Abe Hubert Junior High School - Buff Hoof Prints Yearbook (Garden City, KS)

 - Class of 1975

Page 49 of 88

 

Abe Hubert Junior High School - Buff Hoof Prints Yearbook (Garden City, KS) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 49
Page 49Text from page 49:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
  • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • Access College, High School, and Military Yearbooks
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

. X. X X 1 X' X X :X XX 'XTX XX X- D XXX X, X .. . . X XXXRXXRX X X23 X X EE Q3 XX XNXXX XXXXX X QXXX XXXXQXXXXGW Xi XXX XXX XX XSXXXX XXX XXX N N XR SXXXX X X XXXXQQNQX XXXYXX X XXX XXXX XXX X XXXN W XXX XXXXX X XXMXXXQ X X SXXXQXXXN WSXXXQXXQXXXXXEXXQ X Q XX M X R: XXX: Q, iR1XlXX,XQP xii ET .h i vcig hx, VXEXR: ggi X XXX i X. X, X, X. V X XXA ,Q ,XV Xigjzfw 5 x, ,X . X N NX X QM XX3' X XXX X XXX 'RN SERS VXXXQXSQX QXQWX N' W XXXQNXSX QNX? SQ NX QXYX ' M X X WXX X? SXN XXX X 'X X X SX XX x XXQQXXN5 XXX. XNXSX XXQXQWWS X XXSXXXXNXXNXS 'Q TX X Wi XXXXX X XXX WX X XQQXXXXWB XXX? X XXXX X XXX: X X XM X X XX RX XXXRXXXXXXXXXQXX XXXXXXNXSXXNSSW MM X. X X XJL,XX-XSL x 59 xX . XQ5k3X,X,-MX 515. XQNXX XX, X ,' '. Q Y Xll ,X X E X- X, -5 X XAQX l X X X .XX ' X 1 -X X X X'-N X Y 7 x.x' X XXX-, X ' X X X :X X XX ' X XX 1 f XX X X wx. " X EX XQXXXX X XX KX. ,. . XX . X XXX X XXSX X X.,. XX XX X: X. 'X X ,X .XXQXXXXX XXX. XXX X X X X XFX .X X X XXX XS XX HX . XX., Vg.. -lll ,..,,,..,..., A..M ,,.., ,..,,, X . . M M ,..x , X .. K .x . .f.. .. .,....H,.Y..X. ..,....,,,. . .. .. ,XgXgX3. XX X- X -,XXX X1 XX'Xg5XffXXfQ- .-Q:XXfX Xggggify '-NX gg N . , ,... . . X X .MQ .ww 'x X XX XX A XSSSYX- X :XXX Mika:-YANG X0 XXV M TNTXNC 'Qi 'fiXXX5fZ9.QTVXfY' M X .X A X N X X ,N X . .X -1' X .XX X X .XXNX KXXXS-X XQX ix XNXMXX--X-5' .X XX .X X X. XX XXQQX XiX2Xg5vXX,k3yX1r 'X-XXX N V - X: :X- - XX- . . , X 'Wil-fi :ffm X3 Nb? X - :. " K QQXQTXXXXN ' 52 X X 5 X QX xl R 5 X N X X XX XSX XY :XM XXXRXQXQXQ XXX K L' XXXXXXXX : .AX XQXXXXXXXXXXXXX S-XX XXX QlgXjxEgXXQ4 NxiiXQ XSXSQSQ Nw? ?EEyj3g"X vyw-:Q-X3 ,...x ,x.. .,V. , M M ....... Ill. X- K IX ,X X . .K SX X -XXX.. .X N. X.X...X..X C XXX - . WN XXX XXX QXWXXXSXNXXQ XXXXQRQNAQX XX XXQQXNQXXXX XS X. S ,X lex Xg -'i.c,.XX W , 1-EETXXNVQ N- N X X . . Q ww we Xe X N X QNX X X X WS- S X1 X WX- bf XX: f X SQXXYX-XTXXEX XX. 