Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY)

 - Class of 1955

Page 1 of 88

 

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1955 volume:

I 4 fi 3 A: I, VI w l U W Y. r 0 1 A I E I ,V u U V la V 5. F + rx ,. I L a wwafafdifwzwmhxb' 1 xx. x .4 "WWW WMM MW Wifmb W4 jafwfffw W 1 J Xb! ' X-Ju asiw, 52- 33 x Q39 ,v I 9 4- KN ' 0 9 5 DYCSBHTCJ by The STudenTs of Academy of The Holy Names Albany, NewYorK 53 7 ' . 464 L I T7 9 'L yy: iv, fifgff . ,,, , ,' 'z ' ' 'ZZAAZ fn' iff fi ' ,J Jn-iw? . H ! I ,f -V ,M4,51, ' ,Y ,- ' ffAf'kf'W"f" 'RN' K .ff 'x Vacfff-fyfi?W4ff'wm1?yfXf A A A, 4,,,,y?fV-4' XX , I f, M . ,X f- f . ,L-ffrz .Q-ffvff'f'Wf A W? 1 C 'r iff 'ffynj P 'A , J 5,441 4'Zfl2"5!!4l:K fltow " - fl f6L'fIAf t jr f ff' ,?!CflLA4f I - . ' , 'X VL! - ' ' F f24"C7? n, -- ,104 - L , . L!"'6!"KJ,. ' ff I ffQf,,, J- f ,404 MJ ffkxt 64 V 'XA fdfffnffnff-fffmac ' ff 10-IZ' G!1v:.1L-4' f7'74If ... . , , A I jr, ,Pr X JV Ml-41p ,f Q JMALOI4, jig ffff 1 .fz , M yd ,, ,!p75'Zw,,, ff ,ft .1 f ff fl f4f"5f"7f':LL' ,lilly .YI f f zff fW "1u7j04f7 mf M fawfw ,- ,7 V7 ,, ' 4 " ' , jxflf-Jljif, XIILCLLLJ- 114. J ' . W2',Lf , ., ,, 0 J ncdovidj L-.ary ' V7 ,, -1 44,Lfffy:1fffq' iff ,416-444LLL"0'dff JJA- ' ' 4 Q pdf' h dlfc glfg,-:'24'E46ZiV :INV ialidrdfkif -,Ig g'4Zf'?!' 1!fK'1'Q2j, ,, ' ' "' f ,wifi ,af-ffyfin ' Xff ,lf Ayffgfff? I I 1 -1 fifffief -f"f7yI,i"'y 'I ff!! I 1 ' - 1 A MM gi! zyffff 'L"'YL6"fVJ!?7J!7n' J J fd f ', ,'ffvf,dzfff2'W'44' M !202,df-yibf' ,Z If-'f4?5 hywdlfql JIXXMJ1 Af ' J f , fy Mfyd, ,AJ4Z4,-00,4 ZIALWW ,fa ga-1.4ff,6'V'U: JAZZ , ". 41' ffn 'aff 1 NJ 1 'A if MJ! fff 71 155, 'I ' MUJXAM-Aff! fl W ' 1 .X l, , YV , I 4-3-1-I N, M .- I B 1 is? 1 S ml im -15 E ,fm -fygm iiafmz 2 .4 ,M I is? iw :nl if J. , ,. s 4 wx, 'u Q12 ,iffy ' ...4.. , 7,4 1 ff" X , X f, 1-f.5 X ik 7 fx 71 x hs E-. I 1. .w..N . ,Q ,,- M 1 .,. -. ,rv----, Xu 1' X ,, ,f Qxxx , . .N Tl mf -,:, E .Q WM Wfm L.. W Q :M Q?W.. .5JH,i2 an R D H-mga -vm . p ,za in mx. Www H ,P gas:- ,fm gfgiif .ggmr may Hg Ewan aw 1 Q H E 'X X2 2-1 U an EQ -, H 12,5 I ,. - X H X E Mm ,L H W-H 9 ms :W E 5 535 kwa: AVWN-8 rffwa 'm-1 ff ss We 5 Eagan lwvna fx- Uwia-MEAE Himsa H- x-gf?-qmfgwa H5 W as Q THKMQQE - '3 Q' EZ --A ' E -Q. fl Y E E E sf I 1 Si xl ,, 'M , m sq- iii! , ,wfZ,M"fw?af.sHH -y B-gs? jx ,wi -' M 'M' B ggi: :1 . ,W W , Ui w U Q if H . a 1' .rm Q.:-f W-Lif M nm sa L x 4 is E im-2 E '. hw.: W lgkxafg K.f1g:l2W L Wax wg 'Nl .MVN M Q-m Mmm :H A: MMR Hsjwixwia B55 55885 fm EX mm Mm W Ewa E E E S Q km im EQ an sim E L www ',-,. 3 'Q I uf I H x ,F 14. ,NC --.--g, 3, -. in W, r-gy A ' .i ,f f"'r..."' 3 if WLAA1 kf:.g,-:k' mx. , x V555 47 1,7 ff 11,1 v ,.,,. IM: mir , 1 4 ff 9 X 'Z ff ff 1 X K ffyf gm ,Aw 4 4 I if ' ' ix f X Qy X f f X 'l4','H W f' 'X ' , -ff Vf- ,, ' 1, .f-X1 Xfyftw ,Y . 4 I N Q.,if,.f 5, if ' ' ,- XX V f , X61 X Z J' Xf ' I Af X xx 'QQ f f f AN wwf ,if 4 f ,f f X- f , , ff, ff! XX? J' f X mx, ff 'xr' Z W' X2 ECLOOK 5 '1" ' f X 1 LJ X , , i 'JQMMJW "' " il .7125 'fiC4g J 4,.,.,2?4a?5'f:, :gayxxx- J 7?'5'L7-MMM iff ,f6,5wj..fm,,,, XQ2Q74fafQQ'Q4f1Q4 f f gfffcdw WW 2fQQ,,f1m4 fwzyfff JQZOQWM 55, Z Z? L?Mg! Z Z magna! U AMf4?V,l ZJ1'4f4uw-1 ' V . YQ1523. 4 1-7 ' . Y 111' , Qffx .55 1 X Q we Lffx 2- zifa ' . '. V 925 Qff :Q W K L- 'V 2 57' ' - ivy' 4, , Z, , 7x ,, 5'1" , 'f . ' . fi f 'if-5' , ' ' - 'iff ' ' ' .1451 ,f K ,d-,4fZ, 4, f fo M fc f , --4 X 5 -5- ,7 Cagww Swior C arm Qfkcerd ,aibwfv 6Zw M4QQw .lmfmwiwffifl ,zdwpdozmf ,ff ffwwdy Wqgwwfwfuwhffvijld fMW?MWZZffZZ,,MM JLJQMWLMW jhJ,M,Lw i6,,e7 if lg, ,m5j45Q,Wf4Jf6d,affwMff! 7747 MW KVWQLW cg -.. 5 V . 5 H H . . E H ' HS' N Z H J SSSWHUS fmxmshkm, I 1- ' - ' ' Y , f 12,665 if-0 i . I I A . I I 5 ' X J 1,41 4 i ' xl H E , 2 , I B U 'Q ' ' ' ' . - , J Y . 2 X ' 1 , " 3 2 E . . I 5 , ,dffvgfff Q pw I 'H ' nibif f ' " ' ' R J ,WJ05 - f if ix M ' ff,,.,,,4ffWf'f ' -' 2 f ' f my ' x . 4 ' X J Z ! . . 1 4, 2 -, , ' , , ff VL' AL fa, I, 4, I, .. I, ,df 2 , . . f7 , ' Q-c , n V f' V 3? f' ' K 1 -Y f 615' un! 1 3' 'L' -ig 9g P 14 4 ig Even , 1 flemsanf Sm le., ,ax J, ,,6W"x 'ES' Z L 5 5+f5'E5f3?3J w., J 4,-J Xbwl l . Nfl -Azmxi 3 35, . F s' Zvi JW, -I wr A Menu ' 1 ff' 14.95, :f1,fL,,5..J 'J' Q3 fx! 4 :JY Q'-.rig ',f'1l.AL'J2xf": .1 'f Virgil-Hon Anfhony pdfrricion Bec,'lKer,453 A ,W , ,4,-1-i--.-.i.4QL.J- - Lf H' Efiqucffe. seasoned by rmsmqltfyn frvi ln-am'f Ptrihsnglliilyjmncing ,lvl-1' d , 4 , A .l. '.L , , 'M :Q V , , , W 5 , ' w -1 -' Liga, Les Br-u.ne.'Y Joom Busolol B0Lrb9Uf9'- CrU9n,9'-MF-'P"1 I V. fgimffcim Ag ., ifif gwy ,Q 'ff Pg' -X6 Lg- CLC l1,Lu.Jf, ti gf L, wvfi-I, 1 fl . " 01 ' 1, GS' I' '1' L0 ld nu'-Hn in'h.r:.9'Ys1 Effcv-vc.u.c.n1' sm-11.5 all -ra all mp-th eyes 3 Moa.:-'f of 5014 'NP "-' Y 'P -3- "W"""--fr 'M'-M -'am nm- mm : 'mm Q., 1 . B H R H K W wi . ,iv if gg' M M Mfsjgiu A .Y wnmw 'xxxx 'J Y ,Q K , W .H,,.,,X M ,aw Ewww A ju- Haw A a ' 112 KWH , - ww V- qf ji Q 533555 - . mn- 1,3-L xg X- Em M N H M M, rf 1-35 ,, X 5: M H . , 4 if f gww Na.. awww W Biggs H . , H A 9 mm .. Wm wg M .-3 mH'f35.Hf gig was A ms A -,T Q I Si ' BBW - Egnaf 5E..fff.s .' is 2 mgis ' , EEE In ,Ax H - H Q 5 A Wm m 4?-ri , Q Z. mi w My Q . . , ,N ms LA xiii . . H J. X B ,pu M . u as ...: H if M Q" W -:, as :A- 45,1 'W . K.. Nun "'7' fx - X- 'A " V. ' ' .A fl , my ' 'x ' f 1 ' N' ff X, if Lf. U wwf ,-. .j .14 ,, ,-,f - Q 7 'M - H ' 14 6 '- -V' 1, - ' 0 5' ' h . I A, Cod' erm ne CGYITIOA YOLYBOK QGKIZQU Q Mary hh awle , 1 "" . , x, ' ' in . 9 , ,f 91 , b- .. iff? "CA 1' ol " RA' h H' 'F' 1 -r I" f , mis gre' 'of ffl! 'Y Hume' 5 u' "hw ff 'ff"'7'f' Y ' Pl ,, I S"u.1'u.re. Revnhvmndf, versfrfsh. Laiff-ues' A if UNO" ff , - 1 1 A 4 4 . f mj'X X, Kal A 'lf , f aff f f A A A ..., " 'I K W REB im HN, 555, , Q my M wx M -XY V7 SWE? Q 'A ' I HA ff' , A M :Q 5 V - 5 'N iygw 33 ig mgggsfi-X . Q 'A H 2 HM H MB .7 , 3-Egan as 1' AMN , ,I A HE. , bg? :J E? X .Y -A4510 H A52 H uf saw S' M . H 1 -fx , E WH ? if 'Lf' E if :Q nf iii ,Simi 2522, . A of mn osemoLrQe,Cl1onmloer'f111d ocun og r-oo 5 magna in sw 9 H buss 3 EH qgx nl f, B :IA fx- ss dgggphzne Dernptri 0 r ,r ' . . v1 r Llnvu.:Ffh.d v1q'hu-13 sense. of humor, R53-nc.evg na.'l'u.n-gi Happy Heqvfn BIS HCHYTGCA 5 Lluluzrdlnf Vl'l'4l-fy ..9.. C, ,X A ." fl cg 4. ,q,cQ.L.c.,.p4.ffz f if , -fM f 4-"QU ,gf bi., .1 -1 fllfl--L,-,4fLL,ffc,f-'...L . , k J Af?-ine gfffy ,ff Pocrrz ua Ebel 71-C 1,44,s.. JCLTL, UgL,Q4L,41, k " Q U Sf' Ufbigrzfjx . .1 'f 1 pcffi Te. v 1 y oLe.i'Tsl nafurp Btrnhxvifi unpgtfie., hqmkhf f fx Lrff' A UMJ LC Geraldine 1P2,l0C.k ff . , - 7 Nhlirs, Wa Hung-1155, W"'90l'D4'N5i . -7 Q4 49 6 QT Kaihxeen 'pxoodl qv CH-e.n-if! ,Apex 'rxmnw-e.se. Gallagher ,1 tr RI.lJc.b:h'Y'l ivev-b'Jix"T'I n Hpleasiv-15 PSfr6ona.liYY3ele.vzvwi1"1 ff Ev'-'TY-nmai asm 5 af-Ya.bil31'Y A u.g.10.