ' 'V " gg lgeg.-.Q1. ' T Sf 1..:'11el ', F: .E ' I 1 I Cn flhzrfztw f O N 0 . I I A3 Al' ef-f Sp id H I . 1 i 1 Giordano Bros Dave s P Filling Slahon 750 U 'A' Riverside Rollaway N111 l 'I 'I De Forge s Molor Service . 0 Q . df-s'gi:p1 71:51 iid Truttor S,,fVLCF' i' l lxofzzu Fig. Trip? :Lf Tffr Rik if Dleiiplirff Grivel lvflizrtxre- Eve 'Y Rell WSG, , Su. MCH X3 if as if t l 1 U. :sw Pffqfrrf Home wma eff "" fffil Mfr lfmzzjffinzf ntl ,ff "'l'l1, flfffljm W: ,filing gn Jllf X-.wifi I I! ffm Will ffM!flrlX!f11'2,'g fwlff nfl, to lflfnflfl . O Q l.Mr11j'fi1f1,r1.' 'k i' I ' nic: Street . 'fest Spriigxelii Miss WJALITV INCE Wflff 0+o S3 True Bro'rhers, Inc L O A N S Jeweler 'k 390 MCI m Street Sprmcxfleld Moss om b C111 'O vU1CK SERVICE AGAWAM FINANCE CO INC J3UX Cxmut Qtreoi P one Rlit 154 I A mwnm SHODDUWJ Ce- te nz lzme Tmh s Res'rauran'r Ac mwcdatzons 0 WEDDINGD BANQUETS PARTIES LL 'Q f N I A J Bes'r Wishes Y A A Y' S30 ooo O Aan' dnlos lst A it d Tm ru: .1 Ai X Q 'k 'A' w N -. N 1' I " A N WC. , 'H 3- X. , , n c ' Q ,rw .F ,. f ' i -- WU, - Y Y Y I Cn ff' 'nlxrwf i - -I 1 N x, CCA. ' . f r Q , A I A f I A 0 ' xl, OA L N Y , Af l in 'Img Q th cf .2 A - - - - - - I - - - 1 NPSA Q. rOr1ffr.L .YEAH Ben Moccio 8: Sons S M Whu1'e P N311 fx Q1 TF1Af'TOR Men s Sho P 3112132 eo 111 NP SHOPPING CENTER M919 W1 RF 5 mf w m11e1d e FECMGJH11 Charles DuBous Hodges Adken Flowers "1 RE 33194 521 CIHCI S O 1 s I T','f' ' U f" V i I ,-.4.xf A - ....u.J en' 1 K, 1 "' - 'N ' 1 f.. . fwgfiiq - ' 1' inf: f rmvve. i FV! I FMW71, , , M M LAW 3'1'f.:.3e1r. 1 Se.v1:fA wk ir f'UTH," X1,, 1211 f'pr1 5,1 . S1191 O2 1. gre, M Spr1n"1f1e1d O 1 0 1 7 l 'A' 1 f11fii1:re,'f11'f'1fF1 : , MUS 1e1ef21'1r1r- . f , W1 yr: N ,ff li, H.. . ,fry . 1 1 A , 1 K' 'A' ' Telecliche if Qfzfff Greeiliipgse ive? F33 ', ' 3 itz 3 ff pxgigi hftreet 4',g:::':."31 ,eiter 1 1 BETTY S RESTAURANT MODERN MAIL SI-IOPPE Attorney James P Mahoney R5 f 1 BARRY I CARMAN X72 IVI1II'3t10e1t F d P H1113 S DICKIES BAKERY SHOP I' Il MR and MRS JAMES A O KEEFE THIRD NATIONAL BANK PARKING LOT C HGC1 T O 11011 S v Mirk t Street DC BRAUN S WELDING SERVICE nc opecczzr ec: Ll u 12114 P e3 ee HBD1 Tel RE 6 4109 733 Memor1c:11 Ave-rue West S I fI11r1If1f'1111f11l111f fA',,,,lIf,f1',,,,1,IxHI' I 7T'1tf-7321 if Pvfiri-F :Vi '.'