Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN)

 - Class of 1956

Page 1 of 84

 

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1956 volume:

3 i k 3 , E , i ' 3 3 I E 1 2 2 i 9 rl Eel 12:4 ll ll 1 ll I I. L nl I Q ssl ll Z ll ll B Bl ll 1' R7 -' F' "' 2 2725? ..,, 1 uf!! ff 1' 5 E41 'ff' gif PETE, I-c 1' s ,Q F U' mr igfxrq U' f ?l D. -11- EI' L 1 III i.-,E ct O +2 U1 rphv Mamanne Mu C1 'C'- O "7 'U r-I FU CI . O Di .Q MIA O . EEE Dm B142 TE I-1-I OJ C' U v-4 H YU 2 Di L11 U 42 Z QC E cn an 511 Z F-4 ua D CQ ussen Kolb Rasm Ofl igr Finch .Donna C v-1 9 F-4 FU 2 .vq. new UUE SELL . .41 gag CQIDO Qc-If" o 23:11 fcfnoq .Kent Marsten D1 BJ IL' D-4 ff. DS U O E-1 O I CL Allah euew 'auu 1.Up1p Aqm 'xuogu noi U11 HU JO .1 12111 SSS. 0'-I Asea M 1? ,-. cn -0 : 555 WSH- GUQH f.-v-H' ,gjmsv mggl on 30-5 c swag Eg- as ff' O if-2: Omg. '5"rr:r: O,.a.,... SS03- Earn r-1990 mm? 322 EE-:gf cw camo' Nm: d- UD 3321 SU omg! FUN 'Ds Hrv- 'rn 25. 0317 V-4-fr SO -E fbc UQ.. E3 ST' D92 Oo 0,- "U N0 2.21 f-Si CD.. m 53 rv-"" 9:13 UQ.. 0? SV,- ,413 O-4 Co HC 3'-1 533 53 2? :To CB 30. ,... 302 'U F63 O.-I 9M 99619111 Ienuuv S H91 -4 qsmx ' 01 UPPQP 9112 1 U-I S enuuy I ago was 'how long O r 1 d JZ W J.g N--6 Isl .0 HS. '..c- fl' Kolb are H BIVI bd Eid fseatedy Marlene Mgr. SS 8D Finch OHH8 assistants D her and ussen check the finances. H1 aron Ras Sh NW Q05 qi im ii 4lqyj.1-u.. Irby' L Q v 35 N In CI X' n ID 99"I eggew ww 1, 931A SSRI quaptsald .lane g 191112 I' M--A .R 4v" -..ami Q2 5 CU .C v-1 Cx. C O V.-4 H E O U CU .C +4 L4 Q1 GJ -- un Z O .Q GJ .C H H D .D .... :1 54- .: M eu .Q Q3 .Q o ... ... c: I!! 3 x QI .-CZ 4- :- 1: ,if U11 .-. N .Q 5-4 o o No-a ... rv 4: 5-J VI 3 o : .1 as I GJ E FJ CI P3 .D 11 5.4 I1 U C P3 U 4-.4 IU Z.: Ou-A :neu -4 v,.4 C Z5 QC n amved on me a-4 Q3 v-4 'r WOU only place you need a good N ays W sxdc LD E xr LU an LORETTA LB KO MARVIN all' all dark to be OO 'Her ha r is I ..-4 isn'l a circus, start one 'If there Z al Q. Q. N -C'- F u-4 A-4 'IJ .Q -1 GJ dl I: N O C E -1 I appeal" 'Sax I v-4 Q3 I 1+-4 -4 CJ fn n.. Il O 7x 41 D. ,... '-H -va CD v-1 CD in 3' rv m D. O ,... r-Q 'O ssaoons 01 ad 15 1911 spua1 E D' -4 f- C L1 3 va v- O 07 ,.. ,.. 2 d HNAVM HCI u fficp HZICIHOHHDS ,.. , DJ '-1 FJ b- -. 75' fb r-v O f-v DJ n-1 Z' m O 'J O .- .- we .- ,-. :' ru 5 v- O 'J 1- 'C 5' O .-. Q. 9. H :' as 4 rv .-. O E as if ar loml O Il 18 M x .xaq 3110 A JO PHVP .L.. 31 U QIQLI OS LL! Ale oqfvx s1oL11o CIIAVG TIA GCI fl H NOV H S '19 HV HIS IVIH HA D83 U5 o wq pugLu 1,up1noM 1: SA P1 0 D 'J EI .-. ur D D O P7 I Quo Bu 'und M1035 ll ,,'1reu11o U' C f-v v-4 .TE Us E :r O D' as U1 ns U' C H O 13" 'J KD 4 KD v1 IJ' FJ w N 2 Q72 V3 Bo :rs- fo o v- ,... In 1- 1-. U' O -1 f-4 '4 U3 ,... C C0 CD PWS 9H.. SI 1nq 101 fr s 1 sselj H5991 -md 5,911 191 EINTVIHVW CII3 5-1 Ib O 75 I rn Z Z rr: Z Z Ib Z O HVH X Il DID NH Of H31 ,R-xvggffgf 77, fgfrfj N, n fv7w,pf,,, .gy AAT. , :wiv ffff Ak fs , s' 4., lw??351?'2 f rf. ,lv 17 MM qs? , f ,' . 'A ,uf 5 4 :za 17 -, ,1,,!.g55? Mm ,fag-K: -5 , V "A , 25-Y, V f ,ii W g My Af EM, ,L,,-V... ' X QM' W bf, ,sv Q Q, V 1555 L 'guyz-xx ...,,,, 4? : N2 n ft? ' W We V '11 xii . ' 1 kgz245j mfg! " .5 Q, N- W ff Q 474 W 4" .M 5 W, , 13? 7' f R, A In L., M , an-.2sm,,:4f Ai .f i k,YJ,. 1 fAf'9??3f. 'f "4'l'g, - 'QV . Jkt' Q, f -fy xzwgggwy 3, .A :ww , , 3 Qiggxgziifsf, R , 54, ng, P' SQ 'fn' R gk ,P WW V, yr 1? hw. Q 023133 fa' I Yfi 'Ji ,. af"g A Lf fvff ,., f QA , ,A ,, f , , an gr.. 1 .5 ,Af Asn, -. A, M , M I , -xg3qXrr.,v ,mf-, Nik, , , -H-gf' , wriilieg Hr' ,SLC ,dm .wif X 9 ',L,.4 ' ini ? 4 , I 4' 2 'I 1 Q! 4, v gms 2, , E ax , 'Af rf 1' my .ii f, Mg --, -Ji L15 4 '-Ui xg? , du 'T nf 5 3 A 'A s Q52 ii s 43' I .v l as Yr ' . Xf 55" 2' 4 ef? 24794 af A . I lit 51' si' ,5 -W' v' aw""'Z -..- uggiz. ., 'fn H H w :I i L ,s,, .VV 3' Ya A mah 3.3, Ag, Y'79fii"' , mm .Q . 3' vm " 12 ' ,, ,gf ,A x nf ., f W UE. My A if, W 1 pw' ,s M KQQ., A A ,. MW. -1 'iff rpg, af I G 0 -1 7s ua 4-.a N O. 0 I-4 N ?N 0 -C e-a H .C U3 .-4 L-4 O ua u-a Q- 0 A ui L0 C7 v-1 v... O 7- H .- CB P1 o cz no E C M M 0 I U8 i H1 CCO H1 Ho of S tie activi he T c 3 O 4-J 1: 3 o fo O .s 4-l ,cz OD :1 O H 1: +3 U U r: fs fo O x fu 1: CD 46 .C fi 3 -.-5.1 1-.o U4-I 53 cold .ES in D2 mi-P do Bu EB Ujr-I 530 ml-4 5 U 4:3 4-5 C w WE 'S c 33 OU2 -J-3 H-I O2 fda-I U HU! runs y Hall. Cit Balcony ofthe 33 fire w The SN effig In burn UH aub W SCC U wa U 'C .Mil-4m e cave o 807135 .O bf! myo O U ,c ,E EE' '5'.I'.::.cL"c ,Hru3m,U3 OCEOQOQ, Q:,,'-H-'o.::'. u U DDU c..-W. U UQJ O'U d,U an an :Saas-.tv-'gfd 0523415 '-o-AL.-.QQ-num Oo,c: Cz,- SfvEO2 .,.C-Cab' 305952 g.2 Q P N 034:20-2 H :H-oo Ovo no U.E 3 mfu aci- Boggii 53'-1.2,-gf" :adm o.ns2E'. 'UEUSQ S055 3520. Ev 3 o"'U.M rd.-C3 201114-'O .H.C'-4-a"' 1:00-o whvo SUE? 3oc Enom wifjvs Q C u -H U N C in 04 ggwgo U CHF-4 1-1+-'IQNE g H M Q O -H'g 0,8 U "Emo" L4 P4 ' A 'E U3 mm?-HC cung"":s 82:-.ou DUN.-Cl-4 mwIHLZI C 5 ,D 3 G 'U 0 +o G when they SUCCESS 3 OH C331 H U u W4 QC an E N CD 0 .C u :-I U F4 -4 -A H real th H 3 1 13 UN -4 'cs I-I U .r: UI fu 3 D U c eu Q Co- .Eg E:- QU 33 Eo O.-C2 :EU cn M O fc Lim go:-. 90 H 0 .c U u .Gd -L-iw-4 Homecoming Orchestra .ang QMA GN? , f I 1' ex W' ,E A1035 fy X aa! xi? ,b lr sf 3 49'P'Q 1' Q "5 iff ' 'Q 'wa U I 'ln' . 'va "'f"' Mu- '-A uqf' 14, Us .qs , 57 'J Aspum xioef on O O fi' I:- S :IE wt F4 2 1119 UCI 5.5 Q.Q Z Q5 55' gl w. wg fr NN v-1 wx mC Fl- CU w O x w O 2 F' 1-Q O F 75 CD 5 1-v K N v-1 va f-1 CD D BS- 7C 0 nv 'as' FU D Em UI!-' NO.. - Hz CD CD fn U1 f-1 CD CD EJ gg O iz gba 75 50 S2 Jog dn EA H 5, 3 0 P-4 P-' - m . 4 . . OXU1 NOX A41 P-'xl D 'J CD f-Q 'J' 4 C CD U' CD P1 5. H1 IZ ,.. D U3 ua O Z' Z sv rr :1 o 3 Q :S . . V? 9? UQ P-'Dam FD D452-A 3 62 9? LV SL '4 VH 1 uaH 1IPH A eyq A125 9II! IQ 6? 913 HP 01 1 aq 1'Ul1 9U P .I qaeoo S9 C pue 1 aq 1? ooqos 'I 09 V9 W H D v 0 m CD SD DE cur' n 5 goo H-U' H 2 UDCD :rw OID 5.52 :s ml EH PY' :ff W r 1-rO OH C01 '10 :J wil BH ms' :sm FY' mn O 52, CD mr-1 SDI CIW "'lfD S1 w'Z MCD P+ O. 5. -sbs WN 4101 ONLN mg gvqg crop, m w ng3 On-In W 5332 ,-- 23" 0332 U. X H ,Hwa- 03.2 H e-rg,U- Hmm N493 Q-I rf H-U we :fig ' U Q55 FY' OCT' c 3.2 33' A 5 m 4 D. m U,5 gfxw . I,-Q. FJEIU Dfw' ESQ ESM, 5 D . . Q . W , o '1 -rv .UI U-In-ADJ ssaao 09 Z9 2? U o 4 UI H KD m P-4 D-' 4 w U o 2 m a F? W m W H U2 F? C U!!! 1 aq P-QUS 15? 1311 uogssoj . a n Q Q 8? VV OUQ OSD 3.3 QCD HUD CD I3 OS W Q Ulf-4 GSO NCD mf? O Dr- 'vb P-100 D5 'Dm 'U :gm QE' ag. 'UQ ETH UID' -HP. FDH 32 Saou ,Ji F99 CDH '42 Efw QC me Pia ,.... 4. fb H. ls:-A r-'LN O8 I9 H 5 CD 5 a w 4 W W W 5 OO U7 W W U1 71" fb ff U' W r-1 v-I N NSS H Q I FD 3 2 o 5 Hs P' 4 m W m H FP ,... 9- FD V? 85 GN E+i 225 2 5 S9 Q.- 4 w I-1' ' I-' , fb 4 LNU1 WUT UXU1 sbxl 0.1 ,J ul" ll IF s for .team 11 ba et bask OLII' of future he T U ,Q O -u Ui E GJ GJ CD In w year tfe HCX the 'U GJ La :S cn cn GS 71 L-a"UQJm' zscgfg'-4 swing U1 ,os OU ""..gmg ox,-, 'ox-1 U.-U C503-4'xc-U 594832 'o-CHUTQU? U EMQQ: sawn 1-4 aft' , cu 'QMSUFE RESP.-Cm M7550 3mo.a.cn -MMU? U,c'.x-.UO :1 no .wg Q 'U 202 in ws viii' ZU12,2 5- L. 4-I- :NUI-2f,2'r'3 ,-Q14-ICD.-C Ness, cCrank, Ronnie M Jim NT ROW: F RO asz, Jerry Pitmon, Cur- Merle H CK ROW: BA 0 E 2 5 G. O ul W C - -4 v-4 -4 LL! .E tn. C .-4 .Z v-4 --4 3 'U r: o E :- rd M .Z U GI v-s u on :1 U' 2 fu c: a- eu 3 :Q 3 LE an o "'b 5 E :s on Z --4 A-I UE 9 as an s: -F4 3 I-1 o '15 E. o U5 F11 as Z as I1 as .Q L1 ns an as I-I eu E eu on I-' F th .Ln ev Q3 :Q E I- O L- an :- U 'U N 0 v-1 I-4 0 0 .C U E I N -- P- .E 4-I O L-1 O Q G. O an r: eu I c: o In R1 4: cn T2 LU cu r: eu .. li N 2 Vigen. Ann Jo ck, be aHa HD cobson, Dea ll If I . , N 4 9 SSgZ'- BQ:-G. mai 3 2 .im 3 C 0 M 5.25 ZBg,,-. 'EE v ...A -S-U30 ,503 351-5 iiEv' we Esau. mx ' 5 255 M -23 u.. .o 35515 -'mm "HB"4u n5gu3 faliugct' aizmg our-03 Hr-u0Ex ,,, 'Zn 33516 m P-E 3-0-57g - :S-5: Ov. o nimuzg ggdl. U - 520 5- 5283: A! --1 4792565 Q .94 I-I 5 Ee Es Qu Z N III 'i qqvlne' www -,, an I1' 14 ro 71 as as : cv "I in-1 O :- ::: 4 o ..