Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY)

 - Class of 1987

Page 1 of 292

 

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1987 Edition, Cover
CoverPage 6, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 7, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 11, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 15, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 9, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 13, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 17, 1987 Edition, Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 292 of the 1987 volume:

Vt Q Q :H gf Q .Iti-lvG..1.f , , nh ,- s-u 1 gp, P M 1' 'A ' A -1 H W f , M . W, X wi' V .Y 'lk V M it x K if . EJ ' ' N 4 'cy 1 , Fr J 1 N H . I 0 vi! 3 UI is A-4' Q :JN J S 3: - 5 W-, f f 1' np 1. 'F ,W "' K'5s'l"-fi UNIiVEiRSETY GET? YQRR nga". , Q M,,,Ny,., W N W ,E MW E Q - M Z, . A , .. My . r -V y NV ,, . ' iwxvg' Q 17' ' , -I - A ,Y " A .1 'aw Q 'n-W.. Q x ' I9. 5' v-sf! 'r e If , I N . , af' , 'N V 3- ,vi ' H A Ll ev' L M ' Bi, ,Q-0 fc? ' -nf-vm I Q :K J.f'f1:.J .yewfff M H .fi , - e uf- wff ,,,-, ,- f g 4 ' NV, ., '5' 11. W an f fi eg ,Q WX nr Q' i. N 1 VW gm 1 -M 1. M' M , A, wav . ,M w-M, 4' if 4 'cw K 'Q 2 ,fig -1. 5 9. f ' r WA y A -X ' ' ., ty, " If . W 4 WMRVHPQ xnlmffu X"-Q WWW qggw-n......,1 xifgzfmli Y- W MLW? l'Q?r,x,w w 5 -gm ,Q A175 xo p,...,.,..,- A -5" S? gg! fm gifkf' M ,fmtwm W 'kiwi 5 eva,-' x wig: ji. i ip.. J, yf. 555 J I, J' A, .,. MMI UW" W lik xx 924 lf? .P ,, .. Q-' aa?" ,. I N 4 M 3 1 5 l . , , .2 , X. wx 'YQ E' U r 9 gyffli-'A '1 'K ' I, a., 1,--. 9 in I 557' AU ""6 ,H .V .f ,W "K . ' , 'ff v I :za 1 A ,!' Q", ,. W 1 '-iq A1t ' f . M ' , 'fzf' 'I' I' ,lui 11 f'v W nw v, 4 ' .4 Q-1" xf 5" V' ',l V jun N '. vw: Mg ff, 4 " gf. Af, . -.fn ' ua- ,irp .lr I f- fi ,- , 2. ,,,, 1 an 7' 'I yy: f , .w' 'lx 1 MW f for ,J.g'm':, I 'I 'J' if, ,A l".3,.m'1j':E:4 1. Q 721'- r' 5 E .Q pd.. W 'r v 5 A .1 ' f-'Ev Q- 'P nr' Ml . 4 , qw - mr' -Y iw .Q I' M. V 1, , M 1' 1 W 1' lu an , F,-, 5 ww y,f..M..Q-L., W4-46.51. M ...Q ,Q 1 9 v .. Q. .QW .Q .L ,, , J ff? ' W 'iffmgi ' . 'fi ' 9 . 0 4 I r X XJ I ,, .J ' . ,ff f fs f as 2' X . U f X Q 'l 9' ,,ff?1' X . W A t :Q ' fy' 9 :HA Q gi K0 timff' zz, 5 A ij, . J ,.,. V Y,.f'9f1 ,, 5- -E ffilg f .. fvif- ' -Qie .P 1? ffm. fda UQ' 105.1 ,Y NARKEW5 flpvfifw' GLUE -nw wa, W 'NY -og. .- 1 ' ,L E r Nw, Miidqqvywl . u ww... I Aww was Mfsmkkm nw w. YW? we Q ' 'E ,f ' Li . rx. - 1 f ' new , Q Q ' me 4 ..... . . - 3' N li MW .M me um' M H. , .aw 'W q fl H I U W , ' Y If in . X Ai,LAA Rid-54' 5 W o,, R. W x 1 www? We wif, 5' W 3 Y ! ,F U 1 f si af , M' M E ,I , Nm-5 ,F 4 Wm ,QQ K A ' , waz? ' K .- ,ELfjA.i' J V E , Q 5 ' i X, ' V Y Lx - 3 WW. 3 ff www A f ' V J , ,N w X.?kW,M.',glwWQ,hz42 " - ' , M . NW, 1 b wg 1wgg,pKir.giyg2Q:L-:ws1jf,n,W, ' ' ' , c i H' 6 f ' H ' , Q ,Q ,V as , Y ww 'x fm- Y ' my 'A 'MWA5 - 4,2 3 'U ' 4+ H J F. 2, 4 M' X-X, - Aiifmi f k . qv W ,,e,,+" ' an . 1' 4114! Ny" .f ' , V Y 4 , ia ,ZF A 'Qfffsv We :M , A :WV "1 .,W'i-Q ff USM ' X - -.Ak - Y ,N Y +- ., X xr -V ... . x ,25Z35-kiqfw L V ,: :,V,"gt Z V , A311 ' 'J ,V M., g I ,V,. ,fa f' " ' 22: Qfk, V My T7 wwf ....a. wwf? M.:., . ,. 5.a! 5jr:4 Q M sg v MRI, Vx 'A ' ' F 1 si 13, -431 . 1... .. ...WA-V-V -V , . ,. . ---H: "f ' I - ' V - ',",,,1.l M... ..1,E1 7.,-' ,...- n sig.- ....,,.4.-.--ww i XO, - Q- ,YH ',,, , LAJM. -.W . ,VV 25:51. : 'i:1':+,if Li -' T -V-Ti-ih ' V 7 Y ,, ..1-V1,, V 4.-V -- M- -. 'V -l...g..-.ML.....L.Lv.,f1Il,r,.m' L...L4T....1i .---A-. - M,1,,,,,,L,,i.L.L.,..,.,',14., L, . -..A.L.,,1.1. 4,,..,..,., .4 z.g:.:4....m.-J,.,:,.4.,, A-.-v..f,.v, f.. ... ....a:. ,L,..J,E.,.,:, L.. -,J .TL L., ,-.,, . . ,.,.'..,,: L,,,4 g M., , V gg, A '-Fm f-'1 V lf!-A Tf 1.4 If , A A.- V,VW,,z. V M 1 X . All -V---T---.f....... Q'fQTQi'l.1I.?'Z'7.' T L' "Ti" ' V . YL 'BWV V - -V VV 1. 9173113 VV ---.li 1 fl .., A - -- L- f , ' +4 K - . .. V . ' FD' fnge9!b-s V .VL 3. Q Y A in, , QWAAAV ' M gm ,w4,M'f . 1 ' . V ' V, A f mf K. , iw -g aV .AQ MW,ml Q Mumfuii '-m l A'JfVw'fX:i ' 'ww 'W '. Q VV V , ,N , 'V ' V fx... ,. - . . WS' X wi. , , . V- VV WW A A,m,..,,M VM V, ,V -Hb , as -' , f 5-g,':wL5,-. J. . -' V . , Vi, ' ' V, ' ' 'L IPl!,."- .J VfSfV5'fi?': 4' - ,V V- '1..1..Lfn V is,--2-4 1 VG+ 1 4 ,152+-n'2 '7' f-g1E,:i:g??::Jf'f."Qgg3fLaVVf V -3 f'V32-gsafffjffif'-51? f- . Vvf.f'11'SfV ,-f V f .,'..avisH.':1isS.z-wr.1fI'51'C'1h-25:12.51-:ai'-2231.-'11,1.!'.3fQf.ifa:E?f.r.-nf,"5 I me 'Q s-, A5 bb: fn. ws M" 1 M Him. . , - " Z QM 'J 5 PJ . . ' ,. JN g A 4'3" , ,,. W pw. .wr , 0 A v 41' ,' ' r sf Aff- , . 1,4 i l.LQf, 155, ' 4 Yu, . 2+ , 1 .,':4Ag. 4'l'gQ.'f ff-' Q! :F if " '.. .-Jul, .P 'Avi r ' .V . 'f' w . 1 ,f..:..i:fL , .-F"-:Self ur , Q, V-gp., - .,.L I 'ZA' V 1 ' an . . uf. lk -. ,. fp f - 'Al-V .-A'v'l., . Q ' 1 lj" , 44 f.,g,x,' . 2-irfg' rx "1 ., . Q JA -f, iz. .. ' n. bn. P vr., W . K.. .-X ..-. l'. iv' ff 'K I r 'R -ki' 1' ff. ff iff. . .W 'J K :QR 1 . A V V 1 e. -P , 9 ' Iii, Izlx bl-2 if-Q ,L wa- ? 5, X N i wr.. N 1 -vt' if ia if 25018---f-A ' f-vw x 'Q Q HA. .N ,Qi 5, ,',, 1, ,- 4 .-x . -f A af- ,,,-f 1 V.. -, .I ks ?!fw.,1 3 - -. .. 4 . , . 1 ga ei Q ,Q '-- fniigf 1 is ' ,E a f, fs. .... ij u 10 2 6,,m:?Z7,, ,VV ,,,F,,l, ., .Aw . ...ww ..,, 5 A, ,C L' 4 A 5 4 ,.. , x . vm' '4 '31--., Vx .1 4 H V . A nw X 'Q' .' MQWW my AW , 13,4319 -ix Y 45. Na. ., ,ff , 1 x 9 ' R. N " H. ,X vi' ! :K Z QW, X 11 MM ff' I X tl ' H F I wx W I ,A -rw' x 'R-X fbisggik 23 5:15 x fa: QQ fn f ' W Ny .A ff, Win W I 'Q Y X V- ,mfg .1,, H' j ,X , v A , 7 W A i - , - wmv J-in . rye? if 1. final". .N M a M L W.. Xl li, 11 -.N.,. 1 f ,r JM.. Q, . , N40 4 4 Vu Y I' W ' . . ,f r, K ' VG' f JY' N5 f" 41' 1 . , F- " .' .Y m 1 f' vw ..,v. QW' . -.4 .1 5' A-fa ff M ' A Sf, f- it A '- 1, ,JI-1 tj! QA 19 " -' f .O ns '141 '4 4 .r a- 6 1 v i .dial I N.y3,..H I J. an ' v"gi3. ,ul 4 e '., 1 'PQ 'H ,ft !"5r'i' If , -S f, z 7 I ru ' I Vg, -T 'x lg lid ' 'vu' iifihl 1 s AJ 'VP 4 ."Q " ", LQ E 'I 1 Y V if Af' . ,, :, r 'U '!'i',0."'L ..,", -.ll 1 Q .4 Y 71 .- 7 ' V V rf? 4' " n 4 ig, , H, fp-nv, Q 4 4 WM Y Wf,f4!'+w-.wks -WNW "CW 3, X QW? "i " 'N A 1. 'W iam 'W st M, Q " 1 A ' 5 ,Wie W w fm, Www -5 v u ya J- m fffhif' - 4N,V , M53 Y QQCM 'I fi w W : 'I ,wi ?'3, A . - Q . 2 J M' Q ,E ,V . -, v wk 4 A-aug nn-N' R vm" YN xx -H4 N l. MJ f 'CRD v r aw Q-iv Z' ii? 5+ 'M 1 :riff 2 53" fe ww H ab I ,gf of A? M, S: 5. f if Rf-.- xw' if vb. f , , .gk uf., pf 'x hx Fifi, 1-, I I. I. Y 1 if J. -. , ' 1- 3 4 +P' I 5 - '11 vI'. .tn ,fi ri v'-' ' Q' -V ,--r., 0. D 'uv , A . . 37 .1?: x g if ,V , ' .1 1' -1 . . Qi 1 5 3 2 i 2 1 Y 3 4 x ,v c y. agus -...W -X W . H .AW .WMM ,A ivkv b S ,2f-avian f-. 2, - 'Fix M,,,,.fff ,if ' Mm" W JW7M A A- mv W? T 5" M 5 1 f. Q I we I f ' V uf , .swing H fr, "- 'Hin MM an 'MWA - .. . ., M , ,N ' 'U W .. , ,wxilbixf M ' . , 'V Q ..... ff., wi sffw i, li , f' if ' ., V., 1 12: 1 ' 3 -rw in Q Q 1?f'. f 9 ' 1 ,, . ' Wim Q I. .5 Y l. In ,-. Rggy v. V fs my 1- 52251 -v',j', , " -M., . ,4- ., ,. ,. , H?" 'fire' QP: A .'- ful. ,.. .'! ,-V.,. ..f ,. .M 1 4' . Nw F? w 3 3 3' 1 A 5 X91 if, .SJ .QQ QT, an -X fx. wi iii? w gg gm zf iii? . 3 w I f' 'Sk l-. 5 e uw .Y ,A l 5 x 5 A Q, iw 46 ,, L X " 9 wi 3 1 fi 3' J X 3 1, 'A 5 MQ xr w , 'g, 42- 1 b Q, V44 V, ,' M , ' f ig . -'M YW L-fy: 2.4 . kung 5,111 ii' Ii., -.aw r-X ' -, , .- -., f-:Aff .1" f,'.'-'-'L'.. .J '...g J 'rv .,f,.--5-fb, -.-. 'f 4- ,- vw, t ....j', nI,,g:-x fl .Vg J. . .I K-. y - u' r 4, xq, - X x ,' .- xxl, I., ., l.,f1 '. M, 1 ! .swf ' M .,..1.s- ,mm -.ggi-E 4 i 'il' - 2 x . L, . I 1 Q 'KL .1 95' .. 'N me .., Q - 5 '1 V M5- ,gr fr WM W JVM ' if .M K Q . a.Al"J' 7 7 .f 1 44 M4 Jaslbr ,rg m- 3 , 1 4 R? 'ff' w if 'Qi .ff ,Xu fi 5 4 i.- Lf' F 6 M. Io O of U f I , 1 Y 6 I N I 1 I n ,W ,y Q if 3 -,,:r 9 r W 3 x 'f 'A Q X 1 as f .J Q A K y-by-as A A 44, r A -N. -'-A. .1-L4, , .:.x.q, ,J n 1-1 1 Q - 15,2 . 1 ' I Q' Y I y W tl ' A- - 4 Y ,y rs n I V Lx V, 4 nf 4 A . - fx-. , , ' fx ,, ' ,,f7"kt f-sf, if H ,, A M, :,3m,, A ., - -21 WMMW ' K Inf, . f , ,'x ' ,qv . 14' 'AMN,,-S,4gs'f3as:Q gn n . 1 A ' '12 iff'- , .. if-iggsxag Q . ' e ,glki Y, vw M S' si- ., 4 '3 2 ' T - .if-553. .- , '- 4" 'Q ' V -'a -wi P, ., -,sz ,rx .fn -, .1 -, I ." zu' M'.QP!4,' .4 : . 1.3- -, 'u..,. .f 1 ,f . '- I - L., ,,1g,. ,- in f 1 A MZ' , 1 x ,I 7 I-' Q I 1' 1.4 I be K A r ' I uw: b , I . f I - A 1. WF' ,ini V 'ka' i,fgS.ie1z411'f'?22Si"'+efe x , gag, 4- .gjf:g3,fg'i'i-,- 5'A'i?-Eff? fl 'g'-fin? 'fri 251485 5 sgiygwf eg? X situ :Q f,,':..f3,, ,. 3 f12wzfff?4-aiilzz X- if gf fax. :J 32,152-15:29 :fgffffz fivggxfigyh V-rj' 3 Q yj,'F:3gQ.,fgp1 , Q-'ff-M411 ng- sn. .. fu-E ,Z 53595513 JW + ,..-k . 2' kv , C . il a I Q ,ax 1 11. P -W1 A,N'! 1 1 , ' W ' L' ' V N ' ff' f ' 4 Y' 3 - U ......,..,.,. I - 53, 5 -, , Q. V . . fry' fb ' I-'f ,, .. s-ww , R rx 1 , , -53',4,,jFp ' gigt: A - ' 5?-W, y1:"f:'-' f'4"f'1 ' ""Wv?1.,! - .:,g,,,wfj1 mf ' 5,43 I W., ..-541:..v,.Y 'v - - ' 41, -1 L'1.:,f,5f!z 555-'fa'ff'2,,g1P:'. , " X , , W9-l?':i?,-fgzwa-,2'1.I'T4-' ' 1 1.2: f A if V Q 1'-,mlff f,,f2'fQ'ff" 7 ,, ,wad f- "rx, 1- 5'-z-15 ,lK.E'x?!f ':f:1fQ..5?2'1 Mzjggfr :yu 3:1411 -N t. .- .,4fV Ax 4 K , X ,E . Q L I 1 - 7 fm-, N X , , V4 AMVASW. x y 'f , 4 1 A L SPEC SEE SEA SA -TX Pig EJ-,,f1L-J Sd -TX. PJ-'jg EA-'L sl-QSC EAL 1.25551-QQQL is Q il 1 1-.1 'J GIFQL 'AL S5 PJ Sd E A 'J E 913' ... 'L-I :x -L is Eli U' E N Img , E if - W5 -JS 5 E. " E Bi Ei. U' E E3 , V Sx Q'-:PI V"T .F-I. LIS , V -Q .5 E, -' I-.Jx Q :J :J EVE 3 V' NTS 5 . - ':tl"l' A ELPHL QHIENTA-TIQN J-1 --P-"' GLuUB FAIR , N rjA'JTuIrN-'IG' QAM? PJA N'I-FERT!-w BA LL' rE? BA NTD5 20 241.5 283 .58 42 46 W 5 g 'Q W i K W . 2. . mv X N. '37 fi 5 'fm X 5' A n .gm Iii rs J It 1 'Y' vw- 419, I A 'mtl-in ww, W Fixx , -1-Q.4Wf.,. Wi., v M EA ..,cW" ...QMWMW 'A 2 . 'S- as fl ,C xy! .Q , 5-, 1 a L wwf- 'W . an W an is 0 F i '4 " 55555 ll! 4 'ff X fr- 4 ,mv A r' Li nigga '54 W Wi A, 4 4 'fu X . R s Q fs J., fm US-. R X. i C v 9 5 1 . L 'www X 'J' ?:'.i?5!f'5i'2 mnffi' ' ' ' " W' 1W1Wi'Tf'fgQ"2:?L,C""' fn W 7 1 I JF? x .X 2 E fm if , 41f Y VL ,, an I . ' ' W . - - QR' H , , 4,4 Q " Q , Wt Y W X3 A 52 ' "Q: af - 'IP Risk 'fn .Vi .k,A A K MW A s if ling Mx, M.hMAA!!!, wk .mm .Cav I A Yi ! , Q - ' . A4 vt: k M gn Mi... 4, 1 gm , 5 1 . X i . M 7 ,1-' ,j,4. , fx "'N' " m x A 'L X: f 1- f 55' , , ' ' W F ' M 1 Q ' sk I , W 'F X M ' - 2 T W f ,A . 1 +-ff w i W 1 Mem ii.ll!'.L31:FJ"-f-.l-'!.U..-f-.E.'JlF.uEQf3J1Nl' 33253 Y u '56 f-'35 G , n PX M' if r " L L X Q " W ff . .W 1-ez, 'f" 'f -',' if-' Vvgggtiga-.'.'X.Ag,f'-'Q ,g W' ' x W-ap 2 ' "-- xi'- : Q gy! Q iw . .....,f? , K in jf ,, - 3 ii , .5 N: I J .f-1' ' A Q UB ' F? fl 'Q is " an was b W:-GTA 'N AN A 'X l.. 4 4 X , 9 Q 3 Q F '-1 , fe AA I 'A W- ,fn we, i'AJ'.,Np,f. -at .403 jx vw, A 'W WV' . ' ' f . . A . '..mnlf'.1 'fm CLUB F IR if' ' x W F -Q u M fl X fa? mn 'sin Pi vw - r - 'fl Y Y N Q w W 1 ,A l , av X 1-4' ' ' 1 J' e W ,.-V r , Q' 1 !. Y 1 4 1 .h a or uv ,-CL ,,-fb'. , '-. .1, .L I. 6.41 Q 1 ang' i' 4 N I ' '.x 'ff Q Q l...f' '01 C:'g I X ?IjI:. ' f 5 .Q :aaaf 1' 'Y H f , x . f 3 . Wm, K A , , Q ' 'L " 1 0 , 1 J 0 E 14, ,"'f I 1' 1A , -+ wb ,ucfgl J mf? Nzybl, In Q x 1 . . l mga! A . 4. "Q, .iv J71-H. . K, f1fl'jl: ' ,.,jfIf"fE'w' we I Y Q ',,' f Q 3, SX Ma. 1 V??x gv X X 16 s 9 krfvm i 1 A fit.. k Y , uf, . .W if '63 ' nw' fi J, f V: ZW?-'g,, 2 Q,-f-f L, x my W , 'J if P '-ff! ,A Z- 4, Q 1 x xis 'ix i if U 4 .W 'rf Aux ffm .4 1 31 'ff ,ig sr? , 9 Qwjv mi SQA fm NS .. V x tiff? ' - zgzwqu, 2 X v QQ A f A M my EW J 1 3215 ' 1 -' 3 'AM ,Fw T xx ,y d A ., QW if-1,1 , gg. Q, Q w i fp 17 . ' H A 1 - Ag' x gm' '11 4 fe"'J'.1' T M-. E W inf A f E ,ggi- 54 HW Yi Q. 3 fm, -' -f:Qa,f,,, E339 ??x-X21-zf 4 WNW:5NwwpWg3w3,W55,'fngg6X'vwi,'k' ww :mp ,X KW fm A fy, ., , . L A, fn, MWQQ " W F 5' n A 55 'fin 'mf . X, YG M --.--'L 2' -. 3: I D P kj x 5 ,..w 5 ff . Q I I ,Q C vi f Y 353+ dii ki,"--qv:-x' Rx . V' . . 5 Qi, , vw , X .'h' , ,, L: ' ,, V, 'Y Lx. M-X: ' C 2 5 x, . In fn ff' mfr 4 A X A 2, fi? gi :Ns Y C '-A fb ' ff 1'1" wx ,fl JH. '1 1531. wiv, My ,, Lf ni fr vm: ' in as nm 1 2 C V . . ,,'7i,i1,.w, 1 i :ia I 1 N? 5 Y f Msnunis R' 23 v- O Q1 Il TSSSZ 3 Z in Aw. Q, .4sr4" we ay, '67 Q 4' Q' "1 - W x' ' l sv N V ,, X af 1 .3 1 2 ,M 1 4 , 1 '-I" ' .f M I xf, 4' M gf X, .. ' 's 3 o ,hu 47 :xg bfi v .- s I. ff ' W "' 1 K rw H, xv , Li ,QM 5 it W3 Fe "Hyun 5' U H, sf? if W A x W I v Q9 'f ' 1 7 " E ' A 1 'J' , T , 1 ,Q I, ,sW...7,y1 'I ff - 4' Q P ' v-J avg , ...Zi Y W. Ti? W, W, 'S 2, H ,Q viva, . fr , -F . H .,-4, .XVI A w ,., -.gk 1, v,.,, 'A .. "'w?p3ggQ'f9-mga , -'-Sai? E as , 7 M , ,z 1- -,, ,W - ,gy , 4 -ugly 35" .!r,g?!g f in iii ,II III. E5 1..-L.. .Q k ...