Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY)

 - Class of 1942

Page 1 of 80

 

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 80 of the 1942 volume:

lxu1HiT Nlxm x Lllltor III fluff Xwnx Nlmsux lite rar! I rlztnr Hun Hum xx liuszm ss IIIIIIIII. Irlzurzszrm 1rI1IHI1,L llflllfllflllll 1 111111, Ihr rl Ur1r1l1,.: r X x l'hu1ufrupl1x llrmn fra I 'X 'MI,xNx . ,, , . "I'I' lfm'ru flu,I.af:u xx ,,, -. 'Q ' If A 1,7 I"ru-,m.mf5 Mn xr, - ' . I wr Du 'I mix Nl xr lhm un .-I . IIHML, Rl' nu. lil nm 1' . In WUUUI' !0I'90llQI'I. black fA0l P.--. ,-fr:-,-W . . ,fi- in Q 1 5 Q l 2 F 1 f 'X X Y 1, 'C L 'riff I ,,,,,,...---""' ,F QF, I ' : ff- 1 2 -L 3 1 ts .b . x iffx, , fin: Y Q A' 1- 3 z 3 ? "-'C uni ps- . JQJZAJC 194 Q Pub ishell by me gjrarluafing CALM of .f!c!e4JAz' .!4CClC!L'Illg l I I U ll " ff K Kfllln All Xllllll lllI'. l'lH'A 1 ful' 11 1 111.5111 K, I I mulllrrlr 4' UI ll fn IH' if rn " ! X I I fl If ULU 0 J! K W gl mf, My 223 ff , Qzwem La, .Ae C K 0. 1 lo :fm rz er ll, . ff llllj zzlfzcfpe ar 1 ine 66 77 cz - ' ire on f I I1 lfff I I XIII If IIIIINI I1 lmlrxfl XIX 1:4 xxlyal mx IrIIl'NIIIl'Q1'1IN uIlIlIwI1I1 IHII I I nf: x IIII rw IIIIIIIII 1':- x I-.ne :I-II nu IlI4I4'X .lxmyi IwIl4l'wIlx1 IIII muy. .IIIII Iixw II II.-II. XII Imwxx rw! what 1xx.UI- IIN. pm .HMI I. IIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIl1IllI"1II IIIIxIlllllI' In um In I mu -frmarlIr.IIr1'x1Iw-ilw: Nm elm w qu' llwll.IIIpIl1'l Ili- 'vm'-I. IIIlIIIx III: I4 I xxrm HI' Iii'-. IDI ullill- I 'lPl'iIIx. XIX XMIM IIIHIII IIIII IIN' IIIIIIIIMII- I I!'.lX IIXI' Ifvr ml will Im -IIIIIII-I 1I1XIIIII1'-. XIIII lv III xxII1l IIIIIIIIIIN im'-wl1I1I.ux fxfllgixl 1. III, . f. L0lfL To MISS WILSON For patlent re hufllmg of card notes for fillmg us Wllll lofty mcexe mterevt lll u our deep e t mo t dfl6CllOIldtC thanke To M GUIGON For a pamlees drllllng ln yells for your always Cheers hello humor at Qllghtlx TIUIOUQ flag meetmg Illf rfl beam oup l . , . , 1 . -S . I. k . . . V I M, L., ' A, ' v 1,7 N, H 79' literary inspirations, and for your and for your infallible sense of S. 7. v . in . 5, h L . 'v . K x yi s , s - ' ' , ' S, 3 " 1 f . UO!" E2 6!L!'JZ7lfVLOL LVL Ulfllf' L61 16 5 VVL8 H15 i0 C 058 fLL58 00105 6Ll'LC fo 0 QVL of LUP5 LlLf0 CL N811 50l"f 0 ll!0l" lftf LQAP8 W8 6Ll!8 5t0lQ 0141" QLLIC Llfl'L8lfLf5 MLUOL LVL OM!" H'L6l'IfLOI"y 00 5 f L45 0 LL OIL !ALl'I, 5 W8 LCLUO OUQ L01 up ,Lf LM? A 44 ,Wx Ly- MPM -g f M X , Q W X5 ri-'J ,-K' ff M 11 X5 N if ,fl -X Wlwtnnn-Q... L. E FHHHNY riiil 1? 2? w Biff f - 5 QM L 1 -Q--:V X if' x - f Ji ,Nj Q ii, ffl, W fsxxkx Ak ,I , X' -X - ,Q x X . I X X fy ff 'xxx -rf, Y XA X ', ' ,ff X f :4.-x . :J Nix Nqr X X- 152 f, N X 1' x V ' ,.f- NX X 1' V, ' Q' X . .1 1,21 Y ! M! X f. X ' X fy! XT, ' N j, X ! X 1. i- ' -' x x ,, X4k'f4Z-2.25 P 5 ' IIL' V ,., ,, -f A 'YA "1 , i V 1::Li,i 4:3 7 - i .kt lg - M 314, ' ""5'?f - -sr house. Mrs. Leggetl SPORTS SCIENCE X new dl Cox erw W ell peihap or max be ju t a chat oxer a tuhe of lxXOq r X r olhee N11 ln omit And thex talk ahout Roeltnel UI foaclie 'ue 1 match f0l the mot re nossned N r Nohlf Mr Spott 'NI1 gl eclt NI1 hno Mr Wlley EN GLISH Shake peare9 0 ale thex di tu strfu anaehrom m oi mo? IMI s Mathew N11 s W llS0ll N11 Palm EI Nlrs Poole N11 Hendrenj ARTS SPECIAL TEACHERS Someone must have a high l. Q.l At any rate, these regulators of health and habits think it's funny. OIL Smallcv, Miss Doggett, Mrs. More- Thl ala QlC3l depaztment our Caru os and C6ll1I'llS bun s out the art of us Adelphiane H11 Mar hall Hr xIEllXS1ClC Miss Knee l'lI1Cll LANGUAGE "Ne-inf" "Huis maui!" "5c'1lf" . . . f'1111'l 11111 this Zll'!IIllH'IlI unless XUll.l't' likv thf-sv lin- 1 . UUISIF. Olr. I,I'1'SSf'I'. Mr. Flllll'I'. NHS. Tait. Mr. l.:1rz1111r11'1-. Mr. Ulligmll ADMINISTRATION rmlh ll U uhl thu Il 1 11111 1 1 111 Ulr sl llll Nlr john uni HISTORY MATHEMATICS 1 hxputhm 1 rm o Iroof ju I ku 111 them ai M' cn HI1 hrumh N11 5hPlJdI'd Hr Brmsnl TheQe h1 lun profQ explam to u ple ent ex enk 111 the 11 ht of the paQt U11 John on Hr Brufhi SFFRET ARIAL STAFF Oc mf 1111 1114 Il F19 c1t'1 11 ueQ am Il hp 1111 111 4 1 1 PIII 111 1 L 1341111111 1 N Cue U 15 -f V wb 2 . 'ir fx 1 Q56 V460 K 'Y nf , . Q ?, fs Y . 'B 3 L Qif sf, 1 g,3 fwzd-M141 A 1 2 m 'Q 5 3 1 .f1x,,,,.!j1, 4. I x, I ' O 'v W .. ... . . s MJ W 5 K K , - 7 44 ! 'sr ' . k Q wb 'q I f J ' ' .Qi ' L QV , A , M' it H LV -,,f gi g ',. E K :tax Q b 'A C . 5 is ! F 1 -.gg ,ik , I 'Y A i we I - QQ, 11' fiuv V E F E 1 I W I . if ' fa ftieii if Y, In 'Q E , 5 Y-ff ., ,,E5 Qltvw 9- - . 4' I . , V fl Q.. I ' " ' -'-?l?'lLk4...r.i.x.,4 ffl!! ? Y ,,,.' I N 5-f ,....4 E yd X! - V, . Q ' fm ' Q 5 ' f Qs' 1 , ,, 1 ff I" - 'f f ,VJ 14 W! - ff' f: lx I . 4 , , y :ff 3. f 1 3' I 15 , I 'lf W 11 JOHN ACERNO John is that Don Juan of the 1lz1111'11 floor a111l Drug 11'l10 has l'1e1-1111111 almost as lllUf'll a Jilft of socrial liall as the 11 1'11111ffrapl1 le-'N a "ki CII' ll tl11 1tl1l1'ti1' Held an l1'1 madv a mark for l11111 12-ll' l11 t1l11111ff put Ill f1111tl1all Id 1 1all Ja l1etl11ll 'lllfl t1.11l1 li t'1lP11tN flflllt Q 111 ll 111 1 1 P14 111 1r11 111 1111 11211111111 His 11-r 1t1 1 1 1' N fl N '1 1 l1uQ111eQ 1 Ill l1OHI: l1I XDLUX 11t 11 Jll 1l . 1 tl11t 1 al I llllf NU 11 1 llll lxIl1X1 IC 1 1 ll llllle 1 1 1l11 111 Ill 1 11111 NJ If of tl11 1 N tlll 1 11 1 '1 fflr 1 1 111111 1 lt 911 3111111111 111 1 Il 1 111 f111 llClHllllJS the f11t1111 HOPL -XI1L N D111 L 11 1 Nl N ff 17 111u 111111 1 lb 1 111t1 N11 1111 1 YXRQ Qhe 1- 1111t11f111 1 111t 1 11f the 1116111110 2111 1 11N NP11et111 IN 1 11 1 lllf Illlltl f 1 IINIIX l111Cke1 and l11 W1 fcllll5 Ill 1111N11l1J11 of the C11 Xthletic X 1111.1 11111 ll 111 19 1te11N to the 111 ld mu ic 11 tl11 L'1t111 "xIll9Illd 111111 111 Pf'f111e 1e11t D81 1111al1t1 1 1 1 llllllllll 11 V Fix PHII IP ATIYILH 1 1 111111 If Ill N 111 11 l0UIlCllIlf' 11N 11111 111 1 f111 p1r111t111l 11111111111 1112.11 111112 all 1 111t t1l1e11 up 111th hi 11111111111 Utlllll 11 llll JE 11u11 11 11111N 1111al affau 111 1 1 1'1l11.1l1le 111e111l11r of the lE'Il1llQ Nquad That l11s 111t 1 111exl1111 t1l1l1? 1 l1111111 111 E111 appa1e11tl1 eudle Nup1l1 of 111 P11a1l1 Phil Nlllfelllx and 1Ilt6ll6ClL13l lJI'1ll13llCC 111ll Illllxt l11111 Ill alu1111111 of 11l111111 Xdelphl can be prourl l h ,F . I , ll ll 1 1 , , cl ts , ' ' S ' 1 " ,. 11 ' , . l's'l' ,l 1.1 H1 . 3 ' .11 tl11-". f111-I l1lll'S' l 'l,.:1 l l' " ,. ' '- Natil'-' 1'ill S1111-l.' l11'i11, l1i111 611-'PFN ts . .' 5- 1- '1-- ti111. N , .,,, . Y XU1 1 l 11111' fo11tl111ll I1-'1111 1lo 1'ill11111t 1 tall, 1l11'l4. Il la lx ll 1 f1-ll1111'? A1l'lI ' 11ill ' 1 ' tl N111l illl5Vl'l' llt'Xl full 11l1- l111l1 will I11111- l1111' 5111 'Y-:X1l'l1 '1 . ll1-'N lig111'111l i11111111't1111ll1 ' 111 ':l111'ts. illlfl l 1 has 1lo111- :111 11l1l1- j11l1 us 1111-si1l1-11t 1 l3'11':' .Xtl1l"' 1-'XNS111-i1li1111. ll1"N il N111-ial fm' rilv. llll. .nd the F' ls raw al t his l,1llll'1'lll't' Oli '-1' S 1il1'. His 1-li ' ' Z4 't 1ss111'1-N llil 1'11'r-i111'1'1-1 s' gr 5 ' in If 11111 lll"ll' ll11- 1'li1'k of k11itti11, IlE'PCllf"S and 5111- ll 111-rl 11'i1k fluxl 111-ross 21 S111ili11, 1' 11r1l1111a111:11, Y' 'll k ' " tl1zl'N ll I1-. il f111111'il11 "l all. , 1 l.' ' V . , ill, Il g'1lh -l'o- 11 , l', d'l'I5Q"i'.'. l111t Nl11- way 11N 1 1 1' 11 '1 'Q' D' , A' 1sk1Jt- I1ll1-- 5.1 d I 'ls' 1 ' , ss t' . For '1l1.'1ti1111. sl l's I " " S' l sl111 lwvls 11111 -11 ss i11,'. ' .1. K 11 Q v 1 sux UXOX N XS- 01? 1 Q De 1. A Ph'l. Jlll' 1111 l-' 11-1'Nio11 ol' A','l'llPClE'-, is f 'C 11' as- ps 'P 3 'l'l11N ' 1 -1 ' 'l'1. I x But ' of his ti1111 'S ' 1' " 's ' '1 t", N' g's.H'1l'f1l1 :ts"' "S.11l's 's' Jas' 'ss ' .' ' U' ss: 1-' JOHN AVERY 1111111 11115 1Ll1if'I1 111111 111 H6111- 111 6111111111111' 11111 111111161'1111s 111 1111'11li1111. 41- il 11'1's11111z111. 116 5121111111 111 111111 1111151111111- ' ff 111 1- -. . '. 'A 1' rums 11: '- il s111111111111 6 1111111111 11111 111 111111111 L1111611 11111- 1u11 111 1 1 1 1-1 1 11- ll 2111111 111' 1- 1 llll lllgllf X3 Nl 1 111 11 111111 11111 1 If 1 1211111 111 1 1- N1 1- If 11111 111 11111111 111-11 111 1 X JEAN B ARNES D111 1 11119 R11 1111 1111 1 11111111d 1 111 11111-111111 -1111 1 1 1 1111111111 and 111611-1111 A116111 11111 eau- 11111 111 116 -1 11111 -11116 1 6 -11111 1 111116, 11111 ha 1111111111 111111161 11111 1 211 N116 11611111111111Ga111111a 11111111 111- 11111 11- 111 HH 111111111 a 11111 1311 111 13 661 6111111- 1 1 1 CIC? 11 1111 '1 1111 '11 H00 or S111 1111111 11 N116 has 111111 1"1Ll1 2116- 1111111111 1111 a 111111 1a1111 11 111111111111 llPIlfN 111111 111f11111111111f 1111116 .IUHN 111E111V111TH 1 ldN 61 1 1 - S 1 1 H 1 1 11111 - 1111111, 1u 1 6 1111' 1111111 11111 1 1- 111111 116 1 a 6 11 6 1111 1 IP XLS 11 11111 1 1111111 up 11111111111 116111 11u1 1 t1a1 :1111 1111- 1 1111111 at 11 1111- 1 111-611 El 0111 111166 0 ff 111 111 u- 111 the 111161-11111111-111 fI'UQQ 1111111111 111111116t1111111 N111 fll 1 111 6 11111111 1111- 1111 111 1111 11 1111- 11 11 Ill 11 11N a111 -111-1 11 11u111111 NORFI EET BI XINF 1 1 JIIC 1 1 111111 1111 11 14 X1 1 1116616 11111111 1 111 1111 11111 1111111 111 1 If 11111 1 1 1 1111111116161 111111 111 111111 1 1111 Cd 6 an 111 - 1 X11 1 1 1 1 11 11 1 1 111 1 11 1 6- 1 1 1 1 1111 1 lf 11111 1 11111111661 111 11611 111111 1 1 111111 11 11111 1115 1 1 111111 111 P1111 ll ll I 11 111 h Y ' ' 1111 I 1 1 5 ' A' ' ' k" , ' f 1111711-S ,'-111l'.'1': 1' gg '15 1 14lI'. 1111 ' 11 1111- '1':'1.'1'1111111r' ' 1 1' 11 1, ,- 1 1111. T111-11111. 1111 11'i,' 11-111 21 "1--1 '11111-. 1111 'r 1'l11-- 1'1i' 11-111. N111 1- 111' 111- f1111'F. 111- is 1111111111 111 1'.'1'1-1. D1 ' 1111 ,111111 1'1" 1 1i 1 1 1111. 1 ' 11 S3 "6 '1's'sz 'a' 1 1 .11". 11 'J11' ' 1 :'1 1."1 11 ."'11 11" 1 S 1. , ., ' .,1,.11v .I I' , , D' SQ- 1':-2'.': -111: 'F ' 11 - 111',g1111111es'd?. 11-1 '111 '1 11 '11 f's: 1- 1'-,1, 'Q 1' 1 ' 1 F : '--' f"',f"1:' ' 133.111, X1 . ' 1 I-11-11 1'1' 11 -1 111' I1U1'1l'Ll1f 111 1111' 1'1L1C1'l1 51-111 11 .-X111-1 "4 1'1- 1 1 llf' 1111 111111 1 - 1 11 112'- '11 ' ' '1' as 1 111 5 1,1115 1111 111' s1.1"1i. 11's "3' ' 111 ' F, ' fll' ' 1 51, 1111 1? 141: 5 '111 ' 1 '1'1s'1 1 li' "11111 1' ' 'is 11' .1 1-1 "ll '111 1: '11' 111 1"fgl!' 1:-J-1 1 X111 '-1 1 111111-1? S -11111111 111 ' J 1' 1,11 S11 11 A' 11 1',1 1 ' 1'-. But 1 i-11.1 1 1 11 ' '1 1'111 4 I1 It X 1111 H155 S ,1 ' l U' 1" 11 111111' -. 1.15 X11,'C-1II'1',1f11'Il1 111 1111' '111-- 111 111- ju1114i1- U ,"lI'. 