Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX)

 - Class of 1929

Page 62 of 164

 

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 62 of 164
Page 62 of 164Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 61
Previous Page

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 63
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 62 text:

l?lS'l'lIMA Ki-:xi if KA'rHRYw Giwifouii Licwis Bouiuaxmi 23 Class Officers KEMP LEVVIS - - 'P1'f.fiffwzZ ESTHMA GA1-'FoRD - - Viff-'Prrsidnnf K,-X'I'HRY'N BOURLAND - - S!'C?'I'f!17'j' Miss NV1NN1E IJANGFORD - - Sponsor THE 2B CLASS HIL 2B Class has ever heen a large, peppy one. 'llhev have supported all of the school activities, and with Miss Langford guiding them, have launched several enterprises of their own. VVhen the class had its first meeting, which was for the election of officers, they made a very good choice hy electing Kemp Lewis president, Iisthma Gatlord vice-president, and Kathryn Bourland secretary. These officers served very eH'iciently during the Fall t f-" ui. XVhen the time came for the election of a class heautv and most popu- lar boy, the class showed its usual good judgment hy selecting Doris ,lane Blaclc as the prettiest girl and Ray .lones as the most popular hoy. One of the many entertainments given hy this class was a Bowery Dance on Fehruary 2nd. The class wishes to say that they are indebted to Mrs. .lones and the rest of the P.-T. A. for making the dance the complete success it was. 4 ,Y

Page 61 text:

.x1L'Xil.l1vlL'l'.xl11Ft" l5z11'tlt'tt, Mnxic 11111111 Mz1rjc1ri1- liryzul, llliulys lliirkr. 1C1lit11 Cach. Mililrq-11 C11il4ls, Czmlillv Cult. 111111111 Q21'11x1'n-ll, lfrzmces 111111. 1'r1c'1l:1 A l1z1ss:1w:l3'. Alliiu- M. ll11111n1f1ck, lf1litl1 1lz11'rl111. 131- lxstla A1lkiss1111. Murrc-ll H:1s11111. 01111111 re 1iix1i1gs.1lz1r11l11 Iirgintlry . Mz1rxi11 llrlggi-, 1,1111 l!r11w11. K. 1. liiirkv. Billit- C:1rlisl1'.1. 14, C11z111111r1's,1cfs1- C1111l1111. 11111111111 C1111114111 111-rsc11cl C11f111t-1'. lfiigeiw Cralvh. 5:1111 111.14 QA GIRI.S llvrskell. Urn 140111 111-55. Kz1t11ry11 I1ill.I.11cy 1111w11r1l, 1'fliz11l11-111 1111111113 11111111111 l1'wi11, I,il1ie IJ. 1111111, K:1t11lci-11 14111c'S. 11111111115 KL-115. M:11'y Ellen 1,:111icr, 1'flL'a1111r 1,z1ws11i1, Nora 1 1,21 M1111, Mt-z11111w 15011 1,1111g111ir1-, C1tt:1i11icx , . l.51111. C,11rr11-.X1111 Mcllill, Nt-11:1 lint' Mnplrs, 1.111114-11 Mczul. 1.1-l1e11e Miller. x1Zll'fIZi1'L'I Mitvlwll. 11121111111 M111'riwq-5. M21r14:1r N111111, Fl411't111c1' 1'c11fl1-r, lfl11rt-11ct- l'11ill1riCli, lftllcl lH1ttc1'. Margie Rawliiis. .Xnvitzz Ritllvy, Mzirgua-rite ZA BOYS C1'z1x1f111'11. l'. 11. 11111111, liill lJ11Pre. Iirwin Elliott. l.z1111z1r FQ-r11. G1-111-516 H:11li11111't1111. 'l'11r11 H:1rri11J.fI111l. Ilan- HE1ski11s,l,. 15. 1111113114-1. A11s1i11 l1c11s1111. Rll4ik'll 1z1cks1111. 1. XY. 1111111s1111.1.e1111 ,ll11lg't'. 1:11111-5 Knight. XY1-l1l11:1 l.i11clw:1y, 1"t'?111ci- MCC:1i11. ,lack MCIJ-1wt'1l. 1. C. McM:1i11s, lfric Martin, Frz111k M11111'c. 1111111141 M111ri54111. Erlrl tllixer. R. 11. l':1rs1111i. REllI1ht'j l'm'c'lL-r, llavinl l'1-ery. Hugh 1'c'tcrsr111. llnrry li11111111't':', lfnlitli S:1l1111111, A1151 S2111fl1i11.Gm1e Smith. Mary l'f1111111 St:111t11i1, A1l1crt11 'I'11ckt-1'. 1.11uist- NYz1rrt-11,M:1r5 .X Mitts. 11-ssiv 111-st. Frz111C1'S 1Yl1ittleSs3'.G1:1rl5 XY-111115, Yirgi11iz1 111111111 11rt11, 1,1-ilu Piptw, Exim-11e Purtt-ll, IJwigl1t Rust, lxwiu 51121111 XYilliz1111 S111iss1111.1f11111 Sperry. XY:1lu-r Mist. 1211 1Yext.141l111 1Y11itL'. 1Yil15t1111 XY11111I, R1C1l1lI'1l 1Y3111:111.Clayt1111 Yzm,-S. MzickcgPage 63 text:

