Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO)

 - Class of 1959

Page 1 of 144

 

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1959 volume:

-ll .ll I llll l.l- .- .I-I I ll .I ll . I I ll I-I ll ll ll ll ll ll ll I ll ll ll I ll ll I I I II ll I I ll ll ll I ll ll ll I ll ll ll I ll ll ll I I ll I ll I I ll ll ll I I ll ll ll I III III I I ll ll I I ll lllll Ill III lllll I ll ll ll III ll ll ll I III ll ll III ll lllll III ll lllll I ll IIIII III I ll lllll III ll ll I III l'.l"l'.1'.l'l III l'l.l.Il III I-l.l.ll lllllillll III ll IIII IIIII IIIIIII III IIIII III III Ill IIIII IIII IIII llll IIIIII! IIII Ill IIIIII! llll IIII Ill Ill IIII IIII Ill III IIII IIII lllllll llll III lllllll IIII ll lllll I-l.ll III Il IIII Illl III II IIII llll IIIIII! llll llll Ilillll llll Illl III Ill llll llll Ill Ill llll llll IIIIII! llilllllll IIIIII! llllllllll lllllll IIII IIII lllllll llllllllll lllllll llllllllll lllllll llll IIII lllllll llll llll IIIIII! llllllllll llllll llll ll IIIIII ..-3. . VV . .. . . iv deegw XAAAXXAXG AAAXX VNYXYNYXYN-YRYRYYYYYXY ?GGQGQlX!kQXfXA4 f X XKXAAAXXXEQIXTXIXA .YMJX-JX.fXj'ilP.ibyy yxcyxjxwlxt :YV API! WVR AA! VVX AAA! NJNJX AA! VVN AA1 VVN AA WNW A VV AA, 'VV VXA 'VV xAA AIX! ww. YNYW VXA JVXYV A VV KAR JVM 'KAW Af! 'XAQAAI c-ixcfxc-7 A XJNJN!X.1'N.7N9 V A. fx Aww J 4l'l m V XM: IRIN AAA AYVVX XAAAA VVVVN7 666666 YYAAAAX' IVVV VXA! YVVX 666' AAA, w'VN7' V 666 666 AAA VV VVV A A A NYVV AA AA AAA LAP: f xxxxggxxxx I' It eg AA AA wvx hgl4M!GAA I I IIUH VV AA im H fxfxfxf , ,I Q5 XXNIXX f 5 ig' ggi' AAAAf f If 'I vvvvv 'W 'V Yr K5 A ZXXW jf'fLJf fxfxfxfxfxfx xxx ,Svvvvvvvv HIHUAAAAAA A I vvvvvvvwv AAAAAAAAA , vvvvvvvvv 3 3 lX!X,4X!XlKlXiX.!f,.A ' vxfvvvvxifwv H4 ,Q fvvwxfvxfxfxm I , fl , vvvvvwvvw I, W vvvvvvv v N ' 666666666 xfxfxfxfxzxfxzfafxz !X!Y!N7YfN-7XJ'si3:5'YJVX7N AfxfxAAAA4xAA.15.A vvvvvxfvvvxmf xfvxfvvxfw,msxAA 7xfxfxfxmfvw?fg"emJwB Q XAAAAAAA AA-fl, 7Y7N7Y7VVVY?VVWVY 5 xAfxAfxAA,f5Amg-.Af vvvvvvvvvxivw AAAAA.A,?HfXfl 13.6 F vvvvvvvx 'vvm AAAAAAA Amr 4 I X7XfVY!VN!XVW HJR. AAAAAA QA Ap wvvvvvvvvvxfv. !66666666666f 5 Q AAAAAAAAAIXALI ,Nl I gl' vwvvvvvvvvwi H5 66666666666f v 'LhLAGCAAAAGAAAf 3 'gl Q gl 5 :3"GG25XE'CfA2fXX3 ' iv 1 rw 'WWW666666eXAXXf fvv x !MUUAAAAAAAAAXXf lp, ,1 , vvwvvvwvwvvx f 666666666665 AAAAAAAAAxxAAAAz vvvvvv vvvvv 'Q A AA .an I .e P. I' .. .:.j.. .:.:.' .:.:.. 5.1.1 .j.j..: :L - - - Jn '--I-I.l.l .I ' .5:f., I I I I I I I I I I ' ' ' - - llllll I I Illllll I I I I I I I I I I I l I I 1---I-J, ff......:....:.:.'..:.:.-..:.:....:.:...:i....'.:....:. IIIIIIIIIIIl.l.lll-I .- . IIIIIIIIIIIIIII IIIIII! I I I I I , -l1I I-III-I-I-I.I.I'l.l.l. I- 3' 7 . I-I IIIII I III I' .... Q . II Il I II I' I' I I I I I 1 -, I-I I I-I I I. - I' , -jr I I I I I I I I .' . -3 . 13 .: . .:.:. .: : .j , 'II I III I II I Il .. ,. I I I I I ,I I -3- - ,113 t"C"f: 4 ,buf .LMM.M. . 25 I I I I I I Z' ' '-I " 'Z- ::. ..':' I .: : I: 5.1. 1 xi I I I I I I I - - - - - II I III I II I I' I -'5 - I-I I III I I I I' 'I "IN n:n I n.n:n I: : I: 5-.-Q---:-3-1 -1-:--: I I I I I AI I I 5 , l:l I I I I : - I. " '3' ':'5'-'i I I I I, . -f.:.'.','.- : I I: . -,.::E....:.?e-- rj-..'.3w..'.?.. :..-:agit-EIL: I-I I l.l I I I ...32g.- .:.g.. Q l.I I I I I I. I . l.l I I I I I. I I. 51' I I I 3 I: I 6.-.1...:,1....1...f ,-.'li5Igi-5-:gif-I I III I I I '- 'gf-'.',-13:3 n I I I I ' I .gi-. Z1'.'g'-'fffff -P--Q-' - ,HL . ' imma I ::.-. 5 .:.:.. I : : I I II: ' : 5... in:-.:.: I I - ' . ' V f.'f.'.:'.:.-11'.'.'-'-1':'Z :' I' ' . 15:-,- ,y ' .... - ..... ' :, .-.',g.'3g,f..C,.., P! - 5 ffm1?MwVVN MIIi3IW?W? :I I: I 321255 Q55 gf 1:55,-:fE3.' ' ' ' A .- "FIN '. 'P 'f '- . 211311-'-2f'?'. I I ....... . - . ...,..,..... s .... .A-F..-. -' - ww 6H66w'ff66m .-...,. 'I' I I - 'I mil. 1-Ijl'--I'i'3i,11i1F 2!Ai -igf,4551.--1::,.6.1:i:. 1-L 54' 'P'-I -XA65L4i6gg Eg gxxmifi - fi I.. I l W 5 Ab? , ' 5' gg, . XI: I' : ' EE' 'gg -:3:-'-:-:g.'-:-:3.- 9 -: - UQRMQQQQQQMZCIQQII 'I I '. 'e 1 ': ':' ': r' "." ""' . - I . :!"'!I"' . . . -' -' 'rfli-'-'-.11-1'- Q g 3, g Z 5.2.4. 5.1.4. .:.:.. .:.:.. .51 ..v'.r.j,1.'.-5.12,-.:,. I' I ' 6 gill? I': ' ' ' ' 'V-1 '-1E5::11:i2:Z' I' I Q ' : 5 .lg fig.. .:.:.. .:.:...jI:...-.:....'.y 'Q Q-:-::':j:f:.' ' ' I' I' :Z I f 'I ' '. .: ' : ga ing, jj... 3... .:.:.. .:.:. l 'K:,'L 'l'-,'.-'.1.'..'-.'. . f.. aWWWgjj.5,nfpn5QQG' I . I I.. I E, 435, wg, H, ,+G-. 505207. .. .: .-: ,. ..3 1" gg 55,5 ,ggi ..... .. .. .x'1..2:.. 7: ..-a.. wMMQQgMQjI1fILX :MWV3jgg.?ayfvWY Q I. gg... jj.. fi... ..:.A... . :.-q iv. A www.g4gg'+fvfw4 if ggi: 525: 5, .A -:3:-- -n -z -+L, -3.- +1 -+:--- 4Mwv5ggJ'5Hvff-if - I E: gi 'rf gli . 5.1.-. Tj.. 4.4. .:...'- . If I . i . . . V . . Q gi 1 II :Q I: ..:I:...:I:...j.:.., .'.j...:.:...:.:.'. .j l'.f' a 4, ,Q ,Q ,Q .Q j 1 I "" I 1 IIQI-ltqg :gy '.' ' ' ' ' '.v : f::::P"'P f-A.:-4.M" iff' I I I I A ue.. n-.o nn... 1 ..- as-un n u a e 4 U ,QQ .:2.g,.,.,:g ff 5: 'i 's f. 0.0 9tQ 0.0 COIIIRF OIF 1l5W0IlI71L'ZED6IE MFTFEON 153616 566001 MFIFFON, 4 Y ,f ff! F6155 SEAFF 93031111016 -7 4 X ll I rm att Ixul I 1 1 x IN H I rln UI 1 I lil xdl I 1 N Ill N mn III Xmual XIII III Ixllv f 9 K5 . XFIIISI f XX Nl' XVI" 1130 Ifflihvz' .lmly I'I'1-Iflvl Ifflitfvl' XLIIIVY l'urLr'r VI1lA"ilNllI'l'l' Xu I u -I' wr I"au'ulI5 llll4ll'4IIIliiIlll' ' I XIII! I:I'IllI'iIl'IT1!'fl'!4 I':1ra-nl fIl'gulli,4l!i1r11 Ifmlilwr Hull IHIIH- lfupy Ilr-mlvl' Ifllilm' Xlilliff Ilurnv- Iylvi-I Ilunniv Ilmwlxlzlgv Suxlw-riptiwllx IIIIIVII Ilonniv lldxi4lwn Editing: Ifclllm' Ylaj ll tting 95-uw-rl XMI-taut Ku ' Nun ,XVI I':1l'I1Il' Ilizlm' XHIIQIIII Xrtixt Ifurul IX -ulvln-nx XVII-I IIKIIIIIILI 'I'l'z1In-I' Iligllliglltx Ifrlirwr Sill In ,I-1-mm Sw-l1iwr5 :-1- tiuu Illi--I Suv lfllurfm Q O .Im i -r 5 :'1' lawn llllif-I iiurwl 'I'I14-Ilmaul Nwpllmm-1'--5 '-f- liwvu Ifhivl Xlury fvlme-ll 0 l4.I'!'NlllIIllIl 5 v--- Iiwu llhil-1' Xu 'I Ilill I.iI1-l':ll'x Ifflitwv' XIQITILIII lluxxlvx N - F blah- I,I4'IlII'4'- 4.I1if-I 'l'LiIll21I'll Imlllllvim'-r L 4 lvrfmp l'14'tl1l'vNIlilvI Irully fu 'Av lnlf-rmuI- Ifllit-fl' ,Imm llzulxm-r 03 I l'lwl1vgl'.npI1-Al Iflm--r llivlll Q .1 N F a- I'll 1v'4v !I'1ljVII"l l.I1ul'If'- Il: +-1A nl--v A Q :v I-rump l'iu'llm- I-I-'11Iil'i1'g1Iimz 4.I1i1-I Xllwrtll IlllllIOI" . 1'-rnz:.1IiIm If1lir--r Ihnrlmm .I1-nw u ' Ilvlwlhlllflll If-Iitwx' hmfl ll f'1+ nauul 9 mul xn.l.Au.Rf1.i.If l.m.1J-lmnllm x II--xx' Illllvlll-l,llI1'I llll-xsfflrll lirlv-Il.1u CJ Mill!Inll.mu11r.1l-Illlif-I NI.llilNl1II11-1111 lim! luI1.1::ul1l.1l- I.I!If'I lIr'I.1ll 5pf'r1gw'l11.1l1 Mlx:-rlixing Ifxlitlll' If-l'1'x Alwllrl-1111 Mlm-rli-ing Ifflilnz' IIAHII Ilirlll Mlxvrli-illg I.41y-Hut Iilil-rl III flu Illmlf-1: XII Xllxi--fl llrx. Vlwlx I I I K."' I- " 'I CK --e'-.Egg Ji ' " M 1 . Q- X -r,'Y',',,.,1'! . Mm W 'K che dlrecnon m wluch education starts a man wlll determmc has future Info P aw ,lx V! I x WI, X X K ,I X 1 ' X U X 4 1 XJ u 4 , , I' ',x 1 . V f . . Q 5 1 u 11 A H I ' Q . X0 1 . AN l I I . NX K! ' r XXX ' ' 3 I 1 -L L ' xx. C r ,I xx Q Q Q 0 -14'-X L J '44 M A X Srluurs x Masses Sports Acfivities o 0. l 8 U 59??5' W N 'V X ' Kjjhxf . Y I 1 1 ,' XX V x s, f , lf - ' if . E If . W 5 ' . 5 . " A imghlughts ' INN IU! I lll 11111 I umph Ilu 1 4 Ulf I l ll! PI 1 I IINIIUI IO! I ll 1 lfll In lulr 6 Ill 41 nl M 1 1 0 num NN'-NNN lxxv In pc Xl Xl Sl X lx 11 tl wx un n c a 'ix v u n IP 1 uup I ut Chee 1 1 nu Fl all 1 in mul I l 1 k IX ur c um XXINlHx e u 1' 41 HI N me 1 f I l r H11 Ill: nm I4 ll ntl r I Nl U x 'v x 1 F. 1 N ull ma N wn Ch xmpm ms NYE' ll 4ll ne K I lil. Xld IU Ill Ilt X Il t' Ill ll P 1 lllt U IU Ill I u mr on ll 01.1126 ami f I llw W uulcl is I man a llll I ll B lu IX 1 1 P U U f' f nl 11111 I ul IHC' IC ucen XI me H SPRW 7 r Ba ketlull xv 'lUllclI luulnament Beat I 41 IN UXPI h elwun 1 1 um X VII 0 vu 11 I4 llllllltl N u lf n ll N1 XP! ll 1 1 111 v 1 Umm dlllll fl U 1 1 m J H llll IUL I U lb XXX Il Ill ll l I Ill X lllm s XXIli lX 4 1 LI lx fl I me Xl QLNI 110 , 1 , - . . , . - 1 . - .. A ' 1' I' N, N, 'l. H - IQ N Iv N7 :fr -V fjfvw fri: A 'Y512-,,,g 5 ,I -Yr.: A1--f ,-X -l -, ,I LJ I. : H- Q v N' - N, .. , 4- , ., v -' v , . , 53 V V f 'J F' X' 1 . w N F1 1 1 X 1 1 1 aa W 'Q 1 N I+ . f . . 6 . . 1 . P . 4 Y . A A H - -. I . A h - J .4 'ITTTTI 5fT5f'lA,:5C7'f7"CT'T7 -4L'T'1."'QQ"342'.1F1!':f'fy4 Q5,gf:-,:: L1-fx, 'i:'--g,z:'::'F-1-g,.4Z"2' 7'T,' 42',v-:.L','E. 'f T --T-':.:v-fvflifl-." -"' - - ,A 71 - -l , -, -. -1 - .. - 3 Q . f,, M N -3 .4 - 1 . . 1, 1 1- V, 1: A - :. "'-"Ll "'l7' 1'1"-1'1-A-1 - '-TSI: -": .:'f" ---'I' "L:-' 1:-' - -' -- : -1 - 'f -4 " - - - - - f- 4 .z - 1- ,: 1 Y -v . .. . N W -1 .- 1 :. - V, - - - 1 - - - fr- F- r ' - - - - . ' - a .. v - 4. - - - +' ,, .- .- .. - - - . - 'l. 1 L I '-' .-. "' 'f -- 'C - 4 -. '- - ' -' - v - ' ' 'f--xx 3: : :Ez 'I-A' 3' 1' 'fgfw -:'-12 Zz- - wg 1 .- -' C Y gf:-: -F, fr: .-- - -- 3 ,.. .. ' L4 H 3 , - 3 -' 3 .- . , . - . .1 , , : , .-.-1 . Q '1. " .. 7 '1 ?' " '-'- D.: I L 1' 3 77' -1 QT V .- "' 1, f- Q: "' T - 71 .- 'S 5-9 'f '1: . 1. .l,.. 7 .- - T' 't Q: - .. - ,... A C - f , ' .... .. A 'I A , A 14. 't 3 fr - - - :' . 'D -1, - -' 3 ' ... , 5 I1 L - .. m - -- - - - ---:v A -f-J N .:. - .' r: '-'-1. - 1 4 -fx 2 - '- ' : : ,, -.V 1' .- -.- ,I F, . .Q A , he -V. . - f- .. ,,, 1 . - -5 ' I- - I-, - :.' .I - . .1 E -1 ? -1 'I 'T - : .1 5 YA -f v-'i' - 7 E' Y A .." -71" - .- 3 'f fi ' Q- 1' 1 2 Z 7' ' E 2' 1' 7' V" E - Q E 1L."' . A " : Q" 2 'Z'-7 ' F' . 4 gg ' .. - :' .-. 'l - - -. : --, : . .. Z -' I l ' 1 ., .4 - -I -- - 'Y 1' - . 1 " - I ' . : - 4.1- - - 4 'Z' A - :.' - - " ,:. . .. - ,-2 'A 1 -. . I . -L 1' ,I 2 'T T' E - 7 .. 1 - I ,, Q A, x T . N,-1 i l E T . A.. L ' V, , - A1 :E ,, .1 - -- . . 1. l ' E . I -, gg I, ' F- : L 'I -. 1 , ' ' .N - - .--f , -4 - - f . .. - 1 -.- - A -1 . . A -F - .-. ,, . ,.. , , .1 1 X .., 1 F A .,.. ,, .. .A .. N A I' ' .... .M . "' . . , A A ' ffl: 1 . - ,. ..' "1 ,J ... ' X - -' -1 - - ' :- . , H. -1 - -1 - 1' . - .4. .. .. ,, 4 - 4 - 1 - - 2 2, : gg 1 y, .. - - , rf - 1- - CU : CT -.. 2..- 2- : g- .- -5 1.15 " ' 1 ." ' 7 . '-' ' 1 ' - -: --I 2 I E 7. .'-"' If ' i. -5 - ..' - , 1 - A 71. ,-. .. ... -L FE 3, 3- A1 1, -. : d ... , 1 , Y 4 - 1 - ., L , -- - - ,, 1. Y, .. v . , - . - - L . , 1 - - .Y - 1 1 - -' " A -w A .- gg ,- - A - :T f- ' " 7' ' 4 f : :Z 3 ' 5 -' 3 5' ' :P ' 6 '- :H " f' A ' :. ' - . , - .. g -f .. A - , - : gg - -4 E ... . . ' . -I - D 2 V2 4- 1' 2: T" 7 rv: 2- 1 S 11 'E :A .W 2' 1 ' -' Q4 ' 'l- -f 1' - 4- 7 I : ' 1 -- :Q . . : : :- ,' A - - . 1 4, - , , --H Z- 'L 1 - .. .. .Y y .4 w.f I 3 ' 7' A ' 'f -7 N A - "' ' . -r-I .Z "' T ' 3 '-' ' -f - 1' ' fl H 1" . '12 "' .,'1" -L' 4 T' l I -. N, ... Q: .... :.' 2' -- ' ,., 3 ' T7 5 3 "' y 'D - - 1 . x ' 'J 2 L. Z ' E' 5 Q ..: L5 7? L -. E 2' - " - ' -- L F 3 1 L" ' -' 'vf - 1- -4 A . F' -- 1 I-0 -1 ' 1 -H -a I-I "' -f ""' ' 1 'J 'A 7' -' T L 1 " LT Z? " J 4 " 3 2- 2' 3 Zi -, 'l. . -'- w 1 ,, 1 -' :. T '.... 1' 1 1: .- ,Y 4 1 W . -1 - A . - "' - .. - - .N -1 . 1 I "' ... -.. - 1 1 ' -I- :' v. .- 2 .,.. 1 : .- ' F, . -- .,-:' A -I : .. : : -, - 3, 7 2 ' . -- -.f -,- 5 .-.- ,,,, v I- .Z - , A - -. - . . .. - A ,, - A .t - ... - - 1 1 - ' V '1 2 .- -a F- L ."' :- - f' :. 7- 1 1 4 I I 7 'f 7 V, T. -5 T .- ' 1 4 ." . - - 'f - ' . . . . . . . . . - - - .. T gg r' 14, -- -- N - 1+ 'V - 1 -- 'W lv T : TT '. 'Af '51 'ff 5' 5' A 'N N QQ 4 3 5 9 .3 Q C: .: IQ -' -,- 7 -- - -- -I y' x- W- W f-X , -1- , i' N- ' N- ' . ' N, IQ N 1 N N' . W " Y , ' - " 1 , ' ' " .-. - A -. -1- -.- 'I A -' - -' 1 ,T ',.l+ - - 1'-4 -fl-3 "-A ' - A W x-'K' -' f!" Z' "" :"' .,-1 " -A-A-1 I ...A -' L WIA., NA- ... vi'-: x, 'C-114 :I...f- ::f:.:, 7-,-. ,-.',:., ,, ,- Q - -1 - -1 A - 1 - 1 7 , - ' X : 1 F .., , V 1 ' - 1- ,: - 1 - " -1 " I A ' , -, C-1 ': ' " J 1 ,' 1 1 - , 3, 1 7, r' fn . A I f,, ':' : ,, 5 " - v. T UU - - 1- - . 'Z' L 'l. A - I. I iff N -.- 7, X "', - ' ""' - .- . - - ,L 3 5 , L. Q ' 7 A - 4. :- . . 3 1 5 -1 -1. - fp 'D A ' - ' , : " : ,, , -1 - V - : V, A- f - -' 3- -1 2' 1 C , :. -' Q - 'L Z - 4 ,AN -1 " ' - ' 1 ' " - f- 7- A 1 ,: : N Y- -. .-. I- .. .. T , -- 3 , " M . X :-1. U :iv 1' . 1- ,- I -, . f-- 7- fl ,. -.- 7 ,V ... .-. -1 C . . I- A . .. .- . J ,., f- -f 4 -' . 'Z L - ,, - A - ,. ', T11 w gg ,., ,I "' -1 - 1 P Z: . 4 Z .4 - Q .-' 'l. 1 - A- 3 .. .... .. , 4 - - g- -1 .L .. N 5 A 5 Z 5 A A - :- - ,, - - !-54 -F2 ':. -1:1 . - if 7 E- 2: m 1 4 1 2 .F 4- :7-,QL 1 1 .N - '- - V -f - ' ... -- . '-'-.- .. A ' -- v . 4. A -- -- f .., C - r - f-- -1 ft 't . C ,' ... .lj - I- L ' , .:. ?' 1 -.- D.. -? .z ' 'A f- :Q-f z 23 : -5 'S E 1 ,F 'C E' fr .. :, ' -V, .' 5 1 1 .3 v " 1 'I ., -v ,.. ' ' ' ' -" H A "' T - 1, 4 1 A 51 Z I . A H ,.g f' 1 '- 4. --I- ': 'E - A v " ' :1 7- -1 :' .. .. -- --- -: V --"' 1 - L -5-v . f- ... as --: . ., 'V -,- - -, A , .. A , -1 ,,. 1 Q - ., ., , .... . - r' - - q , k I: , ng C - .... . , . ,- - , HI., -. f-D 5 J A , -1 -J. .. -- Us ,,, 1: C , V 1- - f- : 7 . :- --4 ' . . . .. Q 53. C' ... , - A. 1 :. -1 .. .1 - - - -- : 4 1 ' - A . -- - ' ' 1 1 - A - f .. -. .1-- ---. I I ri ...,, -.- ':: :. v .- ,. . , -, - .. , - , I - , ... A , X C - . 7. - ,. ... .. - f- ,, - ,. L - ' :.: . . I. , ' - C - - - ,. ,- ': - - " ' 4 ,L .J - I - :...E :'.. 1 :--L.,-- V -. "gf A ..:' ..:. Lf 11- E 5 - :- :-: - . : f' -. '-jf ,.: 1 1 A - - .4 1 r : 2 7 1 7-1 1 -5 . .7 .. - - A -. , , ., 1 , - ' , ..- 5- .4 - - ' - 1 - ,g . . .. g ,Q 71 "' i ... A - - ... 'f 1- ,,' Z 'Ai A - .. - C "' - . . . - . . - . , ,- . . ,. .- , , 1. ' 2 -1 H .u 1. 5. -5 ' I If 7 ' - , -1 4 . -5 T' . ,,,, W A 1 . , ' ' "' ' - Z -A -1. - A '-r- L - -rj - ' 4 - - L ' 7 A f , - A 'J' z: ' :, Q-1 - L ' : - - ' C 1 . L' - -5 F- : - - 1' ff .. 1. :r . Q14 ...L Af: ' 1, "- '. ,. : :.. : 2 Q A. - ' -- . , i Q. f 5-: - 1 - 5- : L 2 'I .L A - .... L .' ,Q 4 .. : 5 5: h- X N if ' T 4 F- yi -.f . .. 1: -- .. . L .' 1 1 - - : -1 T 3 7 -. - : 3 L 3 -. , 't -1, jj N .- 'E - . -5 7- : 1- - , gg .,, - - 3 -... ': nf "" L : 1 Y 1 F: I-l 'z 'gg - 77" f-. 1 T F. gg 5 v : - - f 2 . , - 7 - -, ,.. .. -: - 3 ,', 7 : 7, g ' '. . - Q ,k .. - g - , 1 , - .. - A , .. 1, - , , 1 A , l. . - gg .- -. 7, -. 1 - 3 : 1 : - 5 m 3 ,,, 1 1 ' 1 - -. I 1 -' i- E - "' T 1' I 1. . 7 e : 'T ,- : 1 - - ' ' EQ 6X L2 3 T Ahvmri in 111 1, Q 1 the taurt Mm? lr , iyw KJ NN 1 - -1 L Q7 G QM S125 A 71160 gf 'w L' 1,1 V I1 ', A IQ , , K 1 f fff??fQff 1 0 0 0 N , 'X , 1 QF 1 1 A 1 1 N41 ' 2gb 1" ,f f I I Y T I.. M1 11 1 A ' 1 511, J 1 1 ,wa ? 1 ff I1 gm . N17 Nam Ni A 'QM 1 1 1, QC 1 1 . 1 Y 4 ' ' 1,51 Q 437 ll 3 3 L ' 5 rv! V! ' I1 lf '1- X1 if 13 l I1 lg f 1 gg ff Elf Qdministratinn NIR W F bmw A lrlnupal 0 A ton H1511 QCIIOOI IH! N I Nl! sN SlllIFl1II1Cl1l1t'I1f 0 If I1 ll Schools NIR C li-NRI rs SNXDI-R X fum 11116 llflllfllllll 0 1 H1111 H1 11 81,1001 bm: Xl x fun IIIIII IIIIFIHII I um Ur IIII ll N III lim 1 1 II 1 - I 1 1 , Mn. :Il-KRLlCS,l.l 11111: 1- KIA. 1 i f -W ,,,, NI. . " 1 ff IA. Xllss Xlum-:'l'. 'J 3 Xl.-X. I 'l -f '4 - - , i Xln. .I nies li. In XI.-X. - A ll11x1'11f'.s,s 1 l' A ' Xl1c.,Iu.1X I,IiI'lX l3..'. f.s.s 'lvlllt' "Q Vllllfnf llflw :1'a'H'yf1 .gfllillil n 1 mmumlx 1t Qu. n 1 Q15-me on the Board uf Ldu1at11m fhe 1- men work I tw YPHGIIIIPIII 11 tn A l1n 51 111: rex v 1 ll the uhm, 1 cllf ful A term uf three X '11 ss 1th tum memher chmen annuallx The e fallllllal 11 ale re1 1: IIILPKI at xal u 1h1r1ml actnltw 1 x UNIII thu tak our QC 11111 150915 uf fducatuun NC HOOL B0Xl1IJ Ol-Hi PRN Pre ldfxlll V116 Pie ldent lleawulvr becxetarx Director Ilue1 lm S1ho11l Attmnex x Fred 1, BH., Cl xr, Paul A Leupulfl td IW xv H W llham 5 Thumpm xl. Han Lou B1,, xl. Paulr Nlatm uf Herbert F Hahn BO -KRD OF EDI C XTION dtffd left t1 Tl ht r 1 :dm N omp un an u Nlr Frul brm er Nlr Iaul E 'Nla tm 21Ildlll lft lar Y xxt'bl r X rms u X Ur H1rlwr I' Hahn 1 ll SHLHW f Q - N WJLMJ fl' Elflllfll a if Lf f X V I v V J ,, W Nllh NIUE ADAMS Xiln XPINM XDANIHIJN XII N l3'OIxI'f fngfzsh I w lefiom ingzlewh Fremh NWN HF? FN XSHIILY NIH A BI:KhMIf,YER B 5 Ld COIli'IfM:'I'lP Fnmmerfp NIR H X B014 KILXHFIUE NIR l'Ef IX BURKOVL SKI 'JR PRED BRUMVILL MB ROBERT BKUNILI FL HR Flu wg I kmrrmrs llrwer P11114 anon Ilnstorg Healfh P51 yzszc al Fdzvcrzunn Kbrwm XTR JXNILN HTH iNS 'HRS IFQXNNINE LOOK NiI'i": N1-KR? S N1 Pd B S Ed Imvmrm Hmmm r Lzbrarum BSEd VIR RALPH F DARK 'IR B 9 Ld DILLE lznglzsh Guuirzmv Gemma fzmenshzp NUR: fl XDX9 LXKINQ NIR KENNETH FXANS 'WR RAI PH E IENTHX 'WR JAX HATTON MRS kDWl1NA HAWKEN lazm Lngfnh Ifuluhsmal Jrls Dmumg lndustnal Arts L01 Orchestra Englxsh I 1 farultg VIRb AREI JOHNSTON MRS PHEUJS JONES MR IRVING KFLLER B Ed Fngluh Holllnuktag Cammeue M Ld Mathemalzcf: Geography Englwh 'Q NIRQ OPM NIENOQ NIR CLENNH PARSONS MR OLII. LRH PREQQ N S Industrml Hlrts M A Ed General Ilalh ilgfbm Druer Educuuon Hzsmry NIR LEMLR KIIAIVI' 'VIII DONXID K IKLHN Ge neral brzenre Hath II Q 'lthlelu Dzrector Pky Ed A IAMBERT MRS DOROTHY LELL MRS SUSAN IFOPOLD MISS LETK IESLIE MRS MARY C MIVSON Remedml Readzng Health Physwaf Eriucalxon NIR 'IILRRIILJ ROGFHN M A P Ed Healih MR HHN G SCHIF Drwer Edumtum NIR NHRXIN NCHLNLXN 'VIRS DIANA SMITH MR EDW ARD STEXENQ MRS K QTODDARD NIR XI-KRTIN J T-XDO NIA 'llathemanrs Spanuh Engluh Ioumalum Bwlogy Vocal Uusw bona! Scudzes X limg and Queen Sannor qsla .ff R5 71 fwif Nj ! X lf!! Q7 L WB' X' 9 r 71 lc f 3' E5 .lx Q-if EL! 6 dia -.J 4m z'y 4 vrvti' A sibvdgypa A if I 4 9 0 " nk '- Q' P 135114 41 x M1 - 5 VZ. AWN . au QV 1. . K 'Q I ffl '11 5 f 0 f ' P '1 A , --'A'-ir :ln R' N QF . l iij X lfvxkxqixxhx Q V ll' xx xxx X M 1, . , f - 1 J E 85 1. ,, g w J ff' 4 , + .M-"9" W f F5 fmv 1 -77 if lX QW v My I 'f XX .A QQ? Ag V xl Y 1, X A III ,X if N f , , K -via f x If If i X ,,,4 W kg ,f I . , f ,Q G3 H-- X , S '-5 'E Q -.4 ,f 4 1 5 i VA!! AY X Y U' W31y,,v.aQv Y' Q emabberu' 5 ' vAV X I I ffm. br hung and new x 1 um X I 1 N X NXXII Xl Num I I 1 -rw X XXI IN PS ' .IIIIIIIX IIXX l'IIII.I.II'. 'I'l'v'-I1I1'IlII -- Ifv' 1' 111 1111! I .ww.11" IL1-I.1II1.uI' IZ NIU 1: lI11-11n- I. l: X1Ix.1vI-MI 1111-In L. Ig Xllv..nm,. I. 1: XII4111.mX KIIHIHX 73 I'x.11111 II11I- T: I11LI1xI1 II 11I.w ,: II--rw III-1111 I'r1-1-Ivnw L 1 1 tl..--I'11-11I1m 1: lx-1 IIII-111-111111v1I I XXIICN IfIIIfI1 ILII XII XXI .I II. 'Xiu'-I'1mi1I1-Ill' ' ,,, ,,v, .1... ,,,1. 1, I Il.:-'I1.lII I. l. T: II.1xIv1I1.1II 1. I: II.1-I,11I1.nII I. Q. 5: Iw1lI1.1II X 1: Iwli I: llnmu- I. J- XIIH11- ' .1111-I 1. 3: 1111- lv...-H... lg IL... X1., 1-..-1. mm I: Ixm IIIIII J L. Ig XIIIIN-.mv-11. ig IH:- 1..1 X11111.I111. L1II11n11 w.1i.rI I. Il..-1I1.fII I. I , lil 'III XIICI.IIX II XIIIC IS -vw-l:m1'Xl .111111l111,.1 41. M111 1,11 Ifl 111fx11f,,.11.' l.,X.X. I. J. I. I: I'-l1I.I11I1 I, Z. 'i. I. N--11' mu 11 I11ll.m1m.lI- J. 1. Ig l.I1..m- I: In.n11.I 4!.1I- J. ' 1- 1I...- N..1Vx.m 11 III-11-11 M-I-:X L. 1g l1n11-- XI11111:-11 1. lg X1I.i--.111 J. 2. 1: Iwn-I1 lI11I1 lg l.N. X--.-n11I1IX II--I, J: XIII... 1. 11 4,111-' 1.11. 1:.,1 sz 11...1,, 1:.,.,11. X211 I'u-'-1111-nt 1 . . 4 M' IIaI'III'.NbX . lla FXI .I. Y Nw- ,, 1 Irvu I '-rr --,11,.,,,11. 1.1 girl" 11.X.X. I. J. L. 1: Iwi, IIIII1 l. 3. 1: Im1.m1111 .ilx J. Z: III-Iam I. I: X4I . ll.-In 'L lg Il1.n11.n 1I11l13. 1: 4I..-- l11...11m 1: .I1. l:..1 um- J: 41111111..-111..I :IMI Ig II11-W XI.k'11g 1: II11111.m Ii1I.lri1111- .bg XIM1-1.111 10.111 XI.I11I 11 1109111 Xluluilun I. IHX XIXIIIIC XLIIIIICI III "XI1lX1w H4111 11wX11H1l!1" I,.X.X.I,J.1.1-I'.114I11I1I.J.L, I: Iv.II11I lu..-- Z. Um-I Xlwvwv-11 ig I111111. I.1'I1-- k1I111.1.I'I.11m11L L .Il I1I'I'II I.I-IIC XI.I.XX "f1f,1.w11f.1.11 1.f11lfI,,l111-1111: x11,.'