- IVIOUPIIYI7 Girvin IKQTLIICBYI Hall r '5 s Y Clcvxr Yoqmqckfy "'G,,,,flgy,g55 5 cmnimonfion 1 A rm vm H o e. 71 4' , va Sineevefrnenelshipimcvrimuri' ,r W I A U7 W' Cfwif f,...Jg .fyw ,W A ,wg q. - . . llfvtu path-uc.uoL fgoe, Gayle LIOIWHSOVI Mary I-Olde' ' ,I ,nf-wx 'f':f.Q VL 9' ..9J1JfC5JU?Un ' Jdww J K N f ul-er.olsl-likq. range..-gliiyn uDe.'Te.rmihos'fioni buoyancy rrCle.ve,r de.FThs3ca.rufrer.n -11- 'JN' flffw rn? if .f"W 1 J :J A i V, L' ' L ws o t A: H". , Y QYYICB on F1 o?n,cYV.- 2.11: Be-Hfina lxflanguqey 14' Ml ,mf - J N X 1 xl fy ' . E I . '-t -Y ' I -Y ' ' 0 J ' " A- .. ou ln L-.I :Fu-mend 'In :mm-ne. rfgglgcakghs +hou1MfFAnu,,s A 1 fbvuflauzns Semmwryldeponadmityv f 1 ' , F1 1 1, Dawn .P4c.Au.leY dean bqecavrdll Diane WI'-C0Ym30k G Devdhon ,disf..-Jian , di 5'-n31'7'1 QLOVABH. ipdnfun diyn qs'-'n999'lG-59 1 bun"-fl'-isdn -1 2.. If if 'B' g .4 f " ' A 1- R , 1 w. ,l U - U .fu - ' A ,A , Q Lf 4. ,. ' 1 -V Q , Barbara. Yvlccvaff MGYY K. MC GYQH1 hqqr-,'4aQ!FgfN pahyfrot 'Ww.y MaMvw42 W f QQ, . rr'FqQv,- and 'PvQe.vudlyn ni'5we.e'f, 5trona,s-e.sel-vedn RL-5g'1'1'-,'le.al-'l'e,:1r.FFif.if.nsy. ,Q6'lA.. .5 5 W xfglig 'ww A W s J HJ QU pf ,, 4' fx A WN X, 8 I QIYQJ ,, N L4 3 Qdfpm Xu jvlsfj 'jj I2 AFXTK K0t'H'le.rh-le, pffkltwfez. Lp LL'l ge, 'Rodin xt YUEY' WE! VXA i rr -I haf 'Q - ' J. H 11 f . "W T- I I A , JJ Sfu-Ji omg'-,gl 'Ygmpqrd B1 gaigfv 'TGI-'-"ff-5 , 'fmsfids 014.5 'Dc4niF-Tfljlflj eJ'x5-fyuil-0 1' HRX U G 9 1 3 QQWWLNJ KfwWx7f' -.15- F 3 If V ' BNNB Lf Eli"z1alne.tl'l1 'SC'-lwmmgflj n ', Beverly Small-1 El leer: Smyl'l'If'- V' . ' ' , " j." I A ,fr '- " ' ' . "N N l ' I , .': ' , , ff -, .u - vw fl . . 1' 48 of-1' - spqknn' clmqvmg sob,-2 gf, 1 llglllyly hand yn' , Clucsrf-Ll manga gn- m-'ry 1 .5 .. I Q71 H I girl, N S . 1 I l fl V l Q7 pull.: 4, l. ., 27' b--RviU'JW- A , , W 1 7 0, il Wfwfl mime, l J l A l W ' ' 1.4 L' ,fl Q JV' X . lglyfq Cl fx -U ,ww U J Qqn Warden Pq,'l'v-3 Lmy on fL,j,Y lvl ou-Y Lou Z.ome.l lo - f 4- ,f .V-f " V fy' Twwfwffl ll W a 'Q-.x1w. ' ' , - . , 7l"lTf"'Ll-ly,ldwl!'1', 51-riousa "L: wsu.: :fag 6e.x-Yer-T1 l QPlfHl"f0fM1 sl:-4m'?v-iendsmp AJ, -1 4.. ak P3 Ln-me Orvas Q BARBAR O IfQ.l-fs.-2L,,j,g-u. pQ1..fx.f'u .Il Lf f J? N 55 K XJ. ow yea P You'RE Ksnnnwl AGES A60 I-lownY 4 I7 DmNK,Dnwk,DnwK! G ' H - Lf' SLuG5 IN A Pool. IT F'uauR1-15 U QATCHIN1 F-LIES? -15- M awww Naourr- NNE N5-fs Tfks .P Fmono C rrY NEXT Muxso-uP KIDS -16- , I ' THE M011-lEnLY TYPE - fi . v JV ' XA!l"ERE,5 Ta-as Pmnv? ,, oy x '11 ,. L , ,fi U W ff- Swggr Te-UNGS 1 A .1 'A . If ' A 1, I M if W .. 19 I Q My jf LX. scare KID n Q ,rjul ,A VLO5 V200 HELP!! I-lookevf. CHEESE!! MAMBO ? SWEET 5 IXTEEN MA-I-55 'f 2-u V V' - V G HJR- ' AN OG REMEMBER WHEN? CAREFREE THE END -1 7- 61011, 772417 unior is ,MQLM af-U gjg,fL,94fZZ2,Mff 5' gigigf 4054, fML5Ji2Zf9 , d,,4,,4 5 7 Q ' f7 f lp 0193414 Muqjwq fiwf J 63 .fwfr 4 . .pwkg QfQ7.,.n, , ' -18- KZZ4 ,,:,'Y,a,..5, ppm, I , I 7,64fgj,4yZ , ,fpryyzavvf f 07'0"'Zwf1,-f'U,4f.2.,Wf'.,.ff5, ' !f'5Z5 fd-A-Cvzvd ffbaffafwaf I 247 7S - I ZW Jpeg'-'f"bCVf-44 'ff-4120 14-4,,4fqf.. 1 g 5 Q 2 ZZ , in J-52,e,444m.M,,L!. vjzzkhgra ,K f f I' lb' 'STD icerd M M527 1614 V w 4 Wm! N 15 Yffwff- fwM5L',5w1L4 A fd'-'Q-A. Q-41:1-.fbzz ,cuff flfhffilff' Rx wvffkgzfi fgL,Z Walt K' X by ,LQ-auf fc-vb, fijfbw-4, 45-'49'L"'!' MLW W ,4mzp,f,Z wi WW I.. , I 1-iv? My 01 EW 2fwf.m4f!.4Q.1f2fcf - I !7,b,L ,?,j4.f4-5, A2414 .zza ,Zac f , , f .gE,.r.Lc.gLi A - Zzfffaprd- C V51 'Q Z' f 6a7c7'Oce aka jig' K x 16660.45 Jxiigli 64,.fg,g,f'v,,L,ff 2N4.4LCz,,4 21.2446-L4,.Q6Af,kff4 26?-f'L4f4-2 J , worm ' Q44 Q-fs '. 'Z ,Q-fn .cg 4' , zixixffi ifvff-fffb ASU V K7 Q I - 6' , . ,J-soft," 4:-v'?j021,c-carat! ,dffrfptf 7X5 WW ! . ' ,V r- fp ,A f , , in . ,LMJJZL LIE! .Lf gC1S.4fj5f,x ,fgl . I if ' f 'qff "' ' ' 14 ' ' ,f2z'f'MCf?u 471.517 .yffa-nf C406 ,gaggfg--'Z 4' f7 . f-401724-,-zf,z,wC .fiw -45' 57004 'f"64'?f,,QJ5nQ.Q-fax,-r621!'wf' .Q cz, f f 'l -N, " , , nozafffpffgaa-fig ,.-54, fkobzrj 620145 ,f 4 J .fyn,4, ,nfLfafvZ??f ,,f4-451,64-L4-5' 6,MA,4Z. J60vL ,. 1'5",fQ"f'f""""'4- ff"5?"44"U Agana anal . ' f ,d4LC1C,.L165!.6ff2Jf5q!"'f"","'7 , , fr V 26-61 is Q5 M w lfsfx 11 91 MEM mi EE 522 unior XMKM JSM gy X MMV M559 Leif To rig!-vl'q Pod' Kearney, du.ne.T Klh-13, Pod igashu, 001' HQ-.nd eref , Wlow-,.,.-, EV Damxq, Mm, Hagen, G,U,Y Hmbu, Hahn Healy, and Kon-YI '-fredrinkg. Hi' piano: Rosemncu-Y CN-mmins. Leilif 'Yo 1-iqh-Y: I"lov.v-gon-eil' CO'-mpione., dome. Bonn-e.'YT, Mow-1 Eneh DOJY, Kon.'l'l1o,v-Znp, Doyle, Flush-ey Ku-my, Sou-Bun-qv. Daley, Ann Shekxq, Bonyly- phxfuis A"l0Ls'Yoc..si, Pod' -ZO- Bou-.R row: Lf-.?'l' fp r-lay,-rg ,joan Harris ' 2 Rrsxyn Jug mrggkii Anne. Mary Coylg' 1-0LY'o55i , -pr-Oh? royal Bonn-bqgy-QL Hibvnl KCC-y Hou-rl,5on,Otl10l Cohrde, C-u.v-n',q, W Sfanolknal X Kofnnleen mcvelgh, MGYY Mwrfqvp S Pour sand-.no. '4 qxbsaofrecli Nlony vit'-G'-'n-ry Sheila Murray, R'15"'e fVY'f2"5' MIIEOI' Qhavnbevlanol, Nancy SC.dYhb'10-- QJJJVX Nan,-7, Glas-5436 ,-Quvwcis gmigpgjl 0 4 pegs Y Cav ami' "F'ror-'I' TCW! Anne, McCoy, Sue, IVlu,Hox-4, Efhzl Vqone. Wlaloneql, Wlou-Y Pod Lyons. Bcx.c.l4 row: Le.-Y1' To -vial-,T Cotrol Ldtsko, Phylffs Hnawf CQYIS-rQgY1Q,Q OIGPOLCIAY, OCYIOI Anne ROL11c,oLLY'r. YYUEQJ. f WVUEQQQL 56 l,.e:F1' 'Yo 1-251-vr: Clare Rooney, Pod' Vogel, Marv Turner, Vlauveen Nnlglolrakowski, Ronnie. Von-1 Aken, Rage, Smllivqn, F'n-on-,tes Saunders' KUWCTI Rlnkllrd, and Flon-rig, 52,0l,,,,,,,,,,,e rm J a, ,ff KL A ,4cf4fVfef,4n-6 ,,541.04,e OJU1 c,L4L1,40fLfffffLff Mggfwdfwwf ,V M fig Lflfffrz 4, -727,4-fl',4ff"4:,fLf, 'Z"jZf'ZFA'0L ad f f f ' K J f LrtL2g,Qpz5,,',J.4?f,,7fLnfzf1.V-4 ff 1' . I I ,fkzfyyff ,Aff ,f - 445641. aff Affeffd-3565 4,J4?n6Qfb.fgA'g ,pZ2,Qf,a f 7 ,af-Kg af ,r!?f,cf 4 I4 - ff Q5, Xia!! Lf UL, 5 L cc Zi fffca-' .fn-.ainfq Z954 !.25f1fLfw.Mf ,A,4,,M4 ,Zu . f K Litfl'-VI' ,v.Z4.f1.aZQv?fz, W2ffff25f'fi "A' 7fflZid,4L.:ALzye,3 K ,J4.fyhiww'Wf,' WW ,QJQWW JJQWQ, Jw-M92 OZMM W ,094 fffvfff' fpmf X4 2 f ,f jd!-'L'Cf?x df 429 r' ,V Zfgdfvv ,222 .A-V ff044f4W?f M J ff ,V ' 1- .. Wing? gnu, whiz!-2:2 ' LJ' , Li Q.: L1-Vw v2Q4,f,fpf! fi? , fd WWW' Mfzjwlgffk f if M 2 LQ f LQL4f,,yZ2f,af Q' 43 L-i' -g-, , I MWA R I 4-V!'j.-4nnl-- 4- ' Q!!! v 746 flflfg, Aaffafyffffffb . I Qfglfnyw- f f Zia-nf icem ff L ' cv14ff'ra4,aQf , ' Q 2 1, QM JWQM gy! ,ff-41410946401 WW M+0f4ff0'f-' ,oo-Lg2j,,!Z ,,4-ax2!,4 anfdfrfgfd 4- ,oLJ,c,Q! . ff f -,opffd f M554 fagwgwaafwdwk ZMLL. f5'j07f Zf?0!Z0- X QW 2:52 !4?,,4,,Q,wL WQWVQMZJLW ff' ,Q -1- S mwwmiwwv Mary pr7TlwemL Susan PMQHIPS Gwemvoff, lirfm Sandra Nowak Mary BeT11 Nolan Mary Rose Phelan .1 V!