-,a.... ,gd ww .r 11.1. QM, . , A,..,... . l..,..,LA.M I g4,,4 K ' L , . i X. A zpfe' ,- . B . . i gr. :Li '1 1 X L ,... 1, M, I .1.,,,,k.., W-, zig1, 1gi:f': , , ,. ,.L ..:az C ...TW Q V' .M,'wI 3: I 1 I 1' , , ,WM ,, .WMA -1 M Y . .- y 1 -f-. IL 1, -,T ' I 11 25 ifliii'-S1155 x K J I in M I THE. ' 11 K i . f 12 W xx ,X.. . ' gf ug .V ' , 5 "if Q f .K 1' r. re N. :- , A . - 35411 IV: 'Y , ,, I . . r . ,E .21 .b ' ' ' . , . an , g A 1 fi ' L li X - f - 5 ,N I . Q ' 7 -331 Q it f - -1. L 1. .,' v e m . .. 3 . ' . , 2 A -, . , 0 Q . , jfis F - . ., A S I 'Q 2 9 5 s F ff a 5 F ,I 5 Q .. QM 1 .0-f Ex 1 is if X fl I Q X 1' X ix 5 S M 1 if J ' 21 Q Qx A QF I ,l f 1 I 1' QQ Q I : Q .kg is an if Q X 5 V Q if! x I x ,gk f , X ,N Q 'Z , ff "3 , .W n K Q , 4 . , .fbwiqqsaa-1!g9"' 4, f W r M I A' ,Z VJ F V A ' A 513 N a. . ,, 3 A X 1 'z , xv' Q Q4 Q ,7 'XE ,my fl 1 if 1 iwfxg 1 32 X W .NW W -M.-Wmwf' , V1 K A V ii M X VVWL MXIM' M, gf, , 2, L ! wwM1dEwwQws Q if Q Y, V5 ' if f N 1 Wg ' ' f ' , Q 1K y 1i 546 i Ma 1 7? f '3?iQ2 if- i 1 .iw wiwmwf' my Nm,-A:'1-,4 ' J: 'W f""mM A www.-W g f M 5 i ,z......w .Sv-M--x'M"'?"""' ff? 1' x 'U 'ff 'K 'i M -gg., . 'M ', Jf ,S I . X ' :Wi 'f ..7,n . .,, ...aw ..s..... nm FMS 141 ai 6 3 1 MEMS 0 0+ v Mfw, z -mm-Q -an , 1 M . W' W"""wf"'l, ' IIZI .EI 1 WI fumw-vu--M qw. 'Jn Ww- :Nm N 1 vi Ni: A It W Y 5 if ' Q 4 4' Q W 5 'T f I Kg. F f E 2 5. ig 2 N .JW i i W 1 'va fl 1 W 'ww 2 V 1 ,,.... j 37- g E ,fa W ' uh-b,.-a-h,5.sua..n..a.. -.....w 1 1 .W -U. ik 'Ill bn uw ,E ly,-Q .M Nm A 1 H 1 QM , .MW w , " 1 4 ' ' m mf' .6 ' 'Y 1 iii! is -A la f i 1 I' 1 ii l . I '1 Q. af 1 W :lIfi,ll?l,,L 1 if if 5 17l,.r,1'i1 my 'a 1' 'I ffl : Z ,., 'E' ' Iwi? ,. . Q 2 ,rl , A L f fv.'vJ,' , ,w'Jfm,3uwfQr'm'q A Y I 'mu 543, z H , hw, 4' QWQ gawk w " M ' -' wfik -w wfvw 'ww wf , ,.ai,MWX" .',:9,' A:-,W ma ,JAG Wii1"Q,-iilfiifmi, 'fr ' Nw fb 1 I- f ,YW-"3 H . 3 , , . NME f I M U M M V K I AQ' " wwf f i m 5 Q A , , ffff f ' ' W1 .M 'iifimyxaffagg 53 , a ww , wi ', 52? in W 'W 45, I ss 1 X Lf SU is :V . 97 3 9: ,, Q22 -,W-A IIUIEIL ECU Il :ill W . if g -- In ' no ' . xlix gan, ig 'I 'me gk m gm , - A-Q, Nf"+ mx. . T K R. xi ' 9' 'u .v Q, QQ K qw .XX X sg- - ,IV Ft K7-Q? A, 14 l 'sf .4 V ,, 1 PANHEL KING at QUEEN JQE LEAVY DENISE BUNTING :in 1 Qfiw if ,mfs 1 K 11 'Q W 1 ie, ? fx r df W' A fc' J, El 'gf mn Q :ir-L'f'LI'f?5: t -Si. 'M - Va ,Rf 5 1 .Lf A um' 1 -ry., . - ,L 'lv U' ,gf , 'fx' X S XX J, .f 1 4 fa':f",,4. X mv! 1. "1 BATTLE OF THE BANDS -L- if .rx V'- 5 -L ' 'w 'ss QL? E -but 6-561 sw 'fx 5 'g 9 I 1 4 :KM , . I gn 46 1 M ,s ,W - yi. Ai " 'IQSFPHLVQ as 'ai Q i 4 wiv -" N .8 M Q . .4 .1 k 1 X , 1 - . ' A " .-'L I 1 . g , 1 A" ' m x :ZZ 1' . , -ft" a" X-if WH- NN ,515 me M 'R , .. 2 2 .WY -he ,M ' Jw 4+ V.: :- 'A if 'gy P, 'vm sig? If -x 'D 2 -Q I . -gawk ' 'Q X . I I 5 .N ,S 1 mp. .fr I . I K rg- b , A 1 if A ' . f1f"' A my 3 I 2 R awry. WL 4 E i 21511 N ,, 1' gil-.rv-va M V I n . Q4 ,I I v 'M 129' R Zv- +- I l ' f A V 1 V . 5 fp 0 X y Rf L si. . , M 44. U .LV-if...f,.. . , J! Ll , 5-wa X 4 if as , 'n ' J., Y 4-139' . , , .W ix' if' H,-4 X Q . W: fl af 56: K Ay , ' Q. 1' ' 'V - , ' J 4f..jf' A 1 A . fx 1- Q I ' I 'Q' '53 5 A ,,.w Y , , W. V E Q E VWVM L I 'W' Vyv , Q H M, QI' 1 , . 1 .50 1 k 'R ' ' V , 4 " if ' "W -. V? -Q ' 1 'xv 1 M. Q ' 4 X A 1 aff lv v i A V an Y R 2 ',v .Q , Q 3' ,R ,.,. -. .N--f -' if". ' ' , ' - 5 . . Q' 4- l X' 1 ' 1.4.4 .QQ A fl sax . , L 1 ,a K . 5.'ff'Cuz.'L 1 I Fez: ,.e.:. N Tr .M . 3 . 1 , W , , ,,.,. ,M wfbr V1 J A Q, 'f I 1 Y' sf Jw 3 if ev.u:'- ,,,,4m M . I Ill ll 9V90,g1v4's1xsQ3 'Q -0 ' f: 3 uxyxxxgx X x xl x It I 1 M,.IL , .,,G,,,,, . 4 5, pl -'nu 1' P-C'..,f:sx5NN up-ff .qqnnnnwlf :QQ 'sl Vi S. 'I Q Ns s 1 ...Jw 'IQ l If .Lua 1. . up -Q---F.-.-. 5 3 4 -.4-...-.-M--1 I,,,M-- STARLIGI-I Circle K's T SHUWDQWN II LW, L .gi A ?' 5 12 IRISH 1021.735 'U-L1 N Wm-wx Circle K's main Fall event is the annual Starlight Showdown modeled after 'Battle of the Net- work Stars." Aclelphfs student community helped raise 35800 for the Sickle Cell Anemia Society. 52 gxibvl 'J l lf ,.-ff' Participants included, among others, Alpha Ep- silon Phi Sorority, Tau Kappa Epsilon Fraternity, Accounting Society, Hellenic Society, Circle K, TKE Little Sisters, Zeta Beta Epsilon Fraternity, Delta Sigma Pi, Theta Chi Fraternity, Tri Delta Sorority and Delta Gamma Sorority. 53 BERLI Srudenr Aeriviries Board Coneerrs Cloininirree presented Adelphi wirh its firsr major eoneerr in L1 number of years. Un Novemher 2 lsr, the new wuvefpop group BERLIN invaded Adelphi with "The Rnininzikersu Qu new group from Kunsusl appearing as rhe opening uct. ML, 'xxx l ' LE CHEZ CAFE February 28, 1987 llzich scmcstct, thc Rznthskcllcr is trams' fkmrmt-tl into il llrcmh Cafe. Tzilwlcs atc twvt-rctl with rctl Quill white tlictkcrlmurtl tzilvltttlotlis tmtl cziiitllcs arc lit. The ut- iuosplicrc was rczltly llwr thc people that anim' to sec their fellow students pcrllorm in Lt' Chez Ciifc. 56 QPicturcd left to right? Dave ciCfVlIll, WBAB Disc jockey Frctl Rosutlu, ownct of Royle to Bach which to-sponsorctl thc Spring Lc Chcz Cafe with SAB Richic Mihcrvini, host imtl comctligm A it LE CHEZ CAFE December 5, 1986 57 HQ. wi' ii' Dgzf. Il! Q 00" If ggi T' llN?"l .IA Mi IW IEPSH. l ...vw- ix ?Xg,x'1il-sf 'ef- F Ki. The junior Class, Freshman Class and Delta Sigma Pi presented a noon-time show in the University Center Cafeteria on December 8th. Comedian MARTY BEAR entertained the Crowd and went a long way in relieving anxiety from final exam time. C, .ff 59 A si 3 :Q x l J ADELPHI UNIVERSITY 'A New Em efDiJtineti1fe Libeifet! Lenifning For the Enlightened LW For the Pifetlnetine Life With et Senfe of Mem! Pnifpefe New, eine! for the Twenty-finrt Centnifyw Peteif Dietinetneiepenlef Prefident Professor Erma Bahrenberg School of Naming F'-, v Q7 12 u 5 llifif yu- N - "J udfw xii . i R 1 Q , 4 wiv 1 T I l r SR. Diane Beltrani Director of Finanfial Aid Professor Frederick Betrelheim Department Qt Chemiftry 4' , Z 1 , it ,M E W m 1 J f V if J 5 is in 2 3 2 5 ? ,,1,m,,w-b,w. , s ' , 1 5 2 X ' ' ,yy :WT ' G fl, -,W Professor Edith Calhoun Professor joseph Cassin School of Social Work Department Q' Biology M 1, "7 YG. 3? ,K f, W A 3. fini ' 150' ' u C ff, Q fan 'J' D - P, xii, 0224 G Q A 56 ifvx' . . -V f 1 , M 195914 'K L J an Y inf Professor Anthony Cok Department of Earth Science 4' joseph Crafa Dean of Student Adrniniftmtion Professor Rebecca Curtis "f f -Us - L f' 'fff s ' ,W "TZ N . . ' ' Departmenl of Pfyfbology N? i ww X L.. t mv' if-1 l 5 i s rs -fr ' ., , W 5 Ei . A i Profkfssor Harry Davies Deparlmezzl of Ar! and Ar! lliftory 4 Father joseph D'Angelo Chaplain! Center x N , X ss x Ellen DaVoliO Adminiflralizfe Ayfiflant Student Dewlopvzefzf Serzfifef 67 Professor Robert Devlin Department of Hiftory ' N I . 4 1' ' K M ,- 2. . K.. K - ' 'N . ,L -5 ,rf :AF AL 5 Professor Richard Eberst Department of Health Studief :NX 23 Acting Dean Ralph Dolgo School of Social Wor ,MN ww' at - ,....,-4 ' Professor Robert Edelstein Professor Peter Farley Seboolf W' Bufinerr Department of Englifh 5 L il S Professor Eva Feindler Professor Emanuel Fischer Department of Pryfbology Department of Mafbematief 2'- X . w ff X w , f Q: X 9 'ft' 1' ' x 'Lf 'E 45: . fn vii i. rxvi 't!'.-A fivf K' J i M " 'xmas ,.fW fa ...J M sf ' 35? kv" P Ji' X . , 252-Ae, ,Q --P "ww .- r. wg .. if P if , ' f 1 A P ,gr P G Q K , Qs, N N w' 4 W, dl . Q Q fi -P 5: ifflb s 'fa' G . sw - X . , , , ,, . ' " pr 'j - s' . Q' G Ax , Q J We , f ' x M ixg. f' yy-ff Professor Gunther Geiss Stbool of Social Work . in. Professor Gertrude Goldberg Srhool of Social Work 2 Professor David Gorfein Deparfmenl ofP.ryfZ1ology 3 . . Il, ' 1 Professor Howard Grob Department of Biology Q- A s ' 'J' 'Vi P xx, , X 5 'N ' f X sr 2 E ,fr V Professor Greg Gutman Scboolf of Buxinen . 1 Professor Cecil Henry School of Sofia! Work Professor Sally Hobson Department of Pfyrbology Dean Jacqueline Rose Hott School M Nurfing 72 ,Wi LL we ,r r rsrs r we S r Professor Monica Homer Professor Ivory Holmes Department of Healtlv Studie! Sfbool of Sofia! Work . ss, is r'5SizA .img E 5 Weisz 'Ser U .Q as , oe. . Q o 6 5 or . . me lo , K 4 .5 av x , if , 1 .. s 1 , Q 1 .R 5 eff' X Y- L 'K JF K. I '1 2, i E f - ' A 1 Q 2 ' - A 3 2 Q I ,f i f , x 2 Q I --.glirzf i 5 wwe ws. . T... XVilliam Kaplan Hillel Direttor Professor Bert Kaplan Srhool of Social Work Professor Robert Hoffman Department of Pfyflnology 73 ' P - ' Q B Professor Grace Kalfus DOH KCfChHI'f1 Department of Pfyelaology Ufmfffffly Rlwifffdf MMM Professor joseph Landesberg Department of Chemifnjy 11:5 ' ZW? Professor Richard Klein Department of Pfyfhologjy Professor Michael Leippe Department of Pxyebology Professor Beverly Lawn Department of Englifb s ,, Q s 'J sere fg M - f ' ,,,' Z 2 ij-Izmii, 44,8 Professor Eugene Levine Professor Leon Lipner Professor john Maerhofer Department ofMatbema1ir.r Sfboolf of Bzuineff Dgpgrfmgm of Mufif Nw Nicholas Manobianco Dirertor W' Serurity -1 Q ,pf Richard K. Marston Direetor of Sludent Development Serviref S x K X.. Ed Miller Arxiflant Director W' Security X Professor Catherine Papell Srbool of Sofia! Work ,,w1"W V "3 fn if I ttf? if J l ii ,. u .V 5 ' ix ' jk : gk , M yr' VKEPTL ft 9' Professor Richard Olsen Professor Sung Moon Department of Pbilorophy Department of Chemixtry Professor Coleman Paul Department of Pfycbology Professor Susan Perry Sally Ridgeway Department of Pxyebology Affofiate Dean, Artf and Seieneer Grace Primeggia Informalian Defk Superviror Univerfity Center S x Professor Marie Rose Myron Deparzmenz 0fLaf1guagef r Professor Risha Levinson School of Sofia! Work nk w rv f'. n 1, af J1,,..2w" in Q . QW 3' aff? K? za W 5 , , , ,Q , ,,, an 4 wwf .M QAM' 1 L.. 'Wi H Q, mf' in 4 , Lf Ah, , I ,M 1 ,4 fy. I Q 14 ' f I! ,,' 3, fa, M , :X 15533, ggi' Q ,QQ Y' , I f w' vu ix, Q W A I, ' . ., , E .4 I , - inf W V X M ,Q A Q dns , 8 y 'Ml Z y , 44 4- . 4 A A V My A v'i7 'a 0 Ax g ! " V W , fa my - ' ' W 'P-f .. ' 4 t K A , 6, A I it 'f 'W A Q 3 'VA I Z ' ' F 5' +0 'Q a 's '-L, I - alildfiw.. ,M v 9 ,, W, 1, 0 J V -. f an 0 ,Adi M 1.5 iv u Qi' 'vw s A14 gr' Q? Ui 'M Q 4 A, . Q ,T Mn im, ,gm , , Q, iz, f 1. Q, Q, s. K Q 1? a W ,' ,, 1 ii M mf 4, . ,mu AQ M-wav W 'JK M' V A. 'id ..,, 'L V 'M , ,.,,,',' ' f V ' ,,, , fi , li, , at mf. Q7 Q I V fry, ' ..- .W , 0531: - W dex , ' " W, ' 1 ' "-- ' ' , q,, - M., ' x rx' Nz ' ' ' ,Q H , 45, H ',,, KVV, 'P I Xi R , 'I'VII if 'J' 5 M. I If., ,.,, sn qi , 5" A " ,, Q- wr A49 I M 'VVV Mid I ,, Mfi hw D ,nf is Z ff'-ig 9:21 jf' J I , ' Mil: ,iff ' N , gi., ., A Professor juhan Rrvera School of Social Work 7 ff-' V rw v 'kdm Professor Sergio Roca Deparlment of Efonomicf ro f ,wr If W Q f A f , ia ,, f-I 11 H .' '. ff 'f W M ' 1 X Mi? 'X Z' E, V :',f-ffff fv . 1 f f A ' , " Q' f, 4 W f wr W ' , Wf 2 Z 4 SW 'W ,f if X 6 I 4 f , I , ,,,, fr W e we ' ,: 3 , 1 , rw ' "':" f Q' Q ,. , ,,,1 e f . r ,. L W f, ,, iv' I ,,, all , ,. ,. r 4 or 1,zzm.,,feZes, , ,, . ,Wk In We V 7 e ,mf . ' Professor Eugene Roth Honorx Program r' 4 5 Professor George Russell Department of Biology ww , ,,,., V le fa N fy fs iw, f. ff- ., , ,4.v-,w . 4 l,g,,,,V A, f ,V I A' . iw 3 1, V , ,A A , V ,N I fry, J 5 1 V ' , N Y ff, , V Awww" ' ,,,,,,, . V V my ,, 1 , . ' H f , ,,,V , ,, V V V nm, , up o Y 1 4 A ' V VV M ,I' 1 V , ' ' X 7 'L , " V , ' W A V L,,, ,., V Ta ,, W - , 'Q f 1 f .. I ,g yu Wi. HM. ...A A . --1 .QQ QQ, ,.-. - My - W- ww. -N M. Q. , . N.- --N. ,.,,,. " N.. W. ..... M... X. N.. me , ,... M., M -1, L. aww, N 4 ,x.., , .Mk W 'Nw W..,.:. wx.. ww. N W. ww ,i .... .mm -XM... Q--.. www.. Q-q.r.,.......--.... ...pu .www -W M-4, F- ,,, W, , ...N -.f N-.Q N... ...V--N ...... -...M-Q..-... - xx.- ...Q-.-... .qw A .---.,. ,... ..-S ., Wawm.. ...-.-.........-.aug -my I. ww an M., .Wu ...M .W M, .M-.en-annnnseun H... A-quqmaa-M, -Q nf may M.. .. up was ww Www ..-, K --mwmwwwsm www mm new -nan wwf.. N.. ,fmm mmm uw. .....,w..Mwu.p. W, k v.-1... ...W ..,,,,,. NM., ,W , , ,Ny .,.., .M MW ., , .. x -.x.-nu-m.,..,,,..,.,,,,, N f-.. ikw..-...f.....N-s-awqnummn-,-Q I ...-.........M.....,..,,.,,,, .....f-.,.-....-.. ..w.-.pq-Q Nm-Y....Q-........-1 .... -... x. 0.-...Q-0 ., X .W N. . ... .,.xx. .N .vm .ws N . M' Km., ww Nw My-W :ww ww . W- MQ, pun MW, .-1.-.-ua-u.-...-. ...-an-q-mum... .--0.-1-.vs-.ag ,..-..,..w....,.--....M. ..,N.-...X .,...XW..........,.,,....Lux--w. ... .,.. .,....... - .....-ww Wkmmmw. mm. ww- mn- -wx ww MM ww W.. .M .Nm my W.,- - ww. M W... .X .WM ww.. N..- .WM M-.Q I-wp ,ww aw. -mn N.. .MW ww.. Q.. ,M W QM MW up .,, .1-my W mn g- x W MN. .., ,.,,., .x... - T., .I ,, F.. -1.- N.. ...R nn.- wfwf-A--nv - .mm an .,.., ..- sw. S - - ww. ww- WN . Q.. Q -1-.M-as-nm.-..v.uu S.. ,.., NN ,. . W.. .H ...un ----v -.... .,, W. .