114 1l1'1Il'l1.1'I' 11 1116 -11'i111111i11, 1-11111. '1111 1111- 11-' '. L15 -f'f'IA1'1Ll141 111. .-1111111 1'11i. 116 1111- 011111511 1111 111- 511111 -11- 111 91111111-. 11-1. ' 11 -1 3 "11 ' ,.' 11,.. ly1l 111- 1-11111i11u'1111 1'1'1i111s 111111 111' ' 1111' -..- FLORENCE BLUM ,lust to be Contrary. let-s fall her' Butsyg she loathes itl Butsfs interests are diversified, and ranffe all the wfry from collectirre all the latest records to admiration lor tall dark men Beside bemff one of the best dresscd frrrls rn the cla s she has shown secretarial abilities bs ofhcratrnf as serretarx of the Pl1lJl1C Speakrrrff Club ter recerxrrrff her shefp lcrn from Hood h is rnts t lead the artistic life of an rnterror decorator ANN E BOLLHNGER lhrs season me ucre both delrffhted and sorrx to rccerxc this ness mcrnbcr into our class delrffhted hec ruse Anne rs so c rfrrrnrnff 'cnc sorrx lrccause we hare ha cr cr so brief a time Horscxer her star here ha not reerr too s ort to s ns us one ta ent o ers t at o t rt rn her hr t six necks at delphi she Hare us 'rn elclelplrralr eoier So qurclclx did she catch the Adelphi spirit that she rmmcdrrtelx became one of u ANN CAROI BOXLHAhl X C came back to Adclphr alter tu o xears absence and rmmedratelx became edrtor of the flxzlatecl Przntel Shes outstandmff on the hoc kex field and can e'cecute a ffraeeful fiffure Clnlll She often walls about her xounger sister at ss om she alsxaxs shouts Hurrx up Grace' Carol a Phi Gamma ffrrl is loud rn her praise of lce skatmf' and the rhumba Her academic 1921 1? QUIP to lifllln' l1P! SUKIPQQ PXPIXW eff? CYlxUS BRADY s exerx class must haue its lotharro so ue hare x xer since early Grammar schoo daxs hes been a faxorrte urth the ffrrl We dont rsonder thoufrh be cause hes been a starrrrrfr merrrber of the xarsrty foot ball and basketball teams and a fine ranklnff student as well Cxs ffomff to o more jrtterrugffrng u in New Frrffland where he ll carrx the lJlf'Qli1I1 dorm the field for that crimson line of Hahx ahd 7 'W EDITH CAI LAGHAN Tulla that 111 HLIOUQ red hmd IQ tc be found durmff her spare Illtll e1ther huntln up record hops or at t e 1 Menue Plaxhouse Shc 1 is KUI jlllllfll QTQN Jffmlflflll d t 1 1 s s s lltllll an s 1 asm of 1 IFQIIY oclux ll splte of all her 1ct111 es e t1ll xnds tune tm 1o1t Ol t e o me SIPQ r1ff1 ll top 1t 1 most ami 111, 'mc we 11ow s c stan t It w en sh: cts tc xllflflll rurx IRWIN CHFSb Une of our fleet footed tr'1clt 1nen IS l1w111 who entered Xdelphl 111 h1s freshman xear He made llllTlSElf an lnteffral paxt of the class, and has ren1a1ned nnportant exer smce Math lnterests h1m utally a11d he plans to fo on wlth lt at MIT where he wlll become an CII ff1nee1 Whenever you hear swlng, you re lnkely to see l"lllTl Ill the mlcldle of the dance floor Ind rcallw the moose .IF AN DAVIS We dream of Jeannle wlth the ll hr brown halr, and especlallx d we dream of her on the -'folf course Shes the only fflrl whos ever been captam of the box xarslty Wolf All th1 Hts 1n wlth her 3Illblll0Il to be come 11 phwsleal d teacher ,leans been helplnff wlth the sear book ad1ert1s1nff and before that she blended her sweet NUILC 1nto Clee Club harmony Y 4 know she ll find new worlds to conquer at Ss racuse lVIAl1ILb DIL BRLYIN Dutch 1s our expert on Guns and r1flcs bet h1111 started and he ll talk for hours on the subject of artlllery H1 attend 1nce record IQ the most adnnrable of anxone who has exer lleell enrolled at Xdelphl XIBTIUQ plaxed o11 ou1 tenms team a11d because of hr- alulm at plnfv ptlllf' he was entered 1n the mterscholastlc tournament He hopes to dexelop h1s englneermg sltlll at R Pl WILLI AM FABI AN xou want tle ow down on Our Bum see B1 , oul ua saoxts IEJUIICI btslcts meme a an e Goes out UI athletlts lllllqlf Ill ha tllxen 11111111 lnsltttn ma-e Jill tlaclx and lltitillll Tns xeal he took up lt'lllllS as well Blll who has been 1 star of the D11 matlc Club, prefers sweet swmff The onlx llllllf' he for l"llH1 whlch he wnll take Il hr after ffraduatlon BLOSSOM FURSI Blossom? Xou dont know what to expect from the han, but you Leltqlllly arent dlsappolnted Barbte IS always ready to lauffh and shes exen been lauffhlnff at her own dllelllllla, w ondexlnff w hethel lt w1ll be Suacuse or Cornell W herex er she Hoes however, the Drug and Prospect Park budle path wxll be loneller places, and some Campus wlll be ffraeed w 1th a likeable AdClIJl'llEl1llE PPXQLITA DE LEON Paqulta left us for a few xears but she has returned to f'I"ldU3tC flom her old school and were xerx ghd she ha made thls choice Shes been a sarsltx hockex and basketball fflrl loxes LIHQQICHI IHUQIC, and well touch for her ll1QIll0ll1C alnlltx m splte of all that s sald about Has es and Cornell XX hat Q more, ulta s ffolnff to be a wuter and tlue to deal old Bl0OklXll she ll prepare for het Career bx studunf' at Pratt f'ltAlNK EXANS Jlt A sudden delfenmff explosion a hundred test tube little Ill thur melts ind at the othcl end of the U lan IIOIIIQKQ uhementw on the HOIICQIS 0 srunce es t If 1 ent lsslstant one tune plcsl ant of the 'runte Club and has been a Studrnts lulffue oxs llll IIN' '1 llllllllll pxomems an tspues to the xelx lofts 'and dl nlfud p0Q1ll0l1 of 1 IIIIIIIQICI leallx hates 1s homewollx He now has a job Halllllff is L C. 2 1 ' W. b L. V , Y I -4 - N Q ' ' f- ' 1- 1 , v , , , . . 1 ,z , F rj . , ' . s ltl , If " k d's' '. -. '- , lj ' 1-1 f . " A - . H -h' ff 'h , -' '-fd? ' . . . 4- . 3 Ju, rep1'esentalix'e this year for the senior Class. He en- jf d's:ss',, .g"'l 'al -ll, -, d t. U I L .g . X C . .L -- fi S. 5 'll ' f . h lg , t . ' ' t - 'J I . ll. I 1 x . . Y. .t B , - S XX , .- T. it . ,A K W' ., F ' ' s 53 . .Y . ' ' . ' Ulll wlth the bw brown eyes fan LOlllplCXl0ll. and dark C C' . C , BARBARA GITLAN A beautiful blonde? Oh thats Babs! Whenever we want somethinff done we say, You ask him, Babs . . . and smrlc Her sweet youe blends perfectly with her blue eyes She can be yery efficient, however, as we dlQC0XCI'Cfl when she was tlasg preqdf-nt in the fresh. man year and secretfrry of the Students, Board during t e past two years Brbbre IQ well on her way, via both school publications in her chosen career of jour- BURTON GROSSMAN r One of the busiest members of the class is our scientist, Burt who manafres to amuse himself by blowinff up a profusion of test tube by pullmv radios apart and puttrnff them tovether adam by ralsmff a. yast collee tion of fish, and by melodically tootlnff a horn in the band We remember, with ffroans, the efficient wav 1n which he, as class treasurer extracted our dues from us ROBERT HAI STEAD Robin that tall Wood looklnff chap Wlth the blond hair rs one of Adelphi s star tennis players Alpha Phr can well be proud of rts presrdent The perfect host, Robin has ffryen some wonderful fraternity clambakes, when, rf the eyenrng Grew dull he eychrbrted to the Guests the workshop that he has at home Althouffh he has never spoken of his ambition we re sure that with hrs yrtalrty and sense of humor he ll ha e the be t of fortunes Ace journalist Lindsay has been the edrtorm chief of the Prxzlatezl Przrzler and was malnly responsible for its popularity This year hrs talents haye risen to the year book, and 'warn he has been extremely useful lrrrd ay who 1 rrr the middle of the oeral whirl at school aspires to become a ciyrl engineer If a serious and conscientious character can help, we know that he is bound to succeed LINDSAY HAMAN 1 11111.11-111111111s1'11,1x U111' 1-I11-1-1'I1-111I1-1' 111-1-1Is 1111 11111'111I111-111111. N111 1111I1 I111N .N ,. Y . . N . 1 1 N11. N N . N1 ll 'f N . .1 . 1 . N I N . 11 N 1.111 1 1 JUN? PII khl I I'III I1 1 . . . 11 . 1 111. ff 11 .N .NN N 1 . T1.1 11.1N s ks 1 NN 1 .111 bll N N N N111 .N N N .N 1 1111 6 111.1111 1 IIN Ill 1111 1111111 1 111 1I16 CI1111 N Ill I IIS-XISVIH Ixl-H1111 1 . 11.111 1 1 1 Q N N I N C 1 N 1 N c 1.N 1 1.1 1 N 1 . 1-1 1 ff 1 PIII' 1 111 11 1 . N N N . 111 1 . N . N 11 6 :N 1 tl 1 . 111 IQIK 5. I ULINIL Ixlwbl U1 1 .11I1 111111 ll 111 1. ld 111. ci N -1 11- . 1 . Ill 111- 111.111.1 Y 11 116 1161111111111 Il 11 1111 I11-1 111-I1 .11111 I1a I1611.1 III N 6 .1N 1111111 x 1 11111 N1111-11611.-1 1.1111N 616 ll 111 1 ll 1 ll Nllll 6 11.11 1110 u 1 I1111I1 .11 1111 IIHIII XX 11I1 I111 1I1.11111 NI11 Il N1116I1 I16 .1 great I111 11I11-11 I11 g111N 111 I31.11If111d 111-x1 1631 Illj 11111- Fllllg. 11111 1111 1I11- 11lI1I1-111- I11-I1I. I1111 11Iq11 III 1-I11l1-I. 11- il IlI1'IllIPl'l' 11I' IIII' IJ1-I1111i11g CIUI1. I1III Q '1111 I111' III4' X1lI'. 111 511i111111i11g 11-'1111. qs 11, Ili. 1'-11-11111-I I111' II11- 11-1111IN 11-'1 11. -1111I I1-11I 1i1111- 'IIIKI 1-111-1461 I1-I1 111N11l111111'1 1-11-1-1 .1'I11111I N11-i11I 1'11'III. 'I'I1i: 111II. I1'1111IN 1111- Illfl-F z1111I11lI1111 if 111 I11- Ll 1-i11I f'IlQIIl1'4'I' 11I11-1' I11- I11111-N I111111 1-11II1-Q1-. XX -'1'1- a1II 1'I11-1-1'i11g I111' I 1111. 'f ,ff 'I' llll' 1'I'1NN I11-'11I1-1I 1111 IIN 11-11 I 11'11'1I I1IggI1 I' -1111-1111. Ill'II lllll' 11'-1: 1'I-1 .'.' II'l'iiSlll'l'I' I11 1I11- I-l'1','I1lIIilIl .1-'11. I'1 2 1111I1 I1I.' N11111: I1'11111 lIl1'Il 1111 I11- I1'1.' I11-Ip:-1I Ill .1II -111.- 111'-'1N. H1 111111I1I11'1 g111-fs il. I1111 Ili: :111-i11I Iif1-. 1-K- I1'll.'. - -1.3 i1 i. III N1'I11111I. if .11 Il"l.'I 11-11 1111165 11N g'l'ilI tsicl. II--' N-1fI':'1-N-' ' .6267 ,I111- has 1-I111N1-11 115 I1iN 1111-11111111 111 111111-111-6 111611161116 III 111111. I11-1I is 'Ill .MI1-I11I " 11I lI11- gn-111 -N1 111I1I1-11' SIJII. SI1- I111: I11-1-11 klll 1-11lI111.i'1.'li1' 1-i1I1-1' -1111I N11I1111111-1' lIllI'IllQl I11-1' I11111' 1l"ll'.' 111 1I11- N1'I11111I. VIIII1' X'll','1I1 I1111'I11-1 Alllll I-lyk-1I'II 11-'1111.' 11iII I1'111- ll Il'll'II III111- rg-11'11, zI1 9 11i1I11 I -r. II1-II 11I11-11N 11111Ix11' .'lll'l' II1111 wc- :111-II I11-1' 11'11 - 1 ilI1 '111 111.11--11I 11I' ll 'III11-1711 I11-111-1' :111-II 11 1-IFI11 111 5I1I1I111111'1-. 11I11-111'1- 11111' 1-'11'1-I1'1-1- XII.: K. 1iII 1-111-' llllllll il I1 ng. I1-11'1I III1-111 1 -I1 111. 1 1 . Y 1.1 . , flll' CI' ---11'--I I.1111 iN1I1-1111111-I1 il 1'11I111I1I6 IJt'I'54Il1. ISU- I1i1 I I -' I11111iNI1 grin iN 1-x1-1'111i11- 11I1iIi11 II -11 I-s '1111- IIGI' - QL -' I'lI'Y. -1 I. I1111-1' 1111. 1I11- I :1111-ss - -91-1' I I .-1 '. U 1I-I I I ' 5' I,-II 1-111' gh I1-3 NI 1-,1-1-11' aI skill. I ' ' i1 :. 