-' . J ' N " ff' f L fl J ,-, fl! V If lf' ,jx A ivy, 1' pig 7 JVM ,1 , , w ,M gf uv' X ' L8"f To K Crt' fl! B 1722! Lou. Beelpe ,' W-ax Linda Boy ,,,' rg X' -,Q Z !f7A!,2! ,VI-ary AJVQQ ConHar5 47 4 ' , rf! J G Clvrlsqfoyojc MW MMD!! A n n B rk H' lb-mf A If NL,!fll ,W " fl 1247115 M1 , 0 q :f1'VLf' ,fYf' ,f' W rf " r f- S ,f .SJOIOA OIT! 0l"Q LCM To Wigan Veronica Mlgul Ye CaTher'une kerrhngan Mary HIZZAIDS IVI.zrga.reT Larmore Mary R052 HCHLC' .-24. add Le-FT 'fa Riff!-VY: NRG-rzraref Hallo'-n, Lhnola Cox, du.ol'n'I'x1 Day, Ro.se.rnun-Y Sd-xnurr, Li lliu.-1 Groerzfcn LBYT' 'Yo R'12'h'r Ju-C17 Runclal, Murgia 5YTli'Tx'1, vqu.rgH.I'C-T Riccurdh Lor-e,TTn. young, Carol Smnnib.. LQFT To RHQHT: Mquvgen Mahan, Helen Wlmifews, Pflauvegn iVKaXoy, Joyce, Newbnuer, Wlarzfnv-al' Vlnhar, Libby WISH-nu.rn. Am , -25- jp, QQ! 1 A , I. I. I 1' xt Y nf?" . ,j ,AJ H f .3 P , . Y fy . N J I, ' I - L. , 4,' 'A w.. W - ' X 1 -73 X. ,I Wwzf kgjanvnj jre5Am en Ama 1. E . icem fZwWL""'f'5 A kjZ',4w4ief',,Z7Li-f "gy ,do-92162 40661 'If-Zxfd' fy 4Mf,1,fj,4feM!Mffffw1+wf'f ,.,,4,gQ, MQ MQLXAQQMW , . f I' -,mb Q75 , 1 , 059717 IZA, l j' f fl ,, ,f2 ff-N2 4,4441 . ' l , f?J-W, ,ff 'M' Ecfwwfaf 44-412772. . Z - ffifgmw' Mm -M4 'ff' 4441 1 , fx-I 'ff-4Ci2'z,cf,,g,!0 4 . - ,f",Q,,,Z' MMU ax? fo wnL46, . 7X0 I ,dai4!?54,gA",. ,, Zz' YEL! , 'J "44"f0wfAfZoaz,4 W, fffrypdffzf 62' Maja? I. ,1 YV ' -5 ,iw 7 x , I 1 Y' Q X J.. - A,,,',r ,f ' W ' 1 L",+z4a,4G4,' .SLAMC Ln., , - AV? K '? ' MILVAVL1' -14 "7 V ' ', . V . M su T .LL 4-fra I ,iifyfewwxfflwq .AML-'f , I V , pl ' ' 1 , f - ' f 4Qff.zcf'4ff?'f, -Jk,w1,4,f,-fu B9 M32 ' I I hp I .' , A . X LQZyLp-'Q-yyfdafc ,g,7,li,cJ' 035 H rw V I i gp f 4411- ,gadbv-41.11 , 7Y?Z,-fwfc , frffff 25 Fw 1 A f r f +47 , ljikrznqtglcuzq QW464, ?24i,,,,w,, ,fafaLL,fLvW2,Wp K. Z' 1 , f I V, QW My WM, I A 17! jg ,4f4.4.44v,c4fj,4lL0zo K, . I! s soiqy ,fivfzff-.4211 72Z24,?y LH y, ff -7 . f " C,42f2ff1,wJ-.,L,Z. ,QQWZWWQLJQQAQZ ,411-L, ,M-6'f-dvfjfpa X f40Lf"f2fd,40-.4.7lZ,4Z-4Zf44!affL1?l4f,4-,Z:Lv0?6"0c0d 'AQWWQ "M 415 5 6LZZ416i,f,1,.vfM,L,ff?,xcz, X62 M' a4Wf4,M.,gZfczLl,Lz,4' f ,f ffkwuk ff 2 f , WM: M' , www 04,,,a,4, ,,MyL,,,w,, Kiwis 5 , r0'F'fffa54g4LL?!c4,,4f ,.-7,771-TEL c2,!',.f, ,,,,gf,, ,,,Mg,4' a,,5fK,,,,f,M,,,,,,,! , 'J K ,,,,f ,j21MW57f4W in 76 WU A M Lew To lain: np, Joan Benson W-fa-hlce Bra nna.n lX7argareT Curran Carol Burns Rosemary Bologn. Glorna Brocklef 1 Bolle-M: Jeanne Boylan lVlaryElizal:eH1Cl1elius Ann Marn'e Covaifa, Constance Bylner Lellf' TQ Riglvf, Top: Marla Gervais Lloyce Galanle Donna. Gaul? Barlnara. Glavln Georgrtann kenrwa. Angell Grazlano Rla, Drlessen Bghfrom CMay-glyn Gllcll Ylblr lg-lrlcla. Clyolyrp ANU Leff T. Rlzl1f:RP. Mariarif Curran Vlarzarej Kearns K3-Tl'lYyTl Keenan lallllwea, lfegzfan Beverly Holmes lvleclflle: Nadine Llolfwnson B0l-l'0Y"'5 AND MEYIB Harrlson Geonglann KCDUG. Ahh lxfla-Yld, Clare l-loule .,,. - PQJLIYLQI1 ,f SM 'Wf6!ElL Mol, . iw' ' P25 GMU' 'ff 3y f Jilsfffgfffiffix 'M "Xl f .o- ' jfn' QMWQQV? ille Nalale l.G.'PTToRI2l'1'l'1 SELCK. Cam 0 " T 7.6 lb l..6nl Plazer MaYy OFF 7 ,IQ,T7' lb- lvldclonnaf Mulligan Bel-Tom: W ,,WfyQ'M QW, "pw Juclifh Myers l-Orem lvldm VJ- 5 . . . 'f-f.. 1-Q., RL a Pl we Ulm R-ward' QTyxq'N,rH! wok Jo anne SLELMQJ Nlggingarel Rlncgvvoocl Q 0,3 QCLQQ, a' B' l.la.r1nce lVlU'YFl"Y fwfl iw' l.-EFT l'o B5-Lk' 8115571 MGYDU Mary Ellen Klnley Ann Manning Susan Frances lvlecoy , Ann Miller . ' - v' WM f f WM? Bdllomf lvlarlon lvlcclrllvy lgenevleve lvlead Alicia. lvlilla-,J Ljlhel- Males Helene IWQKQCM 9' A' A! -'ii-9 Q' Le-FT 'Yo Ra.Zl11':4': 1:: 55 Culllerlne Waldbillig 'V . B Y I E Slim-lay XAfel'l1eLrwa.x '!'5" "f 3' Susanne, Sl'T1l'l'l'7 an STQV' Zfffafm-L, X4 Mary R. 53c'xl'va.no pb 'AC'- cwfxm wma Mary Ellen Walsh Marv Ann Sl1lC.l4l9- !V"',J4f,,4 Carolyn Sv-ULYQL '7'b1.-Zga'4"'7 11.1.1-4 'v . 'LL :MW 7lffb .,,, Q , . ,MJ i ' ,QW ' 5- Qefffgfflzf Rig' JWW4, f5Jf ,,Mf'7. ,,,MM'Z2J 5 Q QQ Wwwwf wfff ,WWW 3 5 ij! W WQ fW2iM'W QQQ ii1W 7fjWfMCff2i JWM757 MW W1 , , f gf' Q1 jgyhfdfwfl ifffffffw Ni 1 x El 13 , Q QQ EX L . -XV, m QW!! f53ff7f"'!'f" if H f' ,4!jo00d,Zfi0ff11,z-u-,,7f0,pZ,f ,W-4f.ff,J,fvffff,5J,4Q,.,,,7wd,L?,,00,,ffww. 1115- If Wffff-fb 52 3 F ig a,.z4,1,g,.g! faffibfvf ,E K gffi-fdgfffdf-9jf':,44Za.f4 1 V Q 1 ,ng-cffflf 4,101 ,4f.ZZP:,f.'f04ffQ,-cf KJQMW6, ,fffaf 5:24 A I rf'O0-fb-qLc:f"2':1f.. any-1,zLdf0jf?Cf'f bf-ffjf W-0 M41 .yu ,J ,,5,,,z, 9 JM,,w,,M75wf?Wf4 MM f wnfyzdfffffdfffffanfwaff - I ,Q QT ,wb !Z796MZ,fHf 4,,.1f,aff aff ,250 ,!,f'4'4 ,am .,JVffv,4fWW5ffQw7W'?fwffW'pfWfL" a,v,.Vf,,04'ZQfffU - I M-j M ,Ac ff' p-Q04J!JZ,,,,,,.Qf2!fJ!,,,,Zf2f'V fwzfy. ir L Pi 'F r .Eff k Vi ce, pre-Perf' 9-My-A, J S0.c.Ye,Tocr71 ww 1- . I Qmlmaw gi! ? Pre.-Feci' YZ? -.4 ,,,wfv,ff2fL4fif,,,,z:.f!0-f"f'7y7dfM, ff 7 , A- QCA,--lid' f'7"0'dZ, 1? . !fyMof,w4f W V f if Lyfzf -' Z A Zaillilfffgjvw .piwfffffdgfw 5 , 694' 4ff4"bf"wj -' ' fzf-'ff ffva , 5 ,M-'ff !E6,L6f71f!dl 5244711 QMJMW Mi ,d4O 5A j,4x4 ,L,0f1- 3 1 ' ,Mfffcf WMC fL f J vVjL'!Vm!L!QV,K ,4 YM? 1' ,NZM f ffffwwwf ' ,W,,,g,,.aMf fbfw 01922, f MMLQLW 7 ,MZ-ZZ ,ai , fl' Q44-Q QbLi,f,,,,,7,MM2 'M V .f lre,oxsure,v' I 120 Z 'g - r ,f-ff'-522461 f , f' f - , , . 4 K! ' pg-hx fn A f .fl vw! Za Svohalitp :Tia K- of ly!! 'Bur labp Zh F -an-. Y Y Y Wd. ,546 ,Lmqfov Cwoaffyb Lg'i944wg'Qvw4"fPf0f ffn ,KV ,gy ,,,,MmfM,,,,g',,AiQ4 -yw 177 Z if 4224425 and E -40-44144 ,Jvc c--Q, ,a'-GLA g?rarfyaJv-,ZQ-6ZzQA'c, rffi f rp, 4 fdfzjlfff-Jag-1f.4,f,1L 1441-""i'4" 14" f46"'2 'JW 2 I I 1 . 5,-A wg I., , I E my in I S: , 1- E ,S , , , - Q V ' I , 'V I I '- -5 K ' - fi 2M,,KfW , "QQ affcdl 25" was ii X Egg? M: . E U dj' ' ' ' ,Wa fm if in N ix ' ' . -I gif- '3' V K W dd.-C611 . 5jyj:?Af0L,4624 .f,4f' I p Ili- mmap M M 6,n,4,,4.,4.Q:W6yv:.6fxz,Z . t pf ' 15,445 ,QU ' A I H far by f-4711 DZJQI44' ff -I , I 40-.4,,jf, ,gg 'Za' V 6 ,gov Af 'SL if -'X 7 17, fjllf 'Xfj f X wfjyg' 4 W gy u Lv - -53- YIWHQT more eo-dd we wish 450' 'khan an. rein-eJ1'.n3 amp oi' ellen!" usreb 'firm-1 C.au-A.fIfJd'VJo.H'er Bu.:-ne. Louise Raw, and Ma.-Y Hu-une Ca.-uley. "Dos-s"T mind 3-9 1 do," remarks 'Prank LeDeu.x ms Mary Par Lyon, 'fcmpfs Nm Yo an doushnurf. 'Pu-ences Sounders and Terry Mwirvy Smile. -H1eQf qpprwml. .JN 4' Grouped QYOU-Wd. The Prite- Winning Civ-,eAereUn.'1'n.bh. M. aura. 1-m+m-f., M...-.3..fJ Camp'-one, Rosemary Cu.rnn-inns, Bob Bawen, Ann Sheila. Bnqly, and Jack Hiekey. fcmu 4 J f gffvfaz Q1 Aff' L flwvd,-Z2 ALM, ,4 gf if fffz ,, ,Lug L'5f'f7,fQ,f 14 bf'H66"17f" ,KZ.441f.7!,:'jf-- 2-7' f . 