- z- ro Fl Q. YQ 111 sv :: ro F' cn 1'9 as c D. 5 YQ 111 o I3 1-1 CD v-1 D. CD KD 'O na 4 ..- n. 4 ,.. Vi F? cu U aw ..- na L- DJ '1 V1 o :x A91 WEN VI 'B epu 'II99 I 19 KJ 9PP99 's FDI U91 A II 'ou1 VW UA111 'Kqww SOUSIME1 o'1 'uos19N U91 9pun9 99 ' uosl II 9uu911 9g 'u U9 U-IIS UO UOS QC N W Q 'uos AU PI 9x119px1 'su UIH II p19 O JI L1ep19 8 I CRI OH :M 1198 A osue1q -uog 'u vm 1012211219 S9u'Bv'P1 'OHIIIS 51 91191 :3u1ss1W 'n UI IIBIN 'ueu11111 1ue19 'ss9N osmd S111n3 'su ounf 19qe1A1 9'0 EA -IV I9 9uue11e1A1 W III uef 'Aqd 991 IIOI' -U u911o1919 19q9M mpueg 'OVIUIS ST J. OH 9195 :M .I 98 91111 -Jew oMdoH 1193 'po 9 uoleqg '9r19ppo9 pooMdo1.1 91951 QU 9uA11 UIIOI ' 'uos19N 911913 'uolsuqof p1euo11 'u9B1A uuv of 'B19qu91g p1euo11 '9u91g uA1191A1 H117 OH ne1g19111e1.1 :M 914951 98 l?I'II s1u II9II01DI D 19 Jeqg '19Aog 10 I0 5I3FI II9lI91I7I KPUI' Bu 91N aw CIN O8 3 921 IM o1Ke1 'u 9Aspue'1 10193 .M iff 5+ a I ,, ,sv 35 2' ' 3557, if ,fi , ei f gkwwf XF' W5 EP 5' 9 MQ. ' 'wg gV E ., 9 wg ,. Q , Q fr x L Q ,SD 5 0 lr wo ew cw b GQ! f-99 9 A vw '71 5. D' . 5' U' if Da 2 fb 5-75 5g:1 Of? 5: 531 -S E' O 'U U 99113 M dl ' n N USHO1 SUIXBW IIUIH IOLIIUH P H SUSIIUN 911.1193 191951 0 U7 74 mo 0 1775-4 03' 97 os 5"o D Q 'N 'CO Co PJ! Ak 'VU me C'-1 ' 3 o 7?-tn 'ua O .e-E '22 no li 0 wi Q Johnston Ronald Stenberg Merlyn Stene Io Ann Vlgen Ronald rmet Quartet OO Co 3.-' 'EB Q. U ZW N Q Iorgine Sethre Carol Landsverk Maxme Loken Dorothy Jacobson Ltnda ell Walter Bauer O 075 if 00 'DE- '93 8,0 56 52 rn QU F SSM, mi'-4m '4::'9. 2:05 Hogan 5703" og 5' no -'5 ws 9' " n-I 3m20- NEW? :ED"O3- wi: :J EV' E' OO :1 F2 ' rv 'S 5f"f-'Ia Q'-IU I-4mOm na O-gg :s Qgmg 56 - 52 E' CDu5'3 Dum 9- 2.2 " cn BF' mg 5 -4:-Q cu mm P 53 Q .'I.',f' gg .D-11 E. 22 Q cg 71 Elm S' w o bm 5' 52. Q 'U . fflo '-Z as 9 -'FEP - 2: N co: ru ,.. . FE E 5-4 on E, ND Q IJ' Q -n E- 'S ...FU :r ..-cn D Gr-1 m -1 o E-:U :: . O ,- 2 A g Tr- o Wo -4 215' sm 55 :rg gf 'FE o E5 .7 Q: E an 2 52? E? . 2' Q 1-1. "' ,.. ac- agf E EJ'4 TJ :Z -1 USE 91 :ar :P fb '53 EE Z omg "' -I E-mln, U'g'-lm N 14 . :1 ci. 532 Ffa. "1 0 25 gf-1 'vi Wm 35" sv I3 Q'-1 wi' O Sis: N5- 0 o 55+ QE ww: 553 Og-1 :aww FO" SDN mf-1 cn gr:- ,... NT! O- Wo SDFN 03,3 'DQ' Ein 'S-'T N: im Ce-r HS. CD 33 'GY' 3 0Q"'l HU' IDN ua UQ mf-1 EDO DC Q-'TJ Prussia lee , Gloria U I-4 fi E C: 4. y Nelsun,Glenda W1c m, Eva Arel I. E3-1 KS UU E2 off' 5.5 :Lu ei 'il-4 do E0 U m.-4 4-v so 'gm UTI -A-i,,,, 'no U UU F-1.-C1 ,qu 'fu-4 50 4-w '59 mi F-4 U .O 3533 gibfgc CUCDm.2 L-QC! 4-' fue'--"4 was O-cg'm:-4 Cn M... cuU...m ,,,.c:C'... G+-:O .-4 .OW Qoiimfn ova. HU""lD can I-40. U 'ri Lfjw-4 zu z EQ.-5154 'Sq-if 4-'rd Efzw cn-CUM -'Ong .BUOTG 20500 u .::CT,,'m I"-v-4UfQ heir t 11 3 at tly cellen CX ed U1 s perfor rl i the g a.I'3.I1CCS appe and the accompanists: . Christiansen M l' n, Sandra o Ill .Q o Q eu "1 v. .: ... o I-I 0 Q as U ru .Q cu IL' fu I3 I: rv as Cl .-1 v-1 OJ m Janet Stauning, Sandra Haaland, Diane Stors rze , Go 5, W: Frances Riepe, Marlene Eid, Loretta Geving, Barbara Gate CK RO BA r: 9 Ill .- as Z fu I-A fu .Q I-4 ru an .C U KID r: :s eu In cn x: r: 41 o U-5 o VD r: .-C o in u o .v-4 n: eu I". ..- ?w I-a U .C U u U v-1 -4 -.-4 CD ..-4 C C GI U -1 .Z u cv .o m CII 11 ::: r: an .- In I-4 o C-3 an o P? fi' dl : :J l-I Q. va on c: ev T I --1 U 3 rel, Ka A TY Ma arlys Gade nn RST ROW: M FI ITIOHSOD. , Sharon ip Hattie S aren Vilmo, W:K e, Dea THIRD RO Fetting, Carol Kitchell. , Lois Fossu lo- ... as ua a- ru bd QS I-1 .-C A-D as un on r: -I-4 d ld o P5 C. as as o o Q :- eu In 'U :s QC :: 7s ... o I-1 eu U .: o z: ... u. eu :- N 54 Ft. ... ... Z Pw cu l-4 'U : 42 O. E ... 'Fl P an ... N I-I eu 2 TJ. o o 3 o. o III I-I O I- N -C U3 I- O H 3 Z E as U 3 92 Q Z O U Lu cn ri o I .Q o U Nl '15 v- .:: OJ o I-I o Q H. I-1 an I N l-4 -ca c: N KD 5. no . .. P cz s: 41' 9 '15 E. GJ no eo I-Ll FU s-4 01' 'U93!A UUV 0 'IINIUJDI I0-W3 PU? 'FPQQUH UUUUOG 'IU 4 . I ' I : . 'D I I I I : I -9 0 I I I I ' D 'ou1UA uaneyi pue 'pg augpeuxag 'uos 11951 pun 'uosqooef Aqloxoq '3ugp1aq1oAuqof 'uaB1AuuVof'uo1 D' El L MTA 2 , '99 , ' gi- Y f X ,,., ..,A V M, W -Joy. li kwggfiy, Z' V 1 X If ,,. 1 F wi 4 4 . ds' 1-,ha f we ,M 4 L5 ,J 1 Y ws, 2" I My IJ A it fm, t'plH'Q' ' " Mm 'S ,4 x ,w W ,,,,y wa,- 0 fl! fm ,, W ,Q ' lui ff' 'i QV-ei. .-A, ' Aff" +1 ' - . - 44 f PK ,H R C3 N no 0 rn U' N H N Z N -1 4 ,... 5 71 O r- 'I1 .U v-I N 5 O 0 va W ,... N 'U 0 T." O v-1 0 1-v n D C3 cb 4 n- 5 'P CD N D C- Fl D W 0 u- Qu- 7-1 1: o .:r :U o cr cv Fl F' H o :s Z 'f- Z 9- 2' 0 s-1 F.. 5 ITI ,.. ,.. ,.. D FW s-1 0 W n-4 N In N 'C 52 Q-'Z 35' R :s W FE Cm 'N 0. :E O 4 U-l -4" Bn. 4 U1. U25 F9 5' aff N 5. :CII GN H '4 1-55 oo ar: 0. 5-.- I11. r-I 5 P' Q. s 91 r- C :s o. o 5: H-l S na F0 II o Fl -:s ou D Fl I p. ,- ,.. Fl ,.. rn . P1 25 F: gon 115' Vi E5 FQ 'ad '23 Un O ga E CD F: 1-4 ,... 1-Q 1-4 u-f 0 0. cn Tb 0 71 6 2 n N n-4 ro 0 -I T N C 0 H Q S 0 'I na E. as E. 1- O D' D F' N 5 D- un 4 0 H I' 'U 0 rv 0 v-I U1 2 D' vu 0 H. va Q W4 .Q 9P 3 1U 1131.19 3 guamu .IO SS OH VI ,130 D-193 E? H2 '59 'Sai S? EE 152 35 we -5-P VZ 2: 95 5 0 U1 0- D' SJSQILISUJ 12111 Q-m 5 0 03 A I 11109 o11e1J,1u1 SU 31? H aoaxd A . d 'loo A 1??1!U. uo1 E UJH CDO Q-lm O- I--1 I C0aC 1th the1 aY ted OUT Y r-I reg o Ct .G -5 '-a 30-Q' f1rst roup 'U t h A 8 ates du b m-4 E Wo .CH ud ent STDUI OV M M U MP4 H rial ate U1 he t d 18 d S d gl o challe and 8 n tere U 0 at1on and enth U1 I fo In ed 8 d OOF M othe r at the and the ate s foll de CD S N ,Ci UD ert11 F d sta 3 ere C 'W TOVC dOakG an lley Va Tw1ri Cn hnom A3 So UD .3 5- .C JI 8 OH ld event he an 1nvitat1ona1 ston, tour- team nextatten ed the annual Concordla debate E0 BHCC ch d a yh M 1 esota nn ns in, and M1 Q- .D U 'U 'U I 43 Bom wi 3 md C 72 I-L ?s B ruary OU E QS WV h IC wh ent tournam ete 1n the state P 4-I DD 5 U E! 5-N F? arlanne .-C! B1 88 8 d ere I W CD Y th h Ju OTS 1 en Y OTS 1 un Pt PY nd Mu debaters t strmn F f ospects are pf S CIE H1 W 3 te I S YC per1ence CX Y SUCCESS CI 3 O O Y r ava11ab1 debaters :s ml-UU Q d 'H O ' u E5 .x.5'g E22 ,, wa' . 2 5 2: , ,,-:,".5' 4 0501 CE 'Wa' dam 5 N N N v-1 e 'asm Wg S3 Gam j' f 3360 C E M 3F -15 0 3 W 5' ' ' N O 551- 32:-. ,DUT K "oC No , 2,32 ,yo .gm he M.: -H HW: kf-' ' 330 CL' , 3 -3 ug " O H U V! 7 . S hi . g 0 0 Sago .H O , 51, gggg UD F.W 7 552 UI. .Ev . G qzggi cog .' Jim! 095 m , .J E'-ig .:. . . Eco: U Y he PM-, I EZ! M Y .. up, 322 mm' ' Emo "'m.c: H Ya.-3 I-4 4-' 2:5 me ' o 2 as sm' a'a'a:,'a 'Q' 5,5205 H H.S 0 -A H U . ' O -H U N Q -a.,2r- ' ., an 2 OH a LH B-...S U01-Q cv 0 H. 3 o.::'U 4:0 LJ UH al sm. v 3 AE H H 5 OH e'H ' H N ' d H O H g ova m'U 'U 0 mid Evo ,D O mr!! mg 2 .-.,o . og"v Q2 U 9 u Q , F, v E H O O M E 054, :so l .D 'CQ do H3 O Ed '5 U, gg ma. 44 Um U ..d " L, tu ,,, 3,.""E -E 3 -az gm 'sc -I fd- 355 30 gg 5 a-. +-'.-C! 'og 3 B2 5 me U .Q 3 gs ww 0- 2-fns U QT, vo ,c:,,, . u +4 E as-'U'U,, +5 ow, ev -C H3 U3 Sviomvn A Eta"-5 as 50' - Hdu5ngH.U avg H mm 5 3 0 U 1a'4,".: vivo 3 E-Q fd 3 9 url S.. O d,,Q F4 Wig Q' 'U CDU 0-U U R H Q ,Q o cv gB,,,.-4 o :s U C Q .A U Q NIA-5-Q E 512: o1Q. fJ 1-U60 :Hou Gs 4-0 H Hs Tig Q Uijg 5 gs no Q an I-4 :J ' O 'cg E v'Em2'cn!g 'U'Q""g Eg H - A Q U H 5 3 H Equ HND 4 SDC do CHE AE' UU' eu gd 5, m'3 Q G O Q U +0 m U E H ox U Q O H H g H. Q m Q Q C H O U 4 3 OQS Q Q U +i2 lm ova gvuv 4. su 4: H "' O"UC-'O L-SUDE-' ,fgmv E+' H -C+, HE :B+-'. mfg QSO E., Qu Q5-..-.N O-H u U m E Q H H-U 4-'vfffos Mmm o N -1 A 0,5 0,3 u 'H u-A U H N O 5 U Q D u W m W KJ C E U M g,E cn E' r: 2 o o D. U7 :r 93 "1 o :1 1' sw E 0 P 72 co :1 TJ co F9 cr UI FU V1 N E. C3 9. su V-I Q. 5 i2 2 U as 4 ,-. D- C O r-I 77' fb v-1 ca. ,... :U QQ r- -4 :s n. sv cu cu 5 4 cn P4 Q. 5 aa 5 'u sv s: C1 :J Q E E 3 3 I cu F' P-4 on :s Q. D. v-1 CD N4 CJ na as :I 5 an II sw cr na sr o Z sn be ,.. :J co F' O Z' 0 5 fb s: E53 C- 5-1 s: o. -4 Z co :1 GQ 'na Ib 03 0 vu W ,-. P' 0 D' 0 n-1 r-1 cn o I" ID -4 Z na F-4 U5 o :1 . as as "I U- N "I N 71' P-ll :: YQ D o P1 o FO :r -4 1-1 m 0 o E' o -:: 'T1 v1 N D O CD un 5 F L" '4 D D- DJ U1 :Q O W :U O 5 K tb :1 :: CD F! :- 2 fb U' CD I-1 1-4 O U' D 7q ,-. f-v O U' 0 v- w- u-1 O 5' E' 5 D- 4 G vu Z' I o 'U I E o z -1 3 2 O na FI O I-4 CH o 'I N -ro -o m F9 P4 -4 'U 5. 