1I1 -'N L11 "1I Ll 111 I 3 'I . '-'I' ,. I'J s GLADYS KLEIN Clarlys. that quiet girl with the clark l11'1111'n l1air. is the 1-t 1- '1--i1 1 1111 111 111 1 as 1 1 91 1 1 o X1 1- t 111 1 1 1 IS oG1 1 111 1 1111 1 so 1 1 ll S llt ANN IxliAMLR lllllt 1 t 1 1641 a 1169 11 11ur 1 aw 1 IL 1ll1 well fellow bhe played ln ICIIIHS and 11111-1 l'liQ Gporte and dld a11 outetancllnff job on X'ilNll1 h111ke1 and basketball Her amused SlllllfS and 1l111ll 11a1 Qa1 n-1 H1111 6KClllIlf"l hate blou ht law 1 t al 11 Ann 11ho IQ 11ne of P111 bdllllllii 11111t YIYHLIUUN members, hae a l'1obb1 11f L0llCLl.lIl"" populu lllljldi Her 11o1l1 on the l1t11ar1 staffe of both 1ho l 11111111 lllflllg pre1 e1l1Q hex Hlllllllltlll to te.11h ll 1 7 1 Qli 111 lJlQlJ"lIdll0Il bl St WERVLH KLHME v1f'111f'1 has been part of almost BVt'lVllllIl"' dLlI'lIlY h1 11u1 yfdl at 1 ll H s 111111 a 111 to Mr S111tt 111th hl Qklll 111 football and SMIHIIIHII alld t11 N11 Vlarehall when h1 p11rt1a1ed the 111111uQ lJ11k Dead he 111 P11111 ore 11 erner, who was our 1lass preiulent 111 hm s11ph111n11re 1ear has al11a1s been a prune fa1tor 111 the 2111112 of ou1 soual fun1t1ons H15 dIlIl0I.lIlCClll6l'llQ f11r dame 11h11h he ha made ln 1hapel the-Ge pat mars ha1e dellffhted ue all 11111 KL NINIE RLE fll lxnn 111 lunf 111 the 1 nf' 1t 1 1 1 N lll 1 er tune IS Qpen on 11l11 1 H1 l1l t 11 1ut 1 a a Ld 11111 Qpra111111f 1er an 1 oan 1 thu h1 1 111 1' onff t11 111 1 1 a ff 1 f 1111111116 1111 111 tall 1 111 Jlllf 1111 onf and IIILCQ a11 1 1 h111 th Nhe 11a 11111 1 Cl '1 hm jrb f1h1e1le'1 1 ff NIARILYN MAIBACH A Llltelt Qlllllfi and 1 pleasant word for exeryone hate made lvldllltll a populan 111en1ber of She glxes xent to her a1t1st1c feelmff both the Alt Club and art staff of the HELEN LESICA When we say "Hel,f' we aren't being profane. We're speaking of Helen, who's demure, unassuming, alld far from any profanity. She has a veritable passion for Lat1n Amerman IUUQIC and for QIPIJIHU cokes at the Dluff wlnle talkmff of lonff xsalsted SWN63lPl5 and cos tun1e jewelry Beslde lmemff the secretars of OKB 1 xeal s e as manaffe to o a ffoo jo a a member of the llterarx staff of the xeil book DOROTHE A MACDOIN ALD N111 s a P111 Gamma g.1rl mth pltnty of pep bhe de whts ln lll'lIlI1lQll sport jackets 1nd klflg uhlph gue hu tl1'1t tailored Mllllldll look We llkc to heir her pronounce dldnt and s'u her pet tXlJItQ9l0ll, What 11 1 I 1 When xou want to know the words 0 Luuent sonff 1 s 16 xx o Lan he 1 5 1 ur deul mu L'lll Dot h1s Lontllbuted l1e1 artlstlc talents to t1e de 1 lllllff of our 1011 Joo the senlor clflss as a member of school magazlne, a11d 111 the 183115 stunnmff clothes she wears DIHIIIW IH ICSIBUIZIIIIS ulth a fore1gn atmosphere IQ her faxorlte pastlme and she loxes dannm to slows sxsmff the 111111113 Dorsey Bob Eberle kind I1UBEltl' NI Xlxl A tm lien the Ldltol Ill tllltl of lmotll sthool pu1 mn 1 se 1 one Lltfll 01 tle sucress o lt A111 llllllllll 'md lflclplzle Nlrk llkt ll1 ln te 1Vl1u 1111 1 111s 11 11111 the 1111111 1 11 31 1 IIQSL ae me 1 IX sau 1 hm d1nLe1 'md play tht 17121110 l111ll1antlX IC maxkflble IHCIIIOIN IS an 1I1d1LHl10ll of hrs lllffll scholar shlp he has non awards 1n both stholastic and extrq LUlI'1l 11111 work The best of lurk to llllll at PIlllCClOIl JUNE MANDELBAUM Junle one of our staunehest XVIQCOHQIII supporters desertlnff her pet umyerslty and VOID" to Nlt Holyoke One of our best athletes shes cra7y about danclnff books about Lmroln Hltchtotk productlons, and Tlzzs ove o lllllll Tc 1 rhumby she says yylth a fla h 0 hcl bllffht blue eyes Thats maryelous' She t lnk that nun who 'ue concelted are po 1t1yely hateful, but 1 yely nue to the ones who 'lrent BARBARA MARKOE Ollstage, Bobby speaks ln dulcet tones At flrst you dont ldentlfy thls short brown eyed Ulfl as Adelphls Lynn Fontanne but when you see her att you are con ylnced that heres a spark of 'Cllllli Besldes ffraclnff our stage, she has ffraced the tennls courts and swun mmf' pool ably Her fondness of large wardrobes, abundant III jewelry, explams the stunmnff clothes she welrs Bobby 1n her qulet way, wlll always make frlends and keep them NANCY MARTIN The ILXIQIIQIOII Souety w1ll mlss Nancv next year She was the secretary ln her junlor year and presldent 1n her semor year She has also been a mamstay of our mtertlass hockey and basketball teams Nan wants to be a journallst, and has been practlclnff dllwently and well on the maffaune and year book llterary staffs Qhe loyes to trayel and wlll do more of It when she Hoes out to WIQCOHQIII l,n1yers1ty next year HENRY MCEXOY Nlae IQ an all around athlete He been a yarslty sw 1m mer and football player ln hls ffallant defense of A A hl jaw s been broken twlce There we haye the mak mes of a hero' Hank s been mdlspensable to the class baseball team hlttmfv homer wlth an ease the Dodffers mwht enyy He can also exeeute some fancy hffure enfht that would make Qonya tum Ureen wxth jealousy We understand that Nlac has many actlyxtles outside of school JOAN 1V1f1A1,G1'11lN u 1111 11'11 a 11e1 rec 111111 Sl 11 1111 s us11 11a11 1'1s one 11 110 111111 1 11111 es lll 111 1111 s 111 ble L 1 1 lllflllg 911111 shc 0111919 1 111 lll IPI u111111 1 ll Sl Q1llf1XllI"' 1111111 ec 1 IP es 1 11.11 ABC 11111 IIUINGIX 1h1111es 11 11111c1e1fra11e11 pupll 11e 11111111 1h1t 116111 1 1 s s 1pp1es to c11a1 1131 11r ANITA MOWQEES Thanks to NllGl the 11tera11 edltor of the Aalelplzza and the 41lelpl11a11 both school pu11111a1111ns ha1e been successful N111 111111 does she excel scholastleally 11ut s e 0163 to 1112111 lllfl deswns 11er 111111 C 111s1111.1s 1 ll fylee Club 11111111111s teaches Su11c1a1 School and 1ll1tS f1111t11.111 Sha11esp1111 a11dU111a1111111t1 We 11111111 h ll succeed 111 1111 1111111111511 111 1111 1,1111 111111111e 11111 11e1111 1 1 1 11111 lf from 111111011 MARY MORGAN After dropplnf her plgtalls lll her freshman 1ear XldlN has Come a 1011" 1111111 11a1 We ne1er hear a p ep out 111 her 11ow about womens rlffhts her lnterests 11816 changed Besldes 1161110 a 1er1 elllclent class ITCBQUIFI hocke1 1s111ff, and basketball player she has t1111e 1 promote bettel BfltlQ11AIll6f1L3ll lC13llOl1Q 111 sp111 f her extra currlcular act111t1es she has ach1e1ec1 an ad Illlfahle 1e1o1d and shell contmue to do so at Ba1n'1r11 GLADYb PHILLIPS a 1s IS a JllJ1J1lIlY 1 1111 s1111111 She Clltfl1dlllN hopes of 1111111111111 an actress .1f111 f11adua1111ff 10111 Barnalcl 111111111114111 to hex 111151312111 111661 s111 has starred 111 1111111 of Adelphls p111c1u1111111 Shes f111111 of L1HQQ1Ld1 111us1c c1f111c111ff 1h11h1.1t1e lespec'1a111 O-cal NX 11des L0lll6C1lti1 the Stalllght Hoof and 11611111116 Latm brmgs 11u1 111e exuberance 111 hel for lll that clas she IQ co111111ua111 th1o11111g her boolcs mound gli'-Igllllfl 111111 f11re1e1 111u1111u1111g Oh 11e.1r', H111 1 11' 11 1" 1-1 ' 1 .'11i11g. HW1 .. sure!" 11'c11.'.J 1.- f1,s'H1s"'.' I- s1-11' ' c-lass. 111111 1111: been 1111' star ' e 111111 p1'1- luf' . 'dA11-111" 1 "'1'1'. Aft ' . I' , h at Ulfl 11. shf, gung 111 x"11 'sz if ' U 5 1 " 'F ' fs. and ' ' ' 1 1 h" 1111 bring 111. and 11111 111 1 , 1 ' 1 -1 - . ., --e- . A .' ee yr .1 Q ', -h 1 ' ' '. 1 fr. . ' 121 "- 'S '1 'ds. She plays the 111211111 expertly, 11as 110911 one of 1111r star ' 3' ' '. ' 'scf 1 s - . h ' . I 'A Y I 'x I 'A' -' afte' sh fs 5:1 ilid I ' . 1 Z., U ' e , , 1 D LS , . u P . , . . M k . .- , J- v- D y 7 N . D . .M - .D Q . U L . X 0 G1c1.,' ll 'g.1aug1'g:-". Q ' z"g,- 'rf' "' ,' -.' 1:1 4 ., ' 1 " A " ' 5' s. f 1 nk'.. x'-g . -' C, , 3. - . ' I- I. . y H11 is 1 I N l II X "l'dlllll1 N 1 C 11 N IN 1lN1IXN N Illlf' 1lHJll C I X llllrl 1 PIII III " N N 1 N U 4 1 llldll1 ' If' 1 N N 1 N N 4 ull 1 .N 1NN 111 1 . 1 . 11111 N H1- IN HIS XIHFINIX RIIE3 1.lIllN Hllll S l N it JII LIN Xkdl P N Ll CZUIC IC C dlllefd IC II dll 1.lN LIC d I "' 1 lllf' HC UIEN CII' II 1 N111 X11 IIIIU N I lllll ll 'V N dllC P IZIN PX Il Ixllillk ll CPC 1Il'1.l I 1 NIIZI J III? llfll HIV' C P IN IIIIPIC If C Ill IJUI N IIUIHI I PIIIIIN 00 ll NJN lllf' all UH IN INICQ X N 1 PC dllCI U PII EINU IIIICIN UN WSI I II lfllllIllN1fIll1 Q. RIC H H111 I1OG0FF RIC H XRD QAI: I I 1 1I11111UI1 1 1111 - S111111u 1 u 1 - 1 111' 111111111 11Ia111 .md 11116 11 11u1 1.11 N.llN He I1.1s .1 I1eau11fuI 1a1111'r.1 11I111I1 he 1.111 111.111.1111 IJ 11 I11 1.111 1I1111k IIS 1111 11111111I11.1t1d I1ut NAXN 11111 1111111 111.1111 11f tI11 Cdlldld and 111f111111aI N 1 N 11 ll Xfldl' I11111I1 an .1 11111 11 1 1 I1 IS PII I111 111111 110.116 to 211111 1111' 111111 119 111111 I1a1P 1 11111 f.1111r NILRIII SAINHN lf ll 1 - ff 11. Il 1 1 1 r 111. 1 1 . 1I.11 IlllllllX II111-11 1111111I111f' 1 111 11111111 I1141 I111 f.11111111 11111I1111111- XIUIIQI 1 11N11z1II1 1111111 I1111 111 11I111 I1111111 Iltl .111 111 Il .111.111 11f Ilrl 1Il1lllll .1111I 111.11 IxIlll11 1111 H11 1I.11 .11 NI1 II11I111I11 .111 Ill Ulf 1I .1 -1111111 11111 I111 I11 1 1lllCI I111 II111-1 11I111 111II 1111111 111 I1111111 Iltl CII1 1. 11I111 I'l'l,' I11-1111 111 .'I1I'I1I1i :1111-11 -1 'I' Z. ' l'lI' :1-I1 1111 I' 13. ' I ' l'll.'I' F, -I 1 I1 ing 1-11'1" II' 1 -11 1 '1-. 1111' 1, 11: .'1'C'l'1'I'll'f 11I II11- Ilx11'11.'I Il 51111111 'IIIII ' 'lj.II1,. X'lI'.'II' I1111'I11-1 IILIXI' 111'11I11 1I1i: f1'ill' il Illljf 1111' I111' Il4'l'. 1l.Ii.l3.R 1i1'1--111'1-.'I1I1-111 is 11Is11 111 I1111111- 1111 II11' 111I1I1 '1- I11'I1I '1111I Il'l.' Il1'I1Jf'CI II11' s1111i11r 1'I'1 .'.' XXIII 1'111y il 11111 'll'llll1'llI. Yi1'gi11i'1 is 1'1111l1'11111Ia1t111g lll'1IiIllQ IflI11-I 0 I3411". 1111-As C'ill'l'l'I' ,'1'1'lll 1111I1 il I1I111 1111 lI11- Illlr' 11I Il-.'I I V, 1 1 IJi1'I1 is III1- I11"' pl ' 1I11 l'll.'Ill'CI 111111 :XI-I1I' I' xl Il':'- I'l-1 11'-1I'1II1':I1I'Ii, 1l'll'I i11 Ink' ,, 1"1 f 1I's yfnll' I I1. A II' , :1111s IA f1'111 111-11111, his 11i1'1111'1-Q. 1 I h I , 'C'll I1P11 ' 111 1111 111111 the lI'1i1'I1 11f I1 'I11'1' '1' 11-6 11 Q 1 'FII PIL H 'Z ' "S 'I' s ll, 1 f 1IzII. I 'I' d I, II. He '1111' t1"1'- -II1 fl :1 Q 5 "1II's'- ' I I I Di,-k. F I1' I kg 51 I' s. 's I ll 1f fun. I'Ii'..' 1 H , D -1 - f ' 1" 'Ii pt' We ' H - 1 . Dirk . H1- ' ' " - -' ' ' ' ' .'I11t: f1 1I - Y" '. d ' f' IJ I1- fI'1I. IJVI1. 'I1 , 1. 111C I,' , ., II' 1I"' 1. 1siII. ' I1 . f11'- I 'S ' . III ' -1111 .IEP 11 f1111111i11Z. 11Iz1i1I iillCI I -'11'. "UI1. 111!" 