-4. M. W .W , . Q-aww -wu NN -. V W.- ...Mp 1... nn.. ,gg :weve Q... Y , an , ,M .k,,:,Q wwf --,vm www pw Sw. Q , :Q-Lwzmeisvxi-Alb .E Professor Warren Selekman Department of Pxyrbology g Professor Alan Sadovnik Inftitute fir Teafbing and Edufation Studief -News Q 4 I .F Q I A wx? .Ar . f ' 'off f Q Q "WM""'i' . f rw3',!!.x. 3 4 A blk ft, n X W mv Kr. F 1, D i is Vrii 35 , .. K ,,.,V, 9 K I-V Q .Q Ji J fi:-1, 1 f r 1, I v A ilf' K' A K Q " fn? K y " K I fs gf K M as Q . X A . if A 2 .ff " i ., Y f i W , . K Q' N 'L . i .. ji: ms 3 11 X U . 3 pf, f ,, I ,Q , 9 .' A 15? A ' 1 Q 'V A ' . V -f Q , v 1 'Q 1 - Q 4 R NJA ry if 4. ,J 0 Q' T, Q, 8 n , f, . g 5 , K it - Vx 'N " - f . K 4 ,,, . , fs, 3 , 3 sf 'W Q 5 ' , 4 ' .-A: if ,Q ' ' w4"'fp9 S ' . W , A , ' x , ---amp sf 'sf S ' ,f wwf, . ' f , - ' SMF . f S , - 1 A VK A A N gg A,hh, VVKVLV i A ww , ' . H - Lf S Q R N ' . MX if lx if s Paw' 'ki X My a L A L It -- . , Y'- , Q ,, -4- ' x.g is 5 v J, '-QW! X . X X, Q' E 'Pu xv A i.: . Q- ., .-4. , , -wwf, Q .- .Q - , ,aw, ,J e" is f as A i QA 3mQW L - . 4 Q ve 4 fx X ,- ,S . 'git t z -Qt' - isa li 'gtk i F w f 4 in? .af . '51- ik QM 59 Wav- 3 ' wmv 4 if 'V' 'kwa . n NO- .n ,pl Q an -X ix, N M XFWFQJA M . ,S af? N155 . 5 QQ ' A f' X , 5 K .. K if JV! +L , ,ggi ' fi LY 'Xia f , D Kiev j i X. A Q f M S 'W ' . , A , P . , L., , ' L 1 .A ,.- ' 1 ' ' m X ' W I '... ' 'E -- - x. gm Q6 W K K fr N Rs! A, A Q , ki 'P Q 3 an Y 3 , N ,X , . f. Him W 1Nh,- x 5' 3 5 K k Vw N .Q up it f . 1 i X 35' K J, . + i s I f M xg-Rfk-SSsf ,B Q - L QM 'K ' ws.: x 5 Y - . wpm lilggni Ei,, i , !i g .ii K k.v5 . , S '51 9' Professor Leslie Sirkin Department of Earth Sriencer of ,Q ff :V H we .. 4 ,,5, , L . R Professor Jerome Tavel School of Social Work 86 mf ...ill ,ul . 'J' -miank gon. 'rl if -222 5. Q, ., fr: . 1 Ax A University Health Services Professor Pierre Woog Imtiiute for Tearhing and Eduration Studie: 5 0 U0 QL iir. V: 'wi P -.V , S A , rrrr Q A K .41 -' 1 1 'I any Professor Richard Vaux Department of Art and Art Hirtofy 87 . ww by ,wr Q 88 -ms-W .M , 4 q i X ww 'n,A5,M:. 1 3 ' 4. . Q-'w p f , ,. , ! , ,pu J QF!-ZH 35.2 I ' M35 ?1. 1i.Lzli v ll' G., 1 , -2. Q , ,A,, , ., , , " ' '-" ""' ' 1 L,,, L " " ' "" k ""' Y 1 4"t Q i gil. his f ,K f M, , , ' if ' f f 'L 9 Ii f - M f Vx L Cx: i , 'S if 21 ,gi 5 3 H f 4 1 ' " L. ,W .,....'::y-Q ZZ? ,, y ,,V,, A, ,VV,h L,g1i,1,gmLV A x -fe 1- .,,,,.,:,W6dw,,5mwQ:T.,4,f,,g Ya Q ..-:sv-'-A:wb.mf,.wi ,,,5W,,,..:,f ,hw K- .. .,,,. , ,W,, 4. , ,,f,, ,1', ,, ,, H , K "' f M -4- A Q f'f1 f,n.-.-Ala-f' 1'Yfg1w .,, k, . ,, - f i"""W 2 uhh 4,,, W gan 1 .gpmuv..q....,A,..fm,p.,,w my-4Lf,,-gg, ,X 1 wsivawzmwmefama-W. qw ,msn .aww MU' Steven G. Adams: African People's Organization . Q Steven G. Adams Leon jay Adler DCb0I'3h Cheryl A141053 DCHYIS LISY B.A., Communirationf B.A,, Prycbology Susan Alaggia: Pi Mu Epsilong Deans Listg Computer and Mathematics Club A p Rosina S. Ally: Accounting Societyg Deb0rahChery1Akins International Students Society AS., Sofia! Work Pamela L. Alongiz Accounting Soci- etyg Pi Lambda Phig Adelphi Tennis Team Alfred L. Amato: Beta Beta Beta CVice Presidentlg Alpha Epsilon Deltag Tau Epsilon Pi CVice Presidentlg Stu- dent Volunteer Programg Aikido Clubg Flag Football Dawn A. Amonte: Psychology Club """""""' ' Karin M. Appel: Delta Mu Deltag Ac- f i' A i i IT A counting Society QSPA Representa- SUSHH A138258 Abdul Rahim Ali tivey German Club B.S., Computer Science B.B.A., Mfmagemenl Robert Arana: Oracleg Friends - 87g Med-Tech Club Patricia Arellano: Delta Mu Deltag Deans List Koby Arinus: Basketball Maria P. Arnonez Student Volunteer Program CPresidentJg Italian Clubg Oracleg Friends - 87 Katherine Arora: Delta Mu Deltag International Students Societyg Eco- 4-N nomics Club ,W 1"" ' Pamela L. Alongi Alfred L. Amato Dawn A. Amonte B.B.A, Arrounling B,S,, Biology B.A., Pryfbology 92 bt. Y Y, " . if All ' Karin M. Appel B.B.A., Arrounling Robert Arana B.S., Biology Patricia Arellano Koby Arinus B.B.A., Management B.B.A., Management 12' If I-f f Abbe Arlen Joann Armato B.S., Eduoation B.S., Biology 'll n ,..,,W, ' Maria P. Arnone Katherine Arora B.S., Biology B.A., Eoonomicf Thomas E. Austin B,S., Sofia! Work if 93 Katherine Bachor Annette l. Balacich B.S., Nurfing B.B.A., Accounting Vilma M. Baptist A.S., Sofia! Work Gordon E. Bates B.A., Art Derign Glenn Scott Barton B.A., French ,,,t Diane Erica Basner B.S., Social Work Annette I. Balacich: Delta Mu Deltag Accounting Societyg VITA Group Co- ordinator Vilma M. Baptist: Deans List Diane Erica Basner: Undergraduate So- cial Work Council Ajay Bawa: Marketing and Advertising Clubg Resident Student Association iSenior Representative -- Earle I-lallhg Swimmingg Squashg Tennis Brian William Baxter: Deans List Kathleen Beck: Delta Mu Deltag Phi Theta Kappag Deans Listg Accounting Society David C. Bellantonio: Baseball Susan M. Bereche: SNAP Alma P. Best: African Peoples Organ- izationg Photography Clubg Accounting Society Robert Bingold: Deans Listg Pi Lambda Phi Suzan Blablo: Marketing and Advertis- ing Clubg Tau Epsilon Pi Little Sister Brian S. Blaustein: Zeta Beta Epsilon Qlelistoriang Treasurerjg Chemistry Clubg Skiingg Basketball pf ,IVN T7 Colleen Ball B.S., Nurring Alison Barbarini Ajay Bawa B.B.A., Management Brian William Baxter AS., Social Work Susan M. Bereche Kathleen Beck Juana T. Belerte B.B.A., Arfounting B.B.A,, Management Alma P. Best Robert Bingold B.B.A., Areounting B.B.A., Management David C. Bellantonio B.B.A., Management '-N1f?'x B-SH Naming Susan Blablo B.B.A., Management Brian S. Blaustein B.S., Cherninry x mnaq.. .axsf ! as BE Fliii 95 'Din five Ye--' Stacy Allison Bloom Ronald E. Boerke B.A., Soriology B.B.A., Managemenl u gi X Alyssa Block B.S., Education Yffff p iam, , Diane Bolmarcich KarenAnn Bono B.S., Education B.B.A., Afrounlirzg Lauren Rae Boglioli B.S., Biology 39' 44 -Q Ramona Bouzy Angelina Bove LiSa A. Bozza B.S., Nurring BAY., Cbemirlry B.S., Education 96 Alyssa Block: Hillelg Council for Excey tional Children Ronald E. Boerke: Accounting Societ Resident Student Associationg Chapmz Hall Dorm Councilg Intramurals Lauren Rae Boglioliz Alpha Epsilo Deltag Beta Beta Beta Diane Bolmarcich: Karate Clubg Edt cation Clubg Psychology Clubg Educatir Organization KarenAnn Bono: Accounting Socie CPresidentg Treasurerlg Adelphi Aerobi Instructorg Intramural Softball Angelina Bove: Alpha Epsilon Delt Chemistry Club CSecretaiyDg Long Islar Science Conference Lisa A. Bozza: Deans List Michael Braddy: Manhattan Campu- Student Coordinating Committee Andrew M. Bradner: Communication Clubg Communications Honors Counc Dolores F. Brotzen: Alpha Kappa De tag Deans Listg Delta Delta Delta Lillian Beatrice Brown: Deans Listg swer f New York City Student Asso ation iPresidentD Randal Brown: Sigma Phi Rhog Trai Team Susan Brown: Deans List 'fm V, Michael Braddy Andrew M, Bradner B.S., Sofia! Work B.A., Communimtionf fi E Sharon P. Bridges Dolores F. Brorzen B.S., Naming B.A., Sofiology Earlene Brown Lillian Beatrice Brown B.S., Edurulion B.S., Social Work A 'Z Randal Brown Susan Brown B.A., Communimliom B.S., Nurfing ,wa Christine J. Brudz B.S., Edumlion Lester "Duke" Brumsey B.B.A., Aefounting nl If Diana Bryan B.S., Nurfing YT' Denise Anne Bunting Frank L. Buquicchio B.B.A., Arcounling B.B.A., Management '!."""'7 Deanna M. Buckley B.S., Nurfing Mary E. Burchfleld B.S., Nurfing 98 Robert G. Bullock, jr. B.S., Marketing WP' David A. Burns B.A., Religiouf Studie! 'wr-f TWH- Lauren Beth Burros B.F.A,, Dante Diana Bryan: SNAPg Marketing and Ad- vertising Clubg Orientation Group Lead- erg Residence Life Resident Assistantg Tennis Captain Q4 years! Lobert G. Bullock, jr.: Delta Mu Del- tag Deans Listg Marketing and Adver- tising Club Denise Anne Bunting: Delta Gammag Panhellenic Association CPresidentDg Ori- entation Group Leaderg Varsity Cross Country rank L. Buquicchio: Marketing and Advertising Cluhg Intramural Flag Foot- hallg Hockey David A. Burns: Intramural Track and Field auren Beth Burros: Danceg Artg Live, Love and Laugh! Iaria Cabey: Deans List Lenneth "Casey" Cairns: Deans Listg Psi Chig "We Care" Hotlineg Dorm Councilg Psychology Club QPresidentDg Footballg Hockeyg Tennis Iaddalena Capone: Accounting Society Iarole R. Capparelli: Sigma Theta Taug SNAP Iary jane Cassidy: Swim Team Iaria E. Castiglia: Phi Theta Kappag Deans Listg Psychology Club ....'1-L xii? M M Maria Cabey Kenneth "Casey" Cairns ,Quay A.S., Social Work B.A., Pfyfbologjy Maddalena Capone B.B.A., Acrounting 4.45 so-f "1-11 Carole R. Capparelli Josephine Carollo B.S., Nurring B.S,, Eduralion Q ty 'T' Mary jane Cassidy B.S., Education X , J .J Maria E. Castiglia ldonia Genova Castro Rosemarie Champagnie B.A., Pfyrbology A.S,, Sofia! Work A.S., Social Work 99 Susan E Chavns Rhonda M. Christal A S Social Work B.S., Education Cynthia M. Clark A.S,, Sofia! Work Kevin Cloherty B.A., Hifiory E Nfs ' 0 9 o 0 s Effie Cole Youn Dominic "Bleah" Chan: Deans Listg Chap- Y 8 - . . , man Dorm Councilg Dimos Bar and B.S., Nurfing sd E' Kimlin Connor Grillg Mini Golf Laura J. Charchian: CEC member LOISMZIIC A. Cicalesez Delta Gamma Christine Cicaloz SNAP Carmen M. Cicirelli: Honors Program Kevin J. Cloherty. Phi Alpha Thcta, Al pha Mu Gammag History Club QQ 115, X 1' Marcella Collura ff, 'I 'l Lucille Coniglio B.B.A., Management B.B,A., Managernenl Nye 'Q-..,,,., Nancie Conte Christina L. Cooper Kimlin Connor: National Student B'B'A"Afm'm'mg B'S"N'mmg Speech Language Hearing Associariong International Students Society Nancie Conte: Accounting Societyg Mar- keting and Advertising Club BIA., gpmf, pmbglogy Christina L. Cooper: Deans List Kim Corley: Track Sharon A. Cooper B.B.A., Management pi, W we Kim Corley B.S., Sofia! Work Robyn Cosenza BA., Tbeatre Elizabeth A. Costagliola Laurie -I. Costello B.B.A., Management B.S., Biology I sg' g .-arrrf' or--f"'5 , wil' Kenneth Cottrell Brian David Cox B.S., Earth Sfienre B.A., Englifb Ellen Louise Coster Maureen Cotter B.B.A., Management B.A., Cornmunifationr Susan Cuccia Kevin Patrick Culhane B.B.A., Management M.B.A., Finance 102 Caroline Cullen B.S,, Edufation 'Tux I , I Brian Currie Tony Daddio B.A., Pfycbology B.B.A., Management Roseanne Cuozzo B.B.A., Accounting .. I Nu. ia Debora M. Damiani Graciela Daniel A.S., Sofia! Work A.S., Social Work Dennis C. Daly B.A., Art Derign Qs Nw' W 1 -1 sly Lori Daniels Arthene Tina Darden Raniero D'Aversa B.S., Nurfing B.S., Social Work B.B.A., Management Elizabeth A. Costagliola: Delta Gamma, Delta Mu Delta Laurie Costello: Beta Beta Betag Alpha Epsilon Deltag Delta Gammag Biology Clubg Orientation Group Leader Kenneth Cottrell: Honors Program Brian David Cox: Varsity Swimming Kevin Patrick Culhane: St. james Clubg Blair Residents Club Caroline Cullen: Education Organiza- CIOH Rosanne Cuozzo: Delta Mu Delray Accounting Society Brian Currie: Psi Chi tPresidentJg Psy- chology Club Tony Daddio: Marketing and Adver- tising Clubg Delta Sigma Pi, Italian Club Dennis C. Daly: Look, I did it Rich Club! Intramural Football, Hockey Debora M. Damiani: Tennis, Bowl- ing Lori Daniels: Deans Listg SNAP Arthene Tina Darden: Cycling Raniero D'Aversa: Deans List, Delta Mu Delta, Tau Epsilon Phi QPresidentJg Orientation Group Lead- erg Intramural Hockey, Football, Soft- ball, Soccer 103 Kathleen M. Dean: Catholic Campus Communityg Cheerleader Janice E. DeCaprio: SNAP Roseann Dejoseph: Deans Listg Al- pha Epsilon Deltag Beta Beta Betag Lanterng WBAU Radio Stationg Cath- olic Campus Community Eileen Del Gaudio: Deans Listg Circle Kg Marketing and Advertising Clubg Orientation Group Leader Carmela M. DelPlato: SIAMO james D. DePietto: Accounting So- cietyg Orientation Group Leader Robert Dessel: German Club QPresidentJg German National Honor Society fPresidenrDg Accounting Soci- CW Darlene DeStefano: Era Chi Alpha QPresidentJg Delta Mu Deltag Ac- counting Society Dave Devang: Computer and Math- ematics Club Maria Lynn DiLeo: Tau Kappa Ep- silon Little Sister Karen Elizabeth Dimijian: Dance Kelly J. Dispenziere: Sigma Theta Taug SNAP Celeste M. Dixon: Lanterng Delta Mu Deltag Catholic Campus Community QPresidentJg Accounting Socieryg Sci- ence Fiction Society Shirmell A. Dolphin: Middle States Accreditation Commitreeg Resident Assisrantg Presidents Circleg Biology Clubg Dorm Council Advisorg Vol- leyball, Basketball, Softball 104 'RJ' Michael B, Davis Kathleen M. Dean B.B.A., Munugewenl B.S., Nurfing Janice E. DeCaprio X B.S., Nurring 4 f Roseann Dejoseph Eileen Del Gaudio B.S., Biology B,B.A., Mumzgemenl Carmela M. DelPlato B.S., Biology ev' Pam DeMartini james D. DePietto Theresa Ann DeSantis B.S., Phyficul Education B.B.A., Accounting B.S., Education Y' "" .