.," I..X.X. 1 I. I: I'f:1 IIIII- I: Iuvllmwvmai- Q I: X1Ix.m-111 1I1111r I. J. L1 Il. II1-.I4v11.- I1N1-,1'1- :XII IIIII- I. J: I11.11 If.n1I11-1- 5. 1. 'I1'1- avr Ig IHIIMI Xv11w!.111-. I- HtI1-f- Xlfwzx-11 I. A. ,-. I.I'QIi XI.I.IiX I IiI.41X -. f11,,,,1,1If1" IM-INIIII I? L XXIIIIIII-Q II' XX lZXl.I'7 'V 1 41.1" 1.XXQ11:I":1:IIJ.:1:IL...v-'I Ii L: Il X1.I1 III J- Ivvzmw .vl.- Q 1' XI, l11.fIJ.1gI'I1'w1e---11:v1:-HX1- nw-1 1 rgI',,1..1 X-wwiw-I I Maia ILLUILL' Sminr 1 4 x I Xlx 1 xx XNl1h I I l ugh! 1 I XIX XRIIII IIHIXIH n 11 nu NSHX, EX, I' - N 4. U-','L'f1n' U .f,.U S..'.- U -. N 51. ,PX HJwLv. Jr- wx lwun! nl -. Ira k I 1 '- N'v1Hv-V 4 l I' l 'I lvfrfwri 9 limg and n I.: In X HX N II III X I III 1 Ill HX NI I I RI 1 I In IU IIX I X I fnurtefn IIHX x r I Xxar XHXIII rx I IIRXI-XIxX XI.I!liIi'I' XX XI.'I'ICR Il XLICS --.mf HI -If. I IW ,HIV X ILI-II--1IunII .S. I: Ii Im-kv-IIIIIII I. 2: II I-H-'lf I-.III 2: lmvk I. 2. 'I: XI , lII..rvI. 'I. I: II.-In. lim-In I'l::-. I: Im' 1.luIr Z. .I. I: I'v'lI-'fl XI- r.4n.I.m--.- J. an I--nl I,-.umil I. IiI.I,.'XX4IIi'I' HRX Iilililll N .III "Imp gf I. mu Hn" Ir.I4I. I1 Immk Xlgr, Z: II.ImI I: IIu.nn.I IIIII. I. I: XfIII--nm I: XXI' I' II-In-f l'u:xIvrvuI4.' JI. I'X'I'IIII.IX XXX IIRIXUICII 'muw flfwm In hm lI,'fnl" IQ.X.X, I. 2. 4. I: IH-p lIuIr I. J. 1. I: Iutlu muml- 1. Ii. I: Lllmnx I. J: X:Ix. IIIUII 5. I: XII'Iwn:-IIf-- 2. II. I: XIIfl -wmlx llmnn- II: Ilr.mI.n lluI- 2: Nlmlf-ut 1'-,mu-il 2: .Ir. III-Il l'm-N 2. 'Sz XIIII-lumix.: I: Npzmixlu I lub I. 3: Ifuntnrv Iv.:-II II- J. 2: I'-I.-In Iunlnf-I 1: llwu--I 5--Ii.-II I. KIiI'I'lI C XI I I IXXN "N,,.f.f1I" III-.-II.III I. J. 'ig X lin-kf-lII.III 11. I: It II.I-Lb I-.Ill I. J: X I-Imllmll 'L I: IS I-'-mtllull 2. IM' 14411. X IIWIIMIII I: Infhapl. X Ihulm-lIv.nII I. .I XXIIiS iII,II"I'UIIII IIXIN HH: 1 fl" Il:-mv I. 1: XIII. LII-vir 4. I: lI1+-A IIIII- I: l'.rf,-In Xu.-uII:m..' SI: Imynx Xn.InI 3. I' Ill-IR'I'.I:XXIIIS IIXI. X'IfI.I. muh riff y.Ismf' N XX I.ICIi l' C ' 'mmfl lfmlyr, pw! .1II4I'nJ" ',.X.X, I J.I.l:I'1-plIIIIII.J.Llzllvvv I-.I-I-I 1: luII.nmu:II- J. J: ILIIIII I. 2. 1. I. XI.l4w:Il1 I. J. Ii. I: Ilnlvv--11.1 I. J. I. I. 'lr.mI.I IIIII- I: II.-II.-I N-nillx 'L I1 IX X5-Im IIIX IMI, g: IXINIII lg XI-'I.I1.' J: In IMI X1r.-,,.!.m--- I: I-A-:II I. .I :g IH..-I XI mi XI,I If XYI'II4lINl-I'I"I'IC ,I I ' :wI1,,,,f- , ,. Nm ,.1,,,1. ,,,,v ,,,:' 4,.X.X. J. L I: IMI- IIIIII J: InImnIzIr.II- Q. Z ,f 1. II....., xlllung 1. Snmnr X I I I I X IIXII I I IX X X I XII N II X IXXIIIN I I X X Fzflun FISXX IXIIII-QI 'IIXX " ,,f. ', I 'f -I' ':I"If' IL X X. I J. 1, I'-IL III.IL I. 1. E. I: I III - I g1XLILI-.-LLIIILLLI L I: II. ILLLI IILL- I, Q L XIIII-LIII L, I- I LIIILLILL.I1 IILIIL 1, L IILLIIf XILIIILII, I J: IIILLLII IILLIIL III ILIL I'IIIII I, XII.I:II I J: ILLLIILLIV I ILIQII XI II IIXX XIX I IXIIQX I' I-. I, A I AM- I' X IXII X .I XXXICII IIXIII.IIIiIXIIfII " ,ILLLLII ILLLIL1I" I,.I.I. I. 3, I. I- IHILIILIIL 1.1. I, I. I.1IILI IL.III XILI. I. L, L: IILILIII- I. L: XIII IIIL-II L. I: XIIII-L.III J, L. I. I'LII LI XIILIIII.IIIL. I. NIL-- II-III XII XI.IILI L- IILIIIL.III ILLMIIILLII- I1 IIIIILLI X.IiILII- I: IIIIILIIIILILII- I. J I I' XIII-L.IIILIII I1 ILIIIIIIIIL I: XJ .I ,I IIIIIIIIIIIII I: X.I I I -II-IIII, ILLIILIILIIIIL I- IIIILI ILILLILIL XLLLII. I LII 'LILIILL i.XIII' XI.I.XX II XIIQI.5 I '1.LIIILIILI.!1LLIILL" I:.ILI, -: NIILILIII 4LLL.I.LII J: lI.I-- I'IL-LILIII L- IIIIIIIII NIL IIII L,1:IvIIIIII L, I: XI I I II-III. II-I. S: IIIIIII.III IILILIIIIIII- L: IIIII-II X.I!IIIII- J' XXI IL IIIL,.. ILLIII, 1: XIIILIILIIII XXIIII- IIL1LL-I ILLIII. 1: IN XILI,I1L J: IILLIJ NILII- ILLI, L XXX I IIIIICX I 'XI 'I'X'I"I'ICII ".LLLI.LLIIL. ILI,1fIIlLIuIfL'f!ILI1'- I'IIL -I,IL' ll.X,X. I. J. L. I- VIII IIIIIL I. J, L, I: III 'I.IIIIII.II- ILISILIIII-.III J. L. 1: XIIIIIIHIIIII- 1: XIIIIIII-.III J: ILLIIIIIIIIIIIIII I: LILIIIIL- I: UIIIII XII-IIIILLI L, I1 XIIII--.III I. IIL.I.I.ILI 1: XIIII- ,LIILLIIL Ig XIII I-1III. IIII J: IX X---'IIIILII Il-I. J- IIILIILIII II-I.IIILLII- J L. lg IILILIQILLI- I LLIII. ILIILLLILLL J ,L-LL! I1 IX II IL gf I'L-LIII XI.II1I 1: IILLI1I NL-L II L. INIIII- I: ILL-LLIIIIQ I. I1 X IIC IIICICI QIIX "LIIL,ILI IIILII IL.X.X I J. L, I1 IH-IL IIIII1 I, J. 1: IL.I:ILE J. L. I. IIILI.III.III J. 1: IIIIII.1.II.I I. J, L. IIlLI.III.III I, J. L: IIIIIIII- I, J: XIIILIIIII-II III--II L. I: I'I.IIII.I I IIIII J. S: II, ILLLII lII--- J: IIILI.III NI. II 1. I'II--ILIIIII L: II.III.III ILII.III-III- IIILII I. L: 4 ,IIIIILLILI.II IIIIII 1: IIIIIIIL I..ILIILI- L: XIIII. II 1. 1: IX X--LIILIIII IIII. I: I'III-II XI 'LIL-I.:IIII I: III,II-I I--.II X.I.IILI L: XX I- IIILIILII I. XIL-I II-1III-I- XLIIILI L. XIXILIIIXI1IIINIilIXXI.I-QX ,ILILL,IL I. I I. I. g 1 1. I'IL II LL I, :I IL'-L L I Q. L Ig XLfI.1I--II- 1.1: NI.L!LIII ILLLII-LI L, II. ILLL: IILLL- J: XIIII-L.II 1: XII,-L.IILLIIL 1: I-IIII-II IILIL I IHWLIIIII I- I.IIIL ILALILLI-L L I'I1- .--I I' I--L XLILI: L I: IL .L.,,II: I. III IQIIXX XIIII IIIQ ILIII IX II-I- X.4-L.I.L:XI:'LLIL-.g III L' IILI.- L X'I--.I'- Q . hung and Quw' X 1 11 11 1 1111 X KN Ly f IND XIII IIICICXICS Illllllili "1111l.1wl11-111111 1.11" II1-1I-.11. 1: 'l1.11L I: IL1-1I1.1'I XI11 J: l111111 X1'1111N 111.11 3: f111'1 1, 4 XIIUI. IiS'I'I-fI.l.Ii IIIIIIII. MI""'1 11111!1.11'1"'1 IL11'I1."'H 1. x x 1 1, 1. V151 1 1 Q. 1111111.11 111- . 1: II111-11lI11I1 I1l1,Ii1 1111-X 1. I 21111 X--1 Q- 111111. XI111111111 I. I-QI.XIIiII .l. IJIICIII, III "1.1..'11111u111111!11I11111,u11 11111311 11111114 1111" 1I111111- I. J: Mlx. II1--ir '5. 1: II1.1111.1 ll11I1 1: X1111-1,111 I: l-1111111- 'I11.11I1-1, .:. I: XII I 111111 IP1I.l, 1: IX lI11!12. 'L I: lI1.11..111 lI1I.1li1-11- L L 1: XMI 1.1111-11.-11111 1111. 1: I111111.1 1I1.1 l'1.11 1. IIXIIHI. I.ICIi IJIX IXIIICX "Il Il. 111111. 11l11,1 11 1I11H" SLLX. I. l. 'L 1. I'11I. Il11I1 I. 1. .L I. IL IL1-lx.-rl-.11I J: I4 X11II.-xl-1111 J: l1111:111111111I- 3. L: Il1.111111I11I12. fi: Ir. II1-1l 4.1---- J: 511.1111-I14I11I1 I, Xl.lI 111111. I71-I. 2. Z.: II1:111.111 II1'I.1ti1111- J. 1: X1.lI11Il1.1II I. I1IfXXI5lLIfUlItLIi IJIIIQX IQII H1111 111 , 11111'l1 1..v 1111g1114' Il1N11I1.1II XIQ1. L: X Ii.f-k1II1.1II XIQ1 1. I: I1 !l.1-Iw1!1.1'I XIQ1. J: I111IK L, 1: 1I11-11- I. Ix1-1 1111! L lg H-111-11 N1--1111 I, KICXXICIII XX II.I,I XXI ICI111XII IMIX XI! .IIX ICIVI- XX 11 ,1111.1111 11.. . 1 , 1. 1.Xx.-11pI'11111IgI1.1111- IJ 1I.I1I11111X-49 I'111111X111111111 XIHNI. XXX IfI.I IIVI- 1,xx1Q1.11l'111.11, -I' 11-Ig1X111.1,11..1 X xfyr.. Szniur P x XXKI 1-Rllw l-lhXNlxl- X R IVII 1 lun luv H R 1 un 1 y x 1 x U IN lHFXlI XII-I Ii N ll Surrvlurf Sw 1w,,xvX'2 mg and nam 1 1 u funn rx ur II 'X I VIH IN IIIX ,I 1. I 11 lh dwmm N In 0 nf unlrur XIIIII IX IRIHNI' III-'NN r n In rl IRI XIII NI IIIIII INHIIIIJIII rm lmmx r u In I u :ml n II IUNI-I H HFIIN 1. lfl flml mf IIII HIIJN IJRX III' IIU lm IILJIWILUY .ll IlI'I'II INN IIXIIUIA' --f.,,. lwurf I I, - H.-U' fL.X.I. .I. I. lg I'.-V tInIy I. 2. 3. 1: In! .mvxmli 1: I Imm- I. J: Mlxun-NI III'-ir 'L I: Xfflfuu-IIN '-: Illftnnum tlwrm 241 Iulurr N -.-- 23 IIuf m.m Ihflnlzlvn- 2: I'-rf'-fl IH.-mI.m-v 2: X.,IIf-v- I,.nII l, XIIIIII XIII., IIIN IIXI, I III. "fm Iffwmfly I 'IH' Imllf. I: lbmum I: IHIIQII XII:-u.:I1nunw -. XIII XLIIII .YES 'mln mfh 1. ,M ff i V iw' ILLL I. J. A. 1. I'rf-. 11 X Xullr-vhall I. I: Inlmluuml- I. I. 'L I3 .I If-nl fhulnvil II: IIwmv- mmm N.--n-mn I. I: II' - XII ' I. 2. 3. 1: I'-Inf.-.-I Km-mlgmw 2. I' " I Ifl IQXLEY ".,mfr. M11 min' im" ILLX. 1.1. I. I: IH-p t.InIn I. 2, .I. I: Ia- muml- 1, 'L I: Illmw Xlukiug I: XI-Il'-xlfall -1. II I I NRII2 "l,.fnu.s.l,uhl,1x f I I ' " r:.X x. 1 4, If IH.. til-.ly 2, 54. I1 lm .mv ml- 2. I: Ihmum l,luIr 'IQ FII I:-nt l'm1u1'iI 2: IIA-- Iwqwwu '55 Ilnnur Nui'-lx lg JI. HMI lr:--5 2: III' -1- Xlnnin-v I. 2. 'I. Ig 55: '-In I,IuIr I. 2: l,..mm.'I-iul 1IuI. lux..-un-I 1: I,..n.n.uxi.fn NIIHI L: M-:auf I. IiI.Xl I I. .' 1 ' . QIIIIEI. I-.,..ml...ll x :. 1, 1...,m..q.min I: I'....II-all II 2: Irmk J. Ig hm 1IuIv 2. II. Ig XII.-I1-rn Ilulvlyif- I IIUIII-IIi'I' I,I-IIC 1 " XI-III "f-fl.f--llff-,1N1f,HfmC' S XX , I I RST 'wuffl fmfl 1 1- un" IuIv.nmm.n- -. C: l.IIvr.nx I-NK, I: I'.-:I---I Xl I-11-Im-1 J 1. Sminr NH II! IxX I 1 ll XlxRl- X ll-l- IUIIXNUX IDINXXINRXX IUHID N n Lu x u r nf lu Rrmx xx an I lllli il i lx XY! f. K, .Tlfxlrlxl , " fl 7"1.'m" ,..: ' 2 1, .Yun lui? N www Mb 3 A as 'JQZPWK -V Mkiififfv we LW -I1 1 IV 13 Qand num IW 1 :Mk Ix x INXX N IN XXIIIUNN IxXN X Xl-INN KEN' XXI IxI'N UN Ix 4XIiUI IHS IxIIIN :ff If IXX lI,1II Ilmu II Xlnkm 1 XIIINXXIXI-IxIIX1,lIIi ff 11 r 1 mm IMI XII l v 1 4 I I .H 4 r I XXIII H I 1 I Il I X I vllz MIX I L17 :Sanur 1 XXlxU 1 XRUI XXX RXPN A I IX kX kUPhXFh 1 mn 1 HDXX XXX KUXHD ldlXXlJbJUSEPH KUSVHDLHK .HU fxiDEh KK K KH I I .JI . ' KINFXIX uimpn Yuww ww' xx hung and uzzn XX XXXNX X1 1 X 11 1 XIXII 111 1 4 . 1 1lX1,1'l '1'1I11X1Xw l.X1I1111 "J11111I 111111-115' 111-11-111 X X1g1. lp 11.1111 1.1. Li1X111.1111- 1, 1'N1111111l1111111 I: 11.111, 1. I'X'1'11I1'IX X 1. . "1111'1111 111 1-1.1 1, 1111111111 1- 11111111.1111 111111- 1 11111 11111111111 1, 111111- X11L111, J 1 KICX C'I'1I 1'111.XXI11.1i111X1f11 141 111 11111111.11 1 1. ,1111-1111l" 11111111111 X J. 1, 1: 11.1111 Lg 111'.1111.1 111111 -. 1'11111-1111111111 1: I'.1.X, 1. 1: lX 111111 J: 11.111, 1. .1111 XIXHIIQ1,1-Ill-IX13l1I111Q "11111111111I11111111" 11.X.X.1.Jg1'11111.111111.1. 1. 11111111111 1.2: X111.1111.1E1111111 1. 1: XI1x111111l11-1'z, 1: XII-111.111 11 111-111- ig 111111111111-11.11 111111 1. N1-1111-11111 1: X. 11-11.15 I,--.11 1.111111--1 51: X11-1.1u1- 3. XX 11.1.1 XXI 1iI11L X11 1,111.k1C'I"1'1i "lI11l1' rX1,1.X XXX 1,111-51,11 --111 1.1.1 111111 11111111 1 1111 11111111 11111 11.X.X 1. J. 1: 1'11111111 1.31 1I1.1111.1111111 1. 111-1111 XX-1 1: 11111111 X111111111 11 11111111 1111111- 1x21111111 1'11'111111g L 1'1'11:111I X X1 XX X1X11XIf1fliX "1'11l y11.1rJ1X,1 1' g111u 1111 1 ,.1.1g1'111111.:1I 1.1.1-111111 1111111- 4 L, 11 1I111--- X1111111111 I1 1111111111111 11111 1 111-1111-1111111 11111.11111:.11x 1- X11111111111 11 1111- 11- I- i111111111111.11 111- 1 I1XX1I1I.lf1'11X ",11,,,,. 11' 111'-1. 1.1'-1111:X"1-'1111- Sminr X XI 'Bs at I II, N Bing and Quan XIII! I XIUI I INIII- NIU X IIhIl-IIIHXXIIIN h lu 1 L .1 IIIINIL N XfXI IXX PIII I I Ixt X , IQIIXX ' I II.I.IXNl NIIII-Ql.I ICII "I1qmI1gf.I" I'IIIII1 XIIIIIIIMIII- J. L, I'X'I'III4QIX XXIIMX. IXIII' Mull IIIIHI hw IMI" - III1I,- I, J: XII ,IIIIIII IIIIIII I. II, .I XIII ,ll HHH "I: Iuwll sux" l'.II..l XnIIIII4nI..- I. 2. I. . X , . . .F , "I1wI1!III-I III ,N Im 'ill 5ImfII" 4.,X X. 1.2. I. I: IHII. 1.IuII2, II. I: Inlr.mIm.zIx -. I. I: l,IIIIrII- I: IIIIIII- Nlnnilur 'I. I: Ulu-- I.m.-Il.- I: IX J: IInIuI.m III-l.niIIn- 2: I'II1I.I'l XuI'nII1m4-If 2. .I: II.INkI-llmll X I: Girl-' II.I-k.l- II.fII Iulmnnuml- I: 'Iv-unix Inlr'mIIr.II- I. IiI.XlNIi III 'I'Il NIL El.I.ICII "III,m1x IUIII .nII1" I,,X.X. I, J. I. I: IHI- IIIIII 1.1. I. I: IzIlr.I ,Iv.II- J. I: IIIII-I XII-IIIII-I I. J, L. I: II I1-' II XI. mg I: I'In.-.I XIIIIIIIJHII lg X.mIIII.II II-.II II-Im.: Lg ILIII.-II-.III II.u.IIIIII1.II- I. .IHI X NIH XHIIJS XII SILK XX If 'I' LIIIIIII !II1IlIr" I I-II.III I, J. 1: Ii.nxkIII-.III X .I. I: Ill-I-IIIII.uII I I. J- I-IIIIII.III X I, 1. I, I: IIII:I.- I, J: XII II..II III-III I. I: XIIIIIIIIIII IIIIIII- L. XIII, II l..IIIIIII L. If lI.u-- IH'-XI-II:v' L: IIIIIIIII NI., I Z. I: IMI IIIIII J. I I: 'l" XIIIJLI- I lg IHIIIII XIII-nII.n.III J: NIII:-ut IIIIIII-II I II. I1 XII NLIII IIIIIIII.III I. NII.IIiI.IilXIi ' , 'XIXIIN '. I "rfIII,II,'. III! I IIIIIII HIIII, IIIIII IIIII- XI I: I I X I, J. I. I. IIN XXI 'CX XIICI HI ' IIIX IIIAII-'I,1lII.1 IIN 'U-fullf swim RUNNIL HU NI I MII I N fn Inn lug. I .1 I r L XRULE XXXL UI HUXII RN IIIY I INIM NI-XI RLEN UIJUNI 1 u 11151114 In n r an n .nn I I If N XXI I SUI' I'XhIxI'R lou' UIU4 r if I un mul r xl I nu urn 1: Mus I U L IOHX RI I-IN u 1 x JI IJI'lH IHENE PFFIIII-lx nm r N KXINHRX X XXX I II ki LN r lflmr IIJI INI PRI-. I I 1.111 Tuuflu flL I v 'GSW "y ml If v" Ilan:-I-.III I. lg IIa-I.f-lImII X II. I: IIa-IwlIu.nII II I. J: I--I+-Ilmll 14. I1 'I-wni. II: 'Ir -I I: kv lllul, I, I: IANIH II.:-I.vtI.:uIl I. '-nf ,,f.,.,1 ...lu ,HI 1fA'.A,f,1.-" ILLX. I. 2. II. I: I5-lv I1IuIr I. 2. .I. Ig I .1- mllml- 2: Iirallm 1,IllI: 191 Uffinf Xl nllilnr I. 2. 'L I: II.:-kr-II:1II InIr:um1r:4Is I. "url-I-1 I In Im-. fl' 'I I I lm Hu" Q ll.X.K. II, Ig IH-p Illuln I. LZ. QI. I: Int ullluml- I: III. In IfIuIu I: I.zllIll IIIIIII I1 I'rum II4vmlulI- hw- IS: In-Inun I.nlnlv'nl1lIur fur 111-runatinm -I. 'rr ..-rf.-.1 fm.. Wu new-f. High sm. ..1 .sz -V - . . .. , , . - "ju-all uw 11 ,I "r" ILLI. I. 2. fi. I: I'v-ll lfIllIn I. 2, II, II Illlrn- 'uumI- I. 2. II. I: lfl rux I. 2: III :n11'v4I Illluir 'I. I3 Fil I- I I.uun1'iI 2: II ' II4nm in--1-urs I: l.iIlmry If-I. Ig IIfI"' NI: ' In LZ: .IIIKVAHI I. 2. II, I. .XII E4IiIur 3, Enlilfr I: IX 'X--v Inlx ll.-I. 2: Human Ii:-lations IfIllIn 2: ,Ir. S Sr. I'rum Ifmlllfllw- II: "Ii" . - ue- I. Z: I':'r- l.'.-: In mlnmf- lg II.-nur S1-i-rx I. - IZIIE I EA . I'1 .."I'EII "fu Ifrvy. Im" ILI-1-lvull I: IIA-IIIIIAII II I: I-'...nI..4Il .I. I: Ifml ' I'.uII lg Irurk I. J. I: Kr I.IllIn 'L I: VIN-- 4l.1l- I: Illumu Ifluln I: Iurxilx 'Irmk 1. . N- . . . , "-fu' fmw Ihr' lmlu! nj 11 i g II pw 14:-l."' Imr.mlul.uIN 11 IIr'Ix:--Im I. 23 II um.: I'iuI: 2: Nr, l.I.l-- III-I4-g.Ilv Ig IIIIVI- Xluxlilur fi. I: II In-:.m 'L I. I-QIIEI--1 Ig UIQ" M--rngv 2: IH-rim: Ul.4rm.Im-v I. 2: Ir! Im 13: Ilun-, ,H-Ivlx 1. 4 V, ,F , V , Y t. . "wwf" I lfllu ILLI. I. I: IH-y I.InI- I. 2. fi. I: Iulr.nmul.nI- I. I. fI: Ping I'fvn: I: Iln-rua I. 2: Mimxuww-I III'-Ir I. I: Ir. II'-II Inu- 2: UIIIH- Xlmlllur If I'v'rI:-I! xu.4nA.m-1- I: Iv..l.-I.-rms im.. xx .,l,.n.1 Hugh NI1-MII I. .XLIIII-I . IIIHZEI. "fx I-'ls mmf f " ILLK. I5 Pvp Klub I. 2, 'I, I: I.h-1ru- I. 2. KIII.Il14'v'1I Ihnir T. I. an TL Kung and u n I .H X N mf 11 R Ln 4 ll XHLM L LIN XRD Mill L'L'l7IU'-XIX F NIXR Nfl un xg X ' .RUVI Q , x -.1- H wi, H' . -rx X., ,LI -1 '- sw- 31 -V wx: IJRXNN 1. fjurf ff1mlr11,H' 4 M.. 1 ,Smut I x x 1 nx rlXl I n u r IN IRPN HN :lv N . D I-II 'I' HHN IN SKHXI-ll ' W1 ww, ,y wg, IJ'E.4x.--u- -. l Twcnfu-.sm g limg and new N W' 'N Nlxlxlnxx 1 N I N 1 X 1 N N 1 F 1 - if' -sf - 1 3 7 Af' LiL "7 lil'- '4 - -.. Z,f 21- -1 -if .. N A F' - g"f 1' 12, 4 'T-F- ZQ ' -1. - '. , -f TL, f 7-'F X -' --M I -H - : gr, L :L 7 K L -1 1' - gn? ' f- , 5 h - f4.7?f E -1, - i - ... fl-- ' - .", L 5 " " gf' - Z Sf- 2 3 ' ? 1 - 1 ig? 4- P. 1 ig- , l -E 4 3 2:-I., C ' 1 T':-3 C " .1 'ff ' -Y "-'V' .4 gy- If 1 ' ,- 1, -Q 7 - 71 - -f f v-- f " Q 1, '- - . " C rr-is , :' - A -4 1 T1 - AA 'll -A ,- 4 :L 1 .-4- -., 5 1 H - , . : : r i -A I 'Ti f '42 fu TS ' If.. 1' f '-- . f--L x '4-T: 7i-F.. N- E ' f 'EU'-Q - ,a - 1 "T '-X A -:,-AX.. : : T .: .,: " , f Sv "4-" 1 f'--N- -Alf: -'f T x ' - 2 .4 "TTl A 4 - 'f.-f f- Q: S, 21- -,-if, .1 -L .39.w,A T--f 'WQLF 5- ,QW ',,3.5.-A :M - -. 7 ,, 4- yn-his -1 f- 7- :wrf 1 Z' j -.L f-fn-5 Eh?-,Q "vii E: gxf Lili- - 'T " I '- jf Lf Fi! '- 'Q il-i,' F f 1 ff' Lf 1: 15' L f H11 Q ,Q If - 1: - L f 4 355- - '2 A if - Af F' -L T? 'LH 7 ': ,-f' I I 13 -.T E5 32 fl -4 3 if- f -- LT L5 ::,. "' - gf" 71 yl., -'Ai ?- ?'Q . 71 il? I -I ? 5-"2 I 221 - .T qv.: TAA ui? Senior INN Xlwlxl xln 1 I nl. r I RUN IxX In I .JI I xl: u 1 N XI ff. XII X I NBII-NI U II Inlm HIIHN xXI- IUPXN r 1 L 'WVU lwnv -77IlTz' Z , Yi p 'iz T55 hung and Quan N IXI X 1 IIL1 1 X 1 X 1 1 XP R ll1111 1 I Ilwrfq .vs , lililitbl. IfHlilili."l' 'I'l'Ulllili "11H1111111111l um" Il.1-k1l11.1H ll l. J: I:11111l1.1Il X .51 I11111I1.11I I! I: 11.1.1 1. 3. 1, 11.11111 3. XRl.I li XXX l I-V' XXX "1f11 IYII1111. 1wf1ll1uf1" l2.X.X. I. J L. l. N1'111f1.11X 1: l'1111111.11l111 1. 1. lg 1411111111 'L 1: 11.1-1.1-111.111 X Ii. 1: 11.1-1.1-111.111 H J: X11I11-Xl1.1I1 X 1: X111I11l1.1l1 ll 1: l1111.1111111111N 3 1. l: .I1. 1:1111 11110 31 1111111 Xl1111i1111 1.3: 1.11111.111i.1l 1I11I1 L. I: XI11ix1.1111111111 Xl.1i1l J. I. ICI.XIXIi Xl Xlilli l lflf IXXX '-11111. 11111 1111111 1111" 1L.X.X. l. J. 2. I. 'l'1'1.1X111'1-1 J. I: l'.-11 111111 I. 1. :. 11 411.-.-11.-.111.-. rs. 1. 13...1.11111.1111 11 11:111-1- 11.1ll X 1: Im-L1-1l111ll li I. 2: Pi-111 U111l,1-' 3: lL11I1 2. 14: 5111111411 1. 2. fl: X'11lI1'Xl11ll I5 1. Ig l1111.1111111:1lN I. 2. 31. 1: H1111li11u 1: IH1111111 lIl11l1 l. l: .I12 H1-11 1111-N 2: 1111111111-1'1'1:1l 1'l11l1 I. 1. 1LICliXl.Il .IUHX l VIEXX "11111l.111'llg1s" 17.1-X11I1.11l H l: I-..111I1111I X J: 'l1.11k l. J. .23 XX 1--11111, .L 1: k.1 1.11111 3. :ag 1'1111'1f11 X1111111- 11'111 2. IJIX 1.lUX12l-i X'Xl1iIlN "1'111-l111z111" 1..X X. 1. :. 1. 1. 1'1-1. 1.11111 1. 1. 11111..111111.11- 3. 11 111.11111 1.11.1 31 11111..- X1.111i1111 1. 41 X1'l1i,- 1:111 2. .L 1. Hl1IlIXHIll,1Il IS XIC IHX '71 l111111I.11f111- .111l" I-.1111l1.1II 13 l'11111ix '. Xl XI!II.X X I.l-1liXliIllLX 1L.X.X. I. J. S. l: l'1-111I11l1 1.1. 1. l: 1111111- 111111.1l- I. I. L: ID1.1111.11I1111 I. J. 'L 1: ll. H1-1! 11.... 31 1..11111111-1.11 111111 11 X1.1.I 11-111. lvfl. J: H11111.111 li1'l.1111-11- J. S: IX 111111 13 I11111x- 111,..1 T. 111-11-11 1..1.1.11.1 Q. HULXXI1 IillXX XRIJ X liRNICl.l. .lli. Samet X XXXx Ixx INIXXX X X I I II fm! U11 HX XXHI4 HXXIX fm rl x N zur: un I 1 Il 1 r hzr I ' uh uf XII'I'IllIi1Ll-QXICXl'IiIJIiXIIl II1.II "mf -If :MI pus," Iwlk I: Ix-X II I4 L. I. XX II.I. XIII! ILICIIIHLIC I'XI-III III. L "Im-, LwIn:" X XIiI:Ii'I"I'IiX 'I'liN 'HI mmff- Imw.. IIIIII 1: III-mu X--I. J, I1 1.11m ilu!- I: I',1.xI XIIH- I, l'I.'-1.!-'III I. .I XX -fl' IIICIC XX lilJIII.Ii 'mm mfr luflf' lQ.X,X. J. 1, I: IMI. IIIIII J. fi, I. I'ln'-I-Iwnl I: lurlmmul- 1, l: Nl -I1-nm 1--nnfil 1: tl.:-N Nw- rwmrx I. I: ,Il. III-I t,r.--- J: f'I.- XIIIIIII--I 1, I: XIIIN-.m I: XIIII-4,1111-lx. I: 1,--mm:-r:i.II IIIII. :I l: XII.i-Mm 1--Im .4: Il,.n.,r 50.1.-IX J: XIII--u Qxw-I1 I. ,Il IIl'I'II .I I. , INS , f 'Hmfflu .-uhm mg" ' 1l,X.X. I. J. .L I: l'f-p LIIAI- I, J. 4. I. Xu-' ' I'rf-.-Ifnt I1 Iin-I,.'lI-.III II 2: Im.u:nr.1I- J. 5. A 13 tIz1.nI- I. 2: XIImmw-II LI:-'ir I: ll .mm l.Iw.l- I. 3. G. I. Pr'--iulf-nl I: Nu-IL-nr 111.1111-il l. 3: 1I.I-- XII.--I'r.Ni.I.-nl l: .lr. RMI fin.-5 2: Spun z-II 1IluII 1. 2: ijunnml-rvigxl K.luIf 4: II-'mv XI.I.- In: 1,luII II: NCCI Ilmf. Il--I. LI: IN X--I-mIIIx IMI. J, 51 Ilumm IC.-l.uli-mx I. 2. II: XtIi-nm 14,4.rx X141-I 1: Xwmgf- I: II--n--r muiltx I, I'IIII.I.II' I'Xl I. XX II..'UX III. "wan lf, U1 umm: I" Ilan-I I: Iflmru- I. 2: X1Ix11m'v-I 1'Imir 4. I: .XiIt-.u.lir.-- 2: XIl,t,..unIx llxnru- 1. IIIIIIEIYI' XI.I,XX XXUIQIIIII "f11pf1!Ilf' lffyn Ibn!" X I' IIIII XXHNIJIQI.I. -mfg! f.'1flffwfr'.H 4..X,X.l,l. i.I1I':pIII.I1l.l. i 1: X -II.. E'.uI ll L1 Iu!y.mI-ImI- I, J. L: I1Ivru-I X--1, I: 1.-H-rr .Ji 1I.I' I: III.w.n, IL'5.mM1I- Q L 4 0' I ,. , ,-. N, 1 IJ 'Ei -' Is' L' . sr. ' fx, Mm QENIOI1 I AIIFVI II I IIUIS n gnu! men all ll e can male su 1 mu' 4 nfl flfpartzng lean belzznd lls nur lufes Il Ffmtprlnm on the .sands of time Luv,Fr1 1 on hug, l..f rvm :ml ll x mg and num Sanur XILII I I W0 0 rd n ro I XRUI XII' XXI EBI, NN l I da nlv fl 1 lght ul r I I I-NN ILIJNII ND LI:.I I HI ml happy 3 Clorus IRI' NI N7I III NUR 'XI , I NIJI'II.I, I "j ily uf ice" Fm-ll-all A Xlur. Ig Xflxancf-d Clmir 3. 4: I' V V if-.liuzxi-l 2. I 1 ' 'rim , "1-urinary: un' hm fp+m1'fl1lx" I,l.X.K. I. Q. 3. lg IH-p l,Il1Iv 1. 2. 3: UflIl"'I.l'1l I, 2. .Sg Duuna Llulu I: Xfh'af'an 1: hrholae ic Ill Xuzuul I. 2. fi. I. 3 .II IlI'I'H ,NNN NIIINILXIXN " i 1 nn zwf f " ILMX. I. 2. 