1 Pl Iilll 11 XI11 if --11. "An, 11I111'1- 11i1I1 Ll j11I11- 1111' II1-11 CARI OS SAN SEX ERINO Charhe l1ead a lonff lllle of Ad8lIJlll3HQ who we hope 1s1ll all he 11kt then brother He has lllq vxrsltx letter 111 tr'1ck and 111 QXSIIHITIIIIU He also has an artlstlc slde for he has done some loxels llI10lCUlll blocks 111d con lIllJlllE'd frenerouslx to o111 school IIIHWHZIIIB 111 the l1ter dIX field Carlos IQ a farm hchexer IH lonff walks and XIUOIOUQ CXCILI e sshlch he adxocates to all who would lm lonff 'mtl hap ll X 1101101 HY SCHROE1 1' I1 nts illllllfl who has traulcd Mllll u fo1 four yars 11 s tn 1 11st11ous 1111111111 o l 1 lCXllllQlll" st'1 o xc ll mo 11 10 a Qllltlll ucussfullx to hnal ce Ulll nook '1111 1 ututcu o lfllllld3N Flu splne 111s lllfl fm a s IILCC tle s 1 Illllx 1 s 114 1 1t 1a 111111 111011 s1e snncs and e know hcl llllglllll and G11 hun1o1 111ll f'0llllIlllf' to make pcoplf 11111111 1111111 shes ont on to Bucknell V.-'Fifa HOWAHD STEINBILRGER ln sports, H011 nd has taken part lIl tennls Qttllllllllllff 'md r1fle '4h00lll1f' He has also been a 1T1Ell'llJ6l of the lllldf'8 and dehatlnff clubs Hls pa1t1c1pat1on 111 these dCl1Xll16Q xslll no doubt ald hun IH maklnvf soclal ton tatts Hls ssell "'I'O0Il16d appealance and hls tonsuen tlousness mll 11111 peoples confidence, thus enabhnff h1111 to chmb h1 h 1n the lJl1QlI'l6QS world SHIKI EX STOPPEL bhlrley one of the female Wllllam Tells of Adelplu has excelled mlth the bon a11d arrow for the past fou1 years Thls ardent bow woman has managed to run up qulte a score She IQ also one of Mrs Poole s helpers and a xery rehable one at that Vue 11111 all lllliq her charnung d1gn1ty and qulet manner, and me are happy for those who 1s1ll come to know her CAROLYNN TRACY Vltallty plus IQ not qulte 'an adequate descrlptlon of Tracy A ,llll of all trade shes nexer quiet or ldle She been both treasurer and XICC1JI'9ilClCIll of the EY tenslon Society as well 1 cocaptam of this sears WICIOFIOUQ class hockey team An ardent spolts en ll'lllQlE1St lynn IS fond of Cl'lllLlIlg and Sonyl Henle She says she wants more than 'llltllllllff to make othels h pps That sounds lllce fnacx 'md shell do lt too ROCLL TREZISE X becomlnff crew cut ln ltself unusual and a superman bulld thats Rove Thouffh accustomed to all the pomp and fflory of a football hero h1s seuous slde shows Itself 1n a plano technlque worthy of a Rachn1an1noH Xou d neser expect h1n1 mth such brawn and muscle, to want exentually to experlment IH chemlstry We re sure he ll reallze hls ambltlon as well a he has adapted hlm elf wlth frlendllness and splrlt to school llfe MARCIA TUCHMAN V Wlu h has the perfect COIIllJ1Il3l.10Il of blond halr, blue eyes and a lovely smlle Her faworlte lndoor sport readlnff accounts for her supply of helpful sugvestlons at the publlcatlons IIICCUIIUQ Her pet rendezyous blen Island has gnen her numerous decoratmff ldeas for senlor dances Her enthuslasm for exerythmff she does not only makes her a grand person to know but also msures the success of her future ARCHIB XLD WALKER The torch that just blew by was Archle, who owns an unmxstakable mop of red ha1r That physlcal prop erty IQ supposed so psxcholovlsts say, to mdlcate tem per but Arch ha fooled the experts Weye neyer seen hun lose his temper-except 1n Latm He may be qulet, but hes a man of actnon when It comes to Stilllglllg a racquet as captaxn of the tennis team We wxsh hun all luck at Ohlo Wesleyan DUN 11 D 11 EHNILH Il 11e 116 Pl P 11111 1111 1111 an 10 1u11 1 11 e 1 1110 1111111 111111111 1111 and 111 ba 11111112111 11 1 1111111111 0111113 11 111111 lf 1.111151 e he e111 ll 111111 X1 1 ll .111 11 1 te ll e 111 11Q 111111 1 211111 he Illll 1e 11 111211 111 ta 111110 The 11111 118 lnrleefl and the actre XPIIIII 111 111111- ale def11111e11 111 111111 -Xfter 16311110 -11111111111 131111 11111 111-111 fm C111111111111 11 111111 .?' 11 wg AJL. .nfu -f'-AA-'Q FRILDILRIL YOLNG ,310-V41 Vfjx 'vhl' 111C 1Hl1D XX ILLHMS 011 l X1 le 11:-1 been 1116 111 11111 Il 1Il0' 111e11111er 1 1 1111 1311111111 111Q ju111111 1ea1 11e1111111111e11 Q ll ueQ a 1 1 11111 1 1111111 the lJI'8Q1d6Il1 of the 65111111111 1 lffue tu 111111 Q1r1111111 111 11 llll .11111 111111p111ff a1111111 1 .11111 1 1 1 11a1e 1e 1 1 C111 1 1 1111111 .1 1 1 1 11111 1ef11h 111113111111 1 I II-FORD XOLNG 1 11f1 11 f1111Q 111 make a 11111111111 11111 11111 1111 GC 1110 111 he 1 e 1 H 110611 1 111 11121 1111 N1dIN 1111 11 1 1 1 ll 11111 11'11e 111111- 11111111111 lllll 111111111 11 1 Ill 111 PS 1 tl 11 1 ld Ill 1 Q 1 e 111111111111 ll 1111 lf 111 D rl 1 e 1 e 1111 1 1 ta 1111111 f11s11 111 11111 f JI 1111111 111111110 111111111 lllJ1'lX 11111 1111116111111 He C1 136911 lllfNlC1lIl1 01.1119 111? UD 11111 a1111 e 11 t 1 1ear 11111111 as 111111 H 1111 e Is 111111111211 1 an 'fel 111111 11111111616 111.11 be e1e11 11111111111 11 a ate 111111 Carol 1111111Q V1 11611 he Fill lshes at +Xde1p111 h1 KXIJPIIN 111 1111 uarantee 111 Qu1 1 PQS LUIS 1'-XST1' 11N X1x Lo1e11 L111Q 611111911 A111111111 lat fall Her 1163111955 f11111111e Q 411111 Q1111er111 1111111e1111t111 111111 11121 mam f11CIlC1Q She IN 11111111111 111111 tlnff 1161111 and 1111Q1eQ 111-1 elf 11111 Qta11t11 111111 11 We ale 11111111:1e111 that L111e 111111 her 1112111111119 11 a1Q an 1161 1110111 Q1'11111d1 11111 111 1631111118 peak 11f su11eQQ 1111 11111111 e 1 tr11111f' NN IPII ll 121- 11121 1 e 1 llll 1111111 IX 11131111 1111 is 1 11111111 ' 11'1111s , 111 1 ks 1 1 11' 1'i1F 1 71114 s' 111 girls 11111' Z.. 111 1 's. 111- uses il " -'- - . ' ' S' , is s'x-f - 11 5 111 11 -'ful 1 1 ' '51 . T S '1' ' 1 " 15 1 '1111' 1 lu 1's pe ha . 5' 11' "its ing is 11 111 1-11 11' f's 1" I.. S rx. 111-s. 1 " 1. 1 '. " 1 1 ' , 1 1 s I' 111 '. OL, 1, 11 - 1 1 11 ' J 1, Fr 11 'S 1151 1111 '1 as 11u1' gI11f s'1'.1 1'1 's. , I . 1 Y 1 1 .1 " ' F. gre "g,. 1ll his 111111 112111111-5 -111 '111 111. ITS 1 ' '-" ' I 11 11111' 5 1 nf I - . Cl 1, 1 -1- ' " 1111 111 szf1 111 sta dl P s 1 's 1'111ss. hai ,' '5 ' - 15 5 .1 3? .M. 4. ':, , F ' Z',. 12 ll, 11 ' d 1, 11d 11's U 1- '. hfs ', ' S ' ', 1 d 1,-1, . S 11" K.. .1 ' 'gr 1' ' 'S 1 A 1 .1 5 'S ,- 1I'ill'1i. s11'i111ming for the 1'11rsi11 10 Tfillilf- H15 fI'iPlld15' Wil is 1115 ,L 1. 'F id. .1 if , 11111 ' 111 11 h's s1-111 1- 111 -1 1 . -' A. If '11 goes 111111. 1"lli1- . . 1 , Y ,. . . F .A , 1, 5 K ifs1 1-21115 "ll 11.11 '. " ' "F "- 111111111 111 11111e i1si11111. e's 1 ' d ' 'P . ' 'S ' . "ll Xill'S. - Il for 1" Y 1' 1 111111 - - ' 1- ee - ' '- 1111se111111 and ,aske11111l e11111s sh '5 5 2, '1 s1 1 1 3 P' d- '11 1 ' 1' 1 " 1' . 131,11 1'1 1111' 1' " 's'1Y' 111 111' 1111111s 1151, ' , 1 11' '1lll't'S. 1 1 , '- '. 1111- 111' g11 Q 111 ,-X11 11 - 's1. 111-'11 1111 1 111 11-nge his 11111. 1'1I'il1PI'- II11- 11111 1121- 1131111 11 ' '1 1111 111 11is l'X11'i:l-1'lIl'I'1L'll1ill' 1 " '1'1s: 111- 1111s s1'1-1'et1 111 111111 '111111 l11is 11-111: 11495 OF 12 1x1'X11' NIBF 11 gg 1 1 11n 111 w 1 ex11t1111e11t t t1e 1 t 1 111.1 111111 1111111 01111K 11111111 1111111 11111 T111 1111111111111 11111 ' I il Illlll 011 lll fkpt'l1l1.l0lI 2 IP 5111111 H1111 T111 SIll0011lPN1 Dame 111 1111 1111 t11 trlumph 111t 11111-N 11 11u1 111111ge' plllll ll ,I111111-1111 N 111 - 1111e 10 1 511111 1 ' 1 tuo 1111111 the 1111 1r th1 1111 F111111 111111 thc 111111111 Ir 1 gk- 1111 1 1 1 t1111e 1111111 11 ll 11111 ILIU 11 011 11lP.IfN1LI 111 Tue 1 A111111 ' liurmng the IlllL1lllg1l1. 1111 mer 41111 111 1 1111 f11r11urJ1111111rs11ur11 t11eme ' long 1ft1111111111N -pent slumg mel the 11111111116 e11 11116 11111 11sp11111 IN 11 rexult 111 ee111111 t1111u Lll 11111 Iever, t1111 A11t111p11t11111 111 111111111e11eeme11t, and 111611 1116 IPdI'N when me he 1111 A11111 111113 Sme HILNIILMBI- R ' WI: CAN NIJNILR FORGET' 0- I Renzember uhen 110 uere mghth graders? W ,L 6 1 ' ' 1 J Thi- 1lt'ilI'1 111111 purse 1'1'1111i11g S1l'll ' 11- t11 get 111 1' t1llt'S p11i1 111 11111' 111-s li fear? Ou' J " - il 1 11'11fpe1' . 111111 11- 'f 1t1 1 ' 11 ' U' - . ' - ' ' 1 ter 1 ' , Y v'f Ellk 1sl111111 111111 the 1111u1 " 11 '1-ivi1-5 -' " 2 T1 1' . " 1 .' 5 1 f ' '11 'sf' 1 1 1 ' ' 1 s "wg f ' The ll ' 1 'i11 s time we 111111 at the Cill'll1Yil1? Mr. .' gl st yl " S in 11z.,1' Y' Ii T111 ' 1 '- Slli'l'0SSt'5 111' , ' 1i11r X01 , ' 11 ' 'z ' 1 ' 1 1111 ? Gig 1 1 1 l"11l111 s ' '1 11 ' g' '1s 1 1 " s , "J 1' ' ' 1.111 ,. . ' , ' ' ' 1, ,'1T's "1's 1 .' it S1 . 1 -' 5 .' .'1 " ' ' 1' 1 'ff' H 1 117 s 1 ax' .' ' ' . . . -1'lls 1 ' ? 1 . 1 1 ' ,1,,,, ' 5 5 Q w it s' 1 1 1 .Q Z - in '- f- .1 W A 1 ff' ' L ' A ' N rf 1 I P 1? QL' 1- . 4 00 X! -'Q 4 1 Aw A ' 71? 5 4 '-, ' J 09 J "' ,, Q I T1 L,7 1'1" If ,P ,. , Q i f , - 2-'-1 x "A ' 2 1 . a2,1Ql?3: L" 1 2 we rfv 4 arf. , . ' 'inf A 'df A3 'Yi f' F if V if 995 'HY ' f N, .1 a. 131: f '3i 32f'igi 1 ' 1-.A X iv 5 I X ffgg, ,L ,Q QR, F ix ' f - - W 9 'in 221: , fi2z':'-fi L I 'gm ,251 ff! -A WWE .,,1 5? gf? f'f??ggfv41 .iw ,4- ' XHFYT iw-'5' iF if 1? ,KJ .7 'qi Q gjfaiwigig-ff? , ff-gf 2 fy S 2, mf z. 2-asmzf.-' n H ef F wrfg az. 5 155 g N f.7a,J'?751'5?:-fm ' ? - i , , gwsygy-LWB ,. f2sWiQsf'73' 319222 ' S2 . if 112532 ff,Nf4x7'f as 4 . 1 x 1: 1 3 fy , -zfl L, Y31 gifyfiffw- .W 'I 5 73: ' - 2 . Q 'Li 1 is ,Q A, . I 1 -Q ::.' 3:43- fs., ww W k V V- fan ELQQ 'lffx -3 - . 'STS . 4 A .T A I 'P 2' W, M" "r gg? Y 'H s 'S T Qs I fix P'xAf CJIX JL Q A 5 UNHEHMHSSES .1 X i W If J X X 2+ E - Q X, LIPS n --V , Q X ' EL'-P, r-:N 1- ov if 1 ""C""H"'Q'f ' 4' f 1' ? X V' ,gs-1' fnqfvg ff fi- -'N J ff ,K QW' -'-- ' Ap "3 4 K- X Q5 io N -U., , i X- ,IQ ' gk f- K- 1 X U , X ' 3 f' , "7 !Q ' ff' Q A French xx -ff The JUIIIUI mll he the next to go through the xslld hram IdClilllg and deadllne meetlnfv Ml1lCll aoeompanv the puhl1Qh1ng of a yearbook Then h ue Come at the end of a Qucce-sful year, to the top rung of Adelphi ladder Thex hate already had experlence III Pl1lJl1C'dll0IlS for m inx of them haxe held po-t- of lmportlnee on the lzlelplzzan tlff Thelr prom was an lIlIl0Xdtl0I1 hecause rt was mformal and thew Seem dance later Ill the -prlng Memherx of thelr Cla S haxe done credltlhle Joh on the xar-ltw team , and also Qeholastleally To our uctewors the class of 45 we ssl h the beet of luelx next wear and me hope thew ulll have 1- mumh real h IIJIJIIICHN III hemg CCHIOTN a me haxe had me junior C6455 T Z, a J t . ' Q ' , , - - ., :. ' ' ' a D' ' , - ' 5 .i ' 2 ' . ' s z . to have set a new style in prom giving. They also gave a most enjoyable A ' - ' Q ' Y. ' 5 ' 'sg ' ' i ' Q , , . . 