Abe Hubert Junior High School - Buff Hoof Prints Yearbook (Garden City, KS)

 - Class of 1975

Page 45 of 88

 

Abe Hubert Junior High School - Buff Hoof Prints Yearbook (Garden City, KS) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 45
Page 45Text from page 45:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

'x NV' Q33 N59 X X N X NX 'SS XR XX-X, XXX X .A XXXSWXXXX AX mi . XXX N. X X XX-XX.,:X XXXXX X Xa. N X X. 1 C. XA ..X'-X NX .,X. X,,..XXXXr... Y- X. -XX, ww X. XXX- XX ,X -X XXSXXXX-X,--X --www- XXXXXXX: .-XSXXXXXKXXXXXX wg-? 55X?XXgg'YyX1u XXX.--X-XXXXX XXX-X' XX-Q-,Xu XXXXX-X. X XXX- - XX- f-FX--Mr-X-Q XX--Q Rm - X X XX X X ww X X - , ', X X , X X- XX XX.-.X.X.--.X- ., X- -sv '--,XXX X XXX----X, X XX -XX XX: -XX. f -X J- -X.-.-X-..3.X.-.-,--XX'-Xg-5--s X'-XX -XXX X--XXX.-5-1,2 XXX- X .X X, pg. X1.v.X--'-- X-'Xf,-gg-X' mx ar.-Q-X 5 , . X ' -,-. -. -. .X - .-- - X-, X X --X. ' 'Q' - - - X. -X - -- - .' -- X- X -' g- - f- X ' 'f '. -F1..N X-X--X- Q RXXXX - zz-X Xia as-x'-X--Xie 'XS3XXLXX?:-X-JXXN IX. -' X'9HXgXf'fX-Xi T X-WX-XA SEX X"fX-'wsi fzg- ::,,x'1rC'Xi-,SWE -Fl-Fsffxff-. X. img , 'sr ,s X 'X X X , 1 . S X.-XXX- -.-XXXX.,-- XX - XX X .X-XffXSe.XXXXf-X--.XXX RA-XXX--X S X- wa-xXXX,X--XF-.XXXX. .Xia-, - - , me-M '.XXN-XXv- -XXX XX. -RX -X f.rfwX9X X., X JXXXXLXXQ ,X-- -X... X--X. . . b X- ,X "'- X -b-,- . --,- , - - w in XX-X ---X. X-X. X,X .XX XSQXX .1 XX . -S . XM , .gs :QXXXXX-.Ml XX . X- X - X I - 1 . .X-XX .. - --X..-SX--XX . ,- -XX . X: XXXX-,Q 1 X.- .X -.Q .Xp X X, , .X gfmsfns . , ai - -1- . . f X S XXEX X vb X Y- - -X-2152+--f:,s.X 3174 ': -iw XX -gg S:.X -X XX 49- ws- X -X--XXX- f X, -X fx., 1- X - - - X - '- X.-:X X.. xt . -XX:--XXX-XX wg.: -1, w5Nv?5'SQ35-X .. . 'X Y, X. -X .1 ' . .- Q -' X, I TX - X X X '3' Q X ,u g 4, Q3 X g .. -XXX f XX . - X -- . X K ., hx -XXX:--XXX-X , . . X- X - --XX -Q-.Xi 'Q-X-Xg:XX,wX.g . - '-X-K ,XXX-X X. X . .s.t.X-XGXXQ 4 ' , X -.1 -NNE XX X:-X X-X' -5-XXWEEX -Q-Sw-X,-XX XX . X X -Pam -- f- .3 -XXYSXX-M ,U -, --.X-:3X 2- u ' .X-X,.,X X. XXX..ax.--'X K ., . .. - - . .- X X-f, . - ., X .. - -. - X- - - XXX?-ZSXXXX X N -X.X X - XX . .,.-Wm... Aww ..- XX? Q5 X , . ff ?XXXg3gf51XX5?