-. ' , inf :JZ 1-,gif ina ' 'S' Q44 we of 7' I I? A 1 Z, f , ,,,, Robert Dessel Darlene DeSrefano B.B.A., Affounting B.B.A., Affounting ., ,, I Dave Devang Maria Lynn DiLeo B.S., Computer Sfienfe B.A., Pfyrbology fe. wp. fd Karen Elizabeth Dimijian Kelly Dispenziere B.B.A., Management B.S., Nuning Z i' , Miz Celeste M. Dixon Robert W. Dolan B.B.A., Afrounting B.S., Chemirtfy 44 ,f Shirmell A. Dolphin B.S., Biology M T fm U Il A qi ltfqs' H If 2 vga.. mfr M if ,H , o 34 . . i It ' Susan E. Donnelly Kevin Donovan B.S., Nuriing B.B.A., Management Spiro A. Dorizas Regina Adela Dover B.B.A., Accounting A.S,, Social Work Kevin Donovan: Delta Sigma Pig Mar- keting and Advertising Clubg Society for the Advancement of Managementg In- tramural Hockey, Football and Softball Spiro A. Dorizas: Student Activities Boardg Tau Kappa Epsilong Accounting Societyg Intramural Hockey, Football Sarah M. Downs: Freshman Field Hock- CY Carolanne Draghi: Tri Beta Biological Honor Societyg Medical Technology Club Lorraine Eckhardt: Assistant Director of "We Care" Hotline Frances Ehrlich: Undergraduate Social Wtitk Council QSecretaryJ Noelle Ellington: Deans Listg Bicycle Riding, Walking, Calisthenics Elaine Erickson: Undergraduate Social Wtmrk Councilg Deans List Lisa C. Evans: African Peoples Organ- jeanette L. Doolittle B.A., Englifb Sarah M. Downs B,S., Education Carolanne Draghi BS., Biology 106 ,Atl Deon Dupre A.S., Sofia! Work ization LPresident7g Computer and Math- ematics Clubg Center for African Amer- ican Students Faculty and Student Committee Nancy Dwyer B.A., Communifationr Jacqueline Edmond AS., Social Work Lisa C. Evans Glenn Robert Falcon B.S., Compuler Scienre B A Sociology B S Sofia! Work Danlelle Fanuzzx Q., Christine Fazio Kathryn Federici B.B.A., Bufinen B.S., Nuning Matthew Favaro, jr. B.A., Commzznirationf Q1 ,wks Nui' Q--'49 Jack Feivou Adam Paul Feller B.F.A., Technical Theatre B.A., Hirtory Anne C. Fedyszen BHS., Biology M ff' ,WJ Christopher Ferguson Yolande E. Ferguson Matthew Ferrigno B.B.A., Management B.A., Pryfbology B.A., Englifb 108 Matthew Favaro, jr.: Communicatio Honor Societyg Academy of Televisii Arts and Sciences Student Emmy Awa Frank O'Connor Memorialg "King of t Communications Department" Christine Fazio: Delta Mu Deltag M2 keting and Advertising Clubg Pi Lambi Phi Kathryn Federici: Delta Gamma Anne C. Fedyszen: Beta Beta Betag .F ,1- 1T..ui!,... INA! . , . Plld L4iJ5llUll Lzuxffl, Dclfd GQUTTH, E ology Clubg Orientation Group Leadei Jack Feivou: Deans Listg Chapman Don Councilg Dimo's Bar and Grill QFI Footballb, Hockey, Softball, Mini-Gol Adam Paul Feller: History Honor S' cietyg Pre Law Society QSPA Represe tativelg Karate Club QVice Presidei SPA Representativeg Assistant Instruct- Co-Founderjg ROTC Christopher Ferguson: Lacrosse Yolanda E. Ferguson: Christian Fello shipg Psychology Club Matthew Ferrigno: Tau Kappa Epsilr Student Political Association QFirst V Presidentlg Intramural Hockey, Softbe jean Fescura: Delta Mu Deltag Dez Listg Accounting Society Henry Ficke: Varsity Baseball Gerald Field: Marketing and Advertisi Club Lynann Fiordalisi: Rho Lambdag Alt: Epsilon Phi QPresidentJg Panhellenic 1 sociationg Senior Cla CSecretaiyfTreasurerDg Student Politg Association CSecretaryDg Accounting cietyg Orientation Group Leaderg Studi Peer Tutor Jodi Anne Fisher: Delta Mu Deltag l Chi Alphag N .A.A.g Accounting Socie Elizabeth Fitzpatrick: Trackg Cri Country Lisa Flaherty: Marketing and Advertis: Club Elaine Marie Florio: Accounting Sj etyg Panhellenic Societyg Delta Gam Orientation Group Leaderg Resou Persong Presidents Circleg Racquetb Skiingg Softballg Waterskiingg Voll ballg Tennis Sf" 'Q--'-'U' Jean Fescura Henry Ficke B.B.A., Affounling B.S., Phyfiral Education Gerald Field Lynann Fiordalisi B.A., Art Defign B.B.A., Arfounting 'J' I' 9 ',r','1r. ill Jodi Anne Fisher Christine L. Fitzgerald B.B.A., Aerounting B.B.A., Management Elaine Marie Florio B.B.A., Acfounling Elizabeth Fitzpatrick Lisa Flaherty B.B.A., Management B.B.A., Management W W ki S fi as K N. ., ' iwt,aea TD Q eeeez ne en 109 Hugh Flynn May Lin For B,B.A., Aarounting A.S., Edufalion HS.. T"'TIP nnnnnnnfn n ,Q Sharon E, Forbes Rachel Fox B.S., Management B,A., Burinerf Carrie Frank David M. Franko B.S., Sofia! Work B.S., Biology ml .411 Sarah French joseph J. Gaeta B.B.A., Management B.B.A., Management 110 X vA4A .. 'J 'mwiw-aaa:-.L-...u Maria L. Gaiso B.S., Biology ugh Flynn: Accounting Societyg Cath- olic Campus Communityg German Clubg Marketing and Advertising Clubg Track achel Fox: Deans Listg Oracleg Market- ing and Advertising Club Lrrie Frank: Hillelg Dorm Councilg In- tramural Softball avid M. Frankoz Alpha Epsilon Deltag Beta Beta Beta ,rah French: Delta Mu Delta seph Gaeta: Marketing and Adver- tising Club aria L. Gaiso: Alpha Epsilon Deltag Beta Beta Beta lvia Elena Galindo: Deans Listg Stu- dent Activities Board CPresidentJg Delta Delta Delta CChaplaing Rush Chairmanbg SPA General Boardg WBAUg Grienta- tion Group Leaderg New Student Week Resource Persong Panhel Publicityg Dance Marathong Whos Whog "They say a person needs just 3 things to be truly happy -- someone to love, some- thing to do and something to hope for"g Thanks Mom and Dad! itricia Gambino: Deans Listg Delta Gamma hn F. Gannon: Baseball Team arrin Ganzekaufer: Tau Kappa Ep- silong Intramural Football, Softball, Floor Hockey mnie Sue Gaor: NSSLHA :bert Garcia: Swimming iarles P. Garguilo: Basketball il' 'KT' Gina Marie Galassi Sylvia Elena Galindo B,S., Banking B.A., Communication! Patricia Gambino B.B.A., Management Q""W"Dn' tv A 5 ' john F. Gannon Martin Ganzekavfer B.S., Pby1icalEdufation B.B.A., Management Bonnie Sue Gaor B.A., Speech Pathology "HQ IU' me ' r Q 32,L g Robert Garcia Charles P. Garguilo Pamela Garvey B-A-y Hifwfjy B.B.A, Management B.S., Education 111 W7 Craig Howard Gebelein Clara W. Geer B.B.A., Management B.S., Sofia! Work X 'km- YN- 44 Mustafa Khaya Gilika Mary F. Gilley B.B.A., Management B.A., Hiftory john Giacalone Denise A. Giaccone B.B.A., Managernenl B.B.A., Arrounling M fart," fab?" NN Virginia Giosa Kezia Gleckman B.A., Pfycbolagy B.F.A,, Danze 112 -r:::'r Stephen Glover B.B.A., Afrounting Diana Goerjen B.B.A., Accounting E Aimee R. Goldstein B.B.A,, Management Craig Howard Gebelein: Basketball Team Clara W. Geer: Handball, Basketball and Dancing john Giacalone: Delta Mu Deltag 4 year letterman and captain of 1986-87 Adelphi Lacrosse Team Denise A. Giaccone: Delta Mu Deltag Delta Sigma Pig Accounting Society Mustafa Khaya Gilika: Tennisg Soccer Virginia Giosa: Psychology Clubg Deans Listg Psi Chi Diana Goetjen: Deans Listg Delta Sigma Pig Accounting Societyg Circle K Fashion Show Debra K. Goldmann: Alpha Epsilon Phig Marketing and Advertising Club Alexandria R. Goldstein: Hillelg Psy- chology Club Steven C. Goldstein: Delta Sigma Pig Yearbook Cljhotographerb Ella M. Zakiya Goode: Black United -.pf f""'T?' Z -3 r Alan S. Goldberg Debra K. Goldmann B.B.A., Managemenl B.B.A., Management Alexandria R. Goldstein Steven C. Goldstein B.A., Pxyebology B.B.A., Management Front Fulton Cultural Group Literacy Volunteersg Prizefightingg Wrestlingg Bowlingg Basketballg Baseball Gail Leslie Goodman: SNAP 24' wi -any f if i if " 'i fi' We 'fM'ef""S -4s' fff "" H "f. Maria Gonzalez Ella M. Goode Gail Leslie Goodman B.S., Biology A..S'., Social Work B.S,, Nuning 113 15 Lisa Goodrich B.S., Sofia! Work Heather Gordon B.S., Nurfing X , ""'1 Yvonne E. Gordon Laura Woldrom-Goss B..S'., Management B.S., Management Susan M. Goulding Stephanie Grant Carter -M BA., Englifh A.S., Education Janice Gravalis Gina M. Greco B.B.A., Management B.S., Biology 114 Tobi R. Green B.S., Nurfing !..rv "Q""',i 'w -1 X Yolanda Greenidge A.S., Social Work Thomas Greer B.B.A., Management l Dana Greenbaum B.A., Piyrhology Anne M. Greene Rosemary Elvira Grosse 4""Iv B.B.A., Managenzen! BA., Pfycbology Stan Grgurovicn B.B.A,, Managemenl Lisa Goodrich: Adelphi Christian Fel- lowshipg Undergraduate Social Work Council janice Gravalis: Delta Mu Deltag Marketing and Advertising Club Gina M. Greco: Alpha Epsilon Deltag Beta Beta Betag SIAMOg Delphian CNews Reporter? Tobi R. Green: Sigma Theta Tau Yolanda Greenidge: Deans Listg Swimming Stan Grgurovich: Deans Listg Tau Epsilon Phi fPresidentJg Marketing and Advertising Clubg Football, Soc- cer, Hockey, Basketball, Softball Rosemary Elvira Grosse: Psi Chig Lanterng Psychology Clubg Students Against Driving Drunk CSADDX Hil- lelg New Student Week Resource Per- song Early Childhood Education Council Michael Gruber: Accounting Society Marion F. Gudinsky: Sigma Theta Tau CMargatet Shay Awardlg Deans Listg Teagle Scholarshipg Peggy Bur- leigh Scholarshipg Leader Recognition Awardg SNAP lPresidentJg N.S.N.A.g Presidents Circleg Resource Persong TKE Little Sisterg Orientation Group Leader 2 fi Michael Gruber Marion F. Gudinsky Launcelot Gumbs B.B.A,, Arfounling B.S., Nurring B.B.A., Management 115 Paul Andrew Ha: Computer Science and Mathematics Clubg Math Teamg Accounting Societyg Asian Student Association Helen S. Hall: Soccer Juanita M. Hall: Undergraduate So- cial Work Council iPresidentJg Wom- en's Tennis Team Denise Harkins: Women's Soccer Team Noreen Patricia Harkins: Deans Listg Computer Science and Mathe- matics Club Kathlene Hassel: Accounting Society Lisa Hay: Marketing and Advertising Clubg Tau Epsilon Phi Little Sisterg Tennisg Karateg Scuba Sharon Henning: Deans List Eduardo Heredia: Deans Listg Tau Kappa Epsilong International Students Societyg La Union Latinag Economics Clubg Society for Advancement of Managementg Intramurals Soccer 116 'asf HR fl'-Sr Paul Andrew Ha Kathleen M. Habacker B.S., Computer Stienre 3.5-, Nllfiing David R. Hale B.S., Computer Srienre -wr Helen S. Hall Juanita M- Hall B.B.A., Arrounling 5.5-, 5054! W0fk jennifer A. Hamilton AS., Edumtion Wh'-7, O Q l Ronnie Hardman Denise Harkins Noreen Patricia Harkins B,S,, Biglggy B.B.A., Management B.S., Computer Science 'lui' Pamela Harrington B.S., Edufation ww .2 WiUie Mae Harris B.S., Sofia! Work Monique Beauty Harrison Kathlene Hassel B.S,, Nurfing B.B.A., Acfounling Lisa Hay B.B.A., Management u B' xV""1-af a Mary J. Hegarty B.S., Nurring Sharon Henning Eduardo Heredia B.S., Sofia! Work B.A., Efonomifr Paula L. Herman B.B.A., Managemenl 'B 1 Frank U. Hermantin Denise Marie Hernandez B.S., Biology B.S., Nurfing Frank U. Hermantin: Friends - 87g Student Volunteer Progtamg Ora-:leg Frisbeeg Softballg Professional Taps Play- etg Footballg Skiing Susan Paige Hinderliter: CifCl6 K Susan Paige Hinderliter i B.A., Art Eduration Cynthia Huis: Deans List Rob Hoffmann: Survival Garneg Karate -- USA GCUU i Cheryl Ann Hofmann: Circle K QVice Presidentb war? Thomas M. Hogan: Marketing and Ad- vertising Club Alan I-Ionig: Delta Mu Deltag Account- Meiiaiiie Andrea Hinds Cynthia Hnis ing Society B.S., Edumtion B.S., Nurfing Gloria Hopkins: Basketballg Handball Jeanine Amanda Hopkins: SNAPg Cir- cle K Fashion Show Model 119857 Rob Hoffmann Gloria G. Hughes: Deans List B5-f BW087 Robert A. Iannacone: Deans Listg Tau A Kappa Epsilon CVice Ptesiclentg Public Relations Chairmang Secretaryhg Circle Kg Private Patty Bandg Intramurals Hockey and Softball jill januszewski: Pre-Law Societyg His- tory Clubg History Honor Society mums, ia! , Cheryl Ann Hofmann Thomas M. Hogan Alan Honig B.S., Nurfing B,B.A., Management B.B.A., Afcounting 118 Mark Hopchick B.B,A., Manrzgemenl Kathleen R. Hugo Gloria Hopkins Jeanine Amanda Hopkins A.S., Pfyfbology B.S., Nurfing Robert A. Iannacone jamie Insinga B.S., Biology B..S'., Education Gloria G. Hughes A.S., Sofia! Work B-5-f Nuffiflg Christopher R. jackson B.S., Phyfirf jill januszewski B.A., Hirlorjy 119 Patricia A. jelley B.S., Edutalion Linda Marie jaworowski B.S., Nurfing S, Andrea jianette B.S., Nurring AW' ION ,,....-4' Minerva CMillieJ Jimenez B.B.A., Management 'ifftb Ill-Ku jo Lauraine Johanson M.A., Sporlf Management B.S., Naming 4 Deborah johnson Avery Ann jones B.B.A, Affounling B.A., Pfyrlaology 120 Chevon B. jones B.S., Nurfing Patricia A. jelley: Education tion Andrea jianette: Sigma Theta Minerva CMillieD jimenez' Organi: Tau ans . De XXfomen's Honor Society Ill-Ku jo: Korean Clubg Asia Associationg Volleyballg Soccer Deborah johnson: Delta Mu D counting Society Li n Studs eltag .F Avery Ann Jones: African Peoples G Y . . g U m ganization, Psychology Club, Basketball Q4 yearsg Letter yearsl Ellen L. Jones: African People' izationg Computer Science and ematics Clubg Marketing and ing Clubg Women's Basketbal Wo wom C1 HH s Otga M Zi! Advert l Team Stacey M. Kahaner: Accounting Sociei Adelphi Tennis Team Arvind Kajaria: Delta Sigma joggingg Tennisg Golf Anil R. Kamat: Delta Mu De Listg Accounting Society P ltag Dea Perrin Kanmaz: Delta Sigma Pi Ellen Suzanne Katz: Delta M Deans Listg Accounting Society Andrea Katzman: Education tiong Kappa Delta Pi Tracy Ann Keanna: Physical Majors Club u Deli Otganiz Educ Zltil sf' Ellen L. jones Stacey M. Kahaner B..S'., Computer Science B.B.A., Afeounting Arvind Kajaria Jacqueline Kalimian B.B.A., Management B.B.A., Management Anil R. Kamat Perrin Kanmaz B.B.A., Arfounting B.B.A,, Management f Vs.. ,,,,,:' I Ellen Suzanne Katz Andrea Karzrnan B.B.A., Areounting B.S,, Eduration A ' 1 .'