7 ' . .' . , , , A . . . . -. , r . ' , ,J we -SQOIJAOWICFQ ZZIJJ The soph de else thelr clfnm to experlence 1n hlgll sehool Thes haue been Olllqdllfllllg dthletndllv and soelallw The xar lts squad hdxe had then hare, and 4 large one at that, of sophomore and the Cla ha done well lll mter class sports Of cour e there was the lI'idlll0l1dl bophomore Brldge, and Adelpln 1 proud of the was 1tXNd handled mulls and ll!ldllfldllW Exerxone enjoxed l"llI'Il o 1omore mein Nl e l ol, hu the Cli 1 14 defie 1 L It hd heen H1 e nndeed but not foollsh lts repre CIlldll0Il on the honor x eve fll P1 s 1 mllold tn X or ldlls dllll dtllletlcdllx to euel ln Xtdl to come - u , ,. - .. . s s " ' A ' H . , ' M ' ' . J, . - U. . ' , ':. . K- 1' vs- Y. S' 'Y .1 ' 5 ' ' ' . ' 5 ' ' ' ' .l ' -ss ' ' ' s, " .3 z ' ' ' N , ' , ' . .A v, ' v, 5 . K F fa -Y . . 52 dr. v 'Y ' 'Y ' D self, and the class got a good start in the financing of its yearbook. S pl a s " "s, 'o U t ass nf lf s 'ts titlx. ' s "s , ' ,, . .' s ' ' I roll sas .1-,ll - t. Wwe lx. gn' it will 4- nntinue s- - s ' 'all-'. me .CJZCJAFHGH 6 G55 To the class of 40 the Adelplizc ones much The entire Cla Q subscribed to the yearbook Thev haue both class and school spirit unequalled by most freshmen classes The boys have been vigorous in athletics coming out on top in the inter class football tournament much to the disgrace of the upper classmen, and the girls emerged victorious from the soccer tournament This has been a busv wear duction to upper school life which included considerable boislng to seniors, studying subjects 6llllTClW new and diseoxerlng with horror the correct meanings of the words ii weeks and term exams but they bore it noblx Adelphi 1 expeetlng a great deal of this Cla of ,4.3 V1 , , - . . M , 1 . 3. what with Civics expeditions, dancing class, and, of course, an intro- L , Y a ' '- n A Ll 5, p, ' J' 4, n f V - N Y A ang- T i79 I ac as r . L, Y . V. . .S , . A K . SS V r- A Mr Slater hax told them, th1 ffroup of llltilllllllg fre hmen IS g0lIlg from the top of the lmottom to the bottom of the top An allve, dHllJ1llOllN group thes haue Caught the upper Qchool plflt Duflllg the past xear thex were puhllshels of the Llghth Grade Gazette, which g1VCS IJYOHIIHC of fine Aflelphzan and Aflelplzzc staff They hate come to knows Qome of the lllgll Qchool facultx Hllll 'Vlr Brown teach mg them general QCICIILC and 'Nlr Fuller lIlNI1L1Ct1I1g them m the ons ans, and of French plonunclatlon Tll61I'H was the first clasa to have as lts teacher Mrs Burnham and they glue us to understand that they are xerx lutln Ur Burnham au that She lb the fortunate one, however ln the class of 16 me hue great hopes for future Adelphl years 360 gfafle S . ' ' Q' S ' S C . , ' 5 , , ' f , ., s . Y . .. . ., J 1 r ., S .' , ' I ' S. ' ' - ' 1 ' -' f . - I r e , V , . . . . . . . H ,, , A . . , . , , r . . . , 66 as as js ' - - ' 4 v i 1 ' ' CII: . . 1 . . - . . , v . . ' ' ' ' '. l S. S 'Y L N ' J . J 9 Y . , K M V i . uv' -21, J f 54. in -Q ,Q u ' 1 m a , H J ,J N z, , H I Q I R V, , . , 1 31 z 1914! Q Q4 5, ,. 32 , 14 , , - 1 A P A A: ww f K HJ 4 J gl ' if 259 if 2+ '10 w Q ,-I Hmmm X fa w Q 'QR is X322 . ' , Y A 1 4 T Q 5 X 'T N X l Y I Q X Q if. if ,W , , ,, , . l N, W 14 O-5 If '-77 W ., -,- f 3- if? ,f f f""' f .I . ,gg w g, ,I K ,dy 3 A Q- 1 Ev Q k 33. V xr A if K 43' if 1 4, If 16 fg L If , L ' V f' VY ' f Az' ff . E! 2 X 5 N -, K Y O 7 iff! ' fi N ff' J X ' N-fus......... -.V Y- on up-W. - V in 4-.tzllill ?'w Oflbeflfeff FXTENSION SOCIETY The EXICIISIOII SOCICIY has had an encouragmc year cllmaxed by the ,ala C3I'lllX3I In the world whuh we face thls Group IS a small but stable plllar of support to the strltken and helpless STUDEIXTS LEAGUL Thls or 3I'I1Zat1OIl one of the schools most xaluable IS an excellent example of democracy at work 1n Adelphl Its llberal constltutlon allows for a wlde dlspersement of funds to soclal athletlc and scholastic enter pr17es I 7 1 . U . . C 7 , . f 7 O I 9 3 - 1 Y v - , 'I v- ., 4, A . -7' .vfx , . . f" . . , I ' Pl nf' -1 ' v I. .x 2 I, v rr 'Y , X J I' ' I ' Y - ' ' rr ' 'IH N 7 I N -.1-av - WMA Lcafaalfw XDFLPHI XX 111 l 1 a H111 l11 Group 1u1 1 hc tu 1110 p llllll 11 011 1 cl t1e1r e rt pmdure 1 111111 mt 1 1111 an Q11 111 1 1 1 N IH n1cf 0xullc11t lldl 1 ff1rl1f111e xr ll vlbllfllll 1 r.1A1Eg"vk, Xl, ADP LPHIC Thl Group puhll-hed the 1912 Izlelphzc a1111ther 1111111119 add Pd to the renord of llfe it -Xdel ph1 Amdc 1111 an IIIQI ht mto 'uhlexe-111611l and Pxpe11PnceQ lfl the chfla t1c athlvhc and Quflal act1x1l1PQ of the Qchool .Q .3 M, 1 r K 0 IA A l . 1 . it X Y .MEI . ' S- ws'-. ' I E Fo ' i111-s H 1' VS F lllk-slef .1l'. Xt 15.11-' 11011 f 111agz'.' -tl' 's mg" D' 'ait- W ed lay lhv stud'l l dup lui m haf -1 'l' ' 'Nllilg f A. ' If sl'1s'1'1 ilnill. f FRI-ISHNIA N DA NCIXG Une xwuld new-r guess that most of thc' smooth. awulxl- plishe-cl flilllf'l'l'S in sm-iul hall m-rv. at um- timv. stumbling s rmvir-f's taking Frvshlllan Dam'- ing. This clancing illSlI'lll'tiOll has prmen illYE1llI2llllt' in mak- mgx :Xmh-Iphfs suviul affairs sur- VVSSIQUI. ATHLICTIC ASSOCIATION To Illllktl out the dm-lailvfl svhml- ulcs fm' nur Xill'Sllf lvums. In 1 sm' that thc-sc' s4'llc-cllllvs un- ful- lmwd. und to gin- xursily lvl- lvrs to thc- cle-selwillgl uthlelvs xi... are lhv tasks uf this 6'IlPl'Q'IE'Iif' ,Il group uf jxd1'lIJhiilIlF. 733,41 XARSITY CLIVE The N ursity Cluh is madv up of ull girls who haw l'LlI'll1'Kl Xar- sily lm-llvrs in Im-kf-y ur luis- ,K lwthall. It has un Q'X4'lllSiXl' "4 r-lllhrumu. in uhivh sunvtum , SZIIICUDIAIIIII nur ulhle-tvs air lllfjil' y . . X thoughts lll l'llIlX1'l'SlllllDll. SHOP CLU3 These manipulators of the avsl and plane turn out prize ex- amples of wood vvorlunanship. Lvnder the clever tutelage of Mr. Smalley' they produce articles both useful and artistic, such as bracelets, ash trays, ship models, tables, and games. ART CLUB When a carnival. a dance. or a football game needs advertis- ing, there's a mad rush to the Art Club. Our halls are al- ways colorful with gray and at- tractive posters sketched bv our Rembrandts. CAMERA CLUB Hold itl Click! Thats a sign that the Camera Club .members are on the job. Kot only did they devote much time to taking impromptu shots of school activities, but they also made cameras, developed pictures and studied photog- raphy technique. RED CRObb CLL B Nec-dleG cllck, 9BH1Il0'Ill'lCl'l1HCQ hum and qullts, jaclxeli and other warm art1cleQ for the ol fherb come mto bC1I'l0' when, durmff the meetlnfrs of th1Q nine fflrls club hum Hnffew nap llltO 3ltl0I1 SCIILNCL CLUB T IC froup made up of Glu dent from the QCIEIIL? clac 02, meetc to further lhelr under Qlandmf' of Chemual incl phx mal mwteuei Nlr Brown Carefullx anwers the hosw an uhxs of thfwe xoung Flliflellic IIHST AID CLLB The purpoic of thc F1rQt Ald Club IS to trfun tha studenlb of AdPlph1 for the nflllonal einer enu wshuh nom ex1stQ folloxsmff the Red Lro Nlin ual they do the tspe mf work that 1 bemff done all our the Lountn rn larger group Illill SIPXKVQ 3 u 1 lhnmithem cont Slllllllllf 1 me the mi unc mth then nmu 12 p 1 e hut thex a l 0 rat IX when lex ox us Hlll thelr ward ulwdmn I est xuuemus Gentlemen pnefer '1 frlendlx debate xshu h lmprltinl prohlemc of IUIIICIIIIJUIIIX lllltI'CQt 'ire 1 1 n on umel 1 0 p u anf urn 1 lr an enlnencr L H Xl the enc le plf ente In In l lt nn POLITIC: CLLB Thls han been the firQt year for the POIIIILQ Club, a wery popu lu and xsorthwhlle tool 1n '10 qllillllllllf us wlth the M0fklIl of dc II10Ll"'ll,y We are awured lhflt the club mlll be c'1rr1ed form nd III f0I'lhCUIl1lI1f'f yours ,,--' ,,,--,,..-1 ' "I, ff' If 'lef ILKI X . lh's4' ' 5 XS 1 A try gl ' zz ahm , A .r of the 1 -s " " tl - full of vlhl , U' du ' 11011 bil f ni up' ' tl i' fav ' : "1 ' ' s of . . II V. W . gs 'z' ' ' , 2. w N DEBATING CLUB 5 E321 5-,jill E f-h , If . 5 C Z.-"?.EE f,::..."" ' L '. j in l' W " ' Va . ' x 'z ' - ., . d's- 1 Q russecl. Hr. Jrh s s I '- e xiff-s the If-an s f r's I ' s. and lu ls ' " '1 disrlsqiun. .' I of tl , year an vup is '-s ,d thr- GLEE Cllvlj The Rise Stexenses and Lau- renrfe Tihlwtts assemble under the diref-timi uf Miss Marshall in the Clee Cluli. They pre- sented delightful IJI'0fIl'illHS in 1-hapel. and were an artistic ad- dition to eonnnenm-enienl. OR C H ICSTRA Une of the must useful orgruni- lations in sf-lnml is the orehes- tra. We lmak fqwmirfl to its perlurlnam-es. when the lmrasses spur the lezun un lu uvtnry "wall lll1N'U.-l IDR.-UI.-K'l'IC Cl,l'I3 Miss Mathews has llllSIlll"l0llSlf' direvtefi the lJl'2llll1lllC Club presentatiuns. ullivll have been enjoyed hy the student body. The me-nilmers theinselves have aehiered training in poise. dic- tion. and stage tevhnique. sshivh will prme inxaluulwle to them. C YN GY Y Q WV' WW-xxxxxxx N X Mb' S A Yiball xftfgzzg N ff Q' 'Q Q Q. III!! ' 44' 0 520111111 5 Ax -f' lg, '35'Is'.A1x . X 4 J - 5 - I gk s. ' - -1 'si s , - xiw' 9fQ'x'N.1 4 pang , i X? U e-4-4x .-., 5 X x . - , T it 1 w BED STUIIHI BS Christmas is one time of the year when .-Xtlelphians forget their own frixolities for a while and try to make others. holidays hap- pier by filling red stot-kings. Of course. this adds to our Christmas joy. and recl stocking morning chapel sm-1'x'i1'e becomes one of the finest of the year. CD12 Phi Gamma Sigma. which pre- sents a 1-up to the most valuable member of the girls' varsity basketball team. has partici- pated actively in Red Cross work and social activities. Their Hoomphn makes them a popular group. ACD These sophisticated and non- ehalant gentlemen hate kept Aclelphfs soeial affairs hum- ming xsith their wit and hwolf- ing." They have also contrib- uted to the athletie and scho- lastic life of :Xclelphi. C-DKB livsicle-s adding inuvh to the Stwial whirl of Arlvlplii, 1-JKIS vuiltrihtites a plaque to the senior who has dune outstand- ing work in English. They are a happy and athlvtic group. This fi'atvrnity's prime von- f'9l'Il is thv illipmxf-ilivllt of it- sf-lf and of its Illt'llllN'l'F. Sn- vially. wlmlaftivully. and zith- lctic-ully. Ile-Ita 'lille-tus am- nut- rlilllfllllg. I TEH-FHATSU Brightly lighted Christmas trvc-S. gay new dressc-s. l-Uflllkll tuxf-s -thatis thv utlnusphvrv of the lntf-r-Fratso dance, givffn vavh year hy the sururitivs and frat:-rnitivs. lt's one of the high spots of Adelphfs sm-ial life. and this yP8l'.S was one of the most enjoyable evenings of the svasun. 3' if "gill , , 1, un, ,M -fy. ,M V -N fx. 1 m Q1 'Pier f 46 xg ,aww -v ' -,pN,,, Wk.. W -, gsm? I 1 , .Sf xv ' . ,1..:: Na f ' ggi, A .- , SAM , , , , ,aff ., ' 4 lf 5212 TY isa? 1 1 j K 5.1 . 2:5177 . 