Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA)

 - Class of 1954

Page 1 of 192

 

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
Cover



Page 6, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 192 of the 1954 volume:

QQLJU 3G'LQf1f0zf A ff' A +w'+".L.'-1 7. ? I 3 ff fi' f U X X' M 3 Q, W' sl 1 X Nu- N Q I 'W ' r -'A 1 R . ' .fA, va ' Ji' v gl' D A flYEl4.jx?3-5-6 ?' 1' : fx V ,Ad fix?-.4 r. . .- i h 5 x S l'? 1 " 4 fx ' I , ? f " ' , ' ix ' f ,5 f if ' 1 F H L QL , I , A ,S , l 7 0 5, g H W E F ' f - N i .u Il jf 7 S hi h Ill: IK 2 P X is f 1 X ll R ' ' 1 4 Q .fu ix J 3 gm., N4h"f11f'gfQ5M XM-1-'H+' Wil gwjxiwsfbw GMO Nik 'Ig' T 1 Hs,-xqiblbkva 'fi ,f'1 -,FEE 5 52,311 'L Ya. XL :Mm uk Q mmx X Q A-.P : 44 . . I 5- , Q:-ittrg A t h f 1 K , 'rl . I ,I 4-.6-' . .i rc A' ,'. -' - It t nffj SAW f 'iff V- Q 'sig Rx I 'Q 4. f Y f I ' K L - Q ,Q i V4 xkyct S A in aj ,,.? 5 j ' J f k units- K' Xinhua I Nw. , I l X . ll ll . mnwu uyvla I' U Mx: U atbem AQ? X7 Q U wg 7 X M. j 1 UUE f S54 ff MMM U -5 MP M5 Jw f",,5.j" 1954 5 , . , ,N X Q M-i Z' E I 4 , NM MGM Sed M f U1 ,ggiwiw ff ,., 4 fe new I, 'sid b 1- 71 , 4,.!k , -:L W! 3 ' X .LP N fftyfi T D110 P1111f1f111l 'Vit W 1ync Holmm I 11gl1vl1 01 r 1111111 Rost111111 qflfllt F 91 Xiu NI 1 on F11 1501 1111111111111 ll j 1Illf11e"!7Ill'Il'Y 1 I' 111 f' D11 81 I C011 Sczenf acmff "inn, NLS XIZILIUIIP Kells I 1111 flllll 11011111 mid 71 9 Nixss NI'1rw Hay Vocal Alum' minigfvafion N11 IITIXHOII Snuth 1111111111 T111 1111 6011611 Mr Petrr S1r1ntopo11lo Coach Nilss Dorothy Hastmg Phywcal Tra1111115 X RIXIHKII 111111111 P1 111 1 1111 5111111111 1711111 U1 Ill I Nir Du ld 3111011111 lx 4gr1ruIl1111' an of Nlr. l'iI'l'Cll'l'il'k , 4 ' . Sir. 11' Nl T, II:11'1' " ' I X' 1-fx, I, 11 'jul 11 1' ' 11' 1 ' I Affou A l' :T S 11 fjrtft ,A 1 'l L ' 1 '1 1 9 1 . V2 '- 1 h L -' -' v I M11 lI:11'1'y I,11111a11'c1i f A ' ',,, 5 I , H I ' S " ,7 .S'.'11111'1 .. 'f. K 6 Q . - K xx 1 1 Miss Elf-:111or Smith L I Y M v f pf 'UN 1 fr N1 . L' F. . Q v A I L I' Y xg F.-. W., ,..,, ,..,,..,.,..,.. .......,,,,.. .. .. A . I Z. A v - X U XI: 11: 'is rllllllilii' A ' A A P A. M Mg- '41' ' 2.11. ' ' , M159 Birbarw Phelps Fnalzfh Mrs 'vhrxa Scwrs lrenflz mul lnglzsh 'XI ss Plc mm NIIIIKI Iflflll H1711 Hzxlnu Mrs K1tllCf1Ill Ixolor Lntzn llllll In 1111 'Sir Lharles Klstner Coach Mr Iiul Iinzlons Miss J1 e Durlnn Mathenzntzrc Nils Mu' mt Conncllx Dnmutzr QCIFIIFP q"""'N Wir Henrx B11-cer Marrznl 'Irnmznq 1 Mr Howard Crotty Mrs Mary Coleman Band Commercxal Subjects Mxss Marjorle Wwrd Hzston Mrs Mlrlam Sherman Commercial M1themat1cs 'rf' L-ob .......--D SEN OR CLASS PRS FC ROC FR Ll'C LPRC l'J Ottxwt Streft North X as tm Ifnrlt lrxnm 1 Perfect qtntlcman Natural athlttc umor C abxrct CCJIIIIIIIIICC Prom C Olllllllltfl C raduatlon Lshcr Ixxd l nrtx ommnttu C rss 1 OIIIIIII cc nr nn omml ce oot a s etbxll ' 5 P S 4 Pro Merlto Stuc C lass tc r lrf side nt 5 l' u T X 5 4 Student m Goxernors xt I'XfJOSlll0I1 4 Rc p to food C oxernment Day nn Boston ol lstlt X hll tu Xw art 3 Hart lrd Book Aw irc Qlla Qfficevg 'VIARY ELIZABETH POND I5 Leonard Street Agawam Mary Good athlett Hard worker Always ready to help Sophomore Party Commxtttt umor Cabaret Commxttee Tr1H1 prtsxdent 4 Personalxty Club ' 5 4 Internatronal Relations Club 5 Sk Club 4 Glee Club l 1 5 4 Colf 4 Pro Merxto Student Councll 'S Semor Play Commxttee M1yIlIIl? Conttrt l I 3 Operetta 1 5 4 Mzrror Staff 3 Cheerleader 4 Band l S'achem Staff Class Oflicer V1cePres1dent 4 l'uture Teachers of AIHKFICI 4 4 surctary 5 4 Delegxtc to Mass Glrls Stats 5 Western Mass MUSIC r stu l l 9 5 4 Delegatz to Mass XllStatf Chorus 4 C'1rls Sports l ' 5 4 DON XIDINIH R008 ret Street lc c s nuts 1 ll C7u mlnss ut t Xlways bun! tc xstd Decor ICIOII CCIIlIIlllltl for lxtshm IH Party Sophomore Party Junior C lb t c P rty l r 1 Co Itt c Mrtto COIIIIHINCC Class M111 Comrmttu lu sonalxty C lub ' 5 sz 1 rc tarw 5 C lass Colors C OIHIIIIUCCC Glrls Sports l Sc mm Reccptnon Pro NJCIICO Senior Plty COIIHIIIHCC Llbrary 'S 4 Srzchem Stxll ass Ofhur Sfuttmrx l 4 Red Cr 3 4 Treasu P ,IOHN CARDONE 'P Elm Strut X aw un ohnnj X loxer Phxl s l1ttle brother Lox es football fe Freshman Parts Commlttee Sophomore Parts Commxttee umor Cabaret Committee Prom Commxttee Prom Lsher Kld Party Commnttee Propheex Commrttee Glee Club 4 PICHIC' Commlttee 4 Football I 9 F5 4 Basketball 1 9 '3 Baseball 1 Semor Plas Operetta 4 Sarhem Staff Class Offleer Treasurer 7 3 4 1, 1112 f 421 fezvz "1 li- -' , - - . .' ' 2 ' I I: 2 Q- I H' ' I l Z --1 I I ' i l 'Q :Q 4' C -'Q .lz..' WN ll C. tt": P ' ' Cl ttf 3 l' b. ll l. 1. .r. 4: Bak 1 L. f. 4: Bust-hall Q. i. 1 V I lent Council 3. 4: 1.5. - OBE", 3 - 1. 4: ' ture ezxvhr-rs of .P meriva 1. : llc st to G, ' 5 1 L' : - . I I ' ' . 4: St'hz."'.'t 'Q lf: .1 . zlfi. lf ' ' ' ": ,I ' ' ' ' : '- '-Y 3. 4. V 1' 3 ' ' ' L. I, L ' . ' ' 'J i 1 : ' . L. I. 1 I ': ' : 1 ' .1 ' ' It 2.':c. 3. .il ,L ' ""- ' ' . . - "2 1. . " 2. ' L. 3 Af: ' . ' . ' 'f: ' .l ll',"21 .L.f.: mu' . - .- l I 1- S . l . '. P . fl .' 12 Pie - -. "1-ling llill. - ,. , . , . i I ' So la my r ll,,I'lS f .' ' , . ' " 2 ' If ' -- A 2 . '. 1 '. ' I: ure. A Kil a 'C 'nn Imm' ew r I ' "3 I " I ' "J "'- Cll.., " . .' I' . 2, fl. r: ' 'oss 2. 1. . rer fl. resident 4. .' '. A' lil 1 r I '--.f ' " ' ' -- ' . . Q Z b. . 5 ' 'Q 1 ' Y 1- 1 ' 1 ,l. ' 5 4 'Bb ,1 ROISI' RT XNDI' RSON LLCIA ALFANO 53 Sllfflflfl 'Street Agawwm u u Qutc' Our Prmuy NI S NIM 111 l'resh111an Party Lommltlc-6' u111or L ibalct CUIIIIIIIIIIK 1 1411111111 Graduatxon Lsher Trl H1 Y 5 4 PLrso111l1tx Club 1 ns Llub I 1 dom 4 1 s 5llllIll unc1l 'P 4 Scmor Play Mmm Stiff l H1010 x Clnl 1 Llnss O Treasurtr l Wwe Pres1dent 9 .5 ,ION 41 HAN ANDERSON SUlllllXXlClx Stlut fl ll1lls 071713 Blushcscsmly Ouut I csluskt aduatlon Usher 5 C1111 1 Club 3 P 1 N1 to ll sch 79 Reed Strut fXg1w1111 -1nf11 Tough is TlZ1llSp3 Neat Clrmssf-r Hates to talk l'lQSlllIllll l irtx LOlIlIl1lllll Sophomore Pirty C OI 11111ttec' P11111t fillllllllllif otb 1ll DON Xl D XX FRX 44 Kmq Street 'North XL IW 1111 OH HS J I OOI l Cl WlNy hall' Has IS O ll lhstory Co1111111tt1c l lllll ll, 3 Sachen1St'1fT l ROSEMARIE BAGGETTA ' NI nclou bueet nw 1111 Roxze Pals w1th Adrlenne So 1111 shcnt' umor Cabaret Commlttee Prom COITlITllttCC K1d l'11tx QUIIIIIIIIILL IIISOII 'illty Club 2 '3 4 Semor Play Lornxmttec F1 iillllllilll cfllllllllllif C1rls Sportsl Z 3 ROLAND BAVVILLE 185 'North buut Peeclmg H1lls Football 3 4 Rollze Our star half bark 'Xttrat t1o11 111 West S1111 6 L I -- ' 'z '- . is. . 'I ' -l' ' ' ' 3 J ' li ' I 4 --5 Pro ' ', 3 '- '- 1, g - 1 ' 1' I 2. 131 l: l11If-1 111t1o111l Rrl1 t'o ' L. f', Al. Presi 1 Girlsl S1 orti I. 2. 'ig V111 Nltlllll C0 ' -. 3 ' 'Q " ' . I I ui' 111 f. l: s s h uf -, -. .' ' ,W " ,ik if 'v l1z1ll, ' Y Gr ' I 1 I. ir. I 1 1 rc 1 fri 1 Il." ull l l I K -4 I . ,ij ls. . 1 J: ' ' ' H: Q 1 ' I1 A 3 A' " I ' --: lfo 1 1: liztskvtlaull l. 2. 3. 4: Baseball 2. 3. 1. D F11 lx it hzlrcl to le' 2 g l k'd-f--Niw 1 " '-- hf w fur. A - Q-lil 1 vi ' X .l- ' 'ls V ' Q: I 'Q A 4 1 ELLIOT BI XC KBC RN 16 'North Nest Street Feedmz H1lls fllzo! Smooth cl1ntcr VI111 w1th the x01Ce And oh that bass tone Those xnxx lotks' Sophomou P1rt1 Comnuttte un1or Cabaret C0mm1ttee Pr0n1 Lsher Grid U"itl0I1 Lshu Cliss Yhll COII1IIl1ItC'C Interr1at1onal Relatlons Club 4 C'1111fr1 Club Flu Club 1 P 5 4 Treasurer 3 Class Colors Comm1ttee Banquet COIIIHIIIIPC Student Counml 3 Semor Play Comnnttee NIz11t1111c ntcrt I 4 Ban 1 P 3 B1olo 1 Club 'S Sac Stxfl Niodtl Con rmss Nlass -Xll Stite MUSIC Festlxal 3 4 LUIS BONTENIPCJ 648 Maln Street -X 'iXV'1ITl I S111 1rt clrmsscr Blg brown urs Plaws the flClCl l'r1shm1n PIII, Co111m1tts1 u111or Cdbarrt LOIIIIIIIIICC Pron1 COIIIIIIIIICC 1111 Lshtr C 1 lCllllllCJll shrr IC 'lrtw 01111111 cc 1 l Cnr s 11l1t1 C UD 4 Colf 4 Pro XICTIIO SILlClCI1ICOI.UlCl 5 4 xlCC Presulnnt 4 Scmor IX 011111111111 'V111t11111 o11c1r Z1 Cheer L1 tr BlIlCl l Snchem Stxfl Cl1ss Hits Wcsttrn 'vI1ss1thusctts MUSIC lrcst1x1l 5 4 Cr1du1t1o11 Rtupuon COIIIIIII l'1csh111z1n Pirtw Co1111111tteC Sopl1o111o1t Commtttee Prom Lsher K1d Pirtx C l 9 3 4 C'1pt1111 4 Bislxe 1 Cliss Officer Pres1dtnt 4 S XNDR X C ll XNNILLI 441 Rnu' Roid -Kaus 1111 111111 tXls lms Tbosc b1 blue ues Slllll 1 1 1 1 Sup omort If 1 1111111 fc fl 1 FJ lt C c PIO XICFIIO Senlor Pl'11 COIIIIIII 111 nlltt RIC ll XRD C H XSI' if Xnnable Street leedmg l'l1lls Dlfl Cluntj XAP Intfrcstrtl 1n the Jumor Class Optutta 4 7 BARBARA C C XVIWIIS X S87 Sprmgflrlcl St11 at N01 th Ng m 1111 Barb C'1rtl f.,1111es Food ClIipOS1llCJIl Nl vus 1 l l So homore Partw Co1111111t1u T 1 H1 X 4 I l Cl I PHILLIP I C-XRDONE 1 S 1 IX 1 Duthess Vorthw C 1pt11n X groctrx 111111 1rt1 C 011111111111 11111111 llll 1 111111111 B nquct C 111111111 4 oot 1st '1ll Snr 1 S ' ' - z " . 2 ' ' ' ---. 4 5- . ' ' h 1 1' ' 'I ' lt A J U ' : 1 - ,V , 4 .' "1 I 1 1 I Q ' 1. I fx '. -1 I Il:.,1"1l .L.f... I 1' 'h ' 'I 2 :C ' , Co -- .A 1. li. 4p'Oberc11:1 l. 3. g 'd I . 1. .1 ' ' V. :A 'hem 1 4 " ' 1 V I .C lf:-I A. 1' l 1 .V . . I I U: Pri '. ' 1 TY 2 C J ' 5 K l P1 1' C1 tt": lnrl-ll -Y 3. 4: Per- sorz ' 1' Il 2. li. 4: Cl1lIllC'I'2l Cllub fi: G11-e Cllub J. ll. 4: " l' Sports I. 1. 3,15 Vg . -' :H - I 'lf.'. ""- " 1 -' Plzj CI ' --g 1 11' ' - CI '- t 2. ll. 4: Operett fl. 4: ' - l-.Ad- QQ.. 4: lj 2. 1.4 Q 5. Y ' I ll' 'ttf-e. A K K A 1 H' 0 . I f. .- - 1 '. ." 1 1 1 2lllQ 1. 6. 1 p - I' I ' -': r'- '- ' fi. - 1 ,e1'so1111 ity 1111 2. 'L -. l. .v 232 liln .tr-et. .Xua vz1111 Phl-H ' ' 1' I: 1' .f Af '- 4' 2 . V 2 I' I ' -1 1 '- PQ 1' I ' "3 .I ' ' C11 :ret I A 3 ' 3 ' . 1' 101 A -': n - I 'tt 'vc l" 4 ball . -. .. . : 1 ' tbzll 2. fl: Br. 'b. 2. fi. l: .' '11 '111 ftall V ' 1 I 1 ' ' ' , . . . . 'Q ' S ld' "T Cligg ' ' 'Q ' .. 6 l"1't-gl 111 P41 'tj C11111111'tt1'1-: .' lx - P1 tl' Cfo 'tt": T '-HA-Y ll. 4: Pt' nl llil 1 1' Ilub 1: Cil -1' Cflub l: ' . ' ' 1 .' ' 1" I 't 1-1 A C11 .1 l. BXRBXRX LHENEY II1Lh St11ct North XLIWTIII zb Corchc Intc11st11l 1 ss 111 r1Q1111111 ll x 011111111111 phomors I 1111 C1111 1 1111 11111111 rom C0n11111tt11 Ixxd PIFIW COIIIIIIIIICI Tll II1 X II 1 1 b 11111 11t11111 Co1111rt l S HOV I 11 Cl rms Qt1111 1Q llllllil 11x11 I Stn l r 1111 Q ROIIFRT C LXMPIT ll 1m ! 9 o umphreys pil X d l 1-111h I 1 F I -I ll I -I OJ RXLPII COLCHLIN 1 Touu Terrace 'North X ns Ralph XNOIIICII hits-ram Hlush1s1191lx Future H1-llDr1xm Q l11sh111111 Putx Co1111111tt11 Sophomorc P1111 Commxttee llfll C IJ COIIIIIIIIICC P10111 COIIIIIIIIICF Slnclzenz S1dfI R XLI II D XNI X I O U5 Sprlngfivld Strcvt Xdlltll XC IW Ralph Smooth 1l 111111 Loxu to Bop ro ll C Ollllllltlll Prom Lshfr P1oph111 C OIIIIIIIIILC C mem Club I l l s 1th1ll I P111 ll Cl 111 on Q9 7 I I P10 'VI1r11o S1111 1 I1 Ulllll I o IIIIIOT 'VI11 Xucho X ISUI Mcls C u F9111 ut1x1 S1 11111111 l C EC ILX I D-XNFORTH H9 Elm Strc 11 Duthess Phll SOIJIIISIIC 1l11l l11l1 N111 1loth1s lr1sh111111 Party Comnuttec Sophomori Plflk C111111111t111 101 C Co1111111tt1'1 Prom C,on11111ttcc Prom Uush1r K11l Plfly Co1111111tt11 T11 II1 X I -I P1rsonal1ty Club 2 'I -I Banquet Co1111111tt11 Pro MCTIIO b11r111ry FTTCIUTIIOH CJOUIUIIIICC Snchem Staff Grls Sports I 9 I Golf -I IOXN DE NI XRS 86 Ottiwa Strut North -Xzixmnn ormze Xlwms w1ll1nQ to lend 1 h111cl NICK 1loth1s INo1r11w about 1x1rx lhmg Ihtcs to drlxe l11sh1111n Party Comxmttee Sophomorf- Partx Co1111r11tt1c umor C'iIJlI'CI COIIIIIIIIICC Prom Commlttee Klcl Partx COIIIIIIIKICC Tr1 H1X 3 I Pvrson 11l1tx C,1ub " 3 -I Banquet LOUIIHIIICC Pro Nfivmto SPTIIOI' Plax Co1111111tt1'v Mzrror StafI I Sachem Staff Glrls Sports l 8 f , 3 A- I AI 53 'I 1 .I ' : 'Z '1 Bn' I ' - " ' 111 the Lf mf M11 N211 'ul rurly h:1i1'. , I" -.l 1 P1 'tl' C ' --L So - '1 I 1111i l1'1-: Jllll. ' Cl2lI12ll'l'l .5 CIUIII ' "C P I ' ": " 1 1' I ' "1 "- '- ' fi, I. SC'C'l"1lTj' -I: P1-rso11z1i y Cllu 2. 3. -I: Pro M1'rlt1J: SPIIIOI' P1113-1 Sm' ' Play CIo111111itl1'1-1 J M1 1' ' - I " . 2. 3. 4: Op1'1'1'ltz1 I'.'l11'1': .Ui S11 fl I: lNIz1jo1'1-111' 2. fi. I. l,1'. I" fi. I: SIICIIEVII Staff: CII... II11ts CIo111111i1t1'1': W1' -' Mas: ' . 'tts M "1-. A'2l l. 2. 3. 4: Gi ls' S1 't. l, 2, ii. I. , I 1- fIlfI I.1'o11111'1l Str--1. .-X21 'illll 1' I B I1 II ' 1 -- .-vi "r ' Idilll for 1h1'1'- j'C'2ll'SI liiu 11'11s1'. H Gln-0 Cllub 2. II. 4: oothall 2. f. : Maytin ' cl0lN'1'l't 2. f. : 1011-tm 13. AI-. I I l.1 . : I" :W il If ,I I ' 1 .' 1' . .I .- gz 'z1111 - ' 1 1 " - " A .2 2 ' ,' A '- H: 1' 1 . A 1' I ' 1 Jlll. ' lil 11141-I f 1 ' . .1 ' ' LL. 1 ' A . 1' ' ,I fi 11111 P 1 1 ' --1 1 -f. I 1 ' --. la -. 1 1. 11. I'I11.'k- 1 .li I". I". A, ll' Spwk' g CI txt L. f. 1 ' 1 " 1. I- I -1 , Clo " 1 Biol gy Clluh 15: .I ' 1 1 'shall YI: .1 ' - " zl .A ' . Il lu l. 2. 3, I. XIII?-Pl'l'SIClI'lII 3. I: I". I". .-X. I5z1111l 3. I: F. F. .-X. I. lf. K. -I: Slim' If . f I I " .. . .I f ' 1' -1-t. .-Xgi Vlllll I 4' - hz 't 1 1 1 I ' "1 II1111' ' I:1bz11'1-t ll :A - i -3 h 5 ' -13 n 'gh V A xl -'lqwt-'I-H 1 1 1 ' ' ' 1 : i ' 1 . . L. - : . I if -1 ' '. 1 1 v -Iwi' 11:1 RHODX L DICKENSON 130 Elm Street Ag3W'lI11 Rhoda She used to b shy Looks mnocent Couldnt do wlthout Georg: Fresh111111 Plrts Co1111111tteL Sophomore Party CAOIUYYIIIICC' Jumor Cabirtt Commlttu Prom C,or11m1ttee K1d Party Commlttee Trl H1 Y 'S 4 Person a s Club ' 5 4 C'lrf Club 1 9 4 Semor Pliy Vlaytlmc Convert Opcrettx 1 4 Mzrror Stiff 4 Sachem Staff Clrls Sports l I -1- C'olf 4 Western M ws Festn 111 J 4 jXNl'l DL IUNC Xunur ftcdlnq 1 s II wus U11 tht phonr 1 rs ro cr s 1t1111., hcre I come rso111l1ty Club I11t1 1t1o111l RCl'lll0HS Club 3 Stmor P1.1y CJOIIIIIHIICC IOURDES l' DUMOND 45 Oak H111 Axcnuf Nolth Xgm Lou That liugh Number Plcxst' 111111 trf Chllli lro111 CJOIIIIIIIIUC GflClU1llOIl Lshtr Trl H1 Y 5 1 Pcrson1l1tw Club tt Club 4 1ss oors OIIIIIIIIICC mor I ny 1111 1 orts l 7 RXXNIOND l'-XX RE XL 57 L111f0ln Strut lui n Hllls Ray Problem ch1lcl Knows 111 thc gosslp Sc 111or Play C OIIIHIIUQCC 4 6 .iii Cu-XROL ILXNN 7 NRC r1th Terrxtt 'North Aziw 1111 arol Xl Tmost 5lllKlxSll P ultlts 111cl '1 cute bltsh Ioxes comertwes Sophomou l t K Cllllllll 1111101 C 1b1rtt C UIIIIIIIUCC Prom C 01111111 u I"IClL1lI10Il L -,hu l crso 1 ll 4 I11terr11t1u1 1t1u11s C l11b 1 01111111 tt S IC 1 nt 0u1111 L1br1r c zen: St1fl 1 C 11ls Spmts 1 DELORES N1 GIORD KNO 161 M111 Street Feedmq Hllls Dee Ihr problem of Problem Cliss Prettx win h11r Full of m1sch11f Tr1 H11 5 -1- Ptrso111l1t Club l II'ltCI'l1"lIl01l1l Rel'1t10ns Club 3 G1rls Sports 1 i Stmor Pl 1x Co1111111ttu Unror Stiff 4 4 Home 'Nursmg 1 9 I .4 e - so ' - - ' ' mg: 1.5. 1 '.-.: ' .H-pf 'l.2.4: ,- 1' 1' ' f . 1 ' I 14 lic-lvitlert' .- " '. ' , H'll.' j IL .-Xl - - lfk- ll k. ' lf I. CI. ' !" Pe, 2" I 25 'rua' 1 -1' . I fg " ' ' ' . . 1, .' ' '- '. .' ' .- fz 'lllll Q - ' 1 N 'H' . 2, '."---'SMAQ ' h' ' l 1' 'V' , ' 21' 7 'L '-'-f.:-.1'gI 2.ii.1: GI" I L1 32 C11 Cl . C h "1 SC ' ' ll: '1 C,I"'I12l 2: Cfrls' Sp . L. fs, 4. 1 --l,: 5 .L I rl Av -A y A, ' 1 S ' - ,I l 4. H li Q , .- ii ,.., .- 1 Q. C .' l.-l z . ' ' 1 --1' ' ' 'll.. '- 'ur y I 'ttvvz -I ' ' I: . - I ' - ': I 'tt - -1 Q G 1 1 ' "1 "ri-Ili-Y 3, 4: P' . 11nl'ty Cll b 2. 3. 1 1 ' 1:11 Rel: ' 5 I J. 21: Sl'll1Ul' Play CI 'tt-1: .'t1 l' CI "l ll: ' 1 y il: Sal fa 3 ' .lil V '- '-'1. 1 ' zAyl li: 1' . 1' 1 1 'l XXNFTTE C C'IR XRD S1111 IN lwenrhze P1t1t1 1I'1ro111 Xlwiys S1111 111111 R11s1111 111 11111or C l1J'1I'PI C111111111It11 Irom C111111 111101 R111 Pirtx C 11111111tt11 T 1 111 X C S or 9 S111111r C114 U 1111111 C Ulllllllflll Snclzem S1111 sfrr 111 11111 C 11 115,11 n 1111 DORIS SHIRLFY C'RfXNT XL!! 111111111 Lo111s off1111 Phws11s111ss 111 1 1111 C bint 1111111111 m Co1111111tt11 R111 P 1 5 1 C1 IIC Pro Mrrlto S1111or P1'1y Co1111111tt11 MIIIOI S1111 Snfhenz S11 XDRIPNX1 CRXSSO '318 N11 111ow Strut Xgm 1 1 'VI1ss X ll lll typmq Xlwlys 111s 1 1,oo11 yo 1 1111 Ill 1 o11o111or1 If 1111111111111 1or ll II 1111111111111 11 II Co1111111tt11 K111 PIFIX C111111111lt11 Motto COIIIIIIIIIPC' IJ w11 I 1 1111 CK Olllllll C1 1rso11111tx ua 9 C Co1o1s Ciilllllllll 1 11111611111 COIIIIIIIIIPC Iro Merno SPIIIOI' P111 COIIIIIIIYICC C' 11111 1t1o11 C111111111tt11 S'11rl1en1 SIIII' C'1r1s Sports 1 9 5 C'1ft for thc S1 1 1111 lss P11tll1tSCOIllll1Ill1 ILORITNCI ILIL X151 T11 CRECO 45 Tw111 CJ1111s R11111 11111111 1 1 f Tony O ' Thxt 1111 1 1111111 1 11111111 C 1111111 Co1111111t 11 Ixld P1111 CO1111111 If IIIIX P ll 1111 1 4111 11 4 1111111 1 1 SIIIIIEIII S11 C' S orts 9 'NANCY HALIOCK Nlllll S ICQ -5111111111 Nan Potato 1111135 her Vbld1xIlCSS KCPII 1nt111st III RIIIIIDOXS L1111s t 51111 ite Freshman Party COIUYHIIIKC Sophomore P1rtx Com1111tt11 11111111 C1b1111 C 1,1111111ttee Gr duatlon Lsher Class H111 LOIIIIIIIIICC T 1 111 X 1 4 Pe1so11 1 Club '9 Pre e ub 3 4 Pro NI1r Stu11111t our1111 4 Semor Play Mayume Convert 1 3 Op tts1 1 1 4 M11 Staff 3 4 Cheerleader 9 4 Majontte 1 Sarlzem S1111 I'UlUlC T111he1s of -'k111er1121 3 4 Pr1s1de11t 1 4 G1r1s Sports 1 9 3 4 TNPSICYII Miss MUSlt F stnal 1 '9 3 4 SHIRLEY HARRISON 539 xIf"lC10NN St 111 Xgfns 1111 Shzrl Fr1e11d1x 'Neat 100111112 Alwass VVl111Il2 to help 1r1sh111an Parts Comm1tt1e Sophomore Pirtx Comm1't11 Iu111or Cabwret COIIIIIIIIICC Trl H1 X 3 4 Personalny Club 9 '1 4 C'r'111uAt1o11 C111111111tt1e Snrhem Staff Home 'Nursmq 1 C'1rls Sports 1 9 I0 .- 1' J. 1 .' 91 M111 . "'t. .Xuz 'lllll J ' Ig . I ' 1-3 9 1 1' 'C " . I' I1 ' ": 1'- '-' ' W. 4: I,l'I'SOIlZl11lY Cllub 2. 3. 4: 111'1s' fp ts L: ' Plzly CI111111111tI111': in 1 - 'I'l'1lIl.' fr Iz1th1'11r. 1 " 1 I7r1's1 :111 h'4'2!1'. .i 1' 1' 1 1 1 1' 11111 A121111 SIl'l'l'l. : 1: Vkllll 6 7' " ' , '. 'z I"1'111'1111's Q11 1' '. 'lun' ' 111 . " C1111 ' "1 Pro I ' "3 'A :Holy C11111111itt1'1': Tri-111-Y 11, 43 I,K'I'SOIlZl11l' C111111 11. '13 I11t1'r11:1I11111z11 R1'1:1t1o11s C111111 11: CI1:1ss 1I1l111's 1llIl- 111it '13 1 " 11' ' . 1 ' "1 ' .1 ': 1' ' 1' :f1'. .1 1. 1 .- . 1 'z ". .1 I2 'lllll CIIY 1' I'1lll1 CIIII' t'1l1111'l' as 'X N'h"." ' ' ' , 1- 2 ' 1. 1 A1 -' 11 2 I:I'1'S1 Zlll I,11l'1f' C11 1111'tt1'1': S 11 ' P1 ty C1 ' H: II1111' C1111 'vt CT ' --Q ,'lll I ' U: ' 1 I' 1 ' '-:1 1 ' :Chl 8: C111 I11111111'tt1-1-1 P' 1h1'y C1 'tt1': P' 1 ' I' C11 1 L. fi. 4: I1z1ss 1 1 1 A 1-1: 1 - I ' 13 9 ' 3. ' za' 1 ' "1 ,ra 1' I "':. .1 3 1' .L.f:1' 1 '11 1 C111 " I ' 11: " Ii 1 Q 1 1 f ' 2 1 . ' 2'II'11S 11 11 ' h. 1 . g1. 1"l'l'S1 1 Pzurty C11 1111111111114 ' ' I2 1 '- I ' 1'-: " 1 ' 4' 1 'tt "1 T1"- '- ' li: 1'l'1'S1Jll2l11lj CI11111 2: C1109 Club 1: ro M'r'Io: O1 -'-tt: 1: 1 ' 1111 Stzf 3 1' ul' C11l1111'1.' 1 1 .111 firls' p , 1. L. T x .',.', . , I 940 11' t"'t. .Nfl 'Q , i' V . ,,., Y. , ' ,,,b ' 2' , Y 0 VI 1. . D 'Jn '-1 -z,'.I "-w.J':.1s- ' 11 :G ' :' ' ' 11'--'f.: 1- ulit-' ' -. fi. 4. sidem 4: G1 e C1 1. 2. . : . -1111: . - C1 " 1 ' 'L " I . 2. .2 1'1'1' 1 . f. 3 "l0l' 1,4 ,e .., .-. ., . ... Q . .' - . . ' 1"'. .' 1' 'L MXRY H-XM KINS 1368 Springfield Street Feedm H1115 Molly That mee red ha1r Lox es to bowla l'reshn11n Party Comm1ttee Sophomore Party Comm1ttee Iumor Cabiret COTIIIIIIUCC Prom Comm1ttee Kld Party Commlttee Trl H1 Y 5 Personalltx Club 1 3 -l Mzrror Staff 4 Sports 1 2 .ILDITH A HYLNND 411 No Westfleld Street Pllilllll, Hllls udp Ount th xt 1s unt1l you get to know her Alwiys on 1 dnt Trl H1 Y 5 4 Pt-rson1l1ty Club 1 Z 3 Internat1onalRelat1ons Club 5 Semor l'l1y Commxttu l Mznor Staff 3 4 Sachem Staff 4 G1rls Sports 1 3 CARLO IMELIO 14 Oik H111 Annum North A iwun Greyhound False ConCe1t Interests xt Wfstfltlcl Mm 1ys wanucl ,V ID the OfflCE Freshman Party Comrmttee Sophomore Pirtv clllllllllllli 11:11 C I Com1n1ttcc Prom Comnuttu Flu Club Opfrttu R cl C oss RICHARD ,IABRY R111 R Humphry L1kes to 1 1t HISIOIX NVl1ll I11 1 Club 9 Transferred from Techmt 11 H1gh School Ill 1111 X 'Wax LLAINE JONES 144 'Nlo Westfleld Street Feeclmg 111115 Lamey Boy Trouble Worth Carolma Here I Come B12 S1stc1 N' Tr1 H1 Y 3 Inter111t1onal Relatlons Club 3 4 Glee Club 4 Pro M 1110 1 Optretta 4 SANDRA KELLEX 72 Belxldere Street Feedmg H1118 Stlllllj Llkes to sew Always ready to help n Clee Club 7 3 4 Personahty Club 9 -1 Operetta 3 4 Mzrfor Stiff C1rls S orts l 2 4 I A V AV . . U - ' - -. ' .V ' ' . ' ' ' . ' ' ' , ' V V A V 1 ' - . , , 1 -. .. V , V V I - , , , . . I . Q 1 . . . , H . j 1 ii'-V 1 ' .1 f- . 2 - - ., 3 . . . V V . .V . V ' ' . . , . ' ' V. . ' 1 . .... 1.1 ' . ' 'r L .' 1 g. 1 ' 1 Y n I n V. .. V m - , 3 1 , , . . ' I ' 1 V I' I ' "2 'Im' ' 12llill't'l ' ' ' "3 ' ' ": 1-1 ' 3 -'15 e 11152. . . ..-li... ' . 1165 "'r 111141 -3 ' , -1 - ' llilllllli -lp '12 junior Cabaret Committee: Glee Club 1. 3. 43 Footlnull IS, lg Opt-1-1-ttzl lx Rifll- ' L: ' 'L lf . ' jun' ' vf'ill'. ---1-. it Q V . V V - - 1 , V. 1 1 1 . . . A ww" , ' ' .,, 4 , .1 ' ff - ,-, f , Q- 1. - VV my - - V - , . . . . . 7 El - - .z 2 - , 2 : Q-V Vg -1.-i-l.-1 ' 1 1 ,' ' Y ' - fr yn Y A ' 2 in uhli 1'- , -. '. 1 ' -. 