-----.-X-XXX--Q-X..-,X,XX,XX.-X,,.,-fX,.XX.-XXXX--X-XX XXX AQ - -X- 1 X .XX 'X MX- X:-. I-51 -- -va '- f---4 :is2:'-.-- Y - '-1 - 5-:IX-:eff-' SNR 23 S'-,X-f-s'1?iY1.K"'Lff 1?-fe .XX X - -XJ X XXX . X K X- ' - 4- -. -' ' - XX 5 X M ' - .. - - , X A X .1 N . '- 3 4 - - X '- 5 - '- ' -. X " . 5. N - - X. --L - X .- XX- -. S- f- - -, , X X . -1 - ' X -A--VX. -2 - -- X ' X -fisg-REE '--9 'X-X My . ...XX X 1 X - XXXX -.1-: -. 5-SQ?l4'XXmsX , . . . .. ,X-XX- . X-XWX-X-X . - X - - XXXX- , X- X . N - - X ,. -. X-XX, X. 1 'X -. X NXS--M XXXXXXRQQ .ff-XXX-,Xqf" X- 1-M ' , - . -:X Q X "- '- , if-6-2 . - se. SNS .- - -'5'?-KWXNI-, X'g:1X-if ' X X W X 'Q W Q , ,A . K , -..,XxX-was -- '1-W M' ,XX XQX, X -,MX S, Xssziugps :Q-3.rfg-fgX-Xgjsy,,g,XgX5-: - -- XX 'X . .XX ,, - p . ' X . - X- - ,..:332i. ' 1 X -Q". ' -X X 'ff 21? -S' F-5' if-'A 33135 E-63-22 i?S--www.: - f37" av..- tr- '- A1 - --X.. XX-X. P - QXXXQXX-:as-93X-. + - - -ii - ..--5-Ms----X--: V 34 " XQQS:-3:31-55:22, - Q - X MMA:-XX4-M x X2 - Xf -X R X X.-.,s-Y .. .XXX .X 1-B., .... .... .. ...WX - - - f 'X X--XXXT1-XY-X . - -2-. ill' . XT'-1' V -Xxsxif, -1-Xczv-XXX. -- 1 . - i 'L - '- . ' - f ' -- ,, S' Y - X X X X . X, K XR y X 5- X- -if f 1 - X X - '-X-Xf--sfXx'.?q-XSYYYX-QwXXX'--'sri-fXQfi-f XXXiXX.XXe2Xw:-QNX- X .tvivisslff X' XM-Af U X- ff- 'W-f '-X"-1i3Xis3YxS-:Xs - L W. f -, 1 - .. . X,--. i.. ,, . X V M V . , . .V ,H MRX,XX,..wM - ., -X . SXX-.nXXf??f Y ,- -X . XS X57 T ' X.. X ,.. . ig X- -- 'F 1 -X -J ' Q A its---XX sX'X1.1Grss-XXQQX, ' ,, X -X ' -iiflm l'-F"-.1 X X - . - X X- X "-ff-X. X - ' I - 'X ?iSh5weX1ih'x1' - . - . . X xx... .X . X f,,X.NX4X.X-XX,,X,.X- X-XXX. jXX.X-frXX.1QXX--.-,Xamf-,X --, -wwe mi Af- XRS . XX -- X - - 'X-12 wwe.. :X-EE vxiif- MX v --Aff if' Six -XX- Ks- X-X-wsxw' X" 'SSXEXXS XXX-x-Qs ' XX XM, NND' Xf -X RX ii-2 - X. 5-wb ww Sm-:--WS-zXff5S3S' 4 -X XSXSENX -XXX X-X-X5XgXXX XQXX XX+XNw ASX SMR VXQXXQYNXQSSX XX X R XXX Q M XX XwX XL 'ETQTS 'X-2 . 9 . Es XS. ' A R .X, .Q-Xws:"..1 -- . ,gg-N. . X , . X fx -X, X XX 'MQ W' Q -X XX XX X X 'R X X X . 'XXX gg,-X-X XX- Rn,-X-X N K kim --'-'Q 3' X XNXYXQQXMX . Xwgiiki ....,.,, .... ., - X XX-f- X X N?