-X x s Tracy Ann Keanna B.S., Phyrifal Edueation , re r u" ' 3. X x f .4 . ts sf- Q L N www X .Wo Y 121 Sean M. Keenan Laura Lea Keller B.S., Pbyriral Education B.S., Biology john W. Ketterer Anne Kinnier B.S., Banking B.S., Nurfing Carol L. Kenney Richard Keogh B.B.A., Management B.S., Sofia! Srienre 'ml Gail L. Klein Patrick C. W. Kline B.A., Mathernaiiff B.S., Biology 122 Christine M. Kolano B.B.A., Acfounling 6311 Keenan: LHCIOSSC ,aura Lee Keller: Deans List Lichard Keogh: Theosophical Societyg Poetry Society of Americag New York Academy of Dramatic Arts Pail L. Klein: Circle Kg Hillelg Computer Science and Mathematics Club atrick C. W. Kline: Theta Chi fSecretaiyJg Adelphi-Georgetown Dental Program lhristine M. Kolano: Deans Listg Delta Mu Delta vram Korman: Tennisg Baseballg Rac- quetball mja E. Kostron: Delta Mu Deltag Deans Listg Presidential Scholarshipg So- ciety ror the Advancement of Manage- ment obert A. Kroez: Society for the Ad- vancement of Management igene P. Krupski: Dorm Council of St. Pauls Apartmentsg Delta Sigma Pi' Golfg Bowling 7 'endy Kurtz: Alpha Epsilon Phi Avram Korman Sonja E. Kostron B.B.A., Management B.B,A., Management Linda Krasner B.B.A., Management I 'Nl w:.:"1 Robert A. Kroez Nanette L. Krum B.B.A., Management B.B.A., Management l l Eugene P. Krupski B,B.A., Management 1--"7 X.. XXX. Larissa Kulick Evan R. Kulman Wendy Kurtz B,S., Nurfing B.B.A., Management B.S., Nurring 123 janet Kwiatkowski Noelle LaFerrera B.S., Nurfing B.S., Educalion uv 1 ln! 'WW YN? N. View-1 , S-of Wg- 'gl Blain Larchereque Peri M. Lash B.S., Computer Science B..S'., Education Patricia Lakin Sandra Cynthia Landau B.S., Social Work B.F.A., Fine Arif Antonio lan Lawrence Rochelle Lazarus B.S., Phyfiml Edumtion B.S., Social Work 124 Blanche C. Ledee B.B.A., Accounting has Mcrena Ledley B.S., Cbemiftry Diane Levien B.S., Social Work Noelle LaFerrera: Delta Gammag Ed- ucation Organization QVice Presidentl Patricia Lakin: Deans List Sandra Cynthia Landau: Golf Blain Larcheveque: Deans Listg Com- puter and Mathematics Clubg Track and Fieldg Cross Country Peri M. Lash: Education Organization Antonio Ian Lawrence: Physical Edu- cation Clubg Lacrosse l985g Intramurals Football, Baseball Blanche C. Ledee: Delta Mu Deltag Eta Chi Alphag Delta Gammag Accounting Society AnnMarie Mcrena Ledley: Malik Mel- odies CVice Presidentbg Oracleg Student Volunteer Programg Third World Pre- Medg African Peoples Organizationg Pte-Med Clubg Unity Circleg Intramural Volleyball Gerard T. Leen: Delta Sigma Pi Diane Levien: Adelphi Christian Fellow- shipg Black Students Caucus Stefanie Levy: Alpha Epsilon Phig Pte- Law Society Donna Maria Liberatoscioli: Delta Gamma Sondra A. Lincoln: Honors Programg African Peoples Organization CVice Presidentjg Undergraduate Social Work Councilg Black Caucusg CAASP - Stu- dent Faculty Committeeg I-IEOP Tutor Denise Ann Lindenauer: Deans Listg Alpha Epsilon Phi il' Q"""Dv' Gerard T. Leen Alexis Leondis B.B.A., Mamzgemenl B..S'., Biology Nam Ti Www' Stefanie Levy Donna Maria Liberatoscioli B.B.A., Management B.A., Pfyfhology Sondra A, Lincgln Denise Ann Lindenauer Diane Linzalone BHS., Sofia! Wgrk B.S., Biology B,S., Nurring 125 Rob Lipton Alan L. Litvack B.S., Social Work B.S., Social Work wil ,Www 1 Claudia A. Lorusso Patricia A. Lossmann B.S., Education B.S., Sofia! Work Jane Ann Looney Lizette Lopez B.S., Biology B.S., Education am? n Stephanie Lotito Felicia Frances Lovaglio B.S,, Nurfing B.F.A,, Dance 126 Lynne Beth Lubash B.A., Englifb mi, Eileen A. Lynch Adrianna McElveen B.S., Nurfing A,S,, Social Work Andrea Lynn Lucano BA., Ari Derign 'hwtzv ,ff .X yt f , x 5 i X Q. Brian McGovern joseph McGrane B.S., Social Work B.B.A., Arrounling justin McFadden B.A., Communifatiom , ,Nt ,----'Y -I 'IF'-vi Jacqueline McKillop Celine Marie McNelis Bridget E. McSloy B.S,, Edumtion BA., Pryrbology B.S., Pbyriml Education Alan L. Litvack: Phi Theta Kappag National Association of Social Work- ers jane Arm Looney: Medical Technol- ogy Club Claudia A. Lorusso: Education Or- ganization Patricia A. Lossmann: Phi Theta Kappa Stephanie Lotito: Sigma Theta Tau Felicia Frances Lovaglio: Delta Gammag Adelphi Dance Theatreg Dance Association Lynne Beth Lubash: XY!ho's Whog Deans Listg Leadership Recognition Awardg Delphian QNews Editorg News and Scenes Writerbg Hillelg Quote - "Take a Sad Song and Make It Better" Andrea Lynn Lucano: Deans List Brian McGovern: Regent Scholar- shipg Swim Team Joseph McGrane: Accounting Societyg Basketball Jacqueline McKillop: Phi Alpha Thetag Deans List Celine Marie McNelis: Psi Chig Delta Delta Deltag Psychology Clubg Ori- entation Group Leaderg Cheerleader Bridget E. McS1oy: Varsity Soccerg Varsity Basketball 127 joan MacKay: Deans List Susanne MacKay: Sigma Theta Tau Lolita S. Maeweathers: WBAU QStation Managerg FM Engineerlg Communications Teacher's Assistantg Delphian Marlene Maggiore: Accounting Soci- eryg N.A.A.g Italian Club Darlene Magito: Psi Chig Honors Pro- gramg Psychology Club Themba Makapela: African Peoples Organization CPresidentg Secretarybg Resident Student Associationg Dorm Council Andrea Mantilla: Accounting Society Kristin Louise Mantz: Education Or- ganization Sharon Maroshick: Friends - 87g Student Volunteer Programg Railroad Clubg Tree Patrol - "Shanti" Ellen M. Marrone: Delta Gammag Accounting Society Margaret j. Martin: Deans List Jacqueline Mastrogiovanni: Student Activities Boardg Italian Club 128 'lf' Nl: Xi--nv' joan MacKay Sufunne MacKay B.S., Social Work B.S., Nurfing Lolita S. Maeweathers B.A., Communicufiom igf' 4, ...A fx? Marlene Maggiore Darlene Magito B.B,A., Accounting B,A., Pfycbology Themba Makapela B.S., Education Cynthia Bernette Manning Andrea Mantilla Kristin Louise Mantz B.S., Educalion B.B.A., Accounting B.S., Education NM on-f. X fm Maria Marquez Ellen M, Marrone A.S., Social Work B.B.A., Acfounting Alysa Marcus Sharon Maroshick B.S., Nurfing B.S., Biology Margaret J. Martin Cathy E. Mason B.S., Sofia! Work M.B.A., Finanre Claudia E. Mass, jr. Jacqueline Mastrogiovanni B.S., Banking B.S., Naming .4 an Cathie Mastronardi B.S., Edumlion 1 , 'Q . 5 .- .. f . i ,.,.f,' an L, , . ,, ul . ' . .Y g 4 'H V J' ,M K -6 fa. 1. 5 L . Mg, ,- ye 6 W at ' . "' L W,,r,' 1' , 0 , 'K xx 'HCV' QWV 1' O A -'U X J'-fs ffl' ' f-Vi-' N Q ' 'P A, -lu, , ,,. -W W. W-.31ff4g."wf ' A f X. fwgnlq ff Rf., A "Q ffl-1, .J -vw... . ,,,, if f ' . V-+!B-u.:,..: .- 129 Louise Haynes-Matthew Cynthia Mavroson AS., Child Care B.B.A,, Manugemen! 854. Rc... Rigoberto J. Mendoza Andrew Meyerson B.S., Biology B.B.A,, Accounting Roberto J. Mendoza: Third World Pre- Med Society Andrew Meyerson: Young Democrats Clubg Tau Kappa Epsilong Orientation Group Leader Lori Mix: German Clubg French Clubg Equestrian Clubg Horseback Riding Samuel Montanez, jr.: Delta Sigma Pig Accounting Society john Mordente: Alpha Epsilon Deltag Beta Beta Betag Deans Listg Oracleg Friends -- 87 Eileen M. Moschella: SNAPg Student Activities Board Tia Moustakopoulos: Sigma Theta Taug SNAP Rosemarie Mucciacciaro: Eta Chi Al- pha CVice Presidentlg Delta Mu Deltag Italian Club Cfreasurerlg Accounting So- ciety Sofia Poulikidis Melledis B.S., Nurfing Louis Migliaccio B.B.A., Accounting Af 6 f '+I ,W J-4 Virginia Mulligan: NSSLI-IA Annie R. Miller Debbie Miller Lori Mix B.S., Social Work B.S., Nurfing B.A., Foreign Languagei 130 Samuel Monranez, jr. B.B.A., Affounting 'if' , l ,A Vivian Moore john Mordente A.S., Social Wwk B.S., Biology , - xi E ',,A 7' -10 'NZB' 1 Nr Diane Marie Mormino B.S., Nurfing '53 adm Tia Moustakopoulos Rosemarie Mucciacciaro B.S., Nurfing B.B.A., Arfounting Eileen M. Moschella B.S., Nurring Virginia Mulligan B.A., Speedy Pathology Ravi Murarka B.B.A., Management 131 'NV 'ifmw Mindy K. Mylett Michele Lisa Naidus B.B.A., Management B.S., Education Lisa A. Muscarella B.B.A., Management Stephen W. Nicolello Robin J. Nierenberg B.B.A., Management B.S., Edufation Patricia M. Newell B.S., Naming Lisa L. Norris Susan Nuzzi Andre O'Brien B.B.A., Affounting B,B.A., Areounting B.B.A., Management 132 Lisa A. Muscarella: Marketing an vertising Club Michele Lisa Naidus: Delta Delta Patricia M. Newell: SNAP Stephen W. Nicolello: Delta Mu df' De De Pre-Law Societyg Society for the f vanccment of Management Robin j. Nierenberg: Deans Li Adelphi Bandg Hillel: Education Org. ization Lisa L. Norris: Accounting Society Susan Nuzzi: Delta Mu Deltag Eta 0 Alphag Deans Listg Accounting So cien Andre O'Brien: Alpha Phi Alpha: M keting and Advertising Club: S tud. Activities Board CLectutes Chairpersc Society for the Advancement of agementg IFC Lynn A.,Ochs: Deans List Hiroshi Okada: Tennis Team Steven C. Orloff: Computer Scien Mathematics Club M cea Melvin Owens: Basketballg Baseball Monica Patricia Pacheco: Italian Cl Spanish Club: Aerobicsg Swimming Lori A. Palumbo: Delta Sigma Pig counting Society Teresa A. Panzica: Delta Mu Deltag counting Society CSecretaryJg Ital Club: Presidents Circleg Nation sociation of Accountants al Evan Parker: Resident Student Ass ation CAdvettising Chairjg Senior resentative for Dorm Councilg Delp CContributing Writer? Patty Parmelee: Education Organ izatl fix li NJN' ' Steven C. Orloff Melvin Owens B.S., Compuler Science AS., Social Work ' Lynn A. Ochs Hiroshi Okada B.S., Banking B,A., Communirationf 5? f-.::..,, in fx, 'ff ilgDinW,dg Monica Patricia Pacheco Lori A. Palumbo B.A., Foreign Languagef B.B.A., Affounting Nd' v---., . 'W---1 Theresa A. Panzica Evan Parker B.B,A., Affounling B.B.A., Management Patty Parmelee B,S., Education 133 , "wtf Jacqueline K. Patel Mayleen Patterson B.B.A., Affounting BMS., Edumtion 4ll"""'7f9 OJ' Eleonor N. Percudani Evelyn Perez B.S., Naming B.S., Biology Mary A. Patton I.aTrella Regina Penny B.S., PbyfiralEduraliof1 B.A., Communifationf 41" fjqx- 'brim if-f, my fi '45 f L qgw mls ,' 5' av P Cynthia Pesce Michael Peters B.S., Nurfing B.B.A., Management 134 Ax C' wg Anne M. Peterson B.A., Communimtiom acqueline K. Patel: Accounting Societyg Equestrian Clubg Asian Student Asso- ciation iary A. Patton: Physical Education Ma- jors Club ,aTrella Regina Penny: Malik Melody Sweetheart Club QPresidentJg Gospel Choitg Presidents Circleg Outlook Video Magazineg African Peoples Organiza- tiong Committee for the Office of Mi- nority Al-hiirsg Oracleg Member of the Unity Circle lynthia J. Pesce: Sigma Theta Tau inne M. Peterson: Alpha Angels Sweet- heart Club 'hor E. Peterson: Deans Listg Delta Sig- ma Pig Accounting Societyg Marketing and Advertising Club Iaribeth Petrizzi: Delta Mu Deltag Lanterng Norman K. Berkun Scholar- shipg Deans Listg Presidents Circleg So- ciety for the Advancement of Manage- ment QSecretatylg Student Activities Board CPublicity Chairpersonlg New Stu- dent Week Co-Chairpersong Fall Semi- Formal Committee 'homas Pignetti: Tau Kappa Epsilong Student Political Associationg Otacleg Circle Kg Senior Classg Orientation Group Leaderg University Appeals Boardg New Student Week Resource Persong Dance Marathong University Commencement Committeeg WhtJ's Whtmg Flambeaug Founder, Psi Beta Ep- silong Intramurals Hockey and Softball 'lark Christopher Pillitteri: Deans Listg Alpha Kappa Delta Diane Elizabeth Pisani: Sigma Theta Tau usan H. Poon: Deans Listg Asian Amer- ican Clubg Tennis Thor E. Peterson Mariberh Petrizzi B.B.A., Accounting B.B.A., Management Rose Petro B.S., Naming I lxkf? Olubukunola Phillips Stacey M. Piechocniski M,B.A., Finance B.S., Education Thomas Pignetti B.S., Biology ,vqvcx x lx . . Mark Christopher Pillitteri Diane Elizabeth Pisani Susan H. Poon B,A., Sociology B.S., Naming B.S., Biology inf? Tiffany E. Quibell BA., Communifationf Peter A. Principaro B.A., Communiealionr diff james Ragas Thomas J. Reardon B.B.A., Management B.S., Banking Renee Radazo Alan B. Raff B,S., Pbyfiral Eduration B.B.A., Management Nasal ' "--- Wfilliam Redner Linda Ann Reeves B.B.A., Management B.S., Nurfing eeee . 