1 . 3 ' . : 1' .' fr p . -. .. . . V V, V 1 iv ' 4 V 4 Ovx 4 h V li 111 :W-.S 519' VALGHANI KELLEY '73 Belxldere Street Feeding Hllls Red Loxts to smg tn the Halls Clxss COIIllClllI1 Lxfm of thc parts Freshman Party Committee Sophomore Patty Connmttu umor Cabartl Comrmttee Prgm Qomnullec Kld Partx COIIIIIIIIUI Class Song Comnnttet C1p and Gown Committee Personahty Club ' 3 4 IlllCI'llillOllll RCl1IlOlIS ub 4 Skt Club 3 Glee Club l ' 5 4 pr s nt 3 res ldent 4 B1nquetComm1ttet lootball Nlmwqzr l B l ll l Stucltnt Counell 7 '3 Semor Play S mor Play Committee Vlxytnnc C ntut 1 5 Operetta l 'l 4 Graduatlon COIIHIIIIUP BlllCl 4 SVIIFIIFHI Stuff Clt s llxt Commlttee New England Musu lwstn 11 5 XllSt1te Chorus 5 Western Mass Musle l'est1xall 2 3 4 ROBERT KINCS 188 South XX est Street Peedmq Hllls BobbJ Outet untll you get to know hm: Hot Rod enthusnast Don A Pest lxkts mrs and bolts stck Jn dns of tc Camera Club 4 ELIZABETH LANGLOIS 46 Cooper Street Agawam zz Dont call me Lxzzy Full of fun Hard Worker Sophomore Party Commlttee umor Cabaret COIIlI'IllttCC Prom Commlttee Kxd Parts Commxttu- Class Song Committee Class V111 Commlttce Trl H1 Y 5 4 Personahty Club 9 5 4 Internatronal Rclitzons Club 3 Camera Club 5 S Club 'S 4 Glen Club l 9 5 4 Semor Plxx Nflayttme Concertl '7 ri Operetta I 3 4 Mzrror Staff 'l Drum Niajortttt 1 ' 5 4 Bloloqy Club 3 4 Snchenz Stiff C'r1du1t1on COIIIIIIIIUC Colf 4 New England MUSIC Pestnal 'S X11 State Chorus 5 4 Western MlSS14hUSPltS Mum Pestnal l Z '5 4 Glrls ortsl 7 5 ig. FRANK LIBERIXTORI 19 South Alhambra Cm le Agawam Cheech Atlas student Loses hard work Llft of the party Freshman Party Commlttee Sophomore Party Commxtttc Iumor Cabaret Commlttee Prom Commlttee GfHdU1llOI1 Lshtr Kld Party CJOIIIIHIIICC Semor Play Committee ROBERT LICHT 1054 Shoemaker Lane Pecclmq Hxlls Bob Llkts a good ttme That specxal glrl from Conn ' Swell ktd I2 Vx. . . . --. . . 4 xi " "W -- 'K' - -V 'z.' "1 '- ' . C ' "1 "':,I' I..- - I ' 3 ' ' 3 . 1' I "1 lz.. .' 4' I 'Z '. ' ' 'C ' ' L. f. -: ' z 1 -. , Cl 3 ' ' 3 I . L. f. . 'I reusurer 2. Vive cattle f. P .- is ' 5 , ' -g 1' . , 2 .N - . 2: asegu : . ' ' 'L,.g ' 'ge' ." 1.2"-Ion' .liz f g I 'zz -1. .zzlzs z Y ' , ' '. ', '. , ' 1 - " ' , A C . ' Q 7 4 ' ' A , 4. , Q DONALD KING 3 North West Street, Feeding Hills . " " - . -- .' '- 1 . 1 5 Gets 1 1,1 'sts. N, r . W v - n yu N ' ' K ' I X , , ---l.-..i . , . x CIL' 51 Ei 7 ' 77 -1 C 1 . :J . , l I , : , , I I , , 4 . , .. , - - .. . . . -. . , . . . , . . , .. SK ki ..: " .L.f.: ' :':. A 1 .-..: ' . ' . ' , ,' ' ' ,. ' v , . .. Y 4 -. . A . -, . , I I. .. l' 1 3 12 . I '-3 1 5. ' ' ' ' ' .3 R V A .I . Y I I I v'. 14 'v I ' ' ' I - ' It K . -. , 4.4 . , ,., , Sp .-. .4. 4, ff U ! -H . . Y ' . . . ' . , ' ' . . . ' ' ... ' ' 1 . 4 1 . l hr ' LOIS LIXDISI XD Recd Strut III ll 1111 1 11 IIICX Loxf' 1111t 11111 S03 OIIIOIQ ir 1 111111111 fl 101 If 11111111111 1 1 1111 111111111 If r1 1 1 P 11111 C1111 1 ff 1 N 1xt11 o1111r Jlfffll 11171111 111 1 1 111 XI 1 FIIONX I lfll 1 ,W 1 11 118 1111 1 1 D181 IJ IN 11111 1 XIIII 1 1'X1RICIx LUSITO I' IC 1 1 s fl! llft 0 s 111111111 N 1111 111 111111 1 1111 111 IJUIORPS ILCC XRDI N11 1 Je X1111111 llllglllllg C111111 D 1111 1 1 1111 111110111 1 1 ' ll 11 Y Il 71 f IIIII 1 1 SIIIRI 1 X XI Xl Xi NOLI SllXl X S1111 ll I 1 111111 111 IICI Pitix 11 1111111111 111111111 1 111111 11111 I S1 N181 XI XRJORIF XXX NIXC OX1-RX X 1 111 111 11 11111111 11111 1111 X C ll 1 111111 111111 IN 1 11 XIIXII 1 C1111 C91 Il C lu IIC VII St ll 111 N S 1111 I3 .' .' .. 811 " .i '- . .'XQz1wz1111 . "I: Y" VI-lll .Iu11A : Class! f A11-: js has :111 1 , V1-1' ' 5 S1 A. Frvi 1111 P21111 C1111111111t1'1': 1' 1h '- P. tl' C tt-': 'lun' A C1111z1'-t Co ' ": P1'1,111 C1 1111111111-1-: Kil P1 ' I' C 'tt'-: 'I' '-HlY fl. 4: f'1'S :lily I 1 J. .1. 1: I1111'1'11z11i11111l Rf'lZltIOIli Club 3: cI2llI1f'l'2l Club fi: Ski C11111 1: Glu filllll 1, 1: 1: P111 5111-1111: .Iz,'A111' C --t 11: O1 - - z f1. 1: 1 ' ' Stz i J. .1 1: lS111l11uY Club 1: SIICIIEIVI Stuff: Crzicllizltion C1 II 111itt1-11: YY:-SI1-1:11 NIZII. . 1-11' l"1-4111111 J. 1: Girls' Sports 1. 1. fi. 11. NN' .' ' . - ' IRI 5111 C1111111-1' Sll'l'l'1. .Xuz illll ".'1III.!IV1'N .Xll 1111 - u"1,.'!1 ,X1'1' y 1'1-1 11" 11:1 full' 1.1111-s 111 11 I' pimzj u. P11 . "'t1 .- " I ' .' 177 L1111- Slr1-vt. '1--Ii iq H'll: .' "P " QL" . 1111! 1113112121-1 EQ I'-I I' V1 2 1 I I1Ll'1i' 1 1. l. I1. 1: Il2lSl'1J2lll 1. 1. fi. 1. A 1 IH 1 I 1 1: 25 '1'111'-' 'I'1-1'1':111'. N11111 .-Xuz1w11111 - "l 1" . ': 1 41' 4 N' 1 1" "'f'2'2' II11: Ll 1111-1111ly s111i11- 21111 XVI ' for -. l'II'l'Sll1llilI1 I,1ll'l1' CL1111111ilt1-1': S11p1111111111'1- PLIVIQ' C111111111lt1-1-3 llllllllbl' C1111.11'1-I C11111111Att1-1': l'1'11111 C1111111itt1'1-3 Kid I:11'ty C1111111 't11'1': Tri-Ili-Y 11. 15 I,l'l'5 11- 1111lI' filllll 2. 21, 1: 15111111111-t Co111111itt1'1': S1'11i111' 1'l:1yC111111111l11'11: .111 1 511111 1, 1 f11':11111z1ti1111 IiUIIl1I11IIQ'4'j S11 I ' St11'f:fi11l1' 1: l"i1'at.-X1112:C111'1 ' Sports 1. J. 11. 1. I 1 'I ' . . L if 1511 '-1' Strvcft. .- g11wz1111 U XI: : l,l'l'l 1' 1111114 Pnl: " 1:1 :1 1 Ifrf-1111111111 llilllj' C111111111tt1'1-3 S111 " Party C 'tt1-1': Tri-II'-Y 3. 1: PCM 1 'I' 111111 J. 11. 1:.'11'l1v Q 1111, I . .' , .1 . . 1 '1 .' 11111 Silw-1' St1'1'1'I. 1 !LlN'illIl I f "111 Sil ' " SIl"'I 1 i1.'L1l' flly. Trl A- ' 1: I'1'1's111111liIy 211 1. li, -1: I11tc'1'11:1ti1111:1l R1'12lIi0I1S Clllll 11. '12 1' - Cu -K: 1:11117 .11 C1111 1: S1-111111 Play: 51- ' ' P11 1' C1111111itt": . 11' 'Ill' I - :t 1. 2. 21. 1: L1l11':11'1' 11: f,l'1'lll'Sll'1l 1: lllllltl 1. 2. 3.11: 101021 T 1115: ' S he .' .lffz I'illllll'l' T1-1 '1 -'Q 111 A1111-1'i1'.1 11. 1: W1'sI1'1'11 Klaus, Bfusic l'1x'tix'111 1, 2.11.1:Gi1'1sA.fp 's 1. J. A BKRB-XRX NI XIOLO X an Barb Nite clothes Hhxtll I do now t one uc chu Prom CIOIHITIIIUC Prom L her Cap ind Conn Committct T 1 ll X rsonallty C lub 9 '3 4 C lee C lub nrt 5 Upeie 4 Opcretta Lsher '5 Sachem Staff C ills Sports ' DON AID 'VIARSI XX S XL Inmegan Our bac hrlor in cleft nsixt 'trmoi Il ippx go lm ln those Senior Pl tw rzheans als Sophomore Party Committmt unior C ibxrtt Committmt lrmm C omimttt Prom Ushtr lxid Party Committee Blskttbill M ur Studcnt Council 3 Senior Play Class H1ts JFNN MXULIH 70 Ottawa Street 'North Aqawwni ennzr I ox es to tillt Alwiys IFCUCS with o1n lun to be with Freshman lutx Commtttu Sophomort Party Committee umor Cibarft C ommittcr Irom Committft Kid Party Commltttt Tri Hi Y 5 4 Person ility Club 1 4 4 Clu C lub l 9 4 Bmquet Committee Golf 4 Senior Plots Committct Mntimt Concert 1 1 4 Operetta l 4 Mirror Staff 4 Sachem Stiff Gf1ClUllIOIl Committte Western Mass Festixal I 2 4 Girls Sports ROLAND MFRC AD XNTE 54 Kensington Axenue Iteding Hills Rollze Littlt monster Ioxcs atttntion Teaehtrs pet Prtshmin I utx C ommittu Sophomort Parts Committee Kid Party Com tee Clu ub 4 otball l I Bask ll 5 Tra Bas ll Sc mor Pl ix Optxftta 4 Snrhenz Staff Always singing. .ILLIE MERCIER 19 Grant Street North Agawam ' 4 Always goes right home. -- Are sou ieally omg to Germans Sophomore Party Committee: unior Cabaret Committee. Pro n Committee. Prom Ifsherg Graduation Lsherg Tri-Hi-Y 3. 43 Personility Club 2. 3. 43 Camera Club 3: Glee Club 2. 3. 4: Class Colors Committee: Student Council 3. Seeretary 3: Senior Play Committee: Maytime Concert 2. 3: Operetta 3. 4: Mtrror Staff 3. 4' Cheerleader 2, 4: Sachem Staff: Graduation Committee: Western Mass. Music Festival 2, 4: Girls Sports 2. 3. 4. ROBERT MITCHELL 784 Springfield Street. Feeding Hills "Bobby" --4 Plays the field 1 Builds ears. I4 PXFRIC I X XIODZPLFNN SLI 139 NI1l1 Str11't Ivcdm II111 P11111 1 XNIKICIIII Bflls' Lows H1s1or1 Has murcsts 111 XN1stf1111l 1 II1 C ' 1 Sachem S DXNIH XIOIT1 44fCoop11St11r '1 1111111 DIIIIII1 1 f s s 1 h11111 1 IIIIS 1 1 1 1 s 1111 1 1111111111 1 1 111111111 ll 1111 Illlllllll 1 h 11 111111 111111 ll Stu 1 C1 1 1 1 S111111r P111 Yllfl Stiff 1 4 R111 Czoss 3 CIFIS S111rts 1 YN ILI IXXI XIURFLLO 68 Spr111gf1111l S11111 I l1lll II1l1s 1 1 C111 1 1111 ' Il L111s 111 11 t11l1s9 Ir1 QIIIII 1 ll 1s 1'111 1 clllllllll 1 1111 St 111 D XX ID XIUR1 III 11111111 Strut 111 Irnnl X18 ll 1,1111 11s I X ON u It 3111 111 Il Cs N111 S1111 1111 1 1l X111s C I XUL MONT Xf 'N X 1111111 Munn 1 1 1 IN 1111 1 111 1 1 1811111111 OI 11111 1 1111111111 P1 111111111t111 1111 111111111 If 1 1r1 1111111111111 tt 1 1111111 ' 11 r 1 S111 A-' I., 111' '.' '.1"!'S Trl '-Y 15 P1-1's1111z1lit1' 1IllID -. I1 1' .tz1ff. 'I -'.r'f..'Q:'. " CI111111111'r1'1l 1111' 111-,' .'i1g11' 1 1-cl! Dr -2 , 1111111-1' IUVIK 11111 11 'y 1,11 11, 1i11ulis11111'11ls?? i I'1l'l'.'1 :111 1'111't1' CI11111111itt11-3 S1111 '- ,ill 1' C 4lt"1 QIUII' ' f12i1Dill'l'1 A U11 ' -1': I'1'11111 1111111111111-1-1 P1411111 Us 1'r: Ki Party Co 1tt1-1-5 " lall 2. 1: 1511411-1111111 1. 1. fl 1: 11:1s1'l1111l 1: 1' 11-11t 111 Il '11 1 1 1 2,2 1 lem V' I '11 1' .- " O1 . 11211 :111 11'1liz111 I ' Ifr 2 Party ll 1 '111-1': S011 ' C ' "2 P11 C 'tt": Kil P1 1 I'11'11i1' c1UIIlIll1 1": Sf' ' Ilz jg S1-11111 P111 I 1 1 1 THERES.-X MORASSI R1 ph S1111 I "Terryf' - Always busy -Personality plus CD11 1 11 I1 1 1"r1'sh111a11 Party Co111111itte1'g S0phu111o1'1 I r11 C 1111111 Co111m1tt1-1-5 Prom Co111111itt1'1': Kid Party Co1111111tt11 I 1 Prc-s1111-111 4: P1-1'so11al1tyCIl11b 2. 3. 4: Ski C 11112 1 C I 1 C IIIII 1 I I 1111 ' LIOIIIIIIIIICCQ Pro Meritoz StuL11'111 c1OllllilI 4 Slllll ' 11 Ii. 4: Opffrcttznz Opf-rf'ttz1 Usher 4: Librz1r1 5 I 1 11lu1t11111 C11 11 Staff 2. 21. 4: Assistant Eclnor 115 E11it11r1 , , Srzff: - I' f:,1',"'1 , .2.l1.4 ' . 2 '6' '1'- .4"'.1l'i'-2 "B'1l" XII' I -1'i1-1 1112 l-11s1- I"11t " :XXI IRIIILIQPI' 1'-. 'L 1 7 '. ill! 1':11't1' 1111111 ilt1'1': I", I". .-X. B. 111 1111 1: S1'11111' Pllly I 'tt1'1': Sfrl 1 1 f 4111- I". 17, ,X. S1-111-1111'y 1: 19. I". .X 'I'1'1-11s111'1-1' l. li S1'11i ' P12111 .1 ' . "Q, 61 S1 .I -1 . A22 'illll " 5 L11"i 111 11'i11L R11 Q", '. 17. b F. I". A. 1i11sk1-1111111 1. I. 11. 4: I", If. A. P 111" S1 sk' Q Co t 't I. 2. 3. '42 .Ui .' 1 U: ,XII 11 Yis 1: . A ' 111113. I5 ALICE MUELLER 595 North Street. Feeding Hills 6 "Al" - Likes to roller-skate - Pretty' big blues eyes! - Quiet and innoee-nt?'?? Tri-Hi-Y 3, 45 Personality Club 2: lllirror Strff 4: Snrhem Staff 4: junior Cabaret Committee 3: Senior Play' Committee 4. VIATTHEVN MLLLANEY 53 Norman Terrier l-eedmg llill fexax Loyes to tell stones 'Neyer 1 dull moment Always smilmc Baseball l Senior Play Committee 4 Sarhenz Staff 4 SHIRI EX 'VILTTI 51 Spencer Street 'North Agawam Shzzl Pe rt mel peppy Ma its not late Always willmq to lend W hind freshman Pxrtx Committee Sophomore Party Committee Iunior Cabaret Committee lrom Committee Kid Party Committee Motto Committee Cap 'ind Gown Committee Gifts Committee Senior Play Committee Graduation Committee Tri H1Y 3 4 Treasurer Personality Club Z 3 4 Banquet Com mittee Pro Merito Mzrror Staff Sachem Staff Red Cross 3 Girls Sports 3 4 Co HAROLD 'NON ILI 9"f Shoemaker Lane leedmg Hills Curl Th it consumer se ienee class' Always te ismg IIOI Sl1lflPI7I St ill Se nlor 'ty JAMES O KEEPE 91 Suffield Street Azayvnn zm 3 letter man Marilyn Handsome Terrific Cuy' Freshman Party Committee Sophomore Party Committee Iunlor Cabaret Committee Prom Committee Prom Lsher Graduation Lsher Kid Party Committee Gifts Committee Personality Club '7 3 Glee Club l '7 5 I-oot ball l 2 3 4 Basketball l '7 3 4 Co Captain 4 Baseballl 3 3 4 Student Council l 2 3 4 Treasurer 3 President 4 Senior Play Maytime Concert 1 2 3 Operetta 1 3 Operetta Lsher Graduation Committee Sachem Stiff Class Officer Presxdent l Western Mass Festiyal l 9 CAROL PALLO 519 Suffield Street Aeavmm Carol Handy with a needle Beautiful hair O rm Qolly' lreshman Party Committee Sophomore Party Committee unior Cabaret Committee Prom Committee Prom Lsher Kid Party Committee Cap mel Gown Committee Gifts Committee Picnic Commlttee D A R Reprcsentatixe Cirls Sports 1 9 3 Glee Club 3 4 Tri H1 Y 3 4 Chiplain 4 Personality Club '7 3 Pro Merito Senior Play Maytime Concert 3 Operettx 3 4 Library 4 Cheerleader 9 Sachem Staff unior Marshal Student Couneil 4 I6 KU PXRENI' 46 Oak Street Fendm II1lIs 111 I 'I'1'1d1 I-I1 I1 So small Hopes to be Z1 ood bookkccxr Tr1 II1 X AI P111 XICYIIO SCIH01 Plas COIIIIIIIIIPC Uzrror Stxff Jr Sarlzem S11 I JLDITII ILTFRSON 87 NIonro1 Strut XLIVVIIII Pele 'VI1SsII1y1s 1ss1stant Loxcs to WlIIx SOPIIUIIIOIL I 1 C1111111111111 u111or Labarct C,o1nn11110f R111 Pirty COIII 111 JIIIIIII c 1II1Y4 PLN lil w ub ' Slx Lu Glu Club I I I I-'no NICTIIO Scmor Plly Lomn 1ttec NIAYIIITIE Lonurt I 011111111 l 1 I 15116112171 Staff I'ulurL Tmcncrs of AIIICFICT INLS11111 NI1ss11I1111111s NI11s11 I1st1v1l New England NIus11 Iqcstlxal G1rl5 SDOIIR 1 Pudgq II1ll s buddw ll of Pop 1 to Illl tu 111111 11 111111111111 Yan IFIII 1 S1 111111 IW 1 lisscs 111 x Lsh11 8111111111 St1ff I C1rl1 Spo Supholnorl 11 ll I XXX Ill X 1111 Ro11I Xg1w1111 I H1 I X1 Il 11111 tw s Illlll 1 1 1 sf1 1 1 RILIIXRD PISXNU 5111 Hlll XXL Norm X lW'llII Dlfklf I111 11111 b 1 xx fjllltf' 1 l1rt If ol Illl I Cahllllll P1111 L 111111111 Sophomore P1111 LOIIIIHIIIEC u111or C1IJ111t Con111111111 I111111 Lo1111111tt1e Ix1cI P1111 Co111n11tt1 C106 Club I Footlnll Bomblll 1 1 30111111 P111 Lo1111111ttcc Operctn 4 Bind 1 Sarhenz Stiff I7 CONRXD PHILLIPS 111111 111 H1111 rfsh111111 Ilfly Co1111111tt11 Sopho111or1 Partx C111111111tt11 Ixcl I' o Ii XRB XRX PIC XRD RIXII R Barb r 1111 onl X1 1 KCIIII 1 s 1 111111 p111I1l1111, '19 I 'Q' 'IK 'IIYIIIIIIP 1 ' AQ -- -ff 2 ' I - . A-'-'ii I :.' 1 1 111 , ' 1 ' ' ' ' , ' .. . ,Q 2 ' , '- ,ur y I ' -xg J ' 1 ' ' ' ': H . ' I - Init -': Class S0112 C1 'tt 'C-1 'I'1"- '- 3 ' .01 li1,'CI L. II: 'i 'I I13.-I: 1 . ' ll ' , - A 1 I - ' . 4 I Y ' 1' - 1 l ' -1 1.111 1-1 5' I 1' - . -115,-If: 5 I .I : Q 21 II1 " SII'l'l'I. If-' lin - ' " A 'U f ' I' - F ll Lik 'S 2II'Qlll'. I" -, 1 ,L ' I ' "1 ' I' I ' "5 'I :1111 C 'I "1 Sv ' P1.g U ' -1-: 1 I Staff: ' Plz f I r I: 29 ' -' 111111. .X 111 IIII " " II1' 1 ' und y .' II 's WTI ' g Ii -ll,'2'2' Ol. I 1 I Svni ' Plat' "1 .' ' .' 2 : I' Q rts 3: 'IlIIlIIINfi'1'I't'LI 1111111 C111 11111 111 IiI.IZ.XIIIi'I'I . . ' f.- RD 19 R' 1 . .1 1: '1 'Alf' I 7.1 - Ilvr 1I11111gI11s 1111' III .-Xl:1slL11 O1 ' ol ' 'III.'. Ss' A - I'l.1y IKI11-13 .N'1l'I11'111 Srnff I: Girls' Sport: .13 T1'z111: '1"1-1l f1-11111 QIIIII' A 1ll1'1'11'S1111l111111111'1'1'1'.11', ' I . .' 831m ' .1 I .1 ga '. A' ' Ciirlsll Uh. 1 . Ia 'k wa hilll' f 5 ' . f' O1 - A '!LlIl2. 'r ' 4 A 41' 111 4 1-0: 1 1' I ' Hg ' I. 1 '- VI A --: " I ' ' 2 " 1 ' 1' ' -1-1 1 I 3 z fl: lows p1rt1fs' G1rs Sportsl 9 FIYSI Md 7 3 IO XX PROX OST I5 High Sttut 'No X2 1w1m nan 'Xlw Us Rc nmc I ost Wll.llOlll I l'1II11I1 tx C om1111ttu Sophomort I1rty C 0lllllllltCC K cl I xrty 111 I St1ff Clnls Sports 1 Colf4 PRXNCES RXDXN ILOXN ICZ 6 Homcr Strut l'KlCl1Ilg II1lls lmn M1sth1c1ous cus Fun to bc wlth Pe'rson1l1tw plus Freshman Plrlx COIIHHIIICI Sophomore Pirty CoI111111tt6C umor Cabaffl Co111n11ttcc Incl Pntx QCIIIIIIIIICK C'1fts C.1omm1ttcC Tm H1 Y 3 4 Personality Club 1 9 5 1 rlrmsurrr 4 IIltlI'I1'1t1OI18l RCIIIIODS Club 4 Pro MCFIIO fmor Pliy Lbrux Glrls Sports l Gof FIFS A1 .l State Rcportc-r 4 KN ILLI XM RIIOD I8 i-l.1. - , , . rf - u ' ' v W ', , . I ' , . 1 4 v v I 1. 1. 1- f. 'Z ' ' ' '. I. 3 1 5 I 1 4 . . 1 1 I l .1 1 , L 1 ,. ' I ' . -1 ' 1 ' L. f. - ff ' ' JJ KC ' 55 , , C . , ,, -. : ' 1 ' ' ' : ' 3 '- l. .C 1 . ..- ,,' ' .' L. 'I 1 " - - , ', 1 ' 1 . ' il C'2ll'. "rcs z Pilff 1 ' "1 I ' 'Q ' I A "3 i '1 ' C0 - 111ittt't': Tri-Ili-Y li. 4: PC'I'SOllilllty Club 2. fl. 4: C,1C'I'C'lt2l Ushvr l: 51117113771 fa 2 '.'L:? . - v - ' 1 4 . H- ' 1 ' f A A 1' A ' 4 l -, 111 -1 ':.1'1 , - Y- h w - , ' w ' , , ' ' 1 . ' V 1 -15 z ' 13 1 , - - . , 1 1 1 - ' , ' , ' Y . ' - 1 . -. .. '. 'r ' - ' 1 1 A - ' .2 izji A : 14: t.d2. if A Av nj- :J gd ' i -A as as 2 v r . . 1 . I . 'ABAIIU - H CN ' ' 1 1- ' X 1- ' 2 . . 1 . .C 1 . " 1 1-' 5 1 , U I : X IRGININ PISNNO Sp1111gf11lcI Stu ct rmg Vng MlSFhl0NOUS So frlrncllw 111 hout I'r0shn1an Pwrty C1om1n1tt0e Sophomore P1rty COIIIHIIIIU 101 clll COITIIHICIPC Prom Lomlnxttcf Cflduillilll Lshfr Ixnl Plrtx Connmtlu T11 H Y 5 4 Ptrsonallty Club Z I 4 B'mqull COIIIIIIIIUI Sc mor Rucptlon St mor P111 Comrmttee Gr11du1t1o11 C Olllllllltll Snfhenz St1ft' R cl C ross I5 4 IVIILDRLD POHNER l60 N0 Yhstflelcl Strut llCCllllL Hllls M1Il1e Thftt Irlsh tvmpcr' Xlwwxs blushmq Our cliss tewsr' Pcrsonahty Club '7 3 Internatxonal Relauons Club 5 SCIIIOI P111 4 S0111o1 Pliy C1on11111ttcc 4 Mmm Staff 4 Tr1 H1 X 4 Safhenz St1ff 4 CS1rls SPOICS '5 CIO JAMES REARDON Wllbraham Rodd H1n1pdt11 1771 Good kxd Sandra Very rons1dcratc L1kcs fum work I' F A Publ1C Spealtmq Contest 4 Master ofCcrcn1on1cs I' I- X Srntmc Wire Pre-s1d0nt 5 Prnsldcnt 4 Chuptcr Stir l"lI'I1lCl" 4 Bm Smtc I 1rmcr 4 ES S 111th Strut Spr11 1 Julct untll you ut to know hlrn 'I' 11 s mx Ioul' Iilushu so vasxly 'N1c'c sm1le" ClfIS COHIHIIIICC' 4 F F A Basketball 'S F I- X Surftirx I X111 PlCSlClCIlI 4 'xLlCllO X1SU'1l Mds Tr msfcrrod from Iorcst Pirls umor Hugh Sophomon wear N XNC Y RICH XRDSON 971 Cooper Street Aqwwanl 'Nan Qulte the drn er' Itchy Rxchy Sophomort Pnrtx Committee umor Cabaret Commrttee Prom Commxttee Hlstors Commxttfe TIlFllY 3 4 Personalxty Club 2 'S 4 Internatxonil RClllllJI1S Club ' 3 4 Pro Merlto Semor Play Semor Play Commlttee Future h u us of Xnuur 3 4 Treasurer 'S 4 Glrls Sports l 9 S XNDRX RIX FRS 43 Sprxng Street 'North Xgxw Sandy xt k xxCClCllIlQ' Bells Always blushes when she lxu hs Huston Commxttu Tr1H1Y 5 4 Personality Club 9 '5 4 Senlor Plly Com llllltll Opt rm tt1 Lshrr Sachem Staff BERTA RUBINO know when she s around Club 'l Semor Play Operetta '3 l-LLSNNOR I ll SH XRPE 84 Spencer Street 'North XQZIWIIII Yltzp Oh that Carp' Bubbles umon C :butt Commnttu Prom Committee Prom Lsher Craduatxon Lsher lllstoxx Commnttu llISOllllllW Club 4 Camera Club 3 Glee Club I Footbxll l Srmox llu Xiutnnc Comert l Operetta 1 Sachenz Staff RUBFRI SIC RIST 188 South WN estfxeld Street Fee-dm Hills B 1 T u hs one Llltes roller skatmg Enjoys lnxnz danqerouslx l!Csl1IlllI1 Pntx CUIIIIIIIIILL kucho XlSU3l -hds Club 1 9 5 4 Seeretars '5 4 I9 87 Etlwlrcl Strut Xgm nn Berta Glft of qab Exeryones frlend X good sport You rlw Trl H1 Y 3 4 Personalxty Club 3 4 Illllfflillfbflll RCl1tlCJIl5 C lub 5 4 C lu RAYMOND SARACINO 68 Royal Street Ng rw Rag Hard worker Dunk tcmptr Iuturc town cobblfr Freshman Party Commxttee Sophomore Party CJOIIIIDIIICC -It lor C xbu t Commlttee Prom Commrttee Prom Lsher Criduatlon Lshtr Kld P1 tx 1 Commmttee Motto Committee Cap and Gown Commrttee Hlstory COIIIIIIIIICI Personallty Club 9 Skl Club 4 Clee Club l 9 '5 Class Colors CUIIIIIIIIUK Banquet Commxttee Football ' 3 4 Bastbrll 3 4 St dent Counul l 5 I Semor Play Mavtrme Concert l ' '5 Operetta Lsher 4 Srzrlzrm Stlff lutxm 'Feathers of America 5 4 Clfts Commuter Rtcl Cross 5 of , 1 111 1 1 V ..'. r : t . - ..,4 ,,!v ., . .v gg - r - .7 . . ' 2 ' . 'JJ ' ' 3 'Z . 1' . -2 '- - . 1 3 4 'K . A -,-. . A , ', L y 7 '- 1- xr--' f V U , Fe. . .P 1 . .. . ., , .-.3. - - .-l : r . . X .. : fi Zllll JZ' 7 Ax --. 2 Q.. ' . 1 ' . ' ' ' . ' ' . ' .1' .1 ' A xl, ' ' sq r ---1,9 1 ' "3 "1 .' ':. . f l- l 2 . ".:,'1': lf 37 ' . . ' '. . , . f' , ,1 1. -1- xt - 1 J . . trys 7 ' ' . ' ' . . ,' 1 . ' . ' 1 . ' - - , , ., , 1 4 'K . 4 1. 1 1" ' ' ' . ' . , ., , .. l Q i--. ---- . . . 1 .. 'Z Zilll - ff 1U 4 1 1 1' . - . ' - V I ss. I lf 11 , 1 , III .. .e 3 5 , 3 It 1 ,'3 2" ' ' . ' . ' ' ' . '. ,1 ' ,. r S C 4 v A Iv - . - 1 , 1 , 1 1 C 1 ' -. A 11 ....., 1 r , r "Z 1 - - , . I . . 1 ,- . . 3 . nt u 4 .l...: A ' l A . v x 1 'f t 4' -- 3 I .-.., ' 1 , . . , ' 1 ' ' . ' ' ' .,. . ' ' t -. 1 I - . .. -1.7-. 4 t I '1. fx 2 .. 4 ' . ". , . J 1 , . ' I . . , , . 1 . , . A ., , . .','.1... ,' . . . .. . ,. . . 1 . . . 1 C v A1 3 4 U - 1 , s 3 " tb l's ' ' ' e ' 'X M ' . A 1 4 "1. ' - .-. . . 't. . me-f,vfQ-f ROBERT SL-XTE 71 Maynard Street Feedmg H1115 Bobbj u1et999? Lmcoln Downs RlYCFSldC fan Baskctballl ' Bascballl 4 STEX EN SLIECH 1060 Shoemaker Lane Feedmg H111s Steze M155 lvlrller s gentleman Always seen at Rn erslde Curly blond h 111 SANDRA SJOSTROM 178 'North 131911-l!1t1 St ludxm, Hllls Sandy u1et Pretty blonde hm JLDITH SLATE 11 May nard Street Feedmq H1115 Dzmples ulet untll you know her"' Wfry lTl1SC1'l1CX0US11 P peexe oral talks"' Freshman Party Commlttee Sophomore Party Lommlttee un1or Cabaret Commlttee Prom Commlttee K1d Party Commlttet Gxfts Commxttee Trl H1 Y 3 4 Personalxty Club 2 3 Internatnonal Relatxons Club 2 Class Colors Commlttee Banquet Commlttee Senlor Reception Senlor Play Lommlttce Mirror Staff 2 3 4 Sachem Staff Red Cross 3 Glrls Sports 1 2 3 -1 JANE SODEN 91 Carr Anenue Aqawam ame Hockey Oh those jokes ' Loxcs Booklteepmg G1rls sports 1 LOUISE SPAGWUOLO 7 Agnoll Place Pcedmq Hllls "Lou" L1kCS roller skatmg Always Qlggllflg Remember vou rf- only young once' Glf1S, Sports 2 39 .:, ' 'kv q 1511? 