-EX-XX-XXXXXXfXXXXX. X--XXXXXXXXxXi T- ' A MS W1 ' b'iX:fXx"'5'X7 X-5.-XX 222 Q 142'xi'5 .- - X' - -'XR ' -X-X x '. in - Xi fi X XX- 5 'XXXNXX ag X-X X t MX XXwRgRYQX X-XX - X -X X X XX . X XX ,-rw XX. X-XX., XXXXXXQXXQ - 13 5 , '11, FX Q gr- X- f ' -N-ITYQXYXS XA-kk i-,Ng f-PXXXSX . L -E-'5i?rXXX.3XXg, XSXN X XXX, XNXXQX Wm X - - X- Q W 'S NY Xz 'Q ifwiwx -X -X ENS F, RQ iw QXXQXQ X? f g xX . XL ! R, I- X.X.X- YN 'KN X XXX! X X R MX - X - -. X- .. if-335' 'Ee X Xa ,. ,XXMX-3514... QQXXXSQXQ . - - X--ww -XX , . X-Xxaqsgk.-X,.XX.,1.v-,Xe XX- wr Xxx- 'zgg-1 X:fX,-X-X.. XX ,ii'if23e'fY.,S9xXgX2 sa or Hd gasmm-.XXX . . Q Y' ,X , 'Ffwf' .ikx if . L 1 ' k T X ,sgvflgi .932 iq X , . XX.,X,,l,m -SN .? 3 Q.. ,.,..XX,Xs XXX E., . by , ' .ssXv.,XX XI..-1"-vs XHLXX -XXX?--le 1- X -1 Sim-Siarew-, S365 ww :-Xr"X,:m'51f-'ae-: tX-X--X XXXQZ-Xi-XX. - X.--9 e- - eSXX..SXQ,Xg,-,X,XfXa15 WH:-EqgiXXYs . - X T T f 'Jfiijli X . , , TQJYEES i?mku 'XB-XX f 2 --,Xia ' 'R .. ... ., 1 -XX .-.. .Sf ,' :.X-NX 1,, -,X ,-S-XA 'X .XX-A XXX--Xa ,M we -:,X,.X ...M X- - X X H315 Q X X Bw: -..,X.XXX'-AQLXXQX f-, Y, .. -if I - x "gig-X X X .:eX' .X x .-. A I . Xf x ..... X XX. , . SSA X., -A 2- "' Nw, ' Q EH if 4 , fm,-kvzgnm-XXX-fw. XXXXXXQQX A -dxX.'4fJ,XwxX-X- g,X.X.g-XXgx,Xs.-X..,X., . 3: w.:ei:ag-- wg ii. gba-1-'r-,f X, f irkkggfgiwsbziizi.wsffx-1-XXQXS.-1-begina:'XQQXML-,RmXXfS.-3fjgXiwX,fy?gXXX za X2-wzgyvfrgffn 1 QFX:-vis-q'Xy5XgXaX:e 3 MAX- my .X X- .XX XXX- . ---- XMXXXXX -XX .,X -x.X.,,X., ,. XX,--X-WX my 1-Xi, -X isiielsiv 3-.-' -X -3 i -'-Ywslzw. - 1, .1 59592 Q-as , wtvvff .Q fl few:-QXX -.XTX ,mir -ffv X-5- :gr Avg XXX.-,X,gXX.XrXX-.X . M.X.X,,-X. -W X.-X,X,.-XXX.,.Qw MX, ,,X.X. X 1-X: X 5 -QX ' 2:4555--111 - 7: Ms- -.iz-gi? --: 2.2, 1' '-V152 f'iXFsf ':. 1 5 E-1-g ,1-gm-3-5 XX.:gsj.X,1 .- .XXX 55,11-XXI. A . -Q..-5.3 -- 1:-QXX.:-X--3: .Sys-,Q .Jug 1,-1-:-:XXXXg1X,.:-. is-X 1 -X sg: XXXX1--'fc Xz.a.feXXfgf- X - ' . . ' ' ,X X. -, '.XX-f-XX-X ---- - ,-.XX X. -SMX N Xi-X . X X . 1 .X X - 5 XX.XXXX,.X-X --Xin.---.-XQXXXQXA-.?fa.X-.-X-XMXS--S-A-2-f-ma,-SXX.P5-X.X ,X 1 . - X- -ml , X X -,f'X-mfr,-':g,-,.'.i2f'fXXf.Xx,gX-wa Six- . 