3 'WL' ' .f n f E1 u' 'QQ M ' Ea f , . f. 2 , fy 9 E5 ,521 7? , .,.: ,M 'Q W, fwxff 5 ., ggi 1 4' 4 7 -.A Ve ' Wi? 2 V 9 R . ,M :I A g r as V A , i " g4,M!E,ew'i Q Q-Fwf f -A N r, 1 , ,, I rg, K f' 'A' A' g 1 ,V Q' , 1 f W, f? 4 . ,uw as f :Afi- . , i fm A' , .4 5 Q 3' 'W ff ,Q ,, lv . i I 1 iv-We: 9 Qlilgfiii .2Vf": X , , L - WW i ' . X J ' Q ,.. ' Agfzffizaw fn 1' . if Nfqif' , x Lys 7,:qg,',4 ' 4, HIM q,,V A , ww A4 I fi-2 W 75mm WA xxfk xx 'X U 9 fx L ,,.,,x1. r 1 , --- Kg jx . - '-, I N", QQ 44f'f'!Tw-: Lx X' -2' -,.,E'., ,,,I U-' ' "TQ-Q1-.. 7' ,Fd Y ' f -152,7 - . X - ,. PY' ' --fm 5 " , 'R A , A 1 ..., -4 .X F, Lx " Q -W X A 11,3 ' 145 , , f W X ' X T. L r cs A ' Q :-Q1 41 - in I - . X 'is , ' f XP i 15" 4. , 0 ' 1' . 1 ' . , ' -ck ' ,Af if fa, fan 'xx - ' If 5:1324 I """ I" X V5-i k UIlxM , X W 5 ai-'w.1 . 1r 'X Q 5 'nfbqlxmm' ,fm Pl? -- V TRACK The track team did such an outstanding job this year, that it was entered in in- terscholastic competition. Having been formed only a short while ago, it can well be proud of its swift progress. FOOTBALL Our broad-shouldered heroes have car- ried the pigskin valiantly for dear old Adelphi. Credit goes to them not only for fighting terrifically and winning hut also for their excellent sportsman- ship. FENCING These guarded gentlemen have put the whole school on guard by forming Adelphfs first fencing team. This adds another team to our already large and xaried list of sports. HOCKEY This year the varsity lifwkey' team has not only lwen undefeated for the third successive year. but unscored upon. Gold hockey-stick pins were given the team for this feat. GIRLS' BASKETBALL Few fouls are valled on this varsity basketball team. Our squad of cham- pions is vitally alert, and it has played some fine games this year. This is a team which will be hard to heat. BOWLING A rumlvlingz. a crash. and thx-so lmwlers hayc triumphed again. Thi-y sc-lflnni. if ever, miss. and yu-re sn expert this year that this girls' lmysling tr-am was ur- ganized. BOYS' TENNIS Our tennis learn has been lvuilt up by the hard work of Mr. Nleinholcl anfl of all the play ers. This year. the hops have flone an exceptional jolv. With the eompetition for plaees on the team as lieree as il is. we ex- peet this floek to keep right on forging: aheafl. BOYS' BASKETBALL We weren't sure ahout how the basket- hall team would come out. but now "the story c-an he toldf, They haxe heen sueeessful in upholding their repu- tation throughout their twenty inter- seholastie games. lv! BOYS' SWIMMING Swinnning is one of Adelphiis growing sports. and if our propheeying is eorrect it will soon he one of the most promi- nent. The '12 class, as fresh- men. were the nucleus of this xarsity. and itis grown steadily in eapahility and popularity. , 1 ,uf bf ,Q ' 2 ff'q':f:::51:5 ,. . 2 iW.13s3'12i::rzsg . A z ,fefesifeszzesf f. ,qfsmfmmzalv - N 'M' . uf ICJ. " 2 ..":?::fE?3..5!'1::'- Y! Q. ??.wiigf5:!55E1 9 1 ?ffeiii1i5i"f 5-' -Q QI' ft :5::::,:g,g: : F A fk-"' ' ' 1 ff 3 lx M3 5, was V , . 411' 1 ' ' al, Q -E, 4 I ,fn fi' 3' A Q J jf Af ,' s ' ' , if , Vg A f . . ' Q ,, LQ 'iff P E x A V O N A -z s W" -ax, +9 NA. ui 39" fm we M if wr Q- "' f . ., :V . 'ff ' 1 V. 'A 2 , , 5 aio gf I y , V,45 f ,VZ A .gi Q y , H G L tl ,. f , f 'vm , 3 ,X ' ., 1 M' K WMV, I ,, 5 l ' 5 I if V Q 2. d a, 'Q X .312 . ,,+, V wt-3,g'iff5"i, . WR J ,.,,,M..-. 7 up f? , - , 0 7 1 i " ' ff .2-f ,g F , ' ' I 5: c gk ,I I f R l L Y 1 . f ' I . - F 4..Jm-1+ W fv -, ,, MV, R A, , QQ! ii if M41 - if L "I -M I- m ! E 4 'L ' ' . , -ff N' vi,-. ,. .J Y A , w , A i 4 , Y f 5 Vg' . i . 5. . . Q 5' 9' . Q5 :,. .. V, 2 , ah, ' . - . ,ya nr, ' '-" 91 1 5? -f 5 'J-ff' Q. . ., x , 9 x Ev f wig? Ref, M Q A 4 16, A auf-km 6g 4 , ,ASQ 1,1 x1 . 1 ' . -ytlw lt. 1 jjr, 5 V ' 'L g' ,lfx fytgiq 1 .5 -"QL , . - gg. gf My ,K - -4 av - ' ., 1 -mf W I fi, ww ,ju I ,k lbs? k gi? N' ne- :I fa ' Q L4 f -xfsv , A., Q A warm... W, 1 A bxx 'QCX QQ! JE J R vjx ,J xx du S 7V ,qqxrb Qgqgybby-gyfgi-7j'3:r?L5A1iYPXs wg W QQ? Effiiifiigji iw IEE wif Ev iwifglmg X 1J,c,'if?fjJ5i'M,,sf X 1734 mm Q SSW? Q' gi QJWW LL1 V q ggiff M!!g igig f. gig A? fi Qwfgwfg 5 W, 2?f 'Tdgmwgziimazgvwf 'X ,xii Afwnfyfqwwamd D Ng WL, "f CMV 2 Vx xo i1A, f! Q 11541 X N bwwwukx W Q, z'?..J.L O manor ' '4l"L?rx,A1jAj-77777 wha 'ww 42 I VQQUC gf U 9 xx tg' , W 7 4 on ff Q v-. 5 P -U - ' , ' 0 X .L . Xgxk ,V 1 Aj' 2 Mg X 8 2 T' Q fx hr A a Ll Y gx 5 V A C M' 'T XX c , X 5 I' 'O PEEZQL. FR T X Q A N 15 -RS?" Q Q1 A? -. T fi Tx 'Elia fl Nix X fx? STA R ci' I , fa . P Cb 'gh buns- , J Q Jr , " Q5 'xx ,3 f X XJ 'yfs E Q X V ,M 6 1 D0 "' Q' ' Q '61, 'f, 1 X S VE ij G :J 9, V 6 ,N . 7' Wm P.. .ff J V rf . kN HK ' qs :gg X Q 9- W9 I 1 N 1 fb . . V X H7 E ,X ,fx fs' I' vu 1 i qi? .1 l'lJ f R J V VJ n x' , . X - 5 , u , v .Kp yf L 9' AQ n'. X XV iw n E EX f 3 P ' .X X ' 1,0 I , 3 Lx Nf , K K fl 3 xx U A May? Q , X. ' nh ,, N . x " ' , f i Q , M TY if 1n'yw N 'L I ly 1 5 5-f"i X133 U4 CJ ' Y' X' EP sf f L1 OH uklvdv ' VT X aa 59, 91 V A b f If . 2131 env . DF- C 6111 V N' ' Wulf' 4 A' U WW! K, S1 1 r in 7 :e 1 V was 1, atm 5... ff 69' ,Z i I- Z , , 0 ,YY i gif I t do fi KILL! ll Uglii QI" X I 1 X r 1 11d 1 111111 7 1XX X1 X: II Xe X1 New XXXX 1 1 X N14 Xl X 1 1 X Xl XX1 1 I XX l I X X X X X X X X X X X X X X X X X Sc oofm l5f0I' X I1 ll D Xf dl! 1 X .1 X X I-I 111111 1111111 XI X X X X X IXX11 5 . - f X1X1111.111 11. 111'11XX11 111111 11.1-I 17111 FI.. 111 -f1- 1XIX11 1'-11'111-1i1'IX X. 11IlI4'1I 211-11 51l'1lIXX1lX Sl.. XN1.11i 411111111111-N11111'1111:1111 ljil XX,--1 IQIK7 MH X,-X XML I 11X 1.'11N 11. 1111" 'IT1 71111 Fl.. 111 1l1v 1xIXI1 1'.lII111' ' XX, 1111:l2r'I1 111112 11111I4'1Xf1ll 11111111 11 IIVHYF X- II"'v"V HIT 91. .1ilIl14'- 1'1.. 1111-11111 ll X1411i-111 191111 2113 1111114111 XX r-.. 11111X1IX1X11 'I'11v1111:1x.I. 1511111.13111 31 11111111-11711111 XX 1'.. 1Xl11I11'1ff11f 111-11111 X. 1"IVl'l'l' 161 X iII1111uI1I1X XXr1.. 111'11111X1v 11 1'1VI1XX1l'I'x 1'-lI11l'I' 1117311 11111-pew! P10111 1111 1X1Vll FXAIIX X1ll1:I1l1 1311! XI4't'illl XX 1-.. 111' 1111 111 I1 X1a11'jX11ie- 11l'llf1Ik1'I1 Sl, 1lw11'g11- 111111-1.l11w1111X1 Il 1'1v11'v11--1- If. 111111 '1'f1 111 121111-N XX e',. 111' 1--- 1X1 Il 1.111Xf1 XX..1+1I111-X111 1T!14.1i11I1-11 XX 1-,. 1111-111X1. II 1f11'11111-1' 1'XIlP4'1LI1l1 'ITU 1211-11 PIN 151- 1111 1x1 11 .1111i11- 11.1.1111 VP 211g XX 1-N1 111111 SI.. X- X111'1X 4 IIX .1l'illlllf' 1.LlNII4'I' S5177 111-11111111 X 111111-1X1 I1 .111111-I II. 1.1-gggf-I1 1112 XXQ1-11111311111 X 111111-IXIE II XXI 1111-11 X1111-111111 131-Tl! 111111 X -..XX'l 11141111 11111111-X X1.11'XXi4'1X 1.31-T11 IIIII1 X XXI 111-NI1111 11III'I11lX X1.1I114-XX- 111-I X,l'I1I1'.11 1,2lI1x XXX--1. 1- X11I'Ix1I1X Xgmw X11 1111111111g11 10.3 11:1-I 1111111 Sl.. - ' X'4111X 4 11X 111-wiv X1111e-111-11-v 'NX 1111XXII1X11'111- Sl.. 1111111IX1X11 1.1'1'1IX XUIII1' X fl.. lg14I4I1X1 1'1Ill11X .I. 1':1I1111'1 1111 1.111-NI11l1I Fl.. 11.14 X1I.lIIQ4 II-1111I11X l'111111f '1'l'I.' -1'Ii11g l'1,1 11111111-X11 ll 111vI1a11'11 I-1511--1111111 1211! X11141-111.1111 X Xa-X' X'1111X 4 1IX 511111111 5111v1'1X 21511 1Zw1I111'vI XX 1-,. 111' +111 111 Il XX1IIi:1111 511l1l'I' 1211 1111111-11 XX:-..111m11XI'11 11:-1'1'i1'IX 51I111t'X 11.3 X1l1Il1lI'1I1Qj1' 1'1..ll111111X1 II 1.111'-'II41 XX. SI1l.l11l'X 115 l:1111I11'i41g1- 1110111 1111 IXIVI1 IIHIIIN F, Fprvllx If 111' '1'Il1xI1I111 1'11Il'1'N1 II111- 1'.111I1111- X. 111.111 1111 1ilI,.IX1'11f' X 111 11-1 1X1X11 X1111ga111-1 X 11r1 11141:-N 161 -II1'111l111lX XX 1-.. 151'w1IXIX11 X1Ll1Q1ll'0'1 11, XX 'Ivy f1l1lf11-l1e'II111 1'z111X. Slalm-11 1-11111-1 1l't'1l4' II. XX 11-1111 .YL XX X'-1 211111 Fl.. XX' ' X1111X l.1lX 19 .IHI111 XX'--11111 'll-211115111 1111.. XX'111111I1.1X--11 1'X11111'I'I X11111X .113 X1.l41I11llg:l1 5l.,11I'X1I11XI 1 I1f1l11' X1'1111111-1 2311 X .1NI1111gIr111 XX:-..111' 1-41 IXIXII 1'I1111p XIIX1-11 411l1N'1w11111 510111 1111 IXIXII X111-v Xllfll' Ihff X11v'lIXX1Nl41 1111.1 111' XX11 IXIXI1 Xl. 114111-I Xugge- 11113 1111-11XX 41111 I 1X41,,11II1lP1x1X1l .I+11111 XX1'1X 1111 XX 1II1111gI1I1X XX +'.1 111 1111 INIVII X11l1Q1lll'I XX1-1X 1f11 XX 1II1111g11I1X X 1XI'11'IIXIXI1 111-1111 11.I1x1'1 Bl '11.11XfX111I 5l..1'114141IXI II .1"il11 11.1111 'N 1113 1111111 51..111 11X1 IXIXII .1'1 -I 1i11'1114X' U15 NI. X1.11'1X- X f-H111 -111 IXIIII .1111111 111r'I'XX1l'11l ffl 111'I1lAX 5I..1114111IXIv11 X1.11l,A,11 ISI' im- ,'l11 X .1N11i11gI1111 XXr4.. 111111-IXIV 11 '1.-- -- I 1132 1'111fpe-fl 1,I..111'11-1 I Make the rys tal R 0 0 m Your Rendezvous for PARTIES TEAS IHRIIIGES Qi Luncheons from 50c Dinners from I Broohlvn s Fmest CIIISUIQ The HOTEL GRATNIADA Brooklyns Foe-5+ Pesldenfnd Banque-+ Rooms for Weddnngs Socas and Teas Large or Small Pad es equally accjommodafed In the Hear of Donn oun Broohl n ASHLANDP ACE AVEN X X ,. 9 . ' . ' ' .' , ' I X ' ' Hofel, ofifers Hue complefe Facilifies of Hs 6 Luxurious ' , I 5 . I . cc t , t 7 , y 99 L 8: L A F A Y E T T E U E 11111111 B 911 It 1 111 X lf1I'11B11X11'l. Nlll H1111 1111111111 1 Xllce Braun 11111 111111111 Harrnt 151111161 11nl111 B1 11116 11111119 Buk .111 1lllXl11Illl IC 1111111 ldlla an X 11111 falr 1 1181 lax r1 le It 1111111 1111 ll XX 411911 11.111 11111111111 111,11 el 1 1 111 lllll 1111111 I ll P 1 1111! P11 Ill 1 ll 111111111 11111 111 vs l IJ lf-1111111 1'tlE'lII1dIl ll 01 1 1 1111111 1'1l111u1111 H1111 l'llL11w11111l X J1111 1111 11111110111 Ill P11111 'K 110 P11111 r It 111 P 1e1l111f111 Il Ill' 1 1 I 1 11111 I 1 .111 lllltlll I 1 1.111 C 1 Ill Il 111 II1 Il 111111 111 ir m 1 1111 If 1 AX 11111 1111111111 ll 111.11111 Il 111111 11111 1 .1 janet 11.1111 1111 l td 1i'1l1IL 11611 1 r lllld ll 1 LdI'1llXIl 1111111116011 1 9 Wgfll X11 X xf1r1l FI l11111a1C.1 1 fleenz 6 113 W1 fm 115 V111 4 4a X1f1LDf1111 Ll 11 X18lIJOY11llgl1 1219 D1 Yfllf tPr R11 Ia 1811 1 Nt llll 111111111111 N! C 1 1411116 1 fn 11111111 116 Qt 7 llll tr ll 1 360 1111111111 -Mf- 176 Cr 1111 SI a t 161 1 11 1311 18 1 111111 Il 0 Brr11l11lx11 B11 11111111 l 1 1 ll 1 1111 11 I1 B11 lxlxn Brr111klx11 Br 1111111 Tl B101 111111 131011111111 1311101111111 Br11r1l111x11 Hr111 111511 131111111111 1 111 XII X 111111 lde I I 1 11 1111111 N X 51 96111 1 W11111ll1f1xe11 1 11 cdflllll Oxfmcl ll 1 706 5I6fllll ' 1 Ill Xl 90 Lit 9111 96 fdl 73111 70 11111111 1 48 03111 Cl1nt111 Xl 77 111111111111 1111 1 lxlN1l 131111 lxlxn N 1 XII 1311111111111 'N 1111 l1r1111l1lx11 1111 1lxlNll 1511 11111111 Br1 11111111 131111111111 Br1111kl111 Y 115 ll Nf 11111 Ill 1.111 C1IlIld1l'dIlx N 11 fl X16 11111 '111111 N4 N 911111 H9 11111114 N 179-1 fdrmll qt 1 16111 gt 118 Her-1 NI 1 ll 1 697 ha 11111 l,1xXNdN 10 11.1111 'NI 1 7717 11111111115-91 1'1 671 116112111 R11 V1.1 lllll XL1 lllll 1 7911 79 1 10 1111.111 1,1111 x 11111 1 11 1 11 163 Hdllrrx SI Nt 'X N6 100 111111 1 r 1 XII 1311111111111 151 111 111 Br 1lx1Nll 1511111111111 B1 111111 ll Br1111klx11 r 1 XII B1 111 XII B1 11111111 1 1 1 1XIl 1311 Br 11111111 1 r 1lxlXIl I 1 X11 1111 XII 11111 x11 111111 lxlNIl S 11 XII 1511101111111 31111 111 Xll B11 1.1111 "1 ' 111 1111 12-4 ff 1- l':lll1lllIl'rl. l..l .