4 - - -A ' 1, , f v 1 - t - . . A - A 1. ' A .. 'N' 1 . A ' rr 'uv-QQ' W- v V IZA - ' W A, Y - ,rz,f,z ,A , in , A , 1 H , . .il......, 1 I , - V , . Y ff- u-iQ' - ...ff 7, ", Hrfpt . 2 , . :J . 1 : 'z ' : - ' - . : , : : ' 5 : z ' ' z , , , .,,. -. . . 41.7. J T... . . - . .L: . . .....i..l.....l ' ' 1 t ' . I ff V 111- - 1 , 2 1 if ' .. 1i-i -. xv , . , 1.1 'nm ,-- - ,, A , Y . ' ' 7 ax 1, ' x -1, , 3, 'rl-1 A 1 l1T.i 1...-l...- .nl JOHN SPINPTTI 643 M111 Street Feedmq H1lls olzn It 1 II map' Nearly dressed Fdurated book umm Pro Nizmo Student Lounul 3 Bmlogy Club 3 Boys State EL XINE MARIE STEEVES Carmen Avenue Feeclxn H1119 Mane Dreamer Clexer dressmaker Llkes to Bop Prom COIUITIIIILL K1cl Party Comm1ttee C1155 Colors Commlttee Banquet Commxttee Semor Play Commlttee Sachem Staff Transferred from Tethmeal Hlqh Srhool 1933 5... 'VIATHEW Al SLLBORSKI North Strut 1 1 1 s Mat MISC guy? That IIlOI'YllI'lL, mup of coffu xt the NN 1111! Hut' Socnbls Prophery COIIIIIIIIICC Camera Club 5 Pro 'vIer1to Sfzclzzm St 111 XUKIIO X 1x11 11 Club '7 5 4 Prcs1c14 nt 5 4 Senlor Play Commuter ogce Always lau hmq tru ncllx HISKOYY Commlttee Trl H1 Y '3 -1 Sen1or Plat LOIIIIIIIIIIK I lrnx l Sfzflmm Staff G1rls Sports 2 '3 'VIXRI ENE THONIPSON 61 Willey Strut North Xgnmnx Mar! Our Home E1o11om1es lud 'klwwys up to some-thmq 3 Ol X NI 3 IIIIY 5 -1 Clrls Spor ELIZABETH YOISLOXN 942 Elm Street -Xqawam Bezt3 Alxnxs looks next Matn 1nterest BOYSW9 That zets me Sophomore Pirtx Commntee Prom Lsher K1d Party Commxttee Propheex COIHHIIIICC Trl H1 Y 'l 4 Personuhty Club '7 '5 Internat1on'1l Relatlons Club 3 SCDIOI P111 COIIIIIIIIILL Gradu1t1on COUIIHIIICC B1ology Club 'S Grls S orts I 3 21 ,fl -- .. 1 'U g I Y I V V 1- 1 I ' . ' " , ' g ' , A . K , I I L, I I I I ' ' . . . 1 660 Q 5 ft-1-time lI'll, rr un r' ' y j V lil U v A I I A. V-2 'A I' I' JOYCE SULLIVAN 671 Springfielcl Str:-et. I'lf'1'lllIlQ' llills ,rj , 1, Y - , Q - A - -L . ' ' ' 1 '- '- .. : ' j ' ' ,ixzj g.' I V l Tr'- '- ' fl. l: Personality Club 1. 2. 1. 1 1' .' ts l. A : if A1 :H 12' mx: : ' ' .z p . 2. .. V J' 35- 111 R1 SX XNRIC 1013 Ma1n Strt-11 fXq1wa111 lang Spul-11111 p1rson1111y A nurs1ng1'1rLer Cert'11n ju111o1 1111 to 1x11OW 1 1 cilllllllltlll Tr1 H1 Y F1 4 Persona 1ty ub 9 3 4 Int1r111t1o111 Rllillfllli C11111 4 Student LOUHQI1 1 Scmor Play Comm1tt11 flI"lf1l1'l1l0ll C 011111111111 Suchenz Staff C1r1s Sports 2 3 FRANCES 1VILLARD X1o11l111 St111t 1111 1 Prannze ROC1i Frmndly 1111111 v Sophomore Party COIIIIUIIICC u 1or Llllllll 1011111111111 1 1 L 1 Tr1 H1 Y 1 4 Kld Party Comnuttec Class N111 C 011111111111 P r1111 1 C1 1 4 Cam ra Club 5 V110 Pres1df-nt P111111 1011111111111 4 f S301 ' 3 4 Lheere der 4 Futur1 Te.11hc-rs of hllllllf 1 1 R111 C 10 X1 XRILYN J NNILSOIN Sufh1111 St1111 111 Fannie 111051 1 1, b1u1 KN X4 rrtshman Party COHIIIIIIKLC Sopho1110r1 P1111 1011111111111 101 11131111 LOII1IIl1ItCC Prom Usher C'r1duat1on Ush1r 1x11 1 1 C tt T111 X onallty Club 2 5 4 Secretary 4 C 1111111 Klub K f n1or Play Maytlmn Con11r1 1 O1 tt leader 7 4 Sachem Staff luturc T1a1h1rso1' xlllllll 1 1 111811111 NI1ss XTIINH stnal 1 2 4 G1r1s Spo tsl 7 'S SLSXN X X1'X1xLL 67 R111-r Ro111 X 111 9111112 111501111111 plus Th1 g1r1 next door' Our 11 COIIIIJIIHSI 111 1 111 101 cx1rxo111 Great 11na2111at1on' C1188 S1111 111 T11 1111 1 4 Ptrsonallty Club 9 C111 Lluh ' 1101 1111111111111 NI 11111111 Concer '7 '5 Oper 1 4 C1119 Spo st1111 11511 stlx 1 QUQIMI 1 Sand3 Keyboard art1st St 1rc1ust Class Song C,omm1ttee T 1 H1Y 3 4 Perso11111t1 L lub l Q ,Ly Semor Play Commlttee Maytlme COHCKTI 1 ' 1 1111111111 1 Op tt 1 sl 1 9 3 Mzrror Staff Blology Club 4 Sachem Stlff V1 11111 N11 11111211 F stlxall 9 3 4 BIOSILPHINE ZABINI H, Good books u1et Fr11fn111x 111111 to LO hors11J1111 1111111 Tr1 H1Y 3 Personahty Club 1 2 Internatwnal Relatlons Club 3 F1115 Sports 1 27 l--1.1.1.1 ' .." 611. '-.'1"..-Xu: 'LII "' ' "1 --- ' f ' ' - N111 '1 V' N'llXf' 111111. ' 1 5 J Il. li 2" I E "3 '1'1111 VFIVI' I1 - - f. I I ' .311 1 "1 U- ll115'1llJ 2. 3. : ' 8 '. ' 3 ' ' 1 " -: 11115 H1 '1- 1. L.'. 1 ' 1a 5 ' " .- 11. : 1 P5511 .1 1-....... . 'I -1.1 - -' . ' ' 111111 A - . M1111-1 1 ,Y X1 fx "j ' " - - ' ' " 111. ' ','1's '11I11 1111's to 11:11. - ' -5 ' z ' I ' "1 ,I11111 ' I: J'- ' 3 3 1 1 ' 2 'l 'ar y 101111111 1111: 1"- 1- ' pf 3. 4: Pcrs ' '. 1. . 1 : 1: -'Q I 15: C11-1- 111111 1. J. ,, 1 , 3. 4: CO1 4: Se 1 'C ' l " . lf. fi: J1-1'1- il 1. 111 1: f11ll'K'l'- f . .: ,., , , ',.,. ,. '. an V FC ' , , : ' r . 1, . , 4. 'W-yy: -illi 1-...-- '1' C ' l11T . ' . -. 1,2 1' .'z"'q -. 2' - 'K '11 1' ' " f Kil 'arty I ' "1 '- '- .. 1 1' ' C1 Q. .. : ' . ' 11 '. ' . I 3 ' " 3 ' ' ' 'rg 1 1 1 A ..: 1 ' 7 U ii.-1.T - . 1' 1.1 .' ' ,Y 1. v lp ' : 5 A' 2 . 4 ga 'lllll , 44' , - 1. ' -- 1, . ' , Q . ' , , ' Q' 9' .X 1" -1 111Y Q11-' 112 ' " 1' ' R ' , ,,,,, . Q 11:5 f Q C1 11111t11'1': "- '- ' f. I ' ' ' 1.1 1 " 1 L. 11. 1: I S1-14 ' 1'1:1y 11 ' 1-5 . 11' 1 I t -1 .3 611. 3. 1 1".' . rts J: 1Y1'.' " Mass, KI 130. "al 2. 3. - Al - - -1.1 I " S11"l'1. .Xu.11s.11. U 'D -A 1 A -- " ' 2 ' A' 1,2115 with L11. I ' 1 S ft- T- . 2 1 I . 1. 11: C1111 111 . . Z . " . -. S: X 1 -: 1'1'1- ll 101 - -5 2 I 3 1 : -s -1 .1ss,. Q 0. ' .-. , . .-.-..-1.- -T -Q 211 'gh S111-1-t. .'X211XYZiIl1 .1-101,777 gQ. Pi . M .1 l M. . QT. - - 1 I 1 1 U . .Z J" I l.1,.l1... xNNLLccc1 1 7511111 1 1 1 K 111 C my 1 0111111 1 1 l 6' f ' . ' ' Y I 1 '9' fm 'ld 5111-1.-1. .fXs.11w.11. , ' 1 PM IJr'v'N'v'. Y'11:11f' 15111111 C11 1111 .M 0II1IJl1411f'f1 wxw-1' 1k11UlI'P' T1-.111111 1, 1 Pro l1111111111t1'1-: P Ihrfcj Cf ilrf-1-g'I'1"-Hi-Y 3. 11: P1-1w11:..1l1t1.'C11111Q. 1. 2 'V 11 95 I11I'1'1111t1o1111l R1'l11L11111N Ilub 1. 5, Q. Y1111 P1'f'w1K1"I.T E. 011-1' 11111 E, Q, 1. 3. P111 NI11111-. S1-111111' Play 1311111111111-1-, Xfzaytirm- ll11:,11-1i 1. J. 11 111111112 - 1. 1: fL1':1fi11g1l1o11 Clr11111111111-r': I"1.1lu1'1' 'I.1'11l11f'I'5 uf .-X11.f1f1.1. Y' 1' P11-C111-1.1 1 3 47" f11I'1w' Sp 111s 1.1.3. ' X '1111 11111' 11' KQ11f1l 111111 joy 11113 1111, 1'1" 1111' 1111 11111 111 " 111111' 41111. joy 1111' 1111 11111111 111 Z'1II 1111 g 1, 111 lIl1'Hl07'j' 11111 11111.11 1 5 11111. I1'1 1"111' 1111 111.11111 '1'1 11111.11 1 J111-11 D1 111 ' 11111 11111111 '1'1 A1111 51111111. Cjll' "5 11111111 111111 Ag '11 111 A31 1111' Zlll 1111 1 ' 1111 1111' 11111. 1111-11, 11111 ffyflf, '1111 111111' 11111' '1111' If 1 1111' 111111111181 111111.31 ' 11 1 1. 1 CLASS POEM 1 I 111 1 I1 11111111 I l 1 1 L 1 U11 11111111 111111 1111 1 111 1 111 1 1 11111111 11111111 1111 1111 1 7111 1 111 1 1 1 LL IX LL N 11 C1117 111111 111111 111 111111111 311111 B111 11111 1111 11111114 11111111111 1111 1'111111 111111111 11111 11111111111 .11 1111111 111 B111 111111 11111111111 111611 111 111111 1111111 I 1111IIIQ 11111111111, 111111 111 111111 B1 1111 1111111 111111 111 11 11111111 51 XII 23 X X1 1 x 11111111111 Shof Thesl Wlllxllli shoes wr Ilillllx 1r1 Ih1 best 'lo help sou wlonq thx ro 1d of success ox KTIIAN XNDFRNON A I Cl 1us1 r III 1 d1 11 est L s see how you 1 111 do on thls tmstl Romkr Xxnnzsox Scowmrrl T I5 s10re11rel we 111: to xour holor 1nd fune S0 that youll re1n1n1lJ1r tl thrlll ol each game Dovxx rx M FRY Stnfzon li agon Y ur Ill ls now f-Ulll rnonths old Use th1s wheI1 II h1s lumen sold 111 you forut 1hout tl s ns o eookmq Open this book 1nd lllLlI1 l0OklIlL Axu B-NNNIIII' Iootlmll Show S 11e sou h 11' b11n our gr it 1tl1 star The-se footbill shoes should take xou ar Rox E1 L1oT BLA1 1e11LRx Photograph Lilburn IS to 1111110 xou vull hue s of fun, lookmz ox er 111 these wlth scrneone Lois BONTI-NIIO Txcket to Pans ThlS txcltet to Pans we thlnk sou nnfzht need So xou mn speak Trench Vrlth 1 lot more speed B-XRB-KR-X Cuxwirsx Deck of Card1 ThlS deck of cards IS a Jos for xou Bemuse whe11 you hue them 1011 ll nexer be blue jonx Luzooxr Tunzng Iorlt oh11s 11 slnqer whos always on ltex To hlm Z1 turnnq fork to put h1rn where he should be K-Xu If-of W lootbrlll I I w1tl1 p 1 n 1 1 C xklmoxr If 1 for 1 IUSK 11 0 111sQ Poftcnrdv 1 1 Ill SXXDRX C HXNNI-ll W hrn xou r1 good tune 1 ll11s1 1111 h 111 1 5 R11 HARD C H xv Pzonzolzmz Io MIIIIIIQP7 lli Jll ll -X A P Sonuelay xou ll hs 1111 see- Baton 1 so lixklsxkx C1111 x11 When xou 11 u N l11 Ioofbrlll C 011111111 Rom RT C 1 XXII XT X footlnll pl1x11 sou tlnnle you ll 1 ll 1 P 1 hxll RXIIH COLIHIIX 111111 411111 lou e 11155 l1 xx Ill o 1 111111 1 Il' ox RXIIH D Xxixro llzrror and Comb It 1nd l0IIllJ for your vw 111 miss X11 Ill s Dont us1 t ern K Qrexm DXXPORTH A Stzck T lb sncle we herebx 1111 to xou S0 xoull 'ilssaxs l11x1 one to throw to UL -Ioax D1NIxRs Bobb3 Pms L 1 the e hobbx pms the b1st sou 12111 To lllld xoux Nlother '1 help1nL hand Rrioua D11 mx ox Cloth 1 lolh1 NOL1Illlxf 1 1ll 11or1 So we me sou 1h1 mloth lo Illllxl some n1o11 24 f ,f 0 1 f x 1 f. ' 1 ' lu 4 O M jv l - .-1 I 'v p' I.1ir:1.x .- xo ' ' Af .' 11 l'111.1,11' I. -1 V 2 ' 1 ' N . ' ' 1 ' ' ll1"1's 1 xtlmll for you o lass. l H . Ben ,'111'1'1' il liuplnin ' l' tl' I' . , ' 2 . " . . f A .1 J ,S .' Tex 1 DI . . B-1 A at eve' yth' Q yell 1 jmur ' - 1' ' - in 1l11- s1-1"i1'1- l1z 1" Q Rl br , ' ' '. et', , ' 'z '. -. . Tak' wil ym 111111 drop ll' 21 ' l' 1. hf - -1 4' 1 11 I ' t 4 g -, S11 " ye 've wo1'l11'1l so l1z11'el 111 tl' . ' ' - 11- ' . l' . K , - ' 4' ' - Ill2lI12lg'l'I', want 2 l 3 ' A 1, - . . A' -1 el tl11- lJz1111l Ill . nu. 1 Yo 11111 use 1l1i, uolclr-n xlon. Roslemfxam B1x11G1f:TA C,o11l1bool. A yyh. , .,. 2 N. V1 f 1 , I, A . . U A. - - ,- 1 " ln- - 'L 1 -1' ' 1, l'le"'s 21 1'o1111':11't in the L1'z1uu1' 1': llvcl I A11 ' 1' 21' -- f eu l'l ' .V .1 I 'J .. Cz H1 . I ,'.r.1 7 Ch: ' - A125 '11s 1111 All-.-X l'I'li'2lIl 1 - 1 J , b 12 . . . f , Flrt' lns ' 1 'sf ll Illlllll lJI'l 4 you In year ' " . ' lot: . .1 . . A . ' ' 1' He' are a 11111'ro1' 1 ' ' ' 4 , As . S. Nad 41111. " ' h- , .3- ' I , , 111 lass." s -. ' 1 -K x v I - x I 1 1 1- I 'S 1 ms 1 1' A x 1 I' ' l ., . . . . L ' , V " ' ' 1 1' K Thin -5 1' li"XS't2 zl '. ' ' x . ' . ' L' " ,' As ' 1 '- IMFT Duoxc Sup NC lf IO TIN 1.1 Ulf I9 5 IJ out O S L RDI-N DLNIONIJ iumgmplz Bunk LII wourc ll shore mcmbir 111 1 rms f dis f Rxxx xxx lxxru- Xl w shi r hr! N rm ff 'I' ROI I X III li U l 5 I I our N fxlOkIlXNO 01111 1 1 JU XY Y' V ll .us throw' ls sc otc h tlpm Should c II for you XxxETTr f,1RxR1a Blank Bowl Xrmrttz gl L b .11 bool-. r .xl thc H1911 you haw on the 0 Doran GRMT Book 0 AVIOLLIKIILF book of knowlulgf f an to w 1 he J x mf IJRIPNNI' Cnuwo Klum ,1111 MII It cmfwhs I Til ,R 1 nh Hon KN! NUT! S Wi Il YOU UUQ knows xv cm li tlf 0 l Ht cur s N mt 1 lr I S IRI 1 x llxmux x I x Ianflm 1 I II 1r ,1 t to 1 ll NI un Hxxx kINN mtlmnfl Mm af 1111 YOU PONN Q lx I S IITII IIN x 1 lauqlmzg Pl!! Q 1 "U O 1 nt h S1 s Nl x uuo Ixu 1 Bun! ulor box sou ook llkc hare- IS ' Rc H mn nam Du rt 4 1 Um Q sprn ul F1 uw oxx- inn nn xx Ok it thl md thunk of toc IN Sxxmzx Ixrllu fer II xx 1 1 x u mu U r lm XISII thou xou lui xu, xx hui Pztrlz Pzp 1 pmh plpc su t mlm 15 111 N c xubc L5 om Furl Doxxln Ixrxr A Bel! Hill f malx 1 sou f s we ll know your around Rmrm ININK gnjwm I xour slclz hmm should grow xi u .ns will S KN ION lfflfl 0 Milan lf 10111 lr N ms 5 as U f Ullf f U ei JS Il ' IOII1 xxx I mrxxrf 13,,,,,,,, s no N y I 1 fhI'Ull'l1 OISFRT I1m1T 10015 th Jmlxexl wn 5 K f Xml I xx ll d J tht r N rxx 4 Dress must h 3 I II l ll Q l NTHONX IIQUJRI 1 550019, N111 s uw x 11 y L11 us. WRU H ION! 131107 Blades lcv 11101 1 lilx Lf L to you x lot fo x J ll I s L 4 X fllgfyj nu 1 1 xm , 1 tlus J 1 o x to you IRI x x Stop Sign f HU S Sf fl N4 N S CU Il xkjoku XI xr mr Sfmffmfm blll N BXRHXRX NIXIOIU -111110 Bfwl. IX u mus go frlc als x know Doxxllb X xxx! I hah J u url IIOIII mme 101 nr loom floor N klll ner Izrw e N NN plllll r 1 xl 0 4 r R01 no XI: RL xluxrh Vmlftof 011 fu N 1 S Num 1111 t um nz tu mm n Ninn Clock 4 thi mlm Ll 1 c Than for sun xou wont be itz .f- A, 'jg Six ' 'A I1 XX'z1vc- you wamm bf: Bf- -' Q- you m-yf-F V .C Z V nd. A' sz I 4 on th, .hj t iz-1. LQ- mg 1,,.l1 30 , . ' C Lol? If '. J .A A L 1 ' XYh - 4' ' ' 'I Islllfiilll. riuht Ull thr- ,H - ' , - -. Rf' ' ' 5 M YOU' ffl' lg MUNI th' Cut Lhvm off' so fn r I-' ' ,h0w, C141 0 31. Y ' H . v l',1.lz.x1s1-:ru I., , rL,'1.' A f, -, . .xg '. ' 1 ' A Iflsz-zbmm .Sw ul .H 411,-iwm ,1 .h lm. this ml , of W 1- kno ' x' LX your futur' wlll hz-. A L Sw ""f UV Lilfl il bl- - X- 'I'l14-11 fm' sum- you worft hz- il lift 1113.2 Ui Q II" .Wf V C R uma I,f-,I 11.1411 A' jj Y FUI, Isnt il IS lrlf mal bxfl truv. Hvzw' la ll 4011! V11 4-1 for you In mln. YN' hopm- that thx: um- wlll rio. fm ,,.! Dil 1 I SI. . TIP, Sr yrrlx illlll l"l'l!IlIlY nm lu' Ll '. Yr tanlkr-ci :xml l2lL1.,h!'lI yr ur fm ' VKX . 4 A . ,Ru Th. fh' . x ' If lv Tflii lar. Ill is Illjlllilli nm' to jon, P - ' - Um' IH In N5 I'o' ynu vr- swf-pt thc- hull throuuh and . , , To 1 ' X wc X' thls lxttlf- l' 'k yyi I ,, do Huw you ,unc the '. 1 .- I ff' '1 ' V ' Vx 'h Ok' l'sf- thaw- tools. tu-y 'i 1 - L-st, x ' V Y v f..h U TA' 1,013 I. A 1 111..-xln A jr I1 It V110 xml Vimr Be-" you drvss so 'nc ml wut. ' I 1 Ju ' ' 1 N Um' :fl to yo is ll clrcfss with 21 hi I' Q-' plz-1 I. A .'1 ' .- I rl' A b . J , A . tl vou r14'w'1' wzmt to Jr' ' Jul. - ,I N V U A, ' So 'I :V L i' pzxvk claw' in and dm' ml. El gill' uv MMV 'VU dont Fwy' ' f ' So hvrvs 21 Ni'UUll'I' tu r I 2 "1y. El1z.x1xr1 1' 1-L zu Pol' ' lx PA, H, LTU v Th yy lg '- thi k ht to -I-I A Il, lv W0 iv, " Y ' '- . xx'-1 -my-f111 1 So you rim ku-p that C'l'TlkilIl be-aux. Q low My H to 1 I 'Ou' , . I m .cm l'1I.ID 1 N. 'ix' IIx1.l, :tx ut ' f If ' . V I V if -u 1 . I . Xa hm! umm lxcvmrx thu s ruv. If ' lf jou wa . Nzxnvy 1,1 11. SU x H Nix 'X V. -ll V V Sv! yox hair with this lmttln' oi ul un ' ' p' ' A-H .1 . I .U gon- vf I 4 Su ffx' fxI.m. rx 01.1 .' ft, l':1"zu1s1' yor LIN' so fim- and Llg lcly, V ' 5"",ll14't th" I Y' U51-' ' YUU lim' th .ff yon is zu lmx uf rg lcly. l 11 'HI-, , Q ' V Su u" lhls .'l2,Il su thvy 11 :lop l 1 g lt. . ' . " S11 .' 'I f ffl. XYI ' 4' lllkl' Llirlnlizrrl fI'UIIl thu' l NI 41 . . Q ERN .' 'fs' ll if bcuk. .md you NVUIl.l uvt Int. Yr A hgur uf rm-rl is lariullt :xml rl:-4111. I , lk- thi, SIIZIIYIIJUU to hmm' it qleuun. 'IU J ' .. N J . K lf x If, 11 f'u't :md ll , od nz- tio. A A E A A 1 x 'Ili I Q- ' pllli x' ll vurc' fou. Awl I. U, 1.,,lll.m. YO It h C, -HO A 'llxkv this to Igl'IIll'IIlbl'I' thc- ' I1 5 juu .X sf I' V' l ' "' to mc: I ' So - ll big bout to sail Ihr- svn. 1 1 XY A , V, 13 - A ,t .-X rxxkr- ws- Qin- tm yo 1 1 lim Hs- - is ll clia-t that will put vnu Alu-.ul. M , lim". uw fr thi' lmrk you .uw uvtliuu IU Punk UP th" WWVIS "U thi' 'k' th ' . -1 . ' A . .V 51 VI .'1S Pz"t ' of A. H, S. Jaxx .I. Dfw 'Q Q IX XYh' you train-l fur 1 vzly. NV- Qin' you thii drivr-r': lirvnsf- 'ith Lo ' . 's 4 ' ' lg.: ', '. 150 firzxlly you ha " lf-:11'm-LI I l ivvf . . '1 , 1 ' Tx' 1: in .-igfzzz fr: .-X 'ny to C1ilAf0l'IliLl jo st No .. . . -1 1. ' , " ' L'Sf tli' to " ' 5' 1' ' uw, .XL 5 'mls yf Lira' Thy. thLt'.' su. A Su gg 'l 'Qh 1' I - l't0f'. Y., "11.-, ' 1. .HY Q' Thls ' ' ' " h ' ' .1 uw jrlrri . . :IHR I Bc 'L " at tmx " y ' volu- um ln- Tukx As " I yo on L Inu-A 25 RO111-RT AVIITCHLII Dmry Th1s 15 1 d11ry for just you 1lon1 To Wflll down your thoughts b111us1 th1yll nzycr be known l xTk111x Nlo1J711.11yys111 A fopy of M0d677l Brzde l11 thls book youll find 1 yy1d11 1, gown Th1t Vvlll 111 1ke you thc 11rett11st br11l1 III XOWII lJXNIl-I N1o1Tx Baxketbzzll 1 thls lslllblll 1 r by f1r Wl u o 1 l 1111 MONTAK NA Accordzorz IS 1 UTCllOll w1 lkllONV you r11 1 Ill squ111e Most t11 t11111 you d11l ll wlth 1 111111 sn MORAss1 Can 0 Spznach IS 1 1 of s h Wlll help Qrow 1 gr 1t1st 1 1 y1 1-y Wlllt lo know NN Il 1 1Ay1 MoRF1 IO A Smzle If fr1c111ls you w111t t gun ll L51 th1s blllllt 1nd yo11 W1 Lau. IZ Mouer Iuuk x'IORLZlI l 1111 you 1r1s1 It l11 1r11l1 of Cl1wn L51 thls to go out llld IIIOW the lawn 11111 MUE111-.R A Horn l'ler1 15 1 hor11 th1t you can sound So peopl1 w1ll know th1t you fl around DONALD MLIIAXFX Han Brush Your loyely h11r IS our dehght rc s a a1r b ush 1t ey mght S11111111 MUTTI Candy 1115.1 e1 IUSL you rc su1h 1 cute l1ttl1 n11ss e g1ye to you th1s eandy ISS ITKROID lNOWIIl Gun You re 1 hunter br1y1 1nd 101 Here IS a gun to h1y1 1nd to hold jxM1-s OKHEF1 Banner Beexuse yo11 1re surh 111 1ll1round fellow We que you th1s b1nncr of bl11k 111d yellow L 'KROI PXLIO Honors To you C1rol honors are 111 store Por 1 1111e l11d 1n the C,l1ss of 54 Ku PARENT Vztamzn P1111 Th1sL Xll'lIIllIl pmlls w1ll help you t grow Then ey eryone w1ll see you around vye know IUDITH PETI-RSON A .Song H6111 s 1 ong for 1 slnglnq rn'11d X song th1ts on the Hlt P1rad1 LOXRAD PHII 1.11 s Heres 1 box of fudge Ior the om 111d only Pudqe Box 0 ludge BKRB-XRA P11 11111 Pzece of Chalk X p11ee of eh1ll1 can be one of your 1ur1s for th1t Slate that you c1ll vours Barry P11 11111 1 P11111 1 wh1l1 sk 1t111L ll 1 SL thls pllloyy RICHXRIJ Puxxo 111 17 k rp y r ll 1 th1s1 111 Rf INIA Prsxxo 151711171 1 1us1 e 11111 N111 11111-11 P1111y111 1 18 H11 1 y 1r 1 yy 1 MARX Poxo I 1111111111113 11111 1l 1y 1 ow 1 ll s 11p 1bly JOAN. lnoyovr 111111111111 13111111 111111114 l lls yy1ll b1 Flllglllg soon 11 1 1 l11Ay.11-s Rx11yy11oyy111 P1-1 ume 19 piffllllll NNI 1 1 ou lllly too A'v11-s Rl- xkoox Baby B111 1 IlllI1y b 1by 111 you lkl won PTIIKS y u yy1 0 o 1 151011 th 1t 111 VVILI IAM RHODPS 1071! r1 IS b1 lllll ll Illly ll bfllll 111u1h o to you Nfxxey RICHNRDSON A Baby Bonnet As our li 1hy Snooks you w111 1 pfllt So try thls bonnet Oll just for Slll SANDRX Rxyrus Rollzng P111 VVh111 you rc Hlllfllfl lllll h1 L1ts 1ross IC up th1s 1nd s1y 111 th1 hos Domxxolxr Roos Cuztar Play thls L,u1t1r Pllllls pl111k pl111k You 1nd your futu11 ll w1ll l111k B1 RTA RU111No fJfLY17 In Hollywood you ll 1Ch11y1 l1OIl0lS q1lore B re1111111b1r youl f t Os1 11 111111 C l1ss 1lA Rxnyxoxo S'111x11xo 4 Jllerlal When ll 1o1111s to yyo1k1ng you1e lhl best h1res 1 w pm Oll yo 1hest F11syyoRrH SIIXRPI- 1 et -X Jet IS now thc f1st1st YV'1X To Qll h1r l1OIllQ yylthout d1l1y ROBERT SIFRIST 4 Brake W en u 101111 1 1 stop l12ht us1 th1s br1k1 Because 11 you dont s1d w1ll be your fate' SANDRA SjOSTRON1 Dnzly N1f,11p11pe1 T k1ep you llllAUI1I1Kil illblll 1ll ht zyents IS d11 IlCX1SJifI' 1 you w prcsent A 'D 'Q L 'ZA A- ' 1 , -l If 1 A - 'z A 1 yo ll1llJlJl'Il to fa ll. A - ' l , V: A lf ' A. A ' it will b1'z1r it :1ll, I A . , y C I' .1 .1 if , .1 1 I I T0 '111 you I'lll'lS 111 Illfl' 111111 Auht. I 1 I Us' ' 1'u1'l1-rs l'X'f'lAy' AQl1I, . ' ' . '- l ll 1 , I - I I V1 1 .' . , . A lArIl11:1' I - I ' 2 ' ' B1--1 I. - you 11111 so lllll' 11111l lllf'l'l'y'. - ly' ., " to you this yellow l'LlIl2lI'f'. 'A 'A A . 1 . -. xl Flag Vyltl I . bus 1 yot were Q 1'.1t Thi. I , 'S I, Symlml of IUUI , . ' I ll11A . 1' -cl: t1-1-tl1. 'hiteg 1-yes. l 11111, C.z1rry' ll th yo t ke-p up to par. ' 7 I I I . . I, 1. ' 1 A A, H. A 1 , . . , ny S1 ' 1 ' ll Ill'l'illll'Ill you llllly' he. .I . W' 1 kn Af you 1lI'l'. yo 'll .I'I'X'l' 3 of l - A - A A A -ase. A' A A1 1 J , 1 ' A T 11 1' If A ' . ' -' 1 1 - YV 1 l 11- : 'A - A 1' 1 ' Th 5 'ill , lllillx 'ou ,. . - , ' ' p A Wxll lr long :1lAt1'r II1111-1' Th' A e. '. lAttl: giant '1u'd 'er ,- ,,.. I , , ,, 1 ' TllA. ' ' 1 ' fly- to y' I 1 I I I - It is sweet und IIlIllC'l1l'S your PVFSUII- A' 1 o I 1 A , Bi , 2 A ' l - ' A - 1 ' '1l. .. . . 5 , , , , , , Xvlll 1 ' 1 ' l 1-yes 1' l1: " ' Vl' zA,':t-'1' 1 , . . . 1 , - I To 'o '- ,we th1s beef Il tl11s A ' o1": 3 I 1 'Ases. A A I - A A A K I He - A il Ford thzlt is 'L ew. I And 1 ' g ' J y' I' , He 'A h A r --use A A 'ery' ' A- A . 11112 " '. P'kA 11111 T- 51" NV I ' ' k . I I ' ' . .'-. l llg 1 2 AA A ,- A- . A 1 4, V' - ,Y 11t A ' ' ,' ' 1115 . -1 ' f' ', A the I if 1 '51 A I A . .A A . S0 ' A. . 11111dz1l eAll A I' 11r A 1 ' 'A 1 A A . A o A A Q' 1 I J . , ' I I A .1 L x f AA 4 5 , 2 A Il A .1 ' A ' N Yh yo ' ' o 2 - A, . 1' 1 . . 1, ' ' 0 1- I1 ' - - z - . 1 1 A . , I Th' I . 1 lip . O I. K. 1 11 1, , I 26 JLDITH Sl vrt- A fopy of Sezenteen This book w1ll help ln the tomme year lor we know fashton will be your career Rotn-Rr S1 Arr A But Ball and Glote L know baseball IS your first lou you we mu 1 bat a ball 'incl 1 gloye STI-wx S nf: It loolhpzcltt Toothpnks your mouth alwlys 1 1UStLl 1 s So htrt s 1 bnrrtl of them just rom txt Somx Drum Bu lust you lr: txtrcmely quxtt rc s c s 1 1 r otnsr- S1 AC xbox o Lzpstzclt To keep your llps red and neat Herr s some llpstltk that can t be beat' onx Srrxrrt Our Prazses Our preuses me thmlt you deserte lfor manntrs appearance and qulet reserye NIXRII' STLFNPS Pam! Set Thest punts wlll nd you m your ar Xml mtke you tn expert from the start Xfivrnryy SLIBORSKI 1 Camera and Book rXtl'llII1lti r mc hc s al Gut h1m some books and he still wont rct Io cl- SUIIIN xx Candy Czgarettet mst tlLf'1lltIts wt gut to ou Do you thmk thu will do M.