33 I'e'p I'InIr 1, 2, 35 fflmrus 1: XIx.lmw-ni Illmi 3. R f . .. , . . , .- ' ucarelruc u "' I I..frIIu1lII 2. II. I1 'I'rzu'k 2. g 1 1. I I Iitlllf I FRN. fI.' ,'I'Ii'l'Z "a lzker 1 P lad" Y J fx J - 1 L, - I .1 4 4 . 4. ,ll f , . i f I Au I v 4-1 xx . , V . v I ' . A.. ,N 9 5 534 ,rg - wx :M ,ffswgm M C A Zn mzmnriam wg 1 +5 -Mi x .. " 56: 5 ,g',.-Mzyx N X mg. , . ' " K xi' OK , , , , ,o ,H.N,..,f , t L . X, - ' , ,Tv CX, ktlfgvfxi If I Cf 5 0, , Cf Q ey C53 5' CN C A 0. fm J J -v ffl , xx! J 1- ' 9 NC - NNY. ll. l'Pll UU. 12. WSI! ju .-Xxx Xl:-:lah Xlhhisf-all fi: I,l'lllllLlf:IUI52.::1 lilwrllf I. 2. fl: Xff- lHIlf'll!'s 2. fi: lQ.X.X. 2. fi: l'vp fflulv 2. fi: XII- llvuulx qillllfll' 2. fi. t '7zr'fL Pnl' Sanur zquzaths 11a11 All7I't'fl1t l1equeatl1 1111 tllIXtl llt9llQf t Sharon KIQICT ,lu1l1 Allan l1equ1ath all 1111 themu lr1 U1 A1l 1a11Ced f'11mp11Q1t111n t11 lim Allan Valerle Balt? l1equeath 1111 1l11l1t1 t11 Qtalt 1111l f1n11h argumenta t11 ,lu1l1 P1111an1e Glenda Bar1lel11111er b 1u11tl1 1111 l111l lu1k t1 a 11rt11n freehman Nl1ll1e J11 Barnea bequeath 1111 5111111111 el111111 a111l 111t t11 Ruth Ann cIlIlk6'llHPXf'I S1111l1 Be1ke1 bequeath 1111 lettel lx 11 R bara Allen laul Beeke1 l11queath 1111 1a1 t link Hahn U1 111115 Be111e1l11 bequeath 1111 l C l l l1utt111 t ldfl, Sorth 1111 l3111111lt l11queatl1 1111 small 1111111 t N 11, I 1 111 1 1 ll 1 1 S1l111l1e1 1111l1 1ue1t1 1111 ltl t 1111 S1 ll llls1111rtl1 Bre1l1a11 l1equ1ath m1 l1111l 1hr11 111111111s a111l a111QQ11r1e1 t11 Bob S1l1111er B be atl1 1111 Qlll a 1t1 1 111l N eltz 1 C 1111 l1e1u11th 1111 t11 t11 l 1111 D11 ll11l111t Caldwell bequeath IHS u1t1r pl11111 k1ll t11 'lerr1 l'h11mpQ1111 ba111l1 Larnel l1equeath 1111 lJI'EllIli t11 Ie111 11h11Q1111 Allllt Ler1e11ka bequeath m1 DDA pm t1 bl1e111 Wendel111 bU'1lIl f'har1111 l1equeath all tl1e fun flurlnf 1111 Nlllltll Xedl t1 Nla111a S1l111e11 GI t IFIIX ll1111n Non 1 f IIIX N1111111 1eart11,lu1l1 N1 Cl Innes l11qu 11t1 ltd 11e l111t2 t11 letl Blflfllizlllll 'xllll ll11111Statte1 bequeath tl1e p1111l1,e 11l' l11 lll an 11l'l11e 11111111t111 t11 j11l111 llaue111he1111 dllfl ban Oplll 1311111111 Da111lb1111 bequeath 1111 lette1 11111111 k1ll1 t11 BOIIIIIC Roth 'xldlltbll Da11le1 bequeath 1111th111 t11 ll0lJt1llN Il at Il' 1 l 1111 Ile BIUIH bequeath 1111 fuel 1111e1t11111 full 111use Olda t11 lJ111e1 1 1 a lJ11111l1l ljlflltil l1equeatl1 1111 flat ltlll t11 H 1k1 51 llltl l111ff Ldl0lC lllehl bequeath IIIN -eat lll 5pee1h 1la t1 l1111la bhan 111 1111 Pl e 1 1 ll1 1 1 I 'JCI 11111 e LI 1 ueath Ill, 111 111 IN 1l111 ly ll l 1e1 1 1 111111 t1 lxen L11n1l1a11l11 lllllllld Lffan bequeath Ill, l11111kke111111g: a111l llIlXlIl, dlllllllffi t11 blltflly Wentlelln Thtfly lout 1 e 1 l 111 kt Ile 1111 l'll 1Il1111 It 1equ1 1th 1111 ,. 1l1l pl 1te1 H l11111k t11 Blll 1 a1111sk1 111111111 L1a11Q 1equeatl1 1111 f111f111 a 11t1 t1 131111 Burha l31l1 l lanke bequeath 1111 f'1eat lllllllilllf' al11l1t1 l lllll PDUIGI xvlllll F1111k1 bequeath 1111 l'Il'lIlE'f'llIl' U1 111 Ill 1111trun1111tQ t11 Kent l'l111111aQ ll1111 l1e1Qe l11queatl1 a Nl11ke1 Nl11uQ1 11at1'l1 t1 II1111 Ruder llll f11al11111 lequeath 1111 111 t11 1111 QlQl6l 1 1 11 11 11n1pl11 1 que1tl1 IIIX 1111111 111111r N911 t1 N1t1 O H111111 1 111 1 1 1 llllk l 1 1 11 1 ath 1 1 bl1111 Il 111111111 1111111 Nl1k1 Hal111 bequeath 1111 Steak ll Shake p11 1k It CllXlfl6C t'1lLllll1 l1et1 t1e A 1111111 IIS Ha1e 111 llffullll IIIX Seat lll Il 1-l1l..1t111 llllt' t11 Chen ll111ma- lllll Xlberta f11l111111e 1t len2le1 1equeatl1 1111 Qlllnlllf a11l1t1 t11 Allll lruwell H'1rl111a lle1,,e11r11ede1 bequeath 1111 ab1l1t1 pl'11 Who Stole the C1111k11-Q from tl1e C1111k11 ,I11 to C1111111e PIIIIOII Ll1u1le HerQ1hel bequeath Ill, f1111tball u111f111111 t11 Blll lxllllffl l111l11rt H1 l1t1111e1 beque 1th 1111 flCCllQ to lx111 51111l1a Hurst l11queatl1 1111 leat t1l111ts t11 1111 1 IIC wl111 1111 l'1111l them jmephlne l11111ell1zzer1 bequeath 1111 pla1e 111 the lllllt 1 l1111 t11 Blellfla f11es1111Q 1 lllll la1 lxllllll l1equeatl1 1111 11at l11-l11tl1all pl11 Ill' 1 ll 1t1 t1 la1r1 S11 1 111 ,llillqtll lPCfIllCHlll 1111 l l1l pam t11e 1 1r11 11l1l lwfllfl t11 the DIINEI hd elaae X llltll ,l11h11s1111 bequeath 1111 keat lll Ph1 ll 1l1QQ t11 John 'N 11ore llenms ,l1111lan l1CqllC'lll1 Ill, ankle 111aps a111l used tape t11 lmcla WClll1IlQ B1 11rcla11 bequeath 1111 ta 111 all 111 l1 N a1r1 lla 11 l11 l1111 lxabex bequeath tl1e Afft1 II 1le1al 1111 1111 111111lsl11el1l t1 IJ1111 Xviilllltl 1e lxalte11l11111111 11qu1 1t1 1111 Nt 1t 81 1 1 lutu t111 1 lXdl ueat1 1 Ill 1 111 tl1 diltll 111e1t1 1 1t l11- ll 11t11 Ill a lltl 1 1 l111 Sllllli 11 t lla1 51 lllll 111 lxes-le1 bequeath IIIN A111e111a11 1111e111s l11111k I1 Daly blllllll li1111111e lx11 bequeath 1111 plaee 1111 tl1e bench t11 ,l11h11 VHIUIIC j A ,g , U' " " . 1 11 l. ,l111'- lilliff. llt'flllt'Zllll 1111 1lri1'i11g: .bility t11 .lan U1 , , - U' , 1 - l. All -' I gr 'ttl .l -1 U1 - 1 ll'i.'l1 f . 1. 1.1'11 ..1 1 5,14 l1'l'U' ', , w',, e1' 1. U z ' 1 l- 1 - jr-' ' '1- -1 C ' A U 11 " l , '. ' ' .. U' 12' gr .' l. '1 -' '. v. . U' lg' " g 'a '- SU U , .U U, U '. .. U UUUUU IU U 3 U '. U U, V , 1. . '1U , 1 - - .1 '- , l. ' ' 1 . 1 U 'z' U '. l,'11- ? ' ,' "2 U .". 1 11 Cla. 4- -Y U l. j 1' -- GH le ,. U gltllltl ' 'e in lllf J1. v -.e z'1111l.'1-'1- S" '2'11'f ' UU I 1111 I. liar llahn. l '1u'ath 1111 great l111sk1-ll1all 1l1 l1t1 lul B1 11l111 . l11-queatl Ill, '47 l"111'1l t11 l'11l1 t11 ' - L I111. U -, l. ,llltlU' Hall l, l1-que' all tl1f 111k-s l k111111 t11 Al I3 fs. l1e1 .1 l U l fgh t11 ll 1' fl -11lt. ' 1 Q 1' " 1 - U 'I 3 ' ,' . 1 U " ' - 1111- l- . 5 1 f - f ff 1 ll. U1 ...UU 'UU f- 1 U 1rl11-- 111 l 1 ' ' l 1 1 U veen l , I11-11 l'atri1'ia I'lllgl'l'. ,que U' 1' gllllsl l1il' U t 1 " U U U fl' Ul-- U l. Nh U's.l11 1 U: ' ' lu gl: "1- lin lt' . 1 Fi U gui 1' 1. H 1'th. ' 1 " : 1 1 UUE . T' : fe - ll'c Pc 'Ulh .'l' ' , 1 P rl l .' 'IO 5 ' U' ' M U C. . N 1 ' .U . ' U " .., C C - 111' -U U' ' ' U' t11 ' 2 W, ' . U' . . . ' 1 1 . W ' ' ' . If N K -7 1 ' ' iz , ', ' 5, U 1 U '- U .U ,. ,U '. '1U.U I, ' 1 g -1 U' ze 1 Jerry C1111le1', l1equeatl1 1111' 11l1l guitar strings ldfllllllifflfl- 11",--U " I, , l.e. ' - 1- Q 1 '- 'l'iilll2ll'2l llahlhei ner. l1equeatl1 all the u11 in P ' 'L - U U' sf ' ' U , U 1l'Il '. I- -' ' - ' U , ' 1 l,a1'1'1 l z ' lx, ' eath 1 " l great 1l 1' s 1' lllf 'l ' 'f '- li - " U l, ' 1 . Ugv 1U- , U- U-. ..U . -'1' 111- 1. ' Z: rl 'l' U' 1 , 'U' rtl. '51- ' - - 1 ' - l.H'-l .2. U'U1a s ',",z111l '- U . . - I, : . U' 5 ' Us"s 5 ' ,V ' , 'i.. 1l . U 'g U. l, ' ' .U 1 " ll 1 ' 1 LIL . , , -. -l ' - U U ,' ' ' " I. 'II ,l . 1 sea e ' ' 1 U'1'zsse: l U' U ' ' 'S lzl. rl ss. U, L - U' -It ,IU 1 ', U ' - 11 ' 'U I 1 U 1. ' . , U , ,, , U U. U 1 H. U ' " ' " 5' l. llfa - U' U ' . l - lU U g-1 in C 111111- . , JI 1' ass 1 1 12 s 1-11. l',l1 -' IJ1 ll. l14'IlU all 1111 hula l1111q1 11 l'aul ' A ' 6 . . -ru ' l. I5 '111 ' gl. l11-11 - l '1111 lll t11 xlilfltf l11l11-l. tl111'11l lli1i111'1'11, bequeath Ill, 1'1r1l le11111'1l5 11 that l' XIV" li lx' I ' - lrfff '2 l 111 XZll'S 1' zgket- 1,cl,min .SML ball Illfllllf 111 ,lllily 1 ' lllll. 110 'S I111., ,.U lcq ,. 11 ft' UU HMHU in l, J11l lx' st - '. lequeatl Ill, full use e f- J, li 'U bak -' Pllglllf' ll U . - 11lt. lie f1lg1a1'. l gueath Ill, fuel i11j1' -t11 ll l ' fllt' If -lui ' U' Q " P' ll' -' U ' I . U , . . U a Crusntliil lxm luedtli my I OI J 1 yyllof-yer 1 in ell p1jamaG ml Ixlcm ic 1 v 1 brother Ina lxlm ufl 1 my 1 ueur cm it andy fu m W uyyan lxluppe lyequeatli my laleQ to in y Burlcl aml km ycquvdli my attlaxllyc ym out it N II 1 lxnux 1 If lun Wa c u lx einen vquc itll my 14 any fic liman Oan Iximu 1 luealli my n elnll Cenita l'I1len on in Ilfl 1 c ullt c 1 YN I I Unlell e I 11 li I er x no one IILI1 lfmi 1 vuueatll .1 pnlx ii 41 my in NIIIIUIHUII nl yuumil iy ll lxuupmfmn Juan IfLltlllN'l lyequeatli my alliletlm ilulily to anyom in the ym c aQQeQ Wallner y Iuesm 1 in 4 . on Ili cyfiyone yylm ents Nllliiffu D9IIU6dIIl my l lily t ilu L Che to a certain Jdlfy Daylfl XIHLP Imequeath my hard hip tu lxfn Ium balclo IIBIIX xIlxIdll1 n lic-queatll the pmlnlem I l'n Z. xeeiln li mini t John y ic ma ylefk Inequc itll my plllxlll 1 nllii I 1 n P - vi I wer u ati my 1 dlll pcmei Butch Clmywch Ron Ylcliclwi bequeath my Iva In-tlmll expel ICIILC' lfill if ltr ta Ixvn Cracly au Nlc-yer wiueath my fun! ld Jehu B DCIIIHII Faye Nlillei nc-qunatli my pailmi pac 41 bteye Bur., Glenn Xliller llf3llU6dIll my pailxm plan I1 lun LUINIDHICIU IX Xlillu 1 c Pi HIHL tm Viyifm Ldmmerm cysflrfl Xl mllu lwrucatll my ba-lxetlnll t B011 bchem lei ame Nlmne bequeath my reat fun it Xffl n t jim ia 5 ic ra yluei mquc-alh my l ci paitnei t one yylln yy mia t Ilarf A lu cr I' inc Nluellu liequn itll my ic QL mul lu my Luusln llauyl Hman ,lack Xlu ram bequeath my rc-at peecl ancl arility ti Bill bg melt Emuur Bzquzaths ylacl f- Nizarian ITFQUPHIII my rl' ht eye-Iymys t B Iilnc Crayw Juk NlQ'KIf'IIx0I'll luqueath my yu: tlm umfmm tl Vumlu Bruf- 'fe mum 1 1 mecueali lie un Iye 'ic 1 y i n tif yarQ1ty yacc 1 tmm to n yen tewm famle fhlllblllllxy bequeath my lim! up Gym me- to yyllueyci ysanti tif-m ic ll wqueath my alnlity tri ut? null Inf nl N ei z my kc u all Ilia ni ns c 0 0 4- y uni re PelQtei Ive-lufalh fmvtlyall in ey N 27t B lr Beilf mann y 'f tl uri 1 ny I'lIx u 1 i ts 4 1 0 nmuc ei m n In 1 ltllllll sorneon 1 ly lnkle Inquealli thu f- typm mluukle t next yvu S ly m L 122 Q If 1-'ll 1 will my fl tu 'IIIXU 6 in l 1 yyn l 1 I l icliaicl NI'ml 6 liutli Rfllrc lwequeqtll my IX llllll g,60INE'IlX lulel t Ixaien Iulkey La 1 lu lc tr IJ rn WHIIIIFI in ifulel umtl tl: u pi ul in 1 1 4 Cyn Imlwl Hull Rinlltenneyei Iyequeatli my olml Na h tu a cellain Qumeone flair-me Iwlylr IWHCIUCHIII my ln Incl Olrl mulnle wiv ma Ill' I P P let vs Hall a 1 moi xu f Sli mm I ly mn Rr HQ xqueath the ii lit t In Allltlllall lstmy dues Iug.5.esl PFOITIEIII tu Fran ultQ aylcl Roh bequeath m plane aml lym equipment In Jim Strathman Roll fqufath my yu y v I Hull 51 ne l Ii in ltI't'l Iiefuc-ati my nslxctln 11 'P tm lxcnl Ihun - me Schmidt bequeath my I I llmla blianlxlm i 51 imiclt wqueatli my Impili l nu mer my little Ima ICI flllfl S1 llllllfll lvcqueitli lil y is I uc y inn. n y N I 1 ei-llll my uf l lf X liulwit DlIlIlt'l1Ilf'l bequeath the fn t eat in the 1 1 y e iaJ y I X ti l flux fmrl I lem n Sr me 1 1 typeyyii ei 1 nn Ita lhgk I am llaynl bzliulrer bequeath my paikm p 1 tu the perwn yylw beat- Bob DLIIIIIILIII Thirty Iwi P t ' in K' g. liei ' U I. .:., 'ul tu I. gr .vc ' . n 'J , ' ' U A '- -1 sv .' -. 11 'F ' -. Ca' I V . lwql -all my fals lmull In my I. . " " . ' . "S i 2 I ' , In Rug-' 1' gr . Vt" v ' plc-r. lwq -all U' Ilm-k umlrrvlla In I. li '- Xu -kills. I l I l - I -' lk I yvll " 'z gd ' 'U 'v Bull Iarql, llaU ii 51 in I - ' -' UA I .Ii 'Ilya Il 1. ext R ' ' . U g' f , 'li nU' U z 'is . . . I. I ' - ' U .1 ,j C' "s.l' 'I U' ' f' sl 5 -' ' -l . ter Nlary frl me-Il. I. Lil la Urlm . l U ' Sing "Bl Hz-1 ' . Iv-qi -alll my plan- in Ilia- lum-I1 line' NI " 1 If .I 't . lu l 'Y llnfr. I. Xa Par fr, ln-q 6 l -tl "ll nl ln-ing All Pa l in" ln la U Psy:-linlugy l ink In 1-an If lit r l n xt Ueaifs - l'l V. U' '5 , 51 I ', f ' U"'SU ,0.'f. 0 I If . lm ' U l.sk I. skills In in -' 1 . ' ' I . I. juclU I c-iff". lu-q all I U aliility tu . 'cy up Nlilt K 'a 'I lm-queatll my iw- ska! -s ln .lim tys lulcing span at Sl -ak 8 Shale- lu J lm .I 'S Kris -II ' '. l.aura lXrun1mu'lwr. lu-qulatl my usf-rl llasli- l. ,lm-rry Phillips. lc-que-alll ly '52 Clwx' wmywti- lrull 3 t r a 11-ru in s , ne. lrlm- 1 a' . e. Dal ,a' rr. lvcrque-atli my' seat al ass nl Iii-s In I. KitlU 9" S. 2 S U ' ' ' is 0 - I U 'Q 'If U ll. SI 'lc . se- . Pal " 'I A fm. l -I ' z"i g spzv- In I. -Xli -- Prix lvl. lequ ' I U lm-k-' . U' n J. l 7 - yslm 1-an ysval' il. lxy- ,eilme'r. l -g -all nU "Y-Ii-,X-Il" ln I'uc'v I. Bri " Quay ez lwquc-atli my lvrulu-n ln u -leer 1 - n IV ' ' . . l , J ' fgl. ' U' " . I. . -. , . - f, ' ' . T I JIU 'l -. .. 41 I ' I Bill Lfwkvttv, bequeath my' lncker key' lu lhm I. Dun Reuling. liequeatli my Iillvcl out Physics I ' I Nl 1 I I. Sally , :-l . lvcquvatll my yu cl-rful timm-.' at I. ,lea I - fx Inf-q I I l - imp rlzmt .pers Aff! 'srl' I" ' 'IN stuff- ' tl 4- lmtton uf my lm-lun' tn IU' Illia Pill . i i 'U', l ' U' El Ji ' U' n wer- My 1 i 'UTS .U 2' I..U.U In .U .U U U UU U U-S I ' .. r ' S ' S V- , - - - ' I I I U A '. 'L 1 . . ' s in I - to llw I 'Qc n li' g I1 lm St uffvr. "ll 'I if I Y i ,Q 0 Ely. I. Jai - R4 1-pi-li. lwqu I 'f-rlain sv ' ' S me- Tl 'l . ' S. 'z U' z g spac- to nn- tn f z I -ely. Cy 'a Ilirzlwr. IU J K ,QIU-UU I . U ' U . . llu V Vi PY I 16' I U' lr' - ' A to HT " :..:, 'H ' F -. ' A - I. ll " ':, y' -s fU" g ' ' 1 1 ' 1 '. U. I. Cliff . lv L U' U -U4 U -' .' -h ll. P' l U 's. l 1 U' I-ll In I. Ric-I us- l fgy. I l U law- .ll .lil- ill I' X . i ity ll 1 7 H 13.1 l . ' '. I - U gg 5 -4, 1 I. Ela' , Q- V . U sea in Typing I fur. U A ' ' . ,' , ' , U I. Bill '-I ' .l - U aa izUl to - , ' U ' 1 il -. Nla 'U . ' lc- ILICZIIII my seat in Sm-i'eIa1i'ial l- X3 li -I ' I - i H , VHVIF iifl "Pk , . -QL nj IU I'yu. E1 C U, UI . U 9,315 Shut in l. l'I1U llis .It'IlIllIfl . l cqu ' U f- ricrm s 1 . lary' Q ' 3 41 VI - U5 1 I':lIl. I '. , U g 2 1 u I. ' ' '. f "S S ' U ' Ifn 5, fixtl 'm in g ug' lI1U' u fl Klug. Kia: l ' . s '. l ' f U iwk-' - ' - u I. Carol Sc-lmell. liequeal all my lust U -'-' lwys any 1 W U 5 3 ' wk- . In yylinvwr ' s l . lla' . U . ,z U- g,,,,d gin -5 in high l. juli .' -I -ll. Ircqueatl my lvczl U "I ' in - U ' ' 'UI f 1 i' I l . ' . sg ' . U' gr ' S I .", Q ' ' QI s ac-f 'ff' ' U' 1 ' I 'l . : 1: ' ' . ,Sznnur Bzqumths BNIIQ 5111111111111 111u1.111 R11 11.1111 Hdllillllk 1111 5111.111 111 uealli 111 11121 bl 1 1 111. 111691 111 111 81111111 h 1151111 N .1111 .1111 11 1811111 1u111 Sllllll 11qu1.111 1111 111.1 111111 111111111 1 IN 111111 111 ,XIII 1 .111 111 ill N 11111 1111211 51111111 111-qunatli 1111 1 OI 1 I1 111 51.11 ll --11 1 511111 61 .111 11 11111111 Ill 1911115111 111 ali 1 1 1 16 bha11111 Splaul 11641111 .1111 all 1111 1111111 11u1 111 1 1 fl1111.1 lane 1111 51111111116-111-1 1111111111111 1111 11-111111 llllf' 211111 11.111111 112111 at 1511111111 111 13111111111 1711111111 FFTX 511111111 1e11u11.1111 1111 1-11 1u11 1 1111 Butlm 111112111 S1 11111111 l16Ill.lPd1ll 1111 lu111111 111.11 111 11l1.11ll 111 Fd 5.2111111111-1111 31 5Ul11k'lllll 119111148111 1111 111111111111 cl' 1.111111 1.11 111l1.1ll 111a11.1'-11 111 .lim Bu111 IUI1 Sllllllltl l11:11uv.1111 1111 . 11111 11 11111 11111 11 1,11 111-.11 111111 1111 Ill 1111 11 .1 P Nc 11.1111 l 1 . 1 -1 2.1.11 1 1 1.1111 Wag111aff l3llt'Q 111 11-1uv.11l1 all 1 .1111 11 1111 .1111-1 12111116 H dllll 11111 N .111l111 111111111111 111-quea111 1111 11111 111 1116111111 2111111 011116 111 xlHIllNIl b1u1k111e1f-1 51111111 1 llfllldllll l1equ11.1111 1111 511.11191 111 111111111 lllt .11111 ff x1e1111111- 11 .111 1.11111 I1 11111 lam- V.111'f1111 l1e11u1.1111 1111 11111111111l11u1 1.1111 1 L 1 1 V111l111 1u1-.1111 1111 11.111111 11.111 III 1 131111 131116111311 .r1l111 N11-.1 19111111 11111 1.111 1111 1 dll! 1111 111 1111' 1111.1 1 11.11111 1 vll u1'.1111 .1 111.111 1111111 1 1x.111-11 Bu1l1111v1111 .1111 V1.11111J1 111-qu1 .1111 1111 xllltlllldll tIl19 11111 1 31 X 1111 l111111a W.111e11 l1E'lll1Pd1llll1X 11111111 ull 1 llll 1 Call N 111111 ,lane-1 W111l1ll1- l1Lqu1-.1111 1111 2111111111 .1l11l111 1 111111121 I-1111 ll au 111111111 wque-.1111 1111 al11l111 11.1111 11 .1 Waf111.1ff 11 W 1111 1equ11.1111 .111 1111 1- 1111 ll11f"N 111 11111 H11 11 511111 11 111 J1 A1111 50111117 11111121 W11111l11ll lNqUldll1lllX l11.1u11lul 111 ll 1111 1111 IRIN 11111 111 1111 .u W llfl 11 1161111 1111 1.1111 1111 1 1 1 11111 1111 .1111 111 1 .111 U1 1 111 1 1 .1 11111.1111 111 11 I1111111111111111 UI 1 W11u111 111.111 l611Ul"dlll 1111 .111 11111 1 31.1111 5111.11 1191111 fr-ll1-1 111-qu1a111 1111 11111111 11111111 1115111 111 111111.11111 JT lu11117 l111qu1.1111 1111 1.1111 Ill 111611.11511 B11l1 X 1 ll1u1 1121111 V11 11611111-.1111111l xl? Sanur P11111 Ill 1111 1 1 1 11 IIII1 1 1 N 1 N 11111 1 .1111 I 1.1 1 U 1 I1 d 11 1 l 1.1 1 NN 1.1 1 I ll I 11 1X JN 1 .111 1 1 .1 1 1 1 71111111 111 11 1 11111 111411 1111 1 1 1 1 1 11111 1 1 l1 1.111 I l 1111 1 1X 1 I dlllll 11.111 N111 1 lll 1 ll 11 1. W D - f' 11- -- 1 1111' 1-11111 liuir 111 l. lfla' - lillm' . 111-11u1-11111 1111 111111111-rful l'll1'l'l'1 '- - ' ' '. . 111, 1131 " - ' 1 Je- lifln' . If 1. '1'.-1--' S 1 . 1-1 1D- ' 111. 1.1 1.1.. 1. 11' . , . -1 D 1 - .1 -1'1'1D .' -1 ' .' - l' " " IB 1 .N 1Il. i11 Latin 1-l'1s1 111 C111'1'i111- 1,1 1111. l. 1.1 .1 'l. l 1 " 1 D ' -1" D -1 11D l. 1111-1 1' ' .111-1 ' D ' D D -' ' s1'l11111l ' 1--. 1: '1 .1 .1 -- - . l. 11 - .1 ' . ' D 1. '11 fl' '11 l. N1-1'D 'Vg' .l 1 --ll D' ll' -1 i11 1111- 11111-111 Ki, ' '. S11 11 ' D 11 ,Q 'li '11. l. ,lu11D f 1 'l -11 '. 111-11u1-' 1 11D 111111111 111 1111 1-11- l. li l' V-1'11 . 111-11 - -ll 111 1111 ' 1--1111 .1 ' C1 -D 1 ..1-1.-1. - -.1 -- l. 1 ' .N ' . 11 D - - 11 111 l. Will- ' V' ' '. 1 1' D .' " " l,1'11l1- 11l J Ck. l' .il k11C'l.l1--'1. -.1- 1.1 - D .-1-1 .11 1. l.'l', ..l ' D511-ll.11,l' l. , ' . 1 1 D 11 1.11 5.1 f D, '-D--.11 I.I' 1 .1 - D .,1..-1. 1 - . Qi 1 '. FF' . 1. ,1 -1. Q' 1 1' . - D . D. 1. 11.1 f., -1.1 - - D 5. 11' .1 ' 1111. 1 pk - -,V ' 1--. 31 . 1 ' ., l, 'li' 1D .' - D i11-11 'l'D 111 11 l. N ' V . ' " D " ' 1' 1111 11 11 'la 1 1 1 ' 'Il. D l ' 11 ' 1 ."g1 l. 511. ' 'l'1-ul111111'.l - 111-1 I D gm 1-111-11i11g - l1il- l. l'11 l v17 I-II. l1 II - I D 1'11D'1'1 '11,-1.11.5 i11 111 1111114 111111 '1111 il. 111 111D 11111111 l ' 1 ' l .".'111'1. l. 1111 - i114'li'1lllI'llllll. I11-11u1--1111 lllD 5111111 1- '- 11-.' l. U1 l W -l11- 1. lJf'1llI1'Ll1l 1111 1-I11-11i11g zllllll 111 11 ' ' . . ' ' ' ' . 1.1i1-.'1"1-.1,- .'1-D.f 1.11-' 1-.1 - .kUl.'f 111 l rl . ' 'li ' D' 'l'. " . 1, i . , A D 1. 1.11.1 .1 D t 11'1 111 iillftllltl 111111 111111111 111- 1-1111 1111 1111111-. U' I 1,1-a. QQIRL ITHUXI 11111 111141 gun- !l'lll1:l 1.111 1111-11 111' 1111.11 1111- L1Nl'l'1iQ4' l'iL11'lllIl11lIl ill 1111' tlgit' 111 311 11 1 l'lX"" W""l"" what U" lr' ""l"" 'l'f""' l' "lv lllwif 11111-111111131-11 1111- Tl'1lll'lll'll 111 xlll'Ll1'2i1lillll'll lblll 151111 illl NX - 1lIl'l' 11111111 lll 111111111 1111- 111 -11. il 11111 1111- 1111-11. lm1,Di.a1l1', D D mi .ID H,.r1,. thc. HW, 1:14. xhgx lil'UI1l 1111- l1il111'11111 111'1111111-1'1- 111-1'l111'111z1111-1- 111 "'l'111- llirl U will ul mu Um' .ulj N11 111 11111:-ED . 'lil -1- DD111111-11 1131: 1111--1-1111-11 111 l11-- .1-1 SEN PID xx MXN! 1.11111 111 11.11 1 ll DXD1111l -Dl' 1-.1. D XDDI DDD DHD ID DD K1-111. Ill- D1111I 1' ll'lllIl lYlilll1'l Xl1'111'1 l'Dl11'11. 111111111-11 XIDDHDDDD PM HDDDDDDDDDDD 1l11 ll 111 1-111111 111 1lf'l' 1111111 111111 111 11l1-1-1'11- Ii11- :1111 ll 12111111 ID-HHDDDD IIDDIDHDD HDDDDDDDDDLDD Ill 1111 111111-111 X111-111-111111111111-, HDDIDIDDDD DI iD xx DHDDDDD 1 llli1ll'lllllil14'l1 1l1-- 1111-111-11 1111-111111111111 1111- C111111-1' '-111ilD 1,11 1,-lim. 1 ff,,,Ln,, 11111111111111 111 lilllll' 1l1111u1111-1'1 ll'2.1t'll llilll :111 1-ligil1l1- l D- ylaiilul Sli. . 'l',.U1,H,.,- l'l'l4'lllll 111111 1111-11' 111111111-1' 111111 '111 -1: gh.,-,-.V D1 . Klum, X11 -1' 1111 '11 11111-1111111 .llll 1111-lling. Z1'lll' 111.11111g1-1l 111 fl' - 1.l111'1-111-1- 1111111 l111'1- 1111' 1'1- 111 11111 111111 1-ligil1l1- l11D 11'11-11111 1111'D 1111111 1111' 1-1- 11: 1l1 111111 141111-- l11111-1'i1-.1l Nl 1111u l' l'1-1. ll:-1' 1111111 111 1'11111'11 11- 1111- 1l'Il'1 lffv' K1- 1.1-'1111-1 Xl1'.11'111l.1l11'a1. 