Allen, Ara Luuisv Amis. Rulu-rtzi llzixiult. Klux? -lm' HL-clwcll. Xlznry Roll, .luzmixa Black. lluris jam' lilair. Ruth liuurlzmil. Kzxthryu Hfyziu. Hazel Cliilflrvss. Nzwuii Clay. linrutliy Cnlelllznl. lflizzllvctli Cui1v'tiley,Gl':zC': Cuzlvy. Enlua lfnrln' Cx-imell. Ilumiluy Custcr. juzuiiia Ilzilwy. Nlilwli-ml llzivis. Cutlu-rim' llzlvis. Nl:u'jul'ik' lizlvis, Xlyrzx lmuise Allllisim. .lack Ailflisfm. .lim liailw . Phil lizliwr. lfzirl llrnitw. ,l, lf. llvrrg. l,1.uic llrxlhwui. liclwin llriggs. Frerl lin-gflmi, ,luck liuulxlc-3 , Russvll llurl:-smi. l,uuui4- Li1iflC!ll"Ik'2ltl. lie-unit Czillzmiii. Arthur L'zn'ln-sfnl. liilly Ca1'1u-s.,lnlvi C11i'u1il1:i11. Kl:lL':u'iu Czisuu, Alex k'l1:mil1ers, Usczu' Cllkililllll. Tlimuzis Clark. Iluugzlzis Clark. Murphy Cuuk. lrxi Crunk. Tum lluuglzxss. Rulrlrir' lluuhzir, lYilmzl lluuu. Yirgiuia l1ul'rc. lszilvcllc- lflersmm. Alma lflersuu. Pziuliuc Fume, Amuic Fuulc-l', Flugcc Fraukliu. Alclvu G:iH'ui'ml. lfstlimzl Gnu-s. ,ln-Qsic Huy Hzisnhnrt. May H4-lmu. Rulvyn' lim-rlvisuu. llEl1'1'lt' HL'1'i'iiig, lfluisr licrrimi. Nlyrtlm' H1-ss. IJuru1l15 Hululys. Ruth H1-llzmil. Ella Nav l'lulwlxzu'rl. llc-riiirvs Crrrl, Sluuly Clunuliugs. l.. G. Cum sun, Cl'lL'SlL'l' llnlnuc-3 . lirml lh-1111. Rig Iiixii-. Chris lfm'nl1zli't. NYilfffi'1l lfrllllmismi. lfx'v1'vtt lfisliur. XYillzx lfogh. .luhu lfnlsum. -luck l'A!'L'EihL'l'. Hugh Gallia lfliuei' llzlrlznirl. llfnm-r ll:-luhzuwl. lfrlwiu Gill:-spin-. lfcury Gurc. Cliarlvs llruy. T. C. Grccii, Hal Hzulc-5. llziru-5 llfillznuzm. Cllziilvs llziusuu. Frziuk llzire. Almuu QB CQIRLS Hurlsuu, Zulf.-mal Huglws. Ouirla lacksuu. Myrtle -llnivs. Rlic-ua Nell Kcnlu-y. lim-utliy Kvurlrick. M:u'gar:-I Kc-uiimly, XI:nrgzi1'ct Klempiu. Gertrlulc l,1i1U.fSIOH, .lr-ssic l.wlluetter. Iiuhy Nl: Le-erls. Martha Xlcllrimlv. ,Icssic .Xlziuuiugg Gu-tcliui Xlurzilwle. Ilelvn Marlin. lfstcllc Milli-r. Elizabeth Nlilln-1'. Klargucritn' Xluffett, Xlzilrlc Al1lfl'lf'XK'F. lrma N1-ill, Rita QB Box s ll:u'riS. juhu llzirper, Nm-uiziu Hiucklvy. Clair liuoper, llc-ury lluH'iuvs. Rulwrt Hurt. ,liuurs