-xRLExF THoMPsox Sewmg Machme Your clothes you always lxke to make ThlS sewmg maehme you should appreclate BI-TTS XOISLOYN H elcome Betause of all your beauty and Lharms Your patlents wlll welcome you wlth open arms huxuzs WNIXIARD A Rock Here ls 1 Rock we que you wlthout cost S youll 'xlways hue 1t md nexer feel lost VIXRIIXX Wnsox Diamonds Dmmonds xrc the subject that wlll 'IFISE' When wt ttlk about your big blue eyes THERI-sx WRIoHT Medzczne To be a nurse IS Terrys deslre So here 15 some medleme shell requxre SbsAx YEAKH Pzano Thls p1ano will help you along Because Qarnegle Hall ns where you belong jossrruxa ZAB1x1 llypewrzter Th1S typewrltex will always be on hand To help you ln the future you hate planned SAxDRA ZERRA Out of 'Iown Lzcense Xn out of town llcense IS 1 must We que lt to you wlth our trust -Xxx Zuteo Notebook To help you Ill the commg year We gut thus notebook keep II near hmm EX MUTTI CARo1 Pktto lwuxcss Rfxoun Iuorrn S1ATl- XNIIIIXNI RHODI-s jnms OKEPFF OWN K ' , . ' ' . . I A' . l ' M 1 - , v ' at . . v l 1 YN- . . I' 'fi - , ' To H' " 1 t . . . 1 . I '- , . E 4, 4 , 4 ff U " '. A' ',w ," . '. ". in 4' 'z ' , -1 ,- Q fusx. fo I' ' t ' . ' . 1 .' - :', . 2 - 3 f . . us. . A I 'va' 1- Al 1,4 jj .4 . 2 ' , ..2 5 . . 2 , ,A- . . '. . Q ' V. llc at lrum to .ta rt 2 iot. V ' 2 - . I, II . f 15 ' . A A ' V . - -1, v , ' ' ' , - ' U - , ' J w A LI- 'h I V I I - A . . 44 - V l 4 ' ,. 4 4 . , . . " v I t ..- Zlf.'1.' ' S , A, A, ', A 2' . ' 1 I' t. ' ' . - 1 f 2 ' 1 ' ' . C . I 1 v Ci " ' 2 'zme 111 l " l set: g - - ' .3 . . z L . I - 1 L Thu--,.H '-f '- y' . I . I . ' , ,Y I D ' .'-. k 3 lf, 1 "...-. 1: ' Q. 7 1 V . .. . . at NV . ,- ' J 'K t 3 l ,.. 27 Mmam ,M,,.-fm lf 'fm hal' 28 JUN OR CLASS WM !' 1 111 1 11111 1111111 111 hill IIIXQ to I12111 then h1II11111 1 1 111 11 1111 11111111 11.111 11111 last 11111 and t1itam111t IIIE XXIII 1Il 1 1 I11 I1 Nl N IXIHIIXXIJI 11111 1 111 11111 1111111 XI1 I111111 1 NHXIIN O1 II 1 1 111111211 111 IIL 11 s1I11111I N I'IfDXIfJIxI'N X111 J 111I IOl1N X IIIX 1111111 I1 1111 sc IC s I 1 1 ss 1 1 N Il 11111 1 NN IIIII N 1 1 IX 1111 IU 1111 s11111 NN 'XIII I I 1 IIKIII 111 111111 111111111 111tI1 Mlss PI'11 s xN NI XIxN 10 X 1 1 1 1I 1 N1 1 111111 1 I X 1 1 Cl 11:11 I1I I X 1111 'N111s11111I111s 1 UXX X4 III Ull 1 III PIIXNILI 1 1111111 1UI 1NOI I I1 1 III X xI N1 I' x 1 I1 Z1 I1 CI' XIINNIX 1111111 1111 1111111 xI1XI1XNIf l1INl KI 1111111111 xXNIx X'OI1IXI1IX 1111 IX XXI X XNI 1I I111111 1011 ILIOIIII 1111111111 IIJ X ll 1UI NI 1 1NIxI I1 111111111 III XIIN C IIIDI 11tI1Q 111111511 NXIIJIIXNIININ 1 1 I11I111I11II11 1 N I1I I'X PII1L NNI X 1 111 1 1 111111 01 IHOXX Ixl1!X IxOXX NRI X 11111 1 11111 1111 1111111111 JI1I X I 1 1 1 31111 111II be-111 TX PII IxINN X 1 1 11 I1IC I X SOXX NI IX IILI I11 1111111 I11 I1 11111 H111 1IIN II'HI1Fl1f I'I 1111111 11I111C 11111 1 NEXI 1111 Ix XI I IPOI I I I N Jl 11111111111 111111111 1111 1 XII XICI X 111711011 I11111 I111 9 1 X f . E Q 0 3 U me 'III1' ti1111- is 1111 'IIIQ IIIQI. 1 ' '- 1 1 '- 3 '- L '-d I1.T1II.'. 'III1 '1'1'1'111'1-. 11'1'. 1111- CIIQ . 111' "7 II, ' I' -' '- ' 5 " f. 2 IO 'IIIII 'IIUXXXZ NI1 1-1' 1111 Ll 11'1' 'Q "I11111I. .EV if' I I '.- 'I: .X 11111 11'11I1 Ll 11111 111 21-1 1'1111 Q ' Q. I'IIIII'I'I'II III'.-XIDIIZ .X 11111 111' 111111 1' 111 1111111111 I' " .' '. I' .1'di. I'II'I'I.' . I.'Z ll' I111111w 1I1111 111 I1-1111 1111 ' 1'I11fs 1'1II Q1-t 111 QI 1' "1111 tI'11 .'OI, I I I 3 I 11.111-I 111' 11' Dix. -IL'N 'fi .- Il LIILIIIII 1'I111'I1 111 1111111- 11111 1111 1-1 - g ' I11111I. NIR. IJ.-XCIIIY: .X S1211 1'111 1I11- 111-11' s1-1111111 11-1 11112 "IjI1'I1,'l' I11-1-11 111' th- Q11 .',' ." NIR. II1XIIIII.'1 .X 11-1'11-14111 111 t11I11- .X1I1"- -'Q 1Iz11'1'. XII, .' ' IIP. 1 .X I1'II g11I1' 111111 111 1111- 11-111-1 1I1"i11g' Q " -.' 1 '. NIIQI . I I 'IRI .X 11 11-11.11 111111 '1 '1 3 - " I 1I11.'. NII'.'. .' 'fi I,l'LIl'1'.1IllI 11111111 111 ILINI. CI.-XII l,l1.1 IIII'IX': .X 1' -1111 Nl11J1JII' 111' 1 1I11'1. CIIII-Xl' II'IN NII'I'IIIIIiI,I.: .X Ing 111 1111111'I1 i11'1-111 111'1'11111' 1l.'. PIIC9 I ' ITIII'ICIIIII'It S11111-11111- 111 111111 111111 1111 1'111' IIIQII 11 cull. RON.-XIIIJ IIa1I'IIII'Il'l1: .X 11-1'1'1-1 11111111 I111I1- 111 1I11- 11I11's11's I11I1. SHI ' I'I ' XX'III'III'IIII'I.XI3 1 I .II,'I.II'I'I"I'I'I XI.-XRIIN: 1' tl I1-t 111 I111 'l'1 '11- All IICI. VOC 'I Q . I ' 'I ' 'IZ .X1'I11111'1- 11111x11111'11111' 1 ' Iz11's. If.-XI' ' I .-XI'. ' I J: .X 1 '1'111'1Qt1111I1 1'i11Q'. II.-XX 'I' II CIIXIIIIIIIKXNIZ .AXI1 111 'I1. Illlt 11I1':1s1- 1I1111't 1111- 1iI1-. IOX' II. 'I ': .X11 I - 1-1-111.: 11I1-' . '1.'. Ii.-Xl' I '.- . 1' .' ' I: .X1111'I111l' " ' '11111 I7I'. .' ' . . '. "' 'S X11I'1g, XX1' III11' I' 'II131 .'I . I. . 'I'-1: ,X 1'I1.1111'1- 111 II'I'UI'Ill .X, II. N. 1-' '- 1' ' 1110 ' IJ.-XX' IIIIX 'I'IZ .X 111.11 1'I11N1'1 111.11 Ii11'I lull" -11-11. Cl.-Xl' I .' 'III'UI'. ' 3 .X l'II1IIl1'1' 1' " . ','. I' '1' I ' , -ps. I7O.'. I . " .' Q. 3 N11 111- 111' BILIIX' P1 !ICI'N is '- 1 1I1'Iit", .III ' II ' I' ' . I: . X"Lll'IN il 1111' 11" 'ks .-XNH' .I ' ' "I ' ' ' ' 2 I- 1111-11111 BLISS S11 4' 1 Q0 ' gl .-XI'I ' 'I ' .Ii'III'INI3l'I'I: .XII l'XL'llIl' 11111 N111 I 1 " I'- '1-. I-XX'f .I fi ' . '. 1 . 1 .11-1111 111 IllL1Ii1' 111111 I'111'lII Ii1'1- -1511111 P.-X'I' ' I .- I I: I"11-1- 141i ' 1-1 - I'11k1-. NI.-XI"I .' II I ' SI1: II1-1s11111'- 11 'I 111-. l'O.' . I- " '. I. ,"'I.':.-X1-' . - 1 'Q 11111111 CfI'.- 1. 'IXX'.X. ': .X I1'Nl'IX1'LI 1 " ' 111I. A ICE ARNOI D lt h IIOI ol stpplym tlt haskmthall tram Vyltll 1 111 t year NI XRI ANNE FIERER A fishnet to catch llllfl lox keeps OSEPH YN OII INER Iam Russell smee yo11 C111 t haye X'I8lllXIl N ANCA REYNOLDS A yea1 to lose XOUI accent IXINNE HIGGINS Sl1l'll1 ht to do the t1nt1n nutmally C ARNIELLA PElRL77EI I O Somebody to o w1th Xfllll hopm chest C AII SI AIE lNcw t1111to1y to look OXLI NINO MORETTI Ihr hlll lol XOUI S1 n1o1 C lass banquet IOVI I'I ANDERS A halo to 0 wlth that 111 cllc' l 141 C XROI X IN FOC G X IIIOIOICXCIC to help you make XOUI rounds IPONARD RISIINC pau of sas so you can su othml nls mo DOROIHX GREGORX A nutclacku to bun you o11t ol XOUI she ll C HFSIFR INIC ORA All the l n the lOl Cl1ss s you wont hm lonmly PHX LI IS SIONE Vlt 1m1n pllls t QIXC yo1 ylm and Xl JI C PORC E ILIXI' Anothu ytal to become 1 mm ol thu wolld IHERI' SA SI EIC H lhm reallntlon that than an h1 h sthool boys XXII LIAVI HOANE A 111 to sha1e the llont s1 'lt 111 XCIIII 1 C1 1.11 'VIARGERX IVIORFI ON A boy fllend among youl own cl1ssm1t1s RIC HARD lHO'vI AS A COIIISL to dcyelop yOlll tale nts OHIN FOLEX A dollax to et a hsuzcut numerals I OLIS NIERC ADAINT I' Another n1 ht 1n the week to caxry on NOIII many act1y1t1es EI I7ABETH GUIDI An Af awam LSCOII fo1 .1 chem 1 RICJHARD C OBURIN Some of MISS Smlth s honesty ROBERT AN IL'vIES A wlde awake look so yo11 wont makc LXCINOIIC els: turd ALICE HARPIN A e1ystal ball to find out w ho s next RICJHARD D1LLLLO A p11y ate dentlst fox usa d1111n next XCAI s football season ELIZABETH BEHRENS A1eco1d of Chanffm Pa1tne1s ALBERT GIROTTI An 1l'lXltatlOI1 to exhlblt XOUI sketches at the Louyxc VIVIAIN HASTINGS A date w1th Iohn Bumstcd EROIVIE DOOLI'l TLE A Chance to take lcfl Atw IICI s place m 111011 ways than one BEVERLY 'VIARIEB A baseball bat fo1 futuxe use ROBER I D1GEORC'E A pl1ce1n Gaxyf BIOXNI1 s hta1t LIINDA RINIGHTON A speclal home pumancnt that l1sts a lllCtlIllC IOHIN BELI RANDI A lc ash to hold on to Al1e1 ROSENI ARX D1DO'N A'I O Coma e wlth the opposlte st x GEARX HINSHAYN The HDIIIIX to concfntxate on one pf ICON 'VIAR'IHA GOTTSC HE A looser sk11t for ITIOIC Comfortable yyalkln RICHARD DAVEIN PORT A season s s11pply of skns ARLENE EGBERT A book of st11dy halls so you can ually go to wo1k AMES C REAN The fact that Uuls do CXISI PHX LLIS BLANCHARD A muse s cap to wear on that pretty han SANDRA FAGNAINI A palr of attachahle NIH s so you can fly around tht co111dor and see w hat s qolng on PHY LLIS MISISLHIA W1ll powez to last anothcl vc at ROSENI ARE GIORDANO A pr1y ate doctox to keep you well GFR AI DIINE VIERC ADAINTE Lessons f1om Kate Smlth BXRBARA BORGATTI A boat and an cscoxt to make youz t11p axound the world JOSEPH XIX ERS A poltable hed to carry hom class to class CBAII 'IOOIILI A book of lI'1StlllCIlOI'1S so NOl11 h111 wont turn lun IOSEPH DAVIO Alka Seltzer to settle youl moods CORINNE ROBERTS A date Vlth a halr styllst DON ALD HALL A Ch1ck to 0 mth your ClllClxCI'lS BARBARA D1SAINTI A bucket for youl mop 30 " Y '- 1 ' . , ,' ,. 1 L 1 . . . 1 l1- o 1 fl ' 9, 1- . 1 gnu x ,, 1 .L :ff " 1.1 . ' A 1' 1I'7 ' '. yy, . . -' . v, V. . rg fx. .U A V 4 A .1 . . 5 , 4 A. li . . T 'ss 1, 1 .' - ' Q " I' 1 f' 1 bfi f-1 1, .. . Y xv 1 rf Q 1 A - 1 - Q 4 -h I A A I ' ' 1' A ,, 4 . fy 1 xv ,D ' . . -I .i . ,ll .. 1' 1 Q 1 Q' 1 . ' ' ' Y'. ,'.' ,. .I . ., ,.,1 - .1 . . 1. .A glasm. . -g .tc. " ' 1 '. . .,. .' U, ' , . , ' "I ' I . , '. ' X ' . ',. . . , 7 , , . 1 ,. , 1 1. 1 g11s1 lun ..,...ol I. 1. . 1 1 . o.f'- '1 ' ' gc. 'E ' v'1. 1 - 1- f - v - 1, 1 .. . ' '- A -. . 1 . " " A ' ' . " 1. ', ' . , ., ' ., ,. ,. .1 1 . ' ' ,. -' Q . ' ' . '. . ' , . ' , U .,. . 1 1 1 Q . ' - ll . , . 'V I vs -Q - . 1 I- sf-- v 1 A A . A V I K, ,K.1 l I-. l ri I' 4 l 'I 4 1 ' V. . , '. .l 1 2 L . Y ' "' ' . , ' . I ,'. ., ' .AINIIIA ROSSO: Suvngth to 11-ad the IIIIIICJI gnls to wm th111 lust set ol 1 I' N' I ". ' ' 1 If +-1 1 - . 1 1 1 g ' 1 'A " . Q-. 1 1 y, 1 - - - 9 V . A -v' , 7. ,.,. L-, Q , .1 ' 0, ,, X, as . in , .. T 1 IT 1" S 'I ' ' . I . , .. ,J , ' . ,, ,. .I I . c ' 1 , ' ' . 1 " . , ' . . . A , . ' 1 . L . 1 . , , , . .. K x. x V X V x Y ,. . 1 1 -1 '. .' 1 . ' ' 1'. ' 1 T 'Q " .' . ,Y, ' . . , , ,. , 7 A ' . A . , . . ., , . .. J . 1 . 1 , . . f ' . . , ., , '. . . , . . .s' v , l v v v my lr' KV ' 7 ' . 'v - . , ., v w v l x Q 1' - 1 . 1 1 ,. . . ,. . A 1 , . , . . . . .' . , . r. - l - ' Y Q 1-i - , Ai! 1 , .I . ' ,, I I Q . l 1 . . . ky v - I . , , ,... I . ' . ' . U .' . ' . 1 1' 1 , ,, . . ROBERT NIERCADANTE Poudu to COXCI S0111 bluehu SARA JO CAMERON IJE'flI'llIlOIl of thi' XNOIC1 quut CLARENCE SMARSE A spcclal Sl nallm l nu to ust CIUIIII taste BEVERI Y BEINSOIN A Rr xlon lxlt to ku p Xfllll nails Shaxp CLYDE LIGHT The honox of l"1Lll1'ltlfl i1omA umnl H1 h EAIN BREZIINSKI Olu xotc is the but sports ian ln thc umm C lass CYN'I HIA ALLEIN A hm mc that mn t be KILL n xxx 1x JOHN BL MSTED A chance to hx comm a sm c ond H un amz IJOUGI AS NEII SOIN R co IIIYIOII on nc xt xx u s iootbdll tc am GERALIJINE BERLBE A sm lcomm to tht 1 xnlxs oi X H S DORA PAPACINI Anothu ch mu wlth Soum V11 lk ROGER AVERX A chants to clxetm Lush xounsmlf m xour Sumo: vtax AVALON SAFFORIJ A chan Q m tht chtutu makm St Vilchanls Co edu A -.1 ' - 1 . HILDEGARDE HARTXN IG A Swm to 0 wlth xour sway. In CN1dCHCL whereof wa tht Class of 1934 do affix our seal on this day of une m thc vear of oux Lord nlmtcen hundrcd and hfty-four. FRANCES XX ILLARIJ Nmxcx HALLOCIX ELIZABFTH LANQ L0ls IJONALDINF lxoos ELLIOT BLACABLRN Room LFCU RC fC B K.. C 1:1 SOPHOMORE CLASS Q JI 14 Y R511 4-,,f I zm1 -1- I ou Are lhcn Ih1S IS Ala! Sulbor kz, WOUI YN HI! 1111111111 1'JIll'1' 1111 1011 th1 up to th1 m1r1ut1 111111 on the hxst 1oCl1et trlp to th1 111111111 H111 111 m1 11111 IS P1o11sso1 Lucza Al ano, th1 11111111111 1111111311 s1:11nt1st 01 to1l111 11h11 111111111 Illllxl thls t11p poss1hl1 'Ih1 0111101111 of th11 111113 11111 1111111111 IFIOSIIX 1111 41 s1Zl1If11 t111 pllot of th1S dual h11pp1d up 1111161 shlp Ih1 Qh1p 11115 to hi 1111111111 111 B111 1111111111 111111 1111 susp1nd111 III th1 2111 11 I1 t 1 1111 CQ 1 -X11 S a1hl1 Co pllo s 511111111 Phzllzp Wat 1Sulb11r1l1z 0111 1 111111 111 11111 1111t1h t11 1111 1111 111 t111 C IIIISILFIIIIU IS about t11 Cl 01111 111 111111111111 Gramo X 111 1l111utf111 11111111t1S 11111111 th1 Ch11S 11111 tl L9 1111 011111 11111 t IS 1 Ill Sf tv1o of o 1111111111t scholzus D1 R111 Sazazzno th1 1111111111 IL11 llsh pl01lSiOI who stud111l 111 12111 NIILII 1111 P111 1ss111 Fllllll '1111 111111111 111 111 111 th1 SCILIICK 131 IIILIII It 31111111 C 11111 fl fl 1 111111 1 1111111111 SPH it s 1 1'11t1 1111 tl11 11 1 11111111 111111111111 1111 1111 131111111 141111111111 Stmclmg 11111111 Ill IIIL 111 11111 1111110118 plm 1 Sandra f111a 1n1l 151111111 11111111 II 1111t1h11o11d OPCIIIOI Llllllflt D1111111111l 11 IN Il t 111 1111 1 1 X1 11131111 11111 un 111 1111111 th1 1111111111 1 1 P1 1 211 0111111181111 Illlx 111111 11111111 1111111 111111 Kaz 0714 I1 10111 han 111011111 and h1111 t11 1111111 1 191111 nt 11111 that hall and 1111 1111 9 I1 So t11 GH'I AND BRIC H1 X Ill 1111111111 11111 111111111211 U0 1 2111 1111111 SIIIVIIX 1IflJl1QIZOIZ SN111111 1111 11111 11111 st1 11111111111 1611111 m 111111 1 Ixnotholc- 1 1 11 11 IIN 1111 11111111 t11 lefllt 1111!! 1 CL op t IL 1t1 11 11111 11 -1111111111 Lzqzzmz C 111 in -111r11tt1 Fllllld 1111111 1 11111 P1111 111 11111 B11t1z Rubzno TIL 11111111111 to Ill 111us1c 111 Paul Uozztaffrza 1 1311161 1111 SXNIIIY 110111 1.11111 Dflylajdllll 11111 II Ill 111111211 N111111 R11 1611 O71 1111 111 11111 11 1 ll 11111 1111 111 1111 on tl11 110 IU IIICI alll S0111 rz at the CXIDb21lS 1111111111 11110114711 th1 11111 15 I PIX 1111111 1 1111111111 1111 th1 Voon 11111 E311 o11s11l111at111 111 Plulp 19 11111111 t1 111111611 t 1 111 Ff 1111 1 11ott1 1111! 1 H1111 Lzf1 3 1 1Q X I v 1' 'K 1 1 G A L X 1 , 1111 In Yi197' , ,. v 1 ' 1 ' ' ' ZH 'igj 4' - - 1 ' - , ' . , D . 4 , A .-1 If 11,1 1 F- . ' f 1 1 . 'h -' 11 1 1 I-I A -11 K' - 1' 1 ' I ' 's -4' . fro - " for 1lY1I1m 11 h- 1110 4 S111 111' 1111' 1111' 1'z11'1's. . "1 ' - ' t if 1' " "11 1' I I . . , .' 5. .' . , l,f,C . , XVII , . , . 1 . ' F. Plat: C -' , 1 ' ' . 11- 1111: "1 ' -, V " 1 I ftcn- ' A 1111. pl' in Lo 11' 9 Q1'1111t 11111ltitu1l1- 11' A111-1111,-I ,111 1 111' lII1l"lJ' .'z'.z 1 ' ' 'L 111' , -1 ' .- -part- - 1 .' ' 2 -1-. U1'-' 1111 1111' right Lll'l' th1' 11211. zllr' 1 5 'FS'S." Th. is "'l'h1 S11 1' ' - 1 P1'1'1'1'11ti1111 111' 1V1lI'lCl1'I'1I1, Flying Sl1lll'1'l'5.N ' - ' 'l 1- fo Zabirzi, Sandra Cha11111'll, Sandra Sj111t111111, Sl1i1l1'.1- 1fllI7l.11JII, foyn' .S'uZliz'a11. 111111 "1 'K 4. .' 1 ' X ' -1 11' ' 1-110111 111' 1 1 '- ' 1' .' 'z isti, O1 ' 5 " ' 1 ' "2 1 '11 , 1 ' K' li ' fo' 1-1 1111' thzt 111' 1121" hu XI i111t1's " 2' i 1 11' '- - I 1 llll. l'l 1' l1I'I 111 11 1 ' -' " V II " 1' 'd 1, v' 1 " .' 11g-? 1" ' I l.' 1 11. '. , LI '. 1' 9 ' '. '1 " 1 '1 1 ' ,1 111 Tak' 'pf Q, - -1 411-"1 ' ' rh- 'l'his is B111 V11iJl11:1' 1111pla1'i11u .1I11t, wh 113 just 1 11- A I vt 1111' ' "1 11111-1 Sh . A tl ' S' 1 1' 1111- 11 1'h111g. . 1' ' "1 I1 CL Qirlsf'-1 1 1 1" 1 , 1 St '1'z'1'1-, ' k- - , 1 ' ' ff. 1- 1 -' F 1- ' A 1 , 'I 1 '.4Lk'..,, " "R 1 1',' "I 'd1 1-p"l..I1j gr" 1: 'N Nh -- 1 '11 CZ 5 ' - ." . 1,1 ' 1' ', 1 1 1 -'s ' h' s1'1 " 1111" '11 1 1' of 3 1t ID th1 cloxscl I 1 1 1 ff 1 111otl1m 111 ll Q lf xou 1lon t 511101111 Ixsl lh1 host1ss1s anzt IJZll071fl incl L011111' 9f1!lQ7lU010 nom closlnf th1 cloo maxhe fol tlll last t11111 A hush S1111 acle our th1 11111111 1111 s11on11s 11111 111 ou1 1 X late nuxs as 1111111 Kznff M111 not ht JI t mx I1 Ill 11111 to lllmss 'lxxo-Onc Hold lt' Somcthmv XNLHI NNIOIIQ Thcx IL haxlnfl Ufllllill H1111 th1 cxhaust IJ 07111111071 A7ldFli0,1 19 luQh1nU l0IXN'lI'd and cauxlnf' 1118 1111111111 haf' 18 Ba111a1a Ca11111111a 1119 luthful n1llQ1 H1 Calle for 1 SfIP1C1'lLI H111 COIUKS th1 St1ctch11 13 IC callxlnff auax o us P111111. 1140711 1 who stuck 1115 nos1 ln once so oft1n 'lhls 15 B1tt1 I 01810 1 SNNIICDIHLI hack to 1'VIat SUlDOINhI at 512111011 XX HIZ o folks Flhls IN a x11x 1nt111St1ng sp1ctacl1 VK 11111 - xxlll I1 mltch xou 0x11 to Ralph D Amato who IS statlonccl on th1 locltct Th1s 15 Ralph DAmaI0 IH Compartmcnt A Hclc on lnx 11 ft H11 Roland 1lI111ada11t1 and Staten Slzffh who arc QOIHQ' to thc moon to lnxmtlf 1t1 huttc1fll1S and th1l1 h'1l'JltatS Calrxlnff thclx 1q1l1pmcnt 15 Robmt Slatf In thls Grunt com putment 111 haw Dzflt PH11110 who IS gomq up to ClIZ1XN 5111 tchu ol tlll IHOHSIIOIIN moon CIKJUIIFS fol lNat11r1 Vlaffaflm H15 w1lt1l Ralph f0uffh1111 19 ICQOHIIJTIIX lnfr hllfl SIIIIDYY next to 1n1 IS Humph 611779, tht CIlIT1lfl1l l1xw11 who IS 1 omlf to th1 moon to ffath1r 1x1c11nc1 fol th1 myStc11ouS1nu1d11 of 11011 111111117111 Humph li on th1 t11ll of R0b1rt S1 l1Yf who 111 bcll1x1S COIT1II1llILCl th1 Hllllllll N11 ahn O QI III th1 co1n11 .111 th1 thl11 stoogm who 1lI1Xl 111111 131111111 11 1111111 tl11 1 uth 11111111 P0h11r1 11111 Hgland and Df1011s GZOIdlZ7IO We lfltlllllpt thls plofflam to bllnwf you 1 Sp1c1a1 mms 1111111 t1l1 Hazold N0 1111 has juit 1ctu1n1d flom a Coon hunt Sponsoud hx Rax Fatrfau Boom Inc th1 well known manufacturer of coon slxm hits Sp1al11n0 of lllllnltlflf' 1111111311 11 111011 and 1111 OK101 1 haxt Qon1 1101191 11l11'1IlHLf affaln fol th11l UIOXXIIIU famllx fudy PIIIIXOII and 1 a1111ha11 1x11113 arc non apptaxlnv lI'I tht S1841 hlt 151 IIIIX and the Idlot produccd hx M07ZF1 Bavr Da11 Molta, Narrouax Q most 6111111111 bachelor We ICUIIII X011 non to Ralph D Amato Dzch Chaw, Stal of that famous lnterplamtaly ploffram F1shn1t 15 on th1 tldll of thc DOtOI'1OllS moomhlnere Robert Kzng, Robmt Llvlzt and Donald A 111 But llttle docs he know thex are on thc othcl Sldc of thls compa1tm1nt Cllifflllqfl IQ tht locket mcchanlcs We xslll non sultch back to 111th Come 1D Ad111111zr G1av10 lhc 1ocl11t IS nom out of swht and the cloud 19 Qlouly dlspcrsmq DFIXIDVY an as ln B111 R170d1 tclxl 19 R1' Blarl-:burn and hls l0XLlN w1f1 thc folmer flazna 07111 who also 11111 it th1 fa11xs1ll Sc1n1 Gl1Cl1D4f auax ID hcl llITl0ll91l'1C19 Zllll 1111111111 and hcl 1111 nt 1f11fol1tt1s L01x Lzlzdblad S1111d1a R1 IIS oan P1010st an1lD01z1 Cmnt Nana Ilallorlt must ham Illilfli 1 1111111111 xslth h1l S0111 Sxst111l potato 111lps th 11 li lf sh1 C11ClI'ltl'lIIl'ltITl all h11Q1lf um Flash YM xx1ll now hllnff xou th1 ICSlllt9 of th1 G11at1st l'l ht of 111 1nt111x 1 111111 111 1 11at0111 anc 011 110 1 151 1111lslon of tlll war Chuch l1no1l11d Vfooch out hut xx as lxno1l1111 out hl111s1 ll 11111 n h1 st11111hl11l OXQI Niooch S glow 'N1xt 111111 111 haw a sptclal tr1 II for all you men X XNItSIl1I'lU 11111111 h1tu11 Il Pllllllllf Rad 110116 and 110111 I-111111115 xxlth Rona C1110 18 th1 1111111 34 O1 ' - I ' 'ax S -1' 21 sion CllI'lAl0il by Pat I,1111t1, 1111- 1' ' n. -11111 '-1111. " ,' ' . ' '- , "ll." H - .' f ' A, 2 . X . z11'1' ' ' 1 ' rs F '-'l'h1'1f---f. ' ' fl ,h- D0 ' A " - 1111- o 1111- 1 1' '11 ' 3 l 13 .- v, -5 1 w. - - 5 vi 1 1 - . 1: f ' , ' , 0 ' 1 , ' N ' 1 '. .4 J 'l'11j',' , ' jf h. " ' ' ::', ' J " ', ' '- If Hell . ' ' ' ' ' t .' 1 1 ' '- 1111- 'lI14. 1 " ow A- 1 1- -mv 5 , v K 5 1 ' ' I . 1 J I 1 1 x'x v x ax . . . I . 1 7 ' 1 11 K . ' 3 I I 'li 1 xt . it C c . H I 1 5 .Q X . .t , 2 .U hc X - .,, - 1 - S' Y , - ' g ,, ' v-D X1 Y I . 1 Q - .. , . . , . . . , , 1 .N . . 1 . 1 ,- , . . , .' ' . j '1 1 ' 1 2 '. ' S J , x 1 x '. x x ' x i'. ' x' 1' v 1 IS hclng asslstcd by hls S1-crctary, L011 Bontfmpo. Ylf' 1 - 1 111-1 1" -1. 1,7 1 -. .1 . , '- 1 .2 l - . - , V, il 'I , , 1 I . . D ' A Y IV. 5 . ' 'I ' x ' v 1 I P1 fx I' 1 'V ' u 1 1 , 1 1 ,' - ' 1 -' - V ' - , ., 1 .. . 5 ,. A, 1 ,f, 1 U, -K.h' . .vs .' R1 11 1 :YK ' 5 "v ul 1 - f 1 -' ' 1 5 5-1 ' A S' ll '- ' H 1 V , A v V' ' ' , ' 1 . sb' I 1 ' ' F . 1 1 ' Y , . ' V ' ' A x ' v - 1 5' .1 x 5, . x . , . 5 , , , . " i , .: x l 11 ,' - I Y 'l ' , 'I . ' in ' . I .' ' . R . Y 1 ' ' ' N , - 1 , ' 1' ' j A , 1' . ' ' A f, x ' , 1 x x' 3 1 C' I'-H 1' 't .sch ' ' nhl! Lb " ' , 1 'XVO 11" 1111 11' . It X118 thc 1-1 ."1-SI ' .--1 ,, 11, 1,1 A Q . ' E. - 1 1 1 1 1 .- 5 - . A'l-Y 1..- -. -.fs 1' 11 1 l A, 1-1: 'Q Z- 1 -1. ' V 11" z": . 