'I 0 cv :1 :1 D-7 'TT ,... :J o .:r 5-1 as I3 cu U1 'U E an Ib L: Q. v-1 GI '4 x-1 0 H1 Q cn Ib O 71' 6 E 'U ,.,. rv 5 O 5 0 N vu O new M1951 'uaiig uA1 -gg p-4 U1 'U CD DI 77' 'Tl O -1 UZ CD 3 o ra 71 m o -4 -. stsolnomqnl qoaadg og pvg .-54 O O 4-I TD 4-J C! U 'U S3 as U1 I-4 O O .-C-' U S high han forty Senior t IE Mo part in the local speech festival held March 14 with Miss Probstfield ofcfookston as Judge- of this num' The four regional contestants with their coaches, be1'tWentY'e1gntWe1'e Chosen to 1'eP1'eSent the School Mrs. Hetland and Mrs. Johnson, attended the state at-the Suo'd1Str1otho1d at Halstad on March 19" 1956- speech contest held at Hamline University April 20, Here thirteen were chosen to advance to the district Where pat Jensen eomoeted in the origmal oratory and six more were chosen as alternates. Those picked seetion. This ended e busy and worthwhile soeeeh to take part in the district contest were: Pat Jensen season for the Ada School. The eootest soeeeh work in Origiool Oratolfyi Dorothy Jacobson io Serious in' this year was coached by Mrs. Bennett Hetland, who ferpretatllfe reedlngi Sharon Hansen and -Tool' Menge had the serious reading, extemporaneous reading, in memorized oratoryg Sharon Rasmussen and Janet and some of the oratory: by Miss Graff, who took Stenning 'in disonseioni Harriet Sliningel' and Ronald charge ofthe humorous reading division: and by Mrs. Johnston ln Pentomlmei Ma1'Y Jo Stofelee and MY1't1e Joel Johnson, who coached extemporaneous speak- Ann B1-?15eY ln eXtefnPo1'eneonS Speaklngi Betel' Nel' ing, discussion, pantomime, and some of the original son, Barbara Klug and Betty Pierce in extemporan- and memorized oratory. eous reading. The alternates were Jack Landsverk, c 1: 41 o '-1 iller, Kenneth M a, Robert SSI 1'l1 ria P Glo E an .EP :P UCI' rBa C lt Wa and 'U C! G3 H u UJ O -1 o-I n-4 Pr E 0. U -u rn u O o-I VJ O v-u u U 9-1 i E o-I :- 0 .Q O Z E' rv 2 ua 0 C N v-Q G. 0 an :: an -9 5 ev n. 5 CZ P4 5 D1 u. cf o i UI .E- o '15 'U ,u-4 gf!! o Ill I4 o -u s: :1 LD v-4 S Q. 2 o hd .5 a .ll eu 2 5 Z bd U Q an C1 0 I! u. C-' 0 u Ui C Ps v-1 In 3 H. 0 S N Q A-1 f-1 GI :I 2 an I 5. N Di C. O I- N .C- vs C .II O -s 0 O --1 E W --0 5 C C2 'C O v-1 C. O fn E O v-u uf E N. .-4 an rn 5 A4 D. N -f-4 I-1 es ,IO 0 V3 ev I-4 an r: :: ft on : 'Fl a D S KD 4-I C5 LD -4 -.-e I-4 eld Ap sth te COD rict St i d he Att Fosston, Dorothy Jacobson, Betsy Nelson, Mary Jo Storslee and Pat Jensen were selected as regional representatives. The estants was nt CO da A the score of ned bi COITI 4-rv-4' 41""o as . 0. :aqua iii" oofj Hum +-alll,-, +-www vom Eid mrU'o .,-4 2 'DEQ mov ..c:.c."-' 4.3 U EW' U2 ogre: .nag 4-'o 4:05 or-im 325 .-CI .2-2,73 .cvs 31-10-4 -o. "' N1 mai.-. Dorothy and CC orsl yJoSt Mar ative and nt SC lternates . ate a st 3.5 cobson Ja UI'- to he t added to BS ist w tw W Ane I-1 U O- I-1 G3 KD 5w If ,Ei 'U U N l'uJlD0..Ccn' rnU.d:-4s:.'+-'I-44. jing-Hwy. ..:..L,-Ugupo D48.u,,,:-41:84, GSEQg,,H-4 'H m-HHLEH l-115 5094-D O3-ac: Mic. Gag-.cdovom :sw-I-we 'H v-44",-C: C-' C5-qw-4-ld Mg-9.0 MEM 50:62-B Z0 GUN'-4CmE3 ggN.,..00 -.-44-ada-v -aggatcvv . ' u-H CJ--4H::a"cggCE oO4.mXc.-I -',,4.::o -'o 3m4I0kQ'g,j3 ULJQB..-405'-U ct cuU"' as 'U' ..c.'o.a" 53 .-4 4-I E34-7o.+-',e:,gu U3 uma' 8.2-Iiogognfz' u-a!nl'4C-.-an-40002 N 5 U - F fv .'U 'w 5 cf' C -f-4 -.-e C reorga 3.3 W OH ati iz organ A. I U! :- ID 6-l 4: -H O a. 5 0 s: as -o ct fu this year January .fv C' 4-I rn Le -.-4 N4 U 4: +3 U1 rd 3 I-1 v-I GI ,Q 4-I U .ac Ui as r-Q fc U 'A-l o. o 'o fu E 3 H ru E L. CU 3 on .-C-' 53 .C 4-r 'rl 5 'U C C0 'U U 5- td r-1 O. GJ -C O as 4-D 3-1 O D- ID l S-4 O U .G 4-J u-e O ir' C U 'U -f-4 s elected 3 W ORCH He KD U I-4 D.: the of the remainder ganization for school term. I ae E 5 Q. o I 'II1 ll I-I o 75 5 E' E rn ii ev 'F1 lu! I-I N III na 9. aa 'Fl a. :- O-I CJ as cn o N I-I o KD I-1 o Ill Gi U eu -F4 10 Ill D l- D. G. 5 u.: c: :- I-1 o lu! N U r.-5 r: E o. cn 0 C N 1-. C. O va C .-C: O v-s U U .-a C N -u nc. O I: ..-4 LL 5s N E Lu an ::: eu l1l ld 3 oi E :N I"1 I-I ua 5 0 cn 2 E o -c I'1 vu 5 H. I-I o 5 I-I 43 r: N 5 c: o ld eu 4: cn as ld aa -- an cn L: 'Fi F11 o U eu U Q. 0 .za o -J 0 I: ' F4 we ni 2 E. O .E U- 2 r: o Q 0. 0 n-4 en 1- O H U3 O v-u FZ. Z' N 2 O. E 3: 5 L: o H N bd uf i o ua 5i eu hd 5 nc I-' LD nc ll LL 5 as E 0 0 ll u. rl: an A-4 2 o '11 0 .nl C1 r: o an C O va .Q O O IV -u :- -5 O u O Q 5. Q - -4 5 0 E C 4 O -u :- 0 va C 0 I-n 5a fn ua N D- :. W v-1 Q -U. O O E I W E l1f ? ua 0 o :- i ff D. o 2 : :- i o Ill 15 U H. aa -cs -o 0 5 E' L: eu n I4 Q -Q. cu H 'C eu P Ll-1 C. Q .ac o ...z 3 eu K 3' ni 2 I :: o 1: li 41 ms U :. 0 U 2 as 2 as Q 'Id C eu ? ci .5 3 i cu u. F11 Z' ea J: U -cs o 3 Q. o I N 'U C! 6. G3 E In 3 CI . l-4 -I V1 5s I-I L4 Q 2 G. 5 I-Ll 0 'Q 'D U H. U .Q U 3 N I-I 'D E GI CD E S N I-I N B2 D-s -4 lu 0 5 O Q 2 .cz OJ o cn an c: -as H O r-s 8. ISI O l-o N J: U3 J 0 -4 vs L- O on UD Q C ru ..-1 Q c. O .2 22 C. O us I-I O .. -1 O S Q. o I N3 .1-1 on 0 --a l-4 5 U Q Q H o-I U C C N U v-n H. O H U 2 G O sq N bd 5 OC hd U 42 cn o on .Q eu III ld :: c: fu on Q 42 .Z L- U 5 un 'U E N -I 55, -I 5 2 2 N :- N .Q I-1 G5 CD :x: e-2 C. .-CI .cn Es "O :cz I2 go 53 ww ld 0 v-A v-4 E C N U r-u N 9 -U n.Z"' gm! ID D ,A-A: of X0 '4 ov: Q:- cu U70 QU D- O O ID 'C N4 ,-. ,- ,... p-o . P-1 H. 1-0 H m 4 as Ib F1 CD p- sa Z n... FI P1 r-Q D" ID vu O D 71 ,... -l O 'D' I HDVH OH U N4 W O O 'U I-4 H Q vb E ,... 93 Y' E 5 '-1 P SS9U H 'E I aqua LI U? D .Iaq pi do OOM V W 3 S 19 axq S A d 11 V91 UU 9P 28 U1 UO UU d .I9 LU 11:-aa 1dPLI .I9 pa1m CD 9P 01 I3 P9P 11 Inom P 9q U1 :Jaya 9.10 T1 og an U xx fx I ,V-.- 44 '-.oi gf ,g Ill 5 Wfww-.Y" S 'lql pU911'E L" amssaxdun O? .I9.IU8'29.I I' S111 Ill 10 slaq :I M d uapisa H 1 9.193 Auouu S1931 912 vf-K A 0 X ,Case g 911 n-an rv rv ,... v-I ,... Hb-4 ,... if f-TZ SQ :IJ V91 UU 3 1911 SEM U0'l1'E'l1'lUT. IEILI OJ zuetzuur aqq up .103 a1e1s 931330 lnq pzneagap Almoxxeu sem 9111 SEM PUB 9911111111109 91915 1? UO p9A.I9S aqepipueo 12 osfe qua papuane J ll I3-I 9 uuv W0-1 H d Zag 3 UOSSI 1 ue 1an '4 H UQ :TO 0 13 K 11 UQ D" A SE PI9'-I 3 'B M SU 3 .IE SYM 1. 9Yl UI S ""0Q IJ' 3 OS dtouxed IE P9 .IOM S9 1 og pyos :mam 91-I 1S apn QW u P UQ up.-.,?1" - 5 H H X 1 8 Qsr'0 A H --U as... DN! mn-1 NU -1 mo U- OCD U-.1-1 -GJ C1-D 25 Eu OCD L- OE mm GE 20 EZ 'U ..: vxfd '53 SUD ti OC C! O E LLX fx fs L, QJQU 'gp CEL N. Q1 N QW -waz, Na.. l O41 . 7' v 1 U ,x- :ia .S -cz I-4 on .x F11 o 5 -cs cfi Q ec Q H. ua 'F1 cu E .:: o I bd 1 A' 1 1 'v i' 5 A Q n -E U DS 5,1-H du-4 'UO 31: Ulf!! JJ wo. lgdu X of KSC UO :Lia of, Eta. ffm '44 OU mg 3-4 GS E.. U HO- L20 u Q23 'S .pd 5 L-qu-4 BO U 5"m I3 CU U no. cr.. .go :..T'u fu: 'Ho 1-VC. om 2-r: no .sf 'Hb 'Um 3-.c no Qld-D 03 QD: gi 'goo was 5,v-4 -S NO I! 33 Q-2 I4 4: oo ug: 58 04: -Qu Us 'HE :- Us: UB mo be mb Em .C 5,0-I Urn -Em -55' lpdrd Ji.: as c: .,...2 F-4 S3 74 Ov .Sm UCD .-CU Hs: -rl :HKD oss ,Q S.. .Src 'QE .Eu cms ms:-. ooo. other. an One of Ilowship fe he t OV enj and I ctor I'l1 st a farm Ol'1 education onal vocati zed i an 01' an is DD This youth level. Improved agriculture, better local com- munities, amore satisfying farm home life, and more efficient farmer-citizens are emerging as a result HCCS le exper I boys FFA u-4 O I: o V3 I-1 ev .J :s 2 V, .5 .x ll on 2 'cs .... P fu 0 0 -I 0 U C Ill ...J :Z '3 F4 fu an ua as .z .... 2 U. 5 :- 0 -1 -4 0 I Z' Pi P4 0 W UI 2 H. o ' F1 as E ..: 2 52 -o li ev 55 U H. v :s S 'o 0 -2 n 1 c: 5 E F4 ev .1 Z' H fu .1 5 Z ac U 1 m 0 r: w. N 3 Sorenson, die Ed , D hweig, Lawrence Nelson, SC Braun us 0 v-1 In N .C U k. U va vs .A 5 'U In N -C U --1 D5 -C a-4 0 G CI 0 bd N. VI eu U: an x:: :- 5 :T an an eu Fi an vu o 3-N H. as 10 I0 1 I4 9 'U i cv li o U ci E r: u Cl' cn 'U l'4 fu c: 9 Z C. eu as Cl. cn ur: .93 I-I 5 on Q : o -o ll o O 0. I- N .Z U3 C! 0 1..- l-4 5 .