-X111 - 11111' gvr 1 1 1 ,,,, 11 175-27 Ye: 1 T . .' ' 1.1.11 1 III la 1 '111 a ,,,, 1 ,,,,,,,, fl Q' 1 Av ., 1 ' 1' . NX 111' 5 'ly 11 ,,,,,,, 11 ,,,, 11 11 7 "ll '51, '1 '1' ,NXY 11 1 1 11 -11111' 1 11 1 1 ,,,, ,,,, 7 " 11w 511. 31' 111kl1' .NX .- 4' ' 11 1 1 7 . ' ' 1 1 gi SI.. 1' uk 1' .XX f' ' " 11 1 11 1 1 ,,,, 17-la 1 - 1 ' il.. '111' 1' .NX 1 - 74l ' ,,,, 11 11 11 1 679 1 st 1 Sl.. 1 '1' . Q ' ' 5 '1 ' 111 1 11 11 111 11 11 297 S . ,Ill 5 Pl., '1 ' 1' , NX' 11111 1' - 11111 s 1 1 1 F1782 Da 1' .1 F1111--1 Hill-. 1..l l ' 1' gh' .1 11 11 1 J7 S. ' S P.. 1' ,NX Yilll Q' ' 1 1 ,,,,, ,,,, 1 1 17 . 1 g L ., ' ' 1' .N.Y Xli :la f 21 1 11 ,,,, 1 L66 Wlarl ' g 1 A 'e.. ' 1' , NX 1111's 11 sla"1 1 ,,,,,, ,,,, 1 . I' . 1' ' .XXV " I -fs 1 11 1 ,,,,..,,, 1 -L1 '11 ' .. 1 ' 1' ,XXV l,1IIll'll illarlx 1 1 1 111 519 11' f 1 SI.. 3'11kl1' . XX "' ' 1' 1. 11 41- 7. 'l St., V F' , .. 7'1 '11 s 111 73 I' 1 ,M'..51'1'1'..'.' .11-1 11 lla 'is 1 1 H3-I S ., 1 ' , ..l 1.1'H11' 118115 1 111 ' SI.. '11' 1' X11 " 4 1 'lyll 1 -13 511. J ' Sl.. 1' 1 . . HY 12111111 u 1'1. 1111 -- -- . 176 H 1613 III 1'1.. 11111 11111' . XY Q11 -' D l'.illl 11 11 11L .7 ' gg 1 l., ' '1 . 1'.X' 1111' 1 111 llt'I'l' 1 11 137-U3 H1"1t1 1X ' li llllI'rl.1..I 1 ' 1 1 'la 'l 1 1 11 11 7 ls 1 St., ' 1 , NX l'f1l '1111 ll yall 1 1 1 1 8 IS L. ' St.. '11 ' 1 . NX .1 - 1 - 11 11 1 Y,,, 1L 1 'I - S1.. 71 ' 1' .NX 5111 'l 1' 51111111 11 1 ,,,, 1 1 1 7 77 S1 .. 1 ' 1' . NX "1 ' Q s 1 1111 1 11 -130 1' 1 A '1 ' 1' . NX l 1 1 ' 1 1 11-1LL C 2 ' 1 1111., ' 1' .. X l"1'z111lx 1'1 uns. Jr. H 1250-'I ill411l1- X H111 1 1 llill. l..I Xxvlllllllll libllllilll 11 676 7+ 21st Sl.. l11'1111kly11. NX I 1 - 1611 1- 1- 1- -- Ne - 1' 1-1. 1311,-,NA .111 ' '111 1 17111 1 1 I 13 111 klj . NX' .111-1' - 11 1 :11111 .'XH'11l l'7Pig:1'1 1 1 1 137 X llllflrlll' 1'1.. '1 1111' . NX' X1z1"el.11uis 17rA' ' 1 33 '17 '- CI.. 111 '1' ,N.X' Hl11sQ1 ll F S1 1 11 -I 1 1 - ' ' 1' .NX l'1l11I't'IlK'P Cas 11-r L 1' ' .1 ., '11' ' 1' ,NXV 1111111-rl lfllief 1 39-32 .1 .1 1.411111 151111111 City. 'YX ia '11 " 1'11' 1 11 11 11 70- - 7 .' ., F1'11'c1wI Hill-. I..l E114 1 law: 11 1 11 1 277 1Il'11111 Ave.. ' 1' , XX ,llll-' Hee-1-11311 1 1 L 7' - 1' ' "1..H111kl1 . XX 1111- 1 1111... 11111 1 T '1'11 ,' 1. -1 1111' .NA Xirgi11ia Hugs '11 1 52 lfigllll Axe.. '11 .XX XYill" 211- 11 1 1 LL L 7 "'. . 3'1111i 1' .NX Pa1I1'i1'ia 1111111 1 L ' 1' .. 1 111lx1y11. NX H411 ' llals 1311 360 Y' - ' 5111111 Xxt.. 11 ' 1' . NX' 1111 114' 1' 2 1a11 331 N ' gt1111 M111. S111' 1 .NX 1 " ' z ' 1' -1113 111111111 X11-1. ll '11 11111' . NX H11 Ll ' sr-11 11751 lfa- L l 5t..l31'11 11' .NX Gl111'ia L 4611 1 11751 Ha-I L I1 St..1 74 1411 . NX Ella I.. 1' rris ' 'z11'1. ' 1' 1 .NX ' 1 S588 if' lrll 1Xx'1'..11'1 11111' .NX 1111111 12' 1'11 1 1 297 I. - 17 1 '1 ' 1' ,N.X' Tl 1 11" Ililgl 1 1 I' " 1 1' ,.l '1 kl1' .NX X1 11' I' 1111611 1 111 1 1 7711 .1 . . lark- .. 111111111111 . Q ' ' 1 111 - rl V 111 AXP.. '111' 1' . ADELPHI ACADEMY IS OUR SECTOR ON THE HOME FRONT TIIIS sCI'1OO IS O parr Iwowever smaII OII'1e Amer can Infe IOr WINCH ur rIaIIOr1 r1Ow COnIer'O5 QOI IOr1IIy Or1IIaeIeIO and sea OI bOHIe Qur dufy IU rrms IJggIe as IO rrarrmfam Ire I e and sIrerwqIIO OI IM 5 r1OI::Ie OICI msIIIuIuOn EveryOr1e can Ifwewp II By urgmq Oarerfrs IO Send II1 IV 9IrIs and OOfs Irwe Academy I2 By qw Is smaII Or Iarqe OI rrOrwef Or equrpwwemf IOr IIwer gerweraI OOO e4 We Sc:IwOIOrsI1up IU Us OI We SCIIOOI YOU WILL DO Your Parr WOO I YOLJ7 . I. I ' I I I ' ' I I I O I - 1 . ' ' 5 r+ ' ' I if f I I I , , . . X I , Ie r I ro 1 I I , . . I I 4 X , or , V I I ' I We f I O Or I 'w I , mm im tm ll I 1 N lfklll Hunflls ,gpm ,llld lurk 111 y X, l II: 11 xr lx 1111 H 871111 f' f Iv' lim IP w I n P u 1 :emu 1 'K llll 3 Munn 1 It Hf'lg.flI W lx P Il ,Xl I xx my lx: ll Ollll lx lll v xx lx me ll 1 New Y 1 m r xr 4 1 xr XX 1 xx xe ! N IH! X8 X ll 7 11.1 U! n M NU x 1 l N N xr 1 m xe X u 1 New lx u Inf' N 1 l X 1 I Il lid 1 in lx k 1 x N xx H lx N I m mn ll 'NL1 e v 4 Il lll Wulul lc IIIIIC xltllldlll NN all l Ulla N X1 mu Nlllllll IP u lx Ylllllll ml P I flu lx 'Xl P 1 still ll Il NF an lmslhc 1 ll! 1 ly 1 HI 1 B U I I nn xn Hxn N XII kxn kxn kxn kxll I XII in xn I 1 I I4 Xl! Xl! xn kxn x kxn x X Lxn x kxn kxn kxn kxn kxn Y Y Lxn kxn X X X XII XII Iuuklxn N 1 1 illh I .1111 Nll NI Y xn kxn xn kxn xn XII xn xn Nlll XIII 3 I 1 111,111.1 'Nlullane hd I 1 ' lx U Will" I 'N an 1091 Ur'-an ,Men Bruukl, .N.Y Nl-'ily J. II Mn Zfill :xu.Q.m xw..1a-...MAY .NX A Ii . ,' 1133 Prvr' SI., rn V 1' . N.Y Il ' .1 'S I TU 5. Uurkg K Brmvklw n.N.Y fillflil ,la ffu 261 'glllz ul Bl I.. Br ukll' .NX Imhix 'LII IL in f L SI.. BI' 1111 'l- . Nl' .lu-vpll K ll 'lwr 130 fllimun ,XxP..H1' 1-11 'lu .NX 'I'lw111:1Q V llfw 211 Hula 1 Rl1..HIlIll'l' . NX lflisnlsf-II1 K1-'I y 16f lin- Cl k diy.. B 'mv 'l' .Y.Y lluuixm- Kc-Hslei' V00 XII ' 2 lf? R l.. Bwmklw .NX Ulil4ly4 ll " 2121! 1 - - K. Bl'11ll'ilylI. NX 101:11-Kliv IIIT 'f' 5l..lr --klg .NX Hu arll 'Hill T345 4,1'f'illl Xxff., Bflllikl' .'Y,Y Xu 1'2lIII0I' 310 Hlintun ,Mr-..l5r1mkly11.N.Y IYNVIIII KVLIIIIPI' fill! Vlilllflll Xxv.. Ulm-ukl' , NX lmlu Kriwl 135 l'11l'I"l'Il 'R ay..Hl'1mklxl1, NJ N11 1' "mn-11411-Ill T26 lfuxl T I Sl.. HI'1IIlklfll. N.Y XX " -I' U1 1- llff lfzlxl flilll 5l.. Nr' Hulk lfilX. NN ,lwvun 'um 'rlv T223 lfu-I ZZT I Sl.. linmklv .N.Y Il'ur'rivt KUI4 'hr-r 267 V- N 'nk .X 1-..I51-up lv .N.Y 'Xllnin I.w-Illlanll ISV W 1111 nf uff X Hr 1111 IxI'll. YY 1:ll:lI'lf'N I.t'4lI1hziI'lll 136 XX mal uff X limo l, . Nl' Hvlvll I.:--ivu -169 zxllingglnll -M 1',, Igl'lNllxl- ll. Ni Alan-qm-lirw Im-we ITT Nz' York X Igflilllxll n. NY NX ill':u11 lung 12251 llfle-lixlgnf SL. lil' 11-1 l, .XY ,lam-t l. IlIl ll lfuxtv' 'lx L!-..Bl'U1llxl'Il. YY I,4II'I!1!lQ'-I NIL 'lyilllllil Eff l"ulll'll1 SI.. Hmm li .N.Y I1-lm NI4-IM -l4I ll! lil' 1111 My X lin' 1111 1, .Nl llvury Xlrlf y Tfil lfu-I Zlft Bw: It . Nj lifyul xll'Kl'llIlil SW V-llifli FI., 131-U I, .YI loan xlK'l.illlQllliIl IRT-U3 TSII1 HJ.. lfluxhingi. I,.l IPQIII lu' ully Tf1I,4-ff:-fix X Hum I, .NX Xlivhzu-I Nl1"l'igl1n- ffl-fT Hill X .. wrumlxizlv. l..l Hvvlu'l'l Iilvk NJ-ll. lv'-xv' 5I., lswulw'-I Hill-. I..I Hr-I4-11 x!il4'IxIl'I' fifmf ' W ul" Xu-.. Blwukl, ll. YY 'NIL 'ilyn Xluilnuwlu 2230 If 1' Sl.. Hrm-ki. n. YN linlwrl I: Hu 101 l'l'n-pvvi 'k. NY..HI'lv1l IV . Nj' K1vln'l'l Iiilllllllx 118 l'l'w-pw' 'K ww.. UI' 1111 l- . lum- Xlu elf-I 'um HZT l,I'II-llR'4'l Pl.. lil' 1111 kl. 11. YJ I'1lil1ilN'Vll xliiIlgli2lI"ll'iIlLl 687 I Nl1it" Mc.. Hlwvuklu n. NX' lgLl'llill'1l Nlzltlvve- 28f , nl lvl" MQ.. li mkl. n. NH' l.4llliH4' lurk- 2T l'I'lvNIlr'1'I '14, XY.. BI' 1111 l'il.' . xl' Nu -3 Xlurlin 2101 Km- me rl'e1'..l31'u-fklv .NX QLf"I'llll1' 'sg y ZUT Qlintn Ave.. iw ' I . NX Uvlmra . "'1 11 'lgl T02 XY- R. HI' 1111 klg . Nj' Nululie' , lffll 1 Ft..Bl'wvkl. 1.N.H Rui 'r Nlilvx 113 lufuy-'1 e Mc.. l31'mrkl311. NY llany Nlillvr 115-2552 I 51. ,XHLiI1N.lA.l PilllAil'iil l'llf-1' ,, HU! PII'-illvlll Stulil' 1111 M, .X.Y .Xu l'- ,.A' luerg fl l'1'u-pe-r k. NX..Iir1w lr .NX Be' -1' 4 , ' ' llerg U Prfnfpc' li. NY..B1'mvkl-' , Nl' Hu'lxz1l'11 Xlqwlnls liill l ni S1..liI'Ull lu' ,N.Y Plz-111-1'i4" , n Hr-1' U89 NI I 1 Igflllrlxl-' . Xu' 3 X10 xg-15-4 T30 fj1'!'Lill X .. flll . Nh ' all xIlll't'll0ll't' '26 I ' arm SI.. ISIN-H, .NX H115 Xlnrgan HTS Bw vi 'k ,Xxv..l31'1mkl- .NX ,lay NIU-4-1 -:itz , IW 'wwklyll Aw.. l31'w-vklyll. NX Klllbfiil A14 sum' -I-1-0 I ,-Mel. L vllg lvl' 1 lIity.I-.l UN' llm- 1111-U Zlllh SI.. iellair-.LI " 1 1. A YVYYVA,.Y.,YVwY,VY,w,,,.,- , ,,,,,,,,A,, 60-1 iw Tlh Sl..Bl'1u'lw1.N.Y DELAR STUDIC ROCKEFELLER CENTER ADELPHI ACADEMY Omcia! !9A0fogralaAer X1x11 I 1111 II II I I XX QP I I I I X X I III N III I e 1 SIIII x N 1 II III N Ilvxd N I1x N IIIII N NIILIIILIII 1111 N111sI,.11r 11 NIII4 N IIII1 N III 11111 N rc 1 IIIIY 5ItlIl NILI1111 511 II fxn II N 1111 N II XII xll III IIIII 'I Ill II t H XII Nt I xr 114 X 76 I 4 x II 0 I XII ' xx XII I X 1 XI XII IH XII III 1 II Z8 IU XI I xx XII 1 II N 14 I xx U Xu II IIX XP XI I I1 I I Xl X XC IIXX I1xx x 1 77 Z,II1 f IIJ Nt I IIII P XJ IP ISI1 X 1 Il X X I 1 X 'II x 11 NI xx 71 .114 t XL II 411 II Im 114 I I1 11 I1 11 1 I XII XII XII XII XII XII XII XII XII IXXII IXXII IxXII Ixxn IxXII IxXII IXXII IxXII IXXII Ixxn IxXII lxx11 Ixxn XII XII XII XII XII XII I1 XI XII XII IILIIIII'I YPIMPII 'JSI Ifuxl YIIII 5I..II1'4111IxI, . NI1I1I1'1-4I . ".' II ISLZS Xxv II' II. II1' 11IxIx11. I.iN11 IIINNIII 611 Xlarkf 'X II1' 1IxI,'11. .IHWIIII ' 11 IRIN' 1. 'I MII-1i1Ig1v SI.. II1'111IxI, . I.111N IllINIf'I'IIiIIi IS I'111111I1- I'I.. II1 -1kIx11. IQ1-viI I'11x'4'x' IU II.-1-1'I1I11111II II1I..If-11-1--1 IIIII- .I'1x1'z- I'r-If-M1111 Ifif If11111I11'i1Ig1e: I'l..II1' 1111 IQI-' . IlIz14Ix- I'I11IIi114 II111e-I IQ1'1111111I11. IIIYPIPIQIXII. II11I1r'l'I I'igL11Il TU-III I'IIm'l SI.. I"11l'1'-I Ilill- XI1 'IIII I'11flz1I ZZKIZZI Ifuxt IIII 5l..II11+11I1IV . II1'I1'11 I'1'11tl .SIU XXPNI BIIII SI.. Ne' ' XMI. Ilily. .XII1'1'l I'1'1'I.fvI1Ie'1' III-T3 ITIIII fl.. 51. XII1111- XX1II:11'rI I'1'i11c'1: ITN III'I'1'II4' X II1'1141I1IV . IQx'v111'1'x'l1 II - - 11311 fQz111'41II SI.. II1'1111IxIx11. If1Ixx':11'1I II1-'II 320 Ifal-I II1 5I..IIl4111IxI. . XX'iIIAz1111 III-RI H20 I':11NI II SI.. II1'1111IxIx11. XX'iII'11111 I..li1-111 I -' HII1 Fl.. II11IIi- I74-Iix II:-114111Il IIIT SIIIXXINIIIII X II1'm1IxIx11. III- 1-rlx IIi1Igxa1x QU! I'ILINII'III 'IX 41x'.. II1w1IxI4 . I'IIlL14'II1' Iiilvx IIllI,If1 IZQIIII1 SI.. I,I1f-1-11- X1II11g1'. Xi1'gi111z1 IIil1-x 2f1'IIIx1-1x11 . I.. II1 1141 Ixlx 1. .IIHIIII1 IIIIQLUIF IW fIi11l1111 Xx1'..IIr4 1IxIV . H11-I1111'1I II11g1II 25 I'I1I-II'I'II 'IQ ax.. II1 1IxI, . II-1111-rl IX11I11If- If1II 1 "nur II. II1'm1IxI- . ,I111I11I1 II11-- IIILII RIT IQIIHI IIII St.. II1'm1IxI . IIi1-I1111'1I .111-Ii TU IIig1I1Ia1xx'11 .Xx 1-.. I31'1111IxI- . NI1 'TI SQIIIIILIII I2 Ill' X'II Fl.. II1'1111IxI. . III1111'I1-N SLI 151-10111111 ISI- Ilulv- X .. II1' lIIxI. . .I11I111 51111s0xc'1'111o ZSI 121111-F .XxP.. II1'4141IxIx'11. 