1' :':' 1' rl' QI - We ICIIIIH wou once mo1c to thc rocket Come 1n Ann 7ucco 'lhls 19 Xnn 1n C1ompa1t1ncnt 2 He1c ln my compartment are udg Slate and Rhoda Dzrhznxon who arc ffolnff to the moon to fashlon the latest 1n moonwear Alonrf wnh thcrn to modcl thcsc fashlons arc joan De 'Vlars Barbara Cheney Alzfe Vuzllf r, and I hercsa hV7lf7hl On IHS lc lt I9 Rab And: non who 19 ffolnff to plas basketball wrth the Moon bcams -Xlonff wlth hlm IS hls coach Phzl C ardone and h1s ucr loxmg wife Ceczly Dan orth We haxc mothcr sports ccleb11tx amonffst us Robert Clampzt and h1s all Arncucan ffnls baskctball tcam L1 Lanfflozf, can Aflaulc Izrv Pztano, and Pat 1Wod elmtskz In thc lront of mx compartrncnt .uc zm Reardon and Sandra Kelley who are planmnff to Qtdlt a dans farm on thc Nfhlky XX ax Also hc1c IS Barbara 1lfI!ll0lO w ho IS ffoxngf up to try to date the man ID the moon Ihcrc stuns to bc some co1nmot1on rn thc next compartment We w1ll swrtch our to scc what thc trouble 1s A stowaway Roland Banvzlle has been dlscowered bx Wan Pond thc famous blolofflst who IS traxelmff to the moon to mxestlvate fIO0'S eyes 5 5 Chxcf cook Irrannzr Wzllard and hcr bottlewashcr Rock Leclerc have just cookc cl thc 1111 al scntcl bx Roumarzr Baggftta and rlflarlenc Thompson As 1 public sc lklll wc w1ll han 1 spccml 1ad1o program oxcr our loud speaker ln 1t1111nf 1 populsu srnffcx I arol Pallo who rcuxcd hcr old faxorlte Dear ohn Ihc lonff ctwaltccl momc nt has flnally armed The hostcsses Barbara and Betty Nc It comlnff ln lor a lanclmf POW' ' As the doors of the space Shlp are opcncd bx 1Shzrlm Muttz thc surpnsc 18 too ffrcat for her she famts We hear some thlnff approachmv What stranqc moon crcature could haxe caused thlsp Is It posslble thcre IS llfc hcrc Somcone walks rn Exerxonc clusters around john S'j1znrtz, the first mortal to reach thc moon XX hen asked how he reached the moon wc hcarcl the tcho ot hls lll9tOIW Illillxlflq rcplx It was a snap OHN CARDONF RALPH D ANIATO 9, ADRIFNNE Gmxsso MATHFW SULBORSKI Brrn X7OISLOXN ANN 71 cco A 2 4 Q .If -,f 35 . . , 1. 1 , . 7 A n 1 - -. - - 'I I x h X ' . 'x V ' 1 , . 1 . 1 ., A, 1, J 1 I rl I l' I 1 1 5 . , ,' ' ,H . ' ' . 1. ' H - , ' ' ' 5 7 1 , . 7' ,' ' ' '. . . ' ' , ' , ., .' .' , ' , 1. 1 , 1 . , 1 , , l , 1 1 . 1 I ,. 1 1 A H ' - - -' A 1 A - , '. , f . , f 1, ' , I J , . I 1 4. 'R 1-1 -11 1 1 1 ' ' 1 - ' l 'u' xx ' I ' x I ' ' V I . ' 1 1 .. 1 . , , I' 1 Y' , ' 4 1 5 14 ' 1' ' ' K 4 7 ,. 5 . ' '1 1 , '. ' ' . , 1- 1 1 ' 1 . .1 1 .1 5 ..... , . V V K . . '..,..'., ., ,' .,, . ,', . ' . 1 ,, 1 1 1 ,1 , . 1 . I ',, .' - , . .' ,. ' , ., ,' ., , , ' N H 1 g 1 1 1 5 , 1 , K . ' ' 1 - ' 1 1 - ' f 1 1 1 ,, 1 1 . 1 ,, Pzfard, are now' tc-lllng c'x'c'ry0nc' to fasten thelr safety belts. Y Y ' ' ' ' Q Lu 7 ' 1 .. - , 5 ,. . 1 1 1 ' '- 11 ' 1 1 'f 1 1- ' , , . 3 ' ' D 7 ' , ,. 1 K . 1 . . , ' 1 V 4' ' . 1 ' ' ' ' ' ' in 1, ,, , 1 1 Q., - 1 1 - 3 1 1 f, I 1 ' , , l 1 W ,1 1 "14 , 1 ,z . fi - 1 1 - gfff: :Z ,I I l: 1 0.34 4Afn 'I 1.' 1- qv, 1 ,',i -K o-M , W ,. 1 ff' ev ,f 42, .1 , ,'1,'1'1 .4-,1- , ,,- 'sf' 11 , , , .,, A J ,ffm , M, W 1 1 .ggnfa s"4 . 'f0Qt .f . ' af. , 1,,l,l4z',V1. , , ,, N.. ut f ' : 1, , 5. , .. 11- 1. . .. v 'Q 35 iw W 'S' Q -x Q, wi, lg FRESHMAN CLASS 'ff fy 52 vw L gif g SCINIF am vuus h um nss d smu tu 1 lnstllrms C lass ul l9Jl vfmduatmd hom XUAWHYII 1 School Rlxmoml Sxmuno Nmcx Rich udsou our SIIHIXJII .1ndEllsuorth Sharpg haw if s. mn Jn cr! l 11st ho Then cum 1 IS oltlu hxwhtrmd hx Xlslts hom smug ot than 10111111 nlissulxtvs On one occas n r1.1ld -Xxfu md Sdndm lxmxs lxnrncc 0 xlsr thx tom mmms just m tlme na usum L UIOUIJ hm III to IIHIIIHSCK xhout thc XNOIldK1fll1 daxs uhlch thcv nt it llll 1 ill mtozmxl CIISQUSSIOII soundcn somcthlnff ll t IS Rm nu x ll umm xr ll xt Amin. YM Cmxtdlnlx thouv It 0 1 lust thi 1 t 1 x :lun d mm Okcctf, 1 nt w x d p t ol Xue Pusldm t IlIC1Z1 Xl :mo s s fl c ll md lJODllKl1Ill lxoos hge IIU 0 clxss S1111 .ux Nm, vu 1' s s XIXICHN 111 1 lm U huh xx IS zppmntccl G1 ncxl UV J lSlC 1 mu cutn s plu hls POQIUOII ls Supl IX1 sl 111 mx lX1S21lS xc Jlul IS om cllss lu O, 1 ll s ss oo 41114 x 011 sn x mu rclltc hh xt xx is Illlll to umld plins 101 0111 SOIJIIOIIIOIC x ll P 11 C udonc he c nlllll PIlSldf ut and Lllfll X11 mo xx as :lac pc an Pr dm II x 11111 msn sux s to ucall tl t m Chosf mlm C uconc mmdlm ou 111111611 1 ms md lion llilllll lxoos to km 1 p thn uct xds XI1ss P Q 1 ht um d n llll J0s1'1 mm Q pn llll lm nt Q s ICIXISLI D011 1 XI 11Ch H 1 t xxxhn Nop 10111014 ut n muh thi Gm P1 Q I1 lit 1111 O Im L In mc IIN ti c IL nn 1 xcm lla nt 50 J -X11 t 14 'III mffuuents nun pclimct md Xu Lmoudoumlus11nuunsLlx Sandy to mt tum om s U but tu s xx s XL cw It Olll 101 XL 1 x 1 v c 11111md11tClx cl0Ctmd in mmwctlc stlil ot offunls lxoflu Lccluc PIQSILILIII LUC11 .mo X lu Pu sldc nt n llchm xU0s mum I ux cv 1 n ls 37 , I 1, 6 I f ' I , 5 7 , ' r -K 7 I 'KY A 'u 41' lfa W9 . 7 1 F . f is W4 ' A d, x lg I E ' ml .'4:. 1' 2"If..'i'-'l '-vi-'ll"" J 'lfrdw - " ' H'gh just I'f?Cl'I1tlS' SUl1,ht thv Hmctic I of 21 fI'iPI1Cl13' ,und I '21 'Wu mc. " 1 "t l'fc 7 "4 - - ,' 9 " 5 - ' ' -' 2 io Do' . " """'lz1l' 31 t 'ft - " 1 '. ' ' for tm As :althxg x21 '- Az - ' "7 'had spc 2 tl dvar old alma mg tr-1. Th ' ' ' 1 3 fl ' ? ' 5 l'k- h'.': 'z Nu dc you 1c'111m'x11hc-1' mu- F"sl 4 ' 2 . 4' MUN? '- " L' 1' ,hr th: our class was tha- hc-st. :md in lzxtvr yc-urs. it turm-d out t lm- -' 3 ft. At our first uttvmpt to hold an urlzxxlixc-cl class lm-1' ing vm- - -' ' ' ' 7 P'c'si- dc . :md Hclr Szxvyvr was Qin-11 14- osi ion ' "t-- '11, . ' .L f wax: h111'dvm'cl with thu' tzlxk it crwllm,-Ctixlg' I vs. 1 1 ' - ' 5 - 1 1- ur v 2 bd. A' x 1 it' -,vl ,' g Hr ' could any ul' us 1Nor,1-t that fixml glorious ymur? I lsl'Illt'Il1bl'l' in " " 4' our sofa dm-hut at thx- ummznl 1'wI1'SllIllllIl Party. ' ' '13 1 ' ' f "al cdlllilklllllll of this s11c'u-ssful sprixm clzulu-, kIlOXS'Il hu' and widc- as Ihr- "Bunny Hopf' l -15 -lim must haw' hvvn 'BUSY with his I 1' 1' 'gl l s .l ' Lf .' ' "scar ' ' ul' thc' party. hut hv hamdlvd both job: 1d111"ghly, Mr. 'I'o1 "ills up Jo "ry hm-ll A Lf ' ' L l 'isclx .' H, -fl: O1 ' FI'l'.'hlIl2lI1 wuz' Jzlfcml much t 'klxp amd I -f '- X" had hid ' Q to . Q , Q I .4 U U 1 . V ' appz'-'L X our cz11'c'i1'm-nf '. 1: - ' '- . J ' ' . '- "car: I l'l'llll'Illhl'l' dat l'l I1 ' f - - . 1 . L ' , - N t'l Yi ' '- 'vsi -1 . Bll' 111' Q IllQ'Il1Ol's'L1,'C 5 - ' Ilf k-T 1:1 " 3 - Ig 'l - toll - rf: '1l:H'z"'L 1 ' -' 5 . h'Ips ulsr 0 L' - L1 nvw and m- VLH' I 'fou f she I U111111- our - 1 3 'labs 3 O1 . 1 ' . 1952. wm' had L nv" 1' .' I " P1 '33 4 X 1' ' I' 'Om- 'gl-.H ll'sgH' I'l1 - 'l.. Iu"z',- . .' ': Up rl ' X ' Glas? had CLIIKIICCI ll high rc-putatiwn in .'X,'LlXN'LlI1l. I 1 but 'Lid 4' 't to C xx '. In A jun' ' fu' wv ru-ally started to x 'f rk fc 1' pvx'I'v'ti0n. XXX- ' K' ,x I , I. ,' ., ' ' x,,.,i 7 -,. , X., .,.' X , ', Alf' , -- x 3 IJO L ' A 1' Sxwn and hu C13 'd0n '. 'Ixl'K'l.'l1IgK'I. rut 1171 Ra Sandy oyce Don a 0561, Nan l tcntt Htl s s tt 111 1 N c ' s I cv 1 1 1 t ul S 1 1 tx '79 t xt 11' II 1 tt on s C hwh sc hool mot Xe ll t mx U mc tttt nt 1 1111 x . s mms x xutt 1 f 1 . ff Js tl t N s I tx x ttotous tlmt t all juxtd It N J bctlust x ttt dns xxottlt sot mt Ut lxofftx Ltcltxt :tt llllt cl hts poittton as Pttstclt nt Nhtx Pond hm cfuut X ICQ Pttstclt nt rtalchm Roos Illlllltdlllld htx Joh IS Stctttilx fm te out 1 tm Qcuttxt x .md ohn C nclom xx is Il tltcttd V-IILASUIQI lhat was tht ual that out dass madt 21 xtcotd m tht btlllltmct tltpaxtmtnt xxx had plodttctd 98 P10 xIll1IOi the latfffwt numhtl Aqtxxaln Htlfh School had txtt had -Xnd ot Cotust 0111 tlais xsamt 111 blfilli thtxt xx IS also qtutt I1 btt oi htaxs I1 on tht Ioothall held that wat as I xccall Cttttunlx xx ts wtll tm 0 11.1 t xutsc m L 1 tht Ixtt P1 s 4 'mt ll ld x x as x l0I1X1IlLlIlfTlU hte mlm of yollx old Simt Ntfk S t c 1 t c m oufft t tt .lst t - Q s ut max fax thou 111 tm uc nut 0 111 x mt 14 x N tht most h1l1Il0LlS pl xx t xtl sc t I1 ll out school s all nun onff is 1 . nut Il 11 ytftm of htft sc tool m th xt ont utmnf as tu x 1 mtm I L tntttt xt 11 xx ts oxtxttlst xxtth 1 smcltm tlt t ou t ot lt ixmg out btlmtt school 'md tll too soon um 197-l was it hand and II xms ttmt to sax out int xx Q mul out ff1.1ct1a10n txtxusu wtt so tnmntsstxt t at un tm u thouuht Scrlottslx lhout tht crutl futtut uhlch xx ts an uttrw us tmtll tht cttcnmm h td htm Il COIIIPIQ tt tl was tlxxaxs ttttlhlx fond oi IJILHICS tsptctlllx the food pmt hut I mutt had 1 tttu ttmt than I dtd xt out C lass Plc mf lht IJICIIIC xx WS a ffxla cunt tx op Jrmt to the Qoltmn UIZidl1ZiIlOH ct xtmom xxhlch pttcedt d xt 38 I r' 'ri Roh -' I.t-clt-xc' tmtl hi- cotmxlitttw-s did II1LlQIlifiC'l'IlIlf' wvll in Ol'gl1IliliIl2 tht- ft-'tivititw for tht- zum all -lullim Cigthzirvt. 'l'l1tf "Sht gl ui Nvitlf' he-ll in l,l't't'Il1lJt'l'. IJ32. wzxf L1 guy' Lmtl Cll'1iQllU-lllllilhilill .Y 1 Hut i was out Allllli I-S'I1i01X P10111 that was llllly npt't't4tt'11lt11'. 'QI cl 'I' tht- tlirvtt ion of IQZIYIIIOI Lll'lll'iINL txt' st1t't't'ss1't1lly t'zttl'it-tl out tht- t'ut11plit'g1tt'd plains which wt' htd IIILICIP, U1 X14 I' --. 1953, our Prmn, cz llc-cl 'H-X11 Ii "I1iIN '1 Ptuisf' ILL11' local hist L15 0111' of tht- most t'lt1h01'zitt- 'md C'Ul0l'lkllI Cl21Ill'l'S l'X'f'l' IJIl'SCIlIl'd at tht' yg St- ' ' "L Y Th- mcft vxcitinm, yvt tht- mst I -'1 tt -tk' Q hair. It it" 3 lika- rmli' 'rtzty that wt- wvtt' Su busy gt-tting ttcls fm' Ulll' yvtxlhook. IIll"'tSllI'iII, fm' C111 J an gown.. wt-gtting Class hvzxnivs to thtt gxssctlthlit-J. amd. in Qt'IN'I'2il. just li 'ing .' ': YY' tin' 0111' SK'IliOl' twvltts so vvry lllllfh, but wt' wt- - always tzithvx nd tot -'L vt- rtuilizt-cl that our cart-f'H ' I 9 an I ' .'lI1t'. Ifll,tzt'mtl1: We starts-d oil' with ll hang by SL'lL'CIillQ L1 hunt Qrottp to ltud our class in its uctivitit-s. 7 x- , x---ff' x '- 'Q - -xv' . - f -V tv . ,A 1 -t' t - U L . t . - . 4 L I L V ' , . Do '- 5 2 "' 1." tl'f 'tl 'IS .'xY'l'i1l'Q ' .. , . . v. 5 f . ' . ,., ., . ' , ' ' . . 1 It " 'A A' 'L 5 . W t haw- tt llfxilil 'tf cz" tc 'wt jttvt-hilt' .t - "1 arty. The- party wut hvld just ht-fore Cl1t'ist111t1s in IJ53, 1 1 R' 'I ' td llahri' vt: 't-ry R y: YO., but it was thost- S1'I1i0I' play l'l'llt'l1l'SLilS that wvrt' l"Z1lly tmps. At int-s it lithft sct- as th J I - C' 5 tus l'X'l'lk Lilillxr to ut-t down to httsiut-sf. hut as April fillth dr- ' ' Q 1- f - '- tht' t 'J1'k. It Il-1 fl' too: "But t,' L l tl ' lit-ttf' vtt j ' ,: I gh ' as I N I livt: fOl'f.,t'I our Cldss liar 1 tt. WR- 1't-livccl our 1- titt- fot ' 1 'gl . 'l ' z - ' gi it w 3 t' Ia' 21 night to rv f haw. .4 : wht' " tql' '-lth gh '-2 ' - "1 'crll,. ',"l t' ' h "jf-'cftts lilxz, I .,,L ,XY 1- ' '.'t'., .'2 1' ,A LAA .-.- - L h' - ' 'z ' " 1. ,Q 4 I 'l Don Yandy oycf Ra Nc ham all accornphshcd mam fruit th1nfs md tollowtd many dlfferent paths smct unc l93I hut spcalxmf IOI mxstli I know that I shall always be qratcful fox tht a1d whmh nn tcachus and I111 nds uc to Illl XNIIIIL I was attcndmv Affawarn H1 h School I wouldnt han h 111 htll 1s succcssful as I haw. been lf I hadnt had IIIN wonduiul h1 fh school mduc lllilll hrhmd xnc onald xou Il ffctt1nv smntunental III tom od 1 1 Im surf that our Lnt11L c ass fuls tht samm as N011 do about Affaw 1111 H1 h hut XUII dont haw to oxcrdo lt Its almost t11111 for out LIIHIILI wont xou tolks stax and cat wlth us must ht qomv alonf Nhll wt 111111 hatt to sLL 1011 lcau but we w1ll su xou and all thc rest oi tht old crowd nm xt wink lt the 47th If 11n1on oi the C I xss ot 1934 Affawam H1 fh School Rxx uoxu SARACIXNO N nm R11 II xnnsox B1 1 sw oRr11 SIIARI 11 our S1 LLIX xx Sxxmzx RIXPRS Dov 111: Xwm '30 mv mags IX: 39 , V, v. f v l , 4, . K - 1 - -, l . , . , , F ,. ,. I . . , A f ls v , ,QA , If., t- 'x , . . x , 5 I ., " 'Q , 4 I '-- 11- 4 ' 5 '- ' ' , . ,.' 'K ., , ., ' , ' , , 5 . . , . . 'z IJ 'Wh' ' ' ' I' ' I 122 ' I ? - Ip 11A 1.-f .fa - AS' -l 'Q Q - I -s vs " Sand 'Z No, I'111 afraid ws- c'z111,t1 IIIV d2x11QI1t1-1' is 1-xx'c'ti11Q 1111: home soon so we rcallv 3 , 1 , . , Q r '- ,N , ,. J.: II. -. -:L lv I 1 -..l- s -s. V. V' 4-.111 I . s ' 1 f' ' 'f '- A A -11:3 ' ', 5 ' 'g .' . ' , V , ' A, I ':-1 .' 7 ', .' .1 .' 1 'L Q 'W X ,X 4 I It M - Q , I 'ii .F 3 , 6,53 ,p,fw- CLASS some I fylfpii my y Wfdigjlffgffifww HORLS Ill'-fill' 'i " Q gg E iii l TH VAUC HN Vx ELLY SUSAN YERMEL V' .SANDRA ZERPJX JUDY PETERSON y K y ' " QCZQ Lea y+ H9 jyy 1 ' J gf l Q y I LW-yy my f 4 S JN I f Wi Uwe iclnss oF F16 -- - - Ty FOUR gum.: 1nnT ouR sch - C-QL " dnys has EAC yfnkzs h Sr - 111- yh 5 - m E bid - oodf b yr, -ri- 'Or 2 i I E I ' W Hij- .-Zwp. 8 -- ,S , I Y ai yy w T . J 0'EI'K HULL Rs 1 yr-as--4 -- bm Clays you DY HERE --' In dffxf !TRnVeL --- - inf The pmu, the 'Luv - - - Kfywww mn Ne ' VER To ,H J 1 - 4 J M f Lf ' 'J if .V ' ' p yn I I, , I l y i-I ,! by , . 1 - M, Q den-1 - f oLo no - Lu - umm Hn- I1 Thou-yk mr umm -- den Fan nw Wrvena bg - - - - Lgd - - - A - 5 n i Loulk - - xr-I bank -- will Ai1WLilii:ik-EWS .y y f - fm i 4 ,M , W I - V' QC 5 y 1 ' F Ll N f I Mc If 'H f i " .wi J-fJIIfJ ALL -- ' 011.11 Thaufyfffs lull-L bE "' RIQHT hr RE. - G V 37. ,r Fl -Tu Oufl. lay - HL Ffllerwls ami Fflo --- MLL - -- -,if mm Phjzpo' iilm ER Owtb' hr . RE y f H -5 : M . -T1 y ' fi 1 A V i 0 M if up: J N J 1 i '? .svlnrf ou.vvy-- may God HELP us 'fo Pol -' law Time way AT HE has showlv. y y aiyiiy if 'X V v 7 u , , ki' ' ,I - f - A-- 7 xox' . W VK - w"""' "1 ,4 yt gf 2Jif,.. 'bl 25 A 6 'Lia 741 7yi",Mf Fw' lu 11114111 f Qipww ll m :rf-1-0 IITLE Aflr I Q 'Vlzcv I Wort Popular Buy Wort Popular Gzrl B1 st Dressed Boy Beit Dressed Gzrl Bert Natured B01 Brst Naturfd Gzrl Cla 1 Wzt lGzrlJ Bert Actor Best Actress uzfteit B03 uz4te1tGz1l Brit Boy Damn Brit Gzrl Dannr B1 it All Around Boy Brit All Around C111 f lan Brothfr Flair Szitfr llot Uzirhzf Oll Boy U0 t llzichzr 0111 Clll FIRST C HOILE 'Vlathe-yy SL1ll'JOf9lxl Ann Zucco Ro CI Leclerc Mary Pond Ralph D Arnato Rhoda lDlClx1HSOD Donald Xflarsian Dolores Luccardi Be-rta Ruhino Elliot Blackburn Blifahc th Ian lois Anthony l1q11o11 Sandra Sjostmm ohn C a1do111 11l1a XILICILI R ll leclere VI IIS Pond R 1y111ond Saiae 1no Shirley NI11tt1 Rol lllil Xlf readante V11 11111 P51110 Boy U0vtLzl14l1t0Suzfr1d GzrI1W01tLzl1fly to Suczzed Boy W ho Dzd llovt or School Gzrl Who Dzd rlloxt for School Brit Boy Athlete B1ytGzrIAthlr'tr Prfttz1stGzrl U0 t Hand omf Boy futfst Boy f utr it Gzrl Fm rzdlzert B01 Frzf ndlzf vt Girl eat 0 1 e rasf zr flaw Flzrt 11703, 'a .1.' Flirt lk ' Clary Gentle man Clam Lady Brit B03 Sink r Best Girl Sinl er Claff Chattzrbox boyl Class Chatterbox ggirlj Flax.: Couple ohn Spmetu C 11ol Pallo Rayinonel Saracrno VIa1y Pond Ro ll Leclere Nlary Pond Donaldine Roos IIIIKS O Keele XX 1ll1 1111 Rhodes Nrluilyn Wilson R1y111ond Saracino F1 mc: s lx 1dyy1loyy1C7 Roland Xlercadante I 0l1lClli'S Dumond A ohn Crardone Shirley' Ma. agnoli Phillip Cardone Cecily' Danforth A ohn Cardone K 11dith Peterson Van. han Kelley' Be-rm R11bino Phillip Lardonc l ecily' Danforth 4I SEC OND C HOILE ohn Spmetu Lucia Alfano Raymond Saracmo Carol Pallo Daniel Molta Bettv Arm Vorsloyy Vau han Kelley Theresa W fl ht Lucia Alfano Donald Marsian Barbara Cheney onathan Anderson Alice Mueller Ravmond Saracino Carol Pallo ames O Keele Nancy Hallock Ph1ll1p Lardonc Donaldmc Roos Donald Mullaney Lucia Allano ames Reardon Ann Zucco Ro er Leclexc Donaldme Roos Ph1ll1p Caidone Judy Slate Carol Pallo Ralph D Amato C onrad Phillips Frances Radyyiloyyicz Vau han Kelley Sandra Kelley Raymond Saracino Adnenne Grasso Raymond Saracmo Lourdes Dumond Roy er Leclerc udith Peterson Elliot Blackburn Qusan X eakel Richard abry Delores Giordano Roger Leclerc Frances WVillard - , 2- .4 Q: - ' '-I? '. N . " ,f - ' 1 ,Ati .1 -1 f 5 gf: A - If fu ?Fl-'30 Q fe 14 fa., I A 1 1 1 1 I- 1- .1 I ,:.q'i::?E fu, ' H fl -' ,CQ :A 9 fi N' fr. rv' LH ,A 5 ii? 1 1. ,'. -1 ,ll ..m .pf 1 IL r -I '. LQ J' , 5, '- Q-in ,Al X - , ' 5 " ii ', W: 'glial ll' YJ: - I 0 i , ,- ,A . 1 1 A Qi. M? by j 'J' fy.-yfj 6' fi - l ' il 1 l l f Al A f . ' -' y I1 ff .. Y- .Z Mm. ". -, , .9-.ll 'i gum: -"' "' 1 ,. 1 , . - y . . 1 - 'I 4 ' ' l I , , r P f : . D , . V - '- ' 1 er , . 1 h Class Wit lBoyl Vaughan Kelley' Ellsworth Sharpe f .Q ' ' i . Q11 - Q. 1-1 - - , Og.. 4. ,, J 1 ' P , ,, A .K Y 1 'f V, .' ' ' W A X 1 ',I, Y ,, 2 Ar 1-H 1 . .4. .f 1' r 'rc' ' 1" 'g L J. . , r ' ' f' , , ,, ' U. , . A 1 . h , UQ. , .. ' ' . . ' 5 Q- , - A . A , A X , , 1. .IZ ,. , .', ' . L , KU .. ' . U. . ' 1 , 5 4 Biggest T tr' rb y 4 " ' ' I' 1' ' Biygg xt Tr g ll 1 A . CI yy gzrl1 Q , 1 2' 1 1 gn I N. 7 U I 1 N . yy ' 4 LI J' ' , Q . ' , 1 X QJQWM MW 54 X5 gfwqjgf vyflfj mwiw ifiwf 76 LMAXZZG QV' 77, w MM W Qtqgwgi 5'?0f51xQ,xwf'W ffffjf-gmt My WM WmZii."Zffwy MQ'-,Q 64' MMM' QQ M ? Q-w7QN,z.MW QSM W Wwmgww J' 3, WWMVW Qzwamfi Mm f QV mama 752 gf ' ' Q-yy, 9" A V My yoga, by vjjjva I J Wiilzw ,few ' J" J W! ,awk,0MJMQY"?1 XJ. W . Wwe in ,K ' 'Q' GLW M451 ,Jf' U WW W M W 'X M if if Wi? ala- U Q 9,5 if W cj aff vi j3XQ,'UVlTlE5 W BG hun! """""".,-s--- Sxww .1-"' Y 1 G 9 5 nu- 1 ,Q J :xl I .-if I - 'l '-- OWU-9-V 5"'g'Lf5nl!-I' M Q M V ogmf 9 y-. A 1 w-Q Q n H, M n 5'-fm M4535 A li' ,,. anl""""' --+ .W 4 L-uw LMA:- whw AY - :1 3 is I -, I Vg s jg W : I ,Z . 4 A g 7 I . ' ' "tw 1 ' 4 5 A , . 7 'Q . ,WW W i ig ,.,.. V D - ' ,f 'h-'4 if X. 5 f, :Q 4 if ,gi it 55' g A ,. Jw., , 99,1 Q 1, -5. I f .-Q, 7 . L 'V - ,: . , Q. -- 29,1 1 ' N I W- ' 1 , Hn, . 3 ak, z " 'iwqyw' ff AWMH A v N l 1- A V ,4.. E MAME. N N Q' ig 4 it " - .- b K, f ' ,, X -J W. , 'A A 4 ki W- .I . ' - , 9 ' ' A J A Y I , Hrffq-,wp . rm I ,, 1 'NM a l M f k 4' T ' .-44 Uwlwfl DTM-W K W r 1 4. , , 1' - N 7 I , , 475, , ,J -r " " X . 5 ' f' 'A I ig ra , , Q 5, - 4 ' 2' Q, f LM 2 H Q xi I . Y , 5' X X 2 ,, N ' ,ham Wisn- 3' T5 11" EVEVHVI v Mg 6 I Qflfy 4 5 V 12 . -,-,-. . My if x I' 1 P P. b ill 0, Q2 ff V A J .lil fom J Q01 L Nsqg. 1 ' ? BEAUTY AND THE BEEF Crmm 411111 110111 Chlcaffo 11111 Al1CU 1111 1 1 111111 A111111 1111 1110th111 st1 511111 1111 111111 P1C111NNC11 151111111 1h1 p11r1c1.11 11 1 1111111 111s Clilllf' CI 11 111111111 of 1111 football 11 llll H0111 XX oods a 11111 111111 a bass 11111111 011111 Rx111 11111111 IIIZIJOI 0f th1 1n1 ss15111x lI1'lC 11 132111121121 C 111f1CX 111111 C 111111111 1311121131111 1 111f1lo1s 13011 1111 N1 1121111 P111 X111111 111111 1 Xl 1 12111111 1511111111111 X1111lx11 11115011 Vz111Q11,111 1x11l1x R1101l1 1111 lx1f1SOI1 OIHFRS IN C X81 XNFRE 11111111 X10l1.1 11111 x O1x1111 1L1ls11111111 81111111 111.1111-1s 1i1ClXX11OXN1C 1 1111111 1 X1011iQ1 1011 1 11111111 111 'N 11161 141611 1111Q011 11X'1 R XS 'N IIICN 1111101 11 C a101 1' 11111 151111 1111151110 1421111101111 S11 1011111 C on11c1 P111111ps 1111111111 N1011llo H11 0111 'N 011111 1711161111 bx 1xz1th111111 1x111och F11dz1x 1111111111 -Xplll 111 111 111111111 s111101 pl1x 11 s 1111111111 IN 1111 x pl1x was CI'lIlf1CC1 131211111 11111 1111 F1111 11 1111011011 110111111 s111111111 1111 1 C111111x 511111 11110 11:11 1111' 1111111111 4111 QXCI 10 111211111111 110111 1111 1111101 1111 11111 1111 1111 1C111s1 01 1 19 S111 111 1101 XCIX 111111 II 11111 Ill 101s ll 111111111 11 1111 p111l1C11111111S 111 11111611 S111 11111111111 1111 11111111 1111111 1 XCIX 111111s111f SIOIX 1111 plm was 11111111 1111 11111111011 01 N11 1x1111111111 1x1l111C11 11110 11111 1 11011 11111111 1011. '1111 11111 was 011101111 115 1xG1y0n1. 49 OD G I fi mob-9W"K ww' W TY mmmibfu nnwdd-ICU-C4.QJf 'Fld-W in mmf U P 7-. 0 Q be Q 1 Y , Q Q 2 ! 13" x J 1. .A V , ffW? M 'V' vw- X W 'Mr X f. .. Egiri 5 Q 4. 1 A . A A:,,. .X if x K fx if Q-J i 'V - ,f, X QP E ' Ar :-'1:'f E:i1,,f ,,?., . . , f a X I . fl -M Q fir X fi, .zuv ' wh I- ' , ' Q .4 A 5 'Tw I , 4' '- - ' f is 7111- ax. .LJ ZSSML Clollwvwmm WW ALONG Tl-IE W I 5-F"!'ta..-'1lg.q KX? Y , E fwr'-rw j ,J O -in-q ' Q A 5 lg w ' wavmq ,M 4 l. Q f gf! "9 5-"lf v 5 u 2 W, ,WV nl? ,Q 'wwf I-17' gf -N' hy. Like, nw' 4 ,W -Zinn! W! wif .5 Ei? 5 a"'Wmn.,k ,mwammyd AGA AM H GH SCHOOL BAND C ottx Hmm c 1 Blfxgox Q IJ LUM Val Hhan K 1 b M pn Nlaj 0 S O ang I .-.. Van S FLM .S. P NAFORE v-4 .D 4-. -C 'H H Y IN SOI v-1 --1 '1 D rented by M ss Mary F H :WCS nj: - , 3.25: 5355: gg 2: 'gg-,-.5 o EE M5922 cI"5c5 . 55.25 EQQ2 5222 HIT - :gfs-TW ' ,ict 414 5 5212 1 :J..:'E5- 3 Erbs.: "'..D:, VD .Eracn -U Bdif : -U C ,v.2.z'.i fU 5,50 - ,,1 - o -0- .2055 5 E:6i :1j'E'f9- .Q -D ::' - ef .ng . QD - 2'f"lN - :Q2.::'E 'Zfi ...---5 wwf zgflgi Q 3 -2.15 '- :'p4d ,gg , S -F13 35-::E':". 'zifzi Q,,g2E 2:.N'- EEE? .14 A Q23 PRO MERITO 'lihis yczu' thc lgugcst Pro Klcrito group in thc liisloiy of thi- school max giacliizitccl liroin Agawaiu High School in qlunc. Thi- twcnty-1-iglit nicmhcrs icccixccl thcir pins l-l'0II1 Mi. Klontagna. assistant piincipal of thc High School ol' Cloinincrcc. at thc zuscnihly hm-lcl March ll. 195-1. Mr. Blomagna was Ll iuciuhcrof thc Pro BI:-ikito group which gracluatccl fioiu Agawani High in 1934. This Ylxlil' thc group had a vc-iv succcwful picnic. In Klux' thc Stan' lion- vcntion was attcuclccl hy a largc nuiuhci' liom thc Pro Klcrito group. Pnwidnzt .. Ralph lf.-Xniato .8111 crazy .,.. ..... C I4-cily ljanforth Adzhu' .... Miss lilcanoi' Smith jl.f'rr1bmw: Lucia Alfano. jonathan .-Xnclcrson. Lois IJJUXIIUIIIIJO. Sumlrii llhaniicll. li.il'lJZll'Ll cillPI1l'y, Ralph D..'xHl2iIO. Cecily Danforth. Joan Dchfars. Doris Grant. .-Xclric-unc fiiubso, Iilizahcth Grcco. Nancy Hallock. Elaine Joncs. Roger Lcclcrc. Lois Linclhlad. .Xutlirfuy Liquori. 'I-l1CIkt'5il Klorassi. Shirlcy Blutti. Carol Pallo. Kay Pair-nt. xlurlith Pc-tcrsou. Mzuw' Poucl. l'iI'ZiIll'f1S Raclwilowicz. Nancy Richardson. Donalcliuc Roos. Alohn Spincti. Nfzithi-w Sulhorski. Ann Zucco. 