1 ,lficf ffgfafzfaffc-,rf1L4L'L XQQQKUM ,464 Yffca K l , LL:-rt fyff h - ,g -' I .A-:vg- 41-, V "7 n:Sf g x F P 'Z AW 1 1 fx" N 1- w , , A, 3.T"ixq f y fi U i ' GN I KC' , vw ' V if If-I' if? 1, Q SSX w e Xi x g HNW QX Z Q0Z7Vg,Z,,2.3, . .QZQJW-3' fwwfif fam I K f aifnzf' mfr - fc' frf " -fy! ?,Lf' fdffbgg ,..A.,4,.Qf'L 1545, ,c .Qyff fl Zhi, , df14fr!folfdfJ,'- O Z fiywvv 41150 ,KL ,154 fffvffi f Z1,l,djfd'p4O76f JW-Mag, 12,4 ff f L f ff 971,44-,1.Lfg1f if ZKA44 ,-72-,jayf r!c:Qff1.fff,,4llfL.fKffJQfbZ'7Zybg M I fd!! F5665 7-AA ,Zi iff! 15" Li' 'JV' 405 ,656 Zezvff W7 ,ff Q al .J ZA' 54 7011? W ' -.f,g,,Q1Q4 N A 4 fi Zim-Z4'2,4fyffff jig cfffzffffwfyfy cg ff4,,6,n L X, ,A K. I rf- qv, -i -x kr 61.5 X XXX' P I VSA' N QT: 'ww 'W iz.: A ' ' fffzx ' 4'5'Wf?'v vM'37V"' 'A ' 'afug X J" V D R ,-'N I Sxx 'E xxvixxl x NJ-l 1, TX! Q x ,,:, .-, b 1, gfflfv' A gif? g, 113 -'bfi' I r'J ' 11" ,I b,.,',: jg' I ' 1 4 ' Ap! A' 7757 fffgi j 'ff l ff" ef-lf' ' 'X -1' AJ R ,f X ,X I-iv--Z 71,7 ' , f A 234,652 if JWMQM-f-Q -'fl:g'm"'4" I ' ' 'l I , Lazio-if ,fgrgf "Okay ,ZA . . r 1 - 1 ' f ,fffyfc 04440 ,vwffkffgii fx , , f .f f - f '7 MEL ,c,aa,.Q144w,j7:'L5fLCf?fL,1Lrfa,0fffe. X Lf, ,W Q45g,,,,,Mqg,4 5,22 ,Q cifL4,J,nQ-VIL, ' L , ,dfwfnf ffflfa '-fi ., ' I ff I .2 wzlfz g4f1f.4,y,.,ff-an ff' -Lafcc af "" rv-dfifg ZA- 6, -,afzcdf . 4 ' , KV 7 f W , A ' , , f ful- W' ' . f 71 ff'?i!QQ47'-if' - A Q, "'9a""! H-',,-fihil, Lcffixffig ffC2ocffz..4,f.L1 432 A X x,Z4Qf4-44,-eil.-fy-cfzfs ,dd WY . -4 QJWL - ,Zlbam .fi?L.ZflZi!i7 A fn? !6f9?4,L,,c,ZArd ,zynawf . I4 'i XM' S! .rl 54.6 ,- 1' ,, L A ff 4, 4 f I 40-5,56 14712, ,,-.fqzaf 6, Nw , f 4 ffff4QV,AgW4ff,M, ' V' ,ff QW 2 I fm? We WMM X 'X lf Z? 2 41 . , Q! 'I 31 1! L ' 'h 51 -s6- U1 YNX, M , X fvlgxw MIN A Q A X 5 fjfljii N h fy Qff ii? Q NW "f 4' fl " Q ' Q gay! iw M- , Aj? fffz W WMM? fa I J K 4 ztyfdwfdffl . 4 w4,f1c fLf"" ppff-On: ,Y -f fy' ' J 5, fa-ffl!! X446 , ' -,Lfwawilfd 'fd' L04 I Q a.,fV!!AC,4f,.-yfp-1,,g.V M ff, H iz- QW? ix. ,f2g,6.2zn4f7frf-Z 5A' ! A4 -,I ' ' ' 7 f' If 1' if ,. 2 'dk Mwamooka, f, 04 k , N Xi MMM X4 My 0. Lfifw ' ,!f?f5fffffd "ydfwW6 ff 1 1 X ,WW f WW. ,wywWpl N xi ii. A Zglffvv , QW af ,wfmffe 4 00 M iff !Z!'!4-fc!J1,'- X ,ac -ff' 4 - , Say!! 7651 YV' ff , .af I f Qgfynaba 6,7 4 f6'!"OL X 52. ,ff"'I'g ??:'E"iiEiI2:": EZ? w -1- A':1E:55:::'r15 Ns! f, , 1, I. ,-Jug. , - V -5-,M - N5 V ff Nz- gg WA N f -7 xwf . , ..5 7- 4 E ig ,-m ,mm fm 'mx m m m m mm m 52 :m Bmggmm .Exif m-mm m- 4 mgzg-A xx BEL' mjgm mi mxm ,a .1 5 :imma Em E m EQ m mmm . m YS? him, SEQE- mm m Emk- mmf umm m W M m--x-X mum m ,iimgfmi 'WSC 5 QE mv, mam mm mmm X mm im m m m m mmm mmm mm m m fmfi Yi mm mm-mm m v m ,Wm mr-.m mm. .. Mi? aim gems m Jam im, A 'EESW is ammfwyzx gmm m-m mm mmm m Mmim 24 XX u mmm m mmmm mfg vm -' m m m mm mm mm B gm m mu 11 sm mm mm m Bgggmwm mm H Z mm mmm, mm mama Emggim mama msgs skim H W mgFE?g mmmgg mmm ksimmmmm, may , K5 fmgmmgmzm Q U mmm :mmjm qu., mmm iggimjjfiif- WEEE: mmmm' mmm mmmmgzw S9 mgmm my Q 5 immgjzgxg m m mmm mm mfigiim Q :Qian mm -gg Emma m mmm mgHT?HEE Smgm fm mm .mwam 'ima mm mgmmm mm mm mmm m 'fsaff Y m mmmm mgmm W im! E SS B Qi 2 m H E H H nl mimi? X WEEE? gag-43. I m Q W0 Ziff ,MJ fffsff J 464 Wmmj? at 'I' Pls' s- .4- Bib nl H B ii nl H E E E A H E Ki H E W 3 , E B H E an X ss 5 n .A mum! :xx Bw: 1 -fx W mn an LE'Pf' To Rishi, B K Rosemary Cummfns Mary Tlurner enclerer e'Hi na. Mdngi ne Barbara MQGarr LEF7' fo Right Fronf: Mary Zaneno 7?fVM,,,L,cf... CW F-ox wfwvuwfrff 'W Am' Hoey MMWMJQW-41147 BB.l'b8-Ya, CHYVOH KHH-Jean Hall Zwgfy' - V ,QMZWWWM Lefxf To Rfyl-H, Bachi Hden Healy 94 Kiryl Fredericks 445602 I ' Kam. Rickard MM Qfi 4 S hilary Murray Geraldine Hauber IVlarga.reTCamPlone 'Joan Harms Front Clare Rooney Sheila Murray Paflficia. Iarossr Join MQCaV'OIl -40- LL-,Prn light: Pa.TrQcsa. 5aLaa.T.',-,U Barbara Helm I-Isa Lee BruneT X ConsTa.nca Curnin Loufnse Rau. ! 'Wally MCGlhry N . nfs' z ffg,,,,-,,,.W, fff f0 7fyf0WA: Ia,2 z4a,,ffm Awavfwffipfwfff Left fo Riff-lf: P kan1erl'ng DL-,YI gba! ,Sify Allllan 77' ,MVf4G,z -Vff , 'anne ccof K Pd Befkg' Eringllknnson 2fZz ?VQd Gayle Johnson ,w0f00V 2 h WWUQQWQD' I ce,-,f5MZfy 'ff . 46,,.""-Y..---f ig il--P UFC fgzfbrllifd' .411 VOVV' .W '6'?o'o'qM' 's'o'No9 btw gang Houck rom! Le.-F'l' 'Yo v-ighfi Mary Ellen Kinlgv, Rios. O1-lessen, 5u.e. Malay, Judy Myers, Bon-laav-og G'l9W5"l, Shirley wlfklfhlll . A H l N ,g-zzfwffm 4 , Wfffwwffffw' .J1:fx44"'9ff I . I, cuff? 440,55 ,4,,wr5,5z4Mw!"'bU ,fwzfwxzhaw ffwzmf MQW . lgrorrl' row: Laval Pleuaer, l Mc..-Y All.-,C c,.,.mm, MAWM " Helen blluffews. f404'6f-ff-fVIfL . did! 404-L, V l ll Mx 'fl MAXMJ f-L ' S -42- " AY N ia? -h- i , I -1 '6wMJ"?'Z 'O?Z'M'LZb" , 1 Wm, Mwgwmfzf Lwfwf-ff - .,2,a,-5" ff y WW WW74' im ' away f 75 C2-n'fe,r: fvlouu-een Mahon. Le,f"l"l'o fm'-G. - M If . -3 . nevaeve. and ,wif :auf E'L'nCw"3h' IvI"""5""""r nip ,4 -if Vffa' I f Zmxfd lnswoo , eu-ni llc. Non.'Ya.le,, Koo.'l'l'le.r-ing, Kerrisun, Carolyn SA-Len.rr.x,, G'f.or-Slgmn Kenna, jawn! 24-v'ffff4tf"L0'6akL - gf' . ff? df 'ff My W' ,,,--f f-X K , , -, V ,W .535 5 4g.jY.--ful' V . 1 fi:-g zlz il' Bqgk row: Le.'9'f 'fo YQSLYI G'lov-Kok Bvoeklay, " 1-sWT-- ' ' ax .fl L. in A T, Donna Goalie, Ponfrk ein Dojy, Uneonnne. Boylan, .V Xvfh . 7- - qw Judy Rundel. '91-on'T u-omg Kg-HY Keenan, A U , A-',' .X .5-AC' ,. x'W-Qt:-T. gk! Y, 'VN . 1 -' Mavgaraf Chrisfo-FF, Mary Ann Hiern, , ConnK4eE-Byfner, Gund Carol Srnq,-,-,iq,, wma, 3 .1 I 5 ' N wa 1 :Q fi 5 1 5 . E f, Aff!! M. ,w MY' " AKW ,Au 'N- wx 3 sz ,4- fl K ., 'Ea E '3 ' 1 'fix 2 M sk ,- ! Nu A U 9 9 QQ N G 241' mug' V- 4' Q I -' X 'fir M 1 5e,od'e.ol in rayon! Splendor ig H cv Mqiggfy, Httefl QS' The Hou.:-L o-Y N1 onffeo, Queen Nepfune- .mo 'HQ-QW 5' V Surrounding 'H-ye, 'Ylfn-ons, her Mu-mu. in Nlwlov.3'YKn3, Bourbon'- Hakrn ocnol f'H1e,lNl e.5t.ov-'YA . WMM ,ff .WM Q KVJFWK ' V2 Wiki? A, I , ?7L?f'W , My M W y,,,f Mgjwlatfm iff fzffw W' Mfg VMW J'f,4,,f jj WW ff , wif? MW , f f MW W, ' A ff W 1 2662- , Y Qy!ff'7ffyJMJy!ZL"f'M! wffff !g,,Wf b 9 1149! My I jyfffwjf 77 MJ i iff ,. WW! l Y ,WW MMM WWW WWW u .46- "pe-:d'l'lewr Efilfjo'-Y' Hoidzn' .1 v-'-y ,, in ar 0.5 Q..l'0,l0L G-PP: -rl-gp. a.no.Ho 'Yuulns lack of!- uma ,Q 'QE N 'SLT ggi 2 U Q gigs? K Q 1 Sm - LA .mx ms? 1-Ea ,,A .-Fw ' E Q? if - .A - ,. ,A Bm Qzmwglgw'-m Eiinmimm vigil gig - H E H W H ' H H .H si H Q Ewan K 2 ZW M My-Q' ,+1wv1,,s-H'-EQNQHEKQ mVW,,gwT.,g,Qw,: 31,515 WM.. an wig? wiimEMm'gmExsmw,g1mmsbHf?a2 Gwjw W A --'fa ni Sf Q m Qs rf in . xx E H W H H W H gs M - as H Usa'-itlfssQmzxx5sfgmEggjmB"fg:Q52 Lp, egfiggl as Q Ss, -mis, mia X-sws aim mf ' QQ. wx! ss ss WM- my x xx? Y E- Q I gm f1iw.?11ssiQHav WE wmggmsm ss nm M E H ass ww .gm A sag? nm Zag wfgsmsgs Migsgwm A wi Em: uma vim--sm-Wm, ss M mn Mm-axshwr Ewwjjgs mn M3 Ag. I' F AY 'E Q .S EQ :Ai M A X 0.11 M., places vin on 0' ss if wa .yy le, dox1nsoY'l'b G57-r HJILBCY, Becker! and S'Ya3e.1-wmds . Bum-17 S.