-. Id 0 .C Q b-I .... hd A: o IG v-s wa E es ' F4 F14 I-1 E -o F4 eu L4 0 U M. 50-1 o 'E ev E rn ld as E I-1 as Q r: o U1 r: an li o U7 c: o P4 F4 'C -c: n: N ll i an 5 SU CDH. rv-O '1 UD its k4"'l ,... 'UD O00 H-Q rr H WDP N4 33 I3 KO!! HW WET 91' ,... 4-r '4 7 gg 55' 911 ogqm H195 me gr., .IO 9.19 U OB 95131 Rehearsing for a high school play in a girl's school is somewhat of a problem. The absence of boys along with unfinished scenery and a stage littered with chairs and ladders is only the be- ginning of the plot of the "Rehearsa1". tauning, ussen, Janet S Sm Ra Sha ron 5. O ua eo N n-1 E Judy Meng Myrtle asey, Mary Jo Storslee Menge, Myrtle B1 dv 7 M Blau, Marianne Agnes Roesch , ilyn '56 2 e Murphy DH Maria Marvin Kolb Phy 'S 2 ,rw O H? mv' A 'Es Cm as Pm O"U "C-' com Cu-4 53 tam 3? U 5 H 3-o C'-0-l oo 'HE Co Um 0-eu ga .::.9. 53 lD 15.2 Quo xv-fo 55 2.1: 4.-3 4-D 'J CQ ICB. Ca. who he H180 S0 U eu "UUloo..,-4 cfugmuo 63353 Ulu-emu EIJNCC mwQ"'.9 I-at-QCOUJ ooo--'x-.za v.r:"o'H 10515 +-H-',,,ou nomo-C-' ca-.r:""2 svssm ig'-.gc U'-'U 5 Visa.-li'-3'-H .III 30 Lu ue xa pue ' Q. om Fil! 4 cu 22. Nz: Son cu 'fm U3 sv,'Q, Cm Wo 'fm 23" 39. D-TL QW mm SCD ,DFP xo 2-w CL x' 00 3 m LU 9 ups SS 9.I9AN 9P OA P91 01 :mug 13 1123! SUO PS H1111 Ae IE L OE aauagas aqq ug 00.1 -Lu alll ,-.- b-Nm .DMU T155 und 'SMC como c'v"' ora: Q 's ID .-'25 -05 32 U'3cv 3.5-3 :sm .Yung UH,-1 UJOQ4 .-Cr' UI. .lineman 11233 I-'I as-Q r-,BE .-C ous.. ,CWB E-'uh 'MS Eu Y C I'l 0 1'6- ng of movie s consisti variety of meetings O -f-A O-5 rd nb n: -1-I H Q- W U -C: i-3 C --4 U -H C U -v-4 CL rd 'U C rd on C 1-r 4-D rn C O E GJ 'U UI 4-I I-4 O CL CRCG SC1 3. OH king to be wor CPC W bers All mem no c: 'Fl .sc rd E on s.. cv 3 CD 4-u U U "3 O H D- U .Cl aa u-4 O U E o rn i-3 U U -'H O H CL 'Fl P4 .Q E fo 4: rd OD C U ID ID GS VJ O -1-4 4-3 U E CD O U CD U 'U -f-4 f-4 CD U O.. O U UI O l-1 U 'Q 1 I-Ll N radio crystal sets. The officers elected were as X follows: President, John Nordbyg Vice Pres'- ' X dent, Sharon Rector: Secretary, Karen Vilmog R Cl k C , B Jh N C , Treasurer, Donald Hauston: Reporter, Jimmy Ngfsfg' as ' Hug Dwyer' 0 n e Son J Oli BACK ROW: Carolyn Hennen, Kaye Finch, Maxine Bjerk,Marjorie Burk Solmonson, Myrna Bitker, Audrey Docken, Janice Tied c hard,HattieSip,Bemadine Eid, Sharon Rector, Allan Jerdee, Marvin Nep- son, Lavonne Stene, Barbara Strand, FIRST ROW: Merl stad, John Nordby,Craig Bowyer LaVern Woltjer,Jim Olin,Wayne Blake, Arel, Kenneth Blake, David Gilbertson, Norman Habed on e Mr. Schlagel. S COND ROW: Sandra Weber, Diane Storslee, Sharon Vries, Donald Hausten, Loren Wamback, Larry Jamison, b Vandervort, Marlys Gade, Kay Self, Karen Vilmo, Barbara Nelson, Ruth Conley Natvig, Marilyn Stadum. lx f .4 sf' ,ag w'a1'r' an 0551 .af Aff 0 0 W Y. -:wg ., -f' X , vi' A,,, 4' 3' , xym V Q fun . at J 1 W- W ll Q .all DE 1 ,"Y ,qw 'B' Nh I- :I 1. X -wan 'nf-+1'53,,. -2. 5'-I' w jf. 5 'I 5561 lhig. ,1...xL fp ez: 3.1123 up aA aq1 IE' gm 1 11 'E .zaddns 12 91-I 13 .IO O 1.zod.uV D CD X rr N4 FD W H pnpuoo QM ' P9 .IUC 132 S9?1!A! .roy Sugd Buod Q91 sal uoou .101 .znoq 91 uo11ea.1:J O W my 5,3195 pw- ,DTD-0-gCDr+ 4 nv-- Ulv-4-2 UQHO Ofrg'mW"Ugv-4-D E.m3'-15:99 :J W'-"'oSf-02 mwim w"'s: WH' -CQ-I 205259232 B.D'lwZ'.g,5'+" 9fg,g'S3'5+wOo W. O n 0 '5fUoosvo0C Cv-gm:-3F35 ST,-fw 352. "w...33g:flf7 U2 Sf ' mm-ro gimp OOC 1-+00 "f oi 3022 .-,Hm 33,0 Omg:-r O D IJ" O:-D:"1 aQFq.'i',m PVT! panoxua safqasxno 1 1 U 911 91918 pue U sv 14 U3 cu PN o H na 2 ru n O C P-' DJ n 93 ff 0 D' O C H E ro U' '1 ru Sv rf D' 9113 uog1e.1eda.xd JO E 12123 cn no Q. ,... m UL' sw E vw' ,,.. :1 U1 01 pau.m1 sem uog1u91112 .mo Supwooawofq Luolg 'suefd 3ugu1o::au1oH uo Sum om Asnq sem Igounoo 9111 'auJ'e:J .Iaqo1:JQ uaqm 's.1aAo:J miooq Buqyas .105 1oafo.1d 12 sem .epuage sql UO auo JaqwnN .QSEH HPV Jo . 'uolsuqof Ruoq 'Anad Ruaf 'lquexgow u111"q1!l11g liaupog 'flauuag :peg 'snqs S1uapn1S sql JO Suoqgligpuoo gupxilom pu? -01,1 PIAUG UQSUPH UOJEQS UOSdU.IIS UBI U9510'Il9.lU8l?VN1 SSUSW UOSQOUUI KIIIOIOG 1121305 9111 Buglxoldwg .101 su011sa33ns Auenu pveq slaqulaw aA1am1 S11 'gl .raqnuzndaguo uogssas s11 pauado Uounog 1uapn1g sql H :s1osgApe alqv W e alsm ss DU -'W 'JJOUH ,... Aquoq :sxaogjo 'uauuag xioef pue uolsuqof Auog 'uosqoaef 644: f5 Q 1,-of 1. -1 0 5, 5 E 5 5355.35 'Q r'9'.x82.0o-E331 "'l-.zz "cu-12:-0 93":gic2.t2vl3E .9..,.-3-'o'i'.' .2'E.-. '-'-co0-.. o tu".-up-1""'l-nc:-.-. mgmomgmgmun :n...2:::...::-.ug 2232353232 Ps S!-Q 3 Sgt-E.:-1 5:25 Qiigawaagae 'noi'-QE5,1w '-:rs fmTJ:::D-',5m:8-96, .2.9.IUm3w .?'."'D'c2 :env-Q-9-':Z'z-5 b.gmEi2f::Emcu'-'Q 2cn.9...aLDL'.-BEESQ .-IcJc6w7-r:?u514u6o5dA I-41-1 In ',.:0CDl "hU4D""ni 1113+-'.c:,::uo Br:.x0+' rd O4-I-um Q-.-at-QCD mg-'Q""-nm C2603 Q"345m?N" 5255's "'0 'D-.N -'mudf 0'C"ov C Q44 Uugg-Ho asa.,-12 ma 0-H 305m U cum If ns Ooov Z'0,f:'w'f6f5f5 555035 -4-D0 ia-4-wi-13.50" Q-Sugcqg so- E -- 1,O.,5-We 5-Sed? C"c'j.. :U U OU Q0 mu: BD'-H-4-vu-4 M533 co Eooo 0 o.".E 'aa.,,,r:Z' Shu: 54.1 mo o 535303 U gf-As",-au 1- on-,,, awww? Qmogv-em fP"o.-Q wg f-:OE 2 - gmgo E muogm U, . 2223.255 53552 ""fd cd UQBLU8 -Bagan D,l""Em "J-v-4 1-CJ: .gjmmwcm-H0083 mmfcml-1"U Cp Q gs ns:-4 mai-gg... mow!-5 oz nov,-1 .ct DID'-.ma Ulboccous ,SCEHB LE lE"'v"' 540 'dvm pwuono 53.-D,gD.. Bk O 'UC""m5" ' O 'U oru05' .GMC u EQ:8,au3.' rnED..mzn G ID O F' 5 D- 0 0 'v-1 O I 931A UEO 91-I man 'P said wr- uag 'U9U O N -1 O alxspueq 1 Apnf 'xp Buaw 'a sald 971 IU alsxew 'u 98 logu rsxaog-50 sse13 uqo 1' 9'1 'a O E. N D D. dsaql MSN :s1:-1:1330 ue! 1:1 OI IUO U30 PIU, :M 3 I3 fs auauew El IX 9 odm g snoauex ad I fuogsyqq Sums loxoq ill ISIIV 91918 'UOSQOOBI' aql ug axeu 9555 N1-wwf-I 1-on--00 Ma: 'Liv v-1"'cj New QG5 0 . 5:5 Ozr Em? "'.'E,,, Wm 'fu 4' I W '-.- x X-9-Avwgt Vx 4 HT X 9 U 1-A 9 'Qi QC lj n--E42 IJ ,5'f-Em O-4 U1 .- cnfna . nw-1 muon Umm C'-cr: CDP.-Q 0.0-n meg om 535 .Fur-1 QD' 520' 1-10 cv A"" I Bauer DuWayne Larson. Volkerding, Winfred avid D .ci O eu o U 'U :: N In o VI .... P 'U 4 'fi U1 u. ni o .c N E Q E +3 ID fir CTC W They TTI. ru as E-4 Grain Judging F.F.A. C C were selected to repres nt the Red River Valley area Judging Contest. This year they placed in the Gold in the State F.F.A. Judging Contest, where they were Division. They also placed sixth in judging at the Gold Ribbon winners, placing fifth amongst all teams State Fair. Winfred Bauer was the high man for the competing. entire cont st. F.F.A.Soil Judging Team. These three boys re- . presented the Ada F.F.A. Chapter in the State Soil Allen Sorenson' wmfred Bauer' Ronald Stenberg' no - oagfil Lni.'I.':,Lx: Z. aa 'J'-1+-wh" E"'Uo rdu-4',':"" UO-4-'12 E-4 Wm nr'-' DDCQU CIO-4-af -ri C 0030-4-w 'ummm 590,-X tw.-Qpqg 623: ofu"'q3 13-52:- 0:-H2 Pun'-1 15-dvds -nbsp li H1263 '-'scrub goo--' vague L30-4-1,0 aww '-H001 QQ v-:xr . as Lnlgmg .asm omg 'Elin ,C1ltD"O :jeux-.zz afllgf' go.-ENS s-1""U'5 o 12255 ,Us-to 4-'qos-4 'UQLEU 'cs 7,.'3fvT6 .::gE.U umrgl' IDCQDO UC-.--10 'E-v-4.-Q3 023 U 'U ,sag Organs fail euoggg 'ECS-3 1:1103 -'+C 5, ,,,k'3'oo Hog: 0Q"HE'l QEQ: .,.8L'J. 3m 15' on -eu oEm+e fumw-'C 1-1900 Q--4-:MU .-C0 4-1 -v-1 say, in conjunctionw They were fourth in th g Contest held at R ate Plowing Contest. gin St oth 'Cas 5 l-.5 mpeting . CO ls schoo hundred 3 OVCI' ith W c ontest Y I Q ffl .Q 4.4 pb .a f 2 X. -si ,ka fa I x 1- - 25", ix 5 D- vu D uauuag :pei Ch W aaq uqof Japaoxqog QUABM ng uosqooef Aqloxoq Jamad X' o-v 'D' v-1 uof aapxaf P13 9U9'l IEW uosiumg Ampef :ew nys QIUX Y ii' ,Q xqoaqelq Aoueyq ,dl I pooMdoH aguuog ' s 'Q .A- Bupx 99 e11aJo'1 Blaqualg pleuog if QV , Q' wi nw " fx J- " '20 F A SK r' E -A 4, KD gf'f--,- si, Si? 4 M'--6 rv- .1-. :m blI .ik .,- ,V 'X X x'vf: X U Qs- Q--vu-Q., D' 0 n-a !'N 'C N I5 sr p- g-1 0 S :- r-o D' '-5 5.1 0 2 0-I o-I v- 'WI 3' D D pu ..- II l :sq Mug 2 P911 1d H9619 SU H1 D. nfs -of ps1ss1s s1o1 ll I Bd rad 91d HUG Bu sql UHUUB I sql uo Smllnd -TS e ,ma PU SUISSEG -TW osef uosq 0 SEM III OH OOSUJ IU1 BU ussn0 ld sq s1sM sM sql lno Sutllnd Asnq 2 ,... ,.. ,.. U' 0 I I-I Q 'JI I" r-1 11 speul sM s101u ,.. g... 1se1 le FCI A PIA P9 l sales 1sp S11 QIIM LISIUIJ 0 10:05 511 H 5' 0 ua -D C-' r- '4 I 1sl1 UH fl' I9 pue sg ellsloq pslusssld sl Bum SFI 19 08 SR : nw 5 cu 0. U 53" ...