.'fAi1f'i.t. 44 'ff4fr12i my 7-.,. ,W .. It I 1 .fit Sy1r1ri.,rf1f1lCi Nia.: CIOIIIITIFIIO Ifttf'-r SI: 151 .' -rx1"+ ' HMI III!-XllI1 15111111 Tel ' TFSIT I F ' Q -L, 0911.11 Maxx, I I I i..,--..-,.-, ,..., --. ...?i,,,,,,,, ,1L-1..d,r.! ,L,,,,,,.,L,L,,,,, I 1 ' I l , I B111 III!-1!Ie1 l,11111f1f1n11 1111 ,II W I I I I E113 -me Tetreuuli, ,'i11r.':z:11 FB MQPIQ Street Iforth A:13'.':3:t1 Mass I Parkin: From 3 PM, Daily aid E3f'lfdi1','F 1 I I . ,V w 'r. 350 O er TWC tick? Next Dscr tc SICILCXIS Pcstifxrzit I I O , f- wif, Id M! I I ., ,, . . .1,L 1.151 .' YS? . I A I I I I I L A LLL. LLL .-11 -d, A A .WyLO L- I 1 , I I I ' ' . u ,.,, I T i 11 11512 Pipe 'ff lfnq H11fC1I1IIe1IHfIle 11 UI IJ., 1 I Str Ct 're ff- T ri' 5 I . I H1gn Grid Ly.-.' rressur CLI rs I ' ,I ,. ,,. , , . 1 , , , Custo . "1 tTrc11ers f :zap 4vIv"?3.C1QI1.1 1 I ' ' I 1 Y jcrlngfuel - - - - I The Drum Shop Ramah Realify Co , Inc and TEMPLE OF Musuo J SHEET MUS Rf CS F CQ? 771 Johnnie s Druve Marceno Barber Shop iff 0 fQSE,P ff T' F.-7.f.'f,l,ff T'Tf:F1.'Q1f'f.' H1 If, ','f'I"'fA 'Q'fA'1":f1Y.' if. .XQA lf .:i.-vi " 3t'41"77 V 3lf"f71Ff'fV3'ff f. "'fTd.',r ,3 Tritt.. T5 fy: " fi 1 ' 'V 5 Xt' 7"7 Cflfzrxz-1: S' '13p,:A,,:Qf.a , IJ.1':A1 J.',fi:g1:.3:.-L.' f, I , If '. ., KN W..-.DI fflgl T'Qf-,,1:i,i- FQ 5-184, P-: 9 E11 ' J,E,fv E83 .Q1'1f- QF 7 Y, :ff if 1.13 r. .T Qfffw ' A V: ',',' nit. FJ, 15' K IJff.'I,lflff 6, ffim Hn 0 I a I 'k Sy.--"1'1Q.Zi.r.:,:1Qjfi'F,:Ti,1 fW:.i'Qti-ri lf ':Q1f5':f'Qi-C Cflf. i' if 3pr1i1fiiQ" i'i':f.fff'Gli1iIi Qt , Pee fi.: IIQQS '.::,'.'.'-.fi sion ,Lili eiiei P:ri1erl1'mte"-'s All Edward D McMahon AGAWAM Mororz sALEs GU dC ir Nahonal Gage 8: Due Co, Inc R 4951 RE 3 7359 R L M S+a're Lune Package Sfore Agawam LuncheoneHe EARL MEM Q ooo East I If fl' fx f Q O ' se ms l . if QQ Servim o if 'A' ow T fa EZ x a 3 H . EC' 1 A M. 334 Um Sire t AQGwc1m,Mc1ss, I l a N X C,'1fn1j1l1n1fnlx f lfmzlfflinzmllx Ulf ' 3 ' M, wrief 5 3 af ' T,l,f,1gQr'.4 rf ff ,E 1.l'1ifQ rag A: plaza. lcln M311 Street ,. 