58 STUDENT COUNCIL 4 It nul h s mu I Xl sucuss u mv 1 s 1 'Q main 1 nnui c-vm-n Fu-1 '15 1- Il1'I'ZlIl0 cl-i 1- 'inc thc- "Soo and Sw:-zltcr clancc-. wc-rc vc-ry t'Ilfl1llSl8."IlCZllly supported by thc- Council and thc- 1'c'st of thc school, -4-gates 'rom 1- f cc-nt I xc-i Q -nc 1-c s- 'L 1 s ring '-sta-rn . zlssuchllsl-tts Stud:-nt Council Clonvm-ntions in XXX-stl'ic-lcl and Chifopc-1-, M 1- Iwunc-i 's onsihilitim-s inc' uc 1-c 4 ' ' Q - i 2 " 'z 1 'owicf 4 1- 4-ning zinc - using ' - o -s 1- ww- L' asv . "ig - Imunci --1 's- gf - 1 ' nz' . 'l'L'1'Ll 2 "' ' 'ji Pnrvidnzt ...................., ,..,... .,,... ,................., ,.......... a 1 1 1 cs O KE-cfv llffw-PI't'gldt'lZf .............,.,...,...,...........,.,..,,.,,.........,. Lo1s Bontempo Se'fr0tary ...,................,.........4,..,.............,................, Arlene Egbert Treaxzu'vr .....,...........,......,....,.,.,....,.,,......,.....,....,.,.. Chester Nicora Adrism' ,................,........,...,....,...,..,..,.,.....,..,, - r. XVaync- Holmes .S'er1im' .Uenzberxz Lucia Alfano, Lois Bouts-xupo. Ralph D'.-Xmato. Nancy Hallock. ga-r Q-1-L-1-0. Danif- . 0 a. H f'I'l'.'il . orassi. :um-s O'Kc-Q-fc. Carol Pallo. Raymonc Szxrncino. 59 ww ...- ,ni gs 60 LUB PERS N LTY ,.. .1 ... ..... H 'N -- .. ..f ..- .- ..- .-1 .- .... ... ..... ...+-' -- ll HYICW A -1 -4 'U .-1 -- Y.-4 .- .-. -.. ..1 .-1 .-. ..... .- ... ... .4 ..f .., ... --1 1-. cl Ofla IJ 51. 'ACI ... -- Ll dw low ZIDCQS I Sui 5.1 . V V Q S .V u M v x 1 Y i X 1 1 ' -Q, ' , -1 5 4 -,, . .W X it I .K N W 1 can .,- n Q.. . X A N ' , 1' . N g . 4 1 'Il' 1 Q l . . l Y V 'l'l14- '1-1'sc111a1liy lllu1 was c11'gz111iz1-cl in 1912 41 p1'o111m1v ilu- sociu lilo und i111 rmx- 10 p4-rsmnililics ul i s 1111-111l1m-11s. 'l'l1is yn-ur. 1111411-1' 14- lcziclm-rs1ip ol Mrs. S1-urs. 11- club s1m1so1'vcl wo s11ccm-ssliil clmicvs tlu' unnua Saciv Hawkins z111cv :xml 14- Vzllcn ini' lJz111cv. Sn-nlu-1's 0' spm-cial in 1-11-s 11 lis yr-z1r's 11101-tirlg inc uclcc 11 gn lroln Hol zincl. 11 visitor 0 Turkvy. an a hanc writing 111121 ys , Prrxidrrz ...,..,,,.........,,.......,.,,,....... , ......... , ...........,,...,,......,. N 1' Ha ock 'ifv- reividrrzt ,.,,,.... ..........,,.....................,...........,.,....... l Hasting .Srcrvtary .... , .............,.....,............,.......................,.,,....,.... Ma1'i yn XYi so Tn'as1u'fr ...,,.......,.......,.,.............,..................,.,.,... , F' ' Ra 'i 'i Adzfvrz' ......,....,........,.,.,.............................,.........,.......,. Mlis. Mzlirizi 1' rs Senior Alfrzibeuz Lucia .-'xl 11110. Rosvn1arir- aggv 21. Lois Borm-111 o. Barbara Chenc '. 01111 DcMars. Ccvil' Dan or h. R1oclz1 Dickinson. Lournlm-s Jurriund. . . . - v p 1 ' ' y ' 1 y v v p 1 - . Carol 'ly11n. Arirwttc- Girard. Doris Grant. Atlricnm' Grnsso. fNz1nc'y allovk. Shirley Harrison. Mzxry' Hawkins. bzuulru Ixvllcy, Xuug 11111 lxvllvy. l'1l1zuln'l1 l.z111Lglo1s, l.nip .i11mll1l11rl. Jolurc-s ,uu'11rcli. Shirlc-' M:1gz1g11oli. M:11"oric- Mugovvrri. Barbara Manolo. Jean Muulv. ju ic Mcrcic-r. Then-sn Morzissi. Alim- M111-llvr. Sl11rlvy Mutti. M11 y 'm1cl. -loan Prcivos. "rz111fvs Rzulwilowirz. Nunn" Ri1'l1z1rds0n. Sanclru Rive-rs. Do11alcl1nc1 ous. crm Ru ino. Ellsworth Slxalrnv. unly Slam: Mzirlvnl- 'l'l1o111pson. lm- y A1111 Yoislow. "r:111c'1-s Willard. Marilyn Wilson. Tl1m-rm-sn Wrig1. Ann Zum-cu. N ,-4 ,... ... -. ... ... -A --1 1... ... ,.. -1 -4 -1 ... -A A -4 .- -4 '1 .... .D -A --4 L' A .... ... .... fs.. .. .-.. ,-1 ... .- ..- ..f ..... ..... ... ..... ,.... ... ,.., 4.1 H ..a ..... ,.... ... ... ..... ... - ...- .- u-4 Q-4 ...- -. -. ..- .., .-. Q.. 4.4 4.4 .-.. ..... .--1 --. -4 ..a .... ... ,.... -- v-4 ,- .- -- - .- .- n-1 .-4 ..- I O N li lu nd l .1 ...- ... .--. - -A l J K 4 ml N1 1 tl 1.15 XS 0 8581 till hc s. '-4 -. iIlkN l ,.. X. .1 -- ,- ..- .-1 p-1 ..- .Xl Ns. -x -- -N ll! I ll 'l'l1m- 'l'1'i- i-Y. um- ul 14- olde-s clubs in 11' scmol, was orgaxlivvcl 0 rival 0. main zxiu. gml vx 1-ml ligl iclvuls ol living lrouglml tllv sc mul :xml vmmmlni y. 'l'l14- clun is vorllposvcl ol' l urlim' :mal Sn-nior girls umlm-1' tn' lim' lcuclcrsllp ol K iss N ll vr. 'l'ri- i-Y, wil B any 'cmd as '1'm-siclvlm, c'o111Jlc-tm-cl 11 yr-111' mzlrkvcl hy ncw. us wcll as raclitional progmllls. "mc liglligl of 10 ya-zu' "9 1- . rm nm' 'xr l l 11112111-1' luuquct ut w 1ic'1 imc nvw lnvlxlbcrs wcrc innluctcd into tu' C ub ' t ' I ' ' fHCcl's ins al td. I1 al'L'1 11 group ol' wvlw girls 1 vnclvcl 14- U all-1' iirls' and ' 'ri-Hi-Y CIonl'crcnCv in l'vC1'ly. Mzlssacmsv s. ' 'hv c 1111 so sponsorcc sn-x'v1'11lsm'x'ic'c Jro'a-cts. Pnwifrfz .,..,....,......,....,..,..............,....,.......,........,.,,.,............. lN'Iz1ry P l 'fu'-Plf'.x'l1f'lI ,..,..,...,.,....,.....,...........,.........,,.......,.....,... 'll '!". N4 I' .S'f'f1w my .........,,......,,,.,.,...,.,..,..,.........,...,,..,.,,.,....,,.,.,,.. iarmrzl Ch- T14'r1.m11'1' ...,,,,..,.,...,.......,..,,.......,,...........,....,..........,......,..., S irvy B1 ltti C za 1 aiu ,.,...........,.,..,.....,....,.,,.,..,.........................,,,..,.,,.,..,., Caro Pa 0 F '1 x' A1 zvfwr .,................,.........,. ..,..,.,.,....,..,.,..,.,..,..,.. K fliss E. . ill-1' THE BENJAMIN PHELPS CLUB lhc BLDJJIIIIII Phelps C lub oi Flltllli Itachcls of Alllillii IS lffillatnd xuth tha 'Xduonal Educ 11101111 As OCIIUOII Thx club s actlxltlms han mcludzd spmqluls QIISKUSNIOIIN and IIIIJS to Stan Imchus Collwcs Club IIHIIIIWLIS haw also sam nt mlm louis OJSLIXII classms lu tht clcmnntarx sc ools oi f4'lXX21ITl Ihc c xx 18 llIJl1SCI'1ttd xt tht Stdtm Conxcntxon of Putuu Tcachus C lubs at Iilldquxtltu 411 Ill? ollm 1 P11 udf nt Banu Halloc k 91 fntam M315 Pond 7 rzauun Nancy Rlchaxdson Lzbzafmlz lldlth Peterson S' wrzwr 'Vllss Fla 'lI'lOI Vhllcn Senzor 14677117678 'Nlnu Hillock Roger Lullrc 'vlarjorlc Nligourn udlth Pctuson Xitrx Pond 'Xanax Ruhirdsou Rnmond Saraclno Vlanlyn xx1lSOIl Prlnces Yhllarcl and Kun Zuuo 62 , ', ' ., ' , ,. ' , . V., '.",. , -,' . , . ,. .,., Q I' I ls -' ' z Q -' 2 - - - . h Q A4 ' . " - 'lub V2.1 -. -nl, , 2 s "1 . I vt ' ' V, 5 - ssh- I 3 -' F-. sf sw Tu 'l C -gn I 'icv-Prwidrrzt ............ . ................................................. Ann Zucco ' . ,,, T , ' , . . . j , .,,...,...,...,..,,..,..,....,.....,......,....,.......... . , 3. ' . ' 'A .' ' , Y .1 'fa 2 '. 3 ' 3 , -' '-V: :Af . X . INTERNATIONAL RELATIONS CLUB s 1 161111101141 1 11 11111s 111 1 1 11111 Il 11ssI11l x mp Cl 111 s hu 11111111111 s111111 1xt1 111111111111 r1111t111Us huxmw sp11I111s I111111 1 1111111s 1 It 11I 1nt111st both It I1111111 11111 1I'111111l O111 pa1t1111l11 ip1.1I111 sp11I11 1I11111t I111I11x 11t 11Q 1b1111t G11111'111x Nlcxlco 'md Blhilll TI11 ff11111p 1ISO had i11111I mt11 1st1111f CIISCIISQIOIIS 1111 111 11I 161110 um plfmncd to I11111U to 1 1 KSI t 111 111t111st111f 1 QCIIICTILIOIICII 1110111 1111 zz Pr It A1111 f11CC11 S1 1 ll an -51116111 Effbelt If 1111111 Pat11C1a B011 nf 1 1 XINQ XI11111111 IN 1111 .Serzmr Ilemben Lu111 A111110 Elllot BIaCI1bur11 Dor1s Cmnt EI11111 111115 Xiu Ill Iullu NI'1rjor11 Nh ox 1-r11 X1111x R11h11CIQon Princes R'1dw1low tl B1rt1 R11b111o TIICFKCI IN nght 11111 A1111 Zu11o 53 'I'I1i.' f'i'L1I', L15 111 II11- part. 1111- I1 t -' LI' 'I R -I' t' J LII I I 21 I 1 tI1 -' s111" -,',' ' y1-111' 1111111-1' 11111 x'1'1"' 1 able 11-z1d1'1'ship 11I' Xiiss IYz11'cI, uh L l'i.'1-1'. 'I' 1 - 5 - 1 ' ' L . " 5 : -. " '1 " 5 ll: -1-s I1"... 1' 1 - .1 ",' .. ' 'I'- Af -l1'k- p' ' '. 1 ' "4 L 'I1:- I1-"' "-flzncl Pr1'1id1'r1t ...,......,,...,.............,......,.,.,...,,.,...,................ I,111'ia .-Xlfzmo In '1'- fxflllfl ....,.1,...,........ ,.,. . .,.,,.,.,............,..........,,... 1 T, .' 11-- 1 ..1........1.1.........1.....1.1..,......,............,......,.... . - - - - Hr ..,.............,........,.....,.,...,,,,........,..........,, " Adz",1 '11 ........,.,..,.,......,......... ..............,...,.,.. - - 2 " ' Q ' ' ' 1- J: "zu, 'Q .. ' ' . '4,1.. 1'-AI I Hill JUNIOR RED CROSS Thc Iumox Rid C1089 undu thy 1 xdczxhlp of WINS EIIIIIN ,VICCOIIHlC1x hae nom complm tmd 'IUOIINI SuCcuSiul xeal Ihls XL ll the 111s sgnt A Ncmpbook xslth thy themc LHC of an AHILIICZHI box md Q111 to Sxsndnn msmmxtlxfs rom tha club I1 nc xttnnd d monthlx Counul IIILLUHUS t SPIIIIUHKICI A lKIJIlNlIltltlXl hom thn club ittcmlul thc Starz Loniucnu IH Iimton lha Club 1150 plc kid lil boxu to sm nd abloxd zu PM 1 4 Allllll Wolcott Yffzziam IIIQIHII Plsmo fasun 4 NI Senzor Hfnzbnw Donildmc Roos X If H113 Pxswno 64 r 1 'F' -xz ' x Q. ' -' t x f i ' '1 ' " x X 56 .- ' A E 'l ' 2 ' 1 es L- ,X X ' Rq 2 In , - Z -, Q , L. 4, rj .- QI. H A' -'gwx . A -. -.,. 2'-.R .- L , , -h ,- '.-. .,' h U 7 R 5 2 E. 2 N - g Q. l " uk' U' x ' L I Pnwidmzt .....,.,.......,..,...................,...........,....,,,....,. Donaldim' Roos I"-H "K'd'Il1 .,,.............. , .,.,.....,.....,..,....,.,........ . I" ' ' . ' ' 1' ....,...,,......,,.,.........,,,,,,,..,..,..........,....,..,,. .. Xf' 'L 7'1" ' r' ........................,............,.,.,...,.,......,............. -loyc' ' . urivh BIOLOGY CLUB 4 iloloqv C uh is now in its turd va 11 In orclu to join this OIQIIIIIAIIOII It is ncecssalv to hiv: st utcd or Killllpll tid 1 om NQZII cours: in Bmlovx and to han shown an inte rest in it The Bioloffv Club is Olffiilllltil difwfnsntlx horn thc other clubs in thi school 'Ihe mcmbus are cliviclcd into hu communes Each cmnnuttu his 1 chzunnun ind 11 snclctaly Ihis form Ol organization lllovss meh rncinbcl to paiticipatr actively in a small group. ' is ycar the ffroua as rid virious spvlkc rs and his Hone on fielc tri Js. A hi hlighr of the year vvfis 21 Science F'1i1'. E'1ch IlN'IIll'JC'l' contributed '1 spu'i'1l projcct to add to the success of the fair. The numbers hive workvd h'ird toffnther this year and have received a ffreater understanding of Biologfy 'ls their l'L'XX"ll'Cl. Senior Members: Lois Linblad. Elizibeth Lzlnglois. Sindrn Zerm. and Lucia Alfano. 4dz'i5er: Mr. Piul Lzinglois. 65 GOLF CLUB Numbers S Xilllll 'VI 'vid Oulu PIOXOSI I BOIIUIIIDO Lllxclcx 1' Radwlloxucf hmr D cxrc C Dinfol 1 R D1f1xlIlS0!X VITUIQ M Pon I olf Foach 'Wm II1stmQs 66 'Is 7 Cl 1 I INV Nlxl lll H181 NIS Q IIIIUHITC NLICI IS mdimcl Otls R1dH4 mm 'NIH mc Jouxcucts X xx III n W N 1 Il N lll X i AUDIO VISUAL AIDS CLUB 45 lhc Audlo V1Sllll Alds Club IS composccl ol mcmbcxs ol thy SLHIOI H1 h School The pulposn of thi Cluh lS to 1112111111111 mcl opclatc thi nqulpmcnt mul In ShOXk1Hf IAHOUOH IJICILIIL IIIIIIS HIIUXL to fClllLI1t10I'l Pre vzdfnt I 151' Prrvz I Secretau Tnasuzu Rfportfr Mathus Sulhorslu Ralph IJ -Xmato Robut Slvrlst Guan H1H9h2iXN Frinlx X101 11111 Senzor lllembery R'1lph D Xmito Robert SIQFISI lhllmm Rhodfs lzmk xIOI'U7ll mal NI zthuw Sulborslu 4d zser Nir Chwlvs Coxcox m 68 M, ' " , "T fhwf 0 THE F F A OF AGAWAM HIGH SCHOOL 1 A1f111.1111 C 11111111 01 1111 11 1112 ll I1 1 111111111 111 1111112 111111 1S 1 1 1 1111111 111 11 11111 1 1111111 11111111111 1111 1 111 11111111 1 1 11 1 1 1 11111 1 21111 1 111111 1111111 11 11111 111 1111 18 1 1 111611 11 11111 111 IX 11 1111711111 X 1111 Sl Ill 11111 1 ll 1 1111111 1 1 1 II 11111 11 1111 1111111 11 1 111 1 1 x11 s 1 1 1 1 1 1 111111 III 111 11 1 1 1111111 1 1 1- 1' -- - 51 - V- -111111 1 LF.-111x Q 11 11111x1' '111 1,E1111N. 12.111N1x1' '10 1.11'E. 1.11'1N1' '111 SEI 1'F. 51111111 P1 'idnzt ..,..,..,. , '111'-P1'1'jA ' ,. ' 1'11' ary ......,... . ' '11'11. ll 1' ,....,.. .. 15111111111 ...,......,...,.. R 'j1111't1'1' ...,,....,..... F 1-111111 .111--1, 1- rg: 111111-s R1-1r1 1111. j11111s 111-11111111 1111113111 l11111111s v11ph DA1111111 11111118111 11111111 C 111' 1.1,11t 130111111 H111 R111 511111111611 111111111111 R1111111-5. Ralph D-.'XIll.lICD. F11111111 M111'11zz1 69 v- 1-. ,..- af fu 'S-ff W kj, T 44.41 THE CAMERA CLUB This year thc Cla111Pra Club had Cl new advistr. R111 Rose-111an, This cluh teachcs new techniquts. styles and various other ways of takin' pictures. Also thc mtmbers learmd duelopinq tcchniquts and tht 11211111-s "ml of 1111 A' ch1111iCals, This ycar tht Omanization purchascd '1 111 w c'nl'11'Q1'1. Prfsidz nt ..,...,................,,.,,.,.,.....................,.......... .'xIUl3K'I' YYalc'0tt 7'I'Fl1S1lI'Il' .......................,...............,..................., Dorothy CIl'Cf'OI'y ,Henzbersz .'xIlllX'I' Wsalvott. Phil Hz-xnbdt. Rifhircl Grwy. DOIl'llKl Goulcl. Edw'11'cl Kin, Dorothy Gregory. lNI'1ri111 T0mplc'm'1r1. Avrry Doolitllv. Ric'h'1rd Prvw. Yc'rr10n Stork. 70 'Ml LIBRARY ll ol 1 1111 x mu fh lt 1 s . llll 1 a nuff ww 1 1 1 f Head lzbmlzan Xmtx Rouo 4d wer XIIS3 Nflllcr ferzzor IlbVfl7l!17Zx C'1rOl P1110 PIIIICCN Rlclxslloxsuz Donildlne Roos ind Jour SL1lllX'l!1 7 I THE AC-BAWAM MIRROR I 1111 N NNl1l N 11 J 11 IN Ill 1 x N U P IC 1 1 N 1 UI X111 1 111 1 1111111111 13 1111 s 1 X 1111 Il 11 1111 I KI 111 1 1 1 1 1 1 D ll 1F 17 1 111 ll 1 1 1 1 1111 111 1 1 11r1Ss1 KK 111 1 11 1 u 11 1111 1111 1 IX I1 72 In 111 11111 11111 1111'11- 111-11- 113.1111 1'1Q111 1N9l11'S111' I1l1' .111 1111. 1-fill! 1111 11111011 1' 11111-11 '11 'ix IJLIQIN 1111111 11111 IIl.ll14' 1111 'll- 111' 11111 1111211 N1ll11' 1111'111l11'11. 111111 111111 .111 11101411 1'11 IlllI1l11l'l 111' Nll1N'l1I11 IIN. 111111'1 1.1112 111.111, 11.11111111'11'. 111111 11111111--11111111 1Q1'. 11111 Ill.11i'-1111 111 1111' .U111111 11.1 111111131-11 11711 1111'1.11111 111111 1111- 1Il1Il1L11lLk11l1I. 111 11011171 111411 1'1 1lII1ll1N 11111 1-.1111-1' 11'1 11IlL. .1111 11111 1111l11'41111111'1- 111 11112911 I11L'1lIIl'N 11111 1'111 111111111 Ll 1111111- 31111.ll'111'1'-1111111112 Q1'11 11 1111111-1, 1111111127 .. ,,,,........,.. ,.......,... ...,.......,....,.......... ,... .,.. 1 1 ' 1 l4'l'1'N11 .I 1111 A111111 1 lflitm ,.,, ,..... . ..,......,........... ...,, .....,..,. ' 1 1 21 - 1- '111 .-11f:f111 ....... .,............,.. . ,. .... ,,,. N IX. .IL '1 f11l'l 11111 Sf '11 .U11211 : 1'1z1'1.11.1 C1111111111. -IULIII 1'X1:11N. R1 Hi IJ1l1-11IlNIlI1. 11111 1-1 0111111111111 IJ11"s f1I'llIl . .1'.111111111 19111111 N111111' 1111111111. XI1111' 11. 11111. QI1111' 1111111111 811111111 ' 1111-1' R'2'l' 1,1'1'11'l'1. 1.1111 1.11111111.111. D11 1- L1111111111. .11-1111 X11 111. 411111 K1f'T11'I'. 111111-1111.1 NI .1X11" NI '11'1'. S11-k11"' XI 111. Ki' Pllll'I1l. NI111 '1 P111-1. Jud" 511111-. 11 81111. 'z 1. Slllll1Yl1 Z1-11.1. if SACHEM STAFF Il I DNN ll lshll xx I XIII 1 1 1 1 N 1 1 1 1 1111 1 1 11 1 1X1 11 1 111 1 1 11C 1 It 111 11 1111 IL 1 IL 1 111 111 R 1111 J 111 1 I11 1111 1 11111 x 1 1 11 1111 1x1C 1 111 11 N 11 11 1 111111 ll 111 111 1 1 1 1111 N 1 1 F 111111 1 11111 1111 If 111111 1 If X 1 73 W ' "" " "" T 3-11111I1gff117l1!111'f!11I P1111111111111111111-.li1'1'111 1J.1111'111111.11.1111111311 5.1 '11l1Y. 11fIlLl1l11Ill' 1111 .x1.lI1' 1'111111. 1411111-1 CYK1-1111-. XI. 11X'Il XXH1, . 411151111 , ..... ...... . . , ,. N11 11g1111.11.1 P11-1111 5111111111 ft j.: 1QlQl'1 1,1'1'l1111. N111 111-11 1'1111111-1. 111111.11111 N1'1l'.l11.lIl1l', lI11I111 1.1111111111 1,11 111111111111111. .l4Y.lIl 1,1f'X11'1. .1lll1X 1'1'l1-111111. N111111'X X1.12.12111111. N11111-1 11.1II1NIlI1. ,X1i1111 X111-111-1. 11l1L1 1111.ll1l1. N1.fI1I1I1l' XI.g11x11111, 1f11f.1111'111 1,11I1!1111N. N.1 'V 11.11111'11, 'l111i1- N11' l'11'l. 5.11 11.1 Z1- 1.1. 11.1111.11.1 X1.111l14l. '111111 S1111- 111. 111' 11.lI1'Il1. .x11I1l1lI11' 1.11l11111i. 1111114111 NI1T11'11I1.vlU.lIl 1,1'IIl.1IN. 1f1.1111'1'N 11.111w1111x1'11'f. 111 1 f1l.1I1I. N111 "V K111I11. X'1I11I11.1 1'1x.11111. 171111111-1 1.1111111111 CL11111 1'11V'I1I1. 15' N111 '. N11 11 N1"x1-X. X11 'V 11.11 .1 111111. :XXIII M1111 1. 0.11111 P.11111. YJ :111 '11111-1. Q 1 KLIL1 P11111111. 1511141111111 C1111111. .-XII 111- C911.1111. .X11 V11111- f1I.1NNU. 1. .' 1111111. 1111'1'1:1.1 1NYI'1Q11I. NLiI1C11'il 1'i11111s. 15.111 .1141 P1111111. 1"1-111' 1'i1x1111. I"1111'Y1111 13 " 1111111 11,111 . 11.111311 f1lYllQ1111I1. CL11111 111111111. 1Jf111Q11Q1 111.111-A P,1 I AI'I1IH11L, ' 11.1 X 1, .I1111 KL11111: I'1I1.I1Ct'S 1XA111.11'11. H.1111111 X1 11111. 17.1 "1 -I111L. .1, ' t1 N111 ' L E11' 1511 -111 ' . N111I11t'XX N111111111-Q1. 111111,11 4111111111-1, W-.nn-ul? ...Q 1 my 4-1 'Size- '?"'TT ,J 'M W SACHEM STEERING COMMITTEE 1111114 omnzrtfze cl 1 111 mt 1 0111 C1111 rm X ux 1141 NI 111 x N1 son 11111Q O ku 1 Phi lp 1rc 0111 RINIIIKDITCI S1 111 10 Adz zvrr 'Vhss Balbara Phclps 74 1 f 1 fi oi N 1 X Sw r 1 1 ' 1' ,,l an 1-qAv ..Q,l A 41, i f A j f 4 4 v,-, .,.. . A I 7 I -4: 4' vlzv ..,,l I ,, ,. V H , I A 1 I H V ,,,f ',,., -,. ,QVV . ' FM T 1 , ..:,1 ,.,, A .,,., Z Q A W S1 " ' R' ff ' ' : C0"l,' D2 f 'l. D all' ' R1 .Ia Po . . : '4l"!l "li MI: -. ' ' -'f -. 'll' Cz 1 '. zj .1l'2".! , 427: T f .W 4 hz Aghjfolg .,A f f' 'xxx 'A 7 , 'f X 1- I X :4 If " ' ' r Y ff f ,X 4 l I ' 1' ' A --fm '-..a' K sfvl - QI' ' ' f ' 5 if li ,, - s' -' I ' NN ' XL .Ill , ,J A 1 mf, K l--ggjh 1, I ' X ' f-..-Tx -- is I ii uni. O v... -I' ecf OK J rge C0 eG D CFS N CE RD u-. Q CQ ': in E 4-3 . uc N Q, 1 N L4 Q E V1 : E . 45.2 , ...M 'Eh u "fi" cs: IS M2 S O.. 22 I . C5 CI'u 55 Em, ,fd 3 . so eu 'gn :F 30 -E-5 n-I 'fi 3: 9.5-S NS , ig .-4 .SA 1 . inf? -FDC 4, 5141 25 2 ,w - .J 22 as N TID 2' 25: 'llf gl- it gif ' . J. jug", if" 1- fr at if ,PN FOOTBALL Thls year marked another very successful foot bal season for Agawam H15h School The team fimshed the season Wlth an lmpresslw record of sxx wms and but one loss At the bevlnmng of the year exen the most loyal Agawam fans were a bxt skeptlcal as to the success Affawam would have durlng the football season for there were only three returnmd letter men Ph1l and ohn Cardone and Roger Leclelc Howex er under the sklllful coaehmg and guldance of Harm Sm1th and Harry Leonardl the team turned 1nto a really strong ball club There were manv outstandlnv players on the team but exen more lmportant was the fact that the team always worked as a unlt Several Agawam players reeened mentlon when It came txme to choose the 1953 All Western Massachusetts football team Center Roger Le clere was placed on the first team and Agawam captam and fullback Ph1l Cardone was placed on the second team ohn Cardone, Bob Ander son Bobby Mereaclante and Roland Banvllle recened honorable mentnon Semor Members Phllllp Cnrdonz Captain Robert Anderson Roland Bamllle john Carclone Robert Clampxt Richard abry Roger Leclerc D3!llPl Moltl ames OKeefe Ellsworth Sharpe Raymond Saracmo Manager and Freshman Coach 77 1 , 'fl 5 ! A 1 2 3 11 7 1 11 1 Xfllllgfl 11111s 1ui11 N1111111111 +111 111111111 11f1 1 "N111l11 'NI1111 ll D 1111151111 811111111 1011, sl 11,1111 111111 111 1 111111 +L111LlQ Q11 11111111111 11111111 11 111 111111 R111 S 111111 BASKETBALL I 953 I 954 ll 111111311 11 1111 l1I1C11I 1111 1 3211311 11 1 11111 0 1 1 1x1S1n11 1111 1 11311111 1 11111 Nl 1 111 1 1 1111111 1 11.111 11111 1 1 111111111 Il 111 Spll II 11111 11.1111 11111 111s 113 1 1 11111 1 111 111 C111 1111011111 1111 011.1111 11111 111111 X111111s1111 11111111 111111 131111 1 1 1111-1 I1 X101 1 1111 1 1 1 1111 1 II 111 1111 111111 1 1 1 11 111111 131111 H 111111 1 111111111 1'11 11111 151 1111 11.1111 11 111 111 IS 11 LX 11111 1 1 IJ 1 111 LC 1 1111 11 U N N 1 N XX 111 78 151 JI 111111: Ass' . 1 11" H1 11115111128 1.. .11 "'- 1 1-. I - I1 1' O'K'- -. '1l'l'Il1l'lT'. . 2. 1 z .2-' .1 . 1 . 1' ' I '11 .Xsf C ' ' 1.' 11111. D1-'I-11. 111 1111, " 4' I - I' 'A .XII 11" . Kryu ws '. CI 1 ' "3 111'1'. "' .'1- ' 1. O1 ' 1Jl1i'3 -1 . 1' ' 'LII 1 Q 111 '- 1 1111111 lf 111111 11111 1' - 1 111-C ' 111' 11111110 11'i11s 111111 5-11-11 11 1115, '1111' 11111111 11'111'111111 1121111 11111 1411111 ' 1' 11111. 111111 2111 A," " 1'LlII1.'. I ' '-1 QW ' 1 , 1 311. V1-111' 11111111 had 11111 2111111 players. 1111 111111112 11111111' i1111i1'i1111111 1111111115 11s 1111111119 11'- ' 5111 ' 1- I1 " 5 " -1'1 1 . .1 4 " Ili' H1-' Q. 1,21 . 11. 111111 1ifL' 1.1-'1111'1: 1111.1 11Y1' vas 1' 11111 1 J '11-11 -11111 O11 -'1- 1 11'- 1115 '1111 ' ' 1 ' 21' 111 ' 1 's 1 11. ll 1 1' fI'11 11111 ' 1 1- 'ti fl 1111. '111 " 1 111 111 111.1 11711 SIJI"fl,11'11 111' 11111 '51 '11111 111 1-fll1I1l'l'11 1111111-111. 111111 Aga11'11111 11111111-11 11111111 111 1111- Vz1111'1' XY11111. 1111, '111 Q1 X1UIll1t'l1.ll1 Q1111111 111111 L1C'5L'1kX'l'N 11 1111 111 ' -1111. rkw BASEBALL ls wax -Xuan 1111 H1 1 Sc lools hi ahlll ts un llc x coxcl Pc Ll S21l'1Ht0IJOlll09 1 IOIIINI mfuldu fox Pgrmsxlx mu Stun Lnxxuxltx The colch hid Z1 Good folmdatlon on xxhlch to hmld thc tc llll Hn hu lLIlllUlUU ctt men Bo Xndezson Phll Condom I ffm Incl 1 Don Nhxsmn ,1 l n OKLcff1 1 lu 1111 sc ltx om U s t I 1 'Ili CIIKOIJLL South Hidlu C 1thcd11l I' uthmlpton Ludlow P IIIILI X wt Spunffhnld C I"1S91C1l 'Inch md Enhnld Senzor Uenzbers Anderson R Xudcrxon P LITCIOIXC Leclerc LODIIO XIAQISIIH O kcvfn Shu R Sirirmo xwstmr 79 I GIRLS SPORTS lhi sGn1o1 h1 h school U1llS 111 11111 thy UIJIJOIUIHITX to clumlop Hood spmts 111ar1Sh1p thxoufh altu school spmts Bailxethall md xollzxlnll an planed d1111r1ff the xsmtu and ID thx Qplmff bdsnball IS plaxnd The Scmor ff11lQ non n11111P11lS 101 Sotthall lI'1 thP11 11uh111a11 Sopho111o11 'md 11111101 wan and fm lnzwlxetbill md xolluball 111 thc11 11111101 md SKHIOI xcaxs llfmbers LO15 Bontfmpo Bwrbirx Chfm Cuxlx Dinfolth Rhoclx D1cL111so11 Lourdes Dl1IIlU!lll Nmu Hallock Smclm Ivllu Fl171bcth L111 lon L01 L111cll1l1cl Doloru Lucc1rd1 NI'11or1f NI1Lowr11 cm Nhule u11r NIr1c1er Thc'ru1N1orass1 Sh1rlu NIutt1 Nhrx Pond 11cl1th Slitt 111111115 lX1ll1rcl 'wI3r1lx11 YN 1lSOIl 80 1 r Q X B' ' ' 'Q F' S. ' F' 1 'x Q. ' x x I ' 1 x K ' 4 '- , 7 , N . 