-na-YM, Bmv-bm-a. C,q,v-roll, Ann Davy, Kay Nle.Gn-QYM, Panda. Crooks, and Pa-Y face. Pl'9.PQ.l'C' Hue, 5C.C,Y1L. J Y f. . . 1 sl12QfCZ'7-ef.,-.1,f,J,cf000dlvLc4-nj Wt"4jb6 2J 1014241 A677567 Zwcqfyggfzgnjxxaxam, ' Q,ffjQMW!dM?QZ6f fGez4,fA,,. W 27 " Jw owjogvgwffmaw QQW, , Af4M4WQf A-7ff64,,49MQ,g,,,,W,f, ffwwfgf l Q' 734-644.20 im, Wwwmgfgff gawk J ni L aL on nun ' Q, - ' Hike-ie.g,h:v1bgr1q-jd MW Witwfjifjg I pev-4orvn"lo.s'Y-h-x1nmTo" I f A42 bmi dalijwsfmenfa. ,fx-, LJXQLQZMMV. AW7 ff 1" , x 148. du-gun Diego receives our o-Y' G'u.oLola-lu.Pe,'s HSISYI 'FTOYYI Pjgggygqn- l'g'1i0l"uulv3'r6Y' roses FFOTD +he,'Pe,oLk of Nlaumi' 'fepeyuo Exngg H w as haw mga gm n Q. U E UB HHMHE H ,HE mjgm E? 5 'fl-ye, Bishop 9? lVle.x3c,0 kneels revarlhflj b"9""' -rhe. vniv-a.c.u..lou.s irnagt- 0-9 our bidi ' ANI, I Y w I 113' 'E .2 ' " J" w '.L':.lN' 'uk-ln, , , .sg 'rv -. I - ,Q V.:- x Q H 4 , XS -.Af lu M H li I A . X 'I i A :link i I 1, :H ','bl'w1 mx W" ' Mus ' 'W-' WTRx'Wl! 'A-lx-f'!' VM' my ma. .-wr':-.-- N' s 'NF -M11 .QL W W ,HH ,Qty X 0' - ., U A 54 J 8,2 VE" 5 , . ANZ, Yl- 1,1 . 'lfly rg Hsieh' R Ni .,-f' 64 ,,m v t 1 G, Wy! fffwiv MMMWMM zjfgvgjplff Moy! XZ! A ' ,714 fjwkv f A W . J I t ' -f' .L K I ZZ X QKJMWJMW A MW ' WMUy,,,4Q,QQ44 H QM Jwffogdxgflol ' fmwfkffjgw Jaya,-,fwn4,M4,.Q,J j7?ZQ1Zff6'JAQ,QvfcoQ-'-21' 40420. 654521-AMCQJQ ,QMPQZQM -52- flwl, CM MW M0'fV"'ff'!f54ff:,4zvv744, ,..4ffwfffZ5'Q fffwv m:Q!f,,Mf,46M,0zf, ,fiizifffwj ,,,,,,,4,, fwL,M,,,,,,,075,4,,Z22W M' 'QJMZA ' ,444o6f6 . Lorna M4 fycgwi'-Q . MW ff Mafjgwf ,Q 44!L.4,.z.3 ,w4L.,1,,4,!0 f ni! 'Kaz Q1f?f,1.04-V fw W 107466 M q Qnqffrvvfpy QQWM4? iff Cr efcle E'a.rrqxnLu5 ziddfnx - -,-li' fy,2i,., Q,w25ffMffff4' ,'f4.4.czaf?QL4z. QMZMWAWVA ,M,,,f,,4g,,L,g,,,4,W,.4,.4,4.2,?lf:fnZAQ5Mff fMfffQ4ffffffv-if Q 1 7i2,4m,,ffXM6,,1,Qz,df6-Ofesdwflve fmfffffff ' 9 fm flf345i?6M,AwU',fMffff'v' 'WML My QWMM WMM ,, MQ,4 fzM4QWwWf MM ,, M4 QJMWUWV ' f'QWW'MW ' Jaffe, ,dwfzpfwww JQMAWMWK M 615' ,X ff -54- , X51- V Kiipgo ' , gf4fL6L1'Z'77"'Q'4' 77434, avi Q z,,,,LHf4?g,W ,oc-4,4 , 52,1145 ,blcaivvwyf .ff .v .V nl dr' X. 712 jficf ,ffadfef . I7-LQLJZ I f' f f , J-4441, faauz My Wzfmy .awdf-425710 fly .Swv M A A Kg , K U, Mi A ,5,,M, . Q gm-QL was-V P Hfji ff'jQff,jqQLffgf',xM, M477 ,7f,g,hQ,p4Aff1,wfff Lap, .M SMU on iqxufykfimxxwgf-T-1-QIQIQI71lvyevugywnulllwll LM- gp 1 jf . r I - M vt h Qx"?i - :ci .fs .,,4 'I fu x K , JA 117,5 3 l,,,Lf.4f14,Q!,i7',,-!cffz,r H! -vblwuklifwqwks .i-. i? fZ Kdwkh R SL . -' ..', fb' . ,' .ww 'ZQ"A A4 M. L .7924 ,44fzffQ'f - Dfiwbfwb my NSD' e a! S- ' ,- 1 3 - C ff f Z If -r 7 X X' if 3 .JJ-f'UJWd'm ,drag-11, zz alia ,i7',Z',fwA44v5M'4f? Qwmrv OJ v 0 X ,f f . f . , nf V X 1, k , ,I ' - f - 1 Hg - .gay J - + 1 ,f f:W ,fALf, WM fW2 M UWM x p,Z'w'w,.V ff f ' , ,, ' 2' f ., 524 MMM-fffif f ,dfiffif-44 ' lf "Q" ff' 4,4 fgfg, .11 K- 'J K 29424 ffvfd 402215, ' ff I J A ,4,,,' ,A f- wA!3L fl 'Ai MLAQQL0, wwf, A M E 09.4,,,0zA,fZ'f4.ff4-Cv - 1 WW . Vw fM"Qff ff'fZ7f W ,M ,Aw w 4500! ,!Z4,L.2f.zff4WZ,,yL'fL4A Wh Wzwff aw 1 f- ' 7, M Hg. ,QW I X, I xii !R02f!Z,.,4,4..4,,4,,-fm W -AM, 0-M, lff. ff 'L""" XL I' 51- M00 f rf!-Md 2jMAA4'n MDWJX' ' ff ,W ' pf 1 W PM f ff M54 LU! ' ,!dfg,fw' 501-fvag .iff-f I -' 'f I . fy M Vvzmpzw-4, ' W L rf -,"1.QZ7'f!f KZ'J!,5V i ff 7' I ,.zzf.wf,df ffjf 2 fj,,,,,.1AL LffW05 ,A f7,,g gAN .M . ff-'-0 5 ,Af . f ' fiffwi ,.f?-fff"f" "' , ' ff' fx:-fbdfv Zinn f fi fL15f?0,fM 54' Qffmwmyf X ff ,,,,,..,!, , I--'ff-' 6, , , 1 difugab fnyffcf fv Cglfwwn ,WML '5- nf -55.- 9 ,4,m4wff7dffb' . Zsvamxwigffff Ami, ,wzawwfgfnf Q, fffM4,,4,,zzg,ff,f.f,feM,,g4,,.J',p,4.f,Agz4 ,beau W B 3 AM,6,',4Z4z, Z4 Qmwx N. iff A.4,f,.mff5,6f5A! f ! f M53Z?fL7W?!0' J fzooccpg , pofg444Z!4Q foZ,,ZLQ , ,dnt V ' I 4 A . f,fWMgWf P fjyfwwff fP.Z"5,.,wf:,44fG,g, M7 J WL QQ? I AM Y f ,2mwJ,J.,,fM:?, Aw- ' f'N,-4 ..ff' X ,, X, K . ' 1- L ,Lf A14 M, 772fff7MM1 Z4,gaLw A4 V 4 wmv? 'if -gaus- 62'Z,C.4L ,,u,J.,Ja,f,Zff.? r QAM! 5,5 pid AMW ,.9g,,1,Jw,47,5,-ffv ZTL J I X vQfW W,5'flLf!4Z,wf0 'V if 4004441 ' MMA fm 243123 Q,tmnm1-Q QW4, Lz JZQMWMPJWWWM GM. 42254112 ,wr Qfffjf . " ZZQZQ .- gf A - - Wnwamfg ,Wo JMJQ W , j5QAA4,4,,,4i9,,4,f0-4!,4,4ff ,Z m,,WfmM4,7,,L,,M,0!l4a?.2i7ljU M,,44 ,6,WafffWff,zQ,,MM,4ff-fMJWLL' ?A,,,,4,7a,jgf,-.40-u4ff5vf,.4-1111.41 ff , fldnfwffpy, - L 1 772 I I , . .- .I , M29 H H H Q Affl2!a4.,L'4'4d4,f!xM HMM V 14. g,ff1 w M ff' -7d,,g,lgL1,4 ' 1 ,MM Zifwgjyfwifiihfjpw ' Mb! ZZPWZMM ffb M' !,,4,,.!ff! fd WWW QWWW ffMfff7WQ M40 mah!! J WMU jf' 1 z 3J'ff 4,4 gf , ,iZWff7W , WW f ,fAMf ' Mar fi W A W Q f4rM'4 W,,L ..f-Lffgwl f i f 95 m,Mff!,?QZ ,,glfZM j A fggadjdwaf J! fW'52MfMff -f Z I , 'I ff- 1 f -53- 8 X! .lfjlxaj . J A! wWJQ Q""'Q'zLQ,,. , f ijx W J I ,Quai 26p' !f A V f' Zfbzfaf ' ig fozch- if Mi, Z ,Z ,costa . L47 Z M M.,,4Jf2Q:4,fiQ, MM MMM K! ' If B . QZQMM 'f2LwZZ5L A?m4M XQ014ff,4-, Q11 I M244 Ladxal J I I Vb?5ZL,Q :ff X 524-55 fl, gamma' w v na. w In E .Qi 15,5 ' 3 Km 'is - Ex P vi H Pia ci nl W X R Q Xvuk- B in rife? M: 1, E N Q H iw ,H This ET my mi Ax M2 L w W :mga F .fm Y, TH 5 .-25452 Am nw, fs M KW QU Ev Y-My F Wim-QEZMYEQQ5 um L Bwwsmyx nwsmygmsl mamma H Af A mfiigyigsfgwkiww if 'W 1 '1 w as vw 2 5 w se Q sz as w M a Qu 1, xg: an ,ws Q5 a ss W, -ms m rs Ee sjmszxzy :ex is N5 'efm WELS SSN gig mfggim sr Him ng-Zwgsgmagbgxig Wimiggifigw MM 1 vf-'X J 2 4 figfdv? Q dbz I,-Aocxci LiL5,4A,,W,z,.,,,W5Z,w74,-fM!W,f4f' 2?fL'L"Z jiwfw 'J 2MjW J! 1 A0 1 f,Qw6 I ffM"P""'4V ifecw-41614, ' ' QAM waz in ffl 5M .SSYLXXDB BSQWWIEJJJ' Sys J 05 Swy- ,5-Q , al .' ' 3 , u ' .ff -,r 1 "f'--,,f A3-sf W B E - as . V s ' 'A 4 I . K . 1 mn-H .flis 215' W y 1- 1 ifffwfwk Aff 16944 L a,!f5,ZJ Q4-,.MLe,A ,gf J dpffigl -If j ,f ,1+""ff" LZ ,QD ,441-4.0 f 9, Ahh A409 XZKZZWDZL A-Z,-7'2'!! . f Lf ZLQQQAU2 Y 44A-Qvbfgi JAM X 'X ' I wxdfcaagwvf, - "4 9M,mf 'ff' ,L 421'-V 041 FA! ffm ,ff f ,J,009fLc4f3 ,,4,.9a02f ZZWW 'Qu- -4 J i 6 , b r w w E , ss s X n 1 Q w K W .-.V .,, .. vii-. - W , , , v. ,, W1 .1 I N-f. . :-5 ' .. .gdvm ,il , .. . w-+ ' E z M vw if 'Iva M ns S XIX, mv ss B m-B an E an W-B.. wx L,-ag: W H. sm men: 2 -zu L X if Q Q 1 x .sq X ic? .4 1 ,LQX 5:7 ,. :A . X V. -v ff, 129. H 4' L w I il - X in- LU ., 77fW,Wf5ff"7V-,fALf QQQ! LVw,f7!,,,,,,, , ,,fna,.1,Lc 1d!afv5'f"'f'WZ f ,gf4,d,-14 4' 1"-Q40 ,na-.1 fl f Qlzf WORM Ina 1 A M! f' 6:41 V f. ,Q I, X 4mzA.7,'ff7L0iQw4rn,7fd2 f 4 fd,Z2fv4fX fo flu 1 wwyfjwmj fl f 1 :Z-fiffpzdvlffrvfyif V ,,4. -552,6 ff, 5 - f kr, ,c.awf4ffdf"""0V'f7f V ' jg-Qfjim 1 L0 I wbjaww VW 4f,!,,4f ,uf-4 dh .8764 45 ' Mqxdfjj'-fnfyndfuwf 4 Wa 9 f My 41,5 f' f , ,, , I Aa' M ,7 K, fha! dad! fiiywfffik ff! 4-fd, ' ZfWfLfnL,,g,wZ4MVfVM f W M,fw A Www' ,,!,,,y'fW24w 20Ww,!,,,4pM ,Aiwa ALM! X J 5,41 0wlJ!!dIZQA,4Z'1,,,ffv4jpfL'L aM if , f ' 'f ' 1 . - ,4,zfw , Jlcffofif , , ' I , 'K' 'VY W- b'f'fZ"G'wf fywlffffl' 1 yplilplbtln W f 45'j7'l"'J 4 f ff'-on If 4 A M--ff" fi ,Wifi ff Zywp l . 