111111 111-1 Il1'1 I1 111-1111111-11 llllf 1111-11111. 111-r1- 111-rl-11-, 1111- 111-111'11l .Xl l11111l1-- 11111111-1-1-11 11111-11 1.11111-1' 11111-1111-1'11-1111 1'1-1111111-11 1111111 11 111111111-11 1llll1'1'11 111' xllld -11111111111 .I1111111 11111-11- Prmcc amC1Pr1nc2sS Junior 234 PM ELET Vw MAX jf' I" 0 9 S XXX, X ,. 0 ,X . . A I ii lf T I X . xl ' A : V 1 I , N f F A 95 f L V' X 1 j 1X X311 T ff ' ' y fff! A 44 1 if , 9 iifjig QQ, ff' f, ff ,, ' If ' f ff f I ' 1 4 ' ' !,4 1 Q 1.4 if fx 121 . ff' z f Es X I f ff , f x w X f R ' ,X I 51 ff X X f v. , Q w ' ,ff f N I HN X f X 1 W N QLX XX f . X X E f XI I b N A , ' , W X- V -x , , I " 37 fy fl Y? W I X, J f ' lv , 4 f wvewew - . W' Erma and Iprnnrzss jumur fufzn Hy I fnxtn Phlm mbvrz Hun Ware ul 'wr hm 1111 r fierzrlc 411, I1 fum? 'ln 'funn -QW 'Han I nu Surgery 'rfb Barrett Qlfinrgs Inn RfIfI0..,!lII ASQ Uzrhuel B1 ru m Thr mlore fizvrmann Iiarlmra Braun Wan za Bron n Barbara Hmganmn furfflh Bm 1 nn 4' all Meri fmfaln if Im: la fx 'Uerrzll Bruner f nrl Rohn? www f hrzrlea 1? ll!!! 'NNW 'Nagy famm Alfa!! liar? nm H11 fl hu r W? faflonna Bwrlmn nw W-mf any I ezrfw fm'f:f1ert Berlemarzn Unrluw Honlmm I urn! Hranrffmrst Stephen Bugg I lvnda Burzriru L Harry Hurlf na 1 1 nr P 1' f 17 furfrl f 11 ln fplz I lrmnfn rx Sf Ulm 1 lmrpentu r lfru Il, ,. . . V V g2EEf7:Ef" ' C I fz',ff s' r' 34' f'f,.z J 1 f f Liss' P .. J k': ,Y LS ,- "H .v ' . 5, 1 I 7, ' 'ff Q Slguflfl 3 T ' ix A ' E :'-.,,-:HQ X ' ' sy '+ 14 ,--:V an' " ' Y-' 'N' X v i lv All 5:55 ,..,,. z ,,. - ..A..: H ,,,. , .. 5 ., 2:::2a::::.:. Ez:-Eze-: MEI: A , , A 4 ', fmf, , , ff' . A A , , ' ,X ,. yt ' Vg Ka Y in .,.:.,, , I b , ' v if V J 4 . K K , 1. I .V A . A, Y I l K f g Z 55, ..,, 4.3: ' . . ,.,. ,. , ., ,M '-255 X I r' 2 A .' W .f I, , f ':' , fy I 'X Nr f lt I lf-'If' xr? 'lam' .vru iff! Hu f wi f x ' f ' X .Y I! I , ,'? W: U r A 'J -nap '-5 prunrz and IWIIF1 1 1 mm' fflflf 111: 111 r ffl F1111 N 11111111 IIUIIIQ an ?""?' loan Eye 'ff 4-wwf' lxllfllllfll f frmvzn fri? 11111111 3111 lhurzm Drew 1 r Paul Faust wr--1, rf: F'III ffl! -.wif I arry Inq! 'Q' llanlw fl If 11 lzmgu I Praia' I' sl r Uennzs Fume gan Hin H11 f zlmnn fumes 1 uni: fv H1711 I lzzlur Alllllflll f rm y 462' s """"'y2 Barbara Crm es Nunzlrrz f rvvnslnrl fm f um 11 111 Iprnnczss jumur aff-Q gig? ll' 4-qv 1 uns! N 1111111 Urn rf fn 1111 1111, 'lik frm I' 11 If1!l1am F QW? ilnrzg Gfzbfz' llanhrz I erle 111111111111 l,ral1am W f ffllllf nmlu f rewzu 1 11 q11vl1rwf,11 I lf! Y gf- 74" zz. 1 Q - 3 . .1 I .mf . ' A' f , P ns ffm. fl'.'f1f12ev'f1 lf1lffI,f11'11:m Ru!" .1 f ' F! " ' H12 1' 'ffJ1f'.? l,f1"x llfrffwv ,lr 'Ir'1'J111fH1, as 55, 'V .ig S1111 -1 111317 llf rf. 11 ffm lpflf 1 fl? X. 11111 ffm 1 I 11' 0111 in fh - A .1 'I 4lfgv11Jf11I W" ..,, --:- ::::.:: 1 - I . . ':" ' ' ' "" .A , I A . 1 E1-. "1- 1 1221 ff' 1' .-': , 9 if , 5' Q W I "" 1---::-- .....:1 ' K' ......,. ' "": , ,,.,,. 1 "" ::" 1 - ...,..... ::..., ---- A Q ..,.:: 5 2 A: Q -. ::: E ,::,,::: :Q-:ggi .. 1 A 1 " 3 ff , 1' f K I-11 f 1 ' K" f jfllii ' .ws ln- ,H-Q 18 W up :.,. z - - 1 :asf .-j.g:::::-: M ' .' fu YP! f' . . 7 Q" F' W' I 5 I, J 5g ..1.g an t , V M ,,1, V.'V' V 22, , ' - gig., 1 Q ' '2 ,,,., 1,-' J L -2 1::-- v ' If ,- r I' ' 3 I' lvl! ' ' I f 1 5' ' Q fy . ' ' , 1 1 rr 'A ' ""1 1 vnn, , 11 ' V 5 'ig V' ,. ,- A' .' I Zzv ai 1 ' ' N ' 1. j -1,. ' ' I , V X , AA., , ' .' Q, .' " fff if JI I lf? 2 ' 'K' fu ', ' v Erma and Erunfnss jumur Vary Umunwrwhmull fafk llnnncfaum f x 1 flrzfrlzn Slewn Haw fumes Hen wx 5 M R wmeth Hen :el faz quelfne Hvrlml fmnulll Herb! r Frederick Hnrtzg., farole Home Harbor!! Hers: hel Danelle 'lubharzl fan Huber Paul H zrth wi Beverly H ug f Prald Inman f lenn lobe 'lerry lohmon famft Johnston? f ary ,lones farolyn Jordan f erald lxerney Robert Kettelkam Sharon Kzger atm m Hmzrn Ffmrlollf lln 4 r Hrtly Hamburg lames lunes Carla Kzrchho er Palru uz Alme Fugene Klund Kmhleen Kneppe Dnnna Knerber Bruce Ko! pmann fohn Kronmueller Elmer Lambmg ffm. y ,H ..:.. J ' . :E f:!53:,:,v: M 3 ,. f ' 1 0'7" ' fl .1 ', Z 5 P 7 Sax " i .-,, . ,TE , ,WW . Uk 4 . ' . Q. 4 ' . . , 3 , ' , K ' f ger . 7 , A 4 ' '?':::4, ,:- , 'I 1-5isz:,. V' 3 ' -:L V ,QQKQJL 'AA K . ' . V , , . , 1 , 4 A V W I . I , ', .' , , I 5 J , 1 , , , p . K f , , printf and ww, I iz ian I,a1nmf-ring Sandra Lamperl Joseph Langan nnelh lombardo Vuchael Lulxeni Kenneth 110111071 f rank Mclnerney Thomas McKel1 John Mertz fudzth Wlzller Roger Mzssler I awrence Manton Duud 'Neu farm s O linen luanzla 0 Bryan Barbara Lee Don Leupold Bernadmv Mnrzoratz prinrnss junior 'E wink fk' Roberl Livingston Ronrza M all Danzel McDowell Ixaymond 'Never Gad Morns Muhael Mower Qtephen Patteraon Lou Ellen Perry Denms 11 evers James 'Hiller Donmz M ueller Suzanne Petrus 'Wan Fonnze Pznzon lane! Put Allan Poole Iudzlh Provance Sally Provarl James Reinhardt Form rr Ke , 1 ' ' . ' . z -' ' K ' A M o or xg ' ,, V pw ' A . fey ,L if. xi' ily. .:f .ah ' , A f , . ' ' ' , 'r A . 4. 'ur H X ' Z I 9 N , , . . , , . ' 1 2, . ' ,,.., fzg, ' 7. if ' - 7 vw latina and Iprinrzss junior Wrzymf Rcinfmlrl flare' Rculwr i mm' RIVIQTJ' IRAQ an is "4-r"Q ' H ' f' ,Z 'S 9' Q as 4. f Morris Rounds form Imussin Koch sf1lIf'fIIU llnlvrm Bchlang if l"""f!' Robert gfhober fvggy Sfhroedvr Terry Sznznmns 610710 Slfnzrmns Na Uomzld Heuief I nrmme Sf fzloswr ffaynmnti' 'vchnlzzll H1 rherl Schrnzll Ruin rt 91 huesvler fum Urine Self: lzmla ihankfm tj-ar lifuznfe Rfl!'1f1llQf' 'iliac Ruwne lfonnie- Hfvfh . ::: : fra" qzv. 1.v V I ::::::::- Y V - -V H 9, ,,.,.,., 3 mf J Azzi -. 2 QW : -V J Wd, , 'R--if V ,wh -bbA 1 .5 f ........ 'K , ' '35 H, -,,: 5 :V ,,,V,,VV,,.,. i HHA. uvlu . ,mx al V: ""' 5 ..,:: ,,"" E ,,:-: E :::- v'v:' A NV K .,.,., bfi ? ,:., VV ..,,V 3 mx ,M ak ,. V,.. , ,... l in ,V ffiffmrf ff d I za e r uf 11 li'r1e.,g.,e 1'f!'z1 an 511111 nba: lx florence Sf fllllll lumix rt glflflhlflll nay Qmzlh ,lolzn Solw larry Sorlh Dmne Soual hw Fzelyr Specl Brmn ipengemann lmw Qprrn 111 1. 93 I IJ ff IL an PV anna Snmharl Uurzhn glurkmeverfarolxn Smlhezmfr ' . 5. F- ' v JH' f "3 2 . nw H . vi A N . , . , . l .H ,T , ,. QL , ., p . , , ,., .. 2 Y' ...- 4 , , f 5 , , .A - .5 . 'iff ,, :WJ "xv AQ lyk ' ' ff . f . x - . ' I .T , f . 1 K . A .w ', 1 ' -v . ' ,V in .31 .la - 1 ., lx In ,. 4 V Q ..K. 115 5... I V X f, A r ' . . 'u I". , ."" ". . 1 f ,' .W ' , ml n 51111 'uv Y 11111 lrr111ll1 Sally P 01,11 hsax f hurles Wall Nancy Wevt Susan W mter Fllen Wzppler lfrttv Wl70I1f0IVlf' f 1 f punts and or DWI -9-1? 'T f nrul T111 111111111 'Chi 1 1 111 11111111 I lfll 1"9b im? Roger I under Imrxwg 1 I 111113 S U af A 14121111111 I if WQQL. lane! Warner Ravnwna Wdu r Ihemlnra W el gr Slwrry W 1 st Wanda lf lzalen ll H1721 I f l QTIHEKBB jumnr OUP 1 Shzrlej Wafl U1 1111111 If nllnz r Sharon If end: 1111 lau1Wl1ul1nL llaud WML 185118 Wemldl Darlene Wzlson ar enm Rnlwr1f11f1n llf nnn .71mmer Wayne Ynnmerman lwrh rlvrl f , . 3 -A x DN, . A , an Q X 3 J -1' . 0' Q--'Q , ' :Y , , 4 Q W" -, ix 'fl 1' .N W T ' ffm!! 7,51-'1111' Yf""v IYIIIIIYIIIXUH ll . HH wh 1 wifi: -11 Tmf r 51 3 5 . fu, -1 of , 1 W W . ,su A ,. .Q 1.1 " , " V 1 X bl 4. 'vw 1 1' 11 if w' 1 1 5 V 'Q E X 1- Ag .. ff N , ' , M I1 1 " S11fl11'y 1"111111f1r1 ff: V111 T' .swfl ll' f' 1 I1 ffu 1115, 1',,,,., jffln, I 1, an . 4' Nl' A -I , Wx.. I X , .1 V .oi Q by .' L' jf " 1 ' gg' I ' . f'11g11ur .1 ' J L' 1 ' 1 H H I . ...,..,, E sh , , is g,,,x F x ,Q 1 4 f-J .. '5 ' ,.. '1 1 1-'11 p .Pi A 1 , I l , I . I I ,, 4 1. I, X. ,, I I, . A . . , , Kg .,,. 1' " .' ' "J f ' ' 'ft' ' " '. Glass Qffnrzrs I rm lffur UIII X Il 1 I cl I Il 1 1 FIX Nu N I I4 I N I I Q Ix 'IUXH I1 N llllll I I4 4 nu 1 SIEXI ' .I. SSUI-'If IIQIIS Ifrmn I.:-II: ,Iim Ilrzlllulll, Yiw- I'rm-side-nt: vII4'I'I'!'NN1I Fmzll. IIIl'Q"'NlIl'1'I'I Iiutl Rilw. Sl"l"ILil'jI .Iv Q I'I1iIIip-. I'rrANi:I:-nl: Xlr. S:-Ilunmn. .'gunwr. .IINIHN t1IIXS.'UI-'lfl Il-IHS Ifirxl Hun: IIIK. Hunk. Sl 'llNlll'Z Ilzlwia .vl'IIIIt'IlIl'I'. vI1I'4'ilNllI'l'l'. Sm-umI Iimx: ll:-nilu I'IIlIt'Il. Yi-v I,l'f'NIlI'I1I1 .l1vIm lily. I,I't'SIlI'IlI1 lluil XII-rlz. Sl't'I'l'I1ll'IZ Nlr. wrafl. Fpmaxuri 'III1 Ifxunx. Spumur. SUI I I IIIC1,I.XSSUI"If IHIIF In-Il I-I Right: II. .Ile rl. I'rv-inlf-ul: I.. Ilulk. 'I.Il'ilNlIl'l'l'Z NI11 III'lllI1lIl4'I. F5 fn-wr: .I. Sw-I1l1--i-I:-l'. X61--f I,I'1'NliI!'lIII I'. S4-Im:-fvr. Sv -V:-lury. I I I-'RIQNIIXIXX1.l.XNsUl"I'I4IiIh I NIZIIVIII XII'-, I. --Iv IIHIII. N5 uwr: X. IILIVIIVI. F 1-w' r--lun 5I.1xuIilxg: I. v'-- I'IrIxI:-x, IAM- I'r4-NIII1-Ill: XI. IIv-lwulvll I'rf'Ni1Ivn!: I.. II'-II-mx. VIIITQI-III'1'I4. I I I Duke and Duchess Soplwmore 4 5 C5 .ll af Ox 0 X! 4vf':',., NJ JW V 5 fli 11 Uv: ,ld KQX bb Pt U wbbc-1.5 , ,. YW .f ist va K NX ,l- g k f Hx Qx ' U, , 7 .J aff , 1 ' N ' 1 . 1 ' K-' -X x K E N I. x S 2 f ff ' ' T' 1 :1 lu, M' 0 , N Y ' Y' -Q- J7 1 I YI 3, I, I N I ' W o V A W Au Q x , 4 f , A X Z X 'N tj ' I 'Q . M r 'Q I I QR ? X 1 , ' 11' Xl X X 5 f I 'yy' ' IV w 4 xx ' ' Ay ' 0 I ' J Y ff I I P, f 0.5, ff 1 X a X 'a r Q , W ,.n ,kx jh I N f U , I ' 1 gf, fx , I P, we N LJXH '1 A ' 'l 'S ' I N' 9 ff ' wa x . . J, 4 lv ' l T ' ,. If i i J .1 ,X f I I f fan 'YY l"'9l 'US n .ww 491 '-13' ,vm- W? 'Mid pm l ukz and Buchzss Ill V Sli ll llltl I xlrr I x N fl un 4 VIIINIIIIT lo ld! 1 1 Suphnmurz Hill i N 1 1 1 11I 1 H1 lx 1' 11111 ll 1 1 I I I lol lll 111 4 nn P1 1 l Hll d X Illll ill 1 1 I X nl i 1 111 Ilan I 1111 1111 IIIIXL f'V 2 1' mv 4"-M' 15,9 "vm .pb -QW? Kb, fp 4.1 5' L4 I ,sn-fe 41' c.::,v v-sf 'fir 1' -1 ukz and illld IIEIIKSS lxalhr 4 ll K Il 111 ld. ll Id H11 H4 Il IIN ldlll II nl I llt 1 .ink In dlljll Illl I ir- V A ,, 41.. .lllllllll l..11lf1wl1-l.1u"1 Ifli1z1l11-ll1 If I 5 .V 1.11:-I l,f.111.111: IM11111- I, 'nl- Suphumurc I IIA X Y l4li It XX lllldm 1l ll Ill! U , Li I' ' IIA- ' -ith - - u". " rin - ll.. ., lxvlfl 'f' Blix Y? ,-A 3 Nw' , . Bukz and urhzss I 1 lll H14 11411 N ll nllfi N 1 N4 N lllll 1 N lllll Illl N I 5 rl .rr N 'lj 5' Xfrilynn S -1 ' 4 3 F.h. 5' .' K' N .Q vu- N .' vw .' 'ul 'mn .S -A --Q 'A' Sllklll ,2 'X 2 , , 1 . . N nphnmnrz lll It II Ill I U l INlll Il Ill dlull X 111! 11 X 1111 hll X1 1 NX 11111 N..1111 1 YN lll xllfllldll YN 1111111 R1l1fr1j1wl XII 1l Cllldi tl 1 1 llt W1ll11111 ldll ll 1 1111 X1 1 ullalll til 11l'l 1 rrx XY W 111111 jd 111 XX llf'll 11111 Ilnnna 1.111111 ll l1 1, f f 1 1111111111 x11f1111 1 1 Ill Ntuaxt H111 hr 111 Nlllt 1111 P111 x 1 Ill Il Q 11.1111 N 1 ll L 2 ,Jas 5 Near' r'-ny., if WW 55 WWW? lrlur 4 : 1 ,A 4 xg. af gf Nl'- A Q, Aa ,M if , Esau wp V f 4 if-J sg W L nz, X Viv .'f,52,.. W rm ' ,,g+. , 2 f , .fy , zz! ,, J f lu, Y' ,,UE1, W . 121.45 S .M M1585 : Q Msg, J .Moz I -W -sq ii! .i Lord and Eadg freshman l X W M43 Il' VW I "1 ff mv Ifqg' mm il! 'V 'Vw "" Q 535' Vg, 37,v'L!Q4v . 'Sy v rsh' 'X- -M + JQQ ggi f 'Q blk 5"fi,v'.'w fy hr W 33 v W1 Y If f gr wX 9 .4 A gi! f f S. Q qfx ii x "X,Jx'9J Qi? jp f1f742L7fW" l4iirll1 me t ., , VV dak' in ' N f Wv'W,.?1 -f 0 M . w hy f Dfw tit:-4 Y " ' f' f , f M ' fy S! 8 ff !'I' '1 fx W a f' an f f X: 11,1 N L WI q' 1 W' W1 Lug W A f " S 'O c , f -N N Vp M25 ' If "J f"---X Q! 5:5 Tl K' --- I ' J x 'Q W ,, f '7 NK 'gi ksgzn ffl fglfffi 1 kv , ,gg Ex x ,,,, 1 X ,argl f, ,Q Qt XX X, ,Lift A X K if X' I 0 'wx-? ' Auf' Rx X X K --., N-- '-. ,,-ff -ifq X Xiuuawg Yea + f " X X - nrd and adg ,frzshman if if Ilfld fu .mm XX wxfmqfm V -fn KW "Oh uynn- He-r l'rr'.si1l1f11l lil. Illt'Il lllslltll Ill N S1 r ru Iurx IIIISIIHI tll P X larle I 4 XKIN ll IX Xuin 0 dll fll dl 1 Y um Milk Huhdnl lmdlnrs I 1 Mm :gulf 4m Ind 1 X tlll ll 11 K 1 IX th lf! Ill Hll r H Il ln l 1 lhd J ll1x1 IX ll Ill A nu if 111111 11 1111 dllilll tl 1f111w fu 1 john Ua11er11l111111 NX 1ll1a111 ljtlll 111 urlx D 11111111 I1 1161111 Iluhlm xldl ant r,Xlf Nldr 1 IL1 lv 1 nr rmm 1 llll E11 If lr 4 1 P1 1 mrlmm I-oral lrlll U 1 fl Fr nhl .1111 ll I Q I 11 111 ll 1 Y Ir, . . P . '13, . 1 if 'urd and Ladg gl rzshman is MM -an by ft ll! 'KQV 'hue ".!"8' iw 'Q l"1i'!y 1 nrd ard adg jrzshman Izrzy sm 4' 510' l Ill Nll an Field I111 1 Har ll 1 nu 411 H l H f111d11 IQ 11111 H Ilkdlllfl JN 1 Ilklll lll d K X 1114 ll I X I ll K 1 11dl1l lxul 1 Nll an Ixupf r N ark lxut 11 1r11 X1111 I X 1.1111 I N111 A 1 ld 111 ll 1 1 h 11111 Nla1k11111 r1I111 N11 r111 Il Nl 1 X 1 1 ll l I I l 111 1111 I1 r 1.1111 XIQN 1 1 1dr1l N 1111 Nl1l111- Y 111 r NK 1ll1a111 N11 1.111 1 N lf 11.1111 xlll lkillldfd Nlullm kifrl hlraxx 111 XC r 11N111 Illl ard and fldljg J rzshman I 'Q' 4-1-AF aw Q-Q 13 Av 'TW fzily L 1 Q 1 1 111 .lLiIllr'N 'rgl M H11 ' ' 11"IlaI V- A .I -- ' 1' 1'l' ' 'hr Y ' .f 3' , I1 I - - 11-1' ' " Sh, I -, ' 111111-u " 1, ' v,,, '- E ..,.,A'. E i zul . W3 ' 1, X ill' ,1-1 fa 1l1" l,1-11111-1' X xlil 'Il1 I.i1111I1-1' SI11-1 Liwly' Iii 11111-1l I,1111111ix '11-' 1"lz VV - Xla ' Y 1 51111 Q E, 1' - N11 1 Ll 1'r 1:2 1 1 ' 1 .- zz- 1 w '1'11.,11111- li -1 11.11 ::,:, 1 11.-11' 1.-.1 12 II- :.1 1,. ' ""',.:. 1 41111111511 XIVA-rIlt'l' H gi: W 15 X 1 'gilliu XI1' 'Hin H- '2,-, Q Ri-1111111 11.-11111 , ,,,:. ZI: . 1 41Lll'f XI1'51'1' -"' ji: NN Xl .v . N 1 .,,- j 1.2. la I, .L . ,,,-x 4 ---., ,V X1'1111'1z1 Xliwl lik 13.111 1..-.-1.11 11111.-1 .:.,1 . -'HN' ' H .11, llvlll ix I 1 'II1-1' 1 E ,vllvzl E11 ' ' , 1-H1-1' 'a 11 X ' - ' H1 '11 Nzlge-1 1.1-1-N11illi11g 1 1,1 11111 X,.j..r :,. A V -vvv I In A",.. , I n A tfau-11I XII , 11 I1-111 :., I. .H Xlivlliirl Xixlrvl ,I EL, f ,l1111ill1 N111'1I1111111 ' 1 IM' 1411 UI-1-11 V 1 'f :" -11' '-11 R XXX 'W' Aho ax 'fit Al M54 70 QQ -nr Ama 1? 'saw !T"Y , ,AN A xx 'Mild JJ. ' 4.. 1 urd 8 illadg I 1 dum U K u III1 d vndlal ld .1 1 d 1 nc mul Ur ell n 11 J I I ludul Uuax I x 4 x lldnnl an I all nu u I X I 4 l Ill 1 W Illll P 4 . .- s- - -A fa' --'ll' -' il 1' " S'llIIlIll- .' -.'IlhZ1l'l '1l4IlLlIN'S' I71'fty,e1'aht jrrzshman l Nr MJ slsgl ll ll N N111 N 1111 lk IN 1 NI K! ll P Il 4 1 lll ll 2 'J' ang... HIIJ4 ll llll lhllHlt I1 I 1111111 111 111 11111 Ya 41 N 1111 X 41 1111 Vx L1 iff? I1 ll IN X 1 XX FII x X fax .4 XIIIUIII d ll I N 111111 llllllll llll 1 1 x 111 I-lflll mrw Wim L, 1 'Wd 14' ill' fi an X alum '-u f QMS' ll'-3 'ni qw Wir I X ff gf iz! Y ff ' 1 1 , 1, f , 1 1 ff ' I uJvew:eNS ,Z LK-1 , .v If-:tx I, X Y' R W X-A X N H X ' Y x K X X x X ix X X , , , N XX ' X ,XV ,f fff f', fy ff! r I ' , f l xxx I I l N N x i l x Q f P I 'N If K K Xin il X xx K 9 "nf f f X i K gf 7 fffgf! k N WO -41 VN fix N fx J MQW x, f ,SMX j x xi Qffgfkff a XO-J mv S li fx W 4 PY' rf::'J-I XI 50 0 -' J f JJYJ95 xfxk ! aww 5 r 755 - - D I C K K A 6 ,A X X X V A 'D Q . .X , f ,I ,fx X Q , f ,X N x Ph J A ff I K X5 X 'N N xx XJ fre! f- 1 I XJ KI x 1 ' X X Xl A "irc, I '5 lmwfcv - - - '- X , f f NN '. X' X , Off, ' : x , A . QU . I F, xxxjx 55,5 I ,kgs X ' ,J 'X K I' I N-v -. X flxx X X K K fu 'If-F, Q5 xXx fx A I X xx h XX N , :- up XX M fl' I xx b -: x-lg'i,,JHT' x X I .xx N li I rf, ky XNJI- f-.-xxx. ' 'I A J 1-:Z kk im- I - V, ,- W ,- 1 X P J ! xx j r' Nf 1 4 I , - -1 N X I x KX 'j . 1 Q KJ A ' I , I Xyxfx I .ff XX XX Xxil V , I ,yy x U' ,, 2" I ww' x v 'L Q I, ,X J x ' 1 '.N X C. ,U ' ,fl Y X ' " ', - -. N: Ii X f' V .5--"" X " f'4fNH if x x G lf fy 'XX W X ,X xx D If I N V N X .lm x X V K I N , X 'n J M , xx xml, .X :i.x.t N XR '?4,., , x X ,,4 1 Q fr- f 8 , r A ' X x 1 f f ,A 4- xkj. X ' 1 , vfy 9 45' T f sm' 1 - 8 we N' , R xx X K N K xf' AQ l 6,75-la. 2 I 'f ' 1 'v' 7 -,--4 .,, ' If xifx, if " i L 'Y4 ff, 'QJJ ,.v ' W- Q A I ,. , 1' A ' XX K ,X , - Xxx -4 K Z I ii. Cv 1 33. A : p u jim Crnhmn Hiwlmrwl XV-rriin Uvnnh Jorflan Paul Nl x 1 J ack Musgrave Ron Nuckolls Dan Hahn All-Snare john N-hw-ll Bill Jordan ken l.eilmc-r Dia-k Hi:-ht S Q' U ll ll A ll L M Af' ll L p If I A S A N E s N 1 Kml, IE,-.mn P 'l'l14- 'l':-nun in -Xe-tinnf Q Cl:-nn Zeller Greg Pvlslcr Claude Herschel A F F I3 'll ll 0 U N G A ll S ark.. Q,-,.,.,,i,,. Varsity Football Managers:---Jin: Allan, Rugvr Shannon, Hill Millvr nnthall ii: N Xlwl I I I-OOTII XI I I' IV! Fd ld I UI 0 rflld l I ll llltl' l ll 4 III lH'l xl 1- U 1 1 n uund ms 4 ur ee III nrfan 1 a ner 1 1 ax I Q' UIQ I 1 I l Illltlll tldl Y K UJ1 I dl lb llnrml Ram ac 1 X mn In 1 I 1 1 lnrfr ua K Ltllllltl' QW! lions 1.11-ltx mvtva squac 1aQ mar e lUlIIlIl PUIIII ln the QL ou lllitljll with .1 Qpemtaculax undefeated -eaaon lhls apumlpll-h111e11t uaa doulmlx lm portant UNIII to the fall that no te-am 111 the St Louls ljlillltl. ha won the Dlatrlct Chanlplunalnp the fnxl wal ul lflnlpetlllilll lll a ffmtlmall cm1fe1e11ce B1 dc-featlnf all l0lll.l"l6lIL6 uppmlents Afftwm nag alvle to captule the rl1an1pnn1Gl1lp of the bmall S6-xen Ctlllfelellif' and the Nucuewful season enalmled Nlftm I he one of the three- un efvated lt'dIllN ln the bt IUUI fllilllft le Qea-on ut- new 1 IC Cdllll u1ar1c-d 11 runs-tte li Burkuswl N FI f au: I ilu .ahh I-HENHNIXN PUUTISXLI Tl' XXI I 1 turn T1 ss rt 1 1 n v 1 1 En :llrrw 1 rlnen IJ JT 1 lar lhllf UN 4 0 t il I1 I ll Q X Szxlu urr N Heern IP Nu nr fill' I Fi sl R1 ': ,l. C 'l'n1. R. N 'lx Il-. ll. Z' '. .l. KuIi'l. .l. W ll ' ala vr. ll. Hal . ll. l'l lk. R. Ye-rclin. H. Nli-flu R. C. Z1-ll r. E. l1un1l. H. Svhn-ll. ll. NIill'r. .l. Alla . Ylgzr. Q-' R ': E. St -in. ll. Sm'l1n1ill. ll. Nle-4" 5. C. Pm-late-r. l'. Wh fl' 51. I3.J l' . ll. Su--5. ll. XY' ll - . ll. ,lm rrlar. ll, Nl Q-rs. .l. S'lIIl Il. J. Yar I '. lf. RHNl'lI. I.. S1 rlll. lf. He-rvl1'l. C. Wall. R. Sla . Xlgr.: C ' 'll R. l'run-ttv. lf ' -l 'IV l . V ' : Cu' -l .l. Rngvlx. ll ' -h l". l' rlx mski. ll. 5'l1 -ll. J. Xlnsggrax -. il. lll't'l'lllt'l'. H. Yr l- llr 'ggr-. . V - llruwn. H. Yogvl. ll. Hahn. l'. l'1LlllNl. ll. l'illlIlt',2LlII. ll. l.r-upnlfl. ll. Sp:-ng:-lnann. S, 'l'r1vjahn. R. Rl1'lIlt'I'IIlt'yQ'l'. l' ,le-vlx. Y. Nlann. I.. lin- -r. All 'S I l-ll: 'll. kda "g-' ' gh l's 1 '. g V n 1 fn . I 'S .A w. 1 I S V lk ' H V . I , ' ' ' ' ' If I I . 1 l H d ' W. , 'S '. Tl..:: 'srvslx ",'i-ll-l. Tl t ' 'S ' 'l lA B. R' . '. ' '-k'. l. Rug 's. anl Xl. 'l' l . 'HQ I I 1... . li at 1 l f In right: H. Hargvr. ll. Wlalv . ll.AKAn--. Paxhia. U. llmpf-l'. lm' I'i'kl1-N. J. l hillig -. Y. g- 'll XX Hx' ' . . l' nhl. ,l. D' i-ll. Nw I H 1 ffvavh ll, Dry! n, J, li-al1an, ll, l,n :ni-, W. lg-ra lwu P' 'klv-. l.. Fvllilllalvl. ll, l, wx -Il. I.. Hill. ,l. Kr--l H Ja . ' . . .l 1-ll' . R. ZllllIIll'l'IIliiIl. Nlgr. ME '47 Qihnurlzadtrs 2, , M 1.1 Z 'K-iff E8 Q. , , ,Q r by if 11 lz4i99f,8.6-fo .V ., N 1' ., y - xm 1 . 1 ' 525- ' - fjw I X X " L I ' f AW 3 .....,. . ., , , W 11: ' , .5 j. 1 .5 ::: ,f f vzff 1.2 s .. . 2 x 3 f Y ss ... , .nM.W 4 l 'iggf if S za 'S M ,, . 1 1 i 2 , A' ' S ' f V, 4 ,Jaw Zi gigzkriillt gg! r fy?:gEa gif :IIZ ln - 1 , 53 lf'-VIN-'w 1 L ww Q 3.5 ,. -4 17 ew ' JJ xg 12,35 2' an, Q 1 'Z' sq? Q f qs i . V v uf 'I F .1 1' nv " :wt i'3!f" Vg. 1 A. 9 EE5..., 2' 'wifi . fd! 55 2:1 Z' fy- . "I-I " leaf.. ,,,,,,:?:mw -, .Y ,. ' w ak QAS ' R , Z , . Z5 5, 1, Q I Q l s 3 'AU '91 I :I-.4 ,mi qi? 1, l I. 'I I .K ', Y 1 1 lghj ii Q xx .fe -.'fr'ff' 'f fr' x sis 'ft 4' ' 'U Q Q Q Q .ir 5, N. 9 if M ws 7 I J Q 6 3 A fill dsiyfs fgv? rx If if asktthall "A" VARSITY l700'l'BAl,L SCHlflll'l,lf --4 1958-59 s0PHox1oRE 1sAsKEi'ls.x1.I. AFFTON OPPONEN F Ilottoni Row: K. lNt'Wl'0lllll. R. Sumner. R. Selle-itll. R. Shannon. 6 St. Charles 6 ba-cond Row: M. llossenauvr 1Nlgr.l. R. Sturm. L. 1'i1-klvs. K. 71111011135 ., D. Buggl. Coach Xl. Rogers. 