131-33 5 - - - K - I - - ALFRED O LaCI-IAPELLE AGAWAM PAINT 8. HARDWARE TS JSI f O SIMPLEX ACCOUNTING SERVICE MH QC ARTHUR L BILODEAU NEW ENGLAND AERO TECH SCHOOL of AVIATION HOO OF AI If TIOI 24 HOP AT MICHELMAN CLOTHING 'JI I SI MEMO COFFEE SH O Bobby McGuIre s STEAK HOUSE IUQP QPOQL STORE P I f,'IllIf!llII1rf F". fi-A' f' ITJZH If'fr1f-3 STI. IA fy A If W, . , ,. , , 'fu IIE 7 OA 3 V1.4 A71 I A Y U A':'1':.'hm1 IVIFITSS' VI H'13t1r1.,:.1. PM-d1rL'1IIIII,' fs ' Firzrf-:fx I'5.l.I.I,AIiO'.3 I71rifffI91l11r1 :I0rIE1ffVVf1L fe Ff1mii',' il 3 '.'i1Ir'y1TqS.. +2 .'-.I:':':.'f1::. SIIODFQIITU Cvriiffr' AIN ' TCCQQ ?IOI'."f'I.'.' IIIIS TTI. OHS F7 SI' Y-TT fffff' - T"'f'I Af11'f'1ff1 957 .SI rar II In fffllu nf ICYII' '. C5 fS'.'.'II.I. fv"'1mr:I.i::.i f Q ','3lg' l1 A' gf, U 1?3fIIIf-fizif, .Q 'J 'flwsi fSgTr.i.g:f1:fl:Q Oflfliffi-f'.' 'Tits' fitrcifl U I 233' :xii ff1,:Q,t lfxrkfirs L Q h an ' 'S Flite if f-itll TPI RE 9543 If '..',.li1g: tree-i A331-Jai: .. :S 54 Sreeictre Quia- A g: ffl .L :S I I - - - - - - ILNIOY IIFF SWEET LIFE IIII III EDDIE S MARKET FINE GROCERIE TCC Hqr C1 GERALD F MORAN TEV ELERS ARD OETWIAND GDC Jr P II IHQVL O C ICIYJQS I E 3 COUNTRY STORE VON? TI1 Sprmgf eIcI S w AGAWAM CAFE I IX! IJXNK QXBBS IERY 930AM 900 PM BAYSIDE HOSIERY DEPT STORE Ii 1tI1 Co DIIWLH A FRIEND A ' DOI! ' S I 7Q111:f1o'1t IIN' VVN-I-1 ZQI g' 1 Trim, II,7t:L A 1' .'.'I'I'Ii I,flNIfflIIll1HfI nf I IJIN fL.1:1cI .- .' IINKQ ' I I EYE QY SXI'I'IlIJfXY NIIIIII I Crllllflfl 1 IU! ' I . ' I I I IM' Sp-'inlifv in E. .SQ I 'IR-111-.Xgmi .-Xplmlf-I LJ X Operated HERMAN fx, MUTTI ' XXII IIYWYI Dlllllllfx .',A1X,m4 pr C3341 fo I I CYISIII-111 IIUIIIVI , ,, , ' .U A E M Wd I 1 . , SIJIIHQIII-IcI ml-I-I ,D D ld Ir. 3 ..esI c,x1I.:..Q. NO hxwwun 'VI 7 'S V f- ISOI A 4:1 f I accouit 'ILDQ IO r Ancrrym: 2 . X 551451 S-'fruit SUSE :ind RI -M95 I AGAWAM PUBLIC MARKET STELLAS RESTAURANT AL STROHMAN THE GARDENS RESTAURANT SILVER STAR RESTAURANT RICHARD S DRY CLEANING SERVICE PPOBI Q I I7 If GINOS BARBER SHOP SECCHI S MUSIC SHOP fl I I '.'.'PQf fIIfI L' . Q'ffI'F' I 'fff F: ff. -f 7+ I fffn1ffI5n1, 1,1 I ,N , , , r'1f'K Ui: 'Utd I71AI1vf-if I . Fivfl P11 S4-fv1"fA CQEORGF . .1 SAYS N .JI If -4 I!I':rpfA ' ff"2 .51 '1ff, T'-I PH' WUT TL .'1.f1S'ff:f'f .H Iii, - CJf1fIf'I1'1r1IH!