Abilene Christian College - Prickly Pear Yearbook (Abilene, TX)

 - Class of 1968

Page 333 of 396

 

Abilene Christian College - Prickly Pear Yearbook (Abilene, TX) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 333
Page 333Text from page 333:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

,LX X Q7 -LL QLL 1' 'zz' 1 l XX, X. .L 3. r'w Te, ,.. -. iX - 4- . '-' lm- X .L-L .L-.L ,tr 'Q nu .-.--.:f..".','.'.'. X ann-ui' ,ii XX XS. J ir.. 'gi-I +I!" X1-5:13 -1+ X D+ llrilnldl 'il' X V. X A Zm'l.lll:""!X '.l 1 A lint' . ll.. -o-.'I.1'. - i' if , l llVf7eQ" ir 'R SK kvx , Xi, QT' -X ..L L NX 'Ka ' so 9' 7-QT or 'gr " X . fa- 'fv- f -f -1- ' ' ll-T I if I ffl 1 W v X, XXXX , , N."-1' 4 L i Lb" LL l XX: L 1-XX wa, I Q-L . - S A LX . 1 X rf fig .Q r e.X fue li. N-K L 1 l l 'L' x H li -gf . FZ.. f ?-4 so k . L , ' .will l ll 75 ll. 'In ' Lf AC! "' ,Rv ' Q L ,LFS ,X 5 , Lv- ., Yu ,Na Q. f' .L r 1 L li "lah Ak LX. 'er .aXp Ss I '59 X jaws L 'N ' ig , -in i, X. P's , 5 me va. is- ':-gk X, is X. NX' ' x P .,,.lX 1 Q f l' , - as 'Y 1 X X av- L L -L L- QT5' y ' n we 7 X l s lei-'A' l E i ' Marilyn Johnson Cleburne Aniia Jones Kodiak, Alaska Cherry Jones Dennedv, Ala. Huberi Jones Memohis. Tenn. Jan Jones Fori Worlh Judv Jones Dallas Palricia Jones Norman. Okla. Paula Jones Las Animas, Colo. Sally Johnslon New Cumberland Darlene Jordan Garland Dan Judd Florence, Mon. Linda Jusius Celesfe Phyllis Kennon Abilene Courtney King Blackwell Joy Kirkpairick Chillicolhe Kav Klein Denfon Don Kleppe Manitoba. Can. Jonni Koonce Pleasanlon Phillip Lancasler Bakersfield Suzanne Lancasfer Graham Linda Landers Azle Jim Lawson Abilene Vickie Lealherwood Dallas Larry Lemoine Odessa Eva Lewis Abilene William Lilion Waco Linda Locke Dallas Jimmy Loudermilk Forl Worlh Dan Lowe Garland Dan Lowrance Adamsviile, Tenn. Kyle Mansker Beeville Donna Marlin Abilene John Mason Lubbock Waymond Maxwell Toledo, Ohio Sieve Maynard Crane Bondey Mays Azle Joe McCaleb Anson John McCollum Haskell William McCook Abilene Edward McCoy Vicloria , W. Va. mi X mn - li li X L L .ffwe:L:g,.saeeMs ,. :naw l i H n 1-:il N '- if i on-LL L X3iii?W"'xfiEir'5?3?5iMigi?X5S?fZ?LL''' "if" ' l "KH" Vfififfii 1: lm law X Q' ' ' ll ll il' L'L ll zu if H Q Q, ...fir g5j2iXl,.X ,X i