15' Nlaljlewuod 6 Third R..w: J. nun.-f 1NIgr.r. 1.. Ri.-mtl.. F. mmm. n. Powell. W. lslumf.-lder, 19 Hazelwood 0 Mgr' 26 Parkway 0 26 Pattonx ille 6 25 Wellston 0 19 Lindbergh 6 33 Brentwood 21 19 Berkeley 0 186 45 FRESH XIAN lMSKE'I'R.-Xl.l. Bavk Row: Xlr. A. Svhif lfloarhi. ,l. Ilan:-rnhm-im. ll. Jan:-r. R. llolflv. ll, Von- clf-rsak. ll. Blue-llc-r. .l. Quaylv. Middle Row: 5. He-4-rn. J, Phillips. l., l'ic'klc's. ll. Whale-n. ll. Kravlw. Front Row: Xl, l':IlQ4'll7I'1'l'llI. Nlanage-r. R. Re-rue-r. Xl. Kohl. ll, Rav. Wi. Hermen. ll. Rrown. 'lf Huh:-r. Manage-r. L 1 S1'.x'ly-eiqhl Record: ll wins. 0 losses. 1 tie. J VARSITY BASIiE'l'RAI.l. SCHEIJLLE --- 1958-59 AFFTO1Y UPPUN 39 L'niversity City 57 49 Berkeley 45 54 Linclhergrll 55 40 Ladue 69 43 Mehlville 49 51 Clayton 58 60 Kirkwoofl 56 62 Eureka 47 60 Southwest 59 43 Brentwood 44 67 Valley Park S523 41 Clayton 54 3T St. Charles 5T 45 Hancom-k 56 50 Bayless 49 60 Valley Park 514 55 Nlaplewoocl 64 60 Hazelwood 57 59 limlhergrli S36 132 llu Bourgl 49 "R lik ' RfXSKli'l'RALl. NIfXX.-XUICIIS J. Rutler B. Blumfelcler KI. Gossenauer nav rr i Q' Wav 'WW Tlirark 'HI UI rd. r.. xllHr'I'. X. Xlayr-r. I.. Pu-kle--. h. flrmm-rmun. In ,lf-4-lx. H. Wulf. J. lim-rr. L. fm-rim. ll. XX ivk. IL Hahn Il, I..-upuhl. lm, .lam-Lmzm, IJ, lin-4-:mln-rg'-r', I4.hm,p:11nl1:1.X 51'llllt'lI. li. .laun-r. ll. Nl'-ye-rx. Al. Xlvllol-1-rl. H. Mnulvr Ihmf-ll. V. Fall-t. ii. linhm-. K. Broun. H. llrm-gg!-man. ,I ,may ,gn ff' ,way 5 13 A TB vi vi 'W cn as ffm, ' F709 WWW xfff ca an vm tg? AQ, G09 WFTQ, YT WWW may ,may WHO' , ' vfhld 619 Y 6 a va E5 V 0 x, Xgax - XB' J x fgfti ' XX ItliS'l'I.lNtQ 'l'h4- St'Ll5lbll'S rf-4-4n'4l tim' Xftvturil xxrvstling tt'LllIl fifth plain- with at tntul int' thirtx-4m4' lminlf. In the nu- hu- isliiNur14l mm- l4vss4-5, lh4' lvaguv rn-4'4vr4l Nutt' NI4-4-t at txirlus4.m4l. ,ltuiu-5 luhnr F4'UI't'tI 1 was four XSIIIS ziml thr4-4- lossvs. 'Xt th4' HlStl'l4'l Xlf'llYl'f 4n4'1' bl. lmuls l. High. lhf- t4-ami I NIM-t. uhi4-h HUF In-I4l at l,iii4lh4'i'gh. thf- lvum hunk 4-mu-h4-4l In XIV. I". Hnrlumslti. NX Hlf5'l'l.lXlQ Iilllllllll Nun I4-tl In right: Nluntlv. lrlum. human. Kline-. MiIllIll1'lklIILiH. 'l'ah4+r. Ii4'I'I"lllilIlll. 74:'4'4ul4t Hun: ti4ILiI'il Nlr. tS4vrL4mxki. tlill. Ht1'tlf4'l'IIl4'y!'l'. Suv-N. Knox. XM-In-r. Hurriwn. lllullkmuiln. 'l'hir4i Hon: U'l!rii-ll. Xlqiyvr. 5411114-ll. XI4-yvrx. Xl'i1Il'l'hUtill. ff-rua. xxhi:l!l'Il. It-NNIN r 4 4 4 44 IN 4 4 ld P IH!! I dll Xdtl It sm gift 4 IPNNIN in v 41 nm ni 4, P 4+ im un 14- u .ii pl nf-41 team in the Nuhur van IIIIGIT' t and applwlatwii of tr-mn t ni IP lU1f4lll P4119 c 1 14 If llll vtmmi 4, H4 I"i Nl Kms: ,l. U'lh'i -n. I.. Halt ul. .l. l':lllil'. .l. Ftanl -5. H. Jllllgl. Sf-'uni Hr : .l. Ury! fn. f.4l2i'll. IJ. Km--. .l. 1it'lIll"I'-. XX. fin "'IIl' . .l. Nfhm-ll. 11. li ' N, 'l'hiKi li x 1 tl, .I4-nv-. J. K' i-h. J. Hlahan. -X. Klug. ll. lLr4-4'nI4-4-. l"ilPlIl'Iil Kms: ll. Xiu--llwr. H. Y4-rmlin. 'l'. hlllhllvlfl. .l. NI4-rtf. F. Cant. ll. l.ixing-tim. 'HF i- th sw- mt ff'iiI' for varsity te- 'S at ten 1 tn -Xfft n Hig1h.there will dm l ID a g' 'tex Xfft . Tl C4rg1"S a' 1' S' .i I' ' s ' ' ' -' ' 's 41 ll' s I. 'gt . W lui - that with thy im-Ulu 'Intl of Th. -z 1 4' af-hed hy Nlr. J. IJQ t in. N4'L.'r7fu s.l GOLF lfir-I Hun: ll, Crux:-, N. N-hulwr. ll, Uinlir-r, 12. Slvin. H. Summ-r. 5"4"Ill1 HUM: 1:Udl'l1 Kuhn. ll. X'-Il:-r. 41. fly-1-mul:-1-. .l. Hull--r. K. llrmlx. Tllihi HHH? T. Nll'kl'l5l'Y. XX. lfu-N. XX. l:IllIIlff'I1l"l'. IP. Ri-vlx. I.. l'1l'i1'lvwl1. ll XXIII! Xl.l. I'I,XH HRS lim-k Kms le-tl lu right: l.ULll'll .I. llrylml. ,lim l:ll!'llll1'. llulu-rl I"-nl jim NX m-n-wh--r. Front Rem klll'b'lillgj ll'-nv SIr'ill. ,lohn We-NI. liulr lung. M Q 1 l E H W Nutz-: Hub .lung llwvlel- lllf' iIlll'l'lIlt'liiilIl' Iliilltilbkill 4'hillllIlillllNhi'P fur th- lHl', 4.UU.lIlNl. Fl XH' 1938.59 ,Q-h,,,,l Hur. lnp Hun: Nlix-.I.NM1lrl1f-1. Xlr, U. Kuhn. Nlr, X. Jim Hu--hw hw-lflx Ihr In-gixlnln-uw humllmll 1'llillIllPi0llNlliIl if-I Ill N lif. XIII Urylull- 1938-59 Nvlllml yvgjlj 2. . , . , , . Nlr. Nl. Hour-rx. Xlr. P. lmrkmwkl. Nlr. K Iwlxmbltf-, Xlr. Xl. Igyiu. MLWIW 1 , . II llI1llIlI. 52111111 fn ' 1-r. " X" IS,-XSKH'I'IS kI.l. In III In-xx IvII In ll Ill Iliilll Ixmmf, Nl1-- Xxallllvx 'Ima-I1P. Nlurx Han I I 1 fun N ml Hmm Ilunum 5IlIlQ'Illil'I. Iiarwl Ixm-N, SUIIIITZI XImv'r. .Ill4IX I'rmunr 4-I1-nv IIQINLIIIQI. 'I1Ill'Ill1ii XI:-1-Iv. Ii:-lnurIil1v xIill'llPl'iiII.,Il1IIf NIIIIQ-I' lIm1I Hun: Ilurlxu llPINl'Il. I.ur1vI .I4vr1Iun. xiiIl'l'll' Iizlllf, Ilmzla 5IlilllIxIlll NI In 54'IlI14'I4II'l', Ivvllllil I'IlI1'Il. Xrlmf- I Ifumnn. . ,.. . , . N I In-turn-4I: XI4'I'l'lIllIl Ixd Iwn. I llllllll' I mmm. I.Ivn:Iu Ilill'lI4'IllIl'I4'I', Xluni r I cn Iifuff-r 'I IZIIPIHIIII I ' lr hllilh' "li" IHSKI-Q'I'IHI,l. 4 ii I" Iwlrlli In R4 xx IQII l rwht' Ulu NX althvr IIAIHVIII. AI. Xlil'tIll121Il. 5. Ilarrmdn ,I. Huw-. II. I,I!'l'IxIIlLiI1Il. NI. Il'K+-I-Iv Illaplainr. X. IIIIIUIII-PII 'lin-Ifaptairlv N 9 Q 'Uk I I'uuI NI YI ti114XIdn1wuP -'Ilf'... ll'. .. ll! x. . EIN ' . r , x . , , I 4 Im:-, If, I If-pu I N Il X I I,ll'Illl'1'4IZ Ylurilxn 'I'iII I 1h II I'l N 4 ml hun, II. IIUH I I Ifluzmn, In I,wmuuI. I.. Inman. YI. IIuIvI11w11. I NRIVII. K. liixm-Ilwf. K. IIH2"llIxL1IlllP. I,, Iiixil I u. irls' Baskzthall IQIIILS' " X" I3 X5IxIf'I'I3'XI.I, Sf-annul! re-1-m'4I: Ifiu- uillf, Uml Inv. Um lin- 51vuII1 Ihwunlx IIIILIIIIIIIHIINI XI"I"'I'IlN UI'I'1lXIiYI III IIllIH'4H'Ix ll I'I Iiuylvfx III 211 NI:-I1IxiIIm' Iii 21 I'Illlll'III'Ix I3 215 Xluplz-mlm! 2323 ZT NI:-I1IxiIIv Il QI Huy In-fs Q27 ILIIILS' "II" I3.'X5IxIf'IkII'XI.I. Seuwrfs rec'411'aI: I wins. 2 Iussfls XI7I"'I1UY UPI'0NIfYI Il IIam'm'Ix 19 I2 Hay Ivss fl-I S32 XIc'IlIxiIIf- 'J III IIilIl4'4r4'Ix If! 23 Nh-IaIxiIIv I3 23 Huy Ins- Ill C5irls' Unllcuhall fu "X XUl,I.lfN I3 Xl.l. lxilli iiiuiix ul lah! if-giiw Nvutli liuui l.li.iliil11wiixli1li xnlle-xluill If-am iii I'l'lllI'lllIl1l. llii- l.wl1-.irs'ltf'- li2illII lizul ai Nllt l'f"'llll 'l'ilNUIl. Xxl'4'lxN ul lll'il4'll1't' MPH' ll! ily Q-iiilwre ii-if-il lu il:-xi-lnpiii-' lln- iimiix Nkillx e-sw-ii Nail lui' :mul lv-um play. lliv- Nixh-vii :ii-I in-rv vmivliwl ln Xllf- Xxailllivr. GIRLS' VULLICX B-XLI, "B" 'l'l-'NNI llin- ll le-aim. wuiiipmisml ul lim mul snpliuiiiim-s. Jn iulrl supply ii ui' girls 'Wfliim-ii Varsity isilli xvry valpzllrls- utlilc-tes ne-xl llivy liux e- slum ii ful ure-. ' EN Xlyultlie-ix if-ur. liiflvi' Ilic- 1lll'!'f'llt7ll ul Nll rcat pri-iiiiw lm' the " X" XHl,I,HN I! 'xl.I. 1 ' - u - lrunl lim: lxwiiiui NIM-lv. llllllf ll upi:i'ii', X. l lliiiiiiiii I1 11-ldilliilil l llxll Nw-uiifl lu-ii: Xliv Xx.IlllIl'l'. Mlilwr: lxviilr-l'. Vqiwillxi. l'i'maliiu 4 ii lx! tin lxl.lll1lL1v'l'V. lliml lvm: Fliiivliairl. l'.lllv'll. ,l1'i4l.i:i. lxii--x. 1 iiiilwliiivi-'i. Xlilll lill Nw-I l'11-tm'--ml: ,Iuwlx Nlill:-ix 3 "IS" Ullllil IS Xl.l. l'r1vnt Him: lilllllxlllilll. L1-nmiifl. lla-atm 'lill-liillfllillll. Xuiiian 1 l ffmann. N1-.iiinl Rim: fimiiif-riiiaii. Ili:-1-Liiiuiiii. Iliniii-vii. llarln-rl. Nliulf Pup! lliiiwl Him: Xli-- Xlulllivr. Xilii-nr: wjIl'lNIl'4lll1lll. Ulx---,ln lill fxliiii wiv llwliile-A lliwxwii, Waiwil MPH iQNIiXI.l. lXl'1lIiNl'll. llii- sill--1-t ii-I ill!-1-I Ill 4ilIlIf'I.l. liniil nm: Nl.ii11li:iIl, lmllf. XI lx N-1-iiiul Hum ' lxuiii-1 Utlivr -i1l-- nl' in-AI. limit rim: ,l1vr1l.iii, l'i4.xun Nwffiifl ll:-in 4-l1v'.lilllf'Ii. Slum 14 If iris' Zntramurals N II NI II IxX Il NIM N XXII .1 I kd SLI ll l IZXIIXII, IHX I-IIII.5 "IX 5 III-IN XI. IILM1'-, X,IIImu1m 1. K 'N I.If'I"I'If ' XHXIIQN Iiwllwlxl Iinxxj III, XIf'v'Ix-. 54'I'1IIl1I Hun: X.II.1IIl IIr'l1Ir'l. XI. IIQU-'-. IIIIIHI Hun: I . VN. If, I'1IlIv'Il. IKYIIIIU, I"1-ulII1II+m: X. I Itm.nm1,Ii, I IIIIIILIIIII. XXIX IIIIXXI UI"IIIIIFIIXIXN-.llI'II1lXI4PIIIH XXI QCSHI-' III Ix IIIX4 IxII HI HR X4fI'iI'1'II I5 XFISIQI li XI.I, INIII XXII II XI' I1XSkIQI'I5XI.I. IN II XXII Ix Xl N Ir III HHH: I,v-Hrx.11fI. IIJM'-. I.. IIv1r1Ixi-vu If .11vI.1i!1'. I'.I'IIIlI II'-xx: II"'lIIbII"l'. XIJII. I nv-. I.. 1QI'rIX. Ku- 1-rx. IK-A-NI-'1. N PIIII Hun: IIHMMIIIII. I'11'I:, IIlIxv'III.lIl. I'riIt-, I-Il1nI1I"It. N+'1vr1fI Hfws: Igu'n--r. I.--11 r1I I I UI IIII 1 1 Ikfim I 'Iv-. IliIvI1ri-I. ,I. 1,Iurk. I Iwn'-1 I1. Rm-N4 Il. I' In-, IIwr1NI--X. 'I'I1ir4I III'-.xz NIm.Ir, IH---VI1 I III1" N I1 I' Buns' Zntramurals ,fr IXXI X I X x IXXIIII I llll N dn Im I 1 r N NRXXIIPX I N I :III N lIIIl XX I N I XX I XX Idllfl X X X I GU K ,..n-m XLIJIIL Aff I ' I-.X, i I INII I Ii XI. I5X5KIf'I'IlXI.I. IQIIX II'I INF INII' XXII I' XI. IfIN!'I'I3XI.I. I.I ' INS Nitthgz .l. Furftl'-rlin. II. Ijlmyl--. II, XI-r:Iil1. II. Klwpp--. Il. Iiuumx. II. .Iw'Iun.m. II. .I"nwn. Il. F4-I IIII. II. I'4rw .l' I' Input. Il. I.ur'I11v. Xl. Kru-nvr. X. XX..mI1-ll. I., .I. Suv-ttv lin. RUIIII. IZHXS INIH XXII II XI. XHIIIQX IIXII ISIlXf I. 'I' .. I. I. S lF'I'I1XI.I. IHIXS INIII XXII II XI. . IN .HH II.fIfI:-r1..I.II'-inI1.mII. X. SIIIIIHIIIIX. II. II. Ifu-I-X. I.. Ilaltnn. I.. XX - I--ll. II, .vI11-I---lvl. II. II:-ut'-r. I., IQJLIIIII. Nil -+lfI. II. IIl1lI"I'. IIIPXS INIH XXII IIXI. I3XSI'iIf'I'IZXI.I. IQII II'I IX. INII XXII II Xl.l-'INb'I'IiXl.l.1QII lI'I INS ',l11r1i4vr Ilixi-Inn' Ifrnnt Ku 1 R. 5I' 1-n. Ii. Se-If. IP. XI'-yr-r. K. XII-ww-H Ifmnr Kms: II. Iiwrgrr. II. XAIIQLIIII. II. I'rw am-fl. If. Hu, Iiavk Kms: S. Iitl'-. II. lui'-ful. IIJVII Rumi II. IIA.. IJ4nIaIo', IV1'IxIv-N. I'xI'IIN1'Il. wr, L!1alg9I ffyfrff G' w O , , , QM, AQ f 1 J Nd W 7 W AV: A' X ff-'rv 'Q Ot 1 4'ihf ff X 1"W " l A JH l Wx . Xu o 5'X..4 v tv y Y no O 4 H J 'Q K hh., , JW Y 1 t I Xl -.,, I If: 7 'S S5 Q 'ph 11-I v 1+ ...LIE N v' U 1 ' f X 'LJ L lx, 'I KK - " ' N ll K, , Xa, Af , V fa 41 V X V . - M Af i f X l f' Xl 15 U 5 -' 1' , ,ll 3 xxx ,A ,Ll A A X i jf ' xx ln- v 'igigh 1 ,XLD QR I ,-f-"9-so K . - 1 ,' ,jp wif 1 K 4517 K s- X Hr' f N uf j ,N ' I If X tx M 'HE ' f4 f X 'ff f WN .5"'-73: N IH L W 'f ffl 1 W--'Q 7 ' ' X 4 A Wg . 222 -Q f' f f J' 9 1 ' ,ff Qffgi NX ff l 4 f . .1 n A f , fx . Q 1 h I if NX U W 1 5 44 xx X l f, M Q' ly X X .K v Nil W W 1 ff H I X ' Ng ' I Y w n ' 9 ' V A mf I K D' XXXVXNNX X X f f E ,X E' - 1' I W i W Y x ' T' Q5 lf , M NU ! ' W X A' U ff X! i l X XX N' Md . Yak M f g W X M 'I 4? f W ' 'xx X Y . X l X Ys X Q g ! + w x , ,u K X x I X X ' L A 5 xt X xx xx AJ f , Y f . -X O1 2 4' X iff XV IX! N Q V X Msn "-- I :' 1lXN H ,eff I U 2 '- uv Y ---.- x',fXf"j f QW Y D Ei Wk 9'J?3 152. jxiw l 4 W 11653: ,lj E ' LQ N A ,X A "-X if W I We' I 'Qi' . lo ibm' O C530 Wifi! I A it -1 Q f lx ff xqm NNE f ff X ax wx. XG-I f irv I 'al f n Q- A' if Q ! ! JVJ' vu y , '4 -- J 4' Z fy I 51 ' X 'f J f ff fx i 4.6, , 4 ff xx swf f b 3J af ,N ff XX N i I if X , ' 1' X N f N 4 f ' f N , f I I I V 4 - A X N V K ' ! x i J- VXI, Nm I If XX h I ff I yr' I ,X fl it Qf 71 g + I I" v' X fi ff! x 'Nag 'f . If -g4.L.4.Lf w V! ff' ff ,ffl W 7 A K I ji lf! V if Kif'!lK fuMBP+5 .., J' If fw , K ,X lf J ,f . X w fi? fp riilriiiw Aff'- ,,,.,... Q1 9,1 QI G M 5 en 5 3' ', i 4 'X ,Q W xg K Y XC .f J' iz gf 4.1 , -- , ff' 4 R X . L J I N4 Q3 tx ,W RL , ' m I X X I 1 Y Y K I x Q C N, ss! '--.1, ,.f ' ,it it I ' AVN , i W , T XX F X Lvx - x , 4 . W, A T? 349' C' Qs. Z- f f 1 S, ff' 1 X 1 I W 'wb' nj-1-'J JS lf V5 ,MZ Cn'-,lf Wk P ,ya E T' 'X X X. N fx. wil J 94 U , 1 J y X , if 'A A1 L 3 it ,six ,, '75 fb, 4 .. i XF' ' A if Kg ,. JM' I f -.,, W W 3 Gr, 7 X U 1 ' Q ,Af ff yy. 4. A X ? J 1 V O N 1" V . ,7 f Q' VT, 11' ,, - g U X G U lm L ' 4 17 I S V I 1 N39 - I :.-. , J f J W1 "'X W 1- V N -YA i Q 1 1 f . 'af' w K F-Jyt mx Nj X :Y x . W r A 1 x I' x- - 1 X L - if ff Q , ' 5, ' fu ,Lg V f i . f I! tl. ' A W 23411 H? F 2 A . 5 , A J ff MX f.. ,N M vt f T: ,NW f 281- tfffw 1 , , . , KX . 'L - f1 ' ' ' x .A 1 "' A F4 ff ' Q1 fy 2 QQ f F J' , "' ?"VB as 6 ' K f ' - .1 X, Q, :J fd, , , ' x . f -gf--f-f ,Q ir ' I ff -Vicjff " X il ,H f x mini' -1 ' R N 'I "V,-. 'Q Y f My My !s.v- 7' A . Iixp, , iff 1- 77 . -- J ' . 1 MI A I , ' A, 7 x Y , M fb ,f 'Vw' ' if JE x ,HW ft.. tj' X fp Q X32 xrg K IEKMX .- f' J K' Q- 4 -'W .h n , K ,W H ,ff A 'KQEWXJ W L , fl , In A I ' -K . If W 1 Q 1' V. X x .xxx D 1 ff ' , Eg, V Ah-f -r N 2 ff, LJ- - ," L'f V is f 5 A 2 Q, ' ff ff MJ ' V 1 W' -Axhjg! Md ,M ff' ., , 7 J ' ' 1 h ,. I, k i M 421 l A f ry, S' fy? , Q K . N w Tiff c M, , A, if-,K X f'f?4 4 In A f A .A ,P Z, K 1. ,M , 1 11? NN-,,'J,,, K, zr imlajzstgs Cinurt NIISS TERRI SMALL Escort, KEITH BROWN NIISS SLSIE WIINN Retiring Queen Lvcorl ,ILRRI PHILLIPS F91 mt JACK NILSFRAVE MISS ARLINE LFFNIANN XIINNJXXI I VI XIIXI II NIINUJI DX XI I NDI XI DIIIXI I X I fr! Ix0XNII sl I I ur IIOI I II SIIXN N Z ' ., ""h-,N +3.- 4? NIISS G UL NIIRI7 NIISD JANIS III IIJ XIIS5 IUJ1 CI-IIIIQIOPHER Fworl, JOHN ILX Luort DAVID IxNIS Fawn, LI-W PICKLES Elqblu Ihrm N'I'l lIIf.XI I.0I Xl.II IIIII III I II I I.r.-I-III.-I-. .I. NIIIsIIr:II.-. XIII- III.-.. X. IIIIIIII-s. ,I... ..I . I IIIIII N I. lIIIN.IIIII. I., INI I..I. N III I I I IIN-IIIIIIIII N NIIIII III.-I. Iver--II X..II.-II---II. II. 'II s-I-. . IIIIII XI XI.I-IIII. IIIIII I II IX XI II.-I. XI. NI.IIsII. II. Ixl I- IIIIII I I II III ,,, I.--. I. XIIN- .- N II I NIr I. HI-k:-III.-I-I' III.-. ll II I XI I..-rkv II IIIIIIIIIII' I iIIgI-II,.III. II. NIINN-I.-I. Il. IIN.-gg., I. XMIIII.-I'. I.. I.1.III.. I. II.II:..II, III I IIIIII--. I. IIIIIIII I I.II..III, Il, Imax. I. II IIII II .I. II-IIIII. II. XX IIII. I IIIII I.. k...II.III.IIIII I XIIIII II .I .. I I .-... II..I.I.-. I..II III...., II........ II..-.I.-I II... I.....I..-.. Is,.....-...I. I ... N ... II...... III I I II I--IIIIWII. III I I IIIII IIIIII III II XXIIII I. I.IIIII IIIII IIIII I III N I II IIIII III IIIIIIIIII. I. NIIIIIII-IN..-I I NIII Ill-QYI' IQIII XIfII. 'IIIII' sIIiI'iI III I'I-sINIIIsiIIiIiII. II-INII-I'sIIip. III-I-NIIIIII gI'IIIIIII. I'iIiI- IIIIIIIIPIIIIISS. se-II-aIisI'iIIIiIN-. IIIIII III-- IIIINIII III IIN' IIIIILIIN III I-IIIN-IIINIII IIINI III-IINN-I'IN-I III-ru sINIIIII III IIIII zN'IiIIIIs III IIIis In-ulfs SIIIIIIIIII IIIIIIIN-iI. I'1iil'Il INIIIN-IIIIIIII I-II-I-Is Hlll' rI-III'I-sI-IIIaIiIf- AIIIII IIN' SIIIIIUIII INNII as Ll ISIIIIIII I'It'I'Is ll llI'I'SIII1'III LIIIII il III-I--III'e-sNII-III III rI'I'XI' IIII IIN- SIUIIIIIII IIIIIIIN-II. IIN- QIIIIIII Ims ImI'IiI-IIIIIII-II in IIN- SIIIIIIVIHIII IssIN'iaIIiIIII III' SIINII-III QIIIUIIIIII' IIII' IIN- past se-Ir-I'a1I II-urs. IIIIN- INI- ' ' Y IIsIII' ls XII: Ilt'IxI'IIIl'II'I'. I".'l'. I. IIN- I'IlIILIl'P IIII'ilI'IIf'l'S III XIIIIIFI- I-II Nas a II-I'I IIusI IIIIQLIIIIZIIIIIIII IIIis If-ar. XII-IIIIII-I's IIRIXI' IIQ't'll :vt- Iing il Instr- of IIN-ir futures as II'ilI,'III'I'S III IuIIII'iII5g NIUIIPIIIS XXIII! IIZIXP I-Ipn-ssx-II IN-I-:Is Im' IIuIsiIIc- IN-Ip. and III assisting IIIIN-I' II'i.lI'II- I-rs. IIIIN-I IIIsII sIINII SLINIII If-1N-II- mu IIN-IINIIIs III IlI'III'I' In IIIIIIII IIN- uI'51I-III IIIIPII for IIIIIIIII INI'II-Il'ilIllt'II I ,. . . . II-IN'N-rs. IIN- zNIIIsIII' IN IIIss I.ZlIIlIN'l'I. KEY CLUB IIIIIP Ke-I CIUII is an zN-IiIc- III'- gairiizatimi uf INIIs from IIN- soph- IIIIIUVP. JUIIIIIII IIIIII senun' I-Iassc-s. IIN-sv INIIs arc- sc-II-I'II-II Im' IIIPIII- IN-I'sIIip III IIN- IIN-IIIII HIIII IZIIIIIIIII- IsII'aIINIII. IIIIs I-IuII. IIIIN-II IS SIIUII- sIII'I-II III IIN- IiiIIuIIis IIIIIII. is IRINIIYIIIN il sI-I'IN-I- III'---IIIIZIIINIII, . r-I N NI I.. I s.....I..I.-.. I.. II. I.I. . . . . . . .. II...I I I II.II... I, I-I..-I..... I N............I... I. sI.....LI.... s. N ,.I.... II. II....II. I I. ..I IIII IIIIIINII I' III' II'III' NII s.-..I..I1 II. I....I.... I. II..II..... II.. IN... .I.II.-..., I. sI.-I.-.... II. II...I.. I:..I. .. I:...I I. I,...I....., N I.-.I......I.. I. s.-I....-II. I. I..I... .. I I ..I I . s........I N.... I, II...... IN II.... I-, I, I...III.-., I., I......-. I.. II..-.I..-I, I. III. I. I.......,....... I, III..--. Iz. sI............ I N.I..-I.II. II...I I:....- II. I:.....-.. I., I II. Il II. I I..I........ II, s.I..-II. II, -...-..,-........., I s....I. Ia, II...I.-.-........ II, XI I...-. Il, II.-I...-.IU-. I-.IIIIIII I I Ir IIIIII II III I N N II I.. XI.-.I.-IIIIIII-I I XI.Is-I.III-. II. IN.-I. II. II.IIIII, IZ. IIINIII. IC, ...I N .. NI IIIIIIIII. XX. XIII I.. I. .......' HONOR SUtIlIQ'I'Y HIWIXX llEl.'K'l'lOXS iIl.l'R In In' 14Il11s1'Il I-nl' IIN' Xilll "NUI II"""" 5""'f'IF is Ilurinx the- mst war Hn- Human H1-lutimls lflulw . . I . 11n1- of the- I1l51I11'st Inwnurs that van 111' Iwshme-1I . 1 . . . 2'X vI11r1-1I 511111111 n'1vIvIen1s IH the- br:-at1'1' Ft. I.11 11n an 'Xfftml slu1I1lnI. Its llR'IllIlPl'SIllIl VHIISISIS of I H I ' ' 11n tI11 1-nl5'f11ul' Pulwils frwnl IIN' junior and SPIIIUI' 'xWi'- H111 HIS" 'IISVUFFWI I""'I'I'Jm5 fa' 2 1I1ss1's uhm Ilaxv 1-xInIr1tv1I tlllilllllvw uf 1'I1al'a1'l1-r. youth .,f 14,1131 and In-,,ml,t,.1l lwmq- I-Olat,,,n, H, IIIIPIZIIFIIIID. It'Ll!It'I'SIllIl. nncl If rx lm I1 V. ' MI Flumg -fur s1'h1111I and 1f11nnnunilx. I':ill'Il war H11-x prvsc nt H11-x tnlw ll trip In an IllIt'l'1'iIlIl" 1'lIX In Ivru-11I1-n ' y' ' IIWH- I,t,,.WH.ll ,.xI,t.,-n.m.,.g 'HW TulxiQm.g .HT txlixx nn inlf-rc-sling assc-n1IvIx 1Iurinu Iwrwllme-l'I111111I VU . k L . . I .. ' ' ' Y Iiflfgllliillll. Xlr. B111-ke11I111i1I1J. Nlr. flaunt. 'I'Iw zulxiswl' is Hrs. Lell. I HONOR NUC IFTN 11 I1lIl 1m 11 1r r 11 1 X 1 1 1 Ijdlllt Pr1 1111 nt 1111n1 ms lt 1 I ' H HDI' ' mn: r R I rlnk nwx r r nldnn X Ixl HI Run r N 1' 1 Il ullll dflll dll! N ur!! nu n 1 U 11 1 1 Fil XIIK 1 11 Fl d F1 N 11 It H1111 N IM 1 1 nn r r1I 1 ur Em! I3 I 1 R 1 S, ifarnvr. 'I"'a-ur' . H. Halv-. T4--r-tar, J. Husgzrax -. Yin- l'r1--i1l 'nt. I.. ' "I-. 5-' I R 1 Nlr. Ilan: . .X IxiN1 r. W. Whal 'n. N. Park r. H. H1-rg:-nrm-1I1-r. 5. I' '. I, YY 11I1II+'. 'If Su 1. . Q' '1-I Uf- . NIi-- He gg ' . .1 '-11r. TIII Z Nl , Hllf'k1'l'lIlQ'I1I!'. X11 Ixur. W' ll nnx. N. IJ11I1Ir-, I'I1'IIIr'r. Ir. Iiri UT. XI. II' ' "x X. II' -I' 'II .'1'I1r'I1II. I-'11 I H : H. F5 'ng-mann. Il. .I1Il1Ii1ll. Il. ling -r. Xl. Hum -r. .I. 511 -It -rlin, J, ll Munn. HI XIXX RFI. U DXF Il1fIl1nn H ns: XI. IVK1-11f1'. F1-'11-tary. I'. Hi II. Xiw I'r-'-i1l1-nt. 'If ,l11Iln-un. l':1-xi1i1,l1t. 4. 'I-UNVII. 'l'r1-- Nll -r. Hrs. Il. I,1AII ' X1IxiN1frI. f'1--.1 I 3 R, H11xwrI1n1. 5. Kupfr-r1-r. IJ, lQhan1II11r. ,I. Ilan-nvr. I.. U- aI1I. X. 'run-lam-r, 1Q, Su II 1-' !'.Nl.,I1III. Thi H1113 In Kraft. If XM-If. E. Ilivhl. ff. iln-1-nI111-. R. XHIIIIQHIRIII. If. H1111-h. X111 I'i1-I MI: 'lf I,2iIlIIlr'Illl0'I'. 5. XIarrn1+n. Xl.X.I4 rHE'l"l'Er Xl Xlil-Illl. .l. lluyf--. 5. lliilllvll N. 'l'l11'm-v-n. ll. llll'lxllILiIlIl. Il l'XllH1'lx. Xl 'KJ 1 Ili li'I"l'l-QS llllllt'lI'1lLiX purple' uml uulal L1r1ll4,r'l11f4.m- Immun' .'L L ' .L .L"'. L ' L lr P-'L L"X'.5 '4 U11 X63 wut Ilwm lln- Npiril ul tlw lfaml wvulll nut ln 1 1rlllf1lc'lc'. I1JlffL1 N. .ll NIHH lll-.ll 1 RUFN 4 l.l ll I5--Hum Hun: Xlr-. ll.m-4-11, Mlxi--rr: N llnfx. ,l. X.-u. ll. llllllwlln--x--1, 1. l'-1vn.1rll. F. Xlxvllvl. l'. 5-lmm--I. l'. llrv-lux. Nv'I'IIllnl llwxxi Hull.--. ll,1rl1.u, lu-wg l.A ll,u'.l. Hxn.1l1l..l. lwml. l'. Xl1.f.1rn. Nl. lull. 'llllirwlRun:l..Kf-x.l.Ylgiinwriglll.lf,ful1mw-ll,ll. Xllllv-rl. ll. lf-V-l. Nl llallvlx. l. lull-. lv. l'Xllll2"lIldIll1. ,l. 1-In--5 lumm. ll. l.lmmll-Ar. l'10lll'lll R1-xx: l'. 4-r.1H'll". .l. 1 lurk. ll, l:illl'xl'l'N. l'. lfllxlll. R. Xwrrlgrmxla. l. Xll'I'f'1'lll. l', 51-lm'-1.