7724, ,,,4,fv. ,, 17- VL6!'4f6 1 ll wjwdf W I wwf A 1 fa: fb 2141.5 I Wwmlf 'WML' Of! 549-MMM YJWOW ,Jd,o7fL'ZJ0?j'4, , Q . df 6 ,rv-Q' f' V' . fgf Llfffa 5-iff- fi- f., 5 nw gm I Jteqycltflzzvffclly bliflfaiffxf. ' f ' -Z ,"C,c0CfZ4g,4'-7di,60-d-0fff!6!,9l.gf,+,l!f4i!Z,,Q-fgfQ?i,AXf ff!-3402116-M4'iff -Clfifyizrffy-.ljflf Q,d4 ! ! bf f Q I M 'L V fi--1, . 1 22 anfff.'fQ4alWw'f 0 2,0-1-fi A442 Zhipwwevcdg ,KU-gf if-gw,Q, fL,na,g!x,u,!,4Q flzza-405,524 , 4,afZ,,!.f,VgL0ff44 'd"Z:ff'6 ' d"""4'f ,,-vf2zMf'4jZf2ffg ,go-'AQ' ' af, ?ck4,34,,L4A,b f-XZQLLZQ4. Xniodfu. J Xwfmjg Qt, , wdlffffibffl MfMp52Mf-iffiuf 4W,fzZM44.L ffffdftp-omega' , , - f , :g'7"Z""""M? i'4f"-14-x'Lff2ffwf! f2w,f- 'Jac ,I 1 . . - , 431446 ,dpfidf 656 L75 l fnefgm Affg-52211,-Q gl-1.4 21,66 ..fLf5Ql24.L.i1,,4,f,-+5 , J MQ ,C-z,,fff,6wvf ,fl ff!! f--v X ' , - 6-1,10-64f'2!,,fff.Ln416 . Lifccaf- .dfal W I 3,1621 ind 7' .5429 4- I ffdfwv .f 7fL1,ZQALf iff' , l -Q -1. -1 ji X 3 , ' ,X Fm. V! 9? ' U, ,' 7 'JH l .11 . wi' M 1+ 'QV' F1 11 ' ,I 'W ' . rl 'U MI ' ' ,EQ -uf' :ky QNKQN an K 5152 fi W 1931+ 3 553335312 QQ, 753. . 5.13.3 lw xgiak- Q ., wif . ,ms x I xx 5,15 '. Zi'??fe Q' XML' f' Q0 :Mft ' "'i'f'ER -3 ,N i!f-i"'?! " Qi, 017 WV .gpg ,af 72. W wifi 9'f? Mi1"'5'9 22 A,,,M,,W ff ,7g,5rQ1, M M MXAMWWMAMWALW ,m.waU,4d,,A,wwf4. 5 ' 4y9A4W4f'L0J'W f,f,Z . M064 ' A M40LU,zl0fM-AM' , ' "Pl'OU1t.6 .S u. ers bQ4'Q'5'i6 'f""M'4'4'A0A4' 5 G Fld 1 . ZAZYJLQ-fi . ' Speak ,For D.,noe,.acY QMJQQQM-AA7, Qffdvfffcb, ,2,fA7ZiQ,4,- Z6 If ' 4LfZL' - ,6z,4,',4,f1-C ,CZ V1 -7 2- Mb.- r A35 h 'vs' ya .AU J ef' im Q AI, 1. 9 W-4.ff5f7', 55.2 ' ill jf zz ,M-fgfwz. '1,,f4w!4 ,AWA "Lz,,,4,,f ,MMfw AV,,5-44024 ,164 65 mf ff 4 , LJAMAMWJ Q ,,4Qd X741 2Ld! fW 'J40 -,64A6M1, Jfyvfv 5,-QQM f X04-VW? ' 5 M27 I ,pgL4AfcfL?.,3-K Q Mb Ww!WA7-7 L "5',f,4, ff ncefaacgyf I X ,ZZIML1 LJ! fyffiv . I Ja" ' - , ' , Lo' N IAQ F -phd-'azff2vfa0'1-45 JVWC0 - I , A' Q1 .f ff f M Z 44. fm- f gf -is-iw iff fu- -75- Cerfrerl Arun Sl-mile. Bomyly Heou-51' Coh1'as'l' Winngr Mary Ivluvray CQTHQHQ. Ev'uc1enc,e. Winner E 1, - . M : A HM j,ff',afw,df'4ff9Zf 4?' Aa4Z4,,wp4f40j,f33-!6ffoLE !5 -,J-ffbk pf-41:14 Ac05A741Vfvzf5J5pT,iZ,Wd,,yQ,C2,,,L6Z QW 6' m0,,54,A4f4aJlWZ fd'-fa. Z,qZ,M ,J-aff-,df-nv4,afw4f,4a4lZ4,,5-fQffy.,zf jdffsmbfdfwgwff! 45- fW0v4WWwwZCff ,.,g, o .X cy ,gwpw .0!,L,,4l,M,f- ' 4- - ,-g4f4,4f,14 ,gy .ff -Ja 'FZA , - My-M4244 ,ZXZIJ ffwgdpffflcf .2 ff I gMX g11,42M,,l ,Ay2f4i47Z'MM 4,,f,4MnJf,4,4b4 fm-4 Zfbw"M' f2.4Q1fLQc'fLf.9 . 561, !i'zL1.z-65,1 Lf4.4 4L.a4Z,cfQfu ,fwfzff ,,z,Mg' 4, M- 2. J 4,4414 ,,,Q,,M'2 filwywfww- , ,dficffffaacffef 44,11 X A .f , fi 4,-f f? ,Lff2'74yZA ,ack-6 AZ ,WQALWWMWWM 144441,-146 .-,J waaflarf f2-iffZ2M6MUf5LJf420s" , ,f ' K ,-ff,-'Mfg .40f,aZ,4:f4ffQfffwff4WL2ff'W0wpJf4' 6 . Q ,1c2i.4,nf ,,,0.gZZ4 fd 5Cf"""Jyl! 4 XMWLZ ..7ff4Z'A.47Z2,af7L,fff,yf?.ixZ7 any LMMZZ-rj ML, Lcvdxvz-34 . , 1 I Y Ji 1 J X f M, dag ' 240 Wi4.f7ff0Z4M?4 14565 AWJMWWQW Id N I I JK if , ,D ' I . + ++ uymr W -J ' x 'JJ D 7 ,, -- . . . v xv ."ws -' A' ' ' - 'd 4' ' I fr' Q! 1,,, ' f,9Zf,,gfa A00W I ' y ' ,ILIUX H! , ' . ' M- 'J "W'MWif ff ff' Qfcffgkzf WMV ZA ,Nay-z, 4mavf54f5ffv, , ffflnwoaw ' Q' 1 , 535247, ,44Z,4'.,ffwf, , na, LZ AZ . , 'MW 1 A I 7c,.ffQZ.Z'-KQYVAQAQ-zcdffz, b Affpyvvf-Z W wiv f,Wf,,.4 ,ffwfwfff W kwa I My WLQQZMW ' 2524110 ff ,J 'd"g4ff2'4G1f,v,ZfQ - ff Q ffjeficy-27? ,awe ZA?-6540, ,z,!5'd' Q fwwaaafl f,g, d,,Lf,0w ,gawbpwdwf I A - ,MZ ,5AdQ0'W X045 fdfu faf' ,fgjiggffi M-e0L46 Jl ,l0d?IL70fLw . -76- -sl ,,4fM2zQfM7f 6ww:wQf l MQ pofz,c1l14.f4j.p-171,43 JK ryjlvi bwyif k ' if Qishop o-F Eior.sx.d'olounol AkfnA!,wfL7ejfVQzaJ f p..!,w4c4Jf4'f'6 J-Zffu fff,pou1f7?ff ISQQL ,a6fraf.fl!5f43,. x2. A.4f, !LQ7M. 52,561 pmt ff We J T LI 5 A4,.L,,Www,fM Qdffffaywqwjjgff 4 Q, .7 A-44?-' 55404- .YZ-Can QV' OL olol s-asses -Wye, s1'u.cievfI'.s. pzMf,,z,fz0f7w V f L . ff? 4, a,afW'-'xy jiwffl f WfM4f an x WM-4,w'f5fM44'f fhwuawi Tx ww if V ' r , I QM, Af, ,M-4f.wff'M,f,6fv1-wyf WJ !6f!4Z f'VfW,J0AW4,.p4 ffgizzg U 5 MQZH , M2445 ' Wfjwffzfffw 1 f47f1J!M,4M,aZj2,WZw4!zWmf,4w4f,,fLJQm f?fv5,5447:2,,,Q94M,QMfLZ z,MCfpMl6A60 ,Q'ij5,?A65 ,, 44144460 7 Awzfff, fMWW7 , 4 " 1 'Dfw X246-44-.zogw-'f5,f-004 - ' Zlvjw A!!-fZ 'WGA A'6WjMM5 ' ' M,-,441 ' Wm! XZML pwfwdfv Z .wwzxgglgf ,f If M0 I5f4,1L4Vg,Q-vffrf. f x . , L I , U 'Y '49IffzZ,df6!J fv f21ji444fQ, ,4!2f3X.f,0-4 Zffk-f4e,,y2L"'.xf?4f-L21 .,Z7fLwf,4z1-L.4a,VZ2'f f 4, V274.4.4f2f,1 EYJLQZQ-zwzf NQALL f3ygfffffJ4,m.,fV'M,4g,4 M, ,lfixl fnfa . QWW ffm!-m-L'ff'fL 1212 L iid 53424 f4'1f-542-f4ku.'21.fa1,4,J0!Qi1-ev,zZ mwdcyfwd- -- A dd 114444, ,Q , ' ff Lwmfz ,7Q9Z?4pL4zA:,g-M X WQMLA44 . . f . CZ 7' 11,4 ,gl ff ull? f j6,ofL4A.Q..,-4-ff-1 0 Lo, .44 765 ff V7 V71 ffgdg W , 'Q ,ff A' - Lead' a'ff""7f , Group 0-F ciaor-onl ,.pz4,4b,c6fvm4.f:f,4f,4-ffm Jo ST A Ar wh Ban Q N' 1 - 0 bffug, cl-if-t'f?ff gfyl ffwrfg-fgz . '-924' Wl'6c'449 U. an 5 I ' S ,r.:fQ4.--Lyliviffi 12 r l ,Tvn at 5 Lara !M!A. L' od' -rhr, Capifo I . ff 4' fig' -Y ,Y +4 1 " - ? sf 'i NATIONAL HONOR SOCIETY EL X X I ff 7 5 Y!! I Ng' A . ln . Q,Z, , 1.42 2, 6290 , f' 4' ' ' , K, .LM-wfb on r- on c.'l'e, v' I HMO-ffcfdg'.f0if'vf .'f1 ffffif4MlZf56M , 54,5-.L ','Qf06?6,fQf14M Z4-f" 'ized Ziifzvlcdxn, 1 "f ,,"',L444 464 , g7l,LfQi2,M.'4.4?fA4 iff ' ,f if ff' ff f '.,.4'-Ji' . ,Z , ' blew-.afcf ff-fff 1-97" Scholomrsl-n kwifw f f -fdzwf ,Z 21 J 1' A ,4,,-milf L , -- gyfgggbfcp-.fA.44cpL, ,.!2,f-f14f4!f4" K ' ' f5'f:'4,'b.ff'f'ffL'f4' AQLZXLQJ F ' . L- d M , QZ ,Qyy ,.c1zwf44 ' 6 on e r s R . , . 1 P 4 '9ij24ffCZA, 644113-yl-Ldffiflf jog! ' ' Z' f 'f, H 5 ffm 'fc,,4-5174.6-:L QQY2'Zfg7 pez- ., V. flf- 5 . S , 4 fffid-X547 ,f'7?7 1,54 49,z0f444j fi Y v 1 c e, f . ' f . f- , - f ,ff Af' - f ' X609 'ku !6g,45?6c4f!fLg,,4gc,,:,..5d7Z,4fQ,g.gfg!,5ZZaLf jc AAIQAI ALV,,,,,f'fCgZ4,J,Qffp ,c f W A , f' ,f . , f A :?fQ,CC',if2 f cgi ,fc ZA! ffflfgg, Jjifgvc-14'-.Ld.,c.fry.LZgLclCQf,g,,,,5,Ll ff-6' in - A . ' A 4 M f2:ff4Q .Mzp,W.,, 5,45 'u I Q K 2 !'Ak A I A-C jlkn-QL-z0L.0?Av gr "' 'V' H .P xl - k' 7. -'- 44 1 ff- Mf'M Q .,M,CJaMW,f 4-101 alfa "" ,Y J , , V144 f7.4,Q'f'V4f,ggf- ffk'lZ,,2'rf , Q-,DQXnLc,!Ll '? iQL,, g,fQ f' fr ' - l i2 Jdffmfaw X J o'6 -82- L-eff 'fo rigiffl' 1 Back: Kaul 'mood , Gayls Jo!-mson, Puff Bgbku- :pr-onTl Kafhmrine Pi-fkic.uJff.-x., Pagqxl Al 'CWI , Gi'-f'CX'Qlfne. 'pelogk . 11.2.