- v-1 'E SD D- I 1-4 ,-. n rv CD v-1 cr E E N 'f-T 0 I-l Z an :J o -4 o' av W I-1 1.1 w... P 013 UUTM U1 t101leu1s1u1 sql Sul IB SLU s1qe10Lu X9 ssususd 01 SH ULIOI uus1.1 U9 plssp P9 I V 1911 PP M S8 qitl 11e 011 rv ,... P1 O D- O ..- 2 N m N D' S D- -n 'U N ua ro 0 ,.. 101 UOUOB 010.1911 s1eq1uues sql lsuleie uesf eA151 lqel 1111s st 1s111w Su -lloqs e1sl1g ssl PU M 2 Pell SOX? M 1us11 9 18 1 101 lsq 911 01d U1 OS U0 .I uoow 11511 1 1spes1 uoole1d OSUIOH U ll SB ussq 3 sql psp1eMe UO 13 S9 paw 1eu01s IH 011011 10 I V slolunf s 9M usssld P91 Ae1d sql s:9 TB s lesseg .ISOQQ pun 1 uons s1lp sql 1s e1s0s nolql 1 qi 9 531.103 Od ssuspu OO .ln 10 ss IW s plg luesilsg VG pm A 9151 ssieg ssl-1 sv H111 U9 9M 91 SM I qos sql ol pslmu ssllled 100 4 0 o. n. zu Fl ..- 511 y.. g-1 I N rs U' W -1 W 'S' W to cr 0 0 v-1 U1 lv- 4 N un 1-1 ,... ,... ..- W 1-1 ,.1 S' O Z' D' N ,.. n-a p-a 1- 0 El 1... F9 'C D I-1 P-1 B' C0 '4 H-1 111 ,.. 1-1 CD v1 D- 0 O ..- ,.. siululoul Msg lsllj sqsuld llsqog pue sn psulot lsneg 1sl1eM pue sn l1s1 5 0 2 5 ..- 8 E E-' 19Ill9S L11 U2 psA01d 01 9q U l spmi pooi 90 11s lsol 10 dn0rB U2 s1s8 1? ,.. 4 su F' 0 5 "I O -vs 'H -va cr ,... pn 'J' 'D' ,.. H-1 g.. ..- JS 0 D va I 912 SA rv 5' CD n-1 D ml A s 8 UI 9 I 0 O UI O oe- W v-D KD- ,.. y.. in C-' 5 H O v-1 'VI 9. U- p-. D .D Q: Q0 1- O 0 ..- ,.. :s E 1: :: P ..- p-a 5 2 9. 0 1-0 O D E ,.. ,.. n-1 sql ut suqdloslp ul su0sss1 sums sn lqinel e1no11y1 sslw pue ueM09sw s I I 0 W v-I I- v- 0 r-gs-. 'C Q 2 I-1 ,-,Q D- O 9 uolle1 ,.. sn psulot 1s1111A1 A1191 pue ne1g ssu8V usqM ssol ..- sn psd1sq Asql 23' 0 O r- W w va ,... os -vm O ..- .- W I IU 911 slsloo-1 Sd JO slq Q Bulseqo -- slsqlol 118 WSI SSON 111119 ll S? sllesq s usqM 0 sql 110 11sI1 suosul Asquoul I slsppe 10 nep R O3 MM 101 11el lslloqs e qu LU 0 91 IU SIUQAUOO LU Sunni USIIV suslog U0 puellg sslw 9M 91 1? psu 1 0 OP l1:0M ql1M uollsel-1 S 9I-IS Wall P9 Aueul 51019 U9 '4 I-lr-0 UI IJ 5 F9 O O S- as 5 'U o-4 O '4 -A '11 -.4 s.. ga: QE 9.1 W 0-1 11 0 E HU' :r 05 O-4 ll' 0 D' 7-" 1- 1... SU.l9Iq0JCl QIIQIIJLIIIIE QAIOS 01 PQUIUSI SM SUSHISW PIAUCI PUB .ISUBH PQIJUI D. 53" 'D' D- 0:1 IU LU 0 91 UIOf P9 ll I1 D' D- ,... 1-4 D 'U r- 5 9 0 L1 rv CD 'D' O g-4 ,- O O v-vs 58 :':r s- 2'9- n-qv, Fm 3' '91 ,- W D-CD 1-1 'D' Q.. C Q-0 75' :: 0.9 0 IJ' 0 O 5" O KP CD W D. ,.. D'N 'J' 5 D-D Wm 3' W P- '55 xn- N J-if S 2 Cl' 5 O -n D I3 ro 5" N 9 we O Q- N W I- g p1A:V pue Slsg Aslllq 90 -TW S qsunlg I9 S 21 qin 1 UBII 1110 98121 01 SI1 SP W ss'1 ss1leuo1111u: psnlsl 101 ssnoq Burp: s ulslsulg usA01d lsnf seq u0lAe13 uosllsmg uuv ss1 uosuslog us11V Blsquslg p1eu011 Sumsg ells10'1 slsuelg S-'O CD rv U' O 5-1 ,- I-4 D- 233 WP-5 0 :so 'NFO :9,0 'J' CD CD ,.1 'C D v.. 76' P Gov 'Tl D' D. -'3' O D- 5' n-1 1- O 2 I E3 :fn .si IJ 'D' r-I N p... ,.1 N D- I-1 D-O F' D-'4 W C :I fb W N W CD Bu1p11nq 9 E 0 W Q :T ,... ro 'U W vu D- D' ,.. ,.. -D C r- 0 r-1 n-I '4 U3 'D' 2 0 u rv 0 vs 4 O O 5 'U Q- s.. O I H-1 1- e-Q CD U 5 1 0 N 'J' D' n-I W4 I-4 an FU O D 1... C va 1-0 cr 0 '-I D' D! -vs 'J' ,- ,.. 1-1 1.- u-1 N QC 7' E-4 N :I D 'D' 'D' CD sql U1 171751 10 Builds 1 sAe1q suo-A1usM TI U1 9 Q3 U X001 USJPU SU dsls M ',,q31H epv p 0 Jesq, le 9111 lsed mo 10 ss110msu1 1 sn 1 1121 1MsM msql ssn 9 sql sdoq sM 's101un1' sql 01 sluslls lsed sql 99 , M sAes1 sM sv 's1esA Addeq sA sMl .mo 10 qsls11s 1s11q e spus s1q 'lusrnsa sululog p e lq51N sse13 10 I n sq Lusulsl 9 1M sM 'ussn0 Luold e se us81A uu IU q,1, ' oi pue slusulsounouue lno ps1sp:0 sM -slssl s, 1 . . . I s , 1 oo as ' ' . . . . ' . 5 . 98 il OO!-IDS -ggmqmg 511111110 01 9q1 91915 .gms pug Vqv u:011 slenpeli 01 sse1s ngsssoons lsoul pue 3u1puels1no 1soLu sql , 1 9M - ga wqg ggqg gungn x1s-MJ!! Pue pslpunq usslsu1u 10 sse 0 sql leql ls1ps:d sM -s1pssu 919 o1usg sql u1 p91 118 pue Aoq 8u1l1ue1 lssq81q 9 l'11sg lpueg pue :sneg 10 UODPOIIGGU 9111 JO U0!109J-190 1911 -'OJ 5191908 -TOUCH PIV 59'-HHN 9'-11 01 'sn ql1M sq 01 dnlog Luo:-1 sules os :ss1es 100qss q81q s1q dn qs1u11 511119091 U99Q 5911 11991108 5910190 'PUUIJSZIIMS 'll9!1n'Z le uollle1eW 5 I I - 1 I I I su1n1s1lsnI sAeq l11sIg lsue pu 110 e1.1 qo1qM um? Msu sql u1 usA1S sq 01 suo ls111 sql seM ulold :ng 'slo 09 ..'9S1U03 191008 S.P!EI 'IW SSW 0.1. MOI-I.. 'Pl00q 1821 Sill U10-IJ SUUOOUE Sql U u1 psmu111l seM u:A3 sql 'sssssns sinqesqol psA01d sulsql ,,sss011 pue -91 S911 991 U'-l0I 119191025 910110 SN SU 5U!10U SIMM 'WHS 'IW H101 . ,, - .W 10 - - - . ' . i . . . pue sp101u:0q,1I u0u:sA 'uoslspuv uos11V '8u1As9 em 'ls 1w ues 5U!KPf'1S U15 S! PU? 99nP01d SSHVI .O PUV1 H1110 -YQSUUVUJ 2-'ill MOU S! ' HHH 11015910 'U99ll9S S9-10190 'SUDIPV P10JJ!l3 'l10Sq0091'Aql01oC1 s1sM p1AeQ 'pels1e11 pue epv ussMlsq 1suo1ss1u1u10s AeMqB1q ps1u10dde us ' 9 ueulqsslj :no U1 sse1o :no 10 lled suleosq sluspnls Msu su1N U0 SUIIOI P U OH 'SSUOO H1991 901119 9 law 5U!dI9l1'-199 K-IWC! HPV sql 'sn q11M ooqss qs1u11 01 qaeq suleo sspls no S! 31111199 HIFI 'KS99 S3U!ll1 3UPI91 ISU. '9U10ll 19 IIS S! 3198 K9 IMS '11 I 1 I - I I agoql le qsmqg u1sq1n'1 ls11:1 sql le Aepung lxsu siesssul sql 1sA1 sp 11M , -IW -,Q uo1pus1sAs11 sql -8u11lss1M euo1sss101d 01 psulnl seq snqsolpi p1Aeq 9 19111 179191119 9M u9L1M B1q 991 19119 9M p1G 11591 1g 118111 1011-111 PUB 911913 9 1 IIM B 100 IBUOISSSJOJG 0 199.183 In SS9 OHS 9 191 ' 'q .H :sq lesu q 1 VM sql p u10, seq uss s Asled 'u ul u1pu1-1 s A1 I 101 8u11eds1d s:sM sM se 1esA s1ql 10 e psules sM -11eus1y1 uoq 11101-1 lsue pue sd 111 sssuelg -plog 917 dn psdnos s1q ql1M 00g s110deue1p ' 3 eLu1s1-1 '31sqA1:1 p1eu0C1 'uosqooef p euog '81M1s1-1 susg 'u0s10 1 ssng u M lsnI seq lspsolqsg suAeMnq 'K10l1Lu1op s,usLu sql 0lu1 s1l13 Bu111e sql Buoulv -sse1s :no 01 psppe s:sM slsqulsul Msu 1e1sAsg 'speli qlx1s 9391 03 je 0-13 Luo:-1 u01s1ndxs ql1M psusleslql ussq Seq '91q19S 19195 'lu I i ' i I 1 I - IW -sp sse1o sql -1sAs se lseg se lsnI s1118 8u1seqs 111s s1 sq lnq 11eq0 ssq -I, ml smog smemq 10 pueq sql UII, -1111919110 9q1 no ma psuguos s1 q 051 u1A1e1A1 :ood -A11u1e1 sssgq sql 10 slsqnusul 1101s sql 101 Su, - I 1 I I ndod Seluelxpe p008 ol Su1s1nu 1eo1lse1d U1 uo1leonps1sq8u1sn s1 us31A uuvo ' IL -puellg ss1w Aq psulos sM u1eSe souo s1sM sM spexi qlm sq1 ul e001 e u1 lsulled e sul osq seq pue 10oqss 3u1sss1p-.r1eq e 111011 sulnl ' . ' . . . . UIMO 9p1n'5 9111 ggpun -917918 11111101 9111 111 511 p91j10' 05 '1001135 13119119 01 939111 p99Jq MSU 9 1091190 01 31115.11 KSIIQ S1 SUSHISW PIABCI 'STIIGHIS SUIM015 III , seM epv leql lqinoql Luslofg p1Aeq pue ussus led 'sozulez s10ue1 - lesli psppe sAeq splo s:s1.1 ,uos1e'1 suAeMnQ pue lsqleul 1111u1 sql BU1 -:nsBeu11sM ss11A1 10 u011os11p sql :spun plsq A11ep su11 sjlsquslg p euog -pun0: 111111 sql U1 0ue1o1 W 110 11 uo, - n ' i -M lsullog lno psqoouq lsnI seq sploguloql u0u1sA 'u1n1pelg ssx1ue,1 10 - 1 ugqoq -QUAW S1 9 2,4 amen 's eli p11 l s 1 u1 s I I s unoii pes s 1 se slu10dde ussq lsnI seq 'usuus1-1 sef 'l1es ls Ms sse -u l:e 1spu111 u1 :sq 1 nw s 1 Bnoql M se s1ql 01 p1eM1o1 1 sM 'el qeq qll N 10 sp 1M sql 111 lno sssnoq 0 :ls p 1 911 11 ,sql U1 1 e sM pue 1s sesl 1noseMSue -slw 's eli puooss s l u1 sn su101 pu s sxe n1s11s1-1 ueo ue slv un 'ssqole us11 0 sses peq e mo , e seM ss 1s :no psp1ssp p13 su new pu 's s01p1 p1A q 'Sn p1 A1us1.1 u1,L u1g p lno ls I se 1 ne ps1 u1M 'lq -ssqsn1q uIsse:1equls ssoql s I -S 1111121 psllels sM s10I1sq psslueleni s1 qs1qM dn-sl1eulMsu e Su1:nlse1n eu: ssodlnd sql 101 I I - - I I 3 'sd,s dn psllels lsnI seq p00Mdo1.1 s1uuog -ss1e1 A1sls1du100 Al1A1le1s1 1 " sd Aslpnv '1qss11N lsleilew 'ssplsf uof 'us8e1.1 uqo 's ep0o9 A11e'1 e dn psllels slxeq uosqose Aqloloq pue 8u1As9 ells10'1 'u s10 s oue1g - ' ug p1euoq "Bu1lls:11A1sq3 'uoslspuv Aogsq '11sg elpueg :sn psu1oI 8 1 q ue11e1q1 pesq ol p l0u101d u sq lsng seq ssleg eleqleg -81111195 1A1s sql usqM u01le1ndod u1 sses1ou1 sse1s ln 1esA s1 11, 's eli ls111 sql u1 1el1e s l le A1lus1led Bu1l1eM sieg u0u1sA sss sM -peslsu1 ep1101 ol 1 I Bnq leql 01111 psl11eM M se sn lssli ol u1l1eMs M 1 qs 1 -slw s 10s slxeq pue uoom sql ol d11l e lnoq spu1Lu :1sql psiueqo sAe no -slnoq 0Ml1o Aep 31101 sql 101 e pu sg elpueg -1e1o0s qinolql s1uMo1q sssN s1uuo11 d sq ol ps , 11s 01 Moq sn lqinel Bueg 'slw s1s1.1 'usi1A uuvof pue uosleq suneM seq pue sis 10:1 1:1011 ssussqe 10 sAes uslloi seq p13 sus11eW -ssA11eluss ' 51A p1Aeq 'a1q1sg Jslsd ' sly uuv 'sssyq u11:eW 'q10y1 u1A1e1111 'uolsuqo 10 ssno sql U1 u0slnup1 ex 3 psse1ds1 se ne1 ssuiv le l sss sM -s e 'ss'1 uqo 'pn1s11s11 ueo 'p0oMd01.1 s1uuog '11ssqe1-1 Asueyq 'u0s8u111g 11q111 s 110 dol sql psqo 1 lsnl seq Us uno ussl sAs3,, 1 11 1s1s u 'm11sIg lsue :s1sM dnoli sql u1 pspn su1 -10oqos Bu1puslle1o leql 'sI111 s,1sneg :sl eM -lssluoo ss1sA1u11 ss1w s l o 1suu1M sql ps1e1osp s U1 . G ' 1 seq oqM qos: puv uos11V ss1w ue 1 :s lo s 0 pug sM pue 0951 s1 1 s s V x M24 fu li if M- QW 9 z c u ' u ' 'Q ' .'