-v'. ,l. .l"+llinlL. F. lxzlpl-'I'--1'. .ll Xlllll lilill LHUSS XXwl'lLil1g in vlwse- 1-H-Ulu-l'uliwll uilll tln' .lllIll1ll llecl lfrufs lrltvl'-sl-lnml lfuunril uf XM-lvslf-r lLl'1lXt'5. llle-hlL1ui-rrll:-flffwfsllals grvullx f-xpamle-4l itf mu-lx mul lllt'llllPt'I'Slllll tllif H-ar uml if lmvlxing lw1'xn1l'4l lu an Q-xml uillvr lPl'U51l'LilIl nvxi xvur. llle- .ulxif--r li Nlrx. Nluwn. l.IlSR KIM 1Ql.l ll Fir-I Kms: l'. lllllxlllllll. l.. Klwx-mu'lwr. ll. Slllll'llLH'l. F, l,m--1-ll. 5. l'f-triw. ll, llumlwurg. l.. Xinvr. Nlr-. llmll,-ful. .X4lXl-1ll'. Swuml Rf-xx: limlnir S1-llulll-, K. Klmmxlnln-'ll--11 S. KllllIll1ll'. .l. lfunl. .l. lfxun-. N. I'4ukf-r. lllirwl lion: ll. Nlunllv. NX, l:lllIIllI'l1l4'I'. 'll Xmlrz-xxx. ll. llt'lll1'tlxl'. Nl, lf-uv-rx, C.. Xlzum-11. lx. lxvllvv, l.lllll.bXlU S'l'XI'I4' :Xffhm Sc-nim' Higlfs library. lm-atml wnlrully in llw lvuilclimr. is also lllf' l't'lllt'l' nl 54-luml rt-scan-lu. L Nvat. ultram-tixv lumks. lIlilQilZlllt'S. uml Iix ing plumb rlruxx slumlvnls tu llw lrivmlly Sl'l'Xl4't' nl llw lllbl'LllAl stall. llllflt'l' tlw llin-1-Ulm ul' Nlrs. lluulxsull. Ulflfllll-1 XIHXITUH5 l:4lll1IIIl Run: .l. Nu. l.. l.lurL. Nl. llulwl. l.. lim-:nf-. .l Xxzlrllv-V. Nl. ll:-rlv-, XX:-rlnllv, 5, lfglrnn-V, iw-mul N1-xx: F. Nlu-wr. ll. Yu-vl. l., Nlillf-I. .l. Klum-. ll llv-lg'-1111-1-:lf-r'. l'. XlLlllLlll1'f. Nl. Ilgm--. Nl. lxu-I--n. Vllllirnl llms: lf. XlllI"'l'l1l. Xl. 'l1m'l1l1iw'N. X, ll4ll'm-Iullv'l'. li ilu-alla 1.. 'l'mln-r. ll. lxurg. l'. S4'llLl1'l"'I'. l'1wvlll'Ill lllmi ll. Hill-5. ll. l.:-eg l,fn'll'l'v'r. X. llglllz. 5 Kim-r. ll. H1-Ill. F. llllinlvr-nti--r. XX. llumlnlrg. Emp Qiluh .ll NIUHS -XXII Sl-QXIUHS SOPHONIOHI-IS ,XXII FHHSIINII-QX , . PJ I QZMJN, I af: s : f 1 i' :Z if . :Q 5, l'z.Jf?1L,.1,'X' 9.. S. 'x :N .ll XIUIIS XXII Sl-QXIURS SOPHUNIUHI N XXII I-'HHSIIXI ICN fm xv,-:Q I-mlfu 1-1 I-'HIANII XIICX Sl-1X'l'ii'I'I Ii lullwm Hmm: N. llurlwr, l.. falxurkal. .l. Hvlll. lx. XX bun v x mx: li. lru--vll. F. XIIJIIIIXUII. Xll'1l,1llll'l'lwlsI'15 NI.1,r.1Imm. lf, I,!'lXXlll'l'. .l. l'l'mg1l1re'. 5. Num-I l lxli SIX SUI'llUNlUKIfh l1Qg1'IlI.lIlll, ll. H1lIklxl'I', Nl. XX:-llrlo-. l'. Hr:-xu-. ,I. 1frn'-- lP1lIlI..l. .lv-llillmk, Xl" lf'I'4 DX li'I"I'l-QF I ,ll-nu I.-m: lrmulx 5!lIIIIll'7'. lulullu- mln-nit. n - y mul lwxx: .lvvam l.f'llw-lllwe-lu. 1vl1'Il1ILl ir.1lflf'lrmAl.Al . , , .. ,. lllllll ll-lu: IAN'-I lm.-wil. P1lIl'lI'lLi lyrlxlun-1. +1 Qx C2 'ILIHQHIJQ 4.l.Hlfr 'r hum 4l1-u'lv'II-- H'-1 I ' 'U LlI'1'I.l Hum I Ni , 'I ' I 9 I..- EIA' I rf' ,Sq IB xI ' ,K 'fs 'WL I,IIJIN I.III IIIIL lx III 'IJI II IIII-I N XII- I XII II- N III' I IIIII' I Ii ' - XI I X' I II IIII- X III IIIII I IIII-:I III. -I II III N I -. I I'III II I N I I II Ii I 1-If - XI X " Il IIIIII' I III- I' XI II I I. I' X" II XX XI XX I' II- - XI XII -' IX X X . XI II XX I-I I XIII XI N XI'II -I I III -- XX I IXII III' I. III-'II 'III I XI IS'III' II Il"-I II X Ix I' I - I I. .I IL III-I I I II IxII'II X IL .II- I1 I Il IJ- I, I,I I III' III,. I. II I XXIII X I -,II I IPIL' II I I X I II. XI NI I' I'-I-I, I' XXII-IIIII II N I I XX I I XXIIIIII I I, I- II IIIIII I I'III-III N 'IX I- I I,I'IIIIII' I I I IIIIII I I,II- I XI'sII--I-I I'. NI III II I lx II'-IIII I' X'III' Il N-IIIIIII I XIIIII- II I II N IIIIIIIII,III II II- I I I II I-I- I XI XII'- XI NIIIII I XXIII' II IIIIr" - II IIIIIIIII I1 Ii H. II. NI I' I1 NI IX I' II I- I XI'II II. f I XX IIIIII I I I IXIIIII. II. IIIII' I I X I I I I I I I I I XX I II I I I I XX I I I I I .I II III ' II XX I II I I I I I Il III I III I-- I X I X 'I I I I IX I X I I I II IIIII X I IX I" I' N II IX IX I I XX I I IHXID Pu'-I Run: 11. l'.Ill1'll. l'.. XXl1V1iIr'I', IP, lxlwf-lx. iv. hlvkll. Nl. Hmrr, F. luux. Nl, Xlulw-1'--111. ,I. 51lUlIV'l1l'I. F. lluxv-mum. ., Xlurumll. N-1-mul Hmm l.. Nlxihvmlvl. l. I,!'f4'lNliIl. ll. lim-k1xmn11. l.. Fhiilnxllll. Ii. llullw. lx. lmum-rmun. .l. XIII!--r. N lurm-r. 5, Fvilf. ii, HVIIIILIIIII. .I, llgath-11. R. Nvu. li. Xlunll.. Nl. Nlu-lin. 4.. 'l.llHlIl1lNlPll. K. xx!'iN-1'IlIlU!'ll. ll, Xu-xl, lhml Kim: .l,w1-1-I-I-fm-v'. XI. XxiHiLiIlINHIl. Nl. Svhuntn-I. 4.. Hull. H. l'4nl1wu. .l. IH---lflf--. H. ,lwlln-tum-. l'. I -wp I.. lhmm- Qill'lll!'I'. H. 51'hl11uIIz.lf. Xlillvr. H, xilllllllllll. .lwhn Nuke-. Nl. Hillllf. .l. Xxllvll-1-llvlp VK. Toy. .l. 1.11 1' uf- 1. .I. Slvxwrxx. H. KIIIIIIYN. Xl. l'v-Iv-I'-nxwu-x'. H. NNN-111-11. ,l. lfnm-. 1., H1l1l!'N. I',Hlll'Ill Huw: UI. lauullfl. 4.1111111114-Il': li. HilXiIIX1'Il. .l. I' f-w- Inlf-N. i.l.l11'1-kv. Nl.1..1I1f-I. F. llugg. N. 'l'l1w1lx-'11, Xl1.Nl4I1'lxhr'l':1'l 4 rm4Il11'Im'. Band Qrchzstra Thr- xIill'4'lliIIQl Huml umhlr rhff clire-4'liun uf Xlr. l. mlm' ilu-flin-1-vlimm of XIV. J. llullwn. thc' Sf'lli0l 5lu4'klw1'gfAr 1lt'l'fUI'llH'd at tht- hmtlmll mul haskvt- High f,l'K'lN'4Il'il 1ll'UXidCflt'llll"I'lilillI1N'lIl for musival 1,311 211,111.5 111111 1,111 5131111111 111111111 1H4UgI'ZilllS :xml l'HIl1'Pl'l5 thI'KlllQh1llll Ihr- X1-ur. 'Hwy 11 N 1 jwim-il uillllhf'1'hurl1s gml11rIwgiw'tl1a-lfhrislnlas HW t""lW'-1 Ham' umlmv 'Inj 1li"WIi"H "1 Nh' aswmhlx. llurillgl tllf':if1l4b0l Mun' Ihf'F Fine- an mn-- Kaxulln gan- its zmnual l'Hlll'tJl'1 at lhc- high wlnml 11111g1.11111.1,1.1 111 1111, 111g11 5111111111 111111 111511111111 11111, dm' I'i""i"iI'i1l"'i i" HN' 51- I4"Ui5 ti"U"U Hugh' Qfiillli ut the- Jllllitll' High S1-Iuml amml Nh-Nnivr l-QIf-- lfe-stixzil. me-ntarx Srhnul, UNlQllli5'l'HX lxil'-I H-ns: Xl. U'Krw'h-. K. lie-e'Lv'r. Xl. xllllvl'-llll. .l. F1mrIe'4Ie-r. 5. Xlliflllvll. K. Nlfllllglllliill, U. Wil-on. N-wmel Kms: H. Xlurkham. .l. Hatton. IP. Ne-In-rt. k. xlill1l4IIl.D. Hall-v. 4., Nnlllvlul--r. 11. XIHIIIUII. ll.N-'ll-'11, Thirql Rim: il. Na-I-on. lf. Huffne-r. .l. l.m'1vlu-. ,l. Suk:-. Nl. liauvr. 5. f.ill'll4'l'. 9. 51-itl. H. Hr-rmalm. H. XX 1llll4'l'. il. Nnyth .l. Ylilll-r. X. 'l'i1lll1lhiil'll'. Slillltlillgll R. Sihnhulll. Xl. ilah:-I. S. Xxintvr. .I. llutlun. 1.liFllilll'llll'. N. liuggg. 5. liuggi. Nm l'i1'Iure1i: .l. ffrmn-h. P. Hailvy. J, llarhm. H. llvinwr. R. Svlf. BPZIIIIJ IIIUII Iiullnm I IDR XXII 1iI.l II hm: II. IIIIIIIIIIIIQ. Ii. Iimlw-r. I'. II1rII1. .I. Il'lxxx4'II. II. In-. .I. IXwII.,uN, XII, XXurm-r. Mluwrg ll. Ivan-m'r. .I. I'v'mm1w-. I'. IXIIIl1'..I. .I+1I1r1-.m.1., 1,11-vl1Iw'. ,. . ., . , , - x u N-1-1-:nl Hum: I.. I':-rrp. I. Futuna-r. NI. If-rgu. I. FmaII. Ix. Iu1In-. I.. U1Inm. I'. II!'Lil'II. I.. Ixllvgge-, Ix. Ilumunzl. II. Nlvyvrs. X. Ilrvsmwlxi. I'. xIf'IIl'IlQ'F. 5. Xlarllwn. N. IIiII. Ii. 'I'ru-wII. S. 54'I1II!'I4Il'I'. 5. IQ-pp'-r. II. I.r'f-.mx-Iii. 5. H1-lm-msay. H. Hmm-rtwll. . 1 IIllI4I Iv-xx: Ix, I'vter . II. XLIIWNIQL. R. Law-y. I.. IKI'lIlIlIlbll'IU'I'. I.. l.Iuy1I.tI. Iylllllbll. .I. I.m-Iv-In-. Ix, Nlur- IIII-II . . x . l'lN, .I. Inuit. 5. IIau'IwrI. I.. Uxmllfl. F. Im--I-Il. I., Nn1tIl.N.l,ul'm-r. I XM-Ilullx. .I. IIll'I4'l'I4'IIN. In. New-I, Ix III I I IUIIIIII III-xx: ,I. IZHIIIN. I.. Ixrutt. II, I.LIIllIiIH'II. N, FIIIIIII. I.. xlIll'I'. .I. U IITXLIII. 5. MMVI. .I. 5Ill'lIlIl. II. I Npmlrlhr IN Ihnma I I2:lNl'Il.5. Iaus. Mvlnrmrllaln. II. 5l'IlIi1llQ1l'. .I. Ilcrln-I. I.. XXII:-Ivln-In ..., ' - - , . . , , , - n I Run: IJ, N-Illange-. I. Nm-:ste-r. 5. NIHIIIIIIII. II. In-vm-r. .I. lim-xv, R, Lafatla. 5. IIa:-r. 5, Ixlge-r. F. Inmkfr I 3.1! I' XII1 Im I' Ihfhl IJ I, In Iv l Inln NI NIU 141 II Ilwtxsllar II Hur Q'-. , vc' gg. -. ' . . 0 1'I"'. v,, '. vmm. XI. U Im-I-Iv. I.. I.:-mmrni. .I. I.rn--Inulnl. I III XX Ol I.IJ-HIC X INN' N XIHIIQ-lu I XYI' Il I IlllI.lIlI 'I'v'rrx ,IIIIIH-UI! Illf I IIIII un Ifurwlul YI-llN1'Il IUIII1 IIIIN lIillI"IlI"I I II 4m:I41 NN IILII1-H lu lllv I IIIIHI' HI I II1III I II:-unix II.-in f--- Iv' 1 V111 I 1 I .Imam Ivullxll:-r I mm '.lI.UlIIlI.lIIIlIK1' n11I1 Ihvvlrumvlxf-V I"II-NUIII1 III'--II1m I I -"II'IIII "1rI In XI: I lII'4I'iIllI Imix XX II I1 v- 41 I VIII Nl II w.1I11rn1.I--ml'-I I ml III Ill 1 III I I IJIIIJIIHI IIII--Axmm 'Ill In II.l5I-Al 1 III II.:-If-1 IIII IIN XI41-If-I I1 I I I.11I1lr' 1Ixx 1 NI I-IHA II.Irm :I Ix II--H1 NIHIIIA YIg11'llw'11 Im-H I'vI-I 1 I'.Imv'l Ill:-Ill II-In NHIIIILIIIAI I1.IrI.--hr--v11I--I IIXXI III' Il X. III III" N Im- In X I. X4-"I .,.l 'Iihv Iiunw Ifr. CIUII has In-vu xvry Isusx this ivan' with mam isurtI1uI1i I'1rst Ib ISIUIXJGN tII.l If! tht- Imlulugy t.IuI, is L1 ne-xx 1'IuIv this H'ill'. Its Ihl1t'IHbSt' is In yin' irltc-1'wstwI turlvnts uppm'tl1l1itws In chu snnw things in the fwttl of Imtlngy Iwytmrl thost- nnrl11aIIx dum- In 4-Iuss. lhf- UIIXISIIIK ls NIV. htvxmis. ISIUIHILX tllil Il Iirsl Ibm: If. 'Inu-vln, Y. Ifit-ILL. II. Illist-umm . , . . NI. XI1tr'I11-II. Ir. Kmlvuvlil. Ix. XIIPVII-. I l.ImtI. N-vn11nI Ibm: II. Ns-at---. F. XIUVIIIIPII. If. INPIllll'. I,t'It'I'NHIl. Ii. Iiilfll. In-nz II1mI Ibm: NI. Ulxw-Iv. XI. Ibvumts, I.. Nm- :-ns. NI. I'4me-rs, ,I. tfIurIx. .I. Km-nip. . . , I-wits. Mlxisur: Ii. I,f'Illl lllg. lx, Jung. .I. XX 114-nst-In-r. IS. IIr'IlI4'l'. Ix Iffurth Ibm' NIV Nt I r Ivllvr. IIOXII-Q IMIONONIICIS tII.l'I3 It- pmjvvts. Um- uf the-sc was making cInII 1-IutIws Im' the Itwl Lruss. Ihf- f.IuIr IHPIISHI' is Urs. June-s. HUNIE EQIUNUNI ICS tlltl! Ivy. fi. Knvs. P. Pvtyuid. NI. E4'I4r'r. Y:-1-wllcl Ibm: I'. ,XIwarn. lf, 5t'IlI'4lt'tIl'T. Nl , , , Y . . , . Q mt I'. 5t'IllI'Illt'I', 5. Lum-svh. I'. Heins' 5Il'IllIIt't'Ix. NI, I.It-im-ns. IX. I5ls1'IlnI. Ir. Nm- Lml. XIII-. ,I4tm's. FINDIIFUV. LAX CLIQI Ii lflt-XMIAI5 "La plumv vst sur Ia taI1Ic'." 1'I'Iw pen isuI1tIlPtaI1Iv.' I'arIPz-xuus ITI'Htlt'ElIr-f This was ull: UI the' first t'XlJI'PSSlUlIS tht- I'rr-nrh I,IuI D Ivariwd this xvar. and mm tht-x van i n'nucIIy say. "Wir vain sp:-uk I'il'l'tlI'Il 1 ittIv." IIvsirIc's Ivarning tht- I'iI't'tlt'Il Iam guage-. the-x Ilan- also If'ztl'llf'1I mam Vlls' tums UI I'ramAv. Ihr: zuhlsnr ls Nlrs. Mlanistm. I-'RP1NtLIlt.I,t It Iwtttmi Ibm: I.. Iasvh. IL IIusv'mun. Nlrs XfIun1s1.n. Slmrlsnr: XI, Ihmlt-x. xI'I'4llllI Ibm: I., XX ilsun. NI. XIz1stll1,t.. Ibt-IKI1 N. IIul'Iu-r. NI. Kii'Il'll, II. lbtlt--, .IA l.I1rist pIl"l' N Ivtxlwt' IInxu'l'Inll ' - r n nt- - - I. 4- x IIlltlI Ibm, Iv. IllrIl.l1. AI, I.I.t1Ix. . Iitmfn muy. F-, Xlurnwn. NI. 1,1-ttmu. II. F--It, I IIf'tll'll. IIHIII. X. If1lsv'll1'. I-MMIII Ibm: I Ibml. N. IIIII, II, Im--'III ' 1 1 - 1 IN Ixrn- I Yi -I N XI-mu n I I Ill!" v 4 n 1, 1. tu... 1, sn, u, In ,Y mam. V, 1-uvu umv. x, ,lllW1l. Ix II Ix I' I 1.. -.i. . II HUNIIQHUUXI UISFICHNS on X2iI'iUUS f-umlnitlvps un11'vl'x1il1u sturlvnl partivi Vlwllf' Il0lllt'l'tNlIll uffivvrs mnlsist uf Hmm-ummm pulinn in sr-hmul expel'iv111'vs. ll is through tht l'rvsimle'nt. St'l'H'l2lI'f. mul Rk'IlI't'5t'IlIilliX!'. 'lillf'Sl' uf- IImm'1'mnn pc-rind that many uf lhm- sc-howl dc-tail fivvrs urn- 1-lm-vt:-rl lay "ill'!l llmm-rmml all thc- lwgin- am- an-1-mllplisllvml and lllc- Hmm-rmnn uffiw-V+ nluke ning uf thc- ye-ar. 'lqlwj serxfl as Vtlllllfil lIlt'IlllN"l'S this julv lllUl'1' Q-ffm-clixe anal lnurv IJIUZISEIIII. maintznanra and Frlvlll Hun: ,lv-Nlf' I,iiNf1'l'. XIIV1' xIl'IIlhillAlH. Nlury FIIIIIPHI. I.0lllN4'H1't'l! N-wmlnl Kms: f.lbFlll'lLl 51' . ' ' -'I Sllvlfe rlin. Th' Ffillhllllg. H. lxwll-5. U, N1'hlll'll. H, 51'Ilii4'f"I'. M. Mhml. fx.1.wm. 5. XX illrr First Hmm H1llwr't HLl1l1v'I,UII1lFalllwy,4 lar-'rn v' lhalnm. N-'I l'11-tulwl' Xllifllll nf'I'XXlI!. llmxaxnl H-ni Xl: lllll Hull. mi Hun: I'I1-rf-nw Llumr-n-. lN1'ax14'.-- hvlnl. H. P9111 r. .I ltrlrlllill H Xxlrlll I1 X--I I,l1'flII'l'1i' lv- Xl-rv n 1 m X Qluxiliarg Staffs IX PUKS lil S UHIN HNF 4 l NTHIDI XNS . VH' L1 - ' ' IV Erarznr Qrganulatnuns I NIRONS XSN04 I XIIOX 4 4' 4 IX 1 IU I4 4N 4 4 4 II NNN 44 I4 '- 1 S111 dIN S 11 'Ju 51- 1-lnlat 'NIIII HIHJI NIOFHIRS CLLB IPQIFIBHI V 11- I 1eQ11I1nI 1 R1-1 mfIm 594 I4"IdI N 4l4 11 '1 I1 44 1 541 n Ixnu m 1 I4 N S IIN 4 4 4 4 I Il N N 9 ly :gsm NI Iuxa Nuke-lx -N wr! ILIITIN-'SIII fhallf- Bm mm Nmlu-xx XIt'Hlf ltl lrx Ihmmu N 4 4fl" lm 1 N 111 Qlrknumlndgzmunts I I'r1-si1I1-nl NIr. IM uI1I IIiII N'i -1- I,I'4'SI4It'llI NIV. IIill'IxN 1-I1 'IIl'4'il5lIl"l' NIr. SLI NI11sIyy 51- -rf-tary Nlrf. I'1I'illl4'4'N NIx -1' NI"I"'I'4IN ,I I4JI' SIIN Ii Nl4l'IIlII-QRS' 4II,l II I,l'4'SI4I4'IlI NIl'f. Nm - H1-rxin NI' -1- I'l' ','I4I4'I1I NIrs. II4'lII'I4'IIil QIUQIIQIFFII 'IIl'4'iiSUl'4'l' NIrs. Il'1-n1- .II1-in H1- -In-fling 51- 'l44'Iill'N Nlrs. Nu' ll I"iII1'I1 mski 4Iurl'1-sp1n11Iing 51- 'r1-lalrx NI:-5. NI1-I In N1-xx 'HIIIIF li- 'If NI4I'I'III'III5' 41I,lH I'r1-si I -nl NIrs. I':4IIlli Nms I1-rl V' -1- I,I'f'.'I4I4'lII Nlrs. II1-'ni1'1- Ba Iv 'IIl'0iiSl1l'4'lx NIrf. flc-urgiu I"rc-ilay II1- -m'1Iingi Q1- ' ' -lf 'A NIrs. B1-Il. II. an Currf-sp11mIIxx5: Q14 ' '1-.' '- Nlrs. Bl ' I-.-:si .g .frgz - -. ' S rs. '-" V' 'W IJ' ,' NI1-s.. II ' 'I g i- J'-.' - NIrs.I-',s 'QII' VIIl'4'ilS ll'l'l' Nlrs. .- ' . V' 2' -' - ' ' g -' - '3 NIrs.CIy1I1- NN'iI1'11x lIm'r1-spmlclilmgg' fe- - ' -lg 'N NIl's. Ha ' 'n QI -A 51-l'g1-3:11-It--Nrms NIrs. IAHPII Iuf-II1-1' NII-1SNIli ' NIU'I'IIIfIIS' 4Il,l II I,l'4'SI4I4'llI NIl's. II. I31Im Vi '- I,l'f'SI4It'llI NIIS. ff, NNI. :Nu I - '.'4lll 'IIl'4'1iSllI'4'l' NIM. NI. Ifirlwf II1- -1n'1Iin5g S4'4'l't'Iill'N Nlrf. If. '.z '-Iiky 4f1n'l'1-5p1m1Ii11g fc- - '1-tary NIIN. -N. II. I'i1-In-I' S4'l'Q1t'illlI-iiI-'Nl'Hlr Nlrf. ,I. .IIl'N - 5 'l'l11- lll4'IllIN'I'x UI II11- IWW? NI"III54INX F'IINI"I" u1nuI1I likf- IH IIILIIIIN III4' lIlilIIN pm-ulrlv mul 1v1'gur1i3ulimls Im' II11-in mm! g1-111-rwllf I.IlILiII4ILlI ilI4I. 1-xv:-II:-nl Ialauming. 4'4PlllIN4'IIIIQl In-Ip. mul 4'N'l4'1'IilIIN III4' x411mI1-1'I'l1I 1-.mln-1'11Ii1m In 1-11-1'y1-rlv 4IIl'4'4'IIN mul HllIIl'I'f'IIN Imxing Ll IIVIIPIIIQ IlilIl4I in m11I1ingtlxi-1-1Iili1m 1,1 ilu- Nl'llI'Ib4i4iIx 'mx-iIvI1-. E-WP llilfh Infuuglg m aug IHWIUB5 tililllmp 3311115 sz mnynmi hnth th'3!1Plll'1fiil rnffm f1II Sk? K 4 9 4 f f 5 'H if N011 fs UUP6 fssxul VX nm 5 XV "'---lxjj 7 Dxxx-KM u 562 09 I 4511539 Q 9 Q, Q Q0 Cfonmlimervls of The Affton Student Body The Faculty -- The Administration The Pxfhiscan Staff Complimtnts I PhIiRLESS AIHIETIC REIVXIR9 , RPQIALR if I AVI RIN QUPPI IT S 7 H0 C hc umm ospt I I 'SI 3172 Ohm Sl louis 5 U A CO1-IN Hrzzzsf 0 Bzffffff Fflflzfmzf LSIIICL 1918 Eff! via 117 S Kffjliffx 7029 S Broadxmx X Q louis yfx KAN .5 A 35' J N. IIII NIOSI INIPORI NNI IOI f 3 . I , , , , , f io 1 1 -- I HO' 'Ifl . f. ' 1 f ANT ' ' , ,L I QI- , 3' . f T f jk --I - PR' L f -- sf., T- ,Me Q I f ' - i I Y ' 2 ' 7 '-'u"7 7 f ff, If f -- ,' 5 Jw.. 5 , ,.!, 27? 3' I xx L, I--"" -,A 5: .. e. L, .Li TTU' . lg . ' .ft ','I.Q. Iv 1, .Ei ,l k tb 4 ' f-Im -iff" at ,f 4 - .,,,,j14 'fqy' Qs-n ir-X li I! 'fu ,,S1J'.x'Twf?,I:Q'fA W f:Q-':.-- ff' , W - IIT? XIM"??bXIi 3. inf' I I U - ff ,V L ,Ai n ff -h fwgfk-,' xxx, ,LQ 'I W ,. 'H .1-4 I uf f- - V -- V'- QQQ' He I Q-ijt :PKI -, - 1 . . A , . 1" -If f f 'J 't- 1' ' It 1 U I-' ' ' C'OI I IiC"I ION OI' 5 iXIqXI S VISIT BI2AL"IS1IfL'L 'rw 1 1' MOUNT HOPE MEMORIAL GARDENS fxov xiidwmx Ifincsr - Imm- at Telegraph --L.-gif' X1ounrHopc Ccmcxcry ii Mausoleum Com an 3' I - ...i -- 0 I : I n ly Ili lr Q ," T45 .. v 3 w- 3 ' ' Q .f l'- Knc :H N1l'Tl'F I9 iifq F44 - ' wni- 't -+5 E " I 1 '1L'x, - T A., f 1.f55?- -...- -- 5 - '- - 1 2? 'fx Q' ' HD- ---...-...-. IA , . F' N 2,5 ' 2 'S -Lv Ii- ' ': ' 1 " s I iff ' A 1 L I IM -Q - ,L ., . ,UC f f 7 TW. y 1 ' ' ,r' 5. A , gf Q M W W iq 3 Z I 1 .Ir lg 4 4 U v 1- - . - 1 X Q: i 5 4,5 Op f won ff 1 - ,- - ' X W- ,4 3 f ' 9 A.. . or HL I., N nn vt , LM-iq . - -- HWY Ibm ,Lv f I- . r, 'llvi-, V if V, ,k,A 1 -YARL Kff lr-,!'f" ,g s 1,5,.3:.iix 5,6 11-1? I . , ' - '- - 4 ' Na ffl? Y iv, A L A U D E N DRAPERY AND SI IP COVER COMPANY SERVING ST LOUIS EOR A QUARTER CENTURY 59 FORDS THE WORI DS MOST BEAUTIFULLY PROPORTIONED CARS SUNSET AUTO COMPANY Inc hd GRAVOIS ROAD es! of Imdbergh Bind 4 . 1 - T TV , 0 Establis e 1912 XV ' 4' ' . St. Louis County 23, Mo. Victor 3-4 Xl Scrrzlr uf Same! St LOUIS Brake 5 6 5 2 GFHVOIS 5843 Easton HU I 9547 CO I 6877 Scha1n s Dr1Ve In Sanduuches Our Speczaltq 6965 Gravors Ch1cken and Fmsh Homemade Pxe and Ch1l1 Carry Out Orders HU I 9695 HU 19695 I I IA! Jewetens 555 In opromeprusrs, qffat fu Jam t 66 and Laclede Standard Serv1ce Hwy 66 S5 Laclede Sta Rd VI 3 8563 FURNITURE OF DISTINCTION Hampton House Furn1shers 4645 Curavoxs Avenue Graves at Itaskaj Compl me ts of HORST SERVICE Shell Products S Z TIRES AND BATTERIES L S 66 ANDI ACLEDE STATIONI ROAD JOE FRANZEL PISateau 2 3166 Wgodl nd 1 7536 St I ou s County PEVELY DAIRY COMPANY MORE PEOPLE DRINK PEVELY MILK THAN AINY MILK IN TOWN RUBICAM SCHOOL OFFERS Thorough prepar ton fo Sec eta al Steno g aph c and Account ng Pos t ons EffIc ent Placement Seruce thout ch rg to employe s o Rub m G aduate Summe Classe n Sho th nd and Tx pe INDIX IDUAI AND CROLP INSTRUCT ION Day and E en ng Cl sses 34 3 South G and Bl d PR 7 0440 4 EDJ arBld FO 73900 te telephonet ou C t g In O r 6 th On H dred . , . . . Co. I A . . , I . X i K 1f.4A Axxt , ,'- I Hu. 1- . .- 324 I f.. PL. 2- Dbianz nd: Hg 4,559 ,M - Q. V cl Q s u L, I I ELLVEEI1 ' . f"I ' I ' 5: . M K J 5Lfl.7E'L I . J - 1 3 g, . gif, .W T' F' ,'tores,520-4 Grav ', A fn- 38 Hampton Villa -PI . I n . I i , - I I. . - I ' a -- . . I ' 0 ai r r rI - r i I I I 0 ' I I 'I wi A e ' r r Ica r S 0 r si . r a I' writing II I - I I I I I I . I " ' II' I a 7 r v , . -- 93 ' m v . . - I 1 I A "' Vfri or 'or r A alo u 7 Year e un FLEX O LITE NIANUFACT URING CORP O B x 3066 1-'Kttton .1 LOLIS 1 Drzte Carerullu Corsaqes Bouquets Gzft Noueltzes Funeral Deszans Potted Plants olf s Flower Shop VI WOLF HU 18811 Home HU 11641 9600 Gravols at Mackenzne AEFTON 2 3 'VIO Newlnerr RADIO COMPANY 9 3401 S KINGSHIG1-IXVAX VE 2 2050 Complxments of UNION BAG Camp Paper Corporatlon 4630 Gravoxs St Louls Mo BLUMENFIELD S Tuxedo Rental CSouth St Louxs id Countyl Charles Newport EL 2 9448 EL 3 6232 Sunset Grant Realtors lst DEEDS OE TRUST REAL ESTATE INSURANCE 9901 Gravoxs Avenue AEETON 23 MO VIOLET L ROE1-IRIG Graduate of 1935 I-hgh School Class RAYMOND O DOUGLAS Brokers Louxs 'Vlost Beaut1ful Cemetery Sunset Bur1a1 Park 10180 Gran o1s Road vmof 3 4063 SINCE 1976 dl to Ornamental Vw all Cop ne 'Z5 S1119 B d Baths Benches Splash Blocks Flo e Boxes L ns Ch mnex Caps Statuarw St LOUIS Ornamental Stone Manufacturmg Co INCORPORATED 6641 VK eber R ad I'I.ande D Sr Lous 3 o Bob and D k Stadl OneHn ddOne 1' - 1 . P. . Of V . U Br nchl , ST. ' f Z , NIO. . , . 1 , 1 . 1 and Mgr. Al - Buil 'ng Trim S re - f 1 I i ' , ir - St' 1 N W r - Ir 1 X ,' Y . A' . ' o ' rs 2-27'0 - , i 2 .M , ic er u re PAGLIACCI S P1z7er1a and Cocktall Lounge Inc Economy Auto KINCSHIC Hu AY AND MANCHI SIIR and Sportlng Goods The Corner Pzua Made Famous O t O d 330 'N Xlam Street D RA 46650 nD ly -lO0p l 0 INSURANCE AUTO HOME LIFE BUSINESS Safety Servrce at a Savmg WALTER I-I KELLER ASSOCIATED INSURANCE AGENCY Co Resrdence Offxce 9775 Tesson Ferry 6414 Hampton Axe EL 2 3382 HU 1 2442 AFFTON TILE COMPANY C1enu1ne Clay Tlle Installatlons GEORGE E STELMACH 20 YEARS IN AFFTON 9614 GRAVOIS FLanderS 3 2552 For all your Palntmg needs see BAILEY and SONS PAINT COMPANY INC. 9500 Gravols Ave VE 2 4040 Erlendly Serv1ce Free Dehvery r '.'1. 'I ' I .I' ' Phone Olive 2-l9ll for Carry- u r ers 1 I I , .f 1- Pi77a - ltalian and American ishes Charcoal Broiled Steaks and Chops Ope ai :ll:OO a.m. - 1:30 a.m. A - Sundays: 1 .m. - :0 a.m. I r v D U H ndred Two T '28 -l' fwM""""i 'av s ', ! 