-Fi' 'Yo rfghflh Back: Kg,-YI ?redn-inks, Anne. Ronnoouvf, 'pvannes Saunders. Ndvyfavner, Q05C.Yh0u'Y Cu.:-1'urn'uns. .prgy-.TZ Pod' 1302, Ann fthe'-xov. Ggyly , Do-Y Henclgver, Damn T'1r.Hu.leY- QWFS r F . A sv "E-9 I A l Ukx ii flax K Q .. sn. . . F Q lr-A- . . W'1. an -8 fav'-M -.1 3'-4 rf? ia 51-w+,,, 17 ,F M? 3 "-'ffl 'rtr,.f1'!'., fx , Iwyix 'l '-4 xg + I 131.4 -, 1 I . ,Q 1- -.,--T., -1 I sf .li N I '1' '.: -L' I :INK I J1N'J ' . Fin , 11151. ul .,, wr! - Fr W 1 Sqf HWIQ-2,. F' 'W Jn " -gT-Mfrs'-' f 1 H I v. --I 414 wwf' . T' , I , A A, .1, QI' P X N .- I wma! ' '1 H." TJ' '11, .-. -1. ,fi MW V '..' T:fiL"'f- 'rw fpgdx' , .1 N w Y-.i1'j'I' 1 n-H. - ,.: ffl-5.714 -FH' : .-l b. 1-SA -..' 'N 1 I . W 2 ,- - L . -. -' f :.2ig ,. .z 1-1-?? : -1 . -' -' if f - fffifg, -A. "Q-' A- -1' . h- . - ,-..- . : jg '--3-.p . .- ..' 3.14 j' A 'H ,L-e.,f."4.,f': """?ay.qyvg,?uLi "qv '.-,.,,. '11, T, P I .H ,' ' 1 J-vi, - -f--' E-145.1 -n ' - 7'-Z ' E-, ui! rv.-f ,.L'J:-Ir , in 1-r 5, 4,i1...5.'-gfguljv- .:.xl',.- -Hr ,K ,l I -- sig LAL: A K J-Y . Y .-T - F- 1 1 U v . vi t - 'gy ,k k Y 1 . . , L... ,,-- - --. -4 ,I p I- --, ,- ':-. --ig h i ..- . .- L:i'.T:-4 :pg ,pf '- h , . . Q in L - - f- ' . it-I .N -. -.fi ,,g...f ... '-----5. , , 'N .H ,- - . 2--fo 5 ,..-" . 1-.T,',"E?"R .---- a ,9q,iV,,,L I. ., -lt HI hm- .. , I-I .P -lb ,. - -2 -e-..,. - -,. .,:.-15,92 I.,,,-IM ."V'0?-,-ix, Y !- 1 1 -eg? . .n- J , -H , Rr' .. .K b J' 1 . - , ' ' .L .3 511-,, A r ' 'v V-T? 5' -'Til' " :af 'fl 1 - '33 A -1.1-iq I- 'l N - "'-9'2" in--1. 1- gk :I 'ini' fl' 7 H' " . " . '- - -- ' 11- 'Q ,1 'L a ,1,i....? JH '-I 1- ,. TW"-f 'Ziff "' ' '?'2:IS' fcufifffffif-" I5 1-1 ' A-4,3 ' Q LW--E":-v.. ' ' ' ' ' ' ' ' ' -1 .:"" " 1-1-H'-" ' ' 45" '1-"': . fr, ,rid --Y. -4 rv-,Z 'J' 'rch-Q. - 'A- ,. . -,ff NL f -:. ' 1' ' ,-- -f- -- - I - - - "-1 f - ' -H-iir L V, ,,,,mv.,, .w- vr' -. ' '- Q I -, 7191 . ,- m , 1' Q." "' .4 J' -:.., -. 'fd 11 ., if 5, L , ll. 1 ef 4- ,, n1+,h Hqsw? , '.-git, -l . sift ii v ' -'L ,L. , . -.4 . 'I ww, 4: ,.-l.47Y-I-1 -Ahw- . T' TL ..- 4- 1' ' r :LQ -X,--rI,- . 51:1 f , J . In nm: . ,I N,-,M H .. 'Q-. ,... - ...-M, 3,-M I L'-' ' - , 55-' J- 1 1.15.1 ,. ...J-1 -fb x-. -iff. L- -A x ,X AE r I r -4 T K f f ' W . wx 1 'Lf -" 1 1 f F . , -L' ,PFA 3 ' -'ig-xg-a.' if ' s .-Q 1 - , . ' ' , Q-I., . ,. W wr' S Y ' . n' JJ. L 'L gi , . n J J' v V y " r 1. 5 n x . lx' J , Y x - '.v , ,.f. Y B f u . -' .-Y' ' ' 'IN l .ll n X - YN .1 , , -ff'-...V ' ,-L, Qfgw' If .1 jul 5 . , A H' 'ff' kdm '15 ,gf A LK Y' 1 'J L JI? 4 k - V , J 'V-.rn J L: ,M 1-.1 .,.A -dw-, ,, nf, f , ---1. x ,.,- 15. A ,,..!k-..':t--I- Ivkfy JA 7 , -41-J -0... I.E,,1-E, F :Hr -:gift ' ' 1 - I' .-J V ,,- ,-1-ng-, Y. u,,:.5,.L-- if 2 P L? v, CZTHLQL 4 . . ,unix , 1.. F: II 'ff 'Ve A .. in I . , fr:- V 4- ,., ,:g,zfijwg,5 3, 24. . .aff , J' -- ' ' ' -.-.,," Q, H.,-!v,g , fr -,dui -M 1' 1-'ft " .QL I F- I-in-Q71-A--a,-:lv Ja. 1? ,H L L. RF :L If ,-.If-F-7-i:L .LL I. -F' V: K , .. I It J- ' -' ' .L 11 -zi-r -' ' .i ,M E.-,e-Q he--.. ff- -+L .sry ff 'f-14 ' 1:1-'Q tr-'xi un- . , . ,.-, , I -" A -w 5-T' r 1. ,lg . I-.L-r , -am.. - ' rx X. 'W' -1 L-i2?1,1L j 115 'uv fer A ' -xfvn n. ,L .. Z. . .- , 'il aff . " ff . -.- , L'- , L, F -.. '1' ' '5x".-'-W gh.. , ,,1.-.Nw-1-1 -'.-.j:W'-:fi-'N ' " -' -'L L I' J nr'-' ltir-2 l- 'n 1 nw' Af :-.- ,,4"1iQ - 4-- - 'V -f-w. .- - ,--in-- ,sg . Psi' ' T-' ...-.14 .115 'l" ' 'i -4 A ' 445'-Sf' 4'u .-.Auf "3-4' F .--'- -' ,L 7, ' f2'L.u . 'H' 1' . Haifa f .Af F. f --L gd' ,- -f'?-: - 1-3 f- .. " -P 'H 5-1:-r 'W Q fur., - h- 1 ' :. ,A ,' 2- Ip ,. f , -r-fig' - f ,PW -.4.,:-n- .1 J- . L- nf- ' A.f",::-,.'.:Q f"', U: L QQ 1 "' 99,5 Q4 ,1 '. .f..f " -Q."-v ' 1 I r. ,, - .. H: 1 Q-. -: 3-'.. -'v.,g.-.. f ' .fn 'Y -ff gm-In-ff. Qigtl,-- ic . M, Flin: V .Ev - ,, x 'v Y, In 5,3 4571- A -:.. LI-.L-L ' " N me Aj Yum -if ' fs, . -. - ,' 'V-,-1 ,F A533 f, , . 1'- ., P' "?:k.-. nw? f Gr.. W- 1, X: 4-, J L, , ,.m,s, ..4,. V'4""1?lNN2Er. l' . Q , . .,. 2.5- l., , . 1. A rwzaf? ii "1 ,nd -Y F'P-A fy 1-!?T'lT Y w - ww .- l I' iz-E54 fun- -'Wi -I-tri HQ. , A.-Aa' +- , 14. 40 -Y ,A w lan ii! "4 ,A "T K. ' X-I WL. I' TV f ,.,.g, ,. f', jf, ff ,, - I., - W ' 4 - J.,-:-. .. Pg ly If rgf ,Q-F sal-1215 , vm f' ...I- Ylg " - ' - .' .I'3t.fr'.-'1'?' - -x U' w ' ' " '- - , Q ' f . . 1, 'H' .., 4 ffl -I Ly. 'I , -ij Q..l""f, - ' Aj: gf ' Mr- f Ur-i", 1: I,-L, ,-,iw Cfj ."- , CQ-in ' 1 . 17 Y .jx 1- .- ix A. ph .nge-I:-.. .. 4, X + 1 4' ' .L . "1-4 Q , J u , , , ,J ,rf 'x-17,1 . ' 1 V. 4j7AL1ii, :J:-n:,.i- w. 135' - - ' vw-rf F- J ,...- .- gx ,. 7. .. - W WQQ W . ff 5+ ,uf T1 ' 4 1 . JFQJV .- A. P.-1' M w 1 gr...5u3'f'w 24.2.9 -. 'ff 4? . x Jn! 'S g., 21 " :lf 1 2 -!t '.Y.L - 5 ,1,- I ,"" J.. W..- ' .Q . h , , 1 , J , ,. ,X -fd VJ'-e-"' 1 I 1 - - .. w - -Y W I V' F. " I .. lofi:-bij ' -' 1 L iii- AH iigfi Lf-'x V ' I 1 JfL?"77:"f X '-J I H 16.17 -" '.fl'..Q35-,. : sk .F is -.,-Y gy - ,V l J-..- -...QQ I', 1 P 1' 6- ' n w P v ,, 1 r r-..-s.. .-. . -ln mf'-sniff x .LZ-I' jg? -E'-iv"isL-.hi fE-h.,g,-':?,- L' n' '-- ' , J ?":. - u 1 '-' 11: F' v: 1 . - , 'Psi.SL:-'?- +i P if f - 'Z' -Y L- ,' . - rg 5 .n-.- f , fi" X. ' , u, vs. ,-lffu 4.11, 'ap , A I Ari. ,f,: 5 zu.. ,v LH.. Y' ... 3 4 , Ig .V 1 e-115, Ehpgi 1 , :nl ,T-nh 1 4----'f.'k:"' '13-'ff ,.- ' A . I mv w - ' I -' -,,'.. ,A,7 'JL' 'v'::-,- -. '- jiw --E,5R2'-'7'-::'.b- Y ,a -A me - ,Tits ' :rf - L, Q, 5.91 If -Q., , QSLELA ,A-ix? !,.!yUg,'I.'j'L ,IA XT ml . JV. cf , M if' .L-. ,- ,Q SSP- " "1-V25-',",E2' ,- ' ., 'h 7 ' ',-V ,'J:', 11,31 V. -4 ' L -' -' , 1 ,- -J v .X un H15 '-w Ml , A J J- L 1 f I- ---425 .-" ' 'lpw-E 'I - '1""" "B 'fhq P- , A -' . ,. 3+ gf - 2 - " .- :Hmr . ' I -J-r . L -Qfih Q " -'-432 V..,- '- ,455 ' Jig.-1 A , ,t . n,.-h -gli--.u.h,,,.il,J 5: 4 , 'I x 'Ir 7 - '--:. H....g 1- E" -. Y "iq-,' nu., , ., fi- -- 'f-'.'-ff 1 - - f - UE- -"H 'f -3:2 -. .'., -. ' ' , v, '-. - .' . nl: yy ' 1 ., - ', ,, ', 1. , , I' V v v -F H- .,-7:3 3-' '- --. LP xi my 55. . ,ix ., , H W J T ,J ,Il ,WJ 1 ., A.Qp1g.?,f.,"?.::., un ..-.4-:g'22J!: U, PF. R 1 Hp. L, s-ei U' 'nr-' , :- -' . ,' - - -A 'Jw'-1 ' 5' " I - ' "" W f' -I "fl -.- Y' ' 'Y - ' Q" 1 Q5 I 15 . -4- Qtg,-f,'1S,-f 1.51 ,J ...1k-L2-:yi-:.r4rf Jw v 1' ' ' ' ' -ww - ' H J ,, " ' -W-xl - - , --,JL uv-".. yn .-:Vik ,1 ,-P Y ' 'Emi - il P' - :L ', ' ..' ,- ,-,: ' .' Y 'Y -'-. "' ,134 P. .-,:. 'v , 1.1.5. '- 1-QIAJQ-1.-h A-nh. ?',,,,, "5-4 .-, , it-L Wnfaf- fair- 7,4 5 -f3':.-, ,gg qgKw,,: ilvugii- All n-I ff' , if, ' 53, -'I-'TE ' X .fu -In fi - ' , 'Li ?.cf!"F-..n2j,qI L53 - ., v , 'ww ' ' ' , , - - . ' wg, -,- QL, .,: 4:- 1 71 4 5 5 ' J n V L I L " ,- -.1wF1'1L", '-J ., ,-.,,1eff-1 ,,' QI ww 1. ,Q - 'f- , A-. .-1-.L .W I---aff f ff D b wif.