glLsQLXl XX Xffxif X653 X .m-X' L 'ntpslileg XXXn' L- i i. ll nw l l l ll l -if ur, me. ig l l, L X353 X esfwzzsiiwo , XX XX Hs W .L wg, ' 'L .sir 25 Li.. XX X EXX .Xl B hXX B iii-39" l ' A ' , 5 ' X X XX ,, LXL Ts ll ll. hee., ll. ll. XXiXXXil,Xgng2 gX3z'llliiXXXiiXXn lLglsXXXliXXXwXXwXl-'X -"--' -XXH ll if gy ii i X i ii li 'X'YXX'a" X i 145, - 'pi "'ilull"ll".."..fll.' T ' . iris. "Sw i i X .L .. X X .LX LX X X , XXX ' ll L ' 4 i N ll 5 lllllllgiiigw lwggg. XhXXX..lXX' ll llela.."'..."'XXX - . - 'je l X , L ff, , , :Wei LLLSL. 5511. X "L Lfdw ll' ll Q lease L eg - .,LX5XX,LX - 7 we ,-JL L Y 'f-fi ' - Y . L QHEX XX X27 XX 1' f as sg l. , l , 7 ' ' 'H sl. 2' fs XX A: ' xXXXll li ylfiililll " ",wnim'. lik! 3' -' . 1 ll Xflhif- X , X L ,X L Q L lzriiir L El Ee Mega eLiii:L l lLgg'g-sEg2g.ieggs5gL3gW,mi U. Lgfarsl,.L?Q'1g. ll. me:.sf2zsmL H ' X, "l MH La: om ,M ll e-L ll, il LLL L Q XL: i ii ii li ' 5'iQ'L f L lil' rf ml ll ii .iw .l .l W XXLX-ggL .L X X X Elmo 'L i ' i ' i'L SQL 'L 5" L X X li r ir X XX XX B .L X X LXL X 5 1 L 'E 2, 'Q af - . La.: , 7, ,gg -535, lil . ' L. X:gL l4XliEvllX'l'-mXi3Xg- L -L .i il .Inf Eyffgdll i L of L as. L 555- XQLXA LlXw,l ll HXQXXXX mligi XLXXXXEX for -33 '-.L5'f1X" X' x gg l ii in lil L X Lywmguv ll llliggqwll l"iill'iiX?f.XlPX?iii iillXiiXjfXX""' ll ll' ' 'eggs . i if L ,LLL .Lu L LX L' ,Xl V its: ' Ll , l he N . . L lk hh..,L, , ll.. ll.. ,LXLLX il, Milli lil lil , XXXW X. iw XX .Egg ll ll L-will XHXXXXX l L .gk XXXXXLLX ll Xi Ke, -as L: ,i l N l - . L , XX X X . , X lla - L- ,, X l X , , im LL XXX 1,i.X ,X X X ,X MX XX X XXLXL .Ui " N N lXl1XlX X ljiaaj 'fism L L:fg'L""-H ijszzf 1 sag ful i il.-l "Lee L ji L - X X L -V L'L L L .. L LLL, , , L L ,:. we ' 4523 L Leig5gggL Y,,igl5zX L, Mem :iw Q45 l W M' L55 ML. ,,, we - iliriiiees -,si -- r , s X 'siewwr' ' ,Fam i l Wulf 'M' M L V .Los ai . H -HX iL,X fel: LL-T 'X L21 f ljl 'W e Lao L L . , L i l f LLL ' ' 531 r. " L .Q ' ni ' 1 ' we- ll' 'L Xy- X, w iii SL, ii ny.. -X n L gLXX-'glare .Lain H, iLriX lil iwgfXXiiiXXil,XXiiL, i li. qgQig5gXXXiiiXXXiiX -LLL r L -2 fa l :TL L sizes 1 3 is 4 L -sgszo. ..f:f,, L ,ASL M QL-as . XML., X ml L fi JL- L L- 2 ...'Lef'si'. L21--u. 9:5 LiL ,JL gl L -L XX XXXLXXLLEXQXXQXLLXL LXXLLXXLLXLXXLQX' ll '- LX...XL l QQLLLXZX Xu ,zz X,' ' sq" " 'LLQL' L f " i li LL L - l LL -L 1 ' ' X L L L ll 1 w rg V HD il , sq- 1 1. H i Lfigllli 1, lirl- S. l as ll. 