5 QM X Patricia A. Reilly B.A., Communiratiom Elizabeth Relli B. A., Pfyrhology Emma R. Rhoden-james A.S., Sofia! Work Peter A. Principato: Student Political Association CSectetaryg Presidentjj Ori- entation Group Leaderg Orientation Chairpersong junior Class CVice Presi- denthg Senior Class fVice Presidentlg Tau Kappa Epsilong Student Activities Boardg Circle Kg Tour Guide Progtamg University Councilg Various Search Com- mitteesg Intramurals Football, Hockey, Softball Tiffany E. Quibell: Deans Listg Alpha Epsilon Phi QVice President and Pledge Momlg Orientation Group Leader james Ragas: Society for the Advance- ment of Managementg Student Political Associationg junior Class CPresidentJg Banking and Finance Otganizationg Tau Kappa Epsilong All Intramural Sports William Redner: Delta Mu Delta Patricia A. Reilly: Cross Countryg Track Catherine P. Renna: Student Volunteer Programg Italian Club Emma R. Rhoden-james: Bikingg Horseback Riding Laura S. Richter: Phi Alpha Thetag Oti- entation Chairpersong Pre-Law Society CPresidentDg History Clubg Sophomore Class QSectetaryfTreasutetJg Freshman Class QVice Presidentj Anne M. Reardon: Deans Listg Sigma Theta Taug SNAP Christopher P. Raback: Track Team fra' .' lr' 1 Catherine P. Renna Thelma B. Reyes B.S., Biology A.S., Sofia! Work sf' Q...-C' Laura S. Richter Anne M. Riordan B.A., Hiftory B.S,, Nurfing Qs wr 'W-do Evelyn Rivera Magali Rivera Christopher P. Raback BIA., An Dmgn B.S., Sofia! Work B.S., Computer Srienre janlce J. Robblns Ronald L. Robmson B.S., Nurfirzg B.S., Biology I f Sarah C. Rose Sharon Denise Rose B.S., Social Work B.S., Sofia! Work N, uv- .51 W Evelyn Mis'z Roebock Aurea Luz Roman B.S., Sofia! Work A.S., Education :diffs-ww 'ww Elyse S. Rosenstein Maria Rotolo B.S., Pbyfiff B.B.A., Afcounting 138 Seth Alan Rubinstein B.S., Management and Communicatiom .bf jf 'E 'ir' 'gp- jeanne Russo David B. Sachse B.B.A., Mamzgemen! B.S., Chemiflry Deborah E. Rusinovitz B.S., Social Work . Nur'-" w Catherine Elvira Sampson Richard Bernard Santana B.B.A., Accounting B.S., Biology Henry Saltiel B..S'., Computer Science 14" Lydia M. Santiago Lisa Scarpella Eric M. Schay B.B.A., Arrounling B.S., Nurfing B.B.A., Management Ronald L. Robinson: Student Vol- unteer Program Evelyn Mis'z Roebock: Music Sarah C. Rose: Track Sharon Denise Rose: Answerf New York City Student Association Maria Rotoloz Delta Mu Deltag Ac- counting Society LTteasurerDg Circle K iTreasurerJg Marketing and Advertis- ing Club Jeanne Russo: Delta Mu Delta David B. Sachse: Chemistry Clubg Science Fiction Society Henry Saltiel: Deans List Catherine Elvira Sampson: Deans List Richard Bernard Santana: Presidents Circleg Resident Student Associationg Resident Assistant Lydia M. Santiago: Accounting Soci- etyg Student Assistant Eric M. Schay: Delta Mu Delta 139 Mary J. Schmidt William X, Schneider B.S., Nurfing BS., Bi0f0gy William X. Schneider: Theta Chig Biology Clubg Biology Honor Societyg Pre-Professional Honor Society Michael S. Schnell: Student Activities C Michael S Schneu Boardg Tau Kappa Epsilon BA., Speed, Pathology Gina Schrader: Women's Field Hock- ey 41983-l984Jg Basketball H983- l984Jg Division I Softball C1985- l987D Helen H. Schurz: Chemistry Club l CPresidentJg Science Fiction Society jeff Schwarz: National Honor Society CBusiness Administrationjg Marketing and Advertising Club Thomas S. Sciacca: HEOP Tutor l y - 1 K - - l - Richard S. Schorr Gina Schrader Jollin Sggisliziie' Aaountmg Somew' P1 B.A., Pfyfhology B.S., Pbyiiml Education am a 1 Arlene Sebastian: Delta Sigma Pig Tennisg Swimming Donna Schriefer Theresa Anne Serletti: Delta Delta B,S,, Biology Deltag Society for the Advancement of Management Joseph Serpico: Chemistry Clubg Sci- ence Fiction Societyg Student Political Associationg Philosophy Clubg Clas- sical Music Club Helen H. Schurz Irene A. Schwartz 1 jeff Schwarz B.S., Chemiilfy B.B,A., Manugemenl B.B.A., Management WO' Yr? na Thomas S. Sciacca john Sciscente B.S., Biology BBA., Arcounting f-A dliiiq.. A-4 so ...-rd!" rf .i-. ,vv A -V 1 S ,, ', if ' Theresa j. Sconrrino Alyse Scoyni B,S., Nurfing B.A., Communiraliom Arlene Sebastian Pamela Lois Seltzer B.B.A,, Mamzgemenl B.S., Edumtion , .nw-, J".'75 iw' yflff 1 4 Jsifiafif Dawn Shafer B.S., Pbyfiml Edufation , W' l Q S 5 1 ,ff Theresa Anne Serletti joseph Serpico B.B,A., Management B.S., Cbemiftry my .. - as fs W--- -Q ,. 2' ...if q 3' ! X X545 'nr Susan Shahmoon. Deans List, Delta Mu Deltag Oracle: Marketing and Adver- Carolyn Gail Shapiro: Phi Alpha Theta: Pi Delta Phi, Lantern, History Dept. Representative: Cultural Affairs Repre- SUSHH 5hahm00f1 Cafolyfl Gail 5hHPif0 sentativeg Delphiang Hillelg New Student B-BA-i Mdnagemen' B-A" Hfffoff Week Resource Person' Honors Pro- tising Club 7 ' Z ,',,' 1 '11,' Qfiiffair' 'ramg Litera Ma Yazine' Coffeehouseg .,ll Qgg,JI?fY lll Student Volunteer Program Stephanie L. Shear: Varsity Softball Stephanie L. Shear Regina A. Sherman: Delta Mu Delta: BA' Smolagy Pre-Law Society: Student Activities Board Special Events Committee Melanie Ann Sinatra: Beta Beta Beta: Alpha Epsilon Deltag Catholic Campus Community: Biology Club . Bhuvanesh Singh: Alpha Epsilon Deltag Beta Beta Betag Deans List: Theta Chi QPresidentJg Biology Club: Circle Kg Pre- Med Clubg Friends - 873 Varsity Track Team: Intramural Tennis Regina A. Sherman Melanie Ann Sinatra Anthony Sinisi, Jr.: Pi Lambda Phi 1 B.B.A., Management B.S., Biology CI-listorianlg Oracle CPhorography Edi- torbg Delphian QPhotography Editorb , Renee Natasha Smith: Accounting So- f' cietyg Photography Club: St. Paul's Bhuvanesh Singh Council B.S., Biology Jacqueline N. Sossi: Delta Mu Delta: Lantern: Deans Listg Circle K QPresidentg Vice Presidentg Publicity Chairpersonlg Orientation Group Leaderg Orientation Chairperson: Accounting Societyg Pi Lambda Phi Little Sister: Student Mem- ber on judiciary Hearing Board: Student Tour Guide Donna Moore Spieer Deans List Out standing Young Woman of America 'df' Advocate for the Homeless Baseball W Allison M. Spindlerz Communications Honor Societyg Outlook Magazineg Communications Honor Councilg Adelphi Productions Anthony Sinisi, jr. Renee Natasha Smith George W. Smythe B.B.A., Management B.B.A., Acrounling B-S-, C07'Y,l714f9f Sffeflff 142 is f 3 Se Pauline J. Sobers A.S., Sofia! Work J 1 . Donna Moore Spieer Alhson M Spmdler A.S., Sofia! Work B A Communmznonf B5 Nuffmg jlll M Spolanch . i 2 Richard L. Stehl Calliope Stellas B.B.A., Management B.S., Biology xt 'nm Q Cami Staluppi BA., Pfythology LXR- 3' Cynthia Stubbe B.A., Prychology Marcia A. Stewart B.S., Nurring Laura A. Stevenson B.B.A., Management if' . -an '1"f""'Z7 Lisa j. Stutman BettyAnn Sullivan Dorothy L. Sullivan B.A., Hirtofy B.B.A., Management B.B.A., Management 144 Cami Staluppi: Tau Kappa Epsilon Litt. Sister Richard L. Stehl: XXfho's XXfhog Dear Listg Delta Mu Deltag Senior Cla: CPrc-sidentbg Student Political Associatic QTreasurerbg Tau Kappa Epsilo ipresidenthg Accounting Society Calliope Stellas: Beta Beta Betag AAz Deans List Laura A. Stevenson: Varsity Wtmmen Tennis Marcia A. Stewart: Deans Listg SNAP Cynthia Stubbe: WtJmen's Soccer Tea Q4 yearsjg Wimn1en's Basketball Team Lisa J. Stutman: Phi Alpha Thetag H: tory Representative janine M. Suriani: Marketing and A vertising Clubg Society for the Advanc ment of Management john Sussingham: Lacrosse Nancy Catherine Sylvester: Delta De Deltag Orientation Group Leaderg Pa hellenic Association Linda Szenczewski: Deans Listg De Mu Delta Donna Taylor: Student Assistantg V leyball Sonya N. Terlecky: Accounting Socit QVice President! Lisa M. Terruso: Student Activit Board CContemporary Arts Chairpersc janine M. Suriani john Sussingham B.B.A, Management BA., Polilifal Studie! , k,,7V,z E ,A My Charmaine V. Swearing Nancy Catherine Sylvester B.S., Edufation B.B.A., Management 'ka 'Ny V iv-,WAV Donna Taylor Sonya N. Terlecky BA., Pxyfbology B.B.A., Aefounting Linda Szendzewski Craig V. Tardo B.B.A., Management B.B.A., Management Lisa M. Terruso B.S., Eduration I ' XX , flak 2...i-F if 145 we 'W Laureen Terry Robert C. Terzi B.S., Nurfing B.S., Computer Sfienfe W" V I 'sl J irrr Judith M. Thorne Isabella Torino B.A., Pfyfbology B.S., Pbyfiml Edufalion 'wha Stacy Thomas Susan Thomas B,S., Biology B.B.A., Management ,W f xv 3 Aff Alina M. Trapani Kathleen Trepara B.S., Nurfing B.S., Nurfing ,dl Michael F. Trepeta B.S., Biology .aureen Terry: Deans Listg SNAPg Equestrian Team lobert C. Terzi: Tau Kappa Epsilon sabella Torino: Physical Education Ma- jors Clubg Softball C1983-l987Dg Soccer 119839 'Iichael F. Trepeta: Oracleg Friends -- 87g Theta Chi fVice Presidentb .ori Tricarico: Marketing and Advertis- ing Clubg Economics Club 'ernon Edward Trice: Photography Club KPresidentDg Founder of Student Computer Users Committeeg Cross Countryg Indoor and Outdoor Track Iichael C. Twohig: Intramural Floor Hockey Q5 yeatsb iarbara Vadnais: Delta Mu Deltag Eta Chi Alphag N.A.A.g Accounting Society Zharles joseph Vallone: Accounting Societyg Pre-Law Societyg Tau Kappa Epsilong Tennisg Footballg Skiingg Soft- ballg Racquetball Iarybeth Van Watt: Rho Lambdag Delta Delta Deltag Panhellenic Associ- ationg Oracleg Student Political Associ- ation Lori Tricarico Vernon Edward Trice B.B.A., Management B,A., Communiralionr lam Kim Troia Michael C. Twohig B.S., Nurfing B..S'., Banking Nancy 1. Trimboli B.S., Biology Adelina Vacchio B,B.A., Management SI" 'Qu0"" af Nas, Barbara Vadnais Charles joseph Vallone Marybeth Van Watt B,B.A., Arrounting B.B.A., Arfounting B.B.A., Arrounling 147 K. ,N 'V Margaret Varas Lynne M Vecchio B.B.A., Management B.A., Communiralionf A-wh -4"'1' Lynn Vieira Maggie Villanueva A.S., Sofia! Work B.B.A., Management Si X. ff' Diane Lynn Vicente Elroy Vieira B.S., Biology B.A., Cammunirationf 'Tm ll 4? Christine Viscusi Shirley Gransberg Vitoff B.F.A., Dance B.A., Humanirtif St. 148 Kimberly A. Vrabec B.B.A., Affounting Tami Wankoff B.A., Cofnfnunifulionf ,,Q.l' .uit jacquelyn Sue Watanabe B.B.A., Managemenl Margaret Varas: Delta Mu Deltag Fac- ulty Hearing Boardg Soccerg Basketball Diane Lynn Vicente: Presidents Circleg Student Volunteer Programg Equestrian Teamg Theta Chi Little Sister Elroy Vieira: Trackg Intramural Basket- ball Christine Viscusi: Dance Associationg Danceg Swimmingg jogging Kimberly A. Vrabec: Delta Mu Deltag Eta Chi Alpha CSecretaryfTre-asurerhg Accounting Society Tami Wankoff: I-lillelg Resident Assis- tantg Student Assistant, Communications Departmentg Delphian QContributing Writer! Susan Washiewski: SNAP fVice Pres- identb jacquelyn Sue Watanabe: Delta Mu Delta Timothy Weis: Dorm Council CSt. Paul's Apartmentshg Intramural Hockey Jeannine L. Weiss: Deans Listg Delta l 7 Susan Wasniewski jane Wasserman B.S., Nurfing B.B.A., Management Timothy J. Weis Jeannine L. Weiss B.A., Sofiology B.S., Biology Delta Deltag Chemistry Clubg Minority Pre-Professional Society CVice Presidentjg Philosophy Clubg Student Activities Board CSecretaryJg Hillelg Cheerleading 'wi' 53140 " 1 X we, i Ronni Weiss jane Marie Welsch Maxine Winzey B.S., Education B.S., Nurfing B..S'., Nurfing 1 nw--M4 john Wittreich Frances Wolf B,S., Compuler Sfienfe B.S., Social Work Robert Zebaxda Ehzabeth Ann Z1m1ts B.B.A., Management B.S., Biology Analydia Wolmar Lynda Yovino A.S., Sofia! Work B.S., Sofia! Work Alyse Zimmerman Michael Zlotnick B.A., Pfyfbology B.S., Computer Scienfe ff if Carol Zon1s B.S., Education Susan E. Zunitch Garry Zweig CURRENT' v1"C"P .Wt 'YT' john Wittreich: Computer Science and Mathematics Clubg Chemistry Clubg Science Fiction Society Robert Zebaida: Marketing and Ad- vertising Club Elizabeth Ann Zimits: Deans Listg Honors Programg Alpha Epsilon Del- tag Beta Beta Betag Student Volunteer Program i Michael Zlotnick: Computer Science and Mathematics Clubg Biology Club Carol Zonis: Student Activities Board QCoffeehouseg Special Events Chair- personbg Hillel, Thanks to all my friends for their support, happiness and good times! Goodbye Adelphi! Ir's been a long and crazy trip, but I finally made it! Susan E. Zunitch: Catholic Campus Community Garry Zweigz Mathematics Club CPresident7 151 MK ., , ,,A n V 5 , L,5 , ,., H V if I-v JMWWJFV " g,,,gw , ' V W 4', r-ln,.,V f V V M V' ,,.,,, , Z I "' ,, f y A v ,V . g ' AV VV 'V Vgfh 'kk punilw 'U' l f , f 9 I L iz, gl, f . MW' Ma . its i,. -vg Q,, f, '12', kg, 7 L L in Tv' if M ,, ,1,f I 'IJ' CLUB FAIR '87 Jem :N ON THESE gugfqfgl X' 4" -1, Ny' .M-zvwkwhf' NX ,E-'B 4 K Lhizz X xx, ,... is .J WW-f-Q 'iw 41 .4-sxqxx -nl"""' QW Nw. MALI PSI f aj 5 -, ff .1 5 A k 'k,kk Qi f gf IQ 13 EE F if is-W. ' k X 3 U Q Q gk ' i El: . Ks R 'H ,W ,Mg ' "', V W ff 4' v, f " . ' H , . :'? 1 D la V V 1 f! ', ef, sigh " 9 4'4" -I W QF jf- lim: L , wwf? Qaida biiaasi iw L a r V . V :AL . X .. 1 ,, W i 'sf-rx ww f 0 A' ' f' mf l,.1.