6, Q P em :-55112733 2 I M f, , CW f il. GREEN ll ll SERVICE Gravors at Lmdbergh Sappmgton MlSSOUfl LEE W RANDALL GASEN PHARMACY 9509 GIZVOIS K H Schaefer Llcctrlcal and Plumblng Plttsburgh Pamts Panda Y5 Vxctory PEIIHIS Goewert Hardware and Supply 8315 GIBYOIS St Louls 23 0 Flanders 2 4580 OF YORKSHIRE BEAUTY SALON WO 1 2738 Pau Fey .Ir PEY FUNERAL HOME Phone TVNmbrook 2 5691 Z4 Hour Ambulance Serucc 4100 Lcmay Ierry Rd South of lmdberqh ' Custom Prrmg K1 ns ' A11 Ceramxc Supplles GENEVIEVE S CERAMIC STUDIO 6514 Weber Road Affton Z3 Mlssourx llanders Z 8576 lhotographs that hxe former Stud1o or Cundld EETTE PHOTOGRAPHERS I'me Portuturcs and Weddmgs PRospect 1 9416 2850 Cherokee St Elorl Ambassador Cleaners HC 7912 GRAVOIS PLanders 2 4565 COMPLIMENTS OE A FRIEND Complxments of Ered s Package Lrquor Store 9409 Gravols GRAVOIS VARIETY 9223 GRAVOIS Plte SGFVICC Gas Txres Battenes L 2 9 5608 Heege Rd AIZ, Z W f :iii 7 BARBERS 5759 CHIPPEWA Phone FLandets 2 9824 Gue Berry s Shell Servxce Txres Battenes Lubrxcatlon Brake Serucc Tune Up 8631 Crawxs Rd St Louns V10 R A GUINNER Plumbmg Co Plumbmg and Kztchen Remodelmg our Speczalty PLateau 7 9850 Carry Outs Call ln PRospect 6 8744 FRITZEL S REsTAURANT Breakfast Lunch Dmner 44 7 3 CHIPPEWA Must East of Kmgshxghwayj Fred J Pruet7el Class of 1937 One Hundred Four P I .4 T I, A iz I Q ' . L I . U .1 7' , 7 9 'Y v 1 ' 6 ' I . I5 . - 970 . f ' QA :Q .5 "'f gk? L ' L ' YTD' -16 . 1 gyi' ! 1 'Y . . . 9, 1 . 0 0 7 EMIL O TROJAHN '25 SON REGISTERED PLUMBING E5 HEATING CONTRACTORS 7922 CROYDON Marlborough Manor Z3 o IJVIII O IROJAHIN RQ SIDNLYH IROJAHN XV l 5061 XX 19164 fi? QWQQX Be sociable have a EPS I PEPSI COLA BOTTLERS of ST LOUIS INC Panama Beaver, Inc Carbon Papers Inked Rlbbons Ummasurs Duplrcatmg Suppllcs Aerosol Products 6677 D lma o H O OSIRAND Xlma on XO Iva 1' I f ' 1 V - f - Q Q P . - O I M . 3 -' Q r Blvd. . . . T . ' Sl. I- uis. Xlo. .I gcr Ph c '. -"V, I lm' ll I I I COMIDI IVII N I S OP A FRIEND MISSOURI SAVINGS ASSOCIATION O 'RJIIIILLI I 9 7 Marsh s Barber Shop 7 Pnrbrrs 9-I3-I Glaxolb r 1171 JI Dzszmrzz 'Nabor News Prlnt Inc mon Srhrr 1 'N A II RRR 71 8070 urs h Afhlsrrm O7ark Da1ry Company -I-Iv-1 C IIIPPPXX R SI I 6 I I Wayne Pelke Body Co Dzqtrzburom of Wayne School Buses 0 5 aes! au to 9 or cn ISIO I2 SO SPRING AX E xxnani Sprn n so 1 MILLERS MUTUAL OF ILLINOIS nc xn 111111 11111714 I Surry s x n s n 11 Insur L Ied Bohlmann Agent 'XI11I11Ida IHII I WALCO III IAVISION SERVICE CO 7 RADIO ompl I -Xuto R1d1o Srrx 900-I I3h1Io IJIJIL 11 CIYIXOIS 1 H N , - A l S I I 3+ IIN II.1111pI- II .Xxf -'NNN I v1K1II11 S1 I1l11N " XII' fZ.1111w11 3 XII. YI 'aw-1 111 113211 rj Il- XI1'111Iw1 IuI1'1.1I II. 1111- Ivan I5.111I-1 81111111 Y - H "fIrnr1'r11' Sf IV L Go In rrh JI" Phu c for Ilnccs. In A To- L 5,1350 28111 Il 5111 . Ig A1-C. TOW send 5 1385 SL. I.ou1s, M15 ur I,I.I7I-KI' .A'-OH... 1 , V ' I I 1 ' ' llo 1' - 1511. TUSS , .11 'tr-I1 fm -I A-11 - 0 'nf- ,rll lqlik 11 Y ii ' IQID- IT, 5.1 '1 gf O All i ' aux' IfI.. U - ' I SHIT, . I 1 AVC. ,AIRIYI 23. AIIH. Prml' I "l' '. lI'II'U , , I' ' ' IDI.. za In I IA. "E if CI cc. .Af"1cc JR. h SOI 'I , . 1' I YL. 2-OOF- QOXIPIIUI X IS OI' Natlonal Cox er Q5 Mfg Co COR 'OR X OL IS ndmm I THE MACCABEES f FSLIFZI L 3 U-402 HAMPT ON AXE 3 6 Pettlt Rexall Drug Store X 1 rn X urn R ui XIv.Lls Hxghuax PI auau 2 92-I8 :txrx 1 lc Stm outh Sldt u L III ROSS md DUNEI SI Bunnies 9 In Sh-I NATIONAL BRICK CO X nu Suu QX R IVI Slgns and DISQIJXI I908 S Imdlur 1 I I Q kll o COXIPI IXII N I S PLAQKE CHEX ROLET INC I I-I-I S Ixnng hldwx mx 1tSoulhxusl 1 1 Don PI1 In WI 1 Burg OL P ts Supplux Rnptnhs XIODI RN XQL XRIL XI ij' BIRD SHOP II -I III X PAULS 66 SERVICE FXIIRI IIBRICIIIOX Cruoxs '55 Ixndbcrgh tor J 89 rn Brda CII!! XI.1rImIand Mack s Serx ICC Statlon C XS XND O rn 'lll c Buren and XIotor Iunc Lp Scru Lmmiuar me Carr Bmttcncs umm I 000 CRAXOIS AX I. Rupracht BLllIdlI'1g IVI1te.rl1Is Co 9X-II CJFIXOIS Rd l FI X MERIT Spec1aIt1es Company Inc reuszon Srrzu. Xfmhzm Prculufts 205 E DAX IS STREET B n II Shmklmn W X on XI rnun 2 I 6 XX m J XIundx 01115 M0 Comm mr X 1 X OPP S RESTAURAN I RED E GAS COMPANY ra In Ur Lltlnb ms lm. Hur' 9000 XX llsun Rd lx -I xr CKHLIIIIKDIHQ., II r LIL I mshux rurs Rmgu Affcord Rdrxgwator Co Drxu un Hur X Sllomnn 7-Hu I ur r fb CIOOD I LC Ix EOR 1939 CLASS 1pl1m '1 Or Hur 1 I Y 1 a IN,, I :TIQD .4',5M 4- Av 3SI4III:XL'II,iSI,I 'f,XIO b H V - fri-A ,K -5-4-O I ' ' 1 1 XI: - 90 .Ax 1141 1. m- SI.-Ig-IU SHUI if S f C I1-S F, Q Y V Iub E. ng Tir y- . ' . L A . b ' if PI" - 166 II. Iva I-931' ' ' ' 'H X'I Q ' .IcR'. C o. . "' Y ' I' 66 L I ' ' , - IfI. 1-NIM NK A , lyumix. I Ag L' x IPS I fmnipfrh' frm' ln! lizzlhfrrul ,Xllfv 'III' s 1-CFI'-Co. 1 I if-I- CIrAvoiQ + 'I'uI. HU. I -I I 10 , , . , - 1' ' . 1 ' I - .. f I - . . A 7 4 - .4 N 114 U - K. t . V - A k - JI..I7.:dI 'Q . 70 SX ,713 I., .70 ' . .A v SLI- ll I ' A ' or II XIIiR I.. IiIlXIPI' Pru. ' I ' ' R X '. Richc-un L' "n . I1 TI Rui ' IXIIII ' ' S P wp. I- f 1 HI. I -M-C :ly g-MI ruff vi. I-4,255 sI.1,1m1 Cv my 11. xl, A - - Ilf If 11 UU - l A .D 1' :X QI F ' 1 7 Rui' gcrawrx- I --' -rs A ' ' X.'. ' I I D " - I-Iuclm . 1' , V, X ' Q -- -1 I5 '.'- W ' - f " H1760 I.avin.1I "..-XII 1 II. Mu, Cm pltclu. sc I I x' . . X'lclur I-' '- Gulf 'luuxl Su uw ul Rum m lv Ruin 'I'ru1'c.1I I ish C. gc ' Is K Id c J - f A' f 4 , ,. ,. A H4- Clmvvis IIN 1- HH Cvn In is of .1 I mmf Az Ra N N SIwppmg Ccnxfr C' 5' nf 1.1. CALLIER KNECI-IT PRINTING CO. 5413 Gravois FI I-3929 Congratulauons to You and the FOOTBALL CHAMPS Compllments of CARL J BENDER REALTY COMPANY lSLL or call ui lt you xx ant to Sell or bux or m d msuram of mx k1nd1 D417 Hampton Ave HU 1 3444 Freund Baklng Company C0mP11mmfS 920 South Taylor Ax enue 0 3 St Louls Mlssourl Friend l l Ham your donor phone sour Axrfondmomng Heatmg prnsurlptnons to IRGJVIQLYJIOYS Ironrs XX uhgrs Drurs I ILCITIC Rmq s L Greengard Drug Co 673 N Crmd Bhd Affcord RLTYIQLFJIIOD Co tor3'J I lumulr IL EMD I Hlrrx A 'iwlomon Affton 73 NI: Lrx 'nun sada L unun! el S LIL ul R Jsomzbf lu s 7IlIT1L9 a du Lountx 4 my K " v 1 kv Vv -C I 'Q A L I' A V f FR. - 282 .. . IL ' , ' A ' ' , . Our Flfmth Year VIC T455 who ,K V' . D iw ,1 ."4f K ,' -..L D-1wv'v -1' . k u.' M' - A V1 A f1L ' we .er'1' va. 1' ffm? C, H 'lcffml' 11,!'sJf7I Compllmcnts of A E R I E N D Krueger s Smclalr Serx lce 0 C ru 11 XX t X IX SBIICRIINSIAXIJS MARTIN LUBBES 8930 Graxons Asc IINSURANCE OF ALL KINDS Notary Publlc Loans Real Estate Real Estate Loans Made for 3 to 15 Years ll anders 7 5420 VErnon 2 1024 LOU S TUXEDOS FOR RENT Summer Formals f utuuuux Sir: lhrs 4610 GRAVOIS St Louxs 16 o LOU KOHLBERG S I r :It ll Phurrmnu I7 0001 C rnols IXX tsl ot I new Lndtrpmssh -Xffton Xlo Open Sunduxs I4 Holndus 10 1 m Irtt Dtlnxtrx I rutnptnon 111 It Ups XX hart lrzd I 1hurmuIuC :rms IIFSI FREE DELIVERY McCarty Rexall Pharmacy Prescrxprxon S pecxalxsts 8816 Gravoxs Affton Mo Phone VEmon 2 1460 THI PLACI IOCO IOR THI: BRANDS XOL RNOXX MANNE DAVID Store for Xflen 7000 C rnons 4704 Lemay Realty Co 730 I emay Perry Road llLdson l 7100 KUTZ HARDWARE INC 144 vu I AINOXIX PI xxx Hlghulx 66 md XIX lttnll 7 67 Landers, 5 3 KENRICK S luroptan and Domesu Xlmdc Sll1S11.,l. Iamous for our Coolud Cormd Beef Rnl Hnclmrx Smolud Hams and Baton 10008 Gr XOIX Au LINCORD DRUGS THE REXALL STORE IIN CONCORD VILLAGE PRESCRIPTIONS Accurately Fnlled Reasonably Prnced Drugs Cosmetncs Sundnes 3,51 Concord Center Dr V1 3 2054 LEMAY AUTO PARTS 607 Itmn Ierrx Rd l-I 7 Ltmly 79 'Xlo OPI N SL NDAX S to LOU S SHOES Juulzlu Shuts Pxptrtlu Izlfed 1t I xtlcdc Sta X ork hxrc Shoppxng Centtr 8073 XX arson Road XX Oodland 1491 XX ebstcr Groxe 0 SLRX ICI: ST XTION JOI IxR1 XIIR PROP 8001 Curax ons IS 2 08-I lou o Hbdson 1 6004 LOU'S FLOORING CO PLASTIC ASPHALT RUBBER FI OORS PLASTIC XVALLS if S1N1x TOPS 9116 Rambler Drxve L Cognasso Free Estxmates J OHNNY S MARKET John I oeffelman Prop SAPPINCITON MO Un Ham lr If Xm '10-I 1 . '-.vis . "bor I YC g. ,C Q I li. ' . " . I f ' . b '1 Iusszrm, . ' , ' I'I.vI.-V25 3.-I ' . . f. .41g,.m. Is. .'-- vw- 7 . - ' ' 'C - 7. L- -' f ,, 1 ' VU' J ., if ,X " f ' I-.1 w '. A - - . ' ,M. - S E T I . ' 3. b I A H.. 1. ' A XVIE GIVE IEAGI-Ii SIAIXIPS W, H, Id-XX',-XC ISL, Z-8243 'f . I.c "'e II. - -I-I' - .' -'.I . Ill.. -- -8-I ' Q . ' O 'S Ii 1 ma . 1 .Q i C I k - :il I T. 66. .Rd. 1' 'I ' ze ' ' 's19.M. J-K , E . Y 1 1 1. 1 . . ' T . -n , - -L, --, 2 Sr. . is 23.51. Y C' ll K' Av. IT A FRIEND HII I IOP I OOD SHOP nehl 'VIANHAT IAN MEN S S IORI 7 Cm NIFI YS AUTO BODY 8014 CRAXOIS NIEBLINC1 AUTO REPAIR 8 Ix ng h g EIXIPIRE STATE 8 SHOW BOAI 01-I Ch pp SCHUFDDIG AND BAUMAN SICJRIIXC COODS Ch pg mplml SXXII IINS IIOOR COXIRINCIS ml e Western Auto ASSOCIATE Store I I IXDBI RCH CONCORD VII LAGI' o Sl ou Compllments of a Er1end AI-F TON CICIAR E6 T OBACCO 99 9 C a 39188 C mpl ment I BOHRER AGENCY 78 vo C, LUBEI EY BAKERY arson I 1 BOLANOVICI-I MARKET 7264 Market EL 2 995-I DENOS CLEANERS md S T x 9780 LEIVIAY GRILL x R LARRY S NIAYTAC1 I AUNDRY I-IAVLN Con o d X Ilag 37 S L mpl m Nl RIPI EY S CI OT I-IES 5 VIa1h DON ADA 'VIS DON S S FANDARD SERVICE R X CHIPPEWA CLEANERS 4906 Chlppevxa PL 2 6846 DENNIS KEEN KUT TER STORE h M s u IUXEMBERG REALTY CO 57 NIxIltr Bros Super Seruce 3 C 465-I RACSDALE BEAUTY SHOP 0418 C I-IU 9 I ARRY S TEXACO SERVICE If Xl 'SJ-I0 FROM A PRIIAND SO COUNTY AUTO BODY I m onsmg Gulf SGFVICL Statxon I Bayl P 2 WESTERN AUTO SUPPI X NI sn AT LAS JEVVELERS IINC fl ne Hundred Ien Cumpli ments of , f I 3 , . 9 Z 21 Crnvois ' Open until I I :00 everv iv A " ' A ' " Q 1 1 , I I I ' I. .ly Iierry Rd. TWV. 1-I I 55 I 1 ' 520 s. 'I Qahway V' i V 5335 f 1 wewn Sl. Louis Guess XVho . . . ? CO i cn S of 7 I CW-1 4211 Ha p on Av. 55: , I' 3 , . J , Q ' ' VIct r 3-2I5I . . L is 23, Mo. ' ' ' A o i s 04 4 Tr vnis IfL. - I .rwoig ' A IUXV SI RYIC I - I UIIRI4 .YIVION v v -v RLPAI YURK ' ' '44 Cnion Rd III.. 3-9535 Affxon. AI . I 7 .. 1701 If I' ISU' ' Rd' Hig way' 30. Ifenton. is 0 ri X '. 1- - A . . 182 I.Cl'Tl.1Y1:CI'Yl' oad HU' 1' '32 I I 3 . - 7' ' 910 fravois PL. 2-5'l-4 II., 1-I : 1 I ' - c r 'i e 1 Center Drive , IHIQIO? . I' VI. 3- -I6 . t. ouis 10. Mo. C0 I e s of ' I 1' A S 4 . - I0 ,exnav I'errv Rd, 7'55'. IC ester 1:16 '16 , . - L . 1 S VIS 'A I I I -1 - -IOI 'ess Rd, I'I,. I-'MID -60 I.e ay I-erry Hlanders M1646 . , - Y 7301 - JHCIW U 7-I I 3- I 5 MJ chester Ave. I..- xii .Lili 'fiil 'si-5 K BaIIenot Bros Constructxon DI VI-I OPI RS IANCITY HIIIS rnglcx Axe md M1 kenllc Rd 7918 Coleen Affton 23 o L O BUI LIVIER IEXVII I R 9422 GYJXOIS H I 2341 X Icler 3 5770 CONCORD SHELL SERVICE Irr Serv e C.1I1 Bch I'IIgI'IVVlX 21 U I mdhcrgh tConcord X 1111510 I lBohI Koe cr Iouls 78 I o B R O U K S coNCoRo x II I ACI DRUC slow I rcscrlptlon DYIILLISIS 7301 So Ilndhcr I1 1 XI -1723 II Smcrufzn n XX rddlnu and Purlu fakes fc r all Orcuszrms BERRY S BAKERY 9503 Gravo1s Rd HU I 3600 BLUST S 2 742 Cherokee St BERGMAN S JEWELRY Dxamonds HAVIII TOIN XVATCHES Yorkshlre Vrllagc XIJO 2 3599 XXO 78886 X I -+375 OLD ORCHARD T V 734 I- B12 Bend Auto Rxdmos TLICXISIOHS Home Radlos Tape Recorders Rc ord Changers Brmkmann Realty Co Real Estate Insurance I oans VIanagement 4910 CRAVOIS HLdson 1 3010 BRIGGS SERVICE Automobxle Wreck Rcburlders u 4 11405 Craxms Iouxs 23 W EARL E BELLEVILLE SI RXICI STATION TL 9998 9998 CVSXOIS Complete Brake Sernce md 'Iune Lp Complete Optmcal Seruce FLanders 2 4647 DR EARL L DICK O D CHIC? Hours Oamo Noon 0Oto500p 6 OO to 8 p m Daxly Except Wednesday 8620 Gravors Axe St Louis 23 Mo I BUSCI-I AUTO BODY Body and Fender Works Pannlmg XX recks Rebu1It Due Busch 8709 Crax ols Affton 23 o I'Lateau 7 3456 Ch1ppeWa Glass 55 Mlrror lurmture and desk tops Our Specxaltx 7430 Craxols Antlquc I5 Smc ke Vhrrors XX cst of Hampton JOSEPH BATSCH XI ATCHVAKER JI-'XXIII-R Phone VIctor 3 4040 732 ROCK HII L RD AFP TON 23 MO BUSIHCSS Flanders 12424 CREST FLOWER SHOP Flowers for All Occasions 8630 GRAVOIS Orlou and George Affton 23 Mo Dolzman Om Hundred 'I Lulu . ' Co. 1' 1 A . . I 1 .1 . .. 1 i V I 4.1, .I ' , '71 A I 1 -My Ry. 'm- Sr..',-.'V1. I r i . I f 1. .5 Q 5 1 .K ' ' ,,' 5 r ' - P- ' A -Q ohm iz, fy: 'H Q Y , f ., vo. -. ' JEXVELRY OF QUALITY wcbmgwg 19. Ms, . 5 xc a s' A V vi, 2 461 ' , 1 - ' SI. , ' , ML, 4 D ITL. zo ass ' , - 1 'I v. . Y ' A i V t ' 4 ' .. 1 ' I - , . 9:0 . .t 12 -I: 2 .m. 'I I 7 - I . ., I T ' V 1 V ' AEETON CYCLE SHOP N1 XX AND LSLD B11'x1S Uodel H hhu 9417 GR-XX OIS RD rnon 7788 Berger Eurnlture Co INTERIOR DECORATINC -Xlsc lx lusn Rzttm S op 7700 GIAXOIS P 2 1 0 Comphments ot a A FRIEND 079 Affton Auto Radlator SCYXICQ ul s ip rv ON1 D-XX S1 RXILI 8001 Graxors Affton N10 AEETON GARDEN CENTER OPI N SUNDAYS 10070 CRAX OIS 1 sung Iqunpm Brukt Sus Drum Turnmg Brake Dokter Auto I ue Delco Remy Holley Affton Ph1111ps 66 Servlce 8500 GRAVOIS AVENUE Dun XX x ner BRADBURN SCHOOL SUPPLY CO 5114 Hampton Ave EL 3 9441 AFETON TOY 25 RECORD CENTER TOYS FOR All AGES Speczalzzana m Educational Tous of All lxtnds We carrx all popular lass al and hlldren rec ords Complete lm of popular sheet mus Plus a full lnnc of re ord plaxcrs and needles 9411 Graxors Fl andcrs 1 0496 AFETON RESTAURANT 9713 GRANOIS H 19 8 or o d Affton Dry Goods Z5 Gxft Shop 9-1-Z4 Graxors Axcnut PLII 7 Z Affton 73 Nlw Avenue Camera Store Expert Photo Fzmshmg Cameras and Flash Outflts Darkroom Equxpment Photo Supplles Home Movxes 2306 So GRAND PR 2 6401 Prescnptxons Cameras Cosmeucs Three Registered Pharmacmsts AFETON DRUG COMPANY 9440 GRAVOIS Plateau 7 OO Affton M0 Om Humlred Th r n . - o K - 1 ' L , VL 2--- ' YL, lf - 3 1 Rmlrl or. I 1' uzrvcl C'I1'u,mI out 0 V , Rrmdvcf utr! - Reform ,.wg'cr'c...h ,. ,,. 1 1 1 . 1 I f ' L. - 0+ , ' U - 1 7 C Y r FL. -232-1 U 1 64 Authorized Service on CARbureTER -Kamp 'yoga' Spmtxw.M Electro Tc: ' 2' 4 cnt - . ' , ' 'irc fl . T' Y B ys an Girls 471 ' ' rr ' ' A v - ' - s K Viv' . eau 2--4 1 .. . 1 1. , ' - ,4 A . I . t lu L f - A c . ic ' c j ,. , 1 1 , , ,Jo , . dui EESLER S 66 sskxlcr 910 NIICIKLHIIC at Hum -Xffton 73 Mxssourl mdus I OUI n Yu BEST RADIO and TELEVISION SERVICE Iulus Iutcd I ru SXII GIINOIS S Luuls 73 0 DIEI-IL S DELICATESSEN 8170 RAVOIS Omfamtoll 1 DRAPERY EAIR INT ERIORS 6654 Chxppcvm St Louns 9 0 G I-I GROSSI-IAUS Intcrxor Des: mr VI:rnon 7778 I-I Anders 3 0330 ENLOE JEWELRY Speualrzzna m Ixpgrt XX nch Q5 .Invmelrx Repamng 84 Graxons IRapp s Shoppmg Ccnnrh IAI I IRI4 ISIOX I -XRTS OI Xl IAR oR IROIBLKTIOX QLAN IT Llectro Mechamcal Ingmeermg CO rent I HLIS 'VIISSO T XOLNT R s d XL dIand I DYER IEWELERS 7 2 Lemly Ferry Rd I EMAY 23 IVIO P 2485 ,II :mm pm sans NJ' 31-I7 Chcrokw Sl I7'Rcip1ct 3 5485 Odorlus Cleanxng, 3 Dax Sgruu. COVIPLIVII IN I S OI TI-IE EIVIBERS 3323 S Kmgshlghway Ionh Im' 0 South St Iou1s COUNTY NEWS 8901 GIBNOIS Delzured II emklu bu Ihe muzl man Ilhom IL 7 9408 DR ELMER J DIEHL Optometrxst Su. ux for Ixtlur sight IRI I IIARKINC -I'J7lGr.1xo1s -Xu ll Nnosho St AIR COINDI I IOINI D I 6 u E1r1ch s Eloral Shop 7021 GRAVOIS FLanders Z 0139 One Hundred lourteen I . - . , III gm 3,1361 III - - f J. IJ.-ki 'LIES X f ,r : , M,' ' .t. u'-.NI. .. G Q ' , I 'I I . ' . M . K , I ' 'nl . . -- P P . .g x 4 Zu I 1 v , CII-XII MAI IIINI' SHUI' SI1iX'IffI. 3 f I ' 3 T f Slcal f Alummum - Bmw V I'IAstic - Shea! Maul A SI.'1II I AI I '1' .' ' .IT 'IIS C J D I New! um! .Sequcncv Iimmg Cffmtmis Ostulne ewe II 4 X'3' Hnnchciltr A I3 wocyd , Q ' - I 3 ' ST, I H 1? . .. URI I t A I A. . ' '.' , c,I ence Z3 ' 3 lflmim LIRII1 'vm -1500 . r A II7 7 I ., , V . 4 v - Y I I.. - 6 -- ' I. . ' I ' " . . . JR. .Q ' ' , L .. . I ' - ' 1 p 3 ' v A A ' ' " 'a sI.1,maS 1 , M, SXVOEEORD C I xxI ax Dtlntrw Stru 7 om I HLAII 7 9 SOUTHLAND T V CO I s 4 SI RX c ur op om II gh I Id III 63 C1raxoIs nl m nts ST LOUIS HII I S Barber Shop Q mm Prop SUSINS AG MARKET 1 I II gtlmr Indtrs II o Sp lr InInsIIItd Bummsx Irnmn Cr XII IO St LOUIS Busmess College S Cn I dxted bx A ILLIIIIHL, CWUITTIISSIOII for Busmtss Stools COXIPI I II BI AL VY SI RX ICI SUINSI 'I Hll I BLAUPI X SAI ON Xl mor 3 9 5 GKAIOIS Rozd I blotk xx est of Lmdbergh Blxd XII DA XX AGNER prop St Louls Llthographmg Co COXIVIERCIAL AWD LABEL LITHOCIRAPHI RS 6801 So Broadvsax VErnon 21103 II :Indus 3 0973 Sunnysxde Farm Products 83 20 GRAVOIS South SI Louxs County s I eadmg Fruxt and Xegetable Market SL I'POR'I YH AEETON KHOURY LEAGUE SCHRAMM HARDWARE Inc DI XI I RS oI IHIIII xx s PAINT I 6 8674 Graxms Dr E H Str1ttmatter DO Oattopatlnlc Phy sItIan Ofll e Hours Q I7 I 7 9 St Lours 23 Mo 860-I Graw oIs Axe SIEVEKINC1 OIL COMPANY DI5trIbutors ol na o Onolme Ind Vlotor OIIs Ixtrostne md I-utl OII or -M79 Routt I7 Ixuluxor I o Shaul s Super Market 8065 Watson H orkshxrt Shoppmg Center Optn Xlo Thurs 15 Ir1 Eumngs L ntI Sonnlerter s Men s Wear I JSI"lOl'I XX ISL lor Xlen and Young, X1 n K S IRIN U Ixl 700 C rlxols J SAPPINGTON PHARMACY Pres rrprzons gl rr Room Supplns Ample. I lflklfly, O ox om KI 3 -I I' Dcnnx U C IJXOIS Rda Slpplnglon 73 Nlo SCHOENLAU S ELORIST '25 NURSERY 0l ID CIHXOIS -I One Hundred I Ifteen .I. . ' II. - 611 ccj' I .I 1613-VII'J.1tcN SITCCI , , Phone 4 Ifl.. ' 1- 7-I6 ' " j Q 'cc Ilm 1: I' .. ' ,- 401 ' I r . crialiwl c ' 'I 'I' ' , SAI. I . I 'I :I 41 3 " S'c h 'Q ij 'I-'V U' I Ilvv I. I.ml Pr. 6--I-Ill 37 ' ' PR. 67788 Acc c ' ' f the I cc ' " I I ' -' fc. ' Comg I c ul ' . , 2' ' 2 2, " . 2 ' 2 1 I V' f ' I ' " ' 'I .-'69 Ifl.. I-7750 Q -'C - - AA, ' ' '. - ' ,' ' - ' l-5: - RM. . ' . . ' Tx' c ' ' . . ' ' VIC, It - -. ' Id .1.xI. I r ' If , . E . u A I' V ' :H 'vi 4 y I U Q, 2. I I 5 f - 'IC SLIIN Il.,ISf-.II h ' NUI KN SI. KS- - JAR ',I"S I-I" 1-1-8 ' I Irvs .III.'r.1lI.wn f I'r-:c lI.lrIxlng In R117 5- I7I,.l-IVZ C I V. fc' . A ' I+ I ' l ' 1 ' ' P. .B .' 1' Ph - ', - 3-0 Y , , - A . , . XI. 3- 190 I ,I . . .. .. , I H I ru Rtd Coon .Shoes lor Chrldren I C ROBI RIS for Men C RACI XX AI RI R for Vkomen YIIVIMERIVIAN S DEPT STORE 08 1 tmax Ierrx Road HLdson I Double Fault Slumps I-uru Ilomluu Ask for VELVET FREEZE ICE CREAM Weber Park Motors Inc 91 19 Gravo1s GUARANSI EFD USED CARS PL 2 4373 II ulltr I Bender WACKER I-IELDERLE FUNERAI DIRFCTORS 3634 GRAVOIS XX E PRospect 2 3634 wpuxrxtcrs Addmg Nhchxncs New Rcbuxlt Supplles Offlcc I-urmture VON BROCKEN Ofice Equlpment Co 683 8 I Bug Bend Bhd Repuzrs Remals VN ebsrcr Groxes 19 Mo XXOod1and 2 5653 VANITY FOOTWEAR Shoes For fha II hole I'amzIu 95 O1 GRAVOIS I C J Sehga i'5Sons I-Icatmg and Sheet Metal VvIor s raxms HU I 7333 St Lou1s16 Mo Resmdentlal Heating and Condntlomng., ANYTHING IN SHEET VFTAI Over 42 years experlence 30 years m one locatnon C OITIPIIITILHIS I K Wood Real Estate Co 3357 SOL IH C RAIND Iiondul I nr uour promlmn Hours Tues Thurs S 9 AVI o 6 7 'Won Ir: 9 A M to 8 PM No Hours Xed OPIOVII TRIST 13' Crnous Axenue I 3 FLandtrs 2 3399 VICIC S AQUARIUM Aquarlums Trop1ca1F1sh Accessorles 7248 50 ORAVOIS AVENUE S Icuxs I6 o c I M RAI ILI CIRIC AIJPI mxets SUI LENI ROP 8 SONS INC Itrsonulrnd Salts and Sertzce 9-I4 Itmay Itrry Road IIMAY 'VIISSOURI IRI1 PARIXINIC ' one II 8880 FST 1800 Hbdson 1 5227 TRAUTWEIN S Gra c XX alker Red Goose John C Robert SHOES Speczalzzznq m Comfort Fxtlzng 5227 GRAVOIS ree Customer Parkxng 2 Doors North S Txx 15647 SCI-IAPER S SIRVICI SIAIIOIN I1res Bmttcrmts Mttssorus Tun Rtpanrmg, Villt south of I on I lndber Complnmtnts f SHEARS DEPT STORE 9319 Crmxons WALTER S HARDWARE 0701 C I AVOIS I It In 11 md Plumbxng, Supplns COIOIIICF I1 nt tr Iorbntl x 966 6 CONIPIIXIINIS FRIEND JI 1' r'Ir ISHN 1115153 'LR'II? 31' 1' ,IEA ' . I A 'L . 4 7 ,- yr A- 14623 Y ' -. . - . . . -- ' V , r 1 ' ' V - I Ifl.. 2-N85 . . ' 3 ' - .f . 1 k 62116 f . . . ' , , L- ' - I , h 3 , Av . A. I 4 . ' Af 1 'Il ., ' ., ar. , .1 . r I.M. 7' 4' DR. RUDOLPI-I A. SLOMER jj I t , 5- , '- V HLK 2 850 IAA --31' A- ,gh 1 - A ' o r. --' ,M. I5I,. 2.5101 51 'i , 5 5 " . , - - I ' - SI Q 1,2 14, ,.. .' , , r, . 