-1'-jfx-'H-'PK w:9fm1w.m, ,333-hi-,E 7 .- -'S Q1 ' i' , ' -P '-. W I :KC f I W' 1.1 - -2- V -' , ,r' . n . , .. ' , 0 . L, w si, Nu ..--W, -fa . ...i T' " .,, , J pr: ,A-'j' ' fr ' J- -A" ,. :g Lf, MFaJf,fffx5a?'5ff2QNQgwswfvff A' " ' 2' ",'-. , LJ' "" at ' K - F'-":whif""4f.ff' I-,-L.4p?L-33'-if iff! v 1 L ' ' 1 ' ' 'ff ' 141 im - , ,f L .. P ,J db' I" 49 'Trm.--- 1.5. -Q n in -lv -rfggil-U ' if , X, .. a ' , H J .. ,fr ', . ' ,L rn gf Q 7-x. - I f , I ji ui, , 4,55 , 1 -1 , f A I ' ,-,, , 4-, ,L .,, , .?, v Un V 7:11 y lu - ' 1 - 155- F f- ' . J" A ,' uf" 'F' -' '13, 1 ,,:., 1.3. -X Ffa! - lj V3.1 I W, 4 -s ff, r JL! " , u w N QT H -..- w -7, I. wf A' 1x 1 ,n.,,rI,' . -fw A .L wif. ,,." 'Hz ' if ,r rf In -I I, J Dv. 1, 1. - . 1' ' xwihfgs if 51 .. . - 41.4 al F '- .-.-"2 '- - ' 5 1 ' W" I 1, G. -45, .9 -f ,M - Q. 'A .. , - my , V P3 ,1 ,,.. x - I f W" -74, L,-..-J -- I 40 if-I V -':I .:f1,v.m,.,r ,. ,, . v1,, , . - . " N" T,-f M ' "A ' . -v.,..-9 Z . . 41' ' ,..:"- L "an .Q-lit... HL' - 1 XTR I .5 'xJ K n , .-5:75 - 111 I F J, ' I .- -r 1, , ' 5 5-',,: gp sk My 1 . 1 ' v. f -.2 ,' 1, , 1 "F,-1' . .f '-mg- '- A, 4.3 " n' W M , Fi, I' ' 0 ' -'G' 1 - 1 , ,Ln 'A M mf, 'I , o , ,sill ,X b ' I ...pil N -2,1 , , Pl . 1 1 YQ' V ,' V: 1? ful' fl' 4- ,I XA - ..,, .-.,..i.- N- .,., .iNE L. - ..N'1- 71 N X uv .J , v I. V " ' 1 n -U P '.n - ,cm -as v -, f,1rF4k'u"- K . r.-If-...If-.L. ,Y -L' F . I 7 nrrw M' A ,- . 1.0. - fl I,-I--W--I I .1 ..1,. r- 3' I x ,ff 'f' Tl, ' wi yr" , 3'f J L' . . . 1 'LI 'QV 1 ,x,,,-. ' ' II, v x I J ...-,rv " S . ik -'1 V+. fl, r V ' "1 1" .fn xl ,?.,A -,WWE ,ag , R395 1. , - .A , J .-fi, . . I ' A-5' .LQ X VLL- r L . LJ3-S 'rx A., XY?-I. 4 vZ,L,-L" 'al "' 'x L. 1: 9' J J-. ,. J 1 ,l. - F... .l ,. Q , - , :IE P' 'n ' J .,-I' -f ,s A 4111"-:'L,N, M l 1-'iz' ,I . nxt 1..- r Ann- 5, I r , 'qi 1 1'-rL2iGI,Li' ..1l1""'lF-.qi: V I -,re n 4 :':,,:-Ig, -ZVJQ471-2 Y - r , 41 'rg 7 X 195- ,X .lm F. "...g f- 5. , , , mf. --4.-Tn. ug: ... I . w f .,, rp' H. , ' "-L' 1 ' L. -v.. ' 2 "' " mf 'A - .. "'-J - L,- -f f?'1i'f' H .-4- r . .1 'Tksi' 1' ffaf- 1fr'l.- -,J 1-, nf' xv- '1V7'-Egg! X ,. ,inf 4".s-, .-.- -L ,V . , -an . - u' jf . 1 T12 ,X - .31-i inf nx- 1 ' ir "'. 4 . .155-' L" 1, ' ', , 7' ,,' XA .1 C ,.-., gf, , nf-f, fp- ,, ,,- ,W -W ,Y --fx 11- ... -Il-, 'f ' mg...-2'-I .-gf., Vu' .. H ,, as 'f' -.E 51-3-, 1-. ' 'L' 'rvfqv'-1.:1cIL. -- n A ' - -- 115. Us A, -Mrs Y 'I N:I .,' -Y Ciglf WF? .A :I-'F 1. N L,-.. T 1""M 3' 7 N 5. 7 - 1. .-" 1,4-, 3, 1 n -'v ful . ,P ' A? -, ,4. il --v- lu ,I 4 n ...I PV. nm 'Q-45 rf' ' "", -, A -if 1 ,.J,, A , fr 2 1- - '-, 1 Wy . ,Qc-5.2-..-7, jj -gy .- - A 4 - J.:-,, 75- f 7 xxu x yy-V . ,,Y.,. I yr- :an 1 'x- .- - Q 'ft' gf 3. - -i'Qf, : M , ., -'L .' 51- , -.UQ 1 M "'.'1' li' 2 D. .ja - ENS, mg. g .' "i ' - .,. JV -J ,am Q 'gf-4C,t5E.t. '1 W.. 1, , , J Na Q, . 'n- '1 1 -- .+ ' '1 v YJ-ff LT- mag , ".xG,,'7-.gi .. -'J-IV -H '.., :- Q., 1, .I -f '14 -15' , Y nf Q, -, -A,.i,:p.,- 'V ' .G-'1..-V .541-f. '15-'H ,K ,.f. ' iff- L "1-Vim - 1 J-Y: " 1'--w . Ev: . ,' L I w J 147, -:Alw I ,. .V if ni XM-:I I! 1 " ' - ., --. if , qi' ,:- u w .. . -s.. X , . -I-IQ.. 3 - :eb-.J-?Ai'.f'3..IQT C" ' 1 - 3 -,. V , --, , x.- A X Q ' , H H6 ' ,g , 1 " K 11 ln n 1'-' 'L 'xl .v 11: I 'vi' I 1:54 -J . -1 ' y 1 R ' 'Q' I' rr u, f , :M - N 1, H X qu 1 4 1 lu' IL X X W I ll -'f.,,1 g,- '.: - w"'. ,,,,+" ' -w.-1' - ' - .-F' Y-, - .- IJTJFTV ' 1f,.13'-W ff'f - . fl-" A 'T .J -nt UI - N f N 1 Pr,s,-,J , j ' ' -f'.'y1:.,:-. LY 7? 'fb' 1,-1: Ljglzr, 1-14 , J I ul , w .. 3-4 4- .3 4-,A V M X H, -,,,.-L -v-anim, -,W-J-.-I- -4 J!! il ,, '-.-,IP-r A ' ,. J-, f"rI, ' , ' - - 1544" .1-1 F:-B,--w .K .Nj ' - I.- . ., ,.x. -1 '-. 3 LL 1Q,,A.- T ,-- 1 -QL -,l . 1', Inq . 7 "iffy: Lf' ,. 1 L' 1 I H, w fi A ML -5 -.,-- Q . 1"1-- H4 --. in :J ,F r . ,Lia wsjlif .E '-nm-t's3ff.21f:se1'rL 2.gig..,- fw Egfr , -H,::.E.-"l129f' '.1' "9 -4 . .'rF'T'!'-'B+' aw Mx -'F . U.-,fi , f nr . ,,f- .,--U-, fi' 'T' L' , . -4-ff-m - L, ,. , .-n 'n wr .-41, 1,-5 -I LN - -4- , 1 - -L' W Y I TB' 1 2, fafesf-I , .271-1'-,R Ing gf 1 vw 'J-Rf?-E: '. ' W I, W ...vi .1 . .Y ' v I 71.1 iE".1 t"7?f.3i'+ -3 l'i'f.'., . ,- , , I. ,,, I' , ,'l ' 5' Nl 'F-I ' ,.I 1,9- ' - ' mf, '-4 f..'-"E-,,,., - 1 - x 55.521 ' , Z, 'jf-I',,x' V. , wpwq I ' ,. A.. nu , is A' I I 9. -.1 .:, ..i..,'- - 4 wb 1 f fm A W AFL- 4 ., -. -. '-. " ' ' " -'. -In 5 - . -",,, ' :- ' L TN' L :" " 1 H , b ' ,Q 'w-L"' .m' -, '- .+ --411-Fifa. ' l' '1 ' P 11 1 l .H gt. V, " 7+ rf ,jgf ' 5 , 1 Il.-1-3.191-" -jk ,'A" Alf l 1 !.'1.D .QL ul- Y r- grgci-J ' qv n, ff? Nt -' :::" Q xx- :., ll' ' ,, ,, .. , .Y ..-. LL -jllg-A ' 1 ' 'RIS-1:7 LII K .-f L" 'L ,1 , ,lf if-'f Rfk ' fbi ' I L, Q ,:g.,y., if R 1-H57 ' . "-'.. I ' ' S:-Q aw- . , . -.fa ' ' 'QM 14.43--L1'1,."Jf. Z3 -Zwff'-V J '1 315' P J':,,?"' AE' ',.V.. 3: -1,--v-1,-Q.,-1, ,Z use H TI.- - .-1:5135 fr, L Lid' :ap , Q-vi J ' .rf qi 1, .HL 'TX1 I I '4 J'-x I 1 1' X I nf? nm - E., -A-aff, H ,,,5 ,,kl: V -. . ug' - "' 1 ,, . 1 . - Y, "S-ji' Y- f .ff .. , y.-21, X 151 M 'H L F u 1, , -?"",'?,- "f u """'- A1 . ' ist' ,- It -gm -' u -. L.- 1-.-1' '- :HA xl. 1 ,R ,xl 1 :WI A N , F' uf- - W. -5 -I , ,K-'n,,'j 5'2" 15:54 Y ,, '- : 1 ' 1 M ME- .-A. 'fy- X- . - xl' F., J"""C si, To 7.' , g 1+ . - A -, 'iw 3 ,A I 1 P -. J L 55 . 5. 2 -My -1 "-1 1 wg iw 1 'Q L - ,..- 1a-,l n, . '14--4" ,-: , -- - wa. 'mhilzfg--.1 , ' .AXHTFQRQ JN., V . - - H., .- --425, -w-,i.Qq'., -me ' H-Y u "."'f - . , -- , 5,51-'V ,L V' is - fs: A si, L. -"' .-. I I1 . l 1 A -. D f v H Q .E :Hi-1 -H' ?'iEf3-..- -9-5 'J' fa f 'A r.- rv 1 -,v '. ' n Nb- .Ax - vT".r PM .- ' 5, -F?-' '- Us-2-' , A . '5-R: ' J f-- ' '- -sf. J 1-'X ln "-11 2' VJ PS- 'JL J- M.:-5' 14:5-' 4- 1:51 "' -v4-.4 'V' ,Jr-J: I lvl ... 1-J.: . E . , - .. , . - . -. JM . A .Q -1 5. ' A,- W , Q if .---'gm -yr.,-"2 - -if 1-E' ' V ' XL '-1. 1 .31 'I-1,-1 jffli, M12 '1 it V wzll -1 f " 'lfr,ffj' X. 1. ' J' ' 5-'7' Q' W. ', 'MN l L' . ' mi' if- 'T - ' .1 , 11-L-le 5-fu -2 P'7'1'7 - 'J -'fm , fn'-a -5 4"- ' k L- , ' - T -'Sf IJ Aff? "g 14 ,r fr w.-A .' 5 VJ 'N N YJN, Q.-45... Q, LNLJ' fL'g.:-'ma 'Fd " X- ',v 'ft,rl.':-., 3-I' ' rc' - 1 75. T? v - 5. 1. -I ,.,- ,i,,Js. , gig ,, 5 LV 15, g f -V V - 'i .. 1.- ,- l N -1:-,. L-J-1 .-f I I -K A-.' f x' M ," .' Y' I. .Q L-' , 'L ig- ' - W, ' 'I ' .f ' - Jig ,, v -: ,J ,',,, ',, ff- ' -, -4 ' , -4-.,,-:f-t-f- - 1'- n 1-'21 -- " Jn f ' - - - --' 5--0 ' - 5, e- : -V ' N-'LIP "e- .U ,.l,, ., HL


Suggestions in the Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) collection:

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Academy of the Holy Names - JM Yearbook (Albany, NY) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.