- ff," I.I1fIHffITNI1HIX uf II II I FI .,I'., LIIISU' VITY 'D Iv,-'affIIf3 'jlj ff 1 I-5 ' "I XIII MI-ir, 'Q 1. " "' I 71355359 V Sf'-T57T'-'iffif' ,.ff21Ce.i, 1r:sT3Jr.133:T.1 KISTFQCT . D H PEER? ffrHf'l.3ILISTS TS-I P21 34611 A- ,V Q V, N Au., QA ,I A-, ,N 1 ' fi1f?5-fi 5A1'lf'.,Zfi-I . f PAULINE S BEAUTY Rose S BEAUTY SHOPPE SALCN BROWN S MFAT5 E ROCERTES VEC'ElABLES P CQ Dellverx S rv CC r We RE. 4 O ird P HE 3 40 wie 1 G 81 S MARKET G OANDINI TQM Com Props TSLSDIOWG RE 4 874 3 D d1eStee TEAGAN MOTORS Inc W SEER VMQUTF C1 SPIC 81 SPAN Dr Clears r L Gere PH re ST C3 15 C Ur ON Sires- We T513 W leld M3 Te RL 7 7724 Te ST 9 L12 NAPOLITAN POULTRY FARM SCHERPA S SERVICE STATION H4 'Q' HYX-T111 T fn fllf 17,1-N iff' 7,-7,-I I T I A Fpfrxtiuie-its . .7 'I11r.3i'.fr' 1 Tr'-l IAA? T5 O f MQ, Ottazvx Strict 'fjrfgi A:z3'.'.'.,A,ii M355 205 M1510 Q ' Q' Nortl fxJf1'.'.'fIf'f1 T-151.1 I A A , - - S ,. ,, E J J , v rf- 2 . ' e 3 T 4' . 1 X Telepdcl 4 ,417 , ' I - 1 'K 4 M331 Strfffd at Ever Road ' ' Agazvxzti Mass3::1gsQii51 , 4 'Ti 1' T f P4335 A?3'-'-Ui Y i 4 T i T T 1 T T , . , . 1 T 4 T C :MY I V :SLA A'j ff . YS "" f Dill 4 71111 ES T ' f , P va T S . E f A 7. FET Mc,-11101131 Avettuc, ' M 02. A1 i ,S . NTL, sf , T. S ' 'Jeri 5QflT'1f1fQ6Tx Mass l A 7 ' l 47 f.'wr1j1fi111f11I.x C.'mnfflf1m'1l!x gf , , wif l - - - I - I WON Lloyd D Fernald 8: Company INCORPORATED H Friendly Service S1'a1'lon C Y, ,,,.,. ,,.,.f.,, ,, U, , ,, Mf1m.n. mr A .f,n,m.1 .,1w,rf1.,i. r I -!U'1'fl I ffl 1,711 !'l'4'm'm Mr and Mrs Ches+er Nlcora Pioneer Dairy Co 1 P .4 ICIQ 11 i O Q V '1 T' .' if H fl' rf, I" .,f1.r,: .1jrQfi':f1f-Qi ' 'TU-1 HH 2131114 IAYF wif f F l','CP:f HI F V95 Vi. E,'1IfPfFf. C' O X A Q O O 1 Ei :r fa' 3' 5 7.111 EI ff-Til HN ffl' 1521 i,'f2'filff.5.TLOTf fl. Sff,Q"if,lfE'Y Tit -. fu f .1 - "" 1 -.', 'Zig 4'-, 1 if Q Tel. SoL1t11'.-fic' 'gm 9fi,1EQ Tel. RE C4712 Sjorfgfizel ' Street Sop1tl1'.:'1:k Yfeyiirfzl Ave, '. 'Eli Qfvr1i::f1ol', f::. - - - - - - X, Mlke s Shoe Repalr Shop Rebutld Spec cxhze m Arch Suppo ters F1111 So1e I-Ish Shoes Mode for the Crtppled Hs" New Shoes Sole of Thorooood Shoes Fisk Tlre Service, Inc RE 6 1887 Nest Street Sprmoheld Moss T01 RE 1' 7930 Acrosb from the Baseball park South Westf1e1d Street Feedmd 1'1111s Twm Brook Dairy Farms Houghton Motor B BONOMIQSSONS Producers of Quczhty Dcury Products CHEVROLET SALES SERVICE Homogeruzed V1t D USED CARS cmd TRUCKS stto eot etrotmoder D 3 