1'c 'c. . ' 'Q I ' , - xi f 11 '. I Ih 1 p. 2. xml- li. 'S 'kg ffl.. 12 . v - L ! . I .. LV f ' ' 1 ' - or A Il ' - , .' L:.1 It 'en Compllments of I-IERMAN S SHOE REPAIR 8008 GRAVOIS Mlldred IVI Gotung GINIRA1 INSURORS INC Insurancg and Bondmg Seruce 414-1' I mdnll Bhd O1 mu. 2 2000 St Iouls V10 0209 CoralDr1xe I-1Ud5on 1 6431 Afflon N10 AFP TON PROVISION COIVIPANIY 9731 GRAVOIS P 2 07 4 onarafulatrm Q CLASS OF 1959 Walter Franke Plumblng Co Plumbmq and Repazrs I-IUdson1 f63f 0301 A1 IHI A Affton 23 Mo Comphmmls ALLEN FOODS INC ST IOUIS vo Instntutmoml Purscynrs U SPLQIIIISIS of fmer Foods for Fzmr lrvstztutzons Repnsmud m xour dxstrxct by MR ROY BOEIVIER A11 n s Pr1de Afco Brand H118 , "Cf Q ' I." X . 7. 1 ' I " I 7' ',."f , A , Lasco Brand Lady Pauline of , . A .. v ,I j , I I I.. - -3 , . c Um' ummm Ruady-Mix 1311114111151 Co11c1'c1c Materials B RX LESS BUII DING MAIPRIA1 S CO fb B111 JOHN L ZIPGEWHFIN 25 SONS 7077 C1r1xo15 lat Robfrtr IL 7 Z JO l1ll1m Yugmhun I J Iugm nm XX ulur Yuggnluun Iolm I 714411111111 A A 411' 1-551111. 1114. 3-11111 1 I 11 . .4 L 4 k A k Funeral Diwctors - 1 3.-'6f YL 1 4,1 x 5' K 4' 4'xj1 xv ! l,I .,..v r, .. ,- , I Y is 5 Sf: 9 I ,+I 5 , ff K 1 ,."'Y' HK , My al Az wwf' an , . we 4 A uhh. 'Wm ., I -' vm-,A . F Q. AM ,,..h. , wwf. ,irli J g ' fn I. ,MK W . fm 'W W 4' li gym X, V: iz Q xx I hw' GIBVOIS Drug Co GRAVOIS AT MORGANEORD COMPLIMENTS Mehlvllle Drug Co I INIDBERGH AT I EMAY FERRY Cherokee Drug Co CHEROKEE AT CALIFORNIA PRESCRIPTIONS G R A V O I S COSMETICS BANK I :fir SGH RI STRENTZSCH SR I Ch GEORGE MILLER CHEVROLET CO PARTS SALES SERVICE 5616 Z6 GFAXOIS at Bates HU l 8030 Best Wzshes to Our Frzends at AFFTON I-IIOI-I SCHOOL FLANIGAN INSURANCE AGENCY 4661 MARYLAND AVE ST LOUIS 8 MO EOrest I 3656 . I - - OF ' Complete toc o II Camera Needs Eastman f Polaroid - Revere Bell owell . ., ..' . , C .-n X 'I' '. XVINGHERVIUEHOE Funeral Home 71819 South Crand Comphmcnts of AFF TONE CI EANERS BOB S STANDARD ST ATIOIN Heege and 'VIatken71c TEEN AGE FASHIONS By Appomtment 'Vlrs Nlargte Batter CHARLIE G S CAR Nhnlxn Joan Paul Ilfllk No I Ad Das CHARLIES FLOWER SHOP 77Iema1 Ierrx X rnon 7 OI Charlre NIQIIIL Ilmer Stutkmuer ROCKS BARBER SHOP rmrox VIISSOURI CONCORD PAINT INO I Coneord Center Dr S Lours 73 o 75 7 D DIAL FINANCE 7417 MANCHISI1 R THE MARY GEORGE SHOP 737I MANCHI STIR Paultne Bauche 'VIIss1on 5 0667 X I E AI BERT TAVINIY CAROL STERNS GULI SERVICE I0 p CONIPLIMI NTS OI Mrs Georgla M Buckowxtz Complrments of TERRY JOHNSON Complxments of P H Complrments of M Pattxanne Beauty Salon Dxstmctue Harr Styltng Permanent XVaxes Tmttng Lxenmgs by Appomtment 7 I Graxots Au S LCUIS Z3 o me Iurntture for I ess South Srde Furnrture Co PRoSpeet 6 3000 3630 S Grand Boulesard St Louts I8 MISSOUFI Open Ixtmngs Ierms Federal Paper Stock Co 4810 XACIXISSOCIX I 0u1i o Clean Coverall Supply C 1316 S SFVFNTH ST I 01.115 o 9 Naxy Brand Manufacturmg Company 7077 XX -XSHINCION 6 Sales Flettrre -Xpphances Repalrlng Kronsbem Appltance Co 71108 IVAXHOI I 0 I Imer Crook XX alter Ixronsbetn TO A FRIEND BRIGGS SERVICE Automfbtle XX re k Rebutlders 3 -I II OD Graxms SI IOLIS 7s NIO Om Hundred TLLePIU one A I . 1 , - y - ' ' ' . . 1 ' Pt.. 2-5785 - . - Ch 'I 1-- I y If g Rd fri ,7 7 ' K f, 'MMI VI.,---18' , 3 I A I 1 - 'I f A Xlotor Tuncfup Brake XYork f - XVaIh1ng if Polnhing A .1 Pick up ii Delivery'-Road Service Hours 7 a,m.- ,m 3 Lmdbsrgh at Izast Xlfltion K1rIxwoutI ll. Xlo Rolla Stcrna. Proprietor Phone 'I.-Xvlor I Q-NIV VE. -. 010 - ' I ' ' 7 I6 " ". I, ,f .NI. f"4 --N I O. Q I sr, , A M , St. , , 7, M . CH, I- T320 v Y I T- I A T - r V in ' r I 1 - - I I ,1 I - 000 CH. 1A I6I i , , , , , ' 1 ' c ' VI. - -I6I -I ' 7 " AFETON LIONIS CLUB M 5 Q C BEST WISHES AEETON SENIOR HIGH TEEN CLUB Compliments of 7 a' ucen om' 'GW X31- 9622? Muffy Q91 'IO A LUFKY VIOMI HPR Nou th pltture yy ouldn t lf bt mct to dtcoratt your homt yuth fmt T lchacek portraxts of other mtmbtrs of your famxly VJell you can and on tht same terms Instead of perfornnng tht almost unposslblt task of gathtrlng the entxre famlly together for a Group plcturt brlng them nn one by ont at your lelsurt Send the older ones ln after school Thxs done you and Dad can come 1n for a relaxed couple portralt some ty emng And prtsto just 11kt that you haye 1 l IVING VJAI l that vyxll keep all of you together always whtrtyer you go changxng as others graduatt get marrxed always up to date C ome IH set the famlly w ll a s we haye made for your nughbors set yyhx uour groupxng vyxll be a fme one too at you hayt your graduate s l-lUdson l 6349 8714 Grayoxs Um Humlnd ltLm'u Ihre . f lN .r -,F ll "Xf::::.. . f:rf:-1-.:--' 7 l , . :355fs?sfs1sfei555I,5f.5:f'.5f5.sf13-ffgfsx - 's5sQ5g2g5?5:55j:g:455555 r -523525252525fi2555:552525s5s5fi25f5Vf.5s5i:5ff fifififif5252555Siififififffififisiisffi isfeff i-r . ZfiffffffififiiE355ff55f5f5f5f?fEQ5r , M553-'iii 'gg::g:::5:5:5:51515:fEf5rE:3:5:3:5:515:g5- . 'rf ' ,-Ifirfalzg: 2-'I f 1:f:5:5:5:5:r5rE2E252525:5:5:5:2:f5. ' 53IE2E:5".'E2:' 'f:i:3:If1E2Eff1EIE2E:7r2:Effif- H ,' ' 'E5E, 555155555522-5255553555: V gy5:-:2:f5:I5ff'f5E2E1:f55'-. ' ' , gs.,5355555fE:'fsi-fjififftf f ff 4 .Q 9 H N .ea T i -.gelsf:5S1iII1f?'11555551S5fff3igfIf:EE5fi55 'S51-:z15:5f?IE5fS?53?f59:'5f'f'-' ' M Nxi ' ' ef H ef--ff C ' ' , . 5,:'f1:2-5. ,fgg5Q5:f551g5153g:1ff:fff ff " '.-y,-,-,-, . -. -4,. . .,, g . x ':Is:1g:g::... H :r. :5:I:I:rgrgrg:5:5 sfzfzffrss.. -. ' 'g-,r2,- ' 2. 55E5S55g5:I-5 .2 '.-.:33j?rlr5fE.j.'-2:. 2:5f5q15:S:E?E:5:3:,.:. - .kb +g.g.g::::. - gg : -:zz-:I:I:2g2g1g:::3:,:2:2:-.-. '-'-:1:v. "7:5:1F" 'rv 1:3 3::3:f:Q:2:2:Q:2:f3fg:f:f:f:f:f:f:f::.:, 'A V: ' ' 4. ,':,3:g:':g:g:4:f:?:1gIg:g:g: :5:2:I: 42-Zjgv:-: :"f:I-.5.v I , -'Heyy .,...,,.... ...... ,. ,... ........,..-..,a .... - l H Q , L i - . . . 4, v v V 5 V ' I " H ' ' I I I I 5 5 f s V' ' . " A . 7 ' s s K 1 ' rf Y 1 I 5 I ' S 1 . 3 1 4 I v I 1 - 4 . C ' 7 X Y I 3 X 4 I x v . 1 . 1 Y I I ' 5 I ' I i V Y L A l 1 ' V 7 I 3 V Y 1 1 Y 'I b I I I I y - - ' . B 3 I I Y Y X Y D. x a v v ' y ' 1 ' , ' yi y E M 1' .. Y I 0. Teel Llghtlng E1xture and Supply Co Inc PR 6 3838 2137 GFBXOIS Salnt Iouus 4 Mxssourl COMPLIMEN1 s F R I E N D Best of Luck to the Students and Faculty of AFFToN HIGH sCHooL JAKE RGLLINGS Barber Shop SUNSI I CJARDEN QLNILR NI I xndbergh Blvd mxle south of I-Ixghway 66 X 3 l 00 Route I2 Box 333 C SSI IOUIS ZZ 'VIO Free Eslzmate Cxladlq Cxzten Speczalzfmq m Dent II ork S E C or l8th 26 Graxols BLISIITKSS PRospect 6 0748 Compllments Ed s Watermelon Stand 3621 Chlppevsa PR 6 0224 Complxments Dre MELBA BAKE SHOP 3612 S Grand I3 6 9Ol7 LQROY CUSTOM CABINETRY CFXBINIII XVORR SHUTT LRS FORNIICA 911 XX arson Road VNO 2 169+ OHIJI ' I ' Q 'f"1.1lc:. OE f D TQ ' - A fl. - o , , -3 rs 1 1 zl' .' Herman Fender Works of of yer's 1 1 7 -I I l R. - 1 H V I , A , - rv mtuunlu : L Br1 Ik C Imss Blrxks HILL BRICK SALES 1 cRxx C1 mpl na nu HENRI S RESTAURANT 111 1 cR1x us H '65 L Vencuan Blmd Mfg Co BI1nds Rods Draprrres 9616 Graxols E 3 3 43 Comphmmts of a ERIEND I HEITMAN AUTO BODY 1901 151c BI xo C.1I"l1pILIt Bodx md Irnd r Work XX rr lu RLIWUIII Xll mpgs oi p11m1n1C 'K 1 I11n1 11 Wo Ix I nrx Hutm mlrurrd Q Illlllh. 0 lugs X 11n rs HEAVEN ROTHER I Sa ll I1 C rznd 4. 77 RAE XKICIIXIA s I rr 1 u HEEGE MARKET GUS J BERRY and SON CROCI R11 5 is IRI sm R XII Us ur We Dxlnrr P om PR 7170 Hanneke Hdwe 8 Pamt Co We Rent Elcxtnc Sandmg 'U Edgmg Machlnes Electmal 26' Plumbmg Supphes Sportmg Goods and Cutlery 5390 SOUTHWEST AVE I oum 9 W A Hollabaugb Shell Serv 643 Umon Road at NVebcr Rd 0 IIRI STONI 'I IRES if BATTERIES II e GILQ Faale Sramps H E5 A SERVICE Turn Tub 5 Blttrrui B 1kL S ru L 03 Crur Hlrold R1 snr XI C VIQIIHIII rr unung I1sh1n1, -X 1 Il Iqlupmm A R Hessler '55 Son SPORTING GOODS 8321 GYBXOIS Road St IOUIS 23 o 1 1 1 8 GFJXOIS Realty Company ah C 1 I nm ur I Irwurur ST LOLIS M XIISSOLRI P one. HLd nl I J HOLLYWOOD COURT 10316 x1AxCH1 SII R GUS MEAT COMPANY snow ROSIXIARY Complmunts of a ERIEND Luxor L1ght1ng Products nc 6637 D lm1r Blxd Iou1s v XI1sso1r1 Anthonx H T nhold r f 1 Ur rn rr lL Ifac' 'c H. ' , Q C of 'WO 1 .- 'OIS wi. 1 11112 sr, I,WllIS 11. MU, O ' 'A U3 ' f I. f 6 , XII. 5- P147 I-ur' ' I 1' 0Ifluc1r1c 1 ppll c' . fx V ' ff 1 , 551 Q1 V 1. 111111. K I L Q ' .C . ' LA. If ' K' ' 1 I'I.and'rs Z-"OO .Im . 'c. ' r A ' ' -A ANN I c ' ' an NL1 ' '11 If. NI1. Ren 'I..111d-r I-l'I' , h ' . 2-' - 1 3 3 f 2 . 1 ' '- ' 1 I 51: B.. ' ' I 55O0Hccg1- I3I.. 137761 St. A 4, Q MO- ' 'I' If X A C O ITI., 2- 780 4" - f ' fr ' CC 'C' ' jx ' 4 III., I-I? O Sll-I 3. '11s ' '- 4, K . 'c' i .- . 11 . 1' H 4.-"f-111ff1' 11 . Y Y L . . U-I' '1r.1x'o1x Aw. A I Sulvs. .1 4, 11 . 74 1' .. V. I4 . NNI. K. U ,S-,H . VE, -.-00 h 'z 'xo - 35K TA. 111511 1-la, 311-7 ' - ' ' 1 . Sr. . ' ', . 1 ' , A' .' c 1: PA. 'I-f'55l vu H1 rl 111 'I' PROSDQM 3 7055 st 1878 J 1 0765 Chrlstopher Auto Sales QUALITY MACHINE 22-11 South Kmgshighxnax TOOLS USED CARS 3713 Vklashmgton Bought Sold Exchangtd St LOLUS8 MO Comphmems of Housia OF FORMAI s Cohen s Drapenes '55 Sllpcovers Call CI-I 1 6092 Eor Free Estimates Eatablibh d 192 1678 South Broadway 2527 Hampton at Columbia CUS TOM STEEL 8 ALLOY PLATE EABRICATION boiler and sheet iron works BOII ERWIAKERS SINCE 1903 S T I OUIS R TYPEWRITERS PoRTABt E STANDARD ELECTRIC C PRINTING S5 STATIONERY CO 201 S Kirkvs ood Rd Kirkxn ood 22 Mo YOrktoun 5 8222 Intl' I.LtPI.1 1 A E . E. - . . 7 V U 1 ' , 0 . wi lfornmlx for all Occasionx S1908 and up ' - Also lfxclusivc design by Mr. Guisscpp' Alterations or Student Discount , ' 1 1 ' Q 1 - - L l ' Ml. 5.1776 " - I 1 t " Ii . , C U n O . Q . V A 7 Y - REALTORS BUILDERS Lou s Shell Serv1ce 2707 Blg Bend at Manchester Harvey Vatterott Real Estate Company MAPLENVOOD 17 MO ff MI 7 4835 A W REAL ESTATE Sa s MI 5 9630 Imuran e Fman mg if Qlll CRAX OIS AVE Plat au 2 8234 OI' GIF T S You Gue xx nth Prlde LET CUQUET Be Your Gulde C U Q U E T S Jux eltrs Optomttrxsts D24 526 ARCADE BUILDING Um llumfnl I , . Y q 'A' i' le . - . - 2 C 4. C. 'k i' 1 xl ,Il ' ' ' za- 14 qiy X f ff 'WWCEEGAPPG' , Q ' ' Q ' . U 7. . 5 x . Y 3 Y 1 3 4 K pun- , 6 -vf .L ' 1 B T Mk ::-. . I 1 4 E H .ies I 16,5 1 1' 1 I +1 .Jn :Wk , " HQ J , iff Qfgfl ll ,Hag ,, 4 5 C QQ af' P 'Ji vii 11 5,. ' f s is X 4. ff, 5 5 A 5.1 if .Z 2 - , ' v it M45 I5 aww Brltt Vlsual Ald Seruce 72 Ieffcrson Rd XVebstcr Crox es 19 Xlo SO GOOD POTATO CHIP CO 38 NI Surah St Loum Nllssourl JE 34060 Hampton Record and Card Shop D-10-1 Hampton 1 3 I1 f l11 1111 MARTIN HANET Contlnental Chemical Co MANHAL E5 SON PAINTING COMPANY 9280 XIacken71e Road HUdson 1 -H36 Essex Manufacturlng Co Incorporut d 8213 Grnons Axe S louls 23 o Botts Tool Rental Serx ICQ Do 11 1 oumelt and Suu 6226 Cwruone 7 3 BENDER NURSERY Rural Route 14 I3ox 1000 Affton 23 Nlo XI 3 -1 8 Ir I3d1 1 xrki Mack s Seruce Statxon li mn n r r13m d 7 Cr Oates Comm1ss1on Company C 13 4 Schnarrs Ben Eranklln Store Iludquwrtcm lnor School Suppllcs 9-171 CIFBNOIS Affton Nlo ALL TYPE FIRE EXTINCUISHERS or Home Auto BBUSIHLSS 2233 Graxoxs St Iours Nlo Phone PRospect 3 0517 EINJOH IIIF Eu Out 'Xlorc Ottcn E CONRAD GROCERY CO Cmeorge s Accordxan Shop Accord1an and X rolm Sales and Serum 6312'Ienncsscc Axe H 1 5219 S o Or' H17 r . . . V. - - ' - I , . L EI-, - 882 . X10 .-Thurx.-I5ri. Tues.-XVcd.-SAI. A ' ,, 0330-110101 'J 30-04210 ' ' ' Co pl ents ol' 1 , ' 1 Q ' r, - ' . M . 1 ' ., A L' T VE-- 636 ' .. , M -14-1 ,cr V r 1 Clif KI. 1.nd sm 3.15 I a one 1 Lulvricaling - Tires - I3.1lrcrvnnd Nlolor 1-1770 NOFEIJ BI'OAL1W21y Tu c Up Scrxicc Goodyca Tires - Car . cries -' 7,4 Ilan ers --9027 7000 1 avois Ave, ' I X 4 3 ' T V 1 A - ' ' .. . J. . , 1 F , ' . H , V -V . , - ' St. I-oui. 11. N1 . ,v ll al va! Y LL IL EIME BROTHERS KRAMER S 5800 DRIVE IN WOOLSEY 8 I X Z 6 f ELLSWORTH BREH-IAN BLDG C0 Cfomplimenhs of IIIJUU Imson Vcrry X I. - X I. 3-AS'..' I V- C ' " CQNSTRUCTIQN Co. M W 926 NAIICIWCSICI' Road XO '- 86 R . I K I.. K Compliment ' O Pheme Number l7'10 THEO WIESEHAN Dlstrlbutor of Shell Fuel O11 6901 Huge Rd Affton Mo ldv 1rd l ummmn lrnest llllllflllflll Best Way Tuxedo Rentals l 1rgeslUl'noSlx'l1Oelern Qloele m Sl l ouns Speerezlzzmez zn ll eeldmas lromx um! I oelau Take Adx antage of Our Prom Specml '36 50 6767 Cl11ppexx1 at limleson in ers 0' DAIX 811 Qpm SA 811 Cpu RED BIRD LANES Hampton at Graxoxs Z lv league Play Jumor league Plu -.' ' . . . lflw Z4 " ' ,J ' ', ' , J N, 4 ,'. - f ' ". e. V l:l,e el' I 3- WZ l l.' - ..n. ,. ..n. .1. FL. l - '15 Q Um'llur7eI'1 ill IJ Henry J Vonder Bruegge Consultmg Enqrneer 3929A Grtenu ood Palxd Nhplexx ood 'Wtssourx ST erlmq 1 2270 'H1P1 and Stereo Sound Instruments ' Tape Recorders Custom 'Wade Sound Installatxons Sound Systems Inc H16 Eorsythe Pmlxd Cltyton D X10 Phone PA X X960 S CATANZARO Produce Company 1VhoIuf11c food and Produte CH 1 6165 VE 2 2041 ERIBIS BROS MACHINE SHOP 1 txxn 1N1ovstr Stlts and Seruct 120 Rock H111 Road X Ictor 3 4080 LSTAB1 ISHT D 1901 E1 anders 2 1000 Z1l1l1E11Hl1l1 11110 The Orzgmal Zzegenhezn Brothers Irormtrlw, Located Cherokee 8 Texas ALBERT ZIEGENHEIN Prestdent 6409 Cmrax oxs 3 Blocks East of KlHgSh1ghW3S Dtgmtud Seruce Parkmg FBCIIIUQS J H Ind Thru ILL . , 'L . A 1 L Tc Ni 7 V 1 a Y ' .. f ,A .. Y . - - W- T K. ' 1 V . . .L W 3- 1 fm Saw Erlmg . ' . ' 7 ' V .' L- ' 'C .t 1 O O I I O O O Q I ,l jt 1 0 I k T o , , , Y T H Y , V. I ' Y Y I I C C I O C O O GEORGE MILLER CHEVROLET PARTS SALES SERVICE 5616 26 GFAYOIS HU 1 8030 REBUILDING REWINDING AND REPAIRING All Makes and Types of Electrxc VIotors ZELLER ELECTRIC 4039 41 Graxons Axe St Louls 16 Mo PRospect I 9641 MOhawk 4 8877 AUTHORIZED FACTORY AUTHORIZED FACTORY SERVICE AND PARTS SERVICE AND PARTS BUDGIT HOIST WAGWER ELECTRIC R U M HOIST ROBBINS fd' MYERS P 8 H HOIST OHIO ELECTRIC RELIANCE ELECTRIC l?fgVQNEIffT?5,?gi,2EgER DISTRIBUTOR OF XV LXGNIER ELECTRIC MOTORS ROOF REPAIRS cigar' ,Huw 'M I, x so THE SIGN OF A QUALITY ROOF SINCE 1916 ' ' . I I I O. AND ENGINEERING CO. STERLING ELECTRIC MOTORS A A I u ' ' 3. One Hundred Ih 1 zh A Flrm IS Known by the uaI1ty of Work lt Does P lIl.pI 'Q--r Q-QEQE... X S THAT S WHY EVERY YEAR SEES MORE SCHOOL ANNUALS BEING PRINTED BY WIQSQ Barnes Pruntlng Co 2123 29 PIN' STREET ST LOUIS 2 mo CFxTRALl 3669 .L L. l ' O '-1537513 1 Q' Q O U U i C H I 'l', ' I X' KWJIZIXIU1' afeutll Q2 Xw xl wg iw 1 x X X . m , J X ix M H lliv rmuunkr mu Iam suhlww 'D gint hnpfwimg Ivauv Brlnnh 115 'J itlmlplfxixiz nniht gmnhe- nf hmm' WJ Mp up , 1 Ri 1 X N XJ f.-QX X A 6-X ' H' -'XX ...-1-"Af 1 X H L 'Lwlfi , ig, f' Q .wfi'Lf,r,'2 yy! V 'WEA .Q fi? W, . 5 puts nf grmi mrn it mmn 11,51 v y , I5 55 1 . b . , fa ', A A ' U ' 3 Q3 Il' ' X Q Q , RJ l . 'A ' if Xu? X G, 0 o t 4 9 " ffnngftllnw 1 l l',1fuA,c,4, I ft, KA! xx wwf H If Burngraphs fbi! N froff? WPA! AQLJQ jf! X91 A-Arid., 14,1 XJ ' X x X 4, : K ,xx,,1, if':fff'i I -'fi l. 1 1Q Q Z1 Jw, C f- V f 4 if 52.4 , -'Lf A K" N I . - I 1 .X f ,lui A , f 1 Q 1 Y - 0 3' ' .47 H- ! I 1,1 1 J ' I A, ,lx X ,d.4 ',, jf V x 'X ' iff, !4 I X f A ,W ff. , lx , .7 fr ILM A A, 17 V, X, , , f If xr 7 ' K Gy!! A N ' ' , XJ 5',.A"' ,s , H F, 5 . fig . : ,- A A N f B - 1 ' 4 , 'X 1 .gf 'I 1 ' . , ' I X Y A Q 1 ,Q V' , 7 Ivl I ' "5"- :.'r'J':f J ""1. Y X.. fvvvveeewvv XAAAAAXXIXAAA YVYYRYVYYNYNYVVEY WOCQGQGGCAG. V'kAAAlXAfXlXXAf 'W"'YYXik!VNfWYJVY QA! WVR G02 G95 AA! VVY Afv 4 XXX 'VVW ' ' .I.I- AA1 ' 'I l.I. VYYX I I I I I A I I I.I'l , WVV ::: 5'5:5.W'J9 M III "-". 9 A VXA 'VV 5AA HX IXX QVVV I Ill I I-I'I.I.I I A JVM ..'.'.. I8 WW Wx 'KAP IWX AAQX WVV GA AA XAAA AA VVVVVQ YAAA A YVV wa .ww mm XXXK VYYW' AAA vvv AAA vvv AAA XX 'VVV AAA JVE VVV A-AA! AAA JWVWYJNJVWW A .eg A 49 AAA l v 4319459123 5 XX ,Aug A VVV V' ww. A 93x ' 9' AAA 'ln-N ,fvvv 9035i ww "1" Ammf .AA .... j L JI. I -l.I:l .U 'l'I'l.l.l.l'l.I.l.'.l I I I" . .. .. . .. . .. . . .I- l.l.l.l.I.l-I.I.-- .:' I.. . . . .. .- I-'I I-l.I.I.I.I.I.I.I I - I.I I l.I-I-I. 'I' .... - . -.3 I. I I.I I I I.l ' " ' I :-:::.l- . : l .'. -'-'.' ' . ' ' I I I I I I I u :': : : :':',' ' ':' . -2 -A-- : -- I I I I I I u ' 1223 ' I . 'I I I I I I.l Fu .-23 .... 5 :1: : : ' ' .- ff ff .4 ':- . I .: I r - A .. .. . . . .. ...SESS :-: : : . . :.- ..:' .j.,.....:..i .'.:...'.1...'.:.. 2.1. -. l:I-I.I.I:l:l: ' :I: ,IV E 'Z.I'J.t:Q ---- - ,.. fm: C- . . ...: I :.: ........:.. ... ..,. ....! 'l- . . .l.I l.l- 2.1. ..: .... Q . . -.f:,'-:':'.'-', l.I I I I.I- - I. U , :I: : : :I:I I :u 'V' Hi .... 3. 5 l.I ' I ... A J Aff, -- ' - . . . 1 . I ".' ,..-. .... ..... Q 13.5 I I I I I y ..1:j:::,.-l l I I I I I. Q, 5.4. ..3 .... 3 .g ff ' I : ' ' ::' ' . : 0 Mba .... - .... - ......... .. .... 2"13?:'1'ff'1"-'1'f"f"r ,I . .. . . .... . .. . . 2 "" . '. ii.-.i,..i:5Ea:':2:23215 I . I ---- - JE! l EEE -iv...-,,.-.-I-i:'.-'A'..' .I . - I 'Yip'-23E79Eg2!251!fg! ,X .'ie3.3.:35.agir.5.:s5 - 2 - . llgali:3'Il:5'lzallaaw . .. Xggrriiiii'-':rE?-.' . . ?!::Eu:?:4:?E! VK Y: ...- , -l YJ... , I 'mm Null.. Ee:i'!aZ!'f5: ..,:- ggggaiazgiaiiiif. I 1 '- f- '1 ' ' -- 1- . I . 5..g.. Eg: ,ggi Egg, gig. gig qi, IV., n .'I'.'.'.'.'.'.:I:I: I ' '9 !Eg2!Eg5!Eg!!Q5f1!Q55 525 I - - liifffiflii, .... . '- '-: I 2 eil. ga,!lgi. 13- .... 1 -1 5 . ggi! g.!,'. .... . .... . .... . m5.2j5.f.55g-giifglgi - - . ag 1-1 -5112221212 . I L1 :Hn .'-I-..-I...g... -, . ,..'.z. . I I .... ' . .... ' ...: .... ' .... - ... I I I X! 1: 'In' ' A """ ,I I I .q...::.. .5....g..-.5..g...:. '. I' i 1 W .xmh.---.-'agmxw2 .... .... S, 'I' .. .. .r . .... :TL l::r1:::i::21::-In::12:Es!Ei11EE1r.3':iE zffiifa "lI".I'll''Il"ll"'Il".Il"Il"l1' .lIQE.lE5'1 . . . .... 'f if--1 --'E wmWmWwmw: 2wwMWWwwWWffw1x? H':,H::H:: IN:lu::uhHn:H::h ul' J my .11 IQ.: gina, .3 .... 3 .... E .... 5 Jr.. , I -.L "u'u"a1"M"ul"lu':l"n"r' ' I' Tug! .- .- - .HHH Ihlnlgn glnllullll Nunn' B .,-. ...L ... . Illlullll IIHIIHlnllnlllllllnllI I- 'l,' E' 'Emi' 5 " " 6 uuuluh I uunn lluun ui' nun Q I, gl. I I. gl llllnllntllnlln llllnlnnluunll It I. gi. gg- 5 4 4 ::Ill:'u::ln':1ll:'nl"Il "null" III W ' fu' Eg HlsN,llHulHllI'n::n:lu::ul:s' 1','1lI,,lI,: VXA ' I n 1 ll n n n u u ui' .:...: , . ::,.::HhsHl4HsLllullu1llHllHu 'II-' 'I-l 'I- ' u II IIIHIIHIIIHIIHII 'tnnuu - 15' If' Li llllllllllllllllll 'gf,, HIIIIIIHII' n'nI1u u n n l', ll ll, uh,lmlllitlllII'l"ll"l1"ll' 5 '35 'J 'J I' H 'ln :ull I Ilullulllnllu alla .'uI- nlell X lall' I'IlIlltnllllllIllullnlul' 3 1? :Inu':aut:'ul::luI:Iu ::ln::lul:'l:"lrI' Ll 11, .f ., 'nlnlnnlu HllHi1'l suHllHlul::lnl: ' ' U I 'f Iltnllnll 'al "ll"Ixt"1l"ll ' nun :' 5: 'iz' '-I HI'lllullulllnllul'lIHlI'Ill - l- ,1 .nl nlllllllllllllll nn: l I I . I :' I " J ' Y .I.I.I.I.I.I.I I I .I.I.I.I.I.I.I.I I .I.I.I.I.I.I.I I.I.l.I.I.I.I.I.I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I "I.I.I-I.I.I.I.I.I I'I.I'I.I.I.I.I.I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.I.I.I.I.I.I.I I I I I I I I I I I.I.I.I.I.I.I-I.I' I I I I I I a HI' XXX XXV 4W3XXXXXXX3X -Hwxxxxxxxvv ghhxxxxxxxxx lwwxxxxxxxxx -mm Xxxxxxi V i qlglis' XX JHH'XXXXXAXXQXX3 "ns XXXXXXXHXXB 'Mm XXXXXXX XXX: ww fxxxxxxxxvxv vvvvvv it 96' AAAAAA V vvvvvv , .. . ' 'li '- ' I' 2 1 K f 1 .- ,Al3AAAAA' 'i3i1S,?.' 'f.aQQQee3eQQQef Y :I Q '+w1QxxXXXXXxXX: 'mmwxxxxxxxxxxxx Ula, gig, vvvvvvvvvvvw ' 2 . V' ' V' Y ll? V W H V W, t . QM QL J' C., CL MW Mgfw, if O o ,Q 9' 9 0' JI TJ L V 1 ,1,-gui-if


Suggestions in the Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) collection:

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Affton High School - Afhiscan Yearbook (St Louis, MO) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.