- W ' 0 ' A ,QW 'Q v , ,413 - . W' 'W 'M "WA N- ..... -' HSECGND ANNUAL BEACH PARTY if A 4 E A A H G Q 11301 G 1 11,7 J' X f .W 4, 'f A J 1 , K az., f- A WW ' 2 1 SEM, 'K ,aw W .A RSA presented Adelphi's "Second Annual Beach Party" on March 6th with the largest number of co-sponsors participating. They included SPA, Senior Class, MAC, Oracle, SADD, Delphian, Freshman Class, IFC, Hillel and the Ofhce of Student Activities. "The music was great, the crowd was large, and the party was a smash! . . . Cold night outdoors, the hottest night indootsll' 'ZF qw , .,.f55p. bWLg X 5 S -YS ,.., sg.. 'f.w- . Q, X ia, W w g f Y i ' 5 Y XX xx ,XJ V...-M" 'ww' E I ' 5' a If , I f 5,1 'AR af A , uv, my ,,..,. g, Y , Q160 M., .wr , if V 1 apr: un., z -.. :3,,,,m 5 2 5 i. .M 2 I 1 isis -L1 1 .1 N Mi- , . I Cf:X! O I DAZZLE ME WITH FASHIO " . B ..,w- ww " 5 ,, A VN .1 I . when.. Q' ,K HJ X55 'if 5 1 i i f 5 4S7u Psi X Kd , . Q Y rg zgfx- Q, H-in - 1-if 1 .wws I F F ' fig f f !1' X85 6, 3 K P , E Q ' 3 gg 1 t I 1 5 X wb , I, . ish 4 . o 5. sf, ' 0 ,Qf Q Us . Wi .,, ' O l A.. 60' a LA a ,J is 3 gh' -M .Q "Ts,-3 t -z' 'J V 1731. , milking., Q ng, ugh! '.'+a 0 A s . 4 I 9 Vs AA M n. Q- ,'.' a - kg . 4 , , .A ' 'S v 'O' O ' 4 0 ' M ,' .7 ' '9'. f , I ,, '03, Av . 1' " K 0 . I M.,w .an 4 , O 1 ' 1. 'X 3. . 4, 4' , R' , -by Q 1 ' .uf ' ' w 2 C xx U 1 A ' 'fav' is ' Q C O .V f . 4 , a U Q A ' n W 0 1 9 do .N. ,Q CIRCLE ICS 6th ANNUAL FASHION SHQW April 3, 1987 V V , ' A " .0 8 "g'I fo .. 0 9 0, , ' . xi" Q Q 1 9 , , Q . 0 , 4 Us ' s Q .3 0 , 5 O , U ' I . 4 ' 'O an 'L ' , n -.Q . 0 6 ' Q ' " D by " . L ' 5 l I . . '3 M . ' Riff 4' f 4 fi? ,- 795 . fi 133,555 . A A rf, 1:1 R if 19, dz L . 1 . 2 5 I me ' 1' :E hh ' 1 JS-f' 92? , 1 .Q , 3 Qfcii: 1 pw .3-, '? s' 'W-3 Q. Q. 'u .fn 'I Qs f., . 4 'Q 0.44 'nr 0 1, gif f3f', 5 f z 'W ' 1 v LW, 5 QW" 94555 I ,yu 111659 'nuuw af Zine ar 3 0 Q frm: t N, g, 4 , .4 A , , , Sr' Q 3, .sqf ,-..-f z - - H - , ,gp --.. lf' 1, , f-wf .ww vw 11 I xt x. ':,,v:g, Y '-'f 1 A Q .1 nf? ja If ? r 3. E 3 K Vg. mir 'Q 'Wi A' Circle K presents a Fashion Show for the Adelphi community each Spring. All models participating are Adelphi Universin to "Happiness Is Camping for Children with Cancerf' p udenrs and numerous outside sponsors donate the prizes and the models' wardrobe. All proceeds from this year's show went , d l PETER VIDMAR Olympic Gold Medalist Peter Vidmat, Captain ofthe Mens l92-54 Olympic gymnastic team and the highest scorer in USA gymnastics history, appeared at Adelphi University on April 50th. "Being the Best - Whzlt Makes the Differ- encc-?", "The Huge Rewards of a Little Extra Effort," and "R.O.V. Risk, Originality, Vir- tuosity - The Keys to a Perfect 10" were just some of the topics covered hy the two-time gold medalist. ..,.:H,1 v. ,V,,,M,g,.,MWWW,w. , ' .,W,Q.W-mp., M w ,15m,,9Leaef1wv.Q,,o9-f1' K MM.. mmm- vh W ,-,1, ,1, .l1A,. V ,Q:.,x , A A . ,,,,,, V.,W M,,.,.,,gQ. . ,l fvy? A.., . i,,.,. Q , Vulv, , ,,.,.....Q:.. ,w.,,,,,, ,,,,,,LW,,. s... A. LVM? ,. Z QWMVV ff-f , A, 4'?fMA,M.,, .,..,,,,,..,,., mW....w 5!Nf LiTERiS MGRS EST Li, Q .,, , MmWZA,W af 2 .As-y Wm, rw rug- S? '54!33,5z,,N , WMWM ff The Homecoming Parade on May lst kicked off a long day of events including Spring-In and the SAB Talent Show. Participants in the parade included, among others, the We Care Hotline, Adelphiys Kiclcline and Delta Sigma Pi. M . M Ns i , . .,,t,,c. .. aj ,i ..,. K 5 Ra ' - . ,.. P it . if Q .V emri' '29s 1 . Rwwsgr Q. I 3 A 'rr e esr ffl Q ',r.- . . 5 E V. A a 5 wi ,ac as Pi K M 'PN a HM-M ' i W .sal-5 1 ---b A MPN Nami fi 4 fs dns ,aww Msn. X wwf -, 3 Q V , H. ...o-"f'A'S" ....., it it It ,, ,f .itz A: Delta Sigma Pi, Adelphi University's Business Co-Ed Fraternity, was presented with the "School Spirit Award" for their enthusiastic participation in the Homecoming Parade. ,XV 'Y Q A6 A5 J af 'Z gg 1,,,,+ 2, W av, . ' . 2' ' ' f ' fl- ,1 .. . 1' , Q., . f - ffeqgix' Q 4 M, if kv-2 1 . A I ., 4? 24 I i-Vi ,hwvlg ilfyg, M vit' 2,74 w'ZWd?fvf" wiv - 5,-:E-3 'f f. .,-fwzfw , W ' N fn ' ,M 'gg Mfr-f M Q AW ,Q ,gs Q3 ,Af 'W v- "' 'stf wx 4.1 .3 , ff 2 4 'V N531 lf - x..- Xie ss "' .- l' 2 1 'far 4 wwf' ' ,, Z,,,,,,,, , . :rm fit: i """' an M, s gl Q L 2' 3 ' , diff it ' i ff , , il" Vw' A , L ,A 145372 . V PIM' 4, ay 'CMJ gf ,f45,g5,55 W2 ggftsff' m k 4,,,f,,Q A A 5 ff' V , ' wgw sf wi' A Z M -Yi Qjwffmfy I 1 ,' , ,Mr X gn , , f P422 Q km A , 4 , f, an Ap P M U37 V 'L 4 'N' 'K IJ. 'ik H , , Q V Q , V,..,ti:-2 V h ,AL .V gm iwgfw, 9 ,5?,L1' hr., ,V If QV ' 'ZW f f A W W' A -2' - 'A 4 ' if'-fl 'tif K -ff "ff 'J 'r - 'ffi ' K . 4' , 4 ' riff, W y 'rv-Lf ' i 'EM I -9 I - i I A .5 ' W4.?5 ,'1' .ff , 77 'ff I '- jb uf f ywgjs Y' A' Q o,v5.,,Q A .fy 'VM u , W?1?",F'gQ'Qf, 3,5521-afg H51 , W Q 41945, Q 'iw gg., 4 .db ff W, -av Aa- 4 , 1 uf . :B fx! Rr 853 ,J ie ,mm ,NC m gwsmxf 39 4' ' W,,,uwH,: . W 45 , ,,A 'Q' 5 .Er H M ,gm QW - X ,J 1-Jw ' . f , fa . -F-ff' ff 9 5. ig? ,lylgqf nav- gif NP' xg ,vm evf'3f,, gf-1 b aff W ..1ff-- W' WR iw .: 'SEZ I , 5 s. A 4 Q a 1. " rf , . 1' ,Q , 1- 5' or 3 ul f . WW 1531.155 1 - I SPRI G-I ' onsored by the Sophomore Class 'gk 'ff 8 52, 2 I tj 19 if x ey sq 1 W OO FOO Q Q '-'-, ?4'0'-H' 'D ,yn .M "" ' V' , 2 .,...V ,Juv Ulf' fenvivv .X-mfg, v"Ak W-Ov yaw. Wu "NL- A ' I If . lv ,, FEI' . 2 5 si I 4 . 'Y "' . f , - A 5 S .Hg J' si 'Ski si Q Sf Hs sw S K .,., ,, 4,53 .1 . K ..x., x I f' - 'L -4 S...-u fs 5 2 L Sf 1 I "3lXSii"A lw9,?P" 1 ,,. ' , Tw'- Lyv. K A-',.x y .fwgixp iyw, -w . 1 WAX . Si A X 5 9 x K s 1 4, TALENT SHGW Emcee Steve Sashen Caboveb and Comedian Melvin George II Crighrh AQ? P '. N w n 4 . Q l 5 If S 5 'e,u',,5,2 3 2, :f 'I ox 5' g! , 2 , gi nt K5 J 1 GOV in K 6,41 ' n 1. 3 4. If 1 'SLI wg!! ig 'Q Z P216 n 1 I 4 'X W li :Nags Q 'Z ,U :il u ' ' xg is 21? if 13 1 C Lv 0 5 'S Q i fag at v, LM." igw Q f ith' 153 -,V fb. L' F , 'if' 4 V E A . . . 1 va- , .A 32 " - A ff. K , 1 f A 1' - L. Q , Q , ' '- . ' f .f z ' J ' Q . r If, :wiv 'V 5 2 ' ' s . w ' ii M N:A X , f 4 Q 4 'I 5 tl, , l .. Q l 'AA L' ' n K r a . 5 6 X I 'O Q ' ' J K 0 1 Yffff, y 2 ' ' 55, 35 xi ,s 4 - , Q . S 31, A e ' i . V 1' ' 1, ,Q ' 5. , W' K , L W 1 - 4 , Ak: , '. ' L L Yo? . ., 1, , x x D 4 x a Q v c Q -, vw Z 's Q' Q Q. F? 1 1 Z .1 'S Qva M ,. A J. if 5 51 gl . Q ,3 , 2 ,Ag :Il -.cg 1' i5 "ii . ,A ' its. '. , 4, r " W3 A e ga i x 1,4 4 1, 'R 1' H ff uv ' Q iv 1 ' , ' 5 ' 'Oo l . ' . 4 ,L . ,V !'f5,Q 580.9 4 'W V,. J' o . v s'ai,V Q. O Q , 'Q nf 'af 4 - ' ,, EQ 'vm .v 6 ' I 9 1,4 , li 1. rag 4 dgtf .W s -' n ,v 4 .iff H "s :' V11 ate' Ya' 14. f g6.:gu'g ,fa ' ,Kali 0 ' V 5 My QM ' 1' 2, ' Q 4 .,. . iffy gil , Q- 8 D' s I 5 ' no 1 .ha 9 'S wi p 'M ii? ff I ,fv 4 v A V ? ,gi . J ii . f fi in 'gigs x,, 1-"U fa , YQIM ZQTTQDCA ....,,,,.-Q E ,,l 4961 A I SPA's 3rd ANNUAL QRGANIZATIQNAL B' 32 BANQUET Q 1 1 -.. ,J af Nd xy , M w R if VI Q kg .2 ' Q In',i ,Q I 'lu -47,0 x .4 if 1 ' 'YY' .. ft! xx' 40' '4-1. I ' M N . 4 1- as 'M 4fiw,,., '-1: The Student Activities Board Appreciation Award 1986-87 was presented to MATT CLAYTON for all his unrecognized efforts and dedication to student activities. an ,fx 'Q' iii' ,, 1 553915-41, 'H A 1 QA SPA's Annual Organizational Banquet is held every spring to recognize those students and clubs that have excelled in the area of student activities. Among the awards presented are Club of the Year, Most Improved Club of the Year, Advisor of the Year, Leadership Recognition Awards and Freshman, Sophomore, junior and Senior of the Year. 194 ,N ,., 3 1 Q K fm Email ww wma ,,,..--0 ly, ,x , X. fv'f' 2' Q W: w 1 ii , . 1 'W , K X -A rs :if 4 f 4. W sf fu. any , in ' 'Q Q H 9 .. .4"' s OUTSTANDING SENIORS Lynann Fiordalisi Thomas Pignetti Sylvia Elena Galindo 'iv O .11 , 3, QL fy . l +C.',,.f. ws Q 'w k Q m v :Q uf! Ar ,. 5. V .1 W ' ' if an fp ' 1 ' w Q'- x .A...,,v 5-,-1 I 5. ' rf 2-WW. W .J 6. k,k. . Aww A V- iv gi .4 7. nv- ,- 1-X if Q v ""!LJz S 1-16 .43 v , . 'S ' 1 Q' ,ke- ', rv V-fi A ,mr ,YQ ."n,gf,Qd"Q::1 'Y -' A Q I k SENIOR CLASS President: Richard L. Stehl Vice President: Peter Principato SecretaryfTreasurer: Lynann Fiordalisi SPA Representative: Thomas Pignctti - 99, ,.. -, . .Q SX ,-,.. Q' 'i , ,. ,M .-.sq -- , . A 5 E' e lif- This year, the Senior Class Board sponsored the first 'Senior Week.'y Senior spirit soured and the week was an enthusiastic one for those seniors that i participated in the various events. 199 7 ' , fa, 2 36 LH' I 2 ,ur fiymtjii f, + 24 'if " V1 f 1 ' 'll ,A ggngri I .. ,W N VV If 'ff A R v, PM' I .V n'xw11gf ' ' ' 5 "wif ,," 7 ' 4 Q ,F E JU IOR CLASS EXECUTIVE BOARD President: Michael J. Monis Vice President: Jacqueline Murphy Secretary f Treasurer: Victor Vazquez SPA Representative: Katherine Dandolos MM, ,,,,,q,.,., , 1 aww President: Peter Principato First Vice President: Matt Ferrigno Second Vice President: jamie Noeth SPA and Treasurer: Michael Monis. l Q! Secretary: Lynann Fiordalisi H i iiifr J SPA serves as the governing body for the undergraduate student population. It is comprised of undergraduate students elected to represent the various student social, cultural and academic constituencies at the University. 9 Combmamm 4 i iwy , X l ii , , I S. 'Elll 2,52 f :qv i f iii? 213: """ V llllw izifg N WGD fl ... i BHTEEPN at W i if at N , wxcss' c as 'K Ks' - -,-- Q . W V1 -V M iss 'E u 'F mwceNmm,Nw K all -'db wi. ,if ikkiv. ,dw :H H Mlffyun mi- H fr-sn.....,,.,.. ,Q :uv 'H N . O' awwrrs :PQ W t .- as . c is N' Q vain Af" fi!! QW' STUDE T POLITICAL Associfmo ACCOUNTING SOCIETY ff President: Karenann Bono Vice President: Sonya Terlecky Secretary: Maria Rotolo Treasurer: Teresa Punziku 202 AOCOU NTING SCHOOL OF BUSINESS AOMINISTRA ION ADH-PH! IDIIVERSITY The Accounting Society sponsored such events as the "B2itt1e of the Big 8" and the Accounting Society '4Trivia Night." CATHCLIC CAMPUS CGMMUNITY 6' 1 fl l WH! ah ,ng :ia President: Celeste M. Dixon Vice President: Christine M. Sommer Secretary: Susan Zunirch Treasurer: Lorrie A. DePe1legrini President: Jacqueline Sossi Vice President: Cheryl Hofmann Treasurer: Christine Mancino Secretary: Pamela Sava Annual events sponsored by Circle K are the Star light Showdown and the Fashion Show. FLAMBEAU x ,fr . " I V. Thomas T. Pignetti james E. Ragas Richard L. Srehl Cnot picruredj Michael Iacobellis joseph Bifano Richard K. Marston, Advisor HELLENIC SOCIETY 2.2" President: Katherine Dandolos Vice President: Harilaos Xanthakos Treasurer: Malamatenia Maria Tsantilas SPA Rep.: Grace Vlahos LA U IO LATI A President: Luis Vasquez Vice President: Rosemary Strubbe Secretary: Marilyn Vidro Treasurer: Denise Nostrom La Union Latina sponsors such events as the Holiday Parry, the Annual Freshman Picnic and their Parents' Night. STUDE T ACTIVITIES X Q-TSN' X K, I .SL 1 Tm. f e. wx . -I Y, 4 Q1 f is 5 ' Y, 9 K 1 W 1' ,. Y. V ar 'Nr I 1? Q I I vgiai E if BOARD Q7 Y ii VI, 1- '71 V' K G- ig V4 ,Q 'Nr wa-can 7- ,ry I 4 President: Sylvia Galindo Special Events Chair: Carol Zonis Co-Chair: Aggie Panagoulias Films Chair: Christine Blake Lecture Chair: Catherine Moffa Variety Entertainment Chair: Karen Ferretti Secretary: Jeannine Weiss Treasurer: Kim Mauceri SAB is responsible for providing a balanced yet diverse calendar of ed- ucational, cultural, social and recre- ational programs for the student body. STUDENTS AGAINST DRIVING DRUNK 1582111113 SnmnsAsAms1Dmvms Dnurm ADELPI-II UNIVERSITY CHAPTER GARDEN CITY NEW YORK nt' Edmund B E CARE We Care is a volunteer, student mn crisis intervention, in- formation and referral hotline and walk-in center. It affords students the opportunity to reach out for help and information, whether they're feeling scared, lonely or just need to talk. PRESIDE T'S CIRCLE 9 President: jackie Murphy Vice President: Madeline Petrizzi Secretary: Greg Greco Treasurer: Tom Graham 'fl . ' 4 gif. f if 2 ,A sk Q .f 1 ' ' 5 Q X- ,- rea. .-ig. ,rQy,v,,w RN -Ng, K MKG- N. Vx xox. ,.-,QL , Ri, ,ks-5 wi. 5,5 .i Qi: fs 1 3 as Q 1 1, , K X Q w my 'W 'W 1? 'f 'ik-i'S?E5. -' '-if". ' -. ,vii gpm, ,Q ,,-. ,Q ,,r,,,.5 x , i ff W, . . , , ,., ,F A ag A. , A Y YP' - .f .gg ' 1.5, ,g-il E ,. .1-W ,rf ,.-if . 