2 5 - ' v i 5 - lin A:f'?,v--Tiaf-xli--lf'X-sr. -'flxvwir--Sf'-is-Q":9v'S-X' QQNXK K , , X X X ,X - . A X E 5. ,iggfgg-,XSQQ 421-5452-gs 1.5.-X'vvsSiQgXXX-Xjsy. XXX, S. " 5 f'-1 X X . . - X. -1- ---DX, -X ...wwf Bmw -'---ix '- .XXX--2- -X sawm- Xm SSR Sw. .X ,.-QXX., X . Y I xeXXX:Xif:iS2'm..f,X:,X--53:01.-XXXg--X:-:wg:f.-Qg,Q.?.:- T22:vE.--PX- XX . . , ,. X, ,X X . . . X X .. -- -. .M . X XXXXX, ..XXXX .. , .X X A--.Xe-.-X-Xffw gf-ffwevmgf-QsXXxQ5f:fX,-W24-i??5s:v+ 2' ,X - gi- -.XX XXX cf. XF XXX- we--X---Y :X-f-ZX-N XXXXX f N-R XX: 'I ' iw-'iw-Xfl aw- N- Mui-X sf' -X 2-QSiXf': -RN XXGSYQXX XXQX- 'Swv iXHSSQMX-WX-X--W XX ww- KXXXXXXXQXXQFX X..4zsX:.-XQ-.sz:XX3---XX-XXX-X3-XXXXQQXXX-,,Xe,-4 Q-,WX--XgXX5XQX'. X we XXX. MQ 5 X--XXX. .XS X,, --XXX XX. .1 J 'swf-.-5-X-+ -X'Xws-S--Q P-X HX -XXfXzX-vsi--xX.w -X'f'-X--Jef Xi . ws--XXX-sz-wff ff.,-4-.f.---ff, aww- :ga ,Xw-:X sms, M...-f,X.X9XXXXXMXMX. XX.,XQX.,,X..,XsXX.,.. , . XX,.X.X,X..XXXXXX..,-,a.XyXXMMXwXX-f-X-vXXX- XXXXXX-XXNQX --XXE X XXXXXX..mwQXsXXQX-XXXXX XXXX-rXXXXfs-XX--.XXX-X,XXXQXWXXX .XXXWXXX,.mX,X4X-XXXX-X, XXXXXXXX. X.,-w -X X-.. 5 XX -hm-XXXXX XXX- XX-XX, , M., - 4 XX. , .,.., -ms 3-Q-XX -, .. X--X'-wf-'NS'-sX:X-X -XX,.iXwX1X-XM .Xa-X,,.,,-u-'X XXX .,s.XX.X4 ..X.XaX--XXXL-X--XXX,XX-.R-S-Q-X-X62---XFX-QXXQX X f-XXXXMXXXXX-XXQXSLQ'-XXMXXXXX- XX-wi--XXXXXX-X.: XXXX-XXXXXS--.wssmwif- XXX-X-XXX-XX--XXXXMI-X-WXXXXSX.MXXXXXX--1Xm:NsXXf-XX-A-TRXXX-asa -2 XX f.XX-XXX?-qw.. XX'.,XXX. - -L 'XX X --X --f-1- S--Q --.'f.m,XX -,,-ess-QXQXX5-.,'X-.:--rw X-2 r:f..XX.XX-X-,XX-X.X,- -XX-11.---XX,-wx?-ffifi.-wigXXmwx2---X-HEQYNXMXQXXWXXMSSRSXSX-X-X-igiisiqse -1XsX-XXXH-Xfwai-LXfXrs'vXf1XX-iw-X-,-ZZSNXM -' Xa--P -X X'-.-X .XX-I X. --4'.-- Xie.: -X f.fXfX-mn, 0 -- ,' - - - ,- .XXXXQQXXXX-,X-gi-2-.-Xllfq-iwi-mXXw,'XcXXX-.JMX- rf.XX-XX .X.-X.,XXf,Xf,-'u-XX..X-XXX? X' -QX.,--,,X:+Xr 1- X-n :rX?NXXX1l-A--y XF---X-1w9x.::X-XX-XXQEXXSM--MSKRW- -S-?y'Eh,SXES-QQ 'QXSNNSX-wks TfXfsQX-.-Q-QQ?-'S eQXS'X-XXNX-XM '-bw-X-NX'-XX:'SrsNXXX-XX'El':Xr:XFif5X- awk--fyw1XX,:X-gs'-Q-XwPvXX'i..-X ST USMS-:fXI-XX---2-. X :N-X E., X-'X X-X, ff - - - f Xu X. '- --. -5- 1111-3-t Xu---lil?-Li-s,-X SX-lvqis,,-5-X HEXQX-XXY,Xs.g2I SSX-X-2:'ss:9': f-,Xygi .vsX....1-.XX-.ggg bX".:5-vs 4.3-Si X? :X55SA12'Y5?. IX:--'Sn"53'.'