Fcxms tr trus drecx 1 ,,, 1383 Su11'e1d Street Te1 RE 4 6110 1 Asswsm, Massachusetts ret RE 3 5352 Feedro' H1113 Mess 0 I 0 ,f fi", X119 1 tx- ' ss? ,,",,:' xx 1,f,.,m 1111 11 L , 11 '1111 11: 1 1 1 ,11 N- - fi tx v 1 ' - 1 ' ' ' r f S s . .... .. ', Y X x ful 14: . I' XJ I C O ' 9 o 10 ' ' 5, ' , - 1 ' ' 0 O O 2 1 - ' 1 1 . Vi' Q th . ri Cir' r s 1 DOM SHAERS MARKET ED S DRIVEIN Co k J Q A fest an FEEDING HILLS PHARMACY CASTELLINI FUEL 81 OIL AGAWAM PHARMACY RsPI O D SCHERPA S BARBER SHOP CHARLES CHERPA P Op 88 M'IDI6 SI I D 81 H DELICATESSEN TISDELS BARBER SHOP I f,'m1IIffI1'rrz+r1fI ' 'NI - -4 'nf 'Y I 7 OIZJQDL I, Hattie Q :J I CIZSQSI T5 A3512-." r. ' iglx Fflediiq 'Pewter , Y - J FIIQILCLHI Avefnge .I . A :xii I Cffmzfflinzfzzix I S , r , LA' feet Nor Ex Aga N . mpQi'iz.Lz:1r.g iri HCT Corrie ' Be gf HCT Pcstrimi 41 Moya gm, Fried Chps fifili F511 fc? Fddajf FC? Piiiffziies See- US PIOYII1AJC'.'.'CIT1 Tj PE QFQIQ 237 Wnliigz Street tL.JCI'.'.'flIT1 A Ccmpfffieiis Of P ENC 'ff SEPTCE , HOPPQTRL SUPPLIES Y Opei ffciiaj' Txrigggi SSZQFCQJQ' F 1: free e.g'.'er'A.' fl' 3 AAG-y Aga:-Jilin Center - L FEEDING HILLS LUMBER CO fl C0710 Imcntq o A FRIEND ELM GARAGE LI EFJAL AUTO HUA I Iee O re e Q1 bfna '1 d A e RE 3 C-405 e I leld Cl III THE SILHOUETTE CLUB C1 J1IIe THE BUNGALOW VI IIALH PI fill H1 V me C' FINI MARKET GARDEN nz I1 VI LISWELL HILL FARM GILED W HALLADAY V estheid Street Fees nu HIIIS Mis s Derry Ceme It Is F e Q1 B W NOWILL Y L IDAIRYC1-:IITER Deane Fri-j films 5: SF9Tlf'1If'-f 'If I c SAIII CHES T ITT G .INDFPF 'L' 'If 2 'QP' -. A A ' F:1.4Ii1:1Ar1 mervfe fiirxe 21, 'e Pee iiiii f'f:kfA: 7 'I-It-Xf.IfJfl'?L I Street Fel-dir L1 M122 Wifi I-435 ST P91110 FA -LA!1"'I'-"ITP Ifffif ffm f R1 ere' I Fark I- A . , . . I A. I - - LIIIIIIIIIIIII IIII III I I I Cn fI '1 I'I1II Iff EOE" HYLAND, Proj? A. D IRISIC I tmp' 1 Cqrbyreicr, Igniti i 5 Brdf S rvice , Pont Er' .ljciieit Grd 'ffiieci Rf ,N A . Tires, Eitteries Ln' ifeseeries W I . A I .GLGQLZCH -D J N xy ' ', - S C Aosfier Stree' W S Sprmgvr , M ss I I I I . I I I I fm IIIIIIII IIII III If It' I ' I Y SM I For All D iff: Products C5111 Eifgel' Street Tl1:riQs:h" , Ccrf I CW AN, - r - - - The Gaugh School Websfer s Service Of BUSINESS Sfahon af .k af Agawam SupereHe Easi. COM+ 'A' Aufo Park ak I, - r' I - ' C 5.iif"g Hi ffm. if id Firf-V-" .fffir ',', :Lui 1 'Cx at 7 M lflf, W fxiji ffld "I-.211 n A 1-ff. A,.e iff-11 :T".'