'XX X XX5i'v'S5lgXWXr -:NNXXN XX X. XXXX XXX X X X X , X X .QXXX XXX ,WXXQXXQ Lk . X.,X. X -I XM xxix,jXxXvq gs.. .A XXQXVXXX-Xi X 1 .X :Q Xx . . 2 X QL5NSXiAXXgXQi?X X X X4 XXXQE X x SF if YXXSFEQSX ifglxwxe W X LQXXQXXQXXX XXX XXSXXXX X X XXXXSXXX XXFXXXQX NXSXXXXXXMXX XX XXX XM XQXXXXXXXXXXXXXYXSX XX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX X X X X XM WE M X W X KN 3, X X N X x X X N XX X Q QQ X x XR XA X xg W xr R X H k X XM ? X XXQXQ X YNQJX HQ X SX X X XX A 5 ix! X ix Xxx X X XXQFXN XX SXXLXX1 XXX SSS. X 5 if X. X XXX X X X Y ' X 1 A ' X X X NXNXXX X X N XX Y Ng SX ii X X Xt X X X x jg XX XXX X A X QXNXQXXX lx X X-XM X XXX XQQXX XX NX XX SXQQQ A X X S X235 X in X X X A X X XX X x XX wg EX SQ XXX XXX QXXQX 5 ilk X N X wk X QS XX ' 3 aw X X X X X X X X R X XX X M X XXX XXX X X XXXXXXXWXXXXXXXXXXXXX XX XXXXSXXXQXXXXQXXX XXX X X X XX XQXQXQXXFQXXXQ X QQXXX XXNXXXX XXXXXQSEXX XQZQXEXQQX, XXQXXXXXQXEXXXXXXEAFEZKXXQNK XX Xw X QXXXXXX Q XEXXQXXQ CX XX X XXX XXX XXX ,SIX XX XXQX3 XX . q XX f X X X 56 XXX X . BX F' X , F X X ,X K -X X X A XX XX.iX Xa ' X f ,X Q XX N XX -'M ' -XX X X Xx " A f NM X XXKXX X ,XX Q X , , .X . X XX , X XX Xw XXX. X.., XX ..X.X...XXX.,XX. XX .XQ..QXX.g.XXX..WX-X XXX XX Xvg X xxx, we 'QAXQQXXX X,XXjmXgXgX Ng S X Q QQQQXQXQK Q Q R XQXX KN Q?gX w R X. X X NWN XXX XX X X 'XXX X XX X X: N X 'X XXXNX X X-XX s X X X X X K XX X X, , X. X, . X ., X X , . X . X . , X. X X XXXXe XX X. XXX X Y N X X XXX , X XX. A X XXX XXXXXXXX,w..X.?:XXf.?XX S X. MX? ,.X..P.X.w,,X:XX?X Xi V X . X- XEQQXEESXQ NXQX2 XXESXXXQQX N..XXX.XXg. XQXX X X,Ni,lw551fXgXg X X Q X X X X' N XX . I X' .XM , J X. XX XX: -X ,XX - M' g X . XXX XXX? X X.NXQ,fSitxXXs.iX..QXSXsQ QXX?X5jx.XXXXgEfi xL,, gm. ,X XX. we ,X X xi xXXXXXNXXX,,XX3QXgXXXSmXAXS X?5XQ X Xi X X X N X R X N N X X X W 'N X X N XWWSQXXWXSTAXXX SXXXXYSX XXSXQ XX RNNXQXNXXXFXXX Ngxxkxxiix Xfiwg gsgy XXX. X X X P N lk X Q X XXX.XX X X 3 X X NX :XXX XX X X WW? XWM X XXXXXX XXXXXXXX XSXXNXSS X Ass XX xi Ng XX XQ X R .. Q we N Xi N xX isa XX ww X XX XXX W X XXX XXX X X XXX XX X w X X X X XXXXRXX XXXXXXXXXXXXXXXQQXXXXX XX XX ,, XQQXXXXXX XXXSXXXW Xe XXX gf XXX X X XX X X X X N X X XXX XXX N X,X,X XXX XXX X X X X X XXX X X X XXX XX X .XX ,XXX XFX We X X X XX XX XX Nm X X X XXX Q X H XXX XX X X X X XXX X X X X: X X X XXX X X X X Q XXX XXX XXXXXXXXNQXXX XXX X X XXX X X XXX X XXXXXXX X XXXXXXXX X XXX X XX X XX X XXXXXXXXX XX XX XXX X XXXXXX. .XX X A f XX I X - X X h ' 1 X 'IX v,-f . -Q 'filfxwiff if fQ'1iQ-N ' X XXX 4 m X X 1 X - B SQ X XXX X5 . 