li-lug. Alx iu hlzisiwr, l,Inx'l'e1icv Alrmliusmi. Clngluu Aluliusml, XVilli:im -luucs. Ray Kelly, ,lim Kelly. Marcus Kcllg. XY:iluAr KiL'kii'illu.I'l1ili1v l.11mlu. A, C. l,2llI1lm,-l. l'. ,:imlv, Russa-ll l I.eX1lluux. Xwriiiznl l.4'wis. Kemp I . l I .lxely , Elvis mug. Paul ,miulirizigc-. lnivuuil- Nrwlmcri'5'. lflizzilwctli Xurtmi. Gwe-uclulyu Uwuus. l':iuliuc IR-nlfml5'.S11v K. I'crlm'. lflizalnetli Pliillrriclg. Alien' Pitchfurrl. Lucillr Pullzml. I,um-tn Pulliam, Lulu Rvagau. Daisy lmc Ricliaril. Aumlrey Rivivrv. Nancy Rulwcrts. Cuuuic Nl RHQJQIN. Lass-:L Ruthc-ll. lrc-ilu Ruuck. Lucille Rnacli, llfwutliy Spain. llclvu :lc S vcncvr. Xlnrj Lmusc l Spriiigw. Al ilflri-il l.uc:i:. R113 Luuulizirrl. Hill Nlnrshnll. Xcnl HL-1'r'L'1'. Glwnl Nlummre. XYilnlm1 Xlurris. llillizuwl NlusL'l5,Gai'sm1 Uckrls. R115 Ui'lusl15. AllH'l'1lh 1 ,... . 1 l ulxei 'l X l':u'l1:im. Aluhu l'zilta-rswm. Iv:m l'c-rkius, llwrii:u'ml l'1itL'rsm1. Alleu l'uu'n'l's. Xlzirk l'rcstml. XYm-slry Ragle-. lluwzml liuluiusuu, Clilillml Rmi1.1L-mu. Erin-si Runlml. Sirlm-3 Rislillc. Rulwrt Sadler. Eflxvzml Siiiimln-rs. lluuuly Stanfunl. lflirisvs Stovall. Viviun Strickliu. I.uuisc 'l'zlnnvr. Xlilrlrr-nl 'l'Z1lI!1i'I'. Rheha Thunizis, lieatricv Tllckcr. Elizznhvth XV2lk1'fielfl. Clmrliue VValkL'l'. Nlilflu-il XYar1'i-11, Irene XV:1tln-n, Cin-ly XYilx'r,m1'Il. Cllristiuc XYilkius. Pauline XYilkiusuu. Yirgiuia lYilsi,vu. lltfllillk' XYilsuu. l:l'ZlllL't'4 Xl. Vl'ilsuu. Mziry I". VYnl1l4-kv. Auitzm Szimle-rs. Chai los Sullcll. Frzmk Sl1!lXYji'l'. James Shull, .lack Sill:-s. llfwzlcn- Silvus. Czilxiu Si1u115m1.Jziiuus Sims. llznxifl Smith. I'l:u'u1il Smith. Klzmu-s Struufl. lusuiuvl Sturge-ss. XYillizxm SUIQT. llilly Suths-rlnu-l. Luuuiv Sutton. Gzirxicrt 'lla-lfwrml. liill 'l'ippitt.Gzii'i1ctI Truslsfvu. Julius xYl'H.lllt'l'lj. .lamps XYilsuu, llamlvl

Suggestions in the Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) collection:

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Adamson High School - Oak Yearbook (Dallas, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.