'Q iz 2 S f lm rLL L ,i .4 , . i la. ,L X wage as L' L. .L ' - i ares' af l if :TEL l ,Lai L L 5 L. I L li BX X li 3 ,X XXLL ,LX X LL li ll L L -L ll in ll. ll. X ,L XX LQLHLXX X Wi., ll. LL XL vgXglllXXX" ll' lllgiw' Qij,l'll,.,i'u..-WXXX... iw' l. n v n n .LXXXn XX if mi lil XXA LL L' li li ' ' ML X XX ,. N.. X , naman is l l ,L L. - Em are L an XL: ' -"f2ae'1' K I n :fl 'N 'wi ll i L , l , ,X , ,X, X, X if X i .XX L ' lk I ' L i X Li aL 2 agiswi ,mea 65522. 'L .lui , L, 1 -mai Ll. Q Wi 'A fra l' ' ' ivifil' 2 ' -' L H L TQ.: L rw -L L L as ' L . Z ' F-'Le' 'Xe .Li li lllhws al XX ,3LgEE,XX XLXqlfXn in www XnXliX L l..L. 1 ., .si L :Hi eefemag ,.i,L' - Eli" ll LW f 5' " :L XfLXi .i 'ra XX,XfL X 'r 1 J, L 4 -ae, - 'sz ,l .LL ' M ' ' 'L L A MEL li Sie? tame i Ag . Mis. v - 1 ras f sw wwf-1 Li L. all -. XX , ll ll L HL' ' ' ' ' l LSL L, XLZXXLX -X LX l aawwl 'll ll' lllnlllvllnllii ii iiziiif ii lrilv' img S KES' aeewfueaw ii ii lil wil n wi n WL' N " fi5Zs,a5i2L L as exam .. Leaf s ii sLggXgX25 gf ll ll r XX l l lm 3 X as L: l Le 555 a l XL Xikgglhziiiw n WXXXHXXXQXXQXXX XXXnXXX XXL- nge., LXX.mX5XlgX5l was LXLLXXQQH l L Lam, X LX n n HL XXXn n il. lL ,,,, B 355 4 LX L L L - -L L We mf - L L L L L - LL La FL L L ' ,Lau -L, - L il M. L L M LAL - LLL - L X - Lv M.. XLXXNX ll Xagggg H Xll X XX ENXEKXXMS L L Lg? .i ll'LLXilXXh. EEXXXXXX L fy. .XXXL rag L L Win X L w . X - ieL':j YELELX X ' ' 'L L' L .X-- Ll A 1 X -XLNZQI-if 1" 'LL L rs Rs. H ll rf""5fLF liffifxXXXlilMliii'll 'film in liwlll ll "'XX XX i -1 L :Xen rea' li r i l XX K, L ,asa L ,H MX XXXL l is X JX was sl li li H in li - .. L1 H L L im: sf' -wel llf- , -. L, is ,XL i XXX XXgggigggll'liilllllillllflggilillllll lli"'llilli3gf?w, 5231 Lam X "YQ Wagga X 5535 w n nXXXn ' 'LZEQL l - XX .seas Yi- l L Q ii: n n WXQLXXX n il. F- X XM " jigsaw Jjbifico Y'XXyfigiy'wllhllll'llljigiw Messe 'hXQEflh"'n Li55Xs3jL 1:5551 si L new gel' v Eg: 'L -X-XXL l WE l 1 L aw-L L L is X X ge Jil? :L -guaif. LFLRS, L 'Jai " J 5-imrf XXl.X4ga9X'fX X XXH ll lglnllnll XHLX.