22- us. ' 1 .'Em.K'1x3.,, ,xg'w'-9 lf,-is-3'f,gP CFr0nt rowl Kim Natalie, Captain, Diana Sofo, Captain, CSecond rowb joanne D'Esposiro, Jeannie Grimm, Gloria Cimaszewskig CThird row! jennifer Fulgenzi, Roseann Defranco, Cathy Sullivan, Angela Holt, CBack rowl Ammie Gonzalez, Carolyn Bar- ron, Elizabeth Piorek, Denise Brani- gan, Lorie Dormani, CNOt shownl Lynn Auccone, Shron Daley, Karen Fanning, Lisa Klein, Toni Neider, Nanny Perajasoja, jennifer Tikrin N P mm-gm X .5 ti ALPHA EPSILON PHI Q A 7' President: Lynann Fiordalisi Vice President Pledgemom: Tiffany Quibell Vice President Rush: Theresa DeSa1vio Recording Secretary: jamie Noeth Treasurer: Kim Mauceri A X52 AEQAEQ T 'T A Nihlhw NTP I0 31 aayy DELTA GAMMA President: Blanche Ledee VP Chapter Relations: Denise Bunting VP Rush: Ellen Marrone Assistant VP Rush: Christine Blake VP Pledge Ed.: Kathy Lear Assistant VP Pledge Ed.: Mary Moran VP Scholarship: Laurie Castello Treasurer: Patti Gambino Assistant Treasurer: Lynda Rubin Recording Secretary: Sonya jones Panhellenic Delegates: Karen Maroney joy Martin House Corporation: Mary Belger Sponsorship: Lisa Cavallo Foundations: Brianne I-leerey Rituals: Lois Marie Cicalese Social: Adriana Velez Corresponding Secretary: Mary Ellen Mor ran Anchora - Public Relations: Nicole Reid' Activities - Historian: Catherine Moffa Frat. Ed.: Anne Fedyszen WOMENS SOFTBALL 224 1 jenny Cardone Kristen Peterson Gina Schrader Lori Mongillo Ellen Spruce Doreen Lumbra Bella Torino QFXU Stephanie Shear LF P XCF Dee Dee B Coyne OF f U RF Robin Bartholomew C CF Sally Bowman 2Bf3B 5B Tracy Bryant Cf 1B 2B julie Bolduc P SS Sheilagh Flanagan lB f P laruso, Mark lichael 1, Carl Rossi, , john 'QU' 1 N' YY' mi .mls A QM w 1 X -x ' g,zQ, 'MW BASEBALL Aaron Barnes john Behringer Dave Bellantonio Helmut Bohringer Tim Byrnes Frank Cailia Peter Castoro joe Colaizzo Vic Crema Robert D'Arpino Scott Davis Bob D'orio Henry Ficke Of P PfCfDl-l lnffOf Inf CflnffOf OfflnffP P PfOffDH Of P 3B Cfofynn RfR LfL RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR 24 18 23 7 22 21 27 16 8 2 9 Steve Flaherty john Gannon Donald Hagan George l-loeler Phil johnson Frank Kehoe Bill Lewis Dennis Lind Gus Lodato Ken Loonan Bill Morello Boh Russo C P lB OUP Of P P C P Inf P Of RfR RfR RfR LfL RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR RfR .i sf Q . x fav? 5' msn: ,L mf if 9 , W .-. 4 M, 'gn-"' " ' ,' - wr-2' A ..-,. "- x J: -"W wr- .. 3 I - . . f-, ' 4 , 7 . -,,.. W4 .r 'I-. ,, 3 - .-s - , ,V , -' . ,ef -W v .- , N 5. ,Q "- .- ,ZH :ga Q -y ' - . '- , -' ' ' .: A-, - . , -, - . . ...g -- W v - 'g ' , - . I 1, ,.. 4 - J T' A ' A go. - -3, 'Q'-3 -wa. su - f - ,A ...tr 3 ,. ' . - - v ,- - , b H-i-V.. , ,,- .5,,,r.. -5 , -pk .A,,,,,.g,f.f'-1-gjg: --.:4l,g....f,ig 'ff'-"' -' 5 X H 1.35 Q -- -.w-f - -,: - " " .v .. -,- -5, Mg. A 'ia-gf -V-.1-:-..,,,' I, . - --ji if" A-1 -' , u.,,,,,,,d,-.K Y K -w'5Q..4--4, '2'-::...V-. . . . - - - , .- .'--, ' - .'NN4gq.K.5 . x , 1 - X -Qi.. xii X ' vw +3 Q X - as ,hh -...ff 'li 1987 FLAG FUOTBALL CHAMPIUNS U.C. RAT ATTACK PUNT P1 Pere Torres, Carlos Gonzalez, Chris Ferguson, Larry McGuggins, Armond Sr. jusre, "Duke" GVERALL Brumsey, Luis Vasquez, Ricky Osbourne, Rafael Calas, joe LoCascio, john N agler, Dean Sidori, Mike l i 1 PUNT PASS KICK '- Scorr Burke Armond Sr. juste jim Posr A 45 yards 50 yards 75 yards Lance Gumbs Armond -. , 41... tum' P' x ,iv A V, ,.. -A WWF 4 ' .fiiw Q U, . . M Q 'V ., 1 I ., ,. J 45, Ajxglcwwf Q. - . an H f..- - 5- wp v h Q fm "' ,tj wa, ay-, M M Vw ,.,. ,LV JNERS A in M ' V 5 W, x W, ., .,,,, W W f If VV I xl g I WN! :WW 7 K !D?ys1,,,i,.7f ' M Usfe ' ' "' " A , , ff ff, f 1 -, W, Q31 ,,'1,531g4'wWj"5m,'u9' ,' ,f'Ei5f"fn751 J, 5 X1 nf, x,1'f""V 2 V 5 Y u ' I , ,,,,L 1. Q ' H ' W' - - , ,L W' f 'K ' .V W if f-iw M- , 5 , M' ' 1-vw , .4 My Vuiigwigg I 5. V , .hr A ck. .,,.:,.. I ' '. 1 A . h ,,. " A ,... , f .1 ,. ' ' 2 ' f, f "" 1 1-' ' ,455 K L L' L fn. xx' X ,. .J if-. Maxx. kv A x, Af 4, ,, N x, Q. ,-X. .5 ,ml x5 N Y' v-QQ, 'Q f' ,, rv. ., 1' x-'A 3 . ,J Q' 'L "?7i4 X 1' b .,-K.. N N ' Mg '- 'Q A A'H"'f15'k 15. "' ug 'Nw -r . V . "-9""". W, 4 4- , .Sgr Ax QT I gM'VQ.,,x, A .. W - f '.' LEM ' ' , .. 'h W ' A W "1 gm 1,4 N - gJ1'wbf:S?- x 5 . .-1.215-5+ " .,, , - " fi-v f NA' ' in 'Agf 'L - R g' -I I- ., S "1 'Ni X Mfif- f ff ' LL' f A9A4'? ' N A J.-S' 'f , , '.. N. cf . QV, 5 41 4 li, -- T , Qu N J-f nv . S? I V,,,,N..,Ny 229 WA, w'b'- K ,,,n.i ,M . , , . if ,.W. ., ,, q nf., , l.1Q 7 2 f ' fm h Q 45,9 CLHS , Q. 'b" I L , ,, . , ' , M9 K1 ,- H- . M I , A f, gn, I 1 . I .1, 2, ,, 5 . I , -. K2 , W W w,W5,gggg, 4 J, , , , ' ff ' , ,,,.,, W, I ,, 4, '-" . , " I vf 1' 'bf F , I ,,,, ,,,. f mm . ,z ,,f, ,,,, p QQ' f-'J Zi 3 s if 46 s', gi' W9 Jr if Y ,vw J fs , WW SENIUR WEEK '87 wk, wzib ,L., ff' , L ff 'WN . wwx Xl E213 L' "ff: , ' 1'1?Z'LV:f'L iff! r . fu V115 !s"' ., 'E if , .J if A-.., K gf ,,. 1 fx ff ,fi , Q X ,X,-V - x,N.f-"' K ji ..f Y, -M, ,.,f- K A Q Q, I V , L a ' sf . 'W . 1 W 4' I2 44,51 +--vm sign ' "sh: YW NW... I I ' X A ' i.-Q5 S Yi N 5 ,.-. . ,..V.,,.. .. W.. . .. X X N.,.. N .,.. , .. . - .. . - , X' ....f . . 13 .. gt Qs..-f K x '. 3 5.1 B 3 Q ' M . 5 ! I E gwiffff a 1 A . 1 2 -, ' X i -Q " t , N X t N X is 1 ' I 5 V? si? . i 1 l Aww, ,I Sie V M 'rf' "' .I K V 1 5 a f n-ni... ' U 1 ,,,,.f"""J NW- -,. , '1 PARENT-SENIUR DINNER MAY 16, 1987 7 L ff- X ,fv- 'if ' QNX 5 One of the highlights of Senior Week '87 was the Parent-Senior Dinner held in the University Center Ballroom. Seniors and their parents together enjoyed nn evening of' dining and dancing. 3 .Q ff' ,Q MNH H-25 , 1 fr ' --e X .pi + 93,2 1 i 5 sun Sl- Z 2 2 -WMS "5 xv. P1 if , , 4. -'Zifflm 1 , A' .' QP i ffl' V - . , 1 'NJ '12 A mal r " 1 1 O 9' I L-S rn-1 N H V .. xx ,ab K VkL-H - M! R1 - - Q ., sf, , - 1""N ribs iq 'Q 71 ,JZ 3 GK URFS U !! 151 .M adv :,, I , 4, '. 14, I I ,d's""'-x Z' I I 'Q 1.---4 il CH. L - . . .LMT ' , f , , , .W , V N , ' , ' M ,,j, . .L 4, 'H -HM k A awww.. ,NN , ,,,,,, M - df , 4 M 1 ,. .Ag-, ww., N --A-W MM 1' J., jf' W- ...,,. tw... ..,.,,7- 4- 5 ,, 1 .lg N ,, ,- V .. U4.f,,,- ju' ,, " M, . , N " """TT',11'm, Www.. L. V,-'qw .yr ,,,.,-7+ M1577 vj-H. All ,, .Lv Q-..'n W ,, .W , f X41 - - " ,--, 'A . ,1- ... ' Q , rn ' K ..,,,,.,,.,. N .-,,, H.-. .... U V , . ,,f, Wawgg A ' fa 3 , A - 1 - dl ,K ,. f ' "' nl ii, 1 - . -, ,fr vu 14" 1 ' 4. n Q , - -A F' . . in N W .N 5 .Du f at-'50 Q... lt ., N mn wwf' P 6 . ..... . . ' rr' ' wo x K " . Q' ' A AP . - ' ff' 9 L5 1 I" ' , ":.Ps.' ,dw .. A4 ! an K 1 ' - '. ' 31 K ' 'S - . 1 W, A A I. : H ,Ex K 'sa " ' xy fd.. M V, ' T . r k M49 ,nl -M ....,.., ,, ..f Annan, xi J-PM M ' . -fi ,wt uv f " M ' W- W ww- 4 We ipffxl, M M FT1: 2 ,Amr 3 , if A .. 13 MNA'-. A. Q .1 "QR N . 7 9, V 1 I .mn A 1? 1-s ,ff .,-- , f 3,1 .,.Qj -, L W . , fvffgv,-" ',f'f , I Q ,L , I ,NX .,- 1 V0 ,.,f s- , fn, V -4,5 K. H ., .nj if A , I V' 1, - qvmm . Q 1. . lm wx ,, wgl,, . , 5 R7,,y.,,: ? A N X if-4 if t M V ' . .ff ,af zzz. .:- f .ligfig QQ,-1 - Q - 5!1"'32f- ami 'Z' gsm- , eemslum . ,..-l-o-Q ,. ' , ,..:.." . ,Lg . ,-,F-,sf 4 X 'LV' ,Mx ,,,b., --1 ' , f MQ- - . . x ' I , 1 V Q m Q K 5 V I v- p - N 3. 1 V H, 9 A Qjp E Ji - K V s ,. Q Q-. W ., , . M, .. 51 Q I 4 M, k .K i 5' N "-N w "'hu-v h ' -Q I n i s V- A 5 lt Q' - , . an h . , A4 .,.. .. W .ywmnwxwfmw-1xQ.,..,QqiJr A . . x-we . -. A J: ' x N A , miaagifn ,,,,,MNm K ' 'F -Mali! X' " -ff 'Q-.. fisif X' --.. 1 . , hu A , -Q akin... JK.: Q :Dx k x -1 , ini- " , 1, ,, Q x ' ,W,.,,u.,, -as -W My . " 41:5 5 ' Q - 4 4 245 A WOULD YOU TRUST ANY OE THESE PEOPLE? 44" 44?? 44PPss -1 -1 1- x- I SISSS I: DECISION S DECISIONS DECISIONS ....4.1 3 ifW"f'2L Q i ,M fri? Ji w 'qw ,,,, - mai . 'Q M43 S1342 LXTERXS M093 EST 9 g 1 1 ii 1 Jbgf' K nfs Y'- ' if - 7 '7-fi!-.-5,8 'VM Q X 3 1 , fy. X Nt. Q gm. few- " 4. figfgfgfxkaf A f 'SQ if-4 4496 A f Ev 'E' V 4' 'U m uf fx, ', i52" JfWi : at 0 iv A W U 1 ,L F , 4 Twmrw an' +14 ,sv A My 1, ,Q Lf if ?'?Zy ,A v YW' v A XJ-iff Wi? 1610 55 ,f + f' wa if ? gf :iff 'ffff fig F agar? Qi J shura' if . an 4 ff 4533! if pf ,giwf ,Ana vi? wg-2 K f x1 'HQ ah Y " f 4 1, any Z Vu-4 fi f- W f " ,. k K ' M Y' af 11 1 3 A-1 .75 4-lylvqgf Y 'f5Y'F'i1w bw 4 Y' f'M"1 ' ' ' ,.w If M, VA 5' 5 f"' , s?f'3luf A -' viii? f 'ZW iff , 1-'-:h6f'if'f' :v-fm --f - K W w,,,gff1 f. .Jw .1 ' i YH1.?1'-.V .-"T f , gvma , SF . ffm. Ss 'Iv X in H' 7 ill" 'Z , 'T will Q' 'ff' T-f ff! :f:"'j ' H9353 4 , W, ' ,XX w J SD! 7" A m I I 1 A 4 12. J' ' ' ga v--...,,." . . NNER IS ,A I- Adelphfs version of Vannu White, the UHIVCFSIIY Ccmcr's own LUIS VASQUEZ 'S KTV 3 l SENIUR DINNER 'lm E' 'X if' 4 N J 4 ,KM j W 4 , . N, ,A fZ,,,.? l . ' X . ' Y' Y, I x' I . f I M' 4 I 1 I , , V VLVV V , 1 , N! Q.. The Class of IQH7 cclclwrzltcd thcir grzuhlutiorl at the Senior Dinner held on May 19th at jcricho Terrace 4 u WXM 4-iff, I lv Yi . his 3 za: .4 m. -14. Thc Senior Class is not likely to forget thc night Rosczmnzi Crop rightj amd Dj Chris Homer Cmiilillc righrj brought thc "Tcrr11cc" down. I IQF! n 3 1 v . .I 1 'si , - fy.. nv H SJ iii Q52 if s 1 ' 2 'N 1,405 "W, 06 1' I gr-N 9 f -s 5 513 3 .Q :XA Aff ,f 3 1' 'W 'W . 193 QA' -ff si' A 'Dx 'u U Nuff" 0 ! Hs' ,ml ITE AT "EAST IDE CCDMEDYH my 'fe' Q 1 Q, -Y , in ef ff'1ulffWfm' 'iimlwi ,f 'QZJM' W fn 'ex aw 99 ,G 4 'Wx as 40' nf? .N 1 . 'Q Vw -nw rw --mx! S 4-xx 1 ,,L,,1 'ia W 3 , I ,HWY Huw 5 Q, ,gn f LK J? i ' 's.W J--9 f. sgf-Zi ,, A -. - .f ' '1 EP, I ., Wkhig. .gun , .' . ' 1 , 'L H , 2 , . , I 'CQ 'V h v' T ' if -' ' . W ' V 1-5'-flij' gm ft' 4 .HA 4, ,-'gy V V, , M, I .Q ,nr ' 4, "X V, i ,, I I ,, ar 4 ,J , , W JS ,, .f I M ,.,v ,,,,,,., ,, A, va ,W .07 f I wt, 4 fa, f W '-i if 3 v yi f ' mf 1 if I W fm ff I iw N QV " -W Q? v, gsaqhlh 'vm 'V . gm X 1' tml' A o , 1 J ' if 1, fmllllii . 56-:fs VK ,. -If fl' ' Q '5 l ,N .. Q. N-Hui SEN IORS TAKE A HBGAT RIDE" ARGUND MANHATTAN 1' AMW, 'I' .J Q. ' 5, 5 -e iw Q I1 .41 QQ , V V34 max 'N A ,fu 4,51 , ,yuzwh . Sw-'Q'?"3f3f'e'4ff5a-:rs 1 L . ,.,s-121221 ' ' -1 L-W ziizigmzfi .-f1:x4,:L1f,4.:4. ig ,... ,. -:Q--N,-'ff - 'iixiih 1 3- " ..,. , K 1 Q- ,gw K Ngxqax f r A ..,.. . ' ' f - Mfr- .. . wx- nr : ' 0 W A-5 ,M l 5 x 3 W .Wham Nw. NN Ks. M ff mx S x is S' 'N 5 'J 'Y' ,X ,a C? f M ' A ' V rn ', w f,, ML. 5 1 1 RP' Q ...'-. M ,H , X W 'V ,un N X "W '1 f"3!H.., V , ' 4, . . 4 I 1 uf W 4 'an W Z ...ff ,,,- ,,,f-f Q 2 Q, -mmf' , wh. ffV Z., tilw., V, 'il if if 4 MP1, f 1 ,rf My 251 ,J v 4 f f I I 43 X 4 ,, M N A ygffw .,--f"""""" 4-.-- ---5 f 277 '51 ,W K 3. , 1 pu :fx-frm ' 4 V W "fm -swfw ,WV x 2' D Q fi X .af I A., 1 K, .f-"""' -5 Y , 8, . , ' it QQ, Q. " " f7Mi-'T H 3 Q ' " nu .v in 1.f f 5 ,Xa If ,M I X A Q D .wx 4 -'f vnuunwvnv- ,,f-A W ,l I L3 -llnugrn 7 Q 5 , z.. 1QH.s.: pp ,,4v c- wh- ,,-1 fs' I 1 xl f , S L ,tc 4 Q59 'fx After spending the afternoon on the Circle Line's Boat Ride around Munhzxttun, the Seniors enjoyed the evening at South Street Seaport. This was the culmination of an extraordinary week of' Senior Class activities. 2 2 2 5 l Q IW-- H ' H 1 wxl, .t ' - 1 A- ,-.- 1 -ww P K ' .ld My A 'V LLL My is v,'Q "6"-v,7,,Q ff,-5 .pk Wm-wif" k,,w A . W. Q 39" Q sf fi xii' V. 144 'MW e -vw- -We 4 ,: 1 ' ' Q" ,,,, MQ 1 GRADUATION Sunday, May Seventeenth Nineteen Hundred and Eighty-seven ADELPHYS NINETY-FIRST CUMMENCEMENT 1Qx'2xw www 7, 1 4 'ff' N -- i X as "-wus qi, 4, n- ,Ji 'r fn , ,L,,V V-f"i'7l7 Mfr' 'W 1, my .Qu .,, xx " . ,NW a 1' my W,-. Fw SE -A re, Lai vim, ,,,,,s.- ,,.., . ,ipt- L ff' wi- k v , S, , 'i .4 f, " , ., .a 1--,W , 24, ' Qt? N .:-L.'N 2+ffQgf5 5 vm 'rf' J " K +, :MW .a 'SW' 4 Ycwmwkwf' ' 7,5 . , xw - qw, mam w',',,1aEl ' Q? X .. l f ' gf . ht, 15 'Q M, ,pk M., lx ,f yo. - ivy "Mi ,. ww-8' any H' ig . as a sv 3 ., ,V Mg., V Vg, A ,, , J it U, j.L?8W"f3,g,JUJ-QQ' Qi 'Wqgw X, Q, l xi' - 3 -xx - .,,.x .ly A 'V ag., QA A .1 21, f, ' 1' ,W P , 1 wal , , xx 'mr J i my 4 , QU "' ' . ,, ,, . maya U, 4 ' +33 , .xl ' -NT' V 1 - W. a 3 , XL n F OP X. if .J 'alivl fx 6 'W YQ? P E' '-1 , I A L-.-.J 94. s 315 ,W 4 -1- f nl . I 9' J I ii? sw. k K - RW ii M ' K if Q51., ..v..,,4.,..M . . Xi K . . .t .... ,.x. , A ,. . vhs. 5 , X 9 Viva rf 'SQ I T' is-W , , 4' 1' wi I ,- n 'K 4 , 9. I I 1 5 'EQWS 6518! VA? 'ff V 1 Mx ff , 4 ' H 3.3 ci Q ' ' x 0 Q 'S fi J' W Q V A L i i ni I , 3 W , Y ' V 5 if 95,91 11 Y iff V 4 ,, if , J, ,4 1 A' W K Hag., ! M I 1 4, X Tw 14, , A ' , 5 ,, 1 'sk ,V"' ' ' gr 3 K VV .. hw zz A ai 'M' u Q- a '5- 2' rx 411 W4 iff We 4, . 1 1 " , I S 1, ,. , . -ul ,W Af . 43 Q r ff 6 I' 4 55 41 'Q nf' 1 7 y " vw , rl' Q M f W, K . ffl' X 1 ' f A U 5 1 . 1 as ',A' .. ' I 1ff f aw -11' 'Qi M9 ...l X W -L'2 , X! L or Q' A ,ws W X, Y , ., 324' , QQ Z , V7 'W v F - ,.v.,4---' x.,,, g . K il -G ,W Q IS, A ,M W ,,, A! W .vimik Brix v fx kr A 'K sw -, V ? 4- SW as 9 .dv Sk- -R L . 5 .. . gpg . Friendf - 1 i l I woulcl like to tuke tloif moment to tlounk ull tloofe who contributed to the prou'uetiQj poffible :fit weren 't for tloe of tloif Oruele. This publication of u hw tletlieutetl people. to Tony Sinifi, tloe nzuny jqne und eooperut of no, Pete Gennurtlo uncl the Jtujjfut Curol Stutlioffoe putienee unu' guitlunceg Mielouel Trepetu untl Sue. 134325 foe eeeotbwe- 5 l lllp 5 ecldlf 1987 but nzude itflmurk in Adelphi ztf gutef. Beet to ull. t Fmck


Suggestions in the Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) collection:

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Adelphi University - Oracle Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 1

1974

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.