-'XXSYV QV?-flQSYSQXS-WlSYls3fY'XX "fx QXGSELQX., bk?-EX?-2335. ,Sv haf:XX551vXv1i1g55gX-SfXg.3 ggfgg-.Q ,X 9 gmlxsgg AX02-ikgg'-wifXX-3335?G-Q5WXXQXf'X.55"GFSi,fSiNiwifQf,,XX?X5I im Xig-,XP -.,51NX Sfiggw-.JXS'sW5iAY :iXFQf.fX5f .-55-Xbhifgfy .IQ JSA rXS1B"j3.:-XX-Xa .FY-1-'.'pfz,1 X --1 X. 'X'-. ' 3X - Ag' -,X ,: 2, .if ,I X-'Ya XQXLSX' X- 1Xf:X --gm ff -1:59 fu-1mrs--,X-'SNS-NQXP-Xs ---X:XX:'z,X-XXXXXXX--"'Q -fX.z1i-5iX5',:Xf-5.:X.g, X-+ X-X X v .- -- 'X XX,i-gg Q 2---f-Xf-X--aff X-uw-f -- --.Xww X1-'-X---X 2-if-vm :fm-YXXMX.':sXwXwe,X..::r 5-X--X-X X-Xa-XX-f --S11-.X' ,,-X2 X-,X-X-X-i---XX-.. XX,-X21-X-XX. -.-XXX X-XX-:XXX-,.XfXXX-XXXX-X-,Xa-X ,-X-X-P: 3 X- sf'ff.g-.--X- A X vw-1-xr:XX--X'v-.f.--P -X X-fm -f-'Q . f Q - - Q - - 1 ,. ...Xu-X X5 aXeXgQsXfX-QX:-sgswgz -.' X .--XX :zz-XXX- ts. azz:-'QXSXX -Q. -:XXX-1,'.'N -f-im. -an-Xa',2XX2XeX1s.4,Xf.-S gif-.., X.:, sX8gX -5-.N-f-an Ymfas q':?Xwf-mx-'XX-X-XX-X-.Xzdx-:,gX.-.-y .X-.aqgg-qiw N: v 1 ,igX w -...X v..gX g----X A 1 XX. T . X :-X14-3:1-.1-.X-rXX-X,-Xg,-X..-XX,,-X. gs,--XX X-.QF 2-XX-:-1 -, sm.: -.--..XXX-Xi.-1 ---:Q X-XX.X-ig.-X.AXX, XXX X. -X- ,. ,XX,5s5X-XXX-X-:3X.:.:XX--91-sXwa,-My.X-Q.--Xw X- .--X,-1 .N -X -, -mf. SX- -sig. X-XX v,X -' , X X--X--Aff -X X- .-X -WX.-Xe' x 5 Q"f"-wi. . X XXX- . X,-Xexz f-.W---X:----X-X ..-AX :-N.- XX-.- -X XXXX.:-Xu X v-X 'X-vw-X 1..: VX X- XX-.X----' Xrrvn -X 1.. 'XJ -rw. :X : . v-XXX-- sf. '-1X'X 1 X:-:-X X-X:- X XX X.:XX-XQXXXX Xfgwq Xi: 'Az-. - -- J 1-:X-'-wr. 1- X -XXXL, ' " - su- .X , X.. , L-S.S..:X?Q5O'fi:f 2-X-:XX X321-YQ-1-XX -X-fa'Xff2.-Xi fx--x.:eXi fS213s-91-333 EQXXX-:ab-55-fx X N'-5-3'-55 X1X-:QL--5:-Xrfk-fixtl-S-5-.1,f1lz5iX--X K k Q- M -X ' .-X-X--X,X' -- .X 5,131 T151 f QXXXXXYXSXX-i5X1':.X: X -.gy--X .XX :,:-s- -ff -iXs'XX,Hf1,.TXQDiw:-mf:-.,i-1-,Q-cf:-XXHSXXXQ ,,.5L----Xi 3X.zQ.aX. X Ai- .-X -aw .- X -,-1 ' 1.--5'X..- 'SX -X-XS QVX-5-2-I -'X--wi-XXX:,r"XQ-at'SFX-QXf2iIfXssi2- XQQXQXXX-.5T',X2.X-Xv,- -53-'iw-E-1 -- .X , -fy .XX f - ::X'1a,g.XS f.-.-,f.,-,.- - -XXX '- X -Q'-.XX X--:X-5-.if k '15 iris- ,XX-,. X t-1X-:gage-2

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!