-'LL ' LXLQ lil nm lil ll "Xi Hi l eggs TLXLQL :L ' L' X' LX 'LSLL - Mi: - . Les JCL: , 1-es .JE Ee Y iplgiiaisf XXX ll Wi iii nlllgea EQEELX """"li?5i 5Qiiiiiiififiliiigiiliseiieikfsll"""""'ll'ie1Qil" "ll, lffilw ll l an n n lil ,gm iaiiwag -when 1 l mmm? NWA 4' v XX ..XXX,X,. we L l 4 LL, gig? Y l Xgiggi. L XXX L-J L Lf XX .X XXX L X L . XL .ll X XL, L limi il li nl.. Xi, li li WX Xh LL Lani! LXhlE L,ELr H' 91353 nllhllhlllvslij " r'f:gLfLL l Ll? :ai ' fa 2"f::'L - 1 f KJL Y Lf N Xl gf LfL ly 5 lf. 5 X ff : g- X :Xa L wfLX ' Xil ,li 1 ' il ,Lek ll i ll W Xml or MW' A ' L f ML - W -L V 'meg H: L L 1 ' ei - ye L ,. .ll li ' Le l ll L.- ,QL L Lie asia... LL , gg im X ' . L- ymgx 1 "?i'2fifwLLwff .L -l 1 'Zn iii ull' ll" as li :w samw - 1.,g,iX2gXaw2 X-3 gs.. , Ein iii iii life 1 Y Lak of ego?" Legg: "lf li are 1 f ' -1: - L egg L'L 55 : 7 get Z - ISSUE. EL lllliii'E5E2sLQSQEEQSQSQSESEQLQLQLLQSS'wi.."ii."'L55lN::."' ll. l hXXgiXll"i wiiirffri M ragga Hill' 'H W 1 X X LX we L L L 7 'Liu V L ' -L -:ee . l. l V Lal Lim 1 , ,X la. fL71Le1LgLLJLeiLQs,l l,WL L iw 1 -. ,lv filii LSL . 3 Z X LLL L LXL if X XXX XL L L L L LLL LLM.. L 1 , , w L , mm.. 1 li LLQ,Sgeza'22sl11fl3m-fxwgiezgm'" ii "lii"'iil"wlLll il ''lll"'lll"'X9lllm,. Leffwza li ,QXX,L.,X5g.lFLMLLLXXLLHE,L ml., X LLQLQL, XX ease 'aiesefi if asf L l ' L e -L L I L 'ala L L... - . , ,LX Xml LXXXLLX L XLX . gm Jw .lL illhlll my H L.: L22 rm. --cr f f . ...L Lgzgn iii n ll n n - L .es ia . L LLL L LL li l li l 'LLL L LX L ...L XX Le L L- all l 5525 - :LY 1 fi ii ii n ii LLL? XX Wig XXXX ll 'L L MQREKLQXXX ,Req ll l ll igiaie L fill in neeggggg L.. ..,.5,5iZXXXn lil .XXXL in ii nXXXnXXLXvrXXX XXX XX XX. X, Li. ,Xwfggjf L LMEXXXX Xl LX" X K 'L ' 7: SQL L, 3? V "'ll1flai"' "' "' lllilfiiii il lllm ll Hr-:ee XXXL H ,, ll Li ji L ' . Z Z L 'X Q emma 'ww L li if l l"""i'i ' . L ll 5, L:,isaapeeL-.ezfvwl .ink ""h'w ' Leif Q 1 ae LX f' il .l X L 1-gg we iii il "L - 1li'g?s??3m Zaffeeiafaaaaaisllii ii i-l:Lrrf2 W5 fel ageigkili mr he hX fawwa Xfsgga3sEeLL.mifaai5 L- slain., 409-He' 'LZYAH " 'WX err: "g?5??'A l EEQL - X EL Lf' 'Ji 13 'L .L,,LLL X L X X X , X L L"L 'L -'f,gF:' L fi? L' , f s ,X-L l W Li L... .LW L 2 Ll XX,,LiLLL,Ll5Q L iX 'liiwm ii. "it TL Mijn 'Xie LW VFLLLLLLLLLLESQ Lil ' . L LM: L TFL

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!