.'i'f71 N".-1 .5 P., 5 ' F: K' ff' MFE, Sfflf-Ti, N'-"rt iff I - '.f'.E,'f,rf'r' .Nl ,N V 'I Nh AN-,IMI 4- 'I' 'A' 'k 'A' ' " Donald Neill Hampden Fence Insurance Agency Alomonl 'A' 'k 7 Spencer Street e Ol'1rc Rh 3 21931 PE 2 Ngfih Aggwgm Allfffd SUGQ1 AJGW '11' Are You Tmnkmg o Buymg Se111n or Swcrppm Agawam Prlnhng A li 1or Chcrrhe Company LINOTYPE COMPOSITION Ka rlo s OFFSEI cmd L TTERPPESS General S+ore if 059 Te1er311one RF 7 4190 311 J ,1 K D 6 peedr 1-1115 Mass 470 Vl7GS11S1Ci S V es Sp rw 1 1d Mas I..i7llfl!ll zllfl Nl' . 1 Co. 11 F r 5 f1 S1 mice 'A' 'A' 'k 'A' ' T 1. 11.2 S - . . .0272 A 20 '. 1 f xr 1' Q f ' , S " G ' C ' ' S . ' I 'A' i SC111i'."C1 Stre 1 4- 1.3 'I , ln 11 f- '7 1 '71-316' if SQUAZZA s SERVICE STATION SPUDNUT LUNCI-IEONETTE and BAKERY DOCS BARBER SHOP 1 Il 1 1 I Mr and Mrs Louis Bon+empo MASS FIRE EQUIPMENT CORP CURLEY S LUNCHEONETTE NELSON S VARIETY and LUNCI-IEONETTE AVON PRODUCTS Mrs Emnlue Safford Complirzzcnls of ' Q Q A :'1'.z"1::. 1 :5,xSIr:frs3 If App71f':1'1tff'1 I 1, elf,-,.,f,.,: QW, N I RE O QEI3 'TUl,f1flCiq, pg Grfffq 71 lriffif :if-Q' .3T'f'ff' I'1III1ffII4lI11II'I ff" I ffffrrllfffrlf 1' I . I ' I.: :If:.,' Inf :A IIA-' ICIIIIIIIIII IIr1-- 'IU- . . . , I H H . . ' u - - - - IVY' 3 :P , ,,,, TS .rift ---:-. ,f ..f-,.,- ,,4,,.1f- ,,,-f 1.-i - .i,4-, Y W ,gl -L Yak, .1..1i. ,.i 1-Q -5.- g.-:...n:- ig? .-,Q-i. -u--? .-.1 gli.-1 .-.Q- ,,.,i- ,....---- -1-4 ,,,1--Q ,-ilu -5 I-u-1: ,-..44Q ,,.-f-"- ,11 -,.,f- K -S i QL. ,-,lit --v-L--I ..- 1- .1 Q ii- +1- :-n 1- -L.. in .... .... 341 ,..- ,- .51 ,QQ L. 1.1 1.-1 .-1- 1 - 11.7. ,,,1.-1 ,...1- -,,,-1 , 'W , A"":j'- - Y V 2 ' H flax-1 i. fu. W 1: ' Y ,Y 5 Is XXWTN ..1.l-l-- -v--- -----H-. ...- -A---i-Q ---W -- - -- 7 ' ,if.ffQ'f"ff' Q ' v,Y,V "' 1 1 YV E15 eb 1 F ,l-i ,gil - -,,,1,.?,..l. -fm 'XC'-,jx :?""' Tfi-1 f'C-P ' -uh -4 i.-1-L K -L il E- 2- .L ' g .-...i.l . ,,..-,- ,, ' -1 ...- Q -I ,,,,..-- 1- ,-vi .,.f- i- ,,.-- , Y,,,.f-A - -,,,.f-'-


Suggestions in the Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) collection:

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.