1211111131 S1111+.x'c-1"1111 231 121114-F .X f..I3' 1IXI, . I'lIiIIIIQ' fa ' off IIIIQ' -XII 'II 2II'It' Ii I.. II1' 1IxI . IXIPIWII S1'II1'IlII'IIIlIIIII 32 K1-11114-:lx X II111'I. III1- Ile-11111 ,IlIIIl' 54'IIIl'I,I'I' 293 I1li11I1111 X IIN-11 I, . ,Iv-xv .IVIIIII I52 ' 'III 5I.. IIIW111 lv . I.iIXXI'I'II1't' .' 'I1IIt I52 ' 'in FI.. H1111 II' . IXHNIIIII' S1'III't'4Ilt'I' IIITU Ifuft :ITIII Sl.. II11111 I, . II11111lI1x' S1-I11'm'le:1' 2 .X1'Ii11gI II Xxv..II1'1111 In . .I1-a11111f- SI'IIXA'Lig1I'I' 561 I"'1'Nt St.. II11111 'In . I':111I S1'I1wz1g1Q1' 301 I"i1st SI.. II11111 If . XIII "1 "ru TU I.:-1111. III..III'1141 I. . N-111111111 .'1- 1'viI.:-1'l ISIIIT Ifu-I :.L.II1I FI.. II141 I' . I.:-1111111'1I Fvgul IIITT Ifusl 'l. I 51..IIl' 41 If . I'IILiIIIt' fr-Iig :li ' ' Lu f ,.II1'1111 I- . H11-I1 ' ffllcw IJ X:iIlIII " Ig Pl..I31'1111 In . JUI111 .' -V II5 X7 NI1i11g1t Il ,Xxf-.. I51' 1111 'II' . .Ig HII lfufl I St..I '1 klj . .IUI111 SII 1 Igzraws IIII X '11-I1i11g1 PII .Xxe'..II1'1111IgIx11. ,Q -x'.'11Iv 1 II Iliff I'1'1-fi1I011t SIHIII' 1111 IiI" . II111-i-.111 IBI 1 xP11111x 5. II1'11+1IxI,' . jx- fr --lg HI I'111'il1111 X fl.. F1111-ft IIiIIf '11 -. ,' -1 - , 8I IJlII'IliIII ,Xxe.. I"111'cfl llills 1111111-N .1 -Q 1 IUT XX':SI1IIlg1l41l1 Ik..B1w111kI, . II11xx111'1I .' 3' 1I1f-1'gv1' IIII Ifig1I1lI1 .X 1-.. II1'1111kI, . I,1x11iNq- S11 1115 QUT IIIllI1111 X P.. IIl'm1IxIw . xl11.Ii1I1 S11.li1NI,x I33 I"I1INI4'I'II I'Ix '11x..II1'1111 IXII. SI1'I1-x'fl1111 ' Tf1'Jf . xILII'I'xN ,X II1'1111IxIV'1. I.11iN ,'II'LIIl-N Ll III' ' S .. I'I1'1x11I1Ix11. -I.,l1 ,' WL- 627 51'f'11111I 5l..II1' 11-1 IXI' . NL 11 1 Ig -Ig THU 51. NILITIXQ ,X"..I3l'4111IxIv' . E715 Assvczafe Alumni af ADELPHI ACADEMY a+ THE CLASS of I942 Wish +o express +heir pride an h fd 183 'Nldple Nl 1 Il"- m XI ll Il ll luv mm 111 nfl l N 'Slarx W dlflf X 1 X xnccnt Watvrmfm Xlarx E w?lllI1 Dorn Yi emml ll Donalrl Wernfhr Harrs W hllmxn 'N Halle Wllcl tem ,lame Xxllllilll Rxflmrfl Wllll nm Frdnlx W r1 lxt l llllfl Xoun Cf? MA If fll il 1 llllllll Jnilll rx ll llur lflmuml fdllflx Roller! fdrtu lark fallln Cath irme lurrcn Hlclldrcl Dlllllldll Xlldn l'1er lun R er ref- Herlvert Hmrnlm llc-ur Flame lxln tfr R ln rt lxollurger ll ,lu Ppll 'Nlalmralm f.l11n4ll4r 'Nl lllIllx8Il l run X alxld nw l'llnu'N1.1 lh1 ma O Rourke Klux Rdlblllll lurmne Hopi ,lolm 'Hellf- Lllul Shun Ru lldlll Nm xlmlu r Holm rl Sltldlllb Pranlxlwn Sullmlmr Robmrt Turner llune Walfurd -0 ,. 'll 67:14 N I lux n ' m X J I a I llll PRS Nlfhlllllf. Il Zum farllnn we WH la tern l xx as dllx u H87 Fd I Zllfl Nt NI i 1 .ki I X 4 lr an xn ln xn x 1 llmulxlxn lrm sn r 1 xn lin olxlsn lim. lxn l'lItIfllxlXIl lgrfllllxlxn 31 m xn I 1 l van 1 I gfable mglfiffll' vs r 1 U1 xr n , 778 XX lllm Mc nu m I1 r 56 l' llllll Nl Ldfdwllm x 8 L11 40111 NI L 7 Zlfllll NI Fl ru lNIl iron xn If NI frm Wll ln NH llm slxlw n Br ulxlxn llmulxly n llmolxlxn 1 Bn olxlx ll T 1 I'l.11a Nt Bmuklwn 113 -Xllum -MP Brno Sluunlfrvunt ye 5 w u lft nn I I I ' l Ill 89 l lx l' l mln xv llllll an xc I 1 l ld! xr A nn 1 1 1 l 1 late u 791 Llmlun 'lu xn llrrmlxlxn Bmnlxlxn llrmulxlxrl llruulxlxn llmolxlxn llmolxlwn llruulxlxn Br lllkllll Bn ulxlxn llruulxlxn Brooklyn llmulxlxn Bn olxlx n Brooklyn 'N Xn 1 lln-rngmn lllli 1 Ill NI ll: 1111 lxn 'N X D3 -'l I-Illia? T Plum St..lir'uukly1l.NX llarulynn 'l'rzu-5 ITT-53 ll I 1 lifl.. SI. 'XII aux. l..l Huw 'lww 12:17 L 1.'f,.lsf....k1,1..N.Y Bla ' "4 H l 1 223 lfu-IP 'n l' 'z,..llrmlxly1l.NX lifll - 'l'1Il1ill 132111:-1 5l..l -1 klj .NX Virginia Yan fi-v -158 lllli1lHlf'1'.' SI.. llrfml-glyn.NX . ' n 7 v T3 X14-ll-mnnplm 5I..l 'mklf .NX ,-Xu-luilwul1l Mllxm-r llblf l,lll'lIIll'l' 5I..l'll'1n4vlxl x.NX U ' l ' 4 HT l,afuyvlIe- Ave.. ' , .XX' , j . v ' gl Ohh E 5 I l St..l 1 lgl. .XXV E ' - ,Y " ' '..l3+Hkl4 .NXY ' ,, 1971 Ea-1 214 Sr.. l .NX 3 ' ' 1 -if 3 A' .. lk 5 .NX faq' N s A .1 fs 'lx A 'Y .NXY , " 4 - . T70 sf. xl' -W5 .NX " 'z sn Ig fs 'I' .'..l-1 klj.NX' ' ' ' 'g lfzl Q . ,la m -f l'l.. llmulglyn. NX' ll' 1 l Y fl ll-1-T3 lT8 l P .. 51. :Xll S. l,.I lfrwle-r'iv Xlnllw H3-1515 lU6tl1 Sl.. Ri -lm lvllfl llill. l..I U 0 L - ,lar - All- -pa 'l1 217 Nc' ' Yu la ,'XXf'..lll1bli-' .NX 1lf-ul'g1f- :Kuflin 2211 'vnu .-X lhwmlxlyru. NX ill llfl1'5 1 full Plum SI..l kI,' .NX flravv H61-I' llllfi llft'fl4lI'Ill SI.. llr1mklyl1.NX l U 1 B All LIT S1.,lulmf l'l.. llr ulil- 1. NX .lens rll LL vlll4lllQ1 y Aw.. l 4 klv' .NX I I' 1' , 121 4 " 0 l. l r ulil- .NX ,ln-n-pll flalulmm 1711 fllliilllH'l'Q SI., l'lmul4ly11.'YX 'I' -' 1318 Pr! l'nl FI.. ' 1 ' ,' .NX ' ,l I , ,, 8 if! F .b .. if V - . N.Y I' z ' l - , ,, 2lT ' - :X S.. ' ' ' .NX "' ' ' H , , 22 35- ' .NX .A ' 4' s 1' ,, H-UZ. ' .Y .. Qu -uf X"llag14'.l..l ug F , , ' .NX ' . A , ' S l ,, ,, l' . . 4 j , ,klyn,NX fr - 7 ' 154 .' v' f su .F1 r st llills. Ll Xvl l'Q'Ill Lu Iitixll lllff lfu-I lflll Sl-.IgI'lN!lQl , . - 1 - l for lf' h sl.. ,NX W K ' . 1 ' 151 ffl' inn FI.. ' .N.X' 1 4 -1 ,l' " l01 l,l'Hrl8l' Pk. W.. Q' .N.Y Ma 'I I A .l" ra T5 l'l'ur1rw'I Pk. W.. ' I ,NX U I 's i 'A 26? 14,11--'Ige Fl., ' 'U' . NX' ,f ' ' -' U 'ur' Pl.. ' 'j .N.Y Q A 'ff 16 Il' vu A .. ',' .NX f sl' 266 f' 1 A u ' A' .NXY 'Q ' .1 ' LIT l,f1INl9'l ,l'i. XXI., 1 ' I .N.X' '- ' - Q - 363 I' 'llnn :K 'j .NX f .' 1' 197 XY ' sl' gl Ill Pla.. ' .NX ' ' 1' - ' gel' Sllf Kilim an Ax ' , .NX - , 09 1' s A v .NX ' ., ,, Lf I' 5 I., ",1'.Y LOUIS D SCHROETER Irwerscr D signer 84 Decoralror FINE FURNITURE SINCE I88G Reproduchoms of Anhques Carpet and Drape-me-s L Iv' A I C A A N U E R C7 O '4 L Y AFRLEGATE 7 777 IT PAYS TO CONSU AN INTERIOR DECORATOR Mawfacmfer cf AR INGTON and JAI VE ES Two B,ocIfs Ea? of Irwerbcro Parkway 5 I J I N , N . Y. P ONE EYE KEEP THE OTHER EYE ON THETA KAPPA BETA ALPHA PHI SORORITY FRATERNITY DONT SING YOUR TRIUMPH BE G R O S S N1 A N S FORE You HAVE CONOUERED 5 H O E S I n C D KALB AND GRAND AVEN ES BROOKLYNNY KEE ON Il ' . E I , V Vzcfarmzzs future for the class af I 914 2 The PARENT and TEACHERS ASSOCIATICN 0 O if-fwfr if-fwfr ...T L G BALFOUR COMPANY 535 EIETH AVENUE NEW YORK CITY WELER BY CONTRACT TC A ELPH ACA MY L SE 942 94 44 PEL AE PRESCR I ON SERVICE Q YOU NO MODE T T ou f Irv Q u M1 f wc :ffm 3TTI" OS F COW GREEN' rd GRAND AVENU S 2 V FN C I 36840 T 247 ESTABLISHED I909 P A R K W A Y TAILORING 81 CLEANING G Pros O C K N V C IFITCTT AVLTTUT We C II md DQI ver 61 44 Iv COURTS CATON TENNIS COURTS CATON 8 M DONALD IOTEN I AVES O O K Su ay SIU Avenu O Church Av CMI ch Avenue TroIIey 'C M DoraId A Cru n uv I swan ra WATERMAN REALTY COMPANY I2eaI Serwce Tor R e Prcpcrm G E E OOK Tnnqf IYET4 a ar Nm ar E x THE FULTON FLORIST SIPICI Y HIC,-I-I ORA E CUT FLOW PS U P V IANO TUN' BROOKLYN MUSIC SHOP MUSI RECORDS PI-IONOORAPI-TS 775 NOSTPANP AV BROOKLYN N Y VV Von Bremen AscI'1e de Bruyn, Inc CE UC U W YOR Y ELATBUSH AVENUE C BEVERLY ROAD R O O K L w cnc c s Pr "T ered PROSPECT DRUG CO MODERN RESCRIPTION DEPARTMENT 6 CI. VT aTIeEIe a C4 GREEN AVENU AT VANDERB' O O K KES SUPPL AUE NE.'Ir', -9335 Sa' I' VWMT Efwf.-fi 0 ' S. P. TVI":"',i Effo. E I E555E ETOR STREET 'T' Verzfvk' ' AnmLI ' EP,OKL.N NY. V. Y SL:fUN 6-SZIO C TNG O TI EE . C ASSES OE I I 3E IQ , , E'C"" "'1 In I vfg , I LE :VC , E T CO,TS T PTT 'TOOTTI " CET TT I TE A in 5-QQEOES -52 MCHTI Ir. and murTTI'T T .LIT fm" , L7u.4'f-Si 75 IU III aff T" 'iw DVMETIDXIOTT f1ffrtfTr" fnI. I' "':'f15f-'Tf 'ur rx fn' A T:2SICVT ern ffwfy E-Tiff' 'E ihric' f-1' mr y rfadf- To Effrwf :irffw Lhfivar E d .Ig pmf-f'. T H . . L E Y ' yy, DEIQH K if Cal MAE 3034 Ifwpcfv.-5 PacIff,,, fro Digwrufcrs Q' I-IA INGAPARTY7 EO,'PROD TS S E R VE H I C N and S QCI-IUESON STREET E A M O U S C I-I O VV M E I N N E K N. Y. I23 BANKSTREET I-Ie:-95 - New YWL Clw MAF . I7 T T I E T ES'ITf:T CSHLEVEF I . QII FULTON STREET B R LY N N . Y , T R E P E L 'T' I EROOKL N WI dxf' - O T U E L 0 W E R S Q risers, . cf. BR LY N , N . Y. E Y N , N . Y. bw : of fa. gT3w.g3.oeQ6f1RIT ef , Q T pf-y Q51 1' Me Terf and w ' ,Q I'1!AXpp'c3I:riS 5 IScIes I p L . Lufffsfcw We ana E "al Service Av ', ' ' A" Tie: I - ra X I , EEF E E .LT MI ' ER L Y N, N, Y. ZIEMONTA UESTR'ET T T TT B R L Y N N. Y. TR' +5 +285 JA ' ART IES Merfhw QT E"'I"iT,7 Re.IE:'e'e Bc d S' JTEINH R PICS' ff'mTaI REEJI Eyfne Bo. d SAVE and BUY DEFENSE BONDS OUT OF YOUR INCOME ME SAVINGS BA 9 DE KALB AVENUE Fff,1JEFEwsE ,gy BUX COME TO THE BUY JUNIOR sNow BALL YARNS P R 0 M R ROSS AN HAVE ELTX l 1 Brookwm, N. Y. 19 1 115.3 we ' ' '-X61 L'NITI,D ' STATION f SAVINGS f X . jj KLQTQEN ll C Q M E K N I T E G R E D C - I 1 F CONFIDENCE PURE FOOD STORE CHARLESA WORCH CN ANKZ O8fSO WG TA 1 2000 4 G R A N A D A HAIRDRESSING SALON NA 24IS7 COLLEGE DRUG STORE GERRIT BAKKER McNAMARA BROTHERS FANCY ROCEPTE 7 3 AS G H OUAL TY MFATS ANT' VFLV JA C S A S M A R K E T TCMTSS N A mu S WQHABLES mc N ROC MA 2 93425 TTY S LUNCHEONETTE DO M A A CAR v ROULSTONS TO THE ASS FROM THE CLASS OF 45 fy'-MQQT wfgf -771 ,er Risf1AwTA.q Hwgifg-fgvw N, T,,5,.L,, Q,,,,V r,.,.:l.v f, , 1 ff- L, i S me: sown PS2 Pgfiim QTSTTT ' LXJ' 11- Cm-ff fm- 5Afw,'- N, Y, PRINTER e54PUL': STDEP' F P.. ERQCTQYN NA v. FMQTC ' 'H 'A gow T Mn LL 4Q FR IN NS L CH . RAF c 1" 'C , E 0" 1 ' Klum L EL , W. CROCFTFS Hn T J KCUWQY 'Jc365FULTON SWEFT 84OpUTTANST,f,T Nfa'Vv'if'f':''Auffxi' I F SJ LTA EQCOZLWN N, w. BPCCAYN 'L Sw ffl 3. NERC QA 52: r 257193 093523 .. T FRED U I nu , A Er Q TRY IT 3 FROSTE' DS Q Tm mv: 354i5 1-CALB Avswui ifff QA L-Vxff ERC5'4-'N N. Y. M-WV W- N- - Fl 5 5 5255 wh wif. Cu cfm w A E'-wA,f Nw. MA" - ' l HOT 5 ps A SA: .las A , wcwaiis H Qffv-T A M up C- swiqf we QE wus Avewus T.ff'EliE1if'.3. A A.EAViA-bi S?.FSEffVTCi EF'CTfwW WY g4Ti5+fA15 Avgmw Bi?C,JiTYN, N, Q Q Q l CL OF '42 I PHI GAMMA SIGMA DELTA THETA soRoRlTY FRATERNITY CI-I ER ERATSO DAN ADELPHIAN A MAGAZINE FOR THE ENCOURAGEMENT OF CREATIVE WRITING IN ADELPHI ACADEMY W A T F O R T I-I E I N T - C E 'IAIIIC I-.xlxlzlxxlu-,n IZIHI jk..- Al 0C 'l'l'l 49 fl -5 f-52063 X QS x ' A 4 . .:AkVL' Y- .-L L- ,xi .' M 'J . 1 ' 1 Xs' X ,mx gif' I 'P , . ft' v NG k 7' A ' f'- Q 6 7 rurwlgfy X1uY1JJy M 1' ,Q I


Suggestions in the Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) collection:

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Adelphi Academy - Adelphic Yearbook (Brooklyn, NY) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.