1 . r 5 . . ' Sl , 4 . . , 1 xii . , -X L ' ' . . . . . . v 5 - ' ,' . ' . , ., ' . . , .. ,, . 1 C 1 , .. Direftorz Miss Hzxstiuus. . z " ' . 1 . 1 f - 3.1 if 1 ' A 2 . -, . 1 'z ' .1 'Q 'X . '.L - 1 2 A 1 . -5 "1 ', .Q .'.1," .. "1 . 'iz . ' ','. '... I' . f"5 ,M W x 'wan -sw, W Q44 We na? -!-vw' 'C C499 -1 KJV? 'uhm , , X x 0 Q 1. 5 , . , ' 'Q f 1 A A , Q 4? 5 an 3 f 1, ' I, I A N f? ,1 ,"',g'l' 4' f 5 W ,f , 1 , ,A - 1, M 2 , ,, V a Q .f Af. b ., , 'ffmffqf ,, , f fffwf' I . ,fm 4 I ' +71,,,, as .kr 4, 5 'I' ' , 5 7' 'Y Af ,. - 5 ' ' 3 0 fs A.w,,,' W 'WV' ff' Q ' 5 HPR, 'zffofn ,, ' , Mwffwf Av.: . . ips W7 ' v Qw.if4 x M .. A , . si x. , Wi , ll ' ' s - ' V I . s x' A . f, lf- ' . V x I x -, ...4 Q., - , . . , X ' gy is . K 2 xg. , - K . 4 A -- L. , Q Q - ,,- , .Cv X " - m 'Q l P' x, v - A L 5A1lflJKQ7'Cl Pl1S N ...-an f S BWI v 5' 'I Q jf QL, 5 3 WS I S , 1 A '45 E Q , .n f V v 5 l A XX K ,le ' wk J' if ir V f x-x2i! xX, .-JN""' f fi A -J--"' '13 E A g,,,,,.,., z f . 2 Q A e R sJ fa B -9111" POND BRCDTHERS 'A' INSURANCE AGENCY 1? sum? Ce EQT WP1d1FQ C115 Eum we Dx 91111101 Au OT 01316 Acmdem WN 1 HQQ11111 ir REAL TCRS Res C1en1c1 Rus new Umd 1Po1ustr1c11 Rromeme Mcurtczcxcres Aprrcuacu Q11 'ew Ru 1 1 ir 719 MCI rm SUSE A fm 1 em NVQ Re resem Swc 1 Mutucx Ccnmpcmwe f A - L 11 - 4 L' -. ' V 1 ri 1 29, A ', J ' 1, f. , , L 4 W . A ' ' ' O Lx .. 1 1 . E. ,- -1 1 L3 . - sa A C 1 11611121 Servicx- i 'tw C C 'v'C1T1 C14 1 ' if ' 1 , 1 - A lx 0,115 1 A 5, f 151195 r gouffe er SACRED HEART CHURCH l HOIYNA I SOCITW QCCI17 P RS w a LI A A C SH OI CWCDIP L PM PC' gels Ufroufv Afijas Fruit T21f4 ffinlgm-'Af' if Fffadxrag HRS, Mr 5,51'::..1si1.ifa 'A' , M f . I f I-TOJAHY .l'a1VV.Mi . - 'Q CATHOLIC YCUTH OPf1AffIZf3.'f'IOff Eifflfl fTff CF AIAT,-'4. ..QCIEff":' OUR I..Rff.' CF F.l.TIT.T.3, S3I'J14.lff':' f,l,fCHf'2 HH'HT , Ramah Real'ry Co, Inc TQQFPH P HAMAP? P r Telephone Lu 184m Keefe Florls+ C O K , . rfX5si' 11,A1' swift 113 fzmfi P rmlfirvrfs OI Af1':',-,":.i. fifl f2f'U.f.'fI Cf ,if-. W'3h'11 1t Strand AQ'1'.'.7'Il'H M133 f",Xv,,fX,U bf 'X WW FMU. L fy 'L. . ll -'L Q "l.i 1i ,,r-t T 4 on-1RlsooLA s FARM EQUIPMENT, unc Farrnal Tractors And McCorm1ck Farm Implements Mrlklng Maclnnes Parts and Servrce Unrversal Electrrc Aloplrances RC A Estate Ranges and Raollos lnternatlonal Horne Freezers Relrraerators M1 k Coolers l-lavolanol Motor Qrl and Greases N gil fx N r melik 4 Ev J, .Q Xv V KJ J Telephone 2 9432 Suttrela Street Agawam Mas S I o nn" gg 50' t o It - 1- X 4-f" f+ I , , r ig .1.3:Ii-, ' 11? - 7 " 5' T E,8.5M.B,Ur fm ,,,, . Mig' H -- MV L QL.::.'::..:::i'q f' is , -- Y- f As , I :Q tt 52,4 FU f '-if if 15 xx 1 . , -- - - - 'M' lx .. r- .Y 3: ,I N ft: ' E f is :it -5 ' -P ' 'I - I ' " -e 'N ' T LZ F l gli., X N: gl am, S 1. -. W s 3 1 i f . ,' Y. I-... E 7 " -- ' --.3 - . ' HX , X - V . , '24 'gl 4 L 'Q ' '7 - '- 7 xx ' , f I ,V-is K lx px 53 Q f 1 lt, 51' X ' t Q my - tffy ft J M" X-X. ' I ' 'Mr j t A .-' VQ 4 'I f N 1" 1 Y Ly 'IJ l sy xsqq ' ,xv ,I f XX xx , lr V! ' Xxx , . f I. ,ff ,f I WARREN F HOYE Dr and Mrs Simon J Ramah lynn fffflfw, zjfx ' O 0 D . CBLUED CQAL CKQPPERSD CQKE CSQCONYD FUFL and RANGE CII BARRY COAL Inc PHILIP D BARRY Rresldent and Treasurer IrrstaIIat1on and Servrce at Guaranteed by Good I-Iausekeeoma TeIepI1anes 2 979I 2 0542 772 Umon Street West Sprmc-gt1eId 5 o ir ir YQRIQ DIL RURNERS 'lr ir Qgu Springfield Ice 8: Fuel Co. "lfl'fff1wx fvXffIl' 1fJH Ywfln my S'rra+hmore Paper Company I if mf' fpfb I LS L B110 S mm F113 S Pb J GQ C PMWR N DAN lkf CTJF Pfzmfksfsffi I" A 1 T' iff- fif-'1'Lf1: Wil Tel .25 517 U Uzwi Ffreei mp.. Tflflnji M vrv 'vv fxfxffv-X,-U ' Q f1-Hffff-,----nf'-- vw Cb. EE,,...-,f. Clfl Amo, ..,As':,.:, if .Ar ai M :1'1i1ft'.grers Cf ' T ' .. -, 'W ' A. . HQ 0. H w , f- 'K .Q . ,f ,.,-V. 321.1 .V r1..:1g DOG. T f .Y 1...L,p..Q.F1A,c an .P ye.: ' ' ' ' . ', A H. ,Jr 71' -Qf' f f ,-,f. 'xxx Beams. AL 2 PHD TZ 504, week. J W h Q, vii Bri tele 'mr,etiri :s Cixi iiriii Specyiity Pipers , 'e 'W vm ,dw MNH H' ' f' A .. e . V: ,W r. , .L You W111 Enjex ohopn no at AGAWAM FOOD MART We Glve SGH Green Stamps I ' Q A' 'N Y the In the Agewclrn Shopping Center C o Szzzw as You S 14 nfl Barufalclu Hardware Sfore Sou'rInwor'rh Company . a if :' -"W rf- av--Y if M55 Twvpl FM. 1 Y DL EJ,lf.lf".:1 2 1,3 Urns 3,4 lv fllf H1 Xf llI,'fll.Sf IZ'IAlr fill: lxI1Nf-m f' H I , ,A if mp? f fr-Q . 51' Tlffl H 1 r f'nffwfff1'f,f,w llfx H! JASMIN S PHARMACY AGAWAM SHOPPING CENTER 'A' as .k if I if f , . X f,,,,,f1,,,,. Calabrese Conshucfion Co. Clark Jones 'FOHQM TE Pl'ONt 96 O? 1 d 725 YXGJHIQDCU R D Fr x "fNT'? '.f7. TM 1' 1 g-'VME -1.-... -A' 1, NK L J I.3ff EQ TQ .ffil.f'!Ff f LE 'a I- - 4 ,, Q71 - Q, i.Qff5ff'f Sfff'-" NTIS .KX N .f A Q51 IIE Tffbi ' 2 AI K1'- ' TQ jr. T1-' "',fNv AGAWAM PUBLIC MARKET Complete Food Center ff Tet 2 7476 758 Mom Street Agowom ffmfzfvfinzf nh nf F W Hemswor+h WHQLESALE Mk AT DT m 7 ver umSeer X' MO Erorf FREDDY HEIMSWORTH 1 pl f f PERKINS MACHINE AND GEAR CO CTRVNUTT AVENUE WEST SPRINGFIELD MASSACHUSETTS O O E , Sf S Tele. To rv T 2598 A Q Y58? 385 hborty Sfree' Sprmqiielfl, Mfzss N9 , T1 B T Lf fox Buy Yagi rx fum fmf I1 x IJ V T E MR AND MRS JOSEPH P NORMAN The Connec+lc:u+ Valley Block Co IND n CQNCRLTL BUILDIIIf BLQCK H I TILL James F Fen+on ATI-ILETM, DUH I IEB OR EXCAV AM ZI9 D IQIW b ee Sp Wgfleii M ss O I C H3 I I' I if . i 'S Brimkie Vfesf SQTHLQIIQII M135 I ' 'W A 67, T 7 ' J Tel 267 I W ,t 'Yr i ' rg ' II G BOSWORTH STUDIO Q1ho1o1 Photographer or the Sehror C1os The best grit you ooh grve 1 your prrotogroph if uk Te1ephor1e 2 2211 1537 Mom Street Spr1r1gf1e1o1 Moss A . .S 1 i' t if Tuzlflyfs pz'f'fzm.s'z11'f t0111m'r'nz1".x'lpnjmllff 1 i' . . i. M Bes' Vfishfvs tc fflf? Clfxss of 1954 X Res1'auran'r and Cocldail Lounge aw 505 599 Sunlner Afevue S01 gheli M ssfmh we S WEST SPRINGFIELD TRUST COMPANY i' 'K Vfest Spmrimfielfi '1,., "'lQHl'.' l"lx'll1fN'lIl,T' l3.'l.YfxM' A Friend as .Av if Li:,j,f .fir If I Iiff' r ' ff I 44... . . My Les1'er M Oberhelm MONARCH LIFE INSURANCE CO U Hoey N American In+erna'rnonaI College fff Il ll I .If 1-,vimfJ,,,f1fflfwffwf,ff,w1f,ffU,-"X fflw . O F NY. f, if ,, PIHOYLOS in 5051 ' N81 fe f.'1l1i'1Tf lI1'!PIf'Iff f Wffnf If-IVIYDI ,uw . . I I ,. 1. ' , A If, . - ,. - ' . "Nw f 'fer wf,,'1-'lI' Vflf,',,' E?-'2:..11 IYkf.1,' 1' 4' 1 . 1, :I 1 Aif, :A ' 1' I H: 'P 1f'T'1". 'ITL '- "f I. ' I .I ,w I N1 'fu - ' 'u' 'f NIU . 'H FIRST with door shelves FIRST with care-free" automatic defrostlng E4 ...-XZ-. ,lo 6 WY A Model CAF 125 Capoctty I2 5 cu lt Wrdth Ill V: You can own a Crosley Shelvador for as little as S169 95 Ask to see Model LF 7 lNot lllultrctedl genume to let you serve cold dnnks wlthout openmg the refrigerator door f EXCLUSIVE CROSLEY erage Server WITH DRINK TAP Tap Is on the outsrde clullmg :ompurtmont on the mslde no need to open the door' Just raise your glass and presto you ve served yourself an use cold drmkl me New, Au. New 1954 CROSLEY 5 .l'wnSl'lElVADOR World s Leadlng Fully Automatxc De frosting Exclusive Croslev Deep Door Deslgn doubles front row s e Butter 8: Cheese Safe guards flaxors pre vents forelgn flaxors Exclusne Coffee Me ter holds ground cof fee mamtams flavor dlspenses measured tablespoonful Glant Freezer holds up to 70 lbs of frozen foods Meat Drawer of clear Poly styrene pre serves freshness Three Qulck Re lease Ice Trays each wxth tray release Roll Out Shelx es put every mch of thexr surface rnght at your linger Ups' Full W1dth Roller Mounted Crxsper USE YOUR OLD REFRIGERATOR AS DOWN PAYMENT SPEDDING REFRIGERATICN Store 193 Frcmktm Street Qttlce 31 Bea otchotmp Street Tet 7 9807 Sprmgtletd, Mess . - u ' ' . . . . ' c .11 .. -. ,. , I ' I -- 1 Q I . . 1 .'L -J '- , xr, J. 4--ifftfl .A . J 4, E7 fp," Q .S ' ' xeih IK'-l of I n . vip.-rt, 'sk . A Q- .y-. 1 D ' . xx, gxbfgl . . . I 'er 'TK 9 ' . ' , ax.. ol. ' ' . - gg, yi f .. - .. V ' -1 -c. , .. - - - .. F O . ' ' . ' ' v I . - v . 1' v - ' 0 - ' . ' 1 Willard s Res1'auran+ W1 Hrr Gllberr 84 Barker Mfg Co N S SPFN. LD 3' SS Siffzii' L Oigicff' Cliifii Czffiffm 'f if-A 0 I C'Zf5'fLI'.f2 Q' f1g'.'f1'f' fs rfhvz br- FV1r'.'f-' 'x' Q , H,'Qffx"'7ffI if M 'k t i T01 HOssOrv':t1i,r1iS Cfxll 4 Wim 1 3 CkED5'S'Y1l1T Qffxf-A TQ lffffif 1 V O I i tv i' POWER EQUIPMENT We Servnce Wl1a+ We Sell POWER MOWERS GARDEN TRACTORS CHAIN SAWS SPRAYERS l' 9 p G WEIDENMILLER MAGOVERN C0 p gf 8 P+ f ld3I677 H +fodJA92 Comple+e line of Grass Cul' in and Ma + nance Equi men'l' and Supplies 'for olf Co ' Park Depar+men+s ' Es+a+es 9 Airp + Highways Cemeferies 0 School cl Colleges 5 lns+i+u+ions 9 Home Lawn S rin ield 3-663 i+s ie - ar r - 592 fllllllfifllflfz II' 7 Tlnh S Res+auran'r if PKPQSTIQ Cr X' 1 Mann Cafe of Wes'r Sprung-fleld, Inc T C Pnl J 'K' D4 Nm 0 ol fX"f'fzr:1:11 5.12321 gf' T . :,r, 1.g i3If'Q,Q."I1 A1 : ff i' 'k AZ L17 Y Of N YH xv' I O I .CNY H 3 FCYXY A f Yr I Cfzifffffxs if ','fQ'i i,:1Q,1 :r1 i Sing: ALT Ci ri'i.'1: q1 A E Ejf1',".'-, pgixir: Rffrti Tfiff.1:'fr i' i' NM vfilti Si.-iff V 'fit ,jfL.igQ11f1 T fr AGAWAM STUDENT CGUNCIL 'A' G I Il I HH I Dr R E McCormick Xe BCBG AUTW I A1 BCM LHQ 5 HF H UIXNAC Ar'rhur Arms+rong ffm gm! ff ri X fmflfmfIl'1AX!pfXXmfl1, ffvrlw ff ml I I I Q i' 'I' w .Qf1"lf1"i i Vr1ifne.'fir1' . f 'I.l"l1f1 1 fXf 1 P T f . LX, If w 'Q' Vf.Q X 'Uw SIRC F W ' ES S.fX'.'ff DQIfX!3.F9 Ugg SENSE It Yfuw HPff1f1fj'I Probimlxsa C111 YC: Dpsiigifx' t :Iii fiffzfgriqz C ff? G. 'fGlf1I1Ki Sff9f'f V To 1738 W BAY STATE FILM PRODUCTIONS Inc ak' 'A' t if I i' ir L53 G lmxxefamwe wefemc-5'QULeeQ ' A GGOD PLACE TO WCRK - 12 M24 Ill!! -il I lsr NMA ASSOCI6+9d Engineers, Inc B0w1es Ag dm Amp r Ac 1 omplere 30 C I 'sr Awcrelee Consui mg Pro 1 lon If gemee Encrmeor Produ Deslgr N S yl me V00 P e ra we 1 Tee E IQITCYI CC IV' T1 . ---3 ,Yg' YQQLQ- V- --33---f-ff-g,,,,MAm Q11 Y, ee Ffffe M, " Y "'Cuq -gr Y ' V ,4-fra Zjflffl J 4.. Xl f- eeeee X7 T7 V Q 1 . I O Q . e Q t gf wfxzti, M S NA C .,'g,f'J1fF tl nfilx. Vy Branches m Bostci We beset Albiziy Cmftmi' i1 fmfl I vt FM. Af,-Ynhz V ' 1 . 'mi Ct ' L 3 .5 t 1 if - 'A 1 uni Mizcmue Deeiq D ft' if - Too? and Mfibhxie Bpgilihng e L it C1111 1 , ntrfzft fm11f': ?T1x ' SYD'S RESTAURANT 949 Walnut Street IN THE AGAWAM SHQPPTNG CENTER 059 Aaawarn s New est Restaurant FEATURING CCDMPLETE MEALS :NND A L S CD SOUTH END SHOPPING CENTER 555 Columbus Avenue Openrng Hours 6 AM Closrna Hours 7 PM 9 9529 1' Telephones if 9 9555 Sprinatiela Harold A Kung I ff f r Packagung Servlce, Inc Kilrlfl ff f ifnsg 0 0 fum firm II ww" C 0 TurcoHe Manufadurmg Co Tees Dles new Spe lel M ne N Telephone 4 8288 4 82 4 Hedges SaHler, Inc: W T Scmler Tre sure Phone 2 8154 o83Co1,1mbu Avenue Sp reffleli M ss O 0 T T, f. fx. f Te' A fxfni. rj .i -gf .-.1 28 Ramah Circle Agawmn, Mfzsscrcnusetts 3 I . . , Q I A 1 'S JY1 121' Q1 fl A LlHle Raceland Coun+ry Sfore if Duplex Tlre Servnce Ledger Bros Garage I Ifffi I II V' J'II,-.Tf7.ffIYfIfQ 1 f.f, f Q'lI"IIf' 2,f'fQf' .". -L1L,.J . ,, V 'r ..1 :.:, ,qi fr 5' 1' V- I '.f1 'fi L Fififl, ' IQ f.QfffEf'QI i i' Sears Roebuck 8: Company 135 Memorroll Avenue X 0 I Qprmqfrolo Sfandard Wood Procluc'rs Co IAMES I MERCADANTE Manufacturers of Hrgh Gracie rr mee Corvmg Desrgrrmg Custom Work Tel 45688 4 689 4C Noprer Sfreer Sprmqfreli M S lffm1plin1f nh nf 1.-ki.-.- n , V .fi K I I , .1 0 1 ' . ' r ' Y, W S Barker Chemlcal Co INDUSTRIAL CHELMICAL West bprlnqlleld Moss Federal Hull Club 'A' A.QCU-CIIT1 Mase Lucua Lumber Co G 8: S Marke'r 'k mf M . g..'1r. IMT. J' r 1' .A,' :-'-: . W I F :. lf ' Q" fr' X -J' '. P i,'if1f.: l,.,1.i'- f7.::. , ,k M Pr1:.1L:1'IAg::.lf-K .QUCITL 1 Q Iii.-VL. Ii,11 Y... 51514 'Ne I 'fi'q,Q:N'f'.1FAf M A :'1':,' 1.1. TfTI'1,I.', w W 1 N N' . W M f.'ff1rzjff1'r11wrzf I, C1 TYXVIITINI TCD. FAIL! Tr g 0 af if i' 'A' M 33 ,M W4 . 'J , ' 1 Y. Erid 11. :Street .fifilp N H 1-1s " . . p Clarann Flower For Flow ers wrth the Personal Touch aa Wortot Wrae V T D Dehvery Servrce LEG RAP Y, N TERFLOY' 545 VN esttrela Street West Sp Shop Inc rmgtreld Mass Sfandard Inolu Drstrrbutors Boston C ear Works L S Starrett Co Delt Pow er Tools Logan Lathes 246 Cuestnat Stree s'rrlal Supply Co , Inc Sprmgfrelfi M FSS flll Hfllztlzwfnfln llfmwf vl I 0 Ji 6' ,ge o 0 io Q 2 A Q E5 -I 73 U' '4 P+ , . . . . De Palma Mofor Sales Co Sols+arlo Turkey Farm af Luql1'r s Service Mercolmo 8: SeHembro S+6'fl0l'1 Bakery " 'A' . O . ffTffff1CfQ fff '.'ff'f 'A' 'A' fQfA CffA.1,f,':' fl, Jffffff 'Flff 4? fi:-1: QQ? ' f' 7 f"-gi".f.f.: ,nO1iAr:l'Vr l - ilk! n ,. ,. ,WMI '53 -:Cffl 'hifi All P'-vii. . lalli F-: fr 4 9 I U 0 . 'I' A Tony 8: Son s Shoe Repair JA SJ' WHILE f Y WAIT 3 S OE Q REPAIR SERVICE 6 Rowley S1 O Buen s Comm A I Bvst Wishvs to thu 5111155 of 195+ I 0 in .an ee " , Av I YOU NO H Wnlluam s Pharmacy R D Toomey Funeral Home 10x TUC C1 at V1 1 34Ul7 Agawam Lumber C Bull Chrlshan Fuel Uni Service . 0 I .", f', r". '1 'k if 'P fi ffl l',..'I' x J Vflw' 5.0-f-' .5 HHQ7 - V - W- v. , ::,:,H: I".'.1f.lUJ 1 I u I f'.'4.ffI1EfP PGH HIM: -a-'.fl".J ' 'fat I1I11f16'1Li MH? I 1. b Refer Yen? R712 fmj Fml Cil Rf::'q'1ir-':'.- C 0 O . I U 0 151 .E .lsgnfq VJ 115 .TIKHTIN 'ff lf . YIIEY I"r1:.f-1:3 14. -A if iv ,f'eQeg':g .KC .1275 fl4,3y-,K QNSQQ , ' Y"1.fQ3l ' .-fir' fi ' '25 'A1'1. Jfeli Miss jr ICCEE, -253 Iii, 1 PARK EDGE SECRETARIAL SCHOOL P uw C ' fx S HCSS ms sry? c I OOP HQUR CCMPLPT' SECRET!-XRIAL CCDURSE M CY1MOI1I1 FI O 0 187 Sumner I-Xvcmm Sprmgheld 8 Massa husoti fl 1 Agawam Cafe U MI 11 JIT CH 'HRV mlx1U1'DAx MGF1 .or . my Spm'1 g.1Xli1 B151 V .ITLTLUQ .KET HY l'P1FIf5I'EfI'k H-1 27'O.'f'I ICH .iff .7-'ffAtir': QQ-1:4 ' .7-f'7:AIx1f. 1:.Z If FXS: .4-flxwv 0If1Ik'1f' r 'Z I-w'TlC'l.l.1ff,fA f3::.g Tnfi.-"f5'f'5 new-Xi: ,tffni "Q 'f?fT.'5' 'IX-In-pgifrzg - 533' IG: 1A 3 1 lr-nt to d1:"11:s '.-:if T: 1,f1 ff7f :':11f'f1gWOSii1ft1:' Tgwzfw Mc: lil? I3 T a ks S".ti11z1":' imldsff-f' Vw fxiffmf- 'ypsw-,'r,1t'. ' 1r1d,m,11rr1: :ii TY 13,3 i. fxtilfm lfnnzfz Arr 1,115 of - i' . IU IG ttf f xl ff? lnclepencleni' Fence and Iron Works Inc 'A' Corner Package S'rore if fx Nor'rheas'rern AIFmO+lVG Corp l r L AlH FA? NAINTP T FT CDG Agawam Mo'ror Sales LDWARD D MC MAHC N BE TT m UDED CAR 1 Ze 5 GQ4 Mum Sire i N . l I I Q Szrrgn- 1942 1 zz. S:,f,I.1f1i?'d I P. 151- bmw 'I' 'k pzfl itkss' ii. xr' Tk 7.9 1:5 My-7 Paint.: ':1eIsQ'1rds 'md '1.i- 'f' if ff'iART"H FLI'Q9Ii"fS A Iffifff 'i:,,7.I ' JM A 'Ch '1rL:.r1 fj'3i A HUTI 'IFIU fu: i .HHITYKH 2195 Cql'.x::1b'4q5 Avenue 1 ' f, , ,., . . ,,,.. , x '14 ,IQII :Z15A.g1' fxllf 1 A 1YWfflf?'f.v-: Rjlfi A 1 :fx U-f'1r1f-rwvf ll fi River H0110 'f1'.-:fm , , , W, Y ,L J A. Allzdl UNCH f" : :Y W !.fn1A!f!1'ff1. nh ' X i , N , ,J ' , VY, A .Y Q '::: U XT IUII. i Gigs: ff-Q fp r'.'g"f- 'A' 1? A DLG A -A9 1 :v K, MV-, X- v ..-. , I Sf f,'fm1j2f1'1m nfs of Wilson-Thompson Posl' l85 THE AMERKIAN LEGIGN 'k Agcfwom Moss L C5 Balfour Company Class nnofs Cornmen ernent Announcements Club plns Dlplorn s Med ls CS Troplnes Taylor Yearbook Company represented by Gron P Lloyd Mo P C Boy l44 Ralph T PGTHUITI j C ricmn Con ec 1 'k 'I' , . Q C , ' C J , . . 3 G . 'flu fin' xl In High .Yflzool An11fbmrl.l l ,J X , 1 Tr T1 ll , Il Y' Rober+s Deluvery Service and Dyers Richard s Dry Cleaning Servuce Hardy Produdrs 'k t ' I I' .f' 5 - . . 0 V.'A I .'ff"',l'Af En lf' Dqf. " Franklin Cleaners ff r vr",'T LTCH.-'+.'lf. S Jmo S01 oheloi I S OI P W Brooks 8: Co Estobhshed QW 1507 Mom S ree Sprmeii eh Q Mom Telephone Sprmgheld 4 4974 1 XIII Waco Elec+rlc Company if WEST SPRING1' IELD MASS Sew' J A ind ' ' nie 1 'S for Cter T Yeirs U O I O ' A o Lf Main Qfiicei U5 Broadway, New York 6, N. Y, f1Zl'.y. If fr B111HvfN!l1.Yfllf,I11 fvfrlu Ulf' I U O Norma s Speclalfy Shop S+arzlc Service Sfahon 'A' r' Aff, f Ferranh s Package Sfore 'A' Bay Pa'rl1 Junior College I 0 'I 'lr i .,,:ff .,.A, ..,. A.. 1- Q .... .. 51 ..:.:- .J-'. X liafl A fri iii in N wi M E,2",'.IfIfl' r r A i Nm' yr i t 1 ".'11,:i.f-fi'y'Q r F .piitiiffi 'ffffsi .f:it1f1:i1fi-Qi' ,pier '.i5-u. '-C Tffi if-li'?31ff" Q., i P r I I Wesf Springfield Cooperahve Bank if 37 Elm Street West Sprmgttelfi Stlbe rtbe to The Agawam News Q2 QU Per Yeiu uk PGBQY Agcmwflm Massa Muse te 1,1 ffm 'lf1.S'f1:w .Yflzv 'fn 1,1 M11 0 . . 'A' i . ft ' , 1 ft . up . ,u i' i' . . . 115 Hampden Fence Co Bull s Gulf Service S'ra+lon if Whelan Drug Sfore Sam Salem, Inc: uk af l 1 0 I O I O 'A' 'k M ' 1 X f'I'fIi7,'ff Ffif.. EIffUQEl.ff.fIf ffQ ir i' 'A' i' r D mem 1 Shoes Lou s Sundial Shoes 169 Walnut 'Street Shoes for the Entlre Famdy Lows T SCIDICI Expert Plttmgs nz zlzm nf 0 Growers Ou+le1' Food Cen+er f ak 434 Memomol Avenue West Sprmghelci Mass 1 Kg ,, Tel. 3 3517 I O In the Agmwfxm Shopping Center Cn 1 V f .Y If-fill 'A' Karlou s Elm Au+o School Generai Shure Rlsmg s Food Servuce, Inc Charles Ferrero I w -'N, 1.-iz . fy-pxif. 'ff ' K 1 i' - 0 I ' f . 1 t 1 ll W. "1q.gA5A 1 --5 2,.i:,: 1 .f,Q11i" :',: . f'4..::f for .-.' ':t.,1 17.i'ff:, :Q ' ,',' ..5-i 5'-5.,..1 PX . 55 jiwlk fi P Springfield Bakeries, Inc. Makers at SILVER LAKE FARMS FINE FOODS Serving SPRINGFIELD PUBLIC MARKET and AGAWAM FOOD MART TeI 4 5993 Construction Service, Inc 73 Rocus Street Spr1hgI1eId Massachusetts TRANSIT MIX CONCRETE WASHED SAND ana GRAVEL PIahts Sprmgheld 3 563I WtIbraham 6 3904 Athhated PI hts War es er Southhrtaae ana North Oraftert M ss Manchester ana Nashua N I-I ,.'k O O C , .. . A . ar A ., . ,FY C., I J Nmo J Mencarelll Splc 81 Span 'A' ir Glo,-dang Brog Agawam Leasung Co 'k "' 'A' 9 u o o i 'k 'A' 'A' . Q i i' 'A' I I State and Andrew Streets Sprmgtteld Massachusetts MlH'on Dallfzky, Denhst Aga am S heat Dentts Tel 7 9578 333 Br dae Stree Sprmatlela Mass "IfI 's'l1'rr1'ff1 l'2'1'11fz'r1guf.l!f,Il's l!'fn'fl1I'1'i11t1'11g tight" X V Telephone 42187 COIIIfjfl.'f1 -nw: ,J Q O 0 Music Bees Saraf Mo'ror Sales Co if Del s Varlefy S'rore Boyer s Garage if 'k x I iv if E "..' - M 'bvv' r"::f' ' f':-, -,fs 1 ',e. 1 vlf Fltrf 1,-' .Vrf Af '.-.' ' :rs Y-i'If1"fL r Q1 1 zz A " :wr is f,'1::-'ibf I . I X t 'k t t ?f 1,:11i.'1:'-'-t 1 jvf-.11 I A v,.,, 7111- s P 8: B Engraving Co PHOTO ENGRAVERS 0 r AST PBQDUCTION 0 FINL BILPBODUCTION 1518 Mum Street Sprmgheld Mass H s Smar+ 'ro Save' We-s'r Springfield Branch Wes1'flelcl Savlngs Bank O O v-, 1 w 1 I O O I I DI' MIChael S Nab9Sk6 Rgyerggde Rgllaway Dr Rlcharcl Rabmowufz Rego Supply Co 1k ' 0 . O 0 'I' "PIE-1TE'fQI.'Q' i' -1 VVQUT: ' '1'ff,I P TTI. Z'I.'.' 1:11 M 1,21 I I "I" . 0 0 . 0 . 7""'.fEI'1fiIf'f' -f 1 ti 12 1 1 A z' ' f .: : .P MAURICE CASEY Inc Estcrbl shed 1896 vVhO16SCil6 cmd Retcul MILK CREAM cmcl ICE CREAM Telephone 997 19 Dubms St Westfleld Mas cfc1 usett Zlellnslu Bros GENERAL CCNTRACTCRS 'k Agcwcxm Massachusetts Ccmrlzrif.-nz: Cf I 0 i I . X S T Cfunzfllinzf nm of I I I U Lorralne s R Puppolo 8: Sons Beauly Cenler ,k 'A' Truck S+op Garage if if Donald Neill Insurance Agency 1' if -k 0 I EY'.'.If1l,f,f 1f'1llff!T.I, f',j',fllf'T"' " i, W 'lx ak '1':A,:f:ff12:iff ffff.4 15 "lvl ff I' ' Ar .'., .ftrf-fat f"."rr1, Mix: A,f1ygA gfffyii . ff' 5 W V -k 'Ti 3-.fpl ,.-iff. ln'rerna+lonal Harves+er Co if 5 Memomll Ax SUNG West Sprmgheld Mass Sprlngflelcl Frelgh'r Lines, Inc ff if Servlrcr M sscr huse ts Dculy I O -A' 'A' Q I , . O O I O -A' Q G C t ' - B W Nowlll Pioneer Valley Plahng Co Charles A Wrlglffr, Inc SWEET LIFE ,f lt 'f ':A:' V 'Urs'-5 :fi'Tf'I"'e31. . , All EEK vllr pr: W Al ffl " fly' 2 'f'O."f,.lA"'f7 a i i' lx: X .fyrzrx ,-'Qi :N ff? C '. l ' ' 1 ' LID 'z' Q1 "I uf-g:1l.i:s,t' Qji '.-,' l':: 5 iX1ki '.A.' 1 "1L itil' qt . '..3fli'lQ mire A.,A i fri: "Qs T1 A EXE ll il l I S+ John Hue EVBHQSIIS1' Parnsh Rlx Sllxxm A flff ma S lfmfffff Infwr TASTEE FREEZ N 311 XNf1lnuLSt1eu 'North Agawam ff ngzufzlffllffmx lm! l7fff11'ff1Ifm1 I AXCLXXYAXXI HIGH CYIMAXSS Ol' 1951 f. .lumix P. H , A',' JN Sprlngfuelcl Buick Co af Marlo Deloghla Trucking af Nlms Lumber Co i' K I Morley if Q B D ' 0 . I 8 . O 'R i' i' 'I' ' 1,'1'ff"f1 w fl-' ,1.:,'. 5 1' 0 I 9 . . i 'k 'X i' A L Phelps Inc CGNTIMXCTCDRS 'A' Sp mqhel 1 Me r hu ett Haw+horne f 31 ww UPF da Q l Carol Jane Shoppe af 0 0 I 0 w if if i K fe ,SSIC S ss ,, Y, , , , -W Y W ef f M I' All' N ff' .rid iff' ffrtiiqsfri Iji:,,fT xi ,fix ' 1 I-.idf Tf,'li"J.5'.iI', Q I 5i'.'frt,.e Sri . tit -:...i T L iw W W if V 'k 'k W S2-gT::.