. 0 P" 3. v n "envy, fa! Y at . A' + w if .f s ,iam Q N5 :J-1 54 ,... 0-Q cr 95 P14 EQ' 559 QS mf, 25 mm -'Q' .17 S x Ill o Pd o w o o o E I 9.93 EP: -4 9.. 98 0:1 co Zn go 5 '6' Q' Ea- Q 2310 55 1219 . D 134 925 558 5. lb ' Z 2 -'If Q Z SP. E" U W 4 ,.. Q. 7? 3 Ill Q' Q Y' cn D Q Q Fl W S U N 4 ,... Q 9-n'11 DO mm QQ 1' mm QE an '05 2-1 ...CD P-I US' D D. 1 93 Q Q. 511 N Q co FV nz: ... cu PI F' N Q FV .... Q on o Q F' N K O 1- P' U W 4 ,... Q- 4 ,... cn 1-1 0 FU 0 5 N P" Q. cn P9 cn Q Q' co -1 'P 50-1 o Q 5-4 rv V1 Q. cn na 'vs cv FV ru 7' 'rw 1118 s,9 19d 9d p191u01's9A9 99 101u9g 8u1Mg 11s9q910 E 8u11s1su0o :JO 119M .19 19n9g IN .IB u1A W-1 0 ID Q 'JZ an ..- ..- nw "I Q Q. 2 ,... bl Fi' Q' co 'i Q rn N IW Q' N Q 2 ,... FV Flu Q an 1-1 O 75 CD :J -'5 '4 CD 1-Q -1 N 5 D. but Q o Q' 'JZ CD S cb Q I-I m no 4 CD W 1 sA9M O 0'1 'mnssog sg u9N 9q91q A0 319 M 11 91 11 .19 Apms 01 suqeq A 91pnV '1118 A9119 01 9uu91191A1 W .111 qd 'A P11190 11 SIIIM 9191A 1 S 9nb1sAqd O1 9uA9M 9nbo11 '1 4 ,... D IP C3 cu 4 ,... IJ W 1- 0 W 4 0 va D' 0 -1 vn 5. 1- Q va 1-1 O X' 13 -4 'U P-I W 1-1 1-1 l" N4 n-I N C1 ru 5' 99 4 0 va Cl' 0 v-1 1- D Q- '-4 1 1- 1.1. T' Q 1'3" ,... w W U' ,... 1- ,... 1-Q '4 1-1 O 'U SD In in rn O O ,... N 1- ro W va 1-Q vm 1-0 O W O U' 0 v-1 rv 5 1- 1- 0 -1 L. o 5 Q Q 4 ,... V2 CD T3 1- W N 4 Q ua U' 0 -1 U' C va N4 s9199 A991 S9 911 uMo1q 1 91 10d SIU A1ln991 9111 q11M 01 1911911021 9011 DS '11 9119101 99 s1981 9A 1101.11 0111 p101u1 11M 19pp9A p1A9q 'A119d A1191 01 po110L1 s111 s1 5111M 'H ,... In O U' W -1 0 D' CD -1 N4 1- 'Tl 0 1-4 1-1 ,... 5 W 1- Q N 4 0 w 5" 0 -1 va 1-1 Q 93 D- '4 2 W 54 ua 1-0 O N -1 ,... v- '4 5 U3 0 O 1-1 1-0 W W v-1 U' N -1 N F' o '11 ,.. 5 o 0 V1 xv Q nr 73 o Q Q D14 Q. cn I" co Q 5 in 5 Q 4 co T IJ' ,... lf! Q ,... 0 nr Q Q 5 aw U7 O -1 N 2 5. 1-1 O 73 C Q- '4 19 ID O D N -- O 5 N FU E O 'J' I-1 N O Z' N4 KTI ,.. ,.. ,... D 1- 0 93 4 0 ua D" 0 -I W U' ,... 1- ,... rv 54 1-v O E FV E 5. Q' 5 2? S as 5' 2 N N4 Q 0 55 Q' Fl cu P-4 0 N 4 ru ID on as "I Q' 2 ,.. FY Q' "I cu U-4 Q 0 F0 93 Q O cv Dv l-l I-4 co Q cn o "I co Q W o Q E ,... IS' 7 Q' ,.. VI Q .... of: Q' FO III ,... Q -1 4 5 ,... Q on 111 19 U3 fb D Z 93 V1 P14 co Q na rn .... Q. 2 ,... P-4 IS' T Q' 0 F1 0 D' D v-1 5 Q N4 1 2 .... T '13' F9 'J' rn VI o c ,.. as ?l F0 cu Q 0 'J' cu .1 F' o Z 'Ei cn U 'E Q -4 Q an cn o D' Pl o ru Q. co V1 P4 cu N 4 cu Ui Q' .... UI 3 ru o D' Q 5 1... O N v- N U' ,... ,... ,... 1-1 4 F9 o O 0 Q P-4 cu N4 Z m r-9 4 ,... in Fw? 1-0 CD 1-1 Q- ,... 4 ,... Q- G D- 0 -Q C N 1- 1- '4 5 O 5 F 1-0 :T 0 5 CD 13" ,... -1 1- 0 L4 T 0 v-1 W 5 ,... n- n- in 23" N I-1 .C C ,... 0 5 0 va va 1-1 O 0 93 -1 O n- '4 :I Fl O -1 0 va CD O 13' CD CD IJ ua ,... C 0 VI Q -Q If 0 P1 I-4 0 D ll! co o Q B-4 N o sr III co Q Q na Q F? o N Q '4 o Q G7 E Q' o E DD Q F9 ID Q' ,... 5 su1 O0 1 181 0 euuoq OU1:I '11 911 39 1A91 U0 1 11 s9A99 51 01 su191q 9111 1 ss919 -11 0 911 0s19N uqof 01 A1111q9 'u 0u91:1 S9 18 9 Mad A9M A1pu9111 1911 s111 1 O 9X 010911 qu '1 I-l 0 N 4 O vs 3' CD V1 U' O u9111A SP 01 '1PnI u91A1 -98 91pu9g 11111109 1911 5111M 1198 01 d 991s u991 -19111101 M 11 91 11 .19 9919 1 9 01 1191121 opun'1 -u 1119101 U 9N SS 5111M 111 S 11? 9119111 18 112 01 Aunqv 1211 Sum 1 911911 U11 q9p uo 19 1191 -8un1dg 9u91' 01 sd1.l1 9 19 919 51.1 assng 11 991g -u PIAYCI 911191111 MSU 11 5111 51 11? 1 111111119 9119111 O 9uA9M -zs91.1 UAI3 Ib 'S CD ua W O O D.. 5 ,... 92 5 Q -'IT' cu Q. ua 93 S cv "1 2 .... P" 12' Q' .... Z O Q 'I Q. I VI Q' N P1 sr as U' ,-. ,- p. 1-Q '-4 1-1 O 4 N D 'JI 0 -1 -1 ,.-. 'D 19 0 v-1 1- Q 2' 0 ua D' ,... m 0 N 1-v 1-1 1- 0 1-1 O 1-0 'J' O 4 ,... vs ln 0 -1 U' v-1 O 1-v 'J' Q 1-1 va Q- O D' IJ F' fb fb E ,... ,.. ,... Ill CT' ,... va 1-1 ,... E1 Q va 1-1 O Z N v-I '4 1-Q O 1-1 O CD rw O -1 vs 1- CD CD E N 1-1 1-4 G -1 U3 N C 0 v-1 E ,... ,.. ,.. va D' 1... va 5 C'- ua ,... O W 1- 1-1 D3 1- CD '13 r-1 1-1 O Q 0 I-1 N 1- D- 73 ,... -I O 9' U na 4 ,... Q. 71 U1 Q CD IJ' Q VI U-I cv na 4 co ID Q' ,... U3 2 o E aa Q F1 P1 o Q Q' l-I cn ID FO o 1-1 N 0 ar R ,.. P9 Q Q' cv ,.1 ,.. U Q N N4 Q cu :- ss Fl UI o B q81uo1 s9A991 1 101 11-I Q11 - 8u1 uuv HM 19-'V 51 111111119 1911 KBIS 01 011 111 81u 19 9 11 1 1 U 011 9d S 111 IU 911 U.l A9 -11 9sn 111191111 1.1 051 111 51 01 s1118 s1L1 s111M 9 11.1 'u91s19W '111111119 0.1. 991 9M ss919 'L1s01:1 9111 9A 0 .111 ' A1111q9 91189101195 UOSHV uos19puV u01suq01 p19u0g 1119s 01 A1111q9 s1L1 s111M 9 0P M MU 0 1111 9U 01 1118 '11111US 591117021 119111 jo A913 's1s91191o0s - 199A -1g '1100S' 9111 0.1. 919 SS 9M 991 9A .1110 111 :msn IB 18111.11 911 OS UJ 9 91.11 1I0'1199UUOO p191u01 -191 99 9 91 S9A 5111 IS 9.10 1 SO -ss9N 110d 1 pu9 S9 ' AuoLu11 911991 9M ss910 '11 9111 011, 8 S 1.1.10 19 A19119 01 p19M101 11001 01 8u1L1 OS 'u 18d u9su91 111111119 -1911 5111M 1 O 198 898u9 01 p9 9C1 911119 91-1 911 519 IJ 91911 011111110 S11 1 1n0-1 19119 U0 919L1 op s199A sn0nu911s RQ s1l11 919199p 0 .111 HIM 1581 oMd01.1 A951 P0 10105 0991 A11 Sq UO 11M A1199 01 Ap991s 08 01 A1!11q9 1911 s1 -u91.1 LU 91913 'ue 10 11111 8u19q '91os9uu 111un 10 0 '9 111111 'P111 G- G IS' ,... 5 .D C 0 D 1-1 O -h 1-4 'J' O C'- N 'J' 1-1 N 5 Q- 1-1 O 91.1019 u91 '91ssn1,1 19 M u101.1 191' 01 sAoq L111M 8u019 198 01 A1!I!q9 1911 s111 1.1 LE 5. Q' 0 o Q Q F9 -4 o 'H 'JI 8 E o O D-I W u m ,... ,.1 ,.. E ru 1-v IB' 0 CA P1 O D-I D ID ua O -va ci -1 lb D. ID CD O D' O O ,.1 -1 Z 0 -1 I 'J' H. ua U2 O o Q. OW ,... 5 ro U0 ,... Q 'I N FI' 2 N D- F9 o x ,.. Q Q r' o ar cn Q Q Q ,... G O G. E 1-1. 1- Q- W D' fb v-1 U' 1- C M D' O 3,1 'u9uu91.1 OO '99p191' ,,u111su up919n11s-A19-193 -ss9N 19119 M 91199 -1 8u1pu91S IH Su 9 9.111 S- 1.11101 H1011 ,,Ad991g H 'u01s O P-I D vo va 3' S D' co Q -4 911sod uqo 1' 1p991 991 8u 9111 u9f 19d gm co -4Q QQ. 2,3 2 99 755' cn 1 Q' na O o 3 I Hz: 9,0 145 ,... EE. NIH ag- cr .409 :E- 55" 01-1 'AQ' mm F' 99 Fw I0 U3 'I ,... V5 I Hum Q' mfr 9.5 mm Es- na 2-- 11 52-1 GRP N 591 219. '-32 gm '15 EV! sn? 51" W9-F '12 us Nm Q Q-2 NS' SE 9. cn mm wh! F' 31.9. ow '1l'9 M1 '15 ,mf 9 Q 1 .9 l lit! Jacobson presenting hy Dorot bate tro- De C th US nti es Blau prese SU A Y ph Speech tro 8 th t Jensen presenting Pa d -hot" ure is and h el' atchmo" Bau 's louis o bl E cs o I-1 A-6 Ps N v-4 o. O-I u 42 o c: O u .:: 6-I :E 9, .o o Q as F5 E. :x cn o 64 E' n. C O sn .D O U N it H Q- 5 tn O H ci u O .-C We'll miss the Christmas concerts when the choir sang. days, chool S Olll' OUI known through ids we've We'll miss the k We'll l books at four o'clock QS E eu o for the socia Pu v-4 -1 N 0 L4 Ps N 'U I D. the scramble .-4 -1 vs r: 0 .r: 3 bs o .v-s miss ll We' pr hall. 0 .-C'- 4-a 'U G N ays, W al ember m IC 11 which we ' Om he junior I 51 'U 5 4-I en U J: o-0 miss C-' .v-4 Q. .-4 za ua O dl U -C I-4 won't name W8 quizzes and US ho andat that's all. esick, U1 ho be ll We' mi c: o -cr eu 3 ua 3 M 3-. N Fi Q. an .rr- O-I -u r: m I ll Z 0 O-I c: o o o -Fl I0 :1 E eu .c li 2 Q al-4 E ISI -1 - 2 t a basket" 311 reamed 'we w SC that Sang We'll miss the E E 5 o -u ru 4: on 3 r: o .:: 3 bs N D Q .cr .2 3 an I o -Fl -o as ua o .:: l-I 0 .2 E W6'l1 ask it. ld OU W Ile VCI' We he IW cher's help we go 3 IC The e played last fall, at's W CS m ga ll The footba -I I-1 8 'B :I O 3 2 'U 2 lf: O E. 0 3 G0 'U E 0 srl J: 0 J: I-1 v-1 1-A N 'E .