5 X I 9 xr . Ni ff- WK X QQYXY fi' YTMX--xi-Afviiii XXX-'ii X311 X: -13Q'XiY'3TN T'X9lX'Q"- 5 'YQ fs.-XX. AXPXTX-2X'f X Xu K ' X- xXfi5Xf TX X ' ' X jzfd X ' .XFF5 A 'XR T X X XX -X ,XY H .X' 'XWWN vmwyx'-NN XYXNYXXXYNK NNT' XXNNEXQXXX Xi-X XX PW-X XTF'55'XXPNQfRN1k Ei X. . - X . . X X X X X X X XXFXSXXXX X X X X X X X X X X X XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX X Xg XXNXXX N XX X MNXX QXQSXX-S X. XAXX T-XXX? QXXXXX 1 SNFXXQQXXXXXMXX X: ZX, X-TSX NN-.XX X XXX X Xfig. X. X. XXX-X X-.XXXXXXQXXXXXXXXXXXAXX X-XXXX X X, X X XX' ,-X XX-XXX-.XXX-X W -X L-X XX-S ,X XXXX SXXX .XXXXXXX X-,XXX - XX X-X X' XX ..-'XX 4 X -- X .XX XX: XX XXXXXX-XM-XX'-XX XX X. X-'X X Q X::?SX X X cc. X- x XV V' "vb X-XXXXXXQX .-X X at XHXX. F X -X X X ,:XX.kXXXfg-XXX N-X X:X' X X XX 'X -X.f-f-NX-XXXXXXSX-I-M X X , X-Haw.-f.-XXX.-XXXX..--XQXXXXXX.JMX XX -X -XXX-1 ,XXX XXXXXXX X XXXXXX-Xw X X XX X X-XNXX rm XX -X XX X XXX X X X XX XXX. YF XXX X Q X XX X X, .XXX 0 XX: 'X 'O X1 X11 XXXXNXIXX Xxmg, WXXQXX. gi XXX? Xv-Q Zi SXXXX' XXX' XXX-.55-XX AX fi X XQMXQX.--X1 X . 5X XXXX XQR5 Xp X X- ' X. XXX X . X XXX . X: -.KXSX QNX5' 'N-2 X X-XX X' KS X f X Xgf 1,-gy Xl X :XX Xe-XXX 1. '. ,534 X X 'X X. X fXXf::fXXX Nix XX,-'XXX::X 1.5 vu X - FXS: N 'X XXXXX. KX XXQXX wiv-1X.fX'5X::1gX,XXXX.XX ,. my-5 -X - swf XXX Q. A, XX X Xfx-X1 X A ,X - X X XX 'X X' M XX X . ' : XX BX- fWSi.XXfXXiXf,'X FMC X X X . X X Yfm N X X X x Q X iff A X' X .X f , X X XX. XX XXXXX XXXXXXXX X XXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXSXQEXXXX X XXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXQXXXQXXXW X ' ' SEX x NX X WXXX, .XXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXXX - X .XXXXXXXXXX XXX .X XX X XX XXXYXXXXX. X X XX aw X X XXXX XXX- .XX .fr XXX .X ..XXX XX. .X X X MX X XX XXX XXX NXXX XrX.X...X.XXX fX'XXX..S-XXXXX X QRXXQXXXX X' . ,XX XX XXXXX XM WWW? , TW QIM W4 aw af' XsX . .i . I K .. X.- A ,XXXP :Aww X Q Sli 1 Q SQX0 X Ev f 2 WRX www I XA 5.5 'X1Eg':N?:::X"':' K K J,: ..:, N, ----fX-X- XXXXN.X..... X. W.. f- . - qw.--XQXY ' 'S .' L X. .klx Q k l ., N K X IX.. X xg . X. -.fX f5' XXX .11 .Q . - k X XXX. X X XQXQQ' XA ' X X . XXV XX ,Xe if E X X X ' . fag ggi .. :XX X 'S X.q,gQXf 3. x S X .. X X WN X XXX' " IN X BON? EM fi XM-f imkvf X L Toe St was Q X Qackeiamv - K X. XX. ...nl- xakium

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.