-.'iil. fftre f' Feedgg: Hills N N3 lp N C. P. Payson Co., Inc i, if Cryslal Ice ancl Fuel 'A' Springfield Commercial R Zena 81 Son Bocly Co , Inc 'A' 'R 'A' 'k o 0 0 0 ' ' 'k 'lr l l lmello 8: BorgaHl M1551 w O Lsilllfllm c 3 088 'Ie U f Oak H111 Avenue North AGGW Cyn Morse om jflzm Springdale Farm Springfield Toro Co 33 Rlver Read Aazem 'IIT1 WE PA1 COLT LAS11 FOR HOT A In Fullam and Company Insurance Agency 118121 S El veg n R 3 ' ' f'wr.'.,'fff1'.wr1! W M yi O C I O e. itr,.rr'w"fivrs ffm! "V tk Tf All Finds: " T.f1'::ri firid f31'lY'fir'fQ PfQ:x11:ai:.f-ri? Free .T 4 ws ,E A A W N Y 1 C 'k W I I T51 ,gn ' l 'YQ27' 1' C011 2 8445 , ' v I D W 1 5 L58 If ' 1'IZlx'Hf 1 I A , r fi Street i' i W . - LG T ri DplLAG1Ci V K. .IS,Cf'i,AQf16Qd Y lf ll3l',H! 1, f' I Mr. and Mrs. Louls H Bon'rempo 1 Regan s Oil VU AISI. , Mr and Mrs D Manolo as 81 H Jr C Eas'rern S'ra+es ea mg o S'rorm Wlnclow, Inc T P o 0 o 0 0 0 i' 'R' 'k 'k ff' 7 lv ' I O 0 0 0 0 .7-..of'ffffDF. . ' 715 4. F fof e+all Furnu'rure Warehouse, Inc Q 1VF'iCIQSUE.1 Xe SO 'U Ima Mm Teagan Mofors, Inc I Vk QT1 Agawam Plumbing 8: Heahng Co MCMLH D Pe emle 1 d e BeHy s Res'rauran+ Lute P1 e I e Ihr T A 21 T I, 1 R ' ' 0 W I I I 'Tir O, " 'zflil I ':: ,:,5i '11.2.j-1 , 1.ffi.i1.T-' ,Y v L A Stare iff eiez.. NGS? 3 Y W1 . A Helm , , frm Cfnixrteiwls S-TVI " ' fi W I-JA 7 wml V V I 1 Tel 7-5947 M51 H kr 1 Q- 'M si Amsik' ,sssa Y 1 , llfffzfflfrfff mix . , 1 I 'k 5, f" 'D' 1' '5 ii' W 'mf . . , ,. Xf'h'I1'i 'VR V I' N L 1111316 P, fixes :IMG X.', dC11r.:s xf To ta '.L C Take- 01.1 'K 5 1 ' V,-,Ir 'wfv---- t , Q 'TW 1, A.. VIL TS H "m'M5'G A' 4 A Jizz-.1 -15:95 Llswell Hull Farm John F Rosah Ches+nu+ Sfreei' Marke+ Tony s Barber Shop if ir , Sifw' F6-" .:.,: M's.' f',V .i -'1 Fr 1T -- . 2' ' ffl X in-3.f.ff'1 fi -' fu Qfri fi . Gig: I Y Rocky s Hardware Co Friendly Service Slahon 'A' 1 l IGN TQCMQ Cxforcl Tool 8: Gauge Co , lnc: FLT D V UBTZ River View Marlcel' PURE FCCD TURB We ts wrote lea Frou Ve etaolea F ee Dellve 5 A C47 494, Bro dPve lv l l lr I 0 o 0 . l ' Fil-'tw Frog .-'-.LISA Eillffiiql, Tr 'j l,1rzr71'73IL?:1 .11 Sguel1'.vl.u 'lan-fa lgfIllPYlUf FFLIJI' 1: 'A' I. ll ll l .. N X, 1 V H 'norm .. lQ3l lx lvl Ll Qflw fl 991 M1111 fi CCT UITLCYL SDYiITQ1f10ld, MCISS l7lP Momorml Ave 'Nlvf'Sl SQIlHlfIl1vlCl, MASS 4l In l l w l 7RfC fl . .M f. CAUSES C O l l S 'f ' ' .G A 15"-A 'I K1 ly l F WL. l' N 7 - I TV" l ll WA VA vci N7 T5 A MAC I l, . 5, , ao , ,L . Y . ,. . , ,. H Ctr fue an Li :Sis llc fxQ:11'.-.'o1:fg, ,fl 49, . :tix A. troei Hes: oprmgigezi, .Joss W1 l Il ll ,l The Wl'1l're Hu'r The Nahonal Library Bindery Co i' Edward T Mash Blessed Vlrgln Sodallfy . 0 0 f5ll.'.'fQT'.'f.fT'fff . 1. 2' f 5 '..' ::. iff : ' i' S, fir. in-ld .Q-f FQ: if ST. ff iff. :': ',-. 1" 1" O O ff 5' r',! 0 U . . U ??2E.".-'1l.I.i"'1' I Y Lrlisii HT.-'7Tf7! 'I' 'k Q Shady Slde Farm S+ An'rhony s Parish ttf 'lr Don Force Your Ted Keyes A+lan+uc Friendly Ice Cream Servlce Mahon S+ores f' r fl fzlfl 1 '- X' ' lf L tit' file fd M ' , cr . ' "1 PTS-igg FCZYIX FT '11"1 I . W O 'A' 'k EN W ' 1' :md fi. 1, r QW ri Uii ,rf1..l iff: elif? if Y -f i T J 0 I O U SSH Stfxrtxps Civei 'A' 'A' F7, M13 C Y M . . " if A fi Agfi Mllce s Shoe Repair Shop Relomld Spe lallze A S pp rters P1 l D les shoe Nod er ppled 'Dr' Tel o 7830 fes eld qf Feedm H Q Du Donalo Sales ancl Service Te VNO4 3CUbpr1:11edo Am mloe Feedlng Hills Public Marlcel' 7' Memes Pro GPOOEPIED CANNFD GOODS MFAT FLOUR and GRAIN 343 Fed Agawam Prlnhng Company LINOTYPE COMPO ITlOl lOB cfm COMMERCIAL Pfxll llw Telephone 7 4190 G F D O O 0 I 0 l. O l , 'I l 4 A - u 1 f' - ., Q' rg - C LH rC:.u 5 -14 T3 ' - O. rs 1. e for flie Oi Shoes l A .. fglilfl if T235 :iid Sh vis i i l . 1 . ll gOl,lll1ll,Y tfl, l,.fOQf A rj: ill. E pyiigffld gt ,Q ji, Hills l - - -r new-,Y ---Y ., W , , , , flwff , ll Q, fl ll li ll ' l Q 0 ' l ., 17:1 lf . 'bis' '1f.!'1lr'f'I':1 4 A I ll l , 5 I Y v ' w 'W TA , . , , NL XJ - , l, -- eg 41 'fitige-Q' Qt ":r1rii:fgeQ' T. A ri. vf' L Otree: North Q vo ,lA so l ll l l Joe Marieb's Home Appliance SLD 'VM RADIOS IELLV SICK 'NORTH APPLIANCE To 1 9620 F Ci vm Cdl 1 N11 fzm nl John A MacPherson C C P Fiori Liquori 8: Sons n NV IX TPU m 03,5 S Q 1 'A' QR0 DeRosa LLQDIOLNS ind DA!-'MAS O e S W SP 'Ir C PHC ' '.'P+.'fIffF 3:15 GHMR ' I. . TQ. Wg 21. :rich Pri? v .1 W - X, 'k 'A' 1 . ' 1 N 1 ,T I . fl I w N, il ,N J in 7 M,,4 ' I - .N X W Y 134 ZifDTL1'1,:iw1 'Fei F02 HJ HHH w' 582 ff i"fIk .xref fi F Y Y ,, Y 1 ffr jf' V xnf ,. 1 lf A 0 1' A L' L A X Cut? r uso: Ufgfitlstffiric N Fllffiifllfxr E31195 JUd ROOTS fOY S3119 Fir TETQSF '.xf1i ff 'fC'TQ1lQI1lT'I-' fffx fTf:tiC,ri.'l11I arid df-st::zf'Tfv1f:1Erif'i 'k 'k fx' f " ' FN , , . I ,K Q . a QM , r. ,sf :vig ,A W 'QL nigh. A .Qtreet .f:ft:. f.,:T":.'f::i jj 203 .hccl Sweet AUT... ki Trlangle Spa Harold G Benson and Son Jones Varle+y S+ore Hougl-,Jfon Mofor HALLMARK CARDS HE WC US P F Q,f1'E.fI.Ql.f' Ef7.2,'T'I'E'E'f'l.'1ff i' i' In fT In 'iff' 45.1-L25-T 'k ,' Ffa gzziz' iff 'ff' T ' Lfzoiv -1- Q4- Letourneau 8: Youngs SALES SERVICE INSTALLATIOIN SYLVANIA LENNY LETOURNEAU ci AL YOUNGS Wamewskl Turkey Farm O ved oddBe t Turkevs Sold AII Yeor Around COMMUNITY QUICK FREEZE LOCKER PLANT Qulck Freeze Lockers for Rent Sprmgfleld 4 6116 TeI Thompsor1v1IIe 34II lf I If If 1 O14 71 11771 De Forge s Motor Service Speed 8: Hegeman INSURANCE AGENCY REAL ESTATE Servmg West Spr1r1gI1eId cmd Aodwdm TeI 7 2604 54 Elm Street West Sprmgfleld 3! tl It II If 9 0 I h H , , 4 U I Iml ro Br ' r ds ed Bronze Turkey' ".'lg1:. llllt lf1r:'1t1m1f.fr1!fr I -. A Y , It f7f"'1l'ff"1""t UI, fi 306 South Westfield St. Feeding I'IiIIs, Moss. "Tl ' 41111111 'xi thing in Ihr :tm I it - It luwrft wrt azzytlzrrzg tw br mir tw pf 11 Col fl I tllft of i - I Cook Buulders Wulllam Caron Supply Co C0mPanY 2 M James Morrison Florlsl Dave s C HSFCF A f Fllllng S'ra+lon 0wSwuE SPLfl X A ll l,fr..,f1r1 ffrzjffzzl . f 0 I o o I :wi 1. Til :iff r ,T 'rf - ,. I K ' v l'11'h- 17 7 B .Ul.r1'-f1t,,r1'11.a ff? 'V' "M-H-'1'l":" .lflp 'fiorxf 'lg - T' Q l L ll 1 I. IQ v-:..1w 4 'ffl S ,rL:x111.fQ,i, fit: if SP3-7 ilfHf f'Tf'ff"' 1 ,f TW 6' rzflzm 12N 1 ' ' I PL, VIE 'l flol. JCC.-'4..'flQff'T U I . C fl 'fx . V 'j.l.'7':' i' C -5F v.'filf.f. Yrfet Wesf Sade Au+o Body Brown 5 1 vin 'VS ROCERIE XEGETABHS '1 Id IN 11 312844 Ci John Clo s Super Market nc 'k Telephone 7 2613 85 898 Mc r S ree est Spf eld Mass e Denver V e ir O 4 Mum Street ot Rlver Road Aqcxw CHN MP1 eclchueette Hegeman s Marke'r GROCERIEB MEATS FRESH VEGETABLE 'E DELIVEP QC E St ee ' es Spl eld Miise W , 'w ' l Rllff CUIEE Eff: I N W A H Y w V I .2 xg LJ in ' . . . E: Le Ser ice 1 .:. iz.-A H33 figgig' lurir E if A' I'ii.1ILf'f .,i1i3i.f.f.YAIl:',O'.f IEE' 'l'.I. -9417 Cor. NIS Lr. if 4x bert' Stffirots pf1'JIHE3i . I I 1 "fest Spr.r'z:,:fiel , 12111553 x " ' " ' ' iw , N3 5 I I4 W ie I ' I V I , rd W Cllmk da 0 1, i' wi Y A Y f 'ff 'A' E K , S YJ W, vv , 1 - 1 i' 1 Se- J il St 1 Vf LEGS , 1 . N ' 7337 S7 T in 7.7955 Y f ' S Q: P M fi I C. E. Smi+h Drug S+ore L2 our 5 fr lb H 'A' D .4 4978 A+wa'rer Nurseries UHDLPXI r N S AP 1 SHRUDS LLJI C1 SMALL FPUITS 1 Twin Brook Dairy Farms B BQNCMI C SQNS l C11 1383 S Curran Jones Funeral Home ESL SPFID GPIELD I Q L. W 'I' 'Q 'lu -JK ', 701 Pi1'.'I.I',f1?Tf Prefix :ers Di Quality' D 'xy Vrzdw-rx t t 'V , .1 :.u1:1.'Jer111ff-d VH I+ Egffne U Y I 3 STI-"8 511 F. Y , ,. . V ,Y f f 1 Tx' Q Lf . Print Street 'N est DfIfkY'1'1fl9lC1 ff AJ f"'1U'f I"'mCh'l'5' V' ' ,f- v K, wf:1f..'::v.1I.-: ,' I ' Sw . 'T,f'I.I HX lf? C EQ UHSICHI .Y if - .,,. fw,f-weffm1T'rf..f ...tx 4..,. x.J...,4..n ...Ag .J '. - HQSHQ HEITGIYG 'S ff 'f' 'SHEQES 61:1 ,. . . -iifgi'-".'1.1SfEQflEE'-fhflli 51115:-efr1f'S fififff' Q. gk-41 f"1TfBL1ilQ1fAf I fir: K. .-3. zr. 'Q :dui P-frtiliief ?eat Mos: ,k AF- '-V K., K ' YI' 'T' ' 1 X S, .,.. :feet ...:,'.-.'Q.:i. " - ' QW Laurlen're Nurseries, Brlclgevlew Grulle nc "' if Alfred M Grasso Dr Rober+A Gannon I fffry. fm " lv, . ,L i . Q . I . f f r 1 i' i' 44 4-'fa 'z Q T" -i H ml '1 H 1 me A If jf' T ilX'TZ'JQIllZ'1g and Ti11'5k.fi 1 O O X i' i' 'I' i' T ' . iLf,',C 1.Q Elm iff, 95 :St Sprlui .lik Q48 Me :Kiwi fry-5 +1 :m 5 fx I , X Fx 1 P m Q! f QI 3 f o 3 Q C U' , if Benfley 8: Simon, Inc: 1 Jerry's LaundereHe and Cleaners 'I' H' s Haynes Varsfry Shop ' I i i' 'I' ,E i o X ' o I '!" I, V 'f ' " 3 2.lI,'f 1- I . l JjTf.:i,:Z,' I I Dickinson S'rree'rer Co Funeral Servlce Skne Sweet bpmneheki I1 Rlvervlew U6ll'I'Y Homes GEORGLI1 AMBHL Q Dubuc Bros vENERAL ONTRACTOHS QT 4 71175 .1 EQQH I VLRFF PVAH Spear s Lumber Co W , FMMHU. Aff 1.1 f 711 fm rf."11'fv1w'IAf'lu7','fJr1.'1?1x HYWfHwfSnrn" 1HlHYWfLHnwfVnmH . C O ' 0 A A V C il i N r t 'Q T. nf -N-- 793V r T 197 Cglemom sneer Feedinx: mls, X1 305 r A ' , if 14 NW ll N H ffffffflffffvflffr fff ffff ffl H 'rf '54 r lm rnmffn f., ffl, ffffx, nf' 'al M , , , ' in S h I X. -x ' fx 1 K1 1 lf f i V 11 , 37qf2v9yRg3g Aggwgye T S Q3enA Geri K Q ROY The Friendly Barber Shop vi' You+l1 Needs 'rhe Y Gen+on Clofhes f V ll Il THAI? Q. -USHF CARS f'FF4T.'f.' A'V'.A. in M A5AA H V AX: AAVVAA 4 E'Ll' 1r1: Thi.,-"1r.:. fr: 'fig , '. .'X'l.'.::"-E N ff,, Eiirf- SfQffY,1Il"liv 'IYH F -1 f"LfQ1f4' L, jiri XYQTTEL 3 ff M Y Y f41'7'j,' -'.' 7',:f'fXv" -1 if 'A' 'A i 1! l13ff' k.'f fvfsldr 1' T, ,e H ..., ,, ,, W W:-M Swv Q: I.Q:tSgr.Li:1:p1:i ,,.A-fu A W bi, P NAPQMI PM I TG F11 ZXWW11 TPMTIO 'DUVN Gaugh School of Busmess 184 516116 S1169 O Sena O 151111911 M B d oor C11 T10 1 F. plum Bull Pofvln P f MMR C1 P S 4 C1 14ocF"f if ca 'Q r ' Cecchl Farm C1 QQ Q11 Cnr N B111 C111 11C O EI 1131 sp11m1Qf1 swf FQQC11111 1 My P L McCar'rhy Fiore GNT Fo 1 as 771C1r ml E, Mas S" 1 V 1 f1C.2T i",'11'1i.rfs n T1 kiid t:1':1 dpi-935 fi '::if:.ff:. N ti flliillf'-' fir ilie .i If iff -iff 35 icsfzirii X1 FATF ACCOUI-ITJYG ' xii EUSIYIESQT . . f. X vf L' .1 - , . . . ll 315- -f -- Gr2':."'e 5 3fFg:ifArre.'1:1 Figs 12141 --ifiwi-if - - F7 i197 who if LT" A1 I! V1.2 imfmf' 'Vi C471'kR5n1d 1" ' .V .7 'Q.'A'13f1lf', fifii fcigzidiftich fcr .ti bigsirioss Qi A Ffczzi 1116- Ffrrzti T3 Yo.. V1.f ' ew 1 ' i.: YW -211 Will 1111 C Q1 ,lrcwid M111 if 1954 12 A A A 1,1 Sprinsfi ld . A 1 Q' wt A 1. Wills, J 'i Ig 1 11 I ron l T1 A Cfzryzf-is Plgffilfllff' 1 1 O I . . 'W VJ' l L 'L.iYC16'llIIL C Ap ' lf'E35 I1 W O C M' rs Pl 1rflD1.1.::1P A ., . . ,, 1 . 5111113 f1:1c1 .scans 114: P1355 CCW-:1:1.1 .spe31Q111.5t 1 Cffrrzfflirrzwrztr uf , ff rzjlirz ffx " Armory Lehigh Fuels, Casclo s Nursery Marr lncorpora+ed if ir e Id x SDNHJI Farnsworfh Coal O 81 Od CO Fairbanks Au+o 13 eq F e Q fl 1519 5 sand P xr 0 , ' 'I' i' if f N W jig M f si W fl 1 .' lr"1r1',' S ' 13' h ' ' 'meld 1 A 1 'mg M'1:sffa"1f':.1f:--,Tri M li M E ESL IQVJ. . Y . C r ,f ,or1.1.ff,rt fj'lfCTl.'A ..1o'f1 N ll 1OLl ' Si em x A Mlxigrg 0 ' si .-1.31 Sify 31 Qtr Qin :.,.:.,1 NALTF' an .VI E , M Teg. 9-A H A Q H Q NYQAYI Street 'ezt H, rlujvleld if ss K 23 U'-T351 S5795 S. 75-ffixiy - '--4 5? P l ll Frederick s Jewelers New England rlnhng Co , Inc 'A' IF S FOV? rl URADUA 'lr 1503 MQ C1 QFILD IN Il Ilfl ll Adams Nursery, Inc Springfield Fire and Marine Insurance Company M 5 GIS l6lf.1o e e Ruse J e Fee DO if l.1f111j'xn111Jf 1' , IN , I 1 P 0 0 S T .L TZ E A ' o Q l if if V f 11 l l ffl fff'.'lLl Slff-1-' l I A m Stree. SA ring. C 'FERT if ., "life l l l 1,1111 11 lzi Il ff! n11fIFl5l l from QI l 1 VSQIOUF N ' ri r','fM' . I O l 3 G',1t1f'jY3p.r l9'f:geN"i':1 r i' . , l Nursery "I 1, l l L 'k lA'f Siiie Skeet f..."'L'3l ', . .Cf'SCCZ'."S 1 '75 :A lfwff VT w' V55 9 ll 5 1 f Ozmfzlx Belmoni' Laundry and Cusrom Dry Cleaners are B21 e C1 Complinz 3. I.: 0. A Frlend f Byron s Funeral Home af Q r -nr -nf "'l'l1' ll In U' 4 Cffmzjflirm nh 1' I 1 '. , il-was H'1ri3iIf3ri1r'. 1 '1 Sf'l?lll' 2 W lp. Of1..g:, We Ffa. ...Nz f Lf elff1.p1.1: fI..1Df2I'f1.1'A i' 'k 5-fill 3 S lfiktijit .' vi- 97.ri"f5- .. fg 3 'I :xi ' Operate Cx ' 51. ES la l,'ffr11A,11!111211r ' Cronin Co , Inc 'A' 101o1so ELM GARAGE WN 1 1' C V 1'1l IFJ A1 5151 F II l11n1I, fm 1, ' Sprlngflelcl Public Merkel 'A' Exper1men+al and Tool Works, Inc T M 11da C1 Dfv 'k I C O 0 C ll B'1.lCi.r11 M 1"-K 'l l l 'I' i l 1 xl I , . W 1 , 1 , , A . , 1l 'lf 4' fl Q10 btfvilt 1, 0511 bgfzxi 111511, 1 1 l'111r1ffl11r1111!1f1f l EVE' ffX1'l.!'1fff' Ivy ' 1, 1 mv. , ,. . , 1: 1:.fH1H,M.1. .-1U X, Iii 1 1 l 0 Enqjh Q Cflfllll .:1:' H1frf1..G.:'111 . , . 1. I Czrnurevtcr l.,1I'1ll1'5YQ A 1 'if.1.e 1 'storm' , ,. , , . , . A locls, 3192, C1 .i, C'::.,1f-si 'ii A 611,111 Pro , f 31,:11:r2f'r.1 flffl .'f:.w-. :,'1,rpfg': 1 TLQS, B: 11-r.v-9 C1111 1'1f'f'f-s:'f,:.'.: i' 'k Vlwef-lr-?'jf,fx' ' "ff" Ncslggr trifg Sghz, :fog-Qd -5155 SVA ,3l.f.A3 l l l l Charles DuBois Hodges Websrer s A'rIanI'lc Service SI'aI'uon U J DOE S I EEO EORGE NEBSTEE IR Pro n Ame Iv ,I Ielepwome 2 0523 IQWIVIITISII xlcw A I WEST SIDE SHADE AND BLIND CO IOC MR and MRS JAMES A OKEEFE M nz Izm EDDIE S MARKET FINE GRODERIES Operczied D EIEPVAIN A MLI Jewelers I 9 8738 Texep lowe 'I 2941 I K r s Hlgn I Cfffnzfflinzwlztx nf ' l Q ' ' Pix. ff"I'1.' LJE . QTFAIT -Bgflffql - UPS ,, ,K W - Q , ., Q ' I qv' Q55 fl Ltef 'k ' Y X I V 'I'eIepI13r,-' fi r,55U ' ' ii wee? ','.11:i H7 ,fI'L:. DT. :wi A :'1'.-. N, I ,I Hu! II zxlzw In ffl' l,If1w ff? II ' Tel. J-,773 I I II CC .Trai Sirfzet IfI':ntt :',rf.:. :ilfffi I II Cu jf mzfr INA I U A "'I'Izz Ifwwr uf Dir ffsumz' IVIZQIIIFIU X Y Www Y I .U I . I :L N- 5 ' I I E- S Sli Lfum Street 'jrL.IJf1elCi ECO ug' ' ' I 'e' 'i,r1.,i:fieId I I Travelers Diner 4HoJ H11 3 Ulu I fjllfl 218 Memo al Avenue est Spf nlhclci Andrew J Callahan if L e P lee eu flue l ' fhrrlfffzifzf nf- 'A Rowley S+ Marlcel if St 6 Fmest Qucrntx Meats Veqetelblee ina S Cxplee I MIDTOWN BOWLING ALLEYS Teepllo Q 4 97 Q O :mm Q00 R Crmq Q All ret MUSIC CENTER Inc e Dre l4V1mTe Qpen 2 ' is Q ' A 1 , U a , S I V, Omelee ore firlflxi il 'A' if l l , l .NVIHQIIII v y My l , Q 4 Y :EST l ri 1 f i X A" l l . .. V v . . k , 6 l X f,'uIl1ffflIlr7llXlf," l 0 1 . ,- l ,li ne: f l M ff r Q, Sire-ret ffg rlqlafgelij Minas 1'-2.1g.ir,tf ELECTRICAL CQNTPACTOH i' if l l . H fe W, . I lea ffl ' riivme lf1?ff.lf'l1CI ep 1 ' x ' I., rxqrnenfs , . l7l 'uuxl .Cad E! .3 Sriririci F .S I , W , , , , A K T: Desi Ili lA',lSl'j3llfGf'TI.1ff11Si' ' Helten . ziger Afiie fxeeleiir f.',f'f,1' ' S Ye9l S,g,i:1::iLeL:i Mass The Igloo A Friend Mo+or Par+s Service Co I O ' Ir. f'1'?1 1' . T., 1: P 'k 0 , ,, 1 7 -4 .71 It :i',j Uni ff--ui Fff:-fi-T omplzrrzei w I C AGAWAM TRAILER COURT ALTOBELLI S MARKET PIONEER SHADE GRACE B HALL SCREEN CO 441A Om W H W Home uejwtwk ARROW HEAD FRUIT sf PRODUCE OO CI CORDNER CO Inc Day S 3 I Sp 5 I G, N 5 PAULINE s BEAUTY SALON 200 MOpI I I I lhrrifflirfzf MII ff!! . . I l,fm1f,f!mzf'11II ' II 1. I II I I I I3 P05160 Grid HAL-Pi I I -,, -im ,,,E ,,,,E,AU,,,,,m 7 ,4. I -W 8: I . ' Teacher Of Pima:- rmory Street Sprinameid MOSS A - I Y V A, E, 1 reeb RIMA 15374 If' A A30 : f xwffc, f,'mr1j1linu'r1lI of UI Z I .,,. X I , rusuucs 5 on I .. u i Highinheahclean 5 and economical. Top uality, too! r 1 A ' I M Comer :1Ly:t1On and Czxestngk S r ,th I .I . I Sprmcfieid, MOSS Te-I -4127 I23 Ireet Vfes ringheld V 'W I I Pcrrrzanemfsg fmd IH: fltjxi 1.4 A e Sire NONE. Agra-.'f1::1 M FASHION ART SCHOOL --U,..f,,,f-1 ,,,.,,f:fv Y wf- f',, . .Y , , JIS. ..1. .r.,., F ,. f. fff- :Sig '.ry'1 "i,Zf.:rwf't, .. BROADWAY OFFICE SUPPLY COMPANY Inc MCMAI-ION RUG CO ROSE BUD RESTAURANT -. UA .. +I V, :.:.v,,,-,. '- ALBERT J. FACEY .T.1,.1,.: -I ,.. v1:.,.. .,f1.,,... fx. I I "VM, ,- ' .- 'VIL I .Y Z' . .lr T'11ff'." IfI,ff'1"f L57-"i.' WENDEMERE PETE S DINER IfvHr'.'i1A.:. 1 IIYCIY. 121: " 1 10- , 'I ' IW..-1 '.', AI 11- T .Iiff -fzw Qg'q1I,-' 1 ' 1 Q' f.'fffr1ffI1'r',w mx I," , I fav-111 f9i'1i "E V Ff ' ::t'l f 1 VENICE RESTAURANT :N I SRQAIIJEAC A. ff'::,c- ii Egg :x W V i A M ',.'e'Idf.,,:S CT1I,iq.gfAT.T 'ziiix f i1'.":i5-A r7T,f ' .... Lfi OT!-'--'Ai :T ',Yf'..fIf fiifl-'-i 'I'll"l I Qzf Y.I.T11:i Strut qgiti :If-1 JOHNNIES DRIVE IN A FRIEND AGAWAM PHARMACY PRESCRIPTION SERVICE HOSPITAL SUPPI The 2 SQUAZZA S SERVICE STATION 4 I SCHERPAS BARBER SHOP CHARLES DCHERPA P op Mc1pIeSt N I A C mplm n or STELLA S RESTAURANT Co .Dhmems o TISDEL'S BARBER SHOP AGU'CIIT1 Certe. I I l'nn1jfI1mf nh I I SHERPA'S SERVICE STATION C,'.m1AffIinzvr1tI of ' Compliments Of I I I SQeC1T1l.i1i,: ii Sei Feeds Cliifkei Qzi igie Busket Grinders , I 43 IN Qin Streef rmqixeld arid IvIoreIJriCi SI Feeding I-IIIIS .5-.:31'.'.'Gm M5133 FDTTHPTIT' Steve 2' IIII , . 7 7,,,7 , E E -V , nh, I Compliments of I 'T A 1' I1 I v Q BB feet or I1 mov. I I II T' I I I , , A II o 1 e ts - , I Free IDGIQXVQYIT- I Tel 9753 Q ,, ,.- I - I I LUCIA S RESTAURANT UNIVERSAL CUTTER SERVICE MASS FIRE EQUIPMENT CORP WIELANDS MARKET STATE LINE PACKAGE STORE HEAT TREATING CO WINDSOR LOCKS SUPER MARKET WOOD MACHINE CO S S C1 IH :If f If I I f'I.'.'fAfF. 1-Af 1:5 1 fff. -fz 3:1 Pi II ' :wx 1' fi' .fair 'f' :'Z1 fb- ,F I: ij "NIfff1'l!fII1'U' ,IlfIII ff" CIIfr,'zI,'I'I'rf'- II' III ffi III Tlffl-FI'1fII31TIifC'lff"f V'1rI:.dArg 1 E43 Cad Sg 1 ' "T.':'. S1fT"'ff 'iff 1 Sgff. .i , .. H II I I1 II II I I 1 :i:.. fm If .-I-,g g :-- 1 1 II EI 1: ztfif 5' 1' ,- I IP.. IxI--?i.UT'1.II AVN. .f I - , , Luv- 1 A gvf-1. AI:r1:I:ifq: 'I TA PI T975 I II I - L. S. TIL ffjirlri :gf-Qd Ifii-1 West Lg'f.:1 :iv I, FINI MARKET GARDEN CALABRESE 81 SON MARKET Te 35535 QU? C , er Htree Mr and Mrs Anthony Grasso K ROSE S BEAUTY SHOPPE T I O 949 Ottawa Street North A swam Moss BRAUN S WELDING SERVICE Inc DIOGCICIIIZIUL IH Ptpe V' eldmq Structu e Tcmks R G CIL P essur Bo ers Custom Bu tt T Uttere, 5 1 p VVeId1r T U 9 Mem Cx Avettle fest Sp m tted nn Izm nf Edmund M DowIlng D M AITKEN FLOWERS Tet 3 3104 24 X e ron Street 1 te ci Gree use P ve Pocd A I I . I: f,Ir17IIffIIHI17Ifx' .ff ' Free Detxvezy I I I , AAP f. , II II I I fin! Ilvftllw Ifv!In'f.'I1t-m"'3I I ffnrrljfffrrlrrltt wt- 1 I I I I I ICI. 4x4 . . 86 . Q , . I , . ,. , . . . V, . I r A I . I-Iigl. r e it . T' A -Ste -QQ el, 74IU 733 eri I If V. r' QA I Cr Aff. 4' inf . . F 'rt C , Spr:gtI' I . .i lr . , . can-xcrti J I TRUE BROTHERS Inc Jeweler A FRIEND CASTELLINI FUEL 81 OIL ROBERT E ALCORN BOSTON SEA FOODS Inc W CESAN 81 SONS Pm BOBBY McGUIRE S RING-SIDE RESTAURANT T P SAMPSON CO Funeral Homes 1 II :I W ' f 'Tv A' NPI' I A W . . . . I . . .IIN-vfn, fynnlpfllutnlk I I I IEW, wf1,fI.3 We :I F' -Tv I,U1rr1AffIirfzfr1fI nf I? , F.-'-.Eff PPXJIF 'ffl IPI -WII9 M II - H II II'IM7" 'IIT I gf: I::1f1I"i 1 I IHAI 7149111 I mf .I.Sff""1 2 If I I I I l.'Ifnz,lf!In1f11II III Cv' flfuvfv .f J I ,V L . . I f':'71ri zfxff MEADOWBROOK LUNCH FREDRICKS DAIRY VARIETY STORE S I1eI IXJ1 ED S DRIVE IN k,Io est To A ow om Hmm 07? Mmm Stree Memonofl Avenue West 5prmqI1eId Sprmowheld Moss GERALD F MORAN 1EwELERs AND oPT1o1ANs open CIT1 A up We Do Not Howe Cwymq omfqes FEEDING HILLS PHARMACY O Iet Sm meh-134125 III I nb! THE SILVER STAR DUFFY S SPA in 372 BeI Awe Norm Aoo .vom BCFIHUIIGIG CUrf1Afff1'rmf1f- .If f'ff1fzjff1'H1frlfI If' fl ' , .I753 :fC'fiIY.,1v fd Street A 'K II fiftl..-..1i1'.-JJIT1,Ilizfxi ' f.'wrr1jllI1m'11tv nf Closest To Home Cooking: A s ' 3 'J QT I I, .' I - I , ffmrzjflflrzwrlfx Hy' coo A I 38VernnSre pig' - I "fir: wwf Ju IIJI-fum I Io Kgniq Shoe? '::.oriI ' DOM SI-IAERS MARKET JOHN SHIBLEY 81 H DELICATESSEN COUGHLIN S SERVICE STATION MARCENO BARBER SHOP B ARNOLD 81 SONS A FRIEND WEST SPRINGFIELD MOTEL 81 COFFEE SHOP l'I'Ifl4,"II7'1f fuf HI ff, nxffljmf zz! I' f' ' -1' f P. . I IVIIIB1 TFIIILI Cffrc-s,11:. WI' ITIEFTP I 1.7Afi.11-'- Ii "1, XII? flfzf-1' II 1, ,V A ., I Y . ffl 111l!1IfrrJ,rI!I 1,1 'zf-11 :nf-H 1:. 1 Q1 'f Tfff ::.,. 1' 1.. 1,- fr..-CI lF':.,g. if 1I'IQ,'l. V1 FII. 1 1. Fw? I ' 1 LI: II lf n:Afff.'1f1m1tI f" . . .. . - , . ,I I A yi, ,, ,, , I S-irvjig 1IZf1Sf irfzti 5711 II QOBU KJOTUNIUU A A 'fix 'SU-h Z ,gl 9 :Q 6X X'-f fl 3 Q, W' sl 3 Cf' Q Ah E X6 .41 if-3Qz..xM-i-'N"" wig T f I r 7 ' XF W 1 ' .,. du' . L10 e ?' ' Q fx V V:-X -Ns-.ggi -' f ig? L n Q f f - M n 9 hz iv' f 1 2 7, ,I f' X 5 . N ' f is ff' f I " .xljfyf H , "f 7 ' v U , , A Q7 4 , ' f ' v 0 - ' 54 Aga, A I ---all f' F M if ' IL 1' ml ll X 7 S h h .lin I q 4 'll i i 4 . 3 , X L Xlwllhl 'X QL? ' Nt 'IJ b .ppx N Q ULUZJO -il ,Ii Q ,, fwqstbtgx .fi ,f ,fs M165 i"J my mg W K V K i c2,...2 if . , I A qw: : 1,4 'Fc6,-Z n' rif f ., ir"-Mmjfj i lf Y ?'-1f2f FJ- 4 1. .I 1 A lg? f 1 f 'E Jag? 1 MM E Juull6,,Jl.tV L ,f,,AlS:h X Mu laklxx Muxxxtichull f Ulllu- WL-61,Mhm 'MW' M, MDR' W.. ' 'lv --.Mm ,,, ,., 'Mu li lj M. zu in QM!


Suggestions in the Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) collection:

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Agawam High School - Sachem Yearbook (Agawam, MA) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 1

1963

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.