-E o E' O -I3 B E 3 A I-1 G .vu a-4 N .cr O-I .ai O alll vo 0 E O .CI 0 -D I-1 -1 5 N 1-1 Pu -I X gs. W C ni -C u an .will P-E C O Ps .D A-I .-a .Z m N : Qu 6-I will .u C! .2 ui C :Ill u E' M .2 Q : .1 o an .n eu IE o c: ev Z dr r: I4 3 sv O in the skit. Allan Sorenson. Barbara Gates, Shirley Berg, Cheryl Fetting, Lee Clayton ie l'll'l od and lea Bonnie Hopwo J .-1 .1 va 0 -I: o-o he 1: o ill E .r: o '15 Pu s: O Di 'o E O u 'U 0 A4 .-4 I-' O O I-' an vu 5 v-1 5 :: ull 2 I. Pu .9- F4 1 ma .: 0-I 'O-1 o Fu v-4 .na -I 1'7" U H UI A9 S d U 9'I E Ll S 3 W SS SB 3 I 0 U1 S13 ,aw .ali . , . .fic .121 ui p pue sa epneli aql S9 SB np les A9111 sql Bu, 93 v-Q 5 ,... -I ,... ,- L4 Qi! 1 I aoumswnax unq speu UQ qsnf u'eo aM PP 0 . ,.4p-U cr SE OD U1 9 'E pu 1 P41 OUQ ff' HO P A aqs A12'p .I Sl? 1 11 Sl Aep U0 1 I -Janeg 1a11eM 'aals 013 o 91X nperi BUJ S912 L13 SU ll OCI ,.. v-1 I-I .-. 53" U sw 4. '50 D- ,- ,.... ,.. n-4 vu ,... v-1 rv rv D ,.. D ,... r-'P Q.-.. o S :r .lf 'I DPV Jo, Ja VCV moH :o.l6 .mol xlsy M:I33lV8 P I o 3 0 -4 9. I'- 9 sny '3 ll UOSU uw L 0 VI D 5 D. 'E' N0 S A3131 Y OICIVZI 3I'I9VHclS EI Vd3H 3OHS 2lV:l'0fJ DO! uawa6uo n D O D390 UO dOHS El3MO'l:l '9 3SI10HN33El9 Z.L109 I DG VOZ Aau o S 3'lSWVO UD Ka DN .l.V3I-I '9 9Nl8WI'1'Id SSOEID 3 H133 13 GVLSNO 9' 0' 4 v 07' 210 '07 'PZ9 xi Eu 2 2 ' ... I X 3 5 - F F - 3 " 2 " i S x SG S 3 r 3 35. ' S 5? : I af' , 1 a 'SS 2. 9' 5 M X3 g 'H H xg R ss 1 e Wm PX 1 ef Soi S VU' il: 'f 1' 3 Em i Tlx 'ft if 2' 9,0 gig ,G X, V E2 - no L m UZOD -l U 3 Eegulmv an-dm Ogzmlm U1 V- 0 05 C0 R 30 A- 2: 52:55 WEZUQ OWOCC 2 U 4 com L, XC'-0-P 00 Do? mayb! EF-P new 2-P mu Nzim V501 ummm O SC m CO GU gn- 30-E ECU C rr-:OU CUE Oz WO 025:32 020 VWDZ WPZDOU ZQEZOZ U Ogg E U 4 ON 0:0-KE OC EO: iw GC QED L ZOmmH Amid My LOW! LZ U Om0CC oo COAMUWE4 4 U Woo my-ELW 4 J D U OmUCC 2 U 4 ,gm :Or 0 Owvm mn 0 W 3 22-U 02 0 JU-20 Q OU EE Zi: gem: Ow0CC 2 U 4 0 0 Q0 n- U 3 7 Ow 20 EEUU PZQJL NEMUOJ hd I OSEC E U 4 CCE 2310 L Egg, 4:-OUOW WU Liam QMQQOMQO U4 0073 15 m0 Om L-JOEL I Umx U LOQNEO m MWZMUQ E Ca 2 O 4 CC 2 U-U4 QL Q-Lori D fe. oz gsm 20 BE-OU Q 2 0-Us-C V- I Q LD 0 O m wool C 0102 sez 30,62 W U 4 U Z 1-U U54 my-DFW mD1-Us mmaaw W ZQEMEI . L L L . . M W 1 I L v I o I W : - V- O : K- T- L : L - no K- kv mb L L - i W L N : 2 G -U E I mv - K- K- I m L 6 I K- L: I im .nh mc: K- M I- I M :E I U wh - Ii Soi S D H A L . U g L F W we Q E m TV 203:52 UBL W : - - B L L mn- A- ' - I Q -m N -5 H F H M I w u W N w D: mm 2 m 1 F N M L - L I L L H . . m m - 6 E H - L: 2 L P N N Q L F F L 5 U u M L F N E J w L L L L B - l D . H O D C H H F - - .- . . L . . . -F H L 1 H H - M0 hmnvnt 0102 DEC: wx! W I m0 UCD'- ov aol 302 02 HECU v-B4 VUULE gn- OSU P I DC UU: QED: DOI 203 I :O E Om tm I ml V-OOU momi 5 :oxowcmom OU M46 W N-LLDWLOL m D 252 mc 1 Dm WZQLEOU NEDEDJ OL QDOD OmOCC 2 U 4 gm mon- sham U g 820-F rZflEOU J O QQ! omg: 2 O 4 gsm ow 0 orgasm oz W U 9-:I fzmzfmzu mellow CD4 0 FN PZ-Ummim OD 025 D Z0-'Urban ,P Q W o 13+ 1030 Q25 D O 0 m0 4 -5 :JO -UCF H MO O40 Nw 40a M Un-Q3 be gs: ZOUENZ Wmbcl-4 w-I-O-U 5' F an O WGA-C: 20 F 3,-030 Gam P O K 3:30 Z -Nmnn-'F W-'PO-Am! I-I M-I-O1 O25 D m an-sa if so POP ZPI-I OZ.,-I WPZ-A no-an M P nos-U Q3 mg-A so mm 4 new 3 M4 :na 0 9 mo ooo I-'TQ 0 m Z0 MC-:Q Ea -H0 MDF: P Q 75 3203 m-A0030 M , D m ZQSOMQ U23 353 mg .U-JODQ w N P O Z 3: M Z-UMOZ KO'-.O-N OO -no A M ea A C0-3 Q 75 3320 D far 3 gm Q 03 3 OW I-I mm mn-:Q WW ,OOOMMO -UTO30 Nam Q K 32:0 0 m-OPC-'NCD M Q -nl-I MT-O1 m rm To mg Y O23 on mu-JO30 moo bln- g 3330 O OP-NO -IF Z0 Q 3 .I Doo I mm U Q Aww sp Q 75 32:0 Q :CWOP-I IP-NUS?-Mm OO!-UPZ4 Oc Oi: In mio Q UO gm Q gs: mn-ibn-A-Im w 5?-N ml-.4 ml-'Omm ZOB Cv Ho Una 4a 6: wg m P I mnronr 0 Pla Z :D O-'moz M ZmZ m imbz 20: ZOLO 5 wa 0 -H002 3 -5 n O:-Em Ea M-'OOM 10 Z0-J ea mga 10 og mo 409 m . . . m ' -u 3 -1 - H A - E - D m - - Q -M4 -I m m c 9- D - -H m -I m : H q -' m 4 m m n - . W ne T : m m -' ya W 4 Q Q - d . m - H m Q 3 K m . ' - - - 1 -' ,nos-2-Q Eg- m-6210 im-0:30 zo-N-N46 ml-'PZ-Ubmo mm-N4-nm -3 :E Zo-idiom, -L - m m . . - N m - T D ,Z mn 5 1 5 :mm H - E M 4 . . -' - m -' :um n H - -' -' I- Q Q - 2 : W . -' : 1- - . 1 Q i m U - W U H W 3 .- m 4 Omg: U E2 sql U D O E02 W-U80 9- O5 1 3 0 U31 or ' my-ozogor WMOI-lm PQQOU OP .5400 r EE-E00 of 2 3 zum WO m SX m5 WC S50 DU ooo Omw WO, Oni OOO mg 3 Q Dm OOO mg U neu Sm Emcw QQ mia it-SCU :UE Oz wo v-gm 026 V-Z5 E15 Em U- U omg: E U M-ECI IZNEZDL ZOQU MEM-NE COUU Dm -EU S U nfl ZWV-OJ WN-OOO!-P NE Q W :ME LEG O M' SE QED OWOCC 2 U 4 WUDQONE DIE H-IU-F I- 233: E O W is geo m 23 P wg 3 D4 2 gsm U 050 WU :mm Ol:-4 W DI-OZN-4 ugh- u3E0U'm0N F H-Imam OWU Um?-UMD? mm-JO: hmmm 232: 2 U 4 CU mc 25 um 1:0 :scam 4 mor-3 DWWH- 404 J O3 gc: 15 :vom n-O5 FCOM 404 C Ogg 2 O m X02-an S as-W 2 Wx-um M R: U: me V Li OU ymzzmn- U H OWOCC E U 4 vvb I-HVOUHQIF-Oo PZSHEOU Z 420 454 Omocc 2 O 4 mr:-we-LE mdwxgov- m no O22-nh X H50 O QP-Im QEEDJ44 CCE U 4 Emu UQ Fizx on EU0 U UU 302-U UGUSOU I E50 U .I J I ru:-3 nh quo: :Enom 4 is Nzm PM 45 ,RZ I 5 . D 0 i C22 L :M M - - nh M A E M i 5 M - B B + J 14 N .'.-....-...--. L s .--. .... li.. 1 K- K - 1 :NNSQNE N QI, : k . B . . - - F M 14 L M U - 2 J 1 . maui: I mc:-:I I mc-1:10 K Q Q U W 2 L M Q Q Q - . up M v oh W my - - M 2 M M M -W RQ I L E N Q H h 6 - co U - B X 1 - . G 1 1 F - G - m P- K- E no 1 -: : W H : H m . H i - K- M iv mv M - : - h .H L M no - D OSSUU 3' Cl NOSZIHSHOJ. .I. 3 dl HWVEI wud-Su 9 "S UO EI s 0 Ill Ol'- sa ga D OSSLIU un ou a4aA EDIHEIIZI I' H 'G 0 S uazu dzuo D OSSUU 'ON NVWHON OD N A V SEI .l.3V2I.I. SBMO ADNEIEJV ZLHVH 9 'I UUW 995 aumid S9 OSSBDD D UI S09 9 Bu SV9'I HOW S CINVZLLS so :Q pm z O0 Z0 PZ Z-I -4-4 SSD ZITI FUI' T 0 EIIIOOA 3H.l. PUD EIVQ DIDVNS 3H.L SLK 9U0'Id soH A 'IUEI acl o 0:I namgo fb U O P da U9 Q. I D Q. 0 D '4 UI vi I n P V BEIVMGEI g pun 6u gaaqg SJDMQD A P940 d SA UOLUD AEI"l3M3I' S .LVHDOZI ADNHSV 'IMO CIEIH D OSGUU 0 SSD 3EIO.LS S NOSEIEINIVS guaq QS Obl.L.I.S 9 H HCI 3 9 Z 9'-'ohld Bu ssa Bu una s oda SEIENVBTD VCIV I I " I! I ' ! DPV 4 IW spy SP 40 I 1919 Iwo x"IaMaI' '9 sa'I95DM ' I1 I V I- sj!.gZ5'1-gg,-K gag!-L .l0J9n1do-I! 3 I ' I - I I DJ C sxogagxdoad '6nDl HW Q N I UDLPIDOW 'UOPUAIU mosaumw DPV Aallad 'um"PU9I-I IDPV uglmg sg Buglng a.laqM SW' 1"'A"""'D ' ' ' C' 3 Aavw VH s aaa aNoH 3 1 n oN did ld ggcj 73 suojzwynzmg I1 Ig sagldd I I !W DPV miumjaw 'Zi T 'SJW pun 'JW I HN H H DPV 99.1 13 SQISM1 18227 ' '- - - I jo syuawgjdwog j 1 77 D I , 4 IW DPV ' 'UMW DPV I 'do.nd 'aa1 ulpg I ' ' ' A .I - .lag ' f d '4I!u'D:I al "IM 'Il "0:I 5a0'IS am-L oiggnusqv 0 syuawgy wokj A3310 9 v v 1 n ' UIW DPV 211045 mm .I 4ua pu' sfo V l l Aalsozg-snggaq -uxaqg-onq-Bog W SSH-,M ummw lla 'Dm .lg 3- g ad- I I3 sa um' WIDCI 'I sum saogxd pood Knpklangg 1 H NHLSIIVH - - CC 2 U 4 gum F-xc? Q2-m I O 15 X wg -' :IEE-Q. ZOMZ aa ZOB U OWOCC 2 U14 m UN F 0 I W-Um-U0 Q I ' Om-uw ZO F4 UOQ4 I- O n-OIOU 404 CE 2 U 4 N U m100m UC uh X03 Un- IEV-N-Ez Nmn-Dm W Milam- Omm O O 0 -:ST U: U OCDQ OU Ein-Dm Q24 WNEZQNEI W ml:-OWL an U Q :mv-4m it T00 m TUUV-Um OED: OW 000 O DO, xm4 CC E U NGO or-oi moo ZOQ-I-O5 U 3 Q M' NSE QSO W 2-WU? xgm W Os Um ON- S-UD -F E-O EC BC 2- F-UUE E UU- V-U E OU Z PZFEOU PZM-EWJLE 454 m 20 10 nh ' 300m E4 1:0 h U3 3 D Um :OI QN IUZDJ my V-U DO O Omg: 2 U 4 W 205 P EU 2-EEO QE 0 ODD EO-' ?Z4n-ECU -IZWEWI-n-2 I-J NE-.E omocoi 0 rom Sm U O E cl ' UOU ' EDJ PZSUEOU :En-Dm mz 4'-1 .Em-NG O 0 Q0 Q CO mr-L01 M 3 D Um 15 m0 Um CO E Um Um -ug QC Dm O UC GU EDU UU B0 m U EIUWIE ZO-'WZ-I-O-. UQUCUZ mc :OL OED E00 U ' X h DOL ' mam OU WUDDONE W .E km F - M . W -U M B K- B 5 5 G 1 hm B B - - m H- 0 L F . Q 2 - - I 0 . 0 5 . . .12 V W N M Q Q Q h H J -may B :M L H- B :O uc: P - 1 M - K-on - - - - H K- K- E ww.-oNo0hm iocomhochwt--1 ' M 1 M C N L - L F Z L F . ll E - 5 in M M M L U uh M I - m M mc L H - I N W L - T- - - - L PM -M L I L - B G no-I - L . m M L H B- - - - i A - B X K 1,iw,,gg5 .V i-si ,. .An-Q.gf,,s is Assf7,H5,g? .A ,Km , . M, rfazig ,, .,, 1, 3 5, . if FQ ' A Ah?u:Jg if 1 v gf , 1 ' Mig 4 Q' 'ff' ' ,K , A aff Q lx X . git' 'Q 11548 f- Mfifv' 1425375 AHVW 'HW NI DS V"IH 'IEI9 IRISH' 'HW V4 2 -1 -1 lb Z -so .LNEIHH OLS d'I GVLSEI SHN Ya E cn m '-1 C1 -rx f-I rn Z 5 U O z z Ib 5 cn z U1 CD tn p-4 ,A 'D 41 they get three tianson, . Chris Mr and IIC, IC Carol Gorze, majo CI D U 0 v1 11 sum SU 'J' S S 1919 1-1 -N2' 0 D"fD U' .ds II 1-4 P4 'O 21 A 1:11 U """U r-- O O D .1011 SU 14 F' on L4 9119.10 1 6 193 I S OT 21 P1132 on 9u0 3 0 0 0 'U 12 ke o 6 3 II Z1 1U'9Pu911 Q- ZI VID BT! ND U03 D1 Ui III O 10 SU u 0 0 I'-4 23 'U UQ 1-1 0 U' D D' BP w-O -4 ,UE QQ O3 Suuu C 21 u99 2,1ou01-1 0.113 A1 N"U '4 1-IF! U2 'U 10 14 5-fr-l' 'Z fZ SH U9 941V U P D So .19 P225 6 OT II N d 1.3 1 1-1 O 'C 001210110 r1121:2,,, 1-21:2 N UQ P2150 -O PU C100 :Dv-J tb xo 14 gfU UU U ru cr O1 971?1S II 1ds91.1,1J 11su12 Z1 ID SSE I 6 3 0 '21 22111 S9121 d N14 H O 'T14 "ICQ F' 05" 9""C1 O HOD "' 0 C-990 11400 H W 0 W' -O v O 7124 N 911V PU que 111210 01111 O P1 Ngggw '13 I Z1 9CI 1210 LU OI Z dad II'6 PUYQ .1'e.1ouo1-1 1 91123 0 921413 -U 14 1-3 D' m cn 'U FU 24 UJ 14 Q5 D' P . Su 301-1 IOIUS -' .1122111 221-6 P1125 121111110 sg, A2121 qovauo 211-6 we 2 -11 1 1129 f2ISn10119 52111221400-1 f21 '11 211 311111111 f21 211211122 1 '01 P1125 11221 f21 '11 '01 '6 P11 5 N01? 'SHCI 31' 12 .110 22210 221 '11 2111 5511 N01 V110 ' VU HU UP 03 21115 P112 1111115 f21 '11 '2 '11 '01 '6 P1125 121 '11 01 -2111211 f21-01 11 5 21 f11 121 NV0 '5f111:11'1'15H P1125 221 f21'11'01' 1112225 f 1 12 t ' ' 1510171 f - ' 121111 umxq E5 1215 ' 11 8011 Bu. . uf ' sum 9 21225 f11 11 11111111 121 '11 12V 2110 f21 '11 2 3111111 101 S11 111110 2210 121110 f11 21112 '21121 22111 16 12P221122110 f21-6 P1125 f21-11 21112110 f21-6 'V'V'0 f1, '01 '6 'V'V'0 f21 '11 212 P1125 f11-6 111110 2210.21-110 111- 11 NVN'110:-15V :11110 'f1V'1 21112110 f21-6'V'V"0 f21'11212 5 f01 '6 P1125 11221 f01 '6 '6 112121 12V 2110 56 111 25 '21 11 11s1V21'N5s111:1r A2 21 12V 2110 f01'611121225 f21-11 3211 11111111 f21'112 0 13115P11 ' 1 '11'01 211211122111 f01'6 P1125 21121112110 11111-15 f21-0121112 0 f01'6'V'V' 61 , f 11 . V111111'0N1115 15NVr '11 :Ir -2111211 f21'11 2121 22210 f11'6 '1'1121211 '11' ' A2121 12V 2110 f21 '6 112111120 1112P 14121211211 f21-6P1125 221 f112121s P112511221 10111121225 f21'11'01 6 -1119 f21 '11 211211122111 26 1221110 .21-110 111 2121 22210 f 112121 12V P1125 221 '11'01 111110 2210 21 10 22210 121-01 12P221122110 221-6 2110 121-6 11121225 f21 '11 21121 11211111111 '011 5 11121225 f21-6P1125 f21-6211110 2210 -22111 121-6 P1125 121-6111110 2210 ' 1 ,s1.1113 221-6 sn.10q3 121-6 'V'V'D ,s1.1113 521-Q1s11.1o1.13 521-6'V'V'13 1u'ep G Su1u.1o09u1o1-1 111-1101105110350 V V1 :11210'1'0 11150 ' ' ' 11221 f21'11 11311 '11'01 '11 6 P1125 221 f01 -11111 f21'11211211122111 f11 110 .9 0.113 A.112.1ou0H f21'11AE1C1ss'e13 910.113 A.11e.1ouoH 211 A 1d 10V 9u0 SSE13 521-9 pueg 521 '11 '01 ' : A215 qov 2110 121-6 11121225 111 111-6 11121225 f21 '11211211122111 f6 111110 2210 .21110 f21'11'o12111211 . 3 11 11111111 121 '11 211211122111 f11 -V-'1111 f11-6P1125 f21-6111110 221 V115NVs '11 '6 'V'H'-'I fi! SMOLID fIT'0T'1nID .21110 121-01 21112110 f ' ' ' '21 '11 '01' 2210 .21110 f6 'V'V'0 f21 212 VHV V5 'sz-1 V 5:1 21111111111 '1215 1:1NVr 'N11011 -21-6 1125 221 16 2121 '21'1111121225 f21 1 '21 W2 12V 2110 121 '11 3211 11111111 f ' f ' . f 11211V 11221103111111222111211 f21'11 -v'H'21 S21-6P1125f21'111111102210 .2125 121 '11 '2 121 111110 '12s '21 Id SPI 501 '6'-U I2 G f2I 'II .21110f21'1121112110 f21-01'V'V'0 '11 '01 21 10 121211211 121 '11 11 311111.11 121 21121 22 1 f21 '11 11115211-10'0N1 15 '01 '6 P1125 221 f' 21112 21115P1121111115f211111102210 '21-611121225 f21'11S2 111111 "22211-6 1221110 22210 121 '11 .21110 f21'1121112110 f21- 'V'V'0 11110Vr'1110s0N1115:-1 '01'6 P1125 16 'V'21'.1 101 1 2 111111105 '5 0 H ' 1 :11'1V1v1'H5f1V5 '11uo1:1u911uo 1 s 3u1u1009LuoH f11 '01 910 '910113 .ualou H '21 11 i n 919g !21'11910.113 -113 A 2 f 1 ' 5 ' 1 So u1:11A f 1 6121211211 f21 112121 22210 f21 112 '11 215 22210 121 '11 '6 A2121 12V '11 111110 22102.1110 f21'1121112 -111120 1112P111s 121 '11 .11022210 2110 f6 11121225 f21 '11 21121 NNV '13 121 111110 2210 .2 25 f21 21112110 f21 '6 12P221122110 f21 '11 1121 ' 1 121 '111121112221 121 '111121112 225 12111111V 221-6P1125 121-6111110 2210 22210 . S f11'01 11111 '11 110Vr'N5NN:111 .21110 f21-0121112110 f21-6'V'V'0 '01 111110 2210 2.1110 f11'0121112 '21 A2121 22210 5N511121Vw '51:1 N0s111V 'N0s15215N 75" 1931 v-1 .-C' Um 'O DD Cm rn 1k1 g 1 V 1 12 1 I-4 12 11 Football C1 Ol1l'1 Il 12 11 ll tba sk bw L-dr!! 41 o.I11rn I-I U U3 11.2 5,65 O cr v-1 'Nl O-C UL'-,U Dio as IQ 11 11 Student Council 10-12 HS Pres Band 9-12 9-12 :LZ C0 'U Pe 2 OI' dit Y ok b rd 10- ass Pres Coun t CH l Cfl 12 Chorus 1 l GAA 9-12 SP he T c11 v-1 10 11 12 10FFA Football Viking Log ll Baseball9 12 s 12 ll 11 10-12 ack T or etba lan C1-mm .hd lcegfncn ,CCD GS E-'QZCO oem 011 I-1 G3 l-4 5- E e cd S tball k 'ACID WU Y TY ra -1 10 nd OI10 P o-GJD-If-'C Dec 11 11 Counc t CII Stud ball Ba aseball 9 Foot 10 9 ll ba VIS Bask Ii r11 U2 7- td 111311 11 l Science 2 0-1 1 D Um 43 o'3'.J3m I-4 O- rn Q2 Ch Th SC 10- 12 ounc1 C t tuden 2 S 1 Football 1 2 l tba k IIJCD 111 O- rn cv .C U UD 1956 VIKING sincerel the of taff h S -CX' h I' 011 b bw O-4 .M -Oo I-I est tha yo t 8 nence in y e a 1 ffl I'0 U O QCC P O rbook Ca SSSLI CC SL1 ite 9. l y h BVS I1 ever and we thi .-C U YP-as -Q ,sm ISI 5- 5- .D O TC In W01' ,CZ-4 -1-'11-4 ua .M ual nfl 5 ' 'n L 125 One Act Play LEE, JOHN orus 9-125 Glee Club 2, , 25 C a Play 115 Pep Ban F.F.A. 95 Class Treas. 125 Thes- T1-IRE, IDETER 1 . ians 125 lass Play 12. B e , 3 , 5 , NSTON, R NALD ERKIN , DAV D Baseball 9-125 Band 9-125 Thes- rus 1,125 Bo s' Glee Club 125 F.F.A. 9-125 Chorus 9-125 Glee ia s125 StudentC '11O5 Class nd 9-125 A nu 111, 125 Thes- Club 125 Declam 9-125 Class Play la 115 Hgnol-ary C11-C1e 12, pia 5 ' , . TENBERG, RON LD 125 Declam 11, 125 One Act Play MILLER, ELVA JEAN F.F.A. 5 5 , 9-125 Class P1 11-125 p Ban G.A.A.9,105 Chorus 11, 125 Band F.F.A. 125 Pe Band 9-12. 10-125 Year o E ' 1 . 9, 105 Drum and Bu le 11,125 VIGEN, JO AN OLB, MA ' 3 ' ' , 3 . . . 5 5 ee GS C M T- 3 ears? Band " m , 10. Club 9-125 Band 9-125 Cheerleader IZQ Student Band D1I'eCtO1' .1 , 1 Q E , 1 , Class Sec. 9: . earbook Photog pher 1 , 123 , 5 5 5 ians 11, 2-Stud - 1335 Pres' 115 Thespians 10429 r 3 1 3 . . . ' 05 Declam 9- '25 Class Pla ' 4 1am9-131 -125 cherue1o-125 G1ee c1ub1z5 1 , 12, pe Band 10, H He Cf P15-W 9425 C1395 Play ' and 9-125 Thespians 1,125 Class Circle 10, 25 Prom Queen 12. : P P Band 1 C Hb 11, 125 Pep Bend 9. T1-3, DAVID C- 1 - EPB, FRANCE et , 5 2: ROSH S, DAVID orus 10-125 Glee club 9-125 Traeklo-125 B 5 9- 3-5 e 3 , 5 ians 125 Declam 9-12. 125 Class Officer 10, 115 Thespians I and 9-1 2 1 129 1-1E13N,DELoREs 125 Honorary c1re1e1o, 25 Pep 1aSSP1aY11, 122 Honor-afYC1fC1e T iam-, 125 Deeiem o. Bend 9-115 seienee c1ub 12. 12- CHROEDER, DuwAYN1: T e ' y hopes that this boo will hel ou to retain the est memories of y ig sch ollife. W would like to su g t u g've your oo a l f p ' ' our home so tha you may lo k a it from time to time and r c ll friends and events. W ave tried ver ard to make this the best y ' kwe h been u' f 1. . A e years g y ou wi find that the valu'e of this boo wi increase man times. Some of our best da s are recorded he ' d and in picture---thi ook will lways help y ' days. A OSC ou relive th Staff cw 'a ' 6 :QQQX A Assy xg. X 'fa Qs Ag f X og X 1538352 S9 ' N 3 EEL, "9 x R5""'p'w Q-SMS' ,X Q , GG? 1 , Q xkygli 'K59X . 1- ' :ll ' ' ' ' 3 , M ff-' X X 5 83,3 ' Q - 7 fi an , L' X . , F1512 Q - fa K if ,L Q, 'Q IEHBEESSESEISSFSSEEEKESQSS aaa mlm:


Suggestions in the Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) collection:

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Ada High School - Viking Yearbook (Ada, MN) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.